روزنامه صدای اصلاحات شماره 1576 - مگ لند

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1576

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1576

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1576

‫پیشنهاد جذاب یک نماینده مجلس‪:‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫سهشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪8‬شوال‪1443‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫بودجهصداوسیمارا‬ ‫بینمردمتقسیمکنیم‪،‬هرکسی‬ ‫دوستداشتاشتراکبخرد‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫‪2022May10‬‬ ‫حجت االسالم زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات‪:‬‬ ‫تادیرنشده صدای مردم را بشنوید‬ ‫قانونرااجراکنید‬ ‫همهکمککنند‬ ‫برنامه هایاقتصادی‬ ‫دولتبهنتیجهبرسد‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1576‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ارزان فروشی تزارها چالش جدید طالی سیاه ایران‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫حذف ارز ‪ 4200‬تومانی خالف قانون است؛‬ ‫رهبرانقالباسالمی‬ ‫در دیدار با جمعی از کارگران ‪:‬‬ ‫نفتروسیجایگزین‬ ‫نفت ایران می شود؟‬ ‫تزارها ‪ ۲‬الی ‪ ۳‬برابر ایران به مشتریان نفتی خود تخفیف می دهند‪ .‬در حالی این روزها هر بشکه طال ‬ ‫ی‬ ‫ف های ‪ ۳۰‬دالری و گاهی بیشتر در بازار عرضه می شود که ایران حداکثر ‪ ۱۰‬الی‬ ‫سیاه این کشور با تخفی ‬ ‫‪ ۱۵‬دالر نفت خود را ارزان تر از قیمت بازار جهانی می فروشند‪ .‬تا پیش از جنگ اوکراین‪ ،‬روسیه نیمی از‬ ‫تمام محموله های صادراتی نفت‪ ،‬میعانات گازی و فراورد ه های نفتی خود را به اروپا و امریکا صادر می ‬ ‫ی خرید‪ ،‬انها را تحریم کرده و اروپایی ‬ ‫س ها م ‬ ‫کرد‪ .‬امریکایی که تقریبا روزانه ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه نفت از رو ‬ ‫ها هم که مه م ترین مشتری صادرات نفت و فراورد ه های ان از روسیه بودند؛ اکنون در یک قدمی تحریم‬ ‫ی سیاه این کشور قرار دارند‪ .‬کارشناسان تحریم نفتی روسیه را تهدیدی جدی برای بازار جهانی و‬ ‫کامل طال ‬ ‫کشورهای مصرف کننده نفت و انرژی دنیا می دانند‪ .‬اما این تنها بازارهای مصرف نیستند که از تحریم های‬ ‫نفتی روسیه اسیب می بینند‪ .‬بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که فروش نفت تزارها در قاره سبز به‬ ‫چالش بخورد‪ ،‬به طور قطع روسیه به دنبال راهی برای افزایش صادرات‪...‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫ترکیه به مسافران ایرانی یارانه می دهد!‬ ‫راهکارهای کاهش هزینه سفر به عراق‬ ‫وزارت خارجه حتی یک نامه‬ ‫به مراجع بین المللی در اعتراض‬ ‫به سدساز ی های ترکیه ندارد!‬ ‫بازی پیچیده‬ ‫«داماد ترامپ» در منطقه‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫ارزان فروشی تزارها چالش جدید طالی سیاه ایران‬ ‫تزارها ‪ ۲‬الی ‪ ۳‬برابر ایران به مشتریان نفتی خود‬ ‫تخفیف می دهند‪ .‬در حالی این روزها هر بشکه طال ‬ ‫ی‬ ‫ف های ‪ ۳۰‬دالری و گاهی بیشتر‬ ‫سیاه این کشور با تخفی ‬ ‫در بازار عرضه می شود که ایران حداکثر ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۵‬دالر‬ ‫نفت خود را ارزان تر از قیمت بازار جهانی می فروشند‪ .‬تا‬ ‫پیش از جنگ اوکراین‪ ،‬روسیه نیمی از تمام محموله های‬ ‫صادراتی نفت‪ ،‬میعانات گازی و فراورد ه های نفتی خود را‬ ‫ی کرد‪ .‬امریکایی که تقریبا روزانه‬ ‫به اروپا و امریکا صادر م ‬ ‫ی خرید‪ ،‬انها را تحریم‬ ‫س ها م ‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار بشکه نفت از رو ‬ ‫ی ها هم که مه م ترین مشتری صادرات نفت‬ ‫کرده و اروپای ‬ ‫و فراورد ه های ان از روسیه بودند؛ اکنون در یک قدمی‬ ‫ی سیاه این کشور قرار دارند‪ .‬کارشناسان‬ ‫تحریم کامل طال ‬ ‫تحریم نفتی روسیه را تهدیدی جدی برای بازار جهانی و‬ ‫کشورهای مصرف کننده نفت و انرژی دنیا می دانند‪ .‬اما این‬ ‫تنها بازارهای مصرف نیستند که از تحریم های نفتی روسیه‬ ‫اسیب می بینند‪ .‬بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی‬ ‫که فروش نفت تزارها در قاره سبز به چالش بخورد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع روسیه به دنبال راهی برای افزایش صادرات خود را به‬ ‫شرق و کشورهای اسیایی خواهد بود‪.‬‬ ‫نرسی قربان کارشناس انرژی در اینباره به بازار می‬ ‫گوید‪ :‬مشتریان نفتی ایران به دنبال نفت ارزان و خرید از‬ ‫بازار غیر رسمی هستند‪ .‬حاال روس ها هم به دنبال شرایط‬ ‫ناشی از تحریم ها ناچار به ارزان فروشی شده اند‪ .‬ارزان‬ ‫فروشی که می تواند موجب کاهش صادرات نفت ایران‬ ‫شده است‪ .‬اما رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی پارلمان‬ ‫بخش خصوصی تهران معتقد است که بازارهای نفتی روسیه‬ ‫و ایران متفاوت با یکدیگر بوده و تزارها نمی توانند تهدیدی‬ ‫برای ما باشند‪.‬‬ ‫صادرات نفت روسیه به هند از ‪ ۳۰‬هزار بشکه به‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه در روز رسیده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که این کشور در سال های گذشته به بهانه تحریم ها‬ ‫میزان خرید نفت خود از ایران را به پایین ترین حدد ممکن‬ ‫رسانده بود‬ ‫افزایش صادرات روسیه به هند‬ ‫روسیه سومین تولیدکننده و دومین صادرکننده بزرگ‬ ‫نفت در جهان است‪ .‬اهمیت روسیه در بازار انرژی جهان به‬ ‫حدی است که پس از شعله گرفتن جنگ روسیه و اوکراین‪،‬‬ ‫تحریم کشور مهاجم روسیه با شک و تردید اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫روس ها قبل از تحریم‪ ،‬روزانه پنج میلیون بشکه نفت خام و‬ ‫‪ ۲.۸‬میلیونبشکهمیعاناتومایعاتگازیومحصوالتنفتی‬ ‫صادر می کرد‪ .‬این میزان از صادرات‪ ،‬معادل هفت درصد‬ ‫بازار انرژی جهان است‪ .‬در این میان‪ ،‬اروپا بزرگ ترین‬ ‫بودجه صداوسیما را هم بین مردم تقسیم‬ ‫کنیم‪،‬هرکسی دوست داشت اشتراک بخرد‬ ‫نفتروسیجایگزیننفتایرانمیشود؟‬ ‫مشتری روسیه بود و حدود نیمی از نفت صادراتی روسیه‬ ‫را می خرید‪ .‬ایاالت متحده امریکا نیز بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز واردات نفت خام از روسیه داشت‪ .‬در واقع‬ ‫‪ ۶۵‬درصد از صادرات نفت و محصوالت نفتی روسیه‬ ‫راهی اروپا و امریکا می شد و در مقابل بازارهای اسیایی‬ ‫سهم چندانی از بازار انرژی روسیه نداشتند‪ .‬برای مثال‪ ،‬هند‬ ‫سال گذشته تنها سه درصد از نفت وارداتی خود را از روسیه‬ ‫تامین کرده بود و چین‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت‬ ‫جهان‪ ،‬تنها ‪ ۱۵‬درصد از نفت وارداتی خود را از روسیه تامین‬ ‫می کرد اما حاال کامال شرایط فرق کرده است‪.‬‬ ‫روس ها در حالی در سال ‪ ۲۰۲۱‬به صورت میانگین تنها‬ ‫‪ ۳۰‬هزار بشکه در روز نفت به هند صادر می کرد‪ ،‬اکه این‬ ‫رقم در ماه اوریل به ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه در روز رسیده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬برابری صادرات نفت روسیه به هند در شرایطی‬ ‫اتفاق افتاده است که هندی در سال های گذشته از ترس‬ ‫تحریم ها حاضر به خرید نفت از ایران نبودند‪.‬‬ ‫اویل پراس در جدیدترین گزارش ماهانه خود میزان‬ ‫صادرات نفت ایران در ماه می را ‪ ۸۷۰‬هزار بشکه در روز‬ ‫اعالم کرده است‪ .‬همچنین اوپک تولید فعلی نفت ایران‬ ‫حدود دو میلیون و ‪ ۵۴۶‬هزار بشکه است که یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه ان مصرف داخلی دارد و چیزی حدود‬ ‫‪ ۷۴۶‬هزار بشکه ان صادر می شود‬ ‫صادرات نفت ایران چقدر است؟‬ ‫مسئولین وزارت نفت مدعی اند که صادرات نفت‬ ‫ایران به باالی یک میلیون بشکه در روز رسیده اما امارهای‬ ‫جهانی این ادعا را تایید نمی کند‪ .‬اویل پراس در جدیدترین‬ ‫گزارش ماهانه خود میزان صادرات نفت ایران در ماه می‬ ‫را ‪ ۸۷۰‬هزار بشکه در روز اعالم کرده است‪ .‬این باالترین‬ ‫براورده صورت گرفته از میزان صدور نفت ایران از سوی‬ ‫مراجع بین المللی است‪ .‬گزارش منتشر شده از سوی اوپک‬ ‫که در در اخرین روزهای مای می منتشر شد نشان می دهد‬ ‫که تولید فعلی نفت ایران حدود دو میلیون و ‪ ۵۴۶‬هزار بشکه‬ ‫است که یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه ان مصرف داخلی‬ ‫دارد‪ .‬با استناد به گزارش اوپک می تواند میزان صادرات‬ ‫نفت ایران را حدود ‪ ۷۴۶‬هزار بشکه در روز براورد کرد‪.‬‬ ‫انگونه که در این گزارش امده ایران این میزان نفت را‬ ‫به کشورهای همکاری قبلی خود صادر می کند‪ .‬اما سوال‬ ‫اینجاست چطور روسیه که به تازگی مورد تحریم قرار گرفته‬ ‫شرایط مساعد تری را از نظر فروش نفت در بازار جهانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جواد سلیمان پور کارشناس انرژی در اینباره به بازار‬ ‫می گوید‪ :‬سیستم پولی و مالی و کشتی رانی روسیه مورد‬ ‫ورود زنان به ورزشگاه ها در مشهد ممنوع شد‬ ‫پیشنهاد جذاب یک نماینده مجلس‪:‬‬ ‫نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس یازدهم در واکنش به حذف پرحاشیه‬ ‫ارز ترجیحی ارد و گندم که به گرانی بی سابقه اقالمی چون نان و ماکارونی منجر‬ ‫شده‪ ،‬پیشنهادی کنایه امیز درباره بودجه صداوسیما را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫جلیل رحیمی جهان ابادی با کنایه به بودجه سنگین صداوسیما در توئیتر خود‬ ‫نوشت‪:‬پیشنهاد دارم؛ االن که یارانه های ارد و نان هدفمند و به خود مردم پرداخت‬ ‫می شود‪،‬بودجه صداوسیما را هم بین مردم تقسیم کنیم‪،‬هرکسی دوست داشت‬ ‫اشتراک بخرد و برنامه های متنوع صدا و سیما و اخبار ‪ ۲۰:۳۰‬تماشا کند‪.‬هرکس‬ ‫دوست نداشت پولش را صرف امورات زندگی کند‪.‬‬ ‫گرانی ماکارونی و روغن طی چند روز اخیر اعتراض بسیاری از شهروندان را در‬ ‫پی داشت‪ .‬گرچه مسئوالن عواملی همچون احتکار و قاچاق کاال را عامل اصلی‬ ‫افزایش چند برابری قیمت این محصوالت می دانند‪ ،‬اما مردم دولت را مقصر اصلی‬ ‫این نوع تورم می دانند‪.‬‬ ‫تحریم غرب و امریکا قرار نگرفته است‪ .‬در حالیکه بخش‬ ‫زیادی از مشکالت فروش نفت ایران مربوط به همین مساله‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر حتی کشورهایی که مدعی اند نفت‬ ‫روسیه را تحریم کرده اند‪ ،‬از طریق واسطه نفت این کشور‬ ‫را خریداری می کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در حال حاضر نام روسیه‬ ‫از معامالت نفتی این کشور حذف شده و بخش زیادی از‬ ‫فروش ان از طریق واسطه ها در حال انجام است‪.‬‬ ‫در حال حاضر نام روسیه از معامالت نفتی این کشور‬ ‫حذف شده و بخش زیادی از فروش ان از طریق واسطه‬ ‫ها در حال انجام است‪ ،‬چرا که سیستم پولی و مالی روسیه‬ ‫همانند ایران مورد تحریم قرار نگرفته و شرایط دور زدن‬ ‫تحریم ها برای انها ساده تر است‬ ‫کاهش صادرات نفت ایران به بزرگترین بازار صادراتی‬ ‫صادرات نفت ایران به بزرگترین بازار صادراتی خود‬ ‫کاهشی است‪ .‬داده های جدید شرکت کپلر نشان می دهد‬ ‫صادرات نفت ایران به چین در ماه اوریل ‪۳۴‬درصد نسبت‬ ‫به سه ماه نخست سال جاری میالدی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫براوردهای اولیه جدید شرکت کپلر که یکی از کارشناسان‬ ‫این شرکت با رسانه های اروپایی درمیان گذاشته‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که همزمان با تخفیف ‪ ۳۰‬دالر در هر بشکه نفت ‬ ‫ی ماه اوریل‪ ،‬صادرات نفت ایران به‬ ‫خام روسیه از ابتدا ‬ ‫حدود ‪ ۵۷۰‬هزار بشکه در روز سقوط کرده است‪.‬‬ ‫هرچند که چین اعالم کرده که حاضر به خرید نفت‬ ‫ارزان قیمت روسیه نیست اما برخی از کارشناسان کاهش‬ ‫ف های‬ ‫واردات چشم بادامی از ایران را تحت تاثیر تخفی ‬ ‫نجومی نفت روسیه است‪.‬‬ ‫نرسی قربان دیگر کارشناس انرژی به بازار می گوید‪:‬‬ ‫حتی اگر تخفیف های نفتی روسیه بازارهای ایران را از‬ ‫چنگش درنیاورد می تواند این انتظار را ایجاد کند که ما هم‬ ‫نفت خود را با قیمت ارزان تری در بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بازار غیر رسمی را معموال پاالیشگاه های‬ ‫کوچک و درجه چندم دنیا را تشکیل می دهند‪ .‬در این‬ ‫بازارها پاالیشگاه های خریدار تعهدی به فروشنده و کشور‬ ‫تامین کننده ندارند و خیلی راحت حاضر هستند که برای‬ ‫کسب منافع بیشتر نفت و فراورده های مورد نیاز خود را از‬ ‫کشور دیگری تامین کنند‪.‬‬ ‫معامله گران چینی پیشتربه رویترز گفت ه بودند که نفت‬ ‫ایران حدود ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬دالر ارزان تر از نفت خاورمیانه است و به‬ ‫ِ‬ ‫تخفیف نفتی به مشتریانش‬ ‫جز این‪ ،‬ایران حدود ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬دالر‬ ‫می دهد‪ .‬به نظر می رسد که ارزان فروش نفت روسیه به‬ ‫دردسرهای صادرات نفت ایران در شرایط تحریمی اضافه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر ورزش‪ :‬شهر مذهبی قواعد خود را دارد!‬ ‫معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان گفت‪:‬‬ ‫وجود پیوست فرهنگی در مدیریت شهری به‬ ‫معنای ساخت مسجد و فرهنگسرا نیست‪ ،‬اگر فهم‬ ‫از پیوست فرهنگی به این مقوله محدود شود‪،‬‬ ‫همان بهتر است که اصال نباشد‪.‬‬ ‫سینا کلهر در نشست هم اندیشی “نقاط‬ ‫استراتژیک حکمرانی برای اجرای پیوست‬ ‫فرهنگی”‪ ،‬در مشهد افزود‪ :‬انچه امروز از پیوست‬ ‫فرهنگی دنبال می کنیم‪ ،‬کلیت شهر و جامعه‬ ‫است‪ ،‬وجود ده ها مسجد و فرهنگسرا دلیلی بر‬ ‫ایجاد پیوست فرهنگی نیست‪ ،‬وقتی که در بازار‬ ‫صداقت و روابط اجتماعی صداقت وجود نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به نوشته ایرنا‪ ،‬وی اظهار کرد‪ :‬پیوست فرهنگی‬ ‫واقعی‪ ،‬در حوزه های غیرفرهنگی خود را نشان‬ ‫می دهد و باید در تمام شهر‪ ،‬از بخش حمل و نقل‬ ‫و جابه جایی مسافر گرفته تا زیارت و بازار‪ ،‬ساری‬ ‫و جاری باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬توسعه شهر نباید منجر به شکاف‬ ‫طبقاتی و فاصله فقیر و غنی شود‪ ،‬برای پیشبرد‬ ‫همزمان فرهنگ و اقتصاد باید ایده وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما وقتی در این مسیر ایده ای وجود ندارد‪،‬‬ ‫دست کم در مسیر توسعه نباید ممانعت ایجاد‬ ‫شود‪.‬کلهر گفت‪ :‬بعضا به جای پیوست فرهنگی‪،‬‬ ‫معانی عمیق تری نیز وجود دارد که همان مفهوم‪،‬‬ ‫بلکه قوی تر از ان را منتقل می کند و باید‬ ‫جایگزین عبارت “پیوست فرهنگی” شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر ضرورت‬ ‫تقویت هویت رضوی مشهد‪ ،‬افزود‪ :‬با ورود به‬ ‫شهر مشهد و تعامل با مردم این شهر باید معنویت‬ ‫مشهود باشد‪ ،‬در شهری که باید بوی معنویت‬ ‫دهد‪ ،‬نباید ترس از سرقت در ان وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬باید معنویت در تمام ابعاد این شهر و روابط‬ ‫اجتماعی ان مشهود باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شهر مشهد هویت خاصی باید داشته‬ ‫باشد‪ ،‬برای تحقق تمدن اسالمی و الگوی‬ ‫اسالمی‪ -‬ایرانی‪ ،‬پیشرفت جامعه باید با نظام‬ ‫ارزشی تناسب داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عمدتا پیوست فرهنگی به نحوی‬ ‫تنظیم می شود که مانع پیشرفت و توسعه باشد و‬ ‫حال انکه پیوست فرهنگی باید برگرفته از متن‬ ‫اجتماعی باشد؛ پیوست فرهنگی ساختن متن‬ ‫اجتماعی بنیادی و شهری است که تمام نظامات‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی ان‬ ‫الگویی مشخص دارد‪.‬‬ ‫کلهر ادامه داد‪ :‬روابط اجتماعی قلب هر جامعه‬ ‫است‪ ،‬پیوست فرهنگی مربوط به نسل اجتماعی‬ ‫است‪ ،‬باور ها و ارزش ها وجود دارد‪ ،‬اما باید دید‬ ‫چگونه نظامات فرهنگی به نظامات اجتماعی‬ ‫انتقال می یابد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان افزود‪:‬‬ ‫پویایی فرهنگی در رقابت پذیری معنا پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬غنای فرهنگی در کالم محقق نمی شود‬ ‫بلکه در عمل باید مشهود باشد‪.‬‬ ‫کلهر اضافه کرد‪ :‬اربعین‪ ،‬ایین زیارت‪ ،‬شهر و‬ ‫ادبیات و موسیقی اصیل ایرانی‪ ،‬نمونه هایی از‬ ‫فرهنگ اصیل هستند که با رقابت پذیری قوی و‬ ‫مستحکم شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای طرح ها و الگوی توسعه باید وجه‬ ‫فرهنگی تعریف شود و صرف تعریف پیوست‬ ‫فرهنگی برای پروژه های عمرانی‪ ،‬اقدامی نمایشی‬ ‫و سرکاری است که هیچ بازدهی هم ندارد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان افزود‪ :‬البته‬ ‫در مباحث فرهنگی و گفتمان شهری‪ ،‬همیشه‬ ‫استثنائاتی نیز وجود دارد‪ ،‬به عنوان نمونه برای‬ ‫ورود زنان به ورزشگاه ها‪ ،‬سه شهر از این امر‬ ‫مستثنی و حذف شده اند که مشهد از ان جمله‬ ‫است‪ ،‬زیرا شهر مذهبی قواعد خود را دارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 20-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1576‬‬ ‫سیاست‬ ‫مخبر‪:‬دولتمی خواهدیارانه‬ ‫تک تکافرادجامعهرابه‬ ‫خودشانپرداختکند‬ ‫«محمد مخبر» (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی‬ ‫و توزیع عادالنه یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت‪،‬‬ ‫استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه های‬ ‫اجرایی در وزارت کشور برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه مردمی سازی‬ ‫و توزیع عادالنه یارانه ها عالوه بر الزام قانونی‪ ،‬یک الزام عقلی و‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات‬ ‫رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد ان هستیم‬ ‫که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کاالها‪ ،‬بیشترین فشار بر‬ ‫طبقات ضعیف جامعه وارد می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۵.۶‬میلیارد دالر ارز ترجیحی یعنی‬ ‫معادل ‪ ۳۱۲‬هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت‬ ‫شد اما طبقات پردرامد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر‪،‬‬ ‫استفاده بیشتری از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این‬ ‫یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مخبر خاطر نشان کرد‪ :‬قرار نیست با اجرای طرح اصالح نظام‬ ‫پرداخت یارانه ها‪ ،‬از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات‬ ‫ضعیف تر پرداخت شود‪ ،‬بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه‬ ‫و پولی که متعلق به تک تک احاد جامعه است‪ ،‬به خودشان‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری‬ ‫با امکانات فراوان است و ساالنه حدود ‪ ۴٠٠‬هزار میلیارد تومان‬ ‫یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و این درست نیست که با‬ ‫وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه‪ ،‬عده ای ضعیف‬ ‫باشند و در مقابل عده ای روزبه روز ثروتمندتر شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه‬ ‫به میدان بیاییم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید تالش کنیم اجرای این طرح با‬ ‫کمترین تبعات و کمترین اسیب ها برای مردم انجام شود و هر‬ ‫چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد‪،‬‬ ‫فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫مخبر در ادامه به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان‬ ‫اغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود‪ :‬دولت قبل در‬ ‫بودجه سال گذشته ‪ ۸‬میلیارد دالر ارز ترجیحی برای کاالهای‬ ‫اساسی در نظر گرفته بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول‬ ‫هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه ما توانستیم مشکالت را مرتفع‬ ‫کنیم و سال گذشته با لطف مقام معظم رهبری و پیگیری های‬ ‫مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز ‪ 4200‬تومانی برای کاالهای‬ ‫اساسی را تامین کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال جدید نیز‬ ‫معادل ‪ ۹‬میلیارد دالر ارز ترجیحی در بودجه ساالنه در نظر گرفته‬ ‫شد و این یعنی ‪ ۲۵٠‬هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی‬ ‫و دولت ملزم شده بود کاالهای اساسی را با قیمت شهریور ‪۱۴٠٠‬‬ ‫به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد‪ ،‬یارانه‬ ‫موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می اورد‪.‬‬ ‫مخبر با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کاال و فراوانی ان‬ ‫را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان‬ ‫شروع دولت سیزدهم ذخایر کاالهای اساسی در اکثر نقاط کشور‬ ‫به خط قرمز رسیده بود و برخی تحوالت اقتصادی در جهان‪،‬‬ ‫رخدادهای بین المللی و جنگ اوکراین که تامین کننده ‪۷٠‬‬ ‫درصد دانه های روغنی و ‪ ۳٠‬درصد غالت مورد نیاز جهان است‪،‬‬ ‫باعث کمبود کاال و افزایش قیمت ها در سراسر جهان شده است‪.‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬افزایش قیمت کاالهای اساسی این پیامد‬ ‫را نیز به همراه داشت که این اقالم از داخل کشور به کشورهای‬ ‫اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند ‪ ،‬اصالح‬ ‫قیمت ها و توزیع عادالنه یارانه ها را به طور جدی در دستور کار‬ ‫خود قرار داده اس‬ ‫حجت االسالم زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات‪:‬‬ ‫تادیرنشدهصدایمردمرابشنوید‬ ‫محمد زارع فومنی دبیر کل حزب مردمی اصالحات در گفت و گو با صدای اصالحات در واکنش به اعتراضات اخیر گفت‪:‬اعتراضات مردم را سرکوب نکنید وصدای فقرا را بشنوید ؛ مردم ایران همواره در طول این ‪43‬‬ ‫سال از این نظام و کشور حمایت کرده اند و از جان و مال و ابروی خود گذشتند و ‪ 43‬سال مقاومت را به جان خریدند و؛حاال این رسمش نیست که بعضی مسئولین ما مردم را فراموش کنند و صدای پابرهنگان و مستضعفان‬ ‫جامعه را نشوند ‪.‬فومنی افزود ‪ :‬فقر ‪ ،‬بیکاری ‪ ،‬نداری ‪ ،‬نداشتن قدرت خرید و رفاه اجتماعی بزرگترین محرومیت هایی است که نصیب مردم ایران تا به امروز شده است ؛دولت های مختلف شعار هایی دادند و هیچکدام به‬ ‫وعده های خود عمل نکردند ؛چرا مسئولین توجهی به صدای طبقه ضعیف جامعه نمی کنند؟چرا بعضی از مسئولین در خانه های الکچری و کاخ های خود نشسته اند و مردم فقیر و مستضعف را فراموش کرده اند؟ مگر شعار‬ ‫انقالب دفاع از محرومان نبود؟چه شد که بعضی از مسئولین ما به تجمل گرایی رسیدند ؟ تادیر نشده صدای مردم را بشنوید‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران ‪:‬‬ ‫همهکمککنندبرنامه هایاقتصادیدولتبهنتیجهبرسد‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران‬ ‫با اعالم اینکه دولت برنامه های اقتصادی مهمی در پیش دارد‪،‬‬ ‫تاکیدکردندکههمهکمککنندتااینبرنامه هابهنتیجه‬ ‫دستیابد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫صبح امروز (دوشنبه) در دیدار جمعی از کارگران‪ ،‬انان را‬ ‫ستون اصلی خیمه تولید خواندند و با اشاره به سه موضوع‬ ‫اصلیِ «لزومافزایشفرصت هایشغلی»‪«،‬تنظیمعادالنهرابطه‬ ‫کارو سرمایه»و «تامین امنیتشغلی» کارگران گفتند‪:‬واردات‬ ‫بی رویهخنجری بهقلب «تولید ملی»و «اشتغال کارگران» است‪،‬‬ ‫بنابراین باید به صورت جدی از ان جلوگیری شود و در داخل‬ ‫نیزضمنتولیدمحصوالتباکیفیت‪،‬مردمودستگاههای‬ ‫دولتیمقیّدبهخریدتولیداتداخلیباشند‪.‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایهمچنینبااشارهبهبرنامه های‬ ‫مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی تاکید کردند‪ :‬همه قوا و‬ ‫دستگاههاومردمبهدولتکمککنند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب هدف از دیدار با کارگران را قدرشناسی و‬ ‫تشکر از انان و تاکید بر ارزش ِ‬ ‫نفس کار برشمردند و با اشاره‬ ‫به نگاه اسالم به «کارگر» و موضوع «کار» گفتند‪ :‬برخالف‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫شعارینظا ِمفروپاشیده‬ ‫استثمارینظامسرمایه داریونگاه‬ ‫نگاه‬ ‫کمونیستی‪،‬نگاهاسالمبهکارگر‪،‬قدرشناسانهوارزش مدارانه‬ ‫است و بر همین اساس است که پیامبر اسالم(ص) بر دستان‬ ‫کارگربوسهمی زنند‪.‬‬ ‫ایشان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در جامعه درباره‬ ‫«ارزش کار»‪ ،‬مسئوالن مربوط را به اهمیت دادن به موضوع‬ ‫بسیارحیاتیمهارت افزاییدرکارگرانتوصیهکردند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به انگیزه های ملّی و درخشان‬ ‫کارگراندرعرصه هاینظامی‪،‬اقتصادیوسیاسی‪،‬گفتند‪:‬‬ ‫نمونه بارز عرصه نظامی‪ ،‬تقدیم‪ ۱۴‬هزار شهید کارگر در دوران‬ ‫دفاع مقدس است و اگر بار دیگر نیز مسئله نظامی پیش بیاید‪،‬‬ ‫جامعهکارگریقطعاًجزوصفوفمقدمخواهدبود‪.‬‬ ‫ایشاندرخصوصانگیزه هایملیکارگراندرعرصه‬ ‫اقتصادیافزودند‪:‬یکیازسیاستهایاصلیاستکبارازابتدای‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی از کار انداختن تولید کشور بود که در‬ ‫سالهای اخیر و تشدید تحریم ها‪ ،‬این هدف کام ً‬ ‫ال روشن شده‬ ‫است اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف‬ ‫شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند‪.‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایبااشارهبهتحریکاتکارگری‬ ‫که از ابتدای پیروزی انقالب وجود داشته است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کردند‪:‬هدفازاینتحریکات‪،‬تبدیلجامعهکارگریبهتابلو‬ ‫و نشانه اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی نیز‬ ‫بینیتحریک کنندگانرابهخاکمالیدندوهموارهدرکنار‬ ‫نظام و انقالب بوده و هستند‪.‬‬ ‫ایشانافزودند‪:‬البتهدرمواردیهمچونواگذاری های‬ ‫نادرستکارخانه ها‪،‬اعتراضکارگرانبه حقبودهاستاما‬ ‫در همین موارد نیز کارگران مرز خود را با دشمنان مشخص‬ ‫کرده اند که این موضوع بسیار مهمی است و باید از این‬ ‫مجموعهاگاه‪،‬بابصیرتومتع ّهدعمیقاًتشکرکرد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به مشکالت جامعه کارگری ابراز‬ ‫امیدواریکردندکهباسیاستهایدولتجدید‪،‬اینمشکالت‬ ‫به تدریج برطرف شود‪.‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ای«افزایشفرصت هایشغلی»‪،‬‬ ‫«تنظیمعادالنهرابطهکاروسرمایه»و«تامینامنیتشغلی»‬ ‫کارگران را سه موضوع اساسی در مسائل کارگری برشمردند‬ ‫وگفتند‪:‬مسئوالنبایدتالشکنندتافرصت هایشغلیرا‬ ‫افزایشدهندو اینموضوعباسرمایه گذاریبخشخصوصی‬ ‫ومدیریتصحیحدولتدرهدایتسرمایه هابهسمتظرفیتها‬ ‫واحیایفرصت هایشغلی‪،‬امکان پذیراست‪.‬‬ ‫ایشان تاکید کردند‪ :‬یکی از مواردی که می تواند‬ ‫فرصت هایشغلیرااحیاءومشکلبیکاریدانش اموختگان‬ ‫را برطرف کند‪ ،‬افزایش شرکت های دانش بنیان است البته این‬ ‫شرکت هابایدبهمعنیواقعیکلمهدانش بنیانباشندکهدراین‬ ‫صورت می توان اشتغال را افزایش داد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬کارگر و کارافرین را دو بال‬ ‫پرواز و دو نیاز قطعی دانستند و گفتند‪ :‬تنظیم عادالنه رابطه کار‬ ‫و سرمایه و یا رابطه کارگر و کارافرین‪ ،‬نیازمند فکر‪ ،‬تدبیر‪،‬‬ ‫مجاهدت‪،‬شکیباییونرفتنبهسمتکارهاینسنجیدهاست‪.‬‬ ‫«امنیتشغلیکارگران»نکتهدیگریبودکهرهبرانقالب‬ ‫درباره ان گفتند‪ :‬مواردی همچون قراردادهای موقت کار که‬ ‫موجب ناامنی شغلی است‪ ،‬به گونه ای اصالح شود که بر اساس‬ ‫قانونیعادالنه‪،‬همکارگراناسوده خاطرباشندهمکارافرینان‬ ‫ی انضباط در محیط کار‪.‬‬ ‫قادر به برقرار ‬ ‫ایشان‪،‬ناامنیشغلیرامنحصردرمسئلهقراردادهایکار‬ ‫ندانستند و افزودند‪ :‬با ضربه خوردن تولید ملی‪ ،‬کار و اشتغال‬ ‫کارگرنیزضربهمی خوردوعلتتاکیدهایمکرربرتقویت‬ ‫تولیدملیهمینمسئلهاست‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬قاچاق و واردات بی رویه‬ ‫کاالهایی را که تولید داخلی و با کیفیت دارند‪ ،‬خنجری بر قلب‬ ‫تولیدکشورخواندندوگفتند‪:‬براساسامارهایکارشناسان‪،‬‬ ‫هر یک میلیارد دالر واردات از اجناس دارای تولید داخلی‬ ‫مانند کفش‪ ،‬پوشاک و لوازم خانگی‪ ،‬به تعطیلی‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫فرصتشغلیدرکشورمنجرمی شود‪.‬‬ ‫ایشان در این زمینه افزودند‪ :‬البته خودروسازها از این‬ ‫حرفسوءاستفادهنکنندزیراوضعانهاتعریفینداردو‬ ‫مقصود‪ ،‬ان جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬ترجیح دادن جنس خارجی به جنس‬ ‫داخلی را ضربه زدن به کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی‬ ‫دانستند و گفتند‪ :‬بر این اساس است که از مردم می خواهیم‬ ‫دستور اژه ای‪:‬‬ ‫نسبتبهمعلمانوکارگرانیکهبرایانهاپروندهقضاییتشکیلشدهمساعدتبهعملاید‬ ‫از مرکز رسانه قوه قضاییه‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین محسنی‬ ‫اژه ای امروز (دوشنبه ‪۱۹‬اردیبهشت) در جریان جلسه شورای عالی‬ ‫قوه قضاییه با اشاره به پشت سر گذاشتن ماه رمضان و بهره مندی‬ ‫مومنین از فیوضات بی کران این ماه مبارک و همچنین حضور‬ ‫باشکوه مردم ایران اسالمی و سایر نقاط جهان در راهپیمایی روز‬ ‫قدس در حمایت از مردم مظلوم فلسطین‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬راهپیمایی‬ ‫امسال روز قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و انزجار از‬ ‫رژیم غاصب صهیونیستی معنای خاصی داشت و روز قدس امسال‪،‬‬ ‫موضوع فلسطین را زنده تر کرد‪.‬‬ ‫دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دستوری که پیش از ماه‬ ‫رمضان برای حضور مقامات ومسئوالن قضایی در مساجد جهت‬ ‫ارتباط گیری بیشتر و وثیق تر با مردم صادر کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ماه مبارک رمضان امسال تمامی مقامات و مسئوالن عالی قضایی‬ ‫و تعداد کثیری از مدیران سطوح مختلف دستگاه قضا در مساجد‬ ‫نقاط مختلف کشور حاضر شدند و از نزدیک در جریان مسائل و‬ ‫مشکالت مردم قرار گرفتند و دستورات قانونی را صادر و اقدامات‬ ‫مقتضی را انجام دادند‪.‬‬ ‫«فقط در مساجد تهران در ماه مبارک رمضان‪ ۱۵۶ ،‬دیدار‬ ‫مردمی از سوی مقامات و مدیران دستگاه قضایی ترتیب داده شد و‬ ‫برخی از مسئوالن عالی قضایی بیش از ‪ ۱۰‬مرتبه در مساجد حضور‬ ‫یافتند»‪ ،‬این اماری بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز‬ ‫شورای عالی قوه قضاییه مطرح کرد؛ امری که بیانگر تحقق دستور‬ ‫قاضی القضات در باب تبدیل مساجد به پایگاهی برای مالقات های‬ ‫بی واسطه و مستقیم مسئوالن قضایی با مردم و شنیدن مشکالت و‬ ‫پیگیری مسائل مطرح شده از جانب انهاست‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه به احصاء و تبیین برخی از مهم ترین‬ ‫مسائل مطرح شده از جانب مردم در جریان مالقات ها و دیدارهای‬ ‫مردمی کثیر مسئوالن قضایی اشاره کرد و در رابطه با رفع و حل این‬ ‫مسائل دستوراتی را صادر کرد‪.‬‬ ‫«ضرورت اگاهی بخشی بیشتر به مردم مبنی بر اینکه سرمایه و‬ ‫اموال خود را بدون اخذ تضامین معتبر به دیگران نسپارند» ؛ «انجام‬ ‫کار تبلیغاتی ‪ ،‬فرهنگی و رسانه ای بیشتر برای اگاه سازی مردم از‬ ‫شگردهای افراد نزول خوار» ؛ «تبیین اثار وثیقه گذاری و ضمانت‬ ‫اجرای عدم حضور متهم برای شخص وثیقه گذار از سوی مسئوالن‬ ‫قضایی» ؛ « بررسی تمامی جوانب امر در هنگام ضبط وثایق» ؛‬ ‫«نهایت اعمال دقت و مقررات در عملیات اجرایی ثبت»؛ «تدقیق و‬ ‫دقت نظر در نحوه کارشناسی پرونده های قضایی» ؛ « اگاه بخشی‬ ‫و اطالع رسانی بیشتر به مردم در زمینه شمول موارد ناظر بر اعاده‬ ‫دادرسی و اعمال مواد ‪ ۴۷۴‬و ‪ »۴۷۷‬؛ «برخورد با ان دسته از مسئوالن‬ ‫قضایی که با صدور قرارهای غیرمتناسب زمینه بازداشت های‬ ‫طوالنی مدت متهمین را فراهم می کنند» ؛ «جلوگیری از تاخیر‬ ‫در رسیدگی های قضایی» ؛ «تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه‬ ‫مواجهه مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه کنندگان» و‬ ‫«افزایش بهره گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان‬ ‫واجدشرایط» از جمله موارد احصاء شده از جریان مالقات های‬ ‫مردمی مسئوالن عالی قضایی در ماه مبارک رمضان بود که رئیس‬ ‫عدلیه در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به تبیین و‬ ‫تشریح و صدور دستوراتی در باب انها پرداخت‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «کالهبرداری از افراد» که‬ ‫درصد قابل توجهی از پرونده های کثیرالشاکی را به خود اختصاص‬ ‫داده و در جریان مالقات های مردمی از جانب مراجعه کنندگان به‬ ‫دفعات تکرار می شود ‪ ،‬گفت‪ :‬باید به صورت منسجم و جدی تر در‬ ‫زمینه اگاهی بخشی به مردم اقدام شود تا سرمایه و دارایی خود را‬ ‫بدون شناخت‪ ،‬حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین‬ ‫اخذ تضامین الزم و معتبر به افراد غیر نسپارند؛ چرا که متاسفانه‬ ‫علی رغم تذکرات و هشدارهایی که داده می شود همچنان رویه‬ ‫اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال شان‬ ‫به انها بدون اخذ تضامین الزم و معتبر و پدید امدن پرونده های‬ ‫کثیرالشاکی بدین واسطه‪ ،‬استمرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرایط اثبات و شکایت از‬ ‫نزول خوار اشاره کرد و گفت‪ :‬باید با اقدامات مبتکرانه و هنرمندانه‬ ‫تبلیغاتی و رسانه ای برای مردم‪ ،‬گناه و خالف شرع بودن ربا و نزول‬ ‫دادن و همچنین شگردهای افراد نزول خوار تبیین و تشریح شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به‬ ‫قرارهای غیرمتناسبی که بعضاً از سوی برخی دادیاران و بازپرس ها‬ ‫صادر می شود و زمینه بازداشت های طوالنی مدت متهمین را فراهم‬ ‫می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دادستان انتظامی قضات نظارت بیشتری بر‬ ‫قرارهای صادره از ناحیه بازپرس ها دادیارها داشته باشد؛ پس از‬ ‫توصیه از باید با ان دسته از مسئوالن قضایی که قرارهای غیرمتناسب‬ ‫صادر می کنند و موجبات بازداشت طوالنی مدت متهمین را فراهم‬ ‫می کنند‪ ،‬برخورد کرد و صرف توصیه کفایت نمی کند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تکریم بیشتر ارباب‬ ‫رجوع و نحوه مواجهه مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی با‬ ‫مراجعه کنندگان‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن و کارکنان دسستگاه قضایی‬ ‫علی رغم حجم باالی کار و احیاناً برخوردهای تند و بی صبری برخی‬ ‫مراجعان باید در نهایت احترام با انها مواجه شوند و به تکریم انها‬ ‫بپردازند و توجه داشته باشند که در بسیاری از موارد‪ ،‬اثر نوع برخورد‬ ‫و مواجه با مراجعه کننده یا متهم یا محکوم از اثر حکم صادره به‬ ‫لحاظ جنبه های تربیتی و اجتماعی بیشتر است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ضرورت افزایش‬ ‫بهره گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان‬ ‫واجدشرایط به رئیس سازمان زندان ها دستور داد تا در اسرع وقت‬ ‫اشکاالت و موانعی که باعث عدم توسعه هر چه بیشتر تجویز پابند‬ ‫الکترونیک در قبال محکومان و زندانیان واجد شرایط می شود را‬ ‫جمع بندی و اعالم کند تا در راستای زدودن این موانع و اشکاالت‬ ‫اقدامات مقتضی صورت گیرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست‬ ‫امروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع اقدامات دولت در جهت‬ ‫پیشبرد سیاست های کالن اقتصادی‪ ،‬مهار تورم و جلوگیری از رشد‬ ‫نقدینگی پرداخت و با تقدیر از اقدامات مجدانه دولتمردان و رئیس‬ ‫جمهور در این زمینه اظهار کرد‪ :‬عالوه بر عقب ماندگی ها در عرصه‬ ‫اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمنان و تشدید این تحریم ها در‬ ‫سنوات اخیر‪ ،‬رخدادهایی نیز در عرصه جهانی از جمله خشکسالی‬ ‫و جنگ اوکراین حادث شده که موجبات افزایش قیمت کاالهای‬ ‫اساسی در سطح دنیا را بوجود اورده است؛ لذا اتخاذ تدابیر برای‬ ‫مقابله و مواجهه با این شرایط اقتصادی از ناحیه دولت و دولتمردان‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به اظهارات مسئوالن امر‬ ‫و کارشناسان ذیربط مبنی بر وجود گرانی ها و نه گرانفروشی ها در‬ ‫برخی بازارها به سبب مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور و جهان نیز اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه با اشاره به اقدامات و تدابیر دولت در زمینه بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور از جمله تالش برای اصالح ساختار بودجه‬ ‫‪ ،‬رفع اشکاالت نظام بانکی و اهتمام به تقویت تولید داخلی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معیشت و سفره مردم جزو اولویت دارترین موضوعات مدنظر دولت‬ ‫است و دستگاه قضایی نیز در این مهم با تمام توان به دولت کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫«مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی است که رئیس‬ ‫قوه قضاییه در راستای کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی‬ ‫مردم بر روی ان ها تاکید کرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخیر‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات‬ ‫سازمان تعزیرات برای مقابله با گران فروشی و احتکار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل‬ ‫بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک‬ ‫خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و اسیبی به معیشت و سفره‬ ‫مردم وارد نشود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه به بیان توصیه هایی به مسئوالن امر‬ ‫در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به تعبیر‬ ‫«جراحی» که در این مورد از سوی برخی کارشناسان مطرح می‬ ‫شود این مهم را یاداور شد که پیش از هر گونه جراحی باید تمهید‬ ‫مقدمات شود و ازمایش ها و سنجش های الزم صورت گیرد ؛‬ ‫همچنین تیم جراح نیز باید با یکدیگر نهایت هماهنگی را داشته‬ ‫باشند‪.‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای موضوع اقناع افکار‬ ‫عمومی پیرامون هرگونه اقدام اقتصادی مرتبط با معیشت مردم را از‬ ‫ضروریات دانست و گفت‪ :‬دولت در راستای اقناع افکار عمومی‬ ‫برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خود اقدامات مختلفی انجام داده‬ ‫است؛ باید همگی توجه داشته باشیم که هرگونه بی توجهی به مقوله‬ ‫اقناع افکار عمومی و ناشی گری در این قضیه زمینه ساز سوء استفاده‬ ‫«تامین امنیت شغلی» کمیته نمی خواهد‬ ‫دهه های متوالی ست که مطالبات اصلی کارگران در یک مثلث‬ ‫بسته خالصه می شود‪ :‬دستمزد‪ ،‬امنیت شغلی و حق تشکل یابی‪ .‬بین سه‬ ‫ِ‬ ‫برگشت این‪-‬همانی برقرار است به‬ ‫ضلع این مثلث‪ ،‬رابطه ی رفت و‬ ‫این معنا که برای رسیدن به یک مطالبه‪ ،‬دیگر مطالبات نیز باید همزمان‬ ‫و هم راستا پیگیری شوند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫سقوط«امنیتشغلی»‬ ‫نرخ «امنیت شغلی کارگران» از دهه ی ‪ ۷۰‬شمسی دچار افول‬ ‫ِ‬ ‫شد؛ اول بخشنامه ای از وزارت کار وقت در سال های ابتدایی دهه ی‬ ‫‪ ۷۰‬شمسی و سپس دادنامه ‪ ۱۷۹‬هیات عمومی دیوان عدالت اداری‬ ‫در سال ‪ ،۱۳۷۵‬موجب شدند که حق کارگران بر «قراردادهای دائم‬ ‫کار»‪ ،‬علیرغم تاکید ضمنی اما روشن ماده ‪ ۷‬قانون کار بر لزوم عقد‬ ‫قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر‪ ،‬نادیده گرفته شود؛ اگر‬ ‫در سال های دهه ی ‪ ،۶۰‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد کارگران شاغل‪ ،‬الاقل‬ ‫در کارگاه های متوسط و بزرگ‪ ،‬ثابت و دارای قرارداد دائم بودند‪،‬‬ ‫این نرخ براساس امارهای رسمی‪ ،‬از دهه ی ‪ ۷۰‬شروع به کاستی‬ ‫گرفتن کرد تا جایی که امروز بیش از ‪ ۹۵‬درصد کارگران شاغل‬ ‫کشور‪« ،‬بی ثبات کار» و قراردادهای موقت دارند؛ حتی کارگران‬ ‫بسیاری در کارگاه های متوسط و کوچک کشور هستند که قرارداد‬ ‫ِ‬ ‫توسط کارفرما را فقط در پایان‬ ‫سفید‪-‬امضای یک طرفه تنظیم شده‬ ‫هر فصل یا هر سال‪ ،‬به اجبار امضا می کنند و پایش انگشت می گذارند‬ ‫که ما هیچ حق و حقوقی نداریم‪.‬‬ ‫در چنین فضایی است که کارگران معتقدند؛ ابطال دادنامه ‪۱۷۹‬‬ ‫دیوان عدالت که با استفاده از مفهوم مخالف تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۷‬قانون‬ ‫کار به «قراردادهای موقت کار» رسمیت قانونی بخشیده‪ ،‬گام اصلی‬ ‫و شاید تنها گام اصولی برای احقاق امنیت شغلی از دست رفته است؛‬ ‫در تبصره دوم ماده ‪ ۷‬قانون کار‪ ،‬قانونگزار تاکید کرده که اگر در‬ ‫کارهای مستمر‪ ،‬در قرارداد کار «مدت» نباشد‪ ،‬قرارداد دائم تلقی‬ ‫می شود؛ دیوان عدالت با استناد به مفهوم مخالف این شرط‪ ،‬در دادنامه‬ ‫‪ ۱۷۹‬اورده که با گنجاندن مدت در قرارداد کار (بدون در نظر گرفتن‬ ‫حق اختیار کارگران در امر تنظیم قرارداد و صرفاً به عنوان یک بند‬ ‫فرمایشی و اجباری) می توان در کارهای مستمر قرارداد موقت بست و‬ ‫کارگران را از حقِ بر امنیت شغلی محروم ساخت‪.‬‬ ‫کمیته ی وزارت کار و مهلت دوماهه ی وزیر‬ ‫در این بافتار ناقص که به گفته ی حسین حبیبی (عضو هیات‬ ‫بهخریدتولیدداخلیمقیّدباشندالبتهبزرگ ترینخریداردر‬ ‫کشور‪،‬دستگاههایدولتیهستندکهبایدسعیکنندهیچ‬ ‫جنسخارجیمصرفنکنند‪.‬‬ ‫ایشان در ادامه اتقان و استحکام کار و زیبایی محصول را‬ ‫ازجملهوظایفکارگرانوکارافرینانبرشمردندوگفتند‪:‬‬ ‫نظام اموزشی کشور باید هر چه بیشتر به حالت عملی و‬ ‫کاربردی نزدیک شود و در بخش تولید نیز مهارت کارگران‬ ‫به گونه ای افزایش یابد که با ابتکار و سلیقه خوب‪ ،‬ارزش کار و‬ ‫محصولدرچشممشتریانباالتربرود‪.‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایباتشکرمجددازایستادگی‬ ‫کارگراندرمقابلتحریکاتدشمنان‪،‬گفتند‪:‬مسئوالنو‬ ‫مدیرانمرتبطباجامعهکارگریبایدبهبرنامه هایخودطبق‬ ‫وعده های داده شده عمل کنند‪.‬‬ ‫رهبرانقالبدرپایانسخنانشانبااشارهبهبرنامه های‬ ‫اقتصادی دولت تاکید کردند‪ :‬کارهایی که امروز دولت در‬ ‫زمینه اقتصاد در پیش دارد‪ ،‬کارهای مهمی است و همه اع ّم از‬ ‫قوا و دستگاههای مختلف و احاد مردم باید کمک کنند که‬ ‫ان شاءاهلل دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند‪.‬‬ ‫در ابتدای این دیدار‪ ،‬اقای عبدالملکی وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی‪ ،‬گزارشی از برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه‬ ‫دربخش هایاشتغال‪،‬تسهیلکسبوکار‪،‬تامیناجتماعیو‬ ‫مدیریتشرکت هابیانکرد‪.‬‬ ‫مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور) «صرفاً یک سوء‬ ‫برداشت از یک بند از قانون‪ ،‬موجب شده میلیون ها کارگر هیچ امیدی‬ ‫به اینده نداشته باشند»‪ ،‬وزیر کار در مراسم هفته کارگر از کمیته ای‬ ‫برای برقراری امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت‪ :‬ظرف مدت‬ ‫دوماهه‪ ،‬امنیت شغلی اعاده می شود‪.‬‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی (وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی) در‬ ‫جمع خبرنگاران در خصوص حذف شرکت های داللی نیروی کار‬ ‫و همچنین قراردادهای موقت کار گفت‪ :‬بعد از دستور رئیس جمهور‪،‬‬ ‫کمیته ای به ریاست معاون روابط کار وزارت کار و با عضویت‬ ‫نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل شد تا روی موضوع امنیت‬ ‫شغلی کارگران اقدامی اساسی صورت گیرد‪ .‬ما دو ماه به این کمیته‬ ‫مهلت می دهیم تا به راه حل هایی برسند تا اگر نیاز به قانونی باشد ما در‬ ‫قالب الیحه ان را در هیات دولت تصویب کنیم‪.‬‬ ‫ایجاد یک کمیته برای تامین امنیت شغلی و پیدا کردن‬ ‫راهکارهای جدید برای این منظور‪ ،‬در شرایطی که تامین امنیت شغلی‬ ‫نیاز به بررسی و پژوهش و کمیته ندارد و راه تامین ان تنها بازگشت به‬ ‫قانون و ابطال دادنامه ‪ ۱۷۹‬از سوی دیوان عدالت است‪ ،‬سواالت بسیار‬ ‫به وجود می اورد‪.‬‬ ‫انچهکارگرانمی خواهند‪:‬‬ ‫ابطال دادنامه ‪ ۱۷۹‬دیوان عدالت‬ ‫حسین حبیبی در این رابطه می گوید‪ :‬تامین امنیت شغلی کارگران‬ ‫نیاز به ایجاد کمیته و پیدا کردن راهکار جدید ندارد؛ مدتهاست‬ ‫تشکل ها و فعاالن کارگری مدام فریاد می زنند تا دادنامه ‪ ۱۷۹‬دیوان‬ ‫عدالت ابطال نشود‪ ،‬امنیت شغلی و سایر مطالبات کارگران از جمله‬ ‫تشکل یابی به سرانجام نخواهد رسید؛ کارگران شکایت هایی نیز‬ ‫خطاب به دیوان عدالت تنظیم کرده اند؛ وزیر کار و دولت اگر قصد‬ ‫تامین امنیت شغلی کارگران را دارند‪ ،‬با تشکل های کارگری همراه‬ ‫شوند و از ریاست دیوان و قوه قضاییه بخواهند که نه تنها دادنامه ‪۱۷۹‬‬ ‫باطل شود بلکه با صدور یک دادنامه جدید‪ ،‬تمام کارفرمایان در تمام‬ ‫بخش های اقتصاد ملزم شوند در کارهای با ماهیت مستمر‪ ،‬با کارگران‬ ‫قرارداد دائم ببندند‪ .‬ضمن اینکه بازرسان کار باید بر رعایت قانون در‬ ‫کارگاه ها به خصوص کارگاه های کوچک نظارت بیشتری داشته‬ ‫باشند؛ کارگران بسیاری هستند که نه تنها علیرغم تاکید قانون‪ ،‬یک‬ ‫نسخه از قرارداد کار را در اختیار ندارند بلکه اساساً قرارداد ندارند!‬ ‫عالوه بر ابطال دادنامه ‪ ،۱۷۹‬اجرای ایین نامه تبصره یک ماده ‪۷‬‬ ‫که مدت زمان قرارداد در کارهای پروژه ای و موقت را تعیین کرده‪،‬‬ ‫یکی از خواسته های اساسی است؛ البته نحوه ی اجرای این ایین نامه نیز‬ ‫اهمیت بسیار دارد؛ در این ایین نامه‪ ،‬حداکثر زمان قراردادهای موقت‪،‬‬ ‫‪ ۴‬سال تعیین شده و اگر کارگری بیش از ‪ ۴‬سال در یک کار ثابت‬ ‫حتی پروژه ای و موقت‪ ،‬مشغول به فعالیت است‪ ،‬باید بعد از ‪ ۴‬سال تا‬ ‫پایان پروژه‪ ،‬قرارداد دائم و ثابت داشته باشد‪.‬‬ ‫انچه وزارت کار می تواند صورت دهد‪:‬‬ ‫«تسهیلگری» برای ابطال دادنامه‪۱۷۹‬‬ ‫برای دانستن کم و ِ‬ ‫کیف این الزامات و کارهایی که می تواند‬ ‫وزارت کار به عنوان اصلی ترین مجری دولتی در زمینه شرایط شغلی‬ ‫کارگران صورت دهد‪ ،‬به سراغ ارمین خوشوقتی (کارشناس ارشد‬ ‫حقوق و روابط کار) رفتیم؛ خوشوقتی در این رابطه می گوید‪ :‬شان‬ ‫وزارت کار قانونگزاری نیست؛ در کل دستگاه های اجرایی شان‬ ‫قانونگزاری ندارند صرفاً می توانند در چهارچوب قوانین‪ ،‬ایین نامه‬ ‫تصویب و ابالغ کنند؛ در حال حاضر تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۷‬در خصوص‬ ‫حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر در بهمن ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫تصویب هیات وزیران رسیده و االن برای کارهای غیرمستمر‪ ،‬همه‬ ‫چیز مهیاست‪ ،‬هم تعریف داریم و هم حداکثر مدت موقت تعریف‬ ‫شده؛ در این ایین نامه‪ ،‬حداکثر زمان برای کارهای پروژه ای‪،‬‬ ‫کارگاه های موقت و کارهای موقت در کارگاههای دائم که همگی‬ ‫جزو کارهای غیرمستمر تعریف شده اند‪ ،‬چهار سال در نظر گرفته‬ ‫شده؛ این متن قانونی‪ ،‬روزنامه رسمی شده و باید اجرا شود؛ منتها‬ ‫ان چهار سال از بهمن ‪ ۹۸‬شروع شده‪ ،‬یعنی قبل از سررسید زما ِن‬ ‫چهارساله در بهمن‪ ۱۴۰۲‬در مورد مشاغل غیرمستمر نمی توانیم هیچ‬ ‫کاری بکنیم؛ تا ان زمان‪ ،‬کارگران این مشاغل‪ ،‬قرارداد موقت خواهند‬ ‫داشت و از ان به بعد دیگر نباید قراردادشان موقت باشد و بایستی تا‬ ‫پایان پروژه دائم شوند‪.‬‬ ‫اما مشکل اصلی در جای دیگری است؛ در رواج ‪۹۵‬‬ ‫درصدی قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر؛ به گفته‬ ‫خوشوقتی‪ ،‬دادنامه ‪ ۱۷۹‬هیات عمومی دیوان عدالت با به رسمیت‬ ‫شناختن قراردادهای موقت در کارهای مستمر‪ ،‬حق برخورداری از‬ ‫امنیت شغلی را از بخش اعظم کارگران کشور سلب کرده و این در‬ ‫حالیست که بازهم این موضوع در قوه قضاییه قابل پیگیری است و با‬ ‫تشکیل کمیته در وزارت کار‪ ،‬به هیچ نتیجه ای نمی رسد‪.‬‬ ‫این کارشناس حقوقی اضافه می کند‪ :‬مشکل اصلی از دادنامه ای‬ ‫است که بازنگری یا ابطال ان‪ ،‬در حیطه ی وظایف وزارت کار یا‬ ‫حتی دولت نیست؛ بنابراین وزارت کار اگر می خواهد در این زمینه‬ ‫کمک کند باید به یاری تشکل های کارگری بیاید و از طریق این‬ ‫تشکل ها با دیوان عدالت جلسه بگذارند؛ در این میان‪ ،‬وزارت کار‬ ‫نقش تسهیلگری داشته باشد؛ از دیوان بخواهد حرف تشکل ها را‬ ‫بشنود و قبول کند که با موقت بودن قراردادهای کار‪ ،‬امنیت شغلی‬ ‫کارگر پایین می اید و کارگری که امنیت شغلی و امید به اینده ندارد‪،‬‬ ‫دیگر خالقیت و تعالی در کار نخواهد داشت‪ ،‬چون دیگر هیچ تعلق‬ ‫خاطری به سازمان یا کارگاه محل اشتغال خود ندارد‪.‬‬ ‫خوشوقتی جمع بندی می کند‪ :‬وزارت کار به جای صدور‬ ‫دستورالعمل و یا ایین نامه ی جدید که اگر صادر هم شود به دلیل‬ ‫تعارض با رای دیوان عدالت‪ ،‬احتماالً یکسال نشده باطل می شود‪،‬‬ ‫باید تسهیلگری کند؛ کاری کند که دیوان عدالت حرف تشکل ها را‬ ‫بشنود؛ اگر حرف تشکل ها و کارگران منطقی بود با درخواست دیوان‬ ‫یا رئیس قوه قضاییه‪ ،‬دادنامه ‪ ۱۷۹‬بازنگری و یا ابطال شود‪ .‬هیچ راه‬ ‫دیگری برای تامین امنیت شغلی وجود ندارد و ایجاد کمیته و فرصت‬ ‫دوماهه نیز هیچ کمکی نمی کند‪ .‬اص ً‬ ‫ال نمی دانیم چرا جناب وزیر‬ ‫مهلت دوماهه در نظر گرفته اند!‬ ‫درمجموع در زمینه ی رفع بی ثبات کاری و تامین امنیت شغلی‪،‬‬ ‫تمام بایدها مشخص است؛ ابطال دادنامه ‪ ۱۷۹‬و رعایت سقف قانونی‬ ‫در کارهای موقت و پروژه ای‪ ،‬دو پیش شرط اصلی برای تامین‬ ‫امنیت شغلی کارگران است؛ عالوه بر اینها‪ ،‬اگر با صدور یک رای‬ ‫قانونی در قالب دادنامه ی الزم االجرای دیوان عدالت‪ ،‬کارفرمایان‬ ‫ملزم شوند در تمام کارهای مستمر‪ ،‬قرارداد دائم منعقد کنند‪ ،‬تمام‬ ‫مشکالت این حوزه برطرف می شود؛ تنها در ان صورت است که از‬ ‫نظر امنیت قراردادها و تامین حدی از اطمینان به اینده‪ ،‬به دهه ی ‪۶۰‬‬ ‫شمسی بازمی گردیم و یک ضلع از مثلث مطالبات کارگران‪ ،‬براورده‬ ‫می شود؛ برای این منظور هیچ نیازی به کمیته ی جدید و نشست های‬ ‫متعدد نیست؛ وزارت کار اگر قصد همراهی دارد‪ ،‬همراه کارگران به‬ ‫میدان بیاید تا دیوان عدالت یا رئیس قوه قضاییه دادنامه ی ‪ ۱۷۹‬را به نفع‬ ‫کارگرانباطلکنند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬نسرین هزاره مقدم‬ ‫بدخواهان و دشمنان را فراهم خواهد اورد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این رابطه به خبر منتشره‬ ‫پیرامون شناسایی احتکار ‪ ۶۷۰‬تن از یک قلم ماده غذایی در یک‬ ‫واحد تولیدی اشاره کرد که با بررسی های انجام شده مشخص شد‬ ‫احتکاری در کار نبوده است؛ رئیس عدلیه تصریح کرد‪ :‬این قبیل‬ ‫ناشی گری ها در حوزه خبررسانی موضوعات اقتصادی که به معیشت‬ ‫و سفره مردم مرتبط است زمینه ساز ایجاد حواشی و سوء استفاده‬ ‫بدخواهان است؛ لذا باید دقت مضاعفی در این حوزه صورت گیرد‪.‬‬ ‫قاضی القضات در بخشی دیگر از اظهاراتش تصریح کرد‪:‬‬ ‫بدون تردید مردم به لحاظ مسائل معیشتی و اقتصادی با مشکالتی‬ ‫مواجه هستند و این یک واقعیت است و نباید اینگونه تلقی شود که‬ ‫هر فردی نقد و اعتراضی می کند‪ ،‬بدخواه است؛ اما به هر ترتیب باید‬ ‫برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی و بهبود‬ ‫معیشت مردم تالش کنیم و از هر اقدامی که اب به اسیاب دشمن‬ ‫می ریزد پرهیز کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در پایان بخش‬ ‫نخست نشست امروز مسئوالن عالی قوه قضاییه با اشاره به جایگاه‬ ‫ارزشمند دو قشر معلم و کارگر در جامعه ما اظهار کرد‪ :‬باید در‬ ‫جهت رفع مشکالت معیشتی معلمان و کارگران عزیز و محترم‬ ‫تالش همه جانبه کنیم؛ در عین حال باید توجه کنیم که شیاطین‬ ‫در صف دلسوزان فعال در دو قشر زحمتکش معلم و کارگر رخنه‬ ‫نکنند چرا که رخنه انها نه تنها به حل مشکالت معلمان و کارگران‬ ‫نمی انجامد بلکه مشکالت انها را پیچیده تر می کند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به مسئوالن ذیربط قضایی‬ ‫دستور داد چنانچه طی ماه ها و هفته های اخیر برای افرادی از دو قشر‬ ‫زحمتکش معلمان و کارگران در اثر غفلت ان ها‪ ،‬پرونده قضایی‬ ‫تشکیل شده‪ ،‬نهایت مساعدت را به عمل اورند و در مقابل‪ ،‬چنانچه‬ ‫عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه‬ ‫کرده اند و برای ضربه زدن و ایجاد اشوب و اخالل در نظم و امنیت‬ ‫مردم برنامه دارند‪ ،‬اقدامات قانونی مقتضی را در قبال انها به عمل‬ ‫اورند و حساب عناصر وابسته به بیگانه را از برخی افراد که از روی‬ ‫غفلت شان برای انها پرونده تشکیل شده‪ ،‬جدا بدانند‪.‬‬ ‫ترکیهبهمسافرانایرانییارانه‬ ‫می دهد!‪/‬راهکارهایکاهش‬ ‫هزینهسفربهعراق‬ ‫سیدصادقحسینی‪،‬دربارهانتقاداتیمبنیبرگرانبودنهزینهسفربهعتبات‬ ‫علی رغممسافتکمنسبتبهسفربهکشوریمانندترکیهکهمسافتبیشتری‬ ‫دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬درجلسهشورای عالی ارز‪،‬درباره این انتقاد ازوزیرراهورئیس‬ ‫سازمانهواپیماییسوالکردموپاسخانهااینبودکه دولتترکیهنسبت‬ ‫بهپروازهاییکهدرمسیرایراناست‪،‬به صورتمشخصیارانهفو قالعاده ای‬ ‫می پردازد‪.‬ویادامهداد‪:‬به عنوانمثالاگرهزینهپروازبهترکیه‪ 10‬میلیونتومان‬ ‫است‪ 4،‬میلیونازمسافردریافتمی شودو‪ 6‬میلیونتومانباقی ماندهرادولت‬ ‫ترکیهپرداختمی کندزیرامعتقداستاینهزینهازمحلدرامدهایدیگریعنی‬ ‫خریدتوریست هاجبرانمی شودبنابراینقیمتپروازهایترکیهپایین ترازسایر‬ ‫کشورهاست‪.‬رئیسسازمانحجوزیارتتصریحکرد‪:‬درسایرکشورهامانند‬ ‫عربستانهزینهرفتوبرگشت‪ 16‬میلیونتومانوپروازهایاماراتهمگران‬ ‫استامافقطترکیهاستکهدولتدرراستایجذبتوریستیارانهمی پردازد‪.‬‬ ‫طبقامارسالگذشتهحدود‪ 800‬هزارایرانیبهترکیهسفرکرد هاند‪،‬اگر‪ 1000‬نفر‬ ‫ازاینکشورخریدکردهباشند‪،‬سودیکهحاصلمی شود‪،‬یارانهپرداختیانهارا‬ ‫جبرانمی کند‪.‬ویافزود‪:‬درسفریکهبهعراقداشتیمصراحتاًاعالمشدفرودگاه‬ ‫نجف برای ورود و خروج هر زائر‪ 60‬دالر اخذ می کند که با نرخ‪ 28‬هزار تومان‬ ‫حدودیک میلیونو‪ 600‬هزارتومانمی شوداگرفرودگاهنجفاینمالیاترا‬ ‫دریافتنکند‪،‬قیمتپروازتهرانـنجفنیزکاهشمی یابد‪.‬حسینیدرپاسخبه‬ ‫اینکه«بارونقهرچهبیشترسفربهعتباتسودمناسبیعایدکشورعراقمی شود‪،‬‬ ‫انهانمی توانندمانندترکیهعملکنند؟»گفت‪:‬مااینپیشنهادرابارئیسجمهور‬ ‫عراقدرمیانگذاشتیموازویخواستیمدستورکاهشهزینهرابدهد؛وینیز‬ ‫گفت«جداازموضوعزیارتوبحث هایمعنوی‪،‬متوجهسودیکهبهکشورمان‬ ‫می رسدهستیموتاسفمی خورمکهچرافرودگاهنجفاینکاررامی کند؛من‬ ‫به صورتشخصیاینموضوعراپیگیریمی کنماماباتوجهبهاینکهفرودگاه‬ ‫نجفمتعلقبهبخشخصوصیاستنمی توانکاریکرد»‪.‬ویدرپاسخبهاینکه‬ ‫به جزبازشدنمرزهایزمینیراهدیگریبرایکاهشهزینهسفربهعتباتوجود‬ ‫ندارد‪،‬گفت‪:‬را هاندازیفرودگاهکربالیکیازگزینه هاییاستکهمی تواند‬ ‫درکاهشهزینه هایاینسفراثرگذارباشدضمناینکهاینفرودگاهبه صورت‬ ‫مشارکتیساختهخواهدشدوایرانهمدرانسهمداردامابهثمررسیدنان‪2‬‬ ‫الی‪ 3‬سالبه طولم یانجامدبااینحالرا هاندازیانباعثایجادرقابتمی شودو‬ ‫درکاهشهزینه هااثرگذاراست‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫سریالتازهکارگردانجنجالیکلیدخورد‬ ‫سریال«ازادیمشروط»بهکارگردانیمسعودده نمکیدرنزدیکیلوکیشنامامزادهحیدردرکرجوباحضوربرخیازبازیگرانکلیدخورد‪.‬باتکمیلبازیگرانسریال«ازادیمشروط»بهکارگردانیمسعودده نمکی‪،‬تصویربرداریاینمجموعهبهتازگیکلیدخورده‬ ‫است‪.‬سریالتازهکارگردانجنجالیکلیدخورد*‪-‬اولینسکانس هایاینسریالدرنزدیکیلوکیشنامامزادهحیدردرکرجتصویربرداریشدوبازیگرانمختلفیازجملهعلیرضااستادیومهرانرجبیجلویدوربینرفتند‪.‬اینسریالبهموضوعکرونامی پردازدوطی‬ ‫ماه هایگذشتهروندپیش تولیدخودراطیمی کرد‪.‬دراینسریالبازیگرانیچونحسینرفیعی‪،‬سروشجمشیدی‪،‬سامانگوران‪،‬مهرانرجبی‪،‬پرویزفالحی پور‪،‬محمودمقامی‪،‬عباسمحبی‪،‬سیدمهردادضیایی‪،‬رامینراستاد‪،‬علیرضااستادی‪،‬افیشنسنگ چاپ‪،‬بهنوش‬ ‫بختیاری‪،‬مریمکاویانی‪،‬علیرضامسعودی‪،‬پوراندختمهیمن‪،‬محمدرضارهبری‪،‬شهابعباسی‪،‬هلیاامامیوکاوهسماک باشیحضوردارند‪.‬ریال‪۳۰‬قسمتی«ازادیمشروط»باداستانیطنزدربارهفعالیتگروه هایجهادی‪،‬کادردرمانوپرستاراندرایامکروناومصائب‬ ‫وشیرینی هایایندورانبهتهیه کنندگیوکارگردانیمسعودده نمکیدرمرکزسیمافیلمساختهمی شود‪.‬گارشفیلمنامهسریالتوسطکریمخودسیانیوشهابعباسیبراساسطرحیازمسعودده نمکیانجامشدهاست‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫تصویرگری؛هنریکهچونبرایاغلبناشرانبهصرفهنیست‪،‬مورد‬ ‫کمتوجهیهمقرارگرفتهاست‪.‬امامساله ایکهوجودداردایناست‪:‬ایااین‬ ‫کمتوجهیباعثشدهتااقبالنسبتبهاینهنردرسال هایاخیرکمترشود؟‬ ‫برایپاسخبهپرسشیکهدرباالمطرحشد‪،‬بهگفت وگوبالیداطاهری‬ ‫هنرمندیکهبهعنوانتصویرگرکتاب هایکودکشناختهمی شود‪،‬‬ ‫پرداختیمتانظرایناورادربارهاقبالنسبتبهتصویرگری‪،‬نحوهارتباط‬ ‫درستبیننویسندهوتصویرگر‪،‬بومی سازیتصویرگریو‪...‬جویاشویم‪.‬‬ ‫هنرعامهپسندروبهجلودرحالحرکتاست؟‬ ‫اینهنرمندتصویرگرکهعقیدهدارداقبالنسبتبهتصویرگریدر‬ ‫سال هایاخیرخوببوده‪،‬دربارهاینموضوعبهخبرنگارایسناگفت‪«:‬همه‬ ‫مابهتماشایخیالوتصورنیازداریم‪،‬منتهادرایراناینموضوعبیشتربرای‬ ‫کودکاندرنظرگرفتهشدهاست‪.‬اقبالنسبتبهتصویرگریخوبوحوزه‬ ‫چاپونشرهمکارشاننسبتبهقبلبهترشدهواالنکتاب هایمتنوعی‬ ‫هست؛ولیمثلخیلیازکارهایهنریدیگربایدگفت‪،‬هزینه ایکه‬ ‫تصویرگرهادریافتمی کنند‪،‬نسبتبهسایراقشاربسیاراندکاست‪.‬حاال‬ ‫شایداینموضوعبهدلیلانباشدکهاقبالازکتاب هادرحالحاضرکم‬ ‫شدهوشایداولویت هایمردمخیلیکتابخریدنوخواندننباشدوشاید‬ ‫اینترنتیامسائلدیگربیشترافرادرادرگیرخودشکردهباشد‪».‬‬ ‫اوادامهداد‪«:‬ازطرفیشایدمردمشناختکافی ایازهنریکهبهشکل‬ ‫درستیاجراشدهباشد‪،‬ندارندوشمادرتمامحوزه هااینرامی بینیدکههنر‬ ‫عامه پسندبیشترجلومی رودومتاسفانهکسیجلویاینموضوعرانمی گیرد‪.‬‬ ‫یعنیمانمی اییمبرایهمهکارهایخوب‪،‬نمایشگاه هایخوببرگزارکنیم‪.‬‬ ‫االنبچه هاخیلیکمترباکارخوبمواجهمی شوندودرخیلیازحوزه هاما‬ ‫بااینمشکلدستوپنجهنرممی کنیمکهالزماانچهکهبهفروشمی رسد‪،‬‬ ‫خیلیکارارزشمندینیست‪».‬‬ ‫طاهریبااشارهبهارتباطخوبیکهبینتصویرگرانوناشرانشکل‬ ‫گرفته‪،‬اظهارکرد‪«:‬درحالحاضرتصویرگرانایرانیفعالهستندوارتباطی‬ ‫کهبایدبینتصویرگرانوناشرانباشدهمشکلگرفته‪،‬اماهمناشرانوهم‬ ‫تصویرگرانبامشکلاقتصادیمواجههستندودیگراینکهخیلیازناشران‬ ‫تصویرگرانخوبوبزرگدراینحوزهرانمی شناسندوازافرادیاستفاده‬ ‫می کنندکهخیلیکارهایشاخصیندارند‪،‬امااقبالعمومیازکارهایان ها‬ ‫خوباست‪».‬‬ ‫والتدیزنینهتنهاچهر هاسطوره ایتاریخسینمایانیمیشنمحسوب‬ ‫می شودبلکهیکیازپیشگاماناصلیاستفادهازموسیقیکالسیک‬ ‫درسینمانیزبهشمارمی رودکهدروروداثاربزرگانعرصهموسیقی‬ ‫کالسیکبهدنیایانیمیشنوسینماسهمچشمگیریدارد‪.‬‬ ‫شماممکناستتحصیلکردهموسیقیدراروپاورهبریکارکستر‬ ‫سمفونیکیاتحصیلکردهشاخه هایدیگرهمچونسینمایارسانهباشید‬ ‫وازارتباطموسیقیکالسیکجهانوفیلم هایانیمیشنجهاناگاه‬ ‫نداشتهباشیدوایننااگاهیشمارادرمواقعی‪،‬درزمینهاظهارنظرها‪،‬در‬ ‫موقعیت هایدشوارقراردهد‪.‬اینگزارشسعیمی کنداینمسالهرابا‬ ‫یکتحقیقساده‪،‬برطرفکند‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬نخستینتجربهوالتدیزنیدرساختانیمشن های‬ ‫یاحمقانه»شکلگرفت؛‬ ‫موزیکال‪،‬بامجموعهانیمیشن های«سمفون ‬ ‫انیمشن هایکوتاهو‪ ۷۵‬قسمتیکهبینسال های‪ ۱۹۲۹‬تا‪ ۱۹۳۹‬درطول‬ ‫یکدههعرضهشدوموفقبهکسب‪ ۷‬جایزهاسکارشد‪.‬‬ ‫«کارلاستالینگ»موسیقیدانوتنظیم کنندهامریکاییاولینفردی‬ ‫بودکهایدهساختانیمیشنهماهنگوبرپایهموسیقیرابهوالتدیزنی‬ ‫پیشنهادکردکهدرنهایتبهساختانیمشن هایموفق«سمفونیاحمقانه»‬ ‫انجامید‪.‬خودشنیزساختموسیقیچندینقسمتازاینمجموعهرابر‬ ‫عهدهداشت‪.‬بخشیازاپیزود«سرزمینموسیقی»ازمجموعهانیمیشن های‬ ‫یاحمقانه»رادرزیرمی بینیدومی شنوید‪:‬‬ ‫«سمفون ‬ ‫اماماجرایتلفیقموسیقی هایبرجستهکالسیکوکارتون‬ ‫(انیمیشن) در سال‪ ۱۹۳۵‬برای والت دیزنی جدی شد؛ زمانی که او در‬ ‫یاحمقانه »‪،‬تصمیمبه‬ ‫میانهساختمجموعهانیمیشن هایکوتاه«سمفون ‬ ‫ازمودنابتکاریجدیدگرفتوانیمیشنی‪ ۱۵‬دقیقه ایبهنام«کنسرت‬ ‫بَند»راساخت‪.‬‬ ‫درایناپیزود‪«،‬میکیماوس»نقشرهبرارکسترراایفاکردو«دونالد‬ ‫داک»و«گوفی»کهازجملهچهره هایکارتونیاشنایگروهبودند‪.‬‬ ‫اگرچهاینفیلمکوتاهبهدالیلفنیبسیارموردتحسینقرارگرفت‪،‬‬ ‫امااستفادهازاُورتور«ویلیامتِل»اثر«جیاکینوروسینی»اهنگسازمطرح‬ ‫ایتالیاییدرانبودکهاستانداردیرابرایاستفادهازموسیقیکالسیک‬ ‫درکارتون هاتعیینکرد‪.‬‬ ‫بخش هاییازانیمیشنطنز«کسترتبَند»رادرزیرمشاهدمی کنید‪:‬‬ ‫پسازانیمیشن«کنسرتبَند»درسال‪ ۱۹۳۵‬وپایانمجموعه‬ ‫«سمفونی هایاحمقانه»(مجموعهانیمیشن هایکوتاهو‪۷۵‬قسمتی)در‬ ‫سال‪،۱۹۳۹‬والتدیزنیتصمیمگرفتتامشهورترینشخصیتخود‬ ‫یعنیمیکیماوسرااحیاکند؛اماازچهطریقی؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫ادمبزرگهاهم‬ ‫بهتصویرگرینیازدارند‬ ‫اوادامهداد‪«:‬اگرناشرانباانجمنتصویرگرانارتباطخوبیبرقرارکنند‪،‬‬ ‫کارهایخیلیبهتریمی توانارائهدادوهمینطوراگرتصویرگرانامنیت‬ ‫مالیداشتهباشند‪،‬فرصتخیلیخوبیرابرایکاراختصاصخواهندداد‪.‬‬ ‫برخیازدوستانماصرفاکارشانتصویرگریاستوخبهزینه هاباالست‪.‬‬ ‫همهزینهلوازموهمهزینهوقتیکهادممتخصصدراینزمینهمی گذارد‪،‬‬ ‫باالست‪».‬‬ ‫چراکودکانتصویررابیشترازمتندوستدارند؟‬ ‫شایدبرایخودشماب هعنوانیکبزرگسالپیشامدهباشدکهترجیح‬ ‫داده ایدبهجایخواندنکتابی‪،‬فیلمانراتماشاکنیدیادراطرافیانتاندیده‬ ‫باشیدکهکودکیتماشایتصاویریککتابرابهخواندنمتنانترجیح‬ ‫دهد‪.‬طاهریدرتبیینعلتاینمسالهبهایسناگفت‪«:‬انسان هایاولیهازطریق‬ ‫تصویرباهمارتباطبرقرارکردندوبنابراینباتوجهبهایننکته‪،‬تصویربرنوشته‬ ‫نزدانسان هاارجحیتدارد‪.‬شمابایکتصویرهزارانحرفمی توانیدبزنید‬ ‫کهاگربخواهیدانراتوضیحدهید‪،‬شایدنتوانیدکاملمنتقلکنید‪.‬بچه هابا‬ ‫تصویرصحبتوارتباطبرقرارمیکنند‪.‬ان هادرعینحالازهمهحواسشان‬ ‫براییادگیریبهره گیریمی کنندودریکلحظهبههمهچیزتوجهدارندو‬ ‫والتدیزنی؛انکهموسیقی‬ ‫کالسیکرابهسینماهدیهکرد‬ ‫دیزنیانیمیشنیکوتاهباعنوان«شاگردجادوگر»راروییک‬ ‫موسیقیباهمینناماثر«پلدوکاس»قراردادووتنهاچیزیکهباقی‬ ‫ماند‪،‬یافتنیکرهبرارکسترمعتبربرایرهبریارکستراستودیوبود‪.‬از‬ ‫بختخوبوالتدیزنی‪،‬اوخیلیزودبایکیازبزرگترینموسیقیدانان‬ ‫کالسیکامریکایشمالیبهصورتاتفاقیدریکرستورانمالقات‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مطمئناوالتدیزنیقصدنداشتبا«لئوپولداستوکوفسکی»‪،‬رهبر‬ ‫ارکسترفیالدلفیا‪،‬درهمانشبدررستورانهالیووددرسال‪ ۱۹۳۷‬شام‬ ‫بخورد‪.‬بااینحال‪،‬سرنوشتبرنامه هاییبرایایندورویاپردازخالق‬ ‫چیدهبودودرحینصحبتدربارهاخرینتجربهوالتدیزنیدرترکیب‬ ‫موسیقیوانیمیشن‪،‬دیزنیغرقدرایدههمکاریبااستوکوفسکیبود؛‬ ‫پیشنهادیکهاستوکوفسکیبااشتیاقپذیرفت‪.‬‬ ‫استوکوفسکینیزدربارهایدهتلفیقموسیقیکالسیکوکارتون‬ ‫هیجان زدهبود‪.‬انقدربهاینکارعالقهداشتکهبهصورترایگان‬ ‫رهبریارکسترراانجامدادوپسازموفقیتدرپروژهاولیه«شاگردو‬ ‫جادوگر»‪،‬استوکوفسکیپذیرفتکهبراییکفیلمبلندباهمینهدف‬ ‫باوالتدیزنیقراردادببندد؛یعنیتلفیقاثاربرجستهموسیقیکالسیک‬ ‫باتصاویرمتحرک‪.‬‬ ‫درواقعتجربهموفقانیمیشنکوتاه«شاگردوجادوگر»‪،‬سنگبنای‬ ‫ساختیکانیمشنبلندبهنام«فانتازیا»درسال‪ ۱۹۴۰‬شد‪.‬‬ ‫در‪ ۱۳‬نوامبر‪،۱۹۴۰‬منتقدانبانفوذسینماوافرادسرشناسهالیوود‬ ‫درتئاتربرادوینیویورکگردهمامدندتابهتماشایفیلمیپیشگامانه‬ ‫بنشینند؛فیلم«فانتازیا»بهتهیه کنندگیوالتدیزنیکهتلفیقیازموسیقی‬ ‫کالسیکوکارتونبود‪.‬‬ ‫پسازتماشایاینفیلم‪-‬انیمیشن«ادوینشالرت»ازنشریه‬ ‫سانجلستایمز‪،‬ساختاینفیلمراشجاعتیفراترازباورویک‬ ‫ل ‬ ‫کنسرتبسیارمتنوعازایدههایتصویرینامیدو«بوسلیکروتر»از‬ ‫نیویورکتایمزمدعیشدکهتاریخسینمابااینانیمیشنساختهشد‪.‬‬ ‫اندکیپسازموفقیت«فانتازیا»دیگربزرگاندنیایانیمیشنچون‬ ‫«مایکلمالتی»و«چاکجونز»نیزشروعبهتلفیقموسیقیکالسیک‬ ‫وکارتونکردند‪«.‬فانتزیا»ازمدیومانیمیشناستفادهکزدکهعموماًبه‬ ‫عنوانیکهنرطنزشناختهمی شودوانرابایکهنریهموارهجدی‬ ‫(موسیقیکالسیک)بهگونه ایادغامکردکههیچکسحتیتصورش‬ ‫رانیزنمی کرد‪.‬‬ ‫انیمیشن«فانتازیا»محصول‪۱۹۴۰‬میالدیرامی توانادایاحترامی‬ ‫تمامعیاربهموسیقیکالسیکدانست‪«.‬فانتازیا»سومینانیمیشنبلند‬ ‫سهشنبه ‪ 20-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1576‬‬ ‫ساختهشدهتوسطکمپانیوالتدیزنیدردهه‪ ۴۰‬میالدیدرواقعنامه‬ ‫عاشقانهدیزنیبهموسیقیکالسیکبودکهنسل هایکودکوبزرگسال‬ ‫انرادوستداشتند‪.‬بنابراینجایتعجبنیستکهاینکمپانیدرسی‬ ‫وهشتمینانیمیشنبلنددرسالسال‪ ۲۰۰۰‬ودرقسمتدوماینفیلمبار‬ ‫دیگربهاینایدهپرداختودنباله«فانتازیا»راپساز‪ ۶۰‬سالبهسینمااورد‪.‬‬ ‫هردوفیلمشاملتصاویرمتحرکیاستکهبرایاساسبرخی‬ ‫ازمعروف ترینقطعاتموسیقیکالسیکساختهشد هاند‪.‬اینتصاویر‬ ‫متحرکدرواقعانچیزیاستکهباشنیدناینموسیقیبهذهنهنرمند‬ ‫سازندهانیمیشنمتبادرشدهوممکناستاینموسیقی هادرذهنهر‬ ‫فردیالهام بخشتصویریمتفاوتباشد‪.‬برخیازاینانیمیشن هاشامل‬ ‫طرح هاییانتزاعیوبرخیدیگرروایتگرداستان هاییبرایمخاطب‬ ‫هستن ‪.‬د‬ ‫درنسخهاصلیدهه‪،۱۹۴۰‬موسیقیتوسطارکسترفیالدلفیاو‬ ‫رهبری«لئوپولداستوکوفسکی»اجراشدو«دیمزتیلور»اهنگسازومنتقد‬ ‫موسیقیقطعاتموسیقیرامعرفیمی کند‪.‬‬ ‫دراینفیلمبهترتیب«توکاتاوفوگدررمینور»اثر«یوهانسباستین‬ ‫باخ»‪،‬سوییت«فندق شکن»ساخته«پیوترایلیچچایکوفسکی»‪«،‬شاگرد‬ ‫جادوگر»از«پلدوکا»‪«،‬پرستشبهار»ساخته«ایگوراستراوینسکی»‪،‬‬ ‫«سمفونیشماره‪(»۵‬سمفونیچوپانییاپاستورال)اثر«لودویگفان‬ ‫بتهوون»‪«،‬رقصساعت ها»ساخته«امیلکارهپونکیلی»و«شببرفرازکوه‬ ‫سنگی»اثر«مودستموسورگسکی»اثارمعروفموسیقیکالسیک‬ ‫هستندکهدرنسخهاصلیفیلم«فانتازیا»همراهباپویانمایی هاالهامگرفتهاز‬ ‫اننمایشدادهمی شود‪.‬‬ ‫اینانیمیشنازسویموسسهفیلمامریکابهعنوانیکیاز‪ ۱۰‬انیمیشن‬ ‫برترتاریخسینمامعرفیشدهوبودجه‪ ۲.۲‬میلیوندالریبهیکموفقیت‬ ‫تجاریخوبینیزدستیافتوبهفروشیبالغبر‪ ۸۰‬میلیوندالردست‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫«فانتازیا»شخصی ترینوجسورانه ترینوپروژه«والتدیزنی»‬ ‫محسوبمی شودودرزمرهنادیدهگرفتنشده تریناثاراودرزمان‬ ‫ساختنیزقرارداردودرانزمانکمنبودندمنتقدانیکهبهفیلمتاختندو‬ ‫انرااثریغیرمعمولتوصییفکردند‪.‬‬ ‫بخش هاییازقطعه«توکاتاوفوگدررمینور»اثر«یوهانسباستین‬ ‫باخ»وانیمیشنهماهنگباانرادرفیلم«فانتازیا»(‪)۱۹۴۰‬مشاهده‬ ‫می کنید‪:‬‬ ‫پسازچندینتالشناموفقبرایساختدنباله ایبرانیمیشن‬ ‫«فانتازیا»درنهایتخودکمپانیدیزنیتصمیمبهاجراییکردناینایده‬ ‫گرفتو‪ ۶۰‬سالپسازقسمتنخستدرسال‪ ۲۰۰۰‬قسمتدومفیلم‬ ‫انیمیشن«فانتازیا»عرضهشد‪.‬اینفیلمنیزبابازخوردمثبتمنتقدینهمراه‬ ‫شدگرچهبهموفقیتقسمتنخستنرسید‪.‬‬ ‫دراینقسمت«سمفونیشماره‪»۵‬ساخته«لودویگفانبتهوون»‪،‬‬ ‫«کاج های ُرم»اثر«اتورینورسپیگی»‪«،‬پرستشبهار»ساخته«ایگور‬ ‫استراوینسکی»‪«،‬راپسودیابی»اثر«جورجگرشوین»‪«،‬کنسرتوپیانو‪»۲‬اثر‬ ‫«دمیتریشوستاکوویچ»‪«،‬کارناولجانوران»ساخته«کامیسن‪-‬سانس»‪،‬‬ ‫«شکوهواوضاع»اثر«ادواردالگار»‪«،‬شاگردجادوگر»اثر«پلدوکا»‪،‬‬ ‫«پرندهاتشین»ساخته«ایگوراستراوینسکی»‪«،‬شبیبرفرازکوهسنگی»اثر‬ ‫«مودستموسورگسکی»؛‪۸‬قطعهازنامدرانوبزرگانموسیقیکالسیک‬ ‫بودندکهبهترتیبتوسطارکسترفیالدلفیادرنسخهاصلیفیلم«فانتازیا»‬ ‫اجرامی شوندوپسازانیکانیمیشنمتناسبباحالوهوایاین‬ ‫موسیقینشاندادهمی شود‪.‬‬ ‫درزیزبخشیازسمفونیشماره‪ ۵‬بتهوونوانیمیشنساختهشده‬ ‫متناسبباانرادرفیلم«فانتازیا»(‪)۲۰۰۰‬می بینید‪:‬‬ ‫در سال‪ ۱۹۴۶‬و در جریان جنگ جهانی دوم که بسیاری از کارکنان‬ ‫کمپانیدیزنیبهارتشفراخواندهشدهبودند‪،‬والتدیزنیبرایزندهنگه‬ ‫داشتنبخشفیلم هایبلندخودمجموعه ایازانیمیشن هایکوتاهساخته‬ ‫شدهبراساسموسیقیرادرقالبیکانیمیشنبلندبانام«معدنموسیقی»‬ ‫منتشرکردودرسال‪ ۱۹۵۹‬نیزانیمیشنمعروف«زیباوخفته»رابااقتباس‬ ‫ازمشهورترینباله هایساخته«پیوترایلیچچایکوفسکی»اهنگسازبزرگ‬ ‫روسساخت؛بله‪،‬اقتباسیکانیمیشنازموسیقیکالسیک!‬ ‫بههمینخاطریادگیریشانخیلیبیشتراست‪».‬‬ ‫اوادامهداد‪«:‬درتصویرگریحتمابایدزاویهدیدبچه هارادرنظرگرفت‬ ‫وصرفانبایدترجمهمتنباشد؛بلکهخیال ماننیزدرانبایدوجودداشته‬ ‫باشد‪.‬خالقیتدرتصویرگریتاجاییکهبهفهمبهترمتنکمککند‪،‬از‬ ‫نظرمنهیچایرادینداردوبهنظرماگرتخیلرادرهمهکارهایماناستفاده‬ ‫کنیم‪،‬خیلیخوباست‪».‬اینهنرمندتصویرگرهمچنیندرادامهدرباره ی‬ ‫چگونگیِ ارتباطمیانتصویرگرانونویسنده هاگفت‪«:‬بهنظرماینارتباطباید‬ ‫کامالنزدیکبههمباشد‪.‬اینکهصرفامتنرادراختیارتصویرگرقراردهید‪،‬‬ ‫کافینیست‪.‬منباهرنویسنده ایکهصحبتکردموارتباطبرقرارکردیم‪،‬‬ ‫کاربهترانجامشدهوایندوگروههمکاری شاننتایجخیلیخوبیایجاد‬ ‫خواهدکردوارتباطشانخیلیارتباطخوبیخواهدبود‪».‬‬ ‫برایبومی سازیتصویرگریچهکنیم؟‬ ‫مساله ایکهدرزمینهتصویرگریدرحالحاضربهنوعیاسیب‬ ‫محسوبمی شود‪،‬ایناستکهتعدادقابلتوجهیازکتاب هایتصویرگری‬ ‫درحالحاضرترجمههستندواینامربرایبومیسازیتصویرگرییک‬ ‫اسیبمحسوبمی شود‪.‬طاهریدربارهراهحلاینمشکلچنینعقیده‬ ‫دارد‪«:‬ما‪،‬همنویسندهخوبداریموهمتصویرگرخوب؛چراازان ها‬ ‫استفادهنکنیم؟چونترجمهاسانتراستوهزینهکمترینیازداردواز‬ ‫طرفدیگربچه هانیزازاناستقبالمی کنند‪،‬رایجشدهاستاماخب‬ ‫ارزش هایبومیوفرهنگیمدنظرقراردادهنمی شوند‪.‬ناخوداگاهما‬ ‫اِلمان هایفرهنگیمربوطبهتصویرسازیخودمانراداریمودیگراننیزاز‬ ‫انلذتمی برند‪».‬اوادامهداد‪«:‬بهنظرممی توانیمازداستان هایکهنخودمان‬ ‫وداستان هاییکهدرحالحاضروجوددارند‪،‬تصویرسازیکنیم‪.‬فکر‬ ‫می کنمدردنیاهمبهاینموضوعاهمیتمی دهندوهممطمئناطرفدارهای‬ ‫خودشراخواهدداشت؛امانیازبهیکپشتیبانیوریسک پذیریدارد‪.‬از‬ ‫طرفینیازبهیکپشتوانهداردچوناصالکارفرهنگیرانمی توانبدون‬ ‫پشتوانهانجامداد‪».‬اینهنرمندتصویرگردراخرخاطرنشانکرد‪«:‬توجهبه‬ ‫تصویرگرییکسرمایهگذاریبزرگاست‪.‬کشورهاییکهبینال های‬ ‫مختلفتصویرسازیبرگزارمی کنند‪،‬چیزیبیشترازماندارندبهجزاینکه‬ ‫باورکرد هانداینموضوعمهمیاست‪.‬هنرموضوعمهمیاست‪.‬انطورکهما‬ ‫می توانیمازطریقهنرپیشبرویموکشورمانرانیزروبهجلوببریم‪،‬ازهیچ‬ ‫راه دیگری نمی توان ان را انجام داد‪».‬‬ ‫«دکتراسترنج»گیشه‬ ‫سینمارااحیاکرد‬ ‫فیلم جدید «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» در‬ ‫نخستین هفته اکران به فروش ‪ ۴۵۰‬میلیون دالری در گیشه‬ ‫جهانی دست یافت‪.‬‬ ‫به نقل از اسکرین‪ ،‬فیلم ابرقهرمانی «دکتر استرنج در‬ ‫سیاه» (‪ ۲۰۲‬میلیون دالر)‪« ،‬انتقام جویان» (‪ ۲۰۷.۳‬میلیون‬ ‫دالر)‪« ،‬انتقا م جویان‪ :‬جنگ ابدیت» (‪ ۲۵۷.۷‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫«مرد عنکبوتی‪ :‬راهی به خانه نیست» (‪ ۲۶۰.۱‬میلیون دالر) و‬ ‫«انتقا م جویان‪ :‬اخر بازی» (‪ ۳۵۷.۱‬میلیون دالر) را به نام خود‬ ‫چندجهانی دیوانگی» محصول استودیو مارول کمپانی دیزنی‬ ‫ثبت کرد‪.‬‬ ‫میلیون دالر و در مجموع در گیشه جهانی به فروش ‪۴۵۰‬‬ ‫بازارهای خارجی از جمله کشورهای اسیایی کره جنوبی و‬ ‫در نخستین هفته نمایش خود در سینماهای امریکا ‪۱۸۵‬‬ ‫میلیون دالری دست یافت تا دومین فروش اغازین فیلم های‬ ‫سینمایی از اغاز همه گیری کرونا تاکنون را رقم بزند‪.‬‬ ‫عملکرد موفق این فیلم در گیشه یک پیروزی بزرگ‬ ‫برای هالیوود و سینمادارانی بود که پس از بیش از دو سال‬ ‫فراز و نشیب به سبب بحران جهانی کرونا‪ ،‬حاال اماده اکران‬ ‫فیلم های مهم سینمایی هستند که اکران انها را به دلیل ترس‬ ‫از عدم استقبال مخاطبان به تعویق افتاده بود‪.‬‬ ‫این فیلم به کارگردانی «سام ریمی» یازدهمین فروش‬ ‫«دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» در تمامی‬ ‫ژاپن در صدر فهرست فروش هفتگی قرار گرفت و اهمیت‬ ‫این بازارهای سینمایی با توجه به عدم اکران این فیلم در‬ ‫چین در مقطع کنونی‪ ،‬دوچندان شده است‪.‬‬ ‫این فیلم دنباله «دکتر استرنج» (‪ )۲۰۱۶‬است و بیست‬ ‫و هشتمین فیلم در دنیای سینمایی مارول محسوب می شود‬ ‫که فیلم نامه ان را «مایکل والدرون» نوشته است‪« .‬بندیکت‬ ‫کامبربچ» نقش اصلی «استیون استرنج» را ایفا کرده و‬ ‫«الیزابت اولسن»‪« ،‬چیویتل اجیوفور»‪« ،‬بندیکت وانگ» و‬ ‫اغازین سینمای امریکا و هفتمین فروش اغازین اثار مارول‬ ‫«ریچل مک ادامز» از جمله دیگر بازیگران این فیلم سینمایی‬ ‫از اول قرار بر ساخت‬ ‫«نجال ‪ »۲‬نبود‪ /‬ماجرای‬ ‫تغییر بازیگر نقش نجال‬ ‫زیرا کار در شرایط سخت اب و هوایی و وضعیت مبهم کرونایی انجام شد‪.‬‬ ‫این کارگردان درباره نگرانی از تغییر بازیگر نقش نجال و احتمال عدم‬ ‫اقبال به بازیگر تازه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خانم رسول زاده به دلیل انکه همزمان در‬ ‫کار دیگری مشغول بودند و ما باید پروژه را هرچه زودتر کلید می زدیم‪،‬‬ ‫نتوانستیمدرخدمتشانباشیم‪.‬حقیقتایناستکهماترستغییربازیگرنقش‬ ‫اصلی را داشتیم زیرا دفتری که ما سریال را در ان تهیه کردیم‪ ،‬سریال بچه‬ ‫مهندس را داشت که به همین دلیل مشابه کمی دچار افت مخاطب شده بود‬ ‫و تهیه کننده کار اقای سعدی نیز این دغدغه را داشتند‪ .‬اما در همان شروع‬ ‫کار به این نتیجه رسیدیم که قصه ی نوشته شده نسبت به فصل اول ان گیرا تر‬ ‫و پر و پیمان تر است و از طرفی قاطبه بچه هایی که در نجال‪ ۱‬چه جلوی‬ ‫دوربین و چه پشت دوربین بودند‪ ،‬در نجال‪ ۲‬حاضر بودند‪ ،‬به همین دلیل با‬ ‫یکهمفکریوخردجمعیبهایننتیجهرسیدیمکهسریالمی تواندموفق‬ ‫ظاهرشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در نجالی یک هم کرونا در خوزستان در اوج‬ ‫شیوع و پیک خودش بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یک هفته به اغاز نجال یک‬ ‫وضعیت خوزستان قرمز شد و ما مجبور شدیم که سکانس های داخلی را‬ ‫در تهران بگیریم و با بهبود اوضاع به خوزستان برویم و ادامه کار را انجا‬ ‫تصویربرداری کنیم‪ .‬در نجالی دو هم فشردگی کار و اینکه باید سریال را‬ ‫هر طور شده به پخش می رساندیم و زمان ما بسیار کم بود‪ ،‬مجبور شدیم‬ ‫پایان بندی کار را به جای جنوب در شمال و در شهر انزلی بگیریم‪ .‬انجا هم‬ ‫هوا بارانی بود و اصال امکان داشت نتوانیم قسمت اخر تصویربرداری کنیم و‬ ‫کار بدون پایان بماند تا شرایط مساعد کار شود‪.‬‬ ‫کارگردان نجال درباره پایان بندی سریال و انتقاداتی که به ان می شود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬واقعا ما زمان کافی یا حتی الزم را در اختیار نداشتیم زیرا سریال‬ ‫درحال پخش بود و باید ان را می رساندیم‪ .‬ما قسمت اخر را دو روز مانده‬ ‫به پخش گرفتیم و بالفاصله ان را تدوین و روانه انتن کردیم‪ .‬پایان بندی‬ ‫کار به همین شکل بود اما ما پالن زیر اب داشتیم که اصال فرصت و امکان‬ ‫گرفتن ان وجود نداشت‪ .‬خودم فکر می کنم مخاطب دوست داشت ببیند‬ ‫کهعبدوعدنانچهکارمی کنندولیمانمی توانستیمانتنرامنتظربگذاریم‬ ‫کهسریالراانطورکهمی خواهیمتمامکنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به محرومیت ها و کمبودهای استان خوزستان‬ ‫گفت‪ :‬اقای سعدی به خاطر عرق و عالقه ای که به این استان دارند از‬ ‫همان اول ساخت این سریال دوست داشتند که سریال را حتما در این استان‬ ‫بسازیم تا ادای دینی به انها کرده باشیم‪ .‬واقعا مردم خوزستان از روزهای‬ ‫اول جنگ مقاومت کردند و هنوز هم با وجود تمام این مشکالت محکم‬ ‫ایستاده اندوزندگیمی کنند‪.‬ماهرکجادوربینرازمینمی گذاشتیمتا‬ ‫تصویربرداری کنیم‪ ،‬مردم به ما مراجعه می کردند و درخواست داشتند که‬ ‫مشکالتشان را نشان دهیم‪ .‬امیدوارم مسئوالن بیش از پیش به داد این مردم‬ ‫قهرمانوصبوربرسند‪.‬‬ ‫«انتقام جویان‪ :‬عصر اولتران» (‪ ۱۹۱.۳‬میلیون دالر)‪« ،‬پلنگ‬ ‫فصلدومسریالنجالبهکارگردانیخیراهللتقیانی پوروتهیه کنندگی‬ ‫سعید سعدی همزمان با نوروز‪ ۱۴۰۱‬روی انتن شبکه سه سیما رفت و با‬ ‫شروع ماه مبارک رمضان نیز همچنان پخش خود را ادامه داد‪.‬‬ ‫فصل اول سریال مهرماه سال‪ ۹۹‬پخش شد که مورد استقبال مخاطبان‬ ‫تلویزیون قرار گرفت و باعث شد تا فصل دوم ان حتی با تغییر بازیگر نقش‬ ‫اصلی ان ساخته شود‪ .‬در فصل اول زوج اصلی سریال نجال را حسام منظور‬ ‫و سارا رسول زاده تشکیل می دادند که به گفته کارگردان سارا رسول زاده به‬ ‫دلیلهمزمانیتصویربرداریاینپروژهوفیلمیدیگر‪،‬نتوانستگروهنجال‬ ‫را در فصل دوم همراهی کند‪ .‬نجال در اخرین اماری که روابط عمومی‬ ‫صداوسیمابااستنادبهامارهایمرکزافکارسنجیصداوسیمامنتشرکرد‪،‬‬ ‫با‪ ۲۶.۸‬درصد پربیننده ترین سریال صداوسیما در ماه مبارک رمضان سال‬ ‫جاری بوده است‪.‬‬ ‫خیراهلل تقیانی پور (کارگردان این سریال)دربارهدلیل ساختفصلدوم‬ ‫ان گفت‪ :‬حقیقتش این است که ما در زمان ساخت نجال فیلمنامه را طوری‬ ‫نگارش کرده بودیم که قصه در قسمت اخر تمام شود و هیچ برنامه ای برای‬ ‫ساخت فصل دوم یا ادامه داستان نجال نداشتیم‪ .‬اما درباره اینکه یک سریال‬ ‫فصل هایبعدیداشتهباشدیاخیرکارگردانوتهیه کنندهخیلیتصمیمگیر‬ ‫نیست و این مدیر است که تصمیم می گیرد سریال ادامه پیدا کند یا خیر‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در همین فصل دوم نیز با گروه نویسندگان به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که کار را تمام کنیم تا مخاطب را اذیت نکنیم و او پایان قصه را‬ ‫ببینید‪ .‬ما چه در این فصل چه در فصل قبل هیچ کاشتی نداشتیم که بخواهیم‬ ‫در فصل بعد ان را برداشت کنیم و به این موضوع هم فکر نکرده بودیم‪.‬‬ ‫حاال در این مرحله هم که اگر نجال‪ ۳‬بخواهد ساخته شود‪ ،‬اینکه چه اتفاقاتی‬ ‫و چه قصه ای باید در پیش گرفته شود‪ ،‬در تخصص نویسندگان است که ایا‬ ‫بهقصه ایمی رسندیاخیر‪.‬‬ ‫تقیانی پور درباره اینکه ایا تمایل دارد که نجال ادامه پیدا کند یا خیر‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬به دلیل سختی هایی که ساخت نجال و این ژانر دارد ترجیح‬ ‫می دهم یکی دو سال اصال سمت این کار نرویم‪ .‬یک سکانس معروف‬ ‫پشت بام در سریال داشتیم که بازیگران ما چندین ساعت زیرباران در سرمای‬ ‫بهمن ماه مشغول کار بودند و ما از هر طرف وسیله گرمایشی برای ان ها تعبیه‬ ‫می کردیمبازهمافاقهنمی کرد‪.‬واقعابازیگرانسریالخیلیصبوریکردند‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 20-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1576‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫رشد‪100‬درصدیمعامالتارزدرسامانهنیما‬ ‫بر اساس معامالت روز گذشته در سامانه نیما صادرکنندگان با فروش بیش از ‪ ٣٣٢‬میلیون معادل دالری ارزهای حاصل از صادرات‪ ،‬رکورد معامالت سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون را شکستند‪.‬افزایش فروش صادرکنندگان‬ ‫در سامانه نیما در سال جاری موجب شده که مجموع معادل دالری معامالت از ابتدای سال جاری تا روز گذشته بیش از چهار میلیارد دالر شود که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ١٠٠‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس افزایش صادرات غیرنفتی در سال جاری با رکوردزنی معامالت انجام شده در سامانه نیما تبلور یافته است‪.‬همچنین نظام یکپارچه معامالت ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تامین ارز راه اندازی شده و با استفاده از‬ ‫ان‪ ،‬خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند‪.‬بنابراین سامانه نیما محل تامین ارز کاالهای وارداتی به کشور و بازار میان‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم معامالت انجام شده در ان در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد‪.‬‬ ‫همتی؛همچنانسلطانچاپ‬ ‫پولدراقتصادایران‪/‬رکورددار‬ ‫رشدنقدینگیچهکسیاست؟‬ ‫گزارش‬ ‫اخیرا ً اقای همتی رئیس اسبق‬ ‫بانک مرکزی اظهاراتی را در خصوص‬ ‫تحوالت پایه پولی و رشد نقدینگی در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬بیان کرده که نشان می دهد‬ ‫ایشان چنان غرق در مباحث سیاسی‬ ‫و پوپولیستی شده که رعایت اصول‬ ‫علمی اقتصاد را هم در تحلیل و بررسی‬ ‫متغیرهای اقتصادی کنار گذاشته است‪.‬‬ ‫اقای همتی درحالی که ریشه‬ ‫مشکالت اقتصادی کشور به طور‬ ‫خاص پشت پرده گرانی ها را رشد‬ ‫پایه پولی و نقدینگی می داند و در‬ ‫مقام یک پیشگوی سرمست! از تحقق‬ ‫پیش بینی های خود هست که فراموش‬ ‫می کند‪ ،‬رکوردهای تاریخی ساالنه‬ ‫رشد نقدینگی پس از انقالب در‬ ‫دولت گذشته و به طور خاص در دوره‬ ‫مسئولیت ایشان در بانک مرکزی ایجاد‬ ‫شده (رشد ‪ ۴۰.۶‬درصدی نقدینگی‬ ‫در سال ‪ )۱۳۹۹‬و ازاین حیث لقب‬ ‫سلطان رشد نقدینگی برازنده ایشان‬ ‫است‪ .‬بر این اساس چنانچه رشد پایه‬ ‫پولی را مورد توجه قرار دهیم مالحظه‬ ‫می گردد که تا قبل از شروع فعالیت‬ ‫دولت سیزدهم رشد پایه پولی ساالنه‬ ‫در مرداد ‪ ۱۴۰۰‬در حدود ‪ ۴۲.۱‬درصد‬ ‫تحقق یافته بود که رشد مذکور در‬ ‫گزارش‬ ‫انتهای سال به رقم ‪ ۳۱.۴‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫اما نکته مهم دیگر ان است که‬ ‫ایشان به سیاق گذشته به هرگونه ابزاری‬ ‫برای سیاه نمایی اقدامات دولت سیزدهم‬ ‫متوسل می شود و در مورد اخیر نیز‬ ‫هنگام بررسی تورم بر خالف اصول‬ ‫علمی به جای اینکه رشد “متغیرهای‬ ‫پولی” را موردتوجه قرار دهد به‬ ‫مقایسه ارقام تغییر در “مانده پایه پولی”‬ ‫می پردازد و صحبت از تغییر نجومی‬ ‫در مانده پایه پولی به میزان ‪ ۱۴۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در سال ‪ ۱۴۰۰‬می کند؛‬ ‫درحالی که این چنین مقایسه هایی از‬ ‫اساس اشتباه است‪.‬‬ ‫دانشجویان رشته اقتصاد هم‬ ‫می دانند که تغییرات پایه پولی صرفاً‬ ‫نشان دهنده ارقام ریالی است و با این‬ ‫منطق‪ ،‬تغییر در “مانده پایه پولی”‬ ‫هر سالی در هنگام مقایسه با سال یا‬ ‫سال های قبل ان‪ ،‬نجومی خواهد بود‪،‬‬ ‫چرا که اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج‬ ‫می برد و نیازهای پولی هرساله افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫اما نکته مهم دیگر در خصوص‬ ‫تحوالت تورم و رشد پایه پولی و‬ ‫نقدینگی طی سال های اخیر که در‬ ‫ادبیات اقتصادی همواره به ان توجه‬ ‫می شود‪ ،‬اینکه ریشه تورم در مواقعی‬ ‫صرفاً تحوالت پایه پولی و نقدینگی‬ ‫نیست‪ ،‬همان طور که هم اکنون بسیاری‬ ‫از کشورها تورم های باالی تاریخی را‬ ‫تجربه می کنند که ناشی از تحوالت‬ ‫سمت عرضه در اقتصاد و به طور خاص‬ ‫افزایش قیمت انرژی و قیمت کاالهای‬ ‫پایه است که مستقل از تحوالت‬ ‫نقدینگی کشورها تحقق یافته است‪.‬‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬بخش مهمی از‬ ‫تورم در اقتصاد ایران طی سال های‬ ‫اخیر ریشه مشابهی دارد که عمدتاً به‬ ‫بی ثباتی های بازار ارز ناشی از تشدید‬ ‫تحریم و افزایش قیمت کاالهای اساسی‬ ‫در بازارهای جهانی ارتباط می یابد‪،‬‬ ‫البته طبیعی است که در چنین شرایطی‬ ‫به دلیل نیازهای پولی بیشتر اقتصادها‪،‬‬ ‫رشد پایه پولی و نقدینگی با افزایش‬ ‫همراه باشد و در حوزه سیاستگذاری‬ ‫اقتصادی این موضوع امری مذموم تلقی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫قاعدتاً پیروی از نظریه های متناقض‬ ‫اقای همتی در شرایط بروز شوک های‬ ‫سمت عرضه اقتصاد‪ ،‬می تواند اقتصادها‬ ‫را هر چه سریع تر در مسیر فروپاشی‬ ‫قرار دهد!‪.‬‬ ‫پرداختوام‪200‬میلیون‬ ‫تومانیمسکنروستایی‬ ‫اغاز شد‬ ‫به نقل از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬مجید جودی در خصوص‬ ‫اجرایی شدن تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی مسکن روستایی و همچنین‬ ‫اجرای واحدهای مسکونی روستایی‬ ‫تحت مسئولیت بنیاد‪ ،‬گفت‪ :‬بنیاد‬ ‫مسکن سال گذشته طبق برنامه ‪۱۳۵‬‬ ‫هزار خانوار برای دریافت تسهیالت‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی مسکن روستایی‬ ‫به بانک معرفی کرد که ‪ ۷۵‬هزار نفر‬ ‫از این تعداد‪ ،‬عقد قرارداد کرده و‬ ‫کار احداث واحدهای مسکونی را‬ ‫اغاز کردند‪.‬‬ ‫معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با ارائه پیشنهاد افزایش‬ ‫تسهیالت مسکن روستایی به ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان و تصویب و ابالغ ان‬ ‫بخش عمده ای از متقاضیان تسهیالت‬ ‫مسکن روستایی خواستار دریافت این‬ ‫تسهیالت بودند و به همین دلیل در‬ ‫روند اجرای مسکن روستایی وقفه ای‬ ‫ایجاد شد‪.‬‬ ‫جودی در خصوص دالیل تاخیر‬ ‫در پرداخت تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی مسکن روستایی توضیح‬ ‫داد‪ :‬سامانه پرداخت تسهیالت‬ ‫مشکالتی داشت که در تفاهم وزیر‬ ‫راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی این مشکل حل شده‬ ‫است‪ .‬همچنین در خصوص افزایش‬ ‫سقف تسهیالت مسکن روستایی‬ ‫ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه‬ ‫نیاز بود که معاون اول رئیس جمهور‬ ‫در خصوص رفع این مشکل قول‬ ‫مساعد داده است و ارائه تسهیالت‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی مسکن به زودی‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬بانک سپه تنها‬ ‫بانکی است که ارائه تسهیالت ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی را اغاز کرده است‬ ‫که امیدواریم با رفع مشکالت‪ ،‬سایر‬ ‫بانک ها نیز در این زمینه همکاری‬ ‫الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون بنیاد مسکن افزود‪:‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی مسکن‬ ‫امکانی است که واحدهای مسکونی‬ ‫روستایی بتوانند با کیفیت احداث‬ ‫شوند‪ .‬زیرا اگر افزایش تسهیالت‬ ‫در بخش مسکن روستایی محقق‬ ‫نمی شد واحدهای مسکونی اغاز شده‬ ‫روستایی که به مرحله ای از پیشرفت‬ ‫فیزیکی رسیده اند به تعدادی واحد‬ ‫مسکونی نیمه کاره تبدیل می شد‬ ‫که برای بخش مسکن نیز زیا ن ده‬ ‫محسوب می شود‪.‬جودی با یاداوری‬ ‫اینکه سال گذشته ‪ ۷۵‬هزار واحد‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکن روستایی‬ ‫اغاز شده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬امسال‬ ‫نیز تمام تالش این است که ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی روستایی تحت‬ ‫مسئولیت بنیاد اغاز و در عین حال‬ ‫عقب ماندگی سال گذشته نیز جبران‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بانکها با جذب سپرده ارزی جایگزین بازار ازاد ارز می شوند!‬ ‫ارز گاوصندوق های خانگی‬ ‫در مسیر شعب بانکی‬ ‫از انجایی که ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز در اصالحات قانونی خود‬ ‫نگهداری بیش از ‪ ۱۰‬هزار یورو و معادل‬ ‫ان بصورت دالر را مصداق قاچاق ارز می‬ ‫داند‪ ،‬بنابراین خیلی ها ارزی های خانگی‬ ‫خود را به دالیلی چون حفظ امنیت همچنین‬ ‫جلوگیری از اینکه بیش از ‪ ۱۰‬هزار یورو‬ ‫قاچاق ارز تلقی می شود را یا به بازار‬ ‫اورده و ان را تبدیل به سکه و طال کرده‬ ‫اند و یا اینکه بعضا بصورت سپرده ارزی در‬ ‫بانک ها به امانت می سپرند‪.‬‬ ‫سپرده گذاران ارزی از ماحصل این‬ ‫اقدام نه تنها سود دریافت کنند بلکه از‬ ‫طرفی دیگر مخاطره قاچاق و سرقت ان‬ ‫را ندارند‪ ،‬عالوه بر این چنین رویکردی‬ ‫کمک می کند تا منابع ارزی بانک ها در‬ ‫پی سپرده گذاری ارزی تا حدودی افزایش‬ ‫یابد و روند پرداخت ان به متقاضیان ارزی‬ ‫مطابق قانون به سهولت انجام شود‬ ‫مزایایی سپرده گذاری ارزی برای‬ ‫دارندگان ارزهای خانگی‬ ‫اقدام درستی که به نفع دارندگان‬ ‫ارزهای خانگی است تا انها با سپرده‬ ‫گذاری ارزی در بانک ها نه تنها از ماحصل‬ ‫ان سود دریافت کنند بلکه از طرفی دیگر‬ ‫مخاطره قاچاق و سرقت ان را نداشته‬ ‫باشند‪ .‬عالوه بر این چنین رویکردی کمک‬ ‫می کند تا منابع ارزی بانک ها در پی‬ ‫سپرده گذاری ارزی تا حدودی افزایش‬ ‫یابد و روند پرداخت ان به متقاضیان ارزی‬ ‫مطابق قانون به سهولت انجام شود‪ .‬حسن‬ ‫چنین اقدامی این است که در این فرایند‬ ‫عرضه ارز به شکلی مناسب در بازار افزایش‬ ‫می یابد و با این شیوه می توان تا حدودی‬ ‫از افزایش میزان تقاضا در بازار به این کاال‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫البته خیلی از دارندگان ارز خانگی‬ ‫شاید چندان راغب به سپرده گذاری ارزی‬ ‫در بانک ها نباشد چرا که اوال قیمت ارز‬ ‫در بازار نوسان شدیدی دارد و معلوم نیست‬ ‫که محاسبات نرخ این کاال در بانک ها‬ ‫برای پرداخت سود سپرده ارزی چگونه‬ ‫محاسبه شود‪ ،‬از طرفی با توجه به تجربه‬ ‫گذشته نیز بیم از ان دارند که مبادا بانک‬ ‫ها در بازپرداخت به موقع سپرده های ارزی‬ ‫انها به دلیل محدودیت ها ارزی کشور‬ ‫تعلل کنند‪ .‬در چنین شرایطی بانک مرکزی‬ ‫برای حصول اطمینان سپرده گذاران ارزی‬ ‫اعالم کرده است؛ بانک ها سپرد ه های‬ ‫ارزی مشتریان را باید به صورت اسکناس‬ ‫پرداخت کنند و عالوه بر این سود سپرده‬ ‫ارزی نیز باید به صورت نقدی (اسکناس‬ ‫ارز) به انها داده شود‪.‬‬ ‫پرداخت سود نقدی ارزی به‬ ‫سپرد ه های ارزی ان هم به صورت اسکناس‬ ‫در بانک ها همچنین پرداخت مقدار سپرده‬ ‫ارزی در صورت تقاضای سپرده گذار در‬ ‫هر زمانی این امکان را برای سپرده گذاران‬ ‫ارزی فراهم کرده است که منابع ارزی‬ ‫خود را به جای اینکه در گاوصندوق ها‬ ‫یا به اصطالح در پستو و متکاها قایم کنند‬ ‫به دست بانک بسپارند و از این طریق نیز‬ ‫کسب سود کنند‬ ‫خروج ارزهای خانگی از گاوصندوق‬ ‫ها برای سپرده گذاری ارزی در سیستم‬ ‫با نکی‬ ‫با این وجود پرداخت سود نقدی ارزی‬ ‫به سپرد ه های ارزی ان هم به صورت‬ ‫اسکناس در بانک ها همچنین پرداخت‬ ‫مقدار سپرده ارزی در صورت تقاضای‬ ‫سپرده گذار در هر زمانی این امکان را‬ ‫برای سپرده گذاران ارزی فراهم کرده‬ ‫است که منابع ارزی خود را به جایی اینکه‬ ‫در گاوصندوق ها یا به اصطالح در پستو‬ ‫و متکاها قایم کنند به دست بانک بسپارند‬ ‫و از این طریق نیز کسب سود کنند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این بانک ها متعهد شده اند در راستای‬ ‫ایجاد اطمینان کافی برای سپرد ه گذاران‬ ‫ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت‬ ‫سپرد ه گذاری توسط بانک ها نزد بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬بانک های عامل در زمان برداشت‬ ‫یا بستن حساب توسط مشتریان‪ ،‬ملزم به‬ ‫پرداخت عین اسکناس ارز هستند‪.‬‬ ‫طبق اعالم بانک مرکزی در صورتی که‬ ‫سپرد ه گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام‬ ‫شده باشد‪ ،‬بانک سپرد ه پذیر در صورت‬ ‫درخواست سپرد ه گذار مکلف و متعهد به‬ ‫عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و عالوه‬ ‫بر این سود سپرده ارزی ان نیز باید به‬ ‫صورت اسکناس ارز پرداخت کند‪.‬‬ ‫با سپرده گذاری ارزی در بانک ها‪،‬‬ ‫ارز در بازار به چرخش درمی اید و مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪ ،‬این شیوه می تواند‬ ‫راهکار خوبی برای ساماندهی ارزهای بی‬ ‫مصرف خانگی و جذب ان به سیستم بانکی‬ ‫شود چرا که سپرده گذار به جای اینکه‬ ‫ارزهای خود را در خانه نگه دارد ان را به‬ ‫بانک می سپارد و از این طریق هم امنیت‬ ‫ان حفظ می شود هم اینکه سپرده گذار‬ ‫ارزی سود ارزی از بانک می گیرد‬ ‫ساماندهی ارزهای بی مصرف با سپرده‬ ‫گذاری ان در بانک ها‬ ‫محسن صادقی‪ ،‬کارشناس مالی در‬ ‫گفتگو با «خبرگزاری» بازار درباره اقدام‬ ‫بانک مرکزی در مکلف کردن بانک ها‬ ‫به پرداخت سود ارزی به سپرده گذاران‬ ‫این کاال گفت‪ :‬این شیوه می تواند راهکار‬ ‫خوبی برای ساماندهی ارزهای بی مصرف‬ ‫خانگی و جذب ان به سیستم بانکی شود‬ ‫چرا که سپرده گذار به جای اینکه ارزهای‬ ‫خود را در خانه نگه دارد ان را به بانک می‬ ‫سپارد و از این طریق هم امنیت ان حفظ‬ ‫می شود هم اینکه سپرده گذار ارزی سود‬ ‫ارزی از بانک می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چنین رویکردی‬ ‫باعث می شود که ارز در بازار به چرخش‬ ‫دراید و مورد استفاده قرار گیرد افزود‪:‬‬ ‫البته در گذشته اتفاقاتی رخ داد و سپرده‬ ‫گذاران ارزی از بانک ها به دلیل تعلل‬ ‫در بازپرداخت به موقع سپرده ها گله مند‬ ‫شدند چرا که قیمت دالر با نوسان همراه‬ ‫بود و بانک ها نیز نمی خواستند زمانی که‬ ‫نرخ دالر کاهشی شده است سپرده ها را در‬ ‫زمان مقرر به سپرده گذار بازگردانند این‬ ‫موضوع باعث شد تا حدودی اعتماد عمومی‬ ‫به بانک ها برای سپرده گذاری ارزی کم‬ ‫رنگ شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار پولی مالی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬اکنون که بانک مرکزی بانک ها‬ ‫را ملزم به پرداخت سود ارزی به سپرده‬ ‫گذاران این کاال کرده است و تاکید دارد‬ ‫هرزمانی که سپرده گذار خواهان پول خود‬ ‫از سیستم بانکی بود بانک ها باید بی درنگ‬ ‫سپرده ارزی را به مشتری پس دهند گفت‪:‬‬ ‫در چنین شرایطی اطمینان و اعتماد عمومی‬ ‫به سیستم بانکی در صورت بازپرداخت‬ ‫به موقع سپرده های ارزی به مشتریان باز‬ ‫خوهد گشت اما انگونه که مشخص است‬ ‫سپرده گذاران ارزی خواهان تضمین خود‬ ‫بانک مرکزی برای محافظت از منابع ارزی‬ ‫مردم که در قالب سپرده گذاری به بانک‬ ‫ها سپرده شده می باشد تا در صورت‬ ‫محدودیت احتمالی منابع ارزی بانک ها‪،‬‬ ‫خود بانک مرکزی برای بازپرداخت منابع‬ ‫ارزی به مشتریان وارد عمل شود‪.‬‬ ‫بانک ها باید به سپرده گذاران ارزی‬ ‫تعهد سفت و سخت بدهند تا مشتری با‬ ‫خاطری اسوده ارزهای خود را به صورت‬ ‫سپرده به بانک بسپارد‪ .‬و یا در زمان‬ ‫دریافت مبالغ ارزی مشکلی ان را تهدید‬ ‫نکند‬ ‫نیاز به تعهد سفت و سخت بانک ها به‬ ‫سپرده گذاران ارزی در پرداخت سود و‬ ‫مطالبه سپرده ها‬ ‫صادقی خاطرنشان کرد‪ :‬البته نوسان‬ ‫قیمت ارز نیز در محاسبات برای بانک ها‬ ‫مشکل افرین می شود که چگونه بتوانند‬ ‫سود سپرده ارزی را به مشتری پرداخت‬ ‫کنند در چنین شرایطی بانک ها باید به‬ ‫سپرده گذاران ارزی تعهد سفت و سخت‬ ‫بدهند تا مشتری با خاطری اسوده ارزهای‬ ‫خود را به صورت سپرده به بانک بسپارد و‬ ‫یا در زمان دریافت مبالغ ارزی مشکلی ان‬ ‫را تهدید نکند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چند بانک مرکزی‬ ‫بانک ها را مکلف به پرداخت سود ارزی‬ ‫به سپرده گذاران ارزی کرده است اما‬ ‫خود بانک ها نیز این احتمال را می دهند‬ ‫که از عهده پرداخت عندالمطالبه ارزی‬ ‫سپرده گذاران بر می ایند یا خیر؟ در چنین‬ ‫صورتی است که بانک مرکزی باید متعهد‬ ‫شود که بانک ها را در این مسیر همراهی‬ ‫کند‪ .‬به هر حال چنین اقدامی نیاز به اعتماد‬ ‫سازی دارد تا سپرده گذاران با خاطری‬ ‫اسوده و برای امنیت و کسب سود‪ ،‬ارزهای‬ ‫خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس پولی مالی به محاسن‬ ‫سپرده گذاری ارزی در اقتصاد کشور اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬حسن چنین اقدامی این است‬ ‫که سپرده گذاری ارزی همچون سپرده‬ ‫گذاری ریالی می شود و ارزهای خانگی‬ ‫بی مصرف در شرایطی که کشور در مضیقه‬ ‫منابع ارزی قرار دارد ان منابع در بانک‬ ‫ها مورد استفاده قرار گیرند تا با چرخش‬ ‫منابع ارزی چرخه اقتصاد کشور نیز به‬ ‫حرکت دراید طوری که فعالن اقتصادی‬ ‫و بازرگانان به جای اینکه دالر و یا سایر‬ ‫ارزهای خارجی را از بازار ازاد تهیه کنند‬ ‫ان را به راحتی از بانک ها دریافت کنند‪.‬‬ ‫طی ‪ ۲‬هفته اخیر وضعیت سپرده‬ ‫گذاری ارزی به نسبت تقریبا بیشتر شده‬ ‫است و از انجایی که سود سپرده ارزی‬ ‫باید به صورت ارز به سپرده گذار پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬بنابراین مراجعات به شعب تا حدودی‬ ‫بیشتر شده است اما چنین رویه ای نیازمند‬ ‫کارکارشناسی و اطالع رسانی دقیق است‬ ‫سپرده گذاری ارزی در بانک ها‬ ‫افزایش یافته است‬ ‫گزارش میدانی «بازار» از چند شعبه‬ ‫بانکی در خصوص چگونگی جذب سپرده‬ ‫های ارزی حاکی از این بود کارکنان‬ ‫برخی شعب در پاسخ به این سئوال که‬ ‫وضعیت سپرده گذاری ارزی این روزها به‬ ‫نسبت ماههای گذشته چگونه بوده است‪،‬‬ ‫در جواب اعالم کردند؛ طی ‪ ۲‬هفته اخیر‬ ‫وضعیت سپرده گذاری ارزی به نسبت‬ ‫تقریبا بیشتر شده است و از انجایی که سود‬ ‫سپرده ارزی باید به صورت ارز به سپرده‬ ‫گذار پرداخت شود‪ ،‬بنابراین مراجعات به‬ ‫شعب تا حدودی بیشتر شده است اما چنین‬ ‫رویه ای نیازمند کار کارشناسی و اطالع‬ ‫رسانی دقیق است‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬طبق گزارش بانک‬ ‫مرکزی بانک ها مکلف شد ه اند هنگام‬ ‫سپرد ه پذیری ارزی از مشتریان‪ ،‬در رسید‬ ‫تحویلی به مشتری مواردی همچون نوع‬ ‫ارز‪ ،‬نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)‪،‬‬ ‫تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس‪،‬‬ ‫پرداخت سود به صورت اسکناس را قید‬ ‫کنند‪ .‬در صورت سپرد ه گیری ارزی به‬ ‫صورت اسکناس از اشخاص توسط بانک ها‬ ‫به نیابت از بانک مرکزی‪ ،‬بازپرداخت اصل‬ ‫و سود مبلغ سپرد ه گذاری شده از سوی‬ ‫مشتری توسط بانک مرکزی تضمین شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین این اطمینان خاطر ایجاد‬ ‫شده برای سپرد ه گذاران ارزی در قالب‬ ‫بخشنامه های ابالغی از سوی بانک مرکزی‬ ‫و همچنین خطرات زیاد نگهداری وجوه‬ ‫ارزی به صورت اسکناس‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫که این منابع در بانک ها سپرد ه گذاری و‬ ‫نگهداری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری‬ ‫فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد‪ ،‬بلکه‬ ‫متقابال بازده مطلوب و مناسبی هم به واسطه‬ ‫سپرد ه گذاری نزد بانک های عامل عاید‬ ‫ا ن ها شود‬ ‫ایابانکایندهرکوردتجدید‬ ‫ارزیابی بانک ها را خواهد زد؟‬ ‫در حال حاضر بانک اینده با نماد اینده‬ ‫پس از ماهها هنوز بازگشایی نشده و درگیر‬ ‫چالش زیان انباشته است در حالی که ایران‬ ‫مال سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۱۱۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫بازار؛ گروه بورس‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بانک اینده با نماد اینده پس از ماهها هنوز‬ ‫بازگشایی نشده و درگیر چالش زیان انباشته‬ ‫است در حالی که ایران مال سال ‪ ۹۹‬حدود‬ ‫‪ ۱۱۸‬هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده‬ ‫بود و بر اساس زیان بانک اینده این بانک به‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬هزار درصد افزایش سرمایه نیاز‬ ‫دارد‪ .‬برای بانکی که از بدو تاسیس تجدید‬ ‫ارزیابی نکرده است خیلی ها منتظر اعالم‬ ‫تجدید ارزیابی برای فرار از ورشکستگی‬ ‫بانک هستند و حتی برخی تصور می کنند‬ ‫که بانک اینده رکورد تجدید ارزیابی بانک‬ ‫ها را خواهد زد‪ ،‬زیرا ایران مال ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫سهم‪ ،‬فرمانیه مال ‪ ۴۲‬میلیارد سهم‪ ،‬ارتباط‬ ‫فردا ‪ ۲‬میلیارد سهم‪ ،‬گروه مالی اینده هیوا‬ ‫‪ ۸‬میلیارد سهم‪ ،‬بازرگانی اقتصاد کامیاران ‪۶‬‬ ‫میلیارد سهم‪ ،‬اترینا نگین اسمان ‪ ۲.۳‬میلیون‬ ‫سهم و کارگزاری بانک اینده ‪ ۱‬میلیارد‬ ‫سهم از این بانک را در اختیار دارند که هر‬ ‫کدام از انها دارایی های ارزنده ای را در‬ ‫اختیار دارند‪.‬‬ ‫در حال حاضر بانک اینده درگیر‬ ‫مشکالت کالنی با بانک مرکزی و وزارت‬ ‫اقتصاد است‪ ،‬زیرا از یک سو بخشی از سهام‬ ‫بانک را به شرکت های زیر مجموعه واگذار‬ ‫کرده اند و از سوی دیگر دارایی های بانک‬ ‫همچون ایران مال را به شرکت ها دیگر‬ ‫واگذار کرده اند و این مساله پیچیدگی های‬ ‫را به وجود اورده و بانک مرکزی نیز اعالم‬ ‫کرده باید به نسبت زیان انباشته‪ ،‬سهام این‬ ‫بانک باید به وزارت اقتصاد منتقل شود و‬ ‫همین مساله برگزاری مجمع عمومی بانک را‬ ‫به تعویق انداخته است‪.‬‬ صفحه 4 ‫قیمتناندرخراسانجنوبیافزایشینمی شود‬ ‫خراسانجنوبی‪-‬سرپرستمعاونتهماهنگیاموراقتصادیاستانداریخراسانجنوبیگفت‪:‬بااجرایطرحاصالحیارانهنان‪،‬قیمتناندرخراسانجنوبیهیچتغییرینمیکند‪.‬جواداشرفی‪،‬امروزدوشنبه‪ ۱۹‬اردیبهشتبهرسانه هایگروهیاعالمکرد‪:‬با‬ ‫اجرایطرحاصالحیارانهنان‪،‬مردمقرارنیستهزینه ایبابتاینتغییرشیوهپرداختکنند‪.‬ویتاکیدکرد‪:‬بااجرایطرحاصالحیارانهنان‪،‬کیفیتنانتحویلیبهمصرفکنندگانارتقاءخواهدیافت‪.‬سرپرستمعاونتهماهنگیاموراقتصادیاستانداریخراسان‬ ‫جنوبیباتاکیدبراینکهقیمتنانسنتیدراستانافزایشپیدانمی کند‪،‬تصریحکرد‪:‬طبقشیوهنامه ایکهوزارتاقتصادودارایی‪،‬صنعت‪،‬معدنوتجارتوجهادکشاورزیاعالمکردهاند‪،‬نرخنانبههمینقیمتفعلیوبدونتغییر‪،‬بهدستمردمخواهدرسید‪.‬‬ ‫اشرفیبابیاناینکهطرحاصالحیارانهنانباهمکاریحدود‪ ۷۰۰‬نانواییدرسراسراستاناجراخواهدشد‪،‬گفت‪:‬براساساعالموزارتاقتصادودارایی‪،‬یارانههابهصورتهدفمندبهنانواهادادهمی شود‪.‬‬ ‫معجزهمحبتکودک‬ ‫اوتیسمیرانجاتداد‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ما درباره یک مادر که نه‪،‬‬ ‫فرشته ای در لباس انسان است که خدمت‬ ‫به خانواده یعنی تربیت فرزند و خانه داری‪،‬‬ ‫او را از مهربانی غافل نکرد ‪ .‬او با پذیرش‬ ‫مسئولیت مادری برای یک فرزندخوانده‪ ،‬نام‬ ‫خود را در طومار نیک اندیشان و مهرورزان‪،‬‬ ‫برای همیشه ثبت نمود تا به تعبیر امیرالمومنین‬ ‫احس ُن‬ ‫علی علیه السالم که فرمود‪“ :‬االِیثا ُر َ‬ ‫االِحسا ِن‪ ،‬واعلى َمرات ِ ِ‬ ‫ب االِیما ِن” یعنی‪“ :‬ایثار‪،‬‬ ‫بهترین احسان و باالترین مرتبه ایمان است”‬ ‫احسانی اثرگذار و ایثاری ماندگار از خود‪،‬‬ ‫برجای گذارد‪.‬‬ ‫در گفتگویی با این مادر مهربان‪ ،‬از‬ ‫چگونگی اشنایی و زندگی این فرزند دارای‬ ‫معلولیت با این مادر و خانواد ه مهربان وی‬ ‫جویا شدیم که از نگاه شما خواهد گذشت‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬سالم علیکم‪ ،‬ضمن تشکر از‬ ‫وقتی که در اختیار ما گذاشتید‪ ،‬لطفا خودتان‬ ‫را معرفی کنید‪.‬‬ ‫با سالم و احترام‪ ،‬بنده نفیسه عزیزی‬ ‫هستم اهل قم و خانه دار‪ ،‬چندین سال است‬ ‫که در مراکز شبانه روزی بهزیستی با بچه ها‬ ‫ارتباط دارم‪ .‬همیشه از دیدن این بچه ها انرژی‬ ‫مضاعف می گیرم و شارژ می شوم و اساسا این‬ ‫بچه ها قسمت مهمی از زندگی من هستند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬چطور شد که با مراکز بهزیستی‬ ‫اشنا شدید و ارتباط گرفتید؟‬ ‫خال ه بنده‪ ،‬سرکار خانم توکلی‪ ،‬مو ّسس‬ ‫یکی از مراکز کودکان کار هستند‪ .‬از همین‬ ‫طریق من فضای کار با کودکان بی سرپرست‬ ‫را تجربه کردم‪ ،‬چندین سال است که در‬ ‫مراکز شبانه روزی‪ ،‬با بچه ها ارتباط صمیمی‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬لطفا از چگونگیِ اشنایی با‬ ‫فرزندخواند ه خود و پذیرش مسوولیت او‬ ‫برای ما بگویید‪.‬‬ ‫همانطور که اشاره کردم‪ ،‬بنده ارتباط‬ ‫خوبی با مراکز بهزیستی داشتم تا اینکه یک‬ ‫روز‪ ،‬خدا خواست و در حقیقت‪ ،‬یکی‬ ‫از بچه های این مراکز به نام « جواد»‪ ،‬ما را‬ ‫انتخاب کرد تا خانواده اش شویم و رسماَ‬ ‫اقاجواد از ان روز‪ ،‬فرزند خواند ه ما شد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬گفتید شما مسوولیت نگهداری از‬ ‫پسری به نام جواد را به عهده گرفتید‪ ،‬لطفا از‬ ‫جواد برای ما بگویید‪.‬‬ ‫به ما گفتند که جواد در قنداقی‬ ‫سبزرنگ‪ ،‬در یکی از مساجد شهر رها شده‬ ‫بوده و نامه ای که در ان به حالل زادگیِ جواد‬ ‫و اینکه خانواده اش به خاطر فقر نمی توانند از‬ ‫او نگه داری کنند‪ ،‬همراه او بوده است‪.‬‬ ‫او در ‪ ۶‬ماهگی به دنیا امده بود‪ ،‬با وزنی‬ ‫بسیار کم و با شرایطی خاص که انگشتان‬ ‫دست و پای او به هم چسبیده و پوست‬ ‫چشمش هنوز باز نشده بود که البته خدا را‬ ‫شکر بعد از جراحی توسط سازمان بهزیستی‪،‬‬ ‫هم انگشتان دست و پایش از هم جدا شد و‬ ‫هم پوست چشمش باز شد‪.‬‬ ‫در حقیقت االن ‪ ۶‬سال است که جوا ِد‬ ‫‪ ۱۷‬ساله‪ ،‬به اغوش گرم خانواد ه ما پیوسته و‬ ‫عمال ما را عاشق خود کرده و واقعا بابت این‬ ‫هدیه و نعمت‪ ،‬از خدا ممنونم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬ایا در نگهداری از جواد‪ ،‬دیگر‬ ‫اعضای خانواده هم به شما کمک می کنند؟‬ ‫روشن است که این کار‪ ،‬از عهد ه یک‬ ‫نفر ساخته نیست و قطعا من به تنهایی و بدون‬ ‫حمایت همسر و پسرم‪ ،‬نمی توانستم این کار‬ ‫را انجام بدم؛ زیرا نگه داری از یک فرزند‬ ‫معلول‪ ،‬کار راحتی نیست و همراهی همسر‬ ‫و پسرم در این راه‪ ،‬خیلی به من کمک کرد‪.‬‬ ‫علت اینکه از این کلمه زیاد استفاده می کنم‬ ‫و می گویم «ما»‪ ،‬چون واقعا کاری مشترک‬ ‫بوده و هست‪.‬‬ ‫مثال گاهی از اوقات که من نمی رسیدم‬ ‫جواد را به کاردرمانی ببرم‪ ،‬همسر و پسرم‬ ‫از کار خودشان می زدند و جواد را به‬ ‫کاردرمانی می بردند‪ .‬حتی در گرمای تابستان‬ ‫هم کاردرمانی رها نشد و فقط با پشتیبانی و‬ ‫کمک خدا این کار انجام می شد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬به طور مشخص‪ ،‬جواد در ابتدا‬ ‫دارای چه معلولیتی بود و ایا شما اقدامات‬ ‫درمانی هم برای معلولیت او داشته اید؟‬ ‫زمانی که جواد پیش ما امد‪ ۱۰ ،‬ساله‬ ‫بود و به ُدرستی و راحتی نمی توانست راه‬ ‫برود‪ ،‬کفش های طبی می پوشید و اصال‬ ‫شرایط خوبی نداشت‪ .‬پزشکان از اول‬ ‫می گفتند‪ :‬جواد اموزش پذیر نیست و رشد‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫اما خدا را شکر تا به حال‪ ،‬اوضاع جواد‪،‬‬ ‫خالف گفت ه پزشکان بوده و علیرغم اینکه‬ ‫جواد اوتیسمی و بیش فعال است؛ اما روز‬ ‫به روز‪ ،‬بهتر و بهتر شده و من هم ه اینها را از‬ ‫لطف خدا و جادوی محبت می دانم‪.‬‬ ‫ما جواد را ‪ ۹۰‬جلسه کاردرمانی بردیم تا‬ ‫اینکه به لطف خدا‪ ،‬می دیدیم که روز به روز‬ ‫حا ِل بهتری دارد و این موضوع سبب می شد‬ ‫که ما نتیجه ی زحماتمان را ببینیم و توان و‬ ‫قدرت مضاعفی در این مسیر‪ ،‬پیدا کنیم‪ .‬در‬ ‫شرایط فعلی‪ ،‬جواد با کفش های معمولی راه‬ ‫می رود و تمام کارهای روزمره اش را خود‬ ‫انجام می دهد و البته این اث ِر اعجا ِز محبت‬ ‫است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬به نظر شما اگر جواد‬ ‫فرزندخوانده شما نمی شد‪ ،‬امروز چه شرایطی‬ ‫داشت؟‬ ‫خدا را شکر که االن‪ ،‬شرایط خوبی‬ ‫ن بود و‬ ‫دارد‪ .‬مسئولین بهزیستی نظرشان ای ‬ ‫هست که اگر جواد‪ ،‬فرزند خوانده نمی شد‪،‬‬ ‫اکنون باید در مراکز توان بخشی می بود و‬ ‫حتی نمی توانست ساده ترین کارهایش را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬با هم ه مشکالتی که پشت‬ ‫سرگذاشتید و مسائلی که پیش روی‬ ‫شماست‪ ،‬چه حسی نسبت به جواد دارید؟‬ ‫در حقیقت باید بگویم این جواد بود که‬ ‫ما را انتخاب کرد نه من! امروز بحمداهلل در‬ ‫شرایطی هستم که بودن با جواد و سایر بچه ها‪،‬‬ ‫برایم بسیار زیاد لذت بخش است‪.‬زیرا این‬ ‫ی است‪ .‬امروز جواد‬ ‫بچه ها‪ ،‬قلب و زبانشان یک ‬ ‫برایم از فرزند خودم عزیزتر است؛ حتی اگر‬ ‫من برای کار تربیتی‪ ،‬به جواد تذکری بدهم‪،‬‬ ‫پسر ‪ ۲۵‬ساله ام‪ ،‬ناراحت می شود‪.‬‬ ‫در یک جمله باید بگویم که جواد‬ ‫همچون معنای اسمش که سرشار از برکت‬ ‫است‪ ،‬با امدنش‪ ،‬برکت زندگی ما را ‪۱۰‬‬ ‫برابر کرد‪ .‬من اگر بمیرم و یک بار دیگر‬ ‫به دنیا برگردم و فرصتی دوباره پیدا کنم‪،‬‬ ‫قطعا سرپرستی چند فرزند معلول را به عهده‬ ‫خواهمگرفت‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬به عنوان سوال اخر‪ ،‬به نظر شما‬ ‫دنیای کودکان اوتیسم چگونه است؟‬ ‫ای کاش همه می توانستند حتی یک بار‬ ‫هم که شده‪ ،‬ارتباط با این بچه ها را از نزدیک‬ ‫لمس کنند و دنیای این فرشته های زمینی را با‬ ‫چشمانی باز ببیند‪ ،‬دنیایی که سرشار از راستی‪،‬‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫صداقت و پاک ‬ ‫دنیای این گونه افراد‪ ،‬دنیایی بسیار شیرین‬ ‫و ارام است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬جواد‪ ،‬نه نگران‬ ‫فرداست و نه در فکر دیروز‪ ،‬او در حال‬ ‫زندگی می کند‪ ،‬دروغ را اصال نمی شناسد‬ ‫و از حقیقت و راستی‪ ،‬حتی اگر به ضررش‬ ‫باشد‪ ،‬دست نمی کشد‪ .‬او هرچه از خدا‬ ‫می خواهد‪ ،‬برایش فراهم می شود‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬از اینکه برای انجام این مصاحبه‬ ‫وقت گذاشتید‪ ،‬از شما تشکر می کنم‪.‬‬ ‫امیدوارم که خدا انسان های مهربانی چون شما‬ ‫را در جامعه ما‪ ،‬زیاد کند‪.‬‬ ‫من هم از شما متشکرم‪.‬‬ ‫فرونشستهمچنانبرپیکر‬ ‫پایتختتمدنزخممی اندازد‬ ‫گزارش‬ ‫پس از جنگ جهانی دوم و روی‬ ‫اوردن کشورها به توسعه بر پایه صنعت و‬ ‫کشاورزی‪ ،‬استفاده از منابع اب زیرزمینی‬ ‫مورد توجه قرار گرفت که این امر سبب‬ ‫اُفت شدید اب زیرزمینی و به تبع ان‬ ‫فرونشست زمین شد‪ .‬به دلیل اثار مخرب‬ ‫فرونشست زمین از جمله تخریب منازل‬ ‫مسکونی‪ ،‬زیرساخت هایی همچون راه و‬ ‫راه اهن‪ ،‬غیر قابل استفاده شدن اراضی‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مطالعات بسیاری در محافل‬ ‫علمی در خصوص شناسایی عوامل‬ ‫وقوع فرونشست‪ ،‬تعیین میزان و همچنین‬ ‫راهکارهای جلوگیری از گسترش ان‬ ‫انجام شده و در حال انجام است‪.‬‬ ‫ایران از جمله کشورهایی است که‬ ‫بیشترین میزان بهره برداری از اب های‬ ‫زیرزمینی را داشته است‪ ،‬در نتیجه ان‬ ‫اقدامات منابع اب زیرزمینی کشور در‬ ‫همه دشت ها در وضعیت بحرانی بوده که‬ ‫سبب تشدید اُفت سطح اب زیرزمینی‬ ‫و کسری حجم مخزن دشت ها شده به‬ ‫طوری که حدود ‪ ۳۵۷‬محدوده از ‪۶۰۹‬‬ ‫محدوده مطالعاتی کشور در وضعیت‬ ‫ممنوعیت توسعه بهره برداری قرار گرفته‬ ‫و سالیانه با حدود ‪ ۶‬میلیارد مترمکعب‬ ‫کسری مخزن مواجه شده است‪.‬‬ ‫بحران اب مساله جدی است که از‬ ‫غرب تا شرق و شمال تا جنوب اصفهان‬ ‫درگیر ان شده و اگر میزان بارش ها با‬ ‫روند کنونی ادامه پیدا کند چالش های‬ ‫جدی برای استان پهناور اصفهان چه‬ ‫در تامین اب شرب و چه برای سایر‬ ‫مصارف ایجاد خواهد کرد‪ ،‬بحرانی که‬ ‫االن هم دامن گیر کشاورزان شرق و‬ ‫غرب اصفهان است و معیشت کشاورزان‬ ‫را تحت الشعاع خود قرار داده است‪.‬‬ ‫حاال عالوه بر خسارت بی ابی به‬ ‫کشاورزان‪ ،‬پدیده فرونشست زمین‪،‬‬ ‫تهدید جدی برای ساکنان اصفهان شده‬ ‫است‪ ،‬امروز اصفهان در رتبه نخست‬ ‫فرونشست کشور قرار گرفته است؛ ‪۲۰‬‬ ‫سال متناوب شرایط کمبود اب را در‬ ‫حوزه زاینده رود را داشته ایم و هنوز‬ ‫هم این شرایط وجود دارد و در شرایط‬ ‫اضطرار خشکسالی قرار داریم و بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از پهنه استان اصفهان تحت‬ ‫تاثیر کم ابی است‪ .‬این شرایط سبب‬ ‫شده در سال های گذشته برداشت از‬ ‫سفره های اب زیرزمینی افزایش پیدا کند‬ ‫و این امر سبب نشست زمین در اصفهان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عمر ‪ ۵۰‬ساله لوله های فاضالب شهر‬ ‫اصفهان و فرونشست زمین‬ ‫با اغاز سال جدید چندین حادثه‬ ‫فرونشست زمین در خیابان های اصفهان‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬در ‪ ۱۷‬فروردین ماه بود که‬ ‫خط ‪ ۱۲۰۰‬بتنی فاضالب جنوب شهر‬ ‫در خیابان اپادانا دوم بر اثر پوسیدگی‬ ‫و خوردگی و قدمت‪ ۵۰‬ساله شبکه‬ ‫دچار شکستگی شده و قسمتی از خیابان‬ ‫نشست کرد‪ .‬بار دیگر در ‪ ۲۵‬فروردین‬ ‫دوباره شکستگی خط ‪ ۶۰۰‬میلی متری‬ ‫فاضالب در چهارراه حکیم نظامی‬ ‫اصفهان بر اثر پوسیدگی‪ ،‬خوردگی و‬ ‫داشتن قدمت ‪ ۵۰‬ساله شبکه‪ ،‬منجر به‬ ‫ریزش بخشی از خیابان شد‪.‬‬ ‫تکرار ریزش های خیابان های‬ ‫اصفهان سبب شد که انگشت اتهام به‬ ‫سمت فرونشست زمین گرفته شود در‬ ‫این میان منصور شیشه فروش مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران استانداری اصفهان معتقد‬ ‫بود که شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان گروهی شامل متخصصان‪،‬‬ ‫استادان دانشگاه و نمایندگان دستگاه های‬ ‫اجرایی و خدمات رسان باید تشکیل دهد‬ ‫تا این موضوع را به طور کامل رصد‬ ‫کرده تا علت دقیق ریزش شبکه های‬ ‫فاضالب را مشخص کنند‪.‬‬ ‫امیر حسین حکمتیان‪ ،‬معاون‬ ‫بهره برداری و توسعه فاضالب ابفای‬ ‫استان اصفهان علت اصلی وقوع‬ ‫حوادث شبکه فاضالب را قدمت زیاد‬ ‫و فرسودگی لوله ها عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۴۰‬تاکنون بیش از ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬کیلومتر شبکه فاضالب در شهر‬ ‫اصفهان اجرا شده است که عمر برخی‬ ‫از قسمت های ان به بیش از ‪ ۵۵‬سال‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در این گزارش فارس اخرین‬ ‫وضعیت فرونشست زمین در اصفهان‬ ‫را بررسی کرده که چرا در این مدت‬ ‫شرایط فرونشست زمین در این استان‬ ‫بحرانی تر شده است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫سهشنبه ‪ 20-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1576‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫جوالنموش هادرشهر‬ ‫اصفهان موش های شهر حاال به جای‬ ‫سوراخ موش‪ ،‬در روز روشن و جلوی چشم‬ ‫شهروندان رژه می روند و با پیدا کردن غذا‬ ‫به ویژه در هسته مرکزی شهر‪ ،‬روزبه روز‬ ‫فربه تر می شوند و چاالکی شان برای نماندن‬ ‫زیر دست و پای شهروندان کمتر‪.‬‬ ‫میهمانان ناخوانده شهر این روزها در‬ ‫فضای سبز حاشیه رودخانه زاینده رود‪ ،‬در‬ ‫جوی اب روبروی مغازه های اغذیه فروشی‬ ‫چهارباغ‪ ،‬کنار شمشادها و جدول های‬ ‫خیابان‪ ،‬در هر گوشه و کنار پارک ها‪،‬‬ ‫پیاده روها‪ ،‬کانال ها و مادی ها ‪ ...‬و در هر‬ ‫نقطه ای ازادانه برای خودشان می چرخند‪.‬‬ ‫شاید تا چند سال پیش دیدن این‬ ‫جوندگان باعث ترس و تعجب شهروندان‬ ‫می شد‪ ،‬اما حاال دیدنشان برای همه عادی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موش ها اما فقط معضل کالن شهر‬ ‫اصفهان نیستند و در همه شهرهای بزرگ‪،‬‬ ‫نه فقط در ایران که در کشورهای اروپایی‬ ‫و امریکایی نیز با این معضل مواجه بوده‬ ‫و برای دور نگه داشتن این حیوانات موذی‬ ‫سال هاست در تالش اند‪.‬‬ ‫با همه تالش های انجام شده‪ ،‬مبارزه با‬ ‫این جوندگان موذی بی نتیجه بوده و مدت ها‬ ‫است زندگی مردم در کالن شهرهای دنیا‬ ‫تبدیل به یک زندگی مسالمت امیز در کنار‬ ‫موش ها شده است‪ ،‬اگرچه این جوندگان‬ ‫موذی به دلیل شیوع طاعون و “مرگ سیاه”‬ ‫که در قرن چهاردهم میالدی اروپا را فرا‬ ‫گرفت و منجر به مرگ یک سوم از مردم‬ ‫اروپا شد‪ ،‬بسیار بدنام اند و هنوز هم می توانند‬ ‫عفونت هایی مانند سالمونال و لپتوسپیروز‬ ‫(تب شالیزار) را شیوع دهند‪.‬‬ ‫رامین میرعسگری‪ ،‬رئیس اداره هماهنگی‬ ‫و نظارت بر خدمات شهری شهرداری‬ ‫اصفهان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه جمعیت حیوانات موذی در شهر‬ ‫اصفهان به شدت کنترل شده‪ ،‬می گوید‪ :‬در‬ ‫معاونت خدمات شهری شهرداری گروه‬ ‫مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی را‬ ‫داریم که شهرداری ساالنه نزدیک به ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه صرف ان می کند‪ .‬در‬ ‫مناطق ‪ ۱۵‬گانه شهر اصفهان نیز یک نیروی‬ ‫مختص مبارزه با حیوانات موذی داریم که با‬ ‫برنامه ای که از سوی معاونت خدمات شهری‬ ‫داده می شود‪ ،‬خیابان به خیابان با این پدیده‬ ‫مقابله می کنند و گزارش می دهند‪ .‬همچنین‬ ‫یک ناظر عالی در معاونت خدمات شهری‬ ‫شهرداری داریم که بر این فعالیت ها نظارت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫جریان اب در زاینده رود و جوالن‬ ‫موش ها در شهر‬ ‫وی علت افزایش این حیوانات موذی در‬ ‫شهر اصفهان را جاری شدن اب در رودخانه‬ ‫زاینده رود و انهار شهر می داند و می افزاید‪:‬‬ ‫این موش ها در بستر خشک رودخانه و انهار‬ ‫النه داشتند که با جریان اب‪ ،‬النه ها خراب‬ ‫شده و بیرون امده اند‪ ،‬ضمن اینکه در فصل‬ ‫بهار هم زاد و ولد ان ها زیاد می شود‪ ،‬اگرچه‬ ‫جمعیت موش ها به شدت کنترل می شود و‬ ‫قطعاً کمتر از قبل شده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر‬ ‫خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره‬ ‫به فراهم بودن غذا برای موش ها در سطح‬ ‫شهر‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬متاسفانه برخی از‬ ‫شهروندان به نظافت شهر اهمیت نمی دهند و‬ ‫به راحتی زباله های خود را در خیابان و سطح‬ ‫شهر رها می کنند‪ ،‬این موضوع باعث می شود‬ ‫غذای مورد نیاز حیوانات به راحتی در‬ ‫دسترس ان ها قرار گیرد‪ ،‬اگرچه کارگران‬ ‫شهرداری به صورت مداوم اقدام به نظافت‬ ‫شهرداری می کنند‪ ،‬اما باز هم در هر لحظه‬ ‫زباله در سطح شهر رها می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬مغازه های‬ ‫اغذیه فروشی و فست فودها به ویژه در مرکز‬ ‫شهر نیز زباله ها و ته مانده غذا و روغن های‬ ‫استفاده شده را جلوی مغازه ها و در فضای‬ ‫سبز و جوی اب می ریزند و نظافت شهر را‬ ‫رعایت نمی کنند‪ .‬اگرچه بارها به ان ها اخطار‬ ‫داده شده‪ ،‬حتی اخطار ماده ‪ ۱۶‬می گیرند و‬ ‫تا حکم قضائی و پلمب پیش می روند ولی‬ ‫تعداد ان ها زیاد است‪ ،‬و وقتی برخورد‬ ‫می شود می گویند ما اینجا را اجاره کرده ایم‬ ‫و در این شرایط اقتصادی‪ ،‬اشتغال و معیشت‬ ‫کارگرانمان به خطر می افتد‪.‬‬ ‫زباله بیشتر‪ ،‬موش بیشتر‬ ‫میر عسگری با بیان اینکه موش ها بیشتر‬ ‫در جایی هستند که زباله بیشتری وجود دارد‬ ‫و می افزاید‪ :‬در انهار و زیر پل هایی که مردم‬ ‫زباله بیشتری می ریزند‪ ،‬جلوی فست فودی‬ ‫ها‪ ،‬پارک ها و فضای سبز و هرجایی که‬ ‫غذای کافی برای موش ها باشد‪ ،‬تعدادشان‬ ‫روزبه روز بیشتر می شود‪ .‬بنابراین باید به‬ ‫سمت فرهنگ سازی برویم و با رعایت‬ ‫نظافت شهر‪ ،‬جمعیت موش ها را کنترل کنیم‪،‬‬ ‫این کار یکی از راه های کنترل جمعیت‬ ‫حیوانات موذی در دنیاست‪.‬‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬نظافت شهر وظیفه‬ ‫ذاتی شهرداری است که این کار را با ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۲۶‬کارگر انجام می دهیم‪ ،‬ولی از‬ ‫مردم درخواست می کنیم نظافت شهر را‬ ‫بیشتر رعایت کنند‪ ،‬به خصوص در نقاطی که‬ ‫دسترسی به ان سخت است و با وجود اینکه‬ ‫بخشی از نظافت به صورت مکانیزه انجام‬ ‫می شود‪ ،‬اما مجبوریم کسی را بفرستیم تا این‬ ‫نقاط کور را هم پاک سازی کنند‪.‬‬ ‫گونه های مهاجمی که موش نیستند‬ ‫ایمان ابراهیمی‪ ،‬کارشناس حیات وحش و‬ ‫مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان اوای‬ ‫بوم نیز در مورد حیوانات موذی و جوندگانی‬ ‫که در سطح شهر دیده می شوند‪ ،‬به ایسنا‬ ‫می گوید‪ :‬جوندگانی که شبیه موش بزرگ‬ ‫در سطح شهر دیده می شوند در واقع «رت»‬ ‫هستند که با موش متفاوت اند‪ .‬رت ها بومی‬ ‫کشور ما نیستند و گونه های مهاجمی هستند‬ ‫که چند سده است به وسیله انسان جابه جا‬ ‫شده و در بیشتر نقاط دنیا پخش شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این جوندگان هم به‬ ‫سالمت انسان و هم اکوسیستم و طبیعت‬ ‫اسیب می زنند‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه داشت‬ ‫که این معضل توسط انسان ایجاد شده و ما‬ ‫بودیم که این گونه ها را جابه جا کردیم‪ ،‬پس‬ ‫منشا مشکل انسانی است‪.‬‬ ‫این کارشناس حیات وحش افزود‪:‬‬ ‫واقعیت تلخ این است که تا امروز انسان‬ ‫موفق به کنترل جمعیت گونه های مهاجم در‬ ‫دنیا نشده و در پیشرفته ترین کشورهای دنیا‬ ‫هم این معضل وجود دارد‪ ،‬اگرچه برخی از‬ ‫کشورها موفق به کاهش جمعیت این گونه‬ ‫شد ه اند‪.‬‬ ‫کنترل جمعیت حیوانات موذی با‬ ‫مدیریت فاضالب و پسماند‬ ‫وی راهکار کنترل جمعیت حیوانات‬ ‫موذی را کنترل پسماندها دانست و گفت‪:‬‬ ‫مثل همه دنیا جمعیت گونه های مهاجم‪،‬‬ ‫وابستگی مستقیم به مدیریت پسماند دارد‪،‬‬ ‫بنابراین اگر در یک شهر فاضالب و پسماند‬ ‫به خوبی مدیریت و به عنوان منابع غذایی در‬ ‫اختیار حیوانات موذی نباشد جمعیت ان ها‬ ‫کنترل می شود‪ ،‬اما استفاده از سموم و تله‬ ‫در طوالنی مدت نتیجه بخش نیست‪ ،‬اگرچه‬ ‫ممکن است مدتی نتیجه دهد‪ ،‬اما جمعیت‬ ‫این گونه های جانوری دوباره به سرعت‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ابراهیمی با بیان اینکه مدیریت پسماند‬ ‫در اصفهان وضعیت بدی ندارد اما می تواند‬ ‫بهتر شود‪ ،‬افزود‪ :‬یک اصل کلی داریم و‬ ‫ان این است که در ارتباط با گونه های‬ ‫حیات وحش بومی نباید مداخله انسانی انجام‬ ‫شود‪ ،‬درحالی که گونه های مهاجم می توانند‬ ‫عامل بیماری و تهدید سالمت انسان باشند‬ ‫و هم به حیات وحش اسیب بزنند و این‬ ‫اسیب به وضوح دیده می شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال قدیمی ها موش هایی که در سطح شهر‬ ‫و روستاها می دیدند موش خانگی بود که‬ ‫کوچک بود و دیوار را سوراخ می کرد و در‬ ‫انبار زندگی می کرد‪ ،‬اما این روزها این موش‬ ‫را پیدا نمی کنید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از دالیل کاهش‬ ‫جمعیت موش های بومی‪ ،‬رت ها به عنوان‬ ‫گونه های مهاجم است که گونه های بومی‬ ‫را کنار می زنند‪ ،‬بنابراین حتماً باید کنترل‬ ‫شوند‪ ،‬اگرچه کنترل ان ها دشوار و گاهی‬ ‫حتی نشدنی است‪ ،‬اما با مدیریت پسماند‬ ‫می توان جمعیت ان ها را کنترل کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان‬ ‫اوای بوم با بین اینکه ما به عنوان شهروندان‬ ‫اصفهان وظیفه داریم تا حد امکان از‬ ‫به وجود امدن گونه های مهاجم جدید‬ ‫جلوگیری کنیم‪ ،‬چون ممکن است گونه های‬ ‫مهاجم دیگری وارد اکوسیستم ما شود و‬ ‫اسیب بزند‪ .‬این گونه معموالً با جابجایی‬ ‫انسانی وارد اکوسیستم می شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی ادامه داد‪ :‬مرغ مینا‪ ،‬ماهی قرمز‬ ‫و الک پشت گوشت قرمز ازجمله گونه های‬ ‫مهاجمی است که ممکن است مردم به اشتباه‬ ‫در طبیعت ازاد کنند که خطر تبدیل به‬ ‫گونه های مهاجم را دارند‪.‬‬ ‫کنترل گونه های مهاجم چندجانبه است‬ ‫وی با اشاره به اینکه کنترل گونه های‬ ‫مهاجم چندجانبه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست موظف است با نظارت‬ ‫بر مراکز کنترل و نگهداری جانوران‪ ،‬از‬ ‫ورود این گونه به اکوسیستم جلوگیری کند و‬ ‫پروژه هایی که برای کنترل جمعیت این گونه‬ ‫می شود را پایش و ارزیابی کند‪ .‬شهرداری‬ ‫نیز موظف است برنامه های کوتاه مدت و‬ ‫بلندمدت داشته باشد تا جمعیت این گونه‬ ‫کمتر شود‪ ،‬همچنین بهداشت فاضالب شهر‬ ‫باید به خوبی مدیریت شود‪ ،‬چون هیچ چیزی‬ ‫به اندازه فاضالب کنترل نشده باعث افزایش‬ ‫جمعیت گونه های مهاجم نمی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر جلوگیری از اضافه شدن‬ ‫گونه مهاجم دیگر به اکوسیستم‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫گونه های مهاجر شروع به تکثیر جمعیت‬ ‫می کند‪ ،‬مدیریت و کنترل ان دشوار است‬ ‫و بودجه زیاد و ارگان های مختلف درگیر‬ ‫می شوند تا این معضل را کنترل کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس حیات وحش با اشاره‬ ‫به اینکه در شهر اصفهان یک گونه مهاجم‬ ‫جدید به نام مرغ مینا داریم‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫مرغ مینا می خرند و ازاد می کنند درحالی که‬ ‫وقتی این گونه زیاد می شود جمعیت بومی‬ ‫را از بین می برد و تبدیل به معضل جدیدی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ضرورتاتحادبرایتشکیلکمیتهبین المللیحقیقت یابدرزمینه‬ ‫گردوغبار‪/‬بایدبامستنداتعلمی‪،‬ترکیهرابهپایمیزمذاکرهاورد‬ ‫علیدرویشیبلورانیعضوهیاتعلمیدانشگاهتهران‪،‬دارایدکتریتلفیق‬ ‫داده هایماهواره ایازدانشگاهگوتینگنالمانکهدست کمدرچهارپروژهمنطقه ای‬ ‫درحوضهابریزدجلهوفراتهمکاری هایبینالمللیداشتهومدتینیزمشاورسازمان‬ ‫حفاظتمحیطزیستبودهاست‪،‬ریشهاصلیگردوغباررادرحوضهدجلهوفرات‬ ‫می داند‪.‬او براساسبررسیهایعلمیصورتگرفتهدرپهنههایابیدجلهوفرات‬ ‫معتقداستافزایشجمعیت‪،‬سدسازی هایبیرویهوافزایشدمادرمنطقهخاورمیانه‬ ‫موجبتشدیدگردوغبارشدهاست‪.‬‬ ‫درویشیدرگفت وگوباایلناباتاکیدبرمدیریتیکپارچهدرحوضهدجلهو‬ ‫فراتمعتقداست‪:‬برایاوردنترکیهپایمیزمذاکرهوبررسیتاثیرساختسدهای‬ ‫اینکشوربرسرشاخههایدجلهوفراتدرتشدیدگردوغباروکمابیدرمنطقهو‬ ‫تعیینحقابه هایمرزی‪،‬کشورهایایران‪،‬عراقوسوریهبایدمتحدشدهوباتشکیل‬ ‫یککمیتهحقیقتیابعلمی‪،‬غیرسیاسیوبی طرفدرنهادهایبینالمللی‪،‬این‬ ‫قضیهراموردمطالعهوبررسیدقیققراردهندوراهکارهاارائهشود‪.‬‬ ‫متنکاملمصاحبهبهاینشرحاست‪:‬‬ ‫پدیدهگردوغبارزندگیرابرایمردمبرخیازشهرهایمرزی‪،‬طاقتفرساو‬‫انانرامجبوربهمهاجرتکردهاست‪.‬چراوضعیتاینگونهشدهاست؟‬ ‫ درپاسخبهپرسششمابایدبهسهعاملمهموتاثیرگذاراشارهکنم‪.‬نخست‬‫اینکهدرپاییندستحوضهابریزدجلهوفراتیعنیتقریباازموصلدرعراقبه‬ ‫پایین‪،‬نزدیکبه‪ 10‬پهنهابیوجودداردکهتعدادیازاینپهنه هایابی‪،‬طبیعی‬ ‫وبرخیمصنوعیوبشرساختهستندازجملهدریاچههایثرثار‪،‬حبانیهورزازه‪.‬‬ ‫دولت عراق از حدود‪ 60‬سال پیش با اهدافی همچون کشاورزی و شرب در برخی‬ ‫مناطق‪،‬ابرانگهداشتهودریاچهایجادکردهاست‪.‬امابهسهدلیلعمدهکهعبارتند‬ ‫ازافزایشجمعیت‪،‬سدسازیوافزایشیکتادودرجه ایدمادرکلخاورمیانهو‬ ‫دگرگونی هایابوهوایی‪،‬کاهشمحسوسیدرمیزانابرودخانههایدجله‬ ‫و فرات اتفاق افتاده است‪ .‬این عوامل در واقع ریشه های اصلی ایجاد گرد و غبار در‬ ‫حوضهابریزدجلهوفراتدرکلمنطقهوازجملهایرانهستند‪.‬‬ ‫اشارهشمابهسدسازی هادرکدامکشورهااست؟‬‫درحوضهدجلهوفراتکشورهایترکیه‪،‬عراق‪،‬وسوریهبهترتیببیشترین‬ ‫تعدادسدسازیهاراانجامدادهاند‪.‬ایرانهمممکناستدرداخلکشورسدسازی‬ ‫هایغیراصولیانجامدادهباشد‪،‬امادرحوضهدجلهوفراتصرفابهصورتمحدود‬ ‫برنامه هاییبرایتغییرمسیربرخیازرودخانههاودستکاریدرطبیعتراداردکهنمی‬ ‫تواندنقشیدرایجادگردوغبارداشتهباشد‪.‬‬ ‫نقشافزایشجمعیترادرایجادوتشدیدگردوغبارچگونهتحلیلمی‬‫کنید؟‬ ‫ بخشیازاهدافساختسدهامربوطبهافزایشجمعیتمنطقه‪،‬تولیدغذاو‬‫سیرکردنمردمیاستکهطیچهاردههاخیربهطورغیراصولیبهجمعیتمنطقه‬ ‫اضافهشدهاند‪.‬درواقعمقصرهایاصلیدرتشدیدپدیدهگردوغباررامیتوانبه‬ ‫ترتیبافزایشجمعیت‪،‬سدسازی‪،‬کشاورزیتوسعهنیافتهوسپسدگرگونیاب‬ ‫وهواییوافزایشدمادانست‪.‬بهعنوانیکیازاصولاولیهمدیریتحوضهایو‬ ‫سرزمینیاینرامیدانمکههرسرزمینییکظرفیتانسانی‪،‬جانوریوگیاهیداردو‬ ‫وقتیشرایطیفراترازظرفیتموجودبهانسرزمینومحیطتحمیلشود‪،‬مشکالتی‬ ‫بروزمیکندکهگردوغباریکیازبارزترینانهااست‪.‬برایمثالتوسعهعلومپزشکی‬ ‫طیقرناخیررخدادهاستواینپیشرفتکمتربرایافزایشکیفیسالمتجمعیت‬ ‫بودهومتاسفانهبیشترمنجربهبهکارگیریعلمپزشکیوداروهابرایافزایشکمی‬ ‫جمعیتبودهاست‪.‬افزایشجمعیتناشیازپیشرفتعلمپزشکیمنتجبهایجاد‬ ‫یکیازمشکالتکشورهایجهانسومشدهاستکهمنطقهخاورمیانههمازاینامر‬ ‫مستثنینیست‪.‬بنابراینافزایشجمعیتباریفراترازتواناکوسیستمیحوضهدجلهو‬ ‫فراتبرانتحمیلکردهاست‪.‬میتواننتیجهگرفتکهمنطقهخاورمیانهباوضعیت‬ ‫موجودمنابعابی‪،‬ظرفیتاینافزایشجمعیترانداردوافزایشدما‪،‬افزایشتبخیرو‬ ‫تعرقنیزدرمنطقهخاورمیانهموجبتشدیداینشرایطبحرانیشدهاست‪.‬‬ ‫اجازهدهیدبرگردیمبهکانون هایمهمگردوغباردرحوضهدجلهوفرات؛‬‫چهاتفاقیدراینکانونهاافتادهاست؟‬ ‫ در حوضه فرات در سال‪ 1914‬نخستین دریاچه مصنوعی به نام رزازه در عراق‬‫احداث شد و این دریاچه اکنون رو به خشک شدن است‪ .‬در سال‪ 1948‬نیز دریاچه‬ ‫حبانیه و در سال‪ 1956‬دریاچه ثرثار در عراق باز هم برای بهره برداری در کشاورزی‬ ‫وشربوسایرفعالیتهایانسانیایجادشدهاندوامروزهحاشیهوبسترخشکیدهاین‬ ‫دریاچهازمهمترینکانونهایگردوغباردرمنطقههستند‪.‬ازسویدیگردرترکیه‬ ‫‪،‬سوریهوعراقنیزچندینسداحداثشدهاستکهبهوخامتبیشتراوضاعمنتج‬ ‫شده است‪ .‬می توان گفت از سال‪ 1959‬تا‪ 2022‬در این منطقه بدون حساب و کتاب‬ ‫سدسازی شده و تالش شده تا کنترل اب های سطحی صورت گیرد‪ .‬این در واقع‬ ‫عملغیرمسئوالنهایاست کههرکشوریهرچقدرتوانستهسدساختهتابتوانداب‬ ‫حوضهدجلهوفراترابهنفعخودذخیرهکند‪.‬دراینمیانترکیهبهدلیلناامنیهاو‬ ‫بروز جنگ در عراق و سوریه و تا حدی در دوران جنگ ایران و عراق‪ ،‬از این شرایط‬ ‫نهایتاستفادهرابردهوبرسرشاخههایرودهایدجلهوفراتسدسازیکردهاست‪.‬‬ ‫البتهنقشومیزاننقشسدسازیدرایجادگردوغبارنیازمندمطالعاتدقیقعلمیاست‬ ‫کهتابهامروزبسیارمحدودانجامگرفتهاست‪.‬‬ ‫ این گفته که حدود‪ 70‬درصد گرد و غبار در ایران منشا خارجی دارد‪ ،‬ایا‬‫قابلاتکااست؟‬ ‫ایناعدادمبنایعلمینداردوبیشتربراساسحدسوگمانوشمارش‬ ‫غیرسیستماتیکتعدادرخدادهایگردوغبارهستند‪.‬نیازاستباروشودادهعلمیاین‬ ‫موضوعموردپژوهشقرارگیرد‪.‬البتهدردانشگاهتهرانمشغولانجامپروژهایبرای‬ ‫اینمنظورهستیمولیهنوزنمیتوانعددقطعیاعالمکرد‪.‬‬ ‫بهطورقطعابزارهاییبرایسنجشورصدماهانهوفصلیتصاویرماهواره ای‬‫گردوغباردراختیاراست‪،‬ضمنانکهخودتانهمریشه هایاصلیرخدادهایگرد‬ ‫وغباررادرحوضهدجلهوفراتجستجوکرده اید‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 20-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1576‬‬ ‫جامعه‬ ‫دیگر جلسه ای در کار نخواهد بود‬ ‫ضعفکمیتهاضطرارالودگیهوادرتصمیمگیریاضطراری‬ ‫گردوغباراردیبهشتماههمدستازسرشهرهایکشوربرنداشتهودومینماهبهارازنیمهگذشتهبازهماسمانشهرهاراخاکستریکردهاست‪.‬دامنهگردوغباربهاسمانپایتختهمرسیدومثلهمیشهحواشیداشتهاست‪.‬موججدیدگردوغباردرتهران‪-‬شاخصکیفیتهوایتهرانهماکنونبر‬ ‫رویعدد‪ 201‬یعنیشرایطبسیارناسالمقرارداشتهونشانمی دهدموججدیدیازگردوغبارواردتهرانشدهاست‪.‬چراتصمیم گیریدیرهنگامبود‪-‬عالوهبراینسردرگمیدانشاموزانووالدیندرمسیرمدرسهوبازنبودندرببرخیازمدارسبهگوشاعضایشورایشهرهمرسیدوجعفرتشکری‬ ‫هاشمی عضوشورایشهرتهرانبااشارهبهاینکهامروزشرایطالودگیهوادرشرایطبسیارناسالمقرارگرفتهاستونیازبهتصمیماتویژهدراینزمینهداشتیم‪،‬گفت‪:‬تصمیم گیریبرایتعطیلیمدارسباوجودقابلپیش بینیبودنوضعیتغلظتذرات‪،‬دیرهنگامبود‪.‬وزارتاموزش وپرورشباصدور‬ ‫اطالعیه ایاعالمکرد‪:‬تعطیلیامروزمهدهایکودکودبستان هایاستانتهرانباتصمیمکمیتهاضطرارالودگیهوایاستانتهرانبودهاست‪.‬و اعالمکرد‪:‬اینکمیتهبراساسشاخص هایاالیندگیهوا‪،‬سرعتباد‪،‬پیشبینیترافیک‪،‬پیشبینی هایروزهایایندهابوهواوسایرپارامترهایدیگر‬ ‫تصمیم هایخودرااتخاذمی کند‪.‬عابدملکیمعاونعمرانیاستاندارتهران درخصوصتعطیلیامروزمدارسابتداییاستانتهرانواطالعرسانینامناسبدراینزمینهگفت‪:‬استاندارینقشهماهنگیوجمعبندینظراتسازمانهایتخصصیراداردونهادیتخصصیدرموضوعتشخیصالودگیهوا‬ ‫نیستوبنابرگزارشدستگاه هایتخصصیمربوطهازجملهسازمانهواشناسی‪،‬شرایطدرکمیتهاضطرارالودگیهوایتهرانبررسیشدهوبنابراستانداردهایموجودنسبتبهتعطیلییاعدمتعطیلیبرایگروه هایپرخطرتصمیم گیریمی شود‪.‬‬ ‫حذفارز‪4200‬تومانیخالفقانوناست؛قانونرااجراکنید‬ ‫در حالی که هنوز حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫علنا از سوی مسئوالن و متولیان امر اعالم‬ ‫نشده است اما به گفته فعاالن بخش کشاورزی‬ ‫بخصوص بخش دام و طیور این ارز دولتی عمال‬ ‫حذف شده و شنیده ها حاکی است از ابتدا‬ ‫بنا بر این بوده است که بعد از پایان یافتن ماه‬ ‫رمضان این اقدام عملیاتی شود‪ .‬با این وجود‬ ‫شاهد هستیم که پیش از اعالم رسمی این خبر‬ ‫نیز برخی کاالها از دو هفته پیش با افزایش‬ ‫قیمتها در بازار توزیع می شود و حتی گاهی‬ ‫در مورد برخی کاالها نیز بازار با کمبود مواجه‬ ‫است که اگرچه تا حدودی ناشی از فعل و‬ ‫انفعاالت در بازارهای جهانی است اما قطعا‬ ‫بخش زیادی از این اتفاقات نیز به گوش به‬ ‫زنگ بودن تولیدکنندگان برای افزایش قیمتها‬ ‫متناسب با اخبار و شایعات برمی گردد‪ .‬بحث‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی سالها است مطرح شده‬ ‫و موافقان و مخالفان بسیاری نیز دارد و تحلیل‬ ‫ها و تفاسیر بسیاری از سوی صاحب نظران‬ ‫بخصوص کارشناسان مسائل اقتصادی کشور در‬ ‫این خصوص مطرح شده است‪.‬‬ ‫بر اساس قانون دولت تنها در صورتی می‬ ‫تواند ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را حذف کنند که بتواند‬ ‫کاالهای ضروری را به قیمت شهریور ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫دست مردم برساند‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خالف قانون است؛‬ ‫قیمتها کاالها باید قیمت شهریور ‪ ۱۴۰۰‬باشد‬ ‫محمد حسین فرهنگ یکی از اقتصاد دانان‬ ‫کشور است که معتقد است در حال حاضر‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خالف قانون است‪ .‬وی‬ ‫به خبرنگار بازار گفت‪ :‬قانون می گوید تنها در‬ ‫صورتی می توانند ارز را حذف کنند که قیمتها‬ ‫برای مردم همان قیمتهای شهریور ‪ ۱۴۰۰‬باشد‪،‬‬ ‫اما فعال این شرایط را نتوانسته اند عملی کنند‬ ‫و فقط می خواهند ان قسمت مربوط به حذف‬ ‫ارز را انجام دهند که این بر خالف صریح قانون‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرهنگ اظهار داشت ‪ :‬در واقع در قانون‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۱‬مجوزی به دولت داده شد که‬ ‫تنها در صورتی بتواند ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫حذف کند که پیش بینی تامین کاال برای مردم‬ ‫را از طریق امکانات دیجیتال و کارت های‬ ‫الکترونیکی فراهم کند‪ .‬در حالی که این کار را‬ ‫انجام نداده اما در چند قلم شروع به حذف ارز‬ ‫کرده اند! و طبیعتا این برای اکثریت مردم قابل‬ ‫تحمل نیست‪.‬‬ ‫در زمان جنگ برای رساندن کاالها‬ ‫به قیمت مناسب به دست مردم از کوپن‬ ‫کاغذی استفاده می شد حال باید از کارتهای‬ ‫الکترونیکی موجود در خانوارها استفاده کرد‬ ‫الودگی ناشی از گرد و خاک را‬ ‫چگونهمی توانمدیریتکرد؟‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به وضعیت نامطلوب هوا از ابتدای هفته‬ ‫جاری در پایتخت گفت‪ :‬راهکار مدیریت و کنترل الودگی ناشی از گرد و خاک‪ ،‬تهیه مدل‬ ‫پیش بینی مناسب و اجرای دیپلماسی صحیح محیط زیستی است‪.‬‬ ‫چند سالی است که تعطیلی مدارس تهران با الودگی هوا گره خورده است حتی دانش اموزان‬ ‫نیز با پیگیری جلسات کارگروه الودگی هوای تهران به دنبال پیگیری تصمیمات استانداری‬ ‫تهران برای تعطیلی مدارس و مراکز اموزشی هستند؛ تصمیماتی که برایند نظرات و گزار ش های‬ ‫نمایندگان وزارت بهداشت‪ ،‬شرکت کنترل کیفیت هوا‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫از جمعه ( ‪ ۱۶‬اردیبهشت ماه) دوباره با ورود توده گرد و خاکی که سوغات شبه جزیره‬ ‫عربستان است‪ ،‬هوای تهران وارد شرایط نامطلوب شد و دیروز به وضعیت بسیار ناسالم رسید‪ .‬اعالم‬ ‫تصمیم تعطیلی مدارس که در ساعات ابتدایی روز یکشنبه‪ ،‬این سوال را مطرح کرد که ساز و کار‬ ‫تصمیم گیری برای تعطیلی مدارس چگونه است و چه زمانی باید چنین موضوعی اطال ع رسانی‬ ‫شود؟ مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به چالش های موجود برای مقابله‬ ‫با الودگی ناگهانی هوا که ناشی از ورود توده گرد و غبار است‪ ،‬می گوید‪ :‬تصمیم گیری درباره‬ ‫تعطیلی وابسته به نظر همه اعضای کارگروه اضطرار الودگی هواست‪.‬‬ ‫محمد مهدی میرزایی قمی در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد‪ :‬تصمیم گیری درباره تعطیلی‬ ‫مدارس و توقف فعالیت ها توسط استانداری انجام می شود‪ .‬بر اساس قانون هوای پاک کارگروه‬ ‫اضطرار الودگی هوا تشکیل می شود سپس توسط استاندار یا معاون استاندار تعطیلی اعالم می شود‪.‬‬ ‫میرزایی قمی اضافه کرد‪ :‬بر اساس تحلیل تصاویر ماهوار ه ای منشا اصلی گرد و غبار کشور‬ ‫عربستان است که از روز جمعه وارد کشور شده است؛ به طور ی که روز گذشته نیز قسمت انتهایی‬ ‫توده به صورت کامل وارد ایران و باعث افزایش شاخص کیفی هوا در شهر تهران شد‪ .‬انتظار داریم‬ ‫که همین وضعیت در تهران حاکم باشد و کاهش ان در روزهای اینده بستگی به وضعیت جوی و‬ ‫شرایط هواشناسی مانند وزش باد دارد‪.‬‬ ‫میرزایی قمی اضافه کرد‪ :‬این توده بر اساس تحلیل تصاویر ماهوار ه ای بیشتر نقاط کشور را‬ ‫دربر گرفته و حتی به استا ن های شمالی کشور نیز رسیده است البته اگر سرعت باد و شرایط جوی‬ ‫مناسب باشد غلظت االیند ه ها کاهش می یابد‪ .‬چند باری که در ما ه های گذشته الودگی به این‬ ‫صورت در تهران مشاهده شده و شاخص به حد خطرناک رسیده بیشتر به علت منشاً خارجی گرد و‬ ‫غبار بوده است‪ .‬این بار نیز منشا این الودگی کشور عربستان است البته بخش کوچکی نیز مربوط‬ ‫به کانو ن های داخلی گرد و غبار است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دو مشکل عمده در مدیریت موضوع گرد و غبار گفت‪ :‬اول اینکه منشا خارجی‬ ‫است و باید دیپلماسی محیط زیستی مناسبی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت‬ ‫امور خارجه در سطح ملی انجام شود چرا که این مسئله کل کشور را دربرگرفته است‪ .‬ما باید با‬ ‫کشورهای همسایه تعامل کنیم و درباره موضوعاتی که از کنترل ما خارج است با ا ن ها رایزنی‬ ‫کنیم تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه اظهار کرد‪ :‬مسئله دوم اطالع رسانی‬ ‫صحیح درباره موضوعاتی است که شهروندان درگیر ا ن ها هستند‪ .‬موضوعاتی مانند تعطیلی و‬ ‫توقف فعالیت ها می بایست به طور دقیق و برخط به مردم ارائه شود‪.‬‬ ‫وی درباره مد ل های پیش بینی کیفیت هوا گفت‪ :‬باید مد ل های پیش بینی هوا با همکاری سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست و سازمان هواشناسی تهیه شود‪ .‬تا زمانی که ما مدل پیش بینی خود را نداشته‬ ‫باشیم‪ ،‬پیش بینی دقیق و مشخص گرد و غبار با منشا خارجی ممکن نیست‪.‬‬ ‫میرزایی قمی با اشاره به تاثیر نظر شرکت کنترل کیفیت هوا بر اعمال تعطیالت اظهارکرد‪:‬‬ ‫کارگروه اضطرار الودگی هوا اعضای متعددی از جمله نمایندگان وزارت بهداشت‪ ،‬اداره‬ ‫هواشناسی‪ ،‬شهرداری‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش و غیره دارد که هر کدام بر اساس شرح وظایف‬ ‫و از منظر سازمانی دیدگا ه های خود را اعالم می کنند و در نهایت استانداری پس از جمع بندی‪ ،‬نظر‬ ‫نهایی را صادر می کند‪ .‬در همین راستا تحلیل های شرکت کنترل کیفیت به عنوان نماینده شهرداری‬ ‫شنیده می شود و مد نظر قرار می گیرد اما تصمیم گیری نهایی صرفاً بر اساس نظر این شرکت نیست‪.‬‬ ‫ما موافق قانون هستیم؛ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫بر اساس قانون حذف کنید نه چیز دیگری‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز شاهد هستیم که‬ ‫می خواهند این کار را به صورت ازمایشی در‬ ‫مورد نان در یک شهر اغاز کنند‪ .‬در حالی‬ ‫که الزم نیست در یک شهر باشد چون در کل‬ ‫کشور همه کارت یارانه دارند و بسته به تعریفی‬ ‫که برای هر کارتی می شود که تا چه سقفی‬ ‫می توانند نان را به قیمت شهریور ‪ ۱۴۰۰‬تهیه‬ ‫کنند می توانند این کار را اجرایی کند؛ البته‬ ‫باز هم تاکید می کنیم که به شرطی که به قیمت‬ ‫شهریور ‪ ۱۴۰۰‬باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬در زمان جنگ که شرایط‬ ‫بسیار نامناسب تر از االن بود این کار را با کوپن‬ ‫های کاغذی انجام می دادند و االن با امکاناتی‬ ‫که در کشور فراهم شده به راحتی می توانند‬ ‫اقالم ضروری و نیاز مردم را از طریق همین‬ ‫کارت هایی که گروه زیادی از مردم دارند‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد ‪ :‬بنده موافق قانون‬ ‫هستم و معتقدم در مورد حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی قانون را باید اجرا کنند و نه چیزی غیر‬ ‫از ان را‪.‬‬ ‫مخالف حذف ارز هستیم چون با این کار‬ ‫قیمت محصوالت چند برابر می شود در حالیکه‬ ‫مردم توان خرید ندارند و به تبع اولین کسی که‬ ‫از بین می رود تولید کننده است چون کاالی‬ ‫تولیدی خود را نمی تواند بفروشد‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی عمال حذف شده است اما‬ ‫هنوز اعالم نشده است‬ ‫ناصر نبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار‬ ‫استان تهران نیز در این خصوص به خبرنگار‬ ‫بازار گفت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی عمال حذف شده‬ ‫است و منتظر فرمان رئیس جمهور هستند و در‬ ‫واقع منتظر بودند بعد از ماه رمضان این اقدام را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫نبی پور اظهار داشت‪ :‬در مورد حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی بنده بیشتر مخالف هستم تا موافق‪،‬‬ ‫چون مردم ما قدرت خرید ندارند‪ .‬در حالی که‬ ‫وقتی ارز حذف شود قیمت محصوالت از جمله‬ ‫مرغ و تخم مرغ چند برابر می شود‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬وقتی مردم توان خرید نداشته باشند تولید‬ ‫کننده از بین می رود چون تولید کننده تولید‬ ‫می کند اما نمی تواند بفروشد‪.‬‬ ‫نبی پور گفت‪ :‬مساله ای که نباید نادیده‬ ‫گرفته شود این است که مرغ و تخم مرغ جزو‬ ‫کاالهایی نیست که بتوان ان را انبار کرد‪،‬‬ ‫بنابراین تولید کننده مجبور است محصول خود‬ ‫را بفروشد و چون مردم نمی خرند قیمتها ناگزیر‬ ‫پایین می اید و در نتیجه اولین کسی که از بین‬ ‫می رود تولید کننده است‪.‬‬ ‫اگر قرار است با ارزی غیر از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی کاال به دست تولید کننده برسد دولت‬ ‫نباید به قیمتها کاری داشته باشد و قیمت های‬ ‫دستوری باید حذف شود‬ ‫شرط حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی عدم قیمت‬ ‫گذاری محصوالت و کاالهای نهایی توسط‬ ‫دولت است‬ ‫این مقام مسئول اظهار داشت‪ :‬تنها در‬ ‫صورتی حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی می تواند اثر‬ ‫بخش باشد که دولت قیمتها را رها کند‪ .‬یعنی‬ ‫اگر قرار است با ارزی غیر از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫کاال به دست تولید کننده برسد به قیمتها کاری‬ ‫نداشته باشد و قیمت های دستوری دیگر در‬ ‫کار نباشد‪.‬‬ ‫نبی پور گفت‪ :‬به عبارت دیگر قیمت باید‬ ‫تابع عرضه و تقاضا باشد نه اینکه دولت خود‬ ‫قیمتها را تعیین کند‪.‬‬ ‫گفتنی است طی سالهای گذشته دولتها در‬ ‫راستای دسترسی مصرف کنندگان به خصوص‬ ‫اقشار ضعیف جامعه‪ ،‬به کاالهای اساسی با قیمت‬ ‫مناسب و ارزان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تخصیص داده‬ ‫است که به اعتقاد کارشناسان بسیاری این کار‬ ‫تنها مفسده زا و ایجاد کننده رانت بوده است؛ به‬ ‫این معنا که ارز تخصیص یافته برای این کار به‬ ‫هیچ وجه به دست جمعیت مورد هدف نرسیده‬ ‫است و تنها برخی افراد خاص توانسته اند از این‬ ‫مسیر سودهای هنگفت به جیب بزنند‪ .‬حال بعد‬ ‫از بیش از ‪ ۲‬سال کشمکش در مورد تخصیص یا‬ ‫عدم تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬دولت تصمیم‬ ‫به تک نرخی کردن ارز گرفته است که این‬ ‫اقدام از سوی برخی کارشناسان اقدامی درست‬ ‫خوانده می شود و برخی دیگر نیز ان را به‬ ‫شدت مورد انتقاد قرار می دهند‪.‬‬ ‫وزارتخارجهحتییکنامهبهمراجعبین المللی‬ ‫دراعتراضبهسدسازی هایترکیهندارد!‬ ‫گزارش‬ ‫جالل محمودزاده در مورد سدسازی های بی رویه دولت ترکیه بر روی رودخانه های دجله و ارس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ترکیه طی سالیان گذشته‪ ،‬پروژه سدسازی موسوم به “ گاپ” را اجرایی کرده است؛ این‬ ‫سدسازی ها در حوضه های ابریز کشورهایی مانند ایران‪ ،‬عراق و سوریه انجام می شود؛ به عنوان مثال‬ ‫یکی از پروژه های ابگیری شده سد “ایلیسو” است که تقریبا حجم ان سه برابر سد کرخه است!‬ ‫وی با اشاره به اینکه با اب گیری سد ایلیسو اب ورودی به دجله و فرات و تاالب هورالعظیم در‬ ‫ایران و عراق بیش از ‪ 60‬درصد کاهش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس‪ ،‬مساحت زیادی از تاالب‬ ‫هورالعظیم در ایران و عراق خشک شده است همچنین ترکیه پروژه سد “گرگ سیاه” را بر روی‬ ‫رود ارس اغاز کرده که حدود ‪ 56‬درصد اب ورودی به کشورمان را کاهش می دهد؛ بر این اساس‬ ‫استان های اذربایجان غربی و شرقی و اردبیل دچار اسیب می شوند و در اینده به خاطر بی ابی و‬ ‫خشکسالی شاهد افزایش ریزگردها و کوچ دامداران و عشایر خواهیم بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم مهاباد در مجلس تصریح کرد‪ :‬باید یاداور شد دولت ها بر اساس قوانین و عرف‬ ‫بین المللی موظف هستند حق ابه اراضی پایین دستی را درنظر بگیرند و به ازای هر ‪ 10‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت ‪ 4.6‬میلیون مترمکعب اب رهاسازی کنند بنابراین دولت ترکیه نمی تواند با چنین وسعتی اقدام‬ ‫به سدسازی کند و جلوی ورود اب به کشورهای همسایه را بگیرد‪.‬‬ ‫محمودزاده ادامه داد‪ :‬گرد و خاک هایی که امروزه در کشورمان مشاهده می شود‪ ،‬به سدسازی‬ ‫ترکیه مربوط می شود و این در حالیست که همه استان ها در اینده درگیر ریزگردها خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کاهش ورودی اب به فالت ایران و همچنین سوریه و عراق می تواند اثار‬ ‫خطرناک زیست محیطی داشته باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وزارت امور خارجه باید در سطح بین المللی به رویه‬ ‫غلط ترکیه اعتراض کند که در زمان تصدی اقای ظریف نسبت به این موضوع پاسخ قانع کننده ای‬ ‫ارائه شد اما زمانی که سوالی در همین موضوع از اقای امیرعبداللهیان در کمیسیون امنیت ملی مجلس‬ ‫پرسیده شد‪ ,‬حتی یک برگ کاغذ که در ان نامه ای به مراجع بین المللی و غیره نگارش شده باشد‬ ‫وجود نداشت و فقط یکبار سفیر ترکیه احضار شده است!‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫باید با همکاری عراق و سوریه در سطح بین المللی نسبت به این امر اقدام شود تا حق ابه طبیعی‬ ‫کشورهای یاد شده محقق شود؛ با بی تفاوتی ترکیه سدسازی هایش را انجام می دهد و این روند تا‬ ‫احداث ‪ 30‬سد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫محموزاده خاطرنشان کرد‪ :‬سدهای ساخته شده در نزدیکی زمین های کشاورزی نیست؛ در‬ ‫زمانی که سد ایلیسو افتتاح شد‪ ،‬اردوغان اعالم کرد کشورهای همسایه به ما نفت می فروشند اما ما‬ ‫نیز از ذخایز ابی خود استفاده خواهیم کرد؛ در واقع مستقیماً اعالم کرد اب را خواهند فروخت که‬ ‫اظهارنظری غیردیپلماتیک و خارج از عرف بود‪.‬‬ ‫حرکتیکیازدیواره هایگودبرجمیالد!‪/‬تعدادی‬ ‫ازساختمان هایپرخطرمتعلقبهوزارتخانه هاست‬ ‫گزارش‬ ‫«سید محمد اقامیری» عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره تذکرهای پی در پی درباره گود برج‬ ‫میالد گفت‪ :‬جلسه گود برج میالد گذاشته شد و برای ان تامین اعتبار شد و قرارداد با‬ ‫پیمانکار در حال بسته شدن است و اقدامات پایدارسازی ان انجام می شود‪.‬‬ ‫او درباره اعتبار در نظر گرفته شده برای پایدارسازی گود برج میالد گفت‪ :‬معاونت فنی و‬ ‫عمرانی قرارداد ان را بسته و قرار است یک تامین اعتبار اولیه شود تا کار سریع اغاز شود‪.‬‬ ‫اقامیری در واکنش به اینکه تعدادی از این گودها مربوط به خود شهرداری تهران است‬ ‫و وقتی خود نهاد شهرداری نسبت به بی خطرسازی ا ن ها اقدام نمی کند‪ ،‬نمی شود از دیگران‬ ‫انتظار رفع خطر از گودها را داشت‪ ،‬گفت‪ :‬برای گودهای پرخطر مصوبه ای در شورای قبلی‬ ‫داشتند و وضعیت گودها بررسی شده است و ما نیز تذکر دادیم که وضعیت گودها را اعالم‬ ‫کنند و تقریبا وضعیت همه از نظر پایدارسازی تحت نظارت است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره گودهای پرخطر منطقه‬ ‫‪ ۲۲‬اظهار کرد‪ :‬پروانه های صادره منطقه ‪ ۲۲‬براساس مصوبه ای معطل مانده بود و براساس ان‬ ‫مصوبه در حال پیگیری هستند که سریعا اقدامات مربوط به این زمین ها تعیین تکلیف شود‪،‬‬ ‫چرا که به این ملک ها مجوز بلندمرتبه سازی نمی دادند و ما برای ‪ ۶۰‬پروانه این مجوز را‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫یکی از دیوار ه های گود برج میالد حرکت کرده است‬ ‫اقامیری افزود‪ :‬براساس ان مجوز کارهای ساخت و ساز را شروع می کنند و مشکل گودها‬ ‫برطرف می شود‪.‬‬ ‫او درباره گودهای پرخطر سایر مناطق گفت‪ :‬وضعیت گودهای همه مناطق تحت کنترل‬ ‫است و تنها وضعیت گود برج میالد خطرناک بود و یکی از دیوار ه های ان نیز حرکت کرده‬ ‫بود و برای ان سریعا جلسه گذاشتیم و تامین اعتبار شد و قرارداد با پیمانکار در حال بسته‬ ‫شدن است و در روزهای اتی کارگاه تشکیل می شود‪.‬‬ ‫از ساختما ن های پرخطر مربوط به وزارتخانه ها است‬ ‫عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره‬ ‫وضعیت ساختما ن های پرخطر تهران اظهار کرد‪ :‬تعدادی از این ساختما ن ها مربوط به سازما ن ها‬ ‫و وزارتخانه ها است‪ .‬حتی مسکونی و متعلق به شخص خاص نیستند‪ .‬به همه این ساختما ن ها‬ ‫تذکر داده شده است‪.‬‬ ‫اقامیری با بیان اینکه شهرداری بیش از این نمی تواند جلو برود و برای مثال دستور‬ ‫تخریب بگیرد و نسبت به تخریب اقدام کند‪ ،‬گفت‪ :‬زیرا مردم در ا ن ها حضور دارند‪.‬‬ ‫شهرداری تنها می تواند تذکر دهد و براساس استانداردهای قانونی هشدار دهد‪ .‬همچنان که در‬ ‫مورد ساختمان پالسکو نیز شهرداری تذکرهای الزم را داده بود و بیشتر از این نمی تواند اقدام‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫اسامی ساختما ن های پرخطر اعالم شود‬ ‫او در واکنش به اینکه چرا شهرداری اسامی ساختما ن های پرخطر را اعالم نمی کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به ساختما ن ها تذکر داد ه اند اما اینکه لیست ساختما ن های پرخطر را عمومی اعالم نمی کنند‬ ‫بحث دیگری است‪ .‬اسامی ساختما ن ها اعالم شود‪ ،‬مشکلی ندارد‪.‬کسانی که در این ساختما ن ها‬ ‫ساکن هستند حتما باید وضعیت امالک را بدانند‪.‬‬ ‫اقامیری درباره جلسات ویژه بررسی فرونشست زمین در شهر تهران نیز گفت‪ :‬جلسات‬ ‫هنوز ادامه دارد‪ .‬هفته اینده گزارش کاملی از وضعیت فرونشست در تهران و کل کشور در‬ ‫شورا ارائه می دهیم و سپس یک نشست خبری برگزار می کنیم و شورای عالی استا ن ها نیز‬ ‫افتتاح دبیرخانه برای فرونشست و کمیته علمی را اعالم می کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد‪ :‬با دولت و مجلس‬ ‫نیز هماهنگ کردیم و اینکه این موضوع نهایی شود و به الیحه ای که مدنظر ما است برسیم و‬ ‫برای تصویب به مجلس برود بیشتر از دو ماه زمان می برد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اغازرژهروزپیروزیدرمیدانسرخمسکوباحضورپوتین‬ ‫رژهپیروزیدرروسیهساعت‪۱۰‬صبحبهوقتمحلیباصدایزنگ هایکرملینوباحضورپوتینومقام هاینظامیاغازشد‪.‬بهنقلازاسپوتنیک‪،‬اینرژهباحضورسرگئیشویگو‪،‬وزیردفاعروسیهسواربریکخودرویروبازباسالمنظامیاغازشد‪.‬اودرسخنانیفرا‬ ‫رسیدنسالروزروزپیروزیرابهارتشروسیهتبریکگفت‪.‬شویگودراینبارهگفت‪:‬از‪۹‬می‪،۱۹۴۵‬روزیکهسرنوشتکلجهانراتغییرداد‪۷۷،‬سالمی گذرد‪.‬برایماوهمهکشورهایدوستوبرادر‪،‬اینتعطیالتمظهرکارفداکارانهکسانیاستکهمهاجماننازیرا‬ ‫شکستدادندوبشریتراازشرنازیسمازادکردند‪.‬ویگفت‪:‬امروزسربازانوافسرانروسباحامیاننازیسممی جنگندوازمنافعملیروسیهدراوکرایندفاعمی کنند‪.‬رژهباستون هایتجهیزاتمکانیکیباحرکتتانک‪T-۳۴-۸۵‬وبهدنبالانمدلهایمدرنخودروهایپیاده‬ ‫نظاماغازشد‪.‬رژهبخشهواییباحضوربزرگترینبالگردهاینظامیجهان‪Mi-۲۶،‬اغازشد‪.‬درادامهبمبافکنها‪،‬جنگندههاوهمچنین‪MiG-۳۱I‬کهبرایپرتاب“خنجر”طراحیشدهاست‪،‬بهپروازدرامدند‪.‬راسمانمسکو‪Su-۲۴MR‬و‪MiG-۲۹‬ظاهرخواهند‬ ‫شد‪.‬انهابرایاولینباردستورپروازباارایش‪Z‬کهنمادعملیاتویژهحفاظتازدونباساست‪،‬پروازخواهندکرد‪.‬اینرژهباپروازجنگنده‪Su-۲۵‬پایانمییابدکههمانندسالهایگذشته‪،‬پرچمفدراسیونروسیهرادراسمانبهتصویرخواهندکشید‪.‬طبقاینگزارش‪،‬دراینرژه‬ ‫کهتوسطژنرالاولگسالیوکوف‪،‬فرماندهکلنیرویزمینیروسیهرهبریمیشود‪۱۱،‬هزارسرباز‪۱۳۱،‬قطعهتجهیزاتنظامیو‪۷۷‬بالگرحضوردارندوبخشیازتواننظامیروسیهرابهنمایشمیگذارند‪.‬‬ ‫بازیپیچیده«دامادترامپ»درمنطقه‬ ‫صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان‬ ‫سعودی ‪ ۲‬میلیارد دالر به شرکای ‪Affinity’s‬‬ ‫‪ Affinity Partners‬کوشنر متعهد شده و‬ ‫برای اولین بار اجازه سرمایه گذاری در شرکت های‬ ‫رژیم صهیونیستی را داده است‪.‬‬ ‫به نقل از وال استریت ژورنال‪ ،‬افراد مطلع با‬ ‫این طرح سرمایه گذاری به «وال استریت ژورنال»‬ ‫گفته اند که صندوق سرمایه گذاری خصوصی‬ ‫جدید جارد کوشنر قصد دارد میلیون ها دالر از‬ ‫پول عربستان سعودی را در استارت اپ های‬ ‫اسرائیلی سرمایه گذاری کند که نشانه گرم شدن‬ ‫روابط بین دو رقیب تاریخی یعنی ریاض و تل‬ ‫اویو است‪.‬‬ ‫به گفته این افراد ‪Affinity Partners‬‬ ‫که بیش از ‪ ۳‬میلیارد دالر از جمله تعهد ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالری از سوی صندوق سرمایه گذاری پادشاهی‬ ‫جذب کرده است پیش تر دو شرکت اسرائیلی را‬ ‫برای سرمایه گذاری انتخاب کرده بود‪.‬‬ ‫این تصمیم اولین نمونه شناخته شده ای است‬ ‫که پول نقد صندوق سرمایه گذاری عمومی‬ ‫عربستان به سوی اسرائیل هدایت می شود‬ ‫نشانه ای از تمایل فزاینده پادشاهی سعودی برای‬ ‫تجارت با رژیم اسرائیل حتی در شرایطی که‬ ‫هیچ روابط دیپلماتیکی با یکدیگر ندارند‪ .‬این‬ ‫موضوع می تواند به ایجاد زمینه ای برای انعقاد‬ ‫پیمان عادی سازی پیشرفت بین سعودی و رژیم‬ ‫صهیونیستی کمک کند‪.‬‬ ‫اسرائیل نزدیک به دو سال پس از میانجیگری‬ ‫ایاالت متحده برای عادی سازی معامالت تاریخی‪،‬‬ ‫روابط تجاری و امنیتی با کشورهای عربی از‬ ‫جمله امارات متحده عربی را تعمیق می بخشد‪.‬‬ ‫کوشنر داماد رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و‬ ‫مشاور ارشد سابق کاخ سفید نقش مهمی در انعقاد‬ ‫توافق نامه ابراهیم ایفا کرد‪ .‬او هم چنین روابط‬ ‫مستحکمی با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان‬ ‫سعودی حاکم واقعی این پادشاهی برقرار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عربستان‬ ‫کوشنر از زمان ترک کاخ سفید از ارتباطات‬ ‫خود در دوره ترامپ با کشورهای سراسر‬ ‫خاورمیانه استفاده کرده تا شرکت سهام خصوصی‬ ‫خود را توسعه دهد سرمایه گذاری ای که برای او‬ ‫پرسود خواهد بود‪.‬‬ ‫افرادی که با برنامه های این شرکت اشنا‬ ‫هستند می گویند به عنوان بخشی از مذاکرات برای‬ ‫تامین بودجه پادشاهی سعودی مقام های ریاض‬ ‫موافقت کردند که ‪Affinity Partners‬‬ ‫می تواند در شرکت های اسرائیلی سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬انان خاطرنشان کردند که پادشاهی سعودی‬ ‫هم چنین می تواند از طریق همکاری با کوشنر‬ ‫اقتصاد خود را به روی شرکت ها و کسب و‬ ‫کارهای اسرائیلی باز کند‪.‬‬ ‫منابع اگاه می گویند کوشنر و تیمش در‬ ‫گفتگو با رهبران سعودی به انان هشدار داده اند‬ ‫که کشورشان ممکن است فرصت هایی را که‬ ‫انان برای تبدیل شدن به «سیلیکون ولی خاورمیانه»‬ ‫قلمداد کرده اند را در صورت عدم اقدام سریع از‬ ‫دست بدهد و همسایگانی که توافق نامه ابراهیم‬ ‫را با اسرائیل امضا کرده اند از این فرصت استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کوشنر در مصاحبه ای گفته که برنامه های‬ ‫سرمایه گذاری خود را ادامه هدف اش در دوره در‬ ‫کاخ سفید بودن می داند که همانا پیشبرد روابط‬ ‫بین اسرائیل و همسایگان عرب ان کشور است‬ ‫که مدت هاست از عادی سازی روابط با اسرائیل‬ ‫امتناع ورزیده اند و شرط خود را موافقت اسرائیل با‬ ‫تشکیل دولت مستقل فلسطینی اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫کوشنر مدعی شده بود‪« :‬اگر ما بتوانیم‬ ‫اسرائیلی ها و مسلمانان در منطقه را وادار کنیم تا با‬ ‫هم تجارت کنند مردم منطقه بر منافع و ارزش های‬ ‫مشترک متمرکز خواهند شد‪ .‬ما تغییرات تاریخی‬ ‫منطقه ای را اغاز کردیم که برای دستیابی به‬ ‫ظرفیت های بالقوه نیاز به تقویت و پرورش دارد»‪.‬‬ ‫کوشنر و تیمش از بحث در مورد این که‬ ‫با کدام شرکت ها همکاری دارند و چه مقدار‬ ‫پول نقد احتماال به سوی اسرائیل هدایت می شود‬ ‫خودداری کرده اند‪ .‬کوشنر هم چنین از گفتگو‬ ‫درباره مذاکرات احتمالیش با شاهزاده محمد‬ ‫بن سلمان که بر تصمیمات استراتژیک صندوق‬ ‫سرمایه گذاری عربستان سعودی نظارت دارد‬ ‫خودداری کرده است‪ .‬افراد اشنا با این مذاکرات‬ ‫گفته اند که شاهزاده محمد بن سلمان فردی است‬ ‫که باید هر تصمیمی را برای سرمایه گذاری مستقیم‬ ‫در اسرائیل تایید کند‪.‬‬ ‫سخنگوی صندوق سرمایه گذاری عمومی‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد دالری عربستان سعودی که ریاست‬ ‫هیئت مدیره ان برعهده شاهزاده محمد بن سلمان‬ ‫است و وزرای ارشد دولت را شامل می شود از‬ ‫اظهار نظر خودداری کرده است‪ .‬دفتر رسانه ای‬ ‫دولت عربستان سعودی نیز به درخواست ها برای‬ ‫اظهار نظر پاسخ نداد‪.‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری عمومی وظیفه‬ ‫دارد اقتصاد داخلی عربستان سعودی را از طریق‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع جدید و توسعه گسترده‬ ‫امالک و مستغالت مانند یک دولت شهر اینده‬ ‫نگرانه ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالری به نام نئوم متحول‬ ‫کند‪ .‬شاهزاده محمد بن سلمان به مشاوران و‬ ‫دیپلمات ها گفته که امیدوار است اسرائیلی ها با‬ ‫سرمایه گذاری های بالقوه در فناوری زیستی و‬ ‫امنیت سایبری نقش مهمی در توسعه نئوم ایفا‬ ‫کنند‪.‬در نوامبر ‪ ۲۰۲۰‬میالدی محمد بن سلمان در‬ ‫نئوم با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر وقت ژریم‬ ‫اشغالگر قدس به نشانه پیوستن عربستان سعودی‬ ‫به توافق نامه ابراهیم مالقات کرد‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫دولت های تازه در ایاالت متحده و اسرائیل سرعت‬ ‫خود را در پیشبرد این توافق کاهش داده اند‪.‬‬ ‫به گفته دست اندرکاران این جلسات پس از‬ ‫تضمین سرمایه گذاری عربستان‪ ،‬کوشنر و تیم اش‬ ‫در ماه مارس به سرزمین های اشغالی سفر کردند‬ ‫تا با نمایندگان ده ها شرکت اسرائیلی که به دنبال‬ ‫حمایت مالی از ‪ Affinity‬بودند مالقات کنند‪.‬‬ ‫انان گفته اند که کوشنر با نمایندگان استارت‬ ‫اپ های اسرائیلی که روی همه چیز از مراقبت های‬ ‫بهداشتی و کشاورزی گرفته تا نرم افزار و سایبری‬ ‫کار می کنند جلساتی برگزار کرد‪.‬‬ ‫«الی ورتمن» یکی از بنیانگذاران ‪PICO‬‬ ‫‪ ،Venture Partners‬که به برگزاری‬ ‫جلسات با حضور کوشنر و اعضای تیم اش کمک‬ ‫کرده می گوید‪« :‬افزایش رونق در منطقه و ایجاد‬ ‫پل های تجاری در سراسر منطقه این توانایی را‬ ‫دارد که روابط بلند مدت ایجاد شده در زمان‬ ‫امضای توافقنامه ابراهام را تقویت کند»‪.‬‬ ‫روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داده‬ ‫که کوشنر نمایندگان شرکت سرمایه گذاری‬ ‫خود را به سایر کشورهای عربی نفت خیز از جمله‬ ‫امارات متحده عربی و قطر که طرف قرارداد‬ ‫ابراهیم نیست اعزام کرده است‪.‬‬ ‫حتی پیش از توافق نیز امارات متحده عربی‬ ‫اجازه دسترسی به بازار خود را به شرکت های‬ ‫اسرائیلی داده بود‪ .‬این کشور حوزه خلیج فارس‬ ‫اکنون می تواند سرمایه گذاری مستقیم در اسرائیل‬ ‫انجام دهد و معامالتی را انجام داده است‪.‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری «مبادله» ابوظبی که‬ ‫دارایی های ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالری را مدیریت می کند‬ ‫تا ‪ ۲۰‬میلیون دالر در شش شرکت سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر مستقر در اسرائیل سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫‪ ADQ‬یکی دیگر از صندوق های ثروت دولتی‬ ‫ابوظبی سرمایه گذاری ‪ ۱۰۵‬میلیون دالری را در‬ ‫‪ Aleph Farms‬یک شرکت اسرائیلی‬ ‫که گوشت ازمایشگاهی تولید می کند انجام‬ ‫داده است‪.‬عربستان سعودی تنها کشور بدون‬ ‫روابط دیپلماتیک با اسرائیل نیست که کوشنر‬ ‫به دنبال نزدیک کردن ان به اسرائیل است‪ .‬به‬ ‫گفته افراد مطلع شرکت ‪ Affinity‬هم چنین‬ ‫به دنبال کسب نظر مساعد اندونزی برای حضور‬ ‫شرکت های اسرائیلی در ان کشور است که‬ ‫بزرگترین کشور با اکثریت جمعیت مسلمان جهان‬ ‫قلمداد می شود‪.‬کوشنر و تیمش پیش از خروج از‬ ‫کاخ سفید برای تضمین یک توافق عادی سازی‬ ‫با اندونزی و اسرائیل کار می کردند اما این توافق‬ ‫پیش از روی کار امدن بایدن به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫مقام های اندونزی به درخواست ها برای اظهار‬ ‫نظر پاسخ ندادند‪ .‬شرکت ‪ Affinity‬با رقابت‬ ‫بین سرمایه گذاران برای کسب بهترین استارت‬ ‫اپ های اسرائیلی مواجه است‪.‬‬ ‫«ایلت فریش» مشاور استراتژیک اسرائیلی و‬ ‫کارشناس برندسازی که به برگزاری جلسات برای‬ ‫‪ Affinity‬کمک کرد گفته که طرح کوشنر در‬ ‫بسیاری از شرکت ها طنین انداز شد‪.‬‬ ‫فریش که مشاور استراتژیک «شیمون پرز»‬ ‫رئیس جمهوری اسبق اسرائیل بوده می گوید‪:‬‬ ‫«جارد کوشنر می تواند درها را به روی شما‬ ‫باز کند‪ .‬او می تواند درها را برای شرکت های‬ ‫اسرائیلی حتی در کشورهایی که ما با انان روابط‬ ‫واقعی نداریم مانند عربستان سعودی و اندونزی‬ ‫باز کند»‪.‬‬ ‫کوشنر گفته که چشم انداز عادی سازی‬ ‫روابط عربستان سعودی با اسرائیل با تعمیق روابط‬ ‫اقتصادی تسریع خواهد شد‪.‬‬ ‫او افزوده است‪« :‬هرچه بیش تر بتوانیم روابط‬ ‫تجاری ایجاد کنیم و مبتکران منطقه را به یکدیگر‬ ‫معرفی کنیم بیش تر افرادی را تقویت می کنیم‬ ‫که می خواهند این مسیر جدید را طی کنند و در‬ ‫عین حال کسانی را که در پارادایم قدیمی گرفتار‬ ‫شده اند را تضعیف خواهیم کرد»‪.‬‬ ‫وزیر دفاع ترامپ‪ :‬دولت بایدن شــروع متزلزلی در رابطه با جنگ اوکراین داشت‬ ‫وزیر دفاع سابق امریکا در مصاحبه ای تاکید کرد که وی‬ ‫واکنش “مختلطی” به نحوه برخورد دولت واشنگتن با حمله‬ ‫روسیه به اوکراین داشته است‪.‬‬ ‫مارک اسپر‪ ،‬وزیر دفاع سابق امریکا در مصاحبه ای با شبکه‬ ‫سی بی اس گفت‪ :‬دولت جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهور امریکا شروع‬ ‫متزلزلی در رابطه با جنگ اوکراین داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور مثال من هرگز گزینه نظامی را از روی میز‬ ‫برنمی داشتم‪ .‬من این عدم تمایل و بی میلی در تامین جنگنده های‬ ‫میگ برای اوکراینی ها را درک نمی کنم‪ .‬اما از ان پس فکر‬ ‫می کنم این موضوع مطرح و اوضاع عوض شد‪ .‬ما در حال حاضر‬ ‫تجهیزات و تسلیحات بیشتری به اوکراین ارسال می کنیم‪ .‬فکر‬ ‫می کنم انها در یک صدا کردن متحدان که امری بسیار مهم‬ ‫است‪ ،‬بسیار خوب عمل کرده اند‪.‬‬ ‫اسپر همچنین واکنش کنگره به این بحران را تحسین کرد و‬ ‫ان را “یکی از معدود مسائلی که کنگره را متحد کرد” دانست‪.‬‬ ‫درست هفته گذشته دولت جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهور امریکا‬ ‫اعالم کرد که یک بسته کمک امنیتی به ارزش ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر‬ ‫به اوکراین ارسال می کند که شامل مهمات توپخانه ای‪ ،‬رادار و‬ ‫دیگر تجهیزات می شود‪.‬‬ ‫این بسته به دنبال دو بسته کمک امنیتی ‪ ۸۰۰‬میلیون دالری‬ ‫دیگر که توسط دولت بایدن در هفته های اخیر اعالم شده بود‪،‬‬ ‫و همچنین انچه که امید دارند یک بسته ‪ ۳۳‬میلیون دالری برای‬ ‫حمایت از اوکراین در ماه سپتامبر باشد‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫با این حال دولت بایدن از زمان اغاز این جنگ اعالم کرده‬ ‫که به این جنگ نیرو اعزام نمی کند و با پیشنهادات برای ارسال‬ ‫جنگنده ها به اوکراین یا اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز این‬ ‫کشور مخالفت کرده است‪.‬‬ ‫مارک اسپر در بخش دیگری از این مصاحبه گفت‪ :‬بسیار‬ ‫مهم است که کشورمان و مردم امریکا متوجه شوند که در این‬ ‫دوره بسیار مهم و حساس یعنی در اخرین سال ریاست جمهوری‬ ‫ترامپ چه رخ داده است‪ .‬داستان های ناگفته‪ ،‬اتفاقات خیلی بد و‬ ‫مسائل خطرناک ان دوره که می توانست این کشور را به مسیر‬ ‫تاریکی ببرد‪ ،‬باید همگی مطرح شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بارها اطرافیان ترامپ در کاخ سفید انجام اقدام‬ ‫نظامی علیه ونزوئال و حمله به ایران را پیشنهاد داده بودند‪ .‬یک بار‬ ‫یکی از نزدیکان ترامپ محاصره کردن کوبا را پیشنهاد داد‪ .‬این‬ ‫ایده ها هر چند هفته یکبار مطرح می شدند و ما مجبور بودیم در‬ ‫مقابل انها بایستیم‪.‬‬ ‫اسپر در ادامه گفت‪ :‬مقاومت کردن در برابر این ایده های‬ ‫“دیوانه” و رد کردن انها بر عهده من و ژنرال مارک میلی‪ ،‬رئیس‬ ‫ستاد مشترک ارتش بود‪ .‬چهار موضوع بود که ما باید از وقوع‬ ‫انها تا زمان انتخابات جلوگیری می کردیم؛ عقب نشینی های‬ ‫استراتژیک‪ ،‬جنگ های غیرضروری‪ ،‬سیاسی کردن ارتش و سوء‬ ‫استفاده از ارتش‪.‬‬ ‫ترامپ‪ :‬ناوهای امریکایی زشتند‪ ،‬کشتی های روس بهترند!‬ ‫مارک اسپر همچنین در کتاب جدیدش تحت عنوان‬ ‫“سوگند مقدس” که قرار است روز سه شنبه منتشر شود‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور سابق امریکا زمانی که در کاخ‬ ‫سفید بود از ظاهر به گفته خودش “زشت” ناوهای امریکایی‬ ‫شکایت داشت و می گفت که کشتی های روسی بهتر به نظر‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ترامپ در مورد ظاهر ناوها نوع خاصی از‬ ‫زیبایی شناسی داشت و اغلب شکایت می کرد که کشتی های‬ ‫نیروی دریایی روسیه و ایتالیا جذاب تر از کشتی های امریکایی‬ ‫هستند‪ .‬بارها ترامپ شکایت کرده بود که ناوهای نیروی دریایی‬ ‫امریکا زشت به نظر می رسند‪ ،‬در حالی که به طور مثال ناوهای‬ ‫روسی و ایتالیایی زیباتر‪ ،‬شیک تر و مانند یک کشتی واقعی به نظر‬ ‫می رسند‪ .‬من در پاسخ به ترامپ گفته بودم که شاید اینگونه باشد‬ ‫اما کشتی های ما برای مبارزه و پیروزی در جنگ ساخته شده اند‪،‬‬ ‫نه برنده شدن در یک رقابت زیبایی‪ .‬ما عملکرد را به ظاهر ترجیح‬ ‫می دهیم‪ .‬اما این پاسخ من برای او راضی کننده نبود‪.‬اسپر همچنین‬ ‫در کتابش نوشت‪ :‬ترامپ نسبت به ژنرال الکساندر ویندمن‪ ،‬یکی‬ ‫از شاهدین در نخستین پرونده استیضاح رئیس جمهور حساس‬ ‫شده بود‪ .‬ترامپ چندین بار از من پرسید که ارتش چه زمانی‬ ‫ویندمن را بیرون می اندازد؟‬ ‫وی افزود‪ :‬برای من بسیار تعجب اور است که چطور یک‬ ‫ژنرال ارتش می تواند رهبر جهان ازاده را انقدر تحریک کند‪.‬‬ ‫هرگز این موضوع را درک نکردم‪.‬‬ ‫اسپر همچنین در بخش دیگری از کتابش نوشت‪ :‬ترامپ در‬ ‫ابتدا پیشنهاد داده بود برای نابودی ازمایشگاه های مواد مخدر که‬ ‫توسط کارتل های محلی در مکزیک اداره می شوند‪ ،‬حمالت‬ ‫موشکی انجام شوند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سهشنبه ‪ 20-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1576‬‬ ‫بین الملل‬ ‫شولتس‪ :‬اجازه نمی دهیم‬ ‫ناتو یک طرف جنگ‬ ‫اوکراین باشد‬ ‫صدراعظم المان در سخنانی حمایت کشورش از‬ ‫اوکراین را اعالم ولی در عین حال تاکید کرد که ناتو یک‬ ‫طرف درگیری نخواهد بود‪.‬‬ ‫به نقل از العربیه‪ ،‬اوالف شولتس‪،‬صدر اعظم المان روز‬ ‫یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از سیاستی که از زمان‬ ‫اغاز حمله روسیه به همسایه غربی اتخاذ کرده دفاع و تاکید‬ ‫کرد که “هر کاری” را از او خواسته می شود‪ ،‬انجام نخواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی در یک سخنرانی تلویزیونی نادر در سالگرد پایان‬ ‫جنگ جهانی دوم گفت‪“ :‬ما هر کاری که از ما خواسته شود‬ ‫انجام نمی دهیم‪.‬این به معنای محافظت از کشور و متحدانمان‬ ‫در برابر خطرات است‪”.‬‬ ‫وی توضیح داد‪“ :‬ما هیچ تصمیمی نخواهیم گرفت که‬ ‫ناتو را درگیر جنگ کند‪ .‬تصمیم من تزلزل ناپذیر است‪.‬‬ ‫نباید جنگ جهانی به ویژه بین قدرت های هسته ای رخ‬ ‫دهد‪”.‬‬ ‫مخالفان شولتس او را به تاخیر در نشان دادن چراغ سبز‬ ‫برای ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین متهم می کنند‪،‬گرچه‬ ‫در نهایت‪ ،‬در ‪ 26‬اوریل‪ ،‬المان با تامین تانک های لئوپارد‬ ‫به اوکراین موافقت کرد‪.‬‬ ‫رویکرد برلین مورد انتقاد مقامات اوکراینی نیز به دلیل‬ ‫امتناع از تحریم گاز روسیه به دلیل وابستگی شدیدش به ان‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نوبه خود‪ ،‬دولت المان اعالم کرده دلیل موضعش این‬ ‫است که چنین ممنوعیتی عواقب ناگواری را برای اقتصاد‬ ‫کشور به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫شولتس همچنین خطاب به المانی ها که می ترسند حمله‬ ‫روسیه به یک درگیری بین المللی تبدیل شود‪ ،‬تاکید کرد که‬ ‫المان تنها نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما با متحدان خود همکاری نزدیک داریم‪.‬‬ ‫صدر اعظم المان افزود‪ :‬ما هیچ اقدامی انجام نمی دهیم‬ ‫که به ما و شرکای ما اسیبی بیشتر از روسیه وارد کند‪.‬‬ ‫ولودیمیرزلنسکی‪:‬‬ ‫‪60‬نفردربمبارانمدرسه ایدر‬ ‫لوهانسکتوسطروسیهکشتهشدند‬ ‫«ولودمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین اعالم کرد‬ ‫که در جریان بمباران مدرسه ای در لوهانسک‪ ۶۰ ،‬نفر از‬ ‫غیرنظامیانی که در این مکان پناه گرفته بودند‪ ،‬جان خود را از‬ ‫دست دادند‪.‬‬ ‫به گفته مقام های اوکراین‪ ،‬هنگام بمباران این مدرسه توسط‬ ‫روسیه‪ ۹۰ ،‬نفر از غیرنظامیان روستای بیلوهوریکا در ان پناه‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫«سرگئی هایدای» فرماندار لوهانسک اعالم کرد که ‪ ۳۰‬نفر‬ ‫باقی مانده پس از اصابت بمب به ساختمان این مدرسه‪ ،‬نجات‬ ‫یافته اند‪.‬‬ ‫وی در عین حال گفت که امار دقیق قربانیان تنها هنگامی‬ ‫مشخص خواهد شد که همه اوار کنار زده شود‪.‬‬ ‫روسیه هنوز در این باره اظهارنظر نکرده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی‬ ‫ازاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫پس از لغو بازی های اسیایی‪ ،‬تیم ملی‬ ‫کشتی ازاد ایران با تمام توان اماده حضور در‬ ‫رقابت های قهرمانی جهان خواهد شد‪.‬‬ ‫رقابت های کشتی قهرمانی جهان ‪۲۰۲۲‬‬ ‫از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۷‬شهریور به میزبانی بلگراد پایتخت‬ ‫صربستان برگزار می شود و با توجه به غیبت‬ ‫روسیه در این رقابت ها به دلیل حمله نظامی این‬ ‫کشور به اوکراین‪ ،‬تیم ملی کشتی ازاد ایران به‬ ‫دنبال استفاده از این فرصت استثنایی برای کسب‬ ‫عنوان قهرمانی جهان پس از مسابقات جهانی‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬بوداپست خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت حضور در این رقابت ها‪،‬‬ ‫کادر فنی تیم ملی کشتی ازاد به دنبال انتخاب‬ ‫برترین نفرات بر مبنای چرخه انتخابی تیم ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از برگزاری رقابت های قهرمانی اسیا و‬ ‫با توجه به درپیش بودن رقابت های جام تختی به‬ ‫عنوان دو مرحله اصلی چرخه انتخابی تیم ملی‪،‬‬ ‫ترکیب نفرات تیم ملی با توجه به نتایج بدست‬ ‫امده در برخی اوزان قطعی است و در سایر‬ ‫اوزان نیز رقابت انتخابی یا تورنمنت خارجی‬ ‫راهکار نهایی برای انتخاب ملی پوشان اعزامی به‬ ‫مسابقات قهرمانی جهان خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادامه وضعیت اوزان دهگانه کشتی ازاد‬ ‫برای شناخت ترکیب نهایی در رقابت های‬ ‫قهرمانی جهان مورد بررسی قرار گرفته است‪:‬‬ ‫‪ ۵۷‬کیلوگرم‪ :‬علیرضا سرلک با کسب‬ ‫عنوان نایب قهرمانی جهان بیشترین شانس را‬ ‫برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان دارد‪.‬‬ ‫بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی ازاد‪،‬‬ ‫تنها نفرات نخست رقابت های جهانی نروژ از‬ ‫حضور در جام تختی معاف شده اند‪ ،‬بنابراین‬ ‫سرلک باید در این مسابقات به روی تشک‬ ‫برود‪ .‬در صورتکیه وی موفق به قهرمانی در جام‬ ‫تختی شود‪ ،‬به عنوان ملی پوش اعزامی ایران‬ ‫معرفی خواهد شد‪ .‬اما در صورتی که فردی‬ ‫غیر از سرلک قهرمان جام تختی شود با توجه‬ ‫به نایب قهرمانی سرلک در رقابت های جهانی‬ ‫نروژ‪ ،‬میان او و قهرمان جام تختی یا انتخابی‬ ‫رو در رو یا اعزام به تورنمنت خارجی در نظر‬ ‫گرفته خواهد شد‪ .‬در این وزن رضا مومنی در‬ ‫رقابت های اسیایی به عنوانی بهتر از هشتمی‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی ازاد‬ ‫ایران در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫علیرضا سرلک‬ ‫وزن ‪ ۶۱‬کیلوگرم‪ :‬در این وزن رحمان‬ ‫عموزاد پس از حذف از مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫نروژ‪ ،‬به یک وزن باالتر رفت و در رقابت های‬ ‫قهرمانی اسیا به عنوان قهرمانی رسید تا کار‬ ‫کادر فنی برای انتخاب ملی پوش مطمئن در‬ ‫این وزن برای مسابقات جهانی پیش رو سخت‬ ‫شود‪ .‬داریوش حضرتقلی زاده ملی پوش وزن‬ ‫‪ ۶۱‬کیلوگرم ایران در مسابقات قهرمانی اسیا‬ ‫بود که به مدال نقره رسید‪ .‬حضرتقلی زاده با‬ ‫توجه به کم تجربگی اش نمایش نامطمئنی در این‬ ‫رقابت ها داشت‪ ،‬با این وجود و با توجه به اینکه‬ ‫دست کادر فنی خیلی در این وزن باز نیست‪،‬‬ ‫اگر حضرتقلی زاده یا هر کشتی گیر دیگری در‬ ‫جام تختی به عنوان نخست برسد بخت اصلی‬ ‫حضور در مسابقات قهرمانی جهان است‪ ،‬که در‬ ‫این میان نحوه عملکرد و اقتدار نفر نخست جام‬ ‫تختی نیز برای کادر فنی اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫وزن ‪ ۶۵‬کیلوگرم‪ :‬امیرمحمد یزدانی‬ ‫ملی پوش این وزن در رقابت های جهانی‬ ‫نروژ بود که به مدال نقره رسید اما پس از این‬ ‫مسابقات به یک وزن باالتر رفت و رحمان‬ ‫عموزاد از ‪ ۶۱‬کیلوگرم وارد این وزن شد‪.‬‬ ‫عموزاد با قهرمانی مقتدرانه در رقابت های‬ ‫اسیایی مغولستان و همچنین اخالف فنی با سایر‬ ‫رقبای داخلی ‪ ،‬در صورتکیه مشکل خاصی پیش‬ ‫نیاید ملی پوش ایران در رقابت های قهرمانی‬ ‫جهان خواهد بود‪.‬‬ ‫تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی ازاد‬ ‫ایران در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫رحمان عموزاد‬ ‫وزن ‪ ۷۰‬کیلوگرم‪ :‬عرفان الهی ملی پوش‬ ‫ایران در رقابت های جهانی نروژ بود که‬ ‫به عنوانی بهتر از هشتمی نرسید‪ .‬در ادامه‬ ‫محمدمهدی یگانه جعفری نیز در مسابقات‬ ‫اسیایی انتظارات را براورده نکرد و پنجم شد‪.‬‬ ‫امیرمحمد یزدانی پس از صعود به این وزن‬ ‫و با توجه به کسب مدال نقره جهان در وزن‬ ‫پایین تر و اختالف فنی با سایر رقبا‪ ،‬در صورتکیه‬ ‫به قهرمانی جام تختی برسد ملی پوش ایران‬ ‫در رقابت های جهانی صربستان است اما در‬ ‫صورتکیه فرد دیگری قهرمان جام تختی شود‪،‬‬ ‫انتخابی رو در رو یا تورنمنت خارجی ملی پوش‬ ‫این وزن را از میان یزدانی و نفر نخست جام‬ ‫تختی مشخص می کند‪.‬‬ ‫تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی ازاد‬ ‫ایران در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫امیرمحمدیزدانی‬ ‫وزن ‪ ۷۴‬کیلوگرم‪ :‬یونس امامی ملی پوش‬ ‫این وزن در رقابت های جهانی نروژ بود که از‬ ‫رسیدن به مدال بازماند اما در رقابت های اسیایی‬ ‫مغولستان درخشید و با نمایشی خوب به مدال‬ ‫طالی اسیا رسید تا مدعی اصلی این وزن برای‬ ‫مسابقات قهرمانی جهان باشد‪.‬‬ ‫تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی ازاد‬ ‫ایران در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫یونس امامی‬ ‫وزن ‪ ۷۹‬کیلوگرم‪ :‬محمد نخودی ملی پوش‬ ‫این وزن در رقابت های جهانی نروژ به عنوان‬ ‫نایب قهرمانی رسید‪ .‬علی سوادکوهی نیز در‬ ‫مسابقات قهرمانی اسیا بر سکوی نخست‬ ‫ایستاد‪ .‬با اضافه شدن نفر نخست جام تختی‪،‬‬ ‫در صورتیکه انتخابی رو در رو مدنظر کادر‬ ‫فنی باشد‪ ،‬احتماال نفر نخست جام تختی با‬ ‫سوادکوهی مبارزه می کند و برنده ان ها برابر‬ ‫نخودی به میدان می رود‪ .‬در غیر اینصورت این‬ ‫‪ ۳‬کشتی گیر در تورنمنت خارجی محک زده‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی ازاد‬ ‫ایران در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫محمد نخودی‬ ‫وزن ‪ ۸۶‬کیلوگرم‪ :‬حسن یزدانی با کسب‬ ‫عنوان قهرمانی جهان کماکان مدعی اصلی این‬ ‫وزن و ملی پوش ایران در رقابت های قهرمانی‬ ‫جهان خواهد بود‪ .‬مصطفوی نماینده ایران در‬ ‫قهرمانی اسیا بود که به مدال برنز رسید‪ .‬قهرمان‬ ‫جام تختی در این وزن برای رسیدن به دوبنده‬ ‫تیم ملی با یزدانی رقابت خواهد داشت‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه حضور یزدانی در رقابت های انتخابی‬ ‫باعث گرم شدن هر چه بیشتر این مسابقات و‬ ‫حضور تماشاگران در سالن می شود‪ ،‬به احتمال‬ ‫فراوان شاهد رویارویی یزدانی و قهرمان جام‬ ‫تختی در مبارزه رو در رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی ازاد‬ ‫ایران در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫حسن یزدانی‬ ‫وزن ‪ ۹۲‬کیلوگرم‪ :‬کادر فنی تیم ملی در این‬ ‫وزن دستی به مراتب بازتر از اوزان دیگر دارد‪،‬‬ ‫جاییکه کامران قاسمپور با نمایشی درخشان و‬ ‫شکست کاکس امریکایی بر سکوی نخست‬ ‫جهان ایستاد و امیرحسین فیروزپور نیز با نمایشی‬ ‫خوب در رقابت های قهرمانی اسیا بر سکوی‬ ‫نخست ایستاد‪ .‬قهرمان جام تختی نیز به مدعیان‬ ‫این وزن اضافه خواهد شد‪ .‬به احتمال فراوان نفر‬ ‫نخست جام تختی ابتدا با فیروزپور مبارزه می‬ ‫کند و برنده ان ها به مصاف کامران قاسمپور‬ ‫می رود تا ملی پوش ایران در این وزن معرفی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی ازاد‬ ‫ایران در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫کامران قاسمپور‬ ‫وزن ‪ ۹۷‬کیلوگرم‪ :‬مجتبی گلیج با کسب‬ ‫مدال برنز قهرمانی جهان باید در جام تختی‬ ‫کشتی بگیرد تا بتواند در چرخه انتخابی باقی‬ ‫بماند‪ .‬در صورتکیه گلیج به قهرمانی جام تختی‬ ‫برسد با محمد حسین محمدیان که در رقابت‬ ‫های اسیایی مقتدرانه به عنوان نخست رسید‪ ،‬در‬ ‫انتخابی رو در رو یا اعزام به تورنمنت خارجی‬ ‫برای کسب دوبنده تیم ملی در مسابقات قهرمانی‬ ‫جهان مصاف خواهد کرد‪ .‬اما در صورتیکه‬ ‫گلیج در جام تختی قهرمان نشود‪ ،‬قهرمان جام‬ ‫تختی نیز به مدعیان این وزن اضافه خواهد شد‬ ‫و در این صورت شاید انتخابی رو در رو مد نظر‬ ‫کادر فنی قرار گیرد‪.‬‬ ‫تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی ازاد‬ ‫ایران در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫مجتبیگلیج‬ ‫وزن ‪ ۱۲۵‬کیلوگرم‪ :‬هر چند امیرحسین زارع‬ ‫با کسب مدال طالی جهان و قبل از ان مدال‬ ‫برنز المپیک مدعی اصلی حضور در رقابت‬ ‫های قهرمانی جهان است‪ ،‬اما یداهلل محبی نیز‬ ‫در مسابقات قهرمانی اسیا درخشید و بر سکوی‬ ‫نخست ایستاد‪ .‬در این وزن برگزاری انتخابی رو‬ ‫در رو برای جلوگیری از بروز هر گونه حرف‬ ‫و حدیث احتمالی‪ ،‬برنامه اصلی کادر فنی تیم‬ ‫ملی خواهد بود‪ ،‬به این صورت که احتماال نفر‬ ‫نخست جام تختی ابتدا با محبی مبارزه می کند‬ ‫و سپس برنده ان ها به مصاف امیرحسین زارع‬ ‫می رود تا ملی پوش سنگین وزن ایران در‬ ‫رقابت های قهرمانی جهان ‪ ۲۰۲۲‬معرفی شود‪.‬‬ ‫گزارش تصویری از رقابت های‬ ‫قهرمانی کشور موی تای‬ ‫دربیخوزستانبدونتماشاگرشد‬ ‫تیم های نفت ابادان و فوالد خوزستان امروز در شرایطی دربی خوزستان را برگزار می کنند که این مسابقه‬ ‫بدون تماشاگر خواهد بود‪.‬در شرایطی که مسئوالن باشگاه صنعت نفت ابادان پس از فراهم کردن شرایط بلیت‬ ‫فروشی‪ ،‬قصد داشتند در صورت صدور مجوزهای الزم بازی امروز خود با فوالد را با حضور ‪ 30‬درصدی هواداران‬ ‫در ورزشگاه تختی برگزار کنند اما در نهایت این مجوز صادر نشد تا بازی بدون تماشاگر انجام شود‪.‬شاگردان‬ ‫علیرضا منصوریان و جواد نکونام از ساعت ‪ 21‬امشب به مصاف هم می روند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫مرفاوی‪ :‬استقالل برای قهرمانی‬ ‫در مسیر درستی است‬ ‫نباختن واقعا مهم است اما بردن اهمیت بیشتری دارد‬ ‫عبدالصمدمرفاویپیشکسوتاستقالل‬ ‫با وجود تساوی مقابل سپاهان در بازی حساس‬ ‫هفته بیست و پنجم معتقد است ابی ها در مسیر‬ ‫درستی برای کسب عنون قهرمانی حضور‬ ‫دارند‪.‬بازی استقالل و سپاهان چطور بود؟‬ ‫سپاهان از نظر امادگی جسمانی به خاطر‬ ‫حضور در لیگ قهرمانان اسیا از شرایط‬ ‫خوبی برخوردار بود‪ ،‬اما از نظر روحی و‬ ‫روانی به دلیل حذف از این رقابت ها وضعیت‬ ‫مناسب و ایده الی را نداشتند‪ .‬استقالل نیز بعد‬ ‫از شکست مقابل نساجی در جام حذفی از‬ ‫‪ 22‬فروردین تا ‪ 14‬اردیبهشت بازی رسمی‬ ‫و جدی انجام نداده بود‪ .‬بر همین اساس‬ ‫بازیکنان استقالل نسبت به سپاهان انچنان‬ ‫از نظر امادگی در شرایط خوبی نبودند‪.‬‬ ‫در کل اما بازیکنان استقالل خوب بازی را‬ ‫اغاز کردند و هر دو تیم نشان دادند برای‬ ‫برد امده اند‪.‬‬ ‫از عملکرد خط حمله انتقاد می شود؟‬ ‫بهتر بود استقالل با تمرکز بیشتری در‬ ‫لحظات مهم حمله می کرد و زهر خود را‬ ‫می ریخت‪ .‬ابی ها در ضدحمالت می توانستند‬ ‫بهتر کار کنند اما ماجرا متفاوت شد و‬ ‫سپاهانی ها روی ضدحمله گل زدند‪ .‬خط‬ ‫هافبک های دو تیم نتیجه را تعیین کردند‪.‬‬ ‫هم در زمینه موقعیت سازی و هم جنگ های‬ ‫تن به تن برای توقف حریف‪ .‬بازی خوبی را‬ ‫شاهدبودیم‪.‬‬ ‫به نظر شما پس کسب یک امتیاز منطقی‬ ‫بود؟‬ ‫بله‪ ،‬فکر می کنم استقالل راه خوبی‬ ‫می رود و در مسیر درستی است‪ .‬هرچند‬ ‫شرایطش مانند یک خط ممتد شده اما کامال‬ ‫به ادامه لیگ امیدوارم و فکر می کنم می تواند‬ ‫به خوبی عمل کند و در بازی های بعدی‬ ‫موفق باشد‪ .‬درست است بازی های بعدی به‬ ‫اندازه این دیدار سخت نیستند اما هیچ بازی‬ ‫اسانی وجود ندارد‪ .‬به نظرم نباختن واقعا مهم‬ ‫است اما بردن اهمیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫فاصله ‪ 4‬امتیازی با پرسپولیس را چطور‬ ‫ارزیابیمی کنید؟‬ ‫به هرحال استقالل ‪ 6‬بازی فینال داشته‬ ‫که یکی از ان ها به پایان رسید‪ .‬در ‪ 5‬بازی‬ ‫پیش رو همه چیز در اختیاز خودش است‬ ‫و باید برنده شود تا فاصله را حفظ کند‪.‬‬ ‫قهرمانی در دستان استقالل است‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت برای تیمی که در صدر جدول‬ ‫است حساسیت های ویژه ای به وجود‬ ‫می اید و کارش سخت می شود‪ .‬اما از انجا‬ ‫که کادرفنی و بازیکنان استقالل با تجربه و‬ ‫کارکشته هستند می توانند شرایط را درک‬ ‫کنند و دستاوردهای خودشان را از دست‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫به نظر شما استقالل می تواند به عنوان‬ ‫قهرمانیبرسد؟‬ ‫استقالل یک دیدار حساس دیگر هم‬ ‫با فوالد خوزستان دارد و نتیجه ان بازی هم‬ ‫خیلی مهم است‪ .‬در مجموع از ‪ 15‬امتیاز باقی‬ ‫مانده در این ‪ 5‬بازی‪ ،‬کسب حداکثر امتیازات‬ ‫برای قهرمانی نیاز است و این موضوع قطعاً‬ ‫برای بازیکنان استرس زا خواهد بود‪ ،‬اما‬ ‫پرسپولیس نیز در این دیدارها‪ ،‬برای کمتر‬ ‫کردن فاصله خودش با استقالل همین قدر‬ ‫استرس دارد‪ .‬هفته های باقیمانده لیگ برای هر‬ ‫دو تیم بسیار سخت است و مطمئناً استقالل‬ ‫دیگر امتیاز از دست نمی دهد‪.‬‬ ‫هنوز نتوانسته ام با لغو‬ ‫مسابقات کنار بیایم‬ ‫دارنده ‪ ۳‬طالی بازی های اسیایی‪:‬‬ ‫ملی پوش ووشوی ایران گفت‪:‬‬ ‫مسئوالن برگزاری مشکلی برای‬ ‫اغاز مسابقات نداشتند و این‬ ‫دولت چین بود که مخالفت کرد و‬ ‫به نظرم موضوع مشکوک است‪.‬‬ ‫محسن محمدسیفی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره لغو‬ ‫باز ی های اسیایی ‪ ۲۰۲۲‬هانگژو و‬ ‫موکول شدن این رقابت ها به یک‬ ‫سال دیگر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قطعا این‬ ‫اتفاق به سود هیچ رشته ای نبود و‬ ‫شرایط االن جوری شده که همه‬ ‫چیز بهم ریخته است‪ .‬االن یک‬ ‫نفر سرباز می شود‪ ،‬یک نفر کال‬ ‫کنار می رود و کال هم ارزوهای‬ ‫زیادی بر باد رفت‪ .‬این موضوع نیز‬ ‫تنها برای کشور ما نیست و همه‬ ‫کشورهای شرکت کننده چنین‬ ‫مشکلی دارند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬موضوع خیلی عجیب‬ ‫است‪ .‬مسئوالن برگزاری چین‬ ‫می گویند شرایط عادی است و‬ ‫مشکلی برای برگزاری باز ی ها‬ ‫نداریم‪ ،‬اما دولت چین این اجازه‬ ‫را نمی دهد‪ .‬ما ‪ ۲۵‬اردیبهشت‬ ‫انتخابی داشتیم و قطعا اتفاقات‬ ‫خوبی می افتاد‪ ،‬اما از شنیدن این‬ ‫خبر دو سه روز می گذرد و من‬ ‫واقعا هنوز نتوانسته ام با ان کنار‬ ‫بیایم‪.‬‬ ‫دارنده سه مدال طالی‬ ‫باز ی های اسیایی با اشاره به‬ ‫مشکوک بودن این اتفاق توضیح‬ ‫داد‪ :‬واقعا معلوم نیست موضوع‬ ‫چیست‪ ،‬اگر بخاطر کرونا بود‬ ‫که در اوج همین بیماری کرونا‬ ‫مسئوالن کشور چین مسابقات‬ ‫المپیک زمستانی را برگزار‬ ‫کردند‪ ،‬اما االن چندین مسابقه‬ ‫مهم از بین رفت‪ .‬المپیک جوانان‬ ‫که کال لغو شد‪ ،‬باز ی های اسیایی‬ ‫و یونیورسیاد نیز به زمان دیگری‬ ‫موکول شدند‪ .‬شخصا حس می‬ ‫کنم موضوع کرونا نیست‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که‬ ‫ایا فدراسیون ووشوی ایران از‬ ‫این اتفاق ناراحت است؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬من با اقای صدیقی که‬ ‫صحبت کردم و واقعا ناراحت‬ ‫بودند چون برنامه های فدراسیون‬ ‫نیز بهم ریخت‪ .‬امسال ووشو ‪۴ - ۳‬‬ ‫مسابقه خوب داشت که لغو شدند‪.‬‬ ‫المپیک جوانان‪ ،‬یونیورسیاد‪،‬‬ ‫باز ی های اسیایی و باز ی های‬ ‫جهانی مسابقات خوبی بودند‪،‬‬ ‫شاید چون باز ی های جهانی در‬ ‫امریکا بود نمی شد به دلیل مسائل‬ ‫ویزا شرکت کرد‪ ،‬اما در بقیه‬ ‫مسابقات امکان حضور وجود‬ ‫داشت که متاسفانه خراب شد‪.‬‬ ‫محمدسیفی گفت‪ :‬خوشحالی‬ ‫از لغو باز ی های اسیایی برای‬ ‫فدارسیو ن هایی است که برنامه های‬ ‫عقب افتاده داشتند و هنوز برای‬ ‫باز ی های اسیایی برنامه ریزی‬ ‫نکرده بودند‪ .‬همه فدراسیو ن و‬ ‫ورزشکارهایی که اماده بودند‬ ‫ناراحت هستند‪ .‬شخصا ‪ ۵‬ماه از‬ ‫زندگی ام زده بودم و برای این‬ ‫مسابقات برنامه داشتم‪ .‬واقعا‬ ‫ملی پوشان ما با گریه از اردوها‬ ‫رفتند‪.‬‬ ‫ملی پوش ووشوی ایران در‬ ‫پاسخ به این سوال که با شرایط‬ ‫ایجاد شده تا یک سال دیگر‬ ‫صبر می کند که در باز ی های‬ ‫اسیایی شرکت کند؟ توضیح داد‪:‬‬ ‫باز ی های اسیایی یک مدال طالی‬ ‫دیگر به من بدهکار است‪ .‬قطعا‬ ‫اگر اتفاقی نیفتد برای چهارمین‬ ‫طالی باز ی های اسیایی اماده‬ ‫می شوم‪ .‬من از همین فردا هم سر‬ ‫تمرین می روم تا برای اینده اماده‬ ‫شوم‪ .‬امسال یکسری مشکالت‬ ‫شخصی داشتم و به سختی خودم‬ ‫را اماده باز ی های اسیایی کرده‬ ‫بودم‪ ،‬واقعا اتفاق تلخی بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1615

روزنامه صدای اصلاحات 1615

شماره : 1615
تاریخ : 1401/06/09
روزنامه صدای اصلاحات 1614

روزنامه صدای اصلاحات 1614

شماره : 1614
تاریخ : 1401/06/08
روزنامه صدای اصلاحات 1613

روزنامه صدای اصلاحات 1613

شماره : 1613
تاریخ : 1401/06/07
روزنامه صدای اصلاحات 1612

روزنامه صدای اصلاحات 1612

شماره : 1612
تاریخ : 1401/06/06
روزنامه صدای اصلاحات 1611

روزنامه صدای اصلاحات 1611

شماره : 1611
تاریخ : 1401/06/05
روزنامه صدای اصلاحات 1610

روزنامه صدای اصلاحات 1610

شماره : 1610
تاریخ : 1401/06/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!