روزنامه هنرمند شماره 1287 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1287

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1287

روزنامه هنرمند شماره 1287

‫هنرمند را در مگ لند و جار ورق بزنید ‪www.jaaar.com www.magland.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1287‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫بدون تماشاگر‬ ‫چطور می توان تئاتر کار کرد‬ ‫فعالیت های هنری‬ ‫در ردیف مشاغل قرار گرفت‬ ‫بازگشایی «موزه هنرهای‬ ‫معاصر» بعد از محرم و صفر‬ ‫استاد‬ ‫حمید لوالیی‬ ‫ِ‬ ‫«داداش جان» در «بچه محل» شد‬ ‫ســریال ادامه دار گاف مجر ی های تلو یز یون روی انتن زنده‬ ‫رقابت حاشیه سازها‬ ‫در رسانه ملی!‬ ‫رئیس سازمان تبلیغات اسالمی‪:‬‬ ‫همهملزمبهرعایت‬ ‫دستورالعملمحرمهستیم‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫ر ییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد‪:‬‬ ‫یزد ظرفیت باالیی در سند ملی‬ ‫صادرات گردشگری دارد‬ ‫فیلم های دنیای سینمایی مارول را به ترتیب نگاه کنید!‬ ‫از «کاپیتان امریکا‪:‬‬ ‫نخستین انتقام جو»‬ ‫تا «مردعنکبوتی‪ :‬دور از خانه»‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫فراهم شدن امکانی تازه برای نمایش فیلم های کوتاه‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫نمایش ا ثار کوتاه‬ ‫روستایی‪ ،‬مکری و برزگر‬ ‫رقابت ‪ 900‬شرکت کننده‬ ‫در فصل های بعدی‬ ‫«شهروند و مافیا»‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫بررسی دغدغه های جامعه مد و لباس‪:‬‬ ‫خروجی جشنواره های فرهنگی‬ ‫و هنری حوزه مد و لباس چندان‬ ‫مشهود نیست‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫همنوایی نوازنده ایران‬ ‫و اتریش برای ادای احترام‬ ‫به کادر درمان‬ ‫درباره چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان‪:‬‬ ‫جشنواره ای که‬ ‫برنده و بازنده ندارد‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫کارنامه هنری «اکبر حسنی راد»‬ ‫با نام هنری «ایرج راد»‬ ‫درخشان‬ ‫در سینما‪ ،‬تئاتر‬ ‫و تلو یز یون‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫کمک هنرمندان به جامعه هنری‬ ‫خسارت دیده بیروت‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان تبلیغات اسالمی‪:‬‬ ‫چهارشنبــــــــه ‪ 22‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1287‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫فراهم شدن امکانی تازه برای نمایش فیلم های کوتاه‬ ‫نمایش اثار کوتاه‬ ‫روستایی‪ ،‬مکری و برزگر‬ ‫پویــان صدقی مدیرعامل « ُودیو» پلتفرم نمایش فیلم های‬ ‫کوتاه دربــاره همکاری این مجموعه با انجمن ســینمای‬ ‫جوانــان ایــران گفت‪ :‬قرار اســت تا پایان ســال ‪ ۹۹‬هر‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۴‬فیلم کوتــاه از تولیدات انجمن ســینمای‬ ‫جوانان ایران از طریق «ودیو» منتشــر شــود و در اختیار‬ ‫عالقه مندان قرار گیرد‪.‬‬ ‫او دربــاره بازخورد ایــن کار که چند هفته ای اســت به‬ ‫جریان افتاده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ساالنه بخش وسیعی از اثار حوزه‬ ‫فیلم کوتاه توســط انجمن سینمای جوان تولید می شود؛‬ ‫بســیاری از این اثار توسط فیلمســازان مطرح سینمای‬ ‫کوتاه و بلند ساخته شده که در حال حاضر برای اولین بار‬ ‫از تاریخ تاسیس این انجمن‪ ،‬تماشای ان از طریق «ودیو»‬ ‫امکان پذیر شده اســت‪ .‬انچه که انجمن برای نمایش در‬ ‫اختیــار ما قرار داده گنجینه مهم و قابل اعتنا ســینمای‬ ‫کوتاه اســت و تا امروز با اســتقبال بسیار خوب مخاطبان‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه همکاری با انجمن سینمای جوانان‬ ‫ایــران فقط محدود بــه این اتفاق نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬به جز‬ ‫پنجشنبه ها و نمایش ‪ ۴‬فیلم کوتاه‪ ،‬قرار است دوشنبه هر‬ ‫هفته اثار فیلمســازان مطرح را که سبقه خوبی در حوزه‬ ‫فیلم کوتاه داشتند به نمایش بگذاریم‪ .‬اثار سعید روستایی‪،‬‬ ‫شــهرام مکری‪ ،‬مجید برزگر و بســیاری از فیلمســازان‬ ‫شــاخص دیگر به زودی در قالب همین همکاری نمایش‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالیت های هنری در ردیف‬ ‫مشاغل قرار گرفت‬ ‫رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر از تایید دو انجمن بازیگران‬ ‫و تئاتــر کودک نوجوان در کمیســیون بند ‪ 4‬خبر داد‪.‬به‬ ‫رسمیت شــناختن هنر به عنوان شــغل و امنیت شغلی‬ ‫هنرمندان‪ ،‬سال هاســت مهم ترین دغدغــه جامعه هنری‬ ‫اســت‪ .‬وقتی که هنوز هنر در ردیف مشاغل تعریف نشده‪،‬‬ ‫دیگر نمی شود انتظار امنیت شغلی برای هنرمندان داشت‪.‬‬ ‫به خصوص در شــرایط کنونی که ایــن موضوع‪ ،‬بیش از‬ ‫پیش میان جامعه هنری مطرح شده است‪.‬‬ ‫این روزها به واسطه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اجباری‬ ‫فعالیت های هنری‪ ،‬بســیاری از هنرمندان شــغل خود را‬ ‫از دســت داده و تعدادی از انها حتی تحت پوشــش هیچ‬ ‫بیمه ای نیستند‪ .‬از طرفی‪ ،‬وقتی که یک هنرمند معیشت‬ ‫خــود را از طریق انجام فعالیت های هنری تامین می کند‪،‬‬ ‫چطور ممکن اســت فعالیت او شغل محسوب نشود؟ این‬ ‫نگرانی ها در حالی اســت که از اغاز ســال جاری‪ ،‬اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر اخبار خوشــایندی در رابطه با پیوستن به‬ ‫وزارت کار شنیده اند‪.‬‬ ‫خبرهایی که در ابتدا شــاید شبیه وعده بود اما با تالش و‬ ‫پیگیری های انجام شــده‪ ،‬این روزها مسیر پایانی خود را‬ ‫طی می کند‪ .‬ایرج راد‪ ،‬رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر‪ ،‬در‬ ‫تشریح اقدامات خانه تئاتر در خصوص پیوستن انجمن ها‬ ‫و کانون های تئاتری بــه وزارت کار‪ ،‬بیان کرد‪« :‬دیروز در‬ ‫جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون بند ‪ ۴‬برگزار شد‪،‬‬ ‫انجمن تئاتر کودک و نوجوان و انجمن بازیگران خانه تئاتر‬ ‫برای پیوستن به وزارت کار مورد تائید این کمیسیون قرار‬ ‫گرفته و انجام ســایر امور انها به وزارت کار منتقل شده و‬ ‫در انتظار اساسنامه هستند‪.‬‬ ‫این اساســنامه از طــرف وزارت کار به هیات موســس‬ ‫ارائه شــده و پس از بررســی‪ ،‬در مجمع عمومی خوانده و‬ ‫تصویب می شــود‪ ».‬عضو هیئت مدیــره خانه تئاتر درباره‬ ‫سایر انجمن ها توضیح داد‪« :‬احتماال در هفته اینده تعداد‬ ‫دیگری از انجمن های خانه تئاتر مورد تایید کمیسیون بند‬ ‫‪ 4‬قرار خواهند گرفت‪».‬‬ ‫همه ملزم به رعایت دستورالعمل محرم هستیم‬ ‫رئیس ســازمان تبلیغات اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬در مقام عمل به انچه در ســتاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫ابالغ شــده‪ ،‬ملتزم به رعایت دستور العمل محرم هســتیم هرچند ممکن است در نظر انتقادات‬ ‫و مالحظاتی وجود داشــته باشد‪ .‬حجت االســام محمد قمی روز سه شنبه در حاشیه نشست‬ ‫پیگیری های ســتاد ملی محرم در جمع خبرنگاران درباره تفاوت های موجود در دســتورالعمل‬ ‫ابالغی و دستورالعمل تهیه شده در جلسه با مداحان و وعاظ به خبرنگار معارف ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬ما نیز‬ ‫گاهی در مفاد نهایی این سند اختالف نظراتی داشته و نظرات خود را اعالم و نظرات کارشناسی‬ ‫وعاظ و مداحان نیز منتقل شــده اســت ولی گاهی نظرات انان نیز تامین نشــده و انچه که در‬ ‫نهایت ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ می کند ما در مقام عمل به ان ملتزم هستیم‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره یکی از بندهای دســتورالعمل مربوط به تذکر به هیات ها‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در این دستورالعمل‬ ‫ادبیاتی به کار رفته که به کسر شان هیئت ها بیانجامد اگر از طرف ما بوده عذرخواهی می کنیم‬ ‫و اگر در دســتورالعمل امده باید اصالح شود‪ .‬رئیس سازمان تبلیغات اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬فرهیختگی‬ ‫هیئت ها باید مراعات شــود‪ .‬ما وقتی می گوییم خادم هســتیم تمام رفتارمان باید شبیه خادمان‬ ‫باشــد اگر در جایی ادبیات مراعات نشــده عذرخواهی می کنم و اگر از طرف دیگران بوده بنده‬ ‫اعتراض خواهم کرد چون باید حرمت مردم متدین عزادار سیدالشــهدا به بهترین وجه مراعات‬ ‫شود‪ .‬حجت االسالم قمی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه خود مردم امروز بیشترین دغدغه را نسبت‬ ‫به شــیوع بیماری کرونا دارند به طور یقین انها بیشــترین مراعات را در مراســم های عزاداری‬ ‫نشان خواهند داد‪ .‬وی‪ ،‬گفت‪ :‬ما خادم مجموعه های مردمی هستیم که مهمترین مجموعه های‬ ‫مردمی هیئت های مذهبی اســت و بخشــی از مردم فرهیخته ایران که همواره عزاداری را که‬ ‫جزو فرهنگ انان بوده مراعات می کنند که امســال مراعات بیشــتری الزم است و مردم متوجه‬ ‫می شوند که اکثر هیئت های مذهبی اهل مراعات هستند‪ .‬رئیس سازمان تبلیغات اسالمی افزود‪:‬‬ ‫ما حمایت محکمی از این هیئت ها داریم‪ .‬حوزه مســئولیت ما به اندازه اختیارمان اســت و به‬ ‫هر مقدار این اختیار وســعت داشــته باشد‪ ،‬مسئولیت ما بیشتر است و تضمین ما دقیق تر است‬ ‫و اگر این اختیار مخدوش شــود طبیعی است که مسئولیت دشــوارتر می شود‪ .‬قمی ادامه داد‪:‬‬ ‫نکته اصلی این اســت که از روز اول که این اتفاق افتاد ویروس کرونا شیوع پیدا کرد ما در کنار‬ ‫مدافعان ســامت و در بیمارستانها در کنار طلبه ها و جهادگران حوزه سالمت به عنوان خادم با‬ ‫افتخار و اشــتیاق خدمت کردیم‪ .‬رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی افزود‪ :‬سالمتی مردم دغدغه‬ ‫متدینان اســت و هر فرد هیئتی و عزادار حسینی که به شــکل های مختلف در محرم عزاداری‬ ‫می کنند حتما یکی از دغدغه های او مراعات کردن اســت‪ .‬همه مردم اهل مراعات هســتند ولی‬ ‫ممکن اســت اســتثنایی وجود داشته باشد که در اینجا نیز ممکن اســت اتفاق بیفتد و به طور‬ ‫طبیعی مردم نمی پســندند قاعده ای که قرار اســت همه رعایت کنند عده ای تخطی کنند ولی‬ ‫مردم فرهیخته و هیئت ها به بهترین وجه ان را مراعات خواهند کرد‪ .‬وی درباره دســتورالعمل‬ ‫ماه محرم گفت‪ :‬ممکن است در مقام بررسی دستورالعمل محرم اختالف نظرهایی داشته باشیم‬ ‫ولی همانگونه که رهبر معظم انقالب فرمودند نظر ســتاد ملی مقابله با کرونا مالک است و همه‬ ‫مردم و هیئت ها نیز ان را رعایت خواهند کرد‪ .‬حجت االســام قمی اضافه کرد‪ :‬کمیته ای برای‬ ‫نظارت بر فعالیت هیات ها در ماه محرم شامل نیروی انتظامی‪ ،‬بسیج‪ ،‬وزارت بهداشت و دیگران‬ ‫تشــکیل شده و قرار است این فعالیت ها را در فضای رســانه ای مدیریت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اکثر‬ ‫مردم نکات بهداشتی و دستورالعمل ها را رعایت می کنند و پیش بینی می کنیم تخلفی در این‬ ‫زمینه نخواهیم داشت هر چند ممکن است در فضای رسانه ای شیطنت هایی صورت گیرد اما ما‬ ‫طرفدار مردمی هســتیم که اهل مراعات هســتند و پیش از این نیز فرهیختگی را از خود نشان‬ ‫دادند که نمونه ان را در شب های قدر و عرفه دیدیم و لذا جای نگرانی در اعتماد به مردم وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس ســازمان تبلیغات اســامی ادامه داد‪ :‬ما خادم همه هیئت ها هستیم تفاوتی میان‬ ‫هیئتهای بزرگ و کوچک نیست البته هیئت های کوچکتر نیازمند حمایت های بیشتری هستند‬ ‫مث ً‬ ‫ال میتوان محیط دانشگاهها‪ ،‬مدارس‪ ،‬پادگان ها‪ ،‬پارک ها و فرهنگسراها در اختیار این هیات‬ ‫ها قرار گیرد و سازمان تبلیغات در استانها و مرکز مسئولیت زمینه سازی و در اختیار قرار دادن‬ ‫فضاهای باز و یا مکان های با سقف بلند را دارد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد‪:‬‬ ‫یزد ظرفیت باالیی در سند ملی صادرات گردشگری دارد‬ ‫رییس کمیســیون گردشــگری اتاق بازرگانی یزد عالوه بر‬ ‫مزیت های گردشگری فرهنگی و تاریخی‪ ،‬استفاده از ظرفیت‬ ‫گردشگری سالمت و اکوتوریسم یزد را قابل اهتمام در سند‬ ‫اســتراتژی ملی صادرات گردشــگری خواند و در این رابطه‬ ‫لزوم برنامه ریزی و ایجاد حســاب های اقماری و مشــارکتی‬ ‫را یاداور شــد‪« .‬اصغر نبیل» هدف ســند اســتراتژی ملی‬ ‫صادرات گردشگری را توســعه محصول اعالم و اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش های اولویت دار در توســعه گردشگری کشور در مفاد‬ ‫این سند ملی تدوین شده لذا باید برای اجرایی شدن ان ها‪،‬‬ ‫برنامه ریزی مناســبی انجام شود‪ .‬وی با تاکید بر این که یزد‬ ‫برای برخــورداری از ظرفیت های این ســند باید به مقصد‬ ‫گردشگری تبدیل شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در رابطه با درامدزایی‬ ‫از بخش های توریست به ویژه گردشگری سالمت و توریست‬ ‫جامعه محــور‪ ،‬باید به ایجاد و توســعه زیرســاخت ها توجه‬ ‫کرده و در محاســبات به حساب های اقماری و مشارکت در‬ ‫حساب های وابســته به خدمات تی‪.‬اس‪.‬ای توجه ویژه کرد‪.‬‬ ‫این مســئول در ادامه یزد را دارای ظرفیت باالیی با توجه به‬ ‫مسئله جهانی شدن دانســت و گفت‪ :‬یزد از پتانسیل خوبی‬ ‫در زمینه درامدزایی بخش گردشــگری برخوردار است اما با‬ ‫گذشــت ‪ 10‬سال از تدوین ســند ملی صادرات گردشگری‪،‬‬ ‫هنوز شرایط الزم در این خصوص مهیا نشده لذا در وهله اول‬ ‫باید مقدمات مشارکت مالی با اتحادیه اروپا به منظور توسعه‬ ‫محصول و بازار گردشگری را مدنظر قرار دهیم که این مهم‬ ‫نیز در ســند توسعه پیش بینی شــده است‪ .‬وی با بیان این‬ ‫که کمیســیون تجارت بین المللی به عنوان تجارت جهانی و‬ ‫صادرات گردشگری نیازمند است‪ ،‬گفت‪ :‬باید در بحث ای‪.‬تی‪.‬‬ ‫سی با ســازمان جهانی کمیسیون تجاری بین‪‎‬المللی قرارداد‬ ‫مشارکت منعقد کنیم و ذی نفعان دولتی یا بخش خصوصی‬ ‫در زمینه هــای مختلف گردشــگری ســامت و فرهنگی و‬ ‫اکوتوریســم که خوشــبختانه در تدوین این صــادرات نیز‬ ‫لحاظ شــده است‪ ،‬وارد مشارکت شویم‪ .‬نبیل جایگاه یزد در‬ ‫مثلث طالیی گردشــگری ایران را متکی به عمده مزیت های‬ ‫فرهنگــی و تاریخی دانســت و گفت‪ :‬خوشــبختانه یزد در‬ ‫اکوتوریســم نیز از مزیت کویر و در زمینه سالمت از ظرفیت‬ ‫این نوع گردشگری برخوردار است و سایر مزیت ها و امکانات‬ ‫این قابلیت را به وجود اورده که با استفاده از امکانات خوب‬ ‫بتوانیم در سند توسعه گردشــگری مشارکت داشته باشیم‪.‬‬ ‫این مســئول افزود‪ :‬در این باره نیاز به مشارکت در منابع و‬ ‫مصارف بخش های مختلف صنعت گردشگری داریم و صرفاً‬ ‫نباید ورود گردشگر یا وجود گردشگر مورد نظر باشد بلکه در‬ ‫زمینه تولید اقالم و تجهیزات مورد نیاز و ایجاد زیرساخت ها‬ ‫نیــز از ظرفیت داخلی و بخش خصوصی می توان اســتفاده‬ ‫کرد‪ .‬رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد در پایان‬ ‫به مشکالت ناشی از تحریم ها در زمینه تجارت جهانی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬زمانی که مشــکالتی در زمینه جابجایی پول و‬ ‫تجارت جهانی وجود داشــته باشد قطعا بر گردشگری کشور‬ ‫تاثیر منفی دارد و از انجایی که ای تی سی در حوزه تجارت‬ ‫بین اللملی وجود دارد‪ ،‬الزم اســت با همه کشورهای دنیا در‬ ‫ارتباط باشــیم چرا که در غیر این صورت در ســند راهبری‬ ‫گردشگری تاثیر منفی خواهد داشت و با وجود مطرح شدن‬ ‫مشارکت مالی اتحادیه اروپا نمی توان از تاثیر منفی تحریم ها‬ ‫چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫کمک هنرمندان به جامعه هنری خسارت دیده بیروت‬ ‫یک سازمان غیرانتفاعی مســتقر در بلژیک برای هنرمندان‬ ‫و ســازمان های هنری بیــروت که در جریــان انفجار اخیر‬ ‫دچار خسارت شده اند‪ ،‬بودجه حمایتی جمع اوری می کند‪.‬‬ ‫«مفردات» که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در «بروکسل»‬ ‫و تحت حمایت «ولید رعد» هنرمند لبنانی است‪ ،‬پروژه تهیه‬ ‫بودجه کمکی به هنرمندان خســارت دیــده بیروت را اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در وبســایت این سازمان نوشته شده اســت‪« :‬این سازمان‬ ‫فرصت هــای جدیدی را برای هنرمندان عــرب زبان فراهم‬ ‫می کند‪ ».‬سخنگوی این سازمان بیان کرد‪« :‬ما ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫بودجه حمایتی را مســتقیما به هنرمندان و سازمان ها اهدا‬ ‫خواهیم کرد‪ ».‬به گزارش «ارت نت نیوز» هنرمندان مختلفی‬ ‫نیز در تالش برای جمع‪ ‎‬اوری کمک های مالی به این شــهر‬ ‫هستند‪ .‬برندگان مشــترک جایزه ترنر سال ‪ ۲۰۱۹‬از جمله‬ ‫هنرمندانی هســتند که در جمع اوری کمک های مالی نقش‬ ‫دارند‪ .‬تاکنون ‪ ۲۶‬هنرمند با خیریه «امداد هنر برای بیروت»‬ ‫همکاری داشــته اند‪ .‬کمک های مالی جمع اوری شده توسط‬ ‫این خیریــه از روز جمعه تاکنون به ‪ ۷۷۲۴۲‬دالر رســیده‬ ‫اســت‪ .‬در نتیجه این حادثه انفجار‪ ،‬گالری های بزرگ هنری‬ ‫از جمله گالــری «مرفا» در نزدیکی بنــدر بیروت و گالری‬ ‫«تانیت» به طور کامل ویران شده اند‪ .‬شعبه گالری «اپرا» در‬ ‫بیروت نیز با خسارت شدیدی مواجه شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی کتابخانه با چهارهزار جلد کتاب در متروی تهران‬ ‫کتابخانه حضرت ولی عصر(عج) در ایستگاه متروی‬ ‫میدان ولی عصر تهران به عنوان مجموعه ای مستقل‬ ‫با ماهیت کتابخانه عمومی در متروهای جهان‪ ،‬با چهار‬ ‫هزار جلد کتاب‪،‬کار خود را از امروز (چهارشنبه) اغاز‬ ‫می کند‪ .‬ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در جامعه در گرو‬ ‫ارتقاء فرهنگ مطالعه در ان جامعه است؛ یکی از رسالت‬ ‫های مهم سازمان ها و ارگان های فرهنگی در کالن‬ ‫شهرتهرانترویجاینفرهنگپسندیدهاست؛بههمین‬ ‫منظور معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‬ ‫برداری راه اهن شهری تهران و حومه با مشارکت اداره‬ ‫کل کتابخانه های عمومی استان تهران طی تفاهم نامه‬ ‫ایتصمیمبهتاسیسکتابخانههایعمومیدرایستگاه‬ ‫مترو میدان حضرت ولی عصر(عج) گرفتند‪ .‬نخستین‬ ‫کتابخانه عمومی مترو که به نام حضرت ولی عصر(عج)‬ ‫مزین شده است؛ فردا چهارشنبه‪ ۲۲‬مرداد ماه با حضور‬ ‫مسئولین در مترو میدان ولی عصر(عج) افتتاح و مورد‬ ‫بهره برداری قرار خواهد گرفت‪ .‬این کتابخانه با چهار‬ ‫هزار جلد کتاب‪ ،‬همه روزه از ساعت ‪ ۷‬لغایت ‪ ۲۱‬در‬ ‫خدمت مسافران کتابخوان خواهد بود؛ کتابخانه مترو‬ ‫حضرتولیعصر(عج)بهسامانهمدیریتکتابخانه های‬ ‫عمومی در سراسر کشور متصل بوده و مسافران مترو‬ ‫می توانند کتاب های مورد نظر خود را جستجو کرده‬ ‫و با کارت عضویت سراسری سایر کتابخانه ها از این‬ ‫کتابخانه نیز کتاب به امانت بگیرند‪ .‬بر اساس تفاهم نامه‬ ‫منعقد بین اداره کل کتابخانه های عمومی استان و‬ ‫معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری‬ ‫راه اهن شهری تهران اجرای این طرح در اینده نزدیک‬ ‫در ایستگاه های دارای استانداردهای کتابخانه عمومی‬ ‫ادامه خواهد یافت‪ .‬ائین افتتاح کتابخانه عمومی مترو‬ ‫ولی عصر(عج) با رعایت پروتکل های ستاد ملی مبارزه‬ ‫باکرونا‪ ،‬امروز چهارشنبه ‪ ۲۲‬مرداد ساعت ‪ ۱۹‬در محل‬ ‫ایوانانتظارایستگاهمترومیدانحضرتولیعصر(عج)‬ ‫برگزارمی شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫کارنامه هنری «اکبر حسنی راد» با نام هنری «ایرج راد»‬ ‫درخشاندرسینما‪،‬تئاتروتلویزیون‬ ‫نظر تحلیلی درباره هنرمندان برجســته هر دوره‪ ،‬مستلزم گذشت زمان دست کم به طول یک‬ ‫ســده است با این وجود جهش اســتعددهای ایرانی پس از رفع دشواری های دولتی‪ ،‬در زمینه‬ ‫هنرهای نمایشی به حدی بارز و همه جانبه است که می بایست درباره خیلی از انان کتاب هایی‬ ‫جداگانه به وسیله پژوهشگران متخصص تحریر شود‪ .‬عبودیت هنر و هنرمند در دوره ‪ 15‬ساله‬ ‫هنر دولتی‪ ،‬تنها میتوانســت برای رژیم‪ ،‬جنبه عینی داشــته باشــد و به محض واژگون شدن‬ ‫رژیم پهلوی و رســیدن هوای تازه‪ ،‬شاهد بودیم که چگونه شــکوفا جلوه گر شد‪ .‬ایجاد سد و‬ ‫مانع ممکن اســت به ظاهر‪ ،‬برقرار کننده نظمی زیبا و خودگول زن در زمینه هنر هم باشــد‬ ‫اما واقعیت در هر حال رشــد جبری خود را پی می گیــرد و در زمان فرارس اثراتش را هویدا‬ ‫می سازد‪ .‬علم موجب تسریع شکوفایی استعددها در هر اقلیمی است‪ .‬نمونه بارز چنین واقعیتی‬ ‫را عالم تئاتر ایران یکســاله به چشم دید و با تمام وجود احساس کرد‪ .‬سد کردن راه اناهیتا ـ‬ ‫به منزله اخذ وسیله سریع پیشرفت‪ ،‬از استعدادهای این ملک است‪ .‬سیستم به مثابه با ارزش‬ ‫ترین تجربیات بشــری‪ ،‬در زمینه هنر‪ ،‬وسیله ای ســریع در کار پیشرفت و شکوفایی هنرمند‬ ‫اســت‪ .‬افراد با اســتعداد و کار درست‪ ،‬با زحمات مستمر و تباهی عمر‪ ،‬باالخره کم و بیش‪ ،‬راه‬ ‫کار را پیدا خواهند کرد‪ .‬همانطور که استعدادهای پرتالش ایرانی پیدا کردند و شاهد مقصود را‬ ‫در اغوش کشــیدند و ما در این جا با ارائه نمونه چند نسل از چند مبدا‪ ،‬مرکز‪ ،‬راه و یا مکتب‬ ‫متفاوت که به نقطه واحد خالقیت رسیده اند در گزارش های متفاوتی بدان ها خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫اکبر حســنی راد ملقب به نام هنری ایرج راد متولد هفتم اردیبهشت ماه سال ‪ 1324‬از تهران‬ ‫اســت‪ .‬وی بازیگر ســینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون پیشکسوت و شناخته شــده ایران و از چهره های‬ ‫شــناخته شده دنیای هنر است که تحصیالت اکادمیک دارد و مدرک کارشناسی نمایشش را‬ ‫از دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاترش را از‬ ‫دانشگاه کاردیف ولز انگلستان گرفت‪.‬‬ ‫وی از ســال ‪ 1346‬فعالیت هنری خود را اغاز کرد و هم اکنون دارای مدرک کارشناسی ارشد‬ ‫تئاتر است‪ .‬وی سال ها در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد و سابقه تدریس‬ ‫در دانشکده سینما تئاتر‪ ،‬دانشگاه نبی اکرم تبریز و مکتب خانه هنر را دارد‪ .‬راد از هنرمندانی‬ ‫است که عنوان درجه یک هنری را از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور دریافت کرد‪.‬‬ ‫ایرج راد پیش از ســال ‪ 46‬نیز ســابقه فعالیت هنری دارد و این فعالیت ها را از اجراهایی برای‬ ‫کودکان اغاز کرد تا به دوره های فن بیان و تئاتر زیر نظر مهین دیهیم رسید و بعد از ان هم با‬ ‫شــاهین سرکیسیان اشنا شد و نخستین اجرای نیمه حرفه ای اش را با نام «قرعه برای مرگ»‬ ‫اثر واهه کاچا به کارگردانی کمال الدین شفیعی در سال ‪ 42‬اجرا کرد‪.‬‬ ‫وی در ســال های ‪ 79‬تا ‪ 92‬عضو هیئت مدیره و مدیر عامل خانه تئاتر شــد و هم اکنون نیز‬ ‫رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر اســت‪ .‬اولین بار در سال ‪ 1383‬در مرکز هنرهای نمایشی بود‬ ‫و دومین بار در گروه تخصص نمایش و ادبیات نمایشــی و ســازمان فرهنگی هنری شهرداری‬ ‫در ســال ‪ 1387‬بود‪ .‬ایرج راد در فیلم ها و سریال های زیادی درخشید‪ ،‬از جمله وی دو بار در‬ ‫نقش ناصرالدین شاه جلوی دوربین رفت و در هر دو نیز شناخته شده و کارنامه قبولی گرفت‪.‬‬ ‫فیلم های سینمایی ایرج راد شامل جای او دیگر خالی نیست (‪ ،)1384‬شمعی در باد (‪،)1382‬‬ ‫هفت ترانه (‪ ،)1380‬شــور عشق (‪ ،)1379‬ســهراب تا سهراب (قطب مخوف) (‪ ،)1372‬نصف‬ ‫جهــان (‪ ،)1371‬چون ابر در بهــاران (‪ ،)1369‬طوبی (‪ ،)1367‬جعفرخان از فرنگ برگشــته‬ ‫(‪ ،)1366‬ویزا (‪ ،)1366‬اجاره نشین ها (‪ ،)1365‬گردباد (‪ ،)1364‬دایره مینا (‪ )1353‬و پستچی‬ ‫(‪ )1351‬و برخی ســریال های تلویزیونی ایرج راد شــامل ‪ 1398‬سرگذشــت (محکومین ‪،)2‬‬ ‫‪ 1391‬دختران حوا‪ 1388 ،‬ســال های مشروطه‪ 1387 ،‬فاکتور هشت‪ 1386 ،‬مدار صفر درجه‪،‬‬ ‫‪ 1384‬گارد ساحلی‪ 1383 ،‬مزرعه کوچک‪ 1381 ،‬افسون‪ 1381 ،‬شبکه‪ 1380 ،‬بازی زندگی‪،‬‬ ‫‪ 1379‬تله تئاتر «در پوست شیر»‪ 1379 ،‬راهی به سوی خانه‪ 1378 ،‬تله تئاتر «کشتی نوح»‪،‬‬ ‫‪ 1378‬تلفن مشترکشد‪ 1377 ،‬گم شده‪ 1377 ،‬در قلب من‪ 1376 ،‬تله تئاتر «نشان»‪1376 ،‬‬ ‫دســتی بر اتش‪ 1374 ،‬در پناه تو‪ 1374 ،‬مســابقه «رنگین کمان»‪ 1373 ،‬مدرسه ما‪1372 ،‬‬ ‫سنگ و شیشه‬ ‫‪ 1370‬وزیرمختار‪ 1368-1366 ،‬این شرح بی نهایت‪ 1365 ،‬تله تئاتر «دکتر کنوک»‪1364 ،‬‬ ‫تله تئاتر «دکتر فاستوس»‪،‬‬ ‫‪ 1364-1363‬امیرکبیر‪ 1354 ،‬تله تئاتر «گربه ســیاه»‪ 1350 ،‬تله تئاتر «در شاهراه»‪1347 ،‬‬ ‫تله تئاتر «اریا دا کاپو»‪،‬‬ ‫‪ 1346‬تله تئاتر «ایستگاه»‬ ‫نمایش های ایرج راد نیز شامل باران ساز ‪ ،1344‬حادثه ارتور میلر ‪ ،1345‬ای با کاله ای بی کاله‬ ‫‪ ،1347‬مردی که مرده بود و خود نمی دانســت ‪ ،1347‬ســیاه زنگی مرد فرنگی ‪ ،1348‬افول‬ ‫‪ ،1349‬سیاوش بر باد ‪ ،1350‬بازرس ‪ ،1351‬لبخند باشکوه اقای گیل ‪ ،1353‬ابراهیم توپچی‬ ‫و اقای بیک ‪ ،1354‬ســربازها ‪ ،1358‬مرده های بی کفن ‪ ،1358‬جانشین ‪ ،1359‬تجاوزگران‬ ‫‪ ،1361‬مرواریــد ‪ ،1361‬دکتر فاســتوس ‪ ،1362‬دکتر کنوک ‪ ،1365‬مهاجران ‪ ،1368‬ماهان‬ ‫‪ ،1372‬امیز قلمدون ‪ ،1376‬دادگاه نورنبرگ ‪ ،1377‬شب روی سنگ فرش خیس ‪ ،1377‬باغ‬ ‫شــب نمای ما ‪ ،1381‬نوبت دیوانگی ‪ ،1383‬قصه تلخ طال ‪ ،1385‬رویاهای رام نشده ‪،1386‬‬ ‫رودکی ‪ ،1387‬عیش و نیستی ‪ ،1391‬پلکان ‪1391‬‬ ‫اجراهای خارج از کشــور ایرج راد‪ :‬سری کارهایی از پانتومیم ‪ 1977‬تئاتر شرمن‪ ،‬پله بین های‬ ‫در تدارک قیام ‪ 1977‬تئاتر شــرمن‪ ،‬دیو پری ‪ 1977‬تئاتر شــرمن و ســوگ سیاوش ‪1999‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تئاترهای تلویزیونی راد شامل ایستگاه ‪ ،1346‬اریا داکاپو ‪ ،1347‬گربه سیاه ‪ ،1348‬در شاهراه‬ ‫‪ ،1350‬دکتر فاستوس ‪ ،1364‬نشان ‪ ،1376‬کشتی نوح ‪ 1378‬و درپوست شیر ‪ 1379‬هستند‪.‬‬ ‫فعالیت ایرج راد در حوزه ترجمه نیز شامل ‪ 12‬نمایشنامه از زبان ارمنی به فارسی است‪.‬‬ ‫ایرج راد در جشــنواره ها و مسابقه ها و بخش های زیادی داوری هایی را برعهده داشته از جمله‬ ‫تعداد زیادی از جشــنواره های تئاتر فجر ‪ -‬منطقه ایی‪ ،‬استانی جشنواره رضوی ‪ -‬دفاع مقدس‬ ‫ اشــورایی و ارتش و جشنواره های دیگر‪ ،‬عضو هیئت موســس خانه سینما و سه دوره عضو‬‫هیئت مدیره و دبیران انجمن بازیگران ســینما‪ ،‬عضو هیئت موســس و هیئت مدیره و مشاور‬ ‫شــورای عالی خانه هنرمندان ایران از بدو تاسیس تا کنون و عضو هیئت موسس عضو هیئت‬ ‫مدیره و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانه تئاتر از بدو تاسیس‬ ‫تا کنون است‪.‬‬ ‫تیر ماه ســال گذشته بود که در اولین نشســت دور جدید شورای عالی خانه هنرمندان ایران‬ ‫که پس از بحث و بررسی‪ ،‬به اتفاق ارا ایرج راد به عنوان رییس شورای عالی‪ ،‬فرزاد هاشمی به‬ ‫عنوان نایب رییس‪ ،‬حمیدرضا نوربخش به عنوان خزانه دار و فرزاد فرجی به عنوان دبیر شورای‬ ‫عالی به مدت ‪ ۲‬ســال انتخاب شدند‪ .‬بنابراین در ترکیب اعضای دوره جدید ‪-‬دوساله ‪-‬شورای‬ ‫عالی خانه هنرمندان ایران ایرج راد نماینده خانه تئاتر منصوب شــد‪ .‬راد در ســال ‪ 1380‬به‬ ‫عنوان مدیرعامل خانه تئاتر انتخاب شــد و بعد از ‪ 15‬سال حضور در این مقام استعفا داد و از‬ ‫سال ‪ 1398‬رئیس شورای عالی خانه هنرمندان شد با این حال هم اکنون رییس هیئت مدیره‬ ‫خانه تئاتر است و در کنار شهرام گیل ابادی به فعالیت در این عرصه می پردازد‪.‬‬ ‫ایرج راد در مصاحبه ای که اخیرا در دوران کرونایی داشــته‪ ،‬درباره شرایط کار تئاتر می گوید‪:‬‬ ‫«در شــرایط حاضر و موقعیتی که وجود دارد من با کار تئاتر کردن به این شــکل و شــمایل‬ ‫(انالین) مخالف نیســتم‪ .‬ضمن این که نباید دور از نظر داشــت که مسئله این است که خود‬ ‫هنرمندان در شــکل اجراهای ســابق ان هم در شــرایط حاضر‪ ،‬در معرض اسیب هستند؛ به‬ ‫دلیل عدم حفظ فاصله اجتماعی و تمریناتی که باید انجام شــود و مســتلزم در کنار همدیگر‬ ‫بودن است‪ ،‬به عالوه این که مسئله امکانات پشت صحنه مطرح است و به ویژه در مورد گریم‬ ‫هنرمندان‪ ،‬مسئله وجود دارد‪ .‬وی درباره تئاترهای ان الین هم نظراتی داده است‪ :‬وقتی تئاتر‬ ‫به صورت انالین پخش می شــود‪ ،‬می شــود ان را دید اما تماشاگر در سالن حضور ندارد و این‬ ‫ارتباط از طریق یک فضای الکترونیک برقرار می شــود‪ .‬این که این کار چقدر بتواند تاثیرگذار‬ ‫باشــد‪ ،‬بستگی به عوامل متعدد و گروهی دارد که در این زمینه کار می کنند و می تواند برخی‬ ‫اوقات کار گزارشــی خوبی باشد‪ ،‬همچنان که ممکن است این گونه نباشد‪ .‬ایرج راد که سال ها‬ ‫در عرصه سینما و تلوییون فعال بوده اما در این سال های اخیر فعالیتش کمرنگ تر شده است‬ ‫وی معتقد اســت که به دلیل مســائل خانه تئاتر نزدیک به بیست سال عمرش را وقف تئاتر و‬ ‫خانه تئاتر و فعالیت صنفی کرده اســت بنابراین در عرصه های دیگر محدود شــده و نتوانسته‬ ‫تمام هم وغمش را برای بازیگری بگذارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبــــــــه ‪ 22‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1287‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫احتمال برگزاری‬ ‫انالین «تئاتر مقاومت»‬ ‫دبیر هفدهمین جشــنواره «تئاتر مقاومت» اعالم کرد در‬ ‫صورت مخالفت ســتاد ملی کرونا با برگزاری فیزیکی این‬ ‫رویداد‪ ،‬این جشــنواره تئاتری به صــورت انالین برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حمیــد نیلی دبیر هفدهمین جشــنواره «تئاتر مقاومت»‬ ‫درباره وضعیــت برگزاری این دوره از جشــنواره و اینکه‬ ‫احتمال برگزاری جشنواره هفدهم به صورت انالین وجود‬ ‫دارد یا نه‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل شــیوع ویروس کرونا ما به همه‬ ‫جوانب برای برگزاری هفدهمین جشــنواره تئاتر مقاومت‬ ‫فکر می کنیــم‪ .‬در حال حاضر تمــام برنامه ریزی ها برای‬ ‫برگزاری جشنواره هفدهم به صورت زنده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد‪ :‬اگر ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا در خصوص برگزاری زنده جشنواره تئاتر مقاومت‬ ‫ایراد بگیرد‪ ،‬ما جشنواره را به صورت انالین برگزار خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نیلی اظهار کــرد‪ :‬ما همزمان با برنامه ریزی برای برگزاری‬ ‫زنده جشنواره‪ ،‬برنامه ریزی های الزم برای برگزاری انالین‬ ‫ان را هــم در دســت کار داریم و با چنــد پلتفرم در این‬ ‫خصوص صحبت کرده ایم‪.‬‬ ‫دبیــر هفدهمین جشــنواره تئاتر مقاومت دربــاره اینکه‬ ‫ایا رایزنی هایی با وزارت بهداشــت و ســتاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا درباره چگونگی برگزار کردن این دوره از جشــنواره‬ ‫صورت گرفته یا نه‪ ،‬یاداور شد‪ :‬یکی از بحث های مدنظر ما‬ ‫این است که جلســه ای با دوستان وزارت بهداشت داشته‬ ‫باشیم تا هماهنگی های الزم برای برگزاری جشنواره تئاتر‬ ‫مقاومت را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه در حال حاضر اکثر فعالیت های مرتبط‬ ‫با جشنواره هفدهم به صورت غیرحضوری انجام می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تمامی اثار از طریق فضای مجازی دریافت شده اند‬ ‫و هیچ اثر را به صورت حضوری و دستی تحویل نگرفته ایم‪.‬‬ ‫همچنیــن تمام فعالیت های هیــات داوران نیز در فضای‬ ‫مجازی انجام شــده و تنها برای جمع بندی دور هم جمع‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫نیلــی در پایان ســخنان خود درباره حضــور چهره های‬ ‫تئاتــری در هفدهمین جشــنواره تئاتــر مقاومت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی چهره ها خواستار حضور در بخش مسابقه جشنواره‬ ‫شــده اند که به محض مشخص شــدن برنامه ریزی بخش‬ ‫رقابتی جشنواره‪ ،‬اسامی این هنرمندان نیز اعالم می شود‪.‬‬ ‫«کمال هاشمی» کارگردان تئاتر‬ ‫بدون تماشاگر‬ ‫چطور می توان تئاتر کار کرد‬ ‫فرم تئاتر دیجیتال را ادامه خواهم داد‬ ‫راد ســال گذشته در ســالن تئاتر خانه تئاتر نمایش اقای اشــمیت کیه از سباستین تیری با‬ ‫ترجمه شــهال حائری را روی صحنه برد و اتفاقا اقبال بدی هم نداشــت قرار بود این نمایش‬ ‫مجدد تیر ماه امســال در تماشاخانه ایرانشــهر به صحنه برود که به دلیل شرایط کرونایی این‬ ‫امکان فراهم نشــد و هنوز هم در تماشــاخانه ایرانشهر هیچ نمایشــی به صحنه نرفته است و‬ ‫تعطیل است‪ .‬وی معتقد است که این روزها ترجیحش انجام کارهای تئاتر است و امیدوار است‬ ‫با بهبود شرایط در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشد‪ .‬وی در سال ‪ 95‬و درسالروز تولدش‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬هرکس یک زندگی برای خــودش دارد‪ ،‬اما یک بازیگر بارها در قالب اشــخاص‬ ‫مختلــف زندگی می کند‪ .‬بنابراین تجرب ه زندگی او متشــکل از زندگی های متفاوت و مختلفی‬ ‫اســت‪ .‬خدا را شاکرم که جای خیلی ها زندگی کردم‪ .‬به رسمیت شناختن هنر به عنوان شغل‬ ‫و امنیت شــغلی هنرمندان‪ ،‬سال هاســت مهم ترین دغدغه جامعه هنری است‪ .‬وقتی که هنوز‬ ‫هنر در ردیف مشاغل تعریف نشده‪ ،‬دیگر نمی شود انتظار امنیت شغلی برای هنرمندان داشت‪.‬‬ ‫به خصوص در شــرایط کنونی که این موضوع‪ ،‬بیش از پیش میان جامعه هنری مطرح شــده‬ ‫اســت‪ .‬این روزها به واسطه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اجباری فعالیت های هنری‪ ،‬بسیاری‬ ‫از هنرمندان شــغل خود را از دســت داده و تعدادی از انها حتی تحت پوشــش هیچ بیمه ای‬ ‫نیســتند‪ .‬از طرفی‪ ،‬وقتی که یک هنرمند معیشــت خود را از طریق انجام فعالیت های هنری‬ ‫تامین می کند‪ ،‬چطور ممکن اســت فعالیت او شغل محسوب نشود؟ بر همین اساس ایرج راد‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره خانه تئاتر امروز در ســایت خانه تئاتر از تایید دو انجمن بازیگران و تئاتر‬ ‫کودک نوجوان در کمیسیون بند ‪ 4‬خبر داد‪ .‬وی در تشریح اقدامات خانه تئاتر درباره پیوستن‬ ‫انجمن ها و کانون های تئاتری به وزارت کار‪ ،‬بیان کرد‪« :‬دیروز در جلسه ای که با حضور اعضای‬ ‫کمیســیون بند ‪ ۴‬برگزار شد‪ ،‬انجمن تئاتر کودک و نوجوان و انجمن بازیگران خانه تئاتر برای‬ ‫پیوستن به وزارت کار مورد تائید این کمیسیون قرار گرفته و انجام سایر امور انها به وزارت کار‬ ‫منتقل شــده و در انتظار اساسنامه هستند‪ .‬این اساسنامه از طرف وزارت کار به هیات موسس‬ ‫ارائه شده و پس از بررسی‪ ،‬در مجمع عمومی خوانده و تصویب می شود‪.‬احتماال در هفته اینده‬ ‫تعداد دیگری از انجمن های خانه تئاتر مورد تایید کمیسیون بند ‪ 4‬قرار خواهند گرفت‪».‬‬ ‫راد با تاکید بر اینکه پیوســتن به وزارت کار‪ ،‬به معنای کاهــش قدرت و اختیارات خانه تئاتر‬ ‫نیست‪ ،‬مطرح کرد‪« :‬خانه تئاتر به هیچ عنوان کمرنگ نشده و اتفاقا جایگاه محکم و قرص تری‬ ‫پیدا می کند‪ .‬ضمن اینکه جایگاه مســائل فرهنگی و هنری هم مطابق اساسنامه و مجوزی که‬ ‫داریم‪ ،‬حفظ شده و محکم تر خواهد شد‪ .‬یعنی پیگیری مسائل صنفی به قوت خود باقی مانده‬ ‫و مسائل فرهنگی و هنری هم با جدیت بیشتری دنبال می شود‪».‬‬ ‫کمال هاشــمی‪ ،‬کارگردان تئاتر عنوان کرد‪ :‬امسال خیلی‬ ‫دوست داشتم نمایش جدیدم را روی صحنه ببرم اما با این‬ ‫وضعیت کرونایی و تئاتر‪ ،‬چطور هم خود و هم تماشاگر ان‬ ‫می توانیم تمایل به تئاتر داشته باشیم‪ .‬قدری باید شرایط‬ ‫عادی تر شود تا بتوانیم به اجرا فکر کنیم‪« .‬کمال هاشمی»‬ ‫کارگردان تئاتر عنوان کرد‪ :‬امسال خیلی تمایل به اجرای‬ ‫نمایش داشتم اما شــرایط تئاتر خیلی مشخص نیست به‬ ‫خاطر همین دســت نگه داشــته و منتظر هستم تا ببینم‬ ‫جریان این کرونا به کجا می کشد و انتهایش چه می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه عنوان کرد‪ :‬االن تمریــن نمایش خودم را‬ ‫می خواستم برای اجرا در پاییز و نیمه دوم سال اغاز کنم‬ ‫اما بعید می دانم با این شــرایط به اجرای نمایش در سال‬ ‫جاری برســیم اصال خود تماشــاچی با چه اطمینانی این‬ ‫روزها می تواند به تئاتر بیاید؟ هاشــمی با اشاره به پیش‬ ‫بینی اش از وخامت اوضاع در پاییز و زمستان گفت‪ :‬با این‬ ‫شرایط بدون تماشاگری چطور می توان به اجرای نمایش‬ ‫پرداخت‪ ،‬خیلی خوب است که یک سری دوستانمان االن‬ ‫کار می کنند و چراغ تئاتر را روشــن نگه داشته اند اما انها‬ ‫هم از این وضعیت بدون تماشاگری راضی نیستند و قطعا‬ ‫انها هم متضرر خواهند شــد و هیچ جایی هم این ضرر را‬ ‫جبران نمی کند اما به نظر من برای کســی که می خواهد‬ ‫کار جدیدی را شــروع کند‪ ،‬شــرایط خوبی نیست و من‬ ‫ترجیحم این است که شــرایط قدری نرمال شود تا بهتر‬ ‫به اجرا برویم‪ .‬وی با اشــاره به نمایشنامه ای که در دست‬ ‫نگارش دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای اجرا در سالن خاصی هنوز اقدام‬ ‫نکرده بودم اما یکی ـ دو سالن را مدنظر داشتم ولی هنوز‬ ‫مذاکره ای نکردم چرا که هنوز به تاریخ مشخصی نرسیده‬ ‫ام‪ .‬این کارگردان تئاتر درباره محتوای نمایشــش گفت‪:‬‬ ‫با توجه به تجربه ای کــه در فرم نمایش دیجیتال از کار‬ ‫قبلی ام داشــته‪ ،‬این کار هم در ادامه تجربه کار قبلی ام‬ ‫دیجیتال تئاتر اســت نمیخواهم خیلی هم درباره جزئیات‬ ‫فــرم ان صحبت کنم اما همین را بگویم که در این حوزه‬ ‫تئاتر دیجیتال اســت و دارای سه بازیگر ‪ ،‬دو خانم و یک‬ ‫اقا است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبــــــــه ‪ 22‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1287‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫خبر‬ ‫بهترین فیلم های کوتاه ایرانی‬ ‫ششفیلمیکهاکثراساختهکارگردانانجوانیاستکهتوانسته اندجوایز‬ ‫بسیاری از اکران فیلم خود در کشورهای مختلف بگیرند تا انجا که ترانه‬ ‫علی دوســتی بازیگر یکی از این فیلم ها است‪ .‬هنر و تجربه در روزهای‬ ‫کرونا هنوز فعالیت خود را دارد و شش فیلم کوتاه را با عنوان «بازگشت‬ ‫کوتاه» در برنامه های اکران خود قرار داده است‪ .‬شش فیلمی که اکثرا‬ ‫ساختهکارگردانانجوانیاستکهتوانسته اندجوایزبسیاریازاکرانفیلم‬ ‫خود در کشورهای مختلف بگیرند تا انجا که ترانه علی دوستی بازیگر‬ ‫یکی از این فیلم ها است‪.‬‬ ‫اکو‪« :‬اکو» دومین فیلم کوتاه مهین صدری‪ ،‬بازیگر‪ ،‬نویسنده و کارگردان‬ ‫فیلم های دنیای سینمایی مارول را به ترتیب نگاه کنید!‬ ‫تئاتر در بخش سینمای داستانی سی وششمین جشنواره فیلم کوتاه‬ ‫تهران پذیرفته شــد‪ .‬به گزارش سینماسینما‪ ،‬در این فیلم کوتاه ترانه‬ ‫علیدوستی‪ ،‬امیر احمد قزوینی‪ ،‬ادرین شنتیائی و ارین شنتیائی به ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪ .‬فیلم «اکو» نخستین حضور ترانه علیدوستی‪ ،‬بازیگر‬ ‫مطرح سینمای ایران در یک فیلم کوتاه است‪ ،‬همچنین اولین حضور‬ ‫سینمایی او پس از بازی در سریال پرمخاطب «شهرزاد» به شمار می اید؛‬ ‫فیلم کوتاهی که در خالصه ی ان امده اســت‪« :‬زن راه گریزی از خود‬ ‫پیدانمی کند‪».‬‬ ‫اســمان ابی‪ ،‬زمین پاک‪ :‬در خالصه داستان این فیلم که فضای‬ ‫فانتزی دارد امده‪« :‬من مسعودم‪ .‬اینجا هم اتاق بازداشته‪ .‬کارم دزدی یه‪،‬‬ ‫همیشه هم برای همین می گیرنم‪ .‬ولی این بار یه اتهام دیگه بهم زدن‪».‬‬ ‫فیلم کوتاه «اسمان ابی‪ ،‬زمین پاک» اولین فیلم مهیار ماندگار است‬ ‫که تاکنون جایزه بهترین فیلم اسیا در بزرگترین جشنواره دانشجویی‬ ‫جهان؛ جشنواره فیلم های دانشجویی «بیجینگ» را دریافت کرده و برای‬ ‫بهترین تدوین در جشنواره «واتر اسپرایت» لندن که با حمایت دانشگاه‬ ‫کمریج برگزار می شــود‪ ،‬نامزد بوده است‪ .‬همچنین فیلم بعدی این‬ ‫کارگردان با نام «اسب سفید بالدار» تقدیر ویژه هیات داوران هفتادمین‬ ‫دوره جشنواره برلین را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫«ج َونده» امده است‪« :‬امشب‬ ‫جونده‪ :‬در خالصه داستان فیلم کوتاه َ‬ ‫تعداد شکارچیا رو بیشتر میکنن ‪ ...‬حدسشون اینه که ُگرازه ‪ ...‬اخه من‬ ‫نمیفهممتودلتهرون ُگرازچیکارمیکنه!!!؟»مسعودامینی تیرانیجایزه‬ ‫بهترین فیلمبرداری در سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫«ج َونده» همچنین نامزد‬ ‫تهران را برای این فیلم دریافت کرده است‪َ .‬‬ ‫دریافت چهار عنوان‪ ،‬بهترین فیلم داستانی‪ ،‬بهترین کارگردانی‪ ،‬بهترین‬ ‫فیلم «هنروتجربه» و بهترین تدوین منتخب سی و ششمین جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم کوتاه تهران بوده است‪.‬‬ ‫گاو امریکایی‪ :‬در خالصه داستان این فیلم امده است‪« :‬پسربچه ای به‬ ‫اسم صاحب‪ ،‬مالک تنها گاومیش نر از نژاد امریکایی در روستاست‪ ».‬در‬ ‫این فیلم‪،‬علی اکبر شرهان زاده ایفای نقش کرده است‪ .‬این فیلم کوتاه‬ ‫چندی پیش جایزه ی بهترین فیلم جشنواره ی داکا (‪ )Dhuka‬کشور‬ ‫بنگالدش به این فیلم کوتاه که اولین فیلم داستانی اسمان طوسی است‪،‬‬ ‫تعلق گرفت‪ .‬فیلم کوتاه «گاو امریکایی» تا کنون منتخب‪ ۶۵‬امین دوره‬ ‫ی جشنواره اوبرهاوزن المان در بخش کودک و نوجوان‪ ،‬منتخب جشن‬ ‫خانه سینما‪ ،‬منتخب فیلم کوتاه تهران‪ ،‬برنده نشان ایسفا از جشنواره‬ ‫وارش‪ ،‬برنده تندیس بهترین کارگردانی از جشنواره وارش‪ ،‬نامزد بهترین‬ ‫فیلم بخش بین الملل در دوازدهمین جشنواره کودک و نوجوان شارجه‪،‬‬ ‫منتخب جشنواره ساتیبارای صربستان‪ ،‬منتخب سیزدهمین دوره ی‬ ‫جشنواره ‪ Filmon‬بروکسل بلژیک‪ ،‬منتخب بخش اموزش جشنواره‬ ‫‪ buff‬سوئد‪ ،‬منتخب جشــنواره صوفیه منار بلغارستان و بسیاری از‬ ‫جشنواره های دیگر فیلم کوتاه داخلی بوده است‪.‬‬ ‫هدیه‪ :‬در خالصه فیلم کوتاه «هدیه» امده است‪« :‬شادی تالش می کند‬ ‫تا راز دوستش را اشکار نکند‪ ».‬در این فیلم‪ ،‬یسنا سیرتی‪ ،‬زینب شعبانی‪،‬‬ ‫مهدی مهربان‪ ،‬لیال مهربان و محدثه پوربهرامی ایفای نقش کرده اند‪ .‬این‬ ‫فیلم اولین تجربه کارگردانی سحر ستوده است که در جشنواره هایی از‬ ‫جمله جشنواره روتردام‪ ،‬جشنواره فیلم های اسیایی امریکایی‪ ،‬جشنواره‬ ‫کودک و نوجوان لهستان‪ ،‬جشنواره فیلم کوتاه ازمیر به نمایش درامده و‬ ‫تا کنون موفق به دریافت جوایزی از جمله بهترین فیلم از جشنواره فیلم‬ ‫مستقل قبرس‪ ،‬جایزه سوم بهترین فیلم ازجشنواره ‪ Amity‬ترکیه‪،‬‬ ‫بهترین فیلم کوتاه از جشنواره ‪ Dimond Film Awards‬ایتالیا و‪...‬‬ ‫و همچنین بهترین فیلم از نگاه تماشاگر در جشنواره فیلم های ایرانی‬ ‫پاریس شده است‪.‬‬ ‫عزیز‪ :‬فیلم کوتاه «عزیز» به کارگردانی سید مهدی موسوی ساخته‬ ‫شده است‪ .‬در خالصه داستان فیلم امده است‪ :‬در مراسم چهلم مرگ‬ ‫پدر حضور زن غریبه ای‪ ،‬دردسرهایی را برای اعضای خانواده به همراه‬ ‫می اورد‪ ».‬این فیلم که به تهیه کنندگی سید مهدی موسوی و انجمن‬ ‫سینمای جوانان ایران دفتر کاشــان تهیه شده است‪ ،‬به شانزدهمین‬ ‫جشنواره جشن تصویر سال تهران راه یافته است‪.‬‬ ‫از«کاپیتانامریکا‪:‬نخستینانتقام جو»‬ ‫تا «مردعنکبوتی‪ :‬دور از خانه»‬ ‫فیلم های مارول در سال های اخیر اهمیت بسیار زیادی در دنیای سینما پیدا کرده اند و حاال کم تر کسی‬ ‫پیدا می شود که نام ان ها را نشنیده باشد‪ .‬اما فیلم های این دنیای سینمایی ترتیب های مشخصی برای‬ ‫کبوک های‬ ‫تماشاکردندارند‪.‬وقتیدرسال‪ ۲۰۰۸‬استودیویمارولتصمیمگرفتتاکتاب هایمصوروکمی ‬ ‫انتشارات مارول را به فیلم های سینمایی سازمان یافته تبدیل کند‪ ،‬هیچکس تصور نمی کرد همکاری ان ها‬ ‫بادیزنیاقتصادسینما رابرایهمیشهتغییردهد‪.‬فیلم هایدنیایسینماییمارولانقالببزرگیدرصنعت‬ ‫سینما بودند و بســیاری از رکوردهای مالی را جابه جا کردند‪ .‬در دوازده سال گذشته‪ ،‬بیست و سه فیلم‬ ‫سینمایی براساس کمیک بوک های مارول ساخته شد و درامدی بیشتر از بیست و دو میلیارد و ششصد‬ ‫میلیون دالر را به همراه داشت‪ .‬این ارقام نجومی با هدف سرگرم کردن هواداران سینما و مارول ساخته شده‬ ‫و برنامه ریزی دقیقی پشت ان وجود دارد‪ .‬برای تماشای فیلم های دنیای سینمایی مارول دو مسیر تقریبا‬ ‫متفاوت در برابر شما وجود دارد‪:‬‬ ‫تماشایفیلم هابراساستاریخاکران‬ ‫تماشایفیلم هابراساسمسیرداستانی‬ ‫تفاوت زیادی میان دو این مسیر وجود ندارد و شما می توانید تصمیم بگیرید هر مسیری که دوست دارید را انتخاب‬ ‫کنید‪ .‬اگر فیلم های مارول را براساس تاریخ اکران تماشا کنید‪ ،‬در واقع جزییات فیلم ها را براساس اطالعاتی که تماشاگران‬ ‫سینمایی تماشا کرده اند‪ ،‬کسب می کنید‪ .‬اما تماشای فیلم های مارول براساس مسیر داستانی به شما این فرصت را می دهد‬ ‫تا داستان ابرقهرمانان این مجموعه را به دقیق ترین شکل ممکن بررسی کنید‪ .‬بنابراین همه چیز بستگی به اولویت های‬ ‫شما دارد‪ .‬اما ما پیشنهاد می کنیم فیلم های مارول را براساس مسیر داستانی شان تماشا کنید‪ .‬در ادامه می توانید این مسیر‬ ‫را بررسی کنید‪.‬‬ ‫کاپیتانامریکا‪:‬نخستینانتقام جو‪:‬اینفیلمکهداستانکاپیتانامریکارااغازمی کنددرحقیقتپنجمینفیلمدنیای‬ ‫سینمایی مارول است اما برای دنبال کردن دقیق مسیر داستانی مارول باید قبل از هر فیلم دیگری به سراغ ان بروید‪.‬‬ ‫داستان فیلم «کاپیتان امریکا‪ :‬نخستین انتقام جو» سال ها پیش از سایر عناوین مارول در جریان است و شخصیت استیو‬ ‫راجرز را به تماشاگر معرفی می کند‪.‬‬ ‫کاپیتان مارول‪ :‬یکی از جدیدترین فیلم های دنیای سینمایی مارول که در سال ‪ ۲۰۱۹‬اکران شد و البته فروش خوبی را‬ ‫تجربه نکرد در حقیقت دومین فیلم سینمایی دنیای مارول است‪ .‬داستان این فیلم در سال‪ ۱۹۹۵‬اغاز می شود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر پس از تماشای «کاپیتان امریکا‪ :‬نخستین انتقام جو» باید «کاپیتان مارول» را تماشا کنید‪.‬‬ ‫مرد اهنی ‪ :۱‬اولین فیلم دنیای سینمایی مارول در حقیقت سومین فیلمی است که برای درک کامل مسیر داستانی‬ ‫مارول به ان نیاز دارید‪ .‬این فیلم داستان های ریشه ای تونی استارک یا همان مرد اهنی را با دقت روایت می کند و هیچ‬ ‫عجله ای برای معرفی کردن دانشمند میلیونر دنیای سینمایی مارول ندارد‪ .‬در پایان این فیلم می توانید نخستین نشانه های‬ ‫شکل گیری گروه انتقام جویان را احساس کنید‪.‬‬ ‫هالکشگفت انگیز‪:‬دومینفیلمدنیایسینماییمارولبراساستاریخاکرانمی تواندچهارمینفیلماینمجموعهباشد‬ ‫که باید ان را تماشا کنید‪ .‬ادوارد نورتون‪ ،‬بازیگر نقش هالک در این فیلم‪ ،‬مدتی پس از اکران ان با عوامل استودیوی مارول‬ ‫به مشکل خورد و از این نقش کناره گیری کرد‪ .‬بنابراین از تماشای بازیگر متفاوت شخصیت هالک در این فیلم با سایر‬ ‫فیلم های مارول تعجب نکنید‪ .‬به جای نورتون‪ ،‬مارک روفالو وظیفه ایفای نقش در فیلم های بعدی مارول را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫داستان فیلم از نظر زمانی هم زمان با فیلم مرد اهنی ‪ ۲‬و ثور رخ می دهد‪.‬‬ ‫مرد اهنی ‪ :۲‬شخصیت تونی استارک اهمیت بسیار ویژه ای در اغاز داستا ن فیلم های مارول دارد‪ .‬بنابراین فیلم «مرد‬ ‫اهنی ‪ »۲‬پنجمین فیلم دنیای سینمایی مارول است که می توانید به سراغ ان بروید‪ .‬در این فیلم برای نخستین بار‬ ‫نشانه هایی از ناتاشا رومانوف یا همان بیوه سیاه نشان داده می شود و سپس نوبت به ظهور چکش معروف ثور می رسد‪.‬‬ ‫ثور‪ :‬پس از تماشای پنج فیلم قبلی‪ ،‬تماشای دنیای باستانی و متفاوت فیلم «ثور» اندکی حوصله سربر و ناراحت کننده به‬ ‫نظر می رسد اما به هر حال فیلم «ثور» ششمین فیلم دنیای سینمایی مارول براساس مسیر داستانی ان است‪ .‬این فیلم‬ ‫پس از روایت داستان ریشه ای شخصیت ثور در نهایت اعضای گروه انتقام جویان را در کنار یکدیگر قرار می دهد‪ .‬بنابراین‬ ‫واضح است که پس از این فیلم باید کدام یکی از عناوین مارول را تماشا کنید‪.‬‬ ‫انتقام جویان‪ :‬وقتی به تاریخ چهارم می‪ ۲۰۱۲‬رجوع کنید‪ ،‬متوجه می شوید «انتقام جویان» در حقیقت بزرگترین فیلم‬ ‫مارول در ان روزها بود‪ .‬این فیلم با کنار یکدیگر قراردادن همه شخصیت های شناخته‪‎‬شده داستان های مصور مارول دوران‬ ‫جدیدی از این روایت های ابرقهرمانی را اغاز می کند‪.‬‬ ‫مرد اهنی ‪ :۳‬پایان سه گانه «مرد اهنی» با هشتمین فیلم دنیای سینمایی مارول همراه است‪ .‬وقایع داستانی این فیلم‬ ‫تقریبا شش ماه پس از داستان فیلم «انتقام جویان» رخ می دهد‪ .‬به اعتقاد بسیاری از منتقدان این فیلم شاید ضعیف ترین‬ ‫فیلم سه گانه «مرد اهنی» باشد‪.‬‬ ‫ثور‪ :‬دنیای تاریک‪ :‬داستان این فیلم در حقیقت وضعیت شخصیت ثور پس از وقایع فیلم «انتقام جویان» و نبرد معروف‬ ‫نیویورک را به تصویر می کشد‪ .‬نهمین فیلم دنیای سینمایی مارول ترکیبی از درگیری های ثور در دنیای ازگار و دنیای‬ ‫بشری را به زیباترین حالت ممکن ارائه می دهد‪.‬‬ ‫کاپیتان امریکا‪ :‬سرباز زمستان‪ :‬این فیلم هم داستان کاپیتان امریکا را در روزهای پس از نبرد معروف نیویورک روایت‬ ‫می کند‪ .‬در این فیلم می توانید اغاز اختالفات کاپیتان امریکا با مجموعه شیلد را تماشا کنید‪.‬‬ ‫نگهبانانکهکشان‪:‬استودیوی مارول نمی خواست تمرکز دنیای سینمایی اش تنها روی گروه انتقام جویان باشد با اکران‬ ‫این فیلم گروه تازه ای را وارد دنیای سینمایی مارول کرد‪« .‬نگهبانان کهکشان» داستان شخصیت های ضدقهرمان اما‬ ‫تداشتنی مارول است که همیشه مشغول سرقت هستند‪ .‬با این حال این گروه سارق خیلی هم رذل و پست نیست‬ ‫دوس ‬ ‫و اعضای ان احساسات درخشان جذابی دارند‪.‬‬ ‫نگهبانان کهکشان‪ :۲‬دوازدهمین فیلم دنیای سینمایی مارول براساس مسیر داستان ان در حقیقت یک دنباله است‪.‬‬ ‫همانطور که از نامش مشخص است‪ ،‬فیلم «نگهبانان کهکشان ‪ »۲‬در حقیقت دنباله فیلم اول بوده و بخش بیشتری از‬ ‫داستان ان ها را نمایش می دهد‪.‬‬ ‫انتقام جویان‪ :‬دوران التران‪ :‬دومین فیلم از مجموعه چهارگانه «انتقام جویان» با عنوان «دوران التران» در سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫اکران شد و محبوبیت عجیبی پیدا کرد‪ .‬این فیلم در حقیقت سیزدهمین فیلم دنیای سینمایی مارول براساس مسیر‬ ‫ت قبلی‪« ،‬عصر التران» تالش می کند زمینه داستانی را برای فیلم های بعدی مارول فراهم‬ ‫داستانی ان است‪ .‬برخالف قسم ‬ ‫کند و به تنهایی ارزش خاصی ندارد‪.‬‬ ‫مرد مورچه ای‪ :‬اثار دنیای سینمایی مارول در دنیای بزرگ ژانر کمدی هم قرار می گیرند و همیشه شوخی های ریز و‬ ‫درشت بسیاری دارند اما فیلم «مرد مورچه ای» یکی از کمدی ترین و خند هدارترین فیلم های مارول است‪ .‬این فیلم داستان‬ ‫شکل گیری شخصیت مرد مورچه ای و ورود او به گروه انتقام جویان را روایت می کند‪.‬‬ ‫کاپیتان امریکا‪:‬جنگداخلی‪:‬در نگاه نخست به نظر می رسد با یک فیلم دیگر درباره کاپیتان امریکا مواجه هستیم اما‬ ‫«جنگ داخلی» همانطور که از نامش هم پیداست با به جان یکدیگر انداختن همه ابرقهرمان های مارول اتحاد و دوستی‬ ‫میان ان ها را به یک چالش جدی دعوت می کند‪ .‬پلنگ سیاه و مرد عنکبوتی برای نخستین بار در این فیلم وارد دنیای‬ ‫سینماییمارولشدند‪.‬‬ ‫مرد عنکبوتی‪ :‬بازگشت به خانه‪ :‬حضور مرد عنکبوتی در دنیای سینمایی مارول غیرممکن به نظر می رسید‪ .‬چون‬ ‫استودیوی دیزنی (مالک اصلی استودیوی مارول و تولیدکننده فیلم های دنیای سینمایی ان) حق پخش این شخصیت‬ ‫و چند شخصیت دیگر از دنیای کتاب های مصور مارول را در اختیار نداشت‪ ،‬ان ها نمی توانستند او را نمایش دهند‪ .‬اما‬ ‫مذاکرات با استودیوی سونی (مالک شخصیت اسپایدرمن و شخصیت های مرتبط با ان) موفقیت امیز بود و به همین دلیل‬ ‫«بازگشت به خانه» مقدمه بازگشت مرد عنکبوتی به سینما شد‪.‬‬ ‫دکتر استرنج‪ :‬چهاردهمین فیلم مارول براساس تاریخ اکران به هفدهمین فیلم این استودیو براساس مسیر داستانی ان‬ ‫تبدیل می شود‪ .‬این فیلم به سراغ شخصیت دکتر استرنج می رود و داستان شکل گیری او را به صورت کامل به تماشاگر‬ ‫عناوین مارول توضیح می دهد‪.‬‬ ‫پلنگ سیاه‪ :‬به اعتقاد بسیاری از منتقدان‪« ،‬پلنگ سیاه» می تواند یکی از بهترین فیلم های دنیای سینمایی مارول باشد‬ ‫که تنها برای سرگرمی ساخته نشده است‪ .‬این فیلم مفاهیمی مانند سیاست و نژادپرستی را به زیباترین شکل ممکن به‬ ‫تصویر می کشد‪ .‬شاهزاده تیچاال که سرزمین واکاندا را مدیریت می کند با یک تراژدی دردناک مواجه می شود و به همین‬ ‫دلیل تصمیم می گیرد سرزمین منزوی و همیشه پنهان شده اش را فدای رسیدن به منافع خود کند‪.‬‬ ‫ثور‪ :‬راگناروک‪ :‬یکی از متفاوت ترین اثار دنیای ســینمایی مارول که توســط تایکا وایتیتی‪ ،‬کارگردان فیلم «جوجو‬ ‫خرگوشه» ساخته شده است‪ .‬نوزدهمین فیلم دنیای سینمایی مارول براساس مسیر داستانی اش نه تنها سومین فیلم‬ ‫اختصاصی شخصیت ثور لقب می گیرد بلکه به نوعی فیلم اختصاصی شخصیت هالک هم می شود‪« .‬راگناروک» با ترکیب‬ ‫مضامین فیلم های ابرقهرمانی مارول با ژانر حماسی و البته علمی تخیلی به یک عنوان فراموش نشدنی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مردمورچه ایوزنبورک‪:‬بیستمینفیلمدنیایسینماییمارولبراساسمسیرداستانیاندرحقیقتدنبالهفیلم«مرد‬ ‫مورچه ای» است‪ .‬در پایان فیلم «مرد مورچه ای» می توانستید پایان تقریبا باز ان را مشاهده کنید اما استودیوی مارول‬ ‫درباره ساخت دنباله ان شک و تردید بسیاری داشت‪ .‬موفقیت و محبوبیت فیلم «مرد مورچه ای» باعث شد دنبال ان‬ ‫ساخته شود که به همان میزان که در رسیدن به داستان نهایی ابرقهرمانان مارول بی تاثیر است می تواند تاثیرگذار هم باشد‪.‬‬ ‫انتقام جویان‪ :‬جنگ بی نهایت‪ :‬همانند استودیوی مارول که سال ها تالش کرد تا پس از روایت داستان های گوناگون‬ ‫فیلم «جنگ بی نهایت» را بسازد‪ ،‬شما هم باید برای تماشای این شاهکار جذاب سینمای ابرقهرمانی هیجان خاصی داشته‬ ‫باشید‪ .‬این فیلم یکی از بزرگترین شخصیت های منفی تاریخ سینما و کتاب های مصور یعنی تانوس را به جان انتقام جویان‬ ‫و جهان بشری می اندازد‪.‬‬ ‫انتقام جویان‪:‬پایانبازی‪:‬پرفروش ترین فیلم سینمایی در سراسر جهان ایستگاه پایانی شما در مسیر تماشای فیلم های‬ ‫مارول براساس مسیر داستانی است‪ .‬این فیلم داستان درگیری تانوس و انتقام جویان را به اوج خود می رساند‪ .‬یکی از‬ ‫مهیج ترین‪ ،‬جذاب ترین و خارق العاده ترین فیلم های تاریخ سینما دقیقا همان پاداشی است که شما می توانید پس از‬ ‫تماشای بیست و یک فیلم سینمایی به دست اورید‪.‬‬ ‫مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه‪ :‬دومین فیلم اختصاصی مرد عنکبوتی در حقیقت اغاز دوران جدیدی از درخشــش‬ ‫ابرقهرمانان در دنیای سینمایی مارول است‪ .‬با تماشای این فیلم باید برای ظهور نسل جدیدی از شخصیت های مارول‬ ‫در دنیای سینمایی این مجموعه حاضر شوید‪ .‬شخصیت هایی که پس از پایان داستان حماسی انتقام جویان یک گروه‬ ‫جدید را تشکیل می دهند‪ .‬اما برای شناخت این مجموعه‪ ،‬باید اندکی صبر کنید تا فیلم های بعدی مارول هم از راه برسند‪.‬‬ صفحه 4 ‫سریالمجری هایحاشیهسازتلویزیونتمامیندارد‬ ‫مسابقه حاشیه سازها در رسانه ملی!‬ ‫حاال دیگر شــنیدن هیچ حرفی در شــبکه های تلویزیونی و حتی رادیویی برای مردم تعجب اور‬ ‫نیســت‪ .‬از کل کل های بچگانه گرفته تا غرض ورزی های شــخصی و به تازگی هم شــوخی های‬ ‫ناپســندی که حتی قابلیت مکتوب شــدن هم ندارنــد‪ .‬در هفته های اخیر چندین بار شــاهد‬ ‫حاشیه ســازی های مجری های تلویزیونی روی انتن زنده بوده ایــم‪ .‬صحبت های بو داری که به‬ ‫مدد فضای مجازی زود به مشــام همه رسیده و شخص متکلم را برای مدتی سر زبان ها انداخته‬ ‫و البته در این بین فالوروهایی هم برایش ارزانی داشــته است‪ .‬گویی مسابقه ای میان مجری ها و‬ ‫گوینده های صداوسیما شــکل گرفته بدین ترتیب که هر کس حرف های پرحاشیه تری را روای‬ ‫انتن کند‪ ،‬مسابقه را برده است! حاال مجری شبکه ورزش در یک هنرنمایی جدید شوخی ناپسند‬ ‫و ادامه داری را با یک مربی فوتبالی روی انتن زنده مطرح می کند‪ .‬حرف هایی که به نظر نمی اید‬ ‫ناخواسته یا سهوی بوده باشند‪ .‬چراکه مجری با ادامه دادن ان ها و پوزخندهایش نشان می دهد‬ ‫که کامال خودخواســته و اگاهانه اینچنین از انتن صداوســیما بــرای حرف های بی محتوایش‬ ‫استفاده می کند‪ .‬در این روزها ویدئوی قسمتی از برنامه «فوتبال یک» با اجرای مجتبی پوربخش‬ ‫و مکالمه تلفنی اش با علی نظر محمدی (مربی رایکا بابل)‪ ،‬در شــبکه های اجتماعی دســت به‬ ‫دســت شــده و برخی را حیرت زده و عده ای دیگر را ناراحت و خشمگین کرده است؛ ویدیویی‬ ‫که خود این مجری بعد از انتشار ان در صفحه اش وقتی با واکنش های تند مخاطبانش روبه رو‬ ‫شد‪ ،‬مجبور به حذف ان شد‪ .‬البته این مجری هم به سرنوشتی مشابه دیگران دچار شده و فورا‬ ‫از صحنه ســیما حذف می شــود و در این بین حتی تمهید انتشار خبر تصادف و اسیب دیدگی‬ ‫پیش از اجرای برنامه هم برایش راهگشــا نیســت‪ .‬اما واقعیت این است همانطور که اب رفته به‬ ‫جوی برنمی گردد‪ ،‬حرف هایی که روی انتن زنده مطرح می شــود هم به سختی جبران خواهد‬ ‫شــد و در این میان شاید تنها راه حل این باشــد که صداوسیما با باریک کردن مجرای ورودی‬ ‫برای مجریان و کارشناسان‪ ،‬مولفه های سختگیرانه تر و البته کارشناسانه تری را برای ورود افراد‬ ‫در نظــر بگیرد تا در خروجی اش این اندازه فراخ و مزدحم نباشــد‪ .‬در همین زمینه گفت وگویی‬ ‫داشته است با محمدرضا منصوریان ـ مجری و گزارشگر باسابقه ورزشی ـ که در زیر می خوانید‪:‬‬ ‫منصوریان در توضیح این مسئله که چگونه صداوسیما محلی می شود برای سوءاستفاده برخی از‬ ‫افراد برای خودنمایی؟ می گوید‪ :‬صداوسیمای مظلوم سکوی پرتاب خیلی ها شده است‪ .‬خیلی از‬ ‫دوســتانی که االن در گوشه و کنار کشور صاحب قدرت و پست های گران قیمتی شدند‪ ،‬تجربه‬ ‫اولیه را در صداوسیما به دست اورده اند و از طریق این جعبه جادویی میان مردم دیده شدند و‬ ‫از این موقعیت سوءاستفاده کردند‪ .‬رفتند نماینده مجلس شدند رفتند شورای شهر شدند معاون‬ ‫وزیر شدند و ‪...‬؛ این ها نیامده بودند که در صداو سیما کار کنند بلکه امد ه بودند که از این مسیر‬ ‫برای دیده شدن استفاده کنند‪ .‬صداوسیما از این وادی هم خیلی لطمه خورده است‪ .‬االن فضای‬ ‫مجــازی هم به این افــراد و به این حرکت پر ضرر خیلی کمک می کند‪ .‬منصوریان می گوید که‬ ‫بیش از چهل سال است که در صداوسیما هم به عنوان مجری‪ ،‬هم به عنوان گزارشگر و گوینده‬ ‫و هم به عنوان تهیه کننده کار کرده و تقریبا با تمام زیر و بم برنامه های تلویزیون و رادیو اشنایی‬ ‫دارد‪ .‬او درباره شــرایط پذیرفته شدن به عنوان مجری و گزارشگر در دوران خودش می گوید‪ :‬ما‬ ‫چند نفر جزو معدود افرادی هستیم که با یک ازمون کامل و به یک پرسه مقدماتی درست وارد‬ ‫این حوزه شــدیم‪ .‬ما از خیلی خان ها گذشــتیم که اگر بخواهند همان خان ها را برای کسانی که‬ ‫امروز روی صندلی اجرا می نشــینند برقرار کنند دو سومشان در همان مرحله مقدماتی می مانند‬ ‫و باال نمی ایند‪ .‬ما سه یا چهار مرحله را پشت سر گذاشتیم‪ .‬مرحله اول ارزیابی مقدماتی بود‪ .‬من‬ ‫یادم می اید ما نزدیک به ‪ ۶۰۰‬نفر بودیم که تقریبا حدود ‪ ۶۰‬نفر را در کل کشور انتخاب کردند‬ ‫و بقیه در همان مرحله اول رد شدند‪ .‬بعد مرحله دوم سخت تر شد و اموزش های الزم را برای ما‬ ‫گذاشتند تا اینکه به مرحله ای رسیدیم که به عنوان یک گوینده و مجری پذیرفته شدیم که ان‬ ‫موقع هم باز به ما اجازه ندادند که به راحتی پشت میکروفن یک برنامه زنده یا حتی ضبط شده‬ ‫بنشــینیم‪ .‬او در توصیف این ســخت گیری ها برای ورود به عرصه اجرا در صداوسیما با یاداوری‬ ‫خاطره ای می گوید‪ :‬من به یاد دارم بعد از یکی ـ دو ســال دوره دیدن به من اجازه دادند بین دو‬ ‫گوینده دیگر بنشینم و فقط بگویم اینجا تهران است صدای ایران‪ .‬فقط اعالم زمان و مکان‪ .‬وقتی‬ ‫به من گفتند که هفته اینده می توانی در یک برنامه باشــی من انقدر خوشحال شدم که از ذوق‬ ‫یک هفته چلوکباب می خوردم‪ .‬با این ســختگیری ما پشــت میکروفن قرار گرفتیم و من با این‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبــــــــه ‪ 22‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1287‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫نگاه‬ ‫مارال بنی ادم؛‬ ‫از صحنه تئاتر تا سریال هم گناه‬ ‫سختگیری موافق هســتم‪ .‬منصوریان با بیان اینکه خیلی از مجری ها و کارشناس های راه یافته‬ ‫به صداوســیما از راه درستی وارد این حوزه نمی شوند‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬االن خیلی از جوان هایی‬ ‫که وارد این حوزه می شــوند ممکن است بااستعداد هم باشند اما متاسفانه از راه درستش جذب‬ ‫نمی شوند‪ .‬بدون گذراندن دوره های الزم و داشتن تجربه کافی به صداو سیما ورود پیدا می کنند‬ ‫و انتن را در اختیارشــان می گذارند؛ از ان بدتر این است که شخصی را که یکی دو سال بیشتر‬ ‫تجربه ندارد به عنوان کارشــناس در برنامه دعوت می کنند در حالی که من بعد از چهل ســال‬ ‫هنوز خودم را کارشــناس نمی دانــم و فکر می کنم هنوز باید بیامــوزم‪ .‬او می گوید‪ ،‬وقتی افراد‬ ‫بدون گذراندن دوره ها و بدون توجه به اصولی که باید در کار حرفه ای وجود داشــته باشد پشت‬ ‫میکروفن قرار می گیرند‪ ،‬طبیعی اســت که با این شرایط ما باید انتظار شنیدن هر حرفی از این‬ ‫مجری ها را داشــته باشــیم‪ .‬منصوریان درباره ورود سفارشی برخی از افراد به صداوسیما‪ ،‬اضافه‬ ‫می کنــد‪ :‬هیچ نظارتی هم در این زمینه وجود نــدارد‪ .‬اکثر افرادی که در این بخش وارد صدا و‬ ‫ســیما می شوند از روی رابطه وارد می شوند؛ یعنی شــخصی یک تلفن می زند و می گوید فالنی‬ ‫را از طرف من پذیرش کنید‪ .‬فالنی هم با همان خودکار ســبزهای معروف در رادیو و تلویزیون‪،‬‬ ‫مجری‪ ،‬کارشناس‪ ،‬گوینده و یا گزارشگر می شود‪ .‬نتیجه اش هم این بی ادبی ها و بی حرمتی هایی‬ ‫است که شاهدش هستیم‪ .‬به گفته این کارشناس چنین بی حرمتی ها و اتفاقات دور از انتطاری‬ ‫در انتن تلویزیون دالیل دیگری هم دارد ولی عمده ترین دلیل همین نبود کنترل و نظارت الزم‬ ‫برای ورود این افراد به ســازمان صداوسیما اســت‪ .‬او می گوید این افراد سواد الزم را هم ندارند‬ ‫و خیلی از مســائل را در رادیو و تلویزوین اشــتباه و غیرتخصصی مطرح می کنند‪ .‬این مســئله‬ ‫اعتماد مردم را کم کم از بین می برد و صدا و ســیما که می تواند خیلی را گشــا و کامل کننده‬ ‫باشــد با این افراد ضعیف و کوچک‪ ،‬روز به روز دارد مخاطب خودش را بیشتر از دست می دهد‪.‬‬ ‫منصوریــان درباره نحوه برخورد بــا افراد خاطی و حذف بی چون و چرای ان ها توضیح می دهد‪:‬‬ ‫ما در صداوســیما مدیران قوی کم داریم؛ بنابراین ممکن است کنترل افرادی که با این رابطه ها‬ ‫وارد می شوند خارج از حوزه مدیریتی مدیران صداو سیما در این بخش ها باشد‪ .‬متاسفانه مدیران‬ ‫تصمیــم گیرنده در بخش ورزش در صداوســیما قدرت الزم را بــرای پذیرش و حذف این افراد‬ ‫ندارند‪ .‬یعنی ان ها هم مجبورند از دستورات مافوق خودشان تمکین بکنند و چاره ای ندارند‪ ،‬اگر‬ ‫گوش نکنند موقعیت خودشــان به خطر می افتد‪ .‬من می توانم برنامه های زیادی را با این شرایط‬ ‫نام ببرم‪ .‬با این کار دارند به صداو ســیما لطمه بدی می زنند‪ .‬او در پایان عنوان می کند‪ :‬من فکر‬ ‫می کنم صداوســیما باید یک بازنگری جدی درباره جذب نیروهایش داشته باشد؛ به خصوص در‬ ‫زمینه اجرا و گویندگی و برنامه سازی‪ ،‬نباید راحت میکروفن را در اختیار اشخاص بگذارد‪ .‬خود‬ ‫صداوسیما باید حرکت انقالب گونه ای را در این زمینه انجام دهد‪.‬‬ ‫در چندین ماهی که ســریال هم گناه پخش شــده است‬ ‫مارال بنی ادم توانســته یکی از تاثیرگذارترین نقش های‬ ‫این سریال بازی کند‪.‬‬ ‫مارال بنــی ادم این روزهــا با بازی در ســریال هم گناه‬ ‫طرفداران بســیاری پیدا کرده اســت‪ .‬بازیگری که سبقه‬ ‫کارش به همین ســریال برنمی گردد اما با هم گناه چهره‬ ‫اشنایی شد‪.‬‬ ‫او که تجربه بازی در فیلم فروشنده اصغر فرهادی را دارد‬ ‫و بازیگری را با تجربه عرصه تئاتر شروع کرده‪ ،‬برای اولین‬ ‫بار در شــبکه نمایش خانگی و با سریال هم گناه مصطفی‬ ‫کیایی حضور یافته است‪.‬‬ ‫از بازیگری در کانادا تا هم گناه‬ ‫مارال بنی ادم کالس های اموزشــی بازیگری را در کانادا‬ ‫زیر نظر مهتــاب نصیرپور گذرانده و در رشــته بازیگری‬ ‫تحصیل کرده و ســال ‪ ۱۳۹۵‬در فیلم خشکسالی و دروغ‬ ‫به کارگردانی پدرام علیزاده بازی کرده اســت‪ .‬که در این‬ ‫نمایش هم بازی همســرش علی سرابی بازیگر تئاتر بود‪ .‬او‬ ‫در خدای کشــتار نیز بازی خوبی را ارائه می دهد‪ .‬صحنه‬ ‫منحصــر به فرد و به نوعی نقطــه عطف نمایش‪ ،‬از حالت‬ ‫تهوع انت با بازی مارال بنی ادم اغاز می شــود و او بارها‬ ‫مقابل چشم تماشاگران باال می اورد‪.‬‬ ‫انت فردی متظاهر و به ظاهر متمدن اســت که با خوردن‬ ‫ســکنجبین چون دیگران خوی واقعی خود را بروز دهد‪.‬‬ ‫رقابت ‪ 900‬شرکت کننده در فصل های بعدی «شهروند و مافیا»‬ ‫محمد رجایی کارگردان مســابقه «شهروند و مافیا» از ضبط‬ ‫فصل هــای جدید این مســابقه و تغییرات ان ســخن گفت‪.‬‬ ‫کارگردان مســابقه «شهروند و مافیا» درباره ادامه روند ضبط‬ ‫فصل های جدید این مسابقه توضیح داد‪ :‬مسابقه انتخابی برای‬ ‫فصل های بعدی تمام شده و اوایل شهریورماه ضبط ان را اغاز‬ ‫خواهیم کرد و اواخر شــهریور نیز پخش فصل جدید مسابقه‬ ‫از شــبکه سالمت اغاز خواهد شد‪ .‬ســه ماه مسابقه انتخابی‬ ‫زمان برد تا درنهایت از میان چهار هزار نفر شــرکت کننده به‬ ‫‪ 900‬نفر رسیدیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در حال حاضر تکرار فصل های‬ ‫گذشته از شبکه سالمت در حال پخش است و فصول جدید‬ ‫مســابقه نیز به نحوی اســت که تولید ما تا ماه رمضان سال‬ ‫‪ 1400‬ادامه خواهد داشت‪ .‬این کارگردان درباره بازخوردهای‬ ‫دریافت شــده از مخاطبان نیز گفت‪ :‬خوشــبختانه مسابقه با‬ ‫وجود انکه از شبکه ســامت که مخاطب خاص تری نسبت‬ ‫به شــبکه های دیگر دارد‪ ،‬پخش می شود اما مورد توجه واقع‬ ‫شده و حداقل در هر جمعی که ما حاضر می شویم و حتی در‬ ‫فضای مجازی مخاطبان ابراز عالقه کرده و مسابقه را دیده اند‪.‬‬ ‫حتی از انجایی که خواستگاه اصلی این مسابقه در کافه هاست‬ ‫اطالع داریم که این بازی در بســیاری از کافه های تهران نیز‬ ‫در حال انجام است و با بازپخش مجدد این مسابقه مخاطبان‬ ‫رو به افزایش هستند‪ .‬رجایی در ادامه درباره تغییرات فصول‬ ‫جدید مســابقه نیز بیان کرد‪ :‬دکور مســابقه در فصل جدید‬ ‫کام ً‬ ‫ال تغییر کرده و طراحی ان عوض شده است البته با حفظ‬ ‫خاصیت شهر‪ ،‬برشی دیگر از ان را به نمایش خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫همچنین از انجایی که ســناریو جا افتاده اســت تغییری در‬ ‫نقش هــا نخواهیم داشــت‪ ،‬اما در فصل اخــر بهترین های ‪9‬‬ ‫فصل قبلی را جمع کرده و انجا تغییراتی در نقش ها متناسب‬ ‫با مســابقه خواهیم داشــت‪ .‬دکوپاژ همان خواهد بود و تنها‬ ‫تغییرات جزئی در دکوپاژ داریم‪ .‬مخاطب در فصل های قبلی‬ ‫مسابقه از روز اول می دانست که مافیا چه کسی است‪ ،‬اما حاال‬ ‫نمی داند و برایش مجهول است‪ .‬فرصتی چند روزه به مخاطب‬ ‫دادیــم تا بتواند حدس بزند و هم زمان با بازی متوجه نقش ها‬ ‫شــود‪ .‬او با اشــاره به این که در نظرســنجی فضای مجازی‪،‬‬ ‫مخاطبان از حضور و شرکت در مسابقه صحبت کرده بودند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به همین دلیل سعی کردیم مخاطب را نیز در مسابقه‬ ‫شــرکت دهیم و با تدابیری کــه در نظر گرفتیم مخاطب نیز‬ ‫می تواند همراه با ما در این بازی حضور داشته باشد و حدس‬ ‫بزند‪ .‬ساده سازی هایی برای این امر انجام داده ایم تا مخاطبان‬ ‫بتوانند حضور داشــته باشــند‪ .‬امیــدوارم بتوانیم فصل های‬ ‫جذاب تری نســبت به قبل داشته باشیم تا توقع مخاطب را از‬ ‫«شهروند و مافیا» براورده کنیم‪.‬‬ ‫حمید لوالیی استادِ «داداش جان» در «بچه محل» شد‬ ‫سریال «بچه محل» سه شنبه ‪ ۲۱‬مرداد میزبان حمید لوالیی‬ ‫بازیگر ســینما و تلویزیون اســت‪ .‬حمید لوالیی سه شنبه‬ ‫‪ ۲۱‬مــرداد به عنوان جدیدترین بازیگر مهمان در ســریال‬ ‫تلویزیونی «بچه محل» به کارگردانی احمد درویشــعلی پور‬ ‫و تهیه کنندگی مسلم اقاجانزاده حضور خواهد داشت و در‬ ‫نقش «استاد خان جان» به ایفای نقش می پردازد‪.‬‬ ‫لوالیــی که از چهره هــای مطرح تلویزیون و ســینما در‬ ‫ژانر کمدی اســت‪ ،‬ایفاگر نقش «استاد خان جان»‪ ،‬استاد‬ ‫داداش جان با نقش افرینی ســروش جمشــیدی است که‬ ‫برای حل یک مشکل وارد محله می شود‪.‬‬ ‫داریــوش فرضیایی‪ ،‬کمنــد امیر ســلیمانی‪ ،‬نعیمه نظام‬ ‫دوست‪ ،‬نادر ســلیمانی‪ ،‬رامین ناصر نصیر‪ ،‬فرهاد بشارتی‪،‬‬ ‫ارش میر احمدی‪ ،‬امیر ســهیلی‪ ،‬ابراهیم شفیعی‪ ،‬سوسن‬ ‫پــرور‪ ،‬ایمان صفــا‪ ،‬پیمان مرادی‪ ،‬علیرضــا گالش و امیر‬ ‫محمد متقیان‪ ،‬با هنرمندی‪ :‬ســروش جمشیدی بازیگران‬ ‫این مجموعه هســتند‪ .‬اسامی عوامل این مجموعه عبارتند‬ ‫تهیه کننده‪ :‬مسلم اقاجانزاده‪ ،‬کارگردان‪ :‬احمد درویشعلی‬ ‫پور‪ ،‬نویســنده‪ :‬محمد درویشعلی پور‪ ،‬مجری طرح‪ :‬محمد‬ ‫حســین خلیفه‪ ،‬برنامه ریــز ‪ :‬مجید موثــق‪ ،‬مدیر تصویر‬ ‫برداری‪:‬محمود صالحی‪ ،‬مدیر صدا برداری‪ :‬بهروز عابدینی‪،‬‬ ‫تدوین‪ :‬امید شهالیی‪ ،‬جلوه های ویژه تصویری‪ :‬علی زارع‪،‬‬ ‫طراح گریم‪ :‬شــهرام خلــج‪ ،‬طراح صحنه و لباس‪ :‬ســحر‬ ‫گوران‪ ،‬طراح دکور‪ :‬ارغوان شــیبانی‪ ،‬منشی صحنه‪ :‬انیتا‬ ‫فیروزبخت‪ ،‬دســتیار اول کارگــردان‪ :‬محمدرضا زاهدیان‪،‬‬ ‫اهنگســاز‪ :‬مهرداد نصرتی‪ ،‬مدیر تولیــد‪ :‬علی رحیم زاده‪،‬‬ ‫عکاس‪:‬نازلی هروی‬ ‫او بــا فراخوان اصغر فرهــادی در تلگرام‪ ،‬مبنی بر انتخاب‬ ‫بازیگر برای فیلم فروشنده‪ ،‬ویدیویی ‪ ۲‬دقیقه ای می فرستد‬ ‫و به عنوان بازیگر انتخاب می شود‪.‬‬ ‫فیلم فروشنده روایت زندگی زوجی است که در حال بازی‬ ‫در نمایش مرگ فروشنده نوشته ارتور میلر هستند‪ .‬ان ها‬ ‫به علت نشست زمین مجبور می شوند به اجبار خانه خود‬ ‫را ترک کنند و به اصرار یکی از دوستانشان به نام بابک به‬ ‫خانه ای اسباب کشی می کنند که پیش تر زنی بدنام به نام‬ ‫«اهو» در ان ساکن بود ه است‪.‬‬ ‫ابتــدا همه چیز خوب پیش مــی رود ولی وقایع بعدی به‬ ‫بحرانی غیر قابل کنترل ختم می شود‪ .‬در مراسم اختتامیه‬ ‫جشــنواره کن‪ ،‬جایزه بهتریــن فیلم نامه به اصغر فرهادی‬ ‫داده شد و شهاب حسینی هم برنده جایزه بهترین بازیگر‬ ‫مرد شد‪.‬‬ ‫فروشــنده به عنــوان نماینده ایران در اســکار ‪ ۲۰۱۷‬به‬ ‫اکادمی اسکار معرفی شد و موفق شد جایزه بهترین فیلم‬ ‫غیرانگلیســی زبان را به دست اورد‪ .‬بنی ادم در نقش کتی‬ ‫در فیلم فروشنده اصغر فرهادی ظاهر شد‪.‬‬ ‫هم گناه سکوی پرتاب بنی ادم‬ ‫سریال هم گناه به کارگردانی مصطفی کیایی اولین تجربه‬ ‫او در نمایش خانگی است‪ .‬داستان این سریال در خصوص‬ ‫خانواده ای قدیمی در تهران به نام صبوری است که سالها‬ ‫اســت در کار پرورش گل های تزئینی و گل های مختلف‬ ‫هســتند‪ .‬این ســریال توانسته بیشــترین مخاطب را در‬ ‫نمایش خانگی به خود جذب کند‪.‬‬ ‫تمامی بازیگران این سریال شناخته شده هستند و انتخاب‬ ‫مارال بنی ادم در میان ان تیم کمی تعجب برانگیز اســت‬ ‫کسی که در میان دیگر بازیگران کمتر شناخته شده است‬ ‫اما به خوبی توانســته نقش خود را به خوبی ایفا کند‪ .‬در‬ ‫چندین ماهی که سریال هم گناه پخش شده است بنی ادم‬ ‫توانسته یکی از تاثیرگذارترین نقش های این سریال بازی‬ ‫کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بررسی دغدغه های جامعه مد و لباس‪:‬‬ ‫چهارشنبــــــــه ‪ 22‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1287‬‬ ‫خروجی جشنواره های فرهنگی و هنری حوزه مد و لباس چندان مشهود نیست‬ ‫بیمه هنرمندان باید در اولویت امور دولتمردان قرار گیرد‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫گزارش‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث‪:‬‬ ‫اولویت اصلی نظام‬ ‫باید به سمت گردشگری باشد‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گفت‪ :‬صنعت گردشــگری اســیب دیده از‬ ‫بحران کرونا برای بقا و حیات دوباره نیازمند حمایت ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ولی تیموری در دیدار با محمدرضا دشتی اردکانی رییس‬ ‫فراکســیون گردشــگری‪ ،‬میراث فرهنگی و صنایع دستی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال حوادث و اتفاقات‬ ‫ناخوشــایند نیمه دوم سال گذشــته که منجر به لغو سفر‬ ‫گردشــگران بین المللی از ابتدای ســال جاری میالدی به‬ ‫کشورمان شــد و پس از ان شیوع بیماری کرونا که عمال‬ ‫صنعت گردشــگری کشــور را با چالش های اساسی روبرو‬ ‫ساخت؛ شــاهد افول در ســطح ملی‪ ،‬منطقه ای و جهانی‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به منظور احیای دوباره این حوزه نیاز به اتخاذ‬ ‫تدابیــر مختلف از جمله بخشــودگی مالیات و هزینه های‬ ‫تاسیســات گردشگری اسیب دیده از شــیوع کرونا وجود‬ ‫دارد کــه برای تحقــق ان اهمیت حمایــت ملی و یاری‬ ‫تمامی نهادهای فرابخشی مرتبط با موضوع سفر نمود پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تیموری یاداور شــد‪ :‬عدم قطعیت موجــود و نبود امکان‬ ‫ترســیم دورنمای کلی برای خروج از این وضعیت فعاالن‬ ‫حوزه گردشــگری و صنایع دســتی کشــور را به شــدت‬ ‫مستاصل کرده است و بیم ان می رود روند تعدیل و اخراج‬ ‫کارکنان و کارشناســان این حوزه فضای کسب وکارهای‬ ‫موجود را بیش از پیش متالطم کند‪.‬‬ ‫معاون گردشگری گفت‪ :‬متاســفانه تاکنون حمایت قابل‬ ‫توجهی از بخش گردشگری و صنایع دستی صورت نگرفته‬ ‫و علیرغم مکاتبات و گزارش های ارسالی به مراجع مختلف‪،‬‬ ‫هیچگونه تمایزی به فعاالن این حوزه نسبت به سایر حوزه‬ ‫ها که زمان بســیار کوتاهی را با این بحران مواجه بودند‪،‬‬ ‫قائل نشده اند‪.‬‬ ‫تیموری با برشــمردن ویژگی هایی که صنعت گردشگری‬ ‫را از ســایر حوزه ها متمایــز و در نتیجه ضرورت حمایت‬ ‫متفــاوت را دو چنــدان می کند؛ اظهار کــرد‪ :‬عدم امکان‬ ‫ذخیره یا نگهداشــت خدمات گردشــگری‪ ،‬اســیب پذیر‬ ‫بــودن فعاالن این حــوزه به دلیل نو پا بــودن‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوسط بودن نوع کسب وکار‪ ،‬سیال بودن ماهیت صنعت‬ ‫گردشــگری کشور و نیز تاثیرپذیری از پیامدهای محیطی‬ ‫از جمله ویژگی هایی است که این حوزه را نیازمند یاری و‬ ‫نگاه متفاوت می کند‪.‬‬ ‫معاون گردشگری با تشریح شرایط حاکم بر فضای صنعت‬ ‫گردشگری کشور پیشنهاد کرد‪ :‬تخصیص تسهیالتی با نرخ‬ ‫کارمزد تک رقمی و دوره تنفس یکساله‪ ،‬برخورداری افراد‬ ‫حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت گردشگری و صنایع‬ ‫دستی از تســهیالت ســرمایه در گردش‪ ،‬امهال یکساله‬ ‫بازپرداخت تسهیالت دریافتی و بخشودگی کامل مالیات‪،‬‬ ‫عوارض و سایر هزینه های فعاالن این حوزه در طول سال‬ ‫جاری می تواند جانی دوباره به صنعت گردشــگری کشور‬ ‫ببخشد‪.‬‬ ‫تیموری در پایان تاکید کرد‪ :‬نیاز اســت با توجه به رکود‬ ‫صنعت گردشــگری و زیان های وارد شــده به فعاالن این‬ ‫صنعــت‪ ،‬خصوصا در اثر بحران کرونا بــا ارائه راهکارهای‬ ‫مناسب جهت عبور از این بحران به مسائل و مشکالت این‬ ‫صنعت در فراکســیون گردشگری مجلس شورای اسالمی‬ ‫توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫همچنین در این دیدار محمدرضا دشــتی اردکانی رئیس‬ ‫فراکســیون گردشــگری مجلس شورای اســامی نیز با‬ ‫اشــاره به اهمیت صنعت گردشگری کشور و رسیدگی به‬ ‫مشــکالت فعاالن این حوزه تاکیدکرد‪ :‬صنعت گردشگری‬ ‫می تواند برای کشــور ارزاور باشــد؛ لذا باید این حوزه را‬ ‫جدای از مسائل سیاسی دانست و اولویت اصلی نظام باید‬ ‫به این سمت سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫وی به رویکرد مثبت مجلس نســبت به مقوله گردشگری‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬در بودجه سال اینده‪ ،‬باید بخشی جهت‬ ‫کمک بالعوض به فعاالن اســیب دیده گردشگری در نظر‬ ‫گرفته شــود که شخصا این موضوع و پیشنهادات معاونت‬ ‫گردشــگری را از طریق فراکســیون گردشــگری مجلس‬ ‫شورای اسالمی پیگیری خواهم کرد‪.‬‬ ‫عطیه پژم‬ ‫این گزارش به بخشــی از مهم ترین موضوعات مطرح از سوی نمایندگان‬ ‫لباس استان ها و شهرهای کاشان‪ ،‬قم‪ ،‬خوزستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬هرمزگان‬ ‫مد و ِ‬ ‫و اذربایجان شرقی اشــاره دارد‪ .‬امروزه ب هواسطه ظهور برخی پدیده های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تحت لوای مدرنیته و زندگی ماشینی در پهنه شهرنشینی‪ ،‬دیگر‬ ‫تنوع در پوشش و تفاوت و دگرگونی در رنگ‪ ،‬طرح و نوع پارچه به کاررفته‬ ‫ل مشاهده نیست‪ .‬در کالن شهری مانند تهران‪ ،‬باوجود‬ ‫در لباس افراد قاب ‬ ‫ً‬ ‫کثرت اقوام و خصوصیات قومیتی موجود‪ ،‬تقریبا اکثر قریب به اتفاق مردم در‬ ‫یک هیبت واحد‪ ،‬با لباس و پوشش خاص شهری و البته نامتجانس با نیای‬ ‫فرهنگی شان‪ ،‬رویت می شوند و در چنین شرایطی تالش برای ثبت تاریخ‬ ‫فرهنگ و تمدن ایرانی از طریق پیوستی فرهنگی میان گذشته و اینده‬ ‫نزدیک و حتی دور‪ ،‬ضروری به نظر می رســد‪ .‬به عبارتی دیگر‪ ،‬شرط بقای‬ ‫تحوالت در عرصه طراحی صنعتی و هنری لباس‪ ،‬بومی سازی شدن ان ها‬ ‫است و اگر قرار است در قالب و فرم ظاهری از الگوی جهانی تبعیت می کند‪،‬‬ ‫حداقل روح و باور ایرانی در ان جاری و ساری باشد‪ .‬حال انکه این امر محقق‬ ‫نخواهد شد مگر با نهادینه شدن داشته های گذشتگان که همچون سنت و‬ ‫سابقه ای فرهنگی از دیرباز برای ما به یادگار مانده است‪ ،‬تا مگر به مدد ذوق‬ ‫و تخیل و خالقیت هنرمند طراح ایرانی در فرم و قالبی جدید تبلوریافته و به‬ ‫منصه ظهور برسد‪ .‬مقدمه ذکرشده‪ ،‬نقش و اهمیت بررسی شرایط موجود‬ ‫جریان مد ایرانی در سایر اســتان های کشور را بیش از هر زمان دیگری‬ ‫ضروری نشان می دهد و بر این مهم صحه می گذارد که اگر به دنبال حفظ‬ ‫و احیای ارزش های فرهنگی و هنری عرصه مد و لباس کشــور در مقطع‬ ‫کنونیهستیم‪،‬بایدبانگرشی تمام عیارنسبتبه موضوعاتکالن این حوزه‪،‬‬ ‫از کوچک ترین خالءها و نارسایی ها عبور نکرده و با سنجش وضع موجود و‬ ‫برنامه ریزی های موثر برای اینده‪ ،‬تالش کنیم لباس ایرانی‪ ،‬شناسنامه ای از‬ ‫تمامی خصوصیات و ویژگی های فرهنگ‪ ،‬هنر و تمدن کشورمان را پیش‬ ‫روی مخاطبان خود قرار دهد‪ .‬این گزارش به بخشی از مهم ترین موضوعات‬ ‫لباس استان ها و شهرهای کاشان‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫مطرح از ســوی نمایندگان مد و ِ‬ ‫خوزستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬هرمزگان و اذربایجان شرقی اشاره کرده است که با‬ ‫تجمیع نظر افراد صاحب نظر‪ ،‬به وضوح می توان به اهم دغدغه های جامعه‬ ‫فعال در حوزه مد و لباس از لزوم تحقق سراسری بیمه هنرمندان تا ارائه‬ ‫درخواست ها برای حمایت های تبلیغاتی از اثار طراحان پی برد‪.‬‬ ‫نقد جدی از صاحبان برند و تولیدکنندگان استان اصفهان در‬ ‫قبولهمکاریباطراحانتحصیل کرده‬ ‫سارا صادقی از طراحان لباس استان اصفهان است که در دانشگاه گرافیک‬ ‫خوانده و از ســال ‪ ،93‬اقدام به گذراندن دوره های تخصصی طراحی مد و‬ ‫لباس کرده است‪ .‬صادقی درباره شرایط حاکم بر حوزه مد و لباس می گوید‬ ‫فارغ از این که بســیاری از مشــکالت اقتصادی سبب شده است فعالیت‬ ‫طراحان لباس استان دچار مشکل شود‪ ،‬اما به مدد فرایندهای نوین اموزش‪،‬‬ ‫بحران کرونا فرصت خوبی را برای توسعه دانش تئوری و عملی به وجود اورد‬ ‫که بدون شــک ثمرات ان در اینده نزدیک مشهود خواهد بود‪ .‬این طراح‬ ‫لباس با نقد جدی از صاحبان برند و تولیدکنندگان استان اصفهان در قبول‬ ‫همکاری با طراحان تحصیل کرده و اموزش دیده اذعان دارد تولیدکنندگان‬ ‫اصفهانی به طراحان بومی بها نمی دهند و همین امر سبب شده است که‬ ‫اگر ما بخواهیم به کسب تجربه در واحدهای تولیدی بزرگ فکر کنیم‪ ،‬باید‬ ‫قدم در راه پر فراز و نشیبی بگذاریم‪.‬‬ ‫غفلتتولیدکنندگانداخلیازجامعهطراح‬ ‫او همچنین به ظرفیت های موجود در ابنیه تاریخی استان اصفهان به منظور‬ ‫معرفی و عرضه اثار طراحان این استان اشاره کرده و معتقد است تاکنون‬ ‫بسیاری از این مجموعه ها‪ ،‬فرصت مناسبی را برای نمایش هنر طراحان مد‬ ‫و لباس در استان اصفهان فراهم اورده است که عالوه بر جلب نظر هر چه‬ ‫بیشتر گردشگران داخلی و خارجی‪ ،‬در شرایط غفلت تولیدکنندگان داخلی‬ ‫از جامعه طراح‪ ،‬فرصت عرضه و فروش اثار این طیف از جامعه نیز فراهم‬ ‫شده است‪ .‬زهرا اخوان ارمکی طراح لباس‪ ،‬مدرس و از کارافرینان حوزه مد‬ ‫و لباس در شهر کاشان‪ ،‬درباره شرایط حاکم بر حوزه مد و لباس در این شهر‬ ‫می گوید بعضاً راه حل بسیاری از مشکالت در گروه تعامالت بین المللی است‬ ‫و از همین رو تنها وظیفه ما‪ ،‬درک درست شرایط و تطبیق روند فعالیت‬ ‫با چالش های موجود است‪ .‬بااین همه‪ ،‬برخی سیاست گذاری های نادرست‬ ‫سبب می شود که به مشکالت موجود نیز دامن زده و از سرعت حرکت به‬ ‫سمتپیشرفتکاستهشود‪.‬‬ ‫نقد جدی به حذف نمایش زنده لباس از چرخه مد اسالمی ایرانی‬ ‫این کارافرین حوزه مد و لباس در شهر کاشان به حذف نمایش زنده لباس‬ ‫از چرخه مد اســامی ایرانی اشاره جدی کرده و معتقد است بعضاً شاهد‬ ‫ان بوده ایم که با برخوردهای سلبی‪ ،‬نعمت نمایش زنده لباس و تبلیغات‬ ‫در فضای مجازی را از هنرمندان سراسر کشور دریغ شده و این در حالی‬ ‫است که بسیاری از ان ها به این امکانات به منظور معرفی توانمندی های‬ ‫خود دل خوش دارند و با حذف صورت مسئله یا برخی سخت گیری های‬ ‫بی دلیل‪ ،‬موجبات دلسردی و عقب نشینی ان ها از این عرصه فراهم شده‬ ‫است‪ .‬او این گونه ادامه می دهد که بارها در فرصت هایی همچون حضورم‬ ‫در تشکل کارافرینان جهان اسالم و اجالس سران کشورهای اسالمی بر‬ ‫این نکته تاکید کرده ام که تبلیغات نه تنها به معرفی توانمندی های افراد‬ ‫و مجموعه های فعال منتج می شــود بلکه مسیری مناسب برای رقابت‬ ‫میان افراد را فراهم اورده و در چنین فضای رقابتی اســت که می توان به‬ ‫توانمندی های افراد را محک زد و از همراهی ان ها برای رفع نارسایی ها و‬ ‫کاستی های موجود به درستی بهره برد‪.‬‬ ‫مد‪ ،‬زبانی گویا و شیوا برای صدور هرگونه فرهنگ است‬ ‫اخوان ارمکی با تاکید بر این که یکی از مهم ترین دالیل ناتوانی ما در صدور‬ ‫فرهنگ اسالمی ایران‪ ،‬توجه نداشتن به جایگاه نمایش زنده ظرفیت ها با‬ ‫تکی ه بر تبلیغات بین المللی است‪ ،‬اذعان دارد اسالم با زیبایی مغایرت ندارد‬ ‫و به زعــم من نباید در برابر نمایش وجوه زیبا و مثال زدنی هنر هنرمندان‬ ‫مسلمان موضع گیری داشت چرا که معتقد هستم مد‪ ،‬زبانی گویا و شیوا‬ ‫برای صدور هرگونه فرهنگ است‪ .‬حال که بسیاری از فعاالن عرصه مد و‬ ‫لباس ازجمله شخص من‪ ،‬دعوت کشورهای دیگر برای فعالیت در حوزه‬ ‫مد و لباس را رد کرده ایم‪ ،‬این توقع از سیاســت گذاران این عرصه می رود‬ ‫تا با تکیه بر موازین شرعی و قانونی‪ ،‬فضای مساعد و ارامی را برای فعالیت‬ ‫تمام افراد فراهم کنند تا تمام هنرمندان کشور در فرصتی برابر‪ ،‬به پیشرفت‬ ‫فرهنگ و هنری ایران اسالمی کمک کنند‪.‬‬ ‫خروجی جشنواره های فرهنگی و هنری حوزه مد و لباس چندان‬ ‫مشهودنیست‬ ‫حجت االسال موالمسلمین مهدی اعتمادی از فعاالن حوزه مد و لباس در‬ ‫استان قم‪ ،‬درباره شرایط حاکم بر حوزه مد و لباس در این استان می گوید‬ ‫رویکردی که ما در مجموعه خود موردتوجه قرار داده ایم‪ ،‬بیشــتر به ابعاد‬ ‫فرهنگی جریانات حوزه مد و لباس مرتبط اســت و بر این باور هســتیم‬ ‫که سیاســت فرهنگی ایجاب می کند که نه فقــط در تهران که در تمام‬ ‫شهرستان ها به رویکرد معرفی ظرفیت های مد اسالمی ایرانی به سایر نقاط‬ ‫ن همه و علی رغم برخی تالش های انجام گرفته در‬ ‫جهان توجه شود‪ .‬با ای ‬ ‫راستای معرفی بنیه انسانی‪ ،‬فرهنگی و هنری در این حوزه با تکیه بر برگزاری‬ ‫جشنواره ها و رویدادهای متنوع‪ ،‬بااین همه خروجی این تالش ها ان گونه‬ ‫که بایدوشاید به منصه ظهور در نیامده است‪ .‬او ادامه می دهد یکی دیگر‬ ‫از نکات مهم در زمینه فعالیت فعاالن سایر نقاط مختلف کشور به موضوع‬ ‫لزوم تمرکززدایی ان ها از طراحی و دوخت لباس های مجلسی یا اجتماع‬ ‫بازمی گردد که در این راستا پیشنهاد می کنم با توجه ظرفیت های موجود‬ ‫در هر شهر‪ ،‬موضوع طراحی و تولید لباس فرم برای سازمان ها و نهادهای هر‬ ‫شهر را موردتوجه قرار دهند‪.‬‬ ‫لزوم همراهی کارشناسان باسواد‪ ،‬باتجربه و پیگیر با موضوع مد و‬ ‫لباس در ادارات کل ارشاد استان ها‬ ‫فریبا طالوردی طراح پیشکسوت لباس‪ ،‬مدرس دانشگاه‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫اساتید حق التدریس استان خوزستان و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی‬ ‫اساتید حق التدریس کشور‪ ،‬درباره شرایط حاکم بر حوزه مد و لباس در‬ ‫استان خوزستان معتقد است در ارتباط با تمامی موضوعات مرتبط با این‬ ‫حوزه از طراحی و دوخت گرفته تا اموزش‪ ،‬تولید و توزیع محصوالت و‬ ‫برپایی همایش ها و نمایشگاه ها‪ ،‬معضالت و کمبودهای بسیاری در استان‬ ‫خوزستان وجود دارد که الزم است به منظور رفع این موانع‪ ،‬کارشناسان‬ ‫باسواد‪ ،‬باتجربه و پیگیر در ادارات کل ارشاد استان ها در قالبی کارگروهی‪،‬‬ ‫به منظور رفع نارسایی ها و به نمایندگی از جامعه فعال‪ ،‬تالش های الزم‬ ‫را به کار بندند‪.‬‬ ‫بیمه هنرمندان عرصه مد و لباس سراسر کشور باید در اولویت‬ ‫امور دولتمردان قرار گیرد‬ ‫او معتقد است یکی از مهم ترین مطالبات هنرمندان حوزه مد و لباس‬ ‫در سراسر کشــور و ازجمله استان خوزستان به مسئله بیمه این افراد‬ ‫بازمی گردد که با توجه به شــرایط اقتصادی موجود‪ ،‬معتقد هستم که‬ ‫بیمه هنرمندان عرصه مد و لباس سراســر کشور باید در اولویت امور‬ ‫دولتمردان قرار گیرد‪ .‬او اذعان دارد در بحث اموزش نیز با توجه به این‬ ‫که هم در تهران و هم اهواز به امر تدریس در حوزه مد و لباس مشغول‬ ‫هســتم‪ ،‬باید این نکته را بگویم که امکانات اموزشی شهرهای مختلف‬ ‫به ویژه در بحث تامین سخت افزار اموزشی‪ ،‬قابل مقایسه با تهران نیست‬ ‫و الزم است با نظارت بهتر‪ ،‬نواقص و کمبودها در این زمینه رفع شده و‬ ‫شاهد ایجاد عدالت در روند اموزش باشیم‪.‬‬ ‫لزوم حمایت از چاپ و نشر کتب تالیفی هنرمندان مد و لباس‬ ‫این مدیر موسســه طراحی مد و لباس در استان خوزستان که در زمینه‬ ‫طراحی و برپایی نمایشگاه در زمینه لباس اقوام ایرانی نیز فعالیت داشته‬ ‫است در خاتمه بر لزوم حمایت از چاپ و نشر کتب تالیفی هنرمندان سراسر‬ ‫کشور اشاره کرده و می گوید به طور مثال از مدت ها پیش‪ ،‬در انتظار حمایت‬ ‫ارشاد از چاپ و نشر کتابی هستم که با عنوان «الگوسازی به روش مولر»‬ ‫با موضوع همسوسازی الگوهای رایج مولر با سایز و اناتومی اندام مردم قاره‬ ‫اسیا و به ویژه ایران به رشته تحریر دراورده ام و تاکنون حمایتی از این جریان‬ ‫نشده است‪ .‬شیما علیزاده نخلی کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس و‬ ‫مدرس دانشگاه‪ ،‬درباره شرایط حاکم بر حوزه مد و لباس در استان هرمزگان‬ ‫معتقد اســت پرداختن به بحث پژوهش در جهان مد و لباس به عنوان‬ ‫زیرساختی برای حرکت روبه جلو و استفاده از ریشه ها برای غنای هنر امری‬ ‫ضروری است‪ .‬با بررسی دقیق فرهنگ ها ازجمله فرهنگ غنی پوششی‬ ‫استان هرمزگان‪ ،‬شاهد احیا و بازافرینی اثاری خواهیم بود که باعث غنای‬ ‫روزافزون مد و لباس کشور خواهد شد و خون تازه ای را وارد جریان مد و‬ ‫لباس کشور خواهد کرد‪.‬‬ ‫رویدادهای حوزه مد و لباس‪ ،‬نیازمند ساختاری پژوهشی و‬ ‫اموزشیهستند‬ ‫او تاکید می کند در سال های اخیر شاهد تالش های جسته و گریخته فعاالن‬ ‫و مسئولین استان هرمزگان بوده ایم‪ ،‬ان هم در قالب برگزاری ایونت ها و‬ ‫جشنواره های مقطعی‪ ،‬حال ان که این رویدادها بنا به نام و هویتشان نیازمند‬ ‫ساختاری پژوهشی و اموزشی هستند تا بتوانند پشتوانه ای جدی و مستمر‬ ‫در تولیــد اثار و محصوالتی درخور فرهنگ غنی ایرانی برای مخاطبان و‬ ‫مصرف کننده های ایرانی و خارجی باشند‪ .‬حال ان که متاسفانه مدیران و‬ ‫متولیان استان‪ ،‬شاید به خاطر زمان بر بودن امر پژوهش و این که ممکن‬ ‫است در زمان مدیریت خودشان به نتیجه نرسد‪ ،‬عالقه ای نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫با این حال امید است نیرو و انرژی جوانان عالقه مند همه استان های کشور‬ ‫در حوزه مد و لباس با بی توجهی و بی انگیزگی مسئولین و نبود امکانات‬ ‫اموزشی کافی به نهالی خشک بدل نشود‪ .‬لیال شریفی از فعاالن عرصه مد‬ ‫و لباس در استان مازندران است و از حدود شش سال پیش به عنوان مدیر‬ ‫موسسه مد و لباس «ترمینه» مشغول به تولید و اموزش در این حوزه است‪.‬‬ ‫فرهنگ سازیبرایبهره گیریازظرفیت هابومیهرمنطقه‬ ‫شریفی می گوید برای مردم بسیاری شهرها‪ ،‬مرغ همسایه غاز است و تنها‬ ‫اگر تولید خودمان را بگوییم که از تهران امده‪ ،‬با جان ودل پذیرا هستند‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬تولید بسیاری از کارگاه های کوچک و بزرگ شهر ما‪ ،‬همه روزه‬ ‫باقیمت های پایین به مراکز توزیع در تهران به فروش می رسند و از همان جا‬ ‫با قیمتی چند برابری‪ ،‬مجدد به فروشگاه های شهرمان بازمی گردد‪.‬او با تاکید‬ ‫بر لزوم فرهنگ سازی برای بهره گیری از ظرفیت ها بومی هر منطقه توسط‬ ‫مردمان ان استان یا شهر اشاره کرده و بیان می کند امیدواریم مردم شهر‬ ‫خودمان به تولید خودمان اعتماد کنند چرا که تاریخ نشان می دهد روزگاری‬ ‫مردم حاضر نبودند لباسی به جز لباس بومی و قومیتی خود ر بر تن کنند و‬ ‫اگر تالش کنیم مجدد به اصالت های خود بازگردیم‪ ،‬بسیاری از گلوگاه های‬ ‫اقتصادی نیز از بستر حفظ فرهنگ غنی‪ ،‬اصالت و حمایت از تولیدات بومی‬ ‫مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫تحریم ها‪،‬مانعصادراتمحصولوپکیج هایاموزشی‬ ‫ایسان شیوا کارشناس مد و لباس اداره کل ارشاد استان اذربایجان شرقی‬ ‫نیز درباره شرایط حاکم بر حوزه مد و لباس در این استان می گوید به دلیل‬ ‫تحریم ها و نبود امکان ایجاد شماره حساب های بین المللی‪ ،‬عم ً‬ ‫ال فرصت‬ ‫همراهی هنرجویان خارجی با جریان اموزش مد و لباس در کشور از بین‬ ‫می رود که این یکی از اساسی ترین مشکالت فعاالن مد و لباس دراستان‬ ‫بوده و در حقیقت تحریم ها‪ ،‬مانع صادرات محصول و پکیج های اموزشی از‬ ‫استان اذربایجان شرقی به دیگر کشورها است‪ .‬شیوا معتقد است بسیاری‬ ‫از طراحان و تولیدکنندگان از این موضوع گله مند هستند که تمرکز توزیع‬ ‫مواد اولیه به ویژه در بحث پارچه و منسوجات در تهران است و نه تنها رفت و‬ ‫امده برای تهیه مواد موردنیاز برایشان دشوار است‪ ،‬بلکه نوسان قیمت ها هم‬ ‫مزید بر علت شده که در این بخش‪ ،‬شرایط رضایت بخشی نداشته باشند‪.‬‬ ‫البته به نظر می رســد در شرایط کنونی که به دلیل شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫امکان تردد بین شهری تا اندازه زیادی وجود ندارد‪ ،‬ایجاد سامانه متمرکز‬ ‫عرضه و فروش این محصوالت به شــکل مجازی و با رعایت عدالت میان‬ ‫تمامی فعاالن حوزه مد و لباس از سراسر کشور بیش از هر زمان دیگری‬ ‫احساسمی شود‪.‬‬ ‫نمایش زنده لباس‪ ،‬مدلینگ و عکاسی از مدل از چرخه تبلیغات‬ ‫حذفنشود‬ ‫او همچنین بر لزوم ایجاد فرصت های تبلیغاتی بیشتر برای فعاالن مد و‬ ‫لباس استان اشاره کرده و معتقد است اگر بنا داریم موضوعات نمایش زنده‬ ‫لباس‪ ،‬مدلینگ و عکاســی از مدل از چرخه تبلیغات حذف شود‪ ،‬باید به‬ ‫دنبال راه حل های جایگزین به منظور معرفی دستاوردهای هنرمندان عرصه‬ ‫مد و لباس باشیم و امید است به منظور تسهیل در روند فعالیت این افراد‪،‬‬ ‫ائین نامه ها با تکیه بر مقتضیات موجود اصالح شده تا هنرمندان نیز بتوانند‬ ‫در فضای مناسب‪ ،‬ایده های نو و خالقانه خود را به مخاطبان عرصه کنند‪.‬‬ ‫«موزه هنرهای معاصر» بعد از محرم و صفر بازگشایی می شود‬ ‫احسان اقایی از اعالم امادگی «موزه هنرهای معاصر تهران»‬ ‫برای بازگشــایی بعد از محرم و صفر با تصمیم ســتاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫تور بازدید خبرنگاران تجســمی از گنجینــه موزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران‪ ،‬سه شنبه ‪ ۲۱‬مردادماه با حضور هادی مظفری‬ ‫مدیرکل هنرهای تجســمی‪ ،‬احســان اقایــی رئیس موزه‬ ‫هنرهای معاصر‪ ،‬مجید حبیبی نژاد پیمانکار مرمت و بازسازی‬ ‫مــوزه و جمعی از خبرنگاران در محل گنجینه موزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫هادی مظفــری ضمن تبریــک روز خبرنگار دربــاره اتمام‬ ‫بازســازی موزه هنرهای معاصر تهران گفت‪ :‬اخرین وعده ای‬ ‫که برای پایان بازســازی موزه هنرهای معاصر تهران داشتیم‬ ‫شهریورماه بود که با تالش شبانه روزی تیم بازسازی‪ ،‬به این‬ ‫موعد نزدیک شده ایم‪ .‬در حال حاضر کار بازسازی ‪ ۹۱‬درصد‬ ‫پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اهمیــت جزئیات در بازســازی موزه‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬اگر تاخیری در زمان بندی بازســازی پیش امد از روی‬ ‫خلف وعده نبود بلکه به دلیل حساسیت باالی کار و اهمیت‬ ‫جزئیــات بود که به نفع حفظ گنجینــه و معماری مجموعه‬ ‫بوده اســت‪ .‬مدیرکل هنرهای تجسمی با ارائه اماری از روند‬ ‫بازســازی موزه‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مرمت مــوزه در ‪ ۱۲‬فاز اصلی‬ ‫شروع شد؛ فاز اول ‪ ۱۲۰‬جبهه فرعی و فاز دوم هم ‪ ۸۰‬جبهه‬ ‫فرعی داشــت‪ .‬در فاز دوم با پیشرفت ‪ ۸۰‬درصدی و در کل‬ ‫با پیشــرفت ‪ ۹۱‬درصدی مواجه بودیم‪ ۹ .‬درصد باقی مانده‬ ‫هم به انتقال اثار و انجام تســت های نهایی مربوط می شود‪.‬‬ ‫همچنین مجموع ریل ها و ماشینری گنجینه تعویض و از ‪۸۶‬‬ ‫به ‪ ۱۰۶‬ریل افزایش یافت‪.‬‬ صفحه 6 ‫دربارهچهاردهمینجشنوارهملیموسیقیجوان‪:‬‬ ‫جشنواره ای که برنده و بازنده ندارد‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان در بیش از یک دهه گذشته نقش مهمی در معرفی نوازنده های جوان داشته و در گذر زمان‬ ‫جایگاهی ویژ ه بین جوانان و عالقه مندان به موسیقی به دست اورده است‪ .‬این رویداد امسال در حالی چهاردهمین دوره‬ ‫برگزاری خود را جشن می گیرد که شکل برگزاری ان به خاطر پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا متفاوت با دوره های‬ ‫قبل است‪ .‬بررسی اثار این دوره جشنواره که با دبیری هومان اسعدی و توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری بنیاد‬ ‫رودکی و حمایت دفتر موسیقی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود‪ ،‬از سوم تیر اغاز شد‪.‬‬ ‫امسال بیش از ‪ 2400‬شرکت کننده در سه بخش موسیقی دستگاهی ایران‪ ،‬موسیقی کالسیک و موسیقی نواحی ایران‬ ‫رقابت می کنند که اثار ان ها توسط ‪ 100‬نفر از کارشناسان هر یک از این حوزه ها داوری می شود‪ .‬داوران چهاردهمین‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان طبق روال سال های گذشته‪ ،‬در بخش اول‪ ،‬اثار شرکت کنندگان را به صورت صوتی گوش‬ ‫دادند و طبق مالک هایی که برای بازبینی اثار در نظر گرفته شده بود‪ ،‬افراد برگزیده مرحله اول را انتخاب کردند و حاال در‬ ‫انتظار اجرای مرحله دوم ان ها هستند‪ .‬در دوران بحران ویروس کرونا‪ ،‬موضوعی که بیشتر از هر مسئله دیگری رویدادهای‬ ‫هنری را تحت شعاع قرار داده این است که امکان برگزاری جشنواره ها به صورت حضوری وجود ندارد‪ ،‬به همین دلیلی‬ ‫تصمیم بر این شد که مرحله دوم جشنواره ملی موسیقی جوان مانند مرحله اول به صورت غیرحضوری برگزار شود‪ .‬هرچند‬ ‫اجرای انالین‪ ،‬کیفیت و حس و انرژی اجرای صحنه ای را ندارد ولی با این حال تعطیل نشدن جشنواره در چنین شرایطی‬ ‫می تواند اتفاق بسیار مثبتی باشد و انگیزه جوانان را برای فعالیت باال ببرد‪ .‬برخی داوران ایام کرونا را فرصت محسوب‬ ‫می کنند و اعتقاد دارند که نوازنده ها امسال به نسبت سال های گذشته باکیفیت تر شده اند‪ .‬از طرفی بعضی داوران معتقدند‬ ‫کرونا به سطح نوازندگی شرکت کنندگان اسیب زده و ان ها با امادگی کمتری پا به این جشنواره گذاشته اند‪.‬‬ ‫برخیشرکت کنندگانازنظرذهنیامادهنبودند‬ ‫حسین علیزاده اهنگساز و نوازنده و عضو شوراهای تخصصی‪ ،‬هیئت انتخاب و داور جشنواره ملی موسیقی جوان در‬ ‫خصوص بازبینی اثار این دوره گفت‪ :‬اولین موردی که به محض شــنیدن اثار تصمیم می گیریم این است که ایا اثار‬ ‫ارسالی در سطح جشنواره هستند یا خیر‪ .‬معموالً تعداد نوازندگان برجسته سه تار در سنین پایین کم اند‪ .‬از بین افرادی‬ ‫که در جشنواره شرکت کرده اند‪ ،‬تعداد زیادی نوازندگی شان در سطح راه یابی به جشنواره نبودند‪ .‬البته خوشحالیم که‬ ‫تعداد زیادی به ساز سه تار عالقه مندند‪ ،‬اما احساس می کنم به خاطر شرایط موجود به دلیل بیماری کرونا راهنمای‬ ‫کمتری داشته اند و کیفیت اثار در این دوره در بخش سه تار کمی پایین بود‪ .‬او در توصیه به برگزیدگان مرحله اول‬ ‫جشنواره عنوان کرد‪ :‬به نظرم برگزیدگان با توجه به قطعاتی که در مرحله نهایی برایشان تعیین شده است‪ ،‬یادشان باشد‬ ‫باید خودشان را به روح ان قطعات نزدیک کنند‪ .‬وقتی شعری را با درک موضوع ان بخوانید مشخص می شود شعر را‬ ‫فهمیده اید‪ ،‬ولی وقتی کلمات را همین طور ادا کنید مشخص می شود با مضمون ان رابطه برقرار نکردید‪ .‬در نواختن نیز‬ ‫همین طوراست‪.‬‬ ‫سطحجشنوارهملیموسیقیجوانباالست‬ ‫حیدر کاکی نوازنده تنبور‪ ،‬تار و ســه تا و عضو هیئت داوران جشنواره در بخش تنبور درباره ارزیابی اثار توسط داوران‬ ‫گفت‪ :‬تکنیک های اجرایی‪ ،‬اصالت مقام ها و بیان موسیقایی قطعات‪ ،‬پارامترهایی هستند که در این بخش مورد ارزیابی‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬وی در خصوص معیار داوری سبک های مختلف تنبورنوازی توضیح داد‪ :‬به نظرم به این مسئله دامن نزنیم‬ ‫چون مقام های تنبور مقام های واحدی هستند‪ .‬گاهی ممکن است بین اجرای دو نفر اختالف هایی وجود داشته باشد ولی‬ ‫به نظرم اختالف بین دو منطقه را برجسته نکنیم‪ .‬اگر به مقام های تنبور و اصالت ان ها توجه کنیم بهتر است‪ .‬این عضو‬ ‫هیئت داوران درباره تاثیرگذاری جشنواره ملی موسیقی جوان بر پیشرفت نوازنده ها عنوان کرد‪ :‬جشنواره ملی موسیقی‬ ‫جوان قطعاً از موثرترین جشنواره هایی بوده که در تاریخ موسیقی ایران اتفاق افتاده است‪ .‬این جشنواره‪ ،‬در همه این سال ها‬ ‫جشنواره بسیار پرباری بوده است و پشتوانه علمی و پژوهشی دارد‪ .‬به نظرم سطح جشنواره بسیار باالست‪.‬‬ ‫جشنواره در مسیر خوبی گام برمی دارد‬ ‫ارش شهریاری اهنگساز و نوازنده تار و تنبور و دیگر عضو هیئت داوران جشنواره در بخش تنبور درباره بازبینی اثار گفت‪:‬‬ ‫نکاتی که در اصالت و صحت قطعات به لحاظ سنت موسیقایی وجود دارد و انچه درواقع به سنت اجرایی قدما برمی گردد‪،‬‬ ‫در بازبینی اثار بسیار تاثیرگذار است‪ .‬تکنیک اجرایی بنا بر توانایی های فردی هر شرکت کننده و با توجه به سن و سال‬ ‫ان ها نیز یکی دیگر از مالک های داوران برای امتیازدهی بود‪ .‬در داوری تنها صدای سازشان را می شنیدیم و بر اساس اجرا‬ ‫یدادیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فکر می کنم این تمهید بسیار خوبی بود تا به داوری ها اعتماد شود‪ .‬ریتم و زمان بندی‪ ،‬متر‬ ‫نظر م ‬ ‫مشخص و جمله بندی و بیان موسیقایی دیگر پارامترهایی بود که داوران بر اساس ان ها رای دادند‪.‬‬ ‫باید از امکانات فضای انالین نهایت استفاده را ببریم‬ ‫سیامک اقایی مدرس‪ ،‬پژوهشگر و نوازنده سنتور درباره بازبینی اثار مرحله اول بخش سنتور این دوره جشنواره گفت‪:‬‬ ‫داوری بر اساس مقوالتی اعم از سونوریته‪ ،‬کوک‪ ،‬تکنیک نوازندگی‪ ،‬ریتم‪ ،‬زمان بندی‪ ،‬بیان موسیقایی و صحت رپرتوار‬ ‫انجام شد‪ .‬البته شرکت کنندگان با توجه به شرایط موجود‪ ،‬بد نیست به سمت امکانات گوشی همراه و فضای مجازی‬ ‫ِ‬ ‫مختلف ارتباطی اشنا شوند‪ .‬درست است که چیزهایی مثل دیدار حضوری را از دست داده ایم‪،‬‬ ‫بروند و با شیوه های‬ ‫اما با به خدمت گرفتن این امکانات می توانند این اجبار را به نحوی تبدیل به توفیق اجباری کنند تا در شرایط حاضر‬ ‫بتوانیم بیشترین استفاده را از این شرایط ببریم‪ .‬اقایی درباره اهمیت جایگاه ردیف در فراگیری موسیقی کالسیک‬ ‫ایرانی اظهار کرد‪ :‬هیچ کس شک ندارد که ردیف‪ ،‬مهم ترین بخش اموزش موسیقی ماست و در جایگاه بسیار باالیی‬ ‫قرار دارد‪ .‬یکی از مشکالت ما‪ ،‬ترس از درگیر شدن با مسائل هویتی است‪ .‬گاهی ممکن است در واکنش با این ترس‬ ‫از طرف دیگر بوم بیفتیم‪.‬‬ ‫اثار کمتری کیفیت دلخواه ما را داشتند‬ ‫پویا سرایی اهنگساز‪ ،‬نوازنده سنتور و رهبر ارکستر درباره نحوه بازبینی اثار گفت‪ :‬بیشتر بر روی چگونگی افرینش اثار‬ ‫تمرکز کردیم و برای داوران بســط و گسترش ایده ای نوازندگان مهم بود و اجرای خوب در مراحل بعدی اهمیت قرار‬ ‫داشــت‪ .‬این هنرمند اهنگساز‪ ،‬با بیان این که کیفیت دلخواهی که بر اساس سنت و هم نواوری باشد را در میان اثار‬ ‫شرکت کنندگان کمتر شنیدیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بیشتر اثار رسیده به جشنواره بسط ایده هایی بود که در برخی از قطعات‬ ‫خوب نبود‪ .‬او در عین حال‪ ،‬این مشکل و مسئله را نبود سرفصل های رشته موسیقی ایرانی در دانشگاه ها به طور خاص‬ ‫درس اهنگسازی عنوان کرد و افزود‪ :‬به هر حال ضعف های زیاد این حوزه باید مرتفع و چاره اندیشی شود‪ .‬سرایی در‬ ‫ادامه سخنان خود‪ ،‬همچنین در توصیه به برگزیدگان مرحله نخست برای اجرا در مرحله نهایی این دوره جشنواره ملی‬ ‫موسیقی جوان هم‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر شده تا شرکت کنندگان بر روی اثاری که برای جشنواره فرستاده اند ویرایشی روی ان ها‬ ‫انجام داده و ان را مجدد ارسال کنند‪.‬‬ ‫نوازنده ها باید ساز استادان بزرگ را درک کنند‬ ‫پریچهر خواجه نوازنده قانون درباره داوری اثار جشنواره در بخش ساز قانون و بازبینی اثار گفت‪ :‬در بازبینی اثاری که‬ ‫به جشــنواره ارسال شد‪ ،‬موضوعات مختلفی ازجمله سونوریته‪ ،‬موزیکالیته‪ ،‬کوک ساز‪ ،‬تکنیک های نوازندگی‪ ،‬ریتم و‬ ‫زمان بندی اجرا‪ ،‬بیان موسیقایی‪ ،‬ظرایف اجرایی و صحت و درستی رپرتوار مشخص شد و مورد توجه قرار گرفت و داوران‬ ‫به هرکدام از این پارامترها نمره دادند و درنهایت هم میانگین گرفته شد‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی دو سال است که داوران محترم‪،‬‬ ‫تصویر نوازنده ها را نمی بینند و فقط صدای ضبط شده را می شنوند که به نظرم اتفاق بسیار خوبی است‪ ،‬زیرا احیاناً اگر برای‬ ‫کسی سوء تفاهمی مبنی بر این که داورها جناحی و برحسب سلیقه عمل می کنند پیش امده باشد‪ ،‬با اجرای چنین قانونی‬ ‫از بین می رود‪ .‬این داور در ادامه صحبت هایش به برگزیدگان مرحله نخست جشنواره توصیه کرد‪ :‬بد نیست نوازنده های ساز‬ ‫قانون اجراهای قانون را بشنوند و نیز ساز استادانی چون داریوش طالیی و حسین علیزاده را درک کنند‪.‬‬ ‫نوازنده ها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد کرده اند‬ ‫ایمران حیدری نوازنده ساز عاشیقی و داور بخش موسیقی اذربایجان درباره نحوه داوری اثار گفت‪ :‬امسال اتفاق خوبی در‬ ‫مکانیسم داوری ها رخ داد‪ ،‬این که در بازبینی اثار به هیچ وجه تصویر شرکت کننده را نمی دیدیم و فقط صدای سازشان را‬ ‫می شنیدیم‪ .‬به نظرم با این روش داوری ها سالم تر می شود‪ .‬وی در مورد پارامترهای داوری بیان کرد‪ :‬اولین چیزی که در‬ ‫نوازندگی اهمیت دارد‪ ،‬کوک ساز است‪ .‬وقتی ساز ناکوک باشد همه چیز تحت شعاع قرار می گیرد‪ .‬پارامترهایی مثل کوک‬ ‫ساز‪ ،‬ریتم و سونوریته هم در داوری ها اهمیت زیادی دارد‪ .‬بعضی از نوازنده ها خوب ساز می زدنند ولی کارشان فضای‬ ‫خوبی نداشت‪ .‬این داور بخش موسیقی اذربایجان در توصیه به پذیرفته شدگان مرحله اول عنوان کرد‪ :‬همان طور که عرض‬ ‫کردم‪ ،‬اولین چیزی که برای نوازندگی اهمیت دارد کوک ساز است‪ .‬در مرحله اول اغلب سازها یا کوک دقیقی نداشتند‬ ‫و یا ناکوک بودند‪ .‬نکته بعدی این است که قطعاتی را انتخاب کنند که مربوط به ساز خودشان باشد‪ .‬بعضی افراد قطعات‬ ‫ساده ای را انتخاب می کنند که در امتیازدهی تاثیر خوبی ندارد‪ .‬توصیه می کنم قطعاتی انتخاب کنند که بار تکنیکی و‬ ‫احساسی زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫مرحلهدومامسالهیجان انگیزترخواهدبود‬ ‫اذین موحد نوازنده فلوت‪ ،‬پژوهشگر و استاد دانشگاه و داور بخش ساز فلوت درباره بازبینی اثار گفت‪ :‬با توجه به نگاه‬ ‫جدی و اصولی تری که به نحوه انتخاب رپرتوارها داشتیم‪ ،‬کمک کردیم سطح نوازندگی و جدیت نوازندگان نسبت به‬ ‫استانداردهای نوازندگی در جشنواره باالتر بیاید‪ .‬وی در مورد شرکت کنندگان گفت‪ :‬حضور در جشنواره نیازمند این است‬ ‫که فرد قابلیت های مافوق استاندارد داشته باشد‪ .‬فکر می کنم انتخاب رپرتوار در مرحله اول نقش بسیار مهمی در این‬ ‫مسئله دارد‪ .‬افرادی که تصمیم می گیرند در این مسابقه شرکت کنند اشخاصی هستند که به دلیل نحوه انتخاب رپرتوار‬ ‫این اطمینان را در خودشان دارند که مافوق استاندارد سن خودشان بودند‪ .‬به هر حال نخبگی و قابلیت های خاص تری‬ ‫داشتند که بتوانند در مسابقه شرکت کنند‪ .‬در ارتباط با ساز فلوت‪ ،‬بخش عمده ای از شرکت کنندگان سطح بسیار باالیی‬ ‫داشتند و این جای خوشحالی داشت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبــــــــه ‪ 22‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1287‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫همنوایی نوازنده ایران و اتریش‬ ‫برای ادای احترام به کادر درمان‬ ‫شرکت کنندگاناینجشنوارهنخبه هایجامعههستند‬ ‫مجید سینکی نوازنده و از داوران بخش فلوت درباره اثار مرحله اول گفت‪ :‬واقعیت این است که انتخاب نوع قطعات سطح‬ ‫نوازندگی را باال برده است‪ .‬در گروه سنی الف نوازندگان زیادی شرکت کرده بودند و انتخاب از بین ان ها دشوارتر بود‪ .‬در‬ ‫گروه ب انتخاب سخت بود‪ ،‬و در گروه ج همه خوب بودند‪ .‬فکر می کنم مهم‪ ،‬درک هنری از ماهیت کاری است که انجام‬ ‫می دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گاهی حس می کنم نوازنده ها به محض این که می بینند قطعه درامده‪ ،‬ان را رها می کنند و قطعه‬ ‫به سطح عالی و پختگی خود نرسیده است‪ .‬وقتی با قطعه ای اشنا می شویم‪ ،‬درکی از فضای قطعه پیدا می کنیم‪ .‬فکر‬ ‫می کنم بسیاری از نوازنده ها در گروه الف به این درک نرسیده بودند‪ .‬به خاطر همین است که می گویم قطعه ها نصفه نیمه‬ ‫رها شده بودند‪ .‬سینکی درباره مالک بازبینی اثار توسط داوران اظهار کرد‪ :‬مجموع ویژگی هایی که یک نوازنده را می سازد؛‬ ‫نحوه مواجه شرکت کنندگان با قطعه و درکشان نسبت به اجرای موسیقی و فضای قطعه چگونه است‪ ،‬مورد بررسی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان به اول و دوم شدن اکتفا نکنند‬ ‫علی اصغر شاه زیدی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی و عضو هیئت انتخاب اثار بخش اواز دستگاهی درباره نحوه‬ ‫بازبینی کارهای شرکت کننده عنوان کرد‪ :‬معموالً مقرراتی وجود دارد که شرکت کنندگان باید به ان ها عمل کنند‪ .‬مالک‬ ‫داوری‪ ،‬دقت بیشتر روی شعر و سونوریته صداست‪ .‬عده ای به مرحله بعد راه پیدا می کنند و برخی هم از راه یافتن به‬ ‫مرحله بعد بازمی مانند‪ .‬امسال همه بر این عقیده بودیم که خوانندگان این دوره ضعیف بودند‪ .‬وی به برگزیدگان مرحله اول‬ ‫توصیه کرد‪ :‬خوانندگان باید بیشتر از این ها کار کنند‪ .‬به هر حال در مرحله اول از بین شرکت کنندگان چند نفر برگزیده‬ ‫می شوند‪ .‬نباید بعدا ً به این فکر کنند که در جشنواره اول و دوم شدیم اما کسی به داد ما نمی رسد و کاری برایمان انجام‬ ‫نمی دهد! نباید به اول یا دوم شدن در جشنواره اکتفا کنند و باید سخت تمرین کنند‪ .‬این یکی از مهم ترین پارامترهایی‬ ‫است که باید به ان توجه شود‪.‬‬ ‫اثار نسبت به سال گذشته در بخش اهنگسازی افت کرده اند‬ ‫محمدرضا فیاض اهنگساز‪ ،‬مدرس دانشگاه‪ ،‬منتقد‪ ،‬نوازنده سنتور در مورد نحوه بازبینی اثار گفت‪ :‬من درباره مولفه های‬ ‫ذهنی خودم صحبت می کنم‪ .‬طبیعتاً بخش قابل توجهی از پارامتر تکنیکال را در بدو امر مورد توجه قرار دادم‪ .‬بعد بستر‬ ‫سنتی که نوازنده به ان تکیه داده است و این که در درون ان ابشخور فکری چه نوشیده و از انچه چیزی براورده است‬ ‫را تعقیب کردم‪ .‬فیاض به برگزیدگان مرحله اول بخش اهنگسازی جشنواره توصیه کرد‪ :‬امسال در قیاس با سال گذشته‬ ‫مختصری افت در بخش اهنگسازی احساس می کردم‪ .‬ان قدری که در فضای موسیقی زندگی کرده ام‪ ،‬در همین محدوده‬ ‫سنی دیگرانی را می شناسم که خالقیت های ستودنی دارند‪ .‬کسانی که نمره باالیی گرفته اند و برگزیده شده اند اگر به‬ ‫مولفه هایی که هیئت داوران می گویند توجه کنند‪ ،‬احتماالً در اثارشان به نتیجه قابل توجهی می رسند‪.‬‬ ‫هرسالشاهدپیشرفتجوان هاهستیم‬ ‫کریم قربانی نوازنده ویولنسل درباره بازبینی اثار این دوره جشنواره گفت‪ :‬ایتم هایی برای داوران از قبل تعیین شده بود‬ ‫که باید اثار را بر اساس ان ایتم ها بازبینی می کردیم‪ .‬این ایتم ها شامل مواردی چون موزیکالیته‪ ،‬سونوریته‪ ،‬حفظ ریتم و‬ ‫زیبانوازی بود‪ .‬همچنین توانایی شخص در اجرا هم برای داوران بسیار اهمیت داشت‪ .‬وی در خصوص اجرای برگزیدگان‬ ‫مرحله دوم جشنواره عنوان کرد‪ :‬بهترین روش این است که نسبت به قطعه ای که قرار است اجرا کنند پشتکار داشته‬ ‫باشند و بسیار خوب تمرین کنند‪ .‬این نوازنده موسیقی در پاسخ به این سوال که ایا جشنواره ملی موسیقی جوان می تواند‬ ‫باعث پیشرفت جوان ها شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از مهم ترین اهداف جشنواره ملی موسیقی جوان پیشرفت جوان هاست و‬ ‫هر سال شاهد پیشرفت جوان ها هستیم‪.‬‬ ‫نوازنده ها باید با استادهای خود مشورت کنند‬ ‫پدرام فلسفی اهنگساز و نوازنده گیتار در خصوص نحوه داوری بخش گیتار گفت ‪ :‬امسال در مرحله اول برای گروه های‬ ‫سنی مختلف‪ ،‬چهار اتود مختلف انتخاب کردیم که شرکت کنندگان ملزم بودند از بین ان ها دو اتود را انتخاب کنند‪ .‬تقریباً‬ ‫یداد که ان ها در چه‬ ‫توانستیم منتخبی از اتودهای سخت تا متوسط را در نظر بگیریم‪ .‬انتخاب شرکت کنندگان نشان م ‬ ‫سطحی نوازندگی می کنند‪ .‬در انتخاب قطعه هم ازاد بودند‪ .‬این انتخاب نشان دهنده این بود که شرکت کنندگان در چه‬ ‫سطحی هستند و دوست دارند خودشان را در چه سطحی ارائه دهند‪ .‬البته دو سه نفر بودند که اتودهای خوبی زده بودند‬ ‫ولی قطعه انتخابی ان ها به ضررشان تمام شد‪ .‬به گفته ی فلسفی امسال تالش شده است تا سونوریته در نظر گرفته شود‪:‬‬ ‫امسال به جهت سیاست جشنواره تصویر شرکت کنندگان را ندیدیم و فقط از روی صدا و اجرای ان ها داوری کردیم‪.‬‬ ‫بنابراین سونوریته از فاکتورهای مهم داوری بود‪.‬‬ ‫رقابت ها در دور اول تنگاتنگ بود‬ ‫جابر اطاعتی اهنگساز و نوازنده ویولن و داور موسیقی اذربایجان درباره اثار شرکت کنندگان این دوره جشنواره گفت‪ :‬نکته‬ ‫حائز اهمیت این دوره جشنواره تنگاتنگ بودن رقابت ها در مرحله اول بود‪ .‬خیلی خوشحالم که جوان های عالقه مند و‬ ‫بااستعداد در این جشنواره شرکت می کنند‪ .‬سطح شرکت کنندگان مسرت بخش و امیدوارکننده بود‪ .‬اعتقاد دارم موسیقی‬ ‫یک سالح برنده فرهنگی است و رقابت جوان ها با یکدیگر بسیار خوب بود‪ .‬اطاعتی ادامه گفت‪ :‬با توجه به شرایط کرونا‬ ‫در دور بعدی اجرای زنده حضوری نداریم چون تجمع عزیزان برای سالمتی شان خطرناک است‪ .‬مسئولین مکررا ً توصیه‬ ‫می کنند فاصله گذاری صورت بگیرد و تجمع ها و برنامه های این شکلی لغو شود‪ .‬به هر حال اجرای انالین کیفیت و حس‬ ‫و انرژی اجرای صحنه ای را نداشت‪ .‬این نوازنده موسیقی در توصیه به برگزیدگان مرحله اول جشنواره ملی موسیقی جوان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به نظرم بهتر است شرکت کنندگان در مرحله دوم اثرشان را در محیط مناسبی ضبط کنند و بفرستند‪ .‬اگر‬ ‫کیفیتصدایکارپایینباشدخودشانمتضررمی شوند‪.‬طبیعتاًهرنوازنده ایبایدبهکیفیتصوتیکارخوداهمیتبدهد‪.‬‬ ‫جشنوارهملیموسیقیجوانباعثانگیزهنوازنده هامی شود‬ ‫عزیز تنها نوازنده و پژوهشگر موسیقی و داور بخش شرق و جنوب خراسان درباره کیفیت اثار این دوره از جشنواره گفت‪:‬‬ ‫در مرحله اول اجراها خوب بودند‪ .‬ما حتی نوازنده هایی را هم داشــتیم که در دوره های قبل اول و دوم شده بودند ولی‬ ‫امسال از مرحله اول باال نیامدند‪ .‬این مسئله نشان می دهد که شرکت کنندگان امسال با انگیزه بیشتری کار کرده بودند‪.‬‬ ‫حاال باید مرحله دوم را ببینیم که چه اتفاقی می افتد‪ .‬وی با اشاره به این که به اینده موسیقی خراسان و نوازندگان جدید‬ ‫این منطقه امیدوار است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬جشنواره ملی موسیقی جوان برای نوازنده ها ایجاد انگیزه کرده است که بروند تمرین‬ ‫کنند‪ .‬مطمئناً این انگیزه باعث می شود که اینده بسیار خوبی داشته باشد‪ .‬من اینده بسیار خوبی را برای جوان ها و اینده‬ ‫موسیقیخراسانمتصورهستم‪.‬‬ ‫نوازنده ها را تشویق می کنیم تا سال بعد بهتر شوند‬ ‫فرج علیپور خواننده و نوازنده کمانچه و از داوران جشنواره ملی موسیقی جوان درباره مالک ها و معیارهای ارزیابی اثار‬ ‫بخش موسیقی لری گفت‪ :‬به نظرم اجراها در مقایسه با سال گذشته کیفیت الزم را نداشت‪ ،‬اما تشویقشان خواهیم کرد‬ ‫تا برای سال های بعد بهتر عمل کنند‪ .‬نوازنده ها باید سخت تمرین کنند و کاری که از ان ها خواسته شده را درست انجام‬ ‫بدهند‪ .‬وی با تاکید بر این که بیشتر کارها اصالت الزم را نداشتند عنوان کرد‪ :‬بعضی از قطعات اص ً‬ ‫ال لری نبودند‪ ،‬ولی در‬ ‫عوض بعضی از نوازنده ها هم خوب کار کرده بودند‪ .‬سازهای ُسرنا و کمانچه‪ ،‬سازهای سختی هستند و ژوست نواختن ان ها‬ ‫کار سختی است‪ .‬باالخره سال های سال کار کرده ایم و از این مشکالت اگاهیم‪.‬‬ ‫ساز برخی از نوازنده ها از نظر صدادهی مشکل داشت‬ ‫کامبیز گنجه ای نوازنده تنبک و عضو هیئت داوران بخش موسیقی دستگاهی درباره مالک های بازبینی اثار گفت‪ :‬از قبل‬ ‫با همفکری بچه ها ایین نامه ای طراحی شد که طبق همان ایین نامه عمل کردیم‪ .‬او توضیح داد‪ :‬نوازنده ها زحمت بسیار‬ ‫زیادی کشیده اند ولی یک سری اشکاالت هم دارند‪ .‬مث ً‬ ‫ال سازهای ان ها ازنظر صدادهی کمی مشکل دارد‪ .‬از انجا که شاید‬ ‫در اینده بخواهند در این حرفه فعالیت کنند‪ ،‬خوب است معلم ها در این زمینه به ان ها کمک بیشتری کنند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بچه ها در ابتدای کار خوب هستند ولی وقتی می خواهند تکنیک بزنند تمپوی ان ها تند و کند می شود‪ .‬داوران لحاظ‬ ‫کرده اند که تمپو مشخص باشد و باال و پایین نشود‪ ،‬ولی بعضی از شرکت کنندگان به این مسئله توجه نکرده اند‪ .‬اشکال‬ ‫دیگر این بود که برخی مترونوم گذاشت ه بودند‪ ،‬در حالی که چنین چیزی از ان ها نخواسته بودیم‪.‬‬ ‫برنامه رویداد موسیقایی ایران و اتریش برای ادای احترام‬ ‫به کادر درمانی که مشغول مبارزه با ویروس کرونا هستند‪،‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫رویداد موســیقایی ایران و اتریــش با حضور خبرنگاران و‬ ‫جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر‪ ،‬عصر روز گذشــته جمعه‬ ‫‪ 17‬مــرداد ‪ 1399‬در ســالن خلیج فارس فرهنگســرای‬ ‫نیاوران برگزار شد‪.‬‬ ‫این برنامه با اجرایِ زنده ســرود ملی جمهوری اســامی‬ ‫ایران توسط دو نوازنده ی پیانو و ترومبون شروع شد‪.‬‬ ‫ســرور بختی رییس موسســه فرهنگی اکو در این مراسم‬ ‫حضور داشــت‪ .‬بخش نخست این مراســم به اجرای زنده‬ ‫موســیقی توســط نوازندگان ایرانی و اتریشی اختصاص‬ ‫داشــت‪ .‬بخش هایی از این اجرا پیشتر ضبط شده بود و با‬ ‫پخش ان‪ ،‬نوازندگان حاضر در سالن با ان قطعه همراهی‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫در ایــن برنامه قطعه ســرناد اثر فرانتس شــوبرت‪ ،‬قطعه‬ ‫ســپاس که تلفیقی از موومــان «الکریمــوزا « از قطعه‬ ‫رکوییم موتســارت و قطعه «دو سه شــبه» استاد بزرگ‬ ‫لشــگری بود و نیز در پایان قطعه «ایران ما» که از تلفیق‬ ‫دستگاه همایون ‪ -‬اصفهان‪ ،‬موسیقی فولکلوریک جنوبی و‬ ‫موسیقی فولک و اصیل بختیاری بود برای حضار اجرا شد‪.‬‬ ‫در ادامه کلیپی از صحبت های عباد رضا اســامی کوالیی‬ ‫رییس فرهنگســرای نیاوران و نیز اشتفان شولتس سفیر‬ ‫کشور اتریش پخش شد‪.‬‬ ‫عباد رضا اسالمی در صحبت هایش گفت‪ :‬پس از تاسیس‬ ‫فرهنگســتان خاور شناسی در وین و مدتی بعدتر تاسیس‬ ‫دارالفنون در ایران تبادالت علمی‪ ،‬فرهنگی و اموزشــی‬ ‫بین اتریش و ایران بســیار جدی تر از همیشه دنبال شد‪.‬‬ ‫ارتباطات فرهنگــی و هنری میان دو ملت ایران و اتریش‬ ‫سابقه دار و بلند مدت است‪.‬‬ ‫اشــتفان شولتس ســفیر کشــور اتریش نیز گفت‪ :‬کشور‬ ‫اتریــش رابطه خیلی ویژه و خاصی بــا ایران دارد‪ .‬نظیر‬ ‫چنین پیوندی میان دو ملت ایــران و اتریش را به ندرت‬ ‫می تــوان میان دیگر ملت ها دید‪ .‬ما بیش از ‪ 700‬ســال‬ ‫روابط مســتند‪ ،‬بیش از ‪ 500‬سال مشارکت و ‪ 160‬سال‬ ‫روابط دیپلماســی داریم‪ .‬این امــر چهارچوبی را برای به‬ ‫وجــود اوردن روابط مبتنی بر اعتماد میان دو کشــور به‬ ‫وجود می اورد‪.‬‬ ‫سفیر کشوراتریش در ایران با قدردادنی از تمامی پزشکان‬ ‫و پرستاران سراسر جهان خصوصا در ایران و اتریش‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کادر درمان با زحمات فرابشــری خود جان انسان ها‬ ‫را نجــات می دهند و متاســفانه خیلی از این پزشــکان و‬ ‫پرستاران جان خود را در این راه از دست دادند‪ .‬امشب به‬ ‫یاد انان این برنامه اجرا می شود‪.‬‬ ‫حســام ســاختیان چی تهیه کننده و کارگــردان رویداد‬ ‫موســیقیایی ایران و اتریش گفت‪ :‬بســیار خوشحالم که‬ ‫توانستیم جمعی از هنرمندان ایرانی و بین المللی‪ ،‬همراه‬ ‫بــا یک تیم اجرایــی حرفه ای را کنار هــم جمع کنیم تا‬ ‫شــاهد برگزرای رویداد موســیقی مشترک بین دو کشور‬ ‫ایران و اتریش در زمان کم شــدن اجراهای موســیقی به‬ ‫واســه بیماری منحوس کووید ‪ 19‬باشیم؛ تا از سویی هم‬ ‫هنرمندان نامی کشور امید به روزهای روشن داشته باشند‬ ‫و دیگر انکه بتوانیم زحمات عزیران کادر درمان را اندکی‬ ‫جبران کنیم‪.‬‬ ‫با ابالغ رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛‬ ‫شورای سیاستگذاری به ارکان‬ ‫جشنواره موسیقی فجر اضافه شد‬ ‫ایین نامه جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬پس از دو دوره برگزاری‬ ‫جشــنواره براســاس ایین نامه فعلی‪ ،‬با نظر و پیشــنهاد‬ ‫شــورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با‬ ‫اضافه شدن شــورای سیاستگذاری جشنواره به ایین نامه‬ ‫اصالح و از ســوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دفتر موســیقی‪ ،‬شورای ارزیابی‬ ‫ســی و پنجمین جشنواره موســیقی فجر پس از تشکیل‬ ‫هفت جلســه‪ ،‬پیشنهاد لحاظ کردن شورای سیاستگذاری‬ ‫جشــنواره به منظور بررســی و تصویب راهبردها و برنامه‬ ‫های اجرایی و هنری کلی جشــنواره در ارکان جشــنواره‬ ‫را ارائه کرد‪ .‬همچنین این شــورا وظیفــه تعیین دبیر را‬ ‫نیز برعهده دارد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬شورای پیشنهاد دبیر که‬ ‫تنها وظیفه پیشــنهاد دبیر جشــنواره را داشت‪ ،‬براساس‬ ‫تغییر ایین نامه از ارکان جشــنواره حذف شــد و شورای‬ ‫سیاســتگذاری که بررســی و تصویــب راهبردها‪ ،‬تعیین‬ ‫رویکردهــای کالن‪ ،‬تصویب کلیات فراخوان‪ ،‬انتخاب دبیر‬ ‫جشــنواره و ‪ ...‬را برعهده دارد‪ ،‬به ارکان جشنواره افزوده‬ ‫شــد‪ .‬ایین نامه جشنواره موســیقی فجر پس از تغییر و‬ ‫اصالح‪ ،‬مبنای برگزاری سی و ششمین جشنواره موسیقی‬ ‫فجر است‪.‬‬ صفحه 7 ‫درباره فیلم «جایی برای فرشته ها نیست»‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪• 1287‬چهارشنبه‪ 22‬مردادماه‪ • 1399‬سالسیزدهم•‪ 8‬صفـــحه‬ ‫نگاه نو‬ ‫زنان مبارز‬ ‫ی که جوجه نشد!‬ ‫تخم ‬ ‫دانیال جراهی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:09‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪19:57‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:16‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:48‬‬ ‫‪06:21‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام على علیه السالم ‪:‬‬ ‫شوخى زیاد‪ ،‬ارج و احترام را مى برد و موجب دشمنى مى شود‪.‬‬ ‫عیون الحکم و المواعظ ص ‪ ، 390‬ح ‪6611‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط‬ ‫باید سعی کنی خسته اور نباشی‪.‬‬ ‫هیلزهام‬ ‫حافظانه‬ ‫صبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنی‬ ‫برگ صبوح ساز و بده جام یک منی‬ ‫در بحر مایی و منی افتاده ام بیار‬ ‫می تا خالص بخشدم از مایی و منی‬ ‫این مستند درباره تیم ملی هاکی زنان است و برخی از مشکالتی که این تیم با ان مواجه است از جمله مشکالت‬ ‫مالی‪ ،‬عدم توجه به این نوع بازی مورد توجه کارگردان بوده است‪ .‬چند سالی است که مشکالت و چالش های زنان در‬ ‫عرصه ورزش و زنان ورزشکار حرفه ای مورد توجه عموم مردم‪ ،‬رسانه ها و فیلمسازان قرار گرفته است‪ .‬فیلم «جایی برای‬ ‫فرشته ها نیست» نیز از جمله این فیلم ها است‪ .‬این مستند درباره تیم ملی هاکی زنان است و برخی از مشکالتی که این‬ ‫تیم با ان مواجه است از جمله مشکالت مالی‪ ،‬عدم توجه به این نوع بازی مورد توجه کارگردان بوده است‪.‬‬ ‫زنانیکهمبارزهمی کنند‬ ‫مستند «جایی برای فرشته ها نیست» اخرین ساخته سام کالنتری ابتدا روی پرده سینماهای هنر و تجربه اکران شد‬ ‫و اکنون در سینمای انالین قابل دسترس است‪ .‬این فیلم درباره دختران تیم ملی اسکیت هاکی است‪ .‬ورزشی که در‬ ‫ایران به ان توجه ان چنانی نمی شود و با توجه به مشکالت زنان درجامعه ما ورزشکاران زن این حوزه با مشکاالتی دو‬ ‫چندان روبه رو هستند‪ .‬مشکالت زنان ورزشکار ایرانی پیچیدگی مختص به جغرافیای ما را دارد‪ .‬زنانی که برای رفتن‬ ‫به مسابقات باید موانع زیادی روبه رو شوند‪ .‬خانواده ها‪ ،‬دستگاه ورزش که پولی به ان ها اختصاص نمی دهد و عدم توجه‬ ‫به جدیت انها اما این ورزشکاران کم نمی اورند و با جمع کردن هزینه و غلبه بر همه این موانع به مسابقات اسیایی‬ ‫می روند تا قدرتمندترین تیم های اسیا مبارزه کنند‪ .‬خود کارگردان درمورد اینکه چرا باید این فیلم را دید پیشتر گفته‬ ‫بود‪« :‬طبیعتا هر فیلمسازی عالقه مند است که فیلمش دیده شود اما اینکه چرا من این فیلم را پیشنهاد می دهم به‬ ‫این دلیل است که احساس می کنم در فضای فعلی و جامعه ای که االن در ان زندگی می کنیم که هزار و یک دلیل از‬ ‫جمله همین بیماری کرونا باعث شده تا حال خوب مخصوصا میان جامعه خانم ها و دختران کم شود‪ ،‬این فیلم یک اثر‬ ‫امیدبخش و روحیه دهنده است و فکر می کنم می تواند حال بیننده را خوب کند‪».‬‬ ‫دربارهکارگردان‬ ‫سام کالنتری مستندسازی است که عکاسی حرفه ای را هم زمان با ورود به دانشگاه اغاز کرد‪ .‬کالنتری که در دوران‬ ‫تحصیل در رشته مهندسی عمران‪ ،‬در کالس های ازاد کارگردانی نیز شرکت می کرد‪ ،‬در سال ‪ ،۱۳۷۹‬با پایان دانشگاه‬ ‫و ساخت اولین فیلم کوتاهش‪« ،‬تمنای مجهول»‪ ،‬وارد عرصه سینمای حرفه ای شد‪ .‬ازجمله کارهای او می توان به‬ ‫گاراژ‪ ۸۸۸‬مجموعه ای نمایشی محصول سال‪ ۱۳۹۴-۱۳۹۵‬در‪ ۱۰‬قسمت به کارگردانی سام کالنتری و تهیه کنندگی‬ ‫سامان مقدم اشاره کرد‪ .‬فصل اول این مجموعه پس از یک سال پژوهش درباره اَبَرخودروهای جهان با همکاری شرکت‬ ‫«تنجرین» تولید شده است‪. .‬‬ ‫درباره «نرگس مست»؛ فیلمی که احتماال حوصله تان را سر می برد‬ ‫از دیگر اثار این مستندساز‪ ،‬فیلم «مانکن های قلعه حسن خان» است که عالوه بر شرکت در فستیوال های معتبر‬ ‫بین المللی توانست جایزه بهترین کارگردانی مستند را از جشن سینمای ایران برای این کارگردان به داشته باشد‪ .‬این‬ ‫فیلم توانست عالوه بر جایزه مذکور‪ ،‬جوایز بهترین فیلمبرداری‪ ،‬تدوین و صداگذاری را نیز به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫کالنتری همچنین چندین نمایشگاه عکس و ویدئو ارت در ایران و دوبی برگزار کرده است‪ .‬از نمایشگاه های او در این‬ ‫دوران می توان به «تن ها»‪« ،‬کاتالپسی»‪« ،‬پیله»‪« ،‬یک تکه زندگی» و «خاک می خندد» در تهران و «ایمپرس گالری‬ ‫دبی» اشاره کرد‪.‬‬ ‫تازه از سفر برگشته بودم‪ .‬اومدم جلوی خونمون‬ ‫وایســادم که یهو دختر همســایه گریه کنان از‬ ‫در ســاختمون اومد بیرون‪ .‬رفتم سمش گفتم‪:‬‬ ‫سالم خوبی؟‬ ‫سوال مزخرفی پرسیدم چون داشت مثل ابر بهار‬ ‫گریه می کرد حتی دو ســه باری هم رعد و برق‬ ‫زد!!‬ ‫دخترک گریــان گفت‪ :‬اقا دانیــال کاش بودیو‬ ‫می دیدی؟‬ ‫با ذوق گفتم‪ :‬کبوتر بچه کرده؟‬ ‫دختــرک که هنوز گریه می کــرد گفت‪ :‬نه این‬ ‫دفعه فقط لونه کرده بود!‬ ‫من که فقط برای شــادی دختــرک اینو گفته‬ ‫بودم از بدشانسیم داستان به کبوتر ربط داشت‪.‬‬ ‫خالصــه که دختــرک با لوپ هایــی اویزون و‬ ‫چشمانی درشت رعد و برقی دیگر زد و بارید!!‬ ‫گفتــم حاال عیبــی نداره اروم بــاش‪ ،‬دخترک‬ ‫نگاهم کرد!‬ ‫یک «خشــفو پســره بی احســاس» خاصی تو‬ ‫چشــماش بود که گفت‪ :‬اخه من از اون اول که‬ ‫لونه کرد و تخم گذاشت هواشو داشتم‪ ،‬چون زیر‬ ‫کولرمون لونه کرده بــود حتی تصمیم گرفتیم‬ ‫دیرتر از ســالهای قبل کولر رو راه بندازیم که یا‬ ‫کریم خونمون تخماش جوجه شه!‬ ‫ولی‪....‬‬ ‫با خنگی وصف ناپذیری گفتم‪ :‬ولی چی؟‬ ‫دختــرک که متوجــه خنگی من نشــد گفت‪:‬‬ ‫ولی امروز رفتم دیدم گربه خوردتشــون‪ ،‬حتی‬ ‫تخماشم نبود!‬ ‫دختــرک گریه کنــان رفت ولی مــن همچون‬ ‫ســوپرمن قصه ها شتافتم به ســمت پشت بام‪.‬‬ ‫همین که وارد شدم با گربه یا کریم خور روبه رو‬ ‫شدم!‬ ‫چشــم تو چشم یقه پشــمالو گربه رو گرفتم و‬ ‫گفتــم یه بار دیگه بیای اینجا یاکریم بخوری به‬ ‫حضرت عباس خودم میخورمت!‬ ‫یهو دیــدم همه یا کریم هــای محل دارن منو‬ ‫تشــویق می کنن‪ ،‬صحنه با شــکوهی بود! یکی‬ ‫دوتاشــون اومدن گفتن ما از این به بعد اندازه‬ ‫تخمامون رو تو حساب می کنیم‪.‬‬ ‫خوشــحال اومــدم خونه و صبحانــه تخم مرغ‬ ‫خوردم‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫اینقدر تعداد خبرهای پشــت صحنه دار زیاد هســت نمی دانم از کدام شروع کنم؛ مهمترینش‬ ‫رونمایی و ثبت نخستین واکسن مربوط به کروناســت که امروز پوتین رئیس جمهور روسیه از‬ ‫ان رونمایی کرد و ظاهرا به دختر خودش هم تست کرده! خاطرم هست استاد فیزیک پایه مون‬ ‫می گفت روسیه در برخی صنایع بیش از ‪ ۵۰‬سال از بقیه کشورها جلوتر هست و بسیاری از دست‬ ‫اوردهایش سری می باشــد؛ بعد از همه گیری کرونا همه می گفتند چین واکسنش را می سازد و‬ ‫می خواهد از این راه پول هنگفتی به جیب بزند منتهی حاال بعد از گذشــت حدود ‪ ۶‬ماه روسیه‬ ‫اولین نســخه را رونمایی کرد انچه که می توان حدس زد در اینده پیش رو بشــر با بسیاری از‬ ‫ویروس های ســاختگی مورد حمله بیولوژیک قرار خواهد گرفت و اقتصاد کثیف صنایع دارویی‬ ‫بیش از بیش برای سوداگرانش درامدزا خواهد بود‪ .‬طبق اخرین اخبار ایران هم به نتایج خوبی در‬ ‫تولید واکسن کرونا رسیده که با توجه به موضوع تحریرم ها در این زمینه عملکرد به موقعی انجام‬ ‫شده است‪ .‬از اتش سوزیها و انفجارها چیزی نگم چون در همین لحظه که مشغول خواندن پشت‬ ‫صحنه هستید یا جایی در دنیا ترکیده یا مراحل قبل از انفجار را می گذرانیم در این میان سقوط‬ ‫دولت لبنان و اعتراضات قابل تامل مردم لبنان هم بســیار قابل توجه و نکات پیچیده ای دارد که‬ ‫اگر عمری باقی بود در پشت صحنه های بعدی عرض خواهم کرد چیزی که تا این لحظه محرز شده‬ ‫انفجار بیروت‪ ،‬هسته ای و با اصابت موشک صورت گرفته است‪ .‬تعطیالت خوش بگذره!‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫خانه تاریخی ملک یکی از مراکز وابسته به موسسه‬ ‫کتابخانه و موزه ملی ملک است که در بازار‬ ‫بین الحرمین تهران بین دو مسجد امام (مسجد شاه‬ ‫سابق) و مسجد جامع قرار دارد‪ .‬اجرکاری‪ ،‬کاشی‬ ‫کاری‪ ،‬حجاری‪ ،‬گچبری‪ ،‬منبت کاری‪ ،‬تزئینات چوبی‪،‬‬ ‫دیوار پوش های قاجاری و تزیینات فلزی از هنرهای به‬ ‫کار رفته در تزیینات خانه ملک محسوب می شوند که‬ ‫نمونه ای جذاب از امیزش سبک معماری سنتی ایران با‬ ‫شیوه معماری اروپایی است‪ .‬این خانه با ‪ 2500‬متر مربع‬ ‫بزرگی‪ ،‬دارای دو بخش اندرونی (شرق بنا) و بیرونی‬ ‫(غرب بنا) بوده است‪ ،‬کتابخانه و موزه ملی ملک در‬ ‫سال ‪ 1375‬به بنای تازه در محوطه تاریخی باغ ملی‬ ‫تهران منتقل شد‪ .‬خانه ملک بیش از ‪ 150‬سال عمر‬ ‫دارد که در سال ‪ 1376‬در فهرست اثار ملی ایران قرار‬ ‫گرفت ‪ /‬داود قهردار‬ ‫دومین نشست ستاد ملی پیگیری های‬ ‫ویژه ماه محرم با حضور سعید نمکی وزیر‬ ‫بهداشت ‪ ،‬حجت االسالم محمد قمی رئیس‬ ‫سازمان تبلیغات اسالمی و جمعی از مسئوالن‬ ‫فرهنگی و جامعه وعاظ کشور صبح سه شنبه‬ ‫‪ ۲۱‬مرداد در مجموعه فرهنگی هفتم تیر‬ ‫برگزار شد ‪ /‬امین اهویی‬ ‫بازدید ویژه خبرنگاران از مرمت و نوسازی‬ ‫گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران صبح‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مردادماه برگزار شد‬ ‫‪ /‬گاتا ضیاتبری‬ ‫مراسمتشییعپیکرفخرالذاکرینحاجفیروز‬ ‫زیرک کار صبح سه شنبه با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی در وادی رحمت تبریز برگزار شد‬ ‫‪ /‬مینا نوعی‬ ‫نمایشگاه نقاشی علی گلستانه در گالری‪ 009821‬تا‬ ‫چهارشنبه‪ ۲۹‬مرداد برپاست ‪ /‬هنرانالین‬ ‫در اخرین شب از اجراهای اولین دوره کنسرت‬ ‫انالینموسیقیدستگاهی‪،‬گروهنواسازبه‬ ‫سرپرستیعلی اصغرعربشاهیوخوانندگیپوریا‬ ‫اخواص در تاالر رودکی به روی صحنه رفت و‬ ‫قطعاتی را در مایه دشتی اجرا کرد ‪ /‬مریم رمضانلو‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1304

روزنامه هنرمند 1304

شماره : 1304
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه هنرمند 1303

روزنامه هنرمند 1303

شماره : 1303
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه هنرمند 1302

روزنامه هنرمند 1302

شماره : 1302
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه هنرمند 1301

روزنامه هنرمند 1301

شماره : 1301
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه هنرمند 1300

روزنامه هنرمند 1300

شماره : 1300
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه هنرمند 1299

روزنامه هنرمند 1299

شماره : 1299
تاریخ : 1399/06/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!