روزنامه صدای اصلاحات شماره 891 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 891

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 891

روزنامه صدای اصلاحات شماره 891

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫گزارش‬ ‫اینده اصالح طلبان در انتخابات چه می شود؟!‬ ‫عملکردضعیف‬ ‫کارنامه ای برای شکست‬ ‫شکایتهمزماننمایندهمجلس‬ ‫فومناز‪ 10‬خبرنگار‬ ‫صدایاصالحات‪-‬شهرستانها‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬شهریور ماه ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪891‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫ایارئیسدولتاصالحات‬ ‫ممنوعالتصویراست؟!‬ ‫چند روز پیش روزنامه اعتماد ملی به مدیر مسئولی‬ ‫اقای الیاس حضرتی از همکاران مطبوعاتی و نماینده‬ ‫محترم مردم تهران که فردی پر نفوذ در دستگاهای‬ ‫حاکمیتی و امنیتی و دولتی می باشند حرکت عجیبی‬ ‫را مشاهده نمودم که برای من ‪ ،‬همکاران مطبوعاتی‬ ‫و روزنامه نگار ها چند سوال به وجود اورده است‬ ‫‪-۱‬ایشانعکسرئیسدولتاصالحاترابهصورتکاملدر‬ ‫صفحه‪1‬روزنامهخوددرجنمودندکههیچگونهعکسالعملی‬ ‫به ایشان وروزنامه ایشان نشان داده نشد و این جای سوال است!‬ ‫‪-۲‬اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی وجود‬ ‫دارد ایاکار این روزنامه‪ ،‬معنای به خصوصی در درج این‬ ‫عکس یا پیام خاصی را برای عموم مردم خواهد داشت؟!‬ ‫‪ -۳‬ایا اگر رسانه دیگری این کار را انجام می داد‪ ،‬سالم‬ ‫از این میان رد می شد؟!که بعید میدانم چرا که حتی برای‬ ‫کوچکترین مسئله هم مارا اکثر روزها دادگاهی می کنند‬ ‫ولی چند نشریه ورسانه خاص در این گونه مطالب ازادند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ایا چنین مصوبه ای در شورای امنیت ملی وجود دارد‬ ‫یا خیر؟! اگر وجود دارد شورای عالی امنیت ملی باید‬ ‫پاسخگوی این مسئله باشد که چرا عکس رئیس دولت‬ ‫اصالحات ممنوع برای بعضی از نشریات می باشد ولی برای‬ ‫صدا سیما و بعضی از رسانه های خاص ازاد است است؟!‬ ‫‪-5‬من سال ها است که جناب حضرتی را می شناسم‬ ‫این حرکت ایشان قطعا یک پیام خاص دارد که بزودی‬ ‫مشخص می شود ؛اینجانب از بعضی مسئولین مربوطه‬ ‫سوال کردم که جواب قانع کننده ای دریافت نکردم‪.‬در‬ ‫اخر انشاهلل پاسخی صحیح برای این حرکت پیدا نماییم ‪.‬‬ ‫ما اینکه در درج هر مطلبی که برای اگاهی بخشیدن‬ ‫مفید باشد موافقیم ولی به شرط اینکه برخورد دوگانه‬ ‫نباشد؛ یکی ازاد ازاد و دیگری محدود محدود والسالم‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬شهریور ماه‪ -‬حدود ‪ 10‬نفر از خبرنگاران‬ ‫شهرستان فومن به اتهام نشر اکاذیب به صورت دسته‬ ‫جمعی به شعبه یکم بازپرسی دادگستری شهرستان فومن‬ ‫احضار شدند که پس از تفهیم اتهام متوجه شدند‪ ،‬نماینده‬ ‫فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی از‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صدای اصالحات ‪ /‬خبرنگار‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انتخابات اینده یکی از سخت ترین انتخابات ها‬ ‫برای اصالح طلبان خواهد بود چرا که با توجه‬ ‫به عملکرد نامطلوب دولت و مجلس این تنها‬ ‫مردم بودند که ضربه خوردند و جلب اعتماد‬ ‫انها بسیار سخت تر از قبل برای‪...‬‬ ‫صدای اصالحات بررسی می کند؛ توزیع غیر شفاف دالر های نفتی بزرگترینکانون رانت و فساد در ایران‬ ‫رئیس قوه قضاییه‬ ‫‪۵‬کانوناصلیفساددرایران‬ ‫نظامجمهوریاسالمی‬ ‫نظامامربهمعروفو‬ ‫ناهیازمنکراست‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬نظام جمهوری‬ ‫اسالمی نظام امر به معروف و ناهی از‬ ‫منکر است و مبتنی بر ‪ ۴‬اصل اساسی از‬ ‫جمله صاله‪ ،‬زکات‪ ،‬امر به معروف ونهی‬ ‫از منکر و توجه به دیگران و گره گشایی‬ ‫از کار دیگران برای رضای خداست‪.‬‬ ‫به نقل از قوه قضاییه‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی‬ ‫در گردهمایی فعاالن حوزه امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر‪ ،‬گفت‪ :‬نام گذاری‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫کشفارزمیلیاردی‬ ‫در فرودگاه‬ ‫کمالوندی‬ ‫‪6‬‬ ‫روند اجرای گام سوم‬ ‫به اژانس اعالم شد‬ ‫نشست سخنگوی سازمان انرژی اتمی‬ ‫ایران برای تشریح برنامه های مدنظر در گام‬ ‫سوم کاهش تعهدات برجامی اغاز شد‪.‬‬ ‫بهروز کمالوندی‪ ،‬سخنگوی سازمان انرژی‬ ‫اتمی با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور‬ ‫برای اغاز گام سوم ضمن تشریح فعالیت‬ ‫های هسته ای کشور اظهار کرد‪ :‬دشمنان‬ ‫انقالب که پیشرفت های ایران را نمی دیدند در‬ ‫حوزه هسته ای شروع کردند به کارشکنی‪...‬‬ ‫وقتی صدای سربازان تولید به گوش نمی رسد‬ ‫قراردادهای موقت؛ برده داری نوین!‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کمالوندی‪ :‬فعال در موضوع نظارت اژانس تغییر نمی دهیم‪ /‬روند اجرای گام سوم به اژانس اعالم شد‬ ‫نشست سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران برای تشریح‬ ‫برنامه هایمدنظردرگامسومکاهشتعهداتبرجامیاغازشد‪.‬‬ ‫بهروز کمالوندی‪ ،‬سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره‬ ‫به دستور اخیر رئیس جمهور برای اغاز گام سوم ضمن تشریح‬ ‫فعالیت های هسته ای کشور اظهار کرد‪ :‬دشمنان انقالب که‬ ‫پیشرفت های ایران را نمی دیدند در حوزه هسته ای شروع کردند‬ ‫به کارشکنی‪ .‬اوج فعالیت های ما غنی سازی بوده است و در‬ ‫حوزه صنعتی در ابعاد مختلف بر اساس اسناد باالدستی توسعه‬ ‫نیروگاه های هسته ای و برنامه غنی سازی برای یک میلیون سو‬ ‫طی ‪ 15‬سال در دستور کار قرار گرفت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬سازمان‬ ‫تالش کرد و بر اساس برجام زمان بندی توسعه نیروگاه های‬ ‫هسته ای و تولید سوخت تعیین شد‪ .‬بعد از برجام علنا با بدعهدی‬ ‫مواجه شدیم و مشکالتی به وجود امد که اوج ان به خروج‬ ‫امریکا از برجام برمی گردد و مقداری فشار بر ایران و دیگر‬ ‫کشورها اوردند و به دنبال ان نظام تصمیم گرفت توازنی برقرار‬ ‫کند یاطرف مقابل برگردد به تعهدات یا ایران با کاهش تعهدات‬ ‫خودموازنهایجادکند‪.‬کمالوندیبااشارهبههشتموضوعمورد‬ ‫مذاکره که شامل محدودیت هایی در برجام شده است (راکتور‬ ‫اب سنگین‪ ،‬کارخانه تولید اب سنگین‪ ،‬بازفراوری سوخت‬ ‫مصرف شده‪ ،‬غنی سازی در ظرفیت و سطح‪ ،‬تحقیق و توسعه‪،‬‬ ‫فردو‪ ،‬میزان ذخایر و نظارت و دسترسی اژانس) اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫بین این هشت موضوع در حوزه نظارت و دسترسی اژانس و‬ ‫شفاف سازی فعال بنا نداریم به این حوزه دست بزنیم‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اژانس امروز مراجعه می کند و می بیند که چهار اقدام در‬ ‫چارچوب گام سوم انجام شده است‪.‬‬ ‫سخنگویسازمانانرژیاتمیگفت‪:‬کرونلفروتامدیرکل‬ ‫موقت اژانس در برنامه و دعوت از پیش انجام شده در زمان‬ ‫حیات اقای امانو‪ ،‬فردا صبح به ایران می اید و تا ظهر با برخی‬ ‫مقاماتازجملهاقایانصالحیوظریفدیدارمی کند‪.‬همچنین‬ ‫اقایکرونلیکشنبهعصرتهرانراترکخواهدکرد‪.‬سخنگوی‬ ‫سازمان گفت‪ :‬کرونل فروتا مدیرکل موقت اژانس در برنامه و‬ ‫دعوت از پیش انجام شده در زمان حیات اقای امانو فردا صبح‬ ‫به ایران می اید و تا ظهر با برخی مقامات از جمله اقایان صالحی‬ ‫و طریف دیدار می کندوی تصریح کرد‪ :‬اولین اقدام ما این بود‬ ‫که از روز جمعه تولید مواد غنی شده از زنجیره های تحقیقاتی‬ ‫و عدم اخالط را شروع کردیم و امروز این روند به اژانس‬ ‫اعالم شده است‪.‬کمالوندی افزود‪ :‬دومین اقدام ایران این است‬ ‫که اکنون گازدهی ماشین ‪ IR6s‬که قرار بود از ابتدای سال‬ ‫یازدهم برجام گازدهی شود را شروع کردیم‪.‬مورد سوم‪ ،‬راه‬ ‫اندازی زنجیره ‪ 20‬تایی ماشین ‪ IR4‬است که ان هم قرار بود‬ ‫از ابتدای سال یازدهم انجام شود که االن ان را انجام می دهیم‬ ‫و چهارمین اقدام در گام سوم این است که قرار بود گازدهی به‬ ‫زنجیره‪ 20‬تایی ماشین‪ IR6‬را دو ماه دیگر اغاز کنیم که ان را‬ ‫نیز از حاال شروع کردیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد ما ایجاد زنجیره ‪ 30‬تایی را در برنامه بعدی‬ ‫خود داریم‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه نشست خبری خود‬ ‫با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل این سازمان برگزار‬ ‫شد اظهار کرد‪ :‬قبل از این که گام سوم به پایان برسد حدود‬ ‫دو ماه اینده‪ ،‬چند اقدام مهم دیگر داریم که انجام خواهیم‬ ‫داد؛ راه اندازی زنجیره های شاهد ‪ 164‬تایی ‪ IR4‬و راه اندازی‬ ‫زنجیره های شاهد ‪ . IR2m‬با توجه به این که ظرفیت این‬ ‫ماشین ها ‪ 4‬تا ‪ 5‬سو است عمال می توانیم بگوییم با ‪ 328‬ماشین‪،‬‬ ‫‪ 1500‬سو افزایش ظرفیت خواهیم داشت گویی ‪ 1500‬ماشین‬ ‫نسلاولاضافهکنیم‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬هم چنینگازدهیبهزنجیرهمیانیسانتریفیوژسه‬ ‫بیلوز ‪ IR5‬را هم خواهیم داشت‪ .‬عالوه بر این گازدهی زنجیره‬ ‫‪ 30‬ماشین ‪ IR6‬که قرار بوده سال هشت و نیم برجام انجام‬ ‫شود را انجام می دهیم؛ االن زنجیره ‪ 10‬تایی را داریم گازدهی‬ ‫می کنیم و از روز جمعه گازدهی زنجیره ‪ 20‬تایی را شروع‬ ‫کردیم‪ .‬هم چنین زنجیره ‪ 30‬تایی را نیز راه اندازی می کنیم که‬ ‫عمال طی دو ماه اینده‪ 60‬ماشین‪ IR6‬خواهیم داشت که هم در‬ ‫حال تحقیق و توسعه و هم در حال افزایش ذخایر اورانیوم کشور‬ ‫خواهند بود‪.‬کمالوندی گفت‪ :‬به زودی بحث بتن ریزی نیروگاه‬ ‫اتمی دوم بوشهر را خواهیم داشت‪ .‬صنعت هسته ای به سرعت‬ ‫کار خود را ادامه می دهد در حوزه تحقیق و توسعه محدودیت‬ ‫نداشتیم بلکه زمان بندی شده جلو می رفتیم که ان هم بر اساس‬ ‫برنامه ‪ 15‬ساله سازمان انرژی اتمی بود‪ .‬فعالیت های هسته ای‬ ‫نمی تواند با سرعت انجام شود بلکه در یک زمان بندی و دقت‬ ‫عمل مشخص انجام می شود اما اکنون در گام سوم دیگر به این‬ ‫زمان بندیتعیینشدهوتوافقشدهدربرجامدیگرپایبندنیستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر چه جلوتر می رویم شرایط سخت تر‬ ‫می شود از این رو طرف های اروپایی باید بدانند که زمان زیادی‬ ‫باقی نمانده است‪ .‬در حوزه تحقیق و توسعه و حوزه های دیگر‬ ‫ت دیگری‬ ‫غیر از فردو و شتاب دادن به سرعت غنی سازی‪ ،‬فعالی ‬ ‫نمی ماند که ما بخواهیم در روند کاهش تعهدات انجام دهیم‪.‬‬ ‫ایران در شرایط فعلی توانایی الزم برای افزایش میزان و سطح‬ ‫غنی سازی را دارد‪ .‬اروپایی ها باید بدانند ایران بر اهداف و حقوق‬ ‫خودش مبتنی بر ارمان هایش اصرار دارد و ذره ای از این ارمان ها‬ ‫کوتاه نخواهد امد‪.‬سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادمه به‬ ‫سواالت خبرنگاران پاسخ داد‪.‬معاون صالحی در پاسخ به این که‬ ‫در گام بعدی بحث توقف اجرای پروتکل الحاقی و غنی سازی‬ ‫‪ 20‬درصد وجود دارد؟ گفت‪ :‬ما لیستی از اقدامات مختلف را به‬ ‫شورای عالی امنیت ملی ارایه کردیم و در ان لیست خروج از ان‬ ‫پی تی هم دیده شده بود اما بعدا سازمان انرژی اتمی در ان لیست‬ ‫تجدیدنظر کرد و گفتیم حداقل این توصیه سازمان انرژی اتمی‬ ‫نیست اگر در جایی و سطوح باالی کشور می خواهند برای این‬ ‫کار تصمیم بگیرند اما بحث های فنی ما در حال به اتمام رسیدن‬ ‫است‪ .‬ما در فردو و حوزه نظارت ها اقداماتی باقی مانده که البته‬ ‫نگاه سازمان در حوزه نظارت ها مخصوصا پادمانی این نیست که‬ ‫در این فعالیت ها تغییری دهیم و بهانه به طرف مقابل و دشمن‬ ‫بدهیم که ایران کار خالفی را انجام می دهد‪ .‬بنا براین گام های‬ ‫بعدی شاید از حیث فنی کمتر باشد‪ .‬اما فعالیت های فردو برای‬ ‫گام های بعدی مد نظر می تواند باشد‪.‬کمالوندی گفت‪ :‬ما االن‬ ‫به غنی سازی ‪ 20‬درصد نیازی نداریم و ترجیح ما این است که‬ ‫اول ذخایر ‪ 4.5‬درصد را به اندازه کافی برسانیم و بعد سراغ ‪20‬‬ ‫درصد برویم‪.‬وی درباره سفر فروتا به ایران تصریح کرد‪ :‬اژانس‬ ‫نظارت کننده است و طبق برجام اژانس باید انچه اتفاق می افتد‬ ‫را گزارش دهد‪ .‬اژانس هم در این مدت گزارش دهی خود را‬ ‫داشته است و درباره گام ها و اقدامات ایران نیز این گزارش دهی‬ ‫انجام می شود‪ .‬اقای ظریف نیز اخیرا در نامه ای به موگرینی با‬ ‫جزییات اقدامات ایران در گام سوم را شرح داده اند‪.‬‬ ‫تنش در منطقه‪ ،‬بیگانگان را در ناامن ترین وضعیت قرار می دهد‬ ‫فرمانده کل ارتش‪:‬‬ ‫فرماندهکلارتشجمهوریاسالمیایرانبابیاناینکهامروزامریکابهواسطه‬ ‫شکست های پیاپی در منطقه‪ ،‬دچار سرخوردگی و سرگردانی راهبردی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز نیروهای مسلح عالوه بر تجهیزات و تسلیحات مدرن‬ ‫و کارامد‪ ،‬از جوانان مومن و با روحیه برخوردار هستند و به پشتوانه همین‬ ‫هاستکهبهبیگانگانهشدارمیدهیمکهدرصورتناامنیوتنشدرمنطقه‪،‬‬ ‫خودشاندرناامنترینوضعیتقرارخواهندگرفت‪.‬‬ ‫‪،‬امیرسرلشکرسیدعبدالرحیمموسوی درمراسمهیاترزمندگاناسالمدر‬ ‫گلزارشهدایعلیبنجعفرقمبااشارهبهاینکهپیامعاشوراچراغراهانسان های‬ ‫حقطلباست‪،‬عنوانکرد‪:‬هرچهازحوادثمیگذردتاثیرانکمترشده‪،‬‬ ‫تا جایی که فراموش می شود‪ ،‬لکن عاشورا نه تنها با گذشت زمان کمرنگ‬ ‫نشده‪،‬سالبهسالوروزبهروزنقشتعیینکنندهاندرحیاتبشریتبرجسته‬ ‫ترمیشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیام عاشورا مربوط به یک دوره زمانی خاص نبوده و نیست‪،‬‬ ‫بلکهتمامنسل‪‎‬هارامخاطبقراردادهاست‪،‬ادامهداد‪:‬دربیانیهگامدومانقالب‬ ‫چگونگیپاسخبه"هلمنناصرینصرنی"دورانحاضربرایشمامشخص‬ ‫شدهاست؛رهبرمعظمانقالبباابداعمفهومراهبردینظامانقالبی‪،‬برتفکیک‬ ‫ناپذیری نظام اسالمی از جوشش‪ ،‬پویایی و انقالبی گری تاکید داشت هاند و‬ ‫درواقع ندای هل من ناصر خود را متوجه جوانان این مرز و بوم کرده اند‪.‬‬ ‫فرماندهکلارتشجمهوریاسالمیایرانافزود‪36:‬میلیونجوان‪،‬ایرانرادر‬ ‫زمرهجوان ترینکشورهاقراردادهاستکهاینخودظرفیتهایبسیارباالیی‬ ‫برای اینده کشور و نظام ایجاد کرده است و به همین دلیل بار اصلی حرکت‬ ‫انقالبوپیشرفتکشوردربیانیهگامدومبردوشجواناننهادهشدهاست‪.‬‬ ‫موسوی عنوان کرد‪ :‬من ‪ 6‬درخواست و انتظار و ‪ 6‬طلب یاری مقام معظم‬ ‫رهبری را در بیانیه گام دوم جمع اوری کرده ام؛ انتظار اول شناخت دقیق‬ ‫انقالباسالمیاست؛برایبرداشتنگامهایاستواروحسابشدهدراینده‬ ‫باید گذشته را دقیق شناخت و از تجربه ها و عبرت ها درس گرفت در غیر‬ ‫اینصورتدروغهاجایحقیقتخواهندنشستودر ِاینده‪،‬انقالبدچار‬ ‫تحریفخواهدشد‪.‬درصورتشناختصحیحودقیقاهدافانقالباست‬ ‫که می توان علل دشمنی های دشمنان را متوجه شد‪ .‬وی افزود‪ :‬انتظار دوم‪،‬‬ ‫شناخت ظرفیت های کشور و نظام است؛ ایران از نظر ظرفیت های طبیعی و‬ ‫انسانیدرجهانکمنظیراستوبراساسامارموجودازنظرظرفیتهاییکه‬ ‫بهرهبردارینشدهاند‪،‬رتبهاولراداریم؛شناختوتمرکزبرداشتههامی تواند‬ ‫توسعهوپیشرفتکشوررادرتمامابعادتضمینکند‪.‬موسویادامهداد‪:‬سومین‬ ‫درخواست و طلب یاری مقام معظم رهبری‪ ،‬تقویت انگیزه و همت است؛‬ ‫ارماناصلیانقالباسالمی‪،‬ایجادتمدننویناسالمیوامادگیبرایطلوع‬ ‫خورشیدامامزمانعجلاهللتعالیفرجهالشریفاست‪.‬‬ ‫فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران درخواست چهارم‪ ،‬را اعتماد و‬ ‫اطمینان به شعار "ما می توانیم" دانست و گفت‪ :‬روحیه خودباوری و اعتماد‬ ‫بهنفسکهدرشعارمامیتوانیممتجلیشدهاست‪،‬بزرگتریندستاوردفکری‬ ‫و فرهنگی انقالب اسالمی است و پنجمین درخواست‪ ،‬پذیرش مسئولیت‬ ‫هاست؛مدیرانجوان‪،‬اندیشمندانجواندرتماممیدانهایسیاسی‪،‬فرهنگی‬ ‫وبینالمللیوهمچنیندرعرصههایدینواخالقومعنویتوعدالتباید‬ ‫شانههایخودرابرایپذیرشمسئولیتهایسنگیندرایننظامامادهکنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ششمین خواسته‪ ،‬حفظ و ارتقای روحیه امید است‪ ،‬یکی از‬ ‫موضوعات مهم فعلی در مسیر حرکت انقالب اسالمی هجمه گسترده‬ ‫فرهنگی دشمنان به دین است و در این عرصه راهبرد اصلی دشمن‪ ،‬ناامید‬ ‫ساختن مردم ایران به ویژه جوانان است‪ ،‬مقام معظم رهبری ریشه ای ترین و‬ ‫نخستین شعار را پرورش امید و راندن ترس و ناامیدی می داند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امروز بیش از‪ 70‬درصد کادر ارتش را جوانان تشکیل می دهند؛ من شاهد‬ ‫شور و اشتیاق جوانی و انگیزه و امید جوانی و رقابت و ایثار در راه کشور و‬ ‫انقالبهستم‪ 56،‬شبکهوسایتوکانالفقطمتمرکزدرناامیدکردنارتش‬ ‫هستند‪ ،‬دشمنان ما از راه فضای مجازی و جنگ رسانه برای تک تک افراد‬ ‫درجاهایمختلفبرنامهدارند؛امابهبرکتبصیرتجواناننتوانستندکاری‬ ‫ازپیشببرند‪.‬‬ ‫موسوی اضافه کرد‪ :‬پیام دیگر عاشورا‪ ،‬هیهات من الذله است؛ دور باد از‬ ‫رهروانراهعاشورایحسینیکهذلتتسلیمرابپذیرند‪،‬امروزیزیدزمانمارا‬ ‫بهذلتتسلیمدعوتمیکند‪،‬اماپاسخمردمایرانبهامثالترامپایناستکه‬ ‫هیهاتمنالذله‪.‬پژواککالمحضرتسیدالشهداعلیهالسالمامروزاساسو‬ ‫چارچوب‪ ،‬فکری مقام معظم رهبری را تشکیل می دهد که بشریت را به راه‬ ‫حقوحقپویانرابهاستقامتدراینراهراهنماییکردهاند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهکلیددستیابیبهسعادتدنیاواخرت‪،‬مقاومتاست‪،‬عنوان‬ ‫کرد‪:‬باتکیهبرادلهمنطقی‪،‬دردورانکنونیباتمامعواملموثربران‪،‬تنهاراه‬ ‫رسیدنبهدنیایمطلوب‪،‬مقاومتدربرابرنظامسلطهاست؛اینکهکسیتصور‬ ‫کندمشکالتاقتصادیکشورصرفاًناشیازتحریمهاستوعلتتحریمها‬ ‫هم مقاومت ضداستکباری در برابر دشمنان است و راه حل ان هم زانو زدن‬ ‫درمقابلدشمناست‪،‬گناهنابخشودنیاست‪.‬‬ ‫فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد‪ :‬نظام سلطه به‬ ‫سرکردگیامریکایجنایتکاربهجزتباهیبرایملتهاچهاوردهاست؟!‬ ‫انهابردگیتاموتمامملتهارامیخواهند‪.‬امریکادربرابرتسلیم‪،‬زیادهخواه‬ ‫وسیریناپذیراستودرمقابلمقاومت‪،‬عقبنشینیمیکند؛مقاومتفعال‬ ‫جمهوری اسالمی ایران موجب شکست راهبرد فشار حداکثری امریکا در‬ ‫مقابلملتایرانشدهاست‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬امروز امریکا به واسطه شکست های پیاپی در منطقه‪ ،‬دچار‬ ‫سرخوردگی و سرگردانی راهبردی است‪ ،‬امروز نیروهای مسلح عالوه بر‬ ‫تجهیزاتوتسلیحاتمدرنوکارامد‪،‬ازجوانانمومنوباروحیهبرخوردار‬ ‫هستندوبهپشتوانههمینهاستکهبهبیگانانهشدارمیدهیمکهدرصورت‬ ‫ناامنیوتنشدرمنطقه‪،‬خودشاندرناامنترینوضعیتقرارخواهندگرفت‪.‬‬ ‫امادگی روحی و روانی احاد رزمندگان‪ ،‬عامل اصلی و مهم در ایجاد‬ ‫بازدارندگی در مقابل تهدیدات دشمنان است و این بازدارندگی بیش از‬ ‫هرچیزدیگریمدیونتدابیرمقاممعظمرهبریاست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17 -‬شهریور ‪ 1398‬شماره ‪891‬‬ ‫سیاست‬ ‫وزیر دفاع فرانسه‪:‬‬ ‫هرچهدرتوانداریمبرایکاهشتنشباایرانبهکارمی گیریم‬ ‫به نقل از رویترز‪« ،‬فلورانس پارلی» وزیر دفاع فرانسه با بیان این که کشورش خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران است‪ ،‬گفت که تالش های امریکا و اروپا برای تقویت امنیت در خلیج فارس باید مکمل و هماهنگ با‬ ‫یکدیگر باشد‪.‬وی که در کنفرانس خبری مشترک با «مارک اسپر» وزیر فاع امریکا در پاریس صحبت می کرد‪ ،‬گفت‪« :‬ما تنها می توانیم هدف خود را تایید کنیم که احترام کامل ایران به توافق وین است»‪.‬پارلی ادامه داد‪« :‬باید‬ ‫هر چه در توان داریم انجام دهیم تا به کاهش تنش ها با ایران کمک کرده و امنیت ناوگان دریایی را تضمین کنیم»‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬فرانسه پیوستن به ائتالف دریایی به رهبری امریکا در خلیج فارس را رد کرده ولی در عین‬ ‫حال بر تشکیل یک ائتالف جایگزین اروپایی تاکید دارد‪.‬‬ ‫اینده اصالح طلبان در انتخابات چه می شود؟!‬ ‫عملکردضعیف؛کارنامهایبرایشکست‬ ‫انتخابات اینده یکی از سخت ترین انتخابات ها برای اصالح طلبان‬ ‫خواهد بود چرا که با توجه به عملکرد نامطلوب دولت و مجلس این تنها‬ ‫مردم بودند که ضربه خوردند و جلب اعتماد انها بسیار سخت تر از قبل‬ ‫برای این جریان شده است‪.‬‬ ‫حال با توجه به این نارضایتی ها از این جریان به بررسی ابعاد وارد‬ ‫شدن اصالح طلبان و یا عدم ورودشان به انتخابات می پردازیم‪.‬‬ ‫بخشی از این جریان اعتقاد دارد که نتیجه دلخواه از ائتالف های‬ ‫سیاسی اخیر جریان اصالحات با دیگر جریانات سیاسی یعنی اعتدالیون‬ ‫و بخشی از اصولگرایان معتدل به دست نیامده و نارضایتی بدنه اصالح‬ ‫طلب از عملکرد این جریان هم به همین مساله بر می گردد؛ چرا که انها‬ ‫نتوانسته اند شعار انتخاباتی خود را عملی سازند‪.‬‬ ‫عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫اصالح طلبان باید به طور فعال در انتخابات شرکت و حتی با معتدل ها‬ ‫ائتالف کنند تا کرسی های بیشتری را در مجلس اینده به دست بیاورند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این که فکر نمی کنید تحریم های انتخاباتی باعث‬ ‫کاهش مشارکت مردم خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬بله همینطور است‪ .‬به هر‬ ‫حال اگر تحریم انتخاباتی کنند‪ ،‬قطعاً مشارکت مردم کاهش خواهد‬ ‫یافت؛ همانطور که اکنون هم بخشی از مردم خیلی تمایلی به شرکت در‬ ‫انتخابات ندارند؛ لذا ما نباید به این دامن بزنیم‪.‬‬ ‫مطهری در پایان سخنانش خاطرنشان کرد‪ :‬ما باید سعی کنیم‬ ‫کسانی هم که اراده محکمی برای شرکت در انتخابات ندارند‪ ،‬تشویق‬ ‫کنیم تا در انتخابات شرکت کنند‪.‬‬ ‫مطهری‪« :‬تحریم انتخابات» روش درستی نیست و به ضرر‬ ‫اصالح طلباناست‬ ‫مصطفی تاجزاده از چهره‪‎‬های شاخص جریان اصالحات هم‬ ‫معتقد است‪ :‬این بار با تکرار هم نمی‪‎‬شود رای جمع کرد‪ .‬تاجزاده در‬ ‫گفت‪‎‬وگوی خود با روزنامه همشهری گفته‪‎‬است‪ :‬من موقعی رای‬ ‫می دهم که تغییر معنادار احساس کنم‪ .‬اگر ببینم نتیجه انتخاب این لیست‬ ‫با ان لیست فرق نمی کند‪ ،‬در انتخابات شرکت نمی کنم‪.‬‬ ‫او البته بر انتخابات ازاد اصرار دارند و می‪‎‬گوید‪ :‬نباید بنشینیم و‬ ‫ببینیم شورای نگهبان چگونه عمل می کند‪ .‬باید همه زورمان را بزنیم و‬ ‫کمپین نه به نظارت استصوابی به راه اندازیم‪ .‬یا موفق می شویم یا نه‪ ،‬اگر‬ ‫رای دادن به‪‎‬شرط برقراری انتخابات ازاد‬ ‫در همین زمینه «علی مطهری» نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون‬ ‫امید مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اینکه گفته می شود اخیرا ًجمعی‬ ‫از اصالح طلبان با سخنگوی شورای نگهبان گفت وگویی داشتند که‬ ‫طی ان به تحریم انتخاباتی اشاره کردند‪ ،‬اظهار نمود‪ :‬به هر حال این‬ ‫روش درستی نیست‪ .‬ما باید از امکانات موجود حتما استفاده کنیم و کنار‬ ‫کشیدن به ضرر خودشان و کشور است‪.‬‬ ‫انتخابات ازاد برگزار شود‪ ،‬حتی اگر رای نیاوریم‪ ،‬برده ایم چرا که اولین‬ ‫و بزرگترین گام اصالحات ازاد شدن انتخابات است‪ .‬بنابراین باید تالش‬ ‫کنیم انتخابات غیراستصوابی و ازاد برگزار شود‪ .‬اما اگر نشد‪ ،‬به مردم‬ ‫خواهیم گفت مسئولیت رای ندادن ما با کسانی است که مانع حضور ما‬ ‫شدند‪ .‬البته چون مخالف خشونتیم به خانه تیمی نمی رویم‪ .‬از ان طرف‬ ‫هم انتخابات غیرازاد را تایید نمی کنیم‪.‬‬ ‫نیز بعید می‪‎‬داند که مردم به طور جدی پای صندوق های رای بیایند‬ ‫عباس عبدی‪ ،‬روزنامه‪‎‬نگار و فعال سیاسی اصالح‪‎‬طلب نیز‬ ‫بعید می‪‎‬داند که مردم به طور جدی پای صندوق های رای بیایند و‬ ‫اصالح طلبان بتوانند لیستی در این زمینه ارائه کنند‪.‬‬ ‫او تیرماه امسال در این باره به روزنامه شرق گفته‪‎‬است‪ :‬به‪‎‬نظرم‬ ‫این بار حکومت است که باید تغییر نگاهی به فضای سیاسی بدهد‪ .‬با‬ ‫توجه به شرایط کنونی مطمئن نیستم چقدر این اتفاق بیفتد گرچه نا امید‬ ‫هم نیستم‪ .‬اگر تغییر ملموسی در فضای عمومی رخ دهد‪ ،‬یعنی حس‬ ‫شود نتایج انتخابات می تواند راهگشا باشد‪ ،‬معتقدم اصالح طلبان با این‬ ‫ساختارشان نمی توانند شرکت کنند و نیروهای جدیدتری در انها شکل‬ ‫خواهد گرفت و در کنار نیروهای قدیمی شان است که می توانند در‬ ‫انتخابات شرکت کنند‪ .‬اینکه برنده می شوند یا نه بحث دیگری است‪.‬‬ ‫تکرار رئیس دولت اصالحات برای انتخابات ‪ ۹۸‬جوابگو نیست‬ ‫بسیاری حضور فعال مردم در دو انتخابات قبلی و پیروزی لیست‬ ‫اصالح‪‎‬طلبان را مدیون دعوت رئیس دولت اصالحات می‪‎‬دانند و از‬ ‫این جهت موضع‪‎‬گیری او درباره انتخابات اینده را حائز اهمیت بر می‬ ‫شمرند‪.‬‬ ‫او تا به حال دوبار درباره انتخابات اینده صحبت کرده‪‎‬است‪ .‬اولین‬ ‫بار در اسفندماه سال قبل‪ ،‬در دیدار با تعدادی از نمایندگان فراکسیون‬ ‫امید مجلس دهم‪ ،‬گفته بود‪ :‬فکر می کنید در انتخابات اینده مردم به‬ ‫ق می‪‎‬ایند؟ بعید می دانم‪ ،‬مگر اینکه در یک‬ ‫حرف ما مردم پای صندو ‬ ‫سال اینده تحولی رخ دهد‪.‬‬ ‫با وجود این‪‎‬که او از همراه نبودن مردم در انتخابات اینده سخن‬ ‫گفته بود‪ ،‬چند ماه قبل در دیدار با تعدادی از اصالح‪‎‬طلبان تاکید کرده‬ ‫بود که نباید اصل انتخابات زیر سوال برود‪ .‬خاتمی همچنین گفته بود که‬ ‫اصالح طلبان و مردم ناراضی‪ ،‬باید فداکاری و از خودگذشتگی کنند و‬ ‫به خاطر ایران پای صندوق ها بیایند‪.‬اما با توجه به نارضایتی های عمومی‬ ‫قطعا این امر با این شرایط پیش نخواهد امد و دیگر تکرار کردن هم‬ ‫جوابگونیست‬ ‫بهزاد نبوی‪ ،‬از دیگر چهره‪‎‬های اصالح‪‎‬طلب نیز سال گذشته در‬ ‫گفت‪‎‬وگو با روزنامه سازندگی از خطر تکرار انتخابات سال ‪ ۸۴‬گفت و‬ ‫هشدار داد‪ :‬همه میانه‪‎‬روهای اصالح طلب و اصولگرا باید متحد شوند و‬ ‫اال مجلس ‪ ۹۸‬و ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬را به تندروها می بازیم که برای‬ ‫کشور‪ ،‬ملت و اصل نظام نگران کننده است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫نظام جمهوری اسالمی نظام امر به معروف و ناهی از منکر است‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬نظام جمهوری اسالمی نظام امر‬ ‫به معروف و ناهی از منکر است و مبتنی بر ‪ ۴‬اصل اساسی از‬ ‫جمله صاله‪ ،‬زکات‪ ،‬امر به معروف ونهی از منکر و توجه به‬ ‫دیگران و گره گشایی از کار دیگران برای رضای خداست‪.‬‬ ‫به نقل از قوه قضاییه‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی در گردهمایی فعاالن‬ ‫حوزه امر به معروف و نهی از منکر‪ ،‬گفت‪ :‬نام گذاری هفته‬ ‫اول ماه محرم الحرام به برکت قیام ابی عبداهلل الحسین(ع) و‬ ‫فلسفه قیام حسینی به عنوان هفته امر به معروف و نهی ازمنکر‬ ‫بسیار نام گذاری بجا و مناسبی است‪.‬رئیس قوه قضاییه ادامه‬ ‫داد‪ :‬فضای عاشورایی جامعه ما اقتضاء می کند که با فلسفه‬ ‫قیام حسینی اشنا و اشناتر شویم‪ ،‬بدانیم که پرچم دار امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر‪ ،‬حسین بن علی بن ابی طالب و یاران‬ ‫باوفای ایشان بودند و امروز در کسوت امر به معروف و ناهی‬ ‫از منکر قرار گرفتن تاسی به حسین بن علی(ع) است‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬موعظه‪ ،‬بسیار امر مبارکی است و موعظه شدن بسیار‬ ‫اهمیت دارد و سخن در اینجا از امر است‪ .‬امر واژه ای است‬ ‫که تعریف مخصوص به خودش را در واژگان قرانی دارد‬ ‫و نهی نیز در جایگاه ناهی قرار گرفتن و نهی کردن از منکر‪،‬‬ ‫بدی ها‪ ،‬زشتی ها و پلشتی ها است که در ان استعالیی وجود‬ ‫دارد‪.‬رئیسی تصریح کرد‪ :‬فقها در باب امر به معروف و نهی از‬ ‫منکر بحث کردند و این امر را مجاهده ای در راه خدا محسوب‬ ‫کردند‪ ،‬برخی فقها در ذیل بحث جهاد‪ ،‬امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر را مطرح کردند لذا امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫جلوه ای از جلوه های جهاد فی سبیل اهلل‪ ،‬مجاهدت‪ ،‬در راه خدا‬ ‫و وظیفه جهادی انجام دادن است‪.‬رئیسی تصریح کرد‪ :‬در امر‬ ‫به معروف و نهی از منکر امر و ناهی خدا و رسول خداست؛‬ ‫لذا از لسان امر به معروف سخن خدا باید شنیده شود‪ .‬امر و‬ ‫نهی‪ ،‬امر و نهی خداست که از لسان امر و ناهی شنیده می شود‪.‬‬ ‫در روایات داریم که این جایگاه جانشینی خدا و پیامبر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خالفت مانند والیت مراتبی دارد‪ .‬امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر مرتبه ای از خلیفه اللهی برای امر و ناهی است‪.‬‬ ‫در حقیقت این امر و نهی و امر و ناهی بودن جلوه ای از کار‬ ‫قاضی است و‪ ،‬چون قضاوت شان خدا و رسول وامیرالمومنین‬ ‫است‪ ،‬کسی که در جایگاه قضاوت قرار می گیرد غیر از انچه‬ ‫خدا حکم کرده حق ندارد حکم دیگری کند و فقط باید‬ ‫حکم اهلل را بگوید‪ .‬در هر دانشگاهی که مدرک گرفته و در‬ ‫هر حوزه ای که تحصیل کرده و دارای هر مدارج علمی باشد‪،‬‬ ‫در اینجا فقط باید حکم اهلل را بگوید‪.‬رئیس قوه قضاییه اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در قضاوت شناخت موضوع‪ ،‬شناخت حکم‪ ،‬تناسب بین‬ ‫حکم و موضوع الزم است و دخالت نکردن هیچ حب و بغضی‬ ‫در قضا ضرورت دارد و درامر به معروف و نهی از منکر نیز‬ ‫همینطور است‪ .‬امر و ناهی فقط باید برای خدا امر و نهی کند‪.‬‬ ‫اگر از در انتقامجویی و به قول معروف برای حال گیری طرف‬ ‫باشد‪ ،‬نامش امر به معروف نیست‪ .‬امر به معروف باید برای خدا‬ ‫باشد و معروف و منکر برای امر و ناهی شناخته شده باشد‪.‬‬ ‫رئیسی تصریح کرد‪ :‬انچه در قضاوت است‪ ،‬در امر و نهی‬ ‫کردن نیز وجود دارد‪ .‬حقیقت امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫امر و نهی خداست و او در جایگاهی قرار دارد که خالق و رب‬ ‫است و امر و ناهی حقیقی اوست‪ .‬اوست که در جایگاه عالی‬ ‫و اعالء قرار دارد و خالیق بندگان او هستند که مامورند و‬ ‫وظیفه دارند‪.‬وی گفت‪ :‬خداوند قدرتی به امر و ناهی می دهد‬ ‫که امر کننده و نهی کننده (نه خود شخص او‪ ،‬بلکه ام ِر امر) با‬ ‫قدرت در جایگاه برتر قرار دارد و باید قدرتمندانه پیگیری کرد‬ ‫تا معروف تحقق پیدا کند و زشتی رخت بربندد‪ .‬با یک بار‬ ‫گفتن و اگر الزم شد دو و یا چند بار تالش شود معروف انجام‬ ‫و منکر در جامعه اسالمی نباشد‪ .‬معروف به گستردگی همه‬ ‫خوبی ها و زیبایی ها در عالم و منکر به گستردگی همه زشتی ها‬ ‫و پلشتی ها در عالم است‪.‬رئیس قوه قضاییه تصریح کرد‪ :‬عقاید‬ ‫حقه‪ ،‬اخالق کریمه‪ ،‬عمل صالح و پیدا کردن عقاید حقه و‬ ‫باور های الهی از بهترین معروف هاست‪ ،‬اخالق کریمه در‬ ‫رفتار و زندگی یک انسان سالک مسئله بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫باید برای تحقق معروف های اداری‪ ،‬معروف های خانوادگی‪،‬‬ ‫معروف های در کسب و کار و بازار‪ ،‬معروف های در حوزه‬ ‫فردی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی تالش شود و منکر به گستردگی‬ ‫همه انچه در نباید ها در حوزه های اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اجتماعی و حوزه کسب وکار نباید وجود داشته باشد‪.‬رئیسی‬ ‫در بخش دیگری از اظهاراتش در این گردهمایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حوزه زندگی فردی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی و کسب‬ ‫و کار‪ ،‬منکر ها نباید وجود داشته باشد‪.‬وی با بیان اینکه جامعه‬ ‫بی حس در مقابل ترک معروف ها و انجام منکر ها در روایات‬ ‫ما جامعه مرده تعریف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬فردی که در مقابل‬ ‫ترک معروف و انجام منکر حس نداشته باشد و امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر نکند و احساس مسئولیت نداشته باشد‪ ،‬در‬ ‫روایات ما مرده معرفی شده است؛ یعنی شاخص برای زنده و‬ ‫مرده بودن در یک جامعه امر به معروف و ناهی از منکر بودن‬ ‫و احساس مسئولیت کردن در این زمینه است‪.‬‬ ‫صدایاصالحاتبررسیمیکند؛توزیعغیرشفافدالر هاینفتیبزرگترینکانونرانتوفساددرایران‬ ‫‪۵‬کانوناصلیفساددرایران‬ ‫در چند سال گذشته شاهد اخباری مبنی بر مبارزه با مفسدین‬ ‫و فساد از رسانه های داخلی بوده ایم‪ .‬برخوردهای اخیر با مفسدان‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به ویژه در سطوح باالی مدیریتی نشان دهنده عظم جدی‬ ‫قوه قضائیه در مبارزه با فساد است‪ ،‬اما ضروری است که جهت‬ ‫تداوم ان‪ ،‬تا ریشه کنی کامل فساد یک سری تغییرات ساختاری نیز‬ ‫مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫در همین خصوص پای صحبت دو اقتصاددان در باره چگونگی‬ ‫ریشه کن شدن فساد و جلوگیری از ان نشسته ایم‪.‬‬ ‫فرشاد مومنی یکی از اقتصادانان نهادگرای کشور معتقد است‪،‬‬ ‫«دالر های نفتی و غیر نفتی‪ ،‬اعتبارات بانکی و بانک های خصوصی‪،‬‬ ‫گمرگ و مناقصه های دولتی ‪ ۵‬کانون اصلی فساد در ایران که‬ ‫انگیزه ای برای مبارزه با ان وجود ندارد‪».‬‬ ‫توزیع غیر شفاف دالر های نفتی بزرگترین کانون رانت و‬ ‫فساد در ایران‬ ‫وی در این باره می گوید‪« :‬یکی از پنج کانون فساد دالر های‬ ‫نفتی است‪ .‬توزیع غیر شفاف و غیر برنامه ای دالر های نفتی طی پنجاه‬ ‫ساله ی گذشته بزرگترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است‪».‬‬ ‫این اقتصاددان با اشاره به اینکه در نحوه ی قاعده گذاری‬ ‫نظام گمرکی ایران و در نحوه ی اجرای ان ماجرا های بسیار تکان‬ ‫دهنده ای وجود دارد‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬اقای احسان سلطانی چند‬ ‫سال پیش مطالعه ای کرده بود چهارصد هزار میلیارد تومان رانت در‬ ‫تجارت خارجی ایران فقط با امارات وجود دارد‪».‬‬ ‫این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی افزود‪« :‬اگر قرار باشد این‬ ‫مسئله با چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند مورد بررسی قرار گیرد‪ ،‬موضوع بسیار‬ ‫بزرگتر می شود؛ بنابراین یک حیطه ی بسیار مهم هست که خیلی‬ ‫شفاف و سریع می توان ادرس ها را داد و اگر در این حیطه ها شفاف‬ ‫سازی اتفاق بیفتد مساله تا حدودی کنترل می شود‪».‬‬ ‫مومنی افزود‪« :‬براورد ما این است که اگر پنج محور شفاف‬ ‫شوند و امکان اعمال نظارت های تخصصی مدنی در ان ها فراهم‬ ‫شود بیش از ‪ ۷۵‬درصد زمینه های بروز فساد در ایران منتفی می شود‪.‬‬ ‫ادرس به این اندازه سر راستی خیلی کم پیدا می شود؛ بنابراین ما‬ ‫می توانیم از خودمان بپرسیم که چرا در این زمینه تالش های بایسته‬ ‫صورت نمی پذیرد؟»‬ ‫برای جلوگیری از بروز فساد باید نوع سیاست گذاری ها تغییر‬ ‫کند‬ ‫حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه‬ ‫برای جلوگیری از ایجاد فساد در ایران باید سیاست گذاری ها مورد‬ ‫ی که سیاست ها را شکل‬ ‫اصالح قرار بگیرد‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬نوع نگاه ‬ ‫می دهند‪ ،‬باید تغییر کند‪ ،‬چرا که این سیاست ها اگر اصولی نباشد‬ ‫می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال خود داشته باشد‪».‬‬ ‫این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه سیاست هایی که‬ ‫تحت عنوان ازاد سازی اقتصادی با خصوصی سازی صورت‬ ‫ت بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گرفت‪ ،‬صدما ‬ ‫«خصوصی سازی بنگاه های دولتی این روز ها مشکالت بسیار زیادی‬ ‫از جمله‪ ،‬تعدیل نیرو ها‪ ،‬ندادن حقوق کارکنان‪ ،‬کم شدن ظرفیت‬ ‫تولید و تعطیلی برخی از این بنگاه ها را به بار اورده است‪».‬‬ ‫این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اصالح کارکرد های نظام های‬ ‫مالیاتی و بانکی نیز باید دگرگون شود‪ ،‬گفت‪« :‬فعالیت ها و اقداماتی‬ ‫که بانک ها در فضای اقتصادی کشور انجام می دهند‪ ،‬تاثیر بسیار‬ ‫مخربی را بر جای گذاشته است‪ ،‬با توجه به نوع تسهیالت دهی‬ ‫بی حساب و کتابی که در این راستا داده شده‪ ،‬این امر فساد های‬ ‫بسیار زیادی را ایجاد کرده که دادگاه های ان این روز ها در حال‬ ‫برگزاری است‪».‬‬ ‫راغفر اضافه کرد‪« :‬منابع بانکی به جای اینکه در جای درست‬ ‫خود که همانا اعتباردهی به بخش تولید و مولد اقتصاد است‪ ،‬خرج‬ ‫شود‪ ،‬طی سالیان گذشته به مفسدان اقتصادی پرداخت شد به مانند‬ ‫ان چه که در پرونده بانک سرمایه رخ داد‪ ،‬یا اینکه در فعالیت های‬ ‫غیر مولد و سوداگرانه مصروف شد که این قضیه ضربه بسیار مهلکی‬ ‫را بر پیکره اقتصاد ملی کشورمان وارد ساخت‪».‬‬ ‫نظام های بانکی و مالیاتی ناکارامد هستند‬ ‫وی با اشاره به اینکه بانک ها باید به وظیفه اصلی خود که‬ ‫همانا تامین مالی بخش تولید کشور است عمل کنند‪ ،‬گفت‪« :‬اما‬ ‫بانک ها طی سالیان اخیر از این موضوع فاصله گرفته اند و به دلیل‬ ‫سیاست های غلطی که بر ان ها حاکم است‪ ،‬انحرافات زیادی در‬ ‫عملکردشان ایجاد شده که نتیجه ان این همه فسادی است که‬ ‫گریبان نظام بانکی را گرفته و اختالس هایی است هر روزه اخبار ان‬ ‫را می شنویم‪».‬‬ ‫این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی کشور‬ ‫بسیار ناکارامد است‪ ،‬اظهارداشت‪« :‬سالیانه صد ها میلیاردتومان فرار‬ ‫مالیاتی در اقتصاد ایران رخ می دهد‪ ،‬این درحالیست که عالوه بر ان‬ ‫دیگر فعالیت های تجاری و سوداگرانه ای که هر روزه انجام می شود‪،‬‬ ‫هیچ گونه مالیاتی بابت ان پرداخت نمی شود‪».‬‬ ‫راغفر با اشاره به اینکه برای اصالح نظام مالیاتی باید پایه های‬ ‫جدید مالیاتی اضافه شود‪ ،‬بیان داشت‪« :‬با توجه به فرار مالیات‬ ‫گسترده ای که وجود دارد‪ ،‬باید مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه‬ ‫هر چه زودتر به مرحله اجرایی دراید‪ ،‬چراکه این ها حقوق حقه ای‬ ‫است که باید گرفته شود و خرج ایجاد زیرساخت های عمومی و‬ ‫مسائل اساسی جامعه از جمله اموزش و بهداشت شود‪».‬‬ ‫این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کنار نظام بانکی و مالیاتی‪،‬‬ ‫گمرک نیز یکی از مهم ترین گلوگاه های فساد در ایران است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬با توجه به نظام تعرفه ای که در حال حاضر وجود دارد‪،‬‬ ‫این امر باعث ایجاد قاچاق چندین میلیارد دالری در کشور شده‪،‬‬ ‫در صورتیکه اگر نظام تعرفه ای کارکرد درستی داشت‪ ،‬از یک‬ ‫طرف نباید این همه قاچاق صورت می گرفت و از سوی دیگر نیز‬ ‫تولیدکنندگان داخلی به این حال و روز می افتادند‪».‬‬ ‫توزیع ناعادالنه درامد و ثروت‪ ،‬در سایه ایجاد فساد‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین عوارض فساد گسترده‪،‬‬ ‫توزیع ناعادالنه درامد و ثروت است‪ ،‬افزود‪« :‬زمانیکه که‬ ‫پرونده هایی نظیر بانک سرمایه‪ ،‬پتروشیمی و‪ ...‬در این ابعاد گرفتار‬ ‫فساد هستند‪ ،‬منابع عمومی کشور را به غارت می برند‪ ،‬منابعی که‬ ‫ک سرمایه باید خرج معلمان می کرد‪ ،‬یا منابع پتروسیمی که باید‬ ‫بان ‬ ‫در بودجه و یا صندوق توسعه ملی می امد و صرف زیرساخت های‬ ‫عمومی کشور می شد‪ ،‬توسط عده ای حیف و میل شده است‪».‬‬ ‫راغفر ادامه داد‪« :‬اگر نظام بانکی کشور به درستی کارکرد‬ ‫داشت‪ ،‬باید با توجه به نقل و انتقاالت کالن و مشکوکی که در این‬ ‫پرونده های فساد رد و بدل شده‪ ،‬مورد شناسایی قرار می گرفت‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل ناکارامد بودن سیستم بانکی چنین وضعی به وجود امده‬ ‫است‪».‬‬ ‫این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه یکی از ریشه های اصلی فساد‬ ‫را می بایست در نابرابری های ساختاری به دنبال ان گشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در این باره باید به این نکته مهم توجه کرد‪ ،‬که نابرابری ها در حوزه‬ ‫اقتصاد وجود ندارد‪ ،‬بلکه نابرابری هایی که در حوزه تصمیم گیری‬ ‫کالن رخ می دهد‪ ،‬در نهایت نابرابری در موقعیت را موجب خواهد‬ ‫شد‪».‬وی افزود‪« :‬با به وجود امدن بانک های به اصطالح خصوصی‬ ‫نابرایری ها زیاد شد‪ ،‬چراکه ان ها با دادن تسهیالت و وام با بهره های‬ ‫پایین به صورت رانتی به برخی اشخاص شکاف ها را بسیار بیشتر‬ ‫کردند‪ ،‬بطوریکه این فاصله این روز ها غیر قابل جبران است‪».‬‬ ‫شاخص درک فساد و رتبه جهانی ایران‬ ‫گزارش های ساالنه سازمان شفافیت بین الملل مرجعی رسمی‬ ‫برای مشخص کردن جایگاه جهانی ایران از نظر فساد به شمار می‬ ‫رود‪ .‬شاخصی که این سازمان برای رتبه بندی کشورها از نظر فساد به‬ ‫کار می گیرد ‪ CPI‬یا شاخص ادراک فساد است‪ .‬طبق گزارش های‬ ‫ساالنه سازمان یاد شده‪ ،‬متاسفانه وضعیت فساد و شفافیت ایران در‬ ‫جهان خوب نیست و علیرغم بهبودهای اندک در برخی سال ها‪ ،‬به‬ ‫طور کل جزو کشورهای دارای فساد زیاد و شفافیت کم است‪.‬‬ ‫ریشه های فساد‬ ‫با توجه به انچه اشاره شد‪ ،‬میتوان فرمول زیر را برای تشریح‬ ‫ریشه ها و علل بروز فساد در جوامع پیشنهاد داد‪:‬‬ ‫پاسخگویی‪ -‬عدم نظارت ‪ +‬رانت = فساد‬ ‫بر این اساس‪ ،‬در صورت فراهم بودن سه شرط‪ ،‬احتمال وقوع‬ ‫فساد به شدت افزایش می یابد‪ .‬این سه شرط عبارتند از‪) 1 :‬وجود‬ ‫تعداد بسیار زیادی قوانین و مقررات دست و پاگیر و بخشنامه های‬ ‫فرمایشی که به احتمال شکل گیری رانت اقتصادی در کشور‬ ‫خواهند افزود‪ .‬تاثیرگذاری منفی قوانین و مقررات دست وپاگیر‬ ‫در شرایطی که به صورت غیرشفاف‪ ،‬گزینشی‪ ،‬تبعیض امیز و‬ ‫پیچیده به مرحله اجرا درایند‪ ،‬بیشتر خواهد بود‪) 2 .‬اعطای اختیارات‬ ‫و قدرت تصمیمگیری و تفسیر بیش از اندازه به مجریان و ناظران‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد کسانی که قوانین را به اجرا درمی اورند‪ ،‬بخواهند و‬ ‫بتوانند برخی از قوانین را به صورت دلخواه برای برخی از شرکت‬ ‫ها و افراد فعال در حوزه های اقتصادی اجرا کنند و برخی دیگر‬ ‫را از این قاعده مستثنا سازند‪ ،‬احتمال بروز فساد و رانتخواری به‬ ‫شدت افزایش خواهد یافت‪) 3 .‬فقدان مکانیزم موثر و مشخصی‬ ‫برای پاسخگوکردن و مسئولیت پذیرکردن مجریان و ناظران‪ .‬عقل‬ ‫سلیم حکم می کند که اگر به مجریان اختیارات و قدرت فراوان‬ ‫و نامحدودی داده شود و در مقابل انها ملزم به پاسخگویی در قبال‬ ‫عملکردشان نشوند‪ ،‬رابطه جای ضابطه را خواهد گرفت و همین‬ ‫مساله فساد را گسترش خواهد داد‪.‬‬ ‫پیامدهای اقتصادی فساد‬ ‫پیامدهای اقتصادی فساد فساد اقتصادی‪ ،‬چه در سطوح باال و‬ ‫در ابعاد گسترده و چه در سطوح پایین و به صورت خرد‪ ،‬می تواند‬ ‫پیامدهای نامطلوب بسیاری برای نظام های اقتصادی داشته باشد‬ ‫که این پیامدهای نامطلوب و مخرب برای کشورهای فقیر و کم‬ ‫درامدی که به شدت از کسری بودجه و کمبود ارز و سرمایه رنج‬ ‫میبرند‪ ،‬فاجعه بارتر و ویران کننده تر خواهد بود‪ .‬در ادامه به برخی‬ ‫از پیامدهای اقتصادی فساد‪ ،‬به ویژه در ارتباط با کشورهای کمتر‬ ‫توسعه یافته و یا در حال توسعه اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫‪)1‬رشد اقتصاد زیرزمینی‪ :‬اقتصاد زیرزمینی در تمام کشورهای‬ ‫جهان وجود دارد که در برخی موارد به صورت فعالیت های‬ ‫قاچاقی برای خرید و فروش مواد مخدر و یا کاالهای غیرمجاز روی‬ ‫می دهد و در برخی دیگر در قالب فرار مالیاتی شکل میگیرد‪ .‬با‬ ‫گسترش فساد در یک جامعه‪ ،‬تمایل افراد برای ورود و فعالیت در‬ ‫بخش اقتصاد زیرزمینی افزایش خواهد یافت‪ ،‬چرا که مزایا و منافع‬ ‫ناشی از این نوع فعالیت ها در نظام های اقتصادی پرفساد‪ ،‬باال و‬ ‫وسوسه کننده تر از فعالیت های اقتصادی سالم و قانونی است‬ ‫‪) 2 .‬توزیع نابرابر درامد‪ :‬در یک نظام اقتصادی فاسد‪ ،‬کسانی‬ ‫که از ارتباطات و زدوبندهای ویژه ای سود می برند‪ ،‬از شانس‬ ‫بیشتری برای استفاده از رانت اقتصادی و یا انحصارهای خاص‬ ‫برخوردار خواهند بود و از این طریق می توانند به ثروتهای هنگفتی‬ ‫دست پیدا کنند‪ .‬چنین ثروت های باداوردهای به طور حتم به‬ ‫بهای کاهش درامد سایر اقشار جامعه تمام خواهند شد و این‪ ،‬یعنی‬ ‫افزایش شکاف طبقاتی و درامدی‬ ‫‪) 3 .‬تغییر الگوهای مصرف‪ :‬با شکل گیری و گسترش فساد‬ ‫سیستماتیک در یک جامعه‪ ،‬یک طبقه جدید از افراد فاسد و‬ ‫ثروتمند به وجود می اید که به دلیل برخورداری از ثروت های‬ ‫باداورده‪ ،‬دست به ولخرجی های بسیار می زنند و کاالهای لوکس‬ ‫گرانقیمت جدیدی را مصرف می کنند‪ .‬در پاسخ به تقاضای این‬ ‫طبقه‪ ،‬طیف جدیدی از کاالهای لوکس و تشریفاتی وارد بازارهای‬ ‫کشور می شود که فقط افراد محدودی در جامعه قادر به خریداری‬ ‫انها هستند‪ .‬این مساله موجب تغییر لجام گسیخته و بی برنامه‬ ‫الگوهای مصرفی جامعه میشود‪.‬و پیامد های زیادی که مجال ان‬ ‫در این مقاله نیست‪.‬منابع‪:‬سایت فرارو‪ -‬ایرنا ‪-‬نشریه توسعه اسیا‪-‬‬ ‫اقیانوسیه‪ ،‬دسامبر ‪2010‬‬ ‫محمدرضاخاتمی‪:‬مااصالح طلبانسوپاپاطمیناننظامیم‬ ‫همچنین محمدرضا خاتمی در گفتگویی با روزنامه همشهری‬ ‫عنوان کرده بود ‪:‬اصالح طلبان ابایی از این ندارند که بگویند ما سوپاپ‬ ‫اطمینان نظامیم‪ .‬ما معتقدیم تغییر نظام بر مشکالت و مشقات کشور‬ ‫خواهد افزود‪».‬‬ ‫اما با توجه به اظهار نظر های متفاوت باید دید مردم بازهم به این‬ ‫جریان اعتماد خواهند کرد؟!‬ ‫عملکرد ضعیف این جریان در مجلس کارنامه ای روشن برای‬ ‫مردم است و اگر اتفاقی صورت نگیرد که مردم انرا لمس کنند قطعا‬ ‫دیگر اعتمادی شکل نخواهد گرفت و اوضاع این اردوگاه مانند اردوگاه‬ ‫اصولگرایان بهم ریخته خواهد شد‪.‬با توجه به شرایط بدی که گریبان گیر‬ ‫مردم است اصالح طلبان نباید شتاب زده در این انتخابات شرکت کنند‬ ‫و باید راهی برای جلب دوباره اعتماد عمومی بدست اورند تا بتوانند به‬ ‫پیروزی برسند ‪.‬‬ ‫تاریخ سیاسی و حزبی پس از انقالب نشان می دهند‪ ،‬مردم به‬ ‫جریان و گروهی اقبال خواهند کرد که متناسب با نیازهای انان برنامه‬ ‫و شعار ارائه کنند؛ اما واقعا این بار «شعار» صرف به درد مردم نخواهد‬ ‫خورد‪ ،‬بلکه انان به برنامه و عملگرایی نیاز دارند؛ موضوعی که هر یک‬ ‫از چهره ها و جریانات سیاسی بتوانند ان را برای مردم باور پذیر کنند‪ ،‬در‬ ‫انتخابات موفق خواهند بود‪.‬‬ ‫شمخانی‪:‬‬ ‫سیاست فشار حداکثری‬ ‫امریکا در برابر راهبرد‬ ‫مقاومت فعال به زانو در امد‬ ‫دریابان علی شمخانی در این دیدار‬ ‫گفت‪ :‬سیاست فشار حداکثری امریکا‬ ‫که با فرضیات واهی برای ایجاد‬ ‫فروپاشی اقتصاد ملی ایران دنبال شد‬ ‫در برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو‬ ‫در امد‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی با‬ ‫اشاره به جنگ ادراکی پرشدتی که از‬ ‫سوی رسانه های معاند برای پشتیبانی‬ ‫از سیاست فشار حداکثری امریکا علیه‬ ‫ایران طراحی و اجرا شد افزود‪ :‬مردم‬ ‫مقاوم ایران علی رغم تحمل فشارهای‬ ‫سنگین اقتصادی ‪ ،‬بدلیل اگاهی‪،‬‬ ‫بصیرت و هوشمندی‪ ،‬مغلوب این‬ ‫جنگ نشدند و دشمن را از دستیابی به‬ ‫اهدافش نا امید کردند‪.‬‬ ‫شمخانی با استقبال از ابتکار‬ ‫فراکسیون مقابله با تحریم برای ایجاد‬ ‫باشگاه کشورهای تحریم شده و ورود‬ ‫فعال به عرصه مقابله با تروریسم‬ ‫اقتصادی امریکا خاطر نشان ساخت‪:‬‬ ‫مقاومت‪ ،‬زمانی منجر به موفقیت‬ ‫می شود که با رویکرد فعالیت و‬ ‫تحرک مستمر همراه باشد و این اقدام‬ ‫می تواند گام موثری در مسیر تداوم‬ ‫راهبرد مقاومت فعال تلقی شود‪.‬‬ ‫وی موضوع مقابله با تحریم را در‬ ‫شرایط کنونی یکی از محورهای اصلی‬ ‫وحدت جنا ح های مختلف سیاسی‬ ‫در کشور عنوان کرد و خاطر نشان‬ ‫ساخت‪ :‬دشمن با توجه به تجربیات‬ ‫گذشته به این واقعیت پی برده که‬ ‫جمهوری اسالمی در برابر مقابله‬ ‫با تهدیدات به بلوغ و توانمندی‬ ‫قابل مالحظه ای رسیده و از این رو‬ ‫تالش می کند تا با ایجاد بحرانهای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی و امنیتی و ایجاد‬ ‫حاشیه‪ ،‬تمرکز مجموعه قوای کشور‬ ‫بر موضوع مقابله با تهدیدات را به‬ ‫حداقل برساند‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلسه پور مختار‬ ‫رییس فراکسیون مقابله با تحریم‬ ‫گزارشی از نحوه تشکیل و فعالیت های‬ ‫انجام شده از سوی این فراکسیون و‬ ‫همچنین اقدامات در دست اجرا برای‬ ‫تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده‬ ‫ارایه کرد‪.‬‬ ‫قوام الدین قاسمی‪:‬‬ ‫مشکلاموزشدرتعزیهرابارهافریادزدیم!‬ ‫یک تعزیه خوان قدیمی از نبودن امکانات برای اموزش تعزیه گله مند است‪.‬قوام الدین قاسمی یکی از پیشکسوتان تعزیه است از سال ‪ 1348‬شروع به تعزیه خوانی کرده است‪ .‬او که نیم قرنی است تجربه تعزیه خوانی دارد‪ ،‬موافق خوان است‪.‬‬ ‫قاسمی درباره فعالیت ش در ایام محرم گفت‪ :‬هشت سالی است که ایام محرم در شهریار نمایشگاهی به نام «اندیشه در عاشورا» برپا می شود و من در قسمتی که به تعزیه اختصاص دارد‪ ،‬تعزیه خوانی می کنم و استقبال مردم از این مراسم بسیار‬ ‫خوب است‪.‬او که امسال فرصت حضور در جشنواره ایینی و سنتی را نداشته درباره درخواست علی نصیریان در این جشنواره مبنی بر اختصاص مکانی برای تعزیه خوانی در طول سال‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما تعزیه خوانان سال هاست که این در خواست را‬ ‫مطرح کرده ایم و این موضوع تازگی ندارد‪ .‬بارها این موضع را با اقای فتحعلی بیگی هم در میان گذاشتیم اما متاسفانه مسئولین ما برای این موضوع اقدامی نکرده اند‪.‬این هنرمند ادامه داد‪ :‬اختصاص مکانی در محیطی باز مانند یک میدان در شهر‬ ‫می تواند برای تعزیه خوانی خیلی مناسب باشد و مطمئنا مردم ما از این موضوع استقبال گرمی می کنند‪.‬او با بیان اینکه “من یکی از تعزیه خوانانی بودم که در ثبت جهانی تعزیه به کارگردانی ناصر تقوایی نقش داشتم” افزود‪ :‬باید بگویم در طول‬ ‫یک دهه ای که این هنر ثبت شده است‪ ،‬اوضاع ان تغییری نکرده چراکه مسئولین فرهنگی ما هیچ هزینه ای برای این هنر نمی کنند‪ .‬البته امسال کمی رویکردشان نسبت به تعزیه بهتر شده است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫هنراسالمیبسیارپیچیدهاست‬ ‫و به معناشناسی نیاز دارد‬ ‫اسالمی‪ ،‬به هیچ وجه چنین اصالتی به موجودات زنده نمی دهند‬ ‫و خداوند را به عنوان منشا هستی در نظر می گیرند و به همین‬ ‫ترتیب‪ ،‬هنرهای اسالمی و کلیسایی‪ ،‬تکیه عجیبی به دین دارند‬ ‫و هستی شناسی هنری ان ها هم دینی است‪ .‬در مانویسم هم‬ ‫پوشیدگی‪ ،‬جدیت داشت و تنوع رنگ با بکارگیری نور‪ ،‬مورد‬ ‫تاکید است‪ .‬معماری گوتیک هم بر اساس ازادی وزش باد‬ ‫و ساختمان هایی که با ستون های فراوان طراحی شدند‪ ،‬اثرات‬ ‫زیادی را بر معماری کلیسایی داشته است اما معماری اسالمی‪،‬‬ ‫ارکان متفاوت تری را در خود دارد و در ایران‪ ،‬به پیوند با رنگ‬ ‫اسمان و گل های باغ بهشت تاکید بیشتری دارد و مناره ها و‬ ‫گلدسته های مساجد در ایران‪ ،‬نشان می دهد که تلقی های باستانی‬ ‫هم با امر دینی گره خورده است‪ .‬هنر مانوی هم اثرات زیادی بر‬ ‫این اندیشه هنری در اسالم گذاشته است و البته در ایران اثرات‬ ‫بیشتری گذاشته است‪ .‬هنر یونانی هم در اثار هنری برجای مانده‬ ‫از ایران دوران سلوکیان و پارت ها (اشکانیان) خودنمایی می کند‬ ‫و در معماری و مجسمه سازی های و ظروف ان دوران‪ ،‬اثار‬ ‫هنر یونانی ـ گوتیکی وجود دارد‪ .‬با این حال محدودیت های‬ ‫هنر در سرزمین های اسالمی و به ویژه ایران‪ ،‬در دوران پس‬ ‫از ظهور اسالم‪ ،‬نمودهای متفاوتی پیدا کرده و این نمودها در‬ ‫بیشتر در سبک زندگی مردم قرن های هشتم میالدی تا قرن‬ ‫هنر اسالمی باعث شده که خالقیت های نمادین و معنوی ان‪،‬‬ ‫افزایش چشمگیری داشته باشد و حجم گسترده تری از معنا را‬ ‫در قالب بکارگیری گسترده نور و رنگ و طرح های مختلف‬ ‫تمامی الیه های زیستی مردمان این سرزمین ها‪ ،‬تعین داشت‪ .‬هنر‪،‬‬ ‫هفدهم را دربرمی گیرد و اخرین دوران شکوه این هنر را باید‬ ‫اسلیمی و گل و مرغ‪ ،‬به مخاطب عرضه کند‪.‬‬ ‫سرزمین ها به کار نمی امده و همواره به عنوان بخشی از پاسخ به‬ ‫دنبال کنید‪ .‬البته در هنر اسالمی‪ ،‬نقوش گیاهی و طبیعی که به‬ ‫همان قوت سابق می تواند در عرصه های اجتماعی به حیات خود‬ ‫خود را در ایینه ابنیه و کاالهای مورد بکارگیری مردم می دیدند‪.‬‬ ‫مطرح است که می کوشد تا در اثاری که خلق می کند‪ ،‬با‬ ‫شدن هنرهای معنوی نخواهد شد؟‬ ‫اجتماعی به شمار نمی امد و همواره در ذیل نیازهای روزمره‬ ‫بودن افریننده (خدا) را در این اثار نمایش بدهد‪ .‬این طیف از‬ ‫در دنیاست که کمتر از سه قرن قدمت دارند و در نظام های‬ ‫مدارس کالسیک و مساجد به کار گرفته می شدند‪ ،‬هنرهای‬ ‫زیبایی شناسی اهمیت دارند‪ ،‬نسبت «هنری بودن» می دهیم‪ .‬با‬ ‫نیز در سرزمین های اسالمی وجود دارد که بیشتر با تکیه بر‬ ‫سرزمین های اسالمی و به ویژه در ایران و ترکیه اتفاق افتاده‬ ‫به عنوان تفننی بیرون از تجربه زیسته و زیست جهان مردمان این‬ ‫نیاز تداول زیبایی در میان مردمان این سرزمین های‪ ،‬فنون هنری‪،‬‬ ‫به عبارتی دیگر‪ ،‬هنر به عنوان امری منفک و مستقل از زیست‬ ‫مردم تعریف می شد‪ .‬تعریف هنر کاالیی از اشیای کالسیک‬ ‫که روزگاری اسباب ارتزاق عمومی بودند‪ ،‬در دوران معاصر‬ ‫تحقق یافته و پیش از این‪ ،‬هرانچه که هنر معماری نامیده می شد‬ ‫و در ذیل ان هنرهای دیگری نظیر شیشه گری‪ ،‬مشبک کاری‪،‬‬ ‫مقرنس کاری‪ ،‬میناگری‪ ،‬نقاشی ساختمانی‪ ،‬گچ بری و‬ ‫کاشی کاری به تنهایی به عناون یک هنر یا صنعت دستی نامیده‬ ‫در دوران امپراتوری های صفوی و عثمانی‪ ،‬در ایران و ترکیه‬ ‫نوعی هنر ناتورالیستی کالسیک بوده‪ ،‬هنری به نام هنر عربی‬ ‫ایجاد پیچش هایی که در اثار دارد‪ ،‬می کوشد که نامتناهی‬ ‫هنر اسالمی در دوران امروز چه جایگاهی دارد و ایا با‬ ‫تداوم دهد؟ تداوم هنر اسالمی در دوران کنونی‪ ،‬باعث کاالیی‬ ‫تعریف امروزین ما از هنر‪ ،‬براساس نظام های زیبایی شناسی‬ ‫اثار در کنار ایینه کاری های و کاشی کاری های پیچیده که در‬ ‫جدید معرفتی هنر‪ ،‬به اثاری که در جنبه های مختلف‬ ‫مذهبی سرزمین های اسالمی هستند و البته هنرهای سکوالر‬ ‫توجه به تغییرات گسترده ای که در سبک زندگی مردم در‬ ‫فلزات و موسیقی ها شکل گرفتند‪ .‬با این حال تعریف دقیقی‬ ‫است‪ ،‬بسیاری از هنرها را باید به عنوان تفنن یا صنایع دستی‬ ‫از هنر اسالمی در دست نداریم اما باتوجه به اینکه ادیان‪ ،‬در‬ ‫دنبال کرد‪ .‬متاسفانه ایرانی ها توجه چندانی به سرمایه های‬ ‫نمودهای مختلف هستی‪ ،‬نقش بسیار زیادی دارند‪ .‬با این حال‬ ‫خود در دنیا استفاده نمی کنند‪ .‬ترکیه توانسته که نظام معماری‬ ‫می شوند‪ ،‬در واقع صناعتی برای مرتفع سازی نیاز به یک مسکن‬ ‫شکل گیری ابعاد خاصی از هنر معنوی و پدیدارشناسانه از‬ ‫سرزمین های اسالمی نیز تسری داد‪ .‬دکتر «تام دی کورت» استاد‬ ‫منظور از هنر اسالمی‪ ،‬دقیقا به ان دسته از هنرهای بازمی گردد‬ ‫تاریخی اسالمی را بازسازی کند و برای موسیقی ملی اش‬ ‫بازمی گردد و می شود به هنرهای مربوط به معماری‪ ،‬طالکاری‬ ‫گسترده ای کرده است اما ایران بدون توجه به هنرهای تجسمی‬ ‫ارامش بخش است‪ .‬این را می توان به سایر هنرهای دیگر در‬ ‫دانشگاه خنت بلژیک‪ ،‬در رابطه با اهمیت تحقیق پیرامون هنر‬ ‫اسالمی‪ ،‬رهاوردهای نوینی را عرضه می کند‪.‬‬ ‫در منابع تحقیقی کدام طیف از اثار را به عنوان اثار‬ ‫مرتبط با هنر اسالمی در نظر می گیرند؟ ایا اثاری که صرفا به‬ ‫سرزمین های تعلق دارد در ذیل هنر اسالمی قابل تعریف هستند؟‬ ‫ایا در سرزمین های اسالمی‪ ،‬هنر سکوالر نیز وجود دارد؟‬ ‫ان چیزی که ما از هنر اسالمی می فهمیم‪ ،‬طیف گسترده ای‬ ‫از هنرهای تجسمی است که اصوال ریشه در هنر کالسیک‬ ‫دارند و چندان با هنرهای مدرن و پست مدرن ارتباط مفهومی‬ ‫و نمادین برقرار نکرده اند! به این معنا‪ ،‬هنر اسالمی رده هایی‬ ‫که سابقه شکوفایی ان ها به دوران پس از ظهور اسالم‬ ‫(تذهیب) و خوشنویسی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایا محدودیت های ترسیمی در هنر اسالمی نسبت به‬ ‫هنرهای یونانی ـ گوتیک‪ ،‬کلیسایی و مانوی وجود دارد؟‬ ‫اعتراف کنم که پرسش مشکلی طرح کردید! پاسخ پرسش‬ ‫فرهنگ‬ ‫با حرف زدن که‬ ‫کار انجام نمی شود!‬ ‫یک فعال حوزه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی درباره افق تعریف‬ ‫شده برای رسیدن به صادرات ‪ ۲‬میلیارد دالری صنایع دستی در برنامه های‬ ‫وزارت خانه تازه تاسیس میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری با بیان‬ ‫اینکه «با حرف زدن نمی توان به نتیجه رسید و باید برنامه ریزی کرد»‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید بتوانیم از همه توان و ظرفیت های موجود برای رسیدن به اهداف‬ ‫تعیین شده بهره ببریم‪.‬‬ ‫حسین بختیاری ـ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و‬ ‫صنعتگران صنایع دستی ـ در گفت وگو با ایسنا درباره وعده علی اصغر مونسان‬ ‫که به تازگی بر صندلی این وزارتخانه تکیه زده است‪ ،‬مبنی بر صادرات ‪۲‬‬ ‫میلیون دالری تا سال ‪ ۱۴۰۴‬با تاکید بر اینکه «باید به دور از شعارگرایی عمل‬ ‫کنیم»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در ابتدا باید برنامه های مدونی ارائه کرد تا مسئولیت ها‬ ‫و مسیر پیش رو مشخص شود‪ .‬همچنین باید بتوانیم از همه توان و ظرفیت های‬ ‫موجود برای رسیدن به اهداف تعیین شده بهره ببریم‪ .‬یعنی مردم‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬بخش دولتی و غیره با هم در این مسیر مشارکت داشته‬ ‫باشند؛ وگرنه قبال و در دولت قبلی هم از این حرف ها زده شده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه «در حوزه صنایع دستی نیازمند عزم ملی هستیم» و با تاکید‬ ‫از هنر کالسیک در یک هزاره گذشته را دربرمی گیرد که‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17 -‬شهریور ‪ 1398‬شماره ‪891‬‬ ‫ارزشمند هنری خود ندارند و از ان ها برای ساختن تصویر واقعی‬ ‫که در ذیل هنر اسالمی قابل تعریف است‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫گسترد ه و متنوعی که داشته و نقش معنوی خودش در هنرهای‬ ‫اسالمی‪ ،‬چشم پوشی کرده است‪ .‬امیدوارم ایرانی ها بتوانند با‬ ‫سرمایه گذاری رسانه ای و اقتصادی روی معرفی هنرهای اسالمی‬ ‫که خود در محوریت ان قرار دارند‪ ،‬ترسیمی زیبایی شناسانه‬ ‫شما را باید در دیدگاه های پدیدارشناسانه این مکاتب‪ ،‬نسبت‬ ‫از ایران و اسالم به دنیا عرضه کنند‪ .‬این را هم باید اضافه کنم‬ ‫هنری مکاتب یونانی و گوتیک‪ ،‬ترسیم برهنه و جزئی تر از‬ ‫از ابعاد ان هنر وجود ندارد و نباید به شکل منفی با این پدیده‬ ‫به جهان هستی و موجودات زنده دنبال کرد‪ .‬در دیدگاه های‬ ‫که برای بقای برخی از هنرها‪ ،‬راهی جز کاالیی کردن برخی‬ ‫موجودات زنده محدودیتی ندارد اما در ترسیمات کلیسایی و‬ ‫مواجه شویم!‬ ‫بر اهمیت بخش بازرگانی‪ ،‬افزود‪ :‬که اگر این عزم ملی تقویت شود‪ ،‬به رقم ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات صنایع دستی نیز خواهیم رسید‪ .‬همه ظرفیت های کشور‬ ‫حتی بخش هایی که تحریم هستند نیز باید به سمت صنایع دستی جذب‬ ‫شوند‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد و بتوانیم جاذبه ایجاد بکنیم که سرمایه گذاران در‬ ‫حوزه های صنایع دستی رغبت سرمایه گذاری داشته باشند‪.‬‬ ‫بختیاری همچنین درباره طرح تجاری سازی صنایع دستی که از دیگر‬ ‫برنامه های وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اقای مونسان از بدو ورود به سازمان‪ ،‬شعار تجاری سازی صنایع دستی را‬ ‫عنوان کرده بودند‪ ،‬ولی متاسفانه در این دو سال انجام نشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در تجاری سازی‪ ،‬صنایع دستی به دو دسته تقسیم می شود؛‬ ‫دسته اول صنایع دستی هنری است که اثار فاخر با خالقیت های هنرمندان‬ ‫را شامل می شود که برخی از انها قابل تکرار هم نیستند‪ .‬دسته دوم صنایع‬ ‫دستی کاربردی است که در سبد خانواده های ایرانی و خارجی قرار می گیرد‬ ‫و نیاز به تجاری سازی دارد‪ .‬تا امروز بخشی از این کار توسط خود هنرمندان‬ ‫صورت گرفته است‪ ،‬اما متاسفانه به دلیل اینکه دستگاه های متولی برنامه ‬ ‫مدونی در این زمینه نداشت ه یا برنامه اجرایی ارائه نداده اند این اتفاق ان گونه‬ ‫که باید نیفتاده است و ما نتوانسته ایم جایگاه واقعی خودمان را در بازارهای‬ ‫خارجی به دست اوریم‪.‬‬ ‫بختیاری خاطرنشان کرد‪ :‬این در حالی است که اگر طرح تجاری سازی‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬صنایع دستی ایران متحول خواهد شد و می توانیم همانند‬ ‫کشورهای چین و هندوستان یکی از برندهای مطرح صنایع دستی در جهان‬ ‫باشیم؛ البته االن نیز رتبه سوم را داریم که قابل قبول نیست و می توانیم رتبه‬ ‫باالتری را داشته باشیم؛ به شرط ان که دستگاه های متولی به رسالت خودشان‬ ‫عمل کنند و به کمک بخش های غیردولتی برنامه های مدونی را در زمینه‬ ‫تجاری سازی ارائه دهند و انها را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی همچنین در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا تبدیل سازمان به وزارتخانه می تواند در پیش برد‬ ‫این اهداف موثر باشد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر سیاست های گذشته متوقف شود و‬ ‫برنامه های جدید در اجرای قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع‬ ‫دستی تدوین شود‪ ،‬شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود‪ .‬این قانون توسط‬ ‫مجلس به تصویب و به دولت نیز ابالغ شده‪ ،‬اما متاسفانه ایین نامه اجرایی ان‬ ‫هنوز تصویب نشده است‪.‬‬ ‫موسوی بجنوردی‪ :‬فعال فرصت جواب ندارم‬ ‫هیات امنای خانوادگی در مرکز‬ ‫دایرهالمعارفاسالمی!‬ ‫از تعطیلی‪ ،‬تنش و مشکالت مرکز دایرهالمعارف بزرگ‬ ‫محقق داماد و سیدحسن طباطبایی‪ ،‬اعضای هیات مدیره بودند‬ ‫اسالمی طی یک سال گذشته و حتی کاهش تعداد کارمندان ان‬ ‫که به مرور با مدیریت موسوی بجنوردی‪ ،‬این ترکیب تغییر کرد‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬قطع همکاری برخی از بزرگان با‬ ‫موسوی بجنوردی شامل سیدحسن‪ ،‬سیدعلی‪ ،‬سیدمحسن و خانم‬ ‫در اخبار متعددی طی سال گذشته منتشر شد‪.‬‬ ‫مرکز موجب شد پس از یک سال مجددا فعالیت های مرکز دایره‬ ‫المعارف بزرگ اسالمی مورد توجه رسانه ها قرار گیرد‪ ،‬چرا که‬ ‫این مسئله به شخص «حسن روحانی» نیز رسیده است (نامه هایی‬ ‫به دفتر ریاست جمهوری از مشکالت مرکز و خانوادگی بودن‬ ‫هیات امنا و مدیره ارسال شده است‪).‬‬ ‫در مسیر رسیدگی به نابسامانی‪ ،‬تنش ها و مشکالت مرکز‬ ‫دایرهالمعارف بزرگ اسالمی حتی رئیس جمهور به واسطه ارجاع‬ ‫مشکالت به او در نامه ای مطلع شد و اعالم کرد‪« :‬مسئله بررسی‬ ‫شود و اگر هیات امنا خانوادگی باشد‪ ،‬طبق این گزارش باید‬ ‫جلوی ان گرفته شود»‪.‬‬ ‫موضوع مهم و مبهم برای اکثر اعضای هیات علمی و‬ ‫کارکنانی که سال ها در انجا مشغول به خدمت بودند‪ ،‬مشخص‬ ‫نبودن مرز اموال دولتی و خصوصی دارایی های مرکز است‪.‬‬ ‫در این راستا و شائبه های موجود تالش کردیم با «سیدکاظم‬ ‫موسوی بجنوردی» مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این مرکز‬ ‫تماس و گفت وگویی داشته باشیم که پاسخ اینگونه ارسال شد‪:‬‬ ‫«ایشان می فرمایند فعال فرصت برای این کار ندارند»‪.‬‬ ‫«اسماعیل شمس»‪ ،‬عضو هیات علمی دایرهالمعارف بزرگ‬ ‫اسالمی درباره مشکالت این مرکز می گوید‪ :‬بەعنوان‬ ‫کسی که در ‪ ۱۰‬سال گذشته با دایرهالمعارف بزرگ اسالمی‬ ‫همکاری نزدیک داشته ام‪ ،‬بر این نکتە تاکید می کنم که مرکز‬ ‫دایرهالمعارف گرفتار مشکالتی است؛ اما ریشه این مشکالت‬ ‫بیش از هر چیز اقتصادی است‪( .‬اینجا بخوانید)‬ ‫سیدصادق سجادی‪ ،‬معاون پژوهشی مرکز دایرهالمعارف‬ ‫بزرگ اسالمی هم به برخی شائبه ها اشاره کرد و با بیان اینکه‬ ‫«ما نمی دانیم این درامدها خرج چه می شود؟» تاکید کرد‪« :‬باید‬ ‫ال اعالم شود که اگر درامدی هست مث ً‬ ‫کام ً‬ ‫ال صرف خرید‬ ‫کتاب‪ ،‬تجهیز کتابخانه‪ ،‬حق التالیف و از این قبیل موارد شود؛ این‬ ‫مرکز اساساً برای دایره المعارف بزرگ اسالمی تاسیس شد‪ ،‬اما‬ ‫طی سال های اخیر به پژوهش هایی جدای از حوزه خود پرداخته‬ ‫است‪ .‬بخشی از بودجه‪ ،‬صرف دانشنامه هایی شد که اص ً‬ ‫ال ربطی‬ ‫به دایرهالمعارف بزرگ اسالمی نداشت؛ مثل دانشنامه فرهنگ و‬ ‫مردم‪ ،‬دانشنامه زبان ها و گویش ها‪ ،‬دانشنامه حقوق‪ ،‬دانشنامه هنر‬ ‫و ‪ ...‬این ها چیزهایی بود که اقای بجنوردی با وجو ِد مخالفت های‬ ‫بخش قابل توجهی از استادان‪ ،‬انها را راه اندازی کردند و طبیعتاً‬ ‫قسمتی از کمک فرهنگی دولت‪ ،‬صرف این دانشنامه ها شد و از‬ ‫دایرهالمعارف کم گذاشته شد»‪ .‬اینجا بخوانید‪.‬‬ ‫اینها اظهارات متفاوت درباره همکاری با مرکز دایرهالمعارف‬ ‫بزرگ اسالمی است‪ ،‬اما همچنان ابهاماتی در چگونگی فعالیت‬ ‫این مرکز وجود دارد‪ .‬یکی از ان ابهامات پیرامون اعضای‬ ‫هیات امناست‪ ،‬چرا که در سال ‪ ۱۳۸۹‬سیدمحمدکاظم موسوی‬ ‫بجنوردی‪ ،‬ابوالقاسم سرحدی زاده‪ ،‬سید مصطفی احمدابادی‪،‬‬ ‫و در سال ‪ ۹۶‬هیات مدیره به اعضای خانواده سید محمدکاظم‬ ‫امیرفرهنگ (همسر اقای سید کاظم موسوی بجنوردی) محدود‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در سال های اغاز تاسیس مرکز حضور برخی از بزرگان و‬ ‫شخصیت های نظام در هیات امنا به این مرکز اعتبار بخشیده و‬ ‫همین امر موجب شد که اراضی و کمک های مالی فراوانی را از‬ ‫دولت دریافت کند اما نحوه مواجهه با اموال که متعلق به دولت‬ ‫است‪ ،‬سواالتی را به وجود اورده که مدیریت سازمان حاضر به‬ ‫پاسخگویی درباره ان ها نمی شود‪.‬‬ ‫برخی از این سواالت که به مرکز و از طریق روابط عمومی‬ ‫ان ارسال شد تا پاسخ انها دریافت شود عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬فعالیت مرکز در حال حاضر پس از تغییرات سال گذشته‬ ‫و اندک شدن نیروها به چه صورت است؟ ایا در بودجه تغییراتی‬ ‫داشته اید؟‬ ‫‪ .۲‬پس از برخی تغییرات سال گذشته اخبار ضد و نقیضی‬ ‫درباره فعالیت مرکز شنیده شد و حتی بزرگان هیات مدیره و‬ ‫هیات امنا کنار گذاشته شدند و افراد دیگری جایگزین شده اند‪.‬‬ ‫چرا اسامی هیات امنا را منتشر نمی کنید؟‬ ‫‪ .۳‬کاهش فعالیت ها با توجه به بودجه محسوس است‪ .‬ایا‬ ‫کمک های دولت ادامه دار است؟ چرا که در سال های گذشته‬ ‫کمک هایی را شاهد بودیم‪( .‬اموال و دارایی هایی از سوی دولت‬ ‫به مرکز ارائه شده است‪).‬‬ ‫یاداور می شود‪ :‬مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی موسسه‬ ‫غیردولتی و غیرانتفاعی است که در تاریخ ‪ ۱۳۶۲/ ۱۲/ ۲‬به شماره‬ ‫ثبت ‪ ۱۰۱۰۰۱۹۴۹۴۰‬توسط سید کاظم موسوی بجنوردی در شهر‬ ‫تهران تاسیس شد‪ .‬این مرکز طبق اساسنامه ابتدا فعالیت خود را‬ ‫در یک ساختمان مصادره ای کوچک با اموال محدود در خیابان‬ ‫شهید اقایی نیاوران به طور موقت اغاز کرد و قریب به ‪ ۱۷‬سال تا‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬در این ساختمان فعالیت داشت‪ .‬به مرور و به دلیل گسترش‬ ‫فعالیت و منحصر به فرد بودن چاپ و انتشار دایره المعارف های‬ ‫اسالمی علمی مورد توجه دولت و برخی شخصیت های حقیقی و‬ ‫حقوقی نظام واقع شد و با هبه و کمک های دولتی به مرور اموال‬ ‫و دارایی های منقول و غیرمنقول و مرکز افزایش می یابد و تنها‬ ‫در یک فقره مساعدت انجام شده از سوی دولت وقت‪ ،‬زمینی‬ ‫به مساحت ‪ ۵۰۰۰‬متر مربع و ‪ ۲۰‬هزار مترمربع در منطقه داراباد‬ ‫نیاوران به این مجموعه اختصاص یافته و با کمک دولتی در حال‬ ‫حاضر یک ساختمان دائمی در این اراضی احداث کرده و در‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۹‬مرکز به این مکان منتقل شد‪.‬‬ ‫این مرکز در چند منطقه شهر تهران و خارج از تهران نیز‬ ‫اموال و اراضی زیادی دارد که با توجه به نوع فعالیت فرهنگی‬ ‫و اسالمی در مقاطع مختلف مورد حمایت دستگاه های دولتی و‬ ‫شخصیت های نظام قرار گرفته و دارایی های مرکز همواره روند‬ ‫افزایشی داشته است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بستهتشویقیبانکمسکنبهنفعخوشحسابانبانکی‬ ‫جزییاتبستهتشویقیبانکمسکنبهنفعخوشحسابانبانکیمعرفیشد‪.‬مدیراموراعتباریبانکمسکنبااعالماینخبرعنوانکرد‪:‬بانکمسکنبرایتشویقمشتریانجهتخوشحسابیدرپرداختتعهداتخود(بازپرداختبهموقعومنظمتسهیالتدریافتیبهشعببانک)‪،‬دوروشجدید‬ ‫درسیاستهایاعتباریخوددرسالجاریپیشبینیکردهاست‪.‬محمدحسنعلمداریمدیراموراعتباریبانکمسکنبااشارهبهتدابیربانکمسکنجهتتشویقخوشحسابانبانکی‪،‬بهپایگاهخبریبانکمسکن‪-‬هیبنا‪،‬گفت‪:‬طیسالهایگذشتهیکیازاشکاالتواردشدهبهسیستمبانکیان‬ ‫بودهکهبهطورمعمولروشهایپرداختتعهداتبهگونهایپیشبینیشدهکهبهنفعبدحسابانبودهاست‪.‬بهاینمعنیکهبهطورمعمولبدحسابانبانکیکهتعهداتخودرادرسررسیدمشخصتسویهنمیکردندبهنوعیدرسیستمبانکیباانهابرخوردمشخصنمیشد‪.‬ویادامهداد‪:‬بانکعامل‬ ‫بخشمسکنباتوجهبهایناشکالواردهبهسیستمبانکی‪،‬تالشکردهتادرسیاستهایاعتباریسال‪ 98‬باپیشبینیدومحورمشخص‪،‬خوشحسابانبانکیراموردتشویقوحمایتقراردهد‪.‬ویبابیاناینکهبدحسابیدرپرداختتعهداتحوزهمسکندربرخیمواردقابلمشاهدهاست‪،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫بانکمسکنبرایرفعاشکالوارده‪،‬دومحوررادرسیاستهایاعتباریسالجاریدرنظرگرفتهاستکهبرمبنایاناگریکمشتریدرپرداختتعهداتخودخوشحسابباشدبهنفعویخواهدبود‪.‬مدیراموراعتباریبانکمسکنبهمحورنخستپیشبینیشدهدرسیاستهایاعتباریاشاره‬ ‫کردوافزود‪:‬برمبنایمحورنخست‪،‬درصورتیکهمتقاضیاخذتسهیالتمشارکتساختمسکنتاتاریخسررسیداولیه‪،‬تسویهنقدیانجامدهد‪،‬یکدرصدتخفیفنرخسودازسویبانکمسکنبهویتعلقمیگیرد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17 -‬شهریور ‪ 1398‬شماره ‪891‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اعالمشرایطتسهیالت‬ ‫قرضالحسنهبانکملت‬ ‫برایازادسازیزندانیان‬ ‫نیازمنددرسال‪98‬‬ ‫اگهی مزایده فروش سهام شرکت داتام‬ ‫اگهی‬ ‫شرکت داتام در نظر دارد سهام شرکت های وابسته‬ ‫به خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند‪.‬‬ ‫بانک ملت امسال هم برای ازادی زندانیان نیازمند که‬ ‫از سوی ستاد دیه معرفی می شوند‪ ،‬تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬پرداخت این‬ ‫تسهیالت که در سال های پیش هم با معرفی افراد واجد‬ ‫شرایط از سوی ستاد دیه انجام می شد‪ ،‬در سال ‪ ۹۸‬نیز با‬ ‫شرایط و ضوابط اعالمی این بانک به مدیریت های شعب‬ ‫خود در تهران و استان ها‪ ،‬صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫این تسهیالت با سقف فردی ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬به‬ ‫صورت قرض الحسنه و با دوره بازپرداخت ‪ ۲۰‬تا ‪۲۱۵‬‬ ‫ماهه (متناسب با مبلغ وام) به متقاضیان واجد شرایط اعطا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬واجدان شرایط این تسهیالت‬ ‫معرفی شدگان ستاد دیه کشور و زندانیان نیازمند دارای‬ ‫محکومیت های مالی مانند دیه‪ ،‬ارش و خسارات مازاد بر‬ ‫دیه و همچنین محکومان مالی بابت مهریه‪ ،‬نفقه و سایر‬ ‫متعهدان مالی به استثنای کاله برداری‪ ،‬ارتشا‪ ،‬اختالس‪،‬‬ ‫سرقت و خیانت در امانت هستند‪.‬‬ ‫از جمله امکانات ویژه این تسهیالت‪ ،‬امکان تقاضای‬ ‫دریافت ان از سوی افراد خیّر و پرداخت دین فرد زندانی‬ ‫به نیابت از وی می باشد که در این خصوص خیرین می‬ ‫توانند با مراجعه به ستاد دیه و اخذ معرفی نامه از سوی این‬ ‫ستاد و ارایه به بانک در این کار نیکو و خداپسندانه سهیم‬ ‫شوند‪.‬بر این اساس چک تسهیالت دریافتی از سوی فرد‬ ‫خیّر‪ ،‬در وجه اجرای احکام دادگستری صادر می شود تا به‬ ‫فرد بزه دیده یا اولیای دم پرداخت گردد‪.‬‬ ‫حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫تعاون که به مناسبت هفته تعاون صبح امروز به منظور افتتاح طرح های‬ ‫اقتصادی و شرکت در جشنواره تعاونی های برتر به استان مرکزی‬ ‫سفرکرده بود با مهندس اقازاده استاندار این استان دیدار کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار اقازاده ضمن تقدیر از عملکرد بانک توسعه‬ ‫تعاون در استان مرکزی گفت‪ :‬مجموعه عملکرد بانک به ویژه در‬ ‫پرداخت تسهیالت اعتباری حاصل سیاست گذاری صحیح و متعاقب‬ ‫ان اجرای مناسب و منطبق باسیاست ها در سطح استان بوده است‪.‬‬ ‫استاندار استان مرکزی پرداخت تسهیالت اعتباری را در کمک‬ ‫به رونق تولید در استان اثربخش یادکرد و دراین باره گفت بانک‬ ‫توسعه تعاون با پرداخت مبلغ ‪۴۷۰‬میلیارد ریالی در قالب طرح رونق‬ ‫تولید به ‪۲۱۷‬طرح اقتصادی استان زمینه ساز موفقیت و حائز رتبه اول‬ ‫شده استاقازاده با تاکید برای اینکه ماحصل تجهیز منابع در این استان‬ ‫منتج به تخصیص بهینه اعتبارات شده است گفت‪ :‬تالش خواهد‬ ‫شد که با اعمال حمایت های الزم بتوان از ظرفیت های موجود برای‬ ‫افزایش منابع بانک و درنهایت باال بردن توان تسهیالت دهی بانک‬ ‫استفاده کنیم‬ ‫حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫تعاون نسبت مصارف به منابع را یکی از شاخص های مهم عملکردی‬ ‫بانک ها در تخصیص و بهره گیری مناسب از منابع و اثربخشی‬ ‫عملکرد یادکرد و درباره گفت بانک توسعه تعاون در این استان از‬ ‫حداکثری ظرفیت منابع برای پرداخت تسهیالت اعتباری استفاده‬ ‫کرد‪.‬مهدیان تجهیز منابع باکیفیت مناسب را گام مقدم واصلی در‬ ‫راستای انجام رسالت و وظیفه حرفه ای یادکرد و دراین باره گفت‬ ‫انتظار می رود تا شرایط و حمایت های الزم در جهت افزایش‬ ‫توانمندی منابع ای بانک با بهره گیری از ظرفیت های موجود در‬ ‫جهت خدمات رسانی بیشتر فراهم گردد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد بی تردید مجموع‬ ‫منابع خاصله از طرق مختلف در سطح یک استان در یک بانک‬ ‫توسعه ای‪ ،‬تخصصی و صدرصد دولتی بخش تعاون در جهت‬ ‫کمک به رونق تولید‪ ،‬ایجاذ و حفظ اشتغال خواهد شد‪.‬‬ ‫در این جلسه فرخی معاونت اقتصادی استان مرکزی در‬ ‫خصوص ظرفیت صنعتی‪ ،‬کشاورزی استان گزارشی را ارائه‬ ‫ضمن اشاره به نرخ بیکاری ‪۸/۴‬درصدی این استان سهم صنعت‬ ‫را در اشتغال ‪۴۰‬درصدی‪ ،‬کشاورزی ‪۴۰‬درصدی و خدمات را‬ ‫‪۲۰‬درصدی یاد کرد و نقش بانک توسعه تعاون را در اجراء و‬ ‫پرداخت تسهیالت اعتباری در اشتغال روستایی و به ویژه رونق تولید‬ ‫در شبکه بانکی استان ممتاز و در خور تقدیر و شایسته دانست‪.‬‬ ‫در این جلسه مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر تکریم‬ ‫ارباب رجوع‪ ،‬رفتار مبتنی بر صداقت‪ ،‬سالمت‪ ،‬شفافیت و شجاعت‬ ‫در حوزه رویکردی و کارکردی ضروری دانست و خاطرنشان کرد‬ ‫بهترین عامل برای برقراری ارتباط‪ ،‬اعتمادسازی‪ ،‬استمرار در ارتباط‬ ‫و جلب رضایت مردم عملکرد مناسب می باشد‪.‬‬ ‫در این جلسه که با حضور ابایی مدیرکل تعاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون‪ ،‬سعید معادی‬ ‫مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت‪،‬‬ ‫احمد محمدی مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون و تعدادی از‬ ‫مدیران استانداری استان مرکزی حضور داشتند‪.‬‬ ‫شبا‬ ‫‪59-0690-0500-8430-0834-7380-01‬‬ ‫‪IR‬‬ ‫شرکت توسعه تجارت داتام( سهامی خاص) متعلق به بانک‬ ‫بنام شرکت توسعه تجارت داتام (مزایده گذار) نزد بانک‬ ‫ایران زمین ( سهامی عام)‪ ،‬درنظر دارد سهام شرکتهای وابسته به‬ ‫ایران زمین واریز نموده و جهت دریافت اسناد مزایده‬ ‫خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به باالترین قیمت‬ ‫همراه با فیش واریزی به ادرس شرکت توسعه تجارت‬ ‫پیشنهادی ارائه شده بابت هر یک از شرکتهای مورد مزایده‪،‬‬ ‫داتام واقع در تهران ‪ -‬دروس‪ -‬میدان هدایت ‪ -‬خیابان‬ ‫با رعایت مبلغ تعیین شده به عنوان پایه مزایده واگذار نماید‪.‬‬ ‫شادلو ‪ -‬پالک ‪ 14-‬طبقه چهارم مراجعه و یا جهت اخذ‬ ‫متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده هر شرکت مبلغ‬ ‫اطالعات بیشتر با تلفن‪021-26656398‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫توجه ویژه بانک صادرات ایران به بخش خصوصی‬ ‫در تخصیص تسهیالت‬ ‫گزارش‬ ‫اطالعات موجود نشان می دهد تنها نیم درصد مانده‬ ‫از مانده یک هزار و ‪ ۲۳۷‬هزار میلیارد ریالی تسهیالت‬ ‫تسهیالت بانک صادرات ایران مربوط به بخش دولتی است‬ ‫اعطایی این بانک تا پایان خرداد ماه سال جاری‪ ،‬تنها شش‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به بخش دولتی است‪.‬این عدد تقریبا نیم درصد کل مانده‬ ‫و بخش خصوصی‪ ،‬عمده تسهیالت این بانک را استفاده‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران و به نقل‬ ‫از پایگاه خبری «خرد و کالن»‪ ،‬یکی از مهم ترین سواالت‬ ‫موجود در میان عموم مردم این است که چه میزان از حجم‬ ‫رئیسهیاتمدیرهو‬ ‫مدیرعاملبانکتوسعه‬ ‫تعاونبااستانداراستان‬ ‫مرکزیدیدارکرد‬ ‫‪ 500.000‬ریال به حساب شماره ‪500-843-834738-1‬‬ ‫گسترده تسهیالت پرداختی توسط نظام بانکی را سازما ن ها‪،‬‬ ‫ادارات و بخش های مختلف دولتی مصرف می کنند؟‬ ‫درباره امار نظام بانکی البته می توان به اطالعات بانک‬ ‫مرکزی رجوع کرد‪ ،‬اما ان طور که داده های منتشر شده‬ ‫توسط بانک صادرات ایران نشان می دهد‪ ،‬حجم بسیار‬ ‫ناچیزی از منابع این بانک به صورت تسهیالت در اختیار‬ ‫بخش دولتی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۸۳‬میلیارد ریال ان مربوط به تسهیالت اعطایی‬ ‫تسهیالت پرداختی است و نشان می دهد ‪ ۹۹٫۵‬درصد کل‬ ‫تسهیالت این بانک را سایر بخش ها دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی شامل تعاونی ها‪ ،‬بخش بازرگانی‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و‪ ...‬با استفاده از تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫فعالیت های خود را به روزرسانی کرده و نقش اصلی را در‬ ‫رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور بر عهده دارند‪.‬‬ ‫جدول منتشر شده توسط بانک صادرات ایران همچنین‬ ‫نشان می دهد مانده تسهیالت پرداختی این بانک در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به نسبت سال قبل ان بیش از ‪ ۲۸‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪91‬سال‪،‬پرافتخار‪/‬با«بله»‪،‬همهمشکالتحله!‬ ‫در حالی که چند سال از ایجاد‬ ‫و معرفی اپلیکیشن «بله» با قابلیت‬ ‫پیام رسانی و انجام عملیات بانکی به‬ ‫صورت همزمان می گذرد‪ ،‬اما هنوز‬ ‫هم نمونه مشابه ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫بانک در ‪ 91‬سال گذشته از زمان‬ ‫فعالیتش دانست‪.‬‬ ‫اپلیکیشنی که در طول شبانه روز‪،‬‬ ‫نه تنها بسیاری از نیازهای بانکی‬ ‫کاربرانش مانند خرید شارژ‪ ،‬کارت‬ ‫به کارت‪ ،‬پرداخت قبوض‪ ،‬پرداخت‬ ‫اقساط و ‪ ...‬را برطرف می کند‪ ،‬بلکه‬ ‫فضای مبادله پیام در بستری امن را هم‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در روزگاری که پیام رسان های‬ ‫غیربومی فضای تبادل پیام را در‬ ‫کشورمان در انحصار داشتند‪« ،‬بله»‬ ‫توانست با قدرت بخشی از بازار را‬ ‫در اختیار بگیرد و سپس به تدریج و‬ ‫با معرفی قابلیت های تازه‪ ،‬حجم قابل‬ ‫توجهی از کاربر را به سوی خود جلب‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫اکنون «بله» نه تنها یک پیام رسان‬ ‫پرطرفدار است‪ ،‬بلکه از ان می توان‬ ‫به عنوان یک دستیار مطمئن بانکی‬ ‫هم یاد کرد‪ .‬بسیاری از امور مشتریان‬ ‫بانک ملی ایران با این اپلیکیشن قابل‬ ‫انجام است و حتی مشتریان سایر بانک‬ ‫ها نیز می توانند از خدمات ان استفاده‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫میلیون ها تراکنش موفق مالی‪،‬‬ ‫بیش از سه میلیون و ‪ 600‬هزار کاربر‪،‬‬ ‫پیوستن ‪ 20‬بانک به عنوان مبدا‪،‬‬ ‫برگزاری چندین جشنواره برای‬ ‫کاربران و جذب میلیاردها تومان منابع‬ ‫برای انجام امور خیریه‪ ،‬تنها بخشی از‬ ‫افتخارات «بله» است‪.‬‬ ‫«بله» چند زبانه ان قدر خوش‬ ‫درخشیده که بارها در جشنواره ها و‬ ‫همایش ها به عنوان محصول برگزیده‬ ‫انتخاب شده است‪.‬‬ ‫ک نمادی از توانمندی اقتصادی و‬ ‫بدون شک بان ‬ ‫وجودکارگر‪،‬بایدیبرایساختپایه هایایناقتصاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به‬ ‫نقل از خبرگزاری مهر‪ ،‬قرار گرفتن این دو در کنار هم بی‬ ‫تردیدرابطه ایمستحکم‪،‬پایدارومثبتدراقتصادکشور‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪ .‬وقتی که در ایران کلمه بانک و کارگر‬ ‫در کنار یکدیگر قرار می گیرد‪ ،‬چهره ای از بانک رفاه در‬ ‫ذهنخانواده‪ ۴۰‬میلیونیکارگرایرانیشکلمی گیرد‪،‬‬ ‫بانکیکهبهگفتهاقایعلیرضامحجوبنمایندهمردم‬ ‫تهران در بانک رفاه و رئیس خانه کارگر – مال کارگرها‬ ‫استوملکشخصینیست‪.‬‬ ‫سهامداران بانک رفاه در اصل‪ ۴۰‬میلیون کارگر‬ ‫هستند که با تالش بی وقفه خود ستون به سقف اقتصاد این‬ ‫کشورمی زنندتاایرانیسربلندومستقلدرجامعهجهانی‬ ‫بدرخشد‪ .‬اقای محجوب که حدودا ًشش سال پیش در‬ ‫‪ ۱۱‬دی سال‪ ۱۳۹۲‬از ورشکستگی این بانک ایرانی با‬ ‫رقمی‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومانی در ‪ ۶‬ماه اول سال‪۱۳۹۲‬‬ ‫سخن گفته بود امروز (‪ ۱۱‬شهریور‪ )۱۳۹۸‬معتقد است که‬ ‫بانک رفاه هیچ بدهی ندارد و حتی از دولت طلبکار است‪.‬‬ ‫وضعیتفعلیبانکرفاه‬ ‫خوشبختانهبانکرفاهبرخالفبانک های‬ ‫خصوصی‪ ،‬از افراد‪ ،‬به مقدار کالن بستانکار نیست و در‬ ‫حالحاضربزرگترینبدهکاربانکرفاهسازمانتامین‬ ‫اجتماعیمحسوبمی شود‪،‬کهخودازدولتبستانکار‬ ‫است و این طلب بنا به گفته اقای محجوب امروز رقم‬ ‫بزرگی نیست که کارگران سهام دار این بانک را نگران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫البته باید توجه داشت که بانک رفاه بازوی تامین‬ ‫اجتماعیبرایمراوداتمالیمحسوبشدهوطبیعیاست‬ ‫که طرف اصلی ان همیشه این سازمان که خود مسئولیت‬ ‫تامینامنیت‪،‬بیمهوحقوقبازنشستگیکارگرانوبسیاری‬ ‫از اقشار دیگر جامعه مانند فرهنگیان و پرستاران و غیره را‬ ‫بر عهده دارد‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫بانک رفاه چه کرده است؟‬ ‫این بانک در حال حاضر دارای‪ ۱۰۳۵‬شعبه در‬ ‫سراسر ایران است و تعداد کارکنان ان نزدیک به ده‬ ‫هزار نفر است‪ .‬بانک رفاه کارگران همواره در بطن‬ ‫اجتماع حاضر بوده و نزد افکار عمومی از موقعیت‬ ‫خاصیبرخورداراست‪.‬اینموقعیتحاصلکمکبه‬ ‫انجمن هایخیریهوعامالمنفعه‪،‬ارائهخدماتوامکانات‬ ‫بهاقشارمختلفجامعهکارگری‪،‬فرهنگیانو…وکمک‬ ‫به مراکز علمیو پژوهشی تنها بخشی ازدستاوردهای این‬ ‫بانکاست‪.‬‬ ‫از اخرین اقدامات ان می توان به اهدای‪ ۱۰‬دستگاه‬ ‫امبوالنسجهتتوسعهناوگانبیمارستانیبهدانشگاه‬ ‫علومپزشکیمشهداشارهکرد‪.‬همچنینکمکرسانیبه‬ ‫مناطق سیل زده‪ ،‬مدرسه سازی در مناطق محروم‪ ،‬کمک‬ ‫بهاسایشگاهخیریهکهریزکومرکزبیمارانسرطانی‬ ‫همدان نیز مهر تاییدی بر حمایت این بانک از تمامی اقشار‬ ‫جامعهایرانیاست‪.‬‬ ‫همچنین این بانکدرچند سال اخیرقدم هایبزرگی‬ ‫درعرصهبانکداریالکترونیکیبرداشته‪،‬امکاناستفاده‬ ‫از اکثر خدمات بانکی را با چند کلیک در اختیار مشتریان‬ ‫خود قرار داده است و در اخرین گام نسخه واکنش گرای‬ ‫سامانه اینترنتبانکرفاهرابرایکاربران اندرویدعرضه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بانک رفاه‪ ،‬سازمان پاک و سالمت محور‬ ‫در بانک رفاه ارتقا کیفی سطح زندگی مردم‪ ،‬محیط‬ ‫زیستوسایرمسئولیت هایاجتماعیاگربیشترازسود‬ ‫مهم نباشد به اندازه ان مهم است و نشانه ان اقدامات این‬ ‫بانک و شفافیت مالی بی نظیر ان است‪ ،‬و گواه این امر‬ ‫شناخته شدن این بانک به عنوان “سازمان پاک” و پیشرو‬ ‫بودن ان در مدیریت سالمت اداری است‪.‬‬ ‫بی شک تدبیر مدیریت این بانک که بنا به مصاحبه‬ ‫اقایمحجوب‪،‬مدیرتوانمندوقابلی‪،‬دارایسوابقمالی‬ ‫ممتداستوحسابرسزبده اینیزمحسوبمی گردد؛‬ ‫دراینشفافیتمالیبی تاثیرنیست‪،‬زیراارتقایسالمت‬ ‫و شفافیت مالی بانک رفاه بدون سیستم نظارت قوی و‬ ‫مستمر در حوزه مالی امکان پذیر نبوده و این نظارت‬ ‫مدیونمدیریتصحیحفراینداست‪،‬واینمدیریت‬ ‫صحیح در مبارزه با فساد مالی و پولشویی در سطح کشور‬ ‫بسیار کارامد بوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این موارد انچه مهر تاییدی بر نحوه مدیریت‬ ‫بانکرفاهتوسطمدیرانمحسوبمی شود‪،‬فعالیت های‬ ‫بانک رفاهدر زمینه رونق تولید با تمرکز بر کارخانه های‬ ‫تولیدیوبخشکشاورزیصنعتی است‪.‬چهبسا اقدامات‬ ‫بانک رفاه در زمینه بهداشت و درمان برای مستمری‬ ‫بگیران ان و به ویژه کارگران‪ ،‬بانک رفاه را به بانکی‬ ‫سالمتمحورنیزتبدیلکردهاست‪.‬‬ ‫بانک رفاه بانکی اجتماعی و خدمت رسان به همه‬ ‫اقشارجامعه‬ ‫هرکارگر‪،‬کارمند‪،‬معلم‪،‬پرستاریاکارفرمایایرانی‬ ‫و … با پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی‬ ‫و یا خرید سهام این بانک‪ ،‬سهمی در این بانک اجتماعی‬ ‫دارا است و با افتتاح حساب در چرخش چرخ صنعت‬ ‫و ابادانی کشور گام برمی دارد‪ ،‬بدیهی است که بانکی‬ ‫که توسط تالش تمام اقشار ایرانی‪ ،‬در عرصه اقتصاد‬ ‫ایرانفعالیتمی کند‪.‬متعلقبهتمامیاقشارجامعهبهویژه‬ ‫کارگرانباشد‪.‬‬ ‫اینبانکخوشبختانه‪،‬چنانکهاقایمحجوبنیزدر‬ ‫مصاحبهاخیرخودتاکیدکرده اند‪،‬کام ً‬ ‫المستقل‪،‬بدون‬ ‫مشکلوغیرخصوصیواقعیمحسوبمی گردد‪.‬‬ ‫بدیهی است که حمایت از این بانک با افتتاح حساب‬ ‫در ان و استفاده از خدمات ان توسط ایرانیان تضمینی بر‬ ‫ماندگاری ثروت مردم در بین مردم و تضمینی برای اینده‬ ‫ایشان و فرزندان ان ها بوده و همچنین به طور عمده ای‬ ‫برتوسعهخدماتاینبانکدرسطحجامعهتاثیرگذار‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪« ،‬بله» را می توان یکی از‬ ‫منحصر به فردترین محصوالت این‬ ‫سالمتوشفافیتمالیبانکرفاهکارگراندستاوردمدیریتکارامد‬ ‫دبیر ستاد کل مبارزه با مواد مخدر‪:‬‬ ‫یشود‬ ‫بیشاز‪70‬درصدموادمخدرکشوردرمناطقشرقیکشفم ‬ ‫سردار اسکندر مومنی بعد از ظهر شنبه پس از بازدید از کشفیات ستاد مبارزه با مواد مخدر اصفهان‪ ،‬در جمع اصحاب رسانه‪ ،‬با بیان اینکه مقابله و کشف مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور از اولویت های‬ ‫اصلی ما است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد مواد مخدر کشور در مناطق شرقی کشف می شود و بر این اساس تمرکز ما بیشتر در این مناطق است‪.‬وی با بیان اینکه استان های شرقی و استان های حاشیه شرق‬ ‫شامل ‪ ۶‬استان‪ ،‬مناطقی هستند که بیش از همه استان ها به روی انها تمرکز داریم‪ ،‬بیان داشت‪ :‬امسال حدود ‪ ۴۰۰‬تن کشفیات در کشور داشته ایم که بیش از ‪ ۷۰‬درصد ان مربوط به این ‪ ۶‬استان بوده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17 -‬شهریور ‪ 1398‬شماره ‪891‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫قدیمی ترینمرکزصیادیایرانبدوناسکله‬ ‫گروه استا ن ها‪ ،‬حامد عر ب زاده‪:‬‬ ‫جزیره خارگ شاید یکی از قدیمی ترین‬ ‫مراکز صید و صیادی ایران اسالمی باشد؛‬ ‫از گذشته که صید مروارید و ابزیان را‬ ‫داشتند تا امروز که صیادان بسیاری در این‬ ‫جزیره مشغول هستند‪.‬صیادان خارگی در‬ ‫گذشته ساعت ها روی اب غوطه ور بودند‬ ‫تا برای صید مروارید اقدام کنند و وقتی‬ ‫مروارید صید می کردند‪ ،‬از کشورهای عربی‬ ‫می امدند و از انها می خریدند‪.‬بسیاری از‬ ‫اهالی جزیره خارگ از طریق دریا ارتزاق‬ ‫می کردند و عالوه بر صید و صیادی‪ ،‬کسب‬ ‫و کارهایی نیز از طریق دریا داشتند و با‬ ‫کشورهای هم جوار مثل عراق‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬قطر و… مراوده داشتند‪.‬خارگی ها‬ ‫با دریا زندگی کردند و پیر شدند و امروز‬ ‫هم بسیاری هستند که از دریا کسب درامد‬ ‫می کنند؛ دیگر خبری از صید مروارید در‬ ‫این جزیره نیست و صیادان تنها امیدشان به‬ ‫صید ماهی و میگو است‪.‬‬ ‫موضوع ساخت بندر صیادی خارگ یکی‬ ‫از خواسته های دیرینه و البته به حق صیادان‬ ‫جزیره خارگ است و نبود زیر ساخت های‬ ‫استاندارد در حوزه شیالت‪ ،‬صیادان خارگ‬ ‫را با مشکالت فراوانی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫بالتکلیفی اسکله برای صیادان‬ ‫عادل جعفری از صیادان جزیره خارگ‬ ‫است که تنها محل ارتزاق وی صیادی و‬ ‫دریا است‪ .‬او می گوید‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫صیادان نبود تعاونی صیادی در جزیره هست‬ ‫با توجه به نقش تعاونی ها در حمایت از‬ ‫صیادان عم ً‬ ‫ال هیچ حمایتی از صیادان صورت‬ ‫نمی گیر د ‪.‬‬ ‫افشین رزمجو از دیگر صیادان جزیره‬ ‫درباره بالتکلیفی اسکله برای صیادان اظهار‬ ‫نگرانی کرد ا ن هم وقتی بودجه مصوب‬ ‫طرح اسکله تصویب شده و حتی وسایل‬ ‫ان خریداری شده و در حال حاضر افتاب‬ ‫می خورند‪ .‬اجرای این اسکله باعث می شود‬ ‫در فصل زمستان و بادهای شدید قایق ها‬ ‫اسیب ببینند‪.‬‬ ‫علی جوکار با مقایسه صیادان خارگی‬ ‫با دیگر نقاط استان اظهار داشت‪ :‬چرا یک‬ ‫یخ سازی در جزیره خارگ وجود ندارد‬ ‫و مثل دیگران جاها برای حمل سوخت به‬ ‫قایق ها مشکل داشته باشیم و مثل گناوه یک‬ ‫پمپ بنزین مخصوص نداریم‪ .‬چرا تعاونی‬ ‫اعتبارش و مدتش تمام شده توسط شیالت‬ ‫پیگیری نمی شود و انتخابات انجام نمی شود‬ ‫و اص ً‬ ‫ال هیچ اثری از خدمات شیالت در‬ ‫جزیره نیست و فقط یک تمدید مجوز انجام‬ ‫می شود و نه خبری از کال س های اموزشی‬ ‫و نه حمایت صیادان که جز وظایف ذاتی‬ ‫شیالت هست وجود ندارد‪.‬‬ ‫اراد ه ای برای انجام این پروژه وجود‬ ‫ندارد‬ ‫محمود رضایی بخشدار ویژه خارگ‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۸۰‬متر موج شکن توسط‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‬ ‫در اسکله مروارید جزیره خارگ ایجاد و‬ ‫راه اندازی شد که تا حدود زیادی باعث‬ ‫ایجاد ارامش در حوضچه صیادان جزیره‬ ‫خارگ شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق هم اندیشی صورت‬ ‫گرفته با قشر صیادان جزیره خارگ یک‬ ‫برنامه هدفمند و در حوزه صید و صیادی‬ ‫تهیه و برای پیگیری به استان ارسال شد‬ ‫که با درایت استاندار بوشهر به ‪ ۸‬پروژه‬ ‫راهبردی در حوزه شیالت جزیره خارگ‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه امروز شاهد کم و کاستی در‬ ‫پروژ ه های عمرانی هستیم و کنترل کیفیت‬ ‫یک امر مغفول مانده در پروژ ه ها است‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬با گذشت چند سال‬ ‫متاسفانه این پروژ ه ها مسکوت مانده و در‬ ‫اکثر این پروژه تجهیزات مورد نیاز هم در‬ ‫کارگاه وجود دارد ولی اراد ه ای برای انجام‬ ‫این پروژه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خواست به حق صیادان جزیره‬ ‫خارگ به سرانجام رسیدن این پروژ ه ها است‬ ‫و از مدیران ارشد شیالت استان درخواست‬ ‫داریم که با اقدامات الزم شاهد تسریع در‬ ‫روند پروژ ه ها باشیم‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬با توجه به شرایط حاکم‬ ‫اقتصادی که اعتبار به سختی تامین می شود‪،‬‬ ‫باید دستگا ه ها از بیت المال و اعتبارات‬ ‫تامین شده با جان و دل صیانت کنند که‬ ‫خدایی ناکرده در اینده برای اجرای پروژه‬ ‫با مشکل مواجه نشویم‪.‬‬ ‫لزوم رسیدگی به مشکالت صیادان‬ ‫امام جمعه خارگ با دفاع از این قشر‬ ‫زحمت کش و بومی جزیره خارک گفت‪:‬‬ ‫صیادان خارگ قشر اسیب پذیر هستند‪،‬‬ ‫تقاضای ما از مسئولین امر‪ ،‬رسیدگی بیشتر و‬ ‫حل سریع مشکالت صیادان استحجت االسالم‬ ‫موسی کمالی با برشمردن مشکالت صیادان‬ ‫خارگی ها خواستار حمایت همه مسئوالن‬ ‫برای رفع این مشکالت شد و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم هر چه زودتر این مشکالت‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫صیادان خارگی با سرمایه خود در حال‬ ‫ارتزاق هستند و می طلبد که توجه بیشتری‬ ‫به نیازها و مشکالت این قشر زحمت کش‬ ‫صورت گیرد و مسئوالن به وعد ه های خود‬ ‫عمل کنند‪.‬‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟‬ ‫عکس‬ ‫؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫شکایتهمزماننمایندهمجلسفومناز‪10‬خبرنگار‪/‬افتخاری‪:‬ازهیچ‬ ‫خبرنگاریشکایتنکردم؛ازقوهقضائیهبپرسید‪/‬یکیازخبرنگاران‪:‬‬ ‫برایپاسخگوییبهشکایتافتخاریبهدادسرارفتم‬ ‫شنبه ‪ 16‬شهریور ماه‪ -‬حدود ‪ 10‬نفر از‬ ‫خبرنگاران شهرستان فومن به اتهام نشر اکاذیب‬ ‫به صورت دسته جمعی به شعبه یکم بازپرسی‬ ‫دادگستری شهرستان فومن احضار شدند که پس از‬ ‫تفهیم اتهام متوجه شدند‪ ،‬نماینده فومن و شفت در‬ ‫مجلس شورای اسالمی از انان شکایت کرده است‪.‬‬ ‫این اقدام که به نظر می رسد پیش از این‬ ‫سابقه نداشته موجی از واکنش خبرنگاران و‬ ‫روزنامه نگاران استان گیالن را با خود به همراه‬ ‫داشت‪ ،‬این در حالی است که محمد مهدی‬ ‫افتخاری نماینده فومن وشفت در گفت وگو با ایلنا‬ ‫این خبر را تکذیب کرد و گفت ‪ « :‬شما از کجا می‬ ‫یکی از خبرنگاران فومن نیز که نام او در‬ ‫ما در حل مشکالت مردم هستند مگر می توان بازو‬ ‫صحبت های این نماینده مجلس درباره بی خبری‬ ‫دیگر از همکاران خود را در انجا دیدم‪ .‬جالب‬ ‫دانید ؟ چه کسی به شما گفته؟ خبرنگاران بازوهای‬ ‫میان شکایت شده ها هست ضمن نادرست خواندن‬ ‫اینکه هیچکس از خبرنگاران از موضوع شکایت‬ ‫را قطع کرد‪».‬‬ ‫از این احضاریه ها گفت‪ :‬روز پنجشنبه نامه ای از‬ ‫به این شعبه مراجعه کرده ایم اما بازپرس همچنان ما‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که در این صورت‬ ‫سوی اداره بازپرسی فومن به دستم رسید که در‬ ‫چرا این خبرنگاران برگه های احضاریه ای از سوی‬ ‫ان ابالغیه‪ ،‬شخص اقای افتخاری از من شکایت‬ ‫فومن مبنی برشکایت شما از خودشان ‪،‬دریافت‬ ‫احضاریه نوشته شده است‪.‬‬ ‫شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان‬ ‫کرد ه اند ‪ ،‬گفت‪ « :‬چرا از من می پرسید این موضوع‬ ‫به من ربطی ندارد‪ .‬از همان جایی که این برگه ها‬ ‫صادر شده بپرسید‪ .‬من از کسی شکایت نکردم‪» .‬‬ ‫ایشان با خبر نیست و با توجه به اینکه از صبح زود‬ ‫را پشت در نگه داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تعداد احضار شدگان تا‬ ‫کرده و علت شکایت هم همان چیزی است که در‬ ‫انجا که خبر دارم حدود ‪ 10‬نفر و شاید هم بیشتر‬ ‫این خبرنگار که نخواست نامش فاش شود ‪،‬‬ ‫ابالغیه به دادسرا مراجعه نکنید بازداشت خواهید‬ ‫افزود‪ :‬صبح امروز‪ -‬شنبه ‪ 14‬شهریور ماه‪-‬به شعبه‬ ‫اول بازپرسی فومن رفتم که در کمال تعجب ‪ 7‬نفر‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬به ما گفتند اگر ظرف ‪ 5‬روز پس از‬ ‫شد اما ای کاش حداقل این را هم می گفتند که‬ ‫که جرم ما چیست‪.‬منبع‪:‬ایلنا‬ ‫شهادتیکمرزباندردرگیریباگروهکمعاند‬ ‫معاونسیاسی‪،‬امنیتیواجتماعیاستاندارکردستاناظهارداشت‪:‬‬ ‫ساعت‪ ۲۲‬شب گذشته مرزبانان حین پایش نوار مرزی با تعدادی از افراد‬ ‫ناشناسدرنقطهصفرمرزیوحریمممنوعه(منطقهخوش کالن)درگیر‬ ‫شدند‪.‬خوشاقبالاضافهکرد‪:‬درایندرگیریاستواریکموظیفهمجید‬ ‫شیری پز به فیض شهادت نایل امد و یک مرزبان دیگر با نام گروهبان یکم‬ ‫«مسلمغریبیده گلی»نیززخمیشد‪.‬ویبابیاناینکهتاکنونهیچکداماز‬ ‫گروه هایمعاندنظاممسئولیتایندرگیریرابرعهدهنگرفتهاست‪،‬افزود‪:‬‬ ‫اطالعاتتکمیلیبزودیاعالممی شود‪.‬فرماندهیمرزبانیاستانکردستاننیز‬ ‫دراطالعیه ایاعالمکردهاستکهاستواریکموظیفهمجیدشیری پزساکن‬ ‫شهر خمین استان مرکزی در این درگیری به شهادت رسید و همرزم وی‬ ‫گروهبان یکممسلمغریبیده گلینیزاکنوندربیمارستانبستریاستو‬ ‫وضعیتعمومیاورضایتبخشاست‪.‬گفتنیاست‪،‬مراسمتشییعپیکراین‬ ‫شهیدواالمقامهماکنونباحضوراقشارمختلفمردم‪،‬مسئوالنونیرو های‬ ‫نظامی و انتظامی در شهر مریوان در حال برگزاری است و پس از ان برای‬ ‫خاکسپاریبهزادگاهششهرستانخمینمنتقلمی شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17 -‬شهریور ‪ 1398‬شماره ‪891‬‬ ‫جامعه‬ ‫کشفارزمیلیاردیدرفرودگاه‬ ‫سرهنگ داود شعبانی در تشریح این خبر اظهار کرد‪ :‬با توجه به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مبارزه همه جانبه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬همکاران من در پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)‬ ‫طی دو روز گذشته موفق به کشف مقادیر قابل توجهی ارز قاچاق از دو نفر مسافر خروجی به مقصد کشورهای قطر و ترکیه شدند‪.‬وی افزود‪ :‬ارز کشف شده از متهمان شامل ‪ ۷۹‬هزار دالر امریکا‪ ۸ ،‬هزار‬ ‫یورو و ‪ ۷‬هزار دالر کانادا‪ ،‬به ارزش تقریبی ‪ ۱۱‬میلیارد ریال است‪.‬به گزارش سایت پلیس‪ ،‬فرمانده پلیس فرودگاه امام خمینی(ره) در ادامه ضمن هشدار به قاچاقچیان و سودجویان گفت‪ :‬پرونده قضائی در‬ ‫این خصوص تشکیل و تحویل مراجع ذی صالح شد‪.‬منبع‪:‬ایلنا‬ ‫وقتی صدای سربازان تولید به گوش نمی رسد‬ ‫قراردادهایموقت؛بردهدارینوین!‬ ‫خبرنگار‪-‬صدای اصالحات‬ ‫قرارداد های موقت یا همان قرار داد هایی که برای کار های کوتاه مدت‬ ‫با کارگران بسته می شود اما امروز شاهد ان هستیم که شرکت ها وارگانها‬ ‫حتی برای کار های بلند مدت هم هم قراردادهای کاری کوتاه مدت منعقد‬ ‫می کنند که این خالف قانون است‪.‬‬ ‫بر اساس اماری که از وضعیت قراردادهای کار تا به حال از سوی‬ ‫مسئوالن و نمایندگان کارگری نقل شده بیش از ‪ ۹۶‬درصد کارگران با‬ ‫قرارداد موقت مشغول به کار هستند‪ ،‬به این موارد قراردادهای سفید امضا و‬ ‫چند ماهه را هم باید اضافه کرد تا انچه از نابسامانی قراردادهای کار ترسیم‬ ‫می شود را بتوان بهتر درک کرد و به همین دلیل وعده ساماندهی قراردادهای‬ ‫کار با سه اقدام تدوین ائین نامه اجرایی تبصره یک ماده ‪ ۷‬قانون کار‪،‬‬ ‫بازرسی های مداوم و همچنین ایجاد سامانه جامع روابط کار از سوی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است‪.‬‬ ‫امروزه در ایران موضوع امنیت شغلی کارگران کمتر مورد توجه‬ ‫کارفرمایان قرار می گیرد و متاسفانه به همین دلیل تعداد قراردادهای موقت‬ ‫در کشور روزبه روز در حال افزایش و قراردادهای دائم تقریباً به صفر رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حال حاضر کارگران توان دفاع از حقوق صنفی شان را ندارند‪ ،‬چراکه‬ ‫قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی باعث شده چنانچه اعتراضی برای‬ ‫مطالبه حقوق خود انجام دهند از جانب کارفرمایان تهدید به عدم تمدید‬ ‫قرارداد موقت و اخراج شوند‪.‬‬ ‫هم اکنون شرایط زندگی کارگران به گونه ای است که با کار کردن در‬ ‫چند شیفت بازهم در تامین مخارج زندگی خود دچار مشکل هستند‪ .‬نبود‬ ‫قراردادهای دائم و امنیت شغلی کارگران در کنار کاهش قدرت خرید باعث‬ ‫شده که نیروی کار برای فعالیت هیچ انگیزه ای نداشته و همواره این نارضایتی‬ ‫شغلی را با خود داشته باشد‪.‬‬ ‫معنای قراردادهای موقت این است که کارفرما هر لحظه می تواند‬ ‫کارگر را اخراج کند‬ ‫“حبیب اهلل کشت زر” امنیت شغلی را عامل مهمی در رونق محیط کار‬ ‫دانست گفت‪ :‬اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد‪ ،‬انگیزه بیشتری برای کار‬ ‫کردن دارد‪ .‬این در حالی است که کارگر همواره استرس و نگرانی دارد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس خواستار تامین توجه بیشتر به موضوع امنیت شغلی‬ ‫برای کارگران شد و گفت‪ :‬متاسفانه قراردادهای کار ارزش کافی ندارند و‬ ‫کارفرما هر لحظه که اراده کند‪ ،‬به کار کارگر پایان می دهد که این شرایط‬ ‫کار بر زندگی کارگران اثر منفی می گذارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‪ ،‬خروجیِ قراردادهای کار را بی ارزش‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬وقتی عنوان قرارداد موقت را اعالم می کنیم‪ ،‬یعنی‬ ‫زندگی کارگر را بر مبنای موقت پایه ریزی کرده ایم‪ .‬به عبارت بهتر اگر‬ ‫باالنبودنقیمتهتل ها‬ ‫نسبتبهدرامدمردم‬ ‫گرانی سفر در ایران‬ ‫سفردرایرانگرانتماممی شود‪.‬درگذشتهافرادهرسالهبهبرخینقاطدرداخلویاخارجسفرمیکردنداماطیسالیاناخیر‬ ‫وباافزایشقیمتهاشایدکمترکسیجراترفتنبهسفرراداشتهباشد‪.‬‬ ‫همانگونهکهامارهاعنوانکردهاندتنها‪ 69‬درصدخانوادههایایرانیسفرمیکنندکهدردوسالاخیرهرخانوادهایرانییک‬ ‫سفررفتهاند‪.‬دراینمیانبحثیکههمچنانمطرحاستقیمتباالیهتلهاومراکزاقامتیاست‪.‬چنانچهیکخانوادهچهارنفره‬ ‫بخواهدبههتلهایمعمولیموجودبرودبرایهرشباقامتیکچهارمدستمزدخودرابایدپرداختکنند‪.‬ایندرحالیاست‬ ‫کهبرایرفتوامدوقیمتقطاروهواپیمابیشازاینمقدارومعادلیکماهدستمزدکارگریتنهابراییکمسیربایدپرداخت‬ ‫شودودلیلاصلیکهافرادنمیتوانندتعطیالتخودراهمراهخانوادهبهسفربروندهمینافزایشنرختمامشدهسفراستچراکه‬ ‫خبریازتخفیفوحمایتهابرایافزایشنرخسفروگردشگرینیست؛دراینرابطهبهسراغالهامکزازی‪،‬نمایندههتل دارانکل‬ ‫کشورورحیمیعقوب زاده‪،‬رئیسمرکزگردشگریعلمی‪-‬فرهنگیدانشجویانایران‪،‬رفتیمتاراهکارافزایشنرخسفرخانوادهها‬ ‫رادریابیم‬ ‫قرارداد کارگر یک ساله هم باشد‪ ،‬به محض انکه کارفرما در پایان ماه اراده‬ ‫کند‪ ،‬می تواند کارگر را اخراج کند و دست کارگر به جایی بند نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با ابراز تاسف از اینکه در کارهای مستمر شاهد قراردادهای موقت‬ ‫کار هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون کارگرانی هستند که سالها در کارخانه یا حتی‬ ‫دستگاه های دولتی کار می کنند اما هنوز قراردادی محسوب می شوند‪ .‬معنای‬ ‫قرارداد برای کارگر این است که اگر صبح کارفرما حوصله نداشت‪ ،‬می تواند‬ ‫به کار کارگری که سالها در ان محیط کار کرده و زحمت کشیده‪ ،‬با‬ ‫کوچکترین بهانه پایان دهد‪.‬کشت زر با اشاره به کارگرانی که در اعتراض به‬ ‫ماهیت قراردادهای موقت به نمایندگان مجلس مراجعه می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫در حوزه انتخابیه بنده؛ برخی بنگاه های اقتصادی هستند که ‪ 40‬سال سابقه‬ ‫فعالیت دارند و برخی کارگران هم در تعدادی از این بنگاه ها سال ها کار‬ ‫کرده اند اما مسایلی پیش می اید که موجب می شود این کارگران به یکباره‬ ‫اخراج شوند‪ .‬یعنی به همین سادگی کارگران شغل شان را از دست می دهند‪.‬‬ ‫وی با ابراز تاسف از برخی کم لطفی ها که در حق کارگران صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید هرچه سریعتر به قرارداد موقت پایان داده شود زیرا‬ ‫انگیزه را از کارگران گرفته و باعث شده تا کارگر مدام نگران ان باشد که‬ ‫هر لحظه از سوی کارفرما بدون دلیل منطقی اخراج و شرمنده زن و فرزندش‬ ‫شود‪.‬سال گذشته در روزهای منتهی به هفته کارگر از سوی وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی وعده تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل‬ ‫غیرمستمر به استناد قانون کار در کشور داده شد‪ .‬وعده ای که علی ربیعی‪،‬‬ ‫وزیر سابق تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی داده بود‪ ،‬ناظر به اجرای تبصره ‪1‬ماده‬ ‫‪ ۷‬قانون کار بود که تصریح دارد‪ :‬حداکثر مدت موقت برای کارهایی که‬ ‫طبیعت انها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به‬ ‫تصویب هیات وزیران خواهد رسید ‪.‬‬ ‫این قانون در سال ‪ ۱۳۶۹‬تصویب شده بود‪ ،‬اما هیچ گاه در این نزدیک‬ ‫به ‪ ۳۰‬سال اجرایی نشده است و از سال ‪ ۱۳۹۶‬کارگروهی در وزارت کار‬ ‫برای حفظ امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از قراردادهای سفید و غیر‬ ‫قانونی مسئول تدوین ائین نامه اجرایی این بند از قانون شد‪.‬این مورد یکی از‬ ‫ظرفیت های مغفول مانده قانون کار است که نمایندگان کارگری معتقدند‪،‬‬ ‫اجرای ان حداقل برای کارگران مشاغل غیرمستمر می تواند بازدارنده‬ ‫قراردادهای غیرقانونی باشد‪.‬اگرچه همواره تبصره ها و مواد قانونی بسیاری‬ ‫برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می رسد و صدای‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای انها بلند می شود‪،‬‬ ‫اما نه تنها مسائل و مشکالت این قشر حل نمی شود‪ ،‬بلکه راه برای انها‬ ‫دشوارتر هم می شود‪.‬بنابراین رسیدگی به مشکالت این قشر از حقوق تا‬ ‫مشکالت بیمه ای و از موقتی بودن قراردادهای کارگری تا شغل های پرخطر‬ ‫کارگری که انواع بیماری های شغلی را برای این افراد رقم خواهد زد‪ ،‬به حتم‬ ‫مهم ترین برنامه هایی است که باید در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نیازبهحضورسمن هاوخیرانبرایممانعتاز‬ ‫سوءاستفاده گریبهنامدینباکودکهمسری‬ ‫گزارش‬ ‫شهربانو امانی ضمن انتقاد از عدم تصویب الیحه کودک‬ ‫ِ‬ ‫همسران کف‬ ‫همسری در مجلس به لزوم توجه به کودک‬ ‫خیابان ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫این روزها دوباره بحث داغ کودک همسری مورد توجه قرار گرفته است و جامعه نسبت‬ ‫به عقد دختر ‪ 9‬ساله با پسری ‪ 22‬ساله به شدت واکنش نشان داده است‪ .‬تا جایی که دادستان‬ ‫منطقه مربوطه این عقد را باطل اعالم کرد‪ .‬اما بسیاری از کودکان کار در پایتخت و سر‬ ‫چهاررا ه ها حضور دارند که درست بیخ گوش فعاالن اجتماعی‪ ،‬نه تنها کودک همسر هستند‬ ‫بلکه به تعبیر عضو شورای شهر تهران کودک مادر بوده ولی جامعه و رسانه ها انان را نمی‬ ‫بینند ‪.‬‬ ‫شهربانو امانی‪ ،‬عضو شورای شهر تهران‪ ،‬در این رابطه به خبرنگار اجتماعی برنا گفت‪:‬‬ ‫وجدان عمومی جامعه نسبت به کودکان حساس است‪ .‬به خصوص اینکه در شبکه ای اجتماعی‬ ‫این موضوع سر و صدای بسیار به پا کرد‪ .‬ایران جزو کنوانسیون حمایت از حقوق کودک‬ ‫و عضو یونیسف است لذا کودک همسری در کشور مورد نکوهش قرار می گیرد و متاسفانه‬ ‫دختران بی پناه مورد اسیب قرار می گیرند و قانون فروشی رخ می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قانون اگر نتواند جلو ناهنجاری کودک همسران را بگیرد توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫علت های مختلفی مانند فقر و‪ ...‬سبب این اتفاق می شود اما اگر خانواده ها به هر دلیلی‬ ‫نتوانند کودک خود را سرپرستی کنند‪ ،‬این حمایت جز وظایف حاکمیت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ 30‬درصد کودکان کار و خیابان‪ ،‬دختران هستند‬ ‫امانی در رابطه با حضور کودک همسران به عنوان کودک کار تصریح کرد‪ :‬هر کشور از‬ ‫بچه های بی پناه باید حمایت کند‪ .‬در این چارچوب امار خاصی وجود ندارد که بگوییم چقدر‬ ‫کودک کا ِر کودک همسر وجود دارد اما ‪ 30‬درصد کودکان کار و خیابان ‪ ،‬دختران هستند‪.‬‬ ‫وی با ابراز تاسف حضور دختران به عنوان کودک کار گفت‪ :‬در کنار گوش و چشم‬ ‫نهادهای مدنی‪ ،‬دختران کار و خیابان هستند که اتفاقات زیادی از جمله کودک همسری برای‬ ‫ا ن ها اتفاق می افتد که رسانه ا ن ها را نمی بیند‪.‬‬ ‫مخالفت با کودک همسری از نقاط ضعف پارلمان نشینان‬ ‫نماینده دو دوره مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬متاسفانه الیحه کودک همسری در‬ ‫حالی با مخالفت رو به رو شد که در هزاره سوم هستیم این یکی از نقاط ضعف برای پارلمان‬ ‫نشینان بود‪ .‬حتی اگر از نظر عرفی و خالهای قانونی مشکالتی برای این بچه ها به وجود بیاید‬ ‫مجلسی ها پیش از همه باید به داد این کودکان برسند‪.‬‬ ‫حتی یک کودک همسری در کشور نگران کننده است‬ ‫امانی در پاسخ به این سوال که برخی از این بچه ها به طور غیر رسمی به عقد افراد در‬ ‫می ایند‪ ،‬گفت‪ :‬باید تالش کنیم وجدان عمومی جامعه حساس باشد‪ .‬اینقدر که روی مدرسه‬ ‫سازی حساس هستیم و نگران مدارس فرسود ه ایم که جان بچه های ما را در خطر قرار می دهد‬ ‫چرا نگران نا امنی و از بین رفتن روح و روان کودکان نیستیم‪« .‬بای ذنب قتلت» تنها نگران‬ ‫جسم دختران نیست‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حتی اگر کودک همسری عرف برخی از خانواده‬ ‫ها در برخی نقاط محدود کشور باشد باید نگران بود‪ ،‬افزود‪ :‬حتی امار یک نفر کودک‬ ‫همسر هم زیاد است‪.‬‬ ‫کودک مادران سرچهارراه تهران‬ ‫نماینده اسبق مردم در مجلس در پاسخ به این سوال که در تهران وضعیت کودک همسری‬ ‫چگونه است بخصوص در میان کودکان کار‪ ،‬چنین توضیح داد‪ :‬در سر چهارراه ها کودکانی‬ ‫را می بینیم که بچه بغل دارند و می توانیم بگوییم کودک مادر هستند‪ .‬این افراد باید در پناه‬ ‫قانون و در پناه حاکمیت باشند‪.‬‬ ‫از رئیس قوه قضاییه انتظار اتفاق خوبی در منع کودک همسری داریم‬ ‫امانی با اشاره به اینکه کودک همسری مصداق عینی کودک ازادی است‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫رئیس جدید قوه قضائیه گفته بودند هر محدودیتی خشنونت است و ایشان به این امر واقف‬ ‫هستند و امیدوارم تغییر رویکرد را در عمل به خصوص در این حوزه ببینیم و از ایشان انتظار‬ ‫داریم اتفاقات خوبی در این حوزه رخ بدهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر وجدان عمومی جامعه حساس باشد وقتی عاقدی صیغه موقت می‬ ‫خواند به جای این کار برای بچه ها‪ ،‬می تواند به عنوان حامی دینی انان باشد و این کودکان‬ ‫را در زمینه مشکالتی چون مشکالت مالی یاری دهد‪ .‬چراکه این افراد می توانند نهاد ها را در‬ ‫جریان بگذارند تا حمایت صورت بگیرد‪.‬‬ ‫نیاز به حضور موثر سمن ها و خیران برای ممانعت از سوءاستفاد ه گری به نام دین در‬ ‫امر کودک همسری‬ ‫امانی تصریح کرد‪ :‬الزم است سازما ن های مردم نهاد و خیرین در این راستا فعالیت کنند‪.‬‬ ‫اگر دینداران در این زمینه فعالیت کنند کمتر شاهد این اتفاقات خواهیم بود‪ .‬از این رو از‬ ‫سوءاستفاد ه کنندگان به اسم دین‪ ،‬جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در پایان گفت‪ :‬اگر این کودکان امروزه با صیغه موقت مورد‬ ‫حمایت قانون قرار بگیرند و وجدان جامعه درگیر نشود و واکنش نشان ندهد‪ ،‬فردا باید منتظر‬ ‫ناهنجاری و هنجارشکنی باشیم چراکه امروز مورد حمایت قرار نگرفتند‪.‬خبرنگار‪ :‬سیمین‬ ‫برادران‪-‬برنا‬ ‫ادعای وزارت خارجه بریتانیا‪ :‬‬ ‫گامسومایراندرعقب نشینیازبرجامبسیارناامیدکنندهاست‬ ‫به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی العربیه‪ ،‬بریتانیا گام سوم ایران در عقب نشینی از تعهدات برجامی خود را «بسیار ناامیدکننده» خواند‪.‬‬ ‫وزارت خارجه بریتانیا طی بیانیه ای مدعی شد‪« :‬گام سوم ایران در عقب نشستن از تعهداتش در توافق هسته ای بسیار ناامیدکننده است‪ ،‬ان هم در زمانی که‬ ‫ما و کشورهای اروپایی و شرکای بین المللی مان سخت برای کاستن تنش ها با تهران کار می کنیم»‪.‬‬ ‫رسانه های صهیونیستی‪:‬‬ ‫حزب اهلل لبنان برای‬ ‫حمله ای دیگر علیه‬ ‫اسرائیل اماده می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫شبکه ‪ ۱۲‬رژیم صهیونیستی پرده از براوردهای ارتش این‬ ‫رژیم مبنی بر اینکه حز ب اهلل لبنان علیه اهداف اسرائیلی دست‬ ‫به حمله ای دیگر خواهد زد‪ ،‬برداشت‪ .‬این شبکه عبری زبان‬ ‫تاکید کرد‪ ،‬حز ب اهلل خواهان اعمال معادله جدید در منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫همزمان با شبکه ‪ ۱۲‬رژیم صهیونیستی‪ ،‬سایت “مفزاک‬ ‫الیو” این رژیم نیز گزارش داد‪ ،‬فرماندهی نظامی رژیم‬ ‫دو پیام قاطع ایران خطاب به امریکا و انگلیس‪ ،‬که یکی از طریق سوئیس و دیگری از کانال سفارت انگلیس در تهران عکس‬ ‫صهیونیستی احتمال می دهد حمله دیگری از سوی حز ب اهلل‬ ‫ارسال شد‪ ،‬جایی برای ریسک و اعمال فشار بیشتر کاخ سفید در این خصوص باقی نگذاشت‪ .‬خبرنگار‬ ‫لبنان انجام بگیرد‪.‬‬ ‫براساس گزارش این سایت‪ ،‬حز ب اهلل لبنان اخیرا یک‬ ‫دستگاه خودروی زرهی اسرائیلی را در پادگانی “اویویم”‬ ‫هدف گرفت که به نظر نمی رسد اخرین اقدام جنگی این حز ب ‬ ‫علیه اسرائیل باشد‪.‬‬ ‫با این حال دو پیام قاطعانه و هشدار دهنده جمهوری اسالمی ایران خطاب به‬ ‫وبسایت خبری تحلیلی «نورنیوز» در گزارشی اختصاصی از ارسال دو نامه‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬ارتش رژیم صهیونیستی به حالت اماده‬ ‫امریکا و انگلیس‪ ،‬که یکی از طریق حافظ منافع امریکا در ایران (سوئیس) و‬ ‫هشدار امیز جمهوری اسالمی ایران به امریکا و انگلیس در رابطه با سوپر نفتکش‬ ‫دیگری از کانال سفارت انگلیس در تهران ارسال شد‪ ،‬جایی برای ریسک و اعمال باش خود به منظور ممانعت از هرگونه سناریوی احتمالی در‬ ‫«ادریان دریا» خبر داده است‪.‬‬ ‫سایه تنش روزافزون امنیتی با حز ب اهلل لبنان ادامه می دهد‪.‬‬ ‫فشار بیشتر کاخ سفید در این خصوص باقی نگذاشت‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش؛ «مارک اسپر» وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا دیروز در‬ ‫در این نامه ها به دو دولت امریکا و انگلیس در مورد پیامدهای ناگوار هرگونه‬ ‫اظهاراتی که حاکی از عقب نشینی اجباری واشنگتن از موضع قبلی خود بود‪،‬‬ ‫“مفزاک الیو” در توجیه این گزارش خود به اظهارات‬ ‫برخورد با کشتی ایرانی هشدار داده و عواقب ان متوجه لندن و واشنگتن شده‬ ‫مدعی شد که کشورش قصد توقیف نفتکش ایرانی «ادریان دریا» را ندارد‪ ،‬این‬ ‫سید حسن نصراهلل دبیرکل حز ب اهلل لبنان استناد کرده که‬ ‫بود‪.‬بنابراین‪ ،‬دولت ترامپ هم در بعد امنیتی و بین المللی (به واسطه عدم فرمان‬ ‫در حالی است که «جان بولتون» مشاور امنیت ملی امریکا نهایت تالش خود را‬ ‫تاکید کرده بود حمله به خودروی زرهی اسرائیلی در مرزهای‬ ‫پذیری کشورها از دستور کاخ سفید)‪ ،‬هم در بعد حقوقی و هم در بعد سیاسی و‬ ‫جهت توقیف این کشتی به کار گرفته بود‪.‬‬ ‫تبلیغاتی‪ ،‬شکست بسیار سنگینی را در مقابل ایران تجربه کرد‪.‬تحریم شرکت ملی سرزمین های اشغالی و لبنان پاسخی به شهادت دو عضو‬ ‫حتی وزارت خارجه امریکا نیز در پیام هایی به دولت محلی جبل الطارق‪،‬‬ ‫نفتکش جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬اخرین و نخ نماترین حربه ای بود که واشنگتن‬ ‫یونان‪ ،‬ترکیه و حتی دولت لبنان از انها خواست تا ضمن ممانعت از ورود نفتکش‬ ‫حز ب اهلل در سوریه است و پاسخ حمله پهپادی به بیروت نیز‬ ‫ایرانی به اب های خود‪ ،‬ان را سریعاً توقیف کنند‪.‬‬ ‫در این خصوص به کار گرفت تا بلکه به واسطه ان‪ ،‬تنها اندکی از بار ناکامی خود به قوت خود باقی است‪.‬این سایت عبری زبان اورده است‪:‬‬ ‫جالب توجه اینکه حتی یونان و ترکیه به عنوان دو کشور عضو ناتو نیز از عمل در برابر ایران را کاهش دهد‪.‬به عبارت بهتر؛ پروژه و هدف نهایی امریکا مبنی بر‬ ‫اسرائیل تصمیم گرفته حریم هوایی خود را در محدود ه ای‬ ‫«انزوای همه جانبه ایران» در ماجرای نفتکش ادریان دریا محقق نشد و به اعمال‬ ‫به درخواست واشنگتن اجتناب کردند و در نهایت‪ ،‬حجم انبوه نفت موجود در‬ ‫شش کیلومتری در مزهای مشترک با لبنان ببندد و به استقرار‬ ‫تحریم های یکجانبه واشنگتن ختم شد‪.‬‬ ‫سوپر نفتکش ایرانی درمقصد تخلیه شد‪ .‬موفقیت ایران در تخلیه بار این نفتکش‪،‬‬ ‫بدون شک در اینده ای نزدیک‪ ،‬رسانه های امریکایی ابعاد گسترده تری از‬ ‫اخرین حلقه از زنجیره ماجراجویی مشترک واشنگتن و لندن علیه ایران را نیز‬ ‫سامانه های دفاع موشکی از نوع “پاتریوت” که مختص رهگیری‬ ‫خواهند‬ ‫مخابره‬ ‫ایرانی‬ ‫نفتکش‬ ‫توقیف‬ ‫ماجرای‬ ‫در‬ ‫ترامپ‬ ‫دولت‬ ‫مفتضحانه‬ ‫شکست‬ ‫قطع نمود‪.‬‬ ‫موشک های کوتاه و میان برد هستند‪ ،‬ادامه دهد‪ .‬این اقدامات‬ ‫کرد‪ ،‬موضوعی که حتی ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫پس از شکست سناریوی توقیف دوباره کشتی ایران‪ ،‬مقامات امریکایی و‬ ‫در قالب حالت اماده باش امنیتی در منطقه لحاظ شده و منطقه‬ ‫امریکا نیز به عنوان یکی از نمادهای ضعف دولت ترامپ در حوزه روابط بین‬ ‫انگلیسی سعی در تهدید و تطمیع خدمه کشتی‪ ،‬با هدف انحراف در مسیر حرکت‬ ‫مملو از پهپادهای اسرائیلی است‪.‬‬ ‫الملل مورد استناد و بهره برداری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نقتکش کردند تا پروژه ضد ایرانی انها ابتر نماند!‬ ‫ادریان دریا؛ نماد شکست جدید واشنگتن‬ ‫یکشنبه ‪ 17 -‬شهریور ‪ 1398‬شماره ‪891‬‬ ‫بین الملل‬ ‫امریکا‪ :‬اماده مذاکره دوباره‬ ‫با کره شمالی هستیم‬ ‫به نقل از یونهاپ‪« ،‬استیون بیگان»‪ ،‬نماینده ویژه امریکا در‬ ‫مذاکرات هسته ای با کره شمالی باردیگر از امادگی کشورش برای‬ ‫از سر گیری مذاکره با کره شمالی خبر داده است‪.‬در این ارتباط‬ ‫بیگان ضمن تاکید بر ضرورت همکاری دو طرف برای پیشبرد روند‬ ‫خلع سالح هسته‪ ‎‬ای و برقراری صلح در شبه جزیره کره‪ ،‬گفته است‬ ‫که تنها در صورتی این مذاکرات موفق خواهد شد‪ ،‬که کره شمالی از‬ ‫مانع تراشی بر سر راه مذاکرات دست بردارد‪.‬نماینده امریکا همچنین‬ ‫مدعی شد که این کشور به پیونگ یانگ اعالم کرده که به محض‬ ‫اعالم امادگی انها‪ ،‬اماده تعامل است‪.‬‬ ‫به گفته بیگان‪ ،‬ما اماده ایم اما نمی توانیم به تنهایی و با خودمان‬ ‫مذاکره کنیم‪ ،‬چون تهدیدی که از جانب کره شمالی متوجه منطقه‬ ‫است‪ ،‬سایر کشورها‪ ،‬مانند کره جنوبی و ژاپن‪ ،‬را به فکر گرایش به‬ ‫تسلیحات و رقابت های تسلیحاتی خواهد کرد‪.‬‬ ‫تا کنون رهبران امریکا و کره شمالی در سه نوبت با هم دیدار‬ ‫و گفتگو کرده اند‪ ،‬اما این دیدارها تا کنون نتیجه ای در بر نداشته و‬ ‫مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ در حال حاضر به بن بست‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫امریکاانتشارنامیراکهشاکیان‬ ‫حمالت‪۱۱‬سپتامبربهدنبالان‬ ‫هستند‪،‬بررسیمی کند‬ ‫وزارت دادگستری امریکا در حال بررسی این موضوع است که‬ ‫ایا نامی را که شاکیان پرونده حمالت ‪ ۱۱‬سپتامبر سال ‪ ۲۰۰۱‬میالدی‬ ‫به دنبال ان هستند‪ ،‬افشا کند یا خیر؛ شاکیانی که به دنبال مرتبط کردن‬ ‫دولت ریاض با این حمالت تروریستی هستند‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس‪ ،‬ویلیام بار‪ ،‬دادستان کل‬ ‫امریکا با ضرب االجل روز جمعه برای تصمیم گیری درباره این که ایا‬ ‫این نام را منتشر کند یا به مشخصه اسرار محرمانه دولتی استناد کرده و‬ ‫از افشای این اطالعات امتناع کند‪ ،‬مواجه شد‪.‬‬ ‫اما مقامات وزارت دادگستری تصمیم گرفتند که انها به زمان‬ ‫بیشتری نیاز دارند و به همین خاطر درخواستی را به یکی از دادگاه های‬ ‫فدرال در نیویورک برای تمدید این مهلت تا ‪ ۱۲‬سپتامبر (‪۲۱‬‬ ‫شهریورماه) ارائه دادند؛ درخواستی که توسط قاضی دادگاه مذکور‬ ‫تایید شد‪.‬‬ ‫جفری برمن‪ ،‬دادستان فدرال ارشد در منهتن در نامه ای گفت‪ :‬ما این‬ ‫درخواست را مطرح کردیم چرا که پاسخ اف بی ای به این دادخواست‬ ‫باید با عالی رتبه ترین مقامات وزارت دادگستری هماهنگ شود و زمان‬ ‫بیشتر برای نهایی کردن تاییدیه اف بی ای و میزان امتیازات الزم است‪.‬‬ ‫وکالی شاکیان در پرونده حمالت تروریستی ‪ ۱۱‬سپتامبر می خواهند‬ ‫دولت این نام را افشا کند؛ نامی که از یکی از اسناد اف بی ای مربوط‬ ‫به سال ‪ ۲۰۱۲‬حذف شده که در رابطه با کمک های ارائه شده توسط‬ ‫چند مرد در کالیفرنیای جنوبی به دو هواپیماربا است‪ .‬این وکال بر این‬ ‫باور هستند که این شخص که نامش حذف شده احتماال یکی از مقامات‬ ‫رسمی سعودی است که دو مرد در کالیفرنیا را برای کمک رسانی به‬ ‫هواپیماربایان به کار گرفته است‪.‬‬ ‫این شکایت در سال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی توسط مجروحان‪ ،‬خانواده های‬ ‫قربانیان و دیگر افراد تنظیم شد و مدعی است که کارمندان دولت‬ ‫جانسون و ترامپ؛ رهبرانی که از پس کشورداری بر نمی ایند‬ ‫“ان ها در کنار یکدیگر رشد کردند و اکنون با یکدیگر در‬ ‫حال سقوط هستند‪ .‬ان ها دو رهبری هستند که از پس کار سخت‬ ‫کشورداری بر نمی ایند‪”.‬‬ ‫ریچارد وولف در مطلبی با اشاره به بحران های پیش روی‬ ‫بوریس جانسون و دونالد ترامپ‪ ،‬رهبران امریکا و بریتانیا‬ ‫و عملکرد ان ها می نویسد‪« :‬سه سال است پروژه “دو ‪ -‬بو”‬ ‫دسیسه ای برای هراس افکنی جهانی به ریاست دونالد ترامپ و‬‫بوریس جانسون‪ ،‬با کمک های حیاتی اندکی از جانب والدیمیر‬ ‫پوتین‪ -‬بیشتر هنجارهای فرهنگی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی ما را در بر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در لحظه پیروزی اولیه ان ها‪ ،‬ما تنها توانستیم شوک ه شده‬ ‫و هراسان به تماشا بنشینیم که ان ها چطور برخی از عالی ترین‬ ‫ائتالف های دیپلماتیک‪ ،‬نظامی و تجاری را تضعیف کردند‪.‬‬ ‫نیازی به گفتن ندارد که هیچ نوع حس انسجام فرهنگی هم وجود‬ ‫نداشت‪.‬چه کسی فراموش می کند که ترامپ در اولین گفت وگو‬ ‫ی بریتانیایی بعد از پیروزی در انتخابات با مایکل گوو‬ ‫با رسانه ا ‬ ‫مصاحبه کرد که در گذشته و اینده حامی بریگزیت است؟‬ ‫ترامپ به طرز عجیبی در این مصاحبه گفت‪ :‬ترامپ می گوید‬ ‫بریگزیت اتفاق می افتد و این اتفاق می افتد‪ .‬همه فکر می کنند من‬ ‫دیوانه ام‪.‬اقای رئیس جمهوری‪ ،‬ان ها هنوز همین فکر را می کنند‪.‬‬ ‫خصوصا وقتی به یاد می اورند که شما در ان مصاحبه به توافق‬ ‫تجاری فوری با بریتانیا وعده دادید و ان را برای “دو طرف”‬ ‫خوب دانستید‪ .‬سال ‪ ۲۰۱۶‬تنها راه توجیه موفقیت شگفت اور به‬ ‫اصطالح پوپولیست فرض این مساله بود که تمام فرضیات غلط‬ ‫است؛ این انقالبی جهانی بود که ما انقدر ان را نادیده گرفتیم‬ ‫که دیر شد‪ .‬این پروژه با حمایت نیروهای تاریک ضد اطالعات‬ ‫دیجیتال و هدف گیری رسانه های احتمالی‪ ،‬قطعا غیر قابل توقف‬ ‫بود‪.‬تا همین االن‪ .‬در سال چهارم دیوانگی جمعی ما‪ ،‬پروژه دو ‪ -‬بو‬ ‫(دونالد‪-‬بوریس) راهش را به دنیای حقیقت باز کرده است‪ .‬با‬ ‫گذشته سه سال پر تالش‪ ،‬بوریس هنوز به بریگزیت محبوبش‬ ‫دست نیافته و دونالد به دیوار مورد عالقه اش در مرز مکزیک‬ ‫نرسیده است‪ .‬بوریس نتوانسته اروپا را به واگذاری امتیازات بیشتر‬ ‫وادار کند و دونالد هم از مجبور کردن مکزیک به پرداخت‬ ‫هزینه ها بازمانده است‪.‬بوریس اکثریت محافظه کاران در پارلمان‬ ‫را از دست داده است و دونالد دیگر اکثریت جمهوری خواهان‬ ‫در مجلس نمایندگان امریکا را ندارد‪ .‬مشخص می شود که هر دو‬ ‫ان ها در یافتن دشمنان خیالی در داخل بسیار بهتر از دوستان جدید‬ ‫خارجی عمل می کنند و در این بحبوحه‪ ،‬از نامه های عاشقانه کیم‬ ‫جونگ اون صرف نظر می کنیم‪.‬ترامپ چهارشنبه به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬او از دوستان من است و هیچ شکی درباره ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫بوریس هم می داند که چطور پیروز شود‪ .‬نگران او نباشید‪.‬البته‬ ‫سخنان ترامپ دقیقا در زمانی بیان شد که جانسون رای مجلس‬ ‫عوام را از دست داد تا جلوی بریگزیت بدون توافق گرفته شود‪.‬‬ ‫اگر بوریس می دانست که چطور پیروز شود‪ ،‬این بهترین زمان‬ ‫بود تا اندکی از راه های پیروزی خود را به نمایش بگذارد‪.‬این‬ ‫لحظه همگی ما را به ارزیابی تجزیه و تحلیل های اولیه خودمان از‬ ‫ناسیونالیسم راست افراطی که زمانی ترجیح داده می شد پوپولیسم‬ ‫خطاب شود‪ ،‬فرا می خواند‪ .‬بوریس جانسون ‪ ۳۱‬درصد مقبولیت‬ ‫در بریتانیا دارد و حمایت از ترامپ تنها ‪ ۳۹‬درصد است‪ .‬ترامپ‬ ‫در نظرسنجی های هفته های اخیر بعد از تمامی دموکرات های‬ ‫سرشناس قرار گرفته است‪ .‬ما چندین هفته با نزدیکترین انتخابات‬ ‫در بریتانیا و بیش از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا‬ ‫زمان داریم‪.‬بوریس جانسون و دونالد ترامپ هر دو مدعی هستند‬ ‫که بزرگترین مذاکره کنندگان جهان هستند اما حتی به توافق‬ ‫کردن هم نزدیک نشدند‪ .‬ترامپ ‪ ۱۸‬ماه پیش در توییتی مدعی‬ ‫شد “جنگ های تجاری خوب هستند و بردن در ان ها اسان است”‬ ‫اما حال تجارت امریکا در سراشیبی سقوط است و کشاورزان‬ ‫امریکایی وضعیت ناخوشایندی دارند‪ .‬این ادعای ترامپ مبنی بر‬ ‫این که پکن مایل به توافق است‪ ،‬همان قدر اعتبار دارد که ادعای‬ ‫بوریس درباره بروکسل‪.‬این چالش اساسی پروژه دو‪-‬بو است؛‬ ‫ساختار دولت بسیار سخت تر از رسان ه اجتماعی است‪ .‬در بعضی‬ ‫مواقع شما باید چیزی نزدیک به وعده هایتان را محقق کنید‪ ،‬در‬ ‫غیر اینصورت مردم ناراضی می شوند‪ .‬اعتماد دائمی نیست‪ .‬به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬فاشیست های واقعی می دانند که بعد از غصب قدرت‬ ‫برای بلند مدت نمی توانند دموکراسی را تاب بیاورند‪.‬در نهایت‪،‬‬ ‫دونالد و بوریس سقوط خواهند کرد‪ ،‬نه به خاطر استراتژیست ها‬ ‫یا شعارهایشان بلکه به خاطر خودشان‪ .‬ان ها هر دو مردان تنبلی‬ ‫هستند که به خودشان زحمت نمی دهند که اماده سواالت شوند‬ ‫و هرگز زحمت کار واقعی به خودشان نمی دهند‪ .‬ان ها هر دو‬ ‫فرصت طلبانی هستند که اگر حامی کافی اطرافشان نباشد‪ ،‬علیه‬ ‫حامیان خودشان می شوند‪ .‬در عوض‪ ،‬این مردان نتوانستند حمایت‬ ‫کافی برای مواضع به اصطالح پوپولیستی خودشان بیابند‪.‬باراک‬ ‫اوباما نوشته ای در دفترش داشت‪ ،‬با این مضمون که کارهای‬ ‫سخت‪ ،‬سخت هستند‪ .‬این به روزهای سخت او برای تصویب‬ ‫اصالحات اوباماکر باز می گشت‪ .‬برای بوریس و دونالد‪ ،‬کارهای‬ ‫ساده سخت هستند‪ .‬چیزهای سخت هم هرگز اتفاق نمی افتند‪».‬‬ ‫ریاض اگاهانه به این توطئه هواپیماربایی کمک کردند‪.‬‬ ‫تری استرادا‪ ،‬رییس انجمن “اتحاد قربانیان و نجات یافتگان حمالت‬ ‫تروریستی ‪ ۱۱‬سپتامبر برای عدالت علیه تروریسم” از این تحوالت‬ ‫استقبال کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما بسیار خرسند هستیم که دادستان کل درخواست وقت‬ ‫اضافه کرده تا این مساله را به خوبی بررسی کند و بتواند تصمیم درست‬ ‫را اتخاذ کند‪ .‬این نام یک موضوع محرمانه دولتی محسوب نمی شود و‬ ‫ما روی وزارت دادگستری برای اعمال صادقانه قوانین و افشای این نام‬ ‫حساب می کنیم‪.‬‬ ‫کمی پس از این حمالت یعنی زمانی که مشخص شد ‪ ۱۵‬تن از ‪۱۹‬‬ ‫مهاجم حمالت تروریستی ‪ ۱۱‬سپتامبر سعودی بودند و اسامه بن الدن‪،‬‬ ‫رهبر القاعده در ان زمان یکی از اعضای برجسته خاندان سلطنتی ریاض‬ ‫بوده‪ ،‬گمانه زنی ها در رابطه با مشارکت رسمی عربستان سعودی در این‬ ‫حمالت مطرح شدند‪.‬‬ ‫براساس اسناد موجود‪ ،‬امریکا از برخی دیپلمات های سعودی و‬ ‫دیگر افرادی مرتبط با دولت ریاض که هواپیماربایان را می شناختند‬ ‫کمی پس از ورودشان به امریکا تحقیقاتی به عمل اورده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که دولت عربستان سعودی بارها هرگونه‬ ‫مشارکت در این حمالت را رد کرده است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫روزبهچشمیدراستقاللماندنیشد‬ ‫بازیکن ملی پوش استقالل قراردادش را با این تیم تمدید کرد‪ .‬روزبه چشمی‪ ،‬بازیکن فصل گذشته استقالل که‬ ‫قراردادش با این تیم در انتهای لیگ هجدهم به پایان رسیده بود‪ ،‬با حضور در ساختمان باشگاه استقالل قراردادش‬ ‫را تمدید کرد‪.‬تمدید قرارداد چشمی با استقالل پروسه طوالنی ای را طی کرد و در حدود دو ماه گذشته صحبت های‬ ‫فراوانی از سوی مدیربرنامه های این بازیکن مبنی بر حضور او در لیگ های خارجی عنوان شد اما در نهایت این‬ ‫بازیکن ملی پوش در استقالل ماندنی شد‪.‬باتوجه به این که چشمی در دوران بدنسازی استقالل حضور نداشته‪ ،‬به چند‬ ‫هفته فرصت نیاز دارد که به شرایط ایده ال برسد‪.‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫فغانی‪ :‬پوست کلفت تر از ان هستم‬ ‫که از چیزی فرار کنم‬ ‫علیرضا فغانی ضمن توضیح درباره دالیل مهاجرت اش به استرالیا‪ ،‬در مورد اینده‬ ‫ورزش‬ ‫قانون ‪ 90‬به ‪ 10‬روی هواست‬ ‫شغلی اش و نیز علت اصلی فضای تنش امیز در فوتبال ایران توضیح داد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫داور بین المللی فوتبال ایران در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در مورد مهاجرتش به استرالیا‬ ‫و شرایط ادامه حضورش در فوتبال دنیا به عنوان داور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از زمانی که به یاد‬ ‫دارم دنبال اهداف و رویاهایم بودم و در این زمینه همسر و فرزندانم با کم و کاست ها و‬ ‫نبودن هایم کنار امدند و شاید اگر همکاری و همراهی انها نبود این اتفاقات خوب برایم‬ ‫رخ نمی داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توجه به استعدادها اهمیت بسیار باالیی دارد و اگر برنامه ریزی برای‬ ‫استعداد پروری وجود داشته باشد به طور حتم شاهد کاهش مهاجرت ها و کوچ کردن ها‬ ‫خواهیم بود و می توانیم به بهترین شکل از شکوفایی استعدادها در درون یک کشور‬ ‫بهره مند شویم‪.‬‬ ‫این داور شناخته شده فوتبال ایران با اشاره به این که ‪ ۴۰‬سال در شهر ری زندگی کردم‬ ‫و کنار مردم این منطقه زندگی خوبی داشتم و از شرایطم لذت بردم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫زمان دانشگاه رفتن پسرم و مدرسه رفتن دخترم فرا رسیده است و با توجه به شرایطی که‬ ‫در کشور استرالیا فراهم شد به فکر مهاجرت افتادم و با توجه به این که اقامت استرالیا را‬ ‫داشتم تصمیم گرفتم به این کشور مهاجرت کنم و اگر از اقامت اروپا برخوردار بودم به‬ ‫این قاره می رفتم‪.‬‬ ‫فغانی در مورد ادامه فعالیت اش به عنوان داور در رشته فوتبال‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬به طور‬ ‫حتم داوری را دنبال می کنم و مصمم تر از قبل در این حوزه فعالیت خواهم کرد هرچند در‬ ‫شرایط فعلی بیشتر ترجیح می دهم در کنار خانواده باشم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این که ایا در تورنمنت های بین المللی به عنوان داور ایرانی قضاوت‬ ‫خواهد کرد یا خیر؟ اظهار کرد‪ :‬در مورد این که به عنوان داور بین المللی ایرانی در‬ ‫تورنمنت ها حضور پیدا کنم در گذشته صحبتی را با اقایان تاج و رفعتی داشتم و به تازگی‬ ‫با اقای ممبینی صحبت کردم و مشکلی برای فعالیتم به عنوان داور بین المللی ایرانی در‬ ‫تورنمنت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫این داور بین المللی فوتبال ایران در پاسخ به این که ایا در لیگ فوتبال استرالیا قضاوت‬ ‫خواهد کرد یا خیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این رابطه هنوز صحبت خاصی صورت نگرفته است‬ ‫و در ابتدای امر ادامه تحصیل فرزندانم و پس از ان داوری مدنظرم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خوشبختانه هر کدام از داوران ایرانی که مهاجرت کردند معرفی نامه ای از فدراسیون‬ ‫فوتبال ارائه کرده و شرایط برای حضور انها در اروپا‪ ،‬کانادا و استرالیا فراهم شده است و‬ ‫بعید می دانم که با توجه به کارنامه ای که دارم مشکلی به منظور قضاوت در لیگ فوتبال‬ ‫این کشور وجود داشته باشد و حتی تصورم براین است که شرایط راحت تری را پیش رو‬ ‫خواهم داشت‪.‬فغانی در ارتباط با این که ایا شرایط لیگ فوتبال ایران عامل این مهاجرت‬ ‫بوده است؟ تصریح کرد‪ :‬اصال‪ ،‬بنده پوست کلفت تر از ان هستم که بخواهم از چیزی فرار‬ ‫کنم و اگر موضوع ادامه تحصیل و حضور در مقطع دکتری نبود بعد از جام جهانی از ایران‬ ‫رفته بودم و به دلیل درگیری های تحصیلی این مساله به تعویق افتاد‪،‬خوشبختانه با شرایط‬ ‫لیگ ایران نااشنا نیستم و نسبت به فضای فوتبال این کشور اشراف داشتم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه بداخالقی ها در ورزش ایران و به ویژه فضای مجازی قابل‬ ‫مشاهده است و بسیاری از افراد برای تخلیه روانی خود به دنبال سوژه می گردند‪ .‬اگر‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬کمیته اخالق و کمیته انضباطی به عنوان اهرم بازدارنده دراین رابطه‬ ‫اقدام کنند شاهد نتایج خوبی خواهیم بود که خوشبختانه در فصل جدید فدراسیون فوتبال‬ ‫با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام کرده است‪.‬‬ ‫این داور بین المللی فوتبال ایران با اشاره به این که عامل اصلی تحریک ها‪ ،‬اعتراضات‬ ‫و هجمه ها چه روی سکوها و چه پس از اتمام بازی در فضای مجازی ناشی از رفتار‬ ‫بازیکنان حین و پس از برگزاری مسابقه است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه به دلیل اعتراضات بازیکنان‬ ‫به داوری موج اعتراضی به سکوها منتقل می شود و این هجمه چه در درون زمین و چه‬ ‫پس از پایان مسابقه در فضای مجازی به شکلی نادرست ادامه می یابد که باید در این زمینه‬ ‫چاره اندیشی های الزم مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫رقابتهایقهرمانیکاراتهکشوردرشهرکرد‬ ‫دیداررفتتیمهایاستقاللوپرسپولیسدر‬ ‫فصلنوزدهمرقابتهایفوتباللیگبرترباشگاه‬ ‫هایکشور‪ ۳۱‬شهریورماهدرورزشگاهازادی‬ ‫برگزارمیشود‪.‬‬ ‫ایننودمیندربیبزرگپایتختاستکه‬ ‫براینخستینباربلیتفروشیانبهصورتتمام‬ ‫اینترنتیانجامخواهدشد‪.‬‬ ‫بهگفتهمدیرسامانهبلیتفروشیهوشمند‬ ‫ورزشگاههایکشور‪،‬ایناقداممطابقبامصوبه‬ ‫چگونگیبلیتفروشیدیدارهایفصلجاری‬ ‫انجاممیشود‪.‬بنابراینهواداراندوتیمپرسپولیس‬ ‫واستقاللاز‪ ۲۶‬شهریورماهمیتوانندبرایتهیه‬ ‫بلیتدربیاقدامکنند‪.‬علیاصغرانتظارخیرگفت‪:‬‬ ‫بلیتفروشیدیدارهایلیگبرترحتیبرایدو‬ ‫تیمپرسپولیسواستقاللبرعهدهمااست‪.‬مطابقبا‬ ‫مصوبهاعالمشده‪،‬اینبلیتفروشیبرایدیدارهای‬ ‫مختلفبهفاصله‪ ۵‬روزپیشازانجامدیدارمورد‬ ‫نظر اغاز می شود‪ .‬برای دربی نیز از‪ ۵‬روز پیش‬ ‫اززمانتعیینشدهبازی‪،‬بلیتفروشیرااغازمی‬ ‫کنیم‪.‬ویتاکیدکرد‪:‬سامانهفروشبلیتبرایدیدار‬ ‫روز‪ ۳۱‬شهریورماهتیمهایاستقاللوپرسپولیساز‬ ‫‪ ۲۶‬شهریورماهبازخواهدشد‪.‬‬ ‫مدیرسامانهبلیتفروشیهوشمندورزشگاه‬ ‫هایکشوردرپاسخبهاینپرسشکه«باتوجهبه‬ ‫حساسیتدربیواینکهبسیاریازتماشاگراناز‬ ‫دیگراستانهابرایتماشایاینبازیبهتهرانمی‬ ‫ایند‪،‬احتماالًتغییریدرزمانبلیتفروشیلحاظ‬ ‫نخواهدشد؟»‪،‬گفت‪:‬ماصرفاًمسئولیتفروش‬ ‫بلیترابرعهدهداریم‪.‬دراینزمینههمطبقمصوبه‬ ‫عملمیکنیممگراینکهدرخواستیازطرفتیمها‬ ‫داشتهباشیم‪.‬تابهامروزدرمورددربیوزمانبلیت‬ ‫فروشیان‪،‬درخواستیدریافتنکردهایم‪.‬بنابراین‬ ‫تغییریدرزماناغازبلیتفروشینخواهیمداشت‪.‬‬ ‫انتظارخیرهمچنیندرمورداجرایقانون‪۱۰- ۹۰‬‬ ‫برایحضورتماشاگرانکهاستقاللمیزبانان‬ ‫است‪،‬گفت‪:‬بهمنظوراجرایاینقانون‪،‬ازهردوتیم‬ ‫استقاللوپرسپولیسخواستهایمتاسامانهمربوطبه‬ ‫اطالعاتهوادارانخودرادراختیارمانقراردهند‪.‬‬ ‫مابانصباینسیستموشناساییکدملیهواداران‪،‬‬ ‫گرایشانهابههریکازتیمهایاستقاللو‬ ‫پرسپولیسراشناساییمیکنیموبرایناساسبلیت‬ ‫فروشیراانجامخواهیمداد‪.‬‬ ‫بهگفتهویمدیرانتیمهایاستقاللو‬ ‫پرسپولیستاشنبههفتهاینده(‪۲۳‬شهریورماه)‬ ‫فرصتدارندتاسامانهاطالعاتهوادارانخودرادر‬ ‫اختیارسامانهبلیتفروشیهوشمندقراردهند‪«.‬اگربه‬ ‫هردلیلیدسترسیبهاطالعاتهواداراناستقاللو‬ ‫پرسپولیسبرایشماامکانپذیرنشود‪،‬چهراهکاری‬ ‫برای اجرای قانون‪ ۱۰- ۹۰‬خواهید داشت؟»‪ ،‬وی‬ ‫درپاسخبهاینپرسشخبرنگارمهرگفت‪:‬ماعلم‬ ‫غیبنداریمکهبدوندسترسیبهاطالعاتهواداران‬ ‫بتوانیمگرایشانهاراشناساییکنیم‪،‬اینموضوع‬ ‫بایدبیشترازهمهبرایخو ِدمدیراناستقاللو‬ ‫پرسپولیسمهمباشد‪.‬ماصرفاًفروشندهبلیتهستیم‪.‬‬ ‫این کار را هم بر اساس قانون و اطالعات در دسترس‬ ‫انجاممیدهیم‪.‬انتظارخیرتاکیدکرد‪:‬اگراطالعات‬ ‫مربوطبهسامانههوادارانسرخابیهابهموقعوتا‬ ‫زمانمقررتعیینشدهدراختیارمانقراربگیرد‪،‬در‬ ‫بلیتفروشیدربیقانونموردنظررااعمالمیکنیم‬ ‫درغیراینصورتتضمینیبرایاجرایاننداریم‪.‬‬ ‫لیگ برتر ما در معرفی پدیده ها به‬ ‫وظیفه ذاتی خود عمل نمی کند‬ ‫رحیم زارع‬ ‫رحیم زارع‪ ،‬رئیس کمیته فوتبال‬ ‫باال رفتن کیفیت باز ی ها شود و هواداران‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬به هرحال تیم ملی‬ ‫مجلس‪ ،‬پیرامون موضوع هزینه هدفمند‬ ‫از دیدن بازی لذت ببرند‪ .‬فوتبال از این‬ ‫معتقدم در لیگ نوزدهم تیم ها به قول‬ ‫سایر اقشار به وجود می اورد‪ ،‬اهمیت‬ ‫ایران این موضوع است‪.‬بخش دیگری‬ ‫ظاهر بسیاری از باشگا ه ها در این باره‬ ‫این موضوع باشد که مردم از این زمان‬ ‫نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان‬ ‫مهم اینجاست که ایا این برنامه ها که‬ ‫باال رفتن کیفیت خیلی مسائل از جمله‬ ‫هوادار اجرا می شود‪ ،‬ایا پیش از این‬ ‫بازیکنان اماده به تیم ملی نیز خود به‬ ‫در فوتبال ایران به خبرنگار برنا گفت‪:‬‬ ‫معروف ریخت و پاش داشتند و در‬ ‫برنامه محور عمل می کنند اما سوال‬ ‫به طور مثال در باشگاهی با میلیو ن ها‬ ‫در کشورهای صاحب نام در فوتبال یا‬ ‫لیگ های حرفه ای ازمون خود را پس‬ ‫داده است؟ سوال دوم اینجاست که‬ ‫اگر این برنامه ها بر پایه اصول حرفه ای‬ ‫بابت که زمان فراغت برای جوانان و‬ ‫باالیی دارد و تالش فدراسیون باید‬ ‫معرفی بازیکنان جدید به تیم ملی و ارائه‬ ‫قهرمانان تصریح کرد‪ :‬پرسپولیس‪،‬‬ ‫خود این موارد حل می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه‬ ‫به موضوع تیم ملی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صحبت هایش عنوان کرد‪ :‬مدیران فوتبال‬ ‫ما باید الگوهای مختلف را در زمینه‬ ‫درامدزایی و زیر مجموعه ان یعنی‬ ‫تبلیغات بررسی کنند و مطالعات الزم را‬ ‫فوتبال و سرمربیان باشگا ه ها استقبال‬ ‫کیفی لیگ نیز عنوان کرد‪ :‬بنده امیدوارم‬ ‫هزینه های صورت گرفته حداقل باعث‬ ‫بیشتری از این تیم ها کرده است‪ ،‬اما‬ ‫خاطر است که انها نماینده کشور در‬ ‫می کنیم و این می تواند به هم افزایی در‬ ‫از حیثیت فوتبال ایران دفاع کنند‪.‬وی‬ ‫ملی خودش را برای حضور در باز ی های‬ ‫عالوه بر دو شاخصه مهم ثبات کادر‬ ‫فوتبال ایران کمک شایانی کند‪ .‬تیم‬ ‫مقدماتی جام جهانی اماده می کند و‬ ‫همه باید از ویلموتس و شاگردانش‬ ‫گفت‪ :‬در فوتبال روز دنیا مدیریت هزینه‬ ‫فنی و بازیکنان اهمیت زیادی دارد‪ ،‬فکر‬ ‫می کنم نمایندگان ما پتانسیل حضور در‬ ‫حمایت کنیم اما انچه که مشخص است‬ ‫مراحل باالی اسیا را دارند و باید مانند‬ ‫برای فوتبال ایران به وظیفه ذاتی خود‬ ‫بزرگی مثل استقالل و پرسپولیس‬ ‫زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار‬ ‫انجام بپذیرد‪.‬‬ ‫عملکرد خود در اسیا خوشحال کنند‪.‬‬ ‫یک تورنمنت معتبر و مهم هستند و باید‬ ‫به میزان پتانسیلی که دارد به هیچ وجه‬ ‫وی پیرامون پیش بینی اش از سطح‬ ‫را انجام دادند و باید هواداران را با‬ ‫می کند‪ .‬بنده و سایر دوستان بی تردید از‬ ‫صورت دهند تا در حوزه فوتبال اقدامات‬ ‫است و باید اقدامات جدی در این باره‬ ‫و انتقاالت نیم فصل بیشترین هزینه ها‬ ‫اگر از این تیم ها نام می بریم به این‬ ‫لیگ ما در معرفی پدید ه های جدید‬ ‫بزرگی صورت گیرد‪ .‬تبلیغات در این‬ ‫استقالل‪ ،‬سپاهان و شهر خودرو در نقل‬ ‫در بحث فوتبال ملی‪ ،‬باید دید برگزاری‬ ‫اجرا در بیاید و با قوانین داخلی تطبیق‬ ‫نماینده مردم اباده در مجلس‬ ‫به هزینه های ‪ 4‬نماینده ایران در لیگ‬ ‫البته تیم دیگری هم هست که هزینه‬ ‫برگزاری جلسه میان سرمربی تیم ملی‬ ‫شورای اسالمی در بخش دیگری از‬ ‫از صحبت های زارع پیرامون عملکرد‬ ‫لذت بیشتری ببرند‪ ،‬البته در عین حال با‬ ‫است و ازمون خطا خود را نیز پس داده‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫جهانی شود و هم اکنون اولویت فوتبال‬ ‫اسیا بود‪ ،‬وی در این رابطه با اشاره‬ ‫لیگ تا چه حد به تیم ملی کمک‬ ‫است‪ ،‬در فوتبال به روش خاص خود به‬ ‫می تواند برای سومین بار راهی جام‬ ‫تیم ملی از انها حمایت شود‪ .‬باشگا ه های‬ ‫حواشی زیادی دارند که مدیریت باید‬ ‫عمل نمی کند‪ .‬فکر می کنم هنگ کنگ‬ ‫در این مقوله مقتدرانه عمل کند‪ .‬ضمن‬ ‫تیمی را نباید دست کم گرفت‪ .‬ضمن‬ ‫دو باشگاه همچنان حمایت می کند‬ ‫و اقتدار و رشد در نتیجه گیری نیز‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫رقیب چندان سختی نیست اما هیچ‬ ‫اینکه حضور تیم ملی در جام جهانی‬ ‫اینکه مجلس از خصوصی سازی این‬ ‫و امیدواریم این مهم در سال جاری‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1018

روزنامه صدای اصلاحات 1018

شماره : 1018
تاریخ : 1398/11/29
روزنامه صدای اصلاحات 1017

روزنامه صدای اصلاحات 1017

شماره : 1017
تاریخ : 1398/11/28
روزنامه صدای اصلاحات 1016

روزنامه صدای اصلاحات 1016

شماره : 1016
تاریخ : 1398/11/27
روزنامه صدای اصلاحات 1015

روزنامه صدای اصلاحات 1015

شماره : 1015
تاریخ : 1398/11/26
روزنامه صدای اصلاحات 1014

روزنامه صدای اصلاحات 1014

شماره : 1014
تاریخ : 1398/11/24
روزنامه صدای اصلاحات 1013

روزنامه صدای اصلاحات 1013

شماره : 1013
تاریخ : 1398/11/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!