روزنامه صدای اصلاحات شماره 1357 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1357

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1357

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1357

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1442‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫مهرعلیزاده‪:‬‬ ‫فاجعه است که هنوز‬ ‫درباره ورود زنان به‬ ‫ورزشگاه بحث می شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫جوادی حصار ‪:‬‬ ‫وعده های بی اساس‬ ‫به فاصله میان دولت و‬ ‫ملت منجر می شود‬ ‫‪2021June2‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1357‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صدای اصالحات بررسی می کند‬ ‫لزومحضور«رئیس»‬ ‫درقوه مجریه‬ ‫صفحه ؟‬ ‫صدای اصالحات ‪ -‬از اوایل بحث های انتخاباتی وگمانه زنی ها از سال گذشته پیرامون ورود‬ ‫رجال سیاسی به عرصه انتخابات تقریبا اکثریت سیاسیون و حتی احاد ملت حضور ایت اهلل رئیسی‬ ‫که بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زده بود را پیش بینی می کردند همین اقبال عمومی همه جریانات‬ ‫سیاسی و عموم مردم به رئیسی چند وجه یا سوال به وجود میاورد که قابل تامل و تفکر است‪.‬‬ ‫وجهاولاینکهچراایتاهللرئیسیکهخودبرمسندریاستقوهقضاییهاستدرهمانقوهقضاییهنمیماندکهبافسادمبارزهکند؟‬ ‫بازداشت و محاکمه دانه درشت ها‪ ،‬اقازاده ها و یقه سفیدها با اتهامات مالی و کالهبرداری در دوره موسوم به‬ ‫تحول در قوه قضاییه بازتاب گسترده ای در رسانه ها و در میان افکار عمومی داشت‪ .‬حاشیه امن اقازاده ها‪ ،‬مسئوالن و‬ ‫دانه درشت ها همواره یکی از زمینه های بی اعتمادی مردم به عدلیه بوده است‪ .‬در این دوره دستگاه قضایی تالش کرد‬ ‫تا با ورود به خطوط قرمز سنتی این دسته از مفسدین‪ ،‬اعتماد از دست رفته به قوه قضاییه را بازگرداند؛ به همین جهت‪،‬‬ ‫دادگاه هایی برای محاکمه دانه درشت ها و اقازاده ها و برخی مسئوالن برگزار شد که بعضی از انها قابل اشاره است‪:‬‬ ‫هدایتی مشهور به «پدرخوانده فوتبال ایران» به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور به ‪۲۰‬سال حبس‪ ،‬محرومیت‬ ‫دائم از به کارگیری خدمات دولتی و رد مال و شالق محکوم شد و هم اکنون در حال تحمل مجازات است‪.‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬وزیر اسبق کار و رفاه در دولت اول احمدی نژاد به اتهام مشارکت در اخالل عمده در نظام‬ ‫اقتصادی کشور به ‪۲۰‬سال حبس‪ ،‬شالق در انظار عمومی و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شد‪.‬‬ ‫رضوی‪ ،‬داماد محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر سابق صنعت و معدن و وزیر کنونی کار و رفاه که در جریان محاکمات به «داماد وزیر» مشهور‬ ‫شد به اتهام مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور به‪ ۲۰‬سال حبس‪ ،‬رد مال‪ ،‬شالق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫جوادی حصار ‪:‬‬ ‫می خواهندباشعارهایفریبندهمردمراناامیدکنند‪/‬وعده هایبی اساسبهفاصلهمیاندولتوملتمنجرمی شود‬ ‫بعد از اعالم نتایج بررسی صالحیت ها‪ ،‬هفت کاندیدای تایید صالحیت‬ ‫شده رسما تبلیغات انتخاباتی خود را همانطور که پیش بینی می شد با‬ ‫شعا ر های عجیب و غریب و بی اساس و پشتوانه اغاز کردند‪ .‬از وام ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی ازدواج تا به زانو دراوردن امریکا و حل کردن مشکالت‬ ‫بورس فقط در سه روز! اینها تنها گوشه ای از شعا ر های کاندیدا های انقالبی‬ ‫و مورد تایید! شورای نگهبان است‪ .‬شعا ر هایی با تم عوام فریبانه‪ ،‬پوپولیستی‬ ‫و کامال غیرکارشناسی‪.‬‬ ‫سر دادن شعا ر های انتخاباتی عجیب و بدون ضمانت اجرایی سابقه‬ ‫طوالنی در ایران و البته برخی از کشو ر های جهان دارد‪ .‬شعا ر هایی که پیش‬ ‫از برگزاری انتخابات مطرح می شود و بعد از پایان انتخابات‪ ،‬به باد فراموشی‬ ‫و بی اعتنایی سپرده می شود‪.‬‬ ‫محسن رضایی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫نسبت به سایر رقبا از تجربه بیشتری از حضور در انتخابات برخوردار است و‬ ‫معتقد است که کار را باید به یک اقتصاددان یعنی خود او سپرد‪ .‬او تاکنون‬ ‫چهار دوره نامزد شده است‪ .‬محسن رضایی براین عقیده است که توانایی‬ ‫حل مشکالت اقتصادی کشور را دارد‪ .‬او در این دوره با وعده یارانه ‪۴۵۰‬‬ ‫هزارتومانی وارد میدان شده است‪ .‬البته او قول داده که از دو خانوم به عنوان‬ ‫وزیر نیز در کابینه خود استفاده کند‪ .‬این درحالی است که حسن روحانی سه‬ ‫خانوم را برای تصدی سه وزار ت خانه انتخاب و پیشنهاد کرده بود‪ ،‬اما اجازه‬ ‫استفاده از ان ها را پیدا نکرد‪.‬‬ ‫امیرحسین قاضی زاده هاشمی کاندیدای دیگر انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫است که سابقه نمایندگی در مجلس را دارد‪ .‬او با طرح وعده انتخاباتی وام‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی برای زو ج ها‪ ،‬برای اولین بار پا به عرصه انتخاباتی گذاشته‬ ‫است‪ .‬او در بخش دیگری از ادعاهایش اعالم کرد که وقتی رئیس جمهور‬ ‫شدم با اولویت دستور تشکیل فوری‪ ،‬صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬صادر خواهم کرد‪.‬‬ ‫ابراهیم رئیسی دیگر کاندیدایی است که امسال برای دومین دوره متوالی‬ ‫در انتخابات حضور پیدا کرده است‪ ،‬او شعار تورم یک رقمی را مطرح کرده‬ ‫است؛ البته او عنوان نکرده بر چه اساس و با چه ابزاری قرار است به تورم یک‬ ‫رقمی دست پیدا کند‪ .‬او همانند دوره قبل که وعده داد بود شش میلیون شغل‬ ‫ایجاد می کند و یارانه را سه برابر می کند‪ ،‬اکنون نیز مدعی شده اگر پیروز‬ ‫شود سالی یک میلیون شغل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫محسن مهرعلیزاده دیگر کاندیدای انتخابات نیز معتقد است نه تنها نباید‬ ‫یارانه را قطع کرد‪ ،‬بلکه باید ان را چند برابر کرد‪.‬‬ ‫ان طور که به نظر می رسد‪ ،‬با نزدیک شدن به ‪ ۲۸‬خردادماه‪ ،‬حجم‬ ‫شعا ر های فریبنده و پوپولیستی کاندید ا ها نیز بیشتر می شود‪ .‬روحانی نیز وعده‬ ‫داده بود که در صد روز اول ریاست جمهوری اش مشکالت را حل می کند‪،‬‬ ‫اما زمانی که روی کار امد سخن خود را اصالح کرد‪ .‬عطش قدرت باعث‬ ‫شده تا برخی سیاستمدارن روز به روز وعده های پو چ تری بدهند تا فقط‬ ‫بتوانند توجه مردم را به خود جلب کنند‪ .‬اما هیچ یک از ان ها تاکنون پاسخ و‬ ‫راه حلی برای عملی کردن وعده های خود نداده است‪ .‬به طور مثال قاضی زاده‬ ‫هاشمی نگفته اساسا منابع پرداخت وام ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی قرار است از کجا‬ ‫بن سلمان و ولیعهد کویت در رابطه با‬ ‫ایران رایزنی می کنند‬ ‫تامین شود؟ یا یارانه ‪ ۴۵۰‬هزارتومانی با کدام بودجه و درامد شدنی است؟‬ ‫چرا رئیسی نمی گوید با چه محور و برنامه ای که قابلیت اجرا داشته باشد‪،‬‬ ‫تصمیم به تک رقمی کردن نرخ ارز دارد؟‬ ‫‪ ۱۹‬روز تا برگزاری انتخابات مانده است و کاندید ا ها روز به روز قول و‬ ‫وعد ه های جدید و هیجانی می دهند‪ .‬ادعا هایی که جز بی اعتمادی و دوری‬ ‫مردم از مسئولین‪ ،‬نکته قابل اهمیتی به همراه ندارد‪ .‬جوادی حصار فعال‬ ‫سیاسی اصالح طلب معتقد است که برخی می خواهند با این شعا ر ها مردم‬ ‫را ناامید کنند‪.‬‬ ‫شعارهای نامزدهای انتخابات را باور کنیم یا حرف کسانی که می گویند‬ ‫پول نداریم‬ ‫محمدصادق جوادی حصار‪ ،‬با اشاره به شعار های فریبنده کاندید ا های‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری می گوید‪ :‬یا این ها دروغ می گویند یا دیگران!‬ ‫دیگران می گویند پول نداریم که بخواهیم یارانه بیشتر یا مثال وام ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی پرداخت کنیم‪ ،‬حتما این افراد از مسائلی خبر دارند که دیگران خبر‬ ‫ندارند‪ .‬کسی که می تواند ‪ ۴۵۰‬هزار تومان یارانه بدهد حتما از منابع و‬ ‫ماخذ های ایرانی مطلع است و حتما دسترسی هم دارد و باالخره برای روزی‬ ‫نگاه داشته است که بتواند برای جریان خودش استفاده کند‪.‬‬ ‫جوادی حصار می گوید عد ه ای بر این باور هستند که با روش های عوام‬ ‫فریبانه می توان نتیجه دلخواه را گرفت‪ .‬کیست که نداند در این کشور‬ ‫مشکالت چه ریشه ای دارند و به کجا وصل هستند‪ .‬من معتقدم فصل انتخابات‬ ‫مانند گذشته است که در ان زمان یک روز یا یک هفته به مناسبت نوروز‬ ‫دولت ما دولت داللی نخواهد بود‬ ‫نمی توانم درد مردم را ببینم و کاری نکنم‬ ‫روزنامه سعودی‪:‬‬ ‫یک روزنامه سعودی مدعی شد که ولیعهد عربستان در رابطه با ایران با همتای کویتی‬ ‫خود رایزنی خواهد کرد‪.‬‬ ‫روزنامه سعودی عکاظ اعالم کرد که شیخ مشعل االحمد الجابر الصباح‪ ،‬ولیعهد‬ ‫کویت امروز سه شنبه در سفری رسمی وارد ریاض خواهد شد‪.‬‬ ‫این اولین سفر ولیعهد کویت به عربستان بعد از روی کار امدن است و قرار است در‬ ‫این سفر با محمد بن سلمان‪ ،‬ولیعهد کویت دیدار کند‪.‬‬ ‫یک منبع عالی رتبه کویتی در گفت وگو با این روزنامه سعودی تاکید کرد‪ :‬سفر شیخ‬ ‫مشعل االحمد به دعوت محمد بن سلمان انجام خواهد شد و در این سفر در خصوص‬ ‫تقویت روابط نفتی و تجاری و هماهنگی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‬ ‫(فارس) در رابطه با مسائل مختلف منطقه ای‪ ،‬عربی و بین المللی و در راس ان ها‬ ‫موضع کشورهای عربی در خصوص برنامه هسته ای ایران رایزنی خواهد شد‪.‬‬ ‫این منبع کویتی گفته است که ولیعهد کویت و عربستان در رابطه با انچه ‘’دخالت های‬ ‫ایران در امور داخلی کشورهای عربی’’ خوانده شده و نیز تالش برای حل بحران یمن‬ ‫بحث و رایزنی خواهند کرد‪.‬‬ ‫فردی را میر نوروزی می کردند و می گفتند هرچه دلت می خواهد بگو و‬ ‫هرکاری دلت می خواهد انجام بده و در ان مدت یک روز یا یک هفته هیچ‬ ‫مواخذ ه ای در کار نبوده است‪ .‬کاندیدای انتخابات هم به مصداق میرنوروزی‬ ‫بدون هیچ مواخذ ه ای هرچه که دوست دارند می گویند و هرکاری که‬ ‫می خواهند انجام می دهند و برایشان اهمیتی ندارد که چه می گویند‪ ،‬فقط‬ ‫دنبال روشی هستند که مردم را قانع کنند که رای بدهند‪ .‬دیگران هم از‬ ‫اینکه مردم رای بدهند خوشحال می شوند و به موضوع دیگری فکر نمی کنند‪.‬‬ ‫یک اراد ه ای وجود دارد که می خواهد مردم را ناامید کند‬ ‫این فعال سیاسی به عوارض این شعارپراکنی ها اشاره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫این شعارپراکنی ها و ادعای غیرعلمی چیزی جز بی اعتمادی‪ ،‬یاس‪ ،‬ناامیدی‬ ‫و فاصله میان دولت و ملت به جا نمی گذارد‪.‬‬ ‫جوادی حصار می گوید‪ :‬ادم نمی داند که نسبت به این اتفاق ها چه بگوید‪.‬‬ ‫این ها در قوطی خودشان شعبد ه هایی را دارند که زبان مردم را به وقتش‬ ‫قفل می کند‪ .‬از مردم می خواهم که ناامید نشوند‪ .‬یک اراده ای وجود دارد‬ ‫که می خواهد مردم را ناامید کند تا مردم کنار بکشند و اختیار کشور را به‬ ‫دست کسانی بسپارند که حقیقتا قابلیت‪ ،‬لیاقت و شایستگی زمامداری شایسته‬ ‫کشور را ندارند‪ .‬ان ها با این هوچی گر ی ها و خشونت های رفتاری و کالمی‬ ‫می خواهند کاری کنند که مردم بگویند ما عطای همکاری با حکومت را به‬ ‫لقایش بخشیدیم! در نهایت ان ها در غیاب و عدم نظارت مردم‪ ،‬هرکاری که‬ ‫دلشان می خواهد با ابرو و سرمایه مردم این کشور انجام دهند و کسی هم از‬ ‫کارهایشان مطلع نباشد‪.‬‬ ‫رئیسی‪:‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد‬ ‫سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه «با‬ ‫دوربین»شبکهیک‪،‬طیسخنانیاظهارداشت‪:‬مردمانگیزه‬ ‫منبرایحضوردرعرصه انتخاباترامی دانند؛ این انگیزه‬ ‫فقطدید ِنمشکالتمردم‪،‬رنج ها‪،‬ناامیدی هاوکاستی های‬ ‫موجوددرزندگانیمردموسفرهان هانیست‪،‬بلکهتالش‬ ‫برایرفعاینمشکالتاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مجموعه ی دستگاه اداری کشور و دولت‬ ‫امکان خشکاندن ریشه های فساد وجود دارد و انگیزه ی‬ ‫من برای حضور در این عرصه نیز خواست مردم و اقشار‬ ‫مختلفاست‪.‬منسربازنظاموکشورهستمواحساسمن‬ ‫این است که پاسخ به خواست شما به عنوان نوک ِر مردم‪،‬‬ ‫وظیفهمناست‪.‬‬ ‫این کاندیدای ریاست جمهوری گفت‪ :‬من نمی توانم‬ ‫این وضع را ببینم و کاری نکنم‪ ،‬با شناخت از مسائل و‬ ‫ظرفیت هایکشورمی گویمکهبسیاریازاینمسائلقابل‬ ‫رفع است‪ .‬مبارزه با فقر‪ ،‬فساد‪ ،‬تبعیض را به عنوان یکی از‬ ‫وظایف مهم خود می دانیم و می توان این کار را در قوه ی‬ ‫مجریهانجامدادوریشه کردنفقرامکان پذیراست‪.‬‬ ‫رئیسی خاطر نشان کرد‪ :‬می توانیم با کمک یکدیگر‪،‬‬ ‫جوانانواقشارمردموضعیتکشوررامتفاوتکنیم؛وضع‬ ‫فعلیبرایهیچ کسقابلقبولنیستوحتمابایداینوضع‬ ‫راتغییردادواینتحولهمنیازمندهمکاریوهمراهیمردم‬ ‫است‪.‬اینجاسخنازجناح‪،‬احزابسیاسیوبگومگوهای‬ ‫سیاسی نیست و سخن از عزم ملی است که مردم نشان‬ ‫داد هاند که هرکجا اراده ی ملی وجود داشته‪ ،‬بسیاری از‬ ‫گره ها باز شده و ما توانستیم و ما اصحاب «ما می توانیم»‬ ‫هستیمویاسوناامیدیدرکارما‪،‬جاییندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به در پیش بودن سالگرد ارتحال امام‬ ‫خمینی(ره)‪،‬عنوانکرد‪:‬قراربودعقالنیت‪،‬اخالق‪،‬معنویت‬ ‫ِ‬ ‫سنگزیربناباشدوعدالتاجراشود؛اینخواستمردمو‬ ‫تاکیدقانوناساسیاست‪.‬هرگونهبی عدالتیرابههرشکلی‬ ‫مذموممی دانیم‪.‬‬ ‫کاندیدایریاست جمهوریتصریحکرد‪:‬دولتمادولت‬ ‫داللی‪ ،‬رانت خواری و پارتی بازی نخواهد بود؛ دولت ما‬ ‫ِ‬ ‫دولت تولید و فعالیت برای گره گشایی از زندگی مردم‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫رئیسیدرادامهگفت‪:‬مامی توانستیمبهترازاینپیشبرویم‬ ‫و امروز در این وضعیت نباشیم‪ ،‬من به سراسر کشور رفته ام‬ ‫و نباید این میزان از کارگاه های تولیدی تعطیلی باشد؛ ‪04‬‬ ‫درصد از ظرفیت تولیدی ما معطل مانده و ‪ 07‬درصد‬ ‫ظرفیت اقتصادی در حوزه های مخلتف می تواند اشتغال‬ ‫ایجادکند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر من توان و ابرویی دارم از این کشور‬ ‫و برای مردم است و هویت من با مردم شکل گرفته است‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬من نمی توانم در اتاقم بنشینم و بین مردم‬ ‫حضورنیابم؛یکمسئولبایددردمردمرابچشد‪.‬‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری اظهار داشت‪ :‬در کنار داشتن‬ ‫کارنامه‪،‬بایدبرنامههمداشتهباشیم؛امروززندگیمردمسه‬ ‫محور اساسی دارد که ما برای برای ان برنامه داریم؛ یکی‬ ‫مسئله معیشت و سفره مردم است که مسئله اول است‪.‬‬ ‫مسئله بعدی موضوع کسب وکار و مسئله سوم نیز دولت‬ ‫است‪،‬دولتتوانمند‪،‬جهادیومقتدرمردمیمی توانداین‬ ‫مشکالترارفعکند‪.‬‬ ‫رئیسی با اشاره به اینکه رنج مردم از افزایش هزینه ها و‬ ‫کاهش درامدهاست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬گرانی همه را ازار‬ ‫می دهد و برای برای کنترل ان برنامه داریم‪ .‬نکته بعدی‬ ‫مسئلهمسکناستوهزینهمسکنمردمرامی ازاردوبحث‬ ‫بعدینیزهزینهسالمتاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسیاری از کاالها چندین برابر شده و مردم هر‬ ‫روزباانمواجههستند؛شاهدتورم‪023‬درصدیدر‪8‬سال‬ ‫گذشته هستیم و این شرایط قابل قبول نیست‪ .‬امکان تغییر‬ ‫وضعیتوجودداردوتورمیکرقمیدست یافتنیاست‪.‬‬ ‫کسریبودجهام المصائبکشوراستوبایدکنترلبشود‪.‬‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری بیان کرد‪ :‬خلق نقدینگی در‬ ‫کشوررخمی دهدولیبهطرفتولیدنمی رودومشکالت‬ ‫فزاینده ایایجادمی کند‪.‬کسانیکهدربورسسهامدارند‪،‬‬ ‫اگرحرکتبورسبهتولیدکمککند‪،‬روزبه روزافزایش‬ ‫در سهام خود را احساس می کنند‪ .‬دولت نباید در بازار‬ ‫مداخله داشته باشد و زنجیره ی تامین و تولید تا مصرف‬ ‫بایدموردنظارتقراربگیرد‪.‬شاندولتهدایت‪،‬حمایتو‬ ‫نظارت است و نمی شود بازار را دستوری اداره کرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬خرداد ‪ 1400‬شماره ‪1357‬‬ ‫سیاست‬ ‫کدخدایی‪:‬‬ ‫تاثیرارایشوراینگهباندر‬ ‫بررسیصالحیت هابرمیزان‬ ‫مشارکتبسیاراندکاست‬ ‫عباسعلیکدخداییسخنگویشوراینگهباندرگفتگویی‬ ‫باشبکهتلویزیونیپرس‪.‬تی‪.‬ویدرپاسخبهسوالیدربارهبحثرد‬ ‫صالحیتنامزد هایانتخاباتریاستجمهوری‪،‬گفت‪:‬مادرحوزه‬ ‫انتخابریاستجمهوریعبارتردصالحیتنداریمبلکهشورای‬ ‫نگهبانصالحیتافرادواجدشرایطرااحرازمی کند؛البتهایننکتهطبیعتاً‬ ‫بهمفهومایننیستکهافرادیکهصالحیتان هااحرازنشدهاست‪،‬‬ ‫شرایطنامناسبیدارندیاصالحیتیبرایمسئولیت هایدیگرندارند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬اصل‪ 115‬قانوناساسیشرایطیرامانندایرانیاالصل‬ ‫بودن‪،‬رجلسیاسی‪-‬مذهبی‪،‬مدیر‪،‬مدبرو‪...‬براینامزدانتخاباتریاست‬ ‫جمهوریذکرکردهاست؛اعضایشوراینگهبانهماینشرایطرا‬ ‫بامستنداتپروندهانطباقمی دهندونهایتاًباانجامرای گیریمخفی‬ ‫نفریانفراتواجدشرایطرااعالممی کنند‪.‬اماقانونگذاردربارهبقیه‬ ‫افرادکهشرایطکافیبراینامزدیانتخاباتراندارند‪،‬سکوتکردهو‬ ‫حکمدیگریرااعالمنکردهاستکهبخواهیمنسبتبهان هاواژهرد‬ ‫صالحیترابهکارگیریم‪.‬‬ ‫کدخداییگفت‪:‬قانوناساسیدربارهانتخاباتمجلسصراحتاً‬ ‫اعالمکردهکهشوراینگهبانبایددالیلردصالحیترابهصورت‬ ‫محرمانهبهداوطلباناعالمکنیمکهاینکارانجاممی شود‪.‬امادرحوزه‬ ‫انتخاباتریاستجمهوریمامبنایردصالحیتنداریم‪،‬مث ً‬ ‫الفردی‬ ‫برایاستخدامدریکشرکتیبایدمدرککارشناسیارشدارائهکند‪.‬‬ ‫اوبایدمدرکخودراارائهکنداگرمدرکیارائهنکردبهمفهوماین‬ ‫نیستکهاونمی توانددرشرکتدیگریبهکارگرفتهشود‪.‬درحوزه‬ ‫انتخاباتریاست جمهوریهمشرایطهمین طوراست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬دراصل‪ 115‬قانوناساسیبهرجلسیاسی–مذهبی‪،‬‬ ‫مدیر‪،‬مدبرو‪...‬بهعنوانشرایطداوطلبانریاستجمهوریاشارهکرده‬ ‫است‪.‬افرادبایددراینبارهدالیلمثبتهخودراارائهکنندتاشورای‬ ‫نگهبانان هاراباشرایطاصل‪ 115‬قانوناساسیانطباقدهدونظرخود‬ ‫رااعالمکند‪.‬‬ ‫سخنگویشوراینگهبانخاطرنشانکرد‪:‬چونماردصالحیت‬ ‫نداریم‪،‬قانونگذارهمهیچمرحله ایرابرایاعتراضدراینبخشدر‬ ‫نظرنگرفتهاستوطبیعتاًاعتراضیهموجودندارد‪.‬بررسیمجددهمبه‬ ‫هیچوجهوجودندارد‪.‬‬ ‫بهگفتهدکترکدخداییطبقاصلصریحقانوناساسیرهبر‬ ‫انقالببراساساختیاراتخودهروقتالزمدانستندمی توانندازاندر‬ ‫بحثبررسیصالحیت هااستفادهکنند‪.‬اگرالزمشداشکارااستفاده‬ ‫می شودوماهمتبعیتمی کنیم‪.‬امااالنهیچاطالعیدراینبارهندارم‪.‬‬ ‫عضوحقوقدانشوراینگهباندربارهپروسهرسیدگیبه‬ ‫صالحیتداوطلبانانتخاباتریاستجمهوریگفت‪:‬پروندهنامزد های‬ ‫انتخاباتیتوسطکارشناسانتهیهشدهوبهشوراینگهبانارائهمی شود‪.‬‬ ‫درشوراینگهباناینپروندهمطالعهشدهوتمامیجزئیاتبیانمی شود‪.‬‬ ‫اگرافرادسئوالیداشتهباشندازکارشناسانیامراجعیکهگزارشدادند‪،‬‬ ‫می پرسند‪.‬بعضاًاگرالزمباشد‪-‬مانندایندورهازانتخابات‪-‬نامزد هارا‬ ‫دعوتکردهواز ان هاسئواالتیمی شود‬ ‫ویافزود‪:‬نهایتاًشوراینگهبانبهصورتکتبیوالبتهمخفی‬ ‫نسبتبه افرادرایمی دهند‪.‬شایددربادیامر احساسشودکهفردرای‬ ‫داشتهباشد‪،‬ولیوقتیرایمخفیگرفتهمی شود‪،‬مشخصشدهکه‬ ‫رای ندارد‪ .‬باید‪ 7‬رای از‪ 12‬رای را کسب کند‪ .‬اگر ارا‪ 6‬به‪ 6‬باشد به‬ ‫این مفهوم است که رای کافی را ندارد‪ .‬در این دوره برخی از افراد‪ 8‬یا‬ ‫‪ 9‬یا‪ 11‬رایداشت هاند‪.‬سخنگویشوراینگهبانبابیاناینکهبرایتایید‬ ‫صالحیتافراد‪،‬فشاریبهمفهوماصلیانبرشوراینگهبانصورت‬ ‫نمی گیرد‪،‬افزود‪:‬البتهشایددرفضایمجازیاعتراضوانتقادیصورت‬ ‫گیردوافرادیممکناستکهنظراتخودرابیانکنند‪،‬ولیشورای‬ ‫نگهبانباتوجهبهمالک هایقانونیومستنداتپروندهدربارهافراد‬ ‫تصمیم گیریمی کند‪.‬‬ ‫ویخاطرنشانکرد‪:‬اینکهفردیعضوشوراینگهباناستویکی‬ ‫ازبستگاناوداوطلبانتخاباتشده‪،‬بهنوعیاستقاللشوراینگهبانرا‬ ‫همنشانمی دهد؛چراکهرایشوراینگهبانبهخاطروجوداوتغییری‬ ‫نمی کندکهاینموضوعنشانازاستقاللشوراینگهباندارد‪.‬‬ ‫مهرعلیزاده‪:‬‬ ‫فاجعهاستکههنوزدربارهورودزنانبهورزشگاهبحثمی شود‬ ‫یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه «وضعیت زنان‪ ،‬معیاری برای سنجش ازادی در یک کشور است»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه هنوز در رابطه با بدیهیاتی مثل ورود زنان به ورزشگاه بحث می شود‪ ،‬فاجعه‬ ‫است‪.‬محسن مهرعلیزاده کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به کسب مدال جهانی در رشته وزنه برداری توسط یک بانوی ایرانی‪ ،‬نوشت‪«:‬‏وضعیت زنان‪ ،‬معیاری برای‬ ‫سنجش ازادی در یک کشور است‪‎ .‬یکتا جمالی اولین است اما نباید اخرین باشد‪ .‬اینکه هنوز در رابطه با بدیهیاتی مثل ورود زنان به ورزشگاه بحث می شود‪ ،‬فاجعه است و نشان از این دارد که ابتدای راهیم‪ .‬جامعه مسیر خود را‬ ‫می رود‪ ،‬این ما هستیم که باید خود را با ان هماهنگ کنیم‪».‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یکتا جمالی وزنه بردار دسته ‪ ۸۷‬کیلوگرم تیم ملی زنان ایران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان موفق به کسب مدال برنز شد؛ این مدال‬ ‫نخستین مدال بانوان ایران در قهرمانی جوانان جهان در رشته وزنه برداری محسوب می شود‪.‬‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد‬ ‫لزومحضور«رئیس»درقوهمجریه‬ ‫صدای اصالحات‪-‬امیرمشهدی ابراهیمی‪ *-‬از اوایل‬ ‫بحث های انتخاباتی و گمانه زنی ها از سال گذشته‬ ‫پیرامون ورود رجال سیاسی به عرصه انتخابات تقریبا‬ ‫اکثریت سیاسیون و حتی احاد ملت حضور ایت اهلل‬ ‫رئیسی که بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زده بود را‬ ‫پیش بینی می کردند همین اقبال عمومی همه جریانات‬ ‫سیاسی و عموم مردم به رئیسی چند وجه یا سوال به‬ ‫وجود میاورد که قابل تامل و تفکر است‪.‬‬ ‫وجه اول اینکه چرا ایت اهلل رئیسی که خود بر مسند‬ ‫ریاست قوه قضاییه است در همان قوه قضاییه نمی ماند‬ ‫که با فساد مبارزه کند؟‬ ‫بازداشت و محاکمه دانه درشت ها‪ ،‬اقازاده ها و یقه‬ ‫سفیدها با اتهامات مالی و کالهبرداری در دوره موسوم به‬ ‫تحول در قوه قضاییه بازتاب گسترده ای در رسانه ها و در‬ ‫میان افکار عمومی داشت‪.‬‬ ‫حاشیه امن اقازاده ها‪ ،‬مسئوالن و دانه درشت ها‬ ‫همواره یکی از زمینه های بی اعتمادی مردم به عدلیه بوده‬ ‫است‪ .‬در این دوره دستگاه قضایی تالش کرد تا با ورود‬ ‫به خطوط قرمز سنتی این دسته از مفسدین‪ ،‬اعتماد از‬ ‫دست رفته به قوه قضاییه را بازگرداند؛ به همین جهت‪،‬‬ ‫دادگاه هایی برای محاکمه دانه درشت ها و اقازاده ها و‬ ‫برخی مسئوالن برگزار شد که بعضی از انها قابل اشاره‬ ‫است‪:‬‬ ‫هدایتی مشهور به «پدرخوانده فوتبال ایران» به‬ ‫اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور به ‪۲۰‬سال حبس‪،‬‬ ‫محرومیت دائم از به کارگیری خدمات دولتی و رد مال‬ ‫و شالق محکوم شد و هم اکنون در حال تحمل مجازات‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬وزیر اسبق کار و رفاه در دولت اول‬ ‫احمدی نژاد به اتهام مشارکت در اخالل عمده در نظام‬ ‫اقتصادی کشور به ‪۲۰‬سال حبس‪ ،‬شالق در انظار عمومی‬ ‫و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شد‪.‬‬ ‫رضوی‪ ،‬داماد محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر سابق‬ ‫صنعت و معدن و وزیر کنونی کار و رفاه که در جریان‬ ‫محاکمات به «داماد وزیر» مشهور شد به اتهام مشارکت‬ ‫در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور به ‪ ۲۰‬سال‬ ‫حبس‪ ،‬رد مال‪ ،‬شالق و محرومیت از خدمات دولتی‬ ‫محکوم شد‪.‬‬ ‫پهلوان‪ ،‬بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز‬ ‫و متهم ردیف اول پرونده به اتهام هدایت و رهبری شبکه‬ ‫کالهبرداری به حبس ابد و استرداد اموال و محرومیت‬ ‫دائم از خدمات دولتی محکوم شد‪.‬‬ ‫صالحی‪ ،‬فرزند یکی از فرماندهان ارشد و سابق ارتش‬ ‫به اتهام معاونت در اخالل در نظام اقتصادی در ارتباط با‬ ‫یکی از پرونده های فساد بانک سرمایه(گروه جهانبانی)‬ ‫در دادگاه علنی محاکمه و به تحمل ‪ ۱۰‬سال حبس و‬ ‫محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد‪.‬‬ ‫میرعلی‪ ،‬مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن الحجج‬ ‫و رئیس اسبق دادسرای نظامی استان خراسان به اتهام‬ ‫مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور به ‪۱۵‬سال‬ ‫حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد‪ .‬او‬ ‫مصداق کسی بود که به گفته ولی اهلل سیف‪ ،‬رئیس سابق‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬تحصیالت دیپلمه داشت و به صورت مسلح‬ ‫وارد بانک مرکزی می شد!‬ ‫به پرونده عباس ایروانی‪ ،‬مدیر گروه عظام‪،‬‬ ‫تولید کننده قطعات خودرو به اتهام افساد فی االرض از‬ ‫مجرای اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور و رسیدگی‬ ‫به اتهامات علی دیواندری‪ ،‬مدیرعامل سابق بانک ملت‬ ‫و پارسیان ازجمله اقدامات دستگاه قضا در برخورد با‬ ‫متهمان دانه درشت است‪.‬‬ ‫ریاحی‪ ،‬داماد محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر سابق‬ ‫صنعت به معاونت در اخالل کالن در نظام اقتصادی به‬ ‫میزان ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۶۵۶‬میلیون یورو در پرونده موسوم به‬ ‫پتروشیمی متهم است که جلسات دادگاه هنوز تمام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نعمت زاده‪ ،‬فرزند محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫سابق صنعت به اتهام مشارکت در اخالل عمده در‬ ‫نظام اقتصادی از طریق اخالل در امر توزیع مایحتاج‬ ‫یوسفی‪ :‬کاندیداها‬ ‫روش اجرای‬ ‫وعده های خود را‬ ‫به مردم ارائه کنند‬ ‫یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬امروز مشکل مردم‬ ‫وضعیت معیشت و کنترل قیمت کاالها‬ ‫است فلذا وظیفه کاندیداهاست که برای‬ ‫حل این مشکالت برنامه ای قابل پایش و‬ ‫احصا ارائه دهند‪.‬‬ ‫مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم‬ ‫رهبری در بحث انتخابات و ضرورت پرهیز‬ ‫کاندیداها از دادن وعده های توخالی‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬نکته ای که در بحث انتخابات از‬ ‫پارلمان های محلی گرفته تا مجلس شورای‬ ‫اسالمی و انتخابات ریاست جمهوری وجود‬ ‫دارد و باید به ان توجه شود این است که‬ ‫عمومی(دارو) به ‪۲۰‬سال حبس‪ ،‬شالق و ردمال محکوم‬ ‫شد‪.‬مهدی اخوندی‪ ،‬فرزند عباس اخوندی‪ ،‬وزیر سابق‬ ‫راه و شهرسازی یکی از اقازاده هایی است که طی یک‬ ‫سال گذشته بازداشت شده است‪ .‬به گفته سخنگوی قوه‬ ‫قضاییه ‪۴‬نفر دیگر به همراه وی بازداشت شده اند‪ .‬به‬ ‫نوشته رسانه ها‪ ،‬اتهام این اقازاده کار چاق کنی و تخلفات‬ ‫مالی است‪.‬‬ ‫میرکاظمی‪ ،‬مشهور به «حسن رعیت» که به واسطه‬ ‫روابط پیچیده اش با افرادی مانند بابک زنجانی و سعید‬ ‫مرتضوی و وساطت او برای اشنایی این دو شناخته‬ ‫می شود‪ ،‬از ماه ها پیش به اتهامات نامعلوم در بازداشت به‬ ‫سر می برد‪ .‬افکار عمومی‪ ،‬رعیت را به واسطه تصویری‬ ‫می شناسند که در جریان ناارامی های پس از انتخابات‬ ‫سال‪ ۸۸‬با در دست داشتن اسلحه کمری از او ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫احمدی‪ ،‬نماینده زنجان و محمد عزیزی‪ ،‬نماینده‬ ‫ابهر در مجلس به اتهام مشارکت و معاونت در اخالل‬ ‫بازار خودرو و در ارتباط با پرونده سایپا پس از بازداشت‬ ‫با تودیع وثیقه ‪۱۰‬میلیارد تومانی برای هریک از انها‪،‬‬ ‫ازاد شدند‪ .‬هنوز دادگاه محاکمه این دو نماینده مجلس‬ ‫برگزار نشده است‪.‬‬ ‫فریدون‪ ،‬برادر حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور به اتهام‬ ‫دریافت رشوه در حال تحمل ‪۵‬سال حبس خود است‪.‬‬ ‫تعدادی از جلسات محاکمه مهدی جهانگیری‪ ،‬برادر‬ ‫معاون اول رئیس جمهور به اتهامات مالی در دوره تحول‬ ‫قضایی برگزار شده است‪ .‬او به قید وثیقه ازاد است‪.‬‬ ‫دانیال زاده‪ ،‬ابربدهکار بانکی(‪۴‬هزار میلیارد تومان)‬ ‫طی چندماه گذشته بازداشت شد‪.‬‬ ‫شریفی‪ ،‬قائم مقام شهردار اسبق تهران که جلسات‬ ‫دادگاه وی در دادگاه نظامی به صورت غیرعلنی برگزار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫افزون بر اینها‪ ،‬تعدادی از مدیران دستگاه ها و‬ ‫سازمان های دولتی بنابر اتهامات مختلف مالی و فساد طی‬ ‫ماه های گذشته بازداشت شده اند‪:‬‬ ‫عده ای برای فرار از ارائه برنامه به دو شیوه‬ ‫عمل می کنند‪ .‬این افراد از انجا که برنامه‬ ‫مدون با شاخص های قابل احصا و پایش‬ ‫ندارند یا رو به دو قطبی سازی اورده و می‬ ‫گویند اگر من رای بیاورم گلستان می شود‬ ‫و اگر رقیبم رای بیاورد ویرانه خواهد شد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون عمران مجلس در‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬یا از سوی دیگر به سر‬ ‫دادن شعارهایی روی می اورند که پشتوانه‬ ‫ای ندارد‪ ،‬مثال می گویند من در کوتاه‬ ‫مدت و در ظرف چند روز وضعیت اقتصاد‬ ‫و بورس را سامان می دهم‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس شورای‬ ‫اسالمی تصریح کرد‪ :‬کاندیداها باید‬ ‫از پرداختن به موضوعات غیر ضرور‬ ‫خودداری کنند‪ .‬امروز مشکل مردم وضعیت‬ ‫معیشت و قیمت کاالها است فلذا وظیفه‬ ‫کاندیداها است که برای حل این مشکالت‬ ‫برنامه ای قابل پایش و احصا ارائه دهند‪.‬‬ ‫اینکه عده ای بگویند در کوتاه مدت این‬ ‫مشکل را حل می کنیم یا مثال یارانه ها را‬ ‫افزایش می دهیم یا اشتغال ایجاد می کنیم‪،‬‬ ‫قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫یوسفی در ادامه تاکید کرد‪ :‬هر برنامه‬ ‫ای که از سوی کاندیداها ارائه می شود‬ ‫باید به گونه ای باشد که مردم و کارشناسان‬ ‫بتوانند در خصوص ان قضاوت کنند‪ .‬هر‬ ‫نامزدی هر وعده ای که داد باید روش‬ ‫در دیدار با جمعی از اهالی ورزش و جوانان؛‬ ‫سیدحسنخمینی‪:‬نسبتبهجوانانسرزمینمانامیدوارباشیم‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی در دیدار‬ ‫جمعی از اهالی ورزش و جوانان گفت‪ :‬وقتی پرچم یک‬ ‫کشور به اهتزاز در می اید‪ .‬در همین بازی های ساده‬ ‫وقتی احساس قهرمانی به یک ملت دست می دهد این می‬ ‫تواند قهرمانی را به حوزه های دیگر نیز تسری دهد‪.‬‬ ‫به نقل از جماران‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین‬ ‫سیدحسن خمینی در ابتدای سخنان خود در دیدار با‬ ‫جمعی از اهالی ورزش و جوانان کشور که صبح امروز در‬ ‫حرم امام برگزار شد‪ ،‬یادور شد‪ :‬کرونا باعث شده بسیاری‬ ‫از جلسات از حالت قبل خارج شود و شکل دیگری به‬ ‫خود بگیرد‪ .‬ان شاءاهلل که این ضایعه مولمه جهانی هم‬ ‫بگذرد تا به نوع دیگری در خدمت دوستان باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد بحث جوان که البته ارام ارام‬ ‫کشورمان دارد از سن جوانی عبور می کند و میانگین‬ ‫سنی اش مقداری باالتر می رود‪ ،‬باید گفت که کماکان‬ ‫بار اصلی و توان اصلی کشور روی دوش جوانانی است‬ ‫که کم یا زیاد سرمایه های اصلی کشور هستند؛ ورزش‬ ‫نیز علقه مشترک بسیاری است و یکی از نشاط های‬ ‫جدی جامعه ماست‪ .‬ورزش باعث غرور ملی و عزت‬ ‫مردم است و یکی از عوامل مهم در شادی افرینی است‬ ‫و پیر و جوان و زن و مرد را به خودش به درستی مشغول‬ ‫می دارد‪ .‬یادگار امام ادامه داد‪ :‬از اشتغاالت سالم برای‬ ‫زندگی مردم چه در حیث ورزشکاری چه ورزش دوستی‪،‬‬ ‫بحث ورزش و مسائل مربوط به اوست‪.‬‬ ‫سیدحسن خمینی افزود‪ :‬واقعیت این است که جامعه‬ ‫ما در هر دوره ای که به نیروی جوانی اتکا کرده‪،‬‬ ‫پیشرفت داشته است‪ .‬اصل انقالب و دفاع مقدس به دوش‬ ‫جوانان بوده است‪ .‬اما نکته بسیار مهم این بوده که خط‬ ‫کش برای جدا کردن گروهی‪ ،‬فردی‪ ،‬بخشی از جامعه‬ ‫نباید گذاشت‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬جوان هر چه باشد‪ ،‬جوان ایرانی است‪.‬‬ ‫جوان ایرانی مالک این خاک و کشور است‪ .‬جوان کسی‬ ‫است که می تواند فردای این کشور را بسازد و اگر به‬ ‫اشتباه به ان بی توجه شود می تواند کوچ کند و یک‬ ‫سرمایه بزرگی از این کشور را از دست ببرد‪ .‬باید چتر‬ ‫نگاهمان را‪ ،‬وسعت سینه هایمان را به اندازه ای بدانیم‬ ‫که همه مشغول توجه باشند‪ .‬البته جوانان باید به ما توجه‬ ‫کنند‪ .‬بعضی از دوستان حرفی می زنند و سخن درستی هم‬ ‫هست که اگر جوانان را مشغول یا مرعوب و یا دلباخته‬ ‫ان حوزه ای قرار دهیم که ان را از انها سلب کرده‬ ‫ایم‪ ،‬توهین به جوانان است‪ .‬جوانان بزرگترین سرمایه‬ ‫ساز کشور هستند و صرفا اگر موانعی را که خودمان‬ ‫ایجاد کرده ایم‪ ،‬برداریم خودشان این مملکت را خواهند‬ ‫ساخت‪ .‬پتانسیلی که انها دارند‪ ،‬فکرشان و فهمشان همین‬ ‫امر را گواه می دهد‪ .‬دوستان در حوزه ورزش این را بهتر‬ ‫از هرکس دیگری می فهمند که جوان چه مقدار ارزش‬ ‫دارد و جوانگرایی تا چه اندازه ورزش و یک تیم ملی را‬ ‫تغییر می دهد و احیانا توجه نکردن به جوانان چقدر می‬ ‫تواند یک بازه زمانی را مشکل مواجه کند‪.‬‬ ‫سیدحسن خمینی با بیان اینکه باید نسبت به جوان‬ ‫ایرانی خاضع باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬نسبت به جوانان سرزمین‬ ‫مان اعم از دختران و پسرانش امیدوار باشیم‪ .‬اینده مال‬ ‫انهاست و این نگاه را داشته باشیم که انها حتما بهتر از‬ ‫نسل های پیش از خود‪ ،‬کشور را خواهند ساخت و بهتر‬ ‫اداره خواهند کرد و ما بخواهیم یا نخواهیم این اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موضوع ورزش گفت‪ :‬بحمداهلل دوره‬ ‫مدیریت اقای سلطانی فر دوره موفقی بود و ما در عرصه‬ ‫ورزش قهرمانی نتایج بسیار خوبی داشتیم‪ .‬ایشان در‬ ‫سخنان امارهای خوبی را دادند‪ .‬در مورد چند اتفاق‬ ‫بزرگی هم که پیش رو داریم باید همت کنیم که از‬ ‫انها با کسب افتخارات زیاد عبور کنیم‪ .‬مهم ترین ان‪،‬‬ ‫المپیک است که تاخیری هم در ان افتاد و مقداری نیز‬ ‫از امادگی تیم ها کاسته شد‪ .‬به خصوص تیم های ما به‬ ‫سبب نبود مسابقات تدارکاتی و مشکالتی که داشتند‬ ‫حتما از ان امادگی سال گذشته برخوردار نیستند و اگر‬ ‫هم باشند با سختی ان را به دست اورده اند‪ .‬البته این‬ ‫موضوع ممکن است در رابطه با خیلی از کشورهای دیگر‬ ‫هم صادق باشد‪ ،‬ولی در این مدت ‪ ۵۰‬الی ‪ ۶۰‬روزی که‬ ‫مانده‪ ،‬باید همت کنند‪ .‬عرض کردم یکی از موارد بزرگ‬ ‫در روزگار ما برای کسب افتخار‪ ،‬کسب عزت و احساس‬ ‫بزرگی در یک ملت‪ ،‬پیروزی ورزشکارانش است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وقتی پرچم یک کشور به اهتزاز در می‬ ‫اید و وقتی احساس قهرمانی به یک ملت دست می دهد‪،‬‬ ‫حتی در بازی های ساده‪ ،‬این امر می تواند قهرمانی را به‬ ‫تسر ی دهد و در حوزه های دیگر هم‬ ‫حوزه های دیگر نیز ّ‬ ‫ان را نهادینه کند‪ .‬المپیک حادثه بسیار بزرگی است که‬ ‫هر چهارسال یکبار در دنیا اتفاق می افتد که نقش بسیار‬ ‫بزرگی در زندگی مردم و ورزشکاران یک کشور دارد‪.‬‬ ‫انشاءاهلل بتوانید در این زمینه‪ ،‬زمینه ساز باشید تا یک‬ ‫اتفاق مبارک و میمون رقم بخورد‪.‬‬ ‫سیدحسن خمینی با اشاره به شروع مجدد فعالیت تیم‬ ‫والیبال در روزهای اخیر و تمجید از جوانگرایی صورت‬ ‫گرفته در ان‪ ،‬گفت‪ :‬موفقیت های اخیر معلول بازی های‬ ‫منظمی است که در لیگ کشور برگزار شد‪ .‬اخیرا بازی‬ ‫های بسیار خوبی در رده های مختلف برگزار شد که از‬ ‫دل همان ها چند بازیکن برجسته بیرون امد و باید گفت‬ ‫هیچ قابلیتی از بازیکنان قبلی کم ندارند و می توانند‬ ‫اینده ما را بسیار خوب تامین کنند‪.‬‬ ‫یادگار امام اظهار داشت‪ :‬در فوتبال نیز به خاطر نتایج‬ ‫عراقچی‪ ،‬معاون ارزی بانک مرکزی و برادرزاده‬ ‫عباس عراقچی‪ ،‬معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم‬ ‫مذاکره کننده هسته ای به اتهام مشارکت در اخالل در نظام‬ ‫ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت‬ ‫شبکه ای و سازمان یافته در حد کالن بازداشت و به قید‬ ‫وثیقه ازاد است‪ .‬تعدادی از جلسات دادگاه عراقچی‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل ایران خودرو به اتهام افزایش‬ ‫غیرقانونی قیمت محصوالت ایران خودرو و اخالل در‬ ‫بازار خودرو در بازداشت است‪.‬‬ ‫‪ ،‬رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد‬ ‫به اتهام سوءاستفاده از جایگاه خود در بازداشت است‪.‬‬ ‫پیوندی‪ ،‬رئیس جمعیت هالل احمر و تعدادی دیگر از‬ ‫مدیران این سازمان به اتهام فساد مالی بازداشت شده اند‪.‬‬ ‫حوزه پزشکی و دارو‪ ،‬رئیس سازمان تدارکات‬ ‫پزشکی هالل احمر و تعدادی از افراد بنا بر اتهامات و‬ ‫تخلفات ارزی بازداشت شده اند‪.‬‬ ‫اینها تازه بخشی از عملکرد عدلیه در زمان تصدی‬ ‫ایت اهلل رئیسی بوده که قابل تامل و تفکر است لذا طبق‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب سرچشمه بروز و شیوع فساد‬ ‫در قوه مجریه است و اساسا دستگاه قضایی کشور زمانی‬ ‫امکان ورود دارد که فسادی رخ داده باشد بلکه ان موقع‬ ‫عدلیه وظیفه ذاتی خود را که محاکمه و احقاقا حق عامه‬ ‫از مفسدین است را به اجرا در بیاورد‬ ‫حال انکه فرد اصالح گری همچون ایت اهلل رئیسی‬ ‫که با اصالحات ساختاری قوه قضائیه را دستخوش تغییر‬ ‫اساسی کرده است گزینه مناسبی برای تصدی بر قوه‬ ‫مجریه ایی است که سرمنشا بروز فساد است اینبار با‬ ‫اصالح ساختار اداری دولت سرچشمه را تطهیر خواهد‬ ‫کرد نه اینکه منتظر بنشیند تا فسادی رخ دهد اختالسی‬ ‫یا رانتی به جود بیایید و همچنین به همین واسطه بی‬ ‫اعتمادی مردم نسبت به دولت و نظام شکل بگیرد ان‬ ‫وقت وارد عرصه شود و با مفسدین برخورد کند قطعا‬ ‫ردای دولت سیزدهم باید بر تن چنین فردی بنشیند ‪.‬‬ ‫نامناسبی که در قبل گرفتیم کار سختی در پیش داریم؛‬ ‫ولی ان شاءاهلل ان را هم بتوانیم با عزم و همت و امادگی‬ ‫خوبی که داریم‪ ،‬به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد‪ :‬فکر می کنم‬ ‫اگر مجموعه مدیریت کشوری بخواهد امتیاز ویژه ای در‬ ‫اختیار مردم خود قرار دهد‪ ،‬بیش از پرداختن به ورزش‬ ‫و توجه به ان نمی تواند نشاطی را به صورتی وسیع و‬ ‫گسترده در درون جامعه پدید اورد‪ .‬نکته دیگر انکه‪،‬‬ ‫توجه به ورزش های عمومی‪ ،‬زائیده توجه به ورزش‬ ‫قهرمانی است‪ .‬شما وقتی در یک رشته قهرمانی تربیت می‬ ‫کنید بسیاری از انسان ها را در روستاها و شهرها ترغیب‬ ‫می کنید که بروند در ان رشته تالش کنند‪ .‬باشگاه ها‬ ‫شکل می گیرند و خود مردم می روند در انجا وسایل‬ ‫الزم را تامین می کنند؛ جذب سرمایه صورت می گیرد‬ ‫و توان مالی ایجاد می کند و خودش روی پای خودش‬ ‫می ایستد‪ .‬عالوه بر اینکه نشاط اجتماعی و فردی و پایین‬ ‫امدن بزه و ناهنجاری و جرم را در بسیاری از موارد‬ ‫پدید می اورد‪.‬سیدحسن خمینی در پایان گفت‪ :‬امارها‬ ‫نشان می دهد در بسیاری از کشورها که درگیر مسابقات‬ ‫ملی می شوند‪ ،‬در ان مقاطع بزه و جرم پایین می اید و‬ ‫مردم در خیابان ها نسبت به هم مهربان می شوند‪ .‬احساس‬ ‫افتخار باعث می شود انسان ها به هم نزدیک تر شوند‪،‬‬ ‫همدل تر شوند و این یک سرمایه ای است که مجموعه‬ ‫ورزش کشور دارد؛ البته ورزش قهرمانی با ورزش‬ ‫اموزشگاه ها یک پیوند محکم دارد که این نقطه مغفولی‬ ‫است که کمتر به ان توجه شده است و در این راستا‪،‬‬ ‫چنانچه عزمی داشته باشیم توجه حرفه ای و رقابتی به‬ ‫ورزش اموزشگاه ها ‪-‬که ان هم ریشه در ورزش محالت‬ ‫دارد‪ -‬می تواند تامین کننده بسیاری از ارمان هایمان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اجرای ان را نیز مشخص کند‪ .‬باید در‬ ‫بحث های کارشناسی به جای رقیب هراسی‬ ‫به سمت پایش برنامه ها حرکت کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی فراکسیون نیروهای انقالب‬ ‫افزود‪ :‬حتی اگر کاندیدا دست پر باشد‬ ‫عالوه بر اینکه روش ارائه برنامه و وعده‬ ‫خود را ارائه می کند به مردم نیز بگوید‬ ‫قرار است مجری ان چه کسی باشد‪ .‬باید‬ ‫برنامه ای شسته و رفته به مردم ارائه شود تا‬ ‫بتوانند قضاوت اگاهانه داشته باشند‪ .‬اینکه‬ ‫عده ای وعده دهند که در کوتاه مدت‬ ‫مشکالت حل می شود کامال مشخص است‬ ‫که این امر شدنی نیست و بدون پشتوانه‬ ‫کارشناسی است‪.‬‬ ‫محسن رضایی‬ ‫بزرگ ترینمشکل‬ ‫اقتصادعدمفهم‬ ‫اقتصادیاست‬ ‫محسن رضایی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری در رادیو ایران گفت‪ :‬احتمال‬ ‫دادم محاصره اقتصادی شویم و به همین دلیل‬ ‫درس ان را خواندم و سمت های زیادی در این‬ ‫باره داشتم‪ .‬در زمان حضور در سپاه پاسداران‬ ‫تعداد نفرات را بیشتر کردم و دانشگا ه های زیادی و‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیا تاسیس شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من بودم که تالش داشتم تا از‬ ‫وقوع محاصره اقتصادی جلوگیری کنم‪ .‬در زمان‬ ‫جنگ هم پیش بینی هایی در این حوزه انجام داد م‬ ‫و اکنون هم امده ام تا از اتفاقات مشابه جلوگیری‬ ‫کنم‪ .‬قول می دهم اگر مردم به من اعتماد کنند تمام‬ ‫توانم را می گذارم تا این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫رضایی اظهار کرد‪ :‬بزرگترین مشکل اقتصاد‬ ‫عدم فهم اقتصادی است و دولتمردان هیچ گاه‬ ‫نتوانستند مسائل اقتصادی را متوجه شوند و هیچ‬ ‫وقت راه حل بومی برای حل مشکالت نداشته اند‪.‬‬ ‫فهم اقتصادی در دولت های ما نبوده و دچار کاهش‬ ‫ارزی شده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۱۰‬سال اخیر فاجعه رخ داده و‬ ‫دولت افتضاح کار کرده است‪ .‬تا زمانیکه دولت را‬ ‫از بانک مرکزی جدا نکنیم‪ ،‬مشکالت حل نمی شود‪.‬‬ ‫ما باید ایالت های اقتصادی درست کنیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫باغمجسمهموزههنرهایمعاصربازمی شود‬ ‫مدیرکلهنرهایتجسمیدربارهاقداماتدرحالانجامدرموزههنرهایمعاصراظهارکردکهنورپردازیمجسمه هایموزهاغازشدهاستوظرفیکماهایندهبااتمامنورپردازی‪،‬درهایباغمجسمهبهرویعموممردمبازخواهدشد‪.‬بهنقلازروابطعمومیموزههنرهایمعاصر‬ ‫یمعاصرتهران)‪،‬شهریارحاتمی(کیوریتورنمایشگاه«نها نبرعیان»)وامیرراد(کیوریتورنمایشگاه«پرسونا»)در‬ ‫تهران‪،‬نشستخبریدونمایشگاهجدیدموزههنرهایمعاصرتهران‪،‬روزسه شنبه(‪۱۱‬خردادماه)باحضورهادیمظفری(مدیرکلهنرهایتجسمی)‪،‬احساناقایی(رئیسموزههنرها ‬ ‫محلموزههنرهایمعاصرتهرانبرگزارشد‪.‬درابتدایایننشست‪،‬هادیمظفری‪-‬مدیرکلهنرهایتجسمی‪-‬دربارهاقداماتدرحالانجامدرموزههنرهایمعاصرگفت‪:‬نورپردازیمجسمه هایموزهاغازشدهاستوظرفیکماهایندهبااتمامنورپردازی‪،‬درهایباغمجسمهبهرویعموم‬ ‫تمدیرهسازمانزیباسازی‪،‬ساختمانموزهنیزدردستورکارنورپردازیقرار‬ ‫مردمبازخواهدشدوبخشدیگریازاثارموزهدرمعرضدیدعالقه مندانهنرکههمیشهمشتاقدیدنان هابودندقرارمی گیرد‪.‬اینکارباحمایتسازمانزیباسازیشهرتهرانانجاممی شودوبراساسمصوبههیا ‬ ‫گرفتهاستوباایناتفاقموزهبهصورتنگینیدرشب هایتهرانمی درخشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬خرداد ‪ 1400‬شماره ‪1357‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫توقفیکروزه«می خواهمزنده‬ ‫بمانم»ویاداورییکمشکلچندساله‬ ‫سریال «می خواهم زنده بمانم» داستانی عاشقانه خانوادگی را‬ ‫در سال های دهه شصت روایت می کند که در جریان ان انتقاد از‬ ‫عملکرد بخشی از نیروهای انتظامی ان دوره هم لحاظ شده است؛‬ ‫این سریال‪ ،‬در پی شکایت معاونت فرهنگی و اجتماعی ناجا‪ ،‬با‬ ‫توقف یک روزه در پخش مواجه شد که البته به نظر می رسد با‬ ‫حل شدن اختالف نظرها‪ ،‬ادامه پخش بار دیگر ممکن شده است‪.‬‬ ‫در حالی که قرار بود پانزدهمین قسمت از سریال «می خواهم‬ ‫زنده بمانم» به کارگردانی شهرام شاه حسینی‪ ،‬طبق روال همیشگی‬ ‫صبح روز دوشنبه (‪ ۱۰‬خرداد ماه) روی پلتفرم فیلمو منتشر شود‪،‬‬ ‫این سریال با توقف یک روزه در پخش مواجه شد‪ .‬در همین راستا‬ ‫روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر‬ ‫(ساترا) با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که به دنبال شکایت معاونت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی ناجا و پیگیری چندباره‪ ،‬بخش هایی از این‬ ‫سریال نیاز به بازبینی دارد‪.‬‬ ‫ساترا همچنین اعالم کرده بود که «پس از وصول شکایت‬ ‫ناجا‪ ،‬با برقراری جلساتی با نویسندگان محترم و مدیران معاونت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی ناجا و موسسه ناجی هنر‪ ،‬سعی بر حل چالش‬ ‫پیش امده با اصالح حداقلی ایرادات داستان داشته است‪».‬‬ ‫پیش از این خبر‪ ،‬روابط عمومی فیلیمو هم در بیانیه ای اعالم‬ ‫کرده بود که برای حل این مشکل چشم به سعه صدر مسووالن‬ ‫بسته است و از انها خواسته بود که «با ارامش به نظاره سریال‬ ‫بنشینند؛ تا سرنوشت شخصیت های منفی سریال بر اساس روند‬ ‫منطقی درام به سرانجام برسد و سازندگان جرات و جسارت‬ ‫پرداختن به اتفاقات مهم و افراد نیک و بد روزگار را در کسوت‬ ‫های مختلف داشته باشند‪».‬‬ ‫مشکلی که به نظر می رسد خوشبختانه این بار با همراهی و‬ ‫مساعدت های مسووالن و سازندگان‪ ،‬یک روزه حل شده باشد‬ ‫تا سرنوشت یک پروژه پس از صرف مدت زمان طوالنی ساخت‬ ‫و همچنین هزینه‪ ،‬ناتمام باقی نماند و به زودی شاهد منتشر شدن‬ ‫قسمت جدیدی از سریال «می خواهم زنده بمانم» باشیم‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬اما این پرسش همچنان قابل طرح است که‬ ‫ناهماهنگی ها در حوزه تولیدات شبکه نمایش خانگی بین ارشاد‬ ‫و صداوسیما‪ ،‬پس از این به چند پروژه دیگر اسیب می زند؟ و‬ ‫مهمتر از ان اینکه تا چه زمان باید شاهد این باشیم که انتقاد به‬ ‫یک قشر از جامعه در یک فیلم یا سریال‪ ،‬واکنش هایی شدیدتر از‬ ‫استانداردهای جهانی را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫خصوصا که برای مثال در سریالی مانند «می خواهم زنده‬ ‫بمانم»‪ ،‬با وجود نشان دادن نفوذ شخصیت های منفی در بخشی از‬ ‫نیروی انتظامی در دهه اول انقالب‪ ،‬بر حضور نیروهای خدوم و‬ ‫درست کاری هم تاکید شده است که اتفاقا در جریان این سریال به‬ ‫دلیل ایستادگی برای کشف حقیقت‪ ،‬شهید می شوند‪ .‬بنابراین شاید‬ ‫بتوان انتظار داشت که با کمی اغماض بیشتر در پذیرش کاراکترها‬ ‫از هر قشری‪ ،‬در نهایت بتوان به خلق و ارائه شخصیت هایی جذاب‬ ‫خصوصا در حوزه پلیس کمک کرد‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬حسن هدایت‪ ،‬از کارگردانان قدیمی تلویزیون‬ ‫که ساخت مجموعه ای چون «کاراگاه علوی» را در کارنامه دارد‪،‬‬ ‫در گفت وگو با ایسنا درباره خط قرمزهای پرداختن به نهادهایی‬ ‫همانند نیروی انتظامی اظهار می کند‪ :‬این مساله ای قدیمی است؛‬ ‫از دورانی که تلویزیون در ایران رشد پیدا کرد‪ ،‬هر موضوعی که‬ ‫به نوعی مرتبط با یکی از نهادهایی همانند نیروی انتظامی‪ ،‬ارتش‬ ‫و پزشکان بود‪ ،‬همیشه با گفت وگو‪ ،‬بحث و اعتراض مواجه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬یکی از دالیل اصلی این است که نهادهای‬ ‫متولی ساخت اثار نمایشی همانند سازمان صداوسیما و وزارت‬ ‫ارشاد خط قرمزها را مشخص نکرده اند و از سوی سایر نهادها‬ ‫نگاهیبهوضعیتمجسمه هایشهریدر ‪ ۳‬میدانمهمتهران‬ ‫مجسمه هایمیدانرازیقبل‬ ‫ازشیرهایمیدانحرمرمتشده اند!‬ ‫شاید انچه را که برای مجسمه های شیر میدان حر تهران رقم‬ ‫خورد و درواقع رفتاری حاشیه ساز شد‪ ،‬به عنوان نمادی از سطح‬ ‫تدبیر و مدیریت در تالقی پیمانکاری عمرانی و مبانی هنری و‬ ‫میراثی در مدیریت شهری بتوان توصیف کرد‪.‬‬ ‫روند و شیوه مرمتی که درواقع تخریب را مبنای ترمیم‬ ‫مجسمه های میدان حر تهران انتخاب کرد‪ ،‬مجسمه هایی که‬ ‫سالها پیش هم در فهرست اثار ملی ثبت شده اند‪ ،‬نشان داد که‬ ‫این شیوه توان مراقبت از خود را ندارد‪ ،‬چه رسد به مراقبت از‬ ‫سازه هایی که اثار هنری و فراتر از ان‪ ،‬اثار هنری میراث ملی‬ ‫محسوب می شوند‪ .‬در این شیوه‪ ،‬برخالف روند اتخاذشده در‬ ‫میدان رازی که البته روندی به مراتب طوالنی تر بود‪ ،‬حتا این‬ ‫تدبیر وجود نداشت که محل انجام عملیات عمرانی و مرمتی‬ ‫محصور شود تا تخریب ایجاد شده‪ ،‬خاطر عالقه مندان و دغدغه‬ ‫مندان را اینگونه نیازارد‪.‬‬ ‫حال تحقیقات خبرنگار ایسنا و اظهارات مرتبطان با موضوع‬ ‫نشان می دهد که مجسمه های فرعی میدان رازی که دو میدان‬ ‫پایین تر از میدان حر قرار دارد و ماه ها با حصار ایجادشده‪ ،‬از‬ ‫دید رهگذران پنهان بود‪ ،‬با روندی که از جهاتی با همین شیوه‬ ‫تخریب محور شباهت دارد و از جهاتی با ان متفاوت است‪،‬‬ ‫ترمیم شده اند‪ .‬شیوه ای که به نظر می رسد توقع منتقدان ان‬ ‫زیاد و بی راه نیست اگر می خواهند که در نوع نگرش و شیوه‬ ‫اتخاذشده تجدید نظر شود‪.‬‬ ‫مجسمه های شهری تهران همواره با حاشیه های متعددی‬ ‫روبه رو بوده اند؛ از ساخت مجسمه ها و سردیس های ناهمگون‬ ‫گرفته تا دزدی اثار ارزشمند و البته تخریب انها به نیت ترمیم‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی اثاری که می توانند‪ ،‬اثر به سزایی در نشان دادن‬ ‫پیشینه عظیم فرهنگی یک کشور داشته باشند‪ ،‬سال هاست که با‬ ‫بی توجهی و کم دقتی مسووالن گاه به واسطه بدساخت بودن‪،‬‬ ‫دستمایه تمسخر قرار گرفته اند و گاه به ناگاه ناپدید شده اند!‬ ‫ساالنه در سطح شهر‪ ،‬اثار حجمی متعددی بنا بر سطح نیاز‪،‬‬ ‫در نقاط مختلف نصب و به مجموع اثار ارزشمند پیشین‪ ،‬اضافه‬ ‫می شوند‪ .‬در این میان نیاز است‪ ،‬برای نگهداری اثاری که هن ِر‬ ‫دست هنرمندان مطرح بوده و از ارزش هنری باالیی برخوردار‬ ‫هستند‪ ،‬تدابیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫فضای شهری و مبلمان ان‪ ،‬همانند فضای یک خانه نیاز به‬ ‫رسیدگی‪ ،‬نظافت و ترمیم دارد و اگر مراقبتی از ان حاصل نشود‪،‬‬ ‫نتیجه ان خواهد شد که یک اثر باارزش باال به علت شرایط بد‬ ‫نگهداری به تدریج تخریب می شود‪.‬‬ ‫در این سال ها به کرات شاهد بوده ایم که اثار حجمی‬ ‫شهری بنا بر دالیل مختلفی چون بی توجهی و رهاسازی‪ ،‬فقدان‬ ‫فرهنگ سازی برای اسیب نرساندن به انها و وندالیسم‪ ،‬سرقت و‬ ‫‪ ...‬دچار اسیب می شوند که در نهایت هم به علت سطح تخریب‬ ‫باالیی که به انها وارد شده یا به طور کلی از محل نصب برداشته‬ ‫می شوند و یا نیاز به یک ترمیم اساسی دارند که همیشه میسر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫شیری که کفن پوش شد!‬ ‫اگر بخواهیم به یکی از جدیدترین حاشیه های مربوط به‬ ‫مجسمه های شهری نگاهی داشته باشیم‪ ،‬به شیرهای میدان حر‬ ‫می رسیم‪ .‬اگر این روزها از میدان حر رد شده باشید‪ ،‬مجسمه‬ ‫شیر تخریب شده را مشاهده خواهید کرد که البته پس از اطالع‬ ‫رسانی های انتقادی‪ ،‬با داربست و پارچه ای سفید پوشانده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چند روز پیش در چهارم خردادماه‪ ،‬خبرهایی مبنی بر‬ ‫تخریب یکی از مجسمه های شیر میدان حر در فضای مجازی‬ ‫منتشر شد‪ .‬مجسمه اصلی نصب شده در وسط میدان با نام‬ ‫«نبرد گرشاسپ با اژدها» اثر غالمرضا رحیم زاده ارژنگ‪ ،‬جزو‬ ‫مجسمه های ثبت شده در فهرست اثار ملی است‪ .‬این اثر سالم‬ ‫است اما در خبرهای منتشر شده درباره تخریب شیرهای این اثر‪،‬‬ ‫این ادعا مطرح شد که مرمت بهانه ای برای تخریب بوده است‪.‬‬ ‫کمی جست و جو در این زمینه‪ ،‬ما را به دی ماه ‪ ۹۹‬برد؛‬ ‫زمانی که سازمان زیباسازی شهر تهران از هنرمندا ن و متخصصان‬ ‫دعوت کرد تا در فراخوان مرمت و ساخت المان های اطراف‬ ‫میدان حر شرکت کنند‪ .‬بر این اساس تصمیم برای ترمیم یا‬ ‫تخریب شیرهای مجسمه «نبرد گرشاسپ با اژدها» چندان به‬ ‫یکباره هم صورت نگرفته بود‪.‬‬ ‫در ادامه سیدمجتبی موسوی که پیشتر مسوولیت معاونت‬ ‫فرهنگی و هنرهای شهری را برعهده داشت‪ ،‬این مسوولیت‬ ‫را پذیرفت که تصمیم جایگزینی شیرهای میدان حر در زمان‬ ‫مسئولیت او صورت گرفته اما پس از تغییر سمتش‪ ،‬این برنامه‬ ‫مدتی متوقف و دوباره به جریان افتاده است‪ .‬و اینکه با توجه به‬ ‫شرایط مجسمه ها‪ ،‬جایگزینی انها بهترین تصمیم بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در همان زمان شاپور دیوساالر‪ ،‬معاون فرهنگی و‬ ‫طراحی شهری سازمان زیباسازی تهران درباره این مجسمه ها به‬ ‫ایسنا توضیح داد که دو مجسمه شیر‪ ،‬مانند مجسمه اصلی به ثبت‬ ‫اثار میراث ملی نرسیده است و اینکه دو مجسمه فرعی‪ ،‬توسط‬ ‫مرحوم غالمرضا رحیم زاده ارژنگ ساخته نشده است‪.‬‬ ‫او یاداور شد که «شیرهای مجسمه اصلی که توسط استاد‬ ‫ارژنگ ساخته شده اند‪ ،‬از جنس مس بود ه و سال ها پیش در‬ ‫بحبوحه انقالب اسیب دیده اند‪ .‬اما جنس دو مجسم ه شیری که‬ ‫بعدها در پایین اثر اصلی «نبرد گرشاسپ با اژدها» نصب شده‪ ،‬از‬ ‫فایبرگالس است که از متریال ناپایدار به شمار می رود و در گذر‬ ‫زمان به علت برودت اب و هوایی دچار فرسودگی و شکستگی‬ ‫شده اند و به همین جهت الزم بود که مرمت یا جایگزین شود‪».‬‬ ‫با این همه‪ ،‬پس از این اظهارات سازمان میراث فرهنگی‬ ‫اعالم کرد که تخریب این مجسمه ها بدون مشورت و اجازه انها‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫محمدابراهیم الریجانی که در زمان اضافه شدن مجسمه های‬ ‫شیر به میدان حر‪ ،‬مسوولیت اداره زیباسازی شهرداری منطقه‬ ‫‪ ۱۱‬را داشت‪ ،‬نیز در پاسخ به اظهار نظر سازمان زیباسازی مبنی‬ ‫بر کم ارزش بودن شیرهای میدان حر‪ ،‬نظر دیگری ارائه داده و‬ ‫تاکید کرده بود که «این شیرها هنر دست استاد میرحسن ارژنگ‪،‬‬ ‫پسرخاله مرحوم غالمرضا رحیم زاده ارژنگ بوده که با همکاری‬ ‫یکدیگر پیکر نبرد گرشاسب و اژدها را در میدان باغشاه (حر)‬ ‫ساختند‪ ،‬که اتفاقا ارزش هنری داشت و در تخریب ان اشتباه‬ ‫کرده اند‪».‬‬ ‫نبرد گرشاسپ با اژدها در وسط میدان حر و پارچه سفیدی‬ ‫که دور مجسمه شیر تخریب شده کشیده شده‪/‬عکس علیرضا‬ ‫بهرامی‬ ‫درباره نصب مجدد اثر بازسازی شده به ایسنا گفت‪« :‬در‬ ‫هفته اینده یکی از بهترین و اصولی ترین کارهای ما در انجا‬ ‫نصب خواهد شد‪ .‬هیاهویی به علت بی تدبیری ما در اجرا به‬ ‫وجود امد که جمع خواهد شد‪ .‬مجسمه های اصلی شیر میدان‬ ‫حر که استاد ارژنگ ساخته بود از جنس مس بود و مجسمه‬ ‫گرشاسب نیز از جنس بتون است که ماندگاری باالیی دارد و‬ ‫در اثر اصلی تناسبی بین مجسمه ها وجود داشت‪ .‬در سال ‪۸۴‬‬ ‫فرد دیگری شیرها را از روی عکس ساخت که با کیفیت نبود‬ ‫و در شیوه اجرایی مالحظات فنی رعایت نشده بود‪ .‬اکنون برای‬ ‫ساخت دوباره شیرها تصمیم گرفتیم از متریالی استفاده کنیم که‬ ‫با اثر اصلی تناسب داشته باشد‪ .‬البته پایه مجسمه اصلی نیز از فایبر‬ ‫و بی کیفیت است و تنها قصد باالبردن کیفیت را داشتیم و برای‬ ‫ساخت مجدد اثر از سه فرد حرفه ای استفاده کرده ایم‪».‬‬ ‫شاگردانی که تخریب و تعمیر شدند!‬ ‫اما از میدان حر که به سمت جنوب برویم‪ ،‬پس از میدان‬ ‫رازی که سازه دارد اما مجسمه ندارد‪ ،‬به میدان رازی (میدان‬ ‫گمرک) در منطقه ‪ ۱۱‬تهران می رسیم؛ میدانی که تندیسی از‬ ‫زکریای رازی در مرکز ان به همراه مجسمه هایی برنزی از چهار‬ ‫شاگردش در اطرف تندیس اصلی به چشم می خورد‪ .‬این اثر‬ ‫نخستین مجسمه ای است که بعد از انقالب در ایران و در این‬ ‫میدان نصب شد‪.‬‬ ‫تندیس رازی‪/‬عکس علیرضا بهرامی‬ ‫قاعدتا تندیسی که از شاهکارهای استاد علی قهاری کرمانی‬ ‫باشد ـ مجسمه سازی که نقش مهمی در بنیانگذاری هنر نوین‬ ‫مجسمه سازی در دوره معاصر ایران داشت ـ در زمره یکی از‬ ‫مفاخر و برترین اثار شهری ما به شمار می رود؛ ولی اگر به‬ ‫تاریخچه این اثر نیز نگاهی داشته باشیم‪ ،‬متوجه خواهیم شد که‬ ‫در سالهای گذشته با کم لطفی های بسیاری مواجه شده است‪ .‬تا‬ ‫جایی که مجسمه های برنزی شاگردان (در اطراف تندیس اصلی)‬ ‫در طول زمان و به علت بی توجهی ها‪ ،‬تا همین اواخر بر اثر‬ ‫شرایط اب و هوایی دچار فرسودگی شده بودند که خوشبختانه‬ ‫برای ترمیم مدتی از محل نصب برداشته شدند و بار دیگر در‬ ‫فروردین امسال در محل نصب قرار گرفتند‪.‬‬ ‫نیز خط قرمزهای مشخص ندارند‪ .‬این در حالی است که اغلب‬ ‫کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه تولید فیلم و سریال‪ ،‬خط قرمزهای‬ ‫مشخصی دارند و می دانند که در چه محدوده ای می توانند فعالیت‬ ‫داشته باشند‪ .‬ما اما حدود خط قرمزها و ممیزی ها را تعریف‬ ‫نکرده ایم و این خط قرمزها نیز به تناسب رئیس های مختلفی که‬ ‫روی کار می ایند و شرایط اجتماعی موجود‪ ،‬مدام در حال تغییر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هدایت خاطرنشان می کند‪ :‬سینمای کشورهای پیشرفته در‬ ‫حوزه نمایشی که تعریف های استانداردی برای ممیزی دارند‪،‬‬ ‫تمام زیر و بم پلیس ها را مطرح می کنند و حتی ممکن است رئیس‬ ‫پلیس را هم به عنوان فردی فاسد نشان بدهند‪ ،‬اما تنها چیزی که‬ ‫در پایان نتیجه می گیرند این است که سیستم بر تمام این فسادها‬ ‫پیروز می شود‪ .‬در واقع حرفشان این است که افراد در هر سیستمی‬ ‫ممکن است اشتباه کنند یا فاسد و جانی شوند‪ ،‬اما اگر سیستم‬ ‫سالمی وجود داشته باشد‪ ،‬می تواند تمام عیوب را برطرف کند‪.‬‬ ‫اما متاسفانه ما اینگونه تصور می کنیم که همه نهادها در کشور ما‬ ‫عاری از اشتباه هستند و اگر بخواهیم عیب های انها را مطرح کنیم‪،‬‬ ‫حتما به دشمن کمک کرده ایم؛ در حالی که اگر مطرح نکنیم‪ ،‬به‬ ‫دشمن کمک کرده ایم‪.‬‬ ‫او با اشاره به همین انتقاد از تمام نهادها‪ ،‬تاکید می کند‪:‬‬ ‫اگر یک نهادی را چه امنیتی و چه غیرامنیتی بازبینی و با شکل‬ ‫انتقادی به ان نگاه نکنیم‪ ،‬شک نکنید که حتما ان نهاد دچار فساد‬ ‫می شود‪ .‬سیستم سالم یعنی سیستمی که مرتبا خود را مورد بازبینی‬ ‫قرار می دهد‪ .‬بازبینی هم فقط توسط بازرسان یک نهاد صورت‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬بلکه افکار عمومی هم باید در این بازبینی نقش داشته‬ ‫باشد‪ .‬در این میان بخش عمده ای از افکار عمومی در نهادهایی‬ ‫همانند مطبوعات‪ ،‬رادیو تلویزیون‪ ،‬سینما و ‪ ...‬شکل می گیرد‪ .‬در‬ ‫نتیجه اگر متولیان امر اجازه ندهند افراد با دید انتقادی به نهادها‬ ‫نگاه کنند‪ ،‬مشکالت ان مجموعه بزرگتر و بزرگتر می شود‪.‬‬ ‫این کارگردان و تهیه کننده در ادامه صحبت های خود با‬ ‫اشاره به مشکالت پیش امده برای سریال «می خواهم زنده بمانم»‪،‬‬ ‫یاداور می شود‪ :‬با وجود تمام این موضوعات اما باز هم برایم جای‬ ‫تعجب است که چرا برای یک سریال در حال پخش‪ ،‬این مشکل‬ ‫به وجود امده است‪ .‬به هر حال نیروی انتظامی از گذشته نهادی‬ ‫به نام ناجی هنر داشته که فیلمنامه هایی که به نحوی پلیس در انها‬ ‫نقش دارد را مورد بررسی قرار می دهد و اگر با چارچوب های انها‬ ‫هماهنگ بود که هیچ و اگر هم نبود تذکراتی را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین دوستان سریال اگر با ناجی هنر هماهنگ کرده باشند که‬ ‫این اعتراض های مطرح شده کامال بی معنی است؛ چرا که نهاد‬ ‫داخلی نیروی انتظامی محتوایی را تایید کردند و انگاه خود نیروی‬ ‫انتظامی ان را زیر سوال برده است! اگر هم مشورت نشده باشد‪،‬‬ ‫می توان مشکالت پیش امده را با گفت وگو حل کرد‪.‬‬ ‫هرگزساختپرترهرا‬ ‫دردانشگاهبهمایادندادند‬ ‫برخیازرشته هایهنرهایمتعددتجسمیکاربردبسیاریدرهنرهای‬ ‫شهریدارندونقشمهمیدرزیباسازیمحیطپیرامونماایفامی کنند‪.‬دهه ها‬ ‫وقرن هاستکهنقاشیازمحیطبستهگالری هاوخانه هابیرونامدهروی‬ ‫دیوارهایشهردرابعادوسیعنقشبستهاست‪.‬طراحیداخلیتکاملبیشتری‬ ‫یافتهدرمحیط هایخارجیموردبهره برداریقرارگرفتهاست‪.‬مجسمهنیز‬ ‫یکیازاکسسوارهایشهریدرزمینهتزیینوزیباسازیشهرهاستواز‬ ‫گذشته هایدورموردتوجههنرمندانومسئوالنشهرهاوکشورهاقرارگرفته‬ ‫است‪.‬شهرهایمختلفایراننیزازسال هایدورتاکنونجایگاهمجسمه های‬ ‫باارزشیبود هاندکهبهدستهنرمندنامیساختهشد هاندوحالبرخیازان ها‬ ‫وجوددارندوتعدادیدیگربراساسندانم کاری هاوبی تدبیری هاازبینرفتهیا‬ ‫اسیبدید هاند‪.‬اینتوجهبهتزیینمناطقمختلفشهرهابهواسطهاثریهنری‬ ‫بهناممجسمه(سردیس‪،‬تدیسوپیکره هایبزرگ)همچنانوجودداردوبه‬ ‫طورساالنهشاهدرونماییازاثارمتعددیهستیمکهدرتهرانودیگرشهرها‬ ‫توسطشهرداری هاودیگردستگاه هایذیربطساختهوجانماییمی شوند‪.‬انچه‬ ‫هموارهوجودداردایجادحاشیه هاوبروزانتقاداتیاستکهپسازرونمایی‬ ‫سردیس هاوتندیس هاازسویمردموکارشناسانمطرحمی شود‪.‬معموال‬ ‫اینگونهاستکهسردیس هایساختهشدهبهشخصیت هایواقعیکههمه‬ ‫ان هاازمفاخروشخصیت هایمطرحفرهنگیهستند‪،‬شباهتیندارند‪.‬تاسف‬ ‫برانگیزتراینکهطیچندسالاخیرسردیس هایساختهوجانماییشدهانتقاد‬ ‫خانواده هایان هارابرانگیختهاست‪.‬برخیدیگرنیزتاانحدازواقعیتدورند‬ ‫کهمضحکمی نمایند‪.‬‬ ‫اثاریازمفاخرمعاصرکشورکهسالگذشتهدرپارکخانه هنرمندان‬ ‫تهراننصبورونماییشدند‪/‬عدمشباهتسردیس هابهشخصیت هایواقعی‬ ‫انتقاداتبسیاریرابههمراهداشتت اانجاکهبرخیازانهااصالحشدند‪.‬‬ ‫سردیسعلینصیریانبازیگرمعاصرکهبهچهرهواقعیاوشباهتیندارد‬ ‫محمدحسینماموریان(مجسمه ساز)اینهنررابهصورتتخصصی‬ ‫واکادمیکیادگرفتهودرساختنپیکره هایبزرگوحجیمکهاغلب‬ ‫ان هادرمیادیناصلیشهرهاواماکنتاریخینصبمی شوند‪،‬یکیاز‬ ‫پرکارترین هاست‪.‬اخریناثراینهنرمندساختمجسمهزاریرستمبرپیکر‬ ‫سهراباستکهدراواخرسالگذشتهدرمقبرهحکیمابولقاسمفردوسی‬ ‫نصبورونماییشد‪.‬تعدادهنرمندانحرفه ایدرهمهعرصه هاکمنیستو‬ ‫مجسمه سازینیزازاینتعددمستثنینیست‪،‬بااینحالچرااغلبسردیس هاو‬ ‫مجسمه هایشهری‪،‬بسیاراماتوریساختهمی شوندواصالشبیهشخصیت های‬ ‫واقعینیستند‪.‬شایدمشکلنگاهوتفکرسیستمیاستکهمسئوالندرمقوالت‬ ‫هنریتخصصندارند‪.‬دلیلشرابهشمامی گویم‪.‬منبهعنوانفارغ التحصیل‬ ‫رشتهمجسمه سازیازدانشگاهتهرانبهعنوانیکیازمراکزاموزشیمعتبر‬ ‫کشورمی گویمکهطیدورانتحصیلانهمدررشته ایتخصصی‪،‬حتی‬ ‫یکباربهطورجدیودرستساختپرترهرابهمایادنداد هاند‪.‬‬ ‫سردیساقبالالهوری‪/‬اثرمحمدحسینماموریان‬ ‫مجسمه سازیبهلحاظشرعیمشکلدارد‪.‬مجسمهومجسمه سازینهتنها‬ ‫مکروهنیست‪،‬؛بلکهعملوفعلیحراممحسوبمی شود‪.‬البتهاینحرامبودن‬ ‫برداشتوسلیقهبرخیازاقایاناست‪.‬‬ ‫دلیلایننقصبزرگچیست؟مگرقرارنیستخروجیدانشگاهو‬ ‫رشته ایچونمجسمه سازیافرادمتخصصوکارشناسباشند؟‬ ‫درواقعبایدهمینطورباشدکهشمامی گویید‪.‬دلیلچنیناتفاقیایناست‬ ‫کهمجسمه سازیبهلحاظشرعیمشکلدارد‪.‬مجسمهومجسمه سازینهتنها‬ ‫مکروهنیست‪،‬بلکهعملوفعلیحراممحسوبمی شود‪.‬البتهاینحرامبودن‬ ‫برداشتوسلیقهبرخیازاقایاناست؛زیرادراینبارهایه اینداریمکهمستقیما‬ ‫بگویدساختمجسمهدردیناسالمحراماست!‬ ‫بهنظررهبرانقالب‪،‬ایت اهللخامنه ای‪،‬مجسمه سازیمقوله ایحرامنیست‬ ‫ودلیلکثرتساختمجسمهطیسال هایاخیرنیزهمیننظرایشاناست‪.‬‬ ‫ظاهرااینگونهبهنظرمی رسدکهحرامبودنمجسمه سازینظریه ایمربوط‬ ‫بهگذشتهاستودیگرچنیننگاهیوجودندارد!واگرغیرازایناستپس‬ ‫چطوررشتهمجسمهدردانشگاهوجودداردوبهراحتیتدریسمی شودو‬ ‫مجسمه هایبسیاربانظروخواستمسئوالندستگاه هایدولتیدراماکن‬ ‫عمومینصبمی شوند؟‬ ‫سیستماموزشیمی گویدمجسمه سازیبهدالیلشرعیحراماست‪،‬اما‬ ‫رهبرانقالبایت اهللخامنه ایدررساله شاننسبتبهاینموضوعتخفیفقائل‬ ‫شد هاند‪،‬یعنیبهنظرایشانمجسمه سازیمقوله ایحرامنیستودلیلکثرت‬ ‫ساختمجسمهطیسال هایاخیرنیزهمیننظرایشاناست‪.‬‬ ‫سردیسشیخطبرسیپیشازقالب گیری‪/‬ساختهمحمدحسینماموریان‬ ‫واینکهاصلمجسمه سازیساختاثارفیگوراتیواست‪،‬درستاست؟‬ ‫بلهوبیشترینانتظاریکهجامعهوحتیدولتمردانازمجسمه سازان‬ ‫دارند‪،‬ساختوارائهاثارفیگوراتیواست‪.‬فیگوراتیوبهاینمعناکهمجسمه ساز‬ ‫بهساختچهرهیاپیکرهیکفردبپردازد‪.‬متاسفانهکمترینبخشیکهدر‬ ‫دانشگاه هابهانپرداختهمی شودهمینبخشاستکهاتفاقاکاربردهایبسیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پسشماچطوربهصورتحرفه ایاثارفیگوراتیومی سازید؟انچهدر‬ ‫دانشگاهاموخته ایدچهمواردیبودهاست؟‬ ‫هیچکسبهمنیادندادهکهیکچهرهراچگونهبسازمواگردراین‬ ‫بخشتبحردارمدلیلشتالش هایخودمبوده‪.‬بههرحالبرایکسباطالعات‬ ‫ودانشروزدنیاسفرهاییبهخارجازکشورداشته ام‪،‬دراینترنتجستجوهای‬ ‫بسیارکرده امومطالعهبسیارداشته ام‪.‬دانشجودررشتهمجسمه سازیدرس‬ ‫می خواندوزمانیکهواردجامعهمی شودبیشترینانتظارازاو‪،‬ساختاثار‬ ‫فیگوراتیواستامااوچیزیدراینزمینهنیاموختهاست‪.‬درصورتیکهساخت‬ ‫اثارحجمیفیگوراتیودرتمامدنیامانندساختمان سازیاصولوتکنیک هاو‬ ‫قواعدیدارد‪،‬اماایناصولوقواعدراهیچوقتبهمایادنداد هاند‪.‬هرکسهم‬ ‫یادگرفته‪،‬مانندکمال الملک(نقاشبرجستهایرانی)تالشکردهوصبوریبه‬ ‫خرج داده و اصطالحا دود چراغ خورده است‪ .‬مسئوالن و افرادی که نسبت‬ ‫بهشبیهنبودنمجسمه هاانتقاددارندبهاینموضوعفکرکنندکهچهزمانی‬ ‫و کجا به سازنده اصول را یاد داد هاند که از او انتظار کار درجه یک دارند!‬ ‫مجسمه سازیچهدردانشگاه هایدولتیوغیردولتی‪،‬وچهدراموزشگاه ها‬ ‫وموسساتخصوصیبهدرستیاموزشدادهنمی شودومابایداینواقعیت‬ ‫رابپذیریم‪.‬‬ ‫اوجارائهاثارضعیفرادرسردیس هاوتندیس هایسردارشهیدقاسم‬ ‫سلیمانیمی بینید!اگردراینزمینهنیازیاستراتژیکوجوددارد‪،‬پسمسئوالن‬ ‫محترمچندنفررابورسیهکنندوبهدانشگاه هایمعتبرخارجیبفرستندتاقواعد‬ ‫درسترابیاموزند‪.‬‬ ‫یکیازسردیس هایسردارشهیدقاسمسلیمانی‬ ‫برایاثباتاینضعفمثال هایبسیاریوجوددارد‪.‬طیسال های‬ ‫اخیرچهره هایفاخرایرانیوافرادمطرحمعاصرتاچهحدقربانیناکاربلدی‬ ‫سازندگانونگرشسطحیمسئوالنشد هاند‪.‬‬ ‫درست است‪ .‬و اوج ارائه اثار ضعیف را در سردیس ها و تندیس های‬ ‫سردارشهیدقاسمسلیمانیمی بینید!اگردراینزمینهنیازیاستراتژیکوجود‬ ‫دارد‪،‬پسمسئوالنمحترمچندنفررابورسیهکنندوبهدانشگاه هایمعتبر‬ ‫خارجیبفرستندتاقواعددرسترابیاموزند‪،‬سپسازان هاانتظاراثارباکیفیت‬ ‫داشتهباشند‪.‬همانچندنفریکهاموزشدرستدید هاند‪،‬می تواننداصولرابه‬ ‫ده هانفردیگربیاموزند‪.‬‬ ‫سردیسدیگریازحاج قاسمسلیمانی‬ ‫موضوعایناستکهمسئوالنبخش هایمختلفکهمدتزمانینه‬ ‫چندانطوالنی‪،‬درکسوتمدیریتوریاستهستند‪،‬تااینحدریشه ایوبلند‬ ‫مدتبهچنینقضاینگاهنمی کنند‪.‬‬ ‫بههرحالانچهدرحالحاضراهمیتبسیارداردایناستکهریشه ایبه‬ ‫موضوعاتوکاستی هایمربوطبهان هانگاهکنیم‪.‬‬ ‫اقایکارشناسیدررادیو‪،‬درحالیمجسمه سازیرابامعاملهموادمخدر‬ ‫وتجارت هایمبتذلیکیدانستکهمامشغولساختمجسمهشهیدان‬ ‫«فرومندی»و«برونسی»بودیموباحرف هایایشانواقعاخستگیبهتنمانماند‬ ‫تندیسشهیدقاسمسلیمانیکهچندیپیشهمزمانباروزجهانیقدس‬ ‫درپایتخترونماییشد‬ ‫متاسفانهدرچنینمباحثیدچارچندصداییوابرازنظرهایسلیقه ای‬ ‫هستی ‪.‬م‬ ‫بلهاینچندصداییوجوددارد‪.‬دراینبارهخاطرهجالبیدارم‪،‬که‬ ‫تاسفبرانگیزاست‪.‬یادمهستبایکیازهمکاراندرمشهدمشغولساخت‬ ‫مجسمه هایسرادارانشهیدجنگتحمیلیبودیم‪.‬درهمانحینرادیوروشن‬ ‫بود و در برنامه ای‪ ،‬اقایی روحانی را دعوت کرده بودند و ایشان درباره درامد‬ ‫حاللوحرامصحبتمی کرد‪.‬ایناقایروحانیدرهمانابتدایصحبت‬ ‫گفت؛درامدیکسریمشاغلکالحراماست؛ازجملهکسانیکهموادمخدر‬ ‫خریدوفروشمی کنند‪،‬افرادیکهدرزمینهبی بندوباریوسکستجارت‬ ‫می کنندوان هاییکهمجسمه سازهستند!واقعاچهمی توانگفت؟منو‬ ‫دوستمبهیکدیگرنگاهیکردیمومتاسفشدیم‪.‬اناقایکارشناسدر‬ ‫حالیمجسمه سازیرابامعاملهموادمخدروتجارت هایمبتذلیکیدانست‬ ‫کهمامشغولساختمجسمهشهیدانفرومندیوبرونسیبودیموباحرف های‬ ‫ایشانواقعاخستگیبهتنمانماند‪.‬سیستماموزشیبرایراضینگاهداشتنچنین‬ ‫تفکریرشتهمجسمه سازیرابههیچ وجهجدینمی گیرد‪.‬وگرنهمااستادان‬ ‫برجستهومتخصصکمنداریم‪،‬اماعامدانهنسبتبهعالقمندانودانشجویان‬ ‫کوتاهیمی کنیم‪.‬حتیمسئوالنومتولیانبخشاموزشبدشاننمی اید‬ ‫بگوینداینمدلمجسمه سازی«فیگوراتیو»منسوخشده‪،‬درحالیکهجامعه‬ ‫همچنانچنیناثاریرادوستداردومنتظردیدناثارفاخروجدیداست‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬خرداد ‪ 1400‬شماره ‪1357‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫امیر اسحاقی‬ ‫عرضهموبایلبیشترازتقاضاشد‬ ‫امیر اسحاقی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه حجم قابل توجه موبایل وارد کشور شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعطیل های کرونا عرضه را کند کرد و حاال با حجم عرضه باالی از گوشی موبایل در بازار روبه رو هستیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بر اساس گزارش سامانه همتا در‪ 12‬ماه گذشته سال‬ ‫‪ 15‬میلیون گوشی موبایل وارد کشور شده که بخش عمده ان هنوز به فروش نرسیده است‪.‬به گفته اسحاقی؛ تعداد باالی گوش های موبایل امده عرضه بین تامین کنندگان رقابت ایجاد کرده و برخی از ان ها مجبور به فروش گوشی ها به زیان هستند‪.‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ابالغ افزایش حقوق ورودی گوشی های باالی‪ 600‬دالر به‪ 12‬درصد قیمت در این نوع گوشی ها را افزایش نداده است‪ ،‬گفت‪ :‬گوشی های باالی‪ 600‬دالر تنها‪ 5‬درصد از حجم گوشی های وارداتی را تشکیل می دهند به همین دلیل افزایش حقوق ورودی این گوشی ها تاثیر چندانی‬ ‫بر قیمت بازار موبایل ندارد‪ ،‬ضمن اینکه افزایش عرضه نیز اجازه باال رفتن قیمت ها به رغم اجرای این قانون را نداده است‪.‬اسحاقی در توضیح بیشتر قانون افزایش حقوق ورودی گوشی های باالی‪ 600‬دالر‪ ،‬افزود‪ :‬این قانون در روند بودجه سال‪ 1400‬به تصویب مجلس رسید و مدتی‬ ‫اجرای ان بالتکلیف بود تا اینکه چند روز پیش به طور رسمی به گمرکات ابالغ شد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬در راستای اجرای این قانون وزارت صمت دستور داده است که تمامی پرونده های واردتی گوشی های باالی‪ 600‬دالر بار دیگر بازگشایی و مابه التفاوت از تجار دریافت شود‪.‬‬ ‫اسحاقی پیش بینی کرد‪ :‬با توجه به شرایط موجود اجرای افزایش حقوق ورودی موبایل های باالی‪ 600‬دالر تا‪ 2‬ماه اینده اثر خود را بر بازار نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫چرا اف ای تی اف را سر و ته یارانه ‪ 450‬هزار تومانی کجاست؟‬ ‫تصویبنکردید؟‬ ‫گزارش‬ ‫نگاهی به خواسته های بخش خصوصی از محسن رضایی‬ ‫محسن رضایی به عنوان یکی‬ ‫از هفت نامزد سیزدهمین دوره‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری امروز‬ ‫در اتاق بازرگانی ایران حاضر شد‬ ‫تا از نزدیک در جریان خواسته ها‬ ‫و دیدگاه های نمایندگان بخش‬ ‫خصوصی قرار گیرد‪.‬‬ ‫او که سابقه فرماندهی سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی در دوره‬ ‫هشت ساله دفاع مقدس را دارد‪ ،‬در‬ ‫سال های اخیر به عنوان دبیر مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرده‬ ‫و امروز به عنوان یکی کاندیداهای‬ ‫انتخابات در میان اعضای اتاق‬ ‫بازرگانی حضور پیدا کرد‪ .‬پیش‬ ‫از او‪ ،‬ابراهیم رییسی‪ ،‬دیگر نامزد‬ ‫انتخابات نیز با حضور در اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صحبت های نمایندگان‬ ‫بخش خصوصی را شنیده بود‪.‬‬ ‫بخش مهمی از صحبت های‬ ‫امروز فعاالن اقتصادی به موضوع‬ ‫محدودیت های موجود در مسیر‬ ‫تجارت ایران و به طور خاص اف ای‬ ‫تی اف اختصاص داشت که ایران بار‬ ‫دیگر در فهرست سیاه ان قرار گرفته‬ ‫و با وجود گمانه زنی های فراوان‬ ‫چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام سرانجام تصویب عضویت کشور‬ ‫در لوایح ان را رد کرد اما با دستور‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬بار دیگر بررسی ها‬ ‫برروی ان اغاز شد‪ ،‬هرچند تا کنون‬ ‫جواب قطعی از مجمع در رابطه با‬ ‫انها بیرون نیامده و همین موضوع‬ ‫بخش مهمی از خواسته های بخش‬ ‫خصوصی از این نامزد انتخابات را‬ ‫تشکیل داد‪.‬‬ ‫حسین سلیمی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫مشترک ایران و افغانستان گفت‪:‬‬ ‫امروز به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬شغل نیاز‬ ‫داریم که ایجاد اشتغال به سرمایه‪،‬‬ ‫ماشین االت‪ ،‬تکنولوژی و جذب‬ ‫سرمایه خارجی نیاز دارد‪ .‬شما در‬ ‫مراجع باالی تصمیم گیری کشور‬ ‫حضور دارید‪ .‬سوال من از شما این‬ ‫است که چرا هنوز ‪ FATF‬در ایران‬ ‫به سرانجام نرسیده است؟ ‪ ۱۹۲‬کشور‬ ‫در دنیا پیوستن به این معاهده را‬ ‫پذیرفته اند و تنها ما و شش کشور‬ ‫دیگر دنیا هنوز از این توافق خارج‬ ‫مانده ایم‪ .‬چرا؟ اگر پیوستن به معاهده‬ ‫بد است پس چرا تمام کشورها به ان‬ ‫پیوسته اند؟ از شما می خواهیم به این‬ ‫موضوع یک بار به طورجدی رسیدگی‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫علی اصغر زبردست‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫همدان خطاب به محسن رضایی نامزد‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫گفت‪ :‬اقای رضایی! در مواجهه با‬ ‫شما‪ ،‬با فردی روبرو هستیم که با‬ ‫مسائل کشور بیگانه نیست و به خوبی‬ ‫می داند مشکل چیست‪ .‬بزر گ ترین‬ ‫مشکل ما این است که سیاست با‬ ‫مسائل اقتصادی گره خورده است‪ .‬سه‬ ‫سال است که همه بدنه دولت تالش‬ ‫می کند که ‪ FATF‬تصویب شود ولی‬ ‫مجمع شما جلوی ان را گرفته است!‬ ‫چرا؟ یا شما و مجمع شما جلوی ان‬ ‫ایستاده اید یا این تصمیم‪ ،‬تصمیم‬ ‫نهایی حاکمیت است‪ .‬مدام شعار‬ ‫اقتصاد بدون نفت می دهیم‪ .‬نمی شود‬ ‫با دنیا درگیر باشیم اما توسعه‬ ‫اقتصادی بدون نفت داشته باشیم یا‬ ‫شبکه بانکی ما از قوانین بین المللی‬ ‫تبعیت نکند‪.‬‬ ‫بخش دیگری از این نشست‬ ‫نیز به بیان خواسته های دیگر فعاالن‬ ‫اقتصادی اختصاص داشت‪ .‬محمدرضا‬ ‫انصاری‪ ،‬نایب رئیس اتاق ایران گفت‪:‬‬ ‫در همه جلسه های این چنینی فهرست‬ ‫بلندی از گرفتاری ها گفته می شود‪.‬‬ ‫درمجموع مسائل متعددی اقتصاد‬ ‫کشور را قفل کرده است؛ شما حتماً‬ ‫فکر کرده اید که این مشکالت اگر‬ ‫حل نشود قفل اقتصاد بازنخواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته انصاری یکی از مسائل‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬فساد و رانت است که‬ ‫متاسفانه این مسئله در اقتصاد کالن و‬ ‫خرد مشکالتی را ایجاد کرده و منافع‬ ‫فردی و گروهی به رانت گره خورده‬ ‫است‪ .‬شما چطور می خواهید با‬ ‫فساد مقابله کنید؟ البته نمی شود‬ ‫انتظار داشت هر کس رئیس جمهور‬ ‫شد باید به همه اجزا اقتصاد تسلط‬ ‫داشته باشد‪ .‬باید در این مسیر ازنظر‬ ‫صاحب نظران و تجربه داران کف‬ ‫میدان اقتصاد استفاده شود‪ .‬اگر به این‬ ‫مسائل توجه نشود درنهایت برنامه ها‬ ‫مسیر دیگری را طی می کند‪ .‬باید در‬ ‫تصمیم گیری ها انسجام داشت تا با‬ ‫فساد مبارزه شود‪.‬‬ ‫غالمحسین جمیلی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رئیسه اتاق ایران گفت‪ :‬ثبات در‬ ‫رفتار و ادعاها و برنامه های شما نشان‬ ‫می دهد متاثر از الزامات توده مردم‬ ‫نیست و بر اساس تفکر نظری و منطق‬ ‫اقتصادی تدوین شده است‪ .‬من این‬ ‫موضوع را به فال نیک می گیرم و این‬ ‫قابل تحسین است‪ .‬سوال من این است‬ ‫که نظام درامدی دولت محدود است‬ ‫و رفته رفته تنگ تر هم می شود؛ اگر‬ ‫عهده دار ریاست جمهوری شدید‪،‬‬ ‫برنامه شما برای جبران محدودیت ها‬ ‫چیست تا هزینه های دولت بر دوش‬ ‫جامعه تحمیل نشود؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بورس نماد مشارکت‬ ‫مردم در فضای اقتصادی و تصویر‬ ‫بیرونی فعالیت ها و تابلو موردبررسی‬ ‫و ارزیابی وضعیت اقتصاد کشور‬ ‫است و نمادی برای انجام یا عدم‬ ‫انجام سرمایه گذاری‪ .‬خیلی از‬ ‫سرمایه گذاری ها برای مشارکت بر‬ ‫اساس ارزیابی از بورس تصمیم گیری‬ ‫می کنند‪ .‬نظام مداخله ای دولت را‬ ‫چقدر موثر می دانید و اگر مداخله‬ ‫باعث شده به اینجا برسیم‪ ،‬برنامه‬ ‫و پیشنهاد شما برای برو ن رفت از‬ ‫این وضعیت چگونه خواهد بود؟‬ ‫خیلی ها منتظر هستند با پایان انتخابات‬ ‫معجزه ای در بازار بورس اتفاق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫محسن رضایی در این نشست‬ ‫به بخشی از سوال ها و ابهامات‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی پاسخ داد‬ ‫و اعالم کرد که در موضوع تصویب‬ ‫اف ای تی اف کم کاری از سوی‬ ‫دولت بوده است‪ .‬او گفت‪ :‬درباره‬ ‫اف ای تی اف کوتاهی از سوی‬ ‫دولت بود‪ .‬چراکه اگر در موعد‬ ‫مقرر مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫نظر ندهد‪ ،‬نظر شورا باید مدنظر قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬دولت می توانست در همان‬ ‫زمان تصمیم گیری کند‪ ۳۹ .‬توصیه‬ ‫اف ای تی اف را ایران قبول کرده‬ ‫و دو مورد مانده اما این موسسه از‬ ‫این ‪ ۳۹‬مورد تنها ‪ ۱۲‬مورد ایران را‬ ‫پذیرفته است‪ .‬به نظر می رسد دولت‬ ‫کم کاری کرده و تا حدی رفتارهای‬ ‫خوش بینانه داشت‪.‬‬ ‫افزایش‪25‬درصدینیازکشوربهپنبه‪/‬‬ ‫کاهش‪30‬درصدیارزشواردات‬ ‫گزارش‬ ‫مجری طرح پنبه وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی گفت‪ :‬نیاز کشور به پنبه‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬هزار تن به ‪ ۱۵۰‬هزار تن‬ ‫ارتقا یافته‪ ،‬بنابراین نیاز است که‬ ‫خود اتکایی در این بخش هرچه‬ ‫سریعتر افزایش یابد‪.‬‬ ‫ابراهیم هزارجریبی در نشست‬ ‫خبری دومین همایش ملی روز‬ ‫جهانی پنبه با بیان اینکه برنامه سال‬ ‫جاری کشت پنبه ‪۱۱۵‬هزارهکتار‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش بینی می‬ ‫شود کشت پنبه ‪۱۶‬درصد در سطح‬ ‫و چهار درصد در عملکرد نسبت‬ ‫به سال گذشته رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین پیش بینی می شود که‬ ‫‪۳۲۷‬هزار تن پنبه وش و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن الیاف پنبه در سال ‪۱۴۰۰‬تولید‬ ‫شود و تولید پنبه نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۱‬درصد رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کشت‬ ‫اول پنبه از ابتدای بهار شروع شده‬ ‫و پیش بینی می کنیم اواخر خرداد‬ ‫ماه به پایان برسد‪ ،‬افزود‪ :‬در حال‬ ‫برنامه ریزی برای کشت پنبه در‬ ‫مناطق گرمسیری در مردادماه‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫مجری طرح ملی پنبه وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫کشت پنبه در مناطق جدید کشور‬ ‫از دیگر برنامه های وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی است‪ .‬قصد داریم در‬ ‫مناطق گرمسیری استان های ایالم‪،‬‬ ‫لرستان و سیستان و بلوچستان‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰۰‬هکتار پنبه کشت‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برنامه دیگر‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی کشت‬ ‫پنبه در منطقه گرمسیری کرمانشاه‬ ‫است که نهایتاً تا سال ‪ ۱۴۰۱‬انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬هزارجریبی یاداور شد‪:‬‬ ‫کشور در پنبه خودکفا بود حتی‬ ‫برخی سا ل ها نیز صادر می کرد‪.‬‬ ‫سیر نزولی این خودکفایی از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬شروع شد؛ به طوری که سال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬مجبور شدیم برای جبران‬ ‫کسری داخل‪ ،‬واردات انجام دهیم‪.‬‬ ‫این روند حدی شد که سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫واردات از تولیدات پیشی گرفت‪.‬‬ ‫اما در سال ‪ ۱۳۹۹‬ورق برگشت‬ ‫و تولید بیشتر از واردات شد و‬ ‫درمقابل ‪ ۸۰‬هزار تن الیاف پنبه‬ ‫تولید داخل ‪ ۷۰‬هزار تن واردات‬ ‫صورت گرفت‪ .‬این موضوع نشان‬ ‫می دهد پنبه به سطح خود اتکایی‬ ‫پیش می رود‪.‬مجری طرح پنبه‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی با بیان‬ ‫اینکه در دهه ‪ ۹۰‬نیاز کشور به پنبه‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬هزار تن و خود اتکایی‬ ‫نیز ‪ ۶۸‬درصد بود‪،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫با رشد صنعت نساجی و افزایش‬ ‫تقاضا نیاز به پنبه در کشور ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تن به ‪ ۱۵۰‬هزار تن ارتقاء‬ ‫یافته و نیاز است خود اتکایی در‬ ‫این بخش هرچه سریعتر افزایش‬ ‫یابد‪.‬این مقام مسئول در وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی به استانهای‬ ‫کلیدی در کشت پنبه نیز اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬گلستان‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬فارس‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خراسان‬ ‫شمالی ‪،‬خراسان جنوبی از استان‬ ‫های اصلی در کشت پنبه هستند‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار کرد‪ :‬سال‬ ‫‪ ۲۰۰ ،۱۳۹۸‬میلیون دالر واردات‬ ‫پنبه صورت گرفت که این رقم در‬ ‫سال ‪ 1399‬به ‪ ۱۴۰‬میلیون دالر‬ ‫رسید و این نشان می دهد که طی‬ ‫یک سال ‪ ۳۰‬درصد کاهش ارزش‬ ‫واردات پنبه داشته ایم‪.‬‬ ‫اعالم “پرداخت یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی”‬ ‫در بین برنامه های انتخاباتی کاندیداهای‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬ابهامات و سواالتی دارد‬ ‫که بر اساس امارهای رسمی مورد تحلیل و‬ ‫بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همان طور که قابل پیش بینی بود‪،‬‬ ‫موضوع اصلی اقتصادی که برخی کاندیداها‬ ‫در برنامه های خود دست روی ان دست‬ ‫گذاشتند‪ ،‬بحث یارانه نقدی است که بعضا‬ ‫جای بحث بسیار دارد‪.‬‬ ‫یکی از مواضع یارانه ای کاندیداهای‬ ‫ریاست جمهوری به پرداخت یارانه ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار تومانی از سوی محسن رضایی‬ ‫برمی گردد‪ .‬اما اعالم وی‪ ،‬با توجه به این که‬ ‫هنوز توضیح کاملی همراه نداشته‪ ،‬ابهامات‬ ‫زیادی دارد و در چند موردی که در این‬ ‫رابطه اظهارنظر کرده‪ ،‬هنوز پاسخ مشخصی‬ ‫به سواالت پیرامون یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی‬ ‫ارائه نشده است‪ .‬مروری بر وعده های این‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری درباره یارانه‬ ‫که در روزهای اخیر و شب گذشته در برنامه‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری مطرح شد‪ ،‬ابهاماتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دهک دهم هدف قرار دارد‬ ‫رضایی گفته که می خواهد در دولتش‬ ‫یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی پرداخت کند‪.‬‬ ‫در ادامه در یک ویدئو اعالم کرده که‬ ‫«اولین مساله دولت وی توجه به ساماندهی‬ ‫یارانه های پنهان است‪ .‬به این صورت که‬ ‫بنزین و گازوئیل را به دهک ثروتمند با‬ ‫قیمت واقعی خواهد فروخت و ‪ ۹‬دهک‬ ‫دیگر این سوخت ها را با نرخ ترجیحی‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬از این محل چهار میلیارد‬ ‫دالر صرفه جویی خواهد شد که به ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫نفر (هر ‪ ۱۷۸‬هزار تومان یارانه) اختصاص‬ ‫پیدا می کند‪ .‬چهار میلیارد دالر دیگر نیز قرار‬ ‫است از نهاده های دامی و اساسی صرفه جویی‬ ‫شود که در مجموع ‪ ۳۵۰‬هزار تومان می شود‬ ‫که با ‪ ۹۱‬هزار تومان فعلی در مجموع ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار تومان یارانه پرداخت خواهد شد»‪.‬‬ ‫رضایی مدعی شده که به گونه ای‬ ‫مدیریت خواهد کرد که این پرداخت یارانه‬ ‫بدون تاثیر در قیمت ها و تورم جابجایی منابع‬ ‫و برداشت بودجه باشد‪.‬‬ ‫اما اظهار دیگر محسن رضایی‪ ،‬تاکید‬ ‫مجدد بر درست بودن عدد ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی‬ ‫یارانه اعالمی وی است و گفته که این اعالم‬ ‫با پشتوانه است و تورمی ایجاد نمی کند و‬ ‫هزینه روی دوش دولت نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫این کاندیدای ریاست جمهوری گریزی‬ ‫به بحث یارانه های پنهان زده و گفته «ساالنه‬ ‫معادل ‪ ۱۳۰‬میلیارد دالر یارانه داده می شود‬ ‫که بخش زیادی از ان را ثروتمندان می برند‬ ‫و در برق مصرفی در لوسترها و بنزین‬ ‫خودروهایشان مصرف می کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫برق یک لوستر یک ثروتمند معادل برق یک‬ ‫کوچه در شهرهای جنوبی ایران است که این‬ ‫موضوع بی عدالتی و نابرابری است»‪.‬‬ ‫در دیگر اظهار رضایی بار دیگر بر‬ ‫مواضعی که داشته بدون توضیح اضافه ای‬ ‫تاکید و اعالم شده که « بعد از این که‬ ‫دولت جدید را دست بگیرد‪ ،‬سریعا نسبت‬ ‫به ساماندهی یارانه ها اقدام خواهد کرد»‬ ‫و بار دیگر به «چهار میلیارد دالر فروش‬ ‫محصوالت نفتی از محل یارانه ثروتمندان و‬ ‫معادل همین مقدار از خرید نهاده های دامی‬ ‫» اشاره کرده و گفته که «یارانه را به مبلغ‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تومان برای هر نفر در جمعیت ‪۴۰‬‬ ‫میلیونی افزایش می دهد»‪.‬‬ ‫این چند مرحله از اظهارات رضایی‬ ‫تکمیل کننده اطالعات در رابطه با طرح وی‬ ‫نیست‪ ،‬اما مروری بر ان‪ ،‬سواالتی را ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫الزام برای ساماندهی یارانه پنهان‪،‬‬ ‫چگونه؟‬ ‫اول موضوع این که وی با وجود‬ ‫تمام مسائل اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و ابعاد دیگر کشور‪ ،‬اولین مساله را‬ ‫ساماندهی یارانه های پنهان می داند و این که‬ ‫چرا این موضوع را به عنوان مساله اول‬ ‫انتخاب کرده‪ ،‬خود جای سوال دارد؛ هرچند‬ ‫که یارانه های پنهان و پرداخت حجم سنگینی‬ ‫از ان در سال اسیب های جدی به وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران وارد کرده و سال هاست که‬ ‫دولت ها نتوانستند گام های موثری در بهبود‬ ‫این وضعیت بردارند‪.‬‬ ‫در این رابطه باید گفت‪ ،‬طبق اعالم‬ ‫دولت روحانی در مهر ‪ ،۱۳۹۸‬ایرانی ها در‬ ‫سال بیش از ‪ ۱۳۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه‬ ‫پنهان و اشکار دریافت می کنند که بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد ان یارانه پنهان بوده‬ ‫است که محل تامین ان ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بودجه ای و فرابودجه ای است و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان دیگر به حوزه نفت و انرژی بر‬ ‫می گردد که بالغ بر ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ان در بنزین نهفته است‪.‬‬ ‫در مورد توزیع یارانه ها نیز این گزارش‬ ‫نشان داده بود که دهک دهم ‪ ۲۳‬برابر سایر‬ ‫دهک ها یارانه دریافت می کند و یارانه‬ ‫دریافتی انها در برق حدود ‪ ۳.۶‬برابر‪ ،‬گاز‬ ‫حدود ‪ ۲.۵‬برابر و کاالهای اساسی ‪ ۴.۷‬برابر‬ ‫بقیه است‪.‬‬ ‫این که قرار است نحوه ساماندهی‬ ‫یارانه های پنهان در دولت رضایی به چه‬ ‫نحوی باشد‪ ،‬وی به نوعی حذف یارانه‬ ‫سوخت دهک دهم را هدف گذاری کرده‬ ‫و قرار بر فروش بنزین و گازوئیل به قیمت‬ ‫واقعی به این دهک دارد‪ ،‬اما سایر دهک ها‬ ‫نرخ ترجیحی دریافت می کنند‪ .‬اینجا این‬ ‫سوال مطرح است که ایا تمامی ‪ ۹‬دهک‬ ‫دیگر افراد متوسط و رو به پایین هستند که‬ ‫باید همه انها همچنان یارانه سوخت و با نرخ‬ ‫ترجیحی دریافت کنند یا اینکه سه دهک باال‬ ‫می توانند مشمول این تغییر باشند؟ و دیگر‬ ‫اینکه ایا الزاما حذف تمام یارانه دهک دهم‬ ‫راهگشای معضل یارانه های پنهان است؟‬ ‫ایا ارز ‪ ۴۲۰۰‬حذف می شود؟‬ ‫اما قرار است منابع پرداختی از محل‬ ‫فروش قیمت واقعی بنزین و گازوئیل به‬ ‫دهک دهم‪ ،‬چهار میلیارد دالر باشد که از‬ ‫محل ان ‪ ۱۷۸‬هزار تومان یارانه به ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫نفر اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫مابقی ‪ ۴۵۰‬هزار تومان اینگونه قرار‬ ‫است تامین شود که چهار میلیارد دالر دیگر‬ ‫از محل نهاده های دامی و کاالهای اساسی‬ ‫صرفه جویی می شود‪ .‬این اشاره این احتمال‬ ‫را مطرح می کند که محسن رضایی در مورد‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان از واردات نهاده های‬ ‫دامی و کاالهای اساسی اقدام خواهد‬ ‫کرد و نرخی باالتر از ان اعمال خواهد‬ ‫شد‪ ،‬به نحوی که چهار میلیارد دالر از ان‬ ‫صرفه جویی می شود‪ .‬اما او علنی در این‬ ‫مورد بحثی مطرح نکرده و نحوه تامین چهار‬ ‫میلیارد دالر مشخص نیست‪.‬‬ ‫یارانه ‪ ۹۱‬هزار تومانی کجاست؟‬ ‫طبق گفته این کاندیدای ریاست‬ ‫جمهوری‪ ۳۵۰ ،‬هزار تومان از ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫تومان از محل این صرفه جویی ها یعنی چهار‬ ‫میلیارد دالر قیمت سوخت دهک دهم و‬ ‫چهار میلیارد دالر نهاده های دامی ایجاد‬ ‫خواهد شد که با ‪ ۹۱‬هزار تومان یارانه فعلی‬ ‫به ‪ ۴۵۰‬هزار تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫سوال اینجاست که یارانه ‪ ۹۱‬هزار تومانی‬ ‫فعلی کدام یارانه است؟ این در حالی است‬ ‫که در بخش یارانه های نقدی هر نفر ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان دریافت می کند و از سویی در‬ ‫یارانه های معیشتی مبلغ ‪ ۵۵‬تا ‪ ۲۰۵‬هزار تومان‬ ‫متفاوت است و یارانه ‪ ۹۱‬هزار تومانی در‬ ‫عمل وجود ندارد؛ بنابراین الزم است این‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری توضیح دهد که‬ ‫یارانه ‪ ۹۱‬هزار تومانی دقیقا کدام یارانه است‬ ‫که باید ‪ ۳۵۰‬هزار تومان به ان اضافه و یارانه‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تومانی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫کدام گرانی سوخت‪ ،‬تورم نداشته‬ ‫است؟‬ ‫از سویی رضایی تاکید دارد که یارانه‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تومانی وی هیچ تاثیری در تورم‬ ‫ندارد و جابه جایی پول یا برداشت از بودجه‬ ‫انجام نمی شود‪ .‬در این رابطه این ادعا مطرح‬ ‫است که کدام برنامه در دستور کار قرار‬ ‫دارد که می تواند با حذف یارانه سوخت‬ ‫حتی برای دهک دهم و حذف بخشی از‬ ‫یارانه نهاده های دامی و کاالهای اساسی‬ ‫تغییری در تورم ایجاد نکند؟‬ ‫این در حالی است که تجربه نشان داده‪،‬‬ ‫هرگونه تغییری در قیمت سوخت به طور‬ ‫مشخص بر افزایش قیمت ها تاثیر گذاشته‬ ‫است؛ به طوری که در سال ‪ ۱۳۸۹‬که دولت‬ ‫دهم قانون هدفمندی یارانه ها را اغاز و‬ ‫قیمت سوخت را چند برابر کرد و قیمت‬ ‫بنزین از ‪ ۱۰۰‬تومان به ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬تبعات تورمی ان سال ها بر‬ ‫اقتصاد ایران موثر بود‪ .‬همچنین در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬که قیمت بنزین در دولت دوازدهم‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬تبعات تورمی ان قابل کتمان‬ ‫نیست و حتی مسئوالن مربوطه اعالم کردند‬ ‫که در افزایش قیمت دالر در ماه های بعد‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫در رابطه با درامد چهار میلیارد دالری‬ ‫حاصل از صرفه جویی خرید نهاده های دامی‬ ‫و اساسی نیز اگر بنا بر حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی باشد‪ ،‬الزم به یاداوری است که هر‬ ‫بار دولت نسبت به حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫از کاال اقدام کرده‪ ،‬افزایش قیمت ان در‬ ‫بازار مشهود بوده و موجب تورم شده است‪،‬‬ ‫حتی در بودجه سال جاری حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی با وجود تمام رانت ها و تبعاتی که‬ ‫در توزیع ان وجود دارد‪ ،‬به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫بنابراین حتی اگر حذف این نرخ از کاالی‬ ‫اساسی تصمیم کامال درستی باشد‪ ،‬تورم‬ ‫حاصل از ان قابل انکار نیست‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۳۸‬میلیون نفری در راه است؟‬ ‫یک مورد قابل توجه دیگر در این‬ ‫ادعای کاندیدای ریاست جمهوری به‬ ‫جمعیت یارانه بگیر برمی گردد‪ .‬وی بارها به‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون نفر و منابع ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی به‬ ‫انها تاکید کرده اما حرفی از ‪ ۳۸‬میلیون نفر‬ ‫دیگر یارانه بگیر فعلی نزده است‪ .‬این که ایا‬ ‫قرار است پرداختی به روال گذشته به کل‬ ‫‪ ۷۸‬میلیون نفر اما با اختالف مبلغ ادامه داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫همچنین محسن رضایی درباره یارانه‬ ‫معیشتی که از دو سال گذشته و با افزایش‬ ‫قیمت بنزین بین بخشی از یارانه بگیران توزیع‬ ‫می شود‪ ،‬توضیحی ارائه نکرده که ایا قرار‬ ‫است این مدل از یارانه را به همراه یارانه ‪۴۵‬‬ ‫هزار تومانی حذف کند و همه را به یارانه‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تومانی برای ‪ ۴۰‬میلیون نفر محدود‬ ‫کند؟‬ ‫در کنار تمام این مسائل که در ابهام‬ ‫باقی مانده‪ ،‬جریان های دیگر از جمله میزان‬ ‫افزایش قیمت بنزین و سوخت حتی برای‬ ‫دهک دهم یا نرخ دالری که قرار است این‬ ‫ارز به ریال تبدیل شود نیز مطرح است که‬ ‫بی پاسخ مانده و الزم به شفاف سازی از سوی‬ ‫این کاندیدای ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫کوچمنابعازصندوق های‬ ‫درامدثابتبهخریدسهام‬ ‫شاهین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اغاز روند‬ ‫منطقی صعود شاخص خبر داد و گفت‪ :‬سهم های مختلف‬ ‫به خصوص سهم هایی که حجم خورده و معامله خوبی‬ ‫داشته اند‪ ،‬هم اکنون در بازار سرمایه متعادل شده اند و‬ ‫خریدار و فروشنده های متعادلی پیدا کرده اند؛ این در حالی‬ ‫است که برخی از این سهم ها‪ ،‬کاهش قیمت زیادی داشته و‬ ‫نمونه ان هم‪ ،‬سهام پاالیشگاهی ها‪ ،‬پتروشیمی ها و فلزی ها‬ ‫است که کاهش قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫تحلیلگر بازار سرمایه افزود‪ :‬این ها سهم های‬ ‫شاخص سازی هستند که در کف قیمتی خود قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه اکنون با توقف روند کاهش نرخ ارز و ابطال این‬ ‫سناریو که دولت در ماههای باقیمانده از عمر خود‪ ،‬ارزپاشی‬ ‫گسترده ای صورت خواهد داد‪ ،‬بسیاری از سهامی که دارای‬ ‫محصوالت صادراتی بوده یا محصوالت انها در بازارهای‬ ‫داخلی با معیار ارزی قیمت می خورد‪ ،‬وضعیت رو به رشدی‬ ‫را به خود می بینند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در واقع‪ ،‬محصوالتی مثل کاالهای‬ ‫فلزی‪ ،‬سرب و روی و فوالد اگرچه به خاطر کاهش قیمت‬ ‫دالر اسیب می بینند؛ اما اکنون که دورنمای کاهش قیمت‬ ‫دالر منتفی است و دولت ابزار ان را هم در اختیار ندارد‪،‬‬ ‫وضعیت رو به بهبودی را تجربه می کنند؛ ضمن اینکه به نظر‬ ‫می رسد که مذاکرات برجامی نیز در فاصله کوتاهی به نتیجه‬ ‫نمی رسد؛ پس همین موارد باعث می شود که در سهم های‬ ‫صادراتی و وابسته به قیمت های جهانی که بخش زیادی از‬ ‫بازار را تشکیل می دهند‪ ،‬حرکت رو به کاهش نرخ منتفی‬ ‫باشد؛ پس در حالت کلی‪ ،‬حرکت کاهشی و افت شدید‬ ‫شاخص کل هم عم ً‬ ‫ال رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬البته موضوع در مورد شاخص کل هم‬ ‫وزن اندکی متفاوت است و با توجه به اینکه بسیاری از‬ ‫سهم های کوچک هنوز متعادل نشده اند و با بازگشایی نماد‬ ‫انها‪ ،‬شاهد افت شدید هستیم‪ ،‬ممکن است شاخص کل هم‬ ‫وزن کمی کاهش یابد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه پول های‬ ‫پارک شده در صندوق های با درامد ثابت‪ ،‬مانده نقدی‬ ‫کارگزاری ها و سپرده های بانکی برای ورود به بازار سرمایه‬ ‫خیز برداشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بازار به تعادل برسد‪ ،‬حتماً این‬ ‫روند سرعت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در روزهای گذشته منابع جدید مالی از‬ ‫کارگزاری ها و صندوق های با درامد ثابت به سمت خرید‬ ‫سهام امده اند که با این روند به نظر می رسد روند صعودی‬ ‫بازار هم کم کم اغاز می شود؛ البته نمی خواهیم شاخص را‬ ‫اعالم کنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫تبعهچینیعاملانتشارتصاویردخترانایرانیدستگیرشد‬ ‫روح اهلل دهقانی دادستان عمومی و انقالب کاشان‪ ،‬با اشاره به انتشار تصاویر خصوصی یک تبعه چینی با دختران و زنان ایرانی در فضای مجازی اظهار داشت‪ :‬انتشار این تصاویر واکنش های زیادی را از طرف‬ ‫هموطنان ایرانی در پی داشت‪.‬وی با بیان اینکه در این پرونده شاکیان خصوصی هم اقدام به شکایت کرده بودند‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬با توجه به حساسیت موضوع این پرونده در دستور کار مقامات قضائی و انتظامی قرار گرفت‪.‬‬ ‫دهقانی ادامه داد‪ :‬پرونده به شعبه ‪ ۲‬بازپرسی دادسرای ناحیه ‪ ۳۸‬تهران (دادسرای امنیت اخالقی) مربوط است‪.‬دادستان عمومی و انقالب اسالمی کاشان با اشاره به اینکه این فرد شب گذشته توسط نیروهای انتظامی و‬ ‫اطالعاتی در عوارضی کاشان دستگیر شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متهم ضمن تفهیم اتهام بازداشت و با اعمال ماده ‪ ۱۲۱‬تحت الحفظ به تهران منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیسیچگونهچرخ های‬ ‫کارخانه روغننباتیجهان را‬ ‫بهحرکتدراورد؟‬ ‫گزارش‬ ‫از زنجان‪ ،‬روغن نباتی جهان در اواخر‬ ‫کاردولتدهمبهبهانهخصوصی سازیبنابر‬ ‫اصل‪ 44‬قانون اساسی به یک شخص حقیقی‬ ‫سپرده شد تا این کارخانه با قوت و قدرت‬ ‫بیشترینسبتبهسال هایگذشتهشروعبهکار‬ ‫کند ولی گویا این خصوصی سازی فقط دور‬ ‫جدیدیازتعدیل ها‪،‬اعتصاب هاوبیکاریرا‬ ‫برای کارگران این کارخانه به همراه داشت و‬ ‫هیچفایدهدیگریبرایاستاننداشت‪.‬‬ ‫کارخان هروغننباتیجهانکهیکی‬ ‫ازبزرگترینکارخانه هایتولیدروغندر‬ ‫کشورمحسوبمی شوددارایمدرن ترین‬ ‫دستگاه های به روز است و اگر بخواهد این‬ ‫کارخانهبهفعالیتخودباتمامظرفیتادامه‬ ‫دهد مشکل کمبود روغن هیچ گاه برای‬ ‫کشور رخ نخواهد داد‪ .‬در زمان واگذاری‪ ،‬این‬ ‫کارخانه حدود‪ 700‬کارگر داشت و به طور‬ ‫سه شیفت فعالیت می کرد و اگر این کارخانه با‬ ‫همانرویهتاکنونفعالیتمی کردقطعاامروزه‬ ‫سهم زیادی در اشتغال استان زنجان را دارا بود‪.‬‬ ‫متاسفانهاینکارخانهبعدازخصوصی‬ ‫سازی وارد دور تعطیلی ها و اخراج کارگران‬ ‫شد و چندین سال به طور کامل تعطیل بود‪.‬‬ ‫البته در این سال ها مسئوالن وقت استان از‬ ‫جمله اسداهلل درویش امیری استاندار وقت و‬ ‫همینطورسیدبیوکموسویمعاونسیاسی‬ ‫امنیتیوقتاستانداریوعده هایپیگیری‬ ‫مشکالت این کارخانه را می دادند ولی گویا‬ ‫هیچ عزمی در راستای حل این مشکالت‬ ‫وجودنداشت‪.‬‬ ‫سرانجام در‪ 14‬شهریور ماه سال‪ 98‬در‬ ‫سفراستانیایت اهللرئیسیرئیسقوهقضاییه‬ ‫بهاستانزنجانجمعیازکارگرانکارخانه‬ ‫روغن نباتی جهان با وی دیدار کردند‪ .‬این‬ ‫کارگران در این دیدار با گالیه از ریشه های‬ ‫فساد در این کارخانه درخواست رسیدگی به‬ ‫اینمشکالتراداشتند‪.‬‬ ‫همچنین این کارگران با انتقاد از روش‬ ‫خصوصی سازیاینکارخانهگفتند‪:‬فردی‬ ‫که صاحب کارخانه است صاحب‪ 27‬برند‬ ‫کشور است و همه ان ها را بدبخت کرده‬ ‫است‪ .‬امروزه با ظرفیت کمی این کارخانه‬ ‫فعالیت می کند و ان هم به خاطر این است که‬ ‫چون به بانک ها بدهی دارد با ظرفیت کمی‬ ‫کارمی کندتاتوجیهیبرایپاسخبهبانک ها‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫این کارگران هچنین بیان کردند‪ :‬در سال‬ ‫‪ 86‬بهترینصادرکنندهاستانزنجانبودیمو‬ ‫این کارخانه در اوج تولید خود قرار داشت‬ ‫ولی واقعا چه بالیی سر این کارخانه امده که‬ ‫امروزه به این حال افتاده است؟ در حال حاضر‬ ‫دو سال است که حقوق نگرفته ایم و وقتی‬ ‫مسئوالنکارخانهمتوجهشده اندکهامروز‬ ‫جنابعالیبهاستانزنجانسفرمی کنیدشب‬ ‫گذشتهحدودیکمیلیونتومانبهحسابما‬ ‫واریز کرده اند تا با شما دیدار نداشته باشیم‪.‬‬ ‫در ان دیدار ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی‬ ‫به کارگران وعده رسیدگی به مشکالت را‬ ‫داد و همانطور هم شد‪ .‬در ان روز رئیسی این‬ ‫مشکل را در جلسه شورای اداری استان بررسی‬ ‫کرد و رئیس کل دادگستری استان زنجان را‬ ‫مکلفکردکهبرایرسیدگیبهمشکالت‬ ‫اینکارخانههرچهسریعتراقدامکند‪.‬‬ ‫بنابراین در عرض کمتر از یک ماه با‬ ‫پیگیری هاییکهرئیس کلدادگستریو‬ ‫مسئوالناستانیدرراستایحلمشکالتمواد‬ ‫اولیهاینکارخانهانجامدادندخوشبختانهاین‬ ‫واحدتولیدیبهصورتمحدودفعالیتخود‬ ‫را اغاز کرد که طبق گفته های مدیرعامل این‬ ‫کارخانه اگر مواد اولیه به خوبی تامین شود این‬ ‫کارخانه توانایی جذب‪ 80‬کارگر جدید و‬ ‫همینطور افزایش دو برابری تولید را دارد‪.‬‬ ‫در این راستا ناصر فغفوری رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان در‬ ‫گفت وگوباخبرنگارتسنیمبااشارهبهاحیای‬ ‫کارخانهروغننباتیجهاناظهارکرد‪:‬روغن‬ ‫نباتیجهاندومشکلاساسیداشت؛نخست‬ ‫مطالبات کارگران تعدیل شده و دوم اینکه به‬ ‫بعد از واقعه عاشورا‬ ‫هیچ حرکتی مثل قیام ‪15‬‬ ‫خرداد نداشتیم‬ ‫رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران‪:‬‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫گفت‪ :‬اکنون با همت مجاهدان مقاومت‬ ‫صهیونیست ها خواب راحت ندارند و این‬ ‫به برکت خون شهدای ‪ ۱۵‬خرداد است‪.‬‬ ‫سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و‬ ‫ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور‬ ‫ظهر سه شنبه ‪ ۱۱‬خرداد ماه در نشست‬ ‫پرچمداران انقالب اسالمی در نهضت امام‬ ‫خمینی(ره) با موضوع قیام خونین ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫که در ساختمان شورای هماهنگی تبلیغات‬ ‫اسالمی شهرستان ورامین برگزار شد ‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬خوشحالیم در این ایام در منطقه‬ ‫ای هستیم که مردمش تکلیف خود را در‬ ‫مقاطع تاریخی به خوبی انجام داده اند و‬ ‫همیشه سربلند تاریخ اسالم بوده و هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اگر اکنون شاهد‬ ‫تحقق ارمان های امام راحل هستیم بخاطر‬ ‫خون شهدای ‪ ۱۵‬خرداد است اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر تاکید بر بزرگداشت مراسم شهدا و‬ ‫شهدای قیام خونین پانزده خرداد می کنیم‬ ‫بخاطر دو رویکرد می باشد ‪ ،‬یک رویکرد‬ ‫برخورد شکلی و مراسمی است و رویکرد‬ ‫دیگر عمیق نگاه کردن به این موضوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوحدی با طرح این پرسش که چرا بر‬ ‫بزرگداشت مراسم شهدای ‪ ۱۵‬خرداد تاکید‬ ‫هست ادامه داد‪ :‬در ‪ ۱۵‬خرداد سال چهل و‬ ‫دو چه اتفاقی افتاد است ‪ ،‬برای رسیدن به‬ ‫پاسخ این سوال تاریخ زندگی امام جستجو‬ ‫کرد و بدانیم در منظومه حرکت های امام‬ ‫این اینده ترسیم شده بود‪.‬رئیس بنیاد شهید‬ ‫و امور ایثارگران با اشاره به اموزه های‬ ‫دینی و موضوع شناخت و بصیرت برای‬ ‫انسان ها افزود‪ :‬مطالعه تاریخ اگر با شناخت‬ ‫و بصیرت همراه باشد موجب سعادت‬ ‫خواهد شد ‪ ،‬بعد از واقعه عاشورا هیچ‬ ‫حرکتی مثل قیام پانزده خرداد نداشتیم و‬ ‫این نقطه عطف تاریخ است و به حق واقعه‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد بصیرت امام و یارانش و حکمتی‬ ‫در خلقت است که سخنرانی امام در روز‬ ‫عاشورا رخ می دهد و دنباله ان این حرکت‬ ‫بزرگ شکل می گیرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫خانواده شهدا ‪ ،‬حجت تمام در دین و طریق‬ ‫معرفت شناسی برای ما هستند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خانواده شهدا نیازی به تجلیل ما ندارند شهدا‬ ‫از فضل خدواند شاد هستند و ما به انها نیاز‬ ‫داریم و اگر به خدمت انها می رویم برای‬ ‫گرفتن بشارت است و در کنار خانواده‬ ‫شهدا بصیرت و چراغ راه را میبینم و امید‬ ‫است در این شناخت موفق عمل کنیم‪.‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫زیان‪ 20‬درصدی قطعی برق به اقتصاد کشور‪/‬رئیس کمیسیون‬ ‫انرژی‪ :‬نباید کشورمان به بهشت تولید رمز ارز تبدیل شود‬ ‫گزارش‬ ‫از شیراز قطعی برق عالوه بر‬ ‫خسارت های مختلفی که به صنایع وارد‬ ‫می کند در برخی از صنایع‪ ،‬مواد اولیه تولید‬ ‫فاسد می شود و الزم است زمان قطعی برق‬ ‫برای برنامه ریزی زودتر اعالم شود‪.‬همان طور‬ ‫که یک بخش درمانی از قطعی برق اسیب‬ ‫می بیند‪ ،‬صنایع غذایی نیز از این مشکل دچار‬ ‫مشکالت جدی می شود و در این شرایط باید‬ ‫فکر جدی برای رفع این مشکل شود‪.‬‬ ‫ترانس های برق در خیابان باعث شده تا‬ ‫سالیانه حدود ‪ 40‬درصد پرتی در حوزه برق‬ ‫داشته باشیم می افزاید‪ :‬ساماندهی این بخش‬ ‫باعث می شود اتفاقات مناسبی در حوزه برق‬ ‫رقم بخورد‪.‬‬ ‫رئیس خانه صمت فارس عدم مدیریت‬ ‫و رها شدن امور باعث شده تا هر روز با‬ ‫یک مشکل مواجه شویم می افزاید‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه ‪ 98‬درصد اب ها صرف کشاورزی‬ ‫می شود اما با بررسی از میزان کشت و نوع‬ ‫محصوالت متوجه می شویم که کشت بعضی‬ ‫از محصوالت چندان صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫شرفی در ادامه ادامه می دهد‪ :‬استخراج‬ ‫رمز ارز تاثیر زیادی بر قطعی برق ندارد‬ ‫این در حالی است که عدم مدیریت در‬ ‫این بخش باعث شده تا ده ها برابر ضربه به‬ ‫اقتصاد کشور وارد شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر تب‬ ‫استخراج رمز و ارز افزایش یافته است ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬استخراج رمز ارز در کشور هیچ‬ ‫ایرادی ندارد چرا که فعالیت در این بخش‬ ‫هیچ منافاتی با اقتصاد ندارد‪.‬‬ ‫زیان ‪ 15‬الی ‪ 20‬درصد قطعی برق به‬ ‫اقتصاد‬ ‫شرفی خاطر نشان می کند‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه هیچ تولیدی در بخش خودرو‪ ،‬معادن‪،‬‬ ‫نفت و ‪ ....‬نداریم بنابراین در این شایط‬ ‫استخراج رمز ارز می تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫کارخانه‬ ‫وی با اشاره به اینکه قطعی برق حدود‬ ‫‪ 15‬الی ‪ 20‬درصد به اقتصاد کشور زیان وارد‬ ‫کرده‪ ،‬می گوید‪ :‬قطعی برق در کشور سبب‬ ‫شده تا حتی در نگهداری واکسن کرونا هم‬ ‫با مشکل مواجه شویم به طوری که قطعی‬ ‫برق در هر کشوری میلیارد ها دالر زیان‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫ایران نباید به بهشت تولید رمز ارز‬ ‫تبدیل شود‬ ‫عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫هم با بیان اینکه عوامل زیادی مانند گرم‬ ‫شدن زود موعد هوا‪ ،‬رها نکردن اب سد ها‬ ‫به دالیل مختلف و خشکسالی‪ ،‬استخراج رمز‬ ‫ارز و ‪ ....‬باعث کمبود برق در کشور شده ‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬مسئوالن باید در گذشته در رابطه‬ ‫با این موضوع تدابیر مناسب را می اندیشند‪.‬‬ ‫فریدون عباسی در گفت و گو با ایلنا‬ ‫با اشاره به اینکه نبود انسجام مدیریت در‬ ‫شیرین نادری در گفت ‪‎‬وگو با خبرنگار‬ ‫ایلنا در قزوین به مناسبت روز جهانی مبارزه‬ ‫با دخانیات گفت‪ :‬سازمان بهداشت جهانی‬ ‫برای کاهش مصرف مواد دخانی شش راه‬ ‫کار توصیه کرده که پایش مصرف دخانی‬ ‫در کشور از جمله انها است‪.‬‬ ‫مدیرگروه سالمت محیط مرکز بهداشت‬ ‫استان قزوین ادامه داد‪ :‬این پیمایش در سال‬ ‫‪ 95‬در کشور انجام شده و نتایج ان در‬ ‫دسترس است؛ البته در سال ‪ 99‬نیز به طور‬ ‫مجدد صورت گرفته که هنوز داد ه های ان‬ ‫اعالم نشده‪ ،‬طبق نتایج موجود استان قزوین‬ ‫از رتبه خوبی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬در امار میزان مصرف‬ ‫مواد دخانی از جمله سیگار و قلیان سیگار‬ ‫الکتریکی و سایر موارد استان قزوین با‬ ‫میانگین مصرف ‪ 49/20‬در رتبه دوم کشور‬ ‫قرار دارد در مصرف سیگار نیز با میانگین‬ ‫‪ 1/13‬در جایگاه سوم قرار گرفته و در هر‬ ‫ددو مورد مصرفی باالتر از میانگین کشوری‬ ‫را دارا است‪.‬‬ ‫این مسئول ابراز کرد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫راه کارهای مقابله ای‪ ،‬محافظت مردم در‬ ‫برابر دود دخانیت است و در این راستا‬ ‫استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی‬ ‫ممنوع اعالم شده و خوشبختانه در استان‬ ‫قزوین در این باره فرهنگ سازی خوبی‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مصرف قلیان نیز در اماکن‬ ‫عمومی و همچنین رستورا ن ها و قهوه خانه ها‬ ‫ممنوع است و با شیوع کرونا این موضوع‬ ‫خوب مدیریت شده و واحدهایی که علنی‬ ‫قلیان عرضه کنند نداریم؛ البته در برخی‬ ‫موارد نیز این کار به صورت زیرزمینی و‬ ‫غیرقانونی انجام می شود‪.‬‬ ‫نادری اظهار کرد‪ :‬کمک به ترک‬ ‫استعمال دخانیات برای داوطلبان در بخش‬ ‫دولتی و خصوصی نیز در دستور کار‬ ‫است و قدم هایی برای ان برداشته شده و‬ ‫دستورالعمل ساخت یک مرکز اختصاصی‬ ‫در این زمینه صادر شده و امیدواریم طی‬ ‫سال جاری عملی شود؛ همچنین در این‬ ‫راستا مراکز ترک اعتیاد‪ ،‬ترک مواد دخانی‬ ‫نیز انجام شد‪.‬‬ ‫قلیان در مقایسه با سیگار اسیب بیشتری‬ ‫دارد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگاه سازی درباره‬ ‫مضرات مواد دخانی نیز ضرورت دارد‪،‬‬ ‫مردم و بویژه جوانان باید بدانند که با‬ ‫مصرف دخانیات پول می دهند و بیماری‬ ‫می خرند‪.‬‬ ‫مدیرگروه سالمت محیط مرکز بهداشت‬ ‫استان قزوین با اشاره به اجرای کامل‬ ‫ممنوعیت تبلیغات دخانیات گفت‪ :‬تبلیغات‬ ‫گمراه کننده به جلب مشتری منجر می شود‬ ‫از این رو طبق قانون نباید باکس های سیگار‬ ‫در معرض دید مشتری قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بسته بندی های مختلف‬ ‫و قرار دادن سیگار در ویترین ها مصداق‬ ‫تبلیغات دخانیات بوده و ممنوع است که‬ ‫در سطح استان و کشور در این زمینه خیلی‬ ‫موفق عمل نشده است‪ ،‬افزایش مالیات بر‬ ‫دخانیات نیز یکی از راه کارهای مقابله با‬ ‫مصرف دخانیات به شمار می اید که باید از‬ ‫طرف مسئولین امر صورت گیرد‪.‬‬ ‫این مسئول تاکید کرد‪ :‬مصرف دخانیات‬ ‫مختص کشور ما نبوده و مشکلی جهانی‬ ‫است؛ از این رو یک روز با عنوان روز‬ ‫صادر کردن برق به عراق دلیل‬ ‫موجهی ندارد‬ ‫دلیلبدهی هاییکهاینکارخانهبهبانک ها‪،‬‬ ‫تامیناجتماعیوسازمانامورمالیاتیداشت‬ ‫امکانتامینمواداولیهمقدورنبود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه پس از سفر‬ ‫با خیر و برکت ایت اهلل رئیسی به استان‬ ‫زنجان و دستورات صادره برای احیای این‬ ‫واحدتولیدی‪،‬مدیریتکارخانهرامکلف‬ ‫کردیمکههرچهسریعترمطالباتکارگرانرا‬ ‫پرداختکندوهمینطورتمامپرداختی های‬ ‫کارگران به روز شود‪ .‬از سوی دیگر هم برای‬ ‫تامینروغنخامباپیگیریاستاندارقدم های‬ ‫ارزشمندیبرداشتهشد‪.‬‬ ‫ظرفیت روزانه‪ 20‬تن روغن‬ ‫رئیسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫استان زنجان ادامه داد‪ :‬در حال حاضر این‬ ‫کارخانه با‪ 80‬کارگر و با ظرفیت تولید روزانه‬ ‫‪ 20‬تن فعالیت می کند‪ .‬به طور مثال در نیمه‬ ‫دوم سال گذشته بیش از یک هزار تن روغن‬ ‫توسطاینکارخانهتولیدشد‪.‬همینطوراز‬ ‫ابتدای سال تاکنون‪ 280‬تن روغن در سطح‬ ‫بازار توزیع شده و خوشبختانه این کارخانه در‬ ‫رفع التهاب بازار که سال گذشته وجود داشت‬ ‫بسیارموثرعملکرد‪.‬‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬خدا را شاکریم که‬ ‫چرخه های تولید این کارخانه به راه افتاده و‬ ‫همچنان این کارخانه در حال فعالیت است و‬ ‫هیچ گونهمشکلیوجودندارد‪.‬امیدواریمبه‬ ‫مرور زمان و افزایش تولید تعداد کارگران به‬ ‫کارگیری شده افزایش یابد و میزان تولید در‬ ‫اینکارخانههمانندگذشتهشود‪.‬‬ ‫با تمام انچه که گفته شد احیای روغن‬ ‫نباتی جهان در زنجان یکی از صدها واحد‬ ‫تولیدی در کشور است که توسط ایت اهلل‬ ‫سیدابراهیمرئیسیرئیسقوهقضاییهاحیاشده‬ ‫وهزارانکارگربهاشتغالبرگشته اند‪.‬این ها‬ ‫فقط بخشی از اقدامات موثر رئیسی در قوه‬ ‫قضاییهمحسوبمی شودوامیدواریماینروند‬ ‫احیایواحدهایتولیدیتعطیلونیمه تعطیل‬ ‫همچناندرکشورادامه دارباشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬خرداد ‪ 1400‬شماره ‪1357‬‬ ‫ان طور که شرفی رئیس خانه صمت‬ ‫فارس می گوید‪ :‬بی شک قطعی برق تاثیر و‬ ‫خسارت زیادی روی لوازم خانگی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫کارخانه ها و واحدهای تولیدی و‪ .....‬وارد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سهراب شرفی در گفت و گو با ایلنا با‬ ‫اشاره به اینکه قطعی برق حتی به متوفیان در‬ ‫سردخانه ها هم اسیب وارد می کند و باعث‬ ‫متورم شدن اجساد می شود‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫زمانی که زندگی مردم بر روی مدار برق‬ ‫حرکت می کند بنابراین مختل کردن برق‬ ‫باعث می شود خسارت زیادی بر زندگی‬ ‫مردم وارد شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫فارس با اشاره به اینکه عدم مدیریت صحیح‬ ‫در حوزه برق باعث شده تا با مشکالت‬ ‫متعدد مواجه شویم بیان می کند‪ :‬در شرایطی‬ ‫که خودمان در این بخش با مشکالت‬ ‫متعددی مواجه هستیم صادر کردن برق به‬ ‫عراق هیچ دلیل موجه و منطقی ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اگر قرار است‬ ‫برق را در داخل کشور با قیمت صادراتی‬ ‫به افرادی که رمز ارز استخراج می کنند‬ ‫بفروشیم دیگر نیازی به صادرات این‬ ‫محصول به دیگر کشورها نداریم بیان می‬ ‫کند‪ :‬ذکر این نکته ضروری است که در‬ ‫حال حاضر نرخ فروش برق به عراق با نرخ‬ ‫استخراج رمز ارز برابر است‪.‬‬ ‫استاندارد نبودن ترانس ها باعث شده‬ ‫سالیانه حدود ‪ 40‬درصد پرتی داشته باشیم‬ ‫رئیس خانه صمت فارس می افزاید‪:‬‬ ‫نباید فراموش کرد که سال هاست غفلت‬ ‫و عدم مدیریت صحیح وزارت نیرو باعث‬ ‫شده تا در حوزه های برق و اب با مشکل‬ ‫مواجه شویم‪.‬‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫فارس با اشاره به اینکه استاندارد نبودن‬ ‫حوزه انرژی باعث شده تا با مشکل قطعی‬ ‫برق مواجه شویم‪ ،‬می افزاید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫گزارش دقیقی از میزان خسارت قطعی برق‬ ‫به دست ما نرسیده است اما نباید فراموش‬ ‫کرد که قطع و وصل برق خسارت هایی را‬ ‫به برق صنعتی و خانگی می گذارد‪.‬‬ ‫نماینده کازرون و کوه چنار با اشاره به‬ ‫اینکه نباید از موضوعات و تکنولوژی های‬ ‫جدید فرار کرد‪ ،‬می افزاید‪ :‬قطعا کنترل‬ ‫تکنولوژی می تواند تاثیرات مناسبی در‬ ‫بسیاری از حوزه ها داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره‬ ‫به اینکه کشور ایران نباید به بهشت تولید‬ ‫رمز ارز تبدیل شود می افزاید‪ :‬ارزان‬ ‫بودن نرخ انرژی در کشور ایران نسبت به‬ ‫دیگر کشورها باعث شده تا افراد در دیگر‬ ‫کشور ها با خرید دستگاه ماینر قدیمی و پر‬ ‫مصرف دست دوم از کارگاه های راکد‬ ‫داخل کشور رمز ارز استخراج کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تنها بخشی از استخراج‬ ‫رمز ارز در داخل کشور مجاز است می‬ ‫افزاید‪ :‬در جهت کنترل مصرف برق در این‬ ‫بخش نیاز است تا قیمت برق و حامل های‬ ‫انرژی کنترل شود‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به اینکه نیاز است تا‬ ‫دستگاه های پر مصرف انرژی در ادارات‬ ‫جایگزین دستگاه های جدید و پیشرفته و‬ ‫کم مصرف شوند ادامه می دهد‪ :‬بی شک‬ ‫عملیاتی شدن این مهم نیازمند مدیریت قوی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه‬ ‫با اشاره به اینکه رمز ارز در تمام کشورها‬ ‫استخراج می شود می گوید‪ :‬اما سود‬ ‫استخراج رمز ارز در کشور ایران بسیار زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره‬ ‫به اینکه ارزان بودن انرژی در ایران و وارد‬ ‫کردن دستگاه های دسته دوم از دیگر‬ ‫کشورها با هدف استخراج رمز ارز باعث‬ ‫شده تا فعاالن این بخش به سود هنگفتی در‬ ‫ایران دست پیدا کنند‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬قطعا‬ ‫قیمت برق تمام کشور ها به مراتب چند برابر‬ ‫گران تر از ایران است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬نمایندگان مجلس در‬ ‫تالشند تا با تعامل با وزارت نیرو اقدامی‬ ‫انجام دهند تا به واسطه ان میزان قطعی برق‬ ‫در کشور کاهش یابد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس بیان می‬ ‫کند‪ :‬اگرچه اعضای کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫در سال گذشته تمام پیش بینی های قطعی‬ ‫برق در سال جاری را انجام داده بودند اما‬ ‫به دلیل نداشتن قدرت اجرایی و منابع مالی‬ ‫نتوانستیم به این حوزه به صورت مستقیم‬ ‫ورود پیدا کنیم‪.‬‬ ‫نماینده کازرون و کوه چنار بیان می‬ ‫کند‪ :‬قطعا همکاری مردم و کاهش مصرف‬ ‫برق می تواند باعث شود تا در این بخش‬ ‫بتوانیم در اسرع وقت به نتیجه مناسب برسیم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬محمدرضا طاهری‬ ‫قزوینسهاستاناولدرمصرفدخانیاتشناختهشد‪/‬‬ ‫دخترانجوان؛بیشترینمیزانمصرف سیگاررادارند‬ ‫جهانی مبارزه با دخانیات در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬در کشور ما نیز شعار امسال “تعهد من‬ ‫ترک قلیان” تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مضرات مصرف قلیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاسفانه درباره مصرف قلیان‬ ‫یک باور غلط وجود دارد و از ان به عنوان‬ ‫تفنن و سرگمی یاد می شود؛ این درحالی‬ ‫است که خطرات ان از سیگار بیشتر بوده‬ ‫و هر بار استعمال قلیان معادل ‪ 10‬نخ سیگار‬ ‫است‪.‬‬ ‫نادری با بیان اینکه مشاهدات میدانی و‬ ‫اخبار افزایش مصرف سیگار در جوانان را‬ ‫نشان می دهد گفت‪ :‬طبق مشاهدات افزایش‬ ‫شیوع سیگار در جوانان و دختران رشد‬ ‫بیشتری داشته است‪.‬‬ ‫اخطار کتبی به یکهزار واحد متخلف‬ ‫عرضه دخانیات‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬تمام واحدهای صنفی‬ ‫مجاز به فروش سیگار نیستند و باید‬ ‫سوپرمارکت ها و خوار و بارفروشی ها پروانه‬ ‫عاملیت دخانیات داشته و از شرایط خاصی‬ ‫برخوردار باشند و واحدهای واقع در شعاع‬ ‫‪ 100‬متری مدارس‪ ،‬زیارتگا ه ها و اماکن‬ ‫ورزشی مجاز به فروش سیگار نیستند؛‬ ‫همچنین فروش نخی سیگار به افراد زیر ‪18‬‬ ‫سال نیز ممنوع است‪.‬‬ ‫نادری اظهار کرد‪ :‬مبارزه ملی با‬ ‫دخانیات فعالیتی جمعی است و در حوزه‬ ‫اداره خاصی قرار ندارد؛ همچنین باید به‬ ‫مطالبه مردمی تبدیل شود؛ درواقع کاهش‬ ‫تقاضا درمان درد است؛ البته مجری قانون‬ ‫نیز باید وظایف خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در استان قزوین هفت‬ ‫هزار سوپر و خوار و بار فرشی داریم که در‬ ‫‪ 67‬درصد انها سیگار عرضه می شود؛ اما‬ ‫صرفا نیمی از انها دارای پروانه هستند‪.‬‬ ‫مدیرگروه سالمت محیط مرکز بهداشت‬ ‫استان قزوین ابراز کرد‪ :‬درباره عرضه سیگار‬ ‫سال گذشته برای صنوف هزار مورد اخطار‬ ‫کتبی صادر شده‪ 200 ،‬مورد به مرجع‬ ‫قضائی معرفی شده و ‪ 24‬واحد نیز پلمب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درباره با قلیان نیز ‪ 8‬واحد‬ ‫پلمب شده‪ 18 ،‬مورد به مرجع قضایی معرفی‬ ‫و برای ‪ 25‬واحد نیز اخطار کتبی صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬خرداد ‪ 1400‬شماره ‪1357‬‬ ‫جامعه‬ ‫سفرممنوعشد؛اجارهویالباالرفت!‬ ‫با وجود اعالم ممنوعیت سفر در تعطیالت نیمه خردادماه‪ ،‬قیمت اجاره یک شب ویال و خانه شخصی به اوج رسیده است‪.‬پایین ترین نرخ اجاره یک شب سوئیت در شهرهای شمالی درحال حاضر تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان است که در تعطیالت نیمه خرداد‪ ،‬قیمت ان به ‪ ۶۰۰‬هزار تومان می رسد‪.‬نرخ اجاره فقط یک شب ویالی ساحلی به هشت میلیون تومان هم رسیده است‪.‬کرایه یک شب کلبه چوبی در‬ ‫کنار جنگل همراه با استخر و جکوزی که در حالت عادی سه میلیون تومان قیمت گذاری شده‪ ،‬در تعطیالت پیش رو تا پنج و نیم میلیون تومان می رسد‪.‬‬ ‫اجرای ِمگا پروژهدرتهراننیازبه ِمگا شهردار دارد!‬ ‫بیشازدوهفتهبهبرگزاریسیزدهمیندورهانتخاباتریاست‬ ‫جمهوریوششمیندوهشوراهایاسالمیشهروروستاباقیماندهاست‬ ‫وادامهبررسیعملکردمدیریتشهریتهراناینباربهسراغ“ابوالضل‬ ‫قناعتی” یکیدیگرازاعضایسابقشورایشهرتهرانوازکارشناسان‬ ‫مسائلشهریرفتیمتاعالوهبربررسیعملکردچهارسالشورایشهر‬ ‫تهراندردورهپنجم‪،‬چالش هایپیشروشورایشهرتهراندردوره‬ ‫بعدینیزبررسیشود‪.‬‬ ‫لونقل‪،‬‬ ‫قناعتیدراینگفت وگوبهمسائلشهریازجملهحوزهحم ‬ ‫خدماتشهری‪،‬اجرایمگا پروژه هادردورهگذشتهوناتوانیمدیرانو‬ ‫مسئوالنشهریازاجرایچنینپروژه هایی‪،‬کم کاریمسئوالنشهریدر‬ ‫فرایندخدمت رسانی‪،‬بایگانیکردنپروژه هایفرامنطقه ایودرادامهبه‬ ‫الویت هایشورایشهرتهراندردورهششماشارهکرد‪.‬‬ ‫اجرایپروژه هایبزرگوبهاصالحمگاپروژهدرشهر‪،‬مگاشهردار‬ ‫می خواهدودرواقعاجرایچنینپروژه هایفردیتوانمند‪،‬کارامد‬ ‫می خواهدکهبراساستصمیمشورایشهرتهرانپروژه هایعظیمرادر‬ ‫تهراناجراکند‪.‬متاسفانهدرایندورهازمدیریتشهریازداشتنچنین‬ ‫شهرداریدرتهرانمحرومبودیم‪.‬‬ ‫دردورهقبل‪،‬پروژه هاییدرتهرانتصویبواحداثشدکهفرایند‬ ‫خدمت رسانیبهشهروندانراتغییردادکهدراینبخشمی توانبهاحداث‬ ‫بزرگراه ها‪،‬تونل هاوبوستان هایمختلفو‪....‬اشارهکردهمچنینپروژه های‬ ‫بزرگیدردورهقبلکلیدخوردکهمسئوالنشهریدرایندوره‬ ‫می توانستندبابرنامه ریزیاینپروژه هاراتکمیلودراختیارشهروندانقرار‬ ‫بدهند‪.‬بهعنوانمثالمطالعاتپروژه هایترافیکیازجملهشهیدمتوسلیان‬ ‫وشوشتریو‪ ...‬دردورهقبل انجاموحتیهزینه هایاینپروژه هامحاسبه‬ ‫شدهبودکهدرایندورهمسئوالنشهریمی توانستندانهارااجراوگره های‬ ‫ترافیکیبازگشاییکننداماازاینفرصتاستفادهنشد‪.‬‬ ‫درواقعنیازینیست هر پروژ ه وطرحیدر هماندورهبهنتیجهو‬ ‫گزنی‬ ‫بهره برداریبرسدهمانطورکهدردورهقبلبسیاریازپروژه هاکلن ‬ ‫و پیشرفت های‪ 70‬تا‪ 80‬درصدی را داشتند و در این دوره به بهره برداری‬ ‫گزنیکنند‬ ‫رسیدنددرهمیندورهنیزمی توانستندبرخیازپروژه هاراکلن ‬ ‫ودردورهششمبهبهره برداریبرساندواصلبرخدمت رسانیاستنه‬ ‫بُریدنرمان!‬ ‫دوره قبل مدیریت شهری را باید از ادوار موفق شورا و شهرداری‬ ‫دانستودردورهگذشتهحرکت هایعظیمیدرشهرصورتگرفت‬ ‫و پروژه های بسیاری در ان دوره انجام شد که از جمله می توان به پروژه‬ ‫صدر‪،‬امامعلیواحداثچندینهکتاربوستاناشارهکرد‪.‬‬ ‫ناتوانیمدیریتشهریفعلیدراجرایمگاپروژه هامشخصوعیان‬ ‫است و مردم نیز ان را می دانند و در این زمینه باید از مسئوالن شهری‬ ‫پرسیدچرا‪ 4‬سالشهرراعقبنگهداشتیدوبهجایکاروتالشبهدنبال‬ ‫حواشیدرحوز هسیاسیبودید؛جالباستکهدرماه هایپایانی‪،‬مسئوالن‬ ‫راهاندازیایستگاه هایمترومی کنندکهالبتهقابلتقدیراست‬ ‫شهریاقدام ‬ ‫امانمی توانانهارابهعنوانمگاپروژهنامیدودردورهقبلهمهرماه‬ ‫ایستگاه هایجدیداحداثمی شدواینروندهمیشگیبودهوشهرداران‬ ‫این دوره از مدیریت شهری در قد و قواره اجرای مگاه پروژه نبودند و در‬ ‫ایندهبایدشهرداریبرایپایتختانتخابشودکهجسارتوجرات‬ ‫اجرایکارهایبزرگراداشتهباشد‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬چراشورایشهرتهراندرانجامیکیازوظایفخودو‬ ‫باقاینجفیچهاثراتمنفیرا‬ ‫انتخابشهرداراستکوتاهیکردوانتخا ‬ ‫درفرایندخدمت رسانیایجادکرد؟‬ ‫متاسفانهشورایپنجمدرفرایندانتخابشهرداربهدرستیعملنکرد‬ ‫واگربخواهیممنصفانهبگویمیکیازعمدهدالیلیکهشهردراینشرایط‬ ‫قرارگرفتهاستبهخاطرانتخابغلطبودوبهدلیلعدمثباتمسئولیتدر‬ ‫شهرشاهدحواشیودرادامهمتوقفشدنخدمت رسانیدرشهرشدیم‬ ‫چطوراعضایشورایشهرتهراندرفرایندانتخابشهرداربهگزینه‬ ‫ابتداییخوداقاینجفیرسیدندبهطوریکهشهرداروقتتهرانحتی‬ ‫ازپذیرشمسئولیتدرسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریدردولت‬ ‫روحانیامتناعکردهبودواعالمکردهبودکهبهدلیلبیماریقلبینمی تواند‬ ‫اینمسئولیترابپذیرد!‬ ‫چگونهشورایبیستویکنفرهبهایننتیجهرسیدندکهاقاینجفی‬ ‫رابهعنوانشهردارکالنشهریمثلتهرانانتخابکنندوجالباست‬ ‫اعضایشورایشهرتهرانقبلازاغازرسمیشورایپنجمفرصتمناسبی‬ ‫رابرایکنکاشویادگیریامورشهریداشتنداماازاینفرصتبهدست‬ ‫گزارش‬ ‫اکنونامادگیتولیدواکسن‬ ‫مشترکایرانوکوباراداریم‬ ‫احسان مصطفوی‬ ‫«احسان مصطفوی» مدیر پروژه کارازمایی بالینی فاز سوم واکسن مشترک ایران و کوبا‬ ‫در گفت و گو با خبرنگار ایلنا‪ ،‬با اشاره به روند کارازمایی واکسن‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فاز سوم‬ ‫کارازمایی بالینی از ‪ ۶‬اردیبهشت ماه در اصفهان شروع شد و بعد از ان هم شهرهای زنجان‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬ساری و بابل وارد مطالعه شدند که در هر کدام از شهرها سه‬ ‫هزار نفر مورد مطالعه قرار گرفتند و در کل ‪ ۲۴‬هزار نفر مورد مطالعه قرار می گیرد که تزریق‬ ‫اول را در مرحله اول فاز سوم واکسن دریافت کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بعد از روز چهارم خرداد ماه تزریق دوم شروع شد و تا به االن بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬نفر تزریق دوم را انجام داده اند‪.‬‬ ‫مصطفوی افزود‪ :‬پیش بینی ما این است که تزریق دوم تا اخر خردادماه در این ‪ ۸‬شهر به‬ ‫پایان برسد و بنابراین تا اخر خرداد ماه ‪ ۲۴‬هزار نفر در ‪ ۸‬شهر واکسن دریافت کردند‪.‬‬ ‫وی در مورد عوارض مطالعه بر افراد‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه بیشتر داوطلبان یا عوارض‬ ‫خاصی را گزارش نکردند یا عوارض بسیار خفیف بوده است‪ ،‬مثل عوارض درد محل تزریق‪،‬‬ ‫بی حالی‪ ،‬بدن درد و تب که گزارش شده است‪.‬‬ ‫مصطفوی با اشاره به تولید واکسن مشترک ایران و کوبا گفت‪ :‬تولید واکسن را همزمان با‬ ‫مطالعه شروع کردیم‪ ،‬این روندی است که تمام تولید کنندگان داخلی و خارجی با توجه به‬ ‫شرایط خاص این بیماری انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هدف گذاری کردیم که چند ماه اول ماهی یک میلیون دز تولید کنیم و از‬ ‫پاییز سال اینده این میزان تولید با افزایش زیرساخت های تولید افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫مصطفوی افزود‪ :‬هر موقع مجوزهای الزم را کسب کنیم‪ ،‬پاسخگوی بخشی از نیاز کشور‬ ‫خواهیم بود و االن امادگی تولید را داریم و واکسن تولید شده ذخیره می شود تا زمانی که‬ ‫مجوز واکسیناسیون عمومی از وزارت بهداشت کسب شود‪.‬‬ ‫امدهاستفادهنکردند!‬ ‫نوعفعالیتشهرداریتهرانوگستردگیانبهگونه ایانرابا‪ 3‬تا‬ ‫‪ 4‬وزارتخانهمقایسهمی کنندوقطعاًهرفردینمی توانددراینجایگاهقرار‬ ‫بگیردواقاینجفیکهحتیتواناییادارهیکسازمانمثلاینمیراثرا‬ ‫نداشتچگونهمی توانستشهردارکالنشهریمثلتهرانباشد‪.‬‬ ‫تصمیماتغلطاعضایشورایشهرتهرانوتغییراتمکرربرای‬ ‫شهردارتهرانلطماتزیادیرابهشهرواردکردواینتعددانتخاباتکه‬ ‫بعضی هایکشبوبرخیچندشبشهردارتهرانبودندتبعاتمنفیرا‬ ‫برایپایتخترقمزدندوسرانجامپسازچندینتغییراتدربدنهشهرداری‬ ‫تهران‪،‬حناچیبهعنوانشهردارتهرانانتخابشدوثباتمدیریتشهری‬ ‫شکلگرفتهکهالبتهدراینبازهزمانینیزپروژه هایعظیمیشکلنگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬میزاندقیقرقمبدهی شهرداریتهران چقدرمحاسبهشده‬ ‫بود؟‬ ‫متاسفانهشاهداظهاراتنسنجیدهوغیرمستندفراوانیازسویمسئوالن‬ ‫شهریدرایندورهبودیمبهعنوانمثالدریکبازهزمانیاقایمیرلوحی‬ ‫یکیازاعضایشورایشهرتهراندرمناظره ایبابندهاعالمکردکه‬ ‫شهرداریتهراندردورهقالیباف‪ 60‬هزارمیلیاردبدهیبرایبرایتهرانبه‬ ‫یادگارگذاشتهاست!درهمانمناظرهبندهبهاقایمیرلوحیعرضکردم‬ ‫کهاگرشمااسنادومدارکیداریدارائهکنیدوتابهامروزاسنادومدارکی‬ ‫نداد هاند؛حتیبافرضاینکهدراندورهبدهی هاییبرایشهرایجادشده‬ ‫کهاینیکمسئلهاجتناب ناپذیراستبازهماجرایمگاپروژه ها‪،‬پروژه های‬ ‫منطقه ایوفرامنطقه ایبرایپایتختاوردهداشتهاستچراکهاجرایاین‬ ‫پروژه هاراباشرایطگذشتهامکاننداردوبایدچندینبرابربرایاینپروژه ها‬ ‫هزینهشود‪.‬‬ ‫باوجوداجرایپروژه هایشاخصدرپایتختتوسطمدیریتیقبلی‬ ‫متاسفانهاظهاراتغیرکارشناسیازسویمدیرانشهریفعلیروبه روهستیم‬ ‫وبارهااعالمکرد هاندکهشهرراویرانهوباتالقتحویلگرفت هاندواین‬ ‫صحبت هاعوام فریبیوفراروبهجلواست‪.‬‬ ‫درخصوصپروژه هابایدبهصورتمنطقیوبراساسامارو‬ ‫مستنداتاظهارنظرکردونمی توانغیرکارشناسیصحبتکردبهعنوان‬ ‫مثال احداث اتوبان امام علی برای شهر نیاز بود و در روز شاهد تردد هزاران‬ ‫خودرودرایناتوبانهستیموحسابکنیداگرقراربوداینخودروهااز‬ ‫درونشهرترددداشتهباشندچهفاجعه ایرابهبارمی امدوبااینتوسعه‬ ‫جمعیتیقطعاًاحداثبزرگراه‪،‬تونل‪،‬نیازبودهوهستکهدردورهقبلاین‬ ‫پروژه هااحداثشد‪.‬‬ ‫بارهامسئوالنشهریفعلیادعاکرد هاندکهبدهی‪ 60‬هزارمیلیارد‬ ‫تومانیازگذشتهایجادشدهاستکهدراینرابطهبایدبهچندنکتهتوجه‬ ‫شود؛اولاینکهبرایپیشرفتهرشهریبایدپروژه هایاحداثشودکه‬ ‫گاهاًباتوجهبهشرایطبدهی هایایجادمی شودامادرکناراینبدهی‪،‬‬ ‫اورده ایهمداشتهاستبهعنوانمثالاتوبانامامعلیباهزینه‪ 2‬الی‪ 3‬هزار‬ ‫میلیاردتومانساختهشدهاستوحدودیکهزارمیلیاردبدهیایجادشداما‬ ‫ببینیدایناتوبانچهتاثیریدرکاهشترافیکوالودگیداشتهاست‪.‬دوم‬ ‫اینکهبراساساماریکهبندهازگودرزی‪،‬معاونسابققالیبافگرفته امبین‬ ‫‪ 20‬تا‪ 25‬هزارمیلیاردتومانبدهیبرایشهرداریثبتشدهاست‪.‬‬ ‫درسایرپروژه هایعمرانیشهرداریتهراندردورهگذشتهاقدمات‬ ‫خوبیانجامشدازجملهمی توانبهاحداثخطوطجدیدمترواشارهکرد‬ ‫ودراوایلشورایچهارماحداثهرخطمترو‪ 70‬میلیاردتومانهزینه‬ ‫داشت و اما این رقم در حال حاضر به‪ 200‬میلیارد تومان رسیده است ! با این‬ ‫اوصافایاشهرداریتهراندرایندورهتواناییاحداثچنینخطوطی‬ ‫رابااینهزینه هاداردیاخیر؟!پسبااینتوضیحاتهربدهیبرایشهر‬ ‫اورده ای را به هم دارد‪.‬‬ ‫مسئوالنشهریدرایندوهمدعیهستندکهقالیبافبدهی‪ 50‬تا‪60‬‬ ‫هزارمیلیاردتومانی برایشهرایجادکردهاستوشهررابهباتالقتبدیل‬ ‫وبهمدیرانفعلیتحویلدادهاستواینسوالمطرحمی شودکهچه‬ ‫میزانازبدهی هاتوسطایندورهازمدیریتشهریپرداختشدواین‬ ‫درحالیستکهمسئوالنشهریدرایندورهمدعیهستنددرامدهای‬ ‫سنواتیشهرداریمحققشدهوباالی‪ 30‬تا‪ 40‬هزارمیلیاردتومانمنهای‬ ‫بودجهشرکتهاوسازمان هامحققشدهاستوچقدرازبدهی هادراین‬ ‫دوره داده شده است؟! چه کاری را برای شهر انجام داده اید؟! در واقع تحقق‬ ‫درامدهایشهریبایددوموضوعرادربرمی گیردنخستپرداخت‬ ‫بدهی های قبلی و دوم کار در شهر که هیچکدام از این دو مورد در این‬ ‫دورهانجامنشدهاست‪.‬‬ ‫الویت هایشورایششمتهرانچهمواردیبایدباشد؟‬ ‫درحوزه هایمختلفشهربامشکالتیروبه روهستیمکهازانجمله‬ ‫لونقلعمومیاشارهکردودرایندورهعلی رغم‬ ‫می توانبهمسئلهحم ‬ ‫اینکهدولتومدیریتشهریازیکجناحبودنداماموفقیتیدررابطهبا‬ ‫لونقلعمومیایجادنشدوقولیرادولتبهشورایپنجمدادهبود‬ ‫حم ‬ ‫ودرحالیکهبخشقابلتوجهیازخطوط‪ 6‬و‪ 7‬باپیشرفتفیزیکی‬ ‫‪ 90‬درصدیتحویلایندورهمدیریتشهریشدامابهره برداریازاین‬ ‫ایستگاه هایاینخطوطبهکندیانجامشدوچنانچهاتفاقبیفتد‪3‬میلیون‬ ‫سفربهسفرهایتهرانافزودهخواهدشدواینامرمی تواندبهکاهش‬ ‫الودگیهواموثرباشد‪.‬‬ ‫اضافه کردن واگن به خطوط‪ 6،3‬و‪ 7‬باید در الویت شورا باشد و‬ ‫بخشیازواگن هایفعلیفرسودهشدندوبایداورهالوبازسازیبشوندو‬ ‫بهچرخهحملونقلبازگرددند‪.‬هماکنونبرخیازواگن هابهگونه ای‬ ‫استکهعنقریبازمسیرخارجخواهندشدواینهازمانبهره برداریدارند‬ ‫وبایدلوکوموتیوهایجدیدبهشهرتهراناضافهشوند‪.‬دربحثاتوبوس‬ ‫نیزبایدتدابیرالزمانجامشودودراینزمینهبایدازظرفیتبخشداخلی‬ ‫استفادهشود‬ ‫شورایبعدینیزبایداعتبارویژه ایرابرایخریداتوبوسوواگن‬ ‫بگذارندواگرایناتفاقنیفتدمادرسالهایاتیباشرایطبدتریروبرو‬ ‫خواهیمبود‪.‬هماکنونمردمباسختیجابه جامی شوندواگرازامروزبه‬ ‫فکراینموضوعنباشیمدرایندهبامشکلجدیروبروخواهیمبودچراکه‬ ‫خیلیازاتوبوسهابالحیمنگهداریمی شوندوخدایناکردهممکناست‬ ‫حادثه ایمثلولنجکراداشتهباشیم‪.‬یکیاز دیگرازموضوعاتیکهباید‬ ‫موردتوجهشورایبعدیقراربگیردمسئلهکسبدرامدازپسمانداستو‬ ‫ساالنهمی توانتا‪ 4‬هزارمیلیاردتومانازاینبخشدرامدبرایشهرداری‬ ‫ایجادکردودرپایاننیزبایدبهسمتشهرهوشمندواقعیحرکتکنیم‬ ‫ومانعازتخلفاتساختمانیبشویمچراکهدرحوزهشهرسازیتخلفات‬ ‫بسیاریصورتمی گیردوباندهایییوجودداردوهنوزبسیاریازقوانین‬ ‫درحوزهشهرسازیانجامنمی شودوراه هایفراربرایافرادسودجووجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اغازواکسیناسیونعمومی‬ ‫کشورازشهریورماه‬ ‫علیرضا رییسی‪ ،‬سخنگوی ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا در کالب هاوس درباره شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی انتخابات اظهار کرد‪ ١٠ :‬هزار شعبه‬ ‫اضافه کردیم و انتخابات تا ‪ ٢‬بامداد است و‬ ‫انگشت زدن را ممنوع کرده ایم و ما در وزارت‬ ‫بهداشت یک کرونا هاب داریم و تمام اطالعات‬ ‫کرونا مثبت ها در دسترس است و به فرمانداران‬ ‫اطالعات افراد کرونا را مثبت را می دهیم و‬ ‫می توانند با صندوق سیار از این افراد رای‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اپلیکیشن حوزه یاب‬ ‫یا صندوق یاب ایجاد شده است تا افراد‬ ‫نزدیک ترین حوزه انتخابی را انتخاب کنند و ما‬ ‫خیلی نگران انتخابات ریاست جمهوری نیستیم‪،‬‬ ‫بیشترین اسیب و نگرانی ما مربوط به انتخاب‬ ‫شورا ها و روستاهاست چرا که افراد در خانه ها‬ ‫دور هم جمع می شوند و چلوکبابی می خورند‬ ‫و همین دورهمی ها عامل خطر موج پنجم‬ ‫کروناست‪.‬‬ ‫جزییات مجوز مصرف داوطلبانه واکسن‬ ‫کرونا‬ ‫وی درباره مجوز مصرف داوطلبانه واکسن‬ ‫کرونا گفت‪ :‬وزیر بهداشت خبر مجوز مصرف‬ ‫داوطلبانه واکسن های ایرانی برکت و پاستور را‬ ‫اعالم کرد و باید دانست که واکسن پاستور در‬ ‫کوبا فاز سه بالینی را به خوبی سپری کرده و به‬ ‫مردم این کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در هفته اینده فراخوان برای‬ ‫تزریق داوطلبانه واکسن برکت و پاستور اعالم‬ ‫می شود و در مرحله نخست ‪ ١٠٠‬هزار و بعد ‪٢٠٠‬‬ ‫هزار و ‪ ٣٠٠‬هزار داوطلب واکسینه می شوند و در‬ ‫واقع قرار است فاز سه با داوطلبان بیشتری سپری‬ ‫شود و به زودی هم می توان به نتایج فاز سه‬ ‫دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫اخرین امار تزریق واکسن کرونا در ایران‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴‬میلیون و ‪ ١٣٧‬هزار دوز واکسن تزریق کرده‬ ‫ایم و ما ‪ ٢‬هدف را دنبال می کنیم که هدف اول‬ ‫کاهش مرگ و میر است و باید دانست که ‪٧۴‬‬ ‫درصد مرگ و میر در باالی ‪ ۶٠‬سال است و‬ ‫کادر بهداشت و درمان را در فاز یک واکسینه‬ ‫کرده ایم و هیچ پزشک و پرستاری نمی تواند‬ ‫ادعا کند که واکسن نزده است و پایان دی ماه‬ ‫امسال تمام گروه هدف دوز اول واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کرده اند و ما ابان ماه واکسن از‬ ‫کوواکس‪ ،‬چین و هند دریافت کرده ایم و یکی‬ ‫از گالیه های یونیسف این است که تعهدات‬ ‫کوواکس عملی نشد و واکسن ساز ها به تعهدات‬ ‫عمل نکردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما ‪ ۶٠‬میلیون دوز واکسن از‬ ‫اسپوتنیک روسیه خریداری کرده ایم و ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۵‬میلیون دوز است و یادمان باشد میزان‬ ‫عرضه و تقاضای واکسن با هم متفاوت است‬ ‫و کانادا سه برابر جمعیت واکسن خریده‪ ،‬اما‬ ‫واکسن به میزان کافی دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬ما‬ ‫‪ ۵٠٠‬هزار دوز واکسن از بهارات هند خریداری‬ ‫کرده بودیم و ‪ ١٢۵‬هزار دوز پارت اول بارگیری‬ ‫و تحویل شد‪ ،‬پارت دوم هم بارگیری شد‪ ،‬اما‬ ‫دادستانی هند مانع ارسال به ایران شد و باید‬ ‫دانست بخش خصوصی هم به راحتی نمی تواند‬ ‫واکسن بخرد مگر اینکه از طرف دولت معرفی‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرارداد های واکسن مانند معاهده‬ ‫ترکنمانچای است و هیچگونه تعهدی برای‬ ‫تحویل واکسن و حق فسخ وجود ندارد و واکسن‬ ‫ساز ها می گویند تعهدی درباره عوارض واکسن‬ ‫نداریم البته قرارداد های واکسن برای بیشتر‬ ‫کشور های دنیا این گونه است و تنها برای ما این‬ ‫گونه نیست‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬فاز‬ ‫سوم واکسن برکت شروع شده است و مقرر شد‬ ‫نتایج فاز اول و دوم واکسن به زودی منتشر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی وارد تولید انبوه واکسن‬ ‫می شویم ماجرا فرق می کند و یکی از‬ ‫زیرساخت های بزرگ با تولید ‪ ١۵‬میلیون دوز راه‬ ‫اندازی شده است و ماه اینده ما به تولید ماهیانه‬ ‫‪ ۵‬میلیون دوز رسیده ایم و مرداد ماه به ‪ ٨‬میلیون‬ ‫دوز خواهیم رسید و با واکسن های وارداتی‬ ‫ماهیانه ‪ ١٠‬میلیون دوز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان خرداد یا نهایت هفته اول تیر ماه باالی ‪۶٠‬‬ ‫ساله ها یک دوز واکسن دریافت خواهند کرد و‬ ‫سپس بیماران هموفیلی‪ ،‬دیالیزی‪ ،‬پیوند اعضا و‬ ‫سرطانی واکسینه می شوند‪.‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون عمومی کشور از شهریور‬ ‫ماه‬ ‫وی افزود‪ :‬در فاز سه راننده ها‪ ،‬خلبان ها‬ ‫زندانیان و زندانبان ها‪ ،‬مراکز تجمعی‪ ،‬خبرنگاران‬ ‫و سایر مشاغل پرخطر تا اول مرداد ماه واکسینه‬ ‫می شوند و فاز چهارم‪ ،‬واکسیناسیون عمومی‬ ‫کشور است و از شهریور ماه شروع می شود‬ ‫و تا دی ماه طول می کشد‪ .‬اکنون ظرفیت‬ ‫واکسیناسیون تا ‪ ۵٠٠‬هزار دوز در روز است و‬ ‫می تواند باالتر برود‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها و خطر اوج کرونا‬ ‫گفت‪ :‬روند مجوز نمایشگاه ها این است که‬ ‫درخواست ها به وزارت بهداشت و کشور‬ ‫داده می شود‪ ،‬اما مجوز نمایش عمومی مجوز‬ ‫نمی دهیم و به نمایشگاه تخصصی مجوز فعالیت‬ ‫می دهیم و نمایشگاه برای متخصصان و با تعداد‬ ‫محدود برگزار می شود و مجوز عمومی برای‬ ‫نمایشگاه عمومی الکامپ صادر نشده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اینکه چرا ما در کارازمایی بالینی‬ ‫شرکت نکردیم‪ ،‬به دلیل تصمیمات باالدستی‬ ‫بود و در کشور گرفته شد البته ما در کارازمایی‬ ‫واکسن مشترک ایران و کوبا شرکت کرده ایم‬ ‫چرا که با انتقال فناوری بود‪.‬‬ ‫فوتی های کرونا تیر ماه دو رقمی می شود‬ ‫وی افزود‪ :‬ما روزانه ‪ ١٢٠‬هزار تست انجام‬ ‫می دهیم و این تعداد تست با توجه به شیوع‬ ‫بیماری کافی است و پیش بینی ما این است‬ ‫‪ ١٢‬روز دیگر مرگ و میر زیر ‪ ١۵٠‬می رسد و‬ ‫مرگ و میر ‪ ١۵‬تا ‪ ٢٠‬روز اینده (از اوایل تیر‬ ‫ماه) ‪ ٢‬رقمی شود‪.‬سخنگوی ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا درباره مدیریت هوشمند کرونا گفت‪ :‬ما‬ ‫طرح محدودیت هوشمند داریم که بر اساس‬ ‫شاخص های مختلف از جمله میزان بیماران‬ ‫سرپایی و بستری رنگ بندی را مشخص می کنیم‬ ‫و مشاغل را به چهار دسته تقسیم کرده ایم و‬ ‫اختیار به استانداری ها برای تشدید محدودیت ها‬ صفحه 6 ‫در ادامه تنش با امریکا؛‬ ‫ترکیه‪:‬درخواستبرایکنارگذاشتناس‪400-‬پذیرفتنینیست‬ ‫به نقل از ایتارتاس‪ ،‬مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید موضع گیری سایر کشورها علیه برخورداری ترکیه از سامانه اس ‪ -۴۰۰‬روسی قابل پذیرش نیست‪.‬وی در ادامه افزود‪ :‬ما از‬ ‫کنترل کامل بر این سامانه برخوردار خواهیم بود و کارشناسان فنی خود را برای اموزش به روسیه اعزام می کنیم‪ .‬بنابراین هیچیک از کارشناسان نظامی روس در ترکیه مستقر نخواهند شد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل است که درخواست های سایر کشورها مبنی بر اینکه ما نباید از اس ‪ -۴۰۰‬استفاده کنیم‪ ،‬قابل پذیرش نیست‪.‬امریکا مدعی است که برخورداری ترکیه از یک سامانه ضدموشک روسی‪ ،‬به تضعیف‬ ‫دیوار دفاعی ناتو منجر خواهد شد و حتی تهدید کرده که تحریم هایی را علیه انکارا اعمال خواهد کرد‪.‬این در حالی است که امریکا در فرودین امسال نیز از تحریم ریاست صنایع دفاعی ترکیه به‬ ‫همراه چهار مقام بلندپایه ان خبر داد‪ .‬بهانه وضع این تحریم ها‪ ،‬همکاری نظامی‪-‬اطالعاتی چشمگیر با روسیه عنوان شده است‪.‬‬ ‫هدف تغییر ماموریت‬ ‫ائتالف ضدداعش تزریق‬ ‫بحران به بغداد است‬ ‫زمزمه ها از احتمال اعالم دولت جدید‬ ‫اسرائیل طی چند ساعت‬ ‫روزنامه یدیعوت احارونوت نوشت که رهبر حزب “ایند ه ای‬ ‫هست” رژیم صهیونیستی که مکلف به تشکیل دولت شده است‪،‬‬ ‫امروز(سه شنبه) موفقیتش در تشکیل دولت را به رئیس این رژیم‬ ‫ابالغ خواهد کرد‪.‬‬ ‫روزنامه یدیعوت احارونوت نوشت‪ :‬هنوز اختالفاتی میان‬ ‫احزاب فراکسیون تغییر وجود دارد اما برخی شخصیت های مهم‬ ‫این فراکسیون می گویند که دولت امروز تشکیل می شود و تمام‬ ‫اختالفات و نزا ع ها طی ساعات امروز حل خواهد شد‪.‬‬ ‫فردا (چهارشنبه) مهلت مقرر برای یائیر الپید‪ ،‬رهبر مخالفان و‬ ‫رئیس حزب ایند ه ای هست برای تشکیل دولت به پایان می رسد‪.‬‬ ‫یدیعوت احارونوت نوشت که احتماال امروز الپید موفقیت‬ ‫خود در تشکیل دولت را به روون ریولین‪ ،‬رئیس رژیم‬ ‫صهیونیستی اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫با این حال این روزنامه به تال ش هایی از سوی حزب لیکود به‬ ‫رهبری بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای ناکام‬ ‫گذاشتن تال ش ها برای تشکیل دولت اشاره کرد‪.‬‬ ‫این روزنامه نوشت‪ :‬حتی اگر الپید بتواند دولت را تشکیل‬ ‫دهد احتماال یاریو لوین‪ ،‬رئیس کنست که از حزب لیکود است‬ ‫موافقت با دولت را به تاخیر بیندازد تا به نتانیاهو فرصتی برای‬ ‫تالش بیشتر داده شود‪.‬‬ ‫همچنین فشارهایی بر نفتالی بنت‪ ،‬رئیس حزب یمینا و ایلت‬ ‫شاکد معاون وی برای عدم پیوستن به دولت نتانیاهو وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین به گفته این روزنامه نتانیاهو مجددا به بنی گانتس‪،‬‬ ‫رهبر حزب ابی سفید پیشنهاد تشکیل دولت به صورت نوبتی را‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫براساس توافق الپید و بنت ا ن ها به صورت نوبتی دولت را‬ ‫تشکیل خواهند داد و ابتدا بنت نخست وزیر خواهد شد اما حزب‬ ‫لیکود در نامه ای به ریولین و اویخای مندلبلیت‪ ،‬دادستان کل‬ ‫اعالم کرده که طبق قانون اول باید الپید‪ ،‬نخست وزیر شود و باید‬ ‫تا فردا ساختار دولت خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تنیروهایائتالف‬ ‫«محمدالحکیم»تحلیلگرعراقیدرتشریحدالیلوپیامدهایتغییرماهیتماموری ‬ ‫بی نالمللیضدداعشدرعراقدرگفت وگوباخبرنگارایلنااظهارکرد‪:‬بانگاهیبهتحوالتسیاسیومیدانی‬ ‫عراقبهایننتیجهمی رسیمکهفضایفعلیاینکشورمتشنجوتاحدودیمبهماست؛چراکهازیکسومساله‬ ‫برگزاریانتخاباتپارلمانیمطرحاستوازجهتیدیگرهمرویدادهایامنیتیدرحالشدتگرفتناست‪.‬در‬ ‫موردانتخاباتبایدبگویمکهبسیاریمعتقدندمصطفیالکاظمی‪،‬نخستوزیرفعلیعراقدرانتخاباتپیش رو‬ ‫شانسپیروزینداردوبرخیدیگراینتحلیلرانادرستمی دانند‪.‬براساسبرخیازداده هایموجود‪،‬ائتالف‬ ‫سائرونبهرهبریمقتدیصدربهدنبالحمایتازمصطفیالکاظمیدرانتخاباتاتیاستکهاینحمایت‬ ‫فع ً‬ ‫الدرپشتپردهجریاندارد‪.‬بههمیندلیلبرخیمعتقدندکهاحتمالداردالکاظمیدرمقامخودابقاشود‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬ازمنظریدیگرتحلیل هانشانمی دهدکهکردهاواهلتسننهمبهدنبالحمایتاز‬ ‫الکاظمیدرانتخاباتاتیهستند‪،‬امادرطیفشیعیاندوجبههحضورداردکهنظراتشانبایکدیگرمتفاوت‬ ‫است‪.‬طیفاولکهبهنوعیمخالفالکاظمیشناختهمی شوندومنتسببهدولتالقانونبهرهبرینوری‬ ‫مالکیوائتالفالفتحبهرهبریهادیالعامریهستندکهخواهانابقایویدرسمتنخستوزیرینیستند‪.‬‬ ‫امامابقیطیف هاباالکاظمیموافقندواحتمالدارددرروزهایایندهتحرکاتزیادیرادرحوزهسیاست‬ ‫داخلیعراقشاهدباشیم‪.‬درهمینراستاچندروزپیشخبریمخابرهشدهودراناعالمشدهکهفرستاده‬ ‫سازمانمللبهعراقدرخواستاستعفایالکاظمیرادادهکهبهنظراینخبردروغاست‪.‬ازسویدیگرگفته‬ ‫می شودنمایندهسازمانمللدرعراقبهطرفیتازبرخیکشورهایعربیوایاالتمتحدهبههمسایگاناطراف‬ ‫عراقسفرکردهوخواستارورودحزببعثبهانتخاباتپارلمانیعراقشدهاست‪.‬‬ ‫اینکارشناسمسائلعراقتصریحکرد‪:‬گفتهمی شودکهنمایندهسازمانمللدرعراقبهدنبالاناست‬ ‫تاحزببعثبتواندنمایندهخودرادرانتخاباتداشتهباشدامابراینموضوعتاکیدکردهکهساختارورفتار‬ ‫حزببعثنبایدهماننددورانصدامباشدودرنهایتانهایکحزببعثمتعادلراخواهانهستندکهبههر‬ ‫ترتیبی‪،‬اینموضوعمی تواندبرایبغدادخطرناکباشد‪.‬بدونتردیداینسناریوبامخالفتجدیروبروخواهد‬ ‫بودامامسالهاینجاستکهدرمیا ِنچنینتحوالتسیاسی‪،‬شاهدانهستیمکهایاالتمتحدهدرحالاجرای‬ ‫یکسناریویجدیددرعراقاست‪.‬واقعیتایناستکهامریکایی هاطیچندماهوچندسالاخیرضربات‬ ‫زیادیدرعراقخوردندکهبهنظرمانرابایدنوعیهشداردانست‪.‬انهاازسال‪ ۲۰۱۳‬میالدیتاکنونهفت‬ ‫تریلیوندالردرعراقهزینهکردندامامتحملضرباتسنگینیشدند‬ ‫حکیمافزود‪:‬بهیادداریمکهدرزماننخستوزیرینوریالمالکی‪،‬پسازانکهتوافقامنیتیبغداد‪-‬‬ ‫واشنگتنامضاشد‪،‬امریکادستباالرادراختیارداشتواتفاقاًدرهمانسال‪،‬یعنی‪ ۲۰۱۱‬میالدیساختو‬ ‫تولدداعشرادردستورکارگذاشتند‪.‬درهمانموقعکهداعشدرعراقظهورکرد‪،‬نوریمالکیدیداریبا‬ ‫بابمنندز‪،‬رییسکمیتهروابطخارجیسناداشتوازاوبرایمقابلهبااینجریانتروریستیدرخواستچند‬ ‫فروندجنگندهاف‪ ۱۵‬واف‪ ۱۶‬کردهبود‪.‬امریکایی هادرپاسخبهاناعالمکردندکهاگراینجنگنده ها‬ ‫بهبغدادتحویلدادهشود‪،‬ممکناستبهرژیمصهیونیستییااقلیمکردستانحملهکنندکهنوریالمالکی‬ ‫واکنشبسیارتندینسبتبهاینمواضعاتخاذکرد‪.‬حاالهممجددا ًمی بینیمکهامریکایی هابهدنبالتغییردر‬ ‫ماموریتخوددرچارچوبائتالفضدداعشهستند‪.‬تاجاییکهاخیرا ًفرماندهائتالفبی نالمللیضدداعش‬ ‫ازتغییرماهیتماموریتاینتشکیالتازفعالیت هاینظامیبهپشتیبانیوا موزشیخبرداد‪.‬ویگفت‪:‬بر‬ ‫همیناساسمعتقدمنهتنهاخروجامریکایی هاازعراقکاملنخواهدشد‪،‬بلکهانهابهدلیلهزینه هاییکهطی‬ ‫سال هایقبلانجامدادندحاالبهدنبالتغییرماهیتخوددرعراقهستند‪.‬ازسویدیگرتغییرماهیتماموریت‬ ‫ائتالفضدداعشرابایدبهنوعییکسناریویجدیدبرایساکتکردنگروه هایمخالفدرعراق‬ ‫دانست‪.‬انهابهدنبالاینهستندکهدرسایهبایستندوتمامبحران هارامتوجهدولتوسایرگروه هاکنندتااززیر‬ ‫فشارموجودخارجشوند‪.‬امریکایی هابارهااعالمکردندکهحکومتعراقازانهاخواستهاستتادراین‬ ‫کشوربمانند؛دلیلشانهمایناستکهدولتعراقبرامدهازپارلمانیاستکهمردمانراانتخابکرد هاندوبه‬ ‫همیندلیلحضورخودشاندرعراقراقانونیمی دانند‪.‬‬ ‫اولیانوف‪ :‬روابط ایران و‬ ‫اژانس بسیار پیچیده است‬ ‫بایدن هم دیگر نمی تواند‬ ‫عباس را نجات دهد‬ ‫روزنامه فرانسوی فیگارو در مقاله ای با اشاره به باالگرفتن‬ ‫نارضایتی ها از محمود عباس در رام اهلل و اوضاع فعلی وی‪،‬‬ ‫نوشت بعید می داند تالش های دولت جو بایدن‪ ،‬بتواند رئیس‬ ‫تشکیالت خودگردان فلسطین را نجات دهد‪.‬‬ ‫روزنامه فیگارو در این مطلب نوشت‪ :‬محمود عباس‪ ،‬رئیس‬ ‫تشکیالت خودگردان فلسطین در ضعیف ترین وضعیتش قرار‬ ‫دارد و حمالت اخیر اسرائیل به نفع جنبش حماس و به ضرر‬ ‫عباس بود‪ .‬در رام اهلل انتقادات بی سابقه ای از عباس به خاطر‬ ‫ناتوانی اش از مقابله با اقدامات اسرائیل می شود‪.‬‬ ‫این روزنامه نوشت‪ :‬انتونی بلینکن‪ ،‬وزیر خارجه امریکا طی‬ ‫سفر اخیر خود در رام اهلل توقف کرد چون به گفته او مذاکره‬ ‫کننده دیگری وجود نداشت و تالشش برای بازگرداندن اعتبار‬ ‫به عباس بود‪ .‬اما دیدار بلینکن و عباس افرادی را که درباره‬ ‫عمر عباس و وضعیت روانی او نگران هستند مطمئن نکرد‪.‬‬ ‫بلینکن گفت‪ :‬من اینجا هستم تا بر پایبندی امریکا به‬ ‫بازسازی روابط با تشکیالت خودگردان فلسطین تاکید کنم‪.‬‬ ‫تالش های دولت جو بایدن احتماال در تقویت موضع عباس‬ ‫موفق نباشد‪.‬‬ ‫در این راستا فیگارو به نقل از ناتان ثرال‪ ،‬تحلیلگر مستقل‬ ‫و کارشناس امور منطقه نوشت‪ :‬امریکا دوست دارد عباس را‬ ‫نجات بدهد اما من مطمئن نیستم بتواند این کار را بکند‪ .‬عباس‬ ‫هیچ روزی در این حد دچار ضعف سیاسی نشده بود‪ .‬این‬ ‫وضعیت او از مدت ها پیش ادامه داشته اما اعتبارش طی ماه های‬ ‫اخیر با لغو انتخابات و اعتراضات در قدس و جنگ غزه بسیار‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر گفت‪ :‬تنها کاری که امریکا می تواند انجام‬ ‫دهد تالش برای حمایت از تشکیالت خودگردان فلسطین از‬ ‫طریق بازگشایی کنسولگری و حمایت مالی و گفتن اظهاراتی‬ ‫درباره میزان اهمیت عباس در بازسازی غزه است هرچند که‬ ‫هیچ کدام از این مسائل قواعد بازی را تغییر نمی دهد‪.‬‬ ‫«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در‬ ‫وین به توئیت «کاظم غریب ابادی» همتای ایرانی خود‪ ،‬واکنش نشان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫توئیت غریب ابادی پیرامون ارسال نامه «علی اکبر صالحی» معاون‬ ‫رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به «رافائل گروسی»‬ ‫مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی است‪.‬‬ ‫اولیانوف در این رابطه در پیامی توئیتری نوشت‪ :‬با تاسف باید‬ ‫بگویم که همه چیز در روابط میان ایران و اژانس بسیار پیچیده است!‬ ‫با این وجود‪ ،‬قدردان این واقعیت هستیم که انها همچنان به حفظ سطح‬ ‫ضروری از همکاری ادامه می دهند‪ .‬دالیلی داریم که (با استناد به انها)‬ ‫باور کنیم که دشواری های فعلی از ماهیتی موقت برخوردار است‪.‬‬ ‫اولیانوف پیشتر هم در پیامی توئیتری‪ ،‬با نظر سید عباس عراقچی‬ ‫معاون سیاسی وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه مسائل مهم باقی‬ ‫مانده در مذاکرات وین تا حدی پیچیده است؛ موافقت کرده اما گفته‬ ‫بود‪ :‬زمینه های اختالف در گفت وگوهای وین درباره برجام به طور‬ ‫چشمگیری کاهش یافته حال انکه برای یافتن راه حل ها یک رویکرد‬ ‫بسیار خالقانه و مسئوالنه الزم است‪.‬‬ ‫در نامه صالحی که در واقع پاسخ به نامه هفته قبل گروسی است‬ ‫و بخش کوتاهی از ان در گزارش اخیر مدیرکل اژانس نیز امده‪ ،‬به‬ ‫گفتگوی تلفنی دو طرف در خصوص سرنوشت تفاهم فنی مشترک که‬ ‫در سوم خردادماه منقضی و سپس برای مدت یک ماه تمدید شد‪ ،‬اشاره‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این نامه به تعامالت ایران و اژانس در حوزه پادمان نیز‬ ‫پرداخته و در ان امده است‪ :‬ایران تاکنون حداکثر تالش خود را در‬ ‫همکاری با اژانس به شیوه ای محتوایی و با ارائه توضیحات و پاسخ های‬ ‫ضروری به عمل اورده است‪ .‬ما از امادگی اژانس برای تعامل فعاالنه‬ ‫و متمرکز با ایران با هدف حل و فصل چند موضوع پادمانی‪ ،‬بدون‬ ‫تاخیر‪ ،‬استقبال می کنیم و به طور جدی انتظار داریم که این تعامل‬ ‫متقابل‪ ،‬بزودی منجر به نتیجه عملی در این زمینه شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬خرداد ‪ 1400‬شماره ‪1357‬‬ ‫بین الملل‬ ‫واکنش ها به رسوایی‬ ‫جاسوسی امریکا از‬ ‫متحدانش‬ ‫گرچه رسوایی اطالعاتی امریکا در جاسوسی از متحدان خود بخصوص‬ ‫«انگال مرکل» صدراعظم المان اولین بار نیست که رسانه ای می شود‪،‬‬ ‫واکنش های زیادی را در بین مقامات اروپایی در پی داشته که حاکی از‬ ‫محکومیت این اقدام است‪ ،‬با این حال همچنان عزم راسخی در بین متحدان‬ ‫اروپایی واشنگتن برای مقابله با افسارگسیختگی امریکا دیده نمی شود‪.‬‬ ‫از یکشنبه شب که یک رسانه دانمارکی افشا کرد سرویس مخفی این‬ ‫کشور به امریکا برای جاسوسی از سیاستمداران اروپایی از جمله مرکل بین‬ ‫سال های ‪ ۲۰۱۲‬تا ‪ ۲۰۱۴‬کمک کرده‪ ،‬این خبر در رسانه های مطرح غربی‬ ‫منعکس شد‪ .‬طبق گزارش شبکه تلویزیونی دانمارکی «دی ار»‪ ،‬سرویس‬ ‫اطالعات دفاعی (‪ )FE‬این کشور در همکاری با اژانس امنیت ملی امریکا‬ ‫(‪ )NSA‬به جمع اوری اطالعات از مقامات کشورهای المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬سوئد‬ ‫و نروژ پرداخته است‪.‬‬ ‫رسانه دانمارکی مذکور در این گزارش با ن ُه منبع که گفته می شود‬ ‫همه ان ها به اطالعات طبقه بندی شده سرویس اطالعات دفاعی دانمارک‬ ‫دسترسی داشته اند‪ ،‬مصاحبه کرده است‪ .‬به گفته ان ها‪ ،‬عالوه بر مرکل‪،‬‬ ‫«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه وقت المان و «پیر اشتینبرک» رهبر‬ ‫مخالفان در ان زمان هم هدف این جاسوسی بوده اند‪.‬‬ ‫وبگاه شبکه خبری «دویچه وله» در گزارشی نوشت این در حالی بوده‬ ‫که نه مرکل و نه اشتانمایر اطالعی درباره عملیات جاسوسی انجام شده‬ ‫توسط مقامات دولت دانمارک نداشته اند‪.‬‬ ‫واکنش های مقام های اروپایی به جاسوسی امریکا از اروپا‬ ‫در اولین واکنش ها به کارزار جاسوسی مشترک امریکا و دانمارک‪،‬‬ ‫دولت فرانسه در واکنشی ضعیف‪ ،‬این مسئله را صرفاً «بسیار جدی» توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫«کلمنت بون» وزیر امور اروپای فرانسه به رادیو فرانسه اینفو گفت‪:‬‬ ‫«بسیار جدی است‪ ،‬باید ببینیم ایا شرکای ما در اتحادیه اروپا‪ ،‬دانمارکی ها‪،‬‬ ‫در همکاری با سرویس های امریکایی مرتکب خطا شده اند‪ .‬در صورتی که‬ ‫مشخص شود امریکا از رهبران اتحادیه اروپا جاسوسی می کرده‪ ،‬این (مسئله)‬ ‫بسیار جدی خواهد بود‪ ».‬او در ادامه خواستار بررسی بیشتر اطالعات شد‪.‬‬ ‫«اشتفان سایبرت» سخنگوی دولت المان هم در نشستی خبری گفت که‬ ‫«در حال پیگیری گزارشی مبنی بر همکاری ایاالت متحده با دانمارک در‬ ‫رابطه با جاسوسی از مقام های ارشد کشورهای همسایه‪ ،‬از جمله انگال مرکل‬ ‫صدراعظم المان هستیم‪».‬‬ ‫سخنگوی دولت المان افزود‪« :‬دولت فدرال این گزارش را مورد توجه‬ ‫قرار داده و با تمام سازمان های مرتبط دولتی و بین المللی در تماس است‪».‬‬ ‫«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه هم در واکنش به گزارش ها‬ ‫درباره جاسوسی امریکا از سیاستمداران اروپایی‪ ،‬این اقدام را «غیرقابل قبول»‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫وی در این خصوص بعد از نشستی دوجانبه با مرکل گفت‪« :‬اگر این‬ ‫اطالعات درست باشد‪ ،‬این مسئله بین متحدان غیر قابل قبول است‪ ،‬و حتی‬ ‫بین متحدان اروپایی از این هم بیشتر غیر قابل قبول است‪ .‬ما انتظار شفافیت‬ ‫کامل و روشن شدن حقایق را از سوی شرکای دانمارکی و امریکایی خود‬ ‫داریم‪ ».‬انگال مرکل صدر اعظم المان هم موضع ماکرون درباره این موضوع‬ ‫را تایید کرد‪.‬‬ ‫اشتینبرک مقام سابق المانی که خودش هم هدف این جاسوسی بوده‪،‬‬ ‫در گفت وگو با رسانه های المانی این اقدام را رسوایی خواند و گفت‪ :‬به‬ ‫لحاظ سیاسی این را یک رسوایی می بینم‪.‬‬ ‫«ارنا سولبرگ» نخست وزیر نروژ به یک رسانه این کشور گفت‪ :‬غیر‬ ‫قابل قبول است که کشورهای متحد نزدیک که با هم همکاری دارند‬ ‫احساس نیاز به جاسوسی از یکدیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر دفاع سوئد هم در این خصوص گفت‪ :‬ما خواهان ان هستیم که‬ ‫درباره مسائل مرتبط با شهروندان‪ ،‬شرکت ها و منافع سوئدی کام ً‬ ‫ال مطلع‬ ‫شویم‪ .‬سپس باید ببینیم پاسخ طرف سیاسی در دانمارک چگونه به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫همتای نروژی او در واکنش به جاسوسی امریکا از سران اروپا با کمک‬ ‫سرویس جاسوسی دانمارک اظهار داشت‪ :‬ما همه ادعاها را جدی می گیریم‪.‬‬ ‫هر دو نفر تاکید کردند که «ترین برامسن» وزیر دفاع دانمارک در‬ ‫مطلع کردن ان ها از جاسوسی اژانس امنیت ملی ایاالت متحده (‪ )NSA‬از‬ ‫همسایگان دانمارک کوتاهی کرده است‪.‬‬ ‫همچنین طبق گزارش ها‪ ،‬وزارت دفاع سوئد با پاریس و برلین‪ ،‬که‬ ‫سیاستمداران و مقامات ارشد ان ها هم هدف جاسوسی اژانس امنیت ملی‬ ‫امریکا قرار گرفته اند‪ ،‬رسماً تماس برقرار کرد و تماس هایی با امریکا هم در‬ ‫خصوص این مسئله گرفته شده است‪.‬‬ ‫وزیر دفاع سوئد در خصوص این تماس ها گفت‪ :‬این واقعیت که ما‬ ‫تماس ها را برقرار کرده و سواالت را مطرح می کنیم‪ ،‬راهی برای نشان دادن‬ ‫این مسئله است که ما قطعاً از وضعیت موجود رضایت نداریم‪.‬‬ ‫ترین برامسن وزیر دفاع دانمارک که کشورش هدف این اتهامات قرار‬ ‫گرفته و طبق گزارش ها پیشتر از مسئله جاسوسی مطلع شده بود‪ ،‬در واکنش‬ ‫به این گزارش گفت شنود سیستماتیک از متحدان نزدیک غیر قابل قبول‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاکنون اما طرف های دیگر‪ ،‬اژانس امنیت ملی امریکا و سرویس‬ ‫اطالعات دفاعی دانمارک‪ ،‬به این اتهامات واکنشی نشان نداده اند‪.‬‬ ‫اسنودن‪ :‬بایدن از ابتدا در این رسوایی نقش داشته است‬ ‫افشاگری اخیر‪ ،‬واکنش «ادوارد اسنودن» را هم که در سال ‪ ۲۰۱۳‬پرده‬ ‫از جاسوسی امریکا از مرکل برداشت‪ ،‬برانگیخت و او «جو بایدن» را به‬ ‫دست داشتن در این رسوایی از همان ابتدا متهم کرد‪ .‬بایدن زمانی که اسنودن‬ ‫جاسوسی امریکا از مرکل را فاش کرد‪ ،‬معاون رئیس جمهور امریکا بود‪.‬‬ ‫او در توییتی نوشت نه فقط دانمارک بلکه‪ ،‬شریک ارشد ان (امریکا)‬ ‫هم باید با الزام صریح برای افشای اقدامات خود مواجه شود‪.‬‬ ‫این افشاگر امریکایی در توییتی دیگر به کنایه نوشت‪ :‬ایکاش سال ها‬ ‫پیش دلیلی برای بررسی این موضوع وجود داشت‪ .‬چرا هیچ کسی به ما‬ ‫هشدار نداد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫تیموریان‪ :‬خط هافبک تیم ملی از‬ ‫تجربه بین المللی برخوردار است‬ ‫اندرانیک تیموریان کاپیتان‬ ‫سابق تیم ملی ایران در گفت وگو‬ ‫با ایلنا در خصوص اینکه چقدر‬ ‫شانس صعود برای تیم ملی به‬ ‫مرحله بعدی مسابقات قائل است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شرایط تیم ملی فکر‬ ‫می کنم کمی بحرانی است مثل‬ ‫زمانی است که ما در تیم ملی‬ ‫حضور داشتیم مانند مقدماتی جام‬ ‫جهانی ‪ .2012‬ما باید ان سه بازی‬ ‫اخر را پیروز می شدیم تا به جام‬ ‫جهانی صعود کنیم فکر می کنم‬ ‫شرایط تیم ملی االن مشابه همان‬ ‫زمان است‪.‬‬ ‫هافبک سابق تیم ملی درباره‬ ‫اینکه بازیکنان بدانند انجام بازی‬ ‫تدارکاتی به منامه بحرین سفر‬ ‫کردند افزود‪ :‬شاید به خاطر مسائل‬ ‫کرونا اتفاقات پیرامون ان بازی‬ ‫دوستانه برگزار نشد و به نظرم‬ ‫انهایی که باید باز ی های دوستانه‬ ‫را هماهنگ می کردند در این زمینه‬ ‫ضعیف عمل کردند‪.‬‬ ‫وی درباره حضور کریم باقری‬ ‫روی نیمکت تیم ملی بیان داشت‪:‬‬ ‫کریم یکی از قدیمی های فوتبال‬ ‫ایران است هم در تیم ملی و هم‬ ‫در پرسپولیس از قدمت باالیی‬ ‫برخوردار است و در این مقطع‬ ‫خیلی می تواند به تیم ملی کمک‬ ‫کند با توجه به تجربه و کاریزمایی‬ ‫که کریم دارد یکی از علت های‬ ‫موفقیت تیم ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫تیموریان درباره اینکه کدام‬ ‫یک از حریفان ایران در این مرحله‬ ‫سخت تر از دیگری خواهد بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هر چهار بازی سخت است‬ ‫این گونه نیست که بگوییم بحرین‬ ‫یقه ایران را می گیرد یا ایران یقه‬ ‫ایران را‪ .‬هر چه قدر وقت بیشتری‬ ‫برای تیم ملی ات بگذاری سود ان‬ ‫در اردوی مقدماتی خواهی برد‪.‬‬ ‫همه دوست دارند از این گروه‬ ‫صعود کنند‪ .‬جام جهانی هر چهار‬ ‫سال یک بار برای هر کشوری‬ ‫اتفاق می افتد و همه فوتبالیست ها‬ ‫دوست دارند در ا ن اتفاق حاضر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫کاپیتان سابق تیم ملی درباره‬ ‫شرایط خط هافبک تیم ملی اذعان‬ ‫داشت‪ :‬خط هافبک بدی نداریم‬ ‫اما ما باید راندمان کاری را روز‬ ‫بازی مشاهده کنیم اما در کل فکر‬ ‫می کنم خط هافبک ما از تجربه‬ ‫بین المللی خوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه خیلی ها‬ ‫معتقدند بازیکنان شایسته دیگری‬ ‫نیز می توانستند در تیم ملی حضور‬ ‫داشته باشند ادامه داد ‪ :‬باید ببینیم‬ ‫چه کسانی انتقاد کردند فوتبالیست‬ ‫بودن یک پروسه ‪ 15 ،10‬ساله‬ ‫است چه درتیم ملی و چه در رده‬ ‫باشگاهی و این چرخه تیم ملی و‬ ‫باشگاهی دو مقوله جد ا از یکدیگر‬ ‫است‪ .‬به هر حال بازیکنان قبل از‬ ‫ما بود ه اند رفته اند ما امدیم جای‬ ‫انها ما رفتیم کسان دیگر امدند‬ ‫انتقاد از قدیم االیام بوده است و‬ ‫یک بازیکن نمی تواند ‪ 20‬سال در‬ ‫تیم ملی حضور داشته باشد درست‬ ‫است که بازیکن باتجربه کم داریم‬ ‫این نظر سرمربی تیم ملی بوده که‬ ‫چه کسانی را دعوت کند یا سودش‬ ‫را می برد یا ضررش را‪ .‬اگر این‬ ‫بازیکنان خوب کار کنند به نفع تیم‬ ‫ملی است و اگر هم خدای ناکرده‬ ‫شرایطشان خوب نباشد دودش به‬ ‫چشم تیم ملی می رود‪.‬‬ ‫هافبک سابق استقالل در‬ ‫خصوص شرایط این تیم افزود‪:‬‬ ‫جریمهپرسپولیسدرپروندهشکایتگوا‬ ‫باشگاه پرسپولیس در پرونده شکایت باشگاه هندی به پرداخت جریمه و به یک بازی بدون تماشاگر محکوم شد‪.‬پس از انتشار یک‬ ‫پست اینستاگرامی حاشیه ساز در صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس درباره کشور هند‪ ،‬باشگاه گوای هند از پرسپولیس به‪ AFC‬شکایت‬ ‫کرد و در نهایت کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال اسیا حکم نهایی را صادر کرد‪.‬بر همین اساس یک منبع مطلع در باشگاه پرسپولیس به‬ ‫ایسنا گفت که این باشگاه در این پرونده به پرداخت ‪ ١٧‬هزار و ‪ ۵٠٠‬دالر به عنوان جریمه و برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم شده‬ ‫است‪.‬دیدار بدون تماشاگر پرسپولیس در لیگ قهرمانان اسیا بعد از پایان بیماری کرونا اعمال می شود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫به تفکرات اسکوچیچ احترام بگذاریم‬ ‫مهاجمان ما چارچوب شناس هستند‬ ‫گزارش‬ ‫چند بازی اخیر این تیم را دیدم‬ ‫امیدوارم که استقالل پتانسیل‬ ‫گرفتن سهمیه فصل ا ینده لیگ‬ ‫قهرمانان را داشته باشد و در جام‬ ‫حذفی هم بتواند یکی از مدعیان‬ ‫قهرمانی باشد‪ .‬البته این را هم‬ ‫بگویم که نمی توان جام حذفی‬ ‫را مالک خوب یا بد بودن یک‬ ‫تیم دانست زیرا تک بازی است و‬ ‫شانس هم در ان خیلی دخیل است‪.‬‬ ‫تیموریان درباره اینکه کدام تیم‬ ‫در لیگ برتر ایران شانس قهرمانی‬ ‫دارد گفت‪ :‬تیم های اول تا چهارم‬ ‫شرایط قهرمان شدن در لیگ را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه خودش چه‬ ‫زمانی وارد دنیای مربیگری خواهد‬ ‫شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دنبال این‬ ‫مساله هستم که به مربیگری روی‬ ‫بیاورم کال س ها را مرحله به مرحله‬ ‫گذراند ه ام و منتظرم ببینم در اینده‬ ‫چه اتفاقی پیش می ا ید‪.‬‬ ‫تیموریان در پایان در خصوص‬ ‫اینکه چندی پیش تولد برادر‬ ‫مرحومش سرژیک بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اولین سالی بود که سرژیک کنار‬ ‫ما نبود جایش خیلی خالی است‬ ‫یک از مشوقان خوب من بود و‬ ‫همیشه مشاور ه های مناسبی به من‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫اردوی تیم ملی فوتبال ‪ -‬کیش‬ ‫صمدمرفاویدرگفتگوباخبرنگارمهر‪،‬با‬ ‫اشارهبهحضورتیمملیایراندربحرینبرایحضور‬ ‫درمسابقاتانتخابیجامجهانیوجامملتهای‬ ‫اسیا‪،‬گفت‪:‬وضعیتتیمملیبهلحاظبازیکنخوب‬ ‫است‪.‬نفراتیکهبهتیمملیدعوتشدهاندتوانمند‬ ‫وامادههستندوامیدوارمبتوانندبااردوییکهدر‬ ‫جزیرهکیشپشتسرگذاشتند‪،‬ازلحاظکارهای‬ ‫ترکیبیوبرنامههایتاکتیکیبهمرزایدهالرسیده‬ ‫رسیدهباشند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬ازلحاظفنیهمنفراتمابسیار‬ ‫پختهوباتجربههستند‪.‬انهامیداندیدهاند‪.‬ملی‬ ‫پوشانشرایطسختاینروزهایفوتبالمارا‬ ‫درکمیکنندومیدانندکهبایدبرابربحرینو‬ ‫عراق با ارامش و به دور از استرس بازی کرده تا تیم‬ ‫کشورمانبهمرحلهبعدصعودکند‪.‬‬ ‫مرفاویباانتقادازعملکردسرمربیسابقتیم‬ ‫ملیگفت‪:‬درزمان«ویلموتس»مانتوانستیمنتایج‬ ‫خوبیکسبکنیم‪.‬دردوررفتبهدلیلنداشتن‬ ‫استراتژی نه در حمله و نه در دفاع دو بازی حساس را‬ ‫به بحرین و عراق واگذار کرده و کارمان تا حدودی‬ ‫بهاماواگرکشیدهشدامااعتقاددارمبانفراتیکهدر‬ ‫حالحاضردرتیمملیهستندمیتوانیمباتفکرات‬ ‫سرمربیایندوتیمراشکستدادهوبهمرحلهبعد‬ ‫صعودکنیم‪.‬‬ ‫سرمربیپیشیناستقاللباانتقادازنبودبازیهای‬ ‫تدارکاتیبرایامادگیهرچهبیشترتیمملیتصریح‬ ‫کرد‪:‬بازیهایتدارکاتیهمیشهباعثهماهنگیو‬ ‫امادگیتیمهامیشود‪.‬دراندیدارهاهیچکس‬ ‫بهنتیجهکارنداردوسرمربیتنهابهدنبالایناست‬ ‫تابتواندتیمشرابههماهنگیکاملبرساند‪.‬متاسفانه‬ ‫باشرایطیکهکشورماداردخیلیازتیمهاحاضر‬ ‫نیستندبهایرانبیایندتادرمقابلمابازیکنند‪.‬اخرین‬ ‫بازیکهتیمملیکشورمانانجامداددرفروردینماه‬ ‫وبرابرسوریهبودکهانهمچندانچنگیبهدلنزد‪،‬‬ ‫زیراسوریهباتمامینفراتشبهایراننیامدهبود‪.‬‬ ‫ویتاکیدکرد‪:‬شرایطماهمیناستوباید‬ ‫انرابپذیریم‪.‬اسکوچیچبایددراردویتدارکاتی‬ ‫بهترینعملکردراداشتهباشد‪.‬نفراتیکهاوانتخاب‬ ‫کردههمهقابلیتهایفنیباالییدارندوتنهابهیک‬ ‫هماهنگینیازدارندتابتوانندبهمرزامادگیبرسند‪.‬‬ ‫مرفاویخاطرنشانکرد‪:‬اگرازاینمرحلهبه‬ ‫سالمتعبورکنیمبایدبرایمرحلهبعدکهتیمهابه‬ ‫مراتبقویترازاالنهستندیکبرنامهریزیدقیق‬ ‫داشتهباشیم‪،‬زیرادرفوتبالراحتیوجودنداردو‬ ‫برایموفقیتبایدتالشکردالبتهدراسیاحساب‬ ‫جداگانهایبرایفوتبالمابازکردهاند‪،‬زیراما‬ ‫بازیکنانبزرگوچارچوبشناسیدرخطحمله‬ ‫داریمهمانندطارمی‪،‬ازمون‪،‬قایدی‪،‬جهانبخشو‬ ‫دیگربازیکنانیکهمیتواننددریکلحظهنتیجهرا‬ ‫تغییردهند‪.‬ماتیمقدرتمندیداریموامیدواریماین‬ ‫تیمبتواندباپیروزیدرچهاردیدارایندهبهمرحله‬ ‫بعدصعودکند‪.‬‬ ‫سرمربیسابقاستقاللدرپاسخبهاینسوال‬ ‫کهبرخیبازیکنانکهلیاقتحضوردرتیمملیرا‬ ‫داشتنددعوتنشدند؟یاداورشد‪:‬ازنظرمنبودند‬ ‫بازیکنانیکهشایستهحضوردرتیمملیبودنداما‬ ‫بایدبهتفکراتسرمربیبابتانتخاببازیکناحترام‬ ‫بگذاریمزیرااینسرمربیاستکهبایدجوابگوی‬ ‫حضوربازیکناندرتیمملیباشد‪.‬‬ ‫مرفاوی در پایان و در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایاتیمملیکشورمانمیتواندبااسکوچیچبهجام‬ ‫جهانیصعودکند؟گفت‪:‬ماتیمخوبیداریم‪،‬هم‬ ‫ازلحاظفنیوهمازلحاظامادگیجسمانیاماتنها‬ ‫نکتهمهمانتخابنفراتبرایهربازیاست‪.‬ارزو‬ ‫میکنماسکوچیچبتوانددراینزمینهموفقباشیمتا‬ ‫یکباردیگرحضوردرجامجهانیراتجربهکنیم‪.‬‬ ‫امیدوارم برای جوانان‬ ‫الهام گر باشم‬ ‫بیرانوند‪:‬‬ ‫سنگربان تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫امیدوار است که در اینده بتواند موفقیت‬ ‫های بیشتری به دست اورد‪ .‬او زندگی‬ ‫خود را یک الگوی برای جوانانی می‬ ‫دانند که می خواهند از صفر شروع کنند‪.‬‬ ‫به نقل از الکاس‪ ،‬علیرضا بیرانوند‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران را در سفر به منامه‬ ‫همراهی کرد‪ .‬این دروازه بان در گفت‬ ‫و گویی که با شبکه عربی الکاس قطر‬ ‫داشت درباره وضعیت تیم ملی سخن به‬ ‫میان اورد‪.‬‬ ‫او در ابتدای این گفت و گو گفت‪:‬‬ ‫قبل از هر چیز خدمت شما و بینندگان‬ ‫شما سالم عرض می کنم‪ .‬بله ما تازه به‬ ‫منامه رسیده ام و فعال در قرنطینه هستیم‬ ‫قرار است که از فردا تمرینات خود را‬ ‫اغاز کنیم‪.‬‬ ‫سایت الکاس قطرگزارشی را درباره‬ ‫بیرانوند پخش کرد که چگونه در شرایط‬ ‫سخت زادگاه خود را ترک کرد و برای‬ ‫دستیابی به رویاهای خود درفوتبال به‬ ‫تهران امد‪.‬‬ ‫بیرانوند درباره این سوال که ایا خود‬ ‫را یک الهام گر و الگو برای کودکان‬ ‫ایرانی می داند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی این صحنه‬ ‫ها را نگاه کردم بغض من را گرفت‪ .‬من‬ ‫نمی دانم شما چگونه این ویدئوها را به‬ ‫دست اوردید اما اشک شادی در چشمان‬ ‫من جمع شد‪ .‬قرار است که یک فیلم‬ ‫مستند درباره زندگی من ساخته شود که‬ ‫ان شاء اهلل الهامی برای جوانان باشد‪.‬‬ ‫مجری در ادامه از بیرانوند سوال‬ ‫کرد که شما وقتی به گذشته خود نگاه‬ ‫می کنی؛ زمانی که چوپانی می کردی‬ ‫و اکنون که به خود نگاه می کنی ایا‬ ‫به رویاهای خود دست پیدا کرده ای یا‬ ‫همچنان رویاهای داری؟‬ ‫بیرانوند در پاسخ به این سوال گفت‪:‬‬ ‫من همواره گفته ام و دوباره تکرار می‬ ‫کنم که شرایط من بسیار سخت بود‪ .‬باید‬ ‫بگویم که رویاهای من تمامی ندارد‪ .‬تا‬ ‫انجایی که توان داشته باشم به پیشرفت‬ ‫خود ادامه می دهم تا جوانان ایرانی و‬ ‫افرادی را که فوتبال را دوست دارند‬ ‫خوشحال کنم‪.‬‬ ‫مجری شبکه الکاس از بیرانوند‬ ‫درباره مهار ضربه پنالتی رونالدو سوال‬ ‫پرسید و او گفت‪ :‬جام جهانی معتبرترین‬ ‫رقابت جهانی در فوتبال است‪ .‬ما قبل از‬ ‫اینکه پای به این رقابت بگذاریم یک‬ ‫رکورد خاص را از خود به جای گذاشتیم‬ ‫که فکر کنم تو گینس هم ثبت شد و‬ ‫ان اینکه ‪ ۱۲‬بازی گل نخوردیم‪ .‬من‬ ‫برای رسیدن به جام جهانی تالش زیادی‬ ‫کردم‪ .‬با پرسپولیس به فینال اسیا راه پیدا‬ ‫کردم و دو بار جزو گزینه های بهترین‬ ‫بازیکن اسیا بودم‪ .‬می دانم که شما مسی‬ ‫را دوست دارید اما رونالدو هم همطراز‬ ‫با مسی است‪ .‬من تالش زیادی کردم تا‬ ‫به تیم ملی کمک کنم‪ .‬تنها چیزی که‬ ‫به ان فکر می کردم خوشحال کردن‬ ‫مردم بود‪ .‬من در ان لحظه توانستم مردم‬ ‫را خوشحال کنم‪ ۹۹ .‬درصد مردم جهان‬ ‫که شناختی از من نداشتند می گفتند‬ ‫این پنالتی گل است اما من ان را مهار‬ ‫کردم‪ .‬پنالتی های اخیر رونالدو را دیدم و‬ ‫توانستم که ان را مهارکنم‪.‬‬ ‫بیرانوند درباره میزبانی قطر برای‬ ‫جام جهانی ‪ 2022‬گفت‪ :‬قبل از هر چیز‬ ‫به قطر تبریک می گویم که به عنوان‬ ‫نماینده اسیا میزبان این رقابت بزرگ‬ ‫است‪ .‬امیدوارم که اتفاقات خوبی در این‬ ‫رقابت رخ دهد‪.‬من در این چند سالی که‬ ‫در لیگ قهرمانان اسیا به میدان رفته ام‬ ‫همواره برابر تیم های قطری بازی کرده‬ ‫ایم‪ .‬امکانات قطر بسیار خوب است و من‬ ‫اطمینان دارم که میزبان خوبی خواهند‬ ‫بود‪ .‬خیال ما راحت است که قطر میزبان‬ ‫خوبی خواهد بود و این میزبانی برای‬ ‫سالها در ذهن مردم باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫سنگربان تیم ملی فوتبال ایران درباره‬ ‫شانس صعود تیمش به جام جهانی‬ ‫باتوجه به نتایج ضعیف در بازی های‬ ‫رفت گفت‪:‬بله واقعا حق با شما است‪.‬‬ ‫وضعیت ما در جدول رده بندی خوب‬ ‫نیست‪ .‬متاسفانه درحالیکه ما می توانستیم‬ ‫میزبان شویم بحرین را به عنوان میزبان‬ ‫انتخاب کردند‪ AFC .‬میزبانی هیچ‬ ‫بازی را به ایران نداد‪ .‬ان شاء اهلل به عنوان‬ ‫یکی از تیم های این گروه به دور بعد‬ ‫راه پیدا می کنیم‪ .‬به مردم ایران قول می‬ ‫دهیم که نهایت تالش خود را به کار‬ ‫گیریم‪ .‬حریفان بازی های دوستانه خوبی‬ ‫داشته اند‪ .‬ما هم تیم بسیار خوبی داریم‪.‬‬ ‫بازیکنان شایسته ای در تیم ایران حضور‬ ‫دارند که در لیگ های اروپایی بازی می‬ ‫کنند‪ .‬تیم ما اماده است و مردم هم به این‬ ‫تیم امیدوار هستند‪.‬‬ ‫او درباره رویارویی خاص با عراق و‬ ‫دوست قدیمی اش بشار رسن هم گفت‪:‬‬ ‫بشار یکی از دوستان صمیمی من است‬ ‫که سه سال در پرسپولیس با او همبازی‬ ‫بودم‪ .‬همچنانکه شما هم گفتید همواره‬ ‫برابر عراق با مشکل مواجه شده ایم و‬ ‫کار سختی برابر این تیم خواهیم داشت‪.‬‬ ‫متاسفانه در بازی اخیر برابر عراق شکست‬ ‫خوردم‪ .‬خود طبیعتا مردم عراق هم مثل‬ ‫مردم ایران دوست دارند که پیروز این‬ ‫بازی شوند‪.‬تیمی که بتواند از فرصت‬ ‫های خود به خوبی استفاده کند پیروز‬ ‫این بازی می شود‪ .‬امیدوارم که ما بتوانیم‬ ‫پیروز از میدان خارج شویم‪.‬به هواداران‬ ‫قول می دهم که تیم ایران به جام جهانی‬ ‫صعود خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1364

روزنامه صدای اصلاحات 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1400/03/24
روزنامه صدای اصلاحات 1363

روزنامه صدای اصلاحات 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1400/03/23
روزنامه صدای اصلاحات 1362

روزنامه صدای اصلاحات 1362

شماره : 1362
تاریخ : 1400/03/22
روزنامه صدای اصلاحات 1361

روزنامه صدای اصلاحات 1361

شماره : 1361
تاریخ : 1400/03/20
روزنامه صدای اصلاحات 1356

روزنامه صدای اصلاحات 1356

شماره : 1356
تاریخ : 1400/03/11
روزنامه صدای اصلاحات 1355

روزنامه صدای اصلاحات 1355

شماره : 1355
تاریخ : 1400/03/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!