هفته نامه پژواک سخن شماره 679 - مگ لند

هفته نامه پژواک سخن شماره 679

هفته نامه پژواک سخن شماره 679

هفته نامه پژواک سخن شماره 679

‫ا‬ ‫مر‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫عر‬ ‫و‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫شتا‬ ‫ر‬ ‫یو‬ ‫ظ‬ ‫یفه‬ ‫ا‬ ‫حاد‬ ‫مل‬ ‫ت‬ ‫‪679‬‬ ‫اس‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫دشمن از همدلی و‬ ‫وحدت اقوام ایرانی‬ ‫غافل است‬ ‫حریم ها در فضای‬ ‫مجازی مشخص و باید‬ ‫قوانین ویژه ای در این‬ ‫خصوص وضع شود ‪2‬‬ ‫دولت الیحه ای برای‬ ‫برخورد با دروغ‬ ‫پراکنان فضای ‪2‬‬ ‫مجازی ارائه دهد‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر ‪ 21 * 1401‬ربیع االول ‪ 18 * 1444‬اکتبر ‪ * 2022‬سال شانزدهم * ‪ 8‬صفحه * قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ‪:‬‬ ‫ازادی ما را فیلتر‬ ‫نکنید‬ ‫‪2‬‬ ‫حجت االسالم ترابی امام جمعه گنبد کاووس‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫همراهی نوجوانان با‬ ‫دشمنان به دلیل عدم‬ ‫اموزش در سال های‬ ‫گذشته است‬ ‫گستاخی های اخیر‬ ‫محصول اشرافی گری دولتهای قبل بود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بهره برداری از ‪۳۵۰‬‬ ‫خانه محروم در‬ ‫گلستان‬ ‫بی ایمانی وفحشا‪ ،‬معنای ازادی دشمنان‬ ‫وفتنه گران است‬ ‫فاطمه روزخوش‪ :‬این روزها‬ ‫که بیش از هرزمان دیگری‬ ‫دشمنی وبدخواهی‪ ،‬بدخواهان‬ ‫انقالب عیان شده است‪ ،‬استکبار‬ ‫جهانی وسرسپردگانشان بهانه ای‬ ‫را برای تفرقه وهرج ومرج درون‬ ‫کشور یافته اند وبا تالش وبرنامه‬ ‫ریزی های مختلف‪ ،‬دشمنی‬ ‫اشکارشان را با نظام جمهوری‬ ‫اسالمی از سرگرفته اند‪.‬‬ ‫انچه بیش از همه اتش‬ ‫این فتنه ها را شعله ور می کند‪ ،‬شبکه های معاند تحت سلطه انان می باشد‬ ‫که با تحریک احساسات وشور واشتیاق نوجوانان وجوانان انان را به خشونت‬ ‫وهنجارشکنی دعوت می کنند‪.‬همان ایرانیان خود فروخته ای که با کسب منافع‬ ‫مالی فراوان تالش فراوانی جهت خط دهی وایجاد رعب و وحشت از ادامه ی‬ ‫انقالب برای جوانان ونوجوانان دارند‪.‬‬ ‫اما براستی انسوی ماجرا وقتی عاقالنه بیاندیشیم ایا انان نگران ودلسوز احاد‬ ‫جامعه ی ایران هستند که بی بندوباری وهرج ومرج را بنام ازادی به جوانان القاء‬ ‫می کنند ویا بفکرخودشان هستند که با تالشهای بیشتر کسب منافع مادی ویا بی‬ ‫رنگ نمودن اعتقادات وایمان جوانان‪ ،‬فساد وفحشا وخشونت را گسترده نمایند؟‬ ‫درکشوری که هزاران هزار جوان رشید و دالور به خاطر رهاشدن از یوغ‬ ‫استعمارگران‪ ،‬وبه خاطر مرزوبوم ایران عزیزشان جانشان را فدا نمودند وسیاهی‬ ‫رنگ چادر مادران وخواهرانشان را کوبنده تر از خون پاکشان وصیت نمودند‬ ‫وباالترین وارزشمندترین صحنه های ایثار وشهادت را به یادگار گذاشتند‪ ،‬خار‬ ‫چشم دشمنان وبدخواهان هستند که اینگونه با دمیدن اتش فتنه ونیرنگ‪ ،‬جوانان‬ ‫را نشانه گرفته اند و برای انکه بی ایمانی وفحشایی که سالیان سال غربیان‬ ‫وسرسپردگانشان به ان الوده اند به خانواده ها وبه جامعه ی ایران منتقل نمایند‪،‬‬ ‫ناامنی واغتشاش را تشویق وبرای رسیدن به اهداف پلیدشان به نام ازادی ونجات‬ ‫زن ایرانی‪ ،‬روان وضمیر پاک جوانان ونوجوانان ایرانی را با ارمغان پوشالی ازادی‬ ‫که دراصل بی بند وباری وناامنی حاصلش است به سرابی خیالی دلخوش نموده‬ ‫اند که به لطف الهی وبه قداست خون پاک شهدای گرانقدر میهن وشهدای مظلوم‬ ‫امنیت وارامش‪ ،‬این انقالب به دست نااهالن وجاهالن نخواهد افتاد وایمان واخوت‬ ‫هرچه بیشتر این امت در سایه ی بیداری وصیانت انقالب با توصیه ها ورهنمودهای‬ ‫ارزشمند مقام عظمای والیت‪ ،‬این ملت امام حسینی ادامه دهنده ی راه شهدا خواهد‬ ‫بودومکروحیله ی همه ی بدخواهان ودشمنان به خودشان برمی گردد‪.‬‬ ‫ان شااله‬ ‫‪ ۲۳‬عنصر شعارنویسی‬ ‫در گلستان‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫«اخالق» زنجیره‬ ‫گمشده ی ارتباط‬ ‫فرمانداری‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫افتتاح مجهز ترین‬ ‫کلینیک جامع‬ ‫دندانپزشکی شمال کشور‬ ‫‪ 8‬در علی اباد کتول‬ ‫‪ 13‬ابان برای نسل جوان تبیین شود‬ ‫رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی‬ ‫استان گلستان با اشاره به اهمیت تبیین ‪۱۳‬‬ ‫ابان برای نسل جوان‪ ،‬گفت‪ :‬یوم ا‪ ۱۳ ...‬ابان‬ ‫تجلی استکبارستیزی و بصیرت است‪.‬‬ ‫حجت االسالم احمدرضا احمدی در‬ ‫جلسه هماهنگی برگزاری مراسم یوم ا‪13 ...‬‬ ‫ابان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬یوم ا‪ 13 ...‬ابان تجلی‬ ‫استکبارستیزی و بصیرت افزایی است‪.‬‬ ‫رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی‬ ‫استان گلستان عنوان کرد‪ 13 :‬ابان روز‬ ‫ملی استکبارستیزی است که باید نسبت به‬ ‫سال های گذشته پررنگتر و با صدایی رساتر‬ ‫فریاد زده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخورداری از والیت یکی از‬ ‫برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی است‬ ‫که سبب شده در فراز و نشیب های مختلف‬ ‫و گردنه های سخت به راحتی عبور کنیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی‬ ‫استان گلستان بیان کرد‪ :‬اتاق فکر استکبار‬ ‫جهانی برای تحت پوشش قراردادن یا‬ ‫خاموش و بی خاصیت کردن چنین روزی‬ ‫فعال است و می خواهد ان را به یک روز‬ ‫ضعیف تنزل دهد که باید هوشیار باشیم‪.‬‬ ‫احمدی تاکید کرد‪ :‬ماهواره ها‪ ،‬افکار‬ ‫نخبگانی غرب و نیروهای دست نشانده‬ ‫انها می خواهند ‪ 13‬ابان که روز فخر و‬ ‫مباهات انقالب اسالمی در سالروز تسخیر‬ ‫النه جاسوسی امریکا است‪ ،‬بی اهمیت نشان‬ ‫دهند همه وظیفه داریم در تبیین این روز‬ ‫جامعه خصوصا نسل جوان را اگاه کنیم‪.‬‬ ‫وی ضمن محکومیت اشوب های اخیر در‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬ایادی استکبار و مواجب‬ ‫بگیران در این شرایط به کف خیابان امدند‪،‬‬ ‫این صدای اعتراض مردم نبود‪ ،‬اعتراض‬ ‫نوعی مطالبه است که با قتل‪ ،‬غارت و‬ ‫تخریب همراه نمی شود‪.‬‬ ‫نجیب اله تاری جانشین شورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اسالمی استان گلستان هم در این‬ ‫جلسه اظهار داشت‪ :‬با همکاری و همراهی‬ ‫همه دستگاه ها و تشکل های غیردولتی امید‬ ‫است بتوانیم از فرصت مخم ‪ 13‬ابان به عنوان‬ ‫یک جریان فرهنگی بهره الزم را ببریم‪.‬‬ ‫جانشین شورای هماهنگی تبلیغات‬ ‫اسالمی گلستان ادامه داد‪ :‬ستاد گرامیداشت‬ ‫‪ 13‬ابان در راستای زمینه سازی حضور‬ ‫گسترده مردم در مراسم راهپیمایی‬ ‫برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫تاری یاداور شد‪ :‬با توجه به فروکش‬ ‫کردن کرونا قطعا در ‪ 13‬ابان راهپیمایی‬ ‫برگزار می شود و باید تالش کنیم این‬ ‫مراسم با شکوه تمام برگزار شود‪.‬در‬ ‫ایام منتهی به ‪ 13‬ابان با توجه به خباثت‬ ‫استکبار و اشوبگری نیازمند برنامه های‬ ‫تبیینی و بصیرتی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راستا نسبت به‬ ‫فضاسازی تبلیغاتی اهتمام خواهیم داشت‬ ‫نیاز است در سطح دستگاه های اجرایی و‬ ‫سطح شهرها با همکاری شهرداری این مهم‬ ‫رقم بخورد‪.‬‬ ‫تاری افزود‪ :‬در مراکز اموزشی مدارس‪،‬‬ ‫حوزه علمیه و دانشگاه ها برنامه های تبیینی‬ ‫تدارک دیده شده است و جلساتی گفت گو‬ ‫محور در این مراکز و در ایام منتهی به ‪13‬‬ ‫ابان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پویش تولید و انتشار عکس‬ ‫نوشته و اینفوگرافیک با موضوع نظام سلطه‪،‬‬ ‫استکبار جهانی و استعمار نوین و توطئه های‬ ‫اخیر استکبار جهانی اقدام شود‪ .‬مسابقاتی‬ ‫برای کودکان با موضوع کودک کشی استکبار‬ ‫جهانی در نظر گرفته شده و مراسم سخنرانی‬ ‫با اعزام صاحب نظران در مراکز اموزشی‬ ‫تدارک دیدیم‪.‬‬ ‫تاری گفت‪ :‬براساس پیش بنیی انجام شده‬ ‫مراسم راهپیمایی ‪ 13‬ابان ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫در گرگان و میدان شهرداری خیابان شهدا و‬ ‫چهار راه شهدا در نظر گرفته شده و مراسم‬ ‫نیز در مصلی گرگان همراه با نماز عبادی و‬ ‫سیاسی نماز جمعه ختم می شود‪.‬‬ ‫جناب اقای یحیی عباسی عضو شورای شهر گنبدکاووس‬ ‫حسن انتخاب شما را بعنوان رئیس شورای اسالمی شهرستان گنبدکاووس که نشان از‬ ‫توانمندی‪ ،‬لیاقت ومردمی بودن عملکردتان دارد‪،‬صمیمانه خدمتتان تبریک وتهنیت‬ ‫می گوئیم‪ ،‬توفیقات روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت داریم‪.‬‬ ‫روزخوش ‪ -‬نمایندگی پژواک سخن در شرق گلستان‬ صفحه 1 ‫دشمن از همدلی و وحدت اقوام ایرانی غافل است‬ ‫خبرهای کوتاه ‪:‬‬ ‫‪ ۲۳‬عنصر شعارنویسی در‬ ‫گلستان دستگیر شدند‬ ‫سازمان اطالعات سپاه نینوای گلستان‬ ‫در اطالعیه ای اعالم کرد‪ ۲۳ :‬عنصر‬ ‫شعارنویسی و مخل امنیت طی روزهای‬ ‫اخیر در این استان دستگیر شدند‪.‬‬ ‫در این گزارش امده است‪ :‬در پی‬ ‫حضور مقتدرانه مردم بصیر و اگاه گلستان‬ ‫در محکومیت اغتشاشات اخیر‪ ،‬اقدامات‬ ‫میدانی اراذل و اوباش ‪،‬اشوبگران و‬ ‫عوامل نفوذی دشمن در کف خیابان ناکام‬ ‫ماند و ارامش و امنیت در استان برقرار‬ ‫گردید اما در این بین تعدادی از عناصر‬ ‫فریب خورده دشمن‪ ،‬به اقدامات ایذایی‬ ‫و سخیفی از قبیل دیوارنویسی و توزیع‬ ‫شب نامه روی اوردند‪.‬‬ ‫سازمان اطالعات سپاه نینوا در‬ ‫این اطالعیه افزود‪ :‬با اقدام و اشراف‬ ‫اطالعاتی پاسداران گمنام امام زمان( عج)‬ ‫در سازمان اطالعات سپاه نینوا گلستان‬ ‫تاکنون ‪ ۲۳‬نفر از این افراد که تحت تاثیر‬ ‫فضای مجازی و رسانه ای دشمنان قرار‬ ‫گرفتند دستگیر شدند‪.‬‬ ‫ستاد خبری سازمان اطالعات سپاه نینوا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از طریق شماره ‪ ۱۱۴‬و سامانه‬ ‫پیامکی ‪ ۶۶۰۰۰۰۶۷۱۱۴‬اماده دریافت‬ ‫اخبار و گزارشات در موضوعات سیاسی ‪،‬‬ ‫فرهنگی ‪ ،‬امنیتی و اقتصادی است‪.‬‬ ‫با حضور معاون بنیاد حفظ اثار؛‬ ‫‪ ۳‬کتاب دفاع مقدس از اثار‬ ‫نویسندگان گلستانی‬ ‫رونمایی شد‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت‪ :‬دشمن روی حضور قومیت ها و مذاهب مختلف گلستان در قضایای اخیر حساب ویژه ای باز کرده‪ ،‬غافل از اینکه مردم ما در کمال‬ ‫همدلی و وحدت در کنار هم زندگی می کنند‪.‬‬ ‫سردار علی ملک شاهکوهی شامگاه یکشنبه در جمع فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان گرگان اظهارکرد‪ :‬بسیج در حل بحران های چهار دهه‬ ‫گذشته نقش کلیدی داشته و تهدیدات دشمن به واسطه نهاد مردمی بسیج خنثی شده است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود‪ :‬نقطه اوج حضور بسیج را در دوران دفاع مقدس می بینیم که ورق جنگ به واسطه بسیج به نفع ما برگشت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هرگاه انقالب اسالمی و این نظام مقدس الهی موفقیت و توفیقی چشمگیر رقم زد‪ ،‬دشمنان به دنبال ایجاد فتنه برامدند تا کام مردم ما را تلخ کنند اما‬ ‫امت ما با وحدت کلمه و ایمان به خداوند متعال در برابر فتنه های دشمن ایستادند و اتش فتنه را خاموش کردند‪.‬‬ ‫ملک شاهکوهی با اشاره به تنوع حضور اقوام و مذاهب در استان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دشمنان روی حضور قومیت ها و مذاهب مختلف استان در قضایای اخیر حساب ویژه‬ ‫ای باز کرده بودند غافل از اینکه استان گلستان‪ ،‬نگارستان ایران است و مردم استان ما سال ها است با وحدت و یکدلی در کنار یکدیگر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت‪ :‬نوع مواجهه بسیج در سطح استان بخصوص گرگان در فتنه اخیر بسیار خوب بود و بسیجیان ما نهایت تالش خود را برای حفظ ارامش‬ ‫و امنیت جامعه به کار گرفتند تا کسب و کار و زندگی مردم دچار خلل نشود‪.‬‬ ‫‪ 26‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪679‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫‪2‬‬ ‫رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان واق قال ‪:‬‬ ‫دولت الیحه ای برای برخورد با دروغ پراکنان فضای مجازی ارائه دهد‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬برای ساماندهی‬ ‫فضای مجازی کنونی در کشور که هر مطلب‬ ‫یا اطالعات غلط و دروغ به راحتی منتشر‬ ‫می شود نیازمند یک قانون قوی هستیم‪.‬‬ ‫دولت می تواند الیحه ای را در این خصوص‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم‬ ‫گرگان و اق قال در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس‬ ‫درباره انتشار مطالب دروغ و غلط در فضای‬ ‫مجازی اظهار کرد‪ :‬دستگاه قضایی بعنوان‬ ‫یک دستگاه نظارتی پیگیری حقوق افراد‬ ‫حقیقی و حقوقی در فضای مجازی و یا‬ ‫حقیقی برای انجام تخلفات و یا اتهامات و‬ ‫دروغ هایی است که منتشر شده و یا عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در جهان امروز حذف‬ ‫فضای مجازی جائز نبوده و غیر ممکن است‬ ‫زیرا بسیاری از فعالیت ها در فضای مجازی‬ ‫انجام می شود و می بایست این فضا به گونه‬ ‫ای ساماندهی و یا نظارت شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس‬ ‫شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬از انجایی‬ ‫که دولت دارای مدیران‪ ،‬وزراء‪ ،‬استانداران و‬ ‫فرمانداران بسیاری بوده و در طول زمان های‬ ‫مختلف این افراد گاها در فضای مجازی‬ ‫مورد هجمه قرار گرفتند می تواند الیحه ای‬ ‫را در این خصوص ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی از دیگر راهکارها در این خصوص را‬ ‫ارائه طرح و یا الیحه مشترک بین دولت و‬ ‫قوه قضائیه ذکر کرد و ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه دستگاه قضا در این خصوص نظارت‬ ‫داشته و می تواند بهترین کمک کننده‬ ‫باشد‪ ،‬دولت و دستگاه قضایی می توانند با‬ ‫همفکری هم الیحه ای را به مجلس شورای‬ ‫اسالمی ارائه دهد تا در قالب یک قانون قوی‬ ‫در جامعه اجرا شود‪.‬‬ ‫سنگدوینی گفت‪ :‬کمیسیون فرهنگی و‬ ‫تخصصی مجلس شورای اسالمی هم در این‬ ‫خصوص نقش تاثیرگذار داشته و می تواند‬ ‫طرح های کارشناسانه خود را پیشنهاد دهد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬معموال برای قانون جدید‬ ‫پیشنهاد می شود طرح و الیحه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی مطرح شود زیرا الیحه کارشناسی شده‬ ‫و زیرساخت های منابع مالی ان دیده شده و در‬ ‫مجلس شورای اسالمی مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفته و تصویب می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس‬ ‫شورای اسالمی ابراز کرد‪ :‬تصویب قانون‬ ‫محکم و قوی سبب می شود تا هرکسی‬ ‫بخواهد اجازه انتشار اتهامات و یا اطالعات‬ ‫غلط و دروغ به فرد حقیقی یا حقوقی و‬ ‫یا حتی مسئوالن ارشد کشوری و نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ندهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به قوانین محکم کشورهای‬ ‫دیگر در موضوعات مختلف خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در کشورهای دیگر برای جلوگیری‬ ‫از هرگونه اتفاق جرمانه قوانین محکمی‬ ‫تصویب می شود و در برخی از کشورها‬ ‫قوانین محکمی برای فضای مجازی در نطر‬ ‫گرفته شده که مجازات نقدی و یا زندانی‬ ‫شدن فرد را در پی دارد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که پارلمان ترکیه روز‬ ‫پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس‬ ‫ان هرگونه انتشار اطالعات یا اتهامات غلط‬ ‫در فضای مجازی با سه سال زندان مواجه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حریم ها در فضای مجازی مشخص و باید قوانین ویژه ای در این خصوص وضع شود‬ ‫اقایان! خانمها! ازادی را با حاکمیتی‬ ‫که باالی سرش ایستاده‪ ،‬بسنجید‪ ،‬بگویید‬ ‫زیر نظر چه حکومتی و چه قانونی‬ ‫ازادید‪ ،‬تا بگویم اصال ازادید یا برده‪.‬‬ ‫منافقانه ترین استدالل بر رها شدن‬ ‫فضای مجازی را کسانی میگویند که‬ ‫دم از ازادی میزنند‪ .‬نفاقی که سالها‬ ‫پیش دستش را رو کردیم‪ .‬یکی از‬ ‫دستاوردهای شعور روح اللهی این بود‬ ‫که به اسم ازادی‪ ،‬دیکتاتوری و استبداد‬ ‫تو پاچه ملت نکنند‪.‬‬ ‫ازادیهای افراد وقتی مراقبت میشود که‬ ‫کانونهای انحصار که به اسم رقابت و‬ ‫حریت و عدالت و قداست و هر عنوان‬ ‫کوفتی دیگری سر بر میاورند‪ ،‬لجام‬ ‫بخورند‪ .‬نشانه حفظ ازادی افراد این‬ ‫است که در مجموع همه چیز به جیب‬ ‫یک عده ختم نشود‪ .‬بلکه همه با هم رشد‬ ‫معنوی و مادی کنند‪ .‬ازادی بدون عدالت‬ ‫اسمش بردگی است‪ .‬عدالت بدون قانون‬ ‫و حکومت الهی هم یعنی کشک‪ .‬قانون و‬ ‫حکومت طاغوت خروجیش ظلم است و‬ ‫ظلم روی دیگرش بردگی است‪.‬‬ ‫ازادی زمان محمدرضای ملعون بیشتر‬ ‫شد یا کمتر؟ لخت بازی جشن هنر و‬ ‫بازیگر پرستی و فوتبالیست پرستی و‬ ‫حتی اظهار نظرهای ازاد علمی و مذهبی‬ ‫از جنس شایگان و نصر و همینطور‬ ‫تجارت و بازار ازاد به سبک اونور‬ ‫دنیایی و اینها را میگویید ازادی؟ اینها که‬ ‫بود‪ .‬احساس بردگی پس چرا در کشور‬ ‫بود؟ چون ازادی اگر بن مایه اش بروز‬ ‫اراده است و حاکمیت مردم‪ ،‬باید اوال‬ ‫هویت سیاسی اش را دید و اینجا است‬ ‫که میپرسیم در مجموع به کدام حکمرانی‬ ‫ختم شده و ان را شکل داده و ذیل کدام‬ ‫حکمرانی نفس میکشد و مراقبت میشود‬ ‫و دوام میاورد؟‬ ‫ازادی میگویی و نمیگویی ذیل کدام‬ ‫حکومت؟ داری پنهانکاری میکنی‪ .‬داری‬ ‫دروغ میگویی‪ .‬ازادی ذیل حکمرانی‬ ‫محمدرضا‪ ،‬کاپیتوالسیون میشود و غارت‬ ‫نفت و توسعه حکومت کندی‪ ،‬اسارت‬ ‫ما و ازادی انها‪ .‬همانطور که ازادی‬ ‫ذیل حکومت غرب هم خروجیش‬ ‫پامال شدن نود و نه درصد میشود‪.‬‬ ‫راستی جنگ ترامپ و پلتفورم ها بر‬ ‫سر چه بود؟ جلوی چشم همه مثل اب‬ ‫خوردن سانسور کردند رقیب را چرا؟‬ ‫ازادی ذیل دیکتاتوری غربی خروجیش‬ ‫بردگی ذهن و دل مردم است و در‬ ‫عوض پولدارترشدن شرکتهای اصلی‬ ‫حاکم بر مجازی و شرکتهای پشت پرده‬ ‫حکمرانی‪.‬‬ ‫ازادی اینه حکومت است و حکومت‬ ‫اینه ازادی‪ .‬ازادی لباس حکومت است‬ ‫یاد‬ ‫حجت االسالم علی مهدیان‪:‬‬ ‫ازادی ما را فیلتر نکنید‬ ‫ت‪1‬‬ ‫داش‬ ‫با حضور معاون هماهنگ کنننده بنیاد‬ ‫حفظ اثار دفاع مقدس از سه کتاب جدید‬ ‫در حوزه دفاع مقدس اثر نویسندگان‬ ‫گلستانی رونمایی شد‪.‬‬ ‫در حاشیه اختتامیه ششمین جشنواره‬ ‫تولیدات هنری فانوس استان گلستان و‬ ‫با حضور سرهنگ علی اصغر جعفری‪،‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ و نشر‬ ‫ارزش های دفاع مقدس کشور‪ ،‬از سه‬ ‫کتاب جدید نویسندگان گلستانی در‬ ‫حوزه دفاع مقدس رونمایی شد‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬سرهنگ محمدرضا‬ ‫کاظمی‪ ،‬مدیرکل حفظ اثار استان گلستان‪،‬‬ ‫سرهنگ مجید زمانی معاون اجرایی سپاه‬ ‫نینوای استان گلستان‪ ،‬قاسم حاجی‬ ‫محمدی مسئول بسیج هنرمندان استان و‬ ‫رسول شکری نیا رئیس سازمان صدا و‬ ‫سیمای استان گلستان حضور داشتند‪.‬‬ ‫این سه کتاب که اثار نویسندگان‬ ‫بنام گلستانی هستند در سه مجموعه‬ ‫نمایشی‪ ،‬فیلمنامه و داستانی به رشته‬ ‫تحریر درامده است‪.‬‬ ‫کتاب های «عکس یادگاری» مجموعه‬ ‫نمایشی دفاع مقدس با همکاری «عبداهلل‬ ‫رضایی» و «مهدی افتخاری فرد»‪ ،‬کتاب‬ ‫«قاب عشق‪ ،‬قاب سرخ» مجموعه‬ ‫فیلمنامه های دفاع مقدس با همکاری‬ ‫«مجتبی طالبی» و «حمیدرضا زرگرانی»‬ ‫و کتاب «افرا» اثر داستانی در حوزه‬ ‫کودک و نوجوان با موضوع دفاع مقدس‬ ‫بود از جمله سه کتاب تازه به چاپ‬ ‫رسیده بودند‪.‬‬ ‫نماینده مردم علی اباد کتول در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬با توجه به متفاوت‬ ‫بودن فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی‬ ‫باید حریم ها و خط قرمزهای این فضا‬ ‫بصورت دقیق مشخص شده و قوانین ویژه‬ ‫در این خصوص وضع شود‪.‬‬ ‫رحمت اهلل نوروزی نماینده مردم علی‬ ‫اباد کتول در مجلس شورای اسالمی در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد‪ :‬رهبر‬ ‫معظم انقالب همواره بر ساماندهی فضای‬ ‫مجازی تاکید داشته و مسئوالن مرتبط به‬ ‫ویژه مسئوالن فرهنگی تخصصی در این‬ ‫حوزه باید سازو کار منطم و دقیقی برای‬ ‫این فضا مشخص کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب و یا‬ ‫مسئوالن کشور با پیشرفت علم و تکنولوژی‬ ‫و فضای مجازی مخالف نبوده اما باید استفاده‬ ‫درست و اصولی از این فضای مجازی به مردم‬ ‫اموزش داده شود‪ .‬متاسفانه فرهنگ سازی‬ ‫خوبی در راستای استفاده مطلوب و اصولی از‬ ‫فضای مجازی انجام نشده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم علی اباد کتول در مجلس‬ ‫شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬پیشنهاد‬ ‫می شود قوه مقنعه‪ ،‬قوه مجریه و قوه قضائیه‬ ‫در کنار هم جلساتی را برگزار کرده و تمامی‬ ‫موارد و مباحث این حوزه با تهدیدها و‬ ‫فرصت های ان بررسی کرده و در راستای‬ ‫استفاده درست از این فضا قوانین جدی و‬ ‫محکمی را مطرح و وضع کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه فضای‬ ‫مجازی نسبت به فضای حقیقی متفاوت است‬ ‫می بایست تمامی حریم ها و خط قرمزهای‬ ‫ان به صورت دقیق بررسی و مشخص شده‬ ‫و قوانین در این راستا تصویب شود‪.‬‬ ‫نوروزی گفت‪ :‬در کنار وضع قوانین‬ ‫محکم و جدی‪ ،‬دستگاه های متولی فرهنگی‬ ‫مانند فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬اموزش و‬ ‫پرورش و غیره بسته های فرهنگی نحوه‬ ‫استفاده مطلوب را تهیه کرده و رسانه ملی‬ ‫برای فرهنگ سازی این بسته ها در کنار‬ ‫دستگاه های متولی همکاری الزم را کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ریل گذاری قانونی در این‬ ‫خصوص از نکات محوری بوده و با توجه‬ ‫به اینکه از سال ‪ ۱۲۸۴‬تاکنون بیش از ‪۱۱‬‬ ‫هزارو ‪ ۵۰۰‬عنوان قانون در قانون اساسی‬ ‫ما قانون گذاری شده‪ ،‬قوانین فضای مجازی‬ ‫متناسب با تکنولوژی روز در سال های اتی‬ ‫وضع شود‪.‬‬ ‫و حکومت لباس ازادی‪ .‬ازادی نتیجه‬ ‫حکومت است و حکومت نتیجه ازادی‪.‬‬ ‫وقتی سخن از ازادی در فضای مجازی‬ ‫میگویید و بحث از حکمرانی مجازی را‬ ‫پنهان میکنید یا نمیبینید‪ ،‬در خوشبینانه‬ ‫ترین حالت دوبینی دارید‪.‬‬ ‫زندگی در فضای مجازی یک زندگی‬ ‫حقیقی است‪ .‬تفاوت زندگی بردگان و‬ ‫احرار نیز دقیقا در ماجرای حکمرانی‬ ‫است‪ .‬حکومت را به طاغوت بسپارید‬ ‫همه انواع دیگر ازادی را حاضر است‬ ‫به پایتان بریزد‪ .‬انوقت خواهید دید‬ ‫تمام ان ازادیها چطور تبدیلتان میکند به‬ ‫یک برده تمام عیار‪ .‬مراودات عادیتان و‬ ‫فریادهای ارمانیتان و حتی سالم و دعا‬ ‫و صلواتهایتان همه به جیب انها میرود‬ ‫و تا بیدار نشوید میمانند و میدوشند‪ .‬از‬ ‫شعار ازادی کوتاه بیاییم هیچ نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬هیچ‪.‬‬ صفحه 2 ‫همراهی نوجوانان با دشمنان به دلیل عدم اموزش در سال های گذشته است‬ ‫خبرهای کوتاه ‪:‬‬ ‫امام جمعه کالله‪:‬‬ ‫گوینده هر جمله تفرقه‬ ‫انگیزی شیطان است‬ ‫جمعه‬ ‫امام‬ ‫شهرستان کالله با‬ ‫تاکید بر ضرورت‬ ‫تعمیق وحدت و‬ ‫همدلی در جامعه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر کس‬ ‫جمله تفرقه انگیزی‬ ‫بر زبان اورد زبانش‬ ‫زبان شیطان است‪.‬‬ ‫حجت االسالم قاسمی در مراسم ویژه‬ ‫هفته وحدت که در شهرستان کالله و‬ ‫به همت اداره اموزش و پرورش این‬ ‫شهرستان برگزار شد‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫والدت پیامبر اکرم (ض) و امام صادق‬ ‫(ع) و هفته وحدت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق‬ ‫فرمایش مقام معظم رهبری امروز شیعه‬ ‫و سنی وظیفه داریم با یکدیگر اتحاد‬ ‫داشته باشیم تا پیشرفت کرده و نقشه‬ ‫های دشمن نقش نیز براب شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فلسفه بعثت رسول‬ ‫خدا (ص) معلم بودن است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫معلمی شغل انبیاء و مهمترین هدف‬ ‫اسالم تعلیم و تربیت است که به همین‬ ‫دلیل خدا برای پرورش بهترین ها را معلم‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫امام جمعه کالله با تاکید بر اینکه باید‬ ‫مثل رسول خدا دلسوزی و دغدغه داشت‬ ‫که این دغدغه هم باید در اموزش بوده‬ ‫و هم در پرورش باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫چون معلم مغزساز‪ ،‬جهان ساز و انسان‬ ‫ساز بوده و به روح جان فکر و شخصیت‬ ‫بچه ها شکل می دهد باید تالش کند تا‬ ‫فکر و فرهنگ سالم و دینی در انها رشد‬ ‫و حاکم شود‪.‬‬ ‫قاسمی تصریح کرد‪ :‬باید هم معلم‬ ‫خوبی بود هم مربی دغدغه مند و متعهدی‬ ‫باشیم که اگر این شد تمام هستی برای این‬ ‫معلم استغفار میکند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه رسول خدا منادی و‬ ‫کانون و محور اصلی وحدت بودند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬باید بدانیم که وحدت و همدلی رمز‬ ‫پیروزی و تفرقه عامل شکست و نابودی و‬ ‫منشا همه بدبختی هاست‪.‬‬ ‫امام جمعه کالله افزود‪ :‬استراتژی‬ ‫دشمن ایجاد تفرقه و اختالف است و‬ ‫اختالف از هر زبانی باشد ان زبان زبان‬ ‫شیطان است و ان فرد جنود ابلیس است‬ ‫به فرموده موال علی (ع) هیچ امتی نه در‬ ‫گذشته و در نه اینده با اختالف به مقصد‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ ۳‬وماده ‪ ۱۳‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/547‬هیات اول‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی خانم الناز جعفری فرزند علی اصغر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۰۹۲۴۰۵۷۱۲۲‬صادره از مشهد درششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ ۲۹۵‬متر‬ ‫مربع مفروز ومجزا شده از پالک ‪-۱۹۹‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ ۹‬شهرستان کالله خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای عطاخان عطائی محرز گردیده است‪.‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید‪،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬م‪/‬الف‪۹۴۹۰/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۷/12:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۷/26:‬‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس ثبت اسناد وامالک کالله‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/001060‬هیات اول‪ /‬دوم‬ ‫معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور گفت‪ :‬اگر امروز برخی از دختران ما بدون درک توطئه های دشمن در خیابان ها با نقشه انان همسو شدند به دلیل عدم‬ ‫اموزش های مناسب ما در سال های گذشته به کودکان بوده است‪.‬‬ ‫علیرضا شابدین معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور اظهار کرد‪ :‬ایجاد تفرقه و اختالف از اهداف مهم دشمن برای مسلمانان به ویژه مردم ایران بوده‬ ‫و تالش دارد تا این اختالف و از هم پاشیدگی را چه در درون خانواده و چه در اجتماع و جامعه پیاده و اجرا کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از بین بردن وحدت و از هم پاشیدن بنیان خانواده با ابزارهای جنگ نرم به گونه ای که نسل جوان این توطئه و نقشه را متوجه نشوند از اهداف‬ ‫دشمن بوده که از چندین سال گذشته اغاز کرده است‪.‬‬ ‫شابدین خاطرنشان کرد‪ :‬اگر امروز برخی از دختران ما بدون درک توطئه های دشمن در خیابان ها با نقشه انان همسو شدند به دلیل عدم اموزش های مناسب ما در‬ ‫سال های گذشته به کودکان بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مادران ایرانی و مسئوالن مرتبط فرهنگی می بایست از زمان کودکی دشمن شناسی را به کودکان به ویژه دختران اموزش دهند‪.‬‬ ‫شابدین گفت‪ :‬زمانی که دشمن بتواند در دختران و عقاید انها رخنه کند بی شک نهاد خانواده را هدف قرار داده و ضمن از هم پاشیدگی بنیان خانواده سبب می شود‬ ‫تا زن بودن‪ ،‬خواهر بودن و دختر بودن فرزندان ما گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ 26‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪679‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫‪3‬‬ ‫حجت االسالم ترابی امام جمعه ورئیس شورای فرهنگ عمومی گنبد کاووس‪:‬‬ ‫گستاخی های اخیر‪ ،‬محصول اشرافی گری دولتهای قبل بود‬ ‫فاطمه روزخوش ‪ :‬شصت وسومین‬ ‫جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان‬ ‫با موضوع ترویج معارف نبوی(ص)در‬ ‫فرهنگ عمومی با حضور اعضاء شورای‬ ‫فرهنگ عمومی در محل فرمانداری‬ ‫گنبدکاووس برگزار گردید‪.‬‬ ‫در این جلسه حجت االسالم ترابی امام‬ ‫جمعه گنبدکاووس گفت‪:‬ماه ربیع از جمله‬ ‫ماههای تاثیرگذار ومهم اسالم بشمار می‬ ‫رود‪.‬ومهمترین ویژگی این ماه والدت‬ ‫های ستاره های تابناک امامت ازجمله‬ ‫والدت نور وپیوند هفته وحدت است‬ ‫که مسلمانان رابطه ای عمیق با ام القری‬ ‫مدینه النبی دارند وپیامبر (ص)در این‬ ‫ماه محوریت اصلی راساخت مسجد قرار‬ ‫دادند بطوریکه مسجدالنبی ومسجد قبا در‬ ‫این ماه بنا شد وبا این الگوگیری از مکتب‬ ‫ارزشمند پیامبر(ص)اشاعه ی فرهنگ‬ ‫عمومی باید بامحوریت مساجد باشد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪:‬مساجد یکی از مکان های مهم اشاعه‬ ‫ی فرهنگ دینی بشمار می روند واگر قرار‬ ‫است تربیتی واقعی انجام شود‪،‬پس از خانه‬ ‫و والدین که ریشه ی اصلی تربیت بشمار‬ ‫می ایند‪،‬مساجد باعث تقویت وباروری‬ ‫جامعه در مسیری صحیح می گردد‪.‬‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس با اشاره به اتفاقات‬ ‫ناخوشایند اخیر در کشور افزود‪:‬انچه شاهد‬ ‫ان بودیم وگستاخی که از سوی برخی‬ ‫افراد رقم خورد‪،‬ریشه در اشرافی گری های‬ ‫حاکمیتی دولتهای قبل بود که زمینه ی این‬ ‫ناهنجاری ها را فراهم نمود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬کسانی که با اصلی ترین‬ ‫وضروری ترین قوانین دینی یعنی حجاب‬ ‫مخالفت می کنند‪ ،‬نیاز به سواد تقریبی دارند‬ ‫وباالترین سواد تقریب باید با محوریت‬ ‫مساجد تقویت گردد‪ .‬ومساجد تنها مکان‬ ‫برگزاری نمازهای جماعت نباشد بلکه‬ ‫مراکزی فرهنگی جهت تقویت فرهنگ‬ ‫عمومی وایجاد همدلی و وحدت بین احاد‬ ‫جامعه باشد‪.‬‬ ‫عدم وجود سازوکارهای قوی برای‬ ‫اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی‬ ‫حجت االسالم ترابی با گالیه از‬ ‫عدم وجود سازوکارهای قوی کشوری‬ ‫در اعالم ویا اجرای مصوبات شورای‬ ‫فرهنگ عمومی افزود‪:‬سلسله مراتب‬ ‫موضوعات ویا مصوبات شورای فرهنگ‬ ‫عمومی در کشور‪،‬استان وشهرستان معلوم‬ ‫نیست واز سوی شورای فرهنگ عمومی‬ ‫کشور تکالیف دقیقی ویا بازخواستی در‬ ‫خصوص عدم اجرای مصوبات در نظر‬ ‫گرفته نشده وبا توجه به اهمیت شورای‬ ‫فرهنگ عمومی‪،‬نمایندگان استان ومتولیان‬ ‫مرتبط بایستی تشکیالتی را در سطح کالن‬ ‫کشوری واستانی داشته باشندتا با توجه به‬ ‫تاثیرگذاری مصوبات جلسات به شهرستان‬ ‫ها نیز ابالغ شود وجهت گیری های مهم به‬ ‫اقتضای شرایط وموقعیت های خاص در‬ ‫شهرستان اجرائی گردد‪.‬‬ ‫تدوین سند مهندسی فرهنگی استان‬ ‫دکتر محمد رعیت مدیرکل فرهنگ‬ ‫وارشاد استان نیز در این جلسه از ویرایش‬ ‫سند مهندسی فرهنگی گلستان خبرداد‬ ‫وافزود‪:‬براساس این سند پنج اولویت‬ ‫فرهنگی استان از جمله جوانان وازدیاد‬ ‫جمعیت‪ ،‬سواد رسانه ای ونشاط اجتماعی‬ ‫پیش بینی شده وطبق این سند تقسیم کار‬ ‫بین دستگاهها صورت گرفته وشوراهای‬ ‫فرهنگ عمومی شهرستان ها در این راستا‬ ‫نقش افرین خواهند بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ویرایش نهایی این سند جهت‬ ‫بروز رسانی وتقویت برخی حوزه ها در‬ ‫استان باهماهنگی استاندار ونماینده ولی‬ ‫فقیه در حال انجام است وپس از نهایی‬ ‫شدن‪ ،‬دراختیار دستگاهها وشورای فرهنگ‬ ‫عمومی شهرستان های قرار می گیرد‪.‬‬ ‫فرماندارویژه گنبدکاووس نیز در این‬ ‫جلسه با مرور شرایط کنونی جامعه افزود‪:‬با‬ ‫توجه به خالء های حوزه فرهنگی الزم‬ ‫است نهادهای فرهنگی هماننداموزش‬ ‫وپرورش ودانشگاهها در کنار خانواده ها‬ ‫در بخش تبلیغی وارشادی بخصوص برای‬ ‫نوجوانان وجوانان کار جهادی انجام دهند‪.‬‬ ‫سرهنگ سید یحیی قاضوی جانشین‬ ‫فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گنبد نیز‬ ‫با ابراز تاسف از اتفاقات اخیر در کشور‬ ‫گفت‪:‬همه ی دستگاهها موظف به انجام‬ ‫وظایف وتکالیفشان بخصوص در حوزه‬ ‫های فرهنگی واجتماعی هستند ‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬نمیتوان تنها از نیروهای امنیتی‬ ‫وانتظامی انتظارکنترل ناهنجاری ها را داشت‬ ‫بلکه همه ی دستگاههای فرهنگ ساز همانند‬ ‫وپرورش‪،‬دانشگاهها‪،‬خانواده‬ ‫اموزش‬ ‫وانجمن های اولیاء ومربیان باید زمینه های‬ ‫جلوگیری از بروز حوادث رافراهم نمایند‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬حوادث اخیر دشمنان را امیدوار‬ ‫نمود تا با رخنه در میان جوانان ونوجوانان‬ ‫انان راتشویق به حضور در خیابانها وایجاد‬ ‫ناهنجاری هایی همانندکشف حجاب‬ ‫نمایند درحالیکه فرهنگ‪ ،‬وقوانین ما همان‬ ‫قوانین دینی واسالمی است وچنین منکراتی‬ ‫رابشدت نهی نموده ودر حال حاضر نیز‬ ‫دستگاههای امنیتی با رافت وهدایتگری‬ ‫جوانان را دعوت به ارامش می کند در‬ ‫حالیکه دشمنان ودر راس انان امریکا علنا‬ ‫حمایت وپشتیبانی خودشان را درجهت‬ ‫اوج گیری اغتشاشات اعالم می نمایند‬ ‫ودر خصوص این مهم همگان باید هوشیار‬ ‫ومطلع به مدیریت امور باشیم‪.‬‬ ‫سیدعلی اصغر موسوی شهردار‬ ‫گنبدکاووس در این جلسه با اعالم اینکه‬ ‫نیمی از ‪ ۵۳۰‬میلیارد تومان اعتبار شهرداری‬ ‫جهت امور فرهنگی ویاعمرانی با پیوست‬ ‫فرهنگی هزینه می شود افزود‪:‬شهرداری‬ ‫در بسیاری از برنامه های فرهنگی‬ ‫ومراسمات دینی ومذهبی باهمراهی‬ ‫وهماهنگی دستگاههای مرتبط‪،‬پیشرو در‬ ‫اختصاص اعتبارات ومشارکت در امور‬ ‫فرهنگی واجتماعی شهرستان می باشد‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪:‬درحال حاضر پیگیر انتخاب‬ ‫مدیرعامل جهت سازمان فرهنگی ورزشی‬ ‫گنبد هستیم‪.‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای نجف علی عنایتی فرزند محمد بشمار‬ ‫ه شناسنامه ‪۲۶‬صادره ازمرکزی درششدانگ عرصه‬ ‫واعیان یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت‬ ‫‪۵۷‬مترمربع مفروز ومجزاشده ازپالک‪ _۱۹۹‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪۹‬حوزه ثبتی شهرستان کالله خریداری‬ ‫ازمالک رسمی اقا ی عطاخان عطایی محرزگردیده‬ ‫است‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪۱۵‬روز اکهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم‬ ‫و پس ازاخذ رسید‪،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪،‬دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪،‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬م‪ /‬الف‪۹۵۲۴/‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/۰۷/12:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۷/26 :‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬رییس ثبت اسنادوامالک‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۲۳۱۹‬‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۴/25‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۵۶۴‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گنبد کاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫ماهیم اق فرزند غایب بشمار ه شناسنامه ‪۱۳۴۵۱‬‬ ‫شماره ملی ‪ ۲۰۳۰۱۳۴۰۹۰‬مبنی بر صدور سند مالکیت‬ ‫نسبت به ‪ 499/60‬مترمربع مشاع ازششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ ۲۵۰۰۰۰‬مترمربع جداشده‬ ‫از پالک شماره ‪ ۲۲۶۶۷‬فرعی از ‪ _۱‬اصلی واقع‬ ‫در گنبدکاووس جاده داشلی برون بخش ‪ ۱۰‬حوزه‬ ‫ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواسطه از اقای‬ ‫احمدجهانی هیوچی‪ ،‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم‬ ‫و پس ازاخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬م ‪/‬الف‪۹۶۶۰ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/۰۷/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۸/10 :‬‬ ‫رضا سارانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۱۸۱‬‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۶/06‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۹۲۱‬هیات اول ‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک گنبد کاووس تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم ثریا چمنی فرزند عبدالغفور‬ ‫بشماره شناسنامه‪ ۶۲۹۳‬وشماره ملی ‪ ۲۱۲۲۷۱۸۹۴۳‬در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ ۲۲۶.۶۱‬مترمربع جداشده از پالک ‪ ۲۱۲۰۶‬فرعی از‬ ‫ا اصلی واقع در گنبدکاووس چای بویین بخش ‪۱۰‬‬ ‫حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از جومن‬ ‫ایمانی‪ ،‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روزاگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬م ‪/‬الف‪۹۶۵۸ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۷/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۸/10 :‬‬ ‫رضا سارانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی وماده‪ ۱۳‬قانون اجرایی ان ماده ‪-۳‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک محل مکلف است ارا‬ ‫هیات رادردونوبت به فاصله پانزده روز ازطریق‬ ‫روزنامه ها ی کثیر االنتشارو محلی اگهی نماید‪.‬‬ ‫همچنین این اداره مکلف است در روستاها عالوه بر‬ ‫انتشار اگهی ‪ ،‬رای هیات را با حضور نماینده شورای‬ ‫اسالمی روستا در محل الصاق نماید‪ .‬صورتمجلس‬ ‫الصاق اگهی باامضا نماینده اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫ونماینده شورای اسالمی روستا در پرونده ضبط می‬ ‫شود‪ .‬درصورتی که اشخاص ذی نفع به ارااعالم‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی ودر روستاهااز ازتاریخ الصاق در محل‬ ‫تادوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬متعرض باید ظرف‬ ‫یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪..‬‬ ‫در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض درمهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یامتعرض ‪،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل راارایه نکند‪ ،‬اداره‬ ‫ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید‬ ‫‪.‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر دادگاه‬ ‫نیست ‪ -۱.‬رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۴۲۳۸‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/۰۷/18‬موضوع پرونده کالسه‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۰۱‬خانم حلیمه خزین فرزند‬ ‫عبدالرحمن کدملی‪ ۲۲۳۹۷۲۷۶۸۳‬صادره ترکمن در‬ ‫ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین احداث شده‬ ‫(خانه) به مساحت ‪ ۱۱۴‬مترمربع جداشده از پالک‬ ‫شماره ‪ ۳۵۲۹‬فرعی از ا‪ -‬اصلی بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبت‬ ‫ملک گنبد کاووس انتقال ملک از محل تمامت سهم‬ ‫مالکیت مشاعی خود متقاضی واقع در شهرستان‬ ‫گنبدکاووس خیابان شریعتی شرقی کوچه ‪. ۱۷‬‬ ‫م ‪/‬الف‪۹۶۳۳/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/۰۷/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ؛ ‪1401/۰۸/10‬‬ ‫رضا سارانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ صفحه 3 ‫حفر چاه برای رفع مشکل کم ابی مناطق روستایی ازادشهر اغاز شد‬ ‫خبرهای ورزشی‬ ‫پایان مسابقات رنکینگ‬ ‫بدمینتون جوانان کشور در‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان‬ ‫کشور با برتری ورزشکاران خراسان‬ ‫رضوی و زنجان به پایان رسید‪.‬‬ ‫مسئول فنی این مسابقات گفت‪ :‬در‬ ‫بخش انفرادی در رده کمتر از ‪ ۱۷‬سال‪،‬‬ ‫محمد گلچین از خراسان رضوی به مقام‬ ‫نخست دست یافت‪.‬‬ ‫ابوالفضل مهاجر بختیاری افزود‪ :‬در این‬ ‫رده سنی مهدی حاج طالبی از خراسان‬ ‫رضوی دوم‪ ،‬پارسا اکبری از مازندران و‬ ‫محمد متین قاسمی از خراسان رضوی به‬ ‫مقام سوم مشترک دست یافتند‪.‬‬ ‫نصرتی عنوان کرد‪ :‬در مسابقات‬ ‫انفرادی در گروه سنی کمتر از ‪ ۱۹‬سال‪.‬‬ ‫امیر حسین حسنی از زنجان اول‪ ،‬محمد‬ ‫زرچی از خراسان رضوی دوم‪ ،‬احمد‬ ‫رئوفی از استان مرکزی واحسان مرادی از‬ ‫زنجان مشترک سوم شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش دو نفره نیز‬ ‫تیم های کمتر از ‪ ۱۷‬سال خراسان رضوی‬ ‫با ترکیب مهدی حاج طالبی و محمد‬ ‫گلچین و کمتر از ‪ ۱۹‬سال تیم خراسان‬ ‫رضوی با ترکیب محمد حاج ملک و‬ ‫محمد زرچی قهرمان شدند‪.‬‬ ‫فرشاد نصرتی دبیر فدراسیون‬ ‫بدمینتون جمهوری اسالمی ایران گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴‬نفر برتر بخش های انفرادی و ‪ ۲‬نفر‬ ‫اول بخش های دو نفره به مرحله سوم‬ ‫این مسابقات که از ‪ ۱۰‬تا ‪۱۳‬اذر ماه‬ ‫در شهر ستان محالت استان مرکزی‬ ‫برگزار می شود راه یافتند‪.‬‬ ‫مرحله دوم مسابقات رنکینگ قهرمانی‬ ‫جوانان کشور با شرکت ‪ ۱۵۰‬بدمینتون‬ ‫باز از ‪ ۲۱‬استان به میزبانی گنبدکاووس‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫نائب قهرمانی نوجوان‬ ‫گلستانی در رقابتهای‬ ‫قهرمانی دوومیدانی اسیا‬ ‫ورزشکار نوجوان گلستانی در مسابقات‬ ‫دوومیدانی قهرمانی اسیا عنوان نائب‬ ‫قهرمانی را کسب کرد‪.‬‬ ‫فرید قرنجیک ملی پوش گلستانی در این‬ ‫رقابتها که در کویت برگزار شد در رشته‬ ‫پرش سه گام با پرشی معادل ‪ ۱۴/۳۵‬متر‬ ‫نایب قهرمان شد و مدال نقره گرفت‪.‬‬ ‫محمدحسام مظفری» ملی پوش و پدیده‬ ‫نوظهور دوومیدانی گلستانی در رشته ‪۸۰۰‬‬ ‫متر با ثبت زمان ‪ ۱:۵۳.۳۰‬دقیقه قهرمان‬ ‫اسیا شد و گردن اویز طال را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر ارا صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقردر واحد ثبتی شهرستان مراوه تپه تصرفات‬ ‫مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است‪ .‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز‬ ‫ازطریق روزنامه ها ی کثیر االنتشارو محلی اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به ارااعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند ازتاریخ انتشار اگهی تا دوماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت مراوه تپه تحویل دهد‪ .‬دراین صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪ ،‬موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در‬ ‫صورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل راارایه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫پالک ‪ -۱۵۷‬اصلی بخش چهار‬ ‫حوزه ثبتی مراوه تپه‬ ‫‪ -۱‬را ی شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۴۴۰۰۰۰۰۲۹‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۴۰۰۰۰۰۵۸‬متصرفات مفروز‬ ‫ی و مالکانه اقای محمد دوجی فرزندنور احمد‬ ‫به شماره ملی ‪ ۵۳۱۰۱۲۲۸۰۱‬صادره از مراوه تپه‬ ‫دایربرصدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪ ۳۶۷‬مترمربع مفروز‬ ‫سرپرست امور اب و فاضالب ازادشهر گفت‪ :‬با هدف رفع مشکالت کم ابی‪ ،‬عملیات حفر چاه و اصالح شبکه در پنج روستای این شهرستان از سوی قرارگاه امام حسن مجتبی‬ ‫(ع) اغاز شد‪.‬‬ ‫داود سوخته سرایی اظهارداشت‪ :‬پنج روستای «قورچای»‪« ،‬حاجی اباد»‪« ،‬وطن»‪« ،‬پشمک» و «نراب» شهرستان ازادشهر درگیر مشکل کم ابی هستند که از محل اعتبارات‬ ‫محرومیت زدایی عملیات حفر چاه و اصالح شبکه و انشعابات روستای «قورچای» با حدود ‪ ۴‬هزار نفر جمعیت با ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال اعتبار اغاز شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اصالح خط انتقال اب روستای «حاجی اباد» ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تجهیزات الزم برای اصالح شبکه و انشعابات روستای «نراب» انتقال یافته و کار اصالح‬ ‫شبکه و انشعابات روستای «وطن» و حفر چاه روستای «پشمک» به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست امور اب و فاضالب ازادشهر ادامه داد‪ :‬مشکل کمبود اب شهر «نوده خاندوز» هم با تجهیز یک حلقه چاه که سال ‪ ۱۳۹۴‬حفر شده بود به طور کامل برطرف شد و در‬ ‫شهر ازادشهر هم با مدیریت تولید و توزیع تامین اب به ثبات رسیده است‪.‬‬ ‫سوخته سرایی گفت‪ ۲:‬حلقه چاه هم برای به حداقل رساندن مشکالت ابی شهر ازادشهر به زودی وارد مدار می شود و مشکالت شبکه توزیع هم برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست امور اب و فاضالب ازادشهر اظهارداشت‪ :‬اب اشامیدنی مورد نیاز شهرها و روستای این شهرستان از ‪ ۳۰‬حلقه چاه و ‪ ۳۲‬دهنه چشمه در حال تامین است و با توجه به‬ ‫کاهش بارندگی ها و تداوم خشکسالی به مردم توصیه می شود برای جلوگیری از بحران کمبود اب‪ ،‬مصرف این ماده حیاتی را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫‪ 26‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪679‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫‪4‬‬ ‫«اخالق»زنجیره گمشده ی ارتباط فرمانداری گنبدکاووس‬ ‫فاطمه روزخوش‪ :‬شهرستان گنبدکاووس‬ ‫در کنار ظرفیت ها وپتانسیل هایی ویژه در‬ ‫حوزه شهرنشینی‪ ،‬بعنوان دومین شهر استان‬ ‫گلستان‪ ،‬با داشتن قومیت های متعدد‪،‬‬ ‫شهروندانی با فرهنگ‪ ،‬فهیم وقدردان را در‬ ‫دل خود جای داده است‪ .‬بطوری که این‬ ‫اقوام به فراخور سنت ها ورسوماتشان با‬ ‫تلفیق برخی سنت ها واداب قومی باعث‬ ‫ایجاد همدلی هرچه بیشتر بین همدیگر‬ ‫شده اند‪ .‬در کنار همه ی این شاخص‬ ‫های خاص‪ ،‬یکی از مهمترین اداب این‬ ‫مردم انقالبی‪ ،‬قدردانی وپاسداشت تالش‬ ‫مسئوالنشان در جایگاه خدمت رسانی‬ ‫دستگاههای اجرائی می باشد‪ .‬بطوری که هر‬ ‫مسئولی در هرجایگاهی وبا هر قومیتی وقتی‬ ‫با صعه ی صدر واخالق پسندیده‪ ،‬خدماتی‬ ‫را درطول زمان مسئولیتش ارائه نماید‪،‬‬ ‫مردم این شهرستان قدردان هستند ونکته‬ ‫ی جالب اینکه قدرت تشخیص خاصی‬ ‫در پاالیش خدمات مسئوالنشان دارند‪ .‬این‬ ‫موضوع در طی ادوار مختلفی که بسیاری‬ ‫از نامداران‪ ،‬پست وجایگاهی را در اختیار‬ ‫داشتند وخدمات ارزنده ای را نیز ارائه‬ ‫نمودند‪ ،‬بخوبی واضح است‪ .‬همانگونه که‬ ‫در پایان دوره ی خدمت چندین ساله ی‬ ‫بسیاری از مدیران ومسئوالن‪ ،‬این مردم با‬ ‫تقدیر وتمجید تالشهای خالصانه انان‪ ،‬اداب‬ ‫قدردانی را به جا اورده اند‪ .‬در این میان انچه‬ ‫بیشترین تاثیرگذاری زنده ماندن نام ویاد‬ ‫مسئوالن زحمتکش را داشته است‪،‬اخالق‬ ‫ورفتار متواضعانه انان بوده بطوریکه‬ ‫همواره اخالق نیک در رفتار بیشتر مسئوالن‬ ‫بخصوص فرمانداران ونمایندگان مجلس‬ ‫باعث امیدواری وقدردانی این مردمان فهیم‬ ‫ونجیب بوده وقبل از اینکه عملکرد کاری‬ ‫ومسئولیتی فرماندارانشان را مورد ارزیابی‬ ‫ومجزاشده از پالک ‪ ۴۵۱‬فرعی از ‪ -۱۵۷‬اصلی واقع‬ ‫در قریه مراوه تپه بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‬ ‫انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی اقای خوجه‬ ‫قلی اوزونی دوجی بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد‪ .‬م‪ /‬الف‪۹۶۶۵/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬سه شنبه ‪1401/۰۷/26‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهار شنبه‪1401/۰۸/11‬‬ ‫عبدالحیم کوچک نژادسرپرست ثبت‬ ‫اسنادوامالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر ارا صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقردر واحد ثبتی شهرستان مراوه تپه تصرفات‬ ‫مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است‪ .‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز‬ ‫ازطریق روزنامه ها ی کثیر االنتشارو محلی اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به ارااعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند ازتاریخ انتشار اگهی تا دوماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت مراوه تپه تحویل دهد‪ .‬دراین صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪ ،‬موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در‬ ‫صورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل راارایه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫قرار دهند‪ ،‬اخالق‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬صعه ی صدر‬ ‫واداب انان و ارکان زیر مجموعه شان را‬ ‫تحسین می نمودند‪ .‬ومیتوان گفت این‬ ‫ارزیابی مثبت یا منفی بصورت نسبی منهای‬ ‫تاثیرگذاری کاری در رفتار واداب پسندیده‬ ‫ی اجتماعی شان مورد قبول ورضایت عموم‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در دوره ای که با جابجائی استاندار‪،‬‬ ‫شهرستان گنبدکاووس نیز شاهد جابجایی‬ ‫فرماندار ومعاونینش بود‪ ،‬این ارزیابی نسبی‬ ‫جابجا شد‪ .‬بطوریکه با توجه به عدم اگاهی‬ ‫عملکرد کاری فرمانداری که شفاف اطالع‬ ‫رسانی نمی شود‪ ،‬در رفتارهای این دستگاه‬ ‫وزیرمجموعه هایشان نیز تواضع ومهربانی‬ ‫حلقه ای گمشده در اتصال گردید‪ .‬انگار‬ ‫مسئولینی که با «سالم» وخداقوتی که‬ ‫تقدیمشان می شود‪ ،‬بیگانه اند وگویا قرار‬ ‫است سالیان سال مسندهایی که در چشم‬ ‫برهم زدنی جابجا می شود را در ید قدرت‬ ‫دارند که اینگونه از منظر باال ورفیع جایگاه‬ ‫به دیگران می نگرند وزمانی که از خود می‬ ‫گویند وکلمه ی «من» را برزبان می رانند‬ ‫گویا این «من» واین انگشت اشاره ای که به‬ ‫نشانه ی تائید خود وتکذیب دیگران باال می‬ ‫برند قراراست همیشه باال بماند درحالی که‬ ‫این دوره هم می گذرد همچنان که بسیاری‬ ‫از خوشیها وناخوشیها گذشت‪ .‬وانچه می‬ ‫ماند فقط وفقط «اخالق نیک» در خاطره‬ ‫هاست که موجب رضای خداوند وخلق‬ ‫خداوند است‪.‬‬ ‫پیامبر عظیم الشان اسالم(ص)با همه‬ ‫ی انهمه عظمتش وانهمه رسالتهای بزرگی‬ ‫که بر دوش داشتند ‪،‬رسالت اصلی اش را‬ ‫اخالق امتش معرفی نمود وفرمودند‪(:‬انی‬ ‫بعثت التمم مکارم االخالق) وبراستی اگر‬ ‫همه ی رهروان صدیق امت پیامبر(ص)به‬ ‫یاداورند که اخالق پسندیده افضل تمامی‬ ‫رفتارها وکردارهاست‪ ،‬بامحبوبیت ومقبولیتی‬ ‫که نزد امت خداوند پیدامی کنند‪ ،‬مورد حب‬ ‫ورضایت خداوند نیز قرار خواهند گرفت‬ ‫چرا که خداوند رضایت خودش را در‬ ‫رضایت خلق می داند‪.‬‬ ‫مردم فهیم شهرستان گنبدکاووس حتی‬ ‫اگر در حوزه های کاری ومراجعات شان‬ ‫به جوابی دلخواه نرسند‪ ،‬در مقابل اخالق‬ ‫وتواضع مسئوالنشان متواضعانه ومحترمانه‬ ‫رفتار می کنند واهل هیاهو وجنجال‬ ‫نیستند واین مردم شایسته اکرام واحترامند‬ ‫وخوشا به سعادت انانی که در منصب‬ ‫های مختلف ‪،‬توفیق خدمتگزاری به این‬ ‫پالک ‪ -۱۵۷‬اصلی بخش چهار‬ ‫حوزه ثبتی مراوه تپه‬ ‫‪ -۱‬را ی شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۴۴۰۰۰۰۰۹۰‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۴۰۰۰۰۰۷۹‬متصرفات مفروز‬ ‫ی و مالکانه اقای عبداالحد غراوی فرزند محمد‬ ‫به شماره ملی ‪ ۵۳۱۹۹۸۹۹۲۱‬صادره از مراوه تپه‬ ‫دایربرصدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪ 263/88‬مترمربع مفروز‬ ‫ومجزاشده از پالک ‪ ۱۸۵۳‬فرعی از ‪ -۱۵۷‬اصلی واقع‬ ‫در قریه مراوه تپه بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‬ ‫انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی اقای خوجه‬ ‫وردی یپان غراوی‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد‪ .‬م‪ /‬الف‪۹۶۸۰/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬سه شنبه ‪1401/۰۷/26‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهار شنبه ‪1401/۰۸/11‬‬ ‫عبدالحیم کوچک نژادسرپرست ثبت‬ ‫اسنادوامالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر ارا صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقردر واحد ثبتی شهرستان مراوه تپه تصرفات‬ ‫مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است‪ .‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز‬ ‫ازطریق روزنامه ها ی کثیر االنتشارو محلی اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به ارااعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند ازتاریخ انتشار اگهی تا دوماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت مراوه تپه تحویل دهد‪ .‬دراین صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪ ،‬موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در‬ ‫صورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل راارایه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫پالک ‪ -۱۵۷‬اصلی بخش چهار‬ ‫حوزه ثبتی مراوه تپه‬ ‫‪ -۱‬را ی شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۴۴۰۰۰۰۰۲۷‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۴۰۰۰۰۰۵۹‬متصرفات مفروز‬ ‫ی و مالکانه خانم محبوبه پران دوجی فرزند خدای‬ ‫نظر به شماره ملی‪ ۵۳۱۹۹۸۴۱۳۸‬صادره از مراوه تپه‬ ‫دایربرصدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با‬ ‫بنای احداثی به ‪ 277/79‬مترمربع مفروز ومجزاشده از‬ ‫پالک ‪ ۴۶۸‬فرعی از ‪ -۱۵۷‬اصلی واقع در قریه مراوه‬ ‫تپه بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه انتقال ملک مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی اقای محمد نظر خان پران‬ ‫دوجی ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد‪ .‬م‪ /‬الف‪۹۶۷۷/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬سه شنبه ‪1401/۰۷/26‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهار شنبه ‪1401/۰۸/11‬‬ ‫عبدالحیم کوچک نژادسرپرست ثبت‬ ‫اسنادوامالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫اگهی موضوع ماده سه قانون وماده سیزده ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر اراء صادره هیات موضوع ماده سه قانون‬ ‫وماده سیزده ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی گالیکش‬ ‫تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده‬ ‫مردم را دارند‪ .‬وگواه این مطلب بسیاری از‬ ‫مدیران دستگاههای اجرائی وانتظامی همانند‬ ‫سرهنگ علیفر ویا اقایان نوراللهی‪ ،‬احمدی‬ ‫و کریمی فرمانداران سابق که بارها وبارها‬ ‫این جمله راتکرار نموده اند که شهروندان‬ ‫گنبدی مردمانی بافرهنگ‪ ،‬فهیم وارزشی‬ ‫هستند والبته افراد اخالق مداری همانند انان‬ ‫مطمئنا مورد حمایت ومحبوبیت گنبدی ها‬ ‫هستند وبا نامی نیک از انها وهمکارانشان‬ ‫یاد می شود‪.‬‬ ‫انچه مسلم است اینکه مردم همواره اگاه‬ ‫هستند ورفتار مدیرانی که به انان مراجعه می‬ ‫کنند در خاطرشان می ماند وبقول سعدی‬ ‫شیرین سخن‪»:‬سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز‬ ‫مرده ان است که نامش به نکوئی نبرند»‬ ‫جا دارد یادی از معاونین سیاسی‪،‬امنیتی‬ ‫ادوار گذشته داشته باشیم که با اخالق‬ ‫ورفتارهای شایسته شان در اذهان خیلی‬ ‫ها همچنان جاودانند‪.‬معاونینی همانند‬ ‫سرکارخانم جعفری‪ ،‬شیبک‪ ،‬علیاری‬ ‫که با درایت ودرک صحیح موضوعات‬ ‫همواره در عرض ارادت وسالم به همگان‬ ‫پیشقدم بودند‪.‬‬ ‫امیدانکه همه ی ما در هر جایگاهی به این‬ ‫باور واقعی برسیم که منصب ها وجایگاهها‬ ‫دائمی وماندگار نیستند وانچه می ماند نام‬ ‫نیک ویا خدای ناکرده خاطره ی تلخ تصدی‬ ‫گری جایگاهی ست که عهده دارش شده‬ ‫ایم‪ .‬فرصت ها وتوفیقات را مغتنم بدانیم چرا‬ ‫که همه ی این موارد در عین زودگذربودن‪،‬‬ ‫ماندگاردر اذهان عموم مردم می باشد‪.‬‬ ‫زندگی تکرار فرداهای ماست‬ ‫می رسد روزی که فردا نیستیم‬ ‫انچه می ماند فقط نقش نکوست‬ ‫نقشها می ماند وما نیستیم‬ ‫است ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دونوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند ‪ ،‬می توانند ازتاریخ انتشار اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل‬ ‫تسلیم و پس ازاخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫پالک ‪ -۷۴‬اصلی قریه گالیکش‬ ‫‪ -۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۱۰۰۰۷۷۷‬مورخ‬ ‫‪ 1401/۰۵/31‬بنام خانم معصومه سایری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۰۴‬کدملی ‪ ۴۸۸۹۸۹۲۲۰۶‬صادره از لوه‬ ‫فرزند قربان در قسمتی از ‪ /‬ششدانگ یک قطعه یک‬ ‫باب ساختمان مسکونی به مساحت ‪ ۱۹۹.۹۴‬مترمربع‬ ‫قسمتی ازپالک شماره ‪ ۱۲۹۴‬فرعی از ‪ -۷۴‬اصلی‬ ‫واقع در گلستان بخش ‪ ۹‬حوزه ثبت ملک گالیکش‬ ‫(خریداری مع الواسطه از اقای غالمرضا خسروی‬ ‫حقوق ارتفاقی وصاحبان ان ندارد)‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۱۰۰۰۷۷۸‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/۰۵/31‬بنام اقای جمشید سنچولی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۱۰۸‬کدملی‪۳۶۷۴۲۹۳۱۴۵‬‬ ‫صادره از پشت اب فرزند قنبرعلی در قسمتی از‬ ‫‪ /‬ششدانگ یک قطعه یک باب ساختمان مسکونی‬ ‫به مساحت ‪ ۱۹۸.۸۹‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ ۱۲۹۴‬فرعی از ‪ -۷۴‬اصلی واقع در گلستان بخش‬ ‫‪ ۹‬حوزه ثبت ملک گالیکش (خریداری مع الواسطه‬ ‫از اقای غالمرضا خسروی حقوق ارتفاقی وصاحبان‬ ‫ان ندارد) م‪ /‬الف‪۹۷۰۱ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۷/26:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۸/15:‬‬ ‫جباراموت سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گالیکش‬ صفحه 4 ‫بهره برداری از ‪ ۳۵۰‬خانه محروم در گلستان‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان با اشاره به تفاهمنامه ساخت هزار و ‪ ۲۰۰‬خانه برای محرومان استان تا پایان سال گفت‪ :‬از ابتدای سال تاکنون ‪ ۳۵۰‬واحد‬ ‫مسکونی محرومان گلستان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫سیدمحمد حسینی افزود‪ :‬از مجموع واحدهایی که قرار است تا پایان امسال ساخته شود‪ ،‬احداث ‪ ۶۲۰‬خانه اغاز شده که ‪ ۵۷۰‬واحد در مرحله اسکلت و ‪ ۵۵۸‬واحد‬ ‫در مرحله سقف قرار دارد و برای ‪ ۴۵۶‬خانه پایان کار ساختمانی صادر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیگیری ساخت خانه برای محرومان گلستان در قالب تفاهمنامه پنج جانبه به صورت ماهانه صورت می گیرد که ‪ ۳۰۰‬سهمیه استان به هزار و ‪ ۲۰۰‬سهمیه‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی از افتتاح متمرکز ‪ ۲۰۰‬خانه روز گذشته با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن و استاندار در روستای رحمت اباد شهرستان‬ ‫علی ابادکتول خبر داد و گفت‪ :‬برای این خانه ها که بیشتر در مراوه تپه‪ ،‬علی ابادکتول‪ ،‬مینودشت‪ ،‬گالیکش‪ ،‬گمیشان و اق قال قرار دارد ‪ ۳۳۰‬میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ساخت این واحدها در قالب تفاهمنامه پنج جانبه بنیاد مستضعفان‪ ،‬سپاه‪ ،‬ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره )‪ ،‬کمیته امداد و بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی اجرا شده و به ازای هر واحد عالوه بر پرداخت یک میلیارد ریال وام قرض الحسنه و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال کمک بالعوض‪ ۱۰ ،‬تن سیمان رایگان به‬ ‫مالکان اهدا شد‪.‬‬ ‫‪ 26‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪679‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫‪5‬‬ ‫خوشه های شالی بر غوزه های پنبه برتری دارد؛‬ ‫ریشه مشکالت معلوم اما راه حل مدیران نامعلوم‬ ‫با اجرای مشوق های حمایتی قرار بود‬ ‫عیار طالی سفید گلستان باال برود این وعده‬ ‫گرچه تاحد کمی رنگ تحقق به خود گرفته‬ ‫اما همچنان با جایگاه واقعی خود فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬در این میان ریشه مشکالت کامال‬ ‫معلوم اما راه حل مدیران نامعلوم است‪.‬‬ ‫حمایت از طالی سفید در استان گلستان‬ ‫عالوه بر اینکه مزایای بسیاری در تقویت‬ ‫اقتصاد استان و بهبود وضعیت اب و خاک‬ ‫دارد و می تواند مشکل اشتغالزایی را برطرف‬ ‫کند تا اقتصاد گلستان متحول شود اما‬ ‫گسترش این محصول هنوز در شرایط قابل‬ ‫قبولی قرار ندارد‪.‬‬ ‫پاک سرشت‪ :‬تنها ‪ 550‬میلیون تومان‬ ‫سود در تبدیل پنبه به الیاف در گلستان‬ ‫رئیس هیئت مدیره صندوق پنبه ایران با‬ ‫اشاره به اینکه گلستان زمانی بزرگترین مرکز‬ ‫مرغوبترین نوع پنبه کشور بود‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد‬ ‫این استان بر پایه پنبه کاری می چرخید‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر در استان گلستان میزان تولید‬ ‫پنبه به طور متوسط دو تن در هکتار است‪،‬‬ ‫ولی در گذشته در هیمن استان ‪ 2.5‬تن در‬ ‫هکتار عملکرد داشتیم‪.‬‬ ‫اسدا‪ ...‬پاک سرشت افزود‪ :‬وقتی پنبه وارد‬ ‫صنایع نساجی و پوشاک می شد تعداد ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 200‬پیراهن از این الیاف به دست‬ ‫می امد‪ ،‬اکنون در هر مغازه قیمت یک پیراهن‬ ‫را بپرسید کمتر از ‪ 250‬هزار تومان نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر تعداد ‪ 2‬هزار و ‪200‬‬ ‫پیراهن را ضربدر ‪ 250‬هزار تومان کنیم‬ ‫چیزی حدود ‪ 550‬میلیون تومان فقط در‬ ‫بخش تبدیل الیاف به پیراهن عاید استان‬ ‫می شد‪ ،‬در حالیکه تخم پنبه ان نیز وارد‬ ‫صنایع روغن کشی می شود‪ ،‬کنجاله ان‬ ‫تبدیل به گوشت‪ ،‬روغن ان وارد چرخه‬ ‫تغذیه؛ ساقه و پوست غوزه پنبه تبدیل به‬ ‫چوب و کاغذ می شود‪.‬‬ ‫پاک سرشت گفت‪ :‬در مجموع وقتی این‬ ‫امتیازات را محاسبه کنیم می بینیم که کشت‬ ‫پنبه چقدر در سوداوری و اقتصاد استان‬ ‫نقش به سزایی داشته است‪.‬‬ ‫هزارجریبی‪ :‬ضرورت ایده های رقابتی‬ ‫در محصوالت کشاورزی‬ ‫مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در خصوص توسعه کشت پنبه در استان‬ ‫گلستان بر ضرورت برنامه های توسعه ای در‬ ‫کشت این محصول تاکید کرد و گفت‪ :‬اولین‬ ‫مسئله این است که کشت پنبه در رقابت‬ ‫اقتصادی با سایر محصوالت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ابراهیم هزارجریبی با تاکید بر اینکه باید مزیت‬ ‫ت به سایر محصوالت به‬ ‫قابل رقابت پنبه نسب ‬ ‫وجود اورد‪ ،‬افزود‪ 150 :‬هزار هکتار در گذشته‬ ‫در گلستان پنبه کاری داشتیم که این عدد به زیر‬ ‫‪ 10‬هزار هکتار رسیده بود و تقریب ًا می شود گفت‬ ‫که پنبه کاری در گلستان تعطیل شد اتفاقات مثبتی‬ ‫به مرور رخ داد که در حوزه بازار و تجارت‬ ‫قیمت ها بهبود پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی استفاده از بذور اصالح شده و توجه‬ ‫به مسائل فنی را در تقویت عملکرد پنبه‬ ‫موثر خواند و گفت‪ :‬این اتفاق باعث شده‬ ‫که میانگین تولید کشوری از دو تن فراتر‬ ‫برود و مقداری رشد صعودی در تولید پنبه‬ ‫در استان ایجاد شد‪.‬‬ ‫مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫با اشاره به افزایش سطح زیرکشت پنبه در‬ ‫استان بیان کرد‪ :‬سطح زیرکشت پنبه در‬ ‫گلستان که زمانی زیر ده هزار هکتار رسیده‬ ‫بود این عدد اکنون به ‪ 20‬هزار هکتار رسیده ‬ ‫است و مسیر صعودی دارد‪.‬‬ ‫به گفته هزارجریبی؛ نسبت به سال های‬ ‫گذشته روند گسترش کشت پنبه در گلستان‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬ما برای سرعت این‬ ‫روند رشدی باید برنامه های حمایتی را در‬ ‫نظر بگیریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه قیمت پنبه توسط‬ ‫بازار صورت می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬عرضه و تقاضا‬ ‫تحت تاثیر بازارهای جهانی است و هم‬ ‫تحت تاثیر بازارهای داخلی که ساالنه رشد‬ ‫خوبی داشتیم امسال کشاورزان انتظار رشد‬ ‫بیشتری از سال گذشته دارند‪.‬‬ ‫مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫با تصریح این نکته که دولت باید بسته های‬ ‫حمایتی پنبه را در برنامه خودش قرار دهد‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی پنبه‬ ‫جزو چهار محصول اساسی مورد حمایت‬ ‫دولت بود‪ ،‬که این خودش نقطه عطفی است‬ ‫و ما توانستیم پنبه را مجددا ً روی میز دولت‬ ‫برای حمایت قرار دهیم‪.‬‬ ‫هزارجریبی بیان کرد‪ :‬در مرحله جدید هم‬ ‫قرار است الگوی کشت برای سال زراعی‬ ‫جدید اعالم شود وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫هشت محصول را در بسته های حمایتی در‬ ‫اولویت قرار داده است که باز هم پنبه در این‬ ‫اولویت ها قرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما در حال رایزنی هستیم که‬ ‫بسته های حمایتی را برای توسعه کشت پنبه‬ ‫افزایش دهیم مانند یارانه کشت‪ ،‬یارانه تولید‪،‬‬ ‫یارانه بذر پنبه‪ ،‬توسعه مکانیزاسیون که هزینه های‬ ‫برداشت را کاهش دهیم این ها در دستور کار‬ ‫است تا بتوانیم با اغاز کشت پنبه که در بهار اینده‬ ‫صورت می گیرد بتوانیم باعث تشویق کشاورزان‬ ‫به کشت بیشتر پنبه در استان شویم‪.‬‬ ‫مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫با تاکید بر اینکه ایده های ایجاد رقابت در‬ ‫محصوالت کشاورزی خوب است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬قب ً‬ ‫ال تعاونی های پنبه کاران تشکیل شده‬ ‫بود که شدت و ضعفی در برخی استان ها‬ ‫داشت‪ ،‬در داراب تعاونی پنبه کاران را داریم‬ ‫که خودشان کارخانه پنبه پاک کنی دارند‪ ،‬پنبه‬ ‫را کشت می کنند تحویل کارخانه می دهند و‬ ‫سود کارخانجات برای خودشان است و قرار‬ ‫است یک کارخانه ی دیگری برای تعاونی‬ ‫پنبه کاران در داراب ایجاد شود و زنجیره‬ ‫تولید را گسترش دهند‪.‬‬ ‫هزارجریبی ادامه داد‪ :‬در کرمان هم تعاونی‬ ‫تولیدی برای کشاورزان وجود دارد ‪،‬خودشان‬ ‫پنبه کاری می کنند کارخانه پنبه پاک کنی دارند‬ ‫و امسال تعاونی کود و سم را در اختیار‬ ‫کشاورزان قرار داده اند‪ ،‬این الگو و ایده را‬ ‫می توان در استان شکل داد‪.‬‬ ‫موسی خانی‪ :‬برتری خوشه های شالی بر‬ ‫غوزه های پنبه‬ ‫رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی گلستان گفت‪ :‬کشاورز اگر‬ ‫بتواند سهام دار شود خوب است استان ما از‬ ‫دیرباز ‪ 42‬کارخانه پنبه پاک کنی فعال داشت‬ ‫که االن تعداد کارخانه های فعال به ‪ 9‬مورد‬ ‫رسید ه است‪.‬‬ ‫علی موسی خانی افزود‪ :‬در واقع برای‬ ‫تقویت کشت پنبه سرمایه گذاری از قبل‬ ‫انجام شده و همین تعداد کارخانه ای که‬ ‫داریم با تمام ظرفیتشان کار نمی کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه زنجیره ارزش تولید‬ ‫پنبه باید تقویت شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬پنبه وضعیتش‬ ‫به گونه ای است که تا به دست کارخانه برسد‬ ‫دو عامل واسط وجود دارد ما برای این که‬ ‫عوامل واسط را کم کنیم می توانیم تعاونی ها یا‬ ‫شرکت هایی که کشاورزان در حوزه پنبه ایجاد‬ ‫کرده اند در تجارت از وجود تعاونی ها استفاده‬ ‫کنیم و ان ها با کارخانه قرارداد ببندند‪.‬‬ ‫رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد‪ :‬با کشت‬ ‫قراردادی هم می توان تعاونی ها را فعال کرد‬ ‫تا سودی عاید کشاورزان شود‪.‬‬ ‫موسی خانی در خصوص پنبه و موضوع‬ ‫اب در کشت این محصول بیان کرد‪ :‬پنبه کاری‬ ‫زراعتی است که بسیار به تنش های خشکی‬ ‫مقاوم است و در شرایط کم ابی محصولی را‬ ‫برای کشاورز تولید می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حوزه سد وشمگیر و مناطق‬ ‫شمالی استان و بخش هایی از گنبد عم ً‬ ‫ال‬ ‫کشاورز اب دارد که پنبه بکارد اما برای‬ ‫مراحل بعدی اب ندارد‪ ،‬سال های قبل با‬ ‫حداقل اب کشاورز تولید داشت و با این‬ ‫اب کم می بینیم مزارعی است که عملکرد‬ ‫حداقلی دارد اما محصوالت پراب طلبی‬ ‫داریم که اگر یک هفته چاه کشاورز خراب‬ ‫شود برای کشت شالی ان محصول خسارت‬ ‫صددرصدی می بیند‪.‬‬ ‫رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی گلستان افزود‪ :‬زراعت پنبه‬ ‫در شرایط کم ابی جواب می دهد و عالوه بر‬ ‫این اشتغال زایی و درامدزایی خوبی دارد‪.‬‬ ‫موسی خانی گفت‪ :‬مزیت اقتصادی بین‬ ‫شالی و پنبه باعث شده کشاورزان به سمت‬ ‫کشت شالی کشیده شوند باید سازگاری‬ ‫محصول بازرگانی محصول مشخص شود و‬ ‫قیمت کاذب محصوالت دیگر فروکش کند‪.‬‬ ‫اقچلی‪ :‬خرید تضمینی ترغیب کننده‬ ‫کشاورز در انتخاب محصول است‬ ‫عبدالعزیز اقچلی یکی از پنبه کاران‬ ‫ازادشهری در خصوص مشکالت توسعه‬ ‫کشت پنبه گفت‪ :‬اولین چیزی که کشاورز را‬ ‫ترغیب به کشاورزی برای انتخاب محصول‬ ‫می کند خرید تضیمنی است‪ ،‬تا کشاورز‬ ‫بتواند تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس هزینه هایی که برای‬ ‫کشت محصول پنبه انجام دادیم تصورمان‬ ‫این بود که هر کیلو پنبه ‪ 35‬هزار تومان از‬ ‫کشاورز خریداری شود همانطوری که خرید‬ ‫تضمینی گندم با افزایش قیمت همراه بود؛‬ ‫زمزمه ها نشان می دهد که پنبه کیلویی بین‬ ‫‪ 28‬الی ‪ 30‬هزار تومان باشد‪.‬‬ ‫این پنبه کار گلستانی؛ کشت مکانیزه را‬ ‫برای مدیریت زراعی پنبه موثر دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کشت مکانیزه باعث می شود‬ ‫عملیات داشت به خوبی صورت بگیرد‬ ‫مبارزه با افات و علفهای هرز به راحتی‬ ‫کنترل شود از طرفی نیاز است دستگاه های‬ ‫کارنده در شهرستان وجود داشته باشد‪ ،‬بنده‬ ‫تنها کشاورزی هستم که در شهرستان پنبه را‬ ‫بصورت مکانیزه کشت کردم‪.‬‬ ‫اقچلی ادامه داد‪ :‬مصرف بذر با پنبه‬ ‫کارهای قدیمی بسیار باالست‪ ،‬بنده امسال‬ ‫با ‪ 10‬کیلو در هکتار کشت پنبه را انجام‬ ‫دادم اما کشت سنتی پنبه در هکتار چیزی‬ ‫حدود ‪ 60‬کیلو بذر در هکتار به دلیل نداشتن‬ ‫دستگاه کارنده مصرف بذر نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از ایتم های‬ ‫بسیار مهم در محصول پنبه‪ ،‬مبارزه با‬ ‫افات است‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه های بوم بلند با‬ ‫تراکتور شاسی بلند اگر در کشت پنبه مورد‬ ‫استفاده قرار بگیرد عمده مشکالت این‬ ‫حوزه برطرف خواهد شد در حال حاضر‬ ‫تراکتورهای داخلی طوری طراحی می شوند‬ ‫که ارتفاع ان بلندتر شود تا بهره وری کامل‬ ‫در سمپاشی را داشته باشیم و راندمان کار‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫این پنبه کار گلستانی افزود‪ :‬امسال شرایط فوق‬ ‫العاده برای افت فراهم بود اگر سیستم سمپاشی‬ ‫مجهز نباشد مقابله با افات سخت خواهد بود‬ ‫خیلی از کشاورزان محصول اولیه پنبه خود را به‬ ‫دلیل عدم سمپاشی مناسب از دست دادند‪.‬‬ ‫اقچلی گفت‪ :‬برداشت مکانیزه پنبه در پایین‬ ‫امدن هزینه های کارگری موثر است اگر‬ ‫شرایط کاشت‪ ،‬داشت و برداشت به صورت‬ ‫مکانیزه برای کشاورز فراهم شود قطعا میزان‬ ‫بهره وری افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫افتتاح خانه هالل در‬ ‫فاضل اباد‬ ‫‪ ۲۸۸‬اُمین خانه هالل گلستان در محله‬ ‫گلریز فاضل اباد شهرستان علی اباد کتول‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل جمعیت هالل احمر گلستان‬ ‫گفت‪ :‬هدف از افتتاح خانه هالل در محالت‬ ‫و روستا ها اموزش‪ ،‬توانمندسازی جوامع‬ ‫محلی برای افزایش تاب اوری هنگام بروز‬ ‫حوادث است‪.‬‬ ‫قاسم غریب ابادی گفت‪ :‬شهرستان علی‬ ‫اباد کتول ‪ ۲۲‬خانه هالل در محالت و‬ ‫روستا ها خدمات رسانی می کردند‪.‬‬ ‫هشتمین همایش صنعت‬ ‫چاپ استان‬ ‫بیش از ‪۲۱۰‬واحد فعال چاپ‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫گلستان گفت‪ :‬بیش از دویست و َده واحد‬ ‫چاپ در این استان فعال است‪.‬‬ ‫محمد رعیت در هشتمین همایش‬ ‫صنعت چاپ استان با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫این واحد ها در سطوح مختلف ازجمله‬ ‫صنعتی و دیجیتال‪ ،‬فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫رعیت با تاکید بر اینکه‪ ،‬همه همت‬ ‫خود را برای تقویت حرفه ای‪ ،‬فنی و‬ ‫دانشی این صنعت در استان به کار گرفته‬ ‫ایم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای امسال ‪۵‬دوره‬ ‫اموزشی تخصصی برای فعاالن این صنعت‬ ‫پیش بینی کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی همایش صنعت چاپ کشور‬ ‫نیز تامین مواد اولیه مانند کاغذ و مرکب را‬ ‫از دغدغه های مهم این صنعت دانست‪.‬‬ ‫خرابی ‪ ۳۰‬درصد نازل های‬ ‫سوخت مایع گلستان‬ ‫مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به‬ ‫نقص فنی و سخت افزاری ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نازل های جایگاه های سوخت مایع استان‪،‬‬ ‫خواستار برطرف کردن این نواقص توسط‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی شد‪.‬‬ ‫سیدمهدی حسینی در حاشیه بازدید‬ ‫از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی‬ ‫گنبدکاووس به مناسبت روز جهانی‬ ‫استاندارد به خبرنگاران گفت‪ :‬این‬ ‫نقص ها سبب شده تا امکان بررسی فنی‬ ‫ان نباشد با این حال بازرسان ما با نصب‬ ‫برچسب (خارج از خدمت) مانع فعالیت‬ ‫ان نازل می شوند ضمن اینکه متولی رفع‬ ‫نواقص سخت افزاری نازل های سخت‪،‬‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی گلستان است که باید نسبت به رفع‬ ‫ان اقدام نماید‪.‬‬ ‫افزایش سهم کالله در اشتغال‬ ‫گلستان به راه اندازی صنایع‬ ‫تبدیلی نیاز دارد‬ ‫فرماندار کالله گفت‪ :‬افزایش سهم این‬ ‫شهرستان در اشتغال بخش صنعت گلستان‬ ‫به جذب سرمایه گذار برای راه اندازی‬ ‫صنایع تبدیلی کشاورزی نیاز دارد‪.‬‬ ‫فرهاد شیبک در مراسم تجلیل از‬ ‫عوامل خرید محصوالت کشاورزی‬ ‫کالله اظهارداشت‪ :‬با وجود ظرفیت باالی‬ ‫شهرستان در حوزه تولیدات کشاورزی‪،‬‬ ‫سهم اشتغال کالله در بخش صنعت فقط‬ ‫سه درصد است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از مجموع ‪ ۶۸‬هزار هکتار‬ ‫اراضی شهرستان‪ ۷۹ ،‬درصد به کشت‬ ‫گندم و ‪ ۱۱‬درصد به کشت کلزا اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫شیبک افزود‪ :‬امسال ‪ ۱۷۲‬هزار تن گندم‬ ‫و ‪ ۱۷‬هزار تن دانه روغنی کلزا در کالله‬ ‫تولید شد و از این حیث شهرستان در رتبه‬ ‫اول استان قرار دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫اقدامات پیشگیرانه از خسارت مگس مدیترانه ای به باغ های خرمالو‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫رفع تصرف ‪ ۳۵۲‬متر مربع‬ ‫از اراضی ملی در‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫کیانوش حق نما مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی گلستان برای پیشگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای به باغ های خرمالو توصیه ایی به باغداران کرد‪.‬‬ ‫کیانوش حق نما گفت‪ :‬خسارت افت مگس میوه مدیترانه ای به باغ های خرمالو در استان اغاز شده است و باغداران باید اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند‪.‬‬ ‫حق نما افزود‪ :‬هر نوع ریزشی از محصول خرمالو باید جمع اوری و در عمق ‪۵۰‬سانتی متری خاک دفن شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کف باغ به طور مرتب دیسک زده شود و خرمالو ها قبل از رسیدن کامل چیده شود تا مراحل رسیدگی را فیزیولوژیکی طی کنند‪.‬‬ ‫حق نما تاکید کرد‪ :‬محلول پروتئین پاشی در باغ های خرمالو در دستور کارباغداران قرار گیرد و در صورت بارندگی مجددا محلول پاشی انجام شود چراکه بارندگی‬ ‫اثر این محلول پاشی ها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عملیات محلول پاشی بر روی تنه درخت و شاخه نزدیک به میوه اسپری شود تا برای مصرف خرمالوی رسیده مشکلی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫حق نما افزود‪ :‬عالوه بر خرمالو از باغ های شهرستان بندرگز‪ ،‬مشاهده افت مگس میوه مدیترانه ای در باغ های نارنگی‪ ،‬پرتقال و انار هم گزارش شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مگس میوه مدیترانه ای به بیش از ‪۳۰۰‬گونه گیاهی مختلف از جمله درختان میوه دانه دار‪ ،‬هسته دار‪ ،‬انار‪ ،‬انگور‪ ،‬بادام‪ ،‬انواع میوه های درختچه ای‪،‬‬ ‫بوته ای‪ ،‬سبزی‪ ،‬صیفی‪ ،‬مرکبات حمله می کند و به برخی از ان ها از جمله هلو‪ ،‬انجیر‪ ،‬خرمالو‪ ،‬گالبی‪ ،‬نارنگی پیش رس ترجیح میزبانی شدیدی دارد‪.‬‬ ‫‪ 26‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪679‬‬ ‫تولید‬ ‫‪ ۳۵۲‬متر مربع از اراضی ملی در علی‬ ‫ابادکتول از متجاوزان بازپس گرفته شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان گفت‪ :‬ماموران‬ ‫پلیس اگاهی شهرستان علی اباد کتول‬ ‫با اشراف اطالعاتی و تحقیقات میدانی‬ ‫موفق به کشف یک فقره تصرف غیر مجاز‬ ‫اراضی ملی در این شهرستان شدند‪.‬‬ ‫سردار دادگر افزود‪ :‬متهم ‪ ۳۵۲‬متر مربع‬ ‫از اراضی ملی را به صورت غیر مجاز‬ ‫تصرف کرده بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کارشناسان ارزش زمین مورد‬ ‫نظر را ‪ ۱۴‬میلیارد ریال براورد کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان گلستان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این راستا یک متهم دستگیر و پس‬ ‫از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی‬ ‫به مراجع قضائی معرفی شد‪.‬‬ ‫تحقق ‪ ۶۷‬درصدی تعهد‬ ‫اشتغال شهرستان گالیکش‬ ‫فرماندار گالیکش سهمیه اشتغال این‬ ‫شهرستان را برای سال جاری یک هزار و‬ ‫‪ ۳۳۳‬نفر اعالم کرد و افزود‪ :‬از این میزان‬ ‫تا کنون برای ‪ ۸۶۶‬نفر‪ ،‬معادل ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫اشتغالزایی شده است‪.‬‬ ‫علی جوان حاذق خواه گفت‪ :‬تمامی‬ ‫دستگاه های اجرایی عضو کارگروه اشتغال‬ ‫و اقتصاد مقاومتی شهرستان نسبت به ثبت‬ ‫تحقق اشتغال انجام شده در سامانه رصد‬ ‫موظف هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال سهمیه اعتبارات‬ ‫مشاغل خانگی شهرستان گالیکش ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد ریال است که ‪ ۴۰‬درصد ان به‬ ‫طرح های مستقل و ‪ ۶۰‬درصد ان نیز به‬ ‫طرح های پشتیبان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫فرماندار گالیکش گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫برای ‪ ۸۰‬طرح با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال توسط ادارات جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫ارشاد و صمت پس از تصویب در کارگروه‬ ‫اشتغال پرونده تشکیل شده است‪.‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫‪6‬‬ ‫کاهش چک های برگشتی در یک سال اخیر‬ ‫در یک سال اخیر نسبت چک های‬ ‫برگشتی به کل چک های مبادله شده‪ ،‬هم از‬ ‫لحاظ تعداد و هم از لحاظ مبلغ‪ ،‬کاهشی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در کشور همواره یکی از ابزارهای مهم‬ ‫پرداخت چک است اما در سال های اخیر‪،‬‬ ‫چک اعتبار خود را از داده بود و به جای‬ ‫انکه فرایند انجام معامالت را تسهیل کند‬ ‫موجب ایجاد مشکل برای مردم و کسب و‬ ‫کارها شده بود و بسیاری از پرونده ها در‬ ‫دستگاه های قضایی مربوط به افرادی بود که‬ ‫به اصطالح چک بی محل داشتند‪.‬‬ ‫با کم رنگ شدن اعتبار چک به عنوان‬ ‫ابزار پرداخت در معامالت بحث اصالح‬ ‫قانون صدور چک مطرح شد و پس از سه‬ ‫سال سرانجام در سال ‪ ۱۴۰۰‬به طور رسمی‬ ‫اجرا شد‪ .‬این قانون در مدت کوتاه کمتر از‬ ‫یک سال توانست امار چک های برگشتی را‬ ‫تا حد بسیاری کاهش دهد‪.‬‬ ‫در دولت جدید فرایند اجرای قانون جدید‬ ‫چک سرعت بیشتری گرفت و گزارش بانک‬ ‫مرکزی از اخرین وضعیت چک گواهی بر این‬ ‫ادعا است‪.‬‬ ‫براساس امار اعالمی بانک مرکزی نسبت‬ ‫چک های برگشتی به مبادله ای در تیر و مرداد‬ ‫ماه سال گذشته (پایان دولت دوازدهم) به‬ ‫ترتیب برابر ‪ ۹.۲‬و ‪ ۱۰.۷‬درصد بود‪ .‬در‬ ‫تیرماه سال گذشته ‪ ۵۶۰‬هزار فقره و مردادماه‬ ‫‪ ۷۴۲‬هزار فقره چک وصول نشد‪.‬‬ ‫همچنین طی ماه های پایانی فعالیت دولت‬ ‫دوازدهم مبلغ چک های برگشتی نیز قابل توجه‬ ‫بود‪ .‬براساس اعالم بانک مرکزی مبلغ چک های‬ ‫برگشتی در این دو ماه به ترتیب ‪ ۱۱.۹‬درصد و‬ ‫‪ ۱۴.۸‬درصد نسبت به چک های مبادله ای بود‪.‬‬ ‫چک های برگشتی به مبادله ای ‪ ۹.۱‬درصد‬ ‫شد در حالیکه این شاخص در مردادماه سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۰.۷‬درصد بود‪ .‬تعداد چک های‬ ‫برگشتی در یک سال اخیر از ‪ ۷۴۲‬هزار فقره‬ ‫چک به ‪ ۶۴۲‬هزار فقره رسید‪.‬‬ ‫همچنین مبلغ چک های برگشتی در‬ ‫مردادماه امسال ‪ ۳۹۵‬هزار میلیارد تومان بود‬ ‫و برابر امار نسبت مبلغ چک های برگشتی‬ ‫به مبادله ای ‪ ۱۱.۴‬درصد بود‪ .‬مبلغ چک های‬ ‫برگشتی در مردادماه سال گذشته ‪ ۲۹۹‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بود و نسبت مبلغ چک های‬ ‫برگشتی به مبادله ای ‪ ۱۴.۸‬درصد بود‪.‬‬ ‫مقایسه امارها نشان می دهد که تعداد‬ ‫چک های برگشتی در مردادماه ‪ ۱.۶‬درصد و‬ ‫مبلغ چک های برگشتی در این ماه ‪ ۳.۷‬درصد‬ ‫کاهش داشت‪ .‬در نتیجه؛ چک های صیادی‬ ‫نقش قابل توجهی در کاهش چک های برگشتی‬ ‫داشته است‪ .‬کاهش چک های برگشتی بیانگر‬ ‫رونق کسب و کارها است و تاثیر قابل توجهی‬ ‫در رشد اقتصادی کشور دارد‪.‬‬ ‫همچنین قانون جدید چک باعث سهولت‬ ‫بیشتر فرایندها و جلب اعتماد مردم است که‬ ‫خود مولفه ای مهم در اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫در دولت جدید بانک مرکزی عزم جدی‬ ‫برای اجرایی کردن قانون جدید چک‬ ‫همچون مسدود کردن وجوه صادرکننده در‬ ‫صورت عدم وصول‪ ،‬دسترسی به خدمات‬ ‫سامانه صیاد از طریق پیامک‪ ،‬الزام ثبت‬ ‫مشخصات چک های تضمینی در سامانه‬ ‫صیاد توسط بانک ها و اتصال خودپردازها به‬ ‫خدمات سامانه صیاد داشت‪.‬‬ ‫طبق اقداماتی که پیش از این به ان اشاره‬ ‫کردیم همزمان با یک سالگی فعالیت دولت‬ ‫سیزدهم در مردادماه سال جاری نسبت تعداد‬ ‫علت صف های طوالنی در خیابان رسالت مشخص شد؛‬ ‫تدبیر مسئوالن شهری گرگان در توزیع برنج های مازاد‬ ‫با تدبیر مسئوالن گرگان ‪ 30‬تن برنج‬ ‫تنظیم بازار بین اقشار اسیب پذیراین‬ ‫شهرستان توزیع شد‪.‬‬ ‫بخشی از گوشت و برنج تنظیم بازار‬ ‫ویژه ماه محرم و صفر که با قیمت مصوب‬ ‫به مواکب عزاداری اختصاص یافته بود به‬ ‫دلیل انکه سهمیه به طور کامل جذب نشد‬ ‫با تدبیر مسئوالن شهری در کارگروه امنیت‬ ‫غذایی گرگان تصمیم بر ان شد تا این اقالم‬ ‫بر اساس تخفیف پیش بینی شده در اختیار‬ ‫اقشار اسیب پذیر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫چند روزی است صف های مردمی در‬ ‫خیابان رسالت گرگان برای دریافت برنج‬ ‫تنظیم بازار تشکیل شده است و روزانه‬ ‫حدود ‪ 4‬تن برنج به ازای هر نفر به کسانی‬ ‫که خود را مستحق گرفتن این کاال می دانند‬ ‫تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس تنظیم بازار شهرستان گرگان در‬ ‫گفتگو با خبرنگار گلستان ما اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکسری برنج و گوشت تنظیم بازار ویژه‬ ‫ماه محرم و صفر که به مواکب حسینی‬ ‫اختصاص داده شده بود تا سهمیه خود را‬ ‫با حواله از تبلیغات اسالمی جذب کنند اما‬ ‫سهمیه به طور کامل جذب نشد‪.‬‬ ‫احمد میرزایی با اشاره به اینکه دو‬ ‫عامل فروش برای توزیع اقالم تنظیم بازار‬ ‫در گرگان در نظر گرفته شده که جزو‬ ‫کاسبان امین هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در جلسه ای‬ ‫که هفته گذشته با محوریت کارگروه‬ ‫امنیت غذایی شهرستان گرگان برگزار شد‬ ‫با تصمیم فرماندار مصوب شد تا ‪ 10‬تن‬ ‫برنج تنظیم بازار بین مددجویان کمیته امداد‬ ‫و بهزیستی توزیع شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ 20‬تن برنج تنظیم بازار‬ ‫نیز بین اقشار اسیب پذیر گرگان در حال‬ ‫توزیع است‪ ،‬گفت‪ :‬به ازای هر نفر ‪10‬‬ ‫یا‬ ‫داش‬ ‫د‬ ‫ت‪2‬‬ ‫از برنامه تدبیر تا مدیریت تعالی‪،‬‬ ‫کیلوگرم برنج دولتی با قیمت ‪ 185‬هزار‬ ‫تومان به افراد نیازمند داده می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ در سالهای قبل سیب زمینی‬ ‫و پیازهای مازاد به دلیل عدم رعایت الگوی‬ ‫کشت روی دست کشاورزمیماند و متاسفانه‬ ‫به دلیل بی تدبیری مسئوالن متولی امحاء‬ ‫میشد و بسیاری گاله کرده بودند که میشد‬ ‫به سبب جلوگیری از اسراف و تامین امنیت‬ ‫غذایی در بین مردم توزیع میشد‬ ‫همچنین دفن جوجه های یک روزه نیز‬ ‫باعث انتقادهای فراوانی از سوی مردم و‬ ‫برخی دلسوزان شده بود‪.‬‬ ‫استفاده از پتانسیل شوراها برای مدیریت مدرسه‬ ‫شاید بدون تعارف مطابق با اندیشه‬ ‫تمدن سازی بتوان گفت مهمترین دستگاه‬ ‫در نظام حکومتی‪ ،‬اموزش و پرورش‬ ‫است‪ ،‬چرا که اینده کشور و تربیت نسل‬ ‫را انجام می دهد‪.‬‬ ‫سیستم اموزشی ما پیش از انقالب‬ ‫اسالمی و تا اوایل دهه نود کپی برداری‬ ‫شده از نظام های اموزشی غربی بدون‬ ‫توجه به فرهنگ‪ ،‬قدمت و دین مردم‬ ‫ایران زمین بود برای همین تا مدت ها‬ ‫پس از تغییر حکومت از نظام پادشاهی به‬ ‫جمهوری اسالمی با اجرای برنامه های‬ ‫مختلف به اهداف و اجرای تِرن های‬ ‫مختلف برای تربیت نسل با نگاه تمدنی‪،‬‬ ‫توفیق چندانی حاصل نگردید‪ ،‬لذا با‬ ‫دستور رهبر معظم انقالب و با تالش همه‬ ‫دغدغه مندان و اساتید امر حوزه تعلیم و‬ ‫تربیت ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫سند راهبردی ترسیم گردد با عنوان ؛« سند‬ ‫تحول بنیادین اموزش و پرورش»‪.‬‬ ‫اما همانطور که پیشتر در زمان معرفی وزیر‬ ‫محترم اموزش و پرورش دولت سیزدهم‬ ‫نگارش نمودم‪ ،‬تحول در اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫مرد تحول می خواهد‪ ،‬کسی که اشرافیت‬ ‫کامل بر نگرش تمدن سازی‪ ،‬اسناد باالدستی‬ ‫نظام‪ ،‬سند تحول بنیادین اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫ساحت های تربیتی‪ ،‬برنامه ریز و عملیاتی‬ ‫باشد و این تاکنون اجرای کامل در سطح‬ ‫مدیران ارشد‪ ،‬میانی و پایه این وزارتخانه تا‬ ‫سطح شهرستان ها نگردیده است‪.‬‬ ‫همچنین در یادداشتی دیگر نوشتم که‬ ‫که الگوی تدریس در کالس های درس‬ ‫باید تغییر کند‪ ،‬چرا که نسل های جدید‬ ‫دارای دغدغه ها و الگوهای فکری جدیدی‬ ‫هستند که با نسل های پیشین متفاوت است‪،‬‬ ‫یعنی تا حدودی دچار شکاف نسلی گشته‬ ‫ایم! این امر را فناورهای روز و فضای‬ ‫مجازی تشدید کرده‪ ،‬که نسل های کودک‬ ‫و نوجوان ما دچار زیست مجازی شده اند‬ ‫ولی نسل های پیشین از سواد رایانه ای و‬ ‫خصوص ًا سواد رسانه ای عقب مانده اند‪!.‬‬ ‫این مهم با نگاهی به چالش هایی که‬ ‫برخی از نوجوان و جوانان های ما در‬ ‫ابتدای مهرماه برای کشور ایجاد نمودند‬ ‫کام ً‬ ‫ال روشن و مبرهن بود‪.‬‬ ‫یکی از ویژگی های یک مدیر مدرسه‬ ‫خوب استفاده از پتانسیل شوراها مدرسه‬ ‫است‪ ،‬چرا که کمک شایانی در بهبود‬ ‫عملکرد سطح مدیریت مرکز اموزشی می‬ ‫کند‪ ،‬همان که بیشتر با نام «مدیریت تعالی»‬ ‫معروف می باشد‪.‬‬ ‫تجربه نشان داده‪ ،‬گر چه قوی ترین شورا‬ ‫در سطح مدرسه همان شورای مدرسه می‬ ‫باشد ولی مفیدترین شورا‪ ،‬شورای انجمن‬ ‫و اولیاء مدرسه می باشد ؛ چه این مرکز‬ ‫اموزشی دبستان دوره اول و دوم باشد‪ ،‬چه‬ ‫دبیرستان دوره اول و دوم‪ ،‬چه هنرستان؛‬ ‫چه مدرسه عادی باشد و چه خاص‪.‬‬ ‫انجمن اولیا و مربیان منتخبین والدین‬ ‫دانش اموزان مدرسه هستند که با برگزاری‬ ‫جلسات مختلف در طول یک سال تحصیلی‬ ‫در تحقق اهداف اموزشی و تربیتی‬ ‫دانش اموزان همان مدرسه قدم برداشته و‬ ‫ناظر و کمک کاری برای تصمیمات مهم‬ ‫مدرسه از اموزشی تا مالی هستند‪.‬‬ ‫تشکیل جلسات سخنرانی و بحث ازاد‬ ‫جهت افزایش مشارکت والدین‬ ‫ایجاد فرصتی برای ارائه مشاوره و‬ ‫راهنمایی دادن به والدین جهت رفع‬ ‫مشکالت تحصیلی‪ ،‬تربیتی و خانوادگی‬ ‫ایجاد تسهیالت و امکانات رفاهی برای‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬مربیان و والدین‬ ‫بر نا مه ر یز ی‬ ‫برای افزایش بازده‬ ‫در‬ ‫دانش اموزان‬ ‫اوقات فراغتشان‬ ‫تصمیم گیر ی‬ ‫درباره نحوه مصرف‬ ‫کمک های مالی به‬ ‫مدرسه‬ ‫مجتبی لشکر بلوکی‬ ‫برگزاری جشن ها‬ ‫و مراسم در مدرسه‬ ‫و… را می تواند از جمله وظایف‬ ‫شورای انجمن و اولیاء دانست‪.‬‬ ‫مدیری موفق در اداره مدرسه خود می‬ ‫شود که از پتاسیل این گروه چه به عنوان‬ ‫ِخرد جمعی در برنامه های اموزشی و‬ ‫پرورشی چه در مشارکت و جذب کمک‬ ‫های مردم بهره مناسب از همکاری با این‬ ‫شورا را بنماید‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪ ۵۵۰‬هکتار باغ زعفران در گلستان وجود دارد‬ ‫حوادث‪:‬‬ ‫دستگیری سارقان‬ ‫مرغداری در اق قال‬ ‫سرهنگ «اکبر سجادی» اظهار داشت‪:‬‬ ‫در پی به سرقت رفتن ‪ 400‬قطعه مرغ‬ ‫زنده از یک مرغداری در اق قال‪ ،‬موضوع‬ ‫بصورت ویژه در دستور کار پلیس اگاهی‬ ‫این شهرستان قرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران پلیس اگاهی با‬ ‫انجام کارهای پلیسی و بررسی های‬ ‫میدانی و تخصصی موفق شدند ‪3‬‬ ‫سارق را شناسایی و با هماهنگی مراجع‬ ‫قضایی در عملیات غافلگیرانه انان را‬ ‫دستگیر کنند ‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان «اق قال»‬ ‫اظهار داشت‪ :‬متهمان در تحقیقات اولیه به‬ ‫جرم خود اقرار و پس از تشکیل پرونده به‬ ‫مراجع قضائی معرفی شدند‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 30‬فقره سرقت‬ ‫کابل مخابرات‬ ‫سردار «سعید دادگر» اظهار داشت‪:‬‬ ‫به دنبال وقوع چندین فقره سرقت کابل‬ ‫مخابرات در ازادشهر‪ ،‬رسیدگی به موضوع‬ ‫به صورت ویژه در دستور کار ماموران‬ ‫پلیس اگاهی شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اقدامات تخصصی‬ ‫و بررسی های میدانی پلیس اغاز شد و‬ ‫سرانجام ماموران موفق شدند با اشراف‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬مخفیگاه سارق را شناسایی‬ ‫و در یک عملیات غافگیرانه وی را‬ ‫دستگیر کنند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متهم در تحقیقات مقدماتی و پس‬ ‫از مواجهه با مستندات پلیس به ‪30‬‬ ‫فقره سرقت کابل مخابرات در ازادشهر‬ ‫اعتراف کرد‪.‬‬ ‫این مقام ارشد انتظامی با اشاره به‬ ‫معرفی متهم به مراجع قضائی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شهروندان می توانند در صورت مواجهه‬ ‫با افراد مشکوک‪ ،‬مراتب را در اسرع‬ ‫وقت از طریق سامانه ‪ 110‬به پلیس‬ ‫اطالع داده و در تامین امنیت پایدار‬ ‫جامعه سهیم باشند‪.‬‬ ‫کشف سالح شکاری‬ ‫غیرمجاز در گنبد‬ ‫سرهنگ «محمود علی فر» در تشریح‬ ‫این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی و جمع اوری سالح های‬ ‫غیرمجاز همواره در دستور کار پلیس‬ ‫شهرستان قرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان گنبد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دراین راستاماموران پاسگاه‬ ‫اق اباد‪ ،‬فجر و کالنتری ‪11‬این شهرستان‬ ‫طی عملیات های جداگانه موفق شدند‬ ‫تعداد ‪ 4‬قبضه سالح شکاری غیرمجاز‬ ‫کشف کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ علی فر از شهروندان خواست‪:‬‬ ‫برای ایجاد امنیتی پایدار در شهرستان‪ ،‬با‬ ‫پلیس همکاری کرده و هرگونه اطالعات‬ ‫و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و‬ ‫انتظامی به مرکز فوریت های پلیسی ‪110‬‬ ‫اطالع دهند ‪.‬‬ ‫با همکاری سربازان گمنام امام زمان‬ ‫(عج) انجام شد؛‬ ‫انهدام باند قاچاق اسلحه در‬ ‫شرق گلستان‬ ‫‪ 91‬قبضه سالح غیرمجاز‬ ‫کشف شد‬ ‫باند قاچاق اسلحه در شرق گلستان‬ ‫منهدم و طی این عملیات ‪ 91‬قبضه اسلحه‬ ‫غیرمجاز کشف شد‪.‬‬ ‫با همکاری سربازان گمنام امام زمان‬ ‫(عج) و فرماندهی انتظامی استان باند‬ ‫قاچاق اسلحه در شرق گلستان منهدم و‬ ‫طی این عملیات ‪ 91‬قبضه اسلحه غیرمجاز‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫معاون مدیریت باغبانی جهادکشاورزی گلستان گفت‪ :‬عمده اراضی زعفران ایجاد شده در استان در شهرستان های ازادشهر به ویژه روستای «وامنان»‪ ،‬مینودشت‪ ،‬رامیان‪،‬گالیکش‪،‬‬ ‫علی ابادکتول و گرگان در سطح ‪ ۵۵۰‬هکتار است‪.‬‬ ‫نوید رضا فرهانی اظهار کرد‪ :‬ساالنه در این استان بین ‪ ۳۰‬هکتار تا ‪ ۵۰‬هکتار زمین کشاورزی به سطح زیر کشت زعفران استان اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زعفران به عنوان کشت اصلی و حمایت شده در گلستان همانند استان خراسان رضوی به شمار نمی رود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کشت زعفران در زمین های کوهستانی مستعد‬ ‫استان از سوی بهره برداران عالقمند صورت می گیرد که امسال استقبال کشت زعفران در شهرستان مرزی و محروم مراوه تپه با تهیه بذر ان (پیازچه)‪ ،‬افزوده شده است‪.‬‬ ‫فرهانی با اشاره به نزدیک بودن زمان گل دهی باغ های بارور زعفران در استان‪ ،‬پیش بینی کرد در فصل پاییز امسال حداقل ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم زعفران خشک شده در استان‬ ‫تولید و روانه بازار مصرف داخلی و خارجی شود‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان زعفران سازمان جهاد کشاورزی گلستان؛ به طور میانگین از برداشت هر ‪ ۷۰‬کیلوگرم تا ‪ ۸۰‬کیلوگرم گل زعفران تر یک کیلوگرم محصول َسرگل خشک و‬ ‫مرغوب به دست می اید‪.‬‬ ‫فروش زعفران خشک شده از سوی بهره برداران استان گلستان بیشتر در بازارهای خراسان رضوی بوده و از سال قبل هم به دلیل نبود کارگر برای جداسازی پرچم از گل در منطقه‪،‬‬ ‫بخش زیادی از گل زعفران به واسطه های استان خراسان رضوی با قیمت هرکیلوگرم بین یک میلیون ‪ ۷۰۰‬هزار تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار ریال و با نصف قیمت واقعی فروخته شد‪.‬‬ ‫‪ 26‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪679‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫گسترش شور و نشاط در محالت گرگان‬ ‫سرپرست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی شهرداری گرگان گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین و عالی ترین اهداف این سازمان‬ ‫گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد شور و‬ ‫نشاط در محالت مختلف این شهر است‪.‬‬ ‫کریم علمی اظهارداشت‪ :‬این هدف عالیه با‬ ‫رویکرد توجه به مناطق و محالت حاشیه ای‬ ‫و کم برخوردار در سازمان در حال اجراست‪،‬‬ ‫اما این سازمان نه متولی فرهنگ و نه متولی‬ ‫ورزش است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در راستای همکاری و‬ ‫هماهنگی با دستگاه های متولی فضاها‬ ‫و امکانات ایجاد شده در شهر از سوی‬ ‫شهرداری را در اختیار قرار می دهیم تا مردم‬ ‫از این ظرفیت ها بهره الزم را ببرند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در شهر گرگان‪ ۲۳ ،‬ایستگاه‬ ‫ورزش صبحگاهی پیش بینی شده که هر‬ ‫روز صبح از ساعت هفت تا هشتت‪ ،‬مربیان‬ ‫ورزش در پارک ها مستقر بوده و با مراجعه‬ ‫کنندگان ورزش صبحگاهی انجام می دهند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی گرگان گفت‪ :‬همچنین برای‬ ‫سالمندان نیز سالن ورزشی علیمحمدی در‬ ‫نظر گرفته تا انان نیز بتوانند از وجود فضایی‬ ‫برای ورزش استفاده کنند و در کنار ورزش‬ ‫نیز اردوهای تفریحی به تناسب در نظر گرفته‬ ‫شده تا امید در دل انان ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راستای توسعه فرهنگی‪۱۴ ،‬‬ ‫خانه فرهنگ در سطح شهر با مدیریت بخش‬ ‫خصوصی و نظارت شهرداری ایجاد شده تا‬ ‫مردم بتوانند از فضاها و برنامه های ایجاد‬ ‫شده در این مکان ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بخشی از کارهای‬ ‫خانه های فرهنگ‪ ،‬تربیتی‪ ،‬هنری‪ ،‬تقویتی‬ ‫و فرهنگی است و زمانی که خانواده ای به‬ ‫خانه های فرهنگ مراجعه می کند تا فرزندش‬ ‫از برنامه های این اماکن بهره ببرد‪ ،‬با وجود‬ ‫کالس ها و برنامه های دیگر همچون گل بافی‪،‬‬ ‫خیاطی و هنرهای دیگر‪ ،‬خود مشتاق و‬ ‫عالقمند می شود تا از این ظرفیت برای خود‬ ‫در کنار فرزندش استفاده کند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشی شهرداری گرگان گفت‪ :‬در خانه های‬ ‫فرهنگ یک سری اهداف کلی و یک سری‬ ‫برنامه ها و اهداف ماهیانه داریم که رویکرد‬ ‫همه فرهنگی و مناسبتی است و چند موضوع‬ ‫را در خانه های فرهنگ اجرایی می کنیم‪.‬‬ ‫علمی ادامه داد‪ :‬مهارت اموزی یکی از‬ ‫برنامه هایی است که در خانه های فرهنگ‬ ‫اجرا می شود و با توجه به اینکه مردم با‬ ‫مشکالت اقتصادی و معیشتی مواجه هستند‪،‬‬ ‫با فراگیری این مهارت ها می توانند برای خود‬ ‫اشتغال و درامد ایجاد کنند و از سوی دیگر‬ ‫ما نیز برای انان فضا و بازار عرضه و فروش‬ ‫را هم ایجاد و برقرار می کنیم که این اقدامات‬ ‫در راستای امضا تفاهم نامه همکاری با اداره‬ ‫کل اموزش فنی و حرفه ای است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین برنامه دیگر این‬ ‫سازمان‪ ،‬اموزش شهروندی و فرهنگ حمل‬ ‫و نقل و ترافیک است که برای این کار اقدام‬ ‫به ایجاد پارک ترافیک در شهرک مولوی‬ ‫گرگان کردیم که در این مسیر نیاز است‪،‬‬ ‫دستگاه های دیگر نیز مشارکت و همکاری‬ ‫در امور فرهنگی داشته باشند‪.‬‬ ‫حلقه مفقوده خانه های‬ ‫فرهنگ شهرداری‬ ‫نکته قابل تامل موضوعی که هنوز در‬ ‫بیشتر نقاط شهر گرگان مردم به دنبال ان‬ ‫هستند اما همچنان عمل مسئولین شهری در‬ ‫پشت شعارهای مدیریت شان گم شده و‬ ‫شاید زمانی دیگر و مدیریتی جدید بتواند از‬ ‫عهده این همه شعار و وعده براید خانه های‬ ‫فرهنگی که هزینه های میلیونی برای ایجاد‬ ‫نشاط و سرگرمی از سرمایه شهری را‬ ‫دریافت می کنند اما نشاطی در این بین بین‬ ‫مردم دیده نمی شود ‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته در مدت ‪ ۲‬سال‬ ‫کرونا برنامه های ما زیاد نمایان نبود‪ ،‬زیرا‬ ‫قبل از ان برنامه های مختلف شادمانه و‬ ‫پیاده روی های خانوادگی مختلف برگزار‬ ‫می کردیم‪ ،‬بطوری که این جشن های‬ ‫خیابانی در قالب ‪ ۱۱‬برنامه به صورت زنده‬ ‫برای مردم از سیمای مرکز استان پخش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این ظرفیت در سازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫گرگان وجود دارد که اگر در محالتی امکانات‬ ‫و ظرفیت های الزم برای ایجاد خانه های‬ ‫فرهنگ باشد‪ ،‬در تاسیس و راه اندازی انها‪،‬‬ ‫همکاری و مشارکت داشته باشیم که البته‬ ‫معتقدیم خانه های فرهنگ باید براساس یک‬ ‫الگوی واحد تعریف شود‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی شهرداری گرگان تصریح کرد‪:‬‬ ‫البته برنامه های خانه های فرهنگ براساس‬ ‫نیازهای محالت برنامه ریزی می شود و در‬ ‫واقع برنامه های ما در خانه های فرهنگ‬ ‫محله محور خواهد بود‪.‬‬ ‫علمی ادامه داد‪ :‬انتظاری که امروز از‬ ‫مسووالن فرهنگی و متولیان می رود این‬ ‫است که به صورت جزیره ای عمل نکنند و‬ ‫همه در کنار هم یک کار شاخص و ماندگار‬ ‫فاخر همچون اجرای سرود «سالم فرمانده»‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برنامه ها باید امیدبخشی‬ ‫ایجاد کند و در اجرای ان جهاد تبیین که‬ ‫َمدنظر رهبر معظم انقالب است‪ ،‬شفاف و‬ ‫روشن باشد‪ ،‬ما نیز قبول داریم که مشکالت‬ ‫در کشور به خصوص در حوزه اقتصاد و‬ ‫معیشت داریم‪ ،‬اما این مشکالت مختص‬ ‫ایران تنها است و بسیاری از کشورهای دیگر‬ ‫با ان مواجه هستند‪ ،‬اما نباید از یاد ببریم که‬ ‫برای اقتداری که امروز دشمن نمی تواند ان‬ ‫را ببیند‪ ،‬خون هزاران شهید ریخته شده و ما‬ ‫امنیت و ارامشی که در کشور است را مدیون‬ ‫این خون ها هستیم‪.‬‬ ‫فرصتی ‪ ۴۵‬روزه برای ایجاد مرکز نگهداری معتادان متجاهر‬ ‫فرماندار گنبدکاووس با تاکید بر لزوم‬ ‫ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر به‬ ‫دستگاه های مرتبط ‪ ۴۵‬روز فرصت داد‬ ‫مراکز ماده ‪( ۱۶‬مرکز دولتی نگهداری و‬ ‫درمان معتادان متجاهر) مردان و زنان را در‬ ‫این شهرستان راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫مهدی دهرویه در نشست شورای‬ ‫هماهنگی مبارزه با مواد مخدر‬ ‫گنبدکاووس اظهارداشت‪ :‬تاکنون در‬ ‫مبارزه با موادمخدر اقدامات اساسی‬ ‫صورت نگرفته و باید تمام دستگا ه های‬ ‫اجرایی عضو شورا پای کار باشند و‬ ‫پایان سال مدیران بر اساس عملکردهای‬ ‫واقعی خود در حل مشکالت جامعه‬ ‫مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق پیگیری های انجام شده‬ ‫سه سوله برای راه اندازی مرکز ماده ‪۱۶‬‬ ‫مردان شرق گلستان با ظرفیت ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫به مرکزیت گنبدکاووس تحویل گرفتیم‬ ‫و فضایی برای مرکز ماده ‪ ۱۶‬زنان هم‬ ‫اختصاص یافته و تمام دستگاه های باید‬ ‫امکانات خود را در حوزه مبارزه با مواد‬ ‫مخدر و ساماندهی معتادان متجاهر در‬ ‫اختیار بگذارند و تجهیز این ‪ ۲‬مرکز هم‬ ‫بر عهده بهزیستی قرار دارد‪.‬‬ ‫دهرویه افزود‪ :‬انجمن های مردم نهاد‬ ‫و سمن های عالقمند به فعالیت در حوزه‬ ‫مبارزه با موادمخدر می توانند از ظرفیت‬ ‫مساجد شهرستان برای فعالیت های خود‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیستی گنبدکاووس از‬ ‫فعالیت ‪ ۲‬مرکز ترک اعتیاد ماده ‪ ۱۵‬در‬ ‫شهرستان خبر داد و گفت‪ :‬سه مرکز ماده‬ ‫‪ ۱۵‬مردان در مرحله راه اندازی و یک مرکز‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬زنان هم در دست پیگیری برای راه‬ ‫اندازی قرار دارد‪.‬‬ ‫مسلم نوروزی با اشاره به خریداری‬ ‫تجهیزات مراکز ماده ‪ ۱۶‬زنان و مردان‬ ‫گنبدکاووس توسط اداره کل بهزیستی‬ ‫گلستان‪ ،‬افزود‪ :‬سه سوله به ظرفیت ‪۴۰۰‬‬ ‫نفر توسط فرمانداری گنبدکاووس برای راه‬ ‫اندازی مرکز ماده ‪ ۱۶‬مردان انتخاب شده و‬ ‫فضایی هم برای مرکز زنان اختصاص یافت‬ ‫که در صورت تایید نهایی تجهیزات در ان‬ ‫استقرار خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫معرفی امام جمعه جدید بخش‬ ‫فندرسک رامیان‬ ‫شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور‬ ‫در حکمی حجت االسالم و المسلمین‬ ‫حسن بهرامی را به عنوان امام جمعه‬ ‫بخش فندرسک رامیان معرفی کرد‪.‬‬ ‫در بخشی از این حکم امده است ‪:‬‬ ‫جناب حجت االسالم حسن بهرامی‪ ،‬بر‬ ‫اساس مصوبه شورای سیاستگذاری ائمه‬ ‫جمعه و با قدردانی از حجت االسالم‬ ‫علی محمد بیات امام جمعه سابق ‪،‬‬ ‫جنابعالی از طرف رهبر معظم انقالب‬ ‫حضرت ایت اهلل العظمی امام خامنه ای (‬ ‫مدظله العالی ) به عنوان امام جمعه بخش‬ ‫فندرسک منصوب می شوید‪.‬‬ ‫پیش از این حجت االسالم بهرامی ‪،‬‬ ‫بمدت ‪ ۷‬سال امام جمعه شهر های مجن‬ ‫استان سمنان و شهر نگین شهر بود‪.‬‬ ‫مراسم تکریم و معارفه امام جمعه‬ ‫فندرسک روز جمعه ‪ ۲۹‬مهر ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫نماز عبادی سیاسی جمعه بخش فندرسک‪،‬‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالیت داوران حرفه ای‬ ‫قضایی در کنار شوراهای حل‬ ‫اختالف کشور‬ ‫معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز‬ ‫توسعه حل اختالف کشور از فعالیت‬ ‫داوران حرفه ای در کنار شوراهای حل‬ ‫اختالف تا پایان سال خبر داد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین هادی‬ ‫صادقی در گرگان با بیان اینکه قرار‬ ‫است امسال و سال اینده ‪ ۴‬هزار داور در‬ ‫این راستا جذب شوند افزود ‪ :‬تعدادی‬ ‫از این افراد در حال گزینش هستند و با‬ ‫پایان فرایند گزینش این داوران حرفه ای‪،‬‬ ‫اموزش انان اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پارسال بیش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار پرونده قضایی به شورا های‬ ‫حل اختالف در کشور ارجاع داده شده‬ ‫بود که حجم زیادی محسوب می شود‪.‬‬ ‫هادی صادقی افزود ‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از این پروند ه ها با تالش شورا های حل‬ ‫اختالف به صلح و سازش ختم شد‪.‬‬ ‫سامد ‪ ،‬میزبان مدیر کل امور‬ ‫اقتصادی و دارایی گلستان‬ ‫سامانه سامد فردا میزبان مدیر کل امور‬ ‫اقتصادی و دارایی گلستان است‪.‬‬ ‫روح اله صلبی مدیر کل امور‬ ‫اقتصادی و دارایی گلستان فردا‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۵‬مهر از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫برای گفتگوی تلفنی مستقیم با مردم‬ ‫در سامانه ارتباط مردم و دولت‪ ،‬سامد‬ ‫حضور خواهد داشت و پاسخگوی‬ ‫تلفن های مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫مردم می توانند از طریق تلفن ‪ ۱۱۱‬و‬ ‫گرفتن کد ‪ ۲‬مسائل و مشکالت خود را‬ ‫در حوزه امور اقتصادی و دارایی با اقای‬ ‫صلبی درمیان بگذارند‪.‬‬ صفحه 7 ‫هفته نامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی استان‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سید محمد مهدی حسینی‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬گرگان‪ -‬میدان پانزده خرداد (سرخواجه)‪ -‬مجتمع تجاری ثامن‪ -‬طبقه ‪ 1-‬واحد ‪ 3‬کد پستی ‪4917617911 :‬‬ ‫تلفکس‪017 - 32222213 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪Sm_hosini51@yahoo.com - Pejvakesokhan@yahoo.com :‬‬ ‫نمایندگی گنبد‪ :‬خیابان شهید رمضانی بین حافظ و خیام ‪ -‬پالک ‪ - 308‬تلفکس‪ - 33335055 :‬نمایندگی علی اباد‪ :‬خیابان امام رضا‬ ‫جنب هتل بهار قدیم ‪ -‬کتابفروشی حکمت ‪ -‬تلفکس‪36224730:‬‬ ‫ ‬ ‫طراح و صفحه ارا ‪ :‬حبیبه سادات حسینی‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر ‪1401‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پیک هفتم؛‬ ‫بستری ‪ ۱۰۶‬بیمار مبتال به‬ ‫کرونا در گلستان‬ ‫‪ ۱۰۶‬بیمار مبتال به کرونا امروز در مراکز‬ ‫درمانی گلستان بستری هستند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬از مجموع ‪ ۱۰۶‬بیمار بستری‬ ‫‪ ۲۶‬بیمار به دلیل بد حال بودن در بخش‬ ‫مرراقبت های ویژه بستری هستند و ‪۱۰‬‬ ‫نفر از انان نیز با دستگاه ونتیالتور‬ ‫(تنفس مصنوعی) به حیات خود ادامه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫سعید گل فیروزی افزود ‪ :‬امار‬ ‫بیماران امروز نسبت به دیروز ‪ ۲‬نفر‬ ‫بیشتر شده است‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین رنگبندی وزارت‬ ‫بهداشت ‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫‪ ۱۱‬شهرستان گلستان در وضعیت زرد‬ ‫کرونایی و ‪ ۳‬شهرستان در وضعیت ابی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی گلستان‬ ‫خبرداد؛‬ ‫ساماندهی تپه «قلعه خندان»‬ ‫گرگان ب ه عنوان سایت‬ ‫گردشگری تاریخی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی گلستان گفت‪ :‬تپه‬ ‫قلعه خندان‪ ،‬با همکاری و مشارکت‬ ‫شورای اسالمی شهر و شهرداری‬ ‫گرگان ساماندهی می شود تا مردم از ان‬ ‫بهر ه مند شوند‪.‬‬ ‫محمدجواد ساوری در بازدید از تپه‬ ‫تاریخی قلعه خندان اظهارکرد‪ :‬این تپه‬ ‫تاریخی به عنوان یک سایت گردشگری با‬ ‫همکاری و مشارکت شورای اسالمی شهر‬ ‫و شهرداری گرگان ساماندهی می شود تا‬ ‫مردم از ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی گلستان افزود‪ :‬طرح مطالعه‬ ‫و ساماندهی تپه تاریخی قلعه خندان‬ ‫پس از تدوین توسط مشاور و تصویب‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی استان برای‬ ‫انعقاد قرارداد و اجرا به شهرداری گرگان‬ ‫واگذار می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در معرفی اثار و‬ ‫ظرفیت های تاریخی شهر گرگان‬ ‫مخصوص ًا تپه تاریخی قلعه خندان در طول‬ ‫سالیان گذشته اقداماتی انجام شده اما کافی‬ ‫نبوده و اکنون در تالش هستیم تا از این‬ ‫ظرفیت ها به شکل شایسته ای در راستای‬ ‫جذب گردشگر بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪679‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬مختومقلی فراغی‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫بیش از ‪ ۹‬هزار کودک گلستانی دچار کمبود وزن هستند‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلستان با تاکید بر ضرورت اجرای طرح های‬ ‫حمایتی ملی و کمک خیران به کاهش‬ ‫مشکالت گروه های اسیب پذیر گفت‪۴ :‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬کودک زیر پنج سال استان به‬ ‫کم وزنی (وزن کمتر از نرمال نسبت به سن)‬ ‫و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬کودک به الغری (کم وزنی‬ ‫نسبت به قد متناسب با سن) مبتال هستند‪.‬‬ ‫موسی الرضا شبیهی با تبریک روز جهانی‬ ‫غذا‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬موسسه خیریه نذر سالمت‬ ‫معاونت بهداشتی در گام اول با هدایت‬ ‫کمک های همکاران اقدام به حمایت از ‪۲۷‬‬ ‫کودک کم برخوردار و مبتال به سوء تغذیه‬ ‫در شرق استان کرده است‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلستان گفت‪ :‬پدیده های مختلفی مانند‬ ‫گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی‪ ،‬کمبود‬ ‫اب و خشکسالی ها‪ ،‬جنگ های منطقه ای‬ ‫نظیر جنگ اوکراین‪ ،‬افزایش قیمت جهانی‬ ‫موادغذایی و ضایعات باال‪ ،‬امنیت غذایی دنیا‬ ‫را تحت تاثیر خود قرار داده که دسترسی‬ ‫خانوارها به موادغذایی کافی و متنوع را‬ ‫تحت تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫شبیهی تاکید کرد‪ :‬گرسنگی و سوء‬ ‫تغذیه نه تنها به علت دسترسی نداشتن به‬ ‫غذاست بلکه سایر عوامل اجتماعی از جمله‬ ‫فقر‪ ،‬نابرابری در درامد‪ ،‬نداشتن دسترسی‬ ‫به مراقبت های بهداشتی‪ ،‬اموزش و اب‬ ‫اشامیدنی سالم هم در ایجاد ان دخالت دارد‬ ‫و میزان سواد و اطالعات سالمت و تغذیه‬ ‫نیز عامل مهمی در این خصوص است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به نقش موثر عوامل‬ ‫فوق بر وضعیت تغذیه جامعه نیاز به‬ ‫سیاست گذاری‪ ،‬برنامه ریزی و اجرای‬ ‫مداخالت چند بخشی از جمله هدفمند‬ ‫کردن یارانه ها‪ ،‬تقویت برنامه های حمایتی‪،‬‬ ‫اشتغالزایی و توانمندسازی جوامع محلی‬ ‫به ویژه زنان در مناطق محروم و کم درامد‬ ‫با همکاری تمام بخش های توسعه و رفاه‬ ‫اجتماعی ضروری است‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلستان گفت‪ :‬اداره بهبود تغذیه جامعه با‬ ‫هدف کمک به تامین امنیت غذایی در کشور‬ ‫با توجه به چند بعدی بودن این مساله‪ ،‬با‬ ‫همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمان های‬ ‫ذیربط در امر تامین دسترسی جامعه به‬ ‫غذای مناسب و سالم‪ ،‬مداخالت و برنامه‬ ‫ریزی های متعددی را برای تحت پوشش‬ ‫قراردادن اقشار نیازمند و اسیب پذیر جامعه‬ ‫در کارنامه فعالیت های خود دارد‪.‬‬ ‫شبیهی «برنامه های مشارکتی ‪ -‬حمایتی‬ ‫بهبود وضع تغذیه کودکان‪ ،‬حمایت تغذیه ای‬ ‫زنان باردار نیازمند‪ ،‬حمایت تغذیه ای از‬ ‫گروه های اسیب پذیر و طراحی سامانه‬ ‫اطالعاتی ناامنی غذایی و تهیه نقشه اسیب‬ ‫پذیری را از مهمترین اقدامات اداره بهبود‬ ‫تغذیه برای تحقق دستیابی به امنیت غذایی‬ ‫به ویژه در مناطق محروم و نیازمند برشمرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه مشارکتی ‪ -‬حمایتی بهبود‬ ‫تغذیه کودکان به عنوان یک اقدام مداخله ای‬ ‫با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) با‬ ‫هدف کاهش شیوع سوء تغذیه کودکان‬ ‫در مناطق مختلف کشور به اجرا درامد و‬ ‫توانست امار سوء تغذیه کودکان زیر ‪ ۶‬سال‬ ‫را حدود ‪ ۵۰‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلستان اضافه کرد‪ :‬این طرح هم اینک هزار‬ ‫کودک را به طور ماهیانه در استان مورد‬ ‫حمایت قرار می دهد که از ماه اینده به هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬نفر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫شبیهی همچنین در رابطه با برنامه حمایت‬ ‫تغذیه ای زنان باردار نیازمند هم گفت‪ :‬نتایج‬ ‫بررسی کشوری در سال ‪ ،۱۳۸۲‬شیوع تولد‬ ‫نوزاد کم وزن را مشخص کرد و کمبود وزن‬ ‫هنگام تولد در کشور ما هنوز شایع و توزیع‬ ‫ان نابرابر است به طوری که در خانواده های‬ ‫فقیر‪ ،‬کم سواد و دارای محدودیت بهره مندی‬ ‫از امکانات رفاهی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با هدف افزایش وزن‬ ‫مطلوب مادران در دوران بارداری و کاهش‬ ‫میزان تولد نوزادان مبتال به اختالل رشد؛ دفتر‬ ‫بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت طرح‬ ‫حمایت تغذیه ای زنان باردار در خانوارهای‬ ‫نیازمند را تدوین و اجرا کرد‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫افزود‪ :‬برنامه حمایت تغذیه ای از گروه های‬ ‫اسیب پذیر کشور هم از نیمه دوم سال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫توسط این دفتر و با همکاری وزارت رفاه و‬ ‫تامین اجتماعی و کمیته امداد در ‪ ۱۶‬استان کشور‬ ‫از جمله گلستان در تمام شهرستان های تحت‬ ‫پوشش به اجرا گذشته شده است‪.‬‬ ‫سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی‬ ‫‪ ۱۶‬اکتبر مقارن با ‪ ۲۴‬مهر را به عنوان روز‬ ‫جهانی غذا معرفی کرد و شعار امسال این‬ ‫روز «غذا برای همه؛ هیچ کس نباید فراموش‬ ‫شود» است‪.‬‬ ‫در راستای توسعه عدالت بهداشتی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی افتتاح شد‪:‬‬ ‫افتتاح مجهز ترین کلینیک جامع دندانپزشکی شمال کشور در علی اباد کتول‬ ‫همزمان با میالد با سعادت پیامبر نیکی‬ ‫ها و با هدف ارتقاء شاخص های سالمت‬ ‫و توسعه عدالت بهداشتی‪ ،‬صبح امروز شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ماه‪ ،‬مجهزترین مرکز دندانپزشکی‬ ‫شمال کشور با سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در شهرستان علی اباد کتول به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در مراسم افتتاحیه که با حضور استاندار‪،‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان‪ ،‬مدیر‬ ‫کل اموزش و پرورش استان گلستان‪ ،‬نماینده‬ ‫مجلس خبرگان‪ ،‬امام جمعه شهرستان و‬ ‫سایر مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬علی محمد زنگانه استاندار گفت‪:‬‬ ‫استان گلستان با وجود قرار داشتن مواهب‬ ‫طبیعی و امکانات بالقوه فراوان‪ ،‬در کشور‬ ‫جایگاه مناسبی ندارد و به لحاظ درامد‬ ‫سرانه خانوار در سطوح پائین قرار دارد‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی یکی از راهکارهای برون‬ ‫رفت از این شرایط است و مجموعه سرمایه‬ ‫گذاری یوسفی امروز با راه اندازی این مرکز‬ ‫درمانی مجهز و پیشرفته ‪ ،‬نشان داد که بخش‬ ‫خصوصی در توسعه استان و شهرستان ها‬ ‫نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫دکتر گل فیروزی رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی نیز افتتاح چنین مجموعه ای را باعث‬ ‫افتخار دانستند و از نیت خداپسندانه و زحمات‬ ‫مجموعه سرمایه گذاری قدردانی نمود‪.‬‬ ‫احمدی فرماندار شهرستان نیز در این‬ ‫مراسم راه اندازی چنین مراکزی را در‬ ‫راستای خدمت به مردم قدر نهاد و از تالش‬ ‫ها و حمایت های استاندار در راه اندازی‬ ‫این مجموعه به نیکی یاد کرد‪.‬‬ ‫دکتر یوسفی مدیر و موسس این مجموعه در‬ ‫خصوص ویژگی ها و مختصات این کلینیک‬ ‫که دارای شاخص ها و استانداردهای بین‬ ‫المللی است‪ ،‬بیان داشت‪ « :‬کلینیک تخصصی‬ ‫دندانپزشکی مهر» در زمینی به مساحت ‪800‬‬ ‫مترمربع و با زیربنای ‪ 1000‬متر و با صرف‬ ‫بودجه ای بالغ بر چهارصد میلیارد ریال (چهل‬ ‫میلیارد تومان) و ظرفیت اشتغال زایی ‪ 50‬نفر‬ ‫به صورت مستقیم و ‪ 150‬نفر به صورت غیر‬ ‫مستقیم راه اندازی شد‪.‬‬ ‫این مرکز دارای ‪ 15‬یونیت دندانپزشکی‬ ‫مجهز و مدرن‪ ،‬امکانات درمانی شامل‬ ‫دستگاههای ایمپلنت دیجیتال‪ ،‬دستگاه‬ ‫دیجیتالی تصویربرداری و اندازه گیری طول‬ ‫ریشه‪ ،‬اسکنرهای دیجیتال داخل دهانی‪،‬‬ ‫ساکشن جراحی‪ ،‬اتوکالو و کمپرسورهای‬ ‫پیشرفته است‪ .‬در ضمن به منظور رفاه حال‬ ‫بیماران و کاستن دغدغه های اقامت و ایاب‬ ‫و ذهاب همراهان‪ ،‬واحدهای اقامتی جهت‬ ‫اسکان موقت بیمار و همراهان در طول دوره‬ ‫درمان در این مرکز درمانی تعبیه شده است‪.‬‬ ‫یوسفی در ادامه افزود‪ :‬کلینیک مهر دارای‬ ‫بخش های تخصصی اطفال‪ ،‬جراحی فک و‬ ‫صورت‪ ،‬ارتودنسی و درمان ناهنجاری های‬ ‫دهانی‪ ،‬ایمپلنت دندانی‪ ،‬ترمیم و زیبایی‪،‬‬ ‫جراحی لثه‪ ،‬جرمگیری‪ ،‬ساخت انواع‬ ‫پروتزهای دندانی و درمان ریشه تخصصی‬ ‫است که امیدواریم با راه اندازی این مرکز‬ ‫و ارائه خدمات شایسته به شهروندان‪ ،‬میزان‬ ‫مراجعات مردم شهرستان علی اباد کتول و‬ ‫شهرستان های همجوار‪ ،‬به مرکز استان یا‬ ‫حتی خارج از استان جهت انجام امورات‬ ‫درمانی مربوط به دهان و دندان کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اهداف اجرای این‬ ‫طرح گفت‪ :‬طراحی‪ ،‬نصب و اجرای کلیه‬ ‫بخش ها و واحد های این مجموعه به عهده‬ ‫مهندسین‪ ،‬طراحان‪ ،‬معماران و نیروهای‬ ‫اجرایی شهرستان بوده و یکی از اهداف‬ ‫بنده از اجرای این پروژه‪ ،‬اشتغالزایی و به‬ ‫کارگیری نیروهای بومی است‪.‬‬ ‫از دیگر اهداف این طرح می توان‬ ‫به توسعه گردشگری سالمت در استان‬ ‫اشاره کرد که با توجه به همجواری برخی‬ ‫کشورهای حاشیۀ دریای خزر با استان‬ ‫گلستان‪ ،‬این امکان و ظرفیت وجود دارد‬ ‫که با ارائه خدمات درمانی و پزشکی به‬ ‫بیمارانی که به منظور درمان به کشور ما‬ ‫سفر می کنند‪ ،‬مقدمات ارزاوری و اشتغال‬ ‫ثانویه فراهم شود‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات موسسه غیر تجاری خیریه‬ ‫امید صباح گلستان به شناسه ملی‬ ‫‪ 14004267911‬و به شماره ثبت ‪76‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره‬ ‫مورخ ‪ 1401/07/16‬که طی نامه شماره‬ ‫‪ 933/01/100/1809‬مورخ ‪ 1401/7/17‬اداره‬ ‫بهزیستی شهرستان گنبد به این اداره واصل گردیده‬ ‫است تصمیمات ذیل اتخاذ شد احمد ابراهیمی‬ ‫کدملی ‪( 2030967734‬رئیس هیئت مدیره) ‪-2‬‬ ‫سلطانعلی ابراهیمی کدملی ‪( 5319564201‬نائب‬ ‫رئیس هیئت مدیره) ‪ -3‬محمود ابراهیمی کدملی‬ ‫‪( 4889734181‬عضو هیئت مدیره و خزانه‬ ‫دار) ‪ -4‬علی ابراهیمی کدملی ‪6240192066‬‬ ‫(عضو هیئت مدیره) ‪ -5‬زینب عباسی کدملی‬ ‫‪( 4889226354‬عضو هیئت مدیره)‪ -6‬ازاده‬ ‫ابراهیمی کد ملی ‪( 0920963145‬عضو هیئت‬ ‫مدیره) ‪ -7‬سعید ابراهیمی کدملی ‪6249943811‬‬ ‫(عضو هیئت مدیره) ‪ -8‬هانیه ابراهیمی کدملی‬ ‫‪( 6240140872‬عضو هیئت مدیره) ‪ -9‬جواد‬ ‫ابراهیمی کد ملی ‪( 6249763491‬عضو هیئت‬ ‫مدیره) برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند‪ .‬و‬ ‫زینب عباسی کد ملی ‪ 4889226354‬به سمت‬ ‫مدیر عامل برای مدت باقیمانده تعیین گردید‪ .‬کلیه‬ ‫اوراق اسناد بهادار تعهد اور و بانکی و قرارداد‬ ‫ها با امضاء منفرد احمد ابراهیمی (رئیس هیئت‬ ‫مدیره )و یا با امضاء مشترک سلطانعلی ابراهیمی‬ ‫(نائب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی‬ ‫(خزانه دار و عضو هیئت مدیره) همراه با مهر‬ ‫موسسه و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد‬ ‫هر یک از احمد ابراهیمی یا سلطانعلی ابراهیمی‬ ‫یا محمود ابراهیمی یا زینب عباسی (مدیر عامل)‬ ‫همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود‪ .‬شناسه‬ ‫اگهی‪1395233 :‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری ازادشهر‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه پژواک سخن

هفته نامه پژواک سخن 690

هفته نامه پژواک سخن 690

شماره : 690
تاریخ : 1401/10/20
هفته نامه پژواک سخن 689

هفته نامه پژواک سخن 689

شماره : 689
تاریخ : 1401/10/13
هفته نامه پژواک سخن 688

هفته نامه پژواک سخن 688

شماره : 688
تاریخ : 1401/09/29
هفته نامه پژواک سخن 687

هفته نامه پژواک سخن 687

شماره : 687
تاریخ : 1401/09/22
هفته نامه پژواک سخن 686

هفته نامه پژواک سخن 686

شماره : 686
تاریخ : 1401/09/15
هفته نامه پژواک سخن 685

هفته نامه پژواک سخن 685

شماره : 685
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!