روزنامه صدای اصلاحات شماره 1562 - مگ لند

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1562

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1562

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1562

‫محمد باقری بناب نماینده مردم بناب در مجلس‪:‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1443‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2022April16‬‬ ‫انگیزه ایبرایایجادتغییر‬ ‫در کابینه از سوی دولت نمی بینم‬ ‫دولت خودش را هرچه سریع تر‬ ‫جمع و جور کند‬ ‫خطیبنمازجمعهتهران‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫تصمیماتدولتیدرحوزهاقتصاد ُمسکناست؛ایننوعتصمیماتموقتیازالتهابمی کاهدو‬ ‫پس از یک دوره کوتاه‪ ،‬وضع را از قبل وخیم تر می کند‬ ‫اقتصاددستوریسیاستیشکستخورده‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رئیسجمهور‪:‬‬ ‫چهار سال تورم ‪ 40‬درصد‬ ‫عاملاصلیگرانی هاست‬ ‫سرعت تورم کاهش یافته و‬ ‫به تدریجکم ترمی شود‬ ‫اگرنگاهاقتصادیمدیران‬ ‫متحولنشود‪،‬اقتصاد‬ ‫دانشبنیانمحقق‬ ‫نخواهدشد‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1562‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫نماینده مهاباد در مجلس‪:‬‬ ‫وزرای ناکارامد را به کشور تحمیل کردند‬ ‫هیاترئیسهمجلس‪،‬‬ ‫جلویهمهاستیضاح ها‬ ‫را گرفته است‬ ‫دولت سیزدهم با حمایت کامل مجلس یازدهم روی کار امد و مهمتر اینکه برخی از وزرای‬ ‫دولت هم توسط خود اعضای مجلس به کابینه معرفی شده بودند یا در مواردی دیگر خود‬ ‫نمایندگان اینک به وزارت رسیده بودند‪ .‬چنین شرایطی باعث شده که نظارت بر عملکرد دولت‬ ‫به کمترین حد خود برسد‪ .‬با این حال در هفته های اخیر انتقاد از عملکرد مجلس توسط خود‬ ‫نمایندگان افزایش یافته است؛ انها معتقدند که کاهش نظارت بر رفتار دولت باعث شده کیفیت‬ ‫اقدامات دولت به شدت افت کند‪ .‬در چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس ‪...‬‬ ‫قیمت ها شبانه باد کردند‬ ‫بازار خرید خودرو پنچر شد!‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 152‬زخمی و ‪ 400‬بازداشتی در‬ ‫درگیر ی های مسجداالقصی‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫گرانی و کم فروشی دارو؛ بیماران خاص‬ ‫در تب حذف ارز ترجیحی می سوزند‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫نمایندهمهاباددرمجلس‪:‬وزرایناکارامدرابهکشورتحمیلکردند‬ ‫هیاترئیسهمجلس‪،‬جلویهمهاستیضاح هاراگرفتهاست‬ ‫دولت سیزدهم با حمایت کامل مجلس‬ ‫یازدهم روی کار امد و مهمتر اینکه‬ ‫برخی از وزرای دولت هم توسط خود‬ ‫اعضای مجلس به کابینه معرفی شده بودند‬ ‫یا در مواردی دیگر خود نمایندگان اینک‬ ‫به وزارت رسیده بودند‪ .‬چنین شرایطی‬ ‫باعث شده که نظارت بر عملکرد دولت‬ ‫به کمترین حد خود برسد‪ .‬با این حال در‬ ‫هفته های اخیر انتقاد از عملکرد مجلس‬ ‫توسط خود نمایندگان افزایش یافته است؛‬ ‫انها معتقدند که کاهش نظارت بر رفتار‬ ‫دولت باعث شده کیفیت اقدامات دولت‬ ‫به شدت افت کند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫برخی نمایندگان مجلس به دنبال اقدامات‬ ‫جدی تری همچون استیضاح وزرا هستند؛‬ ‫چنانچه وزرای اقتصادی دولت بیشترین‬ ‫خطر استیضاح را دارند‪ ،‬با این حال چنین‬ ‫اتفاقی رخ نمی دهد چراکه هیات رئیسه تا‬ ‫این لحظه تمام استیضاح های وزرا را از‬ ‫دستور کار مجلس خارج کرده است‪.‬‬ ‫پیش از این لطف اهلل سیاهکلی به‬ ‫رویداد‪ ۲۴‬گفته بود استیضاح وزیر صمت‬ ‫اماده است و تعداد امضاهای ان هم از‬ ‫حد نصاب گذشته است‪ ،‬اما هیات رئیسه‬ ‫ان را وصول نمی کند‪ .‬جالل محمودزاده‬ ‫نماینده مهاباد هم معتقد است هیات رئیسه‬ ‫در تصمیمات مجلس دخالت می کند‪ .‬او‬ ‫می گوید‪ :‬متاسفانه هیات رییسه مجلس‬ ‫جلوی استیضاح وزرا را گرفته است که‬ ‫این کار ان ها در جلوگیری از استیضاح‬ ‫وزرا‪ ،‬استقالل مجلس را زیر سوال‬ ‫می برد‪ .‬همچنین این کار غیرقانونی و‬ ‫برخالف ایین نامه داخلی مجلس است‪.‬‬ ‫او به رویداد‪ ۲۴‬می گوید‪ :‬اعضا کابینه‬ ‫دولت سیزدهم در ضعف عملکردی از‬ ‫یکدیگر سبقت می گیرند و ما در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬استیضاح وزرای جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬کار‪ ،‬صمت و راه و شهرسازی‬ ‫را شروع کرده ایم‪ ،‬اما هیات رییسه مجلس‬ ‫همه را بایکوت کرد که این اقدام‪،‬‬ ‫غیرقانونی است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون کشاورزی‬ ‫مجلس با بیان اینکه هیات رییسه مجلس‬ ‫نمی تواند جلوی استیضاح وزرا را بگیرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وقتی تعداد امضا ها به ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫رسید‪ ،‬استیضاح باید اعالم وصول شود‪.‬‬ ‫اگر امروز استیضاح صورت نگیرد‪ ،‬چند‬ ‫ماه دیگر این کار باید انجام شود‪ .‬به نظر‬ ‫بنده با وضعیتی که امروز در کشور شاهد‬ ‫هستیم‪ ،‬بیشتر کابینه اقای رئیسی تا چند‬ ‫ماه اینده باید استیضاح شوند‪.‬‬ ‫محمودزاده تصریح کرد‪ :‬برخی از‬ ‫وزرا دولت‪ ،‬پیشنهاد اعضا هیات رییسه‬ ‫مجلس بودند که رای اوردند‪ ،‬بنابراین‬ ‫االن مانع استیضاح می شوند‪ .‬اینها وزرای‬ ‫ضعیف و ناکارامد را به دولت و کشور‬ ‫تحمیل کردند و اکنون هم به اقای رئیسی‬ ‫و هم به مردم خیانت کرده اند‪ ،‬چراکه ما‬ ‫نیرو های توانمند بسیاری در کشور داریم‬ ‫که باید از ان ها استفاده می شد‪ .‬وزارتخانه‬ ‫که جای ازمون و خطا نیست‪ ،‬کسانی‬ ‫که مدیریت بلد نیستند باید کنار بروند‪.‬‬ ‫اکنون مشکالت اقتصادی کشور بیشتر‬ ‫ریشه مدیریتی دارد‪.‬‬ ‫مجو زمذاکرهمستقیمایرانوامریکاصادرشدهبود‬ ‫اما عده ای در داخل جلوی ان را گرفتند‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟‬ ‫؟؟؟‬ ‫غالمرضا نوری‬ ‫یکیازشعار هایسیدابراهیمرئیسیدر‬ ‫دوران انتخابات ریاست جمهوری این‬ ‫بودکهماتوانبهسرانجامرسیدنبرجام‬ ‫راخواهیمداشت‪.‬همچنیندرادامهگفته‬ ‫شدکهنخواهیمگذاشتاینمذاکرات‬ ‫فرسایشیشودواقتصادکشوررابهواسطه‬ ‫این مذاکرات معطل نمی گذاریم و در‬ ‫اصالح«اقتصادایرانشرطینخواهدشد»‪.‬‬ ‫حال که ‪ ۹‬ماه از دوران کاری دولت‬ ‫سیزدهم گذشته است‪ ،‬می بینیم که‬ ‫مذاکراتهمچنانبهنتیجهنرسیدهاست‬ ‫وازطرفی‪،‬برخورد هایطرف هایمقابل‬ ‫همبهگونه ایبودهاستکهصدایبرخی‬ ‫نمایندگانحامیدولتدرمجلسراهم‬ ‫دراوردهاستوبهدولتتذکردادندکه‬ ‫اگرکاراین طورپیشبرود‪،‬توافقراقبول‬ ‫نخواهیمکرد‪.‬‬ ‫پرسشاصلیایناستکهدولتوقتی‬ ‫می گوید نخواهیم گذاشت مذاکرات‬ ‫فرسایشی شود‪ ،‬دقیقاً چه زمانی را برای‬ ‫این موضوع درنظر گرفته است و در‬ ‫صورتعدمبهنتیجهرسیدنمذاکرات‪،‬‬ ‫چهزمانیخودراازسرمیزمذاکرهکنار‬ ‫خواهدکشید؟‬ ‫غالمرضانورینمایندهبستا نابادمی گوید‬ ‫ما نمی خواهیم در خصوص مذاکرات‬ ‫شداوری کنیم‪ ،‬چون شکست‬ ‫پی ‬ ‫مذاکرات‪،‬جملهخوبیبرایکشورنیست‬ ‫و دوست هم نداریم این اتفاق به وقوع‬ ‫بپیوندد‪.‬اوبهرویداد‪۴۲‬می گوید‪:‬عالقه مند‬ ‫هستیمباحفظمنافعملتایران‪،‬مذاکرات‬ ‫برجامبهنتیجهبرسد‪،‬ولیمتاسفانهاحساس‬ ‫تارادهالزمرانداردوتحت‬ ‫می شوددول ‬ ‫تاثیریک سریجریان هافشاراست‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫افزود‪ :‬اکنون شاهد توقف مذاکرات به‬ ‫لحاظنتیجههستیمکهایناتفاقبهواسطه‬ ‫جریان های خاصی است که تعدادشان‬ ‫معدود‪،‬اماصدایشانبلنداست‪.‬ازاین رو‪،‬‬ ‫امیدوارمدولتمصالحمردموکشوررا‬ ‫درنظربگیردوبهقولیکهبهمردمدادهکه‬ ‫مذاکراترابهسرانجامبرساند‪،‬عملکند‪.‬‬ ‫نوریتصریحکرد‪:‬دولتمردانگفتندکه‬ ‫نخواهیم گذاشت مذاکرات فرسایشی‬ ‫شود‪،‬اماتاکنونکارطولکشیدهاست‬ ‫و به اعتقاد من اگر می خواهد خود را‬ ‫اثباتکندبایددرهمینروز هایاهفته های‬ ‫پیش رو‪ ،‬توافق برجام را در عمل نشان‬ ‫دهد‪.‬وی در پاسخ به اینکه همچنان‬ ‫مذاکرات پشت صحنه ایران و امریکا‬ ‫ادامه دارد؟ گفت‪ :‬بله‪ ،‬این اتفاق طبیعی‬ ‫استومذاکرهپشتپردهانجاممی شود‪،‬‬ ‫چون دو طرف اصلی مذاکره‪ ،‬ایران و‬ ‫امریکاهستند‪.‬اکنونهمکشور هاییبه‬ ‫عنوانواسطه‪،‬پیام هایایندوکشوررابه‬ ‫هممی رسانند‪،‬ولیبهترینروش‪،‬مذاکره‬ ‫مستقیمایرانوامریکابود‪،‬چوندراین‬ ‫صورت‪،‬کار هاسریع ترجلومی رفتو‬ ‫نتیجهزودترحاصلمی شد‪.‬‬ ‫عضومجمعنمایندگاناستاناذربایجان‬ ‫شرقیاظهارداشت‪:‬کشور هایواسطه‪،‬‬ ‫اول منافع خود را لحاظ می کنند‪ .‬مث ً‬ ‫ال با‬ ‫خودحسابمی کننداگرتوافقصورت‬ ‫بگیرد و ایران نفت خود را بفروشد‪،‬‬ ‫چه تاثیر مثبتی برای ان ها رخ خواهد‬ ‫داد‪ .‬اگر به این رسیدند که منافع شان‬ ‫تامین می شود‪ ،‬انگاه پیام دو کشور را‬ ‫بهیکدیگرمی رسانند‪،‬پسبهتربودکه‬ ‫این پیچیدگی ها را کنار می گذاشتیم و‬ ‫مستقیمحرف هارامنتقلمی کردیم‪.‬در‬ ‫اینروند‪،‬خیلیازمسائلیکهکشور های‬ ‫ثالثنمی توانندحلکنندراخودمانرفع‬ ‫ورجوعمی کردیم‪.‬‬ ‫نوری در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫مذاکرهمستقیمبینایرانوامریکابرقرار‬ ‫نشد؟ گفت‪ :‬برخی فشار های داخلی‬ ‫مانعاینکارشد‪.‬حتیتلویحاًمجوز های‬ ‫اینکارصادرشدهبود‪،‬ولیهمینتعداد‬ ‫معدودجلویکارراگرفتند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 27 -‬فروردین ‪ 1401‬شماره ‪1562‬‬ ‫سیاست‬ ‫رئیس کانون انبوه سازان مسکن‪:‬‬ ‫تنها‪۲‬میلیونو‪200‬هزارواحدمسکنطی‪16‬سالاخیردرکشوراحداثشدهاست‬ ‫جمشید برزگر در خصوص ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال توسط دولت سیزدهم گفت‪ :‬وعده ساخت یک میلیون واحد مسکن تنها برعهده دولت نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی و انبوه سازان نیز استفاده شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این طرح تالش بر این است که افزایش عرضه انجام شود‪ .‬با ساخت این تعداد مسکن عرضه و تقاضا کنترل شده و در نتیجه ان قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد‪.‬وی سپس ادامه داد‪ :‬حتی اگر نصف این میزان نیز عملی شود بازهم خوب بوده و نتایج‬ ‫درخشانی در بازار مسکن به دنبال خواهد داشت‪.‬برزگر با تاکید بر اینکه در ‪ ۱۶‬سال اخیر تنها ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکن در کشور احداث شده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬پیشنهاد ما نیز در اجرای این طرح ان است که کار را به افراد متخصص و دارای‬ ‫صالحیت و امکانات در احداث مسکن واگذار کنند‪.‬وی سپس افزود‪ :‬باید از نقاط مثبت مسکن مهر استفاده شود و از نقاط منفی این طرح خودداری کنیم‪ .‬باید پروژه مسکن مهر اسیب شناسی شده و برای همین منظور نیز یک بسته پیشنهادی به وزیر داده‬ ‫ایم و مکاتباتی نیز با ایت اهلل رئیسی رئیس جمهور کشورمان انجام داده ایم‪.‬رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران ادامه داد‪ :‬باید افراد عالقه مند و فعال و دارای صالحیت در پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکن به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫تصمیماتدولتیدرحوزهاقتصاد ُمسکناست؛ایننوعتصمیماتموقتیازالتهابمی کاهدوپسازیکدورهکوتاه‪،‬وضعراازقبلوخیم ترمی کند‬ ‫اقتصاد دستوری سیاستی شکست خورده‬ ‫رئیسی‪:‬چهارسالتورم‪40‬درصد‬ ‫عاملاصلیگرانی هاست‪/‬سرعت‬ ‫تورمکاهشیافتهوبه تدریج‬ ‫کم ترمی شود‬ ‫این گفته اقای سید ابراهیم رئیسی در حاشیه‬ ‫دیدار دیشب با هنرمندان بوده‪ ،‬او گفته نرخ تورم مهار‬ ‫شده و در ماه های اینده هم کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس اماری که پایگاه اطالع رسانی دولت به‬ ‫نقل از رئیس جمهور داده‪ ،‬تصمیم های پولی و مالی‬ ‫دولت باعث کاهش نرخ تورم دوازده ماهه‪ ،‬از حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد شهریور پارسال به ‪ ۴۶‬درصد در اسفند ماه‬ ‫شده‪.‬‬ ‫بانک جهانی گزارش داده نرخ تورم ایران در سال‬ ‫پیش ‪ ۴۰.۱‬درصد براورد شده‪ ،‬اما تخمین زده که‬ ‫تورم امسال به ‪ ۳۷.۶‬درصد و در سال اینده به ‪۳۴.۸‬‬ ‫درصد برسد‪.‬‬ ‫همچنین در این گزارش‪ ،‬بانک جهانی پیش بینی‬ ‫اش را برای رشد اقتصادی در سال ‪ ،۲۰۲۲‬از ‪ ۲.۴‬به‬ ‫‪ ۳.۷‬افزایش داده‪.‬‬ ‫این در حالی است که برخی کارشناسان به‬ ‫افرایش نرخ تورم در سال ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به پارسال‬ ‫اعتقاد دارند‪.‬‬ ‫حسین راغفر‪ ،‬کارشناس اقتصادی گفته اماری که‬ ‫دولت از روند نرخ تورم ارائه می دهد‪ ،‬با واقعیت های‬ ‫زندگی مردم بسیار فاصله دارد‪.‬‬ ‫او گفته یکی از علت های افزایش تورم امسال‪،‬‬ ‫مصوبات قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬است؛ اقای راغفر گفته‬ ‫“بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی‬ ‫و نظامی واگذار شده که پیامدهای سنگینی برای‬ ‫اقتصاد کشور خواهد داشت‪”.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی افزوده واگذاری فروش‬ ‫نفت هزینه داد و ستد در اقتصاد را به شدت باال‬ ‫می برد‪ ،‬فساد گسترده خواهد داشت و در بی ثباتی‬ ‫اقتصاد کالن موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫یک پژوهشگر سیاست اقتصاد دستوری‬ ‫را در کشور شکست خورده اعالم می کند‬ ‫و می گوید‪ :‬اقتصاد در هیچ کشوری تاکنون‬ ‫دستور پذیر نبوده و مدامی که این روند‬ ‫باشد فساد در ان اقتصاد گسترش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬وقتی دولت دستور ارز دولتی به برخی‬ ‫کاالهای اساسی اختصاص می دهد فساد به‬ ‫وجود می اید و از طرفی تصمیم به حذف ارز‬ ‫دولتی هم گرانی به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫عقیل راشدی با بیان اینکه خروجی‬ ‫اقدامات دولت به جای اینکه در راستای رفع‬ ‫نیازهای قشر ضعیف باشد همراه تخریب‬ ‫دهک های کم درامد خواهد بود‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫اقتصاد دستوری سیاستی شکننده است حتی‬ ‫نتیجه بخش بودن این سیاست در کوتاه مدت‬ ‫است و در نهایت باعث بیماری و رکود‬ ‫تورمی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر دولت ها دست از این‬ ‫عوام فریبی ها برداشته و به کار خودشان که‬ ‫کشورداری ست‪ ،‬بپردازند این مشکالت‬ ‫حل می شود چراکه بخش خصوصی کام ً‬ ‫ال‬ ‫توانمند است و بازار را تامین می کند در‬ ‫تمامی دنیا دولت ها بر بازارها تسلطی ندارند‬ ‫و فقط سیاست های کالن را تدوین می کنند‬ ‫تا بازار بر اساس این سیاست گذاری کالن‬ ‫پیش برود‬ ‫اقتصاد ازاد شود‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬تاکنون از هیچ‬ ‫کشوری در دنیا تجربه موفقیت از رویکرد‬ ‫اقتصاد دستوری گزارش نشده‪ ،‬چراکه در‬ ‫مسائل مالی و اقتصادی دستورات حکومتی‬ ‫کارساز نیست‪ .‬یک فعال حوزه اقتصاد در‬ ‫این رابطه به خبرنگار بازار می گوید‪ :‬دولت‬ ‫فقط باید در سیاست گذاری های کالن‬ ‫اقتصادی دقت و نظارت داشته باشد و حوزه‬ ‫اقتصاد را به فعاالن و تولیدکنندگان واگذار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خروجی اقدامات دولت به جای اینکه در‬ ‫راستای رفع نیازهای قشر ضعیف باشد همراه‬ ‫تخریب دهک های کم درامد خواهد بود‬ ‫سیروس درویشی در گفتگو با خبرنگار‬ ‫بازار با بیان این نکته که اقتصاد دولتی ایجاد‬ ‫رانت می کند‪ ،‬می افزاید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بخش عمده اقتصاد در دست دولت است با‬ ‫این حال تصمیمات دولت برای کاهش تورم‬ ‫و رکود خیلی اثرگذار نیست‪ .‬تصمیمات‬ ‫دولتی در حوزه اقتصاد مُسکن است به طور‬ ‫معمول این نوع تصمیمات موقتی از التهاب‬ ‫بازار می کاهد و پس از یک دوره کوتاه‬ ‫مدت‪ ،‬وضع را از قبل وخیم تر می کند‪ .‬بازار‬ ‫باید ازاد و در دست مردم باشد چراکه در‬ ‫این صورت عرضه و تقاضا خودش را در‬ ‫بازار پیدا می کند‪.‬‬ ‫وقتی دولت قیمت محصولی را به صورت‬ ‫دستوری مصوب می کند‪ ،‬راه های فرار از‬ ‫اجرای ان را برای شرکت و سازمان ها ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین به نظر می رسد که دولت‬ ‫با تغییر در سیاست فعلی خود یعنی اقتصاد‬ ‫دستوری و تبدیل ان به اقتصاد ازاد‪ ،‬بستر را‬ ‫برای رقابتی سالم مهیا کند تا تخلف در این‬ ‫حوزه به حداقل کاهش یابد‪.‬‬ ‫استدالل مدافعان اقتصاد دستوری‬ ‫اقتصاد دستوری طرفداران خود را‬ ‫دارد‪ .‬افرادی که طرفدار این سیستم هستند‬ ‫معتقدند‪ ،‬هدف اقتصاد دستوری تخصیص‬ ‫منابع برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی‬ ‫است‪ .‬در حالیکه در اقتصادهای ازاد این‬ ‫یک هدف ثانویه بوده و هدف اصلی به‬ ‫نماینده مجلس‪:‬‬ ‫انگیزه ای برای ایجاد تغییر در کابینه از‬ ‫سوی دولت نمی بینم‪ /‬دولت خودش را‬ ‫هرچه سریع تر جمع و جور کند‬ ‫محمد باقری بناب نماینده مردم‬ ‫بناب در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار ایلنا‪،‬‬ ‫درخصوص مطرح شدن موارد‬ ‫متعددی از استیضاح ها در مجلس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من با گذشت ‪ ۶-۷‬ماه‬ ‫از اغاز دولت برای ترمیم کابینه‬ ‫زود است‪ ،‬اما اگر این موارد سوال و‬ ‫استیضاح به منظور یک تذکر برای‬ ‫دولت و وزرا باشد تا فعال شوند؛‬ ‫یعنی مجلس بیاید به تعدادی از وزرا‬ ‫که مورد نظر نمایندگان است‪ ،‬تذکر‬ ‫بدهد و در این فاصله زمانی بین اعالم‬ ‫استیضاح تا انجام ان وجود دارد این‬ ‫شاید باعث شود که این ها خودشان‬ ‫را پیدا کرده و مسیر عملکردشان را‬ ‫اصالح کنند‪ ،‬این اتفاق خوبی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما اگر انگیزه غیر‬ ‫از این باشد یک مقدار زود است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه مجلس که نمی خواهد با‬ ‫دولت وارد تنش و اختالف شود‪ ،‬اگر‬ ‫تذکر و نگرانی هم مطرح می شود‪،‬‬ ‫به علت روندی که اکنون در کارها‬ ‫وجود دارد است‪ ،‬مالک برای مجلس‬ ‫کارامدی است‪.‬‬ ‫باقری همچنین عنوان کرد‪:‬‬ ‫این صحبت ها همواره در مجالس‬ ‫و دولت های مختلف بوده است‪،‬‬ ‫اگر دولت می خواهد این موارد را‬ ‫به عنوان تذکر در نظر بگیرد برای‬ ‫دولت مفید به فایده است که خودش‬ ‫را هرچه سریع تر جمع و جور کند و‬ ‫اشتباهات موجود را اصالح کنند تا‬ ‫بتوانند با مجلس برای حل مشکالت‬ ‫مردم همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫در پاسخ به سوالی مبنی درباره‬ ‫احتمال ترمیم کابینه چه در حد وزرا‬ ‫و چه در سطح استانداران از سوی‬ ‫دولت‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬ببینید برخی از‬ ‫استانداران ‪ ۱۰۰‬درصد ضعیف هستند‬ ‫و در بعضی موارد مشکالتی هم ایجاد‬ ‫شده است اما باید ببینیم که دولت‬ ‫گزینه دیگری برای جایگزینی این‬ ‫وزرا دارد؟ من انگیزه ای در دولت‬ ‫نمی بینیم که این اتفاق از سوی‬ ‫دولت رقم بخورد‪ ،‬اگر قرار است‬ ‫این موضوع از جایی اغاز شود این‬ ‫مجلس است که ترمیم در دولت را‬ ‫اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به نظرم این موارد هنوز‬ ‫نشانه عزم جدی برای استیضاح نیست‬ ‫بلکه تذکرات جدی برای دولت است‬ ‫تا ایرادات و اشکاالت موجود در کار‬ ‫خود را اصالح کند‪.‬‬ ‫امریکا‪:‬گزارش هادربارهازادسازیپول هایبلوکهشدهایرانصحتندارند‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا‬ ‫در یک کنفرانس خبری به سواالتی‬ ‫درباره وضعیت مذاکرات وین و صحت‬ ‫برخی گزار ش ها درباره ازادسازی‬ ‫پو ل های بلوکه شده ایران در بانک های‬ ‫خارجی به دلیل تحریم های واشنگتن‪،‬‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا‪ ،‬ند پرایس سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه امریکا در یک کنفرانس‬ ‫خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که‬ ‫چه اطالعات جدیدی از مذاکرات وین‬ ‫وجود دارد که مدتی پیش به دالیلی تا‬ ‫اطالع ثانوی متوقف شده است‪ ،‬ایا به‬ ‫زودی جلسه ای تشکیل خواهد شد یا نه‪،‬‬ ‫همچنین در پاسخ به این که ایا امریکا‬ ‫پو ل های بلوکه شده ایران را ازاد کرده‬ ‫است و ایا در جریان است که هر یک از‬ ‫متحدان امریکا مبالغی از پو ل های بلوکه‬ ‫شده ایران را ازاد کرده باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمامی تحریم های ما هنوز پابرجا هستند‬ ‫و پابرجا و فعال خواهند ماند‪ ،‬مادامی که‬ ‫بتوانیم به بازگشتی دوجانبه به پایبندی‬ ‫به برجام دست پیدا کنیم‪ .‬شنیدن برخی‬ ‫گزار ش هایی که صحت نداشته اند و به‬ ‫کلی نادرست هستند‪ ،‬تاسف بار بوده است‪،‬‬ ‫نه تنها در زمینه مسئله تحریم ها یا لغو‬ ‫تحریم ها بلکه باید بگویم در زمینه این‬ ‫مسئله مربوطه و تلفیق ان با ادعاهایی غلط‬ ‫درباره توافقی در زمینه [ازادی] زندانیان‪.‬‬ ‫پرایس ادامه داد‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که‪ ،‬متاسفانه ما هیچ خبری برای اعالم‬ ‫کردن درباره یک گشایش [در مذاکرات]‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که هرگونه اطالعات‬ ‫مربوط به زندانیان ما که در ایران در‬ ‫زندان به سر می برند‪ ،‬مستقیما از سوی‬ ‫وزارت امور خارجه ارائه خواهد شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما در جریانیم که اطالعات‬ ‫نادرست زیادی پخش شده است‪ .‬از همه‬ ‫می خواهیم در زمینه این گزار ش ها احتیاط‬ ‫کنند‪ .‬اما االن انچه مسلم است‪ ،‬این است‬ ‫که دو مسیر موازی در قبال ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬یکی در چارچوب مذاکرات وین‬ ‫برای بازگشتی دوجانبه به اجرایی شدن‬ ‫کامل برجام و دیگری ازادسازی تمام‬ ‫چهار شهروند امریکایی که در ایران‬ ‫زندانی شد ه اند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا همچنین بیان کرد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫این مرحله‪ ،‬هیچ یک از این مذاکرات‬ ‫به طور موفقیت امیز به نتیجه نرسیده‬ ‫است‪ .‬هرگونه گزارش خالف این‪،‬‬ ‫مثل همان موردی که اشاره کردید‪،‬‬ ‫گزار ش ها درباره این که پو ل های ایران‬ ‫در حسا ب های مسدود شده در کشورهای‬ ‫طرف سوم[طرف سوم تحریم های امریکا]‬ ‫نادرست هستند‪ ،‬نه شرکای ما این پو ل ها‬ ‫را به ایران داد ه اند و نه امریکا انتقال‬ ‫این پو ل های بلوکه شده را مجاز یا تایید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او در پایان گفت‪ :‬ما با نهایت فوریت‬ ‫به پیش برد این مذاکرات ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫از ایران هم می خواهیم همین کار را بکند‪.‬‬ ‫از ایران می خواهیم بگذارد باقر و سیامک‬ ‫نمازی‪ ،‬عماد شرقی و مراد طاهباز که‬ ‫شهروندان امریکا هستند به کشورشان و‬ ‫نزد عزیزانشان بازگردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اظهارات پرایس‬ ‫درباره ازادسازی پو ل های بلوکه شده‬ ‫ایران در بانک های خارجی در پی این‬ ‫مطرح می شود که اخیرا اخباری درباره‬ ‫احتمال ازادسازی بخشی از پو ل های‬ ‫بلوکه شده ایران منتشر شده و گمانه‬ ‫زنی های رسانه ای حاکی از ان است‬ ‫که قرار است دارایی های ایران در کره‬ ‫جنوبی ازاد و به حساب بانک مرکزی‬ ‫ایران منتقل شود‪.‬چند میلیارد دالر از‬ ‫پو ل های ایران در بانک های کره جنوبی‬ ‫بلوکه شده است و سئول می گوید به دلیل‬ ‫تحریم های امریکا نمی تواند این پول را‬ ‫به ایران بازگرداند‪.‬‬ ‫سعید خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه کشورمان اخیرا درمورد‬ ‫اخبار منتشرشده درباره ازادسازی بخشی‬ ‫از پو ل های بلوکه شده ایران‪ ،‬با تایید این‬ ‫خبر گفت‪ :‬اصل ازادسازی انجام می شود‪.‬‬ ‫مذاکرات وین در راستای احیای‬ ‫توافق هسته ای‪ ،‬توافقی که ایران در ازای‬ ‫لغو تحریم های ان برنامه هسته ا ی اش را‬ ‫محدودتر می کرد‪ ،‬در پی برخی تحوالت‬ ‫اخیر در مناسبات سیاسی بین المللی روسیه‬ ‫با اوکراین‪ ،‬اعمال تحریم های متعدد‬ ‫واشنگتن علیه روسیه و کشمکش های‬ ‫تهران‪-‬واشنگتن بر سر برخی مسائل باقی‬ ‫مانده در مذاکرات‪ ،‬اخیرا تا اطالع ثانوی‬ ‫متوقف شد‪.‬سعید خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه کشورمان در این‬ ‫باره در نشست خبری اخیرش گفت‪ :‬ان‬ ‫چه که در وین هست به خاطر رویکرد‬ ‫امریکا در نقطه توقف قرار دارد ‪.‬خطیب‬ ‫زاده مدتی پیش‪ ،‬با بیان این که دولت‬ ‫واشنگتن در مورد موضوعات باقی مانده‬ ‫در مذاکرات وین هنوز تصمیمات سیاسی‬ ‫خود را نگرفته است تصریح کرد‪ :‬امریکا‬ ‫تالش می کند موضوعات باقی مانده در‬ ‫این مذاکرات را گروگان مسائل سیاست‬ ‫داخلی خود کند‪.‬او افزود‪ :‬ما ملت صبوری‬ ‫هستیم ولی تا ابد صبر نمی کنیم و اگر‬ ‫امریکا می خواهد توافقی صورت بگیرد‬ ‫باید تصمیم سیاسی خود را در اسرع‬ ‫وقت بگیرد‪.‬سخنگوی وزارت خارجه در‬ ‫پاسخ به سوال دیگری درارتباط با توقف‬ ‫مذاکرات وین تصریح کرد‪ :‬انچه که‬ ‫در دو هفته گذشته بیش از پیش برای ما‬ ‫روشن شده این است که بایدن و کاخ‬ ‫سفید هنوز تصمیم خود را نگرفته اند و‬ ‫متاسفانه کل یک توافق را گروگان مسائل‬ ‫حزبی و داخلی امریکا کرده اند و انها‬ ‫همان رویکردی را در پیش گرفته اند‬ ‫که منجر به شکست بسیاری از توافقات‬ ‫بین المللی شده است‪ .‬یعنی منوط کردن‬ ‫یک توافق بین المللی به زد و بندهای‬ ‫داخلی خودشان ‪.‬خطیب زاده با بیان این که‬ ‫«توافق برجام و قطعنامه ‪۲۲۳۱‬شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل در مورد این توافق‬ ‫بین المللی چارچوب بحث است و در‬ ‫همین چارچوب دولت بایدن باید تصمیم‬ ‫سیاسی خود را بگیرد» تاکید کرد‪ :‬امریکا‬ ‫مسئول توقف امروز مذاکرات و تطویل‬ ‫ان در روزهای اتی است‪ .‬راه حل هم‬ ‫در کاخ سفید است‪ .‬انها باید به خواسته‬ ‫های معقول ایران که مورد تایید اعضای‬ ‫‪ ۱+۴‬است پاسخ منطقی بدهد که ما اماده‬ ‫شویم تا به وین برگردیم‪.‬‬ ‫خطیب زاده گفت‪ :‬توافق بسیار در‬ ‫دسترس است و امریکا بداند و یقین کند‬ ‫و یقین داشته باشد که ما از خطوط قرمز‬ ‫خود رد نمی شویم و از خواسته های خود‬ ‫کوتاه نخواهیم امد‪.‬‬ ‫حداکثر رساندن سود است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫طرفداران این سیستم ادعا می کنند که‬ ‫اقتصادهای دستوری نسبت به اقتصادهای‬ ‫بازار ازاد کنترل بهتری بر سطح اشتغال‬ ‫دارند‪ .‬زیرا می توانند در صورت نیاز برای‬ ‫افراد ایجاد شغل نمایند‪ ،‬حتی اگربه صورت‬ ‫قانونی نیازی به ایجاد چنین مشاغلی نباشد‪.‬‬ ‫و در اخرانها معتقدند که اقتصادهای‬ ‫دستوری از قاطعیت و هماهنگی بیشتری در‬ ‫برابر وقوع بحران های ملی همچون جنگ و‬ ‫بالیای طبیعی برخوردارند‪ .‬حتی در بسیاری‬ ‫از دولت ها و جوامع که دارای اقتصاد‬ ‫ازاد هستند‪ ،‬عموما در مواجهه با این گونه‬ ‫بحران ها به محدود کردن حقوق مالکیت و‬ ‫گسترش قدرت مرکزی حتی به طور موقت‪،‬‬ ‫اقدام می کنند‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران‪:‬‬ ‫اگرنگاهاقتصادیمدیران‬ ‫متحولنشود‪،‬اقتصاددانش‬ ‫بنیانمحققنخواهدشد‬ ‫خطیبنمازجمعهتهرانبااشارهبهشعارسال‪،‬تولید‪،‬دانشبنیان‪،‬‬ ‫واشتغالافرینگفت‪:‬مدیرانکشورندکهنظاماقتصادیکشوررا‬ ‫هدایتمی کنند‪.‬اگرنگاهشانمتحولنشود‪،‬اقتصادایراندانشبنیان‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬حجتاالسالمسیدمحمدحسینابوترابی فرددر‬ ‫نمازجمعهاینهفتهتهرانبابیاناینکههرنظامسیاسیبرایماندگاری‬ ‫وثباتنیازمندارکانهشت گانه ایاستکهدرکالمامیرسخنوجود‬ ‫دارد و علی(ع) به ان پرداخته است و شامل مردم ساالری‪ ،‬شایسته‬ ‫ساالری‪،‬قانونمداری‪،‬امنیتوقدرتدفاعیبازدارنده‪،‬استقالل‬ ‫سیاسی‪،‬اقتصادمقاوموپویا‪،‬عدالتواعتالیفرهنگی‪،‬ودرنهایت‬ ‫علم‪،‬فناوریونواوریاست‪.‬‬ ‫ویتاکیدکرد‪:‬مسئولیت هابایدبهشایسته ترینافرادسپردهشود‪.‬‬ ‫دراندیشهدینینخستینشاخصبرایسطوحعالیمدیریتعدالت‪،‬‬ ‫تقواوشایستگیاست‪.‬امامعلی(ع)برایمدیریتدرجامعهمی فرمایند‬ ‫کهمردمبایدانسان هایعالم‪،‬شایستهومدافعازحقوقخودراانتخاب‬ ‫کنن ‪.‬د‬ ‫ابوترابی فرددرادامهباتبریکروزارتشخطاببهنیروهایمسلح‬ ‫حاضردرنمازجمعهگفت‪:‬شماهزارانکیلومترازخاکایراناسالمی‬ ‫رااززیرچکمه هایاستکبارجهانیازادکردیدواجازهندادیدحتی‬ ‫یکسانتیمترازخاکایراناسالمیتجزیهشود‪.‬نیروهایمسلحدر‬ ‫طولسهدههایرانرابهنمادامنیتواقتداردرمنطقهتبدیلکردندو‬ ‫باخلقنیروهایمسلحمقتدرتوانستندقدرتدفاعیبازدارندهخلق‬ ‫کنند‪.‬کشورمادراوجامنیتاستکهایندستاوردناشیازاراستگی‬ ‫نیروهایمسلحبهشایسته ساالریوتقوااست‪.‬‬ ‫وی در ادامه علم و فناوری را به عنوان یکی از مهم ترین ارکان‬ ‫اقتدارهرنظامسیاسیمعرفیکردوگفت‪:‬امیرالمومنیندرکالمیبلند‬ ‫وماندگارفرمودندکهقدرتوعزتمحصولدانشاست‪.‬جایگاه‬ ‫امروزارتشجمهوریاسالمیونیرویزمینیاقتدارافرین‪،‬محصول‬ ‫اراستگیایننهادبهعلموایماناست‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬عملمبتنیبردانشخلققدرتمی کند‪.‬در‬ ‫حوزه هاییکهامروزنظامجمهوریاسالمیایراندرموضعاقتدارقرار‬ ‫دارد‪،‬بدوناستثنامحصولگام هایبلندیاستکهبراساسعلمو‬ ‫دانشبرداشتهشدهاست‪.‬مدرسهقرانونهجالبالغهمحصولدانش‬ ‫هستند‪.‬علمومعرفتدراندیشهدینیراهرابرایدستیابیبهقله هاهموار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خطیبنمازجمعهتهرانبااشارهبهتاکیداترهبریدرباره‬ ‫ضرورتجاریشدنعلمودانشدرکشورگفت‪:‬رهبرمعظم‬ ‫انقالبیکیازمهم تریناصولبرایافزایشاقتدارملیرابهماپیشنهاد‬ ‫کردند‪.‬دانش‪،‬فصلالخطابمنازعاتسیاسی‪،‬مدیریتی‪،‬واجتماعی‬ ‫است‪.‬رهبریسال‪ ۱۴۰۱‬راباشعارتولید‪،‬دانشبنیانواشتغالافرین‬ ‫اغاز کردند‪ .‬سکان دار انقالب اسالمی‪ ،‬سال‪ ۱۳۸۷‬را سال نواوری‬ ‫وشکوفایینامگذاریکردهبودندکهیکشعارمترقیوامیدزابود‪.‬‬ ‫ابوترابیفردبابیاناینکهشکل گیریاقتصاددانشبنیانراهرابرای‬ ‫نواوریکشورفراهمخواهدکرد‪،‬گفت‪:‬مفهوماقتصاددانشبنیان‬ ‫نامسیستماقتصادیاستکهدرانتولیدکاالوخدماتعمدتامبتنی‬ ‫برفعالیت هاییدانشمحوراست‪.‬دانشخلقثروتمی کند‪،‬نهمنابع‬ ‫طبیعییانیرویانسانیساده‪.‬عنصرکلیدی‪،‬سرمایهودارایی های‬ ‫فکریاست‪،‬نهمخازنفراواننفتوگاز‪.‬مابایدازنواوری های‬ ‫خالقانهاستفادهکنیم‪،‬نهازصادراتخاممنابعطبیعی‪.‬درگذشتههویت‬ ‫فرهنگی‪،‬سیاسی‪،‬واقتصادیایرانبادانشخالقپیوندداشت؛امروز‬ ‫متاسفانهبهصادراتخاماینمنابعگرانقیمتگرهخوردهاست‪.‬ما‬ ‫گرفتارحکمرانیومدیریتمنابعپایههستیم‪.‬خطیبنمازجمعهتهران‬ ‫تاکیدکرد‪:‬مدیریتمنابعپایهراهیبرایتحولاقتصادکشورنیست‪.‬‬ ‫ان روزی که درامد حاصل از فروش نفت به دست می اید اوال ذخایر‬ ‫بانکمرکزیافزایشپیدامی کندودرنتیجهتورمزیادشدهونقدینگی‬ ‫زیادمی شود‪.‬بازارداخلیبهبازارکاالهایخارجیبدلشدهوتولید‬ ‫داخلباچالشمواجهمی شود‪.‬مدیریتواقتصاددانشپایهراهیبرای‬ ‫برونرفتازاینوضعیتاست‪.‬خطیبنمازجمعهتهرانافزود‪:‬نگاه‬ ‫مدیرانارشدومیانیکشورمتحولشود‪.‬مدیرانکشورندکهنظام‬ ‫اقتصادیکشورراهدایتمی کنند‪.‬اگرنگاهشانمتحولنشود‪،‬اقتصاد‬ ‫ایراندانشبنیاننمی شود‪.‬تولیدنیازمندموتورمحرکیاستکهاقتصاد‬ ‫ایرانرادرکوتاهترینزمانوباباالترینشتابدرجایگاهشایستهخود‬ ‫قراردهد‪.‬اینموتورمحرکنظاممدیریتیکشوراست‪.‬ویادامهداد‪:‬‬ ‫امروزبیشاز‪ ۱۴‬میلیونجوانتحصیلکردهدراختیارداریم‪.‬تحوالتی‬ ‫کهدرنظاممهندسیوپزشکیدرحوزه هاییمثلنانو‪،‬بیو‪،‬لیزرو‪...‬‬ ‫رخدادهاست‪،‬قدرتپدافندجمهوریاسالمیمحصولکاربزرگ‬ ‫علمیاست‪.‬ایننظامدرچلهدومبایدمتحولشود‪.‬یکیازمهم ترین‬ ‫محورهایزیربنایی‪،‬اقتصاددانشبنیانکشوراست‪.‬‬ صفحه 2 ‫اغازبهکارنمایشگاهدائمیکودکونوجوان‬ ‫مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از راه اندازی نمایشگاه دائمی کودک و نوجوان همزمان با برگزاری نمایشگاه اسباب بازی خبر داد‪ .‬به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون‪ ،‬مهدی علی اکبرزاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در چهارمین روز نمایشگاه و بازار فروش اسباب بازی هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون‪ ،‬از این رویداد بازدید کرد و از راه اندازی نمایشگاه دائمی در فضای نمایشگاهی مرکز‬ ‫افرینش های فرهنگی هنری کانون خبر داد‪.‬به گفته مدیرعامل کانون‪ ،‬فعالیت دائمی این نمایشگاه در تمام حوزه ها و محصوالت مرتبط با کودکان و نوجوانان اعم از کتاب‪ ،‬نوشت افزار‪ ،‬اسباب بازی و سرگرمی‪ ،‬فیلم‪ ،‬وسایل جانبی کودک‬ ‫و ‪ ...‬خواهد بود‪.‬مهدی علی اکبرزاده همچنین تاکید کرد‪ :‬در این نمایشگاه دائمی محصوالت مختلف مطابق با نیازهای کودکان و خانواده با تنوع و قیمت مناسب عرضه می شود‪ .‬ارائه محصوالت باکیفیت ایرانی از ویژگی های این نمایشگاه‬ ‫خواهد بود تا هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود هم فرهنگ استفاده از محصوالت ایرانی ترویج شود‪.‬‬ ‫فریبا نادری‪:‬‬ ‫برخیازبیرونسینمافکرمی کنندمحیطسینمابازاستوهمه چیزمملوازالودگی‪،‬‬ ‫تجاوزوتعرضاست‪.‬امااین طورنیست!بارهاشنیده ایمدردفتریپیشنهادیبهبازیگرویا‬ ‫عواملِ پشتصحنهشدهوانبازیگروهنرمندخودخواستهیاناخواستهپذیرفته!‬ ‫اظهارنظردربارهموضوعخشونت‪،‬ازارجنسیوتعرضوتجاوزدرسینماو ِ‬ ‫فضای‬ ‫نمایشیکشورهموارهمطرحشده‪،‬خصوصاًدرهفته هایاخیرباادعایدستیارکارگردا ِن‬ ‫یکیازفیلم هاعلیهیکبازیگربهاوجخودشرسیدهاست‪.‬ایناعتراضموجیازواکنش ها‬ ‫رادرحمایتازاووعلیهجریا ِنخشونتجنسیبهدنبالداشت‪.‬‬ ‫درادامهماجراکمیته ایمستقلازمیا ِنسینماگرهاوشوراییتحتعنوان«اخالق‬ ‫حرفه ایدرسینما»درسازمانسینماییتشکیلشد‪.‬ان طورکهمحمدخزاعیرئیسسازمان‬ ‫سینماییگفتهاینشورابهصیانتازحقوقسینماگرانوتوسعهاخالقحرفه ایدرسینمای‬ ‫کشورمی پردازد‪.‬‬ ‫خزاعیدرگفت وگوییاعالمکردهکه“قطعاًسازمانسینمایی‪،‬دولتووزارتارشاد‬ ‫اگرکوچک ترینمسئله ایپیشبیایدقاطعانهباانبرخوردخواهدکرد‪،‬اص ً‬ ‫الچهدرحوزه‬ ‫سینماوچهحوزه هایدیگرصیانتازبانواننه تنهاوظیفهمابلکهوظیفهحاکمیتاست‪”.‬در‬ ‫تاندرکارانقضاییوحقوقیدرکشورهمپیگی ِراینموضو عاند‪.‬‬ ‫عی ِن حالبرخیازدس ‬ ‫باسحرزکریاوفاطمهگودرزیدراینبارهگفت وگوییداشتیمکهبهمباحثمختلفی‬ ‫اشارهکردند‪.‬‬ ‫زکریابازیگرسینماوتلویزیون ِ‬ ‫ِ‬ ‫معروفچیستایثربی«سال هامراخفهکردند»‬ ‫عبارت‬ ‫راتکرارکردوگفت‪“:‬درهمینشورایمستقلکه‪ ۵‬نفربهعنوانسردمدارا ِناینکمیته‬ ‫برایپیگیریازسوءاستفاده هایجنسیانتخابشد هاند‪،‬بهنظرمی رسیدمی توانستندادم های‬ ‫دیگریرادردرو ِنانقراردهند؛ایننوعانتخابهممثلِ ا ِ‬ ‫نتخاببازیگرفیلم هاشدهاست‪.‬‬ ‫چونبرخیازاین هاخودشاناینسیستمراراهانداختند‪.‬تاوقتیکهمنِ خانمنخواهمیک‬ ‫سیستمیراهنمی افتدوهیچمردینمی تواندبهمننزدیکشود‪”.‬اوبهنکتهدیگریهماشاره‬ ‫کردکه ِ‬ ‫مراقبتازه واردهاباشید‪.‬‬ ‫فاطمهگودرزیبازیگرسینماوتلویزیونبهنح ِودیگریدربارهاینموضوعصحبت‬ ‫کرد‪.‬بازیگرسریال«دردسرهایوالدین»درخصوصاینکههمینناامنی هاباعثشدهبرخی‬ ‫ازخانواده هاهراسدارندفرزندان شانوار ِداینحرفهبشوند‪،‬گفت‪:‬بخشیازاینامنیتبه‬ ‫خودادم هابرمی گردد؛من‪ ۳۵‬سالاستدراینحرفهفعالیتدارم‪،‬دردوره ایفضاتمیزتر‪،‬‬ ‫پاک تروارتباطاتدرست تربود‪،‬ازکسیکهاستعدادداشتبه عنوانبازیگروهنرمنداستفاده‬ ‫می کردندواراماراممحیطبیرونازسینماالودهشدواینالودگی هابهداخلسینمانفوذ‬ ‫کرد‪.‬همهایناتفاقاتبایدباشکلدرستوسیستماتیکپیشبرود‪،‬دراینصورتهیچ‬ ‫ناراحتیوهراسیخانواده هانداشتهباشندوباطیبخاطراجازهبدهندفرزندان شانوارداین‬ ‫حرفهوفضاینمایشیکشوربشوند‪.‬‬ ‫همه چیزباپیگیریجوابمی دهد‪/‬فقطاین طورنباشدیکموجیراهبیفتد!‬ ‫بهسرا ِغشخصدیگریرفتیمکهامضاوحمایتاودرپایینِ بیانی هاعتراضیزنا ِنسینمای‬ ‫ایراننسبتبهجریا ِنخشونتجنسیدیدهمی شود‪،‬فریبانادریبازیگرسینماوتلویزیوناست‪.‬‬ ‫یککارشناسرسانهباذکرمحاسنومعایببرنامههاینوروز‪1401‬‬ ‫تلویزیونبرایننکتهتاکیدکرد‪:‬باوجودتدارکاتخوب‪،‬صداوسیمایک‬ ‫مشکلاساسیدرزمینهمحتوایبرنامه هایشداشتکهبهتناسبنداشتن‬ ‫ظرفومظروفبرمی گردد‪.‬صداوسیمابرایایامنوروزظرفخوبی‬ ‫رافراهمکردامامظروفیکهدرانریخت‪،‬مظروفمناسبینبود؛یعنی‬ ‫محتوایمناسبیکهبایددردلبرنامه هایمتنوعودکورهایزیبایشقرار‬ ‫می داد را قرار نداد‪.‬‬ ‫علیرضادباغـکارشناسفرهنگورسانهـدربارهعملکردتلویزیوندر‬ ‫نوروز‪۱۴۰۱‬بهایسناگفت‪:‬تلویزیونتوانستمیاندومناسبتاعیادشعبانیهو‬ ‫عیدنوروزپیوندبهوجودبیاوردودراینزمینهتالشخوبیانجامداد‪.‬شاهد‬ ‫اینبودیمکهازنیمهشعبانتاعیدنوروزرنگوبویشادیدربرنامه های‬ ‫تلویزیونحاکمبود‪.‬‬ ‫دباغاستفادهازدکورهایزیباراازدیگرنکاتمثبتبرنامه های‬ ‫نوروزیتلویزیونبرشمردودراینزمینهافزود‪:‬دکورهایبرنامه ها‬ ‫مخصوصابرایویژ هبرنامه هایتحویلسال‪،‬دکورهایخوبیبود؛اگرچه‬ ‫برخیاعتقادداشتندکهبرایایندکورهاهزینه هایسنگینیشدهاستاما‬ ‫بهنظرمندریکمناسبتبزرگکهبرایمیلیونهاایرانیمهموشادی‬ ‫افریناست‪،‬بایدهزینهالزمپرداختکردتااینشادیازلحاظبصری‬ ‫منتقلشود؛اینبهمعنایولخرجینیست‪،‬بلکهاگراینخرج هاباسلیقه‬ ‫همراهباشدجایتشکروتقدیرهمدارد‪.‬‬ ‫ظرفیکهخوبپرنشد!‬ ‫اینکارشناسرسانهسپسبهذکرایرادهایتلویزیوندرباکسهای‬ ‫نوروزیپرداختوگفت‪:‬باوجودتدارکاتخوب‪،‬صداوسیمایک‬ ‫مشکلاساسیدرزمینهمحتوایبرنامه هایشداشتکهبهتناسبنداشتن‬ ‫ظرفومظروفبرمی گردد‪.‬صداوسیمابرایایامنوروزظرفخوبی‬ ‫رافراهمکردامامظروفیکهدرانریخت‪،‬مظروفمناسبینبود؛یعنی‬ ‫محتوایمناسبیکهبایددردلبرنامه هایمتنوعودکورهایزیبایشقرار‬ ‫می داد را قرار نداد‪.‬‬ ‫دباغاستفادهازموسیقیمحلیاقواممختلفایراندرویژهبرنامه های‬ ‫تحویلسالراکارشایسته ایبرشمردکهباایامعیدتناسبداشتودرعین‬ ‫حالتصریحکرد‪:‬برخیازایتم هاییکهدربرنامه هاینوروزیتلویزیونی‬ ‫مشاهدهشدوسال هایگذشتههمتکرارشدهبود‪،‬مناسباینایامنبود؛مثال‬ ‫دعوتازمداحاندربرنامهتحویلسالشبکهیکدرقالببرنامه«فرمول‬ ‫یک»وبااجرایعلیضیامناسبساعاتتحویلسالنبود‪.‬‬ ‫علیخانیوضیادرصداوسیمامبسوطالیدهستند؟!‬ ‫برنامه«فرمولیک»‬ ‫فرهنگ‬ ‫دخترم حق ورود‬ ‫به سینما ندارد!‬ ‫اورابابسیاریازفیلم هایسینماییوسریال هایتلویزیونیمی شناسیمامابیشتردر ِ‬ ‫نقشمنفی‬ ‫سریال«ستایش»دیدهشد‪.‬‬ ‫تبخشیدنبهحضو ِربانواندرسینماو‬ ‫فریبانادریبازیگرسینماوتلویزیوندربارهامنی ‬ ‫فضاینمایشیکشوروفعالیتشورایاخالقیکهدرسازمانسینماییبهراهافتاده‪،‬بهخبرنگار‬ ‫تسنیمگفت‪:‬منبهعنوانیکزنازاینجریانحمایتکردم؛کسانیکهمور ِدتعرضو‬ ‫خشونتقرارگرفتند‪.‬منفکرمی کنمبیشازهرراهکاری‪،‬پیگیریجوابمی دهد‪.‬هم‬ ‫دولتی هاوسیاستگذارا ِناینعرصهبایدبهاینمسئلهبهعنوانیکمعضلِ جدّینگاهکنندو‬ ‫همعزیزانیکهدرراسنمایندگیبانوانانتخابشد هاند‪،‬دغدغهداشتهباشند‪.‬این طورنباشد‬ ‫کهیکموجیراهافتادهودرانقراربگیرند‪.‬مثلِ برخیکهدرجاییبهعنوانمسئولقرار‬ ‫حسمسئولیت پذیریراندارند‪.‬‬ ‫گرفت هاندامااین ّ‬ ‫مافیا‪،‬باندبازی‪،‬میهمانیشبانه‬ ‫اودربارهاینکهبرخیمی گویندسرمنشاایناتفاقاتدرنو ِعانتخاببازیگر‪،‬مراوده ها‪،‬‬ ‫ارتباطاتومیهمانی هایشبانهنهفتهاست‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬بههرحالهرکسیباتیم‬ ‫تصویربرداری‪،‬گریموبازیگرانیکهکارشانرابیشترقبولدارد‪،‬راحت تراست‪.‬امامافیاو‬ ‫باندبازیدرهمه جایدنیاوهمهمشاغلواقشاروجوددارد‪.‬اینکهشمااشارهکردیدبهمیهمانی‬ ‫شبانهوتقسی ِمنقش ها‪،‬این طورنیست‪.‬هیچ وقتیکسرمایه گذار‪،‬تهیه کنندهوکارگردان‬ ‫صرفاًازرویرفاقتودوستیو ِ‬ ‫ارتباطخاصیبازیگریرانمی اورندکهکارشانخراب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علیخانی و ضیا در صداوسیما‬ ‫مبسوطالیدهستند؟!‬ ‫او افزود‪:‬صداوسیمابایدایندرکراداشتهباشدکهبهعنوانرسانه‬ ‫ملیوظیفهداردنظرعمومیافرادجامعهرادرنظربگیردومتناسببا‬ ‫مناسبت هایمختلفبرنامهسازیکندنهاینکهتمایلتهیهکنندهیامجری‬ ‫و افراد خاص در شبکه را در نظر بگیرد‪ .‬دعوت از مداحان در سال های‬ ‫گذشتههمدربرنامهاقایضیااتفاقافتادهبود‪.‬اینکهیکمجریوتهیه‬ ‫کنندهبههیاتمحلخودورفقایمداحعالقمندباشدفینفسهچیزبدی‬ ‫نیستاماوقتیبرنامه هاییدرسطحملیارائهمی دهدنبایدپایعلقهشخصی‬ ‫وسطکشیدهشودوبامناسبتوبیمناسبتاینکاردربرنامه هایایشان‬ ‫تکرارشود‪.‬‬ ‫دباغباتاکیدبراینکهصداوسیمابایددقتداشتهباشدچهمیخواهدبه‬ ‫مخاطبچهبگوید‪،‬دراینزمینهخاطرنشانکرد‪:‬اینکهمادرهرلحظهای‬ ‫ازمذهببگوییموذکرمصیبتکنیمایابهنفعدیناست؟گاهیتماشاگر‬ ‫خاصداریمکهمی رودوشبکهمناسبباسلیقهخودشراتماشامی کند‪.‬‬ ‫خوشبختانهتنوعشبکه هایصداوسیمااینفرصترابهمخاطبمی دهدکه‬ ‫شبکهمناسبخودشراانتخابکند‪.‬شبکهقرانومعارفسیمامیتواند‬ ‫برایهرمناسبتیقارییامداحبیاورد‪،‬چونمخاطبخاصخودشرادارد‬ ‫امادرشبکهملیودرعیدنوروزکهتنوعمخاطبانشزیاداست‪،‬اینانتخاب‬ ‫مناسبنیست‪.‬‬ ‫گافپزشکی«عصرجدید»ودردسرهایش‬ ‫اینکارشناسرسانهسپسبایاداوریاشتباهیدرویژهبرنامهتحویل‬ ‫سال«عصرجدید»بااجرایاحسانعلیخانی‪،‬عنوانکرد‪:‬برنامه«عصر‬ ‫جدید»همباوجوددکورزیباوایتم هایشادوتنوعموسیقیخاص‬ ‫خود‪،‬بهصورتدیگریازهمیننقیصهرنجمیبرد‪.‬متاسفانهاقایاحسان‬ ‫علیخانیباتمامموقعیت هایمنحصربهفردیکهرسانهدراختیارشقرارمی‬ ‫دهدهمچناندربنداولینبرنامهموفقخودیعنی«ماهعسل»هست؛لذادر‬ ‫هربرنامهایکهبتواند‪،‬تمایلبهگفتگوهاییداردکهگاهباعثسوءتفاهم‬ ‫میشود‪.‬دربرنامهتحویلسال‪،‬خانممهمانبرنامهادعاکردکهباعمل‬ ‫سلول هایبنیادی‪،‬بینایی اشرابهدستاوردهاستامابعد‪،‬بیمارستانیکه‬ ‫ایندخترادعاکردهبوددرانجاعملپیوندسوال هایبنیادیراانجامداده‪،‬‬ ‫اطالعیهدادکهچنینعملیانجامنشدهواصالپیوندسلولهایبنیادیدر‬ ‫مرحلهتحقیقجانوریاست‪.‬‬ ‫دباغافزود‪:‬چندینفردنابینابعدازاطالعاتغلطیکهدربرنامهتحویل‬ ‫سال«عصرجدید»منتقلشدامیدوارشدندوبهبیمارستانزنگزدند‪،‬‬ ‫بیمارستانناچارشداطالعیهبدهدکهاینخبرصحتندارد‪.‬بهطورکلی‬ ‫موضوعبیناشدنیکفردنابینابالحظهتحویلسالمناسبتنداردوبهبرنامه‬ ‫«ماهعسل»می خورد‪.‬اقایعلیخانیتا ِکیمیخواهدروند«ماهعسل»را‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 27 -‬فروردین ‪ 1401‬شماره ‪1562‬‬ ‫ادامهدهد؟گذشتهازاین هاموضوعاصالاصالتهمنداشتودرباره اش‬ ‫تحقیقنشدهبود‪.‬‬ ‫علیخانیوضیادرصداوسیمامبسوطالیدهستند؟!‬ ‫برنامه«عصرجدید»‬ ‫علیضیاواحسانعلیخانیمبسوطالیدهستند‬ ‫اوباطرحاینپرسشکهایانظارتیازسویمدیرانشبکهسهبرروی‬ ‫محتوایبرنامههایزندهقبلازپخشصورتمی گیردیانه؟ادامهداد‪:‬به‬ ‫نظرمی رسدمجریانیمثلاقایضیاواقایعلیخانیمبسوطالیدهستندبرای‬ ‫اینکههرچیزیکهبخواهندپخشکنند‪.‬هرمهمانیرادعوتکنندوحاشیه‬ ‫پردازی کنند‪ .‬اقای عادل فردوسی پور هم در سال های دور درصدی از‬ ‫چنینازادیعملیراداشتوهمینایرادبهایشانهمواردبود‪،‬امامدیران‬ ‫بهشدتبااوبرخوردکردهوعلیرغممقبولیتوینزدعمومنسبتبهسایر‬ ‫مجریان‪،‬ازاجرامحرومشکردند‪،‬درحالیکهبامجریاندیگربامماشات‬ ‫رفتارمیکنند‪.‬‬ ‫مورددیگردرهمینبرنامهتحویلسال‪،‬زوججوانیراسرسفرهی‬ ‫عقدمینشاندندوپرسش هاینسنجیدهایراازعروسوداماددرلحظهی‬ ‫عقدپرسیدندکهبایدموردتوجهارزیابانبرنامهصداوسیماقرارگیرد‪.‬‬ ‫درجشننوروزفیلمجنگیپخشنکنید‬ ‫اینکارشناسفرهنگورسانهکهخودازمدیرانسابقصداوسیما‬ ‫بودهاست‪،‬سپسبهبررسیعملکردتلویزیوندرنوروز‪ ۱۴۰۱‬درحوزهفیلم‬ ‫وسریالپرداختوگفت‪:‬همینموضوعنامتناسببودنظرفومظروف‬ ‫کهدربرنامه هایتحویلسال‪ ۱۴۰۱‬تلویزیوندیدیم‪،‬درحوزهفیلموسریال‬ ‫همخودشرانشانداد‪.‬درحوزهفیلموسریالبرخیگفتندصداوسیماعید‬ ‫نوروزراباهفتهدفاعمقدساشتباهگرفتهاست‪.‬منازمنظریدیگربههمین‬ ‫موضوعمینگرم‪.‬واقعیتایناستکهبیتوجهیبهبرنامهریزیبرای‬ ‫مناسبتیمانندنوروزدرحوزهفیلموسریالباعثشدهبودکهسریالهایی‬ ‫کهازقبلساختهبودنددراینایامرویانتنبرود‪.‬انچهدرهفتهدفاعمقدس‬ ‫مطلوبهمهاستایناستکهرادیووتلویزیونبهصورتویژهبهذکر‬ ‫حماسهمردانوزنانغیورکشورماندرهشتسالدفاعمقدسبپردازد؛‬ ‫بنابراین‪،‬درانزمانپخشفیلموسریالجنگیبازتابمثبتدارد‪.‬‬ ‫علیخانیوضیادرصداوسیمامبسوطالیدهستند؟!‬ ‫سریال«نجال‪»۲‬‬ ‫اوباذکرمثالهاییدراینزمینهخاطرنشانکرد‪:‬همشبکهسهوهم‬ ‫شبکهیکسریال هاییداشتندکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمگریزیبه‬ ‫دورانجنگداشتند‪«.‬نجال»و«زیرخاکی»هردوبنمایهدفاعمقدسدارند‬ ‫وبهنوعیازاتفاقاتجنگتحمیلیدرپیرنگداستانخودبهرهمیبرند‪.‬‬ ‫درفیلم هایسینماییهماینموضوع وجودداشت‪.‬پخشدوفیلمسینمایی‬ ‫«ابادانیازده‪»۶۰‬و«منصور»کهبهدفاعمقدسمرتبطهستندرادرعید‬ ‫خودمشاهدبودم‪.‬ایناثاراتفاقافیلم هایبسیارخوبیهمهستندامامردمدر‬ ‫عیدنوروزبهدنبالچیزدیگریمیگردند‪.‬بهتربودایندوفیلمزیبارانگه‬ ‫می داشتندودرجشنوارهدفاعمقدسپخشمی کردند‪.‬‬ ‫دباغتصریحکرد‪:‬سیاستگذاریدرحوزهتولیدمحتوایمتناسب‬ ‫بامناسبت هایملی‪،‬درسازمانصداوسیمادچاراشکالاستوحتماباید‬ ‫موردبازنگریقراربگیردواگرموردبازنگریقرارنگیرد‪،‬انچیزیکهاز‬ ‫بینمی رودسرمایهاجتماعیواعتمادمخاطببهصداوسیماست‪.‬مگراینکه‬ ‫صداوسیمابگویدمننیازیبهایندوندارمومی خواهمصداوسیماییک‬ ‫قشرخاصباشمومخاطبعامهممهمنیست‪.‬ایناتفاقباعثمیشود‬ ‫مخاطبسراغشبکه هایماهواره اییاسرگرمیهایناسالمبرود‪.‬رسانهاگر‬ ‫ملیاستبایدبهاینمسائلتوجهکند‪.‬‬ ‫علیخانیوضیادرصداوسیمامبسوطالیدهستند؟!‬ ‫عملکردشبکهنمایشخانگیبهترازتلویزیونبود‬ ‫علیرضادباغدرراستایصحبتهایباالدونتیجهراحاصلعملکرد‬ ‫تلویزیونبرشمردوگفت‪:‬نتایجعملکردصداوسیمادراینزمینه ‪،‬دوحالت‬ ‫دارد؛اولرجوعمخاطببهشبکه هایماهواره ایودومرجوعمخاطببه‬ ‫شبکهنمایشخانگیاست‪.‬رسانه هایصوتوتصویرفراگیردرعیدنوروز‬ ‫عملکردمناسبترینسبتبهصداوسیماداشتند‪.‬ایناتفاقجایخوشحالی‬ ‫داردونبایدازاینموضوعناراحتباشیمزیراای نپلتفرمهازیرنظرخود‬ ‫حاکمیتفعالیتمی کنندوازساترامجوزمی گیرندکهنهادزیرمجموعه‬ ‫صداوسیماست‪.‬‬ ‫یکارهارامی بینیمقطعاًمشخص‬ ‫اینبازیگرسینماوتلویزیونتاکیدکرد‪:‬وقتیخروج ‬ ‫استکدامبازیگرخوبکارکردهوکدامبازیگراصطالحاًنتوانستهاز ِ‬ ‫پسانشخصیت‬ ‫وکاراکتربراید‪.‬ا ِ‬ ‫یزندونمی توانگفتازد ِلاینارتباطات‬ ‫نتخاباشتباههمبهکارضربهم ‬ ‫چنینانتخاب هاییشکلگرفت هاست‪.‬‬ ‫تعرضوجوددارد‬ ‫نادریبااشارهبهاینکهبرخیازبیرونفکرمی کنندسینمامملوازالودگیوکثیفی‬ ‫وتجاوزوتعرضاست‪،‬افزود‪:‬برخیازبیرونسینمافکرمی کنندمحیطسینمابازاستو‬ ‫همه چیزمملوازالودگی‪،‬تجاوزوتعرضاست‪.‬امااین طورنیست!بارهاشنیده ایمدردفتری‬ ‫پیشنهادیبهبازیگرویاعواملِ پشتصحنهشدهوانبازیگروهنرمندخودخواستهیاناخواسته‬ ‫پذیرفته!تعرضوپیشنهادهایبی شرمانهوجوددارنداماایناتفاقدرشغل هاواقشاردیگر‬ ‫هموجوددارند‪.‬‬ ‫محیطدرستیبرایرشدبچه هانیست‬ ‫اودربارهنگرانیِ خانواده هاازحضو ِرفرزندان شاندرسینماو ِ‬ ‫فضاینمایشیکشور‪،‬‬ ‫گفت‪:‬اصوالًبااینسیستممخالفمواعتقاددارمبچه هابایدبچگیکنندوادبیاتبزرگسال‬ ‫برایانهامناسبنیست‪.‬بههرحالماسرکاریموشاه ِدادبیاتیهستیمکههض ِمانهابرای‬ ‫کودکانسنگیناست‪.‬هیچ وقتدرسینمایایرانکودک ازارنداشتیمامامحیطدرستیبرای‬ ‫رشدبچه هانیست‪.‬البتههمیناعتقادوباوررابرایحضوربچه هادردیگرمشاغلهمدارم‪.‬‬ ‫اعتقاددارمفسادبهانشکلیکهبرجستهمی شود‪،‬نیست‪.‬هرچیزیدوطرفهاست‪.‬‬ ‫بایدبازخواستوجریمهشوندتاشاهدایندست درازی هانباشیم‬ ‫اینبازیگرسینماوتلویزیوناعتقادداردبایدمحکمه ایبرایرسیدگیبهاعتراضات‬ ‫ودست درازی هاباشد‪.‬اومی گوید‪:‬مناعتقاددارمچطورمابهعنوانبازیگرکه ِ‬ ‫طرف‬ ‫دومقراردادیمسرمابخوریم‪،‬ازماخسارتپروژهرامی گیرند؛محکمهبهراهمی افتد‪.‬برای‬ ‫این طورمسائلهمبایدمحکمه ایوجودداشتهباشد‪.‬تهیه کننده‪،‬کارگردان ‪،‬بازیگرو‬ ‫عواملتوهین کرده‪،‬بازخواستوجریمهبشوندواینهتاکی شانعلنیشود‪.‬تاشاه ِداین‬ ‫دست درازی هانباشیم‪.‬‬ ‫اودربارهحضو ِرفززندخودشدرفضاینمایشیکشورگفت‪:‬درسنکودکیقطعاً‬ ‫ِ‬ ‫مدرکتحصیلیباالترینسبتبهمن‬ ‫ایناجازهرانمی دهمودخترمنبایدتحصیالتو‬ ‫داشتهباشد‪.‬بایدتادکترایرشته ایکهدوستدارد‪،‬پیشبرود‪.‬تاجاییکهدراختیارمنباشد‬ ‫سنقانونینرسیدهباشدباورودشبهسینماومحیطکارمخالفتمی کنم‪.‬بعدازان‬ ‫واگربه ّ‬ ‫تصمیمخودشاست‪.‬باحضورشدربازیگریمخالفتیندارموهرکاریکهدوستدارد‪.‬‬ ‫مثلناظ ِممدرسهبرخوردنشود‬ ‫نادریدرخصوصاینکهبرخیاعتقاددارندگروهیبهپروژه هابروندورویقراردادها‬ ‫نظارتداشتهباشند‪،‬تصریحکرد‪:‬مدرسهنیستکهناظمبگذارند‪.‬بهنظرمنبایدفضاییرا‬ ‫ضاندبدانندبهاعتراض شانرسیدگیمی شود‪.‬پیشنهادبی شرمانه‬ ‫ایجادکنندتاکسانیکهمعتر ‬ ‫وغیراخالقیکهبهانهادادهمی شودپاسخخواهدداشت‪.‬درنتیجهنترسندوبدانندنام شان‬ ‫افشانمی شود‪.‬‬ ‫معمارانایرانیاز‬ ‫الک خودبیرون امدند؟‬ ‫رئیس انجمن مفاخر معماری ایران ضمن ارائه توضیحاتی‬ ‫درباره تاثیرات کرونا بر ارتباط معماران و شهرسازان با‬ ‫جامعه‪ ،‬از احتمال برگزاری ششمین دوره دوساالنه کتاب‬ ‫معماری و شهرسازی (جایزه دکتر منوچهر مزینی) خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا قهاری ـ رئیس انجمن مفاخر معماری ایران ـ در‬ ‫گفت وگویی با ایسنا در یک جمع بندی درباره فعالیت های این‬ ‫انجمن در سال ‪ ۱۴۰۰‬بیان کرد‪ :‬به علت ادامه دار بودن شیوع‬ ‫کرونا در سال ‪ ،۱۴۰۰‬سالن ها تعطیل و جلسات و همایش های‬ ‫حضوری ما منحل شد‪ .‬به همین جهت برنامه های خود را‬ ‫تقریبا هر هفته به صورت مستمر در روزهای چهارشنبه با‬ ‫برگزاری یک بحث کارشناسانه با حضور متخصصان حوزه‬ ‫معماری و شهرسازی به صورت انالین در فضای مجازی به‬ ‫انجام رساندیم که البته این برنامه ها به علت مستمر بودن مورد‬ ‫اقبال مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چند کتاب هم با وجود مشکالت حوزه‬ ‫نشر به لحاظ هزینه چاپ و کمبود کاغذ منتشر کردیم و‬ ‫بزرگداشت هایی هم به صورت انالین و از راه دور انجام شد‪.‬‬ ‫از این معمار سوال کردیم که برگزاری الیوهای‬ ‫کارشناسانه را تا چه حد طی زمان اثرگذار می بیند؟ پاسخ داد‪:‬‬ ‫ما دو کار را انجام می دهیم؛ نخست نشر دانش و فعالیت در‬ ‫حوزه معماری و شهرسازی و دوم هم ترویج‪ .‬معموال در کار‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ترویج مهم تر از بهره برداری است که می خواهید‬ ‫در همان زمان نتیجه دهد‪ .‬معموال کار فرهنگی اثرگذاری‬ ‫سریع ندارد اگرچه که در زمان خودش دارای مخاطب است‬ ‫و بحث با حضور متخصصان صورت می گیرد که اینگونه‬ ‫گفتمان‪ ،‬ترویج داده می شود‪.‬‬ ‫قهاری تاکید کرد‪ :‬در اصل‪ ،‬رسانه ها و نهادهایی که‬ ‫سنجش افکار را بر عهده دارند باید نتایج این فعالیت ها را‬ ‫رصد کنند که البته این کارها هزینه دارد ولی باید از دید بی‬ ‫طرفانه و نگاه کارشناسی به گونه ای که کارشناس در کنار‬ ‫جامعه باشد به این موضوعات نگاه کرد؛ به عنوان مثال باید‬ ‫بررسی کرد که مثال ‪ ۲۰‬سال پیش جامعه تا چه حد به منظر‬ ‫شهری و معماری اهمیت می داده و اکنون تا چه حد؟ البته ما‬ ‫هنوز به ان نتیجه دلخواه نرسیده ایم و فرهنگ جامعه تحت‬ ‫تاثیر عواملی چون سوداگری‪ ،‬تغییر کرده است‪.‬‬ ‫او درباره اثرات برگزاری الیوهای کارشناسی بر جوامع‬ ‫تخصصی معماری گفت‪ :‬انجمن قصد داشت جامعه مخاطب‬ ‫را گسترش دهد‪ ،‬به همین جهت از طریق رسانه ها و نشریاتی‬ ‫که ممکن بود تخصصی هم نباشند‪ ،‬مطالب خود را منتشر‬ ‫کرد‪ .‬این امر باعث شد هم بحث معماری دوباره مطرح‬ ‫شود و هم اینکه توجه به مسائل شهرسازی و معماری بیشتر‬ ‫شود‪ .‬بدین ترتیب بخش عمده ای از معماران و شهرسازان‬ ‫از دایره محدود ارتباطات تخصصی خود خارج شدند و با‬ ‫جامعه ارتباط برقرار کردند؛ چراکه پیش از این معماران و‬ ‫شهرسازان تنها در جوامع خصوصی خود گفتمان می کردند‪.‬‬ ‫«عملکرد معماران در سال ‪ ۱۴۰۰‬در جامعه بین المللی به‬ ‫چه صورت بود؟» بیان کرد‪ :‬با توجه به مشکالتی که طی دو‬ ‫سال اخیر در سطح جهان به خاطر کرونا رخ داد‪ ،‬به همان‬ ‫نسبت میزان مشارکت ما کاهش پیدا کرد؛ یعنی اساسا مجامع‬ ‫معماری در جهان جنب و جوش سابق را نداشت‪ .‬با این حال‬ ‫در اکسپو حضور داشتیم و دو سه جایزه بین المللی معماری‬ ‫هم گرفتیم ولی سرعت و پیشرفت تفکر معماری در جهان‬ ‫مانند باقی امور از این اپیدمی اسیب دید‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ولی به نظر من معماران ایرانی در حد‬ ‫توانشان رسالتشان را به جا اوردند و خیلی نمی توان ایراد را‬ ‫به انها وارد دانست چون شرایط جهانی بود‪ .‬فعالیت جوامع‬ ‫معماری در کشور خودمان هم نسبت به سال های گذشته‬ ‫باتوجه به شرایط موجود قابل قبول بود ولی موفقیت ها در‬ ‫سطح جهانی تا حدودی از نظر کمی کاهش داشت‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه ایا انجمن برای سال جاری برنامه‬ ‫خاصی دارد؟ بیان کرد‪ :‬برنامه الیوهایمان را ادامه می دهیم؛‬ ‫چراکه شرط اول موفقیت است و اگر بخواهیم در کانون ها‪،‬‬ ‫مجامع و باقی انجمن ها ماندگار باشیم باید با وجود سختی ها‬ ‫فعالیت مستمر داشته باشیم‪ .‬بنابراین ما سعی می کنیم‬ ‫حضورمان را در جامعه با همین امکاناتی که تکنولوژی در‬ ‫اختیارمان گذاشته است‪ ،‬نگه داریم‪ .‬امیدواریم دولت ها نیز‬ ‫در حد توانشان امکانات تکنولوژی را گسترش دهند تا بخش‬ ‫دانش گرای جامعه و بخشی که به بقای دانش در جامعه نیاز‬ ‫دارد معطل نماند‪ .‬البته برای سال ‪ ۱۴۰۱‬برنامه داریم که چند‬ ‫کتاب را منتشر کنیم و اگر بتوانیم ششمین دوره دوساالنه‬ ‫کتاب معماری و شهرسازی (جایزه دکتر منوچهر مزینی) را‬ ‫که در سال ‪ ۱۴۰۰‬به خاطر کرونا یک سال عقب افتاد‪ ،‬برگزار‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 27 -‬فروردین ‪ 1401‬شماره ‪1562‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫جلسهروسایشعببانکایرانزمیناستانیزد‬ ‫جلسه بررسی عملکرد شعب استان یزد در سال ‪ ۱۴۰۰‬با حضور مدیر و روسای شعب این استان برگزار شد‪.‬به گزارش درامد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در این جلسه ابوالفضل پورحسنی مدیر شعب استان‬ ‫ضمن تقدیر از تالش همکاران در سال گذشته بر بررسی و تحلیل امار منابع در سال جدید به صورت لحظه ای تاکید کرد‪.‬پورحسنی الزمه رسیدن به موفقیت را برنامه ریزی و بازاریابی مستمر دانست و گفت‪ :‬همکاران کوشا و‬ ‫همراهی کل شعبه‪ ،‬راه رسیدن به هدف است‪.‬مدیر استان نظافت و اراستگی شعب و همکاران را احترام به مراجعین به بانک بیان کرد و از روسای بر نظارت به این موضوع تاکید کرد‪.‬در ادامه جلسه وحید حبوباتی معاون استان‬ ‫ارائه خدمات بانکداری مدرن به مشتریان را از اولویت های اصلی سال جدید دانست و گفت‪ :‬برگزاری کارگروه های تخصصی راه حل مناسبی برای حل مسائل و مشکالت همکاران در شعب است‪.‬‬ ‫بانکقرض الحسنهمهرایرانرتبه‬ ‫نخستجذبمنابعقرض الحسنه‬ ‫استانقزوینراکسبکرد‬ ‫گزارش‬ ‫ضالحسنه‬ ‫بهگزارشروابطعمومیبانکقر ‬ ‫مهرایران‪،‬دربهمنسال‪ ۱۴۰۰‬منابعاینبانکدراستان‬ ‫قزویندرمیان‪۱۶‬بانکعضوکمیسیونهماهنگی‬ ‫بانک هابارتبهدهمباالترازکلمنابعبانک هایی‬ ‫همچونصنعتومعدن‪،‬پستبانک‪،‬دی‪،‬توسعه‬ ‫تعاون‪،‬توسعهصادراتوصندوقکارافرینیامید‬ ‫استوبسیارنزدیکبهمنابعدوبانکمسکنوشهر‬ ‫قراردارد‪.‬ایندرحالیاستکهاینبانک هامنابعیدر‬ ‫قسمتسپردهبلندمدتوکوتاه مدتیاسپردهارزی‬ ‫ضالحسنهمهرایرانبهواسطهفعالیت‬ ‫دارند‪،‬امابانکقر ‬ ‫ضالحسنههیچسپردهبلندمدت‪،‬‬ ‫تخصصیدرحوزهقر ‬ ‫کوتاهمدتیاارزیندارد‪.‬‬ ‫سهمبازارنزدیکبه‪ ۵‬درصدیازکلمنابع‬ ‫بانکیاستاندرمیانبانک هاییباسابقهفعالیتبیشترو‬ ‫برخوردارازسپرده هایگرانقیمت‪،‬گواهاستقبالمردم‬ ‫ازبانکیاستکهکمتراز‪ ۱۵‬سالسابقهدارد‪.‬‬ ‫ضالحسنهدراستان‬ ‫رتبهاولجذبمنابعقر ‬ ‫قزوین‬ ‫سانداز‬ ‫ضالحسنهپ ‬ ‫اگرمبنایبررسیتنهامنابعقر ‬ ‫ضالحسنهمهرایراناستانقزوینبا‬ ‫باشد‪،‬بانکقر ‬ ‫کسبسهم‪ ۳۵‬درصدیازکلمنابعاینبخش‪،‬رتبه‬ ‫ساندازرابهخوداختصاص‬ ‫ضالحسنهپ ‬ ‫اولمنابعقر ‬ ‫ضالحسنهجارینیزبا‬ ‫دادهاست‪.‬دربخشمنابعقر ‬ ‫سهم‪ ۶‬درصدیرتبههفتماینبخشرادراختیار‬ ‫ضالحسنه‬ ‫داردودرمجموعایندوبخشکهمنابعقر ‬ ‫ضالحسنهمهرایران‬ ‫بانکیراشاملمی شود‪،‬بانکقر ‬ ‫استانقزوینبادراختیارداشتنحدود‪ ۱۴‬درصد‪،‬رتبه‬ ‫دهمبانک هارادربین‪ ۱۶‬بانکبهخوداختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫رشدبیشازدوونیمبرابرازمتوسطبانک های‬ ‫استان‬ ‫در سال‪ ۱۴۰۰‬بانک های استان رشد‪ ۳۴‬درصدی‬ ‫ضالحسنهمهر‬ ‫راتجربهکردند‪،‬درحالیکهبانکقر ‬ ‫ایران رشد بیش از‪ ۸۶‬درصدی را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫امارسرانهپرسنلینشانمیدهددراستانقزوین‬ ‫‪ ۲۹۸‬شعبهو‪ ۲۹۶۳‬پرسنلبانکیمشغولبهکارهستند‬ ‫ضالحسنهمهرایرانبا‪ ۱۳‬شعبهفعالو‪۷۱‬‬ ‫وبانکقر ‬ ‫پرسنلحدود‪۴‬درصدشعباستانوبیشاز‪ ۲‬درصد‬ ‫پرسنلاستانرادراختیاردارد‪.‬سرانهپرسنلیاستان‬ ‫(منابعجذبشدهبهازایهرکارمند)‪ ۱۲۵‬میلیاردریال‬ ‫ضالحسنهمهرایرانبیش‬ ‫استدرحالیکهبانکقر ‬ ‫از دو برابر این رقم و عدد‪ ۲۵۳‬میلیارد ریال را ثبت‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫سرانهشعباینبانکدراستانقزویننیزازسرانه‬ ‫شعببانک هایاستانباالتربودهوایندرحالیاست‬ ‫ضالحسنه‬ ‫کهاگرفقطبهمقایسهسرانهسپرده هایقر ‬ ‫شعباستانتوجهکنیم‪،‬اختالفبیشترشدهوبانک‬ ‫ضالحسنهمهرایرانبیشاز‪۳‬برابرسرانهسپرده های‬ ‫قر ‬ ‫ضالحسنهبانک هایاستانراجذبکردهاست‪.‬‬ ‫قر ‬ ‫ضالحسنهقزوین‬ ‫پرداختیکسومتسهیالتقر ‬ ‫ضالحسنهمهرایران‬ ‫درحوزهمصارف‪،‬بانکقر ‬ ‫استانقزوینموفقشدهبهتنهاییبیشاز‪ ۳۲‬درصد‬ ‫ضالحسنهاستان(ازدواج‪،‬اشتغالزایی‪،‬‬ ‫تسهیالتقر ‬ ‫رفعنیازهایضروریو‪)...‬راپرداختکند‪.‬اگرکل‬ ‫تسهیالتپرداختیاستانشامل(قرضالحسنه‪،‬خدمات‬ ‫وبازرگانی‪،‬کشاورزی‪،‬صنعتومعدن‪،‬مسکنو‬ ‫ساختمان‪،‬صادراتوتسهیالتارزی)رامبناقرار‬ ‫دهیمحدود‪ ۳‬درصدانتوسطاینبانکپرداخت‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫رکورددارکمترینمطالبات‬ ‫درزمینهمطالباتغیرجاریبانکی(سررسید‬ ‫ضالحسنه‬ ‫کالوصول)بانکقر ‬ ‫گذشته‪،‬معوقومشکو ‬ ‫مهرایراناستانقزوینباعددکمترازسهدهمدرصد‬ ‫(کمترازنیمدرصد)رکورددارشبکهبانکیاستان‬ ‫قزویناست‪.‬‬ ‫دستیافتنبهمطالباتغیرجاریکمتراز‬ ‫نیمدرصددرحالیاستکه‪ ۳۲‬درصدتسهیالت‬ ‫ضالحسنهاستانتوسطاینبانکپرداختمی شود‪.‬‬ ‫قر ‬ ‫ضالحسنهاعتماد‬ ‫اینیعنیاحادمردمبهبانکداریقر ‬ ‫داشتهواینهمراهینشانهدیگریازرضایتمردماز‬ ‫ضالحسنهمهرایراناست‪.‬‬ ‫عملکردبانکقر ‬ ‫بانکتوسعهتعاون‬ ‫‪20‬هزارمیلیاردریالتسهیالت‬ ‫تفاهمنامهایپرداختکرد‬ ‫در راستای حمایت از کار و تولید ایرانی؛‬ ‫در راستای حمایت از کار و‬ ‫تولید ایرانی بانک توسعه تعاون‬ ‫در سال گذشته ‪20‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت به خریداران‬ ‫محصوالت ایرانی پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک توسعه تعاون‪،‬رئیس اداره‬ ‫کل امور مشتریان و توسعه‬ ‫بازار بانک توسعه تعاون گفت‪:‬‬ ‫یکی از اولویت هایی که بانک‬ ‫توسعه تعاون برای حمایت از‬ ‫تولید کنندگان و کارافرینان در‬ ‫دستور کار قرار داده است انعقاد‬ ‫تفاهم نامه تامین مالی خریداران‬ ‫کاالهای ایرانی است‪.‬‬ ‫یونس کالنتری افزود‪:‬در گام‬ ‫اول با شرکت های فعال در حوزه‬ ‫تولید لوازم خانگی‪،‬تجهیزات‬ ‫کشاورزی و خودرو سازان تفاهم‬ ‫نامه امضا کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬این اقدام بانک‬ ‫توسعه تعاون به گسترش وتوسعه‬ ‫استفاده از محصوالت ایرانی‬ ‫منتهی می شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل امور مشتریان‬ ‫و توسعه بازار بانک توسعه تعاون‬ ‫بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ 15‬هزار نفر از‬ ‫این تسهیالت بهره مند شده اند‬ ‫ضمن انکه میانگین تسهیالت‬ ‫پرداختی برای خرید لوازم خانگی‬ ‫‪ 500‬میلیون ریال و میانگین‬ ‫تسهیالت پرداخت شده در بخش‬ ‫خودروهای تجاری ‪ 5‬میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫کالنتری خاطرنشان کرد ‪:‬‬ ‫ویژگی مهم تسهیالت تفاهم‬ ‫نامه ای نرخ بسیار پایین مطالبات‬ ‫معوق است به نحوی که نرخ‬ ‫تسهیالت غیر جاری در این بخش‬ ‫‪4‬درصد است‪.‬‬ ‫وی تفاهم نامه های پرداخت‬ ‫تسهیالت را ‪ 1800‬فقره اعالم کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬در بخش کشاورزی‬ ‫با یک شرکت تولید کننده‬ ‫پهباد قرارداد امضا کرده ایم که‬ ‫خریداران محصوالت این شرکت‬ ‫می توانند از تسهیالت بانک‬ ‫توسعه تعاون بهره مند شوند‪.‬‬ ‫کالنتری اعالم کرد‪ 90:‬درصد‬ ‫تولیدکنندگان خودروهای تجاری‬ ‫برای بهره مندی از تسهیالت‬ ‫بانک توسعه تعاون با این بانک‬ ‫تفاهم نامه امضا کرده اند‪.‬‬ ‫نشست صمیمانه مدیرعامل با کارکنان‬ ‫بیمه ایران به مناسبت روز ملی منابع انسانی‬ ‫گزارش‬ ‫حسن شریفی رئیس هیات مدیره ومدیر‬ ‫عامل بیمه ایران در استانه ‪ 25‬فروردین‬ ‫روز ملی منابع انسانی با شماری از کارکنان‬ ‫دیدار و گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه ایران‪،‬‬ ‫در این نشست صمیمانه ‪ ،‬اسماعیل داورپناه‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع ‪ ،‬احمد‬ ‫صفرزاده معاون فنی ‪ ،‬دکتر عبدالصمد‬ ‫خدامی سرپرست معاون حقوقی و هماهنگی‬ ‫امور استانها شعب و نمایندگی ها ‪ ،‬تعدادی‬ ‫از مدیران کل ستادی و نظارتی و شماری‬ ‫از همکاران که به قید قرعه انتخاب شده‬ ‫بودند حضور داشتند‪ .‬حسن شریفی ضمن‬ ‫تبریک سال نو وارزوی قبولی طاعات و‬ ‫عبادات همکاران در ماه مبارک رمضان‬ ‫با ابراز خشنودی از این مالقات صمیمانه‬ ‫با همکاران به بهانه روز ملی منابع انسانی‬ ‫با تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی شرکت‬ ‫‪ ،‬بدون ایراد سخنرانی از همه همکاران‬ ‫حاضر در این نشست درخواست کرد که با‬ ‫اسودگی خاطر و نگاه انتقادی سخنان خود‬ ‫را مطرح نمایند‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر خدامی هدف از نشست‬ ‫را ‪ ،‬تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی شایسته‬ ‫دانست و گفت ‪ :‬جایگاه قدردانی در‬ ‫گزارش‬ ‫فرهنگ دینی و اصول مدیریت امروزی‬ ‫امری ضروری است ‪ .‬شایستگی عنصری‬ ‫درون زا و متاثر از عادت های شخصیتی‬ ‫و مستلزم توسعه فردی وگسترش خود‬ ‫انگیزشی ‪ ،‬نظم درونی و پرهیزگاری حرفه‬ ‫ای بوده و برنامه ریزی و اقدام در این زمینه‬ ‫الزم وضروری است ‪.‬‬ ‫اسماعیل داورپناه ‪ ،‬نیروی انسانی در‬ ‫همه سطوح سازمانی را سرمایه اصلی‬ ‫شرکت و مهمترین عامل در اجرای‬ ‫برنامه های راهبردی شرکت دانست و با‬ ‫تشریح بخشی از اقدامات صورت گرفته‬ ‫در حوزه منابع انسانی اظهار داشت ‪:‬‬ ‫این اقدامات شامل یکسان سازی احکام‬ ‫کارکنان ‪ ،‬اجرای الگوی ‪ 34000‬منابع‬ ‫انسانی ‪ ،‬تشکیل کارگروه ارزیابی شایستگی‬ ‫و اقدامات کارگروه در زمینه ارزیابی‬ ‫کاندیداهای تصدی پست های سازمانی ‪،‬‬ ‫تبیین الگوی بهره وری و ارزیابی عملکرد‬ ‫کارکنان واحدهای مختلف شرکت ‪ ،‬تداوم‬ ‫برنامه های توسعه ای همچون تاسیس کانون‬ ‫ارزیابی و توسعه شایستگی کارکنان و در‬ ‫کنار ان ارائه خدمات رفاهی وانگیزشی‬ ‫متناسب با عملکرد می شود ‪.‬‬ ‫وی همچنین بکارگیری برنامه توسعه ای‬ ‫مانند ارزیابی وکشف استعداد ‪ ،‬مربی گری‬ ‫(کوچینگ) و منتورینگ را از ضرورت های‬ ‫اصلی شرکت برشمرد‪.‬‬ ‫در این مراسم محمد زاهدنیا و علیرضا‬ ‫کاوسی از همکاران بازنشسته با ابراز‬ ‫وفاداری و تعلق خاطر به شرکت ‪ ،‬به‬ ‫تاریخچه ‪ ،‬خدمات برجسته وجایگاه بیمه‬ ‫ایران در نزد مردم وصنعت بیمه پرداختند‬ ‫و نواوری وتحول در اینده شرکت را‬ ‫حائز اهمیت دانسته و انتظارات خود را از‬ ‫مسئولین شرکت مطرح نمودند‪.‬‬ ‫دراین نشست صمیمی تک تک‬ ‫همکاران ‪ ،‬احساسات ‪ ،‬دیدگاه ها و‬ ‫پیشنهادهای خود پیرامون شرکت و ارتقای‬ ‫نیروی انسانی به لحاظ توسعه ای وانگیزشی‬ ‫را بیان نموده و به صورت مکتوب به‬ ‫سواالت مطرح شده در زمینه احساسات ‪،‬‬ ‫انتظارات و تعهداتشان به شرکت و همچنین‬ ‫سوال ویژه مدیر عامل مبنی بر اینکه اگر‬ ‫شما مدیر عامل بودید چه اقداماتی را در‬ ‫اولویت کاری خود قرار می دادید‪ ،‬پاسخ‬ ‫گفتند ‪.‬‬ ‫دیدار مدیرکل ازمایشگاه مکانیک‬ ‫خاک خراسان جنوبی با مدیر شعب‬ ‫علی اکبر بیکیان مدیرکل ازمایشگاه مکانیک خاک استان خراسان جنوبی با حضور در‬ ‫دفتر غالمرضا زنده طلب مدیر شعب از تعامل دوسویه بانک و ازمایشگاه مکانیک خاک‬ ‫تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪،‬غالمرضا زنده طلب مدیرشعب طی دیدار‬ ‫با مدیرکل مکانیک خاک خراسان جنوبی با اشاره به رسالت بانک مسکن به عنوان بانکی‬ ‫دولتی و تخصصی گفت ‪ :‬بانک مسکن با شبکه گسترده به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ‪،‬‬ ‫عالوه برتولید واحدهای مسکونی‪ ،‬در جهت اعطای تسهیالت و خدمات بخش مسکن شامل‬ ‫تسهیالت ‪ ،‬افتتاح حساب جاری ‪ ،‬صدور انواع ضمانتنامه ها و انواع خدمات الکترونیکی‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به خدمات وتسهیالت متنوع بانک افزود ‪:‬در حال حاضر با اجرایی‬ ‫شدن طرح نهضت ملی مسکن در کشور و حضور تمام عیار بانک مسکن به عنوان بانک‬ ‫متولی بخش مسکن و ساختمان‪ ،‬تالش داریم در این حوزه و با تعامل با سازمان های متعامل‬ ‫بخش مسکن و ساختمان همچون ازمایشگاه مکانیک خاک رسالت خویش را بیش از بیش به‬ ‫انجام برسانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬با تسری و تقویت تفکر مشتری مدارانه میان کارکنان می توان ضمن ارایه‬ ‫خدمات مطلوب و شایسته به مشتریان؛از طریق تعامل و گفتگو دوسویه نیازهای مشتریان را‬ ‫شناسایی و براورده سازیم ‪.‬‬ ‫علی اکبر بیکیان نیز در این جلسه ضمن اظهار خشنودی از تعامل با بانک؛از بانک مسکن‬ ‫به عنوان بانکی قدرتمند در اقتصاد کشور نام برد‪.‬‬ ‫معرفی شدگانبنیادمسکنازخدماتبانک‬ ‫قرض الحسنهمهرایرانرضایتدارند‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬به مناسبت سالروز افتتاح‬ ‫حساب شماره ‪ ۱۰۰‬به فرمان حضرت امام (ره)‬ ‫و تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی‪« ،‬مجتبی‬ ‫سخنور» معاون شعب بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران در استان خوزستان با «حسین جنتی» مدیر‬ ‫کل بنیاد مسکن استان خوزستان دیدار کرد‪.‬‬ ‫سخنور ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و‬ ‫حلول ماه مبارک رمضان از زحمات و تالش‬ ‫های بی وقفه و شبانه روزی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی در استان خوزستان تشکر و قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نقش بنیاد در سال های اخیر به‬ ‫دلیل رخ دادن برخی حوادث غیرمترقبه از جمله‬ ‫سیل و زلزله در استان خوزستان بسیار پررنگ‬ ‫بوده و از این حیث اقدام به موقع و سریع بنیاد‬ ‫قابل تقدیر و ستایش است‪.‬‬ ‫سخنور همچنین به تعامل و همکاری مناسب‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران با بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی طی ‪ ۱۰‬سال گذشته اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬پرداخت بیش از ‪۲۵‬هزار فقره تسهیالت‬ ‫معادل ‪ ۲۴۶۸‬میلیارد ریال و تخصیص اعتبار‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی برای زلزله زدگان اندیکا در‬ ‫راستای اهداف و حمایت بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران از اقشار کمتر برخوردار جامعه و در‬ ‫جهت تامین مسکن محرومان خصوصاً روستاییان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫معاون شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫در استان خوزستان فعالیت و تعامل ‪ ۳‬سال‬ ‫گذشته بین این بانک و بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی در استان خوزستان را در شناخت و‬ ‫اشنایی بیش از پیش احاد جامعه خصوصاً قشر‬ ‫اسیب پذیر با خدمات و هدف بانک بسیار موثر‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عالوه بر افتتاح حساب کارکنان‬ ‫بنیاد مسکن‪ ،‬افتخار بزرگی نصیبمان شد که‬ ‫توانستیم در چهار شهرستان اهواز‪ ،‬مسجدسلیمان‬ ‫بندر امام خمینی و بندر ماهشهر بیش از ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫حساب برای معرفی شدگان و اسیب دیدگان از‬ ‫بالیای طبیعی افتتاح کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬جنتی با اشاره به‬ ‫عملکرد رضایت بخش بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران اعالم کرد؛ همراهی و تعامل بانک در‬ ‫تمامی مواقع باعث سهولت در انجام امور و در‬ ‫نهایت خشنودی و رضایتمندی معرفی شدگان‬ ‫بنیاد شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه از کارکنان بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران بابت انجام سریع و دقیق امورات بانکی‬ ‫تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫در پایان سخنور با اهدای تندیس به مدیر‬ ‫کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی‪ ،‬سالروز تاسیس‬ ‫بنیاد را گرامی داشت‪.‬‬ صفحه 4 ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان مطرح کرد؛‬ ‫وجودبیشاز‪500‬پروژهنیمهتمامدراستان‬ ‫احمدرضادالونددراولینسفرشهرستانیخودپسازبازدیدپروژه هایعمرانیازناضمنتبریکماهمبارکرمضان‪،‬خدمتگزاریبهمردمرافرصتیگرانبهابرشمردواظهارکرد‪:‬مدیرانبایدباتالشجهادیومضاعفاینعقب ماندگیراکهازدوره هایگذشتهبر‬ ‫جایماندهجبرانکنند‪.‬ویدرادامهبابیاناینکهبیشاز‪۵۰۰‬پروژهنیمهتمامونیمهتعطیلدراستانوجوددارد‪،‬افزود‪:‬پروژه هایزیرساختیاینشهرستانمانندسدکمندان‪،‬شبکهتصفیهفاضالبشهریو‪...‬وضعیتمناسبیندارند‪.‬معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریاز‬ ‫برگزاریجلسهبرایبررسیپروژه هایعمرانیوزیرساختیاینشهرستانخبرداد‪،‬وگفت‪:‬حدود‪۲۰‬مصوبهبرایحلمشکالتطرح هایعمرانیازنادرنظرگرفته ایمکههرکدامدارایبرنامه زمان بندیمناسبهستندومدیرانمکلفشدندکهطبقبرنامهفوقاقدامکنند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬عمدهمصوباتدربخشزیرساختیمانندتکمیلپروژهسدکمندان‪،‬جادهازنا‪-‬شازند‪،‬تکمیلشبکهتصفیهخانهفاضالبشهریازنا‪،‬تکمیلجاده هایروستایی‪،‬ابرسانیبهروستاهاوشهرهابودکهدراینجلسهموردبررسیقرارگرفتند‪.‬‬ ‫دولتدرزمینهنیروگاه های‬ ‫خصوصیشفافعملکند‪/‬بهبود‬ ‫وضعیتراهمطالبهجدیمنطقهطارم‬ ‫نماینده مردم قزوین‪ ،‬ابیک و البرز در مجلس‪:‬‬ ‫در قزوین‪ ،‬فاطمه محمدبیگی در‬ ‫سفر استاندار و مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی به طارم ضمن تشکر از‬ ‫فعالیت های صورت گرفته در حوزه‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته موضوع نیروگاه ها در مجلس‬ ‫مطرح شد و الزم است اقدامات الزم‬ ‫در این حوزه انجام شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین‪ ،‬ابیک‬ ‫و البرز در مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره بحران برق در طارم گفت‪ :‬به‬ ‫دلیل قدیمی بودن شبکه برق‪ ،‬منطقه‬ ‫طارم با بحران برق مواجه است و‬ ‫اخیرا شاهد خاموشی بودیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ناحیه صنعتی‬ ‫طارم محروم است و از نظر برق و‬ ‫گزارش‬ ‫زیرساخت ها با مشکل مواجه است و‬ ‫همین امر باعث شده افراد این مناطق‬ ‫به دلیل نبودن شغل به شهرک های‬ ‫اقماری قزوین مراجعه کنند‪ ،‬این‬ ‫درصورتی است که با فراهم شدن‬ ‫شرایط و زمینه ایجاد صنایع تبدیلی‬ ‫در کنار باغات زیتون وضعیت خوبی‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس سپس با اشاره‬ ‫به ضرورت بهبود وضعیت راه های‬ ‫طارم عنوان کرد‪ :‬راه های مواصالتی‬ ‫به طارم با مشکل جدی مواجه است‬ ‫و برای رسیدن به این منطقه باید وارد‬ ‫گیالن شویم‪ ،‬جاده در دست احداث‬ ‫که اخیرا روند ساخت ان به دلیل‬ ‫برخی مشکالت متوقف شده می تواند‬ ‫ضمن کوتاه کردن مسیر دسترسی‬ ‫می تواند در مسیر زنجان و خلخال‬ ‫هم تبدیل شده و زمینه گردشگری و‬ ‫توریسم را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مردم منطقه طارم‬ ‫محروم هستند و صنعتگرانی که در‬ ‫این منطقه مستقر می شوند می توانند به‬ ‫عنوان مسئولیت اجتماعی یک اقدام‬ ‫انجام دهند که ایجاد پارک زیتون‬ ‫برای دانش اموزان ازجمله ان ها‬ ‫است و می تواند به اردوگاه علمی و‬ ‫اموزشی تبدیل شود‪.‬‬ ‫همچنین در این سفر مطالبات‬ ‫مردم منطقه طارم در زمینه گاز رسانی‬ ‫و ناحیه صنعتی مطرح شده و نظر‬ ‫مدیران در این باره بررسی شد‪.‬‬ ‫سبزیکههنگامسحر‬ ‫برداشتمیشودتاافطار‬ ‫برسرسفرههاباشد‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی خاش‬ ‫گفت‪ :‬هرساله بیش از ‪۱۰‬هزار تن‬ ‫محصول تولیدی سبزیکاران خاشی‬ ‫نیاز عمده بازار های استان خصوصا‬ ‫شهر زاهدان را تامین می کند‪.‬‬ ‫شیرزاد کمالی گفت‪ :‬بیش از‬ ‫یک هزار نفر در کار تولید سبزیجات‬ ‫برگی به طور مستقیم و غیر مستقیم‬ ‫اشتغال دارند ‪.‬‬ ‫کمالی گفت‪ :‬تولید سبزی های‬ ‫برگی در خاش‪ ،‬یک امتیاز برای‬ ‫کشاورزان این شهرستان محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬عمده سبزیجات برگی‬ ‫تولیدی شهرستان را تره‪ ،‬جعفری‪،‬‬ ‫گشنیز‪ ،‬اسفناج‪ ،‬ریحان‪ ،‬شاهی‪،‬‬ ‫شنبلیله و نعناع و عمده این سبزیجات‬ ‫در شهر اسماعیل اباد و بخش پشتکوه‬ ‫خاش تولید می شود ‪.‬‬ ‫سبزی که هنگام سحر برداشت‬ ‫می شود تا افطار برسفره ها باشد‬ ‫خاشی‪ ،‬این روز ها از هنگام سحر‬ ‫اقدام به برداشت سبزی می کنند‬ ‫کشاورزان بعد از نماز صبح‬ ‫شروع به برداشت سبزی می کنند‬ ‫و سبزی را به شهرستان های استان‬ ‫به خصوص زاهدان مرکز سیستان‬ ‫وبلوچستان ارسال می کنند‪.‬‬ ‫سبزی که هنگام سحر برداشت‬ ‫می شود تا افطار برسفره ها باشد‬ ‫این روزهای ماه رمضان بازار‬ ‫سبزی فروشی های زاهدان بسیار‬ ‫گرم است‬ ‫عمده سبزی فروشی های شهر‬ ‫زاهدان محصوالت خود را از‬ ‫شهرستان خاش تهیه می کنند‪.‬‬ ‫یکی از سبزی فروشیهای شهر‬ ‫زاهدان گفت‪ :‬در ماه رمضان به ویژه‬ ‫ساعات نزدیک افطار بسیار سرمان‬ ‫شلوغ است بطوریکه تعداد کارگران‬ ‫مشغول بکار ما به دوبرابر افزایش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سبزی که هنگام سحر برداشت‬ ‫می شود تا افطار برسفره ها باشد‬ ‫خاش را پایتخت تولید سبزیجات‬ ‫برگی می گویند‬ ‫سبزی خاش در سیستان‬ ‫وبلوچستان بسیار معروف است‪.‬‬ ‫سبزی اکثر شهر های سیستان‬ ‫وبلوچستان بیش از ‪ ۵‬دهه است که در‬ ‫شهرستان خاش تولید می شود‪.‬‬ ‫سبزی که هنگام سحر برداشت‬ ‫می شود تا افطار برسفره ها باشد‬ ‫یکی از کشاورزان سبزیکار‬ ‫خاشی درامد حاصل از فعالیت‬ ‫خود را خوب اعالم کردو گفت ‪:‬‬ ‫سبزیکاری درامد خوبی دارد‪.‬‬ ‫یوسف نیکزادی بحران‬ ‫خشکسالی را از جمله چالش های‬ ‫پیش روی کشاورزان سبزیکار‬ ‫شهرستان خاش عنوان کرد‪.‬‬ ‫او از مسولین خواست تا برای‬ ‫اجرای سیستم های نوین ابیاری‬ ‫کمک های اعتباری به کشاورزان‬ ‫سبزیکار داشته باشند‪.‬‬ ‫بخشی از محصول تولیدی‬ ‫شهرستان خاش نیزدر قالب بسته‬ ‫بندی های خانگی یا بصورت پاک‬ ‫شده و اماده طبخ (سرخ شده) نیزه‬ ‫به زاهدان و شهرستان های مجاور‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫سبزی که هنگام سحر برداشت‬ ‫می شود تا افطار برسفره ها باشد‬ ‫بیش از ‪۸۰۰‬هکتار از اراضی‬ ‫کشاورزی شهرستان خاش سبزی‬ ‫است‬ ‫شیرزاد کمالی زمان کشت‬ ‫محصوالت برگی را فروردین واواسط‬ ‫مرداد ماه می باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬سطح زیر کشت‬ ‫محصوالت زراعی شهرستان خاش‬ ‫‪ ۱۰۵۰۰‬هکتار میباشد‪.‬‬ ‫سبزی که هنگام سحر برداشت‬ ‫می شود تا افطار برسفره ها باشد‬ ‫سیستان و بلوچستان پهناورترین‬ ‫استان کشور از ‪ ۲۲‬شهرستان تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 27 -‬فروردین ‪ 1401‬شماره ‪1562‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫پروازهای فرودگاه پار س اباد دایر شد‬ ‫‪ 200‬میلیارد ریال هزینه تعریض باند فرودگاه‬ ‫سرپرست فرمانداری پارس اباد‪:‬‬ ‫اردبیل سرپرست فرمانداری‬ ‫شهرستان پارس اباد گفت‪ :‬از امروز بعد‬ ‫از گذشت چهار ماه پروازهای فرودگاه‬ ‫پارس اباد از سر گرفته شده و برقرار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جابر جهان بین در بازدید از فرودگاه‬ ‫پارس اباد اظهار کرد‪ :‬در ماه های اخیر‬ ‫گله مندی مردم‪ ،‬مسافران‪ ،‬گردشگران‬ ‫و صنعتگران را از تعطیلی فرودگاه‬ ‫پارس اباد و کنسلی پروازها شاهد بودیم‬ ‫که از روز اول حضور در فرمانداری‬ ‫پارس اباد سعی کردیم پیگیری های الزم‬ ‫را در این زمینه انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با تالش و‬ ‫پیگیری های انجام شده و همراهی‬ ‫مسئوالن استانی از امروز پروازهای این‬ ‫فرودگاه دایر شده تا در روزهای یکشنبه‬ ‫و پنجشنبه پروازها به مقصد فرودگاه‬ ‫پارس اباد و بالعکس دایر شود‪.‬‬ ‫سرپرست فرمانداری شهرستان‬ ‫پارس اباد گفت‪ :‬امیدواریم بعد از این‬ ‫گزارش‬ ‫شاهد تعطیلی و یا کنسلی پروازهای‬ ‫فرودگاه پارس اباد نباشیم بلکه در‬ ‫صورت مساعد بودن شرایط پروازهای‬ ‫کنسلی فرودگاه اردبیل نیز در این‬ ‫فرودگاه انجام شود‪.‬‬ ‫جهان بین به دیرینگی این فرودگاه و‬ ‫ضرورت برقراری پروازها به درخواست‬ ‫اهالی و مطالبه به حق مردم مغان اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬از انجایی که پارس اباد و‬ ‫منطقه مغان قطب کشاورزی و همچنین‬ ‫کانون توسعه کشت و زرع با محوریت‬ ‫کشت و صنعت مغان و پارس است‪ ،‬‬ ‫انتظار می رود این فرودگاه در کنار‬ ‫انجام پروازهای مستمر و مداوم هفتگی‬ ‫به برقراری پروازهای باری نیز تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی از شرکت های هواپیمایی‬ ‫خواست تا با توجه به ظرفیت باالی‬ ‫پارس اباد مغان تمایل خود را برای‬ ‫برقراری پروازهای متنوع انجام داده و‬ ‫در این زمینه شرایط مناسبی را فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جهان بین با قدردانی از مدیران‬ ‫فرودگاه های استان اردبیل در پیگیری‬ ‫عمران و ابادانی این مجموعه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در سال های گذشته بیش از ‪200‬‬ ‫میلیارد ریال برای تعریض و بازسازی‬ ‫باند اصلی فرودگاه پارس اباد هزینه شده‬ ‫است‪.‬وی از تکمیل سیستم روشنایی‬ ‫فرودگاه خبر داد و اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫روزهای اینده این پروژه نیز با هزینه‬ ‫‪ 7.5‬میلیارد تومان به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫سرپرست فرمانداری شهرستان‬ ‫پارس اباد اضافه کرد‪ :‬نبود جایگاه‬ ‫سوخت در این فرودگاه مشکالتی را به‬ ‫وجود اورده که امیدواریم این مشکل‬ ‫نیز هر چه سریعتر برطرف و زمینه تداوم‬ ‫پروازها در این فروگاه فراهم اید‪.‬‬ ‫گام های پنج گانه برای‬ ‫کاهش اسیب پذیری کودکان کار‬ ‫گذرت که به خیابان های شهر شلوغی‬ ‫مثل اصفهان بیفتد حتما چند نفری از انان را‬ ‫می بینی‪ .‬دخترکان و پسرکانی که به اصرار‬ ‫قصد فروش ادامس‪ ،‬فال‪ ،‬جوراب را دارند‬ ‫یا پشت چراغ قرمز با عجله دستمالی به شیشه‬ ‫خودرویت می کشند تا اسکناسی بگیرند‪.‬‬ ‫گل هایشان را عرضه می کنند و از این ها‬ ‫تامل برانگیزتر وقتی البالی زباله ها می گردند‬ ‫و کیسه هایشان را از اقالم بازیافتی پر‬ ‫می کنند و ساعت ها به دوش می کشند‪.‬‬ ‫همه ان ها را به نام کودکان کار‬ ‫می شناسیم‪ ،‬شمار دقیقشان را شاید هیچ‬ ‫دستگاهی نداند‪ ،‬در مورد رسیدگی به‬ ‫وضعشان هم قانون هست و هم اختالف نظر؛‬ ‫هرچه هست انان عضوی از جامعه هستند‬ ‫و هر قدمی برای بهبود وضعشان و کمک‬ ‫به داشتن زندگی همانند کودکان دیگر‬ ‫ستودنی‪.‬‬ ‫در سال های گذشته طرح های متعددی‬ ‫برای ساماندهی کودکان کار مصوب شده‬ ‫که گاه نتیجه داده و گاه در سایه ناهماهنگی‬ ‫دستگاه های مسئول‪ ،‬به سرانجام نرسیده است‪.‬‬ ‫طرح جدید‪ ،‬برنامه اقدام و عمل با محوریت‬ ‫بهزیستی است‪.‬‬ ‫پنج گام بهزیستی در طرح اقدام و عمل‬ ‫عبدالرضا اسماعیلی معاون امور اجتماعی‬ ‫اداره کل بهزیستی استان اصفهان به خبرنگار‬ ‫ما گفت‪ :‬برنامه اقدام و عمل و حمایت های‬ ‫اجتماعی با رویکرد دوستدار کودک‬ ‫کار‪ ،‬پیشگیری‪ ،‬کاهش و از بین بردن‬ ‫اسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی در برابر‬ ‫فقر محرومیت است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مرحله اول‪ ،‬اماده سازی‪،‬‬ ‫اموزش و اگاهی بخشی جامعه‪ ،‬مرحله‬ ‫دوم شناسایی‪ ،‬جذب و برقراری ارتباط‬ ‫حرفه ای و نیاز سنجی کودک کار‪ ،‬مرحله‬ ‫سوم پذیرش‪ ،‬غربالگری و نگهداری موقت‬ ‫کودکان‪ ،‬مرحله چهارم بازتوانی و مرحله‬ ‫پنجم پیگیری پس از ترخیص و نظارت بر‬ ‫خانواده های دارای کودک کار است‪.‬‬ ‫اداره کل بهزیستی استان اصفهان‬ ‫دارای یک مرکز شبانه روزی دولتی و‬ ‫یک مرکز روزانه با عنوان مرکز حمایتی‬ ‫اموزشی کودک و خانواده است‪ .‬این مراکز‬ ‫پارسال‪ ۲۶۰‬کودک کار را پذیرش کردند‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی‬ ‫استان اصفهان می گوید‪ :‬شمار کودکان‬ ‫کار در استان بیش از ‪ ۱۰۰۰‬نفر تخمین زده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ساماندهی کودکان کار‬ ‫تحویل کودکان کار بی سرپرست به‬ ‫خانه های کودک و نوجوان‬ ‫به گفته اسماعیلی‪ ،‬بعد از پذیرش‬ ‫کودک کار با خانواده او تماس گرفته‬ ‫می شود اگر کودک از اتباع باشد‪ ،‬در‬ ‫صورت داشتن مجوز اقامت‪ ،‬از ان ها تعهد‬ ‫می گیریم و در صورت تکرار‪ ،‬خانواده‪،‬‬ ‫مزایایش قطع و در نهایت رد مرز می شود‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬ولی اگر کودک کار غیر‬ ‫ایرانی‪ ،‬مجوز اقامت نداشته باشد‪ ،‬در مرحله‬ ‫اول رد مرز می شود‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی‬ ‫استان اصفهان می گوید‪ :‬اگر کودک‬ ‫سرپرست نداشته باشد با بررسی دقیق‬ ‫مددکاری و دستور مقام قضایی به خانه های‬ ‫کودک و نوجوان تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫به گفته اسماعیلی‪ ،‬انجمن های حمایت‬ ‫از کودکان کار مجوز فعالیت خود را از‬ ‫دستگاه های دیگر گرفته اند که با اجرای‬ ‫برنامه اقدام و عمل و برگزاری جلسات‬ ‫متعدد قرار شد از این به بعد تمام این‬ ‫انجمن ها مجوز خود را از بهزیستی بگیرند‪.‬‬ ‫دادگستری‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬شهرداری‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬تعاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فنی و حرفه ای‪ ،‬دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی‪ ،‬کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بیمه سالمت ایرانیان‪ ،‬جمعیت‬ ‫هالل احمر‪ ،‬پزشکی قانونی‪ ،‬صدا و سیما‬ ‫و اداره کل اتباع جزو دستگاه هایی هستند‬ ‫که در اجرای برنامه اقدام و عمل مشارکت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ساماندهی کودکان کار‬ ‫مهارت اموزی کودکان کار در مشاغل‬ ‫خانگی‬ ‫ارش اخوان طبسی مدیرکل اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای استان اصفهان به خبرنگار ما‬ ‫گفت‪ :‬در برنامه اقدام و عمل وظیفه ما این‬ ‫است که کودکان کار را روانه بازار کار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬متناسب با سن و جنسیت‬ ‫کودک کار همچنین نیاز جامعه اموزش های‬ ‫رایگان را برای ان ها در نظر گرفته ایم تا‬ ‫بتوانیم با اموزش های مناسب ان ها را از‬ ‫دستفروشی و تکدی گری بازداریم‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫اصفهان معتقد است‪ :‬کودکان کار‪ ،‬ناخواسته‬ ‫دچار اسیب های اجتماعی می شوند و‬ ‫اگر برای ان ها برنامه ریزی درستی نشود‪،‬‬ ‫اسیب های فراوانی هم به جامعه و هم به انان‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫اخوان اموزش ها را بر مبنای نیازسنجی‬ ‫می داند و می گوید‪ :‬به بیشتر انان مشاغل‬ ‫خانگی اموزش داده می شود البته بعضی از‬ ‫این کودکان توان فراگیری اموزش های فنی‬ ‫را هم دارند و در سال های اینده می توانند‬ ‫در شاخه های فنی مشغول کار شوند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬متناسب با نیاز کارافرینانی‬ ‫که تمایل به بکارگیری این افراد دارند‪ ،‬انان‬ ‫را اموزش می دهیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫اصفهان می گوید‪ :‬پیش از این افرادی به‬ ‫صورت مجزا به مراکز ما مراجعه می کردند‬ ‫و پس از طی دوره های اموزشی مشغول کار‬ ‫می شدند‪ ،‬اما اولین بار است که کودکان‬ ‫کار به صورت دسته جمعی اموزش داده و‬ ‫ساماندهی می شوند‪.‬‬ ‫ساماندهی کودکان کار‬ ‫اموزش فرهنگی شهروندان در مواجهه‬ ‫با کودکان کار‬ ‫سیدمحمد سجادی زاده رئیس اداره‬ ‫اجتماعی سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشی شهرداری اصفهان به خبرنگار ما‬ ‫گفت‪ :‬شهرداری برای حمایت از کودکان‬ ‫کار اقدامات فرهنگی را در پیش گرفته‬ ‫که شامل فرهنگ سازی در اجتماع‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی در محله های اسیب پذیر و‬ ‫خانواده های دارای کودک کار همچنین‬ ‫اقداماتی برای خود کودکان کار است‪.‬‬ ‫او شمار کودکان کار را حدود ‪ ۸۰۰‬نفر‬ ‫می داند و می گوید‪ :‬ابتدا باید جامعه‪ ،‬طرز‬ ‫برخورد صحیح با کودکان کار را یاد بگیرد؛‬ ‫به این منظور در ‪ ۱۱‬ایستگاه مترو‪ ،‬فضای‬ ‫مجازی طراحی هایی کرده ایم که باید ها‬ ‫و نباید ها را در مواجهه با کودکان کار به‬ ‫شهروندان گوشزد می کند‪.‬‬ ‫“کودکان کار را نادیده نگیریم”‪“ ،‬اگر‬ ‫تصمیم گرفتیم از کودکان خرید نکنیم‬ ‫مودبانه بگوییم نه ممنون”‪“ ،‬در مواجهه‬ ‫با کودکان کار از بیان این جمله که این‬ ‫کودکان باند هستند پرهیز کنیم‪ ،‬اغلب ان ها‬ ‫نان اوران کوچک خانواده شان هستند”‪“ ،‬در‬ ‫صورت مشاهده کودکانی که در معرض‬ ‫اسیب جدی جانی هستند به سرعت به‬ ‫اورژانس اجتماعی گزارش دهیم ‪.‬‬ ‫در صورت تمایل به خرید با کودکان‬ ‫مانند یک فروشنده مواجه شویم و از‬ ‫رفتار های ترحم امیز افراطی پرهیز کنیم”‪،‬‬ ‫“در مقابل خشونت و بی احترامی دیگران‬ ‫به کودکان کار سکوت نکنیم”‪“ ،‬به جای‬ ‫پول دادن به ان ها برای ان ها غذای گرم‬ ‫بگیریم”‪“ ،‬اگر توانستیم در زمینه های‬ ‫تحصیلی به ان ها کمک کنیم”‪“ ،‬در مسائل‬ ‫خصوصی ان ها دخالت نکنیم و فضای‬ ‫خصوصی با کودک کار ایجاد نکنیم”‪ ،‬این‬ ‫موارد جزو عباراتی هستند که شهرداری‬ ‫اصفهان برای فرهنگ سازی انتخاب و برای‬ ‫ارائه ان ها به شهروندان طراحی کرده است‪.‬‬ ‫محرومیت زدایی از محله های دارای‬ ‫کودک کار‬ ‫رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫می گوید‪ :‬مرحله دوم اقدامات فرهنگی‬ ‫در محله های اسیب پذیر و خانواده های‬ ‫دارای کودک کار است‪ ،‬شاید امروز برخی‬ ‫محالت ‪ ۵۰‬کودک کار داشته باشند که اگر‬ ‫برنامه ای برای انان نداشته باشیم تعدادشان‬ ‫دو برابر می شود‪.‬‬ ‫به گفته سجادی زاده‪ ،‬طرح های عمرانی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی با هدف‬ ‫محرومیت زدایی در دو محله حصه شمالی و‬ ‫جنوبی اجرا شده و امسال این طرح ها در ‪۳۰‬‬ ‫محله محروم و اسیب پذیر دیگر هم اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬در مناطق محروم برای‬ ‫خانواده های دارای کودک کار و حتی‬ ‫خانواده هایی که ممکن است در اینده نه‬ ‫چندان دور کودکانشان به کودکان کار‬ ‫تبدیل شوند کسب و کار های خانگی در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫تحصیل و تفریح دو نیاز جدی کودکان‬ ‫کار‬ ‫رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫معتقد است‪:‬از انجا که کودکان کار در‬ ‫بیشتر ساعات شبانه روز در خیابان مشغول‬ ‫دستفروشی و از تحصیل‪ ،‬تفریح‪ ،‬بازی‪،‬‬ ‫نشاط‪ ،‬شادابی و سالمتی محروم هستند باید‬ ‫برنامه هایی برای تحصیل و تفریح ان ها‬ ‫تدارک دید که منحصر به ایامی مانند نوروز‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫سجادی زاده می گوید‪ :‬البته ‪ ۹‬انجمن‬ ‫حمایت از کودکان کار در حوزه تحصیل و‬ ‫تفریح ان ها برنامه هایی را در نظر گرفته اند‬ ‫و شهرداری اصفهان هم امسال برنامه های‬ ‫تحصیلی فرهنگی متنوعی را برای انان اجرا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬پارسال یک کارگاه نقاشی‬ ‫گرافیک برگزار شد و ‪ ۳۰۰‬اثر هنری‬ ‫تولید شده در ان به انجمن های حمایت از‬ ‫کودکان کار اختصاص یافت تا بخشی از‬ ‫هزینه های بهداشتی و درمانی این کودکان‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫طرح اقدام و عمل بر مبنای اموزش‬ ‫کودکان کار برای جهت دادن ان ها از‬ ‫مشاغل کاذب به سمت مشاغل تولیدی و‬ ‫حتی فنی است‪ .‬البته این طرح مخالفانی هم‬ ‫دارد که معتقدند این کار فقط تغییر شغل‬ ‫است و کودکان را از کار در سنینی که‬ ‫باید تحصیل و تفریح کنند باز نمی دارد‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد مهارت اموزی کودکان کار‬ ‫برای سال های نه چندان دور زندگی شان‬ ‫مفید باشد‪ ،‬اما شاید بهتر باشد در طرح های‬ ‫حمایتی همه جوانب سنجیده شود تا هدف‬ ‫اصلی که همان حمایت از کودکان اسیب‬ ‫پذیر است به درستی محقق شود‪.‬‬ ‫گزارش از الهه صالحی‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 27 -‬فروردین ‪ 1401‬شماره ‪1562‬‬ ‫جامعه‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد؛‬ ‫استعفایمدیروناظممدرس همتخلفدرتراشیدنمویسردانش اموزان‬ ‫علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت‪ :‬متخلفی که کرامت دانش اموزان را حفظ نکرده بود به هیات رسیدگی‬ ‫به تخلفات اداری معرفی شد‪ ،‬مدیر و معاون ‪‎‬مدرسه نیز استعفا دادند‪ .‬سوء رفتارهای شخصی و خارج از ضابطه قابل انتساب به جامعه خدوم‬ ‫فرهنگیان نیست‪.‬‬ ‫قیمت ها نه به حرف معاون وزیر گوش می دهند و شبانه پایین می ایند و نه وعده های وزیر در حوزه خودرو محقق می شود!‬ ‫قیمتهاشبانهبادکردند‬ ‫بازارخریدخودروپنچرشد!‬ ‫با گذشت حدود دو هفته از فعالیت بازار خودرو در‬ ‫کشور‪ ،‬موتور افزایش قیمت ها گرم شده و قدرت خرید‬ ‫مشتریان هر روز نسبت به گذشته با کاهش مواجه می شود‪.‬‬ ‫قیمت ها نه به حرف معاون وزیر گوش می دهند و‬ ‫شبانه پایین می ایند و نه وعده های وزیر در حوزه خودرو‬ ‫محقق می شود!‬ ‫وزیر صمت که وعده بهبود بازار خودرو داده بود و‬ ‫مدیران عامل ایران خودرو و سایپا را برای نیل به این هدف‬ ‫تغییر داد‪ ،‬اما ظاهرا وزارت صمت تاکنون موفقیت قابل‬ ‫توجهی را در خودروسازی به دست نیاورده است‪ .‬مساله‬ ‫ای که با کمبود نقدینگی خودروسازان و کاهش قدرت‬ ‫خرید مشتریان احتماال باید منتظر شنیده شدن زنگ خطر‬ ‫این صنعت در ماه های اینده باشیم‪ ،‬شاید بهتر باشد وزارت‬ ‫صمت برای بهبود ساختار صنعت و بازار خودرو با مافیا ان‬ ‫مقابله کند‪.‬‬ ‫کوییک ار خودرو طی یک هفته گذشته با افزایش پنج‬ ‫میلیون تومانی مواجه شد‪ .‬این خودرو از بها ‪ ۲۲۰‬میلیون‬ ‫تومان در بازار به قیمت ‪ ۲۲۵‬میلیون تومان رسیده است‬ ‫کوییک ار ‪ ۵‬میلیون گران شد‬ ‫کوییک با شعار ارزان ترین هاچ بک بازار از سوی‬ ‫گروه خودروسازی سایپا معرفی و عرضه شد‪ ،‬اما انطور که‬ ‫به نظر می رسد نه تنها ارزان نیست‪ ،‬بلکه کیفیت قابل قبولی‬ ‫نیز ندارد‪ .‬این خودرو طی یک هفته گذشته با افزایش پنج‬ ‫میلیون تومانی مواجه شد‪ .‬این خودرو از بها ‪ ۲۲۰‬میلیون‬ ‫تومان در بازار به قیمت ‪ ۲۲۵‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫افزایش بهای که روند صعودی در پیش داشته و در روزهای‬ ‫اینده نیز احتماال مجدد جهش قیمت را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫قیمت ها شبانه باد کردند بازار خرید خودرو پنچر شد!‬ ‫سمند ال ایکس معمولی در بازار ازاد ‪ ۲۷۳‬میلیون‬ ‫تومان قیمت داشت و اکنون به بها ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان رسیده‬ ‫است‪ .‬افزایش ‪ ۷‬میلیون تومانی سنمد در هفته جاری نشان‬ ‫می دهد که باید منتظر جهش قیمت این خودرو در روزهای‬ ‫اینده باشیم‬ ‫خودرو ملی ‪ ۷‬میلیون تومان گران شد‬ ‫سمند خودرو ملی که گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫شواف فراوانی در خصوص ان داشته و دارد‪ .‬سمند ال‬ ‫ایکس معمولی در بازار ازاد ‪ ۲۷۳‬میلیون تومان قیمت‬ ‫داشت و اکنون به بها ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۷‬میلیون تومانی سنمد در هفته جاری نشان می دهد‬ ‫که باید منتظر جهش قیمت این خودرو در روزهای اینده‬ ‫باشیم‪ .‬افزایش بهای که نتیجه ان زیان انباشت و عدم عرضه‬ ‫براساس تقاضا است‪.‬‬ ‫قیمت ها شبانه باد کردند بازار خرید خودرو پنچر شد!‬ ‫رانا در هفته کذشته افزایش بها ‪ ۱۳‬میلیون تومانی‬ ‫را تجربه کرده است‪ .‬این خودرو ابتدا هفته جاری بها ‪۲۸۲‬‬ ‫میلیون تومانی داشت‪ ،‬اما امروز به ‪ ۲۹۵‬میلیون تومان رسیده‬ ‫است‬ ‫افزایش بها ‪ ۱۳‬میلیون تومانی رانا‬ ‫رانا را ایران خودرو برای جایگزینی پژو ‪ ۲۰۶‬و ‪۲۰۷‬‬ ‫طراحی و تولید کرد‪ ،‬محصولی که در هفته کذشته افزایش‬ ‫بها ‪ ۱۳‬میلیون تومانی را تجربه کرده است‪ .‬این خودرو ابتدا‬ ‫هفته جاری بها ‪ ۲۸۲‬میلیون تومانی داشت‪ ،‬اما امروز به ‪۲۹۵‬‬ ‫میلیون تومان رسیده است‪ .‬به نظر می رسد که این محصول‬ ‫در هفته اینده بتواند قیمت ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان را رد کند‪.‬‬ ‫البته گروه صنعتی ایران خودرو با افزایش تیراژ می توان‬ ‫مانع از افزایش بها خودروها شود‪.‬‬ ‫قیمت ها شبانه باد کردند بازار خرید خودرو پنچر شد!‬ ‫تیبا هاچ بک طی هفته جاری افزایش بها ‪ ۷‬میلیون‬ ‫تومانی را تجربه کرده است‪ .‬تیبا هاچ بک در ابتدا هفته‬ ‫جاری بها ‪ ۱۸۵‬میلیون تومانی در بازار داشت که امروز به‬ ‫قیمت ‪ ۱۹۲‬میلیون تومان رسیده است‬ ‫تیبا ‪ ۷‬میلیون تومان گران شد‬ ‫تیبا هاچ بک یکی دیگر از محصوالت پر فروش نارنجی‬ ‫پوشان جاده مخصوص است‪ ،‬این خودرو هاچ بک طی هفته‬ ‫جاری افزایش بها ‪ ۷‬میلیون تومانی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫تیبا هاچ بک در ابتدا هفته جاری بها ‪ ۱۸۵‬میلیون تومانی در‬ ‫بازار داشت که امروز به قیمت ‪ ۱۹۲‬میلیون تومان رسیده‬ ‫است‪ .‬این افزایش قیمت نشان می دهد که خودروسازان در‬ ‫عرضه محصول در سال جاری موفق نیستند‪.‬‬ ‫قیمت ها کنترل می شود؟‬ ‫انتظار کاهش قیمت خودرو باتوجه به زیان انباشت‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومانی خودروسازان و افزایش ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫دستمزدها‪ ،‬در سال جاری برخالف ادعا خودروسازان و‬ ‫وزیر صمت است‪ .‬وزیر صمت وعده داده بود که بازار‬ ‫خودرو را کنترل می کند‪ ،‬اما به دلیل زیان انباشت و نبود‬ ‫نقدینگی خودروسازان در سال گذشته نتوانسته بیشتر از‬ ‫‪ ۸۴۰‬هزار دستگاه خودرو تولید کنند‪ .‬اگر در سال جاری‬ ‫این موضوع ادامه دار باشد‪ ،‬باید انتظار خودروهای بیشتر از‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان در بازار داشت‪.‬‬ ‫سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به دلیل نداشتن برنامه‬ ‫های منطبق به واقعیت های صنعتی در خودروسازی باشد‪.‬‬ ‫وعده حذف قرعه کشی نیز به سایر وعده های وزیر صمت‬ ‫پیوست‪ ،‬این درحالی است که مشتریانی در بازار وجود‬ ‫دارند که بیش از ‪ ۲۰‬بار ثبت نام کرده اند اما موفق به ورود‬ ‫در قرعه کشی نشدند‪.‬‬ ‫گرانیوکم فروشیدارو؛بیمارانخاص‬ ‫درتبحذفارزترجیحیمیسوزند‬ ‫گزارش‬ ‫رهاشدگی‪۸‬هزار‬ ‫معتادمتجاهردرتهران‬ ‫گالیه پلیس از نبود ظرفیت مراکز نگهداری‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ از نبود ظرفیت برای نگهداری از حدود ‪ ۸‬هزار معتاد متجاهر در‬ ‫پایتخت گالیه کرد‪.‬معتادان متجاهر پدیده جدیدی در شهر تهران نیستند و سال هاست که حضور و‬ ‫تجمع انان در برخی از نقاط‪ ،‬معابر و حتی محالت منجر به حواشی و البته طرح وعده های مختلفی در‬ ‫مورد انان شده است‪ .‬در این شرایط یکی از جدی ترین وعده هایی که در مورد معتادان متجاهر داده‬ ‫شد‪ ،‬وعده علیرضا زاکانی‪ ،‬شهردار تهران بود که از همان روزهای نخست حضور در ساختمان خیابان‬ ‫بهشت اعالم کرد که تمامی معتادان متجاهر شهر تهران را جمع اوری خواهد کرد‪ .‬از جمله اخرین‬ ‫وعده های زاکانی در مورد معتادان متجاهر می توان به اظهارات وی در ‪ ۲۵‬اذرماه سال ‪ ۱۴۰۰‬و در‬ ‫جریان بازدیدش از یکی از مناطق شهر تهران اشاره کرد که وعده داد طی دو ماه اینده تمامی معتادان‬ ‫متجاهر شهر تهران را جمع اوری کند‪.‬‬ ‫رها شدگی ‪ ۸‬هزار معتادمتجاهر در تهران ‪ /‬گالیه پلیس از نبود ظرفیت مراکز نگهداری‬ ‫سردار حسین رحیمی‪ ،‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ‬ ‫با گذشت نزدیک به چهارماه از وعده دو ماهه شهردار تهران‪ ،‬موضوع معتادان متجاهر و جمع‬ ‫اوری انان را از فرمانده انتظامی تهران بزرگ پیگیری کردیم‪ ،‬سردار حسین رحیمی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره اینکه ایا ظرفیت جدیدی برای نگهداری از معتادان متجاهر در تهران ایجاد شده یا خیر‬ ‫گفت‪ :‬در تهران حدود ‪ ۲۲‬هزار معتاد متجاهر دارد و متاسفانه تا به این لحظه ظرفیت جدیدی برای‬ ‫نگهداری از معتادان متجاهر ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته ظرفیت هایی را خود پلیس و همچنین عزیزان در سپاه اضافه کردند که این‬ ‫مربوط به خود انها بوده و دیگر دستگاه ها که دارای مسئولیت هم هستند‪ ،‬کاری نکرده اند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره اینکه تهران به چه تعداد ظرفیت برای نگهداری از معتادان‬ ‫متجاهر نیاز دارد‪ ،‬نیز گفت‪ :‬هنوز حدود ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار معتاد متجاهر رها شده در شهر تهران داریم که‬ ‫جایی برایشان نیست‪ .‬این ها هنوز در سطح شهر تهران هستند که ما امیدواریم و پیگیر هم هستیم که‬ ‫ظرفیت هایی برای نگهداری و بازپروری انان ایجاد شود‪.‬‬ ‫در حالی که هنوز خبری از اجرای طرح حذف ترجیحی دارو نیست‪ ،‬برخی داروخانه ها در یزد به‬ ‫پیشواز طرح رفته اند و قبل از اینکه به مرحله اجرا برسد‪ ،‬اقدام به احتکار و گران کردن دارو کرده اند‬ ‫موضوعی که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ان را رد اما بعضی داروخانه ها ان را‬ ‫تائید می کنند‪.‬‬ ‫یکی از داروسازان یزدی در فضای مجازی با اشاره به احتکار دارو برای گران فروشی‪ ،‬نسبت به‬ ‫این اقدام داروخانه داران انتقاد کرده و از انها خواسته است که وجدان کاری داشته باشند و ذهن‬ ‫بیماران را پیش تر از اجرای طرح‪ ،‬درگیر کمبود و گرانی دارو نکنند‪.‬‬ ‫محمد که از این کار همکاران خود بسیار گالیه دارد از اجرای این طرح بسیار ناراضی است بیان‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم این تصمیم به درستی گرفته شود چرا که جان هزاران نفر در گرو این تصمیم است از‬ ‫سوی دیگر باید گفت این تصمیم بسیار حساس محسوب می شود و حتی اجرا و برگشت ان تبعات‬ ‫انسانی بسیاری به همراه خواهد داشت لیکن از متولیان امر خواسته که با دقت نظر و بررسی کامل‪،‬‬ ‫اعمال نظر کرده و تصمیم قطعی را بگیرند‪.‬‬ ‫دارو گران تر هم می شود‬ ‫زهرا دهقان بنادکی یکی از بیماران دیابتی یزد که در حال حاضر هم به سختی قادر به تامین‬ ‫انسولین مورد نیاز خود است به خبرنگار بازار گفت‪ :‬در حال حاضر هم با هزار زحمت و اشنا بودن‬ ‫با داروخانه قادر هستم سهمیه قانونی انسولین خود را ان هم به صورت خرد خرد تامین کنم و همیشه‬ ‫نگران تامین ان هستم‪ ،‬بگذرد که قیمت ان هم نجومی گران شده است‬ ‫در حالی که هنوز خبری از اجرای طرح حذف ترجیحی دارو نیست‪ ،‬برخی داروخانه ها در یزد‬ ‫به پیشواز طرح رفته اند‬ ‫وی از نایاب شدن دارو و گرانی ان بسیار گالیه کرد و افزود‪ :‬همه اینها به یک طرف اما اگر‬ ‫قرار باشد ارز دارو را حذف کنند و ما دارو را چندین برابر گران تر بخریم به نظر می رسد بسیاری از‬ ‫بیماران از این تصمیم اشتباه‪ ،‬جان خود را از دست بدهند‬ ‫این بیمار دیابتی به این تصمیم مسئوالن انتقاد کرد و اظهار داشت‪ :‬از یک طرف تالش می کنید‬ ‫که مردم را از کرونا نجات دهید و هشدار می دهید از سوی دیگر دارو را گران می کنید که منجر به‬ ‫از دست رفتن جان عده ای از بیماران می شود و این دو با هم تضاد دارد‬ ‫داروها نایاب شده است‬ ‫یکی از بیماران سرطانی هم به نایاب بودن داروهای این بیماران و گران بودن انها اشاره کرد و‬ ‫به خبرنگار بازار گفت‪ :‬گران ترین داروها در داروخانه ها داروهای بیماران سرطانی است و اگر این‬ ‫داروها از این گران تر شوند‪ ،‬به نظر می رسد که دیگر راه درمانی باقی نخواهد ماند و بیماران دیگر‬ ‫امیدی به درمان نخواهند داشت‬ ‫از یک طرف تالش می کنید که مردم را از کرونا نجات دهید و هشدار می دهید از سوی دیگر‬ ‫دارو را گران می کنید که منجر به از دست رفتن جان عده ای از بیماران می شود‪.‬‬ ‫رضا مرادی که فرزندش به بیماری سرطان خون مبتال است‪ ،‬با بیان اینکه تحمل رنج کشیدن‬ ‫فرزندش را ندارد و از هیچ تالشی برای بهبود او دریغ نخواهد کرد‪ ،‬از مسئوالن خواست تا نگذارند‬ ‫شرمنده فرزندش شود و تصمیمی بگیرند که خانواده ها رنج بیشتری را تحمل نکنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مگر نه اینکه قرار بود ما به غیر از رنج بیماری‪ ،‬رنج دیگری را تحمل نکنیم‪،‬‬ ‫سازمان های بیمه همین االن هم زیر بار نمی روند و با هزار سنگ اندازی‪ ،‬ما را تحمل می کنند و اگر‬ ‫قرار باشد داروها چندین برابر گران شوند‪ ،‬به طور قطع کمرمان زیر بار گرانی دارو خم خواهد شد و‬ ‫عزیزمان جلوی چشممان از دست خواهد رفت‬ ‫رنج بیماران اعصاب و روان از کمبود و گرانی دارو‬ ‫این موضوع تقریبا مشکل همه بیماران خاص است و بیماران اعصاب و روان هم همین مشکالت را‬ ‫دارند‪ .‬داروهایشان در بازار نایاب و گران شده است‪ .‬یکی از این بیماران در گفتگو با خبرنگار بازار‬ ‫با اشاره به نایاب و کمیاب شدن داروهایش در بازار و تاثیرگذار نبودن برخی برندهای دارویی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬داروهای مشابه اصال اثر داروهای اصلی را ندارد و با این حال بسیار گران هم هستند‪.‬‬ ‫محمد سلمانی با بیان اینکه زندگی ما به این داروها بسته است و اگر داروها به سهولت و به‬ ‫درستی در اختیار ما قرار نگیرد‪ ،‬زندگی ما مختل می شود و در امور روزمره با مشکل مواجه می شویم‬ ‫اما کسی این را درک نمی کند و داروخانه ها به سهولت از این موضوع رد می شوند و تنها به اینکه‬ ‫این دارو موجود نیست‪ ،‬بسنده می کنند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬داروهای اعصاب و روان بسیارگران هستند و هر‬ ‫نسخه بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر بیمار ماهانه با هزینه ویزیت باید یک میلیون تومان برای درمان هزینه کند و‬ ‫در این شرایط اقتصادی فشار زیادی به بیمار وارد می شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر قرار باشد داروها پنج تا شش‬ ‫برابر گران تر شود که بسیاری از بیماران درمان را رها خواهند کرد و بسیاری از زندگی ها از هم‬ ‫پاشیده می شود و جامعه با مشکالت اجتماعی و اسیب هایی مواجه می شود که دامنگیر همه خواهد‬ ‫شد و زمینه ان بیماری های روانی است که به ظاهر به چشم نمی ایند اما از درون در جامعه رشد‬ ‫کرده و سالمت ان را از بین می برند‬ ‫مسئوالن گرانی و احتکار دارو در یزد را رد کردند‬ ‫حیدری معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هر گونه ادعا درباره احتکار‬ ‫و گرانی دارو ناشی از اجرای طرح ارز ترجیحی را رد کرد و به خبرنگار بازار‪ ،‬گفت‪ :‬بازرسی از‬ ‫شرکت های توزیع در حال انجام است و کمیته بررسی کمبودهای دارویی داروخانه ها را بازرسی می‬ ‫کنند و تماس های مردمی با سازمان غذا و دارو نیز رصد می شوند تا هر گونه کمبود و افزایش قیمتی‬ ‫را رصد کنند‬ ‫هر بیمار ماهانه با هزینه ویزیت باید یک میلیون تومان برای درمان هزینه کند‬ ‫حیدری با بیان اینکه امکان احتکار دارو وجود ندارد چرا که داروهایی که به داروخانه تحویل‬ ‫می شود از طریق سامانه قابل پیگیری است و اگر کمبود دارویی در داروخانه ها محسوس باشد‪ ،‬از‬ ‫طریق این سامانه قابل پیگیری است چرا که سهمیه هر داروخانه مشخص خواهد بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬البته‬ ‫کمبودهای دارویی وجود دارد اما نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است برای مثال انسولین در بازار‬ ‫کمبود داشت که این مشکل نسبت به گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هنوز ارز ترجیحی دارو حذف نشده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ممکن است دارویی‬ ‫توسط داروخانه خریداری شده اما به فروش نرسیده باشد اما این به معنای احتکار نیست شاید فروش‬ ‫نداشته است چرا که به کمبود دارو منجر نشده وگرنه کمبود ان در بازار مشهود می شد و قابل‬ ‫پیگیری بود همچنین اگر حذف اتفاق افتاده بود‪ ،‬افزایش قیمت باید پنج برابری باشد البته افزایش ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصدی قیمت دارو با توجه به افزایش هزینه ها طبق روال ساالنه طبیعی است و رخ داده اما‬ ‫افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو هرگز رخ نداده است‪.‬‬ ‫بار مالی سنگین روی دوش بیماران‬ ‫معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درباره دشواری های حذف ارز‬ ‫ترجیحی دارو برای بیماران خاص‪ ،‬دلیل تعلل در تصمیم گیری در این باره را همین مورد اعالم کرد‬ ‫به طور قطع اجرای این طرح بار مالی سنگینی را برای بیماران خاص ایجاد خواهد کرد و بخش قابل‬ ‫توجهی از هزینه دارو باید از سوی شرکت های بیمه تامین شود از این رو تصمیم گیری طوالنی شده‬ ‫و امیدواریم به نتیجه خوبی منجر شود که فشار مضاعفی به بیماران به ویژه بیماران خاص وارد نشود‪.‬‬ ‫این تضاد در گفته های برخی داروخانه داران‪ ،‬بیماران به ویژه بیماران خاص و مسئوالن دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی چندان قابل درک نیست اما این امید وجود دارد که دولت و مجلس قبل از هرگونه‬ ‫تصمیم گیری‪ ،‬تبعات ان را بسنجند و نظرات و مشکالت و گالیه های مردم را نیز در تصمیم های خود‬ ‫دخیل کنند‬ صفحه 6 ‫بهای نفت از ‪ 110‬دالر در هر بشکه عبور کرد‬ ‫نیویورکتایمزدرگزارشیخبرداداتحادیهاروپادرحالبررسیممنوعیتتدریجیوارداتنفتخامازروسیهاستتاازاینطریقبهالمانودیگرکشور هایعضوایناتحادیهفرصتدهدجایگزینیبرایتامینسوختموردنیازخودپیداکنند‪.‬همین‬ ‫موضوعباعثجهشدوبارهبهایطالیسیاهدربازارانرژیشد‪.‬بهگزارشرویترز‪،‬بهاینفتاتیبرنتدریایشمالدرمعامالتبازار هایجهانیبا‪ ۲.۶۸‬درصدافزایشبه‪ ۱۱۱‬دالرو‪ ۷۰‬سنتدرهربشکهرسید‪.‬نفتوستتگزاساینترمیدیتامریکانیزبا‬ ‫‪ ۲.۵۹‬درصدافزایش‪ ۱۰۶،‬دالرو‪ ۹۵‬سنتدرهربشکهدادوستدشد‪.‬تحلیلگرانبازارانرژیمعتقدندحتیدرصورتجایگزینینفتروسیهتوسطکشور هایاروپاییوازادسازیذخایرنفتیاستراتژیکبرایکنترلنسبیبازارنفتایناقداماتتنهامی توانددر‬ ‫کوتاهمدتپاسخگوباشدودربلندمدتتحریمنفتروسیهمی تواندتبعاتزیادیبرایکشور هایغربیبههمراهداشتهباشد‪.‬اژانسبینالمللیانرژیدرروز هایاخیرهشداردادهبودممکناستدرماه هایایندهبهدلیلتحریمنفتروسیهازسویکشور های‬ ‫غربیبازارازحدودروزانه‪ ۳‬میلیونبشکهنفتخاماینکشورمحرومشودواینمی تواندبازارعرضهراباتالطم هایشدیدیمواجهکند‪.‬‬ ‫‪ 152‬زخمی و ‪ 400‬بازداشتی در درگیری های مسجداالقصی‬ ‫مقامات رژیم صهیونیستی از شامگاه امروز‬ ‫جمعه به بهانه اعیاد یهودی کرانه باختری و‬ ‫گذرگا ه های نوار غزه را به مدت ‪ ۳۲‬ساعت‬ ‫می بندد‪.‬‬ ‫به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم‪ ،‬ارتش‬ ‫رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعالم کرد که‬ ‫کرانه باختری و گذرگا ه های نوار غزه به دلیل‬ ‫عید فصح یهودیان از شامگاه امروز(جمعه)‬ ‫به مدت ‪ ۳۲‬ساعت بسته می شود‪ .‬فردا(شنبه ) ‬ ‫نیز گذرگاه الجلمه و ام الریحان برای ورود‬ ‫فلسطینی های داخل به جنین بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫براساس این تصمیم نمازگزاران فلسطینی‬ ‫ساکن کرانه باختری امروز می توانند برای نماز‬ ‫جمعه به مسجد االقصی بروند‪ .‬مردان ما بین ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬سال نیز باید مجوز ورود داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین صبح امروز درگیر ی های شدیدی‬ ‫در داخل مسجد االقصی بعد از یورش‬ ‫نیروهای اسرائیلی رخ داد‪ .‬این نیروها به سمت‬ ‫نمازگزاران بمب اتش زا پرتاب کردند که به‬ ‫زخمی شدن تعدادی از ا ن ها منجر شد‪.‬‬ ‫هالل احمر فلسطین نیز از افزایش شمار‬ ‫مجروحان حمله جنایتکارانه اشغالگران اسرائیلی‬ ‫به مسجد االقصی به ‪ ۱۵۲‬نفر خبر داد‪.‬‬ ‫فخری ابودیاب‪ ،‬از فعاالن فلسطینی اعالم‬ ‫کرد که تعداد زیادی از نیروهای اسرائیلی‬ ‫به مسجد االقصی یورش بردند و به سمت‬ ‫نمازگزاران بمب صوتی و اتش زا و گلوله‬ ‫پالستیکی پرتاب کردند‪.‬‬ ‫همچنین نیروهای اسرائیلی یک عکاس و‬ ‫‪ ۵‬نگهبان االقصی را مورد ضرب و شتم قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫عمر الکسوانی مدیر مسجد االقصی هم اعالم‬ ‫کرد که اشغالگران اسرائیلی پس از بازداشت‬ ‫‪ ۴۰۰‬نمازگزار فلسطینی درهای مسجد االقصی را‬ ‫بازگشایی کردند‪.‬‬ ‫هزاران فلسطینی سحرگاه امروز جمعه برای‬ ‫اقامه نماز در دومین جمعه ماه مبارک رمضان‬ ‫وارد مسجد االقصی شدند‪.‬‬ ‫واکنش ها‬ ‫همچنین سازمان همکاری اسالمی یورش‬ ‫د ه ها شهرک نشین تندرو به مسجد االقصی با‬ ‫حمایت نیروهای اسرائیلی را محکوم کرد و ان‬ ‫را جریحه دار کردن احساسات امت اسالمی و‬ ‫نقض اشکار قطعنامه های بین المللی دانست‪.‬‬ ‫حسین ابراهیم طه‪ ،‬دبیرکل سازمان همکاری‬ ‫اسالمی رژیم صهیونیستی را مسئول تبعات ادامه‬ ‫عملیات قتل ملت فلسطین و نقض مقدسات‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی از جامعه بین المللی به ویژه شورای‬ ‫امنیت خواست برای پایان دادن به این نقض ها و‬ ‫ملزم کردن اسرائیل به احترام به حرمت اماکن‬ ‫مقدس و حقوق سیاسی و دینی ملت فلسطین‬ ‫وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫همزمان دبیرکل سازمان ملل خواهان‬ ‫تحقیقات جامع در این باره شد‪.‬‬ ‫االزهر نیز در بیانیه ای رخدادهای‬ ‫مسجداالقصی را نگران کننده خواند و محکوم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫افزایش شمار شهدا‬ ‫وزارت بهداشت فلسطین نیز اعالم کرد یک‬ ‫فلسطینی که پنجشنبه در شهرک کفردان در‬ ‫جنین زخمی شده بود بامداد امروز در اثر شدت‬ ‫جراحات وارده به شهادت رسید‪.‬‬ ‫با شهادت این فلسطینی شمار فلسطینی هایی‬ ‫که از چهارشنبه در کرانه باختری به شهادت‬ ‫رسیدند به هفت تن رسید‪.‬‬ ‫به دنبال این حوادث گرو ه های فلسطینی در‬ ‫غزه بسیج عمومی اعالم کردند‪.‬‬ ‫در هند چه خبر است؟‬ ‫«یوگیادیتیانات»یکراهبرنگزعفرانی پوشازحزب‬ ‫راستگراوبنیادگرایهندوبهاراتیاجاناتابرایدومیندورهبهعنوان‬ ‫وزیرارشدایالتاوتارپرادشهندسوگندیادکرد‪.‬بهمدتدو‬ ‫ساعتصبحانروزدرمراسمیکهبهمناسبتاینپیروزیدر‬ ‫سراسرایالتسازماندهیشدهبودناقوس هایمعبدبهصدادرامدند‪.‬‬ ‫اینمطابقباتصویریبودکهادیتیاناتبهدنبالارائهانبود‪:‬وارث‬ ‫«نارندرامودی»نخستوزیرهندویکچهرهبرجستهدرتالش‬ ‫بهاراتیاجاناتابرایتبدیلهندبهیککشورملیگرایهندو‪.‬‬ ‫بهنقلازفارینافرز‪،‬پیروزیادیتیاناتیکرویدادقابلتوجه‬ ‫بود‪.‬اواولینوزیرارشدایالتیاستکهدر‪ ۳۰‬سالگذشتهمجددادر‬ ‫انتخاباتپیروزشدهوعلیرغممدیریتنادرستفاجعهباردولت اش‬ ‫درمقابلهباشیوعکووید‪-۱۹‬توانستانتخابشود‪.‬اینایالتدارای‬ ‫نرخمرگومیرگستردهوکمترگزارششدهاستوبرایهفته ها‬ ‫اجسادبررویرودخانهگنگشناوربود هاند‪.‬‬ ‫بیمارانبرایکنارامدنباتخت هایبیمارستانیناکافیو‬ ‫کمبوداکسیژنبامشکالتزیادیدستوپنجهنرمکردهاند‪.‬با‬ ‫اینوجود‪،‬بهاراتیاجاناتا‪ ۲۵۵‬کرسیاز‪ ۴۰۳‬کرسیدرمجلس‬ ‫قانونگذاریایالتیرابهدستاوردحاشیه ایکهحتیازانتظاراتان‬ ‫حزبنیزفراتربود‪.‬‬ ‫اوتارپرادشبزرگترینایالتهنداستکهبیشاز‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫نفرجمعیتداردو‪ ۸۰‬کرسیاز‪ ۵۴۳‬کرسیپارلمانملیرابهخود‬ ‫اختصاصدادهاست‪.‬هنگامیکهبهاراتیاجاناتابرایاولینبارپساز‬ ‫انتخاباتایالتیدرسال‪ ۲۰۱۷‬میالدیادیتیاناترابهعنوانوزیرارشد‬ ‫خودانتخابکردبسیاریازتحلیلگرانشگفتزدهشدند‪.‬‬ ‫ادیتیاناتبهعنوانرئیسیکمدرسهمذهبیهندوفعالیت‬ ‫کردهبودوبهدلیلتهدیدبهخشونتعلیهمسلمانانمتهمشدهبود‪.‬‬ ‫افراطگراییادیتیاناتبهحدیبودکهزمانیمسلمانانرا«حیوانات‬ ‫دوپا»نامیدکه«تولید»انانبایدمتوقفشود‪.‬‬ ‫نگرشادیتیاناتنشاندهندهبرنامه هایدولتمرکزیبود‬ ‫واوبهتقویتدستورکارمودیکمککرد‪.‬دراواخرسال‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدیهندقوانینجدیدشهروندیراتصویبکردکهمسلمانانو‬ ‫مسیحیانراازافرادمتعلقبهمذاهبمنشاهندیعنیهندوها‪،‬سیک هاو‬ ‫بودایی هامتمایزمی کرد‪.‬‬ ‫قوانینیکهتهدیدبهسلبتابعیتازصد هامیلیوننفرمی کند‬ ‫اعتراضاتگسترده ایرابرانگیخت‪.‬دولتایالتیادیتیاناتبااقدامات‬ ‫سختیازجملهمصادرهاموالتظاهرکنندگان(مجازاتیکهتوسط‬ ‫دادگاهعالیهندمتوقفشد)بهاینموضوعپاسخداد‪.‬‬ ‫اززمانبهقدرترسیدنمودی‪،‬حمالتعلیهمسلماناندر‬ ‫سراسرهندافزایشیافتهاستاخرینمورداندرجریانشیوع‬ ‫خشونت هایجمعیدر‪۱۰‬اوریلکههمزمانباجشنوارههندو هابود‬ ‫رخداد‪.‬بااینوجود‪،‬اینخیزشبهویژهدراوتارپرادششدیدبوده‬ ‫استجاییکهادیتیاناتیککارزارپلیسی«نظموقانون»رااجرا‬ ‫کردهاستکهمسلمانانرابهطورنامتناسبیبهقتلمی رساند‪.‬‬ ‫بسیاریازتحلیلگرانانتخابمجددادیتیاناترابرایانتقال‬ ‫مستقیموجوهنقدوتحویلغذابهفقرادرطولقرنطینهشدیدهند‬ ‫موردبررسیقرارداد هاند‪.‬اماایناستداللچندانمنطقینیست‪.‬بهاراتیا‬ ‫جاناتادربرخیازمناطقفقیرترایالتبدترینعملکردراداشتوبرد‬ ‫ادیتیاناتبخشیازیکروندگسترده تراست‪.‬‬ ‫علیرغمیکاقتصادملیکند‪،‬بهاراتیاجاناتاسلسلهپیروزی های‬ ‫قابلتوجهیدرسراسرکشورداشتهاستازجملهپیروزیمودیدر‬ ‫سطحفدرالدرسال‪،۲۰۱۴‬انتخابمجددغافلگیرکنندهاودرسال‬ ‫‪،۲۰۱۹‬ومجموعه ایازپیروزی هایایالتیدیگرکهبسیاریازان‬ ‫پیروزی هادرنقاطیرخداد هاندکهملیگرایانهندوحضوردارند‬ ‫وپیش ترهرگزدرانموفقنشدهبودند‪.‬ازششرقابتایالتیکهدر‬ ‫فوریهومارسامسالبرگزارشدبهاراتیاجاناتابرندهپنجرقابتشد‪.‬راز‬ ‫موفقیت هایبهاراتیاجاناتابسیارعمیق تروتاریک ترازاقتصاداست‪.‬‬ ‫برایسالیانمتمادی‪،‬ملی گرایانهندوتالشکرد هاندتابخش های‬ ‫مختلفایمانرادریکجنبشسیاسیواحدتثبیتکنند‪.‬‬ ‫انانهندو هایطبقهباالراباموفقیتسازماندهیکرد هاند‬ ‫کسانیدرراسسلسلهمراتبدینیقراردارندوبخشعمدهنخبگان‬ ‫هندیراتشکیلمی دهند‪.‬انحزبتوانستهباتاکیدبراینکه‬ ‫طبقاتپایین ترنیزبههندوئیسمتعلقدارندوتقریبابرایهمگیانان‬ ‫دررده هایپایینحزبنمایندگانیوجوددارندحمایتبسیاریاز‬ ‫هندو هایبهحاشیهراندهشدهوطبقهپایینرابهدستاورد‪.‬‬ ‫بهاراتیاجاناتاهمچنیناسالمهراسیراتاحدزیادیتقویت‬ ‫کردهوانرابهمثابهیکسالحبهکاربردهو‪ ۹۶۶‬میلیونهندورا‬ ‫بیشترمتحدکردهوهمزمانزندگیرابراینزدیکبه‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫مسلمانهندبهطورفزاینده ایدشوارساختهاست‪.‬‬ ‫اینوضعیتدموکراسیچندالیههندراسخت ترخواهدکرد‪.‬‬ ‫مسلماناندرعملازحقوقیمشابهباسایرشهروندانبرخوردارنیستند‬ ‫ومناطقیدرمرز هایهندمانندکشمیرشاهداستفادهفزایندهدولت‬ ‫هندازارتشبرایمهارمخالفانهستند‪.‬باافزایشقدرتبهاراتیاجاناتا‬ ‫همتبعیضعلیهمسلمانانوهمسرکوبمناطقدورافتادهاحتماال‬ ‫بدترمی شود‪.‬‬ ‫قرنناسیونالیسمهندودرحالساختهشدن‬ ‫درسال‪ ۱۹۲۵‬میالدی‪،‬یکپزشکازمرکزهندبهنام«کشاو‬ ‫بالیرامهدجوار»یکگروهشبهنظامیراستافراطیبهنام«راشتریا‬ ‫سوایامسواکسانگ»(سپاهیانداوطلبملی)راتاسیسکردو‬ ‫هدفخودراایجادیکمذهبیکپارچههندواعالمکردهبود‪.‬‬ ‫اینگروهازبدوتاسیسمسلمانانومسیحیانراتحقیرمی کرد‬ ‫ومعمارانانازفاشیست هایاروپاییالهاممی گرفتند‪«.‬مدهاو‬ ‫ساداشیوگلوالکار»رهبرانگروهراستافراطیازسال‪ ۱۹۴۰‬تا‬ ‫‪۱۹۷۳‬میالدی(وتاکنونتاثیرگذارترینشخصیتانجریان)راه‬ ‫حلنهاییادولفهیتلررابهعنوانالگوییبراینحوهبرخوردهندبا‬ ‫مسلمانانانکشورموردتاییدقرارداد‪.‬‬ ‫دولتهنددرسال‪ ۱۹۴۸‬میالدیپسازترور«مهاتماگاندی»‬ ‫توسطیکیازاعضایقدیمیانسازمانبرایمدتکوتاهیاین‬ ‫سازمانراممنوعاعالمکرد‪.‬بااینوجود‪،‬درطولدهه هایبعد‬ ‫راشتریاسوایامسواکسانگمورداحترامقرارگرفت‪،‬زیراشیوه های‬ ‫اندکیظریف تررابرایتهدیدمسلمانانپیداکرد‪.‬‬ ‫بهعنوانمثال‪،‬درسال‪ ۱۹۸۳‬میالدیانحزبازطریقیکی‬ ‫ازسازمان هایوابستهبهخودکارزاریرابرایتخریبیکمسجد‬ ‫معروفدرشهراوتارپرادشدرایودیاوجایگزینیانبایکمعبد‬ ‫هندوراهاندازیکرد‪.‬سهسالپیشازان‪،‬یکحزبسیاسیجدید‬ ‫یعنیبهاراتیاجاناتابهمنظوررقابتوپیروزیدرانتخاباتتوسطان‬ ‫سازمانتاسیسشد‪.‬‬ ‫انحزببهزودیدرسطحایالتینفوذپیداکردوتاحدی‬ ‫ازجنبشمعبدایودیابهرهبردودرسال‪ ۱۹۹۱‬میالدی‪،‬برایاولین‬ ‫باردرانتخاباتاوتارپرادشپیروزشد‪.‬یکسالبعد‪،‬نهاد هایدولتی‬ ‫وپلیسکنارایستادندوتماشاگررخدادیبودندکهدرانگروهی‬ ‫بزرگتحتهدایترهبرانارشدحزببهاراتیاجاناتابهطور‬ ‫غیرقانونیمسجدراتخریبکردند‪.‬‬ ‫اینخشونتنتوانستهندو هایطبقهباالیعنیبرهمن ها‬ ‫(کاستکشیشسنتی)‪،‬کشتریا ها(کاستجنگجو)وبانیا(کاست‬ ‫تجاری)راازتبدیلشدنبهحامیانبهاراتیاجاناتابازدارد‪.‬‬ ‫انانیکبلوکقدرتمندهستند‪.‬اگرچهاینکاست هاکمتر‬ ‫از‪۱۵‬درصدازجمعیتهندراتشکیلمی دهند‪،‬امابخشعمده‬ ‫حوزهفکریوامورمالیانکشورراتحتکنترلخوددارندو‬ ‫پیامبهاراتیاجاناتامبنیبرعظمتهندو هاکهبرایاینطبقاتجذاب‬ ‫بودهاست‪.‬کاست هایذکرشدهبااسالمهراسیانحزبهمراه‬ ‫شدهاند‪.‬بسیاریهمچنینبهاراتیاجاناتاراسنگریدربرابراحزاب‬ ‫مختلفکوچک ترقلمدادمی کنندکهازگروه هایطبقهپایین‬ ‫حمایتمی کردند‪.‬‬ ‫بااینوجود‪،‬راشتریاسوایامسواکسانگکسبحمایتدر‬ ‫میانکاست هایصنعت گرپایینهندووحتیدرمیاندالیت های‬ ‫بهطورسنتیتحتستمقرارگرفتهکهنجسخواندهمی شدندرا‬ ‫نیزاغازکرد‪.‬انجریاناینکاررابابهرهگیریازسلسلهمراتب‬ ‫تقریبابی نهایتطبقهبندیشدهانجامدادهاستوتالشمی کندتااز‬ ‫گروه هایهندورایجذبکندگروه هاییکهاحزابسیاسیهندبه‬ ‫خوبیانانرانمایندگینمی کنند‪.‬‬ ‫اینوضعیتبهبهاراتیاجاناتااجازهدادتاباافرادازطبقات‬ ‫مختلفتماسگرفتهوانانراجلبکند‪.‬اگرچههریکازاین‬ ‫اقشارازنظرکمیبسیاربزرگنبودندبااینوجود‪،‬باانباشتهشدن‬ ‫حمایتبسیاریازانان‪،‬بهاراتیاجاناتاتوانستیکپایگاهسیاسیقابل‬ ‫توجهبرایخودایجادکند‪.‬‬ ‫درواقع‪،‬حتیجوامعیکهخارجازشاخههندوئیسمبرهمنی‬ ‫قراردارندمانندبیشاز‪ ۷۵‬میلیونادیواسیهندافرادیکهبه‬ ‫گروه هایبومیاینکشورتعلقدارندطیسهدههگذشتهبهطور‬ ‫گستردهشروعبهحمایتازبهاراتیاجاناتاکردهاند‪.‬اینبازهمبخشی‬ ‫ازتالش هایراشتریاسوایامسواکسانگبودهاست‪.‬راشتریا‬ ‫سوایامسواکسانگازطریقزیرمجموعه هایخودصد هامدرسهرا‬ ‫درمیانادیواسی هابازگشاییکردهوتالشکردهتااخالقهندورا‬ ‫درمناطقیکهعمدتاغایببودالقاکند‪.‬‬ ‫اینسازمانهمچنینباتبلیغاتتالشکردهاستتاخدایان‬ ‫مختلفادیواسیرابااعضایپانتئونوسیعخدایانهندومطابقت‬ ‫دهدومراسممذهبیسنتیادیواسیرابهمظهرهندوئیسمتبدیل‬ ‫کند‪.‬نکتهقابلتوجهانکهراشتریاسوایامسواکسانگازاستفادهاز‬ ‫اصطالحادیواسیخودداریمی کند‪،‬زیراایناصطالحبهساکنان‬ ‫اصلیاشارهمی کندواینسازماناصرارداردکهاولینمردمشبهقاره‬ ‫هندهندوبودهاند‪.‬‬ ‫امروزهراشتریاسوایامسواکسانگده هامیلیونعضودارد‬ ‫کهشایدانرابهبزرگترینسازمانغیردولتیدرجهانتبدیلکند‬ ‫ومطمئنایکیازقدرتمندترینهاست‪.‬راشتریاسوایامسواکسانگ‬ ‫درمرکزشبکهگسترده ایازگروه هاازجملهیکیازبزرگترین‬ ‫اتحادیه هایکارگریهندقراردارد‪.‬اینانجمنداراییکانجمن‬ ‫دانشجویان‪،‬یکشاخهمعلمان‪،‬یکشاخهزنانویکانجمن‬ ‫وکالاست‪.‬بهاراتیاجاناتااکنونبیشازپنجبرابررقیبسیاسی‬ ‫اصلیخوددرامدساالنهداردوبهطورگستردهازسویرسانه ها‬ ‫حمایتمی شود‪.‬‬ ‫بااینوجود‪،‬حتیبارشدانسازمانهستهایدئولوژیکراشتریا‬ ‫سوایامسواکسانگبدونتغییرباقیماندهاست‪.‬براساسدکترین‬ ‫انجریانشهروندانهندبایدباورداشتهباشندکهکشورشانتنها‬ ‫سرزمینمادریان هانیستبلکهسرزمینمقدساناناستتعریفی‬ ‫کهبرایکنارگذاشتنمسلمانانومسیحیانطراحیشدهوازاین‬ ‫دیدگاهمقدس تریناماکناناندرنقاطدیگریقراردارند‪.‬‬ ‫ادیتیانات‬ ‫راشتریاسوایامسواکسانگدربسیاریازبرجسته ترینموارد‪،‬‬ ‫خشونتاوباشکههردوگروهمذهبیراهدفقرارمی دهندمورد‬ ‫حمایتقراردادهاست‪.‬درسال‪ ۲۰۰۲‬میالدیانسازمانبهاجرای‬ ‫یکقتلعامخشونت امیزعلیهمسلماناندرایالتگجراتکمک‬ ‫کرد‪.‬درانزمانمودیوزیرارشدایالتمذکوربود‪.‬‬ ‫خشونتباعثشدهتاراشتریاسوایامسواکسانگقدرتمندتر‬ ‫شود‪.‬مودیبابازیدرموردخشونتعلیهمسلماناندرگجرات‬ ‫مجدداانتخابشدوازاردوگاه هایامدادیبرایقربانیانمسلمانقتل‬ ‫عامگجراتتحتعنوان«کارخانه هایتولیدبچه»یادکرد‪.‬‬ ‫اوباایجادترسدربارهورودمسلمانانازبنگالدشبههندبار‬ ‫دیگربهعنواننخستوزیرانتخابشد‪.‬باانتخاباوبرایرهبری‬ ‫اوتارپرادشادیتیاناتاینرقابترابهعنواننبردبین‪ ۸۰‬درصدو‪۲۰‬‬ ‫درصدتوصیفکردهبود‪:‬اشاره ایواضحبه‪۴۰‬میلیونمسلماناین‬ ‫ایالتکهتقریبا‪۲۰‬درصدازجمعیتراتشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫گفتمان«‪۸۰‬درمقابل‪»۲۰‬ادیتیاناتهمچنیناستراتژی‬ ‫انتخاباتیملیحزباورانشانمی دهد‪.‬بخشاعظمجمعیتهند‬ ‫ماننداکثرمناطقاوتارپرادشهندوهستند‪.‬بنابراین‪،‬اگربهاراتیاجاناتا‬ ‫بتواندکشوررادرامتدادخطوطمذهبیمنظمقطبیکندبهراحتی‬ ‫می تواندقدرتراکسبکند‪.‬‬ ‫ایناستراتژیبهنظرمی رسدموفقبودهاست‪.‬اززمانروی‬ ‫کارامدنمودی‪،‬اقتصادهندبهطورقابلتوجهیکندترازدورهقبلی‬ ‫اورشدکردهاستودرسطحبینالمللیاینکشوردرعصرایده ها‬ ‫حرفیبرایگفتنندارد‪.‬چینهمچنانهندرادرامتدادمرزطوالنی‬ ‫وبدتعریفشدهدوکشورتحتفشارقرارمی دهد‪.‬وابستگیمداوم‬ ‫هندبهتسلیحاتکهنهروسیعلیرغماظهاراتمکررمودیمبنیبر‬ ‫اینکههندبایدبهخودمتکیباشدانکشورراناتوانازاتخاذموضع‬ ‫روشندرموردجنگاوکراینساختهاست‪.‬‬ ‫درهمینحال‪،‬ادیتیاناترشدیکمنظیرداشتهویکفاجعه‬ ‫انسانیرارهبریکردهاست‪.‬بااینوجود‪،‬برایکسانیکهازایندو‬ ‫رهبرحمایتمی کنندچنینموضوعاتیدردرجهدومنتایجواقعی‬ ‫انجریانقراردارند‪.‬همانطورکهراشتریاسوایامسواکسانگ‬ ‫برایجشنصدمینسالگردخوددرسال‪ ۲۰۲۵‬میالدیاماده‬ ‫می شودچش ماندازانجریانازیککشورهندوملموس ترازهمیشه‬ ‫است‪.‬مودیخودمختاریوحقوقکشمیرتنهاایالتبااکثریت‬ ‫مسلمانهندرازیرپاگذاشتهاست‪.‬‬ ‫قوانینشهروندیاوصد هامیلیونغیرهندورابهحاشیهرانده‬ ‫است‪.‬ادیتیاناتجمعیتمسلمانایالتخودرانیزبهشدتمورد‬ ‫ازارواذیتقراردادهاست‪.‬اکنونکهاوپسازگذشتصدمین‬ ‫سالگردراشتریاسوایامسواکسانگبراوتارپرادشحکومت‬ ‫خواهدکردبهنظرمی رسدکهاینسازمانسرانجاممعبدیعظیم‬ ‫درایودیاخواهدساختدقیقادرمحلیکهمسجددرانجابهطور‬ ‫غیرقانونیتخریبشد‪.‬‬ ‫ایامی توانراشتریاسوایامسواکسانگرامتوقفساخت؟‬ ‫پروژهفرهنگیانجریانقطعامحدودیت هاییدارد‪.‬اگرچهبهاراتیا‬ ‫جاناتابااکثریتقاطعدراخرینانتخاباتایالتیپیروزشد‪،‬اماایالت‬ ‫پنجابدرشمالغربیهندرابااکثریتقاطعازدستدادوتنهادو‬ ‫کرسیاز‪ ۱۱۷‬کرسیخودراازانخودکرد‪.‬دلیلاننیزروشنو‬ ‫همگویااست‪:‬بیشاز‪۶۰‬درصدازساکنانپنجابسیک هاهستند‬ ‫کهوعدهیکملتهندو«پاکشده»و«خالص»جذابیتچندانی‬ ‫برای شانندارد‪.‬‬ ‫بهاراتیاجاناتاهمچنیندرعملدرایالتجنوبیکراالجایی‬ ‫کهبیشاز‪ ۴۰‬درصدازجمعیتاندارایاعتقاداتمتفاوتیهستند‬ ‫موفقیتیکسبنکرد‪.‬همچنین‪،‬انحزبنتوانستدرتامیلنادو‬ ‫جنوبی ترینایالتهندنفوذکند‪.‬وضعیتتامیلنادوجالباست‪،‬زیرا‬ ‫درمیانمناطقیکهخارجازدسترسبهاراتیاجاناتاقراردارنداینتنها‬ ‫منطقه ایاستکهاکثریتجمعیتانهندوهستند‪.‬‬ ‫بااینوجود‪،‬مانندکراالهندو هایتامیلنادوبرایخودهویت‬ ‫فرهنگیقوی ایقائلهستندوخودرادرچارچوبدیدگاهبرهمنی‬ ‫راشتریاسوایامسواکسانگقرارنمی دهند‪.‬بااینحال‪،‬اینایالت ها‬ ‫همگیدرحاشیههندقرارمی گیرند‪.‬درهرجایدیگری‪،‬بهاراتیا‬ ‫جاناتایادرقدرتاستویانهچنداندورازقدرتقراردارد‪.‬‬ ‫بهاراتیاجاناتاحتیدرمناطقیکهبهطورسنتیتصوریسمی‬ ‫ازانوجودداشتهنیزدستباالراپیداکردهاست‪.‬بهعنوانمثال‪،‬در‬ ‫مارس‪۲۰۲۱‬میالدیبهاراتیاجاناتادرایالتشرقیبنگالغربیکهبه‬ ‫طورسنتیبهچپگرایشداردوجمعیتمسلمانینزدیکبه‪۳۰‬‬ ‫درصددارددررتبهدومقرارگرفت‪.‬‬ ‫ایندستاوردیبرایانحزباستکهنمی توانانرانادیده‬ ‫گرفت‪.‬پیشازسال‪ ۲۰۲۱‬میالدی‪،‬اینحزبهرگزبیشازسه‬ ‫کرسیدرمجلس‪ ۲۹۴‬نفریراکسبنکردهوبیشاز‪ ۱۱.۴‬درصد‬ ‫اراراکسبنکردهبود‪.‬درسال‪ ۲۰۲۱‬میالدیانحزببهترتیب‬ ‫‪ ۷۷‬کرسی و‪ ۳۸‬درصد ارا را به دست اورد‪.‬‬ ‫درواقع‪،‬تسلطبهاراتیاجاناتابرقدرتدرهندبهقدریامنبه‬ ‫نظرمی رسدوچناندرحالرشدبودهکهبعیداستایدئولوژیان‬ ‫حتیتوسطاحزابسیاسیمخالفبهچالشکشیدهشود‪.‬بنابراین‪،‬‬ ‫بهنظرمحتملاستکهراشتریاسوایامسواکسانگسرانجامدر‬ ‫تحمیلدیدگاهخودبرمخالفانچهانانیکهدرایالت هایمرکزی‬ ‫قراردارندمانندمسلماناناوتارپرادشوچهکسانیکهدرخارجاز‬ ‫انقراردارندمانندسیک هاوتامیل هاموفقشود‪.‬نتیجهانظلموستم‬ ‫درمقیاسعظیمخواهدبود‪.‬‬ ‫بیشاز‪۴۰۰‬میلیوننفریابههندوئیسمتعلقندارندویاان‬ ‫گونهازهندوئیسمراکهراشتریاسوایامسواکسانگایدئولوژی‬ ‫برترمی داندنمی پذیرند‪.‬بااینوجود‪،‬انانمشمولپروژه ایخواهند‬ ‫بودکهدرنهایتیکپروژهامپراتوریاستکهتالشمی کندتا‬ ‫جمعیتهندوراهمگنکندودرعینحالتضمینکندکهمسلمانان‬ ‫ومسیحیانهندبهشهرونداندرجهدوتنزلدادهمی شوند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 27 -‬فروردین ‪ 1401‬شماره ‪1562‬‬ ‫بین الملل‬ ‫برند های ایرانی جایگزینی‬ ‫برای لباس های غربی‬ ‫در روسیه‬ ‫شرکت های ایرانی که عمدتا لباس‪ ،‬کفش و کیف‬ ‫چرمی تولید می کنند قصد دارند ظرف سه سال اینده وارد‬ ‫بازار روسیه شوند‪.‬‬ ‫به نقل از تی ار تی ترکیه؛ بر اساس پیشنهاد شورای‬ ‫مراکز خرید روسیه (‪ )RCSC‬برند های پوشاک غربی که‬ ‫به دلیل تحریم ها و جنگ در اوکراین بازار روسیه را ترک‬ ‫کرده اند می توانند با برند های ایرانی جایگزین شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه تاس‪“ ،‬اولگ‬ ‫ویتشخوفسکی” رئیس شورای مراکز خرید روسیه با‬ ‫نمایندگان انجمن های تجاری ایران در سفارت ایران در‬ ‫مسکو دیدار کرد و در انجا توافق شد که ممکن است‬ ‫برند های پوشاک غربی با برند های ایرانی جایگزین شوند‪.‬‬ ‫این جایگزینی ظرف مدت سه سال انجام خواهد شد‪ ،‬زیرا‬ ‫پاره ای از مسائل سازمانی وجود دارند که باید در ابتدا‬ ‫حل شوند‪.‬‬ ‫وویتسخوفسکی در بیانیه ای گفته است‪”:‬روسیه‬ ‫عالقه مند به افتتاح فروشگاه هایی با کاال های تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی است‪ ،‬اما چندین مسئله باید در فرایند عرضه ان به‬ ‫خرده فروشی های روسیه حل شوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬بعید به نظر‬ ‫می رسد که امسال این اتفاق رخ دهد”‪.‬‬ ‫به عنوان نقطه اغاز همکاری با تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫قرار است دست کم ‪ ۳۰‬شعبه در روسیه فعالیت خود‬ ‫را اغاز کنند‪ .‬او افزوده است‪”:‬برند های ایرانی نیز در‬ ‫مجموعه زنجیره های پوشاک و کفش موجود قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬تولیدکنندگان ایرانی می خواهند تجارت خود‬ ‫را در کشور ما گسترش دهند‪ ،‬اما بدون سرمایه گذاری‬ ‫اضافی به عنوان مثال‪ ،‬از طریق یک فروشنده داخلی که‬ ‫کاال را خریداری می کند‪ .‬هیچ برند مطرحی در ایران‬ ‫وجود ندارد که در روسیه شناخته شده باشد بنابراین‪ ،‬پول‬ ‫و زمان برای شناساندن برند های ایرانی در روسیه مورد نیاز‬ ‫است”‪.‬‬ ‫رئیس شورای مراکز خرید روسیه می گوید‪ ”:‬باید‬ ‫در ایجاد برند و پشتیبانی بازاریابی برای کاال ها سرمایه‬ ‫گذاری صورت گیرد”‪.‬‬ ‫رئیس شورای مراکز خرید روسیه افزوده است که حل‬ ‫مسئله لجستیک برای ارتقای برند ها ضروری است‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد بهترین گزینه مسیر های “اهسته” باشد که زمان‬ ‫بیش تری را می طلبد‪ ،‬اما هزینه کمتری دارد‪.‬‬ ‫او افزوده است‪“ :‬در حالی که مسائل لجستیک و‬ ‫گواهینامه هنوز حل نشده است هیچ اطمینانی وجود ندارد‬ ‫که تولیدکنندگان بتوانند قیمت محصوالت خود را در‬ ‫محدوده قیمتی معمول مصرف کنندگان روسی تعیین‬ ‫کنند‪ .‬فروشگاه های بزرگ روسیه نیز به نوبه خود اماده‬ ‫ارائه طیف وسیعی از کاال های ایرانی هستند‪ .‬در عین حال‬ ‫شرطی را مطرح کردند که تولیدکنندگان باید برای راه‬ ‫اندازی شعب محلی با دفاتر مدیریتی خود فعالیت کرده و‬ ‫در تبلیغات سرمایه گذاری کنند”‪.‬‬ ‫در این دیدار‪ ،‬نمایندگان طرف روسی با طیفی از‬ ‫اجناس چند کارخانه در ایران عمدتا پوشاک‪ ،‬کفش و‬ ‫کیف چرم در رده های قیمتی مختلف اشنا شدند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی نیز گزارش شده بود که ایران‬ ‫خودرو تصمیم دارد با سه سدان رانا پالس‪ ،‬دنا پالس و‬ ‫تارا به بازار خودرو روسیه وارد شود‪ .‬هزینه تارا در روسیه‬ ‫با دومین خودروی محبوب بازار روسیه الدا وستا قابل‬ ‫مقایسه است‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫امیرحسین زارع‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫ابراهیم زاده‪ :‬سپاهانی ها تمرکز نداشتند‬ ‫نباید به التعاون اجازه بازی کوتاه دهند‬ ‫سرمربی سابق سپاهان می گوید عدم‬ ‫تمرکز سپاهانی ها باعث شکست مقابل‬ ‫التعاون شد نه نبود یک یار کمتر‪.‬‬ ‫منصور ابراهیم زاده درباره شکست‬ ‫‪ ۳‬بر صفر سپاهانی ها مقابل التعاون‬ ‫عربستان اظهار کرد‪ :‬سپاهان در شروع‬ ‫بازی و تا دقیقه ‪ ۱۰‬با سیستم ‪۳-۳-۴‬‬ ‫بازی خود را دنبال کرد‪ .‬ان ها با سه‬ ‫هافبک مرکزی بازی می کردند که‬ ‫یک بازیکن عقب و دو بازیکن جلو‬ ‫بودند‪ .‬در زمان دفاع کردن هم سروش‬ ‫رفیعی عقب تر می امد و احمدزاده‬ ‫جلوی هافبک ها بازی می کرد‪ .‬التعاون‬ ‫با سیستم ‪ ۱-۴-۱-۴‬در دفاع و در حمله‬ ‫‪ ۳-۳-۴‬بازی می کرد‪ .‬تفکرات التعاون‬ ‫بازی روی زمین بود و بازیکنانش را‬ ‫بین خط دفاع و هافبک سپاهان صاحب‬ ‫توپ می کرد‪ .‬سپاهان مثل همیشه از‬ ‫سرعت احمدزاده‪ ،‬حسینی و یا اسماعیلی‬ ‫فر استفاده می کند‪ .‬در سمت چپ‬ ‫شهباززاده را بازی می دادند و دلیلش‬ ‫این بود که وقتی نورافکن به حمله‬ ‫اضافه می شود‪ ،‬شهباززاده می تواند حتی‬ ‫در نقش مهاجم ظاهر شود‪.‬‬ ‫او در مورد ‪ ۱۰‬نفره شده سپاهان‬ ‫در دقیقه ‪ ۱۰‬گفت‪ :‬التعاون باتوجه به‬ ‫اشتباه ولسیانی و پورقاز به هدفش رسید‪.‬‬ ‫در این صحنه پورقاز جا مانده بود و‬ ‫ولسیانی رفت او را پوشش دهد‪ .‬پورقاز‬ ‫هم داشت برمی گشت که جای ولسیانی‬ ‫را پر کند اما انقدر مطمئن بود‪ ،‬سریع‬ ‫جای او را نگرفت و به کندی حرکت‬ ‫کرد‪ .‬وقتی ولسیانی اشتباه کرد و لیز‬ ‫خورد ‪ ،‬پورقاز به سرعت می خواست‬ ‫برود اما نتوانست تعادلش را حفظ کند‬ ‫و در نهایت این اتفاق افتاد و اخراج شد‪.‬‬ ‫روی گل اولی هم که سپاهان دریافت‬ ‫کرد‪ ،‬تمام بازیکنان قد بلند این تیم‬ ‫برای دفاع امده بودند‪ .‬این صحنه هیچ‬ ‫ارتباطی به اخراج پورقاز نداشت چون‬ ‫همه بازیکنان سر زن سپاهان حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ابراهیم زاده در مورد گل اولی که‬ ‫سپاهان خورد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تعداد نفرات‬ ‫سپاهان در خط دفاعی بیشتر از بازیکنان‬ ‫التعاون بود و در این خط نسبت به‬ ‫حریف برتری عددی داشتند‪ .‬به خاطر‬ ‫سر زنی بازیکنان حاضر در ان صحنه‪،‬‬ ‫دیگر بازیکنان نرفتند و درگیر نشدند‪.‬‬ ‫گلی که التعاون زد ربطی به یار کمتر‬ ‫سپاهان نداشت‪ .‬نکته دیگه این بود که‬ ‫سپاهانی ها چگونه حمله می کردند‪ .‬با‬ ‫وجود بازیکن کمتر در زمین حریف‬ ‫پاس کاری می کردند و حتی سه کرنر‬ ‫هم گرفتند‪ .‬راهش توپ پلند بود که‬ ‫یک بار روی این حرکت کرنر گرفتند‪.‬‬ ‫باید راه را پیدا می کردند‪ .‬برای حمله‬ ‫بالفاصله باید مغانلو را با توپ بلند‬ ‫صاحب توپ می کردند که متاسفانه این‬ ‫کار انجام نشد‪.‬‬ ‫او با بیان این که گل دوم نماینده‬ ‫عربستان روی زمین زده شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به نظر من عربستانی ها خوب تجزیه و‬ ‫تحلیل کرده بودند‪ .‬سرمربی التعاون یک‬ ‫دفاع وسط قد بلند و گردن کلفت را‬ ‫در این بازی مقابل مغانلو قرار داده بود‬ ‫که در بازی قبل او را بازی نداده بود‪.‬‬ ‫می خواست او را با مغانلو درگیر کند‪.‬‬ ‫در نیمه دوم سپاهان با همان سیستم بازی‬ ‫کرد اما حریف تغییر سیستم داد و تعداد‬ ‫هافبک های خود را بیشتر کرد‪ .‬درست‬ ‫است فضاز وجود داشت اما در نهایت‬ ‫عدم تمرکز سپاهانی ها باعث شکست‬ ‫شد و کمبود نفرات دلیل کمتری داشت‪.‬‬ ‫سپاهان می توانست زودتر تغییرات خود‬ ‫را اعمال کند چون بازیکنان تمرکز‬ ‫نداشتند و مثال شادابی را در چهره‬ ‫نورافکن نمی دیدیم‪ .‬شکل ایستادن‬ ‫نورافکن و جهانی اشتباه بود و هر دو رو‬ ‫به دروازه خودی ایستاده بودند و فضای‬ ‫پشت سرشان را نمی دیدند‪.‬‬ ‫این پیشکسوت فوتبال عنوان کرد‪:‬‬ ‫برومند‪:‬‬ ‫مجیدیدربارهداوریوحواشیصحبتنکند‬ ‫پرویز برومند‪ ،‬در خصوص شکست استقالل مقابل نساجی در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی و ارزیابی عملکرد علیرضا رضایی در‬ ‫این مسابقه اظهار داشت‪ :‬انصافاً اگر رضایی در مسابقه نساجی چند پنالتی دریافت می کرد بازهم اینطور درباره او قضاوت می کردند؟ از کجا‬ ‫معلوم‪ ،‬در این مسابقه حسینی می توانست پنالتی بگیرد؟ شاید اص ً‬ ‫ال حسینی در ترکیب اولیه قرار می گرفت و در جریان بازی استقالل شکست‬ ‫می خورد‪ .‬بازی نساجی هر چه بود به پایان رسید‪ .‬حاال تمام فکر و ذکر استقالل باید روی لیگ برتر باشد‪ .‬وی درباره صحبت های فرهاد مجیدی‬ ‫در نشست خبری بعد از بازی استقالل و نساجی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خواهشم از فرهاد مجیدی این است که وارد حواشی نشود و درباره داوری‪،‬‬ ‫کارشناسان داوری و ‪...‬صحبت نکند‪ .‬شاید عده ای با همین بهانه ها بخواهند قهرمانی لیگ برتر را هم از استقالل بگیرند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫اسکوچیچبهدالیلغیرفنیبایددر‬ ‫تیمملیبماند‪/‬منخوشبیننیستم‬ ‫حاج رضایی‬ ‫روی گل سوم هم میالد جهانی و‬ ‫نورافکن توجهی به بازیکن التعاون‬ ‫نداشتند و ان ها خیلی راحت گل سوم را‬ ‫زدند‪ .‬تیم ان ها زمان های پاس دادن شان‬ ‫خوب بود و در نهایت هم توانستند‬ ‫موفق شوند اما به نظر من سپاهان در‬ ‫بازی بعدی می تواند با تمرکز بیشتری‬ ‫مقابل این تیم بازی کند‪ .‬نقطه قوت‬ ‫حریف مهاجم شان بود و باید حریف را‬ ‫مجبور کنند با توپ های بلند کار کنند‪.‬‬ ‫خصوصیت خوب سپاهان این است‬ ‫که از جلو خوب دفاع می کند چون‬ ‫بازیکنان درگیر شونده خوبی دارد اما‬ ‫در این بازی کمی عقب بودیم‪ .‬سپاهان‬ ‫نباید به التعاون اجازه بازی کوتاه دهد و‬ ‫تالش کند توپ های برگشتی و سوم را‬ ‫صاحب شوند‪.‬‬ ‫او درباره تفکر هجومی نویدکیا و‬ ‫سپاهانی ها بیان کرد‪ :‬همیشه باید تعادل‬ ‫حفظ شود و هر بازی هم شرایط خودش‬ ‫را دارد‪ .‬در بازی قبل در دقایق اخر‬ ‫بازی گل خوردیم و سخت است فقط‬ ‫حمله کنیم و مسائل دفاعی را نبینیم‪.‬‬ ‫یک اصل در فوتبال می گوید همان‬ ‫موقع که دارید حمله می کنید‪ ،‬به دفاع‬ ‫فکر کنید‪ .‬برعکس در زمان دفاع هم‬ ‫باید به حمله فکر کنید و طراحی داشته‬ ‫باشید‪ .‬سپاهان همیشه دو دفاع وسط‬ ‫داشته و دو دفاع چپ و راست که بسیار‬ ‫به جلو اضافه می شدند‪ .‬تیم می تواند دو‬ ‫هافبک هم داشته باشد و یک مربع را‬ ‫تشکیل دهد تا این دو هافبک بتوانند‬ ‫کمک کنند‪ .‬باید به مسائل دفاعی بیشتر‬ ‫فکر کنند‪.‬‬ ‫جام حذفی استقالل ‪ ۵ -۴‬نساجی‬ ‫امیر حاج رضایی‪ ،‬با حفظ دیدگاه خود درباره‬ ‫نحوه ادامه همکاری با دراگان اسکوچیچ در جام‬ ‫جهانی‪ ۲۰۲۲‬قطردرخصوصانتخاباعضایکمیته‬ ‫فنیفدراسیونفوتبالوهمچنیندالیلافتپرسپولیس‬ ‫درلیگبرترگفتگوکرد‪.‬‬ ‫مربیپیشینتیمملیایرانکههمچنانمعتقد‬ ‫است کار بسیار سختی در جام جهانی‪ ۲۰۲۲‬خواهیم‬ ‫داشت بر ضرورت استفاده از علم روز دنیا برای اگاهی‬ ‫از شرایط فنی و فردی تک تک بازیکنان تیم ملی‬ ‫انگلیسوامریکاتاکیدکرد‪.‬‬ ‫نگاهتوصیه ایکمیتهفنی‬ ‫حاج رضایی در واکنش به انتخاب میرشاد‬ ‫ماجدی‪،‬مرتضیمحصص‪،‬ابراهیمقاسمپور‪،‬پرویز‬ ‫مظلومی‪،‬حمیداستیلی‪،‬نادرعزتاللهیواصغر‬ ‫مدیرروستابهعنواناعضایکمیتهفنیفدراسیون‬ ‫فوتبالگفت‪:‬مننمی خواهمدربارههمکارانمکه‬ ‫از گوشت و پوست فوتبال ایران هستند به صورت‬ ‫شخصیصحبتکنم‪.‬جایگاهواالیانهامشخص‬ ‫است و من به انتخاب انها احترام می گذارم‪.‬‬ ‫مربیپیشینتیمملیفوتبالایرانافزود‪:‬معتقدم‬ ‫کمیتهفنیبایدنگاهتوصیه ایداشتهباشدنهتصمیم‬ ‫گیرندهامورفنی!ساختارفنیرامی تواندتعریفکند‬ ‫اما حق ندارد نگاه مشورتی را به نگاه تصمیم گیرنده‬ ‫تبدیلکند‪.‬متاسفانهدرتمامدهه هایگذشتهفوتبال‬ ‫ملیوباشگاهیمتوجهشدیمکمیتهفنیومدیرفنی‬ ‫همواره با وظایف کادر فنی تداخل داشته است‪ .‬مربی با‬ ‫کمیتهفنیخوبنتوانستهاستکارکندچونتعاریف‬ ‫صحیحینسبتبههمدیگرنداشت هاند‪.‬‬ ‫امیدوارم به بیراهه نرویم‬ ‫او با اشاره به حضور افرادی همچون ابراهیم‬ ‫قاسمپورتاکیدکرد‪:‬انهادارایبهتریندیدگاه هاهستند‬ ‫اماامیدوارمباتصمیماتمدیریتیکهگرفتهمی شودبه‬ ‫بیراههنرویمواتفاقاتخوبیرابرایپیشرفتتیم های‬ ‫ملی به خصوص در رده های پایه شاهد باشیم‪.‬‬ ‫اسکوچیچغیرفنیبماند‬ ‫مربیپیشینتیمملیایراندربارهحفظدیدگاه‬ ‫خوددربارهادامهفعالیتدراگاناسکوچیچتصریح‬ ‫کرد‪ :‬باز هم می گویم به خاطر شناخت از وضعیت‬ ‫فوتبال ایران و فاصله اندکی که با جام جهانی‪۲۰۲۲‬‬ ‫داریم کنار گذاشتن اسکوچیچ به صالح نیست‪ .‬او را به‬ ‫دالیلغیرفنیبایدحفظکنیمتامشکلیپیشنیاید‪.‬‬ ‫اسکوچیچبهدالیلغیرفنیبایددرتیمملیبماند‪/‬‬ ‫منخوشبیننیستم‬ ‫تمرینتیمملیفوتبالایرانزیرنظردراگان‬ ‫اسکوچیچ‬ ‫در ساده ترین امور مدیریتی مانده ایم‬ ‫حاج رضایی با اشاره به مشکالت فدراسیون‬ ‫فوتبال تاکید کرد‪ :‬من در خبرگزاری مهر خواندم که‬ ‫حساب هایفدراسیونفوتبالبهدلیلمشکالتمالیاتی‬ ‫بستهشدهاست‪.‬متاسفانهبازهمشاهدهستیمکههیچ‬ ‫چیز سر جای خودش نیست‪ .‬هنوز کسی از پرونده‬ ‫مارکویلموتسخبردقیقینداردومشخصنیست‬ ‫چه بر سر این پرونده بسیار مهم حقوقی خواهد امد‪.‬‬ ‫مشکلمجوزحرفه ایاستقاللوپرسپولیسهمحل‬ ‫نشدهاست‪.‬بهنظرممشکالتساختاریبیشترازقبل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫باانگلیسخیلیخیلیفاصلهداریم‬ ‫حاج رضایی با اشاره به هم گروهی تیم ملی ایران‬ ‫در گروه‪ B‬جام جهانی با تیم های انگلیس‪ ،‬امریکا و‬ ‫برنده پلی اف اروپا (ولز‪ -‬اسکاتلند ‪ -‬اوکراین) یاداور‬ ‫شد‪:‬فوتبالاروپاراکاملدنبالمی کنم‪.‬وقتیفوتبال ها‬ ‫رانگاهمی کنمتفاوتفوق العادهزیادیبینخودمان‬ ‫بابازیکنانانگلیسمی بینم‪.‬فوتبالمابااروپااص ً‬ ‫القابل‬ ‫قیاسنیستوبایدواقعبینباشیم‪.‬می توانمبگویمکه‬ ‫با انها خیلی خیلی فاصله داریم و کاری از دستمان در‬ ‫فرصتکوتاهبرایمهارانهابرنمی اید‪.‬‬ ‫ازتعلیقجودوتاکاردرکارخانه‬ ‫قندبادخترطالییکشتی!‬ ‫گزارش‬ ‫تعلیق جودو باعث شد تا به کشتی‬ ‫وارد شود و در مدت کوتاهی مدال‬ ‫طالی مسابقات بین المللی قرقیزستان را‬ ‫به دست بیاورد‪.‬‬ ‫‪ 20‬ساله است و برای تامین بخشی‬ ‫از هزینه های ورزش خود در شرکت‬ ‫قند فریمان کار می کند‪ .‬وقتی ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫بود به جودو وارد شد و به عضویت تیم‬ ‫ملی هم درامد اما فدراسیون که تعلیق‬ ‫شد‪ ،‬کشتی را انتخاب کرد‪ .‬تکنیک های‬ ‫جودو را در کشتی پیاده کرد و با‬ ‫قهرمانی در مسابقات کشوری به تیم‬ ‫ملی الیش رسید‪.‬‬ ‫محدثه حسینی در اولین سال‬ ‫حضورش در کشتی به مسابقات‬ ‫بین المللی قرقیزستان اعزام و طالی‬ ‫وزن ‪ ۶۵‬کیلوگرم را به دست اورد اما‬ ‫دوباره به جودو برگشت و امیدوار است‬ ‫که تعلیق از فدراسیون برداشته شود تا‬ ‫شانس حضور و مدال اوری در مسابقات‬ ‫بین المللی را داشته باشد‪.‬‬ ‫حسینی با خبرنگار ایسنا به‬ ‫گفت وگو پرداخت که مشروح ان را‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫جودو تعلیق شد‪ ،‬کشتی گیر شدم‬ ‫از ‪ ۱۰‬سالگی وارد جودو شدم‪ .‬ان‬ ‫زمان هنوز کشتی زنان در ایران فعال‬ ‫نشده بود و جودو نزدیک ترین رشته‬ ‫به کشتی بود به همین دلیل این رشته‬ ‫را انتخاب کردم‪ ۱۲ .‬سال هم عضو تیم‬ ‫ملی بودم‪ .‬زمانیکه فدراسیون تعلیق شد‬ ‫تمریناتم متوقف نشد چون می دانستم‬ ‫باالخره تعلیق برداشته می شود اما مجبور‬ ‫شدم به رشته دیگری بروم‪ .‬از انجایی‬ ‫که دایی و برادرم کشتی گیر بودند‪ ،‬به‬ ‫این سمت کشیده شدم‪ .‬البته انها ازاد‬ ‫و فرنگی تمرین می کردند اما در زنان‬ ‫فقط الیش داریم‪.‬‬ ‫در تمرینات کشتی استان خودم‬ ‫شرکت کردم و بعد از چند ماه در‬ ‫مسابقات کشوری قهرمان شدم‪.‬‬ ‫مسئوالن استان قبل از مسابقات کشوری‬ ‫الیش انالیزی انجام و امیدواری دادند‬ ‫که قهرمان می شوم‪ .‬یکسری تاکتیک ها‬ ‫هم از جودو داشتم که انها را به کار‬ ‫گرفتم و قهرمان شدم‪ .‬بعد از ان به‬ ‫عضویت تیم ملی درامدم‪.‬‬ ‫استرسم را کنترل کردم و طال‬ ‫گرفتم‬ ‫در اردوی تیم ملی کشتی قبل از‬ ‫اعزام به مسابقات قرقیزستان شرایط‬ ‫خوبی داشتم و مربیان خوبی را انتخاب‬ ‫کرده بودند‪ .‬خانم ها براتی‪ ،‬میرزایی و‬ ‫درخشانی هر چه در توان داشتند برای‬ ‫ما گذاشتند و کم و کسری نداشتیم‪.‬‬ ‫انالیز خوبی هم از رقبای قزاقستان و‬ ‫قرقیزستان انجام داده بودیم تا به مشکل‬ ‫برنخوریم‪ .‬البته موقع مسابقات استرس‬ ‫داشتم اما باید کنترل می کردم و با‬ ‫تمریناتی که داشتم بر استرسم غلبه‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫لحظه ای که طال گرفتم حس خیلی‬ ‫خوبی داشتم چون هر ورزشکاری ارزو‬ ‫دارد روی سکوی قهرمای برود و برای‬ ‫کشورش افتخارافرینی کند‪ .‬من هم با‬ ‫توکل به خدا‪ ،‬زحمات پدر و مادرم و‬ ‫تمریناتی که با برادرم انجام داده بودم‪،‬‬ ‫اعتماد به نفس خوبی را برای قهرمانی‬ ‫به دست اورده بودم‪.‬‬ ‫دوری از جودو برایم سخت است‬ ‫بعد از برگشت از مسابقات‬ ‫قرقیزستان فدراسیون جودو اعالم کرد‪،‬‬ ‫جودو می تواند در بازی های کشورهای‬ ‫اسالمی شرکت کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫از نفرات اول سال های قبل دعوت‬ ‫کردند تا در انتخابی مدعیان جودو‬ ‫شرکت کنند‪ .‬من هم شرکت کردم و‬ ‫به عضویت تیم ملی درامدم‪ .‬در حال‬ ‫حاضر هم در اردو هستم‪.‬‬ ‫من جودوکار هستم که به کشتی‬ ‫وارد شدم اما االن که رشته خودم‬ ‫می تواند در مسابقات شرکت کند‪،‬‬ ‫برگشتم تا زحمات فدراسیون و مربیانم‬ ‫را جبران کنم‪ .‬البته با خانم براتی‬ ‫سرمربی تیم ملی الیش صحبت کردم‬ ‫و تصمیم بر این شد که فعال در جودو‬ ‫بمانم و اگر تعلیق فدراسیون جودو تا‬ ‫مسابقات کشوری الیش ادامه داشت به‬ ‫کشتی برگردم‪ .‬من از بچگی به جودو‬ ‫وارد شدم‪ ،‬به این رشته عالقه دارم و‬ ‫رفتن به رشته ای دیگر برایم سخت‬ ‫است‪ .‬البته به کشتی هم عالقمند شده ام‬ ‫و رشته فوق العاده ای است‪.‬‬ ‫به خاطر شرایط اقتصادی مجبورم‬ ‫کار کنم‬ ‫در کنار ورزش در دانشگاه ازاد‬ ‫فریمان در رشته علوم تربیتی تحصیل‬ ‫می کنم و در شرکت قند فریمان هم‬ ‫کار می کنم‪ .‬هدف یک ورزشکار‬ ‫ورزش و قهرمانی است اما شرایط‬ ‫اقتصادی کشور به گونه ای است که‬ ‫مجبورم کار کنم چون هزینه های بلیت‬ ‫و مکمل سنگین است اما خوشبختانه‬ ‫شرکت قند در مورد رفت و امدها‪،‬‬ ‫اردوها و هزینه ها حمایتم می کند و‬ ‫مثل کارگرهای دیگر به من سخت‬ ‫نمی گیرند‪.‬‬ ‫از تیم مدیریتی شرکت قند فریمان‬ ‫اقایان ابراهیم دهقان پیر‪ ،‬فرهام دهقان‬ ‫و علی امینی تشکر می کنم چون حمایتم‬ ‫می کنند‪ .‬با شرایط اقتصادی فعلی‪ ،‬کمتر‬ ‫اسپانسری پیدا می شود که ورزشکاران‬ ‫را حمایت کند اما مدیران این کارخانه‬ ‫از من حمایت کردند‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1578

روزنامه صدای اصلاحات 1578

شماره : 1578
تاریخ : 1401/02/24
روزنامه صدای اصلاحات 1577

روزنامه صدای اصلاحات 1577

شماره : 1577
تاریخ : 1401/02/21
روزنامه صدای اصلاحات 1576

روزنامه صدای اصلاحات 1576

شماره : 1576
تاریخ : 1401/02/20
روزنامه صدای اصلاحات 1575

روزنامه صدای اصلاحات 1575

شماره : 1575
تاریخ : 1401/02/19
روزنامه صدای اصلاحات 1574

روزنامه صدای اصلاحات 1574

شماره : 1574
تاریخ : 1401/02/18
روزنامه صدای اصلاحات 1573

روزنامه صدای اصلاحات 1573

شماره : 1573
تاریخ : 1401/02/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!