روزنامه هنرمند شماره 1304 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1304

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1304

روزنامه هنرمند شماره 1304

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬شهریورماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1304‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫عاشقانه های تاریخی‬ ‫هنوز هم مخاطب دارد‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫جشنواره ای با محوریت‬ ‫موسیقی شرقی‬ ‫و دستگاه های ایرانی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران‬ ‫مجازی شد‬ ‫شعله شریعتی نویسنده سریال «بوم و بانو»‪:‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫درباره سرنوشت‬ ‫نماینده ایران پس از‬ ‫درخشش در جشنواره ونیز‪:‬‬ ‫«خورشید»‬ ‫برای اسکار‬ ‫‪ 2020‬انتخاب‬ ‫می شود؟‬ ‫درباره تغییر ذائقه مخاطبان ســینما‪ ،‬تئاتر و موســیقی و ‪...‬‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫عصر انالین هنر!‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫حسینی معاون امور هنری‪:‬‬ ‫سند جامع فرهنگ و هنر یکی از‬ ‫راه های شکوفایی اقتصاد هنر‬ ‫خواهد شد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫پوراندرخشنده‪:‬‬ ‫استفاده از چهره های جدید‬ ‫سینمایی باید اجباری شود‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫واکنش صنف کارفرما سینما‬ ‫نسبت به حواشی‬ ‫شبکه نمایش خانگی‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫نخستین حضور بین المللی‬ ‫انیمیشن کوتاه «نهنگ سفید»‬ ‫در جشنواره ورشو‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫در میزگرد «سایکودرام و نقش هنر در تربیت روح» مطرح شد‪:‬‬ ‫باالتر ین مکانیزمی که می تواند‬ ‫محتوا درست کند‪ ،‬هنر است‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫فراکسیون های صادرات تشکیل می شود‬ ‫تولید فرش دستباف‬ ‫‪ ۴‬برابر شد‬ ‫محمدرحمانیاندر نشسترسانه اینمایش«عشقروزهای کرونا»‪:‬‬ ‫سطح مطالبات هنرمندان‬ ‫از دستگاه های حاکمه بسیار‬ ‫تقلیل پیدا کرده است‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫«سند راهبردی موسیقی»‬ ‫باید به تایید موزیسین ها برسد‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اژانس های گردشگری‬ ‫تا ‪ ۲۰۲۱‬مسافر خارجی ندارند‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫حسینی معاون امور هنری‪:‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪26‬شهریورماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1304‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اخبار‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران مجازی شد‬ ‫معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با صدور حکمی‬ ‫موسسه کتاب و ادبیات ایران را به عنوان مسئول برگزاری نمایشگاه‬ ‫مجازی کتاب تهران تعیین کرد‪ .‬محسن جوادی اواخر تیرماه‪،۱۳۹۹‬‬ ‫همزمان با اعالم برنامه های جایگزین نمایشــگاه کتاب تهران‪ ،‬از‬ ‫احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫امکان برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی فراگیر در دست بررسی است‬ ‫و حداکثر تا یک ماه اینده جزئیات ان اعالم خواهد شــد‪ .‬حاال با‬ ‫گذشت تقریبا دو ماه‪ ،‬او در حکمی از برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب‬ ‫خبر داده است‪ .‬در متن این حکم امده است‪« :‬مدیرعامل موسسه‬ ‫کتاب و ادبیات ایران در راستای تحقق سیاست های حمایتی معاونت‬ ‫امور فرهنگی از جامعه نشر کشور‪ ،‬بدین وسیله به جنابعالی ماموریت‬ ‫داده می شود برنامه ریزی و اقدامات الزم را جهت برگزاری نمایشگاه‬ ‫مجازی کتاب تهران توســط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به‬ ‫عمل اورید‪ .‬بدیهی است در شرایط موجود کشور‪ ،‬به منظور جبران‬ ‫بخشی از خسارت ها و ضرر و زیان ناشی از عدم برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین المللیکتابتهرانونیزباهدفتامینسبدفرهنگیخانواده های‬ ‫ایرانی‪ ،‬اندیشیدن تمهیدات الزم برای فروش کتاب مورد انتظار است‪.‬‬ ‫توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال مسالت دارم»‪.‬‬ ‫اطالعیه مهم صندوق اعتباری هنر‬ ‫در خصوص پرداخت بیمه‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫به اطالع اعضای محترم صندوق اعتباری هنرمی رســاند؛ در‬ ‫راســتای حمایت از اعضای تحت پوشش برای جبران خسارت‬ ‫های ناشــی از کرونا‪ ،‬صندوق اعتباری هنرسهم حق بیمه سه‬ ‫ماهه اول سال ‪ 99‬اعضایی که تا پایان اسفند ‪ 98‬دارای قرارداد‬ ‫بیمه فعال بودند را پرداخت کرد‪ .‬چنانچه به هردلیل حق بیمه‬ ‫ســه ماهه اول سال در سوابق بیمه شده اعمال نشده است و یا‬ ‫مبالغ پرداختی حق بیمه ( فقط سهم فرد) به حساب شما واریز‬ ‫نشــده است‪ ،‬ضمن بررسی اطالعات فردی و بانکی در پروفایل‬ ‫عضویت خود‪ ،‬کد ملی‪ ،‬شماره بیمه و شماره تماس خود را تا ‪5‬‬ ‫مهرماه از طریق ایمیل به نشانی ‪ Info@honarcredit.ir‬ویا‬ ‫شماره پیامکی‪ 500028190‬به صندوق اعالم تا در اسرع وقت‬ ‫رسیدگی و نتیجه به اطالع رسانده شود‪.‬گفتنی است؛ صندوق‬ ‫صرفاً حق بیمه سه ماهه اول سالجاری اعضا را پرداخت نموده‬ ‫اســت و اعضای صندوق می بایست به منظور استمرار پوشش‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد گسســت و وقفه در‬ ‫قراردادهای بیمه همچون گذشته در موعد مقرر شخصاً نسبت به‬ ‫واریز سهم بیمه خود اقدام نمایید‪.‬‬ ‫عبدالرحیمسیاهکارزادهدبیراجراییبیستوهفتمین‬ ‫جشنوارههنرهایتجسمیجوانانایران‬ ‫برگزیدگان جشنواره از بیمه‬ ‫هنرمندان بهره مند خواهند شد‬ ‫ســیاهکارزاده ضمن اعالم این مطلب اضافه کرد‪ :‬برگزیدگان‬ ‫جشنواره جوانان به عضویت موسسه توسعه هنرهای تجسمی‬ ‫معاصر درخواهند امد و با عضویت در موسسه‪ ،‬امکان بهره مندی‬ ‫از بیمه هنرمندان را خواهند داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه ریزی ما‬ ‫بر این است که عالوه بر امتیاز فوق به نفرات برگزیده ‪ ،‬مبلغ ‪۴۰‬‬ ‫میلیون ریال به عنوان جایزه اهدا گردد و در ضمن هزینه های‬ ‫حضور در جشــنواره نیز به هنرجویان پرداخت خواهد شــد‪.‬‬ ‫سیاهکارزاده ضمن بیان اینکه معموال محل برگزاری هر دوره از‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در پایان دوره قبلی تعیین‬ ‫می گردد‪ ،‬گفت‪ :‬در این دوره نیز قبل از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬برنامه‬ ‫ما این بود که محل برگزاری جشنواره را در شهر ارومیه در استان‬ ‫اذربایجان غربی قرار دهیم اما بعد از شیوع این بیماری تصمیم‬ ‫عوض شد و مقرر گردید این جشنواره در تهران برگزار شود‪ .‬دلیل‬ ‫اتخاذ این تصمیم عالوه بر بحث جابجایی اساتید پیشکسوت و‬ ‫در نظر گرفتن شرایط انها؛ این بود که محل برگزاری جشنواره‬ ‫می بایســت ظرفیت اسکان ‪ ۱۵۰‬هنرجو و شــرایط برگزاری‬ ‫کارگاه را داشــته باشد‪ .‬ما با توجه به این شرایط تهران را محل‬ ‫مناسب تری دیدیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬طی برگزاری جلسات بسیاری که‬ ‫با استادها‪ ،‬دبیر هنری و شورای سیاست گذاری جشنواره داشتیم‬ ‫به این نتیجه رســیدیم برگزاری حضوری جشنواره در شرایط‬ ‫ویژه جامعه امکان پذیر نیست و در همین راستا با قبول تمامی‬ ‫سختی و مشکالت تصمیم گرفتیم این دوره را به صورت انالین‬ ‫برگزار کنیم‪ .‬در بخش اجرایی فراهم اوردن تمامی امکانات برای‬ ‫برگزاری هر چه بهتر جشنواره تجسمی جوانان در کنار گروهی‬ ‫مجرب و کارشناس فراهم شد‪ .‬سیاهکارزاده گفت‪ :‬در وهله اول‬ ‫برای برگزاری جشنواره به صورت انالین‪ ،‬اقدام به تهیه اینترنت‬ ‫پرسرعت کردیم‪ ،‬در ادامه نرم افزاری تهیه کردیم که به صورت‬ ‫انالین و تصویری با تمامی اساتید و هنرجویان در ارتباط باشیم‪.‬‬ ‫این نرم افزار امکان ضبط کالس ها را دارد و هنرجویان می توانند‬ ‫همدیگر را به صورت تصویری ببینند‪ .‬همچنین برای برقراری‬ ‫هم زمان ارتباط اســاتید با هنرجویان در محل خانه هنرمندان‬ ‫ده اســتودیو برای هر رشته تهیه شد که استاد در کنار دستیار‬ ‫امکان برقراری ارتباط با هنرجو را داشته باشد‪ .‬بیست و هفتمین‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به صورت انالین در ده رشته‬ ‫هنرهای تجســمی با حضور ‪ 149‬نفر هنرمند جوان در خانه‬ ‫هنرمندان اغاز به کرد کرده است‪.‬‬ ‫سند جامع فرهنگ و هنر یکی از راه های شکوفایی اقتصاد هنر خواهد شد‬ ‫جشنواره های بین المللی فرصت شناساندن هنر ایران هستند‬ ‫معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با تاکید بر‬ ‫اینکه با نگاه بدبینانه به هنر مخالفم‪ ،‬گفت‪ :‬با این که شــرایط‬ ‫سخت شده علی رغم محدودیت بودجه و مشکالت دیگر‪ ،‬هنر‬ ‫و مخاطبین ان رشد کرده اند از این رو هنر و هنرمندان ایرانی‬ ‫در اقصی نقاط جهان در تمامی رشــته های هنری حرفی برای‬ ‫گفتن دارند‪ .‬سید محمد مجتبی حسینی در گفت وگو با ایرنا‪،‬‬ ‫ضمن تشریح ویژگی های هنر به ویژه هنر نزد هنرمندان ایرانی‪،‬‬ ‫هنر را یکی از ویژگی های اصلی حفظ بقا در ایران دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬ایران با همه مشکالتی که داشته‪ ،‬بدون خالقیت و بدون‬ ‫هنر‪ ،‬نمی شــد در ان زیســت و یکی از دالیــل تعالی هنر در‬ ‫ایران‪ ،‬همین سخت کوشــی و اســتعداد خارق العاده نسبت به‬ ‫هنر اســت‪ .‬وی با اشاره پیشینه تاریخی اقتصاد هنر‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫منابع تاریخی متعدد امده اســت که شهرهای مختلف فارس‪،‬‬ ‫بافته های خاص خود را با نام اختصاصی داشــته اند اما اکنون‬ ‫حتی مســن ترهای شهر هم از پدران شان نام ان را نشنیده اند‪،‬‬ ‫در مســتندات قاجاری امده است که شــهر کاشان‪ ۵ ،‬درصد‬ ‫کل مالیات کشور را پرداخت می کرده‪ ،‬این تنها صنایع خالق‪،‬‬ ‫فــرش و دســت افریده های مردمش بوده که این شــکوفایی‬ ‫اقتصادی را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫حسینی در ادامه‪ ،‬سند جامع فرهنگ و هنر را یکی از راه های‬ ‫شــکوفایی اقتصاد هنر دانست و گفت‪ :‬ســتاد نقشه فرهنگی‬ ‫کشور به ریاست معاون اول رییس جمهور‪ ،‬یکی از فعالیت هایی‬ ‫که دنبال می کند‪ ،‬تحقق سند جامع فرهنگی کشور است‪ .‬ذیل‬ ‫فصل نهم ان‪ ،‬مقرر شــده اسناد باالدســتی بر اساس قوانین‪،‬‬ ‫تدوین شــود و ابالغ شــده که معاونت هنری مســئولیت ان‬ ‫را بــر عهده دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬جلســه اولی که تشــکیل شــد‪،‬‬ ‫مدیــران مرتبط و دبیر محترم شــورای هنر‪ ،‬مواضع کالن ان‬ ‫را مورد بحث قرار دادند و مقرر شــد هــر حوزه ای که باید به‬ ‫ان رسیدگی شــود‪ ،‬قوانینی را تدوین کند‪ ،‬با اصحاب هنر در‬ ‫رشــته های مختلف‪ ،‬گفت وگو تعامل کند و نهایتا با گرداوری‬ ‫ارای مختلــف‪ ،‬نکات را در قالب قوانین بریزد و عرضه کند‪ .‬در‬ ‫مراحل تصویب هم اصالحاتی در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬درباره همکاری های بین‪‎‬المللــی معاونت هنری‪ ،‬با‬ ‫نهادهای دیگر‪ ،‬گفت‪ :‬ما با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‬ ‫به توافق رســیده ایم که کمیته فعالیت مشــترک برای اعزام‬ ‫هنرمندان و گروه های هنری و اثار هنری که به خارج کشــور‬ ‫ارسال می شود‪ ،‬داشته باشــیم و این شورا به صورت ترکیبی‪،‬‬ ‫موارد را بررســی و تصمیم گیری کند‪ .‬وی افزود‪ :‬جشنواره های‬ ‫بزرگ ما که عنوان بین المللی هم دارند‪ ،‬مثل جشــنواره فجر‬ ‫در عرصه های مد و لباس‪ ،‬موســیقی و تئاتر‪ ،‬جشــنواره تئاتر‬ ‫خیابانی مریوان‪ ،‬جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان‪ ،‬جشــنواره‬ ‫تئاتر عروســکی‪ ،‬خود دعوت همکاری از نهادهای بین المللی‬ ‫و هنرمندان دیگر هســتند‪ .‬برخی جشنواره ها که این عنوان را‬ ‫ندارند مثل جشنواره موسیقی نواحی‪ ،‬ما از ظرفیت ان استفاده‬ ‫می کنیم و با دعوت از نوازندگان‪ ،‬پژوهشگران موسیقی مقامی‬ ‫دنیا برای حضور در ایران و اشنایی با رشته های مختلف‪ ،‬فضایی‬ ‫چند وجهی می ســازیم‪ .‬حسینی اضافه کرد‪ :‬در رشته هایی که‬ ‫عنوان بین المللی دارند‪ ،‬می شــود دو رویکرد داشــت‪ ،‬یا صرفا‬ ‫دعوت از چند مهمان خارجی که این عنوان محقق شده باشد‪،‬‬ ‫یــا مطالعه برای دعوت از گروه ها یا اشــخاصی که بر اســاس‬ ‫موضوعی ویژه بتوانند به فضای ما کمک کنند‪ .‬ســعی کردیم‬ ‫ایــن روال را پیگیری کنیم‪ ،‬چــون باید از این ظرفیت ها برای‬ ‫معرفی فرهنگ کشــور استفاده کرد‪ .‬وی پتانسیل برنامه ریزی‬ ‫بین المللی برای هنرهای تجسمی در ایران را بسیار باال دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬در حوزه هنرهای تجسمی‪ ،‬خاورمیانه در سال های‬ ‫اخیر مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬از ‪ ۱۰‬هنرمند گران قیمت منطقه‬ ‫‪ ۴‬نفر ایرانی هســتند و ‪ ۶‬نفر متعلق به بقیه کشورها‪ ،‬اخرین‬ ‫حراج بین المللی هنرهای تجسمی که در امارات متحده عربی‬ ‫اتفاق افتاد‪ ۴۴ ،‬درصــد از کل فروش ان متعلق به هنرمندان‬ ‫ایرانی بــود‪ .‬معاون هنری وزیــر فرهنگ‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫مقولــه اقتصاد ما می توانیم به اقتصــاد خالق فکر کنیم‪ ،‬مثل‬ ‫اســتارت اپ ها و دیگر برنامه های به روز شــده‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫اقتصاد وابســته به صنایع فرهنگ و هنر‪ ،‬می تواند موثر باشد‪،‬‬ ‫مثال تولید رنــگ‪ ،‬تولید تجهیزات صوت و تصویر و نکته دیگر‬ ‫فروش اثار است و اشتغالی که در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬نبود قوانین یاری رســان در بخش های مختلف را‬ ‫محدودکننده هنر دانســت و گفت‪ :‬قوانین و قواعد هنر نسبت‬ ‫به جامعه هنری محدود است‪ ،‬وجود اسناد باال دستی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫قانونــی را برای فعالیت در ایــن عرصه ها فراهم می کند و این‬ ‫امر ضروری اســت‪ .‬مجموعه شــرایط هنرمندان را که بررسی‬ ‫می کنیم‪ ،‬علی رغم تمام مشــکالت‪ ،‬ظرفیــت فوق العاده ای را‬ ‫می بینیم که اســتعداد رشد چشــمگیری دارد‪ ،‬این مجموعه‬ ‫در سال های اینده بســیار موثر خواهد بود اما برای این که ما‬ ‫بتوانیــم حداکثر بهره برداری منطقــی و دقیق از این ثروت را‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬از امروز باید برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در ادامه‪،‬‬ ‫اقتصــاد فرهنگ و هنر را عامل حفــظ روحیه در تاریخ ایران‬ ‫دانست و گفت‪ :‬زندگی بدون هنر در ایران ممکن نیست چراکه‬ ‫ایرانیان همواره با هنر عجین شــده و براین اســاس شکوفایی‬ ‫اقتصادی ناشــی از صنایع خالق را برای پیشــرفت کشور رقم‬ ‫زده انــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای الهام گرفتــن و خلق اثار جدید‪،‬‬ ‫نقشی که هنر در همزیستی اقوام ایران در اقوام مختلف داشته‬ ‫باشد‪ ،‬بسیار مهم بوده است‪ .‬این یکی از کارکردهای هنر است‪،‬‬ ‫هنری که بایــد درباره قوانین و مقررات و سیاســت گذاری و‬ ‫برنامه های کالن ان فکر و از این فرصت مغتنم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حســینی همچنین با اشــاره به افزایش تئاترها‪ ،‬کنسرت ها و‬ ‫گالری ها در ‪ ۲۰‬سال گذشته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بازار مصارف فرهنگی‬ ‫رشد داشته است و می توان ان را از تولیدات تشخیص داد‪ .‬به‬ ‫همین تناسب در اینده هم هنرمندان فعال خواهند بود‪ .‬برای‬ ‫این که جامعه بتواند از اثار هنری بهتر و ارزشــمندتر استفاده‬ ‫کند باید برنامه ریزی دقیق داشــته باشــیم‪ .‬بنابراین ضرورت‬ ‫پرداختن به هنر‪ ،‬نگاه کارشناسی و بر اساس برنامه ریزی عمل‬ ‫کردن است‪ .‬این موضوع با نگاه احساسی داشتن متفاوت است‪.‬‬ ‫ما باید این ظرفیت را بشناسیم و از ان استفاده کنیم‪ .‬معاون‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشــاره به دیگر جزئیات هنر‬ ‫و خصوصیــات هنرمندان ایرانی‪ ،‬دربــاره برنامه های اتی این‬ ‫معاونت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬اولویت اول ما اتمــام پروژه های نیمه‬ ‫تمام اســت‪ ،‬ابنیــه ای که مرمت ان را شــروع کردیم تا پایان‬ ‫امسال اماده بهره برداری شود‪ ،‬در امور ستادی‪ ،‬همه ساماندهی‬ ‫شوند‪ .‬در تصحیح رویدادها طرح کالن ما ساماندهی رویدادها‬ ‫و جشنواره های هنری است که مطالعات ان انجام شده است و‬ ‫باید ببینیم تعطیلی رویدادها چه اجازه ای به ما می دهد‪.‬‬ ‫واکنش صنف کارفرما سینما نسبت به حواشی شبکه نمایش خانگی‬ ‫«اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای ایران» که اخیرا به صورت جمع‬ ‫واحدی از تهیه کنده های سینما اعالم موجودیت کرده است‪ ،‬در رابطه‬ ‫با بحث هایی که پیرامون شبکه نمایش خانگی مطرح است‪ ،‬بر پیگیری‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجام وظایف قانونی خود در حراست‬ ‫از استقالل و امنیت شغلی تولیدکنندگان اثار تاکید کرد‪ .‬این تشکل‬ ‫در پی اعالم نظر و موضع برخی دیگر از اصناف سینمایی درباره انچه‬ ‫این روزها در موضوع شــبکه نمایش خانگی و نظارت صدا و سیما بر‬ ‫این حوزه که در اختیار وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی است می گذرذ‬ ‫بیانیه ای را منتشر کرد‪ .‬این اتحادیه در بیانی ه خود با عنوان «برداشت‬ ‫اشتباه و تعمدی صدا و سیما از «فراگیری»» بیان کرده است‪:‬‬ ‫«جدل های رسانه ‏ای و صدور انواع بیانیه ‏های فردی و صنفی در اعتراض‬ ‫به انتقال اختیارات مربوط به صدور مجوز نمایش خانگی‪ ،‬از وزارت ارشاد‬ ‫به صداوسیما که این روزها شاهد ان هستیم‪ ،‬از سه منظر قابل تحلیل و‬ ‫بررسی و پیش بینی عواقب ان در اینده های نزدیک و دور است‬ ‫الف)منظرحقوقی‪-‬قانونی‪:‬‬ ‫ظاهرا انچه که سازمان «صدا و سیما» به استناد ان‪ ،‬مدعی صالحیتی‬ ‫تمــام عیار جهت صدور مجوز برای اثار ســمعی و بصری در بخش‬ ‫خصوصی شده‪ ،‬تفسیر به رای از سه مورد زیر است‪:‬‬ ‫اول‪ ،‬نظریه شــورای نگهبان در تاریخ ‪ ۱۰/۰۷/۱۳۷۹‬ذیل اصول ‪ ۴۴‬و‬ ‫‪ ۱۷۵‬قانون اساسی؛‬ ‫دوم‪ ،‬ابالغیه مقام معظــم رهبری خطاب به رئیس جمهور در تاریخ‬ ‫‪ ۲۲/۰۶/۱۳۹۴‬کــه به موجب ان مســئولیت صدور مجوز و تنظیم‬ ‫مقــررات صوت و تصویــر فراگیر در فضای مجــازی و نظارت بر ان‬ ‫انحصارا‪ -‬برعهده سازمان صدا و سیما قرار گرفته؛‬‫و سوم‪ ،‬استناد به بخشنامه مورخ ‪ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸‬رییس قوه قضاییه به‬ ‫مراجع قضایی سراسر کشور که طی ان اعالم شده با عنایت به نظریه‬ ‫تفسیری شورای نگهبان و ابالغیه مقام معظم رهبری‪ ،‬ضروری است‬ ‫مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه‪ ،‬هرگونه استعالم درباره صوت و‬ ‫تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث فعالیت و مقررات را از سازمان‬ ‫صدا و سیمای جمهوری اسالمی به عمل اورند‪ .‬و بدین ترتیب سازمان‬ ‫مذکور هرگونه فعالیت در این زمینــه را بدون مجوز خود‪ ،‬غیرمجاز‬ ‫می شمارد‪ .‬منطقا با استناد به بخشنامه فوق‏ الذکر‪ ،‬چه در ابالغیه مقام‬ ‫معظم رهبری و چه در بخشنامه رییس قوه قضاییه‪ ،‬مسئولیت صدور‬ ‫مجــوز و تنظیم مقررات و نظارت بر فرایند صوت و تصویر در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬توسط صدا و سیما‪ ،‬تنها در صورتی جایگاه حقوقی و قانونی‬ ‫دارد که صوت و تصویر ارائه شده در قالبی فراگیر تعریف و محقق شود‪.‬‬ ‫اما صدا و سیما‪ ،‬عامدانه‪ ،‬با حذف واژه فراگیر از عبارت «صوت و تصویر»‬ ‫کهمحدودهمسئولیتشرامشخصمی‏ کند‪-‬می‏ کوشدتادامنهسلطه‬‫انحصاری خود بر فضای رســانه ‏ای را گسترش داده و به عبارتی دیگر‬ ‫حاکم مطلق و بالمنازع این فضا نیز باشد‪.‬‬ ‫اما چرا سازمان صدا و سیما از بیان واژه فراگیر طفره می‏ رود؟‬ ‫در حکم تشــکیل «شــورایعالی فضای مجازی» توسط مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬مــورخ ‪ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰‬جایگاه این «شــورایعالی» ‪ -‬بعنوان‬ ‫کانونیمتمرکز‪-‬باتبییننقشسیاستگزاری‪،‬تصمیم‏ گیری‪،‬هماهنگ‬ ‫کنندگی و همچنین تشریح وظایف ان‪ ،‬تصریح شده است‪.‬‬ ‫در بررسی طرح «اداره نظارت بر صدا و سیما» در کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس شورای اسالمی در سال ‪ ۹۷‬نیز پس از بحث های مفصل‪ ،‬نهایتاً‬ ‫کمیســیون فرهنگی مجلس‪ ،‬طی نامه شماره ‪۱۹۰۰۰‬‏‪ /‬ک ف مورخ‬ ‫‪۸‬‏‪۳/‬‏‪ ،۱۳۹۷/‬تعریف «صوت و تصویر فراگیر» را از شــورایعالی فضای‬ ‫مجازی استعالم کرد که دبیر شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی‪،‬‬ ‫طی نامه شماره ‪۱۰۱۰۳۲‬‏‪ ۹۷/‬مورخ ‪۹‬‏‪۳/‬‏‪ ۱۳۹۷/‬تعریف ذیل را بعنوان‬ ‫پاسخ‪ ،‬ارایه و اعالم کردند‪:‬‬ ‫«توزیع گسترده‪ ،‬یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتواهای صوتی و‬ ‫تصویری‪ ،‬درصورتی که هر چهار شــرط زیر را داشته باشد‪ ،‬صوت و‬ ‫تصویر فراگیر خواهد بود‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬به صورت یکسویه و برای مخاطب عام باشد‬ ‫‪ - ۲‬الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛‬ ‫‪ - ۳‬بیش از ‪ ۵۰۰۰‬کاربر مخاطب همزمان داشته باشد؛‬ ‫‪ - ۴‬محتوای توزیع شده‪ ،‬زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫لذا بر اساس تعریف شورایعالی مذکور‪ ،‬بعنوان نهادی قانونی و مسئول‬ ‫و نیز شیوه کنونی توزیع فیلم و سریال در شبکه نمایش خانگی‪ ،‬بطور‬ ‫قطع می‏ توان اعالم کرد که هیچگاه‪ ،‬توزیع و نمایش فیلم و سریال در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬مشمول همزمانی در احراز چهار شرط فوق نبوده و در‬ ‫نتیجه استیالی صدا و سیما بر ان توجیه قانونی ندارد‪.‬‬ ‫ب)منظرفرهنگی‪:‬‬ ‫اگر بنا باشــد تمام شریان های مربوط به تولید اثار صوتی‪ -‬تصویری‪،‬‬ ‫تحت سلطه و مدیریت یک سلیقه و یک اندیشه قرار گیرد‪ ،‬شرایطی بر‬ ‫فضای فرهنگی کشور حاکم خواهد شد که حاصل ان را در حال حاضر‬ ‫نیز به همت سازمان صدا و سیما شاهدیم‪.‬‬ ‫حال کدام عقل سلیمی می پذیرد سازمانی که با بیش از یکصد شبکه‬ ‫عنوان «فراگیری»‪ ،‬تنها‬ ‫رادیویی و حدود پنجاه شبکه تلویزیونی‪ ،‬که از‬ ‫ِ‬ ‫به وجوه فنی ان دست پیدا کرده و نتیجه اقداماتش نه مایه رضایت‬ ‫مسئوالن نظام بوده نه مخاطبان‪ ،‬و نه همدلی هنرمندان و فیلمسازان را‬ ‫با خود برانگیخته و نه محبوبیتی برای عواملش نزد ملت ایجاد کرده و‬ ‫پیوسته با استفاده از روش غیرهوشمندانه و تک صدایی خود‪ ،‬در نخبه‬ ‫و عوا م نارضایتی ایجاد کرده‪ ،‬جرات کند برای عهده دار شــدن چنین‬ ‫مسئولیتینیزمدعیشود؟!‬ ‫در جهان اگاه و بی مرز کنونی‪ ،‬نمی توان فرهنگ را با بخشنامه و تحمیل‬ ‫و انحصار‪ ،‬در جامعه ساری و جاری کرد و بالندگی فرهنگی‪ ،‬تنها در‬ ‫شرایطی ُرخ می ‏دهد که تولیدکنندگان اثار فرهنگی‪ -‬هنری در فضایی‬ ‫سالم‪ ،‬و رقابتی سنجیده تنفس و فعالیت کنند؛ و یقینا بی اعتنایی به‬ ‫ِ‬ ‫سیاست‬ ‫مطالبات حقه و نگرانی های منطقی ان ها و همچنین ادامه‬ ‫حذف رقبا‪ ،‬پاســخ درستی برای پرسش های ملی‪ ،‬صنفی و فرهنگی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ج)منظراقتصادی‬ ‫یکی از تبعات شــیوع کرونا در کشور‪ ،‬شناسایی فعالیت های اسیب‬ ‫پذیر در جامعه شهری بوده است‪ .‬وضعیت کنونی تولید‪ ،‬توزیع‪ ،‬تبلیغ‬ ‫و نمایش در عرصه کارهای فرهنگی‪-‬هنری‪ ،‬بخصوص سینما و سایر‬ ‫اثار صوتی تصویری‪ -‬نشان می دهد که حداقل تا یکی دو سال اینده‪،‬‬ ‫چرخ های این هنر ‪ -‬صنعت به اســانی نخواهد چرخید و مراجعه به‬ ‫سالن های سینما جهت تماشای فیلم‪ ،‬رونق الزم را پیدا نخواهد کرد؛‬ ‫در نتیجه سرمایه گذاری در تولید و نمایش و تبلیغات‪ ،‬الزامات و تدابیر‬ ‫متفاوتی با گذشته خواهد طلبید‪( .‬شــاید اگر صدا وسیما در اطالع‬ ‫رسانی بموقع درباره لزوم حمایت از تولیدات سینمایی‪ ،‬واقع بینانه تر‬ ‫و مســئوالنه تر عمل می کرد‪ ،‬عمق و ابعاد این اسیب کمتر می شد؛‬ ‫اما همه دیدیم که ســال ها چنین نشد و ظاهرا سال های دیگری نیز‬ ‫چنین نخواهد شد‪ ).‬اکنون باعث حیرت و تاسف است که در چنین‬ ‫شرایط نگران کننده ای‪ ،‬تنها امکان تنفس این صنعت‪ ،‬که با تشخیص‬ ‫هوشمندانه بخش خصوصی از وضعیت کنونی مردم و استقبال ان ها از‬ ‫تولیدات نمایش خانگی ایجاد شده‪ ،‬بجای حمایت‪ ،‬مورد طمع سازمان‬ ‫صدا و سیما قرار گرفته است!‬ ‫چندهزار عوامل هنری‪ ،‬تکنیکی‪ ،‬تولیدی و پشتیبانی بیکار و کم کار در‬ ‫بخش خصوصی سینما‪ ،‬که در شرایط فعلی از این رکود و ادامه ان رنج‬ ‫می برند‪ ،‬تنها امیدشان به رونق نسبی تولید و فراهم شدن فضای اشتغال‬ ‫در همین اثار نمایش خانگی است که فعال صدا و سیما غیرمنصفانه و‬ ‫با کارنامه ای مخدوش و مشــکوک از رفتارهای مالی با پروژه هایی که‬ ‫تاکنون خود تولید کرده‪ ،‬بر ان نیز چنگ انداخته است‪.‬‬ ‫اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای ایران‪ ،‬بعنوان صنفی مسئول و‬ ‫کارفرما‪ ،‬با اعالم نگرانی از عواقب هنری و فرهنگی محتمل‪ ،‬احساس‬ ‫مسئولیت در قبال اشتغال و معیشت عوامل فیلمسازی و همچنین با‬ ‫استناد به موارد حقوقی فوق‪ ،‬توقع جدی دارد که راه مداخله سازمان‬ ‫صداوسیما به این بخش‪ ،‬هرچه زودتر مسدود شده و سازمان مذکور‬ ‫بجای گسترش حیطه انحصارش‪ ،‬به ارتقا کیفیت اثار و اصالح رفتارهای‬ ‫مالی اش با پروژه های خود بپردازد؛ و تحمل کند که جریان تولید اثار‬ ‫فرهنگی‪-‬هنری‪-‬تفریحی نیز در بخش خصوصی‪ ،‬با سلیقه ای متفاوت‪،‬‬ ‫به تداوم فعالیت و اصالح کوتاهی هایی که تاکنون داشته‪ ،‬مشغول باشد‪.‬‬ ‫در پایان از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز انتظار داریم اکنون‬ ‫که شخصیت های حقیقی و حقوقی ســینما در دفاع از حقوق خود‬ ‫و همکاران شان و مخالفت با چنین اتفاقی به میدان امده اند‪ ،‬وظایف‬ ‫قانونی خود در حراست از استقالل و امنیت شغلی تولید کنندگان اثار‬ ‫را با همت و جدیت بیشتری پیگیری کند‪.‬‬ ‫اتحادیهصنفتهیه کنندگانسینمایایران»‬ صفحه 2 ‫در میزگرد «سایکودرام و نقش هنر در تربیت روح» مطرح شد‪:‬‬ ‫باالترین مکانیزمی که می تواند محتوا درست کند‪ ،‬هنر است‬ ‫فیلم مستند داستانی «خط باریک قرمز» ساخته فرزاد خوشدست داستان‬ ‫یک گروه مجرم نوجوان در یک زندان است که با کمک چند مربی بازیگری‬ ‫تصمیممی گیرندیکنمایشرارویصحنهببرندوناگفته هایزندگیخود‬ ‫را از این طریق بیان کنند تا اگر این نمایش موفق بود به این بهانه و برای اجرا‬ ‫در جشنواره بین المللی تئاتر فجر از زندان خارج شوند‪ ،‬اما تعدادی از ان ها‬ ‫برای روز اجرا‪ ،‬نقشه فرار می کشند‪ .‬در انتهای فیلم مستند داستانی «خط‬ ‫باریک قرمز» توضیحی درباره سایکودرام داده شده است‪« :‬سایکودرام یا‬ ‫درام تراپی محل تالقی روانشناسی و هنر نمایش است‪ .‬مفهوم پاالیش در‬ ‫هنر نخســتین بار توسط ارسطو به کار برده شد‪ .‬دکتر لوی مورنو اساس‬ ‫نظریه تئاتر درمانی یا ســایکودرام را در سال ‪ ۱۹۲۱‬در وین پایه گذاری‬ ‫کرد‪ .‬او معتقد بود خالقیت و عمل در تئاتر خودانگیخته اســت و باعث‬ ‫درمان اختالالت ذهنی می شود‪ .‬تاسیس اولین مدرسه سایکودرام در ایران‬ ‫در حال پیگیری است‪ ».‬در همین رابطه میزگردی با حضور محمودرضا‬ ‫رحیمی نویسنده‪ ،‬کارگردان تئاتر‪ ،‬مدرس دانشگاه و دارای مدرک دکترای‬ ‫تخصصی کارگردانی و نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬رضا پورحسین دکترای روانشناسی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشکده‬ ‫روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران‪ ،‬مشاور روانشناسی فیلم «خط‬ ‫باریک قرمز» و مشاور عالی معاونت سیما و فرزاد خوشدست نویسنده و‬ ‫کارگردان «خط باریک قرمز» و مستندساز تشکیل شد‪.‬‬ ‫تعریف بزهکار در ایران و امریکا‬ ‫رضا پورحســین در ابتدای این نشست درباره مبحث سایکودرام عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ویلیام گالسر روانپزشکی است که واقعیت درمانی و نظریه انتخاب‬ ‫را توضیح می دهد‪ .‬در ایران هم برخی از افراد این نظریه را انتشار داده اند‪.‬‬ ‫نظریه گالسر به فرهنگ ما نزدیک است به گونه ای که یکسری مدارس‬ ‫گالسری در امریکا هست که به تعلیم‪ ،‬تربیت و پرورش نوجوانان بزهکار‬ ‫اختصاص دارد و جالب اینجاست که دراین مدارس بچه ها تغییر می کنند‪.‬‬ ‫گالسر یک منطقی دارد که می گوید تلفیقی از عشق و مسئولیت موجب‬ ‫تربیت افراد می شود و به گفته او همین ‪ ۲‬مورد است که در دنیای غرب‬ ‫به ویژه از امریکا رخت بربسته است‪ .‬گالسر می گوید عشق و مسئولیت‬ ‫دو بال الزم برای تربیت هستند‪ .‬هرگاه یکی از این ‪ ۲‬بال نباشد انگار هیچ‬ ‫چیز وجود ندارد‪ .‬عشق بی مسئولیت نمی شود و مسئولیت بدون اعطای‬ ‫عشق امکان پذیر نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این روانپزشک می گوید مادری‬ ‫که عشق تزریق می کند‪ ،‬می تواند مسئولیت را هم از فرزند خود ببیند‬ ‫اما مادری که مسئولیت بدون عشق می دهد فرزند خود را پرخاشگر بار‬ ‫می اورد‪ .‬گالسر بر اساس این‪ ۲‬بال تربیت یعنی عشق و مسئولیت واقعیت‬ ‫درمانی را پایه گذاری و بر این اساس مدارس گالسری را راه اندازی کرده‬ ‫است‪ .‬این حرکت تقریبا به سایکودرام نزدیک است‪ ،‬اما ان ها از نمایش‬ ‫استفادهنمی کنندبلکهازمقولهانتخاباستفادهمی کند‪.‬بهتعبیریدیگر‪۲‬‬ ‫مقوله عشق و مسئولیت را با استفاده از انتخاب مسئوالنه جاری می کنند‪.‬‬ ‫اگر بخواهم بیشتر توضیح بدهم بچه ها زمانی که وارد مدرسه می شوند‬ ‫مثال ‪ ۱۰۰۰‬واحد اعتباری دریافت می کنند‪ .‬از انجا که این بچه ها بزهکار‬ ‫هستند با اولین دعوا و یا حرکت ناشایست یک واحد از اعتبار ان ها کم‬ ‫می شود و دیگر نمی توانند از امکانات مدرسه که هر کدام دارای اعتباری‬ ‫هستند‪ ،‬استفاده کنند‪ .‬بدین وسیله انان یاد می گیرند که با رفتار مطلوب‪،‬‬ ‫از اعتبارهای خود مواظبت کنند‪.‬‬ ‫با هنر تئاتر می توان همه موضوعات را حل کرد‬ ‫محمودرضا رحیمی در ابتدای صحبت های خود با اشاره به اینکه با دیدن‬ ‫«خط باریک قرمز» شُ که شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬من احساس می کنم در‬ ‫فضای نمایش بســیار ساده می توان همه موضوعات را حل کرد چراکه‬ ‫قابلیت‪ ،‬ظرفیت‪ ،‬فرهنگ و‪...‬وجود دارد‪ .‬گاهی با خود فکر می کنم چرا ما‬ ‫با وجود مردم خوبی که داریم کاری برای ان ها انجام نمی دهیم‪ .‬چرا دروغ‬ ‫در جامعه زیاد شده و سیستم روانی کشور را به نابودی کشانده است؟‬ ‫چرا دیگر فرق عمل بد و عمل منفعت جویانه که جلوه گاه خوبی دارد و‬ ‫درامدزا است‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬همه ما با دیدن «خط باریک قرمز» می توانیم‬ ‫با خود فکر کنیم حاال کــه ما بیرون از زندان و یا کانون اصالح تربیت‬ ‫هستیم ادم درستی هستیم؟ ایا تاکنون تصمیم های غلط نگرفته ایم‪ .‬ایا‬ ‫در ذهنمان خشن نبوده ایم؟ به نظر من تنها ایجاد هویت و اعتبار است‬ ‫که می تواند روح انسان را تلطیف و از افکار بد دورش کند‪ .‬چیزی که امروز‬ ‫در حال از بین رفتن است ارزش پول نیست‪ .‬ان چیزی که از مردم گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬اقتصاد نیست بلکه ارزش انسان ها است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫«خط باریک قرمز» در این بزنگاه کورسویی جذاب را از دل یک سیاهی‬ ‫مطلق بیرون اورده که کالبد شکافی قسمتی از اماسیده ترین زخم های‬ ‫اجتماعی است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هیچ چیز در این زمانه به ما کمک نمی کند‬ ‫مگر عشقی که رضا پورحسین درباره ان توضیح داد‪ .‬در زمانه ای که ما در‬ ‫ان زندگی می کنیم مرگ‪ ،‬فقر‪ ،‬بزه‪ ،‬جرم های کوچک و بزرگ و کارهایی‬ ‫که نباید انجام شود‪ ،‬همه وجود دارد اما ما دیگر نباید از روش تخریب‬ ‫اجتماعی استفاده کنیم چراکه دیگر زمان ان نیست که بگوییم سهم چه‬ ‫کســی در این اوضاع بیشتر است بلکه هریک از ما در اتفاقات به وجود‬ ‫امده سهمی داریم و مقصر هستیم‪ .‬این افرادی که ما در «خط باریک‬ ‫قرمز» دیده ایم همه فرزندان ایران زمین و بچه های ما هستند و نتیجه‬ ‫اجتماعی هستند که ما در ان زندگی می کنیم‪ .‬این کارگردان تئاتر تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما حق نداریم اجتماع را خالی از احساس ها و عواطف نیک سرشتانه‬ ‫و زیبایی و فاقد راه حل جلوه دهیم به ویژه کسی مانند من که رشته شان‬ ‫هنر است و احساس می کنم اکسیری که می تواند انسان را با عشق نجات‬ ‫بدهد‪ ،‬مشارکت است‪ .‬این رگه اصلی سینمای فرزاد خوشدست است‪.‬‬ ‫مشارکتی که اموزش و پرورش ما در ان فقیرترین است و هیچ زمینه‬ ‫مشــارکتی در ان وجود ندارد‪ .‬سیستم تحصیلی و تدریسی ما مکتبی‬ ‫است و متاسفانه اساتید گرانقدری داریم که با کوچکترین سوال شاگرد‬ ‫خود ناراحت می شوند‪ .‬ما کامال قبول کرده ایم ارزش نابود شده است در‬ ‫صورتی که در ادعاهای روشــنفکری ان را رد می کنیم‪ .‬ما درگیر یک‬ ‫نظم غریزی هســتیم که به ان تن داده ایم و اصال به سراغ این موضوع‬ ‫نمی رویم که ببینیم ارزش چیست و انگار قبول کرده ایم که چیزی به‬ ‫عنوان ارزش وجود ندارد‪ .‬رحیمــی ادامه داد‪ :‬بچه ها راحت درباره بزه‬ ‫خــود حرف می زنند به دلیل انکه هویت خود را در ان کاری می بینند‬ ‫که انجام داده اند‪ .‬جامعه نیز کار دیگری را برای ان ها نگذاشته است که‬ ‫انجام بدهد‪ .‬این بزه برای بچه ها جرم نیست بلکه تمامیت شخصیت شان‬ ‫اســت‪ .‬این نوجوانان می گویند ادم کشته اند اما جامعه به ان ها نگفته‬ ‫است که ادم کشتن افتخار نیست‪ .‬جامعه به افراد مجرم نگفته است که‬ ‫می توانند با ان فرد مشارکت و زندگی کنند‪ .‬افراد مجرم چه کاری را باید‬ ‫انجام بدهند تا بگویند بزرگ شده اند و جامعه صدایشان را بشنوند‪ .‬اکثر‬ ‫مجرمان در خانواده هایی بزرگ می شوند که هرچه قدر هم داد می زنند‬ ‫صدایشان به گوش کسی نمی رسد‪ .‬اکثر این افراد خود را در کنار پدران‬ ‫و مادرانی می بینند که بزرگی شان را در مصرف مواد مخدر می بینند‪ .‬این‬ ‫مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه جامعه نیازمند ان است که خودش را‬ ‫ببیند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جامعه نیاز دارد خودش را در چیزی مانند اینه ببیند‬ ‫متاسفانه تلویزیون قسمت غلط جامعه‪ ،‬خرده رفتارها و جرایم کوچک را‬ ‫نشان نمی دهد‪ .‬این موضوع باعث می شود هیچ چیز همانگونه که هست‬ ‫نشان داده نشود و افراد در مقابل خودشان قرار نگیرند‪.‬‬ ‫سرنوشت مدارس سایکودرام در ایران به کجا رسید؟‬ ‫پورحسین در ادامه به تکنیک اینه اشاره و عنوان کرد‪ :‬ما یک تکنیکی با‬ ‫نام اینه در روانشناســی داریم که در سایکودرام نیز وجود دارد و یکی از‬ ‫کارهای اصلی است‪ .‬اگر جامعه به جایی برسد که افراد جامعه مثل اینه‬ ‫خودشان را ببیند‪ ،‬رفتارهای خود را تعدیل می کنند و این موضوع یک نوع‬ ‫خود تنظیم گری به وجود می اورد‪ .‬سایکودرام نیز می تواند این کار را انجام‬ ‫دهد‪ .‬ما یک محتوا و یک مکانیزم داریم‪ .‬یک زمانی می گفتند و در حال‬ ‫حاضر به ویژه در رسانه مطرح می شود که مکانیزم‪ ،‬محتوا می سازد‪ .‬با تغییر‬ ‫مکانیزم به سوی بانکداری الکترونیکی شکل مرسوم دزدی در بانک ها به‬ ‫گونه کیف قاپی کمتر شده است‪ .‬در حقیقت مکانیزم محتوا ساخته است‪.‬‬ ‫در این مثال‪ ،‬این محتوا و فرهنگ نیست که دزدی را کاهش داده است‬ ‫بلکه تغییر مکانیزم به سوی بانکداری الکترونیکی است که رفتار سارق را‬ ‫کاهش داده است‪ .‬ما معتقد هستیم که در تعلیم و تربیت و در روانشناسی‬ ‫مکانیزم ها محتوا می سازند‪ .‬وی افزود‪ :‬در تعلیم و تربیت اسالمی می گویند‬ ‫اگر متواضع نیستید متواضعانه راه بروید‪ .‬این موضوع نشان می دهد که‬ ‫ظاهرســازی در رفتار‪ ،‬انسان را شبیه به ان می کند‪ .‬بر عکس انچه که‬ ‫می گویند ظاهر نمی تواند باطن را درست کند اما ظاهر از طریق مکانیزم‬ ‫می تواند باطن را اصالح کند‪ .‬باالترین مکانیزمی که می تواند محتواساز‬ ‫باشد‪ ،‬نماد اســت و نهایت نماد تحول یافته‪ ،‬هنر است و هنر باالترین‬ ‫مکانیزم برای ایجاد محتوا است‪ .‬در «خط باریک قرمز» استفاده از مکانیزم‬ ‫انعکاس که هنگامه قاضیانی ان را بازی می کند‪ ،‬نشان داده می شود‪ .‬پس‬ ‫می توانیم با استفاده از مکانیزم برای ایجاد محتوا که سالمت روان باشد‪،‬‬ ‫استفاده کرد‪ .‬باالترین مکانیزمی که می تواند محتوا درست کند‪ ،‬هنر است‪.‬‬ ‫متاســفانه در روانشناسی ایران‪ ،‬هنر مغفول است اما خود من بسیار به‬ ‫دانشجویان خود می گویم اگر به هنر‪ ،‬ادبیات‪ ،‬فلسفه و فیزیولوژی و زیست‬ ‫شناسی نزدیک شوند‪ ،‬در اینده روانشناس خوبی خواهند شد‪ .‬پورحسین‬ ‫افزود‪ :‬ما ‪ ۲‬نوع جهت گیری در تاسیس این مدارس داریم که باید از بین‬ ‫ان ها یکی را انتخاب کنیم‪ .‬اولین ان مدرســه سایکودرام است که یک‬ ‫مدرسه درمانگرانه مانند مدارس گالسری امریکا است که افراد بزهکار وارد‬ ‫ان می شود و چون عشق و مسئولیت دریافت می کند و از تکنیک های‬ ‫نمایشی برای تغییر رفتار ان ها استفاده می شود‪ ،‬به خوبی از ان بیرون‬ ‫می ایند‪ .‬دومین ان مدرسه ای است که بین سایکو و هنر در زمینه های‬ ‫مختلف پیشگیری‪ ،‬ارتقای زندگی عادی و سالمت و بهداشت روان پیوند‬ ‫برقرار می شــود و لزوما در ان درمان وجود ندارد‪ .‬جهت گیری ما برای‬ ‫مدرسه سایکودراما بسیار مهم است‪ .‬من فکر می کنم فرزاد خوشدست‬ ‫باالخره این مدرسه را برپا می کند و مدرسه ای به وسعت بیش از انچه در‬ ‫«خط باریک قرمز» انجام داد‪ .‬وی با اشاره به اینکه «خط باریک قرمز»‬ ‫باعث می شود که بچه های کانون اصالح و تربیت مروج دیگران برای پیدا‬ ‫کردن راه درست باشند‪ ،‬گفت‪ :‬در این فیلم عشق از طریق کار به بچه ها‬ ‫داده شده و ان ها مسئولیت گرفته اند‪ .‬این جهت گیری که من عرض کردم‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬اینکه فرزاد خوشدست قصد دارد داستان زندان را در‬ ‫سطح وسیع تر دنبال کند یا نه قصد دارد مدرسه ای را تاسیس کند که‬ ‫افراد برای موفقیت از هنر استفاده کنند‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که انسان به سمت بزه می رود این است‬ ‫که خود‪ ،‬عزت‪ ،‬کرامت و اعتبارش را نمی شناسد‬ ‫رحیمی در ادامه بحث با بیان اینکه «خط باریک قرمز» باعث می شود‬ ‫جامعه از فراموش کردن مشکالت و جرم های خود دوری کند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جامعه قصد دارد جرم ها و مشکالت خود را فراموش کند‪ .‬این موارد‬ ‫جزو فرهنگ استثماری است‪ .‬عده ای می خواهند فرهنگی را جایگزین‬ ‫کنند که بد نیست اما در جای خود خوب هم نخواهد بود به دلیل انکه‬ ‫متعلق به ما نیست‪« .‬خط باریک قرمز» باعث می شود جامعه از فراموشی‬ ‫دور کند و با یک کالبدشکافی امیدوارانه در صدد رفع ان براید‪ .‬جامعه حق‬ ‫ندارد اشتباهات خود را فراموش کند چراکه دوباره ان ها را تکرار خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ما اجازه داریم در پی تقصیر نگردیم‪ ،‬زیرا این امر باعث فعال شدن‬ ‫سیستم عصبی و حرکتی می شود‪ .‬بلکه باید هدف دانست و عمل کرد‪.‬‬ ‫وی درباره ایده شکل گیری مدارس سایکودراما اظهار کرد‪ :‬برای تاسیس‬ ‫این مدارس باید ببینیم جامعه و هدف ما کیست ایا اشخاصی که بیماری‬ ‫حاد روانی دارند‪ ،‬هستند یا نه؟ یعنی کسانی که جامعه هدف ما هستند‬ ‫باید توسط مدرسه درمان شوند یا کارهای هنری؟ «خط باریک قرمز»‬ ‫صرفا یک فیلم نیست بلکه یک اهتمام مشارکتی است که فیلمبرداری‬ ‫شــده است‪ .‬باید تحقیق کنیم و ببینیم که ایا فضای دراماتراپی و روان‬ ‫نمایشگری می تواند برای افرادی باشد که دچار بیماری حاد هستند؟ و ایا‬ ‫قاتالن را می توان با این موارد به جامعه برگرداند و از مشکالت هورمونی‬ ‫که یکبار باعث یک تصمیم نادرست و متعاقبا ایجاد یک فاجعه شده است‪،‬‬ ‫دورشان کرد؟ این نویسنده تئاتر با اشاره به اینکه اساسی ترین کار در تئاتر‬ ‫خودشناسی است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی از مواردی که انسان به سمت بزه می رود‬ ‫این است که خود‪ ،‬عزت‪ ،‬کرامت و اعتبارش را نمی شناسد‪ .‬اعتبار و هویت‬ ‫افراد بســیار مهم است‪ .‬بحث من این است که اگر یک کاری به واسطه‬ ‫تصمیمی غلط اتفاق می افتد ایا بار دیگری هم ممکن است رخ بدهد یا نه‪.‬‬ ‫از انجاکه سخت ترین کار بشر زندگی کردن در کنار یکدیگر و تحمل کردن‬ ‫همدیگر است‪ ،‬من فکر می کنم باید هورمون های عشق با تالش‪ ،‬زحمت و‬ ‫کارزیادجایگزینهورمون هایخشمبشود‪.‬پورحسینتاکیدکرد‪:‬ماجانی‬ ‫بالفطره نداریم اما تربیتی که انسان را به جانی تبدیل کند‪ ،‬داریم‪ .‬هر انسان‬ ‫در هر دوره ای قابل تغییر است اما چیزی را که در کودکی از دست داده‬ ‫است قابل جبران نیست‪ .‬سالمتی هم نسبی است و نباید از سالمت کامل‬ ‫استفاده کنیم اگر این نگاه را تسهیل کنیم و بپذیریم‪ ،‬می توان مجرم را با‬ ‫رویکرد متفاوت به جامعه برگرداند‪ .‬هنر می تواند فاصله محرک و پاسخ را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬البته یکسری فعالیت های غیر هنری هم می تواند این کار را‬ ‫انجام بدهد‪ .‬بین بهنجاری در نظریه های جدید و نابهنجاری فاصله کیفی‬ ‫نیست بلکه کمی است‪ .‬در مدارس سایکودرام کافی است فرد را از نقطه‬ ‫کمی به نقطه ارتقا یافته رساند تا بتوان گفت درمان شده است‪ .‬در حقیقت‬ ‫اگر به بزهکاران توجه شود ممکن است به زندگی سالم بازگردند اما به‬ ‫نقطه قبلی نه‪ .‬افرادی که به هر دلیلی تصحیح می شوند در مسیر زندگی‬ ‫موفق تر عمل می کنند و افراد نزدیک خود را نیز با خودش همراه می کند‪.‬‬ ‫رحیمی با اشاره به اینکه فضای «خط باریک قرمز» به گونه ای است که‬ ‫می شود بسیار درباره ان صحبت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ما در تئاتر به هنرجویان خود‬ ‫می گوییم راستین و صادق باشند یعنی در انجام وظیفه اجتماعی خود با‬ ‫صداقت عمل کنند‪ .‬در واقع کاری به این مساله نداریم که شخصیت بازیگر‬ ‫در ارتباط با دیگران چگونه است بلکه به او می گوییم صادقانه نقش خود‬ ‫را بازی کند‪ .‬نزدیک ترین فرایند زندگی تئاتر است‪ .‬ما در هنر می گوییم‬ ‫افراد بازی کنند‪ .‬جامعه باید امکان بازی را به بچه ها بدهد که متاسفانه این‬ ‫اتفاق رخ نداده است‪ .‬فضای اپارتمانی امروز می تواند بزه به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫جرم ها زیر سقف اپارتمان ها در حال پرورش پیدا کردن است‪ .‬زمانی که‬ ‫ما نتوانیم بزه را مدیریت کنیم مجبوریم کنترل کنیم و جامعه کنترل شده‬ ‫جامعه خشنی است چراکه انسان قابل کنترل نیست‪.‬‬ ‫زمانی که افراد بتوانند خودشان را بازسازی کنند در حقیقت‬ ‫سایکودراماتفاقافتادهاست‬ ‫خوشدســت تصریح کرد‪ :‬بین روانشناســی و هنر به عنوان یک فردی‬ ‫که تجربه کرده ام وزن هنر را برای تغییر دادن یا تلطیف کردن بســیار‬ ‫سنگین تر دیده ام‪ .‬چراکه فکر می کنم تئاتر در روح‪ ،‬روان و ذات افراد تاثیر‬ ‫می گذارد در حالی که روانشناسی ان را سیر می کند‪ .‬پورحسین درباره‬ ‫این موضوع بیان کرد‪ :‬زمانی که افراد بتوانند خودشان را بازسازی کنند در‬ ‫حقیقت سایکودرام اتفاق افتاده است‪ .‬صحنه تئاتر مانند دایره بی زمان و‬ ‫مکان است و مرز در انجا وجود ندارد بلکه فرد در ان دایره زندگی خود‬ ‫را بازسازی می کند‪ .‬هرگاه یک رفتار یا ذهنیت بازسازی شود میزان انرژی‬ ‫منفی ان کاهش پیدا می کند‪ .‬در بازسازی های صرفا ذهنی دلیل تراشی‬ ‫وجود دارد و یک مواردی همراه ان می شــود اما زمانی که یک عینیت‬ ‫مثل زندگی بازسازی می شود میزان انرژی منفی ان کاهش می یابد‪ .‬در‬ ‫بازسازی زندگی‪ ،‬تکنیک اینه اتفاق می افتد و افراد خودشان را می بینند‬ ‫و رفتارشــان را اصالح می کنند‪ .‬بنابراین روانشناســی هم برای کاهش‬ ‫پرخاشگری از صحنه تئاتر زیاد استفاده می کند‪ .‬شبیه رفتارهای بازسازی‬ ‫شده در اینده کمتر احتمال دارد رخ بدهد‪ .‬رحیمی تاکید کرد‪ :‬بازیگر نیز‬ ‫به عنوان یک انسان باید یک عنصری به اسم عصیان داشته باشد و کنترل‬ ‫شخصی این عصیان تفاوت بین هنرمند و هنرمندتر است‪ .‬ترمزها هنر را به‬ ‫وجود می اورد و فرهنگ ترمز در جامعه را تبیین و شکوفا می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫حد و مرزها در اعمال متفاوت است پس کنترل ها نیز مفاهیم گوناگونی‬ ‫با خود به همراه می اورند‪ .‬هر کس ترمز زیباتری که ناشــی از زیستن‬ ‫دیگران نباشد‪ ،‬بزند انسان تر و قوی تر است‪ .‬اما ترمزها متفاوتند و ترمز افراد‬ ‫فرهنگی و فاقد فرهنگ امروز دو جور ترمز است‪ .‬کارگردان «خط باریک‬ ‫قرمز» در پایان گفت‪ :‬من فکر می کنم قبل از انکه بچه ها پایشان را از خانه‬ ‫بیرون بگذارند و تبدیل به یک فرد بزهکار بشوند باید چاره ای بیندیشیم‪.‬‬ ‫همچنین معتقدم بچه ها نیاز به یک برون ریزی دارند تا خودشان را عریان‬ ‫به نمایش بگذارند‪ .‬البته نباید این عمل در فضای مجازی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪26‬شهریورماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1304‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫گزارش‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫محمد رحمانیان در نشست رسانه ای‬ ‫نمایش «عشق روزهای کرونا»‪:‬‬ ‫سطح مطالبات هنرمندان‬ ‫از دستگاه های حاکمه بسیار تقلیل‬ ‫پیدا کرده است‬ ‫نشست رسانه ای نمایش «عشق روزهای کرونا» به کارگردانی‬ ‫محمد رحمانیان روز سه شنبه (‪ ۲۵‬شهریور ماه) در هتل مشهد‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬امیرکاوه اهنین جان‪ ،‬افشین هاشمی‪ ،‬غزل‬ ‫شاکری‪ ،‬بهنوش طباطبایی‪ ،‬مبینا طبایی برخی از بازیگرانی‬ ‫بودند که در نشست حضور داشتند‪.‬‬ ‫گویی دچار مافیا شده ایم‬ ‫رحمانیان در ابتدای نشســت با اشــاره به اینکه برای اجرای‬ ‫این نمایش عشق روزهای کرونا» نیازمند مجوز مرکز هنرهای‬ ‫نمایشــی و مرکزموسیقی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬اولین بار است که‬ ‫بخشی از وزارت ارشاد در مقابل بخشی دیگر می ایستد‪ .‬گویی‬ ‫دچار مافیا شده ایم‪ .‬رحمانیان افزود‪ :‬برای اجرای نمایشم انواع‬ ‫ذلت ها را پذیرفته ام و انهایی را که در این زمینه مشکل تراشی‬ ‫کرده اند‪،‬نمی بخشموازخداوندمی خواهمکهانانرامجازاتکند‪.‬‬ ‫رحمانیان در ادامه گفت‪ :‬اگر مرا به عنوان هنرمند قبول دارید‪،‬‬ ‫وظیفه خود می دانم بگویم طی چند سال اخیر سطح مطالبات‬ ‫هنرمندان از دستگاه های حاکمه که جریان های فرهنگی را رصد‬ ‫می کنند‪ ،‬بسیار تقلیل پیدا کرده و هرچه گذشته انها فشار خود‬ ‫را بر ما بیشــتر کرده اند‪ ،‬در حالی که هنرمندانمان را اسان به‬ ‫دست نیاورده ایم که امروز انها را به اسانی از دست دهیم‪ .‬در واقع‬ ‫باید گفت ‪ ،‬شرایط را به گونه ای فراهم کرده اند که تئاتر حرفی‬ ‫برای گفتن نداشته باشد و تبدیل به جریانی بی خاصیت شود که‬ ‫فقط به درد سرگرمی می خورد ولی مسئوالن و هنرمندان کمک‬ ‫کنند تا این شرایط برداشته شود‪.‬‬ ‫فعالیت در عرصه تئاتر بسیار دشوار شده و هر لحظه‬ ‫ما را بی حرمت می کنند‬ ‫محمد رحمانیان ادامه داد‪ :‬فعالیت در عرصه تئاتر بسیار دشوار‬ ‫شــده و هر لحظه ما را بی حرمت می کنند و بدترین شرایط‬ ‫اجرایی و رفتاری را با ما دارند و ما هم پذیرفته ایم‪ .‬در ماه محرم‬ ‫هستیم که حرف مهمی برای ما دارد؛ «هیهات منه الذله» ولی‬ ‫به قول اقای بیضایی از او (امام حسین) بسیار می گویند و اصال‬ ‫شــبیه او نیســتند‪ .‬ما هم بارها این جمله را گفتیم ولی انواع‬ ‫ذلت ها را از مسئوالن دیدیم‪.‬‬ ‫امام حسین عزیز! ما حتی یک پیشنهاد شما را‬ ‫نتوانستیم عمل کنیم‬ ‫رحمانیان گفت‪ :‬هیچوقت شما را نمی بخشم و امیدوارم بابت‬ ‫این بی حرمتی ها خداوند شــما را مجازات کند‪ .‬البته ممکن‬ ‫اســت این حرف ها به قیمت توقیف نمایشم تمام شود ولی‬ ‫الزم دیدم بگویم‪ .‬امام حســین عزیز! ما حتی یک پیشنهاد‬ ‫شما را نتوانســتیم عمل کنیم‪ .‬به همه ذلت ها تن دادم که‬ ‫این نمایش اجرا شــود و مسئولیت همه این حرف ها با من‬ ‫است‪ .‬رحمانیان اضافه کرد‪ :‬فکر نمی کردم نمایش به همین‬ ‫سادگی‪ ،‬دچار مشکالت عدیده شود‪ .‬البته بخش عمده ای از‬ ‫ان مشــکالت حل شده و بخش دیگر به عهده من نیست‪ .‬از‬ ‫همه جا مجوز داریم ولی دوستان صبح به صبح یا دنبال لغو‬ ‫مجوز ما هستند یا دنبال تعطیلی کارمان‪ .‬تا همین ‪ 20‬روز‬ ‫پیش ادم محترمی بودم‪ ،‬ولی همین که بحث اجرا مطرح شد‪،‬‬ ‫بدترین و غیرمحترمانه ترین رفتارها را دیدم‪ ،‬بارها پیشت در‬ ‫بسته اتاق ها ماندم و تماس هایم بی پاسخ ماند‪.‬‬ ‫روزنامه نگاران در صف اول‬ ‫ثبت این روزهای کرونایی هستند‬ ‫رحمانیان در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت‪ :‬کرونا‬ ‫چنــان ضربه ای باورهــا‪ ،‬سیاســت ها و زندگی مان زده که‬ ‫همه موظفیم این روزها را ثبت کنیــم‪ .‬روزنامه نگاران در‬ ‫صف اول ثبت این روزها هســتند و ما اخبار و گزارش های‬ ‫انان را درباره تاثیر این ویروس بر تغییر مناســبات زندگی‬ ‫ما‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬وضعیت مترو می خوانیم‬ ‫به طــوری که یکی از اپیزودهای نمایــش با بازی بهنوش‬ ‫طباطبایی مشــخصا از اخبار گرفته شده است‪ .‬رحمانیان‬ ‫گفت‪ :‬ما نیز مانند روزنامه نگاران موظف به ثبت تجربه این‬ ‫روزها هســتیم و به شــیوه خودمان این اخبار و اتفاقات را‬ ‫پوشــش می دهیم‪ .‬محمد رحمانیان در پایــان از بازیگران‬ ‫اثرش تشــکر کرد‪ .‬گفتنی اســت‪ ،‬نمایش «عشق روزهای‬ ‫کرونا» از روز پنجشــنبه ‪ 27‬شهریور ماه در فضای باز تاالر‬ ‫وحدت اجرا شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫درباره سرنوشت نماینده ایران پس از درخشش در جشنواره ونیز‪:‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪26‬شهریورماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1304‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫گزاخبار‬ ‫ارش‬ ‫پوران درخشنده‪:‬‬ ‫«خورشید» برای اسکار ‪2020‬‬ ‫انتخابمی شود؟‬ ‫استفاده از چهره های جدید‬ ‫سینمایی باید اجباری شود‬ ‫مدیرمسئول اموزشگاه «خورمهر» معتقد است سیستم غلط‬ ‫و پر از اشــکال سینمای ایران که از بازیگران جوان استفاده‬ ‫نمی کند باید سالم سازی شــود تا چهره های جدید و جوان‬ ‫وارد عرصه شــوند‪ .‬پوران درخشــنده کارگردان سینما یک‬ ‫ســالی است که اموزشگاه سینمایی «خورمهر» را راه اندازی‬ ‫و به تعلیم و تربیت دانشــجویان این رشــته بخصوص در‬ ‫حوزه بازیگری اقدام کرده است‪ .‬وی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫هنرانالین درباره استفاده از چهره های جدید در صنعت سینما‬ ‫گفت‪ :‬ما عالقه مندان بسیاری در حوزه بازیگری داریم که در‬ ‫کالس های بازیگری اموزشگاه های مختلف دوره دیده اند‪ ،‬اما‬ ‫همچنان پشت خط مانده اند و وارد عرصه نشده اند‪ .‬یا چون‬ ‫حمایتی صورت نگرفته تا وارد این فضا شوند‪ ،‬کنار مانده اند‪.‬‬ ‫ترسی که تهیه کننده به خاطر نداشتن بازیگران چهره دارد‬ ‫باید از بین برود چون این به نفع سینماســت و این وظیفه‬ ‫ما کارگردانان است که ان ها را وارد این فضا کرده و از ان ها‬ ‫حمایت کنیم‪ .‬درخشــنده ادامه داد‪ :‬ما نیازمند ورود خون‬ ‫تازه به رگ های ســینما هستیم که با حضور عالقه مندان به‬ ‫بازیگری چه دختر و چه پســر کــه نیازمند فرصت و زمان‬ ‫بیشــتر برای ورود هستند‪ ،‬می توانیم این کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫باید قوانینی وجود داشــته باشــد تا اســتفاده از بازیگران‬ ‫جــوان و بچه های اموزش دیده در اثــار تصویری را اجباری‬ ‫کنند‪ .‬درواقع به نظر می رســد باید از فیلمســازان خواسته‬ ‫شــود‪ ،‬در غیر این صورت تهیه کننــدگان از بازیگران جوان‬ ‫در اثارشــان اســتفاده نمی کنند‪ .‬اگر بخواهند از ان ها پول‬ ‫بگیرند به نظرم خیانت اســت و کار درستی نیست بنابراین‬ ‫بایــد برای عالقه مندان به این عرصــه ایجاد کار کرد وگرنه‬ ‫برگــزاری این حجم کالس و اموزش دادن این همه هنرجو‬ ‫در اموزشگاه ها و دانشگاه ها چه فایده ای دارد‪ .‬ما عالقه مندان‬ ‫خوبی داریم اما به دلیل عدم استفاده از ان ها‪ ،‬انگیزه هایشان‬ ‫را از دســت می دهند و دلسرد می شوند‪ .‬درخشنده در ادامه‬ ‫درباره اســتفاده از مربیان چهره در اموزشگاه های بازیگری‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬من خودم از کسانی که سال ها در این حوزه‬ ‫تدریس کرده اند‪ ،‬استفاده می کنم و به سراغ چهره ها نمی روم‪.‬‬ ‫نهایت استفاده از سلبریتی ها شاید برای برگزاری ورک شاپ‬ ‫و کارگاه انتقال تجربه باشــد‪ ،‬اما به شکل حرفه ای و دائمی‬ ‫از چهره ها اســتفاده نمی کنم‪ .‬به نظرم این کار باید توســط‬ ‫مدرسینی که سال هاست در این عرصه فعالیت دارند انجام‬ ‫شــود‪ .‬کارگردان «پرنده کوچک خوشبختی» درباره دروس‬ ‫تدریسی در اموزشگاه های بازیگری نیز گفت‪ :‬من بر اساس‬ ‫نیازهایی که وجود دارد‪ ،‬سیالبس ها را تعریف می کنم‪ .‬چرا که‬ ‫یک بازیگر باید فیلمبرداری‪ ،‬موسیقی‪ ،‬تدوین‪ ،‬روانشناسی‪،‬‬ ‫کارگردانی و حتی تولید و ‪ ...‬را بداند‪ .‬اموزش نماها و زوایای‬ ‫دوربین در یکی دو جلسه تدریس می شود و صرفاً کالس ها‬ ‫بــه این موضوع اختصاص ندارد‪ .‬بازیگر باید تحلیل فیلم بلد‬ ‫باشــد و وقتی به دوره پیشرفته می رسد همه مسائل فنی و‬ ‫غیرفنی تولید را بداند‪ .‬حتی باید بداند روش تولید فیلم چگونه‬ ‫است‪ ،‬چطور باید با فیلمبردار و صدابردار ارتباط داشته باشد‬ ‫و حتی چگونه باید فکر کند تا بتواند بازی درســتی داشته‬ ‫باشــد‪ .‬درخشــنده در ادامه درباره اموزش بازیگران کودک‬ ‫و نوجــوان و معرفی بازیگران به پروژه های تولید از ســوی‬ ‫اموزشگاه ها نیز اظهار کرد‪ :‬معرفی ها بر مبنای نیاز گروه های‬ ‫تولیدی اســت‪ ،‬اما اولین چیزی که کودکان و نوجوانان در‬ ‫اموزشگاه های بازیگری یاد می گیرند بحث اعتمادبه نفس و‬ ‫خودشناسی است‪ .‬در بازیگری کودک اغلب بچه ها نمی دانند‬ ‫چه می خواهند‪ ،‬بنابراین اولین درس این است که به سواالت‬ ‫ذهنی ان ها پاســخ داده شود‪ .‬این که من چه کسی هستم‪،‬‬ ‫چه هستم و چه می خواهم‪ ،‬چه توانایی هایی دارم و می خواهم‬ ‫چه کار کنم‪ .‬داشتن اعتمادبه نفس مهم ترین نکته در عرصه‬ ‫بازیگری است و در بازار کار نیز اگر درخور باشند و استعداد‬ ‫داشته باشند حتماً جذب شده و می توانند فعالیت کنند‪ .‬من‬ ‫نیتم همواره استفاده از هنرجویان و چهره های جوان در اثارم‬ ‫است‪ .‬او در خاتمه گفت‪ :‬به شدت در حال مبارزه برای استفاده‬ ‫از چهره های قدیمی هستم و به نظرم باید از چهره های جدید‬ ‫در سینما و تلویزیون استفاده کنیم‪ .‬متاسفانه امروز شرایط‬ ‫به گونه ای است که حتی اگر بازیگری‪ ،‬خوب کار کند باز هم‬ ‫خیلی او را تحویل نمی گیرند و این ایراد از سیستم است و‬ ‫باید این سیستم غلط و پر از اشکال سینمای ما سالم سازی‬ ‫شــود تا چهره های جدید و جوان وارد عرصه شوند و بتوانند‬ ‫در این فضا فعالیت کنند‪.‬‬ ‫پس از انکه دو فیلم «جنایت بی دقت» و «خورشید» در جشنواره ونیز به عنوان‬ ‫نخستین ویترین مهم سینمای جهان در دوران کرونا نتوانستند موفقیت تعیین‬ ‫کننده به دســت اورند و موفقیت اصلی به فیلم «دشت خاموش» از کارگردانی‬ ‫کمتر شناخته شده رسید‪ ،‬انتخاب فیلم «خورشید» برای اسکار ‪ ۲۰۲۱‬محتمل تر‬ ‫شــد‪ ،‬چون معادله انتخاب فیلم نماینده ایران برای حضور در جوایز اســکار‪،‬‬ ‫پیچیده تر از کسب موفقیت بین المللی در یک رویداد است‪.‬‬ ‫هفتاد و هفتمین جشنواره ونیز با حضور کم فروغ فیلم های سینمایی و چهره های‬ ‫مطرح ســینمای جهان همراه بود و شمار این چهره ها نسبت به دوره پیشین به‬ ‫واســطه شــیوع کرونا اندک بود‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬این دوره از جشنواره ونیز به‬ ‫رویداد متوسط ها تبدیل شد؛ اما از قضا برپایی ضعیف این رویداد‪ ،‬الگوی برخی‬ ‫مسئوالن سینمایی برای جشنواره ملی فیلم فجر شده که برپایی اش در شرایط‬ ‫عادی نیز همواره با کاســتی همراه بود؛ چه رسد به چنین سالی‪ .‬در این دوره از‬ ‫جشنواره ونیز‪ ،‬موفقیت نصیب فیلم «دشت خاموش» دومین اثر احمد بهرامی‬ ‫با بازی علی باقری‪ ،‬فرخ نعمتی‪ ،‬مهدیه نساج‪ ،‬مجید فرهنگ و تورج الوند شد‪.‬‬ ‫فیلم داستان لطف اهلل مردی تنهاســت که به عنوان پیشکار در یک کوره‬ ‫اجرپزی کار می کند و رابط میان صاحب کوره و کارگران اســت‪ .‬صاحب‬ ‫کوره روزی همه کارگران را جمع کرده و خبری به انها می دهد که زندگی‬ ‫همه کارگران را دچار دگرگونی می کند‪.‬‬ ‫نکته تلخ اینکه به واسطه قوانین عجیبی که فقط در سینمای ایران حاکم‬ ‫اســت‪ ،‬این اثر به عنوان فیلم سینمایی به رسمیت شناخته و به جشنواره‬ ‫م «جنایت‬ ‫فیلم فجر راه داده نشــد! اما در میان مدعیان ایرانــی‪ ،‬فیل ‬ ‫بی دقت» به کارگردانی شــهرام مکری‪ ،‬جایزه بهترین فیلمنامه‬ ‫اورژینال را از انجمن منتقدان مستقل در جشنواره ونیز را به‬ ‫دست اورد و بازیگر نوجوان فیلم «خورشید» به کارگردانی‬ ‫مجید مجیدی نیز جایزه بهترین بازیگر نوجوان را به دست‬ ‫اورد؛ فیلمی که هرچند از چند منقد فیلم نقد مثبت گرفت‪،‬‬ ‫در جدول رده بندی فیلم های منتقدین جشنواره ونیز‪ ،‬فیلم‬ ‫پانزده از میان هجده فیلم شد! البته برای تعیین دقیق گزینه‬ ‫سینمای ایران برای اسکار ‪ ۲۰۲۱‬باید تا زمان تشکیل کمیته‬ ‫انتخاب صبر کرد‪ ،‬چون حوادث غیرمترقبه دوره پیشــین و‬ ‫انتخاب اشتباه یک مستند به جای یک فیلم داستانی به عنوان‬ ‫نماینده سینمای ایران و کنار گذاشتن فیلم های داستانی موفق‬ ‫بین المللی‪ ،‬نشــان داد‪ ،‬مالحظاتی فراتر از موقعیت فیلم ها در‬ ‫تعیین گزینه برتر می تواند وجود داشــته باشــد و این مالحظات‬ ‫می تواند همه تحلیل ها و ارزیابی ها را به چالش بکشــد‪ .‬فروش امتیاز‬ ‫فیلم به پخش کننده در امریکا و اکران فیلم در امریکا و یا عرضه فیلم‬ ‫در ســامانه هایی نیز نتفلیکس که به دیدن شدن فیلم توسط بیش از‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬رای دهنده عضو اکادمی علوم و هنر های سینمایی کمک می کند‪،‬‬ ‫تبلیغات گسترده برای فیلم در رسانه های بین المللی و تداوم حضور در‬ ‫رویداد های بین المللی معتبر‪ ،‬از جمله عوامل تاثیرگذار بر انتخاب جایزه‬ ‫اسکار بهترین فیلم بین المللی است‪« .‬اکادمی علوم و‬ ‫هنر های سینما ‪Academy of Motion Picture /‬‬ ‫‪ »Arts and Sciences‬کــه به اختصــار «اَمپاس‬ ‫‪ »AMPAS /‬خوانده می شــود‪ ،‬قرار بود نود و‬ ‫سومین دوره مراسم اسکار را در ‪ ۲۸‬فوریه سال‬ ‫‪ ۱۰( ۲۰۲۱‬اسفند ‪ )۱۳۹۹‬برپا نماید‪ ،‬ولی این‬ ‫مراسم را با تاخیر در ‪ ۲۵‬اوریل (پنجم‬ ‫اردیبهشت سال ‪ )۱۴۰۰‬برپا خواهد کرد؛‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬می توان ســایه سنگین‬ ‫کرونــا را بــر پرمخاطب ترین صحنه‬ ‫سینمایی دنیا نیز مشاهده کرد‪.‬‬ ‫همین مالحظات باعث شده‪ ،‬تماشای فیلم ها انالین توسط بیش از نه‬ ‫هزار عضو اکادمی به عنوان روش جایگزین تماشای روی پرده فیلم ها‬ ‫نیز در حکم روش ارزیابی استاندارد برای این دوره به صورت استثنا‬ ‫پذیرفته شود‪.‬‬ ‫از اولین دوره جوایز اسکار در سال ‪ ۱۹۲۹‬تاکنون‪ ،‬تنها سه بار مراسم‬ ‫به تعویق افتاده اســت؛ اولین بار در ســال ‪ ۱۹۳۸‬سیل بزرگی در‬ ‫لس انجلس رخ داد و برگزاری اســکار یــک هفته به تاخیر‬ ‫افتاد‪ .‬دومین بار در ســال ‪ ۱۹۶۸‬پس از ترور مارتین لوتر‬ ‫کینگ جونیور‪ ،‬مســئوالن اکادمی تصمیم گرفتند‪ ،‬این‬ ‫گردهمایی را به دو روز بعد موکول کنند‪.‬‬ ‫اخرین بار نیز پس از ســوءقصد ناموفق به جان رونالد‬ ‫ریگان‪ ،‬رئیس جمهور وقت امریکا در ســال ‪ ۱۹۸۱‬بود‬ ‫که چهار ساعت پیش از پخش تلویزیونی‪ ،‬مراسم به ‪۲۴‬‬ ‫ساعت بعد موکول شد‪.‬‬ ‫اکادمی علوم و هنر های سینما‪ ،‬بازه زمانی مشخصی برای‬ ‫فیلم های واجد شــرایط دارد و فیلم ها هر سال می بایست‬ ‫در ان بازه اکران و برای جوایز اســکار معرفی می شدند؛‬ ‫اما امسال با توجه به شــیوع ویروس کرونا و به هم خوردن‬ ‫برنامه ریزی اهالی صنعت سینما‪ ،‬دیوید رابین رئیس اکادمی‪ ،‬این‬ ‫بازه زمانــی را تمدید کرد؛ بنابراین‪ ،‬فیلم هایی که می خواهند در‬ ‫این مراسم شــرکت کنند‪ ،‬باید در تاریخی بین اول ژانویه سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۸‬فوریه ‪ ۲۰۲۱‬اکران شده باشند تا واجد شرایط حضور‬ ‫در اسکار باشــند‪ .‬البته این قانون جدید برای برخی شاخه ها از‬ ‫جمله فیلم های پویانمایی بلند و کوتاه‪ ،‬فیلم های مســتند بلند‬ ‫و کوتاه‪ ،‬فیلم بین المللی (با عنوان پیشین بهترین فیلم خارجی‬ ‫زبان) و فیلم کوتاه الیو اکشن که باید تا اول دسامبر ‪ ۲۰۲۰‬اکران‬ ‫شده باشند‪ ،‬استثنائاتی قائل است‪ .‬همچنین فرصت پذیرش اثار‬ ‫در بخش بهترین فیلم‪ ،‬بهترین موســیقی متن و بهترین ترانه‪۱۵ ،‬‬ ‫ژانویه ‪ ۲۰۲۱‬در نظر گرفته شــده است‪ .‬این تمدید زمان فرصت را‬ ‫برای انتخاب بهترین فیلم بین المللی برای همه کشــور ها از جمله‬ ‫ایران افزایش داده است‪.‬‬ ‫مطابق معمول‪ ،‬در ابتدا لیســتی متشــکل از ده فیلم به عنوان‬ ‫لیست بلند نامزد های اسکار بهترین فیلم بین المللی و سپس یک‬ ‫لیست کوتاه متشکل از پنج نامزد نهایی این جایزه همچون دیگر‬ ‫بخش ها معرفی می شــود که از اینجا برای فیلم ها اورده ای دارد‪،‬‬ ‫چــون افکارعمومی به قرارگیری فیلم ها در میان پنج نامزد نهایی و‬ ‫همچنین برندگان جوایز حساس است و صرف ًا این موقعیت ها‪ ،‬منجر‬ ‫به افزایش توجه عمومی به اثار و افزایش فروش فیلم ها و خرید رایت‬ ‫اثار توسط کمپانی های بزرگ می شود‪.‬‬ ‫در این میان هرچند شاید گروهی از فیلمسازان معتبر‬ ‫ایرانی در مهلت تعیین شــده اثاری خلق نمایند‪،‬‬ ‫بعید است این اثار به اکران عمومی یا اکران انالین‬ ‫برســد و فرصت کاندیداتوری برای نمایندگی‬ ‫ســینمای ایران را در جوایز اسکار ‪ ۲۰۲۱‬داشته‬ ‫باشد؛ بنابراین‪ ،‬باید روی اثاری حساب کرد‬ ‫که تاکنون به رونمایی رسیده اند و در‬ ‫میان این اثار شانس فیلم هایی بیشتر‬ ‫خواهد بود کــه در رویداد های بین‬ ‫المللی مورد توجه قرار گرفته اند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪26‬شهریورماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1304‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیوولتوییزون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫اخبار‬ ‫پژمان بازغی بازیگر سریال «افرا» شد‬ ‫شعله شریعتی نویسنده سریال «بوم و بانو»‪:‬‬ ‫عاشقانه های تاریخی هنوز هم مخاطب دارد‬ ‫نویسنده «بوم و بانو» ساخت عاشقانه های تاریخی متعدد در سال های اخیر را دلیلی برای تکراری شدن‬ ‫قصه ها و نگرانی بابت مقایسه ان ها نمی داند و معتقد است‪ :‬با توجه به تاریخ غنی و نیز ظرفیت هایی‬ ‫که برای نمایشــی شدن دارد و ابعاد بزرگی از تاریخ که در فیلم ها و سریال های ما هنوز مغفول مانده‬ ‫است‪ ،‬ساخت چند سریال تاریخی نمی تواند نگران کننده باشد‪ .‬به گزارس هنرمند به نقل از ایسنا‪ :‬شعله‬ ‫شریعتی که این روزها سریال «بوم وبانو» به قلم او از شبکه دو سیما در حال پخش است‪ ،‬درباره نگارش‬ ‫این سریال یاداور شد‪ :‬این طرح را ‪ ۱۲‬سال پیش نوشتم و وقتی بعد از ‪ ۱۰‬سال در سال ‪ ۱۳۹۶‬سراغش‬ ‫رفتم خیلی تغییرات در ان ایجاد کردم‪ .‬در ان زمان فقط یک بار این فیلم نامه را به شبکه سه ارائه کردم‬ ‫که شاید شبکه سه ان تهیه کننده ای که من معرفی کردم مدنظرش نبود و کار ساخته نشد‪ .‬در تلویزیون‬ ‫با تغییر مدیریت این مسائل پیش می اید‪ .‬خودم هم درگیر کارهای دیگر شده بودم‪ .‬تا اینکه دو سال‬ ‫پیش کار را دوباره به جریان انداختم‪ .‬وقتی وارد نگارش شدم محورها و موقعیت های داستانی قصه و‬ ‫شخصیت ها را گسترش دادم‪ .‬نوشتن «بوم و بانو» دو سال زمان برد‪ .‬سال ‪ ۹۶‬شروع کردم و زمستان‬ ‫‪ ۹۸‬تمام شد‪ .‬در مرحله نگارش فیلم نامه خانم اعظم بهروز هم با من همکاری داشتند‪ .‬او یکی از دالیل‬ ‫طوالنی شدن نگارش سریال «بوم و بانو» را تحقیق درباره دوره تاریخی مورد نظر اعالم کرد و افزود‪ :‬کار‬ ‫تاریخی را می توان بدون تحقیق هم نوشت اما نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود‪ .‬باید فضای ان دوران‬ ‫را لمس کنی و دیالوگ ها را درست بنویسی‪ .‬من گاهی نامه های اداری ان دوران و نامه های اشخاص و‬ ‫هر چیز را که مربوط به ان دوران بود مطالعه می کردم‪ .‬رمان می خواندم‪ ،‬کتاب های تاریخی می خواندم‬ ‫و سرنوشت رجال سیاسی و شخصیت ها را می خواندم‪ .‬نویسنده باید بتواند ان دوران را کامال تصور کرده‬ ‫و قصه اش را از دل ان استخراج کند‪ .‬شریعتی با مهم خواندن نقش فیلم نامه در موفقیت سریال ها‪ ،‬در‬ ‫این زمینه بیان کرد‪ :‬اگر فیلم نامه خوب نباشد هر چقدر عوامل اجرایی قوی باشند چون کار روی پایه‬ ‫درستی بنا نشده است نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود‪ .‬فیلم نامه جذاب حتی با یک اجرای متوسط‬ ‫هم می تواند مخاطب را با خود همراه کند‪ .‬این نویســنده که در سریال «بوم و بانو» داستانی عاشقانه‬ ‫را در بستری تاریخی همراه با تنش های مذهبی و سیاسی روایت کرده است‪ ،‬درباره ابعاد مختلف این‬ ‫سریال توضیح داد‪ :‬نمی توانم بگویم کدام بعد کار برایم پررنگ تر است‪ .‬همه این ها در کنار هم معنا پیدا‬ ‫می کنند‪« .‬بوم و بانو» در ابتدا به عنوان یک کار مناسبتی نوشته نشده بود بلکه زندگی نقاشی بود که‬ ‫متفاوت و خاص بود‪ .‬ادمی که در دوران خودش نگاه متفاوت و خاصی دارد‪ .‬وقتی در بستر تاریخ برای‬ ‫قصه تحقیق می کنی برشی از ان را باید انتخاب کنی‪ .‬من دیدم در دورانی ممنوعیت ها زیاد شده بود و‬ ‫این می توانست روی زندگی یک نقاش هم اثرگذار باشد‪ .‬همان ‪ ۱۲‬سال پیش که برای اولین بار طرح‬ ‫را به تلویزیون ارائه کردم ان ها پیشنهاد کردند که موضوع محرم را هم واردش کنم و من بعدها متن را‬ ‫غنی تر و تحقیق بیشتری کردم‪.‬‬ ‫شریعتی در پاسخ به این سوال که فیلم نامه اش مشمول سانسور یا حذفیات شده است یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫برای فیلم نام هی «بوم و بانو» این اتفاق نیفتاد‪ .‬من می توانم بگویم از نویسنده هایی هستم که این اتفاق‬ ‫خیلی کم برای اثارم می افتد‪ .‬وقتی ما طرح را ارائه می دهیم از همان موقع پیشــنهادها و نظراتی از‬ ‫جانب سازمان صداوسیما مطرح می شود و در این مرحله ممکن است طرح و فیلمنامه تغییراتی کند‪.‬‬ ‫این مراحل پیش از اجراســت‪ .‬در مرحله تولید اثر من شــاهد تغییر یا سانسور چندانی نبود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬کارگردان هم وقتی امد برای کار پیشــنهاداتی داشــت‪ .‬ما هنوز در حال تصویربرداری هستیم‪.‬‬ ‫تصویربرداری سریال «بوم و بانو» از مهر سال گذشته شروع شد‪ .‬تا قبل از کرونا من بیشتر به سر صحنه‬ ‫می رفتم اما االن کمتر حضور دارم‪.‬‬ ‫این نویسنده درباره اهمیت ساخت اثار تاریخی که قدرت مقابله با برنامه های شبکه های ماهواره ای را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من همیشه سعی کرده ام سطح کارهایم را ارتقاء بدهم و فیلمنامه ای بنویسم‬ ‫که ارزش دیدن داشته باشد و تاثیرگذار باشد‪ .‬هر چند در نهایت برای اینکه یک فیلمنامه خوب به یک‬ ‫اثر خوب تبدیل بشود عوامل دیگری هم دخیل هستند که حتی بعضی از ان ها در حیطه کنترل و یا‬ ‫انتخاب فیلمنامه نویس نیست‪ .‬به شخصه معتقدم کار خوب مردم را با خودش همراه می کند و وظیفه‬ ‫ما هم همین است که به انتظار مخاطب و وقتی که برای تماشای کار می گذارد احترام بگذاریم و با خلق‬ ‫یک کار خوب و قابل دیدن قدردانش باشیم و با تولید اثار ضعیف مخاطبمان را دلزده و دلسرد نکنیم‪.‬‬ ‫طبیعی اســت که اگر ما به این وظیفه درست عمل نکنیم مخاطب ممکن است در این فضای رقابتی‬ ‫بخواهد برنامه های مورد پسندش را از مجرا و کانال دیگری دنبال کند‪ .‬نویسنده سریال «بوم و بانو» با‬ ‫بیان اینکه اگر عوامل اجرایی یک پروژه از حیث مالی تامین باشند و مشکالت مالی کمتر باشد طبیعتا با‬ ‫ارامش و همدلی بیشتری کار می کنند‪ ،‬در عین حال گفت‪ :‬به شخصه اجازه ندادم مشکالت مالی یا تعویق‬ ‫دستمزدم روی کیفیت کار یا انرژی ای که برای تحقیق و نگارش کار می گذارم اثر بگذارد‪ ،‬ولی از طرفی‬ ‫منصفانه نمی بینم وقتی عوامل یک سریال با همه توان و تخصصشان زحمت می کشند‪ ،‬با مشکالت مالی‬ ‫پژمان بازغی بازیگر سریال درام اجتماعی و خانوادگی «افرا»‬ ‫شد‪ .‬مجموعه تلویزیونی «افرا» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و‬ ‫تهیه کنندگی مشترک مجید موالیی و محمد کامبیز دارابی‬ ‫اخرین مراحل پیش تولید را ســپری می کند‪ .‬پژمان بازغی‬ ‫نیز به تازگی به گروه بازیگران این ســریال پیوسته و مراحل‬ ‫انتخاب دیگر بازیگران اصلی و عوامل پشــت دوربین در حال‬ ‫انجام اســت‪ .‬این نخســتین همکاری بازغی و توفیقی است‪.‬‬ ‫پیــش از این مهدی ســلطانی برای بازی در ســریال «افرا»‬ ‫قرارداد بسته بود‪ .‬این درام اجتماعی و خانوادگی که قصه ان‬ ‫در فضای معاصر می گذرد‪ ،‬برای پخش از شــبکه یک اماده‬ ‫می شود‪ .‬طراح قصه سریال پدرام پور امیری است و فیلمنامه‬ ‫را فرزاد فرزانه و امیر حسین نجف پور نوشته اند‪ .‬این سریال‬ ‫محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیماست‪.‬‬ ‫دست به گریبان باشند‪ .‬حتما همه تالش می کنند حتی با وجود مشکالت مالی بهترین خودشان را ارائه‬ ‫بدهند ولی مسلما اگر از حیث مالی تامین باشند با ارامش و همدلی بیشتری کار می کنند و احساس‬ ‫می کنند زحمت و جایگاهشان ارج گذاشته شده و ناخوداگاه کارایی شان افزایش پیدا می کند‪ .‬رضایت‬ ‫عمومی عوامل خواه ناخواه به ارتقای کیفیت کمک می کند‪ .‬بی تردید بودجه بیشتر می توانست امکانات‬ ‫اجرایی بیشتری را در اختیار گروه سازنده قرار بدهد و امورات اجرایی را تسهیل کند‪ ،‬ولی نمی توانم بگویم‬ ‫االن به خاطر مشکالت مالی کسی کم گذاشته است‪ .‬من شاهد تالش همه از جمله خودم بودم‪.‬‬ ‫شــریعتی درباره چینش بازیگران ســریال «بوم و بانو» که ترکیبی از بازیگران حرفه ای و تازه وارد در‬ ‫کنار هم اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بیش از هر چیزی تطابق نقش و کاراکتر با بازیگر مهم اســت؛ همچنین‬ ‫توان و استعداد بازیگر برای اجرای نقش که گاهی در بازیگران تازه کار که خصوصا خاستگاه شان تئاتر‬ ‫بوده اســت‪ ،‬وجود دارد؛ در این صورت خوب است که بازیگران ترکیبی از بازیگران جدید و قدیمی تر‬ ‫و باسابقه تر باشند؛ البته به شرطی که بازیگر در اجرای نقش تسلط داشته باشد و نقش را به درستی‬ ‫ل عاشقانه تاریخی در سال های اخیر را دلیلی برای تکراری‬ ‫ایفا کند‪ .‬این نویســنده ساخت چند سریا ‬ ‫شدن قصه ها و نگرانی برای مقایسه ان ها ندانست و تصریح کرد‪ :‬با توجه به یک تاریخ غنی از حادثه و‬ ‫واقعه‪ ،‬تنوع موضوعات و ژانرهای تاریخی و نیز ظرفیت هایی که برای نمایشی شدن دارد و ابعاد بزرگی‬ ‫از تاریخ که در فیلم ها و سریال های ما هنوز مغفول مانده است‪ ،‬ساخت چند سریال تاریخی نمی تواند‬ ‫جای نگرانی داشته باشد‪ .‬خصوصا وقتی می بینیم این اثار تفاوت های شان خیلی بیشتر است و شاید‬ ‫بیشترین نقطه اشتراک شان دستمایه قرار دادن سوژه یا قصه ای است که از دل تاریخ سربراورده و یا از‬ ‫تاریخ الهام گرفته است‪ .‬این موضوع نمی تواند به خودی خود نقطه ضعفی برای این اثار محسوب شود‪.‬‬ ‫شعله شریعتی که نگارش فیلم نامه سریال هایی همچون «خانه بی پرنده»‪« ،‬همسفر» و «خط قرمز»‬ ‫را در کارنامه دارد‪ ،‬درباره ســریال «خط قرمز» که در دوره خودش با اســتقبال مخاطب مواجه شد و‬ ‫ایده نگارش ان یاداور شد‪ :‬ان سال از طریق سازمان بهداشت جهانی گفته بودند سال بهداشت روان‬ ‫جوانان است‪ .‬من قبل از «خط قرمز» سریال «همسفر» را برای شبکه سه نوشته بودم‪ .‬به من گفتند‬ ‫با موضوع جوانان سریالی بنویسم‪ .‬من بررسی کردم که مسائل جوانان در ان روزها چه بود و از طرفی‬ ‫نمی خواستم خیلی رو و شعاری بنویسم می خواستم در الیه های زیرین داستان به این مسائل بپردازم به‬ ‫طوری که موثر باشد‪ .‬درباره ایدز صحبت شده بود اما تا ان موقع مستقیم نرفته بودیم سراغ یک بیمار‬ ‫ایدزی‪ .‬ان زمان می دیدم که از بچه های کوچک تا افراد مســن «خط قرمز» را می دیدند‪ .‬او در پایان‬ ‫گفت‪ :‬ما برای سریال «بوم و بانو» خیلی تالش کردیم‪ .‬پروژهای تلویزیونی االن مشکالت مالی زیادی‬ ‫دارند‪ .‬امیدوارم ان تاثیری را که باید روی مخاطب بگذارد تا خستگی ما هم از تن خارج شود‪ .‬من این‬ ‫کار را خیلی صادقانه نوشتم‪.‬‬ ‫«بوم و بانو» سریال مناسبتی محرم ‪ ۱۳۹۹‬است که تاکنون هشت قسمت از ان به روی انتن شبکه‬ ‫دو سیما رفته است‪ .‬این سریال به قلم شعله شریعتی و اعظم بهروز توسط سعید سلطانی کارگردانی‬ ‫شده و تهیه کنندگی ان نیز بر عهده ارمان زرین کوب است‪ .‬عوامل این سریال که در حدود ‪ ۴۰‬قسمت‬ ‫ساخته می شود هنوز در حال ادامه تصویربرداری هستند‪ .‬بازیگرانی همچون مسعود رایگان‪ ،‬بهنام تشکر‪،‬‬ ‫فریبا متخصص‪ ،‬مهدی احمدی‪ ،‬ساغر قناعت و دیبا زاهدی در سریال «بوم و بانو» ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫نخستین حضور بین المللی انیمیشن کوتاه «نهنگ سفید» در جشنواره ورشو‬ ‫ســی و ششمین دوره این جشنواره‪ ،‬از ‪ ١٨‬تا ‪ ٢٧‬مهرماه ‪٩(1399‬‬ ‫تا ‪ ١٨‬اکتبر) در لهســتان به صورت حضوری و در سینماها برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬انیمیشن نهنگ سفید به عنوان تنها نماینده از کشور‬ ‫ایران در بخش رقابتی فیلم کوتاه این رویداد حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫«نهنــگ ســفید» فیلمی ضد جنــگ و فارغ از ملیــت و قومیت‪،‬‬ ‫هفتمین اثر امیر مهران اســت‪ .‬فیلم «شــهر خاموش» یکی از اثار‬ ‫موفق این کارگردان بود که جوایز زیادی را در جشــنواره های ملی‬ ‫و بین المللی کســب کرد‪ .‬زمان این انیمیشــن بی کالم ‪ 10‬دقیقه‬ ‫می باشد و روایتگر تالش مردی تنهاست که در پی یافتن دوستانی‬ ‫اســت که ســالیان پیش در یک حمله هوایی از دست داده است‪.‬‬ ‫نهنگ سفید تنها تصویر و نشانه برجای مانده از ان حادثه در ذهن‬ ‫او است‪ .‬این فیلم کوتاه از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند‬ ‫و تجربی است و پخش بین الملل ان به عهده فهیمه(رها) پورقاسم‬ ‫می باشد‪ .‬عوامل این فیلم عبارتند از‪:‬‬ ‫نویســنده و کارگردان‪ ،‬تهیه کننده‪ :‬امیر مهران‪ ،‬متحرک ســازی‪:‬‬ ‫جالل نعیمی‪ ،‬طراحی فضا و کانسپت‪ :‬نعیم ازاد‪ ،‬طراحی شخصیت‪:‬‬ ‫ابوالفضل برومندی‪ ،‬اهنگ ساز‪ :‬پژمان خلیلی‪ ،‬صداگذاری و ترکیب‬ ‫صدا‪ :‬ارش قاســمی و محمد قاسمی‪ ،‬افکت و کامپوزیت سه بعدی‪:‬‬ ‫مسعود تقی مومنی‪ ،‬کامپوزیت و تدوین‪ :‬امیر مهران‪ ،‬استوری بورد‪:‬‬ ‫عمــار قنبرزاده‪ ،‬تصحیح رنگ و نور‪ :‬حمیدرضــا فطوره چیان‪ .‬برنا‬ ‫جمشــیدی‪ ،‬مدل سازی سه بعدی‪ :‬محمد شــهرابی‪ ،‬ساخت تیزر‪:‬‬ ‫ارین وزیردفتری‪ ،‬مجری طرح‪ :‬استودیو ادورن‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬دو اثر دیگر نیز از هنرمندان ایرانی به عنوان‬ ‫نمایندگان کشورهای ترکیه و امریکا حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫پخش سریال «نفس گرم»‬ ‫با دوبله عربی‬ ‫با اتمام مجموعه تلویزیونی «رخنه»‪ ،‬سریال «نفس گرم» در‬ ‫جدول پخش شــبکه الکوثر قرار گرفــت‪ .‬مجموعه تلویزیونی‬ ‫«نفس گرم» یک درام اجتماعی اســت که توسط شبکه ای‬ ‫فیلم به زبان عربی دوبله شــده است‪ .‬در خالصه داستان این‬ ‫ســریال می بینیم‪ :‬زنی به نــام «ملیحه» (با بــازی مرجانه‬ ‫گلچین) دارای اعتقادات مذهبی بســیار باالیی است‪ .‬ملیحه‬ ‫که زندگی ارامی دارد درگیر ماجراهای متفاوتی می شود که‬ ‫مسیر زندگی او را تحت الشــعاع قرار می دهد‪ .‬نگارش فیلم‬ ‫نامه این ســریال توسط حســین تراب نژاد و طال معتضدی‬ ‫انجام شــده و محمدمهدی عسگرپور کارگردانی «نفس گرم»‬ ‫را برعهده دارد‪ .‬مرجانــه گلچین‪ ،‬حامد کمیلی‪ ،‬محمود پاک‬ ‫نیت‪ ،‬رویا تیموریان‪ ،‬سیما تیرانداز‪ ،‬نیلوفر خوش خلق‪ ،‬مریم‬ ‫بوبانــی‪ ،‬لیندا کیانی‪ ،‬رحیم نــوروزی‪ ،‬محمد عمرانی‪ ،‬رامین‬ ‫راســتاد‪ ،‬فلور نظری و کامران ملکی در «نفس گرم» با تهیه‬ ‫کنندگی سیدمحمود رضوی نقش افرینی کرده اند‪ .‬مجموعه‬ ‫تلویزیونی «نفس گرم» محصول گروه فیلم و ســریال شبکه‬ ‫یک ســیما از چهارشــنبه (بیست و ششم شــهریور) ساعت‬ ‫‪ ۱۷:۰۵‬بر روی انتن شــبکه الکوثر است‪ .‬بازپخش این سریال‬ ‫روز بعد ساعت ‪ ۵:۰۰‬به وقت تهران است‪.‬‬ ‫نگاهی به مشکالت اقتصادی‬ ‫در فیلم تلویزیونی «وانتافه»‬ ‫فیلمبــرداری فیلــم تلویزیونــی «وانتافــه» بــه کارگردانی‬ ‫محمدحســین امانی بــه پایان رســید‪ .‬فیلمبــرداری فیلم‬ ‫تلویزیونــی «وانتافه» بــه کارگردانی محمدحســین امانی و‬ ‫تهیه کنندگی محمدجواد موحد با رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشــتی به پایان رســید‪ .‬این فیلم تلویزیونی که نخستین‬ ‫تجربه کارگردانی فیلم بلند محمدحسین امانی است با حضور‬ ‫مهران احمدی‪ ،‬امیر کربالیی‪ ‎‬زاده‪ ،‬ســامان غنائمی‪ ،‬نفیســه‬ ‫روشــن و افسانه چهره‪ ‎‬ازاد در لوکیشــن هایی در شهر تهران‬ ‫و احمداباد مستوفی جلوی دوربین رفت‪« .‬وانتافه» یک طنز‬ ‫اجتماعی است که نگاهی به مشکالت اقتصادی و گرانی های‬ ‫اخیر دارد و قرار اســت به زودی از شــبکه سه سیما پخش‬ ‫شــود‪ .‬ســایر عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده‪ :‬محمدجواد‬ ‫موحد‪ ،‬کارگردان‪ :‬محمدحســین امانی‪ ،‬مجری طرح‪ :‬باشگاه‬ ‫فیلم سوره‪ ،‬نویسنده‪ :‬محسن ملکی‪ ،‬مهدی طاهر‪ ،‬مدیر تولید‪:‬‬ ‫ افشــین رئوفی‪ ،‬مدیر تصویربرداری‪ :‬یوسف سبحانی‪ ،‬دستیار‬ ‫اول کارگردان و برنامه ریز‪ :‬فرشاد کلباسی ‪ ،‬مدیر صدابرداری‪:‬‬ ‫امید قربانی‪ ،‬مدیر تدارکات‪ :‬بهرام دانایی ‪ ،‬طراح چهره پردازی‪:‬‬ ‫هادی لطفی‪ ،‬طراح صحنه و لباس‪ :‬محســن شریفی‪ ،‬عکاس‪:‬‬ ‫حمید ضرابی‪ ،‬مشاور رسانه ای‪ :‬علی مرادخانی‪ ،‬تهیه شده در‬ ‫خانه تولیدات جوان‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اژانس های گردشگری تا‪ ۲۰۲۱‬مسافر خارجی ندارند‬ ‫چهارشنبـــــه ‪26‬شهریورماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1304‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫گزارش‬ ‫فراکسیون هایصادراتتشکیلمی شود‬ ‫تولید فرش دستباف ‪ ۴‬برابر شد‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت‪ :‬افزایش چشم گیری نزدیک به‬ ‫‪ ۴‬برابر در میزان تولید فرش دستباف در نیمه اول سال جاری نسبت به‬ ‫امارها و براوردهای سال گذشته شاهد هستیم‪ .‬از علت های این افزایش‬ ‫را می توان به تعطیلی بعضی از مشــاغل به علت شیوع ویروس کرونا و‬ ‫جذب دوباره قالیبافان به کار بافت قالی به عنوان جایگزین فعالیت های‬ ‫دیگر‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬فرح ناز رافع در مورد اقدامات انجام شده برای افزایش‬ ‫صادرات فرش کشور گفت‪ :‬براساس بند دال ماده ‪ 46‬قانون برنامه ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬مرکز گام های مثبتی در ایجاد خانه های فرش‪ ،‬ایجاد پایانه های‬ ‫صادراتی‪ ،‬هویت دار کردن محصوالت تولیدی از طریق شناســنامه دار‬ ‫کردن فرش دستباف‪ ،‬توسعه بازار با کمک از صندوق توسعه صادرات‪،‬‬ ‫مبادرت به طرح موضوعات تحقیقاتی و پژوهشــی در زمینه افزایش و‬ ‫توسعه صادرات فرش دستباف به کشورهای منتخب برداشته است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین برای ایجاد بسترهای مناسب برای فروش اعتباری‬ ‫از توان و ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفتیم‪ .‬درخصوص مشوق های‬ ‫صادراتی با استفاده از توان و ظرفیت سازمان توسعه تجارت برای دریافت‬ ‫تسهیالتازمحلبستهحمایتیازصادراتغیرنفتیبرایصادرکنندگان‬ ‫در ســال ‪ 98‬و همچنین کمک های بالعوض برای این مرکز از محل‬ ‫همان بسته حمایتی برای پیشبرد اهداف تعیین شده‪ ،‬فرش دستباف‬ ‫جان دوباره ای خواهد گرفت‪ .‬این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫تشکیل ستاد راهبردی فرش دستباف‪ ،‬عضویت در کارگروه شورای عالی‬ ‫صادرات و نیز تشکیل کارگروه های استانی ب ه منظور بررسی مسایل و‬ ‫مشکالت و موانع موجود بر سر راه صنعت فرش دستباف در دوره های‬ ‫زمانی معین‪ ،‬دستاوردهای مهمی برای اخذ تصمیمات در برنامه های‬ ‫این مرکز و سایر ارگان های همکار‪ ،‬به همراه داشته است‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫تشکیلفراکسیون هایصادراتفرشدستبافنیزازدیگربرنامه هایاین‬ ‫مرکز به شمار می رود که می تواند به موضوعات مهم صادراتی پیش روی‬ ‫این هنر‪-‬صنعت ورود کند‪ .‬رافع یاداور شد‪ :‬از انجا که این هنر‪-‬صنعت‬ ‫ریشه در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران زمین داشته است جایگاه ان در‬ ‫اقتصاد مقاومتی به دلیل دارا بودن ارزش افزوده فراوان زبان زد است و در‬ ‫شرایط دشوار اقتصادی با اشتغال زایی و سرانه سرمایه بسیار پایین نسبت‬ ‫به سایر صنایع‪ ،‬ارزاوری این کشور را سبب می شود و نیز با اشتغال جمع‬ ‫کثیری از جمعیت شهری و روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان‬ ‫به شهرها از ابعاد برجسته اجتماعی ان می توان یاد کرد‪ .‬رئیس مرکز ملی‬ ‫فرش ایران در مورد تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بر صنعت‬ ‫فرش اظهار داشت‪ :‬در شرایط سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی حاکم‪ ،‬کمتر‬ ‫صنعتی وجود دارد که تحت تاثیر تحریم قرار نگرفته باشد‪ .‬فرش دستباف‬ ‫با ارزاوری حتی در شرایط اقتصادی سخت‪ ،‬از برجسته ترین صنایع ایران‬ ‫است که با شــرایط حاکم دست و پنجه نرم می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬فرش‬ ‫دســتباف در یکی دو دهه اخیر با توجه به مسایل گوناگون بیرونی و‬ ‫درونی دچار فراز و نشیب هایی قرار گرفت که کاهش تقاضای جهانی‬ ‫را در بر داشته و این موضوع جدیدی نیست که به تازگی مطرح شود و‬ ‫به عبارتی کاالهای مکمل‪ ،‬کاالهای جانشین در کنار تغییر در سبک و‬ ‫سالیق مصرف کنندگان‪ ،‬تورم و ‪ ...‬و در چهار پنج سال اخیر تحریم ها و‬ ‫در سال اخیر بیماری کووید ‪ 19‬مزید بر علت برای کاهش در صادرات‬ ‫بسیاری از کاالها و صنایع شده است‪ .‬رافع در مورد اقدامات انجام شده‬ ‫جهت حمایت از صادرکنندگان فرش در موضوع بازگشت ارز حاصل از‬ ‫صادرات فرش گفت‪ :‬مدت زمان بازگشــت ارز حاصل از صادرات برای‬ ‫تمامی کاالها ‪ 2‬ماه تعیین شده بود که با تالش های این مرکز و سایر‬ ‫ارگان های مربوطه از ‪ 2‬ماه به ‪ 7‬ماه افزایش یافت که با اعتراض ذینفعان‬ ‫و پیگیری هــای مجدد این مرکز از ‪ 7‬ماه به ‪ 12‬ماه تبدیل شــد‪ .‬اما از‬ ‫انجا که فروش فرش به صورت امانی است و زمان بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صــادرات ان به طول می انجامد از ایــن رو صنایع خرد و کوچک با‬ ‫بسته رفع تعهد ارزی پیشنهادی بانک مرکزی حتی به مدت یکسال با‬ ‫مشکالت عدیده ایی مواجه خواهند شد و بایستی این فرایند برای صنایع‬ ‫خرد و کوچک به خصوص در حوزه هنر‪-‬صنعت فرش دستباف مورد‬ ‫بازبینی و تجدید نظر واقع شود‪ .‬رئیس مرکز ملی فرش ایران در مورد‬ ‫امار و ارقام مربوط به تولید فرش کشــور گفت‪ :‬با توجه به شیوه تولید‬ ‫فرش دستباف که اکثرا به صورت خانگی و غیرمتمرکز است‪ ،‬جمع اوری‬ ‫و احصاء میزان دقیق تولید فرش دستباف چندان میسر نیست‪ .‬با این‬ ‫حال با توجه به نیاز مجموعه های تصمیم گیری و تولید به امار تولید‪،‬‬ ‫مرکــز اقدام به جمع اوری اطالعات تولید و براورد میزان بافت فرش از‬ ‫طریق سازمان های استانی و تشکل های مرتبط نموده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر این اساس و با توجه به اطالعات ماهیانه دریافتی از تولید فرش‬ ‫استان ها‪ ،‬افزایش چشم گیری نزدیک به ‪ 4‬برابر در میزان تولید فرش‬ ‫دستباف در نیمه اول ســال جاری نسبت به امارها و براوردهای سال‬ ‫گذشته شاهد هستیم‪ .‬براین اساس کل میزان تولید فرش دستباف در‬ ‫‪ 5‬ماهه ســال جاری نزدیک به ‪ 950‬هزار متر مربع گزارش شده است‪.‬‬ ‫از علت های این افزایش را می تو ان به تعطیلی بعضی از مشاغل به علت‬ ‫شیوع ویروس کرونا و جذب دوباره قالی بافان به کار بافت قالی به عنوان‬ ‫جایگزین فعالیت های دیگر‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیران اژانس های مســافرتی می گویند حتم دارند تا اواســط سال ‪ ۲۰۲۱‬هیچ مسافر خارجی‬ ‫نخواهند داشــت چون معموالً تورهای ورودی از یک سال تا ‪ ۶‬ماه قبل برنامه ریزی و خریداری‬ ‫می شــود‪ .‬شیوع ویروس کرونا خیلی از کســب و کارهای گردشگری را معلق و یا تعطیل کرد از‬ ‫جمله ســفر و گردشگری در بین کشورها با این وجود ســازمان جهانی گردشگری می گوید که‬ ‫بعد از پذیرفتن حضور این ویروس در زندگی بشــر باید بتوانیم در کنار ان ســفر ایمن داشــته‬ ‫باشیم‪ .‬برخی از کشورها مرزهای خود را به روی گردشگران برخی از همسایه های خود با رعایت‬ ‫ســختگیری های درست باز کرده اند چون اقتصاد کشورشان بر پایه گردشگری شکل گرفته بوده‬ ‫و می بایســت ان را فعال می کردند‪ .‬اما در ایران هنوز این اتفاق نیفتاده است و هنوز مرزها برای‬ ‫ورود گردشگران باز نیســت‪ .‬به همین دلیل فعاالن گردشگری در حوزه ورودی هنوز نمی دانند‬ ‫تکلیف شان حتی برای چند ماه اینده چیست‪.‬‬ ‫چون بســیاری از انها باید از هم اکنون برای جذب گردشــگر اقدام کنند‪ .‬اما اکنون سه مشکل‬ ‫پیش روی انهاســت‪ .‬یکی اینکه حتی اگر گردشگری درخواست ســفر به ایران را داشته باشد‪،‬‬ ‫مرزهای کشــور به روی خارجی ها باز نیســت دوم اینکه بســیاری از گردشگران خارجی برای‬ ‫ســفرهای خود از ماه ها قبل برنامه ریزی می کنند اما به دلیل شیوع ویروس این برنامه ریزی در‬ ‫حال حاضر امکان پذیر نیســت‪ .‬سوم اینکه شرایط سفر تغییر کرده و باید بسته های جدید سفر‬ ‫با شرایط ویژه دوباره تهیه و برای ان تبلیغ شود اقدامی که هنوز برای ایران انجام نشده است‪.‬‬ ‫حامد حقیقی مدیر یکی از اژانس های مســافرتی که در حوزه ورود گردشــگر به کشور فعالیت‬ ‫می کند گفت‪ :‬برای شــهریور ماه ‪ ۵‬گروه کوچک از گردشگران اسپانیایی و کانادایی و فرانسوی‬ ‫داشتیم که می خواســتند به ایران بیایند اما چون فع ً‬ ‫ال ایران به گردشگران خارجی ورودی ویزا‬ ‫نمی دهد این سفرها نیز لغو شد‪ .‬متاســفانه اکنون اژانس های مسافرتی هیچ اقدامی نمی توانند‬ ‫برای برنامه ریزی ســفر در ماه های اینده داشته باشند ما معموالً از االن برای بهار سال بعد باید‬ ‫تبلیغ می کردیم و برنامه ریزی ها برای ورود گردشگران خارجی را انجام می دادیم اما هیچ اتفاقی‬ ‫نیفتاده است‪ .‬گردشگران خارجی از یک سال قبل یا حداقل از ‪ ۶‬ماه قبل برای سفرشان به یک‬ ‫کشور خارجی برنامه ریزی می کنند و می دانند که در تعطیالت ژانویه و یا تعطیالت دیگر به کجا‬ ‫می خواهند بروند ما هم می دانیم که چه ماهی میزبان کدام گردشگران هستیم اما اکنون حداقل‬ ‫می دانیم که تا ‪ ۱۴۰۰‬مسافری نداریم‪ .‬ژانویه هم حتماً مسافر نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫عباس اسماعیلی نیز از اژانس داران قدیمی است می گوید‪ :‬وقتی هنوز نمی دانیم که چطور قرار‬ ‫اســت با ویروس زندگی کنیم چطور برای ســفر گردشگران برنامه ریزی کنیم اگرچه کشورهای‬ ‫خارجــی برای زندگی با ویروس برنامه ریزی کرده اند ولی ما هنوز این اقدام را انجام نداده ایم اگر‬ ‫بدانیم که چطور باید با ویروس سفر کنیم می دانیم که چطور گردشگران را هم به ایران بیاوریم‪.‬‬ ‫وی ادامــه می دهد‪ :‬زمانی به دلیل گرانی دالر و عوارض خروج از کشــور‪ ،‬تنها اژانس دارانی که‬ ‫مسافر از ایران خارج می کردند دچار ضرر شدند حاال ما که در حوزه ورودی کار می کنیم متضرر‬ ‫شــدیم چون کســب و کار ما تنها با گردش خارجی ها در ایران می چرخید اما االن این راه هم‬ ‫بسته شده است‪ .‬درحالیکه فعاالن گردشگری بین المللی می گویند که باید بتوانیم این سفرهای‬ ‫بین المللی را مدیریت کنیم‪ .‬ما از االن می دانیم که ژانویه ‪ ۲۰۲۱‬هیچ مســافری نداریم حداقل‬ ‫بهار و تابستان سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز هیچ مسافری نخواهیم داشت یعنی در واقع ما یک سال دیگر هم‬ ‫بیکار هستیم حتی اگر اخر همین امسال مشکل ویروس حل شود‪ .‬مسافران ما یک روزه تصمیم‬ ‫به سفر نمی گیرند‪ .‬همان موقع هم که مرزها باز بود سفر به ایران اولویت اخر گردشگران خارجی‬ ‫بود االن حتی اگر همه مرزها باز شــود باز هم ســفر به ایران در اولویت اخر هست‪ .‬به خصوص‬ ‫اینکه خبرهای شیوع بی رویه ویروس در ایران به خبرهای بد از کشورمان اضافه کرده است‪.‬‬ ‫زهرا میری نیز از فعاالن حوزه ورود گردشــگران خارجی به ایران اســت که تبلیغ مثبت درباره‬ ‫ایران را امری واجب می داند می گوید‪ :‬ما باید بتوانیم تبلیغ خوب برای کشورمان را دوباره شروع‬ ‫کنیم‪ .‬باید گردشگران خارجی بدانند که ایران هم در حال مبارزه با ویروس است و پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در مسیر گردشگران خارجی بیشتر رعایت می شود ولی ما مثل همیشه در این زمینه‬ ‫هم کم کاری کرده ایم این اتفاقات باعث می شــود تا وقتی مرزها باز شــد گردشگران هنوز برای‬ ‫ورود به ایران تردید کنند‪ .‬من هم مانند بســیاری از اژانس های مسافرتی‪ ،‬دفتر خودم را تعطیل‬ ‫کرده ام و تنها به برخی از کارمندان گفته ام موضوع کنســلی سفرها را پیگیری کنند و یا گاهی‬ ‫ایمیلی را جواب بدهند‪.‬‬ ‫چرا باز شدن مرز ایران و ترکیه مهم است؟‬ ‫رییس انجمن دفاتر مســافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت‪:‬‬ ‫بسته بودن مرزی مثل ترکیه فقط به گران تر شدن پروازهای این‬ ‫مسیر دامن زده است‪ .‬نه تنها ایرالین خارجی‪ ،‬بلکه شرکت های‬ ‫هواپیمایی داخلی که گاهی در مسیر ترکیه پرواز دارند‪ ،‬بلیت ها را‬ ‫گران کرده اند‪ ،‬قیمت پرواز با شرکت هواپیمایی ایرانی برای مسیر‬ ‫یک طرفه استانبول ـ تهران به ‪ ۱۰‬میلیون تومان هم رسیده است‪.‬‬ ‫مرزهای ایران و ترکیه از اسفندماه سال گذشته همزمان با شیوع‬ ‫ویروس کرونا بسته شد‪ .‬دولت ترکیه قول داده بود مرز هوایی دو‬ ‫کشور از ابتدای ماه اگوست برابر با ‪ ۱۱‬مردادماه باز شود‪ ،‬اما این‬ ‫تاریخ پس از چندبار تغییر‪ ،‬به ‪ ۱۱‬مهرماه موکول شد‪ .‬با این حال‬ ‫تعلیق های مکرر پرواز مستقیم تهران ـ استانبول و افزایش بدهی‬ ‫ایرالین ها به مسافران باعث شد رییس سازمان هواپمایی کشور از‬ ‫مردم بخواهد فعال بلیت پروازهای ترکیه را نخرند‪.‬‬ ‫از یک سو‪ ،‬افزایش نرخ تنها ایرالین خارجی که در مسیر تهران ـ‬ ‫استانبول و برعکس پرواز دارد‪ ،‬اعتراض های بسیاری را برانگیخته‬ ‫است‪ ،‬به گونه ای که رییس ســازمان هواپیمایی کشور از ورود‬ ‫وزارت امور خارجه به این پرونده و حل مشــکل پروازهای این‬ ‫مسیر خبر داده است‪ ،‬و از سوی دیگر‪ ،‬امار قابل توجه مبتالیان‬ ‫ویروس کرونا در دو کشــور و افزایش نرخ ارز‪ ،‬این پرسش را در‬ ‫افکار عمومی ایجاد کرده که باز شدن این مرز در شرایط موجود‬ ‫چه ضرورتی دارد؟‬ ‫حرمــت اهلل رفیعی ـ رییس هیات مدیــره انجمن صنفی دفاتر‬ ‫خدمات هوایی و جهانگردی ـ در گفت وگو با ایســنا در پاســخ‬ ‫به این پرسش گفت‪ :‬اگر مرز ایران و ترکیه همچنان بسته بماند‬ ‫جز ادامه گرانی بلیت پروازهای این مسیر و عقب ماندن مردم از‬ ‫امورات زندگی شان‪ ،‬اتفاق دیگری نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫او که ویروس کرونا را تجربه کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این بیماری‬ ‫واقعا ناشناخته است‪ ،‬زمانی که به این ویروس مبتال شدم به هر‬ ‫پزشکی که مراجعه کردم یک درمان تجویز کرد‪ ،‬این یعنی هنوز‬ ‫تشــخیص درستی از این ویروس و بیماری ان وجود ندارد و به‬ ‫نظر می رسد مهمان دائمی باشد و باید مثل بیماری های دیگر‬ ‫همچون انفلوانزا با ان کنار بیاییم‪ .‬با این وضع اگر فکر می کنیم‬ ‫باید مرزها را بسته نگه داریم تا از مرگ میلیون ها انسان جلوگیری‬ ‫شود اشتباه کرده ایم؛ این کار فقط اقتصاد کشور را فلج می کند‪.‬‬ ‫قاعدتا مرزها باید زودتر باز شود تا امورات مردم بچرخد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بازگشایی مرز ایران و ترکیه به این معنی نیست که قرار‬ ‫است فقط مسافر و گردشگر تردد کند‪ ،‬مردم ان قدر مشکالت‬ ‫معیشتی دارند که اگر مرزها هم باز شود سفر گزینه اخر است‪،‬‬ ‫مردم کار دارند و ناچارند با این قیمت ها سفر کنند‪ .‬اگر مرزها باز‬ ‫نشود این اتفاق می افتد که یک ایرالین که در اذر و دی ماه سال‬ ‫گذشته بلیت مسیر تهران ـ استانبول را یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان می فروخت حاال قیمت را تا ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫دهد‪ .‬سال گذشته بر اثر رقابت ناسالم بین ایرالین ها قیمت ها تا‬ ‫‪ ۸۰۰-۷۰۰‬هزار تومان افت کرده بود‪ ،‬درحالی که چارترکننده ها‬ ‫هر صندلی را دو میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان خریده بودند اما وجود‬ ‫رقبای زیاد و صندلی های بی مشتری‪ ،‬ان ها را ناچار کرد بلیت های‬ ‫مسیر تهران ـ استانبول را زیر قیمت بفروشند‪ .‬حاال هم که رقیبی‬ ‫وجود ندارد قیمت ها سرسام اور شده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیــره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت‬ ‫هوایی و جهانگردی سهل انگاری و کوتاهی را اصلی ترین عامل‬ ‫گران فروشــی پروازهای کنونی ترکیه دانست و افزود‪ :‬این پرواز‬ ‫تحریم نیست که مســاله ان الینحل باشد‪ .‬مردم نباید گرفتار‬ ‫این گونه تصمیم گیری ها شوند و با این قیمت های سرسام اور سفر‬ ‫بروند‪ .‬پروازهای ترکیه واقعا با قیمت های عجیبی درحال انجام‬ ‫اســت‪ .‬او پس از بررسی و ارزیابی قیمت های پروازهای موجود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نزدیکترین پرواز تهران ـ اســتانبول هواپیمایی قطر‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬میلیون تومان قیمت دارد‪ ،‬چون زمان این پرواز نزدیک‬ ‫ن جا می دهد‬ ‫است و مسافر کم دارد‪ ،‬همه کالس های قیمتی ا ‬ ‫اما اگر تاریخ دورتری را برای این پرواز انتخاب کنیم‪ ،‬نه تنها به‬ ‫ســختی می توان صندلی خالی در هر کالس قیمتی پیدا کرد‬ ‫که نرخ ان فقط برای یک طرف به ‪ ۵۴‬میلیون تومان می رسد‪.‬‬ ‫همین پرواز بــرای کالس بیزنس با ترانزیت طوالنی چهارده ‪-‬‬ ‫پانزده ساعته در فرودگاه دوحه‪ ،‬حدود ‪ ۶۴‬میلیون تومان قیمت‬ ‫دارد‪ .‬رفیعی ادامه داد‪ :‬متاســفانه فقط ایرالین خارجی نرخ ها را‬ ‫باال نبرده‪ ،‬پروازهای ایرانی هم که خالی می روند تا مســافران را‬ ‫از استانبول به تهران برگردانند قیمت ها را گران کرده اند‪ .‬نمونه‬ ‫بلیت یکی از ایرالین های داخلی را در مسیر یک طرفه استانبول‬ ‫ـ تهران برای من فرستاده اند که قیمت صندلی بیزنس ان به ‪۱۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و صندلی اکونومی (اقتصادی) ان به‬ ‫شش میلیون تومان رسیده بود‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی‬ ‫با اشاره به وضعیت قیمت ها در دیگر مسیرهای بین المللی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬قیمت پروازهای اروپایی بــا هواپیمایی ایران که به وین‪،‬‬ ‫میالن‪ ،‬لندن و پاریس انجام می شــود فقط برای یک طرف از‬ ‫حدود شش میلیون تومان شروع می شود و برای مسیر رفت و‬ ‫برگشت به حدود ‪ ۱۵‬میلیون تومان می رسد‪ .‬قطر هم تقریبا در‬ ‫این مسیرها با همین قیمت پرواز دارد و نرخ پروازهای هواپیمایی‬ ‫امارات در این مســیر به حدود ‪ ۱۸‬میلیون تومان می رسد‪ ،‬ولی‬ ‫قیمت استانبول واقعا وحشتناک است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬باید قیمت ها را کنترل کنند‪ ،‬چون تجربه نشــان‬ ‫داده وقتی نرخ بلیت هواپیما باال رفته دیگر پایین نیامده است‪.‬‬ ‫ان زمان که نــرخ پایه ارزی بلیــت از ‪ ۴۹۰۰‬تومان به ‪۹۰۰۰‬‬ ‫تومان رسید اعتراض کردیم و گفتیم که همه هزینه های ایرالین‬ ‫ایرانی به دالر نیست و باید قیمت ها را کنترل کنند؛ اما چه شد‪،‬‬ ‫قیمت ها برنگشت‪ .‬االن هم اگر مدیریت نکنند دیگر این قیمت ها‬ ‫پایین نمی اید‪ .‬همین عامل‪ ،‬باز شدن مرزها و برگشت پروازهای‬ ‫خارجی را مشکل ساز می کند‪ .‬رفیعی اظهار کرد‪ :‬البته مساله االن‬ ‫مردم فقط قیمت بلیت هواپیما و یا هتل نیست‪ .‬موضوع این است‬ ‫که اراده ای برای کنترل قیمت ها دیده نمی شود‪ .‬وضعیت مردم‬ ‫تغییر کرده و باید این شرایط را درنظر گرفت‪.‬‬ ‫ارائه ایین نامه اجرایی «برند ملی گردشگری» به دولت‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعــات و اموزش از ارائه ایین نامه‬ ‫اجرایی برند ملی گردشگری جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بــه هیئت دولت خبر داد و این ایین نامه را باالترین‬ ‫سند حمایتی از برند ملی گردشگری دانست‪.‬‬ ‫محمدرضا زاهد شفیعی بیان کرد‪ :‬طی چند روز اینده‬ ‫ایین نامه اجرایی برند ملی گردشگری برای تصویب به‬ ‫هیئت دولت ارائه می شود‪ .‬مقدمات اولیه انجام شده‬ ‫و در صورت تصویب ان‪ ،‬برند ملی گردشگری کشور‬ ‫برای اولین بار صاحب ایین نامه می شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اهمیت این ایین نامه در حمایت از برند‬ ‫ملی گردشگری افزود‪ :‬با تصویب این سند وظایف و‬ ‫تعهدات سایر دستگاه های عضو شورای راهبردی برند‬ ‫ملی گردشگری در قبال ساخت‪ ،‬مدیریت‪ ،‬عرضه و‬ ‫ترویج مشخص می شود و اجماع بین دستگاهی برای‬ ‫حمایت از برند شکل می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر مطالعات و اموزش با اشاره به اهمیت‬ ‫اهدا نشان برند ملی گردشگری‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برند ملی‬ ‫گردشگری فاخرترین نشــانی است که به کاالها و‬ ‫خدمات ویژه گردشگری و کسانی که در مسیر تعالی‬ ‫و توسعه گردشگری تالش می کنند‪ ،‬داده خواهد شد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه پس از سال ها صاحب‬ ‫این نشان شده ایم باید حمایت های الزم از ان صورت‬ ‫گیرد‪ .‬اوایل هفته جاری نیز پیرامون حمایت از برند‪،‬‬ ‫با معاون اول رئیس جمهوری جلســه ای داشتیم و‬ ‫پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح شد‪.‬‬ ‫شــفیعی معرفی و اطالع رســانی از طریق مبادی‬ ‫ورودی شــهرها‪ ،‬حمل ونقل جاده ای‪ ،‬روستاهای‬ ‫هدف و شهر گردشگر‪ ،‬اطالع رسانی‪ ،‬فرهنگ سازی‪،‬‬ ‫پخش تیــزر‪ ،‬تبلیغ در محیط های نمایشــگاهی‬ ‫و همکاری در برگزاری نمایشــگاه اختصاصی را‪،‬‬ ‫برخی از وظایف محول شــده به سایر وزارتخانه ها‬ ‫و دستگاه ها عنوان کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫«سند راهبردی موسیقی» باید به تایید موزیسین ها برسد‬ ‫امیر بکان‪ ،‬اهنگساز و مدرس دانشگاه‬ ‫چندی اســت که موضوعی نقل محافل فرهنگی و هنری است و ان‬ ‫ هم ســند راهبردی موسیقی کشور اســت که مرزها را درنوردیده و‬ ‫در شــورای عالی انقالب فرهنگی صاحب کرســی شده و هرازگاهی‬ ‫در مــورد ان صحبت و بحث می شــود‪ .‬اینکه چه ارگانی‪ ،‬دولتی و یا‬ ‫غیردولتی‪ ،‬پیشــنهاد ان را داده و هدایت می کنــد که البته به نظر‬ ‫نگارنــده ک ً‬ ‫ال هیچ بخش غیردولتی در کشــور نداریــم و همه امور‬ ‫باالخص فرهنگی و هنــری زیرمجموعه یکی از ارکان حاکمیت و یا‬ ‫ارگان هایی که فعالیت فرهنگی و یا هنری دارند‪ ،‬انجام می شــود‪ ،‬مثل خیلی از سفارش هایی که‬ ‫در زمینه های مختلف هنری تئاتر‪ ،‬موســیقی و یا فیلم و تجســمی توسط هنرمندان کار و اجرا‬ ‫شــده است‪ .‬این موضوع دارای چند بعد است و پرسش هایی در این زمینه مطرح است‪ ،‬که باید‬ ‫به ان پرداخته شود و هنرمندان موسیقی باید به این موضوع ورود کرده‪ ،‬در مورد ان اظهارنظر‬ ‫کنند‪ .‬بخشــی از موضوعیت «سند راهبردی یا سند باالدســتی موسیقی کشور» بازمی گردد به‬ ‫دانشگاه های معتبر کشور و اینکه اساتیدی که در انجا مشغول تدریس و تربیت دانشجویان رشته‬ ‫موســیقی هستند‪ ،‬ایا در جریان این ســند راهبردی و تنظیم و تدوین ان قرار دارند؟ واژه های‬ ‫«سند» و «راهبرد»‪ ،‬مفاهیم قابل بحث و قابل تجزیه و تحلیلی هستند که باید مورد کنکاش قرار‬ ‫هم اکنون ســه دانشگاه معتبر در رشته موســیقی که همگی در تهران متمرکزند موجود است و‬ ‫بگیرند و طرح سواالتی نظیر‪:‬‬ ‫ایا نخبگان موســیقی در تدوین ان نقش داشــته اند؟ (البته در اینکه چه کسی نخبه هست و یا باید افراد خود را به تهران رســانده و پس از شرکت در چند مرحله کنکور و ازمون و مصاحبه و‬ ‫البته با ظرفیت بســیار اندک‪ ،‬جذب این دانشگاه ها گردند‪ ،‬که فارغ التحصیالن هم‪ ،‬در رشته های‬ ‫نیست هم‪ ،‬اختالف نظر هست!)‪.‬‬ ‫ایا در بررســی و تدوین ان با نهادهای موسیقی کشــور‪ ،‬هم فکری و تشریک مساعی و اتفاق نظر گوناگون موســیقی‪ ،‬پس از پایان دوره خود‪ ،‬در تهران ساکن شده و در اموزشگاه های موسیقی‬ ‫مشــغول به تدریس می شوند و امورات و معیشتشان نیز با مشکل روبرو خواهد شد‪ ،‬که می توان‬ ‫داشته اند؟‬ ‫با برنامه ریزی‪ ،‬این فارغ التحصیالن را استخدام و از انان در تدریس برای شهر خودشان استفاده‬ ‫ایا گرایش های مختلف هنر موسیقی در جریان تدوین ان هستند؟‬ ‫کرد که این ظرفیت فقط در تهران متمرکز نباشد و عالقه مندان موسیقی در شهرهای مختلف از‬ ‫ایا این طرح انقباضی است یا خیر که موجب انبساط جریان موسیقی در کشور خواهد شد؟‬ ‫این اموزش ها بهره مند شوند‪ .‬برنامه ریزی برای سامان دهی معیشت و زندگی هنرمندان موسیقی‪.‬‬ ‫ایا سلیقه های مختلف در این بین‪ ،‬در نظر گرفته شده است؟‬ ‫بیمه فراگیر‬ ‫و خیلی ســواالت دیگر که در چنین مواقعی به ذهن موســیقیدان خطور می کند که «دارد چه‬ ‫بیمه فراگیر برای هنرمندان موســیقی کشــور که همگی از ظرفیت های فرهنگی هنری کشور‬ ‫اتفاقی می افتد؟»‬ ‫ایا این اسناد در مورد افرینش و تولید هنری هم صادق است و یا اینکه دستورالعمل هایی صرفاً می باشــند‪( .‬البته این مهم در خانه موسیقی به سامان رسیده است)‪ .‬داشتن بیمه های مشخص‬ ‫برای کنترل و نظارت بر موســیقی و موسیقی دان است؟! حال سوال اینجاست که مگر می توان تکمیلی برای نوازندگان ســازهای مختلف بادی و زهی و بقیه ســازها که در معرض اسیب های‬ ‫برای هنرمند و افرینش گر موســیقی‪ ،‬حدومرزی مشــخص کرد و یا اینکه چارچوبی را برای او فراوان هستند و همچنین بیمه ساز‪ .‬در خیلی از موارد ساز هنرمندان به دالیلی دچار خسارت و‬ ‫یا حتی به سرقت رفته که بیمه اختصاصی برای جبران این گونه زیان ها موجود نیست‪.‬‬ ‫ترسیم کرد که فقط در همان مرز حرکت کند!‬ ‫جشنواره های استانی‬ ‫روح هنرمند‬ ‫برگزاری جشــنواره های اســتانی در زمینه های مختلف موســیقی و پس از‬ ‫روح هنرمند‪ ،‬باید ازادانه‪ ،‬مرزهای تخیل و واقعیت را درنوردیده و طی سلوکی‬ ‫انتخاب برگزیدگان‪ ،‬حضور انان را در یک جشنواره ملی فراهم اورند که باهم‬ ‫شخصی‪ ،‬به سمتی هدایت شــود که در ضمیر ناخوداگاه او این اتفاق شکل جامعه موسیقی یک گروه‬ ‫به رقابت بپردازند‪ .‬پیشنهاد برگزاری جشنواره های فصلی در موسیقی نواحی‪،‬‬ ‫بگیرد و منجر به تولید و افرینش یک اثر خالقانه شــود و این از خصوصیات‬ ‫در‬ ‫نیستند‪،‬‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫سنتی و کالسیک که البته در جشنواره موسیقی جوان به این موضوع توجه‬ ‫یک افرینش گر حقیقی است‪ .‬او حدومرز نمی شناسد‪ .‬او در افرینش روحش‬ ‫این گونه موارد باید همه‬ ‫شــده و جای قدردانی دارد و البته این به انسجام در انتخاب دبیر ثابت این‬ ‫را پرواز می دهد به سمت سرزمین های نامکشوف و دنبال ان‪« ،‬ان» حقیقی‪،‬‬ ‫جشــنواره و تیم ثابت ارزیابی بازمی گردد که شایسته توجه است ولی سالی‬ ‫که منجر به تولد اثری شود که همگان را تحت تاثیر خود قرار بدهد و صدالبته‬ ‫اساتید با هر نظرگاهی‬ ‫یک بار انجام می شود که با این حجم از استعدادها در سراسر کشور‪ ،‬کم است‪.‬‬ ‫روح ســرکش هنرمند خالق و افرینش گر او‪ ،‬بخشنامه پذیر نیست وگرنه ان ورود کند و نظر بدهد‪ ،‬به‬ ‫تاسیس رسانه‬ ‫اتفاق هرگز نخواهد افتاد و منجر می شــود به افرینشــی ابتر و بی خاصیت‪،‬‬ ‫قول ان بزرگ «همه چیز‬ ‫تاســیس رســانه های مختلف شــنیداری و دیداری ازاد غیردولتی‪ ،‬فارغ از‬ ‫که نه نشــان از مختصات هنرمند دارد و نه نشانی از مختصات هنری و نگاه‬ ‫ظرفیت های رادیو و تلویزیون رسمی کشــور‪ ،‬که بتوان اموزش های صحیح‬ ‫زیباشناســانه! روح هنر با دســتورالعمل و محدود کردن خراشیده می شود‪ .‬را همگان دانند»‪ .‬بررسی‬ ‫موســیقی را برای عالقه مندان به موســیقی تحت برنامه های‪« :‬اشــنایی با‬ ‫البته در این میان بحث اینکه چه کسی به عنوان هنرمند واقعی شناخته شده‬ ‫این موضوع مهم که با‬ ‫موســیقی» و «چگونه موســیقی بشنویم»‪« ،‬اشــنایی با بزرگان موسیقی»‬ ‫اســت و کار خالقانه‪ ،‬که با رعایت مختصات فنی موسیقی و زیبایی شناسانه‬ ‫از‬ ‫کثیری‬ ‫جمع‬ ‫سرنوشت‬ ‫و «اشــنایی با فرهنگ شــنیداری موســیقی»‪« ،‬معرفی گونه های مختلف‬ ‫دســت به افرینش هنری و خلق یک اثر ماندگار می زند‪ ،‬حسابش با کاسبان‬ ‫هنرمندان سروکار دارد‪،‬‬ ‫موســیقی»‪« ،‬میزگردهای کارشناسانه موسیقی با حضور اساتید و هنرمندان‬ ‫به ظاهر هنرمند و عوام فریب متفاوت است و راهشان جدا از هم‪ ،‬البته کم هم‬ ‫صاحب نظر»‪ ،‬که کم کم مردم با فرهنگ موســیقی اشنا شوند و موسیقی را‬ ‫نیســتند این کاسبان‪ ،‬بازار اشفته مکاره به ظاهر موسیقی کشور! خصوصاً در از اموری نیست که پشت‬ ‫فقط به عنوان یک لذت نشــنوند و با خصلت های فرهنگی و تاثیرگذاری ان‬ ‫نوع خاصی از موسیقی عامه پســند! که ادرس نادرست به مخاطب می دهد!‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بسته‪،‬‬ ‫درهای‬ ‫در فرهنگ سازی و انسان سازی بیشتر مانوس گردند‪ .‬نقدهای بسیاری مطرح‬ ‫منظور‪ ،‬افرینش هنر خالص و صادق‪ ،‬بدون هرگونه ظاهرسازی و عوام فریبی‬ ‫اســت که کم نداریم‪ ،‬این چنین هنرمندانی که سایه و تاج سر موسیقی این تعدادی هنرمند مشخص‬ ‫اســت بر جریان موسیقی غالب در کشــور که تحت حمایت های دست های‬ ‫پیدا و ناپیدا به سمت بی راهه می رود و باید برای ان چاره ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫ســرزمین هســتند که اعتبار و منزلت می اورد موانست و هم نشینی با انان‪،‬‬ ‫با عقاید مشخص‪ ،‬بتوان‬ ‫موسیقی خوب و مطلوب در هر گرایش و سبکی باید موردحمایت قرار گیرد‬ ‫و به نوعی ابروی هنر موســیقی کشــور هستند‪ ،‬هم در اخالق و منش‪ ،‬و هم‬ ‫در مورد ان تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫که پس از مدتی‪ ،‬ســره از ناسره مشــخص گردد و کاسب کاران هنر تقلبی و‬ ‫درزمینه کار حرفه ای‪ .‬به نظر نگارنده عوامل تصمیم گیرنده این ســند باید به‬ ‫فکر این مسائل باشند قاعدتاً! که به بخش کوچکی از انها اشاره خواهم کرد‪ :‬ای کاش این پیش نویس ها‬ ‫جعلی جای خود را به هنر اصیل و ابتکاری و خالقانه بدهند و در این مسیر‬ ‫نیز فرهنگ شنیداری و فرهنگ موسیقایی مردم نیز ارتقاء یابد‪.‬‬ ‫اموزش هنر موسیقی‬ ‫و صورت جلسات منتشر‬ ‫ساخت سالن اختصاصی‬ ‫اموزش هنر موسیقی‪ ،‬از سنین کودکی و اشنایی کودکان در مهدهای کودک‬ ‫می شد و در اختیار‬ ‫ساخت ســالن های اختصاصی برای اجرای موسیقی‪ ،‬با همه مشخصات فنی‬ ‫و کودکستان ها با هنر موســیقی‪ ،‬که از همین اوان کودکی‪ ،‬گوش های انان‬ ‫ های‬ ‫ل‬ ‫تشک‬ ‫و‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫دانشگا‬ ‫ً‬ ‫ان‪ ،‬که از بعد از انقالب تاکنون ســالنی ســاخته نشده که صرفا برای اجرای‬ ‫تربیت شــود به شنیدن موســیقی مطلوب و متناسب با سِ ن شان و بر اساس‬ ‫متدهای موســیقی استاندارد در زمینه اموزش موسیقی و تربیت شنوایی به مستقل موسیقی و اساتید موسیقی باشد! یعنی واقعاً هنر موسیقی شایسته ساخت یک سالن نبوده که‬ ‫در بودجه های عمرانی دولت در این چهل ودو سال مدنظر قرار بگیرد؟!‬ ‫کودکان که متخصصان ان در کشور کم هم نیستند‪.‬‬ ‫موسیقی قرار می گرفت‬ ‫تغییر نگاه ابزاری‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫سالم‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نگاه ابزاری به موســیقی باید در نظر نهادها تغییر پیدا کند و هنر به معنای‬ ‫برنامه ریزی برای مقاطع سنی خردسال‪ ،‬کودک و نوجوان با قرار دادن درسی‬ ‫و به دوراز هیجان‪ ،‬به‬ ‫هنری ان باید ارزش و جایگاه ویژه خود را بازیابد‪.‬‬ ‫به نام «اشنایی با موســیقی» در زنگ درسی مدارس ابتدایی و راهنمایی و‬ ‫تشکیل ارکسترهای استانی‬ ‫البته در مقطع دبیرســتان این درس می تواند اختیاری باشد و گذراندن ان‬ ‫رای عموم موسیقی دانان‬ ‫تشکیل ارکسترهای رسمی در استان های مختلف که می تواند تحت حمایت‬ ‫امتیازی برای دانش اموز محسوب شود‪.‬‬ ‫گذاشته می شد‬ ‫شهرداری ها انجام شود که هم چرخه اقتصادی هنرمندان موسیقی بچرخد و‬ ‫لحاظ شانیت موسیقی‬ ‫هم مردم از اجراهای متنوع این هنرمندان منتفع شوند‪ .‬مسئولین و متولیان‬ ‫شان و منزلت هنر واالی موســیقی که می تواند مسحورکننده بوده و انسان‬ ‫را به اخالق و معرفت هرچه بیشــتر نزدیک سازد در محافل فرهنگی‪ ،‬لحاظ شود‪ .‬شان و منزلت فرهنگی و هنری چقدر کار انجام نشــده می توانند داشــته باشند! این ها بخشی از وظایفی است‬ ‫موســیقی دانان‪ ،‬خصوصاً اجراکنندگان موسیقی حفظ شود و دیگر شاهد این نباشیم که ارکستر که متولیان و دســت اندرکاران فرهنگی کشور و دســتگاه های اجرایی دارند و قاعدتاً باید به این‬ ‫را مجبور کنند که در پیاده رو‪ ،‬برای افتتاح یک «مکان» بنوازد و حین اجرای موسیقی‪ ،‬مدعوین موضوعات توجه داشــته باشــند و به انجام ان اهتمام بورزند که همه این امور با مســاعدت و‬ ‫که عمدتاً از مســئولین کشوری هستند‪ ،‬بدون در نظر گرفتن شان و احترام موضوع موسیقی و همراهی اســاتید برجسته که دغدغه اعتالی هنر موسیقی در این سرزمین را دارند‪ ،‬به سرانجام‬ ‫مولف و خواننده و اجراکنندگان‪ ،‬مراسم را ترک نمایند و در پی انان نیز‪ ،‬عده ای مراسم را ترک خواهد رسید‪ .‬این ها بخشــی از موضوعاتی بود که انجام ان ها باعث انبساط در جامعه موسیقی‬ ‫کنند (که البته این رفتار غیرفرهنگی مســبوق به سابقه اســت!)‪ .‬این رفتار‪ ،‬بسیار غیرفرهنگی کشــور می شود که البته خیلی از این امور تاکنون مغفول مانده است‪ .‬در این زمینه باید اساتید‬ ‫اســت و ادامه این عمل ناهنجار باعث دلسردی هنرمندان موسیقی خواهد شد‪ .‬بدتر انکه توسط و صاحب نظران و خبرگان دغدغه مند موســیقی نظر بدهند و در این مورد ســاکت نباشــند و‬ ‫مجموعه ای انجام شــود که خود از دســت اندرکاران موسیقی کشور است و اگر انان از منزلت و اظهارنظر کنند‪ .‬جامعه موسیقی یک گروه و دو گروه نیستند‪ ،‬در این گونه موارد باید همه اساتید‬ ‫شانیت موسیقی دانان در برابر این رفتار دفاع و اعتراض نکنند که دیگر «از ماست که بر ماست»‪ .‬بــا هر نظرگاهی ورود کند و نظر بدهد‪ ،‬به قول ان بزرگ «همه چیز را همگان دانند»‪ .‬بررســی‬ ‫این موضوع مهم که با سرنوشــت جمع کثیری از هنرمندان ســروکار دارد‪ ،‬از اموری نیست که‬ ‫گسترش اموزش‬ ‫گســترش نهادهای اموزشی استاندارد مثل هنرستان های موسیقی در سراسر کشور‪ .‬یعنی برای پشــت درهای بســته‪ ،‬و با حضور تعدادی هنرمند مشخص با عقاید مشخص‪ ،‬بتوان در مورد ان‬ ‫هر استان‪ ،‬با توجه به ظرفیت های هنری ان محل یک هنرستان پسرانه و یک هنرستان دخترانه تصمیم گرفت‪ .‬ای کاش این پیش نویس ها و صورت جلسات منتشر می شد و در اختیار دانشگاه ها‬ ‫دایر شود که استعدادهای موسیقی هر استان که کم هم نیستند‪ ،‬شناسایی شده و تحت اموزش و تشکل های مستقل موسیقی و اساتید موسیقی قرار می گرفت و یا در یک فضای سالم و به دوراز‬ ‫اکادمیک موســیقی‪ ،‬هم در گرایش موســیقی ملی و هم محلی و هم کالســیک‪ ،‬قرار بگیرند و هیجان‪ ،‬به رای عموم موســیقی دانان گذاشته می شــد‪ ،‬تا بتوان بهترین تصمیم را برای اعتالی‬ ‫این یعنی پرورش اســتعداد و تربیت نسل های اینده در زمینه حفظ و نگهداری ارثیه موسیقی هنر موسیقی و بازگشت شان و منزلت موسیقی دانان به ویژه نوازندگان عزیز و محترم و مجریان‬ ‫و فرهنگ موســیقی کشور‪ .‬جذب و دعوت از فارغ التحصیالن رشته موسیقی در دانشگاه ها‪ ،‬برای اجرای موســیقی که اغلب از فارغ التحصیالن هنرستان ها و دانشگاه های معتبر کشور هستند و‬ ‫تدریس در هنرســتان های یادشــده و به نوعی اســتخدام این عزیزان که به تربیت کودکان این همگی فرهیخته و صاحب اندیشــه می باشند‪ ،‬گرفت‪ .‬امید می رود قبل از نوشتن سندی در باب‬ ‫سرزمین اهتمام ورزند‪ .‬گسترش رشته های دانشگاهی و تاسیس دانشگاه های موسیقی استاندارد هنر موسیقی‪ ،‬مســئولین ذی ربط به سواالت اساسی و مورد مطالبه هنرمندان این رشته‪ ،‬نظیر‪:‬‬ ‫و معتبر‪ ،‬منطبق بر دســتورالعمل های وزارت علوم در اســتان های صاحب ظرفیت‪ ،‬که این خود چیستی و چرایی و چگونگی‪ ،‬ظهور و ثبوت و ارائه این هنر متعالی و البته مهجور و زخم خورده‪،‬‬ ‫می تواند به بحث تمرکز ظرفیت های موســیقی در هر استان کمک کند‪( .‬بخشی از این مهم هم پاســخ دهند که چگونه شــد‪ ،‬هم در ادبیات معیار و محاوره در ترانه امروز و هم در موسیقی به‬ ‫در دســتور کار دانشــگاه ها قرارگرفته که امید اســت با ان موافقت شود)‪ .‬الزم به ذکر است که اینجا رسیدیم! به امید اصالح و سامان یافتن امور و به امید روزهای خوش‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪26‬شهریورماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1304‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫گزارش‬ ‫در جلسه شورای سیاست گذاری سی و ششمین جشنواره‬ ‫موسیقیفجرمطرحشد‪:‬‬ ‫جشنواره ای با محوریت موسیقی‬ ‫شرقی و دستگاه های ایرانی‬ ‫جلسه شورای سیاست گذاری ســی و ششمین جشنواره موسیقی فجر‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریورماه در دفتر موسیقی با حضور سید مجتبی حسینی‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬محمد اله یاری فومنی‬ ‫مدیرکل دفتر موسیقی و اعضای شورا شامل حسن ریاحی‪ ،‬شاهین فرهت‪،‬‬ ‫مجید کیانی و نادر مشایخی برگزار شد‪ .‬در ابتدای جلسه محمد اله یاری‬ ‫فومنی مدیرکل دفتر موسیقی گزارشی درباره سی و پنجمین جشنواره‬ ‫موسیقی فجر در سال گذشته ارائه کرد و گفت‪ :‬جشنواره در سال گذشته بر‬ ‫اساس ایین نامه که خط سیر کلی جشنواره را مشخص می کند برگزار شد‬ ‫و پس از برگزاری جشنواره‪ ،‬شورای ارزیابی سیاست گذاری سی و پنجمین‬ ‫جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬تغییر ایین نامه را مطرح و پیشنهاد کرد شورای‬ ‫سیاست گذاری به جشنواره اضافه شود تا خط مشی و سیاست های کلی‬ ‫جشنواره را طراحی کند و پس از طی مراحل تغییر ایین نامه نهایی و تایید‬ ‫شد‪ .‬سید مجتبی حسینی معاون امور هنری در این جلسه گفت‪ :‬جشنواره‬ ‫موسیقی فجر از سال ‪ 1397‬دارای ایین نامه شد تا جشنواره بر اساس یک‬ ‫چارچوب و ایین نامه مشخص برگزار شود‪ .‬یکی از اقدامات معاونت هنری‬ ‫در ایــن دوره این بود که در کنار هر کاری کــه انجام می دهد‪ ،‬روندهای‬ ‫اجرایی را با تدوین ایین نامه و دســتورالعمل مدون کند‪ .‬برای جشنواره ها‬ ‫و فرایندهای معاونت امور هنری ایین نامه تدوین شد‪ .‬بنابراین جشنواره ها‬ ‫مبتنی بر ایین نامه ها برگزار می شود و خالقیت های دبیر و دست اندرکاران‬ ‫بر بهتر شدن کیفیت و تعالی رویداد اثرگذار است‪ .‬حسینی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫در این راستا ابتدا ‪ 113‬فرایندی که در معاونت امور هنری انجام می شد‪،‬‬ ‫شناسایی‪ ،‬مستند‪ ،‬اصالح و خالصه سازی شد که در حال حاضر شش مجوز‬ ‫و ‪ 27‬خدمت در معاونت ارائه می شود‪ .‬برای این فرایندها چارت و مراحل‬ ‫طراحی شد و به تایید نهادهایی که مدیریت سیستم ها را نظارت می کنند‬ ‫هم رسیده است و قاعده خود را دنبال می کند‪ .‬حسینی افزود‪ :‬در ایین نامه‬ ‫جشــنواره‪ ،‬شورای ارزیابی پیش بینی شده تا عملکرد جشنواره را بررسی‬ ‫کند و ارای خود را برای دوره بعد ارائه کند تا ایین نامه بتواند اصالح شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل پس از برگزاری دو دوره اخیر جشــنواره موسیقی فجر بر‬ ‫اساس ایین نامه‪ ،‬اصالحاتی در ایین نامه از سوی شورای ارزیابی مطرح شد‪.‬‬ ‫ایین نامه جشنواره می تواند محور اصلی رویدادی باشد که امروز دهه چهارم‬ ‫ان به نیمه رســیده است‪ .‬جشنواره موسیقی فجر این ظرفیت را دارد که‬ ‫به عنوان یک رویداد بزرگ و کالن ملی برگزار شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در ادامه راه‬ ‫یک دشواری ویژه داریم و ان مهمان ناخوانده کرونا است‪ .‬این رویدادها به‬ ‫دلیل ایجاد انگیزه ای که در میان جوانان به وجود می اورند و می تواند بستر‬ ‫مناســبی برای ارائه اثار هنرمندان باشد‪ ،‬می تواند ادامه پیدا کند‪ ،‬اما برای‬ ‫برگزاری جشنواره ها باید تمهیدات ویژه اندیشید و گزینه ها و سناریوهای‬ ‫مختلف طراحی و پیش بینی شود‪ .‬سه سناریو برای جشنواره در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬سناریوی اول وضعیت سفید است که اگر شرایط از نظر بیماری‬ ‫مناسب بود‪ ،‬با این سناریو جشــنواره برگزار شود و سناریو برای وضعیت‬ ‫زرد و قرمز نیز در نظر گرفته می شود تا در صورت شیوع بیماری و شدت‬ ‫ان جشــنواره به شیوه های دیگر و متناسب با شرایط دنبال شود‪ .‬مرحله‬ ‫نخست چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان که یکی از گسترده ترین‬ ‫رویدادهای کشور است به صورت مجازی برگزار شد و تجربه جشنواره ملی‬ ‫موسیقی جوان در جشنواره موسیقی فجر هم می تواند مورد استفاده باشد‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی فجر طبیعتاً باید مستوره ای از تمام سالیق باشد و نشان‬ ‫دهد که ما خانواده بزرگی در حوزه موسیقی ایران داریم‪ .‬پهنه فعالیت هنری‬ ‫و منابع غنی انسانی هنری خودمان را کمتر شناسایی کرده ایم و اگر بتوانیم‬ ‫از سرمایه انسانی شریف هنر به درستی استفاده کنیم‪ ،‬می تواند افتخار بزرگی‬ ‫برای ما باشد‪ .‬اگر این جشنواره ها به عیار مناسب برگزار شوند بهترین اوردگاه‬ ‫هســتند برای اینکه جوان ها خودشان و اثارشان را به نمایش بگذارند‪ .‬در‬ ‫ادامه جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره سی و ششم موسیقی فجر‬ ‫متشکل از حســن ریاحی‪ ،‬شاهین فرهت‪ ،‬مجید کیانی و نادر مشایخی‪،‬‬ ‫نظرات مختلفی را درباره نحوه برگزاری این جشنواره ارائه کردند‪ .‬شاهین‬ ‫فرهت در این جلسه گفت‪ :‬قطعاً امسال به دلیل شرایط خاص موجود امکان‬ ‫رفت و امد به شکل عادی وجود ندارد و باید یک سری مسائل برای سی و‬ ‫ششمین جشنواره موسیقی فجر در نظر گرفته شود‪ .‬باید جشنواره امسال‬ ‫را با زمینه ای و شکلی متفاوت تر و بهره وری از موسیقی شرق پیش ببریم‬ ‫تا گوش شنیداری مخاطب با این فرم از موسیقی بیشتر اشنا شود‪ .‬حسن‬ ‫ریاحــی نیز در ادامه بیان کرد‪ :‬جوان های ما از موســیقی ملی خود دور و‬ ‫بیشتربرموسیقیپاپمتمرکزشده اند‪.‬بهتراستکهجشنوارهامسالفضای‬ ‫رقابتی را افزایش دهد و هنرمندان جوان را به اهنگسازی در دستگاه های‬ ‫ایرانی و مقامی تشویق کند‪ .‬جشنواره می تواند بر موسیقی شرق تمرکز کند‬ ‫و تم جشنواره موسیقی شرق باشد‪ .‬نادر مشایخی هم در این نشست گفت‪:‬‬ ‫باید نگاه ما به موسیقی شرق بیش از پیش باشد و باید در فرم این موسیقی ها‬ ‫توجه و تفکر بیشتری داشته باشیم و در جشنواره امسال بتوانیم این شکل‬ ‫را برای جوانان هنرمند و دوستدار هنر بسط و گسترش بدهیم‪ .‬مجید کیانی‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه الگوهای واقعی را در موسیقی نه فقط برای عموم مردم بلکه‬ ‫برای فعاالن در هنر و موسیقی معرفی نکرده ایم و در این زمینه اطالع رسانی‬ ‫و نقش رسانه ها اهمیت دارد‪ .‬بنابراین تغییر رفتارهای فرهنگی با اموزش در‬ ‫این زمینه ضرورت دارد و پژوهش و اموزش و الگوسازی در زمینه موسیقی‬ ‫نیاز است‪ .‬در پایان این جلسه‪ ،‬احکام اعضای شورای سیاست گذاری سی و‬ ‫ششمین جشنواره موسیقی فجر اعطا شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫گناه نو‬ ‫درباره تغییر ذائقه مخاطبان سینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی و ‪...‬‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪• 1304‬چهارشنبه‪ 26‬شه ریورماه‪ • 1399‬سالسیزدهم•‪ 8‬صفـــحه‬ ‫عصر انالین هنر!‬ ‫دانیال جراهی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪12:59‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪19:10‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪19:28‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪05:23‬‬ ‫‪06:48‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫رسول اکرم صلى اهلل علیه و اله ‪:‬‬ ‫هیچ کس از مشورت بى نیاز نیست‪.‬‬ ‫نهج الفصاحه ص‪ ، 497‬ح ‪1637‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫بکوش که نسبت به مردم بدبین نشوی‪ ،‬زیرا که صاحب‬ ‫سوءظن را جز زحمت ابدی و کسالت روحی بهره ای نباشد‪.‬‬ ‫سقراط‬ ‫حافظانه‬ ‫دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم‬ ‫لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم‬ ‫عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست‬ ‫دیرگاه است کز این جام هاللی مستم‬ ‫شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی ســالن های نمایش در پایتخت و دیگر شهرها این فکر را به ذهن‬ ‫عده ای متبادر ســاخت که نکند زمان اجراهای نفس به نفس به پایان رسیده و می بایست چون‬ ‫خیلــی از بخش های دیگر جامعــه منتظر خیل عظیم نمایش های انالیــن و پرمخاطب مجازی‬ ‫باشــیم‪ .‬روز شمار شیوع ویروس کرونا در کشورمان عدد بیش از هفت ماه را نشان میدهد یعنی‬ ‫در واقع از انتهای بهمن ماه ســال ‪ 98‬که بخش های مختلف کشــور به تعطیلی کشــیده شده و‬ ‫قرنطینه خانگی برای مردم اغاز شــد تا سال جاری که کم کم و به تدریج فعالیت ها دو مرتبه اما‬ ‫با رعایت پروتکل ها و نصفه نیمه و شــیفت بندی برخی مشــاغل و همینطور تعطیلی گاه به گاه‬ ‫برخی دیگر ادامه پیدا کرد‪ .‬اما این روند برای فعالیت های فرهنگی ـ هنری قدری متفاوت تر بود‬ ‫کارهایی که با نفس گرم مخاطب ســرو کار داشتند از سالن های سینما تا پرده های نیافتاده تئاتر‬ ‫که منتظر مخاطب خود بودند‪ .‬از تیر ماهی که اجراهای نمایش های مختلف سالن های تئاتر کشور‬ ‫دو مرتبه بازگشــایی شد ما شــاهد بحران حضور مخاطب در سالن ها بودیم و تا همین امروز هم‬ ‫این شــرایط ادامه دارد‪ .‬اما یکی از فعالیت های خالقانه ای که عده های از هنرمندان و سایت های‬ ‫مختلف نمایشی در این مدت قرنطینه و حضور مردم در منازلشان یا راه انداختند و یا قوت دادند‪،‬‬ ‫همین فعالیت های تئاترهای مجازی از جمله پخش فیلم تئاترها با مجوزهای رسمی و همینطور‬ ‫پخش تئاترهای انالین بود که حال شــامل تئاترهای خارجی و همینطور داخلی می شود‪ .‬در این‬ ‫مدت همین مخاطب فضای مجازی هم فراز و فرود زیاد داشته و در یک دوره مردم به سمت این‬ ‫نمایش ها امدند و این سوال برای عده ای پیش امد که نکند این نمایش ها و فعالیت های مجازی‬ ‫بتواند جای حضور مخاطب نفس به نفس با هنرمند را بگیرد چه اینکه تئاتر اســت و حضور رخ‬ ‫به رخ با تماشــاگرش ‪ ،‬تماشــاگری که مدام حس خود را به هنرمند منتقل میکند همینطور هم‬ ‫شــد که خیلی از هنرمندان نقد زیادی را به این دســت کارها اعمال داشتند و مطرح کردند که‬ ‫چنین نمایش هایی اصال یا نباید باشــد و یا اینکه نبایــد جای کارهای حضوری را بگیرد‪ .‬در این‬ ‫شرایط بهترین کاری که می توانســتند عده ای هنرمندان انجام دهند همین اجرای نمایش های‬ ‫انالین بود‪ .‬به طور مثال عده ای از هنرمندان به مناســبت هایی در پردیس تئاتر تهران‪ ،‬عده ای‬ ‫در حوزه هنری با ارائه تعزیه و دیگر اجراها و برخی دیگر نیز در ســالن های نمایشــی به کارهای‬ ‫انالین دســت زدند‪ ،‬اینکه چقدر در شهرستان ها و اســتان های مختلف این فعالیت های مجازی‬ ‫مورد اقبال قرار گرفته هنوز امار دقیقی در دست نیست چرا که زمان زیادی از ان گذشته است‬ ‫اما در ارتباط با مخاطب این نمایش های انالین و مجازی می توان به برخی ســایت فروش بلیت‬ ‫تئاتر از جمله سایت های نمایش های انالین مثل نمایش نت و تیوال مراجعه کرد که در این مدت‬ ‫مدام فعالیت های خود را به روز کرده و همگام با مخاطب و هنرمندان جلو امدند‪.‬‬ ‫در سر‪ ،‬عقل باید‬ ‫مردم‪ :‬واقعا دیگه چه فشــاری می خوان روی ما‬ ‫بیارین‪ ،‬تخم مرغ گرون‪ ،‬شــوینده گرون‪ ،‬پراید‬ ‫گرون‪ ،‬دالر گرون‪ ،‬جون ما این وسط ارزش نداره؟‬ ‫اقای مسئول چرا زندگی هر روز سخت میشه؟‬ ‫مسئول‪ :‬زندگی سخت نشــده شما مردم راحت‬ ‫طلب شدید!! در ضمن زندگی مثل بازی می مونه‪،‬‬ ‫هرچی جلوتر می ره سخت تر میشه!‬ ‫مردم‪ :‬ما اصال از شــما طلبی می کنیم که بخواد‬ ‫راحت باشــه یا ناراحت؛ ما مردم هرچی گفتید‬ ‫قبول کردیم یکبار شد بگیم نه؟ غر بزنیم؟ انتقاد‬ ‫کنیم؟ فریاد بزنیم؟‬ ‫مسئول‪ :‬راستشو بخوای این سوال من هم هست‪،‬‬ ‫چرا ما هر چی می گیم شــما قبول می کنید هر‬ ‫کاری ام می کنیم اخ نمی گید!!‬ ‫مردم‪ :‬ما شــما رو قبول داشتیم ولی االن_ االنم‬ ‫قبول داریم ولی کالهی که سرمون رفته اینقدر‬ ‫گشاده که جلو چشــم و دهنمون رو گرفته‪ ،‬نه‬ ‫می بینیم نه می تونیم حرف بزنیم!‬ ‫مسئول‪ :‬خب زود تر می گفتید تا کاله از سرتون‬ ‫بر می داشتیم!‬ ‫مردم‪ :‬زیاد فرقی نداره عزیزم‪ ،‬یه دوره برداشــتن‬ ‫یه دوره گذاشتند‪ ،‬در هر دو حالت ما صدامون در‬ ‫نیومــد که نیومد! به نظر ما که اصال کاله رو باید‬ ‫حذف کنید‪.‬‬ ‫مسئول‪ :‬بدون کاله که نمیشه؛ مردم چی میگن!‬ ‫مردم‪ :‬در سر عقل باید‪ ،‬بی کالهی عار نیست‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫یعنی یجوری برخی سایت‪‎‬ها می زنند ســقوط دالر و سکه که انگار رقمش برگشته به‬ ‫قبل از انقالب!!‬ ‫واقعا باور کردنی نیست قبلتر که صحبت می کردیم و می خواستیم از گرانی بنالیم مثال‬ ‫می گفتم یادته ‪ ۲۰‬ســال پیش فالن چیز اینقدر تومان بود االن اینقدره؛ منتهی حاال از‬ ‫صدقه سر مســئولین نسبتا محترم باید بگیم یادته هفته پیش سکه فالن تومان بود و‬ ‫خانه متری چند بود؟!‬ ‫دقیقا شدیم مصداق جکی که می گفت مردیم هنوز گرمیم حالیمون نیست!‬ ‫واقعا وقتی غرق فکر میشــم که قرار چه بسر من و خانواده ام بیاد غیر سردرد و قلب‬ ‫دردی که می گیرم تنها چیزی که می توانم به عنوان راه دررو تصور کنم دزدی است؛ به‬ ‫عنوان یه روزنامه نگار جز متاســفم که اینطور می نویسم ولی به جرات می توانم بگویم‬ ‫مسئولین و هرکسی که با بی کفایتی باعث می شود فردی جرمی ناخواسته مرتکب شود‬ ‫شریک جرم اســت‪ .‬البته می دانم که این جمالت دردی را از من و شمای خواننده دوا‬ ‫نمی کند ولی حداقل دلمان که خنک می شــود‪ .‬یعنی کشور شده کلکسیون بی کفایتی‬ ‫مدیران هر روزهم بدتر از دیروز‪ ،‬در خبرها می خواندم نماینده مجلسی در گزارشی گفته‬ ‫بخاطر ســهمیه بندی بنزین ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان ضرر کردیم!! المصبا سهمیه بندی‬ ‫کردین ضرر نکنیم نه بعد چند ســال با افتخار گزارش ضرر و زیان بدهید یا همدیگر را‬ ‫مقصر کنید‪ ۸۰ .‬میلیون ادم سرنوشتشــان به ازمون و خطاهای شما بند است؛ نسل‬ ‫کشی شاخ و دم ندارد!‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫جلسه علنی مجلس شورای اسالمی‬ ‫صبح سه شنبه ‪ ۲۵‬شهیرور ‪ ۹۹‬به یراست محمدباقر‬ ‫قالبیاف برگزار شد‪ .‬گزارش ویزر نفت در مورد‬ ‫عملکرد وزارت نفت و برنامه های توسعه و سوال‬ ‫نمایندگان از ویزر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اهم‬ ‫افتاقات این جلسه بود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬عرفان کوچاری‬ ‫نشستخبریاعالمبرنامه هایبرگزاریچهلمین‬ ‫سالگرددفاعمقدسسه شنبه‪۲۵‬شهیرور‪۱۳۹۹‬‬ ‫باحضورسرداربهمنکارگررئیسبنیادحفظ‬ ‫اثارونشرارزش هایدفاعمقدسوجمعیاز‬ ‫اصحابرسانهبرگزارشد‪.‬رئیسبنیادحفظاثارو‬ ‫نشرارزش هایدفاعمقدسگفت‪:‬امسالرژه‬ ‫نیروهایمسلحبهدلیلشیوعیبماریکرونابرگزار‬ ‫نخواهدشدودر‪۳۱‬شهیرورکهروزاغازهفتهدفاع‬ ‫مقدساستبه صورتتصویریدرمحضررهبر‬ ‫معظمانقالباسالمیخواهیمبود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬حمیدوکیلی‬ ‫یبست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی‬ ‫جوانان ایرا ن‬ ‫هنرناالین‬ ‫یپمان صابیران در نشستی به مناسبت چهل‬ ‫و پنجمین سالروز اتسیس اورژانس یپش‬ ‫یبمارساتنی اظهار کرد‪ :‬در یک سال گذشته ات‬ ‫امروز شرایط مفتاوتی داشته ایم‪ ،‬از اسفند ماه که‬ ‫دچار ایپدمی ویروس کرونا شدیم در خط مقدم‬ ‫مقابله با این ویروس شرایط مفتاوتی یپدا کردیم و‬ ‫تعداد مامویرت ها و اتنقال یبماران مبتال به کرونا‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬سیدمحمود حسینی‬ ‫بوساتن حضرت ابراهیم (ع) یا پارک اب و اتش‬ ‫یکی از پارک های شهر تهران است‪ .‬این پارک‬ ‫دارای مساحتی بالغ بر ‪ ۲۴۰۰۰‬مترمبرع می باشد و‬ ‫دارای تجهیزاتی مانند چهار برج اتش‪ ،‬پل ابیرشم‪،‬‬ ‫النه کبوتر‪ ،‬فانوس دیرایی‪ ،‬ابنما‪ ،‬برج اتش و االچیق‬ ‫می باشد‪ .‬این بوساتن با توجه به شیوع ویروس‬ ‫کرونا روز های خلوتی را سپری می کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حامد ملک پور‬ ‫نمایشگاه اثار معصومه مهتدی در گالری باوان‬ ‫نمایشگاه اثار معصومه مهتدی با عنوان «مسخ»‬ ‫ات ‪ 11‬مهر در گالری باوان برپاست‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گاات ضیاتبری‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1303

روزنامه هنرمند 1303

شماره : 1303
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه هنرمند 1302

روزنامه هنرمند 1302

شماره : 1302
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه هنرمند 1301

روزنامه هنرمند 1301

شماره : 1301
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه هنرمند 1300

روزنامه هنرمند 1300

شماره : 1300
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه هنرمند 1299

روزنامه هنرمند 1299

شماره : 1299
تاریخ : 1399/06/19
روزنامه هنرمند 1298

روزنامه هنرمند 1298

شماره : 1298
تاریخ : 1399/06/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!