روزنامه هنرمند شماره 1372 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1372

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1372

روزنامه هنرمند شماره 1372

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 24‬دیماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 4 1372‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫جشنواره سینمای ایران در‬ ‫فرانسه به ابان ‪ 1400‬موکول شد‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫اختصاص بودجه برای‬ ‫رسانه های صوت و تصو یر فراگیر‬ ‫چگونه از‬ ‫نمایشگاه‬ ‫مجازی کتاب‬ ‫خریدکنید‬ ‫دیدار خانه تئاتر ی ها با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس‪:‬‬ ‫درخواست «پرو یز پرستو یی» از رئیس جمهور‪:‬‬ ‫سری به اهالی فرهنگ و هنر بزنید!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫گزارش هنرمند از نشست خبری جشنواره «هنر زنده است»‪:‬‬ ‫جشنواره ای برای نیروی خالق کشور‬ ‫که هیچ وقت دیده نمی شوند!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫ایوبی در ایین افتتاح «باشگاه نواوری و فناوری» مطرح کرد؛‬ ‫لزوم استفاده از فرصت ها‬ ‫در یک جنگ تمام عیار!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫هنرمندان وقتی معترض می شوند‬ ‫که به تنگ امده باشند!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫حق وحقوق اهنگساز و نوازنده‬ ‫در کنسرت های انالین چه می شود؟‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫امیرمحمد «عمو پورنگ»‬ ‫بازیگر سینما شد!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫سینا مهراد‪:‬‬ ‫«اقازاده» پیرم کرد!‬ ‫سینماوتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪CINEMA&TV‬‬ ‫«عصر جدید»‬ ‫پس از ‪ ۵‬ماه به تلو یز یون می اید‬ ‫سینماوتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪CINEMA&TV‬‬ ‫جامعه ملی منتقدان فیلم‬ ‫بهتر ین فیلم های سال ‪2020‬‬ ‫را انتخاب کردند‬ ‫سینماوتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪CINEMA&TV‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دیدار خانه تئاتری ها با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس‪:‬‬ ‫چهارشنبـــــــــه ‪ 24‬دی ماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1372‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اخبار‬ ‫ایوبی در ایین افتتاح‬ ‫«باشگاه نواوری و فناوری» مطرح کرد؛‬ ‫لزوم استفاده از فرصت ها‬ ‫در یک جنگ تمام عیار!‬ ‫دبیر کل کمیســیون ملی یونســکو در ایران در ایین افتتاح‬ ‫باشــگاه نواوری و فناوری بیان کرد که در حال حاضر در یک‬ ‫جنگ تمام عیار هستیم و ما هم باید به صورت تمام عیار و با‬ ‫اســتفاده از تمامی فرصت ها و ظرفیت ها در این میدان حاضر‬ ‫شــویم‪ .‬به گزارش روابط عمومی کمیســیون ملی یونسکو‪-‬‬ ‫ایران‪ ،‬نشست خبری ایین افتتاح «باشگاه نواوری و فناوری»‬ ‫صبح امروز ‪ ۲۳‬دی ماه در کمیســیون ملی یونسکو در ایران‬ ‫برگزار شــد‪ .‬حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‬ ‫در ایران بیان کرد‪ :‬احســاس می کنم جای این باشگاه خالی‬ ‫بود‪ .‬از عمر باشگاه های کمیسیون ملی خیلی نمی گذرد گرچه‬ ‫باشــگاه ها نهادهای دیرپا هستند و کشــورها از ان استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬اگر فکر می کنیم در یک جنگ تمام عیار هســتیم‬ ‫بایــد تمام عیار حاضر شــویم و از فرصت ها اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫باشــگاه ها یک ظرفیت خاموش بودند و چند سالی است که‬ ‫چند باشگاه با وسواس زیاد کار می کنند‪ .‬خوشبختانه در یکی‬ ‫دو ماه گذشته عضو باشگاه های فدراسیون جهانی شدیم ولی‬ ‫باشگاه های ما دوران گذار و ازمون و خطا را سپری می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جوانان باشــگاه نواوری و فناوری شــناخته‬ ‫شده هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امیدواریم این باشگاه بتواند از ظرفیت‬ ‫باالی نیروی انســانی که در کشــور وجود دارد استفاده کند‪،‬‬ ‫اینجا جایی اســت که ما اراده ها را یک پله ارتقا می دهیم و به‬ ‫شبکه های جهانی وصل می کنیم‪ .‬شاید این شبکه ها بتوانند از‬ ‫ظرفیت خیلی از جوانانی که در این کشور نیستند اما دلشان‬ ‫اینجاست‪ ،‬اســتفاده کنند‪ .‬تفاوت باشــگا ه نواوری و فناوری‬ ‫با دیگر باشــگاه های ما جوان بودن این باشــگاه است و فکر‬ ‫می کنم این باشــگاه دوره ازمایشــی را به خوبی طی می کند‬ ‫و اگر دوران ازمایش خوبی را ســپری کند تثبیت خواهد شد‬ ‫که امیدوارم منشــا خالقیت باشــد‪ .‬ایوبی توضیح داد‪ :‬تالش‬ ‫شده است این چند باشگاه محدودی که در کمیسیون داریم‪،‬‬ ‫در چارچوب اهداف نظام و کشــور فعالیت کنند‪ .‬رهبری هم‬ ‫تاکید دارند مدیران بــرای جوانان ایرانی فرصت ایجاد کنند‪.‬‬ ‫امیدوارم از این فرصت بهترین اســتفاده شود‪ .‬ما هم در کنار‬ ‫شما هســتیم‪ .‬امیدواریم خانه پدری که ایران است به قدری‬ ‫موفق و زیبا باشد (که البته هســت) تا فرزندان این مملکت‬ ‫که رفته اند به خانه اباد پدری خود که ایران است‪ ،‬برگردند‪.‬‬ ‫اختصاص بودجه برای رسانه های‬ ‫صوت و تصویر فراگیر‬ ‫کمیســیون تلفیق مجلس شورای اســامی (‪ ۲۲‬دی ماه) در‬ ‫مصوبه ای بودجــه ای را برای حمایت از رســانه های صوت و‬ ‫تصویر فراگیر ایرانی توسط ساترا اختصاص داد‪ .‬روابط عمومی‬ ‫سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر انجام این اقدام‬ ‫را در پی پیگیری های ســاترا و در راستای اجرای سند شبکه‬ ‫ملی اطالعات اعــام و اضافه کرده اســت‪ ،‬این اتفاق کمک‬ ‫شایانی به رشد و توسعه این رسانه ها در فضای مجازی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بعــد از تصویب در صحن مجلس‪ ،‬رســانه های صوت و‬ ‫تصویر داخلی می توانند طرح های توسعه ای خود را با حمایت‬ ‫تســهیالتی پیگیری کنند‪ .‬مطابق مصوبه نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی حمایت از رســانه های صوت و تصویر ایرانی‬ ‫منحصرا ً بر عهده ساترا قرار داده شده است‪.‬‬ ‫نمایش (راحله) بهمن ماه‬ ‫به مهرگان می رود‬ ‫با پایان تعطیلی و باز شدن سالن های نمایش و از سر گرفته شدن‬ ‫اجراها‪ ،‬نمایش (راحله) به نویسندگی و کارگردانی منصور صلواتی که‬ ‫از شــهریورماه تمرین های خود را در پالتو سیمرغ اغاز کرده است‪،‬‬ ‫بهمن ماه در ســالن شماره ی یک خانه نمایش مهرگان به صحنه‬ ‫خواهــد رفت‪ .‬منصور صلواتی نویســنده و کارگردان نمایش هایی‬ ‫چون (البراتوار)‪( ،‬تقدیم به ایتالو کالوینو)‪( ،‬حجم غلیظ)‪( ،‬ازمایشگاه‬ ‫متروک) و‪ ،...‬در جدیدترین اثر خود‪ ،‬نمایش (راحله) را از اول بهمن‬ ‫ماه در سالن شماره ی یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه خواهد‬ ‫برد‪ .‬شایان ذکر است‪ ،‬این نمایش مرحله بازبینی شورای نظارت و‬ ‫ارزشیابی را طی کرده و مجوز اجرای نمایش از سوی این مرکز صادر‬ ‫شده است‪ .‬بازیگران و عوامل دیگر اجرا به زودی معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫هنرمندانوقتیمعترضمی شوندکهبهتنگامدهباشند!‬ ‫چنــد روز بعد از برپایــی تجمع اعضای خانه تئاتر که در اعتراض به مســایل صنفی و وضعیت‬ ‫معیشتی هنرمندان این رشته در مقابل مجلس شورای اسالمی برگزار شد ‪ ،‬نمایندگان کمیسیون‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی و تلفیق مجلس و نمایندگان تجمع «اعتراض در ســکوت»‪ ،‬دیدار و گفتگو‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫این نشســت دوشنبه ‪ 22‬دی ماه در ســاختمان جدید این خانه و در راستای تجمع و مطالبات‬ ‫جامعه تئاتر مقابل مجلس شــورای اسالمی و دستور ارجاع بیانیه برگزارکنندگان از سوی رئیس ‬ ‫مجلس شورای اسالمی به کمیسیون های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و تلفیق برگزار شد‪ .‬در این جلسه‪،‬‬ ‫غالمرضا منتظری‪ ،‬نایب رئیس کمیســیون فرهنگی‪ ،‬مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و رئیس کمیته دیپلماســی اقتصادی کمیســیون تلفیق‪ ،‬احســان قاضی زاده هاشمی عضو‬ ‫کمیسیون فرهنگی و رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی تلفیق مجلس شورای اسالمی و ایرج راد‬ ‫رئیس هیات مدیره‪ ،‬شــهرام گیل ابادی مدیرعامل خانه تئاتر‪ ،‬بهزاد فراهانی عضو هیات مدیره‪،‬‬ ‫حمیدرضــا نعیمی عضو هیات مدیره و مهدی قلعه بازرس به عنوان نمایندگان تجمع اعتراضی‬ ‫جامعه تئاتر حضور داشتند‪.‬‬ ‫شهرام گیل ابادی‪ :‬مجلس‪ ،‬اخرین راه ما بود‬ ‫در ابتدای این نشســت‪ ،‬شهرام گیل ابادی‪ ،‬مدیرعامل خانه تئاتر‪ ،‬دلیل حضور و تجمع اعتراضی‬ ‫جامعه تئاتر مقابل مجلس شورای اسالمی را‪ ،‬مکاتبات کم نتیجه و بی نتیجه با وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‪ ،‬ریاست جمهوری و برخی وزرای ذیربط اعالم کرد و گفت‪« :‬بارها و بارها مکاتباتی‬ ‫با مســئولین ‪ ،‬نهادها و ســازمان های مرتبط انجام و معضالت و مشکالت بی شمار جامعه تئاتر‬ ‫مطرح شد‪ .‬اولین نامه درخواست در این خصوص هم به ‪ 24‬اسفند ‪ 98‬برمی گردد که برای وزیر‬ ‫محترم فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارسال شــد‪ .‬او یاداوری کرد‪ :‬گروه های تئاتری از سوم اسفند‬ ‫‪ ،98‬جزو اولین مشــاغلی بودند که به دلیل شیوع کرونا ناچار به تعطیلی اجباری شدند‪ .‬پس از‬ ‫این‪ ،‬نامه بعدی مستقیم برای ریاست جمهوری ارسال شد و رونوشت ان برای جناب اقای دکتر‬ ‫نوبخت معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و اقای صالحی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی بود‪ .‬از ان زمان‪ ،‬به ترتیب در ماه های مختلف‪ ،‬درخواست های متعددی برای‬ ‫سایر نهادها و سازمان های دولتی ارسال شد‪ .‬هرچند که بر تمامی این نامه ها دستور صادر شده‬ ‫و جلسات بسیاری در خصوص پیگیری انها تشکیل شده‪ ،‬اما هیچ نتیجه قابل قبولی برای جامعه‬ ‫تئاتر نداشــت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ناچار شدیم که مطالبات خود را با حضور حدود یک هزار و ‪ 200‬نفر به‬ ‫عنوان نماینده از جامعه تئاتری کشور‪ ،‬به مجلس شورای اسالمی ارایه بدهیم‪ .‬گیل ابادی با ارایه‬ ‫مستندات و مکاتباتی و تشریح مشکالت شغلی و معیشتی و امار وارقام موجود ادامه داد‪ :‬هفده‬ ‫بار یادداشت ها برای مسئوالن ارسال شده است ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شــرایط ســخت از ابتدا کامال قابل پیش پینی بود و ما در مکتوبه های متفاوت‬ ‫شــرایط و اینده محتمل را توضیح دادیم اما کســی نشــنید‪ .‬این شش خواســته جامعه تئاتر‪،‬‬ ‫خواسته های معقول و منطقی هستند که هر کسی به طور طبیعی باید از برنامه ریزان یک کشور‬ ‫انتظار داشــته باشد و مطالبات و کاستی های انباشــته هنرمندان تئاتر باعث شده در این زمان‬ ‫کامال به تنگ بیایند ‪.‬‬ ‫ایرج راد‪ :‬تمام حمایت ها از تئاتر حذف شده است‬ ‫ایرج راد‪ ،‬رئیس هیات مدیره خانه تئاتر‪ ،‬در ادامه این جلســه‪ ،‬با اشاره به گستردگی هنرمندان‬ ‫و فارغ التحصیالن تئاتر‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه عالوه بر تعداد بی شماری از هنرمندان تئاتر که در این‬ ‫ایام‪ ،‬شــغل خود را از دست داده اند‪ ،‬برای اشــتغال زایی هنرمندان جوان و فارغ التحصیالن این‬ ‫حوزه‪ ،‬هیچ تدبیری اندیشــیده نشده است‪ .‬از نظر ســالن و امکانات بسیار ضعیف هستیم و روز‬ ‫به روز‪ ،‬حمایت ها از تئاتر هم کاهش می یابد‪ .‬پیش از این در مرکز هنرهای نمایشــی شــورای‬ ‫ساخت و حمایت داشتیم که چند سال است این شوراها از بین رفته و ‪ 20‬درصد از فروش بلیط‬ ‫هم برای ســالن برداشت می شود‪ .‬عالوه بر این‪ 9 ،‬درصد برای مالیات و ‪ 16.9‬درصد برای بیمه‬ ‫افراد کســر می شود‪ .‬شما این مبالغ را به هزینه اجاره بهای سالن ها اضافه کنید‪ .‬با این شرایط‬ ‫وضعیتی ایجاد شده که ما برای قیمت گذاری بلیط‪ ،‬دچار مشکل می شویم‪ .‬در این شرایط‪ ،‬تمام‬ ‫حمایت ها هم از جامعه تئاتر حذف شده است‪».‬‬ ‫حمیدرضا نعیمی‪ :‬بحث ما اینده فرزندان کشور است‬ ‫حمیدرضا نعیمی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه تئاتر که در روز تجمع بیانیه این تشکل را خوانده بود‪،‬‬ ‫در ســخنانی گفت‪ :‬خانواده بزرگ تئاتر‪ ،‬هیچ امیدی به مجلس شورای اسالمی نداشته و ندارد‪.‬‬ ‫زمانی که صحبت تجمع مقابل مجلس مطرح شد‪ ،‬بسیاری بیان کرده بودند که ایا مجلس قبلی‬ ‫برای هنر و هنرمند اقدامی کرده بود که به مجلس فعلی امید داشــته باشیم‪ .‬ما باید درخواست‬ ‫خود را در ابتدا به وزارت فرهنگ و ارشاد می رساندیم‪ .‬نشست با اقای جهانگیری و برخی وزرای‬ ‫دولت را داشــتیم‪ ،‬این اقدام انجام شد اما متاسفانه هیچ نتیجه ای نداشت‪ .‬بنابر همین شرایط‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتیم درخواســت خود را به نهاد دیگری ارائه دهیم‪ .‬بحث امروز ما‪ ،‬فقط تئاتر نیست‪،‬‬ ‫مشکل اینده فرزندان این کشور است‪.‬‬ ‫بهزاد فراهانی‪ :‬وعده ای عملی بدهید‬ ‫بهزاد فراهانی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه تئاتر هم با اشاره به وضعیت بیمه هنرمندان‪ ،‬افزود‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین و اصلی ترین دغدغه هنرمندان‪ ،‬به خصوص تئاتری ها‪ ،‬مساله بیمه و حقوق بیکاری‬ ‫اســت‪ .‬هنرمندان این حرفه‪ ،‬هیچ پشتوانه ای برای ایام بیکاری خود ندارند و مطالبه اصلی انها‪،‬‬ ‫تامین حق و حقوق بیکاری و رفع مشــکالت بیمه انهاســت‪ .‬من به عنــوان یکی از نمایندگان‬ ‫تجمع‪ ،‬از شــما می خواهم که وعده روشــنی در این زمینه به جامعه تئاتر بدهید که مطمئن‬ ‫باشیم عملی خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی قلعه ‪ :‬تامین اجتماعی هنرمندان شکننده است‬ ‫بازرس خانه تئاتر در ادامه صحبت های بهزاد فراهانی درباره مشــکالت تامین اجتماعی‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪« :‬حدود ‪ 5‬ســال است که ‪ 50‬درصد از ســرانه بیمه تامین اجتماعی هنرمندان که از طرف‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد پرداخت می شــده‪ ،‬قطع و این مبلغ را بیمه گذار پرداخت می کند‪ .‬این‬ ‫سازوکار‪ ،‬با توجه به بدهی صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین اجتماعی اغاز شد‪ .‬نکته مهم تر‬ ‫اینکه نزدیک به ‪ 6‬سال است که به بیمه هنرمندان ‪ 20‬درصد فرانشیز اضافه شده است یعنی اگر‬ ‫ما به یک درمانگاه دولتی که همه خدمات رایگان است‪ ،‬مراجعه کنیم‪ ،‬باز هم ‪ 20‬درصد فرانشیز‬ ‫پرداخت می کنیم‪ .‬این مشــکالت بیمه تامین اجتماعی به نهادهای مختلف گفته شده و این بار‬ ‫به شما می گوییم که بیمه تامین اجتماعی هنرمندان شکننده است‪».‬‬ ‫غالمرضا منتظری‪ :‬هنرمندان وقتی معترض می شوند که به تنگ امده باشند‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬غالمرضا منتظری‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬پس از‬ ‫شنیدن مطالبات جامعه تئاتر‪ ،‬گفت‪ :‬هنرمندان به عنوان چهره های فرهیخته تمایلی به حضور در‬ ‫صحنه های اعتراضی ندارند مگر اینکه شرایط انقدر سخت شده باشد که دست به اعتراض بزنند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیم جلسه بعدی‪ ،‬یک نشست تخصصی با وزیر ارشاد‪ ،‬معاون هنری و نمایندگان‬ ‫مردم و خانه تئاتر باشد‪ .‬در این جلسه می توانیم راهکارهای پیشنهادی شما را برای برون رفت از‬ ‫مشــکل شنیده و اجرایی کنیم‪ .‬سپس تقسیم کار میان سازمان ها و نهادهای ذیربط انجام شود‪.‬‬ ‫او پیش از این نیز مطرح کرده بود‪ :‬شــخصا از اقای حســینی معاون هنری و اشــنا مدیر کل‬ ‫هنرهای نمایشی خواسته ام به نشست بیایند تا رفع مشکالت دوباره حواله نشود‪ .‬نمی توان نسبت‬ ‫به واقعیات تئاتر بی تفاوت بود‪ .‬باید چاره اندیشــی کرد‪ .‬مســاله باید حل شود و خیلی هم اسان‬ ‫نیســت اما صورت مســاله را هم نباید پاک کنیم‪ .‬البته پیگیری مشکالت لزوما در توان مجلس‬ ‫نیست‪ ،‬اما حداقلش این است که باید صداقت داشته باشیم‪ .‬بنشینیم‪ ،‬حرف بزنیم و مشکالت را‬ ‫بشنویم و اعالم کنیم کدام بخش از ماجرا از دست ما برمی اید‪.‬‬ ‫محمودوند‪ :‬نیاز باشد‪ ،‬تذکر می دهیم‬ ‫ســپس مرتضی محمودوند‪ ،‬عضو کمیســیون امنیت ملی و رئیس کمیته دیپلماســی اقتصادی‬ ‫کمیســیون تلفیق‪ ،‬از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬با توجه به ابزار و امکاناتی‬ ‫که داریم‪ ،‬هرانچه از دســت ما برمی اید (از بررسی و پیگیری‪ ،‬نظارت‪ ،‬قانون گذاری و ‪ ) ...‬انجام‬ ‫خواهیم داد تا بتوانیم به مشــکالت این صنف نجیب رسیدگی کنیم‪ .‬اگر نیاز باشد تذکر‪ ،‬سوال‬ ‫و حتی درخواســت تحقیق و تفحص روی موارد انجام شــده و ناکارامدیها برای احقاق حقوق‬ ‫عقب افتاده هنرمندان صورت خواهد گرفت‪ .‬رســیدگی به امور هنرمندان در جامعه ایرانی ما به‬ ‫عنوان خدمتگزاران فکری و فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی‪ :‬وزارت ارشاد تا کنون اقدامی برای مطالبات هنرمندان نداشته است‬ ‫احســان قاضی زاده هاشــمی‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی و تلفیق مجلس شــورای اسالمی نیز با‬ ‫اشاره به فصل تخصیص بودجه در مجلس‪ ،‬مطرح کرد‪« :‬تمام تالش خود را برای افزایش بودجه‬ ‫هنرمنــدان در ردیف حمایت برای تامین اجتماعــی و تولید تئاتر انجام می دهیم‪ ،‬هرچند که تا‬ ‫کنون درخواســت و پیگیری از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت مطالبات هنرمندان‬ ‫به مجلس ارائه نشــده اســت‪ .‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای احقاق حقوق هنرمندان باید‬ ‫مطالبه گر باشــد اما این مطالبه گری و خواست‪ ،‬اساسا انجام نمی شود‪ .‬روابط عمومی خانه تئاتر‬ ‫اعالم کرده این سخنان در حالی مطرح می شود که خانه تئاتر‪ ،‬پیش از این بارها مطالبات خود‬ ‫را به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و اداره کل هنرهای نمایشــی ارائه کرده و تاکید داشت‬ ‫که برای افزایش بودجه هنرهای نمایشــی‪ ،‬اقدامی انجام شــود و همانطور که نمایندگان تجمع‬ ‫«اعتراض در سکوت» هنرمندان تئاتر در روز تجمع اعالم کردند‪ ،‬پیگیری این مطالبات‪ ،‬تا احقاق‬ ‫نتایج روشــن و مشخص‪ ،‬ادامه خواهد داشت‪ .‬یکشــنبه‪ ۱۴ ،‬دی ماه‪ ،‬اهالی تئاتر و نمایندگان‬ ‫انجمن های ‪۱۷‬گانه خانه تئاتر‪ ،‬برای بیان مطالبات و مشــکالت معیشــتی خود‪ ،‬مقابل مجلس‬ ‫شورای اسالمی تجمع کرده و بیانیه خود را خواندند‪.‬‬ ‫شرایطوضوابطخریدازنمایشگاهمجازیکتابتهران‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول بهمن ماه اغاز‬ ‫به کار خواهد کرد و تا ششــم بهمن ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫شرایط و ضوابط خرید کتاب در نخستین نمایشگاه مجازی‬ ‫کتاب تهران به این شرح اعالم شده است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬در این نمایشــگاه کتاب های منتشرشــده از سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫تاکنون از ســوی ناشران شــرکت کننده در نمایشگاه عرضه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســفارش و خرید کتــاب به صورت ‪ ۲۴‬ســاعته در ایام‬ ‫نمایشگاه قابل انجام است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افزودن کتاب به ســبد خرید صرفا به معنی رزرو موقت‬ ‫کتاب اســت و تا زمانی که مبلغ ســفارش پرداخت نشــود‬ ‫فرایند خرید تکمیل نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ضروری است در هنگام خرید به مشخصات کتاب اعم از‬ ‫عنوان‪ ،‬ناشر‪ ،‬سال نشر‪ ،‬قیمت و ‪ ...‬دقت کنید چرا که پس از‬ ‫پرداخت و تکمیل فرایند خرید‪ ،‬امکان تغییر یا لغو سفارش‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیامک های مربوط به این نمایشــگاه تنها از طریق شماره‬ ‫‪ ۳۰۰۰۴۱۴۱‬و بــه صورت یک طرفه و بدون قابلیت دریافت‬ ‫پیام ارسال می شود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به منظور رعایت نکات امنیتی‪ ،‬پرداخت وجه خرید کتاب‬ ‫صرفاً از طریق درگاه های داخل ســامانه نمایشــگاه مجازی‬ ‫معتبر اســت‪ .‬هرگونه پرداخت اعم از خرید کتاب یا دریافت‬ ‫مرســوله‪ ،‬خارج از این درگاه ها مجاز نیست و مسئولیت ان‬ ‫برعهده خریدار است‪ .‬در مواجهه با چنین مواردی به شماره‬ ‫‪( ۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۹۸‬پشتیبانی نمایشگاه) اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در این نمایشــگاه ارسال کتاب توسط ناشر‪ ،‬چه از طریق‬ ‫پســت و یا به روش های دیگر‪ ،‬برای خریدار رایگان است و‬ ‫خریدار فقط باید مبلغ نهایی خرید کتاب ها را طبق سفارش‬ ‫و فاکتور‪ ،‬صرفاً از طریق درگاه های سامانۀ نمایشگاه مجازی‬ ‫پرداخت کند‪ .‬هرگونه درخواســت وجــه از خریدار خارج از‬ ‫این روال ممنوع و تخلف است‪ .‬خریداران در صورت مواجهه‬ ‫بــا چنین مواردی‪ ،‬مراتب را به شــمارۀ ‪۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۹۸‬‬ ‫اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬خریدار موظف به درج نشــانی پســتی دقیق اســت و‬ ‫مسئولیت هرگونه خطا در نشانی برعهده خریدار است‪.‬‬ ‫‪ .۹‬تغییر نشانی پس از تکمیل فرایند خرید و پرداخت وجه‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬امکان تحویل کتــاب در اماکن عمومی همچون کافه‪،‬‬ ‫کافی نت‪ ،‬رستوران‪ ،‬هتل و مانند ان امکان پذیر نیست و الزم‬ ‫است نشانی تحویل‪ ،‬دقیق و قابل استناد باشد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬داخل هر بسته ارسالی از سوی ناشر‪ ،‬یک فاکتور شامل‬ ‫کتاب های خریداری موجود در ان بسته قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬در صورت ارســال کتاب توســط ناشر از طریق شرکت‬ ‫پست کد رهگیری به شــماره تماس خریدار پیامک خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬در صورت ارســال کتاب توسط ناشر از طرق دیگر غیر‬ ‫از شرکت پست‪ ،‬شماره تلفن متصدی ارسال در پنل خریدار‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند برای اطالع از نحوه ثبت نام ناشــران ‪،‬‬ ‫بن نمایشگاه ‪ ،‬سرویس های ارسال محصوالت و سامانه فروش‬ ‫با سامانه پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب تهران به شماره‬ ‫‪ ۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۹۸‬تماس بگیرند‪ .‬همچنین ارســال پیام از‬ ‫طریــق منو «تماس با ما» فراهم شــده اســت و متقاضیان‬ ‫می تواننــد از طریق منو «پشــتیبانی» در پنل کاربری نیز‬ ‫«تیکت» ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫درخواست «پرویز پرستویی» از رئیس جمهور‪:‬‬ ‫سریبهاهالیفرهنگوهنربزنید!‬ ‫پرویز پرســتویی در نامه ای به حســن روحانی به بیان برخی از کارهایی که ریاست‬ ‫جمهوری می توانســته در این دوره ‪ ۸‬ساله انجام بدهد پرداخته است‪ .‬متن یادداشت‬ ‫را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫«جناب اقای رئیس جمهور‬ ‫دیگه ماه های اخر ریاست شماست‬ ‫در این حدود ‪ ۸‬سال هرچه کردید و نکردید برهمه ملت ایران روشن و شفاف است‪.‬‬ ‫اما با قاطعیت میتوانم بگویم که دو کار را نکردید‪.‬‬ ‫یک‪:‬برای مردم فقیر و نیازمند در حاشــیه شهرهای تهران و اســتان هاو کشورمان هیچ کاری‬ ‫نکردید‪.‬‬ ‫این را با ســند و اســتدالل می گویم‪ ،‬در این یکساله شــیوع کرونا که همیشه در هیئت دولت‬ ‫با فاصله و رعایت پروتکل ها می نشــینید و برنامه های انالیــن می گذارید‪ ،‬بنده و گروهمان‪،‬‬ ‫قهرمانان یا بهتر بگویم پهلوانان کشــور و جهان با کمک های مردمی سفرهای دوره ای گذاشته‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫برای توزیع ارزاق‪ ،‬ساختن درمانگاه‪ ،‬ساختن خانه برای کپرنشینان‪ ،‬ساختن مدرسه‪ ،‬پروتز برای‬ ‫دست های قطع شده توسط گاندوها‪...‬‬ ‫کل کشور را دور زدیم و میزنیم‪.‬‬ ‫انچه مشــاهده کردیم‪ ،‬فقر مطلق‪ ،‬بی خانمانی و بیکاری‪ ،‬بی ابی‪ ،‬بی هویتی (فاقدشناســنامه‪،‬‬ ‫کارت ملی‪ ،‬یارانه) نداشتن مسکن‪ ،‬درمانگاه‪ ،‬مدرسه وتغذیه بیداد میکند‪.‬‬ ‫برای اثبات این حرفها در این روزهای اخر ریاستتان یک سفر همراه ما میهمان باشید‪ ،‬با لباس‬ ‫شــخصی‪ ،‬شک ندارم که اصال شمارا نمی شناســند‪ ،‬چرا؟ چون برق ندارند که تلویزیون داشته‬ ‫باشــند‪ .‬بیایید و از نزدیک ببینید که چه کارهایی میتوانســتید بکنید و نکردید ویا بگوشــتان‬ ‫نرسیده‪...‬‬ ‫دو‪ :‬در این دو دوره یک بار ســراغ هنرمندان که اکثرا نقش مهمی در انتخاب شــما داشــتند را‬ ‫نگرفتید‪.‬‬ ‫و در این سال ها بخاطر حمایت ازشما مدام مورد شماتت قرارگرفتند!‬ ‫یکسال است سینما ها و تئاتر ها بخاطر کرونای لعنتی تعطیل است‪.‬‬ ‫ایا میدانید که اهالی هنرمندان نجیب این کشور چگونه روزگار می گذرانند؟ بعید میدانم‪.‬‬ ‫هنرمندان کسانی نیستند که برای نیازشان بتوانند دست به طرف کسی دراز کنند‪.‬‬ ‫من خوب میدانم که اکثر هنرمندان تئاتر و ســینما روزگار تلخ و ســختی را می گذرانند‪ ،‬اکثرا‬ ‫فاقد مســکن هستند و لنگ اجاره خانه و ســفره های خالی و صورت خود را با سیلی سرخ نگه‬ ‫می دارند‪ ،‬که البته اینروزها با ســیلی هم نمی شود صورت را سرخ نگه داشت! چرا؟ چون خونی‬ ‫زیر پوست نیست که سرخ شود‬ ‫بیایید یک ســفر دوره ای در این روزهای اخر که مســئولیت دارید باهم به جاهایی که عرض‬ ‫کردم داشته باشیم‪.‬‬ ‫بیایید سری به اهالی فرهنگ و هنر بزنید دیگر این فرصت پیش نخواهد امد‪.‬‬ ‫اینها که گفتم از درد بود و اطالع رسانی میدانم که نمی دانید‬ ‫ویا نشنیده اید‪ .‬بیایید ببینید که چقدر مردم خوب و شریف و دوست داشتنی داریم‪.‬‬ ‫بیایید با رعایت پروتکل ها‬ ‫بیایید و نگران نباشید‪ ،‬شما را نمی شناسند»‬ ‫جشنوارهسینمایایراندرفرانسهبهابان‪ 1400‬موکولشد‬ ‫مرکز ایران و فرانســه بیانیه مطبوعاتی جشنواره سینمای‬ ‫ایران در شــهر شانتی (‪ )Chantilly‬را منتشر و اعالم کرد‬ ‫این رویداد در ابان ‪ ۱۴۰۰‬برگزار می شود‪ .‬بیانیه مطبوعاتی‬ ‫فســتیوال ســینمای ایران که در تاریخ هشتم ژانویه‪۱۹( ،‬‬ ‫دی ماه) توســط شهرداری شــانی‪ ،‬مجموعه کاخ شانتی و‬ ‫بنیاد مرکز ایران و فرانســه به امضا رســیده‪ ،‬به شــرح زیر‬ ‫اســت‪ :‬در چارچوب پــروژه فصل بین المللــی هنر هفتم‬ ‫شــانتی (‪۷ème Art Saison internationale du‬‬ ‫‪ )de Chantilly‬کــه هدف ان تبدیل این شــهر به یک‬ ‫ســکوی بنیادین‪ ،‬مختص به جنبه های مختلف هنر هفتم‬ ‫فرانسه و اروپا و جهان است‪ ،‬شهرداری این شهر با مشارکت‬ ‫مجموعه کاخ شــانتی‪ -‬بنیاد دومال و مرکز ایران و فرانسه‪،‬‬ ‫دفتر گردشگری شهرهای شانتی و سانلیس و سینمای الیزه‬ ‫این شــهر‪ ،‬از پنجشــنبه ‪ ۴‬تا یکشنبه ‪ ۷‬نوامبر ‪۱۳( ۲۰۲۱‬‬ ‫الی ‪ ۱۶‬ابان سال ‪ )۱۴۰۰‬اولین دوره جشنواره فیلم ایرانی‬ ‫را برگزار می کند‪.‬‬ ‫این فستیوال‪ ،‬بر اساس ابتکار مرکز ایران و فرانسه (سازمان‬ ‫مــردم نهاد فرانســوی) و بــا هدف معرفی دســتاوردهای‬ ‫بدیع چهره هــای نوین هنر هفتم ایران برگزار می شــود‪.‬‬ ‫هنر هفتم ایران که با تولید ســاالنه ‪ ۱۰۰‬فیلم سینمایی و‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬فیلم کوتاه‪ ،‬جوایز متعددی را در جشنواره های بین‬ ‫المللی از ان خود ســاخته اســت‪ ،‬امروزه به عنوان یکی از‬ ‫پویاترین سینماهای جهان شناخته می شود‪ .‬چه کسی نام‬ ‫فیلمسازان برجســته ای همانند عباس کیارستمی یا اصغر‬ ‫پــس این نام های بزرگ‪،‬‬ ‫فرهادی را نمی شناســد؟ اما در‬ ‫ِ‬ ‫کانونی جوشــان از کارگردانان جوان و مســتعد به عنوان‬ ‫نمایندگان اتی ســینمای ایران نهفته اســت که شایسته‬ ‫شناخته شدن در سطح جهان هستند‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده اســت‪ :‬ســینمای ایران به تنهایی نماد‬ ‫برجســته پیوندهای فرهنگی میان ایران و فرانسه است؛ در‬ ‫ژوئن ســال ‪ ۱۹۰۰‬میالدی‪ ،‬پادشاه قاجار ان دوره‪ ،‬پس از‬ ‫نمایش نخســتین دوربین فیلمبرداری در شــهر‬ ‫حضور در‬ ‫ِ‬ ‫کونت ِرکسِ ــویل فرانسه‪ ،‬دستور داد عکاس شخصی وی برای‬ ‫خرید یک دوربین مارک گومون اقدام نماید و این گونه هنر‬ ‫سینما وارد ایران شد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬شــهر معروف و تاریخی شــانتی فرانســه و‬ ‫مجموعه کاخ اعظم ان‪ ،‬میزبان سینمای ایران خواهند بود‬ ‫و برمبنای یک فراخوان عمومی که در ایران منتشر خواهد‬ ‫شد‪ ،‬یک کمیته پیش انتخاب‪ ،‬مستقر در شانتی و متشکل‬ ‫از شخصیت های هنری و سینمایی ایران و فرانسه‪ ،‬از میان‬ ‫تمامی فیلم های دریافتی‪ ۷ ،‬فیلم را برای حضور در بخش‬ ‫رقابتی فســتیوال انتخاب خواهد نمــود‪ .‬یک هیات داوران‬ ‫برجسته نیز مســئولیت انتخاب اثار منتخب فستیوال سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬را بر عهده خواهد داشــت‪ .‬همچنین «اتین ژاکوبی»‬ ‫مجسمه ساز معروف ساکن شهر شــانتیئی اثری هنری را‬ ‫خلق خواهد نمود که جایزه فیلم منتخب جشــنواره خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تماشــاگران نیز تماما در روند برگزاری جشنواره مشارکت‬ ‫خواهنــد داشــت و بر اســاس رای انها یک جایــزه ویژه‬ ‫تماشــاگران نیز بــه یکی از فیلــم ها اعطا خواهد شــد‪.‬‬ ‫همچنین در پایان‪ ،‬دانشجویان سال تحصیلی ‪۲۰۲۲/۲۰۲۱‬‬ ‫کارشناسی ســینما دانشگاه ســوربن پاریس نیز با اعطای‬ ‫جایزه ویژه دانشجویان در این فستیوال سهیم خواهند بود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬جشــنواره فیلم ایرانی شــانتی سراغاز فصل بین‬ ‫المللی هنر هفتم شــانتی خواهد بود که با بسیج هم افزایی‬ ‫هایی نوین و مســتتر موجبات یک حرکت نوین فرهنگی را‬ ‫در راه خدمت به این قلمرو فراهم می سازد‪.‬‬ ‫به دلیل شــیوع ویروس کرونــا زمان برگزاری فســتیوال‬ ‫ســینمای ایران به تعویق افتاده و براین اســاس قرار است‬ ‫از تاریخ ‪ ۴‬الــی ‪ ۷‬نوامبر (‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۶‬ابانماه ‪ )۱۴۰۰‬برگزار‬ ‫می شود‪ .‬پیش از این‪ ،‬قرار بود این رویداد در اسفندماه (ماه‬ ‫مارس میالدی) برگزار شود‪.‬‬ ‫فســتیوال سینمای ایران در شانتی‪ ،‬به ابتکار مرکز ایران و‬ ‫فرانسه ‪ ،‬همکاری شــهرداری شهر شانتیئی‪ ،‬مجموعه کاخ‬ ‫اعظم این شهر‪ ،‬شهرداری سانلیس و دانشگاه سوربن فرانسه‬ ‫ونیز حمایت پنج موسسه هنری و شرکت سینمایی از ایران‬ ‫در راســتای شناخت ســینمای نوین و معرفی کارگردانان‬ ‫مســتعد ســینمای ایران در عرصه جهانی برگزار می شود‪.‬‬ ‫همزمان از پوســتر این فستیوال که توسط عدنان مصالیی‬ ‫طراحی شده نیز رونمایی شده است‪ .‬عالقمندان به شرکت‬ ‫در ایــن رویداد میتواننــد از اول فوریه ‪ ۱۳( ۲۰۲۱‬بهمن )‬ ‫با مراجعه به ســایت اینترنتی جشــنواره از شرایط شرکت‬ ‫در فســتیوال مطلع شــوند‪ .‬همچنین جهت کسب اطالع‬ ‫بیشتر می توانند از طریق ادرس الکترونیکی @‪contact‬‬ ‫‪ france-iran.org‬مکاتبه کنند‪.‬‬ ‫سینا مهراد‪« :‬اقازاده» پیرم کرد!‬ ‫«عصر جدید» پس از‪ ۵‬ماه به تلویزیون می اید‬ ‫سینا مهراد با بیان این که دوست ندارد هر نقشی بازی کند‪ ،‬درباره ویژگی های کاراکتر‬ ‫حامد گفت‪ :‬حامد خصوصیاتی داشــت که خودم هم دوست دارم و سعی می کنم داشته‬ ‫باشــم‪ .‬معموال نقش هایی را برای بازی می پذیرم که به انها اعتقاد دارم‪ .‬شــاید هرگز‬ ‫نقــش منفی بازی نکنم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬عهدی که در بازیگری با خودم دارم این اســت که‬ ‫نقش هایی را بازی کنم که در کنار مردم باشــد نه مقابل ان ها‪ .‬مهراد تاکید کرد‪ :‬حامد‬ ‫سریال پدر کنار مردم بود‪ ،‬حامد سریال اقازاده هم همینطور‪ .‬یعنی حامد برای مردم می‬ ‫جنگد‪ .‬با مردم گریه می کند و ان ها را دوســت دارد و خودش را فدای مردم می کند‪.‬‬ ‫ســینا مهراد با اشاره به چالش های شخصیت حامد در سریال «اقازاده» یاداور شد‪ :‬من‬ ‫بازیگری هســتم که ناخواسته در جلد نقش خود می روم‪ .‬در این سریال که قصه خیلی‬ ‫ترسناکی هم داشت‪ ،‬خیلی اذیت شدم و به قول معروف پیر شدم‪ .‬این پیر شدن‪ ،‬کلیشه‬ ‫نیست‪ .‬االن ‪ ۲۸‬ساله ام ولی انگار ‪ ۳۵‬ساله هستم‪ .‬اقازاده مرا پیر کرد‪ .‬این بازیگر درباره‬ ‫همــکاری دوباره با بهرنگ توفیقی و حامد عنقــا هم بیان کرد‪ :‬حامد عنقا به عنوان یک‬ ‫نویســنده برای من مثل یک پدر است‪ .‬او برای من مثل یک کوه در سینما است؛ به این‬ ‫کوه تکیه می کنم و اعتماد دارم‪ .‬وی افزود‪ :‬جلوی دوربین بهرنگ توفیقی‪ ،‬من به عنوان‬ ‫یک بازیگر خیالم راحت اســت‪ .‬او کارگردانی اســت که پشــت مانیتور‪ ،‬خودش را جای‬ ‫بازیگر می گذارد با همان حس و حال‪ .‬مستند «بوی خون» به کارگردانی وحید سعیدی‬ ‫و نویسندگی احمد رنجبر‪ ،‬روایتی از متن و حاشیه سریال «اقازاده» است‪ .‬این مستند به‬ ‫تهیه کنندگی سید امیر موسوی نیا یکشنبه ها منتشر می شود‪.‬‬ ‫ضبط «عصر جدید» با ایجاد تغییراتی‪ ،‬دوباره از سرگرفته شده است و این برنامه پس از‬ ‫‪ ۵‬ماه وقفه‪ ،‬دوباره به انتن شــبکه سه بازمی گردد‪ .‬تولید مسابقه «عصرجدید» با اجرای‬ ‫احســان علیخانی‪ ،‬با تفاوت نســبت به گذشته‪ ،‬دوباره اغاز شــده است‪ .‬در ضبط سری‬ ‫جدید این مسابقه تلویزیونی که بر اساس شیوه نامه های ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫تغییراتی در ان انجام گرفته اســت‪ ،‬اجرای هر گروه یا فرد شرکت کننده به طور مجزا در‬ ‫یک روز خاص ضبط می شــود و داوری بر اســاس ویدئوی تصویربرداری شده از اجرا در‬ ‫روزی دیگر‪ ،‬توسط هیات داوران متشکل از امین حیایی‪ ،‬بشیرحسینی‪ ،‬اریا عظیمی نژاد‬ ‫و رویا نونهالی‪ ،‬صورت می گیرد‪ .‬عصرجدیدی ها این تغییر را هرچند مساله ســاز و زمان بر‬ ‫می دانند‪ ،‬اما معتقدند در این روزها که جامعه نیاز به تفریح و سرگرمی دارد‪ ،‬برای اوقات‬ ‫فراغت ان ها و احترام به بیننده‪ ،‬این شــیوه تولید را برگزیده اند و به این شیوه‪ ،‬گروه های‬ ‫شــلوغ مجبور به حضور هم زمان در محل استودیو ضبط برنامه نیستند‪ ،‬زمان حضور هر‬ ‫گــروه شــرکت کننده در فضای تولید برنامه کاهش یافته اســت و در زمان ضبط بخش‬ ‫داوری اصلــی نیز از هر گــروه تنها یک نماینده در برابر داورها حاضر می شــود‪ .‬مرحله‬ ‫مقدماتی و مرحله دوم «عصر جدید»‪ ،‬در نیمه ابتدایی امسال پخش شد و پروژه دو مرتبه‬ ‫به علت شرایط ویژه ایام کرونایی تعطیل شد و حاال پس از ‪ ۵‬ماه وقفه‪ ،‬به زودی مرحله‬ ‫نیمه نهایی این مسابقه استعدادیابی روی انتن شبکه سه خواهد رفت‪ .‬زمان پخش مرحله‬ ‫نیمه نهایی «عصر جدید»‪ ،‬به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبـــــــه ‪ 24‬دی ماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1372‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینماولتوییزون‬ ‫‪TV&CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫جامعه ملی منتقدان فیلم‬ ‫بهترین فیلم های سال ‪2020‬‬ ‫را انتخاب کردند‬ ‫پنجاه و پنجمین دوره جامعه ملی منتقدان فیلم امریکا شب پیش‬ ‫برترین هــای ســال ‪ ۲۰۲۰‬را در ‪ ۱۰‬بخش معرفی کرد‪ .‬جامعه ملی‬ ‫منتقدان فیلم (‪ )NSFC‬بهترین فیلم های سال ‪ ۲۰۲۰‬را انتخاب و‬ ‫معرفی کرد‪ .‬پنجاه و پنجمین دوره جامعه ملی منتقدان فیلم امریکا‬ ‫شــب پیش برترین های ســال ‪ ۲۰۲۰‬را در ‪ ۱۰‬بخش معرفی کرد‪.‬‬ ‫«سرزمین اوارگان» ساخته کلویی ژائو یک بار دیگر عنوان برنده سال‬ ‫را از ان خود کرد و این بار در ‪ ۴‬بخش جایزه برد‪ .‬جایزه بهترین فیلم‬ ‫سال‪ ،‬بهترین فیلمبرداری‪ ،‬بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری برای‬ ‫فرانسیس مک دورماند جوایزی بود که از سوی این جامعه به این فیلم‬ ‫اهدا شد‪ .‬جامعه ملی منتقدان فیلم در سال ‪ ۲۰۱۴‬متشکل از ‪ ۶۰‬عضو‬ ‫بود‪ .‬منتقدان نشریات و سایت های معتبر سینمایی چون «ورایتی»‪،‬‬ ‫«نیویورکر»‪« ،‬لس انجلس تایمز» و «وال استریت ژورنال» در این جامعه‬ ‫گردامده اند‪.‬جوایزاینانجمنیکیازمعتبرترینجوایزساالنهسینمایی‬ ‫امریکا محسوب می شود‪ .‬فهرست کامل برندگان‪ ۲۰۲۰‬چنین است‪:‬‬ ‫بهترینفیلم‪«:‬سرزمیناوارگان»‬ ‫بهترین کارگردان‪ :‬کلوئی ژائو برای «سرزمین اوارگان»‬ ‫بهترین بازیگر مرد‪ :‬دلروی لیندو برای «‪ ۵‬قطره خون»‬ ‫بهترین بازیگر زن‪ :‬فرانسیس مک دورماند برای «سرزمین اوارگان»‬ ‫بهترین بازیگر مرد مکمل‪ :‬پل راکی برای «صدای فلز»‬ ‫بهترین بازیگر زن مکمل‪ :‬ماریا باکالووا برای «فیلم ادامه بورات‬ ‫بهترینفیلمبرداری‪ :‬جاشوا جیمز ریچاردز برای «سرزمین اوارگان»‬ ‫بهترینفیلمنامه‪ :‬االیزا هیتمن برای «هرگز بندرت گاهی همیشه»‬ ‫بهترینفیلمخارجیزبان‪«:‬جمعی»‬ ‫بهترینفیلمغیرداستانی‪«:‬زمان»‬ ‫اغاز فیلمبرداری‬ ‫داستان زلزله تهران‬ ‫فیلمبــرداری «قطع فــوری» به کارگردانــی و تهیه کنندگی مریم‬ ‫بحرالعلومی با روایتی از شبی پاییزی که در تهران زلزله می اید‪ ،‬اغاز‬ ‫شد‪«.‬قطعفوری»سومینفیلممریمبحرالعلومیبارعایتپروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬مقابل دوربین ارش خالقدوست رفت که با توجه به ساختار‬ ‫روایی مدنظر به صورت ‪( real time‬زمان واقعی)‪ ،‬طبق برنامه ریزی و‬ ‫تمرین های صورت گرفته در‪ ۲۰‬جلسه فیلمبرداری خواهد شد‪ .‬سامان‬ ‫صفاری‪ ،‬افسانه کمالی‪ ،‬غزال نظر‪ ،‬علی کیان ارثی‪ ،‬محمدرسول صفری‪،‬‬ ‫یاسمن ترابی‪ ،‬سادیا جاللی پور‪ ،‬علی یعقوبی‪ ،‬احمدرضا معراجی‪ ،‬علی‬ ‫اردالن‪ ،‬ارمان درویش‪ ،‬رامینا حســینی‪ ،‬گلبرگ محمدی و روشنک‬ ‫عجمیان‪ ،‬با هنرمندی شــقایق فراهانی و علــی انصاریان‪ ،‬با حضور‬ ‫ســیاوش چراغی پور و سوگل طهماسبی‪ ،‬با معرفی ساسان کریمی‪،‬‬ ‫سید احمدحسینی و الهه منصوریان‪ ،‬گروه بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫فیلمنامه این فیلم اجتماعی که بر اساس طرحی از مریم بحرالعلومی‪،‬‬ ‫توســط او به طور مشترک با لیال نیکزاد به نگارش درامده‪ ،‬داستانی‬ ‫در شبی پاییزی را روایت می کند که زمین لرزه ای تهران را می لرزاند‪.‬‬ ‫«قطع فوری» سومین فیلم بلند مریم بحرالعلومی است که پیش از‬ ‫این با فیلم «پاسیو» سیمرغ بهترین کارگردانی بخش جلوه گاه شرق‬ ‫سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را دریافت کرده و با دومین‬ ‫فیلم خود «شهربانو» در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد‪.‬‬ ‫بحرالعلومی خود تهیه کنندگی «قطع فوری» را برعهده دارد و علیرضا‬ ‫کیان ارثی به عنوان مجری طر ح و جانشین تولید با او همکاری می کند‪.‬‬ ‫امیرمحمد «عمو پورنگ»‬ ‫بازیگر سینما شد!‬ ‫امیرمحمد متقیان بازیگری که در همکاری با داریوش فرضیایی «عمو‬ ‫پورنگ» به شهرت رســید‪ ،‬در اولین حضور سینمایی اش با چهره ای‬ ‫متفاوت در فیلم «طبقه یک و نیم» ایفای نقش کرد‪ .‬امیرمحمد متقیان‬ ‫بازیگر شناخته شده برنامه های کودک که بیش از یک دهه در برنامه های‬ ‫متنــوع کودک و نوجــوان در کنار داریوش فرضیایــی (عموپورنگ)‬ ‫نقش افرینی کرده و به شــهرت رسیده است‪ ،‬حاال با نقش و چهره ای‬ ‫متفاوت در فیلم سینمایی «طبقه یک و نیم» اولین تجربه سینمایی‬ ‫خود را پشت سر گذاشته است‪ .‬فیلم سینمایی «طبقه یک و نیم» به‬ ‫کارگردانی نوید اسماعیلی و نویسندگی حسین نمازی در میان ‪ ۶۲‬فیلم‬ ‫بلند سینمایی حائز شرایط حضور در بخش سودای سیمرغ سی و نهمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر است که مورد داوری قرار خواهد گرفت‪ .‬داستان این‬ ‫فیلم کمدی اجتماعی در یک کارخانه می گذرد که مدیر مالی ان یک‬ ‫روز با ورود به محل کار‪ ،‬متوجه اتفاقاتی غیرمنتظره می شود که همین‬ ‫سراغاز ماجراهای مختلف فیلم است‪ .‬مهدی هاشمی‪ ،‬صحرا اسدالهی‪،‬‬ ‫سیروس همتی‪ ،‬خسرو احمدی‪ ،‬قاسم زارع‪ ،‬شهره سلطانی‪ ،‬اسداهلل یکتا‪،‬‬ ‫مهران رجبی‪ ،‬بهروز پناهنده ‪ ،‬اصغر حیدری‪ ،‬مهدی موسوی‪ ،‬مریم فرجی‬ ‫‪،‬رامتینپورقاسمیانوحضورامیرمحمدمتقیانبههمراهمانیسقاباشی‬ ‫به عنوان بازیگر خردسال‪ ،‬ترکیب بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1372‬چهارشنبه‪24‬دی ماه‪ • 1399‬سال سیزدهم •‪ 4‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪12:00‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪16:52‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪17:13‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫‪05:37‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫‪07:07‬‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام حسین علیه السالم ‪:‬‬ ‫هر کس فکرش به جایى نرسد و راه تدبیر بر او بسته شود‪،‬‬ ‫کلیدشمداراست‪.‬‬ ‫بحاراالنوار‪ ،‬ج‪ ،75‬ص‪128‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫مایه خوشبختی انسانیت است‬ ‫که هر انسانی فقط انی هست که هست‪.‬‬ ‫فرناندوپسوا‬ ‫حافظانه‬ ‫من که از اتش دل چون خم می در جوشم‬ ‫مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم‬ ‫قصد جان است طمع در لب جانان کردن‬ ‫تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم‬ ‫حق وحقوق اهنگساز و نوازنده‬ ‫در کنسرت های انالین چه می شود؟‬ ‫ن ان‪ ،‬در‬ ‫کرونا قصد ندارد گریبان مردم دنیا را رها کند و به نظر می رســد همچنان تا تولید و اثرگذاری واکس ‬ ‫زندگی انسان ها تاثیرگذار باشد؛ به همین دلیل همه در پی پیداکردن راهی برای ادامه حیات و ارائه فعالیت های‬ ‫خود‪ ،‬مطابق پروتکل های بهداشتی برامدند تا بتوانند امرار معاش کنند‪ .‬از جمله کسانی که در این زمینه به‬ ‫دنبال تغییر و تحول در فعالیت خود برامدند‪ ،‬خوانندگان و عوامل انها هستند‪ .‬برگزاری کنسرت انالین یکی از‬ ‫راه هایی است که می تواند ضمن انکه درامدزایی برای هنرمندان داشته باشد‪ ،‬در افزایش فضای شاد در جامعه‬ ‫نیز تاثیر سازنده ای دارد‪ .‬با توجه به مشکالت ناشی از شیوع کرونا برای فعاالن این بخش‪ ،‬برای تسهیل عملکرد‬ ‫موسیقی دان ها در این دوران‪ ،‬دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد رودکی از‬ ‫اجراهای انالین تا پایان سال جاری به طور مشترک حمایت می کنند‪ .‬برگزاری کنسرت و اجرای انالین موسیقی‬ ‫در این روزهای کرونایی‪ ،‬با اینکه مشکالتی به همراه دارد‪ ،‬اما در حال اصالح و پیگیری است‪ .‬درباره نقش این‬ ‫روشبرتامینمعیشتهنرمندان‪،‬باپیروزارجمندکارشناسموسیقی‪،‬اهنگسازونوازندهگفت وگوییانجامداد‪.‬‬ ‫به نظر شما اقداماتی که برای اجرای انالین انجام شده‪ ،‬می تواند پاسخگوی نیاز روانی هنرمندان برای‬ ‫ارائه هنر و همچنین رفع نیاز تامین معاش انها باشد؟‬ ‫انسان ها در دوران بحران‪ ،‬از خالقیت های فکری در تولید ابزارهای جدید برای عرضه هنر خود استفاده می کنند‪ .‬در دروان‬ ‫مختلف تاریخ مانند جنگ جهانی اول و دوم و همچنین در سال های دفاع مقدس‪ ،‬شاهد این خالقیت ها بودیم و ابزارهای‬ ‫تازه ای با شکل جدید اجرایی داشتیم و بعد از این هم خواهی م داشت‪ .‬ما از ‪ ۱۰‬سال پیش شاهد اجرای انالین در کشورهای‬ ‫مختلف هستیم‪ ،‬این در حالی است که هنرمندان ایرانی در دوران همه گیری بیماری کووید‪ ۱۹-‬به صورت محدود از این‬ ‫ظرفیت استفاده کردند‪ .‬تعداد اجراهای انالین بسیار محدود و نوع اجرا برای مخاطب خاص بود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬خوانندگان پاپ‬ ‫وارد این عرصه نشدند و بیشتر خوانندگان ملی بودند که اجراهای انالین برگزار کردند‪ .‬به این دلیل می توان گفت اجرای‬ ‫انالین پروژه موفقی در همه گرایش ها نبود‪ .‬در برخی از موارد هم که اجرای انالین برگزار شد‪ ،‬کیفیت صدابرداری و پخش‬ ‫با مشکالتی مواجه بود‪ .‬از طرفی انتظار می رفت با توجه به شرایط مالی مردم و هدفی که از اجرای این کنسرت ها در نظر‬ ‫گرفته شده ‪ ،‬کنسرت ها به صورت رایگان برگزار شوند‪ .‬ضمن اینکه در برخی اجراها‪ ،‬اسپانسرهایی وجود داشت که نشان دهنده‬ ‫اهمیت باالی رویکرد اقتصادی این اجراهاست‪ .‬در مجموع باید گفت هنوز زیرساخت های ایران در این حوزه به طور کامل‬ ‫اماده نیست‪ .‬اشاره می کنم به اجرای اندریا بوچلی‪ ،‬خواننده نابینای تنور اهل ایتالیا در کلیسای جامع میالن که همزمان‬ ‫چند میلیون نفر از کشورهای مختلف‪ ،‬ان اجرا را با کیفیت خوب تماشا کردند‪ .‬این در حالی است که بیشتر اجراهایی که‬ ‫این روزها در ایران به صورت انالین برگزار می شود‪ ،‬چند بار قطع و وصل می شود؛ این مشکل مرتبط با زیرساخت هاست‪.‬‬ ‫به نظر شما با امکانات و شرایط موجود چه اقداماتی انجام شود تا بتوانیم شاهد اجراهای بهتر به صورت‬ ‫انالینباشیم؟‬ ‫محل برگزاری کنسرت های انالین از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬در همین دوران شاهد انتخاب مکان های جذاب توسط‬ ‫کیهان کلهر بودیم‪ .‬او به دلیل استفاده از ساز به صورت سولو ‪ -‬تک نوازی‪ -‬توانست با همین امکانات‪ ،‬کنسرت هایی با کیفیت‬ ‫باال ارائه دهد؟ همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید بسته پیشنهادی برای کنسرت انالین را کامال توضیح دهد‪ ،‬تا‬ ‫بتوان درباره ان نظر داد‪ .‬البته اگر این دیدگاه عملی شود‪ ،‬اتفاق خوبی خواهد بود زیرا ممکن است مخاطبان خاکستری که به‬ ‫دلیل استاندارد نبودن سالن های کنسرت و قیمت باالی بلیط به سالن های اجرا نمی روند‪ ،‬جذب تماشای انالین کنسرت ها‬ ‫شوند‪ .‬برای جذب مخاطب باید در اجرا‪ ،‬خالقیت هایی به کار برده شود‪ ،‬قیمت بلیط ها پایین بیاید تا مخاطبان از این امکان‬ ‫استفاده کنند و هنرمندان نیز در این روند‪ ،‬درامدی کسب کنند‪ .‬نگرانی من این است که براساس تجربه های پیشین‪ ،‬می توان‬ ‫گفت پلتفرم هایی که اجرای انالین را هدایت می کنند‪ ،‬بخش عمده درامد را دریافت می کنند؛ مانند سایت های فروش بلیط‬ ‫و شرکت هایی که وسایل فنی را در اختیار هنرمندان می گذارند‪ ،‬بخش عمده درامد به جیب این گروه می رود‪ .‬می توان گفت‬ ‫کمترین میزان دریافتی از یک کنسرت‪ ،‬سهم اهنگساز و نوازندگان می شود‪ .‬سهم عمده درامد را خواننده‪ ،‬شرکت برگزار‬ ‫کننده و شرکت های فنی دریافت می کنند‪ .‬خوانندگان نزدیک به‪ ۵۰‬درصد درامد را دریافت می کنند؛ باقی هنرمندان درامد‬ ‫چندانی از این روند ندارند‪ .‬این در حالی است که اصوال نوازندگانی که کنسرت می دهند و با درامد ان امرار معاش می کنند‪،‬‬ ‫شاید به‪ ۵۰۰‬نفر نرسند‪ .‬نمی توان امیدوار بود که اجرای انالین کنسرت بر پویایی اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت هنرمندان‬ ‫در دوران کرونا تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫گناه نو‬ ‫هرچه کنی به خود کنی‬ ‫شیرین زمانی‬ ‫فلسفه ادم یک طرفه‬ ‫صبح با صدای راننده وانت که پشــت بلند‬ ‫گوی دســتی اش فریاد مــی زد‪ ،‬از خواب‬ ‫بیدار شد‪.‬‬ ‫راننده وانت با اهنگ خاصی می گفت‪.:‬‬ ‫اهن االن‪،‬ضایعات‪،‬یخچــال کهنه‪ ،‬بخاری‬ ‫خراب شمارا را خریدارم!‬ ‫واین جمله را چندبار تکرار می کرد‪.‬‬ ‫داوود کالفه از خواب بیدار شــد؛ به سمت‬ ‫پنجره رفت تا جلوی این سر و صدارا بگیرد‪.‬‬ ‫راننده بیرون وانت ایستاده بود و بلند گو در‬ ‫دست مشغول تبلیغ کارش بود‪.‬‬ ‫مردی حدودا ‪ ۵۱‬ساله‪.‬‬ ‫شکم بزرگش با پاهای باریکش ساز ناکوک‬ ‫میزد‪.‬‬ ‫قد بلندی داشت؛ســیبیل پر پشــتی که‬ ‫پشت لبش رشــد کرده بود‪،‬مانع از دیدن‬ ‫دهانش می شد‪.‬‬ ‫داوود پنجره را باز کرد و گفت ‪:‬اقای محترم‬ ‫کدوم عزیزی ‪۸‬صبح بیداره برای پاکسازی‬ ‫انبارش؟‬ ‫راننده وانت نگاه عاقل اندر سفیهی به داوود‬ ‫کردو پشــت همان بلند گوی دســتی اش‬ ‫گفت ‪:‬برادر من لنگ ظهره شــما ساعتت‬ ‫ایراد داره!‬ ‫بعد با حالت حق به جانب ادامه داد ‪:‬شــما‬ ‫ناراحتی! ما یک لقمــه نون بخوریم و یک‬ ‫لقمه نون برسونیم؟‬ ‫تازه ! انباری ها از نخاله ها تمیز بشــن؟عزیز‬ ‫مــن با این اهن پاره ها هزارتا کار می شــه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مرد ادامه داد ‪:‬با درســت کــردن یخچال‬ ‫خراب‪،‬یه بنده خدایی به یخچال می رسه !با‬ ‫درســت کردن بخاری کهنه یه بنده خدایِ‬ ‫دیگه زمســتونش گرم میشه !شما ناراحتی‬ ‫هم وطن هات به ارامش و نون برسن؟‬ ‫خیلی ادم یک طرفه ای هستی برادر من!‬ ‫داوود کــه از حاضر جوابیــه راننده وانت‬ ‫زبانــش بند امده بود؛ پرســید ‪:‬یک طرفه‬ ‫یعنی چی؟‬ ‫مرد پشت همان بلند گوی دستی اش مثل‬ ‫یک ســخنران گلویش را صاف کرد و گفت‬ ‫‪:‬ببین خیلی راحته بــرادر من !اینکه نونی‬ ‫که توســفره تو اضافه است ودیگه نخواهی‬ ‫بخوریش‪ ،‬خــوب صد درد کپــک میزنه!‬ ‫درسته؟‬ ‫داوود جواب داد ‪:‬بله ‬ ‫مرد گفت‪ :‬ا ی بارک اهلل‪.‬حاال حســاب کن‬ ‫اگر این نون رو شــخص دیگه ای بخوره بد‬ ‫می شه؟‬ ‫داوود مجدد جواب داد ‪:‬نه‪.‬‬ ‫مرد گفت ‪:‬ما شــا اهلل‪،‬حاال یه نفر پیدا بشه‬ ‫نون اضافه سفره شما رو بخره بعد با قیمت‬ ‫پاییــن تر بده به یه بنــده خدای دیگه که‬ ‫سیر بشه‪،‬چه اتفاقی می افته؟‬ ‫داوود با بی حوصلگی پرسید ‪ :‬چی می شه؟‬ ‫مرد گفت ‪:‬این می شه که همه سیر می شن‪.‬‬ ‫بعد خیلی جــدی ادامه داد ‪:‬حاال وقت منو‬ ‫نگیر برادر من؛‬ ‫اهــن االت و ضایعات و یخچــال کهنه و‬ ‫بخــاری خــراب داری بگو‪،‬وگرنه بزار ما به‬ ‫کارمون برسیم‪.‬‬ ‫داوود که به خاطــر خواب نصفه نیمه اش‬ ‫همچنــان کالفه بــود برای خــوردن یک‬ ‫لیــوان اب به طــرف اشــپزخانه رفت‪.‬در‬ ‫حین خوردن اب‪،‬با خــودش فکر کرد‪:‬این‬ ‫بنده خدا برای خودش فیلســوفیه» فلسفه‬ ‫اقتصادی که می تواند همه راسیر بکند یک‬ ‫بده و بستان دو طرفه»‪.‬‬ ‫داوودحاال معنی ادم یک طرفه رافهمید‪.‬‬ ‫بعد با ســرعت به ســمت پنجــره رفت و‬ ‫گفت‪:‬اقــا تو انباری من یه ســری خرت و‬ ‫پرت هســت‪ ،‬اگر به دردتــون می خوره در‬ ‫حیاط رو باز کنم؟‬ ‫راننده وانت گفت ‪:‬دمت گرم حاال شــدی‬ ‫«ادم دو طرفه «در رو باز کن‪.‬‬ ‫گزارش هنرمند از نشست خبری جشنواره «هنر زنده است»‪:‬‬ ‫چشنواره ایبراینیرویخالقکشورکههیچوقتدیدهنمی شوند!‬ ‫نشست خبری جشــنواره «هنر زنده است» با حضور بهروز غریب پور (رییس شورای‬ ‫سیاســت گذاری و دبیر بخش تئاتر)‪ ،‬مازیار رضاخانی (مدیر جشنواره و عضو شورای‬ ‫سیاســت گذاری)‪ ،‬کمال تبریزی (دبیر بخش سینما)‪ ،‬فردین خلعتبری (دبیر بخش‬ ‫موسیقی)‪ ،‬سیف اهلل صمدیان (نماینده بخش دیجیتال ارت) و حضور مجازی محمود‬ ‫کالری (دبیر بخش دیجیتال ارت) و رضا کیانیان عضو شــورای سیاست گذاری ‪۲۳‬‬ ‫دی در پردیس تئاتر باغ کتاب تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫بهروز غریب پور در ابتدای این نشســت گفت‪ :‬برای من بســیار لذت بخش است که‬ ‫جشــنواره به گونه ای منعکس شده که همه شما دوســتداران فعالیت های فرهنگی‬ ‫و هنری حضور گســترده ای در این نشســت پیدا کرده اید این نشســت برای تبیین‬ ‫ان چیزی است که بر ما در این ماه ها گذشته‪ .‬رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره‬ ‫هنر زنده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما روز گذشته خدمت اقای صالحی‪ ،‬اقای حسینی و دیگر‬ ‫مسئوالن وزارت ارشــاد بودیم و نکته فوق العاده ای که در این دیدار برای اقای وزیر‬ ‫وجود داشت این بود که بخش خصوصی بدون تکیه بر احکام انتصابی و پیشگام شدن‬ ‫یک وزارتخانه خاص‪ ،‬به صورت خودجوش یک جشــنواره را راه اندازی کرده است‪ .‬ما‬ ‫سعی کردیم در این دوران سخت و مسدود کننده استین باال بزنیم و کاری را بکنیم‬ ‫که فضای هنری نیاز دارد‪.‬‬ ‫غریب پور یاداور شد‪ :‬همانطور که می دانید تماشاخانه ها و سالن های سینما تعطیل اند‬ ‫و پل های پیش روی ما خراب شده و یا پل هایی که قابل اتکا به نظر می رسد‪ ،‬سست‬ ‫اســت‪ .‬در این شرایط تجربه جدیدی را اغاز کردیم‪ .‬اسفند سال گذشته اقای مازیار‬ ‫رضاخانی که فردی باتجربه در راه اندازی جشنواره های غیر دولتی است پیشنهاد این‬ ‫جشنواره را به من داد و از ان زمان مشغول بودیم تا نهادی را در بخش خصوصی با‬ ‫حمایت معنوی وزارت ارشاد راه اندازی کنیم‪ .‬این جشنواره جامع حرکتی است که از‬ ‫درون خانواده هنرمندان برخاســته و امیدوارم شما در پوشش خبری ان کمک کنید‬ ‫تا موفق شویم‪.‬‬ ‫غریب پور همچنین با اشاره به اثرگذاری رسانه ها در پخش خبر فراخوان این جشنواره‬ ‫گفت اولین شــرکت کننده ما که ثبت نام کرد‪ ،‬دخترخانمی از سیستان و بلوچستان‬ ‫است که با یک انیمیشن شرکت کرده و یاداور شد‪ :‬هدف ما ارتباط تعاملی با مخاطب‬ ‫اســت‪ .‬کمال تبریزی(دبیر بخش فیلم جشنواره) نیز در ادامه این نشست گفت‪ :‬ما و‬ ‫گروه دوستانی که در این جشنواره حاضر هستند‪ ،‬همه در حال کاری هستیم که فکر‬ ‫می کنم نتیجه ان نســبت به جشنواره های دیگر متفاوت باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تمرکز‬ ‫ما در بخش سینما روی جوان هاست‪ .‬استعدادهایی که شاید نتوانند در جشنواره های‬ ‫دیگر دیده شــوند‪ .‬البته این به معنای ان نیســت که کسان دیگر نمی توانند در این‬ ‫رویداد شرکت کنند‪ .‬ما قطعا حضور پیشکسوتان را هم پذیرا هستیم‪.‬‬ ‫تبریزی در ادامه بیان کرد‪ :‬ســعی ما این اســت که کمتر به رقابت بپردازیم و بیشتر‬ ‫روی بررســی فیلم ها تمرکز کنیم‪ .‬این جشــنواره فرصتی برای نمایش اثار اســت‪.‬‬ ‫اخیرا بعد از سال ها مشخص شــد که یکی از فیلم های من نباید به توقیف می رفت‪.‬‬ ‫در صورتی که اگر فرصت نمایش به ان داده می شــد این همه سال توقیف نمی شد‪.‬‬ ‫این کارگردان در ادامه گفت‪ :‬عدم نمایش خیلی از فیلم هایی که توســط هنرمندان‬ ‫ساخته می شود‪ ،‬سو تفاهم است‪ .‬ما باید به فیلم ها امکان نمایش دهیم تا بتوانند که‬ ‫حرف خود را مطرح کنند‪ .‬بهروز غریب پور در ادامه بیان کرد‪ :‬به رضا کیانیان گفتم‬ ‫که من باید ممنون کرونا باشم که سبب شد تا بعد از نیم قرن با او که هم دانشگاهی‬ ‫بودم کار کنم‪« .‬رضا کیانیان» عضو شورای سیاست گذاری جشنواره هم در ادامه این‬ ‫نشســت با بیان اینکه «امیدوارم در قرن اینده هم باهم کار کنیم» ابتدا از بدخلقی‬ ‫که پیش از اغاز نشست با یک خبرنگار داشت عذرخواهی کرد و گفت کاش شما هم‬ ‫کاری نکنید که ادم بدخلق شود!‬ ‫کیانیان در ادامه با اشاره به دلیل پیوستن خود به جشنواره هنر زنده است که اکنون‬ ‫موتورش روشــن شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این جشنواره اجازه می دهد کسانی واردش شوند‬ ‫که هیچ وقت دیده نمی شــوند‪ .‬چقدر گروه زیرزمینی موســیقی داریم که هیچ کار‬ ‫خالفی انجام نمی دهند و بی خودی اسم شــان زیرزمینی شده؟ یا چه تعداد بچه های‬ ‫جوان تئاتر در شهرستان داریم که جایی جز جشنواره فجر برای دیده شدن ندارند؟‬ ‫یا بچه های جوانی که فیلم کوتاه می سازند و دیده نمی شوند‪.‬‬ ‫این بازیگر سینما و تئاتر ادامه داد‪ :‬جز این طیف بزرگ‪ ،‬بخش دیگری به نام دیجیتال‬ ‫ارت هم وجود دارد که کارهای بسیار زیاد و خوبی در ان انجام می شود‪ .‬انها که هیچ‬ ‫جایی برای دیدن شدن شــان وجود ندارد‪ .‬من به این دلیل به این جشنواره پیوستم‬ ‫چون اینجا جایی است که انهایی که نمی توانند دیده شوند‪ ،‬فرصت دیده شدن دارند‪.‬‬ ‫فردین خلعتبری در ادامه مراسم گفت‪ :‬وقتی در جمعی وارد می شوید و می بینید که‬ ‫دغدغه های شخصی شما با اهداف بقیه همسو است کفایت می کند تا شما همه چیز‬ ‫خود را بگذارید و برای ان تالش کنید‪.‬‬ ‫او در ادامه با اشــاره به نقش رســانه ها در دیده شــدن این رویداد عنوان کرد‪ :‬اگر‬ ‫مطبوعات نباشــند جشنواره ای شکل نمی گیر د‪ .‬به عنوان مثال ما در بخش موسیقی‬ ‫منتقدهای کمی داریم‪ .‬در صورتی که حضور خبرنگاران و منتقدان به شدت می توانند‬ ‫در موسیقی تاثیر گذار باشند‪ .‬خلعتبری ادامه داد‪ :‬وقتی ما و همه همکارانم در خانه‬ ‫هســتیم‪ ،‬جوان های با استعدادی شــماره ما را پیدا کرده و با ما تماس می گیرند که‬ ‫شــاید نتوانیم انطور که باید به انها کمک کنیم‪ .‬این جشــنواره بستر مناسبی برای‬ ‫این اتفاق است‪.‬‬ ‫این موســیقیدان در ادامه یاداور شد‪ :‬موسیقی غیر مجاز وجود ندارد و جشنواره هنر‬ ‫زنده اســت به سمتی می رود که همه موسیقی ها بتوانند خودشان را عرضه کنند‪ .‬در‬ ‫عرصه موسیقی حرفه ای متاسفانه رقابت اتفاق نمی افتد‪ .‬در صورتی که افراد حرفه ای‬ ‫در حوزه های دیگر وارد جشــنواره های مختلف شده و به راحتی با جوان ها به رقابت‬ ‫می پردازند‪ .‬اما افراد حرفه ای در موسیقی زیاد راغب به رقابت به این صورت نیستند‪.‬‬ ‫ما بــرای اینکه ما از حضور هنرمندان جوان ولی حرفه ای در این جشــنواره محروم‬ ‫نشویم‪ ،‬یک بخش غیر رقابتی نیز در این رویداد خواهیم داشت‪.‬‬ ‫«سیف اهلل صمدیان» نماینده بخش دیجیتال ارت و از اعضای شورای سیاست گذاری‬ ‫جشــنواره هم گفت‪ :‬من اسمم ســیف اهلل صمدیان است و در نقش محمود کالری با‬ ‫هفت‪ ،‬هشــت درجه کیفیت پایین تر اینجا هســتم! البته دوست داشتم ایشان ابتدا‬ ‫صحبــت کنند‪ .‬او در ادامه با اشــاره به بخش دیجیتــال ارت‪ ،‬گفت‪ :‬من می خواهم‬ ‫یک کار غیرمجاز جهانی کنم و اســم هنر هشــتم را برای دیجیتال ارت بگذارم‪ .‬چه‬ ‫بخواهیــم و چه نه دیجیتــال ارت جای خود را در هنر باز کرده و همه رشــته های‬ ‫قبــل خودش را در دل خود دارد‪ ،‬اما با رویکرد و بازدهی جدید و برای همین خیلی‬ ‫خوشــحالم که این اتفاق افتاد و این حرکت کاری کرد که در اولین دوره جشــنواره‬ ‫دیده شود‪ .‬امیدوارم همه کمک کنید تا جشنواره با همه کمبودهایش ادامه دار شود‪.‬‬ ‫صمدیان ادامه داد‪ :‬امیدوارم این گروه انگیزه شان بیشتر شود چون هیچ کجای جهان‬ ‫چنین اتفاقی نیفتاده و امیدوارم ایران جایی باشــد که این اتفاق را شروع می کند و‬ ‫ادامه دار باشد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1377

روزنامه هنرمند 1377

شماره : 1377
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه هنرمند 1376

روزنامه هنرمند 1376

شماره : 1376
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه هنرمند 1375

روزنامه هنرمند 1375

شماره : 1375
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه هنرمند 1374

روزنامه هنرمند 1374

شماره : 1374
تاریخ : 1399/10/29
روزنامه هنرمند 1373

روزنامه هنرمند 1373

شماره : 1373
تاریخ : 1399/10/27
روزنامه هنرمند 1371

روزنامه هنرمند 1371

شماره : 1371
تاریخ : 1399/10/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!