روزنامه صدای اصلاحات شماره 1025 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1025

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1025

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1025

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اسفند ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۲‬رجب‪۱۴۴۱‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2020February 26‬‬ ‫ی را از ترسکرونا‬ ‫مردم سخت ‬ ‫تحملمی کنند خودکشینکنیم!‬ ‫روحانی در افتتاح ازاد راه تهران‪-‬شمال‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ناکام دیروز؛ پیروز امروز‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده‪:‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1025‬‬ ‫مراجع تقلید‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سفربهقمجایزنیست‪،‬‬ ‫حتیبهنیتاداینذر‬ ‫اذرمنصوری‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫میزانمشارکتمردم‬ ‫درانتخاباتمجلس‬ ‫قابلپیش بینیبود‬ ‫زاکانیونادرانمگر‬ ‫توانستنداحمدی نژاد‬ ‫رابه کاری وادار کنند‬ ‫کهحاالبرایروحانی‬ ‫برنامهدارند؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫غالمعلیجعفرزاده‪:‬زاکانیونادرانمگرتوانستنداحمدی نژادرابهکاریوادار‬ ‫کنندکهحاالبرایروحانیبرنامهدارند؟‬ ‫ود نمی بینند اما همین مسئله چالشی جدی برای انها محسوب می شود چون از قالیباف‪ ،‬میرسلیم‪ ،‬نیکزاد و اقاتهرانی‬ ‫گرفته تا فریدون عباسی داعیه نشستن بر کرسی ریاست را در سر می پرورانند‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی معتقد است «راه قالیباف برای رسیدن به کرسی ریاست سخت است و حتی اگر این‬ ‫کرسی را در اختیار بگیرد روزی شب نمی شود که او چالشی جدی را پشت سر نگذرانده باشد»‪.‬‬ ‫نسبت مجلس اینده با دولت روحانی را چه طور ارزیابی می کنید؟‬ ‫اقای روحانی کار خودش را انجام خواهد داد و می تواند مجلس اینده را مدیریت کند‪ .‬االن فضای عمومی جامعه‬ ‫این تصور را دارد که مجلس اینده برای دولت روحانی شمشیر را از رو بسته است‪ .‬این اتفاق اگر بیفتد برای خود مجلس‬ ‫اینده خوب نیست چون نمایندگانش برای انکه به مجلس راه پیدا کنند درباره رفع مشکل بیکاری‪ ،‬ایجاد رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫کنترل گرانی‪ ،‬تورم و نقدینگی‪ ،‬خیلی قول و وعده به مردم دادند و گفتند «همه مشکالت کشور را حل و فصل می کنند»‪.‬‬ ‫به عنوان یک نماینده که سال ها در پارلمان بودم می گویم «عمل به این وعده ها غیرممکن است»‪ .‬مجلس نمی تواند ایران‬ ‫را گل و بلبل کند چون حوز اجرا و خیلی از امور کشور دست مجلس نیست‪ .‬به نفع خود مجلس یازدهم است که فتیله‬ ‫را پایین بکشد و با دولت وارد یک فضای ارامش و تعاملی بشود چون نمایندگان بدون تعامل و همفکری با دولت قطعا‬ ‫نخواهند توانست به وعده های انتخاباتی شان جامع عمل بپوشانند‪ .‬اگر نمایندگان مجلس اینده وارد تنش با دولت بشوند‪،‬‬ ‫مطمئن باشند که دولتی ها نیز راه مجلسی ها را برای تحقق وعده های انتخاباتی شان می بندند‪.‬‬ ‫اما چهره های شاخصی که به مجلس راه پیدا کردند گفتند دولت را راه می اندازیم و به تحرک و کار وادار می‬ ‫کنیم؟‬ ‫اصال می دانند چه می گویند؟ این حرف های کسانی است که یا قانون اساسی و ایین نامه مجلس را نخواندند یا اصال‬ ‫اطالعی از حوزه اختیارات یک نماینده مجلس ندارند‪.‬‬ ‫پس شما پیش بینی نمی کنید که مجلس اینده اقای روحانی را استیضاح کند؟‬ ‫من فکر می کنم اگر مجلس این کار را بکند چهره ای افراط گرایانه و انتقام جویانه از خود نشان می دهد بنابراین‬ ‫وجهه اش نزد افکارعمومی خراب می شود‪ .‬این اتفاق خوبی در سال انتخابات ریاست جمهوری برای جناح اکثریت در‬ ‫مجلس اینده نخواهد بود چون به شدت دچار ریزش محبوبیت می شود‪.‬‬ ‫اما از صحبت های اقای قالیباف که بگذاریم اقایان زاکانی و نادران نیز چنین حرف هایی را زدند در حالیکه خودشان‬ ‫چندین دوره سابقه حضور در پارلمان را داشتند؟‬ ‫این حرف ها برامده از هیجان انتخابات است‪ .‬همین اقایان بگویند در مجلس هفتم‪ ،‬هشتم و نهم ایا توانستند اقای‬ ‫احمدی نژاد را به یک مسیری ُهل بدهند یا او را به انجام کاری وادار کنند؟ انها در دولت اول اقای روحانی هم نماینده‬ ‫بودند واقعا چه کار کردند؟‬ ‫پس این حرف ها را نباید جدی گرفت؟‬ ‫بله‪ ،‬قطعا‪ .‬چون مجلس به دولت هر تکلیفی بکند دولت می گوید «با چه اعتبار و بودجه ای این کار را انجام بدهم؟‬ ‫مجلس محل تامین اعتبارش را مشخص کند تا انجام بدهم‪».‬‬ ‫اقای قالیباف راحت رئیس مجلس می شود؟‬ ‫این همه ژنرالی که به مجلس اینده راه پیدا کردند کار رسیدن به کرسی ریاست را برای اقای قالیباف خیلی سخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ریاست اقای قالیباف بر مجلس را در قیاس با اقای الریجانی چه طور پیش بینی می کنید؟‬ ‫اقای قالیباف کارهای اجرایی زیادی انجام داده است اما ایا می تواند از صبح تا ظهر روی صندلی بنشیند و بلند نشود‪.‬‬ ‫هر نامه ای به اقای الریجانی بدهند او درباره موضوع به موضوع بندهای قانونی را در حاشیه نامه پاراف می کند‪ .‬من با‬ ‫اقای قالیباف کار نکردم ولی بعید می دانم اعصاب چنین کار را داشته باشد‪.‬‬ ‫در ماه های اخیر موارد متعدد پیش امد که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در صحن علنی اقای الریجانی را به‬ ‫دیکتاتوری متهم می کردند‪ ،‬فکر می کنید از این ادبیات درباره اقای قالیباف به کار ببرند؟‬ ‫چنین ادبیاتی در خون و رگ اینها است‪.‬‬ ‫احتمال دارد که گزینه جبهه پایداری رئیس مجلس شود و اقای قالیباف به ریاست مجلس اینده نرسد؟‬ ‫رئیس فراکسیون مستقالن مجلس گفت‪ :‬به نفع خود مجلس یازدهم است که فتیله را پایین بکشد و با عکس‬ ‫این احتمال را نمی دهم ولی می گویم چون پایداری ها اقتدارگرا هستند و تالش می کنند کرسی هایی را که سهم‬ ‫شان نیست در اختیار بگیرند بنابراین هر جایی باشند اذیت می کنند‪ .‬اگر انها ریاست را به قالیباف بدهند‪ ،‬حتما کرسی دولت وارد یک فضای ارامش و تعاملی بشود چون نمایندگان بدون تعامل و همفکری با دولت قطعا نخواهند‬ ‫توانست به وعده های انتخاباتی شان جامع عمل بپوشانند‪ .‬خبرنگار‬ ‫نواب رئیس و سخنگویی هیات رئیسه را در اختیار می گیرند‪.‬‬ ‫دو راهی اصالح طلبان!‬ ‫عبداهلل ناصری بررسی کرد‬ ‫بعد از برگزاری انتخابات مجلس و تشکییل یک مجلس تماما‬ ‫اصول گرا‪ ،‬اصالح طلبان باید برای ادامه فعالیت سیاسی خود‬ ‫تصمیم گیری کنند‪ ،‬در این راستا دو نظر در این جبهه مطرح است‪،‬‬ ‫دسته اول معتدند که باید همچنان در انتخابات مشارکت کرد و‬ ‫همین رویه فعلی را ادامه داد‪ ،‬اما دسته دوم معتقدند اصالح طلبان‬ ‫باید مدتی از قدرت کناره گیری کنند و به بازیابی خود بپردازند‪.‬‬ ‫صادق زیباکالم استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه بدنه اجتماعی‬ ‫اصالح طلبان بعد از اتفاقات دی ماه ‪ ۹۶‬شروع به ریزش کرد‪ ،‬به‬ ‫فرارو گفت‪ :‬امروز ان ها در بدترین شرایط خود به سر می برند‪،‬‬ ‫به طوری که مردم به شدت از اصالح طلبان قطع امید کرده اند و‬ ‫معتقد هستند دیگر از ان ها هم کاری ساخته نیست‪ ،‬از سوی‬ ‫عملکرد لیست امید نیز نشان داد‪ ،‬با وجود اینکه حداقل صد نامزد‬ ‫اصالح طلب در مجلس فعلی حضور داشتند‪ ،‬اما ان ها در عمل‬ ‫نتوانستند کاری کنند و حتی یک نطق تاثیرگذار از اکثر اعضای‬ ‫لیست امید شاهد نبودیم‪.‬‬ ‫بهترین راهبرد اصالح طلبان بعد از برگزاری انتخابات مجلس‬ ‫عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالح طلب در گفتگو با فرارو با اشاره‬ ‫به اینکه اصالح طلبان باید یک مدت زمانی را خارج از قدرت‬ ‫سپری کنند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه در حال حاضر جبهه‬ ‫اصالحات دو شقه شده و ما با دو جناح جامعه محور و حکومت‬ ‫محور مواجه هستیم‪ ،‬این شکاف در انتخابات مجلس به خوبی‬ ‫عیان شد‪ ،‬از یک سو احزابی مانند اتحاد ملت و اعتماد ملی حضور‬ ‫دارند که در انتخابات شرکت نکردند و لیستی ندادند‪ ،‬اما از سوی‬ ‫دیگر نیز کارگزاران و هشت حزب دیگر هستند که لیست ارائه‬ ‫کردند‪ ،‬اما در تهران شکست سختی خوردند‪.‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫احزاب حکومت محور باید در راهبرد ها و برنامه های خود تجدید‬ ‫نظر اساسی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه از مدت ها مشخص بود‬ ‫که در این دوره از انتخابات مجلس اصالح طلبان به دالیل مختلف‬ ‫هیچ شانسی ندارند‪ ،‬باید اصالح طلبان ارتباط خود با مردم را تقویت‬ ‫می کردند‪ ،‬اما در این زمینه ان طور که باید و شاید اقدامات مثبتی‬ ‫انجام نشد‪.‬‬ ‫ناصری افزود‪ :‬در حال حاضر بهترین راهبرد برای اصالح طلبان این‬ ‫است که ارتباط خود را با جامعه مدنی و فعال اجتماعی تقویت‬ ‫کنند‪ ،‬چرا که جمعیت این افراد خیلی زیاد است و اصالح طلبان‬ ‫می توانند از پتانسیل این افراد استفاده کنند‪ ،‬اما باید توجه داشت‬ ‫دیگر نمی توان تجربه لیست امید را تکرار کرد‪ ،‬بلکه باید در‬ ‫راهبرد ها تجدید نظر شود و با طرحی نو بر اساس مطالبات و‬ ‫خواسته های جامعه مدنی راهبرد های جدید را در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب بیان داشت‪ :‬در حال حاضر مخاطب‬ ‫اصلی اصالح طلبان نه حاکمیت است نه جریان رقیب‪ ،‬یعنی‬ ‫اصول گرایان‪ ،‬بلکه االن مخاطب اصالح طلبان خیل عظیم جامعه‬ ‫مدنی است که این روز ها مطالبات انباشته ان ها تلنبار شده و باید‬ ‫پاسخگویی مناسبی به ان ها داده شود‪ ،‬در حالی که باید به ان ها‬ ‫جواب درستی ارائه شود‪.‬‬ ‫دوگانه حاکمیت و جامعه مدنی بسیار پر رنگ شده است‬ ‫وی با اشاره به اینکه به سمت دوگانه حاکمیت و جامعه مدنی بسیار‬ ‫پر رنگ شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه یکی از مطالبات‬ ‫جامعه مدنی تعامل با دنیا و تصویب ‪ FATF‬است‪ ،‬اما شاهد ان‬ ‫هستیم سه سال است که این موضوع تبدیل به یک کشمکش و نزاع‬ ‫اصلی شد‪ ،‬از سویی در این رابطه مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫یک سال این پرونده را معطل نگه داشت که در نهایت نیز بعد از‬ ‫کلی کشمکش این نهاد بین المللی ایران را در لیست سیاه خود قرار‬ ‫داد‪.‬ناصری همچنین در پاسخ به این سوال که تکلیف احزابی مانند‬ ‫کارگزاران که با اب و تاب فراوان در انتخابات لیست داد‪ ،‬اما در‬ ‫تهران با شکست سختی روبرو شدند‪ ،‬چیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه کارگزاران از همان اول حکومت محور بوده‪ ،‬از مدت ها پیش‬ ‫قابل پیش بینی بود که این حزب در انتخابات لیست می دهد‪ ،‬ولی با‬ ‫اقبالی روبرو نمی شود‪.‬‬ ‫این کارشناس سیاسی گفت‪ :‬این اولین ازمون کارگزاران در غیاب‬ ‫رهبر معنوی خود یعنی مرحوم هاشمی بود که معلوم شود این حزب‬ ‫با چه میزانی از اقبال از سوی مردم روبرو می شود‪ ،‬اما نتیجه از قبل‬ ‫معلوم بود و نشان داده شد که کارگزاران عمال نمی تواند برای خود‬ ‫موقعیت سیاسی موفقی را تصور کند و تا زمانی که نتواند خود را با‬ ‫راهبرد های جامعه مدنی همراه سازد‪ ،‬به هیچ عنوان رنگ موفقیت‬ ‫را نخواهد دید‪.‬ناصری افزود‪ :‬به لحاظ دیگر کارگزاران یک حزب‬ ‫سنتی و تاریخی خواهد بود که در این رابطه عبرت ایندگان خواهد‬ ‫شد‪ ،‬به این دلیل که بسیاری از اصالح طلبان تاکید کردند که در حال‬ ‫حاضر شرایط برای حضور اماده نیست‪ ،‬اما کارگزاران با اصرار بر‬ ‫حضور خود شکست سختی را متحمل شد‪ ،‬اما به نظر می رسد این‬ ‫حزب همچنان بر راهبرد های قبلی خود تاکید کند و راه خود را‬ ‫همچنان بپیماید‪.‬این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به اینکه در‬ ‫حال حاضر شرایط برای انجام کنش سیاسی از سوی اصالح طلبان‬ ‫فراهم نیست‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬با توجه به اینکه بسیاری از اصالح طلبان‬ ‫شناخته شده از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شدند‪ ،‬در واقع‬ ‫می توان گفت‪ ،‬این جریان سیاسی از رقابت های انتخاباتی حذف‬ ‫شد‪ ،‬در عمل نیز می توان گفت‪ ،‬با تشکیل یک مجلس تندرو فضا‬ ‫برای اصالح طلبان سخت تر خواهد شد و باید دید که سرانجام در‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬نیز ایا نامزد اصالح طلبی توان رقابت خواهد داشت‬ ‫که به اعتقاد بنده‪ ،‬امکان چنین چیزی برای اصالح طلبان نیز وجود‬ ‫ندارد و حداقل این وضعیت در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1025‬‬ ‫سیاست‬ ‫مراجع تقلید‪:‬‬ ‫سفربهقمجایزنیست‪،‬حتیبهنیتاداینذر‬ ‫مراجع تقلید سفر به قم به قصد زیارت و حتی به نیت ادای نذر را اگر واجد “احتمال خطر و ضرر عقالیی” باشد‪ ،‬جایز نمی دانند‪.‬ایت اهلل نوری همدانی در پاسخ با استفتاء مبنی بر جایز بودن سفر به قم‬ ‫به قصد زیارت و ادای نذر پاسخ داده اند که “در صورتی که احتمال خطر و ضرر عقالیی می دهید در وقت دیگر نذر انجام شود‪.‬همچنین ایت اهلل مکارم شیرازی نیز در پاسخ با همین پرسش گفته اند‪:‬‬ ‫“چنانچه با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی خطر قابل توجهی متوجه شما نباشد انجام این سفر مانعی ندارد‪ ،‬در غیر این صورت تکلیفی نسبت به عمل به نذر در شرایط حاضر ندارید و الزم است بعد از رفع‬ ‫خطر به تکلیف خود عمل نمایید‪”.‬بنا به این گزارش پس از مشخص شدن شهر قم به عنوان کانون شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬وزارت بهداشت مکرر از مردم درخواست کرد از سفر به قم خودداری‬ ‫کنند و شهروندان قمی نیز از این شهر خارج نشده و در خانه های خود بمانن‬ ‫گزارش‬ ‫ازترسکروناخودکشینکنیم!‬ ‫اذرمنصوری‪:‬‬ ‫میزان مشارکت مردم‬ ‫در انتخابات مجلس‬ ‫قابل پیش بینی بود‬ ‫اذر منصوری ‪ ،‬درباره یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی و میزان مشارکت‪ ،‬گفت‪ :‬طبق اخرین خبر وزارت کشور‪ ،‬میزان‬ ‫مشارکت مردم در این انتخابات ‪۴۲‬درصد اعالم شده است که این موضوع‬ ‫البته از مدت ها قبل قابل پیش بینی بود‪.‬وی با اشاره به اینکه نظرسنجی های‬ ‫شهریور ‪ ۹۸‬هم از افت شدید میل به مشارکت در این انتخابات خبر می داد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬دلیل اصلی امر را باید در کاهش اعتماد مردم به صندوق رای‬ ‫و انتخابات جست وجو کرد‪ .‬اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه و اسیب شناسانه و‬ ‫فارغ از جناح بندی های به تحلیل درست این انتخابات و کاهش چشمگیر‬ ‫رای مردم داشته باشیم‪ ،‬باید دید دلیل این بی اعتمادی چیست؟این فعال‬ ‫سیاسی اصالح طلب با بیان این که نمی شود در این تحلیل مردم را مقصر‬ ‫قلمداد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در چند انتخابات گذشته مشارکت زیر ‪ ۵۰‬درصد در‬ ‫کشور نداشتیم‪ .‬منظورم این است که باید دید چرا همین مردم در انتخابات‬ ‫گذشته با میل بیشتری پای صندوق می امدند‪ ،‬اما در این انتخابات غیر از‬ ‫برخی مناطق تقریبا در کل کشور مشارکت زیر ‪ ۵۰‬درصد بوده است و در‬ ‫تهران نیز به شکلی بی سابقه به رقم ‪ ۲۶‬درصد رسیدیم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر این اسیب شناسی تحت تاثیر رقابت های سیاسی قرار گیرد دو نتیجه‬ ‫بیشتر نخواهد داشت‪ ،‬جناحی که کاندیداهایش غالبا رد صالحیت شدند‬ ‫دلیل اصلی را غیررقابتی بودن و حذف کاندیداهای اصلی خود می داند‬ ‫و جناحی که خود را پیروز انتخابات می داند مشارکت کم مردم در این‬ ‫انتخابات را محدود به وضعیتی می داند که البد حاصل عملکرد اصالح طلبان‬ ‫در دو نهاد انتخابی مجلس و دولت بوده است‪.‬منصوری با تاکید بر این که‬ ‫هر دو تحلیل هم می تواند درست باشد و هم غلط با این رویکرد بدون تردید‬ ‫علت اصلی به حاشیه خواهد رفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر من این بی رغبتی‬ ‫معلول دالیل و عوامل کوتاه مدت و بلندمدت است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از نگاه ما‬ ‫اصالح طلبان اگر فضای انتخابات رقابتی تر بود و اصالح طلبان در ‪ ۲۳‬استان‬ ‫که عمال کاندیدا و لیستی نداشتند‪ ،‬می توانستند کاندیدا معرفی کنند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع درصد مشارکت می توانست از این بهتر باشد‪ .‬چرا که اساسا رقابتی در‬ ‫این انتخابات شکل نگرفت‪ ،‬اینکه مثال از مجموع ‪۳۰‬حزب اصالح طلب ‪۸‬‬ ‫یا ‪۹‬حزب در تهران کاندیدا معرفی کنند‪ ،‬این را نمی شود اسمش را رقابت‬ ‫گذاشت‪.‬منصوری با اشاره به این که خیلی سعی شد با طرح شایعاتی مثل‬ ‫اینکه خاتمی قرار است ویدئو بدهد‪ ،‬فضا را رقابتی کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اما این‬ ‫اتفاقات نیفتاد‪ .‬عمال رقابت اصلی بین خود اصولگرایان بود که پایگاه رایشان‬ ‫در خوش بینانه ترین حالت در تهران ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬وی گفت‪ :‬طبیعی است‬ ‫وقتی ‪ ۳/۴‬احزاب اصالح طلب‪ ،‬شورای عالی و اقای خاتمی لیستی را معرفی‬ ‫نمی کند‪ ،‬رقابتی هم شکل نخواهد گرفت‪ .‬اما این هم نمی تواند دلیل اصلی‬ ‫کاهش مشارکت باشد‪ .‬دلیل اصلی را باید در کاهش اثربخشی نهادهای‬ ‫انتخابی در مناسبات قدرت جست وجو کرد‪.‬این عضو هیات رئیسه شورای‬ ‫عالی سیاست گذاری اصالح طلبان خاطرنشان کرد‪ :‬اینکه اصالح طلبان در‬ ‫‪ ۹۴ ،۹۲‬و ‪ ۹۶‬با شعار مطالبات حداقلی توانستند به تحقق مشارکت حداکثری‬ ‫کمک کنند و در این انتخابات این راهبرد را کنار گذاشتند به همین مسئله‬ ‫برمی گردد‪ .‬یعنی اینکه راهبرد مطالبات حداقلی مشارکت حداکثری نه تنها‬ ‫به میزان قدرت و اثرگذاری نهادهای انتخابی کمکی نکرد‪ ،‬بلکه موجب‬ ‫کاهش اثر بخشی نهادهای انتخابی شد‪.‬‬ ‫شیوع بیماری ویروس کرونا موجب بروز ترس و وحشت در جامعه شده است‪ .‬در‬ ‫چند روز اخیر می توان این ترس و وحشت را در رفتارها و کنش های فردی و جمعی‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬هجوم به داروخانه ها برای خرید ماسک و مایعات ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫خرید و انبار کردن اذوقه و مایحتاج روزانه توسط بسیاری از شهروندان‪ ،‬کاهش‬ ‫استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ‪ ...‬نمودهایی از این هراس همگانی از درگیر شدن با‬ ‫ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫ترس از کرونا‬ ‫بخشی از این ترس طبیعت ادمی است و موجب می شود تا افراد توصیه های‬ ‫بهداشتی و ایمنی را جدی بگیرند و از خود مراقبت کنند‪ .‬اما اگر این بیماری را با‬ ‫موارد دیگری چون مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی‪ ،‬سرطانهای ناشی از‬ ‫مصرف فست فود و استعمال دخانیات و یا سکته های قلبی و بیماری هایی چون‬ ‫انفلوانزا مقایسه کنیم درمی یابیم که به رغم تعداد بیشتر فوتی های ناشی از رانندگی یا‬ ‫سرطان یا سکته های قلبی این ترس که با کرونا در سطح جامعه گسترش یافته در ان‬ ‫موارد وجود ندارد‪.‬‬ ‫این امر نشان می دهد که جامعه با هراس و هیجان منفی کرونا در سطحی وسیع‬ ‫دست به گریبان است‪ .‬این هراس و وحشت از بیماری در شبکه های اجتماعی به‬ ‫صورت تصاعدی و با گفتگوهای احساسی راجع به ان افزایش یافته و می تواند عالوه‬ ‫بر ایجاد زمینه هایی برای رفتارهای نامعقول فردی و جمعی با تاثیر منفی گذاشتن بر‬ ‫سیستم ایمنی افراد موجبات ضعف ایمنی در بدن شود‪ .‬یعنی همان نقطه ای که بیماری‬ ‫کرونا را از صورت یک بیماری گذرا به مساله ای مرگبار تبدیل می کند‪.‬‬ ‫بدبن ترتیب با این چرخه مواجه می شویم‪1- :‬هراس از کرونا موجب استرس و‬ ‫اضطراب می شود ‪2-‬این استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند ‪3-‬ویروس‬ ‫کرونا برای افرادی با سیستم ایمنی ضعیف کشنده است‪.‬‬ ‫مالحظه می کنید که چگونه هراس و ترس ناشی از بیماری خود زمینه ساز کشنده‬ ‫شدن بیماری می شود و تمام دیگر احتیاط هایی چون ماسک و دستکش و ضدعفونی‬ ‫کردن ها بی فایده و بیهوده می شوند‪.‬‬ ‫با توجه به این مسایل باید به خود و اطرافیانمان مدیریت و کنترل هیجان منفی را‬ ‫بیاموزیم و اموزش دهیم‪.‬‬ ‫توصیه هایی برای شناخت و مدیریت ترس از کرونا‬ ‫‪ 1‬در مواقع بحران‪ ،‬سطح هیجانات منفی افزایش پیدا می کند و مردم با هیجاناتی‬‫چون ترس‪ ،‬اضطراب و غم روبرو می شوند و ممکن است این هیجانات بر روی منطق‬ ‫انها نیز اثر بگذارد و توانایی شناختی و عقالنی را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ 2‬هیجانات اگر به خوبی کنترل نشود منجر به ضعف سیستم ایمنی شده و‬‫می تواند جسم را نیز درگیر کند و سالمتی را از میان ببرد‪.‬‬ ‫‪ 3‬مردم وقتی دچار هیجانات منفی می شوند‪ ،‬سعی می کنند این هیجانات و‬‫اضطراب ها و خشم را مرور کنند و در باره ان حرف بزنند تا از میزان استرس بکاهند‪.‬‬ ‫اگر چه این روش خوبی برای کنترل استرس است اما وقتی هیجانات مهار نشود و در‬ ‫فضاهایی مانند فضای مجازی به صورت منفی بزرگ و گسترده شود‪ ،‬موجب بروز‬ ‫شایعات و نگرانی های بیشتری می شود‪.‬‬ ‫‪ 4‬وقتی شایعات گسترش پیدا می کند‪ ،‬مردم ممکن است به دلیل نگرانی‪ ،‬رفتاری‬‫نامعقول از خود نشان دهند و به جای استفاده از روش های علمی در مقابله با ویروس‪،‬‬ ‫از روش های هیجانی استفاده کنند که تبعات بیشتری در گسترش نگرانی و هیجانات‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ 5‬افراد باید بتوانند هوش هیجانی خود را در این شرایط بحرانی به کار بگیرند‬‫و در مورد احساساتشان در قالبی سازمان دهی شده حرف بزنند و با بیان ابعاد مختلف‬ ‫مساله و پذهیز از تمرکز بر جنبه های منفی بر هیجانات و نگرانی های بیش از اندازه‬ ‫غلبه کنند‪ 6-.‬برای مقابله با استرس ناشی از کرونا از رویکرد دوری جویی (بی‬ ‫اهمیت دانستن موضوع و بدون رعایت بهداشت‪ ،‬زندگی عادی را دنبال کردن)‪،‬‬ ‫خودمهارگری (اعتماد به نفس کاذب مبنی بر توان مقابله با بیماری بدون نیاز به‬ ‫مالحظات بهداشتی و درمانی) و دوری گریزی (پنهان شدن و قطع ارتباط با همه و‬ ‫تعطیل کردن زندگی) پرهیز کنیم‪.‬‬ ‫‪ 7‬در مقابل با بهره گیری از رویکردهای خویشتن داری‪ ،‬مسئولیت پذیری‪،‬‬‫حمایت اجتماعی و حل مدبرانه می توان مانع از بیماری های روانشناختی ناشی از شیوع‬ ‫کرونا ویروس در خود و اطرافیان شد‪.‬‬ ‫روحانی در افتتاح ازاد راه تهران‪-‬شمال‪:‬‬ ‫مردم سختی راتحمل می کنند‬ ‫حجت االسالمحسنروحانیرئیس جمهورکشورمان‬ ‫صبحامروز(سهشنبه)در«ائینافتتاحفاز‪ ۱‬ازادراهتهران‬ ‫شمال»باتبریکفرارسیدنماهرجباظهارداشت‪:‬دینما‪،‬‬ ‫اسالمرادرکنارسالمتمی گذارد‪.‬اسالمدینسالمت‬ ‫است و سالمت روح و جسم انسان‪ ،‬هدف اسالم است‪.‬‬ ‫اگرمااسالمرامراعاتکنیم‪،‬جسم‪،‬روح‪،‬زندگیمادی‬ ‫ومعنویتوامبارضایحقخواهدبود‪.‬وی ادامهداد‪ :‬ایمان‬ ‫همراهباامنیتاست‪.‬انسانمومنهرکجاباشد‪،‬درکنار‬ ‫انامنیتوجودداردوهرکجاایماننیست‪،‬امنیتنیززیر‬ ‫شزبانو‬ ‫سوالقراردارد‪.‬شماازیکمسلمانمتدینخو ‬ ‫شریازاوبه‬ ‫خوش روومودبهیچ گاهنمی ترسیدزیرا ّ‬ ‫شمانمی رسدوهمواره ِخیربهشمامی رسانداماازفردی‬ ‫کهایمانکاملندارد‪،‬ازحضوروغیاباوهموارهباید‬ ‫یزندیاباغیبتوبدگمانی‬ ‫بترسیمچراکهاوبازباننیشم ‬ ‫یزندوهیچ گاهباوجوداوامنیتوجود‬ ‫بهاطرافیاناسیبم ‬ ‫ندارد‪.‬ایمانمامایهامنیتماوبزرگتریننعمتالهیاست‬ ‫واسالممایهسالمتجسموجانمااست‪.‬رئیس جمهور‬ ‫افزود‪:‬ماهرجب‪،‬ماهبسیارمبارکیاست‪.‬ماهرجب‪،‬ماه‬ ‫رحمتوماهامیرالمومنینعلی(ع)است‪.‬همهاینمناسبت ها‬ ‫موجبشدکهامروزرابرایافتتاحاینپروژهانتخابکنیم‬ ‫البتهماتردیدداشتیمکهمراسمافتتاحیهفازیکازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمالرادیروزبرگزارکنیمیاامروز‪.‬روحانیتصریح‬ ‫کرد‪:‬روزگذشته‪،‬روزمهندسبودکهزحماتبسیاری‬ ‫رادراینپروژهبسیارمهمکشید هاند‪.‬ویبیانکرد‪:‬امروز‪،‬‬ ‫روزبسیارخوشحال کننده ایبرایملتایراناست‪.‬مااین‬ ‫پروژهرادردورانتحریمساختیموافتخارمی کنیمبهاینکه‬ ‫مهندسین‪،‬مدیران‪،‬کارگرانوالبتههمهبخش هایمختلف‬ ‫تاندرکاران‬ ‫ازجملهوزارتراهوبنیادمستضعفانوهمهدس ‬ ‫اینپروژهتوانستندباوجودتحریم‪،‬اینپروژهعظیمرابه‬ ‫سرانجامبرسانندوتحریمنتوانستمانعانهابرایتکمیلاین‬ ‫پروژهبسیارمهمباشدالبتهاینتحریم هادرزمانبندیانجام‬ ‫پروژه‪،‬مارابایکسریتاخیرهامواجهکرد‪.‬رئیس جمهوربا‬ ‫اشارهبهتحریم هایگستردهدرحوزه هایمختلفگفت‪:‬‬ ‫دولتمازمانیکاررااغازکردکهکشوردرتحریم های‬ ‫شدید بود‪ .‬تحریم ها از سال‪ ۹۰‬شروع شده بود و در سال‬ ‫‪ ۹۲‬دولت ما کار خود را اغاز کرد‪ .‬من از همان روز اغاز‬ ‫کار دولت‪ ،‬اقای فروزنده را صدا زدم که ان زمان مسئول‬ ‫بنیادمستضعفانبود‪.‬درخصوصازادراهتهران‪-‬شمالباهم‬ ‫صحبتکردیموبحث هایمختلفیدرخصوصاینکهچرا‬ ‫اینپروژهطوالنیشدهاست‪،‬مطرحشد‪.‬تاانموقعتنها‬ ‫‪ ۱۷‬درصد از پروژه انجام شده بود و ما می بایست برای‪۸۳‬‬ ‫درصدباقی ماندهپروژهتصمیممی گرفتیم‪.‬روحانیادامهداد‪:‬‬ ‫ماازهمانابتداگفتیمکهدولتباتمامتوانبهدنبالانجاماین‬ ‫پروژه خواهد بود البته من از سال‪ ۱۳۷۵‬با این پروژه سر و کار‬ ‫داشتم‪.‬اززمانیکهایت اهللهاشمیتصمیمگرفتاینپروژه‬ ‫اغاز شود‪ ،‬ایشان من را خواستند و در این خصوص با من‬ ‫صحبتکردند‪.‬کاراینپروژهدردوره هایمختلفادامه‬ ‫پیدا کرد و اقای فتاح در دوره خودش با تمام توان و قدرت‬ ‫همان گونهکهدرهرجایدیگریاین گونهتالشکرده‪،‬در‬ ‫این عرصه نیز وارد شد‪ .‬دولت ما نیز در زمان وزارت اقای‬ ‫اخوندیتالش هایبسیاریرادراینخصوصانجامداد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوراظهارداشت‪:‬اقایاسالمیخستگیناپذیر‬ ‫استودرهرساعتیتماسباایشانمی گیرم‪،‬پایکاراست‬ ‫ومنموفقنشدمایشانرادرخوابپیداکنم‪.‬روحانیادامه‬ ‫داد‪:‬شمابیانکردیدکهچقدراینپروژهباعثصرفهجویی‬ ‫درمصرفسوختوزمانمی شود‪.‬اینکهاینجادهیک‬ ‫ساعتونیمزمانراکممی کند‪،‬نمی توانبرانقیمت‬ ‫گذاری کرد‪.‬وی گفت‪ :‬وقتی این عدد را در مورد‪ ۱۸‬هزار‬ ‫خودرویعبوریوسرنشینانانحسابمی کنیم‪،‬می بینیم‬ ‫کهچهارزشیداردوبایدگفتعمربشرقابلقیمتگذاری‬ ‫نیست‪.‬رئیسقوهمجریهافزود‪:‬مابهعمر‪،‬لذت‪،‬شادیمردم‬ ‫متعهدهستیم‪.‬خداوندانسانراافریدهکهزندگیشادمانه‬ ‫داشتهباشند‪.‬روحانیعنوانکرد‪:‬دشمنانمی خواهندبرای‬ ‫مامشکالتایجادکنند‪.‬برخیحوادثنیزانسانینیستو‬ ‫منشاطبیعیدارد‪.‬مث ً‬ ‫الماسال‪ ۹۸‬راباسیلشروعکردیمکه‬ ‫دیگرنمی توانمانعبروزانشد‪.‬البتهبایدتالشکرداثار‬ ‫سوانرابرایمردمکمکنیم‪.‬ویتصریحکرد‪:‬سالجاری‬ ‫غمومشکالتزیادیداشتیم‪.‬ازشهادتسردارسلیمانی‬ ‫گرفتهتاحادثهکرمانوفوتهموطنان ماندرهواپیمای‬ ‫اوکراینیباعثغمبزرگیبرایماشد‪.‬رئیس جمهوراظهار‬ ‫داشت‪:‬ملتماتسلیمنمی شود‪،‬سختیراتحملمی کند‪،‬‬ ‫مقاومتمی کندودرمقابلدشمنسرخمفرودنمی اورد‪.‬‬ ‫مردمماهمچنیندرحوادثطبیعینیزبههمدیگرکمک‬ ‫می کنندودستیکدیگررامی گیرند‪.‬روحانیادامهداد‪:‬‬ ‫خداوندمی فرمایدزمینوایاتانراافریدیمتامشخص‬ ‫شوددراینمسابقهچهکسیبهترعملمی کند‪.‬غموشادی‬ ‫مهمنیست‪،‬مهمایناستکهدرشادیوغمچگونهعمل‬ ‫می کنیم‪.‬ویگفت‪:‬درحالحاضرویروسیازکشوری‬ ‫امده و‪ ۴۰‬کشور را درگیر کرده و به همه جا خواهد رفت‪.‬‬ ‫اینمهمانناخواندهایاستکهبیدعوتامدهومهماین‬ ‫استکهبایدازمشکالتنهراسیدوباانمقابلهکرد‪.‬رئیس‬ ‫قوهمجریهافزود‪:‬نبایدبرایروزسختیمردم‪،‬جیبدوخت‪.‬‬ ‫جیبیکهبرایسختیمردمدوختهشده‪،‬بداست‪.‬وقتیمردم‬ ‫برایماسک‪،‬مایعضدعفونیدستکشگرفتارهستندچرا‬ ‫بایدسودجوییکرد‪.‬خداوندراه هایمختلفیبرایکسب‬ ‫مالحاللقرارداده‪،‬پسچرابرخیدنبالطلبمالحرام‬ ‫هستیم‪.‬روحانیعنوانکرد‪:‬درشرایطتحریماینافتتاح‬ ‫دلپذیراست‪.‬فرداانشاهللپیمانکارانکارهایخودراجمعو‬ ‫جورخواهندکردوازصبحپنج شنبهمردمازاینجادهتردد‬ ‫خواهندداشت‪.‬ویتصریحکرد‪:‬عوارضیرااقایاسالمی‬ ‫لحاظکردهبودندکهگفتیمبگذاریدمردمشادباشندوما‬ ‫تخفیفدراندادیم‪.‬رئیسجمهوراظهارداشت‪:‬ماگفتیم‬ ‫کهبگذاریدباشادیمردماینتردداغازشودوبعدهابه‬ ‫صورتیجبرانخواهدشد‪.‬درروزهایغیرتعطیلکمتر‬ ‫ودرروزهایتعطیل‪،‬باقیمتیبهترومناسبلحاظشود‪.‬‬ ‫روحانیخاطرنشانکرد‪:‬تصمیمگرفتهایمکهازقطعهیک‪،‬‬ ‫دولتوبنیادهردرامدیدارند‪،‬برایساختقطعهدوم‬ ‫هزینهکنند‪.‬البتهایندرامدکافینیستوقطعهدومپول‬ ‫بیشتریبرایتکمیلمی خواهد‪.‬رئیس جمهورافزود‪:‬دولت‬ ‫همکمکمی کندوان شاءاهللقرارمابامهندساسالمیو‬ ‫فتاحایناستکهتاپایاندولتدوازدهمیکمسیرازقطعه‬ ‫دومافتتاحویکمسیرهمازجادهقدیماستفادهشودتامسیر‬ ‫بعدتکمیلشود‪.‬ویعنوانکرد‪:‬تمامتوانخودرابهکار‬ ‫می گیریم‪.‬بهدکترنوبختهمدستورمی دهمهمهامکانات‬ ‫الزم را در اختیار بگذارد تا ان شاءاهلل مردم زندگی راحت‬ ‫تریداشتهباشند‪.‬رئیسجمهوربااشارهبهعبورازاینجاده‬ ‫گفت‪:‬اینجادهزیباوافتخارافریناست‪.‬اینجادهیاپل‬ ‫استیاتونل‪.‬یعنیتماماینمسیرجادهازپلعبورمی کنید‪،‬‬ ‫وارد تونل می شوید و از تونل خارج می شوید و روی پل می‬ ‫رویدومشخصاستدراین‪ ۳۲‬کیلومترچهکارعظیمو‬ ‫بزرگیانجامشدهاست‪.‬‬ ‫بهدنبالورودقالیبافبهمجلس‬ ‫«قالیباف اینقدر با رای دادن رای نیاورد که اخر با رای‬ ‫ندادن رای اورد!» این عبارتی بود که پس از اعالم لیست نهایی‬ ‫انتخابات در تهران در توییتر منتشر شد‪ .‬لیست نهایی تهران که از‬ ‫اکثریتی اصولگرا تشکیل شده با نام «محمد باقر قالیباف»‪ ،‬شهردار‬ ‫پیشین تهران‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف که این بار با ایده نواصولگرایی پا به‬ ‫عرصه انتخابات گذاشت در ابتدا به نظر می رسید سعی داشت‬ ‫مستقل از اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم شرکت کند‬ ‫اما در عین حال با نیم نگاهی به اصولگرایان در جلسات جامعه‬ ‫روحانیت مبارز به عنوان متحد کننده جریان اصولگرا شرکت‬ ‫کرد‪ .‬به هر حال قالیباف برای رای اوری به جریان اصولگرایی‬ ‫در عین مستقل بودن نیاز داشت چراکه با جدا کردن خود از‬ ‫ی داد‪.‬‬ ‫جریان اصولگرایی‪ ،‬میزان رای اوری خود را کاهش م ‬ ‫قالیباف که در دوره قبلی انتخابات یعنی انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری سال ‪ ،96‬مورد بی مهری اصولگرایان قرار گرفت‬ ‫و با دلخوری از انتخابات ریاست جمهوری و با فشار جریان‬ ‫اصولگرایی به نفع ابراهیم رییسی کنار کشید‪ ،‬این بار با اگاهی از‬ ‫حمایت نشدن از سوی اصولگرایان‪ ،‬تالش کرد با مطرح کردن‬ ‫ایده نواصولگرایی خود را به طور قطعی‪ ،‬صاحب یکی از کرسی‬ ‫های ‪ 290‬گانه مجلس شورای اسالمی بداند‪.‬‬ ‫در سوی دیگر ماجرا اما پایداری ها قرار داشتند که از سوی‬ ‫قالیباف و طرفدارانش به عنوان عناصر وحدت شکن در جریان‬ ‫اصولگرایی مطرح شدند و در مقابل نیز‪ ،‬پایداری ها دل خوشی‬ ‫از قالیباف نداشتند و او را شایسته ریاست جمهوری و حتی‬ ‫مجلس نمی دانستند‪ .‬پایداری ها حتی اصولگرایی را نیز منسوخ‬ ‫شده قلمداد کردند و خواهان لیستی جداگانه از سایر جریان‬ ‫اصولگرایی شدند و به نوعی خود را باز هم تافته جدا بافته‪،‬‬ ‫دانستند‪.‬‬ ‫حتی ردصالحیت های گسترده اصالح طلبان از سوی‬ ‫شورای نگهبان نیز نتوانست اردوگاه اصولگرایی را به لیست‬ ‫ناکامدیروز؛پیروزامروز‬ ‫واحد انتخاباتی برساند‪ .‬چراکه به نظر می رسید حذف گسترده‬ ‫جریان رقیبی چون اصالح طلبان بزرگترین فرصت و حتی‬ ‫لطفی برای اصولگرایان در این دوره از مجلس بود تا انها از‬ ‫این نردبان باال رفته و راهی مجلس شوند‪ .‬اختالفات جریان‬ ‫اصولگرایی در این دوره به حدی رسید که در روزهای نزدیک‬ ‫به انتخابات‪ ،‬جز لیست های چندگانه و متعدد اصولگرایی‪ ،‬ان‬ ‫هم در میدان خالی از رقیب‪ ،‬خبری از وحدت نبود‪.‬‬ ‫اختالفات این دو جریان یعنی قالیبافی ها و پایداری ها‬ ‫پس از جلسات متعدد شورای ائتالف برای رسیدن به وحدت‪،‬‬ ‫تا اخرین لحظه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به دست‬ ‫نیامد اما طبق شنیده ها‪ ،‬گویا این بار با پادرمیانی غالمعلی‬ ‫حدادعادل و ترس از رای نیاوردن از سوی مردم‪ -‬به ویژه با‬ ‫خبرهایی مبنی بر کاهش چشمگیر مشارکت مردم‪ -‬بحث‬ ‫لیست واحد به سرانجام رسید‪ .‬اصولگرایان می ترسیدند رای‬ ‫همین عده کم از مردم را از دست بدهند‪ ،‬چراکه می دانستند‬ ‫در نبود جریان اصالح طلب با جریان دیگری چون مستقلین‬ ‫روبرو هستند که اگر لیست واحد ندهند‪ ،‬همه ارایی که انها‬ ‫می توانند به دست اورند نصیب مستقلین می شود‪ .‬از این رو‬ ‫در نهایت رییس جبهه پایداری یعنی مرتضی اقا تهرانی و‬ ‫محمد باقر قالیباف در یک لیست قرار گرفتند تا این بار نیز‬ ‫در یک اردوگاه مشترک قرار بگیرند اما لیستی مشترک از سر‬ ‫ناچاری!!‬ ‫با لیست واحد اصولگرایان و با کاهش مشارکت مردم که‬ ‫دالیل بسیاری نیز داشت‪ ،‬محمد باقر قالیباف با ‪ 1265287‬رای‬ ‫در صدر لیست ‪ 30‬نفره منتخبان تهران برای مجلس یازدهم‬ ‫قرار گرفت در حالی که اگر این تعداد رای را با انتخابات‬ ‫مجلس دهم در اسفند ‪ 94‬مقایسه کنیم‪ ،‬خواهیم دید که با‬ ‫لیست ‪ 30‬نفره امید در تهران فاصله بسیار چشمگیری دارد‪.‬‬ ‫رای اول شدن قالیباف با رای اخرین منتخب مردم تهران‬ ‫برای مجلس دهم در سال ‪ 94‬یعنی عبدالرضا هاشم زائی‬ ‫نماینده فعلی مجلس دهم با میزان رای ‪ ،1/078/817‬حدود‬ ‫‪ 186‬هزار رای فاصله دارد که فاصله بسیار کمی است‪.‬‬ ‫بنابراین این امار حاکی از مشارکت کم مردم بود که‬ ‫در نهایت باعث رای اوری اصولگرایان نیز شد‪ .‬درباره علت‬ ‫چرایی این مشارکت کم هم به گفته خود اصولگرایان باید‬ ‫بررسی کرد که چه عواملی دخیل بوده است‪.‬‬ ‫در حالی که مخالفین دولت‪ ،‬این کاهش مشارکت مردم‬ ‫را به بحث معیشت مردم و نارضایتی انها پیوند می زنند اما‬ ‫در عین حاال نباید نقش اساسی شورای نگهبان در بررسی‬ ‫صالحیت ها را‪ ،‬نادیده گرفت‪ .‬هر چند سخنگوی شورای‬ ‫نگهبان در واکنش به انتقادات وارده به عملکرد این شورا‪،‬‬ ‫همواره گفته است که این شورا تابع قانون عمل کرده و نگاهی‬ ‫سیاسی در بررسی صالحیت ها نداشته است که البته منتقدان‪،‬‬ ‫این گفته شورای نگهبان را نمی پذیرند‪.‬‬ ‫گفتنی است در مجلس دهم‪ ،‬تهران شاهد مشارکت‬ ‫باالی ‪ 50‬درصد مردم بود‪ .‬لیست اصالح طلبان با سرلیستی‬ ‫محمدرضا عارف توانست همه کرسی های نمایندگی در‬ ‫تهران را تصاحب کند و محمدرضا عارف با ‪ 1/608/926‬رای‬ ‫نماینده منتخب مردم در مجلس دهم محسوب شد این در‬ ‫حالی است که محمدباقر قالیباف که خود را پیروز این دوره‬ ‫از انتخابات مجلس می پندارد‪ ،‬تنها با کسب ‪ ۱۲۶۵۲۸۷‬رای‬ ‫توانست خود را به صندلی بهارستان برساند‪.‬‬ ‫همچنین مقایسه این ارا با نفر اخر لیست اصالح طلبان‬ ‫در دهمین دوره مجلس تفاوت چشم گیری دارد‪ .‬البته ناگفته‬ ‫نماند که عزت اهلل اکبری تاالرپشتی در این دوره تنها با کسب‬ ‫‪ ۶۴۲۲۱۴‬رای توانسته به عنوان نفر ‪ ۳۰‬وارد مجلس یازدهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اگر همانند دوره های قبل انتخابات با حضور پرشور مردم‬ ‫همراه بود‪ ،‬اصولگرایان که پس از ارائه بالغ بر ‪ 9‬لیست با‬ ‫حاشیه های فراوان نهایتا توانستند به وحدت برسند‪ ،‬باز هم‬ ‫ناکام می ماندند‪ .‬اما کاهش مشارکت مردم به زیان اصالحات‬ ‫تمام شد و محمدباقر قالیباف پس از ناکامی های متعدد در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری توانست با کسب ‪70‬درصد از‬ ‫ارای مردم تهران‪ ،‬به صندلی سبز بهارستان تکیه زند‪.‬‬ ‫تفاوت یازدهمین دوره انتخابات کشور از همان روزهای‬ ‫نقش بستن مهر رد صالحیت ها‪ ،‬مشخص بود زیرا در این‬ ‫دوره اصالح طلبان از کل کرسی های مجلس‪ ،‬سهم َکمی کسب‬ ‫کردند و اصولگرایان که مجلس دهم را پس از ‪ 12‬سال به‬ ‫لیست منتخب اصالح طلبان باخته بودند‪ ،‬مجددا تعداد بیشتری‬ ‫از کرسی های انتخابات را سهیم شدند‪.‬‬ ‫در مجلس دهم هم پس از ‪ 12‬سال تکیه اصولگرایان بر‬ ‫صندلی سبز بهارستان‪ ،‬لیست مورد تائید علی اکبر هاشمی‬ ‫رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی‪ ،‬منتخب مردم شد و ان‬ ‫انتخابات با اقبال قابل توجه مردم همراه بود‪.‬‬ ‫ت شدگان‬ ‫در مجلس نهم وضعیت تائید صالحی ‬ ‫اصالح طلب به گونه ای بود که این جریان کمتر از تعداد‬ ‫کرسی های تهران برای انتخابات نامزد معرفی کرد و معدود‬ ‫نمایندگان اصالح طلب هم از شهرستان ها به مجلس راه یافتند‪،‬‬ ‫غالمعلی حدادعادل با ‪ 888276‬رای در بین کاندیداهای‬ ‫مجلس نهم‪ ،‬توانست نماینده منتخب تهران شود‪ .‬در مجالس‬ ‫هشتم و هفتم هم غالمعلی حدادعادل پیشتاز بود‪.‬‬ ‫سابقه مشارکت مردم در تهران نشان می دهد اگر شهر‬ ‫‪ 15‬میلیونی تهران‪ ،‬شاهد مشارکت مردم باشد می تواند مانند‬ ‫انتخابات خبرگان که هاشمی رفسنجانی را با ‪ 2301492‬پیروز‬ ‫و یا محسن هاشمی رفسنجانی را راهی شورای شهر کرد‪،‬‬ ‫نمایندگان خود را وارد فضای سیاسی کند اما اگر مردم رغبتی‬ ‫به انتخابات نشان ندهند‪ ،‬کاندیداهایی غالبا از جنس اصولگرا‬ ‫با کسب ‪20‬درصد و با کمترین تعداد رای‪ ،‬وارد پارلمان می‬ ‫شوند‪.‬منبع‪:‬برنا‬ ‫محمودصادقی‬ ‫بهویروسکرونامبتالشد‬ ‫«محمود صادقی» عضو فراکسیون‬ ‫امید مجلس دهم عصر سه شنبه در حساب‬ ‫شخصی خود در توییتر خبر از ابتالی خود‬ ‫به ویروس کرونا داد‪.‬وی همچنین از رییس‬ ‫قوه قضاییه خواست برای جلوگیری از‬ ‫شیوع بیماری‪ ،‬به زندانیان سیاسی مرخصی‬ ‫دهد‪.‬ویروس کرونا یا «کووید‪ »-۱۹‬از‬ ‫اواخر اذرماه تاکنون ‪ ۷۵‬هزار نفر چینی‬ ‫را مبتال و جان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۱‬نفر را گرفته‬ ‫است‪.‬ساعاتی پیش هم «ایرج حریرچی»‬ ‫معاون کل وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی با انتشار تصویری از ابتالی‬ ‫خود به این بیماری خبر داد و گفت که‬ ‫“مطمئن باشید کرونا را شکست می دهیم‪.‬‬ ‫این ویروس دموکرات است و مسئول و‬ ‫غیرمسئول نمی شناسد‪ .‬درمان موثر برای‬ ‫ان داریم‪ .‬حواس تان به خودتان باشد و‬ ‫مراقب پزشکان و پرستاران هم باشید که‬ ‫با فداکاری و جان فشانی خدمت می کنند‪.‬‬ ‫“به گزارش ایرنا‪ ،‬ایران بعد از چین دومین‬ ‫امار فوت در اثر ابتال به این بیماری را در‬ ‫جهان به خود اختصاص داده است‪ .‬به گفته‬ ‫«کیانوش جهانپور»‪ ،‬رئیس مرکز روابط‬ ‫عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی تا لحظه انتشار این‬ ‫خبر شمار مبتالیان به ‪ ۶۱‬نفر و تلفات ناشی‬ ‫از ان نیز به ‪ ۱۲‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫کروناوتروریسم‬ ‫مرزنمی شناسد‬ ‫ظریف‪ :‬کرونا و تروریسم مرز نمی شناسد‬ ‫وزیر امورخارجه کشورمان با مقایسه شیوع‬ ‫ویروس کرونا با گسترش تروریسم در جهان‬ ‫گفت که ایران خواهان همکاری بیشتر منطقه ای‬ ‫برای مقابله با این بیماری است‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه‬ ‫کشورمان امروز (سه شنبه) در حساب کاربری‬ ‫خود در توئیتر نوشت‪ :‬کووید ‪ 19‬نیز مانند‬ ‫سایر ویروس ها ‪ -‬از جمله تروریسم ‪ -‬مرزی‬ ‫نمی شناسد و تفاوتی میان اقوام و ادیان قائل‬ ‫نیست‪ .‬برای مبارزه با ان‪ ،‬ما هم نباید تفاوتی‬ ‫قائل شویم‪.‬‬ ‫ظریف ادامه داد‪ :‬هم راستا با “امید”‪ ،‬ایران‬ ‫خواهان همکاری های بیشتر منطقه ای ازجمله‬ ‫تشکیل مرکز مشترک کنترل و پیشگیری بیماری‬ ‫است‪.‬‬ ‫استادشجریانمجددابادستگاهنفسمی کشد‬ ‫هیات مدیره بیمارستان جم‪ ،‬در بیانیه ای‪ ،‬اخرین وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان را توضیح داد‪.‬در متن این بیانیه امده است‪«:‬در ادامه اطالع رسانی به مردم هنردوست و هم میهمان‬ ‫عزیز به استحضار می رساند شرایط بالینی ایشان در حال حاضر به دلیل تشدید ترشحات ریوی مجددا ً به دستگاه ونتیالتور(کمک تنفسی) وصل شده است‪ ،‬ولی شرایط ریوی‪ ،‬قلبی و کلیوی‬ ‫ایشان پایدار است‪ ،‬و جهت مراقبت بهتر و بیشتر نیازمند ادامه بستری در بخش مراقبت های ویژه هستند‪».‬در روزهای اخیر همایون شجریان و برخی از دوستان نزدیک استاد شجریان از بهبود‬ ‫وضعیت تنفسی استاد اواز ایران خبر داده بودند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1025‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫روزی که در جشنواره‬ ‫فیلم فجر بلوا شد‬ ‫منتقد و خبرنگار‪ :‬یاسر موحدفرد‬ ‫فیلم سینمایی روز بلوا به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان‪،‬‬ ‫داستانی را روایت می کند که می تواند هر روز را روز بلوا‬ ‫کند‬ ‫سه رکن ثروت‪ ،‬قدرت و شهوت هم می تواند فساداور‬ ‫باشد‪ ،‬هم فسادانگیز تا جایی که بسیاری تنها و تنها با یکی‬ ‫از این سه رکن بر زمین زده می شوند‬ ‫اگرچه تجمیع این سه رکن می تواند به فساد بیانجامد اما‬ ‫لزوما هر کدام اگر مهار شود‪ ،‬می تواند برای فرد و اجتماع‬ ‫مفید فایده باشند‬ ‫نکته اینجاست که بسیاری نیز از این دستاویز برای‬ ‫هجمه به ابروی مشاهیر و مفاخر و انسان های ابرودار در‬ ‫هر سطح و جایگاهی بهره برداری و سودجویی می کنند‬ ‫در فیلم سینمایی روز بلوا به درستی به این حساسیت‬ ‫اشاره رفته است که این همه زمانی موجب تخریب می شود‬ ‫که خود فرد نیز با بی مباالتی در منظر توده مردم به یکی از‬ ‫رکن های یاد شده افتخار می کند ویا با بی دقتی خویشان و‬ ‫اشنایان خود را رها کرده و بدان ها مجال ترک تازی در‬ ‫حریم شخصی را می دهند‬ ‫به نقل بزرگان ادب پارسی‪ ،‬برادر هم دوست به حال‬ ‫اگر برادر خونی از دشمن هفت پشت غریبه بدتر شود چه‬ ‫باید کرد؟!‬ ‫ویژه ان که با ازار مردم و حق کشی و حق خوری به‬ ‫جای ابروداری به ابروبری دست می زند‪ ،‬باید باز هم‬ ‫برادرانه نگریست؟!‬ ‫در حالی که حق را باید گفت حتی اگر به زیان ات‬ ‫باشد ویا تلخ تر از تلخ باشد‬ ‫هدف داستانی این فیلم سینمایی‪ ،‬بدون شعار‪ ،‬دفاع‬ ‫از حق و حقیقت و راستی و درستی است و نگاه اخالق‬ ‫مدارانه از زندگی شخصی بایست اغاز شود تا نظاره گر‬ ‫جامعه ای اخالق مدارانه باشیم‬ ‫بازی روان و باورپذیر بازیگران سینما بابک حمیدیان‪،‬‬ ‫لیال زارع‪ ،‬محسن کیایی و داریوش ارجمند‪ ،‬مطلوب جلوه‬ ‫می کند اما غیر از نمای معرف شخصیت اصلی که استاد‬ ‫دانشگاه و مدیر برترین خیریه کشور و منتقد وضع موجود‬ ‫نشان داده می شود اما هیچ کدام از نقش های اصلی و فرعی‬ ‫به درستی معرفی نمی شوند و اساسا نمای معرف ندارند‬ ‫و برخی شخصیت های داستان در همان اغاز ویا در میانه‬ ‫روایت رها می شوند‬ ‫موسیقی فیلم کارن همایون فر در این فیلم ان چنان‬ ‫اثرگذار نیست‪ ،‬فیلم برداری امین جعفری دارای‬ ‫قاب بندی های درستی است اما ان هم شاخص نیست؛‬ ‫اما تدوین فرزاد هوتهم‪ ،‬کامال پیشبرنده و در روایت‬ ‫منطقی داستان اثرگذار بوده و ریتم خوبی دارد که هیچ گاه‬ ‫مالل اور نیست و بر جذابیت داستانی فیلم افزوده است‪.‬‬ ‫برگزیدهاکادمیپورناظری‪:‬‬ ‫واردمافیایموسیقینمیشویم!‬ ‫کیان بابان زاده برگزیده بخش اواز‬ ‫اکادمی پورناظری خواننده جدید عرصه‬ ‫موسیقی که با صدای دلنشینش بی شک‬ ‫جایگاهی خاصی برای خود میان طرافداران‬ ‫موسیقی پیدا خواهد کرد‪ ،‬در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری‬ ‫برنا از چگونگی و شروع فعالیت خود اینگونه‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫فعالیت هنری خود را کی و کجا شروع‬ ‫کردید؟‬ ‫ما اصالتا کرد هستیم‪ ،‬اواز را در دوران‬ ‫کودکی همراه با برادرم کاوه (که خود از‬ ‫شاگردان استاد رضوی سروستانی بودند)‬ ‫شروع کردم به طور دقیقا باید بگویم هنوز‬ ‫زبان فارسی را یاد نگرفته بودم فقط اوازها‬ ‫رو با کمک برادرم تکرار میکردم بدون‬ ‫انکه معنی کلمات را بدانم‪.‬صداسازی ‪ ,‬سلفژ‬ ‫‪,‬ردیف اوازی و مقامات کوردی را بهمراه‬ ‫برادرم کار کردم و در کنار اواز ‪ ،‬تنبک و سه‬ ‫تار را شروع کردم‪ .‬اولین قطعه رسمی من به‬ ‫نام “همه ارزوی من تو” با اهنگسازی خودم‬ ‫و تنظیم محمد مهر و شعری از باران خوش‬ ‫اندام در سال ‪ 97‬منتشر شد و بعد از ان نیز‬ ‫را به من داد تا بتوانم این ریسک را قبول کنم‬ ‫‪ .‬به نظرم باید از جایی شروع کرد تا کار دیده‬ ‫شود من دوست دارم کارم ماندگار شود نه‬ ‫صرفا برای یکی دوبار گوش داده شدن ‪.‬‬ ‫من پیشنهاد های خیلی زیادی برای همکاری‬ ‫داشتم اما ترجیح دادم خودم به صورت‬ ‫شخصی و مستقل جلو بروم زیرا برای کارم‬ ‫خیلی زحمت کشیده ام و تمام ریسک هایش‬ ‫را میپذیرم‪.‬‬ ‫اثار جدیدی برای کنسرت ‪ 18‬اسفند‬ ‫دارید؟‬ ‫بله یک اثر به نام بیقرار که تا چند روز‬ ‫دیگر پخش خواهد شد و جدا از قطعه بیقرار‬ ‫هفت اثر جدید دارم که در کنسرت از انها‬ ‫رونمایی خواهم کرد ‪.‬‬ ‫قطعه اشنای غریب را منتشر کردیم و بعد از‬ ‫در ساخت اثارتان از چیزی الهام میگیرید؟‬ ‫ان یک گروه موسیقی تشکیل با نام گروه‬ ‫زندگی هر کسی مجموعه ای از لحظات‬ ‫“بروا “ که ‪ 18‬اسفند امسال اولین کنسرت‬ ‫خوب و بد است‪ ,‬که لحظات متفاوت و غیر‬ ‫خود را با این گروه به روی صحنه خواهیم‬ ‫متعارف را ایجاد میکند که جمع شدن این‬ ‫برد ‪.‬‬ ‫اتفاقات غیر متعارف موسیقی و اوازی را به‬ ‫بنده به همراه چند تا از دوستانم موسسه‬ ‫همراه دارد که اکثر ساخته ها و احساسی که‬ ‫هنری کوبان را تاسیس کردیم که تمامی‬ ‫در خواندن دارم متاثر از این اتفاقات بوده‬ ‫مجوزهای الزم برای این اجرا نیز از طریق‬ ‫است‪.‬‬ ‫همین موسسه اخذ شده است‪.‬‬ ‫این اتفاقات میتواند اولین لحظه عاشق‬ ‫از گروهتان صحبت کردید‪ ،‬در مورد‬ ‫شدن‪ ,‬غم و اندوه از دست دادن کسی و‪...‬‬ ‫گروهتان برایمان بگویید؟‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫امسال با همراهی جمعی از دوستانم‬ ‫اوضاع فعلی موسیقی را چگونه ارزیابی‬ ‫گروهی را تشکیل دادیم که همه از‬ ‫میکنید؟‬ ‫استعدادهای خوب و کارشناسان و تحصیل‬ ‫قطعا ما در موسیقی مافیا داریم و خیلی‬ ‫کرده های رشته موسیقی هستند‪ .‬ما در گروه‬ ‫از خواننده ها درگیر این می شوند ‪ .‬ما در‬ ‫دنبال فضاهای جدید بودیم که با ترکیب بندی ژانرهای مختلف موسیقی خوانندگان بسیار‬ ‫سازها و تنظیم قطعات به این نتیجه رسیدیم‬ ‫خوبی داریم و اما هنرمندانی که برای کارشان‬ ‫و اثار در دو بخش فارسی و کوردی تنظیم‬ ‫سال های سال زحمت کشیده اند هیچگاه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫درگیر مافیای فعلی موسیقی نخواهند شد چون‬ ‫چه چیزی باعث شد با توجه به اوضاع‬ ‫کسی که برای کارش زحمت کشیده باشد‪,‬‬ ‫فعلی موسیقی ریسک کنسرت گذاشتن با‬ ‫خیلی سخت هست که خیلی از چیزها را صرفا‬ ‫سرمایه شخصی را پذیرفتید؟‬ ‫بخاطر معروف شدن نادیده بگیرید‪.‬‬ ‫انرژی که از مخاطبانم گرفتم این توانایی‬ ‫در پایان می توان گفت روز بلوا‪ ،‬فیلمی است که‬ ‫بسیاری می توانند با ان همزاد پنداری کنند و موضوع به روز‬ ‫با تحلیلی شایسته از وضعیت موجود دارد و دارای فیلمنامه‬ ‫و خط داستانی منطقی بوده که به دنبال راهی برای بیان‬ ‫وضعیت مطلوب است و ان هم از روایت های اسالمی در‬ ‫زمینه پاسداشت ابرو که برتر از حرمت خون ادمی است‪،‬‬ ‫بهره گرفته شده است؛ چه اگر خون انسانی ریخته شود‪،‬‬ ‫همه با ان همدردی می کنند اما اگر ابرویی ریخته شود‪،‬‬ ‫هیچ همدردی که با او نمی شود حتی به بی ابرو کردن فرد‬ ‫و پشت ستم دیده را خالی کردن هم یاری می دهند؛‬ ‫بنابراین اگر با اموزه های اخالقی ایرانی اسالمی‬ ‫اشنایی داریم اما نه تنها بدان در زندگی روزمره اهمیتی‬ ‫نمی دهیم بلکه ناخوداگاه با عدم پشتیبانی از ابروی انسان ها‬ ‫خود با باز نشر مواردی که جزو حریم شخصی به شمار‬ ‫می ایند به بی اعتباری افراد ابرودار شاید ناخواسته یاری‬ ‫می دهیم و هیچ گاه حاضر به یاری فرد ستم دیده در این‬ ‫سطح نیستیم و هراس داریم تا شاید گریبان مان را بگیرد‬ ‫با وجودی که اگر این نگاه شایع شود به زودی دامن هر‬ ‫کسی را می تواند بگیرد و اسیاب به نوبت است و هر کسی‬ ‫ابرو را هدف می گیرد و از این کار سود دنیایی هم می برد‪،‬‬ ‫می تواند روزی به سراغ شما هم بیاید و ابروی هر کسی را‬ ‫به نوبت ببرد‬ ‫فیلم سینمایی روز بلوا در میان فیلم هایی که دلیلی‬ ‫برای ساخت ان وجود ندارد اما جزو فیلم هایی است‬ ‫که ساخت ان در جامعه کنونی مان ضروری است؛‬ ‫هر چند می توانست به عوامل و دالیل چنین رفتارهایی‬ ‫بیشتر پرداخته شود و راهکارهایی برای مقابله با این گونه‬ ‫رویکردها هم اشاره شود و شاید می توانست با نشان دادن‬ ‫عدالتخواهی پایان بندی بهتری نشان داده شود‪.‬‬ ‫سیللرستاندرمسیرپلدختر‬ ‫وفلک االفالک‬ ‫در حالی خطر سیل بار دیگر پل های تاریخی‬ ‫پلدختر و کشکان و قلعه فلک االفالک در استان‬ ‫لرستان را تهدید می کند که میراث فرهنگی هنوز‬ ‫نتوانسته است اعتبار مورد نیاز برای مرمت بخش های‬ ‫اسیب دیده از سیل نوروز ‪ ۹۸‬را تامین و مرمتی‬ ‫مناسب روی این بناهای تاریخی انجام دهد‪.‬‬ ‫با اغاز بارش باران های سیل اسا در استان‬ ‫لرستان‪ ،‬به خصوص در مناطقی مانند پلدختر و‬ ‫کشکان‪ ،‬بار دیگر تهدیدهایی که اثار و مناطق‬ ‫تاریخی این استان را در مقابل بارش ها تهدید‬ ‫می کند‪ ،‬به مرور پدیدار می شود‪ ،‬ان هم در شرایطی‬ ‫که این استان و برخی استان های دیگر در کمتر از‬ ‫یک سال گذشته این وضعیت را تجربه کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫مردم این مناطق امروز می گویند هنوز قول های سال‬ ‫گذشته برای مرمت اثار اسیب دیده عملی نشده اند‪.‬‬ ‫ندیدیم مرمتی روی اثار تاریخی اسیب دیده از‬ ‫سیل نوروز ‪ ۹۸‬انجام شود‬ ‫رضا ساکی ‪ -‬فعال میراث فرهنگی لرستان ‪ -‬در‬ ‫گفت وگو با ایسنا می گوید‪ :‬از روز گذشته بارش‬ ‫باران در برخی از مناطق لرستان اغاز شده و عالوه‬ ‫بر اب گرفتگی در برخی از نقاط شهرها به خصوص‬ ‫از سمت رودخانه «گالل» خرم اباد در داخل شهر‪،‬‬ ‫اکنون رودخانه ها در وضعیت طغیان هستند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با توجه به شدت بارش باران‪ ،‬امکان رصد دقیق‬ ‫قلعه فلک االفالک وجود ندارد‪ .‬همچنین از سوی‬ ‫دیگر فعاالن میراثی در حال رصد پل کشکان هستند‪،‬‬ ‫ولی شدت بارش ها ان قدر زیاد است که نمی توان در‬ ‫این منطقه نیز به درستی تردد کرد‪.‬‬ ‫او با بیان این که از سال گذشته تا امروز هیچ‬ ‫کاری برای بخش های اسیب دیده پل تاریخی‬ ‫«کشکان» انجام نشده است‪ ،‬می گوید‪ :‬هرچند شنیده‬ ‫شد که برای انجام این کار بودجه ای ابالغ شد‪ ،‬اما‬ ‫تا امروز ندیدیم که کاری انجام شده باشد‪ .‬همچنان‬ ‫پل در وضعیت گذشته است‪ ،‬طبق اخرین باری که‬ ‫بررسی کردیم ان اثر تاریخی همچنان کج است و‬ ‫هیچ مرمتی روی ان انجام نشده است‪.‬‬ ‫ساکی اما به این نکته نیز اشاره می کند که نبود‬ ‫اعتبار برای استان های درگیر سیل در سال گذشته و‬ ‫امسال‪ ،‬عاملی است که باعث می شود مطالبه گری را‬ ‫برای فعاالن میراثی بی معنا کند‪.‬‬ ‫هنوز گزارشی از وارد شدن خسارت به بناهای‬ ‫تاریخی خرم اباد داده نشده است‬ ‫امین قاسمی ‪ -‬مدیر کل اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان لرستان ‪ -‬نیز‬ ‫در گفت وگو با ایسنا می گوید‪ :‬با وجود این که‬ ‫از سال گذشته تا امروز مکاتبات عدیده ای برای‬ ‫اختصاص اعتبار داشته ایم تا اسیب های سیل نوروز‬ ‫‪ ۹۸‬را برطرف کنیم‪ ،‬اما متاسفانه هیچ اعتباری به ما‬ ‫پرداخت نشده است و در طول سال فقط توانستیم‬ ‫یک سری اقدامات حفاظتی و مقاوم سازی انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫او با بیان این که برای برخی از پل های تاریخی‬ ‫که در بستر رودخانه ها و مسیل ها قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫مرمت هایی انجام شده است‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬از زمان‬ ‫اغاز بارش باران در استان تا این لحظه اقداماتی‬ ‫انجام شده و مرتب در حال رصد کردن بناهای‬ ‫تاریخی هستیم‪ .‬خوشبختانه تا کنون خسارتی به اثار‬ ‫تاریخی وارد نشده است‪.‬‬ ‫قاسمی با این وجود ادامه می دهد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی هیچ کاری برای اثار تاریخی که به خصوص‬ ‫در کنار رودخانه ها قرار گرفته اند‪ ،‬نمی توانیم انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬قبل از اغاز این اتفاقات هشدارها داده شده اند‬ ‫و ما نیز تالش هایی برای مقاوم سازی اثاری مانند‬ ‫پایه پل های تاریخی و بناها در بافت های تاریخی که‬ ‫اسیب پذیر بوده اند انجام داده ایم و تالش در کاور‬ ‫کردن ان ها داریم که تا این لحظه مشکل خاصی‬ ‫برای ان ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیر کل اداره میراث فرهنگی استان لرستان با‬ ‫بیان این که از سال گذشته تا امروز هیچ اعتباری برای‬ ‫استحکام بخشی اثار اسیب دیده در سال سیل ‪ ۹۸‬تا‬ ‫امروز به صورت قطعی ابالغ نشده است‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫تالش هایی نیز از سوی وزارتخانه میراث فرهنگی‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬حتی لیست اثار خسارت دیده در‬ ‫سیل به هیات دولت ارسال شده‪ ،‬اما هنوز هیچ‬ ‫مصوبه ای به میراث فرهنگی استان ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به این که این اداره کل درخواست‬ ‫اعتباری معادل ‪ ۸۰‬میلیارد تومان برای مرمت اثار‬ ‫تاریخی استان را داشته است‪ ،‬بیان می کند‪ :‬از این‬ ‫میزان اعتبار درخواستی‪ ،‬حدود ‪ ۵۷‬میلیارد تومان‬ ‫ان مربوط به اثار تاریخی‪ ،‬بافت ها و محوطه های‬ ‫تاریخی است‪.‬‬ ‫او همچنین با تاکید بر این که پیش بینی ها و‬ ‫تدابیر الزم برای وضعیت موزه ها در شرایط بحرانی‬ ‫اندیشیده شده است‪ ،‬می گوید‪ :‬بر اساس رصدهایی‬ ‫که تاکنون همکاران میراث فرهنگی در حوزه فنی‬ ‫و معاونت میراث فرهنگی برای اثار تاریخی مانند‬ ‫پلدختر و پل کشکان داشته اند‪ ،‬خوشبختانه مشکل‬ ‫خاصی گزارش نشده است‪.‬‬ ‫قاسمی همچنین از بازدیدهای مکرر خود از قلعه‬ ‫فلک االفالک از روز گذشته (دوشنبه‪ ۵ ،‬اسفند) تا‬ ‫امروز خبر می دهد و می گوید‪ :‬خوشبختانه تا کنون‬ ‫مشکلی برای این اثر تاریخی و نفیس رخ نداده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1025‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫کار از شما‪ ،‬محل کار از ما!‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬تسهیالت اجاره به شرط تملیک یکی از عقود اسالمی است که در ان شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد‪ ،‬عین مستاجره را مالک‬ ‫شود و در حال حاضر این تسهیالت برای خرید مطب برای پزشکان‪ ،‬خرید محل برای واحدهای تولیدی‪ ،‬خرید محل برای مراکز اموزشی (مدارس غیر انتفاعی)‪ ،‬دفاتر اسناد رسمی و‪ ...‬از سوی این بانک پرداخت می شود‪.‬تقاضای‬ ‫اجاره بشرط تملیک اموال منقول و غیر منقول منحصرا ً جهت تسهیل در امور تولیدی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعتی و معدنی بوده و طول عمر مفید مورد اجاره نباید کمتر از دو سال باشد‪.‬بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا‬ ‫پایان دی ماه‪ ،‬یک هزار و ‪ 365‬میلیارد ریال از این تسهیالت را به متقاضیان پرداخت کرده است‪.‬همچنین این بانک در مدت مذکور ‪ 952‬هزار و ‪ 419‬میلیارد ریال تسهیالت در قالب عقود اسالمی مضاربه‪ ،‬مشارکت مدنی‪ ،‬فروش‬ ‫اقساطی‪ ،‬جعاله‪ ،‬خرید دین و‪ ...‬تخصیص داده است‪.‬‬ ‫‪۶‬نکتهضروریبرایشعبو‬ ‫باجه هادرخصوصمبارزه‬ ‫باویروسکرونا‬ ‫گزارش‬ ‫با توجه به شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫توجه به ‪ ۶‬نکته در شعب و باجه های‬ ‫بانکی در خصوص مبارزه با ویروس‬ ‫کرونا ضروری است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا به نقل از ایبنا‪ ،‬با توجه به‬ ‫اهمیت مبارزه با کرونا‪ ،‬رییس شورای‬ ‫هماهنگی بانک ها بر انجام امور بانکی‬ ‫به صورت غیرحضوری و با استفاده‬ ‫از سامانه های بانکداری الکترونیک و‬ ‫بانکداری دیجیتال تاکید کرده است‪.‬‬ ‫محمدرضا حسین زاده ضمن‬ ‫تاکید بر رعایت نکات بهداشتی‪،‬‬ ‫نظافت فردی و ضدعفونی کردن‬ ‫و نظافت محیط بانک ها‪ ،‬افزود ‪:‬‬ ‫با توجه به شیوع بیماری کرونا‪ ،‬از‬ ‫مشتریان گرامی بانک ها استدعا‬ ‫داریم برای حفظ سالمتی خود‪ ،‬تا‬ ‫انجا که ممکن است امور بانکی‬ ‫شان را با استفاده از انواع سامانه ها و‬ ‫اپلیکیشن های بانکی انجام دهند و از‬ ‫مراجعه حضوری به شعب خودداری‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫بر همین اساس توجه به ‪ ۶‬مورد‬ ‫در شعب بانکی ضروری است‪.‬‬ ‫‪ ۱‬وجود اسپری الکل به منظور‬ ‫ضدعفونی در شعب‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ضد عفونی باجه ها و لوازم‬ ‫تحریر و لوازم مورد استفاده پشت‬ ‫باجه ها هر چند ساعت یکبار‪.‬‬ ‫‪ ۳‬مشتریانی که رفتارهای‬ ‫مشکوک و یا عالئم شدید‬ ‫سرماخوردگی شدید دارند یک‬ ‫نماینده برای انجام امور بانکی اعالم‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫‪۴‬به هیچ عنوان از خودکار‬ ‫مشترک با مشتریان استفاده نگردد و‬ ‫سعی شود فیش های مربوطه به اندازه‬ ‫کافی در اختیار مشتریان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬باتوجه به الوده بودن اسکناس‬ ‫ها شست و شوی دست ها پس از‬ ‫دریافت و پرداخت انجام شود‪.‬‬ ‫‪ ۶‬مشتریان از مراجعه به خودپرداز‬ ‫حتی االمکان خودداری کنند و در‬ ‫صورت لزوم شستشوی کامل دست ها‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫کاهشتراکنش هایقمارو‬ ‫پولشوییبااجرایرمزپویا‬ ‫گزارش‬ ‫بر اساس داده های دادستانی کل‬ ‫کشور تراکنش های قمار و پولشویی‬ ‫با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش‬ ‫گسترده ای داشته و بانک مرکزی‬ ‫توانسته تا افراد فعال در قمار‪ ،‬فیشینگ‬ ‫و فروش رمز کارت های بانکی را‬ ‫زمین گیر کند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا به نقل از ایبنا‪ ،‬کالهبرداران‬ ‫و مجرمان سایبری به منظور گردش‬ ‫پول های سیاه حاصل از کالهبرداری‪،‬‬ ‫قمار و شرط بندی‪ ،‬فیشینگ و پولشویی‬ ‫سامانه هایی را از طریق ربات های‬ ‫خودکار به منظور انتقال وجه پول در‬ ‫حساب و کارت های بانکی اجاره ای‬ ‫متعدد ایجاد کرده بودند تا بتوانند با‬ ‫گردش های متعدد پول های سیاه و‬ ‫کثیف را به پول های تمیز در شبکه‬ ‫پرداخت تبدیل کرده و در نهایت‬ ‫مبالغ هنگفتی را از کشور با خرید ارز‬ ‫و ‪ ...‬خارج کنند؛ در این راستا بانک‬ ‫مرکزی از ابتدای سال جاری با اعمال‬ ‫محدودیت های صحیح در شبکه‬ ‫پرداخت و بانکی از جمله محدودیت‬ ‫خرید با کارت بانکی تا سقف ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان به صورت روزانه و هر‬ ‫کد ملی تا سقف یکصد میلیون تومان‪،‬‬ ‫انتقال وجه تا سقف یک میلیارد تومان با‬ ‫ارائه اسناد مثبته و اعالم ممنوعیت و غیر‬ ‫فعال کردن پایانه های فروش و ابزارهای‬ ‫پرداخت در خارج از کشور باعث شد تا‬ ‫به شبکه قمار و پولشویی ضرباتی جدی‬ ‫و محکم وارد شود که در نهایت فعالیت‬ ‫انها را کاهش داد و در همین راستا‬ ‫بانک مرکزی برنامه ای پیوسته را برای‬ ‫مبارزه با پولشویی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫با دستور بانک مرکزی شبکه‬ ‫بانکی و پرداخت با استفاده از توان‬ ‫زیرساخت نظام پرداخت و فناوری های‬ ‫نوین اقداماتی جدی را به منظور مبارزه‬ ‫جدی با پولشویی و پول های سیاه را در‬ ‫دستور کار قرار داده که در همین راستا‬ ‫بحث استفاده از توان سامانه های نظارتی‬ ‫و کشف تقلب برای افزایش نظارت و‬ ‫شناسایی موارد متقلبانه و مشکوک در‬ ‫شبکه پرداخت و بانکی به صورت جدی‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫شبکه قمار و پولشویی با اجرای رمز‬ ‫دوم پویا زمین گیر شد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم اداره نظام های‬ ‫پرداخت بانک مرکزی اجرای طرح‬ ‫رمز دوم پویا تراکنش های بدون حضور‬ ‫کارت را تا ‪ ۲۰‬درصد کاهش داد که‬ ‫بخشی از ان مربوط به عدم هماهنگی‬ ‫الزم در برخی بانک ها و فعالسازی‬ ‫رمز دوم یکبار مصرف توسط برخی‬ ‫مشتریان بود که کاهش درامد در‬ ‫برخی شرکت های پرداخت و تجارت‬ ‫الکترونیک را برای چند روز به دنبال‬ ‫داشت که بانک مرکزی این موضوع را‬ ‫تخمین زده بود و کاهش تراکنش ها به‬ ‫سرعت در حال جبران شدن است و هم‬ ‫اکنون به وضعیت عادی نزدیک شده‬ ‫است؛ بررسی امار کاهش تراکنش های‬ ‫بدون حضور کارت توسط نهادهای‬ ‫قضایی در کشور از روز بیستم بهمن‬ ‫ماه تا به امروز نشان می دهد که عملیاتی‬ ‫شدن رمز دوم پویا در شبکه بانکی باعث‬ ‫شد تا فرایند پرداخت و انتقال وجه در‬ ‫حوزه قمار و پولشویی با مشکل روبرو‬ ‫شود و بر همین اساس نیز بخش مهمی‬ ‫از ریزش تراکنش ها مربوط به این دسته‬ ‫از تراکنش ها و پول های سیاه است که‬ ‫با اجرای این طرح متوقف شده چرا‬ ‫که فعاالن در حوز قمار‪ ،‬پولشویی از‬ ‫ربات هایی خودکار در این زمینه استفاده‬ ‫می کردند و حاال با این پارامتر امنیتی‬ ‫قادر به ادامه فعالیت نیست و در ادامه‬ ‫با افزایش و ارتقاء پارامترهای امنیتی‪،‬‬ ‫فضای قمار و پولشویی به صورت‬ ‫کلی نابود خواهد شد‪.‬از سویی دیگر‬ ‫فعالیت چندین فرد فعال در زمینه فروش‬ ‫اطالعات و رمز کارت های بانکی در‬ ‫دارک وب که توانسته بودند تا رمز‬ ‫تعداد محدودی کارت ها را از طریق‬ ‫ایجاد صفحات پرداخت جعلی و‬ ‫فیشینگ از شهروندان سرقت کنند با‬ ‫چالش هایی جدی روبرو شده و با توجه‬ ‫به این که فیشینگ در ارقام سنگین و‬ ‫بزرگ در حال رخ دادن بود حاال این‬ ‫اطالعات دیگر کاربردی ندارد‪.‬‬ ‫جلوگیری رمز دوم پویا از گردش‬ ‫پول های سیاه در شبکه پرداخت‬ ‫الکترونیک‬ ‫سرپرست معاونت فضای مجازی‬ ‫دادستانی کل کشور در گفتگویی با‬ ‫ایب ِنا تاکید کرد با اجرای طرح رمز دوم‬ ‫پویا تراکنش های بدون حضور کارت‬ ‫مقداری ریزش داشته و بر همین اساس‬ ‫نیز سود برخی شرکت های پرداخت و‬ ‫تجارت الکترونیک دچار کاهش شده‬ ‫اما با این حال‪ ،‬تراکنش های مربوط به‬ ‫پولشویی‪ ،‬قمار و موارد غیر قانونی که‬ ‫بخشی از تراکنش های شبکه پرداخت‬ ‫الکترونیک را به خود اختصاص داده‬ ‫بود به صورت گسترده کاهش یافته‬ ‫است که یکی از مهمترین دستاوردهای‬ ‫اجرای این طرح برای بانک مرکزی‬ ‫و شبکه بانکی به منظور جلوگیری‬ ‫از استفاده مجرمان از شبکه بانکی و‬ ‫گردش پول های سیاه است‪.‬‬ ‫کاهش پرونده های فیشینگ با‬ ‫عملیاتی شدن رمز دوم یکبار مصرف در‬ ‫تمام بانک ها‬ ‫از سویی دیگر پلیس فتا معتقد‬ ‫است که با اجرای طرح رمز دوم پویا‬ ‫از اواسط بهمن ماه و افزایش امنیت‬ ‫مشتریان‪ ،‬تعداد پرونده های برداشت غیر‬ ‫مجاز به خصوص از طریق فیشینگ در‬ ‫کشور کاهش یافته و انتظار می رود تا‬ ‫با فعالسازی گسترده رمز یکبار مصرف‬ ‫و استفاده از این رمز در تراکنش های‬ ‫بدون حضور کارت‪ ،‬کاهش ‪۹۰‬‬ ‫درصدی در جرایم محقق شود؛ الزم‬ ‫به ذکر است که در طول سال های اخیر‬ ‫تعداد پرونده های برداشت غیر مجاز‬ ‫از جمله فیشینگ افزایش بسیار زیادی‬ ‫داشت تا جایی که ساالنه میلیاردها‬ ‫تومان از شهروندان برداشت می شد و‬ ‫سرقت رمز کارت های بانکی و فروش‬ ‫ان ها به یک بحران تبدیل شد و نیاز بود‬ ‫تا اقدامی جدی از سوی شبکه بانکی‬ ‫کشور انجام شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در نظر دارد تا با‬ ‫انجام اقدامات نظارتی گسترده در‬ ‫بانک ها و شبکه پرداخت و بر اساس‬ ‫استانداردهای جهانی از جمله نظارت‬ ‫در زمینه حساب های بانکی و ادامه‬ ‫روند پروژه رمز پویا و تکمیل با‬ ‫استفاده از قوانین معتبر حوزه پرداخت‬ ‫اخرین راه های دسترسی سایت های‬ ‫کالهبرداری و قمار و شرط بندی و‬ ‫هرگونه پول سیاه و الوده در کانال های‬ ‫مختلف را از بین ببرد؛ انتظار می رود‬ ‫با اقدامات بانک مرکزی و همیاری‬ ‫بازیگران اکوسیستم بانکی و پرداخت‬ ‫الکترونیک به زودی تحوالتی جدی‬ ‫در زمینه مبارزه با پولشویی به سرانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مصوبات ویژه شورای هماهنگی بانکها‬ ‫برای پیشگیری از بیماری کرونا‬ ‫گزارش‬ ‫دکتر بهاری با تاکید بر این که خطر کرونا‬ ‫به مراتب کمتر از بسیاری از بیماری ها نظیر‬ ‫انفلوانزاست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سرفه و عطسه باید‬ ‫در ارنج و یا در دستمال کاغذی باشد‪ ،‬نباید‬ ‫به صورت‪ ،‬چشم ها و حتی گوش ها دست زد‬ ‫و کسانی که کوچکترین عالئم این بیماری را‬ ‫دارند باید خود را از محیط های عمومی دور‬ ‫نگه دارند‪.‬‬ ‫دکتر فرانک کرمی از پزشکان مجرب‬ ‫کشور و فوق تخصص بیماری های عفونی نیز‬ ‫در این جلسه با بیان این که استفاده از ماسک‬ ‫تاثیری در جلوگیری از شیوع این بیماری‬ ‫ندارد و در مواردی می تواند خطرافرین هم‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬کیبورد‪ ،‬مانیتور‪ ،‬میز‪ ،‬صندلی‪،‬‬ ‫دستگیره های در و امثال انها عامل انتقال‬ ‫ویروس کرونا هستند و نباید به صورت‬ ‫اشتراکی از انها استفاده شده و مرتباً باید‬ ‫ضدعفونی شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که انواع پول و‬ ‫اسکناس‪ ،‬یکی از مهمترین عوامل انتقال‬ ‫ویروس هستند‪ ،‬از بانک ها خواست امکانات‬ ‫بانکداری غیرحضوری خود را توسعه داده و‬ ‫مردم را به استفاده از انها تشویق کنند‪.‬‬ ‫رئیس شواری هماهنگی بانک ها نیز‬ ‫در این نشست با بیان این که کارکنان بانک‬ ‫ها در معرض انواع اسیب ها هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون شعب بانک ها محل مراجعه عموم مردم‬ ‫است و از این رو باید حداکثر همکاری برای‬ ‫به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی‬ ‫بانک ها‪ ،‬در جلسه فوق العاده شورای‬ ‫هماهنگی بانکها که امروز صبح و با دستور‬ ‫پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شبکه‬ ‫بانکی کشور برگزار شد‪ ،‬اعضای جلسه تصمیم‬ ‫های ویژه ای را به منظور مقابله با این بیماری‬ ‫اتخاذ کردند‪.‬‬ ‫مدیران عامل عضو شورا ابتدا با ارائه‬ ‫گزارشی از وضعیت شعب و بیان دغدغه های‬ ‫کارکنان خود‪ ،‬بر لزوم به کارگیری حداکثر‬ ‫امکانات برای جلوگیری از شیوع این بیماری‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬دکتر رسول بهاری از پزشکان‬ ‫مجرب کشور و فوق تخصص ریه‪ ،‬به تشریح‬ ‫ابعادی از بیماری کرونا پرداخت و با بیان این‬ ‫که اکنون اضطراب و نگرانی از این بیماری‬ ‫بیش از خود بیماری در جامعه اسیب زا شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬استرس‪ ،‬سیستم ایمنی بدن را‬ ‫تضعیف می کند و این خود عاملی برای‬ ‫اثرگذاری بیشتر بیماری کروناست‪.‬‬ ‫وی با بیان این که رعایت بهداشت فردی‪،‬‬ ‫مهمترین عامل مقابله با بیماری است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سازمان بهداشت جهانی نیز تاکید کرده‬ ‫که شست و شوی مرتب دست ها و ضد‬ ‫عفونی کردن میز و ابزار کار‪ ،‬عدم استفاده از‬ ‫گوشی تلفن همراه‪ ،‬خوردن غذای پخته شده‪،‬‬ ‫دست ندادن و روبوسی نکردن از مهمترین راه‬ ‫های جلوگیری از شیوع بیماری کروناست‪.‬‬ ‫ضدعفونی کردن و جلوگیری از شیوع بیماری‬ ‫در شعب انجام شود‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا حسین زاده ضمن تشکر‬ ‫از صبر و شکیبایی تمامی کارکنان شبکه‬ ‫بانکی کشور که در این شرایط خاص به‬ ‫مردم خدمت رسانی می کنند‪ ،‬از عموم مردم‬ ‫درخواست کرد در روزهایی که بیماری کرونا‬ ‫شایع شده است‪ ،‬تا حد امکان از حضور در‬ ‫شعب خودداری کرده و از ابزارهای بانکداری‬ ‫الکترونیکی و بانکداری دیجیتال امور خود را‬ ‫مدیریت کنند‪.‬‬ ‫مدیران عامل بانک ها‪ ،‬پیاده سازی روش‬ ‫های اموزشی جلوگیری از شیوع و روش‬ ‫های مقابله با بیماری کرونا در شعب از طریق‬ ‫انتشار بروشور و نمایش فیلم در واحدهای‬ ‫بانک را مورد تاکید قرار داده و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬نباید اجازه دهیم این بیماری‪ ،‬سالمتی‬ ‫کارکنان و مشتریان را به خطر بیندازد‪ ،‬بلکه‬ ‫باید با رعایت هشدارهای پزشکان و مسئوالن‬ ‫بهداشتی کشور‪ ،‬چالش پیش امده را به‬ ‫سرعت پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫اعضای شورای هماهنگی بانک ها در‬ ‫ادامه این جلسه به دستورالعمل واحدی رسیدند‬ ‫که به نحو مقتضی اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫امار جدید از پرداخت تسهیالت‬ ‫متمم مسکن مهر‬ ‫رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن اعالم کرد‪:‬‬ ‫رییسادارهکلاعتباراتوتامینمالیبانک‬ ‫مسکناعالمکرد‪:‬طی‪۱۱‬ماهمنتهیبهابتدایبهمن‬ ‫ماهامسال‪ ۶۱۷۴۸،‬واحدمسکنمهرتعیینتکلیفوبه‬ ‫مرحلهفروشاقساطیرسیدند‪.‬‬ ‫رضاصالحیشهرابی‪،‬رییسادارهکلاعتبارات‬ ‫وتامینمالیبانکمسکنباتاکیدبرانکهپروسه‬ ‫پرداختتسهیالتبهواحدهایطرحمسکنمهرمطابق‬ ‫باتکالیفپیشبینیشدهازسویبانکمرکزیبهاتمام‬ ‫رسیدهوانچهدرحالحاضردرقالبتسهیالتمسکن‬ ‫یشودعموماًتسهیالت‬ ‫مهربهاینواحدهاپرداختم ­‬ ‫متممبرایتکمیلواتمامباقیماندهپروژههااست‪،‬به‬ ‫پایگاهخبریبانکمسکن‪-‬هیبنا‪،‬گفت‪:‬ازابتدایاجرای‬ ‫طرحمسکنمهرتاابتدایبهمنماهسالجاری‪،‬بانک‬ ‫مسکندرمجموعبرایساخت‪ 2‬میلیونو‪ 368‬هزار‬ ‫و‪ 868‬واحدمسکونیمهرتسهیالتساختپرداخت‬ ‫کرده که از این تعداد تا این تاریخ‪ ،‬دو میلیون و‪ 24‬هزار‬ ‫و‪ 268‬واحدمسکونیتعیینتکلیفشدهوبهمرحله‬ ‫فروشاقساطیرسیدهاند‪.‬ایناماربیانگرتعیینتکلیف‬ ‫بخشزیادیازپروژههایمسکنمهرازبابتشروع‬ ‫بازپرداختتسهیالتتوسطمالکاناینواحدهااست‪.‬‬ ‫بهگفتهوی‪،‬واحدهاییکهبهمرحلهفروش‬ ‫اقساطیرسیدهاندعم ً‬ ‫الپروسهپرداختتسهیالتانها‬ ‫بهاتمامرسیدهوکارتقسطنیزبرایانهاصادرشده‬ ‫است‪.‬بهاینمعناکهدربازهزمانیمذکور‪،‬بالغبر‪85‬‬ ‫درصدواحدهایمسکونیطرحمسکنمهرکهمشمول‬ ‫دریافتتسهیالتشدهاند‪،‬درمرحلهفروشاقساطی‬ ‫قرارگرفتندوتعیینتکلیفشدهوبرایانهاکارت‬ ‫قسطازسویبانکصادرشدهاست‪.‬‬ ‫ویبهارزشریالیتسهیالتپرداختشدهاشاره‬ ‫کردوافزود‪:‬ازابتدایاجرایطرحمسکنمهرتاابتدای‬ ‫بهمنماهامسال‪،‬ارزشریالیتسهیالتپرداختشده‬ ‫معادل‪ 51‬هزارو‪232‬میلیاردو‪ 173‬میلیونتومانبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویدربخشدیگریازصحبتهایخودبابیان‬ ‫اینکهپروسهپرداختتسهیالتبهواحدهایمسکنمهر‬ ‫درقالبپرداختتسهیالتمتممادامهدارد‪،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در‪ 11‬ماههمنتهیبهابتدایبهمنماهامسال‪،‬تعداد‪61‬‬ ‫هزارو‪748‬واحدمسکنمهربهمرحلهفروشاقساطی‬ ‫رسیدهوکارتقسطخودرادریافتکردهاند‪.‬بررسی‬ ‫هانشانمیدهدارزشریالیتسهیالتپرداختشدهبه‬ ‫مالکانمسکنمهرطیایندورهیازدهماهه‪،‬معادل‪867‬‬ ‫میلیاردو‪ 244‬میلیونتومانبودهاست‪.‬‬ ‫رضاصالحیشهرابیدربارهارزشریالیتسهیالت‬ ‫پرداختشدهدراینبازهزمانییعنیدر‪ 11‬ماههمنتهی‬ ‫بهبهمنماهامسالاشارهکردوگفت‪:‬نکتهایکهدر‬ ‫فرایندبررسیکارنامهعملکردتسهیالتپرداختشده‬ ‫بهطرحمسکنمهربایدموردتوجهقرارگیرداناست‬ ‫کهپروسهپرداختتسهیالتبهواحدهایمسکنمهر‬ ‫بهطورکاملبهاتمامرسیدهاست‪.‬بنابراینانچهفع ً‬ ‫ال‬ ‫درقالبتسهیالتمسکنمهرازسویبانکمسکنبه‬ ‫مالکاناینواحدهاپرداختمیشوددرقالبتسهیالت‬ ‫متمممسکنمهراستوطبیعیاستکهمیزاندر‬ ‫مقایسهباکلتسهیالتاعطاشدهطیاجرایطرح‪،‬‬ ‫زیادنباشد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬ازانجاکهرقمتسهیالتمتمم‬ ‫مسکنمهربرایهرواحدمسکونیعموماًبین‪ 5‬تا‪10‬‬ ‫میلیونتوماناست‪،‬مجموعرقمپرداختشدهدراین‬ ‫بازهزمانینسبتبهدورههایگذشتهکمتراست‪.‬‬ ‫رییسادارهکلاعتباراتوتامینمالیبانک‬ ‫مسکنبابیاناینکهبخشعمدهواحدهایباقیمانده‬ ‫درطرحمسکنمهر‪،‬ازجملهپروژههایدارایمشکل‬ ‫هستند‪،‬گفت‪:‬بخشعمدهپروژههایمسکنمهرکه‬ ‫بهمرحلهفروشاقساطینرسیدهاند‪،‬دارایپیشرفت‬ ‫فیزیکیکمتراز‪ 30‬درصدهستندکهبهدالیلمختلف‬ ‫ازجملهداشتنمعارض‪،‬اختالفاتحقوقیو‪..‬نتوانسته‬ ‫اندتعیینتکلیفشوند‪.‬‬ ‫مدیرابزارهاینوینمالیفرابورسمطرحکرد‪:‬‬ ‫بازاریابیواسطه هاباتکیهبرتسهیالتجدیدبانکمسکن‬ ‫مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس‬ ‫از افزایش اقبال به خرید اوراق مسکن به‬ ‫دنبال اعالم سقف های جدید تسهیالت از‬ ‫محل این اوراق خبر داد‪.‬‬ ‫ندا بشیری در گفت و گو با پایگاه‬ ‫خبری بانک مسکن – هیبنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اهمیت میزان تقابل قدرت خرید‬ ‫متقاضیان مسکن و سطح قیمت مسکن‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر این تقابل‬ ‫بسیار جدی است؛ به این معنا که فاصله‬ ‫و گپ بین قیمت مسکن و قدرت خرید‬ ‫متقاضیان بسیار زیاد است‪ .‬در این‬ ‫شرایط شورای پول و اعتبار با افزایش‬ ‫سقف تسهیالت خرید مسکن از محل‬ ‫اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت‬ ‫بانک مسکن که با نماد «تسه» در‬ ‫فرابورس قابل مبادله است‪ ،‬موافقت‬ ‫کرده تا بخشی از قدرت خرید از دست‬ ‫رفته متقاضیان مسکن را ترمیم کند‪.‬‬ ‫وی تقاضای خرید مسکن را به دو‬ ‫دسته کلی تقسیم و اظهار کرد‪ :‬همه‬ ‫کسانی که خانه ندارند را می توان‬ ‫«متقاضی مسکن» معرفی کرد؛ اما در‬ ‫مباحث اقتصادی دسته دیگری از تقاضا‬ ‫موسوم به «تقاضای موثر» وجود دارد که‬ ‫نقش ان در بازار تعیین کننده است‪.‬‬ ‫بشیری خاطرنشان کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫تقاضای موثر مسکن در دوره رونق‬ ‫معامالت از جنس سرمایه گذاری و‬ ‫بخشی نیز از جنس سوداگری بوده‬ ‫است‪ ،‬به این معنا که خرید مسکن‬ ‫توسط سوداگران با هدف سوار شدن‬ ‫بر مو ج های قیمتی انجام شد تا بتوانند‬ ‫با فروش ملک خریداری شده در‬ ‫کوتا ه مدت عایدی قابل توجهی کسب‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است که رکود چند‬ ‫ماه اخیر سبب شد سفته بازان عموماً بازار‬ ‫مسکن را ترک کنند‪.‬‬ ‫وی با یاداوری رشد نسبی حجم‬ ‫معامالت مسکن در اذر و دی ماه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬انچه زمینه ساز این رشد شد‪ ،‬طمع‬ ‫دوباره بخشی از سفته بازهای غیرحرفه ای‬ ‫بود که تصور می کردند ممکن است به‬ ‫دنبال تغییر قیمت ارز مسکن با جهش‬ ‫قیمتی دوباره روبرو شود‪ .‬این ماجرا پای‬ ‫انها را دوباره به بازار باز کرد و یک‬ ‫رشد معامالت و قیمت را رقم زد‪.‬‬ ‫مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس‬ ‫در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش سقف‬ ‫تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق‬ ‫نیز در افزایش معامالت د ی ماه اثر داشته‬ ‫و احتماال ردیابی اثر ان در بهمن نیز‬ ‫ممکن خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬با افزایش‬ ‫سقف تسهیالت‪ ،‬قیمت اوراق نیز رشد‬ ‫جزئی را در هفته های گذشته تجربه‬ ‫کرد‪ ،‬اما همچنان با سطوح قیمتی سال‬ ‫گذشته فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬میانگین قیمت خرید‬ ‫اوراق تسه از ابتدای امسال تا اوایل‬ ‫بهمن‪ 44 ،‬هزار و ‪ 600‬تومان بوده که‬ ‫این میزان نسبت به میانگین قیمت سال‬ ‫گذشته ‪ 27‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫بشیری خاطرنشان کرد‪ :‬به این‬ ‫ترتیب در سال جاری تا اواسط زمستان‪،‬‬ ‫ارزش کل مبادله اوراق انجام شده در‬ ‫فرابورس‪ ،‬شش هزار و ‪ 51‬میلیارد تومان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬برای اینکه تسهیالت‬ ‫جدید در بازار معرفی شود قدری زمان‬ ‫الزم است‪ .‬از طرفی این واقعیت که‬ ‫همچنان فاصله قدرت خرید و قیمت‬ ‫مسکن بسیار زیاد است غیر قابل انکار‬ ‫است‪ .‬اما اگر رفتار واسطه های ملکی‬ ‫رصد شود‪ ،‬خواهیم دید که در هفته های‬ ‫اخیر تسهیالت ‪ 240‬میلیون تومانی بانک‬ ‫مسکن به اگهی های ملکی راه پیدا کرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫به گفته بشیری‪ ،‬گروهی از‬ ‫واسطه های ملکی گزینه هایی برای فروش‬ ‫به صورت ترکیبی از تسهیالت جدید‬ ‫زوجین‪ ،‬رهن حداقل یک ساله اپارتمان‬ ‫و نیز پرداخت الباقی ارزش ملک به‬ ‫صورت نقد را روی میز قرار داد ه اند و‬ ‫به این طریق جذب مشتری می کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وروددستفروشانبهمتروممنوعشد‬ ‫«غالمحسین محمدی» رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اعالم مصوبات دومین جلسه کارگروه مقابله با بیماریهای واگیر را در شهرداری تهران به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬بر اساس مصوبات این کارگروه‪،‬‬ ‫شرکت بهره برداری مترو با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی باید نسبت به جلوگیری از ورود دستفروشان اقدام کند‪.‬محمدی افزود‪ :‬باغ پرندگان شهر تهران نیز تا اطالع ثانوی تعطیل می شود‪.‬باغ پرندگان تهران به عنوان بزرگترین‬ ‫باغ پرندگان کشور در زمینی جنگلی به مساحت بیش از ‪ ۶‬هکتار در منطقه لویزان در شمال شرق تهران قرار دارد‪.‬سخنگوی اطالع رسانی شهرداری تهران در زمینه ویروس کرونا همچنین گفت که کارگروه بیماریهای واگیر تصویب‬ ‫کرده است تا حد امکان از برگزاری جلسات در شهرداری تهران اجتناب و جلسات ان به صورت مجازی برگزار شود‪.‬وی تامین نیازهای فنی و لجستیکی تمامی مجموعه های شهرداری تهران به مدت حداقل ‪ ۴۰‬روز‪ ،‬امادگی الزم‬ ‫شهرداری برای خدمات رسانی در صورت اعمال محدودیت فعالیت بخشهایی از پایتخت و اتخاذ تدابیر الزم در مورد سامان سراها و سایر مراکز مرتبط با مددجویان را از دیگر مصوبات کارگروه یادشده در ارتباط با شیوع ویروس‬ ‫کرونا برشمرد‪.‬‬ ‫ظرفیتخوبیبرایهمکاری‬ ‫بیندانشگاهوصنایعپایین دستی‬ ‫نفتوجوددارد‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪ -‬وزیر نفت گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫خوبیبرایهمکاریبیندانشگاهوبخش‬ ‫پایین دستیصنعتنفتباتوجهبهحضور‬ ‫گستردهدانشجویاندرسطوحکارشناسی‬ ‫ارشد و دکترای کشور در این بخش وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه در دیدار با روسای‬ ‫دانشگاه هایطرفقراردادصنعتنفتدر‬ ‫حوزهانستیتوهایتحقیقاتیپایین دستبه‬ ‫خبرنگاراندربارهایننشستتوضیحداد‪:‬‬ ‫این نشست در ادامه نشست حدود یک‬ ‫ماه گذشته (بخش باالدستی) و با روسا و‬ ‫استاداندانشگاه هایطرفقراردادطرح های‬ ‫پایین دستینفت(گاز‪،‬پتروشیمیوپاالیشو‬ ‫پخش) برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه‪ ۱۳‬انستیتو برای‬ ‫فعالیتدربخشپایین دستینفتدر‬ ‫دانشگاه هابهتفکیکچهارانستیتودربخش‬ ‫گاز‪ ،‬پنج انستیتو در بخش پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی و چهار دانشگاه در بخش‬ ‫پتروشیمیتشکیلشدهاست‪،‬تصریحکرد‪:‬‬ ‫اینانستیوهاامروزگزارشیازعملکردخود‬ ‫ارائه دادند‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه ارتباط خوبی در‬ ‫بعضیازبخش هابادانشگاه هاشکلگرفته‬ ‫است به بخش گاز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫توربینملی‪،‬دستیابیبهفناوریال ان جیبرای‬ ‫واحدهایکوچک‪،‬اندازه گیریهوشمندگاز‬ ‫وشیرین سازیوتصفیهگازطبیعیبخشیاز‬ ‫کارهای خوبی است که از همکاری گاز با‬ ‫انستیتوهایدانشگاه هاشکلگرفتهاست‪.‬‬ ‫وزیر نفت با اشاره به اینکه پیشرفت در‬ ‫بخش همکاری پاالیش و پخش و شرکت‬ ‫ملیصنایعپتروشیمیبادانشگاه هاموردانتظار‬ ‫نبود‪،‬تصریحکرد‪:‬صحبت هایروسای‬ ‫دانشگاه هادر اینزمینهشنیدهشدو تالشمان‬ ‫این است مشکالت انها را با برگزاری‬ ‫نشست هایبیشتربرطرفکنیم‪.‬‬ ‫زنگنهباتاکیدبراینکهظرفیتخوبی‬ ‫برای همکاری بین دانشگاه و صنعت نفت در‬ ‫بخشپایین دستیباتوجهبهحضورگسترده‬ ‫دانشجویاندرسطوحکارشناسیارشدو‬ ‫دکترا در کشور وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین‬ ‫فرصتطالییبرایبخشپایین دستیصنعت‬ ‫نفت است تا از این ظرفیت برای توسعه ملی‪،‬‬ ‫خلقفناوریودستیابیبهحل مشکالتیکه‬ ‫صنعتنفتدارد ‪،‬استفادهکند‪.‬‬ ‫وی با مثبت ارزیابی کردن این نشست‬ ‫بیشازدوساعتهتصریحکرد‪:‬انستیتوهابرای‬ ‫تجهیززیرساخت هابهسرمایه گذارینیاز‬ ‫دارند که به انها کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پایانبخشفراساحلپارسجنوبیتا‬ ‫پایانسال‬ ‫وزیر نفت درباره نصب سکوی‪ A‬فاز‪۱۳‬‬ ‫پارس جنوبی هم با بیان اینکه این سکو جزو‬ ‫اخرینسکوهایپارسجنوبیاست‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سکوی اخر این فاز نیز تا پایان سال‬ ‫نصب خواهد شد و به این ترتیب در عمل‬ ‫نصب سکوی‪ ۲۷‬فاز پارس جنوبی به پایان‬ ‫خودمی رسد‪.‬‬ ‫زنگنهدربارهبنزیننوروزیهمپاسخ‬ ‫داد‪ :‬وزارت نفت مجری اجرای تصمیم های‬ ‫در این زمینه است و هر چه ابالغ کنند‪ ،‬اجرا‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫کروناونوسان هایقیمتنفت‬ ‫ویدربارهنوسان هایاخیرقیمتنفت‬ ‫اظهارکرد‪:‬کرونادلیلاصلیایننوسان ها‬ ‫بوده است‪ .‬به دلیل شیوع این ویروس‪ ،‬عمده‬ ‫فعالیت هایاقتصادیدرچینتعطیلشدهکه‬ ‫اینموضوعسببکاهشتقاضابراینفت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزیرنفتباتاکیدبر اینکهنبودتعادل‬ ‫بینعرضهوتقاضاسببکاهشقیمتنفت‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اوپک تالش داشت‬ ‫پیش از نشست ماه مارس درباره کاهش بیشتر‬ ‫تولیدنفتتصمیم گیریکندکهبهدلیلنبود‬ ‫اجماع قرار شد در نشست‪ ۱۵‬اسفندماه سازمان‬ ‫کشورهایصادرکنندهنفت(اوپک)دراین‬ ‫زمینهتصمیم گیریشود‪.‬‬ ‫ویمحورگفت وگویتلفنیباالکساندر‬ ‫نواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه را بازار نفت عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬اقای نواک معتقد بود ضرورتی‬ ‫برایکاهشبیشترتولیدنفتتا پیش از‬ ‫نشست ماه مارس وجود ندارد‪.‬‬ ‫وزیرنفتدربارپیشنهادکاهشتولید‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار بشکه ای از سوی عربستان‪ ،‬کویت و‬ ‫امارات هم به دلیل کاهش قیمت نفت گفت‪ :‬‬ ‫اینکشورهادنبالاینبودندتاکشورهای‬ ‫غیرعضو اوپکهمدرکاهشبیشترتولید‬ ‫مشارکتکنند‪.‬‬ ‫زنگنه درباره اینکه ایا با توجه به اختالل‬ ‫در پروازهای ایران به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا در نشست پیش روی اوپک شرکت‬ ‫می کند‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬ان شاء اهلل در این نشست‬ ‫شرکت خواهم کرد و پروازم با هواپیمایی‬ ‫ایران ایرخواهدبود‪.‬‬ ‫وزیر نفت درباره برنامه وزارت نفت برای‬ ‫مبارزه با ویروس کرونا هم اظهار کرد ‪ :‬در این‬ ‫زمینهبخشنامهابالغکردم‪.‬‬ ‫ثبتنامبرایدریافتنهال‬ ‫رایگاندراصفهانازهشتم‬ ‫اسفندماهاغازمیشود‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫توزیع ‪ 30‬هزار درخت مثمر در شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای‬ ‫سبز شهرداری اصفهان گفت‪ :‬امسال‬ ‫مهلت ثبت نام توزیع نهال رایگان در شهر‬ ‫اصفهان به مناسبت هفته درختکاری‪ ،‬از‬ ‫هشتم تا دوازدهم اسفند ماه تعیین شده‬ ‫است و ثبت نام از طریق وبسایت سازمان‬ ‫پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان به‬ ‫ادرس ‪ park.isfahan.ir‬صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫فروغ مرتضایی نژاد با اشاره به‬ ‫برنامه های سازمان پارک ها و فضای‬ ‫سبز شهرداری اصفهان برای هفته درخت‬ ‫کاری در شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫سال شهرداری اصفهان برای نهادینه شدن‬ ‫فرهنگ درختکاری‪ ،‬اقدام به توزیع نهال‬ ‫رایگان بین شهروندان می کند که امسال نیز‬ ‫برای بهره مندی از مزایای محیط زیستی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی توسعه فضای سبز در‬ ‫مکان های خصوصی‪ ،‬ثبت نام از شهروندان‬ ‫برای توزیع نهال از طریق سایت انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ثبت نام از طریق وبسایت‬ ‫سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری‬ ‫اصفهان به ادرس ‪park.isfahan.‬‬ ‫‪ ir‬صورت می گیرد و مهلت ثبت نام‬ ‫توزیع نهال از هشتم تا دوازدهم اسفند ماه‬ ‫تعیین شده است‪ .‬همچنین‪ 30 ،‬هزار انواع‬ ‫نهال های توزیعی در شهر اصفهان شامل‬ ‫خرمالو‪ ،‬به و نارنج خواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضایی نژاد تصریح کرد‪ :‬نوع نهال‬ ‫های انتخابی بر اساس درخواست های‬ ‫مردمی توزیع نهال در سال های گذشته‪ ،‬از‬ ‫نهال های مثمر انتخاب شده و تعداد نهال‬ ‫های هر منطقه برای توزیع هم بر اساس‬ ‫جمعیت هر منطقه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توزیع نهال بین شهروندان‬ ‫هم از ‪ 15‬تا ‪ 22‬اسفندماه در محل های‬ ‫مشخص شده در فرم های ثبت نام در‬ ‫سایت و از ساعت هشت صبح تا ‪ 12‬و‬ ‫نیز ساعت ‪ 16‬تا ‪ 19‬با ارائه کد ملی و کد‬ ‫رهگیری صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در صورتی که‬ ‫شهروندان تمایل داشته باشند می توانند پس‬ ‫از مطالعه شرایط و وارد کردن ادرس دقیق‪،‬‬ ‫نهال ثبت نامی خود را درب منزل دریافت‬ ‫کرده و یا توسط عوامل اجرایی‪ ،‬نهال مورد‬ ‫نظر در حیاط منزل انها کاشته شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬محل دریافت نهال بر اساس منطقه‬ ‫است که شهروندان پس از انتخاب دقیق‬ ‫منطقه محل زندگی خود نام محل دریافت‬ ‫را مشاهده خواهند کرد‪.‬‬ ‫مرتضایی نژاد تصریح کرد‪ :‬شعار هفته‬ ‫درختکاری امسال‪« ،‬درخت دوستی بنشانیم»‬ ‫که این شعار بر اساس پویش سراسری‬ ‫درختکاری در کشور است‪.‬‬ ‫پنجمیلیونماسکدرمراکز‬ ‫درمانیتوزیعمی شود‬ ‫خبرنگار‬ ‫سورنا ستاری روز سه شنبه در حاشیه‬ ‫ایین رونمایی از دانش فنی و تولید فیلم‬ ‫های چندالیه فراورده های تزریقی‬ ‫و ملزومات دیالیز صفاقی تولید داخل‬ ‫شرکت داروسازی ثامن در مشهد در‬ ‫گفت و گو با خبرنگاران افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫تولید ماسک نانو از قدیم دستگاه های‬ ‫ساخت ان را صادر می کردیم و در‬ ‫این چند روز هم به صورت خاص‬ ‫قرار داد ساخت ماسک ‪ N ۹۵‬و حتی‬ ‫یک نمونه جدید ماسک ‪ N ۹۹‬با هیات‬ ‫امنای ارزی وزارت بهداشت بسته شده‬ ‫است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این حوزه جزء‬ ‫کشورهایی هستیم که حتی دستگاه های‬ ‫ساخت ماسک را تولید و صادر می کنیم‬ ‫و خودکفایی ذاتی داریم و انشاء اهلل‬ ‫با تولیدات جدیدی هم که تحویل‬ ‫وزارت بهداشت می شود فکر نمی کنیم‬ ‫کمبودی از این نظر داشته باشیم‪.‬معاون‬ ‫علمی و فناوری رییس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫با تصمیم گیری دولت‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫در مورد ویروس کرونا از طریق کمیته‬ ‫مرکزی ای که در این خصوص تشکیل‬ ‫شده است انجام شود‪.‬امروز با حضور‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫و تولیت استان قدس رضوی در ایینی‬ ‫از دانش فنی و تولید فیلم های چندالیه‬ ‫فراورده های تزریقی و ملزومات دیالیز‬ ‫صفاقی تولید داخل در مشهد رونمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1025‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫تولید ‪ 80‬درصد الکل طبی کشور در کارخانه‬ ‫الکل سازی شرکت توسعه نیشکر‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد‪:‬‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪ -‬مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در این خصوص اظهار داشت‪:‬‬ ‫کارخانه الکل رازی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ‪ ۸۰‬درصد الکل طبی مورد نیاز کشور‬ ‫را تولید می کند و بزرگترین واحد تولید الکل ایران محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در این خصوص اظهار داشت‪ :‬کارخانه‬ ‫الکل رازی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ‪ ۸۰‬درصد الکل طبی مورد نیاز کشور را تولید‬ ‫می کند و بزرگترین واحد تولید الکل ایران محسوب می شود‪.‬‬ ‫دکتر عبدعلی ناصری با اشاره به اینکه الکل تولیدی این شرکت از نقطه نظر کیفی مطابق با‬ ‫استانداردهای جهانی است‪ ،‬گفت‪ :‬الکل تولیدی این شرکت با نام تجاری ناب اتانول با دریافت‬ ‫مهر استاندارد ملی ایران از نقطه نظر کیفی مطابق با استانداردهای اروپا بوده و از باالترین‬ ‫کیفیت استاندارد برخوردار می باشد و جهت مصارف دارویی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬غذایی و صنعتی مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫روزانه ‪ ۱۱۰‬هزار لیتر الکل از مالس نیشکر استحصال می شود‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این کارخانه روزانه ‪ ۱۱۰‬هزار لیتر الکل از مالس نیشکر استحصال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد‪ :‬ماده اولیه دو کارخانه الکل و‬ ‫خمیرمایه‪ ،‬مالس نیشکر است که در واقع از پسماند نیشکر در کارخانه های تولید شکر‪ ،‬دو‬ ‫محصول ارزشمند که شامل خمیرمایه و الکل طبی است‪ ،‬تولید می شود‪.‬‬ ‫دکتر ناصری افزود‪ :‬در مجموع ساالنه به ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۶۰‬هزار تن مالس برای تولید ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تن خمیرمایه و ‪ ۳۳‬میلیون لیتر الکل در این کارخانه ها نیاز است که بدون وقفه توسط واحدهای‬ ‫کشت و صنعت توسعه نیشکر تامین می شود‪.‬‬ ‫صادرات الکل طبی با هدف تامین نیاز داخلی متوقف شد‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی الکل طبی تولیدی در کارخانه الکل رازی‬ ‫به دلیل برخورداری از استانداردهای جهانی قابلیت صادرات دارد اما با هدف تامین نیاز داخلی‬ ‫کشور‪ ،‬صادرات الکل طبی صورت نمی گیرد و جهت عرضه داخلی در اختیار سازمان های‬ ‫متولی قرار داده می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید خمیرمایه از مالس نیشکر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارخانه خمیرمایه این شرکت نیز هم اکنون ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد تولید کشور را در اختیار دارد و با‬ ‫ظرفیت اسمی ‪ ۱۰‬هزار تن خمیرمایه در سال‪ ،‬بزرگترین واحد تولید خمیرمایه کشور به حساب‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫گفتنی است تا پیش از راه اندازی کارخانه تولید الکل و خمیرمایه در سال ‪ ، ۱۳۸۵‬مالس‬ ‫تولیدی در پروسه تبدیل نیشکر به شکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مورد استفاده‬ ‫قرار نمی گرفت‪.‬‬ ‫نیشکر از جمله محصوالتی است که از پسماند ان برای تولید دیگر فراورده ها از جمله‬ ‫کاغذ‪ ،‬الکل‪ ،‬خمیرمایه‪ ،‬ام دی اف‪ ،‬کمپوست و … استفاده می شود‪.‬‬ ‫در نشست کاری در موقعیت عملیاتی‬ ‫دکل حفاری ‪ 44‬فتح صورت گرفت‬ ‫گزارش‬ ‫رایرنی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان و شرکت ملی حفاری ایران در‬ ‫باب همکاری های مشترک‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬مدیر پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان و مدیرخدمات شرکت‬ ‫ملی حفاری ایران در نشست کاری در موقعیت عملیاتی استقرار دکل حفاری ‪ 44‬فتح درباره‬ ‫همکاری و هماهنگی های مشترک در موضوع تامین سوخت رایزنی و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫در نشست دکتر نعمت اهلل نجفی و مهندس حمید باران گر‪ ،‬معاونان منطقه و مسئوالن‬ ‫عملیات شرکت پخش فراورده های نفتی خوزستان و سرپرست ترابری‪ ،‬رئیس عملیات حفاری‬ ‫و تعدادی از مسئوالن مرتبط در شرکت ملی حفاری حضور داشتند‪.‬‬ ‫در این نشست دکتر نجفی مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان با اشاره‬ ‫به ظرفیت ها و توان عملیاتی این شرکت‪ ،‬هم افزایی و همکاری های نزدیک میان دو شرکت‬ ‫زیر مجموعه وزارت نفت را در راستای پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت یاداور و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تالش بر این بوده که با اعالم نیاز شرکت ملی حفاری ایران در نزدیکترین زمان ممکن‬ ‫پاسخ و با هماهنگی های الزم سوخت مورد نیاز در اختیار مبادی مصرف این شرکت قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ضمن ابراز خوشنودی از فرصت پیش امده برای بازدید از دستگاه حفاری و اشنایی‬ ‫با کار ان‪ ،‬تالش های کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در حفر چاه های نفت و گاز و نقش‬ ‫این شرکت در فرایند تولید را مهم و ارزشمند خواند و بر همکاری و همیاری میان دو مجموعه‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست مدیر خدمات شرکت ملی حفاری ایران در زمینه مصارف سوخت‪،‬‬ ‫لزوم تامین به موقع و نیاز اساسی ان در دستگاه های حفاری از جمله ژنراتورها‪ ،‬ماشین االت‪،‬‬ ‫خودروهای سبک‪ ،‬سنگین و ویژه توضیح داد‪.‬‬ ‫باران گر با قدردانی از برنامه ریزی مناسب و همکاری های مستمر شرکت پخش فراورده‬ ‫های نفتی منطقه خوزستان‪ ،‬گفت‪ :‬این تعامالت در فرایند شتاب بخشیدن به عملیات حفاری و‬ ‫پشتیبانی از ان و تکمیل چاه های نفت و گاز نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫همچنین مهندس سیاوش فرهادی رئیس عملیات دو مدیریت عملیات حفاری خشکی – ‪1‬‬ ‫شرکت ملی حفاری نیز در زمینه کار حفاری و موارد مصرف نفت گاز (گازوئیل) در دستگاه‬ ‫های حفاری و اقدامات به عمل امده درجهت مصرف بهینه سوخت گزارشی ارایه داد‪.‬‬ ‫معاونمطالعاتپایهوطرح هایجامعمنابعابسازمانابوبرقخوزستان‪:‬‬ ‫افزایش خروجی سدهای دز و کرخه در ‪ ۷‬روز اینده‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪ -‬معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع‬ ‫اب سازمان اب و برق خوزستان نسبت به بارش های شدید‬ ‫در حوضه های ابریز منتهی به استان هشدار داد و گفت‪:‬‬ ‫خروجی سد کرخه در هفت روز اینده به ‪ ۴۵۰‬مترمکعب‬ ‫برثانیه و سد دز به ‪ ۷۵۰‬مترمکعب بر ثانیه می رسد‪.‬‬ ‫“فراز رابعی” بیان کرد‪ :‬طبق پیش بینی و اخطاریه های‬ ‫هواشناسی بارش های شدیدی از روز دوشنبه تا چهارشنبه‬ ‫هفته جاری در حوضه های ابریز منتهی به خوزستان رخ‬ ‫می دهد که مشابه باران های سیل اسای فروردین امسال است‬ ‫اما اطمینان می دهیم که حوادث فروردین تکرار نمی شود‪.‬‬ ‫وی ظرفیت خالی سدهای خوزستان را ‪ ۸.۸‬میلیارد‬ ‫مترمکعب بیان کرد و افزود‪ :‬با توجه به حجم خالی کافی در‬ ‫مخازن سدها‪ ،‬خروجی های سدها همانند فروردین گذشته‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬اما باید جانب احتیاط رعایت شود و مسووالن‬ ‫به ویژه در پایین دست رودخانه ها اماده باشند‪.‬‬ ‫رابعی اضافه کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی ها خروجی سد‬ ‫کرخه از روز دوشنبه پنجم اسفند به ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۴۵۰‬مترمکعب‬ ‫برثانیه و خروجی سد دز تا اوایل هفته اینده به ‪ ۷۰۰‬تا ‪۷۵۰‬‬ ‫مترمکعب برثانیه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گفته وی در صورت وقوع بارندگی ها طبق پیش بینی‪،‬‬ ‫احتمال دارد خروجی سد دز به یک هزار مترمکعب برثانیه و‬ ‫یا بیشتر نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تشکیل کارگروه بحران و ستاد مدیریت‬ ‫سیل در سازمان اب و برق خوزستان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شرایط‬ ‫از هفته گذشته رصد شده و با توجه به وجود حجم خالی‬ ‫مناسب در سدها برای کنترل سیالب‪ ،‬برنامه ای برای خروجی‬ ‫فزاینده نخواهیم داشت و برنامه ریزی شده که ابگرفتگی‬ ‫اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫رابعی افزود‪ :‬رواناب های تولید شده در بارش های اتی‪،‬‬ ‫بخشی از ظرفیت سدها را پر می کند که به منظور امادگی‬ ‫سدها برای سیالب های بهاره‪ ،‬این ذخیره باید به تدریج تخلیه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی ها در باالدست کرخه‬ ‫(کشکان) بارندگی ها شدید خواهد بود اضافه کرد‪ :‬باالدست‬ ‫سد دز نیز برفگیر بوده و به نظر می رسد رواناب زیادی تولید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به حجم خالی سدهای حوضه کارون‪،‬‬ ‫فعال برنامه افزایش خروجی را در این حوضه نداریم‪.‬‬ ‫رابعی افزود‪ :‬هم اکنون در سدهای حوضه کارون ‪۴.۶‬‬ ‫میلیارد مترمکعب‪ ،‬سد کرخه ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب و سد دز‬ ‫‪ ۱.۳‬میلیارد مترمکعب ظرفیت خالی وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون سازمان اب و برق خوزستان همچنین نسبت به‬ ‫بارش شدید در حوضه های میانی هشدار داد و گفت‪ :‬در‬ ‫شمال خوزستان از جمله حوضه باالرود و شهرستان های‬ ‫اللی‪ ،‬مسجدسلیمان و اندیکا شاهد بارندگی شدید خواهیم‬ ‫بود که به دلیل نبود سد در این مناطق‪ ،‬امکان تنظیم و‬ ‫برنامه ریزی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اهالی و شهروندان در این مناطق باید‬ ‫احتیاط الزم را داشته و از تردد در اطراف رودخانه ها‬ ‫بپرهیزند‪.‬‬ ‫رابعی افزود‪ :‬در پایین دست نیز در حدود ‪ ۲۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫میلیمتر بارش خواهیم داشت که این میزان بارش قابل توجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با ابراز نگرانی از ادامه خشکسالی در‬ ‫حوضه رودخانه مارون‪ -‬جراحی گفت‪ :‬برنامه ریزی برای‬ ‫صرفه جویی در این حوضه در حال انجام است تا با کمترین‬ ‫مشکل نیازهای حداقلی پایین دست در تابستان تامین شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ادعای یک مقام وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫حریرچیکرونادارد‬ ‫یکی از مقامات وزارت بهداشت از ابتال به کرونا خبر داد‪ .‬او در توئیتی نوشت‪ :‬تست کرونای دکتر حریرچی معاون وزارت بهداشت‬ ‫کهدر چند روز گذشته در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داشت‪ ،‬مثبت اعالم شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1025‬‬ ‫جامعه‬ ‫حفظارامش‪،‬استراتژیعبورازکرونا‬ ‫گزارش‬ ‫علی اکبر پورفتح اهلل روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬سیستم ایمنی ارتباط مستقیم با توسعه بیماری ها و از جمله‬ ‫بیماری کرونا و پاتوژن های مختلف دارد و استرس و اضطراب باعث‬ ‫تضعیف سیستم ایمنی می شود و بیماری را توسعه می دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬کرونا و بیماری های نوظهور و نوپدید‪،‬‬ ‫کشورها برنامه راهبردی برای مقابله با بیماری های شایع اجرا می‬ ‫شود؛ چینی ها برای مقابله با ویروس کرونا علی رغم اینکه مسائل‬ ‫اقتصادی برایشان مهم بود اما چون برنامه راهبردی داشتند‪ ،‬شهر‬ ‫ووهان با جمعیت چند میلیونی را بیش از ‪ ۳۰‬روز قرنطینه کردند‪.‬‬ ‫پورفتح اهلل درباره فرایند اجرای برنامه راهبردی چین برای مقابله‬ ‫مشکل امروز ما نیستند و بیش از چهار دهه است که بیماری های‬ ‫با کرونا گفت‪ :‬مردم چین اگاهی کافی داشتند و در خانه های خود‬ ‫پورفتح اهلل اظهار داشت‪ :‬می دانیم که ویروس های دستگاه‬ ‫از این مرحله دشوار عبور داد؛ پخش فیلم ها و کلیپ ها از شرایطی‬ ‫ویروسی و نوظهور را می شناسیم‪.‬‬ ‫تنفسی مرتب تغییر ژنتیک می دهند و می توانند بیماری ها را توسعه‬ ‫دهند و موجب گسترش بیماری در جوامع انسانی شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این بیماری ها زمینه ساز مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی است و می تواند مرگ و میرهایی را در‬ ‫پی داشته باشد‪.‬‬ ‫متخصص ایمنی شناسی با تاکید بر اینکه کشور در زمینه بیماری‬ ‫های تنفسی و نوپدید باید برنامه راهبردی داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬در همه‬ ‫ماندند و جامعه علی رغم شرایط سخت اما کامال امیدوار خود را‬ ‫که مردم ووهان برای گذار از بحران بیماری داشتند کامال حاکی از‬ ‫اقدامات اگاهانه توام با امید است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ووهان دغدغه پیشگیری میان مردم وجود نداشت و‬ ‫متولیان هم به اندازه کافی تمهیدات و ابزار پیشگیرانه در اختیار مردم‬ ‫قرار داده بودند‪.‬‬ ‫پورفتح اله درباره استفاده از ماسک خاطرنشان کرد‪ :‬ماسک‬ ‫اجازه توسعه بیماری را از فرد بیمار به افراد سالم نمی دهد و از اینرو‬ ‫مثل کرونا‬ ‫ک ِ‬ ‫با قرنطینه شهرها‬ ‫موافق نیستیم‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ضمن اعالم خبر همکاری ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با وزارت بهداشت برای کنترل ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬همچنان با قرنطینه شهرها موافق نیستیم زیرا به‬ ‫فرهنگ مردم اعتماد داریم‪.‬‬ ‫ دکتر سعید نمکی امروز در حاشیه دیدار با امیر دریادار سیاری‪ ،‬رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده‬ ‫ارتش ضمن تشکر از ظرفیت های اطالع رسانی رسانه ها‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای تشکیل “بسیج ملی کرونا را‬ ‫شکست می دهیم” همانند بسیج ملی کنترل فشار خون باال که کنار یکدیگر ماندیم و ان را انجام دادیم‬ ‫امروز‪ ،‬امیر سیاری برای تحقق این هدف به وزارت بهداشت امدند تا مواضع خود را در همکاری های‬ ‫بین بخشی با ما اعالم کنند‪.‬وی با بیان اینکه ارتش همواره کنار این وزارتخانه بوده است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اکنون نیز قرار است از ظرفیت های بی بدیل این نهاد ارزشمند بویژه برای ضدعفونی کردن مراکز‬ ‫نیازمند کنترل‪ ،‬معابر شهری‪ ،‬قرنطینه های تحت نظر و‪ ...‬استفاده کنیم‪.‬وزیر بهداشت با اشاره به اینکه‬ ‫نقاط بسیار الوده مانند شهر قم تحت کنترل است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه میزان بیمار ترخیص شده‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬اگرچه میزان ورودی افزایش یافته است اما نسبت موارد مثبت نسبط به گذشته‬ ‫کنترل شده است‪.‬وی با بیان اینکه کیس های مثبت یافت شده مبتال به کروناویروس در سایر شهرها از‬ ‫قم به این نقاط سفر کرده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬ما همچنان موافق قرنطینه شهرها نیستیم زیرا به فرهنگ مردم‬ ‫برای عدم سفر از شهرهای الوده به سایر نقاط اعتماد داریم و امیدواریم که مجبور نشویم از روش های‬ ‫قدیمی قرنطینه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی درخاتمه سخنان خود ادامه داد‪ :‬با ورود رسانه ها‪ ،‬صدا وسیما و سازمان های مردم نهاد و‪ ...‬مردم‬ ‫هوشمند شده اند و با رعایت مسائل بهداشتی می توانیم کرونا را شکست دهیم‪.‬‬ ‫همچنین امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در این دیدار گفت‪ :‬ارتش نظام جمهوری اسالمی در اجرای‬ ‫دستور خدمت دکتر سعید نمکی‪-‬وزیر بهداشت است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬قرار با وزیر بهداشت بر این است که هماهنگی های فیما بین انجام شود تا بتوانیم از‬ ‫توانمندی های ارتش نظام جمهوری اسالمی در کمک به مهار «کروناویروس» استفاده کنیم‪.‬‬ ‫استفاده از ماسک عمال برای افراد سالم ضرورت ندارد‪.‬‬ ‫متخصص ایمنی شناسی تصریح کرد‪ :‬اوج فعالیت بیماری کرونا‬ ‫ظرف یک ماه اینده فروکش می کند اما باید برای موج بیماری‬ ‫هایی که ممکن است در اینده ایجاد شود‪ ،‬تمهیدات الزم اندیشیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی درباره نشانه های عمومی بیماری کرونا گفت‪ :‬نشانه های‬ ‫این بیماری مانند انفوالنزا است و ‪ ۲۰‬درصد از بیماری های خانواده‬ ‫بزرگ سرماخوردگی ها پیش از این هم ناشی از ویروس کرونا بوده‬ ‫است اما در این نوع ویروس جدید‪ ،‬جهش ژنتیکی اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫این متخصص ایمنی شناسی اضافه کرد‪ :‬عالئم عمومی بیماری‬ ‫کرونا درگیری دستگاه تنفسی با ویروس است و مهم نیست کرونا‬ ‫تشخیص داده شود‪ ،‬مهم این است که درمان های عالمتی و حمایتی‬ ‫همراه با استراحت کافی انجام شود تا فرد مبتال دوران بیماری را به‬ ‫خوبی طی کند و به بهبودی و سالمتی مجدد بازگردد‪.‬‬ ‫بیماری جدید کرونا با نام «کووید‪ »-۱۹‬از اوایل ماه دسامبر سال‬ ‫گذشته میالدی (دی ماه) در استان هوبی چین شیوع یافت و تاکنون‬ ‫‪ ۷۵‬هزار نفر را در این کشور مبتال کرده و جان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۳۳‬تن را‬ ‫گرفته است‪ .‬ایران بعد از چین دومین امار فوتی کرونا در جهان را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی روز گذشته(دوشنبه) گفت‪ :‬تعداد تلفات‬ ‫بیماری کرونا در ایران به ‪ ۱۲‬و تعداد مبتالیان به ‪ ۶۱‬نفر رسید‪.‬‬ ‫کارگرانهمازبیکاری‬ ‫درهراسندهمازبیماری‬ ‫غو ِل «کرونا» به شدت ترسناک است‪ ،‬به خصوص برای همه ی انهایی که «مجبورند» صبح‬ ‫زود از خانه بیرون بیایند‪ ،‬از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و برای یک لقمه نان‪ ،‬تا‬ ‫عصر یا پاسی از شب گذشته‪ ،‬در محیط های عمومی حضور داشته باشند؛ دقیقاً به همین دلیل است‬ ‫که این نگرانی برای «کارگران» ‪-‬چه رسمی و چه غیررسمی‪ -‬به مراتب پررنگ تر و نفس گیرتر از‬ ‫باقی طبقات مردم است‪.‬‬ ‫کارگری را تصور کنید که مجبور است پنج صبح از خانه بیرون بیاید‪ ،‬سوار اتوبوس یا‬ ‫در بهترین حالت‪ ،‬سرویس رفت و امد کارخانه شود و ساعت هشت صبح خود را به کارخانه‬ ‫برساند؛ او هشت ساعت تمام پای دستگا ه ها در کنار سایر همکارانش‪ ،‬فعالیت می کند و در ضمن‪،‬‬ ‫یک وعد ه ی غذایی را در رستوران کارخانه سرو می کند که مشخص نیست ظرف و ظروف و‬ ‫قاشق و چنگال و میز و لیوان‪ ،‬تا چه اندازه ضدعفونی شد ه اند و چقدر برای جلوگیری از انتشار‬ ‫غول کرونا‪ ،‬اماد ه سازی صورت گرفته است‪ .‬حال اگر امار و اطالعاتی که جسته و گریخته از‬ ‫مجاری رسمی مختلف منتشر شده را در نظر بگیریم‪ ،‬کام ً‬ ‫ال روشن می شود که نگرانی این کارگر‬ ‫و خانواد ه اش بسیار جدی و واقعی است‪.‬‬ ‫احمد امیرابادی فراهانی (نماینده مردم قم) در حاشیه جلسه علنی دوشنبه ‪ ۵‬اسفن ِد مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه‪ ،‬قم از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت خوبی ندارد و عملکرد‬ ‫دولت در کنترل این ویروس ناموفق بوده است؛ اعداد و ارقام نگرا ن کنند ه ای را اعالم کرد‪ .‬وی‬ ‫ضمن رونمایی از امار جدی ِد مرگ و میر کرونا در قم بیان کرد‪ :‬متاسفانه سه هفته است کرونا به‬ ‫قم امده و این موضوع دیر اعالم شده است‪.‬‬ ‫این درحالی ست که اسداهلل عباسی (سخنگوی هیات رئیسه مجلس) در حاشیه نشست علنی‬ ‫همان دوشنبه‪ ۵ ،‬اسفندماه‪ ،‬درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر بهداشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تقریبا ‪ ۴۷‬مورد در سراسر کشور مبتال به ویروس کرونا تشخیص داده شدند که متاسفانه منجر به‬ ‫فوت ‪ ۱۲‬نفر شده است‪.‬‬ ‫تناقض اماری‪ ،‬یکی از وجوه اصلی نگرانی مردم و کارگران است؛ موضوع نگرا ن کنند ه ی‬ ‫بعدی‪ ،‬قدرت سرایت باالی این بیماری است که طبقات مختلف مردم را دچار نگرانی های جدی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نگرانی های کارگران‬ ‫حمید‪ ،‬کارگر یکی از فروشگا ه های مواد غذایی در تهران که مجبور است در چنین روزهایی‬ ‫سر کار برود و با خریداران و مردم در ارتباط مدام باشد‪ ،‬از شرایط ناراضی است‪« :‬کارفرمای ما‬ ‫به ما ماسک فیلتردار و مواد ضدعفونی کننده نمی دهد؛ می گوید اگر از کرونا می ترسید‪ ،‬خودتان‬ ‫بروید ماسک و ژل ضدعفونی پیدا کنید و بخرید‪ .‬حاال با یک میلیون و خورد ه ای حقوق‪ ،‬بدون‬ ‫بیمه و حمایت‪ ،‬چطور می توانم این مواد را که این روزها اینقدر گران شد ه اند‪ ،‬تهیه کنم؟ ترک‬ ‫کار هم نمی توانم بکنم؛ زندگی خانواد ه ی من به همین حقوق یک میلیون و خورد ه ای بند است؛‬ ‫اجاره خانه ام را چه کسی قرار است بپردازد؟ چه کسی قرار است از خانواد ه ام حمایت کند؛ اگر‬ ‫من کرونا بگیرم‪ ،‬کدام نهاد از خانواد ه ی من حمایت خواهد کرد؟!»‬ ‫وقتی دغدغه های کارگ ِر غیررسمی و کم درامدی مانند حمید را کنار دغدغه های نیروی‬ ‫کار شاغل در صنایع و کارخانجات مانند کارگرا ِن خودروساز ی ها یا پاالیشگا ه ها و پتروشیمی ها‬ ‫می گذاریم‪ ،‬متوجه می شویم که وضعیت کارگران غیررسمی به مراتب نگرا ن کننده است؛‬ ‫کارگران کارگا ه های کوچک زیر ده نفر‪ ،‬فروشگا ه ها‪ ،‬مشاغل زیرپله ای‪ ،‬مشاغل خانگی و‬ ‫غیررسمی‪ ،‬در معرض بیشترین خطر قرار دارند‪ ،‬چراکه این گرو ه های شغلی از حیطه ی مسئولیت‬ ‫و نظارت وزارت کار خارج هستند و به عنوان شهروندان عادی‪ ،‬در عرصه ی عمومی اجتماع‪،‬‬ ‫تحت نظارت عمومی وزارت بهداشت قرار دارند؛ گرچه گرو ه هایی هم هستند که از این‬ ‫کارگران‪ ،‬بیشتر در معرض خطر هستند‪ :‬زنان دستفروش مترو (که تعداد قابل توجهی از انها پا‬ ‫به سن گذاشته اند و جوان نیستند)‪ ،‬کودکان‪ ،‬نوجوانان و بزرگساال ِن زباله گرد و کودکان کار و‬ ‫خیابان‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬کمترین کار این است که حداقل در رابطه با کارگران کارگا ه های رسمی‬ ‫و بزرگ‪ ،‬مراقبت ساختاری و قانونی صورت بگیرد‪ .‬پیشگیری از شیوع کرونا در محیط های‬ ‫کاری‪ ،‬بخشی از «طب کار» است و بدون هیچ تردیدی‪ ،‬انجام اقدامات مربوطه‪ ،‬برعهد ه ی وزارت‬ ‫کار قرار دارد که باید در همکاری و تعامل با وزارت بهداشت به مسئولیت های قانونی خود عمل‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫الزامات طب کار‬ ‫اخرین بخشنامه در مورد نحوه ارائه خدمات طب کار‪ ،‬بخشنامه ای به استناد دستورالعمل‬ ‫انجام معاینات سالمت شغلی به شماره ‪۳۰۰/۵۳۱۲‬د مورخ ‪ ۱۳۹۷/۴/۶‬وزارت بهداشت است‪ .‬این‬ ‫بخشنامه بر اساس بندهای ‪ ۱۴ ،۱۲، ۶،۱۱‬و ‪ ۱۶‬ماده یک تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت‬ ‫درمان و اموزش پزشکی تدوین شده است و هدف ان‪ ،‬حفظ و ارتقای سالمت نیروی کار به‬ ‫عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور است‪.‬‬ ‫در بخش «اهداف» در این بخشنامه اینگونه امده است‪« :‬حفظ و ارتقای سالمت نیروی کار‬ ‫به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور‪ ،‬افزایش دسترسی و پوشش عادالنه در زمینه‬ ‫مراقبت های سالمت شاغلین‪ ،‬انجام معاینات سالمت شغلی با کیفیت مناسب و هزینه اثربخشی قابل‬ ‫قبول زیرنظر دانشگا ه ها و دانشکد ه های علوم پزشکی‪».‬‬ ‫قانون کار نیز‪ ،‬بحث سالمت کارگران و طب کار را بسیار جدی گرفته است‪ .‬یکی از‬ ‫اصلی ترین مواد این قانون که به «بهداشت کار» اختصاص دارد‪ ،‬ماده ‪ ۸۵‬است‪.‬‬ ‫ماده ‪ – ۸۵‬برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از‬ ‫طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماری حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین‬ ‫می شود‪ ،‬برا ی کلیه کارگا ه ها‪ ،‬کارفرمایان‪ ،‬کارگران و کاراموزان الزامی است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬وقتی بحرانی مانند «کرونا» پیشامد می کند‪ ،‬در عرصه های عمومی‪ ،‬وظیفه ی‬ ‫اصلی برعهد ه ی وزارت بهداشت است اما در کارگا ه های تحت پوشش قانون کار‪ ،‬وزارت کار‪،‬‬ ‫مسئولیت علیحده دارد؛ این مسئولیت‪ ،‬می تواند بازه وسیعی از اقدامات‪ ،‬از گسیل کردن بازرسان‬ ‫طب کار گرفته تا ابالغ دستورالعمل و بخشنامه برای الزام کارفرمایان را دربربگیرد‪.‬‬ ‫مازیار گیالنی نژاد (فعال کارگری فلزکار) درباب این «مسئولیت» می گوید‪« :‬وزارت کار باید‬ ‫با گسیل بازرسان طب کار‪ ،‬تمامی خوابگا ه های کارگری به ویژه در مناطق عسلویه و کلیه مراکز‬ ‫کارگری را مورد بازدید قرار داده و کارفرمایان را موظف کند نسبت به سمپاشی خوابگا ه ها و‬ ‫دادن محلو ل های ضدعفونی کننده به کارگران اقدام فوری کنند‪ .‬باید در رستورا ن های کارگری‬ ‫همچون کارخانجات اهن و فوالد‪ ،‬صنایع مادر و پتروشیمی ها‪ ،‬به سرعت ضدعفونی و رعایت‬ ‫دقیق بهداشت انجام گیرد‪ .‬وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار‪ ،‬در این زمینه مسئولیت‬ ‫جدی و اساسی دارد‪».‬‬ ‫جای خالی بخشنامه و دستورالعمل وزارت کار‬ ‫ایا امکان بازرسی مرتب‪ ،‬کامل و بدون عیب و نقص از تمام کارگا ه های فعال کشور وجود‬ ‫دارد؛ ایا نباید بخشنامه یا دستورالعملی الزا م اور برای مکلف نمودن کارفرمایان در رابطه با‬ ‫سمپاشی و ضدعفونی کردن محیط های کار یا دادن وسایل و تجهیزات بهداشت شخصی به‬ ‫کارگران‪ ،‬صادر می شد؛ ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون انجمن های صنفی مسئولین‬ ‫کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور) در این رابطه می گوید‪ :‬تعداد کارگا ه های فعال‬ ‫کشور بسیار زیاد است؛ باید بدانیم‪ ،‬شیوع کرونای جدید‪ ،‬کارگاه بزرگ و کوچک نمی شناسد؛‬ ‫این ویروس‪ ،‬سریع پخش و منتشر می شود‪ .‬مساله اصلی این است که ما تعداد کافی بارزس کار یا‬ ‫بازرس طب کار نداریم تا انها بتوانند در کارگا ه ها مستقر شوند یا مداوماً از بهداشت کارگا ه ها‬ ‫بازدید کنند‪.‬‬ ‫پس در این شرایط چه باید کرد؛ به اعتقاد اشرف منصوری‪ ،‬بهترین راه اطال ع رسانی است و‬ ‫مهمتر اینکه‪ ،‬اقدامات ضروری بایستی توسط وزارت کار ابالغ شود؛ در واقع‪ ،‬وزارت کار باید‬ ‫بسیار سریع‪ ،‬یک بخشنامه یا دستورالعمل به تمام کارگا ه های سراسر کشور ابالغ کند‪.‬‬ ‫او نحوه کار را اینگونه تشریح می کند‪« :‬وزیر کار به ادارات کار و ادارات کار به کارفرماها‬ ‫ابالغ کند که در محیط های کاری‪ ،‬اقدامات ضروری و الزامی چیست و چه کنتر ل هایی باید‬ ‫صورت بگیرد‪ .‬این دستورالعمل باید جدی و الزا م اور باشد؛ به جز الزام به ضدعفونی کردن‬ ‫محیط و دادن وسایل بهداشتی‪ ،‬باید اقدامات تشخیصی نیز الزام شود‪ .‬حتی باید به همه ی‬ ‫کارگا ه ها الزام شود که هنگام ورود به محل کار‪ ،‬تب و درجه حرارت بدن همه ی پرسنل کنترل‬ ‫شود‪».‬اشرف منصوری معتقد است؛ این بخشنامه الزا م اور خواهد بود چراکه طبق ماده ‪ ۹۵‬قانون‬ ‫کار‪ ،‬مسئولیت عمل به ان کام ً‬ ‫ال برعهد ه ی کارفرماست و هرگونه اهمالی صورت بگیرد‪ ،‬کارفرما‬ ‫مسئول اصلی است و قانون‪ ،‬جرائم الزم را نیز در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۹۵‬قانون کار می گوید‪ :‬مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده‬ ‫کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (‪ )۱۸۵‬این قانون خواهد بود‪ .‬هرگاه بر‬ ‫اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد‪ ،‬حادثه ای رخ دهد‪ ،‬شخص‬ ‫کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازا ت های مندرج در این قانون مسئول‬ ‫است‪.‬در این شرایط‪ ،‬نگرانی حمید‪ ،‬کارگر فروشنده در فروشگا ه های تهران‪ ،‬جدی است‪ ،‬نگرانی‬ ‫کارگران فوالد‪ ،‬نساجی و خودروسازی نیز جدی است؛ نگرانی ان زن میانسالی که در واگن های‬ ‫مترو از تر س های روزمر ه اش می گوید و از اینکه اگر سر کار نیاید‪ ،‬چند ماه بعد کل زندگیِ جمع‬ ‫و جورش کنار خیابان خواهد بود‪ ،‬نیز بسیار جدی است؛ ولی اگر نهادهای مربوطه با قدرت‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫جدیت کافی به وظایف قانونی خود عمل کنند‪ ،‬قطعاً از حجم این نگرانی ها خیلی زود‬ ‫سرعت و‬ ‫کاسته خواهد شد؛ در قوانین باالدستی و الزا م اور‪ ،‬به روشنی و بدون هیچ ابهامی‪ ،‬مشخص شده‬ ‫که هر نهادی در زمانه ی بحران دقیقاً چه مسئولیتی دارد‪.‬‬ ‫حسنیمبارکدرگذشت‬ ‫به نقل از روسیا الیوم‪« ،‬حسنی مبارک»‪ ،‬دیکتاتور پیشین مصر ‪-‬سه شنبه‪ -‬درگذشت‪ .‬این در حالی است که پسر دیکتاتور پیشین مصر اعالم کرد که پدرش در بخش‬ ‫مراقبت های ویژه بستری شده است‪.‬حسنی مبارک ‪ ۹۱‬سال داشت‪.‬رسانه­ های مصر گزارش دادند که به دنبال درگذشت مبارک‪ ،‬دوستان «عال مبارک»‪ ،‬پسر وی‪ ،‬پیام‬ ‫تسلیت در شبکه­ های اجتماعی ارسال کرده ­اند‪.‬این در حالی است که خانواده مبارک هنوز سکوت کرده و اظهار نظری در این باره نکرده ­اند‪.‬‬ ‫اردوغان‪ :‬دو سربازمان‬ ‫در لیبی کشته شدند‬ ‫برخی اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی ازجمله نامزد پست وزارت بهداشت‪ ،‬تالش می کنند شیوع‬ ‫ویروس کرونا را با فرضیه توسل به تسلیحات بیولوژیکی پیوند بزنند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫منابع اسرائیلی اعالم کردند؛‬ ‫کرونا یک سالح بیولوژیک است‬ ‫به نقل از جروزالم پست‪ ،‬تائید ابتالی ‪ ۲‬صهیونیست به ویروس‬ ‫کرونا موجب شده برخی از اعضای کنست (پارلمان)‪ ،‬کابینه‬ ‫بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به عدم کفایت در‬ ‫مهار این بیماری متهم کنند‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬در این میان‪ ،‬برخی سیاستمداران صهیونیست به طور‬ ‫ضمنی کروناویروس را به فرضیه هایی درباره جنگ افزارهای‬ ‫بیولوژیکی گره زد ه اند که از ان میان می توان به اظهارات «لوی‬ ‫ابکاسیس» نامزد پست وزارت بهداشت این رژیم اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با متهم کردن رژیم صهیونیستی به عدم امادگی برای‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬ادعای تل اویو مبنی بر امادگی معمول برای‬ ‫مواجهه با حمالت ناشی از جنگ افزارهای بیولوژیکی را زیر سوال‬ ‫برد‪.‬‬ ‫اگرچه ابکاسیس به طور مستقیم کروناویروس را یک‬ ‫جنگ افزار بیولوژیکی تلقی نکرده‪ ،‬اما پیوند دادن ان با امادگی‬ ‫رژیم صهیونیستی برای مقابله با چنین تسلیحاتی خود جای سوال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این در حالی است که پیشتر در اواخر ماه میالدی ژانویه‪،‬‬ ‫همزمان با اغاز شیوع این ویروس‪« ،‬دنی شوهام» یکی از مقامات‬ ‫اطالعاتی سابق اسرائیل مدعی شده بود کروناویروس محصولی‬ ‫ازمایشگاهی است که عمد ا ً به بیرون درز پیدا کرده است‪.‬‬ ‫کرونا نخستین بار از شهر ووهان استان هوبئی چین شیوع پیدا‬ ‫کرد حال انکه اکنون بسیاری از مناطق جهان را الوده کرده است‪.‬‬ ‫بعد از اینکه انکارا سربازان و شورشیان سوری را‬ ‫به منظور حمایت از دولت وفاق ملی لیبی به این کشور‬ ‫اعزام کرد‪ ،‬اردوغان به کشته شدن دو سرباز ترکیه ای‬ ‫در لیبی اذعان کرد‪.‬‬ ‫ به نقل از خبرگزاری اناتولی‪ ،‬رجب طیب اردوغان‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه اظهار کرد‪ :‬دو سرباز ترکیه ای‬ ‫در لیبی جان خود را از دست داده اند‪ .‬او اشاره ای به‬ ‫زمان و مکان کشته شدن این دو سرباز ترکیه ای نکرد‪.‬‬ ‫اردوغان همچنین درباره سوریه گفت‪ :‬روسیه‬ ‫باالترین حمایت را از نیروهای نظام سوریه به عمل‬ ‫می اورد‪ ،‬حتی اگر انکار کند نیز ما این واقعیت را‬ ‫دیده ایم‪ .‬ما مجبور به این مبارزه نیستیم بلکه محکوم به‬ ‫انیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد‪ :‬هیئت روسیه‬ ‫برای انجام مذاکرت در مورد ادلب فردا (چهارشنبه) به‬ ‫ترکیه می اید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مذاکرات با پوتین در باالترین سطح‬ ‫برای تعیین نقشه راه و ارزیابی کاستی ها همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اردوغان درباره وضعیت کروناویروس نیز گفت‪:‬‬ ‫وزیر بهداشت کشورمان برای جلوگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا تصمیم گرفت مرزهایمان با ایران را‬ ‫ببندند‪ .‬ما باید برای جلوگیری از شیوع کرونا این اقدام‬ ‫را انجام می دادیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه خاطرنشان کرد‪ :‬تمام تدابیر‬ ‫الزم برای جلوگیری از ویروس کرونا را اتخاذ‬ ‫کرده ایم‪ .‬در صورت نیاز مجبوریم با هر کشوری‬ ‫مرزهای خودمان را ببندیم‪.‬‬ ‫نجات یافتگان از کرونا در چین به بیش از ‪ 27‬هزار نفر رسید‬ ‫وو شیایو لی رییس این کمیسیون در مصاحبه‬ ‫با رسانه ها گفت ‪ :‬از میان ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۲۳۹‬نفر‬ ‫مبتال در جهان ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۶۵۸‬نفر در چین هستند‬ ‫که تاکنون ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۵‬نفر از کرونا جان باخته‬ ‫اند و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۶۳‬نفرشان در چین بوده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شمار کسانی نیز که پس‬ ‫از ابتال به کرونا درمان و از بیمارستان مرخص‬ ‫شده اند به ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۴۷۱‬نفر رسیده است‪.‬امروز‬ ‫در مجموع بنا به گزارش این کمیسیون ‪ ۵۰۸‬نفر‬ ‫به ویروس کرونا مبتال شدند که تمام انها غیر‬ ‫از ‪ ۹‬نفر از ساکنان استان هوبی و مرکز ان شهر‬ ‫ووهان بوده اند که منشا شیوع بیماری شناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬بیشترین موارد ابتال غیر از چین‬ ‫در کره جنوبی رخ داده و همین باعث شده است‬ ‫تا مسووالن چین حاال برای مسافرانی که از کره‬ ‫جنوبی وارد این کشور می شوند‪ ،‬محدودیت‬ ‫هایی اعمال کنند‪.‬‬ ‫وو شیایو لی گفت‪ :‬امروز همچنین فقط ‪۷۱‬‬ ‫مورد مرگ براثر کرونا در چین به ثبت رسید و‬ ‫اکثر موارد ابتالی جدید مربوط به شهر ووهان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این مقام بهداشتی چین اظهار داشت‪ :‬اگر در‬ ‫منطقه ای خطر شیوع به کمترین میزان رسیده‬ ‫‪7‬‬ ‫است‪ ،‬باید همه محدودیت ها برای تجارت و کار‬ ‫و از سرگیری تولید لغو شود‪.‬‬ ‫کمیسیون اصالحات و توسعه چین در بیانیه‬ ‫ای از همه بخش ها در سراسر کشور غیر از‬ ‫پکن و استان هوبی خواسته است تا وضعیت‬ ‫شیوع بیماری را طبقه بندی کنند تا مشخص شود‬ ‫شیوع در انها کم و یا نسبتا معتدل است تا بتوان‬ ‫محدودیت ها را برای بازگشت به کار و زندگی‬ ‫معمولی کاهش داد‪.‬‬ ‫شمار مبتالیان به کرونا در کره جنوبی نیز‬ ‫امروز ‪ ۶۰‬نفر اضافه شد و به ‪ ۸۹۳‬نفر رسید‪ .‬تا‬ ‫االن ‪ ۸‬نفر در این کشور به دلیل ابتال جان باخته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫همزمان شماری از شهرهای چین محدودیت‬ ‫هایی برای مسافران ورودی از کره جنوبی اعمال‬ ‫کرده و بسیاری از دفاتر خدماتی گردشگری و‬ ‫مسافراتی چین سفرهای گروهی کره جنوبی به‬ ‫این کشور را لغو کرده اند‪.‬‬ ‫شماری از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی‬ ‫می گویند که فعال موثرترین دارو برای درمان‬ ‫کرونا دارویی به نام رمدیسیو ر �‪REMDESI‬‬ ‫‪ VIR‬است که در چند بیمارستان شهر ووهان‬ ‫چین مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج مرتبط با‬ ‫ان تا ‪ ۲۷‬اوریل اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1025‬‬ ‫بین الملل‬ ‫وزیرانرژیامریکا‪:‬واردات‬ ‫نفتهندازامریکا‪10‬‬ ‫برابرشدهاست‬ ‫خبرگزاری «ای ان ای» روز سه شنبه نوشت‪ :‬در دو سال گذشته ما شاهد افزایش فابل توجه‬ ‫واردات نفت هند از امریکا بوده ایم‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۷‬این واردات ‪ ۲۵‬هزار بشکه نفت خام در روز‬ ‫بوده است و امسال واردات نفت هند از امریکا به‪ ۲۵۰‬هزار بشکه رسیده است‪.‬‬ ‫با توجه به داده های کشتیرانی هند‪ ،‬واردات نفت هند از خاورمیانه در سال‪ ۲۰۱۹‬به کمترین‬ ‫سطح خود در چهار سال گذشته رسید‪.‬بر اساس این داده ها‪ ،‬هند در سال‪ ۲۰۱۹‬حدود‪۲.۶۸‬‬ ‫میلیون بشکه نفت خام به صورت روزانه از خاورمیانه وارد کرد که این مقدار‪ ۱۰‬درصد کمتر از‬ ‫واردات سال‪ ۲۰۱۸‬محسوب می شود‪ .‬همچنین واردات روزانه نفت هند از سایر مناطق حدود‬ ‫‪ ۱.۸‬میلیون بشکه نفت خام در سال‪ ۲۰۱۹‬بوده است‪.‬‬ ‫داده های منتشر شده حاکی است‪ :‬هند در دوره نوامبر‪ ۲۰۱۸‬تا ماه مه‪ ۲۰۱۹‬به صورت‬ ‫روزانه‪ ۱۸۴‬هزار بشکه از امریکا نفت خام خریداری کرده که این حجم واردات در مدت مشابه‬ ‫سال قبل حدود‪ ۴۰‬هزار بشکه نفت خام در روز بوده است‪.‬‬ ‫مجموع تقاضای نفت خام هند حدود‪ ۴.۶‬میلیون بشکه در روز است که این کشور را در‬ ‫رتبه سومین مصرف کننده بزرگ جهان پس از امریکا و چین قرار می دهد‪ .‬این کشور جنوب‬ ‫اسیابهدلیلپیشرفتسریعاقتصادی‪،‬افزایشطبقهمتوسطجامعهوافزایشخریدوسایلنقلیه‬ ‫موتوری بسیار به انرژی احتیاج دارد‪.‬‬ ‫الوروف‪ :‬اتش بس با‬ ‫تروریست ها در ادلب به‬ ‫معنای تسلیم است‬ ‫وزیر خارجه روسیه تاکید کرد پیشنهاد امضای اتش بس‬ ‫با گروه های مسلح در ادلب به معنای تسلیم شدن در برابر‬ ‫ا ن هاست‪.‬‬ ‫‪ ،‬به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک‪ ،‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت‪ :‬جامعه جهانی‬ ‫و کمیته حقوق بشر باید به موضوع تندروها فیصله بدهند‪.‬‬ ‫تاکنون ما شاهد توجیه تجاوزات گروه های تروریستی بین‬ ‫برخی از همکارانمان بوده ایم‪ .‬پیشنهاد امضای توافق اتش بس‬ ‫با تروریست ها توجه به حقوق بشر نیست بلکه تسلیم شدن در‬ ‫برابر تروریست ها یا حتی تشویق به فعالیت هایشان است و این‬ ‫نقض اشکار توافق نامه ها و قطعنامه های بین المللی است‪.‬‬ ‫الوروف اخیرا اعالم کرده بود ترکیه به تعهدات اصلی‬ ‫درباره حل مشکالت ادلب عمل نمی کند و تروریست ها را از‬ ‫مخالفان میانه رو جدا نکرده است‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۳‬هزار و ‪ 500‬واحد‬ ‫مسکونیرادرمنطقهای‬ ‫‪۱‬کرانهباختری‬ ‫به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه جوروزالم پست‪« ،‬بنیامین‬ ‫نتانیاهو»‪ ،‬نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز ‪ -‬سه شنبه‪ -‬اعالم‬ ‫کرد که بنا دارد مجوز ساخت سه هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫را در منطقه ای‪ ،۱‬محله ای ساخته نشده در شهرک معاله‬ ‫ادومیم واقع در کرانه باختری صادر کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬در بیت المقدس و اطراف ان واحدهای‬ ‫مسکونی خواهیم ساخت‪».‬‬ ‫نتانیاهو در ادامه گفت‪« :‬دستور سریع ایجاد سه هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد مسکونی در منطقه ای ‪ ۱‬را صادر کرده ام‪».‬‬ ‫نتانیاهو پیشتر مدعی شده بود که پس از به رسمیت‬ ‫شناخته شدن تشکیالت خودگران فلسطین از سوی یونسکو‪،‬‬ ‫ساخت وساز در منطقه ای‪ ۱‬را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اقای روحانی فوتبال را تعطیل کنید‬ ‫ا خبرنگار مهر‪ ،‬درباره درخواست بسیاری از اهالی فوتبال برای تعطیلی‬ ‫مسابقات لیگ برتر به خاطر شیوع ویروس کرونا و مقاومت هایی که به خاطر‬ ‫منافع تیم ملی صورت می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید به هرکسی که می گوید به خاطر‬ ‫منافع ملی لیگ فوتبال برگزار شود حتی بدون تماشاگر‪ ،‬شک کرد‪ .‬منافع ملی در‬ ‫فوتبال مهمتر است یا جان ادم ها؟ می خواهیم صد سال فوتبال نباشد! منافع ملی در‬ ‫فوتبال وقتی معنا پیدا می کند مردم سالمت باشند‪ .‬سالمت یک ملت به خاطر این‬ ‫ویروس به خطر بیافتد که منافع فوتبال تامین شود؟‬ ‫اقای روحانی! فوتبال را تعطیل کنید‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر بازی پرسپولیس و سپاهان برگزار نمی شد‪ ،‬دنیا به اخر‬ ‫می رسید و ایا این همه حاشیه شکل می گرفت؟ از اقای روحانی رئیس جمهور‬ ‫ایران و وزیر ورزش و جوانان خواهش می کنم این فوتبال را تعطیل کنند‪ .‬از‬ ‫هرکسی که در فدراسیون قبولش دارند خواهش می کنم لیگ تعطیل شود‪ .‬مردم‬ ‫گناه دارند‪ .‬مگر فوتبال برای مردم نیست؟ تعطیلی لیگ خواست مردم است‪.‬‬ ‫اساسنامه فدراسیون فوتبال سراپا ایراد است‬ ‫مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان که یکی از منتقدان اساسنامه فدراسیون‬ ‫فوتبال است‪ ،‬درباره جمع کردن ‪ ۱۰‬امضا و ارائه درخواست برای اصالح‬ ‫اساسنامه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اساسنامه فدراسیون سراپا ایراد است‪ .‬با امضای ‪ ۱۰‬عضو‬ ‫مجمع که ان را گرفته ایم‪ ،‬مجمع موظف است در اولین جلسه خود اصالح‬ ‫اساسنامه را در دستور کار بگذارد‪ .‬همین اساسنامه «نیم بند» فعلی می گوید با‬ ‫امضای ‪ ۱۰‬عضو‪ ،‬مجمع موظف است رسیدگی کند‪.‬‬ ‫وزارت ورزش اعالم کرد انتخابات با اساسنامه جدید برگزار نشود‬ ‫اذری افزود‪ :‬یکسری حقایق در فوتبال ما پنهان می ماند‪ .‬حدود دو ماه پیش‬ ‫فدراسیون فوتبال نامه ای به وزارت ورزش می زند و سوال می کند که انتخابات با‬ ‫اساسنامه فعلی برگزار شود یا اساسنامه ای که با حضور نمایندگان فیفا تدوین شده‬ ‫است‪ .‬اقایان در وزارتخانه هم گفتند انتخابات طبق اساسنامه قبلی برگزار شود‬ ‫یعنی همان که در سال ‪ ۱۳۸۶‬تدوین شد‪ .‬االن هم با درخواست ‪ ۱۰‬عضو در مجمع‬ ‫پیش رو‪ ،‬باید اصالح اساسنامه در دستور کار باشد نه برگزاری انتخابات‪.‬‬ ‫انتخابات ائین نامه اجرایی ندارد‬ ‫عضو مجمع فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که ایا این درخواست‬ ‫قطعاً در مجمع ‪ ۲۵‬اسفند عملی می شود؟ گفت‪ :‬حق ندارند چیزی جز این را انجام‬ ‫بدهند‪ .‬اعضای فعلی فدراسیون حق ندارند خارج از مفاد اساسنامه عمل کنند‪.‬‬ ‫یکی از چالشی ترین مشکالت اساسنامه این است که برای انتخابات‪ ،‬ائین نامه‬ ‫اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫اساسنامه‪ ،‬موجود ناقص الخلقه است‬ ‫اذری خاطرنشان کرد‪ :‬اساسنامه فعلی فدراسیون مثل یک موجود ناقص‬ ‫الخلقه است‪ .‬این اساسنامه بیشتر شبیه به ماجرای «فیل و تاریکی» در مثنوی مولوی‬ ‫است که هرکسی بخشی از فیل را لمس می کرد‪ .‬درباره اساسنامه هم هرکسی‬ ‫برداشت خودش را دارد و به کل موضوع اشراف ندارد‪ .‬این جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫به نظرم در این انتخابات هرکسی به فکر این است که «از این نمد کالهی برای‬ ‫خودش بدوزد»‪.‬‬ ‫اساسنامه ‪ ۳۰‬ایراد دارد‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که اساسنامه فعلی چند ایراد دارد؟ تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫خوردبین‪:‬‬ ‫کسانیکهاستوکسرااوردندبهپرسپولیسضربهزدند‬ ‫سرپرست پیشین تیم فوتبال پرسپولیس می گوید ایجنت ها تمام نقل وانتقال باشگاه را در اختیار خود گرفته اند‪.‬محمود خوردبین در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫درباره شرایط پرسپولیس در لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از دو بازی یک امتیاز نمی تواند نتیجه خوبی باشد‪ .‬متاسفانه تا االن شرایط خوب نبوده و باید فکری‬ ‫به حال تیم شود تا این روند ادامه پیدا نکند‪.‬او افزود‪ :‬گل محمدی و کادر فنی پرسپولیس باید به فکر این باشند که شرایط لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬در لیگ برتر‬ ‫تکرار نشود‪ .‬پرسپولیس وضعیت خوبی در لیگ برتر دارد و می تواند برای چهارمین بار به قهرمانی برسد‪.‬خوردبین در ادامه به دو بازیکن خارجی پرسپولیس‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬تا الن که از اوساگونا چیزی ندیده ایم‪ .‬استوکس هم که فوتبالیست خوبی است اما حاشیه های او فوتبالش را نابود کرده است‪ .‬من مانده ام‬ ‫مدیران باشگاه که از سابقه او در تراکتور اطالع داشتند چطور با او قرارداد بستند؟ متاسفانه ایجنت ها تمام نقل وانتقاالت باشگاه را در اختیار گرفته اند و هر کاری‬ ‫می خواهند انجام می دهند‪ .‬ان هایی که استوکس را اوردند و افرادی که در باشگاه با او قرارداد بستند‪ ،‬به پرسپولیس ضربه زدند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫حتما باید یک نفر بمیرد‬ ‫تا لیگ تعطیل شود؟!‬ ‫فرهاد مجیدی‪:‬‬ ‫نظرم اساسنامه فعلی ‪ ۳۰‬ایراد دارد‪ .‬البته بنده در حال مطالعه اساسنامه فدراسیون‬ ‫استرالیا هم هستم تا تفاوت هایش را در بیاورم‪.‬‬ ‫نمی توانستم در این فضا کار کنم‬ ‫عضو مجمع فدراسیون فوتبال که از حضور در انتخابات این فدراسیون در‬ ‫بخش هیات رئیسه انصراف داده است‪ ،‬درباره این اقدامش هم گفت‪ :‬فضای فعلی‬ ‫فضایی نیست که من و امثال من بتوانند تاثیرگذار باشند‪ .‬برای همین انصرافم را از‬ ‫شرکت در انتخابات در بخش هیات رئیسه اعالم کردم‪ .‬در حال حاضر تمام هدفم‬ ‫تمرکز روی اینده ای است که برای باشگاه فوالد ترسیم کرده ام‪.‬‬ ‫التماس می کردند نامشان را بنویسیم ولی االن جواب تلفن نمی دهند‬ ‫اذری افزود‪ :‬با احترام به اعضای مجمع باید بگویم نیاز است که نگرش بعضی‬ ‫از اعضا نسبت به ماهیت فوتبال و عنصر تعیین کننده ان در جامعه باید تغییر‬ ‫کند‪ .‬تا مدتی پیش یک رئیس هیات استانی التماس می کرد که نامش را در فرم‬ ‫انتخابات قرار بدهیم ولی االن دیگر جواب ما را نمی دهد‪ .‬حاال تصور کنید این‬ ‫فرد قرار است نماینده جامعه ای باشد که باید به انها پاسخگو هم باشد‪ .‬این افراد‬ ‫ماهیت خودشان را یک هفته ای ثابت و فکر کردند با امضای ما همه چیز تمام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دیدارتیمهایوالیبالبانوانذوباهن‪-‬باریجاسانس‬ ‫سرمربی تیم فوتبال استقالل‬ ‫در مصاحبه با رسانه رسمی‬ ‫باشگاه استقالل به اعتراض علیه‬ ‫برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر‬ ‫درباره موضوع ویروس کرونا‬ ‫پرداخت‪:‬‬ ‫باید از تصمیم گیرنده ها پرسید‬ ‫که ایا حتما باید یکی از ما جان‬ ‫خودمان را از دست بدهیم تا‬ ‫مسوولین به فکر سالمتی بازیکنان‬ ‫و مربیان باشند؟ ما جانمان را از‬ ‫سر راه اوردیم؟ ما ضد ویروس‬ ‫هستیم؟! مگر بازیهای لیگ ایتالیا‬ ‫لغو نشده؟ انها کمتر از ما به فکر‬ ‫بهداشت و سالمتی شان هستند؟‬ ‫فرودگاه ها‪ ،‬اتوبوس ها‪ ،‬هتل ها‬ ‫همگی پاک و ضد ویروس هستند‬ ‫که ما باید به خاطر چند بازی‬ ‫سفر کنیم و جانمان را به خطر‬ ‫بیندازیم؟ چرا موضوع به این‬ ‫سادگی را درک نمی کنند؟ ارزش‬ ‫جان انسان ها از فوتبال و لیگ‬ ‫برتر و لیگ قهرمانان اسیا خیلی‬ ‫خیلی بیشتر است‪ .‬به عنوان یک‬ ‫عضو از جامعه فوتبال می خواهم‬ ‫که به سالمتی بازیکنان و مربیان‬ ‫و داوران و سایر مسووالن اهمیت‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫با این حجم از نگرانی‬ ‫خانواده های بازیکنان نمی توان‬ ‫سفر کرد‪ .‬با اضطراب و استرس و‬ ‫ترس به خاطر این ویروس حتی‬ ‫خطر مصدومیت بازیکنان بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬اینها بدیهیات پیش پا‬ ‫افتاده ای است که واقعا مشخص‬ ‫نیست چطور درنظر گرفته‬ ‫نمی شود؟!‬ ‫تیم های استقالل‪ ،‬تراکتور‬ ‫و شهرخودرو و سایر مدعیان‬ ‫از ماجراهای بازی سپاهان با‬ ‫پرسپولیس متضرر شدند‪ .‬تمام‬ ‫مدعیان قهرمانی منتظر نتیجه این‬ ‫بازی بودند‪ .‬باید با طراحان این‬ ‫اتفاق ها شدیدترین برخورد را‬ ‫کرد‪ .‬اگر بازی تکرار شد که هیچ‬ ‫اما اگر رای دیگری صادر شد‪،‬‬ ‫جریمه ها باید خیلی بیشتر از نتیجه‬ ‫یک بازی باشد‪.‬‬ ‫ایرانیان مردم شگفت‬ ‫انگیزی هستند‬ ‫اسکوچیچ‪:‬‬ ‫به نقل از سایت ‪ ،‬تیم فوتبال ایران در‬ ‫‪ 25‬سال گذشته توسط چهار مربی کروان‬ ‫هدایت شده است ‪ -‬استانکو پوکلپوویچ‪،‬‬ ‫تومیسالو ایویچ‪ ،‬میروسالو بالژویچ و دو‬ ‫دوره برانکو ایوانکوویچ‪ .‬اما اکنون انها‬ ‫یک وارث جدید برای کروات ها‪ ،‬دراگان‬ ‫اسکوچیچ‪ 51 ،‬ساله‪ ،‬مربی پیشین ریکا را در‬ ‫اختیار دارند و اسکوچیچ ایران را به سمت‬ ‫ادامه رقابت های جام جهانی ‪ 2022‬هدایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫چطور شما در از سوی فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران انتخاب شدید؟‬ ‫من سال ها کار خوبی در اینجا انجام‬ ‫داده ام‪ ،‬اما فکر می کنم در درجه اول این‬ ‫باشد که فوتبال ایران را خیلی خوب می‬ ‫شناسم‪ .‬من فکر می کنم که همین از ان‬ ‫پیشی گرفت‪.‬‬ ‫چند سال است که در ایران زندگی‬ ‫می کنید؟‬ ‫من االن پنج سال است که در شمال‬ ‫و جنوب ایران زندگی کرده ام‪ .‬قبل از ان‬ ‫در کویت‪ ،‬عربستان سعودی کار کردم‪ ،‬در‬ ‫امارات حضور داشتم‪ ،‬بنابراین من خاورمیانه‬ ‫را می شناسم‪ .‬پیش داوری بسیار نسبت‬ ‫به ایرانیان وجود دارد اما دستکاری های‬ ‫زیادی‪ ،‬سیاست های غلط در خارج‪،‬‬ ‫فشارهای زیادی وجود دارد‪ .‬ایرانیان مردم‬ ‫شگفت انگیزی هستند‪ .‬اینجا ماشین هایی‬ ‫وجود دارد که کرواسی رویای به دست‬ ‫اوردن ان را دارند اما رستوران ها اینجا‬ ‫همیشه پر است‪ .‬موسیقی در تمام مکان ها‬ ‫وجود دارد‪ .‬به نظرم مردم دنیا شناخت کافی‬ ‫از ایران ندارند‪ .‬این امری تاسف بار است‬ ‫چون ایران کشوری با تاریخی بزرگ است‪.‬‬ ‫من با سفیرمان بودم که درباره ارتباطات بین‬ ‫کروات ها و ایرانیها خیلی به من گفت‪ ،‬در‬ ‫اینجا احساس خوبی دارم‪ .‬ایران یک کشور‬ ‫بسیار عادی است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬زندگی را در این کشور‬ ‫دوست دارید؟‬ ‫می توانم بگویم که من به دور دنیا‬ ‫سفر کرده ام‪ ،‬اما برای من ایران مهمان نواز‬ ‫ترین کشوری است که من در ان حضور‬ ‫داشته ام‪ .‬و من این را نمی گویم چون اکنون‬ ‫در اینجا هستم‪ .‬واقعاً مردم شما را به راحتی‬ ‫می پذیرند‪ .‬من مشکلی ندارم ‪ ،‬در اینجا‬ ‫احساس امنیت بیشتری نسبت به برخی از‬ ‫کشورهای غربی دارم‪ .‬من به زندگی انها‬ ‫عادت کردم‪ .‬فقط شاید ترافیک باشد‪ ،‬این‬ ‫چنین جمعیتی ‪ ...‬فوتبال انها مانند برخی از‬ ‫هرج و مرج های سازمان یافته‪ ،‬کمی شبیه به‬ ‫ترافیک انها است‪.‬‬ ‫ایا غذای انها را دوست دارید؟‬ ‫در اینجا ارتباط زیادی با کباب وجود‬ ‫دارد و گوشت زیادی خورده می شود‪ .‬هیچ‬ ‫چیز نمی تواند جایگزین غذای ما باشد زیرا‬ ‫ما انتخاب های بیشتری داریم‪ ،‬اما در اینجا‬ ‫هم خوب است‪ .‬من عادت کرده ام و هیچ‬ ‫مشکلی ندارم‪.‬‬ ‫از شما در راس تیم ملی ایران چه‬ ‫انتظاری دارند؟‬ ‫شرط این است که از مرحله مقدماتی‬ ‫صعود کنیم‪ .‬تیم ملی ایران در موقعیتی‬ ‫غیرقابل جبران است زیرا قبل از ورود من‬ ‫دو بازی را از دست داد‪ .‬اما امیدوارم همه‬ ‫چیز خوب شود و نتیجه خوبی کسب کنم‪.‬‬ ‫ایا شما شروع سختی داشته اید؟‬ ‫مطمئنا‪ ،‬چرا که زمان زیادی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در دو سه روز بازی های زیادی‬ ‫را تحلیل کردم‪ .‬من قب ً‬ ‫ال تصویری واضح‬ ‫داشتم و اکنون کمی عمیق تر به تجزیه‬ ‫و تحلیل رفته ام زیرا اکنون این کار من‬ ‫است‪ .‬من هر روز ساعت ‪ 1 ، 12‬بعد از ظهر‬ ‫تجزیه و تحلیل می کنم و از قبل تصویری‬ ‫واضح تری دارم‪ .‬حال سوال اینجاست که ما‬ ‫درمورد چه چیزی تصمیم خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫ما در حال جست و جوی راه حل هستیم‪.‬‬ ‫این درست است که شما از باشگاه رده‬ ‫چهارمی به تیم ملی رفته اید؟‬ ‫بله‪ .‬من در صنعت نفت ابادان بودم‬ ‫و این باشگاه را به رده ای رساندم که در‬ ‫تاریخش بی سابقه بود‪ .‬در باشگاه های دیگر‬ ‫ایرانی نیز نتایجی را کسب کردم که در‬ ‫تاریخشان نداشتند‪.‬‬ ‫لیگ فوتبال کرواسی را دنبال می کنید؟‬ ‫باید اعتراف کنم که اخیرا ً ان را دنبال‬ ‫نکرده ام زیرا کارهای زیادی انجام داده ام‪.‬‬ ‫من فقط زمانی تماشا می کنم که دربی ها‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬وقتی بازی های اروپایی‬ ‫انجام می شود‪ ،‬یا وقتی ریکا بازی می کرد؛‬ ‫من در لیگ قهرمانان اروپا نیز دینامو را‬ ‫دنبال کردم‪ .‬بعضی اوقات برای ان زمان‬ ‫ندارم‪.‬‬ ‫تیم ملی کرواسی را دنبال نمی کنید؟‬ ‫البته که دنبال می کنم‪ .‬از نظر ورزشیما‬ ‫کارهای بزرگی انجام دادیم و از میانه رو‬ ‫بیرون امدیم‪ .‬این هم برای دولت و هم‬ ‫برای شناخت ما در جهان خوب بود‪.‬‬ ‫از زالتکو دالیچ چطور؟‬ ‫ما نمی توانیم به یکدیگر گوش کنیم‪.‬‬ ‫ما مقابل یکدیگر بازی کردیم و یکدیگر‬ ‫را خوب می شناسیم‪ ،‬اما یکدیگر را‬ ‫نمی شنویم‪ .‬اگرچه من هیچ تماسی با او‬ ‫ندارم‪ ،‬اما من قطعاً از او و همچنین تیم ملی‬ ‫حمایت می کنم‪.‬‬ ‫ایا لوکا مودریچ امروز در جهان از‬ ‫شوکر و بوبان قابل معروف تر است؟‬ ‫مودریچ یکی از شناخته شده ترین افراد‬ ‫امروز در کرواسی است‪ .‬نیازی به صحبت‬ ‫درباره رئال مادرید و چند تیم بزرگ‬ ‫نداریم‪ ،‬یقینا به اعتبار کشور ما کمک‬ ‫می کند‪ .‬همیشه می گویم اسپانیا با کمک‬ ‫ورزش کارهای زیادی انجام داده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1047

روزنامه صدای اصلاحات 1047

شماره : 1047
تاریخ : 1399/01/20
روزنامه صدای اصلاحات 1046

روزنامه صدای اصلاحات 1046

شماره : 1046
تاریخ : 1399/01/19
روزنامه صدای اصلاحات 1045

روزنامه صدای اصلاحات 1045

شماره : 1045
تاریخ : 1399/01/18
روزنامه صدای اصلاحات 1044

روزنامه صدای اصلاحات 1044

شماره : 1044
تاریخ : 1399/01/17
روزنامه صدای اصلاحات 1043

روزنامه صدای اصلاحات 1043

شماره : 1043
تاریخ : 1399/01/16
روزنامه صدای اصلاحات 1042

روزنامه صدای اصلاحات 1042

شماره : 1042
تاریخ : 1398/12/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!