روزنامه صدای اصلاحات شماره 1336 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1336

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1336

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1336

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1442‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2021May3‬‬ ‫درد دل های معلمان غیررسمی؛‬ ‫مذاکره ایران و عربستان چه معنایی برای خاورمیانه دارد؟‬ ‫تهران‪ -‬ریاض؛ایازمان‬ ‫تغییرفرارسیدهاست؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1336‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫از یاد رفتگانیم! دشمنراشادنکنیم‬ ‫رهبرمعظمانقالب‪:‬‬ ‫درس دادن برای ماهی یک میلیون تومان!‬ ‫نه رتبه بندی نصیب ما می شود‬ ‫نه مزایای مزدی‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫خط داغ‬ ‫نگاه‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫رئیسیدردیداربااصحابهنر‪:‬‬ ‫کارگران‬ ‫حقدارند‬ ‫معترضباشند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫فساد در کشور‬ ‫سیستمینیست‬ ‫اما مبارزه با فساد‬ ‫سیستماتیکاست‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫اظهارات اخیر برخی مسئوالن‬ ‫مایه تاسف است‬ ‫سیاست خارجی در وزارت‬ ‫خارجه تعیین نمی شود‬ ‫نباید انتخابات را با حرف های‬ ‫فریبنده خراب کرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رهبرمعظمانقالب‪:‬‬ ‫اظهاراتاخیربرخیمسئوالنمایهتاسفاست‪/‬سیاستخارجیدروزارتخارجهتعییننمی شود‬ ‫انتخابات راباحرف هایفریبندهنبایدخرابکرد‪/‬دشمن راشادنکنیم‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪:‬نیروی قدس‬ ‫مهمترین عامل برای جلوگیری از دیپلماسی منفعالنه در‬ ‫غرباسیاست‪.‬‬ ‫گزیده بیانات رهبری انقالب اسالمی در این سخنرانی‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ در مورد امیرالمومنین (ع) و معرفی شخصیت این‬‫بزرگوار‪ ،‬یک مرحله‪ ،‬امامت ان بزرگوار است که البته‬ ‫منظور امامتی است که امری معنوی است و با ترازوهای‬ ‫عرفی ما قابل اندازه گیری نیست‪.‬‬ ‫ نخبگان و بزرگانی هم بودند که به مفاهیم عالی‬‫امامت دست پیدا کردند‪ ،‬کسانی که یا در زمان ما زندگی‬ ‫کردند و یا اثارشان به ما رسیده است‪.‬‬ ‫ با قطع نظر از این رتبه معنوی باال نیز‪ ،‬امیرالمومنین (ع)‬‫برحسب معیارهای دنیوی و بشری هم بعد از پیغمبر اکرم‬ ‫(ص) شخصیتی بزرگ و واالمقام است‪.‬‬ ‫ عدالت بی اغماض‪ ،‬گسترده‪ ،‬بدون هیچ مالحظه و‬‫عجیب و غریب که انسان از شنیدن موارد ان شگفت زده‬ ‫می شود‪ ،‬درکنار ساده زیستی ان بزرگوار‪ ،‬شجاعت ان‬ ‫بزرگوار‪ ،‬فداکاری او در راه حق‪ ،‬دریای حکمت او از جمله‬ ‫ویژگی های خاص شخصیتی امیرالمومنین (ع) است‪.‬‬ ‫ ما هم از لحاظ شخصی باید از این بزرگوار پیروی‬‫کنیم و هم درباب حکومت؛ امروز حکومت دست‬ ‫عالقمندان امیرالمومنین (ع) است و باید همین عدالت‪،‬‬ ‫همین شجاعت‪ ،‬همین ویژگی ها را پیاده کنیم که البته در این‬ ‫زمینهخیلیعقبهستیم‪.‬‬ ‫ شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست‪ .‬در ان‬‫زمان شمشیری اصابت می کرد و امروز گلوله ای این کار را‬ ‫می کند‪ .‬پس این امر همچنان ممکن است‪ ،‬اما صبر برای‬ ‫رسیدن به این شهادت اهمیت دارد‪.‬‬ ‫ ‪ -‬خدا را شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و‬ ‫بودند و دیدیم که پیرو امیرالمومنین (ع) در این امر صبر بر‬ ‫فرارسیدن زمان شهادت بودند‪ ،‬عاشق شهادت بودند و منتظر‬ ‫ان بودند و خداوند نصیب شان کرد‪.‬‬ ‫ شهید سلیمانی وقتی تهدید دشمنان به شهادت را شنید‬‫گفت این همان چیزی است که من در کوه ها و جبهه ها به‬ ‫دنبال ان می گردم‪ ،‬دشمن چطور من را با ان تهدید می کند؟‬ ‫ شهید مطهری مخاطب خود را هدایت می کرد‪ ،‬به‬‫او اطمینان می بخشید‪ .‬او تکلیف گرا بود و دغدغه تکلیف‬ ‫داشت‪ .‬او هرگز بیکار نماند‪ .‬میراث فکری پیشینیان را داشت‬ ‫و خود بر ان افزوده بود و این را در اختیار مخاطبان و‬ ‫شاگردان خود می گذاشت‪.‬‬ ‫ مهم این بود که شهید مطهری همه ظرفیت های حوزه‬‫فکر و علم را به اولویت های فکری جامعه می رساند و متصل‬ ‫می کرد و این باید مورد توجه معلمان ما هم باشد‪.‬‬ ‫ کار معلم انتقال میراث فکری بشر به نسل بعدی‬‫است و باید با امانتداری تمام این مسئولیت سنگین را پشت‬ ‫سر بگذارد‪ -.‬امروز در کشور ما امکان اموزش به شکل‬ ‫گسترده ای وجود دارد و در گذشته هرگز چنین امکانی‬ ‫فراهم نبود و امروز به برکت انقالب اسالمی و جمهوری‬ ‫اسالمی این امکان فراهم است‪.‬‬ ‫ می توان اینطور گفت که معلمان‪ ،‬افسران جوان‬‫سپاه پیشرفت کشور هستند‪ .‬معلمان باید خودشان این نقش‬ ‫تاریخی را باور کنند که اگر چنین شود خود احساس‬ ‫مسئولیتخواهندکرد‪.‬‬ ‫ امروز جوانان ما در یک تهاجم بی سابقه و همه جانبه‬‫از سوی بیگانگان مواجه هستند‪ .‬معلمان باید کاری کنند که‬ ‫ریزش ها نزدیک به صفر باشد و رویش ها در باالترین حد‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ همه ما وظیفه داریم که شان معلمان را حفظ کنیم‬‫این شان باید شناخته شود و همه نسبت به ان تفهیم شوند‪،‬‬ ‫همچنان که در مورد کارگران هم همین است‪.‬‬ ‫ البته باید به مسائل معیشتی معلمان هم توجه کرد‪ .‬باید‬‫از نقش معلمان در این دوره همه گیری کرونا تشکر کنیم که‬ ‫وظایف و مسئولیت انان را افزایش داد‪.‬‬ ‫ در مورد تمجید از کارگران همین بس که دست او‬‫را خداوند و پیغمبر دوست دارند‪ .‬پیغمبر هم دست کارگر را‬ ‫بوسیده است‪ .‬در اقتصاد مستقل هم کارگر نقش مهمی بازی‬ ‫می کند و ستون اصلی این اقتصاد است‪.‬‬ ‫ در جمهوری اسالمی البته حق کارگران بیش از‬‫جاهای دیگر است‪ ،‬علت ان هم این است که از ابتدای‬ ‫انقالب دشمنان کوشیدند جامعه کارگری را مقابل انقالب‬ ‫قرار دهند اما انان در دفاع مقدس حتی جانشان را هم فدای‬ ‫انقالب اسالمی کردند‪.‬‬ ‫ یکی از مهمترین انواع پشتیبانی از تولید‪ ،‬پشتیبانی‬‫و حمایت از کارگران است‪ .‬حمایت از کارگران یعنی‬ ‫حمایت از تولید داخلی‪ .‬حمایت از کارگر حمایت از ثروت‬ ‫ملی است که برای کشور ابرو‪ ،‬استقالل و قدرت هم در‬ ‫پی خواهد اورد‪.‬‬ ‫ حمایت از کارگر فقط این نیست که پایه حقوقی‬‫انان را متناسب با تورم باال ببریم‪ ،‬این یک شکل ان است‪.‬‬ ‫اما مهارت اموزی کارگران مهم است‪ .‬سطح تخصص انان‬ ‫باید باال برود که هم برای انان نافع است و هم برای افزایش‬ ‫کیفیتتولید‪.‬‬ ‫ توجه به بیمه‪ ،‬بهداشت و درمان کارگران در کنار‬‫حفظ امنیت شغلی انان اهمیت دارد‪ .‬انان باید بدانند که‬ ‫شغل شان تضمین شده است‪ .‬برای مسکن انان هم باید فکر‬ ‫اساسی کرد‪ ،‬چرا که بخش عمده ای از پول انان به اجاره‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ ایجاد روابط عادالنه بین دولت‪ ،‬کارفرما و کارگران‬‫یکی از مهمترین موارد برای حمایت از کارگران است‪.‬‬ ‫ ایجاد اشتغال برای کارگران‪ ،‬فقط برکات اقتصادی‬‫ندارد‪ ،‬بلکه برکات اجتماعی و سیاسی هم دارد‪ .‬خود ایجاد‬ ‫اشتغال منجر به نشاط و شادابی جوانان می شود‪ .‬کارگر و‬ ‫کارفرما و جوانی که اشتغال داشته باشد بسیار سرزنده خواهد‬ ‫بود و دولت ها باید یکی از برنامه های مهم خود را همین قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ باید به کسانی که عامل تعطیل کارخانه ها بودند‬‫هشداری دهم؛ کسانی که برای منافع خود کارخانه را‬ ‫می گیرند و برای استفاده از زمین کارخانه‪ ،‬کارگر را‬ ‫اخراج می کنند‪ ،‬وسایل و ابزار را می فروشند و بعد زمین‬ ‫را نگاه می دارند تا برای ساخت و ساز بفروشند‪ ،‬بدانند که‬ ‫چه اگاهانه چه نااگاهانه در حق جامعه و کشور خیانت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ دولت و مشخصاً وزارت صنایع و کشاورزی که‬‫شغل بیشتری ایجاد می کنند باید به این موارد اشاره شده‬ ‫توجه بیشتری داشته باشند‪ .‬باید با کسانی که کارخانه ها را‬ ‫به تعطیل می کشانند‪ ،‬به نحوی برخورد شود‪.‬‬ ‫‪ -‬تشکیل کارگاه های کوچک و متوسط باید در کشور‬ ‫درد دل های معلمان غیررسمی به مناسبت روز معلم؛‬ ‫افزایش یابد و باید این کارگاه ها زنده شوند چه بسیار به‬ ‫اقتصاد کشور کمک می کند‪.‬‬ ‫ بهترین و موفق ترین کار برای خنثی کردن تحریم ها‪،‬‬‫تالش واقعی برای تقویت تولید ملی است‪ .‬اگر با برنامه ریزی‬ ‫و پیگیری ان را دنبال کردیم‪ ،‬مطمئن باشیم که تحریم ها اول‬ ‫بی اثر و بعد برداشته می شوند‪.‬‬ ‫ انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت مهم است‬‫و نباید مردم را دلسرد کرد‪.‬‬ ‫ انتخابات را با حرف های بیهوده و وعده های فریبنده‬‫نباید خراب کرد‪ .‬کسانی که می خواهند در این کارزا‬ ‫شرکت کنند واقعاً فکر کنند و برنامه به مردم ارائه دهند‪.‬‬ ‫ت است‪ ،‬برای‬ ‫ حضور مردم که مظهر مهم ان انتخابا ‬‫حفظ اقتدار و امنیت خودشان و اینده کشور دارند تالش‬ ‫می کنند‪ .‬عده ای مردم را دلسرد می کنند‪ ،‬خدشه کردن در‬ ‫کار مسئوالن و شورای نگهبان غلط است‪.‬‬ ‫ بنده چون مسئله را دنبال کردم و در مواردی شکایاتی‬‫انجام شده بود‪ ،‬بررسی کردیم‪ ،‬اما در هیچ انتخاباتی تخلف‬ ‫جدی که منجر به تغییر نتیجه شود را نداشته ایم‪.‬‬ ‫ البته برخی انتخابات را زمانی سالم می دانند که نتیجه‬‫مطلوب انان را داشت‪ ،‬اگر چنین نباشد دیگر تمام کسانی‬ ‫که در ان مسئول بودند را متهم می کنند‪.‬‬ ‫ گاهی هم مثل سال ‪ ۸۸‬اغتشاش ایجاد می کنند که ان‬‫اتهامات بی انصافی و این اغتشاشات جرم است‪.‬‬ ‫ برخی کسانی که در این میدان انتخابات وارد شده اند‬‫بدون انکه محاسبه درستی کرده باشند وعده هایی می دهند‬ ‫که نباید اینگونه باشد‪ .‬باید برنامه داشته باشند تا در نظر‬ ‫کارشناسانحرف هایشاننادرستنباشد‪.‬‬ ‫ یا گاهی برخی حرف هایی می زنند که مشخص است‬‫قانون اساسی کشور را قبول ندارند‪ .‬اگر کسی می خواهد‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری شود باید اسالم و قانون اساسی‬ ‫و اصول ان را قبول داشته باشند‪ ،‬جز این اگر باشد که فرد‪،‬‬ ‫شایستهریاست جمهورینیست‪.‬‬ ‫_از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرف هایی‬ ‫شنیده شد که مایه تاسف و تعجب است؛ رسانه های دشمن‬ ‫این حرف ها را پخش کردند‪ .‬حرف هایی که متناسب با این‬ ‫وظیفه مهم نیست‪ .‬بعضی از این حرف ها تکرار حرف های‬ ‫خصمانه دشمنان و تکرار حرف های امریکاست‪.‬‬ ‫ ما نباید حرفی بزنیم که این معنا را تداعی کند که ما‬‫داریم حرف دشمنان را تکرار می کنیم؛ چه درباره نیروی‬ ‫قدس و چه درباره شهید سلیمانی‪.‬‬ ‫ دشمنان مدتهاست از نفوذ نیروی قدس در منطقه‬‫ناراحتهستند‪.‬‬ ‫ اینکه بخشی بیاید و بخش دیگری را نفی کند اصال‬‫معنایی ندارد و نباید از مسئوالن جمهوری اسالمی چنین‬ ‫رفتاری سر بزند‪.‬‬ ‫ نیروی قدس مهمترین عامل برای جلوگیری از‬‫دیپلماسی منفعالنهدرغرباسیاست‪.‬‬ ‫ همه این را بدانند که سیاست خارجی در هیچ کجای‬‫دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی شود‪.‬‬ ‫ مسئوالن عالی رتبه و فراتر از وزارت خارجه هستند‬‫که ان را تبیین می کنند؛ کاری که در شورای عالی امنیت‬ ‫ملی انجام می شود و البته وزارت خارجه هم در ان نقش‬ ‫دارد اما این سیاست گذاری در وزارت خارجه محدود‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫درس دادن برای ماهی یک میلیون تومان‪ /‬نه رتبه بندی نصیب ما می شود نه مزایای مزدی‪ /‬از یاد رفتگانیم!‬ ‫«بیمه نداریم؛ حقوق مان ساعتی است و‬ ‫حدود یک میلیون تومان است و در دوران‬ ‫کرونا در بسیاری از مدارس‪ ،‬عدم نیا ِز ما را‬ ‫اعالم کرده اند»‪ .‬اینها را معلمان ازاد شاغل‬ ‫در بخش خصوصی می گویند؛ کسانی که‬ ‫به نوعی اولین قربانیان خصوصی سازی‬ ‫اموزش هستند‪.‬‬ ‫این معلمان حقوق ساعتی وزارت کار را‬ ‫در پایان هر ماه به ازای ساعات تدریس‬ ‫می گیرند و بیمه ساعتی ان ها نیز به همین‬ ‫منوال به حساب تامین اجتماعی واریز‬ ‫می شود؛ با این حساب‪ ،‬این معلمان از منظر‬ ‫روابط کار و موقعیت شغلی‪ ،‬کارگرا ِن زی ِر‬ ‫حداقل بگیر محسوب می شوند؛ چراکه‬ ‫در زمانه ای که حداقل دستمزد و مزایای‬ ‫کارگری حدود چهار میلیون تومان است‪،‬‬ ‫این کارگران در بسیاری از مدارس کشور‪،‬‬ ‫یک میلیون تومان یا حتی کمتر حقوق‬ ‫می گیرند!‬ ‫مساله بعدی‪ ،‬فقدان امنیت شغلی و‬ ‫بی ثبات کاری گسترده ی معلمان غیررسمی‬ ‫است؛ در دوران کرونا‪ ،‬مدارس غیرانتفاعی‬ ‫کشور‪ ،‬معلم ورزش نمی خواهند؛ همچنین‬ ‫به بسیاری از کادر اموزشی در شاخه های‬ ‫دیگر‪ ،‬اعالم کرده اند فع ً‬ ‫ال به شما نیازی‬ ‫نیست‪ ،‬بعدا ً کاری بود‪ ،‬خبرتان می کنیم‪.‬‬ ‫بی ثبات کاری‪ ،‬این معلمان را از ابتدایی ترین‬ ‫حقوق و کمترین سطح از امنیت شغلی‬ ‫محروم کرده است؛ یکی از این معلمان‬ ‫می گوید‪ :‬میزان امنیت شغلی ما از یک‬ ‫کارگر ساده شهرداری کمتر است؛ هر‬ ‫سال باید دنبال مدرسه ای بدویم که ما را‬ ‫بخواهد و با هزار منت‪ ،‬برای ما کالس‬ ‫درس بگذارد!معلمان غیررسمی‪ ،‬چه معلم‬ ‫ازاد باشند و شاغل در بخش خصوصی‬ ‫و چه معلم حق التدریس شاغل در بخش‬ ‫دولتی و چه معلم خرید خدمت یا همان‬ ‫به اصطالح پیمانکاری‪ ،‬دستمزدشان از‬ ‫نصف حقوق معلمان رسمی نیز کمتر است؛‬ ‫بیمه ثابتی ندارند و در نتیجه‪ ،‬امیدی به‬ ‫بازنشستگی در کار نیست؛ با کوچک ترین‬ ‫بحران و تزلزل نیز شغل خود را از دست‬ ‫می دهند؛ یک معلم خرید خدمتی که در‬ ‫استان یزد زندگی می کند؛ در این رابطه‬ ‫می گوید‪ :‬روز معلم‪ ،‬روز ماست؛ ما که از‬ ‫حقوق اولیه خود محرومیم و هیچ کس‬ ‫صدای ما را نمی شنود؛ نه رتبه بندی نصیب‬ ‫ما می شود‪ ،‬نه افزایش حقوق و مزایا! ما‬ ‫معلمان غیررسمی‪ ،‬شهروند درجه دوم و‬ ‫سو ِم نظام اموزشی کشور هستیم و این نظام‬ ‫کاست بندی شده‪ ،‬با عدالت هیچ همخوانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13-‬اردیبهشت‪ 1400‬شماره‪1336‬‬ ‫سیاست‬ ‫جهانگیری‪:‬کارگرانحقدارندمعترضباشند‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در اینستاگرام با تبریک روز کارگر نوشت‪ « :‬نقش بی بدیل کارگران سخت کوش و عزیز در تولید کشور به‬ ‫خصوص در دوران سخت تحریم و همه گیری کرونا از هر زمان دیگری بر همگان روشن شد‪ .‬دولت در حد توانش تالش کرده تا مشکالت معیشتی انها را کم کند‪ .‬می دانم در این زمینه‬ ‫موفقیت الزم را نداشته ایم و حق دارند که معترض باشند‪ .‬امیدوارم با بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور بتوانیم این دین را ادا کنیم‪».‬‬ ‫مذاکره ایران و عربستان چه معنایی برای خاورمیانه دارد؟‬ ‫تهران‪-‬ریاض؛ایازمانتغییرفرارسیدهاست؟‬ ‫نصیرایی‪:‬مردمدیگربهاصول‬ ‫گراییواصالحطلبی ‬ ‫راینمیدهند‬ ‫سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اصول‬ ‫گرایی و اصالح طلبی دیگر برای انتخاب مردم در صحنه سیاسی‬ ‫کشور موضوع حائز اهمیتی نمی باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مردم به این‬ ‫بصیرت رسیده است که نباید صرفا به دلیل برند اصول گرایی و‬ ‫یا اصالح طلبی افراد را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫مجید نصیرایی در گفت و گو با ایسنا ضمن ارزیابی شرایط‬ ‫انتخاباتی کشور در خصوص چالش های پیش روی انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬عنوان کرد‪ :‬مهم ترین چالش نبود ثبات اقتصادی و بحران‬ ‫های جدی فضای اقتصاد است که مردم را درگیر خود کرده‬ ‫است‪ ،‬طبیعتا مهم ترین موضوعی که کاندیداها باید به ان توجه‬ ‫کنند مشکالت اقتصادی مردم است که باید ضمن داشتن این‬ ‫دقت برای رفع ان نیز برنامه های جامع و مناسبی نیز ارائه کنند‪،‬‬ ‫این مطالبه باید از سوی رسانه ها و نخبگان جامعه طرح شود که‬ ‫برنامه و رویکرد کاندیداها برای حل مشکالت اقتصادی چیست؟‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر در حوزه اقتصاد‪ ،‬معیشت ‪ ،‬مدیریت داخلی‪،‬‬ ‫سیاست داخلی و سیات خارجی مشکالتی را شاهد هستیم‪ ،‬باید‬ ‫توجه کنیم این مشکالت محصول انتخاب اشتباه بوده است‪ ،‬بی‬ ‫تفاوتی به صحنه انتخابات هم راه حل این مشکالت نیست‪ ،‬پس‬ ‫حضور همه جانبه و اگاهانه و انتخاب صحیح می تواند مشکالت‬ ‫ما را رفع کند‪ ،‬قطعا عدم حضور و یا حضور احساسی و انتخابی‬ ‫که انتخاب اصلح نباشد گرفتاری ما را بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫نصیرایی در ارزیابی چگونگی حضور گروه های سیاسی‬ ‫و جناج بندی ها در شرایط فعلی گفت‪ :‬خوشبختانه در این‬ ‫خصوص احاد جامعه ما به یک اگاهی سیاسی و یک تجربه‬ ‫و دقت نظر حائز اهمیتی دست پیدا کردند و دیگر مسئله صرفا‬ ‫اصول گرا و اصالح طلب موضوعی نیست که بخواهد بیشترین‬ ‫تاثیر را در انتخابات داشته باشد‪،‬یعنی دیگر اینگونه نیست که‬ ‫بگویند صرفا چون ان فرد اصول گرا و یا اصالح طلب است‬ ‫به او رای بدهیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬مردم به این بصیرت رسیده است‬ ‫که نباید صرفا به دلیل برند اصول گرایی و یا اصالح طلبی افراد‬ ‫را انتخاب کنند‪ ،‬باید توجه کنیم شخصی که به انقالب‪ ،‬نظام‪،‬‬ ‫قانون اساسی و امامین انقالب ایمان دارد و برای رفع مشکالت‬ ‫برنامه دارد فرد تاثیرگذار خواهد بود‪ ،‬سوابق افراد نیز بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪ ،‬اگر فرد می خواهد ادعا کند فراجناحی است‬ ‫و برنامه دارد این مهم باید در سابقه ان فرد دیده شود که اگر‬ ‫اینگونه باشد حضور این فرد موثر خواهد بود‪.‬نماینده مردم‬ ‫فردوس و طبس در خصوص اینکه میزان تاثیر عوامل موثر بر‬ ‫نحوه برگزاری انتخابات ‪ ۱ ۴۰۰‬همچون کرونا و مذاکرات چقدر‬ ‫و چگونه است؟ عنوان کرد‪ :‬نمی توان گفت این مسائل بی تاثیر‬ ‫است‪ ،‬قطعا تا حدودی تاثیرگذار خواهد بود اما اینکه این موارد‬ ‫بخواهد برای مردم تعیین سرنوشت کند و سرنوشت انتخابات را‬ ‫تغییر دهد‪ ،‬خیر فکر می کنم کرونا و یا مذاکرات خیلی تعیین‬ ‫سرنوشت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتگویمحمدبنسلمانولیعهدعربستانباتلویزیون‬ ‫این کشور و درخواست او برای حل و فصل مشکالت با‬ ‫ایرانموردتوجهجهانقرارگرفتهاست‪.‬اودراینگفتگوی‬ ‫تلویزیونیاذعانکردهایرانیککشورهمسایهاستکههمه‬ ‫مامی خواهیمکهرابطه ایخوبوویژهباایرانداشتهباشیم‪.‬‬ ‫اوگفتهمانمی خواهیموضعیتایرانسختشود‪.‬در‬ ‫عوضخواستاررشدوترقیایرانهستیموحرکتمنطقهو‬ ‫جهانبهسمتثباتازمنافعمشترکعربستانوایراناست‪.‬‬ ‫نشریه«کریسشنساینسمونیتور»درگزارشیبهتغییر‬ ‫لحنعربستاندرقبالایرانپرداختهوگفتهمحمدبنسلمانکه‬ ‫دراینگفتگویتلویزیونیاینگونهبرخوردکرده‪،‬همانکسی‬ ‫استکهسهسالپیشمطالبیبهرهبرایراننسبتدادوهر‬ ‫گونه برقراری دیالوگ و همکاری با ایران را رد کرده بود‪.‬‬ ‫نویسندهاینیادداشتگفتهبعضیازکارشناسان‬ ‫می گوینددلیلاینتغییرلحنعربستانسعودیناامیدیاو‬ ‫ازپایاندرگیری هاینظامیعربستاندرمنطقهاست‪.‬برخی‬ ‫دیگرمعتقدندرویکارامدنبایدنوازسرگیریروابط‬ ‫دیپلماتیکامریکاوایراندلیلاصلیاینشیفترادیکال‬ ‫است‪.‬‬ ‫اماگرچهاینتغییرلحننشانمی دهدسیاست های‬ ‫عربستاندرقبالایرانبهاهدافشدستپیدانکرده‪،‬امااینلحن‬ ‫اشتی جویانهحکایتازامرمهمتریاست‪«:‬درکاینواقعیت‬ ‫کهدورقیبمی توانندشانهبهشانههموجودداشتهباشندحتی‬ ‫اگرباهمتوافقنکردهباشند‪».‬‬ ‫روزپنجشنبهسخنگویوزارتخارجهایرانرویکرد‬ ‫گفتگومحورباعربستانرابهفالنیکگرفتودربیانیه ای‬ ‫رسانه ایاعالمکردایرانوعربستانمی توانندفصلجدیدیرا‬ ‫برپایهتعاملوهمکاریبرایرسیدنبهصلحوثباتوتوسعه‬ ‫منطقه ایاغازکنندوبرایشروعبرختالفاتشانغلبهکنند‪.‬‬ ‫ولیعهدعربستاندرمصاحبهتلویزیونیخودبهبرخی‬ ‫اختالفاتباایرانبرسرانچهرفتار هایبداینکشورخوانده‬ ‫اشارهکردهوگفتهماواقعاامیدواریمکهبتوانیمبرایناختالفات‬ ‫غلبهکنیموروابطخوبومثبتیباایرانداشتهباشیمکهبه‬ ‫نفعهمهباشد‪.‬‬ ‫رویکردتقابلیایرانوعربستان‬ ‫نشریه«سیاسمونیتور»بهخبردیدارمقاماتایرانو‬ ‫عربستاندربغداداشارهکردهوگفتهشاخهزیتونولیعهد‬ ‫عربستانچندینهفتهبعدازایندیدارمستقیمنشاندادهشده‬ ‫است‪.‬ششسالازرویکارامدنمحمدبنسلمانبهعنوان‬ ‫ولیعهدعربستانگذشتهاست‪.‬اورویکردمحافظه کارانهوسنتی‬ ‫ال سعودراکنارگذاشتوبهسمتسیاستخارجیتهاجمی‬ ‫باایرانونیرو هاینیابتی اشدرعراقوسوریهولبنانرفت‪.‬‬ ‫ازهمهاین هامهمترشروعمداخلهنظامیعربستاندریمن‬ ‫بود‪.‬اکنونعربستانناامیدانهدرپیاتش بسدریمناست‪.‬‬ ‫سیاستاودریمنموفقیت امیزنبودوموشک هایحوثی ها‬ ‫درمرزیمنوعربستانفرودمی ایندوپهپاد هاییمنیبرفراز‬ ‫فرودگاه هاوپایگاه هاینظامیومناطقمسکونیوتاسیسات‬ ‫نفتیعربستانپروازمی کنند‪.‬‬ ‫پیروزیحوثی هاباحملهپهپاد هایایرانیبهارامکو‬ ‫عربستان در سال‪ ۲۰۱۹‬به اوج خود رسید‪ .‬این حمله‪ ۵۰‬درصد‬ ‫تولیدنفتعربستانرامخالکردوال سعودفهمیدتاچهحد‬ ‫اسیب پذیراست‪.‬‬ ‫گریگوریگوسرییسدپارتماناموربینالمللدانشگاه ‬ ‫ای‪.‬اند‪.‬امبه«سیاسمونیتور»گفتهسیاستتقابلیباایرانواقعا‬ ‫کارسازنبودهاست‪.‬عربستاندریمنموفقنشدهدرسوریه‬ ‫پیروزنشدهودرلبنانهمشکستخوردهاست‪.‬شکست‬ ‫اینسیاستاحتماالمنجربهتجدیدنظرریاضشدهاست‪،‬اما‬ ‫ارتباطدولتجدیدامریکاباایراننیزموتورمحرکهاینتغییر‬ ‫جهتدرعربسنانبودهاست‪.‬‬ ‫منافعمشترکایرانوعربستاندرجریاندرگیری‬ ‫سوالیکهبایدبهانپاسخداد‪،‬ایناستکهگفتگو های‬ ‫جدیدایرانوعربستانچهمعناییبرایمنطقهدارد؟بهگفته‬ ‫ناظراناینگفتگو هابهجایاینکهاختالفاتاساسیبرسرنفوذ‬ ‫ایراندرکشور هایعربیراحلوفصلکنداحتماالبرمحور‬ ‫عالئقمشترکمانندامنیتدریانوردیدورخواهدزد‪.‬‬ ‫حسیناییشپژوهشگرارشدموسسهکشور هایعربی‬ ‫خلیجفارسمستقردرواشنگتنبه«سیاسمونیتور»گفتهاگر‬ ‫گفتگو هابینایرانوعربستاناغازشود‪،‬بدیهیاستکهنقطه‬ ‫عزیمتاینگفتگو هابایدامنیتدریاییباشد‪.‬‬ ‫تنگههرمزکه‪ ۲۵‬درصدنفتجهانازانعبورمی کنند‪،‬‬ ‫بهمرکزتنش هابینایرانوامریکادردورانترامپتبدیل‬ ‫شدهبود‪.‬اب هایخلیجفارسشاهدجنگسایه هادرطول‬ ‫سال هایگذشتهبودهاست‪.‬ایاالتمتحدهبهدنبالایجادیک‬ ‫توافقامنیتدریاییباحضورکشور هایعربیخلیجفارس‬ ‫بدونحضورایرانبود‪.‬گفتگو هایایرانوعربستاناحتماال‬ ‫مبارزهباتروریسممنطقه اینظیرالقاعدهوداعشراتقویت‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫بامذاکرهایرانوعربستانچهبرسریمنخواهدامد؟‬ ‫تحلیلگرانغربیمعتقدندکشوریکهاولینسودرااز‬ ‫گفتگو هایایرانوعربستانمی برد‪،‬یمناست‪.‬دیپلمات های‬ ‫چندکشورعربیمنطقهبه«سیاسمونیتور»گفت هاندکه‬ ‫اصلی ترینموضوعموردبحثمیانتهرانوریاضدربغداد‬ ‫موضوعیمنبودهاست‪.‬گفتهمی شودریاضازتهرانخواسته‬ ‫دست از حمایت از حوثی ها بردارد و ان ها با برای قبول‬ ‫روحانی در ستاد اقتصادی دولت‬ ‫دنبال تعادل نرخ ارز هستیم‪ /‬تامین‬ ‫واکسن گرفتار پیچ و خم اداری نشود‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬دویست و بیست و‬ ‫دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت‬ ‫االسالم حسن روحانی رئیس جمهور‬ ‫برگزار شد و در ابتدای جلسه اقدامات‬ ‫انجام شده برای تامین اعتبار ریالی و‬ ‫ارزی تامین و خرید واکسن مورد بحث‬ ‫و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫سرعت بخشیدن در تولید و واردات‬ ‫واکسن‪ ،‬تسریع در تخصیص اعتبار‬ ‫ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫هماهنگی میان دستگاه های مختلف در‬ ‫داخل و نمایندگی های ایران در خارج‬ ‫از کشور برای تسهیل واردات و استفاده‬ ‫وزارت بهداشت و درمان از ظرفیت‬ ‫بخش خصوصی برای واردات واکسن‬ ‫از جمله موضوعات مورد بحث در‬ ‫خصوص تامین واکسن بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اولویت‬ ‫تهیه و تامین واکسن در برنامه های‬ ‫دولت گفت‪ :‬مقابله با کرونا در گرو‬ ‫دو اصل رعایت دستورالعمل ها و‬ ‫واکسیناسیون است‪ .‬همانطور که رعایت‬ ‫دستورالعمل ها وظیفه همه اقشار مردم‬ ‫است‪ ،‬دولت نیز تامین و ساخت واکسن‬ ‫را به عنوان اصل اول همه فعالیت های‬ ‫خود تعیین کرده است‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬دولت با‬ ‫اختصاص ارز الزم مشکل تامین منابع‬ ‫را برای خرید و واردات واکسن‪ ،‬حل‬ ‫کرده است و از این نظر هیچیک از‬ ‫دستگاه های ذیربط نباید اجازه دهند‬ ‫تامین فوری واکسن در پیچ و خم‬ ‫مراحل اداری معطل شود و واکسن الزم‬ ‫طبق اولویت های تعیین شده‪ ،‬در اختیار‬ ‫گروه های مختلف جامعه قرار گیرد‪ .‬به‬ ‫دنبال تزریق به کادر درمان‪ ،‬افراد در‬ ‫گروه های سنی بیش از ‪ ۶۵‬سال و افراد‬ ‫با بیماری های زمینه ای در اولویت ارائه‬ ‫خدمات قرار می گیرند‪.‬‬ ‫گزارش بانک مرکزی از وضعیت‬ ‫بازار ارز و افق مثبت با توجه به‬ ‫تحوالت مورد انتظار پیش رو‪ ،‬موضوع‬ ‫بعدی جلسه بود و استفاده از شرایط‬ ‫مساعد برای تعادل در بازار و واقعی‬ ‫شدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر شکست‬ ‫دشمن در جنگ اقتصادی و اذعان‬ ‫انان به بی نتیجه بودن سیاست فشار‬ ‫حداکثری گفت‪ :‬با شکست دشمن‬ ‫در جنگ اقتصادی و نزدیک شدن‬ ‫به استانه رفع تحریم ها با توجه به‬ ‫مذاکرات اخیر‪ ،‬می توان امیدوار بود که‬ ‫اقتصاد کشور به مسیر تعادل و شکوفایی‬ ‫سال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬بازگردد‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به سوءاستفاده‬ ‫عده ای در داخل و خارج از تحریم ها‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این عده برای ممانعت از‬ ‫کاهش احتمالی نرخ ارز‪ ،‬کماکان به‬ ‫دنبال ایجاد مانع در برابر گشایش های‬ ‫احتمالی و ایجاد هراس و ناامیدی‬ ‫در میان جامعه و مردم به ویژه فعاالن‬ ‫اقتصادی هستند ولی یکی از اهداف‬ ‫مهم دولت و بانک مرکزی‪ ،‬تعادل‬ ‫قیمت ارز‪ ،‬باال بردن ارزش پول ملی و‬ ‫شرایط مناسب قیمت کاال است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬بدون‬ ‫تردید با حفظ انسجام و هماهنگی در‬ ‫کشور می توانیم در هفته های اتی شاهد‬ ‫گشایش های امیدبخش باشیم‪.‬‬ ‫رئیسیدردیداربااصحابهنر‪:‬‬ ‫فساددرکشورسیستمینیستامامبارزهبافسادسیستماتیکاست‬ ‫سید ابراهیم رئیسی در بیست و ششمین نشست نخبگانی‬ ‫ویژه ماه‪ ‎‬های رمضان که در دوره تحول برگزار گردیده‬ ‫است‪ ،‬در پاسخ به درخواست های تعدادی از سینماگران‪ ،‬با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی میزبان جمعی از تهیه کنندگان و‬ ‫کارگردانان سینما بود تا با ان ها درباره «نقش سینما در کاهش‬ ‫اسیب‪‎‬های اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی» هم اندیشی‬ ‫کند‪ .‬تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن عالی قوه‬ ‫قضائیه مبنی بر ضرورت توجه قوه قضائیه در دوره تحول به‬ ‫پیوست هنری اقدامات خود‪ ،‬از جمله دالیل برگزاری این‬ ‫نشست بود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه اجرای عدالت را انگیزه امام و رهبری و‬ ‫همه صلحا و مجاهدان راه خدا و از مهم ترین اقتضائات برقراری‬ ‫نظام اسالمی عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬اکنون که گام دوم‬ ‫انقالب اغاز شده‪ ،‬باید عقب ماندگی های اجرای عدالت و‬ ‫احساس عدالت در جامعه را جبران کنیم و همه بخش ها باید در‬ ‫این زمینه نقش افرین باشند‪.‬‬ ‫وی در بخشی از سخنانش با ضروری خواندن «پیوست‬ ‫فرهنگی و هنری برای تصمیمات و ارای قضایی» گفت‪ :‬در‬ ‫دوره تحول‪ ،‬سازوکار هایی برای تقویت ارتباط با نخبگان و‬ ‫تبیین فلسفه و دالیل صدور برخی احکام طراحی کردیم تا مردم‬ ‫در جریان مسائل قرار گیرند‪.‬‬ ‫رئیسی با اشاره به تاکید خود بر ارتباط نخبگانی در نخستین‬ ‫دیداری که پس از تصدی مسئولیت دستگاه قضا با مسئوالن‬ ‫قضایی داشته‪ ،‬افزود‪ :‬ما با افکار عمومی مواجه هستیم و اقناع‬ ‫افکارعمومی مهم است و نمی توانیم بگوییم قاضی ما حکم‬ ‫صادر کرده و به وظیفه خودمان عمل کردیم و کارمان تمام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از هنر‬ ‫به عنوان یک موهبت الهی یاد کرد و گفت‪ :‬هنر ابزار حفظ‬ ‫هویت و تمدن ایرانی و اسالمی و ایجاد امید در جامعه است و‬ ‫هنرمندان نقش مهمی در ارتقای وضعیت موجود به وضعیت‬ ‫مطلوب دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نگاه غربی به جوامع‪ ،‬نگاه سودجویانه و منفعت‬ ‫طلبانه و سلطه جویانه است و هنر را هم در همین مسیر به کار‬ ‫می گیرد‪ ،‬اما در نظام اسالمی از هنر برای تحقق اهداف و‬ ‫ارمان های عالیه استفاده می شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه نقش هنرمندان را در کاهش اسیب های‬ ‫اجتماعی بسیار مهم دانست و گفت‪ :‬پدیده های مذمومی مانند‬ ‫طالق و اعتیاد باید طوری در جامعه نشان داده شوند که یک‬ ‫نفرت عمومی نسبت به ان ها به وجود بیاید و از ان طرف‬ ‫ازدواج و جامعه سالم باید مورد تاکید قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گاهی ده ها و صد ها سخنرانی نمی تواند به اندازه‬ ‫تولید یک اثر هنری اثرگذار جامعه را نسبت به قبح یک پدیده‬ ‫مذموم و منکر مثل فساد اقتصادی و فساد اداری اگاه کرده و در‬ ‫افکار عمومی نفرت به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫رئیسی‪ ،‬پیشگیری از وقوع جرم را نیز به موازات رسیدگی‬ ‫به پرونده ها از ماموریت های مهم دستگاه قضا دانست و گفت‪:‬‬ ‫یکی از وظایف ما این است که اسیب های اجتماعی کاهش‬ ‫پیدا کند و این کار تنها با برگزاری نشست و سخنرانی کردن‬ ‫تحقق نمی یابد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا بر همین اساس پیشنهاد کرد هنرمندان‬ ‫برای به تصویر کشیدن معضالت‪ ،‬در دادگاه ها و در زندان ها‬ ‫حضور یابند و با اطالع از جزئیات پرونده ها و گفتگو با اسیب‬ ‫دیدگان اجتماعی‪ ،‬اسیب های اجتماعی را بررسی کنند و بر‬ ‫اساس ان فیلم بسازند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پرونده های قضایی سرشار از نکاتی‬ ‫است که قابلیت پرداخت هنری دارند و به نمایش کشیده شدن‬ ‫ان ها می تواند نسبت به یک پدیده قبیح ایجاد نفرت کرده و‬ ‫یا افکارعمومی را نسبت به موضوعات و پدیده های ارزشمند‬ ‫حساس نماید‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه به ذکر نمونه هایی از موضوعات‬ ‫قابل طرح در تولیدات هنری پرداخت و گفت‪ :‬هنرمندان‬ ‫می توانند درباره ضرورت قصاص در جامعه سخن بگویند‪ ،‬اما‬ ‫از ان سو ضرورت عفو و بخشش را هم مورد تاکید قرار دهید‬ ‫که قران کریم حیات جامعه را در قصاص قرار داده‪ ،‬ولی در‬ ‫همین قصاص بهترین وضعیت‪ ،‬بخشش و گذشت است‪.‬‬ ‫رئیسی افزود‪ :‬قتل یک انسان حکم قتل یک جامعه را دارد‬ ‫و فساد اقتصادی یک فرد‪ ،‬به کل جامعه اسیب می زند‪ ،‬اما از ان‬ ‫طرف زمینه هایی هم برای اصالح اجتماعی است که باید تبلیغ و‬ ‫ترغیب جامعه به ان ها در اثار هنری مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬دشمن تالش می کند این گونه‬ ‫تبلیغ کند که فساد در کشور ما سیستماتیک است‪ ،‬اما من‬ ‫می گویم که فساد در کشور ما سیستمی نیست بلکه یک استثناء‬ ‫در یک اداره و سازمان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن است افراد مختلفی در یک پرونده درگیر‬ ‫فساد شده باشند‪ ،‬اما فساد در کشور سیستمی نیست‪ ،‬ولی قطعاً‬ ‫مبارزه با فساد سیستماتیک است و به هنرمندان توصیه کرد‬ ‫که ان ها نیز موضوع مبارزه با فساد را با دو هدف مهم «عبرت‬ ‫اموزی» و «امیدافرینی در جامعه» مورد توجه ویژه قرار گیرند‪.‬‬ ‫رئیسی در ادامه خطاب به هنرمندان گفت‪ :‬جنگ امروز‬ ‫جنگ روایت هاست و در جنگ روایت ها‪ ،‬دقیق ترین و‬ ‫اثربخش ترین و اصالح گرترین روایت باید ارائه شود و‬ ‫نگذارید دیگران روایت دلخواه خودشان را ارائه دهند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با بیان این که مقام معظم رهبری نقش‬ ‫هنر و هنرمندان را در بیان حقایق بی بدیل می دانند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اصحاب هنر و مدیران این حوزه یک نقش و مسئولیت دارند و‬ ‫نباید به بهانه ممانعت یک مدیر‪ ،‬کار ها بر زمین بماند‪ ،‬اما من هم‬ ‫موافقم که بخش دولتی در عرصه هنر نباید با بخش خصوصی‬ ‫رقابت کند‪.‬‬ ‫وی بر همین اساس خاطر نشان کرد‪ :‬توجه به قانون و‬ ‫اهمیت دادن به قانونگرایی در جامعه و زشت بودن قانونگریزی‬ ‫در جامعه از اموری است که باید در اثار هنری به تصویر‬ ‫کشیده شود که همه بدانند اگر قانونگریزی در جامعه رایج شد‪،‬‬ ‫جامعه سرپا نخواهد ماند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به «تکلیف مقام معظم رهبری‬ ‫برای توجه دستگاه قضا به مقوله فرهنگ در دوره تحول» به‬ ‫اصحاب هنر گفت که می توانند مسائل و مشکالت خود را از‬ ‫طریق معاونت پیشگیری و مرکز رسانه قوه قضاییه به اطالع او‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫رئیسی همچنین خاطر نشان کرد که دغدغه های مطرح‬ ‫شده از سوی هنرمندان در این نشست را هم از طریق برگزاری‬ ‫جلسات مشترک با مسئوالن ذیربط مانند وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫و رئیس سازمان صداوسیما و تشکیل کارگروهی ویژه پیگیری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه‪ ،‬جمعی از اهالی هنر‬ ‫و سینماگران به بیان دیدگاه‪‎‬ها و نظرات خود درباره جایگاه‬ ‫هنرمندان در جامعه و ظرفیت‪‎‬های هنر در پیشبرد ماموریت‪‎‬های‬ ‫اجتماعی دستگاه قضایی پرداختند‪.‬‬ ‫ارتباط تنگاتنگ چهره های فرهنگی با قوه قضاییه‪،‬‬ ‫معافیت های مالیاتی سینماگران‪ ،‬فعال شدن شورا های حل‬ ‫اختالف هنرمندان‪ ،‬رسیدگی به کوتاهی ها و ترک فعل های‬ ‫مسئوالن اجرایی در حوزه سینما‪ ،‬امکان حضور هنرمندان در‬ ‫دادگاه های علنی‪ ،‬لزوم نقدپذیری مسئوالن و حمایت قوه قضائیه‬ ‫از هنرمندان منتقد از جمله درخواست های چهره های فرهنگی‬ ‫حاضر در این مراسم بود‪.‬‬ ‫«منوچهر محمدی»‪« ،‬سیدجمال ساداتیان»‪« ،‬سیداحمد‬ ‫میرعالیی»‪« ،‬فرشته طائرپور»‪« ،‬کاوه باشه اهنگر»‪« ،‬مسعوده‬ ‫ده نمکی»‪« ،‬مهدی سجاده چی»‪« ،‬محمدمهدی عسگرپور»‪،‬‬ ‫«ابوالقاسم طالبی»‪« ،‬علیرضا رئیسیان»‪« ،‬منوچهر شاهسواری»‪،‬‬ ‫«محمدحسین حقیقی»‪« ،‬محمدرضا شفا»‪« ،‬روانبخش صادقی»‪،‬‬ ‫«جواد افشار»‪« ،‬محمدرضا شفیعی»‪« ،‬محمد خزایی»‪« ،‬محمدعلی‬ ‫نجفی»‪« ،‬حبیب احمدزاده» و «مجتبی امینی» هنرمندان حاضر در‬ ‫این مراسم بودند‬ ‫اتش بسومذاکراتتحتفشارقراردهد‪.‬‬ ‫کمتراز‪ ۲۴‬ساعتبعدازپیامسازشولیعهدعربستان‪،‬‬ ‫محمدجوادظریفوزیرخارجهایرانباسخنگویحوثی ها‬ ‫در عمان دیدار کرد و حمایت کشورش از اتش بس در یمن‬ ‫وبازگشتبهمذاکراترااعالمکرد‪.‬اگرچهایرانازحوثی ها‬ ‫حمایتکردهاست‪،‬اماعربستانبودکهجنگیمنرابه‬ ‫باتالقیتبدیلکرد‪.‬‬ ‫اگرقرارباشدهراتفاقیبینایرانوعربستانرخداد‪،‬‬ ‫شاقولسنجشاینتحوالتیمناست‪.‬معلومنیستایاتهران‬ ‫به اندازه کافی بر روی حوثی های یمن نفوذ دارد که ان ها را‬ ‫مجبوربهکاریکندیانه‪.‬‬ ‫راه پیش روی ایران و عربستان در عراق‬ ‫بعدازیمنشایدمهمترینموضوعمورداختالفبین‬ ‫ایرانوعربستان‪،‬عراق‪،‬لبنانوسوریهباشد‪.‬سهکشورمنطقه‬ ‫کهبیشترینجمعیتشیعهرادارندوبازیگرانغیردولتیمسلح‬ ‫دراینکشور هابهایرانوفادارند‪.‬‬ ‫شایدیکیازجا هاییکهروابطدوکشورمی تواند‬ ‫تقویتشود‪،‬عراقباشد‪.‬درسهسالگذشتهال سعود‬ ‫تحریم هایعراقکهبعدازسقوطصدامعلیهاینکشوروضع‬ ‫کردهبودرالغوکردوبارهبرانسیاسیشیعهاینکشورکه‬ ‫استقاللبیشترینسبتبهتهرانداشتند‪،‬ارتباطبرقرارکرد‪.‬‬ ‫با درخواست بخشش از سوی مردم‬ ‫و خانواده شهید سلیمانی‬ ‫ظریف‪:‬اگرمی دانستمجمله ای‬ ‫ازعرایضمدربارهشهید‬ ‫سلیمانیمنتشرمی شود‪،‬برزبان‬ ‫نمی اوردم‬ ‫محمد جواد ظریف تاکید کرد‪ :‬عرایض بنده ـ که‬ ‫هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعیت ان ندارم ـ ذره ای از‬ ‫عظمت شهید سلیمانی و نقش بی بدیل او در بازافرینی‬ ‫امنیت ایران‪ ،‬منطقه و جهان نمی کاهد‪ ،‬ولی اگر می دانستم‬ ‫جمله ای از ان عرایض انتشار عمومی پیدا می کند‪ ،‬حتما‬ ‫همچون گذشته ان را بر زبان نمی اوردم‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف‪ ،‬وزیر خارجه کشورمان در پستی‬ ‫اینستاگرامی در سحرگاه ‪ ۱۹‬ماه مبارک رمضان نوشت‪:‬‬ ‫ذین َسبَ ُقونا ب ِْالیما ِن َو ال‬ ‫َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنا َو ِلِخْ وانِنَا ال َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ت َْج َع ْل فی‏ قُلُوب ِنا ِغ ًّ‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ذین ا َمن ُوا َربَّنا اِنک َروُف َرحیم‬ ‫ال لِلَّ َ‬ ‫(حشر‪)۱۰:‬‏‬ ‫پروردگارا! ما و برادران ما را که در ایمان بر ما‬ ‫سبقت گرفتند‪ ،‬ببخش و در دلهایمان کینه ‏ای نسبت به‬ ‫اهل ایمان قرار مده که تو رئوف و مهربانی‬ ‫فرا رسیدن ایام شهادت موالی متقیان را تسلیت‬ ‫عرض می کنم‪ .‬همو که بقول موالنا‬ ‫من چو تیغم پر گهرهای وصال‬ ‫زنده گردانم نه کشته در قتال‬ ‫یک هفته ای است که در پی پخش برداشت و تحلیل‬ ‫تلخ این دانشجوی روابط خارجی از یک برهه تاریخی—‬ ‫ان هم صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات به مسئولین‬ ‫اینده و بدون هیچ گونه قصدی برای انتشار وسیع و یا‬ ‫حتی محدود ان— احساسات پاک عاشقان شهید واالمقام‬ ‫سردار سپهبد قاسم سلیمانی و خانواده ان شهید و به‬ ‫خصوص شیر دخترش زینب خانم –که برایم همچون‬ ‫فرزندان خودم عزیز است — جریحه دار شده است‪ .‬برخی‬ ‫هم تالش کرده اند از این شرایط ناگوار وسیله ای برای‬ ‫برهم زدن همدلی میان احاد مردم دالور این مرز و بوم و‬ ‫یا ابزاری برای اهداف کوتاه سیاسی بسازند‪.‬‬ ‫از همه بزرگوارانی که در این روزها — با علم به‬ ‫عشق و همراهی دیرینم با شهید سلیمانی—با حمایت و‬ ‫روشنگری های خود بنده را مرهون لطف شان قرار داده اند‬ ‫سپاسگزارم‪.‬‬ ‫الزم است تاکید کنم که عرایض بنده—که هیچ‬ ‫ادعایی جز صداقت بر قطعیت ان ندارم—ذره ای از‬ ‫عظمت شهید سلیمانی و نقش بی بدیل او در بازافرینی‬ ‫امنیت ایران‪ ،‬منطقه و جهان نمی کاهد‪ .‬ولی اگر می دانستم‬ ‫جمله ای از ان عرایض انتشار عمومی پیدا می کند‪ ،‬حتما‬ ‫همچون گذشته ان را بر زبان نمی اوردم‪ .‬نه برای اینکه‬ ‫مردم را محرم نمی دانم‪ ،‬بلکه از ان جهت که در جهان به‬ ‫هم پیوسته کنونی که انتخاب مخاطب را ناممکن ساخته‬ ‫و در اشفته بازار سیاست‪ ،‬اغیار را محرم نمی شمارم‪.‬‬ ‫هر چه داریم از این مردم است و همانگونه که برادرم‬ ‫شهید حاج قاسم جانش را فدای این مردم نمود‪ ،‬من هم‬ ‫اگر ابرویی دارم انرا با افتخار فدای همین مردم می‬ ‫کنم که‬ ‫ما را سریست با تو که گر خلق روزگار‬ ‫دشمن شوند و سر برود هم بر ان سریم‬ ‫در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به هنگام‬ ‫اعمال شب قدر‪ ،‬همه کسانی که به باور خودم به من‬ ‫تهمت و افترا زده بودند را بخشیدم‪ .‬امیدوارم مردم‬ ‫بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار و به ویژه خانواده‬ ‫بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند‪.‬‬ ‫رو سینه را چون سینه ها هفت اب شو از کینه ها‬ ‫وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو‬ ‫باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی‬ ‫گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو‬ ‫التماس دعا‬ صفحه 2 ‫اخرینوضعیتحمیدهیرادپسازابتالءبهکرونا‬ ‫اخرین وضعیت جسمی حمید هیراد‪ ،‬یک روز پس از اعالم ابتالی این خواننده به کرونا‪ ،‬مشخص شد‪.‬موسسه فرهنگی هنری «اوازینو» در حساب رسمی خود در فضای مجازی نوشت‪« :‬به اطالع عموم عالقه مندان موسیقی و طرفداران‬ ‫حمید هیراد خواننده جوان کشورمان می رساند روز گذشته شنبه ‪ ۱۱‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬حمید هیراد با عالئم ابتال به کووید‪ ۱۹‬به پزشک مراجعه کرده و پس از انجام تست های اولیه مشخص شد که او مبتال به ویروس کرونا است‪ .‬از انجا که‬ ‫حمید هیراد مراقبت و درمان بیماری زمینه ای خویش را تحت نظر تیم پزشکی محترم بیمارستان شریعتی انجام می دهد‪ ،‬ان تیم محترم تصمیم به بستری و درمان بیماری کرونا در همان بیمارستان را گرفتند‪».‬بر اساس این گزارش‪ ،‬حمید هیراد‬ ‫بیش از چهار سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و به تازگی مرحله جدیدی از شیمی درمانی را گذرانده بود‪ .‬او فروردین ماه امسال پنجمین قطعه از البوم «راز» را با تنظیم فرشاد یزدی منتشر کرد‪.‬همکاری با مسابقه خوانندگی‬ ‫«یک‪ ،‬دو‪ ،‬صدا» رادیو‪ ،‬به عنوان داور هم از دیگر فعالیت های اخیر این خواننده محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13-‬اردیبهشت‪ 1400‬شماره‪1336‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫بسیاریسازندگاندوتارخراسان‬ ‫درحقموسیقیخیانتمی کنند‬ ‫نوازنده و سازنده دوتار اصیل سرحدی‬ ‫ان هاییکهدغدغهموسیقیفاخروبااصالتدارندمی دانندکهدرروزگارفعلیاین‬ ‫هنرموردتهدیدبسیاریازعواملبیرونیاستکهدرنهایتنهتنهاسلیقهمخاطبانبلکهنظر‬ ‫ونحوهفعالیتفعاالنرانیزدستخوشتغییراتیکردهاست‪.‬وجودموسیقی هایسطحیو‬ ‫بی اصالتوتولیدانبوهاثاربی محتوایپاپوتلفیقاتغلطوبدونمبنا‪،‬موسیقیاصیلرابه‬ ‫هنریمنزویوکممخاطبکردهکهدراینمیانموسیقینواحیمختلفایرانبیشازدیگر‬ ‫سبک هاوگونه هاموردتهدیدایناماجچندسویهقرارگرفت هاند‪.‬جداازموسیقیمقامیمناطق‬ ‫مختلفکهباوجودمنسوخشدنوفراموشیاغلبرسوموایین هایموسیقی محوربهطور‬ ‫یکهبهشدت‬ ‫کموبیشتوسطهنرمندانهرمنطقهپاسداریمی شود‪،‬یکیدیگرازمقوالت ‬ ‫موردبی توجهیقرارگرفتهنحوهساختسازهایموسیقیمناطقاست‪.‬بی شکبههماناندازه‬ ‫کهموسیقینواحیبایدموردتوجهوبهدورازتحریفقرارگیردصنعتسازسازینیزباید‬ ‫براساسقواعدیباشدکهاصولانراهنرمنداننسل هایقبلبنیاننهاد هاند‪.‬درصورتیکه‬ ‫اینگونهنیستهرروزهشاهدساختوفروشسازهاییهستیمکهبنابهابرازسالیقشخصی‬ ‫(درنوعساختارفیزیکیودیگرمقوالتتخصصی ترمانندپرده بندی هاوتعدادسیم هاوشیوه‬ ‫نواختن ها)دچارتغییراتیبی معناوبی مبنامی شوند‪.‬دراینبارهمثال هایمتعددیوجوددارد‪،‬‬ ‫امایکیازسازهاییکهتابهامروزاصالتوقدمتخودرابهمددبزرگاننسل هایقبلو‬ ‫پیشکسوتانامروزحفظکردهدوتارخراسانیاست‪.‬سلمانسلیمانی(سازندهونوازندهدوتار)‬ ‫اهلتایبادوازنوادگانزنده یادنظرمحمدسلیمانیاستوازکودکینوازندگیدوتاررا‬ ‫فراگرفتهودرزمینهساختدوتاراصیلسرحدییاهماندوتارمنطقهتایبادکهطیسال های‬ ‫اخیربسیارموردتحریفوتغییرگرفته‪،‬تالشمی کند‪.‬اوکهبرایزندهنگاهداشتنسبک‬ ‫اصیلنوازندگیدوتارسبکزنده یادنظرمحمدرادنبالمی کندوبرفنونوتکنیک هایدست‬ ‫راستوچپدردوتارنوازیاشرافکاملدارد‪،‬طیگفتگوباایلناضمنتوضیحدرباره‬ ‫تفاوت هاینوازندگیدرمناطقمختلفخراسان‪،‬ازجزییاتوروندساختدوتارسرحدی‬ ‫وویژگی هاینوعاصیلاندرنحوهصداددهیتوضیحاتیارائهکرد‪.‬موضوعیکهوجود‬ ‫داردایناستکهبرخیسازهادراغلبمناطقکلیتییکساندارند‪،‬اماگاهدرساختارفیزیکی‬ ‫ونوعنواختندرهرمنطقهیکاستانتفاوت هاییوجوددارد‪.‬دوتارخراساننیزچنین سازی‬ ‫است‪.‬دربارهاینموضوعتوضیحدهیدکهدوتارخراساندرشهرهایمختلفاستاندرساختار‬ ‫ونحوهنواختندارایچهتفاوت هاییاست؟دوتارهمانطورکهازنامشپیداستدوسیمدارد‬ ‫ودارایکاسه ایبیضیشکلودستهاست‪.‬اینساختارفیزیکیدرتمامبخش هایخراسان‬ ‫یکیاست‪.‬اماانچهتفاوت هاییرادرساختارفیزیکیایجادمی کند‪،‬مباحثیچونابعادوشکل‬ ‫کاسهساز‪،‬نوعدستان بندییاپرده بندی هاست‪.‬والبتهدرمقام هانیزچهدرشمالخراسان‪،‬چهدر‬ ‫سرحدیاهمانتایبادوچهدرمناطقیچونترکمنتفاوت هاییوجوددارد‪.‬‬ ‫تفاوتدرمقام هایخراسانبرایمخاطبانیکهدرجریانجزییاتموسیقیخراسان‬ ‫نیستندخیلیمحسوسنیست‪.‬ازاینتفاوت هابگویید‪.‬‬ ‫مقام هایمایاهمانمقام هایسرحدوتایبادجنبهعرفانیدارند‪.‬البتهمقام هایعاشقانهنیز‬ ‫داریم‪.‬تفاوتدیگراینکهمادرموسیقیسرحدیاهنگنداریموانچهمورداهمیتاست‬ ‫همانمقام هاستوقدمتهرمقامبیشازپانصدسالاست‪.‬موسیقیشمالخراساننسبت‬ ‫بهموسیقیسرحدی‪،‬دارایاهنگ هایبسیاراست‪.‬اگردرموسیقیسرحدیبهطورکلی‬ ‫شصتتاهفتادمقاماصلیداشتهباشیم‪،‬شمالخراسانی هادویست‪،‬سیصداهنگدارند‪.‬البته‬ ‫موسیقیشمالخراساننیزمقامدارداماتعدادان هابسیارکماست‪.‬‬ ‫قاعدتااینتفاوت هادرنوعنواختندوتارنیزتغییراتیایجادمی کند‪،‬درستاست؟‬ ‫بلههمینطوراستودراینبارهبایدبگویمدرموسیقیسرحدیمنطقهتایباد‪،‬دوتاررابا‬ ‫پنجهمی نوازندواصطالحابهان هادوتاری هایپنجه نوازمی گویند‪.‬درحالیکهمثالشیوه‬ ‫نوازندگیدرتربتجامکهیکیازمناطقخراساناستباسرحدمتفاوتاستواغلب‬ ‫پنجه نوازنیستند‪،‬بلکهمضرابنوازند‪.‬البتهبایدیاداوریکنمدوتاری هایخاص‪،‬سازرابه‬ ‫یزنند‪،‬انراباپنجهمی نوازند‬ ‫صورتپنجاه‪،‬پنجاهمی نوازند‪.‬اینافرادکهتخصصی ترسازم ‬ ‫یزنند‪.‬واینکهمضرابیساززدنکه‬ ‫درحالیکهان هاییکهمعمولی ترهستندمضرابیسازم ‬ ‫بایکانگشتاست‪،‬تکنیکخاصیندارد‪.‬یعنیدرنحوهدوتارنوازیمضرابیتنوعیدرنوع‬ ‫اجراوجودندارد‪.‬بلههمینطوراست‪.‬‬ ‫شمامدت هاستبرایساختدوتاراصیلسرحدتالشمی کنیدوسعی تانایناست‬ ‫دربارهشناختنوازندگانازاینسازفرهنگسازیکنید‪.‬مگردوتارهایسرحدیچهتفاوتیبا‬ ‫دیگردوتارهادردیگرمناطقدارد؟‬ ‫دوتارهایمنطقهسرحدبسیاراصیلاستواساسانهمانچیزیاستکهموردتوجه‬ ‫دوتاری هایبسیارقدیمیمنطقهبودهاست‪.‬بهطورکلیدوتارهایاصیلسرحدبرخالف‬ ‫انچهامروزمرسوماستگلوداردودستهسازمستقیمابهکاسهوصلنشدهکهنمونهقدیمی‬ ‫اگرمسئوالنهمراهیکنند‬ ‫سینمامی تواندناجیزنانباشد‬ ‫زنان سرپرست خانوار قشری از زنان هستند که در جامعه امروز‬ ‫باید بار خانواده را به دوش بکشند‪ .‬در این اوضاع اقتصادی که مردهای‬ ‫جامعههمباچندشغلازتوانپرداختهزینه هایخانوادهبرنمی ایند‪،‬‬ ‫بسیاری از زنان برای امرار معاش به اجبار دست به هر کاری می زنند‪.‬‬ ‫اینکه تا چه حد این زنان مورد حمایت قرار می گیرند سوالی است که‬ ‫مسئوالن باید پاسخگوی ان باشند‪ .‬واضح است که برخی از این زنان‬ ‫برای رهایی از وضعیتی که دچار ان شده اند‪ ،‬مجبور به انجام کارهای‬ ‫غیرقانونی مثل دزدی یا حمل مواد مخدر می شوند‪ .‬اما درنهایت نوع‬ ‫برخورد جامعه با زنانی که دچار اشتباه می شوند با مردان کامال متفاوت‬ ‫است و زنانی که تا قبل از زندان به سختی کار می کردند و به ان ها‬ ‫شغلی داده می شد‪ ،‬پس از این دوران کامال طرد می شوند‪ .‬یکی از این‬ ‫زناننقشاصلیفیلم«شهربانو»بهکارگردانیمریمبحرالعلومیاست‪.‬‬ ‫مریم بحرالعلومی‪ ،‬کارگردان زن ایرانی است که توانست با‬ ‫ساخت اولین فیلمش که انهم درباره مشکل زنان در جامعه و نوع کار‬ ‫و درامد ان ها بود‪ ،‬سیمرغ زرین سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فجر را کسب کند‪ .‬حال او در دومین فیلم «شهربانو»خود هم به سراغ‬ ‫زنان اسیب دیده رفته و به مشکالت ان ها اشاره داشته است‪ .‬با او و‬ ‫دربارهمشکالتومعضالتزناندرجامعهبهگفتگوپرداختیم‪.‬‬ ‫دو فیلم اولی که ساختید درباره زنانی بود که به هر دلیلی بایستی‬ ‫تو جامعه کار می کردند‪ ،‬انهم کار سهل نه‪ ،‬بلکه کارهای سخت و در‬ ‫دومین فیلم حتی خالف‪ .‬این چهره ای که از زنان کار نشان می دهید‬ ‫تا چه حد به واقعیت نزدیک است و انتخاب این ژانر اتفاقی بود یا‬ ‫دغدغهداشتید؟‬ ‫این موضوع که بانوان در جامعه امروز و نه فقط در جامعه‬ ‫ایرانیبلکهدرجامعهجهانیهمپایمردانکارمی کنند‪،‬امریکامال‬ ‫اجتناب ناپذیر‪،‬معینومشخصاست‪.‬دردوفیلم«پاسیو»و«شهربانو»‬ ‫کاراکتر زن فیلم از این قاعده مستثنی نیست و زن ها همپای مردان‬ ‫کار می کنند‪ ،‬طبیعتا چون این زنان زنانی هستند از جامعه امروز‪ ،‬به این‬ ‫روند زندگی خود را می گذرانند‪ .‬کار کردن زنان سرپرست خانوار‬ ‫قطعا دغدغه من بوده و هست‪ ،‬اینکه چه رویکردی به زنان و کار‬ ‫کردنشان و معضالتشان در جامعه وجود دارد‪ ،‬برایم از اهمیت زیادی‬ ‫برخورداراست‪.‬درفیلم«پاسیو»سعیکردمبهمشاغلمختلفیکهزنان‬ ‫درگیر ان می شوند و ممکن است چندان به مذاق اقایان خوش نیاید‪،‬‬ ‫بپردازم مثل کاری که کاراکتر اصلی فیلم مینا به ان مشغول است‬ ‫یعنیویزیتوریتاکسی های انالیندرکنارخیابان‪،‬همچنینکاری‬ ‫که کاراکتر اصلی دیگر فیلم یعنی پوران با بازی بهناز جعفری در منزل‬ ‫انجام می دهد یعنی پخت و پز غذا‪ ،‬ترشی و مربا که در میان بانوان‬ ‫شریف سرزمین ما که بسیار هم رایج شده است‪ .‬در فیلم «شهربانو»‬ ‫شغلشخصیتاصلیقصهسال هاپیشمربیتعلیمرانندگیبودهاما‬ ‫بعد به مسیر منحرفی در زندگی اش کشیده شده و اتفاقاتی برایش رخ‬ ‫داده است‪ .‬پرداختن به این موضوعات از دغدغه مندی من نسبت به‬ ‫این قشر از زنان در جامعه نشات می گیرد‪ .‬اینها همه از دغدغه های‬ ‫شخصی‪،‬مطالعاتمیدانیوجامعه شناختیمنسرچشمهمی گیردو‬ ‫عالقه شخصی است تا بتوانم مخاطب را لحظه ای درگیر و دچار تفکر‬ ‫در این باره و به نوعی فکر کردن به زنان جامعه پیرامون خودش کنم‪.‬‬ ‫در هر دو فیلم قبلی تان یک زن جنگنده به نمایش گذاشتید و‬ ‫مردانی که اهمال کاری داشتند و تا حدی خانواده را به خاطر خودشان‬ ‫و خودخواهی هایشان رها کرده اند‪ .‬این موضوع تا حدی زیاد شده‪ ،‬ایا‬ ‫زندگی فردی خاص الگوی این فیلم ها بوده است؟‬ ‫دردوفیلم«پاسیو»و«شهربانو»مردهااهمال کارنیستند‪،‬شاید‬ ‫در واقع زن ها قوی تر عمل می کنند‪ ،‬ان هم بیشتر از لحاظ فکری‪.‬‬ ‫شاید در کنار هم قرار دادن مناسبات‪ ،‬وقت شناسی و نوعی جرات و‬ ‫جسارتی که در زن ها می بینیم‪ ،‬بیشتر است اما نه به این معنا که مردها‬ ‫کم کار‪ ،‬اهمال کار و یا حتی خودخواه هستند‪ .‬اما چیزی که در جامعه‬ ‫کامال قابل رویت و بررسی است این است که وقتی ما به قصه هایی‬ ‫دست می گذاریم که زنها محوریت دارند طبیعی است که کنار این‬ ‫زنهامردانضعیفینهفقطبهلحاظمالیبلکهشایدبهلحاظشخصیتی‬ ‫وجود داشتند که ان ها به چالش کشیده شده اند‪ .‬الگو یا زندگی‬ ‫مشخصی از زن یا زنان مشخصی را مدنظر نداشتم‪ ،‬اما همانطور که‬ ‫گفتم در جامعه امروزی در بیشتر کالن شهرها انهم نه فقط در ایران‬ ‫و تهران‪ ،‬بلکه در دیگر شهرها یا حتی کشورهای مدرن و پیشرفته‬ ‫زنانی را می توانیم مورد بررسی قرار دهیم که حتی اگر از لحاظ مالی‬ ‫تامین می شوند اما از لحاظ روحی دچار نقصان و کمبود از طرف‬ ‫مرد زندگی شان هستند‪ .‬قصه هایی که روایتگر این است که زنان و‬ ‫مرداندرکنارهمموجبموفقیتیکدیگرهستندعالقه مندیو‬ ‫دغدغه مندی شخصی من است‪ ،‬اینکه زن و مرد می توانند در کنار هم‬ ‫و شانه به شانه تا کجا پیش روند و چقدر به درک متقابل برسند‪ .‬در فیلم‬ ‫«قطع فوری» که سومین فیلم من است کمی از این زاویه به متن نگاه‬ ‫کردم که زنان و مردان چقدر در درک متقابل در زندگی مشترک‬ ‫و اشتراک گذاری افکار‪ ،‬ارزوها و تالش ها موفق عمل می کنند و‬ ‫شاید خیلی از روزنه ها و به نوعی میانه گذاری ها که منجر به مشکالت‬ ‫عدیدهمخصوصادرزندگی هایزناشوییمی شود‪ ،‬ازهمیندرک‬ ‫و عدم اشتراک گذاری نشات می گیرد و متاسفانه زندگی ها از هم‬ ‫می پاشد‪،‬گاهابهمسیرهایمنحرفکشیدهمی شودوبعضامشکالت‬ ‫خیلیپیچیده ایدرخانواده هاییکهفرزندانیدارندایجادمی شودو‬ ‫ان ها هم دچار معضالتی می شوند که شاید بتوان ریشه خیلی از مسائل‬ ‫و بزه را به راحتی در همین مشکالت پیدا کرد‪.‬‬ ‫فکرمی کنیدسینماتاچهحدمی تواندمشکالتزنانرابهنمایش‬ ‫بگذارد؟ مشکالتی که بابت درامد و کار برای ان ها وجود دارد‪،‬‬ ‫مشکالتیمثلبرخوردهاینامناسبدرمحلکاروغیره‪.‬‬ ‫بهنظرممیزانتواناییسینمامیزانباالییاستیعنیپتانسیلیکه‬ ‫سینما به عنوان یک رسانه جمعی کامال مورد توجه دارد‪ ،‬اساسا همین‬ ‫استکهبهمعضالتجامعهکمککندوطبیعتااتفاقاتومسائلی‬ ‫کهزنانبااندرگیرهستندبهلحاظدراماتیکهمقابلیت هایبسیار‬ ‫باالیی دارد تا من و همکارانم بتوانیم به کمک سینما ان ها را با مردم و‬ ‫مسئولین در میان بگذاریم و به چالش بکشیم‪ .‬چه بسا در سال های اخیر‬ ‫ایناتفاقبهکراتافتادهاست‪.‬درحوزهسینمایاجتماعیفیلمسازانی‬ ‫مثلاقایفرهادی‪،‬خانمابیاروهمچنینسینماگرانیازنسلخودم‬ ‫خیلی خوب ورود کرده اند و خیلی تالش می شود که سینما فضا را‬ ‫ت عدم قضاوت ببرد و این معضالت و چالش ها را به ریز و با‬ ‫به سم ‬ ‫جزییات مورد بررسی قرار دهد تا تماشاگر عام و خاص را درگیر این‬ ‫معضالتکند‪.‬سینمابستربسیارمناسبیاستواگرممیزی هاوکمی‬ ‫سخت گیری های با وسواس در امور سانسور و ممیزی هم این اجازه‬ ‫رابیشتروبیشتربهسینمابدهدتابتواندمعضالتیمثلتجاوزدرفضای‬ ‫کار و به دلیل درامدزایی و استفاده ابزاری از بانوان عزیز سرزمینم که‬ ‫می بینیم‪،‬می خوانیمومی شنویمرامطرحکند‪.‬باتوجهبهحمایت هایی‬ ‫کهوزارتخانه هاومسئولینمرتبطازسوژه هایمربوطهانجاممی دهند‬ ‫و همین طور با کمتر شدن برخی ممیزی ها که واقعا لزومی ندارد و‬ ‫قدری فاصله می اندازد بین جامعه واقعی که تماشاگر در ان زندگی‬ ‫می کند و جامعه ای بعضا غیرواقعی که قرار است در فیلم و سینما‬ ‫عرضه کند‪ ،‬معضالتی از این دست را می توان با زبان سینما به بهترین‬ ‫شکلمطرحکرد‪.‬اگرکمیهمکاری هابیشترشودسینماپتانسیلبسیار‬ ‫مناسبی دارد و حتی می تواند یکی از مهم ترین ناجی های معضالت و‬ ‫مشکالتزنانجامعهایرانیباشد‪.‬‬ ‫دوست دارید که شما را به عنوان یک کارگردان زن دغدغه مند‬ ‫اجتماعیبشناسندیااگردرژانرهایدیگرخصوصاکمدیپیشنهادی‬ ‫داشته باشید در این ژانرها هم ورود خواهید کرد؟‬ ‫اصوال با برچسب زدن و عنوان گذاری روی یک کارگردان‪،‬‬ ‫بازیگر‪،‬هنرمند‪،‬هنرجووهنردوستمخالفم‪.‬حتیاگرکارگردان‬ ‫تمام اثارش در یک ژانر مشخص و یک فضای معین طراحی و اجرا‬ ‫شده باشد نباید او را به ژانر مشخصی منتسب کرد‪ .‬فضای تجربه کردن‬ ‫و فضای خلق کردن برای یک کارگردان باز است و اساسا ذهن‬ ‫را در هیچ ژانر و موقعیت و دغدغه ای نباید بست‪ .‬طبیعتا در فضای‬ ‫کمدیهمبسیارپتانسیل مندمی تواندغدغه هارادرگیرکردویک‬ ‫فیلمکمدیدغدغه مندساختکهدرکناراینکهتماشاگررابهخنده‬ ‫وا می دارد او را به تفکر نیز وادار کند‪ .‬چه بسا در همه جای دنیا و در‬ ‫دوران طالیی سینمای کمدی جری لوییس و بزرگانی از این دست‬ ‫و خیلی پیش تر لورل هاردی و چارلی چاپلین بزرگ نیز با همین‬ ‫دغدغه هادرحوزهکمدیفعالیتمی کردند‪.‬بنابرایناصالبهدنبال‬ ‫تایتلیاژانربخصوصنیستمامامطمئناهمیشهمعضالتیکهشخصادر‬ ‫جامعه ام می بینم و دغدغه شان را دارم در هر حوزه و ژانری که فعالیت‬ ‫کنم اعم از سینما یا تلویزیون و کمدی یا اجتماعی و… حتما به این‬ ‫مسائلمی پردازمواینکامالاجتناب ناپذیراست‪.‬‬ ‫فکر می کنید این چهره ای که از زنان کار و سختکوش نشان‬ ‫دادید تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ در فیلم «شهربانو» به زنی‬ ‫اشاره شده که برای خانواده دست به خالف زده اما اکنون در جامعه و‬ ‫خانواده جایی ندارد‪ .‬ایا جامعه به زنی که زندانی بوده اجازه بازگشت‬ ‫می دهد؟‬ ‫بسیار تالش کردم و همچنان در فیلم های اتی تالش می کنم که‬ ‫درسینمایاجتماعیکهبهتصویرمی کشمواقعیت گراباشمتاانجایی‬ ‫که پروداکشن و قوانین سازمانی به من اجازه می دهد‪.‬‬ ‫ایننوعسازدرحالحاضرنیزموجوداست‪.‬گلوداربودندوتارفقطتغییریظاهرینیست‬ ‫وصدایسازرابادیگرسازهایمعمولیمتفاوتمی کند‪.‬می توانگفتاینگلوداربودن‬ ‫باعثمی شودصدایسازکهنهوقدیمیجلوهکند‪.‬مانندبرخیتنبورهایمنطقهغربکشور‬ ‫کهبخشیاضافهدرمیانهکاسهودستهقرارگرفتهودواجزایاصلیرابههممتصلکرده‬ ‫است‪.‬بهایننوعتنبورپاشنه ایمی گویند‪.‬درستاستواینگلوداربودنساز‪،‬انرابادیگر‬ ‫سازهامتفاوتمی کند‪.‬گلوداربودندوتارفقطتغییریظاهرینیستوصدایسازرابادیگر‬ ‫سازهایمعمولیمتفاوتمی کند‪.‬می توانگفتاینگلوداربودنباعثمی شودصدایساز‬ ‫کهنهوقدیمیجلوهکندواگردوتارهایمناطقدیگرراگلوداربسازندقطعاانصدایکهنه‬ ‫درسازایجادخواهدشدومناینرابراساستجربه هایممی گویم‪.‬خاصیتدوتارسرحد‬ ‫وانچهکهانرابادیگرسازهایمناطقدیگرمتفاوتمی کندهمینگلوداربودناستکه‬ ‫متاسفانهبهاینموضوعتوجهینمی شود‪.‬اگربخواهیمدربارهاصالتسازهادرساختحرف‬ ‫بزنیمکاستی هایبسیاریوجوددارد‪.‬اتفاقاانچهطیسال هایاخیربابشدهتغییردرفیزیک‬ ‫سازاست‪.‬مثالمی بینیمکهکاسهسازهارابیشازحدمعمولبزرگیاعمیقمی سازند‪.‬این‬ ‫تغییرسایزکاسهدردوتارچهتاثیراتیبرصدایاندارد؟متاسفانههمینطوراستکهمی گویید‬ ‫ودوتارنیزتحتچنینتحریف هاییقرارگرفتهاست‪.‬درواقعکاسهدوتارنبایدبزرگباشدبه‬ ‫ایندلیلکههرچهبزرگ ترباشدصدایانمصنوعی تروضعیف تریاکمترمی شود‪.‬برخی‬ ‫تصورشانایناستکهاگرکاسهرابزرگترکنیمصدایبیشتریازانساتعمی شودکه‬ ‫واقعااینطورنیست‪.‬البتهاندازهدهنهسازدراینامردخیلاست‪،‬امابهطورکلیهرچقدرکاسه‬ ‫بزرگترباشدحجمصداکمترمی شودواناصالتالزمرانخواهدداشت‪.‬‬ ‫دوتاریکهاستادعثمانمحمدپرستباانمی نوازدهمانالگویسازهایاصیلاست‪.‬‬ ‫استادانقدیمیوچیره دست هایگذشتهبرایناصالتتاکیدداشت هاندوبههمیندلیلاستکه‬ ‫بهسمتدوتارهایکاسهبزرگنرفت هاندوچنین سازیرادرخانهندارند‪.‬‬ ‫جالباینکهحتیشنوندگانعام ترنیزمتوجهاینتفاوتصدامی شونداماخبدلیلان‬ ‫رانمی دانند‪.‬فقطمی گویندچراسازفالننوازندهصدایدلنشینیندارد؟پساینفردنوازنده‬ ‫خوبینیست‪.‬دربارهاینموضوعتوضیحدهیدکهصدایخوبواصیلکداماستوصدای‬ ‫بدچگونهاست؟مطمئناشنوندهصدایخوبازبدراتشخیصمی دهدحتیاگردلیلانرا‬ ‫نداند‪.‬اگربخواهمصدایسازخوبکهانراویژگیدوتارسرحدمی دانمرادرکلمهوجمله‬ ‫جاریکنم‪،‬بایدبگویمکهانصدایخوبوکهنهواصیلنوعی«خُ مخُ م»داردوبهاصالح‬ ‫پختگیانرامی تواناحساسکرد‪.‬اینکهنگیوپختگیدردوتارهایتربتجاموخوافو‬ ‫باخزربهگوشنمی رسد‪.‬نهاینکهدوتارهایمناطقمذکورفاقدانپختگیوکهنگینبود هاند‪،‬‬ ‫خیر‪.‬چنینویژگیوجودداشتهاست‪.‬مثالالگویدوتاریکهاستادعثمانمحمدپرستباان‬ ‫می نوازدهمانالگویسازهایاصیلاست‪.‬کالاستادانقدیمیوچیره دست هایگذشتهبر‬ ‫ایناصالتتاکیدداشت هاندوبههمیندلیلاستکهبهسمتدوتارهایکاسهبزرگنرفت هاند‬ ‫وچنین سازیرادرخانهندارند‪.‬چرااینگونهاست؟بهایندلیلکهانبزرگانواساتیدتفاوت‬ ‫صدایاصیلوبدرامی دانند‪.‬متاسفانهجوانانمنطقهخراسانبهاینموضوعاتمهمدقت‬ ‫نمی کنن ‪.‬د‬ ‫لذتدوبلهسریالکرونایی‬ ‫در روزگار دشوار بیماری‬ ‫مدیر دوبالژ سریال چینی «با هم» معتقد است‪ ،‬درس‬ ‫بزرگی که می توان از این سریال با موضوع کرونا گرفت‪،‬‬ ‫همدلی و یک صدایی ملتی بزرگ و کشوری پرجمعیت است‬ ‫که کرونا را در نطفه خفه کردند‪.‬‬ ‫با حذف یک باره سریال مناسبتی «رعد و برق» از انتن‬ ‫شبکه تهران‪ ،‬سریال چینی «با هم» از سومین شب ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬جایگزین ساخته بهروز افخمی شد‪.‬‬ ‫کریم بیانی ـ مدیر دوبالژ سریال «با هم» ـ درباره این‬ ‫سریال چینی که در سال‪ ۲۰۲۰‬با موضوع کرونا ساخته شده‬ ‫و هم اکنون از شبکه پنج سیما در حال پخش است‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪« :‬با هم» سریال خوش ساختی است و داستا ن های قشنگی‬ ‫دارد‪ .‬همکاری این ادم ها با هم و جانفشانی انها در شرایط‬ ‫دشوار کرونا‪ ،‬در این سریال بسیار اموزنده است و من حین‬ ‫دوبله لذت می بردم‪.‬‬ ‫این دوبلور یاداور شد که سریال چینی «با هم» را در‬ ‫شرایطی بسیار دشوار و پیچیده برای پخش در تعطیالت نوروز‬ ‫دوبله کرده اند‪ ،‬اما در نهایت این سریال در ماه رمضان و به‬ ‫جای سریال «رعد و برق» به روی انتن شبکه پنج امده است‪.‬‬ ‫بیانی در ادامه درباره دشواری های دوبله این سریال‬ ‫توضیح داد‪ :‬بابت دوبله این سریال واقعا پوستم کنده شد‪ .‬در‬ ‫این سریال بازیگران به خاطر کرونا اغلب ماسک زده اند و‬ ‫این از جهتی کار را ساده تر می کرد اما از جهتی دیگر کارم‬ ‫را دشوار کرده بود؛ زیرا مترجم فقط از روی انگلیسی ترجمه‬ ‫کرده بود و ممکن بود دیالوگ پنج نفر را پشت سر هم نوشته‬ ‫باشد‪ .‬من مجبور بودم از روی لباس پرستارها که اسمشان‬ ‫را نوشته بود‪ ،‬عالمت گذاری کنم و رل ها را بدین صورت‬ ‫شناسایی و تقسیم بندی کنم که کار خیلی سختی بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سریال در شرایط ویژه و فوری کار می شد و‬ ‫زمان بندی نداشتیم‪ .‬از طرفی کرونا هم بود و من باید یکی‬ ‫یکی صدای گویندها را ضبط می کردم‪ .‬گوینده ها یکی یکی‬ ‫وارد اتاق می شدند و دوبله می کردند‪ .‬هر کدام در ساعتی‬ ‫مشخص می امدند و کارشان را انجام می دادند و می رفتند‪،‬‬ ‫سختی اش برای صدابردار و مدیر دوبالژ بود‪.‬‬ ‫کریم بیانی‬ ‫این دوبلور با بیان اینکه پایه و ستون اصلی یک کار‬ ‫در دوبله ترجمه است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬من فیلم «محاکمه هفت‬ ‫شیکاگویی» را برای تلویزیون دوبله کردم و گفتم از طرف‬ ‫من از مترجمش تشکر کنید‪ .‬کا ِر بی نهایت سختی بود اما‬ ‫انقدر که ترجمه خوبی داشت من از انجامش لذت بردم‪.‬‬ ‫برای سریال «با هم» برای هر قسمت ممکن بود دو شب وقت‬ ‫بگذارم؛ در حالی که این وقت را برای فیلمی مثل «محاکمه‬ ‫هفت شیکاگویی» گذاشتم‪.‬‬ ‫بیانی از تمامی دوبلورهای قدیمی و جوان این سریال‬ ‫تشکر کرد و حضورشان را مایه ی دلگرمی دانست و افزود‪:‬‬ ‫گوینده های جوان و بااستعدادی داشتیم که در کنار باتجربه ها‬ ‫پشت گرمی ما بودند‪ .‬بچه های باهوش‪ ،‬عالقه مند و صبوری‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫این دوبلور در پاسخ به این پرسش ایسنا که دوبله اثار‬ ‫کره ای با چینی چه تفاوت هایی دارد؟ توضیح داد‪ :‬چند کار‬ ‫چینی و کره ای بیشتر نداشته ام و خانم زهره شکوفنده یا اقای‬ ‫باشکندی استاد کارهای شرقی هستند که خیلی هم خوب کار‬ ‫کرده اند‪ .‬اما با همین چند کار‪ ،‬زبان کره ای را با زبان چینی‬ ‫خیلی متفاوت دیدم‪ .‬چینی ها با دهان بسته حرف می زدند و‬ ‫لبشان زیاد تکان نمی خورد اما کره ای ها مثل خودمان با دهان‬ ‫باز صحبت می کنند؛ کره ای ها از نظر داستانی و ساخت فیلم و‬ ‫سریال خیلی پیشرفت کرده اند‪.‬‬ ‫بیانی در پایان گفت‪ :‬خروجی کار هر چه که شده‬ ‫است‪ ،‬نتیجه همکاری مطلق بچه ها با یکدیگر و با من است‬ ‫و امیدوارم رضایت بخش باشد‪ .‬از راس کار تا پایین از همه‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬اگر این حمایت ها نبود کار انجام نمی شد‪ .‬از‬ ‫مردم خوبمان هم تشکر می کنم و امیدوارم اگر کم و کسری‬ ‫بوده من را ببخشند و باور کنند من با تمام وجود نه برای‬ ‫اینکار بلکه برای تمام کارهایم مایه گذاشته ام؛ زیرا مردمم را‬ ‫دوست دارم و معتقدم بسیار باهوشند و اگر به مردمم احترام‬ ‫بگذارم به خودم احترام گذاشته ام‪ ،‬پس برای احترام به خودم‬ ‫به مردمم احترام می گذارم و واقعا با تمام وجودم کار می کنم‪.‬‬ ‫اگر کمبودی هست عامدانه نبوده و شاید سوادم قد نداده یا‬ ‫انرژی ام تحلیل رفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سریال «با هم» محصول ‪ ۲۰۲۰‬چین‬ ‫با موضوع شیوع بیماری کرونا و برخورد با این بیماری در‬ ‫کشور چین هر شب ساعت ‪ ۲۳‬روی انتن شبکه پنج می‬ ‫رود‪ .‬در این سریال اتحاد ملی و مبارزه برای ریشه کن کردن‬ ‫ویروس کووید ‪ ۱۹‬به تصویرکشیده می شود‪.‬‬ ‫سریال با هم با نام اصلی ‪ To Gether Be‬به‬ ‫کارگردانی و نویسندگی پنگ سان یوان‪ ،‬در ژانر درام ‪-‬‬ ‫اجتماعی ساخته شده است و در ‪ ۲۰‬قسمت روی انتن می‬ ‫رود‪.‬‬ ‫این سریال که بر اساس داستان های واقعی و همچنین‬ ‫اسامی واقعی ساخته شده است‪.‬‬ ‫داستان از جایی شروع می شود که مرد جوانی به اشتباه در‬ ‫ایستگاه ووهان (چین) پیاده می شود و وارد شهری می شود‬ ‫که در قرنطینه است‪ .‬این مرد بی خانمان تصمیم می گیرد‪ ،‬به‬ ‫عنوان سرایدار در بیمارستانی به نام “دالیان” کار کند تا اینکه‬ ‫قرنطینه برداشته شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13-‬اردیبهشت‪ 1400‬شماره‪1336‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ایستادگیتمام قدمجلسدربرابرکاهشقیمتدالر!‬ ‫این روزها با کاهش قیمت ارز و سکه مواجهیم و سوال این است که با وجود پالس های مثبتی که از وین می رسد و چشم انداز مناسبی که از اینده اقتصاد وجود دارد‪ ،‬چرا این کاهش به شکل قطره چکانی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫شاید برایتان جالب باشد بدانید که با وجود رسیدن قیمت دالر به ‪ 22‬و ‪ 21‬هزار تومان در روزهای اخیر‪ ،‬بانک مرکزی اجازه کاهش چشمگیر نرخ ارز را ندارد و تنها مجاز است این نرخ را روزی ‪ 2‬درصد کم کند! این‬ ‫مصوبه ای است که نمایندگان مردم در بودجه سال ‪ 1400‬گنجانده اند تا دولت و بانک مرکزی اجازه کم کردن قیمت نجومی ارز را نداشته باشند‪.‬‬ ‫موضوعی که در روزهای اخیر با انتقاداتی در فضای مجازی مواجه شده و کاربران می پرسند در حالی که مردم زیر فشار سنگین اقتصادی هستند‪ ،‬مجلسی ها به جای تالش برای باال بردن ارزش پول ملی چه توجیهی داشته اند‬ ‫که جلوی ان را گرفته اند‪.‬گفتنی ست اسحاق جهانگیری نیز در روزهای اخیر از این مصوبه مجلس انتقاد کرده و ان را اقدامی علیه منافع مردم خوانده بود‪.‬‬ ‫ریزشقیمتمسکن‬ ‫با احیای برجام‬ ‫در میان مدت‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫تو گو‬ ‫محمود محمودزاده در گف ‬ ‫با خبرگزاری ایلنا درباره اثرپذیری بازار‬ ‫مسکن پس از احیای برجام اظهار داشت‪:‬‬ ‫از انجایی که بازار مسکن یک بازار‬ ‫چندبعدی است و از سایر بازارها اثرپذیری‬ ‫دارد‪ ،‬پیش بینی از وضعیت ان اقدام‬ ‫ساده ای نیست اما نکته مهم این است که‬ ‫مسکن تابع سایر بازارها است و اگر در‬ ‫بازاری با کاهش قیمت مواجه شویم طبیعتا‬ ‫مسکن هم از ان تاثیر می پذیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر مذاکرات‬ ‫نتیجه بخش باشد و برجام احیا شود با‬ ‫رکود معناداری در بازار مسکن مواجه‬ ‫می شویم که به دنبال ان‪ ،‬قیمت ها ریزش‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با‬ ‫اشاره به تحلیلی از بازار مسکن پس از‬ ‫احیای برجام مبنی بر اینکه در صورت‬ ‫موفقیت امیز بودن مذاکرات‪ ،‬نرخ دالر‬ ‫کاهش پیدا می کند و نقدینگی از این بازار‬ ‫وارد مسکن می شود و در نتیجه افزایش‬ ‫تقاضا منجر به رشد قیمت مسکن خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬این هم یک پیش فرض است‬ ‫اما معتقدیم که با احیای برجام‪ ،‬اقتصاد پویا‬ ‫می شود و این پول و نقدینگی انباشته به‬ ‫سمت جریان تولید هدایت خواهد شد‪.‬‬ ‫محمودزاده با بیان اینکه به طور قطع‬ ‫نقدینگی وارد بازارهایی می شود که بازده‬ ‫سرمایه باالتری داشته باشند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر برجام احیا شود و اگر گشایش های‬ ‫اقتصادی به دنبال داشته باشد‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد که در میان مدت نقدینگی وارد‬ ‫بازار سرمایه شده و پول از حوزه مسکن‬ ‫به سمت جریان عمومی اقتصاد کشیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی درباره بازه میان مدت بیان داشت‪:‬‬ ‫در بازه زمانی کوتاه مدت یعنی در ‪ 6‬ماه‬ ‫شاید این اثرپذیری مسکن از احیای برجام‬ ‫خود را نشان ندهد اما پس از ‪ 6‬ماه با‬ ‫ارزیابی صاحبان سرمایه احتماال نقدینگی‬ ‫از بازار سرمایه خارج و وارد سایر بازارها‬ ‫خواهند شد‪ .‬باید توجه داشته باشیم که‬ ‫اقتصاد همواره براساس نفع و زیان حرکت‬ ‫می کند و اگر فعالیت اقتصادی دیگری‬ ‫ظرفیت بیشتری داشته باشد طبیعتا سرمایه‬ ‫وارد ان بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون مسکن و امور ساختمان افزود‪:‬‬ ‫اگر شرایط اقتصادی کشور ظرفیت‬ ‫پذیرش سرمایه را نداشته باشد به طور قطع‬ ‫سرمایه به حالت ذخیره در بازار مسکن‬ ‫باقی می ماند تا گشایش های اقتصادی در‬ ‫سایر بخش ها ایجاد شود‪.‬‬ ‫محمودزاده در پاسخ به این سوال‬ ‫که اساسا در هر حالتی از اقتصاد ایا‬ ‫بازار مسکن پس از افزایش های قیمت‬ ‫جهشی اخیر هنوز کشش رشد قیمت‬ ‫را دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫در بازار مسکن از دو منظر قابل بررسی‬ ‫است؛ اول اینکه به این بازار از دید خرید‬ ‫و فروش نگاه شود و نگاه دیگر اینکه‬ ‫بازار را یک بازار سرمایه گذاری بدانیم‪.‬‬ ‫باید توجه داشته باشیم که ارزش سرمایه‬ ‫زمین با ارزش مصرفی بازار مسکن دو‬ ‫موضوع کامال جدا از هم هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر ظرفیت اقتصادی کشور برای جریان‬ ‫نقدینگی باز نشود‪ ،‬با توجه به حجم‬ ‫نقدینگی بسیار باال در کشور طبیعی است‬ ‫که بخشی از این نقدینگی به صورت‬ ‫ذخیره در بخش های مختلف از جمله‬ ‫مسکن‪ ،‬حساب های بانکی و غیره باقی‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬معتقدم در بخش‬ ‫مصرفی بازار مسکن باید با شرایط‬ ‫پایدارتری روبه رو باشیم اما موضوع مهم‬ ‫این است که تمام عوامل دخیل در اقتصاد‬ ‫و بازارها به صورت دومینووار به یکدیگر‬ ‫وصل هستند‪ .‬اگر شرایط اقتصادی بهبود‬ ‫پیدا کند‪ ،‬درامد خانوار هم افزایش‬ ‫می یابد و طبیعتا قدرت خرید باال می رود‪،‬‬ ‫در این صورت دوباره شاهد افزایش تقاضا‬ ‫در بازار مسکن خواهیم بود‪.‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که‬ ‫به نظر شما چقدر از قیمت متوسط مسکن‬ ‫در تهران که حدود ‪ 30‬میلیون تومان در‬ ‫هر متر مربع اعالم شده‪ ،‬حباب است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬معتقدیم که در متوسط گیری قیمت‬ ‫مسکن باید دو منطقه یک و ‪ 3‬جدا شوند‬ ‫چراکه وقتی این دو منطقه از قیمت گیری‬ ‫حذف می شوند‪ ،‬شاهد نشست بسیار قابل‬ ‫توجه متوسط قیمت مسکن در تهران‬ ‫هستیم‪ .‬متاسفانه مناطق یک و ‪ 3‬متوسط‬ ‫قیمت مسکن در تهران را به شدت افزایش‬ ‫داده اند به طوری که در برخی از مناطق‬ ‫تهران متوسط قیمت مسکن حدود ‪12‬‬ ‫میلیون تومان است‪.‬محمودزاده ادامه داد‪:‬‬ ‫به همین دلیل است که تاکید داریم حوزه‬ ‫سرمایه گذاری باید از حوزه مصرف در‬ ‫بازار مسکن جدا شود و با سیاست هایی‬ ‫از جمله طراحی سامانه امالک و اسکان‬ ‫و مالیات از خانه های خالی به دنبال‬ ‫جداسازی این دو حوزه هستیم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫مصوبه غیرقانونی دولت درباره‬ ‫قیمت گندم فردا امضا می گیرد؟‬ ‫در حالی که انتظار می رفت تصمیم گیری‬ ‫درباره نرخ گندم در دستور کار جلسه فردای‬ ‫شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک‬ ‫باشد و دولت از قانون تمکین کند‪ ،‬یکی از‬ ‫اعضای این شورا به خبرنگار مهر گفت که این‬ ‫موضوع در دستور کار شورا نیست و قرار است‬ ‫در جلسه فردا (دوشنبه ‪ ۱۳‬اردیبهشت ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت توسط‬ ‫اعضای شورا امضا شود که البته برخی اعضا نیز به‬ ‫شدت با این مساله مخالف هستند و اعالم کرده اند‬ ‫که مصوبه را امضا نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت پافشاری بسیاری بر‬ ‫تصمیم خود دارد و احتمال تغییر نرخ گندم بسیار‬ ‫ضعیف است‪ ،‬افزود‪ :‬در همین راستا جلسه شورای‬ ‫قیمت گذاری فردا دوشنبه ‪ ۱۳‬اردیبهشت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫قرار است با دستور بحث و تبادل نظر در خصوص‬ ‫وضعیت تولید محصوالت زراعی و دامی‪،‬‬ ‫خشکسالی و سیاست های حمایتی الزم‪ ،‬خرید‬ ‫تضمینی گندم و دانه های روغنی برگزار شود‪.‬‬ ‫دولت چگونه قانون را دور زد؟‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬در حالی که‬ ‫کشاورزان ماه ها منتظر بودند شورای قیمت‬ ‫گذاری محصوالت استراتژیک در چارچوب‬ ‫قانون نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی‬ ‫جاری را اصالح کند (افزایش دهد)‪ ،‬دولت در‬ ‫اقدامی تامل برانگیز‪ ،‬با دور زدن قانون‪ ،‬در ستاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی مصوب کرد که یکهزار تومان‬ ‫به نرخ خرید تضمینی گندم افزوده شود و به این‬ ‫ترتیب در این اقدام غیرقانونی‪ ،‬این نرخ را به ‪۵‬‬ ‫هزار تومان افزایش داد‪ .‬دولت برای انکه اقدام‬ ‫غیرقانونی خود را توجیه کند‪ ،‬به این یک هزار‬ ‫تومان‪ ،‬عنوان «جایزه تسریع در تحویل» اطالق‬ ‫کرد‪ .‬اما به هر حال این عنوان هم نتوانست بار‬ ‫سنگین بدعت تازه دولت را کم کند‪.‬‬ ‫این اقدام عجیب دولت با واکنش مجلس‬ ‫مواجه شد؛ از جمله این واکنش ها‪ ،‬سید جواد‬ ‫ساداتی نژاد‪ ،‬رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫بود که هفته قبل با انتقاد از اقدام غیرقانونی دولت‬ ‫تاکید کرد شورای قیمت گذاری محصوالت‬ ‫استراتژیک باید در هفته جاری قیمت گندم‬ ‫را تعیین و اعالم کند‪ .‬وی تاکید کرده بود در‬ ‫صورت عدم تمکین دولت به قانون‪ ،‬موضوع‬ ‫به قوه قضائیه ارجاع داده خواهد شد‪( .‬جزئیات‬ ‫بیشتر)‪ .‬با این حال اقدامات دولت نشان می دهد‬ ‫قصد تمکین از قانون مجلس را ندارد و در جلسه‬ ‫فردای شورای قیمت گذاری نیز بحث بررسی‬ ‫مجدد قیمت گندم مطرح نیست‪.‬‬ ‫دولت نه تنها با دور زدن شورای قیمت‬ ‫گذاری‪ ،‬به صورت غیرقانونی در مورد نرخ گندم‬ ‫تصمیم گیری کرد بلکه نرخ تعیین شده یعنی ‪۵‬‬ ‫هزار تومان نیز همچنان مورد اعتراض تشکل های‬ ‫کشاورزی است و انها معتقدند این نرخ عادالنه ای‬ ‫برای گندم نیست و موجب می شود گندم تولیدی‬ ‫به جای فروش به دولت‪ ،‬یا به دامداران فروخته‬ ‫شود یا به خارج از کشور قاچاق شود‪.‬‬ ‫شورای قیمت گذاری فردا مصوبه ستاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت را امضا می کند؟!‬ ‫خبرنگار مهر امروز پیگیر شد تا از دستور‬ ‫کار جلسه فردای شورای قیمت گذاری کسب‬ ‫اطالع کند که بررسی ها نشان داد ظاهرا ً عنوان‬ ‫«خرید تضمینی گندم» جزو دستورکارهای فردای‬ ‫این شورا قرار دارد اما یکی از اعضای شورای‬ ‫قیمت گذاری به خبرنگار مهر گفت‪ :‬قرار نیست‬ ‫در جلسه فردا اصالح قیمت گندم مورد بررسی‬ ‫قرار بگیرد بلکه قرار است مصوبه ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت یعنی نرخ ‪ ۵‬هزار تومان در جلسه‬ ‫مطرح و اعضای شورای این نرخ را تایید و امضا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برخی اعضای شورا با این‬ ‫رویکرد و تصمیم دولت به شدت مخالف هستند‬ ‫و اعالم کرده اند در جلسه فردا نرخ ‪ ۵‬هزارتومانی‬ ‫را که در واقع مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت است‪ ،‬امضا نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طبق قانون‪ ،‬نرخ خرید تضمینی‬ ‫گندم باید مانند سایر اقالم مهم کشاورزی در‬ ‫شورای قیمت گذاری‪ ،‬نرخ گذاری شود و دولت‬ ‫باید به قانون تمکین کند‪.‬‬ ‫دستور کار جلسه فردای شورای قیمت‬ ‫گذاری‬ ‫در دعوتنامه جلسه فردای شورای قیمت‬ ‫گذاری محصوالت استراتژیک که به امضای‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی برای اعضای شورای قیمت‬ ‫گذاری و نمایندگان ناظر مجلس ارسال شده‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫در راستای اجرای مفاد قانون اصالح قانون‬ ‫خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی‬ ‫مصوبه شماره ‪ ۱۸۰/۶۷۸۲۶‬مورخ ‪ ‬۱۳۹۹/۹/۱۲‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی موضوع «تشکیل‬ ‫شورای قیمت گذاری و سیاست های حمایتی‬ ‫محصوالت اساسی کشاورزی» خواهشمند است‬ ‫در ششمین جلسه شورا که در روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪/۱۳‬‏‪ ۰۲‬‏‪ ‬۱۴۰۰/‬راس ساعت ‪ ۱۴-۱۶‬در طبقه ‪۱۶‬‬ ‫این وزارتخانه (با دستور ذیل) تشکیل می گردد‬ ‫شخصاً حضور به هم رسانید‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪ :‬بحث و تبادل نظر در خصوص‬ ‫وضعیت تولید محصوالت زراعی و دامی‪،‬‬ ‫خشکسالی و سیاست های حمایتی الزم‪ ،‬خرید‬ ‫تضمینی گندم و دانه های روغنی‬ ‫اقتصادفضایی‪،‬اقتصاد کشور نیازمند رفع تحریم ها است‬ ‫استراتژیکاست‬ ‫رئیس سازمان فضایی ایران‪:‬‬ ‫به گزارش روز یکشنبه ایرنا از‬ ‫روابط عمومی صندوق حمایت از‬ ‫تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته‬ ‫(صحا)‪« ،‬رضا نقی پور اصل» عضویت‬ ‫وزارت ارتباطات و فن اوری‬ ‫اطالعات در مجمع عمومی صندوق‬ ‫حمایت از صنایع پیشرفته را فرصت‬ ‫مناسبی جهت توسعه همکاری های‬ ‫فی مابین دانست و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به زمینه های مشترک همکاری بین‬ ‫صحا و زیر مجموعه های وزارت‬ ‫ارتباطات به ویژه سازمان فضایی‬ ‫ایران‪ ،‬در صندوق حمایت از صنایع‬ ‫پیشرفته امادگی همه گونه همکاری‬ ‫با این وزارتخانه را در چارچوب‬ ‫امضای تفاهمنامه های همکاری یا‬ ‫تشکیل کارگروه های مشترک به‬ ‫ویژه در زمینه حمایت از طرح ها‬ ‫و استارتاپ های حوزه هوا فضا را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره صندوق‬ ‫حمایت از صنایع پیشرفته‪ ،‬افزایش‬ ‫سرمایه صندوق را یکی از اهداف‬ ‫مهم سال ‪ ۱۴۰۰‬بیان کرد و افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس براوردهای دقیق نیاز حوزه‬ ‫صنایع پیشرفته برای حمایت اعتباری‬ ‫بیش از هفت هزار میلیارد تومان‬ ‫است و امسال سعی داریم با افزایش‬ ‫سرمایه صندوق به عنوان بازوی مالی‬ ‫توسعه فناوری وزارت صمت‪ ،‬بتوانیم‬ ‫مجموعه های بیشتری را به ویژه در‬ ‫حوزه هوافضا مورد حمایت قرار‬ ‫دهیم و در این خصوص انتظار داریم‬ ‫تا وزارت ارتباطات به عنوان یکی از‬ ‫اعضای مجمع‪ ،‬صندوق را حمایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به سیاست های نظام جمهوری‬ ‫اسالمی و تاکید مقام معظم رهبری‬ ‫برای توسعه صنایع هوا فضای کشور‪،‬‬ ‫صندوق حمایت از صنایع پیشرفته می‬ ‫تواند با تعامل با وزارت ارتباطات‬ ‫کمک حال بسیاری از استارتاپ ها‬ ‫و مجموعه های دانش بنیان در این‬ ‫حوزه باشد‪ .‬‬ ‫رئیس سازمان فضایی ایران افزود‪:‬‬ ‫با توجه به عالقمندی بخش خصوصی‬ ‫جهت سرمایه گذاری در این صنعت‬ ‫و ورود نخبگان در قالب شرکت های‬ ‫دانش بنیان به صنایع هوافضا‪ ،‬این‬ ‫سازمان امادگی دارد تا با استفاده از‬ ‫توان صحا بخشی از این شرکت ها‬ ‫را جهت حمایت به سمت صندوق‬ ‫حمایت از صنایع پیشرفته سوق دهد‪ .‬‬ ‫در پایان این نشست‪ ،‬رضا نقی‬ ‫پور اصل و مرتضی براری برگسترش‬ ‫همکاری ها بین صندوق حمایت از‬ ‫صنایع پیشرفته و وزارت ‪ ICT‬و‬ ‫سازمان فضایی ایران تاکید کردند و‬ ‫قرار شد تفاهم نامه ای در این زمینه‬ ‫بین وزارت صمت و وزارت فناوری‬ ‫ارتباطات در اینده ای نزدیک منعقد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫مرجانفقیهنصیریدرگفت وگوباخبرنگار‬ ‫اقتصادیایلنادرموردروندتجاریایراندردهه‪۹۰‬‬ ‫اظهارکرد‪:‬مطابقگزارشرسمیگمرک‪،‬ارزش‬ ‫تجارتخارجیکشوردربخش هایصادراتغیرنفتی‬ ‫و واردات از‪ 105.9‬میلیارد دالر در سال‪ 1390‬با کاهش‬ ‫متوسطساالنه‪ 3.9‬درصد‪،‬به‪ 73.9‬میلیارددالردرسال‬ ‫‪ 1399‬رسیدهاست‪.‬بنابراینطیایندورهدهسالهشاهد‬ ‫انقباضدرتجارتخارجیکشوربوده ایمکهبااهداف‬ ‫وبرنامه هایکالنکشوردرزمینهافزایشتجارتدر‬ ‫راستایرشداقتصادیهمخوانیندارد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬علیرغمروندکلیکاهشیتجارت‬ ‫کشور‪،‬اینمتغیرطیدههاخیرهموارهبانوساناتوفراز‬ ‫وفرود هاییبستهبهنوعتکانه هادرسطحبینالمللبه‬ ‫ویژهکاهشویاافزایشسایهتحریمبراقتصادکشور‬ ‫همراهبودهاست؛بهعنوانمثالتشدیدتحریم هااز‬ ‫سال‪ 1390‬باعثافتشدیددرصادراتمحصوالت‬ ‫عمدهمانندمــوادومحصوالتشیمیاییوپتروشیمی‪،‬‬ ‫فراورده هاینفتیوخشکبارشدوهمچنینمحدودیت‬ ‫دروارداتبدلیلمشکالتارزیدرمجموعباعثشد‬ ‫سطحتجارتخارجیکشوردرسال‪ 1394‬وپیش‬ ‫ازاجراییشدنبرجامبه‪ 83.9‬میلیارددالربرسدکه‬ ‫پایین ترینسطحتجارتدرمقایسهباپنجسالقبلازان‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫فقیهنصیریدرادامهاضافهکرد‪:‬درمقابلاینروند‬ ‫کاهشی‪،‬بهدنبالاجرایبرجامازتیرماه‪،1394‬روند‬ ‫افزایشیبهخودگرفت؛بطوریکهارزشتجارتبا‬ ‫رشد متوسط ساالنه‪ 10‬درصدی تا دو سال بعد‪1396‬‬ ‫به‪ 101.5‬میلیارددالرافزایشیافت‪.‬بنابراینبهوضوح‬ ‫مشخصاستکهتشدیدتحری م­هادرمحدودشدن‬ ‫تجارتخارجیکشورنقشمهمیداشتهاست‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫ویهمچنینتصریحکرد‪:‬خروجامریکااز‬ ‫برجامدراردیبهشتماه‪ 1397‬وتشدیدمحدودیت ها‬ ‫بهویژهدرزمینهنقلوانتقالارزسببانقباضشدیدتر‬ ‫درتجارتخارجیکشورشد‪.‬دراینشرایطعالوه‬ ‫برمحدودیتجدیدرصادراتنفتوفراورده های‬ ‫نفتی‪،‬صادراتغیرنفتینیزدچارمشکالتعدید­ه ای‬ ‫شد‪.‬کاهشمنابعارزیناشیازصادراتبهطبعبر‬ ‫واردات کشور نیز اثر گذار بوده است؛ با این وجود‪ ،‬در‬ ‫سال‪،1398‬علیرغمکاهشحدود‪ 7‬درصدیصادرات‬ ‫غیرنفتی‪،‬باتوجهبهضرورتتامیننیازهایکشور‬ ‫و مدیریت بازار داخلی‪ ،‬واردات به میزان‪ 1.2‬درصد‬ ‫افزایشیافت‪.‬‬ ‫رییسموسسهمطالعاتوپژوهش هایبازرگانی‬ ‫بااشارهبهاثراتشیوعویروسکروناگفت‪:‬اواخرسال‬ ‫‪ 1398‬باشیوعویروسکرونامصادفواینمسئلهباعث‬ ‫افتکلتجارتجهانیشدوطبیعتاکشورمانیزازان‬ ‫متاثرشد؛اماوجودتحریمومحدودیت هاناشیازان‬ ‫سببسنگین ترشدناثارمنفیشیوعکرونابرکشور‬ ‫ماشد‪.‬محدودیت هایتحریمسببشدتابرنامه ریزان‬ ‫تجاریکشورازسال‪ 1398‬برنامه هایتوسعهصادرات‬ ‫رامتمرکزبر‪15‬کشورهمسایهوهمچنینکشورهای‬ ‫هندوچیننمایند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬محدودیت هایناشیازتحریم‪،‬رفع‬ ‫محدودیت هایناشیازشیوعویروسکرونارانیز‬ ‫تحت الشعاعقراردادهوبازیابیمسیرتجارترادچار‬ ‫مشکلکرد‪.‬تغییرازصادراتبرخیمحصوالتیکهدر‬ ‫اثرشیوعویروسکرونادچارمحدودیتدرتجارت‬ ‫شدهبودندبهسمتمحصوالتجدیدمرتبطباویروس‬ ‫کرونامانندتجهیزاتوداروهایپزشکیراهکارمناسبی‬ ‫برایجبرانبخشیازکمبودهادراینشرایطبهنظر‬ ‫می رسید؛امادرعملبهدلیلمحدودیت هاینقلوانتقال‬ ‫ارز‪،‬بلوکهشدنبخشیازدرامدهایارزینزدبرخی‬ ‫شرکایتجاریودرنتیجهمحدودیتدرامدارزی‬ ‫موفقیتچندانیحاصلنشد‪.‬‬ ‫فقیهنصیریدرادامهاضافهکرد‪:‬شیوعکرونادر‬ ‫سال‪ 1399‬در حوزه تجارت که سبب مسدود شدن‬ ‫مرزهاومحدودیتنقلوانتقالکاالبهویژهدرنیمهاول‬ ‫سال‪ 1399‬شدهبود‪،‬عاملموثریدرکاهشتجارت‬ ‫کشورمحسوبمی شد‪.‬اینموضوعدرتجارتبابرخی‬ ‫شرکایتجاریمانندترکیهپررنگ تربودوسایرشرکا‬ ‫نیزکموبیشچنینمحدودیت هاییرابهدلیلنگرانیاز‬ ‫تبعاتشیوعویروسکرونابهویژهدرماه هایاولسال‬ ‫‪ 1399‬اعمالکردند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬کاهشمحدودیت هارفتهرفتهبهدلیل‬ ‫تسلطکشورهادرمهاروکنترلویروسکروناواتخاذ‬ ‫تدابیرکنترلیدرقالبپروتکل هایبهداشتیسبببهبود‬ ‫نسبیتجارتکشورشد‪.‬بهطوریکهبررسیامار‬ ‫ماهانهتجارتکشورنشانمی دهدکههرچهبهماه های‬ ‫پایانیسالنزدیکمی شدیم‪،‬شکافبینتجارتماهانه‬ ‫در سال‪ 1399‬با مدت مشابه در سال‪ 1398‬رو به کاهش‬ ‫بودهاست‪.‬امادرمجموعبررسیروندتجارتازسال‬ ‫‪ 1397‬تا‪ 1399‬حاکی از ان است که محدودیت های‬ ‫ناشیازشیوعویروسکرونادرسایهمحدودیت های‬ ‫ناشیازتحریم‪،‬سببکاهشساالنه‪ 10‬درصدیدر‬ ‫ارزش تجارت کشور شده است‪ .‬به طوری که ارزش‬ ‫تجارتبهکمترینسطحخودطیدههاخیریعنیرقم‬ ‫‪ 73.9‬میلیارددالررسید‪.‬‬ ‫رییسموسسهمطالعاتوپژوهش هایبازرگانی‬ ‫درپاسخبهسوالیدرموردتاثیرلغواحتمالیبخشیاز‬ ‫تحریم هابرتجارتکشورگفت‪:‬سیاست هایکلینظام‬ ‫درحوزهاقتصادمقاومتیافق هاییرامدنظرقرارمی دهد‬ ‫کهاقتصادکشوربتوانددرمسیرافزایشتاباوری‬ ‫حرکتکند‪.‬بااینهمه‪،‬مذاکراتباهدفحفظمنابع‬ ‫ملیهممی توانددستاوردهاییرابرایبخشبازرگانی‬ ‫کشوربههمراهداشتهباشد‪.‬بهبودنسبیروندتجارتدر‬ ‫صورترفعتحریم هادرگذشتهنیزتجربهشدهاست‬ ‫امابرایبرگشتبهمسیررشدتجارتبهگون ­ه ایکهبر‬ ‫رشداقتصادیاثرگذارباشد‪،‬کشورنیازمندرفعتحریم ها‬ ‫وایجادزمینه هایمشارکتبنگاه هایبزرگکشوردر‬ ‫زنجیره هایارزشجهانیصنایعاست‪.‬‬ ‫ویهمچنینتاکیدکرد‪:‬درهرحالرفعتحریم‬ ‫تاثیرقابلتوجهیبرکاهشریسک هایتجاریو‬ ‫توسعهسرمایه گذاریدرکشوردرجهتثباتنسبی‬ ‫بازارهاوایجادانتظاراتمثبتدرسرمایه گذارانبرجای‬ ‫خواهدگذاشت‪.‬همچنیناثارمذاکراتبربازارارزو‬ ‫ایجادشرایطثباتنسبیبرایصادرکنندگاندرجهت‬ ‫برنامه ریزیبرایحضوردربازارهایصادراتینیزقابل‬ ‫پیش بینیاست‪.‬عالوهبراین‪،‬بهبودمدیریتوارداتو‬ ‫شرایطبهتربرایتنظیمبازارداخلیوتامیننیازصنایع‬ ‫کشوربهمواداولیهوواسطه اینیزمحتملاست‪.‬‬ ‫اینمقاممسئولدرادامهبیانداشت‪:‬همچنینایجاد‬ ‫شرایطثباتنسبیدرمبادالتتجاریکشورباجهان‪،‬‬ ‫انگیزهشرکایتجاریایرانراجهتتقویتپیمان های‬ ‫منطقه ایازجملهموافقت نامه هایدوجانبهباکشورهایی‬ ‫مثلپاکستانوترکیه‪،‬شکل گیریموافقت نامه های‬ ‫تجاریجدیدباشرکایمهمیمانندعراقوهندوستانو‬ ‫همچنینتقویتانگیزه هایطرفینتجاریجهتتداومو‬ ‫سرعتمذاکراتبااعضایاوراسیا‪،‬درصورتپشتیبانی‬ ‫مقاماتسیاسی‪،‬درجهتحرکتبهسمتموافقت نامه‬ ‫تجارتازادرانیزفراهمخواهدکرد‪.‬‬ ‫ویدرپاسخبهسوالیپیراموننقشتحریم ها‬ ‫برروندکاهشیتجارتکشورگفت‪:‬طیسال های‬ ‫شصادراتومنابعارزاورکشوربهدلیل‬ ‫اخیربخ ‬ ‫تحریمدچارمحدودیتدرصادراتشدند‪.‬تحریم‬ ‫صنایعپتروشیمی‪،‬نفتوگاز‪،‬کشتیرانی‪،‬بانکوبیمه‬ ‫وموسساتمالیوهمچنینصدهاشخصوشرکت‬ ‫ایرانیکهدرلیستموسومبه‪ SDN‬قرارداشتند‪،‬‬ ‫اجراییشد‪.‬‬ ‫فقیهنصیریدراینموردتوضیحداد‪:‬عالوهبر‬ ‫این از سال‪ 1397‬دولت امریکا با خروج از برجام‪،‬‬ ‫تحریم هایتعلیقشدهدربرجامدربخش هایمختلف‬ ‫احیاشدبرایمثالمی توانبهتحریممعاملهبابخش های‬ ‫کشتیرانیوکشتی سازیایرانوعامالنبنادرشامل‬ ‫شرکتکشتیرانیخطوطکشتیرانیجنوبووابستگان‬ ‫بهانها‪،‬تحریممربوطبهمعاملهباشرکتملینفت‬ ‫ایران‪،‬شرکتملینفتکشایران‪،‬شرکتبازرگانی‬ ‫نفتایرانوازجملهخریدارینفت‪،‬محصوالتنفتی‬ ‫یامحصوالتپتروشیمیازایران؛تحریم هایمربوطبه‬ ‫مبادالتموسساتمالیخارجیبابانکمرکزیایران‬ ‫وموسساتمالیایرانیکهبهموجببند‪ 1245‬قانون‬ ‫اختیاراتدفاعملیبرایسالمالی‪ 2012‬درفهرست‬ ‫تحریمقرارگرفت هاندوتحریم هایمرتبطباارائهپیام رسان‬ ‫مالیمخصوصبهبانکمرکزیایرانودیگرموسسات‬ ‫مالی ایران که در بند‪ 104‬قانون‪ CISADA‬امده‬ ‫استوتحریم هایمربوطبهپذیرهنویسی‪،‬بیمهیابیمه‬ ‫اتکاییاشارهکرد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬اینتحریم هاضمنمحدودکردن‬ ‫تجارتفعاالناقتصادیمشمولتحریم‪،‬باافزایش‬ ‫ریسک هایتجاریوسرمایه گذاریونیزمحدودیت‬ ‫درنقلوانتقالارز‪،‬افزایشهزینه هایتجاریودشواری‬ ‫دسترسیبهبازارهایجهانیبرانقباضبخشتجارت‬ ‫خارجیکشوراثرگذاربودهاست‪.‬‬ ‫رئیسموسسهمطالعاتوپژوهش هایبازرگانی‬ ‫بااشارهبهپیشنهاداتخودبرایبهبودتجارتکشور‬ ‫گفت‪:‬پسازتشدیدمحدویت هایناشیازتحریمبه‬ ‫ویژهنقلوانتقالکاالوارز‪،‬برنامه هایتوسعهصادرات‬ ‫کشورمتمرکزبر‪ 15‬کشورهمسایهودوکشورهند‬ ‫وچینشدهاست‪.‬اینکشورهاسهمیباالییدر‬ ‫صادراتغیرنفتیکشورداشتهودرمجموع‪ 87‬درصد‬ ‫از صادرات را به خود اختصاص داد هاند‪ .‬در سال‪،1399‬‬ ‫ارزشصادراتبه‪ 15‬کشورهمسایهبالغبر‪ 20‬میلیارد‬ ‫دالر و صادرات به دو کشور هند و چین نیز بالغ بر‪10‬‬ ‫میلیارددالربودهاست‪.‬ایندرحالیاستکهمجموع‬ ‫تقاضایوارداتی ‪ 15‬کشورهمسایهرقمبالغبر‪1000‬‬ ‫میلیارددالراستکهبایستیباتوجهبهمزیت هایکشور‬ ‫درصادراتمحصوالتمختلفبهدنبالتقویتحضور‬ ‫دراینبازارهاباشیم‪.‬ویاضافهکرد‪:‬بهعنوانمثالدر‬ ‫خصوصفراورده هاینفتیوگازکهازعمده ترین‬ ‫محصوالتصادراتیکشورنیزبهشمارمی روند‪15 ،‬‬ ‫کشورهمسایهازیکبازار‪ 50‬میلیارددالریبرخوردار‬ ‫هستندکهماتنهااز‪ 10‬درصدانیعنی‪ 5‬میلیارددالر‬ ‫بهره مندشده ایم‪.‬همچنینصنعتپالستیکنیزدر‬ ‫کشورهایمذکورازبازار‪ 40‬میلیارددالریبرخوردار‬ ‫استکهماباصادراتیبهمیزان‪ ۲‬میلیارددالرتنها‬ ‫‪ 5‬درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده ایم‪،‬‬ ‫بنابراینمی توانیمدراینصنایعوصنایعمشابهبرای‬ ‫توسعهصادراتبهکشورهایهمسایهسرمایهگذاری‬ ‫کنیم‪ .‬فقیهنصیریخاطرنشانساخت‪:‬خوشبختانهمابا‬ ‫بازارگسترده ایدراطرافخودروبروهستیم‪،‬هرچند‬ ‫برنامه هایتوسعهتجارتباکشورهایمذکورتوسط‬ ‫سازمانتوسعهتجارتدرحالپیگیریاستو مطالعات‬ ‫پشتیبانمرتبطنیزطییکهمکاریدوجانبهدراین‬ ‫موسسهصورتمی گیرد‪،‬اماواقعیتامراناستکه‬ ‫مشکالتنقلوانتقالکاالوارزهمچنانبرتجارت‬ ‫کشورسایهافکندهوعالوهبرانمسائلمرتبطباتنظیم‬ ‫بازارداخلیومدیریتوارداتدربسیارمواردسبب‬ ‫مشکالتیدرتداومصادراتوهمچنینپایبندیبهمفاد‬ ‫موافقت نامه هایمنعقدهبینایرانوکشورهایهمسایه‬ ‫درخصوصترجیحاتاعطاییبرایاقالمکاالیی‬ ‫مختلفمی شود‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهموافقت نامه هایتجاریبیانکرد‪:‬‬ ‫هماکنونباکشورهایترکیهوافغانستانموافقت نامه‬ ‫تجارتترجیحیدوجانبهداریم‪.‬عالوهبرانبااتحادیه‬ ‫اقتصادیاوراسیانیزموافقت نامهتجارتترجیحیمنعقد‬ ‫نمودیم‪.‬اینموافقتنامهازلحاظپوششکاالییومیزان‬ ‫تخفیفاتتعرفه اینیازبهتوسعهدارندومتناسبباان‬ ‫بایستیزیرساخت هایتجاریبیندوکشورتقویت‬ ‫شدهواقداماتالزمبرایتسهیلتجارتدوجانبهتوسط‬ ‫دولت هایدوطرفصورتپذیرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫سیالبراهارتباطی‪10‬روستادرجنوبکرمانرامسدودکرد‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت‪ :‬با توجه به بروز ناپایداری جوی و بارش باران از دیروز خسارت هایی به جاده های جنوب کرمان وارد شده است‪“.‬مجتبی رئیسی” ظهر امروز‪ 12‬اردیبهشت ماه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بارش شدید باران در شهرستان قلعه گنج‪ ۱۰‬محور روستایی را مسدود و به محورهایی ارتباطی این شهرستان خسارت هایی را وارد کرد‪.‬وی افزود‪ :‬تخریب دو دستگاه ابنما در محور قلعه گنج _رمشک در محدوده صوالن سبب شد تا تردد‬ ‫در این محور برای ساعاتی متوقف شود‪.‬رئیسی از مرمت موقتی این نقاط اسیب دیده توسط عوامل راهداری خبر داد و گفت‪ :‬با فروکش کردن سیالب کار بازگشایی و تیغ زنی محورهای ارتباطی مسدود شده توسط دستگاه های راهداری اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان از تخریب پنج دستگاه ابنما در محورهای شهرستان فاریاب و محور زهکلوت_ دلگان خبر داد و گفت‪ :‬کار مرمت و بازگشایی سه ابنمای خسارت دیده در محور‬ ‫زهکلوت توسط عوامل راهداری که از صبح امروز اغاز شده بود به پایان رسید و هم اکنون زیر بار ترافیکی قرار گرفته است‪.‬وی از اعزام راهداران به مناطق خسارت دیده و سیل خیز خبر داد و افزود‪ :‬با توجه به ادامه ناپایداری ها تا سه شنبه احتمال بروز‬ ‫سیالب و خسارت به راهها و ابنیه فنی در جنوب کرمان وجود دارد لذا از رانندگان درخواست داریم ضمن رعایت سرعت مطمئنه در جاده ها با راهداران مشغول عملیات راهداری ملبس به لباس فرم راهداری همکاری های الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫تازه تریناخبارازحادثهمعدندامغان‬ ‫ایجاددستکبرایورودبهکریدوراصلی‬ ‫معدن‪/‬اکسیژن رسانیدرحالانجاماست‬ ‫گزارش‬ ‫حجت اهللیحیاییدرگفت وگوباخبرنگار‬ ‫تسنیمدرسمنان‪،‬بااشارهبهاخریناخباراز‬ ‫عملیاتنجاتکارگرانمحبوسبراثرریزش‬ ‫بخشیازتونلوکارگاهمعدنطزرهدرشمال‬ ‫دامغاناظهارداشت‪:‬درحالحاضرعملیات‬ ‫ایجاددستکبه منظورورودبهکریدوراصلی‬ ‫معدنحادثه دیدهطزرهدرحالانجاماست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‬ ‫کارشناسانسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫استانسمنانوهمچنینمنابعمحلیتااین‬ ‫لحظهبهافرادحادثه دیدهدسترسیپیدانشده‬ ‫استافزود‪:‬پیگیری هاوتالش هابراینجات‬ ‫کارگرانحادثه دیدههمچنانازدوروشدر‬ ‫حالانجاماست‪.‬‬ ‫معاونروابطعمومیوتشریفات‬ ‫استانداریسمناناضافهکرد‪:‬براساس‬ ‫گزارش هایواصله‪،‬هم زمانباایجاددستکدر‬ ‫معدنریزشکرده‪،‬عملیاتتخلیهزغالهمدر‬ ‫حالانجاماستتابه سرعتکارگرانمحبوس‬ ‫رانجاتدهیم‪ .‬‬ ‫یحیاییبابیاناینکهاکسیژن رسانیبهمعدن‬ ‫کارانوحادثهدیدگانازطریقشلنگ های‬ ‫مخصوصدرداخلمعدنریزشکردهدرحال‬ ‫انجاماستتصریحکرد‪:‬نگرانیازبابتکمبود‬ ‫اکسیژنوجودندارد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهچهارپایگاهامدادونجات‬ ‫زغالیدرسطحکشورفعالیتدارندکهیکیاز‬ ‫اینپایگاه هادراستانسمنانفعالاستعنوان‬ ‫کرد‪:‬سهاکیپازاستانگلستاننیزجهت‬ ‫کمکبهمهارحادثهایجادشده‪،‬اعزامودر‬ ‫محلحادثهمستقرهستند‪.‬‬ ‫معاونروابطعمومیوتشریفات‬ ‫استانداریسمنانبااشارهبهاینکهاحتمال‬ ‫دسترسیبهاحتمالدسترسیبهمعدنکاران‬ ‫حادثه دیدهدرچندساعتایندهوجوددارد‬ ‫گفت‪:‬کارگاهاستخراجاینتونل‪ 70‬مترطول‬ ‫دارد و این دو کارگر در عمق‪ 35‬متری ان زیر‬ ‫اوارهستند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬از ساعت‪ 11‬صبح روز‬ ‫گذشته‪،‬ریزشتونلزغال سنگطزرهدامغان‬ ‫حادثهافریدو‪ 2‬کارگرنیزدرتونلاینمعدن‬ ‫زغال سنگمحبوسشدند‪.‬‬ ‫حادثهریزشتونلزغال سنگطزره‬ ‫دامغانکهروزگذشتهرخدادومدیرعامل‬ ‫شرکتزغال سنگالبرزشرقینیزدراین باره‬ ‫گفت‪ 2:‬کارگرمتاسفانهدرتونلاینمعدن‬ ‫محبوسشدند‪.‬‬ ‫منصورشریفبابیاناینکهتالشبرای‬ ‫نجات‪ 2‬کارگر مانده در زیر اوار ادامه‬ ‫دارد؛افزود‪:‬نیروهایامدادرسانیدرمحل‬ ‫حضورداشتهوتونل هاییازچندمسیربرای‬ ‫نجاتانانحفرشدهاست‪.‬‬ ‫ویدربارهنحوهوقوعحادثهگفت‪:‬حادثه‬ ‫هنگاماستخراجصورتگرفتهاستوتونل‪42‬‬ ‫معدنزغال سنگشرکتالبرزشرقیریزش‬ ‫می کندواینکارگرانمحبوسمی شوند‪.‬‬ ‫احتمالدسترسیبهکارگرانمحبوس‬ ‫معدندامغانتاساعاتدیگر‬ ‫منصورشریفیمدیرعاملشرکت‬ ‫زغالسنگالبرزشرقینیزدرگفت وگوی‬ ‫اختصاصیباخبرنگارتسنیمدردامغان‪،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬عملیاتنجاتمعدنکارانحادثه دیده‬ ‫در محدوده طزره دامغان از ساعت‪ 12‬ظهر روز‬ ‫گذشته اغازشده و بدون وقفه ادامهدارد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهگستردگیتالش هابرای‬ ‫نجاتمعدنکارانحادثه دیدهافزود‪:‬روش های‬ ‫متعددیبرایرسیدنبهکارگرانمعدندر‬ ‫حال اجراست که یکی از این روش ها‪ ،‬روش‬ ‫«دیبلموازی»(حفرتونلبهموازاتتونل‬ ‫ریزشکرده)است‪.‬ساعت‪ 11‬صبحروز‬ ‫گذشته‪،‬ریزشتونلزغال سنگطزرهدامغان‬ ‫حادثهافریدو‪ 2‬کارگرنیزدرتونلاینمعدن‬ ‫زغال سنگمحبوسشدند‪.‬‬ ‫براساساخبارمنتشرشدهازاینحادثه‪،‬‬ ‫هیچاطالعیازوضعیتوسالمتکارگران‬ ‫حادثه دیدهدراینمعدندردسترسنبودهو‬ ‫تالش هابراییداکردنانانهمچنانادامهدارد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتزغالسنگالبرزشرقی‬ ‫بابیاناینکههم اکنونچندینتیمعملیاتیبه‬ ‫چندروشمختلفمشغولکاربرایرسیدن‬ ‫بهکارگرانحادثه دیدههستندتصریحکرد‪:‬‬ ‫تالش هایمجاهدانه ایبراینجاتاین‬ ‫کارگرانازسویتیم هایعملیاتیدرحال‬ ‫انجاماست؛به طوری کهکاریکتادوماهه‬ ‫برایحفرتونلظرفمدت‪ 20‬ساعتاخیر‬ ‫انجامشد‪.‬‬ ‫شریفیبااشارهبهاینکهبراساساعالم‬ ‫کارشناسانتاکنون‪ 80‬درصدازعملیات‬ ‫برایرسیدنبهمحلمحبوسشدنکارگران‬ ‫حادثه دیدهاینمعدنانجامشدهاست؛ابراز‬ ‫امیدواریکردتاظرفچندساعتاینده‪،‬تیم‬ ‫عملیاتیبهمحلمحبوسشدنمعدنکاران‬ ‫حادثه دیدهبرسند‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهاینکارگران‬ ‫حادثه دیده‪،‬مربوطبهیکیازپیمانکارانشرکت‬ ‫زغالسنگالبرزشرقیهستندتصریحکرد‪:‬همه‬ ‫مجموعهاینشرکتازهمهبخش هاباتمامتوان‬ ‫درتالشهستندتااینکارگرانراپیداکنند‪.‬‬ ‫تیم هایامدادیدرمحلحادثهحضور‬ ‫دارند‬ ‫باوقوعحادثهتیم هایامدادیدرمحل‬ ‫حضوریافتهوبراینجاتکارگراندست به کار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫مدیرجمعیتهالل احمرشهرستاندامغان‬ ‫نیزازحضورتیم هایامدادیدرمحلحادثه‬ ‫خبردادوگفت‪:‬تیم هایامدادیبراینجات‬ ‫کارگرانمحبوسشدهشروعبهحفرتونل‬ ‫کردهوعملیاتادامهدارد‪.‬‬ ‫بهگزارشتسنیمتالشبراینجات‪2‬‬ ‫کارگرمحبوسشدههمچنانادامهداردوهنوز‬ ‫اطالعیازوضعیتاناندردسترسنیست‪.‬‬ ‫اطالعیازوضعیتکارگرانمحبوسدر‬ ‫معدنطزرهدردسترسنیست‬ ‫روابطعمومیشرکتزغال سنگالبرز‬ ‫شرقیاعالمکرد‪:‬تیم هایامدادیهمچناندر‬ ‫تالشهستند‪ 2‬کارگرمعدنزغال سنگطزره‬ ‫دامغانرااززیراواربیرونبیاورند‪.‬‬ ‫عربعامریمدیرروابطعمومیشرکت‬ ‫زغال سنگالبرزشرقیاعالمکرد‪:‬پساز‬ ‫گذشتساعت هاازریزشتونل‪ 42‬معدن‬ ‫زغال سنگشرکتالبرزشرقیواقعدرطزره‬ ‫دامغان‪،‬تالشگروه هایامدادیبراییافتناین‬ ‫دوکارگرگرفتاردرمعدنادامهدارد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬هنوزهیچاطالعیازوضعیت‬ ‫این‪ 2‬نفر در زیر اوار در دسترس نیست‬ ‫عصرشنبهبراثرریزشتونل‪ 42‬معدن‬ ‫زغال سنگشرکتالبرزشرقیواقعدرطزره‬ ‫دامغان‪،‬دوکارگرزیراوارماندند‪.‬‬ ‫بهگفتهرئیسادارهتعاون‪،‬کارورفاه‬ ‫اجتماعیدامغان‪،‬کارگاهاستخراجاینتونل‪70‬‬ ‫متر طول دارد این‪ 2‬کارگر در عمق‪ 35‬متری‬ ‫زیراوارماند هاند‪.‬گروهامدادونجاتمعدن‬ ‫طزرهبراینجاتاینافرادواکسیژن رسانیبه‬ ‫انها‪،‬ازسهمکانتونلفرعیحفرکردند‬ ‫درسالیکهازسویمقاممعظمرهبریبا‬ ‫نام«تولید‪،‬پشتیبانی هاومانعزدایی ها»نام گذاری‬ ‫شدهاست؛انتظارمی رودبهکارگرانبه عنوان‬ ‫رکناصلیتولیدتوجهویژهشدهوبارفع‬ ‫مشکالتانانگام هایبلندتریبرایتحقق‬ ‫شعارسالبرداشت‪.‬‬ ‫‪۲‬شهرداراستانکرمان‬ ‫بهاتهاماختالسودریافت‬ ‫رشوهبازداشتشدند‬ ‫گزارش‬ ‫از کرمان‪ ،‬احمد ابیار در جمع خبرنگاران‬ ‫با اشاره به بازداشت دو شهردار استان کرمان به‬ ‫اتهام اختالس و دریافت رشوه اظهار داشت‪:‬‬ ‫شهردارماهانوشهردارسابقکیانشهرکوهبنان‬ ‫به علت مشارکت در اختالس و دریافت رشوه‬ ‫بازداشتشدند‪.‬‬ ‫وی در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد‪:‬‬ ‫شهردارماهانباتبانیبابعضیازپیمانکاران‬ ‫وجوه شهرداری را مورد اختالس قرار داده و‬ ‫ازپیمانکارانرشوهدریافتمی کردهاست‪.‬‬ ‫بازرس کل استان کرمان با بیان اینکه‬ ‫شهردارسابقکیانشهرکوهبناننیزبه دلیل‬ ‫اختالس و دریافت رشوه توسط دادگاه‬ ‫عمومیوانقالبشهرستانکوهبنانبازداشت‬ ‫شدافزود‪:‬شهردارسابقکیانشهرباتبانیدر‬ ‫معامالت دولتی تعدادی از اراضی شهرداری را‬ ‫به بستگان خود واگذار کرده بود‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهشهردارسابقکیانشهر‬ ‫از طریق این افراد پول زمین ها را شخصاً‬ ‫دریافتمی کردهاستگفت‪:‬ویهمچنین‬ ‫ازپیمانکارشهردارینیزرشوهدریافتکرده‬ ‫و با تبانی با پیمانکار بالغ بر پنج میلیارد ریال از‬ ‫وجوه شهرداری را اختالس کرده است‪.‬‬ ‫بهگزارشتسنیم‪،‬فروردینماهامسالنیز‬ ‫دربررسیعملکردشهرداریماهانمشخص‬ ‫شد مسئول فنی این شهرداری با تبانی با یکی از‬ ‫مهندسانناظروجعلفیش هایدایرهدرامد‬ ‫شهرداری‪ ،‬وجوه فیش ها را به حساب شخصی‬ ‫خودواریزمی کردندکهمتهمانتوسط‬ ‫دادسرای عمومی و انقالب کرمان بازداشت‬ ‫شده و بیش از‪ 4‬میلیارد ریال از وجوه اختالس‬ ‫شده کشف و‪ 2‬میلیارد و‪ 170‬میلیون ریال به‬ ‫حسابشهرداریبرگرداندهشد‪.‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫فارس و بحران اب‬ ‫و روزهای دشوار پیش رو‬ ‫گزارش‬ ‫نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع‬ ‫اب استان فارس در سال ‪ ،۱۴۰۰‬با توصیف‬ ‫نگران کننده مدیران بخش های مختلف‬ ‫اب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬محیط زیست و استاندار‪ ،‬از‬ ‫وضعیت نه چندان پایدار و در استانه بحران‪،‬‬ ‫این استان در زمینه منابع ابی‪ ،‬همراه بود‪.‬‬ ‫جلسه شورای حفاظت از منابع اب استان‬ ‫فارس یکشنبه ‪ ۱۲‬اردیبهشت‪ ،‬با حضور مدیران‬ ‫دستگاه های مرتبط و با نمایش نقشه هایی اغاز‬ ‫شد که جنوب فارس را خشک و میانه این‬ ‫استان رانیمه خشک نشان می داد‪ .‬از طرفی‬ ‫امارهای اعالم و نمایش داده شده‪ ،‬نشانگر این‬ ‫بود که میزان بارندگی سال ابی جاری‪ ،‬در حد‬ ‫سال های بسیار خشک‪ ،‬یعنی ‪ ۸۶-۸۷‬و ‪۹۶-۹۷‬‬ ‫بوده است‪ .‬حال انکه امارها نشانی از کاهش‬ ‫میزان سطح کشت یا پرهیز از کشت های‬ ‫پُراب بر‪ ،‬در خود ندارد‪.‬‬ ‫به استناد همان امار‪ ،‬اکنون ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫متر مکعب اب در سدهای استان ذخیره است‪،‬‬ ‫یعنی عددی که ‪ ۴۰۰‬میلیون از سال پیش کمتر‬ ‫است‪ .‬همچنین باید گفت که ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب برای پایداری سد باید باقی بماند و‬ ‫عمال استان فارس باید با یک میلیارد مترمکعب‬ ‫اب ذخیره شده در سدها روزگار بگذراند‪.‬‬ ‫به گفته حمیدرضا دهقانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت اب منطقه ای استان فارس این مقدار‬ ‫برای گذر از امسال کافیست و بحران اصلی را‬ ‫باید در اب های زیرزمینی جست و جو کرد‪.‬‬ ‫زیرا چاه ها در معرض خطر خشکیدن قرار‬ ‫دارد‪ .‬وگرنه میزان اب های سطحی انقدری‬ ‫هست که برای یک سال و نیم اینده نیاز استان‬ ‫را تامین کند‪.‬‬ ‫این در حالیست که بنا به اعالم متولی اب‬ ‫استان فارس‪ ،‬بالغ بر ‪ ۷۷.۵‬درصد از کل اب‬ ‫شرب مورد نیاز شیراز و بسیاری از شهرها از‬ ‫طریق چاه ها تامین می شود؛ همان منابعی که در‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13-‬اردیبهشت‪ 1400‬شماره‪1336‬‬ ‫معرض خطر خشکیدن قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهرداد قطره سامانی‪،‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان فارس نیز با ارائه‬ ‫اماری از میزان بارش ها در نقاط مختلف این‬ ‫استان و مقایسه ان با گذشته و میانگین های‬ ‫کوتاه و بلند مدت‪ ،‬بر نگرانی ها اضافه کرد‪.‬‬ ‫امار ارائه شده توسط قطره سامانی نشان‬ ‫می داد که سال گذشته در الرستان بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی لیتر باران داشتیم و امسال این عدد‬ ‫تنها ‪ ۱۶‬میلی لیتر! است‪.‬‬ ‫این امار نشان دهنده انست که در شیراز‬ ‫نیز پارسال ‪ ۴۲۰‬میلی لیتر و امسال ‪ ۱۹۳‬میلی لیتر‬ ‫باران داشتیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طبق این امارها‪ ،‬استان ‬ ‫فارس ششمین استان کشور از لحاظ کاهش‬ ‫بارندگی بوده و رتبه اول در اختیار کرمانشاه‬ ‫است‪ .‬همان جایی که داریوش هخامنشی در ان‬ ‫دعای مکتوب و ارزو کرد که این سرزمین از‬ ‫دشمن‪ ،‬خشکسالی و دروغ به دور باشد‪.‬‬ ‫براساس امار اعالمی در این جلسه‪ ،‬اعالم‬ ‫شد که وضعیت ‪ ۵۵۸‬روستا و ‪ ۱۴‬شهر استان‬ ‫فارس به لحاظ منابع اب بحرانی و حفر چاه‬ ‫در تمام دشت ها ممنوع و کف شکنی بعضی‬ ‫چاه های قدیمی تا عمق ‪ ۶۰۰‬متر هم رسیده‬ ‫است؛ اعدادی که نشان از اهمیت مدیریت‬ ‫دقیق تر منابع اب دارد‪.‬‬ ‫بهمن بهروزی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ابفای‬ ‫شیراز نیز تنها خواستار مدیریت و کاهش‬ ‫‪۱۵‬درصدی مصرف اب از سوی ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫مشترک شهرستان شیراز شد‪ ،‬خصوصا‬ ‫مشترکانی که از کولر ابی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫بهروزی البته از دستگاه های نظامی و‬ ‫انتظامی و اجرایی درخواست کرد که امکان‬ ‫استفاده از تانکرهایشان را برای رفع نیاز‬ ‫احتمالی در ابرسانی به نقاط مواجه با بحران‪،‬‬ ‫فراهم کنند؛‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای شیراز همچنین‬ ‫خواستار وساطت استاندار فارس برای استفاده‬ ‫از یک حلقه چاه موجود در یکی از پارکهای‬ ‫شهرداری شیراز شد؛ هرچند استفاده از‬ ‫چاه های اب در اختیار سایر دستگاه ها‪ ،‬برای‬ ‫تامین کسری نیاز به اب‪ ،‬پیشنهاد رحیمی‪،‬‬ ‫استاندار فارس بود؛ اقدامی که در سال های‬ ‫گذشته و روزهای سخت بی ابی هم یک‬ ‫رویه و راهکار برای مدیریت اب محسوب‬ ‫می شده است‪.‬‬ ‫بحران برنج‬ ‫یکی از سئواالت اساسی جلسه شورای‬ ‫حفاظت منابع اب فارس‪ ،‬مسئله غامض کشت‬ ‫برنج در این استان و شیوه ممنوعیت این اقدام‬ ‫بود؛ اگرچه برنامه اصلی‪ ،‬کاهش سطح زیر‬ ‫کشت شالی از ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار به ‪۱۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬هکتار است‪ .‬اگرچه به اعتقاد‬ ‫بسیاری از مدیران و اعضای این شورا‪ ،‬کشت‬ ‫برنج در فارس خصوصا سالهایی که کم‬ ‫ابی استان را به بحران نزدیک می کند‪ ،‬یک‬ ‫ضرورت نیست و می توان محصوالت دیگری‬ ‫را جایگزین ان کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی استان‬ ‫فارس اما در خصوص کشت جایگزین‪ ،‬اب‬ ‫پاکی روی دست حاضران ریخت و اعالم کرد‬ ‫که تاکنون هیچ کشت جایگزین مناسبی برای‬ ‫برنج یافت نشده است!‪.‬‬ ‫حسین پژمان توضیح داد‪ :‬هر هکتار‬ ‫شالیزار به طور متوسط سه تن برنج به کشاورز‬ ‫می دهد و هر کیلو برنج ‪ ۲۵‬هزار تومان فروخته‬ ‫می شود؛ یعنی حداقل ‪ ۷۵‬میلیون تومان درامد‪.‬‬ ‫هیچ محصول دیگری چنین سودی ندارد‪.‬‬ ‫شاید فقط کشت گلخانه ای افق روشنی برای‬ ‫جایگزینی با برنج در استان باشد که ان هم به‬ ‫دلیل کوچکی زمین های کشت برنج‪ ،‬چندان‬ ‫عملی نیست‪.‬‬ ‫پژمان پروژه خشکه کاری برنج را هم‬ ‫شکست خورده توصیف و اضافه کرد‪ :‬در ‪۳۷‬‬ ‫مزرعه پایلوتی که برای خشکه کاری ایجاد‬ ‫کردیم‪ ،‬متوجه شدیم اوال مدیریت علف های‬ ‫هرز در روش خشکه کاری خیلی سخت‬ ‫است‪ ،‬ثانیا بهره وری زمین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد کم‬ ‫می شود و ثالثا شروع خشکه کاری یک زمین‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تومان هزینه دارد و هیچ کشاورزی‬ ‫حاضر به پرداخت این پول نیست‪.‬‬ ‫فالمینگوها را دریابید‬ ‫در انتهای جلسه حمید ظهرابی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫محیط زیست استان‪ ،‬ضمن ابراز نگرانی از‬ ‫وضعیت حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۲‬هزار جوجه فالمینگو‬ ‫که در حاشیه تاالب بختگان متولد شده اند‪،‬‬ ‫به مقاله تازه منتشر شده در مجله نیچر اشاره‬ ‫و اعالم کرد که در زمینه حفاظت از محیط‬ ‫زیست هیچ اتفاق به درد بخوری نیفتاده است‪.‬‬ ‫عنایت اهلل رحیمی نیز با اشاره به اینکه‬ ‫در فارس امکان کمک به تامین منابع اب‬ ‫و تجهیزات مورد نیاز‪ ،‬وجود دارد‪ ،‬حمایت‬ ‫خود برای حفاظت از محیط زیست و جوجه‬ ‫فالمینگوها را اعالم کرد‪.‬‬ ‫استاندار فارس در عین حال از مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیست استان بابت وتوی!‬ ‫درخواست های توسعه صنعتی در این استان‬ ‫انتقاد و تاکید کرد که مجوز ندادن محیط‬ ‫زیست به کارخانجات‪ ،‬باعث جذب دوبار‬ ‫مردم به سمت کشاورزی می شود و این بحران‬ ‫اب و تخریب محیط زیست را تشدید می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پیش از پایان این جلسه‪،‬‬ ‫محمود رضایی کوچی‪ ،‬معاون هماهنگی امور‬ ‫عمرانی استانداری فارس‪ ،‬خبر از ساخت یک‬ ‫اب شیرین کن بزرگ در استان بوشهر داد و‬ ‫توصیه کرد که جلسه ای با مسئوالن بوشهری‬ ‫برگزار و امکان انتقال بخشی از اب شیرین ان‬ ‫دستگاه به فارس بررسی شود‪.‬‬ ‫سهمیه واکسن سالمندان درگز‬ ‫به افراد غیرمرتبط تزریق شده است؟‬ ‫‪/‬خراسان رضوی‪ /‬واکسیناسیون در برابر‬ ‫بیماری کرونا در بسیاری از شهرهای کشور‬ ‫اغاز شده است اما با توجه به محدودیت‬ ‫میزان واکسن‪ ،‬واکسیناسیون طبق اولویت و‬ ‫دستورالعملی که از جانب وزارت بهداشت‬ ‫مشخص شده به افراد مرتبط و کسانی که‬ ‫بیشتر در معرض خطر ابتالء به بیماری هستند‬ ‫تزریق می شود و هر شهرستان در مراحل‬ ‫گوناگون دوزهای مشخصی از واکسن را‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫اما اینکه ایا این واکسن ها به افراد جامعه‬ ‫هدف تزریق می شود یا نه‪ ،‬بحثی است که‬ ‫این روزها بسیار خبرساز شده است و در‬ ‫همین مدت کوتاه از شروع واکسیناسیون‪،‬‬ ‫نمونه هایی از تخلف و سوءاستفاده افراد از‬ ‫این سهمیه ها گزارش شده است‪ .‬یکی از این‬ ‫موارد که اخیرا مطرح شد تزریق واکسن‬ ‫سهمیه سالمندان در شهرستان درگز به افراد‬ ‫غیر مرتبط است؛ خبری که بعد از انتشار ان‬ ‫روابط عمومی بهزیستی خراسان رضوی نیز‬ ‫اطالعیه ای درباره ان صادر کرد‪.‬‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان درگز در‬ ‫واکنش به این خبر در گفت وگو با ایسنا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تعداد دوز واکسنی که برای مرکز‬ ‫سالمندان دریافت شده‪ ،‬هم برای سالمندان‬ ‫بوده و هم برای پرسنلی که در ان جا مشغول‬ ‫به کار هستند‪.‬‬ ‫حمیدرضا سلیمی اظهار کرد‪ :‬شواهدی‬ ‫که تا کنون بدست امده حاکی از این است‬ ‫که در پی انصراف یکی از پزشکان این مرکز‬ ‫سالمندان‪ ،‬از دریافت واکسن و همچنین‬ ‫سالمندی که بر اثر سکته مغزی شرایط‬ ‫دریافت واکسن را نداشته‪ ،‬سهمیه واکسن‬ ‫ان ها به افراد دیگری تزریق شده است‪.‬‬ ‫سلیمی تاکید کرد‪ :‬این موضوع همچنان‬ ‫در حال بررسی است و سیستم های امنیتی و‬ ‫حراستی وارد عمل شده و در حال واکاوی‬ ‫کامل موضوع هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬چنانچه در این زمینه‬ ‫تخلفی صورت گرفته باشد قطعا متخلفان به‬ ‫مراجع قانونی معرفی شده و طبق ضوابط با‬ ‫ان ها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫سلیمی افزود‪ :‬واکسیناسیون در شهرستان‬ ‫درگز طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت‬ ‫معین کرده است انجام شده و عالوه بر سهمیه‬ ‫کادر بهداشت و درمان و سهمیه سالمندان‪،‬‬ ‫اخیرا هم سهمیه سالمندان باالی ‪ ۸۰‬سال را‬ ‫تحویل گرفته ایم که به زودی واکسیناسیون‬ ‫این گروه هم شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان درگز در‬ ‫ادامه با اشاره به اخرین وضعیت کرونا در این‬ ‫شهرستان بیان کرد‪ :‬در حال حاضر وضعیت‬ ‫شهرستان درگز به لحاظ شیوع بیماری کرونا‬ ‫قرمز است و درخواستی که از مردم داریم‬ ‫این است که با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫کمک کنند که زنجیره انتقال بیماری‬ ‫ضعیف تر شده تا بهتر بتوان شرایط را مدیریت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سلیمی اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه میزان‬ ‫بستری های بیمارستان امام خمینی درگز به‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬نفر رسیده است و به لحاظ دارویی‬ ‫هیچ گونه کمبودی نداریم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬با پیگیری های مسئوالن‬ ‫شهرستان برای بحث تامین اکسیژن بیمارستان‬ ‫نیز گام های خوبی برداشته شده و دستگاه‬ ‫اکسیژن ساز وارد بیمارستان شده و در حال‬ ‫اماده سازی اتاقک ان هستیم‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل اتاقک‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز طی ‪ ۲۰‬روز اینده و‬ ‫راه اندازی هر چه سریع تر ان‪ ،‬مشکل کمبود‬ ‫اکسیژن بیمارستان نیز حل شود‪.‬‬ ‫همان طور که اشاره شد بعد از انتشار‬ ‫خبر تزریق سهمیه واکسن مرکز سالمندان‬ ‫درگز به افراد غیر مرتبط‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫بهزیستی خراسان رضوی نیز در واکنش به ان‬ ‫اطالعیه ای صادر کرد‪.‬‬ ‫در بخشی از متن این اطالعیه امده است‪:‬‬ ‫در پی درج خبری در خصوص تزریق دو‬ ‫دوز واکسن به افراد غیر مرتبط در یک مرکز‬ ‫سالمندان در شهرستان درگز در رسانه ها‪،‬‬ ‫با دستور سرپرست بهزیستی استان‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع و انجام تحقیق دقیق‪ ،‬به فوریت از‬ ‫سوی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش روابط عمومی بهزیستی‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬از سوی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مشهد تعداد ‪ ۵۸‬دوز واکسن برای‬ ‫تزریق به مددجویان مقیم و پرسنل دو مرکز‬ ‫سالمندان در شهرستان درگز به شبکه بهداشت‬ ‫و درمان این شهرستان تحویل و سپس با‬ ‫حضور و همکاری کارشناسان شبکه بهداشت‬ ‫و درمان شهرستان و کارشناس بهزیستی‬ ‫درگز‪ ،‬این واکسن ها به تمام سالمندان واجد‬ ‫شرایط و پرسنل مراکز مذکور تزریق شد‪.‬‬ ‫در پایان واکسیناسیون‪ ،‬مشخص شد‬ ‫به دلیل انصراف یکی از پزشکان مرکز از‬ ‫تزریق واکسن و نیز وجود بیماری زمینه ای‬ ‫در یکی از افراد مقیم که در نتیجه‪ ،‬این‬ ‫سالمند‪ ،‬شرایط تزریق واکسن را نداشته‪ ،‬دو‬ ‫دوز واکسن اضافی‪ ،‬به جهت اینکه می بایست‬ ‫فورا مصرف می شد و گرنه به سرعت از بین‬ ‫می رفت‪ ،‬به دو فرد غیر مرتبط و خارج از‬ ‫فهرست اسامی اعالم شده به شبکه بهداشت و‬ ‫درمان‪ ،‬تزریق شده است‪.‬‬ ‫در ادامه این اطالعیه امده نیز از مراکز‬ ‫بهداشت شهرستان ها درخواست شده تزریق‬ ‫واکسن در مراکز تحت نظارت بهزیستی‪،‬‬ ‫دقیقا مطابق با امار اعالم شده مددجویان و‬ ‫پرسنل از سوی بهزیستی شهرستان باشد‪.‬‬ ‫همچنین از کارشناس ناظر بهزیستی نیز‬ ‫موکدا می خواهد بر فرایند و نحوه تزریق‬ ‫واکسن در بین مددجویان و پرسنل مراکز‬ ‫نظارت داشته باشد که حتی اگر واکسنی‬ ‫اضافه بر مددجویان و پرسنل بوده و خطر‬ ‫فساد واکسن نیز در میان باشد هیچ تزریقی به‬ ‫افراد غیر مرتبط انجام نشود تا خدای ناکرده‬ ‫حقوق مددجویان و مردم شریف مان تضییع‬ ‫نگردد‪.‬‬ ‫به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان‬ ‫درگز تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه‬ ‫دارد و به محض روشن شدن موضوع‪،‬‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ان طور که در این مدت اخبار درج و‬ ‫انتشار یافته همچنین تزریق واکسیناسیون نیز‬ ‫گاه خبرساز شده‪ ،‬نشان می دهد که با توجه‬ ‫به نیاز و تقاضای جامعه به واکسن و کمبود‬ ‫و لزوم اولویت بندی ان این مهم نیازمند‬ ‫نظارت و مراقبت بیشتری هست تا شائبه ای در‬ ‫این باره رخ ندهد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13-‬اردیبهشت‪ 1400‬شماره‪1336‬‬ ‫جامعه‬ ‫سخنگوی جمعیت هالل احمر خبر داد‬ ‫ورودمحمولهیکمیلیون ُدزیواکسنکرونابهکشورازسویهاللاحمر‬ ‫سخنگویجمعیتهاللاحمرکشورماناعالمکردکهبزرگترینمحمولهواکسنکروناصبحامروزباپیگیریاینجمعیتواردکشورشد‪.‬محمدحسنقوسیانمقدمدرگفت وگوباایسنا‪،‬دراینبارهگفت‪:‬بعدمدت هاپیگیریورایزنیکهازسویجمعیتهاللاحمرانجامشد‪،‬‬ ‫صبحامروزمحمولهبزرگواکسنکرونا‪،‬حاوییکمیلیون ُدزواکسندرفرودگاهامامخمینیبهزمیننشست‪.‬ویبابیاناینکهاینواکسن هابهوزارتبهداشتتحویلدادهخواهدشد‪،‬گفت‪:‬طیکمترازیکماهجمعیتهاللاحمرموفقشدهتایکمیلیونوچهارصدهزار ُدز‬ ‫واکسنموردتاییدراواردکشورکردهودراختیاروزارتبهداشتقراردهد‪.‬اینتالش هاهمچنانادامهخواهدشد‪.‬قوسیانبااشارهبهسختی هایتهیهوخریدواکسنازکشورهایخارجیگفت‪:‬باتوجهبهشرایطموجودامکانتهیهواکسنبسیاردشواراست‪.‬بااینوجودجمعیتهالل‬ ‫احمرپیگیری هایویژه ایبرایتهیهواکسنانجامدادهوانجامخواهدداد‪.‬قوسیاندربارهمبلغخریداینواکسن هانیزگفت‪:‬پولیکمیلیون ُدزواکسنکروناازسویجمعیتهاللاحمرپرداختشدهودرحالحاضراینطورنیستکههاللاحمرپولیدادهباشداماواکسنیتحویل‬ ‫نگرفتهباشد‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬سازمانوغذاوداروازتاریخ‪ ۱۴‬فروردینماهامسالبهجمعیتهاللاحمرمجوزوارداتواکسنکروناراصادرکردکهطیاینمدتیکمیلیونو‪ ۴۰۰‬هزار ُدزواکسنازسویهاللاحمرتامینشد‪.‬‬ ‫وزیربهداشت‪:‬درمرحلهسرازیری‬ ‫قله هایپیکچهارمکروناهستیم‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال پشت سر‬ ‫گذاشتن پیک چهارم کرونا در کشور هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫علی رغم همه فشارهایی که ویروس موتاسیون یافته اورد در‬ ‫مرحله سرازیری این قله های رو به صعود هستیم‪.‬‬ ‫دکتر سعید نمکی در اجالس مجازی مشترک روسای‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی و فرماندهان سپاه استا ن ها‪ ،‬ضمن‬ ‫تبریک روز معلم‪ ،‬گفت‪ :‬اولین اموزگار خلقت پروردگار‬ ‫بود که با قلم اموخت انسان را و من همواره فکر می کنم‬ ‫اولین واژه ای که خداوند به بشر اموخت‪ ،‬واژه عشق بود‪.‬‬ ‫همان واژه ای که امروز ما و عزیزان را بهم پیوند داده که در‬ ‫این مدرسه عشق در کنار هم بنشینیم‪ .‬از همه همراهی های‬ ‫بزرگان و عزیزانی که در سازمان بسیج در قالب طرحی‬ ‫مزین به نام یکی از پر افتخارترین سرداران رشید اسالم‬ ‫مزین بود‪ ،‬شهید قاسم سلیمانی تشکر می کنم و خدا را‬ ‫شکر می کنم که در این گام هایی که در کنار هم برداشتیم‪،‬‬ ‫توفیقات زیادی حاصل شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قبل از این با عزیزان قرارمان بر این بود که‬ ‫در قالب تشدید بیماریابی خانه به خانه به دنبال موارد مبتالی‬ ‫جدید با ویروس انگلیسی بگردیم و بتوانیم این موارد را‬ ‫پیدا کرده و در نهایت شعله های کوچک را خاموش کنیم‬ ‫و از گسترش این اتش به دامن و گستره مملکت جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬الزمه این حرکت سکون جمعیت بود‪ .‬سیال بودن‬ ‫جمعیت این امکان را از ما می گرفت و به همین دلیل اقدام‬ ‫به مخالفت با سفر کردیم‪ .‬به هر حال ما بنابر این نداشتیم که‬ ‫جمعیت سیال داشته باشیم‪ ،‬اما به هر حال مورد توجه قرار‬ ‫نگرفت و مسافرت ها را داشتیم‪ .‬برای ما کامال مشخص بود‬ ‫که بعد از این موج‪ ،‬گرفتار موج جدیدی با گستره ویروس‬ ‫موتاسیون یافته در کشور می شویم و به همین دلیل خودمان‬ ‫را برای پذیرایی از بیماران اماده کردیم و قرار گذاشتیم‬ ‫که تا مرحله سکون و بازگشت جمعیت در کنار عزیزان‬ ‫بسیج دوباره کار را شروع کنیم‪ .‬گرچه تفاسیر گوناگون‬ ‫شد و گرچه غرض ورزانی که همواره در پی گسست و‬ ‫فاصله بین نیروهای درون نظام و انقالبند‪ ،‬مقاله نوشتند و‬ ‫تفسیر کردند‪ .‬کمااینکه همین االن عده ای به دلیل اینکه‬ ‫در مقابل برخی شیوه های منفعت طلبانه ایستادیم و در برابر‬ ‫برخی واردات ناجور و لگدمال شدن تولید داخل در زیر‬ ‫سم ستوران واردات چی‪ ،‬این هجمه ها و نغمه های ناکوک‬ ‫را می شنویم‪ ،‬اما به هر تقدیر پیوندی که ما با بسیج داریم‪،‬‬ ‫ناگسستنی است‪.‬‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬همواره اعالم کرده ام که بسیج یک‬ ‫سرمایه ملی است و نابخردانه است اگر مدیری در جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از این سرمایه استفاده مطلوب را نبرد‪ .‬به هر‬ ‫ترتیب امروز در مرحله ای هستیم که خوشبختانه علی رغم‬ ‫همه فشارهایی که ویروس موتاسیون یافته اورد در مرحله‬ ‫احتمالنیازبهجذبپزشک‬ ‫خارجیتا‪20‬سالاینده!‬ ‫کمبودشدیدپزشکدرایراندرمقایسهباکشورهایمنطقه‬ ‫خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ حسین شمالی‪ ،‬پژوهشگر حوزه سالمت‪ ،‬در برنامه‬ ‫«عیار» شبکه افق‪ ،‬با موضوع نظام سالمت و با حضور مسعود پزشکیان‪ ،‬عضو کمیسیون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس یازدهم با ارائه موضوع کمبود پزشک در کشور اظهار داشت‪ :‬سال های اول پس از انقالب اسالمی‬ ‫معضلی به نام کمبود پزشک وجود داشت و بسیاری از پزشکان کشور خارجی بودند و سرانه پزشک بسیار‬ ‫پایین بود‪ .‬سال ‪ 64‬با ادغام اموزش پزشکی و وزارت بهداشت‪ ،‬روند پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش پیدا‬ ‫کرد و باعث شد تا از پزشکان خارجی بی نیاز شویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای جبران کمبود پزشک و افزایش انگیزه‪ ،‬نظام پرداخت کارانه ای در سال ‪ 73‬پایه ریزی‬ ‫شد‪ ،‬نظام کارانه ای یعنی دریافت پول به ازای ارائه خدمت؛ این نظام در ابتدا موجب شد پزشکان انگیزه‬ ‫بسیاری برای کار پیدا کنند اما اتفاقات ناخوشایند دیگری نیز در پی اجرای این نظام پرداخت رخ داد‪.‬‬ ‫یکی از این اتفاقات ایجاد تقاضای القایی به معنای ارائه خدمات غیرضروری به بیمار جهت افزایش درامد‬ ‫پزشکان بود‪ .‬این موضوع موجب افزایش نجومی حقوق پزشکان و گرایش بسیاری از دانش اموزان به رشته‬ ‫پزشکی و دندانپزشکی شد‪.‬‬ ‫این پژوهشگر حوزه سالمت خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی نظام کارانه اجرا شد تعرفه بخش دولتی و خصوصی‬ ‫برابر بود اما متاسفانه در سال ‪ 83‬با واگذاری تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی طی دو‬ ‫سال‪ ،‬تعرفه های بخش خصوصی ‪ 10‬برابر شد که این هزینه به مردم تحمیل شد و پرداخت از جیب مردم‬ ‫به شدت افزایش پیدا کرد‪ .‬به رغم تاکیدات قانون مبنی بر برابری تعرفه بخش خصوصی و دولتی در سال ‪ 93‬با‬ ‫اجرای طرح تحول سالمت‪ ،‬تعرفه های بخش دولتی و خصوصی هم زمان ‪ 2.5‬برابر شد‪.‬‬ ‫افزایش نجومی درامد پزشکان به دو برابر شدن داوطلبان کنکور تجربی منجر شده است‬ ‫شمالی تصریح کرد‪ :‬با اجرای طرح تحول سالمت نه تنها فاصله بخش دولتی و خصوصی کم نشد بلکه‬ ‫زیاد هم شد و به عبارتی پزشکان برای فعالیت در بخش خصوصی انگیزه بیشتری پیدا کردند و این باعث شد‬ ‫یکی از اهداف اصلی طرح تحول که کاهش پرداخت از جیب مردم بود محقق نشود و سهم سالمت در سبد‬ ‫هزینه های خانوار در این سال ها افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تقریباً از اواخر دهه ‪ 80‬اقبال به سمت شرکت در رشته علوم تجربی برای قبولی در سه رشته ‬ ‫پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی بسیار زیاد شد و درصد داوطلبان این رشته از ‪ 30‬درصد در سال ‪88‬‬ ‫به نزدیک ‪ 65‬درصد در سال ‪ 98‬رسید؛ یعنی بیش از ‪ 600‬هزار نفر در صف قبولی این سه رشته پرطرفدار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این پژوهشگر سالمت افزود‪ :‬به رغم تصور بسیاری از مردم که کشور از پزشک اشباع شده است‬ ‫و پزشکان بیکار هستند‪ ،‬سران ه پزشک ایران تقریب ًا ‪ 11.7‬پزشک به ازای ‪ 10‬هزار نفر هست اما عمده ی‬ ‫کشورهای پیشرو باالی ‪ 30‬پزشک به ازای هر ‪ 10‬هزار نفر دارند‪ .‬ایران از بین ‪ 27‬کشور منطقه رتبه‬ ‫بیستم را دارد‪ .‬یعنی پایین تر از کشورهای مثل تاجیکستان و قرقیزستان و ترکمنستان‪ .‬شاهد این ادعا هم‬ ‫صف طوالنی بیماران در بیمارستان ها و مطب ها و کلینیک ها است‪.‬‬ ‫ادامه طرح تحول موجب ورشکستگی دولت می شود‬ ‫در ادامه این برنامه مسعود پزشکیان‪ ،‬عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم گفت‪:‬‬ ‫مکانیسم پرداخت در سیستم بهداشت و درمان غیرعادالنه است و علت اینکه جاذبه به سمت این‬ ‫رشته ها زیاد است‪ ،‬پول زیادی هست که پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من زمان اجرای طرح تحول سالمت در کمیسیون بهداشت و درمان اعتراض کردم‬ ‫که این کار نباید انجام بگیرد و خالف قانون است‪ .‬ابتدا گفته شد که این طرح پیش نویس است و ما‬ ‫در جلسات کارشناسی وزارت بهداشت شرکت کردیم و نکاتمان را گفتیم اما به شکل ناگهانی همان‬ ‫پیش نویس ابالغ شد‪ .‬در پاسخ به انتقادها گفته شد این طرح به دستور رئیس جمهور طرح اجرا شده‬ ‫است‪ .‬بنده مطمئن بودم کل اعتبار دولت را هم بدهند با این روش منجر به شکست خواهد شد و در‬ ‫نتیجه طرح در نیمه متوقف شد و مکانیسم بی عدالتی را هم که ایجاد کرد و شکاف پرداخت ها را در‬ ‫سیستم بهداشت و درمان افزایش داد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم خاطرنشان کرد‪ :‬در سیستم دولتی‪ ،‬پزشکی بود که‬ ‫‪ 200‬میلیون دریافت داشت‪ ،‬بعد با اعتراضاتی که شد حداکثر پرداخت در بخش دولتی به ‪ 70 ،60‬میلیون‬ ‫تومان رسید‪ .‬معنی این کار این بود که با این تعرفه ها در بخش خصوص تا یک میلیارد هم می شد درامد‬ ‫داشت که این مکانیسم عم ً‬ ‫ال دولت را ورشکست می کرد‪.‬‬ ‫دانشجویان تخصص به نیروی کار رایگان سیستم تبدیل شده اند‬ ‫در ادامه شمالی گفت‪ :‬وضعیت کشور در مقطع تخصص به مراتب فاجعه بارتر است یعنی با کنترل‬ ‫ظرفیت پذیرش دانشجویان تخصصی عالوه بر اینکه نتوانستیم نیاز کشور را مرتفع کنیم بدتر اینکه فشار‬ ‫بسیار زیادی داریم روی رزیدنت ها هم می اوریم‪ .‬االن دانشجویان تخصص مبدل به نیروی کار رایگان‬ ‫سیستم شده اند‪.‬وی افزود‪ :‬ارائه ی خدمات دندان پزشکی به قدری لوکس شده است که برای بسیاری از‬ ‫ایرانیان دریافت این خدمت یک ارزو شده است‪.‬این پژوهشگر حوزه سالمت گفت‪ :‬اگر روند پذیرش‬ ‫دانشجویان پزشکی بخواهد به همین شکل باشد با توجه به نمودار سنی پزشکان فعلی‪ ،‬کشور طی ‪20‬‬ ‫سال اینده به شدت دچار کمبود پزشک می شود و ممکن است دوباره محتاج ورود پزشک از کشورهای‬ ‫دیگر باشیم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫سرازیری این قله های رو به صعود هستیم و با چند مکانیزم‬ ‫که قبال اعالم کردم پیش می رویم‪ .‬می دانید که ویروس‬ ‫انگلیسی در عرض دو هفته توانست اروپا را فلج کند و ما‬ ‫کشور پرقدرت سرمایه داری در اروپا و امریکای شمالی‬ ‫نداشتیم که بیماران پشت در بیمارستا ن ها سرگردان نشوند‪.‬‬ ‫ما به همکارانمان به مردم قول دادیم که اجازه نمی دهیم که‬ ‫بیماری پشت در بیمارستان ها سرگردان شود یا دارویی در‬ ‫شهرستان های ما و دورترین نقاط ما برای درمان بیماری به‬ ‫دست مردم نرسد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬بر این اساس اولین گامی که‬ ‫برداشتیم‪ ،‬این بود که عمل های الکتیو را تعطیل کردیم تا‬ ‫مبادا منجر به کمبود تخت شود‪ .‬بالفاصله در همین دوره‬ ‫کوتاه ‪ ۶۶‬اکسیژ ن ساز به بیمارستا ن ها رساندیم‪ .‬بالفاصله‬ ‫درمان سرپایی را به صورت گسترده شروع کردیم و‬ ‫کلینیک های سرپایی را با داروهای ضدویرس فعال کردیم‬ ‫تا سربار بیمار به بیمارستا ن ها را کاهش دهیم‪ .‬همچنین‬ ‫کمیته های ترخیص را راه انداختیم تا بیمارانی که حال نسبتا‬ ‫خوش تری دارند‪ ،‬ترخیص شوند‪ .‬نیروهای مسلح به ویژه‬ ‫عزیزانمان در سپاه و ارتش برای راه اندازی بیمارستان های‬ ‫صحرایی در کنار ما قرار گرفتند که خوشبختانه تاکنون نیاز‬ ‫نشده اما دلگرمی بود و نهایتا با لطف و مرحمت الهی در‬ ‫این شرایط داریم پیک چهارم را با سرافرازی مانند سه پیک‬ ‫قبلی داریم پشت سر می گذاریم‪.‬‬ ‫نمکی گفت‪ :‬در این پیک گرچه ویروس کشنده تر و‬ ‫مهاجم تر بود‪ ،‬اما با همه این اوصاف ما ‪ ۲.۵‬برابر میزان‬ ‫بستری پیک سوم‪ ،‬بیمار بستری داشتیم‪ ،‬اما مرگ و میرها‬ ‫گرچه یکی هم برای ما زیاد بود اما به نسبت سرپایی و‬ ‫بستری‪ ،‬نصف پیک قبلی بود‪ .‬علی رغم همه قدرت سرایت‬ ‫و کشندگی ویروس‪ ،‬اینها دستاوردهای بزرگی در جمهوری‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫نمکی گفت‪ :‬ظرفیت عزیزان ما در بسیج چه برای‬ ‫بیماریابی خانه به خانه‪ ،‬چه برای قرنطینه و مراقبت در منزل‬ ‫یا محل های قرنطینه و چه در زمینه واکسیناسیون به ویژه در‬ ‫محل هایی که تجمع کمتری داشته باشیم یا افراد سالمند و‬ ‫یا افرادی که دچار بیماری های صعب العالج هستند و قادر‬ ‫به حرکت و امدن برای تزریق واکسن نیستند‪ ،‬بتوانیم از این‬ ‫ظرفیت مجاهدانه بسیج استفاده کنیم‪ .‬امیدوارم تجربه کنترل‬ ‫و مهار کووید‪ -۱۹‬را با بسیج به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت افزود‪ :‬امروز فاز جدیدی را دنبال‬ ‫می کنیم از طرحی که به نام شهید سلیمانی مزین است و‬ ‫ان هم اضافه شدن چند حرکت جدید است که انها را به‬ ‫مجموعه فعالیت های قبلی اضافه کردیم‪ .‬اول اینکه بتوانیم‬ ‫در بعد نظارت از مجموعه بسیج کمک بیشتری بگیریم‪،‬‬ ‫دوم اینکه بتوانیم در قرنطینه بیماران و مبتالیان مثبت از این‬ ‫ظرفیت کمک بگیریم و افرادی که مبتال بوده و شناسایی‬ ‫شده اند‪ ،‬سرگردان نشوند تا دیگران را الوده کنند‪ .‬از همه‬ ‫مهمتر با حرکتی که در حوزه واکسیناسیون اغاز کردیم که‬ ‫به صورت گسترده ادامه می یابد‪ ،‬چه با واردات انبوه واکسن‬ ‫برای این ماه و ماه بعد و چه با تولید واکسن داخلی ان شاءاهلل‬ ‫بتوانیم طبق برنامه کلیه گروه های هدف را واکسینه کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز را روز مبارکی می دانم‪ .‬من در ‪۱۰‬‬ ‫دی ماه ‪ ،۱۳۹۹‬نامه ای را با ‪ ۱۰‬بند به روسای دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی نوشتم و در ان قید کردم که مبادا کاهش‬ ‫موارد بیماری و مرگ و میر عامل فریبنده ای شود که از‬ ‫بسیج فاصله بگیرید‪ ،‬باید این پیوند را برای روزهای پر‬ ‫بحرانی که خدایی نکرده ممکن است در پیش داشته باشیم‪،‬‬ ‫حفظ کنیم و باید از این ظرفیت برای هر پدیده نوظهور که‬ ‫می تواند کلیت نظام را تهدید کند‪ ،‬به خوبی بتوانیم استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬امیدوارم به برکت این شب های پر فیض خداوند شر‬ ‫این ویروس را از سر کشور کم کند و امیدوارم ما در کنار‬ ‫عزیزان صدیق و بسیجی مان بتوانیم این راه را با افتخار‬ ‫بپیما ییم ‪.‬‬ ‫زنان معتاد همچنان در‬ ‫منگنه نابرابری و انگ‬ ‫شاید دیگر چشمانمان عادت کرده‬ ‫باشد به دیدن شبح وار ه هایی از ادمی‪،‬‬ ‫که در حاشیه بزرگرا ه ها یا کنج خرابه ها‬ ‫یا در ویرانه حاشیه شهرهایمان می بینیم‪.‬‬ ‫اندا م های تکیده و بی قواره که در خود‬ ‫مچاله شد ه اند و فارغ از هیاهوی شهر در‬ ‫بند دود افیونند‪.‬مشتی از خروار جمعیت‬ ‫معتادان کشور‪ ،‬که اغلب انها را با‬ ‫هیبت هایی مردانه متصور می شویم‪ .‬هر‬ ‫چند به نظر می رسد‪ ،‬قرار نیست این گروه‬ ‫چندان هم مردانه باقی بمانند‪ ،‬چرا که‬ ‫براساس اعالم مسئوالن امر امار اعتیاد زنان‬ ‫هم نگرا ن کننده شده است‪.‬‬ ‫زنان معتاد در همچنان منگنه نابرابری‬ ‫و انگ‬ ‫دیروز رضا تویسرکا ن منش‪ ،‬مدیرکل‬ ‫درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه‬ ‫با مواد مخدر گفت‪« :‬از میان ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار معتاد در کشور‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۶‬هزار‬ ‫نفر زن یعنی معادل ‪ ۶‬درصد کل معتادان‬ ‫کشور هستند»‪ .‬او شمار این افراد را هرچند‬ ‫زیاد ندانست اما از سرعت رشد اعتیاد در‬ ‫زنان ابراز نگرانی کرد‪ .‬اماری که بسیاری‬ ‫ان را دقیق نمی دانند و معتقدند تنها به‬ ‫شمار معتادان متجاهر اشاره دارد‪.‬‬ ‫این امار در حالی ارائه می شود که بر‬ ‫اساس پیمایشی که در سال ‪ 1390‬انجام‬ ‫شد‪ ،‬شمار معتادان به مواد مخدر چهار‬ ‫میلیون نفر و میزان ساالنه افزایش‪ ،‬هشت‬ ‫ درصد اعالم شد‪ .‬با تکیه بر این امار‬ ‫می توان پیش بینی کرد که هم اکنون بیش از‬ ‫هفت میلیون مصر ف کننده انواع مخدر در‬ ‫کشور وجود دارد که حدود ‪ 6۰۰‬هزارنفر‬ ‫انان را مصر ف کنندگان زن مواد مخدر‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫امارهای پراکنده از زنان معتاد‬ ‫هر چند برخی مسئوالن گاهی امارهایی‬ ‫را از شمار معتادان زن و مرد بیان می کنند‪،‬‬ ‫اما بهتر است بگوییم که امار دقیقی از‬ ‫جمعیت زنان معتاد در دست نیست‪ .‬بر‬ ‫اساس برخی پژوهش ها‪ ۷ ،‬تا ‪ ۱ ۰‬درصد‬ ‫جمعیت معتاد کشور را زنان تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬به گفته فاطمه رضوان مدنی‪،‬‬ ‫رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان‬ ‫اعتیاد‪ ،‬در تاز ه ترین امار‪ ۹ ،‬درصد از‬ ‫معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند‪ .‬اما‬ ‫در این میان موضوعی که بسیاری بر سر ان‬ ‫توافق دارند‪ ،‬رشد شمار جمعیت زنان معتاد‬ ‫است‪ .‬معتادانی که اغلب انها هرچند هنوز‬ ‫متجاهر نشد ه و عنوان کارتن خواب به خود‬ ‫نگرفته اند‪ ،‬اما با مشکالت اجتماعی فراوانی‬ ‫دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫الگوی مصرف در زنان‬ ‫نگاهی به پژوهش های پراکنده در‬ ‫خصوص اعتیاد در زنان نشان می دهد‪ ،‬در‬ ‫سا ل های اخیر گرایش دختران دانش اموز‬ ‫و دانشجو به مواد مخدر صنعتی افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬شاید دلیل اصلی این موضوع‬ ‫دسترسی اسان به این مواد باشد‪ ،‬اما به‬ ‫گفته فاطمه رضوان مدنی‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد‪ ،‬شایع ترین‬ ‫علت اعتیاد در زنان‪ ،‬وجود همسر معتاد‪،‬‬ ‫والدین معتاد و در نهایت دوستان معتاد‬ ‫است‪ .‬به تازگی هم از طریق ارایشگا ه ها یا‬ ‫مکا ن های مشابه بحث تاثیر استفاده از مواد‬ ‫روانگردان در کاهش وزن یا کمک به‬ ‫سفیدی پوست‪ ،‬مطرح شده است که میان‬ ‫زنان تاثیرگذار بود ه است‪.‬‬ ‫هر چند اعتیاد فرای جنسیت‪،‬‬ ‫اسیب های زیادی را به فرد معتاد‪ ،‬اطرافیان‬ ‫و جامعه وارد می کند‪ ،‬اما اسیب هایی که‬ ‫متوجه زنان می کند بیش از مردان است و‬ ‫انگ اجتماعی باالتری دارند‪.‬‬ ‫در اردیبهشت پارسال نیز فرزانه‬ ‫سهرابی‪ ،‬معاون اجتماعی موسسه کادراس‪،‬‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫تحقیقات ‪ ۱۵‬سال اخیر نشان می دهد که‬ ‫میزان گرایش زنان به اعتیاد تقریبا دو‬ ‫برابر شده است‪ .‬او الگوی مصرف در زنان‬ ‫را تغییر از مواد سنتی به مواد صنعتی و‬ ‫روانگردان عنوان کرد‪ .‬به گفته سهرابی‪،‬‬ ‫به تازگی تغییر الگوی مصرف به گل و‬ ‫حشیش نیز در بین زنان دیده شد ه است‪.‬‬ ‫گفته می شود که مصرف گل و حشیش در‬ ‫سا ل های اخیر میان دانشجویان دختر نیز‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این در حالی است که وابستگی زنان به‬ ‫مواد مخدر سریعتر از مردان رخ می دهد‪.‬‬ ‫به طوری که زنان طی دو سال مصرف مواد‬ ‫مخدر به طور کامل به ان وابسته می شوند‪،‬‬ ‫اما این اتفاق در مردان طی هشت سال رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی موسسه کادراس‬ ‫می افزاید‪« :‬تحلیل امارها نشان می دهد‬ ‫که درصد باالیی از زنان مصر ف کننده به‬ ‫مصرف شیشه‪ ،‬کراک‪ ،‬شیشه تریاک و‬ ‫شیشه هروئین روی اورد ه اند؛ یه این معنا‬ ‫که بیش از نیمی از زنان مصر ف کننده مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬یعنی ‪ ۵۱‬درصد انان‪ ،‬از مواد جدید‬ ‫و ظاهر ا ً خطرنا ک تری استفاده می کنند»‪.‬‬ ‫در تازه ترین اماری که از سن و‬ ‫الگوی مصرف در زنان منتشر شده نیز‬ ‫میانگین سن اعتیاد میان زنان در ایران‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۶‬سال اعالم شده که اغلب انها‬ ‫مواد مخدر تریاک‪ ،‬شیشه‪ ،‬الکل‪ ،‬و‬ ‫کراک استفاده می کنند‪ .‬همچنین ‪۴۹‬‬ ‫درصد از زنان مصر ف کننده مواد مخدر‬ ‫و روا ن گردا ن ها نیز کمتر از ‪ ۳۵‬سال سن‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دالیل اعتیاد در زنان‬ ‫می گویند اعتیاد یک معضل چند‬ ‫عاملی است که علل و دالیل متعدد و‬ ‫مختلفی دارد که از فردی به فردی دیگر‬ ‫متغیر است‪ ،‬از فقر و نابه سامانی های‬ ‫اقتصادی گرفته تا مشکالت روحی و‬ ‫تاثیرپذیری از گروه دوستان‪ ،‬مواردی‬ ‫هستند که در گرایش یک فرد به مواد‬ ‫مخدر تاثیر دارند‪ .‬یافته های پژوهش های‬ ‫میدانی حاکی از ان است که اغلب زنان‬ ‫معتاد توسط یکی از اعضای خانواده‪ ،‬خود‬ ‫به اعتیاد دچار شد ه اند‪ .‬شاید به همین دلیل‬ ‫است که لیال ارشد‪ ،‬مدیر و موسس «خانه‬ ‫خورشید» که از شناخته شد ه ترین نهادهای‬ ‫فهال در حوزه زنان معتاد است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«اعتیاد انتخاب زنان نیست‪ ،‬سرنوشت‬ ‫ا ن هاست»‪.‬در این میان برخی معتقدند‬ ‫انکار ابتالی زنان به اعتیاد نمی تواند‬ ‫را ه حل مناسبی برای حل این مهضل باشد‪.‬‬ ‫نیره توکلی‪ ،‬جامعه شناس‪ ،‬فقر و نبود‬ ‫حمایت های خانوادگی و اجتماعی را‬ ‫دلیل اصلی گرایش زنان به اعتیاد می داند‬ ‫و می گوید‪« :‬تا زمانی که صورت مساله‬ ‫را پاک می کنیم و خودمان را به تجاهل‬ ‫می زنیم این اسیب ها برطرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫باید در زمینه اعتیاد زنان تحقیقات گسترده‬ ‫صورت بگیرد تا بتوان راهکاری مناسب‬ ‫برای حل ان یافت»‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بسیاری از جوانان به‬ ‫علت احساس درماندگی‪ ،‬ناکامی‪ ،‬عدم‬ ‫کفایت و همینطور برای رهایی از تنهایی و‬ ‫فشار روانی معتاد می شوند‪ ،‬می گوید‪ « :‬وقتی‬ ‫شرایط برای زنان به گونه ای است که این‬ ‫احساس در انها چند برابر مردان جامعه‬ ‫است در نتیجه می توان انتظار داشت‪،‬‬ ‫گرایش به اعتیاد در زنان افزایش قابل‬ ‫توجهی پیدا کند»‪.‬‬ ‫تحلیل امارها نشان می دهد که درصد‬ ‫باالیی از زنان معتاد به مصرف شیشه‪،‬‬ ‫کراک‪ ،‬شیشه تریاک و شیشه هروئین روی‬ ‫اورد ه اند‬ ‫اسیب های ویرانگر فردی و اجتماعی‬ ‫اعتیاد زنان‬ ‫هر چند اعتیاد فرای جنسیت‪،‬‬ ‫اسیب های زیادی را به فرد معتاد‪ ،‬اطرافیان‬ ‫و جامعه وارد می کند‪ ،‬اما اسیب هایی که‬ ‫متوجه زنان می کند بیش از مردان است و‬ ‫انگ اجتماعی باالتری دارند‪.‬‬ ‫لیال ارشد درباره مشکالت فراروی‬ ‫بهبود زنان معتاد می گوید‪« :‬زنانی را‬ ‫دید ه ام که با این که همسر و برادرشان‬ ‫اعتیاد داشته اند و به راحتی در خانه زندگی‬ ‫می کرد ه اند اما زن را بعد از مصرف از‬ ‫خانه بیرون کرد ه اند یا نگذاشته اند حتی‬ ‫در یخچال را باز کند و چیزی بخورد‪ .‬این‬ ‫رفتارها باعث می شود در بازه کوتاهی‬ ‫زن ناخواسته به تن فروشی یا جابه جایی‬ ‫مواد روی بیاورد‪ .‬زنان زیادی هستند‬ ‫که پخش کننده مواد از انها می خواهد‬ ‫بواسطه زن بودن مواد جابه جا کنند و پول‬ ‫اعتیادشان را دربیاورند»‪.‬با وجود اینکه‬ ‫گرایش زنان به اعتیاد ا ن ها را در معرض‬ ‫دیگر اسیب ها از جمله تن فروشی قرار‬ ‫می دهد و اقدامات مناسب و کارامد برای‬ ‫توانمندسازی و بازگشت ا ن ها به زندگی‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬در این باره در سال‬ ‫گذشته پنج مرکز نگهداری ویژه زنان در‬ ‫تهران‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬مشهد‪ ،‬تبریز‬ ‫و اصفهان از سوی مراکز دولتی کشور به‬ ‫این موضوع اختصاص یافت‪ ،‬هر چند که‬ ‫بسیاری ان را کافی نمی دانند‪.‬‬ ‫لیال ارشد اقدامات نهادهای مسئول را‬ ‫در پیشگیری و بهبود زنان معتاد ناکارامد‬ ‫و بی فایده می داند و می گوید‪« :‬دستگیری‬ ‫تنها اقدامی است که در این زمینه انجام‬ ‫می شود‪۱۵ .‬روز بعد از دستگیری و‬ ‫محرومیت از مصرف‪ ،‬بدون هیچ درمان‬ ‫اصولی‪ ،‬بعد از تجربه تحقیر و ازار‪ ،‬دوباره‬ ‫این فرد ازاد می شود و به همان مکانی‬ ‫برمی گردد که قبال در ان مواد مصرف‬ ‫می کرد»‪.‬‬ ‫تبعیض جنسیتی‪ ،‬حکم زخم ناسوری را‬ ‫دارد که در منجالب ویرانی بر روح زنان‬ ‫درگیر اعتیاد وارد می شود؛ تبعیض هایی که‬ ‫از انکار ابتالی ا ن ها به اعتیاد اغاز می شود‬ ‫و به انگ ها و برچسب هایی می رسد که گاه‬ ‫تا پایان عمر ادامه دارد و مجال بهبود و‬ ‫بازتوانی را از ا ن ها می گیرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫دیاب‪:‬‬ ‫درگیری هایسیاسیمانعتشکیلدولتلبنانمی شود‬ ‫نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در سخنانی گفت که درگیری سیاسی مانع از تشکیل دولت جدید در این کشور شده است‪ .‬به نقل از پایگاه خبری العهد‪ ،‬حسان دیاب‪ ،‬نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در مصاحبه با‬ ‫بی بی سی عربی گفت‪ :‬درگیری های سیاسی وجود دارد که مانع تشکیل دولت جدید می شود‪.‬وی افزود‪ :‬اوضاع اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و مالی لبنان از همان ابتدا به دلیل انباشت مشکالت از چند دهه قبل بود‪.‬دیاب در بخش دیگری از‬ ‫اظهاراتش با اشاره به ممنوعیت ورود میوه و صیفی جات کشورش به عربستان اظهار کرد‪ :‬لبنان نخواهد پذیرفت که گذرگاهی برای قاچاق مواد مخدر به کشورهای مختلف و ازجمله عربستان باشد و ما از نیروهای امنیتی خواستیم‬ ‫که در این زمینه با عربستان سعودی همکاری کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬محمد فهمی‪ ،‬وزیر کشور لبنان را مکلف به پیگیری این مسئله با طرف سعودی کردم و من ممنوعیت ورود تولیدات لبنان به عربستان را تصمیم سیاسی نمی دانم‪.‬حسان‬ ‫دیاب همچنین درباره انفجار بندر بیروت نیز تاکید کرد‪ :‬پرونده انفجار بندر بیروت به دستگاه قضایی سپرده شده است و من در کار دستگاه قضا مداخله نمی کنم‪.‬‬ ‫معاریو‪ :‬اسرائیل ثابت کرد‬ ‫قادر نیست به غزه‬ ‫حمله کند‬ ‫خط و نشان کره شمالی برای بایدن‬ ‫کر ه شمالی امروز (یکشنبه) با صدور چند بیانیه از ایاالت متحده و‬ ‫متحدانش در کر ه جنوبی انتقاد و تاکید کرد صحبت های اخیر از سمت‬ ‫واشنگتن اثباتی بر سیاست خصمانه انها و نیازمند یک واکنش مقتضی‬ ‫از سوی پیونگ یانگ است‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری رویترز‪ ،‬این بیانیه ها که در خبرگزاری‬ ‫دولتی کر ه شمالی موسوم به “کی سی ا ن ای” منتشر شد‪ ،‬پس از ان بود‬ ‫که روز جمعه کاخ سفید گفت مقا م های امریکایی بعد از چند ماه‬ ‫بررسی در سیاست خودشان در قبال کر ه شمالی را به پایان رساند ه اند‬ ‫و در ادامه به چالش های پیش روی جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا اشاره داشت که به دنبال فاصله گرفتن از شکست های دونالد‬ ‫ترامپ است‪.‬‬ ‫در یکی از بیانیه ها یک سخنگوی وزارت خارجه کر ه شمالی‪،‬‬ ‫واشنگتن را به اهانت به شان رهبر کر ه شمالی از طریق انتقاد از‬ ‫وضعیت حقوق بشری این کشور متهم کرد‪ .‬این سخنگو که نامی از‬ ‫او نیامده است‪ ،‬گفت انتقاد حقوق بشری دستاویزی است که نشان‬ ‫می دهد ایاالت متحده خود را برای رویارویی همه جانبه با کر ه شمالی‬ ‫اماده می کند و بنابراین پاسخی درخور دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫در بیانیه دیگری کوان جونگ گان‪ ،‬مدیرکل دپارتمان روابط‬ ‫با امریکا در وزارت خارجه کر ه شمالی‪ ،‬به اولین سخنرانی بایدن در‬ ‫کنگره اشاره کرد که این رئیس جمهوری جدید گفت برنامه های‬ ‫هسته ای کر ه شمالی و ایران تهدید هستند و از طریق “دیپلماسی و‬ ‫بازدارندگی شدید” به انها پاسخ داده خواهد شد‪.‬‬ ‫کوان جونگ گان گفت‪ ،‬این غیر منطقی است و تعدی به‬ ‫حق دفاع از خود کر ه شمالی به شمار می رود که ایاالت متحده‬ ‫بازدارندگی دفاعی ان را یک تهدید قلمداد می کند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫اظهارات او به وضوح بازتاب نیت او برای حفظ سیاست خصمانه در‬ ‫قبال ماست و امریکا بیش از نیم قرن است که این کار را می کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صحبت از دیپلماسی در امریکا با هدف الپوشانی‬ ‫اقدامات خصمانه انهاست و بازدارندگی ان تنها ابزاری برای اعمال‬ ‫تهدیدهای هسته ای علیه کر ه شمالی است‪ .‬اکنون که سیاست بایدن‬ ‫روشن شده است‪ ،‬کر ه شمالی مجبور به اتخاذ تدابیر واکنشی می شود‬ ‫و در ان زمان امریکا خودش را در شرایط بغرنجی خواهد یافت‪.‬‬ ‫امریکا در اینده نزدیک با بدترین و بدتری بحران غیر قابل کنترل‬ ‫مواجه خواهد شد و این در صورتی است که با تفکر منسوخ جنگ‬ ‫سرد به سمت روابط کر ه شمالی – امریکا برود‪.‬‬ ‫کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا هنوز به تاز ه ترین بیانیه های‬ ‫کر ه شمالی واکنشی نشان نداد ه اند‪.‬‬ ‫در سومین بیانیه روز یکشنبه‪ ،‬کیم یو جونگ که از مقا م های ارشد‬ ‫دولت و خواهر کیم جونگ اون‪ ،‬رهبر کر ه شمالی است‪ ،‬به سختی‬ ‫از کر ه جنوبی بابت اینکه نتوانسته جلوی یک فراری را بگیرد که‬ ‫اطالعیه های ضد شمالی ها منتشر نکند‪ ،‬انتقاد کرد‪.‬‬ ‫کیم یو جونگ گفت‪ :‬ما مانورهای انجام شده به دست زباله های‬ ‫انسانی در کر ه جنوبی را یک تحریک جدی علیه دولت خود می دانیم‬ ‫و اقدامات مربوطه را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫روزنامه عبری معاریو با اذعان به پیروزی راهبردی حماس مقابل رژیم صهیونیستی نوشت که‬ ‫این رژیم برای تعامل با غزه هیچ طرح و برنامه مشخص و هدفمندی ندارد‪.‬‬ ‫روزنامه عبری زبان معاریو در گزارشی تاکید کرد که جنبش حماس توانست یک پیروزی‬ ‫راهبردی را در مقابل رژیم صهیونیستی کسب کند و این قدرت را دارد که دست به هر مخاطره یا‬ ‫ماجراجوییاحتمالیبزند‪.‬‬ ‫“تال لیو رام” تحلیلگر نظامی روزنامه معاریو با اشاره به حوادث اخیر در جبهه غزه و شلیک‬ ‫ده ها موشک و راکت به سمت اراضی اشغالی و پاسخ ضعیف رژیم صهیونیستی‪ ،‬تصریح کرد که‬ ‫دولت رژیم صهیونیستی به سیاست اطفای حریق بسنده کرده و با توجه به توصیه های محافل نظامی‪،‬‬ ‫خویشتن داری می کند چرا که هیچ طرح و برنامه منظم و هدفمندی برای تعامل به مشکل پیچیده‬ ‫غزه ندارد‪.‬‬ ‫این روزنامه نوشت که رژیم صهیونیستی ثابت کرده قادر به حمله نظامی به غزه نیست و همین‬ ‫موجب شده تا حماس یک پیروزی راهبردی را کسب کند و به ویژه پس از برداشتن موانع فلزی از‬ ‫منطقه باب العامود‪ ،‬به این باور برسد که تنها با زور و قدرت می توان از این رژیم امتیاز گرفت‪.‬‬ ‫رام اظهار داشت که مراجع سیاسی اسرائیلی پس از شلیک بیش از ‪ ۴۰‬راکت از غزه به سمت‬ ‫اراضی اشغالی تازه متوجه عواقب و پیامدهای حوادث و اتفاقات جاری در قدس شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینکه می گویند حماس سرگرم مسائل داخلی‪ ،‬اوضاع اقتصادی و کرونا است و‬ ‫کمک های مالی قطر می تواند به ارام سازی اوضاع در غزه منجر شود‪ ،‬سخنانی کامال گمراه کننده‬ ‫است‪ ،‬زیرا انچه اخیرا اتفاق افتاد ثابت کرد که ثبات و ارامش در غزه تنها مرتبط با اوضاع اقتصادی‬ ‫یا تالش برای دست یابی به اتش بس طوالنی مدت نیست و حماس نشان داد که اگر اوضاع‬ ‫برخالف خواسته ان پیش برود‪ ،‬اماده دست زدن به هرگونه مخاطره و ماجراجویی است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین تال لیو رام در رابطه با احتمال ازسرگیری درگیری ها‬ ‫در جبهه غزه گفت که ارامش نسبی کنونی ممکن است در نتیجه تحوالت روزهای اتی از بین‬ ‫برود‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد که درگیری های غزه‪ ،‬موجب لغو سفر اویو کوخاوی رئیس ستاد‬ ‫مشترک ارتش به واشنگتن شد و بر تالش های رژیم صهیونیستی برای تاثیرگذاری بر تصمیم نهایی‬ ‫دولت امریکا در رابطه با بازگشت به توافق هسته ای با ایران و قانع کردن ان به اضافه کردن برخی‬ ‫شروط به این توافق جهت حفظ منافع “اسرائیل” نیز تاثیر گذاشت‪.‬‬ ‫تانگیزاز«دستپنهان»اسرائیلدراروپا‬ ‫روایتشگف ‬ ‫بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند‬ ‫که سقوط تاریخی امپراطوری های غربی موجب‬ ‫شده تا ان ها به اسرائیل به مثابه یکی از اخرین و‬ ‫مهمترین پروژه های اسکان خارجی مهاجران و‬ ‫همچنین رویه های استعماری خود بنگرند‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬اسرائیل مدت هاست که توانسته نژادپرستی‬ ‫سیستماتیک حاکم در کشور های اروپایی را به‬ ‫خود جذب کرده و در مقابلِ ان‪ ،‬از حمایت های‬ ‫سیاسی‪ ،‬نظامی و اطالعاتی دولت های اروپایی‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬سیاستمداران غربی اغلب و به‬ ‫وضوح‪ ،‬اسرائیل را دوست و متحد خود خطاب‬ ‫می کنند‪ .‬با این حال در محافل و جمع های‬ ‫خصوصی‪ ،‬مخصوصا در میان مقام های اطالعاتی‬ ‫غربی‪ ،‬داستان تا حد زیادی متفاوت است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬اسناد افشا شده از اژانس امنیت‬ ‫ملی امریکا (توسط “ادوارد اسنودن” در سال‬ ‫‪ )۲۰۱۳‬نشان داد که نهاد های ضدجاسوسی امریکا‪،‬‬ ‫اسرائیل را به ندرت در میان متحدان این کشور‬ ‫تصور می کنند و حتی ان را به مثابه یکی از خطرات‬ ‫اساسیِ جاسوسی‪ ،‬علیه امنیت ملی امریکا نیز در‬ ‫نظر می گیرند‪ .‬در این راستا‪ ،‬دیگر کشور هایی که‬ ‫امریکا‪ ،‬ان ها را به مثابه تهدیداتی اساسی علیه خود‬ ‫ارزیابی می کند‪ ،‬همان هایی هستند که این کشور به‬ ‫وضوح و اشکارا‪ ،‬ان ها را “دشمن” خطاب می کند‬ ‫که از جمله ان ها می توان به چین‪ ،‬ایران‪ ،‬کوبا و‬ ‫ونزوئال اشاره کرد‪.‬‬ ‫چندان سخت نیست که بفهمیم چرا نهاد های‬ ‫اطالعاتی امریکا‪ ،‬اسرائیل را به مثابه تهدیدی‬ ‫مستقیم علیه امنیت ملی این کشور در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫به طور خاص‪ ،‬محاکمه “جاناتان پوالرد” جاسوس‬ ‫اسرائیلی ساکن در امریکا‪ ،‬این مساله را کامال‬ ‫توضیح می دهد‪.‬‬ ‫پوالرد به عنوان یک افسر اطالعاتی نیروی‬ ‫دریایی امریکا‪ ،‬از موقعیت خاص امنیتی خود‬ ‫سواستفاده کرد و اطالعات قابل توجهی را از‬ ‫امریکا به اسرائیل منتقل کرد‪ .‬وی قبل از اینکه از‬ ‫سوی رئیس جمهور وقت امریکا “باراک اوباما”‬ ‫فرمان عفو بگیرد‪ ،‬به مدت ‪ ۳۰‬سال در زندان های‬ ‫امریکا در حبس بود‪.‬‬ ‫پوالرد پس از ازادی از زندان های امریکا در‬ ‫سال گذشته میالدی‪ ،‬با جت اختصاصی میلیاردر‬ ‫سرشناس صهیونیست “شلدون ادلسون”‪ ،‬راهی‬ ‫اسرائیل شد‪ .‬جاناتان پوالرد که در امریکا‪ ،‬فردی‬ ‫“خائن” خطاب می شد‪ ،‬در “فرودگاه بن گورین”‬ ‫اسرائیل‪ ،‬با گرمی تمام از سوی “بنیامین نتانیاهو”‬ ‫نخست وزیر اسرائیل مورد استقبال گرفت و نتانیاهو‬ ‫به او لقب قهرمان ملی اسرائیل را نیز داد‪.‬‬ ‫پوالرد حتی پس از ازادی نیز از جاسوسی‬ ‫خود در خاک امریکا به نفع اسرائیل ابراز پشیمانی‬ ‫نکرد و در مصاحبه با یک روزنامه اسرائیلی گفت”‬ ‫حتی اگر یکبار دیگر در موقعیتش قرار گیرد‪ ،‬در‬ ‫خاک امریکا دست به جاسوسی برای اسرائیل‬ ‫می زند”‪ .‬او حتی دیگران را نیز تشویق کرد تا‬ ‫دقیقا همان کاری را انجام دهند که وی انجام داده‬ ‫است‪ .‬او گفت کاری که برای رژیم اسرائیل کرده‪،‬‬ ‫ارزشش را داشته است و برای او‪ ،‬امنیت و منافع‬ ‫اسرائیل‪ ،‬بر همه چیز اولویت دارد (او این صحبت ها‬ ‫را به عنوان یک شهروند امریکایی به زبان اورده‬ ‫است)‪.‬‬ ‫جدای از همه این ها‪ ،‬مداخالت گسترده و‬ ‫مکرر اسرائیل در انتخابات امریکا و انگلستان نیز‪،‬‬ ‫بار ها و به وضوح‪ ،‬از سوی نخبگان و جریان های‬ ‫رسانه ای صهیونیست (یا وابسته به صهیونیست ها)‬ ‫حاکم در این کشورها‪ ،‬مخفی شده و چندان به ان ها‬ ‫پرداخته نشده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬یکی از همکاران روزنامه نگار من‪،‬‬ ‫به تازگی در گزارشی‪ ،‬در روایتی شگفت انگیز‪،‬‬ ‫از فعالیت های جاسوسی دستگاه اطالعاتی اسرائیل‬ ‫در خاک کشور های اروپایی‪ ،‬پرده برداشته است‪.‬‬ ‫“معاض حامد” روزنامه نگار فلسطینیِ مستقر در‬ ‫اسپانیا می گوید‪“ :‬اخیرا پلیس محلی اسپانیا وی را‬ ‫به دلیل یک اتهام واهی فراخوانده است‪ .‬زمانی که‬ ‫وی در اداره پلیس بوده‪ ،‬یک مامور امنیتی موساد‪،‬‬ ‫از وی و فعالیت های روزنامه نگاری اش بازجویی‬ ‫‪7‬‬ ‫کرده و او را تهدید کرده که اگر بخواهد همچنان‬ ‫علیه اسرائیل قلم بزند‪ ،‬امنیتش به خطر خواهد افتاد”‪.‬‬ ‫شاید برای برخی این ماجرا‪ ،‬فانتزی و متوهمانه به‬ ‫نظر برسد‪ .‬با این حال باید گفت که معاض حامد‬ ‫یک روزنامه نگار سرشناس فلسطینی است که‬ ‫تاکنون بار ها و بار ها به افشای عملیات های دستگاه‬ ‫جاسوسی اسرائیل جهت جذب نیرو های فلسطینی‪،‬‬ ‫در راستای اهداف و منافع جاسوسی خود در اروپا‬ ‫پرداخته است‪“ .‬کمیته حراست از روزنامه نگاران” در‬ ‫رابطه با تهدیدات موساد علیه معاض حامد‪ ،‬به دولت‬ ‫اسپانیا اعالم هشدار کرده است با این حال‪ ،‬دولت‬ ‫اسپانیا عمیقا به این هشدار ها بی تفاوت بوده است‪.‬‬ ‫حامد معاض به طور خاص به این مساله تاکید‬ ‫می کند که به فردی که او را بازجویی می کرده‬ ‫مشکوک شده است‪ .‬او می گوید‪“ :‬فرد مذکور سعی‬ ‫داشته خود را بلژیکی (اما با عقبه فلسطینی) معرفی‬ ‫کند با این حال زمانیکه سعی کرد با من عربی سخن‬ ‫بگوید‪ ،‬می توانستم به خوبی بفهمم که او لهجه‬ ‫عبری دارد”‪ .‬حامد معاض نیز به این فرد و در جریان‬ ‫بازجویی‪ ،‬با زبان عبری پاسخ داده که این اقدام او‪،‬‬ ‫ان فرد را شگفت زده و شرمنده کرده است‪.‬‬ ‫جاسوس اسرائیل که خود را “عمر” نامیده‪،‬‬ ‫اندکی بعد اعتراف کرده که برای اسرائیل کار‬ ‫می کند‪ .‬وی سپس در مورد فعالیت های روزنامه‬ ‫نگاری حامد معاض‪ ،‬از او بازجویی کرده و به نوعی‬ ‫با او سخن گفته که نشان می داده تلفن همراه او‬ ‫نیز شنود شده است‪ .‬این عاملِ اسرائیل سپس حامد‬ ‫معاض را تهدید کرده که دیگر به فلسطین برنگردد‬ ‫(حامد معاض از سال ‪ ،۲۰۱۴‬رام اهلل را ترک کرده‬ ‫بود) و ضمنا در فعالیت های ژورنالیستی خود نیز‬ ‫عمیقا تجدید نظر کند و علیه اسرائیل‪ ،‬مطلبی کار‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫از زمان وقوع این حادثه‪ ،‬خانواده حامد معاض‬ ‫در اسپانیا عمیقا در ترس و وحشت زندگی می کنند‪.‬‬ ‫حتی همسر او نیز به شدت از باز کردن درب خانه‬ ‫به روی هر فردی به وحشت افتاده است‪ .‬سوال های‬ ‫بی پاسخ زیادی در مورد این حادثه و بازجویی از‬ ‫یک شهروند فلسطینی در قلب اروپا توسط عوامل‬ ‫صهیونیست وجود دارد‪ .‬سوال هایی که در نوع خود‬ ‫می توانند نشان دهنده یک رسوایی گسترده بین‬ ‫المللی باشند‪ .‬به گزارش فرارو‪ ،‬با این حال مهمترین‬ ‫این سوال ها می تواند این باشد‪ :‬چرا دولت اسپانیا به‬ ‫عوامل موساد اجازه می دهد تا ازادانه در خاک این‬ ‫کشور اقدام کنند و حاکمیت ان را زیر سوال ببرند؟‬ ‫ایا حامد معاض و خانواده اش می توانند در جای‬ ‫دیگری از دنیا‪ ،‬رنگ ارامش را ببینند و از اقدامات‬ ‫موساد در امان باشند؟ سایه سیاه نفوذ اسرائیل در‬ ‫کشور های اروپایی‪ ،‬روز به روز گسترده می شود‪.‬‬ ‫امری که بایستی به مثابه یک دغدغه و نگرانی جدی‬ ‫بین المللی تحلیل و تفسیر شود»‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13-‬اردیبهشت‪ 1400‬شماره‪1336‬‬ ‫بین الملل‬ ‫زیروبمقراردادتولیدمشترک‬ ‫تاخریداسپوتنیک‪-‬ویبین‬ ‫ایرانوروسیه‬ ‫مذاکراتوتالشهایزیادیازسوینهادهایذیربطجمهوریاسالمیایران‬ ‫برایبهنتیجهرسیدنقراردادتولیدمشترکوخریدواکسناسپوتنیکویازروسیه‬ ‫درحالیانجامشدکهمعتبرترینموسساتونشریاتعلمیوپزشکیجهانازجمله‬ ‫موسسهتحقیقاتیلنستاثربخشی‪ ۹۱.۶‬درصدیاینواکسنراتاییدکردندوبعداز‬ ‫ایران‪،‬تعدادزیادیازکشورهاازجملهاروپاییهامشتریواکسنروسیشدند‪.‬واکسن‬ ‫روسیاسپوتنیکویدر‪ ۶۰‬کشورجهانثبتشدهاستکهجمعیتکلیانهاسه‬ ‫میلیاردنفربراوردمیشود‪.‬بیشاز‪ ۳۰‬کشوردرحالحاضرواکسیناسیونگستردهرا‬ ‫بااینواکسناغازکردهاند‪.‬محققانموسسهسرمایه گذاریمستقیمروسیهوموسسه‬ ‫تحقیقاتهمه گیرشناسیومیکروبیولوژیگامالیا‪۳۰،‬فروردیناعالمکردندیافته های‬ ‫جدیدازمطالعهواکسنروسی«اسپوتنیکوی»بررویسهمیلیونو‪ ۸۰۰‬هزارنفرنفر‬ ‫نشانمی دهدکهاثربخشیاینواکسنکرونا‪ ۹۷.۶‬درصداست‪.‬در بارهواقعیتهاو‬ ‫زیروبمهایتوافقاتایرانوروسیهبرایتولیدمشترکواکسنوعقدقراردادهای‬ ‫خریدازابتداتاکنون‪،‬کاظمجاللیسفیرجمهوریاسالمیایراندرفدراسیونروسیه‬ ‫توضیحاتیرامطرحکردهاست‪ .‬چهزمانیسفارتایرانموضوعاتتولیدمشترک‬ ‫واکسنباروسیهوخریدواکسنرابامسئولینذیربطدرمسکوکلیدزد؟‬ ‫جاللیمیگوید‪:‬بهلحاظزمانیاینموضوعدرسهمقطعشکلگرفتمقطعاول‬ ‫زمانیبودکهکرونابهتازگیدرچینشیوعپیداکردهاماهنوزدرجهانفراگیرنشدهبود‬ ‫ودرظاهرکرونابهروسیهمنتقلنشدهبود‪.‬‬ ‫در ان زمان همت ما این بود که هر چه سریعتر کمک هایی را به کشور ارسال‬ ‫کنیمودرهمینراستادراسفند‪ ۹۸‬وفروردین‪ ۹۹‬چندینمحمولهازکیتهای‬ ‫تشخیصویروسکووید‪ ۱۹-‬وبرخیازدستگاههایتنفسیراازروسهاتحویل‬ ‫گرفتهوبهایرانارسالکردیمضمناینکهمقداریکمکهاینقدیهمبراینهادهای‬ ‫حمایتیکشورمانبهمنظورکمکبهخانوادههایبیبضاعتدرشرایطکرونایی‬ ‫تقدیمشد‪.‬‬ ‫ویتصریحکردمقطعدومزمانیبعدازانبودکهکرونابهروسیهنیزرسوخپیدا‬ ‫کردوروسهاهاهمدرگردونهشیوعویروسکروناقرارگرفتندوشروعبهساخت‬ ‫واکسنکروناکردندوازانموقعبودکهازسفارتباوزارتبهداشتروسیهارتباط‬ ‫گرفتمبااینهدفکهچهکمکیرامیتوانیم بهکشورمانازطریقروسهاارایهدهیم‬ ‫وبرهمیناساسدراردیبهشت‪ ۹۹‬شرایطیفراهمشدتادووزارتبهداشتایرانو‬ ‫روسیهباهمتماسداشتهباشند‪.‬‬ ‫جاللیاظهارداشت‪:‬دراینمقطعروسهامشغولساختنواکسنبودندزمانی‬ ‫کهبسیاریازکشورهایدیگرازجملهایرانهماعالمکردهبودندکهدرتالشبرای‬ ‫ساختواکسنعلیهویروسکووید‪۱۹-‬هستند‪.‬‬ ‫درهمینزمانبودکهمدیریتتولیدمشترکواکسناسپوتنیکوفروشواکسن‬ ‫درروسیهبصورتمتمرکزبهصندوقسرمایهگذاریمستقیماینکشوربامدیریت‬ ‫«کریلدیمیتریف»واگذارشد‪.‬‬ ‫برایناساسازمردادماهسال‪ ۱۳۹۹‬تصمیمگرفتیمکهبطورمستقیمومتمرکز با‬ ‫اقایدیمیتریفومعاونینایشانبرایهمکاریمشترکروسیهوایرانپیگیریکنیم‬ ‫بنابراینباایشانتماسگرفتمکهباموافقتویمواجهشد‪.‬درهمانزمانبودکهباطرف‬ ‫روسیبهنتیجهرسیدیمکه رویتولیدمشترکواکسنهمکاریکنیموروسهاهم‬ ‫اعالمامادگیکردندکهاینکاربهسرعتانجامشود‪.‬‬ ‫چرااخبارمربوطبهمذاکراتسفارتباطرفروسیبرایتولیدواکسنمشترک‬ ‫درابتدارسانهاینشد؟‬ ‫جاللیخاطرنشانکردکهاولینگفتوگویمنباکریلدیمیتریف»رئیس‬ ‫صندوقسرمایهگذاریهایمستقیمروسیهدربارهتولیدواکسنمشترکدرهماننیمه‬ ‫تابستان‪ ۱۳۹۹‬بررویسایت خبریسفارتقرارگرفتکهبالفاصلهدیمیتریفتماس‬ ‫گرفت که به هیچ وجه در حال حاضر فعالیت ها و گفت و گو ها در این مورد رسانه‬ ‫اینشود‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬مردمازکانالهایمختلفبهصورتتلفنی‪،‬یادرفضایمجازیو‬ ‫رسانههامرتبادربارهتولیدمشترکماباروسیهمیپرسیدندامابهخاطرتعهدبهطرف‬ ‫روسیهبرایرسانهاینشدن امکاناطالعرسانیدرانبرههزمانینبود چوننمی‬ ‫خواستیم به اصلکارو هدف ما لطمه ایواردشود‪.‬‬ ‫پیگیریقراردادبرایتولیدمشترکواکسناسپوتنیکروسیهدرایران‬ ‫جاللیگفتبهدنبالاعالمامادگیروسیهبرایبرایتولیدمشترک‪،‬سریعااین‬ ‫موضعبهوزارتبهداشتایرانمنتقلشدکهروسیهنهتنهاباتولیدمشترکواکسن‬ ‫روسیهدرایرانبرایتامینداخلیاعالمامادگیکردهاست‪،‬بلکهازاینکهایرانبهعنوان‬ ‫هابمنطقهایتولیدواکسناسپوتینکنیزتبدیلشود‪،.‬استقبالمیکند‪.‬‬ ‫جاللیتصریحکرد‪:‬عمالماازاولینکشورهاییبودیمکهبرایتولیدمشترک‬ ‫واکسناسپوتنیکباطرفروسیمذاکرهکردیمووتالشماازهماناولبراینبود‬ ‫کهکارراسریعشروعکنیمتاواکسیناسیوندرکشورمانهمزودترازدیگرکشورها‬ ‫اغازشودومردممامنتظرنمانند‪.‬‬ ‫از همان مرداد ماه‪ ۱۳۹۹‬طرف روسی اعالم کرد برای انکه وارد فرایند تولید‬ ‫مشترکشویمالزماستهرچهسریعتربینطرفیندوقراردادامضاشودوبرهمین‬ ‫اساسپیشنویشپیشنهادیقراردادباعنوانیادداشتتفاهم«عدمافشایاطالعات»‬ ‫مربوطبهتولیدمشترکمعروفبهقرارداد«محرمانگی»ویکقراردادهمباعنوان‬ ‫«یادداشتتفاهمتوسعههمکاریهادرزمینه تحقیقاتواموزشواکسن»بهسفارت‬ ‫تحویلدادندوبالفاصلهبرایوزارتبهداشتایرانارسالشد‪.‬‬ ‫جاللیتصریحکرددرانزمانتبلیغاتمنفیعلیهواکسنروسهاازسویبرخی‬ ‫افراد مطرح می شد و همین موضوع هم گالیه و انتقاد طرف روسی را در پی داشت‬ ‫که“خریدواکسنبااختیارخودکشورهااستونهبااجبارروسیه‪”.‬برهمیناساس‬ ‫ارتباطهایویدئوکنفرانسیبهمنظوررفعتردیدهابرگزارشد‪ .‬ازشهریورتادیماه‪۹۹‬‬ ‫درمجموعپنجدورهویدئوکنفرانسبرگزارشداولینان‪ ۲۷‬شهریوردرموردتولید‬ ‫مشترکبود‪.‬‬ ‫تولیدمشترکازچهزمانیکلیدخورد؟‬ ‫سفیرجمهوریاسالمیایراندرفدراسیونروسیهگفت‪:‬قراردادرابرایوزارت‬ ‫بهداشتفرستادیموبعداز‪ ۱۴‬روزامضاشد‪.‬بعدازانبهپیشنهادوزارتبهداشت‬ ‫کشورمانچندویدیوکنفرانسبامسووالنروسیبهبهمنظوراشناییکاملباایننوع‬ ‫واکسنورفعتردیدهابرقرارشد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد در سفری که در تهران در دی‪ ۱۳۹۹‬داشتم در جلسه ای‬ ‫توضیحدادمکهفرایندکاربررسیقراردادکهازروسیهبهتهرانارسالشدهبهدرازا‬ ‫کشیدهشدهوبههمینخاطرتولیدمشترکدرتهرانبهتاخیرافتادهاستوسپسوزیر‬ ‫دستوردادکهسریعاکارانجامشود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫فرازکمالوندسرمربیسایپاشد‬ ‫فراز کمالوند‪ ،‬مدیرفنی تیم فوتبال استقالل که به تازگی با این تیم از رقابت های اسیایی برگشته‪ ،‬به عنوان‬ ‫سرمربی جدید تیم سایپا انتخاب شد‪.‬کمالوند که طی مذاکره با مسئوالن سایپا به توافق رسیده بود قرار است امروز‬ ‫طی مراسمی معارفه شود و رسماً کارش را به عنوان سرمربی جدید این تیم شروع کند‪.‬سایپا پیش از این با هدایت‬ ‫ابراهیم صادقی در رقابت ها حاضر می شد ولی سرمربی نارنجی پوشان در پی نتایج این تیم از سمتش استعفا داد‪.‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫صعود استقالل کار بزرگی بود‪ /‬وعده فرهاد‬ ‫درباره قهرمانی اسیا دور از دسترس نیست‬ ‫محسن گروسی در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار گروه ورزشی برنا درباره‬ ‫صعود استقالل اظهار داشت‪ :‬استقالل‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا را پرقدرت و‬ ‫طوفانی اغاز کرد اما بعد از شکست‬ ‫مقابل الدحیل فرهاد مجیدی تیمش‬ ‫را با فوتبالی منطقی و هوشمندانه به‬ ‫زمین می فرستاد‪ .‬استقالل در بازی‬ ‫های اخیر زمانی که به گل نیاز داشت‬ ‫حمله می کرد و روی دروازه حریف‬ ‫موقعیت ایجاد می کرد زمانی هم که‬ ‫الزم بود بازی را کنترل کند همین‬ ‫کار را انجام می داد و بر اساس‬ ‫نیازش در زمین بازی می کرد‪ .‬در‬ ‫بازی های ابتدایی استقالل در کار‬ ‫هجومی فوق العاده بود اما بعد از‬ ‫گل زدن اشفته به نظر می رسید ولی‬ ‫مجیدی توانست این مشکل را به‬ ‫خوبی برطرف کند تا استقالل از گل‬ ‫های زده اش مراقبت کند‪ .‬در نهایت‬ ‫هم استقالل به انچه می خواست‬ ‫رسید و از گروه مرگ به سالمت‬ ‫عبور کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امتیازات تیم ها در‬ ‫گروه استقالل خیلی به هم نزدیک‬ ‫بود و این ‪ 4‬تیم اگر در گروه های‬ ‫دیگر تقسیم می شدند حتما همه انها‬ ‫صعود می کردند‪ .‬استقالل نسبت‬ ‫به رقبای قدرتمندی مثل االهلی‬ ‫و الدحیل باهوش تر بود و اینکه‬ ‫توانست به عنوان تیم صدرنشین از‬ ‫گروهش صعود کند نشان از قدرت‬ ‫تیم مجیدی دارد‪ .‬استقالل در دو‬ ‫بازی مقابل الدحیل که امتیاز از‬ ‫دست داد قربانی اشتباهات داوری‬ ‫شد اما خوشبختانه مجیدی اجازه‬ ‫نداد تیمش تحت تاثیر حاشیه ها قرار‬ ‫بگیرد و توانست استقالل را با نظم و‬ ‫تدبیر خاصی به میدان بفرستد‪ .‬شاید‬ ‫هر تیم دیگری بود بعد از شکست‬ ‫ورزش‬ ‫سرخابی ها عالی بودند‪،‬‬ ‫حاال نوبت تیم ملی است‬ ‫تارتار‪:‬‬ ‫مقابل الدحیل از هم پاشیده می‬ ‫شد اما استقالل با قدرت و مراقبت‬ ‫بیشتری به بازی ها ادامه داد‪.‬‬ ‫گروسی تصریح کرد‪ :‬همان زمان‬ ‫که گروه استقالل در لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا مشخص شد معلوم بود که ابی‬ ‫ها در گروه مرگ قرار گرفتند اما‬ ‫اینطور نبود که استقالل امیدی برای‬ ‫صعود از این گروه نداشته باشد‪.‬‬ ‫استقالل تیم پرافتخاری در اسیا‬ ‫است و همه رقبا از این تیم هراس‬ ‫دارند‪ .‬ضمن اینکه امدن مجیدی هم‬ ‫استقالل را قدرتمندتر کرد‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد فرهاد همزمان روی شرایط‬ ‫بدنی و روحی و روانی بازیکنان کار‬ ‫کرد چون عملکردی که از بازیکنان‬ ‫استقالل در دیدارهای اخیر دیده ایم‬ ‫قابل مقایسه با قبل نبود و بازیکنان‬ ‫استقالل واقعا از نظر روحی و روانی‬ ‫و بدنی متحول شده بودند‪.‬‬ ‫مهاجم اسبق استقالل درباره‬ ‫عملکرد مهاجمان این تیم در اسیا‬ ‫گفت‪ :‬دیاباته‪ ،‬قایدی و مطهری‬ ‫از بهترین مهاجمان فوتبال ایران‬ ‫هستند انها هم مانند بقیه بازیکنان‬ ‫استقالل در دوره فکری شرایط‬ ‫خوبی نداشتند اما با حضور مجیدی و‬ ‫تغییر شرایط تیم و چیدمان ترکیب‪،‬‬ ‫مهاجمان استقالل هم مثل بقیه‬ ‫بازیکنان درخشیدند‪ .‬کامال مشخص‬ ‫است که استقالل در نیم فصل اول‬ ‫مشکالت زیادی داشت اما مجیدی‬ ‫تا حدودی توانسته مشکالت را‬ ‫برطرف و ارامش را به استقالل‬ ‫بیاورد‪ .‬استقالل برای موفقیت در‬ ‫لیگ برتر اسیا فقط به شرایط روحی‬ ‫و انگیزه باال نیاز ندارد بلکه باید از‬ ‫بروز برخی مشکالت که همواره در‬ ‫فیناللیگبرتربسکتبال‪/‬شهرداری گرگان‪-‬مهرامتهران‬ ‫زمان موفقیت استقالل پیش امده‬ ‫است جلوگیری کرد‪ .‬در سال های‬ ‫اخیر دیده ایم که استقالل هر وقت‬ ‫شرایط خوبی داشته به مشکالت‬ ‫عجیبی برخورده و مجیدی باید همین‬ ‫طور که تا االن جلوی این مشکالت‬ ‫را گرفته از این به بعد هم شرایط را‬ ‫مدیریت کند‪ ،‬ضمن اینکه مدیران‬ ‫باشگاه هم باید همه چیز را برای‬ ‫موفقیت استقالل فراهم کنند‪.‬‬ ‫گروسی درباره وعده مجیدی‬ ‫مبنی بر قهرمانی استقالل در اسیا بیان‬ ‫کرد‪ :‬وعده فرهاد در مورد قهرمانی‬ ‫در اسیا دور از دسترس نیست‪ ،‬البته‬ ‫شک نداریم که استقالل باید برای‬ ‫موفقیت در اسیا تقویت شود و برای‬ ‫نفرات اصلی خود جایگزین های‬ ‫شایسته ای داشته باشد‪4 .‬‬ ‫سرمربی تیم پیکان تهران می گوید به‬ ‫خاطر منافع ملی اعتراضی به برنامه پراکنده‬ ‫مسابقات لیگ برتر ندارد‪.‬‬ ‫مهدی تارتار درباره شرایط تیم پیکان‬ ‫در وقفه ایجاد شده لیگ برتر اظهار کرد‪:‬‬ ‫شرایط فنی تیم ما خوب است‪ .‬با وجود‬ ‫تعطیلی پیش امده به خاطر بازی های لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا اما سعی کردیم بازیکنان از‬ ‫نظر فنی در شرایط خوبی باشند‪ .‬برنامه های‬ ‫تمرینی مان را جلو بردیم و عصر شنبه نیز‬ ‫یک بازی دوستانه با پدیده مشهد داشتیم‬ ‫و قرار است عصر امروز(یکشنبه) نیز یک‬ ‫بازی دیگر را با این تیم انجام بدهیم که‬ ‫این دو مسابقه به ما کمک زیادی انجام می‬ ‫دهد‪ .‬وی درباره دیدار دوستانه با پدیده و‬ ‫تاثیرش در قرار گرفتن بازیکنان در شرایط‬ ‫مسابقه گفت‪ :‬بازی خوبی با پدیده انجام‬ ‫دادیم‪ .‬ما در ورزشگاه کارگران میهمان‬ ‫شهرخودرو بودیم و قرار است امروز ما‬ ‫میزبان انها باشیم‪ .‬جا دارد از کادرفنی‬ ‫تیم شهرخودرو و در راس ان سیدمهدی‬ ‫رحمتی تشکر کنم‪ .‬زمین ورزشگاه‬ ‫کارگران هم باکیفیت بودیم و دو تیم‬ ‫فوتبال روانی را انجام دادند‪ .‬با اینکه مسابقه‬ ‫دیروز را ما بردیم‪ ،‬اما در بازی های دوستانه‬ ‫نتیجه مالک نیست‪ .‬ما در این مسابقه‬ ‫ترکیبی را ازمایش می کردیم تا شرایط‬ ‫دست مان بیاید‪ .‬در بازی های دوستانه می‬ ‫شود ریسک کنیم و بد هم نبود‪ .‬مهم شکل‬ ‫کارمان بود که برایمان راضی کننده است‪.‬‬ ‫تارتار با اشاره به تعطیلی های پرتعداد‬ ‫لیگ برتر اظهار داشت‪ :‬به هر حال‬ ‫منافع ملی برای ما اهمیت دارد و باید به‬ ‫خاطر سربلندی کشور عزیزمان این نوع‬ ‫برنامه ریزی را تحمل کنیم‪ .‬خداراشکر‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬استقالل و تراکتور به عنوان سه‬ ‫نماینده ایران در لیگ قهرمانان اسیا سربلند‬ ‫بودند و صعود انها به دور بعدی را تبریک‬ ‫می گویم‪ .‬حاال که سه تیم ایرانی به دور‬ ‫بعد رسیدند‪ ،‬تمام امید ما به تیم ملی است‬ ‫و امیدواریم تیم ملی نیز بتواند در مسابقات‬ ‫مقدماتی جام جهانی مقتدر ظاهر شود و به‬ ‫دور بعد صعود کند‪ .‬ما به خاطر تیم ملی‬ ‫تابع فدراسیون فوتبال و برنامه ریزی سازمان‬ ‫لیگ هستیم و اعتراضی نمی کنیم‪ .‬امیدوارم‬ ‫شرایط برای صعود تیم ملی هموار شود‪.‬‬ ‫سرمربی پیکان در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا در ادامه لیگ برتر هم به بازیکنان‬ ‫جوان اعتماد می کنید‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫هر حال ما اکادمی قدرتمندی در باشگاه‬ ‫پیکان داریم‪ .‬روزی که هدایت پیکان را‬ ‫برعهده گرفتم‪ ،‬واقعا تصور نمی کردم اینقدر‬ ‫بازیکنان بااستعدادی در این باشگاه باشند‬ ‫که محصول اکادمی پیکان هم هستند که‬ ‫این هم به مدیریت باشگاه و در راس ان‬ ‫اقای اکبر محمدی برمی گردد‪.‬‬ ‫تارتار همچنین گفت‪ :‬در مدتی که‬ ‫در باشگاه پیکان حضور دارم‪ ،‬اقای اکبر‬ ‫محمدی را یک مدیر پرانرژی دیدم که از‬ ‫همه نظر پای کار ایستاده و برای موفقیت‬ ‫تیم تالش می کند‪ .‬ما از ابتدای فصل با‬ ‫وجود اقای محمدی و اعضای هیات مدیره‬ ‫هیچ دغدغه مالی نداشتیم که جای تشکر‬ ‫دارد‪ .‬تنها دغدغه کادرفنی در باشگاه پیکان‬ ‫مسائل فنی است و این نشان دهنده عملکرد‬ ‫خوب تیم پشتیبانی و مدیریتی باشگاه است‪.‬‬ ‫ترکیب المپیکی ایران‬ ‫چکیده ‪ 3‬نسل خواهد بود‬ ‫فیاضی‪:‬‬ ‫و به نقل از روابط عمومی فدراسیون‬ ‫والیبال‪ ،‬نخستین اردوی تیم ملی والیبال در‬ ‫سال ‪ 1400‬برای حضور در لیگ ملت های‬ ‫والیبال و المپیک درحالی از ‪ 11‬فروردین‬ ‫ماه اغاز شد که پوریا فیاضی هم در کسوت‬ ‫دریافت کننده قدرتی به جمع اردونشینان‬ ‫اضافه شد‪.‬‬ ‫او در تشریح شرایط برگزاری اردوی‬ ‫ملی‪ ،‬قبل و بعد از حضور والدیمیر الکنو‬ ‫سرمربی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬در شروع اردوها شرایط‬ ‫خاص و پیچیده بود‪ .‬شیوع کرونا تا حدی‬ ‫به امادگی بازیکنان ضربه زد‪ .‬قبل از ورود‬ ‫والدیمیر الکنو به اردوهای تیم ملی‪ ،‬کادر‬ ‫فنی بازیکنان را به لحاظ امادگی به شرایط‬ ‫خوبی رسانده بود‪ .‬اما مثبت شدن تست‬ ‫‪ PCR‬برخی بچه ها‪ ،‬گاهی اردو از شرایط‬ ‫ارمانی خارج می شد‪ .‬با این حال تاکنون روند‬ ‫رو به رشدی داشته ایم و شاهد رقابت بسیاری‬ ‫خوبی بین بچه ها هستیم‪ .‬در همه پست ها‬ ‫بازیکنان بسیار باانگیزه ای داریم و فکر می کنم‬ ‫تیم ملی خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫شایسته ترین هاملی پوشمی شوند‬ ‫دریافت کننده قدرتی ایران‪ ،‬سطح‬ ‫ت خود را هم‬ ‫امادگی بازیکنان هم پس ‬ ‫این طور ارزیابی کرد‪ :‬بازیکنان هم پست من‬ ‫همگی از سطح امادگی خوبی برخوردار‬ ‫هستند‪ .‬بخصوص لژیونرها که از سطح تفکر‬ ‫حرفه ای تری برخوردار هستند‪ .‬ضمن این که‬ ‫در فصل ‪ 99‬شاهد لیگ بسیار قوی بودیم و‬ ‫سطح فنی بازیکنان بسیار باال بود‪ .‬این مسئله‬ ‫باعث شد سطح رقابت بازیکنان برای راه یابی‬ ‫به تیم ملی هم افزایش چشم گیری داشته‬ ‫باشد‪ .‬به همین خاطر مطمئنم با تفکر و دیدگاه‬ ‫حرفه ای الکنو و کادرفنی اش‪ ،‬درنهایت‬ ‫شایسته ترین بازیکنان موفق به پوشیدن پیراهن‬ ‫تیم ملی شوند‪.‬‬ ‫‪ ٤‬سال یکبار جراحی می کنم!‬ ‫فیاضی در واکنش به مصدومیتی که در‬ ‫ش امد هم‬ ‫جریان برگزاری لیگ برایش پی ‬ ‫گفت‪ :‬هر ‪ 4‬سال یکبار همه راهی المپیک‬ ‫می شوند و در عوض من هم هر ‪ 4‬سال‬ ‫یکبار‪ ،‬یک جراحی روی پایم انجام می دهم‬ ‫(می خندد)‪ .‬در این بین اما دیدگاه الکنو‬ ‫نسبت به بازیکنان مصدوم برایم بسیار جالب‬ ‫بود و به همین خاطر از او بسیار ممنونم‪ .‬او‬ ‫و کادرفنی اش مرا کامال ازاد گذاشتند تا با‬ ‫احساسی که با مصدومیتم داشتم‪ ،‬جلو بروم‪.‬‬ ‫از دکتر افروزی و بدنساز تیم ملی هم متشکرم‬ ‫که باعث شدند تا انگیزه بیشتری برای بهبود‬ ‫پیدا کنم‪ .‬پیشرفتی که در بهبود مصدومیتم‬ ‫داشتم برایم خوشحال کننده است‪ .‬راهش‬ ‫را بلدم و مطمئن باشید به شرایط ارمانی‬ ‫برمی گردم؛ ولی فکر می کنم کمی دیرتر‬ ‫از سایر بازیکنان‪ .‬امیدوارم دوستانم برایم‬ ‫دعا کنند و مطمئن باشند که در این راه کم‬ ‫نخواهم گذاشت‪.‬‬ ‫الکنو سخت گیر اما مهربان است‬ ‫دریافت کننده قدرتی والیبال ایران‪ ،‬الکنو‬ ‫را این گونه ارزیابی کرد‪ :‬وقتی یک مربی‬ ‫مسئولیت یک تیم برای مسابقات سختی چون‬ ‫المپیک را قبول می کند‪100 ،‬درصد مطالعات‬ ‫زیادی کرده و نقاط قوت و ضعف زیادی از‬ ‫تیم ملی در ذهن خود دارد‪ .‬فکر می کنم باید‬ ‫به الکنو زمان داد‪ .‬تا جایی که من می بینیم‪،‬‬ ‫او به یکسری از نقاط ضعف تیم ملی ایران‬ ‫پی برده و در حال تنظیم تمرینات بر مبنای‬ ‫همان ضعف هاست‪ .‬از نظر من الکنو مربی‬ ‫سخت گیری است‪ .‬کادر فنی او اعم از پیمان‬ ‫اکبری و محمدرضا تندروان هم از جمله‬ ‫مربیان سخت گیری هستند که با ان ها کار‬ ‫کرده اند‪ .‬با این حال چیزی جز خوشرویی‬ ‫از مربیان ندیده ایم و این مسئله هم تنها یک‬ ‫دلیل دارد و ا ن این که بازیکنان به نحو احسن‬ ‫درحال انجام وظایف خود هستند‪ .‬وگرنه هیچ‬ ‫مربی ای در جریان تمرینات به بازیکنانش‬ ‫کادو نمی دهد‪ .‬همه بازیکنان سخت در حال‬ ‫تالش هستند و روند ما رو به رشد است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل است ما شاهد مهربانی از سوی‬ ‫کادرفنیهستیم‪.‬‬ ‫باید به ایده های الکنو احترام گذاشت‬ ‫او اما تاکید دارد باید به خواست و ایده‬ ‫الکنو احترام گذاشت‪ :‬الکنو قهرمان المپیک‬ ‫است و اگر به کلمه قهرمانی در المپیک‬ ‫دقت کنیم متوجه جایگاهی می شویم که‬ ‫برای هرکسی اتفاق نمی افتاد‪ .‬او مدال طالی‬ ‫باالترین سطح والیبال دنیا را در کارنامه دارد و‬ ‫باید به حرف ها و ایده هایش احترام گذاشت‪.‬‬ ‫اگر می خواهیم ‪100‬درصد موفق باشیم‪ ،‬باید‬ ‫در راستای خواسته های او گام برداریم‪ .‬چه‬ ‫بیرون از اردوی تیم ملی که فدراسیون و اقای‬ ‫خوش خبر سرپرست تیم ملی شرایط بسیار‬ ‫خوبی را مهیا کرده اند و کرونای بازیکنان‬ ‫تقریبا به صفر رسیده و چه در داخل اردوها‬ ‫باید سوار موجی شویم که او دوست دارد‪.‬‬ ‫مطمئنم اگر این موارد را رعایت کنیم‪ ،‬نتایج‬ ‫قابل قبولی خواهیم گرفت که مردم بتوانند‬ ‫دوباره به والیبال ایران افتخار کنند‪.‬‬ ‫ترکیب تیم ملی جذاب خواهد شد‬ ‫فیاضی ترکیب تیم ملی ایران در المپیک‬ ‫و لیگ ملت ها را چکیده ای از ‪ 3‬نسل می داند‪:‬‬ ‫گ ملت ها‬ ‫الکنو تا زمان حضور تیم ملی در لی ‬ ‫زمان کمی در پیش دارد‪ .‬او باید بداند که از‬ ‫بازیکنان در اختیارش در چه مواقعی می تواند‬ ‫استفاده کند‪ .‬با این حال من فکر می کنم‬ ‫چکیده ‪ 3‬نسل والیبال ایران قرار است در لیگ‬ ‫ملت ها و المپیک حضور پیدا کند‪ .‬هم بازیکن‬ ‫جوان و باانگیزه داریم و هم بازیکن باتجربه و‬ ‫جنگنده‪ .‬با این حساب ترکیب بسیار جذابی‬ ‫در این رقابت ها خواهیم داشت‪ .‬فکر می کنم‬ ‫در لیگ ملت ها مردم عزیز ما باید تا حدود‬ ‫صبور باشند تا الکنو بتواند به ترکیب مورد‬ ‫نظرش برسد تا حداکثر قدرتی که می تواند‬ ‫از این مجموعه داشته باشد را در المپیک‬ ‫پیاده کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1337

روزنامه صدای اصلاحات 1337

شماره : 1337
تاریخ : 1400/02/15
روزنامه صدای اصلاحات 1335

روزنامه صدای اصلاحات 1335

شماره : 1335
تاریخ : 1400/02/12
روزنامه صدای اصلاحات 1334

روزنامه صدای اصلاحات 1334

شماره : 1334
تاریخ : 1400/02/11
روزنامه صدای اصلاحات 1333

روزنامه صدای اصلاحات 1333

شماره : 1333
تاریخ : 1400/02/09
روزنامه صدای اصلاحات 1332

روزنامه صدای اصلاحات 1332

شماره : 1332
تاریخ : 1400/02/08
روزنامه صدای اصلاحات 1331

روزنامه صدای اصلاحات 1331

شماره : 1331
تاریخ : 1400/02/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!