روزنامه صدای اصلاحات شماره 995 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 995

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 995

روزنامه صدای اصلاحات شماره 995

‫یک معلم ‪ :‬با رتبه بندی جدید‪ ،‬تنزل رتبه و کاهش حقوق داشتم!‬ ‫رتبه بندی یا تحقیر معلمان؟!‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬دی ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪995‬‬ ‫‪ ۲۳‬جمادی االول ‪۱۴۴۱‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2020January 19‬‬ ‫علی مطهری‪:‬‬ ‫مردم را به سمت‬ ‫خارج از انقالب ُهل ندهیم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫پوتین و هنر‬ ‫کناره گیری با‬ ‫حفظ قدرت‬ ‫نتیجه جلسه مدیران تیم های اسیایی‬ ‫درباره سلب میزبانی ایران‬ ‫انصراف از لیگ‬ ‫قهرمانان‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫سالمت جامعه ‪ ،‬در پیوند با سالمت اقتصادی است‬ ‫«فساددربازرسی»‬ ‫ضربهایمهلکبهاقتصاد‬ ‫مردمی که پیش از سیل هم سیل زده بودند‬ ‫بودن یا نبودن ارمان!‬ ‫کاشکارازمرگ‬ ‫خرابترنمیشد‬ ‫سیستان‪ ،‬سیراب از فقر‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫یک معلم ‪ :‬با رتبه بندی جدید‪ ،‬تنزل رتبه و کاهش حقوق داشتم!‬ ‫صدای اصالحات‪ -‬طرح رتبه بندی معلمان سرانجام سوم اذر ماه بود‬ ‫که به تصویب نهایی دولت رسید؛معلمان که در انتظار این طرح بودند با‬ ‫مواجه با ان بسیار متعجب شده و انتقادات مختلفی را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫انتقادات نیز از جهات مختلف است‪ ،‬برخی می گویند سال ها منتظر‬ ‫اجرای رتبه بندی بودند اما انچه از دولت بیرون امد‪" ،‬ترمیم حقوق" است‬ ‫تا رتبه بندی!‬ ‫پیش از این مسئوالن اموزش وپرورش در مصاحبه های مختلف خبر‬ ‫دادند با اجرای رتبه بندی‪ ،‬حقوق معلمان ‪ 200‬تا ‪ 700‬هزار تومان افزایش‬ ‫خواهد یافت که میانگین این افزایش ‪ 420‬هزار تومان است‪ ،‬اما حاال با‬ ‫تدوین احکام رتبه بندی معلمان مشخص شد این پیش بینی ها چندان دقیق‬ ‫از اب در نیامد و برخی معلمان که با حساب حرف مسئوالن منتظر افزایش‬ ‫حقوقی از ‪ 200‬تا ‪ 700‬هزار تومان بودند‪ ،‬نه تنها این رقم برایشان محقق نشده‬ ‫است بلکه رتبه انها یک درجه هم تنزل یافته است‪.‬‬ ‫بحث رتبه بندی کارکنان اداری و گذاشتن انها در دوراهی بازگشت به‬ ‫مدرسه و استفاده از مزایای طرح رتبه بندی یا ماندن در ادارات و چشم بستن‬ ‫بر مزایای رتبه بندی از سایر مشکالت مصوبه جدید دولت است که برخی‬ ‫کارشناسان و نمایندگان معتقدند که این روند می تواند باعث رفتن نیروهای‬ ‫باتجربه از ادارات شود‪.‬‬ ‫حاال ابهامات مصوبه جدید رتبه بندی به حدی زیاد شده است که‬ ‫معلمان سردرگم هستند و بارها این پرسش را مطرح می کنند این چه سبک‬ ‫از رتبه بندی بود که انها هم تنزل رتبه پیدا کردند و از افزایش حقوق هم‬ ‫خبری نیست! البته هنوز پاسخ روشن و دقیقی از سوی مسئوالن وزارت‬ ‫اموزش وپرورش درباره این ابهامات ارائه نشده است‪.‬‬ ‫***حذف ضریب تعجیل مناطق محروم مهمترین مشکل‬ ‫معلمان‬ ‫معلمان در اعتراضات خود چند محور را مطرح می کنند که مهمترین‬ ‫ان حذف ضریب تعجیل در مناطق محروم است و حاال هشتگ ها و‬ ‫پویش های انها در فضای مجازی با عنوان "نه به حذف ضریب تعجیل"‬ ‫رتبه بندی یا تحقیر معلمان؟!‬ ‫خبرساز شده است‪ ،‬موارد دیگر هم عبارتند از حذف رتبه های افرادی که‬ ‫از ‪ 2‬مهر ‪ 98‬به بعد رتبه خود را دریافت کرده اند‪ ،‬مشمول نشدن رتبه بندی‬ ‫برای خدمتگذاران‪.‬‬ ‫***با رتبه بندی جدید‪ ،‬تنزل رتبه و کاهش حقوق داشتم!‬ ‫در همین رابطه معلم یکی از مدارس استان خوزستان گفت‪ 16 " :‬مهر‬ ‫امسال موفق به کسب رتبه عالی شدم و براین اساس حدود ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫به حقوقم اضافه شد و حکم ان را هم گرفتم اما هم اکنون که رتبه بندی‬ ‫جدید عملیاتی شده است‪ ،‬حکم قبلی من را ملغی کردند و به جای رتبه‬ ‫عالی‪ ،‬یک درجه تنزل رتبه پیدا کردم و هم اکنون رتبه خبره را برای من‬ ‫در نظر گرفته اند و به این ترتیب در مجموع ‪ 45‬هزار تومان به حقوقم‬ ‫اضافه شد!‬ ‫رتبه عالی و ‪ 500‬هزار تومان افزایش حقوقم منتفی شده است و در‬ ‫عمل با رتبه بندی جدید متضرر شده ام‪ ،‬این چه نوع رتبه بندی است؟!‬ ‫مدت ها بود که مسئوالن اموزش وپرورش در صدا و سیما و رسانه ها اعالم‬ ‫می کردند با اجرای رتبه بندی ‪ 200‬تا ‪ 700‬هزار تومان به حقوق معلمان اضافه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬پس چرا برای من و برخی همکارانم این موضوع عملیاتی نشد‬ ‫و تازه متضرر هم شدیم‪.‬‬ ‫فردی که تا اول مهر رتبه عالی را کسب کرده هم اکنون از افزایش‬ ‫حقوق ‪ 500‬هزار تومانی بهره مند است اما افرادی که با یک روز فاصله‬ ‫یعنی از دوم مهر به بعد رتبه عالی را کسب کردند‪ ،‬این رتبه و افزایش‬ ‫حقوق برای انها لغو شده است و عم ً‬ ‫ال متضرر شده اند‪ ،‬متاسفانه مسئوالن‬ ‫اموزش وپرورش هیچ جوابی برای ما ندارند و می گویند بروید و به دیوان‬ ‫عدالت اداری شکایت کنید!‬ ‫بیشترین اسیب را افرادی دیدند که ضریب تعجیل انها حذف شده‬ ‫است‪ ،‬ایا واقعاً از نظر قانونی می توان ضریب تعجیل را حذف کرد؟ من ‪16‬‬ ‫مهر رتبه عالی را گرفتم که ان را حذف کرند اما فردی که اول مهر رتبه‬ ‫خبره گرفته بود همانطور در رتبه خبره مانده است و من با رتبه عالی با فردی‬ ‫که رتبه خبره گرفته یکسان شده ام‪.‬‬ ‫***رتبه بندی یا تحقیر؟!‬ ‫من اگر بخواهم دوباره به رتبه عالی برسم باید تا ‪ 24‬سال سابقه صبر‬ ‫کنم چون ضریب تعجیل را هم حذف کرده اند یعنی باید ‪ 14‬سال دیگر‬ ‫منتظر بمانم؛ واقعا این رتبه بندی بود یا تحقیر ما؟! انچه بیش از هر موضوعی‬ ‫موجب ازار من می شود‪ ،‬تنزل رتبه است یعنی از رتبه عالی به رتبه خبره‬ ‫برگشتم! حاال چگونه به دوست و اشنا بگویم این همه در بوق و کرنا‬ ‫کردند حقوق معلمان ‪ 200‬تا ‪ 700‬هزار تومان اضافه می شود‪ ،‬مشمول من‬ ‫نشده است بلکه متضرر هم شده ام!"‬ ‫***‪ 11‬سال دیگر باید منتظر بمانم تا رتبه حذف شده را بگیرم‬ ‫روایت معلم دیگری هم از رتبه بندی به این شرح است ‪" :‬طبق‬ ‫رتبه بندی قبلی باید از اول اذر ماه رتبه عالی برایم اعمال می شد و با رتبه‬ ‫عالی رتبه بندی می شدم اما متاسفانه از چند جهت ضرر کردم و حقم پایمال‬ ‫شد‪ ،‬نخست انکه رتبه عالی برایم اعمال نشد و طبیعتاً افزایش حقوق ان‬ ‫برای من اعمال نشد‪.‬دوم‪ ،‬در رتبه بندی جدید با رتبه قبل سازماندهی شدم‬ ‫در حالی که باید رتبه ‪5‬به بنده تعلق می گرفت‪ .‬سوم‪ ،‬به خاطر فقط دو ماه‬ ‫باید ‪11‬سال دیگر منتظر بمانم تا رتبه ‪ 5‬را کسب کنم"‪.‬‬ ‫***عقب گرد در رتبه بندی‬ ‫مدیر یکی از مدارس با ‪ 24‬سال سابقه کار گفت‪ :‬با اجرای رتبه بندی‬ ‫جدید تعدادی از همکاران که براساس قانون قبلی به رتبه های حرفه ای از‬ ‫مقدماتی تا عالی می رسیدند‪ ،‬رتبه ها برایشان لغو شد البته گفته بودند که‬ ‫معادل ریالی رتبه های قبلی لحاظ خواهند شد اما عم ً‬ ‫ال این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫بنده براساس رتبه بندی قبلی باید از اول دی ماه رتبه عالی را کسب‬ ‫می کردم که در وضعیت معیشتی ام تغییر قابل توجهی ایجاد می کرد اما با‬ ‫اعمال رتبه بندی جدید این کار ملغی شد و بنده در همان رتبه خبره که‬ ‫هم اکنون در این رتبه قرار دارم‪ ،‬باقی ماندم و حاال باید ‪ 4‬سال دیگر منتظر‬ ‫بمانم تا دوباره به رتبه عالی برسم و این یعنی اجحاف در حق معلمان!"‬ ‫البته عده دیگری از معلمان هم هستند که از اعمال رتبه بندی رضایت‬ ‫دارند و حقوق انها حدود ‪ 400‬تا ‪ 700‬هزار تومان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫یکی از ایرادات دیگر نیز این است که رتبه بندی را به حقوق فعلی‬ ‫معلمان متصل کرده اند‪ ،‬اگر قرار بود معلمان رتبه بندی شوند باید براساس‬ ‫نظام سنجش صالحیت ها بررسی می شدند و ماهیت رتبه بندی هم باید‬ ‫مستقل باشد که در مصوبه دولت رعایت نشده است به عنوان مثال افراد در‬ ‫دوره های قبل در حکم شان افزایش حقوقی داشتند یعنی براساس حق شغل‪،‬‬ ‫حق شاغل و سایر مولفه هایی که لحاظ شده‪ ،‬تفاوت هایی در ارقام دریافتی‬ ‫ایشان ایجاد شده است‪.‬این در حالیست که شاید معلم در مدرسه براساس‬ ‫عملکرد‪ ،‬شایستگی و نگاه رقابتی‪ ،‬سرامد شود اما اگر این مسئله را به ارقام‬ ‫حکم فعلی معلم مرتبط کنند ممکن است او از فردی که قب ً‬ ‫ال به دالیل‬ ‫مختلف در بحث حق شغل و شاغل جلو افتاده است‪ ،‬باز هم عقب تر بماند‬ ‫و این نوع اعطای ارقام رتبه بندی منطقی نبوده و از عدالت به دور است‪.‬‬ ‫***رتبه بندی با عجله مشکل ساز شد!‬ ‫بررسی مصوبه جدید دولت برای رتبه بندی معلمان حکایت از ان دارد‬ ‫با توجه به اینکه فرایند تصویب رتبه بندی معلمان طوالنی شده بود و از سوی‬ ‫دیگر این مسئله به عنوان یک مطالبه از سوی جامعه فرهنگیان درحال طرح‬ ‫بود‪ ،‬مراحل نهایی کار با عجل ه انجام شد تا حتماً طرح رتبه بندی سال ‪ 98‬به‬ ‫نتیجه برسد بنابراین برخی امتیازات از دست رفت از جمله حذف ضریب‬ ‫تعجیل در مناطق محروم و حذف بخشنامه ‪ 230‬و بازگشت نیروهای اداری‬ ‫به مدارس تا در نهایت خواسته سازمان های بیرونی همچون سازمان اداری‬ ‫و استخدامی به ثمر بنشیند‪.‬‬ ‫طبق بررسی ها و پیگیری هایی که ما انجام دادیم در رتبه بندی قبلی‬ ‫که با عنوان رتبه بندی حرفه ای شناخته می شد‪ ،‬امتیازات با رتبه بندی فعلی‬ ‫تفاوت داشت‪ ،‬اگرچه نام هر دو رتبه بندی است اما مصوبه جدید امتیازات‬ ‫طرح قبل یعنی رتبه حرفه ای را ندارد‪.‬‬ ‫سازمان اداری و استخدامی پذیرفته است که تا اول مهر ‪ ،98‬رتبه بندی‬ ‫حرفه ای را اعمال کند و از اول مهر به بعد این طرح ملغی و مصوبه جدید‬ ‫دولت برای رتبه بندی که شامل رتبه های یک تا پنچ است‪ ،‬عملیاتی می شود‬ ‫براین اساس معلمی که دوم مهر شامل رتبه حرفه ای می شد به دلیل ملغی‬ ‫شدن این قانون دیگر مشمول ان نمی شود و مصوبه جدید رتبه بندی برای‬ ‫انها اعمال خواهد شد و از انجایی که ضریب تعجیل حذف شده است‪،‬‬ ‫افراد باید حداقل سه سال صبر کنند تا رتبه بعدی را بگیرند که این مسئله‬ ‫برای برخی معلمان مشکالتی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫***افزایش حقوق مبهم!‬ ‫البته برخی معلمان پیش بینی می کردند که اگر رتبه حرفه ای را‬ ‫می گرفتند به عنوان مثال ‪ 800‬هزار تومان افزایش حقوق داشتند اما هم اکنون‬ ‫با رتبه بندی جدید ‪ 500‬هزار تومان به حقوق انها اضافه شده است و ‪300‬‬ ‫هزار تومان متضرر شده اند این در حالی است که مسئوالن اموزش وپرورش‬ ‫مدعی هستند‪ 500 ،‬هزار تومانی که انها وعده داده بودند محقق شده است!‬ ‫مسئوالن اموزش وپرورش می گویند که نمی توان دو امتیاز را همزمان‬ ‫به یک فرد داد بنابراین نمی توان امتیازات رتبه بندی قبلی و رتبه بندی جدید‬ ‫را همزمان محاسبه و اعمال کرد‪.‬‬ ‫البته علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت‬ ‫اموزش وپرورش گفته است‪ :‬رتبه های ‪ 1‬تا ‪ 5‬ارتباطی به تقسیم پول ندارد‪،‬‬ ‫شالوده رتبه بندی این است که هر فرد متناسب با جایگاهش در رتبه ای قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬بر اساس جدول ضمیمه ائین نامه رتبه بندی حق شاغل‪ ،‬فوق العاده‬ ‫شاغل و‪ ،...‬پایینترین میزان افزایش مربوط به رتبه ‪ 240 ،1‬هزار تومان است‬ ‫که در واقع مشوق مالی است و نام ان افزایش حقوق نیست برای رتبه ‪ 5‬نیز‬ ‫حدود ‪ 800‬هزارتومان مشوق مالی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫او همچنین عنوان کرد‪ :‬مطالبات مربوط به رتبه بندی معلمان با حقوق‬ ‫دی ماه پرداخت می شود و مطالبات مربوط به رتبه یک نیز با حقوق بهمن‬ ‫ماه پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در شرایطی که برخی معلمان می گویند با رتبه بندی‬ ‫جدید متضرر شده اند و چرایی حذف ضریب تعجیل به یک پرسش جدی‬ ‫برای انها تبدیل شده است‪ ،‬سکوت مسئوالن اموزش وپرورش نمی تواند‬ ‫چاره ساز باشد‪ ،‬هم اکنون معلمان به توضیحات انها درباره ابهاماتی که‬ ‫برایشان مطرح است چشم دوخته اند‪.‬منبع ‪:‬تسنیم‬ ‫ابهام چندروزه علت سقوط هواپیمای اوکراینی ضربه بزرگی بود‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اعالم علت سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینی سه روز بعد از وقوع حادثه‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از بزرگترین ضربه‬ ‫هایی که در ماجرای سقوط هواپیما اوکراینی بیش از سقوط ان و کشته‬ ‫شدن ‪ ۱۷۶‬نفر ادم محترم که مسافران هواپیما بودند‪ ،‬متحمل شدیم این‬ ‫بود که علت اتفاق را چند روز مبهم گذاشتیم‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح شنبه در همایش‬ ‫ملی گرامی داشت هفته شوراهای اموزش و پرورش که در مرکز‬ ‫همایش های صدا و سیما برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دی ماه امسال پردلهره‪،‬‬ ‫سخت و پر از خبرهای غیر مترقبه و داغ های بزرگ بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در روزهای ابتدای دی ماه‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سردار عزیز و بزرگ شهید سپهبد سلیمانی‪ ،‬یکی از‬ ‫سرمایه های کم نظیر جمهوری اسالمی ایران بود‪ .‬او به ملت ایران خیلی‬ ‫عشق می ورزید و خدمت کرد و نهایتا نیز جان خود را در این مسیر‬ ‫تقدیم کرد و به وسیله شقی ترین افراد زمین به شهادت رسید‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اعتراف رئیس جمهور امریکا به‬ ‫برنامه های این کشور برای به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی گفت‪ :‬تا‬ ‫امروز شهیدی نداشتیم که رئیس جمهور امریکا رسما کشتن او را بر‬ ‫عهده بگیرد‪ .‬جهانگیری همچنین به حادثه کرمان و به شهادت رسیدن‬ ‫تعدادی از افراد حاضر در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید سلیمانی اشاره‬ ‫و اظهار کرد ‪ :‬در دی ماه امسال شاهد وقوع حادثه ای بودیم که در پی ان‬ ‫جمعی از هموطنان عزیز در مراسم تشییع باشکوه سپهبد شهید سلیمانی‬ ‫جان خود را از دست دادند‪ .‬همچنین در دی ماه در جریان سانحه ای که‬ ‫برای هواپیمای اوکراینی رخ داد جمع زیادی از مردم جان خود را از‬ ‫دست دادند که واقعه ای دردناک بود‪.‬‬ ‫وی همچنین به حضور مردم برای تشییع پیکر سپهبد شهید سلیمانی در‬ ‫شهرهای مختلف کشور اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬مردم ایران با حضور‬ ‫در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید سلیمانی کار بزرگی کردند و تصاویر‬ ‫عظیمی از خود به نمایش گذاشتند؛ امریکایی ها واقعا باورشان این بود‬ ‫که برداشتی که انها از سردار سلیمانی دارند‪ ،‬مردم ایران نیز دارند و این‬ ‫از بدبختی انهاست که از گروه های تروریستی که دست شان به خون‬ ‫ایرانیان اغشته است اطالعات می گیرند و بر مبنای ان عمل می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امریکایی ها با موج عظیم مردمی که در ایران و عراق در‬ ‫مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت حضور یافتند مواجه و از این که‬ ‫سردارسلیمانیمیانمردمجایگاهواالییدارد‪،‬شوکهشده اند‪.‬جهانگیری‬ ‫در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه امروز ایران در شرایط خطیر‬ ‫و دشواری قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز از نظر سیاست خارجی در‬ ‫شرایط خاصی قرار گرفته ایم و امریکایی ها برای نخستین بار در تاریخ‬ ‫خود رسما یک سردار نامی کشورمان را ترور کرده اند‪ .‬انها می دانستند‬ ‫که ما به این اتفاق عکس العمل نشان می دهیم‪ .‬بر همین اساس تهدید‬ ‫می کردند که اگر عکس العملی نشان دهیم ‪ 52‬نقطه از کشورمان را‬ ‫مورد هدف قرار می دهند‪ ،‬اما برادران عزیز سپاهی ما پاسخ مهمی به‬ ‫انها دادند‪.‬وی با اشاره به قدرت هژمونی رسانه ای غرب اظهار کرد‪:‬‬ ‫از انجایی که سیستم رسانه ای در انحصار امریکایی هاست و هر طور‬ ‫که بخواهند فکر می کنند که می توانند افکار عمومی را جهت دهند‬ ‫بالفاصله بعد از پاسخ موشکی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬امریکایی ها‬ ‫اعالم کردند اتفاقی نیفتاده و کسی نه زخمی شده و نه کشته شده است؛‬ ‫انها به گونه ای صحبت می کردند که انگار ما شهوت کشتن صد ادم‬ ‫را داشته ایم‪.‬جهانگیری تصریح کرد ‪ :‬بعد از جنگ جهانی دوم کسی‬ ‫به امریکایی ها نگاه چپ نکرده بود و حتی در عراق نیز اگر فردی‬ ‫قصد داشت از مسیری حرکت کند که پایگاه های نظامی امریکا در‬ ‫ان بود‪ ،‬باید از چند کیلومتر دورتر از ان پایگاه حرکت می کردند‪ .‬در‬ ‫این شرایط ایران رسما اعالم کرد که پایگاه امریکایی ها در عراق را‬ ‫موشک باران کرده است‪.‬وی با اشاره به انتشار اخبار مربوط به تلفات‬ ‫حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی امریکایی ها در عراق بعد از چند‬ ‫روز از این اتفاق گفت ‪ :‬از انجایی که امریکایی ها نمی توانند خیلی‬ ‫مسائل را مخفی کنند‪ ،‬یکی بعد از دیگری امار تلفات مربوط به حمله‬ ‫موشکی ایران به عین االسد را اعالم کردند‪.‬وی با تاکید بر اهمیت‬ ‫شفافیت در مواجهه مسئوالن با مردم اظهار کرد‪ :‬هر کسی در هر مسئله‬ ‫ای پنهان کاری کند ضرر کرده است یکی از بزرگترین ضربه هایی که‬ ‫در ماجرای سقوط هواپیما اوکراینی بیش از سقوط ان و کشته شدن‬ ‫‪ ۱۷۶‬نفر ادم محترم که مسافران هواپیما بودند‪ ،‬متحمل شدیم این بود که‬ ‫علت اتفاق را چند روز مبهم گذاشتیم‪.‬معاون اول رئیس جمهور با بیان‬ ‫این که مردم بعد از ان ماجرا خیلی عصبانی شدند که چرا دو سه روز به‬ ‫انها واقعیت گفته نشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شفافیت با مردم مهم ترین کاری‬ ‫است که باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1398‬شماره ‪995‬‬ ‫سیاست‬ ‫میرلوحی‪:‬‬ ‫اگرگفتهسخنگویشوراینگهباندربارهفسادنمایندگاندرستباشدبایدتاسفخورد‬ ‫یک فعال سیاسی گفت‪ :‬اگر گفته سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر پرونده فساد مالی داشتن نمایندگان فعلی مجلس درست باشد باید تاسف خورد‪.‬محمود میرلوحی در واکنش به اعالم نتیجه تایید صالحیت کاندیداهای مجلس یازدهم در مرحله اول از سوی‬ ‫شورای نگهبان اظهار کرد‪ :‬خیلی جای نگرانی است‪ ،‬با کلیات وضعیت کشور و حساسیت هایی که هست و با توجه به تشییع باشکوه پیکر سردار سلیمانی توقع این بود که شورای محترم نگهبان به وحدت نیروها و انسجام ملی بیاندیشد‪.‬این فعال سیاسی با اشاره به‬ ‫رد صالحت جمعی از نمایندگان فعلی مجلس صریح کرد‪ :‬اگر فرمایش اقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درست باشد باید تاسف خورد که ‪ 90‬نفر از نمایندگان فعلی مجلس سابقه مالی داشتند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این صورت ما به ان ها می گویم این همه‬ ‫برای انتخاب همین نمایندگان فیلتر گذاشتید اما یا فساد اقتصادی داشتند و یا دچارش شدند‪.‬میرلوحی گفت‪ :‬کجای کشور این طور است که نهادی یک سومش ظرف سه سال این طوری فاسد شود؟ اما اگرحتی ده نفر هم مشکل مالی داشته باشند دو نتیجه می شود‬ ‫گرفت یکی اینکه این نوع نظارت شورا کارایی ندارد و دو مجلس ما به نقطه بی سابقه ای رسیده است‪ .‬تا به حال ده دوره مجلس داشته ایم ‪ .‬اگر یک نماینده مسئله دار می شد مصیبتی بود‪ .‬چه طور می شود که به چنین وضعیتی رسیدیم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مصوبه‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح داشته که رد صالحیت ها قانونی باید باشد و دالیلش گفته شود‪ .‬امیدواریم باز هم شورای محترم نگهبان تجدید نظر کنند‪.‬‬ ‫مردمی که پیش از سیل هم سیل زده بودند‬ ‫سیستان‪،‬سیرابازفقر‬ ‫علی مطهری‪:‬‬ ‫مردم را به سمت خارج‬ ‫ازانقالب ُهلندهیم‬ ‫درباره این که نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی از یک جناح خاص عنوان می کنند پارلمان یازدهم‬ ‫باید انقالبی و پیرو خون سردار سلیمانی باشد و به این بهانه به برخی‬ ‫برچسب می زنند این دوقطبی سازی ها چه ضرری به نظام و کشور‬ ‫می زند‪ ،‬گفت‪ :‬تقسیم مردم به انقالبی و غیرانقالبی کار غلطی‬ ‫است‪.‬وی با بیان این که نباید بین مردم خط انقالبی و غیرانقالبی‬ ‫راه بیاندازیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید بگوییم همه مردم انقالبی و خوب‬ ‫هستند‪ .‬نباید بی جهت انان را از انقالب دور کنیم‪ ،‬نباید دایره‬ ‫انقالب محدود و کوچک شود که در نهایت یک جمع کوچک‬ ‫بماند‪.‬نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی یاداور شد‪:‬‬ ‫امام تمامی جوان ها را انقالبی و متدین می دانست‪ ،‬بواسطه همین‬ ‫دیدگاه بود حتی جوانانی که نسبت به مسائل دینی یک مقدار‬ ‫سهل انگار بودند وارد انقالب شدند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬سال های مشرف‬ ‫به انقالب جوانانی که اهل شرب خمر بودند تغییر کردند و وارد‬ ‫انقالب شدند‪.‬مطهری بیان کرد‪ :‬بازهم تاکید می کنم این که بیایند‬ ‫خط بکشند و بگویند یک عده انقالبی و یک عده دیگر نیستند‬ ‫تنها کاری که انجام می دهند این است که دایره انقالب را محدود‬ ‫می کنند و این کار درستی نیست‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته درصدی هم در‬ ‫جامعه وجود دارند که مخالفند؛ اما مدام مردم را به سمت خارج از‬ ‫انقالب ُهل ندهیم و مدام این خط کشی را تکرار نکنیم این حرف‬ ‫بدی است‪ .‬مثال می گویند جبهه نیروهای انقالب این اسم گذاری ها‬ ‫غلط؛ یعنی اطرافیان ما در انقالب هستند و دیگران نیستند این ادعای‬ ‫بزرگ و غلطی است‪.‬این نماینده مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫عملکرد مجلس دهم گفت‪ :‬عمکلرد مجلس دهم از دو دوره قبل‬ ‫بسیار بهتر بوده است‪ ،‬اما متاسفانه به دلیل تبلیغاتی که علیه این‬ ‫مجلس شکل گرفت‪ ،‬این را در ذهن مردم به وجود اوردند که این‬ ‫مجلس بی کفایت بوده است‪ .‬حاال شما نگاه کنید اگر مجلس بعدی‬ ‫مطابق میل شان باشد‪ ،‬چگونه ان را باال می برند‪.‬این عضو کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل ان که در‬ ‫مجلس دهم تعداد نیروهای معتدل و اصالح طلب قابل توجه است‪،‬‬ ‫می خواهند ان را بکوبند‪ ،‬درحالی که اکثریت مجلس دهم اصولگرا‬ ‫هستند‪ ،‬معقتدم عملکرد مجلس دهم از مجالس هشتم و نهم بسیار‬ ‫قابل قبول تر بوده است نماینده مردم تهران درباره اینکه تعداد قابل‬ ‫توجهی از چهره های شاخص در این دوره رد صالحیت شدند‪ ،‬این‬ ‫امر چه تاثیری روی انتخابات خواهد گذاشت‪ ،‬گفت‪ :‬باید ببینیم‬ ‫نتیجه چه می شود‪ ،‬شاید بعضی از این افراد تائید شوند‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر شورای نگهبان به این روند را ادامه دهد مجلس بعدی از‬ ‫افراد ُحر و ازاده خالی خواهد شد و بخشی از مردم نماینده ای در‬ ‫مجلس نخواهند داشت‪ ،‬ان شااهلل که این شورا روش معقولی را در‬ ‫پیش گیرد و فقط افرادی که واقعا فساد مالی و اخالقی دارند را رد‬ ‫صالحیت کند و صرف اظهار نظر کسی را رد نکنند‪.‬مطهری درباره‬ ‫این که از سوی جریان اصولگرا مطرح می شود مهندسی انتخابات‬ ‫شاید صورت گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬یعنی این جریان تائید کرده است‬ ‫انتخابات می خواهد مهندسی شود؟ اگر روش ها اصالح شود باز امید‬ ‫است مجلس واقعی تشکیل شود اما مطرح شدن این مطلب به معنی‬ ‫دست پیش گرفتن و عقب نیافتادن است‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان که این روزها درگیر سیل شده است‬ ‫و حال روز خوبی ندارد ‪ .‬البته این استان که از استانهای محروم‬ ‫کشور می باشد هیچ وقت روی خوشی را ندیده است و این‬ ‫سیل انگار بنزینی روی اتش فقر این مردم است‪.‬‬ ‫مردمی که برای معاش خود با سختی های فراوانی روبرو‬ ‫بوده اند با جاری شدن سیل بیش از یک میلیون دام خود را از‬ ‫دست داده اند که تا از این پس با استرس چگونگی دراوردن‬ ‫خرج خود و خانواده خود باشند‪.‬‬ ‫یک هفته از وقوع سیل گذشته و حاال با شمع به دنبال‬ ‫روستاهایی می گردیم که در نقشه کمک ها و نگاه ها‬ ‫گمشده اند‪ ،‬روستاهایی که مردم انها سالها فارغ از نگاه‬ ‫مسئوالن پشت کیلومترها رودخانه زندگی می کنند و برای‬ ‫خواسته های اولیه شان‪ ،‬کمر همت را بسته اند‪ ،‬روستاهایی در‬ ‫کاجوی قصرقند‪ ،‬روستاهایی در فنوج و بسیاری دیگر که نبود‬ ‫انتن و اینترنت ارتباط شان را با جهان قطع کرده و روستاهایی‬ ‫از منطقه دشتیاری که سیل پوست را از جان زندگی مردم ان‬ ‫کنده است‪.‬تیر و تخته های رویهم افتاده‪ ،‬سنگ و سیمان های‬ ‫رویهم تلنبار شده‪ ،‬دیوارهای نصفه و نیمه‪ ،‬الشه های بی جا ِن‬ ‫دام هایی که روی زمین افتاده اند‪ ،‬محصوالت کشاورزی ای که‬ ‫پیش از برداشت به دست اب سپرده شده و زنان و مردانی که‬ ‫البالی خرابه های خانه های شان به دنبال بخشی از زندگی شان‬ ‫می گردند‪ ،‬تصاویری است که در هر روستایی از بلوچستان پس‬ ‫از سیل این روزها مشترک است‪.‬‬ ‫پای گفتگو با هرکدام از مردم که می نشینی از ترس شان‬ ‫برای فراموشی می گویند‪ ،‬مردم گمان می کنند پس از تب‬ ‫و تاب سیل دیگر کسی به انها حتی فکر هم نمی کند و‬ ‫زندگی های نابود شده شان تا مدت ها به همین شکل باقی خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫***کاش فراموش نشویم‬ ‫پیرمردی را می بینم که بسته ای از کمک های مردم را به‬ ‫دست گرفته و به سمت خانه ویرانه اش می رود‪ ،‬به او حاج‬ ‫لطیف می گویند‪ ،‬حاج لطیف پنج فرزند دارد که همه شان در‬ ‫نیکشهر و چابهار زندگی می کنند اما او به همراه همسرش در‬ ‫بنت مانده‪ ،‬حاج لطیف می گوید‪ :‬ثمره زندگی ام همین خانه بود‬ ‫که از دستم رفت‪ ،‬چند روز راه رفت و امد نبود و فرزندان ام‬ ‫نگران مان شده بودند‪.‬‬ ‫به بسته غذایی اش اشاره می کند و می گوید‪ :‬دست مردم‬ ‫درد نکند؛ خدا خیرشان بدهد‪ .‬خدا کند بعد از سیل هم کسی‬ ‫به یادمان باشد‪ ،‬درست کردن این ویرانه حاال حاالها زمان‬ ‫می برد خدا کند عمرم قد بدهد و این چهار دیواری را دوباره‬ ‫خانه کنم‪.‬‬ ‫روزها از درس خواندن در سایه‪ ،‬مدارس کپری‪ ،‬مدارس‬ ‫خشتی و گلی و مدارس کانکسی صحبت کردیم‪ ،‬سالهاست که‬ ‫یک مدرسه گرم و استاندارد ارزوی بسیاری از دانش اموزان‬ ‫روستاهای سیستان و بلوچستان شده‪ ،‬سیل اما حاال اب پاکی را‬ ‫بر دستان کوچک دانش اموزان بلوچستان ریخت و حاال باید‬ ‫به دنبال سایه ای برای درس خواندن باشند‪.‬‬ ‫روستاهایی که راه ارتباطی شان رودخانه بوده تنها با بالگرد‬ ‫امدادرسانی می شوند و معلوم نیست تا کی اوضاع به این روال‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫یک هفته است که اکثر دانش اموزان بلوچستان نمی توانند‬ ‫به مدرسه بروند‪ ،‬بسیاری از مدارس سقف شان نم زده‪ ،‬دیوارها‬ ‫ریخته یا اب وارد کالس ها شده و هست و نیست را نابود‬ ‫کرده‪.‬‬ ‫روستای کوچینگ‪ ،‬ابگاه و وانان از توابع نیکشهر بخشی‬ ‫از این روستاهاست که مسیر رفت و امدشان را رودخانه‬ ‫مسدود کرده‪ ،‬زنان باردار را پیش از سیل از خانه های شان‬ ‫خارج کرده اند‪ ،‬همه را به نیکشهر برده اند و معلوم نیست‬ ‫خانواده های شان هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارند‪.‬‬ ‫***مردمی که پیش از سیل هم سیل زده بودند‬ ‫مدیر یک مدرسه در وانان می گوید‪ :‬بسیاری از ساکنین این‬ ‫سه روستا پیش از سیل هم زندگی ای نداشتند و همان بخور و‬ ‫نمیری هم که پیش از سیل برای خود جمع کرده بودند را هم‬ ‫همین باران برد‪.‬‬ ‫رئیسی می گوید‪ :‬یک هفته است که مدارس تعطیل شده‪،‬‬ ‫مدرسه ها را اب برداشته و معلم ها راهی برای امدن به روستا‬ ‫ندارند‪ ،‬سالهاست که از خرابی جاده ها می گوییم‪ ،‬سال هاست‬ ‫که داد زده ایم روستاهای مان در بستر رودخانه هستند و‬ ‫زیرساخت ها برای سیل فراهم است اما کو گوش شنوا!‬ ‫او می گوید‪ :‬مهدکودک بچه های وانان پر از اب شده‪،‬‬ ‫وسایل بازی شان را اب برده و دیوارهایش نم زده‪ ،‬نمی دانم‬ ‫دیگر چه زمانی زندگی های مان به روال عادی برمی گردد‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫گستاخی و نادانی‪ ،‬ترکیب خطرناک‬ ‫موجود در امریکاست‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگویی‬ ‫به بیان مواضع کشورمان درباره رخدادهای اخیر‬ ‫پیرامون ایران پرداخت‪.‬‬ ‫به نقل از شبکه تایمز ناو‪ ،‬محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با این‬ ‫شبکه در پاسخ به این سوال که با توجه به ر خ دادهای‬ ‫اخیر از جمله به شهادت رسیدن سردار قاسم سلیمانی‬ ‫توسط امریکا و حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی‪،‬‬ ‫شرایط تا چه اندازه خطرناک است و اینده ان‬ ‫چگونه به نظر می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬بسیار خطرناک‬ ‫است‪ ،‬چرا که ترکیبی بسیار خطرناک در امریکا‬ ‫وجود دارد و ان گستاخی و نادانی است‪ .‬ا ن ها‬ ‫نمی دانند که در این منطقه چه اتفاقی می افتد و‬ ‫به انداز ه ای گستاخ هستند که به دنبال پاسخ های‬ ‫صحیح نمی گردند و صرفا اماده درگیری تسلیحاتی‬ ‫با کوچک ترین تحرک و انجام دادن اقداماتی کامال‬ ‫غیرقابل قبول و غیرقانونی هستند‪.‬‬ ‫ظریف ادامه داد‪ :‬ا ن ها باید درس بگیرند که‬ ‫‪ ۴۳۰‬شهر در هند سوگوار مردی[سردار شهید قاسم‬ ‫سلیمانی] بودند که ا ن ها ترور کردند‪ .‬شهرهای‬ ‫عراق‪ ،‬لبنان‪ ،‬سوریه و الجزایر‪ ،‬همگی سوگواری‬ ‫کردند‪ .‬این مردی است که ا ن ها ترور کردند‪ .‬چه‬ ‫کسی ان را جشن گرفت؟ داعش‪ .‬فکر می کنم همین‬ ‫باید درسی کافی برای امریکا باشد که درباره منطقه‬ ‫ما بیاموزد‪ .‬به جای این که با سیاستی فاجعه بار‪ ،‬برای‬ ‫حرکت به سمت تاریکی کامل فشار بیاورد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان درباره دیدار با‬ ‫همتای هندی خود و نقش هند در اوضاع منطقه‬ ‫گفت‪ :‬ما پیش از ان که جایشانکار برای رفتن به‬ ‫واشنگتن برنامه ای داشته باشد‪ ،‬درباره دیدار توافق‬ ‫کردیم‪ .‬او برای ماموریت دوجانبه ما به ایران امد و‬ ‫ما درباره تمامی مسائل‪ ،‬هم اقتصادی و هم سیاسی‪،‬‬ ‫مذاکرات خوبی داشتیم‪ .‬هند عاملی مهم است و‬ ‫نقشی مهم در بندر چابهار دارد‪ .‬شهروندان هندی‬ ‫در همسایگی ما زندگی می کنند و خود هند هم در‬ ‫همسایگی ماست‪ .‬بنابراین‪ ،‬ما از هند انتظار داریم که‬ ‫نقشی مثبت با مشارکت در مذاکرات جدی درباره‬ ‫اینده و همکاری در این منطقه به جای تقابل فعلی‬ ‫در ان‪ ،‬ایفا کند‪.‬‬ ‫او درباره چگونگی این نقش مثبت توضیح داد‪:‬‬ ‫فکر کردن‪ ،‬اگاهی و کمک به کاهش جهالت که در‬ ‫امریکا هم بسیار شایع است‪ ،‬روش خوبی است‪.‬‬ ‫روحانیدرجمعمردمروستایسیل زدهکالنی‪:‬‬ ‫درکنارمردممناطقسیل زدهاستانسیستانوبلوچستانهستیم‬ ‫رئیس جمهور پس از بازدید از مناطق سیل زده‬ ‫استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار‪،‬‬ ‫با حضور در میان مردم روستای کالنی از بخش‬ ‫دشتیاری شهرستان چابهار‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مطمئن‬ ‫باشید دولت و همه ما در کنار شما هستیم‪،‬‬ ‫مشکالت شما را حل خواهیم کرد و شما را‬ ‫فراموش نمی کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با‬ ‫بیان اینکه خوشحالم که امروز به همراه جمعی از‬ ‫وزیران و مسئوالن در خدمت شما هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شما مرزبانان عزیز کشور ایران هستید که در‬ ‫یک روستا کنار مرز کشور دوست‪ ،‬پاکستان قرار‬ ‫گرفته اید و امروز بخاطر سیل زدگی دچار مشکل‬ ‫شد ه اید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه باران به عنوان‬ ‫رحمت الهی هم نعمت بزرگی است و هم برخی‬ ‫اوقات مشکالتی بوجود می اورد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫در باران اخیر مشکالتی برای مردم منطقه پیش‬ ‫امده‪ ،‬خانه ها را اب گرفته و را ه های ارتباطی و‬ ‫مسیرهای رفت و امدهای مردم دچار مشکل شده‬ ‫و اموال انها از بین رفته است‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه بازسازی ویرانی ها و‬ ‫درمان مصدومان احتمالی و جبران خسار ت ها‪،‬‬ ‫اقدامات فوری است که باید انجام گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه سازمان هواشناسی قبل از اغاز بار ش ها‬ ‫پیش بینی کرده و هشدار و اخطار الزم را داده‬ ‫بود که این بسیار مهم است و موجب شده که ما‬ ‫خسارت جانی در این سیل نداشته باشیم و خسارت‬ ‫های نیز مالی قابل جبران است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با قدردانی و تشکر از سازمان‬ ‫هواشناسی بخاطر پیش بینی سیل‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫هواشناسی می خواهیم که این روند ادامه و‬ ‫اطال ع رسانی به موقع ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه این حادثه باعث می شود‬ ‫که بسیاری از طر ح ها و پروژ ه هایی که باید در‬ ‫استان انجام شود با جدیت و تالش بیشتری پیگیری‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬در مسیر بازدید از مناطق سیل زده‬ ‫وزیران راه‪ ،‬نیرو و کشور توضیح دادند که در‬ ‫این منطقه نیاز به ساخت پل هایی است و جاد ه های‬ ‫ویران شده باید ترمیم و بازسازی شود که این‬ ‫اقدامات با جدیت پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزیر نیرو در‬ ‫مسیر بازدید در این مناطق‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه برق‬ ‫روستاها وصل شده و البته مردم این روستاهای‬ ‫سیل زده همچنان با مشکالتی مواجه هستند که‬ ‫رسیدگی و رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر اینکه همه مسایل و‬ ‫مشکالت شما را بررسی و رفع خواهیم کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه در کنار هم برای رفع مشکالت تالش‬ ‫می کنیم و در شادی و غم در کنار هم هستیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬مردم ما در مقابل توطئه‬ ‫دشمنان و صهیونیست ها که سردار د ل های ما را‬ ‫ترور کردند‪ ،‬با شجاعت و مقاومت اتحاد خود را‬ ‫نشان دادند‪ .‬سردار سلیمانی سا ل ها برای امنیت‬ ‫این استان‪ ،‬کل کشور و کشورهای همسایه خدمت‬ ‫کرده و مردم ما قدردان این سردار دالور بودند‪.‬‬ ‫مردم همچنین در سانحه دردناک سقوط هواپیما‬ ‫هم غم و اندوه خود را نشان دادند و همچنین‬ ‫وقتی از وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان‬ ‫مطلع شدند‪ ،‬همه بسیج شدند از سپاه و ارتش و‬ ‫امدادگران و بسیج و همه مردم برای کمک به‬ ‫صحنه امدند‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان‬ ‫سا ل هاست که سختی و رنج کشیده‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫این سختی ها جبران شود‪ .‬کارهای خوبی برای‬ ‫توسعه استان شده و من ‪ 25‬سال پیش که همراه‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفسنجانی برای افتتاح سد پیشین‬ ‫به این منطقه امدم‪ ،‬امروز سدهای دیگری هم در‬ ‫استان ساخته شده است و به گفته استاندار یکی از‬ ‫این سدها ‪ 85‬درصد پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه این حادثه باعث‬ ‫می شود‪ ،‬تکمیل بسیاری از طر ح های توسعه استان‬ ‫تسریع شود‪ ،‬گفت‪ :‬درست است که سیل برای شما‬ ‫مشکل ایجاد کرد‪ ،‬اما در اینده برای این استان‬ ‫منشا خیر خواهد شد‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬سیستان و بلوچستان در دولت‬ ‫تدبیر و امید در سطح جهان جایگاه دیگری‬ ‫پیدا کرده است و امروز چابهار برای بسیاری از‬ ‫کشورها مرکز تردد و حمل و نقل شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬پروژه را ه اهن در استان‪،‬‬ ‫اغاز شده و مقام معظم رهبری اجازه دادند ‪300‬‬ ‫میلیون یورو برای تکمیل را ه اهن چابهار اختصاص‬ ‫یابد که در اینده خواهید دید که را ه اهن‪ ،‬کشتی‪،‬‬ ‫اتوبان و فرودگاه در کنار هم در این استان خواهد‬ ‫بود و این یک تحول بزرگ است‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به هم مرز بودن استان سیستان‬ ‫و بلوچستان با کشور پاکستان گفت‪ :‬روابط با‬ ‫پاکستان بسیار خوب و از همیشه بهتر است‪ .‬این‬ ‫مرز باید مرز دوستی و تجارت شما باشد و به‬ ‫همین خاطر تاکید داریم بازارچه مرزی در منطقه‬ ‫فعال شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور خاطرنشان کرد‪ :‬ما به عنوان‬ ‫خادم و نماینده شما در کنار شما خواهیم بود و‬ ‫برای حل مشکالت تالش خواهیم کرد‪ .‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در استان‪ ،‬استاندار و همه مسووالن استان‬ ‫به تالش های خود برای رفع مشکالت شما ادامه‬ ‫خواهند داد تا ان شاءاهلل در اینده اگر دوباره‬ ‫باران شدیدی بارید مردم با مشکل مواجه نشوند‬ ‫و ارامش داشته باشند‪ .‬رودخانه ها کشش الزم را‬ ‫داشته باشند و جاد ه ها تا ب اوری داشته باشند‪.‬‬ ‫روحانی در پایان تاکید کرد‪ :‬خسارت ها‬ ‫را جبران می کنیم و همه مشکالت شما را حل‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬شما مردم خوب‪ ،‬پاسداران مرز ایران‬ ‫هستید ‪.‬‬ ‫***به مرگ رسیدیم و به تب راضی شده ایم‬ ‫بلوچی یکی از ساکنین روستای کوچینگ می گوید‪ :‬من‬ ‫با موتور زن و بچه ام را جابجا می کنم‪ ،‬سالهاست این رودخانه‬ ‫خشک است و ابی نداشته‪ ،‬زمانی که رودخانه ابی نداشت ما‬ ‫به سختی از وسط سنگالخ ها خودمان را به روستا می رساندیم و‬ ‫مایحتاج مان را تهیه می کردیم‪ ،‬اما حاال با این وضعیت یک هفته‬ ‫است که اب از خانه های مان جمع می کنیم و وسایل تکه و پاره‬ ‫شده زندگی مان را می شوریم‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬تا قبل از این سیل هم زندگی مان زندگی نبود‪،‬‬ ‫اما دقیقا حاال ما به مرگ رسیده ایم تا به تب راضی شویم‪ ،‬نه‬ ‫کمکی برای مان می اید و نه کسی اسم روستای مان را می داند؛‬ ‫اخرش در بی نشانی می میریم‪.‬‬ ‫بلوچی می گوید‪ :‬هوا خیلی سرد است و در و دیوار‬ ‫خانه های مان هم که خیس‪ ...‬بچه هایم سرما خورده اند و خانه‬ ‫بهداشت دارویی ندارد به ما بدهد ‪ ...‬رودخانه هم که پر اب‬ ‫شده و مسیری برای رفت و امد نیست نمی دانیم چه باید بکنیم‪.‬‬ ‫مسئوالن فکری کنند‬ ‫دهیار منطقه غالمک می گوید‪ :‬منطقه غالمک (گوجگ‬ ‫‪ ،‬بورک باال و پایین) با گذشت یک هفته از بارندگی و سیل‬ ‫متاسفانه کمترین کمکی به اهالی این روستاها نشده و ما‬ ‫همچنان شاهد قطع ارتباط تلفن و همچنین جاده هستیم‪ .‬ایاب و‬ ‫ذهاب برای اهالی برای تهیه مواد غذایی و سخت شده و انگار‬ ‫مسئوالن دست روی دست گذاشته اند‪ .‬از همه مردم و مسئوالن‬ ‫می خواهیم که ما را فراموش نکنند‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون مستقلین والیی‪:‬‬ ‫مردمبهافرادیکهدنبال‬ ‫فرافکنیوتخریببزرگان‬ ‫نظامندرایندهند‬ ‫رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس با ادعای این که‬ ‫افرادی برای فرار از مسئولیت به رییس مجلس حمله می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نقش دکتر الریجانی برای اداره قوه مجریه کشور‬ ‫می تواند در اینده موثر باشد‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی در خصوص تالش برخی‬ ‫افراد برای تخریب چهره علی الریجانی اظهار داشت‪ :‬در دو‬ ‫دوره ای که مجلس را با ریاست دکتر الریجانی تجربه کردم‬ ‫و برداشتی که از ادوار گذشته مجلس داشته ام‪ ،‬به نظرم دکتر‬ ‫الریجانی یکی از موفق ترین مدیریت های پارلمانی را داشته اند‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه الریجانی به دالیلی که برای وی محفوظ است به‬ ‫این دوره از انتخابات مجلس ورود نکرد و از صحنه پارلمان‬ ‫خارج شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شاخص ها‪ ،‬کیفیت مدیریت مجلس و‬ ‫رضایتمندی مقامات عالی کشور‪ ،‬نشان می دهد که دکترل‬ ‫اریجانی توانسته مدیریت حکیمانه ای در قوه مقننه داشته باشد‬ ‫و به دور از حاشیه ها مجلس را در کمال نظم و ارامش و‬ ‫درایت اداره کند‪.‬وی با بیان اینکه مدیریت ‪ ۲۹۰‬نخبه کشور‬ ‫که عصاره ملت هستند‪ ،‬کار ساده ای نیست‪ ،‬افزود‪ :‬تازه این‬ ‫در شرایطی است که هر نماینده ای ادعا دارد رای وی معادل‬ ‫رای دکتر الریجانی است‪.‬جعفرزاده ایمن ابادی با بیان اینکه‬ ‫الریجانی در بحران های مختلف مجلس را از پیچ هایی تاریخی‬ ‫رد کرد که شاید فقط تاریخ انقالب بتواند شهادت دهد‪ ،‬افزود‬ ‫«در مجلس یازدهم قطعا فرد دیگری رئیس مجلس می شود» و‬ ‫ابراز عقیده کرد‪ :‬ان زمان ارزش دکتر الریجانی و وزن سیاسی‬ ‫و ضریب نفوذ وی برای همگان مشخص می شود‪.‬نماینده مردم‬ ‫رشت در مجلس شورای اسالمی با ادعای اینکه متاسفانه برای‬ ‫کسب عنوان‪ ،‬مقام و معروف شدن‪ ،‬هجمه ‪‎‬هایی علیه بزرگان‬ ‫کشور انجام می شود که از ان می توان به عنوان یک یک‬ ‫ِ‬ ‫بدعت ب ِد اخالقی یاد کرد‪ ،‬مدعی شد‪:‬‬ ‫اکنون که دکتر الریجانی کاندیدای حضور در انتخابات‬ ‫مجلس نشده‪ ،‬عده ای به وی حمله می کنند تا شاید بزرگ‬ ‫شوند‪ .‬خواهش می کنم حرمت سرمایه های کشور حفظ شود‬ ‫زیرا این‪ ،‬افراد سرمایه ها و ارزش های انقالب هستند و شخصی‬ ‫مانند دکتر الریجانی در طوالنی ترین دوران بعد از انقالب‬ ‫و در سه دوره مجلس‪ ،‬مسئولیت نهاد قانونگذاری کشور را‬ ‫بر عهده داشته و دارد‪.‬جعفرزاده ایمن ابادی با ادعای این که‬ ‫افرادی به جای تبیین عملکرد خود برای تخریب الریجانی‬ ‫تالش می کنند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬چرا این افراد از عملکرد خودشان‬ ‫گزارش نمی دهند؟ متاسفانه برخی از نمایندگان برای پوشاندن‬ ‫ضعف های خود‪ ،‬ریاست مجلس یا هیات رئیسه قوه مقننه را‬ ‫زیر سئوال می برند‪.‬رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس‬ ‫شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬من عضو هیات رئیسه مجلس نبوده ام‬ ‫اما برخی از نمایندگان برای حضور در انتخابات بعدی نیز‬ ‫کاندیدا شده اند و سوال این است که چه تضمینی وجود دارد‬ ‫تا ضعف های خود را به هیات رئیسه بعدی نیز انتقال ندهند؟ این‬ ‫افراد اگر می خواهند ضعف های خود را به هیات رئیسه های‬ ‫بعدی انتقال دهند‪ ،‬بهتر است اصال کاندیدا نشوند‪ ،‬زیرا‬ ‫فرافکنی و فرار رو به جلو است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم وقتی از برخی نمایندگان می پرسند که در‬ ‫مجلس چه کاری را انجام داده اید؟ ان بخش از نمایندگان که‬ ‫تنوانسته اند تاثیر و اقدامی قابل بیان داشته باشند‪ ،‬جواب می دهند‬ ‫که رئیس مجلس ضعیف بوده است‪ ،‬در حالی که خودشان در‬ ‫قوه مقننه محلی از اعراب نداشته اند و برای مجلس بعدی نیز‬ ‫نمی توانند هیچ تضمینی بدهند که تاثیری خواهند داشت‪.‬‬ ‫جعفرزاده ایمن ابادی ادامه داد‪ :‬به مردم توصیه می کنم‬ ‫به افرادی که به دنبال فرافکنی و تخریب بزرگان نظامند‪ ،‬رای‬ ‫ندهند زیرا مسئولیت کارهای خود را نمی پذیرند‪ ،‬ایجابی حرف‬ ‫نمی زنند و همواره سلبی صحبت می کنند‪ ،‬به قواعد بازی های‬ ‫سیاسی اگاهی ندارند و در زمین دیگران بازی می کنند‪.‬‬ ‫معاون گردشگری‪:‬‬ ‫اخبارمنفیازایرانرابازنشرندهید‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با بیان این درخواست که اخبار منفی از ایران در فضای مجازی کمتر بازنشر داده شود‪ ،‬درباره اثر وقایع اخیر در گردشگری‪ ،‬گفت‪ :‬نگران وضع موجود نیستم‪ .‬برنامه‬ ‫ریکاوری گردشگری درحال اجرا است‪ .‬ولی تیموری در ششمین همایش دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری که شب گذشته (جمعه ‪ ٢٧‬دی ماه) در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اخبار بد هیچ وقت فعاالن گردشگری را‬ ‫مایوس نمی کند‪ .‬برای اینکه ایران به عنوان مقصد جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی شود همواره تالش می کنیم‪ .‬وقایع و اتفاقات تلخ در کشورهای دیگر هم رخ داده‪ ،‬مهم این است که برنامه داشته باشیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ما برای خروج‬ ‫از این وضعیت که ناخواسته پیش امده برنامه داریم‪ .‬فعالیت های روتین گردشگری را همچون شرکت در نمایشگاه ها ادامه می دهیم؛ هم اکنون در نمایشگاه اشتوتگارت المان حضور داریم‪ ،‬بزودی به فیتور اسپانیا می رویم و بعد از ان نمایشگاه‬ ‫تهران و المان را در پیش داریم‪ .‬از طرفی برنامه ای برای ریکاوری گردشگری و برگشت این صنعت به جای خود درحال اجرا استتیموری ادامه داد‪ :‬نگران نیستم‪ .‬به محض این که ارامش در کشور برقرار شود گردشگری بار دیگر به روزهای‬ ‫اوج خود برمی گردد‪.‬معاون گردشگری در عین حال تاکید کرد‪ :‬این روزها باید حواسمان بیشتر باشد که نتیجه تالش های چندساله مان با تولید محتوای منفی و انتشار ان در فضای مجازی از بین نرود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫ناگفته هایمهدیفخیم زادهاز سینمای‬ ‫قبل از انقالب‪ ،‬ساخت سریال های مذهبی و شیوه‬ ‫ممنوع الکاری برخی بازیگران قبل از انقالب‬ ‫مهدیفخیم زادهبعداز‪ 15‬سالدوریازفیلمسازی‪،‬بافیلمسینماییمشت‬ ‫اخربهسینمابازگشتهاست‪.‬می گوید‪:‬بعدازساختاخرینسریالم«فوقسری»‬ ‫پیشنهاداتزیادیازتلویزیونداشتم‪.‬پیشنهادکردندسریال هایشیخبهایی‪،‬امام‬ ‫حسین(ع)وحضرتمحمد(ص)بسازمامانپذیرفتمزیراسریالتاریخیتواناییو‬ ‫انرژیزیادیمی خواهد‪.‬بافخیم زادهدربارهمشتاخروسینمایدیروزوامروزایران‬ ‫گفتگوکردیم‪.‬‬ ‫مشتاخردرگونهاکشنوچاشنیکمدیساختهشده‪.‬اینگونهروزگاری‬ ‫مخاطبانزیادیداشتامادرسال هایاخیرکمترتولیدمی شود‪.‬چرا؟‬ ‫متاسفانهاینروزهافیلم هاییدرسینماهامی فروشندکهبهاصطالحکمدی‬ ‫هستنداماهیچکدامکمدیاصیلمثالکمدیموقعیتنیستندبلکهصحنه هایلوده ی‬ ‫خنده اوریهستندوهمینمسالهرامی توانازبخش هایمختلفاجتتماعیبررسی‬ ‫کرد‪.‬امروزجامعهبهسمتیحرکتکردهکهمردمبهسینمابهچشمزنگتفریحنگاه‬ ‫می کنندنهشرکتدریکفعالیتهنریویادیدنیکاثرهنریوسینماییوبه‬ ‫همیندلیلنیزمدیرانسالن هایسینمابهدنبالکمدی هاییهستندکهلودگیدرا نها‬ ‫وجودداردواینلودگیبراساسرفتارهایبازیگرانشناختهشدهشکلمی گیرد‪.‬به‬ ‫همیندلیلماشاهدهستیمکهگونه هایسینماییهمچونوحشتپلیسیدرسینمای‬ ‫ایرانوجودندارد‪.‬‬ ‫ایامدیراناهمالکرد هاندیاسینمادارانسلیقهمردمرادستکاریکرد هاند؟‬ ‫هیچکدامبهتنهاییدخیلنیستندبلکهشرایطشرایطاجتماعی‪،‬وضعیتسینمارا‬ ‫نیزهدایتمی کندمردمبهدلیلمشکالتیکهدارندازسالنسینماانتظارخندهدارندو‬ ‫البتهکهبرایتماشایفیلمبهسالنسینمانمی روندامااینحرفبهمعنایایننیستکه‬ ‫مردمفیلمتماشانمی کنند‪.‬امروزدسترسیبهفیلم هایسینماییروزدنیابرایمردماز‬ ‫یاودی هاوشبکه هایماهواره ایوتلویزیونیبسیاراسان‬ ‫طریقشبکه هایمجازی‪،‬و ‬ ‫شدهاستواگربهسالنسینمامی ایدهدفشدیدنفیلمنیستبلکههدفشایناست‬ ‫کهساعتیراازخانهبیرونامدهومفرحبگذراند‪.‬درحالیکهمثالدردهه‪ 70‬مخاطبان‬ ‫بهایندلیلبهسینمامی امدندکهدرانجافیلمتماشاکنند‪.‬البتهدرکنارفیلم هایکمدی‬ ‫اگریکفیلمیانتقاداجتماعیتندیانجامدهدهممورداستقبالقرارمی گرفت‪.‬‬ ‫دردهه‪ 60‬کهفقطدوشبکهتلویزیونیداشتیمبسیاریازمردمبااجارهویدئو‬ ‫فیل ممی دیدندولیفروشفیلم هاهمخوببود‪.‬مثالاثاریهمچونمسافرانمهتابو‬ ‫اجاره نشین هابااستقبالهمراهشدند‪.‬‬ ‫هردوره ایرابایدباشرایطهماندورهسنجیدوبررسیکرد‪.‬درستاست‬ ‫کهانزمانویدئوووجودداشتامابازهمدسترسیمردمبهاندازهامروزنبود‪.‬امروز‬ ‫انقدرفیلمساختهمی شودکهماازبسیاریازانهابی خبریموامروزکسیبرایفیلم‬ ‫دیدنبهسینمانمی رود‪.‬درحالیکهدردهه‪ 60‬مردمبرایفیلمدیدنبهسینمامی رفتند‪.‬‬ ‫بااینوضعیتکافیاستفقطاگربهفیلم هاییکهبهعنوانفیلم هایکمدیکهاین‬ ‫روزهادرسالن هایسینمابهنمایشدرامدهیافقطباهدفنمایشدرشبکهنمایش‬ ‫خانگیساختهمی شود‪،‬نگاهکنیم‪،‬انزمانشاهدخواهیمبودکهسینماازبینمی رود‬ ‫ویاضربهشدیدیمی خوردوایناحتمالکهسینماهاتعطیلشودیاازچرخهاکرانیا‬ ‫فیلمدیدنخارجشود‪،‬بعیدنیست‪.‬‬ ‫دراینصورتسینمادرامریکابایدزودترازبینمی رفتزیراشبکه های‬ ‫اینترنتیمانندنتفیلیکس‪،‬اپلتیوییااچویاوموازیبافیلم هایدرحالاکران‬ ‫فرهنگ‬ ‫تاریخ سیستان و‬ ‫سیل با‬ ‫ِ‬ ‫بلوچستان چه کرد؟‬ ‫مدیر اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی سیستان‬ ‫و بلوچستان خبر می دهد‪ :‬به جز اسیب کمتر از پنج درصدی به کوه‬ ‫خواجه و خانه شمسی در استان‪ ،‬خوشبختانه در سیل اخیر‪ ،‬کمترین‬ ‫اسیب به محوطه های تاریخی در سطح استان وارد شده اند‪.‬‬ ‫علیرضا جالل زایی با بیان این که کمتر از پنج درصد اسیب به‬ ‫محوطه ی «کوه خواجه» وارد و بین دو تا پنج درصد اسیب نیز متوجه‬ ‫خانه تاریخی «شمس» در زاهدان شده است‪ ،‬می گوید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تالش شده تا با کشیدن روکش روی این اثار تاریخی‪ ،‬مشکالت‬ ‫موجود برطرف شود‪ .‬هر چند اسیب های وارد شده به این دو اثر‬ ‫تاریخی بیشتر متعلق به سیل سال گذشته است که مرمت های ان هنوز‬ ‫ادامه دارد‪.‬به گفته ی وی احتماال وسایل برخی از کارگاه های صنایع‬ ‫دستی در روستاهای که اسیب های بیشتری در سیل دیده اند‪ ،‬مانند‬ ‫روستای زراباد از بین رفته اند‪.‬او همچنین درباره ی وضعیت فعالیت‬ ‫موزه های سطح استان اظهار می کند‪ :‬خوشبختانه موزه ها به صورت‬ ‫مرتب فعال هستند و هیچ تعطیلی متوجه ان ها نیست‪ .‬فقط موزه چابهار‬ ‫که در بارندگی سال گذشته سقف ان اسیب دیده بود و هنوز مرمت‬ ‫اثرتولیدمی کنندودرشبکهنمایشخانگیوویاودی هابهنمایشمی گذارنداماباز‬ ‫شاهدیمسالن هایسینمادرامریکاهمچنانبااستقبالمخاطبانهمراهند‪.‬‬ ‫نوعرفتارمابامحصوالتهنریوقالبرایان هبانوعرفتارمردمدرکشورهای‬ ‫دیگرهمچونامریکاواروپامتفاوتاستمثالدرشکلعرضهکشورابتداصفحه‬ ‫گرامافونامدبعدنوارهایویدئوییوکاستوبعدسیدیعرضهشد‪.‬درکشورما‬ ‫امروزشاهدهستیمکهمثالگرامافونکاستونوارویدئوییتقریباازبینرفتهوعرضه‬ ‫سیدینیزبسیارکمشدهاست‪.‬امادرکشورهایاروپاییوامریکاییهمچنانهستند‬ ‫افرادبسیاریکهفیلم هاراعلیرغمپیشرفتتکنولوژیدوستدارندبررویویدئوو‬ ‫یاسیدیتماشاکنند‪.‬اینگونهرفتاربهتلقیماازهنروتفاوتنگاهماباجهانبههنر‬ ‫دارد‪.‬نگاهمابههنروفیلممصرفیاست‪.‬ازسویدیگراگرامروزدرامریکاوچین‪،‬‬ ‫کشورهایدیگریعلیرغمرشدتکنولوژیهمچنانفیلمدیدندرسینمابهقوت‬ ‫خودباقیاست‪،‬بهایندلیلاستکهمادرسینماچیزیرامی بینیموحسیرادرک‬ ‫می کنیمکهدرتلویزیونقابلدرککردننیستیعنیسینمابهعنصریمجهزشده‬ ‫کهسایرمدیوم هایدیگرانراندارندوبههمیندلیلهمچنانبرایمخاطبجذاب‬ ‫است‪.‬مثالحستماشایفیلم هایاکشنوماجراییدرسالن هایسینماباانچهکه‬ ‫درتلویزیونبهنمایشدرمی اید‪،‬بسیارمتفاوتاستواگرمامی خواهیمدرایران‬ ‫همچنانمخاطبانبهسینمابیایندبایدبهسمتتجهیزسالن هایمانوهمچنینفیلم هایمان‬ ‫بهاینویژگی هابرویموبایداینحسرادرمخاطبتقویتکنیمکهانچهرادرسینما‬ ‫می بیند‪،‬نمی توانددرهیچمدیومدیگریتماشاکندامابااینوضعفیلم سازیونمایش‬ ‫فیلمدرسینماهایایراندراینده اینه چنداندورشاهدخواهیمبودکهسنتفیلمدیدن‬ ‫درسینمادرایرانازبینخواهدرفت‪.‬‬ ‫گروهیمعتقدندتلویزیونباعثکمشدنمخاطبانسینماشدهاست‪.‬‬ ‫تلویزیوندرهمهجایدنیاوسیلهوابزارعمومی ترینسبتبهسینماست‪.‬در‬ ‫ایراننیزرفتارتلویزیونباسینماقبلوبعدازانقالبتغییرزیادینکردهاست‪.‬قبلاز‬ ‫انقالبنیزتلویزیونبلندگویرسمیدولتبودوبعدازانقالبنیزهمینوضعیت‬ ‫ادامهدارد‪.‬قبلازانقالبهمتلویزیوننسبتبهسینمامحدودیت هایبیشتریداشتو‬ ‫نمی توانستهمهفیلم هارانمایشبدهدمثالفیلم هایامریکاییهمنمایشمی داداما‬ ‫فیلم هایایرانیرابیشترنمایشمی داد‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫تولیداتسینماهمیشهازتلویزیونکمتربودوسیستمپخشنیزمتفاوتبود‪.‬از‬ ‫طرفدیگرمیزانتولیداتسینمادرسال هایمنتهیبهانقالبکاهشپیداکردهبود‪.‬‬ ‫در سال‪ 51‬حدود‪ 90‬فیلم در سال تولید می شد‪ .‬در سال‪ 56‬و زمانی که حتی اصال‬ ‫بحثانقالبمطرحنبود‪،‬میزانتولیداتبه‪11‬فیلمکاهشیافتوبیشترتهیه کنندگان‬ ‫وسازندگانفیلم هایایرانیبهسمتوارداتفیلم هایخارجیحرکتکردهبودند‬ ‫زیرا هم هزینه کمتریداشتو هموارداتو نمایشاناسان بودودولت نیزحتی‬ ‫ارزباقیمتبسیارپایینبهانهااختصاصمی دادومقصراصلیاینقضیهدولتبودزیرا‬ ‫دولتبهدلیلفروشباالینفت؛درامدهایارزیزیادیداشتوبایدایندرامدها‬ ‫راخرجمی کردوبخشیازاینهزینهرابهفیلمسازانبرایورودفیلم هایامریکایی‬ ‫اختصاصمی داد؛بهصورتیکهواردکنندگانفیلم هایامریکاییحدود‪ 70‬درصد‬ ‫پولفیلمراازدولتدرقالبارزدولتیمی گیرند‪.‬رابطهخریدونمایشفیلم های‬ ‫امریکاییدرمقابلساختفیلمایرانیبسیارسوداوربودمثالساختیکفیلمایرانی‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1398‬شماره ‪995‬‬ ‫متوسطحدود‪ 700‬الی‪ 900‬هزارتومانهزینهداشت‪.‬درحالیکهوارداتیکفیلم‬ ‫امریکاییخوبحدود‪ 100‬هزارتومانهزینهداشت‪.‬یکتهیه کنندهبهجایانکه‬ ‫یکفیلمایرانیراباهزینهگزافبسازدهمانپولرابرایواردات‪ 10‬فیلمامریکایی‬ ‫هزینهمی کردواگرازبیناین‪ 10‬فیلمدوفیلمنیزبهفروشخوبیمی رسیداوسودش‬ ‫رابهدستاوردهبود‪.‬مثالفیلمامریکایی«می خواهمزندهبمانم»حدود‪ 20‬هزارتومان‬ ‫هزینهخریدودوبلهداشتواکرانشدرسینمابااستقبالهمراهشدوسینماداراننیز‬ ‫ازانجاکهسهمکمتریازفروشبهتهیه کنندهمی دادند‪،‬سانس هایبیشتریرابرای‬ ‫اکراناینفیلم هااختصاصمی دادند‪.‬‬ ‫گروهیمعتقدنداتفاقیکهقبلازانقالببرایسینمایایرانافتادامروزتکرار‬ ‫می شود‪.‬شماهمبهاینمسئلهمعتقدید؟‬ ‫اتفاقیکهقبلازانقالببرایسینمایایرانافتادقابلپیشگیریبودزیرادولت‬ ‫مثالداشتازسینماحمایتمی کردامابهاشتباهباوارداتفیلمامریکاییبهسینمای‬ ‫ایرانلطمهزدوقابلپیشگیریبودامااتفاقاتامروزقابلپیشگیریازسویدولت‬ ‫نیست‪.‬بایدروندفیلم سازیونوعفیلم هاییکهساختهمی شوند‪،‬تغییرکند‪.‬حجم‬ ‫بسیاریازتولیداتماامروزبرفیلم هایسرگرمیوکمدیاستواراستواگرمخاطب‬ ‫ایننیازرادرجایدیگریتامینکند‪،‬قطعادیگربهسینمانمی ایدوامروزکسیبرای‬ ‫فیلمدیدنبهسینمانمی رودوتجربهفیلمدیدنشراازجاهایدیگریتامینمی کندو‬ ‫اگرکسیامروزبهسینمامی رودهدفشتفریحویکگردهماییباحضوردوستانو‬ ‫خانوادهاست‪.‬ازسویدیگربایداینفرهنگجابیفتدکهبسیاریازفیلم هابراینمایش‬ ‫بررویپردهسینماهامناسبنیستندوبایددرمدیوم هایدیگریبهنمایشدربیایدتااین‬ ‫مسئلهبرایمخاطبنهادینهشودکهاینفیلمیکهرویپردهمی بیندکامالباانچهدر‬ ‫مدیوم هایدیگرمی بیند‪،‬متفاوتاست‪.‬گروهیدیگرمعتقدندبرخالفکشورهای‬ ‫اروپاییوامریکایی‪،‬تنهاسرگرمیمردمایرانسینمارفتناستبههمیندلیلاگر‬ ‫سینمادارانبهفیلم هابهصورتعادالنهسانسبدهند‪،‬هرفیلمیمخاطبخودراپیدا‬ ‫می کند‪.‬شایدسینمادارانبراییکفیلماصطالحاخواسته خرجیبهخرجبدهندو‬ ‫هوایانراداشتهباشندامابهصورتکلیبرایسینمادارفروشبیشترفیلممهماست‪.‬‬ ‫ازطرفیدیگراینکهمی گویندسینمارفتنسرگرمیهمهمردمایراناست‪،‬درست‬ ‫نیستبلکهفقطیکگروهخاصیبهسینمامی رودوامارهماینرانشانمی دهدودر‬ ‫کلسالپنجمیلیوننفربیشتربهسینمانمی روند‪.‬ازطرفیدیگرنوعفروشفیلمدرسینما‬ ‫یکمسئلهچندوجهیاستویکیازوجوهمهمانتبلیغاتبرایاوردنمخاطبان‬ ‫بهسینماستکههزینهزیادیمی خواهدوبهنوعیمخارجارائهفیلمتقریباباتولیدان‬ ‫ایاشماهممعتقدیدورودپول هایشبهه داروکثیفباعثافزایشتولیدوارائهفیلم ها‬ ‫شدهاست؟مناززمانیکهمباحثیهمچونپولشوییوورودپول هایکثیفبهسینما‬ ‫مطرحشدانرامستدلنمی دانستمزیرابرایپولشوییوازبینبردنپولکثیف‪،‬سینما‬ ‫بههیچعنوانجایخوبینیستواگرکسیتخلفیبکندواگربخواهدمثالباساخت‬ ‫چندفیلموضعیتپول هایشرابپوشاندبدترلومی رودزیراسینماویتریناستوباعث‬ ‫می شودکهافراد‪،‬بیشتردیدهشوندواگرکسیواردسینمامی شودتمایلداردکهاز‬ ‫اینویتریناستفادهکندتابیشتردیدهشودوسینمابههیچعنوانجایمناسبیبرای‬ ‫پوششدادنبهمسائلیهمچونپولشویییاتمیزکردنپولنیست‪.‬‬ ‫یکیازایراداتیکهامروزمی گیرندایناستکهباوجودانکهفیلم ها‬ ‫نمی فروشد‪،‬هزینه هایتولیدافزایشپیداکردهکهبخشیمربوطبهدستمزدبازیگران‬ ‫است‪.‬اینکهمی گوینددستمزدفالنبازیگرعلیرغمفروشنرفتنیکفیلمباالست‬ ‫بحثانحرافیاستزیراهنرمندشناختهشدهحضورشدریکفیلمبهمعنایبیمه‬ ‫فیلماستیعنیحضورانبازیگرمی تواندفیلمرابیمهکندتاخوببفروشدیاازضرر‬ ‫زیادیجلوگیریکندواگریکفیلمیبازیگرمعروفیداشتهباشد‪،‬می توانددرگرفتن‬ ‫سانسبراینمایشوهمچنینعرضهخوبدرشبکهنمایشخانگیموفق ترعمل‬ ‫کند‪.‬قبلازانقالبنیزهمین گونهبود‪.‬درحالیکهتولیداتدرسینمایقبلازانقالب‬ ‫بسیارکاهشپیداکردهبوداماچهارهنرپیشهشناختشدهمحمدعلیفردین‪،‬بهروز‬ ‫وثوقی‪،‬بیکایمانوردیوناصرملک مطیعیدستمزدهایخیلیخوبیمی گرفتند‪.‬‬ ‫مثالناصرملک مطیعیبرایحضوردریکفیلم‪ 150‬هزارتوماندستمزدگرفت‬ ‫یابهروزوثوقیبرایحضوردرفیلم«نفسبریده»‪ 300‬هزارتوماندستمزدگرفت‬ ‫درحالیکههمانزماننیزهمینبازیگرانفیلم هایناموفقیدرسینماداشتندکهبهفروش‬ ‫خوبینرسیدهبود‪.‬گفتهمی شوداگربازیگرانقبلازانقالبدررفتنازکشورعجله‬ ‫نمی کردندومی ماندندوخودشانرابافضایجدیدوفقمی دادندشایدمی توانستند‬ ‫کارکنند‪.‬جوانقالبیبعدازسرنگونیرژیمشاهنشاهیبدینشکلبودکهزمامداران‬ ‫امورمی گفتندسینماگرانقدیمیدرراستایاهدافانقالبکارکنندولیفرصتبه‬ ‫جوان هانیزبرایحضورپررنگتردادهشودامافضاانقدردرهمبودکههمهدستورکلی‬ ‫رااجرانمی کردندوهرکسیبراساسسلیقهخودشرفتارمی کرد‪.‬البتههمانزمان‬ ‫نیزباکسانیکهخیلیمشهورنبودندمانندمنوسیروسالوندکارینداشتندوفقط‬ ‫برخیافرادشناختهشدهوبهاصطالحسلبریتیرااحضارکردندامابرایهیچکدام شان‬ ‫حکمدادگاهیوممنو عالکاریصادرنکردندبلکهمثالدرزمانیکهشمادردهه‪60‬‬ ‫تقاضایپروانهساختمی کردیدوبعداعالممی کردیدکهفالنبازیگرقبلازانقالب‬ ‫درفیلمتحضورداردبهمااعالممی کردندکهفالنینبایدباشد‪،‬همینامربهمعنی‬ ‫ممنو عالکاریبودوبیشترنظرشخصیمدیروباهدفحفظمیزانجاممی شدزیرامیز‬ ‫مدیرانفرهنگیتاابتدایدهه‪ 70‬بهشدتلرزانبودوگروه هایبسیاریدرحوزه‬ ‫فرهنگفشارواردمی کردندتامدیرانخودشانرابرسرکاربیاورند‪.‬‬ ‫ان ادامه دارد‪ ،‬تعطیل شده است‪.‬‬ ‫تعطیلی محوطه های تاریخی تا چند روز بعد از سیل‬ ‫جالل زایی با تاکید بر این که از زمان وقوع بارش ها و سیل تا‬ ‫امروز محوطه های تاریخی تعطیل شدند‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬در ان زمان‬ ‫اعالم کردیم محوطه های تاریخی مانند «شهر سوخته»‪« ،‬کوه خواجه»‪،‬‬ ‫«سراوان» و قلعه «ناصری» و دیگر محوطه های تاریخی مشابه ان‪ ،‬باید‬ ‫تعطیل شوند تا بعد از انجام بررسی های کامل در محوطه و جمع اوری‬ ‫احتمالی یافته های تاریخی توسط یگان حفاظت و حراست فیزیکی‪،‬‬ ‫محوطه بار دیگر فعال شود که اکنون ان سایت های تاریخی فعال‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مسیر بادهای سیستان تغییر کرده‬ ‫وی اما از تغییر جهت مسیر بادهای سیستان به خصوص در‬ ‫منطقه ای مانند «اسبادهای سیستان» خبر می دهد و می گوید‪ :‬‬ ‫خوشبختانه اسبادها دیگر در معرض تخریب نیستند‪ ،‬چون جهت باد‬ ‫که غربی شرقی بود‪ ،‬اکنون تغییر کرده و هیچ اسیبی وارد نمی کند‪.‬‬ ‫اسیب‬ ‫روکش های پالستیکی‪ ،‬راهکار اولیه برای جلوگیری از‬ ‫ِ‬ ‫بارش های موسمی‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان همچنین در‬ ‫توضیح انجام اقدامات پیشگیرانه برای محوطه های تاریخی در زمان‬ ‫بارش های موسمی یا رگباری که چند سال است از سمت افغانستان‬ ‫وارد سیستان می شوند‪ ،‬بیان می کند‪ :‬برنامه ریزی هایی برای جلوگیری‬ ‫از وقوع اسیب ها داریم‪ ،‬تا کنون نیز هماهنگ شده تا روکش های‬ ‫پالستیکی توسط همکاران محوطه ها در زمان نزدیک به اغاز بارش ها‬ ‫روی اثارو محوطه ها کشیده شوند‪ ،‬این کار حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫اسیب جلوگیری می کند‪.‬وی با تاکید بر رصد انجام موارد ایمنی برای‬ ‫این محوطه های تاریخی‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬اموزش های مدیریت بحران‬ ‫در این مناطق به همکاران داده شده است‪ .‬باید نگاه مان پیشگیرانه‬ ‫باشد‪ .‬در این شرایط همه چیز به سبک نگاه و مدیریت ها بستگی‬ ‫دارد که چه میزان نسبت به این اتفاقات حساس باشیم‪ ،‬دغدغه داشتن‬ ‫برای جلوگیری از اسیب به محوطه های تاریخی خود موردی است‬ ‫که می تواند به عنوان یک مطالبه از سوی مسووالن میراث فرهنگی‬ ‫پیگیری شود که خوشبختانه در میراث فرهنگی استان سیستان و‬ ‫بلوچستان این اتفاق رخ می دهد‪.‬‬ ‫مشکالتاقتصادیدامن‬ ‫حراج هایهنریراهمگرفتهاست؟‬ ‫مجموع فروش دوازدهمین دوره از حراج تهران برای عرضه و‬ ‫فروش اثار هنر معاصر نسبت به دهمین دوره این حراجی که به فروش‬ ‫همین اثار اختصاص داشت‪ ،‬با کاهش حدودا سه میلیاردی همراه بوده‬ ‫است‪ .‬موضوعی که نشان می دهد انگار مشکالت اقتصادی گریبان‬ ‫جامعه هنری را نیز گرفته است‪.‬‬ ‫مراسم های حراج تهران ساالنه دو مرتبه در فصل تابستان و زمستان‬ ‫برگزار می شود که حراج های دی ماه به عرضه و فروش اثار معاصر هنر‬ ‫معاصر و حراج های تیرماه به عرضه و فروش اثار کالسیک و مدرن‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬بر همین اساس حراج دوازدهم که شب گذشته (جمعه‬ ‫_ ‪ ۲۷‬دی ماه) برگزار شده بود‪ ،‬با حراج دهم در دی ماه سال ‪ ،۹۷‬قابل‬ ‫قیاس است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬دوازدهمین دوره از حراج تهران با مجموع فروش‬ ‫‪ ۳۱‬میلیارد و ‪ ۷۱۷‬میلیون تومان به پایان رسید و این در حالی است که‬ ‫مجموع فروش دهمین دوره از این حراجی در دی ماه سال گذشته‪۳۴ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۳‬میلیون تومان اعالم شده بود‪.‬‬ ‫مقایسه اماری میان این دو دوره از حراج تهران نشان می دهد که‬ ‫مجموع فروش حراج دوازدهم با ارائه ‪ ۱۱۸‬اثر نسبت به مجموع فروش‬ ‫حراج دهم با ارائه ‪ ۱۱۴‬اثر‪ ،‬با کاهش حدودا ‪ ۳‬میلیاردی همراه بوده‬ ‫است‪ .‬در واقع با وجود افزایش حدود ‪ ۴‬درصدی تعداد اثار در حراج‬ ‫دوازدهم‪ ،‬مجموع فروش با حدود ‪ ۱۰‬درصد کاهش همراه بوده است‪.‬‬ ‫گران ترین اثر فروخته شده در دو دوره اخیر حراج اثار هنر معاصر‬ ‫ایران (دوره دهم و دوازدهم) نیز متعلق به حسین زنده رودی بوده است‪.‬‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬تابلویی از حسین زنده رودی با نام «پی ‪+‬روز‪+‬جی» با قیمت‬ ‫پیشنهادی ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیارد تومان‪ ۳ ،‬میلیارد و ‪ ۵۵۰‬میلیون تومان به فروش‬ ‫رسید و سال ‪ ۹۸‬نیز اثر دیگری از این هنرمند با عنوان «قوس ابی‬ ‫نیلگون» که با قیمت کمینه و بیشینه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیارد ارائه شد‪ ،‬با قیمت ‪۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪.‬اگرچه به طور کلی حراج‬ ‫دوازدهم ارام و بدون هیجان به پایان رسید و تعداد اثار کمی با بیشینه‬ ‫قیمت خود به فروش رسیدند و با وجود تالش های فروان برای افزایش‬ ‫هیجان‪ ،‬خریداران هیجان چندانی از خود نشان ندادند؛ و به غیر از تعداد‬ ‫معدودی از اثار ان هم با قیمت های نسبتا پایین‪ ،‬افزایش قیمت چندان‬ ‫زیادی در این دوره از حراج تهران صورت نگرفت‪ .‬البته یازدهمین‬ ‫دوره از حراج تهران که معرفی هنر کالسیک و مدرن ایران اختصاص‬ ‫دارد نیز از این داستان مستثنی نبود و این حراجی نیز نسبت به دوره های‬ ‫پیشین خود‪ ،‬با هیجان کمتری به کار خود پایان داد‪ .‬مجموع فروش اثار‬ ‫ارائه شده در دوره یازدهم ‪ ۴۲‬میلیارد و ‪ ۲۰۴‬میلیون تومان اعالم شد‪۶ ،‬‬ ‫اثر به فروش نرسید و اثار زیادی نیز به قیمت کمینه چکش خوردند‪.‬‬ ‫هرچند علیرضا سمیع اذر _مدیر حراج تهران _ پس از حراج یازدهم‬ ‫در گفت وگویی که با ایسنا داشت‪ ،‬شرایط اقتصادی و فشار تحریم ها‬ ‫را صرفاً تا اندازه محدودی در کم هیجان بودن حراج تهران موثر‬ ‫دانست و بر این باور بود که اگر قیمت اغلب اثار در این دوره باالتر‬ ‫از قیمت های پیش بینی شده نرفته‪ ،‬دو دلیل اصلی دارد؛ اول اینکه بازار‬ ‫هنر به سمت معقول شدن پیش رفته و دوم اینکه براورد برخی قیمت ها‬ ‫باال بوده است‪.‬‬ ‫معاون صدا‪ :‬رادیو انقالب‬ ‫وظیفه دارد به ابهامات و‬ ‫سواالت پاسخ دهد‬ ‫رویکرداصلیخواهدبود‪.‬توصیه هایرهبرمعظمانقالبدربیانیهگامدوم‬ ‫مبنیبرعلموپژوهشاقتصادوسبکزندگینیزموردتوجهویژهبرنامه های‬ ‫رادیوییقرارخواهدگرفت‪.‬شا هابادی‪،‬معاونصدانیزدرسخنانیدربارهعلت‬ ‫را هاندازیرادیوانقالبانهمدریکبازهزمانییک ماههبرایچهارمین‬ ‫سالپیاپیتوضیحداد‪:‬یکیازعلت هایمهمرا هاندازیرادیوانقالباین‬ ‫استکهاینشبکهفقطبهمباحثتبیینیوتحلیلیازمنظرمخاطببهانقالب‬ ‫بپردازد‪.‬همچنینبههمینمنظورعالوهبرایجادمحتوایمرتبطبافضای‬ ‫انقالببهبیاننقطهنظراتاقشارمختلفبانگاهتبیینیخواهدپرداخت‪.‬اوبا‬ ‫اشارهبهاینکههرکدامازشبکه هایمختلفرادیوییوظایفخاصخود‬ ‫رادارند‪،‬گفت‪:‬کاررسانهایناستکهداشته هایملترادربرابرفشارهای‬ ‫عظیمدرطول‪ ۴۰‬سالگذشتهبهدرستیتبیینکند‪.‬رادیوهاهرکداموظایف‬ ‫خودرادارنداماتکلیفرادیوانقالبچیزدیگریاستوبایدپاسخگوی‬ ‫مردمباشد‪.‬نگاهمخاطبانمتنوعاست‪،‬برخینگاهاقتصادی‪،‬برخینگاهمادی‪،‬‬ ‫برخینگاهفرهنگیوبرخینگاهاجتماعیومذهبیدارندوبنابراینانقالب‬ ‫ازمنظرهمهایننگاه هاقابلتحلیلوبررسیاست‪.‬شماامروزبهعنواندست‬ ‫اندرکارانرادیوییکهمیخواهیدبیانگراتحادملیباشید‪،‬بایدهمهدستاوردها‬ ‫ونهفقطدستاوردهایاقتصادیرایکبهیکبیانکنید‪.‬مخاطبگاهیدر‬ ‫جایگاهیاستکهنمی داندصاحبچهچیزیاستاینچیزیاستکه‬ ‫رادیوانقالببایدانرابهمخاطبیاداوریکند‪.‬معاونصدابابیاناینکه‬ ‫رادیوباافکارعمومیومردمعامهسروکاردارد‪،‬گفت‪:‬امروزوقتیاین‬ ‫هجمهرسانه ایرامی بینیمکهلحظه ایمردمرارهانمی کندبایداینپرسشرا‬ ‫بپرسیمکهماصاحبچهچیزیهستیمکهمستحقاینهجمههستیم‪.‬درکجا‬ ‫ایستاده ایم‪.‬کاررسانهایناستکهداشته هایملترادربرابراینفشارعظیمبه‬ ‫درستیتبیینکند‪.‬شاهابادیگفت‪:‬دراغازراهاندازیرادیوانقالبنگاهی‬ ‫داریمبهانچهکهدربازهزمانیاخیردرکشوراتفاقافتاد‪.‬دردوهفتهاخیر‬ ‫اتفاقاتمهمناگواروناخوشایندوازسویدیگرافتخارافرینیداشتیم‪.‬انقالب‬ ‫اسالمیامروزسرمایهعظیموارزشمندیرابهرخکشیدهوبهجهانیاننشان‬ ‫دادهاست‪.‬انچهکهمقاممعظمرهبریدرگامدومانقالباشارهکرد هاند‬ ‫عظمت انقالب و ان چیزی است که در‪ 41‬سال پیش اتفاق افتاده و اینها دو‬ ‫محوریهستندکهمابهعنواناصحابخبرورسانهوظیفهداریماینعظمت‬ ‫رابهدرستیبیانکنیم‪.‬ماامروزدرنقطه ایایستاده ایمکهبانگاهبههمین‬ ‫اتفاقاتاخیروجایگاهیکهدرچهاردههپسازانقالبداشته ایمواگر‬ ‫مقایسه ایداشتهباشیمپیبهاینمی بریمکهامروزکجاایستاده ایم‪.‬سردارفدوی‬ ‫نیزدرسخنانیبهاتفاقاتاخیرکشورماناشارهکرد‪.‬اوگفت‪:‬مسلمارسانه ها‬ ‫کهشمامتخصصانهستیدبسیارمی توانندکمک کنندهدرهمهزمینه ها‬ ‫باشند‪.‬شبکه هایرادیوییکهبهمناسبت هایمختلفکارمی کنند‪،‬مخاطبان‬ ‫زیادیدارند‪.‬افرادزیادیهستندکهعالقه مندهستندخاطراتواتفاقاتان‬ ‫زمان را از رادیو انقالب بشنوند‪.‬رادیو انقالب کار خود را از‪ ۲۵‬دی ماه از‬ ‫ساعت‪ ۶‬صبح اغاز کرده است و تا‪ ۲۳‬بهمن‪ ۱۳۹۸‬از طریق موج‪ FM‬ردیف‬ ‫‪۹۵.۵‬مگاهرتز‪،‬گیرنده هایدیجیتالتلویزیونیقابلدریافتاست‪.‬‬ ‫معاونصدادرایینرا هاندازیرادیوانقالببرایچهارمینسالگفت‪:‬‬ ‫کاررادیوورسانهایناستکهداشته هایملترادرستبهتصویربکشد‪.‬‬ ‫رادیوانقالبگوییازجنسدیگریاستکهوظیفهداردبهابهاماتو‬ ‫سواالتپاسخدهدویکتنهبایستد‪.‬دستاوردهایانقالباسالمیازنگاه‬ ‫هریکازافرادجامعهمتفاوتاستکهاززوایایمختلفقابلتحلیلو‬ ‫بررسیاست‪.‬‬ ‫رادیوانقالبباهدفتبیینوبررسیگامدومانقالباسالمیدر‬ ‫عرصهعلموفناوریبارویکردجوانانودستاوردهایاینحوزهباحضور‪،‬‬ ‫حمیدرضاشا هابادی(معاونصدا)‪،‬سردارفدوی(جانشینفرماندهسپاه‬ ‫پاسداران)‪،‬امیرسرتیپدومفوالدی(رئیسسازمانحفظاثارونشر‬ ‫ارزش هایدفاعمقدسارتش)‪،‬علیاصغرجعغری(رئیسموزهانقالب‬ ‫اسالمیودفاعمقدس)وتعدادیازمدیرانشبکه هایرادیوییازجمله‬ ‫مقصودی(مدیررادیوجوان)‪،‬افتخاری(مدیررادیونمایش)‪،‬مالزاده‬ ‫(مدیررادیواوا)‪،‬محمدزاده(مدیررادیوایران)وجمعیازبرنامه سازانو‬ ‫کارکنانصداشنبه(‪ ۲۸‬دیماه)دراستودیوشمارههشتساختمانشهدای‬ ‫رادیورا هاندازیشد‪.‬اینمراسمباپخشکلیپیبامضمونانقالبوهمچنین‬ ‫گرامیداشتشهیدسردارسلیمانیاغازشد‪.‬همچنینمالصالحیـمدیررادیو‬ ‫انقالبـدرسخنانیبااشارهبهچهارمینسالرا هاندازیرادیوانقالبگفت‪:‬‬ ‫رادیو انقالب در سال‪ ۹۸‬ذیل بیانیه گام دوم انقالب با رویکرد جوانان از‪۲۵‬‬ ‫یتا‪ ۲۳‬بهمنماهبهطور‪ ۲۴‬ساعتهدربخشچهارساعتیشاملصبحگاهی‪،‬‬ ‫د ‬ ‫نیمروزی‪،‬عصرگاهی‪،‬بخششامگاهیوبخشسحرگاهیبرنامهپخش‬ ‫خواهدکرد‪.‬اوبااشارهبهبرنامه ریزی هایرادیوانقالبدرششبخش‬ ‫محتواییگفت‪:‬بخشصبحگاهیجوانانعلموفناوریوبسیجسازندگی‪،‬‬ ‫بخشنیمروزیپیشرفتنظامیعلموفناوریاقتصادوتاریخانقالب‬ ‫اسالمی‪،‬بخشعصرگاهیفرهنگواندیشه هایاعتقادیعلموفناوریو‬ ‫پیشرفت هایزیرساختیاقتصادیوعمرانی‪،‬بخششامگاهیعلموفناوری‬ ‫درصنایعاقتصادوسبکزندگی‪،‬بخششبانگاهیجوانانپیشرفت های‬ ‫ورزشیوادبیاتانقالباسالمیوبخشسحرگاهیجواناندانشگاه‬ ‫پژوهشوعلموفناوریدرحوزهکشاورزیخدماتفنیمهندسیوفضای‬ ‫مجازیراشاملخواهدبود‪.‬مالصالحیدرپایانگفت‪:‬جوانانمحورتحقق‬ ‫نظامپیشرفتهاسالمیدرتمامیپرداخت هایمحتواییبرنامه هایرادیوانقالب‬ ‫‪4‬‬ ‫کمیتهانضباطیکارکنانبانکایرانزمینانتخابشدند‬ ‫اعضای کمیته انضباطی کارکنان بانک ایران زمین برای فعالیت در دوره جدید به مدت ‪ 3‬سال انتخاب شدند‪.‬به گزارش روابط عمومی‪ :‬با ارای کارکنان و تایید عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین اعضای کمیته انضباطی‬ ‫کارکنان و سرپرستان بانک انتخاب شدند‪.‬الزم به ذکر است سیدحسن سلطانی فیروز رئیس هیات مدیره بانک به عنوان نماینده هیات مدیره و اویس رحیمی مدیرامور حقوقی به عنوان نماینده مدیرعامل در جلسات کمیته حضور خواهند‬ ‫داشت‪.‬اسامی نمایندگان به شرح زیر است‪:‬نمایندگان سرپرستان‪:‬مجتبی قناعتیان عضو اصلی نماینده سرپرستان‪-‬محمدحسین مس فروش عضو علی البدل نماینده سرپرستاننمایندگان کارکنان‪-‬علی گلشنیان عضو اصلی نماینده کارکنان‪-‬‬ ‫حمیدرضا رودپشتی عضو اصلی نماینده کارکنان‪-‬پژمان اکبرزاده پوالدی عضو علی البدل نماینده کارکنان‬ ‫یکشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1398‬شماره ‪995‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫روند بازار مسکن‬ ‫تا پایان ‪98‬‬ ‫بررسی‬ ‫ای در بازار در همین سطح باقی بماند‬ ‫شب عید‪ ،‬عنوان می کنند‪ :‬در دو ماه‬ ‫کارشناسان اقتصادی سه مسیر‬ ‫پایان سال جاری را تشریح کردند‪.‬‬ ‫جدید به بازار مسکن حداقل تا چند‬ ‫روال هر ساله بازار مسکن ممکن است‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫در مسیر دوم‪ ،‬کار شناسان پیش‬ ‫مدت اقدام به جابه جایی می کنند نیز‬ ‫احتمالی پیش روی بازار مسکن تا‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬کارشناسان اقتصادی‬ ‫به نظر می رسد تقاضای سرمایه ای‬ ‫ماه اینده وارد نخواهد شد‪.‬‬ ‫باقی مانده از سال جاری با توجه به‬ ‫بخشی از تقاضای مصرفی که در این‬ ‫بینی می کنند در صورتی که تحوالت‬ ‫به بازار وارد شوند‪.‬‬ ‫تنها تقاضای سرمایه ای جدید به بازار‬ ‫خصوص تحوالت قیمتی پیش رو در‬ ‫با توجه به وضعیت اخیر بازار مسکن‬ ‫منطقه ای از سطح کنونی فراتر رود نه‬ ‫اثرگذار بر ان طی هفته های گذشته‪،‬‬ ‫مسکن وارد نمی شود بلکه این انتظار‬ ‫در سه سناریو پیش بینی کردند‪.‬‬ ‫مسکونی از سوی سرمایه گذارانی که‬ ‫شرایط کنونی به ویژه تحوالت منطقه‬ ‫بازار و خرید واحدهای مسکونی کرده‬ ‫اتی بسیار اثرگذار خواهد بود‪ .‬در‬ ‫و تغییر و تحوالت عوامل بیرونی‬ ‫روند احتمالی حرکت بازار مسکن را‬ ‫از دیدگاه تحلیلگران بازار‬ ‫مسکن وقوع تحوالت منطقه ای در‬ ‫چند هفته اخیر در مرحله نخست بر‬ ‫رفتار تقاضای سرمایه ای اثرگذار‬ ‫بوده است‪ .‬به طوری که افزایش یا‬ ‫وجود دارد تقاضای فروش واحدهای‬ ‫در ماه های گذشته اقدام به ورود به‬ ‫بودند تا حدودی افزایش یابد‪.‬‬ ‫در مسیر سوم نیز با فرض کاهش‬ ‫میان عوامل مهم اثرگذار بر نوسانات‬ ‫قیمت بخش مسکن‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫بینی می کنند تا چند ماه اینده‪ ،‬فعال‬ ‫از متقاضیان در بازار در ماه های اتی‬ ‫بخش خودداری کند و به سمت سایر‬ ‫نسبت به سایر عوامل همچون تغییرات‬ ‫بنابراین در صورتی که تحوالت منطقه‬ ‫بازارها که امکان نقدشوندگی سرمایه‬ ‫کند‪.‬تحلیلگران بازار مسکن در عین‬ ‫گذشته مجددا در بازار مسکن تکرار‬ ‫تحوالت منطقه ای‪ ،‬تقاضای سرمایه‬ ‫است‪ .‬در صورتی که تحوالت منطقه‬ ‫حال با توجه به در پیش بودن بازار‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫روز پنجشنبه گذشته (‪ ۲۶‬دی ‪)۹۸‬‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور با حضور در‬ ‫بانک مرکزی عالوه بر حضور در مجمع‬ ‫این بانک‪ ،‬رسماً فرمان اجرای عملیات‬ ‫باز در اقتصاد ایران را با محوریت بانک‬ ‫مرکزی صادر کرد‪ .‬انگونه که عبدالناصر‬ ‫همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی می گوید‪،‬‬ ‫عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول‬ ‫ان‪ ،‬خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی‬ ‫دولت و بویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از‬ ‫قبیل اسناد خزانه بین بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری است‪.‬عملیات بازار باز به بیان ساده‬ ‫عبارت است از خرید و فروش اوراق‬ ‫اسالمی (که توسط خزانه دولت منتشر‬ ‫می شود) بین بانک مرکزی با نظام بانکی‬ ‫و بانک ها با یکدیگر‪.‬در حال حاضر و‬ ‫پیش از فراگیر و نهادینه شدن بازار بین‬ ‫بانکی‪ ،‬بانک ها زمانی که در پایان دورۀ‬ ‫مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی‪،‬‬ ‫دچار کسری ذخایر می شوند‪ ،‬ناچارند ان‬ ‫را از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا‬ ‫از بانک مرکزی استقراض کنند‪ .‬نرخی‬ ‫که بانک ها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ‬ ‫پولی دسترسی پیدا می کنند (نرخ بهره بین‬ ‫بانکی)‪ ،‬عالمت دهنده و تعیین کنندۀ نرخ‬ ‫بهره در اقتصاد است‪.‬با راه اندازی بازار بین‬ ‫بانکی‪ ،‬بانک ها برای جبران کسری ذخایر‬ ‫خود می توانند اقدام به خرید اوراق کنند‬ ‫و بدیهی است بانک مرکزی بعنوان عرضه‬ ‫کننده اصلی اوراق‪ ،‬می تواند نرخ بهره این‬ ‫اوراق و از طریق ان‪ ،‬نرخ بهره در اقتصاد را‬ ‫مدیریت کند‪.‬بانک های مرکزی در سراسر‬ ‫دنیا عملیات بازار باز یا خرید و فروش‬ ‫اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد‬ ‫کالن خود یعنی‪ ،‬کنترل تورم و ثبات رشد‬ ‫اقتصادی انجام می دهند و برای انکه قادر‬ ‫باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت‬ ‫مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثیر قرار‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره بانک با بیان این که قیمت تمام شده پول‬ ‫و نرخ ویژه تسهیالت از شاخص های موثر در فعالیت‬ ‫واحدهاست؛ گفت‪ :‬انتظار این است که واحدهای‬ ‫بانک بیش از پیش به سوی ضمانتنامه ها و عملیات‬ ‫تعهدیحرکتکنند‪.‬‬ ‫محمود شایان افزود‪ :‬در ‪ ۹‬ماهه نخست امسال‬ ‫تقریبا نزدیک به کل سال گذشته ضمانتنامه صادر‬ ‫شده و مبلغ خرید دین در سه فصل ابتدای امسال‬ ‫حدود ‪ ۱.۵‬برابر کل سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان این که بانک از حداکثر توان‬ ‫خود برای تسهیالت دهی استفاده می کند؛ خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در همه جلسات هیات مدیره‪ ،‬موضوع منابع و‬ ‫مصارف بانک در کنار رفاه کارکنان به طور جدی‬ ‫رصد می شود‪.‬‬ ‫عضو دیگر هیات مدیره بانک ملی ایران نیز با‬ ‫اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم‬ ‫قوی شدن کشور به ویژه در حوزه اقتصادی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک ملی ایران نیز از همه امکانات خود در این راستا‬ ‫استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫ناصر شاهباز با بیان این که هدف گذاری انجام‬ ‫شده برای بانک ملی ایران‪ ،‬رسیدن ‪ NPL‬به زیر‬ ‫شش درصد و نیز افزایش درامدهای غیرمشاع به‬ ‫‪ ۱۵‬درصد تا سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫کامل حاکمیت شرکتی‪ ،‬ساختار نظارتی هیات مدیره‬ ‫رخ داده در بازار مسکن همچون ماه‬ ‫اغازمعامالترسمی‬ ‫اوراق قرضه دولت‬ ‫دهند‪ ،‬احتیاج به یک واسط یا هدف میانی‬ ‫دارند که امکان کنترل قابل توجه ان را‬ ‫داشته باشند‪.‬بر این اساس‪ ،‬متغیری که‬ ‫امروزه بانک های مرکزی به عنوان واسطه‬ ‫و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید‬ ‫مطلوب از ان استفاده می کنند‪ ،‬نرخ سود‬ ‫بازار بین بانکی است‪.‬به گفته رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬این بانک‪ ،‬از این پس و‬ ‫به تدریج با خرید و فروش اوراق اسالمی‬ ‫منتشره از طرف خزانه دولت‪ ،‬این ابزار‬ ‫مهم سیاستگذاری پولی را بکار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬بانک مرکزی معتقد است که این‬ ‫کار به نظام بانکی کمک خواهد کرد‬ ‫تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی‬ ‫کشور را دچار تغییر و تحول عمده نموده‬ ‫و نگرانی هایی که تا به حال در مورد اضافه‬ ‫برداشت و برداشت های بین بانکی و بازار‬ ‫بین بانکی داشته است را از بین ببرد‪.‬در‬ ‫واقع‪ ،‬بانک مرکزی با عملیات بازار باز به‬ ‫سمتی خواهد رفت که انچه که در دنیا در‬ ‫بانک های مرکزی مدرن دنیا برای اعمال‬ ‫سیاست های پولی عمل می شود‪ ،‬اجرایی‬ ‫گردد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬کمیته اجرایی‬ ‫عملیات بازار باز در تاریخ ‪ ۳۱‬شهریور سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به دستور رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫با فراهم سازی بسترها و الزامات مورد نیاز‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬طی ماه های اخیر با‬ ‫همکاری دستگاه های مربوطه بسترهای‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز اجرای‬ ‫عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز‬ ‫فراهم شد‪.‬استفاده از «عملیات بازار باز» و‬ ‫همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور‬ ‫نرخ سود) از جمله مهم ترین مولفه های‬ ‫چارچوب جدید سیاست گذاری پولی‬ ‫محسوب می شوند‪ .‬ابزارهای عملیاتی‬ ‫پیش بینی شده جهت جذب یا تزریق‬ ‫نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری‬ ‫موضع سیاست پولی بانک مرکزی در‬ ‫گزارش‬ ‫ای در همین سطح باقی بماند این‬ ‫انتظار وجود دارد که جهش قیمت‬ ‫با سرعت باالیی وجود دارد حرکت‬ ‫ای در بازار مسکن را کاهش داده‬ ‫ای بر روند قیمتی بازار طی ماه های‬ ‫بازار ارز در کوتاه مدت داشته باشد‬ ‫تقاضای سرمایه ای از ورود به این‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عوامل اثرگذار بر بازار مسکن در‬ ‫تنش ها و تحوالت منطقه ای از سطح‬ ‫کاهش های تنش های منطقه ای می‬ ‫به گفته انها در حال حاضر‬ ‫بازار مسکن عنوان می کنند‪ :‬وضعیت‬ ‫تحوالت منطقه ای نیروی بیشتری‬ ‫کنونی‪ ،‬کارشناسان بازار مسکن پیش‬ ‫تواند منجر به تغییر رفتار این گروه‬ ‫فعاالن بازار مسکن همچنین در‬ ‫ارزیابی عملکرد ‪ ۹‬ماهه سال جاری و‬ ‫راهکارهای بهبود عملکرد بانک ملی ایران‬ ‫چارچوب جدید سیاست گذاری پولی‪،‬‬ ‫شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار‬ ‫دولتی‪ ،‬توافق بازخرید منطبق با شریعت‬ ‫بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی‬ ‫و ارز‪ ،‬اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق‬ ‫بهادار دولتی‪ ،‬طال و ارز) و همچنین‬ ‫سپرده پذیری بانک مرکزی از بانک ها‬ ‫و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با‬ ‫شریعت) است‪.‬با اغاز به کار عملیات بازار‬ ‫باز‪ ،‬بانک ها و موسسات اعتباری می توانند‬ ‫حسب اعالم قریب الوقوع بانک مرکزی‬ ‫در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت‬ ‫به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد)‬ ‫خود در بازار بین بانکی اقدام کنند‪ .‬از انجا‬ ‫که بانک مرکزی در چارچوب جدید‬ ‫سیاست گذاری پولی‪ ،‬مدیریت نقدینگی‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی‬ ‫را برمبنای اوراق بهادار اسالمی منتشر‬ ‫شده توسط خزانه داری کل وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی انجام می دهد‪ ،‬ضروری‬ ‫است بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی‬ ‫نسبت به اختصاص بخشی از دارایی های‬ ‫خود به اوراق مزبور اقدام کنند‪.‬‬ ‫عملیات بازار باز‪ ،‬از جمله ابزارهای‬ ‫سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش‬ ‫تنظیم کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق‬ ‫نرخ بهره را بر عهده دارد‪ .‬بانک های‬ ‫مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش‬ ‫اوراق بهادار دولتی‪ ،‬اوراق قرضه دولتی‪،‬‬ ‫توافق های بازخرید و اسناد خزانه در قبض‬ ‫و بسط پول دخالت کرده و از این طریق‬ ‫مبادرت به کنترل نرخ بهره‪ ،‬نقدینگی و‬ ‫تورم می کنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق‬ ‫کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه‬ ‫نقدشوندگی بسیار باال‪ ،‬نرخ بهره را در‬ ‫کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف‬ ‫گذاری می کند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫بانک نیز تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد در سال اینده طرح‬ ‫ها و ابزارهای تازه ای برای جذب منابع ارزان قیمت‬ ‫فعال شود تا واحدهای بانک بیش از پیش تقویت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫دیگر عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در‬ ‫این همایش با تاکید بر لزوم نگاه جدی به استراتژهای‬ ‫مدون بانک‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار این است که کارکنان‬ ‫بانک نگاه های پیشین خود را تغییر داده و حرکت‬ ‫خود را بر اساس دستورالعمل های جدید مبتنی بر‬ ‫استراتژیتنظیمکنند‪.‬‬ ‫مسعود خاتونی با اشاره به این که اگر سازمانی‬ ‫بی دلیل در مقابل تغییر مثبت مقاومت کند‪ ،‬شکست‬ ‫خواهد خورد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید روی درامدها و هزینه‬ ‫ها تمرکز کنیم تا شرایط بهینه شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که منابع درامدی بانک باید به‬ ‫صورت تار عنکبوتی تعریف شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با این‬ ‫روش اگر چند منبع درامدی نیز قطع شود؛ بانک‬ ‫لطمه نخواهد دید و حیات بانک به بهترین شکل‬ ‫ممکن ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫دیگر عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز با‬ ‫بیان این که نوسان قیمت ها در بازار برخی فعالیت ها‬ ‫را با کندی مواجه کرده است؛ گفت‪ :‬طبیعی است که‬ ‫بانک هم در حوزه خرید تجهیزات با مشکالتی از‬ ‫این دست مواجه باشد‪.‬‬ ‫عباس شفیعی با تاکید بر این که تمرکز بانک بر‬ ‫اتمام پروژه های نیمه تمام است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫فشارهای بودجه ای‪ ،‬تالش کرده ایم تجهیزات مورد‬ ‫نیاز واحدها را به صورت بهینه تهیه کرده و در اختیار‬ ‫انها قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی برون سپاری و استفاده حداکثری از امکانات‬ ‫موجود را از راهکارهایی دانست که بانک با استفاده‬ ‫از انها امور خود را به بهترین شکل مدیریت می کند‪.‬‬ ‫معاون منابع انسانی بانک ملی ایران نیز در این‬ ‫همایش با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی در سازمان‬ ‫ها‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان چیزی جز منابع انسانی نیست و‬ ‫این نیروی انسانی است که می تواند سازمان را به‬ ‫اوج برساند‪.‬‬ ‫حبیب اهلل رشید ارده همچنین با تاکید بر این که‬ ‫هیچ سازمانی نمی تواند همه نیازها و خواسته های‬ ‫ذینفعانش را به طور کامل براورده کند؛ ادامه داد‪:‬‬ ‫بانک ملی ایران تالش می کند با امکانات موجود‬ ‫رضایت حداکثری مشتریان‪ ،‬کارکنان و سهامدارانش‬ ‫را جلب کند‪.‬‬ ‫معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران‬ ‫هم در این همایش با بیان این که اکنون ‪ ۴۲۰‬شعبه‬ ‫ارزی و ‪ ۱۹‬واحد خارجی بانک‪ ،‬امور مرتبط با حوزه‬ ‫های خارجی مشتریان را مدیریت می کنند؛ گفت‪:‬‬ ‫حتی در شرایط تحریم کنونی هم نیازهای ارزی‬ ‫مشتریان تا حد امکان براورده می شود‪.‬‬ ‫محسن امین زارع با اشاره به این که بانک ملی‬ ‫ایران اکنون با ‪ ۹‬بانک غیرتحریمی همکاری نزدیک‬ ‫دارد؛ اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫افزایش مطلوبی داشته و این فرصت مناسبی است که‬ ‫بتوانیم به مشتریان این حوزه خدمات ارائه کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین به فعال شدن عملیات بازار باز‬ ‫در حوزه ارزی اشاره کرد و با بیان این که در حال‬ ‫حاضر بانک ملی ایران در این بازار مسئولیت ویژه ای‬ ‫دارد؛ گفت‪ :‬اغلب صرافی ها ترجیح داده اند با بانک‬ ‫ملی ایران همکاری کنند و این فرصت برای ما بسیار‬ ‫مهم و درامدزاست‪.‬‬ ‫هادی ساالرخیلی مدیر امور طرح و برنامه بانک‬ ‫ملی ایران نیز در ابتدای این همایش با ارائه گزارشی‬ ‫از عملکرد واحدهای بانک طی ‪ ۹‬ماه نخست امسال‪،‬‬ ‫به طراحی کارنامه ماهانه واحدهای بانک اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مدیران امور می توانند با مطالعه و بررسی‬ ‫این کارنامه ها‪ ،‬عالوه بر ارزیابی عملکرد شعب‪،‬‬ ‫راهکارها و پیشنهادهای مدنظر برای بهبود عملکرد را‬ ‫نیز به انها ارائه کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این همایش‪ ،‬حاضران در جلسه به طرح‬ ‫سواالتی پیرامون حوزه های خود پرداخته و اعضای‬ ‫هیات مدیره و معاونان مدیرعامل و روسای ادارات‬ ‫ستادی بر اساس ماهیت مسائل‪ ،‬به انها پاسخ دادند‪.‬‬ ‫در پایان این همایش از ادارات امور و شعب‬ ‫مستقل برتر تقدیر بعمل امد‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬یاریگر همیشگی‬ ‫حادثه دیدگان‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬فهرست اقدامات بانک در چنین‬ ‫حوادثی انقدر طوالنی است که نمی توان‬ ‫ان را در مدت کوتاهی مرور کرد‪ ،‬اما تنها‬ ‫در سال جاری کمک های فراوانی در قالب‬ ‫پرداخت های بالعوض‪ ،‬پرداخت تسهیالت‪،‬‬ ‫امهال اقساط تسهیالت در کنار کمک‬ ‫های غیرنقدی توسط بانک ملی ایران برای‬ ‫هموطنان اسیب دیده از بالیای طبیعی محقق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به تازگی و پس از وقوع سیل در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬مدیرعامل بانک ملی‬ ‫ایران بر ضرورت استفاده ازظرفیت های این‬ ‫بانک برای کمک رسانی به هموطنان اسیب‬ ‫دیده تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکتر محمد رضا حسین زاده ضمن ابراز‬ ‫همدردی با هموطنان حادثه سیل اخیر‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد که بخش پشتیبانی بانک با تمام قوا در‬ ‫کنار مردم عزیز این منطقه باشد‪ .‬کارکنان‬ ‫بانک نیز کمک های نقدی و غیرنقدی خود‬ ‫را به مناطق سیل زده ارسال کرده اند‪.‬‬ ‫چندی پیش نیز در پی وقوع زلزله در‬ ‫شمال غرب کشور که مناطقی از استان های‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اذربایجان غربی‬ ‫و زنجان را تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک ملی ایران از ادارات امور شعب این‬ ‫استان ها خواست کمک رسانی به هموطنان‬ ‫را اغاز کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اعالم اماده باش به‬ ‫بیمارستان بانک‪ ،‬خواست که در صورت‬ ‫نیاز‪ ،‬گروه های پزشکی و امدادی به مناطق‬ ‫اسیب دیده اعزام شوند‪.‬‬ ‫بیمارستان بانک یک دستگاه امبوالنس‬ ‫در مناطق اسیب دیده ورزقان‪ ،‬ورنکش و‬ ‫روستاهای اطراف منطقه ترکمانچای و یک‬ ‫تیم پزشکی به این مناطق اعزام کرد‪.‬‬ ‫در جریان سیل نوروزی امسال نیز نظام‬ ‫بانکی و در راس انها بانک ملی ایران در‬ ‫کمک رسانی به هموطنان پیش قدم بود‪،‬‬ ‫به طوری که مدیرعامل بانک ملی ایران‬ ‫در مراسم امضای تفاهم نامه تامین سه هزار‬ ‫میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی‬ ‫مناطق اسیب دیده از سیل با استفاده از منابع‬ ‫داخلی گفت‪ :‬بانک ها خود را به مصوبات‬ ‫دولت و ابالغیه بانک مرکزی در این باره‬ ‫محدود نکرده و حتی از منابع خودشان نیز‬ ‫برای جبران این خسارت ها کمک کرده اند‪.‬‬ ‫این اقدامات فقط به کمک رسانی نقدی‬ ‫و غیرنقدی محدود نشد‪ ،‬بلکه جمعی از‬ ‫اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک‬ ‫ملی ایران نیز به تناسب زمان در مناطق‬ ‫اسیب دیده حضور یافته و عالوه بر نظارت‬ ‫بر روند بازسازی این مناطق‪ ،‬با فعاالن‬ ‫اقتصادی و تولیدکنندگان حادثه دیده نیز به‬ ‫منظور اغاز دوباره فعالیت هایشان مذاکره‬ ‫کردند‬ ‫رحیمیانارکیدرسالگردتاسیسبانکمسکن‪:‬‬ ‫بانکمسکنبهفرداییدیجیتالمیاندیشد‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن در سالگرد‬ ‫تاسیس بانک عنوان کرد‪ :‬بانک مسکن به‬ ‫فردایی دیجیتال می اندیشد‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫ هیبنا‪ ،‬ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم‬‫هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس بانک مسکن‪،‬‬ ‫ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانی و‬ ‫حوادث جان باختن عده ای از هموطنان در‬ ‫مراسم تشییع پیکر این شهید و نیز سانحه ی‬ ‫دلخراش سقوط هواپیمای بویینگ‪ ،‬سالگرد‬ ‫تاسیس بانک مسکن را تبریک گفت و از تمام‬ ‫همکارانی که در طول ‪ ۸۱‬سال گذشته تالش‬ ‫کردند تا بانک رهنی ایران و بانک مسکن به‬ ‫جایگاه فعلی برسد تقدیر کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بانک رهنی و بانک‬ ‫مسکن ‪ ۴۰‬سال پیش از انقالب و ‪ ۴۱‬سال پس‬ ‫از انقالب اسالمی فعالیت کرده و در هر دو‬ ‫دوره کارنامه درخشانی در حوزه تامین مالی‬ ‫مسکن داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از انقالب‬ ‫ترکیب جمعیتی کشور به شکلی بود که عمده‬ ‫جمعیت در روستاها ساکن بودند؛ در ان سال‬ ‫ها بانک رهنی ایران خرید و ساخت یک‬ ‫میلیون واحد مسکونی را تامین مالی کرد که‬ ‫‪ ۲۵‬درصد از این تعداد در مناطق شهری واقع‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پس از انقالب اسالمی در‬ ‫طول ‪ ۴۱‬سال فعالیت بانک مسکن‪ ،‬مشارکت‬ ‫در تامین مالی خرید و ساخت واحدهای‬ ‫مسکونی نسبت به چهل سال اول ‪ ۹‬برابر شد‬ ‫و بانک مسکن در این سالها ‪ ۹‬میلیون واحد‬ ‫مسکونی را تامین مالی کرد که بخش قابل‬ ‫توجهی از انها در مناطق شهری واقع بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی به پیشگامی بانک رهنی و بانک‬ ‫مسکن در استفاده از روش های نوین تامین‬ ‫مالی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬در این دوره‬ ‫برای اولین بار حساب پس انداز مسکن با بومی‬ ‫سازی الگوی المانی طراحی شد و پس از ان‬ ‫طراحی حساب های برنامه ای متنوع دیگری نیز‬ ‫دنبال شد‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی با اشاره به اینکه اولین‬ ‫اپارتمان ها به سبک مدرن سال ‪ ۱۳۲۰‬توسط‬ ‫بانک رهنی ساخته شد‪ ،‬گفت‪ :‬افزون بر این‬ ‫بانک رهنی اولین کارخانه اجرماشینی کشور‪،‬‬ ‫اولین کارخانه سنگ بری و کارخانه صنایع‬ ‫چوبی را به کشور وارد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شرکت های بانک نیز‬ ‫محصوالتی برای بازار سرمایه طراحی می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنین شرکت سرمایه گذاری مسکن‬ ‫در پروژه های جدیدی که در دستور کار دارد‬ ‫پیشگام استفاده از فناوری های نو درحوزه‬ ‫ساخت و ساز شده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۸۱‬سال فعالیت بانک‪ ،‬درخشان گذشته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اینده فعالیت های بانک با ورود تمام‬ ‫عیار به عرصه دیجیتال رقم می خورد و شعار‬ ‫تازه بانک مسکن این است‪ « :‬بانک مسکن به‬ ‫فردایی دیجیتالی اندیشد‪».‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر‪،‬جویبار و سیمرغ ‪:‬‬ ‫تعریضوچهارخطهکردنمحورکیاکالبهبهنمیر‬ ‫مهندس مرعشی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر‪،‬جویبار و سیمرغ افزود ‪ :‬با توجه به حجم باالی ترافیک و تردد در راههای این استان اقدام در خور توجه ای در زمینه تعریض و چهار خطه شدن تمامی‬ ‫محورهای اصلی و شریانی استان در دست اجراست‪.‬مهندس مرعشی اظهار داشت ‪ :‬تعریض و چهار خطه کردن محور کیاکال به بهنمیر‪ ،‬طول کل پروژه ‪ 5.5‬کیلومتر میباشد که ‪ 2900‬متر ان اسفالت شده است ‪ .‬در ماه گذشته از‬ ‫‪2600‬متر باقی مانده ‪2100‬متر بتن اجرا شده و اماده اسفالت میباشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه درخصوص مشخصات این پروژه عنوان نمود ‪ 500 :‬متر هم تا مرحله زیر اساس انجام شده و اماده بتن ریزی می باشد ‪ .‬باند غربی به طور کلی ‪1600‬متر خاکبرداری شده ‪ 600‬متر ان ساب بیس ویک کیلومتر‬ ‫سطح ساب گرید ان اماده است ‪.‬‬ ‫احداثچهارهزارمتر‬ ‫شبکهبرقفشارضعیف‬ ‫درمناطقشمالغرباهواز‬ ‫گزارش‬ ‫در راستای تامین برق مطمئن و‬ ‫پایدار‪ ،‬بیش از چهارهزارمتر شبکه فشار‬ ‫متوسط و ضعیف برق با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪۸‬میلیارد ریال درمنطقه کیانشهر اهواز‬ ‫احداث شد‪.‬‬ ‫مدیراموربرق منطقه دو شرکت‬ ‫گفت‪ :‬به منظورتامین برق مطمئن و پایدار‬ ‫در مناطق درحال توسعه این امور‪ ،‬بیش‬ ‫ازچهارهزارمترشبکه برق فشار متوسط‬ ‫‪ ۳۳‬کیلوولت و فشارضعیف توسعه و‬ ‫احداث شد‪.‬‬ ‫حجت توکلی دربخش دیگری‬ ‫ازاظهارات خودتصریح کرد‪ :‬با برنامه‬ ‫ریزی های انجام شده در واحد مهندسی‬ ‫این امور متناسب با درخواست متقاضیان‬ ‫و بمنظور توسعه شبکه برق در مناطق‬ ‫جدید االحداث به ویژه در منطقه‬ ‫کیانشهر‪ ،‬ضرورت انجام پروژه طراحی‬ ‫مهندسی شبکه دیده می شد که با انجام‬ ‫و فناوری این استان افزود‪ :‬رسالت پارک‬ ‫علم و فناوری به عنوان پشتیبان شرکت های‬ ‫فناور و دانش بنیان ایجاد ارتباط نزدیک تر‬ ‫عملیات ابخیزداری‬ ‫در چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪ 87‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫معاون ابخیزداری اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری چهارمحال و بختیاری‬ ‫معاون ابخیزداری اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬اجرای عملیات مکانیکی‬ ‫و بیومکانیکی ابخیزداری از محل‬ ‫اعتبارات صندوق توسعه ملی در استان ‪۸۷‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫علی محمد محمدی اظهار نمود‪:‬‬ ‫امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه‬ ‫ملی اجرای عملیات طرح های ابخیزداری‬ ‫برای ‪ ۴۵‬حوضه ابخیز استان در مساحت‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عملیات‬ ‫مکانیکی‪ ،‬بیومکانیک و بیولوژیک در‬ ‫‪ ۸۳‬هزار هکتار از عرصه های این حوضه ها‬ ‫را در بر دارد‪ ،‬گفت‪ ۲۲ :‬هزار و ‪۹۸‬‬ ‫هکتار از این میزان در بخش مکانیکی‪،‬‬ ‫بیومکانیک و بیولوژیک و‪ ۶۱‬هزار و ‪۴۴۸‬‬ ‫هکتار در بخش مطالعات تفصیلی اجرایی‬ ‫طرح های ابخیزداری است‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪:‬هم اکنون ‪۱۵۵‬‬ ‫سازه مکانیکی با حجم ‪ ۷۱‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵۹‬مترمکعب و تعداد ‪ ۵۸‬عملیات‬ ‫بیومکانیکی در سطحی معادل یک هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۰‬هکتار در سطح استان اجرا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬احداث سازه های سنگی‬ ‫شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری‬ ‫سلیمانیه عراق و همچنین انعقاد تفاهم نامه‬ ‫شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم‬ ‫و درمان این شهرستان بررسی شد‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه دکتر سید عباس‬ ‫موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران به همراه دکتر روحانی زاده‬ ‫‪ ،‬دکتر اسدی و دکتر پنبه چی معاونین‬ ‫بهداشتی ‪ ،‬درمان و توسعه مدیریت‬ ‫مالتی‪ ،‬پخش سیالب‪ ،‬تورکینست و‬ ‫بندخاکی‪ ،‬کنتورفارو‪ ،‬دیوار ساحلی و‬ ‫تثبیت زمین لغزش از جمله این اقدامات‬ ‫با هدف ذخیره نزوالت اسمانی‪ ،‬کنترل‬ ‫فرسایش خاک‪ ،‬افزایش پوشش گیاهی و‬ ‫تغذیه ابخوان است‪.‬‬ ‫محمدی‪ ،‬با اشاره به اینکه امسال‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال اعتبار از‬ ‫محل صندوق توسعه ملی به اجرای‬ ‫طرح های ابخیزداری و ابخوانداری‬ ‫استان اختصاص داده شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این میزان اعتبار نسبت به پارسال ‪ ۲‬برابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون ابخیزداری اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶۰۰‬هزار هکتار‬ ‫از مساحت عرصه های منابع طبیعی استان‬ ‫مطالعات ابخیزداری انجام شده و امسال‬ ‫از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی‬ ‫طرح های ابخیزداری در ‪ ۱۹۹‬نقطه استان‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ ۱۸۵ :‬مورد این‬ ‫طرح ها احداث سدهای سنگی و مالتی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬بند خاکی‪ ۲،‬مورد پخش سیالب و‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار مترمکعب عملیات‬ ‫سنگی و گابیونی بوده است‪.‬‬ ‫در استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫با ‪ ۱.۶‬میلیون هکتار وسعت ‪ ۴۵‬حوزه‬ ‫ابخیز وجود دارد که اجرای طرح های‬ ‫ابخیزداری مکانیکی و بیولوژیک و‬ ‫بیومکانیک در استان باید به صورت‬ ‫تلفیقی اجرا شود‪.‬‬ ‫اسیا و اقیانوسیه”‪ ،‬حضور شرکت های‬ ‫رییس جمهوری به استان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫استان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫‪ ،‬منابع و برنامه ریزی دانشگاه از‬ ‫بیمارستان های ‪ ۱۷‬شهریور و امام‬ ‫علی(ع) شهرستان امل بازدید و از‬ ‫نزدیک در جریان روند ارائه خدمات‬ ‫درمانی به مردم در این مراکز قرار‬ ‫گرفتند ‪.‬‬ ‫بین الملل نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬ترجمه‬ ‫کتاب “راهنمای مرجع برای سیاست گذاران‬ ‫پارک علم و فناوری در کشورهای چین‪،‬‬ ‫اسماعیل پیرعلی در نشست مشترک‬ ‫با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫‪ ۴۲۲‬هزار و ‪ ۷۰۹‬هکتار در دست‬ ‫رییس پارک علم و فناوری چهارمحال‬ ‫این اعتبار به تامین سرمایه در گردش‬ ‫برگزاری جلسه بررسی وضعیت‬ ‫حوزه بهداشت و درمان و بازدید از‬ ‫مراکز درمانی شهرستان امل‬ ‫در این جلسه که معاونین بهداشتی ‪،‬‬ ‫درمان و توسعه مدیریت ‪ ،‬منابع و برنامه‬ ‫ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫و همچنین مدیر شبکه بهداشت درمان‬ ‫و روسای بیمارستان های شهرستان امل‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬وضعیت حوزه بهداشت‬ ‫گزارش‬ ‫میلیارد ریالی معاونت علمی و فناوری‬ ‫این مهم بخش وسیعی از این منطقه تامین‬ ‫برق گردید‪ .‬وی در ادامه در خصوص‬ ‫جزئیات این پروژه ها گفت‪ :‬شبکه‬ ‫احداثی در بلوارهای شهید ری شهری‬ ‫به متراژ ‪۱۶۰۶‬متر‪ ،‬خیابان ‪۳۲‬متری امام‬ ‫رضا(ع)‪۲۶۴۳‬متر شبکه فشار ضعیف‪،‬‬ ‫شبکه فشار متوسط‪۲۰۰‬متر بوده است و‬ ‫ایران زمین‬ ‫معاونت علمی رییس جمهوری ‪ 150‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار به چهارمحال و بختیاری اختصاص داد‬ ‫و بختیاری از اختصاص خط اعتباری ‪۱۵۰‬‬ ‫همچنین طی این عملیاتهاتعداد ‪۷‬دستگاه‬ ‫ترانسفورماتور و ‪ ۹۲‬اصله پایه نیز نصب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیراموربرق منطقه‬ ‫دواعتباراختصاص یافته به این پروژه را‬ ‫‪۸‬میلیارد و‪۱۵۰‬میلیون و‪۴۱۶‬هزار ریال‬ ‫براورد کرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1398‬شماره ‪995‬‬ ‫با شرکت ها برای شناخت بهتر مشکالت و‬ ‫مسائل پیش رو و برنامه ریزی برای رفع ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از برگزاری ‪ ۲۶‬جلسه مشاوره در‬ ‫اذربایجان‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬هندوستان و‬ ‫همکاری با شرک ت “�‪sky founda‬‬ ‫‪ ”tion‬چین برای تامین قطعات و بازاریابی‬ ‫محصوالت شرکت پارک علم و فناوری‬ ‫استان از جمله این فعالیت ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری چهارمحال‬ ‫و بختیاری با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‬ ‫همکاری با شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان جهت اختصاص زمین در شهرک‬ ‫صنعتی شهرکرد تحت عنوان “زون فناوری”‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش بینی می شود این واگذاری‬ ‫سال جاری با موضوع شناسایی و رفع موانع‬ ‫ها در نیمه نخست سال اینده انجام شود‪.‬‬ ‫پارک علم و فناوری خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫پردیس پارک علم و فناوری استان را ‪۳۳‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد ریال تسهیالت با‬ ‫به اختصاص اعتبارات الزم‪ ،‬این پروژه در‬ ‫تجاری سازی ویژه شرکت های مستقر در‬ ‫همین راستا پارک علم و فناوری موفق به‬ ‫همکاری بنیاد برکت شد‪.‬‬ ‫پیرعلی به فعالیت های این نهاد در حوزه‬ ‫پیرعلی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‬ ‫درصد اعالم و ابراز امیدواری کرد با توجه‬ ‫فاز نخست تا پایان دولت دوازدهم تکمیل و‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‪ ،‬هم اینک ‪ ۱۳۰‬شرکت دانش بنیان‪،‬‬ ‫هسته رشد و شرکت فناور در پارک علم‬ ‫خارجی به فروش رسانده اند‪.‬‬ ‫طی سال های اخیر بیش از ‪ ۲۶۰‬دانش‬ ‫و فناوری چهارمحال و بختیاری فعال است‬ ‫فنی در این استان تولید‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰‬دانش‬ ‫به تجاری سازی ایده های خود شده و‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬فناور و هسته های‬ ‫که از این تعداد ‪ ۶۳‬شرکت تاکنون موفق‬ ‫محصوالت خود را در بازارهای داخلی و‬ ‫فنی تجاری سازی و ‪ ۱۰۰‬اختراع از سوی‬ ‫رشد این استان ثبت شده است‪.‬‬ ‫پست و خط برق انزان ایذه افتتاح شد‬ ‫گزارش‬ ‫فاز اول پست ‪ ۱۳۲‬به ‪ 33‬کیلو ولت انزان و خط‬ ‫‪ ۱۳۲‬کیلو ولت میانگران_ انزان در شهرک صنعتی‬ ‫ایذه‪ ،‬با حضور استاندار خوزستان‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫شهرستان های ایذه و باغملک در مجلس و مدیران‬ ‫برق منطقه ای خوزستان افتتاح شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت در ایین افتتاح گفت‪:‬‬ ‫فاز اول پست انزان ‪ ۳۰‬مگاولت امپر ظرفیت دارد و‬ ‫طرح توسعه ان به ‪ 100‬مگا ولت امپر نیز در دست‬ ‫اقدام است و خط میانگران_ انزان نیز بطول ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتر به صورت دو مداره احداث شده است‪.‬‬ ‫محمود دشت بزرگ با بیان اینکه ارزش‬ ‫سرمایه گذاری این پست و خط ‪ ۴۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫بوده؛ اظهار داشت‪ :‬ارزش سرمایه گذاری فاز اول‬ ‫پست‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال و خط به دلیل کوهستانی و‬ ‫صعب العبور بودن مسیر ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با‬ ‫بیان اینکه کارهای زیرساختی خوبی در توسعه برق‬ ‫شهرستان ایذه در دست انجام است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫سال ‪ 95‬به بعد ‪ 50‬مگا ولت امپر به ظرفیت منصوبه‬ ‫برق این شهرستان اضافه شده و در این بازه زمانی ایذه‬ ‫‪ 28‬مگاولت امپر رشد بار داشته است‪.‬‬ ‫دشت بزرگ افزود‪ :‬استراتژی تبدیل پست های‬ ‫سیار به دائم را پیگیری می کنیم و با افتتاح این پست‬ ‫و پست میانگران به ظرفیت ‪ 100‬مگا ولت امپر که‬ ‫در حال ساخت است پایداری شبکه برق ایذه در‬ ‫وضعیت استاندارد قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بعد از سال ‪ 95‬با برنامه ریزی‬ ‫های انجام شده ‪ 24‬پروژه در شهرستان های ایذه و‬ ‫باغملک با ظرفیت ‪ 355‬مگاولت امپر و ‪ 88‬کیلومتر‬ ‫مدار با ارزش سرمایه گذاری ‪ 112‬میلیارد تومانی به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با‬ ‫بیان اینکه در حال حاضر در این دو شهرستان ‪ 9‬پروژه‬ ‫اولویت دار با ارزش ‪ 315‬میلیارد تومان در دست‬ ‫انجام است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اقدامات انجام شده در توسعه‬ ‫برق استان با نگاه ویژه وزارت نیرو و همکاری و‬ ‫پشتبانی استاندار و نمایندگان مجلس صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دشت بزرگ از مدیرعامل شهرک های صنعتی‬ ‫خوزستان به دلیل در اختیار گذاشتن زمین در شهرک‬ ‫های صنعتی ایذه برای ساخت پست برق‪ ،‬نیز تشکر‬ ‫و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان نیز در این ایین افتتاح گفت‪:‬‬ ‫این دومین پست برق ثابت شهرستان ایذه محسوب‬ ‫می شود و با بهره برداری از این پست محرومیت‬ ‫های جدی این شهرستان در این بخش در حال‬ ‫برطرف شدن است‪.‬‬ ‫غالمرضا شریعتی با بیان اینکه تا سال ‪ 95‬به‬ ‫زیرساخت های برق شهرستان ایذه توجه چندانی‬ ‫نشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با تالش های برق منطقه ای‬ ‫خوزستان سومین پست برق ثابت که در منطقه‬ ‫میانگران در حال ساخت است تا حدود یک سال‬ ‫اینده به بهره برداری خواهد رسید و ایذه با ‪۳‬پست‬ ‫برق ثابت به شرایط استاندارد در این بخش نزدیک‬ ‫تر و از برق پایدار تری برخور دار خواهد شد‪.‬‬ ‫هدایت اهلل خادمی نماینده شهرستان های ایذه‬ ‫و باغملک در مجلس شورای اسالمی نیز در ایین‬ ‫افتتاح پست و خط انزان‪ ،‬گفت‪ :‬شهرستان ایذه در‬ ‫بخش زیرساخت های برق وضعیت مناسبی نداشت و‬ ‫این پروژه در سال ‪ 96‬برای رفع این محرومیت کلنگ‬ ‫زنی شد که با تالش های مدیرعامل برق منطقه ای‬ ‫خوزستان امروز ان را افتتاح رسمی کرده ایم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یک پست برق نیز در میانگران‬ ‫شروع شده که امیدواریم به زودی به پایان برسد تا‬ ‫توسعه زیرساخت های برق ایذه که با شتاب خوبی‬ ‫شروع شده به نقطه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫کارکنانفهیمشرکتگازاستانخوزستان‬ ‫خون سالم خود را اهداکردند‬ ‫فهد خباز سرپرست روابط عمومی‬ ‫شرکت گاز استان خوزستان از اهدا‬ ‫خون سالم کارکنان این شرکت به‬ ‫بیماران نیازمند به خون در سراسر کشور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫در راستای مسئولیت اجتماعی‬ ‫و ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و‬ ‫جانفشانی و باال بردن روحیه ایثار‪،‬‬ ‫کارکنان شرکت گاز استان خوزستان‬ ‫بصورت خودجوش و داوطلبانه خون‬ ‫سالم خود را به نیازمندان کشور اهدا‬ ‫نمودند ‪.‬فهد خباز با اشاره به مطلب‬ ‫فوق اظهار داشت ‪ :‬به دنبال هماهنگی‬ ‫های بعمل امده با سازمان انتقال خون‬ ‫استان خوزستان و با اعزام اکیپ سیار و‬ ‫استقرار در ساختمان شهید نیلدرار اداره‬ ‫مرکزی ‪،‬کارکنان فهیم گاز خوزستان‬ ‫بصورت خود جوش و داوطلبانه به محل‬ ‫استقرار انتقال خون مراجعه کرده و‬ ‫خون سالم خویش را به بیماران نیازمند‬ ‫خون در کشور اهدا کردند‪.‬خباز ضمن‬ ‫تشکر و قدردانی از حضور پرسنل‬ ‫شرکت گاز استان خوزستان در این‬ ‫امر انسان دوستانه و خداپسندانه افزود‪:‬‬ ‫یکی از راه های ایجاد همدلی در میان‬ ‫کارکنان حضور اگاهانه و جمعی در‬ ‫امور خیرخواهانه است و اهدا خون یکی‬ ‫از امور بشردوستانه که عالوه بر رضای‬ ‫خدا ‪،‬سالمت جسم و کمک به همنوع‬ ‫را نیز دربردارد‪.‬سرپرست روابط عمومی‬ ‫شرکت گاز استان خوزستان با اشاره‬ ‫به جمله زیبای اهدا خون سالم اهدای‬ ‫زندگی است بیان نمود‪ :‬باید با اهدای‬ ‫این ماده حیاتی به بیماران نیازمند و‬ ‫نجات جان انسانها قدردان این نعمت‬ ‫الهی باشیم الزم به ذکر است اکیپ‬ ‫سیار اهدای خون در سالهای گذشته‬ ‫و هم اکنون بصورت مستمر پذیرای‬ ‫سازمان انتقال خون بوده و همیشه با‬ ‫استقبال ارزنده پرسنل خداجوی شرکت‬ ‫گاز استان خوزستان مواجه گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1398‬شماره ‪995‬‬ ‫جامعه‬ ‫علت مرگ ده ها هزار گیله مات در سواحل غربی امریکا بررسی شد‬ ‫احتمالتلفشدنیکمیلیونپرندهدریاییبهدلیلگرما‬ ‫کارشناسان محیط زیست می گویند‪ :‬ده ها هزار پرنده دریایی که الشه انها در سال های ‪ ۲۰۱۵-۲۰۱۶‬میالدی در سواحل غربی امریکا پیدا شد احتماال در اثر موج بی سابقه گرما تلف شدند‪.‬در ان دوره الشه ‪ ۶۲‬هزار “گیله مات نوک قلمی” در سواحل اقیانوس‬ ‫ارام پیدا شد اما تصور می شود در ان حادثه تا یک میلیون پرنده از بین رفته باشند‪.‬کارشناسان گفتند که باال رفتن دمای اب به کمبود ماهی هایی منجر شد که پرندگان از انها تغذیه می کنند‪ .‬در همان دوره تلف شدن سایر ماهی ها‪ ،‬پرندگان و پستانداران گزارش‬ ‫شد‪.‬این مطالعه که نتایج ان در نشریه علمی “پالس وان” چاپ شده اشکار ساخت که این پرندگان دریایی احتماال در اثر گرسنگی مردند که ناشی از گرمای بیش از حد اب در منطقه ای به طول ‪ ۱۶۰۰‬کیلومتر در شمال شرقی اقیانوس ارام بین سال های ‪ ۲۰۱۳‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬بود‪.‬افزایش دمای اب در این ناحیه بر منابع غذایی پرندگان تاثیر گذاشت‪ ،‬یعنی افت میزان پالنکتون به کاهش جمعیت ماهی های کوچکتر و افزایش رقابت از سوی سایر موجودات صیاد منجر شد‪.‬بیش از سه چهارم گیله مات های تلف شده در خلیج االسکا‬ ‫کشف شدند اما شمار واقعی انها احتماال در حدود یک میلیون بوده چون معموال فقط الشه تعداد کمتری از پرندگان مرده در دریا به ساحل می رسد‪.‬کارشناسان گفته اند که مرگ انبوه گیله مات ها به طور پراکنده اتفاق می افتد اما انها ابعاد حادثه ‪ ۲۰۱۵‬و ‪ ۲۰۱۶‬را‬ ‫“بی سابقه و حیرت انگیز” توصیف می کنند‪.‬به گزارش بی بی سی‪ ،‬هیات تغییرات اقلیمی سازمان ملل سال پیش دریافت که موج های گرما در دریاها احتماال در اینده به دفعات بیشتر خواهند بود‪.‬‬ ‫«فساددربازرسی»ضربهایمهلکبهاقتصاد‬ ‫سالمت جامعه ‪ ،‬در پیوند با سالمت اقتصادی است‬ ‫صدای اصالحات ‪ -‬فساد کلمه ای است‬ ‫که جامعه ما بسیار با ان درگیر است ؛ از‬ ‫جمله این فساد ها که بعضی سیستم های‬ ‫اداری ما به ان مبتال هستن فساد اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این میان برای جلو گیری از این‬ ‫گونه اتفاق ها مانند فساد ‪ ،‬بازرسی می تواند‬ ‫بازوی قدرتمندی باشد؛در هربخشی اگر‬ ‫بازرسی قوی وجود داشته باشد شاهد فساد‬ ‫کمتری خواهیم بود‪.‬‬ ‫اما موضوع انجایی جالب می شود که‬ ‫خود بازرسان هم به فساد مبتال می شوند!‬ ‫قصه این ضرب المثل که می گوید«هرچه‬ ‫بگندد نمکش می زنند ‪ ،‬وای به روزی که‬ ‫بگندد نمک»!‬ ‫بدون انجا ِم بازرسی ها‪ ،‬صنایع مستعد‬ ‫انحراف از مسئولیت های خود هستند؛ اما‬ ‫ِ‬ ‫استراتژیک نها ِد‬ ‫بازرسان هم به سبب جایگاه‬ ‫بازرسی‪ ،‬می توانند دچار لغزش شوند؛ برای‬ ‫نمونه بازرسانی که بدون حاضر شدن در‬ ‫خط تولید‪ ،‬مشاهده میدانی‪ ،‬نمونه برداری و‬ ‫مصاحبه با عوامل تولید (کارگران‪ ،‬مدیران‬ ‫خط تولید و‪ )...‬یک راست به دفتر مدیرعامل‬ ‫می روند و و طلب زیرمیزی یا ناهار و‬ ‫صبحانه می کنند‪ ،‬به شدت به کارگران و‬ ‫مصرف کنندگان اسیب وارد می کنند‪.‬‬ ‫اگر یک بازرس تامین اجتماعی به جای‬ ‫بازرسی از کارگاه و مشاهده تعداد کارگران‬ ‫و مصاحبه با انها با مدیرعامل صحبت کند‬ ‫و به خاطر منافع شخصی یا موارد دیگر‪،‬‬ ‫اظهارات وی را مالک ارزیابی وضعیت‬ ‫بیمه ای کارگران قرار دهد و لیست بیمه ای‬ ‫را بدون اعتبارسنجی بپذیرد‪ ،‬هم زمینه‬ ‫تضییع حقوق کارگران را فراهم ساخته‬ ‫و هم حجم وصولی های سازمان تامین‬ ‫اجتماعی را کاهش داده است؛ انهم نهادی‬ ‫که وصولی های صندوق های ان (صندوق‬ ‫بیمه بیکاری‪ ،‬صندوق بازنشستگی‪ ،‬صندوق‬ ‫درمان) از سوی مسئوالن «حق الناس» خطاب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین اگر یک بازرس محیط زیست‬ ‫به دقت کار نمونه برداری از پساب های‬ ‫کارخانه را انجام ندهد و سنجش مخازن‪،‬‬ ‫دودکش ها‪ ،‬بخارات‪ ،‬فضالب کارخانه‬ ‫را مورد بی توجهی قرار دهد و در مورد‬ ‫تعویض فیلترهای حذف بو و الودگی های‬ ‫صنعتی هشدار ندهد و در کل تمام موارد‬ ‫مصالح مادی یا بی حوصلگی‬ ‫را به خاطر‬ ‫ِ‬ ‫در جریان بازرسی‪ ،‬سرسری بگیرد؛ نه تنها‬ ‫کارگران ان واحد را در معرض اقسام‬ ‫بیماری های خونی‪ ،‬پوستی‪ ،‬ریوی و‪ ...‬قرار‬ ‫داده که کودکان‪ ،‬زنان باردار‪ ،‬سالمندان و‪...‬‬ ‫را هم به در اغوش این بیماری ها می اندازند‪.‬‬ ‫بنابراین بازرس و نهاد بازرسی در‬ ‫ارتباط با مسائل محیط زیستی و اقتصادی‬ ‫ِ‬ ‫ساخت فرهنگی و‬ ‫شرکت ها و کارفرمایان‪،‬‬ ‫اجتماعی جامعه را از خود متاثر می کنند‪.‬‬ ‫در کشورهای توسعه یافته دولت ها به این‬ ‫ِ‬ ‫سالمت‬ ‫مقوالت توجه بسیار دارند؛ چراکه‬ ‫ِ‬ ‫سالمت اقتصادی در‬ ‫جامعه را در پیوند با‬ ‫ِ‬ ‫نظر می گیرند تا بتوانند ساحت روانی و‬ ‫اخالقی جامعه را از سقوط نجات دهند‪.‬‬ ‫***هیچ کدام از بازرسی ها به صورت‬ ‫دقیق و درست انجام نمی گیرند‬ ‫«علی خدایی» عضو کارگری شورای‬ ‫عالی کار معتقد است که هیچ کدام از‬ ‫بازرسی ها به صورت دقیق و درست انجام‬ ‫نمی گیرند‪ .‬وی در این مورد گفت‪« :‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬کارفرمایان خواهان کاهش‬ ‫سطح بازرسی ها می شوند؛ چراکه ان را‬ ‫فشار بر تولید و عاملی برای کند شدن رشد‬ ‫اقتصادی و گسترش فساد تلقی می کنند؛‬ ‫درحالی که اگر بازرسی ها را برداریم یا‬ ‫کاهش دهیم‪ ،‬فساد بیش از این دامن جامعه‬ ‫را می گیرد و روزی می رسد که باید پیش‬ ‫از سالم کردن به یکدیگر‪ ،‬ابتدا باید به فساد‬ ‫سالم کنیم‪».‬‬ ‫***بازرسان کار و تامین اجتماعی‬ ‫سستی به خرج می دهند‬ ‫«مازیار گیالنی نژاد» فعال صنفی‬ ‫ِ‬ ‫برخالف‬ ‫کارگران فلزکار و مکانیک‬ ‫خدایی معتقد است که بازرسان کار و تامین‬ ‫اجتماعی هم مانند سایر بازرسان در مقابل‬ ‫اجرای قانون سستی به خرج می دهند و به‬ ‫ویژه در برابر شرکت های بزرگ کشور‬ ‫عملکرد بسیار ضعیفی را دارند‪ .‬وی در شرح‬ ‫نظر خود‪ ،‬گفت‪« :‬به سبب سال ها حضور‬ ‫در محیط های صنعتی مواردی را به چشم‬ ‫دیده ام؛ برای نمونه بازرسان کار و تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬به جای سرزدن به خط تولید‬ ‫و بررسی ایمنی تجهیزات و ماشین االت‬ ‫کارگاه‪ ،‬بررسی لباس های کار و درکل‬ ‫تطبیق شرایط کارگاه با الزام های قانون کار‪،‬‬ ‫یک راست به دفتر مدیرعامل یا سرپرست‬ ‫کارگاه می روند‪ ،‬وجهی را در پاکت‬ ‫دریافت می کنند و می روند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در نهایت گزارشی تهیه و‬ ‫شرایط ایمنی کارگاه را رو به بهبود گزارش‬ ‫می کنند‪ .‬مواردی داشته ایم که تنها چند روز‬ ‫پس از حضور بازرس در کارگاه حادثه‬ ‫کار رخ داده است‪ .‬مواردی هم وجود دارد‬ ‫که بازرس در گزارش خود قید می کند که‬ ‫دستگاه برشکاری دچار ِ‬ ‫نقص فنی است‬ ‫اما کاری در قبال ان صورت نمی گیرد تا‬ ‫زمانی که دست کارگر زیر ان قطع شود‪.‬‬ ‫کارگاه های ساختمانی بسیاری وجود دارند‬ ‫که زیر سایه بازرسان به سبب ایمن نبودن‬ ‫داربست ها‪ ،‬استفاده از تخته های پوسیده برای‬ ‫قرارگرفتن زیرپای کارگران‪ ،‬اسانسورهای‬ ‫مستهلک در انها حادثه رخ می دهد‪ .‬به‬ ‫این دالیل در طول سال کارگران ایرانی‬ ‫و مهاجر به وفور دچار با سانحه مواجه‬ ‫می شوند و جان می دهند‪ .‬اساسا بازرسان از‬ ‫لحاظ اخالقی نمی توانند به سادگی از کنار‬ ‫سالمت کارگران مهاجر عبور کنند و جان‬ ‫انها را به هیچ بپندارند‪».‬‬ ‫***مدیران صنایع از اهمیت بازرسی‬ ‫غافل هستند‬ ‫گیالنی نژاد‪ ،‬افزود‪« :‬به همین سادگی‬ ‫چشم پوشی بر خطا و فساد یک مدیر یا‬ ‫کارفرما‪ ،‬فاجعه می افریند‪ .‬بیهوده نیست‬ ‫که امروز کاالهای معیوب‪ ،‬خودروهای‬ ‫بی کیفیت که ابتدایی ترین امکانات مانند‬ ‫«ایربگ» را ندارند و «استانداردهای یورو ‪»۴‬‬ ‫در انها پیاده سازی نشده اند‪ ،‬با این سرعت‬ ‫تولید می شوند‪ .‬نظارتی بر تولید و دفع پساب ‬ ‫این کارخانه ها وجود ندارد‪ .‬امروز بخش‬ ‫نظارت و بازرسی نه در حوزه کار که در‬ ‫تمام حوزه ها مغفول مانده است‪ .‬مدیران‬ ‫صنایع از اهمیت بازرسی غافل هستند؛‬ ‫چراکه به انها اموزش داده نشده است‪.‬‬ ‫انها نه تنها بازرسان دستگاه های اجرایی را‬ ‫به نظارت ترغیب می کنند که حتی برای‬ ‫توصیه های بازرسان داخلی شرکت ها هم‬ ‫ارجی نمی نهند و تالش می کنند‪ ،‬انها در‬ ‫مقابل فسادی که صورت گرفته یا صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬ساکت کنند‪».‬‬ ‫بودن یا نبودن ارمان!‬ ‫کاشکارازمرگخرابترنمیشد‬ ‫مهدی میرابی‬ ‫نویسنده و منتقد ادبی‬ ‫‪ 827‬مدرسه در تهران در‬ ‫وضعیتقرمزایمنی‬ ‫گزارش‬ ‫شهردار تهران از وجود ‪ 827‬مدرسه با وضعیت قرمز ایمنی در تهران خبر داد‪ ،‬پیروز حناچی صبح امروز‬ ‫در گردهمایی ‪ 1500‬مدیر مدرسه با بیان این که اموزش مدیران و دانش اموزان در برابر حوادث و بحران از‬ ‫سال ‪ 94‬اغاز شده و تا امروز در سه بخش اموزش مدیران‪ ،‬اموزش اولیا و دانش اموزان و همچنین تهیه سند‬ ‫مخاطرات ادامه داشته است‪.‬وی با بیان این که بررسی های مدیریت بحران از ‪ 2888‬مدرسه نشان داده که ‪1235‬‬ ‫مدرسه از نظر ایمنی در وضعیت زرد ‪ 827 ،‬مدرسه در وضعیت قرمز و مابقی از نظر مخاطره در حد اسیب کم‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین حدود ‪ 15‬هزار و ‪ 795‬مدیر اموزش دیدند‪.‬شهردار تهران با ارائه اماری در خصوص‬ ‫زلزله کوبه ژاپن گفت‪ :‬براورد خسارت این زلزله یک صد میلیارد دالر عنوان شد اما ژاپنی ها این زلزله را به‬ ‫یک البراتور عظیم برای درس گرفتن تبدیل کردند و بند به بند قوانینی را تدوین کردند که شرایط انها را تغییر‬ ‫داد به عنوان مثال مدل پل های انها نیز تغییر کرد‪ .‬هر چند که ما نیز درس های از این حادثه گرفتیم اما به نظرم‬ ‫باید جدی تر اقدام کنیم‪.‬حناچی با بیان این که ژاپنی ها در محورهای مختلف درس های مختلفی گرفتند گفت‪:‬‬ ‫یکی از این درس ها ضرورت افزایش ایمنی حتی در بخش هایی که احتمال زلزله وجود ندارد بود به گونه ای‬ ‫که در یکی از زلزله های کشور می گفتند که نباید در این منطقه زلزله می امد اما رخ داد‪ .‬درس دیگر افزایش‬ ‫سطح ایمنی در بافت های قدیمی است که ما از ان تحت عنوان بافت فرسوده یاد می کنیم و همچنین تقویت و‬ ‫ایمن سازی شبکه های حیاتی‪ ،‬مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که بعد از زلزله ژاپن پل های تک پایه منسوخ‬ ‫شد‪.‬وی با بیان این که در زلزله بم تعداد کسانی که براثر حوادث بعد از زلزله کشته شدند معادل خود زلزله بود‬ ‫گفت‪ :‬افزایش هماهنگی بین دستگاه های کمکی نیز بسیار مهم است به گونه ای که ما در سازمان مدیریت بحران‬ ‫شهر تهران برای هر دستگاه یک صندلی و راه های ارتباطی در نظر گرفتیم تا در بروز حوادث و بحران ها بتوانیم‬ ‫راه های ارتباطی را حفظ کنیم‪.‬حناچی با بیان اینکه در تهران ‪ 700‬پل اصلی داریم که دایما مورد مانیتورینگ‬ ‫و رصد قرار می گیرد که مبادا دچار حادثه شوند گفت‪ 10 :‬درصد زلزله های ثبت شده در دنیا در اطراف ژاپن‬ ‫است و ژاپن در محل تالقی بین ‪ 4‬گسل اصلی ایجاد شده اما ژاپنی ها این تهدیدات را به فرصت تبدیل کردند و‬ ‫بدانید برای هر بند و ایین نامه ای که تدوین شده تعداد زیادی ادم کشته شده و من فکر می کنم باید در پس هر‬ ‫حادثه ای به دنبال باید و نبایدها باشیم‪.‬شهردار تهران در خاتمه با بیان این که دانش اموزان باید مورد یادگیری‬ ‫قرار گیرد تا بتواند این اموزش ها را به داخل خانه ها ببرند گفت‪ :‬همکاری شهرداری با اموزش و پرورش دارای‬ ‫وجوه مختلف است و ما ‪ 4‬مسئله اساسی الودگی هوا‪ ،‬پسماند‪ ،‬ترافیک و حمل و نقل عمومی داریم که می توانیم‬ ‫از ظرفیت مدارس برای اموزش و فرهنگ سازی اقدام کنیم هر چند که اموزش در حوزه پسماند را با اموزش و‬ ‫پرورش دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫صدای اصالحات‪-‬در طول این سالهای‬ ‫متمادی‪ ،‬به ویژه یک دهه ی اخیر؛ جامعه ی‬ ‫ما همواره با مشکالت و بحران های داخلی و‬ ‫خارجیِ عدیده ای مواجه بوده‪ .‬در مقاطعی‪،‬‬ ‫ُعمق این مشکالت به حدی بوده که از میزانِ‬ ‫ظرفیت و توان مردم هم گذشته است‪ .‬معضالتی‬ ‫که مردم در ایجادشان بی گناه و بی تقصیر بوده‬ ‫اند و علت انها را باید در جای دیگری جستجو‬ ‫کرد!‬ ‫در کنار این مصائب که متاسفانه همیشه فعال‬ ‫هستند‪ ،‬هر از گاهی یک مسئله خاص اجتماعی‬ ‫نظیر «صدور حکم قصاص» برای متهمانی که‬ ‫بعضاً جوان هستند و ناخواسته مرتکب قتل شده‬ ‫اند افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد و روحیه و نظم عاطفیِ جامعه را به‬ ‫هم می ریزد‪ .‬جمع شدن‪ ،‬سرازیر شدن و در‬ ‫هم تنیده شدن این معضالت با هم روحیه و‬ ‫روان مردم را زیر فشار و سنگینیِ خود له می‬ ‫کند‪ .‬قرار گرفتن طرف های درگیر و پیگیر در‬ ‫ِ‬ ‫(وضعیت قرم ِز دردناک) که چیزی غیر از‬ ‫این‬ ‫استرس و کابوس نیست در ادامه گره می خورد‬ ‫به خاطره ای دهشتناک که سالیان سال بر روحیه‬ ‫ی بازماندگان تاثیر سوء می گذارد‪ .‬و چون‬ ‫همه فرزندان یک ملت هستیم باهم و به درجات‬ ‫مختلف از درد و رنج این ضایعه در خود می‬ ‫لولیم‪ .‬ماجرای غزاله و ارمان که از شش سال‬ ‫پیش شروع شده است و جزئیات ان از همان‬ ‫زمان در «شهروند» به اطالع مردم رسیده است‬ ‫از همین جنس است‪ .‬ماجرایی که قرار بود روز‬ ‫دوشنبه ی دو هفته ی پیش پرونده اش برای‬ ‫همیشه بسته شود‪ .‬اما خانم شکوهی در یک‬ ‫اقدامی انسانی‪ /‬رحمانی فرصت دیگری برای‬ ‫متهم داد تا انچه که شاید پنهان کرده و ناگفته‬ ‫گذاشته به زبان اورد تا بلکه از االم و دردهای‬ ‫خانواده ی غزاله کمی کاسته شود‪.‬‬ ‫به همراه همین تصمیم در صحبت های خانم‬ ‫ِ‬ ‫نکات تکان دهنده و قابل تاملی وجود‬ ‫شکوهی‬ ‫دارد که بررسی و تحلیلشان ضروری است‪ .‬او‬ ‫ِ‬ ‫طرف صحبتش با هنرمندا ِن سرشناسی است که‬ ‫در گذشته هم سابقه ی پیگیریهایی در همین‬ ‫خصوص داشته اند ولی از نوع برخورد‪ ،‬رفتار و‬ ‫قضاوتشان رنجیده است‪ .‬او خطاب به پرستویی‬ ‫و دوستانش می گوید «ایا شما درد دل مرا‬ ‫شنیدید که این طور قضاوت کردید؟ چرا اول‬ ‫به حرف های من گوش ندادید و یک طرفه به‬ ‫قاضی رفتید؟!»همان طور که از صحبت های‬ ‫این مادر پیداست در چنین شرایطی اکثریت به‬ ‫قریب اتفاق در پیِ تالش یک سویه برای جلب‬ ‫رضایت از اولیای دم هستند‪ .‬به حدی که انها‬ ‫در منگنه و فشار رسانه ای شدید قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اقدام افراد مرجع یا همان الیت ها اگر در این‬ ‫حساس سنجیده و شایسته نباشد نه تنها به‬ ‫مقط ِع‬ ‫ْ‬ ‫رضایت ختم نمی شود بلکه تاثیر سوء دارد و‬ ‫موجبات ناراحتیِ بیشتر انها را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫اگر این چهره های مردمی و محبوب کمی‬ ‫زودتر از دقیقه ی نود وارد میدان شوند و تمام‬ ‫هم و غم خود را صرف رضایت گرفتن نکنند‬ ‫و مالقات هایشان با این مادران از همان ابتدا و‬ ‫برای همدردی و شریک دانستن خود در غمشان‬ ‫باشد؛ رضایت اولیای دم حتی ممکن است زودتر‬ ‫از پای چوبه ی دار رقم بخورد‪ .‬به مطلبی که‬ ‫خانم شکوهی می گوید «این همه سال کجا‬ ‫بودید؟!» باید خوب دقت کرد‪ .‬این پدر و مادر‬ ‫شش سا ِل ازگار در تنهایی و خلوتی خودشان‬ ‫دریایی از خون گریه کرده اند‪ .‬از همان روزهای‬ ‫اول که قلبشان زخمی بود باید برای ترمیمش می‬ ‫شتافتیم و وجودشان را در اغوش می گرفتیم و‬ ‫دل و گونه و دست دردمندشان را می بوسیدیم‪.‬‬ ‫از این راه می توانیم به یک وحدت احساس‬ ‫مشترک دست پیدا کنیم‪ .‬قلب مادران ان قدر‬ ‫پاک و زالل است که نمی تواند به راحتی قبول‬ ‫کند مادر دیگری بی فرزند باشد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در اخرین لحظات با ضجه ارامش را از خداوند‬ ‫طلب کرد و اعدام را به تعویق انداخت‪ .‬اما ای‬ ‫کاش ما هم او را مادر خود می دانستیم و حق‬ ‫فرزندی را به درستی ادا می کردیم‪ .‬به بخش‬ ‫دیگر سخنان مادر غزاله خوب دقت کنید «حتی‬ ‫خانواده اش هم در این سالها یک بار به دیدن‬ ‫ما نیامدند» «‪ ...‬روزهای اولی که ارمان اعتراف‬ ‫کرد‪ ،‬خودم به عنوان بیمار به مطب دندانپزشکی‬ ‫مادر ارمان رفتم‪ .‬نشستم تا نوبتم شود‪ .‬بعد وارد‬ ‫اتاقش شدم و گفتم مادر غزاله ام‪ .‬تا ان زمان‬ ‫مادرش یکبار هم به دیدن من نیامده بود‪ .‬همان‬ ‫روز بود که مادرش به من گفت امکان ندارد‬ ‫پسرم قاتل باشد‪ .‬من اشک مادر ارمان را تازه‬ ‫روز یکشنبه دیدم‪».‬مادر داغ دیده برای روشنیِ‬ ‫ابعاد قضیه خودش پیش قدم می شود و به دیدار‬ ‫مادر متهم می رود اما در انجا با سد محکم‬ ‫«انکار» مواجه می شود با انکه پسرش پیش‬ ‫تر «اعتراف» کرده است! به واقع ماد ِر متهم از‬ ‫موضع برتر به قضیه می نگرد و با گفتن «امکان‬ ‫ندارد پسرم قاتل باشد» تالش دارد جهت پرونده‬ ‫را به سمت و سوی دیگری هدایت کند تا راه‬ ‫برای سرپوش و پنهان کاری همچنان باز بماند‪.‬‬ ‫و تازه روز یکشنبه (روز قبل از اعدام) یادش‬ ‫می افتد که پسرش قاتل است و کار از وکیل و‬ ‫واسطه گذشته است! «روز یکشنبه که ارمان را‬ ‫به انفرادی بردند‪ ،‬مادرش بعد از سال ها به محل‬ ‫کار من امد و اشک ریخت‪».‬‬ ‫خود را در موقعیت و طبقه اجتماعی برتری‬ ‫قرار دادن و از این زاویه به موضوع نگاه کردن‬ ‫با این تصور که از کانال دیگری می شود گره‬ ‫کار را باز کرد مردود است و هرگز ستودنی‬ ‫نیست‪ .‬این شکل برخوردها نشان می دهد که‬ ‫بعضی افراد چقدر از درون با خود فاصله دارند‬ ‫به عبارتی از شناخت و پیدا کردن خود عاجز‬ ‫مانده اند و عمری طوالنی با کوله باری از تجربه‬ ‫و تحصیل هرگز نتوانسته به ادم ها کمک کند‬ ‫که در موقعیت های مختلف زندگی‪( ،‬در ازمون‬ ‫های دشوار) خودشان باشند و رنگ نبازند‪.‬‬ ‫جدال این دو زن در برخورد با موضوع قتل‬ ‫نشان می دهد چقدر با یکدیگر فاصله ی انسانیِ‬ ‫عمیقی دارند‪.‬ماد ِر غزاله در ادامه می گوید‬ ‫«خودم تالش کردم‪ .‬من مادرم‪ .‬او هم اگر جان‬ ‫پسرش برایش مهم بود باید می امد و بیشتر از‬ ‫این حرف ها تالش می کرد‪ ».‬بروز رفتارهای‬ ‫پسندیده و ناپسند در شرایط دشوار و سخت‬ ‫است که عزت و عظمت انسان ها را تعیین و‬ ‫تقسیم می کند‪ .‬اگر مادر ارمان در مواجهه با‬ ‫این اتفاق موض ِع بی طرفی می گرفت و در یک‬ ‫اتحاد او را همیاری و همکاری می کرد به نتایج‬ ‫بهتری در حل این ماجرای مرموز می رسیدند‪.‬‬ ‫انوقت اظهارات فرزندش (ارمان) به یک حرف‬ ‫نه چند حرف ختم می شد‪ .‬بی سبب نیست که‬ ‫خانم شکوهی می گوید «‪ ...‬او هم اگر جان‬ ‫پسرش برایش مهم بود باید می امد و بیشتر از‬ ‫این حرف ها تالش می کرد‪».‬‬ ‫شکوه و فرزانگیِ ادم ها در این تناقض‬ ‫هاست که مشخص می شود‪ .‬تناقض بین‬ ‫بردباری‪ ،‬مدارا و مالطفت در برابر تکبر‪،‬‬ ‫سرسختی و جدلی‪ .‬قرار گرفتن ادم ها در همین‬ ‫مسیر صعب العبور زندگی است که باعث می‬ ‫شود ساخته شوند و به کمال برسند و روح جالل‬ ‫و بزرگی را در وجود خود کشف کنند‪.‬‬ ‫در پایان خانم شکوهی می گوید «هنگام‬ ‫اجرای حکم؛ پدر ارمان گریه کرد و گفت‬ ‫خیلی سخت است ادم بداند این اخرین دیدار با‬ ‫فرزندش است‪ .‬بله‪ ،‬سخت است‪ .‬اما سخت تر از‬ ‫ان‪ ،‬این است که پدر و مادر نتوانند برای اخرین‬ ‫بار صدای فرزندشان را بشنوند‪ .‬من جسدی هم‬ ‫از بچه ام ندارم که حداقل سرمزارش بروم‪».‬‬ ‫به نظر کدام بدتر است؛ حالت معلق یا حالت‬ ‫قطعیت؟! کدام گروه از خانواده های قربانی‬ ‫رنج بیشتری می برند؟! بی گناهِ مفقود شده یا‬ ‫گناهکا ِر مجازات شده؟!‬ ‫شرایط مادری که نمی داند فرزندش چطور‬ ‫کشته شد‪ ،‬چه اندازه رنج برد و جسم بی جانش‬ ‫را تحویل نگرفت!‪ .‬یا شرایط مادری که می داند‬ ‫فرزندش به علت خطایی مهلک (که منجر به‬ ‫گرفتن جان انسانی شده است) طبق قانون دارد‬ ‫مجازات می شود‪ .‬سپس جسم بی جانش را هم‬ ‫می تواند تحویل بگیرد‪ .‬پس انها از این امتیاز‬ ‫برخوردارند تا مراسم بگیرند‪ ،‬تشییع کنند و طلب‬ ‫مغفرت کنند‪ .‬قطعاً با داشتن این امتیاز از االم‬ ‫و رنج هایشان هم کاسته می شود‪ .‬در حالی که‬ ‫طرف مقابل در درد و رنج غوطه ور است‪ .‬هم‬ ‫در سوگ مرگ است هم در سوز نبود پیکر‪.‬‬ ‫«کاش می گفت جسد دخترم کجاست‪ .‬کاش‬ ‫یک تار مو می اوردند و می گفتند این برای‬ ‫غزاله است و همین برایم کافی بود‪ ».‬سخن مادر‬ ‫غزاله به این معناست که کاش کار از مرگ بدتر‬ ‫نمی شد‪!.‬‬ ‫ِ‬ ‫مرگ بدون پیکر‬ ‫مرگ بغض رنج است ولی‬ ‫ِ‬ ‫سکوت‬ ‫بغض رنج تر است‪ .‬همین جا باید همگی‬ ‫مطلق کنیم و به حرف خانم شکوهی پی ببریم‬ ‫که گفت‪« :‬یک طرفه به قاضی نروید!»‬ ‫اولی بی دلیل موجه حیاتش را از دست‬ ‫داده و دومی با دلیل موجهی که «منجر به قتل‬ ‫شده» حیاتش را از دست می دهد‪ .‬پس خیلی‬ ‫بی انصافی و دور از ادب و اخالق است که‬ ‫در مورد َحقِ تصمیم انها بر اساس َمنیات خود‬ ‫داوری کنیم‪ .‬حتی اگر تصمیم انها برخالف‬ ‫میل ما باشد!‪ .‬با اینکه همه می دانیم‪ ،‬اعدام‬ ‫عالوه بر جنبه ی اخالقی اش که ضد بشری‬ ‫است؛ متاسفانه نتوانسته عامل بازدارنده ای در‬ ‫کاهش جرایمی از این قبیل باشد‪ .‬در جامعه ای‬ ‫با پیشرفت ناهمگون فرهنگی برای تغییر حکم‬ ‫قصاص باید گروه ها و نهادهای مردمی و مدنی‬ ‫تالش های ریشه ای و مضاعفی انجام دهند تا‬ ‫جامعه این امادگی را داشته باشد که با حذف‬ ‫قانون اعدام به ان واکنش مثبت نشان دهد‪.‬‬ ‫حال و روز جامعه ی ما امروز به گونه ای‬ ‫است که همه همدردیم و در یک درد مشترک‬ ‫شریک‪ .‬و به دلیل همان دردهاست که فرزندان‬ ‫این سرزمین رفته اند و مادران داغدار گشته‬ ‫اند‪ .‬با وقوع حوادث دردناکی که اخرینش‬ ‫ابان ماه گذشته بود همه به حقانیتمان وحدت‬ ‫نظر داریم‪ .‬می دانیم دل مادران زیادی به درد‬ ‫امد و روح جمعیِ همه ی ما رخت اندوه بر تن‬ ‫کرد‪ .‬در چنین شرایطی انسان ها دوست ندارند‬ ‫داغ فرزند دیگری را به مادری دیگر تحمیل‬ ‫کنند‪ .‬یقین دارم در دراز مدت ارامش اولیای‬ ‫دم از رضایت و جلوگیری از ریختن خونی‬ ‫دیگر بسیار بیشتر از اجرای حکم قصاص خواهد‬ ‫بود‪ .‬زیرا فطرت انسان ها با مهربانی‪ ،‬عطوفت‬ ‫ِ‬ ‫سازگاری بیشتری دارد تا انتقام‪،‬‬ ‫و بخشندگی‬ ‫تالفی و عداوت‪.‬‬ ‫رجب طیب اردوغان‪:‬‬ ‫راهصلحدرلیبیازترکیهعبورمی کند‬ ‫به نقل از روسیا الیوم‪ ،‬رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز اعالم کرد که راه صلح در لیبی از ترکیه عبور می کند‪.‬وی در ادامه گفت‪ :‬در صورتی که دولت مشروع در‬ ‫لیبی سقوط کند‪ ،‬اروپا با تهدیدهای جدیدی مواجه خواهد شد‪.‬اردوغان خاطرنشان کرد‪ :‬همکاری لیبی و ترکیه در سایه عدم اراده اروپا برای حمایت نظامی بهترین گزینه برای دولت‬ ‫طرابلس است‪.‬وی خلیفه حفتر را «جنگ ساالر» توصیف کرد و گفت که در اختیار قرار دادن رهبری لیبی در دست وی یک اشتباه تاریخی است‪ .‬اردوغان همچنین اعالم کرد که ترکیه‬ ‫به اموزش نیروهای لیبی و جنگ علیه «تروریسم» و «قاچاق انسان» در لیبی ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫بغداد‪ :‬تصمیم خروج‬ ‫امریکا شامل کردستان‬ ‫هم می شود‬ ‫محمد جواد ظریف‪« :‬ما یک کانال ارتباطی رسمی با امریکا از طریق سوئیس داریم که پیام های خود را به امریکا از این طریق ابالغ می کنیم و در زمان حمله‬ ‫موشکی (ایران به پایگاههای امریکا) این پیام را ابالغ کردیم که این اقدام ما در دفاع از خود بوده است و به این نتیجه رسیدیم که این اقدام در دفاع از خود ما بوده‬ ‫است و اگر امریکا پاسخ بدهد‪ ،‬از سوی ایران پاسخ دریافت خواهد کرد زیرا این اقدام ما در واکنش به اقدام امریکا بود‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با پمپئو‬ ‫ایران خواهان کاهش تنش هاست‬ ‫شاه محمود قریشی‪ ،‬وزیر امور خارجه پاکستان گفته است ایران درصدد کاهش‬ ‫تنش ها با امریکا است‪.‬وزیر امور خارجه پاکستان که هفته پیش به ایران سفر کرده‬ ‫بود‪ ،‬روز گذشته در واشنگتن با مایک پومپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا دیدار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬وزیر امور خارجه پاکستان در واشنگتن نگفت پیامی از‬ ‫سوی مقام های ایران به امریکایی ها منتقل کرده‪ ،‬اما گفت‪ :‬به باور او‪ ،‬ایران “درصدد‬ ‫گسترش تنش ها نیست‪“ .‬وزیر امور خارجه پاکستان ابراز اطمینان کرده که ایران‬ ‫می خواهد از شدت تنش ها کاسته شود‪.‬در دیدار وزیران امور خارجه پاکستان و‬ ‫امریکا‪ ،‬به جز مسایل ایران‪ ،‬روند صلح افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفت‪.‬قریشی‬ ‫اخیرا در سفر به ایران با حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری ایران دیدار کرد‪.‬روحانی‬ ‫در این دیدار گفته بود کشورش “به دنبال شعله ور کردن جنگ در منطقه نیست‪“ .‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران همچنین از تالش های پاکستان برای گسترش صلح و ثبات در‬ ‫منطقه استقبال کرده و گفته بود همه باید برای کاهش تنش در منطقه همکاری کنند‪.‬‬ ‫قریشی به خبرنگاران گفته است‪“ :‬ان ها (ایرانی ها) جنگ نمی خواهند و خواهان‬ ‫خونریزی بیشتر نیستند‪“ .‬‬ ‫وزیر امور خارجه پاکستان همچنین افزود مقام های ایران “اماده” کاستن از تنش با‬ ‫همسایگان عرب هستند‪.‬‬ ‫مقام های کشورمان اخیرا گفته اند اماده بهبود روابط با عربستان هستند‪.‬‬ ‫در اخرین موضع گیری «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫روز چهارشنبه در نشست ساالنه گفت وگوهای «رایسینا»در «دهلی نو» در خصوص‬ ‫دیپلماسی با امریکا گفت‪« :‬ما یک کانال ارتباطی رسمی با امریکا از طریق سوئیس‬ ‫داریم که پیام های خود را به امریکا از این طریق ابالغ می کنیم و در زمان حمله‬ ‫موشکی (ایران به پایگاههای امریکا) این پیام را ابالغ کردیم که این اقدام ما در دفاع‬ ‫از خود بوده است و به این نتیجه رسیدیم که این اقدام در دفاع از خود ما بوده است‬ ‫و اگر امریکا پاسخ بدهد‪ ،‬از سوی ایران پاسخ دریافت خواهد کرد زیرا این اقدام‬ ‫ما در واکنش به اقدام امریکا بود‪ .‬این کاری است که ایران در دفاع از قلمرو خود‬ ‫و شهروندان و نظامیان خود انجام می دهد‪...‬ما به دیپلماسی عالقمندیم‪ .‬به مذاکره با‬ ‫امریکا عالقه ای نداریم زیرا قب ً‬ ‫ال این کار را (در چارچوب برجام) انجام دادیم‪...‬امریکا‬ ‫به تعهداتش عمل نکرد و از برجام خارج شد»‪.‬وی با طعنه به اظهارات روز گذشته‬ ‫«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس درباره اینکه از توافق ترامپ حمایت می کند‬ ‫گفت‪« :‬نخست وزیر جانسون گفت که ما توافق ترامپ را می خواهیم و ترامپ نیز‬ ‫خوشحال شد‪ .‬ما توافق امریکا (توافق هسته ای ‪( 1+5‬امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫چین بعالوه المان) داشتیم و امریکا ان را نقض کرد حاال توافق ترامپ چقدر دوام‬ ‫خواهد اورد؟ ‪ 10‬ماه؟ شاید تا زمان پرواز وی از کانادا؟»‬ ‫شاه محمود قریشی‪ ،‬هفته پیش ابتدا به ایران سفر کرد و پس از زیارت از اماکن‬ ‫مقدس در مشهد به تهران سفر کرد‪ .‬او سپس به عربستان و در نهایت به امریکا رفت‪.‬‬ ‫به دنبال شدت گرفتن تنش ها میان ایران و امریکا‪ ،‬برخی کشور ها تالش کرده اند‬ ‫تا با میانجیگری از شدت گرفتن این تنش ها خودداری کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سخنگوی عادل عبدالمهدی‪ ،‬فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از وجود مذاکرات بین‬ ‫بغداد و واشنگتن جهت بازنگری در روابط امنیتی بین دو کشور خبر داد‪ .‬سرتیپ عبدالکریم‬ ‫خلف‪ ،‬سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در گفت وگو با شبکه روسیا الیوم تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دولت عراق درباره روابط امنیتی در حال مذاکره با امریکاست و عراق مالحظات و‬ ‫طرح هایی در این زمینه دارد‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬عراق تالش خواهد کرد همه چیز متناسب‬ ‫با حاکمیت این کشور باشد و مذاکرات هنوز پایان نیافته است‪.‬پیشتر یک منبع دولتی عراقی‬ ‫به ار تی گفته بود‪ ،‬دو دولت عراق و امریکا درباره اینده نیروهای امریکایی در این کشور‬ ‫تماس هایی برقرار کرده اند و تمایل مشترک دو طرف به این است که مذاکرات شروع شوند‬ ‫برای ماه ها یا یک سال ادامه یابند‪.‬این منبع افزوده بود‪ ،‬یکی از طرح های موجود این است که‬ ‫ائتالف ناتو در عراق حضور داشته و حضور نیروهای امریکایی در قالب این ائتالف باشد‪.‬‬ ‫عبدالکریم خلف همچنین گفت‪ :‬عقب نشینی امریکا از عراق شامل کل خاک کشور از جمله‬ ‫اقلیم کردستان است‪ .‬اظهارات بارزانی تند بود‪ ،‬او گفت که تصمیمی که پارلمان گرفته تصمیم‬ ‫خوبی نیست و کردها و سنی ها در ان شرکت ندارند‪ .‬عالوه بر این سابقه بدی است و از سوی‬ ‫شیعیان بدون مشورت با کردها و سنی ها اتخاذ شده است‪ .‬این اقدام بسیار مهمی بود که بدون‬ ‫توافق اتخاذ شد و در نتیجه نقض قانون اساسی است‪.‬سخنگوی رسمی فرمانده کل نیروهای‬ ‫مسلح عراق گفت‪ :‬حضور نیروهای امریکایی بنا به یادداشتی است که به سازمان ملل و شورای‬ ‫امنیت ارجاع داده شد و در ان درخواست تشکیل ائتالفی برای کمک به نیروهای عراقی در‬ ‫مقابله با داعش داده شده و با این مساله موافقت شده است‪ .‬بعد از پیروزی بر داعش‪ ،‬عراق‬ ‫درخواست هایی را برای خروج این نیروها ارائه کرد‪ .‬ابراهیم الجعفری‪ ،‬وزیر خارجه سابق عراق‬ ‫در یادداشتی خواهان پایان فعالیت ائتالف شد و تاکید کرد که عراق هیچ گونه تعهد مالی و‬ ‫سیاسی نداده است‪.‬خلف گفت‪ :‬تصمیم اخراج نیروهای خارجی یک تصمیم حاکمیتی است و‬ ‫شامل تمامی خاک عراق از جمله اقلیم کردستان می شود چراکه بخشی از عراق است همانطور‬ ‫که اقلیم کردستان هیچ مشکلی در این باره ندارد‪.‬در این راستا هشام الهاشمی‪ ،‬کارشناس امنیتی‬ ‫و استراتژیک عراق گفت‪ :‬عراق برای امریکا یک منطقه مناسب برای منافعش در خاورمیانه‬ ‫است‪ .‬عراق در صدر کشورهای عربی است که کمک های امریکایی دریافت می کنند‪ .‬به‬ ‫‪ ۵.۲۸‬میلیارد دست یافته که ‪ ۸۹‬درصد ان برای فعالیت های نظامی است‪ .‬امریکا منبع اصلی‬ ‫مسلح کردن ارتش عراق و دستگاه مبارزه با تروریسم و نیروهای پلیس فدرال و تجهیزات‬ ‫نظارت و جاسوسی برای ادارات اطالعات و امنیت ملی است‪.‬از سوی دیگر‪ ،‬رعد هاشم‪،‬‬ ‫پژوهشگر سیاسی گفت‪ :‬درخواست های اخراج نیروهای امریکایی فقط برای امروز نیست‬ ‫بلکه هر روز با توجه به تحوالت اوضاع امنیتی شدت می گیرد‪ .‬بعد از رخدادهای اخیر عراق‬ ‫و تالش ها برای سوءاستفاده از ان به عنوان بخشی از نزاع امریکا و ایران طرف های سیاسی و‬ ‫پارلمانی مجددا خواهان اخراج نیروهای امریکایی شده اند‪.‬وی گفت‪ :‬کردها با توجه به خطر‬ ‫داعش موضع نهایی شان را اعالم کرده اند و مخالف خروج امریکا هستند‪.‬نیچروان بارزانی‪،‬‬ ‫رئیس اقلیم کردستان عراق اخیرا گفت‪ :‬سوال اولی که باید به بررسی ان بپردازیم این است که‬ ‫چرا نیروهای امریکایی اینجا هستند؟ ان ها بنا به درخواست دولت عراق و با مشورت شورای‬ ‫امنیت اینجا هستند‪ .‬سوال دوم این است که ایا اوضاع کنونی در عراق عقب نشینی نیروهای‬ ‫امریکایی و نیروهای ائتالف را توجیه می کند؟ ما نگران هستیم چراکه جواب این سواالت‬ ‫نه است‪ .‬تمامی اطالعات نشان می دهند که داعش نیروهای خود را گردهم اورده و حمالتی‬ ‫را به اهداف عراقی انجام می دهد‪.‬رئیس اقلیم کردستان عراق در مصاحبه اش با المانیتور تاکید‬ ‫کرد که این اقدام “سابقه بدی” است‪ .‬به این معنا که تمامی سوابق قبل از این تصمیم جزو سطح‬ ‫ائتالف ها و روابط است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1398‬شماره ‪995‬‬ ‫بین الملل‬ ‫محمدعلیالحکیم‪:‬‬ ‫خروج امریکا از برجام‪ ،‬عامل‬ ‫تنش ها در منطقه است‬ ‫بهنقلازالجزیره‪،‬محمدعلیالحکیموزیرخارجهعراقامروزدرنشستخبری‬ ‫مشترکباایمنالصفدیهمتایاردنیخوددربغداداظهارداشت‪:‬خروجامریکااز‬ ‫برجام‪،‬عاملتنشهادرمنطقهاستویگفت‪:‬دردیدارباالصفدی‪،‬برلزوماحترامطرف‬ ‫هایمنطقهایوبینالمللیبهحاکمیتملیعراقتاکیدکردیم‪.‬‬ ‫الحکیمخاطرنشانکرد‪:‬بهدوطرفامریکاییوایرانیتاکیدکردیمحل‬ ‫کشمکشبیندوکشورباگفتگوونشستنپایمیزمذاکرهامکانپذیراست‪.‬ویاظهار‬ ‫داشت‪:‬عراقعرصهایبرایجنگودرگیریمیانطرفهانخواهدبود‪.‬ماخواهان‬ ‫ارامشدرمنطقههستیموبهطرفهایامریکاییوایرانیگفتهایمکهعراقهرگزمیدانی‬ ‫براینبردمیانطرفهانخواهدبود‪.‬وزیرامورخارجهعراقافزود‪:‬مابراهمیتاحترامبه‬ ‫حاکمیتعراقازسویطرفهایبینالمللیومنطقهایتاکیدداریم‪.‬ویدرادامه‬ ‫گفت‪:‬ماحمالتیکهاخیرادرعراقصورتگرفترامحکوممیکنیم‪.‬مبارزهبا‬ ‫تروریسمیکموضوعمربوطبهعراقنیستبلکهیکقضیهبینالمللیومنطقهای‬ ‫است‪.‬محمدعلیالحکیمتصریحکرد‪:‬هرنوعتنشیدرمنطقه‪،‬توانتروریستهاراافزایش‬ ‫خواهدداد‪.‬مابرضرورتحمایتازعراقدرروندمبارزهباتروریسمتاکیدداریم‪.‬‬ ‫الصفدی‪ :‬خطر داعش‬ ‫همچنانپابرجاست‬ ‫به نقل از المیادین‪ ،‬ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن با اشاره به‬ ‫محتوای نامه عبداهلل دوم پادشاه این کشور به بغداد درباره حاکمیت‬ ‫عراق و کاهش تنش اعالم کرد‪ :‬موضع اصولی ما در دور نگه داشتن‬ ‫عراق از تنش در منطقه است‪.‬وی افزود‪ :‬اردن با اینکه عراق عرصه‬ ‫درگیری های بین المللی باشد‪ ،‬مخالفت است‪.‬الصفدی تاکید کرد‪:‬‬ ‫خطر داعش هنوز پابرجاست‪.‬وزیر خارجه اردن که در نشست خبری‬ ‫با محمد الحکیم همتای عراقی خود در بغداد سخن می گفت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما حامل نامه ای از پادشاه اردن برای نخست وزیر عراق هستیم‬ ‫که حکایت از حمایت کامل اردن از عراق در حفظ امنیت و ثبات‬ ‫و حاکمیت ان است‪.‬الصفدی گفت‪ :‬حفظ امنیت عراق و حاکمیت‬ ‫ان ضرورت منطقه ای است و موضع اردن مشخص است‪ .‬اردن مایل‬ ‫به ارامش است و باید تالش ها برای جلوگیری از تشدید تنش بیشتر‬ ‫شود‪.‬وی افزود‪ :‬عراق و اردن روابط تاریخی دارند‪.‬الصفدی برای‬ ‫مرجعیت عالی دینی عراق هم ارزوی شفای عاجل و سالمتی طلب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پوتین و هنر کناره گیری با حفظ قدرت‬ ‫رییس جمهور روسیه احتماال در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۴‬ریاست جمهوری را ترک می کند اما‬ ‫قصد بازنشستگی ندارد‪ .‬این مساله می تواند‬ ‫برای ثبات روسیه و همچنین برای خود او‬ ‫خطرناک باشد‪.‬‬ ‫روزنامه نیویورک تایمز درباره‬ ‫کناره گیری والدیمیر پوتین‪ ،‬رییس جمهور‬ ‫روسیه از قدرت و پیامدهای ان و همچنین‬ ‫قصد او پس از کناره گیری از ریاست‬ ‫جمهوری نوشته است‪“ :‬چندین سال پیش‬ ‫بنا به دالیلی که هرگز توضیح داده نشد‪،‬‬ ‫والدیمیر پوتین به مدت بیش از یک هفته‬ ‫از انظار عمومی ناپدید شد و مسکو را‬ ‫درباره سرنوشت خود دچار سردرگمی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هنگامی که پوتین دوباره سر و کله اش‬ ‫پیدا شد‪ ،‬پاسخ به پرسش های پیش امده را‬ ‫با بیان اینکه “بدون شایعات حوصله ادم سر‬ ‫می رود”‪ ،‬از سر باز کرد‪.‬‬ ‫این غیبت کوتاه اما چیزی را درباره‬ ‫سیاست روسیه نشان داد‪ .‬پوتین پس از ‪۲۰‬‬ ‫سال رهبری روسیه‪ ،‬سرپرستی جامعه ای‬ ‫سیاسی را در دست دارد که شاید بیش‬ ‫از حضور او‪ ،‬از غیبتش هراسان باشد‪ .‬این‬ ‫مساله بیش از هر چیز دیگری به توضیح‬ ‫دلیل استفاده او از سخنرانی وضعیت کشور‬ ‫در روز چهارشنبه برای اعالم غافلگیرکننده‬ ‫سازمان دهی مجدد دولت‪ ،‬چهار سال پیش‬ ‫از زمانی که قصد کناره گیری دارد‪ ،‬کمک‬ ‫می کند‪.‬این مساله اما پرسشی را مطرح‬ ‫می کند که به نظر می رسد خود پوتین نیز‬ ‫در حال دست و پنجه نرم کردن با ان‬ ‫است‪ .‬ایا او می تواند بدون ایجاد تشنج در‬ ‫نظام سیاسی روسیه و در خطر قرار دادن‬ ‫میراث و حتی امنیت خود کناره گیری کند؟‬ ‫دنیل تریسمن‪ ،‬استاد علوم سیاسی‬ ‫دانشگاه کالیفرنیا می گوید‪ :‬برای بیشتر‬ ‫رهبران خودکامه ترک قدرت کامال‬ ‫خطرناک است‪ .‬برای کناره گیری از قدرت‬ ‫بدون پیامدهای منفی باید همه چیز بسیار‬ ‫خوب پیش برود و نظام دارای ثبات باشد‪.‬‬ ‫بازنشسنگی رهبران خودکامه معموال‬ ‫با پیامد مطلوبی همراه نیست و می تواند‬ ‫مرگ‪ ،‬حبس یا تبعید را به دنبال داشته‬ ‫باشد‪ .‬این روند در روسیه نیز سابقه داشته‬ ‫است؛ جایی که پوتین با ‪ ۶۷‬سال سن و در‬ ‫حالی که پدربزرگ شده است‪ ،‬بیش از‬ ‫هر رهبر روس دیگری به جز استالین در‬ ‫تاریخ معاصر ان حکومت کرده است‪ .‬در‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال پیش از روی کار امدن پوتین‬ ‫در شب سال نوی ‪ ،۱۹۹۹‬تنها سه رهبر از ‪۹‬‬ ‫رهبر روسیه بازنشسته شدند‪ .‬باقی انان یا در‬ ‫هنگام تصدی قدرت مردند یا اعدام شدند‪.‬‬ ‫اصالحات قانون اساسی پوتین‬ ‫برنامه ای را برای ایمن ماندن و جلوگیری از‬ ‫بروز درگیری های داخلی در صورت عدم‬ ‫تمایلش برای باقی ماندن در جایگاه ریاست‬ ‫جمهوری پس از پایان دوره فعلی اش در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۴‬ارائه می کند‪ .‬کلید حل این‬ ‫مساله این است که نشان داده شود او قصد‬ ‫ندارد پس از ترک ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫قدرت را واگذار کند‪.‬‬ ‫سرگئی بالنوفسکی‪ ،‬جامعه شناس و‬ ‫ناظر تحوالت سیاست روسیه می گوید‪ :‬او‬ ‫نمی تواند تنها از کسی درخواست کند که‬ ‫در غیابش جایش را پر کند‪.‬‬ ‫در نظام روسیه‪ ،‬اتحادهای‬ ‫اولیگارش ها‪ ،‬ژنرال ها‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬ماموران‬ ‫اطالعاتی و روسای شرکت های نفتی برای‬ ‫قدرت و پول رقابت می کنند‪ .‬ان ها عموما‬ ‫خارج از انظار عمومی اطالعات مخربی‬ ‫را درباره یکدیگر منتشر می کنند و کاری‬ ‫می کنند که رقبایشان دستگیر یا تبعید شوند‪.‬‬ ‫پوتین به جای دادگاه ها در این‬ ‫نزاع ها حکمیت کرده و از تشدید تنش ها‬ ‫جلوگیری می کند‪ .‬به گفته کنستانتین گازه‪،‬‬ ‫جامعه شناس دانشکده علوم اجتماعی و‬ ‫اقتصادی مسکو‪ ،‬در صورت بازنشستگی‬ ‫پوتین و ترک این جایگاه‪“ ،‬جنگ داخلی‬ ‫به راه خواهد افتاد”‪.‬این جنگ هم اکنون‬ ‫نیز خود را نشان داده است‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬الکسی وی‪ .‬اولیوکایف‪،‬‬ ‫یک وزیر سابق اقتصاد و عضو جناح لیبرال‬ ‫سیاست روسیه در یک کالهبرداری با‬ ‫ایگور ای‪ .‬سچین‪ ،‬مدیر قدرتمند شرکت‬ ‫نفت دولتی روسیه همکاری کرد‪.‬او در‬ ‫نهایت به خاطر پذیرش رشوه ای دو میلیون‬ ‫دالری از این شرکت نفتی مجرم شناخته‬ ‫شد‪ .‬اولیوکایف که هم اکنون در حال‬ ‫گذراندن هشت سال محکومیت خود در‬ ‫یک تبعیدگاه است‪ ،‬می گوید‪ ،‬جرم او‬ ‫ساختگی است‪.‬به نظر می رسد تغییراتی که‬ ‫از سوی پوتین مطرح شده اند‪ ،‬برای حفظ‬ ‫جایگاه حکمیتش در این نزاع ها طراحی‬ ‫شده اند‪ .‬این تغییرات قدرت را از ریاست‬ ‫جمهوری سلب و ان را میان پارلمان‬ ‫و نهادی که به تازگی قدرت گرفته‪،‬‬ ‫موسوم به شورای دولت تقسیم کرده و‬ ‫پیش از ان که هرگونه جانشین احتمالی‬ ‫جایگاه او را پر کند‪ ،‬ریاست جمهوی را‬ ‫تضعیف می کند‪.‬یک تغییر دیگر احتماال‬ ‫از پوتین در برابر اقدامات حقوقی خارجی‬ ‫مانند شکایت مرتبط با ساقط شدن یک‬ ‫هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط یک‬ ‫موشک روسی در سال ‪ ۲۰۱۴‬در صورت‬ ‫کناره گیری او از ریاست جمهوری حفاظت‬ ‫می کند‪ .‬پوتین طرحی را برای ممانعت از‬ ‫الزامات پیمانی در صورتی که ناقض قانون‬ ‫اساسی روسیه باشند‪ ،‬ارائه کرده است‪.‬‬ ‫گازه می گوید‪ ،‬پوتین می تواند هر‬ ‫یک از جایگاه های ارائه شده‪ -‬نخست‬ ‫وزیری‪ ،‬ریاست شورای دولت یا رهبری‬ ‫حزب اکثریت در پارلمان‪ -‬را بر عهده‬ ‫بگیرد و همچنان امنیت خود و ثبات نظام‬ ‫سیاسی را حفظ کند و در عین حال ریاست‬ ‫جمهوری را واگذار کند‪.‬طبق قانونی که‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۱‬تصویب شد‪ ،‬پوتین در‬ ‫صورت کناره گیری مشمول مصونیت‬ ‫قضایی خواهد شد و ماهانه ‪ ۵۸۰,۰۳۵‬روبل‬ ‫یا حدود ‪ ۹۵۰۰‬هزار دالر دریافت خواهد‬ ‫کرد‪.‬او روی کاغذ دارایی نسبتا اندکی‬ ‫دارد و طبق اظهارنامه دارایی هایش در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۱۸‬یک اپارتمان‪ ،‬یک گاراژ‪،‬‬ ‫سه خودروی ساخت روسیه و یک تریلر‬ ‫کمپینگ روسی دارد‪.‬‬ ‫البته معموال درباره ثروت او شایعاتی‬ ‫مطرح می شود مبنی بر اینکه دارایی هایش‬ ‫ده ها میلیارد دالر از چیزی که گفته شده‬ ‫بیشتر است و گفته می شود که در کریمه‬ ‫برای خود ویالیی عظیم ساخته است‪.‬‬ ‫بنابراین بزرگترین نگرانی او به جای مسائل‬ ‫مادی‪ ،‬احتماال اصالحات اساسی سیاسی‬ ‫هستند‪.‬والدیمیر میلوف‪ ،‬معاون سابق وزیر‬ ‫انرژی روسیه اظهار کرده است‪ :‬یک چیز‬ ‫مشخص است‪ .‬پوتین طرحی را ارائه کرده‬ ‫که نظام فعلی که به شدت بر قدرت رییس‬ ‫جمهور متمرکز است‪ ،‬تغییر یابد و نظامی‬ ‫پیچیده تر از بررسی ها و تعادل ها جایگزین‬ ‫ان شود‪.‬پوتین در جلسه کمیته تنظیم‬ ‫پیش نویش های اصالحات قانون اساسی‬ ‫سخنرانی کرد و این طرح را روشن تر‬ ‫کرد‪ .‬او در این جلسه گفت‪ ،‬این تغییرات‬ ‫با هدف تغییر نظام سیاسی روسیه به نظامی‬ ‫صورت می گیرند که “بازتر” است‪.‬‬ ‫او احتماال با اشاره به نقش اینده اش‪،‬‬ ‫بر گسترش قدرت سوری دولت تاکید‬ ‫کرد‪ .‬او در این باره اظهار کرد‪ ،‬این کمیته‬ ‫باید با دقت درباره ابعاد این شورا بیندیشد‬ ‫زیرا “این مساله بسیار حساس است‪ .‬ما باید‬ ‫با دقت به تعریف شورای دولت در قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬حقوق ویژه ان و دیگر مسائل‬ ‫مرتبط توجه کنیم‪ .‬این بسیار مهم است”‪.‬‬ ‫بالنوفسکی‪ ،‬جامعه شناس و ناظر‬ ‫تحوالت سیاست روسیه درباره این‬ ‫استراتژی می گوید‪ ،‬اشاره به هدف حفظ‬ ‫قدرت به منظور جلوگیری از تقالی‬ ‫جانشین اینده پوتین برای دستیابی به‬ ‫قدرتی که او امروز در اختیار دارد‪،‬‬ ‫مهم است‪.‬او در این خصوص به یک‬ ‫ضرب المثل روسی اشاره می کند که‬ ‫می گوید‪ :‬نمی توانید پیش از کشته شدن‬ ‫یک خرس‪ ،‬پوست ان را بفروشید‪”.‬‬ ‫تکرار یاوه گویی ترامپ‬ ‫علیه مسئوالن ایران‬ ‫دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در توئیتر خود‬ ‫با تگرار گزافه گویی های گذشته اش و در مداخله جویی‬ ‫اشکار نوشت‪:‬‬ ‫«مردم نجیب ایران‪ ،‬که امریکا را دوست می دارند‪،‬‬ ‫سزاوار دولتی هستند که بیش از تمرکز بر کشتن انها به‬ ‫جرم احترام خواهی‪ ،‬به انها کمک کند تا به رویاهایشان‬ ‫دست یابند‪ .‬سران ایران به جای ان که ایران را به سمت‬ ‫ویرانی بکشانند‪ ،‬باید هراس افکنی را کنار بنهند و ایران‬ ‫را دوباره باعظمت کنند!»‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پاسخ محکم رئیس کمیته المپیک به ‪AFC‬‬ ‫در کشور دیگر بازی نمی کنیم‬ ‫امیرحسین زارع‪:‬‬ ‫کشتی هایبسیارسختیراپشتسرگذاشتم‬ ‫امیرحسینزارعشبگذشتهدررقابتهایبینالمللیکشتیازادجاممتئوپلیکونهایتالیا‪،‬کاربسیاربزرگیانجامداد‪.‬اوبهعنوانیکیازمدعیان‬ ‫وزن‪ ۱۲۵‬کیلوگرمتوانستیکیپسازدیگریازسدرقبایعنوانداروباتجربهخودبگذردوبهعنوانقهرمانیبرسد‪.‬امیرحسینزارعدراین‬ ‫رقابتهاکهجزورنکینگاتحادیهجهانیکشتیمحسوبمیشودپسازاستراحتدردوراول‪،‬دردوردومبانتیجه‪ ۵‬برصفرودرنهایتضربهفنی‬ ‫یوسوپباتیرمورزایفدارندهمدالبرنززیر‪ ۲۳‬سالجهانازقزاقستانراازپیشروبرداشتوبهنیمهنهاییرسید‪.‬اودراینمرحلهنیکماتوهیناز‬ ‫المانرابانتیجه‪ ۸‬برصفرشکستدادوراهیفینالشد‪.‬زارعدرفینالمقابلباللماخوف‪،‬قهرمانجهانازروسیهقرارگرفتوباپیروزی‪ ۵‬بر‪ ۳‬بر‬ ‫اینحریفنامدار‪،‬صاحبمدالطالشد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫انصراف از لیگ قهرمانان‬ ‫نتیجه جلسه مدیران تیم های اسیایی درباره سلب میزبانی ایران‬ ‫رییس کمیته ملی المپیک گفت‪ :‬اگر چنین تصمیمی که تیم های‬ ‫باشگاهی ایران در خانه بازی نکنند‪ ،‬قطعی گرفته شود ما در مسابقات‬ ‫شرکت نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫رضا صالحی امیری در مورد تصمیم ‪ AFC‬مبنی بر بازی نکردن‬ ‫تیم های باشگاهی فوتبال ایران در خانه بیان کرد‪ :‬این مسئله را باید‬ ‫در دایره یک موضوع جامع تری ببینید که دشمنی استکبار جهانی با‬ ‫انقالب اسالمی است‪ .‬امروز مسئله فوتبال و ورزش جدا از مسئله سیاست‬ ‫نیست‪ .‬بخشی از فشار استکبار جهانی از طریق ورزش است و این هم‬ ‫بخشی از این پروژه است که نشاط و شادکامی را از مردم بگیرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یکی از حوزه هایی که روی ان برنامه ریزی کرده اند‬ ‫همین است و یک مسئله کامال دروغی و جعلی را عنوان کرده اند‪ .‬همه‬ ‫می دانند که ما در یک فضای امنی هستیم و ایران در منطقه از امن ترین‬ ‫کشورها است‪ .‬حادثه ای که اتفاق افتاد ناگوار بود و رسما جمهوری‬ ‫اسالمی مسئولیت ان را پذیرفت اما ادامه دادن ان به نوعی انتقام جویی‬ ‫از ملت است‪ .‬نمی خواهم وارد ابعاد سیاسی موضوع شوم اما کسانی که‬ ‫این رفتار را دارند انجام می دهند فاقد اقتدار هستند و عمال به عنوان‬ ‫بازیچه استکبار جهانی عمل می کنند‪.‬‬ ‫صالحی امیری در مورد موضع ایران گفت‪ :‬یکشنبه هیات اجرایی‬ ‫‪ AFC‬جلسه دارد و قطعی اعالم می کند‪ .‬اما ما برای حفظ اقتدار و‬ ‫اعتبار نظام هیچ وقت فشار و تحقیر را تحمل نخواهیم کرد‪ .‬رسما اعالم‬ ‫شده اگر چنین تصمیم گرفته شود ما در مسابقات شرکت نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫تبعات ان هم بر عهده کسانی است که این تصمیم را می گیرند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این تصمیم برای ما خوب نیست و برای انها هم بدون‬ ‫هزینه نیست چون برای تداوم فعالیت ‪ AFC‬ثابت می شود شیخ سلیمان‬ ‫گوش به فرمان کسانی دیگر است‪ ،‬از این رو رسما به او اعتراض شد‪ .‬در‬ ‫این مورد دیروز جلساتی با حضور مسئوالن ذی ربط برگزار شد و امروز‬ ‫هم این جلسات در وزارت ورزش ادامه دارد و رسما موضع جمهوری‬ ‫اسالمی قبل از ظهر اعالم می شود‪ .‬چنانچه این رویه غلط را اصالح‬ ‫کنند تیم های ایرانی شرکت می کنند در غیر این صورت شرکت نمی‬ ‫کند‪ .‬جوانان ما می دانند عزت و غرور ملی به مراتب ارزش ان از هر‬ ‫تصمیمی مهم تر است‪ .‬تحت هیچ شرایطی حق نداریم با غرور و هویت‬ ‫ملی معامله و بازی کنیم‪ .‬از طرفی اگر این روند را بپذیریم برای بازی‬ ‫های بعدی دچار چالش می شویم و باید در همین نقطه این روند را‬ ‫متوقف کنیم‪.‬‬ ‫مدیران نمایندگان ایران در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا تصمیم گرفتند در صورت‬ ‫پافشاری ‪ AFC‬مبنی بر سلب میزبانی از‬ ‫تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬از‬ ‫این رقابت ها کناره گیری می کنند‪.‬‬ ‫مدیران باشگاه های استقالل‪،‬‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬سپاهان و شهرخودرو‬ ‫به عنوان نمایندگان ایران در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا امروز (شنبه) جلسه ای‬ ‫برای تصمیم گیری راجع به اقدام جدید‬ ‫‪ AFC‬مبنی بر سلب میزبانی از تیم های‬ ‫ایرانی در این رقابت ها برگزار شد‪.‬‬ ‫براساس صحبت های مدیران چهار‬ ‫نماینده ایران‪ ،‬این تیم ها تنها در صورتی‬ ‫حاضر به حضور در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫می شوند که بتوانند در ایران میزبان‬ ‫رقبایشان باشند‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫از این رقابت ها کناره گیری می کنند‪.‬‬ ‫یکی از دالیل مهم عدم قبول تصمیم‬ ‫‪ AFC‬این است که در صورت قبول‬ ‫این موضوع‪ ،‬به مرور میزبانی رقابت های‬ ‫دیگر فوتبال و همچنین ورزش های دیگر‬ ‫هم از ایران گرفته می شود که ضربه‬ ‫سنگینی به ورزش ایران وارد می کند‪.‬‬ ‫محمدحسن انصاری فرد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پرسپولیس پس از این جلسه اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید مقابل این حکم ایستادگی کنیم‬ ‫چون اگر این اتفاقات رخ بدهد‪ ،‬سایر‬ ‫رشته های ورزشی ما از طریق کمیته بین‬ ‫المللی المپیک هم محروم می شوند‪ .‬به‬ ‫خاطر حیثیت و ابروی کشورمان زیر بار‬ ‫این موضوع نمی رویم و قاطعانه مقابل‬ ‫خواسته ‪ AFC‬می ایستیم‪ .‬کشور ما امن‬ ‫است و حق هوداران خودمان می دانیم‬ ‫که از بازی های خانگی بهره مند شوند‬ ‫و نباید هواداران خودمان را از چنین‬ ‫موضوعی محروم کنیم‪.‬‬ ‫مسعود تابش‪ ،‬مدیرعامل سپاهان‬ ‫که در این جلسه حضور داشت‪ ،‬درباره‬ ‫موضوع سلب میزبانی ها بیان کرد‪ :‬در‬ ‫جلسه به این جمع بندی رسیدیم که در‬ ‫کشور خودمان به عنوان میزبان بازی‬ ‫کنیم و به خاطر هواداران ما نباید محروم‬ ‫بشویم‪ .‬وقتی که ما در کشور خود بازی‬ ‫نکنیم‪ ،‬در امتیازگیری دچار مشکل‬ ‫می شویم و اجازه بدهید که یک مقدار‬ ‫بیشتر تامل کنیم تا بتوانیم به نتایج بهتری‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫همچنین فرهاد حمیداوی‪ ،‬مالک‬ ‫شهرخودرو گفت‪ :‬قرار شد که فقط‬ ‫و فقط در کشور خودمان بازی کنیم‪.‬‬ ‫اقایان تبعات قبول این موضوع را‬ ‫پیش بینی کردند که اگر قبول کنیم‪،‬‬ ‫بازی در کشور ثالث بازی کنیم‪ ،‬به‬ ‫بازی های ملی و بعدها هم به کلیه‬ ‫ورزش ها کشیده می شود که موجب‬ ‫کاهش کیفیت ورزش ایران خواهد‬ ‫شد‪ .‬باز هم باید اشاره کنم که عزت‬ ‫و شرف فوتبال ایران از هر رویدادی‬ ‫مهم تر است‪.‬‬ ‫‪ 30‬میلیارد تومان؛ هزینه مربیان‬ ‫استقالل و پرسپولیس در یک سال‬ ‫گزارش‬ ‫یخ نوردی در ابشار یخ زده ی گنجنامه‬ ‫دو باشگاه استقالل و پرسپولیس‬ ‫در لیگ نوزدهم باید رقمی حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد تومان برای کادر فنی‬ ‫خود پرداخت کنند‪.‬‬ ‫تیم های فوتبال استقالل و‬ ‫پرسپولیس در لیگ نوزدهم با‬ ‫پدیده ای نادر همراه بودند؛ از دست‬ ‫دادن سرمربی تا پایان نیم فصل‪.‬‬ ‫استراماچونی دست استقاللی ها را‬ ‫قبل از هفته چهاردهم در پوست‬ ‫گردو گذاشت و کالدرون نیز پس‬ ‫از پایان نیم فصل تهران را ترک‬ ‫کرد و در روزهای نزدیک به‬ ‫اغاز نیم فصل دوم لیگ خبر قطع‬ ‫همکاری او با باشگاه پرسپولیس به‬ ‫صورت رسمی اعالم شد‪.‬‬ ‫مجموع مبلغی که دو باشگاه‬ ‫استقالل و پرسپولیس برای مربیان‬ ‫در یک سال جاری هزینه کرده اند‬ ‫بالغ بر ‪ 300‬میلیارد ریال می شود‪.‬‬ ‫ریز هزینه ها به این شرح است‪.‬‬ ‫استراماچونی و سه‬ ‫دستیارش‬ ‫رقم قرارداد استراماچونی در‬ ‫طول دو فصل مدت قراردادش به‬ ‫طور دقیق و رسمی اعالم نشد اما‬ ‫رسانه های خارجی از رقم یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دالر خبری‬ ‫دادند در حالی که در داخل کشور‬ ‫خبرها حاکی از قرارداد یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار دالری بود و در نهایت‬ ‫نیز به طور دقیق مشخص نشد که‬ ‫قرار داد این سرمربی ایتالیایی به‬ ‫همراه دستیارانش برای دو فصل‬ ‫چقدر است‪.‬‬ ‫با این وجود به طور رسمی از‬ ‫سوی اسماعیل خلیل زاده‪ -‬عضو‬ ‫هیات مدیره باشگاه استقالل به طور‬ ‫رسمی اعالم شد که رقم قرارداد‬ ‫استراماچونی به همراه سه دستیارش‬ ‫روی هم ‪ ۷۰۰‬هزار یورو است!‬ ‫کالدرون و دو دستیارش‬ ‫در سوی دیگر اما قرارداد‬ ‫کالدرون با پرسپولیس به مدت یک‬ ‫فصل و معادل ‪ ۸۵۰‬هزار دالر منعقد‬ ‫شده بود و دستیارانش برای همین‬ ‫مدت زمانی‪ ،‬یکی ‪ ۱۳۰‬هزار دالر و‬ ‫دیگری ‪ ۱۰۰‬هزار دالر با پرسپولیس‬ ‫قرار داد امضا کرده بودند‪.‬‬ ‫کالدرون تاکنون ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫دالر از رقم قراردادش را دریافت‬ ‫کرده و ‪ ۵۵۰‬هزار دالر نیز از باشگاه‬ ‫پرسپولیس مطالبه دارد‪.‬‬ ‫یحیی و رضایتنامه اش‬ ‫بررسی روند انتقال یحیی‬ ‫گل محمدی به پرسپولیس نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬این باشگاه چیزی حدود‬ ‫‪ ۹‬میلیارد تومان برای سرمربی‬ ‫جدیدش باید پرداخت کند‪،‬‬ ‫انتقالی که پس از کش و قوس های‬ ‫فراوان در پی رضایت شش میلیارد‬ ‫تومانی باشگاه شهر خودرو خراسان‬ ‫انجام شد تا این مربی بتواند‬ ‫قرارداد همکاری خود را با باشگاه‬ ‫پرسپولیس به مدت یک فصل و‬ ‫نیم‪ ،‬به امضا برساند‪.‬‬ ‫بنابراین رقم قرارداد یحیی‬ ‫گل محمدی برای نیم فصل باقی‬ ‫مانده لیگ نوزدهم با احتساب‬ ‫رضایت نامه باشگاه شهر خودرو‬ ‫معادل ‪ ۳‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫فرهاد مجیدی‬ ‫قرارداد فرهاد مجیدی با‬ ‫استقاللی ها ‪ ۱.۵‬فصل است و هنوز‬ ‫رقم دقیق و حتی حدودی قرارداد‬ ‫مشخص نیست اما بعید به نظر‬ ‫می رسد که باشگاه استقالل برای او‬ ‫مبلغی کمتر از یک میلیارد تومان‬ ‫برای نیم فصل پیش رو در نظر‬ ‫گرفته باشد‪.‬‬ ‫قابل اشاره‪...‬‬ ‫مبالغ محاسبه شده برای مربیان‬ ‫خارجی استقالل و پرسپولیس در‬ ‫شرایطی است که این مربیان به دلیل‬ ‫عدم پرداخت مطالبات از سوی‬ ‫دو باشگاه ایرانی در موعد مقرر به‬ ‫فیفا شکایت نکنند‪ ،‬چرا که در این‬ ‫صورت سرخابی های پایتخت باید‬ ‫با توجه به مفاد مندرج در قرارداد‪،‬‬ ‫مبلغ مضاعفی را به عنوان غرامت‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬در عین حال باید‬ ‫اشاره کرد که در این گزارش یورو‬ ‫معادل ‪ ۱۵‬هزار تومان و دالر معادل‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان (قیمت روز‬ ‫در بازار ازاد) لحاظ شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1276

روزنامه صدای اصلاحات 1276

شماره : 1276
تاریخ : 1399/11/08
روزنامه صدای اصلاحات 1275

روزنامه صدای اصلاحات 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1399/11/07
روزنامه صدای اصلاحات 1274

روزنامه صدای اصلاحات 1274

شماره : 1274
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه صدای اصلاحات 1273

روزنامه صدای اصلاحات 1273

شماره : 1273
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه صدای اصلاحات 1272

روزنامه صدای اصلاحات 1272

شماره : 1272
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه صدای اصلاحات 1271

روزنامه صدای اصلاحات 1271

شماره : 1271
تاریخ : 1399/11/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!