روزنامه صدای اصلاحات شماره 954 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 954

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 954

روزنامه صدای اصلاحات شماره 954

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫گزارش‬ ‫حشمت اهلل فالحت پیشه‬ ‫درتصمیم گیری هایاساسیکسی‬ ‫بهنظرمجلستوجهنمیکند‬ ‫مردمبانمایندگانمجلسدهم‬ ‫تسویهحسابخواهندکرد‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫سهشنبه ‪ 12‬اذر ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۶‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪954‬‬ ‫ثبت نام نامزدهای انتخابات‬ ‫غیبتاصالح طلبان‬ ‫اشتیاق اصولگرایان و‬ ‫نامزدی یک ژن خوب‬ ‫ساختمان وزارت کشور طبق روال تعیین‬ ‫شده کار خودش را از ساعت ‪ ۸‬صبح اغاز‬ ‫کرد و بر اساس اخرین اماری که تا ساعت‬ ‫‪ ۱۳‬و ‪ ۳۰‬دقیقه ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک جامعه شناس‬ ‫جامعهفاقدسرمایهاجتماعی‬ ‫در مسیر فروپاشی قرار‬ ‫خواهدگرفت‬ ‫صدای اصالحاتاگر پای صحبت‬ ‫جامعه شناسان یا متخصصان اسیب های‬ ‫اجتماعی بنشینید‪ ،‬قطعا حرف های شیرینی‬ ‫نخواهید شنید؛ به ویژه اگر موضوع صحبت‪،‬‬ ‫«اعتماد اجتماعی» باشد‪ .‬بر اساس امارها و‬ ‫یافته های پژوهشگران در ‪3‬دهه اخیر‪ ،‬اعتماد‬ ‫جامعه ایرانی در بخش های مختلف جامعه‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ .‬اما به راستی چرا‬ ‫اعتماد و نشاط اجتماعی کاهش یافته و چرا‬ ‫پایین امدن ان نگران کننده است؟‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫رییس قوه قضاییه‬ ‫پروندهاشرار‬ ‫ناامنی هایاخیر‬ ‫در حال رسیدگی است‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬پرونده افراد‬ ‫اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان‬ ‫که توسط نیروی انتطامی‪ ،‬وزارت‬ ‫اطالعات‪ ،‬سپاه و سایر ضابطان به دستگاه‬ ‫قضایی تحویل داده شده اند‪ ،‬عادالنه‬ ‫و قانونی در دست بررسی است و ان‬ ‫شاءاهلل به زودی مردم در جریان رسیدگی‬ ‫به این پرونده ها قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه‬ ‫شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث‬ ‫پس از اجرای طرح مدیریت مصرف‬ ‫سوخت در کشور تصریح کرد‪ :‬نسبت به‬ ‫اجرای طرح اشکاالت و انتقاداتی وجود‬ ‫دارد که از جمله ان‪ ،‬عدم اقناع افکار‬ ‫عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است‪...‬‬ ‫به باور بسیاری از ناظران‪ ،‬مجلس دهم در تصمیمات مهم‬ ‫و سرنوشت ساز کشور حضور جدی ندارد و روز به روز‬ ‫از جایگاهی که قانون اساسی برای پارلمان تعریف کرده‪،‬‬ ‫پایین تر امده است‪ .‬این وضعیت‪ ،‬اسیبی جبران ناپذیر به‬ ‫روند مردمساالری در ایران است و‪...‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫«حشمت اهلل فالحت پیشه»‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‪ ،‬درباره‬ ‫اسیب شناسی خود از مجلس دهم گفت‪:‬‬ ‫کارنامه مجلس دهم متوسط و شبیه مجالس‬ ‫دیگر بود‪...‬‬ ‫نتیجه نظر سنجی از پشت شیشه اتومبیل !‬ ‫سقوط ازاد قشرضعیف‬ ‫‪6‬‬ ‫بین الملل‬ ‫جهانگیر الماسی‬ ‫در مسائل سیاسی از هنرمندان‬ ‫سوءاستفادهمی شود‬ ‫دولت با ادامه معافیت مالیاتی اصحاب‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه در سال ‪ ۹۹‬موافقت‬ ‫کرد‪.‬بدینترتیب‪،‬باپیگیریوزیرفرهنگو‬ ‫ارشاداسالمیوموافقتمحمدباقرنوبخت‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایران و اژانس‬ ‫گام نهادن در مسیر مبهم‬ ‫ژانس بین المللی انرژی اتمی در شرایطی‬ ‫برای خود مدیر کل جدیدی انتخاب کرده که‬ ‫تنش های هسته ای میان ایران و غرب شدت گرفته‬ ‫و اینده توافق هسته ای نیز مبهم تر شده است‪.‬‬ ‫رافائل گروسی‪ ،‬در میانه تنش های هسته ای‬ ‫ایران و غرب‪ ،‬به عنوان مدیر کل جدید اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی تایید شد و روز سه شنبه‬ ‫کار خود را به عنوان مدیر کل اژانس اغاز‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این دیپلمات ارژانتینی‪ ،‬که‪...‬‬ ‫ما هر روز در بین کثافات‪ ،‬کاسبی میکنیم‬ ‫اشغالهای دوستداشتنی!‬ ‫‪7‬‬ ‫مردمبانمایندگانمجلسدهمتسویهحسابخواهندکرد‬ ‫به باور بسیاری از ناظران‪ ،‬مجلس دهم در تصمیمات مهم و سرنوشت ساز کشور حضور جدی‬ ‫ندارد و روز به روز از جایگاهی که قانون اساسی برای پارلمان تعریف کرده‪ ،‬پایین تر امده است‪ .‬این‬ ‫وضعیت‪ ،‬اسیبی جبران ناپذیر به روند مردمساالری در ایران است و عقب گردی تاریخی به دوران‬ ‫پیشامشروطه‪ .‬این زیبنده جمهوری اسالمی ایران نیست که ‪ 113‬سال بعد از تشکیل اولین پارلمان در‬ ‫ایران‪ ،‬دغدغه مردم این باشد که این‪ ،‬همان مجلسی نبود که ما می خواستیم!‬ ‫تاسیس مجلسی که نماینده مردم در حاکمیت باشد‪ ،‬یکی از مطالبات اساسی انقالب مشروطه بود‬ ‫که هر چند محقق شد ولی در طول ‪ 113‬سال اخیر‪ ،‬همواره در فراز و نشیب بوده است‪ :‬روزی کلنل‬ ‫لیاخوف روسی ان را به توپ بست ‪ ،‬زمانی شاهد مردانی بزرگ چون مدرس بود‪ ،‬دورانی طوالنی‬ ‫به بخشی از دربار پهلوی تبدیل شده بود و گاه عصاره فضائل ملت بود و مانند مجلس اول بعد از‬ ‫انقالب‪ ،‬تقریباً همه احاد مردم می توانستند کسانی را در مجلس ببینند که واقعاً افکار و مطالبات انها‬ ‫را نمایندگی می کرد و همین طور مجلس به مجلس رسیدیم به دهمین مجلس بعد از انقالب و بحث‬ ‫مهمی به نام تضعیف قوه قانونگذاری‪.‬‬ ‫به باور بسیاری از ناظران‪ ،‬مجلس دهم در تصمیمات مهم و سرنوشت ساز کشور حضور‬ ‫جدی ندارد و روز به روز از جایگاهی که قانون اساسی برای پارلمان تعریف کرده‪ ،‬پایین‬ ‫تر امده است‪.‬‬ ‫به قول صائب تبریزی‪:‬‬ ‫هر شب کواکب کم کنند‪ ،‬از روزی ما پاره ای‬ ‫هر روز گردد تنگ تر‪ ،‬سوراخ این غربال ها‬ ‫ارائه امار و نحوه خسارات جانی را‬ ‫به دشمنان نسپاریم‬ ‫و حال حکایت مجلس است که مدام از اختیارات و قدرت عمل اش کاسته می شود‪.‬‬ ‫این وضعیت‪ ،‬اسیبی جبران ناپذیر به روند مردمساالری در ایران است و عقب گردی‬ ‫تاریخی به دوران پیشامشروطه‪ .‬این زیبنده جمهوری اسالمی ایران نیست که بعد از یک قرن‬ ‫و اندی که از تشکیل اولین پارلمان در ایران گذشته است‪ ،‬دغدغه مردم این باشد که این‪،‬‬ ‫همان مجلسی نبود که ما می خواستیم!‬ ‫بی گمان در شکل گیری وضعیت کنونی‪ ،‬بیش از همه‪ ،‬خود نمایندگان مجلس دهم مقصر‬ ‫هستند‪ .‬حفظ حرمت امامزاده به متولی اش هست؛ وقتی مجلسیان پاسدار حرمت مجلس‬ ‫نباشند‪ ،‬معنایش این است که انها مجلس را نه تنها خانه ملت که حتی خانه خود هم نمی‬ ‫دانند!مردم‪ ،‬نمایندگانی مسلط به امور‪ ،‬درداشنا‪ ،‬روزامد و صد البته شجاع می خواهند که در‬ ‫وهله اول‪ ،‬پاسدار حرمت خانه ملت باشند و سپس قانونگذاران و حافظان قانون‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس کنونی ‪ -‬اعم از اصولگرا و اصالح طلب و شبه اصالح طلب ‪ -‬که‬ ‫نتوانسته اند جایگاه مجلس را حفظ کنند‪ ،‬عالوه بر تمام اسیب هایی که به کشور و روند‬ ‫مردمساالری زده اند‪ ،‬دو اثر مهم را متوجه انتخابات مجلس بعدی که اسفند امسال برگزار‬ ‫می شود کرده اند‪" :‬احتما ً‬ ‫ال بر میزان مشارکت مردم در انتخابات اثر منفی گذاشته اند و‬ ‫"انهایی هم که رای می دهند در رای دادن مجدد به این نماینده ها محاسبه گری بیشتری‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫مجلسی ها‪ ،‬فرصت اندکی برای احیای پارلمان و اعاده حیثیت از خود دارند‪ .‬به راستی‬ ‫تاریخ درباره مجلس دهم چه خواهد گفت؟! عصر ایران؛ جعفر محمدی‬ ‫به باور بسیاری از ناظران‪ ،‬مجلس دهم در تصمیمات مهم و سرنوشت ساز کشور حضور جدی ندارد و روز عکس‬ ‫به روز از جایگاهی که قانون اساسی برای پارلمان تعریف کرده‪ ،‬پایین تر امده است‪ .‬این وضعیت‪ ،‬اسیبی‬ ‫جبران ناپذیر به روند مردمساالری در ایران است و عقب گردی تاریخی به دوران پیشامشروطه‪ .... .‬خبرنگار‬ ‫در تصمیم گیری های اساسی کسی به نظر مجلس توجه نمی کند‬ ‫ضرغامی‪:‬‬ ‫ضرغامی گفت‪ :‬وزیر کشور به عنوان رییس «شاک» و فرمانده‬ ‫کنترل حوادث‪ ،‬باید در زمان مناسب که امادگی دارد‪ ،‬شفاف‬ ‫سازی نماید‪.‬‬ ‫سیدعزت اهلل ضرغامی در توئیتی نوشت‪ :‬جان باختگان حوادث‬ ‫اخیر‪ ،‬ترکیبی از شهدای واالمقام امنیت‪ ،‬اشرار و اغتشاشگران و‬ ‫مردم عادی هستند که در صحنه حضور داشته اند‪.‬‬ ‫وزیر کشور به عنوان رییس «شاک» و فرمانده کنترل حوادث‪،‬‬ ‫باید در زمان مناسب که امادگی دارد‪ ،‬شفاف سازی نماید‪.‬‬ ‫ارائه امار و نحوه خسارات جانی را به دشمنان نسپاریم!‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‪:‬‬ ‫«حشمتاهللفالحتپیشه»‪،‬عضوکمیسیونامنیتملیوسیاست‬ ‫خارجی مجلس‪ ،‬درباره اسیب شناسی خود از مجلس دهم‬ ‫به خبرنگار سیاسی برنا گفت‪ :‬کارنامه مجلس دهم متوسط و‬ ‫شبیه مجالس دیگر بود‪ .‬مجلس در ایران در حد جایگاهی که‬ ‫برایش تعریف شده باید پاسخگوی عملکرد خود باشد‪ .‬در‬ ‫تصمیم گیری هایاساسیکسیبهنظرمجلستوجهنمیکند‪،‬مثل‬ ‫بنزینبهرغماینکهمجلس باافزایشقیمتچندبارمخالفتکرد‬ ‫امااینتصمیمگرفتهشد‪.‬‬ ‫مجلسدرحدجایگاهیکهبرایشتعریفشدهبایدپاسخگوی‬ ‫عملکردخودباشد‪/‬ازالریجانیگلهمندم‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از الریجانی گله مند هستم‪ .‬رئیس مجلس در نشست‬ ‫خبری خود با خبرنگاران گفت که در روز سه شنبه به نمایندگان‬ ‫افزایش قیمت بنزین را اطالع داده بودم درحالیکه او در ان جلسه‬ ‫چنینبحثیرانگفت‪.‬الریجانیفقطمطرحکردکهبرایافزایش‬ ‫قیمت بنزین‪ ،‬گزینه هایی وجود دارد و بعد هم بحث را ادامه نداد‪.‬‬ ‫زمانی که الریجانی یکی از گزینه های افزایش قیمت را بیان کرد‪،‬‬ ‫نمایندگانبا"دودو"گفتنمخالفتخودشانرااعالمکردندزیرا‬ ‫روزسهشنبهالریجانیبهگونه ای‪،‬صحبتکردکهانگارنهتصمیم‬ ‫بلکهتوطئه ایدرراهاست‪.‬‬ ‫نماینده مردم "سرپل ذهاب" گفت‪ :‬بخش اصلی ضعف جریان‬ ‫مجلسبهشرایطساختاریبرمی گرددوبخشیهمبهشرایطهیئت‬ ‫رئیسه مجلس که متاسفانه به این ضعف دامن زد‪ .‬در نظام سیاسی‬ ‫اداری شاهد یک سری تعارف هایی هستیم‪ .‬در ابتدای انقالب‬ ‫تصمیماتیگرفتهشدهکهاینتصمیماتتبدیلبهتابوشدهاست‪.‬‬ ‫اینکشورنیازمندیکمجلسسنایاشبیهبهمجلسسنابودهواین‬ ‫یکواقعیتاست‪.‬کشورنیازمندیکمجلسدوماست‪.‬‬ ‫برخینهادهادرکارمجلسمزاحمتایجادمیکنند‬ ‫او در پاسخ به این سوال که "چرا تاکنون چنین مجلسی شکل‬ ‫نگرفته است" گفت‪ :‬مجالس متعددی را ایجاد کردند که به‬ ‫صورتتلویحیحقمجلسشورایاسالمیراتضعیفمی کند‪.‬‬ ‫مجمعتشخیصمصلحتنظام‪،‬نشستسرانسهقوه‪،‬شورایعالی‬ ‫انقالبفرهنگیوشورایعالیامنیتملی‪.‬درحوزه هایمختلف‬ ‫نهادهاییایجادشدهاستکهمجموعهایننهادهانهتنهاجاییک‬ ‫مجلس دوم تحت عنوان مجلس سنا را نمی گیرند و این خال را پر‬ ‫نمی کنند‪،‬بلکهدرجاییبهاندازهکافیمشکلایجادکردند‪.‬‬ ‫جلساتغیرعلنیمجلساعالمعمومیشود‪/‬اخبارونطق هایاین‬ ‫جلساتبهاطالععمومبرسد‬ ‫عضوکمیسیونامنیتملیگفت‪:‬رفتارهیئترئیسهاینضعفها‬ ‫را در دل مجلس گنجاند‪ .‬هیئت رئیسه دهم کاله گشادی بر سر‬ ‫نماینده هایمجلسدهمگذاشت‪.‬جلساتغیرعلنیقبلازشروع‬ ‫جلسه علنی‪ ،‬کاله گشاد بر سر نمایندگان مجلس بود‪ .‬در ان‬ ‫جلساتدرخصوصمسایلمهمروزصحبت هاییمطرحوتوجیه‬ ‫هایی صورت می گرفت و بعد از ان جلسات که زنگ مجلس به‬ ‫صدادرمی امداصالانگاراتفاقینیفتادهومجلسواردشغلاصلی‬ ‫خودمیشد‪.‬فالحتپیشهگفت‪:‬اگربخواهیمدربارهمجلسدهم‬ ‫ب شناسی کنیم حتما باید همه جلسات غیرعلنی که مجلس‬ ‫اسی ‬ ‫برگزارکردهاعالمعمومیشودواخبارونطق هایاینجلساتباید‬ ‫به اطالع عموم برسد تا مشخص شود مجلس چه جایگاهی دارد‪.‬‬ ‫در تلفیق برنامه و تلفیق های بودجه‪ ،‬مجلس خیلی تالش کرد‪ .‬در‬ ‫حوزهعملکردکمیسیونی‪،‬هرکمیسیونبایدتاوانخودشرابدهد‪.‬‬ ‫تنها فراکسیون امید است که در مجلس نگاه ارزیابی‬ ‫بر عملکردها دارد او درخصوص زمان ریاست خود بر کمیسیون‬ ‫امنیتملیاظهارکرد‪:‬بهرغممیلخودمیکسالرئیسکمیسیون‬ ‫امنیت ملی شدم‪ .‬در دوران ریاستم بر کمیسیون‪ 81 ،‬سفر مرزی‬ ‫داشتمو‪2‬بارفقطبهسیستانوبلوچستانسفرکردم‪،‬هراتفاقیافتاد‬ ‫بالفاصله در صحنه حاضر بودیم‪ .‬هر هفته ‪ 2‬وزیر در کمیسیون‬ ‫امنیت ملی بال استثنا به صورت میانگین حضور پیدا می کرد ولی‬ ‫چه قبل از ان که رکود کاملی بر کمیسیون امنیت ملی حاکم بود‬ ‫و چه بعد از ان‪ ،‬عمال دیگر اسمی از کمیسیون امنیت ملی شنیده‬ ‫نشد‪.‬فالحتپیشهگفت‪:‬بندهعضوهیچکدامازفراکسیون هایسه‬ ‫گانهمجلسنبودمولیتنهافراکسیونیکهعملکردهاراارزیابیمی‬ ‫کرد‪ ،‬فراکسیون امید بود‪ .‬یکی از ضعف هایی که در مجلس دهم‬ ‫وجود دارد همین ضعف ارزیابی است‪ .‬همه نمایندگان را بایک‬ ‫چشمدیدن‪،‬ظلمبهتاریخنمایندگیایراناستاوگفت‪:‬نبایدهمه‬ ‫نمایندگان مجلس چه انها که ازادگی خود را حفظ کردند و چه‬ ‫انهایی که اهل تبانی و سانسور بودند را با یک چشم دید‪ .‬این نگاه‬ ‫ظلم به تاریخ نمایندگی جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬در طول ‪3‬‬ ‫مجلسی که بنده حضور داشتم در این حد هیئت رئیسه‪ ،‬خالف‬ ‫شانمجلسعملنکردهاست‪،‬حتیکامالشانمجلسراتضعیف‬ ‫کردند‪ .‬در جلسات غیرعلنی کاله های گشادی بر سر نمایندگان‬ ‫مجلس گذاشتند و عمال مجلس را از دور تصمیم گیری های‬ ‫اساسیکشورخارجکردند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪954‬‬ ‫سیاست‬ ‫ظریف خطاب به سه کشور اروپایی عضو برجام و سوئد‪:‬‬ ‫بهجایتهدیدهایمتکبرانهووعده هایکاغذی‪،‬حداقلوظیفهانسانیخودراانجامدهید‬ ‫محمدجواد ظریف در حساب توئیتر خود نوشت‪ :‬به جای تهدیدهای متکبرانه یا وعده های توخالی کاغذی‪ ،‬سه کشور اروپایی و سوئد به عنوان سهامدار اینده اینستکس‪ ،‬باید با یک‬ ‫اقدام ساده اغاز کنند؛ حداقل وظیفه انسانی‪ :‬از شرکت ‪ Mölnlycke Health Care‬بخواهید اقالمی که برای پانسمان کودکان ‪ EB‬است به ایران بفروشد‪ .‬تروریسم اقتصادی‬ ‫می کشد‪ .‬وی در توئیت دیگری نوشت‪ :‬وزیر امور خارجه پمپئو بار دیگر تصدیق کرده است که تروریسم اقتصادی برای گرسنگی دادن به مردم ایران است و در حوزه تجهیزات دارویی‬ ‫شهروندان بی گناه ما را می کشد‪.‬‬ ‫نتیجه نظر سنجی از پشت شیشه اتومبیل !‬ ‫سقوطازادقشرضعیف‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫مردم بیشترین فشارها‬ ‫را تحمل می کنند‬ ‫در مراسم روز ملی صادرات که در سالن اجالس سران در حال‬ ‫برگزاری است‪ ،‬اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به‬ ‫رسالت و نقش صادرکنندگان در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت‪ :‬هر‬ ‫کسی که امروز برای کشور صادرات انجام می دهد خوب تشخیص داده‬ ‫که نیاز کشور کجا است و در ان قسمت فعالیت می کند‪ .‬ای کاش این‬ ‫مراسم در روز ملی که در تقویم درج شده برگزار می شد هرچند مهم تجلیل‬ ‫از این بزرگواران است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬نزدیک به دو سال است که از فشار‬ ‫جدید دولت امریکا علیه ملت ایران می گذرد‪ .‬امریکایی ها پس از اینکه‬ ‫برجام امضا شد و فضا برای توسعه و پیشرفت کشور مهیا گردید و تعامالت‬ ‫بین المللی در شکل مطلوبی قرار گرفت‪ ،‬انها به بهانه تغییر رئیس جمهور‬ ‫به برجام پشت پا زدند و با خروج از ان فشار زیادی را به مردم ایران وارد‬ ‫کردند و بدون هیچگونه پرده پوشی اعالم کردند که می خواهیم بیشترین‬ ‫فشار را به نظام و ملت ایران وارد کنیم‪.‬جهانگیری گفت‪ :‬تفکر انها این بود‬ ‫که با این فشارها‪ ،‬نظام به فروپاشی خواهد رسید و حتی تمامیت ارضی ایران‬ ‫از بین خواهد رفت‪ .‬حتی انها به مرحله ای رسیدند که بانک مرکزی را که‬ ‫قبال تحت موضوع دیگری تحریم شده بود این بار به اسم تروریسم تحریم‬ ‫کردند‪.‬معاون اول رئیس جمهور با اشاره به صحبت های مقامات امریکا مبنی‬ ‫بر به صفر رساندن فروش نفت ایران گفت‪ :‬انها در این کار عقیم ماندند‪ .‬با‬ ‫اینکه به کشورهای دوست فشار اوردند و کاری کردند که جرات خرید‬ ‫نفت از ما را نداشته باشند اما ما با استفاده از دیگر روش ها به فروش نفت‬ ‫خود ادامه دادیم و امروز اعالم می کنم که انها نتوانستند فروش نفت ما را به‬ ‫صفر برسانند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬امریکایی ها حتی پس از تحریم نفت برای انکه‬ ‫فشار را بیشتر کنند‪ ،‬پتروشیمی و فلزات را نیز تحریم کردند اما با وجود تمام‬ ‫این مشکالت‪ ،‬ما امروز می توانیم ادعا کنیم که اقتصاد ایران سرپا ایستاده‬ ‫است‪ .‬انها حتی سراغ جنگ روانی نیز رفتند و شبکه های تلویزیونی را با پول‬ ‫سعودی ها و اماراتی ها تاسیس کردند اما باز نتوانستند کاری از پیش ببرند‪ .‬با‬ ‫وجود تحریم های بانکی و کشتیرانی بازهم کاال صادر کردند و ارز واردات‬ ‫کشور را تامین می کنند‪ ،‬باید دست انها را بوسید‪.‬جهانگیری تصریح کرد‪ :‬هر‬ ‫اتفاقی که امروز در منطقه رخ می دهد در راستای ضربه زدن به ایران است‪.‬‬ ‫ما باید این را بپذیریم که شرایط زندگی قشر متوسط و فقیر در سخت ترین‬ ‫دوران خود پس از انقالب قرار گرفته است‪ .‬ما دو شوک اقتصادی در سال‬ ‫‪ 91‬و ‪ 97‬داشتیم‪ .‬در سال ‪ 91‬به ما اجازه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت‬ ‫را دادند اما در سال ‪ 97‬با وجود تحریم ها ما هنوز نفت خود را می فروشیم‬ ‫که عدد ان را اعالم نمی کنم تا برخی خوشحال نشوند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬مردم‬ ‫بیشترین فشارها را اکنون تحمل می کنند اما اقتصاد و شرایط عمومی کشور‬ ‫خیلی بهتر از انی است که امریکایی ها به دنبال ان بودند‪ .‬ما در بخش‬ ‫معیشت مردم باید کارهای جدی تری انجام دهیم‪ .‬ما باید سر تعظیم فرود‬ ‫بیاوریم؛ در برابر ملت ایران که با تحمل سختی ها این روزها را پشت سر‬ ‫گذاشته و حاضر نیست کاری کند که نظام در خطر قرار گیرد‪ .‬امروز مردم‬ ‫با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند اما به نظام و ارمان های ان وفادار‬ ‫هستند و سختی های بیش از این را نیز تحمل خواهند کرد‪.‬جهانگیری با‬ ‫اشاره به لزوم انسجام و اجتماع ملی گفت‪ :‬ما برای اینکه از این شرایط سخت‬ ‫عبور کنیم‪ ،‬نیازمند انسجام و اجتماع ملی هستیم‪ .‬هیچ کس نباید به دنبال‬ ‫فرصت طلبی باشد و فکر کند اکنون فرصتی ایجاد شده تا تسویه حساب‬ ‫سیاسی خود را انجام دهد‪ .‬امروز ماهیت ایران در خطر است‪ .‬امریکایی ها و‬ ‫سعودی ها ما را تهدید می کنند و تنها راه مقابله با انها اجماع است‪ .‬ما باید به‬ ‫افزایش سرمایه اجتماعی کشور کمک کنیم‪ .‬اعتماد‪ ،‬امید مردم و مشارکت‬ ‫انها را که نماد ان همین انتخابات پیش رو است‪ ،‬باید باال ببریم‪ .‬باید همه‬ ‫جریان های کشور باید حفظ کنند که در بین کاندیداها نماینده دارند‪.‬‬ ‫شاید ان روز که تصمیم گرفتند تا کسری بودجه خود‬ ‫را با افزایش نرخ بنزین تامین کنند ‪ ،‬از فکرشان حتی خیال‬ ‫راننده موتوری که با وسیله نقلیه اش روزی خود را در این‬ ‫بازار گرانی کسب می کند رد نمی شد‪.‬‬ ‫چرخ صنعت و تولید که لنگ شد ‪ ،‬خیلی از انهایی که‬ ‫در این مراکز دارای اشتغال بودند بیکار شدند و در نهایت‬ ‫تنها ترین و ساده ترین راه برای دستیابی به یک شغل وسیله‬ ‫نقلیه ای بود که دارا بودند‪.‬‬ ‫با گرانی نرخ بنزین فشار زیادی به افرادی که با وسائل‬ ‫نقلیه خود کسب در امد می کردند امد که به بررسی ان‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫***شاغالن حمل ونقل چند نفرند؟‬ ‫این گروه از شاغالن‪ ،‬حجم انبوهی از بازار کا ِر‬ ‫«بی ثبات کاران» را تشکیل می دهند؛ برای نمونه تعداد کاربران‬ ‫اسنپ به گفته ی یکی از مسئولین ان بیش از ‪ ۱۰‬میلیون است‬ ‫که روزانه درخواست تاکسی انالین می کنند‪ .‬این تعداد‬ ‫کاربر اسنپ توسط ‪ ۳۰۰‬هزار راننده اسنپ جابجا می شوند‪.‬‬ ‫پس با این حساب حدود ‪ ۳۰۰‬هزار خانوار کشور‪ ،‬وابسته به‬ ‫درامد حاصل از رانندگی اسنپ هستند‪.‬‬ ‫در عین حال هیچ امار تقریبی یا تحقیقی در مورد تعداد‬ ‫رانندگان مسافرکش های شخصی در دست نداریم‪ .‬باتوجه به‬ ‫مشاهدات روزمره می توانیم فرض بگیریم که همین تعدادیعنی‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار نفر‪ -‬نیز از طریق مسافرکشی ارتزاق می کنند که‬ ‫درمجموع می توان گفت برای حداقل ‪ ۶۰۰‬هزار خانوار در‬ ‫کشور‪« ،‬خودروی شخصی» ابزار اصلی کار و نان دراوردن‬ ‫است و هیچ راه دیگری برای امرار معاش وجود ندارد‪.‬‬ ‫در کنار اشتغال از طریق «خودروی شخصی» تعداد زیادی‬ ‫از خانوارهای ایرانی از طریق «موتورسیکلت» و کاسبی با‬ ‫ان نان درمی اورند؛ بر اساس امارهای رسمی و غیررسمی‪،‬‬ ‫روزانه حدود ‪ ۳.۵‬میلیون موتورسیکلت در سطح شهر تهران‬ ‫تردد می کنند که از این تعداد‪ ،‬حدود ‪ ۶۰۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫در محدوده ی منطقه ‪( ۱۲‬شامل بازار) تردد دارند‪.‬‬ ‫از نظر تعداد موتورسیکلت موجود در ایران‪ ،‬می توان‬ ‫به یکی از گزارش های بانک مرکزی استناد کرد‪ .‬در این‬ ‫گزارش امده که ‪ ۱۷.۴‬درصد از خانواده های شهری در ایران‬ ‫دارای یک دستگاه موتورسیکلت هستند که با احتساب تعداد‬ ‫خانوار و اعضای هر خانواده‪ ،‬می توان گفت تقریبا ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬هزار خانواده ی ایرانی دارای موتورسیکلت هستند‪.‬‬ ‫حتی اگر یک هشتم این خانوارها‪ ،‬از موتورسیکلت به عنوان‬ ‫ابزا ِر کار استفاده کنند‪ ،‬معاش ‪ ۵۰۰‬هزار خانوار ایرانی به طور‬ ‫مستقیم به موتورسیکلت وابسته است‪.‬‬ ‫بنابراین با یک حساب سرانگشتی و تخمینِ بسیار‬ ‫حداقلی از طریق جم ِع تعداد رانندگان خودروهای شخصی‬ ‫و موتورسیکلت‪ ،‬می توان ادعا کرد بیش از ‪ ۱‬میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر در کشور برای ارتزاق و امرار معاش به طور مستقیم‬ ‫به «بنزین» وابسته اند؛ این گروه‪ ،‬یا با خودروی شخصی و یا‬ ‫با موتورسیکلت شخصی خود کار می کنند و اکثریت انها‬ ‫بعد از گرانی بنزین‪ ،‬مشمول دریافت سهیمه ‪ ۱۵۰۰‬تومانی‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫در روزهای پس از بیست و سوم ابان ماه‪ ،‬این گروه‪،‬‬ ‫بیشترین نگرانی و اعتراض را به افزایش ناگهانی نرخ بنزین‬ ‫داشته است و سعی کرده که صدای خود را به گوش مسئوالن‬ ‫برساند؛ منتها تا امروز کسی صدای دادخواهی این گروه‬ ‫از شاغالن بازار حمل ونقل را که از بد روزگار مجبور به‬ ‫اشتغال در بخش غیرمولد اقتصاد شده اند‪ ،‬نشنیده است‪ .‬باید‬ ‫در نظر بگیریم که بخش عظیمی از این افراد در حاشیه های‬ ‫کالنشهرها و در پایین ترین سطح از امکانات زیستی‪ ،‬زندگی‬ ‫علی مطهری‪:‬‬ ‫الریجانی اشتباه کرد گفت مجلس از سهمیه بندی بنزین خبر داشته‬ ‫علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در جلسه‬ ‫پرسش و پاسخ دانشجویان که به همت بسیج دانشجویی دانشکده الهیات‬ ‫دانشگاه تهران برگزار شد در پاسخ به این مطلب یکی از دانشجوها مبنی بر اینکه‬ ‫ادبیات شما در شان نماینده مجلس و فرزند شهید مطهری نیست گفت‪ :‬در نقل‬ ‫این اتفاقات به رسانه ها اعتماد نکنید‪ .‬انچه در رسانه مطرح می شود معموالً غیر‬ ‫از ان چیزی است که اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫مطهری درباره توهینی که به برخی از نمایندگان مجلس توسط وی شد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اتفاقی که در رابطه با اقای کوچک زاده در مجلس هشتم رخ داد‬ ‫موضوع این طور بود که یک طرح دوفوریتی ظاهرا ً برخی از دوستان در رابطه‬ ‫با دانشگاه ازاد مطرح کرده بودند و اقای حسینیان درباره ضرورت این طرح‬ ‫توضیح می داد و می گفت برای این که وحدت اصولگرایان حفظ بشود ما این‬ ‫طرح را اوردیم‪.‬‬ ‫* تشریح ماجرای درگیری مطهری و کوچک زاده‬ ‫وی گفت‪ :‬بنده در مخالفت با این طرح صحبت کردم و گفتم ضرورتی‬ ‫ندارد و نیازی نیست‪ ،‬و تفرقه ای میان اصولگرایان نیست اگر هم باشد عامالن‬ ‫خود شما هستید‪ .‬در میان صحبت های من اقای کوچک زاده سر و صدا‬ ‫می کرد بنده گفتم از اقای «کوچک اف» تقاضا می کنم سر و صدا نکند‪ ،‬ما در‬ ‫یک دوره ای با اقای کوچک زاده همکالس بودیم و اسم ایشان انجا کوچک‬ ‫اف بود و من طبق عادتی که داشتم وی را اینگونه صدا زدم‪ ،‬اینجا اقای‬ ‫کوچک زاده عصبانی شد و جاسوزنی را یا خودش یا شخص دیگری پرتاب‬ ‫کرد و سوزن ها پخش شد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس افزود‪ :‬من در همان جای خودم نشسته بودم و داشتم‬ ‫صحبت می کردم که اقای کوچک زاده طوری که می خواهد یقه بنده را‬ ‫بگیرد به سمت بنده امد و من عقب رفتم و گفتم بنشین!‪ ،‬بتمرگ‪ ،‬پفیوز‪،‬‬ ‫ولیکن در مجلس کسی این را نشنید حتی بغل دستی من هم نشنید‪ .‬این صدا از‬ ‫رادیو خیلی ارام شنیده شد ولی بعد از ظهر خبرگزاری فارس و سایت رجانیوز‬ ‫طوری مطرح کردند که انگار من پشت تریبون اصلی مجلس این کلمه را فریاد‬ ‫زدم‪.‬مطهری تاکید کرد‪ :‬بعد از ان من رفتم و کتاب لغت را نگاه کردم و دیدم‬ ‫پفیوز در لغت نامه دهخدا معنای مختلفی دارد مانند سست و تنبل و یکی از‬ ‫معانی هم بی غیرت است و بعد گفتم منظور من همان سست و تنبل بود‪ .‬انجا‬ ‫هم روبوسی کردیم و مسئله تمام شد ولی ببینید تا اینجا چندین بار این موضوع‬ ‫را گفتند شاید ‪ ۵۰‬بار بیشتر شده که خبرگزاری فارس و تسنیم و دیگران این‬ ‫این مسئله را مطرح کردند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬این رفتار را با رفتاری که اینها در‬ ‫مورد اقای رحیم پور ازغدی داشتند و کلماتی که وی در شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی در مقابل رئیس جمهور به کار برده مقایسه کنید‪ .‬به قولی هم ایشان‬ ‫همین کلمه پفیوز را گفته ولی این رسانه ها در اینجا سکوت می کنند‪ .‬چرا‬ ‫یک جایی که شما مخالف طرف هستید موضوع را بزرگ می کنید و بارها و‬ ‫بارها می گویید ولی ان جایی که طرفدار یکی هستید تکذیب می کنید‪ ،‬این‬ ‫غلط است‪.‬‬ ‫ی مطهری در دانشگاه‬ ‫* توضیح درباره حواشی ایجاد شده در سخنران ‬ ‫بهشتی‬ ‫این نماینده مجلس درباره حواشی ایجاد شده در سخنرانی اش در دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی هم گفت‪ :‬بسیج دانشجویی برای برنامه ای به مناسبت ‪ ۱۳‬ابان از‬ ‫بنده دعوت کرد و بنده حدود یک ساعت صحبت کردم‪ .‬این دوستان از قبل‬ ‫برنامه ریزی کرده بودند و هنگامی که می خواستند سوال کنند به بنده و دیگران‬ ‫حمله می کردند و ما هم پاسخ می دادیم‪ .‬ولی انها میان حرف بنده می پریدند و‬ ‫می خواستند صحبت های من را قطع کنند و ما هم تحمل می کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینجا یکی از اقایان بود که خیلی سر و صدا می کرد و از‬ ‫انتهای سالن فریاد می زد و در یک جایی هم گفت اقای مطهری شما باید‬ ‫قرص ضد فراموشی بخورید‪ ،‬بنده هم به عنوان مزاح گفتم من انواع و اقسام‬ ‫قرص ها را دارم قرص ضد بارداری هم برای شما دارم‪.‬‬ ‫مطهری اضافه کرد‪ :‬مخاطب بنده پسر بود‪ ،‬دانشجوها هم خندیدند و کسی‬ ‫هم خیلی بد تلقی نکرد بعد از برنامه به ما گفتند ویدیویی پخش شده که شما‬ ‫دارید به یک دانشجوی دختر می گویید برای تو قرص ضد بارداری دارم‪.‬‬ ‫صدای دانشجویی که مخاطب من در ان برنامه بود مقداری زیر و دخترانه بود‬ ‫و خبرگزاری دانشجو و فارس هردو خیلی گسترده این کلیپ را منتشر کردند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به یکی از دانشجویان که گفت « اقای مطهری شما این مطلب را‬ ‫بیان کرده اید و اصل حرف بیان شده نامناسب است»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬خیلی فرق‬ ‫می کند که این جمله به دانشجوی پسر گفته شده باشد یا دانشجوی دختر‪ .‬البته‬ ‫خود این رسانه ها هم می دانستند چون خبرنگار خودشان این را منتشر کرده ولی‬ ‫چون صدا دخترانه بود به ذهنشان رسید که بگویند دختر بوده است‪.‬‬ ‫*بهتر بود به دانشجو نمی گفتم «قرص بارداری دارم»‬ ‫این نماینده مجلس تاکید کرد‪ :‬این رسانه ها وقتی دیدند که خود بسیج‬ ‫دانشجویی گفت که دانشجو پسر بوده کلمه دختر را برداشتند البته بهتر بود من‬ ‫این کلمه را به کار نمی بردم اما در مقابل کسی که از ابتدای جلسه می خواست‬ ‫جلسه را به هم بزند این حرف را زدم که سر جایش بنشیند ولی بهتر بود نمی‬ ‫گفتم‪ .‬البته کار کسانی که به ان صورت منتشر کردند به مراتب بدتر و زشت‬ ‫تر بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬اگر ان رسانه ها این ویدیو‬ ‫را منتشر نمی کردند این مسئله اص ً‬ ‫ال جایی منتشر نمی شد البته بهتر بود بنده این‬ ‫کلمه را به کار نمی بردم‪.‬‬ ‫مطهری درباره مسائل دیگری که از جانب وی مطرح شده و مورد انتقاد‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ کدام از حرفهایی که بنده زدم در اثر عصبانیت‬ ‫نبوده است‪ .‬انجایی که بنده به یک نفر گفتم احمق‪ ،‬ماجرا این بود که در‬ ‫گلپایگان سخنرانی داشتم و چون روز عید غدیر بود درباره مسائل امامت و‬ ‫غدیر صحبت کردم یک ربع هم درباره مسائل روز صحبت کردم‪ ،‬به چند‬ ‫سوال هم پاسخ دادم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در انتهای مراسم اقایی گفت که چرا درباره غدیر‬ ‫صحبت می کنید وقتی مردم این همه مشکالت دارند‪ .‬من هم گفتم روز عید‬ ‫غدیر است و باید درباره غدیر صحبت کنیم‪ .‬ماجرا برنامه ریزی شده بود و این‬ ‫اقا مدام داد می زد و می گفت پراید شده ‪ ۴۰‬میلیون تومان و شما درباره غدیر‬ ‫صحبت می کنید‪ .‬اینجا به وی گفتم خیلی احمق هستی و اگر دوباره هم چنین‬ ‫اتفاقی رخ دهد این حرفی را خواهم زد‪ .‬احمق هم یعنی نادان و فحش نیست‪.‬‬ ‫*الریجانی اشتباه کرد که گفت مجلس از سهمیه بندی بنزین خبر داشته‬ ‫رییسقوهقضاییه‪:‬‬ ‫پروندهاشرارناامنی هایاخیردرحالرسیدگیاست‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬پرونده افراد اعم از‬ ‫شناسانه مقام معظم رهبری‪ ،‬توطئه های ا ن ها خنثی‬ ‫سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده‬ ‫دیگر مصوب سال ‪ ۹۷‬است که در ان وظیفه‬ ‫رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم‬ ‫شاءاهلل به زودی مردم در جریان رسیدگی به این‬ ‫نفت‪ ،‬کشور‪ ،‬نیرو و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی‬ ‫و امنیت کشور تضمین شد‪.‬‬ ‫به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند‪ ،‬عادالنه و‬ ‫در مقام عمل و اجرا‪ ،‬به موضوع نظارت بر بازار و‬ ‫پروند ه ها قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫کاالها و خدمات بویژه برای اقشار کم در امد از‬ ‫این حوادث نیز تاکید کرد‪ :‬از خسار ت های جانی‬ ‫احصا شده است‪.‬رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه‬ ‫سازما ن ها و دستگا ه های مسئول بر بازار و قیمت ها‬ ‫معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات‬ ‫مردم ارائه شود‪ ،‬سازمان بازرسی کل کشور را‬ ‫انتطامی‪ ،‬وزارت اطالعات‪ ،‬سپاه و سایر ضابطان‬ ‫قانونی در دست بررسی است و ان شاءاهلل به زودی‬ ‫قیمت ها اشاره کرد و افزود‪ :‬مساله بازار و قیمت‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫مسائل بسیار مهم است‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬نظارت‬ ‫مردم در جریان رسیدگی به این پروند ه ها قرار‬ ‫ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای‬ ‫عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از‬ ‫ضروری است و باید بازار را از دست سوداگران و‬ ‫اند‪ ،‬عادالنه و قانونی در دست بررسی است و ان‬ ‫رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان‬ ‫و مالی خسارت دیدگان نمی توان گذشت‪ .‬ما‬ ‫وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند‬ ‫محدودیت های تردد‪ ،‬موقت است و باید برای‬ ‫انتقاداتی وجود دارد که از جمله ان‪ ،‬عدم اقناع‬ ‫این ایرادات‪ ،‬موجب اعتراض مردم شد که این‬ ‫سوخت را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫که مورد حمایت قانون قرار دارند‪.‬‬ ‫اعتراض و خواست را باید شنید‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه ادامه داد‪ :‬اشرار و دشمنان‬ ‫خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم‬ ‫سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این‬ ‫فضا می توانند به اهداف خود نائل شوند‪ .‬بر این‬ ‫اساس اقدام به شرارت‪ ،‬ناامنی‪ ،‬ایجاد نگرانی برای‬ ‫گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت‬ ‫می گرفت‪ ،‬اما همچنان ضرورت ان باقی است‬ ‫و موضوع باید توسط کارشناسان‪ ،‬نخبگان و‬ ‫صاحبنظران به درستی تبیین شود‪.‬‬ ‫رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه‬ ‫رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با‬ ‫جلوگیری از اسیب دیدن مردم‪ ،‬ان شاءاهلل‬ ‫اقداماتی شایسته و اساسی در این زمینه صورت‬ ‫شهرداران و شوراها به مردم دانست و تصریح‬ ‫در اقدامات بودجه ای تاکید کرد‪.‬‬ ‫پاک و سالم را از وعد ه های همیشگی دولتها‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه امروز هوای پاک و سالم در بعضی‬ ‫افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که‬ ‫معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهای زمان‬ ‫می اید‪ .‬برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و‬ ‫اشاره به الودگی هوا در روزهای اخیر‪ ،‬هوای‬ ‫قانون کم نداریم‪ .‬یکی از این قوانین‪ ،‬قانون‬ ‫توسط نیروی انتطامی‪ ،‬وزارت اطالعات‪ ،‬سپاه و‬ ‫یاداور شد‪ :‬هوای پاک و سالم از حقوق عامه‬ ‫گیرد‪.‬رئیسی در بخش دیگری از این جلسه‪ ،‬بر‬ ‫قضایی با اشرار‪ ،‬مخالن امنیت و تخریبگران اموال‬ ‫مردم و وارد اوردن خسار ت هایی به اموال عمومی‬ ‫و خصوصی کردند که البته بحمداهلل با حضور‬ ‫این است که نسبت به جبران خسار ت ها فکر و‬ ‫ایام‪ ،‬وضعیت نامناسبی دارد و زندگی و سالمت‬ ‫عمومی و خصوصی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پرونده‬ ‫گزارش عملکرد دستگا ه ها در این زمینه باید به‬ ‫اقدام کنند‪ .‬همکاران ما نیز این موضوع را دنبال‬ ‫معیشت مردم در اولویت قرار دارد‪ ،‬موضوع اقناع‬ ‫افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است‪.‬‬ ‫از الودگی هوا و تامین هوای پاک به طور کامل‬ ‫است و الودگی هوا‪ ،‬تضییع این حقوق به شمار‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت‬ ‫افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف‬ ‫نیروی انتظامی و سایر دستگا ه ها برای جلوگیری‬ ‫مدعی بود و درخواست ما از مسئوالن بویژه دولت‬ ‫اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور‬ ‫رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مساله‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫مامور نظارت بر عملکرد دستگا ه ها دانست و‬ ‫سودجویان حفظ کرد‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نسبت به اجرای طرح اشکاالت و‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫علی‪ ،‬راننده مسافرکش و ساکن اسالمشهر است؛ او خب ِر‬ ‫«گران شدن بنزین» را مثل یک شوک و یا حتی بدتر مثل‬ ‫یک «اوار» می داند که زندگی او را به کلی در مسیر سقوط‬ ‫قرار داده است؛ او می گوید‪ :‬با تجمع مسالمت امیز و رفتن‬ ‫به خیابان‪ ،‬سعی کردم صدایم را به گوش مسئوالن برسانم؛‬ ‫مسئوالنی که نمی دانند «بنزین» حرف اول و اخر در زندگی‬ ‫چند هزار خانوار کشور است‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬ما مسافرکش های شخصی که سهمیه‬ ‫نداریم برایمان نمی صرفد با کرایه ی تاکسی های رسمی‪،‬‬ ‫مسافر جابجا کنیم اما چاره ای نداریم؛ باید بتوانیم با تاکسی ها‬ ‫رقابت کنیم و مردم هم باید توان پرداخت داشته باشند که‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫گرانی بنزین طبقات متوسط و فقیر جامعه را دچار مشکل‬ ‫جدی کرده است‪.‬‬ ‫مسئولینی که خود را پشت در ها و گیت های فلزی‬ ‫زندانی کرده اند و به سطح شهر نمی ایند تا ببینند مردم با چه‬ ‫فشاری نان در می اورند و از پشت شیشه ماشین ‪ ،‬چهره انها‬ ‫را نظر سنجی می کنند ؛ به درد مردم نمی خورند!‬ ‫مردم با االیند ه ها تهدید می شود‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫مصوب سال ‪ ۷۴‬است که قانون خوبی است‪ .‬قانون‬ ‫لزوم پیگیری بودجه از مجاری قانونی و شفافیت‬ ‫سایر مسئوالن قضایی نیز نکاتی را بویژه در‬ ‫خصوص مسائل بودجه ای قوه قضاییه و اجرای‬ ‫ماده ‪ ۴۷۷‬قانون ایین دادرسی کیفری مطرح‬ ‫کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫است‬ ‫مطهری تاکید کرد‪ :‬مجلس از جزئیات و زمان اجرای طرح سهمیه بندی‬ ‫خبر نداشت‪ .‬اصال بعد از این جریان نمایندگان می خواستند تصمیم را برگرداند‬ ‫ولی بعد که پیام رهبری امد این کار انجام نشد؛ اقای الریجانی هم اشتباه کرد‬ ‫که گفت مجلس خبر داشته است‪ .‬درباره مسئله بنزین اقای روحانی هم چون‬ ‫می خواست بگوید مخالف بودم و به من تحمیل شد گفت که من از زمان‬ ‫اجرا خبر نداشتم وقتی هم دولت اسرار رهبری را دید طرح را اورد‪ .‬البته من‬ ‫نمی گویم رهبری از جزئیات طرح خبر داشته یا نه‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس رابطه با این سوال که چرا شما در یکی از برنامه های‬ ‫تلویزیونی گفته بودین که اقای اخوندی متخصص است درحالی که وی‬ ‫اسیب های زیادی را به بحث مسکن و راه زده‪ ،‬گفت‪ :‬اقای اخوندی نظراتی‬ ‫را در رابطه با مسکن دارد که باعث شد این را بگویم‪ .‬ما اکنون در تهران مسکن ‬ ‫خالی بسیاری داریم که اگر پر شود احتیاج به ساخت مسکن جدید نیست؛‬ ‫اقای اخوندی در کار خود متخصص است‪ .‬البته در حادثه قطار اینکه گفت‬ ‫خدا را شکر که بیمه بودند حرف بدی نیست و خیلی نباید به این حرف ها‬ ‫توجهکنیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که چرا دم از رفع حصر می زنید در حالی‬ ‫که االن می بینیم یکی از سران فتنه در حصر بیانیه می دهد و به نظام و رهبری‬ ‫حمله می کند! و در برابر این گستاخی چه دفاعی دارید گفت‪ :‬درباره مسئله‬ ‫رفع حصر ما از نگاه قانونی این مسئله را مطرح می کنیم منظور ما این است‪،‬‬ ‫کسانی در حوادث ‪ ۸۸‬نقش داشتند مثل اقایان موسوی و کروبی و در طرف‬ ‫مقابل اقای احمدی نژاد باید از همان ابتدا محاکمه می شدند و نهایتا پرونده بسته‬ ‫می شد ولی برخی از انها را به صورت غیر قانونی حصر کردند که از زندان‬ ‫هم بدتر است‪.‬‬ ‫*بیانیه اخیر اقای موسوی را نپسندیدم‬ ‫مطهری گفت‪ :‬وظیفه قوه قضاییه بود که تکلیف را مشخص کند و بی‬ ‫جهت این مسئله را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است‪ .‬البته بیانیه اخیر‬ ‫اقای موسوی را نپسندیدم مقایسه بین ولی فقیه و شاه مناسب نبود‪.‬‬ ‫ثبت نام نامزدهای انتخابات؛ غیبت‬ ‫اصالح طلبان‪ ،‬اشتیاق اصولگرایان و‬ ‫نامزدی یک ژن خوب‬ ‫ساختمان وزارت کشور طبق روال تعیین شده کار خودش را از‬ ‫ساعت ‪ ۸‬صبح اغاز کرد و بر اساس اخرین اماری که تا ساعت ‪ ۱۳‬و ‪۳۰‬‬ ‫دقیقه توسط دبیر ستاد انتخابات کل کشور از دومین روز ثبت نام ها اعالم‬ ‫شد‪ ۶۰۵ ،‬نفر ثبت نام کرده اند که ‪ ۳۸۰‬نفر انها ثبت نامشان نهایی شده است‪.‬‬ ‫موسوی تعداد کل ثبت نام شدگان نهایی را از مجموع ‪ ۱۵۵۱‬ثبت نام ‪۱۲۶۵‬‬ ‫نفر اعالم کرد و گفت ‪ ۹۱‬درصد از افرادی که ثبت نام شده اند را اقایان و‬ ‫تنها ‪ ۹‬درصد را زنان تشکیل می دهند‪ .‬یکی از ثبت نام هایی که روز نخست‬ ‫انجام شد اما خبر ان با اختالف یک روزه در رسانه ها منعکس شد‪ ،‬ثبت نام‬ ‫توحید نوبخت فرزند محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بود‪،‬‬ ‫که ثبت نام خود را برای شرکت در انتخابات از حوزه انتخابیه رشت در‬ ‫ساختمان وزارت کشور انجام داد‪.‬داوطلبان که در دومین روز در ساختمان‬ ‫وزارت کشور حضور پیدا کرده و ثبت نام کردند‪ ،‬ترکیب و طیف های‬ ‫مختلف اجتماعی و سیاسی و همچنین صنوف و مشاغل مختلفی را شامل‬ ‫می شدند‪ .‬در میان انها پزشک عمومی‪ ،‬وکیل‪ ،‬قاضی بازنشته‪ ،‬چهره های‬ ‫دانشگاهی و اساتید به چشم می خوردند‪.‬محمد خدابخشی نماینده مردم‬ ‫الیگودرز در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬محمد عباسپور نماینده سه دوره‬ ‫مجلس از حوزه های انتخابی ماکو و ارومیه‪ ،‬سید امین اهلل تقوی مطلق‬ ‫رئیس اسبق شیالت و نماینده ایران در سازمان جهانی فائو‪ ،‬امیر سر تیپ‬ ‫دوم والی اویسی‪ ،‬حمیدرضا پشنگ نماینده دوره های هفتم‪ ،‬هشتم و نهم‬ ‫مجلس از حوزه انتخابی خاش و میرجاوه‪ ،‬محمد سعید احدیان مدیر مسئول‬ ‫روزنامه خراسان‪ ،‬سلیمان فهیمی نماینده مردم پارس اباد و بیله سوار در‬ ‫مجلس هفتم‪ ،‬فرداد پور امن شهردار سابق لوندویل استارا از جمله افرادی‬ ‫بودند که برای ثبت نام در ساختمان وزارت کشور حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫بخشی از افراد سرشناس نیز با حضور در فرمانداری تهران نام خود را برای‬ ‫شرکت در انتخابات مجلس ثبت کردند‪.‬نظام ملک شاهی معاون سیاسی‬ ‫اجتماعی فرماندار تهران با بیان اینکه جوانترین متقاضی ثبت نام در روز‬ ‫گذشته ‪ ۳۰‬ساله و پیرترین ‪ ۷۵‬ساله بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬نرمال زمان ثبت نام ‪۴۵‬‬ ‫دقیقه است و داوطلبان هر چقدر مدارک خود را زودتر اماده کند معطلی‬ ‫در روند ثبت نام نخواهند داشت‪.‬وی گفت‪ ۱۲۰ :‬کاربر مراحل ثبت نام را‬ ‫برای افراد متقاضی انجام می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬طی دیروز و امروز تنها ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کاربران فعالیت کردند‪.‬‬ ‫معاون سیاسی فرماندار خاطرنشان کرد‪ :‬که تا ساعت ‪ ۱۱‬صبح از‬ ‫مجموع ثبتنام کنندگان دیروز و امروز ‪ ۲۲۲‬نفر در مجموع در وزارت‬ ‫کشور و در فرمانداری در حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات و اسالمشهر‬ ‫ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫سید شهاب الدین صدر‪ ،‬سید محمود نبویان نماینده هر دو از ادوار‬ ‫مجلس با حضور در فرمانداری تهران ثبت نام خود را در یازدهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس انجام دادند‪.‬‬ ‫بررسی هزینه های تولید فیلم های کمدی و جدی؛‬ ‫چرادستمزدبازیگرانباالمیرود؟!‬ ‫حسین هادیانفر با اشاره به تفاوت هزینه ساخت اثار کمدی و جدی در سینما گفت‪ :‬باتوجه به اینکه هم در ژانر کمدی کار کردم هم اجتماعی‪ ،‬می توانم بگویم هزینه ساخت یک اثر ربطی به ژانر ان از جمله کمدی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬درام‬ ‫و‪ ...‬ندارد‪ ،‬چیزی که هزینه ها را متغیر می کند فیلمنامه و قصه است‪.‬او ادامه داد‪ :‬از کل هزینه هایی که صرف یک پروژه می شود یک سوم ان به دستمزد بازیگران اختصاص می یابد‪ .‬باقی هزینه ها معموال در تمام پروژه ها به یک شکل‬ ‫است‪.‬مدیر تولید فیلم «قالده های طال» در ادامه با اشاره به دستمزد بازیگران بیان داشت‪ :‬دستمزد بازیگران در ژانر کمدی یا اجتماعی تفاوتی ندارد‪ .‬هر بازیگری قیمتی دارد و این ربطی به ژانری که قرار است کار کند ندارد‪.‬هادیانفر‬ ‫افزود‪ :‬برخی گمان می کنند دراوردن نقش کمدی سخت تر از نقش های ژانر اجتماعی است به همین دلیل بازیگرانش دستمزد بیشتری دریافت می کنند‪ .‬من در طول سالها تجربه ام همچین چیزی را ندیدم‪ .‬تنها چیزی که دستمزد‬ ‫بازیگر را باال می برد نقش سخت یا گریم سنگین است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪954‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫در مسائل سیاسی از هنرمندان‬ ‫سوءاستفاده می شود‬ ‫جهانگیر الماسی‪:‬‬ ‫دولت با ادامه معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬موافقت کرد‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬با پیگیری وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و موافقت محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬فعالیت های فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه ای در سال‬ ‫اینده همچنان از معافیت های مالیاتی برخوردارند‪.‬این موضوع اما‬ ‫با اعتراض طیف های مختلف مردم همراه است‪ ،‬ان ها معتقدند‬ ‫در حالی از مردم مالیات دریافت می شود که برخی سلبریتی ها با‬ ‫دستمزدهای چندصدمیلیونی و حتی میلیاردی‪ ،‬از پرداخت مالیات‬ ‫معاف شده اند و این موضوع با عدالت مغایرت دارد‪.‬‬ ‫اما نظر خود هنرمندان چیست؟ جهانگیر الماسی بازیگر‬ ‫پیشکسوت سینما و تلویزیون در این باره به خبرنگار فارس گفت‪:‬‬ ‫باید دید هدف دولت از اتخاذ این تصمیم چه بوده است؟‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برخی گروه ها از یک سری امکانات ویژه‬ ‫بهره می برند؛ در حالی که همه می دانیم این عدالت نیست‪ .‬خیلی‬ ‫بی عدالتی ها وجود دارد و زمینه ان هم فقط قدرت است‪ ،‬یعنی‬ ‫قدرت به نفع دسته ها و گروه های مختلف مورد سوء استفاده‬ ‫فاکتورهایموثردرمیلیاردرشدنیکفیلمسینماییچیست؟‬ ‫چرارضاعطارانپولسازترینبازیگرسینماست؟‬ ‫سینما اصوال براساس ستاره ها به گیشه‬ ‫مطلوب میرسد و در واقع ویترین جذاب یک‬ ‫فیلم سینمایی ِ‬ ‫برگ برنده ان اثر در موفقیت‬ ‫ان فیلم در گیشه است اما تجربه نشان داده که‬ ‫پارامترهای موفقیت یک فیلم سینمایی مدام‬ ‫درحال تغییر است‪ .‬شاید یک روز ستاره های‬ ‫چشم ابی و زیبا عامل فروش بودند و زمانی در‬ ‫همین سینما اِلمان های جذابیت در ستاره ها تغییر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در دوره ای که سینما با قهرمان پروری به‬ ‫جذب تماشاگر فکر میکرد فردین و مدلهای‬ ‫فردین الگوی موفقیت بودند و در زمانی هم‪،‬‬ ‫جنس بازی در مبتال کردن تماشاگر به سینما‬ ‫موثر بود که به یک باره دیدیم بازیگرها در اثار‬ ‫مختلف چقدر به هم شبیه هستند در دوره ای‬ ‫الگوی بهروز وثوق کارسازتر بود و همین مسئله‬ ‫باعث شد تا سینما در قهران تراشی‪ ،‬مدل هایی‬ ‫نزدیک به هم را معرفی کند‪.‬‬ ‫معموال ستاره های زن در فروش تاثیر دندان‬ ‫گیری نداشتند اما می توانستند مکمل هایی مهم‬ ‫و موثر برای ستاره های مرد باشند بازیگرا ِن‬ ‫چندژانره در دوره ای الویت گرفتند و بعد از‬ ‫مدتی دوباره‪ ،‬ستارهها نیاز نبود بازیگر باشند‪،‬‬ ‫تنها ستاره بودن کافی بود تا قد و قواره ی‬ ‫جذاب‪ ،‬رنگ چشم خاص‪ ،‬افههای مردانه ایرانی‬ ‫پسند و اَکت های دلبری کنندهی بی تکنیک و‬ ‫حس‪ ،‬قُلکسینما را به صدا در بیاورند‪.‬‬ ‫مدتی شاهد این بودیم که مخاطبان سینما‬ ‫براساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه‬ ‫برای گذران زمان زندگیشان به شادی و فاصله‬ ‫گرفتن از روز سخت به سینما می روند و عمال‬ ‫ژانر کمدی از هر نوعی (سخیف و قوی) به‬ ‫لیست پرفروش ها اضافه شد کار به جایی رسید‬ ‫که در وضع نامعلوم اقتصادی سرمایه گذاران‬ ‫در عرصه های مختلف به سینما وارد شدهاند و‬ ‫بیزینس سینما در ژانر کمدی پرسروصدا شد‪.‬‬ ‫اما این واقعیت که مخاطبان فیلم و سریال در‬ ‫ایران به اثار قوی دنیا دسترسی پیدا کرده بودند‬ ‫و سلیقه مخاطب ایرانی کمیمتفاوت شده بود‪،‬‬ ‫باعث شد مذاق فیلم دیدن هم دچار تغییراتی‬ ‫شود و جنس خواسته ی تماشاگران در سینما‬ ‫چندپارچه شد طوری که به موازات فیلم های‬ ‫کمدی‪ ،‬فیلمهای جدی ملودرام و ژانرهای دیگر‬ ‫هم گیشه ی خوش رکوردی را تجربه کرد و‬ ‫این یعنی نیاز نبود که تنها با یک قصه ی ابکی‬ ‫کمدی و چندبازیگر خوب و بد اما تکراری فیلم‬ ‫ها روانه ی پرده نقره ای شوند‪.‬‬ ‫حضور بازیگران موفق تئاتر در سینما و‬ ‫درخشش انان در جشنواره های مختلف سینمایی‬ ‫کم کم نوع ستاره سازی را در سینما تغییر داد و‬ ‫رنگ چشم و قد وقواره از اولویت خارج شدند‬ ‫طوری که سینما شاید به اجبار نگاهش را به تئاتر‬ ‫تغییر داد و بسیاری از ستاره های سینما از تئاتر‬ ‫به سینما رسیدند و باز این همه ماجرا نبود‪ .‬چرا‬ ‫که سینما امروز به یک صنعت تبدیل شده بود‬ ‫و برای رسیدن به موفقیت ‪،‬متریال الزم بیش از‬ ‫تعداد انگشت های یک دست بودند!‬ ‫در میان همه ی ستاره هایی که اوج فرودشان‬ ‫زمان دار شده بود شاهد درخشش ممتد رضا‬ ‫عطارانی بودیم که درخشش سینمایی اش را از‬ ‫رسانه ی ملی می اورد او در تلویزیون درخشید‬ ‫و ظرفیت تلویزیون برای استفاده از او ان قدر‬ ‫نبود که این ستاره ی خاموش نشدنی بتواند در‬ ‫تلویزیون بماند‪ .‬در واقع تلویزیون در جایی برای‬ ‫او تمام شد و اگر به سینما کوچ نمی کرد لگد به‬ ‫اینده ی حرفه ایی اش میزد‪.‬‬ ‫کم کم سینما رضا عطاران را بلعید و عمال‬ ‫تلویزیون دیگر نتوانست او را در قاب خود ببیند‪.‬‬ ‫این سوال پیش می اید که چرا عطاران توانسته‬ ‫است در سال های اخیر جذابیت و ماندگاری اش‬ ‫را در اوج نگه دارد؟‬ ‫عطاران یک کمدین محبوب است که‬ ‫در سینما نشان داد ژانر های دیگر را هم‬ ‫درکارگردانی و بازیگری بلد است و شاید بتوان‬ ‫گفت نقطع عطف او در مراقبت و جای کار‬ ‫دادن به پارتنر هایش است که در سینما کمتر‬ ‫شاهد این پاسکاری حرفه ایی هستیم‪.‬‬ ‫او بازیگر مقابلش را می بیند و کمتر دیده‬ ‫شده است نیاز داشته باشد مانند برخی از‬ ‫بازیگران ستاره نما بازی بازیگر مقابلش را‬ ‫بخورد و این یعنی هر بازیگری از حضور کنار او‬ ‫لذت می برد‪.‬‬ ‫واقعا راز ماندگاری عطاران در چیست؟‬ ‫ایا سبقه ی تلویزیونی او در این مسئله دخیل‬ ‫است؟‬ ‫ایا نوع و شیوه ی بازیگری او در این بحث‬ ‫دخالت دارد؟‬ ‫این که او در مقابل هر دوربینی می داند‬ ‫چگونه زندگی کند یک تکنیک است یا به‬ ‫شخصیت و خلق و خوی شخصی او مرتبط می‬ ‫شود؟‬ ‫بهرحال او هدیه ی تلویزیون به سینما‬ ‫محسوب می شود و همین که توانسته است به‬ ‫موازات ستاره های سینما و ستاره های تئاتری‬ ‫اخیرسینما کماکان جزو موثران در گیشه سینما‬ ‫باشد و در اوج بماند نشان از این دارد که‬ ‫محبوبیت عطاران چیزی خارج از عرف مرسوم‬ ‫سینماست که افول نکرده است و در مقابل هر‬ ‫دوربینی صداقت دارد و این یعنی در یک اثر‬ ‫ضعیف هم ضعیف دیده نمی شود‪.‬‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬البته این سخنان من می تواند تبعات جدی برایم‬ ‫داشته باشد‪ ،‬بنابراین برای اظهار نظر دقیق تر باید در حوزه مالیات‬ ‫پژوهش های دقیق انجام دهم‪ ،‬ان وقت بهتر می توان درباره قانون‬ ‫معافیت مالیاتی صحبت کرد‪.‬‬ ‫الماسی اضافه کرد‪ :‬اگر کلمه «هنرمند» را تعریف کنیم‪،‬‬ ‫می توانیم بفهمیم چه کسی باید مالیات بدهد و چه کسی باید از‬ ‫پرداخت مالیات معاف باشد؟ باید توجه کرد که هنرمند با سلبریتی‬ ‫تفاوت دارد‪ ،‬تفاوت است بین زندگی پاک ایرانی با یک زندگی‬ ‫الکچری‪ .‬این کلمه الکچری هم مانند سلبریتی دو ـ سه سالی است‬ ‫که در فرهنگ ما مرسوم شده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬به عنوان مثال کسی که مقلد صدا است یا‬ ‫کسی که خودش به خودش هنرمند می گوید‪ ،‬هنرمند نیست بلکه‬ ‫هنرمند‪ ،‬مرتبت و مقامی است که یک جامعه پس از دیدن از‬ ‫خودگذشتگی ها و تالش های یک فرد در حوزه تخصصی نمایش‪،‬‬ ‫موسیقی و ‪ ...‬به او اعطا می کند‪ .‬مثل انچه در فیلم «کمال الملک»‬ ‫علی حاتمی دیدیم که کمال الملک ان بافنده قالی را هنرمند نامید و‬ ‫او را هنرمند دانست‪.‬‬ ‫الماسی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر واژه هنرمند را توانستیم به درستی‬ ‫به برخی تعمیم دهیم‪ ،‬من هم ان وقت ترجیح می دهم که هنرمندان‬ ‫از مالیات معاف شوند‪ .‬هنرمندانی که مصالح‪ ،‬شرف‪ ،‬عزت و‬ ‫سرافرازی مردم را مد نظر دارند و مسئله شان از فعالیت در دنیای‬ ‫هنر‪ ،‬عظمت و پاکدامنی مردمشان است‪ ،‬نه تالش برای اینکه چیزی‬ ‫در جیب شان بریزند و ببرند و صرفاً به دنبال موفقیت فردی باشند‪.‬‬ ‫ان هنرمند واقعی است و بایستی معافیت مالیاتی هم داشته باشد‪،‬‬ ‫حال می تواند یک صدابردار پشت صحنه باشد یا یک نویسنده و‬ ‫پژوهشگر نه لزوماً بازیگر که به دلیل چند کار به ویژه تلویزیونی‬ ‫میان مردم شناخته می شوند و معموالً از انها می توان در مسائل‬ ‫اجتماعی و سیاسی سوء استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬اگر انگیزه واقعی هنرمندان‪ ،‬خدمت‬ ‫به عزت و سعادت مجد و عظمت این مردم و مملکت است‪ ،‬من‬ ‫حاضرم ان ها را بر گردن خودم بنشانم و راه ببرم و پرچم شان را‬ ‫حمل کنم‪.‬‬ ‫تعدادسلبریتی هایمیلیاردی‬ ‫کم تر از فعاالن فرهنگی است‬ ‫همایون امیرزاده‪ ،‬مدیر انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬دقایقی قبل در گفت وگو با شبکه خبر‬ ‫درباره معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر و در پاسخ به این سوال که‬ ‫چرا باید بازیگری که برای چند روز بازی در یک فیلم یا سریال بیش از‬ ‫یک میلیارد درامد دارد از مالیات معاف شود؛ در حالی که درامدها در‬ ‫حوزه های مختلف هنر مثل نشر اینگونه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬باید نگاه کلی و‬ ‫منصفانه داشته باشیم؛ چرا که دایره شمول‪ ،‬گسترده است‪ ،‬ما فقط ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر در بخش هنر‪ ۳۵۰۰ ،‬موسسه قرانی‪ ،‬بالغ بر ‪ ۷۰‬هزار فعال قرانی‬ ‫در اقصی نقاط کشور‪ ۴ ،‬هزار ناشر فعال و ‪ ۱۵۰۰‬کتابفروشی داریم‪.‬‬ ‫اینها همه مجموعه های ما هستند‪ ،‬اما از میان اینها ‪ ۲۰۰‬نفر ممکن است‬ ‫درامدهای سنگین داشته باشند‪ .‬اگرچه در حوزه موسیقی و برگزاری‬ ‫کنسرت همه درامدها بین همه حلقه های فرهنگ و هنر تقسیم می شود‪،‬‬ ‫در بحث فیلم هم اینگونه است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه بازیگرانی هستند که درامد کالن دارد‪ ،‬اما‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر به این عدم توازن اعتراض دارند پس بهتر نیست‬ ‫راهکاری بیابید تا به توازن برسیم‪ ،‬گفت‪ :‬بله بهتر است‪ .‬اول اینکه شرط‬ ‫شمولیت مالیاتی این است که شفافیت مالی باشد ‪ ،‬اظهارنامه ها باید در‬ ‫موعد مقرر ارائه شود و می توان تبصره هایی را بر مبنای نکاتی نظیر این‬ ‫مسئله ایجادکرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شب گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫با صدور یک دستور فوری با کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۹‬مخالفت کرد‪.‬دستور فوری معاون رئیس جمهور و‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیش نویس یکی از‬ ‫تبصره های الیحه بودجه ‪ ۹۹‬بوده است که بر اساس یکی از بندهای ان‬ ‫«تمام فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی‪ ،‬فرهنگی و هنری دارای مجوز‬ ‫از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشمول ‪ ۵۰‬درصد معافیت مالیاتی‬ ‫می باشند‪ ».‬که با دستور نوبخت‪ ،‬این بند حذف شد‪ ،‬لذا فعالیت های مزبور‬ ‫کماکان از معافیت صد درصدی برخوردار خواهند بود‪.‬گفتنی است این‬ ‫تصمیم به منظور حمایت از هنرمندان‪ ،‬کمک به بهبود صنایع فرهنگی‬ ‫و تقویت مشاعل فرهنگی و هنری اتخاذ شده است که تاثیر مضاعف و‬ ‫مهمی بر سرانه مصرف کاالها و محصوالت فرهنگی نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫پس از طرح کاهش یا لغو معافیت مالیاتی هنرمندان‪ ،‬سید عباس‬ ‫صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نامه ای به ‪ ۳‬مقام مسئول دولتی‬ ‫یعنی معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد‬ ‫خواستار بازنگری در باب این پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫اگرچه استدالل وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره نویسندگانی‬ ‫که حق التالیف ناچیزی بابت نوشتن کتاب دریافت می کنند یا ان دسته‬ ‫از ناشرانی که به دلیل مشکالت بازار کاغذ‪ ،‬افتان و خیزان اقتصاد نشر را‬ ‫زنده نگه داشته اند می تواند قرین صحت باشد‪ ،‬اما کارشناسان معتقدند‬ ‫این استدالل قابل تعمیم به همه کسانی که ذینفع اقتصاد فرهنگ و هنرند‪،‬‬ ‫نیست‪ .‬چنان که بسیاری از بازیگران و خوانندگان و اصطالحاً سلبریتی ها‬ ‫با وجود درامدهای باال و دستمزدهای قابل توجه به طور کلی مالیات‬ ‫پرداختنمی کنند‪.‬‬ ‫اغاز تصویربرداری‬ ‫«پایتخت» با اجازه‬ ‫فرزند خشایار الوند‬ ‫سعید بیات‪ ،‬مدیر تداراکات‪ :‬مهدی رهبری‪ ،‬فیلمبردار دوم‪:‬‬ ‫مرتضی درویش خانی‪ ،‬برنامه ریز‪ :‬افشین عمران‪ ،‬سرپرست‬ ‫گریم‪ :‬ارش فرد‪ ،‬منشی صحنه‪ :‬اسیه معصومی زاده‪ ،‬انتخاب‬ ‫بازیگران‪ :‬رضا سخایی‪ ،‬هماهنگی بازیگران ‪ :‬میترا نوروزی‪،‬‬ ‫دستیار دوم کارگردان‪ :‬بهنام مسعودی‪ ،‬دستیار اول صحنه‪:‬‬ ‫ساسان فرهادپور‪ ،‬دستیاران لباس‪ :‬سامره جوانمرد‪ ،‬نسیم‬ ‫غضنفرزاده‪ ،‬دستیار اول تدارکات‪ :‬مرتضی شکری‪ ،‬مدیر‬ ‫روابط عمومی‪ :‬علی زادمهر عکاس ‪ :‬مهدی حیدری قمی‪،‬‬ ‫پشت صحنه‪ :‬علی بیات‪ ،‬دستیار اول فیلمبردار‪ :‬امید اله وردی‪،‬‬ ‫دستیاران فیلمبردار‪ :‬کیوان محمدی نژاد‪ ،‬اراز رز‪ ،‬علی نانکلی‪،‬‬ ‫دستیاران صحنه‪ :‬محمد ولی زاده‪ ،‬دستیار سوم کارگردان‪ :‬فرهاد‬ ‫نوری‪ ،‬دستیاران گریم‪ :‬مرتضی محمدی‪ ،‬طناز قاسمی‪ ،‬سامان‬ ‫مریوانی‪ ،‬دستیاران تدارکات‪ :‬علیرضا اذری‪ ،‬محسن حمزه لو‪،‬‬ ‫علی مظفری‪ ،‬پیام گرگانی‪ ،‬فرهام والیانی‪ ،‬مهدی سرخسروی‪،‬‬ ‫محمدرضا معروفی‪ ،‬رضا خالقی‪ ،‬مهرداد قاسمی‪ ،‬سینه موبیل‪:‬‬ ‫ایرج ابراهیمی‪ ،‬ایمان احمدی‪ ،‬زاهد قربانی‪.‬‬ ‫تصویربرداری فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» به‬ ‫کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری از روز‬ ‫شنبه (نهم اذر ماه) در منطقه شیرگاه مازندران اغاز شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی صداوسیما‪ ،‬با حضور خانواده‬ ‫مرحوم خشایار الوند تصویربرداری فصل ششم مجموعه‬ ‫تلویزیونی «پایتخت» روز شنبه (نهم اذر ماه) کلید خورد‬ ‫و دیاکو الوند ـ فرزند خشایار الوند ـ با گفتن ‪ ۳،۲،۱‬اجازه‬ ‫و دستور تصویربرداری اولین پالن فصل ششم مجموعه‬ ‫تلویزیونی «پایتخت» را صادر کرد‪.‬تاکنون هومن حاجی‬ ‫عبدالهی‪ ،‬احمد مهرانفر‪ ،‬جلوی دوربین رفته اند و گروه‬ ‫تصویربرداری در حال ضبط سکانس های خارجی است و‬ ‫در روزهای اینده محسن تنابنده جلوی دوربین می رود و‬ ‫سکانس های مربوط به خانه نقی معمولی تصویربرداری خواهد‬ ‫شد‪.‬فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» در ‪ ۱۵‬قسمت‬ ‫برای پخش در نوروز ‪ ۹۹‬از شبکه یک سیما ساخته می شود‪.‬‬ ‫محسن تنابنده‪ ،‬ریما رامین فر‪ ،‬احمد مهران فر‪ ،‬مهران‬ ‫احمدی‪ ،‬هومن حاجی عبداللهی‪ ،‬بهرام افشاری‪ ،‬نسرین‬ ‫نصرتی‪ ،‬سارا و نیکا فرقانی‪ ،‬عطیه جاوید‪ ،‬سلمان خطی‪،‬‬ ‫ابوالفضل رجبی‪ ،‬غالمعلی رضایی بازیگران اصلی این سریال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عوامل این مجموعه عبارتند از‪:‬‬ ‫نویسنده فیلمنامه‪ :‬ارش عباسی‪ ،‬طراح و سرپرست‬ ‫نویسندگان فیلمنامه و مشاور کارگردان‪ :‬محسن تنابنده‪،‬‬ ‫کارگردان سیروس مقدم‪ ،‬مدیر فیلمبرداری‪ :‬فرشاد گل سفیدی‪،‬‬ ‫طراح گریم‪ :‬مجید اسکندری‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬محمد اتحادی‪،‬‬ ‫جانشین تولید‪ :‬محمدرضا اهی بهرام‪ ،‬مدیر برنامه ریزی‪:‬‬ ‫داود باقری‪ ،‬طراح لباس‪ :‬ارزو غفوری‪ ،‬طراح صحنه‪ :‬حسین‬ ‫مجد‪ ،‬صدابردار‪ :‬میثم یادریلو‪ ،‬دستیاور اول کارگردان‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪954‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ کرد‬ ‫بخشودگیسودوجرایموام هایزیر‪100‬میلیونتوماناز‪97‬بهقبل‬ ‫بر اساس بخشنامه ای که سید علی اصغر میر محمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به مدیران عامل بانک های دولتی یا بانک های بورسی که بخشی از سهام ان در اختیار دولت است ابالغ‬ ‫کرده‪ ،‬سررسید تسهیالت مشمول بخشش سود و جرایم از محل اجرای بند «ل» تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬که پیش از این صرفا تا پایان سال ‪ ۹۵‬اعالم شده بود را به تسهیالت مشمول سررسید‬ ‫شده تا سال ‪ ۹۷‬و پیش از ان و اعم از تسهیالت جاری و غیر جاری تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تعمیم داد‪.‬بنابراین‪ ،‬تسهیالتی که تا پایان ‪ ۹۷‬و قبل از ان سررسید شده باشد مشمول بخشودگی سود و‬ ‫جرایم تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان می شوند‪.‬این تصمیم‪ ۷ ،‬مهر ماه امسال در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است‪.‬‬ ‫دستورالعملفعال سازی‬ ‫رمزپویادربانکمسکن‬ ‫گزارش‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬‬ ‫هیبنا‪ ،‬از انجا که با تصمیم بانک مرکزی‪ ،‬از‬ ‫‪ 20‬روز اینده رمز دوم «ایستا» که در حال‬ ‫حاضر روی کارت های بانکی متقاضیان انجام‬ ‫تراکنش های غیرحضوری فعال است‪ ،‬غیر قابل‬ ‫استفاده خواهد شد و الزم است تمام مشتریانی‬ ‫که قصد دارند از تاریخ یک دی ماه به بعد از‬ ‫طریق هر یک از کارت های بانکی خود تراکنش‬ ‫غیر حضوری که نیازمند داشتن «رمز دوم معتبر»‬ ‫است انجام دهند‪ ،‬ابتدا نسبت به فعال سازی‬ ‫رمز دوم پویا اقدام کنند و به این ترتیب هر بار‬ ‫که قصد انجام تراکنش غیرحضوری از طریق‬ ‫سامانه های اینترنت بانک‪ ،‬همراه بانک و نظایر ان‬ ‫را دارند‪ ،‬به صورت انی رمز دوم یکبار مصرف‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫برای دریافت رمز دوم پویا برای کارت های‬ ‫بانکی مشتریان بانک مسکن دو مرحله وجود‬ ‫دارد که یکی به شکل حضوری و یکی به‬ ‫شکل غیرحضوری انجام می شود‪ .‬مرحله اول‬ ‫یا حضوری به منظور ثبت شماره تلفن همراه‬ ‫مشتری که مقصد دریافت پیامک مربوط به‬ ‫فعالسازی رمز دوم پویاست‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫برای این منظور یک نوبت مراجعه به هر یک از‬ ‫دستگاه های خودپرداز بانک مسکن در سراسر‬ ‫کشور کافی است‪.‬‬ ‫در دستگاه خودپرداز پس از اینکه رمز اول‬ ‫وارد می شود‪ ،‬باید وارد صفحه «تغییر رمز» شده‬ ‫و سپس گزینه «خدمات رمز پویا» انتخاب شود‪.‬‬ ‫در این مرحله ابتدا باید گزینه تخصیص رمز پویا‬ ‫را انتخاب کرده و پس از ان شماره تلفن همراه‬ ‫مشتری وارد شود‪ .‬در صورتی که شماره همراه‬ ‫وارد شده صحیح بوده و منطبق با شماره ثبت‬ ‫شده در سیستم اطالعات مشتریان بانک باشد‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫بانک ملی ایران بیش از ‪ 627‬هزار میلیارد ریال تسهیالت در قالب عقود‬ ‫پیغامی مبنی بر تایید عملیات با نمایش عبارت‬ ‫«فعال سازی با موفقیت انجام شد» نمایش داده‬ ‫می شود و یک شماره سریال در رسید چاپ‬ ‫می شود‪ .‬همزمان پیامکی حاوی لینک دانلود‬ ‫نرم افزار صدور رمز پویا و نیز کد فعال سازی‬ ‫تخصیص رمز پویا به شماره تلفن همراه مشتری‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫ممکن است گروهی از مشتریان شماره‬ ‫تلفن همراه دیگری به جز انچه که در زمان‬ ‫افتتاح حساب یا برای دریافت خدمات پیامکی به‬ ‫بانک مسکن اعالم کرده اند را برای اخذ پیامک‬ ‫مربوط به رمز دوم پویا به دستگاه خودپرداز‬ ‫معرفی کنند‪ .‬طبیعی است در این موارد شماره‬ ‫همراه وارد شده منطبق با شماره ثبت شده در‬ ‫سیسستم اطالعات مشتریان بانک نیست‪ .‬در این‬ ‫صورت مشتری این پیغام را مشاهده خواهد کرد‪:‬‬ ‫«شماره تلفن همراه وارد شده با شماره تلفن ثبت‬ ‫شده در سامانه مطابقت ندارد‪ .‬در صورتی که‬ ‫از صحت شماره وارد شده اطمینان دارید‪ ،‬به‬ ‫نزدیک ترین شعبه بانک مسکن مراجعه کنید»‪.‬‬ ‫در مرحله بعدی و پس از تایید شماره تلفن‬ ‫همراه از طریق مراجعه به دستگاه خودپرداز یا‬ ‫در صورت لزوم به یکی از شعب بانک‪ ،‬الزم‬ ‫است نرم افزاری که لینک دریافت ان پیامک‬ ‫شده روی گوشی تلفن همراه نصب شود‪ .‬برای‬ ‫دریافت این نرم افزار همچنین می توان به ادرس‬ ‫‪ www.bank-maskan.ir‬از طریق‬ ‫منوی «خدمات الکترونیک» به بخش «خدمات‬ ‫مبتنی بر تلفن همراه» مراجعه کرده و گزینه‬ ‫«خدمات رمز یکبار مصرف» را انتخاب کرد‪.‬‬ ‫پس از نصب در هنگام ورود به نرم افزار‬ ‫برای اولین بار ابتدا باید و رمز عبور را که حداقل‬ ‫شامل هشت کاراکتر و ترکیبی از عدد و حروف‬ ‫است را وارد و در بخش «تکرار رمز» نیز دوباره‬ ‫ان را درج و سپس گزینه «ثبت رمز ورود» را‬ ‫انتخاب کرد‪ .‬برای انجام این مرحله حتما باید‬ ‫اینترنت تلفن همراه فعال باشد‪ .‬در مرحله بعد باید‬ ‫عالمت «‪ »+‬نمایش داده شده در صفحه اصلی‬ ‫نرم افزار انتخاب شود تا «رمزیاب» کارت بانک‬ ‫مسکن وارد شود‪.‬‬ ‫برای تکمیل این گام شماره کارت و سریال‬ ‫چاپ شده در رسید دستگاه خودپرداز و نیز کد‬ ‫فعال سازی که به شماره همراه مشتری پیامک‬ ‫شده‪ ،‬وارد خواهد شد و پس از بررسی صحت‬ ‫اطالعات «توکن» یا اصطالحا «رمزیاب» کارت‬ ‫فعال می شود‪ .‬به این ترتیب از این به بعد هرگاه‬ ‫مشتری به نرم افزار مراجعه کند‪ ،‬شماره کارت‬ ‫فعال شده را در صفحه اصلی مشاهده می کند‬ ‫که ذیل ان گزینه «دریافت رمز کارت» درج‬ ‫شده است‪.‬از این پس مشتری هر بار که نیازمند‬ ‫اخذ رمز دوم یکبار مصرف باشد‪ ،‬با لمس‬ ‫گزینه «دریافت رمز کارت» به ازای هر یک از‬ ‫کارت هایی که با طی این مراحل در نرم افزار‬ ‫مذکور ثبت کرده است‪ ،‬بالفاصله صفحه ای که‬ ‫رمز پویای یکبار مصرف صادر شده با مدت‬ ‫اعتبار یک دقیقه ای را نمایش می دهد‪ ،‬مشاهده‬ ‫خواهد کرد‪.‬اضافه کردن هر یک کارت بانک‬ ‫مسکن به این نرم افزار نیازمند یک نوبت مراجعه‬ ‫به دستگاه خودپرداز و طی مراحلی که ذکر شد‬ ‫تا مرحله ثبت توکن جدید در نرم افزار بانک‬ ‫مسکن است‪.‬این نرم افزار به امکاناتی از قبیل تغییر‬ ‫رمز نیز مجهز است‪ .‬برای تسهیل ارتباط مشتریان‬ ‫با نرم افزار‪ ،‬این برنامه با اثر انگشت نیز قابلیت‬ ‫ورود دارد و اگر تلفن همراه فرد ویژگی استفاده‬ ‫از اثر انگشت به جای رمز عبور را داشته باشد‪،‬‬ ‫می توان از این امکان نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫راهنمایگامبهگام‬ ‫برایفعال سازیرمزپویا‬ ‫گزارش‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرده که‬ ‫از اول دیماه امسال‪ ،‬هیچ یک از‬ ‫مشتریان بانکی برای پرداخت های‬ ‫اینترنتی یا بدون کارت خود‪ ،‬اجازه‬ ‫استفاده از رمزهای ایستا یا ثابت را‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تمامی‬ ‫مشترکان نظام بانکی باید ظرف مدت‬ ‫زمان باقیمانده تا ‪ ۳۰‬اذرماه ‪ ،۹۸‬به‬ ‫دستگاههای خودپرداز هر یک از‬ ‫بانکهای عامل خود مراجعه کرده و‬ ‫دریافت رمز پویا برای کارتهای خود‬ ‫را به بانک اعالم نمایند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬اگرچه بسیاری از‬ ‫مشترکان نظام بانکی به جهت نوع‬ ‫تعامالت و تراکنش های بانکی خود‪،‬‬ ‫ممکن است چندین کارت از بانکهای‬ ‫متعدد داشته باشند‪ ،‬اما تجربه نشان‬ ‫داده که پرداخت های اینترنتی خود‬ ‫را تنها با یک یا حداکثر دو کارت‬ ‫خود انجام می دهند؛ بنابراین الزم‬ ‫است برای این کارتها‪ ،‬رمز دوم پویا‬ ‫را فعال کنند‪.‬‬ ‫در این گزارش تالش شده تا گام‬ ‫به گام‪ ،‬روش های فعال سازی رمزهای‬ ‫پویا برای کارتهای بانکی تشریح شود‪:‬‬ ‫گام به گام مراحل فعال سازی رمز‬ ‫پویا در کارتهای بانکی‬ ‫‪ ۱‬به نزدیک ترین دستگاه‬‫خودپرداز یا پایانه غیرنقد بانکی‬ ‫مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪ ۲‬کارت بانکی خود را وارد‬‫کرده‪ ،‬رمز اول کارت خود را بزنید و‬ ‫بر روی گزینه تغییر رمز کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ ۳‬در بخش تغییر رمز‪ ،‬سپس‬‫گزینه خدمات رمز پویا را انتخاب‬ ‫نمایید‪ .‬در این حالت دو زیربخش‬ ‫پیش روی شما نمایش داده می شود‬ ‫که اعم از «گزینه فعال سازی رمز‬ ‫پویا» و « گزینه فعالسازی سامانه‬ ‫رمزنگار نسخه پیامکی» است‪.‬‬ ‫‪ ۴‬شماره تلفن همراه خود را‬‫وارد نموده و منتظر دریافت پیامک‬ ‫پرداخت بالغ بر ‪ 627‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت عقود اسالمی در بانک ملی ایران‬ ‫فعال سازی رمز پویا باشید‪.‬‬ ‫‪ ۵‬اگر شماره تلفن همراه شما‬‫با انچه که در روز افتتاح حساب در‬ ‫شعبه مربوطه‪ ،‬به عنوان شماره همراه‬ ‫مشترک به ثبت رسیده‪ ،‬همخوانی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬باید به نزدیکترین شعبه‬ ‫بانکی خود مراجعه کنید‪.‬‬ ‫اجباری به نصب اپلیکیشن ندارید‪،‬‬ ‫فقط سامانه پیامکی را فعال نمایید‬ ‫نکاتی که باید برای دریافت رمز‬ ‫پویای خود به ان توجه کنید‪:‬‬ ‫‪ ۱‬برای فعال سازی رمز پویا‪،‬‬‫هیچ اجباری به نصب اپلیکیشن ها در‬ ‫نظام بانکی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ان دسته از مشترکانی که‬‫نسبت به نصب اپلیکیشن های متفاوت‬ ‫کارتهای بانکی خود با مشکل مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬حتما می توانند به جای نصب‬ ‫اپلیکیشن‪ ،‬گزینه «فعالسازی رمزنگار‬ ‫نسخه پیامکی» را در مراحل اولیه‬ ‫مراجعه خود به دستگاههای خودپرداز‬ ‫فعال کنند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬بانکها مکلف به فعال سازی‬‫رمز پویا از طریق اس ام اس‪ ،‬برای‬ ‫تمامی مشترکان نظام بانکی و‬ ‫متقاضیانی که قادر به استفاده از‬ ‫اپلیکیشن نیستند‪ ،‬بوده و اجازه اجبار‬ ‫مشتریان به نصب اپلیکیشن را به جای‬ ‫سامانه پیامکی ندارند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬افرادی که گوشی های‬‫هوشمند در اختیار ندارند‪ ،‬می توانند‬ ‫برای دریافت رمز پویا یا یکبار مصرف‬ ‫خود‪ ،‬سامانه پیامکی را فعال کنند‪.‬‬ ‫‪ 5‬دریافت و ارسال پیامک برای‬‫دریافت رمز پویا‪ ،‬هیچگونه هزینه ای‬ ‫از مشتریان نظام بانکی دریافت نشده‬ ‫و بر روی قبوض موبایل انها نیز‬ ‫محاسبه نمی شود‪ ،‬بلکه به دستور بانک‬ ‫مرکزی و بنا به گفته محرمیان‪ ،‬معاون‬ ‫فناوری بانک مرکزی‪ ،‬بانکها مکلف‬ ‫به پرداخت این هزینه از محل ایمن‬ ‫سازی سیستم های خود هستند و اجازه‬ ‫اخذ هزینه از مشتریان نظام بانکی را‬ ‫برای دریافت رمز پویا در قالب پیامک‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫راهنمای استفاده از اپلیکیشن های‬ ‫بانکی در دریافت رمز پویا‬ ‫‪ ۱‬پس از نصب نرم افزار مربوط‬‫به هر یک از بانکهای مورد نظر دارنده‬ ‫کارت بانکی‪ ،‬بر روی تلفن همراه‪،‬‬ ‫اطالعات درخواستی شامل شماره‬ ‫موبایل ارایه شده به بانک‪ ،‬کد ملی و‬ ‫تاریخ تولد را وارد کنید‪.‬‬ ‫‪ ۲‬پس از تکمیل اطالعات‪ ،‬دکمه‬‫تائید را بزنید تا کد ثبت نام نرم افزار‬ ‫به شماره موبایل شما ارسال گردد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬کد ثبت نام نرم افزار را وارد‬‫نموده و نحوه ورود به نرم افزار را‬ ‫تعیین نمایید‪ .‬در صورتیکه نوع نحوه‬ ‫ورود به برنامه رمز ثابت انتخاب‬ ‫گردد‪ ،‬می بایست رمز عبور مورد نظر‬ ‫را نیز تعیین کنید‪.‬‬ ‫‪ ۴‬رمز ورود به برنامه را که در‬‫مرحله قبل انتخاب کرده اید‪ ،‬وارد و‬ ‫دکمه «تائید» را بزنید‪.‬‬ ‫‪ ۵‬پس از تکمیل ثبت نام در نرم‬‫افزار مربوطه‪ ،‬می بایست اقدام به فعال‬ ‫سازی رمز دوم یکبار مصرف نموده‬ ‫و گزینه فعالسازی رمز دوم یکبار‬ ‫مصرف را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪ ۶‬در صفحه فعال سازی رمز‬‫دوم کارت‪ ،‬ایکون اسکن بارکد را‬ ‫انتخاب نمایید و کد مربوطه را اسکن‬ ‫نمایید‪ .‬کد دیگری برای شما پیامک‬ ‫می شود‪ ،‬در بخش کد فعال سازی‬ ‫ان وارد نمایید‪ .‬توجه کنید که کد‬ ‫پیامک شده دارای محدودیت های‬ ‫زمانی است‪.‬‬ ‫‪ ۷‬پس از انتخاب گزینه تائید رمز‬‫ورود به برنامه را وارد کرده و تا فعال‬ ‫سازی رمز دوم کارت انجام گردد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬جهت اخذ رمز دوم به بخش‬‫رمز دوم پویا مراجعه کنید و رمزی با‬ ‫اعتبار یک دقیقه ای اخذ کنید‪.‬‬ ‫اسالمی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این تسهیالت در یک میلیون‬ ‫و ‪ 15‬هزار و ‪ 534‬فقره و در قالب عقود مضاربه‪ ،‬مشارکت مدنی‪ ،‬فروش‬ ‫اقساطی‪ ،‬جعاله‪ ،‬خرید دین‪ ،‬قرض الحسنه و‪ ...‬تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫این بانک ‪ 41‬هزار و ‪ 513‬میلیارد ریال تسهیالت در ‪ 57‬هزار و ‪ 743‬فقره‬ ‫در قالب عقد مضاربه پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫در بخش مشارکت مدنی نیز شعب بانک ملی ایران ‪ 39‬هزار و ‪ 828‬فقره‬ ‫تسهیالت به ارزش ‪ 202‬هزار و ‪ 272‬میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده اند‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض الحسنه نیز در بانک ملی ایران از اهمیت ویژه‬ ‫ای برخوردار است به طوری که در هفت ماه ابتدای امسال این بانک ‪231‬‬ ‫هزار و ‪ 454‬فقره تسهیالت به ارزش بیش از ‪ 56‬هزار و ‪ 216‬میلیارد ریال در‬ ‫قالب قرض الحسنه به متقاضیان پرداخته است‪.‬‬ ‫از مجموع تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران‪ ،‬سهم فروش اقساطی ‪516‬‬ ‫هزار و ‪ 27‬فقره تسهیالت به ارزش ‪ 213‬هزار و ‪ 189‬میلیارد ریال و اجاره به‬ ‫شرط تملیک ‪ 832‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫همچنین شعب بانک ملی ایران در مدت مذکور ‪ 130‬هزار و ‪ 764‬فقره‬ ‫تسهیالت جعاله به ارزش ‪ 40‬هزار و ‪ 203‬میلیارد ریال پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫در بخش خرید دین نیز ‪ 20‬هزار و ‪ 307‬فقره تسهیالت به ارزش ‪ 35‬هزار‬ ‫و ‪ 767‬میلیارد ریال‪ ،‬مرابحه ‪ 16‬هزار و ‪ 466‬فقره تسهیالت به ارزش ‪ 18‬هزار‬ ‫و ‪ 935‬میلیارد ریال و در بخش سلف دو هزار و ‪ 769‬فقره تسهیالت به ارزش‬ ‫‪ 18‬هزار و ‪ 98‬میلیارد ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫تایید عملکرد بانک مسکن‬ ‫در فروش اموال مازاد‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن خبر داد‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن ضمن تشریح اثار مثبت و مزایای را ه­ اندازی‬ ‫سامانه عرضه و فروش اموال مازاد بانک­ ها‪ ،‬از تایید عملکرد مطلوب این‬ ‫بانک در سبک­ سازی دارایی ­های ثابت خبر داد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫اعالم کرد‪ :‬سامانه­ اینترنتی عرضه و فروش اموال مازاد بانک­ ها که روز‬ ‫گذشته به همت وزارت اقتصاد و با کار جمعی شبکه بانکی کشور کار‬ ‫خود را اغاز کرد دو مزیت و منافع اقتصادی برای اقتصاد کشور و بخش­‬ ‫های مختلف اقتصادی بخصوص صنعت و تجارت به همراه دارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه‪ ،‬در این سامانه مجموعه امالک‬ ‫مازاد شامل امالک بانک­ ها و همچنین امالک تملیکی (تملک شده)‪،‬‬ ‫برای فروش مزایده ­ای با قیمت پایه کارشناسی شده‪ ،‬در بستر الکترونیکی‬ ‫عرضه می­ شود‪ ،‬افزود‪ :‬هدف اصلی در راه ­اندازی این سامانه ‪ ،‬شفافیت‬ ‫بخشیدن به موجودی امالک مازاد بانک­ ها و همچنین شفاف شدن فرایند‬ ‫عرضه و فروش این امالک است‪ .‬از انجا که بانک ­ها خود در زمینه را ه­‬ ‫اندازی این سامانه اینترنتی پیش قدم شدند‪ ،‬این انگیزه در مدیران بانکی‬ ‫وجود دارد تا پیرو تکالیف قانونی‪ ،‬منابع محبوس و قابل تبدیل شدن به‬ ‫تسهیالت و اعتبارات‪ ،‬هر چه سریعتر با عرضه در یک محیط شفاف‪ ،‬ازاد‬ ‫شوند و توان تسهیال ت­ دهی به بخش­های مختلف اقتصادی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن‪« ،‬شفافیت در فروش اموال مازاد بانک­ ها» و‬ ‫همچنین «افزایش توان تسهیال ت­ دهی با فروش امالک مازاد» را دو مزیت‬ ‫و اثار مثبت و سریع راه ­اندازی سامانه عرضه و فروش اموال مازاد بانکی‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره بانک مسکن در ادامه گفت و گو با هیبنا درباره‬ ‫شکل فعالیت این سامانه گفت‪ :‬این سامانه دو بخش دارد‪ .‬در بخش‬ ‫اول‪ ،‬هر یک از بانک ­های عامل کشور لیست امالک و اموالی که مازاد‬ ‫تشخیص داده شده است را در سامانه ثبت می­ کند‪ .‬در این بخش‪ ،‬ریز‬ ‫اطالعات مربوط به نوع کاربری ملک‪ ،‬موقعیت استانی و شهری قرارگیری‬ ‫ملک‪ ،‬مشخصات اعیان و عرصه و همچنین وضعیت اینکه ایا ملک مورد‬ ‫نظر متصرف دارد یا خیر و اینکه مشکل حقوقی و ثبتی دارد یا خیر‪ ،‬ثبت‬ ‫می ­شود‪ .‬در بخش دوم سامانه‪ ،‬کاربران که عموم مردم و همچنین سرمایه­‬ ‫گذاران اقتصادی و صنعتی یا تجاری هستند می­ توانند وارد سامانه شوند و‬ ‫به اطالعات مربوط به هر یک از امالک در فهرست­ ها‪ ،‬دسترسی مستقیم‬ ‫پیدا کنند‪ .‬بنابراین در این سامانه یک مالقات مجازی بین بانک­ های‬ ‫عرضه کننده امالک مازاد و متقاضیان خرید این امالک شکل می­ گیرد و‬ ‫شرایط برای اعالم ثبت درخواست خرید از سوی متقاضیان در قالب انجام‬ ‫مزایده فراهم می­ شود‪.‬‬ ‫رحیمی­ انارکی در عین حال از فراهم شدن یک امکان جدید برای‬ ‫خریداران و سرمایه گذاران در بازار امالک مازاد بانکی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫با تدبیر وزیر اقتصاد و مقامات دولتی‪ ،‬این امکان فراهم شده است تا‬ ‫متقاضیانی که عالقه­ ای به خرید مالکیت امالک مازاد ندارند اما خواهان‬ ‫مدیریت این امالک هستند بتوانند بدون نیاز به خرید مالکیت و با حفظ‬ ‫مالکیت بانک دارنده ان ملک‪ ،‬نسبت به مدیریت و انجام فعالیت اقتصادی‬ ‫در ان ملک اقدام کنند‪ .‬این امکان برای کارخانه­ ها‪ ،‬کارگا ه­ های تولیدی‬ ‫و هر نوع ملک که امکان فعالیت اقتصادی در ان وجود دارد‪ ،‬قابل انجام و‬ ‫تحقق است‪ .‬البته شرط این شکل واگذاری مدیریت ان است که متقاضی‪،‬‬ ‫از تخصص و مهارت الزم برای هدایت و مدیریت کارخانه مدنظر داشته‬ ‫باشد و بتواند گزارش توجیهی قابل دفاع به بانک ارایه کند‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن یکی دیگر از اثار فعالیت سامانه اینترنتی‬ ‫اموال مازاد بانک ­ها را افزایش عرضه ملک در بازار معامالت امالک‬ ‫اعالم کرد‪.‬رحیمی انارکی همچنین از تایید عملکرد مطلوب بانک مسکن‬ ‫در جریان فروش امالک مازاد خبر داد و گفت‪ :‬طبق نسبت استاندارد‬ ‫تعریف شده برای دارایی ­های ثابت در بانک­ ها‪ ،‬باید نسبت سرمایه پایه‬ ‫بانک به دارایی­ های ثابت تحت مالکیت ان بانک‪ ،‬حداکثر ‪ 70‬درصد‬ ‫باشد‪ .‬بانک مسکن بواسطه عملکرد مطلوبی که طی یکسال گذشته در‬ ‫بحث عمل به مصوبات دولت و بانک مرکزی برای فروش اموال و امالک‬ ‫مازاد ارایه کرد موفق شد این نسبت را به زیر ‪ 70‬درصد برساند‪ .‬بنابراین‬ ‫در حال حاضر بانک مسکن در لیست بانک هایی که دارای اموال مازاد‬ ‫هستند‪ ،‬قرار ندارد اما با این حال روند کاری ما در بانک مسکن به این‬ ‫صورت است که از فروش هر نوع امالک مازاد به نفع افزایش توان‬ ‫تسهیال ت­ دهی به بخش مسکن و ساختمان استقبال می­ کنیم و برای این‬ ‫کار‪ ،‬برنامه داریم‪.‬‬ ‫برای دومین بار‬ ‫اتشسوزیدرپارکملیگلستان‬ ‫روز (یکشنبه) بخش هایی از پارک ملی گلستان در منطقه دره شمالی روستای تنگراه بخش لوه شهرستان گالیکش دچار اتش سوزی شد‪.‬این اتش سوزی با حضور نیروهای اداری و محیط بانان و همیاران‬ ‫محیط بانی های تنگراه‪ ،‬قوشه چشمه و تنگه گل و مردم محلی مهار و اطفاء شد‪.‬اما دیروز دوباره اتش بخش هایی از پارک ملی در همان نقطه قبلی را فرا گرفته است‬ ‫با توجه به فصل پاییز و خشک شدن برگ های درختان و احتمال افزایش اتش سوزی در پارک ملی گلستان و جنگل ها از هم استانی ها و مسافران تقاضا می شود از روشن کردن اتش در حاشیه پارک‬ ‫ملی گلستان و بوته زارها خودداری و در صورت مشاهده هرگونه حریق احتمالی موضوع را سریعا اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫«گیالن» پیرترین و «سیستان‬ ‫و بلوچستان» جوان ترین‬ ‫استان های کشور هستند‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪954‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫مشهد‪ ،‬محسن دشتی امروز در نشست‬ ‫خبری سالمت جمعیت‪ ،‬خانواده و مدارس‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در‬ ‫برج سپید مشهد برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس سرشماری سال ‪ ۹.۲۸ ،۹۵‬درصد‬ ‫از جمعیت کشور سالمند هستند‪ ،‬در اواخر‬ ‫سال ‪ ۹۸‬احتماال به ‪ ۱۰‬درصد نزدیک‬ ‫شده ایم که این ‪ ۱۰‬درصد میانگین کل‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سیستان و‬ ‫بلوچستان جوان ترین جمعیتی کشور‬ ‫را دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گیالن با ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫سالمندترین استان است‪ ،‬متاسفانه در البرز‬ ‫و قم شاهد سرعت رشد جمعیت سالمندان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫دشتی با بیان اینکه در تالش هستیم تا‬ ‫الگوی اجتماعی درست را در خانواده ها‬ ‫نهادینه کنیم‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در ‪ ۳۰‬اینده‬ ‫جمعیت سالمند کشور به ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫می رسد و باید بتوانیم به درستی از سالمندان‬ ‫مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سالمندان ناتوان نیستند‬ ‫بلکه با بیماری های متعدد و مصرف زیاد‬ ‫دارو مواجه هستند‪.‬‬ ‫دشتی با تاکید بر این مطلب که‬ ‫سالمندان گنجینه عظیم تجربه ها هستند‪،‬‬ ‫متذکر شد‪ :‬اگر مراقب سالمندان نباشیم‬ ‫این فرصت به تهدیدی برای جامعه تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه امید به زندگی‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد است و با روند‬ ‫پیشرفت و توسعه عمر انسان های افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬باید از این منابع ارزشمند‬ ‫استفاده کنیم‪ ،‬متاسفانه با کمبود نیروی‬ ‫متخصص برای رسیدگی به مشکالت‬ ‫سالمندان مواجه هستیم‪.‬‬ ‫رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی گفت‪:‬‬ ‫اگر سازمان های مختلف در کنار هم‬ ‫فعالیت کنند و بتوانیم در افزایش سطح‬ ‫اگاهی افراد به خوبی کار کنیم سالمندان‬ ‫کمتر به سمت جراحی ها و بستری ها‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫دشتی پیشگیری را مقدم بر درمان‬ ‫برشمرد و راهکار جلوگیری از پیشرفت‬ ‫بیماری ها در سالمندان را مراقبت و‬ ‫نگهداری در منزل عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سالمندان در‬ ‫بحث بهداشت و درمان باید حمایت شوند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬وزرات بهداشت به عنوان متولی‬ ‫سالمت‪ ،‬سازمان بهزیستی و اداره رفاه‬ ‫به عنوان متولی سالمت اجتماعی و افراد‬ ‫تاثیرگذار به عنوان متولی سالمت معنوی‬ ‫در این حوزه الزم است در کنار یکدیگر به‬ ‫سالمندان خدمت کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر دستگاه با یک هدف مشخص در‬ ‫کنار یکدیگر فعالیت کنند خدمت درست‬ ‫به سالمندان انجام می شود‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫سند ملی سالمندان تدوین شده و توسط‬ ‫سازمان برنامه و بودجه به تمامی دستگاه ها‬ ‫ابالغ شده است‪.‬دشتی اضافه کرد‪ :‬به زودی‬ ‫برنامه عملیاتی این سند اماده می شود که‬ ‫باعث هم گرایی برنامه ها شده و در نهایت‬ ‫می توانیم بهترین خدمات را به سالمندان‬ ‫عزیزمان ارائه دهیم‪.‬وی با تاکید بر این‬ ‫مطلب که مدیریت و برنامه ریزی امری‬ ‫ضروری است و باید به موازات هم باشند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬رسانه ها نیز در این حوزه نقش‬ ‫مهمی ایفا می کنند‪ ،‬باید تالش کنیم تا‬ ‫سالمندان سالم پیر شوند و رسانه ها باید‬ ‫تالش کنند باورهای غلط گروه های سنی‬ ‫مختلف را اصالح کنند تا افراد درست‬ ‫زندگی کنند و در نهایت تبدیل به سالمند‬ ‫فعال شوند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی توضیح‬ ‫داد‪ :‬سالمند فعال محور خانواده است و‬ ‫باعث جلوگیری از اسیب های اجتماعی‬ ‫می شود‪ ،‬در تالشیم تا با تدوین برنامه های‬ ‫ساده برای خانواده به این امر کمک کنیم‪.‬‬ ‫دشتی با بیان اینکه کمبود نیروی‬ ‫متخصص از دیگر مشکالت حوزه‬ ‫بهداشت و درمان است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫نیروهای متخصص ما برخورد مناسب با‬ ‫سالمند را اموزش ندیده اند و به کمک‬ ‫رسانه ها جهت اموزش گاهی عمومی به‬ ‫افراد جامعه نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی تغذیه سالم و فعالیت بدنی کافی‬ ‫را عامل پیشگیری از بیماری ها در سالمندان‬ ‫توصیف کرد و یاداور شد‪ :‬باید سالمندان‬ ‫را توانمند کنیم تا بتوانند از خود مراقبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی‬ ‫یاداور شد‪ :‬ایجاد دانشگاه های مخصوص‬ ‫سالمندان و اموزش های الزم به انها توسط‬ ‫اساتید بازنشسته از جمله اقداماتی است که‬ ‫کشورهای مختلف در جهت توانمند کردن‬ ‫سالمندان خود انجام دادند‪.‬‬ ‫دشتی با بیان اینکه تبریز با فعال‬ ‫کردن کانون های مخصوص سالمندان و‬ ‫شهرداری تهران با ایجاد سراهای سالمندان‬ ‫در تحقق این امر تالش می کنند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬با سند ملی سالمند باید تمامی این‬ ‫اقدامات را الگویی برای تکثیر در تمام‬ ‫نقاط کشور تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تعداد زنان سالمند‬ ‫در کشور بیشتر از مردان است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ ۸۰ :‬درصد مردان سالمند متاهل و‬ ‫‪ ۴۰‬درصد زنان سالمند مجرد هستند که‬ ‫زنان سالمند تنها باید مورد توجه و حمایت‬ ‫جدی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در سیستان و بلوچستان‬ ‫دانشگاه مختص سالمندان را داریم که‬ ‫اموزش های الزم از طریق سالمندان و‬ ‫استاتید بازنشسته ارائه می شود‪ ،‬برای تاسیس‬ ‫این دانشگاه ها در چهارچوب نظام باید نیاز‬ ‫سنجی های منطقه ای صورت بگیرد‪.‬‬ ‫«انفلوانزا» تحت کنترل است‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬سید حامد برکاتی‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪ ،‬خانواده و‬ ‫مدارس وزارت بهداشت درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعد از فرمایشات مقام‬ ‫معظم رهبری از سال ‪ ۹۳‬تاکنون سیاست‬ ‫تهدید جمعیت را نداریم و مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز قانون تنظیم خانواده را تغییر داد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪،‬‬ ‫خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزشکی‪ ،‬مهاجرت به داخل‪،‬‬ ‫مهاجرت به خارج‪ ،‬مرگ و تولد را چهار‬ ‫مولفه اصلی رشد جمعیت برشمرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اساس امار‬ ‫سازمان وزارت بهداشت جهانی‪ ،‬مرگ و‬ ‫میر به ازای هزار نوزاد در ایران ‪ ۱۴.۴‬درصد‬ ‫است‪ ،‬در سال ‪ ۵۹‬با ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۵۱‬هزار‬ ‫نفر‪ ،‬بیشترین میزان تولد را داشتیم‪.‬‬ ‫برکاتی با اشاره به اینکه بر اساس‬ ‫سرشماری سال ‪ ۹۵‬رشد جمعیت ساالنه‬ ‫‪ ۱.۲۴‬درصد است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این رقم باید‬ ‫افزایش پیدا کند و تاکنون به یک درصد‬ ‫نزدیک شده ایم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪،‬‬ ‫خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزشکی خاطرنشان کرد‪ :‬متوسط‬ ‫سن ازدواج در دختران ‪ ۲۴‬سال و در پسران‬ ‫‪ ۲۹‬سال است‪۲.۴ ،‬درصد از جوانان بیش از‬ ‫‪ ۲‬فرزند می خواهند که با توجه به شرایط‬ ‫موجود و فراهم نکردن فضای حاکم این‬ ‫امکان برایشان محقق نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه معموال فرزند دوم‬ ‫‪ ۱۰‬سال بعد از ازدواج متولد می شود‪،‬‬ ‫ابزار کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۴‬به بعد رشد زاد و‬ ‫ولد کاهش یافته است و امروزه شاهد ‪۱۰‬‬ ‫میلیون جوان اماده برای ازدواج هستیم‬ ‫که اقداماتی از جمله وام های کوتاه مدت‪،‬‬ ‫مسکن و ایجاد اشتغال می تواند زمینه‬ ‫ازدواج جوانان را فراهم کند‪.‬‬ ‫برکاتی ادامه داد‪ :‬بر اساس امار‬ ‫غیر رسمی با ‪ ۱.۸‬درصد در سال ‪ ۹۸‬به‬ ‫سمت بحران جمعیت سالمند می رویم که‬ ‫موثرترین راهکار برای جلوگیری از این‬ ‫بحران‪ ،‬ازدواج به موقع جوانان است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪،‬‬ ‫خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزشکی افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۳‬و ‪۹۴‬‬ ‫در وزارت بهداشت تالش کردیم تا برای‬ ‫دستیاران خانم چهار ماه مرخصی بگیریم‬ ‫که دیوان عدالت اداری این موضوع را‬ ‫نقض کرد و مرخصی تحصیلی به سنوات‬ ‫تحصیلی انان اضافه شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این مطلب که سن‬ ‫ازدواج در گروه مرجع ما ( افراد دارای‬ ‫مدارک فوق لیسانس و دکترا) که در رده‬ ‫سنی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۴‬هستند باال است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۶‬درصد از زنان این گروه در ‪ ۳۵‬سالگی‬ ‫به بعد مادر می شوند که این نشان می دهد‬ ‫جوانان با وجود حاکمیت کار خودشان را‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫برکاتی اضافه کرد‪ :‬در گذشته سن‬ ‫بارداری دوم برای زنان بین ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال بود‬ ‫که امروزه به ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬ماه رسیده است‪ ،‬با‬ ‫وجود اینکه بارداری برای زنان بین ‪ ۳۵‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬سال خطرناک است اگر مورد مراقبت‬ ‫کامل و مراکز بهداشت و درمان قرار‬ ‫بگیرند با مشکل خاصی مواجه نمی شوند‪،‬‬ ‫اگر فاصله بارداری دوم بیشتر از پنج سال‬ ‫باشد خطرناک است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪،‬‬ ‫خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزشکی توضیح داد‪ :‬باید‬ ‫سیاست های تشویقی مناسبی را جهت‬ ‫فرزند اوری بیشتر اعمال کنیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬خوشبختانه سند‬ ‫تکامل ابتدای کودک که در حال تدوین‬ ‫است به حراست کودکان کمک می کند‪.‬‬ ‫برکاتی با اشاره به اینکه ایران از‬ ‫سال ‪ ۸۲‬وارد پنجره جمعیتی شده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬پنجره جمعیتی برای جامعه ای‬ ‫که برنامه دارند یک هدیه است و برای‬ ‫جامعه ای که برنامه ندارند یک تنبیه جدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪،‬‬ ‫خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزشکی افزود‪ :‬طی ‪ ۲۴‬سال‬ ‫گذشته تعداد خانوارها ‪ ۳.۶‬برابر شده است‬ ‫و در مقابل از نظر متوسط بعد خانواده ‪۳.۳‬‬ ‫درصد شده است که به این معنی است که‬ ‫تعداد خانواده های کم جمعیت و تک نفره‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عوارض و مرگ و میر ناشی از بیماری‬ ‫انفلوانزا در تمام نقاط کشور تحت کنترل‬ ‫است ‬ ‫وی گفت‪ :‬شیوع بیماری فصلی‬ ‫انفلوانزا در سال جاری ‪ ۲۰‬روز زودتر از‬ ‫سال های گذشته در کشور اغاز شد‪.‬‬ ‫برکاتی خاطرنشان کرد‪ :‬در دوره ای‬ ‫محدودیت دارو و درمان بیماری انفلوانزا‬ ‫را در کشور داشتیم اما اکنون هیچ کمبود‬ ‫دارویی از این بابت نداریم و کنترل و‬ ‫مراقبت های بهداشتی این بیماری مدیریت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪،‬‬ ‫خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزشکی یاداور شد‪ :‬نخستین‬ ‫مرگ ناشی از انفلوانزا در سال ‪ ۹۸‬دو هفته‬ ‫پیش رخ داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مراقبت های بهداشتی‬ ‫بیماری انفلوانزا در گروه های مختلف‬ ‫جمعیتی به ویژه در مادران باردار پرخطر‬ ‫است و تمام مادران باردار مشکوک به‬ ‫انفلوانزا تحت پیگیری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫برکاتی افزود‪ :‬هم اکنون شاخص‬ ‫باروری کلی در کشور به طور میانگین به‬ ‫‪ ۱.۸‬فرزند کاهش یافته است که باید چاره‬ ‫اندیشی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪،‬‬ ‫خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزشکی با اشاره به اینکه از سال‬ ‫‪ ۱۳۳۵‬تاکنون جمعیت کودکان زیر ‪۱۵‬‬ ‫سال در کشور به حدود نصف کاهش یافته‬ ‫و از ‪ ۴۲‬درصد به ‪ ۲۴‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۳۵‬جمعیت‬ ‫جوان کشور ‪ ۲۲‬درصد‪ ،‬جمعیت میانسالی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد و جمعیت سالمندی چهار‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫جمعیت جوان کشور کاهش یافته است‬ ‫و جمعیت سالمند و میانسال نیز رشد‬ ‫چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫براتی با اشاره به اینکه مادران باردار‬ ‫باالی ‪ ۳۵‬سال در کشور رو به افزایش‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اکنون ‪ ۱۶‬درصد از مادران‬ ‫باردار باالی ‪ ۳۵‬سال سن دارند‪ ،‬در حالیکه‬ ‫این میزان در دهه های گذشته ‪ ۶‬درصد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪،‬‬ ‫خانواده و مدارس وزارت بهداشت‬ ‫درمان و اموزش پزشکی اضافه کرد‪:‬‬ ‫مادران باردار باالی ‪ ۳۵‬سال در صورت‬ ‫مراقبت مشکلی در حوزه بارداری به شمار‬ ‫نمی روند‪ ،‬اما اکنون در امریکا ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫مادران باردار در این رده سنی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬طبق براوردها میزان‬ ‫مادران باردار باالی ‪ ۳۵‬سال کشورمان در‬ ‫سال های اینده به ‪ ۲۰‬درصد خواهد رسید‬ ‫و در این راستا غربالگری بیماری های‬ ‫ژنتیکی و مادرزادی در بین انها در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬کارگاه اموزشی مدیران‬ ‫سالمت خانواده دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫کشور روز دوشنبه‪ ۱۱ ،‬اذرماه به میزبانی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مشهد اغاز شد و تا‬ ‫‪ ۱۳‬اذرماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫جانباختن‪12‬نفردرفارسدراولینموجانفلوانزا‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه تب بیش‬ ‫است و اگرچه بهترین زمان واکسن انفلوانزا اواخر‬ ‫فارس‪ -‬کارشناس مسئول بیماری های واگیر معاونت‬ ‫بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به جان باختن‬ ‫از ‪ ۳۸‬درجه در سه روز‪ ،‬احتمال ابتال به انفلوانزا را نشان‬ ‫شهریورماه و اوایل مهرماه است‪ ،‬اما در حال حاضر نیز تزریق‬ ‫‪ ١٢‬نفر در فارس براثر انفلوانزا‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین افراد فوت‬ ‫می دهد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این ویروس بیماری زایی بیشتری دارد و‬ ‫این واکسن برای افراد سالم‪ ،‬بی تاثیر نیست‪.‬‬ ‫شده سالمند یا دارای بیماری زمینه ای مانند دیابت و اسم‬ ‫کشندگی ان نسبت به ویروس های قبلی بیشتر است‪.‬‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫بختیاری یاداور شد‪ :‬به مدارس و مهدهای کودک اعالم‬ ‫به گفته بختیاری‪ ،‬تنها داروی درمان این بیماری‪،‬‬ ‫شده که به دانش اموزان بیمار حداقل سه روز و به خردساالن‬ ‫“تامیفلو” است که اکنون در اختیار مراکز درمانی شهید‬ ‫یک هفته اجازه استراحت دهند‪ ،‬همچنین به شاغالن باید سه‬ ‫کودکان زیر پنج سال‪ ،‬افراد باالی ‪ ۶۰‬سال و بیمارانی که‬ ‫فقیهی‪ ،‬نمازی‪ ،‬علی اصغر و دستغیب به عنوان مراکز ویژه‬ ‫روز مرخصی استعالجی داده شود‪.‬‬ ‫دارای بیماری زمینه ای مانند تنفسی‪ ،‬قلبی و عروقی‪ ،‬کلیوی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫حمید بختیاری در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد که‬ ‫او همچنین با بیان اینکه برای درمان بیماری انفلوانزا‬ ‫و دیابتی هستند بیش از دیگران در معرض این بیماری قرار‬ ‫او همچنین عنوان کرد‪ :‬عالوه بر مصرف دارو‪ ،‬باید‬ ‫دارند‪ ،‬لذا ضرورت دارد این افراد بیش از دیگران مراقب‬ ‫دوره بیماری گذرانده شود و خوردن مایعات‪ ،‬میوه‪ ،‬سبزی‪،‬‬ ‫پزشکان در صورت نیاز‪ ،‬فرد را به مراکز درمانی ویژه معرفی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ابمیوه های طبیعی‪ ،‬سوپ و اش و کارهایی که برای درمان‬ ‫می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬تماس نداشتن با فرد الوده‪ ،‬شستن مرتب‬ ‫سرماخوردگی از دیرباز رایج بوده است‪ ،‬در بهبود این‬ ‫دست ها با صابون‪ ،‬گرفتن دستمال جلوی صورت هنگام‬ ‫بیماری نیز اثر دارد‪.‬‬ ‫سرفه و عطسه توسط افراد بیمار‪ ،‬دفع دستمال های استفاده‬ ‫او با بیان اینکه ویروس اچ وان ان وان نوع انفلوانزای‬ ‫امسال است‪ ،‬افزود‪ :‬این ویروس عالیمی چون سرماخوردگی‪،‬‬ ‫بدن درد‪ ،‬خستگی و کوفتگی را به همراه دارد‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫ویروسی بودن‪ ،‬مصرف انتی بیوتیک بی تاثیر است‪.‬‬ ‫کارشناس مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشت‬ ‫کارشناس مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشت‬ ‫به همه پزشکان خانواده اموزش های الزم داده شده و این‬ ‫شده توسط افراد بیمار در نایلون و سطل زباله و استراحت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد‪ :‬پیشگیری و خود‬ ‫سه روزه بیماران مبتال به انفلوانزا در منزل‪ ،‬از مهمترین‬ ‫مراقبتی مهم ترین اصل در جلوگیری از خطرات انفلوانزا‬ ‫روش های پیشگیری از خطرات و درمان این بیماری است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪954‬‬ ‫جامعه‬ ‫سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد‬ ‫کاهشسطحذخایرخونیدرکشور‬ ‫سخنگویسازمانانتقالخونبابیاناینکهاستان هایتهران‪،‬فارس‪،‬اصفهان‪،‬مشهدومازندرانبیشترینمصرفخونرادارند‪،‬گفت‪:‬ایرانساالنهبه‪ ۲.۵‬میلیونواحدخوناهدایینیازدارد‪.‬دکتربشیرحاجی بیگی بابیاناینکه‪ ۱۷‬درصداهداکنندگانخوندرتهرانهستند‪،‬گفت‪:‬درعینحال‪ ۲۵‬درصدخونمصرفیکلکشوردرتهرانمصرفمی شود‪.‬‬ ‫زیرامراکزدرمانیوجراحی هادرتهرانگسترشیافتهاستوهمینموضوعمصرفخونوفراورده هایخونیراباالبردهاست‪.‬ویافزود‪:‬سازمانانتقالخونبرایکمکبهشبکهخونرسانیکشور‪،‬فراخوانیعمومیراجهتاهدایخونارائهداد‪.‬البتهچهبسادربرخیاستان هابااهدایخونمردم‪،‬نیازبهخونوفراورده هایخونیبرطرفمی شود‪،‬امادر‬ ‫برخیاستان هایبزرگمانندتهرانازطریقشبکهخونرسانیمیزانموردنیازمانراتامینمی کنیم‪.‬حاجی بیگیادامهداد‪:‬بهطورکلیدرکشور‪ ۹۳۰‬بیمارستانومرکزدرمانیوجودداردکه‪ ۸۰۰‬موردشدارایبانکخونبودهوخونوفراورده هایخونیموردنیازشانراازاداره کل هایانتقالخوندریافتمی کنند‪.‬تهرانبا‪ ۱۶۰‬بیمارستانومرکزدرمانی‪،‬شیراز‬ ‫با‪ ۶۳‬مرکزدرمانیوبیمارستان‪،‬اصفهانبا‪ ۶۲‬مرکزدرمانیوبیمارستان‪،‬مشهدبا‪ ۶۰‬مرکزدرمانیوبیمارستان‪،‬مازندارانبا‪ ۴۷‬بیمارستانوتبریزبا‪ ۴۲‬بیمارستاناستان هایپرمصرفخونماهستند‪.‬ویتاکیدکرد‪:‬درعینحال‪ ۱۶‬تا‪ ۱۷‬درصدخوناهداییکشوردرتهراناهدامی شود‪،‬درحالیکهمصرفخوندرتهران‪ ۲۵‬درصداستکهاینمیزانازطریقشبکه‬ ‫خون رسانیکشورتامینمی شود‪.‬سخنگویسازمانانتقالخونبابیاناینکهمیزاناهدایخونباسردشدنهوا‪،‬کاهشمی یابد‪،‬گفت‪:‬درفصلسرمامیزانترددکاهشمی یابدوبررویاهدایخوننیزتاثیردارد‪.‬بایدتوجهکردکهمابرایاهدایخونفراخواندادیموبهتمامیگروه هایخونینیازداریم‪.‬بهویژهدراستان هایتهران‪،‬فارس‪،‬اصفهان‪،‬مشهد‪،‬مازندران‬ ‫و‪...‬کهبیشترینمصرفخونرادارند‪.‬حاجی بیگیاظهارکرد‪:‬نگرانیماتامینخوننیست؛چراکهمردمهمچنانبرایاهدایخونمراجعهمی کنندوبهصورتروزانهخونراتامینمی کنیم‪،‬امانگرانی مانکاهشسطحذخایرخوندرکشوراست‪.‬بایدتوجهکردکهایرانساالنهبه‪ ۲.۵‬میلیونواحدخوناهدایینیازدارد‪.‬‬ ‫ما هر روز در بین کثافات‪ ،‬کاسبی می کنیم‬ ‫اشغالهایدوستداشتنی!‬ ‫امیر کاظمی اصل ‪ -‬پژوهشگر اجتماعی ‪ -‬خبرنگار‬ ‫نامش حسن است‪ .‬بیست و چهار ساله و اهل هرات‬ ‫افغانستان‪ .‬در یکی از شهرهای مرزی به نام غوریان بزرگ‬ ‫شده و به قول خودش برای کاسبی به ایران مهاجرت کرده‬ ‫است‪ .‬لهجه دلنشینی دارد و از ظاهرش پیداست که از‬ ‫جوانان با معرفت روزگار است‪ .‬گویا سال گذشته از طرف‬ ‫ماموران انتظامی به جرم زباله گردی به کشورش بازگردانده‬ ‫شده و از یک ماه پیش دوباره به تهران امده و در محله‬ ‫ای در منطقه سیدخندان مشغول زباله گردی است‪ .‬حسن‬ ‫می گوید‪ ”:‬االن کاسبی من تو این محله است‪ .‬پارسال تو‬ ‫خیابون پالیزی نزدیکای سهروردی کاسبی میکردم که یه‬ ‫دفعه چند تا مامور اومدن و میخواستن بهم دستبند بزنن‪.‬‬ ‫بهشون گفتم که هر جا بخواین باهاتون میام‪ .‬نمیخواد دستبند‬ ‫بزنین بهم‪ .‬رفتم کالنتری و از شانس بدی که دارم فرستادنم‬ ‫مرز‪ .‬همون شهر مرزی خودمون‪ .‬خالصه از نون خوردن ما‬ ‫رو انداختن و االن یه ماهی میشه که دوباره اومدم تهران‬ ‫که کار کنم‪ ”.‬از سختی های کار در هوای سرد شهر از او‬ ‫می پرسم که ادامه می دهد‪ ”:‬ما سرما و گرما نداریم‪ .‬توی‬ ‫این اشغاال دنبال دورریزا میگردیم که بتونیم یه لقمه نون‬ ‫دربیاریم‪ .‬خدا شاهده که بی انصافا اصال هوای ما رو ندارن‬ ‫و هر کیلویی از این چیزای جمع شده ای که گونی میکنیم‬ ‫رو پونصد تومن میخرن‪ .‬ولی سردسته ها وضعشون خیلی‬ ‫خوبه‪ .‬اونا واقعا میلیاردی جمع میکنن‪ ”.‬به دستانش که نگاه‬ ‫می کنم سرخی رنگ پوستش که در ال به الی ترک های‬ ‫روی دستش نمایان شده ازرده ام می کند‪ .‬احساس می کنم‬ ‫که خوشحال است از این که یک نفر پیدا شده که با او‬ ‫حرف می زند‪ .‬می پرسم که چه چیزهایی در میان زباله ها‬ ‫می یابد که در پاسخ می گوید‪ ”:‬اشغال اسمش روشه‪ .‬تو‬ ‫سطال که چیز خوب پیدا نمیشه‪ .‬همش کثافت و الودگیه‪.‬‬ ‫ما هر روز از بین همین کثافتا پول درمیاریم‪ .‬همه جور‬ ‫چیزی تو این سطال پیدا میشه و ما هم میگردیم و گونیا رو‬ ‫پر میکنیم‪ ”.‬دستکش خود را در می اورد و با نشان دادن‬ ‫دستانش می گوید‪ ”:‬باز خوبه که ما دستکش داریم‪ .‬به خدا‬ ‫اینا رو تازه خریدم‪ .‬وگرنه هزار جور مریضی میگیریم‪ .‬خیلیا‬ ‫هم رعایت نمیکنن‪ .‬برمیدارن شیشه شکسته یا ظرف ترک‬ ‫دار رو میندازن تو سطل‪ .‬من خودم پارسال دستم از این جا‬ ‫تا این جا جر خورد!” دوست دارد تمام درد دل هایی را که‬ ‫در این سال ها نتوانسته با کسی در میان بگذارد را یک جا‬ ‫به من بگوید‪ .‬سعی می کنم که با دقت و البته محبت صحبت‬ ‫هایش را گوش کنم و بعد پاسخ دهم‪ .‬در ادامه می گوید‪”:‬‬ ‫واال ما کاری با این مامورا نداریم‪ .‬بعضیا میان و گیر میدن‪.‬‬ ‫میخوان ما رو از نون خوردن بندازن‪ .‬ما که کاسبی میکنیم‬ ‫و کارمون اینه‪ .‬دیگه با اشغاال چی کار دارین اخه؟” به‬ ‫چشمانم زل زده و ادامه می دهد‪ ”:‬یه روز یه خانومی اومد‬ ‫و کثافت بچه رو انداخت زیر ماشین‪ .‬بهش گفتم که این چه‬ ‫کاریه؟ خب من چند ساعت این جا کار میکنم و میرم ولی‬ ‫شماها این جا زندگی میکنین‪ .‬ضررش هم برای خودتونه که‬ ‫جوابم رو نداد و رفت‪ .‬واال ما هم از کثافت خوشمون نمیاد‬ ‫ولی از ناچاری این کارا رو انجام میدیم‪ .‬ما هم تمیزی رو‬ ‫دوست داریم و نمیخوایم مریض بشیم‪ ”.‬قبل از خداحافظی‬ ‫از او می خواهم که تکه اهنی را که مدت هاست در گوشه‬ ‫ای از میدان رها شده را هم امشب با خود ببرد که می‬ ‫گوید‪ ”:‬نمیبرم؛ چون نمیدونم صاحبش کیه‪ .‬اگه طال هم‬ ‫باشه امکان نداره بهش دست بزنم‪ .‬ما از پنج بعدازظهر تا سه‬ ‫نصفه شب جون میکنیم و پول حالل درمیاریم‪ .‬خدا میدونه‬ ‫که تا حاال حتی یه قرون پول حروم نبردم سر سفره خونوادم‪.‬‬ ‫به خدا که راستش رو گفتم‪ ”.‬از او خداحافظی می کنم و‬ ‫در چند قدمی که تا خانه راه می روم مدام به سخنان او می‬ ‫اندیشم‪ .‬که حسن اقازاده واقعی است؛ اقازاده ای که حالل‬ ‫را حرام نکرده و در هیچ شرایطی خدا را فراموش نمی کند‪.‬‬ ‫هر چند لقب زباله گرد به او و یارانش داده اند ولی‪...‬‬ ‫جامعه فاقد سرمایه اجتماعی‬ ‫در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت‬ ‫یک جامعه شناس‪:‬‬ ‫اگر پای صحبت جامعه شناسان یا متخصصان اسیب های اجتماعی بنشینید‪ ،‬قطعا حر ف های‬ ‫شیرینی نخواهید شنید؛ به ویژه اگر موضوع صحبت‪« ،‬اعتماد اجتماعی» باشد‪ .‬بر اساس امارها و‬ ‫یافته های پژوهشگران در ‪3‬دهه اخیر‪ ،‬اعتماد جامعه ایرانی در بخش های مختلف جامعه کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬اما به راستی چرا اعتماد و نشاط اجتماعی کاهش یافته و چرا پایین امدن ان‬ ‫نگرا ن کننده است؟‬ ‫در این رابطه با حمیرا احدی‪ ،‬جامعه شناس و رفتارشناس اجتماعی‪ ،‬گفت وگو کردیم که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫جامعه فاقد سرمایه اجتماعی‪ ،‬در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت‬ ‫احدی با بیان اینکه اعتماد یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی است که خود‪ ،‬بن مایه همه‬ ‫سازوکارهای حیات اجتماعی را تشکیل می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر جامعه را به یک جمعیت بزرگ به ‬ ‫اضافه یک سرزمین بزرگ‪ ،‬یک سری مشترکات فرهنگی و دستاوردهای مادی و معنوی که طی‬ ‫قر ن ها استمرار یافته‪ ،‬تجزیه کنیم‪ ،‬انچه به این حیات‪ ،‬استمرار و قوام می بخشد سرمایه اجتماعی ‬ ‫است‪ .‬این سرمایه به ان جامعه انسجام می دهد‪ ،‬روابط افراد را تسهیل می کند‪ ،‬انها را نسبت به هم‬ ‫وفادار نگه می دارد و بر اساس تعهدات مشترک افراد‪ ،‬جامعه را به هم پیوند می دهد‪.‬‬ ‫و ادامه داد‪ :‬اگر در جامعه ای سرمایه اجتماعی باال باشد‪ ،‬همبستگی اجتماعی هم باالست و‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫پیوند میان مردم قوی خواهد بود و انها هر چیزی را برای کمک به یکدیگر و باهم بودن‪ ،‬بهانه‬ ‫می کنند؛ اینها نشان می دهد که یک جامعه‪ ،‬زنده است‪ .‬اگر جامعه ای فاقد سرمایه اجتماعی‬ ‫باشد‪ ،‬نیروهای گسیختگی اجتماعی در ان فعال می شود و به تدریج در مسیر فروپاشی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به جای نظارت اجتماعی درونی‪ ،‬همه چیز را از بیرون سر پا نگه می دارند‬ ‫احدی با تاکید بر اینکه نمود افت سرمایه اجتماعی در بسیاری از موارد هویداست‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اینکه افراد جامعه از هم می ترسند‪ ،‬به هم اعتماد نمی کنند‪ ،‬سر هم کاله می گذارند‪،‬‬ ‫خشونت می ورزند‪ ،‬قانون را رعایت نمی کنند‪ ،‬به یکدیگر کمک نمی کنند‪ ،‬حس انسا ن دوستی شان‬ ‫پایین می اید و اساسا از یکدیگر خو ش شان نمی اید‪ ،‬روابط اقتصاد ی شان کمتر می شود‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای اینده ندارند و در نهایت به دنبال سودهای کوتا ه مدت و انچنانی هستند و‬ ‫مواردی از این دست‪.‬‬ ‫این جامعه شناس با اشاره به اینکه در چنین جامعه ای به جای نظارت اجتماعی درونی و‬ ‫حاکمیت وجدان جمعی و همین طور قانون‪ ،‬برخی سعی می کنند همه چیز را از بیرون سر پا نگه‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬هما ن طور که مثال دیدید در موضوع افزایش قیمت بنزین‪ ،‬نیروهای نظامی وارد‬ ‫شدند‪ .‬بحث هایی مطرح شد که نیروهای خارجی در این موضوع دخیل بود ه اند اما وقتی در‬ ‫جامعه‪ ،‬اعتماد اجتماعی تنزل می کند و به دنبال ان سرمایه اجتماعی پائین می اید‪ ،‬ا ن وقت است‬ ‫که نیروهای خارجی فعال می شوند‪ .‬متاسفانه اینها نشانه های گسیختگی جامعه است‪.‬‬ ‫مدیریت یک جانبه اعتماد را خواهد کشت‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬وقتی من به عنوان یک پدر یا مادر‪ ،‬خانواده خودم را خوب نشناخته ام و به‬ ‫ جای انکه تالش کنم در یک فضای تعاملی‪ ،‬روابط اعضای خانواده را مدیریت کنم‪ ،‬همه چیز را‬ ‫به صورت کنترلی پیش برد ه ام‪ ،‬در کوچک ترین امور اعضای خانواده وارد شد ه ام و اجازه هیچ‬ ‫نوع فعالیت یا تجربه ای را به انها نداد ه ام به طوری که همه چیز تحت کنترل من باشد‪ ،‬به محض‬ ‫اینکه خطای بزرگی از من پدر یا مادر سر بزند‪ ،‬دیگر اعتماد اعضای ان خانه هم از بین خواهد‬ ‫رفت و ان خانه دیگر خانه نمی شود‪.‬‬ ‫این رفتارشناس توضیح داد‪ :‬متاسفانه عد ه ای امدند و گفتند ما در همه حوز ه ها جامعه را‬ ‫راهبری می کنیم؛ در اقتصادش‪ ،‬اجتماعش‪ ،‬فرهنگش‪ ،‬رفتار اجتماعی اش‪ ،‬روابط سیاسی اش و‬ ‫کال در همه زمینه ها‪ .‬جامعه هم همین شیوه را پذیرفت اما یکدفعه دید که خیلی ها درگیر فساد‬ ‫و درگیر سوءمدیریت شد ه اند؛ بنابراین اعتماد جامعه هم کم کم کاهش یافت‪.‬‬ ‫عدم امکان کنشگری اجتماعی برای افراد‬ ‫احدی با بیان اینکه یکی از دالیلی که سرمایه اجتماعی ما تضعیف شده و اعتماد اجتماعی‬ ‫به عنوان شاخص ان پایین امده‪ ،‬عدم امکان کنشگری اجتماعی برای افراد است‪ ،‬گفت‪ :‬شما‬ ‫ببینید! خودتان به عنوان یک شهروند‪ ،‬چقدر بیرون از خانه‪ ،‬محله یا سازمانی که در ان مشغول‬ ‫به کارید و جامعه تان نقش دارید‪ .‬متاسفانه هر قدر جلوتر امد ه ایم‪ ،‬نقشی که افراد باید در‬ ‫جامعه داشته باشند‪ ،‬کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده است‪ .‬اد م ها از کنشگری ساقط شد ه اند‪.‬‬ ‫جامعه بی مشارکت‪ ،‬منفعل شد ه و تبدیل به تماشاچی می شود‬ ‫او در پایان گفت‪ :‬شما وقتی جامعه را متعلق به خود ندانید و خود را بخشی از ان احساس‬ ‫نکنید‪ ،‬به ان اعتماد هم نمی کنید‪ .‬ما در دوره جنگ دیدیم وقتی کار در اختیار نیروهای مردمی‬ ‫بود‪ ،‬چطور فداکاری می کردند و چطور مردم در سازما ن ها‪ ،‬متشکل و کنشگر بودند‪ .‬متاسفانه‬ ‫جامعه ای که مشارکت را یاد نگرفته است‪ ،‬منفعل شد ه و تبدیل به تماشاچی می شود‪.‬برنا‬ ‫با صدور بیانیه ای صورت گرفت؛‬ ‫هشدارحشدشعبیدربارهبازگشتداعشبهعراق‬ ‫به نقل از روسیاالیوم‪ ،‬هیئت الحشد الشعبی عراق امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که داعش با سوء استفاده از شرایط امنیتی و سیاسی کنونی در عراق دست به حمالتی در برخی مناطق عراق زده است‪.‬به دنبال کشته شدن‪ ۶‬نیروی حشد شعبی و زخمی شدن‪ ۱۷‬نفر دیگر از‬ ‫جمله فرمانده تیپ‪ ۲۰‬حشد شعبی‪ ،‬این هیئت با صدور بیانیه ای بیان کرد‪ :‬برخی مناطق ازاد شده از چند روز قبل شاهد حمالت مکرر داعشی هایی است که تالش می کنند از اوضاع امنیتی و سیاسی نابسامان کشور بهره برداری کنند‪ .‬یکی از مهمترین مناطق‪ ،‬استان دیالی است که روز گذشته‬ ‫شاهد درگیری شدید میان برادران شما در حشد شعبی با تکفیری هایی بود که به دنبال نفوذ به شهر و ساقط کردن ان از نظر نظامی بودند که در این درگیری‪ ۶‬نفر از نیروهای حشد شعبی کشته و‪ ۱۷‬نفر دیگر از جمله فرمانده تیپ‪ ۲۰‬زخمی شدند‪.‬در این بیانیه امده است‪ :‬نبرد در منطقه امام‬ ‫ویس دیالی رخ داد که تروریستها به دنبال نفوذ به انها از چند روز قبل برای شکستن عقبه دیالی بودند‪ .‬از انواع سالح در این نبرد استفاده شد و حشد شعبی به مقابله با دشمن پرداخت‪ .‬تیپ‪ ۲۰‬حشد شعبی که فرمانده ان احمد التمیمی به شدت زخمی شد بیشترین از دیگر یگانها درگیر بود و‬ ‫تیپ‪ ۴‬حشدشعبینیزمشارکتداشت‪.‬کشتهشدگانحشدشعبیازذیقار‪،‬بابلوبصرههستند‪.‬هیئتالحشدالشعبیتاکیدکرد‪:‬دشمنمتحملخساراتوتلفاتسنگینشدومنطقههماکنونتحتکنترلکاملرزمندگانحشدشعبیاست‪.‬حشدشعبیعراقدربارهتحرکاتتکفیریهادر‬ ‫استانهای موصل‪ ،‬صالح الدین‪ ،‬االنبار‪ ،‬دیالی‪ ،‬کرکوک و اطراف بغداد به منظور اشغال برخی مناطق از سوی داعش که مناطق نفوذ ان محسوب می شد‪ ،‬هشدار داد‪.‬‬ ‫توطئه امریکا و اسرائیل‬ ‫برای اجرای سناریوی‬ ‫ساخت و ساز در‬ ‫سرزمین های اشغالی‬ ‫فاکس نیوز‪ :‬طرح اتش بس و مذاکره با طالبان‬ ‫تبلیغات ترامپ در استانه انتخابات است‬ ‫«جودیث میلر» کارشناس شبکه «فاکس نیوز» و پژوهشگر ارشد‬ ‫اندیشکده «منهتن» با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تغییر‬ ‫موضع طالبان و اماده بودن این گروه برای قبول اتش بس گفت که‬ ‫این گروه تاکید کرده که موضع ان ها تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫میلر افزود‪ :‬نمی توان به یقین گفت که منظور ترامپ از اظهاراتی‬ ‫که توسط طالبان تکذیب شد‪ ،‬چه بوده است اما با توجه به نزدیک‬ ‫شدن انتخابات ریاست جمهوری امریکا‪ ،‬ترامپ پیش از برگزاری‬ ‫انتخابات در پی دستاوردی در سیاست خارجی است تا در زمان‬ ‫تبلیغات انتخاباتی به ان اشاره کند‪.‬‬ ‫این کارشناس امریکایی اظهار داشت‪ :‬در حالی که طالبان ‪50‬‬ ‫درصد از مناطق این کشور را تحت کنترل دارد‪ ،‬هنوز رئیس دولت‬ ‫جدید افغانستان مشخص نیست تا مذاکرات با وی انجام شود و‬ ‫حتی «اشرف غنی» از تغییر موضع این گروه نیز اظهار بی اطالعی‬ ‫می کند‪ ،‬انتظار وقوع این تغییر منطقی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود که ارتش امریکا صرفنظر از روند مذاکرات با طالبان‬ ‫در حال کاهش نیروهایش در افغانستان است بنابراین طالبان هیچ‬ ‫مشوقی برای تغییر موضع ندارد‪.‬‬ ‫میلر ادامه داد که طالبان همواره اعالم کرده که ساعت در‬ ‫دست امریکایی هاست اما زمان در دست طالبان است؛ طالبان‬ ‫هیچ عجله ای برای پایان جنگ ندارد و اگر بتواند از طریق‬ ‫مذاکره به خواسته هایش برسد‪ ،‬مذاکره می کند اما در غیر‬ ‫اینصورت به جنگ ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫پایگاه عربی ‪ ۲۱‬در مقاله ای به قلم «عبدالناصر النجار»‪ ،‬نوشت‪ :‬وزارت مسکن‬ ‫اسرائیل از احیای طرح ساخت ‪ ۱۱‬هزار واحد شهرکی از فرودگاه «قلندیا» در شمال‬ ‫قدس اشغالی خبر داد‪ .‬طرحی که با اعمال فشارهای سیاسی ویژه از سوی دولت‬ ‫«باراک اوباما»‪ ،‬رئیس جمهوری پیشین امریکا و اتحادیه اروپا متوقف شده بود و‬ ‫اکنون در سایه هدایای رایگان امریکا به رژیم صهیونیستی مجددا روی میز قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬اظهارات «مایک پمپئو»‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا درباره قانونی بودن‬ ‫شهرک سازی های اسرائیل و عدم تضاد ان با قانون بین المللی چراغ سبز را به «بنیامین‬ ‫نتانیاهو»‪ ،‬نخست وزیر اسرائیل برای تسریع در روند شهرک سازی های گسترده و انبوه‬ ‫با تمام راه های ممکن از جمله احیای طرح های پیشین که به دلیل فشارهای خارجی‬ ‫جهانی متوقف شده بود‪ ،‬نشان داد ‪.‬همچنین مقام های اشغالگر عالوه بر احیای طرح های‬ ‫گذشته به دنبال احداث محله جدید در جنوب قدس با نام «جفعات همتوس» است‪.‬‬ ‫اسرائیلی ها از ساخت هزاران واحد در تمام شهرک ها حتی در پاسگاه هایی سخن‬ ‫می گویند که خود دادگاه های اسرائیل انها را بدون مجوز می دانند البته به غیرقانونی‬ ‫بودن انها تصریح نمی کنند‪ .‬به تبع‪ ،‬تبدیل این پاسگاه ها به شهرک های قانونی به مفهوم‬ ‫دو برابر شدن تعداد شهرک ها طی سال های اینده و به تبع انتقال هزاران شهرک نشین‬ ‫به شهرک های جدید است‪ .‬پمپئو در مصاحبه با روزنامه راست «اسرائیل امروز» گفت‬ ‫که تصمیم قانونی شمردن شهرک سازی ها پس از انجام رایزنی ها در دولت امریکا در‬ ‫باالترین سطح اتخاذ شد و در راستای طرح واشنگتن برای تحمیل دیدگاه امریکا به‬ ‫عنوان راهکار سیاسی در منطقه بوده است‪ .‬دولت امریکا همچنین گام جدیدی را برای‬ ‫حمایت از شهرک سازی ها در اراضی اشغالی از طریق اعالم توافق همکاری علمی بین‬ ‫اسرائیل و امریکا برداشته است که شامل شهرک های ایجاد شده در اراضی فلسطین‬ ‫و بلندی های جوالن اشغالی می شود‪.‬این توافق به دانشگاه ها و موسسه های اکادمیک‬ ‫امریکا و اسرائیل اجازه همکاری از جمله درباره شهرک های مذکور در کرانه باختری‬ ‫و جوالن اشغالی را می دهد‪ .‬این بدان مفهوم است که دانشگاه «ارئیل» ساخته شده در‬ ‫اراضی اشغالی چپاول شده از اهالی نابلس و قلقیلیه و سلفیت به رغم مخالفت جهانی‬ ‫توسط امریکا به رسمیت شناخته خواهد شد‪ .‬توافق علمی جدید شامل شهرک ها‬ ‫می شود تا جایگزین یادداشت تفاهم امضا شده در سال ‪ ۱۹۷۲‬بین اسرائیل و امریکا‬ ‫مبنی بر عدم شمولیت مناطق جغرافیائی اراضی فلسطین و جوالن می شود‪ .‬بنابراین این‬ ‫طرح کاملی است که طی چند مرحله برای تحریف حقایق اجرا می شود‪ .‬ادامه هجوم‬ ‫شهرک سازی در کرانه باختری بدین شکلی که امروز شاهد هستیم به مفهوم ان است‬ ‫که مقامات رژیم صهیونیستی می خواهند واژه صلح یا مذاکرات را از قاموس سیاسی‬ ‫خود حذف کنند‪ .‬اما به ظاهر دولت امریکا شک دارد که یک فلسطینی پیدا شود و‬ ‫سیاست موجود را بپذیرد و حاضر به نابودی قضیه فلسطین شود‪ .‬شاید امار و ارقامی‬ ‫که سازمان صلح اسرائیل تا کنون منتشر کرده خطرناک بودن وضعیت موجود را نشان‬ ‫دهد‪ .‬رژیم اشغالگر سال جاری با ساخت شش هزار و ‪ ۹۸۹‬واحد شهرکی یعنی دو‬ ‫برابر شدن این واحدها در سه سال گذشته موافقت کرده است و بر این اساس میانگین‬ ‫ساخت ساالنه واحدهای مسکونی به سه هزار و ‪ ۶۳۵‬واحد رسیده بود‪ .‬شهرک نشینان‬ ‫در ‪ ۱۲۷‬شهرک و ‪ ۱۱۶‬پاسگاه در کرانه باختری و ‪ ۱۵‬شهرک ایجاد شده در اراضی‬ ‫قدس اشغالی اقامت دارند‪.‬‬ ‫ایران و اژانس؛ گام نهادن در مسیر مبهم‬ ‫ژانس بین المللی انرژی اتمی در شرایطی برای خود‬ ‫مدیر کل جدیدی انتخاب کرده که تنش های هسته ای‬ ‫میان ایران و غرب شدت گرفته و اینده توافق هسته ای‬ ‫نیز مبهم تر شده است‪.‬‬ ‫روز دوشنبه () رافائل گروسی‪ ،‬در میانه تنش های‬ ‫هسته ای ایران و غرب‪ ،‬به عنوان مدیر کل جدید اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی تایید شد و روز سه شنبه کار‬ ‫خود را به عنوان مدیر کل اژانس اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫این دیپلمات ارژانتینی‪ ،‬که پس از درگذشت مدیرکل‬ ‫سابق توسط هیئت حکام اژانس انتخاب شده بود‪ ،‬قبل‬ ‫از اینکه کارش را شروع کند‪ ،‬از قاطعیت در تعامل با‬ ‫ایران سخن گفته است‪.‬‬ ‫گروسی در جدیدترین گفتگوی رسانه ای خود‬ ‫با شبکه تلویزیونی «ان اچ کی» ژاپن‪ ،‬گفته است که‬ ‫او می خواهد با ایران رابطه کاری خوب و سازند ه ای‬ ‫برقرار کند‪ .‬وی تصریح کرده که رویکردش مبتنی بر‬ ‫تبعیض نیست‪ ،‬اما در عین حال‪ ،‬برای اجرای الزامات‬ ‫اژانس به قاطعیت نیاز است‪.‬‬ ‫گروسی؛ دیپلمات محبوب امریکا‬ ‫در اواخر ماه اکتبر‪ ،‬اندکی پس از پیروزی گروسی‬ ‫در انتخابات اژانس‪ ،‬وی بر استقالل و بی طرفی خود‬ ‫تاکید کرد و گفت‪« :‬من کارم را انجام خواهم داد و‬ ‫کارم اجرای دستور العمل به شکل مستقل‪ ،‬منصفانه و‬ ‫بی طرفانه است‪ .‬انچه فکر می کنم مهم است این است‬ ‫که به کشو ر های عضو (اژانس) و جامعه بین المللی‬ ‫تضمین می دهم که من قطعا مستقل هستم و در مقابل‬ ‫فشار‪ ،‬تاثیرناپذیر هستم‪».‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬دیپلما ت های غربی نیز می گویند‬ ‫گروسی بر اهمیت بی طرفی اژانس تاکید کرده است‪.‬‬ ‫اما نشانه هایی از احتمال تاثیرگذاری امریکا بر‬ ‫مواضع مدیرکل جدید دیده می شود‪ .‬گروسی از‬ ‫حمایت امریکا برخوردار است و امریکایی ها برای‬ ‫انتخاب او البی کرد ه اند‪ .‬در استانه انتخابات اژانس‪،‬‬ ‫ریک پری‪ ،‬وزیر انرژی امریکا‪ ،‬طی سفری به وین‪،‬‬ ‫گروسی را گزینه مناسب مدیرکلی اژانس دانست و‬ ‫از کشو ر ها خواست روند انتخاب مدیرکل جدید را‬ ‫کش ندهند‪.‬‬ ‫همزمان با انتخاب گروسی به مدیرکلی اژانس‪،‬‬ ‫روزنامه وال استریت ژورنال در ‪ ۲۹‬اکتبر نوشت‪:‬‬ ‫«شورای (حکام) اژانس اتمی سازمان ملل‪ ،‬روز سه‬ ‫شنبه با حمایت قوی امریکا‪ ،‬رهبر جدیدی انتخاب‬ ‫کرد که قول داده است این اژانس را متحول کند و‬ ‫فعالیت های هسته ای ایران را به دقت رصد کند‪».‬‬ ‫گروسی نیز در بحبوحه رقابت برای ریاست بر‬ ‫اژانس‪ ،‬در ستامبر گذشته به خبرگزاری فرانسه‪ ،‬گفته‬ ‫بود‪« :‬رویکرد من در مقابل ایران بسیار قاطع و بسیار‬ ‫منصفانه خواهد بود‪ ».‬وی ظاهرا در گفتگوی اخیر خود‬ ‫با شبکه ان اچ کی ژاپن‪ ،‬مواضع سخت تری هم گرفته‪،‬‬ ‫ولی این شبکه‪ ،‬لحظاتی بعد از انتشار این اظهارات‪،‬‬ ‫ا ن ها را حذف کرد‪ .‬این شبکه‪ ،‬با بیان اینکه گروسی‬ ‫رویکرد سختگیرانه ای علیه ایران خواهد داشت‪ ،‬به‬ ‫نقل از تحلیلگران در گزارش اولیه خود گفته بود که‬ ‫مواضع مدیرکل جدید درباره ایران با مواضع امریکا‬ ‫شباهت دارد‪.‬‬ ‫برجام در ابهام‬ ‫گروسی در شرایطی ریاست اژانس را به عهده‬ ‫می گیرد که مسئله همکاری میان ایران و اژانس در‬ ‫اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)‪ ،‬به یکی از‬ ‫مهمترین مسئولیت های مدیرکل اژانس تبدیل شده‬ ‫است‪.‬ایران به تازگی درباره احتمال تجدیدنظر در‬ ‫همکاری با اژانس هشدار داده است‪ .‬علی الریجانی‪،‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اعالم کرده اگر‬ ‫اروپایی ها از «مکانیسم ماشه» استفاده کنند‪ ،‬ایران‬ ‫ممکن است در همکاری با اژانس بازنگری کند‪.‬‬ ‫الریجانی تصریح کرد‪« :‬این مکانیزم ماشه اگر استفاده‬ ‫شود حتما در این ور هم ماشه وجود دارد و ایران هم‬ ‫مجبور است در تعهداتش نسبت به اژانس تجدیدنظر‬ ‫کند‪ .‬اگر فکر می کنند این روش مفید است اینکار‬ ‫را بکنند‪ .‬عقالیی این است که اگر عنصر نامطلوبی‬ ‫مقررات را زیرپا می گذارد بقیه جلوی او را بگیرند‪.‬‬ ‫اگر امریکا زیر بار تعهد زده است‪ ،‬قانعش کنند به‬ ‫تعهدات بازگردد‪ .‬یک سال و خورد ه ای صبر کردیم‪،‬‬ ‫نمی توانیم بایستیم‪ .‬معتقدم همچنان راه دیپلماسی و‬ ‫گفتگو باز است‪ ،‬ولی این حر ف های گستاخانه نباید‬ ‫نسبت به ایران بزنند‪».‬‬ ‫اصطالح مکانیسم ماشه‪ ،‬به سازوکاری گفته‬ ‫می شود که بر اساس ان اروپایی ها می توانند با متهم‬ ‫کردن ایران به عدم پایبندی به برجام‪ ،‬این مسئله را به‬ ‫شورای امنیت سازمان ببرند و در انجا تمام تحریم های‬ ‫بین اللملی را دوباره علیه ایران بازگردانند‪ .‬اروپایی ها‬ ‫‪7‬‬ ‫تاکنون چند بار به طور رسمی ایران را به استفاده از‬ ‫«مکانیسم حل اختالف» تهدید کرد ه اند‪ .‬این مکانسیم‬ ‫در واقع مقدمه فعا ل سازی مکانیسم ماشه است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬در واقع اروپایی ها ایران را به اعمال مجدد‬ ‫تحریم ها و قطعنامه های شورای امنیت تهدید می کنند‪.‬‬ ‫در میانه این تهدید ها و هشدارها‪ ،‬کمیسیون‬ ‫مشترک برجام روز جمعه اینده برگزار خواهد شد‪ .‬اما‬ ‫بعید است که در این کمیسیون‪ ،‬ابهامات اینده برجام‬ ‫کامال برطرف شوند‪ .‬این اواخر‪ ،‬شش کشور اروپایی‬ ‫ بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬هلند‪ ،‬نروژ و سوئد ‪ -‬با‬‫هدف ترغیب ایران به توقف روند کاهش تعهدات‬ ‫هسته ای‪ ،‬به سازوکار «ابزار حمایت از مبادالت تجاری»‬ ‫(اینستکس) پیوستند که البته با مخالفت امریکا مواجه‬ ‫شدند‪ .‬اروپایی ها هنوز نتوانسته اند اینستکس را به شکل‬ ‫موثر عملیاتی کنند‪ .‬قرار بود این سازوکار شامل فروش‬ ‫نفت ایران شود‪ ،‬اما فعال حتی اقالم غیرتحریمی هم در‬ ‫ان به شکل جدی دادوستد نمی شوند‪.‬‬ ‫این در حالی است که ایران با ر ها از اروپا خواسته‬ ‫است که خسار ت های ناشی از تحریم های یکجانبه‬ ‫امریکا را جبران کند‪ .‬اردیبهشت ماه سال جاری‪،‬‬ ‫زمانی که معلوم شد اروپایی ها نمی توانند کاری جدی‬ ‫برای تامین منافع اقتصادی ایران انجام دهند‪ ،‬این‬ ‫کشور روند کاهش تعهدات هسته ای را اغاز کرد‪.‬‬ ‫ایران در چارچوب این روند چهار گام برداشته که‬ ‫البته گام چهارم‪ ،‬اروپایی ها را به طور جدی نگران‬ ‫کرد‪ .‬چون ایران‪ ،‬غنی سازی در تاسیسات هسته ای‬ ‫فردو را از سر گرفت‪.‬‬ ‫کمی بیش از یک ماه دیگر‪ ،‬موعد برداشتن گام‬ ‫پنجم کاهش تعهدات فرا می رسد‪ .‬اروپایی ها بدون‬ ‫اینکه اقدامی جدی برای تامین منافع اقتصادی ایران‬ ‫انجام دهند‪ ،‬می گویند ایران هرکاری می تواند برای‬ ‫نجات برجام کند‪ ،‬انجام دهد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ایران‬ ‫نیز نمی تواند همزمان هم تحریم ها را تحمل کند و‬ ‫هم برجام را ادامه دهد‪ .‬به خاطر همین شرایط بغرنج‪،‬‬ ‫کارشناسان و دیپلما ت ها درباره احتمال فروپاشی‬ ‫برجام در هفته های اینده هشدار می دهند‪ .‬چرا که از‬ ‫دیدگاه انها‪ ،‬اقدامات بازگشت پذیر ایران در کاهش‬ ‫تعهدات‪ ،‬به تدریج کمتر می شوند‪ .‬هر چه گا م های‬ ‫بیشتری برداشته شود‪ ،‬اجرای تعهدات کلیدی بیشتری‬ ‫متوقف می شوند؛ و این یعنی مرگ تدریجی توافقی‬ ‫است که زمانی قرار بود پایه و اساسی برای حل‬ ‫اختالفات دیرینه میان ایران و غرب باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪954‬‬ ‫بین الملل‬ ‫میراثبانوی مخملین‬ ‫«فدریکا موگرینی»‪ ،‬نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا دوره پنج ساله خود را در این سمت به پایان برد‪ .‬مسائل‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬درگیر ی ها میان اوکراین و روسیه‪ ،‬حمالت‬ ‫تروریستی و توافق هسته ای با ایران از جمله مسائل مهمی بود‬ ‫که وی طی این سا ل ها با ان دست وپنجه نرم کرد‪ .‬دستاوردهای‬ ‫موگرینی را می توان برای ا ن که جایگاه یکی از عالی ترین‬ ‫مقا م های سیاسی در اتحادیه اروپا را از سایه تبعیض های جنسیتی‬ ‫بیرون بیاورد‪ ،‬قابل قبول دانست‪ .‬اگر «خاویر سوالنا» به پیروز ی اش‬ ‫در پایان دادن به درگیر ی ها در بالکان و سروسامان دادن به‬ ‫وضعیت پیچیده کوزوو‪ ،‬مقدونیه و مونته نگرو می نازد‪ ،‬پنج سال‬ ‫صدارت موگرینی نیز افتخارات بسیاری برای او و قاره سبز به‬ ‫ارمغان اورده است‪ ،‬از توافق هسته ای با ایران گرفته تا تالش‬ ‫برای حل بحران اوکراین‪ .‬البته این رویدادهای مهم در دوران‬ ‫ریاست موگرینی مانع از ان نشد که منتقدانش این ایده را مطرح‬ ‫نکنند که وی اصول و عظمت اتحادیه اروپا را با اقدا م هایش به‬ ‫محاق برده است و سازوکاری بیش از حد میانه رو‪ ،‬پراگماتیک و‬ ‫واکنشی را پی گرفته است‪.‬‬ ‫این در حالی است که موگرینی در سیاست گذار ی های خود‬ ‫از دکترین «انعطاف» بهره برد؛ دکترینی متکی بر چندجانبه گرایی‪،‬‬ ‫ائتالف و اتحاد‪ ،‬ارتباط میان ملل و همچنین دیپلماسی به شکل و‬ ‫شمایل گوناگون‪ .‬وی این هوش را داشت تا «انعطاف و تساهل»‪،‬‬ ‫این پاشنه اشیل اروپا را بدل به نقطه قوت ان کند‪ .‬موگرینی‬ ‫این نکته را دریافته بود که بیشتر کشورها‪ ،‬الاقل به خاطر منافع‬ ‫بلندمد ت شان هم که شده‪ ،‬توانایی اعمال اصالحات را دارند و‬ ‫نتیجتا می توانند از بحرا ن های داخلی و خارجی جان سالم به در‬ ‫ببر ند ‪.‬‬ ‫سیاست گذار ی های موگرینی این امکان را برای اتحادیه اروپا‬ ‫فراهم اورد تا در جهانی به پیچیدگی امروز قدم پیش گذاشته‬ ‫و قد راست کند‪ .‬این رویکرد باعث شد تا جوامع‪ ،‬موسسات و‬ ‫بازیگران در اتحادیه اروپا‪ ،‬به رغم تفاو ت هایی که با یکدیگر‬ ‫دارند‪ ،‬بتوانند به هدفی مشترک برای پیشبرد امور در جهان‬ ‫برسند‪ .‬نتیجه این امر البته حل بحرا ن ها و تنش ها با رویکردی‬ ‫چندجانبه گرا و البته بردبارانه بود‪.‬‬ ‫یکی از نتایج این سازوکار ان بود که اروپا‪ ،‬برخالف امریکا‪،‬‬ ‫دیگر تالش نکرد عالیق و ارز ش های خود را به دیگر کشورها‬ ‫تحمیل کند‪ ،‬بلکه رشد اقتصادی و انتقا ل های صلح امیز را در‬ ‫سطوح ملی و محلی سرلوحه قرار داد‪ .‬اروپا به جای اقدا م های‬ ‫یک جانبه بر چندجانبه گرایی تاکید کرد‪ .‬هما ن گونه که خود‬ ‫موگرینی زمانی گفت‪« :‬ما همچنان اصول خود را حفظ می کنیم‪،‬‬ ‫قابل اتکا‪ ،‬سازگار و اهل همکاری می مانیم و با چندجانبه گرایی‬ ‫در جهان نقش خود را بازی می کنیم»‪ .‬برجام و توافق پاریس از‬ ‫جمله نمونه های موفقیت اروپا در این زمین بازی هستند‪.‬‬ ‫موگرینی از سوی دیگر‪ ،‬تمرکز خود را بر شفافیت و ارتباط‬ ‫فراگیر میان اتحادیه اروپا و دیگر ملت ها گذاشت‪ .‬برخالف‬ ‫«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬نماینده عالی سیاست‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا خوب دریافت که این بلوک باید با باز‬ ‫کردن درهایش قدم به میدان روابط بین الملل بگذارد‪ .‬موگرینی‬ ‫بیش از پیشینیانش به کشورهای گوناگون در اسیا‪ ،‬افریقا و‬ ‫امریکای التین سفر کرد تا همکاری و ارتباط با دیگر ملل را‬ ‫بهبود و گسترش بخشد‪ .‬وی همچنین در زمینه های گوناگون در‬ ‫عرصه بین الملل به خوبی موضع شفاف و اشکار اروپا را نشان داد‬ ‫و صدای این بلوک را در سمفونی پررمز و راز جهان به گوش‬ ‫همگان رساند‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر در شیوه کار موگرینی استفاده هوشمندانه از‬ ‫ابزارهای اتحادیه اروپا برای پیشبرد مقاصد دیپلماتیک بود‪ .‬او‬ ‫به شکلی بدعت گذارانه دیپلماسی را از نو تعریف کرد تا تمامی‬ ‫بازیگران عرصه سیاست را کنار یکدیگر بیاورد‪ .‬پروژ ه های‬ ‫گوناگونی که وی در زمینه سوریه و عراق در بروکسل تشکیل‬ ‫داد به مذاکره میان عوامل بین المللی‪ ،‬منطقه ای و همچنین محلی‬ ‫انجامید‪ .‬ایده اصلی او البته همان موتیف چندجانبه گرایی سازنده‬ ‫و تسهیل گفت وگو میان طرفین مختلف بود‪ .‬وی معتقد بود که‬ ‫شیوه جدید دیپلماسی باید مشتمل بر چندصدایی و تعدد دیدگا ه ها‬ ‫بوده و در عین حال نگاه به اینده داشته باشد نه تکرار تنش های‬ ‫پیشین‪ .‬موگرینی به خوبی این نکته را پذیرفت که اتحادیه اروپا‬ ‫در جهانی پیچیده و متصل‪ ،‬محدودیت های خاص خود را دارد و‬ ‫این این کمبودها را بدل به فرصت کرد‪ .‬او که می دانست صادرات‬ ‫ارز ش های اروپایی چندان عایدی ملموسی نخواهد داشت و بیشتر‬ ‫در سازوکار درونی این بلوک تعریف می شود‪ ،‬کوشید با حمایت‬ ‫از دیگران نقش تعیین کننده خود را حفظ کند‪ .‬به طور خالصه‪،‬‬ ‫موگرینی که می دید نمی تواند تنش های موجود را با را ه حل های‬ ‫انی از میان ببرد‪ ،‬کوشید ابزارهای گوناگون سیاست خارجی را به‬ ‫کار گرفته و موضو ع های متعددی را نیز هدف قرار دهد‪.‬‬ ‫این سیاستمدار ایتالیایی خوب متوجه این نکته شده بود که‬ ‫جهان دیگر تاب یک جانبه گرایی و حمایت گرایی را ندارد‪ .‬چه بسا‬ ‫مهم ترین میراث موگرینی پس از گذشت پنج سال این بود که‬ ‫شاید نتوان جریان باد را تغییر داد اما می توان فضا را از عطر خود‬ ‫اکند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫ژاوی‪:‬‬ ‫عفیفمستحقکسبجایزهمردسالاسیابود‬ ‫مراسم بهترین های سال اسیا ‪ 2019‬لحظاتی پیش به اتمام رسید و اکرم عفیف‪ ،‬مهاجم تیم ملی قطر باالتر از‬ ‫علیرضا بیرانوند‪ ،‬دروازه بان تیم ملی کشورمان بهترین بازیکن سال قاره کهن شد‪.‬ژاوی هرناندز‪ ،‬سرمربی السد‬ ‫قطر بعد از دریافت جایزه بهترین بازیکن سال اسیا ‪ 2019‬به جای اکرم عفیف‪ ،‬مهاجم تیمش در مصاحبه با شبکه‬ ‫«الکاس» قطر‪ ،‬گفت‪ :‬به اکرم عفیف تبریک می گویم‪ .‬او مستحق کسب این جایزه بود چون به همراه تیم ملی قطر و‬ ‫السد عملکرد خوبی داشت‪ .‬من به خاطر کسب این جایزه از سوی او خوشحالم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫مراسم برترین های سال اسیا برگزار شد‬ ‫گفتیم داور را عوض کنند‬ ‫هیچ کس گوش نکرد!‬ ‫هیچ! سهم ایران از جشن فوتبال اسیا‬ ‫مراسم انتخاب بهترین های فوتبال اسیا در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی در کشور هنگ کنگ برگزار‬ ‫شد تا برترین های قاره در این سال مشخص شوند‪.‬‬ ‫علیرضا بیرانوند در مراسم انتخاب بهترین های فوتبال اسیا در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی که در‬ ‫کشور هنگ کنگ برگزار می شود‪ ،‬از ایران نامزد جایزه اصلی این مراسم است و سردار ازمون‪،‬‬ ‫کتایون خسرویار‪ ،‬فدراسیون فوتبال ایران و مهدی جاوید نیز دیگر نامزدهای ایرانی هستند که در‬ ‫بخش های مختلف این مراسم نامزد بودند اما در هیچ بخشی‪ ،‬نماینده ایران به جایزه دست نیافت‪.‬‬ ‫علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس در این مراسم در کنار ژاوی و‬ ‫پارک جی سونگ عکس یادگاری گرفت‪ .‬ژاوی به عنوان نماینده اکرم عفیف در این مراسم‬ ‫حضور دارد و در صورت برنده شدن عفیف‪ ،‬جایزه این بازیکن را دریافت می گند‪.‬‬ ‫در ابتدای مراسم کلیپی از اتفاقات ویژه فوتبال اسیا در سالی که گذشت پخش شد که به‬ ‫قهرمانی الهالل در لیگ قهرمانان انجامید‪.‬‬ ‫شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال اسیا برای صحبت با حاضرین درباره پیشرفت فوتبال‬ ‫در قاره به روی صحنه امده است‪.‬‬ ‫جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نیز در این مراسم حضور دارد‪.‬‬ ‫جایزه الماس اسیا اولین جایزه ای است که به عبداهلل پاهانگ پادشاه مالزی رسید که نقش‬ ‫زیادی در گستردگی فوتبال در این کشور داشته است و این جایزه را از طرف کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا دریافت کرد‪ .‬این جایزه تنها جایزه ای در این مراسم است که نامزدهای مختلف‬ ‫ندارد و به صورت مستقیم از طرف پنل ‪ AFC‬انتخاب می شود‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال گوام به عنوان بهترین فدراسیون سال در بخش (اینده نگری) انتخاب شد‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال هنگ کنگ به عنوان بهترین فدراسیون سال در بخش (توسعه) انتخاب شد‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال ژاپن به عنوان بهترین فدراسیون سال در بخش (الهام بخش) انتخاب شد‪.‬‬ ‫اساکو تاکاکورا (ژاپن) به عنوان بهترین مربی زن سال انتخاب شد‪ .‬او برای هفتمین بار این‬ ‫جایزه را به دست اورد که یک رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫چانگ یونگ این به عنوان بهترین مربی مرد سال انتخاب شد‪.‬‬ ‫توماکای یوشیکاوا (ژاپن) بهترین فوتسالیست سال اسیا شد‪.‬‬ ‫سون هیونگ مین بهترین مهاجم لژیونر سال ‪ ۲۰۱۹‬اسیا شد‪.‬‬ ‫ساکی کوماگای از ژاپن بهترین زن سال فوتبال اسیا انتخاب شد‪.‬‬ ‫اکرم عفیف قطری به عنوان بهترین بازیکن مرد سال انتخاب شد‪.‬‬ ‫برترین های سال ‪ ۲۰۱۹‬فوتبال اسیا به شرح زیر معرفی شدند‪.‬‬ ‫بهترین بازیکن مرد سال‬ ‫علیرضا بیرانوند (ایران ‪ -‬پرسپولیس)‬ ‫توماکای ماکینو (ژاپن ‪ -‬اوراواردز)‬ ‫*اکرم عفیف (قطر ‪ -‬السد)‬ ‫بهترین بازیکن زن سال‬ ‫لی یینگ (چین‪ -‬گوانگدونگ)‬ ‫اشالتا دوی (هند ‪ -‬ستو)‬ ‫*ساکی کوماگای (ژاپن‪ -‬لیون)‬ ‫بهترین بازیکن اسیا خارج از قاره‬ ‫سردار ازمون (ایران ‪ -‬زنیت)‬ ‫ماکوتو هاسبه (ژاپن ‪ -‬اینتراخت)‬ ‫*سون هیونگ مین (کره جنوبی ‪ -‬تاتنهام)‬ ‫بهترین بازیکن سال فوتسال‬ ‫مهدی جاوید (ایران)‬ ‫*توماکای یوشیکاوا (ژاپن)‬ ‫جواد زرینچه‪ :‬این بازی واقعا شاهکار بود‬ ‫یوشی سکیگوچی (ژاپن)‬ ‫بهترین بازیکن جوان مرد سال‬ ‫*هیروکی ابه (ژاپن)‬ ‫لی کانگ این (کره جنوبی)‬ ‫دون وان هائو (ویتنام)‬ ‫بهترین مربی زن سال‬ ‫کتایون خسرویار (ایران)‬ ‫*اساکو تاکاکورا (ژاپن)‬ ‫نوئنگراتای (تایلند)‬ ‫بهترین مربی مرد سال‬ ‫اوتسوکی (ژاپن)‬ ‫گو اویوا (ژاپن)‬ ‫*چانگ یونگ (کره جنوبی)‬ ‫بهترین فدراسیون سال (الهام بخش)‬ ‫فدراسیون فوتبال ایران‬ ‫*فدراسیون فوتبال ژاپن‬ ‫فدراسیون فوتبال کره جنوبی‬ ‫بهترین فدراسیون سال (توسعه)‬ ‫فدراسیون فوتبال کره شمالی‬ ‫*فدراسیون فوتبال هنگ کنگ‬ ‫فدراسیون فوتبال سنگاپور‬ ‫بهترین فدراسیون سال (اینده نگری)‬ ‫*فدراسیون فوتبال گوام‬ ‫فدراسیون فوتبال مغولستان‬ ‫فدراسیون فوتبال یمن‬ ‫این گزارش به مرور تکمیل شده است‪.‬‬ ‫جوادزرینچه سرپرست تیم استقالل‬ ‫تهران می گوید بدون اینکه مشکلی‬ ‫در میان باشد به قضاوت محمدحسین‬ ‫زاهدی فر اعتراض کرده بودند اما‬ ‫بدون توجه به این اعتراض اتفاقات‬ ‫باورنکردنی بازی در ورزشگاه نقش‬ ‫جهان رقم خورد‪ .‬با جواد زرینچه درباره‬ ‫بازی هفته دوازدهم گفتگو کردیم که‬ ‫در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫برد برابر سپاهان را با تساوی‬ ‫عوض کردید؟‬ ‫هرچند نیمه اول را با شکست پشت‬ ‫سر گذاشتیم اما به اعتقادم تا به امروز‬ ‫بهترین و جذابترین بازی لیگ نوزدهم‬ ‫راشاهد بودیم‪ .‬ما در نیمه دوم همانطور‬ ‫که سرمربی می خواست عملکرد قوی‬ ‫داشتیم و با دو گل به جریان بازی‬ ‫برگشتیم اما وقتی داور صحنه به ان‬ ‫روشنی را ندید دیگر تقصیر ما نیست‪.‬‬ ‫اگر قانونی با ان صحنه برخورد می شد‬ ‫یک پنالتی به سود ما اعالم می شد و بعد‬ ‫از ان هم کی روش باید از زمین اخراج‬ ‫می شد تا نیمه دوم هم ده نفره می شدند‪.‬‬ ‫در کنار خط تمامی اعضای‬ ‫تیم اعتراض داشتند؟‬ ‫واقطعا طبیعی بود؛ هیچ یکی از‬ ‫اعضای کادرفنی و حاضران روی‬ ‫نیمکت عالقه به خشونت ندارند اما‬ ‫این اتفاق واقعا یک استثنا بود‪ .‬واقعا‬ ‫باورپذیر نبود که چنین صحنه ای را‬ ‫هیچ یکی از داوران ندیده باشند‪ .‬صحنه‬ ‫اهسته را که ببینید متوجه می شوید که‬ ‫خود استنلی اماده اعالم داور است و‬ ‫کمی ترس در چهره اش وجود دارد اما‬ ‫هیچ‪ ،‬واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد‪.‬‬ ‫به وقت های تلف شده هم‬ ‫اعتراض داشتید؟‬ ‫در دقیقه نود بازی از داور چهارم‬ ‫پرسیدم داور وسط چند دقیقه وقت‬ ‫تلف شده اعالم کرده که به من پاسخ داد‬ ‫پنج دقیقه؛ وقتی مسئله را به استراماچونی‬ ‫گفتم و سرم را برگرداندم‪ ،‬متوجه شدم‬ ‫که تابلوی شش دقیقه وقت تلف شده‪،‬‬ ‫باال رفته است! بعد در دقیقه ‪ 6‬وقت های‬ ‫تلف شده گل خوردیم‪ .‬این بازی واقعا‬ ‫شاهکار بود‪ .‬چطور می شود که همه چیز‬ ‫به این شکل پیش برود‪.‬‬ ‫جالب است با این وجود‬ ‫حتی قبل از بازی هم به قضاوت‬ ‫زاهدی فر هشدارداده بودید؟‬ ‫ما گفتیم بدون اینکه مساله ای در‬ ‫میان باشد داور را عوض کنند اما هیچ‬ ‫کس گوش نکرد‪ .‬واقعا برای همه ما‬ ‫سوال است که در فاصله یک متری‬ ‫چطور اقای زاهدی فر صحنه پنالتی را‬ ‫ندید‪ .‬از کمک داور حتی درباره پنالتی‬ ‫سوال کردم‪ ،‬او اعالم کرد که صحنه را‬ ‫ندیده؛ داور در یک متری ندیده بود‬ ‫و انتظار داشت که کمک داور از پنج‬ ‫متری دیده باشد‪.‬‬ ‫هوای پرسپولیس‬ ‫خوب نیست‬ ‫دیدار هندبال بانوان سپاهان و نیروی زمینی‬ ‫شجاع خلیل زاده‬ ‫شجاع خلیل زاده درباره‬ ‫انها ممنونم که در این راه به‬ ‫هم هواداران می توانند شاهد‬ ‫انتخاب گلش به عنوان بهترین‬ ‫من کمک کردند‪ .‬انقدر در‬ ‫به ثمر رساندن گل های زیبا از‬ ‫گل سال اسیا اظهار داشت‪ :‬هر‬ ‫این مدت این عزیزان به من‬ ‫سوی او باشند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گلی که برای پرسپولیس زده ام‬ ‫لطف داشتند که شرمنده انها‬ ‫من تالشم را می کنم اما هوای‬ ‫برای من لذت بخش است اما‬ ‫هستم‪ .‬امیدوارم که الیق این‬ ‫پرسپولیس این روزها خوب‬ ‫می توانم بگویم که گلی که به‬ ‫همه محبت باشم‪.‬خلیل زاده در‬ ‫نیست‪ .‬امیدوارم تیم خیلی بهتری‬ ‫االهلی عربستان زدم‪ ،‬بهترین گل‬ ‫باره اینکه خودش فکر می کرد‬ ‫شویم و ان چیزی باشیم که‬ ‫من بود‪ .‬دست همه کسانی که به‬ ‫گلی که به االهلی عربستان زد‬ ‫هواداران می خواهند‪ .‬ما هواداران‬ ‫من رای دادند را می بوسم و از‬ ‫به عنوان بهترین گل سال اسیا‬ ‫را درک می کنیم و تالش‬ ‫همه انها ممنون هستم‪ .‬حتی از‬ ‫انتخاب شود‪ ،‬گفت‪ :‬ان زمان‬ ‫می کنیم تا عملکرد خیلی بهتری‬ ‫کسانی هم که به من رای ندادند‬ ‫که این توپ را گل کردم به این‬ ‫داشته باشیم و هواداران بدانند‬ ‫هم ممنونم‪.‬‬ ‫مسئله فکر نمی کردم که گل من‬ ‫ما حال و هوای انها را درک‬ ‫بهترین گل اسیا شود چراکه‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه کمپین‬ ‫جالبی برای انتخاب گل او به‬ ‫همواره در این نظرسنجی ها سر‬ ‫وی در مورد اینکه ایا‬ ‫راه افتاد و مجریان تلویزیونی‪،‬‬ ‫ایرانی ها را می بُرند اما هواداران‬ ‫خودش به گلی که زده در این‬ ‫بازیگران‪ ،‬خوانندگان و‬ ‫و ارتش میلیونی سرخ به من‬ ‫نظرسنجی رای داده یا نه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ورزشکاران زیادی از مخاطبان‬ ‫کمک کردند تا بتوانم به این‬ ‫صادقانه می گویم به گل خودم‬ ‫خود درخواست کرده بودند‬ ‫مهم دست پیدا کنم و از همه‬ ‫رای دادم‪ .‬البته اگر گل من در‬ ‫به گل خلیل شجاع زاده رای‬ ‫انها ممنون هستم‪.‬‬ ‫این رقابت نبود‪ ،‬به گل بازیکن‬ ‫بدهند‪ ،‬افزود‪ :‬همه این عزیزان‬ ‫به من لطف داشتند و من از‬ ‫مدافع تیم پرسپولیس در‬ ‫پاسخ به این سوال که ایا باز‬ ‫ازبکستانی رای می دادم؛ چراکه‬ ‫گل خیلی قشنگی به ثمر رساند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1090

روزنامه صدای اصلاحات 1090

شماره : 1090
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه صدای اصلاحات 1089

روزنامه صدای اصلاحات 1089

شماره : 1089
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه صدای اصلاحات 1088

روزنامه صدای اصلاحات 1088

شماره : 1088
تاریخ : 1399/03/10
روزنامه صدای اصلاحات 1087

روزنامه صدای اصلاحات 1087

شماره : 1087
تاریخ : 1399/03/08
روزنامه صدای اصلاحات 1086

روزنامه صدای اصلاحات 1086

شماره : 1086
تاریخ : 1399/03/07
روزنامه صدای اصلاحات 1085

روزنامه صدای اصلاحات 1085

شماره : 1085
تاریخ : 1399/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!