روزنامه صدای اصلاحات شماره 888 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 888

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 888

روزنامه صدای اصلاحات شماره 888

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫فائزه هاشمی در واکنش به سخنان سرفراز‬ ‫مصباح یزدی‬ ‫اینکه گفته شد مرحوم هاشمی رفسنجانی‬ ‫تمایلی به انتقاد نداشتند حقیقت ندارد‬ ‫ایا روش جمهوری اسالمی در دخالت‬ ‫دادن دین در سیاست درست بود؟‬ ‫«انتقادپذیری»مهمترینویژگیایتاهلل‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪١٤٤٠‬‬ ‫سهشنبه ‪ 12‬شهریور ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪888‬‬ ‫حسین مرعشی‬ ‫روحانی برای مذاکره با‬ ‫امریکا‪ ،‬جدای از نظام‬ ‫تصمیمنمی گیرد‬ ‫بعد از صحبت اقای ظریف و مکرون در حاشیه‬ ‫نشست گروه جی‪ ،۷‬احتمال دیدار ترامپ و‬ ‫روحانی در نیویورک مطرح شد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫موسوی‬ ‫ایران مایل است‬ ‫بهدیپلماسیفرصتی‬ ‫دیگر بدهد‬ ‫صدای اصالحاتسخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه ایران تمایل ایران برای حفظ دیپلماسی‬ ‫و گفتمان را اعالم کرد‪ .‬سید عباس موسوی‪،‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی‬ ‫توییتری نوشت‪ :‬روز دوشنبه‪ ،‬دیپلماسی در‬ ‫مسکو‪ ،‬پاریس و وین پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران ‪ ،‬علیرغم تمام سختی های این مسیر‪ ،‬مایل‬ ‫است به دیپلماسی‪ ،‬مشارکت و گفتمان فرصتی‬ ‫دیگر بدهد‪ .‬اگرچه باید توجه داشته باشیم که‬ ‫فرصت ها خیلی زود از دست می روند‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخیرا «محمد سرافراز»‪ ،‬رییس پیشین صدا و سیما‪ ،‬در‬ ‫مصاحبه ای به ریاست علی الریجانی بر صداوسیما اشاره‬ ‫کرده و در رابطه با تعامل دولت وقت و این سازمان گفت‪:‬‬ ‫«در ان زمان اشتراک نظر سیاسی وجود داشت ولی به‬ ‫نظر من در ان مقطع یک اشتباهی رخ داد‪....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫قهرمانی‬ ‫پروندهبانکسرمایه‬ ‫مملو از حضور اشخاص‬ ‫نظامی و امنیتی است‬ ‫بیست و نهمین و اخرین جلسه‬ ‫دادرسی متهم محمدرضا خانی و ‪6‬‬ ‫متهم پرونده بانک سرمایه با رسیدگی‬ ‫به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده‬ ‫در شعبه ‪ 3‬دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی‬ ‫و به ریاست قاضی مسعودی مقام تشکیل‬ ‫شد‪.‬متهمان محمدرضا خانی (مدیرعامل‬ ‫و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)‪،‬‬ ‫خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیات‬ ‫مدیره وقت بانک سرمایه)‪ ،‬علیرضا‬ ‫حیدرابادی پور (مدیرعامل و عضو‬ ‫هیات مدیره وقت بانک سرمایه)‪ ،‬پرویز‬ ‫احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت‬ ‫مدیره وقت بانک سرمایه)‪ ،‬بهمن خادم‬ ‫(عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬قبل از انکه به سراغتان‬ ‫بیاییم‪ ،‬اموال بیت المال را پس دهید‬ ‫هشدار «رئیس»‬ ‫زنده شدن موازنه وحشت‬ ‫علیهاسرائیل‬ ‫سخنگوی دولت در استانه زمان تعیین شده برای‬ ‫گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬استراتژی ما تعهد مقابل تعهد است‪ ،‬در این‬ ‫صورت گام سوم را متوقف می کنیم‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثبت روزانه‪ 400‬طالق در کشور‬ ‫بین الملل‬ ‫در صورت عدم همراهی اروپا‬ ‫ایران جمعه گام سوم کاهش‬ ‫تعهدات برجامی را برمی دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫ایت اهلل مصباح یزدی گفت‪ :‬برخی از کسانی‬ ‫که خودشان دست اندرکار این انقالب بودند‬ ‫و در پیاده کردن ارزش ها و برقراری این نظام‬ ‫نقش داشتند‪ ،‬ان گونه که شایسته است‪ ،‬عمق‬ ‫ارزش های انقالب را درک نکرده اند‪...‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪1‬‬ ‫از سوی سخنگوی دولت اعالم شد‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫تجاوز هوایی اسرائیل از طریق پهپادهای نظامی‬ ‫به منطقه جنوبی بیروت (الضاحیه) یا پایگاه‬ ‫اصلی مقاومت اسالمی لبنان از مصدایق بارز‬ ‫“ َع َسی اَن ت َْک َر ُهوا شَیْئًا َو ُه َو خَ ی ْ ٌر ل َّ ُک ْم” است‪.‬‬ ‫پس از این حمله که در روز یکشنبه مورخ‬ ‫سوم شهریورماه جاری به وقوع پیوست‪،‬‬ ‫سید حسن نصراهلل‪ ،‬دبیرکل حزب اهلل و‬ ‫رهبر مقاومت اسالمی در پاسخ به اسرائیل‬ ‫اعالم کرد که رژیم صهیونیستی منتظر‪....‬‬ ‫*پرچمی که مقام معظم رهبری برداشته اند‪ ،‬پرچم مقاومت و مبارزه با فساد است‬ ‫خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد؛ اما باید مراقب باشیم به کسی ظلم نشود‬ ‫*دلسوزان نظام باید مستند سخن بگویند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قهرمانی‪:‬پروندهبانکسرمایهمملوازحضوراشخاصنظامیوامنیتیاست‬ ‫بیست و نهمین و اخرین جلسه دادرسی متهم محمدرضا خانی و ‪6‬‬ ‫یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی برای خرید خودرو بی ام و‪ 2013‬برای خانم‬ ‫هیئتتصمیماتکالنرامی گیرد؛مدیرعاملدرصورتیمسئولیتانتظامیو‬ ‫بایدبگویم‪:‬چونامورمالیبههیئتمدیرهاینمصوبهراابالغکرد‪،‬هیئتمدیره‬ ‫متهمخانیدربارهامحایاسنادبیانکرد‪:‬زمانیکهاقایحیدرابادی پور‬ ‫متهم خانی بیان کرد‪ :‬گفته شد که مبلغ‪ 17‬میلیارد تومان از بانک مسکن وام‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سال ‪ 95‬حساس ترین سال بانک سرمایه بود‪ ،‬زیرا از همان‬ ‫کند‪.‬متهم خانی با اشاره به اتش گرفتن دیتاسنتر بانک بیان کرد‪ :‬این گزارش‬ ‫جوان گرایی بسیاری از نیرو ها را اخراج کردیم‪ ،‬اما باید گفت که هیچ امحای‬ ‫به همین دلیل در این سال اعضای هیئت مدیره‪ ،‬هیئت عامل را تشکیل دادند‬ ‫بانکواقعشدهوخبراتشگرفتنبانکمربوطبهطبقه اینبودکهدیتاسنتردر‬ ‫متهم پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده‬ ‫دریا خانی و اخالل‪ 2‬میلیارد و‪ 160‬میلیون ریالی در شرکت سایه گستر است‪.‬‬ ‫شد‪.‬متهمان محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک‬ ‫گرفتم‪ ،‬اما باید تصریح کنم که این مبلغ به تومان نبود‪ ،‬بلکه ریالی بوده است‪.‬‬ ‫علیرضاحیدرابادیپور(مدیرعاملوعضوهیاتمدیرهوقتبانکسرمایه)‪،‬‬ ‫او درباره کارانه ای که در لیست حقوقی ذکر شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اشاره‬ ‫درشعبه‪3‬دادگاهویژهمفاسداقتصادیوبهریاستقاضیمسعودیمقامتشکیل‬ ‫سرمایه)‪،‬خیرالهبیرانوند(مدیرعاملوعضوهیاتمدیرهوقتبانکسرمایه)‪،‬‬ ‫پرویزاحمدی(سرپرستبانکورئیسهیئتمدیرهوقتبانکسرمایه)‪،‬بهمن‬ ‫خادم(عضوهیاتمدیرهوقتبانکسرمایه)‪،‬مهردادباقری(عضوهیاتمدیره‬ ‫وقتبانکسرمایه)‪،‬یاسرضیائیشیرکالئی(قائممقاموقتبانکسرمایه)به‬ ‫اتهاممشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشورازطریقمشارکتدر‬ ‫خیانتدرامانتموردمحاکمهقرارگرفتند‪.‬‬ ‫لیستکارانهبرایپرسنلگرفتهشدهاستنهمن‬ ‫بهکاراشخاصیکهدرلیستحقوقیاینجانبذکرشدهورسیداناخذشده‬ ‫غیرواقعاست‪،‬امااینموضوعبهاشتباهتفهیمشده‪،‬زیرامنظورکارانهاینجانب‬ ‫نبود‪،‬بلکهلیستکارانهبرایپرسنلگرفتهشدهاست‪.‬متهمخانیدربارهبحث‬ ‫بازرسی در بانک بیان کرد‪ :‬در شش ماه اول بازرسی به صورت محرمانه و به‬ ‫کمکنیرو هایجوانانجاممی گرفتوازهمانابتداسازمانبازرسیدرکنار‬ ‫برایمتهمانعدیدهاینپروندهتاکنونچندمرتبهحکمصادرشدهواین‬ ‫ماحضورداشت‪،‬ریاستادارهبازرسیبانککهوظیفهبازرسیوارسالاسناد‬ ‫درابتدایجلسهدادگاهقاضیمسعودیمقامباتفهیماتهاممحمدرضاخانی‬ ‫ماکمکمی کرد‪.‬اوادامهداد‪:‬البتهپسازمدتیایننیرو هاازبانکخارجشدند‬ ‫طریق‪ 13‬فقره خیانت در امانت به ارزش‪ 13‬هزار و‪ 390‬میلیارد ریال‪ ،‬به همراه‬ ‫سپردهشدوتماماموربااوانجاممی شد‪.‬متهمخانیدربارههیئتعاملوهیئت‬ ‫اخرینجلسهدادرسیاست‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬جرم شما دایر بر مشارکت در اختالل عمده در نظام اقتصادی کشور از‬ ‫‪ 3‬میلیارد و‪ 650‬میلیون ریال‪ ،‬دریافت‪ 640‬هزار یورو از داریوش امانه‪ ،‬دریافت‬ ‫رابرعهدهداشت‪،‬ازخودسازمانبازرسیانتخابشدهبودودرششماهاولبه‬ ‫و در شش ماهه دوم بعد از پایان یافتن ماموریت کار به شخص اقای پسندیده‬ ‫مدیره بانک بیان کرد‪ :‬در بانک های خصوصی هیئت مدیره وجود دارد و این‬ ‫کیفریداردکهخالفتصمیمهیئتمدیرهتصمیماخذکند‪.‬‬ ‫سال مبارزه با فساد اغاز شد و اخبار انحالل و ورشکستگی بانک مطرح شد‪،‬‬ ‫و به دلیل ان که اعضای این دو هیئت یکی بودند‪ ،‬تمام تصمیمات به صورت‬ ‫گروهیگرفتهمی شد‪.‬‬ ‫ازبابمداخلهدرتصمیم گیرینبایدبهتنهاییپاسخگوباشم‬ ‫متهم خانی ادامه داد‪ :‬اینجانب به عنوان مدیرعامل از باب مداخله در‬ ‫هممصوبهرادرجواببهامورمالیارائهدادتاامورمالیمصوبهرابهشعبهابالغ‬ ‫اشتباهاست‪،‬زیرادیتاسنتربانکدرمحفظه ایاهنیوفوالدیدریکیازطبقات‬ ‫انجاوجودداشت‪.‬اوتصریحکرد‪:‬برخیگفتندکهمصوباتوامضاغیراصلی‬ ‫وجعلیاست‪،‬اماتماممصوباتاکنوندربانکوجوددارد‪.‬متهمخانیگفت‪:‬‬ ‫اقایزارعیمعاونوقتمالیبانکگفتهکهچکمربوطبهبانکتجارترا‬ ‫مهرنکردهام‪،‬امامهرحسابداریدرگاوصندوقامورمالیبودهوتنهامعاونامور‬ ‫تصمیم گیرینبایدبهتنهاییپاسخگوباشم‪،‬زیراتصمیماتهیئتمدیرهوهیئت‬ ‫مالی و حسابداری به ان دسترسی داشتند و دفتر مدیریت نقشی در مهر کردن‬ ‫بانککهمهمترینابزارنظارتبود‪،‬هرروزدراختیاراعضایهیئتمدیرهقرار‬ ‫را به نهاد های امنیتی می دادند که من از این موضوع خبر ندارم‪ ،‬اما شکایتی با‬ ‫عامل گروهی بوده است‪.‬او با اشاره به تراز روزانه بانک بیان کرد‪ :‬تراز روزانه‬ ‫می گرفتوتماماعضایهیئتمدیرهدسترسیبهنامه هاوپرونده هاداشتند‪.‬متهم‬ ‫خانی درباره مصوبه شرکت تجارت توسعه پایدار قشم گفت‪ :‬برخی گفتند‬ ‫که مصوبه این شرکت به صورت موافقت نامه اصولی بوده است‪ ،‬اما با ادبیات‬ ‫قانونی و ذکر کلمه مصوبه و به همراه امضای هیئت مدیره این مصوبه نوشته‬ ‫شد‪.‬اوافزود‪:‬البتهبرخیگفتندکهمصوبهبهشعبهابالغنشدهاستکهدرجواب‬ ‫نداشتهاست‪.‬اوافزود‪:‬گفتهشدهریکازافرادبهصورتخصوصیاطالعات‬ ‫امضایاینجانببهدادسرایپولیوبانکیابالغشدکهاینگزارشمحرمانهدر‬ ‫سال‪ 95‬بهدفترمقاممعظمرهبریارجاعشدودرمردادهمانسالدفتربازرسی‬ ‫مستنداترابهسازماناطالعاتسپاهاعطاکرد‪.‬‬ ‫شد‬ ‫هیچامحایسندیگزارشنشدهوتماماسنادبههیاتمدیرهجدیدداده‬ ‫عزل شد‪ ،‬بسیاری از مدارک و مستندات هم از بانک خارج شدند؛ به دلیل‬ ‫سندیگزارشنشدهاستوتماماسنادبههیئتمدیرهجدیددادهشد‪.‬‬ ‫پرونده بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی است که البته‬ ‫عمدتاً بازنشسته شدند و ان ها با تبانی همراه با مدیران بانک سرمایه دست به‬ ‫فسادزد هاند‪.‬اوادامهداد‪:‬اینافرادمتعلقبهنهاد هایامنیتینبودند‪،‬ان هابایدبدانند‬ ‫که عدالت با کسی تعارف ندارد و هر کسی که قصد داشته باشد‪ ،‬مورد تغییر‬ ‫او بیان کرد‪ :‬گفته شد که اصل بسیاری از پرونده ها موجود نیست‪ ،‬اما‬ ‫قرار می گیرد‪.‬نماینده دادستان با اشاره به اعطای پول به کارکنان بانک سرمایه‬ ‫فرهنگیان کارگروهی تشکیل می شد که اصل بسیاری از پرونده ها در انجا‬ ‫هیچکمکینکردهاستوبراساسقراردادیکهمیانشرکتتوسعهساختمان‬ ‫متهمخانیدربارهاعطایتسهیالتازشرکتسایهگستربهفوالدماهان‬ ‫شرکتدادهشد‪.‬قهرمانیافزود‪ 50:‬درصدازپولبانکمشخصنیستبهکجا‬ ‫فوالد ماهان تسهیالت داده شود و با درخواست من از یکی از اشخاص قرار‬ ‫بازگشتهوتبدیلبهیکمیلیاردتومانسکهتوسطخویشاناقایریختهگران‬ ‫بر اساس اطالعات هر هفته یکشنبه ها در ساعت ‪ 5‬صبح در صندوق ذخیره‬ ‫قرارداشت‪.‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬با دستور اقای حیدرابادی پور قرار شد که از شرکت سایه گستر به‬ ‫شد تا گزارشی در این باره ارائه شود و این تسهیالت مورد بررسی قرار گیرند‬ ‫که پس از بررسی ها دستور ابطال قرارداد‪ ،‬ممنوعیت معامالت و توقیف تمام‬ ‫تسهیالتدادهشد‪.‬‬ ‫پروندهبانکسرمایهمملوازحضوراشخاصنظامیوامنیتیاست‬ ‫در ادامه جلسه دادگاه‪ ،‬قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد‪ :‬اقای خانی از‬ ‫افراد نظامی و امنیتی صحبت می کند که همواره به بانک رفت و امد داشتند‪.‬‬ ‫بیانکرد‪:‬متهمخانیازاعطایپولبهپرسنلصحبتمی کند‪،‬امابهپرسنلهم‬ ‫سرمایهوبانکسرمایهمنعقدشد‪ 50،‬درصدپولبهبانکو‪ 50‬درصددیگربه‬ ‫رفته است‪ ،‬اما‪ 50‬درصد از پول شرکت توسعه ساختمان دوباره به اقای خانی‬ ‫شدهاست‪.‬اوبابیاناینکهچهکسیبایدفسادراپاسخدهد‪،‬اظهارکرد‪:‬شماباید‬ ‫قبولکنیدوپاسخگوباشید‪،‬زیرااسنادفسادموجوداست‪.‬نمایندهدادستانبیان‬ ‫کرد‪ :‬اقای شورانی که با تیم حیدر ابادی به بانک امده‪ ،‬مواردی را گزارش‬ ‫دادهاست‪.‬براساساینگزارشگفتهشدکهتعدادیازمشتریانشعبهاکباتانبا‬ ‫دستورمتهمخانیپولرابااشکالمختلفدریافتمی کردندوفشارمحمدرضا‬ ‫خانیودستوراوسببشدهتامصوباتاجراییشود‪.‬‬ ‫ایا روش جمهوری اسالمی در دخالت دادن دین در سیاست درست بود؟‬ ‫مصباح یزدی‪ :‬وظیفه دارم در روزهای پایانی عمرم مطالبی درباره ارزش های انقالب بگویم‬ ‫ایت اهلل مصباح یزدی گفت‪ :‬برخی از کسانی که خودشان دست اندرکار‬ ‫این انقالب بودند و در پیاده کردن ارزش ها و برقراری این نظام نقش‬ ‫داشتند‪ ،‬ان گونه که شایسته است‪ ،‬عمق ارزش های انقالب را درک‬ ‫نکرد هاند‪.‬‬ ‫ایت اهلل محمدتقی مصباح یزدی‪ ،‬طی سخنانی در دیدار با گروهی از‬ ‫دانشجویان شرکت کننده در دوره «طرح والیت» با بیان عوامل مختلف‬ ‫یک انقالب‪ ،‬گفت‪ :‬عمده انقالب هایی که در دنیا واقع شده تحت تاثیر‬ ‫نیازهای مادی و جسمی بوده است‪ ،‬البته گاهی امور جانبی دیگری هم که‬ ‫جنبهارزشیدارند‪،‬درشکل گیرییاشدتیکانقالبتاثیراتیداشت هاند‪.‬‬ ‫تاند؛ برخی ارزش ها را‬ ‫توجه به این نکته الزم است که ارزش ها متفاو ‬ ‫همه انسان ها پذیرفت هاند و برخی دیگر تنها برای عده ای یا جامعه خاصی‬ ‫ارزشتلقیمی شود‪.‬‬ ‫اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛‬ ‫* گاهی جنگ ها‪ ،‬تحوالت و انقالب ها در اثر عوامل غیرمادی و با‬ ‫رویکرد ارزشی و صرف نظر از حق یا باطل بودن انها رخ می دهد‪ ،‬از‬ ‫این انقالب ها به عنوان انقالب فرهنگی یاد می شود؛ جنگ هایی که در‬ ‫نتیجهنژادپرستیواقعشده‪،‬نمونه ایازاینانقالب هاست؛برخیجنگ ها‬ ‫نیزدرنتیجهعواملارزشیمثبتواقعشدهوافرادیکهارزش هایمثبتیرا‬ ‫پذیرفتهبودندوبهدنبالترویجانبودند؛اماکسانیبهخاطرمنافعخودشان‬ ‫مانعانتشاراینارزش هامی شدند‪.‬‬ ‫*{بااشارهبهاینکهدرتاریخگذشتهبهغیرازحرکتپیامبراسالمحرکتی‬ ‫که واقعاً بتوان ان را انقالب دینی نامید‪ ،‬یافت نمی شود}‪ :‬در دوران معاصر‬ ‫نیزفقطانقالباسالمییکحرکتسریعاجتماعیبودکهبراساسایده‬ ‫دینیو ایدئولوژیصحیحشکل گرفتوپس از گذشتچهلسال هنوز‬ ‫اثارش در دنیا قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫* البته برای ما ساده است که باور کنیم عامل اصلی در این انقالب‪ ،‬دین‬ ‫بوده و رهبر ان نیز یک عالم دینی بوده که برای احیاء ارزش های دین قیام‬ ‫کرده و از روز اول تا اخر‪ ،‬عمده ترین دغدغه اش اسالم بود؛ اما برای یک‬ ‫تاریخ نویسوجامعه شناسدشواراستکهباورکندیکروحانیمذهبی‬ ‫بتواند چنین انقالبی را رقم بزند و مردم نیز برای دفاع از دین جانشان را به‬ ‫خطر بیاندازند‪*.‬کمتر کسی باور می کرد که این انقالب به پیروزی برسد‪،‬‬ ‫احساس می کنم وظیفه دارم در روزهای پایانی عمرم مطالبی را درباره‬ ‫ارزش های انقالب بگویم که متاسفانه کمتر به ان توجه می شود و حتی‬ ‫برخی از کسانی که خودشان دست اندرکار این انقالب بودند‪ ،‬و در پیاده‬ ‫کردناینارزش هایوبرقراریایننظامنقشداشتند‪،‬انگونهکهشایسته‬ ‫است‪ ،‬عمق این مطالب را درک نکرد هاند‪.‬‬ ‫*{ با طرح این سوال که جوهره اصلی این انقالب چه بود}‪ :‬شخص‬ ‫امام(ره) که پرچمدار این انقالب بود و یاران ایشان و کسانی که هنوز هم‬ ‫واقعا پیرو ایشان هستند‪ ،‬ادعایشان این است که عنصر اصلی این انقالب‬ ‫«دین» بود و معتقد بودند که باید ارزش های اسالمی پیاده‪ ،‬و با دشمنان‬ ‫دین مبارزه شود؛ اما برای همهـ مخصوصاًنسل جوانی که می خواهد صرفاً‬ ‫تقلیدکننده نباشد و برای فکر و رفتار خود به دنبال دلیل متقن می گرددـ‬ ‫پذیرش این مسئله اسان نیست؛ پس این سوال مطرح می شود که ایا اص ً‬ ‫ال‬ ‫درست است که دین در تحوالت اجتماعی و انقالب نقش داشته باشد‪*.‬‬ ‫حتی اگر پذیرفته شد که دین باید در امور اجتماعی و سیاسی دخالت‬ ‫کند‪ ،‬سوال دیگری مطرح می شود این است که ایا روشی که جمهوری‬ ‫اسالمی در پیش گرفته‪ ،‬روش درستی است؛ و حتی اگر روش جمهوری‬ ‫اسالمی را در گذشته درست بدانیم‪ ،‬ایا در ادامه هم باید با همین شیوه‬ ‫جلو رفت‪ ،‬یا با تغییر شرایط باید به گونه دیگری عمل کرد؟ ایا امروز هم‬ ‫الزم است از شعارهای اول انقالب حمایت کرد یا باید راه های دیگری‬ ‫را بیابیم تا ضرر کمتری داشته باشیم؟* اگر بخواهیم نسل اینده ما اسالم‬ ‫انقالبیراباورداشتهباشدودراینمسیرتالشکند‪،‬بایدپاسخاینسواالت‬ ‫به خوبی برایش تبیین شود؛ مخصوصاً با توجه به اینکه دشمنان ما دائماً‬ ‫چنین سواالتی را به شیوه های مختلف مطرح می کنند و حتی اگر در ذهن‬ ‫جوانی این شبهات وجود نداشته باشد‪ ،‬دشمنان برای او این سواالت را‬ ‫طرح خواهند کرد‪ *.‬همه این سواالت جواب دارد‪ ،‬مساله مهم این است‬ ‫که چگونه و با چه روشی باید به این سواالت پاسخ داد؟ ایا می توان در‬ ‫پاسخ دادن به این سواالت‪ ،‬صرفاً فرمایشات مقام معظم رهبری را به عنوان‬ ‫سند قرار داد‪ ،‬یا می توان در پاسخ به همه افراد از ایات قران به عنوان دلیل‬ ‫استفاده کرد؟ چه بسا برخی قران را قبول نداشته باشند و یا کسانی که ان‬ ‫را قبول دارند‪ ،‬بگویند برداشت ما از ایات قران چیز دیگری است؛ چون‬ ‫برخی ایات قران متشابه است؛ مگر نه اینکه خوارج هم از ایات قران‬ ‫برایجنگباحضرتعلی(ع)استفادهمی کردند؟!لذاابتدابایدعقلانسان‬ ‫برخی مطالب را بپذیرد و قانع شود و سپس به وسیله عقل‪ ،‬به سمت قران‬ ‫هدایتشود‪.‬منابع‪:‬ایسنا‪-‬خبرانالین‬ ‫‪2‬‬ ‫موسوی‪:‬‬ ‫ایرانمایلاستبهدیپلماسیفرصتیدیگربدهد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تمایل ایران برای حفظ دیپلماسی و گفتمان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12 -‬شهریور ‪ 1398‬شماره ‪888‬‬ ‫سیاست‬ ‫سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی توییتری نوشت‪ :‬روز دوشنبه‪ ،‬دیپلماسی در مسکو‪ ،‬پاریس و وین پیگیری خواهد شد‪ .‬ایران ‪ ،‬علیرغم تمام سختی های این مسیر‪ ،‬مایل است به دیپلماسی‪،‬‬ ‫مشارکت و گفتمان فرصتی دیگر بدهد‪ .‬اگرچه باید توجه داشته باشیم که فرصت ها خیلی زود از دست می روند‪.‬‬ ‫فائزههاشمیدرواکنشبهسخنانسرفراز‪:‬اینکهگفتهشدمرحومهاشمیرفسنجانیتمایلیبهانتقادنداشتندحقیقتندارد‬ ‫«انتقادپذیری»مهمترینویژگیایتاهلل‬ ‫مرعشی‪:‬‬ ‫روحانی برای مذاکره با‬ ‫امریکا‪ ،‬جدای از نظام‬ ‫تصمیمنمی گیرد‬ ‫حسینمرعشی‪،‬سخنگویحزبکارگزاران‪،‬دربارهاحتمالوقوعاین‬ ‫دیدار توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه ان را می خوانید‪.‬بعد از صحبت اقای‬ ‫ظریف و مکرون در حاشیه نشست گروه جی‪ ،۷‬احتمال دیدار ترامپ و روحانی‬ ‫در نیویورک مطرح شد‪ ،‬یک زمانی شما معتقد بودید که اقای روحانی یک‬ ‫بار برای مذاکره با امریکا در قالب‪ ۱+۵‬مجوز دریافت کرد و بعید است نظام‬ ‫مجوز دیگری به او بدهد‪ .‬ایا همچنان همین دیدگاه را دارید؟این طور نیست که‬ ‫رئیسجمهورجدایازمجموعهنظامتصمیمبگیرد‪.‬نظاممجموعهاییکپارچه‬ ‫و به هم پیوسته ای است و حتما بر اساس مصالح عالی کشور تصمیماتی گرفته‬ ‫می شود که درباره انها اجماع وجود داشته باشد‪ .‬اختالف نظر کارشناسی‬ ‫ممکن است در همه سطوح مطرح باشد ولی به هر حال تا االن جمع بندی این‬ ‫نیست که امریکایی ها تحریم ها را کاهش می دهند‪ .‬بدون کاهش تحریم ها‬ ‫امکان این دیدار وجود ندارد‪.‬سال گذشته بعد خروج امریکا از برجام یا هنگام‬ ‫موضوع بررسی اف ای تی اف‪ ،‬شاهد اتش زدن برجام و نصب طومارهای بلند‬ ‫باالدرمجلسبودیم‪،‬بهنظرشماچرامخالفانوموافقاندولتمحتاطانهنسبت‬ ‫بهموضوعاحتمالدیدارترامپوروحانیموضعمیگیرند؟انهاهممنتقد‬ ‫دولت هستند و مسئولیتی هم در قبال اداره کشور ندارند‪ ،‬هر حرفی می توانند‬ ‫بزنند‪.‬امامخالفانومنتقدانجدیدولتهیچواکنشتندیبهمسئلهاحتمال‬ ‫دیدار روحانی و ترامپ نشان ندادند و خیلی نرم با قضیه برخورد کردند؟ خیر‪،‬‬ ‫برخوردنرمنداشتند‪،‬اتفاقاموضعفضاهایاصولگراییعلیهاحتمالاینمالقات‬ ‫خیلیتندبود‪.‬علتشهمایناستکهمسئولیتیدرقبالکشورندارند‪،‬خیلی‬ ‫راحت حرف می زنند‪.‬چرا اصالح طلبان مثل زمان برجام خیلی حامی نشان‬ ‫ندادندواستقبالینکردند؟چونمسئلهایاتفاقنیفتادهاست‪.‬اصالحطلبانازهر‬ ‫اقدام متکی به کار جمعی نظام که منجر به کاهش تنش در روابط ایران با غرب‬ ‫شود حمایت می کنند‪ .‬البته ما هنوز به حسن نیت امریکایی ها تردید داریم‪.‬‬ ‫منتظریمخبرهاییبرسدکهامریکاییحاضرندازایناشتباهشانعدولکنند‪.‬‬ ‫برخی معتقدند در طول چهل سال گذشته اگر می خواست بین ایران و امریکا‬ ‫رفع اختالفی شود‪ ،‬تا حاال اتفاق افتاده بود‪ ،‬امکان ندارد ظرف یک ماه طوری‬ ‫بین دو کشور روابط حسنه یا رفع تنش شود که روحانی و ترامپ در نیویورک‬ ‫باهمدستبدهند؟نشستنوانجامیکمالقاتبهمعنیروابطحسنهنیستبلکه‬ ‫شروع دور جدیدی از مذاکرات است‪.‬شما خودتان به انجام دیدار بین روحانی‬ ‫وترامپدرنیویورکامیدوارهستید؟‬ ‫انچه در صحنه سیاسی اتفاق افتاده و واقعیت دارد این است که امریکایی‬ ‫ها متوجه تحلیل اشتباه شان درباره ایران شدند‪ .‬اقای ترامپ وقتی از برجام خارج‬ ‫شدانتظاراتیداشتکهانانتظاراتمحققنشدوحاالمتوجهاشتباهاستراتژیک‬ ‫شان شدند‪ .‬حاال باید امریکایی ها رویکرد اشتباه شان را اصالح کنند‪ ،‬اگر این‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬ایران که در قالب‪ ۱+۵‬با امریکا مذاکره کرده بود می تواند باز هم‬ ‫مذاکره کند‪ .‬ایران نبود که میز مذاکره را ترک کرد‪ ،‬این امریکایی ها بودند که‬ ‫براساس تحلیل های غلط از برجام خارج شدند و میز مذاکره را ترک کردند‪.‬‬ ‫تصور ترامپ این بود که با فشار حداکثری ایران دچار بحران هایی می شود‬ ‫که بر اثر ان بحران ها عقب نشینی های سنگین می کند و امتیازهای زیادی را به‬ ‫غرب می دهد‪ .‬حاال این تحلیل امریکایی ها اشتباه از اب درامد و دیدند ملت‬ ‫ایران با وجود تحمل فشارهای زیاد‪ ،‬استوار و منسجم است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫امریکایی ها دنبال بهانه ای می گردند که از این گرفتاری خارج شوند‪ .‬از ان‬ ‫طرف اراده ایران برای خروج از برجام جدی است و این مسئله در محاسبات‬ ‫امریکا نبود که امکان دارد ایران از برجام خارج شود‪.‬‬ ‫اخیرا «محمد سرافراز»‪ ،‬رییس پیشین صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬در مصاحبه ای به ریاست علی الریجانی بر‬ ‫صداوسیما اشاره کرده و در رابطه با تعامل دولت‬ ‫وقت و این سازمان گفت‪« :‬در ان زمان اشتراک نظر‬ ‫سیاسی وجود داشت ولی به نظر من در ان مقطع یک‬ ‫اشتباهی رخ داد‪ .‬هاشمی رفسنجانی رییس جمهور بود‬ ‫و تمایل نداشت مورد انتقاد قرار بگیرد‪ .‬در دور دوم‬ ‫ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی‪ ،‬تورم نزدیک ‪50‬‬ ‫درصد شده بود‪ ،‬مردم خیلی مشکل داشتند و تحت‬ ‫فشار بودند اما به خاطر رابطه نزدیک الریجانی با‬ ‫رفسنجانی‪ ،‬صداوسیما در موضع انتقاد از دولت و وضع‬ ‫وقت نبود‪».‬‬ ‫در این ارتباط « فائزه هاشمی»‪ ،‬فرزند مرحوم‬ ‫هاشمی رفسنجانی‪ ،‬درباره این گفته محمد سرفراز‬ ‫که مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست‬ ‫جمهوری خود تمایلی نداشت که مورد انتقاد قرار‬ ‫بگیرد و همچنین مردم در ان دوره مشکالت زیادی‬ ‫داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان ریاست جمهوری مرحوم‬ ‫پدرم‪ ،‬هم جناح چپ و هم جناح راست با فعالیت های‬ ‫سازندگی ایشان مخالفت کرده و تالش می کردند‬ ‫برای ایشان مانع تراشی کنند و به نوعی تا جایی سنگ‬ ‫اندازی کردند که مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوره‬ ‫دوم نتوانست‪ ،‬تدابیر اقتصادی خود را اجرایی کند و‬ ‫وزرای کابینه ایشان را نیز تغییر دادند‪.‬فائزه هاشمی‬ ‫افزود‪ :‬ابتدا اینکه گفته شد مرحوم هاشمی رفسنجانی‬ ‫تمایلی به انتقاد نداشتند حقیقت ندارد‪ .‬در زمان مرحوم‬ ‫هاشمی رفسنجانی‪ ،‬تعداد رسانه های زیاد نبود اما به‬ ‫نوعی روزنامه کیهان به عنوان سمبل جناح راست و‬ ‫روزنامه سالم سمبل جناح چپ بود‪ .‬بنابراین اگر به‬ ‫روزنامه های ان دوره نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم‬ ‫شد که این دو روزنامه همواره به مرحوم هاشمی‬ ‫رفسنجانی و دولت او انتقاد می کردند‪ .‬مرحوم‬ ‫هاشمی نیز همواره این انتقادها را می شنید و عکس‬ ‫العمل و برخوردی از خود نشان نمی داد یعنی پدرم‬ ‫انتقادهایی را که عملی و منطقی بود را می شنید و‬ ‫انجام می داد و به انتقادهای غیرمنطقی توجهی نمی‬ ‫کرد‪.‬هاشمی ادامه داد‪ :‬بنده این سخنان را نمی توانم‬ ‫بپذیرم که ایشان عالقه نداشت کسی به او انتقاد‬ ‫کند‪ .‬در مورد تورم نیز باید گفت که برنامه تعدیل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مرحله گذاری است که طبیعتا تورم نیز را‬ ‫در پی خواهد داشت‪ .‬طبیعتا اگر این گذار رد شده‬ ‫بود باید دوره ای را تحمل کرد بنابراین همواره بدین‬ ‫گونه بوده است‪ .‬سالها بود که اقتصاد ما به یک اقتصاد‬ ‫سالمی تبدیل شده بود‪ .‬هدف این تعدیل اقتصادی‬ ‫برابری حقوق کارکنان دولت چه معلمان چه بانکی ها‬ ‫و وزارتخانه های مختلف بود‪ .‬تک نرخی کردن ارز‬ ‫و تک نرخی کردن قیمت کاالها در ان زمان مدنظر‬ ‫بود چراکه در ان زمان قیمت ها دو الی سه نرخی‬ ‫بود و این مساله باعث ایجاد رانت خواری می شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بنابراین برنامه های بسیاری بود که به‬ ‫این اقتصاد سرو سامان می داد که متاسفانه در برابر ان‬ ‫موانعی ایجاد کردند و اجازه ندادند‪ ،‬ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫طبیعتا تورم افزایش پیدا می کرد و پس از مدتی این‬ ‫قضیه حل می شد‪ .‬اگر اقایان تاریخ همه کشورهایی‬ ‫که به توسعه دست پیدا کردند را مطالعه کنند‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهند شد که این دوره در همه کشورها طی شده‬ ‫است‪ .‬برای مثال در اروپا واحد پولی یورو جایگزین‬ ‫پول های ملی کشورهای اروپایی شد به ویژه کشوری‬ ‫چون بلژیک که جزو پول های خرد بود دوره ای را‬ ‫گذراندند تا توانستند خود را با یورو مطابقت دهند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه زنان تصریح کرد‪ :‬بنابراین در اقتصاد‬ ‫دوره گذرایی باید باشد تا نابسامانی های اقتصادی‬ ‫حل شود و اقتصاد در یک مسیر درست قرار گیرد‬ ‫که متاسفانه بسیاری اجازه ندادند‪ ،‬این کار انجام شود‪.‬‬ ‫با روی کار امدن احمدی نژاد‪ ،‬او بحث هدفمندی‬ ‫یارانه ها را مطرح کرد که همان تعدیل اقتصادی بود‪.‬‬ ‫بسیاری از این طرح استقبال کردند در حالی که اقایان‬ ‫جناح چپ و راست در دوران مرحوم رفسنجانی اجازه‬ ‫ندادند که این برنامه ها در دولت پدرم اجرا شود‪ .‬به‬ ‫هر حال هدف خوب بود اما این هدف به صورت‬ ‫نادرستی اجرا کرد‪ .‬چرا که به مردم پول داد در حالی‬ ‫که باید به تولید کننده ها‪ ،‬کشاورز‪ ،‬صنعتگر و غیره‬ ‫پول می داد‪ .‬بنابراین احمدی نژاد در بحث هدفمندی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬مسیر را اشتباه رفت و دچار سیاست های‬ ‫عوامفریبانه و پوپولیستی شد‪.‬هاشمی افزود‪ :‬در دوران‬ ‫پدرم چون اواخر جنگ بود و اختالف نرخ ها اساسی‬ ‫ظریف در کنفرانس مطبوعاتی با الوروف‪:‬‬ ‫روابط ایران‪-‬روسیه در بهترین‬ ‫حالت در دهه های اخیر است‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان که به مسکو رفته است اظهار کرد ‪ :‬در حال حاضر روابط ایران و روسیه‬ ‫در بهترین وضعیت در طول دهه های گذشته است و دو کشور تالش دارند که تعامالت خود در حوزه های‬ ‫مختلفراگسترشدهند‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف عصر روز دوشنبه بعد از دیدار با همتای روس خود در نشست مشترک مطبوعاتی‬ ‫با سرگی الوروف تصریح کرد‪ :‬تا پایان سال حداقل دو بار روسای جمهور دو کشور در حاشیه اجالس های‬ ‫چند جانبه با یکدیگر دیدار می کنند و این عالوه بر دیدارهای دو جانبه بین روسای جمهور و وزیران امور‬ ‫خارجه دو کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر مسئوالن کمیسیون مشترک دو کشور در مسکو در حال رایزنی و گفتگو‬ ‫هستند اظهار کرد‪ :‬این دیدار ها و تعامالت نشان دهنده عمق روابط راهبردی دو کشور است‪.‬‬ ‫ظریف با بیان اینکه در مورد مسائل دوجانبه شاهد پیشرفت های زیادی بین دو کشور بوده ایم گفت که‬ ‫در این حوزه می توان به موضوع انرژی حمل و نقل‪ ،‬همکاری های چندجانبه و تالش برای ایجاد صلح و‬ ‫امنیتبینالمللیاشارهکرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان همچنین به همکاری های ایران و روسیه در زمینه برجام اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایران نقش روسیه و چین را با نقش سایر اعضای برجام یکسان نمی بیند و چین از شرکای نزدیک ایران از قبل‬ ‫از برجام بودد و در دوران تحریم با ایران همکاری داشت‪ .‬اکنون نیز روابط تجاری خود با تهران را علی رغم‬ ‫فشارهایغیرقانونیامریکاادامهمی دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در مورد اقدامات صورت گرفته و مشورت های انجام شده بین ایران و اتحادیه اروپا و‬ ‫به خصوص دولت فرانسه با الوروف رایزنی و گفت وگو کرده‪ ،‬گفت‪ :‬گفت وگوها و رایزنی های ایران با‬ ‫کشورهای اروپایی جهت ایجاد اطمینان از این که انها به تعهدات خود در برجام عمل کنند صورت می گیرد‬ ‫و این گفت وگوها ادامه دارد‪.‬‬ ‫ظریفهمچنینبابیاناین کههماهنگی هایخوبیبینایرانوروسیهدرموردمسائلمنطقه ایوجود‬ ‫دارد خاطر نشان کرد‪ :‬تالش مشترکمان توانسته قدری به وضعیت در سوریه ارامش بخشد گرچه به خاطر‬ ‫موانعی که وجود داشت کمیسیون قانون اساسی سوریه که با همکاری ایران‪ ،‬روسیه‪ ،‬ترکیه و طرفین در سوریه‬ ‫ایجاد شده بود سال گذشته نتوانست به نتیجه ای برسد و فشارهایی از خارج به این مجموعه وارد شد ولی‬ ‫اکنونپیشرفت هایخوبیدراینزمینهداشته ایموامیدواریماینمکانیزمهرچهزودتربهنتیجهبرسد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با بیان این که نشست سران ایران‪ ،‬ترکیه و روسیه در مورد سوریه در‬ ‫اینده نزدیک در ترکیه برگزار خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬این نشست فرصتی برای سران سه کشور است که در مورد‬ ‫اینموضوعاتگفت وگوورایزنیکنند‪.‬ایندیپلماتعالی رتبهکشورمانهمچنینبابیاناین کهبحثامنیت‬ ‫در خلیج فارس برای دو کشور ایران و روسیه مهم است و دو کشور در این زمینه دارای دیدگاه های بسیار‬ ‫نزدیکیباهمهستند‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬مامعتقدیمکهامنیتدراینمنطقهازطریقهمکاریوهم افزاییبین‬ ‫کشورهایساحلیایجادمی شودنهازطریقرقابتوتقابل‪.‬متاسفانهامریکایی هابامطرحکردنموضوعاعزام‬ ‫نیروبهمنطقهبهدنبالافزایشتنشدراینمنطقههستند‪.‬ویهمچنینباتاکیدبراین کهازادیکشتیرانیباید‬ ‫برای همه و در همه جا اعمال شود و این شامل امنیت انرژی نیز هست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ایران از ابتکار روسیه برای‬ ‫گفت وگو جهت تامین امنیت در خلیج فارس استقبال می کند و امادگی داریم که از طرح این کشور در کنار‬ ‫پیشنهاداتخودازجملهتشکیلمجمعگفت وگوهایمنطقه ایوامضایقراردادعدمتعارضبینکشورهای‬ ‫خلیجفارسحمایتکنیم‪.‬وزیرامورخارجهکشورمانهمچنینبهموضوعفلسطیناشارهوضمنمحکوم‬ ‫کردن طرح “معامله قرن” در بخشی دیگر از صحبت های خود گفت‪ :‬در یمن نیز شاهد فاجعه انسانی هستیم‬ ‫وموضوعیمننیزیکیدیگرازمحورهایرایزنیایرانوروسیهاست‪.‬ظریفهمچنینبهوضعیتافغانستان‬ ‫و حضور گسترده داعش در این کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬امریکایی ها به دنبال سوء استفاده از این وضعیت‬ ‫برای تحقق اهداف کوتاه مدت خود هستند و این موضوع نگرانی هایی را ایجاد کرده است‪.‬وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان در بخشی دیگر از این کنفرانس خبری با اشاره به رایزنی های وزیر نیروی ایران با همتای روس‬ ‫خود در مسکو تصریح کرد‪ :‬گفت وگوهای امروز ما در وزارت خارجه روسیه و وزارت انرژی این کشور‬ ‫مجموعهبسیارمثبتیازهمکاری هایدوجانبه‪،‬منطقه ایوبین المللیبیندوکشوراستواینگفت وگوهاو‬ ‫همکاری ها به مردم دو کشور و صلح و امنیت منطقه کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫ازسویسخنگویدولتاعالمشد‬ ‫درصورتعدمهمراهیاروپا‪،‬ایرانجمعهگامسومکاهشتعهداتبرجامیرابرمیدارد‬ ‫سخنگوی دولت در استانه زمان تعیین شده برای گام سوم ایران‬ ‫در کاهش تعهدات برجامی اعالم کرد‪ :‬استراتژی ما تعهد مقابل‬ ‫تعهد است‪ ،‬در این صورت گام سوم را متوقف می کنیم‪.‬‬ ‫علی ربیعی در اغاز نشست هفتگی خود با گرامی داشت و‬ ‫تسلیت ماه محرم ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیام امام حسین (ع) به اصل امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر اعتبار بخشید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬امام حسین (ع) نه فقط در زمان خودش چراغ‬ ‫بود‪ ،‬بلکه برای تمام دوران منش و روش ایشان در ایستادگی همراه با‬ ‫اخالق به الگو تبدیل شد‪ .‬اگر ما وارثان خوبی باشیم این ایستادگی‬ ‫مقابل زور خارجی و مهربان بودن در داخل درس زیادی دارد‪.‬‬ ‫در صورت پایبندی اروپا ایران به برجام باز خواهد گشت‬ ‫ربیعی سپس با اشاره به تحرک دستگاه دیپلماسی در هفته‬ ‫گذشته گفت‪ :‬یکی از مباحث جدی ما با مکرون و اتحادیه اروپا‬ ‫بوده است‪ .‬در صورت پایبندی انان جمهوری اسالمی به برجام‬ ‫باز خواهد گشت‪ .‬ما تعهد در مقابل تعهد را در دست گرفتیم‪،‬‬ ‫خوشبختانه در بسیاری موارد دیدگاه ها به هم نزدیک شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سفر عراقچی به همراه نمایندگان وزارت نفت و‬ ‫بانک مرکزی به فرانسه ‪،‬تصریح کرد‪ :‬باید نفت ایران خریداری شده‬ ‫و تعهد بازگشت پول انجام گیرد‪ .‬این موضوع مذاکره ما است‪.‬‬ ‫ماهاتیر محمد به ایران می اید‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سفر دکتر ظریف به مسکو هم در همین راستا‬ ‫است در زمینه تعهدات تجاری با روسیه به گفت وگو خواهیم‬ ‫نشست‪ .‬عالوه بر حوزه های اقتصادی در مورد فعالیت های جدید‬ ‫سیاسی نیز صحبت خواهیم کرد‪ .‬جناب اقای ماهاتیر محمد به ایران‬ ‫خواهند امد‪ .‬خوشبختانه ژاپنی ها هم تمایالت برای کار در سطح‬ ‫بهتری را دنبال کردند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت یاداور شد‪ :‬نه تنها منزوی نشدیم‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫وضعیت رو به جلو هم داشته و حرکت می کنیم‪ .‬کماکان استراتژی‬ ‫ما تعهد مقابل تعهد است‪ .‬در این صورت گام سوم را متوقف‬ ‫می کنیم‪ .‬هرچه به تعهدات کامل برجامی نزدیک شویم‪ ،‬ما هم به‬ ‫انچه تعهد داشتیم نزدیک می شویم‪.‬‬ ‫روز جمعه فرصت ما برای گام سوم در کاهش تعهدات‬ ‫برجامی است‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با استناد به مفاد برجام کاهش تعهدات خود به‬ ‫برجام را اعالم کردیم‪ ،‬تعهدات را کم نکردیم که برجام را از بین‬ ‫ببریم‪ .‬برای بازگشت طرف برجامی به تعهدات خود‪ ،‬این سیاست را‬ ‫اتخاذ کردیم‪ .‬اروپا قادر به اجرای تعهداتش نباشد منطقی نیست ما‬ ‫باشیم‪ .‬تا روز جمعه فرصت ما برای گام سوم است‪ .‬اینکه به سمت‬ ‫گام سوم حرکت نکنیم به واکنش طرف اروپایی ربط دارد‪ .‬مشروط‬ ‫به میزان رضایت ایران از رفتار اروپا حتی میزان بازنگری در سایر‬ ‫موارد هم وجود دارد‪.‬‬ ‫پنج هزار میلیارد تومان به منابع بخش مسکن اضافه شد‬ ‫ربیعی در ادامه با بیان اینکه کماکان سیاست های رفع موانع‬ ‫تولید را ادامه می دهیم گفت‪ :‬دیروز تصمیم مهمی در راستای برنامه‬ ‫های مسکن دولت اتخاذ کردیم‪ .‬پنج هزار میلیارد تومان به منابع‬ ‫بخش مسکن اضافه کردیم‪ .‬این مورد به صورت وام‪ ،‬تکمیل مسکن‬ ‫مهر و سیاست های حمایتی مسکن دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عالوه بر این هزارو پانصد میلیارد تومان از محل‬ ‫دارایی دولت تصویب شد در کنار این وام قرار بگیرد‪ .‬این موضوع‬ ‫برای زیر ساخت ها است و نه وام‪ .‬االن ‪ ۳۵‬درصد از مقدار بودجه‬ ‫ای که اعالم کردم در اختیار زیر ساخت اب و برق قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬بحث هماهنگی بین بخشی در‬ ‫ساخت مسکن هم انجام شده است‪ .‬در گذشته فقدان هماهنگی ها‬ ‫باعث طوالنی شدن بهره برداری و نارضایتی مردم بود‪.‬‬ ‫نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد نسبت به تیرماه کمتر شده‬ ‫است‬ ‫ربیعی تصریح کرد‪ :‬نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد نسبت به تیرماه‬ ‫هشت واحد کمتر شده است‪ ،‬تولیدات واحدهای بزرگ صنعتی‬ ‫در بورس در تیرماه نسبت به خرداد رشد ‪ 5/6‬درصد داشته‪ ،‬واردات‬ ‫لوازم خانگی هشتاد درصد کاهش داشته است‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ما افزایش ‪22‬درصدی جواز صنعتی داشته‬ ‫ایم‪ ،‬پس از ‪ 18‬ماه پر استرس به سمت تعادل مثبت حرکت می کنیم‬ ‫که عالمت خوبی است‪ ،‬عالمت مثبت دیگر مقرون به صرفه بودن‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫حجم قاچاق دارو باال نیست‬ ‫سخنگوی دولت در ارتباط با موضوع قاچاق دارو گفت‪ :‬حجم‬ ‫قاچاق دارو چه از خارج به داخل و چه بالعکس باال نیست‪ .‬زیر پنج‬ ‫درصد است‪ .‬پس نمی شود گفت پدیده قاچاق داریم‪ .‬اما دیدیم از‬ ‫کد محصوالت دارو استفاده کرده و هرمون بدنسازی وارد کرده اند‪.‬‬ ‫با اقای نمکی صحبت کردم و ان ها شناسایی شده و در دست قوه‬ ‫قضاییه هستند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بخشی از کمبودهای دارویی به‬ ‫تجویز های پزشکان برای داروهای خارجی که شبیه داخلی اش‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مربوط می شود‪ .‬کمبود ما در این قسمت است‪ .‬تولید‬ ‫ما در داخل درصد قابل توجهی است‪ .‬این تصمیم مصرف کننده‬ ‫است برای جایگزینی داخلی کاال‪ .‬در حوزه دارو از دکتر نمکی‬ ‫سپاسگزاری می کنم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بحثهای ناصر خسرو یی ما در این مورد است که‬ ‫تولید داخلی هم داریم‪ .‬یک میلیارد و چهارصد میلیون اختصاص‬ ‫ارز در بازار دارو و تجهیزات پزشکی بوده‪ 260 ،‬میلیون از این مبلغ‬ ‫اختصاصش نا معلوم بود که ‪ 160‬میلیون ان شناسایی شد و صد‬ ‫میلیون دیگر ان هم طی گزارشی مشخص خواهد شد که اگر‬ ‫تخلفی باشد با ان برخورد می شود‪.‬‬ ‫ماند‬ ‫برای کاهش تعهدات برجامی تا روز اخر منتظر خواهیم‬ ‫ربیعی در ارتباط با گام سوم در برجام گفت‪ :‬درست تا روز‬ ‫اخر منتظر خواهیم ماند و متناسب با ان تصمیم خود را خواهیم‬ ‫گرفت‪.‬وی گفت‪ :‬موضوع بخشی از تمام مالقات های خارجی ما‬ ‫را برجام تشکیل می دهد‪ .‬مسکو برای ما قابل اهمیت است‪ .‬نقش‬ ‫مسکو در منطقه حائز اهمیت است‪ .‬هم اقای ظریف و هم اقای‬ ‫اردکانیان حضور دارند تا در عرصه دیپلماتیک و تجاری گفت و‬ ‫گوها صورت بگیرد‪.‬‬ ‫هر دو وزیر پیشنهادی به مجلس رای می اورند‬ ‫سخنگوی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ورود مجلس به رای‬ ‫اعتماد به دو وزیر پیشنهادی دولت گفت‪ :‬پیش بینی من این است‬ ‫هر دو وزیر رای خواهند اورد‪ .‬مونسان راه اسان تری دارد‪ ،‬چون‬ ‫شناخته شده است‪ .‬اما دکتر حاج میرزایی مشکل شناخته شده نبودن‬ ‫دارند که من گفتم ایشان شناخت و تجربه بسیار خوبی در نهضت‬ ‫سواد اموزی داشته و برای حتی بعد از ‪ ۱۴۰۰‬برنامه دارند‪.‬‬ ‫برجام زمینه مناسبی است بتوانیم با همه دنیا کار کنیم‬ ‫سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه تبادل و همکاری ما‬ ‫در منطقه به نفع منطقه است‪ ،‬گفت‪ :‬این همکاری به بهبود زندگی‬ ‫در منطقه کمک می کند‪ .‬ما در سیاست هایمان با عراق ‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫ترکیه و ترکمنستان که اخیرا در سطح معاون اول ما در انجا‬ ‫حضور داشتند و همچنین همسایگان ابی خود همکاری را ادامه‬ ‫خواهیم داد‪ .‬کماکان تاکید داریم می خواهیم پیمان های امنیتی را با‬ ‫همسایگان ابی خود داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود ‪:‬برجام زمینه مناسبی است بتوانیم با همه دنیا کار کنیم‬ ‫و نقل و انتقاالت مالی و بانکی خود را به راحتی انجام دهیم‪ ،‬قطعاً‬ ‫اولویت ما ارتباط و همکاری با کشورهای منطقه است و تبادل‬ ‫تجاری ایران با کشورهای منطقه به نفع مردم منطقه است افزایش‬ ‫توانایی های فنی و اقتصادی کشورهای منطقه می تواند منجر به بهبود‬ ‫شرایط زندگی مردم این منطقه شود‪.‬‬ ‫موضع رییس جمهور در مورد ضرورت انجام مالقاتی که منافع‬ ‫ملی را در پی داشته باشد تغییر نکرده است‬ ‫وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات اخیر رئیس‬ ‫جمهور در حوزه مذاکرات و ارتباطات بین المللی گفت‪ :‬رئیس‬ ‫جمهور همچنان بر موضع خود ایستاده که به خاطر منافع ملی در‬ ‫صورتی که اطمینان داشته باشند مالقات و دیدار با فردی به مردم‬ ‫ما کمک می کند امتناع نمی کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬هیچ تناقضی در‬ ‫صحبت ایشان وجود نداشته است‪ .‬مکلف به پیگیری منافع ملی‬ ‫هستند در مقابل اگر مالقات با شخصی به نفع منافع ملی نیست‪،‬‬ ‫راحت امتناع می کنند‪ .‬پیش داوری بدون در نظر گرفتن ابعاد صحبت‬ ‫رئیس جمهور در راستای استراتژی کسانی است که می خواهند‬ ‫ما منزوی شویم‪ .‬باید هم افزایی داخلی ایجاد کرده و جامعه را‬ ‫نگران نکنیم‪ .‬عده ای نگران شدند‪ ،‬عده ای بدجنسی کردند عده ای‬ ‫برداشت غلط کردند که ایشان عقب نشینی کردند‪.‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به نظر من هدف رئیس جمهور امریکا با ایران یک چیز است‬ ‫و هدف ما یک چیز دیگر‪ .‬هدف ما این است به هرانچه که حقمان‬ ‫است و اجحاف شده برگردیم‪ .‬ما کشور مستقلی هستیم‪ ،‬باید با ما‬ ‫منصفانه و بدون فشار صحبت شود‪ .‬این صحبت های رئیس جمهور‬ ‫در راستای تعامل حداکثری با کشورهای دنیا بوده است‪.‬سخنگوی‬ ‫دولت یاداورشد‪ :‬انچه که باعث شد امریکا به ایران فشار بیاورد‬ ‫احساس عدم هماهنگی در باال و پایین ایران است‪ .‬فکر می کردند‬ ‫با تحریم به تحلیل خود می رسند‪ .‬فتوای از موضع رهبری برای ما‬ ‫حالت قانونی دارد‪ .‬بعد از این احساس کردند درست است فشار‬ ‫هست‪ ،‬اما مردم اعتماد دارند و در جامعه انسجام وجود دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین عنوان کرد که برخی تحلیل های روزنامه ها را که‬ ‫می خوانم انگار هنوز در دوران انتخاباتی هستند‪.‬‬ ‫نبود و مشکالت اقتصادی عمیق نشده بود‪ ،‬به راحتی‬ ‫می شد همه این سیاست ها را تعدیل کرد و به یک‬ ‫مسیر درستی سوق داد اما بعدها با فاصله بسیار زیادی‬ ‫که در اجرای این سیاست ها ایجاد شد‪ ،‬کار سخت‬ ‫شد‪ .‬ضمن اینکه روش های احمدی نژاد در هدفمندی‬ ‫یارانه ها اشتباه بود‪.‬وی در پاسخ به اینکه هدف از‬ ‫مطرح کردن این گونه سخنان درباره مرحوم هاشمی‬ ‫و دولت وی چیست؟ نیز تاکید کرد‪ :‬مرتبا روزنامه های‬ ‫کیهان و سالم به مرحوم هاشمی و دولت وی حمله‬ ‫می کردند‪ .‬اگر مرحوم هاشمی تحمل انتقاد نداشت‬ ‫به عنوان رئیس جمهور ایا نمی توانست اقدامی علیه‬ ‫این روزنامه ها انجام دهد و از این انتقادات جلوگیری‬ ‫کند؟! بنابراین مرحوم پدرم چنین اقدام نکرد و عالقه‬ ‫مند بود که این انتقادات مطرح شود و این ازادی در‬ ‫جامعه وجود داشته باشد‪ .‬هیچ کس ادعا ندارد که‬ ‫انسان کاملی بوده و همه اقدامات ان درست بوده است‬ ‫و یقینا مرحوم پدرم‪ ،‬مانند هر فرد دیگری در جاهایی‬ ‫شاید به گونه ای دیگر عمل می کرد بهتر بود‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬ازاده رحیمی*‪-‬برنا‬ ‫قوایمقننهومجریه‬ ‫اطالعاتخودرادرسامانه‬ ‫ثبتحقوققرارداده اند‬ ‫علی الریجانی این مطلب را در جلسه علنی‬ ‫امروز‪-‬سه شنبه‪-‬مجلس و در پاسخ به تذکر‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر‬ ‫مطرح کرد و گفت‪:‬مجلس این موضوع را‬ ‫پیگیری کرده است؛ قوه مجریه و مقننه اطالعات‬ ‫خود را بر روی سامانه ای که دولت مقرر کرده‬ ‫است‪ ،‬قرار داده اند‪ ،‬اما برخی بخش ها به این‬ ‫کار اقدام نکرده اند که باید پیگیری و انجام‬ ‫شود‪«.‬حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده شاهین‬ ‫شهر در تذکری اظهار داشت‪ :‬دو سال و نیم از‬ ‫زمان الزم االجرا شدن قانون شفاف سازی حقوق‬ ‫مقامات گذشته و حق مردم در این راستا ضایع‬ ‫شده است‪.‬وی افزود‪ :‬مردم نمی دانند افرادی‬ ‫که به عنوان مسئول انتخاب کرده اند چقدر‬ ‫حقوق و دستمزد دریافت می کنند؛ در این راستا‬ ‫چندی پیش «علیرضا رحیمی» نماینده تهران‬ ‫و عضو هیات رییسه از سوی رئیس قوه مقننه‬ ‫برای پیگیری اجرای این قانون اقداماتی را انجام‬ ‫داد و اعالم شد که هیچ دسترس برای مردم به‬ ‫اطالعات حقوق مدیران و مسئوالن وجود ندارد‪.‬‬ ‫ذوالفقاری اعالم کرد‬ ‫اغازخدماتمراسم‬ ‫اربعیناز‪13‬مهر‬ ‫رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت‪ :‬خدمات ستاد‬ ‫مرکزی اربعین از ‪ 13‬مهر تا ‪ 30‬مهر در مرزهای ایران و‬ ‫از ‪ 16‬تا ‪ 27‬مهر در عراق به زائران ارائه می شود‪.‬حسین‬ ‫ذوالفقاری در نشست ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه‬ ‫مدیریت مراسم اربعین محصول کار جمعی دولت و ملت‬ ‫ایران و عراق است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما بر مشکالت مراسم‬ ‫اربعین اشراف داریم و تالش می کنیم این مشکالت را‬ ‫برطرف کنیم‪ ،‬اما تعداد دقیق زوار اربعین مشخص نیست‬ ‫و نمی دانیم زوار چه زمانی حرکت می کنند‪ ،‬در عراق به‬ ‫کجا رفته و با چه وسیله ای به مراسم می روند؛ بنابراین‬ ‫به همراهی همه دستگاه ها و مردم برای مدیریت مراسم‬ ‫اربعین نیازمندیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما قطعا کاپوتاژ را تایید می کنیم و‬ ‫همراهی می کنیم تا مشکلی برای این مساله پیش نیاید‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬سال قبل مشکل حمل و نقل داشتیم و باید‬ ‫برنامه ریزی کنیم تا امسال این مشکل ایجاد نشود‪.‬‬ ‫معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور افزود‪ :‬باید از‬ ‫اکنون اقدامات اموزشی را برای سفر اربعین از طریق‬ ‫رسانه ها اغاز کنیم‪ .‬مسئوالن ستاد اربعین باید در حوزه‬ ‫کاری خود نه در هر مساله ای با رسانه ها مصاحبه کنند‪.‬‬ ‫ذوالفقاری خاطرنشان کرد‪ :‬بازگشایی مرز خسروی به‬ ‫توافق دو دولت ایران و عراق رسیده است‪ T‬اما ما منتظر‬ ‫اماده سازی شرایط ان طرف مرز خود هستیم‪ .‬دولت‬ ‫عراق باید زیرساخت ها و امنیت مرز خود را تامین کرده‬ ‫و امادگی خود را برای بازگشایی مرز اعالم رسمی کند‬ ‫تا ما شاهد تردد زوار از این مرز باشیم‪.‬‬ ‫رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به عملیاتی شدن‬ ‫لغو روادید ورود به عراق از اول محرم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫به معنای خدمات دهی اربعین از سوی ستاد اربعین از اول‬ ‫محرم نیست‪ .‬خدمات رسانی ما از سیزدهم مهر تا سی‬ ‫مهر در مرزهای ایران انجام می شود؛ بنابراین کسی توقع‬ ‫نداشته باشد که از االن موکب ها برقرار شود‪ .‬از ‪ 16‬تا‬ ‫‪ 27‬مهر نیز خدمات در عراق ارائه می شود‪.‬‬ ‫مانکنتمامشد!‬ ‫فیلمبرداری سریال شبکه نمایش خانگی «مانکن» به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی ایرج محمدی به اتمام رسید‪.‬این سریال ‪ ۲۶‬قسمتی که به قلم بابک کایدان نوشته شده‪ ،‬هر هفته روزهای‬ ‫شنبه توسط موسسه تصویر دنیای هنر توزیع و تماشای انالین ان نیز از طریق فیلیمو و نماوا انجام خواهد گرفت‪ .‬همچنین برای دانلود قانونی سریال به سایت هابینا مراجعه کنید‪.‬در خالصه داستان این مجموعه‬ ‫امده است‪ :‬همیشه عشق های بزرگ و زیبا‪ ،‬دشمنان بزرگ و مخوف داشته اند‪.‬محمدرضا فروتن‪ ،‬مریال زارعی‪ ،‬نازنین بیاتی و امیرحسین ارمان‪ ،‬فرزاد فرزین‪ ،‬حسین پاکدل‪ ،‬بهشاد شریفیان‪ ،‬نفیسه روشن‪ ،‬علی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬رابعه مدنی‪ ،‬پانته ا کیقبادی‪ ،‬بهزاد محسنی‪،‬گلبرگ طهران زاد‪ ،‬بهزاد خلج و با حضور الهام پاوه نژاد‪ ،‬رضا توکلی و همایون ارشادی و با هنرمندی لیندا کیانی و شبنم قلی خانی و معرفی محمد صادقی‬ ‫و عارفه معماریان در این سریال نقش افرینی دارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12 -‬شهریور ‪ 1398‬شماره ‪888‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫نگاه اموزشی و تربیتی باید از اثار‬ ‫سینماییوتلویزیونیبرداشتهشود‬ ‫رویا غفاری‪:‬‬ ‫رویا غفاری فیلمنامه نویس تلویزیون‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طبیعتاً‬ ‫مردم در اثار اجتماعی تلویزیون و سینما انتظار دارند که جامعه‬ ‫خود را ببینند اما واقعیت این است که این اتفاق به هیچ وجه در‬ ‫شهرهای بزرگ ما رخ نمی دهد به این معنی که هنوز نگاه به‬ ‫مسائل اجتماعی امروزی نیست و ما مشکالت امروز را نمی بینیم‬ ‫و اگر فیلم و سریالی درباره مسائل اجتماعی یک روستا یا شهری‬ ‫کوچک ساخته شود بیشتر از دیگر اثار به واقعیت نزدیک است‪.‬‬ ‫غفاری خاطرنشان کرد‪ :‬روابط در اثار نمایشی ما وقتی شامل‬ ‫مسائل سنتی می شوند شاید بهتر از دیگر مسائل روایت شوند اما‬ ‫مشکالت امروزی هیچ نمودی در تلویزیون ندارند و در سینما نیز‬ ‫خیلی کم به مسائل اصلی پرداخته می شود و البته اگر این اشکال‬ ‫در تلویزیون پر رنگ تر است دلیلش اجازه ندادن به فیلمسازان و‬ ‫فیلمنامه نویسان برای پرداختن به مسائل روز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینکه مسائل اصلی جامعه در تلویزیون دیده‬ ‫نمی شود به معنی عدم اگاهی و اطالع از مشکالت و مسائل نیست‪.‬‬ ‫چراعاشوراماندگارشد؟‬ ‫یک کارشناس مسائل دینی و مهدویت گفت‪:‬از جمله‬ ‫مولفه های مهم در بقای حرکت امام حسین (ع) روشنگری و‬ ‫فرهنگ سازی اهل بیت (ع) در راستای قیام سیدالشهدا بوده‬ ‫است و مهمترین درس فرهنگ عاشورا استقامت‪ ،‬مبارزه و جهاد‬ ‫در برابر کژی ها است بنابراین هیئت ها در عزاداری های خود به‬ ‫دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری توجه کنند‪ .‬مردم باید بدانند‬ ‫که برای چه گریه می کنند و در هیئتی که بحث ظهور حضرت‬ ‫مهدی (عج) احیا نشود ان هیئت راه به جایی نمی برد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمدرضا فوادیان در گفت وگو‬ ‫با ایسنا اظهار کرد‪ :‬از مهمترین مولفه های بقای عاشورا که‬ ‫نقش بسزایی در به جا ماندن این حادثه عظیم داشت ه است تبیین‬ ‫حرکت امام حسین (ع) توسط اهل بیت(ع) و به خصوص‬ ‫حضرت زینب(س) و امام سجاد (ع) است‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وی با اشاره به این جمله حضرت زینب ( س) « َما َراَی ْ ُ‬ ‫ا َِّل َج ِم ًیل» گفت‪ :‬وقتی حضرت زینب (س) پس از ان همه‬ ‫قتل و غارت و خشونت یزیدیان این جمله را بیان می کند نشان‬ ‫دهند ه ان است که حضرت درصدد احیای نهضت کربال و‬ ‫بقای حرکت امام حسین (ع) است‪ .‬در روز عاشورا تمام باطل‬ ‫جمع شد تا حق را از بین ببرد‪ .‬در میدان عمل و مبارزه حق و‬ ‫باطل در کل جهان اسالم امام حسین (ع) پیروز است‪ .‬در روز‬ ‫عاشورا تمام باطل در مقابل تمام عقل و ایمان ایستاد و امام‬ ‫حسین (ع) یک صبح تا بعد از ظهر تمام رذالت ها و جنایت ها‬ ‫را دید اما ترک اوالی از حضرت صادر نشد و این چنین است‬ ‫که امام حسین (ع) تا روز قیامت چراغ هدایت تمام انسان ها‬ ‫در کل عالم بشریت است و هر کسی هر جایی بخواهد نور و‬ ‫روشنگری ببینید به امام حسین (ع) مراجعه می کند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بر همین اساس است که کار یزید مستحق‬ ‫لعن و نفرین است و در زیارت عاشورایی که از امام صادق‬ ‫(ع) به جا مانده است همین مساله را می بینیم و سید الشهدا (ع)‬ ‫مستحق سالم و صلوات است‪ .‬حضرت رسول (ص) در رابطه‬ ‫با شهادت امام حسین (ع) می فرماید‪“ :‬شهادت حسین (ع)‬ ‫حرارت و سوزشی دارد که هیچگاه سرد و خاموش نمی شود‪”.‬‬ ‫پیامبر (ص) این سخن را بیان می کند پیامبری که تمام سخنانش‬ ‫راستی و نیکی و درستی است‪ .‬دلیل این که بعد از امام حسین‬ ‫(ع) هیچ یک از اهل بیت(ع) قیام نکردند این بود که انها کار‬ ‫امام حسین (ع) را بدون هیچ نقصی می دانستند و سعی کردند‬ ‫همین قیام را حفظ کنند‪.‬‬ ‫فوادیان گفت‪ :‬از تمام اهل بیت (ع) احادیثی وارد شده‬ ‫است که به حفظ و بقای عزاداری در نهضت امام حسین (ع)‬ ‫اشاره می کنند‪ .‬وارد شده که در عزای امام حسین(ع) گریه‬ ‫کنید و خیمه بزنید ‪ .‬این یک نوع فرهنگ سازی است که‬ ‫می تواند از مولفه هایی باشد که در بقای حرکت امام حسین‬ ‫(ع) نقش بسزایی داشت‪ .‬در رابطه با هیج یک از ائمه (ع) به‬ ‫اندازه امام حسین (ع) پیام در مورد عزاداری و برپایی خیمه عزا‬ ‫نداریم‪ .‬حتی حضرت رسول اکرم (ص) ‪،‬حضرت علی (ع) و یا‬ ‫حضرت زهرا (س) اربعین ندارند اما ما شاهد این هستیم که پس‬ ‫از گذشت حدود ‪ ۱۴۰۰‬سال از واقعه عاشورا ‪ ۲۰‬میلیون جمعیت‬ ‫در یک مکان برای یک واقعه عظیم جمع می شوند‪ .‬اهل بیت‬ ‫(ع) با فرهنگ سازی و شعر خوانی برپایی مجلس عزا در صدد‬ ‫احیای حرکت امام حیسن (ع) بودند‪ .‬خود امام سجاد (ع) بعد‬ ‫از شهادت پدر همواره اشک می ریخت و امام باقر(ع) ‪ ،‬امام‬ ‫صادق(ع)‪ ،‬امام رضا (ع) و سایر ائمه همه با دست خودشان اقامه‬ ‫عزا می کردند‪ .‬این ها از جمله مولفه هایی هستند که در شکل‬ ‫گیری و بقای نهضت عاشورا موثرند‪.‬‬ ‫مهمترین درس فرهنگ عاشورا‬ ‫این کارشناس مسائل مهدویت در ادامه با اشاره به فرهنگ‬ ‫سیاسی حاکم و فرهنگ دین مدارانه در زمان امام حسین (ع)‬ ‫گفت‪ :‬امام (ع) با تقدیم خونش سعی کرد دین جدش را از‬ ‫بدعت ها نجات دهد چرا که کسانی بر مسند حضرت رسول‬ ‫(ص) نشست ه بودند که هرگز صالحیت این کار را نداشتند‪.‬‬ ‫سید الشهدا (ع) به دنبال احیای فرهنگ سیاسی و فرهنگ دین‬ ‫مدارانه و قوانین ناب اسالمی بود و هر انچه داشت از مال‪،‬‬ ‫خانه‪ ،‬زن و بچه‪ ،‬وجهه اجتماعی و سیاسی و‪ ...‬در دست گرفت‬ ‫و به میدان امد و همه را برای احیای دین اسالم تقدیم کرد‪.‬‬ ‫فوادیان اظهار کرد‪ :‬مهمترین درس و فرهنگ عاشورا درس‬ ‫استقامت‪ ،‬مبارزه و جهاد در برابر کژی و بدرفتاری است‪ .‬امام‬ ‫حسین (ع) برای احیای دین رسول اهلل قیام کردند که ما باید‬ ‫ان فرهنگ را در سطح زندگی و روش و منش خود داشته‬ ‫باشیم‪ .‬در عاشورا خیمه های دعا و نیایش بر پا است اما در کنار‬ ‫ان باید برحوزه عقل نیز تاکید کنیم و از طریق مباحث عاطفی‬ ‫و احساسی بتوانیم یاری گر و احیاگر فرهنگ عاشورا باشیم‪.‬‬ ‫فرهنگی که در هیئت ها و عزاداری های ما باید حاکم باشد این‬ ‫است که مردم امام زمان خود را بشناسند‪ .‬دلیل قیام امام حسین‬ ‫(ع) باید برای جامعه منتظران معرفی شود و مردم بدانند که در‬ ‫لوای والیت حجت خدا بودن یعنی این که هر انچه که داریم‬ ‫را در راه ولی خدا بدهیم‪.‬‬ ‫جنبه نرم افزاری و سخت افزاری هیات ها را در عزاداری مد‬ ‫نظر داشته باشیم‪ /‬هدف عزاداری ها چیست؟‬ ‫این کارشناس مسائل دین و قران در ادامه در پاسخ به این‬ ‫موضوع که عزاداری ها در چه صورت باعث تطهیر قلب شده‬ ‫و چگونه از طریق عزاداری می توانیم از کژی های زندگی‬ ‫نجات پیدا کنیم گفت‪ :‬در عزاداری باید به دو بعد توجه کنیم‬ ‫یعنی بعد سخت افزار و دیگری بعد نرم افزاری‪ .‬سخت افزار‬ ‫یعنی این که هیات های ما باید از ریا و چشم و هم چشمی و‬ ‫امثال این موارد دوری کنند و جنب ه خلوص و خالص بودن‬ ‫عزاداری را مد نظر قرار داده تا دچار انحراف و بدعت نشود‪.‬‬ ‫جنبه نرم افزاری هیات ها هم شامل شعر و سخنرانی ها است باید‬ ‫در عزاداری شعرها و سخنانی مطرح شود که قصه و سخن‬ ‫نادرست نباشد‪ .‬تمام اشعار و سخنان باید از منابع صحیح و‬ ‫درست اسالمی که بر منابع صحیح اسالمی و بر محور قران‬ ‫و اهل بیت (ع) است استخراج شود نه از منبلع خواب و رویا‪.‬‬ ‫‪.‬یکی دیگر از موضوعاتی که باید در جنبه نرم افزاری هیات ها‬ ‫به ان پرداخته شود توجه به بحث مهدویت در هیات ها است ‪.‬‬ ‫ما جمع می شویم برای امام حسین (ع) ‪ ،‬گریه می کنیم که چه‬ ‫اتفاقی رخ بدهد؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬انچه که امام حسین (ع) و اولیا داشته اند و‬ ‫به دنبال احیای ان بودند اکنون در نزد امام عصر (عج) است‪.‬‬ ‫حسین زمانمان را باید دریابیم و دشمنان امام عصر (عج ) را‬ ‫بشناسیم‪ .‬اگر با یک دست سینه می زنیم یا دست دیگر باید‬ ‫تمنای فرج داشته باشیم‪ .‬حسینیه ها باید مهدیه شوند و مهدیه ها‬ ‫باید حسینیه شوند‪ .‬هر مجلسی که برای امام حسین (ع) برپا‬ ‫می شود و در ان دیدگاه و مسائل ظهور مطرح نمی شود ان‬ ‫مجلس عقیم مانده است‪ .‬انچه هویت شیعه را شکل داده قیام‬ ‫امام حسین (ع) و پس از ان انتظار برای قیام حکومت صالحان‬ ‫است‪.‬‬ ‫یاد حضرت مهدی(عج) را در هیئت های عزاداری احیا‬ ‫کنیم‬ ‫وی گفت‪ :‬در کنارعزاداری برای امام حسین (ع) باید به یاد‬ ‫امام زمان(عج) نیز باشیم و احادیثی که امام حسین (ع) درباره ‬ ‫حضرت مهدی (عج) داشته است را مطرح کنیم و همچنین‬ ‫احادیثی که حضرت مهدی (عج) در رسای امام حسین (ع)‬ ‫دارد را بگوییم‪ .‬نقش و نگار محتشم که بر در و دیوان هیئت ها‬ ‫زده می شود بسیار عزیز و محترم است و نباید کم و کوتاه‬ ‫شود اما باید نواوری و حرکت رو به جلو هم داشته باشیم و یاد‬ ‫حضرت مهدی (عج) را در هیئتهای عزاداری احیا کنیم و از این‬ ‫طریق مردم متوجه ارتباط تنگاتنگ امام حسین (ع) و حضرت‬ ‫مهدی (عج) شوند تا منتظران ظهور را تربیت کنیم‪.‬‬ ‫این مشکالت را هم مسئوالن و هم هنرمندان تا حدی می شناسند‬ ‫اما میلی به ارائه انها و یا اجازه ای برای بیان ان ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫از طرفی عدم اگاهی نیز وجود دارد به عنوان مثال مسئوالن همه‬ ‫کودکان را با کودک خود مقایسه می کنند و اگر در یک اثر‬ ‫کودکی وجود داشته باشد که شبیه به فرزندان هیچ از مسئوالن‬ ‫نباشد با همین جمله که این این کودک اص ً‬ ‫ال شباهتی به کودک‬ ‫من نیست و من تابحال چنین کودکی ندیده ام برچسب غیر واقعی‬ ‫بودن به اثر زده می شود و اجازه ساخت یا پخش نمی دهند‪.‬این‬ ‫فیلمنامه نویس در ادامه اظهار داشت‪ :‬مقوالت دیگر نیز با همین‬ ‫گستره دید کم مورد تحلیل مسئوالن قرار می گیرند و اکثر اقشار‬ ‫و افراد و مسائل جامعه کنار گذاشته می شود و مردم وقتی زندگی‬ ‫واقعی خود را در اثار تلویزیونی نمی بینند هیچ عالقه ای به دیدن‬ ‫تلویزیون ندارند و به سراغ برنامه ها‪ ،‬سریال ها و فیلم های خارجی‬ ‫می روند‪ .‬تلویزیون متاسفانه نگاهی پدرانه به جامعه دارد و این‬ ‫نگاه باعث شده تا بیش از حد به سانسور اعتقاد پیدا کند‪.‬نویسنده‬ ‫مجموعه تلویزیونی «یاداوری» درباره نگاه مثبت تلویزیون به‬ ‫جامعه‪ ،‬گفت‪ :‬هر نگاه مطلقی نتیجه عکس دارد‪ .‬ما در دنیایی‬ ‫زندگی می کنیم که همه چیز نسبی است و این مساله در فیلم های‬ ‫ما وجود ندارد و نگاه پدرانه و مصلحت اندیشانه که می بینیم باعث‬ ‫شده تا بسیاری از مسائل مطرح نشود‪ .‬تلویزیون متاسفانه تنها‬ ‫نگاهی اموزشی به اثار دارد و وقتی تمام بار اموزشی و فرهنگی‬ ‫را بر دوش فیلم و سریال می بینند قطعاً نتیجه ‍ ای حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫غفاری در پایان اظهار داشت‪ :‬سینما و تلویزیون قابلیت اموزشی‬ ‫ندارد و بخش عمده و اصلی ان به مبحث سرگرمی برمی گردد‪.‬‬ ‫یک فیلم قطعاً می تواند ایجاد موج و تفکر کند‪ ،‬امروز می بینیم که‬ ‫سریال جای رمان را گرفته و قطعاً چنین رسانه ای می تواند کارکرد‬ ‫اجتماعی داشته باشد اما وقتی نگاه ما یک نگاه مطلق اجتماعی‬ ‫باشد نمی توانیم به رسالت اصلی اثار نمایشی برسیم و نگاه مطلقاً‬ ‫اموزشی باید از اثار سینمایی و تلویزیونی برداشته شود‪ .‬خبرنگار‪:‬‬ ‫علی ناصری‪-‬برنا‬ ‫اقایتاج!تذکربهخبرنگار‬ ‫وظیفهشمانیست‬ ‫به دنبال پخش اظهارنظری از مهدی تاج ـ رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال ـ مبنی بر اینکه اگر خبرنگاری پرسش‬ ‫بی ربط کند‪ ،‬چهار سال از کار خبری محروم می شود‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره انجمن پیشکسوتا ن مطبوعات ضمن ارسال نامه ای‬ ‫به تاج از او خواستند که بهتر است به مشکالت فوتبال بپردازد‬ ‫و امور مربوط به خبرنگاران را به مرجع ذی صالح بسپارد؛‬ ‫هرچند تاج در ادامه حواشی با انتقاد از صداوسیما‪ ،‬گفته های‬ ‫خود را به نوعی اصالح کرد‪ ،‬اما به اعتقاد این روزنامه نگاران‬ ‫باسابقه‪ ،‬فردی در این مقام به هیچ عنوان حق اظهارنظر و‬ ‫تذکر درخصوص عملکرد خبرنگاران را ندارد‪.‬‬ ‫در نامه هیات مدیره انجمن پیشکسوتان مطبوعات‬ ‫متشکل از محمد بلوری‪ ،‬بهروز بهزادی‪ ،‬رضا قوی فکر‪،‬‬ ‫مسعود مهاجر‪ ،‬علی اکبر قاضی زاده و محمود هجرت خطاب‬ ‫به تاج امده است‪:‬‬ ‫«جناب اقای تاج‪ ،‬رئیس فدراسیون فوتبال‬ ‫بیانات اخیر جنابعالی خطاب به خبرنگاران ورزشی داخلی‬ ‫موجب تعجب و اسباب تاسف فراوان اهالی رسانه ها شد‪.‬‬ ‫اینکه تهدید فرموده اید اگر خبرنگاری در نشست های خبری‬ ‫با مسئوالن‪ ،‬مربیان و ورزشکاران این ورزش پرسشی خارج‬ ‫از موضوع طرح کند‪ ،‬کارت حضور وی در این نشست ها‬ ‫ضبط و طرح کننده پرسش از حضور بعدی در این نشست ها‬ ‫محروم خواهد شد‪ ،‬براساس کدام قانون صنفی‪ ،‬جزایی یا‬ ‫به موجب کدام عرف معمول‪ ،‬در اطالع رسانی داخلی و‬ ‫خارجی است؟بر ما روشن نیست که کدام مشاور به شما چنین‬ ‫توصیه ای کرده است‪ .‬مسلم اینکه چندان‪ ،‬حیثیت و اینده‬ ‫شغلی شما را در نظر نگرفته است‪ .‬به نظر شما دامنه اجرایی‬ ‫عنوان کلی «بی ربط» ممکن نیست شمول هر سوالی بشود‬ ‫که از دید جنابعالی و همکارانتان نباید طرح می شد؟ ایا این‬ ‫سنتی نمی شود که هر کسی هر پرسشی را که برابر میل و‬ ‫سلیقه خود نیافت‪ ،‬ان را بی ربط اعالم کند؟ خود شما از متن‬ ‫همین حرفه به جامعه معرفی شدید و سپس به این مسئولیت‬ ‫رسیدید‪ .‬این تلقی از نظر شما پذیرفتنی است که خبرنگاران‬ ‫فقط برای خودنمایی‪ ،‬تسویه حساب با شما و همکاران یا‬ ‫کنجکاوی شخصی پرسشی را مطرح کنند؟انصاف دهید‬ ‫این نظر درست نیست که همکارا ن جوان ما وقتی شما و‬ ‫همکارانتان را در دسترس و پاسخگو نمی بینند‪ ،‬هر وقت شما‬ ‫را در برابر خود می یابند می خواهند برای انبوه پرسش های در‬ ‫ذهن مانده خود جوابی دریافت کنند‪.‬‬ ‫جناب اقای تاج‪ ،‬پرسش حق حرفه ای و طبیعی خبرنگار و‬ ‫پاسخ‪ ،‬مسئولیت قانونی و عرفی هر مسئول است‪ .‬اگر چه شما‬ ‫ان را بی ربط تلقی کنید‪ .‬از این گذشته مسئول رسیدگی به‬ ‫تخلف ها‪ ،‬نارسایی ها و مشکالت مطبوعات را قانون مشخص‬ ‫کرده است‪ .‬اجازه دهید همان مراجع و مسئوالن به این امور‬ ‫رسیدگی کنند تا شما و فدراسیو ن مربوطه با فراغت بیشتر‬ ‫به اموری که تصدیق می فرمایید مشکالت ریز و درشت کم ‬ ‫ندارد‪ ،‬بپردازید‪.‬‬ ‫جای تاسف دارد که فضای حرفه ای مطبوعات از جمله‬ ‫مطبوعات ورزشی چنین باید بدو ن مدافع بماند که جنابعالی‬ ‫به خود حق دهید‪ ،‬مقررات تازه ای برای تهدید و تحدید‬ ‫فعالیت های صنفی این حرفه وضع کنید‪ .‬اهل این حرفه‪ ،‬تهدید‬ ‫و تحدید بسیار دارند‪ ،‬لطفا شما چیزی بر ا ن نیفزایید‪.‬‬ ‫ارزو می کنیم پیش از اعالم اینگونه تصمیم ها و‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬ابعاد پیامدها و اثار ان را بر جامعه ما و‬ ‫مجموعه فوتبالمان بسنجید‪.‬‬ ‫پیوسته سالمت‪ ،‬موفق و سربلند باشید‪».‬‬ ‫ایا «ستایش ‪ »3‬هم قابل‬ ‫ستایش است؟!‪ /‬سوابق کدر‬ ‫سریال ها در فصول بعدی!‬ ‫برخالف تصور‪ ،‬سریال روی انتن مخاطبش را پیدا می کند و با حجم‬ ‫تعجب برانگیزی از میزان رضایت مواجه می شود‪ .‬در این شرایط منطقی‬ ‫است که مدیران تلویزیونی معتقد باشند این اثر می تواند در فصل های‬ ‫بعدی هم با اقبال مواجه گردد‪.‬‬ ‫قصه های ناتمام‬ ‫گاهی اوقات قصه سریالی روی کاغذ (فیلمنامه) و روی انتن به‬ ‫اتمام نمی رسد اما قرارداد تیم سازنده با رسانه محدود بوده و نیاز است‬ ‫که سریال برای رسیدن به یک نقطه امن در قصه گویی و جمع شدن‬ ‫شخصیت ها و قصه هایشان‪ ،‬ادامه پیدا کرده و کارش به فصل های‬ ‫دیگر رسیده است‪.‬‬ ‫بچه داستان های جذاب‬ ‫گاهی اوقات قصه اصلی و محوری به سالمت و با براورد درست‬ ‫نویسنده به پایان می رسد‪ .‬درحقیقت نخ تسبیح قصه اصلی جمع می شود‬ ‫اما در این میان بچه داستان هایی که کاتالیزور قصه اصلی بوده اند به‬ ‫حدی جذاب و پتانسیل دار از اب درمی ایند که می توانند خود نقطه‬ ‫ای باشند برای قصه هایی جدید در فصل های بعدی‪ ،‬با این اوصاف بد‬ ‫نیست که داستان را در فصل های دیگر نیز پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫و البته مواردی از این دست در این باب موثر هستند که هرکدام‬ ‫می توانند در اولویت قرار گیرند‪.‬اما همه این موارد دلیلی کافی برای‬ ‫جذابیت یک سریال در فصل های بعدی نیست‪ ،‬چراکه گاهی اوقات‬ ‫موقعیت داستان‪ ،‬سلیقه مخاطب‪ ،‬حال و هوای روز جامعه و ‪ ...‬باعث‬ ‫می شود سریال نتواند در فصل های دیگر مخاطب را درگیر کند‪.‬گاهی‬ ‫شخصیت های جذاب هم برای مخاطب تکراری می شوند و گاهی‬ ‫کاراکترها نمی توانند جذابیت خود را در فصل های دیگر ادامه دهند‪،‬‬ ‫گاهی اوقات ادامه داستان‪ ،‬پتانسیل گرم و گیرا شدن را ندارد و گاهی‬ ‫حتی با چشم غیرمسلح در همین تلویزیون دیده شده است که فصل های‬ ‫بعدی یک سریال تمام خاطرات خوب فصل اول را هم برای مخاطب به‬ ‫چالش کشیده است و با این اوصاف باید گفت ساخت سریال در فصل‬ ‫های بعدی ریسک محسوب می شود و معموال در این شرایط مدیران‬ ‫بد نیست که با وسواس بیشتری اقدام به تصمیم گیری در خصوص‬ ‫ساخت سریال ها در فصل های بعدی کنند و عمال بودجه هنگفتی را‬ ‫برای یک شکست هزینه نکنند‪.‬اگرچه ساخت سریال در چند سیزن در‬ ‫دنیا مرسوم است اما فراموش نکنیم مقدمات و بن مایه قصه از ابتدا در‬ ‫کمپانی های فیلم و سریال سازی در دنیا مشخص شده و تیم نگارش‬ ‫با تمرکز روی مهم ترین بخش یک اثر نمایشی ممتد (فیلمنامه سریال)‬ ‫وقت می گذارد‪.‬‬ ‫اتفاقی که در همه دنیا مرسوم است و مدت هاست در کشور ما‬ ‫نیز اپیدمی شده برمی گردد به این اتفاق که مدیران و سیاست گذاران‬ ‫تلویزیون و البته تهیه کنندگان مشتاق به سیزن ها یا فصل های چندم‬ ‫سریال های تلویزیونی می باشند و این اشتیاق تقریبا هیچ ارتباطی به‬ ‫اقبال سریال در فصل اول ندارد‪ .‬در حقیقت گاهی دیده شده است‬ ‫که حتی سریالی که در فصل اول هم ناموفق درامده و مخاطب به ان‬ ‫توجهی نداشته است و روی خوشی نشان نداده است به فصل های چندم‬ ‫کشیده می شود‪.‬‬ ‫به نظر می اید چند ویژگی خاص در موفقیت یک سریال و انگیزه‬ ‫مدیران در ساخت مجموعه در فصل های بعدی موثر است‪:‬‬ ‫فیلمنامه جذاب‬ ‫گاهی اوقات قصه پهنا و عمق الزم برای رسیدن به فصل های‬ ‫بعدی را دارد‪ .‬در واقع شخصیت ها در فصل اول به قدری جذاب و‬ ‫دوستداشتنی و قصه دار از اب درامده اند که داستانشان در ‪ 30‬قسمت‬ ‫جمع نمی شود و نیاز است به این کاراکترها فرصت داده شود تا در‬ ‫فصل های دیگری نیز راوی ماجراهایی نو باشند‪ .‬درحقیقت بار قصه و‬ ‫داستان کماکان این غلظت را دارد که بتوان ماجراهایی جدید را بر ان‬ ‫سوار کرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫قهرمان جذاب‬ ‫گاهی اوقات یک شخصیت یا یک جریان در قصه به نقطه ای می‬ ‫رسند که می توانند حاوی اتفاقات و حوادث ریز و درشت جدید شوند‪.‬‬ ‫در واقع حیف است کاراکتری که در فصل اول با دقت و ظرافت و‬ ‫تمرکز تراشیده شده است در موقعیت هایی دیگر تجریه نشود‪.‬‬ ‫استقبال مخاطب‬ ‫تمام کارشناسان‪ ،‬مدیران تلویزیونی‪ ،‬مدیران رسانه‪ ،‬کارشناسان‬ ‫رسانه و حتی منتقدان و برنامه سازان و نویسندگان و کارگردانان و‬ ‫تهیه کنندگان بر این اتفاق نظر دارند که برخی اوقات تمام فرمول های‬ ‫یک اثر خوب و قوی جذاب در یک سریال تلویزیونی وجود ندارد اما‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12 -‬شهریور ‪ 1398‬شماره ‪888‬‬ ‫بانک وبیمه‬ ‫پرداخت وام ازدواج‬ ‫بانکملیایرانازمرز‬ ‫‪100‬هزارفقرهگذشت‬ ‫بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه‬ ‫بیش از ‪ 104‬هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬در پنج ماه‬ ‫ابتدای سال جاری‪ ،‬این بانک تعداد ‪ 104‬هزار و ‪ 433‬فقره‬ ‫وام ازدواج به زوجین پرداخت کرده است که ارزش ریالی‬ ‫ان به ‪ 32‬هزار و ‪ 798‬میلیارد و ‪ 972‬میلیون ریال می رسد‪.‬‬ ‫در سال گذشته نیز بانک ملی ایران حدود ‪ 265‬هزار‬ ‫فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی‪ 41‬هزار و‬ ‫‪ 492‬میلیارد و ‪ 768‬میلیون ریال تخصیص داده است‪.‬‬ ‫سقف وام قرض الحسنه ازدواج ‪ 30‬میلیون تومان برای‬ ‫هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت ‪ 60‬ماه و نرخ چهار‬ ‫درصد کارمزد است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬متقاضیان به مدت دو سال (‪ 24‬ماه)‬ ‫از تاریخ عقد‪ ،‬می توانند برای دریافت وام مذکور اقدام‬ ‫کنند و به هر یک از متقاضیان نیز صرفا یک مرتبه وام‬ ‫قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫روابطعمومیبانکتوسعه‬ ‫صادراتحائزچهاررتبه‬ ‫برتردرسطحملیشد‬ ‫روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران با کسب‬ ‫سه رتبه اول و یک رتبه سوم در چهاردهمین جشنواره ملی‬ ‫انتشارات روابط عمومی برتر شد‪.‬‬ ‫کسب موفقیت در بخش های مستندسازی (گزارش‬ ‫عملکرد) با رتبه اول ‪ ،‬وب سایت با رتبه اول ‪ ،‬موشن‬ ‫گرافیک با رتبه اول و اینفوگرافیک با رتبه سوم از جمله‬ ‫افتخارات روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران در‬ ‫این جشنواره است‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬تندیس و لوح تقدیر جشنواره توسط‬ ‫دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای انقالب فرهنگی به دکتر‬ ‫حسین امامی رییس اداره کل روابط عمومی و بین الملل‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران اعطا شد‪.‬‬ ‫یاداور می شود چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات‬ ‫روابط عمومی در دو سطح ملی و استانی و در دو بخش‬ ‫رقابتی و اموزشی توسط انجمن متخصصان روابط عمومی‪،‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫پانزدهمیندورهجشنواره‬ ‫فرهنگی‪-‬ورزشیایثارگران‬ ‫شبکهبانکیکشوراواخرابان‬ ‫برگزارمی شود‬ ‫مشاوران مدیران عامل بانک ها در امور ایثارگران به‬ ‫منظور هماهنگی برای برگزاری پانزدهیمن دوره جشنواره‬ ‫فرهنگی_ورزشی ایثارگران شبکه بانکی کشور گرد هم‬ ‫امدند که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست‪ ،‬زمان‬ ‫برگزاری جشنواره پانزدهم‪ ،‬اواخر ابان ماه سال ‪ ٩٨‬اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬در این‬ ‫نشست که با حضور سیدبیوک موسوی معاون مدیرعامل‬ ‫در امور سرمایه های انسانی و پشتیبانی بانک صادرات ایران‪،‬‬ ‫شمس اله خدائی مهر مشاور ایثارگران بانک مرکزی و مشاوران‬ ‫مدیران عامل بانک ها در مجتمع فرهنگی بانک صادرات ایران‬ ‫برگزار و نکات مربوط به چهارده دوره برگزاری جشنواره‬ ‫فرهنگی_ورزشی مطرح و پیشنهادات و راهکارهای نوین به‬ ‫منظور تقویت روحیه ورزشی و معنوی ایثارگران شبکه بانکی‬ ‫کشور مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشست که همزمان با اغاز ایام سوگواری ماه‬ ‫محرم برگزار شد‪ ،‬شمس اله خدائی مهر‪ ،‬ضمن اشاره به اهمیت‬ ‫ماه محرم در تقویت روحیه ایثارگری و توفیق خدمت گذاری‪،‬‬ ‫برگزاری هر چه بهتر پانزدهمین دوره جشنواره و هچنین‬ ‫پررنگ شدن بعد فرهنگی ان را مورد تاکید قرار داد و گفت‪:‬‬ ‫از هر حرکتی که بتواند به معرفی بهتر شهدا‪ ،‬رزمندگان‪،‬‬ ‫جانبازان و ایثارگری انان کمک کند‪ ،‬استقبال می شود‪.‬‬ ‫محمود رسول خانی‪ ،‬مشاور مدیرعامل بانک صادرات‬ ‫ایران در امور ایثارگران نیز در این نشست ضمن پیشنهاد تغییر‬ ‫نام «المپیاد» به «جشنواره»‪ ،‬خواستار ارائه دستاورد های علمی‬ ‫و مقاالت ایثارگران برای رونق تولید و مقابله با تحریم های‬ ‫ظالمانه در قالب برنامه های این جشنواره شد‪.‬‬ ‫وی هچنین پیشنهاد کرد تا در مراسم اختتامیه پانزدهمین‬ ‫جشنواره فرهنگی_ورزشی ایثارگران شبکه بانکی کشور از‬ ‫خانواده شهدا مدافعان حرم دعوت صورت گیرد‪.‬‬ ‫در این نشست سیدجالل حسینی‪ ،‬رئیس اداره کل‬ ‫امور کارکنان بانک صادرات ایران و دبیر کمیسیون‬ ‫مشاوران مدیران عامل بانک ها در امور ایثارگران نیز به‬ ‫تشریح و اصالح بندهایی از ایین نامه برگزاری جشنواره‬ ‫فرهنگی_ورزشی ایثارگران شبکه بانکی کشور پرداخت که‬ ‫طی ان مقرر شد پس از بررسی و تعیین محل برگزاری توسط‬ ‫اعضای کمیته اجرایی‪ ،‬پانزدهمین جشنواره فرهنگی_ورزشی‬ ‫ایثارگران شبکه بانکی کشور‪ ،‬اواخر ابان ماه سال جاری‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫انتصاب هایجدیددربانکاقتصادنوین‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصادنوین در احکام جداگانه ای معاون مالی و پشتیبانی‪ ،‬معاون فن اوری اطالعات و رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات این بانک را منصوب کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین‪ ،‬علیرضا بلگوری در حکمی دکتر‬ ‫مرتضی معیری را به عنوان معاون مالی و پشتیبانی این بانک تعیین کرد‪ .‬دکتر معیری که هم زمان عضو هیات مدیره بانک اقتصادنوین است‪ ،‬مدرک دکترای حسابداری دارد و پیش از این در سمت های مشاور عالی مدیرعامل‪ ،‬مدیر طرح و برنامه و رئیس‬ ‫اداره برنامه ریزی و مطالعات استراتژیک عهده دار مسئولیت بوده است‪.‬مدیرعامل بانک اقتصادنوین در حکمی دیگر‪ ،‬محمد صادقی را در سمت خود ابقا و به عنوان معاون فناوری اطالعات این بانک معرفی کرد‪ .‬مهندس صادقی دانش اموخته رشته مهندسی‬ ‫نرم افزار است و از سال ‪ 96‬تاکنون این سمت را در بانک اقتصادنوین بر عهده دارد‪.‬علیرضا بلگوری همچنین در حکمی مجید بهرامی را به سمت رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک اقتصادنوین منصوب کرد‪ .‬بهرامی مدرک کارشناسی ارشد بازاریابی‬ ‫دارد و از سال ‪ 1393‬تاکنون معاونت این اداره را عهده دار بوده است‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهرایران‬ ‫موسسه مالی اسالمی برتر جهان در سال ‪2018‬‬ ‫بر اساس اخرین رتبه بندی برترین موسسات‬ ‫مالی اسالمی در جهان که توسط نشریه بین المللی‬ ‫بنکر در سال ‪ ،۲۰۱۸‬منتشر شد‪ ،‬بانک قرض الحسنه‬ ‫مهرایران در صدر موسسات مالی اسالمی در جهان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهرایران‪ ،‬بر این مبنا‪ ،‬نشریه بین المللی بنکر رشد‬ ‫دارایی های موسسات کامال اسالمی و موسسات با‬ ‫باجه های اسالمی را مورد بررسی قرار داده است که‬ ‫بر اساس ان بانک قرض الحسنه مهرایران به عنوان‬ ‫بانک کامال اسالمی با ‪ ۶۱.۱‬درصد رشد و ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۷۸‬میلیون دالر دارایی منطبق بر شریعت‪ ،‬در رتبه‬ ‫اول بانک های ایران و رتبه برتر موسسات کامال‬ ‫اسالمی دنیا قرار گرفت‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف جذب و‬ ‫تخصیص منابع قرض الحسنه با سرمایه اولیه ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در سال ‪ ۱۳۸۶‬تاسیس شد و در حال‬ ‫حاضر ‪ ۵۳۰‬شعبه این بانک در سراسر کشور مشغول‬ ‫اعطای تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان واقعی‬ ‫جامعه می باشد‪.‬‬ ‫این بانک از بدو تاسیس تا کنون بالغ بر ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۴۲‬هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به‬ ‫ارزش ‪ ۴۱۲‬هزار و ‪ ۸۱۵‬میلیارد ریال به متقاضیان‬ ‫پرداخت کرده است که نزدیک به ‪ ۲‬میلیون فقره این‬ ‫تسهیالت به اعتبار ‪ ۱۸۹‬هزار میلیارد ریال در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و پنج ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۸‬پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نسبت مطالبات به مصارف بانک قرض الحسنه‬ ‫مهرایران در طول مدت فعالیت ان حدود یک‬ ‫درصد است و مانده منابع ان با اعتماد و استقبال‬ ‫مردم از خدمات و طرح های تسهیالتی متنوع بانک‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۱۴‬هزار و ‪ ۳۶۲‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه‪،‬‬ ‫این بانک در سال ‪ ۹۶‬از ‪ ۸۲‬درصد و در سال ‪۹۷‬‬ ‫از ‪ ۵۵‬درصد رشد منابع قرض الحسنه بهره مند شده‬ ‫است و منابع بانک در ‪ ۵‬ماه نخست سال جاری نیز‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۶‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬پژوهشکده پولی و بانکی‬ ‫بانک مرکزی گزارش نشریه بین المللی بنکر درباره‬ ‫رتبه بندی برترین موسسات مالی اسالمی جهان در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬را ترجمه و در اختیار عالقه مندان قرار‬ ‫داده است‪.‬در مقدمه این گزارش که توسط لیال‬ ‫محرابی ترجمه شده‪ ،‬امده است‪ :‬طی سا ل های اخیر‪،‬‬ ‫بازارهای مالی اسالمی به واسطه ارائه خدمات مالی‬ ‫قابل سرمایه گذاری در زیرساخت ها‪ ،‬گسترش تنوع‬ ‫پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای‬ ‫جذب مشتریان جدید توانسته اند از رشد و توسعه‬ ‫قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬رتبه بند ی انجا م شده توسط نشریه‬ ‫بین المللی بنکر در ارتباط با برترین موسسات مالی‬ ‫اسالمی‪ ،‬نیز حاکی از این مسئله است که با وجود‬ ‫چالش های پیش روی نظام بانکداری اسالمی‪ ،‬این‬ ‫صنعت مالی در سال ‪ ،۲۰۱۸‬با سرعت باال در حال‬ ‫افزایش بوده و عالوه بر رشد سریع دارایی های‬ ‫منطبق بر شریعت در هر منطقه‪ ،‬شاهد افزایش تعداد‬ ‫موسسات جدید و تازه تاسیس در بازارهای کمتر‬ ‫توسعه یافته نیز بوده است‪.‬‬ ‫پرداخت هزینه برای کاهش تلفات‬ ‫با اصول بنگاه داری صنعت بیمه منافاتی ندارد‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی‬ ‫تبادل اطالعات و تحلیل داده های مشترک‬ ‫می تواند مسیر خدمت را برای دو مجموعه صنعت‬ ‫بیمه و پلیس‪ ،‬هموارتر کند‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل بیمه مرکزی‪ ،‬دکتر غالمرضا سلیمانی‬ ‫که در نشست مشترک صنعت بیمه و پلیس راهور‬ ‫ناجا سخن می گفت با بیان این مطلب افزود‪ :‬نوع‬ ‫خدمت صنعت بیمه و پلیس به دلیل وجود مولفه‬ ‫هایی نظیر امنیت اطمینان و ارامش‪ ،‬در یکدیگر‬ ‫تنیده است و این پیوستگی ها فصل مشترک پلیس‬ ‫و بیمه به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی با تقدیر از تالش های‬ ‫پلیس راهور در کاهش تلفات و حفظ امنیت راه‬ ‫ها به ضرورت تعامل دستگاه های مرتبط اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬موضوع حوادث و تلفات جاده ای‬ ‫بدون هیچ گونه تردیدی‪ ،‬واژه همدلی و تعاون از ارام بخش ترین واژگان در نظام‬ ‫هستی و از امیدوار کننده ترین کلمات در عرصه ارتباطات اجتماعی و انسانی است به‬ ‫نحوی که افراد در مواجهه با ان احساس انبساط درونی‪ ،‬دلگرمی و شوق و امید می کنند‪.‬‬ ‫شاید مهربانی و مهرورزی‪ ،‬درک توام با احترام و حرمت گذاری در کنار تجمیع‬ ‫اندیشهوتوانوهم افزائیبهتروبیشتربرای اقداماتبزرگترومهمتر‪،‬کمترینماحصل‬ ‫و نتیجه همدلی و تعاون است‪ .‬مهم تر اینکه برای برخی از این واژگان نمی توان تاریخ‬ ‫مصرف و کاربرد منحصر به یک بازه زمانی مشخص و یا یک دوره از تاریخ خاص‬ ‫قائل شد‪ .‬گوئی برخی از این کلمات از حیث مفهومی‪ ،‬محتوائی‪ ،‬کاربردی و اثر بخشی‬ ‫در ابعاد و اعصار مختلف به طرق و شیوه مختلف جلوه گری کرد هاند و عمری به اندازه‬ ‫خلقتنظامهستیدارند‪.‬بنابرایننمی توانحدودوثغورخاصبرایواژه هایتعاون‪،‬‬ ‫همدلی‪ ،‬مشارکت و همراهی مشخص کرد و ان را مختص برای یک فرد‪ ،‬یک خانواده‪،‬‬ ‫یک محله‪ ،‬یک جامعه‪ ،‬یک اجتماع‪ ،‬یک فرهنگ‪ ،‬یک شهر‪ ،‬یک استان و یا یک‬ ‫کشور دانست‪ .‬این کلمات اثر بخش و مهم در زندگی در قالب ارتباطات افراد با خویشتن‬ ‫خویش شروع می شود و در نهایت می تواند به بهترین و باالترین اشکال متجلی شود‪.‬‬ ‫اگرانسانرایکمجموعهویکسیستمتلقیکنیمهموارهسعیمی نمایدکه‬ ‫در شرایط مختلف و متفاوت به میزان اگاهی و تجربه و هوشمندی و توانایی برای یک‬ ‫تصمیم‪ ،‬یک اقدام‪ ،‬یک تغییر و یا تحمل یک شرایط خاص و ویژه از تمامی اعضاء‬ ‫و جوارح و ظرفیت های روحی و جسمی و توانمندیهای عقلی و فکری بهره می گیرد‬ ‫تا بهتر بتواند ان شرایط را مدیریت کند و پیش ببرد‪ ،‬گوئی تمام ظرفیت وجود فرد به‬ ‫این صرافت می افتد که زمان همدلی و درک داوطلبانه با رویکردی از جنس مسئولیت‬ ‫پذیری انسانی و اجتماعی است و چون عضوی را روزگار به درد می اورد و یا اینکه‬ ‫ان عضو احساس ناارامی و رنج می کند و انتظار مساعدت و همکاری و همراهی سایر‬ ‫اعضاء را طلب می کند‪ ،‬بقیه اعضاء در ان شرایط با اتکاء به روح همدلی و تعاون به‬ ‫مدد و مساعدت و غمخواری و تیمارداری و یاری و یاوری ان عضو می شتابند تا به هر‬ ‫طریق و به هر شکلی شرایط را به وضعیت عادی بازگردانند و ارامش و سالمت را به‬ ‫اوهدیهکنند‪.‬‬ ‫خانوادهنیزبهعنوانکوچکترینواحداجتماعیازحیثفلسفهوجودی‪،‬تعلقاتو‬ ‫مسئله جدی ملی است و همه باید کمک کنند تا‬ ‫این بحران مدیریت شود‪.‬‬ ‫دکتر سلیمانی از تبادل شبکه ای اطالعات بین‬ ‫صنعت بیمه و نهادهای ذیربط و انجام پروژه های‬ ‫مشترک کاهش تلفات جاده ای به عنوان راهکار‬ ‫های اصلی کاهش سوانح و حوادث یاد کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬صنعت بیمه این امادگی را دارد که‬ ‫سهم خود را برای کاهش تلفات جاده ای پرداخت‬ ‫کند اما در این هزینه کرد باید اصول بنگاه داری‬ ‫نیز در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی بیمه تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫نیل به این مقصود باید پروژه های پیشگیرانه ای با‬ ‫هدف گیری کاهش تلفات جاده ای طراحی شده‬ ‫و به مرحله اجرا برسد که صنعت بیمه خسارات‬ ‫کمتری را متحمل شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این نکته که هزینه برای کاهش‬ ‫خسارات در صنعت بیمه با اصول بنگاه داری‬ ‫منافاتی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬با تکمیل زیرساخت های‬ ‫فنی و بهره برداری کامل از سامانه های انالین‬ ‫اطالعات می توان تقلبات و تخلفات بیمه ای را‬ ‫کاهش داد و با کنترل خسارات‪ ،‬زمینه کافی برای‬ ‫تعامل هرچه بیشتر صنعت بیمه و پلیس را فراهم‬ ‫اورد‪.‬در این نشست راهکارهای همراهی بیشتر‬ ‫پلیس و صنعت بیمه در حوزه های گوناگون مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی است در اغاز این نشست سردار کمال‬ ‫هادیان فر “رییس پلیس راهور ناجا” با قدردانی‬ ‫از تالش های بیمه مرکزی و حمایت صنعت بیمه‪،‬‬ ‫گزارشی مفصل از اخرین امار سوانح و تلفات‬ ‫جاده ای در کشور ارائه داد‪.‬‬ ‫عاشوراتجلیگاهتعاونوهمدلی‬ ‫اشتراکات یکی از تجلیگاه و یکی از محمل های ظهور و بروز تعاون و همدلی از جنس‬ ‫واقعی ان است و به طور طبیعی انتظار هم بر این است که همواره روح تعاون و همدلی‪،‬‬ ‫همراهی و مشارکت در بطن و جان خانواده ساری و جاری باشد تا خانواده با اتکاء بر این‬ ‫ظرفیت بی بدیل از ماندگاری و دوام و بقاء بهتر برخوردار باشد‪.‬‬ ‫رخدادهاوپدیده هایاجتماعی‪،‬اقتصادی‪،‬فرهنگیوسیاسیویابالیاومشکالت‬ ‫طبیعی نیز صال بر همراهی و تعاون و همدلی می زند تا با اتفاق و اجتماع نوع دوستانه و‬ ‫اتحاد و انسجام انسانی و ارتباطی‪ ،‬مشکالت و بحران ها سپری و یا حسب تصمیمات و‬ ‫برنامه های خاص که در یک شرایط ویژه و برابر اقتضاء توسط افراد همگن و مرتبط با‬ ‫دارا بودن اشتراکات و وجوهات مشترک تدوین می گردد منجر به مرتفع شدن مسائل و‬ ‫مشکالت و سرانجامی امور شود‪ .‬سایر نهادها و سازمان های کوچک و بزرگ نیز علیرغم‬ ‫برخورداری از یک ساختار و چارت سازمانی و شرح وظایف و فرایند اجرائی و عملیاتی‬ ‫منطبق با برنامه ها‪ ،‬برای موفقیت در اجرای اهداف و برنامه ها و ماندگاری در عرصه رقابت‬ ‫با رقباء و برخورداری از یک کارائی‪ ،‬اثر بخشی و بهره وری مستلزم رهبرانی هستند که در‬ ‫مسیر راهبری از توان و ظرفیت هم افزائی در بین کارکنان و دمیدن روح تعاون‪ ،‬همدلی‪،‬‬ ‫مشارکت و همراهی در انان برخوردار باشند‪ .‬بی شک رهبران سازمانی که دارای‬ ‫ظرفیت و توان راهبری باشند‪ ،‬به جای فرمان دادن از پشت درهای بسته و اندیشه خشک‬ ‫و ایستا و بدون انعطاف‪ ،‬از یک خاصیت و توانمندی ویژه برخوردار هستند که می توانند‬ ‫در شرایط و موقعیت های مختلف و متفاوت‪ ،‬در بطن و متن سازمان حرکت و در کنار‬ ‫دیگرکارکنانباشند‪،‬مسلماًایندستهازافرادبهترمی توانندتوانمندی هاوظرفیت های‬ ‫ذهنی تعاون و همدلی را عینی و از بالقوه به بالفعل تبدیل سازند و در کسب و کارهای‬ ‫مختلفبارعایتشرطانصاف‪،‬عدالت‪،‬تعهدومسئولیتپذیرینسبتبهاحصاءحقوق‬ ‫همهذینفعانسازمانموفقعملکنند‪.‬مقولهتعاون‪،‬همدلی‪،‬همراهیومشارکتهمان‬ ‫گونه که اشاره شد محتوم و مختوم به یک موضع‪ ،‬یک موضوع‪ ،‬یک جریان و یا به‬ ‫یک رخداد و کسب و کار و سازمان بر نمی گردد بلکه در شرایط و وضعیت خاص‪،‬‬ ‫شاهد حضور پر رنگتر و اثر بخش تر ان می باشیم‪ ،‬کما اینکه تاریخ هر کشور و مملکت‬ ‫مملو از اتفاقات و رخدادهایی است که محرک و عامل پیشبرنده ان روح بزرگ تعاون‬ ‫و همدلی بوده است که گاهی تحرکات از جنس مالی و مادی و انتفاع گروهی بوده‬ ‫است و برخی از اوقات این تجمع‪ ،‬همگن شدن‪ ،‬توحد و همدلی از یک خاصیت و‬ ‫ویژگی های منحصر به فرد و ارمانی برخوردار بوده است و در این گذر‪ ،‬شاهد کلید‬ ‫واژه ها و محرک هایی هستیم برای اینکه بهانه و دستاویزی شود تا عده ای گرد هم بیایند‬ ‫و اتفاق مهمی را در تاریخ رقم بزنند تا از این طریق اهداف بزرگ و رخدادهای مهم از‬ ‫سوی انسان های ویژه‪ ،‬فرهیخته و اسمانی در قالب جنسی از تعاون و همدلی بی نظیر و کم‬ ‫نظیر به جا گذاشته شود که نه تنها ثمره و نتایج این رخدادها و اتفاقات از بین نرفته‪ ،‬بلکه‬ ‫بواسطه عمیق بودن و ارزش و اعتبار ان موضوع‪ ،‬تبدیل به یک اثر ماندگار وجاودانه شود‬ ‫و همین خاصیت و ویژگی‪ ،‬ان را به یک پارادیم و الگوی منحصر به فرد تبدیل سازد‬ ‫و به عنوان معیار سنجش برای اندازه گیری و توفیق و عدم موفقیت سایر رخدادهای و‬ ‫اتفاقات مشابه در ادوار و اعصار مختلف تلقی گردد‪ .‬بی شک واقعه قیام حسینی و نهضت‬ ‫عاشورایی حضرت اباعبداهلل الحسین از زمره تعاون و همدلی کم نظیر و بی نظیر در بین‬ ‫اعضای خانواده‪ ،‬خویشان و یاران بوده است که همت بزرگ و عزم راسخ را در سایه‬ ‫تعاون و همدلی بی نظیر معطوف هدف مقدس و واال نمود هاند‪.‬عاشورا از زمره تعاون‬ ‫وهمدلیواقعیبودکهشایسته ترینمردم‪،‬شایسته ترینکارهاراانجامدادند‪.‬ذهن هاو‬ ‫فکرهایپاکوزاللمصممومنسجم‪،‬متحدویکپارچهبدونهرگونههیاهو‪،‬تظاهر‪،‬‬ ‫منفعت طلبی‪ ،‬خودخواهی و درد نام و نان و خود پرستی‪ ،‬چون قطرات باران به هم پیو سته‬ ‫و متحد‪ ،‬جویباری را برای وصل شدن به دریا به حرکت در اوردند و در وادی بی نشانی‬ ‫به دنبال نام و نشان بود هاند‪.‬‬ ‫عاشورا محمل و وادی تعاون و همدلی بیدالن کوی عشق و گذشت بود‪ .‬کربال‬ ‫سرزمینتجمع‪،‬اتفاقوانسجامعقلهاوعشق هابرایسیمرغانوادیسیمرغحقیقت‬ ‫بودکههدفالهیوارزش هایمشترک‪،‬بدونهیچگونهمحدویتومحرومیتسلبی‬ ‫و ایجابی‪ ،‬افراد و اقشار را در سطوح مختلف سنی و جنسی به دور هم جمع کرد تا‬ ‫جرقه های اتحاد وجودی عقل و عشق همدالن بیدل‪ ،‬روشنگر مسیر حق جویان و حق‬ ‫طلبان عدالت و ازادگان اینده گردد‪ .‬انسان های عاشورائی به مثابه نی های جدا شده از‬ ‫نیستان‪ ،‬درون را از غیر حقیقیت تهی و جان را از مشغله های خود پرستی و خود خواهی‬ ‫شسته و بطون را از اتش حرام و حرام خواری خالی تا صدای حقیقت را با گوش جان‬ ‫بهتر بشنوند و هم صدا با نوای داودی حضرت عشق بر سر دار‪ ،‬بانگ انا الحق را با لبان‬ ‫خشکیدهدرشیواترینورساترینمرتبهسکوتسردهند‪.‬همدالنوبیدالنعاشورائیدر‬ ‫مسیر تعاون‪ ،‬همدلی و همراهی‪ ،‬عاشقانه و اگاهانه با اتکاء بر اکسیر صبر و ایثار‪ ،‬دست‬ ‫از گزافه گویی و گزافه خواهی برداشتند و در عین علم و اگاهی‪ ،‬دراز دستی را کوتاه‬ ‫و چپاول و غارت گری را به وادی فراموشی سپردند و با خود غوغای درونی و جنگ و‬ ‫نزاع پنهانی را به راه نینداختند تا با توجیه انتفاع طلبی و نگرانی از دراز دستی دراز دستان‬ ‫و ویژه خواری ویژه خوران بعدی با اشک و اه رندانه و متزورانه‪ ،‬گوشواره را به حرام و‬ ‫حرام خواری از گوش دیگران برکنند و به یغما برند‪.‬‬ ‫به راستی عاشورا مکتب درس تعاون و همدلی واقعی در عرصه ذهنی و عینی بود‬ ‫که می توان درسایه تجمیع عقل ها‪ ،‬عقل عاشر و عقل کامل را برای انجام کاری سترگ و‬ ‫امری مهم مهیا کرد و کاری کرد کارستان که اثر و نتیجه ان سالیان دراز راهبر جان های‬ ‫مستعدوعاشقانکویحسینومکتبحسینیباشد‪.‬‬ ‫نقطه شکست یزد کجاست؟‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه اییزدمطرحکرد‪:‬عدمتوجهبهمنابعابیاستانوادامهروندکسریمخزنمی تواندنقطهشکستیزددرهمهبخش هاشود‪«.‬محمدمهدیجوادیان زاده»دردیدارباکشاورزانشهرستانمیبدکهبهمنظوررسیدگیبهمشکالتان هابرگزارشد‪،‬بابیاناینکه‬ ‫نقطهشکستاستاندرهمهبخش هامی تواندازابشروعشود‪،‬اظهارکرد‪:‬مشکالتودغدغه هایکشاورزانکام ً‬ ‫المنطقیاستاماهمهافرادبایدتوجهداشتهباشندکهوضعیتمنابعابیاستانبحرانیاست‪.‬ویبااشارهبهکسریمخزنتجمعیبهمیزانچهارمیلیاردو‪ 200‬میلیونمترمکعب‬ ‫دردشتیزد‪-‬اردکانکهمیبدنیزشاملانمی شود‪،‬افزود‪:‬طرحسازگاریباک مابیبهمنظورجلوگیریازکسریمخزندشت هاتدوینشدهاستتابااجرایانبتوانیممانعافزایشاینکسریشویم‪.‬مدیرعاملشرکتابمنطقه اییزد‪،‬گفت‪:‬جبراناینکسریمخزنبهقدریدشواراست‬ ‫کهاگربهطورکاملازمیزانکسریحاصلازاضافهبرداشت هاجلوگیریشود‪ 35،‬سالطولخواهدکشیدتاسطحابزیرزمینیبهمیزاناولیهخودبازگردد‪.‬ویبابیاناینکهطرحتعادلبخشیمنابعابزیرزمینیازاقداماتانجامشدهدرراستایحفظمنابعابیاست‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬جیره‬ ‫بندیابازسویدولتدرنقاطیکهبااضافهبرداشتوکسریمخزنمواجههستندیکیازبندهایقانونتوزیععادالنهاباست‪.‬ویدراینموردافزود‪:‬ازانجاییکهدشتیزد‪-‬اردکانوضعیتیبحرانیدارد‪،‬بهدولتاجازهدادهشدهکهاباینمنطقهراجیره بندیکندوبرایانضریب‬ ‫برداشتمتناسببااضافهبرداشت هادرنظربگیرد‪.‬وادیان زادهتصریحکرد‪:‬باتوجهبهاینکهاجرایاینطرحمی تواندفشارزیادیرابهبخشکشاورزیتحمیلکند‪،‬عدماستفادهازروش هاینوینابیاریمطمئنابهکشتکشاورزانخسارتواردمی کند‪.‬ویباتاکیدبراینکهتنهاراهکارمقابله‬ ‫بامشکالتابیکشاورزاناستفادهازروش هاینوینابیاریاست‪،‬گفت‪:‬وقتیمنابعابیدچارمشکلمی شود‪،‬کشاورزانبهعنواناولینزیان دیدگانخواهندبودوانانبایددرنظرداشتهباشندکوتاهیدراینامروعدمتوجهبهکسریمخازنابیاستانبرایان هاخساراتیرابهدنبالدارد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫سهشنبه ‪ 12-‬شهریور‪ 1398‬شماره‪888‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫کوه خواریازشایعهتاواقعیت‬ ‫به دنبال انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر وقوع کوه‬ ‫خواری در شمال غرب شیراز‪ ،‬سازمان جهاد کشاورزی فارس‬ ‫این موضوع را تکذیب و پیرامون ان توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس‬ ‫اعالم کرد که محل مورد ادعا در کلیپ منتشر شده نزدیک به‬ ‫دو دهه قبل به شکل قانونی در اختیار شرکتی با عنوان ایثارگران‬ ‫صادق که اعضای ان از خانواده های ایثاگران و شهدا هستند‪،‬‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬براساساینگزارشمحموددوکوهکی‪،‬مدیر‬ ‫عامل شرکت ایثارگران صادق گفت‪ :‬این شرکت در زمینه‬ ‫حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران از سال‪ 72‬فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده است‪.‬وی افزود‪ :‬از سال ‪ 81‬پیگیری های الزم جهت‬ ‫اخذ این اراضی انجام شد و نهایتا در سال ‪ 87‬از مراجع قانونی‬ ‫‪ 138‬هکتار از زمین های پیربرد حمزه ای در قالب طرح طوبی‬ ‫برای بحث کاشت درختان انگور‪ ،‬انجیر و بادام در اختیار این‬ ‫شرکت قرار داده شده و از ان سال این شرکت در همین راستا‬ ‫به فعالیت خود مشغول بوده و به منظور حفظ و حراست بهتر‬ ‫از مجموعه و جلوگیری از ورود دام های موجود در منطقه که‬ ‫باعثتخریبدرختانوسیستم هایابیاریقطره ایمجموعه‬ ‫می شد‪،‬پیگیری هاییالزمنسبتبهدریافتمجوزدیوارگذاری‬ ‫دور قطعات اقدام شد و بنابراین دیوارگذاری شرکت پس از‬ ‫اخذ مجوز قانونی است ‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ایثارگران صادق تاکید کرد‪ :‬در ورودی‬ ‫متعلق به این شرکت نیست و ارتفاع دیوارها به گونه ای است‬ ‫که حتی یک پسر بچه هم می تواند به راحتی از ان عبور کند‪.‬‬ ‫نگهبانی فقط در یک ساختمان مستقر است و نیز نسبت به‬ ‫چاهی که اعالم شده پروانه بهره برداری ان از سازمان اب اخذ‬ ‫شده و این هم قانونی است‪.‬‬ ‫دوکوهکی با اشاره به اینکه زمین های در اختیار شرکت‬ ‫قانونی‪ ،‬است گفت‪ :‬اخیرا قرار منع تعقیب چه از نظر حفر چاه‬ ‫و چه از نظر واگذاری زمین ها از دادستانی گرفته شده و نسبت‬ ‫به شکایت مطروحه از سوی شعبه‪ 20‬بازپرسی دادگستری‬ ‫فارس قرار منع تعقیب صادر و به ما ابالغ شده است ‪.‬‬ ‫ویضمناظهارناخشنودیازتهیهکنندگانمغرض‬ ‫کلیپمربوطه‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬بهواسطهنداشتناخالق‬ ‫حرفه ای در کارشان و افترا زدن به اعضای این شرکت و‬ ‫اهانت انها به خانواده شهدا و ایثارگران با تعبیر کوه خواری‪،‬‬ ‫این موضوع از سوی مراجع قانونی در حال پیگیری است‬ ‫و امیدواریم مسئولین قضایی ضمن بازدید از این قطعات با‬ ‫این گونه افراد خبرنگار نما که هدفشان چیز دیگری است و‬ ‫سبب تشویش اذهان عمومی به ویژه در شرایط کنونی جامعه‬ ‫می شوند‪ ،‬برخورد جدی وقاطعانه ای داشته باشند‪ ،‬چرا که کار‬ ‫غیرقانونیانجامشدهاست‪،‬نهباداشتنکیوسک هاینگهبانی‬ ‫متعدد از تردد افراد جلوگیری می شود و نه دیوارها به گونه ای‬ ‫ساخته شده اند که کسی در فکر انجام کار محرمانه ای باشد‪.‬‬ ‫علی ارغون‪ ،‬مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫فارس نیز در خصوص واگذاری زمین به شرکت تعاونی چند‬ ‫منظوره صادق‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت تعاونی چند منظوره صادق‬ ‫که متعلق به خانواده شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان جهاد سازندگی‬ ‫سابق است‪ ،‬همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در سال‬ ‫‪ 1387‬از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در‬ ‫قالب طرح طوبی واگذاری زمین را در پالک حمزه ای شیراز‬ ‫درخواست می کند و در همان سال این درخواست به تصویب‬ ‫کمیته طرح طوبی در مدیریت شهرستان شیراز می رسد ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در جلسه ‪ 27‬مهرماه ‪ 87‬کمیسیون ماده ‪2‬‬ ‫واگذاری اراضی استان ‪ ،‬با واگذاری میزان ‪ 138.2953‬هکتار‬ ‫از اراضی ملی پالک های ‪ 1/2206‬و ‪ 1646‬بخش ‪ 4‬فارس‬ ‫مشهور به پیر برد و حمزه ای شهرستان شیراز برای اجرای‬ ‫طرح طوبی( باغداری) موافقت کرده و قرارداد اجاره در‬ ‫مورخ‪ 23/9/87‬منعقد شده و اراضی تحویل شرکت مذکور‬ ‫شده است‪.‬مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در جلسه‪ 10‬بهمن ماه سال‪ 90‬نیز کمیسیون‬ ‫ماده‪ 2‬واگذاری نیز با عنایت به پیشرفت فیزیکی طرح با‬ ‫تمدید قرارداد اجاره طرح مذکور به مدت‪ 3‬سال موافقت‬ ‫می شود و قرارداد اجاره ان به شماره ‪ 321800‬مورخ ‪28‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪ 91‬تنظیم می شود ‪.‬ارغون اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به درخواست این شرکت مبنی بر دیوارکشی اطراف اراضی‬ ‫واگذاری جهت حفاظت از درختان کاشته شده و لوله های‬ ‫ابیاری قطره ای‪ ،‬موضوع در کمیسیون ماده‪ 2‬واگذاری‪25‬‬ ‫فروردین ‪ 93‬مطرح و با احداث دیوار بدون حق هرگونه‬ ‫تفکیک و تغییر کاربری موافقت شده است ‪.‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫اراضی مورد نظر به دلیل موقعیت جغرافیایی در‪ 6‬قطعه‬ ‫واگذار شده است‪ ،‬مجموعا بیش از‪ 138‬هزار هکتار است‬ ‫و به صورت تجمعی در یک قطعه نیست ‪.‬مدیر امور اراضی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی فارس پیرامون یک حلقه چاه موجود‬ ‫در این اراضی نیز گفت‪ :‬در این اراضی یک حلقه چاه وجود‬ ‫دارد که دارای رای شماره ‪ 1075001973‬در تاریخ دوم دی‬ ‫ماه‪ 94‬قاضی کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیرزمینی‬ ‫شرکت اب منطقه ای فارس بوده و دارای پروانه بهره برداری‬ ‫است ‪.‬ارغون یاداور شد‪ :‬با توجه به درخواست شرکت‬ ‫صادق مبنی بر صدور سند قطعی اراضی‪ ،‬پرونده مذکور در‬ ‫دستور کار بررسی هیات نظارت ماده‪ 33‬استان است ‪.‬شهرام‬ ‫منتصری‪ ،‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری فارس نیز در این‬ ‫راستا اظهار کرد‪ :‬اخیرا کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که‬ ‫بازگو کننده کوه خواری در منطقه ای به نام کوه دراک است‬ ‫و موقعیت کوه به گونه ای است که خط الراس و ابریز دامنه‬ ‫شمالی ان به موقوفه برف فروشان و جبل الدراک و دامنه‬ ‫جنوبی ان به حمزه ای معروف است ‪.‬‬ ‫مشارکتحداکثریدرانتخابات‬ ‫مانوراقتدارملیاست‬ ‫وزیر کشور در جلسه شورای اداری گیالن؛‬ ‫وزیر کشور با اشاره به لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت حداکثری در فضایی ارام و قانونی گفت‪ :‬حضور باالی مردم در‬ ‫انتخابات پیش رو ‪ ،‬به عنوان مانور عظیم قدرت و اقتدار ملی مطرح است و دشمنان نظام اسالمی را نا امید می کند‪.‬‬ ‫از گیالن؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه‬ ‫در جلسه شورای اداری گیالن که با موضوع تکریم و معارفه‬ ‫استاندار گیالن در رشت برگزار شد؛ با اشاره به فرارسیدن‬ ‫ماه محرم اظهار داشت‪ :‬جمهوری اسالمی که بر اساس امر‬ ‫والیت و امامت است‪ ،‬تجلی همان عاشورا و کربالست و‬ ‫در دنیا ‪ ،‬نظام جمهوری اسالمی است که ندای استقالل و‬ ‫مقاومت در برابر زور سر می دهد و البته برای این موضوع‪،‬‬ ‫هزینه های بسیاری هم داده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از ‪ ۴۰‬سال می بینیم که بسط و‬ ‫گسترش ارمان ها و ایده های نظام اسالمی ایران‪ ،‬در دنیای‬ ‫پیچیده و تحوالتی که در منطقه شاهد هستیم‪ ،‬نتیجه این‬ ‫تبعیت و پیروی از عاشورا و کربالست و انچه که می تواند‬ ‫مبنای ارزیابی جمهوری اسالمی باشد؛ از زبان ‪ ،‬عمل ‪ ،‬کردار‬ ‫و گفتار دشمنان می بینیم‪.‬‬ ‫وزیر کشور با اشاره به تالش های دشمنان و بدخواهان‬ ‫انقالب و در فشار قرار دادن نظام و ملت ایران افزود‪ :‬به گمان‬ ‫خود فکر می کردند که اقداماتشان منجر به فروپاشی نظام می‬ ‫شود هرچند در تحلیل های ‪ ۹۸‬از فروپاشی عدول کرده و‬ ‫همراه سازی و اصالح نظام را دنبال می کنند اما یادمان نرفته‬ ‫که می گفتند جمهوری اسالمی ایران نمی تواند ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫خود را جشن بگیرد و بعد از حوادث دی ماه ‪ ، ۹۶‬با خیال‬ ‫افزایش نارضایتی و ساماندهی شورش ها ‪ ،‬به دنبال اهداف‬ ‫شوم خود بودند‪.‬‬ ‫دکتر رحمانی فضلی یاداور شد‪ :‬سال گذشته بیشترین‬ ‫فشارها را در ابعاد سیاسی و اقتصادی داشتیم و توانستیم‬ ‫تحریم را به ثبات سیاسی و افزایش صادرات و کاهش‬ ‫واردات تبدیل کنیم و اینها منجر به این شد که درهای‬ ‫مذاکره را باز کنند و به نتایجی برسیم که ثبات و تاثیر گذاری‬ ‫مداوم با صلح همراه باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تبعیت و حمایت از دولت‪ ،‬مبتنی‬ ‫بر قدرت مردم ایران است اما همه روش های کاربردی ‪،‬‬ ‫معقول و منطقی را پیگیری می کنیم و این برای همه دنیا اتمام‬ ‫حجت است‪.‬‬ ‫وزیر کشور با اشاره به موضوع برجام و اینکه اقدامات ما‬ ‫مبتنی بر مقاومت و انسجام ملی بود‪ ،‬گفت‪ :‬همه دنیا دیدند که‬ ‫ما وفادار به اصولی بودیم که در قالب مذاکره به انها هرچند‬ ‫به صورت اجمالی‪ ،‬رسیدیم و اگرچه ایراداتی هم موجود بود‬ ‫اما دولت امریکا‪ ،‬ان توافق را زیر پا گذاشت‪.‬‬ ‫دکتر رحمانی فضلی گفت‪ :‬نفس موضوع برای ما‬ ‫موفقیت و برای امریکا‪ ،‬شکست است و در عرصه سیاسی‬ ‫هم انها نمی توانند به هیچ اجماعی برسند چراکه ما دیپلماسی‬ ‫را با قدرت پیگیری می کنیم و همین امر‪ ،‬طرف مقابل را‬ ‫وادار کرده که از طریق دیپلماسی وارد شود‪.‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به کار گیری زور برای مردم ایران تاثیری ندارد و ما‬ ‫هم می گویم همه کار را برای احقاق حق ملت انجام می‬ ‫دهیم و تکلیف در داخل این است که نه برای پاسخگویی‬ ‫به این فشار‪ ،‬بلکه باید خیلی زودتر از این‪ ،‬به موضع استقالل‬ ‫اقتصادی می رسیدیم چراکه یک عقب افتادگی تاریخی‬ ‫اساسی در حوزه اقتصادی داریم‪.‬وزیر کشور ادامه داد‪ :‬تا قبل‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬مفهوم دولتی که هم مقبولیت ‪،‬‬ ‫هم مشروعیت و هم مبتنی بر مشارکت مردم باشد را نداشتیم‬ ‫و دولت در ایران قبل از مشروطیت‪ ،‬دست هیات حاکمه‬ ‫بود و مردم جز خراج دادن و سرباز دادن‪ ،‬نقشی نداشتند اما‬ ‫مبدا تحوالت ایران به مفهوم واقعی ملت و دولت و ارتباط‬ ‫واقعی انها در سال ‪ ۱۳۵۷‬و با پیروزی انقالب اسالمی اتفاق‬ ‫افتاد‪.‬وی با بیان اینکه بعد از ‪ ۴۰‬سال باید بدانیم نقطه ضعف‬ ‫اصلی ما در حوزه قدرت اقتصادی است‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ کدام از‬ ‫موضوعات نظامی‪ ،‬علمی ‪ ،‬اعتقادی و سیاسی عرصه رقابت‬ ‫غرب با ما نیست چراکه در بخش فناوری نظامی‪ ،‬به اندازه‬ ‫ای پیشرفت کرده ایم که نه فقط در ایران بلکه در منطقه‪ ،‬با‬ ‫توازن سازی‪ ،‬از کشورمان دفاع کنیم و دشمنان بدون حضور‬ ‫ایران هیچ گونه توازن سازی را در منطقه نمی توانند انجام‬ ‫دهند‪.‬وزیر کشور با اشاره به فعالیت جریان های انحرافی‬ ‫وهابیت و تکفیری علیه دنیای اسالم گفت‪ :‬این امر موجب‬ ‫شناخت مردم ما از دنیای توسعه طلب و دنیای خشونت طلب‬ ‫سفاک شد و در خصوص اقتصاد‪ ،‬نسخه اصلی که رهبری‬ ‫تجویز کرده؛ راهبرد اقتصاد مقاومتی است و باید هر تالشی‬ ‫که الزم است را انجام دهیم‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬گام های خوبی‬ ‫در این بخش برداشته شده و می توان گام های موثرتری نیز‬ ‫برداشت و باید بتوانیم بدون نفت در این کشور زندگی کنیم‬ ‫و این انرژی و سرمایه و ارزش افزوده ان را در داخل داشته‬ ‫باشیم‪.‬دکتر رحمانی فضلی گفت‪ :‬اگر در حوزه نفت هم‬ ‫می توانستیم با تقویت پاالیشگاه ها و پتروشیمی فعالیت های‬ ‫بیشتری انجام دهیم‪ ،‬تحریم نفتی ما موضوعیت نداشت البته‬ ‫ظرفیت هایداخلی زیادی در کشور داریم و دولت با بهره‬ ‫گیری از ظرفیت باالی انسانی ‪ ،‬فضای اقتصادی و توسعه ای‬ ‫را افزایش می دهد و همین راهبرد‪ ،‬در همه استان ها حاکم‬ ‫است‪.‬وی یاداور شد‪ :‬ایران اسالمی در هیچ منطقه جغرافیایی‬ ‫‪ ،‬فقر نیروهای انسانی و طبیعی را ندارد و باید کانون اصلی‬ ‫مقاومت اقتصادی در هر منطقه ایران داشته باشیم و گیالن‬ ‫با توجه به ظرفیت هایی که دارد‪ ،‬می تواند به عنوان معین‬ ‫دو استان دیگر باشد‪.‬وی وحدت و انسجام را عامل توفیق و‬ ‫تداوم جمهوری اسالمی دانست و گفت‪ :‬تاکنون با وجود‬ ‫حوزه های مختلف جغرافیایی‪ ،‬اقوام و نژادهای مختلف‬ ‫هیچگاه مبتال به انشقاق ‪ ،‬اختالف و درگیری نبوده ایم و این‬ ‫امر به سبب نعمت والیت و وجود وحدت در اقوام ایران‬ ‫است‪.‬وزیر کشور افزود‪ :‬دشمنان می دانند با روش نظامی و‬ ‫فشار اقتصای نمی توانند مردم را تسلیم کنند و تالششان برای‬ ‫این است که تنش های داخلی و اجتماعی را افزایش دهند‬ ‫و بر اساس برخی از موضوعات‪ ،‬حرکت عمومی ایجاد و‬ ‫شورش درست کنند که به هیچ عنوان‪ ،‬این امر امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در هیچ زمانی هنگام وقوع اعتراضات‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۵‬هزار نفر معترض بیشتر نبوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مسئله‪ ،‬امری عادی است که در همه کشورها امکان وقوع ان‬ ‫وجود دارد و باید با افزایش کارامدی‪ ،‬موجب رضایتمندی‬ ‫مردم شویم‪.‬‬ ‫دکتر رحمانی فضلی ادامه داد‪ :‬در پنج ماه نخست‬ ‫امسال‪ ۳۸ ،‬درصد میزان اعتراضات و تجمعات ما نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و این امار‪ ،‬البته به معنی‬ ‫رضایتمندی نیست بلکه تبعیت از رهبری و عرق ملی است و‬ ‫باید با عملکردهای بهتر در جامعه‪ ،‬موجبات رضایتمندی بین‬ ‫احاد مردم را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر ضعفی وجود داشته باشد‪ ،‬مقصر ما‬ ‫هستیم و باید به عنوان امین مردم و قوای سه گانه‪ ،‬شرایط را‬ ‫بهبود ببخشیم و یکی از مواردی که می تواند به عنوان مانور‬ ‫عظیم قدرت ملی دشمنان را ناامید کند‪ ،‬موضوع انتخابات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر کشور در خاتمه سخنانش گفت‪ :‬امسال باید‬ ‫انتخابات را با مشارکت حداکثری‪ ،‬در فضایی کامال امن ‪،‬‬ ‫با ارامش و به صورت قانونی به گونه ای برگزار کنیم که‬ ‫دشمنان در تحلیل های خود بازنگری کنند و یقین داریم‬ ‫که انتخابات امن و قانونی‪ ،‬منجر به مشارکت حداکثری می‬ ‫شود و پیوند و اعتماد مجدد بین مردم و حاکمیت را تحکیم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه‪ ،‬ارسالن زارع به عنوان استاندار جدید‬ ‫گیالن معرفی شد‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫؟؟؟‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 12-‬شهریور‪ 1398‬شماره‪888‬‬ ‫جامعه‬ ‫ساختارشهرداری‪۷‬بارتغییرکرده‬ ‫حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی و سرپرست معاونت منابع انسانی شهرداری تهران‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬در پاسخ به پرسشی مبنی بر جزئیات جلسه اعضای شورای شهر و شهردار در خصوص تغییر ساختار شهرداری تهران گفت‪ :‬در این جلسه‬ ‫شهردار گزارش مفصلی در خصوص اصالح ساختار سازمانی در شهرداری ارائه کرده است‪ .‬تاکنون پنج مطالعه مستقل در این رابطه از سال های ‪ ۸۶‬تا ‪ ۹۳‬تهیه شده‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬مطالعات جهانی در این رابطه و اینکه در کالنشهرهای دیگر چه اتفاقی افتاده‬ ‫است نیز مطرح شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۰۰‬تا ‪ ،۱۳۹۳‬هفت بار ساختار شهرداری تهران با توجه به ماموریت ها و افزایش جمعیت تغییر کرده است؛ از ان دوره شهرداری از ‪ ۶‬اداره به ‪ ۹‬معاونت در حال حاضر رسیده است‪.‬معاون شهردار تهران با اشاره‬ ‫به اینکه متناسب سازی و چابک سازی‪ ،‬هدف مشترک شورا و شهرداری از تغییر ساختار است‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی شد شهرداری تهران الیحه تغییر ساختار را مطابق با برنامه سوم بررسی و ارائه کند‪.‬مظاهریان در پاسخ به این پرسش که گفته می شود معاونت‬ ‫جدیدی با عنوان «معاونت زیرساخت ها و حمل و نقل» از ادغام دو معاونت حمل و نقل و عمرانی ایجاد خواهد شد و دو معاونت «برنامه ریزی» و «توسعه منابع انسانی» نیز ادغام شده است‪ ،‬ایا تغییر دیگری در این الیحه پیش بینی شده است؟ تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫خصوص مصادیق و جزئیات صحبتی نشد و تنها تجربه های جهانی و فرایند چگونگی اصالح ساختار در جلسه شهردار و اعضای شورای شهر مطرح شد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬موضوع تعدیل نیرو مطرح نیست‪ ،‬بلکه تاکید ما متناسب سازی و چابک سازی است‪.‬به‬ ‫گفته معاون برنامه ریزی و سرپرست معاونت منابع انسانی شهرداری تهران‪ ،‬تعداد سازمان ها و شرکت های متصل به شهرداری‪ ۴۳ ،‬سازمان و شرکت است که در حال بررسی اساسنامه های این سازمان ها و شرکت ها هستند‪.‬‬ ‫اختالس گران از بیت المال پیش ازورود دستگاه قضا اموال رابازگردانند‬ ‫هشدار«رئیس»‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫ایتاهللسیدابراهیمرئیسیدرجلسهشورایعالیقوهقضاییهباتسلیت‬ ‫فرارسیدنایامشهادتحضرتاباعبداهللالحسین(ع)‪،‬تصریحکرد‪:‬همهمظاهر‬ ‫عالیانسانیبرتابلویعاشورانقشبستهاست‪.‬انسانیت‪،‬شجاعت‪،‬شهامت‪،‬‬ ‫ایستادگیدرراههدف‪،‬عبودیتوبندگی‪،‬ایمان‪،‬جهاد‪،‬شهادت‪،‬صبر‪،‬توکل‪،‬‬ ‫بصیرت‪،‬معرفت‪،‬دشمنشناسی‪،‬دشمنستیزی‪،‬عدالت‪،‬برادری‪،‬گرهگشایی‬ ‫اززندگیمردم‪،‬اقامهصلوه‪،‬ایتایزکات‪،‬امربهمعروفونهیازمنکر‪،‬ازجمله‬ ‫مهم تریندرس هایعاشورابرایهمهنسل هاوعصرهااست‪.‬رئیسقوهقضاییه‬ ‫بابیاناینکهعاشورایکحادثهزودگذرنبودهوامروزبایددرمتنزندگیانسان‬ ‫معاصرباشد‪،‬افزود‪:‬ازجلوه هایمهمعاشورا‪،‬امیددرزندگیاست؛لذاکسانی‬ ‫کهازتبهکاری‪،‬فساد‪،‬استکباروظلمبهستوهامد هاند‪،‬باابتنابهعاشورامی توانند‬ ‫باامیدزندگیکنند‪.‬‬ ‫ایتاهللرئیسیبااشارهبهکلیدزدنپروژهناامیدسازیمردمتوسط‬ ‫دشمنازمدت هاقبل‪،‬تاکیدکرد‪:‬بیتردیدمردمعاشوراییمامایوسنخواهند‬ ‫شد‪.‬پرچمیکهمقاممعظمرهبریبرداشت هاند‪،‬پرچممقاومتومبارزهبا‬ ‫فساداست‪.‬بندهنیزیکطلبهوسربازهستموملتبزرگ‪،‬مخلصومتدین‪،‬‬ ‫پایکارهستند‪.‬دولت‪،‬مجلس‪،‬نهادهاورسانه هامی دانندکهگسترشفساد‬ ‫موجبناامیدیومبارزهبافسادموجبامیدواریدرجامعهاست‪.‬بهحمداهللبا‬ ‫رهنمودهایرهبرمعظمانقالبوحضورمردمدرصحنه‪،‬تاامروزقلبپروژه‬ ‫دشمنازکارافتادهومردمبیشازهمیشهامیدواربهایندهنظاموکشورهستند‪.‬‬ ‫ادامهاینروندنیزتالشهمگانرامی طلبد‪.‬رئیسقوهقضاییهباتاکیدبراینکهدر‬ ‫مبارزهبافسادبایدازافراطوتفریطپرهیزکرد‪،‬یاداورشد‪:‬همبیعملیوهم‬ ‫انگشتاتهامبیسندبهسمتکسیگرفتن‪،‬هردوبهروندمبارزهبافسادضربه‬ ‫یزند‪.‬نبایدکسانیخواستهیاناخواستهامریغیرمستندرادرفضایمجازییا‬ ‫م ‬ ‫حقیقیبهکسینسبتدهند‪.‬اگرسندیوجودداردبایدبهدستگاهقضاییارائه‬ ‫شودزیرااتهامزنیدرفضایحقیقیومجازی‪،‬موجبسلبامنیتروانیو‬ ‫اخالقیازجامعهمی شودوبایداینموضوعبهدقتکنترلشود‪.‬ایتاهللرئیسی‬ ‫بابیاناینکهدلسوزاننظامبایدمستندسخنبگویند‪،‬اظهارکرد‪:‬دستگاهقضایی‬ ‫بههیچعنوانظلمبههیچکسراروانمی داند‪.‬مامعتقدیمدرعینقاطعیتباید‬ ‫عادالنهوبراساسانچهکهمنطبقباحقوعدلاست‪،‬برخوردکنیمزیرابه‬ ‫اعتقادماچنینبرخوردیاستکهمی تواندامیدهارادرجامعهافزونکند‪.‬رئیس‬ ‫برخی از معلمان در کالس درس‬ ‫کم کاریمی کنند‬ ‫ثبتروزانه‪400‬طالق‬ ‫درکشور‬ ‫گزارش‬ ‫مهرشاد شبابی مدیر کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی‪ ،‬در نشست تخصصی‬ ‫«بچه های طالق»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نشست بچه های طالق که به همت کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و انجمن‬ ‫بچه های طالق برگزار شد با یک نگاه دقیق حقوقی و روانشناسی این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و اینگونه‬ ‫نشست ها فرصت مناسبی است تا نهادهای دانشگاهی و نهادهای مردمی و سازمان های غیر دولتی در یک تعامل عالمانه و‬ ‫تحلیل گرایانه با یکدیگر هم افزایی داشته باشند و مسائل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در نهایت با یک نگاه فراتر از‬ ‫تئوریک و بصورت کام ً‬ ‫ال واقع بینانه و کارکرد گرایانه این مشکالت را مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه افزود‪ :‬سعی ما بر این است تا به عنوان کرسی دانشگاهی و یک نهاد علمی فعالیت هایی همچون‬ ‫انجمن بچه های طالق و سایر فعالیت های دیگر را مورد بررسی‪ ،‬تحلیل و شناسایی قرار دهیم و از طریق کانال های دانشگاهی‬ ‫به مجاری سیاستگذاری منتقل کنیم‪.‬وی در خصوص فعالیت های کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی گفت‪ :‬کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی یک نهاد مردمی‪-‬دانشگاهی‬ ‫با رویکرد پژوهشی‪ ،‬اموزشی و مشاوره ای است و اموزش ان بصورت همگانی و هم بصورت تخصصی است و در مسیر‬ ‫اموزش های عمومی این کلینیک انچه را که افراد به عنوان حقوق خود بایستی بدان اگاه باشند تا حقوق خود را پاس‬ ‫بدارند به احاد جامعه ارائه می کند‪ ،‬همچنین این کلینیک اموزش های تخصصی را در حد وکال و گاهاً قضات ارائه می کند‪.‬‬ ‫روزانه ‪ ۴۰۰‬طالق در کشور داریم‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه‪ ،‬همچنین با بیان ضرورت پذیرش طالق به عنوان یکی از واقعیت های اجتماعی و با اشاره به‬ ‫امارها در این حوزه افزود‪ :‬خیلی وقت ها باید موضوع طالق را به عنوان یکی از واقعیت های اجتماعی بپذیریم و نمی توان ان‬ ‫را از واقعیت های جامعه حذف کرد‪ ،‬متاسفانه طبق امار رسمی که طی دو سال گذشته منتشر شد الگوی طالق در جامعه ما‬ ‫تغییر مثبتی نداشته است و در هر سه دقیقه در جامعه ما یک طالق رخ می دهد و روزانه ‪ ۴۰۰‬طالق در کشور داریم‪.‬‬ ‫شبابی ادامه داد‪ :‬طبق تحقیقات به عمل امده و گزارشات کلینیک که مبین ان است ‪ ۴۷‬درصد این طالق ها در پنج‬ ‫سال اول زندگی رخ می دهد و اگر خوش بینانه فکر کنیم و بگوییم این ‪ ۴۷‬درصد دارای فرزند نیستند و ‪ ۵۳‬درصد دیگر‬ ‫زوج هایی که طالق می گیرند به طور متوسط یک یا دو فرزند داشته باشند‪ ،‬جامعه با ساالنه حدود یکصد هزار فرزند طالق‪،‬‬ ‫بطور تخمینی مواجه خواهد شد‪.‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬هدف از برگزاری این نشست ها توسط کلینیک راههای پیشگیری از‬ ‫طالق‪ ،‬محدود کردن و کنترل اسیب های وارده بر کودکان طالق از طریق مسائل حقوقی و بررسی مداخالت روانشناختی‬ ‫است‪.‬در این نشست سید علی کاکا فعال اجتماعی و بنیانگذار انجمن طاقت (جمعیت بچه های طالق ایران)‪ ،‬گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ 6‬سال است به صورت رسمی و غیر رسمی در این حیطه فعالیت می کنیم و به خاطر دغدغه هایی که در زندگی شخصی‬ ‫داشتم تصمیم گرفتم در موضوع کودکان طالق به فعالیت بپردازم و تمام فعالیت ما در انجمن بچه های طاقت در راستای‬ ‫کاهش اسیب های فرزندان در پی طالق است و به همین منظور با افرادی که در حین جدایی هستند‪ ،‬هم والدین و هم‬ ‫فرزندان و بطور کلی با عامه جامعه در بحث پیشگیری از طالق در ارتباط هستیم تا ازدواجی داشته باشند که منجر به طالق‬ ‫نگردد‪.‬‬ ‫انتخاب درست در ازدواج عامل کاهش طالق در جامعه‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس امار موجود و تحلیل های صورت گرفته می توان دریافت که اگر در ازدواج ها انتخاب درستی‬ ‫صورت گیرد و به موضوع پیشگیری پرداخته شود‪ ،‬این همه طالق نخواهیم داشت و در انجمن بچه های طالق به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که باید روی بحث پیش از ازدواج هم فعالیت داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست دهقان مشاور حقوقی کلینیک و وکیل پایه یک دادگستری با تبیین حقوق کودک و تقابل ان با‬ ‫حق طالق زوجین گفت‪ :‬در موضوع بچه های طالق که حق اصلی به کودک بر می گردد‪ ،‬حق اصلی کودک ان است‬ ‫که طالق صورت نگیرد و والدین را باهم در کنار خود داشته باشد‪ .‬در کنار این موضوع یک حق قانونی به نام طالق برای‬ ‫زوجین در قانون پیش بینی شده است‪ ،‬پس در اینجا نمی توان تماماً حق طفلی را که محصول طالق است‪ ،‬لحاظ کرد و این‬ ‫موضوع در تداوم با حق دیگری با عنوان حق طالق است‪.‬‬ ‫لزوم ارجاع پرونده هایی با موضوع مصلحت افراد به کارشناسان مربوطه‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬در موضوع ‪ ۵‬سال اول زندگی نیز نمی توان به زوجین گفت که فرزند اوری نکنند و در دنیای‬ ‫توسعه یافته بجای مداخله در زندگی به ارائه اموزش به زوجین روی می اورند تا خود اشخاص راه را پیدا کنند‪ ،‬همانگونه‬ ‫که افراد بدون اموزش نمی توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند و در صورتی که افراد اموزش های الزم را دریافت‬ ‫نکنند نه تنها به یک نفر‪ ،‬بلکه همزمان با سرنوشت چند نفر بازی می کنند‪ ،‬چرا که فرزندان در یک محیط مدرسه‪،‬‬ ‫مهدکودک و بطور کلی در جامعه حضور دارند و اگر تربیت درستی دریافت نکنند بطور حتم به جامعه اسیب می رسانند‬ ‫و این نگاه باید اجتماعی و فراگیر باشد‪.‬این کارشناس مسائل حقوقی و وکیل دادگستری در ادامه با بیان ضرورت استفاده‬ ‫از سایر تخصص های الزم در حوزه مسائل خانواده افزود‪ :‬حقوقدان ها پیش از عقد نکاح دخالتی در زندگی افراد ندارند اما‬ ‫روان شناسان می توانند حتی قبل از ازدواج هم ورود کرده و دخالت کنند‪ ،‬موضوع مهم ان است که عالوه بر انکه قانون‬ ‫و حقوق را می دانیم‪ ،‬ایا مصلحت یک فرد یا جامعه را حقوق دان ها تشخیص می دهند و یا روان شناسان‪ ،‬اسیب شناسان و‬ ‫جرم شناسان و مددکاران اجتماعی؟ بایستی تخصص های مختلف تجمیع شوند و در این امر مهم نظر بدهند‪ ،‬متاسفانه جایی‬ ‫ندیده ایم که مصلحت پرونده ای به کارشناس ارجاع داده شود‪.‬‬ ‫دهقان همچنین با تشریح روندهای قانون گذاری و رویه های قضائی حاکم در مجامع افزود‪ :‬دغدغه قانون گذار در‬ ‫تشخیص مصلحت و یا عدم مصلحت جامعه و موفقیت ان از موضوعات حائز اهمیت است و بایستی کارشناسان بتوانند در‬ ‫روند قانون گذاری های اینده تاثیر گذار باشند تا قوانین انقدر خشک و مکانیکی نباشند و در حوزه قضاوت نیز می توان با‬ ‫قضات همکاری خوبی داشت‪ ،‬در روند قضائی قاضی و وکیل را دو بال فرشته قضاوت می دانند‪.‬‬ ‫منابع‪:‬مهر‪-‬خبرانالین‬ ‫قوهقضاییههمچنینبهکسانیکهبههردلیلدچارهواینفسشدهوبااخذ‬ ‫رشوهوپورسانت‪،‬ارتکاباختالسیاکسبدرامدازمحلیکهمشروعنبوده‬ ‫استبهبیت المالدستاندازیکرد هاند‪،‬توصیهاکیدکردکهپیشازورودقوه‬ ‫قضاییهبرایرسیدگیبهپروندهانان‪،‬خودشانایناموالرابهمردمبازگردانند‪.‬‬ ‫ایتاهللرئیسیگفت‪:‬دستگاهقضاییهمچنینخودراموظفمی داندکه‬ ‫برایامیدافرینیوبرخوردباعناصرفاسد‪،‬ازهمهخدمتگزارانعرصهاقتصاد‪،‬‬ ‫کارافرینان‪،‬سرمایهگذارانومدیرانیکهباجسارت‪،‬خالقیتوشجاعت‪،‬‬ ‫یزنندواجازهنمی دهندخللیدرزندگیمردمایجادشود‪،‬‬ ‫تحریم هارادورم ‬ ‫حمایتجدیکند‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییهدربخشدیگریازسخنانخودبابیاناینکهسامانهاموال‬ ‫مسئوالنفعالشدهاست‪،‬افزود‪:‬اگرکسانیبههرنحوگزارشیدربارهزدو‬ ‫بندها‪،‬حیفومیلبیت المال‪،‬تخلفوتعدیبهحقوقمردمدارند‪،‬بایدانرابه‬ ‫دستگاه هایمسئولاعالمکنندودستگاه هانیزبایداقدامکنندزیرااقدامازناحیه‬ ‫سهقوهونهادهامی تواندبرایمردماطمینانبخشباشد‪.‬‬ ‫ایتاهللرئیسیهمچنینیکیازمهمترینپیام هایعاشوراونهضت‬ ‫حضرتاباعبداهللالحسین(ع)راامربهمعروفونهیازمنکردانستوتاکید‬ ‫کرد‪:‬بایدروحیهوفرهنگامربهمعروفونهیازمنکردرجامعهنهادینهشودو‬ ‫هرجاخالفقانون‪،‬بیعدالتیوبینظمیمشاهدهشد‪،‬همگیبایدنسبتبهان‬ ‫حساسیتداشتهباشند‪.‬مسالهامربهمعروفونهیازمنکرازاصولمهمایاست‬ ‫کهبراساسروایات‪،‬همهاصولبهاینفریضهوابستهاستواگراینفرهنگ‬ ‫زندهباشد‪،‬جامعهنیززندهمی ماند‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییهیاداورشد‪ ۴۰:‬سالقبل‪،‬انکرمنکراتنظامستمشاهی‬ ‫بودوامروز‪،‬اعرفمعروف هانظامجمهوریاسالمیاستکهحفظایننظام‬ ‫منوطبهصیانتازاندربرابرفسادودشمنیهاستوایننیزدرپرتوامربه‬ ‫معروفونهیازمنکروهمچنینمقاومتوایستادگیبهدستمی اید‪.‬‬ ‫ایتاهللرئیسیبابیاناینکهامروزامریکایی هابهپایانراهرسیدهودنبال‬ ‫مذاکرهاند‪،‬تصریحکرد‪:‬دولتجمهوریاسالمیبارهااعالمکردهکه‬ ‫گشایشاقتصادیوبرداشتنتحریم ها‪،‬مقدمههرگونهمذاکرهاست‪،‬نهنتیجه‬ ‫ان‪.‬مردمبزرگایراننیزبااینتحریم هاوفشارهاعقبنشینینخواهندکرد‬ ‫وامروزبایداروپاوامریکادرعملاقدامبهبرداشتنتحریموگشایش های‬ ‫اقتصادیکنند‪.‬رئیسقوهقضاییهدرپایانبااشارهبهموضوعکشمیر‪،‬ازهمه‬ ‫مسئوالنحقوقیوقضاییجهانخواستکهاجازهندهندحقوقمردمکشمیر‬ ‫ضایعشودوهمچنینهندوپاکستانرابهپاسداشتحقوقحقهمردماینمنطقه‬ ‫دعوتکرد‪.‬‬ ‫براساساینگزارش‪،‬دراینجلسهحجتاالسالموالمسلمینشهریاری‬ ‫رئیسمرکزاماروفناوریاطالعاتقوهقضاییهبهبیاننکاتیدربارهسامانه‬ ‫اطالعاتداراییمسئوالنپرداختوازتهیهدستورالعملیدراینزمینهخبر‬ ‫داد‪.‬حجت االسالموالمسلمینمرتضویمقدمرئیسدیوانعالیکشورنیزاز‬ ‫مختومهکردن‪ ۷۰۰‬پروندهمربوطبهماده‪ ۴۷۷‬قانوناییندادرسیکیفریخبر‬ ‫داد‪.‬همچنینخداییانرئیسسازمانثبتاسنادوامالککشورگفت‪:‬جزایر‬ ‫کیشوقشمازنظرثبتیمشکالتیدارندکهبرایحلانهابایدچار هاندیشی‬ ‫شود‪.‬سراجرئیسسازمانبازرسیکلکشورنیزبهبروزمشکلیدرخصوص‬ ‫اردوگاهشهیدباهنراشارهکردوگفت‪:‬دولتبرایایناردوگاهوامگرفتهو‬ ‫بهدلیلعدمبازپرداخت‪،‬مشکالتیدراینزمینهبهوجودامدهاستکهباید‬ ‫رفعشود‪.‬‬ ‫رواج معلم خصوصی به عنوان یک شغل نان و اب دار‬ ‫در حال حاضر تدریس خصوصی شغل پر نان و اب داری محسوب می شود‬ ‫که همه افراد اعم از معلم رسمی یا یک تازه فارق التحصیل شده از دانشگاه به‬ ‫روش های گوناگونی روی ان حساب می کنند‪.‬‬ ‫دانش اموز‪ :‬اجازه؟ این بخش از درس رو یاد نگرفتیم‪ ،‬میشه دوباره تکرار کنید؟‬ ‫وی با اشاره به اینکه استثنا برای برخی از دانش اموزان با ضریب هوشی پایین تر وجود دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬غالبا در یک کالس دانش اموزانی با ضرایب هوشی و انگیزه متفاوت حضور دارند‬ ‫و ممکن است برخی از ان ها برای اموزش بیشتر و بهتر نیازمند ساعات فوق برنامه اموزشی باشند‪.‬‬ ‫بعالوه والدینی نیز هستند که عالقمند یادگیری بیشتر فرزندشان در مقطع تحصیلی بوده و او را به‬ ‫حضور به کالس های خصوصی ترغیب می کنند‪.‬‬ ‫معلمان شناسنامه دار شوند‬ ‫داوری ادامه داد‪ :‬سوال اینجاست که این موضوع چگونه اعمال شود که همه گیر نباشد و شکل‬ ‫معلم‪ :‬زمان کالس اجازه تدریس مجدد این مبحث رو نمیده‪ ،‬در کالس خصوصی ام ثبت نام‬ ‫مافیایی به خود نگیرد؟ در پاسخ باید گفت‪ ،‬اکنون بحثی با عنوان نظام معلمی مطرح است که مانند‬ ‫کالس خصوصی مدت هاست که راهی پردرامد برای برخی از معلمان در کنار شغل اصلی شان‬ ‫توانمندی هایشان انجام می شود و در نهایت خانواده ها می توانند بر این اساس معلمی را انتخاب کنند‬ ‫کنید !‬ ‫عنوان می شود‪ .‬تدریس خصوصی به اموزشی اطالق می شود که معلم‪ ،‬موضوعی معین را در قبال‬ ‫دریافت هزینه ای تدریس می کند‪.‬‬ ‫تبلیغات برای راهیابی به این حرفه هم می تواند ساده باشد و هم با اب و تاب‪ .‬یکی صاحب سایت‬ ‫و اگهی های اینترنتی‪ ،‬یکی صاحب کارت ویزیت‪ ،‬یکی در پی چسباندن اگهی های تایپ شده روی‬ ‫دیوار‪ ،‬یکی پرتجربه و دیگری تازه از راه رسیده به سمت تدریس روی می اورند‪.‬‬ ‫البته اینکه چرا افراد به سمت اموزش های خصوصی می روند را باید در مولفه هایی مانند نبودن‬ ‫اساتید مجرب‪ ،‬بهتر یاد گرفتن درس ها‪ ،‬ارائه نکات اموزشی بیشتر و جدیدتر‪ ،‬اشنایی با روش های‬ ‫تست زنی‪ ،‬جمعیت زیاد کالس های رسمی‪ ،‬نبودن وقت کافی برای تدریس برخی از دروس در مدارس‬ ‫و غیره اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین کیفیت پایین مدارس دولتی و عدم براوردن نیاز اموزشی برای امتحانات مدرسه و‬ ‫امتحان ورودی دانشگاه را از دیگر عوامل مهم گسترش پدیده تدریس خصوصی است‪ .‬همه این‬ ‫عوامل سبب شده این کالس ها رشد صعودی داشته باشد و جامعه معلمان را تحت تاثیر خود قرار دهد‪.‬‬ ‫در این رابطه با یک کارشناس اموزش و پرورش به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫تزلزل جایگاه اخالقی و حرفه ای معلمان با ترویج تدریس خصوصی‬ ‫محمد داوری با بیان اینکه متاسفانه رشد تدریس خصوصی در مدارس در حال افزایش است‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع انتقاد جدی را به معلمان وارد می کند چراکه معلمان نه به لحاظ اخالقی و نه به‬ ‫لحاظ مسئولیت کاری حق ندارند به شیوه ای در کالس اموزش دهند که دانش اموزان نیازمند کالس‬ ‫خصوصی و معلم خصوصی باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معلمان باید در کالس های عادی در تدریس به دانش اموزان تمام تالش خود را‬ ‫کرده و وظایف خود را در غالب فعالیتی حرفه ای انجام دهند‪.‬‬ ‫این کارشناس اموزش و پرورش با بیان اینکه این موضوع به عنوان یک معضل به جایگاه اخالقی‬ ‫معلمان اسیب وارد می کند افزود‪ :‬البته ریشه این مورد در مشکالت معیشتی معلمان نهفته است و‬ ‫مسئله منزلتی انان را نشانه می رود چراکه عده ای از معلمان ما متاسفانه منزلتشان را به معاش خود می‬ ‫فروشند‪.‬‬ ‫سهم بزرگ جبر اقتصادی‬ ‫داوری در ادامه عنوان کرد‪ :‬این درحالی است که هیچ معلمی قلبا راضی به فروش منزلت خود‬ ‫نبوده و گاها مشکالت اقتصادی ان ها را مجبور به کم کاری در کالس و پیشنهاد کالس خصوصی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬معموال معلمانی که نگاه تجاری و مالی به اموش دارند در بین دانش اموزان و‬ ‫والدین مقبول و محبوب نیستند‪ .‬یعنی به عنوان یک معلم کارامد و مسئولیت پذیر شناخته نمی شوند‪.‬‬ ‫این کارشناس اموزش و پرورش گفت‪ :‬عوامل پیدایش این معضل در نواقص اداری‪ ،‬ساختاری‪،‬‬ ‫فرهنگی و معیشتی پنهان شده است‪.‬‬ ‫استثنا برای دانش اموزان کم هوش‬ ‫نظام صنفی پرستاری فعالیت می کند‪ .‬در این نظام صالحیت معلمان بررسی و رتبه بندی انان بر اساس‬ ‫که امتیاز بیشتر ی نسبت به سایرین دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس اموزش و پرورش با بیان اینکه انجام این کار معلمان را شناسنامه دار خواهد کرد‬ ‫توضیح داد‪ :‬به این ترتیب افرادی می توانند به صورت خصوصی تدریس کنند که مجوز الزم را از‬ ‫مراکز مربوطه کسب کرده باشند‪.‬‬ ‫ساختار اداری ناکارامد است‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬این موضوع که راه حل خوبی برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد‬ ‫است اگر در ساختار صنفی و تحت نظارت سازمان نظام معلمی قرار گیرد عملی خواهد بود چراکه با‬ ‫حضور در ساختار اداری مانند تمامی چاره جویی های دیگر کشور دچار ناکارامدی خواهد شد‪.‬‬ ‫نخستین بیانیه ارتش اسرائیل پس ازپاسخ حزب اهلل‪:‬‬ ‫برایمقابلهباهرسناریویاحتمالیدرحالتاماده باشکاملهستیم‬ ‫به نقل از النشره‪ ،‬ارتش اسرائیل در نخستین بیانیه پس از حمله حزب اهلل اعالم کرد که در مرزهای لبنان به منظور مقابله با هر نوع سناریوی احتمالی در حالت اماده باش کامل باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده است که ارتش طرح موشک­ های نقطه زن حزب اهلل در اراضی لبنان را نخواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫ارتش اسرائیل مدعی شده است که لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در این کشور (یونیفل) باید طرح موشک­ های نقطه زن را متوقف کنند‪.‬‬ ‫ماتیس‪:‬‬ ‫ریاست جمهوری برای من‬ ‫مثل محکوم شدن به پنج‬ ‫سال حبس است!‬ ‫وزیر امور خارجه روسیه برجام را یک دستاورد مهم دیپلماتیک دانست و گفت‪ :‬امریکا با تحریم ایران و ممنوع کردن‬ ‫روابط تجاری با ایران‪ ،‬در واقع به اعتبار دالر امریکا به عنوان یک ارز بین المللی ضربه زده است‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫امریکا با تحریم ایران به اعتبار دالر به‬ ‫نالمللی ضربه زد‬ ‫عنوان یک ارز بی ‬ ‫وزیر امور خارجه روسیه برجام را یک دستاورد مهم دیپلماتیک دانست و گفت‪ :‬امریکا با تحریم ایران و ممنوع‬ ‫کردن روابط تجاری با ایران‪ ،‬در واقع به اعتبار دالر امریکا به عنوان یک ارز بین المللی ضربه زده است‪.‬‬ ‫سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در مورد برجام‬ ‫شد‪ .‬من تاکید می کنم که روسیه به همراه سایر اعضای برجام بر‬ ‫گفت‪ :‬شرایط این توافق و موضوعات پیرامون ان نگران کننده‬ ‫اجرای تعهدات خود بدون هیچ تغییری پایبند باقی می ماند‪.‬‬ ‫اخیر محسوب می شد که نه تنها عامل امنیت برای ایران و خلیج‬ ‫کشورهای جهان روابط بازرگانی برقرار کند و بتواند نفت خود‬ ‫است‪ .‬این توافق یک دستاورد برجسته دیپلماتیک در دهه های‬ ‫فارس و جهان بود بلکه از لحاظ مقابله با گسترش سالح های‬ ‫هسته ای نیز بسیار مهم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ابتدا امریکا به طور یکجانبه از این توافق خارج‬ ‫شد و مانع از اجرای این توافق توسط سایر کشورهای جهان‬ ‫الوروف تاکید کرد‪ :‬ایران در واقع حق دارد با سایر‬ ‫را بفروشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬امریکا با تحریم ایران و ممنوع کردن‬ ‫روابط تجاری با ایران‪ ،‬در واقع به اعتبار دالر امریکا به عنوان‬ ‫یک ارز بین المللی ضربه زده است‪.‬‬ ‫وزیر دفاع سابق دولت ترامپ می گوید قصد نامزدی برای ریاست جمهوری‬ ‫امریکا را ندارد چون می داند در صورت ورود به رقابت ریاست جمهوری کنترل‬ ‫زندگی خود را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫به نوشته روزنامه دیلی میل‪ ،‬جیمز ماتیس‪ ،‬وزیر دفاع سابق دولت ترامپ‬ ‫تاکید کرد‪ ،‬برای ریاست جمهوری امریکا کاندیدا نمی شود چون از نظر او‬ ‫یک سال کمپین انتخاباتی و چهار سال دوره ریاست جمهوری مثل “محکوم‬ ‫شدن به پنج سال حبس” است‪.‬او این اظهار نظر را در حین گفت وگوی صمیمی‬ ‫و صریح با یکی از دوستانش در حین ضبط یک مصاحبه اش با سی بی اس مطرح‬ ‫کرده است‪.‬با این حال رسانه ها گزارش کرده اند به رغم این عدم تمایل ماتیس به‬ ‫نامزدی برای ریاست جمهوری تی شرتهای تبلیغ نامزدی او برای ریاست جمهوری‬ ‫موسوم به تی شرتهای “ماتیس ‪ ”2020‬فروشی چشمگیر در وبسایت امازون داشته‬ ‫اند‪.‬ماتیس که در حال حاضر استاد دانشگاه استنفورد و از اعضای هیات مدیره‬ ‫شرکت مقاطعه کار نظامی “جنرال داینامیکس” است همراه با یک تیم فیلمبرداری‬ ‫شبکه سی بی اس در شهر زادگاهش یعنی “پروسر” واقع در واشنگتن این اظهارات‬ ‫را مطرح کرد‪.‬در تصاویر گرفته شده توسط این تیم یک نفر به ماتیس می گوید‪:‬‬ ‫“هر وقت تو اماده اعالم کاندیداتوری شوی من به تو کمک خواهم کرد”‪.‬ماتیس‬ ‫نیز در پاسخ رو به یکی از دوستانش به نام “تری” کرده و گفت‪ :‬خدایا‪ ،‬تری!‬ ‫مردم هی بیشتر دارند از من برای این کار درخواست می کنند!پس از ان دوست‬ ‫ماتیس به او گفت‪ :‬می دانی که خودت هم تمایل به این کار داری!در ادامه اما‬ ‫ماتیس در پاسخ به این دوستش گفت‪ :‬نه من تمایل ندارم‪ .‬تری این کار مثل‬ ‫دریافت یک مجازات حبس برای مدت پنج سال است‪.‬‬ ‫چندین سایت خرده فروشی اینترنتی تی شرتهای تبلیغاتی با طرح “ماتیس‬ ‫‪ ”2020‬را می فروشند و ظاهرا بعد از پخش تصاویر مربوط به این مصاحبه‬ ‫سی بی اس نیوز از ماتیس در روز یکشنبه‪ ،‬فروش یکی از طرح های این تی شرتها‬ ‫در وبسایت امازون به میزان چشمگیری افزایش یافته است‪ .‬تیشرتهایی نیز در‬ ‫تبلیغ نامزدی ماتیس با طرح “سگ دیوانه ‪( ”2020‬اشاره به لقب سگ دیوانه که‬ ‫به ماتیس نسبت داده شده)‪ ،‬به بازار عرضه شده اند‪.‬ماتیس در ادامه اظهاراتش‬ ‫در این مصاحبه مربوط به روز یکشنبه‪ ،‬از سکوت اختیار کردنش در قبال دونالد‬ ‫ترامپ به رغم خارج شدن جنجالی اش از دولت وی دفاع کرد‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫من بد او (ترامپ) را نخواهم گفت چون نمی خواهم مسئول ایجاد گسستگی‬ ‫در بافت اجتماعی امریکا باشم‪ .‬من زمانی که یک رئیس جمهوری در امریکا‬ ‫همچنان روی کار است بد او را نمی گویم‪.‬او خاطر نشان کرد‪ :‬او(ترامپ) یک‬ ‫رئیس جمهور غیرعادی است‪ .‬رئیس جمهور کشور ما این طور است‪ .‬و من فکر‬ ‫میکنم با توجه به ماهیت زمخت سیاست امروز ما باید محتاط باشیم‪ .‬ما ممکن‬ ‫است سبب ایجاد چنددستگی در این کشور بشویم‪.‬ماتیس این اظهارات را در‬ ‫حین اجرای یک تور تبلیغات برای کتاب جدیدش تحت عنوان “اسم رمز اشوب‪:‬‬ ‫یاد گرفتن رهبری” مطرح کرد‪.‬ماتیس به سی بی اس درباره نحوه کناره گیری اش‬ ‫از دولت ترامپ گفت‪ :‬من این نگاه را نسبت به مساله نیرومندی امریکا داشتم‬ ‫که ما باید ائتالفهایمان با یکدیگر را حفظ کرده و نیرومند نگه داریم‪ .‬و اگر من‬ ‫شخص درستی برای انجام این کار نبودم پس رئیس جمهور الزم داشت که فردی‬ ‫همراستا تر با دیدگاه هایش را به جای من منصوب کند‪.‬‬ ‫زنده شدن موازنه وحشت علیه اسرائیل‬ ‫تجاوزهواییاسرائیلازطریقپهپادهاینظامیبهمنطقهجنوبیبیروت(الضاحیه)یاپایگاهاصلی‬ ‫مقاومتاسالمیلبنانازمصدایقبارز“ َع َسیٰاَنت َْک َر ُهواشَیْئًا َو ُه َوخَ ی ْ ٌرل َّ ُک ْم”است‪.‬‬ ‫پسازاینحملهکهدرروزیکشنبهمورخسومشهریورماهجاریبهوقوعپیوست‪،‬سیدحسننصراهلل‪،‬‬ ‫دبیرکلحزب اهللورهبرمقاومتاسالمیدرپاسخبهاسرائیلاعالمکردکهرژیمصهیونیستیمنتظرپاسخ‬ ‫قاطعاینعملیاتبماند‪.‬یکروزپیشازان(دومشهریورماه)اسرائیلبهیکیازساختمان هایمحلاقامت‬ ‫نیروهایحزب اهللدرعقربادرجنوبدمشقدرمنطقهزینبیهحملهکردکهدرنتیجهاندوتنازنیروهای‬ ‫حزب اهلل(حسنزبیبویاسرضاهر)بهشهادترسیدهوتعدادیزخمیشدند‪:‬‬ ‫‪ 1‬حزب اهللاستراتژیپاسخبهحملههواییبهضاحیهجنوبیبیروترامبتنیبرحفظتوازنرویارویی‬‫نظامیباارتشاشغالگراسرائیلاعالمکردهاست‪.‬همیناصلباعثشدهاستتاپاسخحزب اهللامریمقبول‬ ‫ازسویهمهجریاناتسیاسیلبنانتلقیشود‪.‬‬ ‫‪ 2‬حزب اهللتعییننکرددرکجاوکیبهاینحملهپاسخمی دهد‪،‬ازنگاهحزب اهللپاسخبهاینحمله‬‫همممکناستدراسمانلبنانوهماسمانوزمینفلسطیناشغالیصورتگیرد‪.‬اینتهدیدمبهمباعث‬ ‫شدتااسرائیلدچارسردرگمیدرچگونگیبرخوردباتهدیدسیدحسننصراهللشود‪.‬‬ ‫‪ 3‬حزب اهلللبناندرحقیقتباتکیهبرحفظموازنهرعبووحشت‪،‬سیاستیدفاعیرااتخاذکرده‬‫استومنجرشدهتاارتشاسرائیلدچارانفعالشدیدشود‪.‬حزب اهللبهنخستینتهدیدخودعملنمودودر‬ ‫پاسخبهحملههواییاسرائیلبهعقربادرحومهجنوبیدمشقبانامعملیاتشهیدینحسنزبیبویاسرضاهر‪،‬‬ ‫روزگذشتهساعتشانزدهو‪ 15‬دقیقهبهوقتلبنانبایکفروندموشکضدزرهبهیکیازخودروهای‬ ‫زرهیحملنفراتارتشاسرائیلحملهنمودوبراساسمنابعخبریحزب اهلل‪،‬یکتنازنیروهایارتش‬ ‫اسرائیلکشتهوچندتندیگرزخمیشدند‪.‬اینپاسخحزب اهلللبناندرحقیقتنخستینواکنشنیروهای‬ ‫مقاومتاسالمیپسازتهدیداتدبیرکلحزب اهللسیدحسننصراهللبهشمارمیرود‪.‬براساساعالم‬ ‫حزب اهللاسرائیلبایدمنتظرواکنشبهحملهباپهپادهادرضاحیهجنوبیبیروتباقیبماند‪.‬‬ ‫حملههوشمندانهمقاومتاسالمیفقطنیروهاینظامیاسرائیلراهدفقراردادوهیچمکانمدنی‬ ‫راهدفقرارندادوایننشانمی دهدکهحملهحزب اهللکامالحسابشدهصورتگرفتهاستوعمال‬ ‫توپرابهمیداننظامیاسرائیلفرستادهاست‪.‬حزب اهللبااینعملیاتنشاندادکهدیگرحملهبهخطوط‬ ‫قرمزراتحملنخواهدکردودرمقابلشهادتنیروهایشبهدستاسرائیلازداخللبنانبهسرعتاقدامبه‬ ‫پاسخگوییوعملیتمقابلهبهمثلدستخواهدزدوبهاینشکلهزینهسنگینیرابررژیماشغالگرقدس‬ ‫تحمیلکردهاست‪.‬اینحملهحزب اهللنشانداد‪:‬‬ ‫‪ 1‬مقاومتاسالمیلبنانبهسرعتفرامینوعملیاتمقابلهبهمثلراکهسیدحسننصراهللوعدهداده‬‫بود‪،‬عملیکردهاست‪.‬‬ ‫‪ 2‬حزب اهلللبنانهرگزاجازهتغییرموازنهرویاروییمسلحانهبااسرائیلراکهپسازجنگسیوسه‬‫روزهایجادشدهاسترانمی دهد‪.‬‬ ‫‪ 3‬رژیماشغالگرقدسبااینعملیاتدوراهبیشترپیشروینداشتکهبهترینانهمبرایشتلخ‬‫بود‪.‬یکیانکهواردجنگیبزرگباحزب اهللشودکهمجوزسیاسیبرایانازسویامریکانداشت‬ ‫زیراامریکابهخوبیمی داندورودبهجنگباحزب اهللبهمعنایبههمریختنمعادالتوموازنه هادرکل‬ ‫خاورمیانهاست‪.‬دیگریسکوتوپاسخیروتینیبهحملهحزب اهللوپایانپاسخبهعملیاتحزب اهللبودکه‬ ‫ایننیزبرتلخیانتخاباتیبنیامیننتانیاهودراستانهانتخاباتپارلمانیاسرائیلمی افزود‪.‬‬ ‫‪ 4‬نتنیاهوراهتلخدومرابرگزیدوباشلیک‪ 40‬فروندخمپارهوبمب هایفسفریفقطتالشکردتا‬‫دود و اتش در اطراف مارون الراس در جنوب لبنان به راه بیاندازد تا از اب گل الود در انتخابات پارلمانی‬ ‫پیشروماهیبگیرد‪،‬بیانکهحتییکمنطقهشهریراهدفبگیرد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ارتشاسرائیلکهبااغازعملیاتحزب اهللهمهشهرکنشین هایشمالفلسطیناشغالیرابهسوی‬‫مناطقامنگسیلکردهبودساعاتیکوتاهپسازبمبریزیدراطرافمارونالراسدوبارهشرایطعادی‬ ‫اعالمکردونشانداداسرائیلدرمقابلعملیاتمقاومتاسالمیلبنانبهناچارکوتاهامدهاستوجرات‬ ‫توسعهدایرهجنگراندارد‪.‬‬ ‫اکنوناولینمرحلهپاسخمقاومتاسالمیلبنانبهپایانرسیدهاستوپاسخدومحزب اهللهمچناندر‬ ‫راهاست‪.‬بهدنبالتهدیداتدبیرکلحزب اهلللبنان‪،‬اثارانفعالشدیددرسویرژیماشغالگرقدسبهشدت‬ ‫علنیگشتهاست‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 1‬بهدنبالتهدیداتسیدحسننصراهللنیروهایارتشاسرائیلازنوارامنیتیبینلبنانوفلسطیناشغالی‬‫حدود‪ 5‬کیلومترعقبنشینیکردهتاازحملهاحتمالیحزب اهللدرامانبمانند‪.‬‬ ‫‪ 2‬دولتصهیونیستیاقدامبهتخلیهشهرک هاییهودینشیندرنزدیکیمرزهایلبنانکردهاست‪.‬‬‫‪ 3‬ارتشاسرائیلدرمرزهاینزدیکبهلبنان‪،‬منطقهاشغالیبلندی هایجوالنبهحالتامادهباش‬‫در امده است‪.‬‬ ‫‪ 4‬همزمانبااقداماتانفعالیاسرائیل‪،‬امریکابههمراهبرخیدیگرازکشورهایاروپایی(به‬‫خصوصکشورهاییکهعضونیروهایپاسدارصلح“یونیفل”درجنوبلبنانهستند)بادولتلبنانارتباط‬ ‫برقرارکرد هاندتاجلویهرگونهعملیاتانتقامیجدیدنیروهایحزب اهللعلیهاسرائیلرابگیرندتامبادااین‬ ‫اقداممنجربهجنگیتمامعیاردرمنطقهشود‪.‬‬ ‫حاالپسازگذشتچندروزازتجاوزهواییارتشاسرائیلبهمنطقهجنوبیبیروت‪،‬روشنشدهاست‬ ‫کهاسرائیلدچاراشتباهمحاسباتیشدهاستودراستانهورودبهگودالیاستکهبادستخودکندهاست‪:‬‬ ‫‪ 1‬بنیامیننتانیاهودراستانهانتخاباتپارلمانیتصورمی کردکهازحملهبهضاحیهجنوبیبیروت‬‫می تواندبرگبرندهسیاسیبزرگیرابهدستاورداماسیدحسننصراهللازاینتجاورنظامی‪،‬فرصت‬ ‫جدیدیعلیهاسرائیلوشخصنتانیاهوایجادکردوموازنه هارامقلوبهکرد‪.‬‬ ‫‪ 2‬حاالدیگرهیچهواپیماوهیچپهپاداسرائیلیدراسمانلبنانامنیتندارندوهمهانهااززماناعالم‬‫سیاستدفاعیحزب اهللبهعنواناهدافقطعیحزب اهللبهشمارمیروند‪.‬‬ ‫‪ 3‬اسرائیلبهجزامریکاهیچحامیسیاسیبرایاینعملیاتنداردواتحادیهاروپابهشکلخاصبه‬‫شدتباایناقدامبهمخالفتبرخاست هاندواکنونهمهاینکشورهادرسایهپاسخاولمقاومتاسالمیدر‬ ‫کنارامریکابهدنبالجمعوجورکردناینرویدادمهمهستندوتالشابتداییانهاایناستکهدولتلبنان‬ ‫حزب اهللرامتقاعدکندکهازهرگونهواکنشیجدیدخودداریکند‪.‬‬ ‫‪ 4‬تحوالتداخلیاسرائیلنیزنشانمی دهدکهتالشنتانیاهوبرایکسببرگبرندهسیاسی–‬‫انتخاباتینتیجهمعکوسدادهاست‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 12-‬شهریور‪ 1398‬شماره‪888‬‬ ‫بین الملل‬ ‫کنترلوحصرخانگیبالهایی‬ ‫کهبنسلمانبرسرشاهزادگان‬ ‫خاندانسعودیمی اورد‬ ‫درادامهاقداماتمحمدبنسلمان‪،‬ولیعهدعربستانوحاکمدوفاکتویاینکشور‬ ‫علیهپسرعموهایشازجملهبرکناریانهاازمسوولیت هایشان‪،‬مصادرهاموالوممنوعیت‬ ‫اظهارنظروزیرپاگذاشتنتمامیاصولقبیله ایوطایفه ای‪،‬ترسونگرانیبرخاندانحاکم‬ ‫اینکشورسایهانداختهاست‪.‬‬ ‫یکمنبعدرخاندانحاکمعربستانبهالعربیالجدیدقطرگفت‪:‬اینروزهاتمامی‬ ‫اعضایخاندانحاکمازبزرگتاکوچکتحتنظرهستندوهیچکسینمی تواند‬ ‫بدون کسب اجازه از شخص بن سلمان اقدامی انجام داده و یا دستوری صادر کند و در‬ ‫تعطیالتتابستانسالجاریبسیاریازشاهزادگاننتوانستندبهسفراروپاییبروند‪.‬اینمنبع‬ ‫اظهارکرد‪:‬تقریبایکسالپیشمادربزرگدوبرادرازخاندانحاکمکهاصالتاکویتیو‬ ‫ازخاندانقبیله ایمستقردرحدفاصلکویتوعربستانبود‪،‬فوتکرد‪،‬زمانیکهاندو‬ ‫برایحضوردرمراسمخاکسپاریدرخواستسفربهکویترادادند‪،‬متوجهشدندکه‬ ‫ممنوعالسفرهستند‪.‬‬ ‫دردورهپیشازبنسلمان‪،‬سلسلهمراتبدرخاندانسعودیمتفاوتبود‪،‬شاهزادگان‬ ‫ومردانخاندانحاکمجایگاه هایمتفاوتیدرهرمقدرتداشتند‪،‬برادرانپادشاه‬ ‫دستگاه هایامنیتیوحاکمیتیمهمرادرکنترلداشتندوشاهزادگاندرجهدوموسوماز‬ ‫نفوذتجاریوسیاسیدربرخیدستگاه هایمهمدولتبرخورداربودند‪.‬‬ ‫ازجملهچهره هایسیاسیبرجستهدرخاندانسعودیمی توانازشاهزادهبندربن‬ ‫سلطانیادکردکهسفیرعربستاندرامریکاوسپسرئیسمرکزاطالعاتکلاینکشور‬ ‫بود‪،‬همچنینمی توانبهشاهزادهولیدبنطالل‪،‬یکیازبزرگترینتجارجهانوشاهزاده‬ ‫متعببنعبداهلل‪،‬رئیسگاردسلطنتییکیازمهم ترینموسسه هاینظامیعربستاناشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بانفوذیکهشاهزادگانعربستانیبرخورداربودند‪،‬هرکدامازانهابهشخصهیک‬ ‫دولتکوچکرامدیریتمی کردندکهصدهامیلیوندرماهدرامدداشتوهزاران‬ ‫کارمندبوروکراتزیردستانهاکارمی کردند‪.‬برخیازانهاروزنامه هایخصوصیو‬ ‫شبکه هایخبریداشتندونظراتورویکردهایخوددربارهمسایلسیاسیواجتماعی‬ ‫مختلفرابدونهیچشکوتردیدیابرازمی کردند‪،‬باوجوداینکهحرفاخرراشخص‬ ‫پادشاهمی زدوکسیهمجراتنداشتبااومخالفتکند‪،‬اینمسالهموجبتوازنقوامیان‬ ‫شاخه هایمختلفخاندانسعودیشدهبود‪.‬‬ ‫اماباقدرتگرفتنبنسلمانهمهچیزتغییرکرد‪،‬اوکههیچ گونهرقیبیبرایخودرا‬ ‫درخاندانسعودیبرنمی تابددرنوامبر‪ ۲۰۱۷‬یعنیتنهاچندماهپسازانتصابدرسمت‬ ‫ولیعهدی‪،‬اقداماتشدیدیراعلیهپسرعموهایخودوتجاروابستهبهانهادرپیشگرفته‬ ‫وانهارا درزندانریتزکارلتونحبسکرد‪،‬درانجاشاهزادگانوتجارعربستانیشکنجه‬ ‫شدندکهموجبمرگبرخیازانهاازجملهعلیالقحطانی‪،‬مدیردفترترکیبنعبداهلل‬ ‫السعود‪،‬فرماندارسابقریاضشد‪.‬‬ ‫اوشاهزادگانوتجاررامجبورکرددرمقابلازادی شانثروتخودرابدهند‪،‬سعود‬ ‫بنعبداهللالمعجب‪،‬دادستانکلعربستاناعالمکرددولتریاضپسازمذاکرهوتسویه‬ ‫حسابمالیدرریتزکارلتون‪،‬بیشاز‪ ۱۰۰‬میلیارددالربهخزانهواریزکردهاست؛مبلغیکه‬ ‫خبرگزاریبلومبرگامریکادرگزارشاوتجاریخودنوشت‪،‬براساستخمینسال‬ ‫‪ ۱۹۹۶‬سفارتامریکامعادلکلثروتخاندانالسعوداست‪.‬‬ ‫امااقداماتبنسلمانتنهابهمصادرهاموالشاهزادگانودورکردنانهاازعرصه‬ ‫سیاسیواجتماعیمحدودنشدوبهتعقیبوزیرنظرگرفتنانهاحتیپسازازادی شان‬ ‫تبدیلشدودستگاه هایردیاببرایتمامیانهانصبشدتامانعازخروجانهاازعربستان‬ ‫شوند‪،‬همچنینبرخیازانهابهحبسخانگیدرامدند‪،‬بنطالل‪،‬تاجربزرگعربستانی‬ ‫بهیکمسوولدفترومسوولامنیتیسادهبنسلماندرکنفرانسداووسدرریاضتبدیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پسرانعبداهللبنعبدالعزیز‪،‬پادشاهفقیدعربستانبیشازسایراعضایخانداناز‬ ‫اقداماتبنسلمانمتضررشدند‪،‬متعببنعبداهللکهازسویپدربرایبهدستگرفتن‬ ‫قدرتامادهشدهبود‪،‬درریترزکارلتونبههمراهخالدالتویجری‪،‬مشاورورئیسسابق‬ ‫دفترپادشاهیحبسومجبورشدثروتوتمامیپست هایخودازجملهوزارتگارد‬ ‫سلطنتیونیزیکتشکلنظامیبزرگازاعضایقبایلعربستانیهم پیمانباخاندانحاکم‬ ‫را واگذار کند‪ ،‬این تشکل از زمان تاسیس تحت کنترل ملک عبداهلل بوده و او از ان در‬ ‫راستایافزایشنفوذخودورسیدنبهکرسیپادشاهیاستفادهکرد‪.‬طبقاظهاراتمنبع‬ ‫نزدیکبهخاندانسعودی‪،‬شاهزادهمتعبنمی تواندبدونمجوزدستگاه هایامنیتیودر‬ ‫راسانهادستگاهامنیتکشورکهبنسلمانتاسیسکرده‪،‬ازمسافت هایمشخصیفراتر‬ ‫رفتهویابهدیدارنزدیکانودوستانقدیمیخودبرود‪.‬پسازمرگالقحطانیدردسامبر‬ ‫‪،۲۰۱۷‬سرنوشتترکیبنعبداهلل‪،‬برادرمتعبوحاکمپیشینریاضنیزتااینلحظهنامعلوم‬ ‫است‪.‬منبعمذکوربهالعربیالجدیدگفت‪:‬سرنوشتترکیبنعبداهللهنوزنامشخصاست‪،‬‬ ‫تقریباتمامیبازداشتی هایهتلریتزکارلتونبهجزاوازادشد هاند‪،‬کینه هاییشخصیمیان‬ ‫او و بن سلمان وجود داشت و بن سلمان او را به سرقت در پروژه متروی ریاض و دست‬ ‫داشتندرانمتهمکردهبود‪،‬درحالحاضرپسرانملکعبداهللجراتندارنددرباره‬ ‫سرنوشتبرادرشانسوالیبپرسند‪.‬اینمنبعدربارهمصادرهدارایی هایو ّراثملکعبداهلل‬ ‫گفت‪:‬حمایت هایمالیازبسیاریازخانواده هایمنتسببهقبیلهشمر(قبیلهدایی های‬ ‫ملکعبداهللودایی هایفرزندانشمشعل‪،‬ترکیومحمد)درعربستان‪،‬عراقوکویت‬ ‫قطعشدهوبسیاریازاینخانه هابهدلیلبی پولیوترسازدیداروتماسبادایی هایخود‬ ‫دچارمشکالتیشد هاند‪.‬فشارهایبنسلمانعلیهپسرعموهایشتنهابهثروتمندانوصاحب‬ ‫منصبانانهاکهخطریبرایاودرقدرتهستند‪،‬محدودنشدهبلکهشاملحالشاهزادگان‬ ‫درجهسوموچهارمهممی شود‪،‬ازجملهاینکهسلمانبنعبدالعزیزبنسلمانالسعودو‬ ‫پدرشعبدالعزیزبههمراه‪ ۱۱‬شاهزادهدیگربهدالیلنامعلومیتوسطیکگردانامنیتی‬ ‫بازداشتشدند‪.‬ایلیحاتم‪،‬وکیلفرانسویمسوولپروندهسلمانبنعبدالعزیزدراظهاراتی‬ ‫مطبوعاتیگفت‪:‬حسادتبنسلماننسبتبهسلمانبنعبدالعزیزدلیلبازداشتاوست‪،‬در‬ ‫واقعبنعبدالعزیزازاحترامخاندانحاکمبرخورداراستچراکهاوسخنگوییبرجستهو‬ ‫دارایدانشباالییاستهمچنیناوبادخترملکعبداهللبنعبدالعزیز‪،‬پادشاهفقیدعربستان‬ ‫ازدواجکردودکترایحقوقخودراازدانشگاهسوربونفرانسهگرفت‪،‬اونشانعالی‬ ‫کشورفرانسهراهمدریافتکردهوبهدلیلتوانتکلمبهچندینزبانروابطخوبیبارهبران‬ ‫اروپاییازجملهامانوئلماکرون‪،‬رئیسجمهوریفرانسهدارد‪.‬احمدبنعبدالعزیز‪،‬برادر‬ ‫پادشاهعربستانپیشتردرواکنشبهمعترضانبحرینیدرلندناظهارنظرجنجالیداشت‬ ‫اوگفت‪:‬اقداماتملکسلمانوپسرشمحمدارتباطیبهخاندانحاکمندارد‪.‬شاهزاده‬ ‫احمدنیزبهدلیلاختالفنظربابرادرشملکسلمان‪،‬پسازماجرایهتلریتزکارلتون‬ ‫ازعربستانگریختودرلندنساکنشداماپسازماجرایقتلجمالخاشقجیدر‬ ‫ساختمانکنسولگریعربستاندراستانبولدراکتبرگذشته‪،‬اینکشوربرایکاهشفشارها‬ ‫بربنسلمانبهاونیازپیداکرد‪.‬طبقنوشتهروزنامهایندیپندنتچاپانگلیس‪،‬شاهزادهاحمد‬ ‫توانستتضمین هایبین المللیبرایحفظجانخودبگیرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫نیکبخت‪ :‬داورها تا زمانی که استقالل‬ ‫گل نخورد سوت نمی زنند‬ ‫علیرضا نیکبخت در خصوص شرایط نه چندان خوب استقالل در دو‬ ‫هفته گذشته اظهار داشت‪ :‬من قبول ندارم که شرایط استقالل خوب نیست‪،‬‬ ‫درست است که وقتی تیم نتیجه نگیرد اوضاع به هم می ریزد و تیم وارد‬ ‫بحران می شود ولی به نظرم استقالل تیم خوبی دارد و باید به ان زمان داد‪.‬‬ ‫تازه هنوز دو هفته از شروع لیگ گذشته و ‪ 28‬بازی دیگر باقی مانده و‬ ‫برای قضاوت کردن زود است‪.‬‬ ‫وی در مورد گل خوردن استقالل در ثانیه های پایانی هر دو بازی‬ ‫گذشته هم گفت‪ :‬نمی توان دلیل مشخصی برای این موضوع پیدا کرد‪ .‬اگر‬ ‫استقالل مشکل بدنی داشت می توانستیم بگوییم به این خاطر در دقایق‬ ‫پایانی بازی کم می اورد ولی چنین مشکلی در تیم وجود ندارد و فقط‬ ‫از روی بدشانسی این اتفاقات افتاده است‪ .‬شاید بشود این را گفت که‬ ‫بازیکنان از لحاظ روحی و روانی بازی را تمام شده می بینند و ممکن است‬ ‫به همین دلیل غافلگیر می شوند‪ .‬این را هم بگویم که استراماچونی شیوه‬ ‫دفاعی و وقت تلف کردن در فوتبالش جایی ندارد و همین موضوع هم در‬ ‫گل خورد ن های ثانیه های پایانی بی تاثیر نیست‪ .‬اگر دقت کنید در هر دو‬ ‫بازی خصوصاً بازی با ماشین سازی که از حریف جلو بودیم حتی یک بار‬ ‫هم بازیکنان به زیر توپ نزدند و به دنبال وقت کشی نبودند و تا ثانیه اخر‬ ‫بازی کردند و به دنبال گل دوم بودند‪ .‬این یک پوئن مثبت در استقالل‬ ‫است که شاید بعضی وقت ها با بدشانسی مواجه شود ولی همیشه همینطور‬ ‫هم نیست‪.‬بازیکن سابق فوتبال در مورد اعتراض به داور ی ها هم عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اتفاقا می خواستم این را هم بگویم‪ .‬در چند وقت اخیر هواداران‬ ‫استقالل این را می گویند که ظاهر ا ً قانون نانوشته ای داریم که می گوید‬ ‫بازی تا زمان گل خوردن استقالل ادامه دارد‪ .‬من نمی خواهم کسی را‬ ‫محکوم کنم ولی اگر دقت کنید در نیمه اول بازی وقت تلف شده بیشتر‬ ‫بود ولی کمتر اعالم کردند و به جایش در نیمه دوم که اتفاق خاصی نیافتاد‬ ‫‪ 5‬دقیقه وقت گرفت و یک دقیقه بعد از ان هم گل به ثمر رسید و داور‬ ‫باید سوت می زد‪.‬‬ ‫نیکبخت در مورد اعتراض هواداران استقالل به مدیریت باشگاه گفت‪:‬‬ ‫استقالل یک باشگاه بزرگ است و مدیر بزرگ هم می خواهد‪ .‬باید افرادی‬ ‫در این تیم مدیریت کنند که هم ورزشی باشند و هم کنترل خوبی روی‬ ‫حواشی تیم داشته باشند‪ .‬به نظرم اگر استقالل یک مدیر قوی باالی سرش‬ ‫بود انقدر در روزهای اخیر درگیر حواشی نمی شد‪ .‬از باشگاه استقالل هر‬ ‫روز یک خبر منتشر می شود و فردایش تکذیب می شود چون با هواداران رو‬ ‫راست نیستند‪.‬‬ ‫وی در مورد اینکه استراماچونی تمایل دارد از استقالل جدا شود هم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬من در جریان ری ِز مسائل نیستم و چیزهایی که در رسانه ها‬ ‫منتشر شده را شنید ه ام‪ .‬می گویند از فرودگاه او را برگرداند ه اند و این‬ ‫مسائل برای باشگاه استقالل خوب نیست و در بعد بین المللی وجهه خوبی‬ ‫بستهشدنحسابشخصیرئیسفعلیوقبلی‬ ‫فدراسیونتیراندازی!‬ ‫حساب های شخصی رئیس و خزانه دار فعلی و قبلی فدراسیون تیراندازی به دلیل بدهی های مالیاتی مسدود شد‪.‬‬ ‫بدهی های مالیاتی در چند ماه اخیر باعث بسته شدن حساب های فدراسیون های مختلف شده و کار انها را در برداشت وجه و انجام‬ ‫اعزام های مختلف سخت کرده است‪.‬حساب های فدراسیون تیراندازی نیز با ‪ ۱۰‬میلیارد بدهی و جرایم مالیاتی بسته شد‪ .‬البته رسولی‪،‬‬ ‫سخنگوی فدراسیون تیراندازی از باز شدن حساب های فدراسیون خبر داد اما اعالم کرد که بدهی های مالیاتی باعث شده تا حساب های‬ ‫شخصی رئیس و خزانه دار فعلی و سابق این فدراسیون مسدود شود‪.‬بر این اساس و به خاطر بدهی های مالیاتی از سال ‪ ۹۱‬تا ‪ ۹۴‬حساب های‬ ‫شخصی مهدی هاشمی‪ ،‬رئیس سابق هم بسته شده است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫در نروژ برعکس ایران بازیکن را‬ ‫یدارند‬ ‫با چوب و اسلحه نگه نم ‬ ‫سوشا مکانی‬ ‫ندارد‪.‬بازیکن سابق فوتبال در مورد اینکه برخی از هواداران استقالل‬ ‫خواهان بازگشت فتح ا هلل زاده هستند عنوان کرد‪ :‬به نظرم فتح ا هلل زاده در‬ ‫این شرایط می تواند به استقالل کمک کند‪ .‬او یک مدیر ورزشی است‬ ‫و رزومه و سابقه مشخصی دارد‪ .‬شک نکنید در ان مقطع که من بازیکن‬ ‫استقالل بودم اگر فتح ا هلل زاده مدیرعامل باشگاه می ماند من از این تیم‬ ‫جدا نمی شدم‪ .‬در حال حاضر هم به نظرم بازگشت او می تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫نیکبخت در مورد بازگشت انصار ی فرد به مدیریت پرسپولسی گفت‪ :‬من با‬ ‫انصار ی فرد کار کردم‪ .‬همانطور که گفتم باید مدیران قوی و فوتبالی روی‬ ‫کار بیایند‪ .‬نظری در مورد ایشان ندارم و امیدوارم موفق باشد‪.‬وی در مورد‬ ‫اینکه در زمان مدیریت انصار ی فرد پرسپولیسی شد هم عنوان کرد‪ :‬در ان‬ ‫زمان شرایطی ایجاد شد که من ان تصمیم را گرفتم و اگر ان شرایط نبود‬ ‫هرگز استقالل را ترک نمی کردم‪ .‬من بازیکنی نبودم که کسی بخواهد من‬ ‫را کشف کند و اوج فوتبالم بود و همه تیم ها من را می خواستند‪ .‬نیاز داشتم‬ ‫در یک تیم پرطرفدار حضور داشته باشم و ان دوره مثل االن قطب سوم‬ ‫و چهارمی وجود نداشت‪ .‬پرسپولیسی شدنم خیلی ارتباطی به انصار ی فرد‬ ‫نداشت و شاید هرکس دیگری هم بود این اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫سوشامکانی‪،‬گلرایرانیکهبهتازگیازمیوندالن‬ ‫نروژجداشدهازدالیلقطعهمکاریبااینتیمو‬ ‫همچنینبرنامه هایشبرایایندهفوتبالیخودصحبت‬ ‫کردکهدرزیرمی خوانید‪:‬‬ ‫*خبرفسخقراردادتوبامیوندالنناگهانیو‬ ‫شوکه کنندهبود‪.‬بخصوصکهبعدازبازگشتاز‬ ‫مصدومیتامادهبازیشدهبودیومی توانستیبهاین‬ ‫تیمکمککنی‪.‬چهشدکهاینتصمیمراگرفتی؟‬ ‫حدودسه‪،‬چهارسالدرمیوندالنبودموشرایط‬ ‫رابرایپیشرفتمهیاندیدم‪.‬دنبالشرایطجدیدهستم‬ ‫تاازانبرایپیشرفتاستفادهکنم‪.‬احساسکردمدر‬ ‫میوندالندیگرشرایطبرایپیشرفتمنمهیانیست‪.‬‬ ‫* از چه نظر؟‬ ‫ازهمهنظر‪.‬ک ً‬ ‫المحیطباشگاهچیزیبهفوتبال‬ ‫مناضافهنمی کرد‪.‬شماهموقتیببینیهرروزتکراری‬ ‫استوازنظرفنیپیشرفتینمی کنی‪،‬تصمیمیاینچنینی‬ ‫می گیری‪.‬منباادامهحضوردرمیوندالندر جامی زدم‬ ‫وبههمیندلیلتصمیمگرفتمباشگاهمراتغییربدهم‪.‬‬ ‫*امابعدازپایاناسیب دیدگیامادهبازی‬ ‫شدهبودی‪.‬‬ ‫امادهبازیبودموقراربراینبودکههمینهفته‬ ‫مقابلصدرنشیندروندروازهمیوندالنقراربگیرم‪.‬من‬ ‫امادرفاصلهدو‪،‬سهروزتاپایانمهلتنقلوانتقاالت‪،‬‬ ‫دستباشگاهرابازگذاشتمتاتصمیمجدیدیدرباره‬ ‫دروازه بانبگیرند‪.‬شایدانهابخواهندیکبازیکنرا‬ ‫جانشینمنکنندوشایدهمتصمیمبگیرندقرارداد‬ ‫قرضیدروازه بانجوانتیم مانرادائمیکنند‪.‬‬ ‫*احتمالسقوطمیوندالنچقدردرتصمیمتو‬ ‫نقشداشت؟‬ ‫نمی دانمامااحساسمی کنممیوندالناینفصل‬ ‫درلیگبرترنمی ماند‪.‬اگرمی ماندمایننمرهمنفیدر‬ ‫کارنامهمنهمثبتمی شد‪،‬حتیاگرازابتدایفصل‬ ‫بازینکردهبودم‪.‬تیمدرمقطعفعلیشرایطخوبیندارد‬ ‫ومنهمبعدازصحبت هاییکهبامدیرانباشگاهانجام‬ ‫دادمترجیحدادمازمیوندالنجداشوم‪.‬‬ ‫ *تودربازی هایاخیرروینیمکتنشستیتا‬ ‫دروازه بانجوان تانبازیکند‪.‬ازنیمکت نشینیناراحت‬ ‫بودیکهجداشدی؟‬ ‫نه‪.‬بههیچ وجه‪.‬دروازه بانجوانماقرضیاز‬ ‫روزنبورگامدهوشایدبرایفصولبعدهمبماند‪.‬‬ ‫جداییمنبهاینارتباطداردکهدستباشگاهراباز‬ ‫گذاشتمتاتصمیمجدیدیبگیرند‪.‬خودمتشخیص‬ ‫دادمکهایناتفاقبیفتد‪،‬وگرنهمیوندالنازحضورمن‬ ‫خوشحالبود‪*.‬یعنیباورکنیمکهمشکلیبینتوو‬ ‫باشگاهمیوندالنبه وجودنیامده؟‬ ‫هیچمشکلیبینمنوباشگاهوجودنداشت‪.‬‬ ‫نروژمثلایراننیستکهبازیکنراباچوب‪،‬چماق‬ ‫واسلحهدرتیمنگهدارند‪.‬خودمدرخواستجدایی‬ ‫دادموخیلیدوستانهقراردادمانرافسخکردیم‪.‬اینجا‬ ‫اگردرتیماحساسخوبینداشتهباشی‪،‬می توانی‬ ‫منطقیصحبتکنیوجداشوی‪.‬همهجدایی هاکه‬ ‫نبایددرشرایطبدانجامشود‪.‬نظرماینبودکهیک‬ ‫تیمبهترمی تواندبهمندرمسیریکهپیش بینیکرده ام‬ ‫کمککندوگرنهباشگاهمیوندالننهباماندنمن‬ ‫مشکلداشتونههیچموضوعدیگریدراینجدایی‬ ‫دخیلبود‪.‬‬ ‫*اماسرمربیومدیرعاملمیوندالنکهخیلیبه‬ ‫تووسبکدروازه بانی اتاعتقادداشتند‪.‬یادمنمی رود‬ ‫کهوقتیمصدومشدیقراردادترادربیمارستان‬ ‫تمدیدکردندواینعجیباستکهاینقدرراحتبا‬ ‫جدایی اتموافقتکرد هاند‪.‬‬ ‫سرمربیومدیرعاملمیوندالن‪،‬هردومعتقدندکه‬ ‫منبهتریندروازه بانلیگنروژهستموحتیمی توانم‬ ‫درتیمقهرمانبازیکنم‪.‬می توانیدباانهاتماسبگیرید‬ ‫ودراینموردسوالکنید‪.‬ایندیالوگحتیدرجلسه‬ ‫منبرایچندمینبارمطرحشد‪.‬‬ ‫پایان رویای صعود‬ ‫جام جهانیبسکتبال‪-‬چین‬ ‫تمرینتیمملیفوتبال‬ ‫هجدهمین دوره جام جهانی بسکتبال امروز‬ ‫دوشنبه با برگزاری دیدارهای دوم تیم های حاضر‬ ‫در گروه های اول تا چهارم در چین پیگیری می‬ ‫شود‪.‬تیم ملی بسکتبال ایران که در گروه سوم‬ ‫مرحله مقدماتی قرار دارد‪ ،‬در این روز از رقابت‬ ‫ها و از ساعت ‪ ۱۳‬دیدار برابر تونس را اغاز کرد‬ ‫و در پایان چهار کوارتر رقابت با این تیم متحمل‬ ‫شکست ‪ ۷۹‬به ‪ ۶۷‬شد‪ .‬تیم ایران نیمه نخست این‬ ‫بازی را هم با نتیجه ‪ ۴۴‬به ‪ ۳۵‬واگذار کرد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که تیم ایران با رنکینگ ‪ ۲۷‬مقابل‬ ‫تونس که رنکینگ ‪ ۵۱‬جهان را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫کوارتر اول‪ :‬شکست ‪ ۲۹‬به ‪ ۱۹‬برای‬ ‫ایران‬ ‫صمدنیکخواهبهرامی‪،‬بهنامیخچالی‪،‬حامد‬ ‫حدادی‪ ،‬محمد حسن زاده و محمد جمشیدی‬ ‫بازیکنانی بودند که با انتخاب مهران شاهین طبع‬ ‫سرمربی تیم ملی بسکتبال‪ ،‬در ترکیب اولیه این‬ ‫تیم برای دیدار با تونس قرار گرفتند‪ .‬اولین امتیاز‬ ‫این بازی توسط ملی پوشان ایران به دست امد‬ ‫اما تونسی ها خیلی سریع خود را در امتیاز ‪ ۲‬با‬ ‫ایران مساوی کردند‪ .‬اینگونه رقابت دو تیم خیلی‬ ‫نزدیک و شانه به شانه پیگیری شد‪ .‬در دقیقه ‪۴‬‬ ‫و در حالی که تونسی ها ‪ ۱۰‬بر ‪ ۸‬پیش بودند‪،‬‬ ‫پرتاب دو امتیازی حامد حدادی باعث تساوی ‪۱۰‬‬ ‫بر ‪ ۱۰‬دو تیم شد‪ .‬البته بالفاصله تونسی ها با یک‬ ‫پرتاب دو امتیازی دوباره از ایران پیشی گرفتند‬ ‫اما اینبار بهنام یخچالی اجازه نداد این برتری ادامه‬ ‫دار باشد و با یک پرتاب دو امتیازی دوباره باعث‬ ‫مساوی شدن تیم کشورمان با حریف شد و اینبار‬ ‫در امتیاز ‪.۱۲‬‬ ‫رقابت دو تیم به همین ترتیب با پرتاب های‬ ‫دو و سه امتیازی پیگیری شد‪ .‬البته که ملی پوشان‬ ‫بسکتبال ایران در ادامه چندبار مرتکب خطا شدند‬ ‫در حالیکه بازیکنان حریف بدون خطا‪ ،‬متمرکز‬ ‫روی کسب امتیازات بیشتر برای تیم شان بودند‬ ‫طوریکه وقتی صاحب بیست و سومین امتیاز خود‬ ‫شدند‪ ،‬تیم ایران همچنان روی امتیاز ‪ ۱۵‬باقی مانده‬ ‫بود‪ .‬در این لحظه بالک شات بازیکن تونس روی‬ ‫سجاد مشایخی مانع از کسب امتیاز وی شد‪.‬‬ ‫چنین روندی در جریان بازی تیم های ایران‬ ‫و تونس باعث شد تا مهران شاهین در دقیقه ‪۷‬‬ ‫اولین تعویض خود را با وارد کردن ارون گرامی‬ ‫به زمین و به جای بهنام یخچالی انجام دهد‪ .‬بعد‬ ‫از ان بود که تیم ایران با یک شوت دو امتیازی‬ ‫از امتیاز ‪ ۱۵‬خارج شد اما ملی پوشان کشورمان‬ ‫همچنان ‪ ۹‬امتیاز از حریف عقب بودند و همین‬ ‫موضوع درخواست وقت استراحت مهران شاهین‬ ‫طبع را موجب شد تا احتماال شاگردانش را به‬ ‫سمت دفاع منسجم تر و حمالت بیشتر توصیه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نتیجه هم شوت دو امتیازی یخچالی شد که‬ ‫ایران را به امتیاز ‪ ۱۹‬رساند اما بعد از ان برای چند‬ ‫ثانیه متوالی دو تیم با وجود حمالت زیاد در کسب‬ ‫امتیاز جدید ناکام بودند و بدین ترتیب این کوارتر‬ ‫با نتیجه ‪ ۲۹‬بر ‪ ۱۹‬به سود تونس به پایان رسید‪.‬‬ ‫کوارتر دوم‪ :‬پیروزی کمرنگ ‪ ۱۶‬بر ‪۱۵‬‬ ‫برای ایران‬ ‫کوارتر دوم با امتیازاوری ایران اغاز شد‪.‬‬ ‫شاگردان مهران شاهین طبع که در دو سه دقیقه‬ ‫پایانی کوارتر اول با دفاع منجسم‪ ،‬روند کسب‬ ‫امتیاز بازیکنان حریف را ُکند کرده بودند‪ ،‬در‬ ‫یک دقیقه ابتدایی این کوارتر هم چنین روندی‬ ‫را ادامه دادند اگرچه تونس در دقیقه دوم با یک‬ ‫شوت دو امتیازی به گل رسید‪ .‬بعد از ان شوت‬ ‫دو امتیازی محمد حسن زاده‪ ،‬نام این بازیکن را‬ ‫هم در جمع امتیازاوران تیم ایران قرار داد‪ .‬از اینجا‬ ‫به بعد بود که دو تیم روی دو ِر گلزنی متوالی قرار‬ ‫گرفتند طوریکه تا دقیقه چهار هر یک صاحب‬ ‫هشت امتیاز شده بودند اما تونس همچنان به دلیل‬ ‫سرعت باال و شوتزنی موفق تر با نتیجه ‪ ۳۷‬بر ‪۲۷‬‬ ‫تیم برتر میدان بود‪ .‬کوارتر دوم دیدار تیم های‬ ‫ایران و تونس به نیمه رسیده بود که سجاد مشایخی‬ ‫از یک ریباند حمله‪ ،‬تیم ایران را صاحب سه امتیاز‬ ‫جدید کرد‪ .‬در ادامه و بعد از اینکه تیم ایران یک‬ ‫امتیاز دیگر را هم به اندوخته های خود اضافه کرد‪،‬‬ ‫ملی پوشان تونس برای ثانیه های متوالی در گذر‬ ‫از دیواره دفاعی ایران ناکام بودند‪ .‬البته این شرایط‬ ‫برای تیم ایران هم ایجاد شده بود و به همین دلیل‬ ‫تا ثانیه های متوالی در نتیجه ‪ ۳۹‬بر ‪ ۳۲‬ثبت شده‬ ‫روی تابلو تغییری ایجاد نشد تا اینکه در دقیقه‬ ‫هشت‪ ،‬تونسی ها با یک شوت سه امتیازی جریان‬ ‫بازی را از این حالت رکود ‪ -‬در کسب امتیاز ‪-‬‬ ‫خارج کردند‪ .‬این شوت البته توسط بازیکنان ایران‬ ‫خیلی زود جبران شد‪.‬‬ ‫یک دقیقه به پایان این کوارتر باقی مانده‬ ‫بودکه سرمربی تیم تونس به دلیل باال رفتن امار‬ ‫توپ های از دست رفته شاگردانش و ناکامی که‬ ‫در گذر از دیواره دفاعی ایران داشتند‪ ،‬متقاضی‬ ‫وقت استراحت شد‪ .‬این وقت استراحت البته برای‬ ‫هیچ یک از دو تیم سودی نداشت چراکه یک‬ ‫دقیقه پایانی بدون ثبت امتیاز جدید به پایان رسید‪.‬‬ ‫بدین ترتیب این کوارتر با برتری ‪ ۱۶‬بر ‪ ۱۵‬ایران‬ ‫به پایان رسید‪.‬‬ ‫کوارتر سوم‪ :‬ثبت شکست ‪ ۱۵‬به ‪ ۱۳‬برای‬ ‫ایران‬ ‫نیمه دوم دیدار تیم های ایران و تونس در‬ ‫حالی اغاز شد که تونسی ها بعد از گذشت یک‬ ‫دقیقه موفق به گلزنی شده و صاحب دو امتیاز‬ ‫جدید شدند‪ .‬یک دقیقه بعد هم تیم ایران با نفوذ به‬ ‫زیر سبد حریف‪ ،‬توسط ارون گرامی پور صاحب‬ ‫امتیاز شد‪ .‬حدود یک دقیقه بازی بدون گلزنی‬ ‫پیگیری شد تا اینکه تونس از راهکار اصلی خود‬ ‫در نیمه نخست یعنی شوت های سه امتیازی دوباره‬ ‫صاحب گل شد و اینبار هم توسط صالح مجری‪.‬‬ ‫در دقیقه چهار تونسی ها صاحب امتیاز ‪۵۰‬‬ ‫شدند در حالیکه تیم کشورمان هنوز به امتیاز ‪۴۰‬‬ ‫نرسیده بود (‪ ۵۰‬بر ‪)۳۹‬؛ در ادامه تونسی ها بازهم‬ ‫از موقعیت ایجاد شده برای شوت سه امتیازی به‬ ‫درستی استفاده کردند درحالیکه ارون گرامی‬ ‫پور نتوانست از چنین موقعیت ایجاد شده ای‪ ،‬خود‬ ‫و تیم ایران را صاحب امتیاز کند‪ .‬در این دقایق‬ ‫سرعت بازی‪ ،‬افت قابل توجهی داشت در حالیکه‬ ‫امار توپ های از دست رفته ایران باال و باالتر می‬ ‫رفت‪ .‬در دقیقه هفت کوارتر سوم بود که ارون‬ ‫گرامی پور با یک حرکت اسلم دانگ موفق به‬ ‫گلزنی شد اگرچه روند امتیاز اوری حریف به‬ ‫قدری ادامه داشت که اختالف خود را به ‪۱۵‬‬ ‫رساندند در حالیکه دو دقیقه به پایان کوارتر سوم‬ ‫باقی مانده بود‪ .‬اسلم دانگ ارون گرامی پور در‬ ‫ثانیه های پایانی کوارتر سوم هم تکرار شد اما این‬ ‫حرکت هم مانع از ثبت شکست ‪ ۱۵‬به ‪ ۱۳‬تیم ملی‬ ‫ایران در این کوارتر نشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1026

روزنامه صدای اصلاحات 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1398/12/08
روزنامه صدای اصلاحات 1025

روزنامه صدای اصلاحات 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1398/12/07
روزنامه صدای اصلاحات 1024

روزنامه صدای اصلاحات 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1398/12/06
روزنامه صدای اصلاحات 1023

روزنامه صدای اصلاحات 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1398/12/05
روزنامه صدای اصلاحات 1022

روزنامه صدای اصلاحات 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1398/12/04
روزنامه صدای اصلاحات 1021

روزنامه صدای اصلاحات 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1398/12/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!