روزنامه صدای اصلاحات شماره 931 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 931

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 931

روزنامه صدای اصلاحات شماره 931

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫محمدکیانوش راد‬ ‫گزارش‬ ‫احرازصالحیت هابرعهدهمردم‬ ‫استنهشوراینگهبان‬ ‫حضورپرشورنسلچهارمانقالب‬ ‫درمراسم یوم اهلل‪13‬ابان‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ماه ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪931‬‬ ‫وزیر اطالعات در مراسم ‪ 13‬ابان‬ ‫رییسجمهورامریکابداند‬ ‫امروز منفورترین چهره در‬ ‫بین ملت ایران است‬ ‫وزیر اطالعات در مراسم یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫در زنجان گفت‪ ۱۳ :‬ابان روزی است که‬ ‫رزمندگان جبهه مقاومت النه جاسوسی‬ ‫امریکاراتسخیرکردندو‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حسین کاشفی‬ ‫مجلسجایکسبتجربه‬ ‫و کاراموزی نیست‬ ‫صدای اصالحاتحسین کاشفی فعال‬ ‫سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫سیاسی ایلنا‪ ،‬درباره چگونگی حضور‬ ‫اصالح طلبان در انتخابات(به صورت مشروط‬ ‫یا غیر مشروط)‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین مساله این‬ ‫است که ما مجلس کارامدی داشته باشیم‬ ‫که به مسائل اصلی خود یعنی قانون گذاری‬ ‫و نظارت برسد؛ کارامدی بر اساس حضور‬ ‫افراد با تجربه در زمینه های تخصصی‪،‬‬ ‫مدیریتی و ‪ ...‬در مجلس شکل می گیرد‪ ،‬چرا‬ ‫که در مجلس مباحث‪....‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فعال سیاسی اصالح طلب گفت‪ :‬رد صالحیت ها براساس‬ ‫قانون وظیفه شورای نگهبان و احراز صالحیت ها براساس‬ ‫روح قانون اساسی و حق حاکمیت مردم بر عهده مردم‬ ‫است‪«.‬محمد کیانوش راد»‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب‪،‬‬ ‫درباره این گفته علی مطهری مبنی ‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سرفکندهشدمچودخترزاد‪،‬برفلکسرفراختمچوبرفت!‬ ‫دخترکشی؛ پدرانیکه‬ ‫جان بازی می کنند!‬ ‫امیر کاظمی اصل ‪ -‬پژوهشگر‬ ‫اجتماعی ‪-‬یادداشت‪-‬خشونت یکی‬ ‫از مقوله هایی است که در هیچ صورتی‬ ‫نمی توان ان را موجه و یا زیبا جلوه داد‪.‬‬ ‫اگر چه هر نوع خشونتی می تواند تبعات‬ ‫و معایب مختلفی را در سطوح گوناگون‬ ‫به همراه داشته باشد ولی در برخی موارد‬ ‫انقدر با شدت و حدت عمل می کند که‬ ‫عارضه ای باالتر از جنایت به ارمغان می‬ ‫اورد‪ .‬جنایتی که شاید تصورش هم بسیار‬ ‫دشوار می نماید و فقط در افسانه ها و‬ ‫داستان ها می توان وجودشان را باور کرد‪.‬‬ ‫باور اینکه مردی در مقام پدر‪ ،‬فرزندی را‬ ‫که ثمره زندگیش بوده و از وجود خودش‬ ‫وجود یافته را به دستان خود نابود کرده‬ ‫و به گور بسپارد‪ ،‬برای کمتر کسی امکان‬ ‫پذیر است؛ باالخص زمانی که این فرزند‪....‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫با توجه به گذشت چهل سال از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی و اعمال انواع تحریم ها و دشمنی ها‬ ‫توسط امریکا علیه ملت ایران‪ ،‬حضور اقشار‬ ‫مختلف مردم و خصوصا نسل چهارم انقالب که‬ ‫وقایع دهه های ‪ 50‬و ‪ 60‬را ندیده اند‪...‬‬ ‫هفتاد درصد مشکالت صادرات مربوط به مشکالت داخلی است‬ ‫کسیبخشخصوصیراتحویلنمی گیرد!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات ‪،‬اقتصاد ایران سال ها است که با بیماری های مختلفی دست و پنجه نرم می کند؛از رکود و تورم گرفته تا مشکالت معیشتی مردم‪.‬صادرات و واردات نیز می تواند برای هر اقتصادی تامین کننده و یا برطرف کننده نیاز ها‬ ‫باشد اما در کشور ما بسیارمظلوم واقع شده است‪.‬چرا این روزها کسی بخش خصوصی و غیردولتی را تحویل نمی گیرد؟ این تحویل نگرفتن ها عاقبت چه باالیی بر سر اقتصاد ایران خواهد اورد؟ باید پرسید امروز صدای بخش خصوصی برای حل مشکالت‬ ‫صادرکنندگان کجاست و چرا صدایی از نهاد بخش خصوصی شنیده نمی شود ‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قربان نجفی‬ ‫سالنهایتئاتر‬ ‫فشن شو شده است!‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی‬ ‫می توانیم در ‪ ٤‬دقیقه به غنی‬ ‫سازی ‪ 20‬درصد برسیم‬ ‫علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی‬ ‫اتمی در نشست خبری با اصحاب رسانه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امروز مصادف با‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬روز‬ ‫سرنوشتسازوافتخارافرینیبرایمااست‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قربان نجفی از سوابق کاری خود در تئاتر‬ ‫و موسیقی گفت و به مشکالتی که این‬ ‫روزها گریبان گیر تئاتر است اشاره کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه بخشب ازاین گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫باتوجه به رشته تحصیلی خود چرا کمتر به سمت‬ ‫تئاتر رفتید و در سال های اخیر هم کم کار بودید؟‬ ‫کار کردن در تئاتر بسیار سخت شده اما‬ ‫باز هم من هر سال به دلیل اینکه ظرفیتم را‬ ‫باال ببرم و خودم را به روزرسانی کنم‪.....‬‬ ‫فائزه هاشمی در انتقاداز عملکرد اصالح طلبان‪:‬‬ ‫دوباره رای بدهیمکه چهکسی سرکار بیاید؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هفتاد درصد مشکالت صادرات مربوط به مشکالت داخلی است‬ ‫به گزارش صدای اصالحات ‪،‬اقتصاد ایران سال ها است که با‬ ‫بیماری های مختلفی دست و پنجه نرم می کند؛از رکود و تورم گرفته تا‬ ‫مشکالتمعیشتیمردم‪.‬‬ ‫صادرات و واردات نیز می تواند برای هر اقتصادی تامین کننده و یا‬ ‫برطرف کننده نیاز ها باشد اما در کشور ما بسیارمظلوم واقع شده است‪.‬‬ ‫چرا این روزها کسی بخش خصوصی و غیردولتی را تحویل‬ ‫نمی گیرد؟ این تحویل نگرفتن ها عاقبت چه باالیی بر سر اقتصاد‬ ‫ایران خواهد اورد؟ باید پرسید امروز صدای بخش خصوصی برای‬ ‫حل مشکالت صادرکنندگان کجاست و چرا صدایی از نهاد بخش‬ ‫خصوصی شنیده نمی شود و هیچ کس با دعوت از وزرا و هم اندیشی‬ ‫با بخش خصوصی به دنبال حل مسائل و مشکالت فضای کسب وکار‬ ‫نیست؟‬ ‫*** هفتاد درصد مشکالت صادرات غیرنفتی ایران‬ ‫مربوط به مشکالت داخلی‬ ‫چند سال پیش مطالعه ای را انجام دادم و طبق ان به این نتیجه رسیدم‬ ‫که بیش از هفتاد درصد مشکالت صادرات غیرنفتی ایران مربوط‬ ‫به مشکالت داخلی است و به هیچ وجه ارتباطی به بیرون از مرزهای‬ ‫کشور ندارد‪ .‬من خیلی وقت ها به اعتبار اینکه برای نظارت بر سفرهای‬ ‫کسی بخش خصوصی را تحویل نمی گیرد!‬ ‫خارجی هیئت های تجاری ایران مسئولیت داشته ام‪ ،‬همین توضیحات را‬ ‫می دادم که ما باید مسائل بخش صادرات غیرنفتی خودمان را ابتدا در‬ ‫داخل کشور حل کنیم‪ .‬مشکالت ما در خارج از مرزها‪ ،‬بسیار کمتر از‬ ‫مشکالت داخل کشور است‪ .‬در واقع بخش عمده ای از مسائل ما در‬ ‫داخل کشور و به واسطه ی عدم تولید کاال در کالس جهانی است‪ .‬وقتی‬ ‫ما نتوانیم در حدواندازه های کالس جهانی تولید کنیم و کاالهای ما در‬ ‫کیفیت و بسته بندی‪ ،‬قابلیت رقابت پذیری و ثبات کیفی نداشته باشند‪،‬‬ ‫طبیعی است که این کاالها در بیرون از مرزها قابلیت رقابت ندارد و از‬ ‫سوی خریداران مورد تایید نخواهد بود‪ .‬تنها راه افزایش کیفیت کاالهای‬ ‫تولید داخل و رسیدن این کاالها به کالس جهانی‪ ،‬چیزی نیست جز اینکه‬ ‫دولت از طریق اتحادیه ها‪ ،‬تشکل ها و اتاق های بازرگانی‪ ،‬برای بنگاه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬یک مرامنامه ی صادراتی طراحی کند و بعد با اموزش‬ ‫صادرکنندگان و ارتقای تکنولوژی های مربوط به بسته بندی‪ ،‬کیفیت‬ ‫کاالهای صادراتی خود را افزایش دهیم و به کالس جهانی نزدیک تر‬ ‫کنیم‪ .‬دولت باید به ماندگاری صادرات و صادرکنندگان ما در بازارهای‬ ‫هدف کمک کند و در گام بعد‪ ،‬مذاکرات سیاسی را نیز برای تسهیل امر‬ ‫صادرات و انعقاد انواع موافقت نامه ها و پروتکل ها با سایر کشورها‪ ،‬در‬ ‫دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫قطعاً رها کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان به امان خدا‪ ،‬هیچ‬ ‫کشوری را صادرکننده ی موفق نخواهد کرد‪ .‬ما زمانی می توانیم اقتصاد‬ ‫مقاومتی را دنبال کنیم و ادعای اجرای ان را داشته باشیم که بنگاه های‬ ‫تولیدی و اقتصادی خودمان را برای حضور موثر در بازارهای جهانی‬ ‫کمک کنیم تا هم بتوانیم تولید را تقویت نماییم و هم مشوقی را برای‬ ‫صادرات در نظر بگیریم‪ .‬ضمن اینکه می توانیم با ارائه ی برنامه های دقیق‪،‬‬ ‫موانع ازاردهنده ی پیش روی بنگاه های صادراتی مان را نیز مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫لذا دولت باید از راس خود تا وزرای ذی ربط‪ ،‬گوش شنوا و دلسوزی‬ ‫برایصادرکنندگانباشد‪.‬به هرحالصادراتموضوعیچندبخشیاست‬ ‫و این طور نیست که فکر کنیم فقط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این زمینه مسئولیت دارد‪ ،‬بلکه وزارت اقتصاد‪ ،‬بهداشت‪ ،‬جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬سازمان استاندارد و‪ ...‬نیز در ارتقای کیفیت کاالهای ایرانی‪،‬‬ ‫نقش و مسئولیت مهمی دارند؛ یعنی همه ی این سازمان ها و وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫به دلیل وظایف و ماموریت هایی که قانون برعهده ی ان ها گذاشته است‪،‬‬ ‫اگر در راه استراتژی کالن نظام که همان اجرای اقتصاد مقاومتی است‪،‬‬ ‫به درک و باور عملی برای اجرای این مدل اقتصادی و توجه به صادرات‬ ‫غیرنفتیبرسند‪،‬می توانتوقعداشتدراینده‪،‬صادراتوصادرکنندگان‬ ‫موفقی داشته باشیم‪ .‬ضمن اینکه مدیریت کالن و هماهنگ کننده ی این‬ ‫نهادها‪ ،‬سازمان توسعه ی تجارت ایران است که باید به همه ی سازمان ها و‬ ‫وزارتخانه های ذی ربط کمک کند تا تمام این مجموعه ها در یک جهت‬ ‫و با راهبرد عمومی کشور‪ ،‬مبنی بر توسعه ی صادرات‪ ،‬هماهنگ باشند‪.‬‬ ‫***نقش قیمت نفت در میزان صادرات غیرنفتی‬ ‫باید اذعان داشت که مصنوعات و محصوالت نفتی و پتروشیمی‪،‬‬ ‫بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می دهند‪ .‬طبیعتاً در‬ ‫شرایط موجود که قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شده است‪،‬‬ ‫این موضوع روی میزان صادرت غیرنفتی ما نیز تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬عمده ی صادرات غیرنفتی ما کاالهای لوکسی مانند فرش‬ ‫و زعفران هستند که طبعاً با کاهش قیمت نفت‪ ،‬درامدهای جهانی نیز‬ ‫کاهش می یابد و رغبت خریداران برای خرید کاالهای لوکس ایرانی نیز‬ ‫پایین می اید‪ .‬اما نکته ای که در این میان وجود دارد‪ ،‬این است که باید‬ ‫ترکیب صادرات غیرنفتی ما از حالت موجود خارج شود و بیشتر به بخش‬ ‫صادرات خدمات و کاالهای دارای ارزش افزوده‪ ،‬مانند محصوالت‬ ‫کشاورزی و موادغذایی که نیاز فوری و ضروری افراد جامعه هستند‪،‬‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫***درامد تایلند از طریق صادرات زالو معادل درامد‬ ‫صادرات نفت ایران!‬ ‫امروزه استفاده از زالو در حوزه های درمان‪ ،‬پیشگیری و زیبایی‬ ‫در سطح جهان‪ ،‬رشدی بسیار چشمگیر داشته است به گونه ای که در‬ ‫حال حاضر کشورهایی مانند امریکا یا فرانسه‪ ،‬سالیان سال است که‬ ‫کلینیک هایرسمیزالودرمانیتاسیسکرده اندودرحوزه هایمختلف‬ ‫از جمله در درمان زخم های بدخیم از زالودرمانی برای بیماران خود بهره‬ ‫می برند‪.‬متاسفانه در کشورمان با وجود برخورداری از مکتب طبی مستقل‬ ‫و توانمند طب ایرانی ــ اسالمی و عقبه تاریخی طوالنی در استفاده از‬ ‫زالو در درمان بیماری های مختلف اما طی یک قرن اخیر‪ ،‬توانمندی های‬ ‫کشورمان در این حوزه به دست فراموشی سپرده شده و ایران در این‬ ‫عرصه از کشورهای مختلف دنیا عقب افتاده است‪.‬‬ ‫از سویی با وجود اینکه ظرفیت های بسیار گسترده ای در کشورمان‬ ‫برای پرورش زالو وجود دارد و ایران می تواند از طریق پرورش و‬ ‫صادرات زالو‪ ،‬از درامد سرشار و هنگفت ارزی ان بهره مند شود اما‬ ‫متاسفانه به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح در این حوزه و عدم ارائه‬ ‫برنامه ای مدون از سوی نهادهای مسئول این حوزه‪ ،‬کشورمان در حوزه‬ ‫صادرات این محصول نیز به شدت عقب افتاده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در حال حاضر کشور تایلند فقط از طریق صادرات‬ ‫زالو‪ ،‬درامدی معادل صادرات نفت ایران از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫حضورپرشور نسل چهارم انقالب درمراسم یوم اهلل‪13‬ابان‬ ‫بخشی از گزارش مراسم یوم اهلل ‪ 13‬ابان‬ ‫با توجه به گذشت چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی و اعمال‬ ‫انواع تحریم ها و دشمنی ها توسط امریکا علیه ملت ایران‪ ،‬حضور‬ ‫اقشار مختلف مردم و خصوصا نسل چهارم انقالب که وقایع‬ ‫دهه های ‪ 50‬و ‪ 60‬را ندیده اند‪ ،‬در حماسه هایی مانند مراسم یوم اهلل‬ ‫‪ 13‬ابان امسال و در چهلمین سالگرد تسخیر النه جاسوسی امریکا‬ ‫چشمگیر و دیدنی بود‪.‬‬ ‫راهپیمایی باشکوه یوم اهلل ‪ 13‬ابان امسال حال و هوای خاصی‬ ‫نسبت به سنوات قبل داشت؛ بخش مهمی از این شور و نشاط را‬ ‫می توان نشات گرفته از بیانات مهم رهبر معظم انقالب در روز‬ ‫گذشته درباره موضوعاتی مانند مقابله جمهوری اسالمی با امریکا‪،‬‬ ‫مذاکره و اقتدار موشکی و همچنین رسوایی مقامات امریکایی‪،‬‬ ‫بی نتیجه بودن فشار و ابزار تحریم در برابر ملت ایران دانست‪.‬‬ ‫برخی تسخیر النه جاسوسی امریکا در ‪ 13‬ابان سال ‪ 1358‬را‬ ‫سراغاز دشمنی امریکا با ایران دانسته اند که امام خامنه ای در‬ ‫دیدار دانش اموزان و دانشجویان که روز گذشته در حسینیه امام‬ ‫خمینی(ره) برگزار شد‪ ،‬سراغاز دشمنی اشکار امریکا با ایران را‬ ‫کودتای ‪ 28‬مرداد ‪ 1332‬دانسته و اظهار داشتند‪ :‬امریکایی ها از‬ ‫ابتدای روابط با ایران‪ ،‬با طرح های بظاهر دوستانه‪ ،‬باطنا با ملت ایران‬ ‫دشمنی می کردند که این دشمنی با کودتای ‪ 28‬مرداد علنی شد و‬ ‫این مقطع اغاز خصومت علنی امریکا با ایران است‪.‬اقشار مختلف‬ ‫مردم اعم از نوجوانان‪ ،‬جوانان‪ ،‬دانش اموزان و دانشجویان‪ ،‬طالب‪،‬‬ ‫کارمندان و بازاریان از اصناف مختلف با طیف های مختلف سنی‬ ‫در مراسم امروز حضور یافته و اعالم انزجار خود‪ ،‬عدم کارایی و‬ ‫مقابله با سیاست های استکبار جهانی را با شعار همگانی «مرگ بر‬ ‫امریکا» به جهانیان اعالم کردند‪.‬‬ ‫طبق اعالم قبلی‪ ،‬ساعت اغاز مراسم ‪ 9:30‬اعالم شده بود اما اقشار‬ ‫مختلف مردم پیش از این ساعت در هوای نیمه سرد پاییزی مقابل‬ ‫النه جاسوسی سابق امریکا حضور یافتند‪.‬‬ ‫پس از قرائت قران و اغاز رسمی مراسم‪ ،‬بر تعداد حاضران افزوده‬ ‫می شد؛ چند تن از نوجوانان‪ ،‬کفش های شرکت کنندگان در مراسم‬ ‫را بر روی پرچم امریکا و رژیم صهیونیستی واکس می زدند‪.‬‬ ‫عده ای دیگر نیز پرچم امریکا را به اتش کشیدند که این اقدام با‬ ‫شعارهای پرشور و همگانی «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر اسرائیل»‬ ‫همراه شده بود‪.‬حضور نمادین سرشبکه کانال تلگرامی ضدانقالب‬ ‫«امدنیوز» که اخیرا توسط سپاه پاسداران دستگیر شده بود‪ ،‬نکته‬ ‫جالب توجه دیگر این روز به حساب می امد که شرح بیشتر در‬ ‫تصویر زیر قابل مشاهده است‪:‬بعد از طنین انداز شدن شعارهای‬ ‫ضد امریکایی‪-‬اسراییلی‪ -‬استکباری دسته جمعیِ حاضران و‬ ‫پیش از سخنرانی امیر سرلشکر موسوی‪ ،‬قطعنامه شش بندی‬ ‫تظاهرات یوم اهلل ‪ 13‬ابان توسط حجت االسالم محمودی رئیس‬ ‫شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تهران قرائت شد که در پایان‬ ‫هر بند‪ ،‬حاضران در مراسم گلبانگ تکبیر سر دادند‪.‬متن قطعنامه‬ ‫ذین َءا َمن ُوا ال‬ ‫تظاهرات کنندگان به شرح زیر است‪«:‬یا اَیُّ َها ال َّ َ‬ ‫تَت َِّخ ُذوا َع ُد ّوی َو َع ُد َّو ُکم اَولِیَا َء ت ُل ُقونَاِلَیهِم ب ِال َم َو َّدهِ(سوره ممتحنه‬ ‫ایه یک)اى کسانى که ایمان اورده اید‪ ،‬دشمنان من و دشمنان‬ ‫خودتان را دوست مگیریدبا سالم و درود به روح بلند احیاگر اسالم‬ ‫ناب محمدی و بنیانگذار نظام مقدس اسالمی‪ ،‬حضرت روح اهلل‪،‬‬ ‫دمنده روح جهاد و استکبارستیزی در کالبد مردم شریف و متدین‬ ‫ایران و مسالت طول عمر بابرکت توام با صحت‪ ،‬مزید توفیقات و‬ ‫ع ّزت روزافزون مقتدای عظیم الشان و ولی امر مسلمین‪ ،‬حضرت‬ ‫ایت اهلل العظمی امام خامنه ای از ذات اقدس احدیت ّ‬ ‫جل و عال‪ ،‬ما‬ ‫شرکت کنندگان در تظاهرات ضد استکباری یوم اهلل سیزدهم ابان‬ ‫ماه «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در راس ان امریکای‬ ‫جهانخوار» با ندای ملکوتی اهلل اکبر – خامنه ای رهبر و شعار‬ ‫کوبنده مرگ بر امریکا اعالم می داریم‪ 1-:‬راهبرد مقاومت فعال‬ ‫در برابر دسیسه های شیطانی ام الفساد قرن‪ ،‬امریکای جهانخوار و‬ ‫هم پیمانان طاغوت اعظم را یک تکلیف دینی – ارمان تغییرناپذیر‬ ‫انقالب اسالمی و رسالت انسانی خویش دانسته‪ ،‬هر نوع گفتمان‬ ‫تفرقه افکنانه و تحرکات کوته فکرانه دو قطبی سازی مذاکره –‬ ‫مقاومت در جامعه را شدیدا ً محکوم می نماییم‪ 2-.‬با ارج نهادن‬ ‫به اقدام هوشمندانه و انقالبی تسخیر النه جاسوسی شیطان بزرگ‬ ‫در سال ‪ ،1358‬استفاده حداکثری از اسناد النه فساد و جاسوسی‬ ‫طاغوت اعظم در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها برای روشنگری‬ ‫و اشنایی جوانان عزیز با عمق دشمنی کینه توزانه و توطئه های‬ ‫ضدبشری امریکای جنایتکار را با جبران قصور صورت گرفته‬ ‫سنوات قبل و اقدام فوری دستگاه های اجرایی ذیربط خواهانیم‪3.‬ـ‬ ‫کماکان امریکای در حال افول و فرو پاشی را دشمن شماره یک‬ ‫بشریت و سردمداران جنایت پیشه نظام فرعونی حاکم بر ان و‬ ‫کشورهای اروپایی را غیرقابل اعتماد دانسته‪ ،‬پرهیز مطلق از دل‬ ‫بستن به دشمن‪ ،‬اعتماد عملی به جوانان مومن انقالبی و رونق واقعی‬ ‫تولید را کلید حل معضل بیکاری و مشکالت اقتصادی کشور و‬ ‫وظیفه ذاتی و انقالبی مسئولین اعالم می داریم‪.‬ـ با تقدیر و سپاس از‬ ‫میهمان نوازی ستودنی ملت متدین عراق در حماسه عظیم پیاده روی‬ ‫اربعین‪ ،‬توطئه رذیالنه امریکا ــ رژیم کودک کش صهیونیستی‬ ‫و ال سعود خبیث با سوءاستفاده ددمنشانه از مطالبات مردمی و‬ ‫ایجاد اشوب و ناامنی در لبنان و عراق و تالش مذبوحانه انان‬ ‫برای تفرقه بین کشورهای مسلمان و محور مقاومت را شدیدا ً‬ ‫محکوم‪ ،‬دشمن شناسی واقع بینانه و هوشیاری امت اسالم بخصوص‬ ‫ملت غیور عراق در برابر دسیسه های اخیر با تبعیت از رهنمودهای‬ ‫مرجعیت عالی دینی را خواهانیم‪.‬‬ ‫‪5‬ـ حمایت همه جانبه خود از مبارزات مجاهدان فلسطینی در‬ ‫قلب سرزمین های اشغالی‪ ،‬رشادت های انصار اهلل یمن سرافراز‬ ‫در مقابل رژیم فاسد ال سعود‪ ،‬مردم ستمدیده بحرین و نیجریه‬ ‫و دفاع از پرچم برافراشته حزب اهلل و مقاومت در سراسر منطقه‬ ‫را اعالم و گفتمان سازی و اقدام عملی دولت و ملت برای تحقق‬ ‫بیانیه گرانسنگ گام دوم انقالب‪ ،‬متضمن تشکیل امت واحده‪،‬‬ ‫ایجاد تمدن اسالمی و امادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی‬ ‫( ارواحنا فداه) را وظیفه دینی‪ ،‬انقالبی و انسانی می دانیم‪ 6-.‬رمز‬ ‫عبور سرافرازانه از پیچ تاریخی ـ عزت و سربلندی ملت و کشور‬ ‫ـ غلبه بر مشکالت داخلی و توطئه دشمنان خارجی را توکل بر‬ ‫خداوند قادر متعال ـ تبعیت محض همگان از منویات گهربار‬ ‫مقتدای عظیم الشان و شجاع امت اسالمی‪ ،‬مقام معظم رهبری‬ ‫دانسته و ضمن اعالم امادگی تا پای جان خود‪ ،‬تمامی اقشار‪ ،‬گروه‬ ‫ها و مسئولین را به تحقق عملی این مهم فرا می خوانیم‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته»‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14 -‬ابان ‪ 1398‬شماره ‪931‬‬ ‫سیاست‬ ‫سخنگوی اتحادیه اروپا‪:‬‬ ‫پایبندیاروپابهتوافقهسته ایبستگیبهپیرویایرانازبرجامدارد‬ ‫به نقل از خبرگزاری فرانسه‪ ،‬اتحادیه اروپا امروز ‪ -‬دوشنبه‪ -‬هشدار داد که حمایت از برجام بستگی به پایبندی تهران به تعهداتش دارد‪ .‬این در حالی است که اژانس انرژی اتمی ایران امروز اعالم کرد که تولید اورانیوم‬ ‫غنی شده به مرز پنج کیلو در روز رسیده است‪.‬‬ ‫«مایا کاسیانچیچ»‪ ،‬سخنگوی اتحادیه اروپا‪ ،‬گفت که این بلوک بیانیه مذکور را «مدنظر دارد»‪ ،‬اما منتظر تایید ان از سوی اژانس بین المللی انرژی اتمی است‪.‬‬ ‫وی در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت‪« :‬همچنان از ایران می خواهیم که بدون تعلل از این اقدام ها دست بردارد‪ ،‬اقدام هایی که توافق هسته ای را زیر سوال می برد‪».‬‬ ‫کاسیانچیچ گفت‪« :‬اما در عین حال این را عنوان کرده ایم که تعهدمان به توافق هسته ای بستگی به پیروی ایران از برجام دارد‪».‬‬ ‫حسین کاشفی‪:‬‬ ‫مجلسجایکسبتجربهوکاراموزینیست‬ ‫فائزههاشمیدرانتقادازعملکرداصالحطلبان‪:‬‬ ‫دوبارهرایبدهیمکهچه‬ ‫کسیسرکاربیاید؟‬ ‫فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران‬ ‫در حاشیه مراسم ختم اعظم طالقانی دبیرکل فقید جامعه زنان‬ ‫انقالب اسالمی در کانون توحید تهران در جمع خبرنگاران در‬ ‫پاسخ به این پرسش که بعد از اعظم طالقانی چه کسی پیگیر‬ ‫حسینکاشفیفعالسیاسیاصالح طلبدرگفت وگوباخبرنگارسیاسی‬ ‫ایلنا‪،‬دربارهچگونگیحضوراصالح طلباندرانتخابات(بهصورتمشروطیاغیر‬ ‫مشروط)‪،‬گفت‪:‬مهمترینمسالهایناستکهمامجلسکارامدیداشتهباشیمکه‬ ‫بهمسائلاصلیخودیعنیقانون گذاریونظارتبرسد؛کارامدیبراساسحضور‬ ‫افرادباتجربهدرزمینه هایتخصصی‪،‬مدیریتیو‪...‬درمجلسشکلمی گیرد‪،‬چرا‬ ‫کهدرمجلسمباحثمختلفاجتماعی‪،‬سیاسی‪،‬فرهنگی‪،‬اقتصادیوبهطورکلی‬ ‫همهمسائلیکهیککشوروجامعهداردمطرحمی شود؛بنابراینمجلسبایدبتواند‬ ‫اظهارنظرکندوافرادنیزباتوجهبهتخصصیکهدارنددرکمیسیون هایی مجلسقرار‬ ‫می گیرند‪.‬ویادامهداد ‪:‬مجلسجایینیستکهافرادتازهبخواهندبروندانجاکسب‬ ‫تجربهوکاراموزیکنند‪،‬بلکهتجربهوکاراموزیدراحزاببایدشکلبگیردو‬ ‫نیروی انسانی مورد نظر را تربیت کرده‪ ،‬اموزش های الزم را بدهد و ان را برای این‬ ‫کارامادهکنند‪.‬عضوشورایمرکزیحزباتحادبااشارهبهسخنامام(ره)مبنیبر‬ ‫اینکهمجلسدرراساموراست‪،‬تاکیدکرد‪:‬برایدرراساموربودنمجلسباید‬ ‫افرادیدرانقراربگیرندکهازساده ترینتامهم ترینمسالهازمباحثداخلیگرفته‬ ‫تابحث هایبین المللیرابدونبرخوردهایتندروی‪،‬احساسیوشعاریبتوانند‬ ‫بهصورتقانونیبگذرانندکهدرمجموعدرتوسعهوادارهکشورنقشدرست‬ ‫خودشراایفاکند‪.‬ویبیانکرد‪:‬وقتیقانون اساسی‪،‬نقشاساسیرابهمردمداده‬ ‫بهاینمعنیاستکهکشورمتعلقبهمردمبودهوانهابایدبتوانندنسبتبهسرزمین‬ ‫خودوایندهخودمسئوالنهنظربدهند؛قانونهمتاکیددارداینمردمهستندکهاز‬ ‫طریقانتخاباتدرتعیینسرنوشتخودنقشدارند؛بنابراینانتخاباترابهعنوان‬ ‫یک اصل که در قانون اساسی هم به ان به صورت کامل اشاره شده مورد توجه‬ ‫موضوع رجل سیاسی در قانون اساسی خواهد بود؟ و ایا این‬ ‫موضوع پس از درگذشت ایشان متوقف می شود؟ گفت‪ :‬خیر‪،‬‬ ‫پیگیری این موضوع تمام نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به هر حال خانم های فعال در موضوع حقوق‬ ‫زنان در کشور بسیار هستند هرچند مرحومه اعظم طالقانی‬ ‫اثرگذاری بسیاری داشتند‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به پرسش‬ ‫خبرنگار مبنی براینکه تحلیل تان از فضای انتخابات چگونه‬ ‫است؟ گفت‪ :‬فضای انتخابات انگونه که باید و شاید گرم نیست‬ ‫که البته همیشه چند ماه مانده به انتخابات فضا همین گونه بوده‬ ‫است و سپس گرم می شود‪.‬‬ ‫فائزه هاشمی خاطرنشان کرد ‪ :‬من اص ً‬ ‫ال نسبت به حضور در‬ ‫انتخابات داری ابهام هستم‪ .‬چرا که همیشه مشکالتی که همیشه‬ ‫اصولگرایان فراهم می کردند سبب می شد که اصالح طلبان‬ ‫برای یکسری تغییرات وارد میدان بشوند اما از سال ‪ 92‬است که‬ ‫اصالح طلبان در انتخابات پیروز می شوند اما تغییراتی که باید‬ ‫اتفاق بیافتد صورت نمی گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به نظر می اید که‬ ‫مشکالت‪ ،‬ناکارامدی ها‪ ،‬سومدیریت ها همچنان وجود دارد‬ ‫در برخی از جناح های سیاسی بحث خودی و غیرخودی مطرح‬ ‫بود که اکنون اصالح طلبان نیز دچار این مسئله شده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫برویم اکنون برای انتخابات به چه کسی رای بدهیم؟ دوباره به‬ ‫اصالح طلبان رای بدهیم و مشکالت حل نشود؟عضو شورای‬ ‫مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به پرسش دیگر مبنی براینکه‬ ‫ایا بنا دارید خودتان نامزد شوید‪ ،‬گفت‪ :‬من که اگر نامزد هم‬ ‫شوم رد صالحیت می شوم‪ .‬حرف من این است که دوباره برویم‬ ‫رای بدهیم که چه اتفاقی بیافتد؟ چه کسی سر کار بیاید؟ خود‬ ‫اصالح طلبان نیز امروز نسبت به مسائل و مشکالت بی تفاوت و‬ ‫بی اعتنا شده اند و در مسائل ذوب گشته اند‪ .‬منبع‪:‬فارس‬ ‫قراردهیموازاینظرفیتوفرصتبهدرستیاستفادهکنیم‪.‬کاشفیبابیاناینکهاگر‬ ‫بگویمباانتخاباتکارینداریممثلایناستکهبگویمبه ایندهکشورمانکاری‬ ‫نداریم‪،‬گفت‪:‬کارداریم؛چراکهمی خواهیمبرخوردمسئوالنهداشتهباشیمهمانطور‬ ‫کهدربخشصنعت‪،‬بخشکشاورزیوباغداریبرایاینکهبتوانیدیکخروجی‬ ‫خوبیازانهاداشتهباشیدافرادیدارایتخصصمی گذاریدکهشناختداشتهباشند‬ ‫وبتوانندخوبفعالیتکنند‪،‬درمجلسنیزبایداینگونهرفتارکرد‪.‬اصلانتخاباتبر‬ ‫اساس رقابتاستوبهترینافرادبایددرصحنهبیایندوتوسطمردمانتخابشوند‪.‬‬ ‫اینکنشگرسیاسیاصالحطلبافزود‪:‬افرادیکهمی خواهندبهمجلسبروندباید‬ ‫افرادیباشندکههمکارامدیداشتهباشندوهمدرزمینه هایمختلفکاریانجام‬ ‫دهندوازطرفینیزاحساسمسئولیتکنندوپاسخگوباشندواینگونهنباشدکهوقتی‬ ‫رایاوردندفکرکنندهمهچیزتمامشدهاست‪.‬سخنگویسابقجبههمشارکتبابیان‬ ‫اینکهبایدزمینه ایفراهمشودکهافرادکاردان‪،‬دارایمقبولیت‪،‬باتجربهوپاکدست‬ ‫بهصحنهبیایندودرمعرضرایمردمقراربگیرندکهطبیعتابایداینبستربانگاهملی‬ ‫فراهمبشود‪.‬ویبابیاناینکهدرستاستکهاصالح طلبواصول گرامطرحمی شود‬ ‫وهرکسیمی خواهدباجبههخودشائتالفکنند‪،‬گفت‪:‬قبلازانهمهبایدنگاه‬ ‫ملیداشتهباشندواگرامروزضعفوناکارامدیومشکلتبعیضوفسادرادرجایی‬ ‫میبینیمانراقبولکنیم‪.‬اینفعالسیاسیگفت‪:‬برایاینکهتبعیضورانتنباشدباید‬ ‫افرادیدرمجلسحضورپیداکنندکهازمقبولیتوپاکدستیوصبغهبسیارمناسب‬ ‫برخوردارباشند؛باتوجهبهتجربهچهلساله ایکهدرادارهکشورداریمبایداینسمت‬ ‫برویمکهافرادیرابهصحنهبیاوریمکهدرشرایطیتحریموفشارهایییکهکشورو‬ ‫مردمباانروبروهستند بدانندچگونهکشورراازعدموابستگیبهنفتکهاززمان‬ ‫مصدقمطرحبودهبایکنگاهملیبرهانند‪.‬ویاظهارکرد‪:‬درخیلیجاهاافرادیکه‬ ‫درمجلسقرارگرفت هاندبرخوردکامالسیاسیوجناحیمی کنند؛برخوردجناحیو‬ ‫سیاسیدرشرایطیمی تواندمعنایمثبتخودشراداشتهباشدکهدراننگاهملی‪،‬‬ ‫جایگاهاخالقیوقانونیدیدهشودنهصرفاینکهبرایاینکهبهجناحخودمانتوجه‬ ‫بشوداخالقرازیرپابگذاریم‪.‬ویباتاکیدبراینکهنبایدباصندوقرایقهرکنیم‪،‬‬ ‫دربارهعملکردشوراینگهبانگفت‪:‬وقتیچهارنهادهستندکهدررابطهباصالحیت‬ ‫افرادتصمصممی گیرنددوبارهنیاییمنظراتشخصیرادخالتبدهیموقتیاینکار‬ ‫رامی کنیمکشورراازیکامکانمحروممی سازیم؛نهتنهابهجامعهوشخصضرر‬ ‫یزنیمبلکهبهنسل هایایندههممی توانیمباتصمیماتنادرستاینزیانرابرسانیم‬ ‫م ‬ ‫بهطوریکهاینبرخوردهاینادرستقابلجبرانهمنباشدبههمینخاطربایدکامال‬ ‫قانونیرفتارکردهوموانعرانیزبرطرفکنیم‪.‬عضوحزباتحادتشریحکرد‪:‬یکیاز‬ ‫مطالبمطرحشدهدرموردافرادیاستبعدازحضوردرمجلسگفتندمادرلیست‬ ‫امیدبودیماماکاریبهمسائلنداریمازطرفدیگرمردمانتظاردارنداصالحطلبان‬ ‫کهازلیستحمایتکردندبتوانندپاسخگوباشندوقتیاینارتباطوایناحساس‬ ‫مسئولیتنباشدطبیعتاانهاهمنمی توانندپاسخگوباشند‪.‬ویادامهداد‪:‬بنابراینباید‬ ‫افرادیرابگذارندکههمخودشاناحساسمسئولیتکنندوهمازحزبمجموعهیا‬ ‫جبهه ایکهانهارادرلیستمی گذارند‪،‬بتوانندپاسخگوباشند‪.‬کاشفیبااشارهبهاینکه‬ ‫اگرتمامنیروهایمناسبکنارگذاشتهشوندونیرویینباشدطبیعتانمی تواننیرویی‬ ‫معرفیکرد‪،‬گفت‪:‬اصالحطلباننمی گوینددرانتخاباتشرکتنمی کننداماوقتی‬ ‫نیروینیروییندارند‪،‬چهکارکنند؟ویتصریحکرد‪:‬اصلانتخاباتدرستاست‬ ‫ونبایدقهریدرموردانتخاباتوصندوقرایصورتبگیرداماانطرفهمباید‬ ‫محمد کیانوش راد‬ ‫احراز صالحیت ها بر عهده مردم است‬ ‫نه شورای نگهبان‬ ‫فعال سیاسی اصالح طلب گفت‪ :‬رد صالحیت ها براساس قانون وظیفه شورای نگهبان و احراز صالحیت ها براساس‬ ‫روح قانون اساسی و حق حاکمیت مردم بر عهده مردم است‪.‬‬ ‫«محمد کیانو ش راد»‪ ،‬فعال سیاسی اصال ح طلب‪ ،‬درباره این گفته علی‬ ‫مطهری مبنی بر اینکه نظارت استصوابی از ورود برخی افراد کارامد‬ ‫جلوگیری می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد این که نظارت استصوابی عمال از یک سو‬ ‫به عاملی برای ناامیدی مردم و کاهش کارامدی دستگا ه های اجرایی و تقنینی‬ ‫منجر شده است‪ ،‬هیچ شک و شبهه ای نیست‪ .‬در این خصوص حقوقدانان‪،‬‬ ‫سیاستمداران‪ ،‬مسئوالن اجرایی و نمایندگان مجلس تاکنون بارها و بارها‬ ‫سخن گفته اند که تکرار ا ن ها مال ل اور شده و این مال ل اوری به ناامیدی‬ ‫مردم منجر شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر در حال حاضر فقهای شورای نگهبان در این مسئولیت قرار‬ ‫گرفته اند و اگر قوای نظام جمهوری اسالمی بر اساس قانون اساسی شکل‬ ‫گرفته ‪ ،‬صرفا و منحصرا به دلیل خواست عمومی مردم در تعیین چنین نظام‬ ‫سیاسی بوده است‪ .‬بدین ترتیب مردم ولی نعمت مسئوالن نظام جمهوری‬ ‫اسالمی هستند و باید باالتر از همه مسئوالن و نهادهای جمهوری اسالمی از‬ ‫حق تعیین سرنوشت خویش برخوردار باشند‪.‬‬ ‫این عضو حزب اتحاد ملت ادامه داد‪ :‬از این رو نظارت استصوابی به‬ ‫گونه‪‎‬ای که در حال حاضر مورد عمل شورای نگهبان قرار گرفته در واقع‬ ‫نوعی دخالت در اراده مردم است‪ .‬وظیفه شورای نگهبان‪ ،‬رد صالحیت افراد‪،‬‬ ‫ان هم مطابق با قانون است نه اینکه به تشخیص صالحیت و احراز صالحیت‬ ‫نمایندگان بپردازد‪ .‬رد صالحیت ها براساس قانون وظیفه شورای نگهبان و‬ ‫احراز صالحیت ها براساس روح قانون اساسی و حق حاکمیت مردم بر عهده‬ ‫مردم است‪.‬کیانو ش راد در مورد رد شدن کاندیداها به علت عدم احراز‬ ‫صالحیت نیز اظهار کرد‪ :‬احراز صالحیت برعهده مردم است‪ .‬شورای نگهبان‬ ‫صرفا می تواند این گونه اظهارنظر کند که بر مبنای دالیل محکمه پسند و‬ ‫قانع کننده‪ ،‬کاندیدای مورد نظر قادر به ورود به مجلس نیست‪ .‬هما ن گونه که‬ ‫برای تصدی هر پست دیگری نیاز به وجود شرایطی است‪ .‬شورای نگهبان‬ ‫وظیفه تشخیص موارد خالف را که مانع ورود کاندیدا به مجلس می شود را‬ ‫داراست‪ .‬اکثر رد صالحیت ها بر مبنای سلیقه های سیاسی بوده است‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬ازاده رحیمی‪-‬برنا‬ ‫رئیسسازمانانرژیاتمی‪:‬‬ ‫میتوانیمدر‪٤‬دقیقهبهغنیسازی‪20‬درصدبرسیم‬ ‫علیاکبرصالحیرئیسسازمانانرژیاتمیدرنشستخبریبااصحاب‬ ‫رسانهاظهارداشت‪:‬امروزمصادفبا‪ ۱۳‬ابان‪،‬روزسرنوشتسازوافتخارافرینی‬ ‫برای ما است؛ به خصوص انکه در روز‪ ۱۳‬ابان سال‪ ۵۷‬تعدادی از دانش اموزان‬ ‫عزیزماتوسطرژیممنفورگذشتهبهشهادترسیدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این تصادف و تقارن را به فال نیک می گیریم و عهد و پیمان با‬ ‫روحبلندشهدایبزرگوارماندر‪ ۱۳‬ابانوهمچنینشهدایهستهایمیبندیمکه‬ ‫جمعپرسنلسازمانانرژیاتمیهمچناندرپیشبرداهدافملیومنویاترهبریبا‬ ‫قوتوقدرتبهپیشمیروند‪.‬امروزشاهدیکیازدستاوردهای اینعهدوپیمان‬ ‫فرزندانغیورشجاعومجاهدراهعلمیشمادرسازمانانرژیاتمیهستیم‪.‬‬ ‫رئیسسازمانانرژیاتمیبیانکرد‪:‬برجامنتیجهتفاهمجمهوریاسالمی‬ ‫ایرانباششکشورچین‪،‬روسیه‪،‬فرانسه‪،‬المان‪،‬انگلیسوامریکابودومبنای‬ ‫مذاکرهبرجامازنظرمابهخصوصدربعدفنیبهاینصورتبودکهمابنابهتوصیه‬ ‫مسئوالنارشدنظامبخصوصتوصیهموکدمقاممعظمرهبریبهایندلیلمذاکره‬ ‫میکنیمکهحقوقکاملهستهایایرانپابرجابماندوهیچیکازحقوقهستهای‬ ‫ایرانواگذارنشود‪.‬‬ ‫صالحیافزود‪:‬البتهازمنظرطرفمقابلمبنایمذاکرهاینبودکهبرجام‬ ‫تفاهمیباشدکهزمینهعدمانحرافجمهوریاسالمیایرانرابهفعالیتهای‬ ‫غیرصلحامیزمسدودکندوبدنبالاینهدفبودندکهایندونگاه‪،‬جمعدو‬ ‫نقیضیناست؛چراکهمامیخواستیمحقوقخودرابهصورتکاملحفظکنیمو‬ ‫طرفمقابلهمضمانتیمیخواستکهبهطرففعالیتهایغیرصلحامیزنرویم‬ ‫وسئوالایناستکهچگونهمیتواناینهاراباهمجمعکرد؟‬ ‫رئیسسازمانانرژیاتمیتصریحکرد‪:‬الجرمانهامحدودیتهاییرا‬ ‫درنظرداشتندوپیشنهاددادندوبحثدرهمیننوعمحدودیتهابود‪.‬اگربنده‬ ‫بخواهمبهصورتخالصهاینمحدودیتهاراعنوانکنم‪،‬شاملدوبخشعمده‬ ‫محدودیتهایزمانیبرخیازفعالیتهایهستهایومحدودیتتعدادبرخیاز‬ ‫تجهیزاتمورداستفادهدرصنعتهستهایبود‪.‬‬ ‫ویاظهارداشت‪:‬برایمثال‪ IR6‬کهیکماشینسانتریفیوژپیشرفتهاست‪،‬‬ ‫سال‪ ۸۸‬کلیدخوردواولیننمونهاینماشیندرفروردینماهسال‪ ۸۹‬رونمایی‬ ‫شد‪.‬بهاینمعناکهتقریبا‪ ۱۰‬سالاستکهاززمانرونماییازاولیننمونه‪IR6‬‬ ‫میگذرد‪.‬‬ ‫صالحی ادامه داد‪ :‬بر این اساس حدود‪ ۵‬سال از فعالیت ما روی ماشین‪ IR6‬به‬ ‫قبل از دوران برجام باز می گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما‪ ۵‬سال روی‪ IR6‬کار کردیم و اگر می خواستیم طبق معیار‬ ‫غربی ها پیش برویم می بایست‪ ۳‬الی‪ ۴‬سال دیگر روی‪ IR6‬کار می کردیم اما‬ ‫ماتجربهانهارانداشتیم‪.‬پسقطعامینیموم‪ ۸‬سالایندهبرایما‪ ۸‬سالنیست‪IR6.‬‬ ‫االن در چه وضعیتی است؟‪ IR6‬یکی از مواردی بود که بر اساس محدودیت های‬ ‫مذاکره‪،‬انهاگفتندشمایکزنجیرهمیانی‪ ۲۰‬تاییدریکفاصلهچندسالهداشته‬ ‫باشید که ما از‪ ۲۰‬فروردین امسال ان زنجیره چند تایی را شروع کردیم و روی یک‬ ‫زنجیره‪۱۰‬تاییدرحالکاربودیم‪.‬‬ ‫رئیسسازمانانرژیاتمیگفت‪:‬زمانیکهشماروییکماشینسانتریفیوژ‬ ‫کارمیکنیدومیخواهیدخلقایدهکنیددرابتدایکنمونهتولیدمیکنید‪.‬این‬ ‫نمونهراتستوتثبیتمکانیکیمیکنید‪.‬یکسانتریفیوژاز‪۱۰۰‬قطعهتشکیل‬ ‫شدهزمانیکهشمایکماشینراتستمیکنیدبهایرادهاواشکالهایانپی‬ ‫میبرید‪.‬پسمیبایستانقدربااینسانتریفیوژکارکنیدتااینکهمطمئنشویماین‬ ‫سانتریفیوژبالعیباستوتاباوریالزمراداردوطبقاستانداردهایبینالمللی‬ ‫کمترازدرصدمعینیخرابیخواهدداشت‪.‬بههمیندلیلزمانمیبرد‪.‬مناینرا‬ ‫گفتمکهشمابافراینداشناشوید‪.‬‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬زمانیکهمادرمذاکراتهستهایباطرفمقابلصحبت‬ ‫کردیم‪،‬گفتیمباشد‪.‬ماکهدرحالحاضرروییکزنجیره‪ ۱۰‬تاییدرحالکار‬ ‫هستیم و پیش از ان نیز روی یک تک ماشین ان کار کرده بودیم‪ .‬حال که داده ها‬ ‫رابرداشتکردیمروییکزنجیره‪ ۲۰‬تاییفعالیتخواهیمکرد‪.‬وبعدازبرداشت‬ ‫داده ها بر روی یک زنجیره‪ ۳۰‬تایی و بعد از ان روی یک زنجیره‪ ۱۳۲‬تایی کار‬ ‫خواهیمکرد‪.‬اینفرایندچهزمانیمیبرد؟اینفراینددقیقابهمیزانیزمانمیبردکه‬ ‫دوره برجام را تعریف کرده بودند‪ .‬حاال این دوره برجام‪ ،‬یک مدت‪ ۸‬ساله یا‪۱۰‬‬ ‫سالهاستکهمامیگوییم‪ ۱۰‬سال‪.‬‬ ‫رئیسسازمانانرژیاتمیگفت‪:‬امروز‪ ۴‬سالازانعقادتفاهمنامهبرجام‬ ‫گذشتهاستکهمادراینمدتبرروییکزنجیره‪ ۲۰‬تاییفعالیتمیکردیم‬ ‫که تازه از‪ ۲۰‬فروردین اغاز شده بود و هنوز به زنجیره‪ ۳۰‬تایی نرسیده بودیم و‬ ‫‪ ۴‬سالدیگرمیبایستبهزنجیره‪ ۳۰‬تاییمیرسیدیماماباایناتفاقیکهافتادما‬ ‫الجرمبراینشاندادناقتدارملیمانازظرفیتصنعتیماندرسازمانانرژیاتمی‬ ‫استفادهکردهوبنابردستوراتمقاماتارشدنظاماینکارراجلوانداختیموزنجیره‬ ‫‪ ۲۰‬تاییراراهاندازیکردیم‪.‬پسببیندمحدودهزمانیکهانهادربرجامبرایراه‬ ‫اندازی‪ IR6‬ایجادکردهبودندواگرمامیخواستیمبهصورتطبیعیاینمسیررا‬ ‫طیکنیمهمینمدتزمانرانیازداشتیم‪.‬پسطرفمقابلازمنظرخودشکهفکر‬ ‫کندمابهسمتفعالیتهایغیرصلحامیزنمیرویمدومحدودیتعمدهزمانی‬ ‫وتعدادیوعددیبرایماگذاشتهبودند‪.‬مابهاینشکلایننقیضهراجمعکردیم‬ ‫یعنیمشکلطرفراحلکردیموهمازحقخودمانعدولنکردیموهمچنین‬ ‫زماندورهبرجامرابازمانموردنیازبرایتحقیقوتوسعهسازگارکردیموتوانستیم‬ ‫مسئلهراپیشببریم‪.‬‬ ‫بتن ریزی نیروگاه بوشهر‪ ۲‬و‪ ۳‬هفته دیگر اغاز می شود‬ ‫صالحیبااشارهبهحقوقهستهایکشورمانگفت‪:‬حفظچرخهکامل‬ ‫سوختازاکتشافواستخراجگرفتهتاتبدیلاورانیوم‪،‬ساختسوختوپسماند‬ ‫داریم‪ .‬این حق ما بود و ما امروز همه این چرخه را در اختیار داریم و با قدرت پیش‬ ‫می رویم‪ .‬ما استخراج اورانیوم را داریم و تبدیل اورانیوم در حال انجام است و‬ ‫‪ UCF‬ما که حدود‪ ۹‬یا‪ ۱۰‬سال خوابیده و فعالیتی نداشت االن حدود یکی‪ ،‬دو‬ ‫سالاستکهراهافتادهوداردبهسازیونوسازیمی شودوبقیهچرخهسوخت‬ ‫نیزبههمینشکلاست‪.‬درانارک‪،‬یکپسماندگاهمفصلیراسالپیشافتتاح‬ ‫کردیم‪.‬دومینحقوقماساختنیروگاههایقدرتبودکهمادرحالحاضردر‬ ‫حالساختدونیروگاهجدیدیعنینیروگاهبوشهر‪ ۲‬و‪ ۳‬هستیموهفتهدیگربتن‬ ‫ریزیانرااغازخواهیمکرد‪.‬رئیسسازمانانرژیاتمیحقدیگرایراندرعرصه‬ ‫هستهایراتحقیقوتوسعهدانستوگفت‪:‬دامنهتحقیقوتوسعهدرکشورماوسیع‬ ‫استوبهبهترینشکلدرحالانجاماست‪.‬منحقوقهستهایکشورمانرادر‬ ‫اینسهموردخالصهکردماماهرکدامازاینحوزههابسیارمفصلهستندکهمادر‬ ‫هیچکدامازانهاحقوقخودمانراواگذارنکردیم‪.‬پسمحدودیتماتنهادر‬ ‫عرصه زمانی و تعدادی روی برخی از فعالیت ها بود که نمونه ان را درباره‪IR6‬‬ ‫برایتانتوضیحدادم‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬امروزشمااصحابرسانهازسالنتحقیقوتوسعهتحتعنوان‬ ‫سالن ‪ S8‬سایتنطنزبازدیدکردیدومشاهدهکردیمکهجابرایراهرفتننیز‬ ‫دراینسالنوجودنداردواینسالنپرازسانتریفیوژ نسلجدیداستومشاهده‬ ‫کردیدکه‪ ۱۵‬نوعماشینسانتریفیوژجدیدبعالوهیکنوعماشیندیگرکهیک‬ ‫مقدارخصوصیاتشفرقمیکندباعنوانماشین«مادیوالر»درمجموع‪ ۱۶‬ماشین‬ ‫دراینسالندرحالفعالیتاست‪.‬‬ ‫سانتریفیوژ‪ IR8‬دردوماهاخیربرایاولینبارساختهشدهاست‬ ‫صالحیتاکیدکرد‪:‬تعدادیازماشینهایجدیدسانتریفیوژدرایندوماه‬ ‫اخیربرایاولینبارساختهشدهاستمثلماشین‪ IR۹‬باتوان‪ ۵۰‬سو‪،‬وماشین های‬ ‫‪ IR-S7 IR--8‬و‪ IR‬مادیوالر‪.‬اینماشین هاعالوهبرسانتریفیوژهای‬ ‫‪ IR۶،IR۴،IR۲M،IR۵،IR۶S‬هستند‪.‬ویافزود‪:‬قبلازبرجام«سویعملیاتی»‬ ‫[واحد غنی سازی اورانیوم] ما حدود‪ ۱۱‬هزار سو بود‪ .‬بعد از گام سوم «سوی»‬ ‫ما به‪ ۸۶۰۰‬سو رسیده است؛ یعنی در عرض دوماه به مقدار «سوی» قبل از برجام‬ ‫رسیده ایم‪.‬رئیسسازمانانرژیاتمیگفت‪:‬بچههایمادرسازمانانرژیاتمیدر‬ ‫دوماهمحرموصفرتالشزیادیکردندوتوانستندیکگامعاشوراییدرحوزه‬ ‫علمیبردارند‪.‬عزیزانمادرسازمانانرژیاتمیوقتیفهمیدنددچاریکچالشی‬ ‫باجمهوریاسالمیشد هاندشبانهروزتالشکردند‪.‬چالشعلمیبسیارچالش‬ ‫سخت تریاستولیدانشمندانماتوانستنددرعرضدوماهبانصبماشینهای‬ ‫سانتریفیوژجدیدکهدرسالنسانتریفیوژمدرنیکهچندماهپیشبهدستورمقام‬ ‫معظمرهبریافتتاحشد‪۲۶۶۰،‬سوتولیدانرژیداشتهباشند‪.‬صالحیگفت‪:‬تعداد‬ ‫کلماشینهایجدیدیکهدرسالن‪ S8‬داریمحدود‪ ۴۹۰‬دستگاهسانتریفیوژ‬ ‫جدیداستکهبالغبردوهزارو‪ ۶۶۰‬تولیدانرژیمیکنند‪.‬تنوعماشینهاقبلاز‬ ‫برجام‪ ۵‬نوع بود اما پس از گام سوم کاهش تعهدات برجام این تعداد به‪ ۱۵‬نوع‬ ‫رسیدهاست‪.‬ایننشانمی دهدکهصنعتهسته ایمادراینچهارسالبعدازبرجام‬ ‫باقوتوقدرتحرکتکردهاست‪.‬مگرمی شدسانتریفیوژ‪ IR۹‬راساخت‪.‬برای‬ ‫ساختایار‪ ۹‬برنامهای‪ ۲۰۰‬هزارخطینوشتهاندکهیکسرمایهملیاست‪.‬‬ ‫ماازاستانه هاگذشتهایمودیگرمحدودیتیبرایماوجودندارد‪.‬دیگرمهندسی‬ ‫معکوسانجامنمی دهیموازمرحلهایدهتاتولیدانبوهکامالبومیوبهدستتوانمند‬ ‫بچههایایرانیانجاممیگیرد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬سقفغنیسازیبرداشتهشدهولیبهتشخیصخود‪،‬نیازهاو‬ ‫مسوالناستکهبهباالترازاننیزدستپیداکنیم‪.‬معاونرییسجمهوراظهار‬ ‫داشت‪:‬امروزبهعنوانیکایرانیمیبالمکهدربسترانقالب‪،‬اینکشوروملت‬ ‫زندگیمیکنمکهکارهاییانجامیشودکهطرفغربیمتحیرشدهاست‪.‬یکی‬ ‫ازاقداماتخوبیکهدوستانانجامدادند‪،‬سانتریفیوژهاییکهطبقبرجامجمع‬ ‫اوری شده بود را همه در مدت یک ماه نصب کردند و تنها دو الی سه دستگاه ان‬ ‫دچارمشکلشد‪.‬‬ ‫صالحیاضافهکرد‪:‬طرفمقابلدربرجامفکرمیکردکهبازگرداندناین‬ ‫سانتریفیوژهاباعثازبینرفتن‪ ۱۰‬درصدانهامیشودولیبچههایمادرسازمان‪،‬‬ ‫کاریکردندکهپرتیحتیبهیکدرصدنرسید‪.‬ویخاطرنشانکرد‪:‬امیدواریم‬ ‫دولتعنایتالزمرابهسازمانداشتهباشدتاهمچنانبهپیشبرویم‪.‬رئیسسازمان‬ ‫انرژیاتمیگفت‪:‬درهمیندوماهبهجزساختونصبسانتریفیوژجدید‪،‬بهینه‬ ‫سازیهایخوبیدرموضوعپایپینگهاوبرقرسانیبهزیرسیستمهاانجامشده‬ ‫که در زمان مقتضی اعالم می شود‪.‬صالحی در مورد هدف ساخت ای ار‪۹‬‬ ‫اضافهکرد‪:‬اینموضوعبحثعلمیاست‪.‬هرسانتریفیوژیخصوصیاتخودرا‬ ‫دارد‪ .‬ورود ما به این حوزه با همت بچه های ایرانی بود‪ .‬به غیر از دستگاه اولی که‬ ‫پی‪ ۱‬ازبازارسیاهخریداریشد‪ ۱۷،‬سالطولکشیدتابامهندسیمعکوسدر‬ ‫ساختماشینهایجدیدراطراحیکردهوبسازیم‪.‬ازسال‪ ۸۵‬واردبومیسازی‬ ‫ساختماشینهایجدیدشدیم‪.‬درسال‪ ۸۸‬کاررابهصورتمستندسازیعلمی‬ ‫بهپیشبردیموباسندنگاریبرایهرسانتریفیوژچیزیحدود‪ ۲۵۰۰‬سندداریم‪.‬‬ ‫ویخاطرنشانکرد‪:‬مادونوعسانتریفیوژداریمکهتحتبحرانوباالیبحران‬ ‫است‪.‬برایساختسانتریفیوژهایجدیدکارزیادیبایدصورتبگیردوماباکار‬ ‫رویدستگاههایجدیددرحالانتخاببهترینماشینبانیازهایکشورهستیم‪.‬‬ ‫رئیسسازمانانرژیاتمیدرموردمکانیسمبرداشتهشدنگامهایکاهشتعهدات‬ ‫گفت‪:‬برایتصمیمگیریبرایگامها‪،‬سازمانانرژیاتمیفقطپیشنهاداتراارایه‬ ‫میدهد‪.‬هیئتنظارتبرجامکهباحضورمسوالننظامشکلگرفتهپیشنهاداترا‬ ‫دریافتکردهوبارصدمسایلبینالمللیبهتناسبیمیانتحوالتوپیشنهاداتمی‬ ‫رسدودرنهایتتصمیمرارییسجمهوریاعالممیکند‪.‬سازمانپیشنهادفنی‬ ‫میکند‪،‬هیئتنظارتبربرجامارزیابیورصدمیکندودرنهایترییسجمهور‬ ‫دستورمیدهد‪.‬سازماننیزایندستوررااجرامیکند‪.‬صالحیافزود‪:‬برخیمی‬ ‫گویندکهصنعت اتمیایراننابودشدهولیشماببینیدکهچقدرتوانمندشدهاینو‬ ‫چهپیشرفتهایخوبیکردهایم‪.‬انتقادبایدسازندهباشدومسایلیماننداینکهبالگد‬ ‫سانتریفیوژهاراجمعکردهانددروغبودهاست‪.‬انتقاداتبایدعلمیباشدونبایدبا‬ ‫حرفهایاشتباهافکارعمومیرامشوشکنیم‪.‬ویگفت‪:‬صنعتهستهایکشور‬ ‫‪ ۱۵‬هزارنیروداردواینتعدادنشانمیدهدکهسازمانپویابود ه وکارشتعطیل‬ ‫نشدهاست‪.‬ساختدوراکتورجدیدنیزنشاندهندههمینموضوعاست‪.‬فرمان‪۹‬‬ ‫مادهایرهبریدر‪ ۴‬بندبهسازمانمربوطبودهکههرچهارموردرعایتشده است‪.‬‬ ‫زمینهوبستریفراهمشود‪،‬چونبحثاینده‪،‬ادارهکشوروپاسخگوییواحساس‬ ‫مسئولیتمطرحاست‪.‬بایدزمینهبرایهمدلیوانگیزهبهوجودبیایدواینسردیکه‬ ‫امروزاحساسمی کنیمازبینبرودبهخصوصدرشرایطویژه ایازمسائلمنطقه ای‪،‬‬ ‫بین المللی‪،‬داخلی‪،‬اقتصادیومعیشتیکهدرانقرارداریم‪.‬عضوشورایمرکزی‬ ‫حزباتحادملتگفت‪:‬چونکشورمتعلقبههمهاستبایدبادیدبازکهسعیکنیم‬ ‫ازهمهنحله هایفکریبارعایتهمهمسائلقانونیدرانتخاباتشرکتکنندهم‬ ‫انتخاباترقابتیمی شودوهماینکهاینسردیکهوجودداردبایکنگاهدیدملیو‬ ‫قانونیشایددرایندهتبدیلبهگرماشود‪.‬ویدربارهراهکاراصالح طلباندرمواجه‬ ‫باشوراینگهبان‪،‬گفت‪:‬اصالح طلبانوقتیکهنیروییندارندطبیعتانمی تواننددر‬ ‫انتخاباتشرکتکننداماانتظارازشوراینگهبانایناستکهنگاهقانونیداشته‬ ‫باشندواگرنگاهقانونیباشدهیچمشکلینیست‪.‬امااگراینگونهنباشدواصالح طلبان‬ ‫نماینده اینداشتهباشندبهفرددیگرینمی توانندرایبدهند‪،‬عمالاینانهانیستندکه‬ ‫نمی توانندرایبدهندبلکهشوراینگهبانامکانراازاصالح طلبانگرفتهونگذاشته‬ ‫کهانهابیایندرایبدهندامادرجاییکهنمایندهدارنددرانتخاباتشرکتمی کنند‪.‬‬ ‫اینکنشکرسیاسیدربارهاینکهبرخیازاصولگرایانخودراپیشاپیشبرندهانتخابات‬ ‫می دانند‪،‬اظهارکرد‪:‬اصالنمیشودچنینچیزیگفتاماهمینبرخوردهایکنوع‬ ‫تبلیغاستبهاینمعنیکهماکهمی دانیمپیروزمیدانهستیم؛اصالح طلبانباتوجهبه‬ ‫پیشینه ایکهدارندواگردرجاهاییهمازدولتحمایتکردندصادقانهگفت هاندکه‬ ‫ازدولتحمایتکرده ایموجاییهمکهانتقادوارداستانتقادکرد هاند؛اماجایی‬ ‫هممثلشناگریبودهکهدستاورابستهوگفت هاندبروشنابکن؛نمی شودواقعیت‬ ‫راندید‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات در مراسم ‪ 13‬ابان‪:‬‬ ‫رییسجمهورامریکابداند‬ ‫امروزمنفورترینچهرهدربین‬ ‫ملتایراناست‬ ‫وزیر اطالعات در مراسم یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان در‬ ‫زنجان گفت‪ ۱۳ :‬ابان روزی است که رزمندگان‬ ‫جبهه مقاومت النه جاسوسی امریکا را تسخیر‬ ‫کردند و فعالیت امریکا را در جاسوسخانه پایان‬ ‫دادند‪ .‬حجت االسالم و المسلمین سید محمود‬ ‫علوی گفت‪ :‬اسالم دین عزت و سربلندی است و به‬ ‫ما راه زنده بودن را اموخته چرا که اسالم دوست‬ ‫دارد ملت همواره با عزت باشد‪.‬وی افزود‪ :‬اسالم‬ ‫به ملت اسالمی کرامت و تقوا بخشیده است‪.‬وزیر‬ ‫اطالعات گفت‪ :‬طبق ایات قران ما باید در مقابل‬ ‫ذلت مقابله کنیم‪.‬علوی با بیان اینکه دشمن تمام‬ ‫تالش خود را به کار گرفته است تا با توطئه های‬ ‫مختلف عزت ما را خدشه دار کند‪ ،‬گفت‪ :‬راه ما‬ ‫راه عزت و اقتدار است‪.‬وی گفت‪ :‬در قران امده‬ ‫است همواره با کفار مبارزه کنید و از این رو ما‬ ‫همواره در مقابل دشمنان ایستادگی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات گفت‪ :‬اگر هوشیار باشیم و حرکت‬ ‫هایمان درمسیروالیت فقیه باشد توطئه های دشمنان‬ ‫راه به جای نخواهد برد‪.‬‬ ‫علوی گفت‪ :‬نعمت والیت بزرگترین نعمت‬ ‫برای ما بوده و هست و با نعمت رهبری در مقابل‬ ‫دشمنان ایستاده ایم و دشمن را وادار به عقب نشینی‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دشمنی امریکا با ملت مسلمان‬ ‫ایران ادامه دار است گفت‪:‬زمان ثابت کرده که‬ ‫امریکا شیطان بزرگ است‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات به تبعید امام راحل اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬امریکایی ها گمان میکردند با این اقدام‬ ‫نهضت خاموش خواهد شد اما امروزه همه دشمنان‬ ‫به قدرت ایران و نهضت ما همواره اعتراف می‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دشمنان می خواستند با متوقف کردن‬ ‫صادرات و بستن واردات ملت ایران را از پای در‬ ‫بیاورند اما عزت و اقتدار ایرانی با هوشیاری رهبر‬ ‫دشمن شناس در مقابل همه دسیسه ها پیروز شد‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات گفت‪ :‬دانش اموزان امروز با‬ ‫دانش اموزان نسل های انقالب هم پیمان هستند و‬ ‫همواره در همان مسیر حرکت می کنند‪.‬‬ ‫علوی گفت‪ :‬رییس جمهور امریکا باید بداند‬ ‫امروز منفورترین چهره در بین ملت ایران است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امریکا گمان می کرد با‬ ‫توطئه های خود میتواند انقالب اسالمی ایران را‬ ‫شکست دهد ‪،‬افزود‪:‬امریکا مشاهده کرد که هیچ‬ ‫تحریمی نمی توانند مقابل انقالب اسالمی ایران‬ ‫صف ارایی کند‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات گفت‪:‬با همه فشارهای دشمنان‪،‬‬ ‫دولت توانست با درایت و پشتیبانی رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬گام های پیروزی را بردارد‪.‬‬ ‫حسنمصطفوی‪:‬تلویزیونبهسینماگرانوفیلم هایسینمایینگاهیتبعیض امیزدارد‬ ‫حسنمصطفوی‪،‬مدیرتولیدباسابقهسینما‪،‬درگفت وگوباخبرنگارگروهفرهنگوهنرخبرگزاریبرنا‪،‬اظهارداشت‪:‬نگاهتبعیض امیزبهسینماگرانازسویتلویزیونهرروزپررنگ ترمی شود‪.‬بهوضوحمی تواناینتبعیضرامشاهدهکردومی بینیم‬ ‫که تلویزیون از یکفیلمساز تاحدیحمایت می کند کهفیلمش را به صورت رایگان تبلیغ کردهو تیزرهایش را پخش می کند اما از یکفیلمساز پول بسیاری می گیرد یا اص ً‬ ‫الفیلمسازی را ازحق تبلیغفیلمشدر رسانه ملی محروم می کند‪.‬مصطفویخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬قطعاًاین اتفاقیکبی عدالتیاشکار است‪.‬مشکلتلویزیونهرروزبه افرادمختلفبیشترمی شود‪،‬بارانکوثری‪،‬پگاهاهنگران‪،‬هانیهتوسلیو‪ ...‬افرادممنوع التصویریدرتلویزیونهستندکههرروزبهجمع شان اضافهمی شودو این اتفاقمشکلتلویزیون‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را بیشتر می کند و می بینیم که تعاملی بین این دو نهاد وجود ندارد‪.‬وی افزود‪ :‬انتخاب های تلویزیون بسیاری سلیقه ای است و عدالتی در ان مشاهده نمی شود و چارچوب دقیقی نیز وجود ندارد‪ .‬یک تهیه کننده می تواند با یک‬ ‫تماس با مدیران پخش تعداد تیزرهایش را افزایش دهد و دیگری هر کار کند فیلمش در تلویزیون تبلیغ نمی شود‪ .‬همه اینها نشان از یک نگاه به شدت سلیقه ای است‪.‬این مدیرتولید در ادامه با اشاره به تاثیرگذار بودن تلویزیون در تبلیغ و معرفی فیلم های سینمایی‬ ‫در حال اکران‪ ،‬گفت‪ :‬تلویزیون قطعاًتاثیرگذار است و اگر می بینیم میزان مخاطبانش کاهش یافته باز هم به دلیل در دسترس بودن و دیگر دالیل اصلی ترین رسانه در معرفی و تبلیغ اثار سینمایی به حساب می اید‪ .‬هنوز در شهرستان ها تلویزیون مخاطب خود را‬ ‫داردوقطعاًهیچرسانه اینمی تواندبهاندازهتلویزیونتاثیرگذارباشد‪.‬‬ ‫قربان نجفی‬ ‫دستمزد می گرفت اما االن همان بودجه اندک که دولت می دهد صرف‬ ‫حقوق کارمندان‪ ،‬برگزاری مراسم ها و‪ ...‬می شود و به نوعی برای اصل‬ ‫کاری خرج نمی شود‪ .‬همه جای جهان دولت از تئاتر حمایت می کند چون‬ ‫تئاتر یک اتفاق اوانگاردی است که مخاطب خاص دارد‪ .‬تئاترهای االن ما‬ ‫بیشتر محلی است که مردم بازیگران سوپراستارشان را بینند‪ ،‬عکس بگیرند‬ ‫و در اینستاگرام شان به اشتراک بگذارند‪ .‬هرکجا بینندگان تئاتر بیشتر شود‬ ‫جامعه رو به پیشرفت می رود‪.‬‬ ‫شما در کنار بازیگری در عرصه موسیقی هم کار می کنید و‬ ‫شاگرد اساتیدی از جمله محمد نوری بوده اید‪ .‬از فعالیت های‬ ‫موسیقی امروز خود بگویید؟‬ ‫در حال حاضر چند کار در دست دارم و درحال گپ و گفت برای‬ ‫اجرای انها هستم‪ .‬موسیقی مافیای خاص خود را دارد و به راحتی نمی توان‬ ‫در ان کار کرد چون اجازه نمی دهند‪ .‬از طرفی هم موسیقی که من کار‬ ‫می کنم سبک سنتی است و مورد پسند عامه مردم نیست‪ .‬چون سلیقه‬ ‫موسیقی مردم را تغییر دادند و ترانه هایی را منتشر می کنند که ادم شرم‬ ‫می کند حتی گوش دهد‪ .‬من در کنار اساتید مختلفی موسیقی سنتی کار‬ ‫کردم از جمله استاد محمد نوری که سبک کالسیک را کنار ایشان یاد‬ ‫گرفتم‪ .‬موسیقی سنتی در حال حاضر خریدار ندارد و ما باید مثل تئاتر‪،‬‬ ‫برای دل خودمان انجام دهیم‪.‬‬ ‫شما در عرصه کارگردانی هم دستی بر اتش دارید‪ .‬از کار‬ ‫جدیدتان بگوئید و اینکه دوست دارید در هنر کارگردانی‬ ‫ادامه دهید؟‬ ‫بله؛ من اخیرا فیلمی را کارگردانی کردم که احتماال تا چندماه دیگر‬ ‫مجوز پخش ان را بگیریم‪ .‬نام ان «فصل ماهی سفید» است و بازیگرانی‬ ‫چون محمدرضا فروتن‪ ،‬میالد کی مرام و الدن مستوفی در ان به ایفای‬ ‫نقش پرداختند‪ .‬من اهل ایل قشقایی هستم مکانی که خودش یک فیلم‬ ‫است‪ ،‬سناریوهای بسیاری را درباره حال و هوای انجا دارم اما کسی نیست‬ ‫که سرمایه گذاری کند و بسازد‪ .‬اینگونه فیلم ها االن در تهران خواهان‬ ‫ندارد‪ .‬مردم ما سلیقه شان به سمت سریال های نمایش خانگی الکچری رفته‬ ‫که در زندگی روزمره به ندرت پیدا می شود‪ .‬ما االن فیلم ها و سریال هایی‬ ‫که درد مردم جامعه را نشان دهد نداریم و بیشتر به سمت ساخت اثاری‬ ‫رفتیم که برای بیشتر مردم با این وضعیت اقتصادی فقط رویاست‪.‬برنا‬ ‫محسنتنابنده‪:‬ترجیحم‬ ‫همچنان بازیگری است‬ ‫صدایزنگخطر‬ ‫ازهتل هایشیکایران‬ ‫«هتل بوتیک» حدود ‪ ۱۰‬سال است که در ایران جریان‬ ‫یافته؛ هتل هایی با معماری خاص و خدماتی شیک و البته گران‬ ‫که اخیرا کلنگ توسعه ان ها در ایران به زمین کوبیده شده و‬ ‫شعارهای محکمی در راستای ضرورت افزایش روزافزون ان ها‬ ‫سر داده شده است‪ .‬همین موضوع اینده نگران کننده ای را برای‬ ‫این رسته از هتل ها رقم زده است‪.‬‬ ‫هتل بوتیک (‪ )Boutique-Hôtel‬معموال اتاق های‬ ‫محدودی دارد که خدماتی ویژه و متفاوت از هتل های بزرگ‬ ‫عرضه می کند‪ ،‬شیک و لوکس بودن و اصالت داشتن مهم ترین‬ ‫معیار این هتل ها است‪ .‬ان چه اغلب‪ ،‬هتل بوتیک ها را شهره‬ ‫می کند ویژگی های طراحی بنای ان ها است که از هنر معماران‬ ‫بنام برگرفته شده است‪.‬‬ ‫جرقه هتل بوتیک ها از امریکا زده شد‪ ،‬از شهر نیویورک‬ ‫که بعدها به کشورهای دیگر رسید‪ .‬پدیده ای که از دل صنعت‬ ‫تفریحات شبانه بیرون امد اما سرنوشت متفاوتی برای ان تعریف‬ ‫شد‪ .‬امیدرضا کاظمی‪ ،‬کارشناس هتل و مدیر بهره برداری و‬ ‫اجرایی شماری از هتل بوتیک ها در ایران است که داستان‬ ‫شکل گیری «هتل بوتیک» را در گفت وگو با ایسنا این طور‬ ‫روایت می کند‪ :‬از دهه ‪ ۸۰‬میالدی هویتی جدید در مهمان نوازی‬ ‫گردشگری تعریف شد که فلسفه اقتصادی رایج ان دوره‪،‬‬ ‫انگیزه شکل گیری اش بود‪ .‬ایده متعلق به دو امریکایی بود که‬ ‫در حوزه تفریحات و کالپ شبانه موفق بودند و تصمیم گرفتند‬ ‫بخش هایی از ان حرفه را وارد حوزه اقامت و پذیرایی کنند‬ ‫و سرانجام در سال ‪ ۱۹۸۴‬میالدی اولین هتل بوتیک دنیا در‬ ‫شهر نیویورک را افتتاح کردند‪ .‬ان دو امریکایی که صاحب‬ ‫یک زنجیره هتلی نیز بودند از حرفه پیشین خود دریافتند اگر‬ ‫می خواهند فروش بهتر و بیشتری داشته باشند باید طراحی و‬ ‫معماری نواورانه ای را به اجرا بگذارند‪ ،‬با همین نگرش بود که‬ ‫اولین هتل بوتیک با موفقیت زیادی روبه رو شد و سبک زندگی‬ ‫را در صنعت هتلداری ان دوره تغییر داد‪.‬‬ ‫کاظمی که مطالعات گسترده ای روی هتل بوتیک ها داشته‪،‬‬ ‫اضافه می کند‪ :‬معماری‪ ،‬طراحی و خدمات پذیرایی متفاوت‬ ‫و ویژه و مهم تر از همه شیک‪ ،‬در اتاق هایی بسیار محدود از‬ ‫معیارهای اصلی هتل بوتیک ها است‪ .‬هتل بوتیک ها ساختار‬ ‫زنجیره ای ندارند و معموال نمی توان دو نمونه مشابه به هم را پیدا‬ ‫کرد‪ .‬با توجه به این که خیلی از بناهای تاریخی قصرها و قلعه ها‬ ‫فرهنگ‬ ‫سالن های تئاتر‬ ‫فشن شو شده است!‬ ‫قربان نجفی از سوابق کاری خود در تئاتر و موسیقی گفت و به‬ ‫مشکالتی که این روزها گریبان گیر تئاتر است اشاره کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫بخشب ازاین گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫باتوجه به رشته تحصیلی خود چرا کمتر به سمت تئاتر‬ ‫رفتید و در سال های اخیر هم کم کار بودید؟‬ ‫کار کردن در تئاتر بسیار سخت شده اما باز هم من هر سال به دلیل‬ ‫اینکه ظرفیتم را باال ببرم و خودم را به روزرسانی کنم‪ ،‬یک کار تئاتر انجام‬ ‫می دهم‪ .‬تئاتر پول ندارد و مشکالت اقتصادی ان باعث شده کامال دلی‬ ‫کار کنیم‪ .‬تئاتر هنر مادر است و یک بازیگر را به غنای روحی می رساند‬ ‫اما متاسفانه تئاتری که االن وجود دارد تئاتر نیست و بیشتر شبیه به فشن‬ ‫شو شده است‪ .‬همیشه اولویت کار برای من تئاتر بوده و هست‪ ،‬چون تئاتر‬ ‫نقطه امنی است که روح ادم را ارضا می کند‪ .‬مشکالت اال ِن تئاتر ناشی‬ ‫از این است که ان را نمی خواهند به همین دلیل به حال خودش واگذار‬ ‫کردند‪ .‬یک زمانی ما قراردادهای تیپ داشتیم که بازیگران تقسیم بندی‬ ‫شده بودند و مرکز هنرهای نمایشی بودجه ای را به نمایش ها اختصاص‬ ‫می داد‪ .‬ان دوره وضعیت بسیار بهتر بود و هرکسی براساس تیپ خود‬ ‫خصوصیات نزدیکی با هویت هتل بوتیک داشتند بسیاری از این‬ ‫هتل ها در چنین اماکنی راه اندازی شده اند‪.‬‬ ‫اما چرا واژه فرانسوی «بوتیک» در کنار عنوان هتل قرار‬ ‫گرفته است؟ کاظمی در این باره توضیح می دهد‪ :‬بوتیک ها‬ ‫مغازه های کوچکی در فرانسه بودند که لوازمی باارزش‬ ‫از برندهای معروف و هنرمندانی شناخته شده را به فروش‬ ‫می گذاشتند که معموال قیمت ان ها به خاطر تک بودن گران‬ ‫بود‪ .‬ایده پردازان هتل بوتیک نیز با علم به این مفهوم‪ ،‬چنین‬ ‫واژه ای را به خدمات مهمان نوازی و هتلی اضافه کردند تا نشان‬ ‫دهند کثرت گرایی هتل های بزرگ در هتل بوتیک ها وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۳‬سال پیش نخستین هتل بوتیک به ان مفهومی‬ ‫که در امریکا ریشه دواند‪ ،‬در روستای صخره ای کندوان استان‬ ‫اذربایجان شرقی تاسیس شد اما اسناد و بررسی ها نشان می دهد‬ ‫در ایران هیچ هتلی تا کنون مجوز «هتل بوتیک» نگرفته است و‬ ‫خدمات لوکس و شیک‪ ،‬ان چنان که هدف این سبک بوده در‬ ‫هتل بوتیک های ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و ویژگی‬ ‫خاص این هتل ها تنها در معماری بنا خالصه شده است‪.‬کاظمی‬ ‫می گوید‪ :‬پاسخ این سوال را که هتل بوتیک های ایران با چه‬ ‫تفکری راه اندازی شده اند نمی دانم‪ ،‬اما شاید بتوان هتل بوتیک‬ ‫عامری ها در شهر کاشان را به لحاظ طراحی ساختمان و خدمات‪،‬‬ ‫اصولی ترین هتل بوتیک ایران معرفی کرد‪ ،‬هرچند که در برخی‬ ‫منابع امده اولین هتل بوتیک در کندوان استان اذربایجان شرقی‬ ‫راه اندازی شده و بعد در کاشان شکوفا شده و از اواخر سال‬ ‫پیش به تهران رسیده است‪.‬امار هتل بوتیک ها در ایران مشخص‬ ‫نیست‪ .‬کاظمی در این باره می گوید‪ :‬واقعیت این است که االن‬ ‫همه اقامتگاه خود را هتل بوتیک می دانند‪ ،‬درحالی که هر هتل‬ ‫سنتی‪ ،‬هتل بوتیک نیست‪ .‬مساله این است که اصال مجوزی‬ ‫با عنوان هتل بوتیک صادر نمی شود و همه این هتل ها مجوز‬ ‫اقامتگاه سنتی دریافت می کنند‪ .‬البته برخی به نام هتل مجوز‬ ‫گرفته اند ولی واژه «بوتیک» را به نام هتل اضافه کرده اند‪.‬او به‬ ‫نگرانی ها می پردازد و به ان چه ممکن است اینده هتل بوتیک ها‬ ‫را در ایران به مخاطره اندازد و به سرانجام بومگردی ها دچار‬ ‫کند اشاره می کند و ادامه می دهد‪ :‬هتل بوتیک ها اگر مجوز‬ ‫هتل بگیرند با محدودیت هایی مواجه می شوند‪ ،‬چون ضوابط‬ ‫هتل را باید رعایت کنند تا ستاره بگیرند‪ .‬درحالی که استاندارد‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14 -‬ابان ‪ 1398‬شماره ‪931‬‬ ‫هتل بوتیک ها مشابه هتل نیست‪ .‬مثال در اسکاتلند هتلی وجود‬ ‫دارد که یکی از لوکس ترین های دنیا است و برای هر اتاق چند‬ ‫میلیون پوند هزینه کرده ولی از نظر ضوابط و استاندارد یک‬ ‫هتل چهارستاره است که خدمات کامال لوکس و مشابه هتل‬ ‫بوتیک ها عرضه می کند‪ .‬این هتل نرخ گذاری را خودش انجام‬ ‫می دهد اما در ایران شرایط متفاوت است‪ .‬نرخ هتل ها را دولت‬ ‫تعیین می کند‪ .‬برای همین هتل بوتیک ها با ان شرایط خاصی‬ ‫که دارند باید ضابطه و استاندارد متفاوتی داشته باشند تا براساس‬ ‫ان ها ارزش گذاری شوند‪ .‬اگر این ضوابط پایش نشود می توان‬ ‫شب امتحان خوب بود اما بعد از ان خدمات و استاندارد را رها‬ ‫کرد‪ ،‬ان وقت است که صدای اعتراض مهمان بلند می شود‪.‬‬ ‫کاظمی درباره خطری که سرمایه گذاری در جریان نوپای هتل‬ ‫بوتیک در ایران را تهدید می کند‪ ،‬بیشتر توضیح می دهد‪ :‬ارزیابان‬ ‫گردشگری با محتوای هتل بوتیک تا به حال مواجه نشده بودند‪،‬‬ ‫بنابراین اجازه نمی دهند نرخ این اقامتگاه ها از یک سقفی بیشتر‬ ‫تعیین شود‪ ،‬در نتیجه سرمایه گذار بعد از مدتی یا ترجیح می دهد‬ ‫هتل را تعطیل کند یا اتفاق دیگری برای ان هتل بوتیک رخ‬ ‫می دهد‪ .‬به هیچ وجه برای سرمایه گذار نمی ارزد هتل بوتیک را‬ ‫با هتل یک تا پنج ستاره مقایسه کند درحالی که شرایط فروش‬ ‫یکسانی ندارند‪ .‬مثال در سرای عامری ها با ‪ ۲۷‬اتاق در زیربنایی‬ ‫به وسعت ‪ ۱۱‬هزار متر امکان تامین مخارج وجود ندارد‪ ،‬برای‬ ‫همین گاهی پیشنهاد می کردیم اجازه دهند قیمت برخی اتاق ها‬ ‫که حالت موزه ای داشت فراتر از نرخ نامه کارشناسان گردشگری‬ ‫تعیین شود‪ .‬قضیه هتل بوتیک و نرخ گذاری ان در کشورهای‬ ‫دیگر پذیرفته شده است‪ ،‬اما در ایران هرچه جلوتر می رویم‬ ‫موضوع برای هتل بوتیک ها چالشی تر می شود‪ .‬واقعیت این‬ ‫است مطالعه و ظرفیت سنجی این پروژه ها با وضعیت اقتصادی‬ ‫ایران برای سرمایه گذاری دل شیر می خواهد‪ .‬برای همین از وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی درخواست کردیم‬ ‫نرخ هتل بوتیک ها را ازاد کند‪.‬این کارشناس هتل ادامه می دهد‪:‬‬ ‫هتل بوتیک ها مشتریان خاصی دارند و معموال گروهی که طالب‬ ‫تفاوت است برای اقامت در این هتل ها هزینه می کند‪ .‬ان جامعه‬ ‫خاص گردشگر به ایران سفر می کرد اما هتل خوب نبوده که در‬ ‫ان اقامت کند‪.‬‬ ‫کاظمی ادامه می دهد‪ :‬در کشورهای دیگر هتل بوتیک هایی‬ ‫وجود دارند که حداقل ورودی ان ها شبی هزار دالر است‬ ‫درحالی که قیمت گران ترین سوئیت ها در هتل های ایران به شش‬ ‫میلیون تومان می رسد‪ ،‬یعنی کمتر از هزار دالر‪ .‬البته این هتل ها‬ ‫اصال لوکس نیستند‪ ،‬چرا که لوکس بودن یک هتل را خدمات‬ ‫تعیین می کند نه متریال‪ ،‬اما سرمایه گذاران ایرانی بدون استثنا‪،‬‬ ‫به سازه ای مجلل و شیک در هتل ها فکر می کنند و به مدیریت‬ ‫ان و کیفیت خدمات اصال توجهی ندارند‪ .‬برای همین همه با‬ ‫یک موج می ایند و با یک موج می روند‪ .‬قطعا این سرنوشت در‬ ‫انتظار هتل بوتیک ها است‪ ،‬البته اگر محتوای مدیریت و رهبری‬ ‫ان چنان که در دنیا درحال قوع است‪ ،‬تغییر نکند‪.‬او نگرانی دیگر‬ ‫را تعریف اشتباه هتل بوتیک می داند و بیان می کند‪ :‬امیدواریم‬ ‫ان اتفاقی که برای «بومگردی ها» رخ داد در هتل بوتیک ها‬ ‫تکرار نشود‪ .‬خیلی از بومگردی ها با محتوای واقعی «اکوالژ»‬ ‫فاصله دارند‪ .‬بالیی که بر سر بومگردی ها امد از واژه است‪ ،‬همه‬ ‫اشتباه ان را فهمیدند و اشتباه اطالع رسانی کردند‪ .‬این نگرانی‬ ‫درباره هتل بوتیک هم وجود دارد که از این به بعد هر بنای سنتی‬ ‫و تاریخی که مجوز گرفت خود را هتل بوتیک معرفی کند‪،‬‬ ‫درحالی که تعریف اقامتگاه سنتی و هتل با هتل بوتیک متفاوت‬ ‫است‪.‬از طرفی کاظمی‪ ،‬خط کش گذاری را راه حل چالش هتل‬ ‫بوتیک ها نمی داند و می گوید‪ :‬ان قدر خالقیت وارد حوزه‬ ‫گردشگری می شود که اگر خط کش بگذاریم و اندازه بگیریم‪،‬‬ ‫کار را سخت و نشدنی می کنیم‪ .‬باید دنبال معیار دیگری بود‬ ‫چون گردشگری روز به روز خالق تر می شود و تعاریف درحال‬ ‫تغییر است‪.‬‬ ‫محسن تنابنده در سومین نمایش فیلمش در‬ ‫جشنواره فیلم توکیو گفت‪ :‬هنوز برایم ارجحیت با‬ ‫بازیگری است‪ ،‬اما اگر احساس کنم بعضی قصه ها را‬ ‫می توانم خوب تعریف کنم‪ ،‬کارگردانی می کنم‪.‬در‬ ‫توکیو‪ ،‬در واپسین روزهای جشنواره فیلم توکیو در ‪۱۳‬‬ ‫ابان ماه‪ ،‬فیلم «قسم» به نمایش درامد و پس از نمایش‪،‬‬ ‫جلسه کوتاه پرسش و پاسخ با حضور محسن تنابنده‪،‬‬ ‫کارگردان فیلم برگزار شد‪.‬در ابتدای نشست رییس‬ ‫بخش فیلم های اسیایی جشنواره فیلم توکیو با بیان‬ ‫این که محسن تنابنده در ایران به عنوان بازیگر چهره‬ ‫محبوبی است‪ ،‬از او پرسید کارگردانی برایش اولویت‬ ‫دارد یا بازیگری‪ ،‬که این هنرمند گفت ترجیحش‬ ‫بازیگری است‪.‬او که همچنان در فستیوال فیلم توکیو‬ ‫درباره موضوع فیلمش «قسامه» مورد پرسش قرار‬ ‫حرفه ای هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سختی کار در این است‬ ‫که بازیگران حرفه ای در کنار نابازیگرها‪ ،‬بازی شان‬ ‫به چشم نیاید و همه بازیگران بازی های شان با هم‬ ‫هماهنگ باشد‪.‬‬ ‫محسن تنابنده با اشاره به موضوع فیلم اظهار کرد‪:‬‬ ‫قسم در اسالم مهم است و قسم الکی نخوردن هم خیلی‬ ‫مهم تر است‪ ،‬اما در این فیلم قسم خورهای ما به دالیل‬ ‫خیلی جزیی هم قسم های دروغ خوردند‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از نشست پرسش و پاسخ فیلم‬ ‫«قسم»‪ ،‬این هنرمند درباره این که چرا فیلم های ایرانی‬ ‫اخیرا در لوکیشن های محدود ساخته می شوند‪ ،‬مورد‬ ‫پرسش قرار گرفت که پاسخ داد‪ :‬در جشنواره گذشته‬ ‫فیلم کن ما شاهد نمایش فیلم «دزد فروشگاه» از کشور‬ ‫ژاپن بودیم که در فضای محدودی فیلمبرداری می شد‪،‬‬ ‫تمجید نشریه‬ ‫«اسکرین» از‬ ‫«متری شیش و نیم»‬ ‫خاکزاد (نوید محمدزاده) برجسته می شود اما نه فقط به‬ ‫خاطر این که صمد (پیمان معادی) همیشه دغدغه دستگیری‬ ‫او را به عنوان بزرگترین تامین کننده داخلی موارد مخدر‬ ‫داشته است بلکه به خاطر این که او می خواهد از طریق رشوه‬ ‫دادن و درو غ گویی‪ ،‬ازادی خود را بخرد‪ .‬اما «متری شیش و‬ ‫نیم» راهی چشمگیر نیز برای معرفی او (ناصر خاکزاد) پیدا‬ ‫می کند و او را در حالی دستگیر می کند که در وان خانه ‬ ‫خودش با خوردن ‪ ۱۱‬بسته قرض خودکشی کرده و تقریبا‬ ‫دیگر مرده است‪ .‬اگر «متری شیش و نیم» از این رویکرد‬ ‫استفاده نکرده بود و به ترتیب زمانی تالش صمد را برای‬ ‫محاکمه ناصر به تصویر می کشید‪ ،‬در واقع فریم های فیلم‬ ‫که بار معنایی خاصی را به دوش می کشید دیگر به درد‬ ‫نمی خورد‪ .‬اما رفت و برگشت سریع و خشن روایت داستان‪،‬‬ ‫صمد را در شرایط پلیس خوب و بد در مواجهه با ناصر و‬ ‫همچنین همکاران پلیسش قرار می دهد‪ .‬هیچ چیز از حدود‬ ‫خود خارج نمی شود و فیلم از سلول سرریز بازداشتی های‬ ‫معتاد تا بازجویی و اعدام دسته جمعی روایت می شود‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬گرچه همه چیز پرتنش و خشن است اما در ساخته‬ ‫روستایی همه چیز موثر‪ ،‬واقعی و اشکارکننده است‪.‬‬ ‫«متری شیش و نیم» کمی از قالب های سینمای کنونی ایران‬ ‫خارج می شود و پرسش هایی را درباره شرایط اجتماعی‬ ‫مردم و مبانی قانونی و اداری مطرح می کند‪ .‬اشار ه ای‬ ‫کوچک به مشکل خانوادگی صمد‪ ،‬یاداور فیلم «جدایی»‬ ‫در ذهن مخاطب است چرا که در ان فیلم نیز پیمان معادی‬ ‫نقش اصلی را بازی می کند‪« .‬متری شیش و نیم» که به‬ ‫موضوع جد ی تری می پردازد‪ ،‬با اقبالی همچون فیلم موفق‬ ‫و تحسین شده «جدایی» روبه رو شده و ستار ه های فیلم نیز‬ ‫با همان قدرت مقابل دوربین رفته اند‪ .‬این فیلم با باز ی های‬ ‫درخشان (که شامل بازی پریناز ایزدیار نیز می شود) و با‬ ‫ساختار فنی متوازن‪ ،‬فیلمی بسیار تاثیرگذار و درگیرکننده‬ ‫است‪ .‬این فیلم ا ن قدر به شرایط ایران گره خورده است‬ ‫که قراردادن داستان در هر محیط دیگری از قدرت ان‬ ‫می کاهد‪ .‬فیلم ‪ ۱۳۵‬دقیقه ای سعید روستایی هم تریلری‬ ‫دلخراش و هم سوگوار ه ای خشمگین است‪.‬‬ ‫فیلم «متری شش و نیم» نماینده سینمای ایران در بخش‬ ‫رقابتی اصلی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم توکیو‬ ‫در کشور ژاپن است و با ‪ ۱۳‬فیلم دیگر از کشورهای‬ ‫مختلف برای کسب جایزه نخست این رویداد سینمایی‬ ‫رقابت می کند‪ .‬این رویداد سینمایی فردا‪ 5 ،‬نوامبر (‪14‬‬ ‫ابان) به کار خود پایان می دهد‪.‬‬ ‫می گیرد در بخشی از نشست با اشاره به این که تنها دو‬ ‫بازیگر فیلم‪ ،‬حسن پورشیرازی و مهناز افشار بازیگر‬ ‫منتقد نشریه اسکرین با تمجید از باز ی های درخشان در‬ ‫فیلم «متری شیش و نیم»‪ ،‬این فیلم را اثری بسیار تاثیرگذار‬ ‫و درگیرکننده توصیف کرد‪.‬‬ ‫در بخش هایی از این مطلب که به قلم «سارا وارد»‬ ‫در نشریه «اسکرین» منتشر شده امده است‪«:‬متری شیش و‬ ‫نیم» یک تریلر جنایی تاثیرگذار است که تصویری سیاه از‬ ‫تال ش های قانونی برای مقابله با تجارت مواد مخدر در ایران‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬سعید روستایی در مقام کارگردان و نویسنده‬ ‫فیلم‪ ،‬بازی موش و گربه پلیس با یک سرشاخه شرور مواد‬ ‫مخدر را روایت می کند که با باز ی های قدرتمند پیمان‬ ‫معادی و نوید محمدزاده همراه است که پیش تر در فیلم‬ ‫«ابد و یک روز» با او همکاری کرده بودند‪ .‬درام جذاب‬ ‫و جسورانه «متری شیش و نیم» که در گیشه سینماهای‬ ‫ایران فروش رکوردشکنی داشت‪ ،‬نه تنها به حضور در‬ ‫جشنوار ه های بین المللی از فجر تا ونیز و توکیو ادامه می دهد‬ ‫بلکه با شایستگی مخاطبان گسترد ه تری را نیز جذب می کند‪.‬‬ ‫«متری شیش و نیم» که از ابتدا با قدرت و خشونت روایت‬ ‫می شود با صحنه ای اغاز می شود که دو مامور پلیس‪ ،‬صمد‬ ‫(معادی) و حمید (هومن کیایی) با جنب و جوش فراوان‬ ‫در جست وجوی پیدا کردن یک خرد ه فروش مواد مخدر‬ ‫هستند‪ .‬تصویربرداری هومن بهمنش با استفاده از نور طبیعی‬ ‫بر روی درها‪ ،‬درواز ه ها‪ ،‬دیوارها و معابر باریک مکث‬ ‫می کند تا از این طریق به موانع بی شمار بر سر راه پلیس‬ ‫تاکید کند‪ .‬در حالی که روستایی از صحنه های حمله پلیس‬ ‫به خانه مرد خرد ه فروش و همچنین سکانس فو ق العاده‬ ‫تعقیب معتادان بی خانمانی که درون لوله های بتونی زندگی ‬ ‫می کنند برای غافلگیر کردن مخاطب استفاده می کند اما‬ ‫بخش عمد ه ای از فیلمش در اداره پلیس و راهروها و بدون‬ ‫عناصر اکشن روایت می شود‪ .‬در این میان شخصیت ناصر‬ ‫بنابراین ذات قصه است که مشخص می کند فرم قصه‬ ‫چگونه باید باشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14 -‬ابان ‪ 1398‬شماره ‪931‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫اعالمنفراتبرگزیدهکمپینماعاشقانحسینیم‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬کمپین «ما عاشقان حسینیم» به همت حوزه مقاومت بسیج بانک ملی ایران راه اندازی و در دو بخش بزرگسال و کودک و نوجوان برگزار شد تا جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی (ع)‪ ،‬عشق و ارادت خود‬ ‫را به خاندان اهل بیت ابراز کنند‪ .‬گفتنی است در این کمپین که تا پایان ماه صفر فرصت برای شرکت در ان درنظر گرفته شده بود‪ ،‬بیش از ‪ 800‬عکس بارگذاری شد و ارادتمندان به اباعبداهلل الحسین (ع) با عضویت در این کمپین و پس از دنبال (فالو)‬ ‫کردن صفحه اینستاگرام بانک ملی ایران و بارگذاری تصاویر در صفحه اینستاگرام خود‪ ،‬نام زیارتگاه و یا مسیر پیاده روی اربعین یا جاماندگان اربعین را در کپشن ذکر و از دو هشتگ بانک ملی ایران و ماعاشقان حسینیم استفاده کردند‪ ،‬که از بین شرکت‬ ‫کنندگان‪ ،‬به قید قرعه ‪ 40‬نفر انتخاب شدند‪.‬همچنین در بخش دیگر این جشنواره از بین تصاویر مربوط به شرکت کنندگان زیر ‪ 18‬سال که با هشتگ جوانه های حسینی در جشنواره شرکت نموده بودند نیز ‪ 10‬نفر به قید قرعه انتخاب شدند‪.‬جوایز این‬ ‫برندگان به شماره حساب اعالمی انها واریز خواهد شد ‪.‬شایان ذکر است در محل غرفه ی حوزه ی مقاومت بسیج بانک ملی ایران عکس هایی از کودکان و نوجوانان حسینی گرفته شد که این تصاویر در کانال موکب شهید سنجرانی بسیج بانک ملی ایران‬ ‫بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫توجه بانک شهر به حوزه‬ ‫مسئولیتاجتماعیباحضوردر‬ ‫رویدادهایفرهنگیکشور‬ ‫شهردار کالنشهر تبریز تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهردار کالنشهر تبریز با‬ ‫اشاره به خدمات بانک شهر‬ ‫به عالقمندان حوزه کتاب‬ ‫و کتابخوانی طی سال های‬ ‫اخیر ‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از‬ ‫بزرگترین رویداد فرهنگی‬ ‫در شمالغرب کشور‪ ،‬نشان‬ ‫دهنده توجه به حوزه‬ ‫مسئولیت اجتماعی از سوی‬ ‫این بانک است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز‬ ‫ارتباطات و روابط‬ ‫عمومی بانک شهر‪ ،‬ایرج‬ ‫شهین باهر با بیان اینکه‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تبریز همواره به عنوان‬ ‫بزرگترین و پرمخاطب ترین‬ ‫نمایشگاه کتاب کشور بعد‬ ‫از نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران محسوب می‬ ‫شود‪،‬افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫نمایشگاه امسال به همت‬ ‫گزارش‬ ‫تمامی دستگاه های متولی به‬ ‫بهترین نحو ممکن برگزار‬ ‫شد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬حضور‬ ‫بانک شهر در نمایشگاه های‬ ‫کتاب سطح کشور و ارائه‬ ‫خدمات به بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫از جمله اقدامات ارزنده‬ ‫فرهنگی این بانک است که‬ ‫در زمینه مسئولیت اجتماعی‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫شهردار کالنشهر تبریز‬ ‫همچنین نحوه ارائه خدمات‬ ‫به متقاضیان دریافت بن‬ ‫کتاب از طریق تغییر در‬ ‫سیستم توزیع این بن‬ ‫ها را نمونه بارز تکریم‬ ‫بازدیدکنندگان توصیف و‬ ‫افزود‪ :‬این حرکت پسندیده‬ ‫ارج نهادن به جامعه فرهنگی‬ ‫و کتابخوان کشور است‪.‬‬ ‫اغاز سومین جشنواره‬ ‫باشگاه مشتریان‬ ‫بانک سپه‬ ‫پایگاه اطالع رسانی بانک سپه‪ :‬باشگاه مشتریان بانک سپه سومین جشنواره خود را با عنوان‬ ‫جشنواره ‪ 1399‬از تاریخ ‪ 1‬ابانماه ‪ 1398‬لغایت ‪ 31‬فروردین ماه ‪ 1399‬برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ اعضای باشگاه می توانند با کسب امتیاز از طریق‬ ‫فعالیت های عملکردی و تشویقی در این جشنواره شرکت کرده و از جوایز ارزنده ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سامانه باشگاه مشتریان به‬ ‫نشانی ‪ club.banksepah.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫دو روش ویژه برای کاهش زمان‬ ‫بازپرداخت تسهیالت‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬یکی از دغدغه های مشتریان بانک‬ ‫مسکن کوتاه تر شدن زمان بازپرداخت اعطای تسهیالت است‪ .‬در این خصوص دو‬ ‫روش «تعدیل مبلغ اقساط» و «تقلیل مدت قرارداد» وجود دارد‪ ،‬که در زمره خدمات‬ ‫قابل ارایه به مشتریان بوده است و مشتریان بانک مسکن می توانند با مراجعه به‬ ‫شعب از جزییات این دو روش برای بازپرداخت تسهیالت مطلع شوند‪.‬‬ ‫تعدیل مبلغ اقساط‪ :‬بر اساس این روش ان دسته از مشتریان قراردادهای‬ ‫تسهیالتی که حداقل ‪ 7‬قسط خود را به صورت همزمان (صرفاً از طریق مراجعه‬ ‫حضوری و واریز وجه در داخل شعبه) پرداخت می کنند‪ ،‬از تخفیف سود قابل‬ ‫توجهی (سود سال های اتی) متناسب با مدت باقیمانده قرارداد برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫هنگام استفاده از این خدمت‪ ،‬تسهیالت مشتریان می بایست در وضعیت عادی و‬ ‫فاقد هرگونه بدهی غیرجاری (اعم از قسط و جرایم متعلقه) باشد‪ ،‬لذا در صورت‬ ‫وجود بدهی غیرجاری‪ ،‬ابتدا اقساط و جرایم غیرجاری تسویه خواهد شد و متعاقباً‬ ‫از سرویس مذکور استفاده می شود‪ .‬با استفاده از این خدمت‪ ،‬مبلغ اقساط تغییر‬ ‫نمی کند‪ ،‬اما مدت بازپرداخت اقساط و سود محاسبه شده برای قرارداد کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫در روش اول باید به این نکته توجه کرد که مشتریانی که اقدام به واریز یکجای‬ ‫کمتر از ‪ 7‬قسط خود کرده یا مبلغ بیش از ‪ 7‬قسط را به صورت غیر حضوری‬ ‫پرداخت می کنند‪ ،‬مشمول برخورداری از مزایای این خدمت نبوده و صرفاً بابت‬ ‫پرداخت پیش از موعد اقساط خود از جایزه خوش حسابی برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫در این موارد تغییری در قرارداد مشتری ایجاد نمی شود و صرفاً سررسید قسط اتی‬ ‫مشتری به چندماه بعد انتقال خواهد یافت‪.‬‬ ‫تقلیل مدت قرارداد‪ :‬این روش برای مشتریانی که با توجه به تغییر شرایط‬ ‫(افزایش سطح درامد‪ ،‬گذشت زمان‪ ،‬تورم و ‪ ،)...‬توان مالی بازپرداخت اقساط با‬ ‫مبالغ باالتر از اقساط فعلی قرارداد خود را دارند‪ ،‬طراحی شده است‪ ،‬به نحوی که‬ ‫مشتریان می توانند ضمن مراجعه به شعبه‪ ،‬متقاضی کاهش مدت دوره بازپرداخت‬ ‫اقساط شوند (به عنوان مثال کاهش مدت از ‪ 10‬سال به ‪ 6‬سال)‪ ،‬در این شیوه؛‬ ‫همکاران بانک مسکن در شعب با توجه به سیستم موجود‪ ،‬متناسب با کاهش مدت‬ ‫باقیمانده قرارداد نسبت به محاسبه برگشت سود (سود سال های اتی قرارداد)‬ ‫اقدام کرده و مبلغ اقساط باقیمانده (جدید) را به مشتریان اعالم می کنند‪ .‬مشتریان‬ ‫بانک مسکن می توانند با مراجعه به شعب از مزایای این دو روش‪ ،‬در بازپرداخت‬ ‫تسهیالت خود‪ ،‬اطالع کسب کنند‪.‬‬ ‫دستور وزیر اقتصاد برای فروش‬ ‫یکپارچه امالک مازاد‬ ‫رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعالم کرد‬ ‫اسحاق خاکی‪ ،‬رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن‪-‬هیبنا اعالم کرد‪ :‬براساس دستور فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور‬ ‫تسریع در فروش امالک مازاد بانک ها‪ ،‬همه بانک ها مکلف شده اند امالک مازاد خود را به صورت‬ ‫یکپارچه در سامانه فروش امالک مازاد بارگزاری کنند تا از نیمه اول ابان ماه همزمان با فرمان وزیر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬این امالک برای فروش به بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بانک مسکن جزو اولین بانک هایی است که اقدام به بارگزاری فهرست‬ ‫و مشخصات امالک مازاد خود بر روی این سامانه کرده است و امادگی دارد به محض اعالم وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی نسبت به عرضه این امالک به بازار اقدام کنند‪.‬خاکی با بیان اینکه در دوره‬ ‫رونق به طور طبیعی فروش امالک مازاد بانک ها از جمله بانک مسکن با سرعت باالتری پیش می‬ ‫رود گفت‪ :‬به تبع در دوره رکود نیز فروش این امالک مانند سایر امالک موجود عرضه شده برای‬ ‫فروش در بازار مسکن با دشواری های خاص خود همراه خواهد بود‪.‬وی گفت‪ :‬احتمال کاهش حجم‬ ‫فروش امالک مازاد بانک ها در دوره رکود که هم اکنون وارد ان شده ایم براساس پیش بینی ها در‬ ‫سال اینده وجود دارد؛ اما انچه اهمیت دارد ان است که بتوان با مجموعه ای از سیاست ها و اعمال‬ ‫برنامه های ویژه از این موضوع جلوگیری کرد و یا میزان افت حجم فروش امالک مازاد را به حداقل‬ ‫رساند‪.‬خاکی خاطرنشان کرد‪ :‬این اقدام یعنی جمع اوری و یکپارچه سازی فهرست و مشخصات‬ ‫امالک مازاد بانک ها در یک سامانه مشخص یکی از سیاست هایی است که به منظور تسریع و تسهیل‬ ‫فروش این امالک در نظر گرفته شده است‪.‬وی گفت‪ :‬این در حالی است که هر کدام از بانک ها و‬ ‫سازمان های برخوردار از امالک مازاد می توانند به فراخور ماموریت ها و ماهیت خود مشوق هایی‬ ‫برای تسریع جریان فروش این امالک تدارک ببینند؛ بانک مسکن نیز طی سال های اخیر به ویژه در‬ ‫سه سال گذشته این ماموریت مهم را به شکل جدی تری در دستور کار قرار داده و دنبال می کند و‬ ‫عملکردها نیز نشان از افزایش قابل توجه سرعت و حجم ریالی فروش امالک مازاد دارد‪.‬خاکی گفت‪:‬‬ ‫در تالش هستیم با در نظر گرفتن راهکارهایی عملکرد مطلوب خود در حوزه فروش امالک مازاد را‬ ‫در دوره رکود نیز حفظ کنیم؛ براین اساس یکی از اقداماتی که بانک مجاز به انجام ان است اعمال‬ ‫تخفیف در نرخ های فروش امالک مازادی است که در صورت فروش نرفتن با نرخ های کارشناسی‬ ‫به صورت مجدد برای فروش عرضه می شوند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این مجوز وجود دارد که در صورت‬ ‫فروش نرفتن ملکی با نرخ کارشناسی‪ ،‬در مرحله بعدی ان ملک با تخفیف ‪ 10‬درصدی به بازار عرضه‬ ‫شود که احتمال استفاده از این مشوق در فضای رکودی بازار مسکن وجود دارد‪.‬خاکی همچنین با‬ ‫اشاره به اینکه در بحث احداث و همچنین تعمیرات و بازسازی ساختمان در بانک مسکن در سال‬ ‫‪ 98‬مجموعا ‪ 55‬پروژه ساختمانی در دستور کار اداره کل ساختمان قرار داشته است گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امسال‪ 8،‬پروژه که بخشی از ان احداث و عمده ان مربوط به انجام تعمیرات و بازسازی بوده است به‬ ‫اتمام رسیده است؛ بهره برداری شده ویا در مرحله بهره برداری قرار دارد‪ 10.‬پروژه دیگر نیز در حال‬ ‫ساخت و اجرا است؛ همچنین ‪ 11‬پروژه در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد‪ 18 ،‬پروژه در مرحله‬ ‫طراحی فاز ‪ 2‬و همچنین ‪ 8‬پروژه نیز در مرحله طراحی فاز یک قرار دارد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬اجرای این‬ ‫پروژها مطابق با برنامه زمانبندی در حال انجام است‪.‬‬ ‫بازدیدمدیراستانیبانکایرانزمینازشرکتپایاسیستم‬ ‫در راستای سیاست‬ ‫های بازاریابی شرکتی‬ ‫و حمایت از تولیدات‬ ‫داخلی مدیر شعب استان‬ ‫های البرز‪ ،‬قزوین و‬ ‫زنجان بانک ایران زمین‬ ‫به اتفاق تیم بازاریابی‬ ‫استان‪ ،‬با مدیرعامل و‬ ‫مدیران شرکت پایا سیستم‬ ‫دیدار و گفت و گو‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‬ ‫عمومی‪ :‬رئیسی مدیر‬ ‫استان در این بازدید به‬ ‫این نکته اشاره نمودند‬ ‫که شرکت پایا سیستم با‬ ‫توجه به سابقه درخشان و‬ ‫دریافت عناوین مختلف‬ ‫به عنوان شرکت برتر‬ ‫در زمینه های مختلف‪،‬‬ ‫نیازمند دریافت خدمات‬ ‫ویژه بانکی و مالی است‬ ‫که بانک ایران زمین‬ ‫این توانایی و پتانسیل را‬ ‫دارد که بتواند به عنوان‬ ‫مشاور و ارائه دهنده‬ ‫خدمات مالی در کنار‬ ‫مدیران و صاحبان این‬ ‫شرکت همکاری دوجانبه‬ ‫را صورت دهد‪ .‬سپس‬ ‫با اشاره به نوع تولیدات‬ ‫این کارخانه که نیازمند‬ ‫خرید مواد اولیه از‬ ‫شرکت های فوالدی معتبر‬ ‫از جمله فوالد مبارکه‬ ‫است‪ ،‬مشاوره ای کوتاه‬ ‫در خصوص استفاده از‬ ‫گشایش اعتبار اسنادی‬ ‫به مدیرعامل شرکت‬ ‫ارائه نمودند که مورد‬ ‫توجه ایشان قرار گرفت‬ ‫و امادگی جهت هرگونه‬ ‫افتتاح حساب و ارائه‬ ‫سایر خدمات از جمله‬ ‫ضمانت نامه و گشایش‬ ‫اعتبار اسنادی از سوی‬ ‫بانک ایران زمین را اعالم‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫مهندس زبردست‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫‪،‬توضیحاتی در خصوص‬ ‫نحوه فعالیت‪ ،‬فروش‬ ‫محصوالت و چگونگی‬ ‫تعامل با شرکت های‬ ‫خرید مواد اولیه‪ ،‬ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی در ادامه از شرکت‬ ‫پایا سیستم به عنوان تنها‬ ‫صادرکننده رک های‬ ‫مخابراتی به کشورهای‬ ‫اروپایی‪،‬اسیایی و‬ ‫افریقایی نام برد و از روند‬ ‫تولید محصوالت و توسعه‬ ‫کارخانه توضیحاتی بیان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادامه مهندس‬ ‫زبردست ضمن قدردانی و‬ ‫تشکر از مدیران بانک‬ ‫افزایشیکمتریترازدریاچهارومیه؛دریاچهعمیقترشدهاست‬ ‫خلیل ساعی با بیان اینکه دریاچه ارومیه در سال های ‪ 1384‬به این طرف با وجود بارندگی های تراز منفی داشت تا زمانی که ستاد احیا شکل گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 2‬سال ابتدایی هدف بر تثبیت بود که با همکاری نهادهای محلی این کار به خوبی پیش رفت ‪.‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به بارش های مناسب در اوایل سال جاری و اقدامات زیربنایی یک متر نسبت به سال گذشته تراز دریاچه افزایش یافته است‪.‬مدیر دفتر منطقه ای ستاد احیا دریاچه ارومیه در اذربایجان شرقی با بیان اینکه از اعتبارات تعیین شده برای احیا دریارچه تنها ‪ 42‬درصد تخصیص‬ ‫داده شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این موضوع موجب شده تا پروژه ها به طور کامل اجرا نشود در حالی که مسیل های بسیاری می توانست الیروبی شده و حجم قابل توجهی اب به سمت دریاچه روانه کند‪.‬ساعی گفت‪ :‬وسعت دریاچه در سال ‪ ، 93‬حدود ‪ 2‬هزار و ‪ 130‬کیلومتر‬ ‫مربع بود که در نهایت در تیر ماه سال ‪ 98‬به ‪ 2‬هزار و ‪ 380‬کیلومتر مربع رسید‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این موضوع موجب نشاط و شادی در جامعه شد و شاهد حضور گردشگران در کنار دریاچه بودیم‪.‬ساعی بیان کرد‪ :‬تراز سطح اب دریاچه در ‪ 10‬ابان سال جاری ‪1271.23‬‬ ‫متر بوده که مدت مشابه سال گذشته یک متر بوده و حجم اب موجود در دریاچه ارومیه در ‪ 10‬ابان سال جاری ‪ 3‬میلیارد و ‪ 24‬میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 2.25‬میلیارد متر مکعب افزایش یافته است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از مهم ترین اقدامات در این‬ ‫زمینه انتقال تمام مسیرهای الیروبی شده به پیکره دریاچه ارومیه و رهاسازی ‪ 2.4‬میلیارد متر مکعب به سمت پیکره دریاچه ارومیه بود که تراز دریاچه را مثبت کرد‪.‬مدیر دفتر منطقه ای ستاد احیا دریاچه ارومیه در اذربایجان شرقی با اشاره به مطالعات رفتارسنجی بستر دریاچه‬ ‫ارومیه در سال ‪ ۱۳۹۷‬اضافه کرد‪ :‬بر اساس مطالعات سازمان فضایی کشور با توجه به ورود اب شیرین به بستر دریاچه‪ ،‬انحالل نمک رخ داده و دریاچه عمیق تر شده است‪.‬‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫فیلم مسابقات خارجی را می دیدم‬ ‫و در پارک ها تمرین می کردم‬ ‫دارنده برنز دوچرخه سواری تریال اسیا‬ ‫ایسنا‪/‬کرمانشاه ملی پوش دوچرخه سواری‬ ‫ایران که اخیرا مدال برنز مسابقات دوچرخه‬ ‫سواری تریال قهرمانی اسیا در اندونزی را کسب‬ ‫کرده‪ ،‬گفت‪ :‬برای رسیدن به این مدال بدون‬ ‫مربی‪ ،‬حریف تمرینی و یا حتی پیست و تنها در‬ ‫پارک ها تمرین می کردم‪.‬‬ ‫احمد جباری در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬بابیان‬ ‫اینکه از پنج سال پیش بصورت حرفه ای وارد‬ ‫رشته دوچرخه سواری تریال شدم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫طی این سالها بصورت مداوم در مسابقات مختلف‬ ‫کشوری شرکت کرده و مقام اوردم و این‬ ‫موفقیت ها درحالی بود که هیچ زیرساختی برای‬ ‫تمرین در کرمانشاه نداشتیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پس از انکه امسال هم در‬ ‫مسابقات قهرمانی کشور مقام اوردم و قرار شد‬ ‫به مسابقات اسیایی اعزام شوم‪ ،‬همانند سالهای‬ ‫گذشته تمریناتم را در پارک الله و سراب قنبر‬ ‫کرمانشاه انجام می دادم‪.‬‬ ‫ملی پوش دوچرخه سواری ایران افزود‪:‬‬ ‫تمرین کردن در پارک به دلیل اینکه هیچ‬ ‫زیرساختی ندارد خطرات زیادی داشت‪ ،‬اما به‬ ‫خاطر عالقه ام به این رشته این خطرات را قبول‬ ‫می کردم و ادامه می دادم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬چون هیچ مربی و حریف‬ ‫تمرینی هم نداشتم‪ ،‬به ناچار فیلم مسابقات و‬ ‫تمرینات دوچرخه سواران خارجی را می دیدم و‬ ‫بر همان مبنا تمریناتم را انجام می دادم‪.‬‬ ‫جباری تصریح کرد‪ 15 :‬روز قبل از اعزام‬ ‫به مسابقات اسیایی به اردوی تیم ملی دعوت‬ ‫شدم که انجا هم زیرساخت مناسبی برای تمرین‬ ‫نداشتیم و در نهایت بادست خالی به مسابقات‬ ‫اعزام شدیم و با دست پُر برگشتیم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه این برای اولین بار بوده که‬ ‫در مسابقات اسیایی شرکت کرده‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫امکانات و زیرساخت های اندونزی به عنوان‬ ‫کشور میزبان بسیار خوب بود‪ ،‬بگونه ای که‬ ‫برای اولین بار بود چنین تجهیزات و امکاناتی را‬ ‫می دیدیم‪.‬دوچرخه سوار کرمانشاهی عضو تیم‬ ‫ملی ایران اعالم کرد‪ :‬سطح مسابقات با وجود‬ ‫رقبایی از کشورهای ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬هند و‪ ...‬بسیار باال بود‪ ،‬اما‬ ‫خوشبختانه با غیرت توانستیم مدال اوری کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه بابیان اینکه سختی ها و مشکالتی‬ ‫که برای تمرین در کرمانشاه دارد او را برای ادامه‬ ‫دادن مسیر مردد کرده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قطعا همه‬ ‫ورزشکاران حرفه ای ارزو دارند در مسابقات‬ ‫جهانی حضور داشته باشند‪ ،‬اما زمانی که هیچ‬ ‫زیرساختی نیست که در حد جهانی تمرین کنم‪،‬‬ ‫چطور مسیر را ادامه دهم‪.‬‬ ‫جباری ضمن قدردانی از حمایت هایی که‬ ‫هیات دوچرخه سواری استان طی ماه های گذشته‬ ‫از او داشته‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ازهیات استان خواسته ام‬ ‫تا برای رسیدنم به مسابقات جهانی کمک کند و‬ ‫انها هم قول هایی داده اند‪.‬‬ ‫کشتهشدنبغدادی‬ ‫دروغ بزرگ ترامپ بود‬ ‫سرلشکر صفوی‬ ‫خراسانرضویدستیارومشاورعالیفرماندهیمعظمکلقوا‬ ‫گفت‪:‬باورنکنیدالبغدادیکشتهشده‪،‬نهسازمانمللونهروس ها‪،‬‬ ‫هیچکسباورنکرده‪،‬اینرادروغبزرگترامپمی دانندزیرااثار‬ ‫وشواهدینشاننمی دهند‪.‬سردارسرلشکررحیمصفویامروزدر‬ ‫سخنرانیپایانیمراسمراهپیمایی‪ ۱۳‬اباندرحرممطهررضوی‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪:‬سووالایناستکهچرادانشجویانپیروخطامامدر‬ ‫‪ ۱۳‬ابان‪ ۵۸‬النهجاسوسیامریکاراتسخیرکردند؟ایااکنونبعداز‬ ‫گذشت‪ ۴۰‬سالجمهوریاسالمیدرمنطقهوجهانقدرتمندشدهیا‬ ‫امریکا؟ایاانقالبروبهضعفمی رودیاامریکا؟طیاین‪ ۴۰‬سال‬ ‫حادثهبزرگیاتفاقافتادهاست‪.‬ویبیانکرد‪:‬ازکودتای‪ ۲۸‬مرداد‬ ‫‪ ۳۲‬کهامریکایی هاوانگلیسی هادرایرانانجامدادندودولتمصدق‬ ‫راسرنگونکردهوشاهفراریرابازگرداندند‪،‬امریکایی هابرایران‬ ‫مسلطشدند‪،‬تماممقدراتکشورماازجملهنفت‪،‬اقتصاد‪،‬دانشگاه ها‪،‬‬ ‫فرهنگوهمهمسائلایرانتحتتاثیرسیاست هایامریکابودوعمال‬ ‫امریکایی هاسیاست هایخودراتوسطنوکرخودمحمدرضاپهلوی‬ ‫درایراناعمالمی کردند‪.‬مابهیادداریمکهتاسقوطرژیمشاهنشاهی‬ ‫وپیروزیشماملتبزرگبهرهبریامامچهبرسرایرانامد‪.‬‬ ‫چشمطمعامریکادراین‪ ۴۰‬سالازایرانوغرباسیابرداشته‬ ‫نشدصفویافزود‪:‬امریکایی هادراینمدت‪ ۴۰‬سالههیچگاه‬ ‫چشمطمعشانازایرانوغرباسیابرداشتهنشدوهموارهبهدنبال‬ ‫تسلطخودبراینمنطقهوایرانبودند‪.‬درطول‪ ۴۰‬سالگذشته‬ ‫‪۶‬رئیس جمهورامریکاازجیمیکارترتارئیس جمهورفعلی‪،‬چه‬ ‫حزبجمهوری خواهوچهدموکراتبرایبرگشت‪،‬چپاولو‬ ‫غارتگریایرانباابزارهایغیرقانونینفوذ‪،‬کودتاوجنگعراقبه‬ ‫ایران تالش کردند‪ .‬در زمان جنگ دو نظر در شورای عالی دفاع‬ ‫وجودداشت‪.‬یکنظرسازشوکنارامدنباامریکارابیانمی کرد‬ ‫کهنظربنی صدرویارانشبودونظردیگرخواستارمقاومتو‬ ‫ایستادگیبودندکهامامویارانایشانمانندمقاممعظمرهبری‪،‬هاشمی‬ ‫رفسنجانی‪،‬چمرانورجاییچنیننظریداشتند‪.‬اکنوننیزتقریبااین‬ ‫دو نظریه در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫دستیارومشاورعالیفرماندهیمعظمکلقوا‪،‬ادامهداد‪:‬‬ ‫امریکایی هاازتمامیروش هایضدانسانی‪،‬تروریستیوکشتارمردم‬ ‫ایراناستفادهکردند‪،‬نهتنهادرجنگتحمیلیکهبخشزیادیاز‬ ‫خونجوانانایرانبهگردنامریکاستتاهواپیمایمسافربریوحمله‬ ‫بهسکوهاینفتیوتازمانحاضرکهجنگومحاصرهاقتصادیرا‬ ‫بهمنظورازپادراوردنایرانرا هاندازیکردند‪،‬البتهاینگونهنیست‬ ‫کهرژیمقانون شکنوعهدشکنامریکاتنهاباایرانمشکلداشته‬ ‫باشد‪.‬ماهیتاستکباریامریکاازسال‪ ۱۳۵۰‬وجودداشتهوباحضور‬ ‫قوی ترسیاسی‪،‬نظامیواقتصادیدراسیاوخاورمیانهبهدنبالسلطه‬ ‫کاملبراینمنطقهبودهاست‪.‬باپیروزیانقالبدستامریکاازایران‬ ‫قطعشداماامیدشنهویخاطرنشانکرد‪:‬باپیروزیانقالبدست‬ ‫امریکاازایرانقطعشداماامیدشقطعنشدزیراحقومنافعملیخود‬ ‫رااینگونهتعریفکردندکهبایدبرمنافعمنطقهتسلطیابند‪،‬اماایران‬ ‫مانعشد‪.‬تادیروزبانقاب هایرنگارنگحضورداشتندامااکنونبا‬ ‫تغییرشرایطمحیطبین الملل‪،‬فرسودهشدناستکباروقدرتمندشدن‬ ‫ایرانوجبههمقاومت‪،‬نقابازچهرهامریکایی هابرداشتهشدهاست‪.‬‬ ‫رئیس جمهورفعلیامریکاکهبی خرد‪،‬بی ادب‪،‬شارالتانوبی اخالق‬ ‫است‪،‬علنامی گویدکهبایدنفتسوریهراببریموهرماه‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫دالرنفتسوریهرابهترکیهمی برندومی فروشند‪.‬ترامپامنیترا‬ ‫اقتصادیکردهوبهکشورهایعربینیزمی گویدکهبرایامنیتباید‬ ‫پولدهید‪.‬صفویبابیاناینکهامریکایی هامی خواهندنهتنهابرای‬ ‫منطقهمابلکهبرایدیگراننیزنسخهبپیچندوتعیینتکلیفکنند‪،‬‬ ‫عنوانکرد‪:‬انهامی خواهندبرایهرکشوریکهدرمقابلشانایستاده‬ ‫تعیینتکلیفکننداماغافلهستندکهامریکادر‪ ۱۳‬ابان‪ ۵۸‬قوی تر‬ ‫بودکهوقتیدانشجویانپیروامام‪،‬النهجاسوسیراتصرفکردند‪،‬‬ ‫امامانراانقالبدومنامیدند‪،‬بااینکارامریکایی هاتحقیرشدند‪،‬یال‬ ‫وکوپالشانشکستهشدواسناددخالتشانتوسطدانشجوهابهصورت‬ ‫کتابدرامد‪.‬اکثرترورهاوناامنی هادرکردستاندرمرکزاینالنه‬ ‫جاسوسیطراحیمی شد‪.‬اکنوننیزامریکاوکشورهایاروپاییاز‬ ‫منافقانحمایتمی کنند‪،‬انهاراازلیستتروریستیبیرونبردندو‬ ‫سپاهرادرانلیستقراردادند‪.‬دستیارومشاورعالیفرماندهیمعظم‬ ‫کلقوا‪،‬گفت‪:‬هماکنوننگاهواقع بینانهبهتغییروتحولسیاسیو‬ ‫ژئوپولیتیکیمنطقهوجهاننشان دهندهاینبودهکهقدرتامریکارو‬ ‫یابروتراز‪ ۴‬دهه‬ ‫بهافولوزوالاست‪،‬امریکایکنونیضغیف تروب ‬ ‫گذشتهشدهوامپراطوریمستکبرامریکابهبرکتاسالم‪،‬باحضور‬ ‫ملتبزرگایرانوبارهبریمقتدرانهامامو‪ ۳۱‬سالجانشینیایت اهلل‬ ‫خامنه ایروبهافولاست‪.‬امام‪ ۱۰‬سالحکومتکردندومقاممعظم‬ ‫رهبری‪ ۳۱‬سال‪،‬امامی بینیدکهچگونهدرمقابلامریکاایستادند‪.‬وقتی‬ ‫نخست وزیرژاپننامهامریکارااورد‪،‬مقاممعظمرهبریاجازهندادند‬ ‫نامهرابخوانندوامریکاراتحقیرکردند‪،‬اینابهتاسالموقراناز‬ ‫زبان و برخورد رهبر انقالب است‪.‬وی با اشاره به اینکه ایران در‪۴۰‬‬ ‫سالگذشتهقدرتمندتر‪،‬جبههمقاومتقوی تروامریکاضعیف تر‬ ‫شدهاست‪،‬تصریحکرد‪:‬کلیدواژه هاونکاتاساسیاینتغییرو‬ ‫تحوالتایران‪،‬منطقهوجهانسهمورداست‪.‬اگربهدرستیبتوانیم‬ ‫روندها‪،‬رویدادهاوراهبردهاراتشخیصدهیم‪،‬روندها‪،‬رویدادها‬ ‫وراهبردهایامریکا‪،‬انقالبومقاومترابشناسیموان هاراباهم‬ ‫مقایسهکنیم‪،‬می بینیمکهایاروندها‪،‬رویدادهاوراهبردهایامریکا‬ ‫روبهپیروزیاستیاانقالبوجبههمقاومت؟روندهایجهانی‬ ‫نشانمی دهدکهنهضتبیداریملت هاوایستادگیان هادربرابر‬ ‫ظلموزیاده طلبیامریکایی هاازونزوئالتاشمالافریقاوتاغربو‬ ‫شرقاسیا‪،‬حتیژاپنی ها‪،‬بیداریبزرگیدرمخالفتباظلموستم‬ ‫امریکایی هااست‪.‬صفویاضافهکرد‪:‬رویدادهاورخدادها‪،‬حوادث‬ ‫ووقایعهستندکهمنجربهتغییروتحوالتجزئیوکلیمی شوند‪.‬‬ ‫برخیرویدادهایمنجربهافولقدرتامریکارویدادلشکرکشیو‬ ‫حملهنظامیبهافغانستاندرسال‪ ۲۰۰۱‬تاکنونواشغالنظامیعراق‬ ‫ازسال‪ ۲۰۰۳‬استکههمیندوحملهنظامی‪،‬اشغالکشورانها‬ ‫وکشتنهزاراننفرمسلمانمظلومدرافغانستانوعراقباعثشد‬ ‫امریکایی ها‪ ۷‬تریلیوندالرهزینهکنندو‪ ۲۰‬هزارکشتهوزخمی‬ ‫دهندکهبهصورتکاملبهاهدافخودنرسیدندوایرانبرندهو‬ ‫قدرتمنطقهشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14 -‬ابان ‪ 1398‬شماره ‪931‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫‪6‬‬ ‫وعدهجدیدبرایزماناجرایرتبه بندیمعلمان‬ ‫محسن حاجی میرزایی در دیدار معلمان دبیرستان دخترانه دوره اول علی اکبر داور منطقه ‪ 7‬تهران که هم زمان با ‪ 13‬ابان و در حاشیه نواختن زنگ ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معلم باید اطالعاتش‬ ‫به روز باشد لذا یکی از اصلی ترین فعالیت های اموزش وپرورش‪ ،‬اموزش معلمان و تالش برای ارتقای سطح علمی ان ها است‪.‬وی افزود‪ :‬در حوزه نیروی انسانی مشکالتی وجود دارد و امسال بیش از‪ 100‬هزار معلم کمبود داشتیم‬ ‫و ناچار شدیم با روش هایی که مطلوب خودمان نبود این کمبود را جبران کنیم‪ 50 .‬درصد ازکمبودها را با بکارگیری بازنشستگان و مابقی را از طریق به کارگیری سایر نیروها و روش ها از جمله تدریس معاونین مدارس تامین‬ ‫کردیم‪.‬حاجی میرزایی ادامه داد‪ :‬همه دارایی اموزش وپرورش‪ ،‬نیروی انسانی است و اموزش معلمان برای ما خیلی مهم است و قطعاً در این زمینه تالش خواهیم کرد‪ .‬اگر همه چیز داشته باشیم اما معلم متخصص نداشته باشیم‬ ‫هیچ یک از اهداف ما محقق نخواهد شد‪.‬وی درپاسخ به پرسش یکی ازدبیران درخصوص جذب فرزندان فرهنگی اظهارکرد‪ :‬جذب فرزندان فرهنگی نیازمند قانون است بنابراین پیگیراین موضوع هستیم همچنین رتبه بندی معلمان‬ ‫در صورت تصویب ائین نامه مربوطه از اول مهر ماه اجرایی می شد و این طرح قطعاً در نیمه دوم سال ‪ 98‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14 -‬ابان ‪ 1398‬شماره ‪931‬‬ ‫جامعه‬ ‫سر فکنده شدم چو دختر زاد‪،‬بر فلک سر فراختم چو برفت!‬ ‫دخترکشی؛پدرانیکهجانبازیمیکنند!‬ ‫امیر کاظمی اصل ‪ -‬پژوهشگر اجتماعی ‪-‬یادداشت‬ ‫خشونت یکی از مقوله هایی است که در هیچ صورتی نمی‬ ‫توان ان را موجه و یا زیبا جلوه داد‪ .‬اگر چه هر نوع خشونتی می‬ ‫تواند تبعات و معایب مختلفی را در سطوح گوناگون به همراه داشته‬ ‫باشد ولی در برخی موارد انقدر با شدت و حدت عمل می کند‬ ‫که عارضه ای باالتر از جنایت به ارمغان می اورد‪ .‬جنایتی که شاید‬ ‫تصورش هم بسیار دشوار می نماید و فقط در افسانه ها و داستان‬ ‫ها می توان وجودشان را باور کرد‪ .‬باور اینکه مردی در مقام پدر‪،‬‬ ‫فرزندی را که ثمره زندگیش بوده و از وجود خودش وجود یافته را‬ ‫به دستان خود نابود کرده و به گور بسپارد‪ ،‬برای کمتر کسی امکان‬ ‫پذیر است؛ باالخص زمانی که این فرزند‪ ،‬دختر باشد و با توجه به‬ ‫علقه بین پدر و دختر‪ ،‬چنین فاجعه ای صورت گیرد شدت ازردگی‬ ‫روح و روان هر انسانی بیشتر و بیشتر می گردد‪ .‬در گذشته به دالیل‬ ‫مختلفی کشتن فرزند دختر مرسوم بود و درصد باالیی از این فاجعه‬ ‫به علت مسایل ناموسی صورت می گرفت که بعدها گسترش‬ ‫شهرنشینی و تغییرات فرهنگی که در نتیجه‪ ،‬تحوالتی را در ارتباط‬ ‫های انسانی و به ویژه روابط بین دختر و پسر ایجاد کرد از علل مهم‬ ‫بروز این حوادث دلخراش بود‪ .‬حتی در سال های اخیر کشته شدن‬ ‫سه دختر به دست پدرشان هم خبرساز شده بود که روشن گردید که‬ ‫انگیزه این پدر از این اقدام غیراخالقی و انسان نادوستانه‪ ،‬تنها عدم‬ ‫احساس امنیت دخترانش به علت حضور خود پدر در زندان بوده‬ ‫است‪ .‬همین شد که او با توجه به وضعیت اقتصادی وخیم دخترانش‬ ‫و نیز نگرانی از روی اوردن انها به کارهایی که خالف اصول‬ ‫است‪ ،‬خود تصمیم به زیر پا گذاردن شرف و انسانیتش گرفته و هر‬ ‫سه دختر خود را کشت! ریشه این پدیده شوم در ایران به جنگ بنی‬ ‫تمیم و کسری منتسب شده که برخی از دختران قوم بنی تمیم پس‬ ‫از انکه به اسارت کسری و دربار او درامده و به عنوان کنیز نگاه‬ ‫داشته شدند‪ ،‬پس از صلح و طلب شدن انان از سوی قوم بنی تمیم‪،‬‬ ‫تصمیم به عدم بازگشت به قبیله خود گرفتند و از ان پس مردان بنی‬ ‫تمیم در انتقام از این عمل دخترانشان‪ ،‬هر نوزاد دختری که به دنیا‬ ‫می امد را زنده به گور می کردند و پس از ان بود که دخترکشی‬ ‫به عنوان یک سنت‪ ،‬مرسوم شد؛ البته این امر در اغلب جوامع در دنیا‬ ‫وجود داشته و منحصر به طایفه و حتی کشوری خاص نیست و در‬ ‫لزومنظارتدقیقناجا‬ ‫برورودکاالهابهکشور‬ ‫وزیر کشور تاکید کرد؛‬ ‫وزیرکشوربرلزومنظارتدقیقبرورودکاالهابهکشورتوسطنیرویانتظامیتاکیدکرد‪.‬عبدالرضارحمانیفضلیدرحاشیهجلسهستاد‬ ‫مبارزهباقاچاقکاالوارزدرجمعخبرنگارانگفت‪:‬درجلسهامروزدرخصوصقاچاقکاالدرواحدهایجنوبیکهکاالهاازمسیرغیرقانونی‬ ‫وگاهابهوسیلهگمرکواردمی شود‪،‬بحثوتبادلنظرشدودوستانازوزارتصمت‪،‬نیرویانتظامیووزارتاطالعاتنظراتکارشناسیو‬ ‫جامعیارائهکردند‪.‬ویافزود‪:‬پسازگذشتیکسالازکاهشورودکاالهایقاچاقوهمچنینکاهشقیمتارزمتاسفانهشاهدکاهشقیمت ها‬ ‫درداخلبهگونه ایکهانتظارداشتیم‪،‬نبودیموازسویدیگرنگرانیبرایتشکیلابرقاچاقوتقویتانوجوددارد؛لذاتاکیدشددرنحوهواردات‬ ‫کاالنظارتجدیاعمالشودواولویت بندینیزمدنظرقرارگیرد‪.‬وزیرکشورادامهداد‪:‬درراستاینظارتبیشتردرنحوهوارداتکاالبهکشوردر‬ ‫خصوصمقابلهگمرکاتتاکیدشدکهدقتبیشتریاعمالشود‪.‬همچنینایین نامه ایکهتوسطدولتمصوبشدهبایدبهصورتدقیقاجراشود‬ ‫واینموضوعبهاستاندارانابالغخواهدشد‪.‬بهاینترتیبنیرویانتظامیدرمسیرانتقالکاالهابایدجدیتکاملیرامدنظرقراردهد‪.‬ویتاکیدکرد‪:‬‬ ‫ازقوهقضاییهدرخواستکردیمبرکاالهاییکهبدونپرداختعوارضوگمرکیواردمی شوندنظارتدقیقیداشتهباشد‪.‬وزیرکشوردربخش‬ ‫دیگریازصحبت هایخودباتاکیدبرلزومنظارتبرکاالهایوارداتیکشورگفت‪:‬همهکاالهاییکهواردکشورمی شوندبایدشناسنامهداشته‬ ‫باشند‪.‬همچنیناگردرایین نامهموجوداشکاالتیوجودداردباتوجهبهشرایطجدیدبهویژهکاهشنرخارزبایدتغییراتاعمالشود‪.‬ویادامهداد‪:‬‬ ‫بایدطرحجامعیدراینحوزهامادهشودواینطرحبایدبهصورتبینبخشیدرحوزه هایاقتصادی‪،‬امنیتی‪،‬مالیواجتماعیباشد‪ .‬درحالحاضر‬ ‫بیشاز‪ ۴۰۰۰‬قایقولنجدرکشورمشغولفعالیتهستندکهبایددرقالبایین نامه ایموضوعاتمالی‪،‬تجاریو‪...‬ان هاطراحیواجراشود‪.‬‬ ‫بسیاری از موارد هم به دلیل پنهان بودن وقوع این فاجعه‪ ،‬امار متقن‬ ‫و قابل قبولی ارائه نشده است؛ اما طبق اعالم سازمان ملل متحد در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی قریب به پنج هزار دختر‪ ،‬قربانی مقوله دخترکشی‬ ‫شده اند و این عالوه بر جریحه دار کردن اذهان عمومی‪ ،‬می تواند‬ ‫به عاملی در جهت بی ارزش انگاری مقام زن و بدل گشتن به جنس‬ ‫دوم و در نهایت‪ ،‬تفاوت های جنسیتی شود‪ .‬رواج ایینی با عنوان‬ ‫زنده به گور کردن دختران و تبدیل شدن این ایین به نوعی رسم‬ ‫در میان طوایف در بسیاری از کشورها به دلیل وجود نوعی نفرت از‬ ‫جنس زن و بعدها‪ ،‬کشتن دختران به دلیل فقر و حتی اعتیاد که در‬ ‫مواقعی منجر به جنون انی پدر می گردد‪ ،‬امری است که می تواند‬ ‫با تحلیل ان در قالب سنت و تفکرات جاهلیت امکان پذیر باشد و‬ ‫قطعا با بررسی این پدیده در طول تاریخ جوامع مختلف‪ ،‬به دستیابی‬ ‫به ریشه های ظهور و شیوع ان خواهد انجامید؛ ولی هنگامی که در‬ ‫قرن بیست و یکم که عصر فناوری و تکنولوژی لقب گرفته و اکثر‬ ‫جوامع در حال توسعه قلمداد می شوند‪ ،‬بروز چنین اعمال وحشیانه و‬ ‫خباثت واری گزارش می شود‪ ،‬سبب می گردد که احساس تعجب‬ ‫در ادمی برانگیخته شده و با تامل بیشتری به این جنایات بنگرد‪.‬‬ ‫این پدیده که با نوواژه ای تحت عنوان کشتار جنسیتی مطرح شده‬ ‫و به کشتار نظام مند دختر و زن و در مواردی حتی جنس مذکر‬ ‫اشاره دارد با گسترش قابل توجهی در جهان روبرو شده و سبب‬ ‫می گردد که در نتیجه پدیده دخترکشی و یا مسایل دیگری از قبیل‬ ‫همسرکشی و نوزادکشی که غالبا بر علیه جنس مونث صورت می‬ ‫گیرد‪ ،‬نسبت جنسی درجهان و علی الخصوص در برخی جوامع به‬ ‫صد و بیست برسد‪ .‬این بدان معناست که به ازای هر صد و بیست‬ ‫مرد‪ ،‬صد زن وجود دارد که در حالت معمول باید به صد و پنج در‬ ‫برابر صد برسد‪ .‬کشتار جنسیتی به معنای حذف عمدی افراد یک‬ ‫جنس توسط قتل عام است که می تواند جنس زن یا مرد را شامل‬ ‫شود ولی در کشتار زنان که دخترکشی یکی از انواع ان محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬تاکید اصلی بر جنس زنان می باشد‪.‬‬ ‫این اقدام هولناک که اکثرا از سوی پدران صورت گرفته و‬ ‫در اغلب مواقع با اثبات بی گناه بودن دختر همراه می شود‪ ،‬چه به‬ ‫دلیل جنون و بیماری روانی پدر و چه به علت فقر و بیکاری و تضاد‬ ‫فرهنگی و نیز به خاطر بجا اوردن رسم قطع نسل دختران هم که‬ ‫باشد‪ ،‬قبیح و مذموم است و هیچ دلیلی نمی تواند گرفتن جان یک‬ ‫دختر را توجیه کند‪.‬‬ ‫حتی اگر دختر به هر دلیلی مسبب این شود که ابروی خانواده‬ ‫تحت الشعاع قرار گرفته و از روی جهل‪ ،‬خواسته یا ناخواسته‬ ‫مرتکب انجام عملی ضداخالقی و گناهی نابخشودنی هم که شده‬ ‫باشد‪ ،‬مستحق این نخواهد بود که در عین زنده گی به گور سپرده‬ ‫شود! این عمل می تواند نمایانگر اوج پستی و ذلت یک مرد ولو‬ ‫پدر باشد که با این اقدام قصد حفظ ابروی خود را دارد؛ ابرویی‬ ‫که بر باد رفته و با این قتل وحشیانه‪ ،‬دیگر هیچ اثر دیگری از ان‬ ‫باقی نخواهد ماند‪ .‬در پایان خالی از لطف نیست اشاره به شعر خاقانی‬ ‫شروانی‪ ،‬شاعر شهیر ایرانی که در مسرت خود از وفات دخترش‬ ‫سروده و می گوید‪ ”:‬سر فکنده شدم چو دختر زاد ‪ -‬بر فلک سر‬ ‫فراختم چو برفت ‪ -‬بودم از عجز چون خر اندر گل ‪ -‬بر جهان اسب‬ ‫تاختم چو برفت ‪ -‬ماتم عمر داشتم چو رسید ‪ -‬عمر ثانی شناختم چو‬ ‫برفت ‪ -‬محنتش نام خواستم کردن ‪ -‬دولتش نام ساختم چو برفت‪”...‬‬ ‫ترویج کنندگان چندهمسری دنبال‬ ‫تیشه زدن به ریشه خانواده ها هستند‬ ‫رئیس کارگروه خانواده معاونت زنان‪:‬‬ ‫«عالیه شکربیگی» رئیس کارگروه خانواده در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار ایلنا درباره ترویج چند همسری و برگزاری کارگاه هایی در این خصوص گفت‪ :‬ما در جامعه تنها با‬ ‫یک نگرش مواجه نیستیم و برای هر موضوعی چندگانگی وجود دارد و شاهد تصمیم گیری واحدی نیستیم‪.‬‬ ‫در مسئله ای مانند چندهمسری هم طبیعی است‪ ،‬نگرش های متفاوتی وجود داشته باشد‪ .‬البته چندهمسری‬ ‫برگرفته از فرهنگ مردم ایران نیست و از فرهنگ اعراب گرفته شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در کشورهای عربی‬ ‫مانند عربستان می بینیم که هر یک از مردان دارای ‪ ۳‬الی ‪ ۴‬همسر هستند و زنان نیز در کنار هم مسالمت امیز‬ ‫زندگی می کنند و این موضوع در عرف جامعه انان پذیرفته شده است‪ ،‬اما موضوع چندهمسری در فرهنگ‪،‬‬ ‫عرف و قانون جامعه ما تعریف نشده است‪ .‬بحثی هم تحت عنوان ازدواج موقت وجود دارد که اقایان بنا به‬ ‫دالیلی می توانند‪ ،‬اقدام به ازدواج موقت کنند‪ ،‬اگرچه درباره این موضوع هم اما و اگرهای بسیاری وجود‬ ‫دارد و به راحتی قانون و عرف جامعه اجازه ازدواج موقت نمی دهد‪.‬‬ ‫چند همسری به هیچ عنوان در فرهنگ و جامعه ما قابل تعریف نیست‬ ‫رئیس کارگروه خانواده در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به چندهمسری در برخی‬ ‫خرده فرهنگ ها در کشور تصریح کرد‪ :‬شاید در قومیت های مختلف مواردی را مشاهده کنیم که فردی‬ ‫دارای چند همسر باشد و این همسران نیز در کنار یکدیگر زندگی کنند به ویژه در استان های مرزی ممکن‬ ‫است چنین رفتاری دیده شود‪ ،‬اما هیچ گاه چندهمسری به عنوان یک رفتار مطلوب اجتماعی در فرهنگ‬ ‫و جامعه ما قابل تعریف نیست‪.‬شکربیگی با اشاره به برگزاری ورکشاپ‪ ،‬کالس های اموزشی و همچنین‬ ‫تبلیغات و پخش برنامه هایی از طریق رسانه ملی در خصوص چندهمسری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگرچه ممکن‬ ‫است‪ ،‬در جامعه ما نگرش ها و ایده ئولوژی هایی وجود داشته باشد که بخواهند بحث چندهمسری را به عنوان‬ ‫یک فرهنگ در جامعه ایران بقبوالنند و در این زمینه تبلیغات گسترده انجام داده و ورکشاپ برگزار کنند تا‬ ‫این موضوع را برای زنان ایرانی قابل قبول کنند‪ ،‬اما همانطور که گفتم چندهمسری فرهنگ غالب و پذیرفته‬ ‫شده کشور ما نیست‪.‬‬ ‫چندهمسری باعث ایجاد تنش در خانواده می شود‬ ‫وی همچنین با اشاره به تبلیغات چندهمسری در بین جوانان گفت‪ :‬جوان ما برخاسته از فرهنگ ایرانی‬ ‫هستند‪ .‬خانواده ایرانی دارای خاستگاه ها و بسترهای مختلف فکری است و به عبارت دیگر خانواده ها دارای‬ ‫ایده ئولوژی های مختلفی هستند و به همین دلیل ممکن است درصد اندکی از خانواده ها هم جوانان و‬ ‫دخترانی را تربیت کنند که این فرهنگ چند همسری را از همان دوران کودکی بپذیرند‪ ،‬اما ما از اکثریت‬ ‫مردم ایران صحبت می کنیم که فرهنگ چندهمسری را نمی پذیرند و خواهان ان نخواهند بود‪.‬رئیس‬ ‫کارگروه خانواده در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد‪ :‬وقتی یک دختر در خانواده فرهنگ‬ ‫غیرمتعارف چندهمسری را اموزش ندیده است‪ ،‬چگونه می خواهیم با برگزاری چند جلسه ورکشاپ و پخش‬ ‫چند فیلم و سریال از تلویزیون برای او فضایی را اماده کنیم تا همزاد پنداری کرده و زیر بار مسئله چند‬ ‫همسری برود‪ .‬معتقدم در چنین حالتی یک حالت تضاد و تنش بین خانواده‪ ،‬جامعه و رسانه ایجاد خواهد شد‬ ‫که منجر به تنش و اختالف در خانواده می شود‪.‬‬ ‫طرح موضوع چندهمسری در جامعه ایرانی “اب در هاون کوبیدن” است‬ ‫شکربیگی با تاکید براینکه موضوع چندهمسری قطعا در خانواده منجر به خشونت و جدال خواهد شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به طور حتم چندهمسری منجر به یک نوع شکل گیری خشونت علیه زنان در خانواده و همچنین‬ ‫علیه تمام اعضای خانواده خواهد شد‪ ،‬چراکه وقتی مردی در یک خانواده قصد دارد‪ ،‬براساس نیاز‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫‪ ...‬همسر دیگری اختیار کند‪ ،‬انتخاب همسر دوم اگر موافق با نظر دیگر اعضای خانواده نباشد‪ ،‬قطعا خانواده‬ ‫را دچار تنش‪ ،‬از هم گسیختگی و بحران می کند‪ .‬در واقع موضوع چندهمسری به یک بحران علیه نظام‬ ‫خانواده تبدیل خواهد شد و افرادی که این موضوع را تبلیغ می کنند‪ ،‬تیشه به ریشه خانواده در ایران می زنند‪،‬‬ ‫انها باید به این موضوع توجه داشته باشند که چند همسری در فرهنگ ما قابل قبول نبوده‪ ،‬نیست و نخواهد‬ ‫بود‪.‬وی با تاکید براینکه طرح موضوعات چندهمسری از سوی برخی افراد در جامعه ما اب در هاون کوبیدن‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬خانواده ایرانی دارای ایدئولوژی و جهت گیری های خاص خود است و این افراد نمی توانند‬ ‫یک شبه راهی را که خانواده ایرانی در قرون متمادی طی کرده است‪ ،‬برهم زده و با برگزاری ورکشاپ و‬ ‫کالس های اموزشی فرهنگ چند همسری را در جامعه ما غالب کنند‪.‬‬ ‫چندهمسری بحران ازدواج در کشور را حل نمی کند‬ ‫رئیس کارگروه خانواده در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫چندهمسری باعث رفع بحران ازدواج در ایران خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معتقدم چندهمسری نه تنها‬ ‫نمی تواند‪ ،‬بحران ازدواج در ایران را حل کند‪ ،‬بلکه نهاد خانواده را با مشکل و تهدید مواجه خواهد کرد‪،‬‬ ‫از طرفی ایا یک جوان توانایی ایجاد امکانات الزم مطابق رسم و رسومات برای تشکیل خانواده در ایران را‬ ‫دارد که او را به چندهمسری تشویق می کنند؟ بنابراین باز هم تاکید می کنم‪ ،‬کارکرد این تفکر باعث بوجود‬ ‫امدن تنش‪ ،‬از هم گسیختگی‪ ،‬ایجاد خشونت علیه نهاد خانواده‪ ،‬زنان و فرزندان در خانواده ایرانی خواهد‬ ‫بود‪.‬شکربیگی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به این سوال که ایا انطور که تبلیغ می شود‪،‬‬ ‫موضوع چندهمسری می تواند جایگزینی برای دوستی های اجتماعی شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در جامعه امروز ما‬ ‫با مسائلی مواجه هستیم که مردان به طور غیررسمی عالوه بر همسران خود دارای دوستانی هستند که تحت‬ ‫عنوان دوست اجتماعی از ان یاد می کنند و فضای مجازی نیز در این موضوع به انها کمک کرده است و‬ ‫در مواردی نیز ما شاهد هستیم که این دوستی های اجتماعی منجر به از هم گسستگی خانواده و ارتباطات‬ ‫عاطفی و انسانی در خانواده ها نیز شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین ما در جامعه امروز با فرهنگ های نوظهور‬ ‫مواجه هستیم‪ ،‬یعنی فرهنگ هایی که در طول زمان به عنوان رفتار و عادت واره در مردم خلق می شود و کم‬ ‫کم درونی شده و در برخی فضاها بازتولید می شود مانند دوستی های اجتماعی‪ ،‬البته این موضوع به مسئله‬ ‫چند همسری ارتباطی ندارد و اگر بخواهیم چندهمسری را به جای دوستی های اجتماعی قالب کنیم‪ ،‬باید‬ ‫بدانیم که اکثریت جامعه و خانواده های ایرانی باز هم زیر بار این تفکر نخواهد رفت‪ .‬افراد در فضای مجازی‬ ‫و حقیقی‪ ،‬خانواده و اجتماع برای خود حقوقی را قائل می شوند و این حق را مسلم می دانند که به انسان ها‬ ‫نگاه انسانی داشته باشند و در این راستا در دوستی های اجتماعی شاهد شکل گیری نوعی فردیت هستیم‪ .‬در‬ ‫حقیقت در دوستی های اجتماعی اینگونه نیست که اگر زن و مرد باهم ارتباط داشته باشند‪ ،‬حتما این رابطه به‬ ‫ناکجا اباد خواهد رسید و اغلب افرادی که با جنس مخالف دوستی اجتماعی برقرار کرده اند‪ ،‬معتقدند که‬ ‫نگاه انسانی به یکدیگر دارند‪ ،‬حال اینکه این نگاه چقدر در جامعه ما نهادینه شده است‪ ،‬مسئله دیگری است‬ ‫که نیاز به پژوهش دارد‪ .‬شکل گیری نگاه انسانی و حق شهروندی باید در جامعه ما درونی شود و این موضوع‬ ‫ربطی به چند همسری ندارد‬ ‫مقام های اگاه عنوان کردند‪:‬‬ ‫احتماللغوسفراردوغانبهامریکا‬ ‫به نقل از خبرگزاری رویترز‪ ،‬سه مقام رسمی ترکیه اعالم کردند که «رجب طیب اردوغان»‪ ،‬رئیس جمهوری این کشور‪ ،‬ممکن است در اعتراض به رای مجلس نمایندگان برای به رسمیت شناختن کشتار‬ ‫ارامنه سفر خود به واشنگتن را لغو کند‪ .‬اردوغان بناست در تاریخ ‪ ۱۳‬نوامبر به دعوت «دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا به واشنگتن سفر کند‪ .‬این سه مقام اعالم کردند‪« :‬این اقدام ها به طور جدی روابط‬ ‫میان دو کشور را دچار اخالل می کند‪ .‬با توجه به این تصمیم ها‪ ،‬سفر اردوغان ممکن است با تاخیر مواجه شود‪».‬منابع ترک اعالم کردند که به رغم عصبانیت اردوغان از تصمیم کنگره در زمینه عملیات در شمال‬ ‫شرقی سوریه و اظهارات عجیب رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬رابطه او با ترامپ بسیار خوب است‪.‬‬ ‫چرا دیدگاه ترامپ‬ ‫درباره تصاحب نفت‬ ‫سوریه اشتباه است؟‬ ‫عکس‬ ‫مشاور سابق دولت امریکا ضمن تاکید بر حمایت واشنگتن از گروه های تروریستی مثل داعش‪ ،‬گفت که مرگ ابوبکر‬ ‫البغدادی با این هدف صورت گرفته است که دروغ های امریکا درباره مبارزه با تروریسم را قابل باورتر جلوه دهد‪ .‬خبرنگار‬ ‫هدف از کشتن البغدادی باورپذیر کردن‬ ‫دروغ امریکا در مبارزه با تروریسم بود‬ ‫«پل الرودی» تحلیلگر سیاسی ایرانی‪-‬امریکایی و فعال حقوق بشر و مشاور سابق دولت امریکا در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم درباره مسائلی‬ ‫همچون بهره برداری دولت امریکا و شخص ترامپ از اخبار مربوط به کشته شدن ابوبکر البغدادی سرکرده داعش و همچنین نقش خود امریکا در‬ ‫ایجاد گروه های تروریستی در منطقه صحبت کرده است که متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است‬ ‫الرودی‪ :‬داعش‪ ،‬القاعده و بسیاری از گروه های وابسته به انها‪ ،‬توسط امریکا و شرکای‬ ‫ان در اروپا و خاورمیانه ایجاد شده اند‪ .‬این گروه های تروریستی با هدف نابود کردن اقتدار‬ ‫و حاکمیت ملی کشورهایی مثل لیبی‪ ،‬سومالی‪ ،‬عراق و سوریه ایجاد شده اند‪ ،‬به جای ان که‬ ‫امریکا مجبور باشد نیروهای نظامی خود را به این کشورها اعزام کند‪ .‬انها در واقع مزدوران‬ ‫هستند و میلیاردها دالر منابع مالی و تسلیحات دریافت کرده اند‪ .‬در سوریه شما داعش را‬ ‫تنها در مناطقی پیدا می کنید که تحت کنترل امریکا و متحدش یعنی ترکیه است‪ .‬مرگ‬ ‫البغدادی با این هدف صورت گرفته است که دروغ های امریکا درباره مبارزه با تروریسم‬ ‫را قابل باورتر جلوه دهد‪ .‬راه خالص شدن از شر داعش‪ ،‬پایان دادن به حمایت از انها است‬ ‫و به ارتش سوریه و متحدانش یعنی ایران‪ ،‬روسیه و حزب اهلل اجازه داده شود تا این کار را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫الرودی‪ :‬امریکا نیروهایش از مناطق ُکردنشین سوریه را به ‪ 2‬دلیل انجام داده است‪:‬‬ ‫نخست به خاطر راضی کردن متحدش یعنی ترکیه و همکاری در جلوگیری از حمالت‬ ‫«وای پی جی» به ترکیه از طریق مناطق مرزی سوریه‪ .‬و دلیل دیگر برای عمل به وعده های‬ ‫انتخاباتی ترامپ در خروج از سوریه‪ ،‬ان هم با توجه به نزدیک بودن به برگزاری انتخابات‬ ‫امریکا‪ .‬ترامپ نمی خواست به خاطر عدم عمل به این وعده اش مورد سرزنش قرار گیرد‪.‬‬ ‫البته فشار نومحافظه کاران صهیونیست در واشنگتن‪ ،‬ترامپ را مجبور کرده است تا ‪ 2‬پایگاه‬ ‫امریکایی در بخش های غیر ُکردنشین سوریه را حفظ کند‪ ،‬ان هم در میادین نفتی شرق‬ ‫فرات تا مانع از دسترسی سوریه به درامدهای نفتی اش شود و یک پایگاه دیگر در نزدیکی‬ ‫محل تالقی مرزهای اردن‪ ،‬سوریه و عراق‪ .‬این پایگاه بیشتر از ‪ 200‬تا ‪ 300‬نظامی امریکایی‬ ‫را در خود جای نداده است ولی انها بهانه ای برای ادامه پوشش هوایی امریکا در منطقه‬ ‫به شمار می روند‪ .‬بنابراین جلوگیری از حق حاکمیت سوریه در این مناطق‪ ،‬به اقتصاد این‬ ‫کشور لطمه وارد می کند و مناطق امنی را برای داعش و سایر گروه های تروریستی به وجود‬ ‫می اورد چرا که خارج از دسترس ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه است‪.‬‬ ‫کشتن البغدادی قطعا به ترامپ ابزار الزم برای فشار بر رسانه های خبری را می دهد‬ ‫و موجب تقویت وی در منازعه بر سر روند استیضاح می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬کشتن البغدادی‬ ‫برای وجهه ترامپ خوب است و برای او راه دیگری را باز می کند تا سعی کند نشان دهد‬ ‫شایستگی ریاست جمهوری را دارد‪ .‬این انگیزه ها یک عامل مهم برای تصمیم ترامپ برای‬ ‫اجرای این عملیات بوده است‪.‬‬ ‫پُل پیالر* در مجله نشنال اینترست نوشت‪ :‬در مورد اهداف حضور نظامیان امریکایی در خاک سوریه و‬ ‫اینکه ایا اهداف اعالم شده از سوی واشنگتن در این رابطه واقعی هستند‪ ،‬سردرگمی شدیدی حاکم شده است‪.‬‬ ‫در اصل‪ ،‬هدف از حضور نظامیان امریکایی در منطقه‪ ،‬مبارزه با داعش اعالم شده بود‪ .‬این امر مخصوصا پس از‬ ‫انکه داعش‪ ،‬دولتی را در بخش های وسیعی از ِ‬ ‫خاک عراق و سوریه تشکیل داد‪ ،‬از اهمیت برخوردار بود‪ .‬پس از‬ ‫استقرارنظامیانامریکایی‪،‬تندرو های ِ‬ ‫دولتترامپوهمچنینخو ِدوی(درچهارچوبروندکالسیکسیاست‬ ‫خارجی امریکا که گسترش ماموریت را در دستور کار قرار می دهد) اعالم کردند که نظامیان امریکایی برای‬ ‫رصد فعالیت های ایران نیز در سوریه حضور دارند‪ .‬در ادامه‪ ،‬تغییرات دیگری نیز در ماموریت امریکا حاصل شد‬ ‫و نه فقط رص ِد ایران در سوریه‪ ،‬بلکه وادار ساختن ایران و روسیه به ِ‬ ‫ترک مواضع خود در خاک سوریه (از طریق‬ ‫برخیمکانیسم هایمبهموغیرقابلتوضیح)همبهماموریت هاینظامیانامریکاییِ مستقردرسوریهافزودهشد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ اخیرا از طرف طیف های مختلف سیاسی به شدت تحت فشار بوده تا حضور نظامی امریکا در خاک‬ ‫سوریه را حفظ کند‪ .‬این امر در تناقض با هدف اعالم شده وی مبنی بر خارج کردن نظامیان امریکایی از سوریه‬ ‫و منتقل کردن ان دسته از نظامیان امریکایی (به عراق منتقل شدند) می باشد که در مناطق کردنشین شمال شرق‬ ‫سوریهمستقربودند‪.‬فشار هایسیاسیوگرایشاتمتناقض‪،‬بهوضوحبرابهام ها(درمقایسهباگذشته)درمورداینکه‬ ‫ماموریت نظامیان امریکایی چیست و یا چه باید باشد‪ ،‬افزوده است‪ .‬دونالد ترامپ که سعی می کند تا جای ممکن از‬ ‫کشته شدن ابوبکر البغدادی بهره برداری سیاسی کند و مدعی است به دلیل مرگ البغدادی‪ ،‬در حال حاضر جهان‬ ‫ِ‬ ‫ماموریت مبارزه با داعش همچنان ضروری است مقاومت می کند‪.‬‬ ‫مکا ِن امن تری است‪ ،‬در مقابل این دیدگاه که‬ ‫اکنون‪،‬ماهیتماموریتنظامیانامریکاییدرخاکسوریهتغییرکردهومنطقجدیدیکهحتیقبلازکشتهشدن‬ ‫البغدادی مطرح شده بود‪ ،‬بر ان حاکم شده است‪ .‬بر اساس این منطق جدید‪ ،‬شماری از نظامیان امریکایی در شرق‬ ‫سوریه باقی خواهند ماند تا از منابع و میادین نفتی این کشور حفاظت کنند‪.‬هنوز هم در این منطق ردپای داعش به‬ ‫چشم می خورد‪ .‬این گروه‪ ،‬هنگامی که دولت خود را در عراق و سوریه مستقر کرده بود‪ ،‬از طریق استخراج نفت‬ ‫در مناطق تحت کنترلش‪ ،‬مقداری درامد کسب می کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬نباید فراموش کرد که داعش برای انجام این‬ ‫کار نیاز دارد تا بار دیگر دولت باشد‪ .‬هر سناریویی که بر اساس ان داعش بار دیگر‪ ،‬به جای وارد اوردن خسارت‬ ‫به میادین نفتی سوریه‪ ،‬اقدام به استخراج نفت این کشور بکند نیازمند این است که این گروه مجددا خالفت خود را‬ ‫دریکقلمرو مشخص مستقرسازد‪ .‬موضوعیکهبهاینمعناستکهجهانباردیگربرایمقابلهباتهدیدیبزرگتر‬ ‫و کلی تر از جانب داعش‪ ،‬مسوولیت سنگینی بر عهده خواهد داشت‪ .‬داعش در وضعیت کنونی خود‪ ،‬که به جای‬ ‫اینکهیکدولتباشد‪،‬بیشتر‪،‬گروهیتروریستیوشورشیاست‪،‬دروضعیتینیستکهبتواندنفتاستخراج‬ ‫کند‪ .‬در این رابطه‪ ،‬این گروه فقط به شکلی محدود‪ ،‬ان هم به شیوه شورشیان راهزن نیجریایی‪ ،‬می تواند از لوله های‬ ‫نفتی دزدی کند‪.‬در این راستا‪ ،‬سوال مهمی که مطرح می شود این است‪ :‬دولت ترامپ با نفتی که در خاک سوریه‪،‬‬ ‫از طریق اشغال نظامی کسب می کند‪ ،‬چه خواهد کرد؟ این امر به نوبه خود سوال ازاردهنده دیگری را مطرح‬ ‫می کند و ان این است که ایا ایاالت متحده امریکا‪ ،‬با نقض حقوق بین الملل در حال غارت نفت سوریه است‬ ‫(غارت نفت سوریه در زمان جنگ و نزاع در این کشور تبدیل به رویه عادی شده بود)؟پیامد ازاردهنده دیگری‬ ‫نیز بویژه با توجه به ادعا های ترامپ مبنی بر وارد اوردن ضربات سنگین به داعش (نظیر کشتن البغدادی) و اینکه این‬ ‫اقدامات‪ ،‬امنیت بیشتری را برای جهان به ارمغان اورده اند‪ ،‬خودنمایی می کند‪ .‬از منظر مبارزه با تروریسم‪ ،‬به دست‬ ‫گرفتنکنترلمنابعنفتی‪،‬بدترینمنطقیاستکهمی توانبرایتوجیهحضورنظامیانامریکاییدریککشور‬ ‫خارجی به ان متوسل شد‪ .‬ترامپ نیز در سخنرانی یکشنبه صبح خود (‪ ۵‬ابان ماه)‪ ،‬به بدترین شیوه ممکن به این‬ ‫ِ‬ ‫تبلیغات گروه های تروریستی (گروه هایی که ریشه در‬ ‫موضوع اشاره کرد‪.‬مساله مهمی که از دیرباز در ایدئولوژی و‬ ‫مسلمانان جهان عرب دارند) نظیر القاعده و داعش برجسته می شود این نکته است که ایاالت متحده امریکا و غرب‬ ‫می خواهندمنابعوامکاناتمسلمانانراغارتکنند‪.‬اینگروه هابهشدت(والبتهباخشونت)باحضورنظامیان‬ ‫امریکاییدرکشور هایاسالمیمخالفتمی کنند‪،‬زیراان هابهمثابهنیرو هاییکهروندغارتمسلمانراتشدید‬ ‫می کنند‪ ،‬ارزیابی می شوند‪ .‬اسامه بن الدن مکررا از این موضوع در خطابه های خود استفاده می کرد‪ .‬برای مثال‪ ،‬در‬ ‫سال‪ ،۲۰۰۴‬بن الدن در یک پیام ضبط شده اعالم کرد‪“ :‬مهمترین دلیلی که دشمنان ما به واسطه ان بر سرزمین‬ ‫هایمان تسلط دارند‪ ،‬دزدیدن نفت ماست”‪ .‬ایمن الظواهری جانشین اسامه بن الدن نیز در سال‪ ۲۰۰۵‬و در جریان‬ ‫یک پیام ویدئویی از پیروان خود خواست تا “حمالتشان را بر نفت دزدیده شده ِی مسلمانان متمرکز سازند‪ .‬این‬ ‫دزدی‪ ،‬بزرگترین سرقت در تاریخ بشریت است‪ .‬دشمنان اسالم این منبع حیاتی را با طمعی وصف ناپذیر مصرف‬ ‫می کنند”‪.‬تمرکزتروریست هابرنفت‪،‬نگرانی هادرموردانجامحمالتتروریستیعلیهتاسیساتنفتیراافزایش‬ ‫داده است‪ ،‬اما ایده ِی دزدیدن منابع نفتی که (به حق) متعلق به مسلمانان است‪ ،‬انگیزه ها برای حمله به امریکا را در‬ ‫هرجاییکهاینحمالتقابلانجامباشند‪،‬تقویتکردهاست‪.‬‬ ‫بیانیه دولت عراق درباره حمله به کنسولگری ایران در کربال‬ ‫وزارت خارجه عراق به حوادث شامگاه گذشته در‬ ‫کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در کربال واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫وزارت خارجه عراق ضمن محکومیت حمله به کنسولگری‬ ‫ایران در کربال‪ ،‬تاکید کرد که هیئت های دیپلماتیک‪ ،‬خط قرمز‬ ‫بغداد هستند‪.‬پایگاه خبری «بغداد الیوم» ضمن انتشار بیانی ه وزارت‬ ‫خارجه عراق‪ ،‬به نقل از این نهاد گزارش داد که بغداد تعهد خود‬ ‫را نسبت به هیئت های دیپلماتیک اعالم می کند و این مسئله‪،‬‬ ‫بر اساس توافقنامه وین در روابط دیپلماتیک است‪.‬بغداد ضمن‬ ‫تاکید بر لزوم در معرض خطر قرار نگرفتن امنیت هیئت های‬ ‫دیپلماتیک خارجی در عراق‪ ،‬تصریح کرد که امنیت هیئت ها‬ ‫و کنسولگری ها‪« ،‬خط قرمزی است که نمی توان از ان عبور‬ ‫کرد»‪.‬در این بیانیه تاکید شد که مسئوالن امنیتی‪ ،‬اقدامات الزم‬ ‫را انجام داده اند تا به امنیت این هیئت ها‪ ،‬هیچ اسیبی وارد نشود‪.‬‬ ‫بغداد در پایان تصریح کرد که «چنین اقداماتی در روابط دوستانه‬ ‫و حسن همجوری بین دو کشور همسایه‪ ،‬هیچ تاثیری نخواهد‬ ‫گذاشت»‪.‬این در حالی است که تعدادی از اغتشاشگران شامگاه‬ ‫یکشنبه در شهر مقدس کربال و در اطراف کنسولگری ایران در‬ ‫این شهر دست به تحرکاتی علیه کنسولگری زدند‪.‬براساس برخی‬ ‫تصاویر منتشر شده در فضای مجازی‪ ،‬شماری اشوبگر در اطراف‬ ‫کنسولگری ایران در کربال حاضر شدند و ضمن سنگ پرانی‬ ‫به ساختمان این کنسولگری‪ ،‬اقدام به پایین کشیدن پرچم ایران‬ ‫کردند‪.‬فرماندهی پلیس کربال نیز اعالم کرد که اوضاع در اطراف‬ ‫کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در کربال تحت کنترل است‪.‬‬ ‫سرکنسول ایران در کربال اما نیمه شب گذشته تاکید کرد که‬ ‫اوضاع ارام شده و شرایط تحت کنترل است‪.‬‬ ‫بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر درباره حوادث‬ ‫کربال‬ ‫کمیساریای عالی حقوق بشر عراق‪ ،‬امروز درباره حوادث‬ ‫شب گذشته در کربالی معلی بیانیه ای صادر و اعالم کرد که‬ ‫حوادث شب گذشته در کربالی معلی را که به درگیری میان‬ ‫نیروهای امنیتی و معترضانی که تالش داشتند وارد کنسولگری‬ ‫ایران شوند‪ ،‬رصد کرده است‪ .‬در بیانیه تایید شد که در این‬ ‫درگیری‪ ،‬سه تظاهرات کننده کشته شدند و ‪ ۱۲‬نفر از دو طرف‬ ‫زخمی شدند‪.‬‬ ‫این کمیساریا تداوم کشته و زخمی شدن افراد طی‬ ‫تظاهرات های اخیر عراق‪ ،‬را محکوم کرد و از نیروهای امنیتی‬ ‫خواست تا کامال به دستور عدم درگیری با تظاهرات کنندگان و‬ ‫شلیک گلوله به سوی انها پایبند بمانند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رژیم صهیونیستی رسما از ناارامی ها در عراق‬ ‫حمایت کرد‬ ‫در اولین واکنش رسمی رژیم صهیونیستی به اعتراضات‬ ‫عراق‪« ،‬اسرائیل کاتص» وزیر امور خارجه اسرائیل ضمن حمایت‬ ‫از معترضان عراقی‪ ،‬اتهام زنی های مداوم این رژیم را علیه‬ ‫ایران تکرار کرد‪.‬کاتص در صفحه توییتری خود در خصوص‬ ‫اعتراضات عراق نوشت‪« :‬ما از مبارزه مردم عراق برای ازادی‬ ‫و یک زندگی بهتر حمایت می کنیم»‪.‬این مقام صهیونیستی در‬ ‫ادامه ضمن تکرار ادعاهای بی اساس‪ ،‬اتهام زنی هایی را علیه ایران‬ ‫مطرح و ایران را به سرکوب اعتراضات عراق متهم کرد!کاتص‬ ‫که رژیمی که در ان فعالیت دارد به ارتکاب جنایت علیه مردم‬ ‫بی گناه فلسطین متهم است‪ ،‬با ژست انساندوستانه گفت‪« :‬مردم‬ ‫عراق سنت دیرینه و تاریخ باشکوهی دارند و بسیاری از مهاجران‬ ‫عراقی در اسرائیل (فلسطین اشغالی) با عالقه‪ ،‬از سالهای طوالنی‬ ‫زندگی در کنار یکدیگر یاد می کنند»‪.‬‬ ‫استقبال توئیتری ترامپ از ناارامی در کربال‬ ‫رئیس جمهور امریکا در صفحه توئیتر خود به استقبال از‬ ‫اغتشاش در اطراف کنسولگری ایران در شهر کربال رفت و دو‬ ‫مطلب منتشر شده در این باره توسط رسانه های وابسته به سعودی ها‬ ‫را بازنشر داد‪«.‬دونالد ترامپ» رئیس جمهور امریکا در واکنش به‬ ‫تجمع یکشنبه شب (دیشب) تعدادی از اغتشاشگران در اطراف‬ ‫کنسولگری ایران در شهر مقدس کربال در عراق‪ ،‬مطلب منتشر‬ ‫شده در دو رسانه وابسته به عربستان سعودی را در صفحه توئیتر‬ ‫خود بازنشر داد‪.‬رئیس جمهور امریکا در تازه ترین اقدام ضد ایرانی‬ ‫خود‪ ،‬به مطالب منتشر شده وبگاه «عرب نیوز» عربستان سعودی‬ ‫و «ایران اینترنشنال عربی» که پیشتر خبرهایی درباره وابستگی‬ ‫این رسانه به ولی عهد سعودی منتشر شده بود‪ ،‬استناد کرده است‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود به زبان انگلیسی و عربی‬ ‫مطالب منتشر شده توسط این دو رسانه سعودی درباره اغتشاش‬ ‫یکشنبه شب (دیشب) در اطراف کنسولگری ایران در شهر کربال‬ ‫در عراق را بازنشر داد‪.‬‬ ‫گفتنی است مردم عراق دور دوم اعتراضات خود را از روز‬ ‫جمعه ‪ 25‬اکتبر اغاز کردند‪ .‬عمده اعتراض مردم عراق‪ ،‬بهبود‬ ‫وضعیت معیشتی و مبارزه با فساد و اصالح ساختار اداری بود‪.‬‬ ‫به محض اغاز این اعتراضات‪ ،‬بسیاری از کارشناسان تاکید‬ ‫کردند که امریکا‪ ،‬عربستان و امارات سه کشوری هستند که از‬ ‫چند ماه پیش در حال تدارک سوءاستفاده از این تظاهرات هستند‬ ‫سه شنبه ‪ 14 -‬ابان ‪ 1398‬شماره ‪931‬‬ ‫بین الملل‬ ‫بعد از البغدادی‪ ،‬تحت‬ ‫تعقیب ترین مجرمان دنیا‬ ‫چه کسانی هستند؟‬ ‫رده بندی بدترین و شرورترین مجرمان جهان سنتی توقف ناپذیر و گرامی داشته شده در‬ ‫طول زمان بوده که از سوی سازمان ها و طرف های مختلف در سال های گذشته صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬در پی کشته شدن رهبر گروه تروریستی داعش روزنامه گاردین یک لیست ‪ ۱۰‬نفره‬ ‫به روز رسانی شده از بدترین چهره های تروریست و تبهکار جهان ذکر کرده است‪.‬‬ ‫در این گزارش امده است‪« :‬او هرگز تلفن های همراه را لمس نکرد و هیچ خانه ثابتی‬ ‫نداشت‪ .‬او کسی بود که یک خبرچین لباس زیر او را دزدید‪ .‬و دونالد ترامپ اخرین لحظات‬ ‫زندگی او را روایت کرد‪.‬این شرح زندگی تحت تعقیب ترین مرد جهان بود‪ .‬عنوان او دیگر‬ ‫وجود ندارد اما نام او ابوبکر البغدادی رهبر کشته شده داعش است که زمانی ناظر بر یک‬ ‫امپراتوری به اندازه بریتانیا‪ ،‬دخیل در برده داری‪ ،‬شکنجه‪ ،‬انتشار ویدئوهای اعدام وحشتناک و‬ ‫خشونت های تروریستی در حدود ‪ ۴۰‬کشور جهان بود‪.‬مرگ او باعث شد داعش موقتا بدون‬ ‫رهبر باشد و فهرست های تحت تعقیب ترین مجرمان جهان بدون فرد شماره یک خود باشند‪.‬‬ ‫به طرزی تاسف برانگیز هیچ کمبودی برای جانشینان او وجود ندارد و چالش اصلی مربوط به‬ ‫رده بندی انها است‪ .‬ایا یک عامل میانماری نسل کشی بدتر از یک تروریست سریالنکایی‬ ‫است؟ ایا یک قاچاقی اسلحه فرانسوی شنیع تر از یک مجرم چینی است؟رسانه فوربس‬ ‫عادت داشت در هماهنگی با اژانس های امنیتی به رده بندی تبهکاران جهان بپردازد اما ظاهرا‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۱‬این اقدام را کنار گذاشت‪.‬در ان زمان در صدر لیست ان “یواکین گوزمن”‬ ‫قاچاقی مشهور مواد مخدر مکزیکی مشهور به “ال چاپو” بود که سه سال قبل دستگیر شد‪،‬‬ ‫چندی بعد دوباره فرار کرد و دوباره در سال ‪ ۲۰۱۶‬دستگیر شد‪.‬یکی دیگر از نام های این‬ ‫فهرست یک تبهکار ایرلندی امریکایی به نام جیمز وایتی بالجر بود که اواخر ‪ ۲۰۱۱‬توسط‬ ‫همسایه اش شناسایی شد و این همسایه که نام او را در فهرست افراد تحت تعقیب پخش‬ ‫شده از سوی تلویزیون دیده بود او را به پلیس لو داد و باعث دستگیری او شد و یک جایزه‬ ‫دومیلیون دالری امریکا را به جیب زد‪ .‬بالجر در سال گذشته در زندان در ضرب و شتم کشته‬ ‫شد‪.‬دیگر اسامی این فهرست هشت ساله فوربس همچنان ازاد هستند که شامل جوزف ُکنی‪،‬‬ ‫یک جنگ ساالر اوگاندایی است که شبه نظامیان او تا سال ‪ ۲۰۱۷‬به حدی تحلیل رفتند که‬ ‫مقامات خیلی ساده دست از تعقیب او برداشتند‪.‬‬ ‫مشهورترین فهرست تبهکاران تحت تعقیب‪ ،‬مربوط به فهرست‪ ۱۰‬فراری تحت تعقیب‬ ‫اف‪.‬بی‪.‬ای است که امسال ‪ ۷۰‬ساله می شود‪ .‬این سازمان مدعی است ‪ ۹۳‬درصد از افراد این‬ ‫ت دستگیر شده اند‪.‬این سازمان اخیرا مسن ترین مظنون خود به نام اوژن پالمر ‪ ۸۳‬ساله‬ ‫فهرس ‬ ‫متهم به قتل دختر خوانده اش را به این فهرست اضافه کرد‪.‬اسامه بن الدن تا سپتامبر ‪ ۲۰۰۱‬نامش‬ ‫در این فهرست بود و بعدا نام او به یک لیست جدید از تحت تعقیب ترین تروریست ها که در‬ ‫بردارنده‪ ۲۸‬اسم همراه با پیشنهاد جایزه های چشمگیر برای دستگیری انها بود‪ ،‬منتقل شد‪.‬ایمن‬ ‫الظواهری رهبر القاعده با‪ ۲۵‬میلیون دالر جایزه برای دستگیری اش‪ ،‬ارزشمندترین تروریست‬ ‫تحت تعقیب بوده است‪.‬پسر اسامه بن الدن یعنی حمزه (ترامپ هفته قبل درباره او گفت‬ ‫درست عین پدرش قدبلند و بسیار خوش تیپ است) هرگز شانس وارد شدن به این فهرست‬ ‫را بعد از ان که در سپتامبر کشته شدنش در یک حمله هوایی امریکا تایید شد‪ ،‬پیدا نکرد‪.‬‬ ‫لیست تحت تعقیب ترین مجرمان سایبری اف‪.‬بی‪.‬ای دستخوش تغییر شکل شده است‪.‬لیست‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬دارای پنج اسم شامل مردی متهم به فروش اتصاالت غیر قانونی ماهواره ای بود‪ .‬حاال‬ ‫این فهرست در بردارنده حدود ‪ ۷۰‬نفر شامل ده ها تن در ارتش های روسیه و چین و گروه های‬ ‫مرتبط با مداخله روسیه در انتخابات‪ ۲۰۱۶‬امریکا است‪.‬تهیه فهرست تحت تعقیب ترین‬ ‫مجرمان در برخی کشورهای مختلف بر مبنای دورنماهای ان کشورها صورت می گیرد‪.‬‬ ‫اژانس مبارزه با تروریسم هند اکتبر سال گذشته نسخه خودش از چنین فهرستی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫در فهرست هند با توجه به جمعیت باالی این کشور ‪ ۲۵۸‬نام ذکر شد که باالترین جایزه معادل‬ ‫یک و نیم میلیون روپیه به یک رهبر سابق یک گروه شورشی مائویست که بیش از پنج دهه‬ ‫فعالیت داشته‪ ،‬با نام مستعار گاناپاتی اختصاص یافت‪.‬چین هم فهرست مربوط به خودش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬تن از تحت تعقیب ترین مجرمان فراری را منتشر کرده که اکثر انها متهم به دزدی‪ ،‬رشوه‬ ‫خواری یا کالهبرداری هستند و قرار است در چارچوب یک کمپین مبارزه با فساد کلی راه‬ ‫افتاده از سوی شی جینپینگ‪ ،‬رئیس جمهور چین با انها برخورد شود‪.‬در این جا فهرست‬ ‫گاردین از تحت تعقیب ترین مجرمان و تروریست های فراری جهان ذکر می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬ابوبکر شیکاو‬ ‫این شبه نظامی نیجریه ای در سال ‪ ۲۰۰۹‬رهبر گروه بوکوحرام شد و ناظر بر جنگ‬ ‫بیرحمانه گروهی بود که نه فقط ارتش و پلیس را بلکه در بسیاری از مواقع غیر نظامیان را‬ ‫هدف گرفت و یکی از شناخته شده ترین اقدامات این گروه دزدیدن ‪ ۲۷۶‬دختر نیجریه ای از‬ ‫یک مدرسه در شهر چیبوک بود‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬ابوابراهیم الهاشمی القرشی‬ ‫این رهبر جدید داعش که به عنوان جانشین ابوبکر البغدادی معرفی شده به زودی نامش‬ ‫به فهرست های تحت تعقیب ترین تروریست ها در کشورهای جهان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ایمن الظواهری‬ ‫الظواهری در سال ‪ ۱۹۵۰‬در یک خانواده متمول مصری به دنیا امد و در ابتدا در رشته‬ ‫جراحی تحصیل کرد اما بعدا وارد جنبش های افراطی رادیکال این کشور شد‪ .‬او که در‬ ‫ادامه چندین بار به زندان افتاده و شکنجه شد به پاکستان فرار کرد و در ان جا به شبه نظامیان‬ ‫مجاهدین برای مقابله با متجاوزان شوروری کمک کرد و در ادامه با یک حامی مالی‬ ‫عربستانی به نام اسامه بن الدن اشنا شد‪ .‬این دو نفر سازمان هایشان را ترکیب کردند تا القاعده‬ ‫را تشکیل دهند و بعد از کشته شدن اسامه بن الدن در سال ‪ ۲۰۱۱‬الظواهری رهبری این گروه‬ ‫را به عهده گرفت‪.‬‬ ‫‪ -4‬ابراهیم داوود‬ ‫ابراهیم داوود ‪ ۶۳‬ساله یک امپراتوری چند میلیون دالری از طریق اخاذی‪ ،‬قاچاق مواد‬ ‫مخدر و تقلب در قمارهای مربوط به مسابقات ورزشی ایجاد کرده و از او به عنوان مغز متفکر‬ ‫چند بمب گذاری در سال ‪ ۱۹۹۳‬در بمبئی هند که بیش از ‪ ۲۵۰‬کشته برجای گذاشت یاد‬ ‫می شود‪ .‬هر چند که نام این گنگستر هندی در فهرست تروریست های جهانی سازمان ملل‬ ‫ذکر شده اما او همچنان فراری است و گفته شده که در بریتانیا اموالی داشته و در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫نیز از طریق نرم افزار اسکایپ شاهد جشن عروسی برادرزاده خود بوده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬اُویدیو گوزمن‬ ‫اُویدیو گوزمن که به “چاپوی کوچک” یا “چاپیتو” مشهور است پسر یواکین گوزمن‬ ‫و ادامه دهنده راه پدرش در بیزینس خانوادگی بوده و یکی از سرشناس ترین قاچاقچیان‬ ‫مواد مخدر در شهر کولیاکان مکزیک است‪ .‬چند هفته پیش ده ها تن از نیروهای به شدت‬ ‫مسلح پلیس مکزیک توانستند اُویدیو را دستگیر کنند اما در ادامه با برخورد شدیدی از سوی‬ ‫نیروهای این قاچاقچی و رهبر سرشناس کارتل های مواد مخدری مواجه شده و مجبور به‬ ‫ازاد کردن رئیس انها شدند‪ .‬چاپوی کوچک به عنوان رئیس سازمان پدرش در نظر گرفته‬ ‫نمی شود اما بعد از فرار اخیر وی مقام های مکزیکی بسیار مشتاق هستند تا نشان دهند می توانند‬ ‫او را به دست عدالت بسپارند‪.‬‬ ‫‪ ۶‬تسه چی لوپ‬‫این تبعه چینی کانادایی به “تحت تعقیب ترین مرد اسیا” مشهور است‪ .‬او متهم به رهبری‬ ‫یک سندیکای بین المللی مواد مخدر است که زاده یک ائتالف مربوط به پنج گروه می شود‪.‬‬ ‫پلیس گفته که سندیکای او حجم عظیمی مواد مخدر شامل هروئین و متامفتامین را در سراسر‬ ‫منطقه از ژاپن تا نیوزیلند قاچاق و توزیع می کند‪ .‬گفته شده که مجموعه ای از افراد تایلندی‬ ‫متبحر در ورزش کیک بوکسینگ از او محافظت می کنند‪.‬‬ ‫‪۷‬واسیلیسپالیوکاستاس‬‫در اروپا باالترین میزان جایزه برای این دزد و ادم ربای مشهور در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این تبعه یونانی که لقب “غیر قابل دستگیری” دارد در ‪ ۲۰۰۶‬با هلیکوپتری که توسط برادرش‬ ‫دزدیده شد‪ ،‬از زندان فرار کرد اما دو سال بعد باز دستگیر شد و در ادامه باز هم از همان زندان‬ ‫در فوریه ‪ ۲۰۰۹‬و باز هم سوار بر یک هلیکوپتر فرار کرد‪ .‬یونان جایزه یک میلیون یورویی‬ ‫برای هر کسی که به دستگیر شدن دوباره او کمک کند‪ ،‬تعیین کرده است‪.‬‬ ‫‪ –۸‬ماتئو مسینا دنارو‬ ‫این چهره متعلق به تبهکاران سازمان یافته سیسیل به نوبه خود یکی از تحت تعقیب ترین‬ ‫مجرمان فراری جهان است که از سال ‪ ۱۹۹۳‬مخفیانه زندگی کرده است‪ .‬دناروری ‪ ۵۷‬ساله در‬ ‫صحبتی مشهور ادعا کرده است‪“ :‬من یک گورستان را تماما توسط خودم پر کردم” و گفته‬ ‫می شود که ظاهرا همچنان به سبک زندگی پر تجملش به لطف چند بانکدار حامی که طبق‬ ‫اعالم دادستان ها شامل سیاستمداران و تاجران می شوند‪ ،‬ادامه می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۹‬گوسیفر ‪۲.۰‬‬‫این گروه متشکل از یک یا چند هکر‪ ،‬ادعا شده که مسئول نفود به سرورهای کمیته ملی‬ ‫حزب دموکرات امریکا در سال ‪ ۲۰۱۶‬و سپس افشای اسناد و ایمیل های که در این سرورها‬ ‫پیدا کردند‪ ،‬بوده است‪ .‬وزارت دادگستری امریکا پارسال ‪ ۱۲‬تبعه روس را در ارتباط با این‬ ‫عملیات هکری تحت تعقیب قرار داد که همه انها از اعضای سازمان اطالعات ارتش روسیه‬ ‫بوده اند‪ .‬این البته شدیدا بعید است که کرملین این روس های تحت تعقیب قرار گرفته توسط‬ ‫امریکا را به انجا مسترد کند‪.‬‬ ‫‪۱۰‬فیلیسینکابوگا‬‫کابوگا از سوی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا به خاطر ایفای نقش در تسهیل‬ ‫نسل کشی ‪ ۱۹۹۴‬این کشور که دران ‪ ۸۰۰‬هزار زن‪ ،‬مرد و کودک قتل عام شدند‪ ،‬تحت‬ ‫تعقیباست‪.‬‬ ‫کابوگا که گفته می شود اکنون ‪ ۸۴‬سال سن دارد از کانال های رادیویی خود استفاده‬ ‫می کرد تا به نفرت علیه اقلیت توتسی دامن بزند و متهم به تامین سالح های به کار گرفته شده‬ ‫در این نسل کشی است‪».‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫استراماچونی‪ :‬بازی با صنعت نفت‬ ‫تست بلوغ استقالل است‬ ‫اندره استراماچونی سرمربی تیم فوتبال استقالل در نشست خبری پیش از‬ ‫بازی تیمش مقابل صنعت نفت که ظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد‪،‬‬ ‫شرایط تیمش را تشریح کرد و به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد‪.‬‬ ‫استراماچونی درباره درخشش استقالل با سیستم ‪ ۲-۵-۳‬و احتمال اضافه‬ ‫شدن مهاجم جدید به این تیم‪ ،‬گفت‪ :‬درخواست من از ابتدا از باشگاه اضافه‬ ‫کردن مهاجم بوده است‪ .‬منظور من از مهاجم‪ ،‬مهاجم هدف است که در‬ ‫محوطه جریمه حضور داشته باشد و تمام کننده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬داریم سخت کار می کنیم و رزومه ها را چک می کنیم تا‬ ‫کسی که می تواند کمک کند را پیدا کنیم‪ .‬تا ماه ژانویه این اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫نیاز به مهاجم بعد از مصدومیت کریمی و شجاعیان اورژانسی شد‪ .‬سخت تالش‬ ‫می کنیم ولی االن این موضوع متوقف شده چون باشگاه مشکالت بزرگتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سرمربی استقالل درباره احتمال تغییر ترکیب تیمش نسبت به بازی با‬ ‫تراکتور برای دیدار با صنعت نفت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صحبت درباره ترکیب در‬ ‫ابتدای فصل اسان نیست چون در هر بازی اتفاقاتی می افتد و ما مجبوریم‬ ‫بازیکنان را به خاطر مصدومیت و محرومیت تغییر بدهیم‪ .‬ولی برای بازی فردا‬ ‫احتمال زیاد همان ترکیب بازی با تراکتور را به کار می گیریم‪.‬‬ ‫استراماچونی یاداور شد‪ :‬روز گذشته در مصاحبه ام گفتم که صنعت نفت با‬ ‫توجه به بازیکنانی که دارد و از نظر قیمتی گران نیستند‪ ،‬بهترین نتایج را گرفته‬ ‫است‪ .‬انها یک ذهنیت واضح از نوع بازی خودشان دارند‪ .‬برای ما بازی سختی‬ ‫خواهد بود چون مدل بازی انها می تواند برای استقالل مشکل ساز باشد‪ .‬خیلی‬ ‫شفاف با بازیکنان صحبت کردم و گفتم این دیدار تست بلوغ ما است چون تیم‬ ‫از نتایجی که گرفته خیلی خوشحال است ولی دلیلی ندارد خوشحالی کنیم اگر‬ ‫فردا پیروز نشویم‪ .‬از موقعی که در استقالل هستم‪ ،‬به نظرم این مهمترین وسخت‬ ‫ترین بازی استقالل است‪ .‬بازیکنان باید این را متوجه شوند وگرنه ما یک تیم‬ ‫فوق العاده نیستیم؛ فقط یک تیم خوب هستیم‪.‬‬ ‫وی درباره بازگشت علی دشتی بعد از کنار گذاشتنش از تیم و رفتار این‬ ‫بازیکن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از روزی که اینجا هستم سعی کردم نظم و انضباط و‬ ‫فلسفه ام را به بازیکنان منتقل کنم‪ .‬اهمیتی نمی دهم قبال چه اتفاقی افتاده است‬ ‫و کسی نیستم که افراد قبل از خودم را در اینجا قضاوت کنم‪ .‬من قوانین و‬ ‫مدل حرفه ای گری کار خودم را می دانم‪ .‬همه بازیکنان استقالل باید در این‬ ‫چارچوب و نظم عمل کنند‪.‬‬ ‫سرمربی استقالل تاکید کرد‪ :‬دشتی شاید یک کار اشتباه مرتکب شده باشد‬ ‫ولی االن متوجه شده است‪ .‬او انسان و بازیکن خوبی است و به همه نشان داد‬ ‫با ذهنیت درست می تواند به استقالل کمک کند‪ .‬هرکسی که بخواهد در‬ ‫استقالل بازی کند باید از نظر ذهنی هم حرفه ای باشد‪ .‬االن دارم کلی صحبت‬ ‫می کنم نه فقط در مورد علی دشتی‪ .‬این پایه و اساس ساختن یک کار خوب‬ ‫است‪ .‬دشتی و قائدی به همه نشان دادند که بازیکنانی نیستند که فقط کنار خط‬ ‫به عنوان وینگر بازی کنند‪ .‬انها نشان دادند به عنوان مهاجم دوم هم می توانند‬ ‫عملکرد خوبی داشته باشند‪ .‬این بازیکنان قطعا مدل بازی خاصی دارند ولی‬ ‫دارند سخت تالش می کنند تا بتوانند به تیم کمک کنند‪.‬‬ ‫استراماچونی در خصوص ارزیابی اش از کیفیت لیگ برتر و تیم های مدعی‬ ‫قهرمانی گفت‪ :‬قبل از حضورم در استقالل شنیده بودم که لیگ ایران اصال‬ ‫اسان نیست‪ .‬االن که اینجا هستم متوجه شدم واقعا لیگ سختی است چون می‬ ‫توانید مقابل هر تیمی امتیاز از دست بدهید‪ .‬همه بازی ها سخت است‪ .‬حتی اگر‬ ‫با تیم انتهای جدول بازی کنید نمی توانید بگویید بازی اسانی دارید‪ .‬متاسفانه‬ ‫ما پنج امتیاز راحت را ابتدای فصل از دست دادیم مقابل ماشین سازی‪ ،‬فوالد و‬ ‫ذوب اهن‪ .‬ما شایسته از دست دادن امتیاز نبودیم‪ .‬امیدوارم این به ما درس داده‬ ‫باشد تا اخرین لحظه بازی تمرکز داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد تیم های دیگر ترجیح می دهم تا نیم فصل صبر کنم‪.‬‬ ‫وقتی جلوی این تیم ها بازی کرده باشیم بهتر می توانم قضاوت کنم‪ .‬چون با‬ ‫سپاهان و شهر خودرو بازی نکرده ایم‪ .‬تا االن تراکتور و پرسپولیس بهترین تیم‬ ‫هایی بودند که مقابلشان بازی کردیم‪.‬‬ ‫لیگ برتر والیبال ‪-‬دیدار تیمهای سپاهان و کاله مازندران‬ ‫حمیدسوریان‪:‬‬ ‫کشتیایرانازپشتوانه هایخوبیبرخورداراست‬ ‫تیمکشتیفرنگیزیر‪ ۲۳‬سال(امید)کشورمانباکسب‪ ۳‬مدالطالو‪ ۳‬مدالبرنزبهعنوانقهرمانیرقابتهایجهانیمجارستاندستیافت‪.‬درهمینراستا‬ ‫حمیدسوریاننایبرئیسفدراسیونکشتیکههمراهتیمکشتیفرنگیامیدایراندرمجارستانحضوردارد‪،‬گفت‪:‬مسابقاتقهرمانیامیدهایجهاندرحالیدرشهر‬ ‫بوداپستمجارستانبرگزارشدکهتمامتیمهایدنیابابهتریننفراتخوددراینمسابقاتحضورداشتند‪.‬خوشبختانهفرنگیکارانمانیزتوانستندباتالشمجموعهفنی‬ ‫اینتیمبهعنوانقهرمانیپیکارهایزیر‪ ۲۳‬سالجهانبرسند‪.‬ویدرخصوصارزیابیاشازعملکردکلیتیمکشتیفرنگیامیدایرانادامهداد‪:‬باتوجهبهپتانسیلیکه‬ ‫بچههایتیمدارندوتالششبانهروزیکادرفنی‪،‬اتفاقبزرگیرقمخوردکهامیدواریماینروندروبهرشدادامه دارباشد‪.‬اماهمچنانامیدواریمدرسالهایایندهنیز‬ ‫اینموفقیتهاتکرارشود‪.‬سوریاندرپاسخبهاینسوالکهایاتیمهایگرجستانوروسیهکهباامتیازکمینسبتبهایرانبهعناویندوموسومرسیدندبانفراتاصلی‬ ‫خودبهمیداننرفتند؟گفت‪:‬تمامیتیمهابابهتریننفراتخوددرمسابقاتحضورداشتند‪.‬مابازیهایالمپیکراپیشروداریموتمامیمدعیانهمازبهتریننفرات‬ ‫جوانوایندهدارخوداستفادهکردندتابتوانندازاینپشتوانه هابرایالمپیکهماستفادهکنند‪.‬‬ ‫در صورت تکرار اتفاقات بازی با استقالل‬ ‫تراکتور به دسته اول‬ ‫سقوط می کند!‬ ‫بازی تراکتور مقابل استقالل در‬ ‫هفته نهم رقابت ها یکی از جذاب ترین‬ ‫دیدارهای چند سال اخیر لیگ برتر بوده‬ ‫که طرفداران و عالقه مندان به فوتبال‬ ‫حسابی از ان لذت بردند ولی متاسفانه‬ ‫اتفاقاتی از سوی عده ای روی سکوها رخ‬ ‫داد که شیرینی بازی را به کام طرفداران‬ ‫تلخ کرد‪.‬‬ ‫ورود شعارهای نژاد پرستانه و خالف‬ ‫تمامیت ارضی و مصالح و منافع ملی اتفاقی‬ ‫است که کم و بیش در سال های اخیر‬ ‫شاهد ان بوده ایم ولی ماجرای دیدار روز‬ ‫جمعه پررنگتر و با بازتاب بیشتری نسبت‬ ‫به همیشه بود‪.‬‬ ‫این در حالیست که طبق قوانین فیفا و‬ ‫اصالحیه های جدیدی که در ان برای سال‬ ‫‪ 2019‬ایجاد شده به شدت شعار سیاسی در‬ ‫ورزشگاه ها را منع کرده و تنبیهات سختی‬ ‫برای ان در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫در بند ‪ 2‬این ایین نامه امده که ممکن‬ ‫است تعلیق فدراسیون و سقوط باشگاه‬ ‫مربوطه به دسته پایین تر هم برای تکرار‬ ‫چنین تخلفی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 13‬ایین نامه فیفا امده است‪:‬‬ ‫‪ )1‬هرکسی که از طریق کلمات یا‬ ‫رفتار (یا هر وسیله دیگری) تحقیرامیز‪،‬‬ ‫تبعیض امیز یا نفرت انگیز به عزت یا‬ ‫تمامیت یک کشور‪ ،‬یک شخص‪ ،‬یا‬ ‫گروهی از افراد به دلیل نژاد‪ ،‬رنگ پوست‪،‬‬ ‫قوم‪ ،‬ریشه های ملی یا اجتماعی‪ ،‬جنسیت‪،‬‬ ‫معلولیت‪ ،‬گرایش های جنسی‪ ،‬زبان‪،‬‬ ‫مذهب‪ ،‬عقیده سیاسی‪ ،‬ثروت‪ ،‬تولد یا هر‬ ‫وضعیت شخصی دیگر یا هر چیز دیگری‬ ‫توهین کند‪ ،‬باید حداقل با ‪ ۱۰‬جلسه یا‬ ‫یک دوره مشخص محرومیت یا هر اقدام‬ ‫انضباطی مناسب دیگری مجازات شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪ )2‬اگر یک یا چند نفر از هواداران‬ ‫یک فدراسیون یا هواداران باشگاه درگیر‬ ‫رفتارهایی باشند که در بند ‪ 1‬توضیح داده‬ ‫شده است‪ ،‬فدراسیون یا باشگاه مربوطه‬ ‫تحت اقدامات انضباطی زیر قرار خواهند‬ ‫گرفت‪:‬‬ ‫الف) برای بار اول‪ ،‬بازی کردن با‬ ‫تعداد محدودی از تماشاگران و جریمه‬ ‫حداقل ‪ ۲۰‬هزار فرانک سوییس‪.‬‬ ‫ب) در صورت تکرار یا اگر شرایط‬ ‫مورد الزم داشته باشد‪ ،‬اقدامات انضباطی‬ ‫از قبیل اجرای طرح پیشگیری‪ ،‬جریمه‪،‬‬ ‫کسر امتیاز‪ ،‬انجام یک یا چند بازی بدون‬ ‫تماشاگر‪ ،‬محرومیت از بازی در یک‬ ‫ورزشگاه خاص‪ ،‬ممانعت از حضور در‬ ‫یک بازی‪ ،‬اخراج از رقابت ها یا سقوط به‬ ‫دسته پایین تر می تواند نسبت به فدراسیون یا‬ ‫باشگاه مربوطه اعمال شود‪.‬‬ ‫خودم بیش از هرچیز به‬ ‫مدال المپیک نیاز دارم‬ ‫احسان حدادی‬ ‫در خصوص وضعیت فعلی تمرینی خود‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بعد از رقابتهای جهانی تمریناتم‬ ‫را ادامه دادم و کارهای درمانی ام را برای‬ ‫بهبودی ناراحتی پاشنه پا و مشکالت زانو‬ ‫پیگیری کردم‪ .‬خوشبختانه شرایط خوبی دارم‬ ‫و هیچ وقفه ای به تمریناتم نداده ام‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫مدتی است که روی طرحی کار می کنم که‬ ‫در تمام مراکز استان ها و بسیاری از شهرهای‬ ‫کشور از نزدیک با دوومیدانی کاران نوجوان‬ ‫و جوان صحبت کنم‪ .‬در کشورهای دیگر از‬ ‫من چنین چیزی را می خواستند و این کار را‬ ‫انجام می دادم و تصمیم گرفتم تا این طرح را‬ ‫در کشور عزیز خودمان پیاده کنم‪ .‬این کار را‬ ‫از استان های خراسان شمالی‪ ،‬خراسان جنوبی‬ ‫و خراسان رضوی اغاز می کنیم‪.‬در دوران‬ ‫نوجوانی دوست داشتم با ورزشکاران بزرگ‬ ‫صحبت کنم‬ ‫قهرمان پرتاب دیسک اسیا در پاسخ به‬ ‫این سئوال که ایا اجرای چنین طرحی در سال‬ ‫المپیک وقت شما را نمی گیرد؟تصریح کرد‪:‬‬ ‫دیدار من با دوومیدانی کاران جوان و نوجوان‬ ‫یک ساعت و نیم بیشتر طول نمی کشد‪ .‬همین‬ ‫مدت زمان کوتاه برای نوجوانی در شهری‬ ‫دور افتاده بسیار لذت بخش و تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫من هم وقتی نوجوان بودم و اقای صمیمی‬ ‫که از قهرمانان این رشته بود پرتاب می کرد‬ ‫ارزویم بود جلو بروم و حتی فقط به ایشان‬ ‫دست بدهم‪.‬وی افزود‪ :‬جا دارد خاطره ای را‬ ‫تعریف کنم‪ .‬در سال ‪ ۲۰۰۵‬که مدال جوانان‬ ‫جهان را داشتم اردویی در بالروس برگزار شد‪.‬‬ ‫در انجا میخنویچ قهرمان پرتاب وزنه جهان‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۳‬را دیدم‪ .‬به او گفتم که ایا می‬ ‫توانم با شما عکس بگیرم و به من گفت خیر‪.‬‬ ‫این جواب منفی برای من در ان روز خیلی تلخ‬ ‫بود‪ .‬کمی بعد تست دوپینگ این ورزشکار‬ ‫مثبت شد و حاال هم در بحرین مربی است و‬ ‫دوستان خوبی با هم هستیم‪ .‬اتفاقا تابستان وی‬ ‫را دیدم و به شوخی گفتم یادت است که ان‬ ‫روز با من عکس نگرفتی حاال اگر تو بخواهی با‬ ‫من عکس بگیری این من هستم که با تو عکس‬ ‫نمی گیرم‪.‬اگر برخی اتفاقات نمی افتاد در‬ ‫قهرمانی جهان نتیجه بهتری می گرفتم‬ ‫حدادی در خصوص دوران پرتنش‬ ‫سالهای اخیرش در فدراسیون دوومیدانی‬ ‫گفت‪ :‬در هر فدراسیونی برخی اختالف نظرها‬ ‫وجود دارد‪ .‬به تازگی کتابی را می خوانم که‬ ‫در قسمتی از متن ان امده بود که ادم ها هیچ‬ ‫وقت بی جهت شکایت نمی کنند‪ .‬مثال پیرزنی‬ ‫که کمرش خمیده شده است هیچ گاه گالیه‬ ‫نمی کند که مرکز ثقل زمین ایراد دارد یا زمین‬ ‫کج است یا وقتی هواپیمایی سقوط می کند‬ ‫کسی کارش را تعطیل نمی کند‪.‬وی افزود‪ :‬من‬ ‫در ان زمان که بعد از ‪ ۱۰‬سال دوباره پرتاب‬ ‫‪ ۶۸‬متری داشتم و طالی بازی های اسیایی‬ ‫را به دست اوردم و نتایج خوبی در دایموند‬ ‫لیگ کسب کردم‪ ،‬حمایت نشدم‪ .‬در رقابتهای‬ ‫قهرمانی جهان با وجود اسیب دیدگی و هزار‬ ‫اتفاق دیگر هفتم شدم که اگر ان اتفاق ها نمی‬ ‫افتاد نتیجه ام چیز دیگری می شد‪.‬ملی پوش‬ ‫دوومیدانی گفت‪ :‬با اقای عرب سرپرست‬ ‫جدید هم صحبت کرده ام‪ .‬ایشان ذهنیت مثبتی‬ ‫دارد و خودش سال ها در ورزش بوده است‪.‬‬ ‫قطعا حضور عرب می تواند به دوومیدانی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫خیلی از ورزشکاران در شب المپیک‬ ‫می بازند‬ ‫نایب قهرمان المپیک لندن در پاسخ به‬ ‫این سئوال که چرا نوسان زیادی در نتایج خود‬ ‫دارد؟گفت‪ :‬در سن ما و باالی ‪ ۳۲-۳۳‬سال این‬ ‫چیزها مرسوم است‪ .‬شاید در یک روز حتی‬ ‫حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬متر هم اختالف رکورد در یک‬ ‫پرتاب باشد که ممکن است اتفاقات زیادی از‬ ‫یک حرف و اظهار نظر گرفته تا نبود فردی که‬ ‫حضورش تاثیرگذار است در ان تاثیر داشته‬ ‫باشند‪.‬وی افزود‪ :‬در بازدیدی که اقایان سلطانی‬ ‫فر و صالحی امیری از تمریناتم داشتند به وزیر‬ ‫ورزش و جوانان گفتم که از شما می خواهم تا‬ ‫شرایطی را فراهم کنید که ورزشکاران دارای‬ ‫شانس مدال المپیک در کنار افرادی باشند که‬ ‫تاثیر زیادی بر عملکرد و روحیه انها دارند‪.‬‬ ‫حدادی ادامه داد‪ :‬خیلی از ورزشکاران در‬ ‫شب المپیک می بازند؛ مثل یوسف کرمی که‬ ‫قطعا در المپیک لندن مدال اور می شد و می‬ ‫گفت من شب قبل از رقابتم در المپیک ‪۲۰۱۲‬‬ ‫با خودم مسابقه دادم و حتی نفر هفتم شدم و‬ ‫پرونده ام را بستم‪ .‬اگر من هم توقع دارم که‬ ‫شخصی مثل حسین توکلی در کنارم باشد برای‬ ‫این است که وی قهرمان المپیک بوده و قطعا‬ ‫حتی بهتر از یک روانشناس می تواند از لحاظ‬ ‫روحی به من کمک کند‪ .‬امیدوارم من هم‬ ‫بتوانم باانگیزه عمل کنم و موفق شوم چرا که‬ ‫خودم بیش از هرچیز به مدال المپیک نیاز دارم‪.‬‬ ‫یک مدیر توانمند باید رئیس فدراسیون‬ ‫دوومیدانی شود‬ ‫قهرمان پرتاب دیسک ایران و اسیا در‬ ‫خصوص انتخابات فدراسیون دوومیدانی هم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قطعا از بین یک مدیر توانمند و‬ ‫یک عضو از خانواده دوومیدانی این مدیر‬ ‫توانمند است که می تواند به دوومیدانی کمک‬ ‫کند‪ .‬مدیری که توانمند نباشد مجموعه را به‬ ‫هم می ریزد‪ .‬نیازی نیست که رئیس فدراسیون‬ ‫از صبح تا شب فدراسیون باشد و چک کند‬ ‫که کارمندان در فدراسیون باشند‪ .‬مدیر موفق‬ ‫شرایط و منابع انسانی را مدیریت و از هرکس‬ ‫در جایگاه خودش استفاده می کند‪ .‬ما پتانسیل‬ ‫این را داریم که در بازی های اسیایی ‪ ۱۵‬مدال‬ ‫طال بگیریم نه اینکه با یک طال خوشحال شویم‪.‬‬ ‫تا وقتی سالم باشم و جان مدال گرفتن‬ ‫داشته باشم ادامه می دهم‬ ‫حدادی در پاسخ به این سئوال که ایا‬ ‫هیچگاه به پایان دادن به ورزش قهرمانی فکر‬ ‫کرده اید؟ گفت‪ :‬تا موقعی که سالم باشم و‬ ‫جان مدال گرفتن داشته باشم ادامه می دهم‪.‬‬ ‫چرا ورزش قهرمانی را رها کنم؟ انهایی که‬ ‫رها کرده اند پشیمان شده اند‪ .‬همه حتی از‬ ‫سیاست دوست دارند به ورزش بیایند‪ .‬من ادامه‬ ‫می دهم و خدا را شکر می کنم که جای کسی‬ ‫را تنگ نکرده ام‪ .‬هر جوانی هم به این ورزش‬ ‫بیاید تا سه سهمیه در هر ماده اجازه شرکت در‬ ‫مسابقات را دارد و قدم این جوان ترها روی‬ ‫چشم ما است‪ .‬امیدوارم ورزش دوومیدانی به‬ ‫جایگاه واقعی خودش برسد و شاهد اتفاقات‬ ‫مثبتی در اینده باشیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1090

روزنامه صدای اصلاحات 1090

شماره : 1090
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه صدای اصلاحات 1089

روزنامه صدای اصلاحات 1089

شماره : 1089
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه صدای اصلاحات 1088

روزنامه صدای اصلاحات 1088

شماره : 1088
تاریخ : 1399/03/10
روزنامه صدای اصلاحات 1087

روزنامه صدای اصلاحات 1087

شماره : 1087
تاریخ : 1399/03/08
روزنامه صدای اصلاحات 1086

روزنامه صدای اصلاحات 1086

شماره : 1086
تاریخ : 1399/03/07
روزنامه صدای اصلاحات 1085

روزنامه صدای اصلاحات 1085

شماره : 1085
تاریخ : 1399/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!