هفته نامه پژواک سخن شماره 689 - مگ لند

هفته نامه پژواک سخن شماره 689

هفته نامه پژواک سخن شماره 689

هفته نامه پژواک سخن شماره 689

‫ا‬ ‫مر‬ ‫به‬ ‫معر‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫نو‬ ‫ش‬ ‫تار‬ ‫یو‬ ‫ظیف‬ ‫ه‬ ‫اح‬ ‫اد‬ ‫مل‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫‪689‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫شاه راه اقتصادی‬ ‫ارائه خدمات به‬ ‫افراد بی حجاب‬ ‫‪4‬‬ ‫ممنوع‬ ‫خاورمیانه در دست‬ ‫ایران است‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫با خزانه و سیلوی‬ ‫خالی اغاز به ‪2‬‬ ‫کار کرد‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬دی ‪ 10 * 1401‬جمادی الثانی ‪ 3 * 1444‬ژانویه ‪ * 2023‬سال شانزدهم * ‪ 8‬صفحه * قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫تقویت اعتماد مردم‬ ‫موجب یاس فتنه‬ ‫‪ 2‬گران می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫جبران شخصیتی‬ ‫مثل سردار‬ ‫سلیمانی یک قرن‬ ‫زمان می برد‬ ‫فصل مشترک فتنه ها‪:‬‬ ‫بررسی مقایسه ای‬ ‫فتنه های ‪۸۸‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‪1401‬‬ ‫تکذیب خبر تیراندازی‬ ‫برای متفرق کردن‬ ‫نمازگزاران گالیکشی‬ ‫‪ 6‬در نیمه شب‬ ‫نماینده مالیر درمراسم ‪ 9‬دی گرگان ‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اقتدار امت اسالمی‬ ‫خط قرمز سردار دل‬ ‫ها بود‬ ‫بصیرت مردم‪ ،‬عامل ناکام ماندن نقشه‬ ‫های معاندین انقالب است‬ ‫تفکر سعودی باعث شهادت سید الشهدا شد‬ ‫واکنش بی پرده وزیر اقتصاد دولت‬ ‫تدبیر به اظهارات روحانی!!‬ ‫‪ -۱‬ایا هنوز وقت ان نرسیده که با توجه‬ ‫به مطالبه ملی از یک سو و مطالبه نمایندگان‬ ‫مجلس از سوی دیگر‪ ،‬قوه قضاییه پا در‬ ‫میدان گذاشته و محاکمه روحانی و مسببان‬ ‫وضع موجود را اجرایی کند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سخنان چند روز پیش روحانی‬ ‫در جمع برخی از اعضای کابینه دولت‬ ‫دوازدهم نه تنها مصداق فرار به جلو‬ ‫و جابجایی شاکی و متشاکی (جالد‬ ‫و شهید) است که مصداق تام و تمام‬ ‫پررویی نجومی نیز هست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از همان مرداد ماه سال قبل گفتیم‬ ‫و نوشتیم که اگر نظام تکلیف خود را‬ ‫با مسببان وضع موجود روشن نکند‬ ‫و نسبت به محاکمه فوری انان اقدام‬ ‫ننماید او الً از فردای تشکیل دولت‬ ‫سیزدهم برای زمین زدن دولت سیزدهم‬ ‫به هر طریق و وسیله ای کارشکنی‬ ‫خواهند کرد و ثانی ًا دیری نخواهد پایید‬ ‫که انان بعنوان طلبکار وارد میدان مطالبه‬ ‫گری خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ -٤‬قرائن و شواهدی وجود دارد که‬ ‫نشان می دهد که سیاه نمایی اوضاع‬ ‫اقتصادی و تشدید فشار به دولت‬ ‫حجت االسالم والمسلمین رئیسی و‬ ‫پروژه هشتگ استعفا از سوی مسببان‬ ‫وضع موجود طراحی و به اجرا گذاشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان درنظر دارد در راستای اجرای‬ ‫قوانین بودجه کل کشور شش دانگ عرصه و عیان اداره پزشکی قانونی‬ ‫شهرستهان گنبد کاووس به شماره پالک ‪ 1/7619‬به مساحت ‪ 375‬مترمربع‬ ‫واقع در خیابان هفده شهریور شرقی با کاربری تجاری – مسکونی را از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.‬‬ ‫‪ ir‬به فروش برساند‪ .‬ضمن ًا برای کسب اطالعات بیشتر به شماره تلفن همراه‬ ‫‪ 09112781573‬اقای مهاجری تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫مبلغ پایه ‪ 105/000/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است هزینه های مربوط به تغییر کاربری و عوارض شهرداری ‪،‬‬ ‫نقل و انتقال سند و مالیات نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد نوبت اول ‪ :‬یکشنبه‪1401/10/11‬‬ ‫تاریخ مهلت دریافت اسناد ‪ :‬از تاریخ درج اگهی به مدت ده روز بعد از انتشار‬ ‫تا تاریخ‪1401/10/21‬‬ ‫تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ ‪1401/10/29 :‬‬ ‫تاریخ روز بازگشایی پیشنهادات ‪1401/11/01 :‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪۲/۱۱/۱۴۰۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله نوبت دوم ‪ :‬سه شنبه ‪1401/10/13‬‬ ‫اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان‬ ‫شناسه اگهی ‪1434020 :‬‬ ‫دژپسند (وزیر اقتصاد دولت تدبیر‬ ‫و امید) به اظهارات اخیر روحانی در‬ ‫مصاحبه با روزنامه اصالحاتی اعتماد‬ ‫واکنش شدید نشان داد‪:‬‬ ‫‪....‬همان عصری که اقای روحانی نهاد‬ ‫ریاست جمهوری را تحویل رئیسی می داد‬ ‫خوب می دانست چه خبر است!!! عکسی‬ ‫که از او با اقای رئیسی گرفته شده در‬ ‫چهره اش یک تبسم ساختگی هست‪.‬‬ ‫روزهای قبل در هیئت دولت همه ی‬ ‫وزرا به صورت واضح شاهد بودند که‬ ‫نه تنها در بساط دولت هیچ نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫سه ماه فقط حقوق ها را با قرض و‬ ‫کاله به کاله کردن داده بودند‪ ،‬معوقات‬ ‫و فوق العاده و مثل اینها که بماند‪ ،‬روی‬ ‫هم انباشته شده و به ماه های بعد حواله‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫سالهای قبل یعنی ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را همه در جریان هستند اقای‬ ‫همتی در ان جلسه با اساتید بازش کردند‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان پول بی پشتوانه‬ ‫(یعنی پول قالبی) چاپ و تولید کردند‬ ‫برای دادن حقوق کارمندان دولت‪.‬‬ ‫وقتی سال ‪ ۱۴۰۰‬دولت تدبیر و امید‬ ‫حقوق ها را اضافه کرد در ان جلسه ی‬ ‫هیئت دولت با خواندن درصد اضافه‬ ‫شد ن ها برای تصویب همه اعضای کابینه‬ ‫می خندیدند یعنی مسخره می کردند‪ ،‬که‬ ‫اخر با کدام پول؟!‬ ‫دولت روحانی ارزش پول‬ ‫را نابود کرد‬ ‫این اضافه کردن حقوق بی رویه با‬ ‫پول بی پشتوانه‪ ،‬کندن یک خندق بزرگ‬ ‫جلوی پای دولت بعد و پیشرفت کشور‬ ‫بود‪ .‬دولت تدبیر و امید عم ً‬ ‫ال ارزش پول‬ ‫را نابود کرد و میراث بدی برای دولت‬ ‫بعد بجا گذاشت‪.‬‬ ‫روحانی روز تحویل دولت یقین‬ ‫داشت این سید ساده دل (رئیسی) نه‬ ‫بزودی؛ بلکه‪ ،‬بالفاصله که دولت را‬ ‫تحویل بگیرد از همان ساعت اول به بن‬ ‫بست بدی می خورد‪.‬‬ ‫روحانی برای فرار از مشکالت‬ ‫قایم شد!‬ ‫از طرف دیگر هم روحانی چون‬ ‫چیزی در خزانه باقی نگذاشته بود‬ ‫بجز هزاران میلیارد بدهی برای دولت‬ ‫بعد!! وبا اطمینان از سقوط دولت بعد‬ ‫حداکثر ظرف یک الی ‪ ۲‬ماه‪ ،‬برای فرار‬ ‫از ساختمان ریاست جمهوری عجله‬ ‫داشت‪ ،‬تا از صحنه جرم بگریزد و‬ ‫بالفاصله بعد از تحویل دولت رفت در‬ ‫خانه قایم شد!!!‪ ،‬واقع ًا ترس داشت فردا‬ ‫بیایند و با دستبند و پابند او را برای‬ ‫محاکمه ببرند‪.‬‬ ‫‪ ...‬وقتی رئیسی اولین جلسه خود را‬ ‫با همان وزرای کابینه دوازدهم بدون‬ ‫روحانی برگزار کرد اقای جهانگیری‬ ‫بی خجالت و با خاطر جمعی از اینکه‬ ‫رئیسی قاطع و حاضر جواب نیست!!!‬ ‫و هم با این جسارت که او پشتوانه‬ ‫رای باالیی ندارد و زمینه ی بلوا و فتنه‬ ‫وجود دارد در ان جلسه چشم در چشم‬ ‫او باخیال راحت صراحت ًا گفت‪ :‬ما حتی‬ ‫پول نداریم حقوق این برج کارمندان را‬ ‫بدهیم!!!‪.‬‬ ‫و اقای رئیسی هم فقط یک جمله‬ ‫معترضه و با مزاح گفت‪ :‬پس اون تدبیر‬ ‫و امید کجاست؟‬ ‫و بعد هم با توکل به خدا گفت‪:‬‬ ‫ملتی که خدا را دارد به چه کنم؟ چه‬ ‫کنم؟ مبتال نمیشه‪ .‬ما بن بست نداریم و‬ ‫این مشکل را به حول و قوه الهی حل‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪...‬من نمی دانم اسم جنگ اکراین و‬ ‫روسیه را چه بگذارم به قول امام از‬ ‫الطاف الهی بود!!! همین که رئیسی جای‬ ‫روحانی انتخاب شد [عدو شود سبب‬ ‫خیر اگر خدا خواهد]‪ ،‬رسانه های غربی‬ ‫خودشان شوک وارد کردند‪ ،‬نوشتند یک‬ ‫تندرو بنیاد گرا به نام رئیسی جایگزین‬ ‫مذاکره و تعامل با غرب سرکار امد‪ .‬پس‬ ‫از انتخاب رئیسی‪ ،‬چند روزه قیمت نفت‬ ‫‪ ۲۰‬دالر افزایش یافت و توی شهریورماه‬ ‫سیل پول وارد خزانه شد بعدش هم‬ ‫در وین دیگه برجام احیا شدنی نبود‪،‬‬ ‫دوباره نفت باال رفت و شعله جنگ‬ ‫اکراین قیمت نفت را َکند و به ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫وبیشتر رساند‪.‬‬ ‫‪...‬بی تعارف بگویم ‪ ..‬همه چیز برای‬ ‫سقوط کشور با سقوط دولت رئیسی با‬ ‫بی تدبیری روحانی فراهم بود فقط خدا‬ ‫نخواست و این همان توکل رئیسی بود‬ ‫که ما بن بست نداریم و به حول و قوه‬ ‫الهی این مشکل را حل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پی نوشت‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مردم با روحیه‬ ‫دفاع مقدس توطئه های‬ ‫دشمنان را خنثی‬ ‫‪6‬‬ ‫کنند‬ صفحه 1 ‫دولت سیزدهم با خزانه و سیلوی خالی اغاز به کار کرد‬ ‫خبرهای کوتاه ‪:‬‬ ‫با حضور وزیر جهاد کشاورزی؛‬ ‫سامانه «ستکاوا» در گلستان‬ ‫رونمایی شد‬ ‫سامانه تامین و توزیع محصوالت و‬ ‫فراورده های کشاورزی اوا (ستکاوا) با‬ ‫حضور وزیر جهاد کشاورزی در گرگان‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫در این ائین رحمت ا‪ ...‬نوروزی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫و جمعی از مدیران حضور داشتند‪.‬‬ ‫ستکاوا سامانه ای است که به واسطه‬ ‫ان‪ ،‬خریداران کاالهای اساسی (خریداران‬ ‫خرد‪ ،‬خریداران عمده‪ ،‬غرفه میادین میوه و‬ ‫تره بار‪ ،‬فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬خریداران‬ ‫مناسبتی‪ ،‬خریداران دستگاهی) می توانند با‬ ‫مراجعه به ان و متناسب با میزان سهمیه و‬ ‫ظرفیت مصرف خود به صورت مستقیم‬ ‫اقدام به تامین کاالی خود کنند‪.‬‬ ‫پیوند مردم و والیت فقیه‬ ‫گسستنی نیست‬ ‫استاندار گلستان در حاشیه مراسم ‪ ۹‬دی در‬ ‫گرگان در گفتگو با خبرنگاران گفت‪ :‬پیوند‬ ‫مردم با والیت فقیه از اول انقالب بوده و هر‬ ‫بار که مقام معظم رهبری اشاره می کند مردم‬ ‫در صحنه های حساس حضور پیدا کرده اند و‬ ‫توطئه های دشمنان را خنثی کردند‪.‬‬ ‫زنگانه افزود‪ :‬مردم با امدن در صحنه های‬ ‫مهم به دشمنان که در وقایع اخیر از همه‬ ‫ظرفیت های خود از جمله تجزیه طلبان‬ ‫و حتی سفارتخانه های خود استفاده کردند‬ ‫انسجام و وحدت خود را نشان میدهند‪.‬‬ ‫استاندار گلستان ادامه داد‪ :‬حضور پرشور‬ ‫مردم در ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۹‬دی دیگری خلق کرد که‬ ‫نشان از این است که پیوند والیت فقیه و مردم‬ ‫گسستنینیست‪.‬‬ ‫همه مسئوالن به دنبال حل‬ ‫مشکالت مردم هستند‬ ‫در جلسه با مهندس شهریاری مشاور مدیر‬ ‫عامل و مدیر هلدینگ خلیج فارس و مشاور‬ ‫در اجرای پروژه پتروشیمی گرگان مقرر شد‬ ‫تا پایان سال جاری‪ ،‬کلنگ شروع پروژه پترو‬ ‫شیمی گرگان زده شود‪.‬‬ ‫این پروژه با توجه به حضور هلدینگ‬ ‫خلیج فارس به سرعت در روند اجرایی شدن‬ ‫پیش خواهد رفت‬ ‫با شروع این پروژه نزدیک به ‪ ۱۰‬هزار شغل‬ ‫مستقیم و ‪ ۳۰‬هزار شغل غیر مستقیم نصیب‬ ‫استان و نیز استان های همجوار به ویژه در‬ ‫بخش حمل و نقل خواهد شد‪.‬‬ ‫شماره ‪689‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گلستان‪:‬‬ ‫تقویت اعتماد مردم موجب یاس فتنه گران می شود‬ ‫مصیب عباسی به مناسبت نهم دی‪ ،‬روز‬ ‫بصیرت و میثاق امت با والیت گفت‪ :‬یکی از‬ ‫وقایع بسیار مهم و اثرگذار در تاریخ انقالب‬ ‫اسالمی ایران حماسه ‪ 9‬دی سال ‪ 88‬مردم‬ ‫ایران عزیز است‪.‬‬ ‫معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گلستان‬ ‫افزود‪ :‬فتنه سال ‪ 88‬توسط مردم اگاه و بصیر‬ ‫ایران تحت هدایت و راهنمایی رهبری به طور‬ ‫معجزه اسا و اثرگذار جهانی با شکست مواجه‬ ‫شد و بساط ان برچیده شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص زمینه های ظهور‬ ‫این فتنه‪ ،‬گفت‪ :‬زمینه های ظهور این فتنه‬ ‫و فتنه گران چه عوامل داخلی و خارجی‬ ‫خود بحث مستقلی دارد و به کرات توسط‬ ‫محققان‪ ،‬تحلیلگران و اصحاب رسانه‬ ‫در مجامع عمومی و خصوصی و محافل‬ ‫دانشگاهی بحث شده است اما نکته مهم‬ ‫این است که جریان بزرگ انقالب اسالمی‬ ‫ایران از هنگامه پیروزی تا کنون در کنار خلق‬ ‫حماسه های بزرگ مردمی‪ ،‬ظهور فتنه ها‪،‬‬ ‫ترفندها و توطئه ها هم بوده است‪ .‬گویی‬ ‫اینکه انقالب ایران از مارپیچ انواع توطئه و‬ ‫فتنه باید عبور کند تا به مقصد اعلی و قله‬ ‫تمدن نوین اسالمی برسد‪.‬عباسی ادامه داد‪:‬‬ ‫مردم شریف و اگاه ایران بر اساس باورهای‬ ‫عمیق اسالمی و رویکرد تمدنی و حفظ‬ ‫هویت تمدنی خودش به این باور رسید که‬ ‫انقالب را باید در این فضا مدیریت کرد و به‬ ‫قله پیشرفت و تعالی رساند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ما فتنه های مختلفی‬ ‫را در طول انقالب شاهد بودیم‪ ،‬افزود‪ :‬جنگ‬ ‫های سخت برون مرزی‪ ،‬تحمیلی (جنگ‬ ‫تحمیلی عراق علیه ایران) و توطئه های‬ ‫قدرت های فتنه گر جهانی مانند امریکا‪،‬‬ ‫انگلیس و غربی ها از جمله این فتنه ها به‬ ‫شمار می روند‪.‬‬ ‫معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‬ ‫گلستان گفت‪ :‬فتنه ‪ 88‬به ما ثابت کرد که در‬ ‫زیر پوست جامعه‪ ،‬جریان ها‪ ،‬افراد و گروه‬ ‫هایی هستند که با استفاده از فرصت ها‬ ‫(همچون انتخابات) اظهار نظر و اظهار وجود‬ ‫می کنند و از این نقطه ضعف و فرصت‬ ‫برای بر هم زدن نظم عمومی و یا به انحراف‬ ‫کشاندن افکار عمومی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫دامنه و شکل اغتشاشات اخیر با‬ ‫فتنه ‪ ۸۸‬متفاوت است‬ ‫وی در خصوص اغتشاشات اخیر ایران‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این اغتشاشات از نظر فتنه گری شبیه‬ ‫فتنه ‪ 88‬است اما دامنه و نوع و شکل رفتار‬ ‫فتنه گران فرق دارد‪ .‬فتنه در فضای مجازی‬ ‫با توجه به شرایط کرونایی طرح ریزی می‬ ‫شود‪ ،‬جامعه مخاطبانش تغییر پیدا می کند‪.‬‬ ‫روی نقاطی که جامعه احساس می کند که‬ ‫استقبال نشان می دهد تاکید می شود‪.‬‬ ‫عباسی خاطرنشان کرد‪ :‬فتنه ‪ 88‬غالبا‬ ‫سیاسی بود اما اغتشاشات اخیر غالبا فرهنگی‬ ‫و تاکید بر روی جنبش اجتماعی زنان و‬ ‫جوانان تاکید شد اما روحیه انقالبی و دین‬ ‫باوری جوانان‪ ،‬خانم ها و مردم ایران این فتنه‬ ‫سخت و خطرناک را هم به خوبی شناسایی‬ ‫کرد‪ .‬به هنگام به صحنه امد و توانست ان‬ ‫را مهار کند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬گرچه ممکن است‬ ‫همچنان زبانه هایی از ان هم در قالب مختلف‬ ‫شعارنویسی و یا سکوت های سیاسی‬ ‫معنابخش و حرکت های پنهانی وجود داشته‬ ‫باشد اما هوشیاری و هوشمندی ملت ایران به‬ ‫درجه ای از فضا رسیده است که به راحتی‬ ‫اینها را هم تشخیص می دهد و به هنگام به‬ ‫صحنه می اید و انها را خارج می کند‪.‬‬ ‫کرسی های ازاداندیشی از فتنه ها‬ ‫پیشگیری می کند‬ ‫عباسی با طرح این سوال که چگونه می‬ ‫توان اثار این فتنه ها را کم و یا پیشگیری‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬قدر مسلم اموزش‪ ،‬اگاهی‬ ‫بخشی‪ ،‬روشنگری‪ ،‬در قالب برگزاری‬ ‫کرسی های نقد و نظر‪ ،‬ازاداندیشی در‬ ‫محافل دانش اموزی و دانشجویی‪ ،‬کارگری‬ ‫و اصحاب رسانه‪ ،‬اتحاد و انسجام اصحاب‬ ‫رسانه برای تحلیل جامعه از این اغتشاشات‬ ‫و فتنه ها می تواند بسیار در هدایت صحیح‬ ‫افکار عمومی مهم باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شبکه ملی اطالعات‪ ،‬انسجام‬ ‫بخشی به اطالعات شفاف‪ ،‬مستند و دقیق و‬ ‫دسترسی اسان و سریع مردم به این اطالعات‬ ‫می تواند بسیاری از اخبار خالف واقع و شایعه‬ ‫ها و فیک ها را از ذهن مردم پاک کند‪.‬‬ ‫معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‬ ‫گلستان افزود‪ :‬هر چقدر اعتماد مردم به‬ ‫حاکمیت‪ ،‬دولت و فضاهایی که در ان‬ ‫نهادهای حاکمیتی نقش محوری را دارند‪،‬‬ ‫تقویت و روز افزون شود موجب یاس و‬ ‫حرمان خدعه گران و فتنه گران خواهد شد‪.‬‬ ‫امیدافرینی و افزایش اعتماد در‬ ‫تبیین و روشنگری‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در تبیین و روشنگری‪،‬‬ ‫کانون اصلی را باید روی امیدافرینی‪ ،‬افزایش‬ ‫اعتماد و تعمیق باورهای انقالبی و اسالمی‬ ‫مردم ایران خاص نوجوانان و جوانان‬ ‫متمرکز کرد‪ ،‬گفت‪ :‬فتنه گران دشمنان درجه‬ ‫یک نظام جمهوری اسالمی و اسالم روی‬ ‫همین موضوع تمرکز کرده اند که باورهای‬ ‫اسالمی مردم ایران‪ ،‬همگرایی مردم ایران با‬ ‫ارمان های انقالب اسالمی و امام و شهدا را‬ ‫کمرنگ کرده و از ذهن و فکر و روان جامعه‬ ‫ایران پاک کنند یا انها را دور کنند‪.‬‬ ‫عباسی اظهارداشت‪ :‬پاسخ متقابل و اقدام‬ ‫متقابل ما در این است که باید در این سه‬ ‫موردی که بیان شد تمرکز کنیم و مخاطبان‬ ‫را با توجه به ذائقه‪ ،‬سطح معرفتی و سطح‬ ‫مطالبه گری انها به سمت حفظ ارمان های‬ ‫انقالب اسالمی و تعمیق ارزش های اسالم‬ ‫و انقالب سوق دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر ابزار رسانه‪ ،‬شبکه های‬ ‫اطالع رسانی قوی‪ ،‬پایدار با دامنه وسیع و‬ ‫ضریب تاثیر نداشته باشیم قطعا در مصاف و‬ ‫نبرد شناختی با استفاده از این ابزارها ممکن‬ ‫است شکست بخوریم و یا کم بیاوریم‪ .‬در‬ ‫نتیجه تولید محتوا بسیار حائز اهمیت است‬ ‫اما داشتن ابزار هم بسیار مهم است‪.‬‬ ‫جبران شخصیتی مثل سردار سلیمانی یک قرن زمان می برد‬ ‫شخصیت سیاسی و نظامی و اجتماعی‬ ‫و فرهنگی شهید سلیمانی یک شخصیت‬ ‫بی بدیلی است و شاید جبران این شخصیتی‬ ‫در کشور ما قرنی طول بکشد‪.‬‬ ‫در خصوص شخصیت سردار سلیمانی‬ ‫ورود پیدا کردند شاید جفا به حق و هویت‬ ‫این شخصیت باشد چون زبان ما از بزرگی‬ ‫این اسطوره تاریخ قاصر است که بتوانیم‬ ‫شخصیت این سردار بزرگ را در جمالتی‬ ‫خالصه کنیم‪.‬‬ ‫خدا را شکر می کنیم که در برهه ای از‬ ‫زمان قرار داشتیم که نقش این بزرگوار را‬ ‫به شکلی از طریق رسانه ها و موقعیت های‬ ‫مختلف انقالب اسالمی درک کردیم و‬ ‫برای ما محسوس بود‪.‬‬ ‫ابعاد شخصیت سردار سلیمانی را هم‬ ‫در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی‬ ‫باید تحلیلی داشته باشیم‪ ،‬سردار سلیمانی‬ ‫در صحنه های مختلف سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و نظامی انقالب اسالمی نقش به سزایی‬ ‫داشت‪ ،‬وی شخصیت مومن و والیتمدار‬ ‫بود و والیتمداری به معنی عام کلمه و‬ ‫لقلقه زبانی نبود و در سخنرانی که داشتند‬ ‫عطر شمیم والیت در کالم وی مشخص‬ ‫بود و دفاع از والیت و والیتمداری را برای‬ ‫خود طاعت میدانست و عبور از والیت را‬ ‫برای خود گناه میدانست و تا پای شهادت‬ ‫نیز اینگونه بود‪.‬‬ ‫در نگاه سیاسی خود جریان زدگی‬ ‫نداشت و این به معنی ان است که از‬ ‫جریان های سیاسی داخل نظام عبور‬ ‫کرده بود و به جریان سیاسی بزرگتر‬ ‫از مباحث داخلی میاندیشید و فرامرزی‬ ‫فکر می کرد و به جغرافیایی ایران اسالمی‬ ‫محدود نمی کرد‪.‬‬ ‫شهید سلیمانی همچنان که اندیشه جهانی‬ ‫داشت شخصیت ظریف در محرومیت‬ ‫زدایی را از خود نشان داد و ارادت به‬ ‫خانواده شهدا داشت‪ ،‬عشق به شهادت این‬ ‫شهید بزرگوار موضوعی است که باید به‬ ‫ان اشاره کنیم‪ ،‬برای سردار سلیمانی مردن‬ ‫ننگ بود و شهادت نوعی زیستن برای‬ ‫اینده به شمار می رفت‪.‬‬ ‫شهید سلیمانی در زمان حیات خود و‬ ‫چه پس از ان نقش هدایت کننده داشته‬ ‫است و در دوران دفاع مقدس نقش‬ ‫هدایت گر را به خوبی از ان شهادت بودیم‬ ‫و پس از شهادتش این نقش پررنگ تر شده‬ ‫و بسیاری از شبهه ها و جریان های فکری‬ ‫که شهید سلیمانی برای تشخیص درستی و‬ ‫نادرسی و عیار و معیاری بود برای اصحاب‬ ‫نظام و نگاه شهید در همه عرصه ها یک‬ ‫نگاه عیجابی و گشایش بخش بود و به امید‬ ‫خود عمل می کرد‪.‬‬ ‫وی اثبات کرد که با دسته بسته می توان‬ ‫شنا کرد و می گفت عاشقی هستم که در‬ ‫این دریای امید و تکلیف باید شنا کند و‬ ‫بصیرت بی بدیل شهید سلیمانی در تحول‬ ‫مسائل سیاسی شاید در حلقه نخست‬ ‫مسائل کشور بود و در تحلیل مسائل‬ ‫سیاسی نقش تعیین کننده داشت‪.‬‬ ‫تصمیمات مقطعی برای جلوگیری از‬ ‫داعش باعث شد که دشمنان را از صحنه‬ ‫ددا‬ ‫یا‬ ‫پتروشیمی گلستان رویای‬ ‫شیرینی که به ایستگاه‬ ‫اقدام و عمل رسید‬ ‫‪ 13‬دی ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪2‬‬ ‫شت‪:‬‬ ‫امام جمعه گرگان‪ :‬همه مسئوالن و در‬ ‫راس ان ها‪ ،‬رهبر معظم انقالب‪ ،‬به دنبال‬ ‫حل مشکالت مردم هستند‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیدکاظم نورمفیدی‪ ،‬امام‬ ‫جمعه مرکز استان امروز در خطبه های نماز‬ ‫جمعه گرگان تاکید کرد‪ :‬همه مسئوالن و‬ ‫در راس ان ها رهبر معظم انقالب‪ ،‬به دنبال‬ ‫حل مشکالت مردم هستند و در این مسیر‪،‬‬ ‫تالش می کنند‪.‬‬ ‫ایت اهلل نورمفیدی گفت‪ :‬کشاورزی‪،‬‬ ‫مسئله مهم استان ما است و باید بین‬ ‫هزینه های تولید با معیشت و درامد‬ ‫کشاورزان‪ ،‬توازن ایجاد شود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در گلستان در ادامه‬ ‫با اشاره به ایام سومین سالگرد شهادت‬ ‫سردار حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬سیره این شهید‬ ‫واالمقام و مرد واقعی میدان را‪ ،‬بهترین الگو‬ ‫برای مسئوالن کشور دانست‪.‬‬ ‫ایت اهلل نورمفیدی خاطرنشان کرد‪ :‬مردم‬ ‫ما در صحنه های مختلف از جمله نهم دی‪،‬‬ ‫با حضور به موقع و هوشمندانه‪ ،‬نشان دادند‬ ‫در دام دشمنان نخواهند افتاد‪.‬‬ ‫ی اباد کتول گفت ‪:‬مردم ما در ‪ 9‬دی بساط فتنه را جمع کردند و‬ ‫امین اله منتظری‪ :‬وزیر جهاد کشاورزی در مراسم یادواره شهدای روستای رحمت اباد از توابع شهرستا ن عل ‬ ‫نشان دادند هیچ فتنه ای نمی تواند بصیرت مردم ما را نشانه بگیرد‪.‬‬ ‫سیدجواد ساداتی نژاد افزود‪ :‬در اغتشاشات اخیر امسال هم ‪ 9‬دی داشتیم در تشییع شهدای گمنام در سراسر کشور مردم حماسه ‪ 9‬دی را افریدند و نشان دادند پای نظام‪ ،‬انقالب‬ ‫و ارمان هایشان ایستاده اند‪ .‬امام راحل(ره) در وصیت نامه خود در مورد مردم ایران فرمودند«مردم عصر ما از مردم عصر پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) باال تر هستند»‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هجمه به ملت ایران ادامه دارد و تمام شدنی نیست‪ ،‬امروز این هجوم در حوزه ارز و اقتصاد کشور است و ادامه دارد اما ما پای عهدی که بسته ایم ایستاده ایم‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم با خزانه و سیلوی خالی اغاز به کار کرده و تالش های موفقی داشته است‪ ،‬ایجاد شرایط مثبت بین المللی در بخش هایی مانند شانگهای‪ ،‬اوراسیا‪ ،‬ایجاد ظرفیت‬ ‫در حوزه امنیت غذایی کشور‪ ،‬تولید غالت مورد نیاز‪ ،‬ایجاد ثبات داخلی و پیشرفت در حوزه اقتدار نظامی و علم و فناوری باعث نگرانی دشمنان نظام و ایجاد اغتشاش در‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫سیدجواد ساداتی نژاد گفت‪ :‬علی رغم تغییر اقلیم جهانی‪ ،‬امروز ظرفیت تولید در ایران در جنوب غرب اسیا نظیر ندارد‪ ،‬اگر ما شاخص قدرت غذا را در غرب اسیا مورد‬ ‫بررسی قرار دهیم‪ ،‬ایران مقام اول را در جنوب غرب اسیا دارد‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬در شروع دولت فقط ‪ ۲۸۰‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی دارای سند بودند که امروزه به ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار هکتار رسیده است‪.‬‬ ‫کند‪،‬‬ ‫خارج‬ ‫سردار سلیمانی‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫نظامی چه از‬ ‫نظر افندی و‬ ‫چه پدافندی در‬ ‫کشور حرف‬ ‫را‬ ‫نخست‬ ‫ولی ا‪ ...‬شهابی‪:‬‬ ‫میزد‪ ،‬ژنرال های‬ ‫امریکایی وی را به عنوان شخصیت‬ ‫نظامی قابل احترام می شناختند و شاید در‬ ‫برخی موارد از وی الگو می گرفتند و از‬ ‫این جهت شخصیت سیاسی و نظامی و‬ ‫اجتماعی و فرهنگی شهید سلیمانی یک‬ ‫شخصیت بی بدیلی است و شاید جبران‬ ‫این شخصیتی در کشور ما قرنی طول‬ ‫بکشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬گرچه پیروان زیادی‬ ‫داریم که در مسیر حرکت وی اقدام‬ ‫می کنند ولی انشا ا‪ ...‬اثار ان را در تربیت‬ ‫نسل سلیمانی موثر باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫شاه راه اقتصادی خاورمیانه در دست ایران است‬ ‫خبرهای کوتاه ‪:‬‬ ‫پیکر همسر مرحوم ایت ا‪...‬‬ ‫طاهری گرگانی در گرگان به‬ ‫خاک سپرده شد‬ ‫پیکر مرحومه وجیهه السادات علوی‬ ‫گرگانی همسر مرحوم ایت اله سیدحبیب اله‬ ‫طاهری گرگانی از مبارزین انقالب اسالمی‬ ‫و نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان‬ ‫رهبری و خواهر ایت اله علوی گرگانی‬ ‫پنجشنبه پس از برگزاری مراسم تشییع در‬ ‫امامزاده عبداله گرگان به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫مرحومه علوی گرگانی مادر سردار شهید‬ ‫حجت االسالم سیدمحمدطاهر طاهری بود‪.‬‬ ‫که همزمان با عصر شهادت حضرت فاطمه‬ ‫زهرا (س) دارفانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫مراسم تشییع پیکر این مرحومه که در‬ ‫ان علی محمد زنگانه استاندار و دیگر‬ ‫مدیران دستگاه های اجرایی گلستان‬ ‫حضور داشتند از مسجد امام حسن‬ ‫عسکری (ع) محله سبزه مشهد تا گلزار‬ ‫شهدای گرگان تشییع شد‪.‬‬ ‫سیدصادق ‪ ،‬حجج االسالم سیدمحسن‪،‬‬ ‫سیدعلی و سیدرضا طاهری که استاد‬ ‫دانشگاه‪ ،‬مدیر حوزه علمیه امام صادق‬ ‫(ع)‪ ،‬رییس دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫گلستان و مسوول دفتر نمایندگی ولی‬ ‫فقیه در دانشگاه علوم کشاورزی و‬ ‫منابع طبیعی گرگان هستند فرزندان‬ ‫این مرحومه هستند‪.‬‬ ‫جاری شدن نام سردار دل ها‬ ‫در حسینیه یک شهید‬ ‫در استانه سالگردشهادت سردار قاسم‬ ‫سلیمانی‪ ،‬روایت رشادت و صالبت‬ ‫سردار دل ها در حسینیه شهید درویشان‬ ‫همچون هرسال جاری شد‪.‬‬ ‫مادر شهید علیرضا درویشان‪ ،‬بخشی‬ ‫از خانه خود را به یاد فرزند بیست‬ ‫و دوساله شهیدش به حسینیه تبدیل‬ ‫کرده است و در گوشه گوشه این‬ ‫حسینیه عکس هایی از شهیدان به چشم‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫این مادر شهید در اتاق کوچک خود‬ ‫در کنار این حسینیه بایاد فرزند شهیدش‬ ‫و گرامیداشت یاد دیگر شهدا زندگی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی‬ ‫که به موجب اراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و‬ ‫امالک رامیان منجر به صدور رای جهت صدور سند‬ ‫مالکیت گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل اگهی می‬ ‫شود‪ -۱:‬رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۲۸۷‬پرونده‬ ‫کالسه ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۵۵‬تصرفات مفروز ی‬ ‫و مالکانه خانم مرضیه فقیری فرزند علی به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۲۰۵۸‬وکدملی ‪۰۹۴۲۲۸۱۴۴۶‬دائر بر صدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی‬ ‫به مساحت ‪۱۰۰‬مترمربع در قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪۳‬فرعی از ‪-۳‬اصلی واقع در گلستان بخش ‪۸‬حوزه‬ ‫ثبتی ملک رامیان انتقال ملک بالواسطه از مالک رسمی‬ ‫(حسنعلی یازرلو) ‪.‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به‬ ‫اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪.‬باید از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا دو ماه اعتراض خود را کتب ًا با ذکر کالسه پرونده‬ ‫به اداره ثبت و اسناد امالک رامیان تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایند‪.‬و گواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد‪ .‬در این‬ ‫صورت اقدامات ثبت ‪،‬موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است‪ .‬در صورت عدم وصول اعتراض این‬ ‫اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫خواهد نمود ‪.‬صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۲۵۲ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/13:‬‬ ‫هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫به مناسبت سومین سالگرد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و جبهه مقاومت‪ ،‬یادواره شهدای دهستان شیخ موسی با حضور سردار ملک شاهکوئی فرمانده سپاه نینوا‬ ‫استان ‪ ،‬سرهنگ مصطفی لو فرمانده سپاه اق قال ‪ ،‬ائمه جمعه و جماعت ‪ ،‬مدیران دستگاه های اجرایی و مردم شهید پرور به همت حوزه حمزه سیدالشهدا در روستای‬ ‫جماران شهرستان اق قال برگزار شد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا استان در این مراسم گفت‪ :‬قلب و شاه راه خاورمیانه ایران هست و خداوند متعال تمام نعمت های خود را برای ایران گذاشته ‪ ،‬هشتاد درصد انرژی‬ ‫از تنگه هرمز می گذرد و تنگه هرمز متعلق به جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫سردار ملک شاهکوئی در ادامه افزود‪ :‬امریکای ها در عراق جنگ راه انداختن تا دولت امریکایی در این کشور انتخاب کنند؛ اما شکست خوردند و امریکا اگر بخواهد‬ ‫به جمهوری اسالمی ایران برسد باید چند کشور را از سر راه خود مثل عراق ‪ ،‬یمن ‪ ،‬سوریه بردارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬داعشی ها با جمعیت پنج هزار نفری در عراق توسط امریکای ها انها اموزش داده شد تا به ایران حمله کنند که با شکست مواجهه شدند‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا با بیان اینکه ما در اتفاقات اخیر شهدای عزیزی را از دست دادیم؛ گفت‪ :‬باید خانواده ها از نقش دشمنان اگاه شوند تا فرزندان انها فریب جنگ روانی‬ ‫دشمن را نخورند‪.‬‬ ‫در پایان از خانواده معظم شهدا با اهدا لوح تقدیر و هدایا تقدیر شد‪.‬‬ ‫‪ 13‬دی ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪689‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫نماینده مالیر درمراسم ‪ 9‬دی گرگان ‪:‬‬ ‫بصیرت مردم‪ ،‬عامل ناکام ماندن نقشه های معاندین انقالب است‬ ‫تفکر سعودی باعث شهادت سید الشهدا شد‬ ‫حجت االسالم احد ازادی خواه در‬ ‫تجمع یوم ا‪ ۹ ...‬دی در مصلی وحدت‬ ‫گرگان اظهار کرد‪ :‬مردم گرگان در ‪ ۹‬دی‬ ‫بصیرت و والیتمداری خود را به نمایش‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کسانی که ندای توحید‬ ‫می دهند بدانند‪ ،‬مسلمان بودن مهم است‬ ‫اما مهمتر مسلمانی بابصیرت بودن است‪،‬‬ ‫شیعه فاطمی و علوی بودن و اسالم مبتنی‬ ‫بر بصیرت مهم است‪.‬‬ ‫نماینده مردم همدان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به اینکه پیکره‬ ‫و فونداسیون اسالم بر پنج ستون است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬راس خیمه انقالب اسالمی‪ ،‬والیت‬ ‫است و دشمن عمود این انقالب را هدف‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫ازادی خواه با اشاره به اینکه ‪ ۹‬دی روز‬ ‫بصیرت است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬گلستان مهد ‪۴‬‬ ‫هزار شهید گلگون کفن است‪ ،‬مردم این‬ ‫دیار در هشتمین روز دی ‪ ۸۸‬بصیرت خود‬ ‫را به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪:‬اگر فتنه فتنه گران و‬ ‫نقشه های پیچیده معاندان در عملیات های‬ ‫متعدد ناکام مانده به خاطر بصیرت و‬ ‫عقالنیت مردم فهیم است‪.‬‬ ‫نماینده مردم همدان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬بعد از فتنه ‪ ۸۸‬دوباره‬ ‫نقشه ای طراحی شد و ‪ ۱۰‬سال دشمن با‬ ‫پررویی و جسارت تمام تالش کرد تا دنیا‬ ‫را مقابل انقالب اسالمی قرار دهد تا ارکان‬ ‫اسالم را به زمین بزنند‪ ،‬از هیچ ترفندی‬ ‫فروگذار نکردند و عده ای از سیاسیون‬ ‫ابزار دست جریان معاند شدند‪ ،‬مزدور در‬ ‫اختیار صهیونیست بین الملل شدند‪.‬‬ ‫ازادی خواه بیان کرد‪ :‬دشمنان خواستند‬ ‫با ترفند نخ نمای «اختالف بنداز و‬ ‫حکومت کن» مردم و جریانات سیاسی را‬ ‫به جنگ خیابانی بکشانند و کشته سازی‬ ‫کنند‪ ،‬خواستند ایران دروغین را در ویترین‬ ‫جهان نشان دهند اما شتر در خواب بیند‬ ‫پنبه دانه‪ ،‬خدا توجه ویژه ای به انقالب‬ ‫اسالمی داشت و توطئه دشمن ناکام ماند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دشمنان با یکدیگر هم‬ ‫پیاله شدند تا اسالم را به زمین بزنند‪ ،‬این‬ ‫فتنه ها مربوط به امروز نیست از ابتدای‬ ‫ظهور اسالم این دشمنی وجود داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده مردم همدان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی خطاب به مردم گفت‪ :‬اگر از‬ ‫گرانی‪ ،‬بیکاری و موانع ناراحت هستید‬ ‫بدانید مسئوالن در مسیر خدمت و نوکری‬ ‫تالش می کنند تا مشکالت برطرف شود این‬ ‫نارسایی ها باید هر چه زودتر رفع شود‪.‬‬ ‫ازادی خواه گفت‪ :‬اگر کسی نقدی‬ ‫داشته باشد نباید کف خیابان با اغتشاش‬ ‫و اشوبگری مطالبه کند نقدها را به جان‬ ‫خریداریم و سیلی هم می خوریم‪ ،‬اما مقر‬ ‫فرماندهی اینترنشنال نباشد این دشمن‬ ‫قسم خورده فرصت گیر بیاورند خرخره‬ ‫کوچک و بزرگ را می درد‪.‬‬ ‫وی از مسئوالن خواست بیشتر نوکری‬ ‫مردم را در خدمت بی منت داشته باشند‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬گرانی ها حق مردم نیست؛‬ ‫اما یادمان باشد چند ماه پیش کشور با‬ ‫کمبود دارو مواجه بود‪ ،‬و بخاطر تحریم‬ ‫دارو به کودکان بیمار پروانه ای نمی رسید‪،‬‬ ‫امالک رامیان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۶۳۰۷‬‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۹/16‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۳۵۸‬هیات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم سیمافروزان مهر فرزند صفر‬ ‫بشماره شناسنامه و شماره ملی ‪ ۲۰۲۰۳۱۳۱۶۲‬در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ ۹۵.۵۰‬مترمربع جدا شده از پالک ‪ ۱۲۴۸‬فرعی از ‪۱‬‬ ‫اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان دلگشای جنوبی‬ ‫جنب مسجد حضرت صاحب الزمان ( عج) بخش ‪۱۰‬‬ ‫حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت‬ ‫سهم مالکیت مشاعی بوده ‪ ،‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬م‪ /‬الف‪۱۰۲۳۹ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/۱۰/13 :‬‬ ‫رضا سارانی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 1401/002004‬هیات اول ‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی خانم زهرا شهرکی فرزند غالمعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۷۶۹‬صادره از درششدانگ عرصه و‬ ‫اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪۱۶۷.۸۰‬مترمربع مفروز ومجزاشده از پالک ‪- ۱۹۹‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی شهرستان کالله‬ ‫خریداری ازمالک رسمی اقای عطا خان عطایی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬م‪ /‬الف‪۱۰۲۲۱ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/13 :‬‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫کالله‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 1401/002205‬هیات اول ‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای علیرضا خردمند فرزند عیسی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۲۹۲‬صادره از درششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ ۱۰۶۳۳۳.۳۳‬مترمربع‬ ‫مفروز ومجزاشده از پالک ‪ ۳۷۷‬فرعی از ‪-۸‬اصلی‬ ‫است بخش ‪ ۱۵‬حوزه ثبتی کالله خریداری ازمالک‬ ‫رسمی اقای‪/‬خانم (متقاضی مالک سهم مشاعی میزان‬ ‫‪ ۵۳۱۶۶.۶۶‬مترمربع و مقدار ‪ ۵۳۱۶۶.۶۶‬مترمربع را‬ ‫بصورت قولنامه ای مع الواسطه از مالک رسمی سوئین‬ ‫اق ارکاکلی خریداری نموده)محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۱۹۳/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/۱۰/13‬‬ ‫بهمن سارلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 1401/002201‬هیات اول ‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای موسی قربان پور فرزند حسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۴۸۶۰۱۹۲۲۳۰‬صادره از درششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۱۰۶۳۳۳.۳۳‬مترمربع‬ ‫مفروز ومجزاشده از پالک ‪ ۳۷۷‬فرعی از ‪ -۸‬اصلی‬ ‫است بخش ‪ ۱۵‬حوزه ثبتی کالله خریداری ازمالک‬ ‫رسمی اقای‪/‬خانم (متقاضی مالک سهم مشاعی میزان‬ ‫‪ ۵۳۱۶۶.۶۶‬مترمربع و مقدار ‪ ۵۳۱۶۶.۶۶‬مترمربع را‬ ‫بصورت قولنامه ای مع الواسطه از مالک رسمی سوئین‬ ‫اق ارکاکلی خریداری نموده)محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫اما دولت تالش کرد این کمبودها را‬ ‫برطرف کند‪ ،‬باید دوست را از دشمن‬ ‫شناخت‪ .‬نماینده مردم همدان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬انقالب اسالمی به‬ ‫اوج و قله اقتدار نزدیک شده است شک‬ ‫نکنید‪ ،‬فتنه ای اگر اتفاق افتاد فقط دامان‬ ‫فتنه گران را نمی گیرد‪.‬‬ ‫ازادی خواه گفت‪ :‬در فتنه ‪ ۸۸‬برخی‬ ‫خواص بی بصیرت گول خوردند و کشور‬ ‫را به اشوب کشیدند اما مردم سریع متوجه‬ ‫شدند‪ ,‬در فتنه اگر سکوت کنیم شریک‬ ‫هستیم باید به سمت جهاد تبیین حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬باید برای روشنگری جامعه خرج‬ ‫کنیم حرف حساب در دلمان وجود دارد‬ ‫که باید بیان شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سکوت هر‬ ‫مسلمان خیانت به قران است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫دشمن با توهمات و خیال پردازی هر روز‬ ‫اراجیف القا می کند تا توطئه های خود را‬ ‫بر علیه انقالب اسالمی پیاده سازد‪ ،‬انها در‬ ‫روز دانشجو فراخوان زدند ایا یک شهر به‬ ‫فراخوان ضدانقالب رفت؟‪.‬‬ ‫ازادی خواه گفت‪ :‬ملت خواهان اشد‬ ‫مجازات با فتنه گران است اما اقتدار انقالب‬ ‫دست اشوبگرانی که با سالح گرم به جان‬ ‫مردم کشورمان افتادند‪ ،‬قطع خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انقالب امروز به یک‬ ‫درخت تنومندی تبدیل شده که گاهی‬ ‫بادهایی می وزد اما این انقالب بیدی‬ ‫نیست که با این بادها بلرزد‪.‬‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۱۹۱ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/۱۰/13‬‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫کالله‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 1401/001998‬هیات اول ‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای محمد شهرکی فرزند غالمعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪۶۶۷‬صادره از درششدانگ عرصه‬ ‫و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪۱۷۰‬مترمربع مفروز ومجزاشده از پالک ‪- ۱۹۹‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی شهرستان کالله خریداری‬ ‫ازمالک رسمی اقای عطا خان عطایی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۲۲۳ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/10/13 :‬‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫کالله‬ صفحه 3 ‫ارائه خدمات به افراد بی حجاب ممنوع‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫فرمانده مرزبانی گلستان‪:‬‬ ‫تمرین امادگی اقتدار ‪ ۷‬در‬ ‫مرزهای گلستان اجرا شد‬ ‫سرهنگ احمدرضا حاتمی در گفتگو‬ ‫با خبرنگاران اظهارکرد‪ :‬مرزهای مطمئن‬ ‫و کنترل شده نشانه اقتدار کشور است‬ ‫لذا در راستای اجرای دستور العمل های‬ ‫صادره و به منظور افزایش میزان امادگی‬ ‫مرزبانان‪ ،‬تمرین امادگی اقتدار هفت طی‬ ‫دو روز با حضور فرمانده مرزبانی استان‬ ‫گلستان و هیئت اعزامی از مرزبانی فراجا‬ ‫و نمایندگان نیروهای مسلح و مسئولین‬ ‫و مدیران مرزی در حوزه استحفاظی‬ ‫گروهان مرزی کرند با رمز یا فاطمه‬ ‫الزهرا (س) با اقتدار اجرا شد‪.‬‬ ‫فرمانده مرزبانی استان گلستان با اشاره‬ ‫به نمایش زیبای اقتدار‪ ،‬هماهنگی و اراده‬ ‫مرزبانان استان در اجرای این تمرین‬ ‫امادگی گفت‪ :‬دشمنان این نظام هر لحظه‬ ‫به دنبال غفلت نیروهای ما هستند تا بتوانند‬ ‫ضربه ای به این کشور و امنیت و ارامش‬ ‫مردم بزنند که به شکر خداوند با امادگی‬ ‫باالی نیروهای مسلح کشور به خصوص‬ ‫وجود مرزبانان غیور در سرحدات این اب‬ ‫و خاک هر دفعه دشمنان ما با شکست رو‬ ‫به رو خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اجرای تمرین امادگی و اقتدار‬ ‫را باعث افزایش امادگی توان رزمی و‬ ‫دفاعی مرزبانان در میدان عمل دانست و‬ ‫گفت‪ :‬یکی از عواملی که نقش بسزایی در‬ ‫ثبات و قوام یک نظام و یک کشور دارد‬ ‫مرز ان کشور است و داشتن مرزهای‬ ‫مطمئن و کنترل شده برای هر کشور‬ ‫نشانه اقتدار ان منطقه است و رها شدن‬ ‫مرزها اثرات بسیار منفی در همه ابعاد در‬ ‫برخواهد داشت‪.‬‬ ‫اهدای عضو مرد ‪ ۴۷‬ساله‬ ‫در گلستان‬ ‫اعضای بدن شیرمحمد لگزایی‪ ،‬اهل‬ ‫روستای اکبراباد اق قال که دچار مرگ‬ ‫مغزی شده بود‪ ،‬به بیماران نیازمند اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ‪ ۴۷‬ساله بود و کبد و کلیه های وی‬ ‫به بیماران نیازمند بخشیده شد‪.‬‬ ‫زهرا شرکت‪ ،‬کارشناس اهدای عضو‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت‪:‬‬ ‫لکزایی قوم غیور بلوچ و اهل سنت ساکن‬ ‫در استان بود که اعضای بدن این بیمار به‬ ‫بیماران نیازمند‪ ،‬اهدا شد‪.‬‬ ‫محمدمهدی زرگران‪ ،‬معاون درمان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم از‬ ‫فرهنگ سازی برای پیوند اعضا در بین‬ ‫قومیت های مختلف خبرداد و گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۹‬ماهه امسال تاکنون‪ ،‬هشت مورد اهدای‬ ‫عضو در استان انجام شده است‪.‬‬ ‫علی محمد زنگانه در شورای اداری استان اظهار کرد‪ :‬یکی از راهکارهایی که پیشنهاد شده ایجاد پست کارشناس بهره وری در دستگاه های اجرایی است که می تواند به ارتقای بهره وری‬ ‫کمک کند و می توانیم از ظرفیت پست بالتصدی در این زمینه استفاده کرد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان ادامه داد‪ :‬اگر کشورها بهره وری دارند به واسطه نظام پرداخت است و این در حالی است که در سازمان ها ‪ ۹۰‬درصد بار سازمان را ‪ ۱۰‬درصد به دوش می کشند‪.‬‬ ‫زنگانه بیان کرد‪ :‬اصالح الگوی مصرف اتفاق نمی افتد مگر اصالح نظام پرداخت یارانه ها رقم بخورد‪ ،‬دولت در ارز ترجیحی ورود پیدا کرد و باید شرایط پرداخت یارانه هایی که‬ ‫افرادی کم برخوردار جامعه کمتر از یارانه دولت بهره مند می شوند را تغییر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ما وظایف خود را می دانستیم و به وظیفه خود عمل نکنیم مسئله مهسا امینی اتفاق نمی افتد و مباحث اجتماعی ما باید به صورت اجتماعی حل شود نه اینکه به‬ ‫مرحله انتظامی برسد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬اگر همه ما به تکالیف عمل می کردند شرایط ما اینگونه نبود و دشمن نمی توانست از ما سو استفاده کند‪ ،‬همانطور که در جشنواره شهید رجایی تجلیل می کنیم‬ ‫نگاهی به ته لیست خواهیم داشت و افرادی که ضعیف عمل کردند را تعویض خواهیم کرد‪.‬‬ ‫زنگانه همچنین به عدم ارائه خدمات از سوی دستگاه های اجرایی و بانک ها به افرادی که کشف حجاب کردند‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪ :‬نباید اجازه دهیم که بی حجابی و کشف حجاب‬ ‫هنجار شود و این مسئله پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫‪ 13‬دی ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪689‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫فصل مشترک فتنه ها‪:‬‬ ‫بررسی مقایسه ای فتنه های ‪ ۸۸‬و‪1401‬‬ ‫محمد دیلم کتولی ؛ روزهای سال به طور‬ ‫طبیعی یکسان هستند‪ ،‬ا ّما شکل گیری اراده ها یک‬ ‫روز را متمایز و الهام بخش می کند‪ .‬حماسه نهم‬ ‫دی و زنده نگه داشتن ان‪ ،‬ابتکار الهی وحکیمانه‬ ‫رهبری بود ‪ ،‬تا با گذشت زمان‪ ،‬این حماسه‬ ‫تاریخی دست خوش فراموشی و تحریف نشود‪.‬‬ ‫حرکت مردم ایران در نهم دی‪ ،‬تجلی قدرت‬ ‫ن شناسی‪ ،‬بصیرت‪،‬‬ ‫الهی‪،‬والیت مداری‪،‬دشم ‬ ‫همبستگی ملی و یک واکنش عاشورایی بود‪.‬نهم‬ ‫دی‪ ،‬همه ارزوهای دشمن را درهم ریخت‪.‬‬ ‫عظمت ملت ایران به نمایش گذاشته شد و‬ ‫ثابت کرداگردشمنان فتنه ای رااغاز کنند‪،‬خاتمه‬ ‫دهنده ان ملت ایران خواهد بود‪ .‬نکته مهم و‬ ‫اساسی این است که‪ ،‬فتنه هادرنظام اسالمی هر‬ ‫ت هایی را به دنبال دارد ا ّما در درون‬ ‫چند‪،‬خسار ‬ ‫خود درسهای زیادی برای نسل های اینده دارد‬ ‫بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که فتنه‬ ‫های اخیر‪ ،‬دارای فصل مشترک های فراوانی‬ ‫است که به پیشگیری و مقابله باوقایع اینده کمک‬ ‫شایانی می کند‬ ‫‪ .‬اولین وجوه شباهت بین دو فتنه ‪ ۸۸‬و فتنه‬ ‫‪ ، ۱۴۰۱‬اغازهر دو فتنه با مستمسک قراردادن‬ ‫یک زن بود ‪ ،‬درفتنه ‪ ۸۸‬هم با صحبت های یک‬ ‫خانم در جماران که ادعا می کنداگر میرحسین‬ ‫موسوی رای نیاورد تقلب شده و مردم به‬ ‫خیابان ها بریزند اغاز می شود‪.‬‬ ‫بهانه کشته شدن یک خانم دیگر ‪ ،‬اتش فتنه‬ ‫را شعله ورتر نموده و گستره ان را وسعت می‬ ‫بخشد‪ .‬در فتنه ‪ ۱۴۰۱‬نیز مرگ خانم مهساامینی‬ ‫و سوءاستفاده عناصر جنگ ترکیبی دشمن در‬ ‫فضای مجازی و رسانه ای بدنبال برانگیخته کردن‬ ‫احساسات مردم بودند ‪ .‬دومین وجه شباهت فتنه‬ ‫ها ‪ ،‬زمان ایجاد ان است ‪ ،‬دشمن در محاسبات‬ ‫خود بناداشت با سرهم کردن برخی اتفاقات و‬ ‫توالی زمانی ان نسبت به طوالنی کردن و افزودن‬ ‫بر انگیزه ها کمک کند‪.‬‬ ‫وجه شباهت دیگر این است که در هر‬ ‫دو فتنه‪،‬اصل نظام نشانه است و با اینکه فتنه‬ ‫انگیزان نیت اصلی خود را انکار می کردند و‬ ‫به دروغ مباحث دیگری را مطرح می ساختند‪،‬‬ ‫ولی یکی از شعارهای فتنه ‪ ۸۸‬این بودانتخابات‬ ‫بهانه است ‪ ،‬اصل نظام نشانه است شعارهای‬ ‫فریبنده ای نظیر « زن‪ ،‬زندگـی‪ ،‬ازادی»نتوانست‬ ‫نیت اغتشاشگران مبنی بر تجزیه طلبی انان و‬ ‫همدستی و هم داستانی جریان های برانداز را‬ ‫مکتوم و پنهان نگه دارد‬ ‫البته در فتنه جمل هم خونخواهی عثمان بهانه‬ ‫ولی ساقط کردن حضرت علی(ع) به عنوان رهبر‬ ‫جامعه هدف اصلی بود‪ .‬فصل مشترک دیگر فتنه‬ ‫های چند ساله اخیر نزدیک شدن مواضع جریان‬ ‫فتنه‪ ،‬به یکدیگر و صف بندی همه مخالفان‬ ‫جمهوری اسالمی در این جنگ ترکیبی بود‪.‬‬ ‫استکبار جهانی به رهبری امریکا‪،‬تالش می‬ ‫کرد با نزدیک کردن افکار و اندیشه های مختلف‬ ‫ت‬ ‫نظیر چپ کمونیست‪ ،‬تجزیه طلبان ‪،‬سلطن ‬ ‫طلبان و بقایای نظام ستمشاهی و‪ ...‬یک اتّحاد‬ ‫راهبردی علیه جمهوری اسالمی رقم بزند که به‬ ‫لطف افشاگری های دستگاه اطالعاتی و امنیتی‬ ‫و بصیرت و اگاهی مردم ایران ‪ ،‬این حرکت نیز‬ ‫خنثی و در نطفه خفه شد‪.‬‬ ‫شباهت و فصل مشترک دیگر فتنه ها ‪ ،‬استفاده‬ ‫از ابزارهای هوشمند فضای مجازی ‪ ،‬شبکه های‬ ‫اجتماعی ‪ ،‬پیام رسان ها و رسانه های اجتماعی بود‬ ‫توجه به ضعفهای موجود در‬ ‫‪ .‬جریان برانداز با ّ‬ ‫اداره فضای مجازی و پلتفرم های خطرناک نظیر‬ ‫توییتر‪ ،‬اینستاگرام و واتساپ به انتشار دروغ های‬ ‫فراوان و تزریق ان به افکار عمومی اقدام نمود ‪.‬‬ ‫براساس گزارش خبرگزاری های معتبر در‬ ‫طول دوران فتنه اخیر چندین هزار دروغ و‬ ‫شایعه به اذهان عمومی جامعه ارسال شد که‬ ‫تبعات امنیتی فراوانی به همراه داشت ‪ .‬هم‬ ‫در فتنه اخیر و هم فتنه ‪ ۸۸‬رسانه های جریان‬ ‫برانداز و سلبریتی ها هرروزه با اعالم یک‬ ‫ُکشته جدید و انتساب ان به جمهوری اسالمی‬ ‫‪ ،‬دنبال مسموم کردن افکار عمومی بودند ‪.‬‬ ‫نقطه اشتراک دیگر فتنه ها ‪ ،‬تدابیر حکیمانه‬ ‫رهبری و صبر و تحمل راهبری ایشان در‬ ‫نحوه عملکرد دستگاه های انتظامی و امنیتی‬ ‫با معترضان و اغتشاش گران بود‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی با ارائه دستورات اجرایی‬ ‫راهبردی ‪ ،‬نظیر عدم استفاده از سالح گرم ‪،‬‬ ‫تفکیک معترضان از براندازان و اغتشاش گران‬ ‫و ‪ ...‬ارامش را به جامعه باز گرداندند‪.‬‬ ‫ایشان با برگزاری جلسات تبیینی پی در پی ‪،‬‬ ‫سخنرانی های روشنگرانه و اعالم مواضع روشن‬ ‫و شفاف ‪ ،‬فضایی را ایجاد کردند که مردم خود‬ ‫به شناخت از افراد برسند و حماسه ‪ ۹‬دی ‪۸۸‬‬ ‫و حضور باشکوه مردم در مراسم ایام فاطمیه و‬ ‫تشییع شهدای گمنام در سراسر کشور ‪ ،‬حاصل‬ ‫این شناخت و بصیرت بود‪ .‬شباهت دیگر فتنه‬ ‫‪ ۸۸‬و ‪ ۱۴۰۱‬این است که با پایان فتنه‪ ،‬نتیجه‬ ‫منجر به تضعیف و حذف عوامل میدانی از‬ ‫صحنه سیاسی و شفاف تر شدن زوایای پنهانی‬ ‫و پشت پرده و عوامل اصلی شد‪ ،‬در فتنه ‪ ۸۸‬و‬ ‫در زمان ‪ ۹‬دی‪ ،‬فتنه گران سقوط کردند و عوامل‬ ‫میدانی به کلی از صحنه سیاسی حذف شدند‬ ‫و در جریان فتنه ‪ ۱۴۰۱‬نیزجریان های انحرافی‪،‬‬ ‫سلبریتی ها‪ ،‬براندازان و‪ ...‬منزوی شدند‪.‬‬ ‫دشمنان انقالب اسالمی که سعی داشتند با‬ ‫ایجاد یک اتحاد فرضی‪ ،‬همه را دور یک سفره‬ ‫جمع کنند ‪ ،‬نه تنها موفق نشدند بلکه باعث ایجاد‬ ‫تفرقه و اختالف هرچه بیشتر و منزوی تر شدن‬ ‫انان گردید‪.‬‬ ‫شباهت و فصل مشترک دیگر ‪ ،‬شکسته شدن‬ ‫فضای سلطه هر دو فتنه با توسل به ائمه اطهار‬ ‫وحضرات معصومین(ع) بود ‪ .‬در فتنه ‪ ، ۸۸‬مردم‬ ‫اوج خباثت فتنه گران را در هتک حرمت از‬ ‫نشانه های محرم و اتش زدن پرچم های سیاه‬ ‫و هیئت ها فهمیدند ‪ ،‬در فتنه ‪ ۱۴۰۱‬نیز مردم ‪،‬‬ ‫اوج خباثت فتنه گران را در حرمت شکنی ها و‬ ‫در حمله فتنه انان به ظواهر و نمادهای مذهبی‬ ‫و دینی و ملی و حتی تصاویر سردار شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی عزیز به عنوان نماد قدرت ملی‬ ‫ایران دیدند‪ .‬همین امر باعث تنفر هرچه بیشتر‬ ‫مردم از فتنه گران و اشوبگران گردید ‪.‬‬ ‫یکی دیگر از نکات مشترک فتنه ها ‪،‬‬ ‫مردودی و رفوزه شدن خواص در این امتحان‬ ‫های سخت تاریخی بود ‪ .‬در جریان این فتن ه‬ ‫ها خواص که بایستی به میدان امده و از نظام‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬رهبری و نهادهای امنیتی ‪،‬‬ ‫انتظامی و ‪ ...‬دفاع می کردند و با روشنگری‬ ‫و بصیرت افزایی به اتمام فتنه اقدام می کردند‬ ‫ِ‬ ‫سکوت‬ ‫‪ ،‬سکوت اختیار کردند ‪ ،‬همین‬ ‫مصلحت اندیشانه معنی دار ‪ ،‬از امتحان های‬ ‫سخت تاریخی بود‬ ‫نکته پایانی اینکه اگر با جنگ نرم و غبار الود‬ ‫کردن فضا و سکوت نخبگان فضا تیره و تار‬ ‫شود‪ ،‬ملت ایران با تشخیص درست به صحنه‬ ‫می اید‪ .‬اگر تهدید یا تحریم در میدان باشد‪ ،‬مردم‬ ‫ایران پیروز خواهند بود‪.‬‬ ‫نور خدا هرگز در این سرزمین اسالمی‬ ‫خاموش نخواهد شد‪ .‬عده ای سعی می کنند با‬ ‫تحریف‪ ،‬فتنه ‪ ۸۸‬را به یک حادثه عادی سیاسی‪،‬‬ ‫دعوای انتخاباتی‪ ،‬سوء تفاهم و بد اخالقی‬ ‫سیاسی تنزل دهند‪.‬‬ ‫انها می خواهند با ارائه روایت هایی مخدوش‬ ‫عظمت کار مردم را در ‪ ۹‬دی‪ ،‬به یک راهپیمایی‬ ‫حکومتی و در طرفداری از یک نامزد انتخاباتی‬ ‫خاص تقلیل دهند‪ .‬همین جریان تحریف بعدها‬ ‫فتنه ‪ ۱۴۰۱‬را « یک جریان اعتراضی « معرفی‬ ‫خواهد کرد در حالی که این حوادث جز یک‬ ‫جنگ ترکیبی تمام عیار علیه ایران قوی چیز‬ ‫دیگری نبود‬ ‫اما توالی فتنه ها نشان داد عملکرد عالی نظام‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫‪ ،‬دستگاه های اجرایی‪ ،‬امنیتی ‪ ،‬بسیج قدرتمند‬ ‫و نیروی انتظامی مقتدر و ملت شکوهمند ایران‬ ‫اسالمی‪،‬در مقابله با فتنه ها و فتنه گران ‪ ،‬کشور‬ ‫عزیزمان ایران را برای همیشه در مقابل توطئه‬ ‫گران بیمه خواهد نمود‪.‬‬ ‫همچون گذشته ‪ ،‬جهاد تبیین‪ ،‬به دست گرفتن‬ ‫روایت اول در حوادث و فتنه ها و عملیات‬ ‫پیش دستانه در عملیت روانی و جنگ نرم از‬ ‫عوامل اصلی مقابله با توطئه ها است ‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان واگذاری خدمات مرکز توانمندسازی و جامعه پذیری‬ ‫زنان(بهبود یافته) درشهرستان گرگان‬ ‫اداره کل بهزیستی گلستان در نظر دارد در راستای اجرای برنامه های دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد وبا هدف ارائه خدمات توانمند سازی زنان معتاد بهبود یافته از مصرف مواد مخدر نسبت به واگذاری مرکز‬ ‫توانمند سازی و جامعه پذیری در شهرستان گرگان به موسسات واجدالشرایط اقدام نماید‪.‬متقاضیان میتوانند درخواست خود را از تاریخ درج این فراخوان به مدت ‪ 10‬روز به دفتر اعتیاد معاونت پیشگیری اداره‬ ‫کل بهزیستی گلستان ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرایط متقاضیان‪:‬‬ ‫اداره کل بهزیستی استان گلستان‬ ‫شناسه اگهی ‪1434352‬‬ ‫‪ -1‬کلیه افراد حقوقی دارای پروانه تاسیس و فعالیت از اداره کل بهزیستی گلستان‬ ‫‪ -2‬دارا بودن اهداف درمان وبازتوانی اعتیاد برای متقاضیان حقوقی‪.‬‬ ‫‪-3‬دارا بودن تجربه کاری به مدت‪ 2‬سال در حوزه درمان وبازتوانی وکاهش اسیب اعتیاد برای متقاضیان‬ ‫‪-4‬دارا بودن توان مالی جهت انجام خدمات کاهش اسیب حداقل ‪ 200‬میلیون تومان‬ ‫*واگذاری خدمات مذکور در صورت وجود یک متقاضی نیز انجام میپذیرد‪.‬‬ ‫متقاضیان میتوانند از تاریخ درج این اگهی به مدت ‪ 10‬روزکاری نسبت به ارسال درخواست خود به اداره کل بهزیتس استان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪-5‬عدم داشتن سوءپیشینه کیفری‬ ‫‪-6‬عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر‬ ‫‪ -7‬رعایت شرایط و استاندارهای سازمان‬ ‫‪ -8‬فعالیت مطابق دستورالعمل وپروتکل ها وبخشنامه های سازمان‬ صفحه 4 ‫پایبندی سردارسلیمانی به ارمان های انقالب اسالمی ایران بی نظیر بود‬ ‫حاج اخوند عبدالرحمن کر اظهار کرد‪ :‬سردار حاج قاسم سلیمانی به لحاظ کارامدی‪ ،‬تقیّد و پایبندی به ارمان های انقالب و کارنامه درخشان در راه‬ ‫دفاع از میهن‪ ،‬حفظ و حراست از دستاوردهای نظام‪ ،‬شخصیتی بی نظیر بوده و یکی از نزدیک ترین افراد و فرماندهان نظامی به رهبر معظم انقالب به‬ ‫حساب می اید‪.‬‬ ‫امام جمعه اهل سنت بندرترکمن افزود‪ :‬امران و فرمان دهندگان به شهادت حاج قاسم‪ ،‬سخت اشتباه کردند زیرا سردار سلیمانی بر قلب ها حکومت‬ ‫می کرد؛ حاج قاسم سردار د ل ها بود و کسی که بر د ل ها حکمرانی کند‪ ،‬یادش همیشه جاودان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حاج قاسم از جمله متدین ترین و معتقدترین پاسداران انقالب اسالمی بود که برای حاکمیت موازین دینی و دفاع از ارزش های واالی دین‬ ‫اسالم قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران تالش کرد‪.‬‬ ‫اخوند کر ادامه داد‪ :‬سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سا ل ها در میدان های اتش و خون حضور فعال داشت و به افکار و عقاید دینی و مذهبی دیگران‬ ‫احترام می گذاشت‪ ،‬همان گونه که برای ازادسازی مناطق شیعه نشین تالش‪ ،‬برنامه ریزی و فداکاری می کرد‪ ،‬به همان اندازه برای مناطق سنی‪ ،‬ایزدی و‬ ‫مسیحی نشین از خودگذشتگی و رشادت نشان می داد‪.‬‬ ‫‪ 13‬دی ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪689‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫قاسم سلیمانی الگوی ایده ال انسانی‬ ‫محمدرضا بهرامی‪ :‬موضوعی که در این‬ ‫یادداشت می خواهم به ان بپردازم موضوع‬ ‫بسیار حساس و بی نهایت پیچیده است‬ ‫و با صراحت می گویم که من در برابر‬ ‫چنین موضوعی‪ ،‬احساس عجز می کنم و‬ ‫پختگی کافی را برای به رشته تحریر در‬ ‫اوردنش ندارم‪.‬‬ ‫سخن گفتن درباره شخصیت بی نظیری‬ ‫چون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بی‬ ‫نهایت دشوار است؛ زیرا به عقیده ی من‬ ‫حاج قاسم سلیمانی تنها یک قهرمان یا یک‬ ‫شخصیت نظامی نیست‪.‬‬ ‫حاج قاسم سلیمانی را از جهات مختلف‬ ‫باید دید و در ابعاد مختلف باید شناخت‪ .‬ما در‬ ‫خصوص زوایای شخصیتی حاج قاسم بیشتر به‬ ‫بعد نظامی ان اکتفا نموده واز ایشان تجلیل می‬ ‫کنیم در حالیکه این شخصیت از نظر فرهنگی‬ ‫و اجتماعی و همچنین ابعاد دیگر می بایست‬ ‫مورد واکاوی شخصیتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگرچه بعد نظامی شخصیت ایشان نیز به‬ ‫طور مطلق یعنی به نسبت خود حاج قاسم‬ ‫باز هم شناخته شده نیست‪.‬‬ ‫امروز نگارنده درباره ی یک اسطوره‪ ،‬یک‬ ‫معجزه اخالص و یک مکتب می خواهد قلم‬ ‫فرسایی کند‪ ،‬شخصیتی که به صورت الگوی‬ ‫ایده ال انسانی در تاریخ معاصر متجلی شده‬ ‫است و با الگو قرار دادن ابعاد شخصیتی چنین‬ ‫عزیزی می توان در سرنوشت خود تجدید‬ ‫نظر کرد و ان را از سر‪ ،‬نوشت و راه را برای‬ ‫رسیدن به مقصد پر ثمر که همان انسان کامل‬ ‫شدن و کمال هست هموار ساخت‪.‬‬ ‫کسی که پرچم مقاومت را فراتر از‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی‬ ‫که به موجب اراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و‬ ‫امالک رامیان منجر به صدور رای جهت صدور سند‬ ‫مالکیت گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل اگهی‬ ‫می شود‪ -۱:‬رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۰۰۶‬‬ ‫پرونده کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۲۲۲‬تصرفات‬ ‫مفروز ی و مالکانه اقای رضا نیک زاده فرزند مهرعلی‬ ‫به کدملی ‪۲۰۲۰۰۸۱۲۰۲‬دائر بر صدور سند مالکیت‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪ 267/ 76‬مترمربع در قسمتی از پالک شماره ‪۱۲۹۱‬‬ ‫فرعی از ‪ -۷‬اصلی واقع در گلستان بخش ‪ ۷‬حوزه ثبتی‬ ‫ملک رامیان انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫(یوسف ابراهیمی کلوکن) در صورتی که اشخاص ذی‬ ‫نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪.‬باید از‬ ‫اولین تاریخ انتشار اگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتب ًا با ذکر کالسه‬ ‫پرونده به اداره ثبت و اسناد امالک رامیان تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایند‪.‬و گواهی تقدیم دادخواست را‬ ‫به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد‪ .‬در‬ ‫این صورت اقدامات ثبت ‪،‬موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است‪ .‬در صورت عدم وصول اعتراض این‬ ‫اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫خواهد نمود ‪.‬صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪ .‬م‪/‬الف‪۱۰۰۸۳/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۱۰/13:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/27:‬‬ ‫هادی عطایی مقدم ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک رامیان‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫مرزهای وطنش به اهتزاز در اورد و فریاد‬ ‫بیداری سرداد‪ ،‬به طوری که در دل امریکا و‬ ‫اروپا و‪ ...‬با دم مسیحایی او هم نفس شده اند‪.‬‬ ‫کسی که هنوز اندیشه های مشکوک و دست‬ ‫های الوده و اشقیا از سایه اش می ترسند و به‬ ‫دنبال بمباران کردن یاد و خاطره و عزت ان‬ ‫قهرمان هستند‪.‬‬ ‫در این فرصت خواستم پیشنهاد دهم و البته‬ ‫قصدم این است که اراده جمعی را به میدان‬ ‫عمل اوریم وبا برگزاری یک سری جلسات‬ ‫تحت عنوان سلسله نشست های پاتوق فرهنگی‬ ‫گام دوم انقالب با محوریت واکاوی ابعاد‬ ‫شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬حرکتی‬ ‫نو در حهت دمیدن روح جدید در کالبد نیم‬ ‫مرده ی مسلمین جهان اغاز نماییم‪.‬‬ ‫اری! برای چنین مردی می بایست چنین‬ ‫برنامه ای داشته باشیم و به نظرم بیاییم هفتگی‬ ‫بنشینیم و درباره ی این مرد و اثارش که نه تنها به‬ ‫روی جامعه اسالمی و ایرانی بلکه بر روی ملت‬ ‫های در زنجیر و به قول « فرانتز فانون « برروی‬ ‫همه انسانهای مغضوب زمین اثر گذاشته است‬ ‫بحث کنیم و او را بشناسیم و بشناسانیم‪.‬‬ ‫شناختن مردانی مانند حاج قاسم سلیمانی‬ ‫شناختن یک شخص نیست‪ ،‬همانطور که‬ ‫گفته شد شناختن یک مکتب و شناختن یک‬ ‫ایدئولوژی است که تاثیر عمیق و گسترده ای‬ ‫بر محیط گذاشت و در واقع شناختن شرایط‬ ‫اوضاع و احوال خودمان است‪.‬‬ ‫حاج قاسم سلیمانی فصل جدیدی در‬ ‫انقالب ایجاد کرد‪ .‬با خونش گام دوم انقالب‬ ‫را بیمه کرد انچنانکه اربعینش تقارن یافته بود‬ ‫با ‪ 22‬بهمن و امروز سالگردش تقارن یافته با‬ ‫ایام ا‪ ...‬دهه بصیرت و میثاق امت با والیت‬ ‫و این نشان از ان دارد که سلیمانی ها از نسل‬ ‫انقالب و نهضت خمینی (ره) و مکتب اسالم‬ ‫هستند‪ .‬اینها کد و نشانه است نباید به راحتی‬ ‫از کنار انها گذشت بلکه باید ساعتها و لحظات‬ ‫فراوان را تامل و وقت گذاشت‪.‬‬ ‫حاج قاسم سلیمانی یک عالمت است یک‬ ‫تابلو راهنماست که ما راه را گم نکنیم‪ .‬حاج‬ ‫قاسم سلیمانی چهره بین المللی مقاومت و چهره‬ ‫واقعی یک مسلمان در جهان است وی مصداق‬ ‫بارز ایه لیس لالنسان اال ما سعی می باشد‪.‬‬ ‫شهید سلیمانی به عنوان یک انسان پاک‬ ‫و راستین با رفتنش دنیا به ویژه کشورهای‬ ‫منطقه را تکان داد‪ .‬انچنانکه مقام معظم‬ ‫رهبری در این باره فرمودند‪ :‬شهادت شهید‬ ‫سلیمانی زنده بودن انقالب را به رخ جهانیان‬ ‫کشاند و یا سناتور امریکایی کریس مورفی‬ ‫درباره عظمت این شخصیت می گوید‪:‬‬ ‫سلیمانی به عنوان یک شهید می تواند به‬ ‫مراتب برای امریکا خطرناک تر باشد‪.‬‬ ‫حاج قاسم به معنای واقعی و از روی‬ ‫اخالص و اخالق‪ ،‬بندگی خدا را به جا اورد‬ ‫و عزتمند و با فوض شهادت که ارزویش‬ ‫بود به لقاء ا‪ ...‬پیوست‪.‬‬ ‫پیشنهاد دیگرم این است که برای‬ ‫کادرسازی و ساختن قاسم سلیمانی ها که‬ ‫از ضروریات امروز نظام است شخصیت‬ ‫پردازی حاج قاسم سلیمانی را به عنوان‬ ‫انسان نمونه به کتاب تبدیل کنیم و البته‬ ‫اتفاق های خوبی افتاده منتها از انجائیکه هر‬ ‫فصل و هر ورق از ابعاد شخصیتی این انسان‬ ‫نمونه در دست کسی است می بایست نهاد‬ ‫و یا موسسه ای متولی بشود و انرا تدوین‬ ‫و شیرازه بندی کند تا نه تنها نسل امروز‬ ‫بلکه ایندگان تشنه معرفت از این گنجینه ی‬ ‫ارزشمند بهره مند و سیراب شوند‪.‬‬ ‫و حرف اخر اینکه شخصیت حاج قاسم نشان‬ ‫از ان دارد که اگر خوب و صالح تربیت بشویم‪،‬‬ ‫می شویم حاج قاسم‪ .‬شخصیتی که با ان نگاه‬ ‫وسیع و روح بلندش وصیت کرد بر روی سنگ‬ ‫قبر من بنویسید سرباز وطن‪ ،‬قاسم سلیمانی؛ نه‬ ‫یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش‪.‬‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و قانون و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱/۲۳۹۷‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫عبدالرحیم عبائی فرزند ارازقلیچ بشماره شناسنامه ‪۹۷‬‬ ‫صادره از بندر ترکمن در ششدانگ عرصه واعیان‬ ‫یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪۱۳۷.۶۵‬‬ ‫مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ‪ ۵۱۶۴‬فرعی از‬ ‫‪ _۲۱۳‬اصلی واقع در بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی شهرستان‬ ‫کالله خریداری ازمالک رسمی اقای اسماعیل سنائی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۴۲7 /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ؛ ‪۱۲/۱۰/۱۴۰۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ؛ ‪۲۸/۱۰/۱۴۰۱‬‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫کالله‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و قانون و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱/۲۳۹۵‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالله‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم‬ ‫خالقی فرزندمحمدنادعلی بشماره شناسنامه ‪ ۰‬صادره‬ ‫از در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ ۵۴۸.۳۵‬مترمربع مفروز ومجزا‬ ‫شده از پالک ‪ ۵۱۶۴‬فرعی از ‪ -۲۱۳‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی شهرستان کالله خریداری ازمالک‬ ‫رسمی اقای ذکر اله ‪ -‬احسان اله ‪ -‬مهرانگیز‪ -‬فاطمه‬ ‫ شهرت همگی سنائی محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬‫منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م‪ /‬الف‪۱۰۴۲۵ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ؛ ‪1401/۱۰/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ؛ ‪1401/۱۰/27‬‬ ‫بهمن سارلی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۷۱۸‬‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۹/08‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۵۱۲‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گنبد کاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای احمد جعفری فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۷۳‬وشماره ملی ‪ ۲۰۳۱۶۶۲۴۲۲‬درششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ‪ ۹۵۰‬مترمربع‬ ‫جداشده از پالک ‪۱۶۹۴۶‬فرعی از‪ ۱‬اصلی واقع در‬ ‫گنبدکاووس سی متری مقداد نبش انبار غله بخش ‪۱۰‬‬ ‫حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت‬ ‫سهم مالکیت مشاعی بوده لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه‬ ‫ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬م ‪/‬الف ‪۱۰۴۲۳/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۱۰/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/۱۰/27‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۰۷۱‬مورخ‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۷/10‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۹۰۱‬هیات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای طغان دردی قربان سیدی‬ ‫فرزند خداقلی بشماره شناسنامه ‪۵‬وشماره ملی‬ ‫‪۲۰۳۲۰۵۸۸۳۹‬درششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا‬ ‫شده به مساحت ‪ ۵۰‬مترمربع جداشده از پالک ‪۱۳۱۸‬‬ ‫فرعی از‪ ۱‬اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان خرمشهر‬ ‫نبش چهارراه فجر بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبت ملک گنبد‬ ‫خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی‬ ‫بوده ‪،‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬م ‪/‬الف ‪۱۰۴۱۶/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۱۰/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/۱۰/27‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫خبرهای ورزشی‪:‬‬ ‫گلستان میزبان دوره کنترل و‬ ‫ارتقا داوری کشتی گلستان‬ ‫علی اکبر بصیرنیا از برگزاری دوره کنترل‬ ‫و ارتقا داوری کشتی به مدت دو روز به‬ ‫میزبانی استان گلستان خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫دوره اموزشی با حضور مدرسان داوری‬ ‫فدراسیون کشتی انجام می شود‪.‬‬ ‫سرپرست هیئت کشتی استان گلستان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این دوره در دو روز که کلینیک‬ ‫تئوری ان در سالن اجتماعات اداره‬ ‫بهزیستی شهرستان گرگان و کالس عملی‬ ‫ان همزمان با برگزاری مسابقات کشتی‬ ‫ازاد بزرگساالن استان به میزبانی شهرستان‬ ‫کردکوی برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استان گلستان ‪ ۴۷‬داور کشتی‬ ‫فعال دارد که در این دوره جهت داوری‬ ‫مسابقات کشتی استانی و ملی‪ ،‬مورد‬ ‫ارزیابی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫بصیرنیا گفت‪ :‬مدرسان این دوره اقایان‬ ‫نیما صادقی و افتخاری هستند که از‬ ‫بهترین داوران ایران و جهان بوده و هستند‬ ‫که وجود چنین دوره هایی با این مدرسان‬ ‫مجرب قطعا موجب اینده درخشانی برای‬ ‫داوری ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫غلبه تیم شهرداری گرگان بر‬ ‫الکرامه سوریه‬ ‫شهرداری گرگان در دومین مسابقه در‬ ‫چهارچوب رقابت های بسکتبال غرب‬ ‫اسیا‪ ،‬در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی‬ ‫ازادی تهران با حضور تماشاگر به مصاف‬ ‫الکرامه سوریه رفت و در پایان با نتیجه ‪۸۳‬‬ ‫بر ‪ ۷۸‬به پیروزی رسید‪.‬‬ ‫شهرداری گرگان در بازی نخست مقابل‬ ‫الریاضی لبنان با نتیجه ‪ ۸۱‬بر ‪ ۷۴‬مغلوب‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫در فصل جدید مسابقات بسکتبال غرب‬ ‫اسیا ‪ ۸‬تیم از کشور های ایران‪ ،‬لبنان‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫عراق و فلسطین در ‪ ۲‬گروه به صورت رفت‬ ‫و برگشت باهم رقابت می کنند‪.‬‬ ‫شهرداری گرگان (قهرمان) و ذوب اهن‬ ‫اصفهان (نائب قهرمان) فصل قبل لیگ‬ ‫برتر بسکتبال ایران‪ ،‬نمایندگان کشورمان‬ ‫در این مسابقات هستند‪.‬‬ ‫ذوب اهن در گروه ‪ A‬و گرگانی ها در‬ ‫گروه ‪ B‬با حریفان شان رقابت می کنند‪.‬‬ ‫برنامهدیدار هایپیشرویشهرداریگرگان‬ ‫در این رقابت ها به این شرح زیر است‪:‬‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۴‬دی‬ ‫شهرداری گرگان ‪ -‬نفت عراق‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۸‬دی‬ ‫شهرداری گرگان ‪ -‬الریاضی لبنان‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۷‬اسفند‬ ‫الکرامه سوریه ‪ -‬شهرداری گرگان‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲‬فروردین‬ ‫نفت عراق ‪ -‬شهرداری گرگان‬ ‫اغاز نیم فصل دوم با شکست‬ ‫نمایندگان گلستان‬ ‫نمایندگان گلستان نیم فصل دوم لیگ‬ ‫برتر والیبال را با شکست اغاز کردند‪.‬‬ ‫در هفته نخست دور برگشت لیگ برتر‬ ‫والیبال‪ ،‬پاس گرگان عصر امروز در مشهد‪،‬‬ ‫مقابل میزبانش نیان الکتریک با نتیجه ‪ ۳‬بر‬ ‫یک‪ ،‬تَن به شکست داد‪.‬اغاز نیم فصل دوم‬ ‫با شکست نمایندگان گلستان‬ ‫شهرداری گنبدکاووس‪ ،‬دیگر نماینده‬ ‫گلستان نیز بعدازظهر امروز با نتیجه ‪ ۳‬بر‬ ‫‪ ۲‬مغلوب همنامش در ارومیه شد‪.‬‬ ‫پاس اکنون در رده ششم جدول ‪۱۴‬‬ ‫تیمی رقابت ها قرار دارد و شهرداری‬ ‫یازدهم است‪.‬‬ ‫در هفته دوم دور برگشت‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۴‬دی‪ ،‬پاس گرگان میزبان راه یاب ملل و‬ ‫شهرداری گنبدکاووس میهمان لبنیات هراز‬ ‫امل خواهد بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫تکذیب خبر تیراندازی برای متفرق کردن نمازگزاران گالیکشی در نیمه شب‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫اسفالت درازنو تا میل رادکان‬ ‫مسیر هشت کیلومتری روستای درازنو تا‬ ‫میل رادکان اسفالت می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫استان گلستان گفت‪ :‬زیرسازی و اسفالت‬ ‫مسیر کردکوی به سه راهی جنگل و بهسازی‬ ‫و روکش اسفالت سه راهی پارک جنگلی به‬ ‫درازنو از دیگر برنامه های این اداره کل در‬ ‫شهرستان کردکوی است‪.‬‬ ‫عادل مصدقی افزود‪ :‬این طرح ها با اعتبار‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد تومانی قرار است تا هفته دولت‬ ‫سال بعد به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫هم چنین قراراست؛ با تخصیص بودجه‬ ‫پل های منتهی به روستای چمن ساور و‬ ‫حاجی اباد کردکوی که ناایمن و هنگام سیل‬ ‫غیرقابل استفاده است ایمن سازی می شود‪.‬‬ ‫سایت همراه اول کریم اباد‬ ‫گالیکش راه اندازی شد‬ ‫سایت فول تکنولوژی همراه اول در روستای‬ ‫کریم اباد از توابع گالیکش راه اندازی شد ‪.‬‬ ‫مهندس مهدی یزدانی گفت‪ :‬با بررسی‬ ‫نیازهای ارتباط سیار مردم این روستا و در‬ ‫پی ان ارائه طرح توسعه‪ ،‬سایت همراه اول‬ ‫روستای کریم اباد راه اندازی شد ‪.‬‬ ‫مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه‬ ‫گلستان‪ ،‬توسعه ارتباطات همراه اول‬ ‫در نقاط مختلف استان را از برنامه های‬ ‫مستمر این مدیریت دانست و گفت‪ :‬تامین‬ ‫ارتباطات پایدار و با کیفیت سیار از اهداف‬ ‫طرح توسعه همراه اول می باشد‪.‬‬ ‫حضور مدیر مخابرات‬ ‫شهرستان گرگان در میزخدمت‬ ‫مدیر مخابرات شهرستان گرگان با‬ ‫حضور در میز خدمت از نزدیک پاسخگوی‬ ‫سواالت مردم بود‪.‬‬ ‫مهندس احمدرضا کبیر با حضور در‬ ‫مصلی نمازجمعه شهرستان گرگان از طریق‬ ‫میزخدمت از نزدیک با مراجعه کنندگان‬ ‫گفتگو وبه سواالت مخابراتی انها پاسخ داد ‪.‬‬ ‫وی هدف از این برنامه را بررسی چهره به‬ ‫چهره درخواست های مخابراتی مردم عنوان‬ ‫کرد وگفت ‪:‬حضور مستمر در میز خدمت‬ ‫موجب اگاهی بیشتر مردم از خدمات‬ ‫مخابراتی وهمچنین شناسایی نیازهای مردم‬ ‫توسط مسئوالن مخابرات وبرنامه ریزی در‬ ‫جهت رفع ان خواهد شد ‪.‬‬ ‫تولید حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫پرتقال در گلستان‬ ‫معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی‬ ‫گلستان گفت‪ ۱۰۰ :‬هزار تن محصول پرتقال‬ ‫از باغ های استان برداشت شده است‪.‬‬ ‫نوید رضا فرهانی گفت‪:‬از اواسط ابان‬ ‫امسال‪ ،‬برداشت پرتقال از سطح ‪ ۵‬هزار‬ ‫هکتار باغ های بارده استان اغاز شد که از‬ ‫این سطح حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن محصول‬ ‫پرتقال برداشت شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخشی از محصوالت‬ ‫تولیدی برای تازه خوری راهی بازار مصرف‬ ‫داخل و خارج استان شد افزود‪ :‬مابقی در‬ ‫سردخانه ها و انبار های نگهداری میوه ذخیره‬ ‫شد و به مرور تا شب عید وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی‬ ‫گفت‪:‬بیشتر باغ های مرکبات استان گلستان‬ ‫در شهرستان های بندرگز‪ ،‬گرگان و کردکوی‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫سطح باغ های پرتقال استان ‪ ۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتار است که ‪ ۵‬هزار هکتار ان بارده هستند‪.‬‬ ‫رسانه های معاند در ادامه تالش های چند ماه اخیر برای متشنج کردن فضای جامعه و گرم کردن تنور ناامنی و اخالل در نظم عمومی بر پایه شایعه سازی و تولید و انتشار‬ ‫اخبار دروغ‪ ،‬این بار به سراغ گالیکش رفته تا بتوانند ضمن جلب توجه شهروندان بلوچ این شهر و تحریک احساسات انها را تحریک کنند‪.‬‬ ‫این رسانه پس از ماهها انتشار اخبار سراسر کذب و تحریک کننده‪ ،‬امروز اعالم کرد که ساعت یک نیمه شب گذشته نیروها امنیتی به اطراف منزل مولوی گرگیج حمله‬ ‫کرده و نمازگزاران اطراف منزل مولوی را با تیراندازی متفرق کردند‪.‬‬ ‫این درحالی است که بر اساس بررسی های میدانی‪ ،‬گفتگو با همسایگان و اهالی محل و حتی نزدیکان مولوی‪ ،‬حضور شهروندان در اطراف منزل مولوی گرگیج را رد کردند‬ ‫و اعالم کردند‪ ،‬طبیعت ًا وقتی فرد یا افرادی در محل حضور نداشته و تجمعی نبوده‪ ،‬در نتیجه حضور ماموران و تیراندازی و ‪ ...‬نیز از اساس و پایه دروغ محض می باشد‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان در این باره می گوید‪ :‬روند شایعه پراکنی‪ ،‬تحریک اقوام و تحریک به اقدامات ضد نظم عمومی از سوی رسانه های معاند طی‬ ‫چند ماه اخیر به شدت انجام می شود که با هوشیاری مردم شیعه و سنی بی اثر شده و خوشبختانه استان گلستان یکی از امن ترین استان های کشور بوده است‪.‬‬ ‫نصیری بیان کرد‪ :‬این اولین خبر از سوی رسانه های معاند که تنها هدفشان ایجاد ناامنی در کشور می باشد‪ ،‬نبوده و نخواهد بود‪ .‬انها به صورت شبانه روزی به ویژه در‬ ‫این چند ماه اخیر خط تولید خبر دروغ و تزریق ان به جامعه برای ایجاد تنش‪ ،‬درگیری و تشنج را فعال کرده اند که همه این تالش ها با هوشیاری شهروندان راه به جایی‬ ‫نبرده و نخواهد برد‪.‬‬ ‫‪ 13‬دی ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪689‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس‪:‬‬ ‫مردم با روحیه دفاع مقدس توطئه های دشمنان را خنثی کنند‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس گفت‪ :‬مهمترین‬ ‫علت برگزاری هر ساله مراسم ‪ ۹‬دی به‬ ‫عنوان نماد بصیرت و میثاق ملت با‬ ‫رهبری‪ ،‬این است که هنوز کارزار فرهنگی‬ ‫دشمنان علیه ایران ادامه دارد و مردم باید‬ ‫با روحیه دفاع مقدس توطئه های دشمنان‬ ‫را خنثی کنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمود ترابی در‬ ‫خطبه های نماز جمعه گنبدکاووس‬ ‫اظهارداشت‪ :‬امسال برپایی بیش از ‪۳۰‬‬ ‫موکب و چندین دیگ غذای نذری در‬ ‫کنار ایستگا ه های صلواتی فضای شهر را‬ ‫خدایی کرد و گوشه ای از والیتمداری‬ ‫مردم این دیار را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫وی همچنین با قدردانی از استقبال‬ ‫باشکوه ملت ایران از شهدای گمنام در‬ ‫چند روز اخیر‪ ،‬گفت‪ ۴۰۰ :‬شهید گمنام‬ ‫هفته اخیر مهمان ملت ایران بودند و با‬ ‫استقبال باشکوه مردم در نقاط مختلف‬ ‫کشور تشییع و خاکسپاری شدند و شکوه‬ ‫حاکم بر این مجالس که تالش دشمن‬ ‫برای در سکوت خبری برگزار شدن انها‬ ‫بی اثر ماند‪ ،‬افتخاری دیگر را در تاریخ‬ ‫ایران اسالمی به ثبت رساند‪.‬‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس ادامه داد‪:‬‬ ‫تشییع و خاکسپاری پیکر پاک شهدا در‬ ‫هر نقطه ای به دلیل جایگاه باالی انان‬ ‫باعث باطل کردن فتنه های دشمنان‬ ‫خواهد شد و بر اتحاد و همدلی مردم‬ ‫می افزاید‪.‬‬ ‫حجت االسالم ترابی با گرامیداشت ‪۹‬‬ ‫دی روز بصیرت و میثاق امت با والیت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب حماسه خلق‬ ‫شده توسط مردم اگاه و با بصریت ایران‬ ‫اسالمی در این روز را دست عنایت‬ ‫خداوند و شبیه فتح خرمشهر می داند چرا‬ ‫که ملت با احساس درونی خود برای دفاع‬ ‫از ارمان های ایران اسالمی و حمایت از‬ ‫والیت فقیه به خیابان ها امدند و باعث‬ ‫خنثی شدن فتنه های دشمن شدند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬دشمنان از دهه ‪۸۰‬‬ ‫جنگ فرهنگی خود را در کشور اغاز‬ ‫کردند و همچنان این جنگ توسط عده ای‬ ‫با الگوبرداری از خارجی ها‪ ،‬درس گرفتن‬ ‫از کسانی که مروج دموکراسی امریکایی‬ ‫هستند و یادگرفتن از کسانی که در شکل‬ ‫دهی انقالب های رنگی دست داشتند‪،‬‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس افزود‪ :‬دشمنان‬ ‫در خیال خود ایران را به مانند گرجستان‬ ‫و اوکراین می بینند و فکر می کنند با‬ ‫تشویق جوانان برای حضور در کف‬ ‫خیابان ها و ایجاد ناامنی می توانند نظام‬ ‫جمهوری اسالمی را از پای دراوردند در‬ ‫صورتی که این نکته را فراموش کرده‬ ‫که روحانیت و انقالبیون ایران خودشان‬ ‫استادکار تغییر و تحول فرهنگی و‬ ‫مدیریت کارهای فرهنگی هستند‪.‬‬ ‫حجت االسالم ترابی بیان کرد‪:‬‬ ‫مهمترین علت برگزاری هر ساله مراسم‬ ‫‪ ۹‬دی به عنوان نماد بصیرت و میثاق‬ ‫ملت با رهبری‪ ،‬این است که هنوز‬ ‫کارزار فرهنگی دشمنان علیه ایران ادامه‬ ‫دارد و مردم باید با روحیه دفاع مقدس‬ ‫توطئه های دشمنان را خنثی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به التهابات بازار ارز‪،‬‬ ‫خطاب به نمازگزاران گفت‪ :‬بدانید‬ ‫شکل گیری این التهابات یک جنگ‬ ‫ارزی تکمیل کننده پازل جنگ ترکیبی‬ ‫دشمن است و به لطف خداوند با تغییر‬ ‫رییس کل بانک مرکزی و اعالم اینکه هر‬ ‫چقدر ارز برای واردات اقالم ضروری‬ ‫کارخانجات و صنعت الزم است با نرخ‬ ‫نیمایی زیر ‪ ۳۰‬هزار تومان تامین خواهد‬ ‫شد یک ریزش روشنی در بازار ارز اتفاق‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد‬ ‫که پرونده هایی که به موجب اراء هیات محترم‬ ‫مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به‬ ‫صدور رای جهت صدور سند مالکیت گردیده اند‬ ‫در دو نوبت و به شرح ذیل اگهی می شود‪ -۱:‬رای‬ ‫شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۸۷۰‬پرونده کالسه‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۳۲‬تصرفات مفروز ی و‬ ‫مالکانه خانم بی بی گرگیچ فرزند حسین به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۴۱۱۴‬وکدملی‪ ۴۸۸۸۶۸۲۲۶۷‬دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با‬ ‫بنای احداثی به مساحت ‪ ۱۱۵.۰۲‬مترمربع دارای‬ ‫پالک شماره ‪ ۹۰۷‬فرعی از ‪ -۱۰‬اصلی واقع در‬ ‫گلستان بخش ‪ ۷‬حوزه ثبتی ملک رامیان انتقال‬ ‫ملک بالواسطه از مالک رسمی (خاتون فرجی‬ ‫زاده) در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند ‪.‬باید از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی و در روستاها تاریخ الصاق در محل تا دو‬ ‫ماه اعتراض خود را کتب ًا با ذکر کالسه پرونده به‬ ‫اداره ثبت و اسناد امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایند‪.‬و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد‪.‬‬ ‫در این صورت اقدامات ثبت ‪،‬موکول به ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورت عدم وصول‬ ‫اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت خواهد نمود ‪.‬صدور سند مالکیت‬ ‫جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬م‪/‬‬ ‫الف‪۱۰۱۷۲ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/13:‬‬ ‫هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک رامیان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر ارا ءصادره هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫مینودشت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و‬ ‫امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع‬ ‫عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار و محلی اگهی می شود‪.‬‬ ‫در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تادوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف‬ ‫مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت‬ ‫گالیکش تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪.‬‬ ‫در صورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل‬ ‫نگردد یامتعرض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ‪ ،‬اداره ثبت محل‬ ‫باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نیست‪.‬پالک ‪ -۷۴‬اصلی قریه گالیکش رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۱۰۰۱۱۲۳‬مورخ ‪1401/۰۷/29‬‬ ‫به نام جواد خسروی به شناسنامه شماره ‪۴۰۵‬‬ ‫کدملی‪ ۴۸۸۹۹۲۹۸۴۳‬صادره از گنبد کاووس‬ ‫فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ ۱۰۹.۸۹‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ ۵۰۶‬فرعی از ‪ -۷۴‬اصلی واقع در بخش نه‬ ‫گالیکش در استان گلستان قریه گالیکش (خریداری‬ ‫مع الواسطه از فاطمه خسروی و حقوق ارتفاقی و‬ ‫صاحبان ان ندارد )م‪ /‬الف‪۱۰۲۱۷ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/13:‬‬ ‫مجتبی خالقی ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک گالیکش‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که‬ ‫در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪199/87‬‬ ‫متر مربع دارای پالک ‪ 13942‬فرعی از ‪ -۳‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبتی گرگان‬ ‫ملکی اقای مهدی ایزدی زاده فرزند اسحق در‬ ‫ساعت ‪ ۹‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1401/11/12‬‬ ‫در محل وقوع ملک واقع در گرگان‪ -‬اوزینه‪-‬‬ ‫بطرف امام زاده‪ -‬روبروی تاالر ونوس‪ -‬کدپستی‬ ‫‪ 4915898015‬بازدید به عمل خواهد امد از این‬ ‫رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق‬ ‫ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط‬ ‫تا ‪ ۳۰‬روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید‬ ‫حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به‬ ‫اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه‬ ‫بر ان ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح‬ ‫قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی‬ ‫ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه‬ ‫مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست‬ ‫را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است‬ ‫در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق‬ ‫مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد‬ ‫نمود‪.‬م‪/‬الف‪13860/‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬تجری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت با مسئولیت‬ ‫محدود پخش پرناک گلستان به شناسه ملی‬ ‫‪ 10700160651‬و به شماره ثبت ‪7374‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫مورخ ‪ 1401/10/05‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪:‬‬ ‫حمیدرضا شعبان پور دارای ‪59,540,000,000‬‬ ‫ریال سهم الشرکه با پرداخت ‪ 3,000,000,000‬ریال‬ ‫به حساب شماره ‪ 5848999494‬بانک ملت شرکت‬ ‫سرمایه خود را به میزان‪62,540,000,000‬ریال‬ ‫افزایش داد‪ .‬محمدهادی شعبان پور دارای‬ ‫‪ 59,540,000,000‬ریال سهم الشرکه با پرداخت‬ ‫‪ 3,000,000,000‬ریال به حساب شماره‬ ‫‪ 5848999494‬بانک ملت شرکت سرمایه خود را‬ ‫به میزان‪62,540,000,000‬ریال افزایش داد‪ .‬علیرضا‬ ‫شعبان پور دارای ‪ 59,540,000,000‬ریال سهم‬ ‫الشرکه با پرداخت ‪ 3,000,000,000‬ریال به حساب‬ ‫شماره ‪ 5848999494‬بانک ملت شرکت سرمایه‬ ‫خود را به میزان ‪62,540,000,000‬ریال افزایش‬ ‫داد‪ .‬فاطمه شعبان پور دارای ‪29,770,000,000‬‬ ‫ریال سهم الشرکه با پرداخت ‪1,500,000,000‬ریال‬ ‫به حساب شماره ‪ 5848999494‬بانک ملت شرکت‬ ‫سرمایه خود را به میزان ‪ 31,270,000,000‬ریال‬ ‫افزایش داد‪ .‬که طی گواهی شماره ‪554590425‬‬ ‫مورخ ‪ 05/10/1401‬بانک ملت شعبه مرکزی‬ ‫گرگان تاییدگردیده بنابراین سرمایه شرکت‬ ‫ازمبلغ ‪ 208,390,000,000‬ریال به مبلغ‬ ‫‪ 218,890,000,000‬ریال افزایش یافت و در نتیجه‬ ‫ماده ‪ 4‬اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید‪.‬‬ ‫(شناسه اگهی ‪)1434783‬‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس همچنین با‬ ‫گرامیداشت سالروز شهادت سردار حاج‬ ‫قاسم سلیمانی به چند مورد از ویژگی های‬ ‫شاخص وی اشاره کرد که از جمله ان‬ ‫«امام حسینی (ع) بودن‪ ،‬تواضع و ارادت‬ ‫نسبت به والیت فقیه و رهبری داشتن‪،‬‬ ‫همواره اماده مقابله با فتنه ها بودن‪ ،‬کارها‬ ‫را با نیت خدایی انجام دادن و خود را‬ ‫سرباز والیت دانستن» است‪.‬‬ ‫حجت االسالم ترابی افزود‪ :‬ملت‬ ‫ایران به لطف خداوند و الگوگیری از‬ ‫ویژگی های سردار سلیمانی توانستند در‬ ‫حوادث سه ماه اخیر پیروز میدان باشند‬ ‫و دست منافقان و افراد خود فروخته را‬ ‫رو کنند‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در‬ ‫ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 363/35‬متر‬ ‫مربع دارای پالک ‪ 13940‬فرعی از ‪ -۳‬اصلی واقع‬ ‫در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبتی گرگان ملکی‬ ‫اقای بهنام فتاحی فرزند علی اکبر در ساعت ‪۹‬‬ ‫صبح روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/11/13‬در محل‬ ‫وقوع ملک واقع در گرگان‪ -‬جرجان‪ -‬جرجان ‪-15‬‬ ‫دست چپ کوچه اول‪ -‬کدپستی ‪4914934159‬‬ ‫بازدید به عمل خواهد امد از این رو چنانچه‬ ‫مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی‬ ‫برای خود قائل است می تواند فقط تا ‪ ۳۰‬روز از‬ ‫تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض‬ ‫خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت‬ ‫شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بر ان ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‬ ‫دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‬ ‫در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی‬ ‫وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی‬ ‫عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت‬ ‫تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول‬ ‫اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت خواهد نمود‪.‬م‪/‬الف‪13865/‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬تجری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫اگهی تعیین تکلیف اراضی‬ ‫رای شماره ‪140160312009001066‬مورخ‬ ‫‪ 1401/08/15‬هیئت قانون تعیین تکلیف اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان بندرگز درخصوص کالسه‬ ‫پرونده ‪ 1401114412009000045‬ششدانگ یک‬ ‫قطعه باغ به مساحت ‪ 2522/28‬متر مربع جداشده‬ ‫از پالک ‪-8‬اصلی واقع درگز شرقی بخش ‪ 2‬حوزه‬ ‫ثبتی بندرگز‪ ،‬ملکی اقای رمضانعلی تمسکنی فرزند‬ ‫ابوالقاسم به کد ملی ‪ 2249502579‬که از مالک‬ ‫رسمی (وزارت اصالحات ارضی) خریداری کرده‬ ‫است‪ .‬م‪/‬الف‪1401/168 /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/09/29:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/09/13 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری – رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک بندرگز‬ صفحه 6 ‫خروج دام از جنگل ها به دامداری ها ضربه زده است‬ ‫حوادث‪:‬‬ ‫انحراف به چپ سواری پژو در‬ ‫گلستان جان سه نفر را گرفت‬ ‫رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی‬ ‫گلستان گفت‪ :‬انحراف به چپ یک‬ ‫دستگاه سواری پژو پارس در یکی از‬ ‫جاده های این استان سه نفر را به کام‬ ‫مرگ فرستاد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمود شهرکی اظها کرد‪ :‬در‬ ‫این تصادف که سواری پژو پارس در‬ ‫جاده گنبدکاووس ‪ -‬اینچه برون از مسیر‬ ‫اصلی خود منحرف شد و به یک کامیونت‬ ‫هیوندا برخورد کرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬سواری پژو دارای پنج‬ ‫سرنشین بود که سه نفر از انان به علت‬ ‫شدت جراحات وارده در دم جان خود را از‬ ‫دست داده و ‪ ۲‬نفر دیگر به بیمارستان های‬ ‫اق قال و گنبدکاووس منتقل شدند‪.‬‬ ‫شهرکی ادامه داد‪ :‬براساس اخرین‬ ‫گزارش دریافتی حال ‪ ۲‬سرنشین دیگر این‬ ‫خودرو وخیم است‪.‬‬ ‫کشف ماینرهای غیرمجاز‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫فرمانده انتظامی گنبدکاووس از کشف‬ ‫‪ ۵‬دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمود علی فرگفت‪ :‬ماموران‬ ‫پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس‬ ‫از یکسری اقدامات اطالعاتی موفق به‬ ‫شناسایی محل نگهداری دستگاه های‬ ‫استخراج ارز دیجیتال در یک منزل‬ ‫مسکونی شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از هماهنگی با مرجع‬ ‫قضائی از محل های مورد نظر بازدید شد‬ ‫که طی ان ‪ ۵‬دستگاه ماینر که به صورت‬ ‫غیرمجاز با برق شهری کار می کرد‪،‬‬ ‫کشف شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت‪:‬‬ ‫کارشناسان‪ ،‬ارزش تقریبی دستگاه های‬ ‫ماینر کشف شده را ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫براورد کردند‪.‬‬ ‫سرهنگ علی فر می گوید‪ :‬برخورد‬ ‫قانونی با سودجویان و مجرمان با جدیت‬ ‫در دستور کار پلیس است و شهروندان‬ ‫می توانند در صورت اطالع از اینگونه‬ ‫موارد‪ ،‬مراتب را از طریق سامانه ‪ ۱۱۰‬به‬ ‫پلیس اعالم کنند‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی شهرستان مینودشت تصرفات‬ ‫مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است‪.‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز‬ ‫از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم‬ ‫و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫را به اداره ثبت گالیکش تحویل دهد‪ .‬در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪.‬‬ ‫در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫پالک ‪-70‬اصلی قریه اوغان‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140160312011001420‬مورخ‬ ‫‪1401/08/30‬به نام عباس عربعامری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 28‬کدملی ‪ 4591647390‬صادره از شاهرود‬ ‫فرزند باباکالن در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به صورت یکباب مغازه تجاری و انبار مجزی‬ ‫شده از پالکهای ‪ 369‬فرعی از ‪ 182‬فرعی و پالک‬ ‫‪ 334‬فرعی هر دو از ‪ -70‬اصلی به مساحت ‪117.77‬‬ ‫مترمربع واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش در‬ ‫استان گلستان قریه اوغان (خریداری بالواسطه از زهرا‬ ‫وزیری دوزین و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140160312011001125‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/29‬به نام فاطمه ابراهیمی به شناسنامه شماره ‪2‬‬ ‫کدملی ‪ 4889758364‬صادره مینودشت فرزند رمضان در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪140.12‬‬ ‫متر مربع مجزی شده از پالک ‪ 86‬فرعی از ‪ -70‬اصلی‬ ‫واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش در استان‬ ‫رحمت ا‪...‬نوروزی در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با تشکل های کشاورزی گلستان اظهار کرد‪ :‬گلستان جز فقیرترین استان ها در سطح کشور است و در سال های‬ ‫گذشته هیچ بهره ای از دالر هفت هزار تومانی در توسعه نداشته است‪.‬‬ ‫نماینده مردم علی ابادکتول در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬استان گلستان در بحث گردشگری هم محرومیت زیادی دارد‪ ،‬این استان سال ها برای اخذ مجوز‬ ‫احداث تله کابین دچار مشکل است و این در حالی بوده که در استان های گیالن و مازندران ده ها خط تله کابین احداث شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در سال ‪ ۵۷‬بیش از هزار و ‪ ۵۷۱‬هکتار سطح زیر کشت پنبه گلستان بود و همه ساله صدها نیروی انسانی از استان های دیگر برای کار به استان‬ ‫گلستان سفر می کردند و بیش از ‪ ۲۸‬کارخانه فعال پنبه در گلستان داشتیم اما امروز اثری از این کارخانه ها نیست و تنها دو تا سه کارخانه نیمه فعال در گلستان‬ ‫باقی مانده است‪.‬‬ ‫نوروزی اضافه کرد‪ :‬قیمت پنبه و سویا در سال گذشته روحیه کشاورزان را خراب کرد و قیمت خریداری شده با هزینه تمام شده تولید همخوانی نداشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬خروج دامداران از جنگل ها ضربه به دامداری استان است زیرا کسانی که به مراتع و جنگل ها اسیب‬ ‫می زنند دامداران نیستند بلکه قاچاقچیان چوب هستند که با اره های برقی به جان جنگل افتاده و در این قانون باید تجدیدنظر شود‪.‬‬ ‫‪ 13‬دی ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪689‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫به همت فرماندار جوان مراوه ای‪:‬‬ ‫شهرستان مرزی مراوه تپه در مسیرابادانی وتوسعه قرارگرفت‬ ‫فاطمه روزخوش‪ :‬لقمان قربانی بعنوان‬ ‫جوانترین فرماندار استان گلستان درشهرستان‬ ‫مراوه تپه طی دوره ی یکساله خدمت‬ ‫رسانی به اهالی این شهرستان وبخشها‬ ‫وروستاهای اطراف ان با سرلوحه قراردادن‬ ‫شعارسال مقام معظم رهبری وپاسداشت‬ ‫جایگاه تولید‪،‬دانش بنیان واشتغال افرین‬ ‫درشهرستان مرزی مراوه تپه‪ ،‬دومین‬ ‫شهرستان بعداز گنبدکاووس از نظر وسعت‬ ‫وباجمعیتی بالغ بر ‪ ۷۰‬هزار نفر‪،‬تالش دارد‬ ‫تا با همکاری وهمت دستگاهها ومتولیان‬ ‫مرتبط با امور عمرانی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫واجتماعی تحوالتی امیدافرین را در دل‬ ‫مردمان غیور ومرزنشین شهرستان مراوه‬ ‫تپه زنده نگه دارد ودر این مسیر با تقدیر از‬ ‫دولت مردمی حجت االسالم رئیسی‪ ،‬مبنای‬ ‫تالشش را بر محرومیت زدائی ازمناطق کم‬ ‫برخوردار و دسترسی احاد شهروندان از‬ ‫امکانات وشرایط مطلوبتر زندگی قرار داده‬ ‫است‪ .‬درادامه گزارشی مختصر ازبخش های‬ ‫مختلف فعالیتهای خستگی ناپذیرفرماندار‬ ‫جوان شهرستان مراوه تپه را منعکس میکنیم‬ ‫وبخشهای دیگری را نیز در شماره های اتی‬ ‫نشریه منتشر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فرماندار مراوه تپه در اولین سالگرد‬ ‫خدمت رسانی اش بعنوان فرماندار این‬ ‫شهرستان درنشست خبری با اصحاب‬ ‫رسانه شرق گلستان‪ ،‬اهم فعالیتهای حوزه‬ ‫فرمانداری راتشریح کرد‪ .‬در این جلسه لقمان‬ ‫گلستان قریه اوغان (خریداری مع الواسطه از جعفر قلی‬ ‫وزیری و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 140160312011001124‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/29‬به نام سمین ملکان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 277‬کدملی ‪ 4888844771‬صادره گالیکش فرزند عباس‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪ 103.64‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 836‬فرعی از‬ ‫‪ -70‬اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش‬ ‫استان گلستان قریه اوغان(خریداری بالواسطه از تقی مال‬ ‫ابراهیمی و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 140160312011001119‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/29‬به نام ابوالفضل دوزینی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 17‬کدملی ‪ 4889701060‬صادره گالیکش‬ ‫فرزند علی اصغر در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسکونی ‪ -‬تجاری به مساحت ‪ 74.79‬مترمربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 102‬فرعی از ‪ -70‬اصلی واقع در بخش‬ ‫نه حوزه ثبت ملک گالیکش در استان گلستان قریه‬ ‫اوغان(خریداری مع الواسطه از علیرضا وزیری دوزین‬ ‫و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ – 5‬رای شماره ‪ 140160312011001118‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/29‬به نام سارا ملکان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 444‬کدملی ‪ 4888790019‬صادره کوهسارات فرزند‬ ‫حمزه در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به‬ ‫مساحت ‪ 185.48‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪101‬‬ ‫فرعی از ‪ -70‬اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک‬ ‫گالیکش در استان گلستان قریه اوغان (خریداری مع‬ ‫الواسطه از خانعلی وزیری دوزین و حقوق ارتفاقی و‬ ‫صاحبان ان ندارد)‬ ‫پالک ‪-74‬اصلی قریه گالیکش‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 140160312011001418‬مورخ‬ ‫‪ 1401/08/30‬به نام قاسم فارقی تخت شاه به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 6462‬کدملی ‪ 4869897121‬صادره از گنبد‬ ‫کاووس فرزند علی در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسکونی به مساحت ‪ 194.80‬مترمربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ 156‬فرعی از ‪ -74‬اصلی واقع در بخش‬ ‫نه حوزه ثبت ملک گالیکش در استان گلستان قریه‬ ‫گالیکش(خریداری مع الواسطه از حسن ابوالتختی و‬ ‫حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 140160312011001422‬مورخ‬ ‫‪ 1401/08/30‬به نام محمدمهدی ملکان به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 40‬کدملی ‪ 4889893474‬صادره فرزند قاسم‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به صورت‬ ‫قربانی با اشاره به تحوالت بزرگ در عرصه‬ ‫های مختلف عمرانی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫وصنایع دستی وتبدیلی درشهرستان مراوه‬ ‫تپه گفت‪ :‬در هفته ی دولت سال ‪۱۴۰۱‬تعداد‬ ‫‪ ۱۰۴‬پروژه عمرانی قابل افتتاح وکلنگ زنی‬ ‫با اعتبار مجموعا ‪ ۱۱۴۸۷۱۰‬میلیون ریال‬ ‫انجام شد که از این تعداد طرحها ‪ ۴۴‬طرح با‬ ‫اشتغالزایی ‪۸۰‬نفر وجمعا با اعتبار ‪۱۳۳۸۸۹۵‬‬ ‫میلیون ریال در حوزه عمرانی واقتصادی را‬ ‫در بر داشت‪.‬‬ ‫قربانی همچنین در حوزه بهداشت ودرمان‬ ‫روستایی وعشایری نیز از ساخت وافتتاح خانه‬ ‫های بهداشت در روستاهای این شهرستان‬ ‫وافتتاح ساختمان مرکز اورژانس ‪ ۱۱۵‬جاده‬ ‫ای گلیداغ‪،‬عرب قاری حاجی وچنارلی خبر‬ ‫داد وافزود‪ :‬کلنگ زنی جهت ساخت ساختمان‬ ‫مرکز جامع سالمت شبانه روزی شهر گلیداغ‬ ‫نیز در دست اقدام می باشد‪.‬‬ ‫فرماندار مراوه تپه همچنین با توجه به بهره‬ ‫برداری عشایر از مراتع این شهرستان افزود‪:‬‬ ‫توزیع علوفه‪ ،‬جو وکنسانتره بین عشایر بصورت‬ ‫نقدواقساطی وتوزیع ارد یارانه ای ماهانه به‬ ‫میزان ‪ ۱۵۵‬تن برابربا‪ ۳۸۷۵‬کیسه ای که بوسیله‬ ‫‪۸‬شرکت تعاونی عشایری بین ‪ ۱۲۲۰۹‬نفرعشایر‬ ‫توزیع می گردد از اقدامات دیگرخدمات دولت‬ ‫در این شهرستان می باشد‪.‬‬ ‫لقمان قربانی از دیگر خدمات شایسته‬ ‫به مردمان مرزنشین مراوه تپه به توزیع شبکه‬ ‫گاز بخصوص در روستاهای محروم مراوه‬ ‫تپه اشاره کرد وافزود‪ :‬خوشبختانه با انگیزه‬ ‫بهره برداری هرچه بیشتر مشترکین از نعمت‬ ‫گاز ‪،‬اشتراک گذاری در ‪ ۵‬روستای یکه‬ ‫چنار‪ ،‬بالکور‪ ،‬همت اباد‪ ،‬گوگدره وپست‬ ‫دره بصورت گروهی انجام پذیرفت وتعداد‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬عددکنتور ونصب ‪ ۱۵۰‬عدد علمک‬ ‫بصورت پراکنده جهت متقاضیان علمک‬ ‫جدید ثبت واقدام گردید‪.‬‬ ‫فرماندارمراوه تپه به فعالیت فرهنگی‬ ‫این شهرستان نیز اشاره نمود وگفت‪ :‬افتتاح‬ ‫کتابخانه عمومی شماره ‪۲‬شهری مراوه تپه‪،‬‬ ‫برگزاری مراسم بزرگداشت مختومقلی‪،‬‬ ‫اجرای نمایشگاه بزرگ کتاب در محل میدان‬ ‫مختومقلی وبرگزاری جشن نشاط اجتماعی‬ ‫در روستاهای مرزی ومحروم وبرگزاری‬ ‫طرح اموزش رایگان هنر در مناطق محروم‬ ‫از بخشهای دیگر فعالیتهای فرهنگی بود‬ ‫که به همت اداره فرهنگ وارشاد در این‬ ‫شهرستان انجام شد‪.‬‬ ‫قربانی میراث فرهنگی وصنایع دستی‬ ‫مراوه تپه را نیز از جمله حوزه های مهم‬ ‫وماندگار این شهرستان مطرح نمود وافزود‪:‬‬ ‫ثبت ‪ ۸‬اثرتاریخ باستانی وفرهنگی در فهرست‬ ‫اثار ملی کشور وپیشنهاد وبررسی وتعیین‬ ‫اعتبار جهت مرمت وبازسازی محوطه‬ ‫اطراف مدرسه تاریخی کریم ایشان‪ ،‬همچنین‬ ‫شناسایی ‪ ۲۲‬نفر متقاضی احداث بومگردی‬ ‫که از این تعداد ‪ ۲‬واحدبومگردی افتتاح و‪۲‬‬ ‫واحد بومگردی کلنگ زنی و‪ ۲‬واحد نیز‬ ‫در مراحل پایانی وتکمیل جهت افتتاح می‬ ‫باشند که خوشبختانه تحول خوبی در حوزه‬ ‫گردشگری واقتصادی بشمار می روند‪.‬‬ ‫یک واحد مسکونی دو طبقه به مساحت ‪67.35‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 178‬فرعی از ‪ -74‬اصلی‬ ‫واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش در استان‬ ‫گلستان قریه گالیکش(خریداری مع الواسطه از محمد‬ ‫جهان تیغ و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‪.‬‬ ‫‪- 8‬رای شماره ‪ 140160312011001423‬مورخ‬ ‫‪ 1401/08/30‬به نام علی صادقی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 863‬کدملی ‪ 4889352392‬صادره کوهسارات فرزند‬ ‫عباسعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 217.20‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 78‬فرعی از‬ ‫‪ -74‬اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش‬ ‫در استان گلستان تائید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادرمی نماید‪(.‬خریداری مع الواسطه از غالم صباغیان‬ ‫و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 140160312011001424‬مورخ‬ ‫‪ 1401/08/30‬به نام یحیی پیام به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 75‬کدملی ‪ 5209989135‬صادره کالپوش فرزند‬ ‫تقی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به‬ ‫مساحت ‪ 134.45‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪174‬‬ ‫و ‪ 176‬فرعی هر دو از ‪ -74‬اصلی واقع در بخش‬ ‫نه حوزه ثبت ملک گالیکش در استان گلستان قریه‬ ‫گالیکش(خریداری مع الواسطه از اقایان میر حسین‬ ‫دوزینی(ذرینی) و رمضان خسروی و حقوق ارتفاقی‬ ‫و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 140160312011001425‬مورخ‬ ‫‪ 1401/08/30‬به نام محمد قربانپور به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 307‬کدملی ‪ 4889285342‬صادره گنبد کاووس فرزند‬ ‫ولی در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت‬ ‫‪107.25‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 171‬فرعی از ‪-74‬‬ ‫اصلی واقع در بخش نه گالیکش شهر‪/‬شهرستان گلستان‬ ‫قریه گالیکش(خریداری مع الواسطه از علی اکبر خسروی‬ ‫و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 140160312011001126‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/29‬به نام رمضان مالابراهیمی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 5117‬کدملی ‪ 0759343829‬صادره بجنورد‬ ‫فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 191.82‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 140‬فرعی از‬ ‫‪ -74‬اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش‬ ‫در استان گلستان قریه گالیکش(خریداری مع الواسطه از‬ ‫تیمور خسروی و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 140160312011001144‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/30‬به نام خلیل صیادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 63‬کدملی ‪ 5209753311‬صادره شاهرود فرزند‬ ‫ابراهیم در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به‬ ‫مساحت ‪ 222.64‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪178‬‬ ‫فرعی از ‪ -74‬اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک‬ ‫گالیکش در استان گلستان قریه گالیکش(خریداری‬ ‫مع الواسطه از محمد جهان تیغ و حقوق ارتفاقی و‬ ‫صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ 140160312011001122‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/29‬به نام راضیه کریلی به شناسنامه شماره ‪21‬‬ ‫کدملی ‪ 4889890122‬صادره فرزند منصور در ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪157.61‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 105‬فرعی از ‪ -74‬اصلی‬ ‫واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش در استان‬ ‫گلستان قریه گالیکش (خریداری مع الواسطه از ابول‬ ‫خسروی و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 140160312011001121‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/29‬به نام قاسم توکل فر به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 280‬کدملی ‪ 4889778691‬صادره گالیکش فرزند توکل‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪ 85.69‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 128‬فرعی از ‪-74‬‬ ‫اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش در استان‬ ‫گلستان قریه گالیکش(خریداری مع الواسطه از حسن‬ ‫خسروی و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪140160312011001120‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/07/29‬به نام ملیحه ایانتی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2020042525‬کدملی ‪ 2020042525‬صادره‬ ‫گنبدکاووس فرزند علی در ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪ 198.80‬مترمربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 166‬فرعی از ‪ -74‬اصلی واقع در بخش‬ ‫نه حوزه ثبت ملک گالیکش در استان گلستان قریه‬ ‫گالیکش(خریداری مع الواسطه از عیسی روان بخش‬ ‫و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ 140160312011001116‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/29‬به نام الهقلی مزروعی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 3272‬کدملی ‪ 6358682555‬صادره فاروج فرزند علی‬ ‫اصغر در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب‬ ‫اتاق به مساحت ‪ 418‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪850‬‬ ‫فرعی از ‪ -74‬اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک‬ ‫گالیکش در استان گلستان (خریداری مع الواسطه از‬ ‫مهدی دوزینی و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ 140160312011001117‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/29‬به نام فتحعلی خسروی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12‬کدملی ‪ 4889640940‬صادره گالیکش‬ ‫فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 158‬مترمربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ 85‬فرعی از ‪ -74‬اصلی واقع در بخش نه‬ ‫حوزه ثبت ملک گالیکش در استان گلستان قریه‬ ‫گالیکش(خریداری مع الواسطه از محمد خسروی و‬ ‫حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫پالک ‪-79‬اصلی قریه تراجیق‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 140160312011001421‬مورخ‬ ‫‪ 1401/08/30‬به نام هوشنگ قانع به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 204‬کدملی ‪ 4889380817‬صادره از مینودشت فرزند‬ ‫حسین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ 29694‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ -79‬اصلی واقع در‬ ‫بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش استان گلستان قریه‬ ‫تراجیق(خریداری مع الواسطه از حاجی نصرت عرب و‬ ‫حقوق ارتفاقی و صاحبان ان مساحت ‪ 5642‬مترمربع از‬ ‫ضلع جنوب و غرب برای اداره منابع اب به عنوان حریم‬ ‫کمی رودخانه مورد گواهی می باشد‪).‬‬ ‫پالک ‪ -80‬اصلی قریه تورنگ تپه‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ 140160312011001143‬مورخ‬ ‫‪ 1401/07/30‬به نام شرکت اب و فاضالب روستایی‬ ‫گالیکش به شناسنامه شماره کدملی ‪10700091533‬‬ ‫صادره فرزند در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت‬ ‫‪ 650‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 18‬فرعی از ‪-80‬‬ ‫اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک گالیکش در‬ ‫استان گلستان قریه تورنگ تپه(خریداری مع الواسطه از‬ ‫قربانگل شریفی و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان ندارد)‬ ‫پالک ‪ -195‬اصلی قریه اق قمیش‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ 140160312011001419‬مورخ‬ ‫‪ 1401/08/3‬به نام غالمعلی حسین زاده به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 4692‬کدملی ‪ 4869056941‬صادره کالله‬ ‫فرزند ناصر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 58155.27‬مترمربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ -195‬اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت‬ ‫ملک گالیکش در استان گلستان تائید و رای خود را‬ ‫با حدود ذیل صادرمی نماید‪(.‬خریداری مع الواسطه از‬ ‫حاجی بایجان قرناسی و حقوق ارتفاقی و صاحبان ان‬ ‫ندارد)م‪/‬الف‪10479/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/27 :‬‬ ‫مجتبی خالقی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان گالیکش‬ صفحه 7 ‫هفته نامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی استان‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سید محمد مهدی حسینی‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬گرگان‪ -‬میدان پانزده خرداد (سرخواجه)‪ -‬مجتمع تجاری ثامن‪ -‬طبقه ‪ 1-‬واحد ‪ 3‬کد پستی ‪4917617911 :‬‬ ‫تلفکس‪017 - 32222213 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪Sm_hosini51@yahoo.com - Pejvakesokhan@yahoo.com :‬‬ ‫نمایندگی گنبد‪ :‬خیابان شهید رمضانی بین حافظ و خیام ‪ -‬پالک ‪ - 308‬تلفکس‪33335055 :‬‬ ‫نمایندگی علی اباد‪ :‬خیابان امام رضا ‪ -‬جنب هتل بهار قدیم ‪ -‬کتابفروشی حکمت ‪ -‬تلفکس‪36224730:‬‬ ‫طراح و صفحه ارا‪ :‬حبیبه سادات حسینی‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬دی ‪1401‬‬ ‫معاون تبلیغات اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫خبر کوتاه ‪:‬‬ ‫اقتدار امت اسالمی خط قرمز سردار دل ها بود‬ ‫بیش از ‪ ۸۶‬هزار واحد‬ ‫روستایی گلستان مقاوم‬ ‫سازی شده است‬ ‫به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و‬ ‫کاهش اثرات بالیای طبیعی‪ ،‬هشتاد و شش‬ ‫هزار و صدمین واحد مسکونی روستایی‬ ‫مقاوم سازی شده استان و ده هزار و هفتصد‬ ‫و دهمین واحد مقاوم سازی شده گرگان با‬ ‫حضور جمعی از مسئوالن افتتاح شد‪.‬‬ ‫این ائین با حضور رمضانعلی سنگدوینی‪،‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های گرگان و اق‬ ‫قال‪ ،‬سیدمحمد حسینی‪ ،‬مدیرکل بنیاد‬ ‫مسکن گلستان و جمعی از مسئوالن در‬ ‫روستایی نودیجه گرگان برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین در مراسمی دیگر‪ ،‬دوازده هزار‬ ‫و پانصد و بیست و پنجمین واحد مسکونی‬ ‫روستایی مقاوم سازی شده توسط بنیاد‬ ‫مسکن در شهرستان گنبدکاووس افتتاح شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم رضا دیلمی اظهارکرد‪:‬‬ ‫سردار دل ها‪ ،‬حاج قاسم‪ ،‬نماد برجسته‬ ‫انقالبی گری‪ ،‬ایستادگی و مقاومت بودند‬ ‫و روحیه خستگی ناپذیری‪ ،‬درامیختگی‬ ‫شجاعت‪ ،‬عقالنیت‪ ،‬معنویت و بصیرت در‬ ‫ایشان یک شخصیت کم نظیر ساخته بود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی‬ ‫گلستان افزود‪ :‬زمانی که به زندگی این سردار‬ ‫بزرگ و مجاهد حقیقی نگاه می کنیم‪ ،‬وی‬ ‫پویش چتر سرخ زندگی‬ ‫با اهدای خون زمستانی‬ ‫اغاز می شود‬ ‫فاطمه محمدی گفت‪ :‬پویش چتر سرخ‬ ‫زندگی از ابتدای دی ماه تا پایان زمستان با هدف‬ ‫افزایشمشارکتعموممردمدرامرانساندوستانه‬ ‫اهدای خون در استان اجرا می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان گلستان افزود‪:‬‬ ‫با توجه به ورود فصل سرما و نوسانات‬ ‫ذخایر خون ناشی از شرایط جوی و بروز‬ ‫بیماری هایی که منع اهدای خون دارند‪،‬‬ ‫همه ساله در فصل سرما به علت ریزش‬ ‫مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون‪ ،‬با‬ ‫کاهش ذخایر خون مواجه می شویم‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه نیاز به خون و‬ ‫فراورده های ان یک نیاز دائمی و مستمر‬ ‫است و مدت زمان نگهداری ان محدود‬ ‫است؛اظهار داشت‪ :‬پویش چتر سرخ‬ ‫زندگی همزمان با کل کشور در استان‬ ‫گلستان راه اندازی شده است تا از عموم‬ ‫مردم در قالب این پویش برای مراجعه‬ ‫به مراکز انتقال خون و شرکت در اهدای‬ ‫خون دعوت کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این پویش از ابتدای دی ماه‬ ‫در استان اغاز می شود و تا پایان اسفند‬ ‫نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫کاهش امار بی سوادان‬ ‫در گلستان‬ ‫با برگزاری مراسمی از سواد اموزان برتر‬ ‫گلستان در گرگان قدردانی شد‪.‬‬ ‫معاون سواداموزی اموزش و پرورش‬ ‫گلستان در این مراسم گفت‪ :‬امار بیسوادان‬ ‫گلستان از ‪ ۶۸‬هزار نفر در سال ‪ ۱۳۹۵‬به‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مسعود سوقی افزود‪ :‬امار های غیر رسمی‬ ‫هم می گویند ‪ ۳۰‬هزار بی سواد مطلق‬ ‫در استان داریم که امیدواریم با فعالیت‬ ‫کارشناسان در سال های اینده کمتر شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جمعیت افراد بی سواد استان‬ ‫در رده سنی بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۹‬سال شناسایی شده‬ ‫اند و گلستان در رتبه عالی و دارای کمترین‬ ‫تعداد افراد کم سواد در بین استان های کشور‬ ‫قرار دارد‪.‬سوقی ادامه داد‪ :‬در استان هزار و‬ ‫‪ ۵۲‬نفر اموزش دهنده در حوزه نهضت سواد‬ ‫اموزی فعالیت می کردند که تعداد زیادی از‬ ‫ان ها جذب اموزش و پرورش شدند و از‬ ‫این تعداد ‪ ۳۸۰‬نفر باقی ماندند‪.‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪689‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وحدت و اقتدار امت‬ ‫اسالمی در راستای گفتمان انقالب خط قرمز‬ ‫سردار دل ها بود‪.‬‬ ‫دیلمی اضافه کرد‪ :‬در عین حال که سردار‬ ‫سلیمانی در مباحث کاری متعهد و دقیق‬ ‫بودند اما شخصیت متواضع و با اخالقی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایشان متشرع ارزش ها و‬ ‫احکام اسالمی بوده و نمونه انسان تربیت‬ ‫یافته در مکتب امام و خلف ایشان هستند‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی‬ ‫گلستان بیان کرد‪ :‬این ویژگی های ممتاز بود‬ ‫که از حاج قاسم یک شخصیت کم نظیر‬ ‫ساخت و در ترسیم مسیر زندگی ایشان‬ ‫باید از مکتب یاد کنیم که با تاسی از سیره‬ ‫حضرات معصومین و با نگاه ویژه ای که‬ ‫به مکتب اسالم داشتند‪ ،‬توانستند به جایگاه‬ ‫باالیی برسند‪.‬‬ ‫دیلمی افزود‪ :‬این ویژگی های ممتاز بود‬ ‫که محبوبیت عجیبی را در بین الیه های‬ ‫اجتماعی جامعه نه تنها ایران بلکه کل جهان‬ ‫برای ایشان ترسیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در‬ ‫کنار تابوت حاج قاسم‪ ،‬گفت‪ :‬این نشان‬ ‫دهنده عمق عزت و محبوبیت این شخصیت‬ ‫استکبارستیز بود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی‬ ‫گلستان عنوان کرد‪ :‬سردار سلیمانی از تمام‬ ‫ظرفیت های جهان با محوریت جهاد و‬ ‫مقاومت استفاده کرد و توانست جریان‬ ‫استکباری را در مقوله داعش شکست دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬طبق بیانات رهبر انقالب‬ ‫شهادت سردار دل ها زنده بودن انقالب‬ ‫اسالمی را به رخ جهانیان کشید‪.‬‬ ‫زیست شهدایی‪ ،‬صالبت و اخالص عجیبی‬ ‫داشت و با خلوص نیت و با صالبت کامل‪،‬‬ ‫مجاهدت می کردند و برای اعتالی اسالم‬ ‫ناب در صف اول اسالم حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سردار سلیمانی طبیب دوار‪،‬‬ ‫قهرمان مبارز با تروریست و فرمانده ارشد‬ ‫جبهه مقاومت بود که برای انسجام اسالمی‬ ‫و صدور اسالم ناب و تقویت جبهه مقاومت‬ ‫تالش فراوانی کردند‪.‬‬ ‫دیلمی عنوان کرد‪ :‬ایشان دارای بصیرت‬ ‫باال و دشمن شناس بودند و امید و اعتماد به‬ ‫نفس در ایشان‪ ،‬شخصیت کم نظیری ساخته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی‬ ‫گلستان گفت‪ :‬حاج قاسم ارادت عجیبی به‬ ‫خانواده شهدا و اهل بیت (ع) مخصوص ًا‬ ‫حضرت فاطمه زهرا (س) داشتند‪.‬‬ ‫دولتی است و در حال حاضر ‪ ۱۸‬نوزاد در‬ ‫این مرکز نگه داری می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این طرح خانواده ها‬ ‫به صورت موقت مسئول نگهداری کودکان‬ ‫در مدت زمان مشخص شده از سوی قوه‬ ‫قضاییه هستند‪.‬‬ ‫معصومی افزود‪ :‬در این طرح مراحل ارزیابی‬ ‫خانواده ها مشابه شیوه فرزندخواندگی طی‬ ‫می شود‪ ،‬اما برخالف شیوه فرزندخواندگی‪،‬‬ ‫هویت کودک تغییر نمی کند و خانواده نیز‬ ‫حق مالکیت بر او را ندارد‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی بهزیستی گلستان‬ ‫درباره شرایط بهره مندی متقاضیان این‬ ‫طرح گفت‪ :‬افراد واجد شرایط باید دارای‬ ‫سالمت روان‪ ،‬مقیم کشور و دارای تابعیت‬ ‫ایرانی‪ ،‬حداقل سن ان ها ‪ ۳۰‬سال و بدون‬ ‫سوء پیشینه و محکومیت قضایی باشند‪.‬‬ ‫معصومی ادامه داد‪ :‬افراد متقاضی می توانند‬ ‫درخواست خود را به اداره بهزیستی محل‬ ‫سکونت خود تحویل دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از بررسی مدارک این‬ ‫متقاضیان برای مصاحبه دعوت می شوند و‬ ‫مورد ارزیابی روانشناسان مرکز بهزیستی‬ ‫و مشاوران مذهبی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی بهزیستی گلستان‬ ‫ادامه داد‪ :‬پس از دعوت از خانواده متقاضی‬ ‫به کمیته خانواده میزبان در شهرستان و‬ ‫با دستور دادستانی‪ ،‬واگذاری فرزند به‬ ‫خانواده انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرزند در ابتدا به مدت سه‬ ‫ماه و سپس برای دو دوره ‪ ۶‬ماهه تحویل‬ ‫خانواده متقاضی می شود‪.‬‬ ‫معصومی گفت‪ :‬پس از اتمام دوره دوساله‬ ‫در ان زمان برای کودکی که واگذار شده‬ ‫بود تصمیم گیری می شود که ایا به چرخه‬ ‫فرزندخواندگی وارد شود و یا همچنان در‬ ‫کنار خانواده میزبان باقی بماند و اگر در‬ ‫گذشته والد بد سرپرست داشته است به‬ ‫خانواده اصلی خود بازگردد یا نه‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی بهزیستی گلستان‬ ‫گفت‪ :‬یک هفته از فراخوان اجرای این‬ ‫طرح می گذرد و تاکنون یک متقاضی‬ ‫تقاضای خود را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫به گفته معصومی این طرح در تمام مراکز‬ ‫تا سنین ‪ ۱۷‬سالگی قابلیت اجرا دارد‪.‬‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می‬ ‫دارد که پرونده هایی که به موجب اراء هیات‬ ‫محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫منجر به صدور رای جهت صدور سند مالکیت‬ ‫گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل اگهی می‬ ‫شود‪ -۱:‬رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۸۸۳‬‬ ‫پرونده کالسه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۱۳‬‬ ‫تصرفات مفروز ی و مالکانه اقاسیدمحموددهنوی‬ ‫فرزندسیدفاضل به شماره شناسنامه ‪۲۶۵۳‬‬ ‫وکدملی ‪۴۸۷۹۸۹۷۸۳۳‬دائر بر صدور سند‬ ‫مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی‬ ‫به مساحت ‪۳۵۸.۰۵‬مترمربع در قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۳۲۶۲‬فرعی از ‪ -۱‬اصلی واقع در گلستان‬ ‫بخش ‪ ۸‬حوزه ثبتی ملک رامیان انتقال ملک‬ ‫بالواسطه از مالک رسمی (ازسهمی غالمرضا‬ ‫نجفی احدی ازوراث مرحوم عباسعلی نجفی )‬ ‫‪.‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند ‪.‬باید از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را کتب ًا با ذکر کالسه پرونده‬ ‫به اداره ثبت و اسناد امالک رامیان تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نمایند‪.‬و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫رامیان تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪.‬‬ ‫در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق‬ ‫مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد‬ ‫نمود ‪.‬صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬م‪ /‬الف‪۱۰۱۸۷ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/13:‬‬ ‫هادی عطایی مقدم رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک رامیان‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد‬ ‫که پرونده هایی که به موجب اراء هیات محترم‬ ‫مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به‬ ‫صدور رای جهت صدور سند مالکیت گردیده اند‬ ‫در دو نوبت و به شرح ذیل اگهی می شود‪-۱:‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۵۵‬پرونده‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۷۸‬تصرفات‬ ‫کالسه‬ ‫مفروزی و مالکانه اقای علی یازرلو فرزند‬ ‫غالم رضابه شماره شناسنامه ‪ ۱۶۷‬وکدملی‬ ‫‪۴۸۷۹۶۱۹۳۷۱‬دائر بر صدور سند مالکیت‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به‬ ‫مساحت ‪۱۲۱.۲۶‬مترمربع در قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۳۲۶۲‬فرعی از ‪ -۱‬اصلی واقع در گلستان‬ ‫بخش ‪۸‬حوزه ثبتی ملک رامیان انتقال ملک مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی (حسینعلی نجفی ) در‬ ‫صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند ‪.‬باید از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫و در روستاها تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را کتب ًا با ذکر کالسه پرونده به‬ ‫اداره ثبت و اسناد امالک رامیان تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نمایند‪.‬و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫رامیان تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪.‬‬ ‫در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق‬ ‫مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد‬ ‫نمود ‪.‬صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬م‪ /‬الف‪۱۰۱۸۰ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/13:‬‬ ‫هادی عطایی مقدم ‪-‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک رامیان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 1401/001073‬هیات اول ‪/‬‬ ‫دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالله تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن دوستی‬ ‫فرزند تقی بشماره شناسنامه ‪ ۸۹‬صادره از کالله‬ ‫درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به‬ ‫مساحت ‪ ۷۷.۴۳‬مترمربع مفروز ومجزاشده از‬ ‫پالک ثبتی ‪ ۲۴۷‬فرعی از‪ ۱۲‬فرعی از ‪-۲۱۳‬‬ ‫اصلی و‪ ۱۲‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ ۹‬شهرستان کالله خریداری ازمالک رسمی اقای‬ ‫حبیب اله حر‪-‬علی اکبر خرسندی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م‪ /‬الف ‪۱۰۲۸۶/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۱۰/13 :‬‬ ‫بهمن سارلی _ رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک کالله‬ ‫اجرای طرح‬ ‫فرزند پذیری‬ ‫مهمان در‬ ‫گلستان‬ ‫معاون امور اجتماعی بهزیستی گلستان‬ ‫از اجرای طرح فرزند پذیری مهمان در‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫مریم معصومی معاون امور اجتماعی‬ ‫بهزیستی گلستان در گفتگو با خبرنگار ما از‬ ‫اجرای این طرح در استان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫استان گلستان دارای یک مرکز شیرخوارگاه‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ ۰۰۲۲۸۰/۱۴۰۱‬هیات اول ‪/‬‬ ‫دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالله تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غفور نیازی‬ ‫فرزند جباروردی بشماره شناسنامه ‪ ۱۰‬صادره از‬ ‫درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به‬ ‫مساحت ‪ ۱۳۰‬مترمربع مفروز ومجزاشده از پالک‬ ‫‪۵۰۴۰‬فرعی از ‪۴۹۶۹‬فرعی از ‪ -۲۱۳‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ ۹‬شهرستان کالله خریداری ازمالک‬ ‫رسمی اقای‪/‬خانم سهم مشاعی خود متقاضی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۱۰۲۱۹ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۹/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/۱۰/13‬‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک کالله‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه پژواک سخن

هفته نامه پژواک سخن 697

هفته نامه پژواک سخن 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/12/16
هفته نامه پژواک سخن 696

هفته نامه پژواک سخن 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/12/09
هفته نامه پژواک سخن 695

هفته نامه پژواک سخن 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/12/02
هفته نامه پژواک سخن 694

هفته نامه پژواک سخن 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/25
هفته نامه پژواک سخن 693

هفته نامه پژواک سخن 693

شماره : 693
تاریخ : 1401/11/18
هفته نامه پژواک سخن 692

هفته نامه پژواک سخن 692

شماره : 692
تاریخ : 1401/11/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!