روزنامه هنرمند شماره 1286 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1286

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1286

روزنامه هنرمند شماره 1286

‫هنرمند را در مگ لند و جار ورق بزنید ‪www.jaaar.com www.magland.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1286‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫هیات مدیره جدید‬ ‫«خانه سینما» انتخاب شدند‬ ‫امکان برگزاری مراسم عزاداری ماه‬ ‫محرم در فرهنگسراهای شهرداری‬ ‫نقدی بر فیلــم «هفت و نیم» کاری از نوید محمودی‬ ‫هستی مهدوی در نمایی از فیلم « هفت و نیم»‬ ‫روایت خشونت‬ ‫علیه زنان‬ ‫عکس‪ :‬نوشین جعفری‬ ‫وزارت ارشاد با شورای عالی مناطق ازاد تجاری تفاهم نامه امضا کرد‬ ‫صالحی‪:‬مناطق ازادظرفیت‬ ‫مهمیبرایدیپلماسیفرهنگی‬ ‫بهشمار می روند‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫وز یر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫ساخت مسکن خبرنگاران قطعی‬ ‫است اما وزارت ارشاد هم باید‬ ‫همکاری کند‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫اخر مرداد تکلیف جشنواره های‬ ‫فجر مشخص می شود؟‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫نامزدهای بخش تلویز یون‬ ‫جشن حافظ معرفی شدند‬ ‫رادیووتلویز یون‪7.‬‬ ‫اجراهای ایینی در شرایط کرونا می تواند راهگشا باشد‬ ‫پخش «تعزیه» از تلو یز یون‬ ‫در شب های محرم‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫گفتگو با پویا محمودیان‬ ‫معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫فرهنگ و هنر قطعا ماهیت‬ ‫اقتصادی دارند‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫توضیحات حامد عنقا درباره حواشی سریال اقازاده‪:‬‬ ‫دستمزد دواین جانسون از بودجه بسیاری از فیلمها بیشتر است؛‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون دالر‬ ‫برای هر فیلم سینمایی!‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫مردم عادت ندارند در سریال های‬ ‫شبکه نمایش خانگی ز یر پورشه و‬ ‫بی ام دبلیو ماشینی ببینند!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫مهدی صباغی بازیگر سریال «عقیق» در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫دالل باز ی ها باعث دور ی ام‬ ‫از بازیگری شده!‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫وزارت ارشاد با شورای عالی مناطق ازاد تجاری تفاهم نامه امضا کرد‬ ‫سه شنبــــــــه ‪ 21‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1286‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫ساخت مسکن خبرنگاران قطعی‬ ‫است اما وزارت ارشاد هم باید‬ ‫همکاری کند‬ ‫وزیــر راه وشهرســازی با بیان اینکه ســاخت مســکن‬ ‫خبرنگاران حتمی اســت‪ ،‬تاکید کرد که این وزارتخانه در‬ ‫حال پیگیری امضای توافقنامه ای با وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی جهت اجرای این پروژه است‪ .‬محمد اسالمی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که هر سال مصادف با روز خبرنگار از‬ ‫سوی دولت وعده ای در خصوص تامین مسکن خبرنگاران‬ ‫داده می شــود اما تاکنون محقق نشــده است‪ ،‬امسال چه‬ ‫اقدام عملیاتی در این زمینه انجام خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی این پیشنهاد را ارائه‬ ‫دادیــم و انها هم نماینده خود را بــرای همکاری در این‬ ‫زمینه معرفی کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون برای تحقق‬ ‫این امر در حال مذاکره با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫هستیم و بتوانیم در این خصوص به توافق برسیم و در پی‬ ‫ان برنامه هایــی را بر اســاس جغرافیایی که تعیین کنند‪،‬‬ ‫جهت اجرای پروژه ســاخت مسکن خبرنگاران پیش بینی‬ ‫کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد‪ :‬بی تردید ساخت‬ ‫مسکن خبرنگاران حتمی است‪ ،‬اما منوط بر اینکه وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی در این زمینه همکاری الزم را‬ ‫داشــته باشد‪ ،‬چرا که در شــرایط کنونی ما به دنبال انها‬ ‫هســتیم که توافقنامه ای را با این وزارتخانه جهت اجرای‬ ‫این پروژه امضا کنیم‪.‬‬ ‫امکان برگزاری مراسم‬ ‫عزاداری ماه محرم‬ ‫در فرهنگسراهای شهرداری‬ ‫رئیس ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از امکان‬ ‫برگزاری مراســم عزاداری ماه محرم در فرهنگســراهای‬ ‫شــهرداری تهران خبر داد‪ .‬حجت االســام و المسلمین‬ ‫امرودی‪ ،‬در تشــریح برنامه های ســازمان فرهنگی هنری‬ ‫شــهرداری تهران در ایام محرم گفت‪ :‬در محرم امســال‬ ‫برای حمایت و پشتیبانی از هیات های مردمی شهر تهران‪،‬‬ ‫ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران‪ ،‬فضاهای در‬ ‫اختیار خود را که با شــرایط پروتکل های بهداشتی وزارت‬ ‫بهداشت منطبق بوده است‪ ،‬در اختیار هیات های عزاداری‬ ‫شــهر تهران قرار می دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این فضاها که‬ ‫بیشتر انها در محل فضاهای روباز فرهنگسراها و خانه های‬ ‫فرهنگ است‪ ،‬شامل ‪ 59‬مورد بوده و با مساحت ‪50255‬‬ ‫متر مربع‪ ،‬ظرفیت برگزاری مراســم برای بیش از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نفر را خواهد داشت‪ .‬امرودی افزود‪ :‬طبق پیش بینی هایی‬ ‫انجام شده یکی از معضالت پیش روی هیات های مذهبی‬ ‫در محرم امســال که به واسطه شــیوع ویروس کرونا به‬ ‫وجود امده اســت‪ ،‬تامین فضای مورد نیاز برای برگزاری‬ ‫مراســم عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی است و‬ ‫همانطور که رهبر معظم انقالب نیز به ان اشاره فرمودند‪،‬‬ ‫در عزاداری های محرم‪ ،‬معیار ان چیزی اســت که ستاد‬ ‫ملی کرونا اعالم می کند و برگزاری مراسم ها در فضای باز‬ ‫و با امکان رعایت فاصله مناســب از مهم ترین پروتکل های‬ ‫مورد نظر ســتاد کرونا بوده اســت‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬بر‬ ‫همین اســاس ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‬ ‫ظرفیت های خود را برای برگزاری مراســم های عزاداری‬ ‫در ســطح محالت شهر تهران شناسایی کرده و در اختیار‬ ‫هیات هــای مذهبی قــرار می دهد‪ .‬به گفته عضو ســتاد‬ ‫ملی محرم ‪ ،۹۹‬برای تســهیل و دسترسی اسان هیات ها‬ ‫به اماکن پیش بینی شــده‪ ،‬به زودی سامانه ای به نشانی‬ ‫‪ jelveyesoog.farhangsara.ir‬اماده شده است که‬ ‫متقاضیان می توانند از روز شــنبه ‪ ۲۵‬مرداد‪ ،‬از طریق ان‬ ‫اقدام به مشاهده و رزرو اماکن مورد نظر کنند‪.‬‬ ‫صالحی‪ :‬مناطق ازاد ظرفیت مهمی‬ ‫برای دیپلماسی فرهنگی به شمار می روند‬ ‫به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فرهنگی و هنری و انجام ماموریت های وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی در مناطق ازاد تجاری تفاهم نامه ای بین این وزارتخانه و شــورای عالی مناطق ازاد تجاری امضا‬ ‫شد‪ .‬سید عباس صالحی ظهر امروز در مراسم انعقاد «تفاهم نامه همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و‬ ‫دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی» با بیان اینکه مناطق ازاد از زاویه های‬ ‫مختلف می تواند نقطه های اتصال زیادی با این وزارتخانه داشته باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این نقاط اتصال به گونه ای‬ ‫است که مناطق ازاد هم می تواند از انها بهره مند شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخشی از مناطق ازاد مربوط به حوزه‬ ‫گردشگری است‪ ،‬در این حوزه می توان در جذب گردشگر و ماندگاری خاطرات گردشگری اتفاقات خوبی را‬ ‫رقم زد‪ ،‬حوزه گردشگری از گذشته تا به امروز با حوزه فرهنگ ارتباط داشته است‪ ،‬برخی از این مناطق ازاد‬ ‫به خاطر نقاط اتصال و رفت و امدهایی که با همسایگان خود دارند ظرفیت مهمی برای دیپلماسی فرهنگی‬ ‫به شمار می روند‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد‪ :‬در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری مناطق ازاد بحث‬ ‫اقتصاد خالق و صنایع فرهنگی و جایگاه ان از نظر اشتغال و ارزش افزوده می تواند به کمک این حوزه بیاید‪.‬‬ ‫البته توجه به مردم بومی این مناطق بسیار مهم است‪ ،‬مناطق ازاد باید با مردم بومی ارتباط برقرار کرده و‬ ‫رضایت مندی انها را باال ببرند‪ ،‬زیرا اگر انها احساس کنند که از سرمایه گذاری در این مناطق مردم هم سهمی‬ ‫دارند اتفاقات خوبی رقم می خورد‪ .‬صالحی یاداور شد‪ :‬البته سرمایه گذاری یک بخش از کار است و بعد دیگر‬ ‫در کنار سرمایه گذاری توجه به فرهنگ بومی است‪ ،‬حفظ فرهنگ بومی در این مناطق بسیار حائز اهمیت‬ ‫اســت زیرا در پیشرفت برنامه های ملی در این مناطق بسیار تاثیر دارد‪ ،‬به همین منظور وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی در بخش های مختلف خود پیش از این تعامالتی را در این مناظق داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫تفاهم نامه می تواند به سرعت این ارتباطات کمک کرده و ظرفیت های دو مجموعه را مکمل هم کند‪ ،‬در اصل‬ ‫این تفاهم نامه می تواند در سه حوزه زیرساخت ها‪ ،‬برنامه های فرهنگی و اقتصاد فرهنگ به دو مجموعه کمک‬ ‫کند‪ .‬عضو شورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد‪ :‬افق پیش رو روشن است و باتوجه به شیوع ویروس‬ ‫کرونا می توان با سرعت این تفاهم نامه را به بخش های اجرایی رساند‪ ،‬امیدوارم در یک سال باقیمانده از دولت‬ ‫این تفاهم نامه را به نقطه خوبی برسانیم‪.‬‬ ‫با انعقاد این تفاهم نامه می توان فرهنگ کشور را ارتقا و ان را صادر کرد‬ ‫در ادامه این مراسم مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق ازاد تجاری با اشاره به اینکه‬ ‫توسعه پایدار بدون توسعه همه جانبه ممکن نیست‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت های فرهنگی در کنار فعالیت های اقتصادی‬ ‫می تواند موثر باشد‪ ،‬باتوجه به ویژگی های کشور ما اقتصاد و فرهنگ و پیشرفت در حوزه اجتماعی نیازمند‬ ‫ارتباط بیشتر با هم است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مناطق ازاد پیرامون کشور شکل گرفته است از این رو با جوامع محلی‬ ‫ارتباط زیادی دارد‪ ،‬بنابراین ضرورت دارد برنامه های فرهنگی در این مناطق بیشتر شود‪ ،‬از انجایی که در مناطق‬ ‫ازاد بحث توسعه اقتصادی و امنیت پایدار دنبال می شود این تفاهم نامه بدون مشارکت جوامع محلی ممکن‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬مهم ترین و موثرترین مناطق در قالب اقتصادی همین جوامع محلی هستند‪ .‬دبیر شورای عالی‬ ‫مناطق ازاد تجاری تصریح کرد‪ :‬متاسفانه با شیوع ویروس کرونا در کشور یک بخشی از فعالیت ها در مناطق‬ ‫ازاد روند کندی پیدا کرده اما با این وجود فعالیت های محلی در این مناطق پر از اتفاقات فرهنگی به ویژه در‬ ‫حوزه ادبیات‪ ،‬موسیقی‪ ،‬مد و لباس و ‪ ...‬است‪ .‬بانک ابراز کرد‪ :‬در سال ‪ 97‬در منطقه چابهار نمایشگاه مد و لباس‬ ‫برپا شد و هنر سوزن دوزی این منطقه در این نمایشگاه مورد استقبال همگان قرار گرفت‪ ،‬حتی بسیاری از سفرا‬ ‫و نمایندگان کشورها که در این نمایشگاه حضور پیدا کردند از دیدن این هنر شگفت زده شدند‪ ،‬پس از ان یک‬ ‫تحولی در بحث دوخت لباس رخ داد و این لباس های محلی عالوه بر داخل به خارج از کشور نیز صادر شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در منطقه قشم نیز فعالیت های قرانی در این سال ها رشد خوبی داشته و باتوجه به جمعیت‬ ‫‪15‬هزار نفری منطقه در حدود ‪ 2‬هزار نفر فعال قرانی هستند و این فعالیت در بین اهل تسنن و تشیع در حال‬ ‫قوت است‪ .‬دبیر شورای عالی مناطق ازاد تجاری با اشاره به اینکه در مناطق محلی‪ 15‬همسایه مشترک وجود‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود این تعداد همسایه می توان با انها ارتباط فرهنگی و اجتماعی برقرار کرد‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که اگر پیرامون خود نتوانیم کار فرهنگی مناسبی انجام دهیم قطعا با تهاجم فرهنگی مواجه خواهیم‬ ‫شد‪ ،‬این تفاهم نامه می تواند با تقویت روابط فرهنگی در این منطقه از این اتفاق جلوگیری کند‪ .‬بانک در پایان‬ ‫گفت‪ :‬براساس این تفاهم نامه می توان فرهنگ کشور را ارتقا و ان را صادر کرد‪ 10 ،‬درصد اعتبارات مناطق ازاد‬ ‫برای امور فرهنگی است‪ ،‬از طرفی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز اعتباراتی برای مناطق ازاد دارد که‬ ‫می تواند به اتفاقات فرهنگی در این مناطق سرعت دهد‪ .‬گفتنی است در پایان این مراسم با حضور سید عباس‬ ‫صالحی و مرتضی بانک و جمعی از معاونین هر دو دستگاه «تفاهم نامه همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی» امضا شد‪.‬‬ ‫اخر مرداد تکلیف جشنواره های فجر مشخص می شود؟‬ ‫در حالــی که گمانه زنــی درباره برگزار شــدن یا نشــدن‬ ‫جشــنواره های فیلم و تئاتر و شیوه های جایگزینی احتمالی‬ ‫در دســت بررسی است‪ ،‬وزیر فرهنک و ارشاد اسالمی تاکید‬ ‫کرده که تا اخر مرداد تکلیف این جشنواره ها مشخص خواهد‬ ‫شــد‪ .‬از همان روزهای ابتدایی سال ‪ 99‬که ادامه همه گیری‬ ‫بیماری کوید ‪ 19‬برای چند ماه اینده و شــاید تا اخر سال‬ ‫مســجل شد‪ ،‬بحث درباره برگزاری جشنوارهای هنری بویژه‬ ‫فیلم و تئاتر شــدت گرفت‪ ،‬بویژه انکــه در همین نیمه اول‬ ‫ســال دو جشــنواره مهم جهانی فیلم فجر و تئاتر عروسکی‬ ‫تهران (مبارک) با توجه به مســاعد نبودن شرایط به تعویق‬ ‫افتادند‪ .‬اما حاال که به نیمه دوم سال نزدیک می شویم و هر‬ ‫روز هشدارها و نگرانی های بیشتری درباره سخت بودن پاییز‬ ‫و زمستان امسال مطرح می شود‪ ،‬برگزاری جشنواره های فجر‬ ‫بیش از بقیه مورد ســوال و تردید قرار می گیرند‪ .‬در این باره‬ ‫مدیران ســینما و تئاتر اولویت را بر برگزاری جشنواره های‬ ‫فیلم و تئاتر فجر گذاشته اند‪ ،‬اما در حال بررسی راهکارهایی‬ ‫هم هستند تا شیوه های دیگری را برای جایگزینی احتمالی‬ ‫مدنظر داشته باشــند‪ ،‬گرچه احتماال در نهایت همه چیز به‬ ‫نظر ســتاد ملی کرونا در موعد برگزاری این رویدادها منوط‬ ‫خواهد بود‪ .‬پیش تر قادر اشــنا ‪ -‬مدیرکل هنرهای نمایشی‬ ‫ گفته بود‪« ،‬به دنبال برگزاری جشــنواره های تئاتر فجر و‬‫تئاتر عروسکی متناسب با شــرایط تئاتر در دوران پساکرونا‬ ‫هســتیم» و برهمین اساس حسین مســافر استانه را هم به‬ ‫عنــوان دبیر جشــنواره تئاتر فجر انتخاب کــرد‪ .‬البته هنوز‬ ‫فراخوان این جشنواره منتشر نشده تا مشخص شود تئاتری‬ ‫که حتی در این روزهایی که حساسیت پاییز و زمستان را هم‬ ‫ندارد‪ ،‬ســالن هایش خالی از تئاتر و تماشاگر هستند‪ ،‬چگونه‬ ‫می خواهد جشــنواره فجر را برگزار کند‪ .‬در مورد جشنواره‬ ‫تئاتر عروســکی هم اعالم شد در اسفندماه برگزار می شود و‬ ‫فعال با همان تیم قبلی کارها پیش می رود و مقرر شــد دبیر‬ ‫جدیدی جایگزین مرحوم گلزار محمدی نشود‪.‬‬ ‫درباره جشنواره فیلم فجر نیز که هنوز دبیرش به طور رسمی‬ ‫معرفی نشده‪ ،‬اما در خبرهای ســازمان سینمایی از ابراهیم‬ ‫داروغه زاده به عنوان دبیر این رویداد یاد شده است‪ ،‬وضعیت‬ ‫تقریبا مشابه است‪ .‬گرچه جشــنواره فیلم فجر از جهاتی به‬ ‫جشــنواره تئاتر فجر برتری دارد چون پخش فیلم با اجرای‬ ‫زنده نمایش شــرایط متفاوتی را ایجــاد می کند‪ .‬به تازگی‬ ‫حســین انتظامی ‪ -‬رییس سازمان ســینمایی ‪ -‬در نشست‬ ‫خبری خود درباره وضعیت برگزاری جشنواره های سینمایی‬ ‫با اشاره به اینکه امکان انالین بودن جشنواره های فیلم کوتاه‬ ‫تهران و مستند حقیقت بخاطر تجاری نبودن فیلم ها بیشتر‬ ‫و مناسب تر اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ ،‬در جشنواره فیلم فجر یک‬ ‫مسئله مهم تولید است که اگر به تعداد کافی نباشد احتمال‬ ‫لغو رویداد وجــود دارد‪ ،‬اما فعال براســاس گزارش ها تعداد‬ ‫کافی فیلم در دســت تولید است‪ .‬او عالوه بر این اضافه کرد‪:‬‬ ‫با این حال اینکه چقدر از جشــنواره ها را می توان به شــکل‬ ‫ســنتی و معمول برگزار کرد و چقدر را به شکل انالین‪ ،‬در‬ ‫دست بررسی اســت و اگر برای برگزاری انالین پلتفرم هایی‬ ‫نداشته باشــیم که امنیت فیلم ها را تضمین کند‪ ،‬سراغ ان‬ ‫نمی رویم‪ .‬با وجود تمام این اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی در گفت وگویی با روزنامه ایران اعالم کرده اســت‪:‬‬ ‫جمع بندی درباره برگزاری این رویدادها تا اخر مرداد تکمیل‬ ‫می شود‪ .‬ســید عباس صالحی گفته است‪ :‬اسفندماه همه در‬ ‫هیات دولت با پدیده ای ناشــناخته روبه رو بودیم که تمامی‬ ‫صحبت های مطروحه در ان زمان براساس شناخت و بررسی‬ ‫وزارت بهداشــت از ان مقطع و شکل پیشروی ویروس کرونا‬ ‫بــود و امیدوار بودیم که نهایتاً تا پایان فروردین این ویروس‬ ‫کام ً‬ ‫ال مهار شود‪ ،‬اما کم کم دامنه و شناخت از ادامه مسیر با اما‬ ‫و اگرهایی روبه رو شد و هنوز هم به وضوح و قطعی مشخص‬ ‫نیست که این رویه و شرایط تا چه زمانی طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫پس با توجه به اینکه چشم انداز روشن و دقیقی وجود ندارد‬ ‫طبیعتاً امکان برنامه ریــزی دقیقی نیز وجود ندارد و ما تنها‬ ‫می توانیم برای شرایط مختلف سناریوهای مختلف را پیش رو‬ ‫بگذاریم تا ببینیم در شکل ها و شرایط مختلف‪ ،‬چه اقداماتی‬ ‫را می شود متصور بود و براساس انها پیش رفت‪.‬‬ ‫او با اشاره به ســناریوهای مختلفی که در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫ادامه داده است‪ :‬سناریوی اول این بود که اگر کم کم با افول‬ ‫و وضعیت سفید کشور روبه رو شدیم‪ ،‬سعی کنیم جشنواره ها‬ ‫و رویدادهای فرهنگی که در شش ماه اول امکان برگزاری اش‬ ‫نبود را در شش ماه دوم اجرا کنیم و در نیمه دوم سال جبران‬ ‫کنیم و تا حدودی هم پیش رفتیم و حتی دبیران جشــنواره‬ ‫فیلم فجر را هم معرفی کردیم‪ .‬امروز اما به نظر می رســد با‬ ‫روند فعلی‪ ،‬امکان تحقیق سناریو اول تقریباً غیرممکن شده‬ ‫و مجبوریم در چنین شرایطی روی سناریوهای دیگر متمرکز‬ ‫شویم‪ .‬جمع بندی از شرایط پیش رو تا پایان مردادماه کامل‬ ‫خواهد شد و ان زمان می توانیم تصمیم بگیریم که جشنواره‬ ‫و رویدادهای نیمه دوم سال را برگزار کنیم یا نه‪ .‬در واقع اگر‬ ‫به لطف خداوند شرایط به سمتی رفت که وضعیتی ارام تر را‬ ‫پیش رو داشــتیم می توانیم جشنواره را در مدل هایی تازه که‬ ‫متناسب با وضعیت امروز کشور است برگزار کنیم و اگر هم‬ ‫چنین اتفاقی نیفتاد درباره جایگزین های دیگر و متناسب از‬ ‫قبل تصمیم گیری و در موعد مقرر ان را اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این اظهــارات وزیر فرهنگ در حالی مطرح شــده که گویا‬ ‫این حساسیت ها و بالتکلیفی ها فقط درباره بعضی رویدادها‬ ‫مطرح اســت و جشــنواره های تئاتر و فیلم مقاومت با چنان‬ ‫جدیتی کار را برای برپایــی در پاییز پیش می برند که انگار‬ ‫کرونایی وجود ندارد‪ .‬البته شــاید هم تمهیدات و شــیوه ای‬ ‫متفاوت برای برگزاری در نظر گرفته اند که فعال خبری نشده‬ ‫اســت‪ .‬این موضوع درباره جشنواره فیلم کودک اصفهان هم‬ ‫صدق می کند کــه برگزاری انالین بخش هایی از ان تاکنون‬ ‫رسانه ای شده است‪.‬‬ ‫با رای نمایندگان صنوف سینمایی؛‬ ‫هیات مدیره جدید «خانه سینما» انتخاب شدند‬ ‫عصر دیروز و با برگــزاری انتخابات با حضور نمایندگان اصناف‬ ‫ســینمایی واجد شــرایط هیات مدیــره دوره پانزدهم «خانه‬ ‫سینما» انتخاب شــدند‪ .‬عصر سه شنبه ‪ ۲۰‬مرداد ماه انتخابات‬ ‫پانزدهمین دوره هیات مدیره «خانه ســینما» در محوطه ازاد‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی با حضور نمایندگان واجد شرایط قانونی‬ ‫برگزار شــد‪ .‬بر اســاس نتایج این انتخابات اعضای اصلی هیات‬ ‫مدیره جدید «خانه سینما» به شرح ذیل اعالم شد‪ :‬محمدعلی‬ ‫نجفی‪ ،‬علیرضا نجف زاده‪ ،‬اتیال پســیانی‪ ،‬سید علی قائم مقامی‪،‬‬ ‫روانبخــش صادقی و پژمــان مظاهری پور‪ .‬علــی نیک رفتار و‬ ‫مرتضی شایســته نیز به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند‪.‬‬ ‫کامران ملکی و مســعود شــریفی کیا نیز بــه ترتیب به عنوان‬ ‫بــازرس اصلی و علی البدل انتخاب شــدند‪ .‬انتخابات این دوره‬ ‫هیات مدیره «خانه ســینما» در حالی برگزار شد که برخی از‬ ‫صنوف ســینمایی نسبت به شــرایط برگزاری این انتخابات در‬ ‫محوطه ازاد بنیاد ســینمایی فارابی اعتراضاتی داشتند‪ .‬هیات‬ ‫مدیره جدید از فردا مســئولیت های خود را در «خانه سینما»‬ ‫برعهده می گیرند‪ .‬کامران ملکی‪ ،‬مرتضی رزاق کریمی‪ ،‬ابراهیم‬ ‫حقیقی‪ ،‬ســید علی قائم مقامی‪ ،‬همایون اســعدیان‪ ،‬روانبخش‬ ‫صادقی‪ ،‬سعید عقیقی و مصطفی احمدی اعضای چهاردهمین‬ ‫دوره هیات مدیره خانه سینما بودند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجراهای ایینی در شرایط کرونا می تواند راهگشا باشد‬ ‫پخش«تعزیه»ازتلویزیوندرشب هایمحرم‬ ‫مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری از اغاز ضبط تعزیه‬ ‫هــای ماه محرم برای پخش در تلویزیون خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫مجالس تعزیه از شب گذشته در حوزه کلید خورده و به زودی‬ ‫نیز برای ‪ 10‬شــب محرم اماده خواهد شد‪« .‬کوروش زارعی»‬ ‫مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقالب اسالمی ضمن‬ ‫بیان این مطلب‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما از شــب گذشــته کلید ضبط‬ ‫‪ 10‬شــب مجلس تعزیه خوانی را به مجری گری طرح مرشد‬ ‫میرزاعلی در تاالر ســوره حوزه هنری زدیم و قرار اســت این‬ ‫مجالس در تلویزیون پخش شــوند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بهترین‬ ‫تعزیه خوان های ایران از شهرهای اراک‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫تفرش و تهران به همراه بهترین نســخه خــوان ها برای این‬ ‫مجالس جمع اوری شــده اند‪ .‬زارعی با اشاره به اینکه مجلس‬ ‫مسلم بن عقیل و طفالن مسلم شب گذشته ضبط شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا جمعه سعی داریم هشــت مجلس را ضبط حرفه ای داشته‬ ‫باشــیم و بعد از ان مشــخص می شــود که کدام شبکه های‬ ‫تلویزیون قرار است اینها را پخش کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هر روز از ظهرگاه تا نیمه های شب درگیر‬ ‫ضبط تلویزیونی هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬دور مشــخص و درخوری در‬ ‫تاالر سوره زده شده و اساتید و پیشکسوتان تعزیه از ابوالفضل‬ ‫منبــت کار گرفته تا اســتاد نرگس خانی از اصفهان و اســتاد‬ ‫صابــری از تهران که به همراه تیم حرفه ای موســیقی شــان‬ ‫مــا را همراهی می کنند‪ .‬مدیرمرکز هنرهای نمایشــی حوزه‬ ‫هنری گفت‪ :‬موضوعات نیز از حضرت علی اکبر (ع) ‪ ،‬مسلم بن‬ ‫عقلی تا شهادت امام حسین (ع) و بازار شام به صورت مجالس‬ ‫جداگانه روایت می شود‪.‬‬ ‫همچنیــن ابراهیم گله دارزاده مدیرعامل انجمن تعزیه ایرانیان‬ ‫دربــاره وضعیت برگزاری مجالس تعزیــه در ایام ماه محرم با‬ ‫توجه به شــرایط کرونایی موجود در جامعه‪ ،‬گفت‪ :‬تعزیه یک‬ ‫گونه هنر ائینی است که قرن ها در ایران سابقه دارد و به ویژه‬ ‫در ایام ماه محرم خیلی اجرا می شــود و بسیاری از مردم حتی‬ ‫«نذر تعزیه» دارند‪ .‬موضوع اجرای تعزیه فقط اجرای یک شکل‬ ‫نمایشــی نیست بلکه اجرای یک ائین اعتقادی است که مردم‬ ‫نذوراتی در این زمینه دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید با توجه به مسائلی که در خصوص ویروس‬ ‫کرونا امروزه وجود دارد‪ ،‬فکری برای امکان اجرای تعزیه در ایام‬ ‫ماه محرم بشود‪ .‬گله دارزاده یاداور شد‪ :‬از قدیم تعداد مخاطبان‬ ‫مجالس تعزیه بســیار باال بوده و وقتــی در زمان ائینی خود‬ ‫برگزار می شــود‪ ،‬جمعیت گســترده ای به دیدنش می ایند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل تکیه دولت ســاخته شد که هم ظرفیت مخاطب‬ ‫باالیی داشــته و هم صحنــه ان از صحنه های تئاترهای امروز‬ ‫بزرگ تر بوده زیرا ظرفیت این ائین نمایشی بسیار باال است‪ .‬به‬ ‫خاطر همین ویژگی تعزیه معموالً در میادین بزرگ و فضاهایی‬ ‫که می توانسته میزبان حجم باالی جمعیت باشد‪ ،‬اجرا می شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرکت در ائین نمایشی به مثابه نیایش‬ ‫این هنرمند عرصه تئاتر با اشــاره به اینکــه اجرای تعزیه در‬ ‫فضای باز یک خصلت کهن این ائین نمایشی است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مخاطب تعزیه چون شــرکت در این ائین نمایشــی را نوعی‬ ‫نیایش و عبادت می داند‪ ،‬ســعی می کند همچنان که در جمع‬ ‫قرار دارد‪ ،‬به خود رجوع کند و در تنهایی خود اشــک بریزد و‬ ‫با مداحی تعزیه خوان ســینه بزند‪ .‬بــه نوعی مخاطب تعزیه با‬ ‫وجــود اینکه در جمع قرار دارد نوعی خلوت را تجربه می کند‪.‬‬ ‫برگزاری تعزیه در ماه های محرم و صفر امســال اساساً نه تنها‬ ‫اشــکالی ندارد‪ ،‬بلکه ضرورتش بیش از پیش احساس می شود‬ ‫زیرا با اجرای این ائین نمایشــی‪ ،‬می توانیم فضایی برای انجام‬ ‫ائین های محرمی داشــته باشــیم که کام ً‬ ‫ال بــا پروتکل های‬ ‫بهداشــتی مطرح شــده در جامعه امروز همسو باشد و فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی نیز در ان رعایت شودمدیرعامل انجمن تعزیه‬ ‫ایرانیان در ادامه سخنان خود تاکید کرد‪ :‬فکر می کنم برگزاری‬ ‫تعزیه در ماه های محرم و صفر امســال اساساً نه تنها اشکالی‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه ضرورتش بیش از پیش احســاس می شــود زیرا با‬ ‫اجرای این ائین نمایشی‪ ،‬می توانیم فضایی برای انجام ائین های‬ ‫محرمی داشته باشیم که کام ً‬ ‫ال با پروتکل های بهداشتی مطرح‬ ‫شــده در جامعه امروز همسو باشــد و فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫نیز در ان رعایت شــود‪ .‬گله دارزاده دربــاره رایزنی های انجام‬ ‫شــده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای برگزاری مجالس‬ ‫تعزیه در ماه هــای محرم و صفر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گفتگویی با اقای‬ ‫قادر اشنا مدیرکل محترم هنرهای نمایشی داشته ایم و ایشان‬ ‫گفتند که از نظر اداره کل هنرهای نمایشی رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا مهم است و اگر می توان در‬ ‫برگزاری مجالس تعزیه این پروتکل ها را رعایت کرد و خطری‬ ‫مخاطبــان و تعزیه خوانان را تهدید نکنــد‪ ،‬برگزاری مجالس‬ ‫تعزیه مشــکلی ندارد‪ .‬وی با اظهار امیدواری نســبت به اینکه‬ ‫وزارت بهداشــت هم به برگزاری مجالس تعزیه توجه داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬ما حاضریم اگر الزم باشــد در جلساتی با وزارت‬ ‫بهداشــت شــرکت کنیم و حتی برای برگزاری مجالس تعزیه‬ ‫ابالغیه هایــی را برای برگزاری مجالس تعزیه در ماه های محرم‬ ‫و صفر ارائه دهیم و از بانیان تعزیه خواهش کنیم تمهیدی در‬ ‫نظر بگیرند تا مردم بتوانند با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به‬ ‫تماشــای تعزیه بنشینند‪ .‬ضمن اینکه معین البکاها و همچنین‬ ‫برخی ناظران از میان تعزیه خوان هــا یا انجمن تعزیه ایرانیان‬ ‫می تواننــد مردم را در حفظ پروتکل هــای اجتماعی و رعایت‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعی هدایت کنند‪ .‬مدیرعامل انجمن تعزیه‬ ‫ایرانیان در بخش دیگری از ســخنان خــود تصریح کرد‪ :‬نگاه‬ ‫ما این اســت که تعزیــه باید و می تواند در این شــرایط اجرا‬ ‫شــود‪ .‬فکر می کنم باقی هنرهای سنتی ایران هم اگر به همان‬ ‫شکل سنتی اجرا شود‪ ،‬می تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال می تواند برای کودکان خیمه شــب بازی و برای‬ ‫مخاطبان بزرگســال نیز با حفظ فاصله گــذاری اجتماعی در‬ ‫فضاهای باز و پارک ها پرده خوانی و نقالی اجرا شود‪.‬‬ ‫به داشته هایمان کم توجه هستیم‬ ‫گله دارزاده با بیان اینکه ظرفیت باالیی در نمایش های ســنتی‬ ‫ایرانی وجود دارد‪ ،‬متذکر شــد‪ :‬متاسفانه به داشته هایمان کم‬ ‫توجهیــم و فکر نمی کنیم اجرای نمایش های ســنتی و ائینی‬ ‫راهــی بــرای فعالیت هنرمندان در شــرایط فعلی اســت که‬ ‫مخاطبان نیز از این گونه های نمایشی بسیار استقبال می کنند‪.‬‬ ‫شــهرداری در این روزها و اعیاد سپری شده برنامه هایی را در‬ ‫پارک ها و فضاهــای مختلف برگزار کردند که خیلی هم خوب‬ ‫بود اما ایا نمی شــد از ظرفیت هنرمنــدان تئاتر و نمایش های‬ ‫ائینی و ســنتی نیز استفاده می شــد تا ضمن اشتغال زایی در‬ ‫شــرایط ســخت فعلی برای هنرمندان تئاتر‪ ،‬مخاطبان هم از‬ ‫این نمایش ها بهره می بردند‪ .‬وی در پایان ســخنان خود تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کم توجهی به مقوله ســنت ریشه تاریخی در ایران دارد‪.‬‬ ‫ما مدام داشته های سنتی خود را کنار می اندازیم در صورتیکه‬ ‫پیشــنهادات هنر ســنتی ایــران در شــرایط کرونایی فعلی‬ ‫پیشــنهادات اعالیی هستند که متاســفانه ما مدام به انها بی‬ ‫توجهی می کنیم‪.‬‬ ‫پیمان شیخی پژوهشگر‪ ،‬مجری و فعال رسانه ای خبر داد‪:‬‬ ‫وقایع نگاری مهم ترین مجموعه تئاتری ایران‬ ‫اروین موذن زاده‬ ‫پیمان شــیخی از اماده ســازی کتاب «تئاترشهر» که شــامل وقایع نگاری درباره مجموعه‬ ‫تئاترشهر از زمان تاسیس تا امروز می شود‪ ،‬خبر داد‪ .‬پیمان شیخی پژوهشگر‪ ،‬مجری و فعال‬ ‫رسانه ای درباره مراحل اماده ســازی کتاب «تئاتر شهر» گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۷۰‬درصد از مراحل‬ ‫تالیف و گرداوری کتاب «تئاترشهر» به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫این کتاب با مقاله ای بســیار کامل از تئاترشهر شامل تمام اطالعات مربوط به این مجموعه‬ ‫از جمله معماری‪ ،‬معرفی مدیران مجموعه در طی ســال های مختلف‪ ،‬وقایع نگاری و ‪ ...‬اغاز‬ ‫می شــود و در ادامه شــاهد بریده جراید و اخبار رسانه ها درباره ساخته شدن این مجموعه‪،‬‬ ‫عکس های متفاوت از دوره های مختلف‪ ،‬چند ســند و نقشــه و همچنین شاهد جدولی از‬ ‫اجراها خواهیم بود که در طول سال های مختلف در مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به این ترتیب که در این جدول به تفکیک ســال و سالن تمام اثار نمایشی که‬ ‫در این مجموعه به صحنه رفته اند‪ ،‬معرفی می شوند که این معرفی شامل اطالعات مکتوب‪،‬‬ ‫پوستر‪ ،‬بروشور و در صورت موجود بودن عکس های اجرا می شود‪.‬‬ ‫متاســفانه در تئاتر ایران و همچنین مجموعه تئاترشهر تاریخ های مغفوله داریم که در دهه‬ ‫های ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬و حتی در مواردی دهه ‪ ۷۰‬وجود داشــته به شــکلی که در برخی از سال ها‬ ‫اطالعــات کاملی درباره اجرای اثار در ســالن های مختلف وجود نــدارد از این رو من برای‬ ‫تکمیل اطالعاتم از هنرمندان و افراد مختلفی اطالعات کســب کرده ام که از انها برای این‬ ‫مشورت و ارائه اسناد و اطالعات سپاسگزارم‪.‬‬ ‫شــیخی متذکر شد‪ :‬بخشــی از اطالعات مربوط به اجراها و جراید را از خانم مروارید مکتفی‬ ‫مدیر واحد هماهنگی تئاترشهر دریافت کردم و خود مجموعه نیز ‪ ۳‬دی وی دی در اختیارم‬ ‫قــرار داد کــه البته می توانم بگویم تــا امروز و در طول ‪ ۵-۴‬ماه گذشــته بیش از ‪ ۲۰‬برابر‬ ‫اطالعات کسب کرده ام‪ .‬با جستجو در مطبوعات و کاتالوگ های قدیمی و کسب اطالعات از‬ ‫هنرمندان مختلف نیز بخش دیگر مطالب کتاب را تکمیل کرده ام‪.‬‬ ‫وی درباره زمان اماده چاپ شــدن و انتخاب نــام کتاب توضیح داد‪ :‬طبق برنامه ریزی هایی‬ ‫که داشــته ام اگر با همین روند پیش بروم و روزی تقریبا ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬ســاعت مشــغول فعالیت‬ ‫باشــم‪ ،‬امیدوارم کار اماده ســازی کتاب تا ‪ ۳۰‬روز اینده به اتمام برســد و تحویل انتشارات‬ ‫نمایش برای صفحه بندی و چاپ شود‪ .‬برای انتخاب نام کتاب نیز خیلی فکر کردم و دوست‬ ‫داشتم اسمی دراماتیک و هنرمندانه برای ان انتخاب کنم اما تا امروز اسمی زیباتر از «تئاتر‬ ‫شهر» برای ان نیافتم‪ .‬وی در پایان صحبت هایش درباره اماده سازی کتابی به موازات این‬ ‫کتاب توضیح داد‪ :‬از انجایی که من در بیشــتر کتاب هایی که به چاپ رســانده ام روی ثبت‬ ‫تاریخ شــفاهی تئاتر و تهران قدیم متمرکز بوده ام تصمیم گرفتم به موازات اماده سازی این‬ ‫کتاب‪ ،‬مجموعه ای را اماده کنم که شــامل ثبت خاطرات شفاهی هنرمندان از اجراهایی که‬ ‫در مجموعه تئاتر شهر داشــته اند‪ ،‬می شود و در واقع این کتاب برادر دوقلوی کتاب «تئاتر‬ ‫شهر» محسوب می شود و در دو یا سه جلد منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبــــــــه ‪ 21‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1286‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫نگاه‬ ‫علیرضا طحان زاده تهیه کننده در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫به جوان ها میدان بدهید‬ ‫همه چیز بهتر می شود‬ ‫علیرضا طحــان زاده متولد‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬که دو ســالی هست‬ ‫وارد عرصه هنر شــده است‬ ‫اخرین تاترش با نــام «پرواز‬ ‫‪ »۷۳۷‬را بــه صحنــه بــرد؛‬ ‫دومین کار حرفه ای را که در‬ ‫عرصه فیلم سازی با فیلم کوتاه‬ ‫مفهومی و پرمخاطب «مســافر» در وصف پرستاران و کادر بهداشت و‬ ‫درمان کشــور رقم زد که مورد استقبال هموطنان عزیزم قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در کارنامه خود فیلم «در خانه بمانید» که با لهجه شــیرین یزدی‬ ‫ســاخته شده را دارد‪ .‬دیگر تجربه ساخت فیلم او با نام «مسافر» که با‬ ‫موضوع شهدای سالمت ساخته شد به شهید نرجس خانعلی زاده اولین‬ ‫شهید سالمت کشور تقدیم شد؛ دیگر فعایت وی فیلم «هرم» است که‬ ‫با موضوع شرکت های هرمی و مشکالتی که برای مردم و جامعه ایجاد‬ ‫می کند جهت هشدار برای جوان ها را ساخت؛ در حال حاضر حمایت از‬ ‫جامعه هنرمندان به ویژه کسانی که در حوزه فیلمسازی تالش می کند‬ ‫می تواند بار بزرگی را از دوش فرهنگ و ارشــاد بر دارد چرا که با توجه‬ ‫به شرایط بیماری کرونا انگیزه و همچنین دسترسی برای تولید کارهای‬ ‫هنری بسیار محدود شده است؛ اما جوانان با اینکه در تجربه هنری به‬ ‫پای اساتید بزرگ نمی رسند اما در به گفته ایشان عدم امنیت و همراهی‬ ‫از طرف جامعه هنری می تواند در بی انگیزه شــدن و تولید نشدن اثار‬ ‫هنری اثرگذار باشد‪ .‬وی درباره سختی هایی که در مسیر ساخت فیلم‬ ‫«پرستار» بر او و همکارانش گذشت گفت‪ :‬با توجه به شیوع بیماری و‬ ‫نبودن هنرمندان از ترس بیماری در محیط بیمارستانی بسیار سخت بود‬ ‫چرا که اگر در شرایط عادی این فیلم ساخته می شد از هنر هنرمندان‬ ‫بیشتری برای این فیل م استفاده می کردم‪ .‬در پایان جا دارد از همه کسانی‬ ‫که مرا در این مسیر همراهی کردند به ویژه دوستانم در شهرستان اردکان‬ ‫یزد زادگاه پدری ام و مســئولین امر تقدیر و تشکر می کنم و در اخر از‬ ‫مسئولین هنری کشور تقاضا دارم تا به جوان ترها فرصت و میدان بدهند‬ ‫تا با روحیه و نشاط جوانی و نیز تخصص در حوزه هنر بتوانند مسر تعالی‬ ‫هنر این کشور را به جلو هدایت کنند‪.‬‬ ‫پخش ‪ 5‬فیلم تئاتر جدید‬ ‫در نمایش نت‬ ‫پخش ‪ 5‬فیلم تئاتر جدید در نمایش ن ِت از دوشــنبه بیستم تا جمعه‬ ‫بیست و چهارم برای عالقمندان این هنر نمایشی اغاز می شود که جدول‬ ‫پخش این اثار به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫هملت‪ :‬پخش فیلم تئاتر خارجی «هملت» (‪ )HAMLET‬نوشته‬ ‫ویلیام شکسپیر به کارگردانی رابین الک از دوشنبه ‪ ۲۰‬مرداد ماه ساعت‬ ‫‪ ۱۸‬اغاز خواهد شد‪ .‬هملت شاهزاده دانمارک‪ ،‬پی می برد که عمویش‬ ‫کالدیوس برای رسیدن به تخت سلطنت پدرش را به قتل می رساند و‬ ‫برای انتقامش نقشــه ای می کشد‪ .‬در نمایش ‪ ۱‬ساعت و ‪ ۴۷‬دقیقه ای‬ ‫«هملت» بندیکت کامبربچ‪ ،‬کیران هایندز‪ ،‬شــان بروک و ……‪ .‬به‬ ‫شمی پردازند‪.‬‬ ‫ایفاینق ‬ ‫زیر گل دسته ها‪ :‬پخش فیلم تئاتر «زیر گل دسته ها» نوشته و کار سید‬ ‫حسین طاهری راد از سه شنبه‪ ۲۱‬مرداد ماه ساعت‪ ۱۸‬اغاز می شود‪ .‬این‬ ‫اثر روایتی عاشقانه مذهبی دارد‪ .‬در این نمایش عباس مالزینالی‪ ،‬فاطمه‬ ‫توانگر و محمد جباری به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫رویای نیمه شب تابستان‪ :‬پخش فیلم تئاتر خارجی «رویای نیمه‬ ‫شب تابستان» (‪ )AMidsummer Night’s Dream‬از چهارشنبه‬ ‫‪ ۲۲‬مرداد ساعت ‪ ۱۸‬اغاز می شود‪ .‬این اثر نوشته ویلیام شکسپیر و کار‬ ‫دومینیک درومگوله است‪ .‬در «رویای نیمه شب تابستان» یک جنگل‬ ‫طلسم شــده جای یک دادگاه ناعادالنه را می گیرد‪ .‬در اتن‪ ،‬سرپیچی‬ ‫دختری از ازدواج اجباری‪ ،‬باعث می شود که دختر به همراه معشوقش‬ ‫مجبور به فرار و پناه بردن به اعماق جنگل شود‪ .‬این دو نیز توسط دو‬ ‫جوان دیگر که براساس قانون باید با انها ازدواج می کردند‪ ،‬دنبال می شوند‪.‬‬ ‫درجنگلگروهیازبازیگرانتازه کاربهبازافرینییکنمایش نامهمشغول‬ ‫می شوند‪ ،‬در حالی که پادشاه پریان به روش های مختلف انها را فریب‬ ‫می دهد‪ .‬جنی خبیث با استفاده از شیر ه یک گل جادویی مسیر عشق‬ ‫را تغییر می دهد و باعث می شود که ملکه پریان عاشق یک االغ شود؛‬ ‫در انتهای این نمایش‪ ،‬ملکه و پادشاه پریان اشتی کرده؛ عشاق‪ ،‬معشوق‬ ‫خود را یافته و به شهر باز می گردند و نمایش با یک صحنه رویایی مراسم‬ ‫جشن عروسی به پایان می رسد‪.‬‬ ‫بازگشت مردگان‪ :‬پخش فیلم تئاتر «بازگشت مردگان» پنجشنبه‪۲۳‬‬ ‫مرداد ماه ساعت ‪ ۱۸‬اغاز خواهد شد‪ .‬نویسنده و کارگردان این اثر شادی‬ ‫اسدپور است‪« .‬بازگشت مردگان» جهانی پر از ترس‪ ،‬گناه‪ ،‬جنون و مرگ‬ ‫و انسان هایی پست و دزد و دغل کار است که سرگشته به دنبال راه نجات‬ ‫هستند غافل از اینکه نجات دهنده در فیلم تئاتر «بازگشت مردگان» الناز‬ ‫حمیدی‪ ،‬مرضیه پیمان‪ ،‬مهسا میرکاظمی و ‪ ...‬به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫عشق به دیکتاتورها کمک نمی کند‪ :‬پخش فیلم تئاتر «عشق به‬ ‫دیکتاتورها کمک نمی کند» از جمعه ‪ ۲۴‬مرداد ماه ســاعت ‪ ۱۸‬اغاز‬ ‫می شود‪ .‬نویســنده این فیلم تئاتر ارام محضری و کارگردان ان هانی‬ ‫صالحی اســت‪ .‬در «عشــق به دیکتاتور ها کمک نمی کند» گروهی‬ ‫ازادی خواه قصد تغییر نظام کشورشان را دارند‪ .‬رهبر انها مردی جوان‬ ‫است که در گذشته شیفته دختری بوده‪ ...‬سوال اینجاست که ایا عشق‬ ‫و قدرت می توانند راهی برای رستگاری انسان باشند؟ در این اثر سیاوش‬ ‫قاسمی‪ ،‬رسول قادری‪ ،‬مریم ورچندی‪ ،‬یلدا احمدیانو هانی صالحی و زنده‬ ‫یاد کاظم افرندنیا به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبــــــــه ‪ 21‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1286‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫خبر‬ ‫دستمزد دواین جانسون‬ ‫از بودجه بسیاری از فیلمها بیشتر است؛‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون دالر‬ ‫برای هر فیلم سینمایی!‬ ‫دواین جانسون در حالی برای نقش افرینی در اکثر فیلم ها‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۰‬میلیون دالر دســتمزد می گیرد که بودجه کل‬ ‫خیلی از فیلم های مســتقل رقمی پایین تر از این اســت‪.‬‬ ‫دواین جانســون ملقب به راک یکــی از محبوب ترین و در‬ ‫عین حال گران ترین ســتاره های هالیوود است که برای هر‬ ‫فیلم حدود ‪ ۲۰‬میلیون دالر دستمزد می گیرد‪ .‬حضور راک‬ ‫می تواند به تنهایی فروش یک اثر سینمایی را به شکل قابل‬ ‫توجهــی افزایش داده و موفقیت ان را بیمه کند؛ به همین‬ ‫دلیل هم دستمزد این بازیگر عموما رقمی نجومی است که‬ ‫حتی در مقیاس هالیوود عدد سنگینی به نظر می رسد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬مجله فوربز اعالم کرد جانسون با درامد ‪۸۹٫۴‬‬ ‫میلیون دالری پردرامدترین بازیگر هالیوود بوده است‪ .‬این‬ ‫بازیگر در ســال ‪ ۲۰۱۸‬هم دومین هنرپیشه پردرامد سال‬ ‫لقب گرفت و تنها جرج کلونی با درامد ‪ ۲۳۳‬میلیون دالری‬ ‫در رتبه ای باالتر قرار گرفته بود؛ گرچه باید به این نکته هم‬ ‫اشاره کنیم که کلونی سال ‪ ۲۰۱۸‬شرکتی که بنیان گذارش‬ ‫بود را فروخــت و عمده درامد ســالیانه او از همین محل‬ ‫تامین شــد‪ .‬به این ترتیب واضح است که راک در سال های‬ ‫اخیر گران قیمت ترین ستاره سینمای امریکا بوده است‪ .‬اما‬ ‫وقتی از دستمزد باالی این بازیگر حرف می زنیم دقیقا چه‬ ‫اعدادی را مد نظر داریم بر اساس بررسی خبرگزاری بیزنس‬ ‫اینسایدر راک به شکل متوسط از هر فیلم سینمایی درامدی‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون دالری دارد یا بهتر اســت بگوییم تنها با چنین‬ ‫اعداد و ارقامی می شــود دواین جانسون را راضی کرد تا در‬ ‫یک اثر ســینمایی حضور پیدا کند‪ .‬برای مثال بررسی های‬ ‫وال استریت جورنال نشان می دهد این بازیگر قرار است برای‬ ‫حضور در فیلم ســینمایی «اعالن قرمز» (‪)Red Notice‎‬‬ ‫حدود ‪ ۲۲‬میلیون دالر دستمزد بگیرد‪ .‬این رقم شامل ‪۲۱‬‬ ‫میلیون دالر دستمزد بازیگر و ‪ ۱‬میلیون دالر پرداخت برای‬ ‫شبکه های اجتماعی است‪ .‬راک شبکه های اجتماعی بسیار‬ ‫پرمخاطبی دارد و تولیدکنندگان بابت این نوع تبلیغات هزینه‬ ‫جداگانه ای را می پردازند که شامل هزینه های بازاریابی فیلم‬ ‫می شــود‪ .‬این را هم اضافه کنیم کــه رقم ‪ ۲۲‬میلیون دالر‬ ‫شــامل درصدی از سود فیلم که بستگی به عملکرد ان در‬ ‫گیشــ ه دارد نیست و این رقم به شکل جداگانه به جانسون‬ ‫پرداخت خواهد شــد‪ .‬به عنوان یک نمونه دیگر می توان به‬ ‫فیلم «جومانجی‪ :‬مرحله بعــدی» (‪jumanji: the next‬‬ ‫‪ )level‬اشاره کرد که راک برای ایفای نقش در ان دستمزد‬ ‫ن دالری گرفــت‪ .‬او همچنین برای حضور در‬ ‫‪ ۲۳٫۵‬میلیو ‬ ‫مجموعه «فوتبالیســت ها» (‪ )Ballers‬محصول شــبکه‬ ‫‪ HBO‬در هر قسمت دستمزدی ‪ ۷۰۰‬هزار دالری دریافت‬ ‫کرده است‪ .‬البته درامد دواین جانسون از یک اثر سینمایی‬ ‫صرفا از طریق دســتمزد هنرپیشگی تامین نمی شود‪ .‬او در‬ ‫بعضی اثار به عنوان تهیه کننده نیز سرمایه گذاری می کند؛‬ ‫برای مثــال راک از تهیه کنندگان فیلم «اســمان خراش»‬ ‫(‪ )Skyscraper‬یــا فیلم اعالن قرمز کــه پیش تر به ان‬ ‫اشــاره کردیم بود‪ .‬به نظر می رســد حدود ‪ ۳۰‬درصد سود‬ ‫این اثار هم به واســطه تهیه کنندگی به او می رسد‪ .‬براساس‬ ‫پروژه های مختلفی که راک در ان ها حضور داشــته از اثار‬ ‫سینمایی گرفته تا قراردادهایی که با شبکه های تلویزیونی‬ ‫ن زده می شود که این بازیگر‬ ‫و برندهای تجاری دارد‪ ،‬تخمی ‬ ‫ثروت خالصی معادل ‪ ۳۲۰‬میلیون دالر در اختیار داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬درباره برندهای تجاری و درامد راک از طریق ان ها‬ ‫می توان به موارد گوناگونی اشــاره کرد؛ اما صرفا برای مثال‬ ‫ایــن چهره از محل قــرارداد با «فــورد» (‪ )Ford‬و «اندر‬ ‫ارمــور» (‪ )Under Armour‬ســاالنه حدود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫دالر درامد دارد‪.‬‬ ‫نقدی بر فیلم «هفت و نیم» کاری از نوید محمودی‬ ‫روایت خشونت علیه زنان‬ ‫میثم کریمی‬ ‫«هفت و نیم» از هفت بخش و هفت داستان مجزا تشکیل شده که تمام ان ها از نظر تماتیک‬ ‫و شــیوه روایت با هم اشــتراک دارند‪ .‬در هر قصه با دختری جوان‪ ،‬چه ایرانی و چه افغان‪،‬‬ ‫مواجه ایم که در استانه ازدواج قرار دارد اما به جای خوشحال بودن از چنین اتفاقی باید با‬ ‫حوادثی تلخ و ناخوشایند روبه رو شوند که از تابوهای عرفی و اخالقی جامعه نشئت می گیرند‪.‬‬ ‫مسائلی مانند ازدواج اجباری‪ ،‬کودک همسری‪ ،‬تجاوز‪ ،‬خشونت خانگی‪ ،‬گواهی سالمت و‪...‬‬ ‫در هر قصه به عامل محرکه درام تبدیل شــده و باید ببینیم که این دختران جوان در قبال‬ ‫مشکالت چه رفتاری نشــان می دهند و مهم تر این که جامعه با ان ها چگونه رفتار خواهد‬ ‫کرد‪ .‬چیزی که در جهان اول رویه ای ثابت و بخشــی از زندگی روزمره است‪ ،‬در جهان سوم‬ ‫می تواند به بحرانی برای مرگ و زندگی و تابویی دست نیافتنی تبدیل شود‪ .‬برای همین است‬ ‫که معموال مرز هنر و کنش گری اجتماعی در جهان سوم از جمله کشور ما باریک و گاه حتی‬ ‫تن دادن به ازدواج‪ ،‬زندگی شان را به تباهی کشانده و راه فراری برای ان نمی یابند‪ .‬فیلم طی ایپزودهای‬ ‫مختلف به خالصه ای از وضعیت زندگی این دختران می پردازد و رنج هایی که با ان مواجه هستند را به‬ ‫تصویرمی کشد‪.‬‬ ‫دختران فیلم «هفت و نیم» با ایرادات سینمایی جدی مواجه است که باعث می شود فیلم‬ ‫اما روایت قصه‬ ‫ِ‬ ‫جدید محمودی تاثیر محدودی بر ذهن مخاطبش بگذارد‪ .‬برخالف سوژه مهمی که نوید محمود انتخاب‬ ‫کرده‪ ،‬پرداخت او به سوژه هایش در حد اشاره های ژورنالیستی باقی مانده و هرگز از حد و اندازه یک ستون‬ ‫نحیف روزنامه فراتر نمی رود‪ .‬موضوع ارتباط جنسی دختران پیش از ازدواج‪ ،‬یکی از معضالت همیشگی‬ ‫جامعه ایران بوده که همواره نتیجه ای جز خشــونت علیه زنان به همراه نداشــته است‪ .‬جامعه ایران و‬ ‫افغانستان سالهاست که رابطه دختر پیش از ازدواج را نشانه ای از بی بند و باری تلقی کرده و مدتهاست‬ ‫که در جراید و روزنامه ها شاهد خبر ضرب و شتم و قتل دختران توسط خانواده ها در پی افشا شدن روابط‬ ‫پیش از ازدواج شان هستیم‪ .‬این موضوع واقعیتی انکار ناشدنی است که جامعه ایران هنوز نتوانسته نگاهی‬ ‫برابر به مقوله زنان و مردان داشته باشد و همین تفاوت ها سبب رخ دادن فجایع بسیار شده‪ .‬اما زمانی که‬ ‫فیلمی سینمایی درباره یک معضل اجتماعی ساخته می شود‪ ،‬می بایست نگاهی عمیق تر و موشکافانه‬ ‫تر به ســوژه خود داشته باشد و صرف مطرح کردن یک موقعیت ساده و بی جزئیات‪ ،‬نمی تواند ارزش‬ ‫ســینمایی چندانی داشته باشد‪ .‬در هر هفت اپیزودی که در فیلم «هفت و نیم» به نمایش در می اید‪،‬‬ ‫نشانی از پرورش سوژه و حتی ایده های بکر برای پرداختن به یکی از مهمترین معضل جامعه زنان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در اینجا‪ ،‬تنها زمانی که دوربین روشن می شود زن در حال التماس به مرد و مرد نیز حال شماتت‬ ‫و به کارگیری خشونت علیه زنان است‪ .‬این رویه در تمام اپیزودهای فیلم تکرار می شود‪ ،‬با این تفاوت که‬ ‫گاهی سوژه از ارتباط جنسی خارج از ارتباط دختر به تغییر جنسیت تغییر می کند!‬ ‫متاســفانه همانطور که اشاره شد «هفت و نیم» تنها یک اشاره ژورنالیستی به موضوع ارتباط جنسی‬ ‫خارج از ازدواج زنان‪ ،‬تغییر جنسیت‪ ،‬مهاجرت و کودک همسری محسوب می شود‪ .‬اشاره ای که جامعه‬ ‫نمونه های فراوان بسیاری از ان را هر روز در روزنامه ها و پایگاه های خبری مطالعه کرده و رفته رفته به‬ ‫طور ترسناکی در حال عادت کردن به ان است‪ .‬اما در زمان ساخت فیلم سینمایی‪ ،‬می بایست قصه ای با‬ ‫جزئیات کافی روایت شود و در عین حال شخصیتی نیز ساخته شود‪ .‬دو ویژگی که ابدا ً در «هفت و نیم»‬ ‫مخدوش است و اصال در سینمای ایران فیلم های اصطالحا اجتماعی بخش مهمی از بدنه و‬ ‫جریان های الترناتیو را اشغال کرده اند‪ .‬معضالت و بحران های اجتماعی در دوره های مختلف‬ ‫به نقش اصلی سینمای ایران تبدیل شده اند‪ .‬در سال های اخیر نیز وضعیت زندگی پناهجویان‬ ‫و مهاجران افغان به بحثی داغ در اثار داستانی و مستند تبدیل شده است‪ .‬به نوعی می توان‬ ‫«هفت و نیم» را به هفت فیلم کوتاه با موضوع و لحن مشابه تشبیه کرد که همگی بر اساس‬ ‫ایده فرمی واحد پالن‪-‬سکانس ساخته شده اند‪ .‬در نتیجه هر قصه در موقعیت های زمانی و‬ ‫مکانی محدود روایت می شود‪.‬‬ ‫نوید محمودی‪ :‬متولد سال ‪ 1359‬در والیت پروان افغانستان است و عالوه بر کارگردانی و تهیه کنندگی‪،‬‬ ‫شاعر نیز می باشد‪ .‬فیلم «چند متر مکعب» در سال ‪ 1392‬شهرت بسیاری برای محمودی به همراه اورد‪.‬‬ ‫به چشم نمی خورد و هر انچه که در تصویر مشاهده می شود‪ ،‬مجموعه ای از انسان هایی بی هویت هستند‬ ‫که برای دقایقی دیالوگ های کلیشه ای را تکرار می کنند و سپس از صحنه محو می شوند تا تماشاگر را با‬ ‫انچه که در صحنه دیده‪ ،‬در میانه راه به حال خود رها کند و به سراغ تیتر بعدی خود برود!‬ ‫وظیفه ســینما صرفاً بازتاب واقعیت های جامعه همانگونه که رخ می دهند نیست‪ .‬این وظیفه برعهده‬ ‫روزنامه نگارانی است که می بایست با جزئیات و پرداخت به ان‪ ،‬معضالت اجتماعی را منعکس و در اختیار‬ ‫جامعه شناسان و فیلمسازان قرار دهند‪ .‬وظیفه فیلمساز‪ ،‬درک یک معضل اجتماعی و سپس پرورش‬ ‫سوژه خود در قالب سینماست‪ .‬جایی که قصه و شخصیت ساخته می شود تا زمانی که تماشاگر از سالن‬ ‫سینما خارج شد‪ ،‬عمیق تر فکر کرده و دچار اگاهی بیشتری شده باشد؛ اتفاقی که در « هفت و نیم »‬ ‫رخ نمی دهد و تماشاگر پس از تماشای فیلم به این نکته می اندیشد که اثری که تماشا کرده‪ ،‬چه ویژگی‬ ‫بیشتری از تجربه مطالعه ستون حوادث روزنامه داشته؟ پاسخ هیچ است!‬ ‫محمودی پس از این فیلم نیز به تولید اثاری پرداخت که دغدغه مهاجران افغان را به تصویر می کشد‪ .‬سه‬ ‫اثر از او تا به امروز به عنوان نماینده سینمای افغانستان به اکادمی اسکار معرفی شده اند که نتوانستند‬ ‫به لیست نهایی راه پیدا کنند‪.‬‬ ‫نوید محمودی در ساخته های سینمایی اش توجه ویژه ای به وطن خودش افغانستان داشته‪ .‬پس زمینه‬ ‫اغلب اثار این کارگردان به مهاجرت و مشکالت مهاجران افغان می پردازد و جدیدترین ساخته او یعنی‬ ‫«هفت و نیم» نیز رویکردی مشــابه دارد‪ .‬با اینحال این بار محمودی به سراغ معضلی رفته که تنها به‬ ‫مهاجران افغان ارتباط پیدا نمی کند بلکه در ایران نیز سالهاست که زندگی بسیاری از شهروندان را به‬ ‫بحران کشانده است‪ .‬در واقع محمودی این بار به سراغ سوژه ای رفته که نگاه به ان چه در فرهنگ عامه‬ ‫مردم افغانستان و چه در ایران‪ ،‬نگاه یکسانی است‪.‬‬ ‫«هفت و نیم» درباره زندگی تراژیک هفت دختر جوان است‪ .‬دخترانی که همگی شان قصد دارند روز‬ ‫جمعه ازدواج کنند اما مشــکل ارتباط جنسی شان در روابط گذشته‪ ،‬جنسیت‪ ،‬مهاجرت و اجبار برای‬ صفحه 4 ‫مهدیصباغیبازیگرسریال«عقیق»درگفتگوبا«هنرمند»‬ ‫دالل بازی ها باعث دوری ام از بازیگری شده!‬ ‫زهرا صلواتی‬ ‫مهدی صباغی در سال های اخیر عمده فعالیتش را به کار در رادیو‬ ‫متمرکز کرده اســت‪ .‬با این حال‪ ،‬نیم نگاهی به بازیگری دارد و‬ ‫گهگاهی در سریال ها هم نقش افرینی می کند که «عقیق» یکی‬ ‫ازانهاست‪.‬سریالیبهنویسندگیوکارگردانیحمیدتمجیدیکه‬ ‫در سال‪ 1368‬به روی انتن شبکه دو سیما رفت و اتفاقا مخاطبان‬ ‫فراوانی را نیز برای خود دســت و پا کرد‪ .‬عقیق داستان زندگی‬ ‫زنی است که از تهران کوچ کرده و به کار دامپروری رو می اورد و‬ ‫خیلی زود تبدیل می شود به دامدار نمونه کشور‪ .‬نقش همسر این‬ ‫زن را مهدی صباغی بازی می کرد‪ .‬مردی که از کمک به همسرش‬ ‫دریغ نداشت و حتی زمینه انتقال خود را از تهران به شهر اراک‬ ‫فراهم اورد تا در کنار زن و فرزندانش باشــد‪ .‬مهدی صباغی‬ ‫تاکید می کند که در عالم واقع هم حاضر به همه گونه همکاری‬ ‫و همراهی با همسرش است‪ .‬او می گوید که سریال عقیق می‬ ‫خواست مردم را به سرمایه گذاری در بخش تولید تشویق کند‬ ‫و در عین حال‪ ،‬از جهادگران اقتصادی هم تقدیر نماید‪ .‬صباغی‬ ‫از بازی در ســریال عقیق و حضور سه ماهه اش در روستاهای‬ ‫اراک به عنوان یک خاطره خوش یاد می کند‪ .‬این هنرمند علت‬ ‫دوری چندساله اش از عرصه بازیگری را بدحسابی برخی از تهیه‬ ‫کنندگان عنوان می کند و می گویدکه به همین دلیل ترجیح می‬ ‫دهد که بیشتر در رادیو کار کند‪ .‬کمند خاطرات‪ ،‬پلیس جوان‪ ،‬راه‬ ‫بی پایان و دفترخانه شماره ‪ 13‬از جمله دیگر سریال هایی است‬ ‫که صباغی عالوه بر عقیق در انها به بازی پرداخته‪ .‬به بهانه پخش‬ ‫سریال عقیق از شبکه ای فیلم که به تازگی به پایان رسیده است‪،‬‬ ‫گفت و گویی داشته ایم با مهدی صباغی‪ ،‬بازیگر این مجموعه‬ ‫خاطره انگیز و دیدنی‪.‬‬ ‫از نقش افرینی تان در سریال عقیق بگویید‪ .‬چقدر این‬ ‫نقش را دوست داشتید؟‬ ‫من نقش دهقان را در این ســریال داشتم‪ .‬منظورم اقای دهقان است‪،‬‬ ‫همسر خانم دامدار نمونه ای که نقشش را خانم سپاه منصور بازی می‬ ‫کرد‪ .‬اقای تمجیدی و خانم و فرزندش هم در این سریال بازی داشتند‪.‬‬ ‫نقش عروس خانواده دهقان را خانم اقای تمجیدی بازی می کردند‪ .‬عقیق‬ ‫سریال خیلی موفقی بود‪ .‬بازیگران خوب دیگری هم مثل دانیال حکیمی‪،‬‬ ‫اصغر توسلی و سیامک اطلسی در این مجموعه حضور داشتند‪ .‬یادش‬ ‫بخیر‪ .‬بعضی از سکانس ها هم در دامداری ای که متعلق به خانم دامدار‬ ‫نمونه بود تصویربرداری می شــد‪ .‬راستش ان اوایل نقشم را هم دوست‬ ‫داشــتم و هم نه‪ .‬به هر حال کار خوبی بود که می خواســت مردم را به‬ ‫سرمایه گذاری در بخش تولید تشویق کند‪ .‬در عین حال‪ ،‬می خواست از‬ ‫جهادگران اقتصادی هم تقدیر کند‪ .‬فکر می کنم ما کارمان را در سریال‬ ‫عقیق به خوبی انجام دهیم چرا که پس از پخش این مجموعه‪ ،‬خیلی از‬ ‫افراد وارد حوزه دامپروری شدند‪.‬‬ ‫خاطره جالبی از بازی در این سریال به یاد دارید که هنوز‬ ‫در ذهن تان مانده باشد؟‬ ‫بعضی از بازیگران در طول تصویربرداری خیلی الغر شده بودند و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬برخی از بس می خوردند اضافه وزن اورده بودند‪ .‬لبنیات انجا خیلی‬ ‫خوب و تازه بود‪ .‬هوا هم مطبوع بود و اشتها را تحریک می کرد‪ .‬بازیگران‬ ‫جوانی مثل دانیال حکیمی هم واقعا فوق العاده کار می کردند‪ .‬همه واقعا‬ ‫تالش می کردند‪ .‬پوست همه مان برنزه شده بود‪ .‬خانم سپاه منصور‪ ،‬هم‬ ‫بازی می کرد و هم برای بچه های گروه شــیر می دوشید‪ .‬خانم پرستو‬ ‫گلستانی هم بودند که به خاطر مشهدی بودن همشهری من به حساب‬ ‫می امد و از این نظر‪ ،‬خیلی هوایش را داشتم‪.‬‬ ‫دربارهشخصیتپردازیاینکاراکترهمتوضیحمیدهید‪.‬‬ ‫شما نقش همسر یک زن دامدار را ایفا می کنید که بسیار‬ ‫با او همراهی می کند و مانع فعالیت هایش نمی شود و‬ ‫حتی تقاضای انتقال به شهرستان را می دهد تا در کنار‬ ‫زن و فرزندانش باشد‪ .‬در عالم واقعیت هم حاضر هستید‬ ‫حمایتهمهجانبهازهمسرتانداشتهباشید؟‬ ‫بله‪ ،‬البته‪ .‬می دانید که در سریال بچه های این خانواده قرار بود برای کار به‬ ‫ژاپن بروند تا سرمایه ای برای زندگی شان جمع کنند‪ .‬اما بعد که مشغول‬ ‫کمک به مادرشان و کار در دامداری می شوند همه ان نقشه ها را فراموش‬ ‫می کنند‪ .‬می خواهم بگویم وقتی فعالیت یک زن باعث این همه خیر و‬ ‫برکت و اتفاق خوب می شود چرا همسرش در همراهی با او کوتاهی کند؟‬ ‫اگر همسر خودم هم می خواست چنین کاری کند به شخصه در حد توانم‬ ‫از او حمایت می کردم‪.‬‬ ‫یادتان می اید چه مدت درگیر بازی در ســریال عقیق‬ ‫بودید؟ چند وقت در شهر اراک حضور داشتید؟‬ ‫خود من ســه ماه در اراک بودم‪ .‬سریال هم یک سر و گردن از مجموعه‬ ‫های اجتماعی ان زمان باالتر می ایستاد و اثر خیلی خوبی بود‪.‬‬ ‫سریال عقیق با ان که در دهه‪ 60‬ساخته شده اما همچنان‬ ‫جذاب به نظر می رسد‪ .‬نقاط قوت و تمایز این سریال را در‬ ‫چهمیبینید؟‬ ‫ان زمان هر کســی یک شــغل را برای خود انتخاب می کرد و البته‬ ‫دســت مردم هم به لحاظ مالی تنگ بود‪ .‬سریال عقیق می خواست‬ ‫مردم را تشویق کند که به دنبال کار مورد عالقه خود بروند‪ .‬خیلی از‬ ‫مردم پس از پخش این سریال به سمت کار در روستا و کشاورزی و‬ ‫دامپروری رفتند‪ .‬فکر می کنم همین فرهنگ سازی و سادگی سریال‬ ‫عامل اصلی جذابیتش بود و باعث محبوبیتش در میان مخاطبان شد‪.‬‬ ‫چرا این اواخر در عرصه بازیگری کم کار شــده اید و‬ ‫بیشتر در رادیو فعالید؟‬ ‫در هر نسلی از بازیگران یک ریزش مشاهده می شود‪ .‬بعضی از تهیه‬ ‫کرد‪ .‬چون به هر حال تلویزیون فراگیرتر است و ترجیح خودم این است‬ ‫که با تلویزیون کار کنم‪.‬‬ ‫پیش از این تجربه اجرای برنامه مناسبتی نداشتید‪ .‬فقط‬ ‫در برنامه «ماه منیر» حضور داشتید‪ .‬به فضای این نوع‬ ‫برنامه هاچطورنزدیکشدید؟‬ ‫«ماه منیر» فضای کام ً‬ ‫ال متفاوتی از «عید همدلی» داشــت و فقط سه‬ ‫یا چهار قســمت بود‪ .‬زمان برنامه خیلی کوتاه تر بود و همچنین شکل‬ ‫و شــمایلی کام ً‬ ‫ال متفاوت داشت‪ .‬البته بازهم می گویم که من خیلی با‬ ‫ویژه برنامه ها همکاری نمی کنم و برنامه های مفرحی را که در این سال ها‬ ‫ساخته شده است خیلی نمی پسندم‪ ،‬چون فکر می کنم اگر قرار است‬ ‫برنامه ویژه باشد باید نقش موسیقی در ان بسیار پر رنگ باشد و حال‬ ‫مردم با دیدن ان خوش شود‪ .‬در «عید همدلی» هم گفتگوهای متعددی‬ ‫درباره حضور خواننده ها و جریان موسیقی داشتیم‪ .‬البته نباید این نکته‬ ‫را نادیده بگیریم که مدتی است خواننده ها به سه دسته تقسیم شده اند‪،‬‬ ‫عده ای انقدر از بازار دور شده اند که حضور و عدم حضورشان در برنامه‬ ‫فرقی نمی کند‪ ،‬عده ای با ممانعت های تلویزیون برای حضور روبرو هستند‬ ‫و عــده ای هم اصطالحاً برای تلویزیون طاقچه باال می گذراند‪ .‬که البته‬ ‫این دسته سوم بســیار کار غیرحرفه ای می کنند چون تلویزیون ورای‬ ‫سیاست هایش یکی از اصلی ترین رسانه های این سرزمین برای سرگرمی‬ ‫مردمش اســت‪ .‬در نتیجه این موضوع باعث می شــود که دست ویژه‬ ‫برنامه ها از حضور خوانندگان خالی بماند‪.‬‬ ‫مدتیاستخیلیشنیدهمی شودکهفقطشبکه هایسه‬ ‫و نسیم مخاطب دارند و بقیه شبکه ها مخصوص ًا شبکه دو‬ ‫مخاطبان خود را از دست داده است‪« .‬عید همدلی» اما در‬ ‫همین مدت کوتاه بازخوردهای نسبت ًا خوبی داشت خود‬ ‫شماچهواکنش هاییداشتید؟‬ ‫همیشه براساس نوع کنداکتور و برنامه هایی که در شبکه های مختلف قرار‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫نامزدهای بخش تلویزیون‬ ‫جشن حافظ معرفی شدند‬ ‫کنندگان با ما خوب رفتار نکردند‪ .‬بودجه ســریال را صرف کارهای‬ ‫دیگری می کردند‪ .‬ای کاش خود تلویزیون به لحاظ مالی با بازیگران‬ ‫طرف می شد‪ .‬بعضی از تهیه کنندگان یک زمین می خرند و با بودجه‬ ‫سریال بساز و بفروشی می کنند‪ .‬معموال قسط اخر دستمزد بازیگران‬ ‫را هــم اصال نمی دهند‪ .‬این دالل بازی ها باعث دوری ام از بازیگری‬ ‫شده است‪ .‬باالخره زندگی خرج و مخارج دارد‪ .‬رابطه بازی هم که در‬ ‫این عرصه زیاد است‪ .‬کار در رادیو را به عنوان یک تمرین بیان دنبال‬ ‫مــی کنم‪ .‬هر چند در رادیو هم تهیه کنندگانی هســتند که با یک‬ ‫گوینده پیشکسوت رفتار درستی ندارند‪.‬‬ ‫اصوال بازیگری چقدر برایتان جدی است؟‬ ‫من از روزی که به هنرهای نمایشی گرایش پیدا کردم به طور دائم تالش‬ ‫می کنم‪ .‬سال ها پیش خانه خودم را برای بچه های عالقه مند مشهدی‬ ‫به کالس بازیگری تبدیل کردم‪ .‬حاصل این تالش ها‪ ،‬ده ها هنرمند است‬ ‫که جذب کارهای هنری و رادیو و تلویزیون و سینما شده اند‪.‬‬ ‫چه نقش هایی را می پسندید؟‬ ‫همیشه دوست دارم مردم شاد باشند و به همین دلیل نقش های طنز را‬ ‫بیشتر دوست دارم‪ .‬همه تالشم را کرده ام تا مردم را بخندانم و شاد کنم‪.‬‬ ‫البته نقش های جدی زیادی هم داشته ام‪ .‬تا به امروز در ‪ 72‬فیلم و سریال‬ ‫بازی کرده ام‪.‬‬ ‫بینندهشبکهایفیلمهستید؟‬ ‫بله‪ ،‬سریال هایش را می بینم‪ .‬عقیق را هم تماشا می کنم‪.‬‬ ‫این روزها مشغول چه کاری هستید؟‬ ‫مشغول مطالعه و نوشتن هستم‪.‬‬ ‫وایرال شدن چیز بدی نیست اما نه به هر قیمتی!‬ ‫«عید همدلی» عنــوان ویژه برنامه ای بود که از عید قربان تا عید غدیر‬ ‫خم روی انتن شبکه دو سیما رفت‪ ،‬برنامه ای با اجرای «باربد بابایی» که‬ ‫محوریت ان حمایت از پویش «اطعام عید غدیر» و گفتگو با چهره های‬ ‫فرهنگی و هنری بود‪ .‬برخی بریده های «عید همدلی» در زمان پخش‪،‬‬ ‫به فضای مجازی هم راه پیدا کرد و به اصطالح وایرال هم شد؛ از اعتراض‬ ‫ضمنی برزو ارجمند به توقیف سریال «کتونی زرنگی» و موضع گیری‬ ‫داریوش ارجمند درباره حضور نوید محمدزاده در تبلیغات بازرگانی تا‬ ‫موارد عجیب تری مانند پیشنهاد افسانه بایگان برای استفاده از «کروناز»‬ ‫به جای «کرونا»! به بهانه همین بازتاب ها و از منظر تجربه اجرای برنامه ای‬ ‫با سروشکل عیدانه اما در عین حال گفتگومحور و خبرساز‪ ،‬سراغ باربد‬ ‫بابایی رفتیم که پیش از این با اجرای مسابقه استعدادیابی «شب کوک»‬ ‫در قاب تلویزیون به شهرت رسیده بود و اخرین حضورش در مقام مجری‬ ‫به اجرای مســابقه زنده «تب تاب» در شبکه سه بازمی گشت‪ .‬در ادامه‬ ‫گفتگوی با باربد بابایی درباره تجربه اجرای این برنامه را می خوانید؛‬ ‫برای شروع از همکاری با گروه سازنده «عید همدلی»‬ ‫بگویید‪ .‬چطور به این گروه پیوستید و چه شد که اجرای‬ ‫اینویژهبرنامهمناسبتیراپذیرفتید؟‬ ‫پیشنهاد اجرای این برنامه از طریق یکی از دوستانم در شبکه دو به دستم‬ ‫رسید‪ .‬البته من خیلی اهل ویژه برنامه ها و پروژه های کوتاه مدت نیستم‬ ‫و اغلب در برنامه هایی که در زمینه موسیقی نیستند هم شرکت نمی کنم‬ ‫اما وقتی گفتگو شکل گرفت و دیدم فضای این برنامه مناسب است و‬ ‫گروهی پشت ان است که تمام تالشش را برای ارایه یک برنامه خوب‬ ‫دارد ترغیب شدم‪ .‬از طرفی مدتی بود از تلویزیون دور بودم و به سمت‬ ‫تلویزیون های اینترنتی رفته بودم‪ ،‬به همین دلیل فکر کردم که با این کار‬ ‫می توانم برگشت خوبی به تلویزیون داشته باشم‪.‬‬ ‫چرا مدتی از تلویزیون فاصله گرفته بودید؟‬ ‫بعد از برنامه «تب تاب» که ادامه پیدا نکرد‪ ،‬در تالش بودم که برنامه هایی‬ ‫در زمینه کاری اصلی خودم یعنی موسیقی را داشته باشم اما سازمان صدا‬ ‫و سیما خیلی فضای تخصصی به حوزه موسیقی اختصاص نمی دهد‪ .‬این‬ ‫مدت هم در تالش بودم که در تلویزیون برنامه ای داشته باشم که محور‬ ‫اصلی ان موسیقی باشد‪ ،‬که میسر نشد‪ .‬اما در تلویزیون های اینترنتی‬ ‫براساسقوانینیکهساتراتعیینکرده‪،‬فضایمناسب تریبرایبرنامه های‬ ‫موسیقایی مهیا بود قراردادهایی را با یکی از تلویزیون های اینترنتی بستم‬ ‫و قرار بود پس از محرم و صفر به تولید برنامه بر بستر اینترنت بپردازیم‪.‬‬ ‫در این فاصله وقتی پیشنهاد «عید همدلی» امد‪ ،‬فکر کردم شاید بتوان‬ ‫تالش مجددی کرد و برنامه ای را در این رسانه با محوریت موسیقی تولید‬ ‫سه شنبــــــــه ‪ 21‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1286‬‬ ‫گزارش‬ ‫باربد بابایی مجری ویژه برنامه «عید همدلی»‬ ‫عطیه موذن‬ ‫‪5‬‬ ‫داده می شود‪ ،‬به نوعی برای ان شبکه هدف گذاری می کنند‪ .‬از اول به شبکه‬ ‫سه‪ ،‬شبکه جوان اطالق می شد و از طرفی با پخش فوتبال های مهم جهان‪،‬‬ ‫برنامه هایی مانند «نود»‪« ،‬ماه عسل» و ‪ ...‬طبیعی است که گوی رقابت را از‬ ‫شبکه های دیگر می برد‪ .‬درباره شبکه نسیم هم باید بگویم من از روز اول در‬ ‫این شبکه حضور داشتم و همزمان با «خندوانه» و «دورهمی» ما هم «شب‬ ‫کوک» را به روی انتن می بردیم که در همان قدم های اولیه توانست نسیم‬ ‫را به محبوبیت بسیاری برساند‪ .‬اما من فکر می کنم نوع هدف گذاری مدیران‬ ‫برای شبکه ها بسیار مهم است‪ .‬شــبکه دو‪ ،‬شبکه خوبی است اما در ان‬ ‫برنامه ریزی خاصی برای رقابت بین شبکه ای صورت نگرفته است‪ .‬با وجود‬ ‫اینکه اعتقاد دارم جناب جعفری جلوه جزو مدیران بسیار باهوش و کاربلد‬ ‫هستند‪ ،‬اما مسایل مالی بسیار نقش پررنگی ایفا می کند‪ .‬االن اسپانسرها‬ ‫تاثیر زیادی روی شبکه ها دارند بنابراین مسایل مالی و حس رقابتی میان‬ ‫مدیران شبکه ها باعث پیشرفت یک شبکه می شود‪« .‬عید همدلی» در این‬ ‫شــب ها دو رقیب داشت در شبکه سه و شبکه تهران اما چون کار تیمی‬ ‫بسیار خوبی در پشت صحنه این برنامه بود و بسیار همدل بودند‪ ،‬باعث شد‬ ‫دیده شود‪ .‬طراحی سواالت خوب بود‪ ،‬یک سری تکنیک های اجرا چاشنی‬ ‫برنامه شد و همه اینها دست به دست هم داد تا «عید همدلی» دیده شود‪.‬‬ ‫بهنظرمی ایدخیلیاهلایننیستیدکهبخواهیدخودتان‬ ‫و حرف هایتان را وایرال کنید‪ .‬در این برنامه هم به جز دو‬ ‫بار که درباره وضعیت اپراتورهای تلفن همراه و قیمت‬ ‫مسکن صحبت کردید‪ ،‬حرف جنجالی نزدید‪ .‬نظرتان‬ ‫درباره وایرال شدن و مجری های به اصطالح وایرالی که‬ ‫این روزها هم کم نیستند چیست؟‬ ‫وایرال شــدن شکل غیراخالقی ای به خود گرفته است یعنی بعضی از‬ ‫دوستان به هر قیمتی چه اخالقی و چه غیراخالقی سعی دارند تا از این‬ ‫طریق دیده شــوند‪ .‬من اصوالً با این کار مشکل دارم و می گویم مشک‬ ‫ان است که خود ببوید‪ .‬اگر در یک برنامه رسم و قوانین درستی را اجرا‬ ‫کنید ناخوداگاه تیکه هایی از ان در می اید‪ .‬وایرال شدن چیز بدی نیست‬ ‫و در دنیای رسانه و خارج از ایران هنرمندان از سر تیزهوشی پروپاگاندا‬ ‫می کنند و سعی می کنند موضوعی را در کانون توجه قرار دهند‪ ،‬اما به‬ ‫شکل درست و منطقی‪ .‬ما در رسانه یک سری صفحات زرد چرک داریم‬ ‫و یک سری صفحات زرد شیک داریم‪ .‬ان پروپاگاندا جزو همین صفحات‬ ‫شیک به حساب می اید‪ .‬اگر قرار باشد مهمانی دعوت کنم و به هر شکل‬ ‫و عنــوان به او حمله کنم تا بتوانم چند جمله از حرف هایمان را وایرال‬ ‫کنم‪ ،‬کارم را می بوسم و می گذارم کنار‪ .‬اعتراضات به شرایط اقتصادی هم‬ ‫به دلیل این است که بسیاری از مجری ها دلشان برای مردم می تپد‪ ،‬اما‬ ‫تعدادی دوستان که تجربه اجرای کمتری دارند سعی می کنند از مسیر‬ ‫دیگری بروند و دیده شوند که نتیجه خوبی نمی دهد‪.‬‬ ‫با معرفــی نامزدهای بخش تلویزیون بیســتمین‬ ‫جشن حافظ نام ســریال هایی چون «پایتخت ‪،»۶‬‬ ‫«ســتایش ‪« ،« ۳‬گاندو»‪« ،‬مانکن»‪« ،‬نهنگ ابی» و‬ ‫«هیوال» دیده می شود‪ .‬اســامی نامزدهای دریافت‬ ‫جوایز بخش تلویزیون بیســتمین جشن سینمایی‬ ‫و تلویزیونی حافظ از میان مجموعه های تلویزیونی‬ ‫روی انتن رفته و شبکه نمایش خانگی منتشر شده‬ ‫از فروردین ‪ ۹۸‬تا فروردین ‪ ۹۹‬منتشر شد‪ .‬فهرست‬ ‫نامزدها به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بهترین سریال‬ ‫‪ .۱‬پایتخت ‪« ۶‬تهیه کننده‪ :‬الهام غفوری»‬ ‫‪ .۲‬ستایش ‪« ۳‬ارمان زرین کوب»‬ ‫‪ .۳‬گاندو «مجتبی امینی‬ ‫‪ .۴‬مانکن «تهیه کننده‪ :‬ایرج محمدی»‬ ‫‪ .۵‬نهنگ ابی «تهیه کننده‪ :‬سعید ملکان»‬ ‫‪ .۶‬هیــوال «تهیه کننده‪ :‬مهران مدیری و ســید مصطفی‬ ‫احمدی»‬ ‫بهترین بازیگر زن کمدی‬ ‫‪ .۱‬الناز حبیبی «دوپینگ»‬ ‫‪ .۲‬شیال خداداد «هیوال»‬ ‫‪ .۳‬گوهر خیراندیش «هیوال»‬ ‫‪ .۴‬ریما رامین فر «پایتخت ‪»۶‬‬ ‫‪ .۵‬نسرین نصرتی «پایتخت ‪»۶‬‬ ‫‪ .۶‬شبنم مقدمی «هیوال»‬ ‫بهترین بازیگر مرد کمدی‬ ‫‪ .۱‬فرهاد اصالنی «هیوال»‬ ‫‪ .۲‬بهرام افشاری «پایتخت ‪»۶‬‬ ‫‪ .۳‬محسن تنابنده «پایتخت ‪»۶‬‬ ‫‪ .۴‬امیرحسین رستمی «فوق لیسانسه ها‬ ‫‪ .۵‬شکیب شجره «هیوال»‬ ‫‪ .۶‬مهران مدیری «هیوال»‬ ‫بهترین بازیگر زن درام‬ ‫‪ .۱‬نازنین بیاتی «مانکن»‬ ‫‪ .۲‬سیما تیرانداز «از یادها رفته»‬ ‫‪ .۳‬لیال حاتمی «نهنگ ابی»‬ ‫‪ .۴‬مریال زارعی «مانکن»‬ ‫‪ .۵‬پانته ا سیروس «بانوی سردار»‬ ‫‪ .۶‬نرگس محمدی «ستایش ‪»۳‬‬ ‫بهترین بازیگر مرد درام‬ ‫‪ .۱‬امیرحسین ارمان «مانکن»‬ ‫‪ .۲‬داریوش ارجمند «ستایش ‪»۳‬‬ ‫‪ .۳‬سعید راد «ترور خاموش»‬ ‫‪ .۴‬مصطفی زمانی «نهنگ ابی»‬ ‫‪ .۵‬ساعد سهیلی «نهنگ ابی»‬ ‫‪ .۶‬محمدرضا فروتن «مانکن»‬ ‫بهترین فیلمنامه تلویزیونی‬ ‫‪ .۱‬پایتخت ‪« ۶‬سرپرست فیلمنامه و طراح داستان‪ :‬محسن‬ ‫تنابنده»‬ ‫‪ .۲‬ستایش ‪« ۳‬سعید مطلبی»‬ ‫‪ .۳‬فوق لیسانسه ها «سروش صحت و ایمان صفایی»‬ ‫‪ .۴‬مانکن «بابک کایدان»‬ ‫‪ .۵‬نهنگ ابی «بهرام توکلی»‬ ‫‪ .۶‬هیوال «طراح داستان‪ :‬پیمان قاسمخانی‪ ،‬نویسنده‪ :‬امیر‬ ‫برادران»‬ ‫بهترین کارگردانی تلویزیونی‬ ‫‪ .۱‬جواد افشار «گاندو»‬ ‫‪ .۲‬بهرام بهرامیان «از یادها رفته»‬ ‫‪ .۳‬فریدون جیرانی «نهنگ ابی»‬ ‫‪ .۴‬حسین سهیلی زاده «مانکن»‬ ‫‪ .۵‬مهران مدیری «هیوال»‬ ‫‪ .۶‬سیروس مقدم «پایتخت ‪»۶‬‬ ‫پیشتر نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی بیستمین جشن‬ ‫سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر «جشن حافظ» اعالم‬ ‫شــدند‪ .‬که اســامی پژمان بازغی «کودک شــو»‪ ،‬محمد‬ ‫دالوری»تهران ‪ ،»۲۰‬سروش صحت «کتاب باز»‪ ،‬علی ضیا‬ ‫«فرمول یک»‪ ،‬احسان علیخانی «عصر جدید»‪ ،‬محمدرضا‬ ‫علیمردانــی «چهل تیکه» و مهــران مدیری «دورهمی»‬ ‫دیده می شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫گفتگو با پویا محمودیان معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫سه شنبــــــــه ‪ 21‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1286‬‬ ‫فرهنگ و هنر قطعا ماهیت اقتصادی دارند‬ ‫لزوم بهره گیری از صنایع خالق فرهنگی‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫مونسان‪:‬‬ ‫برنامه های خوبی‬ ‫برای احیای گردشگری داریم‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی گفت‪:‬‬ ‫برنامه های خوبی برای احیای صنعت گردشــگری داریم‪.‬‬ ‫پس از پیــک کرونا با توجه به برنامه هــا و تقاضای بازار‪،‬‬ ‫باید وضعیت را به ســرعت ترمیم کنیم‪ .‬علی اصغر مونسان‬ ‫با اشــاره به اســیب کرونا به صنعت گردشگری در دنیا‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خســارات زیادی به گردشــگری ایران وارد شــد‪،‬‬ ‫البته این صنعت دارای ویژگی منحصر به فردی اســت و‬ ‫می تواند به سرعت احیا شــود‪ .‬در این راستا در خردادماه‬ ‫‪ ۹۹‬اقداماتی انجام شــد و امار گردشگری داخلی به طور‬ ‫فزاینــده باال رفت اما در ادامه شــیوع کرونا‪ ،‬با تصمیمات‬ ‫ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت از سفرها جلوگیری‬ ‫شــد‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر بتوانیم از این مشــکل عبــور و مانند تمام‬ ‫کشــورها‪ ،‬مرزهای بین المللی را برای ورود گردشــگر باز‬ ‫کنیم وضعیت گردشــگری بهبود می یابــد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برنامه هــای خوبی را تهیه کرده و اماده و در دســتور کار‬ ‫داریــم و اگر از این پیک عبور کنیم بایــد بتوانیم فضا را‬ ‫باز و با توجــه به برنامه ها و تقاضای بــازار وضعیت را به‬ ‫سرعت ترمیم کنیم‪ .‬در حال حاضر درگیر تصمیمات ستاد‬ ‫مقابله با کرونا هستیم و باید از ان تبعیت کرد‪ .‬مونسان با‬ ‫بیان اینکه از فضای مجازی بیشتر برای تبلیغات و معرفی‬ ‫اماکن گردشگری استفاده می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تورهای مجازی‬ ‫گردشگری کسب درامد به همراه ندارد‪ ،‬زیرا اقامت اتفاق‬ ‫نمی افتد در واقع حوزه گردشگری باید به صورت فیزیکی‬ ‫اتفاق بیفتد و سفر و اقامت انجام شود‪ .‬البته در حال حاضر‬ ‫از فضای مجازی برای تبلیغات و معرفی اماکن گردشگری‬ ‫و میراث فرهنگی به خوبی بهره می گیریم‪.‬‬ ‫اقداماتی برای مقابله با کرونا‬ ‫در هتل ها‬ ‫محققان موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران نکاتی را درباره جلوگیری از انتقال‬ ‫ویروس کرونا در مراکز اقامتی (هتل‪ ،‬متل‪ ،‬مهانپذیر و مهمانسرا)‬ ‫بیان کردند‪ .‬این پژوهشگران می گویند‪ :‬مرکز کنترل و پیشگیری‬ ‫از بیماری های امریکا و همچنین ستاد مقابله با کرونا در کشور‬ ‫ما‪ ،‬الزامات دقیقی را برای مسافران بیان کرده اند که در ادامه به‬ ‫ان ها اشاره می شود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬از تماس با محیط های الوده اجتناب کنید و مدام دست های‬ ‫خود را با اب و صابون مایع به مدت ‪ ۲۰‬ثانیه بشویید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مطمئن شوید که مکان مورد نظر دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫مبارزه با کرونا را رعایت می کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از حضور و توقــف در محل های کاری پرازدحام که امکان‬ ‫الودگی با ویروس کرونا هست‪ ،‬اجتناب کنید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هنگام مراجعه به هتل ها و سایر مراکز اقامتی‪ ،‬حتی المقدور از‬ ‫وسایل شخصی استفاده کنید‪.‬‬ ‫توجه به موارد بهداشــتی برای هم ه افراد داخل هتل شــامل‬ ‫پرسنل‪ ،‬مدیران و مســافران ضروری است‪ .‬در این راستا‪ ،‬الزم‬ ‫است برخی اقدامات توسط هتل داران و برخی توسط مسافران‬ ‫صورت گیرند‪ .‬شما به عنوان مهمان هتل‪ ،‬بهتر است ترجیحا‬ ‫وسایل شخصی و بهداشــتی خود را همراه ببرید‪ .‬برای مثال‬ ‫استفاده از حوله شخصی‪ ،‬مطمئن تر و بهداشتی تر است‪ .‬شاید‬ ‫کمی چمدانتان ســنگین شود‪ ،‬اما به ســامتی خود کمک‬ ‫بیشتری می کنید‪ .‬همچنین سعی کنید از وسایل یک بار مصرف‬ ‫استفاده کنید‪ .‬استفاده از بطری های اب معدنی به جای لیوان و‬ ‫یا وسایل داخل اتاق‪ ،‬مطمئن تر و ایمن تر است‪.‬‬ ‫محمودیان اظهار کرد‪ :‬این روزها بحث اقتصاد فرهنگ‬ ‫و اقتصاد هنر به عنوان یک مقوله جدید و یک نگاه ویژه‬ ‫از جایــگاه فرهنگ به مقوله اقتصاد و از جایگاه اقتصاد‬ ‫به مقوله فرهنگ تلقی می شــود که با در کنار هم قرار‬ ‫دادن دو جزء فرهنگ و اقتصاد به شکوفایی اقتصادی‬ ‫منجر می شــود‪ .‬در عصر حاضر‪ ،‬توجه به صنایع خالق‬ ‫فرهنگی از اهمیت ویژه ای در اقتصاد جهانی برخوردار‬ ‫اســت‪ .‬با این حال این مقوله علیرغم اهمیتی که دارد‪،‬‬ ‫تا کنون در کشــور ما مورد غفلت واقع شــده است‪ .‬به گونه ای که هنوز برنامه ریزی خاصی برای‬ ‫این حوزه در کشــور مورد توجه قرار نگرفته است‪ .‬اما مدتی است پارک ملی علوم و فناوری های‬ ‫نرم و صنایع فرهنگی با تمرکز روی این مقوله قصد دارد در راستای بهره مندی از فرهنگ و هنر‬ ‫در شکوفایی اقتصاد کشور گام بردارد‪.‬‬ ‫پویا محمودیان (معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری) در رابطه با لزوم‬ ‫توجه و بهره وری از صنایع خالق فرهنگی در حوزه اقتصادی گفت‪ :‬سال هاســت که در بسیاری‬ ‫از کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه بحث صنایع خالق فرهنگی در کانون توجه و‬ ‫سیاســتگذاری ها قرار گرفته است‪ .‬محمودیان با اشاره به اهمیت توجه به تمام ظرفیت هایی که‬ ‫صنایــع فرهنگی و خالق می توانند در جوامع مختلف ایفا کنند‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی که بحث هم افزایی‬ ‫بین ارکان مطرح اســت‪ ،‬نقش صنایع فرهنگی و صنایع خالق در اقتصاد هنر و اقتصاد فرهنگ‬ ‫و یا به عبارتی اقتصاد خالق بســیار بارز و قابل مشاهده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در دورانی به سر‬ ‫می بریم که ارکان صنایع فرهنگی و صنایع خالق هریک می توانند در بعد فرهنگی‪ ،‬با استفاده از‬ ‫ظرفیت هایی که دارند و براســاس برنامه ریزی هایی که بر مبنای انها صورت می گیرد‪ ،‬به عنوان‬ ‫منابع اقتصادی در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫محمودیان اظهار کرد‪ :‬این روزها بحث اقتصاد فرهنگ و اقتصاد هنر به عنوان یک مقوله جدید‬ ‫و یــک نگاه ویژه از جایگاه فرهنگ به مقوله اقتصــاد و از جایگاه اقتصاد به مقوله فرهنگ تلقی‬ ‫می شــود که با در کنار هم قــرار دادن دو جزء فرهنگ و اقتصاد به شــکوفایی اقتصادی منجر‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬شاید در زمان های گذشته این باور وجود داشت که فرهنگ و هنر نمی توانند‬ ‫ماهیت اقتصادی داشته باشــند‪ ،‬اما این روزها با توجه نقشی که صنایع خالق فرهنگی در حال‬ ‫ایفای ان هســتند این باور تغییر کرده‪ ،‬به گونه ای که به یک اقتصاد جدید در حوزه فرهنگ و‬ ‫هنر اشاره می شود که ذات و منشا و مبدا ان هنری و فرهنگی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی با بیان اینکه کشور ما ظرفیت های‬ ‫بســیار زیادی در حوزه فرهنگ و هنر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهم به صورت ویژه به صنایع دســتی‬ ‫اشــاره کنم‪ ۳۱ ،‬استان در کشــور وجود دارد که هرکدام از انها صنایع دستی و هنرهای سنتی‬ ‫منحصر به خودشــان را دارند‪ .‬به گونه ای که در پهنه جغرافیایی ایرانی بخشی را خالی از تولید‬ ‫صنایع دســتی محلی و بومی پیدا نمی کنید‪ .‬چنین ظرفیت بی کرانی به عنوان گنج پنهان تنها‬ ‫در بخش صنایع دستی قطعا ره اوردهایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنایع دســتی به تنهایی می تواند دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی بسیاری برای‬ ‫بازیگران این اکوسیســتم و هم برای تمام کشــور ایران به همراه داشته و همچنین باعث ترویج‬ ‫فرهنگ ایرانی‪-‬اسالمی شود‪ .‬حال اگر سایر رکن هایی که در بحث اقتصاد خالق فرهنگی نقش‬ ‫افرینی می کنند‪ ،‬مانند حوزه گردشــگری‪ ،‬موسیقی و‪ ...‬را هم در نظر بگیریم‪ ،‬در می یابیم سایر‬ ‫ســتون هایی که خیمه اقتصاد فرهنگ و اقتصاد هنر کشور را برپا داشته اند هریک پتانسیل های‬ ‫خاص خودشــان را دارند‪ .‬محمودیان خاطرنشــان کرد‪ :‬با این حال‪ ،‬با توجه به ظرفیت های بی‬ ‫کرانی که در این حوزه با پشــتوانه چندهزار ساله در کشورمان وجود دارد‪ ،‬هنوز نتوانسته ایم ان‬ ‫هم افزایی که باید را بین ارکان مختلف در راستای دستیابی به سهم بیشتری از بازار به ویژه در‬ ‫بعد بین المللی از ان خود کنیم‪ .‬این همان بخشــی است که جای کار دارد و باید زمان گذاشته‬ ‫و برنامه ریزی مناسبی برای ان انجام گیرد‪.‬‬ ‫چرا از صنایع خالق فرهنگی بهره نگرفته ایم؟‬ ‫وی در رابطه با چالش های اساســی این حوزه گفت‪ :‬شــاید یکی از علت ها این باشد که بخش‬ ‫های مختلفی که صنایع خالق فرهنگی کشــور و یا قســمت ها و مولفه های هنر ایران را تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬تا کنون متولیان مختلف و گوناگونی داشــتند‪ .‬همین تعدد در نهادها و ســازمان های‬ ‫متولی باعث شده نتوانیم به یک سیاستگذاری یکپارچه و برنامه ریزی جامع برسیم‪.‬‬ ‫محمودیان افزود‪ :‬نداشــتن یک برنامه ریزی و سیاســتگذاری واحد و جامع نگری به کل ارکان‬ ‫صنایع خالق فرهنگی تا حدودی باعث شده هرکدام از این بخش ها منفعالنه عمل کند و هرگز‬ ‫ان تمرکز سیستمی که باید از کنار هم قرار گرفتن این ارکان برای رسیدن به هدف نهایی شاهد‬ ‫باشیم را ایجاد نکردیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬علت دیگر این اســت که دیر ظرفیت های اقتصــاد فرهنگی و هنری موجود در‬ ‫کشــور را باور کردیم‪ ،‬از انجایی که سالیان سال متکی به اقتصاد وابسته به نفت بودیم و همواره‬ ‫به این نوع اقتصاد امید داشــتیم و بعد هم دلگرمی بسیاری از سیاستگذاران ما به صنایع بزرگ‬ ‫و ســخت بود و گمان بر این بود که فقط این گونه صنایع می توانند در شــکوفایی اقتصاد کشور‬ ‫نقش داشــته باشــند‪ ،‬دیر به این خودباوری و اعتماد و اطمینان رســیدیم که با تکیه بر دریای‬ ‫بی کران و ظرفیت های بی بدیل فرهنگ و هنر این کشــور می توانیم اتفاقات بزرگی در حوزه‬ ‫اقتصاد کشور رقم بزنیم‪.‬‬ ‫محمودیان با بیان اینکه حال باید با برنامه ریزی هایی در ســطح کالن برای نیل به اهدافی که‬ ‫مطلوب اســت عزم داشته باشــیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خوشــبختانه در حال حاضر در روزگاری به سر‬ ‫می بریم که این باور کم کم در حال نهادینه شــدن است و بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد هنر‬ ‫بر این باور هستند که با تکیه بر پشتوانه های فرهنگی و هنری می توانیم به دستاوردهای خوبی‬ ‫در حوزه اقتصاد برسیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬از سوی دیگر در بعد سیاســی هم از انجاکه هنر تحریم ناپذیر به حساب‬ ‫می اید‪ ،‬در حوزه ترویج فرهنگ این کشور و شناساندن قدرت هنر ایرانی‪-‬اسالمی وقتی به عنوان‬ ‫عینــی ترین بخش تولید به این حوزه نگاه می کنیــم‪ ،‬در می یابیم نقش افرینی و محوریتی که‬ ‫ایجاد می شــود‪ ،‬هم در حوزه اقتصاد‪ ،‬اشتغال‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬ارزاوری‪ ،‬جذب جوانان‪ ،‬رونق کسب و‬ ‫کار روستایی قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫محمودیان ادامه داد‪ :‬باور به این دستاوردها ما را بر ان می دارد که توجه به تمامی رکن هایی که‬ ‫صنایع خالق فرهنگی را تشکیل می دهند‪ ،‬از جمله صنایع دستی و گردشگری را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫چراکه‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی توامان می توانند اقتصاد جوامع محلی را رونق دهند‪ .‬معاون‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی اذعان کرد‪ :‬تک تک ستون های صنایع خالق‬ ‫فرهنگی در کشــور ما از قوت خاصی برخوردارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬به شــرط داشــتن برنامه ریزی های‬ ‫یکپارچــه‪ ،‬هم افزایی و در کنار یکدیگر قرار گرفتن قطعا می توانند نقش افرینی های بهتری در‬ ‫این حوزه داشته باشند‪.‬‬ ‫اهمیت توجه به طرح راهبردی توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی‬ ‫وی تهیه طرح راهبردی توســعه اقتصاد صنایع فرهنگی را از مهمترین وظایف پارک ملی علوم‬ ‫و فناوری هــای نرم و صنایع فرهنگی در این خصوص دانســت و گفت‪ :‬یکی از اهداف این طرح‬ ‫اصوال باید ســاماندهی محصوالت و خدمات حوزه صنایع فرهنگی باشــد‪ .‬قطعا باید با تهیه این‬ ‫طرح به ایجاد برندهای فرهنگی کشور و به تسهیلگری برای ورود به بازارهای خارجی فکر کنیم‪.‬‬ ‫محمودیان ادامه داد‪ :‬این طرح باید بتواند خط مشــی درستی برای هدفگذاری در حوزه صنایع‬ ‫خالق فرهنگی کشــور تدوین کند‪ .‬با اســتفاده از این طرح می توانیم در راســتای گرفتن سهم‬ ‫بیشتری از ‪ GDP‬کشور حرکت کنیم‪ .‬ضمن اینکه‪ ،‬نقشی که صنایع خالق فرهنگی در تجاری‬ ‫سازی فرهنگ دارند باید در این طرح تدوین و تبیین شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اصوال تولید ثروت با اســتناد به دانش تخصصی این حوزه و تهســیل کردن‬ ‫فرایندهای زایشــی باید یکی از خروجی های طرحی باشــد که این پارک در دست تهیه دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به طور کلی توانمندسازی و تکیه بر اقتصاد دانش بنیان یا دانش هنر بنیان که امروزه در‬ ‫حوزه صنایع دســتی بسیار از ان اســتفاده می شود‪ ،‬یکی از مقوالتی است که قطعا باید در این‬ ‫طرح مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمودیان با اشــاره به اینکه این طرح باید بحث توســعه ای صنایع خالق فرهنگی کشــور را‬ ‫در اولویــت ببیند و چگونگی این توســعه را تبیین کند‪ ،‬گفت‪ :‬این موارد تنها بخشــی از ده ها‬ ‫دســتاوردهای این طرح هســتند‪ .‬ضمن اینکه بــرای حصول نتیجه بهتر الزم اســت از تمامی‬ ‫صاحبنظران و افرادی که ایده های جدید و خالقانه دارند‪ ،‬پیشکســوتان‪ ،‬اســاتید دانشــگاه و‬ ‫دانشــجویان خوش فکر و خالق فعال در این حوزه‪ ،‬شــرکت های دانش بنیان‪ ،‬استارت اپ ها و‬ ‫تمامی بازیگران و ذینفعان این حوزه بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نهایت انچه که تدوین می شــود باید ماحصل یک طوفان فکری و بر اســاس‬ ‫نظرات کارشناسی اصحاب خرد این حوزه باشد و بتواند ما را راهبری کند تا به ان خروجی هایی‬ ‫که در ابتدا به ان ها اشــاره شد‪ ،‬دست یابیم‪ .‬محمودیان در پایان‪ ،‬بحث های حمایتی از ثبت ها و‬ ‫فعالیت های خالقانه در این حوزه‪ ،‬تســهیلگری‪ ،‬تبیین نقش بازیگران این حوزه و گردهم اوردن‬ ‫تمامی صاحبان فکر و اندیشه و استفاده از ظرفیت های فکری انان برای دستیابی به نتیجه بهتر‬ ‫را از دیگر وظایف پارک مذکور دانست‪.‬‬ ‫تدوین برنامه توسعه گردشگری ایران با تامین مالی اتحادیه اروپا‬ ‫تدویــن برنامه ملی گردشــگری ایران با همکاری ســازمان‬ ‫جهانی گردشگری و یونسکو و با تامین مالی از سوی اتحادیه‬ ‫اروپا ادامه می یابد‪ .‬تنظیم این برنامه با شــیوع ویروس کرونا‬ ‫متوقف شده بود‪ .‬علیرضا رحیمی ـ مدیرکل دفتر برنامه ریزی‬ ‫و حمایت از توســعه گردشــگری ـ با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫بر اساس مکاتبه رسمی از ســوی سرپرست دفتر منطقه ای‬ ‫یونسکو در تهران به معاونت گردشگری‪ ،‬بودجه فاز دوم ادامه‬ ‫همکاری های مشــترک برای انجام پروژه تدوین برنامه ملی‬ ‫توسعه گردشــگری به تصویب رسیده است‪ .‬رحیمی با بیان‬ ‫این که یونســکو پیش تر در جلسه ای در قالب ویدئوکنفرانس‬ ‫برای تداوم همکاری ها با ایران به منظور مشــارکت در انجام‬ ‫ایــن پروژه اعالم امادگی کرده بــود‪ ،‬افزود‪ :‬تصویب فاز دوم‬ ‫بودجه برای ادامه همکاری ها بر مبنای نهایی کردن پروپوزال‬ ‫طرح بــا کمک فنی مشــاوران بین المللــی (‪)UNWTO‬‬ ‫و مشــارکت ذی نفعان در فرایند تدوین‪ ،‬در مکاتبه رســمی‬ ‫به معاونت گردشگری اعالم شده اســت‪ .‬رحیمی ادامه داد‪:‬‬ ‫دفتر منطقه ای یونسکو در تهران به عنوان هماهنگ کننده با‬ ‫مشاوران بین المللی طرح‪ ،‬در نامه ای رسمی نسبت به حمایت‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫در به کارگیــری نیروی های متخصص بین المللی با همفکری‬ ‫سازمان جهانی گردشــگری (‪ ،)UNWTO‬مشارکت ان ها‬ ‫در کمیته فنی پروژه و پوشش هزینه کارشناسان بین المللی‬ ‫اعالم امادگی کرده است‪ .‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی به روزرسانی و بازنگری برنامه ملی گردشگری‬ ‫ایران را با همکاری ســازمان جهانی گردشگری و یونسکو از‬ ‫یک ســال پیش اغاز کرد‪ .‬در تیرماه امســال اعالم شــد که‬ ‫تدوین برنامه ملی گردشــگری ایران با شیوع ویروس کرونا‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫حسینبختیاریمدیرعاملمجمعهنرمندانوصنعتگرانصنایعدستی‪:‬‬ ‫متولیان دولتی هیچ برنامه ای برای وارد کردن صنایع دستی به بورس ندارند!‬ ‫فاطیما کریمی‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبــــــــه ‪ 21‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1286‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫مدیر مجمع صنایع دســتی معتقد اســت وزارت‬ ‫میراث فرهنگی برنامه ای برای جذب سرمایه گذار‬ ‫و حمایت از هنرمنــدان ندارد و اال وارد بازار بورس‬ ‫شده بود و یا سرمایه اسیب دیدگان از عدم صادرات‬ ‫را جذب می کرد‪ .‬حسین بختیاری مدیرعامل مجمع‬ ‫هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی است که تالش‬ ‫می کند بتواند زیرساخت های مشکالت هنرمندان‬ ‫این حوزه را به گوش مسئوالن مربوطه برساند و انها‬ ‫را با کمک نمایندگان مجلس به سرانجام برساند‪ .‬از سال ها پیش او و همکارانش در این راستا‬ ‫فعالیت کرده اند حاال فعالیت شان برای تشکیل کمیته صنایع دستی در مجلس به بار نشسته‬ ‫است چون این کمیته تشکیل شد و حاال می توانند مشکالت قانونی صنایع دستی را پیگیری‬ ‫کنند‪ .‬بختیاری در سرای هنر فردوسی که جمع زیادی از هنرمندان صنایع دستی با همراهی‬ ‫بخش خصوصی در انجا فعالیت دارند پاسخگوی سواالت ما بود‪.‬‬ ‫از مدت ها پیش بحث تشــکیل کمیسیون صنایع دستی مطرح بود گویا در مجلس‬ ‫باالخره به ان پرداخته شد اما این بار با عنوان کمیته صنایع دستی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫چه نیازی به تشکیل این کمیته وجود داشت؟‬ ‫در جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد کردیم کمیته صنایع دستی تشکیل‬ ‫شود این پیشنهاد مورد قبول واقع شده و در نهایت تشکیل شد و اکنون برای اولین بار کمیته ای تحت‬ ‫عنوان تبلیغات ارشاد گردشگری و صنایع دستی وجود دارد این کمیته قب ً‬ ‫ال با نام ارشاد و تبلیغات وجود‬ ‫داشته و بعدا ً به ان گردشگری و صنایع دستی اضافه شد‪.‬‬ ‫یعنی هنوز صنایع دستی کمیته مستقلی ندارد؟‬ ‫خیر‪ .‬ندارد‪ .‬ما از رئیس مجلس خواســتیم تا دستور تشکیل کمیسیون صنایع دستی و گردشگری را‬ ‫صادر کند‪ .‬هدف ما تشکیل کمیسیون است اما تا این روند طی و موافقت با ان گرفته شود؛ تشکیل‬ ‫کمیته می تواند موثرترین راه برای رسیدن به هدف اصلی باشد‪ .‬ما معتقدیم اگر وزارتخانه بزرگی مانند‬ ‫میراث فرهنگی وجود دارد باید کمیسیون مربوطه ان هم در مجلس وجود داشته باشد و نمایندگان‬ ‫مرتبط در این حوزه فعالیت کرده و قوانین و لوایح و طرح ها را بررسی کنند و روی انها نظر دهند و به‬ ‫صحن مجلس ببرند‪ .‬پس نیاز است که زیرساخت ان تشکیل شود پس تا زمان تشکیل ان زیرساخت‬ ‫اصلی ما می توانیم کمیته تخصصی در کمیسیون فرهنگی داشته باشیم‪ .‬انتظار ما این است که صنایع‬ ‫دستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد چون از زمان تشکیل صنایع دستی پس از انقالب تا کنون‪ ،‬دوره‬ ‫دهم مجلس بیشترین فعالیت را در حوزه صنایع دستی داشته است‪ .‬مانند تصویب قانون حمایت از‬ ‫هنرمندان و اساتید صنایع دستی‪ ،‬تصویب قانون تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه و مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده صنایع دستی‪ .‬ما در دوره قبلی پرتعدادترین فراکسیون های صنایع دستی و فرش را در‬ ‫مجلس داشتیم پس انتظار می رود این روند در دوره مجلس جدید بیشتر شود‪.‬‬ ‫چه مشکالتی را با اعضای این کمیته در میان خواهید گذاشت؟‬ ‫یکی از مشــکالت ما حوزه بازرگانی و اقتصاد صنایع دستی اســت‪ .‬سال های زیادی است که توصیه‬ ‫می کنیم این بخش را فعال کنند چون اگر این مشکل حل شود هنرمند هم می تواند بهتر تولید کند‬ ‫اما متاســفانه در حوزه بازرگانی یک ساختار مناسب و تالشگر نداریم‪ .‬ما اکنون از نمایندگان مجلس‬ ‫با تشــکیل این کمیته می خواهیم تا به این موضوعات و مشکالت بپردازند و به این ترتیب بخشی از‬ ‫مطالبات خود را اعالم کنیم‪ .‬در حال تنظیم نامه ای برای رئیس کمیســیون هستیم تا فعاالن صنایع‬ ‫دستی برای ارائه گزارش وضعیت موجود به حضور اعضا برسند ما معتقدیم تنها نمایندگان‪ ،‬عضو این‬ ‫کمیته نیستند بلکه همه افراد مرتبط عضو هستند‪ .‬یکی از مشکالت بیمه هنرمندان صنایع دستی و‬ ‫قالیبافان بود این قانون برای ســه دوره قبل است اما چرا هیچ وقت به ان پرداخته نشد‪ .‬قب ً‬ ‫ال بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬هزار نفر بیمه بودند االن کمتر از ‪ ۴۰‬هزار نفر بیمه شــدند‪ .‬چون دولت می بایست بودجه الزم را‬ ‫به سازمان تامین اجتماعی می داد‪ .‬دیدگاه متولیان دولتی به صنایع دستی نباید صرفاً اقتصادی باشد‬ ‫بلکه باید این نگاه به نگاه فرهنگی تغییر کند تمام میراث فرهنگی ساخته شده توسط بشر کار دست‬ ‫هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی بوده است‪.‬‬ ‫موضوع دیگر در حوزه مالیاتی است که از هنرمندان گرفته می شود‪ .‬گرفتن مالیات خوب است اما از‬ ‫چه کســانی؟ ما پیگیر هستیم تا این اتفاق نیفتد و برای فعالیت هنرمندان صنایع دستی مالیات در‬ ‫نظر گرفته نشود‪ .‬یکی از دالیل ما برای اینکه می گوئیم متولیان وزارت میراث فرهنگی کارامدی الزم‬ ‫را برای اداره امور ندارند همین اســت که در جلســات حضور پیدا کرده و می گویند هر کسی باالتر از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان درامد ساالنه داشت‪ ،‬مشمول مالیات شود‪ .‬در واقع شخص وزیر میراث فرهنگی با‬ ‫تجســمی‬ ‫اخبار‬ ‫کلهر و هاکوپیان‪ ،‬نمایی ماندگار‬ ‫از جاودانگی هنر و صنعت در ایران‬ ‫این موضوع موافقت کرده است این اتفاق نشان می دهد که اهمیت صنایع دستی را درک نکرده اند ایا‬ ‫می دانند که ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان برای صنایع دستی چقدر می شود چطور از گردشگری حمایت می شود‬ ‫اما از هنرمندان صنایع دستی مالیات می گیرند؟ متاسفانه مدیران اکنون درایت الزم را برای اداره صنایع‬ ‫دستی ندارند‪.‬‬ ‫موارد دیگری که با نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در میان گذاشتید چه بود؟‬ ‫در نامه ای به بیان برخی از مشکالت و مطالبات هنرمندان و صنعتگران و فعاالن و تشکل های این بخش‬ ‫و طرح سوال از مسئوالن اجرایی خصوصاً وزیر میراث فرهنگی پرداختیم مانند اینکه علت عدم اجرای‬ ‫قانون حمایت از اساتید و هنرمندان صنایع دستی ابالغ شده اسفند ‪ ۹۶‬چیست؟ علت عدم همکاری‬ ‫مناسب وزارتخانه با تشکل های صنایع دستی و اختصاص وام ‪ ۷‬میلیارد تومان به تشکل های گردشگری‬ ‫چیست؟ چون اگرچه وام به گردشگری تعلق می گیرد اما به هنرمندان صنایع دستی توجهی نمی شود‪.‬‬ ‫مورد دیگر اینکه علت عدم حضور تشــکل های ملی صنایع دستی در جلسات مهم و عدم شفافیت و‬ ‫برنامه مشخص معاونت مربوطه برای حمایت از تولید و صادرات صنایع دستی چیست و چرا به صورت‬ ‫شایسته از هنرمندان صنایع دستی اسیب دیده از کرونا حمایت نمی شود‪.‬‬ ‫اعالم شــد که هنرمندان صنایع دستی هم می توانند از وام های حمایتی بهره مند‬ ‫شوند‪ ،‬چه تعداد هنرمند موفق به کسب این وام شدند؟‬ ‫یک بار شنیدم که ‪ ۲۸‬هزار نفر در سامانه کارا ثبت نام کرده اند تا این وام را بگیرند‪ .‬ممکن است تعداد‬ ‫کمی باشند که می توانند وام حمایتی صنایع دستی را بگیرند به برخی از استان ها کمک شد که ناکافی‬ ‫اســت‪ .‬ما به عنوان هنرمندان خالق صنایع دستی به این وام ها نیاز نداریم مشکل اصلی ما عقب نگه‬ ‫داشته شدن هست هنرمندان صنایع دستی انقدر باید خودکفا شوند که احتیاجی به این وام ها نداشته‬ ‫باشند‪ .‬االن بحث تشکیل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیای اثار تاریخی مطرح‬ ‫است دولت باید روی این موضوع سرمایه گذاری کند و چند سال در این صندوق سرانه بدهد تا بتوانند‬ ‫این صندوق را در فرابورس ارائه کنند و هنرمندان هم در این بخش وارد شوند و هر کدام از هنرمندان‬ ‫که راغب هستند می توانند در ان سرمایه گذاری کنند و هنرمندان را از این طریق توانمند کنیم تا اگر‬ ‫چنین بحران هایی مانند کرونا بوجود امد خودشان بتوانند از پس کار خود برایند‪.‬‬ ‫چرا تا کنون حوزه صنایع دستی وارد بازار بورس نشده است؟‬ ‫سال ‪ ۸۸‬می خواستیم صنایع دستی را وارد بورس کنیم اما دولت سهم خواهی کرد و اجازه نداد که این‬ ‫اتفاق بیفتد وقتی معادله ای بهم می خورد تا دوباره این معادله احیا شود ان هم در زمان بی اعتمادی‬ ‫چقدر زمان می برد؟ االن امکان تشــکیل دوباره هلدینگ و ورود به بازار بورس و فرابورس وجود دارد‬ ‫تنها باید دولت سرمایه گذاری الزم را کند‪ .‬ما اکنون افراد متقاضی زیادی داریم که می خواهند سرمایه‬ ‫خود را از بخش های دیگر وارد حوزه صنایع دســتی کنند اما متاسفانه متولیان دولتی هیچ برنامه ای‬ ‫برای جذب این افراد ندارد‪ .‬وظیفه دولت در هر بخشــی ایجاد تسهیالت الزم برای عالقه مندان برای‬ ‫مشارکت و سرمایه گذاری در ان بخش است سوالم این است که دولت در این حوزه چه اقدامی انجام‬ ‫داده اســت‪ .‬خیلی از افراد بودند که سرمایه خود را در حوزه واردات و صادرات به کار می بردند ولی با‬ ‫تحریم ها نتوانستند خوب کار کنند به همین دلیل تمایل داشتند در حوزه صنایع دستی وارد شوند اما‬ ‫نتوانستیم این افراد را جذب کنیم‪.‬‬ ‫در حوزه جذب سرمایه گذار برای صنایع دستی یک بار جلسه ای با حضور برج داران‬ ‫برگزار شد‪ ،‬نتیجه ان جلسه چه بود؟‬ ‫جلسه نمادین و بی اثری در حوزه جذب سرمایه گذاران و برج داران برگزار شد اما کسی پیگیر نشد‬ ‫چون وزارت میراث فرهنگی برای ان برنامه ای نداشت‪ .‬وزارت میراث فرهنگی تصور می کند که صنایع‬ ‫دستی به سرمایه گذار نیاز ندارد و هر زمان هنرمندان خواستند می توانند با دادن یک میلیون تومان‬ ‫وام به انها رســالت خودشــان را انجام دهند حتی شــنیدم این وزارتخانه در برخی از استان ها مانند‬ ‫اســتان کهگیلویه و بویراحمد کمک نقدی ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی به هنرمند اســیب دیده از کرونا کرده‬ ‫است! در وزارت میراث فرهنگی اداره کل حمایت از تولیدات صنایع دستی وجود دارد می خواهم این‬ ‫افراد حمایت هایی که از تولیدات انجام داده اند را در ‪ ۲۰‬ســال اخیر فهرســت کنند ما هم بدانیم چه‬ ‫حمایت هایی شده است همیشه اعالم می کنند که طبق امار گمرک در حوزه صادرات صنایع دستی‬ ‫کار کرده اند من می خواهم بدانم در کجای گمرک تعریف صنایع دستی وجود دارد جز بخش سایر که‬ ‫دوستان ان را صنایع دستی قلمداد کرده اند!‬ ‫«وقتیبرگشتی»فریدونشهبازیانشنیدنیشد‬ ‫تازه ترین البوم فریدون شــهبازیان اهنگساز و رهبر ارکستر‬ ‫شناخته شده کشورمان با عنوان «وقتی برگشتم» مشتمل‬ ‫برچند موســیقی فیلم از این هنرمند در دسترس مخاطبان‬ ‫قرار گرفت‪« .‬وقتی برگشتم» عنوان تازه ترین البوم فریدون‬ ‫شهبازیان اهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده کشورمان‬ ‫اســت که طی روزهای اخیر به همت ماهور موســائیان در‬ ‫بازار موسیقی منتشر شده است‪« .‬گلچهره (قطعه ‪ ۱‬تا ‪،»)۶‬‬ ‫«فرزندچهارم (قطعات ‪ ۷‬تا ‪ »)۱۹‬و «وقتی برگشتم (قطعات‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ »)۲۸‬عنوان اثاری هستند که طی سال های اخیر به‬ ‫کارگردانی وحید موساییان و اهنگسازی فریدون شهبازیان‬ ‫به نمایش درامده اند‪ .‬علی جعفری پویان‪ ،‬نیما زاهدی‪ ،‬امین‬ ‫غفاری‪ ،‬تینا جامه گرمی‪ ،‬سهراب برهمندی‪ ،‬میثم مروستی‪،‬‬ ‫کریم قربانی‪ ،‬مرحوم علیرضا خورشــیدفر‪ ،‬رضا ابایی‪ ،‬ناصر‬ ‫رحیمی‪ ،‬فرشــید حفظی فرد‪ ،‬مســعود تاجیک‪ ،‬حســین‬ ‫پورمعین‪ ،‬هومن نامداری‪ ،‬پریچهر خواجه‪ ،‬فیروز ویســانلو‪،‬‬ ‫جابراطاعتی‪ ،‬الوین اوانســیان گروه نوازنــدگان این البوم‬ ‫هســتند‪ .‬این در حالی است بهراد جوانبخت طراح گرافیک‪،‬‬ ‫محمد پورراد مجری طرح‪ ،‬مهدی ســالک اردستانی‪ ،‬حمید‬ ‫عســگری‪ ،‬یاســین فالح پور صدابرداران‪ ،‬ماهور موساییان‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫عکس و نیمــا جوان مدیــر اجرایی عوامل البــوم «وقتی‬ ‫برگشــتم» را تشــکیل می دهند‪ ،‬که در استودیو «پژواک»‬ ‫ضبط شده است فریدون شهبازیان که چندی پیش از سمت‬ ‫مدیریت هنری و رهبری دائم ارکستر ملی ایران کناره گیری‬ ‫کرد ضمن ساخت موسیقی متن بیش از ‪ ۴۰‬فیلم سینمایی‬ ‫از کارگردانان شاخص سینمای کشورمان تاکنون البوم های‬ ‫متعددی را در عرصه موسیقی به مخاطبان ارائه کرده است‬ ‫که از ان جمله می توان به «جام تهی» با صدای محمدرضا‬ ‫شجریان‪« ،‬شــبانگاهان» با صدای عبدالحســین مختاباد‪،‬‬ ‫«چرخ گردون» با صدای علی اصغر شــاه زیدی‪« ،‬ســروش‬ ‫اســمانی» با صدای علی اصغر شاه زیدی‪« ،‬رباعیات خیام»‬ ‫با صدای مرحوم احمد شاملو‪« ،‬کاشفان فروتن شوکران» با‬ ‫صدای مرحوم احمد شــاملو‪« ،‬بشنو ازنی» با صدای شهرام‬ ‫ناظــری و «گریز» با صدای نادر گلچین اشــاره کرد‪ .‬البوم‬ ‫«وقتی برگشــتم» به صاحب امتیازی ماهور موســاییان با‬ ‫مجوز شــماره ‪ ۹۸-۱۸۰۶‬از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫طی روزهای گذشته منتشر شده است‪ .‬البوم «شیر سنگی»‬ ‫نیز عنوان اثر دیگری است که از فریدون شهبازیان در بازار‬ ‫موسیقی منتشر شده است‪ .‬این مجموعه شامل بیست قطعه‬ ‫بی کالم و دو قطعه باکالم از موســیقی فیلم «شیر سنگی»‬ ‫به کارگردانی مســعود جعفری جوزانی است‪ .‬خوانندگی دو‬ ‫قطعه باکالم را تورج زاهدی بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫کیهان کلهر این روزها بــاز هم لحظه هایی جاودان کوک‬ ‫می کند و در روزهای ســخت کرونایی خاطره های ماندگار‬ ‫می سازد‪ .‬کیهان کلهر این روزها باز هم لحظه هایی جاودان‬ ‫کــوک می کند و در روزهای ســخت کرونایی خاطره های‬ ‫ماندگار می ســازد‪ .‬اما حضور او حداقــل در مدت زمانی‬ ‫نــه چنان کوتاه طــی هفته ها و ماه های گذشــته هر بار‬ ‫همراه بوده اســت با نام هاکوپیان‪ ،‬برند نام اشنای صنعت‬ ‫پوشاک ایران که نیم قرن در پیشانی صنعت‪-‬هنر پوشاک‬ ‫کشور همراه شــهروندان بوده است‪ .‬کیهان کلهر‪ ،‬کوارتت‬ ‫مینیاتور‪« ،‬شــهر خاموش» را شب گذشته در «کاخ چهل‬ ‫ستون» اصفهان و چهارشنبه پیش در خانه امین السلطان‬ ‫در کوچــه اتحادیه تهران به صــورت انالین و به صورت‬ ‫رایگان برای عالقمندان اجرا کرد‪ .‬همچون تکنوازی ســه‬ ‫تــار در موزه ابگینــه‪ ،‬در این دو برنامه اخر نیز شــرکت‬ ‫هاکوپیان به عنوان حامی در کنار کیهان کلهر قرار گرفته‬ ‫اســت و منظومه ای دو وجهی در ســاخت و پردازش هنر‬ ‫به رخ می کشــد‪ .‬صحنه ای به وســعت دنیا و البته بدون‬ ‫دریافت وجه از بینندگان مشــتاق‪ .‬ما شــاید عادت کرده‬ ‫باشــیم که بین بنگاه های صنعتی بــا چهره ها و نمادهای‬ ‫فرهنگی و هنری کشــور‪ ،‬تفاوتی قایل شــویم یا همراهی‬ ‫این دو نهاد پیشبرنده توسعه را جدا از یکدیگر و صرفا در‬ ‫بســته ای اقتصادی تحلیل کنیم‪ ،‬اما واقعیت اینجاست که‬ ‫در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬صنایعی‬ ‫که می تواننــد ارزش های ملی هنر را درک و با هنرمندان‬ ‫در کنار یکدیگر در مسیر ارتقای محصوالت فرهنگی قرار‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬اتفاق نوینی را خلق کرده اند که بی شــک زمینه‬ ‫تقویت ساختارهای توســعه فرهنگی را بیش از هر زمان‬ ‫دیگــری فراهم می کنــد‪ .‬البته صنعت‪-‬هنر پوشــاک در‬ ‫قالب صنایــع فرهنگی و هنری طبقه بندی می شــود اما‬ ‫حضور بی ادعا و خالص و بدون شــلوغ کاری های مرســوم‬ ‫تبلیغاتی هاکوپیان در همکاری هــای کلهر‪-‬هاکوپیان به‬ ‫عنوان پیشــران صنعت مدرن پوشاک ایرانی‪ ،‬می تواند در‬ ‫تاریخ فرهنگی کشور نقطه عطفی در نوع و نحوه همراهی‬ ‫دیگر صنایع با حوزه های هنری باشــد‪ .‬این چشم انداز در‬ ‫عمومیت یافتــن ارتباط صنعت با فرهنــگ‪ ،‬دامنه خلق‬ ‫محصوالت هنری را به نفع بهبود توســعه فرهنگی کشور‬ ‫گســترش می دهد‪ .‬پیــش از این نیز رویداد بزرگداشــت‬ ‫هشتاد ســالگی لوریس چکناواریان‪ ،‬شب های جاز‪ ،‬اجرای‬ ‫تئاتر بینوایان‪ ،‬اشــک ها و لبخندها و همچنین ارایه لباس‬ ‫ارکستر ســمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران با حمایت‬ ‫هاکوپیان در تاریخ فرهنگی کشور ثبت شده است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه مجازی‬ ‫«تصویری از یک تجربه»‬ ‫موسســه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬نمایشگاه مجازی با عنوان تصویری از یک تجربه را‬ ‫با محوریت اثار تازه هنرمندان برگزار می کند‪ .‬عبدالرحیم‬ ‫سیاهکارزاده درباره اجرای نمایشگاه مجازی «تصویری از‬ ‫یک تجربه» گفت‪ :‬در جریان شــیوع ویروس کرونا و خانه‬ ‫نشــینی هنرمندان‪ ،‬انها در خانه اثــاری را در این مدت‬ ‫خلق کرده اند که شــاید همگی نتوانند محل نمایش پیدا‬ ‫کنند‪ .‬طی هماهنگــی با هنرمندان قرار شــد اثار تولید‬ ‫شــده در این مدت‪ ،‬به صورت نمایشگاه مجازی در صفحه‬ ‫اینستاگرام موسسه توسعه هنرهای تجسمی به نشانی @‬ ‫‪ tajasomi‬نمایش داده شــود‪ .‬سیاهکارزاده افزود‪ :‬هدف‬ ‫ما در این طرح همنشــینی هنرهای مختلف و بهره گیری‬ ‫از ظرفیت هــای بیانی تازه‪ ،‬قابلیت جدید برای بیان هنری‬ ‫و تعامل گســترده و مستمر با هنرمندان و مخاطبان بوده‬ ‫اســت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬طرح «تصویــری از یک تجربه» از‬ ‫‪ ۶‬مرداد اغاز شــده و تاکنون اثار تــازه هنرمندانی مانند‬ ‫خسرو خســروی نقاش‪ ،‬حســین تک زارع مجسمه ساز‪،‬‬ ‫محمدعلی بنی اســدی نقاش‪ ،‬شهربانو نجفی خوشنویس‪،‬‬ ‫کوروش پارســانژاد طراح گرافیک‪ ،‬زهرا درباریان مجسمه‬ ‫ساز‪ ،‬یزدان سعدی نقاش و حسین محجوبی نقاش منتشر‬ ‫شــده است‪ .‬در ادامه نیز اثار بیش از صد هنرمند دیگر را‬ ‫منتشــر می کنیم‪ .‬این طرح با ایده و مدیریت امیرحسین‬ ‫محمدپــور و کارشناســی هنری خدیجه رجبــی و زهرا‬ ‫صالحی و با طراحی گرافیک مهدیه روســتایی به نمایش‬ ‫گذاشته می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫توضیحات حامد عنقا درباره حواشی سانسور سریال اقازاده‪:‬‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1286‬سهشنبه‪ 21‬مردادماه‪ • 1399‬سال سیزدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪ 88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫مردم عادت ندارند در سریال های شبکه نمایش‬ ‫خانگی زیر پورشه و بی ام دبلیو ماشینی ببینند!‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:09‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪19:58‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:18‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:47‬‬ ‫‪06:20‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام صادق علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫کسى که بهره اى از دانش ندارد معنا ندارد‬ ‫که دیگران او را سعادتمند بدانند‪.‬‬ ‫تحف العقول ص‪364‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫ادمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان‬ ‫خواهد شد که امروز می اندیشیده است‪.‬‬ ‫مترلینگ‬ ‫حافظانه‬ ‫رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد‬ ‫صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد‬ ‫سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد‬ ‫در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد‬ ‫حامد عنقا نویسنده و تهیه کننده سریال «اقازاده» در برنامه «صحنه» در رادیو تهران برای اولین بار از زمان پخش‬ ‫سریال به سواالت حاشیه ای و مختلفی پیرامون این سریال پاسخ داد‪ .‬عنقا درباره اینکه چرا کمتر از چیزی که‬ ‫انتظار می رفته درباره «اقازاده» ها در سریال می بینیم؟ گفت‪ :‬واقعیت این است که اقازاده یک پالک به گردن این‬ ‫سریال است؛ چون این روزها اسم نشان داری است و مردم به جهت رسانه ای سریع تر با این کلمه ارتباط می گیرند‪.‬‬ ‫وگرنه پایه سریال بر نگاه فسادستیزی و جریان هایی است که در این یکی دو سال اخیر در کف جامعه بوده و‬ ‫احاد جامعه با گوشت و خونشان ان را لمس کرده اند بنابراین این سریال صرفاً روی کلمه اقازاده متمرکز نیست‪.‬‬ ‫نویسنده «اقازاده» در پاسخ به یکی از مهم ترین انتقادهای سریال درباره استفاده از ماشین پراید برای شخصیت‬ ‫اصلی داستانش این توضیح را ارائه کرد‪ :‬من ‪ ۲۰‬نفر را به شما نشان می دهم که در این کارند و سوار پراید می شوند!‬ ‫ضمن اینکه بچه های ما سه روز با تیبا فیلمبرداری را انجام دادند ولی من مخصوصاً گفتم تیبا را برداریم و از پراید‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬اقای توفیقی مخالف بود‪ ،‬خود سینا هم همینطور‪ .‬ولی من گفتم از انجایی که مردم عادت ندارند‬ ‫در سریال های شبکه نمایش خانگی زیر پورشه و بی ام دبلیو ماشینی ببینند و همه چیز باید الکچری باشد‪ ،‬باور‬ ‫کنید که این پراید بیشتر از ماشین فراری در ذهن ادم ها می ماند‪ .‬نتیجه اش همین سوالی است که شما می پرسید‪.‬‬ ‫پراید حامد را دیده ای اما الفا رمئوی نیما را ندیده ای! عنقا درباره تناقض بین خانه قدیمی حاج رضا که حداقل‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد می ارزد با پراید سوار شدن پسرش‪ ،‬گفت‪ :‬ما هیچ جا نگفته ایم حاج رضا ادم فقیر و تنگدستی است‪.‬‬ ‫ساده زیستی هیچ ربطی به ثروت داشتن ندارد‪( .‬با خنده) جهت اطالع ان خانه حداقل ‪ ۲۰‬میلیارد می ارزد و توی‬ ‫سر مال نزنید! اتفاقاً ارزش است که در خانه ‪ ۲۰‬میلیاردی زندگی کنی اما ساده زیست باشی تا اینکه در یک خانه‬ ‫‪ ۱۰۰‬متری زندگی کنی اما اهل تجمل و تبرج باشی‪ .‬این نشان دهنده چشم و دل سیری است و نشان می دهد‬ ‫حاج رضا از دوران پول و ثروت گذر کرده است و به چیز دیگری فکر می کند‪ .‬بنابراین می تواند در یک خانه بزرگ‬ ‫درندشت زندگی کند اما ساده زندگی کند‪ .‬از این ادم ها در این شهر نداریم!؟ وی در پاسخ به اینکه ایا «اقازاده»‬ ‫فصل دو و سه هم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ .‬من دعا می کنم ان شاءاهلل بتوانیم فصل ‪ ۱‬را به سالمت به انتها برسانیم! شما‬ ‫هم دعا کنید همین یک فصلی را که ساخته ایم طیب و طاهر و سالمت در اختیار مخاطبان قرار بدهیم‪ .‬فصل دو و‬ ‫سه پیشکشمان‪ .‬قصه در یک فصل نوشته شده است و ممکن است کار در ‪ ۲۷‬یا ‪ ۲۸‬قسمت تمام شود‪ .‬اگر دقت‬ ‫کرده باشید تایمی که قسمت های ما دارد از زمان دیگر سریال های شبکه نمایش خانگی بیشتر است و اگر همه‬ ‫سریال ها‪ ۴۵‬تا‪ ۵۰‬دقیقه هستند سریال ما‪ ۵۵‬تا‪ ۷۰‬دقیقه است‪ .‬تهیه کننده «اقازاده» درباره جریان سازی سریال‬ ‫که به تعبیر مجری به هوش رسانه ای او برمی گردد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این ربطی به هوش رسانه ای من و تیمم ندارد و‬ ‫اگر اتفاقی فراتر از سریال می افتد به نیت کارگردان و عوامل ان برمی گردد و لطفی است که خدا می کند‪ .‬وگرنه ما‬ ‫همان هایی هستیم که همیشه کار می سازیم و یک بار خوب می شود‪ ،‬یک بار هم متوسط یک بار هم بد‪ .‬عنقا در‬ ‫پایان در پاسخ به سوال پیامکی یکی از مخاطبان در این باره که چرا همیشه در فیلمنامه هایش نقش اول می میرد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬همیشه هم این طور نبوده است‪ .‬مث ً‬ ‫ال در «تنهایی لیال» درست است کاراکتر محمد ُمرد اما نقش اصلی‬ ‫لیال بود‪ .‬درباره «اقازاده» هم در دل قصه که برویم شاید نقش های اصلی تری هم باشند‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫فراموش نکنیم جهان سوم چیست!!‬ ‫دانیال جراهی‬ ‫اینکه چه کســی و یا چه کسانی دنیا را به سه جهان فوق‬ ‫پیشرفته‪ ،‬پیشرفته و درحال توسعه تقسیم کردند موضوع‬ ‫بحث ما نیست‪ ،‬رهایش کنیم برای بعد‪.‬‬ ‫جهان اول کجاست؟ جهان سوم کجاست؟‬ ‫چی شد که هر چه دیدیدم و شندیدیم گفتیم جهان سوم‬ ‫است دیگر؟‬ ‫چی شد که تالش نکردنمون رو گذاشتیم پای اینکه اینجا‬ ‫جهانسوم‪،‬نمیشه!‬ ‫چی شــد که فرو رفتیم در این چاله تاریک باور به جهان‬ ‫سومی بودن؟‬ ‫چی شد که دســت رو دست گذاشتیم چون اینجا جهان‬ ‫سوم؟‬ ‫چی شد که ارزو کردیم کاش تو جهان اول به دنیا می اومدیم؟‬ ‫به گزارش خبرگزاری های جهــان اول‪ ،‬صدها جوان (مدل‬ ‫رسانه ها وقتی میخوان بزرگنمایی کنن) مهمانی هایی تحت‬ ‫عنوان کرونا پارتی در ساحل برگزار کردند و به صورت افراد‬ ‫مسن عطسه می کنند تا شاید کرونا بگیرند و بمیرند! اینها‬ ‫را نگفتم که جهان بــه ظاهر اول را بکوبم و اینجا که مثال‬ ‫جهان سوم است را همچون جهان اول ذهن برخی رویایی‬ ‫نشانبدهم‪.‬‬ ‫حرف من این است‪:‬‬ ‫جهانسومموقعیتجغرافیاییادم هانیست‪،‬موقعیتذهنی‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫ذهنی که جهان ســومی باشه‪ ،‬وســط سیلیکون ولی هم‬ ‫جهانشسومه!!!‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫محمد صالح رزم حسینی‬ ‫پشت صحنه‬ ‫یکی از محورهای هشت گانه برنامه سازمان سینمایی‪ ،‬رویکرد ورود به بازار جهانی است و یکی از راه های این زمینه‪ ،‬جشنواره ها‬ ‫ی انها بیشترغلبه پیدا می کند و این سبب می شود به جهت تاثیرپذیری از‬ ‫هستند‪ .‬البته در بعضی جشنواره ها‪ ،‬نگاه سیاس ‬ ‫سیاست ها نسبت به سینمای ایران نیز کمتر توجه کنند که این هم باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬البته در دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم نگاه ویژه ای به این موضوع وجود داشته که نتیجه بخش نیز بوده است‪ .‬حضور متوالی اثار سینمایی در جشنواره های‬ ‫مختلف و مطرح بین المللی سینمایی و دیده شدن و دریافت جوایزشان در این سال ها بیانگر بخشی از نگاه حمایتی به این‬ ‫مقوله بوده است‪ .‬در این جشنواره ها که بیشتر انها از اهمیت باالیی هم برخوردارند فیلم های دغدغه مندی از کشورمان مورد‬ ‫توجه قرار گرفته اند که مساله روز دنیا را بیان می کنند‪ .‬اثاری که حتی ممکن است خیلی مورد توجه مخاطبان عام سینما قرار‬ ‫نگیرند اما با حضور در میادین بین المللی‪ ،‬اهمیت و نوع روایتشان از دید داوران جشنواره ها پوشیده نمانده است‪ .‬البته ناگفته‬ ‫نماند که این نگاه دغدغه مند شاید برای کارگردان ها خوب بوده باشد اما برای کشورمان نه؛ از ان جهت که عوامل فیلم فقط‬ ‫از اینکه در جشنواره ای خارجی جایزه گرفته اند ذوق زده می شوند؛ اما به تفکر تماشاگر خارجی و القایی که نسبت به ایران در‬ ‫ذهن ان ها ایجاد می شوند کاری ندارند؛ در این مورد در روزهای اینده مفصل برایتان خواهم گفت‪...‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫نشستخبریعباسعلیکدخداییسخنگوی‬ ‫شورای نگهبان به مناسبت روز خبرنگار صبح‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۰‬مرداد با حضور خبرنگاران رسانه‬ ‫ها برگزار شد ‪ /‬شهاب الدین قیومی‬ ‫نمایش «جوادیه (بیست متری)» به‬ ‫کارگردانی رضا بهرامی تا ‪ 6‬شهریور ماه در‬ ‫تاالر قشقایی تئاتر شهر روی صحنه است‬ ‫‪ /‬ارزو ازادپور‬ ‫پاساژگردی در وضعیت قرمز کرونا ‪ /‬حضور‬ ‫مردم بدون رعایت کامل موارد بهداشتی و‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی در اماکن عمومی به‬ ‫خصوص مراکز خرید و پاساژها موجب تشدید‬ ‫نگرانی در مورد افزایش امار مبتالیان به کرونا‬ ‫در اذربایجان شرقی شده است‪ .‬مراکز خرید‪،‬‬ ‫تفرجگاه ها‪ ،‬رستوران ها‪ ،‬باغ ها‪ ،‬سفره سراها‬ ‫و اماکن عمومی مملو از جمعیتی است که‬ ‫بدون هیچ واهمه ای‪ ،‬بدون رعایت کامل موارد‬ ‫بهداشتی تردد و تجمع می کنند ‪ /‬مینا نوعی‬ ‫نمایش«کوریوالنوس»بهکارگردانیمصطفا‬ ‫کوشکی تا‪ 8‬شهریور ماه در تئاتر مستقل تهران‬ ‫روی صحنه است ‪ /‬مرجانه پورحسین‬ ‫نمایشگاهمهراننیک سیماباعنوان(اتَر‪-‬ا ِویذ)تا‬ ‫چهارشنبه‪ ۲۲‬مرداد در گالری سایه برپاست‬ ‫‪ /‬گاتا ضیاتبری‬ ‫پله و نقش ان در صعود‪ ،‬روایتی خاص در معماری‬ ‫ایران دارد که در این گزارش تصویری می توانید‬ ‫نمونه ای از ان را در معماری بومی نقاط مختلف‬ ‫ایرانببینید‪.‬همان‪‎‬طورکهپل‪‎‬هایعظیمامروزی‬ ‫نوادگانتخته‪‎‬سنگ‪‎‬هاوتنه‪‎‬هایدرختانیهستند‬ ‫که به دو سمت نهرها و دره‪‎‬ها تکیه داده می‪‎‬شدند‪،‬‬ ‫شاید اولین پله‪‎‬ها را انسان‪‎‬های نخستین با چیدن‬ ‫تکه‪‎‬های سنگ و چوب بر روی سراشیبی‪‎‬ها ابداع‬ ‫کرده باشند و یا شاید شاخه‪‎‬هایی که می‪‎‬شد بر‬ ‫ان‪‎‬ها پا گذاشت و از درختی بلند باال رفت‪ ،‬ایده‬ ‫پله‪‎‬های اولیه را به ذهن ادمی القاء کرده است‬ ‫‪ /‬سعید فالح فر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1304

روزنامه هنرمند 1304

شماره : 1304
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه هنرمند 1303

روزنامه هنرمند 1303

شماره : 1303
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه هنرمند 1302

روزنامه هنرمند 1302

شماره : 1302
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه هنرمند 1301

روزنامه هنرمند 1301

شماره : 1301
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه هنرمند 1300

روزنامه هنرمند 1300

شماره : 1300
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه هنرمند 1299

روزنامه هنرمند 1299

شماره : 1299
تاریخ : 1399/06/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!