هفته نامه پژواک سخن شماره 687 - مگ لند

هفته نامه پژواک سخن شماره 687

هفته نامه پژواک سخن شماره 687

هفته نامه پژواک سخن شماره 687

‫ا‬ ‫مر‬ ‫به‬ ‫معر‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫نو‬ ‫ش‬ ‫تار‬ ‫یو‬ ‫ظیف‬ ‫ه‬ ‫اح‬ ‫اد‬ ‫مل‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫‪687‬‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫روحیه ایثار و‬ ‫فداکاری مهمترین‬ ‫دستاورد فرهنگی‬ ‫انقالب است‬ ‫عامالن ارتباط با‬ ‫شبکه های معاند‬ ‫در گلستان دستگیر‬ ‫‪3‬‬ ‫شدند‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬اذر ‪ 18 * 1401‬جمادی االول ‪ 13 * 1444‬دسامبر ‪ * 2022‬سال شانزدهم * ‪ 8‬صفحه * قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫انتظاری که ‪ ۱۳‬ساله شد‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جنگ دشمن را در‬ ‫فضای مجازی باید‬ ‫باور کنیم ‪3‬‬ ‫کمربندی گرگان چشم به راه اعتبارات‬ ‫دستگاه قضا‬ ‫تسلیم فرافکنی‬ ‫قانون گریزان نشود‬ ‫‪8‬‬ ‫ناراحتی امپراتوری‬ ‫دروغ از وضعیت‬ ‫‪ 2‬سفید گلستان‬ ‫حجاب؛ پرچم تبلیغ‬ ‫دین و مبارزه با‬ ‫‪ 4‬شبیخون فرهنگی‬ ‫روش های که برای‬ ‫تبلیغ استفاده کردیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دستگیری کارچاق کن‬ ‫مدعی نفوذ در پرونده‬ ‫اغتشاشات اخیر‬ ‫گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫با جبران کاهش جمعیت‬ ‫در چاله جمعیتی‬ ‫گرفتار نشویم‬ ‫تصور‬ ‫رفتنی‬ ‫بودن‬ ‫نظام!‬ ‫مهدی محمدی‪ :‬فکر می کنم در یک نقطه عطف‬ ‫قرار داریم‪ .‬قصد جمع بندی یا پیش بینی وضعیت‬ ‫را ندارم چون همه اموخته ایم در شرایطی چنین‬ ‫پیچیده باید عمیق ًا محتاط بود‪ .‬اما تقریب ًا پیداست که‬ ‫اشوب های ‪ ۱۴۰۱‬در فاز پایان قرار دارد‪.‬‬ ‫پروژه قبلی شکست خورده و پروژه جدید به‬ ‫سادگی قابل تعریف نیست‪.‬‬ ‫داستان اینگونه شروع شد‪ :‬ممکن‪ ،‬سریع و اسان‬ ‫جلوه دادن براندازی برای اقلیتی از جامعه که قرار بود‬ ‫در حباب شبکه‪ ،‬خود را اکثریت فرض کند‪ .‬هدف‬ ‫این بود که یک اشوب چند صد هزار نفری سراسری‬ ‫شکل بگیرد‪.‬‬ ‫برای رسیدن به این هدف‪ ،‬ابزار خالقانه ای ایجاد‬ ‫شد‪' :‬ایجاد تصور رفتنی بودن نظام‪ '.‬یک بازی از دید‬ ‫من هوشمندانه و پر از ظرافت و پیچیدگی داخلی و‬ ‫خارجی راه افتاد برای باوراندن این امر به بخشی از‬ ‫جامعه ایران که کار تمام و جمهوری اسالمی در حال‬ ‫رفتن است‪.‬‬ ‫فرض بنیادین پروژه این بود‪ :‬اگر این باور برای‬ ‫اقلیتی از جامعه ایجاد شود که نظام در حال رفتن‬ ‫است‪ ،‬اشوب بزرگ شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مقام امنیتی گفته بود‪' :‬سیستم ها وقتی می روند‬ ‫که به نظر برسد دارند می روند!'‬ ‫حاال یکبار دیگر انچه را که دیده اید مرور کنید‪.‬‬ ‫همه چیز معنای جدیدی پیدا می کند‪ .‬در داخل‬ ‫ایران هدف همه پروژه های کوچک و بزرگ‪ ،‬از‬ ‫زیر سوال بردن سالمت و حتی حیات رهبری‪ ،‬تا‬ ‫خشونت بی سابقه علیه نیروهای امنیتی و انتظامی‬ ‫و خشونت کالمی و تبدیل فحش به شعار‪ ،‬همین‬ ‫بود‪ :‬کار تمام است!‬ ‫در خارج از ایران نیز یک پروژه بزرگ کلید خورد‪:‬‬ ‫از علم کردن اسماعیلیون و تالش برای معرفی او به‬ ‫جواب نمی دهد‬ ‫عنوان الترناتیو جمهوری اسالمی تا‬ ‫همایش برلین یا بردن نازنین بنیادی‬ ‫به شورای امنیت و دیدار علی نژاد‬ ‫با ماکرون‪ .‬بایدن از تغییر و ماکرون‬ ‫از انقالب حرف زد‪.‬هدف انتقال‬ ‫'سیگنال پایان' بود‪.‬‬ ‫همه اینها روی برخی روندهای‬ ‫نسلی‪ ،‬جنسیتی و اقتصادی در‬ ‫ایران نشست‪ .‬بی تعارف کم‬ ‫کاری ها و ندانم کاری های ما‬ ‫بزرگترین کمکی بود که طراح‬ ‫خارجی دریافت کرد‪ .‬زیرساختی‬ ‫عظیم در داخل ایران مهیا شد که برخالف برخی‬ ‫تصورات خام به هیچ وجه منحصر به فضای مجازی‬ ‫نیست‪ .‬داستان بسیار بزرگ تر است‪.‬‬ ‫همه انها که وارد خیابان شدند بخشی از‬ ‫زیرساخت اشوب نبودند اما همه انها که دست‬ ‫به خشونت زدند اگاهانه یا نااگاهانه‪ ،‬با ان مرتبط‬ ‫بودند‪ .‬غفلت از شکل گیری این زیرساخت‪ ،‬بزرگ‬ ‫ترین سوالی است که مسئوالن یک دهه گذشته‬ ‫باید به ان جواب بدهند‪ .‬ترکیب این زیرساخت با‬ ‫نارضایتی‪ ،‬بحران را ساخت‪.‬‬ ‫من درباره ان زیرساخت سخن نمی گویم‪.‬‬ ‫موضوعی است که فهم ان مهم ترین مسئولیت‬ ‫کنونی جامعه اطالعاتی ایران است‪ .‬درباره زمینه های‬ ‫اجتماعی هم که ان زیرساخت بر ان استوار شده‬ ‫جداگانه سخن خواهم گفت‪ .‬در اینجا بر نتیجه تمرکز‬ ‫می کنم‪ .‬تا جایی که به نتیجه مربوط است پروژه به‬ ‫سختی شکست خورده‪.‬‬ ‫نخستین علت شکست پروژه حجم بی سابقه‬ ‫خشونتی است که تولید شد‪ .‬طراح خارجی در این‬ ‫باره عمد داشت‪ :‬جنایت کنید‪ ،‬فیلم بگیرید و رجز‬ ‫بخوانید‪.‬نظام یا می ترسد و مماشات می کند که‬ ‫یعنی کار تمام است یا متقابال دست به خشونت می‬ ‫زند که نفتی خواهد شد بر اتش اعتراضات‪ .‬یافتن‬ ‫راه میانه اسان نبود‪.‬‬ ‫نظام به جای انتخاب خشونت یا مماشات‪' ،‬تولید‬ ‫اگاهی اجتماعی' را هدف گرفت‪ .‬ذات اشوب باید‬ ‫اشکار و پرده از چهره کسانی که ادعا می کردند ایران‬ ‫را گلستان خواهند کرد‪ ،‬برداشته می شد‪ .‬بعد‪ ،‬جمع‬ ‫کردن بساط قداره کشی و تروریسم دشوار نبود‪ .‬اکنون‬ ‫جامعه ایران شاید معترض اما بسیار اگاه تر است‪.‬‬ ‫خشونت بی سابقه به جای اینکه ترس تولید کند‬ ‫یا به انگاره رفتن قدرت بدهد‪ ،‬به 'جامعه زدایی‬ ‫از اشوب' انجامید‪ .‬و مهم تر‪،‬تصویر ذهنی جامعه‬ ‫ایران از اینده بدون جمهوری اسالمی را واقعی‬ ‫کرد‪ .‬صریح ترین منتقدان به ما که می رسیدند می‬ ‫گفتند از شما خوشمان نمی اید ولی بساط اینها را‬ ‫جمع کنید!‬ ‫خشونت کالمی وضع براندازان را بدتر کرد‪ .‬طرف‬ ‫طراح گمان می کرد می تواند فحش جنسی را در ایران‬ ‫به شعار فراگیر تبدیل و به این ترتیب ایده تمام شده‬ ‫بودن کار را تقویت نماید اما عمال انچه رخ داد اثبات‬ ‫بی صالحیتی اخالقی براندازان در برای جامعه ای بود‬ ‫که هنوز می خواهد اخالقی زندگی کند‪.‬‬ ‫تیرخالص را اما افراط در دروغ گویی زد‪.‬‬ ‫من چند بار در میانه این پروژه و هنگام ارزیابی‬ ‫روندهای تولید و انتشار بیگ دیتا هوشمندی طرف‬ ‫طراح در جلوگیری از سقوط نمودار هیجانات و‬ ‫خلق رویدادهایی برای کش دادن غائله را ستایش‬ ‫کردم‪ .‬انصافا فناوری پیچیده ای داشت اما خب‪،‬‬ ‫بیش از حد دروغ گفت‪.‬‬ ‫از موضوع مهسا امینی تا همین اخرین داستان‬ ‫دروغ یک ساعت قبل را چک نکرده ام!‪-‬براندازان‬‫موفق به اثبات قطعی حتی یک مورد از ادعاهایشان‬ ‫نشدند‪.‬فاصله معنادار واقعیت عینی با تصویری که در‬ ‫ماهواره یا توئیتر ارائه می شد به تدریج تصویری متوهم‬ ‫و حتی تا حدی خل و چل از براندازان ارائه کرد‪.‬‬ ‫نتیجه این شد که جامعه بویژه طبقات سنی که‬ ‫در ابتدای کار فکر می کردند رویایی در حال محقق‬ ‫شدن است‪ ،‬کنار کشید‪ .‬ناتوانی براندازان در مدنی‬ ‫نگهداشتن اعتراض‪ ،‬و عجز از خلق یک چشم انداز‬ ‫ولو مبهم‪ ،‬و اصرار به دروغ و خشونت‪ ،‬اعتبار پروژه‬ ‫را به سرعت کاهش و هزینه ان را افزایش داد‪.‬‬ ‫اکنون نه تنها توهم رفتنی بودن زایل شده بلکه‬ ‫معلوم شده ریشه اجتماعی نظام استوارتر از هر‬ ‫براوردی است که طرف طراح داشته‪ .‬حاال البته‬ ‫سرویس خارجی می گوید باید 'هزینه ترمیم زخم'‬ ‫را باال برد‪ .‬همه چیز به موقع شناسی و هوشمندی‬ ‫ما بستگی دارد‪.‬‬ ‫اکنون یک قدم ان سوتر ایستاده ایم‪ .‬بخش های‬ ‫مهمی از جامعه ایرانی تلخی چیزی را تجربه کردند‬ ‫که از دور طراحان می خواستند رویایی شیرین به نظر‬ ‫برسد‪ .‬نظام جمهوری اسالمی هم تجربه ای اندوخته‬ ‫که من 'نو کردن حکمرانی' را بهترین توصیف ان می‬ ‫دانم‪ .‬در این باره صحبت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس‪:‬‬ ‫فتنه های اخیر‪ ،‬زیر سر‬ ‫فرقه سازان است‬ ‫کریمی قدوسی در نشست بصیرتی‬ ‫فاطمی در جمع نخبگان سیاسی‬ ‫استان گلستان اظهار کرد‪ :‬نسل تربیت‬ ‫شده فاطمی این حکومت عظیم را‬ ‫به وجود اوردند و این حکومت تا‬ ‫رسیدن به سرمنزل مقصود اصلی‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس‬ ‫ادامه داد‪ :‬فتنه های اخیر زیر سر‬ ‫فرقه سازها است‪ ،‬جنگ اقتصادی متمرکز بر بازار و معیشت تولید‬ ‫و جنگ اجتماعی قومیت ها و جنگ مذهبی شیعه و سنی و جنگ‬ ‫سخت یا اول و یا اخر انجام می شود زیرساخت های ان اماده بود‬ ‫ولی در هشت سال دوران ریاست جمهوری روحانی مستحکم شد‬ ‫و بخشی از ان به دست ایشان و بخشی دیگر توسط کابینه اجرا‬ ‫شد ولی کامل نشد‪.‬‬ ‫قدوسی تاکید کرد‪ :‬این برنامه از سال ‪ ۹۶‬طراحی شده بود و مسائل‬ ‫مختلفی در این حوزه به وجود امده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول بیان کرد‪ :‬معیار ما باید براساس التزام به ولی فقیه‬ ‫باشد و مجلس در این راستا طرحی را اماده کرده است‪.‬‬ ‫قدوسی تاکید کرد‪ :‬چهار دوره نماینده مجلس بودم و هر بار مقام‬ ‫معظم رهبری با نمایندگان مجلس دیدار داشت به موضع گیری و دفاع از‬ ‫انقالب اسالمی تاکید کردند و این مطالبه را همه ما باید داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وضعیت روانی جامعه باعث شده که برخورد برخی از‬ ‫سلبریتی ها که از اغتشاشات اخیر حمایت کردند به تاخیر بیفتد و باید‬ ‫کمی صبر کرد و عقول حالت طبیعی پیدا کند و ان زمان به حساب انها‬ ‫رسیدگی می کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول بیان کرد‪ :‬تمام تصاویر و مستندات کسانی که به کف‬ ‫خیابان امدند در رصد اطالعاتی موجود است و کل افرادی که به خیابان‬ ‫امدند ‪ ۴۵‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار نفر بود و با تکرار ان ‪ ۵۰۰‬هزار نفر روز را شامل‬ ‫می شود و مستندات ان تا شعار ‪ ۱۰‬نفر بر روی پشت بام از طریق پهپاد‬ ‫چهره شناسایی شده و بالفاصله برای وی پیامک امده است‪.‬‬ ‫قدوسی تاکید کرد‪ :‬گرچه نفوذ نیز است اما در مرکز پاسپورت علی‬ ‫دایی را گرفتیم صبح گرفتیم انقدر فشار اوردند که پس دادیم‬ ‫وی افزود‪ :‬مراکز ‪ ۲۴‬ساعته و سرورهای دشمن شبانه روز در فضای‬ ‫مجازی تالش می کنند‪.‬‬ صفحه 1 ‫درایت رهبر معظم انقالب فتنه دشمن را خنثی کرد‬ ‫سهیمه های واقعی نانوایی‬ ‫های صوری در جهان موازی!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‪ :‬انهایی که به جهان‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪687‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫ناراحتی امپراتوری دروغ از وضعیت سفید گلستان‬ ‫‪ ۱۶‬اذر بهانه ای شد که مسئوالن ارشد‬ ‫استانی به جمع دانشجویان بیایند و مطالبات‬ ‫ان ها را بشوند‪ ،‬این دیدار و گفتگو ها‬ ‫در حالی بود که رسانه های معاند به نظام‬ ‫جمهوری اسالمی و برخی از عوامل با‬ ‫تشکیک افکار عمومی سواالت مشترکی‬ ‫را در ذهن دانشجویان به وجود اوردند‬ ‫که شاید مهمترین ان این بود که چرا به‬ ‫اعتراضات اخیر را مسئوالن اشوب و فتنه‬ ‫یاد می کنند در حالی که در سال ‪ ۵۷‬از ان‬ ‫انقالب یاد شده است‪.‬‬ ‫این سوال تقریب ًا در تمامی جلسات مسئوالن‬ ‫استانی از سوی برخی از دانشجویان مطرح‬ ‫شد و مسئوالن به تبیین ان پرداختند‪ ،‬استاندار‬ ‫گلستان در پاسخ به این سوال بیان کرد که‬ ‫تمام مبانی حضرت امام(ره) را بررسی کنید‬ ‫می بینید که حضرت امام(ره) مواجه مسلحانه‬ ‫را از سوی انقالبیون نفی کردند و هیچگاه‬ ‫در انقالب اسالمی به دنبال تخریب اموال‬ ‫عمومی و اسیب به مردم نبودند و این در‬ ‫حالی است که در اغتشاشات اخیر فتنه گران‬ ‫به دنبال ان بودند که با ضرب زور زمینه‬ ‫اعتصاب برخی از کسبه را فراهم سازند‪.‬‬ ‫استاندار گلستان بیان کرد‪ :‬باید زمینه ابراز‬ ‫اعتراض فراهم باشد‪ ،‬بخشی از ان فراهم‬ ‫است و بخش زیادی نیز فراهم نیست و‬ ‫رئیس جمهور عنوان کردند که باید این‬ ‫امکان را بیش از گذشته فراهم سازیم‪.‬‬ ‫زنگانه بیان کرد‪ :‬مقام معظم رهبری بیان‬ ‫کردند که کرسی های ازاد اندیشی شکل‬ ‫بگیرد و در جمع دانشجویان یکی از مسائل‬ ‫بیان شده این موضوع بود و اگر زمینه این‬ ‫کرسی ها را فراهم کنیم زمینه این اعتراضات‬ ‫که دانشجویان بیان کردند فراهم می شود و‬ ‫تاکید ما به مسئوالن دانشگاهی برگزاری این‬ ‫کرسی ها با مشارکت همه سلیقه ها و از همه‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق‬ ‫قال در مجلس‪:‬‬ ‫صنعت ارتباطات‬ ‫نیاز به شبکه ملی‬ ‫اطالعات دارد‬ ‫قشر های دانشجو بوده است‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬وقتی زمینه ان را نداشتیم‬ ‫یک عده احساس کردند که کف خیابان بین‬ ‫کسانی که برنامه ریزی دیگری داشتند حضور‬ ‫یابند و این مساله باعث بهم ریختگی ساختار‬ ‫اجتماعی شد و اگاهی از این مساله و فریب‬ ‫دشمن باعث شد که بسیاری از افراد صف‬ ‫خود را از اشوبگران جدا کنند‪.‬‬ ‫همچنین این سوال در جمع دانشجویان‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی اینبار از فرمانده‬ ‫سپاه نینوا استان گلستان پرسیده شد که با‬ ‫شیطنت های رسانه ضد ایرانی بی بی سی رو‬ ‫به رو شد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا نیز در پاسخ به این سوال‬ ‫بیان کردند که ما اگر کسی اعتراضی دارد‬ ‫برای مثال وقتی به جهاد کشاورزی اعتراض‬ ‫می کند باید به سراغ ان سازمان برود و اینکه‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬شب در کف خیابان حضور پیدا‬ ‫کند بستر مناسبی برای بیان مطالباتش نیست‬ ‫ولی رسانه ضد ایرانی بی بی سی با تیتر «زمان‬ ‫اعتراض ساعت ‪ ۱۰‬شب نیست» به سراغ این‬ ‫پاسخ رفت‪.‬‬ ‫در این نشست سردار ملک شاهکوهی بیان‬ ‫کرد که ما نیز اعتراضات داریم و از گرفتن‬ ‫حق نیز دفاع می کنیم ولی از اغتشاشگران و‬ ‫فتنه گران بیزاریم هستیم و به کسی اجازه‬ ‫نمی دهیم که انقالب اسالمی که برای ان‬ ‫خون هزاران شهید ریخته شده اسیب بزند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز‬ ‫در پاسخ به چنین سوال مشابه ای به اساتید‬ ‫دانشگاه گفت‪ :‬در برخی فضای مجازی‬ ‫تخریب نکردن عوامل عمومی و یا اشوب و‬ ‫اسیب به اموال عمومی را بی غیرتی میدانستند‬ ‫و ببنید کار ما به کجا رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بسیاری از کشور های دنیا‬ ‫مکان هایی برای تجمعات وجود دارد و‬ ‫دولت ان کشور ها اعتراضات را در نقاط‬ ‫دیگر نمی پذیرد و در ان میدان اجازه توقف‬ ‫یک خودرو داده نمی شود و اجازه نمی دهند‬ ‫امنیت روانی جامعه بهم بریزد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تاکید کرد‪ :‬در کشور ما‬ ‫هر اتفاق و حوادثی رقم می خورد در فضای‬ ‫مجازی با جزئیات ان بیان می شود و این یک‬ ‫اسیب است که باعث بزرگ نمایی برخی از‬ ‫موضوعات می شود‪.‬‬ ‫اسیابی به اسیب اموال عمومی و‬ ‫جراحت ماموران امنیتی اشاره کرد و بیان‬ ‫کرد‪ :‬حق اعتراض را نفی نمی کنیم و یک‬ ‫حق می دانیم ولی این اعتراض باید به چه‬ ‫شکلی باشد؟‬ ‫گرچه مسئوالن ارشد استان تقریب ًا مواضع‬ ‫مشخصی نسبت به موضوع اشوب های‬ ‫اخیر داشتند ولی باید بدانیم که سازه های‬ ‫رسانه های معاند روی دروغ سوار شده و‬ ‫ان ها از هر بستری برای شکاف بین مسئوالن‬ ‫و جریان انقالب استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫استان گلستان یکی از استان هایی بود که‬ ‫بنا به گفته مسئوالن استان کمترین مخاطره را‬ ‫در فتنه اخیر داشته و به نظر می رسد که بی بی‬ ‫سی فارس به دنبال ان است با این حربه‬ ‫رسانه ای و برجسته سازی چنین مسائلی این‬ ‫امنیت را خدشه دار کند‪.‬‬ ‫در روز های گذشته رسانه های معاند‬ ‫نظام و جریان های وابسته به ان در کشور‬ ‫هزینه رسانه ای زیادی برای ایجاد تجمع و‬ ‫اعتراضات خیابانی در روز های ‪ ۱۴‬تا ‪۱۶‬‬ ‫اذر انجام دادند که تیر ان ها با بصیرت‬ ‫دانشجویان به سنگ خورد‪.‬‬ ‫گفتنی است در حالی این رسانه ها شائبه‬ ‫اعتراض و اشوب را بین دانشجویان مطرح‬ ‫می کنند که در کانال ها و رسانه های خود‬ ‫عالوه بر حمایت از اقدامات مسلحانه نحوه‬ ‫اموزش ساخت سالح ها و برخورد مسلحانه‬ ‫و تخریب را اموزش می دهند‪.‬‬ ‫غالمرضا منتظری در مراسم اغاز عملیات‬ ‫اجرایی نهضت جهادی توسعه فیبر نوری‬ ‫مخابرات ایران در استان گلستان اظهار‬ ‫کرد‪:‬گلستان عزم خویش را برای صعود به‬ ‫بام پیشرفت جزم کرده و ارام ارام در مسیر‬ ‫تحول قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس‬ ‫ادامه داد‪ :‬راه و ارتباطات در پیشرفت بشر موثر‬ ‫است و هم در سالمت و امنیت و اسایش باید‬ ‫به این دو زیرساخت توجه شود‪.‬‬ ‫منتظری بیان کرد‪ :‬صنعت ارتباطات نیاز به‬ ‫شبکه ملی اطالعات است و خوشبختانه هم‬ ‫دولت و هم مجلس و هم شرکت مخابرات‬ ‫هم بینش و همراه شدند تا این اولویت بر‬ ‫زمین مانده را احیا کنند‪.‬‬ ‫وی به نهضت جهادی توسعه فیبر نوری‬ ‫مخابرات ایران اشاره کرد و افزود‪ :‬نهضتی‬ ‫که شروع شده با دو کلید واژه زییا در نظر‬ ‫گرفته شده و امید داریم در عمل نیز این‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تاکید کرد‪ :‬یکی از مزیت‬ ‫های این پروژه این است که ما را به استقالل‬ ‫و خودکفایی به ویژه در پیام رسان های‬ ‫داخلی تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫منتظری افزود‪ :‬در حوزه پیام رسانهای‬ ‫گاهی به پلتفرم های خارجی تکیه کردیم‬ ‫که در بزنگاه ها خود را کنار می شکند تا‬ ‫زمین بخوریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید کیفیت محوری را سرلوحه‬ ‫کار خویش قرار دهیم‪ ،‬در ادامه نیز امید‬ ‫داریم مخابرات چتر حمایتی خویش را بیش‬ ‫از گذشته بر اجرای این پروژه بگشایند تا‬ ‫موجب رضایتمندی مردم شود‪.‬‬ ‫گاهی بدنه کارشناسی به دالیل؛ حفظ‬ ‫روابط حسنه با مدیر‪ ،‬ترس از دست دادن‬ ‫جایگاه‪ ،‬واهمه کم شدن مزایای شغلی نمی‬ ‫خواهند واقعیت ها را به مدیر گفته و ایشان‬ ‫را به ریل صحیح مدیریت هدایت کند‪.‬‬ ‫روزی ناصرالدین شاه با امیرکبیر به‬ ‫مازندران می رفتند‪ ،‬شاه در نزدیکی‬ ‫مقصد سر از پنجره کالسکه بیرون کرد و‬ ‫دریا را دید‪ .‬از کالسکه ران پرسید‪ ،‬ان اب‬ ‫چیست؟‬ ‫کالسکه ران که چاپلوس محض بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اعلی حضرت‪ ،‬دریای خزر است که خدمت‬ ‫شما مشرف شده است!! ناصرالدین شاه سری‬ ‫از خوشحالی و تشکر همراه تبسم تکان داد‬ ‫و امیرکبیر سری از ناراحتی‪.‬‬ ‫ناصرالدین شاه علت را پرسید‪ ،‬امیرکبیر‬ ‫گفت‪ :‬بدبخت شد والیتی که والی و مسئول‬ ‫ان به جای شنیدن مشکالت و حرف انتقاد‪،‬‬ ‫عاشق شنیدن این همه دروغ و چاپلوسی و‬ ‫تملق شد‪.‬‬ ‫گاهی برخی مدیران در امر حکمرانی‬ ‫دچار اشتباه می شوند‪ ،‬هر چند که عقل سلیم‬ ‫و اندیشه اسالمی‪ ،‬نظام شایسته ساالری‪،‬‬ ‫مشورت‪ ،‬بهره برداری از الگوهای موفق‬ ‫و از تجربیات دیگران را برای به حداقل‬ ‫رساندن اشتباهات توصیه می کند‪ ،‬اما این‬ ‫موضوع گاهی برای مسئوالن پیش می اید‪.‬‬ ‫در اینجا وظیفه مشاورین و معاونین‬ ‫هست که اشتباه را اشاره و راهکار برون‬ ‫رفت را به مدیر بیان کنند‪.‬‬ ‫اما گاهی پیش می اید بدنه تصمیم ساز و‬ ‫کارشناسی به دالیل مختلف همچون؛ حفظ‬ ‫روابط حسنه با مدیر‪ ،‬خودشیرینی نزد‬ ‫مسول‪ ،‬ترس از دست دادن جایگاه‪ ،‬واهمه‬ ‫کم شدن مزایای شغلی و یا حتی هدایت به‬ ‫لبه پرتگاه مدیرتی بردن مدیر‪ ،‬نمی خواهند‬ ‫واقعیت ها را به مدیر گفته و ایشان را به‬ ‫ریل صحیح مدیریت هدایت نمایند‪.‬‬ ‫و نتیجه امر ان مسئول توهم صحیح بودن‬ ‫تصمیم و عمل خود را مفروض داشته سعی‬ ‫در تکرار و تقویت ان می نماید‪ ،‬تا جایی‬ ‫که برای سیستم و سرمایه انسانی سازمان‬ ‫داش‬ ‫یاد‬ ‫چه می شود که برخی مسئولین اصال اشتباه نمی کنند؟‬ ‫ت‪:1‬‬ ‫موازی و یارانه پنهان و اقتصاد زیر زمینی‬ ‫و ‪ ...‬اعتقاد ندارند و فکر می کنند کل‬ ‫یارانه ارد و نان‪ ،‬بنزین‪ ،‬دارو‪ ،‬حامل های‬ ‫انرژی و ‪ ...‬مستقیم به حساب و جیب‬ ‫مردم سرریز می شود‪ ،‬االن بیایند و تحویل‬ ‫بگیرند! همان هایی که مخالف جراحی‬ ‫اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫باور بفرمائید هر وقت صحبت از‬ ‫جراحی اقتصادی و حذف یارانه های‬ ‫پنهان می شود خلق ا‪ ...‬چهار ستون بدن‬ ‫شان به رعشه می افتد‪ .‬حق هم دارند‬ ‫بندگان خدا ‪ ...‬امپول ب کمپلکس که‬ ‫نیست که سی ثانیه جایش را بمالند و‬ ‫در حقش دعا ‪ ...‬باالخره جراحی است و‬ ‫عالوه بر زیرمیزی و بیهوشی و خونریزی‪،‬‬ ‫الکردار درد هم دارد! ریکاوری و مراقبت‬ ‫های بعد از عمل هم تشریفاتی شده‬ ‫است‪ .‬مخصوص ًا که یک عده عجله دارند‬ ‫چند تا عمل جراحی را با هم انجام دهند‬ ‫و هنوز جای عمل قبلی بخیه نشده و اثر‬ ‫داروی بیهوشی چینی از بین نرفته‪ ،‬خیز‬ ‫بر می دارند تا عمل جراحی بعدی را‬ ‫استارت بزنند‪ .‬شکم مریض بازه‪ ،‬حیای‬ ‫جراح کجا رفته؟!‬ ‫خدا رفتگان شما را بیامرزد؛ این عمل‬ ‫های پشت پشت هم ادم را یاد خدا بیامرز‬ ‫گلدس خاله مادر بزرگ عمو سیفی(‬ ‫سرایدار مفخم مدرسه ما ) می اندازد‬ ‫که بنده خدا ‪ 12‬شکم زائید و بعد از هر‬ ‫زایمان به جای افسردگی پس از زایمان‪،‬‬ ‫بالفاصله دچار افسردگی دوران حاملگی‬ ‫می شد و حرف فردوسی را سبز کرد که‬ ‫زنان را همین بس بود یک هنر ‪ /‬نشینند و‬ ‫زایند شیران نر!‬ ‫بگذریم ‪ ...‬مخلص کالم این جراحی‬ ‫های اقتصادی اگر سرپایی در همان اتاق‬ ‫تزریقات پزشک باشند و به جای بیهوشی‬ ‫با بی حسی موضعی کار راه بیفتد فی نفسه‬ ‫بد نیستند‪ .‬مثل کارتی کردن خرید نان که‬ ‫االن کاشف به عمل امده چند هزار نانوایی‬ ‫صوری در کشور سهمیه می گرفتند ولی‬ ‫وجود خارجی نداشتند! این هم اصل خبر‬ ‫‪ ...‬معاون رئیس جمهور ‪:‬چند هزار نانوایی‬ ‫در کشور پیدا کردیم که وجود خارجی‬ ‫ندارند ولی سهمیه ارد دریافت می کردند‪.‬‬ ‫بعد از اصالحات اخیری که دولت در‬ ‫حوزه نان انجام داد‪ ،‬روزانه به اندازه نان‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون نفر یعنی به اندازه جمعیت‬ ‫کشور عراق در ارد صرفه جویی شد! (‬ ‫خبرگزاری مهر)‬ ‫مالحظه فرمودید در جهان موازی چه‬ ‫خبر است؟! شاید ترسناک ترین بخش‬ ‫وجودی این نظریه جهان موازی‪ ،‬همین‬ ‫تفاوت الکردار مفهوم زمان با باور‬ ‫همیشگی انسان هاست‪ .‬در صورتی که‬ ‫جهان های متعدد را باور داشته باشیم‬ ‫باید بپذیریم که ما هم زنده هستیم‪ ،‬هم‬ ‫مرده‪ .‬هم ازدواج کردیم و هم هیچ گاه با‬ ‫همسر خود روبرو نشده ایم‪ .‬باید بپذیریم‬ ‫که نانوایی وجود ندارد ولی سهمیه ارد‬ ‫دریافت می کند!‬ ‫ناشر روزنامه و مجله چاپ نمی کند‬ ‫ولی یارانه کاغذ دریافت می کند؛ یا یک‬ ‫عده که هیچ درد و مرضی ندارند ولی‬ ‫یارانه داروهای خاص دریافت می کنند‬ ‫و یا جماعتی اص ً‬ ‫ال گاو و گوسفند ندارند‬ ‫اما تا دلتان بخواهد سهمیه نهاده های‬ ‫دامی دریافت می کنند و قس علی هذا‬ ‫القیاس ‪...‬‬ ‫هر چند داستان جهان موازی و فیزیک‬ ‫و کوانتم و زمان و ‪ ...‬خیلی پیچیده است‬ ‫و با سواد اکابری ما همپوشانی ندارد‬ ‫ولی چیزی که عیان است اینکه دولت‬ ‫در سال به اندازه بودجه چند تا کشور پر‬ ‫جمعیت و خانواده دوست ( با رویکرد‬ ‫مادر بزرگ عمو سیفی) در جهان موازی‬ ‫هزینه می کند که فقط با سود بانکی این‬ ‫بریز و بپاش یا دریافت مالیات از بهره‬ ‫مندان این شاباش‪ ،‬می توان چند جهان‬ ‫موازی دیگر را اباد کرد!‬ ‫جواد کریمی قدوسی در نشست تبیینی با فعاالن بسیج رسانه گلستان اظهار کرد‪ :‬جبهه استکبار در صدد ان بود که مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهد‬ ‫و فتنه انگیزی گسترده و پیچیده ای طراحی کرده بود اما منویات حکیمانه و درایت رهبر معظم انقالب موجب تقویت ارتباط قلوب اقوام مختلف ایرانی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬دولت با ترسیم کلیدواژه هایی مانند مهسا امینی و زن و البته بسیج همه شبکه های اجتماعی و‬ ‫کانا ل های ارتباطی خود در فضای مجازی تالش کرد که با دسیسه چینی در کشور فتنه و نفاق ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دشمن تالش کرد تا با ابزارهای مختلف زنان و مردان ایرانی را به خیابان ها بکشانند و جنگ داخلی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫کریمی قدوسی گفت‪ :‬کشورهای غربی از جمله فرانسه در شرایطی سخن از حقوق زنان می زنند که حضور دختران و زنان محجبه در مراکز اموزشی‬ ‫و ادارات این کشورها با تنگناها و سخت گیری های بسیاری روبرو است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬جایگاه زنان قبل و بعد از انقالب شکوهمند جمهوری اسالمی ایران قابل مقایسه نیست؛‬ ‫به برکت انقالب حضور موثر زنان را در عرصه تولید و در تخصص های مختلف به خصوص در حوزه بهداشت و درمان و اموزشی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫و حتی مخاطبین‬ ‫دستگاه‪ ،‬تحمل‬ ‫ان مدیر و مسئول‬ ‫غیر ممکن گشته‬ ‫راه تقابل اشکار را‬ ‫پیش می گیرند‪.‬‬ ‫توصیه مدیریتی‬ ‫به مدیران‪:‬‬ ‫مجتبی لشکربلوکی‬ ‫مدیریت تعالی‬ ‫و استفاده از ِخرد‬ ‫جمعی‪ ،‬ارزیابی برنامه و تصمیمات خود‬ ‫و سازمان‪ ،‬اشرافیت به موضوع‪ ،‬شناخت‬ ‫خصایص پرسنل همراه با عقالنیت در‬ ‫برخوردها می تواند راهکار مفیدی باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫جنگ دشمن را در فضای مجازی باید باور کنیم‬ ‫خبرهای کوتاه ‪:‬‬ ‫بازدید شبان َه رئیس کل‬ ‫دادگستری گلستان از زندان‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫در بازدید شبانه مسئوالن ارشد قضایی‬ ‫استان از زندان گنبدکاووس با اعطای‬ ‫مرخصی به ‪ 470‬مددجوی این زندان‬ ‫موافقت شد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان در‬ ‫حاشیه این بازدید‪ ،‬گفت‪ :‬در این بازدید‬ ‫سه ساعته‪ ،‬عالوه بر بخش های مختلف‬ ‫زندان از بند زنان این زندان هم سرکشی‬ ‫و درخواست ها و مشکالت مددجویان‬ ‫بررسی و دستورهای الزم صادر شد ‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی افزود‪ :‬با موافقت دادستان‬ ‫مرکز استان و دادستان گنبدکاووس ‪ 10‬مددجو‬ ‫هم با اعطای مرخصی پایان دوره ازاد شدند‪.‬‬ ‫محمود اسپانلو دادستان مرکز استان‬ ‫گلستان در خصوصمرخصیهای اعطایی‬ ‫اظهارداشت‪ :‬مرخصی اعطا شده به‬ ‫مددجویان ‪ ،‬شامل محکومان جرایم خشن‬ ‫و امنیتی نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان همچنین‬ ‫در بازدید از ساختمان جدید در حال‬ ‫ساخت زندان گنبدکاووس گفت‪ :‬در‬ ‫حال پیگیری و رایزنی برای تخصیص به‬ ‫موقع اعتبار و تکمیل زودتر این ندامتگاه‬ ‫هستیم تا با تکمیل ان شرایط استاندارد‬ ‫برای نگهداری محکومان کیفری شرق‬ ‫استان فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز گلستان‪:‬‬ ‫روند افزایش مصرف گاز در‬ ‫استان همچنان ادامه دارد‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اعالم‬ ‫مصرف روزانه ‪ ۱۴‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫در استان گفت‪ :‬روند افزایش مصرف‬ ‫مشترکان گاز خانگی و تجاری در گلستان‬ ‫به دنبال کاهش محسوس دما طی روزهای‬ ‫گذشته همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫علی طالبی افزود‪ :‬طی هفته گذشته‬ ‫میزان مصرف مشترکان خانگی و تجاری‬ ‫گلستان از ‪ ۲.۵‬میلیون مترمکعب در یک‬ ‫روز تابستان به روزانه بیش از ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫مترمکعب رسید که برای تامین انرژی مورد‬ ‫نیاز ساکنان استان صرفه جویی مصرف‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اولویت نخست تامین گاز‬ ‫در روزهای سرد برای مشترکان خانگی و‬ ‫تجاری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز گلستان همچنین‬ ‫از واحدهای تولیدی و صنعتی استان‬ ‫خواست نسبت به تهیه سوخت جایگزین‬ ‫اقدام کنند تا در صورت افت احتمالی‬ ‫فشار با مشکل مواجه نشوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین سوخت جایگزین برای‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی گلستان از قبل‬ ‫برنامه ریزی شده و با همکاری دستگاه های‬ ‫مرتبط‪ ،‬تامین و دغدغه ای در این بخش‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫طالبی همچنین از مشترکان گاز خانگی‬ ‫و تجاری گلستان خواست‪ :‬این شرکت را‬ ‫در تامین گاز برای مدیریت در مصرف و‬ ‫عبور از روزهای سرد سال به ویژه زمستان‬ ‫بیش از گذشته همراهی کنند‪.‬‬ ‫گلستان ‪ ۶۳۵‬هزار مشترک خانگی‪،‬‬ ‫تجاری و صنعتی گاز دارد‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می‬ ‫دارد که پرونده هایی که به موجب اراء هیات‬ ‫محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫منجر به صدور رای جهت صدور سند مالکیت‬ ‫گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل اگهی می‬ ‫شود‪ -۱:‬رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۸۸۳‬‬ ‫پرونده کالسه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۱۳‬‬ ‫تصرفات مفروز ی و مالکانه اقاسیدمحموددهنوی‬ ‫فرزندسیدفاضل به شماره شناسنامه ‪۲۶۵۳‬‬ ‫حجت االسالم عباس گرزین در نشست فعالین فضای مجازی استان گلستان که با موضوع نقش جایگاه سواد فضای مجازی در تحوالت جهان امروز که‬ ‫با حضور مجید اسماعیلی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در یک جنگ تمام عیار واقعی و حقیقی قرار داریم و امروز در میدان جنگ هستیم و در وقایع اخیر در‬ ‫طول ‪ 75‬روز گذشته این مسئله کامال ملموس شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان ادامه داد‪ :‬مقام معظم رهبری تاکید کردند که اهمیت فضای مجازی به میزان فضای حقیقی است و دشمن بر‬ ‫این مسئله تمرکز دارد و در تالش است با پیشرفت هایی که در این زمینه داشته زمینه اضمحالل جبهه حق را رقم بزند‪.‬‬ ‫گرزین بیان کرد‪ :‬به فضل الهیی دشمن به نتیجه نخواهد رسید و الزمه ان این است که همت و اراده ما برای پیروزی جبهه حق بیش از گذشته باشد‬ ‫و با یک مجاهدت گسترده تر هزینه های این تقابل را برای جبهه حق کاهش دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از همت و هم افزایی که منجر به برگزاری این جلسه شد قدردانی می کنیم و امید داریم با یک ضرب اهنگ بیشتری شاهد تالش بیشتری‬ ‫در این زمینه از سوی این رسانه های انقالبی استان باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی است این مراسم با تالش فضای مجازی بسیج‪ ،‬سراج‪ ،‬بسیج رسانه‪ ،‬تبلیغات اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪687‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫دبیر حزب موتلفه اسالمی گلستان مطرح کرد؛‬ ‫دستگاه قضا تسلیم فرافکنی قانون گریزان نشود‬ ‫سید حسن سیدی با اشاره به برخورد‬ ‫دوگانه سلبریتی های داخلی و رسانه های‬ ‫معاند اظهار کرد‪ :‬رسانه های ضد انقالب‬ ‫وقتی در کشور نا امنی مانند قمه کشی در‬ ‫خیابان یا حادثه تروریستی اتفاق می افتد‬ ‫می گویند «مگر نمی گفتید هر مشکلی داریم‬ ‫در عوض امنیت هست؟» اما وقتی یک قمه‬ ‫کش یا تروریست اعدام می شود برای اینکه‬ ‫نا امنی و خشونتی که ان را دستاویز حمله‬ ‫به کشور قرار می دانند در کشور تمام نشود‬ ‫و قمه کش ها و تروریست ها دچار ترس‬ ‫نشوند! هشتگ می زنند ‪#‬اعدام_نکنید!‬ ‫وی افزود‪ :‬دشمن استراتژی خود را بر پایه‬ ‫دروغ گذاشته و در این زمینه تبلیغات گسترده‬ ‫می کند تا اذهان عمومی را فریب دهد بنابراین‬ ‫باید تالش کرد مبانی فکری در جامعه‪ ،‬دانشگاه‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش به خوبی تبیین شود‪.‬‬ ‫دبیر حزب موتلفه اسالمی در استان‬ ‫گلستان بیان کرد‪ :‬ما با یک ضعف تبلیغاتی‬ ‫روبرو هستیم‪ ،‬دشمن هم با یک قدرت‬ ‫تبلیغاتی باالیی وارد میدان شده است‪ ،‬اینها‬ ‫از یکطرف سیاست شان این است که برای‬ ‫اشوب ها تبلیغات می کنند و افکار ساده یا‬ ‫افکاری که درگیر مشکالت خانوادگی است‪،‬‬ ‫اراذل و اوباش و یا کسانی که بینش ضعیفی‬ ‫دارند را وارد صحنه کنند با دروغ هایی که‬ ‫به اینها القا می کردند کار نظام تمام است‬ ‫تحریک شان میکردند دست به سالح ببرند‬ ‫و اشوب کنند‪.‬‬ ‫سیدی توضیح داد‪ :‬اما واقعیت جامعه چیز‬ ‫دیگری بود و مردم با اغتشاشگران همراهی‬ ‫نکردند و االن که طبق قانون حکم محارب‬ ‫برای ان افراد مسلح تعیین و در مقابل میز‬ ‫محاکمه قرار گرفتند و حکم اعدام شان صادر‬ ‫شد فریاد لیدرهای شان بلند شده که اعدام نکنید‬ ‫و می خواهند به دستگاه قضا فشار بیاورند که‬ ‫در حقیقت قمه کشان را اعدام نکنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬لیدرهای خارج نشین به خوبی‬ ‫می دانند با اعدام این اشوبگران؛ تعداد جوانانی‬ ‫که دست به این رفتارهای وحشیانه بزنند‬ ‫کاهش پیدا می کند که این اتفاق در تعارض با‬ ‫خواسته های شان است انان می خواهند هزینه‬ ‫اشوب را برای جوانان کاهش دهند تا دوباره‬ ‫بتوانند تحریک شان کنند که در خیابان ها با‬ ‫قمه و سالح های سرد وارد شوند‪.‬‬ ‫سیدی ادامه داد‪ :‬رفتار براندازان در ایران‬ ‫را با سایر کشورها مقایسه کنید فقط در یک‬ ‫نمونه در المان گروهی که در ذهن شان‬ ‫قصد براندازی داشتند با یورش ‪ 300‬نفری‬ ‫پلیس المان مواجه شدند در حالی که همین‬ ‫کشورها از براندازان ایرانی دفاع می کنند‪.‬‬ ‫دبیر حزب موتلفه اسالمی گلستان گفت‪:‬‬ ‫برخورد با اشوبگران خواسته اصلی مردم است‬ ‫و دستگاه قضا نباید تحت تاثیر این فضاهای‬ ‫مسموم قرار گیرد و باید به مر قاون عمل کند‪.‬‬ ‫سیدی ادامه داد‪ :‬همانگونه که رهبری‬ ‫فرمودند‪ :‬هر کس به اندازه جرمی که انجام‬ ‫داده باید مجازات شود اگر ادم کشته باید‬ ‫قصاص شود به تشخیص قاضی به زندان‬ ‫برود یا حبس بکشد و به تناسب جرمی که‬ ‫انجام داده باید مجازات شود‪.‬‬ ‫دبیر حزب موتلفه اسالمی گلستان در‬ ‫خصوص رافت اسالمی در برخورد با اشوبگران‬ ‫گفت‪ :‬در این سه ماه نیروی انتظامی با رافت با‬ ‫این افراد برخورد کرده و تجربه نشان داد این‬ ‫اوباش همانند منافقین دهه ‪ 60‬از بخشش های‬ ‫انجام شده سوءاستفاده کردند‪.‬‬ ‫سیدی گفت‪ :‬تنها در کشور ما است‬ ‫که افراد غیر متخصص مانند سلبریتی ها‪،‬‬ ‫فوتبالیست ها و ‪ ...‬در تمام امور اظهارنظر‬ ‫می کنند‪ ،‬فوتبالیسیتی که کارش لگد زدن‬ ‫به توپ است با سو استفاده از موقعیت و‬ ‫شهرت خود به کشورش لگد می زند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مقابل تکنیک های‬ ‫دروغین اینها باید واقع گرایی و حقیقت‬ ‫گرایی و تبیین در جامعه داشته باشیم‪،‬‬ ‫خوشبختانه مردم این مهم را درک کردند‪.‬‬ ‫دبیر حزب موتلفه اسالمی گلستان ادامه‬ ‫داد‪ :‬اشوبگران باید پای میز محاکمه حاضر‬ ‫شوند و پاسخ دهند که چرا قمه کشیدند؟!‬ ‫تخریب کردند؟! با سالح مردم را ترساندند؟!‬ ‫طبق قوانین اسالمی اگر اهل بغی هستند و‬ ‫طغیان کردند حتما باید محاکمه شوند و اگر‬ ‫حکم شان اعدام است حتما اجرا شود‪.‬‬ ‫سیدی گفت‪ :‬ما از اعدام هرزه ها استقبال‬ ‫می کنیم تا جائیکه قانون معین کرده است‬ ‫و قاضی خداترس تحت تاثیر تبلیغات و‬ ‫القائات دیگران قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نگذاریم که قاضی در‬ ‫میدان تنها بماند‪ ،‬باید از رفتارهای قاضی‬ ‫حمایت و تشکر کنیم که حکم خدا را اجرا‬ ‫می کنند‪ ،‬پشت سرشان هستیم و از انها دفاع‬ ‫می کنیم و اگر مردم هم شخصا وارد میدان‬ ‫نشدند و با این قمه کشان مقابله نکردند به‬ ‫احترام قانون بوده و منتظر هستند قانون به‬ ‫مجازاتشان بپردازد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان‪:‬‬ ‫عامالن ارتباط با شبکه های معاند در گلستان دستگیر شدند‬ ‫سردار علی ملک شاهکوهی در ائین‬ ‫بزرگداشت ‪ ۱۶‬اذر روز دانشجو در دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی واحد گرگان؛ از اساتید و‬ ‫دانشجویان خواست نسبت به جهاد تبیین در‬ ‫دانشگاه مبادرت کنند و اظهار کرد‪ :‬اگر روایت‬ ‫درست از سوی دوستداران انقالب اسالمی‬ ‫نشود دشمن با وارونه نمایی حقیقت‪ ،‬دست‬ ‫به اشوب با ابزار دروغگویی می زند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دشمن دلسوز ملت ایران‬ ‫نیست‪ ،‬افزود‪ :‬دشمن دلش می خواهد کشور‬ ‫ایران دچار چالش شود و بالیی به سر این ملت‬ ‫دراورند که تاریخ به خود ندیده باشد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت‪:‬‬ ‫دشمن اگر دستش به ملت ایران برسد‪ ،‬دیگر‬ ‫صغیر و کبیر نمی شناسد نباید امنیت را با‬ ‫چیزی معامله کرد‪ ،‬در کشور مشکالتی هم‬ ‫وجود دارد که منکر ان نیستیم اما ایا کسی‬ ‫از خارج برای ما دلسوزی می کند‪.‬‬ ‫ملک شاهکوهی با اشاره به وقایعی که در‬ ‫گرگان اتفاق افتاد بیان کرد‪ :‬ایا زمان اعتراض‬ ‫ساعت ‪ 10‬شب است؟‪ ،‬اعتراض این است‬ ‫که شبکه های معاند برای گرگان فراخوان‬ ‫کنند که در فالن خیابان جمع شوید و‬ ‫درب مغازه های مردم را پایین بکشید؟ این‬ ‫اعتراض نیست بلکه اغتشاش است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امنیت مردم خط قرمز‬ ‫ما است هر کسی امنیت را بشکند شدیدا با‬ ‫وی برخورد خواهیم کرد ما با اعتراض کاری‬ ‫نداریم از گرفتن حق طرفداری هم می کنیم و‬ ‫در صف مردم مطالبه گر هم قرار می گیریم‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با‬ ‫اشاره به اینکه بهترین مردم را در استان‬ ‫گلستان داریم‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد اغتشاشاگران‬ ‫از جمعیت دو میلیون نفری این استان به‬ ‫هزار نفر هم نمی رسید‪.‬‬ ‫ملک شاهکوهی توضیح داد‪ :‬مردم استان‬ ‫گلستان با اغتشاشاگران همراهی نکردند‬ ‫و در ‪ ۷۵‬روز اخیر‪ ،‬گلستان جزو امن ترین‬ ‫استان های کشور بود و این امنیت را مدیون‬ ‫علمای بزرگ‪ ،‬ائمه جمعه و جماعات‪ ،‬اصناف‪،‬‬ ‫بازاریان‪ ،‬جوانان غیرتمند استان می دانیم‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا استان گلستان خطاب‬ ‫به کسانی که امنیت را نشانه گرفتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عامالن ارتباط با کانال های معاند‪ ،‬اینترنشنال‪،‬‬ ‫من وتو‪ ،‬بی بی سی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عربستان و اسرائیل‬ ‫دستگیر شدند‪ ،‬به سراغ تک تک این افراد‬ ‫خواهیم رفت و باید پاسخ بدهند‪.‬‬ ‫ملک شاهکوهی بیان کرد‪ :‬امنیت باید‬ ‫حفظ و صیانت شود دشمن می خواهد‬ ‫این امنیت را بشکند باید مواظب باشیم تا‬ ‫به اتش کینه دشمن گرفتار نشویم دشمن‬ ‫تا امنیت کشور را نگیرد دست بردار نیست‬ ‫باید در برابر این توطئه ها هوشیار باشیم‪.‬‬ ‫وی خطاب به دانشجویان گفت‪ :‬سرنوشت‬ ‫غم انگیز کشورهای سوریه و لیبی را مطالعه‬ ‫کنید ببینید چه بالیی را امریکایی ها بر‬ ‫سرشان اوردند‪ ،‬امریکا می خواهد ایران هم‬ ‫مثل عربستان شود‪.‬‬ ‫به گفته ملک شاهکوهی؛ امریکایی ها بر‬ ‫اساس سند امنیت ملی خود در سال ‪ ۲۰۲۲‬به‬ ‫دنبال ایجاد نقشه شومی بودند که در عراق ‪،‬‬ ‫سوریه و لیبی اجرا کردند تا حرکت جهادی و‬ ‫پیشران دولت جدید را متوقف کنند‪.‬‬ ‫وکدملی ‪۴۸۷۹۸۹۷۸۳۳‬دائر بر صدور سند‬ ‫مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی‬ ‫به مساحت ‪۳۵۸.۰۵‬مترمربع در قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪۳۲۶۲‬فرعی از ‪ -۱‬اصلی واقع در گلستان‬ ‫بخش ‪۸‬حوزه ثبتی ملک رامیان انتقال ملک‬ ‫بالواسطه از مالک رسمی (ازسهمی غالمرضا‬ ‫نجفی احدی ازوراث مرحوم عباسعلی نجفی )‬ ‫‪.‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند ‪.‬باید از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را کتب ًا با ذکر کالسه پرونده‬ ‫به اداره ثبت و اسناد امالک رامیان تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نمایند‪.‬و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫رامیان تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪.‬‬ ‫در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق‬ ‫مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد‬ ‫نمود ‪.‬صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬م‪ /‬الف‪۱۰۱۸۷ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/08:‬‬ ‫هادی عطایی مقدم رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک رامیان‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد‬ ‫که پرونده هایی که به موجب اراء هیات محترم‬ ‫مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به‬ ‫صدور رای جهت صدور سند مالکیت گردیده اند‬ ‫در دو نوبت و به شرح ذیل اگهی می شود‪-۱:‬رای‬ ‫شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۵۵‬پرونده کالسه‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۷۸‬تصرفات مفروزی و‬ ‫مالکانه اقاعلی یازرلو فرزند غالم رضابه شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۶۷‬وکدملی ‪۴۸۷۹۶۱۹۳۷۱‬دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪۱۲۱.۲۶‬مترمربع در‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۲۶۲‬فرعی از ‪ -۱‬اصلی‬ ‫واقع در گلستان بخش ‪۸‬حوزه ثبتی ملک رامیان‬ ‫انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی (حسینعلی‬ ‫نجفی ) در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪.‬باید از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی و در روستاها تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا دو ماه اعتراض خود را کتب ًا با ذکر کالسه پرونده‬ ‫به اداره ثبت و اسناد امالک رامیان تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نمایند‪.‬و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات ثبت ‪،‬موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورت عدم‬ ‫وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت خواهد نمود ‪.‬صدور سند‬ ‫مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد بود‪.‬م‪ /‬الف‪۱۰۱۸۰ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/08 :‬‬ ‫هادی عطایی مقدم رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک رامیان‬ صفحه 3 ‫روش های که برای تبلیغ استفاده کردیم جواب نمی دهد‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫با مشارکت خانواده شهید پاکدل‬ ‫افتتاح بزرگترین مجتمع‬ ‫فرهنگی‪-‬اموزشی غیردولتی‬ ‫شمال کشور در کردکوی‬ ‫بزرگترین مجتمع فرهنگی‪-‬اموزشی‬ ‫غیردولتی شمال کشور در کردکوی به بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫زمین این مجتمع را پدر شهید پاکدل‬ ‫اهدا کرده است‪.‬‬ ‫مجید اسماعیلی در نشست فعالین فضای مجازی استان گلستان که با موضوع نقش جایگاه سواد فضای مجازی در تحوالت جهان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خداوند در قران کریم بیان‬ ‫می کند که گروه اندک هم می توانند بر گروه کثیری برتری یابد و برای ان سه شرط در نظر گرفته است و برای اینکه این اتفاق رقم نخورد باید تنبلی نکنیم و جهد و تالش داشته‬ ‫باشیم و همچنین باید از اختالفت دوری کنیم‪.‬‬ ‫مجید اسماعیلی کارشناس فضای مجازی ادامه داد‪ :‬اگر ما شب تا صبح بخوابیم و دشمن شب تا روز تالش کند قطعا بر ما برتری پیدا می کند و نباید تنبلی کنیم و باید در مسیر‬ ‫اهداف خود تا می توانیم تالش کنیم‪.‬‬ ‫اسماعیلی ابراز داشت‪ :‬در گروه انقالبی نزاع و دو دستگی ها وجود دارد و االن وقت این درگیری ها نیست و همه کسانی که دین مبین اسالم را پذیرفتند و پایبند انقالب اسالمی‬ ‫هستند باید دست از اختالف بردارند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬ما باید در مسیر انقالب اسالمی جهاد کنیم و رورش های که برای تبلیغ استفاده کردیم جواب نمی دهد و باید از روش های نوین استفاده شود‪.‬‬ ‫اسماعیلی تاکید کرد‪ :‬در شرایطی قرار داریم که برای انقالب باید هزینه بدهیم و باید بدانیم که چگونه می توانیم در برابر دشمن بیستیم‪ ،‬امروز به جای اینکه دشمن را مورد حمله‬ ‫قرار دهیم در برابر دوست ایستادیم و دشمن می خواهد برای ما مرگ غافالنه و جاهالنه ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انسانی که می خواهد تغییر کند دست کم‪ 100‬ساعت نیاز دارند و باید استدالل کنیم و تغییر دادن در دین مبین اسالم به عنوان امر به معرف و نهی از منکر یاد می شود‪.‬‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1401‬‬ ‫همزمان با ایام فاطمیه‬ ‫نشست هم اندیشی در گرگان‬ ‫با موضوع جهاد تبیین در‬ ‫فاطمیه‬ ‫همزمان با ایام فاطمیه نشست هم‬ ‫اندیشی با موضوع جهاد تبیین در فاطمیه‬ ‫در گرگان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬خواهران مداح و‬ ‫مسئوالن هیئت های مذهبی شهرستان‬ ‫گرگان حضور داشتند‪.‬‬ ‫اسمانی شدن مادر و همسر شهید‬ ‫مادر و همسر شهیدان‬ ‫صفرخانی به دیار باقی‬ ‫شتافت‬ ‫مرحوم لیال تجری در سن ‪ ۸۱‬سالگی‬ ‫و در روز شهادت حضرت زهرا (س) ا‬ ‫اسمانی شد و در استان مقدس امامزاده‬ ‫عبدا‪..‬گرگان در جوار فرزند و همسر‬ ‫شهیدش ارام گرفت‪.‬‬ ‫ذکریا صفرخانی در سن پانزده سالگی‬ ‫تیرماه سال ‪ ۶۵‬در مهران به شهادت رسید‪.‬‬ ‫رمضان صفرخانی هفت ماه بعد از فرزند‬ ‫شهیدش در بهمن ‪ ۶۵‬در شلمچه دعوت‬ ‫حق را لبیک گفت‪.‬‬ ‫تشیع پیکر پاک جانباز‬ ‫شهید رضا محمدخانی در‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫مراسم تشییع پیکر جانباز‪ ۷۰‬درصد‬ ‫شهید رضا محمدخانی از بیمارستان ایت ا‪..‬‬ ‫طالقانی تا مقابل مسجد قائمیه گنبدکاووس‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫جانباز شهید رضا محمد خانی در سال‬ ‫‪ ۱۳۶۴‬در عملیات والفجر ‪ ۸‬در منطقه‬ ‫عملیاتی فاو از ناحیه پا (قطع پا چپ) به‬ ‫درجه رفیع جانبازی نائل شده بود‪.‬‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫گلستان در ایام فاطمیه میزبان‬ ‫‪ ۲‬شهید گمنام است‬ ‫سیدعلی مهاجر در جلسه شورای هماهنگی‬ ‫حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس‬ ‫اظهارکرد‪ :‬به مناسبت ایام متبرک فاطمیه و در‬ ‫ششم دی ماه گلستان میزبان دو شهید گمنام‬ ‫دوران دفاع مقدس خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار‬ ‫گلستان افزود‪ ۱۰ :‬یادمان شهید در ‪۶‬‬ ‫شهرستان در حال ساخت است که برخی‬ ‫تا دهه مبارک فجر و تعدادی هم تا سوم‬ ‫خرداد ‪ ۱۴۰۲‬به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با همکاری فعاالن حوزه‬ ‫ایثار و شهادت کتابی با محوریت نقش‬ ‫افرینی شهرستان های استان در دوران دفاع‬ ‫مقدس در حال تدوین و تکمیل است‪.‬‬ ‫گفتنی است ‪ ۳۳‬هزار رزمنده گلستان برای‬ ‫دفاع از میهن و پایداری انقالب به ندای امام‬ ‫خمینی (ره) لبیک گفته و در مناطق عملیاتی‬ ‫حضور یافتند و در این راه بیش از سه هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار شهید و حدود ‪ ۱۲‬هزار جانباز‬ ‫و هزار و ‪ ۱۷۹‬نفر ازاده کارنامه پرافتخار‬ ‫مردم این خطه شمالی ایران در طول جنگ‬ ‫تحمیلی است‪.‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪687‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫حجاب؛ پرچم تبلیغ دین و مبارزه با شبیخون فرهنگی‬ ‫مریم شریفی ‪ :‬رعایت عفاف و حجاب از‬ ‫سوی افراد یک جامعه اسالمی از ضروریات‬ ‫است و امروز ما می بینیم به دالیل مختلف‬ ‫همچون تهاجم فرهنگی دشمن و رشد شتابان‬ ‫ارتباطات و گسترش ماهواره و اینترنت‪ ،‬این امر‬ ‫تا حدود زیادی دچار اسیب شده و اگر کمی‬ ‫تامل نکنیم و مسئوالن فرهنگی ما دست به کار‬ ‫نشوند‪ ،‬تاریخ تکرار می شود و جریان کشف‬ ‫حجاب در عصر امروز با ظاهری متفاوت رخ‬ ‫خود را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫دشمن به بهانه اینکه زنان باید در انتخاب‬ ‫پوشش ازاد باشند‪ ،‬با راه اندازی پویش هایی‬ ‫مثل نه به حجاب اجباری تالش می کند اهداف‬ ‫خبیث خود را پشت الفاظ زیبا مخفی کند و‬ ‫این در حالی است که در کشورهای غربی‬ ‫از حضور زنان محجبه در بسیاری از اماکن‬ ‫عمومی خودداری می شود‪ ،‬حال یک سوال‬ ‫مهم در ذهن ایجاد می شود که اگر حامی ازادی‬ ‫زنان در پوشش هستید پس چرا تالش می کنید‬ ‫با اجبار حجاب زنان را از سرشان بکشید!‬ ‫یک کارشناس مذهبی در خصوص اهمیت‬ ‫مسئله حجاب گفت‪ :‬در سال های اخیر شاهد‬ ‫این هستیم که دشمنان اسالم تالش می کنند که‬ ‫عفاف و حجاب را از زندگی مسلمانان دور‬ ‫کرده تا بتوانند به فرهنگ جامعه غلبه کنند‪.‬‬ ‫معصومه عبداللهی افزود‪ :‬شرکت های فیلم‬ ‫سازی صهیونیستی و غربی زنان محجبه را به‬ ‫عنوان جاسوس و جادوگر معرفی می کنند تا‬ ‫به این وسیله چهره زنان محجبه را مخدوش‬ ‫می کنند اما باز هم استقبال مردم در سطح جهان‬ ‫از عفاف و حجاب فروکش نکرده و بسیاری از‬ ‫گزارشگران و گویندگان زن در جوامع مختلف‬ ‫اعم از مسلمان و غیرمسلمان با پوشش حجاب‬ ‫جلوی دوربین طاهر می شوند‪.‬‬ ‫عبداللهی گفت‪ :‬حجاب باعث امنیت فردی‬ ‫زنان در جامعه می شود و خداوند در سوره‬ ‫احزاب به پیامبر (ص) می فرماید به زنان و‬ ‫دختران خود بگو روسری های خود را پایین تر‬ ‫بیاورند تا کمتر شناخته شده و مورد ازار و‬ ‫اذیت قرار نگیرند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬خداوند به عنوان خالق انسان‬ ‫بهتر می داند که یک زن برای حفظ امنیت‬ ‫فردی خود از چه راهکارهایی باید بهره بگیرد‬ ‫و حجاب یکی از این راه ها است‪.‬‬ ‫کارشناس مذهبی ادامه داد‪ :‬ما باید حجاب‬ ‫را در جامعه به عنوان یک ارزش مطرح کنیم‪،‬‬ ‫یعنی به پوشیده بودن زن تنها از نگاه فقهی‬ ‫نگاه نکنیم و این موضوع را در جامعه تبیین‬ ‫کنیم که حفظ حجاب باعث حفظ ارزش و‬ ‫جایگاه زن خواهد شد‪.‬‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس‪:‬‬ ‫روحیه ایثار و فداکاری‬ ‫مهمترین دستاورد‬ ‫فرهنگی انقالب است‬ ‫جمعه‬ ‫امام‬ ‫گنبدکاووسروحیه‬ ‫ایثار و فداکاری‬ ‫حاکم بر مردم را‬ ‫مهمترین دستاورد‬ ‫فرهنگی انقالب‬ ‫اسالمی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬دفاع مقدس‬ ‫استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد‪ :‬ما نباید‬ ‫از موضوع حجاب به عنوان یک خط کش و‬ ‫معیار برای میزان مسلمانی انسان ها استفاده کنیم‬ ‫به این معنا که هرکس حجاب برتر دارد قطع ًا‬ ‫مسلمان و انقالبی و مومن است و هر شخصی‬ ‫که به اصطالح شل حجاب است‪ ،‬مومن و‬ ‫والیی نیست زیرا بیان این گونه مطالب باعث‬ ‫ایجاد تقابل و اختالف در جامعه و سوءاستفاده‬ ‫دشمنان خواهد شد‪.‬‬ ‫حجاب ابزار زیست عفیفانه است‬ ‫عبداللهی گفت‪ :‬حجاب بدن به تنهایی برای‬ ‫سعادت انسان ها کافی نیست و ما باید یک‬ ‫بسته تربیتی قرانی به عنوان الگو معرفی کنیم‬ ‫که مجموعه همه این عوامل زندگی عفیفانه‬ ‫را می سازد که حجاب هم یکی از ابزار همین‬ ‫زیست عفیفانه است‪.‬‬ ‫کسانی که می خواند در مورد رعایت حجاب‬ ‫امر به معروف کنند باید افراد باسواد و صبوری‬ ‫باشندوی تاکید کرد‪ :‬شیوه های امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر در همه موارد به خصوص‬ ‫حجاب باید از روش صحیح و اصولی باشد‬ ‫و افرادی که اقدام به امر به معروف و نهی از‬ ‫منکر می کنند باید اشخاص باسوادی باشند که‬ ‫بتوانند مخاطب خود را قانع کنند و در عین‬ ‫حال افراد صبوری باشند در غیر این صورت‬ ‫نتیجه مطلوب حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫کارشناس مذهبی اضافه کرد‪ :‬برای مقابله‬ ‫با بدحجابی باید مکان هایی که جوالنگاه بی‬ ‫حجابی و بی عفتی است را شناسایی کرده و با‬ ‫نصب پوستر و برگزاری برنامه های فرهنگی و‬ ‫حضور بانوان محجبه با کسانی که مغرضانه در‬ ‫حال ترویج فرهنگ برهنگی و بی حجابی در‬ ‫جامعه هستند مبارزه کنیم‪.‬‬ ‫حجاب عامل انسجام درونی و بیرونی‬ ‫انسان ها است‬ ‫حجت االسالم سید جواد محمدزاده هم در‬ ‫مورد اهمیت حجاب گفت‪ :‬حجاب زیربنای‬ ‫ساختن جامعه اسالمی برای رسیدن به تمدن‬ ‫نوین اسالمی است‪.‬‬ ‫رئیس اداره تبلیغات اسالمی گرگان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬حجاب به معنای ان است که انسان برای‬ ‫شخصیت خود احترام قائل شود و یکی از‬ ‫منافع حجاب ایجاد شخصیت و کرامت برای‬ ‫مردان و زنان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروزه در جوامع غربی احترام‬ ‫حقیقی به زن به عنوان یک انسان فرهیخته‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬انها زن را به عنوان یک کاالی‬ ‫جنسی نگاه می کنند در حالی که اسالم زن را‬ ‫اشرف مخلوقات می داند و برای او شخصیت‬ ‫و احترام زیادی قائل است‪.‬‬ ‫محمدزاده بیان کرد‪ :‬حجاب خاص زنان‬ ‫نیست و همچنان که زنان وظایفی در قبال‬ ‫پوشش و عفاف خود دارند‪ ،‬مردان هم نسبت‬ ‫به مسئله پوشش شرایط و وظایفی دارند که‬ ‫هرکدام از زنان و مردان باید به ان عمل کنند‪.‬‬ ‫رئیساداره تبلیغاتاسالمیگرگانبابیاناینکه‬ ‫حجاب جامعه را از انحرافات بازمی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جوامع غربی امروز دچار مسائل متعدد جنسی و‬ ‫ضرب و جرح هستند که حاصل عدم رعایت‬ ‫حجاب و عفاف در جامعه است؛ در واقع جامعه‬ ‫غرب با گسترش عریانی و بی حجابی خود را به‬ ‫دره سقوط نزدیک کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬حجاب انسان ها را در کنار‬ ‫هم به یک انسجام درونی و بیرونی می رساند و‬ ‫این پوششی که انسان ها با هر قومیت و مذهبی‬ ‫که دارند رعایت می کنند‪ ،‬احترام و تکریم را به‬ ‫همراه دارد‪.‬‬ ‫محمدزاده تاکید کرد‪ :‬حجاب یک مسئله‬ ‫قرانی و تکلیف دینی برای همه زنان و مردان‬ ‫است تا شخصیت انها رشد کرده و به سمت‬ ‫تعالی و سعادت حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی با توضیح اینکه در تمدن نوین اسالمی‬ ‫اصل اول اخالق است‪ ،‬گفت‪ :‬حجاب و رعایت‬ ‫حریم های زنانه و مردانه یکی از مصادیق‬ ‫رعایت اخالق و تمدن نوین اسالمی است‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی فرهنگی دانشگاه گرگان‬ ‫هم در خصوص اهمیت حجاب گفت‪ :‬ما در‬ ‫جامعه ای زندگی می کنیم که سابقه طوالنی‬ ‫تمدن ایرانی و اسالمی دارد‪ ،‬قبل از ورود اسالم‬ ‫به ایران عمده بانوان ایرانی پوشش داشتند‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید علی طاهری اضافه دارد‪:‬‬ ‫در تمدن ایرانی داشتن پوشش یک ارزش بود‬ ‫به طوری که بانوانی که در خانواده های سالطین‬ ‫و بزرگان قبل از اسالم زندگی می کردند پوشش‬ ‫بیشتری داشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از ورود دین مبین اسالم به‬ ‫ایران پوشش تمدن ایرانی تکمیل و چادر به‬ ‫عنوان پوشش برتر در ایران پایه ریزی شد‪.‬‬ ‫طاهری بیان کرد‪ :‬بعد از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی در ایران‪ ،‬برای حجاب قانون تعریف‬ ‫شد تا بانوان جامعه مورد اذیت و ازار احتمالی‬ ‫قرار نگیرند و امنیت انها حفظ شود‪.‬‬ ‫این فعال فرهنگی گفت‪ :‬بیشترین منافع‬ ‫حفظ حجاب برای خود بانوان جامعه است‬ ‫زیرا باعث می شود به عنوان زن عفیفه شناخته‬ ‫شده و برای کسانی که قصد مزاحمت و سو‬ ‫استفاده از زنان را دارند حریم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر بانویی با پوشش زننده‬ ‫وارد اجتماع شود‪ ،‬جامعه را دعوت به گناه‬ ‫می کند و اثر منفی در جامعه دارد‪ ،‬واردکردن اثر‬ ‫منفی در جامعه از سوی هر شخصی انجام شود‬ ‫منع قانونی دارد‪.‬‬ ‫طاهری با بیان اینکه حجاب پرچمی برای‬ ‫تبلیغ دین اسالم است‪ ،‬افزود‪ :‬هر بانویی که با‬ ‫حجاب اسالمی وارد جامعه می شود با پوشش‬ ‫خود پرچمی را برای تبلیغ دین اسالم بلند‬ ‫می کند‪ ،‬به همین دلیل است که در کشورهای‬ ‫غربی خصوص ًا فرانسه به شدت با حضور زنان با‬ ‫حجاب اسالمی در جامعه مخالفت می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اغتشاشات اخیر به بهانه‬ ‫حجاب‪ ،‬گفت‪ :‬اغتشاشگران با شعار ازادی زنان‬ ‫به میدان امدند‪ ،‬اگرچه این شعار ظاهر زیبایی‬ ‫دارد اما در عمل به دنبال به ابتذال کشیدن زنان‬ ‫بودند و این موضوع را حضور شخصی که‬ ‫برهنه به میدان امد به اثبات رساند‪.‬‬ ‫در جنگ ناجوانمردانه فرهنگی که دشمنان‬ ‫اسالم علیه فرهنگ اسالمی به راه انداخته حجاب‬ ‫حکم پرچم برافراشته مقابل این جنگ است و تا‬ ‫زمانی که این پرچم در اهتزار است‪ ،‬به معنای این‬ ‫است که قدرت در دست جبهه حق است‪.‬‬ ‫جلوه گر در روحیه مردم ایران است‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمود ترابی با اشاره به‬ ‫گالیه لطیف رهبر معظم انقالب به شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬تقویت‬ ‫روحیه «ما می توانیم و اعتراض به غرب» از‬ ‫دیگر دستاوردهای فرهنگی انقالب است و‬ ‫فرهیختگان عضو این شورا وظیفه هدایت‬ ‫فرهنگی جامعه را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ملت و دانشمندان ایرانی در هیچ‬ ‫زمانی حرفی از «ما نمی توانیم» نمی زنند و این‬ ‫مساله به یکی از بزرگترین جلوه های فرهنگ‬ ‫عمومی کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس مهمترین خواسته‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی را بازسازی‬ ‫انقالبی ساختار فرهنگی کشور برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬باید مطالبه گری فرهیختگان در شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی در چارچوب مهندسی‬ ‫فرهنگی به سمتی جهت داده شود که بتوان‬ ‫به کمک پایه های فکری انقالب یعنی گفتمان‬ ‫امام راحل و جوانان فعال «فرهنگ و روحیه‬ ‫انقالبی» را بار دیگر تجدید کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم ترابی با اشاره به اخرین‬ ‫تالش های دشمن برای اعالم فراخوان عمومی‬ ‫برای حضور مردم در خیابان ها در روزهای‬ ‫‪ ۱۵ ،۱۴‬و ‪ ۱۶‬اذرماه‪ ،‬گفت‪ :‬توجه نکردن ملت‬ ‫انقالبی به این فراخوان و خالی بودن خیابان ها‬ ‫در این روزها نشان از نزدیک شدن این مار‬ ‫تزویر به مرگ خود دارد و انانی که به دنبال‬ ‫چاه کندن برای ایران بودند مثل انگلیس امروز‬ ‫خود با باالترین اعتراضات مردمی در ‪۱۰۰‬‬ ‫سال اخیر دست به گریبان هستند و در المان‬ ‫هم پلیس خانه به خانه در جستجوی افرادی‬ ‫است که اعتراض کردند‪.‬‬ ‫وی به دیدار نماینده دبیرکل سازمان ملل‬ ‫با ایت اهلل سیستانی اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫دیدار و زهد و تقوای ایت اهلل سیستانی در این‬ ‫حرکت برای جایگاه مرجعیت شیعه بسیار مهم‬ ‫و با ارزش است‪.‬‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس همچنین با‬ ‫گرامیداشت دهه اول فاطمیه‪ ،‬گفت‪ :‬حضرت‬ ‫زهرای اطهر(س) به دلیل نوع عملکرد و‬ ‫خصوصیات رفتاری و شخصیت شان‪ ،‬از جایگاه‬ ‫باالیی در میان مسلمانان برخوردار هستند و‬ ‫طبق روایات از بزرگان دینی توسل به ایشان‬ ‫گره گشای خیلی از مشکالت است‪.‬‬ صفحه 4 ‫تحصیل بیش از ‪ ۴‬هزار دانشجو در دانشگاه منابع طبیعی گرگان‬ ‫شعبان شتایی سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تبریک‬ ‫فرا رسیدن ‪ ۱۶‬اذر‪ ،‬روز دانشجو گفت‪ :‬امیدوارم این روز و همه روزهای سال برای دانشجویان مبارک باشد‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات و فعالیت های جاری دانشگاه‪ ،‬افزود‪ :‬در دانشگاه علوم‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیش از چهار هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ‪ ۵۲‬درصد را دانشجویان دختر و ‪ ۴۸‬درصد انان را‬ ‫دانشجویان پسر تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۵۱‬درصد از دانشجویان در مقطع کارشناسی و ‪ ۴۹‬درصد در مقاطع تحصیالت تکمیلی در ‪ ۱۱۲‬رشته مشغول به تحصیل هستند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۳۰‬‬ ‫دانشجوی غیرایرانی از کشورهای مختلف نیز اکنون در دانشگاه درحال تحصیل هستند‪.‬‬ ‫شتایی با اشاره به کسب موفقیت های علمی‪ ،‬ورزشی و فرهنگی در جشنواره ها و مسابقات مختلف کشوری توسط دانشجویان ساعی و پرتالش دانشگاه‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫امروز حدود ‪ ۲۰‬واحد فناور توسط دانشجویان فعال شده و دانشجویان زیادی در کنار تحصیل به دنبال راه اندازی کسب وکارهای خود هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تعریف و برگزاری چهل کارگاه مهارتی برای دانشجویان براساس نیاز انها‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه دانشگاه با توجه با تقاضای فراوان دانشجویان برای ایجاد‬ ‫کسب و کار دانشجویی با محدودیت های زیادی در زمینه در اختیار قرار دادن فضای کسب و کار به انها مواجه است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪687‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫در میزگرد «بازخوانی هویت و رسالت دانشجو» مطرح شد؛‬ ‫حرف های دانشجویان شنیده شود‬ ‫صدای دانشجویان نباید تنها در ‪ 16‬اذر شنیده‬ ‫شود‪ ،‬گرچه ما عادت کردیم که در روزهایی به‬ ‫نام دانشجو به سراغ انها برویم ولی دانشجویان‬ ‫موذن جامعه هستند و باید به رسالت های‬ ‫دانشجویی در همه روز توجه شود‪.‬‬ ‫شاید نشنیدن این صداها گاهی باعث‬ ‫دلخوری هایی هم شده ولی دانشجو‬ ‫جنسش مطالبه گری است و برای رسیدن‬ ‫به مقصد بن بست نمی شناسد و از این رو‬ ‫اگر می خواهیم دنیایی دیگری از کارامدی و‬ ‫توانمندی و اقتدار برای کشورمان بسازیم باید‬ ‫سکان هدایت امور را به جوانان متخصص و‬ ‫متعهد دانشگاهی بسپاریم‪.‬‬ ‫اشوب و فتنه های اخیر نیز نشان داد‬ ‫که اگر ما برای مطالبات دانشجویان کاری‬ ‫نکینم دشمن با بهره گیری از نرم افزارهای‬ ‫دروغ پردازی و شائبه تراشی به سراغ این‬ ‫قشر خواهند رفت‪ ،‬مقام معظم رهبری نیز‬ ‫می فرمایند «در عصری به سر می بریم که‬ ‫قدرت های استکباری برای از میان بردن‬ ‫ارزش‏ هاى‏ نظام اسالمى از همۀ اهرم ها‬ ‫استفاده می کنند ‪ ،‬از این رو به مسئوالن‬ ‫در جلسه ای گفتم فکر نکنید محفوظ بودن‬ ‫ارزش های اسالمی برای قیامت است‪ ،‬اگر‬ ‫در این دنیا می خواهید این ارزش ها را‬ ‫حفظ کنید باید برای صیانت از ارزش های‬ ‫واالی نظام هم چون شهادت طلبی ‪ ،‬عدالت‬ ‫خواهی و استکبار ستیری تالش بیشتری از‬ ‫خود نشان دهید‪».‬‬ ‫در میزگرد تخصصی «بازخوانی هویت‬ ‫و رسالت دانشجو» که در دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی گرگان برگزار شد به برخی از این‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 1401/002004‬هیات اول ‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی خانم زهرا شهرکی فرزند غالمعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۷۶۹‬صادره از درششدانگ عرصه و‬ ‫اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪۱۶۷.۸۰‬مترمربع مفروز ومجزاشده از پالک ‪- ۱۹۹‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی شهرستان کالله‬ ‫خریداری ازمالک رسمی اقای عطا خان عطایی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف‬ ‫مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬م الف‪۱۰۲۲۱ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/08 :‬‬ ‫بهمن سارلی رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک کالله‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 1401/002205‬هیات اول ‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫موضوعات و مولفه ها که باید دانشجو به‬ ‫عنوان یک رسالت ان را بپذیرد و دنبال کند‬ ‫اشاره شد که از منظر می گذارنیم‬ ‫امیر حسین سیرجانی در این میزگرد‬‫اظهار کرد‪ :‬بسیاری از دانشجویان نمی دانند‬ ‫چرا ‪ 16‬اذر روز دانشجو است و تنها می‬ ‫دانند در این روز جشن گرفته می شود و‬ ‫یا فامیل برای ان کادویی می اورند‪ ،‬و ریشه‬ ‫نامگذاری ان را نمی دانند‪.‬‬ ‫این دانشجوی گلستانی ادامه داد‪ :‬ضد‬ ‫انقالب تالش می کند که مناسبات بین‬ ‫المللی را جایگزین این روزها در کشور کند‬ ‫چرا که روز مادر در ایران روز میالد حضرت‬ ‫زهرا(س) است و نمی خواهند جوانان ما با‬ ‫این روز پیوند بخورد‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬در روز دانشجو ولی‬ ‫دانشجویان نمی دانند که این روز چه روزی‬ ‫است و باید به تبیین این روز بین دانشجویان‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫سیرجانی خاطرنشان کرد‪ :‬تعصبات ما‬ ‫اگر مثل صفین روی نیزه برود به زمین می‬ ‫خوریم و برای برخی از افراد مذهبی در این‬ ‫ماجرا زمین خورد و به جای قران پرچم امام‬ ‫حسین (ع) روی نیزه بود و عقب کشیدند تا‬ ‫پرچم امام حسین (ع) اتش کشیده نشود در‬ ‫حالی که ارزش های اسالمی در خطر بود‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬روزی نام علی (ع) و‬ ‫روایت از علی(ع) جرم بوده است و امام‬ ‫شافی می گوید که از علی در تعجب هستم‬ ‫که دوستان به دلیل ترس و دشمنان به دلیل‬ ‫بغض از او حرفی نمی زنند ولی کتوب ما‬ ‫برگرفته از معنویات علی است‪.‬‬ ‫سیرجانی تاکید کرد‪ :‬جایگاه که دانشجو‬ ‫باید برای ان جهد و تالش کند جایگاه‬ ‫دانشجویی است‪ ،‬حوزه های علمی ما جهان‬ ‫شمول شدند و این باعث پیشرفت تفکر‬ ‫اسالمی و ایرانی شده است و باید یک‬ ‫رویکرد تازه ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫یگانه جهانتیغ از دیگر دانشجویان‬‫گلستانی در دانشگاه پیام نور نیز در این‬ ‫میزگرد تخصصی اظهار کرد‪ :‬باید تبیین را‬ ‫از اموزش و پرورش اغاز کنیم‪ ،‬اگر می‬ ‫خواهیم همه چیز ما در کشور درست شود‬ ‫ابتدا باید به فکر اموزش و پرورش باشیم که‬ ‫نقش اینده سازی دارد‪.‬‬ ‫جهانتیغ بیان کرد‪ :‬هر ساله یک عده از‬ ‫دانش اموزان نخبه جمع می شوند و در‬ ‫مجلس مطالبات خود را در قالب کنگره ملی‬ ‫دانش اموزی مطرح می کنند ولی اتفاقی نمی‬ ‫افتد و این روند هر بار تکرار می شود و نیاز‬ ‫است که به مطالبات انها توجه شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بارها و بارها مقام‬ ‫معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین و‬ ‫توجه به مطالبات دانشجویان تاکید کرده و‬ ‫باید به مطالبات دانشجویان گوش دهیم ولی‬ ‫این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫اعظم شاهینی نیز در این میزگرد‬‫تخصصی اظهار کرد‪ :‬دانشجویان باید بدانند‬ ‫ریشه ‪ 16‬اذر چیست و چرا این روز را به‬ ‫نام دانشجو نامگذاری کردند‪ ،‬باید این روز‬ ‫برای دانشجویان تبیین شود‪.‬‬ ‫شاهینی بابیان اینکه بسیاری از اتفاقات‬ ‫روزهای اخیر به دلیل عدم اگاهی جوانان‬ ‫به ویژه دانشجویان بود‪ ،‬افزود‪ :‬جوانان ما‬ ‫باید از مشکالت کشور زمانی که زیر سلطه‬ ‫امریکا و انگلیس بودیم اگاه باشند و باید‬ ‫این مسائل به جوانان بازگو شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ما باید تالش کنیم که‬ ‫دانشجویان ما در روز ‪ 16‬اذر همان روحیه‬ ‫روز ‪ 13‬ابان روز استکبار ستیزی را داشته‬ ‫باشند و بدانند که روز ‪ 16‬اذر روز دانشجوی‬ ‫استکبار ستیز است‪.‬‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای علیرضا خردمند فرزند عیسی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۲۹۲‬صادره از درششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ ۱۰۶۳۳۳.۳۳‬مترمربع‬ ‫مفروز ومجزاشده از پالک ‪ ۳۷۷‬فرعی از ‪-۸‬اصلی‬ ‫است بخش ‪ ۱۵‬حوزه ثبتی کالله خریداری ازمالک‬ ‫رسمی اقای‪/‬خانم (متقاضی مالک سهم مشاعی میزان‬ ‫‪ ۵۳۱۶۶.۶۶‬مترمربع و مقدار ‪ ۵۳۱۶۶.۶۶‬مترمربع را‬ ‫بصورت قولنامه ای مع الواسطه از مالک رسمی سوئین‬ ‫اق ارکاکلی خریداری نموده)محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۱۹۳/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/08 :‬‬ ‫بهمن سارلی رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک کالله‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 1401 /002201‬اول ‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای موسی قربان پور فرزند حسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۴۸۶۰۱۹۲۲۳۰‬صادره از درششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۱۰۶۳۳۳.۳۳‬مترمربع‬ ‫مفروز ومجزاشده از پالک ‪ ۳۷۷‬فرعی از ‪ -۸‬اصلی‬ ‫است بخش ‪ ۱۵‬حوزه ثبتی کالله خریداری ازمالک‬ ‫رسمی اقای‪/‬خانم (متقاضی مالک سهم مشاعی میزان‬ ‫‪ ۵۳۱۶۶.۶۶‬مترمربع و مقدار ‪ ۵۳۱۶۶.۶۶‬مترمربع را‬ ‫بصورت قولنامه ای مع الواسطه از مالک رسمی سوئین‬ ‫اق ارکاکلی خریداری نموده)محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۱۹۱ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/08 :‬‬ ‫بهمن سارلی رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک کالله‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪1401/001998‬هیات اول ‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای محمد شهرکی فرزند غالمعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪۶۶۷‬صادره از درششدانگ عرصه‬ ‫و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪۱۷۰‬مترمربع مفروز ومجزاشده از پالک ‪- ۱۹۹‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی شهرستان کالله خریداری‬ ‫ازمالک رسمی اقای عطا خان عطایی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۲۲۳ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/08 :‬‬ ‫بهمن سارلی رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک کالله‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 1401/002280‬هیات اول ‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای غفور نیازی فرزند جباروردی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۰‬صادره از درششدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ ۱۳۰‬مترمربع مفروز ومجزاشده از‬ ‫پالک ‪ ۵۰۴۰‬فرعی از ‪ ۴۹۶۹‬فرعی از ‪ -۲۱۳‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ ۹‬شهرستان کالله خریداری ازمالک رسمی‬ ‫اقای‪/‬خانم سهم مشاعی خود متقاضی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۲۱۹ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/08 :‬‬ ‫بهمن سارلی رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک کالله‬ ‫خبرهای ورزشی‪:‬‬ ‫لیگ برتر بسکتبال؛‬ ‫تیم بسکتبال شهرداری گرگان‬ ‫مقابل ذوب اهن اصفهان تن به‬ ‫شکست داد‬ ‫تیم شهرداری گرگان در هفته نخست دور‬ ‫برگشت لیگ برتر بسکتبال در شهر اصفهان‬ ‫به مصاف ذوب اهن این شهر رفت‪.‬‬ ‫شهرداری گرگان در یک دیدار نزدیک‬ ‫و فشرده با نتیجه ‪ ۷۳‬بر ‪ ۷۶‬مقابل میزبانش‬ ‫تن به شکست داد‪.‬‬ ‫این دومین شکست فصل شهرداری‬ ‫گرگان در این فصل از مسابقات است‪.‬‬ ‫نماینده گرگان در دور رفت مسابقات هم‬ ‫مقابل مهرام تهران شکست خورده بود‪.‬‬ ‫نماینده گرگان در پایان هفته دوازدهم‬ ‫دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر‬ ‫بسکتبال مردان باشگاه های کشور با انجام‬ ‫‪ ۱۲‬بازی‪ ۱۰ ،‬برد و دو باخت و کسب ‪۲۲‬‬ ‫امتیاز همچنان صدرنشین لیگ است‪.‬‬ ‫تیم بسکتبال شهرداری گرگان قهرمانی‬ ‫دو دوره متوالی لیگ برتر بسکتبال مردان‬ ‫باشگاه های کشور را یدک می کشد‪ ،‬قرار‬ ‫است به عنوان نماینده بسکتبال ایران در‬ ‫رقابت های باشگاه های غرب اسیا حضور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫نفرات برتر هفته پنجم‬ ‫کورس اسبدوانی گنبدکاووس‬ ‫معرفی شدند‬ ‫‪ ۶۴‬راس اسب از نژادهای دوخون‪ ،‬تروبرد‬ ‫و ترکمن عصر پنجشنبه در ‪ ۶‬دور در مجموعه‬ ‫سوارکاری گنبدکاووس به مصاف هم رفتند‪.‬‬ ‫نورمحمد بهادر‪ ،‬محمد خوجملی‪،‬‬ ‫بنیامین جرجانی‪ ،‬امین محمدی‪ ،‬صادق‬ ‫امیری و نادرصالح پور در دورهای ششگانه‬ ‫زودتر از رقبا از خط پایان عبور کردند‪.‬‬ ‫در پایان رقابت های روز نخست هفته‬ ‫پنجم کورس پاییزه سوارکاری گنبدکاووس‬ ‫مبلغ سه میلیارد و ‪ ۲۱۲‬میلیون ریال جایزه‬ ‫نقدی به مالکان‪ ،‬چابکسواران و مربیان‬ ‫اسب های برتر پرداخت شد‪.‬‬ ‫درخشش ووشوکار گلستانی؛‬ ‫مدال طالی مسابقات قهرمانی‬ ‫جهان به جوان کالله ای رسید‬ ‫هشتمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی‬ ‫جوانان جهان در شهر تانگرانگ اندونزی‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫ملی پوشان پسر و دختر ایران به مصاف‬ ‫حریفان خود رفتند‪ .‬در روز چهارم این‬ ‫پیکارها‪ ،‬در بخش پسران و در وزن ‪-۴۸‬‬ ‫کیلوگرم‪ ،‬حسین ولی زاده که در دو مبارزه‬ ‫قبلی خود حریفانی از اندونزی و قزاقستان‬ ‫را شکست داده بود در فینال مقابل «شریف‬ ‫مصطفی» نماینده کشور مصر قرار گرفت و‬ ‫با برتری مقابل این ووشوکار صاحب مدال‬ ‫طال و عنوان قهرمانی شد‪.‬‬ ‫لیگ برتر والیبال بانوان‬ ‫سریک گنبدکاووس بدون‬ ‫شکست در صدر‬ ‫در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر زنان‬ ‫سریک گنبدکاووس برابر حریف پیروز شد‪.‬‬ ‫سریک گنبدکاووس بدون شکست در‬ ‫صدر والیبالیست های سریک گنبدکاووس‬ ‫سه ‪-‬صفر برابر تیم صدیق گفتاروارنا به‬ ‫پیروزی رسید‪.‬‬ ‫این مسابقه که در سالن سیپان تهران‬ ‫برگزار شد سریک با نتایج ‪،۱۸-۲۵ ،۲۵-۱۰‬‬ ‫‪ ۲۱-۲۵‬برابر حریفش پیروز شد و بدون‬ ‫شکست در صدر جدول باقی ماند‪.‬‬ ‫سریک گنبدکاووس با هشت بردو ‪ ۲۳‬امتیاز‬ ‫صدرنشین است و صدیق گفتار وارنا نیز با سه‬ ‫امتیاز در رتبه هفتم جدول باقی ماند‪.‬‬ ‫در هفته نهم رقابت های لیگ برتر‪ ،‬جمعه‬ ‫این هفته سریک گنبدکاووس با پیکان تهران‬ ‫دیدار می کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫ق حاد پرندگان در گلستان‬ ‫راه اندازی بخش تشخیص مولکولی انفلوانزای فو ‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫اهدای عضو بانوی گلستانی‬ ‫نجات بخش ‪ ۳‬نفر شد‬ ‫مرحومه فرشته سنگدوینی با اهداء‬ ‫اعضایش به سه هموطن دیگر جان دوباره‬ ‫بخشید‬ ‫اهدای عضو یک بانوی گلستانی به سه‬ ‫هموطن دیگر جان دوباره بخشید‪.‬‬ ‫کلیه ها وکبد مرحومه فرشته سنگدوینی‬ ‫که بر اثر سانحه تصادف رانندگی دچار‬ ‫مرگ مغزی شده بود‪ ،‬به سه هموطن‬ ‫ایرانی اهدا شد‪.‬‬ ‫پیکر این مرحومه در روستای قلی اباد‬ ‫گرگان تشییع وبه خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫از ابتدای امسال‪ ،‬این هفتمین اهدای‬ ‫عضو در گلستان است‪.‬‬ ‫تدوین الگویی بومی برای‬ ‫حمایت از معتادان متجاهر‬ ‫استاندار گلستان از تدوین الگویی بومی‬ ‫برای شناسایی و حمایت از معتادان متجاهر‬ ‫در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫علی محمد زنگانه در جلسه شورای‬ ‫استانی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر‬ ‫گفت‪ :‬با تدوین این الگو و استقرار‬ ‫سامانه ای یکپارچه‪ ،‬شناسایی‪ ،‬غربال‪،‬‬ ‫درمان‪ ،‬حمایت و توانمدسازی معتادان‬ ‫متجاهر در استان‪ ،‬متمرکز می شود‪.‬‬ ‫دکتر زنگانه همچنین از برنامه ریزی‬ ‫برای راه اندازی مرکزی حمایتی در‬ ‫گنبدکاووس و افزایش ظرفیت مرکز‬ ‫حمایتی توسکستان گرگان خبر داد‪.‬‬ ‫نقشه کرونایی جدید اعالم شد‬ ‫هیچ شهری قرمز نیست‬ ‫وزارت بهداشت اعالم کرد‪:‬بر اساس‬ ‫اخرین به روز رسانی ها‪ ،‬تعداد شهرهای با‬ ‫وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ‪۰‬‬ ‫بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی‬ ‫نیز از ‪ ۳‬به ‪ ۲‬شهر کاهش یافت‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت اعالم کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫اخرین به روز رسانی ها‪ ،‬تعداد شهرهای با‬ ‫وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ‪۰‬‬ ‫بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی‬ ‫نیز از ‪ ۳‬به ‪ ۲‬شهر کاهش یافت‪.‬‬ ‫همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد‬ ‫از ‪ ۹۴‬به ‪ ۹۵‬شهر رسید و تعداد شهرهای‬ ‫با وضعیت ابی نیز در عدد ‪ ۳۵۱‬شهر ثابت‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫قرمز‪ ۰ :‬شهر‬ ‫نارنجی‪ ۲ :‬شهر‬ ‫زرد‪ ۹۵ :‬شهر‬ ‫ابی‪ ۳۵۱ :‬شهر‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی ان‬ ‫ماده ‪ - ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‪ :‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک محل مکلف است ارا ء هیات را در‬ ‫دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار و محلی اگهی نماید ‪.‬همچنین این اداره‬ ‫مکلف است در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای‬ ‫هیات را با حضور نماینده شورای اسالمی روستا‬ ‫در محل الصاق نماید ‪.‬صورتمجلس الصاق اگهی با‬ ‫امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و امالک و نماینده‬ ‫شورای اسالمی روستا در پرونده ضبط می شود ‪.‬در‬ ‫صورتی که اشخاصی ذی نفع به اراء اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی و در‬ ‫روستاها ازتاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در‬ ‫صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت نماید ‪.‬صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۴۵۴۵‬‬ ‫شماره‬ ‫رای‬ ‫مورخ ‪ 1401/۰۷/28‬موضوع پرونده کالسه‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۵۱۴‬خانم فرحناز علی‬ ‫علی کاووسی‪ ،‬مدیرکل دامپزشکی گلستان با اعالم این خبر گفت‪ :‬پیش از این‪ ،‬نمونه های مشکوک به به تهران ارسال می شد‪.‬راه اندازی بخش ازمایش تشخیص‬ ‫مولکولی انفلوانزای فوق حاد پرندگان در گلستان‬ ‫کاووسی افزود‪ :‬با راه اندازی این بخش‪ ،‬ضمن جلوگیری از اتالف وقت ‪ ۲‬روزه در دریافت پاسخ ازمایشگاه‪ ،‬در تشخیص بیماری و اقدام گروه های واکنش‬ ‫سریع مقابله در منطقه‪ ،‬شتاب داده می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از فعالیت ‪ ۱۵‬گروه پایش بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان خبر داد و گفت‪ :‬این گروه ها قبل از ورود پرندگان مهاجر به پهنه‬ ‫ابی دریای خزر و خلیج گرگان‪ ،‬تاالب ها‪ ،‬اب بندان ها و سد ها در این استان‪ ،‬ساماندهی و اماده کنترل این بیماری می شوند‪.‬‬ ‫کاووسی افزود‪ :‬از ابتدای امسال همه واکسن های راهبردی مورد استفاده برای مقابله با بیماری های طیور از جمله انفلوانزای فوق حاد‪ ،‬نیوکاسل و انگارا در‬ ‫استان براساس داده های ثبت شده در سامانه پایش و مراقبت بیماری های طیور دامپزشکی‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون دز بوده است که از این مقدار حدود ‪ ۴‬میلیون‬ ‫دز به منظور پیشگیری از بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان در فارم های مرغ مادر و تخمگذار اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪۲‬سال اخیر موردی از ابتال به این بیماری در استان مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪687‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان‪:‬‬ ‫با جبران کاهش جمعیت در چاله جمعیتی گرفتار نشویم‬ ‫زهره پوررضا‪ -‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گلستان گفت‪ :‬باید با تمام توان تالش‬ ‫کرد در فرصت باقی مانده کاهش جمعیت‬ ‫را جبران کنیم تا در چاله جمعیتی گرفتار‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫سعید گل فیروزی در نشست خبری با‬ ‫اصحاب رسانه گلستان با بیان این که میزان‬ ‫باروری در گلستان باالتر از میانگین کشوری‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عدم توازن جمعیتی در‬ ‫برخی شهرستان ها‪ ،‬استان را در معرض پیری‬ ‫جمعیت قرار داده است‪.‬‬ ‫وی از برگزاری جشنواره «ایران جوان بمان»‬ ‫با هدف جوانی جمعیت و به میزبانی استان‬ ‫گلستان خبر داد و افزود‪ :‬هرم سنی جمعیت‬ ‫در کشور ما در گذشته به این صورت بود که‬ ‫بیشترین تعداد جمعیت کشور در قاعده هرم‬ ‫قرار می گرفتند و جزو جوان ترین کشورهای‬ ‫دنیا بودیم اما امروز جمعیت میانسال ما‬ ‫بیشترین تعداد جمعیت را تشکیل می دهند‬ ‫و اگر تدابیر جدی برای رشد جمعیت در‬ ‫پیش نگیریم در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬سال اینده جزو‬ ‫کشورهای پیر دنیا قرار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نقد کاهش جمعیت‪ ،‬اثار‬ ‫طالق در جامعه‪ ،‬مهاجرت و اثار جمعیتی‬ ‫ان‪ ،‬سقط و اثار روحی و جسمی ان‪ ،‬پیری‬ ‫جمعیت و اثار ان در جامعه‪ ،‬ترویج الگوی‬ ‫سبک زندگی اسالمی و ایرانی‪ ،‬ترویج الگوی‬ ‫ازدواج اسان‪ ،‬به هنگام و پایدار‪ ،‬ترویج‬ ‫فرهنگ جوانی جمعیت و اهمیت فرزنداوری‬ ‫و نگاه غرب به مسئله جمعیت در کشورهای‬ ‫اسالمی از محورهای این جشنواره است‪.‬‬ ‫به گفته گل فیروزی‪ ،‬عالقمندان برای‬ ‫شرکت در این جشنواره تا ‪ ٢٢‬بهمن می توانند‬ ‫اثار خود را در قالب نقاشی‪ ،‬کلیپ‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫خانواده الگو‪ ،‬برداشت ازاد‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬موشن‬ ‫گرافیک‪ ،‬ایده ها و نظرات کاربردی‪ ،‬پوستر و‬ ‫طراحی گرافیک و کاریکاتور‪ ،‬داستان کوتاه و‬ ‫فیلمنامه و نمایشنامه و شعر‪ ،‬ادبیات‪ ،‬جمالت‬ ‫کوتاه به دبیرخانه جشنواره از طریق شماره‬ ‫پیام رسان های ‪ ٠٩٣۶١٠٠١٣۵۵‬سروش‪ ،‬ایتا‪،‬‬ ‫ای گپ‪ ،‬تلگرام‪ ،‬بله‪ ،‬روبیکا و واتس اپ و‬ ‫‪ http://zendegiejavan.ir‬ارسال کنند و‬ ‫از جوایز پنج سکه بهار ازادی همراه با ‪٣٠‬‬ ‫جایزه سه میلیون‪ ،‬دو میلیون و یک میلیون‬ ‫تومانی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه گفت‪ :‬مراسم اختتامیه این‬ ‫جشنواره در ‪ ١٣‬اسفند همزمان با روز جوان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی از فعاالن رسانه ای خواست دانشگاه‬ ‫را در حوزه جوانی جمعیت با فرهنگ سازی و‬ ‫جهاد تبیین همراهی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ‪۲۵‬تا ‪ 40‬درصد زوج ها‬ ‫در کشور نازا هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تنهایک‬ ‫مرکز دولتی ناباروری فعال در استان رییس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گلستان را برای تسهیل‬ ‫فرزنداوری و درمان ناباروری به سمت‬ ‫وسوی سرمایه گذار در بخش خصوصی سوق‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫از راه اندازی قرارگاه جوانی جمعیت در‬ ‫استان خبر داد و افزود‪ :‬این طرح فرصت‬ ‫خوبی برای کاهش دغدغه حرکت کشور به‬ ‫سمت سالمندی جمعیت است لذا قوانین‬ ‫حمایتیاعم از اهدا زمین‪ ،‬مسکن و کمک های‬ ‫حمایتیبسیاری در حوزه فرزند اوری در نظر‬ ‫گرفته شده و دانشگاه نیز در ذیل کارگروه در‬ ‫حوزه درمان نازایی به رشد جمعیت کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫فروکش کردن تب انفلوانزا در گلستان‬ ‫علی باقری مدیر پیشگیری و مبارزه‬ ‫با بیمار ی های مرکز بهداشت گلستان‬ ‫گفت‪ :‬روند ابتال به انفلوانزا در استان‬ ‫کاهشی شد‪.‬‬ ‫علی باقری افزود‪ ،:‬اما زمانی که یک‬ ‫نوع انفلوانزا در فصل سرد سال شیوع پیدا‬ ‫می کند و بعد از مدتی فروکش می کند‪،‬‬ ‫انتظار داریم که در ماه های بعد‪ ،‬نوع دیگری‬ ‫از این ویروس شیوع پیدا کند‪.‬‬ ‫دکتر باقری با بیان اینکه ویروس انفلوانزا‬ ‫در سه دسته تقسیم بندی می شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫افرادی که به یک نوع مبتال می شوند گرچه‬ ‫در بدنشان ایمنی ایجاد می شود‪ ،‬اما احتمال‬ ‫دارد در پیک های بعدی به نوع دیگری‬ ‫مبتال شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضروری است که همه افراد‬ ‫در رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نکات‬ ‫بهداشتی برای پیشگیری از ابتالی مجدد به‬ ‫این بیماری اهتمام داشته باشند‪.‬‬ ‫شهنام عرشی‪ ،‬سرپرست مرکز مدیریت‬ ‫بیماری های واگیر وزارت بهداشت‪ ،‬اخیرا ً‬ ‫در گفتگو با رسانه ها با اشاره به گذر از‬ ‫پیک بزرگ موج اولیه انفلوانزا گفت‪ :‬باید‬ ‫برای بروز موج دوم در بهمن امسال امادگی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اموزش های بهداشت فردی‬ ‫و اجتماعی با تاکید بر استفاده از ماسک‬ ‫به ویژه در اماکن بسته و بدون تهویه‪،‬‬ ‫شست وشوی مرتب دست ها‪ ،‬تهویه مناسب‬ ‫اماکن به خصوص اماکن تجمعی و انجام‬ ‫واکسیناسیون انفلوانزا در گروه های هدف و‬ ‫اولویت دار بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫زاده فرزند غالمحسین کد ملی ‪۲۰۳۰۱۰۴۴۴۲‬‬ ‫صادره گنبد بمیزان ‪ ۱.۹۸‬سهم مشاع از شش‬ ‫سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که در‬ ‫بخشی از ان احداث بنا شده به مساحت ‪۵۵۰۰۰‬‬ ‫مترمربع ازپالک ‪ ۱۶۲‬فرعی از ‪ -۱۰‬اصلی بخش ‪۹‬‬ ‫حوزه ثبت ملک گنبد واقع در جاده گنبد کاووس‬ ‫به ازادشهر غرب کارخانه پنبه سابق نظام اباد‬ ‫بعدازجاده قدیم ملک مورد تقاضا وانتقال ملک‬ ‫ملک بالواسطه ازاقای حمید رزاقی مالک رسمی‬ ‫مشاعی‪ .‬م ‪/‬الف‪۱۰۱۶۶ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۹/08:‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک گنبد کاووس‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد‬ ‫که پرونده هایی که به موجب اراء هیات محترم‬ ‫مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به‬ ‫صدور رای جهت صدور سند مالکیت گردیده اند‬ ‫در دو نوبت و به شرح ذیل اگهی می شود‪_۱:‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۸۷۰‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۳۲‬تصرفات مفروز‬ ‫ی و مالکانه خانم بی بی گرگیچ فرزند حسین به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ ۴۱۱۴‬وکدملی‪ ۴۸۸۸۶۸۲۲۶۷‬دائر‬ ‫بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪ ۱۱۵.۰۲‬مترمربع دارای‬ ‫پالک شماره ‪ ۹۰۷‬فرعی از ‪ -۱۰‬اصلی واقع در‬ ‫گلستان بخش ‪ ۷‬حوزه ثبتی ملک رامیان انتقال ملک‬ ‫بالواسطه از مالک رسمی (خاتون فرجی زاده) در‬ ‫صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند ‪.‬باید از تاریخ انتشار اگهی و‬ ‫در روستاها تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را کتب ًا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت و‬ ‫اسناد امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نمایند‪.‬و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد‪ .‬در این‬ ‫صورت اقدامات ثبت ‪،‬موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است‪ .‬در صورت عدم وصول اعتراض‬ ‫این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت خواهد نمود ‪.‬صدور سند مالکیت جدید‬ ‫مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬م‪ /‬الف‪/‬‬ ‫‪۱۰۱۷۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/08:‬‬ ‫هادی عطایی مقدم ‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک رامیان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر ارا ءصادره هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫مینودشت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و‬ ‫امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع‬ ‫عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار و محلی اگهی می شود‪.‬‬ ‫در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند از تاریخ الصاق در محل تادوماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت‬ ‫یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به اداره ثبت گالیکش تحویل‬ ‫دهد‪ .‬در این صورت اقدامات ثبت ‪ ،‬موکول به ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی که اعتراض‬ ‫درمهلت قانونی واصل نگردد یامتعرض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند ‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬پالک ‪ -۷۴‬اصلی قریه‬ ‫گالیکش رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۱۰۰۱۱۲۳‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/۰۷/29‬به نام جواد خسروی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۴۰۵‬کدملی‪ ۴۸۸۹۹۲۹۸۴۳‬صادره‬ ‫از گنبد کاووس فرزند محمد در ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ ۱۰۹.۸۹‬متر‬ ‫مربع مجزی شده از پالک ‪ ۵۰۶‬فرعی از ‪ -۷۴‬اصلی‬ ‫واقع در بخش نه گالیکش در استان گلستان قریه‬ ‫گالیکش (خریداری مع الواسطه از فاطمه خسروی‬ ‫و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‪ .‬م‪ /‬الف‪/‬‬ ‫‪۱۰۲۱۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/22:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/08:‬‬ ‫مجتبی خالقی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک گالیکش‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی سال‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی وماده‪ ۱۳‬ائین‬ ‫نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی‬ ‫که به موجب ارا ء هیات محترم مستقردر ثبت اسناد‬ ‫و امالک رامیان منجربه صدور رای جهت صدور سند‬ ‫مالکیت گردیده انددر دو نوبت و به شرح ذیل اگهی می‬ ‫شود‪ _۱ :‬رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۹۴۰‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۱۶‬تصرفات مفروز ی‬ ‫و مالکانه خانم خدیجه رجبلی فرزند صفر به شماره‬ ‫شناسنامه ‪۱۵۹‬و کد ملی ‪ ۴۸۷۹۶۱۳۹۹۱‬دائر برصدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی‬ ‫به مساحت‪ ۲۰۱/۳۳‬مترمربع در قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ ۳۲۱۵‬فرعی از ‪ -۱‬اصلی واقع در گلستان بخش ‪۸‬‬ ‫حوزه ثبتی ملک رامیان انتقال ملک مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی ( ورثه مرحوم حبیب اله نیک نژاد)‬ ‫درصورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی ودر روستاهااز تاریخ الصاق در محل تادوماه‬ ‫اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند ‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را‬ ‫به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد‪.‬‬ ‫در این صورت اقدامات ثبت ‪ ،‬موکول به ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورت عدم وصول‬ ‫اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت خواهد نمود ‪ ،‬صدور سند مالکیت‬ ‫جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫م‪ /‬الف ‪۱۰۰۵۰/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت‪1401/۰۹/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۹/22:‬‬ ‫هادی عطایی مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک رامیان‬ صفحه 6 ‫تمدید جشنواره ابوذر گلستان تا پایان اذر‬ ‫رئیس بسیج رسانه گلستان با اشاره به استقبال فعاالن رسانه و فضای مجازی از هشتمین جشنواره ابوذر گفت‪ :‬مهلت ارسال اثار به دبیرخانه جشنواره تا پایان اذر‬ ‫تمدید شده است‬ ‫محمدمهدی تجری با اشاره به محورهای ‪ 12‬گانه هشتمین جشنواره ابوذر افزود‪ :‬تحقق شعار سال‪ ،‬جهاد تبیین‪ ،‬پیوند رسانه و صنعت‪ ،‬مقابله با اسیب های اجتماعی‪،‬‬ ‫دستاوردهای انقالب اسالمی‪ ،‬بسیج و حوزه های اقدام‪ ،‬بیانیه گام دوم انقالب‪ ،‬مکتب شهید سلیمانی‪ ،‬امید و نشاط افرینی‪ ،‬خانواده‪ ،‬جامعه و فرزند اوری‪ ،‬سبک زندگی‬ ‫ایرانی اسالمی‪ ،‬تقریب‪ ،‬موانع و راهکار جزو محورهای جشنواره است‪.‬‬ ‫رئیس بسیج رسانه گلستان‪ ،‬زمان برگزاری اختتامیه این جشنواره را هفته دوم دی اعالم کرد و گفت‪ :‬عالقمندان می توانند در قالب های جشنواره اعم از گزارش‬ ‫تحقیقی و تحلیلی‪ ،‬گزارش خبری‪ ،‬مصاحبه‪ ،‬یادداشت و سرمقاله‪ ،‬تیتر‪ ،‬اینفوگرافی‪ ،‬موشن گرافی‪ ،‬عکس‪ ،‬کلیپ‪ ،‬گزارش ویدئویی‪ ،‬مستند‪ ،‬پادکست شرکت کنند‪.‬‬ ‫تجری از فعاالن عرصه رسانه که در جنگ نابرابر رسانه ای در مقابل تحریف واقعیت ها‪ ،‬دروغ‪ ،‬سیاه نمایی و کتمان دستاوردهای امیدافرین انقالب توسط دشمن به‬ ‫جهاد تبیین می پردازند قدردانی کرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اصحاب رسانه با بینش و زمان شناسی‪ ،‬هوشمندانه و با قدرت در خط مقدم مبارزه با نظام سلطه به عنوان افسران جنگ نرم به تبیین گری و مقابله با‬ ‫جنگ شناختی می پردازند‪.‬‬ ‫حوادث‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی گرگان خبرداد؛‬ ‫دستگیری عامالن نزاع در‬ ‫چهارراه بعثت گرگان‬ ‫فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری سه‬ ‫نفر از عامالن نزاع در چهاراه بعثت این‬ ‫شهر خبرداد‪.‬‬ ‫سرهنگ علی تجری اظهارکرد‪ :‬به‬ ‫دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیس‪،‬‬ ‫مبنی بر نزاع در چهارراه بعثت گرگان‪،‬‬ ‫بالفاصله ماموران انتظامی به محل‬ ‫اعزام شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گرگان افزود‪ :‬با سرعت‬ ‫عمل و حضور به موقع پلیس‪ ،‬سه متهم‬ ‫این نزاع در محل دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بررسی ها مشخص شد‬ ‫متهمان برای کمک به همدست خود که در‬ ‫حال سرقت از یک فروشگاه بوده وارد مغازه‬ ‫شده و با صاحب انجا درگیر می شوند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی کردکوی خبر داد؛‬ ‫دستگیری عامالن قتل زن‬ ‫و مرد در کردکوی‬ ‫فرمانده انتظامی کردکوی از دستگیر‬ ‫قاتل مرد و زنی که جسدشان در جنگل‬ ‫های کردکوی پیدا شده خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ امیر باقری اظهار داشت‪ :‬بدنبال‬ ‫اعالم مرکز ‪ ۱۱۰‬مبنی بر پیدایش جسد‬ ‫یک زن و مرد در جنگل های کردکوی‪،‬‬ ‫رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اشراف اطالعاتی و بررسی‬ ‫های تخصصی ماموران‪ ،‬قاتل و همدستش‬ ‫شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی کردکوی گفت‪ :‬متهم‬ ‫در تحقیقات اولیه اعتراف کرد با همدستی‬ ‫برادرش‪ ،‬همسر و برادر همسرش را بدلیل‬ ‫مشکالت شخصی به قتل رسانده است‪.‬‬ ‫در یک عملیات غافلگیرانه؛‬ ‫دستگیری باند سالح غیر‬ ‫مجاز در شهرستان رامیان‬ ‫اعضای باند سالح غیر مجاز در‬ ‫شهرستان رامیان دستگیر شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی رامیان در گفتگو با‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬از این باند که سالح‬ ‫غیر مجاز خرید و فروش می کردند؛ ‪۱۴‬‬ ‫قبضه سالح کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل وزیری گفت‪ :‬اعضای این باند‬ ‫سه نفر بودند که دستگیر شدند‪.‬‬ ‫دستگیری کارچاق کن مدعی‬ ‫نفوذ در پرونده اغتشاشات‬ ‫اخیر گلستان‬ ‫رییس کل دادگستری گلستان گفت‪:‬‬ ‫جوانی که با ادعای حل و فصل پرونده‬ ‫بازداشتی های اغتشاشات اخیر از افراد‬ ‫سکه طال می گرفت با پایش حفاظت‬ ‫و اطالعات دادگستری استان دستگیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی اظهارداشت‪ :‬این جوان‬ ‫‪ ۲۸‬ساله ادعا می کرد در مرجع قضایی و‬ ‫نیروی انتظامی نفوذ دارد و می تواند جریان‬ ‫پرونده را به نفع افراد تغییر دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این فرد با هوشیاری حفاظت‬ ‫و اطالعات دادگستری گلستان‪ ،‬شناسایی‬ ‫و هنگام دریافت سکه های طال از یکی از‬ ‫افرادی که به وی وعده حل پرونده اش را‬ ‫داده بود‪ ،‬دستگیر شد‪.‬‬ ‫رییس کل دادگستری گلستان گفت‪:‬‬ ‫بررسی و تحقیقات حفاظت و اطالعات‬ ‫دادگستری استان نشان می دهد این متهم‬ ‫با هیچ فرد یا مسوولی در دادگستری و‬ ‫نیروی انتظامی ارتباط نداشت و با وعده‬ ‫دروغ‪ ،‬از افراد کالهبرداری می کرد‪.‬‬ ‫اسیابی بیان کرد‪ :‬متهم هم اکنون با‬ ‫صدور قرار در زندان است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪687‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش خبر داد‪:‬‬ ‫کمبود مربی در مدارس گلستان‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گلستان از‬ ‫کمبود مربی در مدارس استان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬کمبود مربی در حوزه پرورشی بیشتر‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫سیدرضا نظری در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ارتقای کیفیت اموزشی در اموزش‬ ‫و پرورش در چهار محور دانش اموزان و‬ ‫مخاطبین‪ ،‬معلمان و دست اندرکاران اموزشی‪،‬‬ ‫کارکردها و فعالیت های مدرسه و امکانات و‬ ‫تجهیزات اموزشی اجرا می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گلستان با‬ ‫تاکید بر اینکه در استان با کمبود مربی در‬ ‫مدارس به خصوص مربیان پرورشی برای‬ ‫اجرای برنامه های فرهنگی مواجه هستیم و‬ ‫متاسفانه اجازه استخدام نداریم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫چند سال گذشته مسئوالن سند خیانت بار‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬را امضا کردند که نشاط و شادابی را‬ ‫به شکل دیگری تعریف می کرد‪ ،‬ولی امروز‬ ‫با استفاده از رویکردهای قرانی و مفاهیم‬ ‫و تعابیر معنوی‪ ،‬پویایی و سرزنده بودن را‬ ‫برای دانش اموزان اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫وی به دو گونه اسیب اشکار و پنهان که‬ ‫دانش اموزان را تهدید می کند‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اموزش و پرورش کلید فتح اینده‬ ‫است و دانش اموزان هم برای اینده تربیت‬ ‫می شوند که این تربیت در مدرسه به شکل‬ ‫اجتماعی بوده و با سیاست های فرهنگی‬ ‫اجتماعی کشور همخوانی دارد‪.‬‬ ‫نظری پرداختن به بهداشت روانی را از‬ ‫شاخص های مهم تربیتی و اموزشی دانست‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬تشکل های دانش اموزی‬ ‫از قبیل اتحادیه انجمن های اسالمی‪،‬‬ ‫بسیج دانش اموزی‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬سازمان‬ ‫دانش اموزی و دیگر تشکل ها محلی خوبی‬ ‫برای هم اندیشی دانش اموزان است که‬ ‫تفکرهای جمعی و روحیه مشارکت پذیری‬ ‫انها را باال می برد‪.‬‬ ‫وی بومی سازی هویت ملی با استفاده از‬ ‫شخصیت های سرشناس‪ ،‬مفاخر و نمادهای‬ ‫استان گلستان را از مهمترین اقدامات اموزش‬ ‫و پرورش استان گلستان عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫با استفاده از مربیان زبده‪ ،‬مهارت های زندگی‬ ‫با برگزاری کارگاه ها به دختران و پسران‬ ‫اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گلستان‬ ‫برنامه های هدایتی و بهبود را دو روش‬ ‫اجرای برنامه های پیشگیری برشمرد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬بالغ بر ‪ ۶‬هزار و ‪۹۵۳‬‬ ‫دانش اموز فرزند طالق در استان گلستان‬ ‫در حال تحصیل هستند که تحت پوشش‬ ‫برنامه های پیشگیری قرار دارند‪.‬‬ ‫وی از طرح توانمندسازی همزمان‬ ‫دانش اموزان متوسطه اول و توانمندسازی‬ ‫دانش اموزان و والدین متوسطه دوم به‬ ‫عنوان دیگر طرح های در دست اجرای‬ ‫اموزش و پرورش استان سخن گفت و‬ ‫اضافه کرد‪ :‬طرح تشکیل کانون یاری گران‬ ‫زندگی در هزار و ‪ ۳۱۳‬اموزشگاه اقصی‬ ‫نقاط استان در حال اجراست‪.‬‬ ‫اعتراض برخی خانواده ها به گرمایش نامناسب تعدادی از مدارس گلستان‬ ‫مناسب نبودن سیستم گرمایش در‬ ‫تعدادی از مدارس دولتی و غیرانتفاعی‬ ‫موجب شده دانش اموزان در کالس های‬ ‫سرد به تحصیل ادامه دهند‪.‬‬ ‫خانواده تعدادی از دانش اموزان طی‬ ‫تماس با رادیو گلستان از خراب بودن‬ ‫سیستم گرمایش تعدادی از مدارس دولتی‬ ‫و غیر انتفاعی استان گالیه کردند‪.‬‬ ‫یکی از این افراد گفت‪ :‬قبال سیستم‬ ‫گرمایش با بخاری گازی بود و مشکلی‬ ‫وجود نداشت‪ ،‬اما حاال که مدارس به‬ ‫سیستم پکیج و شوفاژ مجهز شده است این‬ ‫مشکل به وجود امده است‪.‬‬ ‫فردی دیگر هم گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫شهریه ای که در مدارس غیر انتفاعی استان‬ ‫پرداخت می شود انتظار نداریم این مدارس‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۱۶۰‬‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۸/25‬‬ ‫مورخ‬ ‫کالسه‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۳۸۶‬هیات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک گنبد کاووس تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای عبداهلل نوریزاده فرزند قلیچ دردی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۷۵۲‬شماره ملی ‪۲۰۳۲۲۸۶۶۲۹‬در ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ‪ ۱۳۰‬مترمربع‬ ‫جدا شده از پالک شماره ‪ ۸۹۳۹‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع‬ ‫در گنبدکاووس انتهای رسالت روبروی مدرسه امام اعظم‬ ‫بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه‬ ‫از حق بردی کوچکی به متقاضی داشته ‪ ،‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد‪ .‬م‪ /‬الف‪۱۰۰۶۱ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/08:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۹/22:‬‬ ‫رضا سارانی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۱۱۱‬‬ ‫با چنین مشکلی مواجه شوند‪.‬‬ ‫زاهدی معاون پشتیبانی اداره کل اموزش‬ ‫و پرورش گلستان در این باره به رادیو‬ ‫گلستان گفت‪ :‬علت انتخاب شوفاژ و پکیج‬ ‫در مدارس به جای بخاری گازی امنیت‬ ‫باالی ان هاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخشنامه ای به مدارس از‬ ‫مدیران خواسته ایم با سرد شدن هوا اقدام‬ ‫به روشن کردن سیستم گرمایشی کنند و‬ ‫اگر مدرسه ای با مشکل مواجه شده است‬ ‫موضوع اطالع داده شود‪.‬‬ ‫زاهدی ادامه داد‪ :‬در صحبتی که با اداره‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۸/23‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۲۶‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گنبد کاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫ای محمد بشارتی فر فرزند رجب بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۴۸۰‬وشماره ملی ‪ ۲۰۳۱۷۰۵۹۷۰‬درششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ‪ ۱۳۰‬مترمربع‬ ‫جدا شده از پالک ‪ ۲۳۵۰‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در‬ ‫گنبدکاووس انتهای بلوار بصیرت جنب دبیرستان نظامی‬ ‫گنجوی بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع‬ ‫الواسطه از ارس قلیچ اتابائی ‪ ،‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ ،.‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬م‪ /‬الف‪۱۰۰۵۸ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/08:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/۰۹/22:‬‬ ‫رضا سارانی ‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫سال‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی وماده‪ ۱۳‬ائین‬ ‫نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی‬ ‫که به موجب ارا ء هیات محترم مستقردر ثبت اسناد و‬ ‫امالک رامیان منجربه صدور رای جهت صدور سند‬ ‫مالکیت گردیده انددر دو نوبت و به شرح ذیل اگهی‬ ‫می شود‪ :‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۰۰۶‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۲۲۲‬تصرفاتی مفروز ی‬ ‫و مالکانه اقای رضا نیک زاد ه فرزند مهرعلی کدملی‬ ‫‪ ۲۰۲۰۰۸۱۲۰۲‬دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‪۲۷۶.۷۶‬‬ ‫مترمربع در قسمتی از پالک ‪۱۲۹۲‬فرعی از ‪ -۷‬اصلی‬ ‫واقع در گلستان بخش ‪ ۷‬حوزه ثبتی ملک رامیان ملک‬ ‫مع الواسطه از مالک رسمی (یوسف ابراهیمی کلوکن )‬ ‫در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی ودر‬ ‫روستاهااز تاریخ الصاق در محل تادوماه اعتراض خود‬ ‫را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف‬ ‫یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات ثبت ‪ ،‬موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورت عدم وصول‬ ‫اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت خواهد نمود‪ .‬صدور سند مالکیت جدید مانع‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬م‪ /‬الف‪۱۰۰۸۳ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/06:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۹/22 :‬‬ ‫هادی عطایی مقدم رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک رامیان‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص اوین‬ ‫اویسا شرق گلستان‬ ‫درتاریخ ‪ 15/09/1401‬به شماره ثبت ‪7812‬‬ ‫به شناسه ملی ‪ 14011725330‬ثبت و امضا ذیل‬ ‫دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر‬ ‫جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت‬ ‫‪:‬کلیه خدمات پیمانکاری در زمینه اجرای پروژه‬ ‫های ابنیه‪ ،‬راه سازی و اب و فاضالب درصورت‬ ‫لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط‬ ‫مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز‬ ‫اصلی ‪ :‬استان گلستان‪ ،‬شهرستان گنبدکاووس‪،‬‬ ‫کل نوسازی مدارس استان انجام شده‬ ‫مقرر شد برای رفع این مشکل در مدارس‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیران مدرسه ای که با‬ ‫مشکل موتورخانه مواجه هستند با مراجعه‬ ‫حضوری به ادارات اموزش و پرورش و یا‬ ‫با نامه کتبی موضوع را اطالع دهند‪.‬‬ ‫زاهدی گفت‪ :‬گروه های مختلفی در‬ ‫سطح شهرستان ها مشغول ارزیابی سیستم‬ ‫گرمایشی مدارس هستند‪.‬‬ ‫پیش از این مدیرکل نوسازی مدارس‬ ‫گلستان از بهسازی سیستم گرمایشی تمام‬ ‫کالس های درس استان خبر داده بود‪.‬‬ ‫به گفته فراهی از مهر سال گذشته تا‬ ‫امسال سیستم گرمایشی ‪ ۷۰۲‬کالس درس‬ ‫در گلستان بهسازی شده است‪.‬‬ ‫بخش مرکزی‪ ،‬شهر گنبد کاووس‪ ،‬استادشهریار‪،‬‬ ‫خیابان فجر‪ ،‬بن بست پنجم‪ ،‬پالک ‪ ،313‬طبقه‬ ‫همکف کدپستی ‪ 4971913873‬سرمایه شخصیت‬ ‫حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 1,000,000‬ریال‬ ‫نقدی منقسم به ‪ 10‬سهم ‪ 100000‬ریالی تعداد ‪10‬‬ ‫سهم ان بی نام عادی مبلغ ‪ 1000000‬ریال توسط‬ ‫موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪0774478‬‬ ‫مورخ ‪ 12/07/1401‬نزد بانک بانک تجارت شعبه‬ ‫قابوس با کد ‪ 31120‬پرداخت گردیده است اعضا‬ ‫هیئت مدیره خانم مرجان رحمانی به شماره ملی‬ ‫‪ 2020771047‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره‬ ‫به مدت ‪ 2‬سال و به سمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای مسعود رحمانی به‬ ‫شماره ملی ‪ 2032336642‬به سمت مدیرعامل‬ ‫به مدت ‪ 2‬سال و به سمت رئیس هیئت مدیره‬ ‫به مدت ‪ 2‬سال اقای صوفی رحمانی به شماره‬ ‫ملی ‪ 5319657900‬به سمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیره به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه‬ ‫اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل‬ ‫چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و‬ ‫همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء‬ ‫مدیرعامل اقای مسعود رحمانی همراه با مهر‬ ‫شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل‬ ‫‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای داود وحیدی به‬ ‫شماره ملی ‪ 2031728717‬به سمت بازرس علی‬ ‫البدل به مدت ‪ 1‬سال اقای عبدالحلیم دازداری به‬ ‫شماره ملی ‪ 2032072165‬به سمت بازرس اصلی‬ ‫به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار پژواک‬ ‫سخن جهت درج اگهی های شرکت تعیین‬ ‫گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ‬ ‫و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪(.‬شناسه اگهی‬ ‫‪)1422916‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫گنبد کاووس‬ صفحه 7 ‫هفته نامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی استان‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سید محمد مهدی حسینی‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬گرگان‪ -‬میدان پانزده خرداد (سرخواجه)‪ -‬مجتمع تجاری ثامن‪ -‬طبقه ‪ 1-‬واحد ‪ 3‬کد پستی ‪4917617911 :‬‬ ‫تلفکس‪017 - 32222213 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪Sm_hosini51@yahoo.com - Pejvakesokhan@yahoo.com :‬‬ ‫نمایندگی گنبد‪ :‬خیابان شهید رمضانی بین حافظ و خیام ‪ -‬پالک ‪ - 308‬تلفکس‪33335055 :‬‬ ‫نمایندگی علی اباد‪ :‬خیابان امام رضا ‪ -‬جنب هتل بهار قدیم ‪ -‬کتابفروشی حکمت ‪ -‬تلفکس‪36224730:‬‬ ‫طراح و صفحه ارا‪ :‬حبیبه سادات حسینی‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬اذر ‪1401‬‬ ‫خبر کوتاه ‪:‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫اعتبارات کفاف تکمیل ‪۱۲۰۰‬‬ ‫پروژه نیمه تمام گلستان‬ ‫را نمی دهد‬ ‫علی محمد زنگانه در دیدار با نخبگان و‬ ‫فرهیختگان شهرستان کالله اظهار کرد‪ :‬عدم‬ ‫همدلی و اتحاد بین نخبگان و فرهیختگان‬ ‫استان یک دغدغه جدی در گلستان است‬ ‫که باید برای ان چاره اندیشی کنیم‪.‬‬ ‫استاندار گلستان افزود‪ :‬برای حل‬ ‫مشکالت ارتقای زیرساخت های منطقه‬ ‫نیازمند تیم کاری و تقویت اتحاد و‬ ‫انسجام در گلستان هستیم؛ مدیران برای‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های استان باید با‬ ‫دلسوزی حداکثری وارد میدان شوند‪.‬‬ ‫زنگانه اضافه کرد‪ :‬باید فرهنگ پنجه‬ ‫انداختن به چهره یکدیگر را در انتقاد و‬ ‫مطالبات حذف کنیم‪ ،‬خواهش من این‬ ‫است کمک کنیم تا انتقادات را درست و‬ ‫مبتنی بر حل مساله جلو ببریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫پروژه نیمه تمام از دولت قبل از اقصی‬ ‫نقاط گلستان‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبارات دولتی کفاف‬ ‫تکمیل همه این پروژه ها نیست‪.‬‬ ‫شهردار گنبدکاووس‪:‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬کیلومتر از معابر شهری‬ ‫گنبدکاووس بهسازی و‬ ‫اسفالت شد‬ ‫علی اصغر موسوی اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اختصاص ‪ ۲۵‬هزار تن قیر به شهرداری‬ ‫در سال جاری توانستیم تمام معابر اصلی‬ ‫شهر و بخش زیادی از کوچه ها و محالت‬ ‫قدیمی را از نو اسفالت کنیم‪.‬‬ ‫شهردار گنبدکاووس افزود‪ :‬دو اکیپ‬ ‫به شکل روزانه و شبانه مشغول اسفالت‬ ‫معابر هستند و تاکنون ‪ ۱۵۰‬کیلومتر از‬ ‫معابر و محالت شهر بهسازی و اسفالت‬ ‫مجدد شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تا پایان سال جاری ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن قیر دیگر هم به شهرداری گنبد کاووس‬ ‫تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫وجود بیش از ‪ ۲۰۰‬کلبه‬ ‫جنگلی غیرمجاز در جنگل‬ ‫النگ دره و ناهار خوران گرگان‬ ‫رییس منابع طبیعی و ابخیزداری شهر گرگان‬ ‫از وجود بیش از ‪ ۲۰۰‬کلبه جنگلی غیرمجاز در‬ ‫جنگل النگ دره و ناهار خوران خبر داد‪.‬‬ ‫رسول مقسم گفت‪ :‬طی سال های گذشته‬ ‫افرادی اقدام به ساخت کلبه در جنگل النگدره‬ ‫و ناهار خوران کرده اند و حاال این کلبه ها به‬ ‫صورت انحصاری و خانوادگی درامده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چند مرحله این کلبه های‬ ‫غیرمجاز تخریب شد‪ ،‬اما مجددا افراد اقدام‬ ‫به ساخت این کلبه ها کردند‪.‬‬ ‫مقسم گفت‪ :‬در حالی که این افراد‬ ‫مدعی دوست دار طبیعت بودن هستند در‬ ‫ساخت کلبه های جنگلی از چوب درخت‬ ‫استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫مقسم گفت‪ :‬پیگیری برای تعیین و تکلیف‬ ‫این کلبه های غیرمجاز در دستور کار منابع‬ ‫طبیعیوابخیزداریشهرستانگرگانقرارگرفته‬ ‫و برای این افراد اخطاریه صادر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه افراد نسبت به‬ ‫اخطاریه صادر شده بی تفاوت باشند برابر‬ ‫با قانون با ان ها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫کمربندی یکی از نیازهای اصلی هر شهر‬ ‫است تا با تردد وسایل نقلیه در ان از ترافیک‬ ‫درون شهری جلوگیری شود‪.‬‬ ‫گرگان هم دارای یک جاده کمربندی‬ ‫است که در مسیر محور مواصالتی تهران ‪-‬‬ ‫مشهد قرار دارد اما با توسعه شهر یک معبر‬ ‫درون شهری محسوب می شود لذا حدود ‪۱۳‬‬ ‫سال پیش کلنگ احداث کمربندی جدید با‬ ‫حضور علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی و وزیر وقت راه و شهرسازی به‬ ‫زمین زده شد‪.‬‬ ‫کمربندی جدید گرگان‪ ،‬پروژه ای در قالب‬ ‫دو قطعه به طول ‪ ۱۵.۵‬و ‪ ۱۰‬کیلومتر بوده که‬ ‫اعتبار ان هم ملی است؛ قطعه اول کمربندی‬ ‫پیشرفت ‪ ۸۵‬درصدی داشته و معضل اصلی‬ ‫قطعه دوم تملک اراضی کشاورزی و باغی‬ ‫است که در مسیر پروژه قرار دارد‪.‬‬ ‫علی رغم حوادث تلخی که در بزرگراه‬ ‫شهید کالنتری (کمربندی فعلی) رخ می دهد‬ ‫اما اقدام جدی را برای تکمیل کمربندی‬ ‫جدید شاهد نیستیم‪.‬‬ ‫متاسفانه در گفتگو با مسئوالن‪ ،‬حرف ها‬ ‫تکراری و صرف ًا «بایدها» مطرح می شود‬ ‫و عملکرد قابل دفاعی در این خصوص‬ ‫ندارند؛ رمضانعلی سنگدوینی‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم گرگان و اق قال در مجلس شورای‬ ‫اسالمی چندی پیش وعده داده که قطعه‬ ‫اول کمربندی به زودی تکمیل خواهد شد‬ ‫اما تاکنون اتفاقی و تحرکی را در پروژه‬ ‫نمی بینیم‪.‬‬ ‫پیگیر اختصاص اعتبار ‪ ۱۰۰‬میلیاردی‬ ‫برای تملک اراضی هستیم‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس‬ ‫شورای اسالمی هم در این رابطه گفت‪:‬‬ ‫نشست های مختلفی با وزیر مسکن و‬ ‫شهرسازی سابق در رابطه با کمربندی گرگان‬ ‫انجام و مقرر شد تا مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای تملک اراضی مسیر احداث پروژه‬ ‫اختصاص پیدا کند که پیگیر تخصیص این‬ ‫اعتبار هستیم‪.‬‬ ‫غالمرضا منتظری افزود‪ :‬در دوره های قبل‬ ‫به مالکان پیشنهاد شده بود در ازای فروش‬ ‫ملک خود اسناد اوراق دریافت کنند که افراد‬ ‫حاضر به انجام این کار نشدند‪.‬‬ ‫منتظری افزود‪ :‬پیشنهاد شد سیستم‬ ‫کنترل عبور و مرور برای دریافت ورودی‬ ‫در کمربندی جدید گرگان نصب شود اما‬ ‫این پیشنهاد به جمع بندی نهایی نرسید و‬ ‫در حال حاضر این پروژه صرف ًا جنبه رفاه‬ ‫عمومی دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در‬ ‫مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬باید میز‬ ‫پیشرفت و تحول در گرگان تشکیل و چند‬ ‫مسئله اساسی شهر در ان مطرح شود تا‬ ‫با همکاری مدیران‪ ،‬نمایندگان مردم و با‬ ‫بهره مندی از اعتبارات ملی بتوانیم مسائل‬ ‫را حل و فصل کنیم‪.‬‬ ‫وی با صراحت گفت که اگر از ظرفیت های‬ ‫ملی استفاده نشود نمی توان با منابع استانی‬ ‫پروژه هایی مانند کمربندی‪ ،‬شهربازی و تله‬ ‫کابین گرگان را به پایان رساند‪.‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪687‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫انتظاری که ‪ ۱۳‬ساله شد‪:‬‬ ‫کمربندی گرگان چشم به راه اعتبارات‬ ‫وجود معارض در قطعه اول‬ ‫با توجه به اینکه احداث این محور‬ ‫توسط شرکت ساخت و توسعه زیرینایی‬ ‫است لذا در خصوص میزان پیشرفت‬ ‫فیزیکی ان با مسئول این شرکت در‬ ‫گلستان گفتگو کردیم‪ ،‬علی اصغر رفیعی‬ ‫نژاد گفت‪ :‬در قطعه اول کمربندی که‬ ‫ورودی ان جاده گرگان به فاضل اباد و‬ ‫خروجی ان محور گرگان به اق قال است‪،‬‬ ‫باید چهار رمپ ورودی و خروجی ساخته‬ ‫و همچنین دو دوربرگردان و دو زیرگذر‬ ‫نیمه کاره ان تکمیل شود‪.‬‬ ‫رفیعی نژاد در رابطه با معارضان قطعه اول‬ ‫کمربندی و زمین هایی که با طرح تداخل دارند‪،‬‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬حدود دو هکتار زمین برای‬ ‫ورود و خروج و ایجاد دوربرگردان نیاز داریم‬ ‫که بخشی از ان خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عملیات تکمیل یک دوربرگردان‬ ‫در قطعه اول کمربندی تا یک هفته دیگر‬ ‫اغاز خواهد شد و زیرگذرهایی که اب در‬ ‫ان جمع می شود را اصالح کرده و اب را‬ ‫هدایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنایی‬ ‫گلستان ادامه داد‪ :‬پیمانکار پروژه کمربندی‬ ‫گرگان به دلیل عدم صرفه اقتصادی‪ ،‬از ادامه‬ ‫کار امتناع کرد زیرا قرارداد وی قدیمی و‬ ‫مربوط به سال ‪ ۹۷‬بود؛ با پیگیری های انجام‬ ‫شده عملیات اجرایی باقیمانده قطعه اول به‬ ‫پیمانکار جدید سپرده شود‪.‬‬ ‫برای ساخت قطعه دوم ‪ ۶۰‬هکتار‬ ‫زمین باید تملک شود‬ ‫رفیعی نژاد گفت‪ :‬قطعه دوم کمربندی هم از‬ ‫باغ ها و زمین های کشاورزی می گذرد و برای‬ ‫احداث ان باید ‪ ۶۰‬هکتار زمین تملک شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت هر هکتار زمین در‬ ‫ان ناحیه حداقل دو میلیارد تومان بوده که‬ ‫مبلغی بالغ بر ‪ ۱۲۰‬میلیارد برای تملک این‬ ‫اراضی نیاز است‪.‬‬ ‫رفیعی نژاد با بیان اینکه این پروژه‪ ،‬ملی‬ ‫و اعتبارات ان با پروژه بهشهر‪-‬گرگان ‪-‬‬ ‫قوچان مشترک است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در محور‬ ‫اصلی پروژه بهشهر به قوچان مانند محور‬ ‫مینودشت‪ -‬گالیکش و گالیکش‪ -‬تنگراه‪۱۴ ،‬‬ ‫پیمانکار در حال کار بوده و در حال حاضر‬ ‫مبلغ ‪ ۳۲۵‬میلیارد از دولت طلب دارند‪ ،‬در‬ ‫حالی که اعتبارات امسال در کل این محور‬ ‫‪ ۱۲۴‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫به گفته وی در صورتی که اعتبار سال‬ ‫جاری تخصیص داده شود باز هم پیمانکاران‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان طلبکار خواهند بود‪.‬‬ ‫رفیعی نژاد تاکید کرد‪ :‬با وجود همه این‬ ‫مشکالت عملیات اجرایی در محورهای‬ ‫اصلی متوقف نشده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص اعتبارات سفر رئیس‬ ‫جمهور به گلستان برای این پروژه گفت‪ :‬در‬ ‫سفر مبلغ ‪ ۴۳۰‬میلیارد تومان اعتباربه صورت‬ ‫چهار ساله برای همه پروژه های استان در‬ ‫حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربنایی‬ ‫مصوب شد‪ ،‬در صورتی که برای تکمیل این‬ ‫پروژه ها‪ ،‬اعتباری بالغ بر هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان نیاز است‪.‬‬ ‫تحقق ‪ ۷۵‬میلیارد از اعتبارات سفر‬ ‫مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنایی در‬ ‫گلستان گفت‪ :‬از کل اعتبارات سفر دولت به‬ ‫گلستان در این حوزه تاکنون مبلغ ‪ ۷۵‬میلیارد‬ ‫تومان محقق شده و به زودی مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان دیگر هم پرداخت می شود که با توجه‬ ‫به بدهکاری ‪ ۲۱۰‬میلیاردی استانی اعتبارات‬ ‫پروژه بهشهر به قوچان‪ ،‬نمی توان با این مبالغ‬ ‫انتظار کار ویژه ای را داشت‪.‬‬ ‫رفیعی نژاد تاکید کرد‪ :‬ما سعی داریم اعتبار‬ ‫‪ ۴۳۰‬میلیارد تومانی سفر دولت به گلستان را‬ ‫در موضوعاتی که چالش زا بوده و مشکل‬ ‫ترافیکی وجود دارد هزینه کنیم‪.‬‬ ‫وی به تامین مالی به روش های دیگر‬ ‫برای این پروژه هم اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صندوق توسعه حمل و نقل‪ ،‬ماده ‪،۵۶‬‬ ‫استفاده از تبصره ‪ ۱۹‬و استفاده از تبصره‬ ‫چهار قانون بودجه سال جاری از جمله این‬ ‫روش ها است‪.‬‬ ‫رفیعی نژاد افزود‪ :‬برای استفاده از ظرفیت‬ ‫سرمایه گذار چندین بار فراخوان داده شده اما‬ ‫به دلیل اینکه در بخش راه‪ ،‬عایدی ویژه ای‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬ورود سرمایه گذار به صورت‬ ‫مستقیم به این پروژه دشوار شده است‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد تومان برای فاز اول نیاز است‬ ‫فرماندار گرگان هم چندی پیش در رابطه‬ ‫با پروژه کمربندی گرگان گفته بود‪ :‬این‬ ‫پروژه دارای ردیف ملی به شماره ‪۶۰۰۲‬‬ ‫است و اعتبارات ان ‪ ۱۲۴‬میلیارد تومان بوده‬ ‫که تاکنون ‪ ۳۵.۵‬میلیارد تومان اختصاص پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫عیسی پایین محلی گفت‪ :‬برای تکمیل‬ ‫فاز اول این پروژه ‪ ۶۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز بوده و در سفر دولت سیزدهم به استان‬ ‫گلستان بخشی از اعتبارات مورد نیاز مصوب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شهرداری هیچ وظیفه مندی قانونی در‬ ‫کمربندی ندارد‬ ‫بخش اعظمی از مشکالت ترافیکی که‬ ‫امروز شهروندان گرگانی به ویژه در محور‬ ‫جرجان با ان مواجه هستند در نتیجه‬ ‫محروم بودن مرکز استان از کمربندی است‬ ‫اما شهردار گرگان در رابطه با این مسئله‬ ‫گفت‪ :‬شهرداری گرگان در راستای اجرای‬ ‫کمربندی جدید مرکز استان هیچ وظیفه‬ ‫مندی قانونی ندارد زیرا این محور خارج‬ ‫ازمحدوده شهری است‪.‬‬ ‫سید محمدرضا سید النگی ادامه داد‪:‬‬ ‫شهرداری با هدف کارگزاری و ایجاد درامد‬ ‫پایدار‪ ،‬برای اینکه بتواند مجری طرح باشد‪،‬‬ ‫با راه و شهرسازی مکاتبه داشته که تاکنون‬ ‫پاسخی دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه اجرای این‬ ‫طرح در کسب درامد شهرداری کمک‬ ‫کننده خواهد بود‪ ،‬این امر توسط سازمان‬ ‫عمران و سرمایه گذاری شهرداری گرگان‬ ‫قابل انجام است‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت تکمیل کمربندی گرگان‬ ‫و پیشگیری از حوادث احتمالی‪ ،‬انتظار است‬ ‫تا متولیان هرچه سریع تر نسبت به پیگیری‬ ‫اعتبارات اقدام کرده تا شاهد بهره برداری از‬ ‫این پروژه باشیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر گرگان‪:‬‬ ‫ترافیک محور جرجان نتیجه نبود کمربندی است‬ ‫ناصر گرزین اظهارکرد‪ :‬ترافیک موجود‬ ‫شهر گرگان به خصوص در محور جرجان‪،‬‬ ‫جور نبود کمربندی مرکز استان را می کشد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر گرگان‬ ‫افزود‪ :‬هزینه های زیادی در روگذر ترمینال‪،‬‬ ‫زیرگذر میدان معلم و دوربرگردان توسط‬ ‫شهرداری در محور کمربندی انجام شده و‬ ‫همه ساله به دلیل تردد کامیون ها عملیات‬ ‫بهسازی اسفالت انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بدون اشاره به ساماندهی‬ ‫دوربرگردان های جرجان‪ ،‬گفت‪ :‬ما متولی‬ ‫شهر هستیم و در خصوص تکمیل کمربندی‬ ‫جدید مسئولیتی نداریم‪.‬‬ ‫گرزین گفت‪ :‬همه شهرهای مرکز استان‬ ‫کمربندی دارند اما متاسفانه گرگان هنوز‬ ‫نتوانسته عملیات ساخت کمربندی را به‬ ‫سرانجام برساند و به همین دلیل امنیت‬ ‫شهروندان به مخاطره افتاده است‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر گرگان افزود‪:‬‬ ‫به پلیس راهور پیشنهاد شده که زمانی‬ ‫مشخص شود تا دیگر خودروهای سنگین‬ ‫اجازه تردد از درون شهر را نداشته باشند تا‬ ‫متولیان مربوطه برای ایجاد مسیر جایگزین‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه پژواک سخن

هفته نامه پژواک سخن 729

هفته نامه پژواک سخن 729

شماره : 729
تاریخ : 1402/09/21
هفته نامه پژواک سخن 727

هفته نامه پژواک سخن 727

شماره : 727
تاریخ : 1402/09/07
هفته نامه پژواک سخن 726

هفته نامه پژواک سخن 726

شماره : 726
تاریخ : 1402/08/30
هفته نامه پژواک سخن 722

هفته نامه پژواک سخن 722

شماره : 722
تاریخ : 1402/07/25
هفته نامه پژواک سخن 721

هفته نامه پژواک سخن 721

شماره : 721
تاریخ : 1402/07/18
هفته نامه پژواک سخن 720

هفته نامه پژواک سخن 720

شماره : 720
تاریخ : 1402/07/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!