روزنامه هنرمند شماره 1280 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1280

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1280

روزنامه هنرمند شماره 1280

‫هنرمند را در مگ لند و جار ورق بزنید ‪www.jaaar.com www.magland.ir‬‬ ‫شنبه‪ 11‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1280‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫تعیین تکلیف خانه سینما‬ ‫در اوج کرونا؟‬ ‫چرا ســتاد ملی مبارزه با کرونا با صراحت درباره فعالیت سالن های ســینما و تئاتر اظهارنظر نمی کند؟‬ ‫بالتکلیفیصنعتسینما‬ ‫هشدار پلیسبهفعالیت‬ ‫سینماهادر روزهایاوجکرونا‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫پاسخ جیرانی به حواشی صدور مجوز ساخت فیلم «حکم تجدید نظر»‬ ‫محمدامین کریم پور چگونه مجوز‬ ‫کارگردانی گرفت؟!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫صاحبان فیلم های سینمایی چه‬ ‫زمانی پولشان را پس می گیرند؟!‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫کمدین های خندوانه اینروزها مشغول چه کاری هستند!‬ ‫تلویز یون در تسخیر‬ ‫کمـــــدین های خندوانه‬ ‫رادیووتلویز یون‪4.‬‬ ‫نگاهی به «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪ :۲‬ارتش سری»‪ ،‬نوشته و کار پیمان قاسمخانی‬ ‫شوخی با سینما و تحریف تار یخ‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫از «امام علی» و «هزار دستان» تا «مدار صفر درجه» و «شهرزاد»‬ ‫بهتر ین سریال های ایرانی بر اساس‬ ‫ارای سایت ای ام دی بی‬ ‫رادیووتلویز یون‪4.‬‬ ‫بررسی عواقب بی توجهی مدیران به برنامه های کودک در تلو یز یون‬ ‫کودکی که موسیقی اصیل‬ ‫گوش ندهد سراغ ساسی‬ ‫مانکن می رود‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫‪ 5‬نمایش هفته جاری در تماشاخانه های پایتخت به صحنه امدند‬ ‫امکان تماشای ‪ 3‬فیلم تئاتر جدید‬ ‫تئاتر‪7.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫تئاتر کودکان را دریابیم‬ ‫تئاتر‪7.‬‬ ‫مجریان تلو یز یون‬ ‫بازنده کل کل فوتبالی!‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫با ادامه کووید‪۱۹-‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫مقررات سفر به ایران اعالم شد‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫پاسخ فریدون جیرانی به حواشی صدور مجوز ساخت فیلم «حکم تجدید نظر»‬ ‫شنبــــــــــه ‪ 11‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1280‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫محمدامینکریم پورچگونهمجوزکارگردانیگرفت؟!‬ ‫اخبار‬ ‫هشدار پلیس به فعالیت سینماها‬ ‫در روزهای اوج کرونا‬ ‫روزانه رکوردهای جدیدی از کرونا به ثبت می رســد و در‬ ‫اخرین گزارش ها تهران هم به وضعیت قرمز رسیده است‪،‬‬ ‫اما دراین میــان دیگر خبــری از محدودیت هایی که در‬ ‫ابتدای سال گفته شده بود‪ ،‬نیست‪ ،‬حتی محدودیت هایی‬ ‫که در ســخنان اخیر مسئوالن هم اعالم شده بود‪ ،‬چندان‬ ‫مورد توجه قرار نگرفته اســت‪ ،‬یکــی از این محدودیت ها‬ ‫پیرامون فعالیت سینماها بود‪ ،‬موضوعی که معاون نظارت‬ ‫بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ نســبت به ان‬ ‫هشدار داده است‪.‬‬ ‫ســرهنگ نادر مرادی درباره فعالیت سینماها در روزهای‬ ‫اوج کرونــا گفت‪ :‬برابر دســتورالعمل صادره یکســری از‬ ‫مشــاغل و صنوف پرریسک اجازه فعالیت در دوران شیوع‬ ‫کرونا را ندارند که سینماها نیز یکی از انها هستند و نباید‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬وی درباره بلیت فروشــی برخی از سینماها‬ ‫نیز اظهارکــرد‪ :‬ما نامه ای هم به بخش مربوطه در وزارت‬ ‫ارشــاد فرستاده ایم و نسبت به این موضوع هشدار و تذکر‬ ‫داده ایم‪ .‬امیدوارم وزارت ارشاد نسبت به این موضوع ورود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ‬ ‫با بیان اینکه پلیــس با هرگونه موارد تخلف و بی توجهی‬ ‫اماکن عمومی به مصوبات ستادملی مقابله با کرونا برخورد‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬هشــدار پلیس به مسئوالن واحدهای‬ ‫صنفــی پر ریســک و امکان عمومی این اســت که حتما‬ ‫مصوبات ســتادملی مقابله با کرونا را رعایت کنند‪ ،‬در غیر‬ ‫اینصورت با موارد تخلف برخورد خواهد شد‪ .‬در این مورد‬ ‫نیز امیدواریم که وزارت ارشــاد اقدامات مربوطه را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف خانه سینما‬ ‫در اوج کرونا؟‬ ‫مجمع عمومی خانه ســینما در حالی قرار اســت ده روز‬ ‫دیگر برپا شــود که به نظر می رسد دست کم برپایی ان به‬ ‫شکل حضور با دشــواری هایی همراه باشد‪ ،‬چرا که هنوز‬ ‫امار کرونا روند صعودی دارد و همین وضعیت درباره لزوم‬ ‫برگــزاری این مجمع به هر قیمت امــا و اگرهای فراوانی‬ ‫را بــا خود به همراه می اورد‪ .‬خانه ســینما پس از برپایی‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده در هشتم تیرماه و عدم تصویب‬ ‫دستور کار ان یعنی تصویب اساسنامه تازه با صنوفی است‬ ‫که در وزارت کار ثبت شــده اند‪ ،‬به سمت برگزاری مجمع‬ ‫دوم با صنوفی رســیده که کد حضور در مجمع را دریافت‬ ‫کرده اند؛ مجمعی که قرار است با تکیه بر اساسنامه پیشین‬ ‫خانه ســینما برپا شود و دست کم هفده صنف از سی و دو‬ ‫تشکل صنفی سینما با دریافت کد در ان حق رای خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ســاالنه خانه سینما برای انتخابات‬ ‫هیات مدیره و بازرس اســت که ‪ 20‬مرداد ماه برپا خواهد‬ ‫شد‪ ،‬قرار بود یک سال پیش‪ ،‬یعنی در ‪ 28‬مرداد ‪ 1398‬در‬ ‫ساختمان شماره یک خانه سینما برگزار شود‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫به واســطه اینکه تکلیف اساسنامه نهایی مشخص نشده و‬ ‫صنــوف نیز غالباً ثبت قانونی نشــده بودند‪ ،‬برای مدت ‪9‬‬ ‫ماه دوره مدیریت هیات مدیره کنونی را تمدید کرد که با‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬این دوره عم ً‬ ‫ال یک ساله شد‪ .‬نکته قابل تامل‬ ‫انکــه هیات مدیره دوره چهاردهم خانه ســینما ـ که در‬ ‫‪ ۱۵‬اســفند ‪ ۱۳۹۵‬انتخاب شدند ـ و منوچهر شاهسواری‬ ‫که توســط هیات مدیره دوره ســیزدهم خانه انتخاب و‬ ‫توســط دوره چهاردم ابقا شده بود‪ ،‬نتوانستند ثبت قانونی‬ ‫شوند‪ .‬در واقع با اینکه منتخب صنوف سینمایی بودند‪ ،‬در‬ ‫اسناد رسمی ثبت شــرکت ها و موسسات‪ ،‬اسامی مدیران‬ ‫خانه ســینما در ســال های ‪ ۱۳۹۲‬و پیش از ان همچنان‬ ‫ثبت شــده و تغییر نکرده است‪ .‬سوای برخی مباحثی که‬ ‫پیش تر مطرح شده‪ ،‬این ابهام مطرح شده که ایا انتخابات‬ ‫خانه ســینما به موقع برپا خواهد شــد یا به زمان دیگری‬ ‫موکول می شــود؟ با افزایش نگرانی ها درباره ابتالی کرونا‪،‬‬ ‫این پرســش مطرح اســت که ایا برگزاری این مجمع در‬ ‫این مقطع کم خطر اســت و ایا نمی توان این مجمع را به‬ ‫زمان دیگری موکول کرد که ریسک ابتالی اعضای صنوف‬ ‫ســینمایی کاهش یابد؟ این در حالی اســت که با توجه‬ ‫به عدم ثبت شــماری از صنوف سینمایی‪ ،‬غیبت تعدادی‬ ‫دیگر از نمایندگان صنــوف در مجمع‪ ،‬برگزاری انتخابات‬ ‫را به دشــواری و با اکثریت شکننده همراه خواهد ساخت‪.‬‬ ‫بنابرایــن تعویق مجمع خانه ســینما عالوه بر انکه حفظ‬ ‫سالمت ســینماگران را تضمین می کند‪ ،‬فرصتی به دیگر‬ ‫صنوف نیز خواهد داد تا کد ثبتی شــان را بگیرند و هیات‬ ‫مدیره خانه سینما با رای اکثریت صنوف سینمایی انتخاب‬ ‫شــوند‪ .‬قاعدتاً هیات مدیره ای که برامده از رای قریب به‬ ‫اتفاف صنوف سینمایی باشد‪ ،‬قدرت عمل بیشتری نسبت‬ ‫بــه هیات مدیره ای دارد که با بخشــی از رای صنوف ثبت‬ ‫شــده انتخاب شــود و در عمــل رای یک ســوم صنوف‬ ‫سینمایی را پشتوانه انتخاب و تصمیماتش داشته باشد‪.‬‬ ‫فریدون جیرانی کارگردان باســابقه و نماینده کانون کارگردانان در شورای صدور پروانه ساخت‬ ‫ســازمان ســینمایی‪ ،‬درباره حواشــی صدور مجوز کارگردانــی برای یک چهره اینســتاگرامی‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪« .‬حکم تجدید نظر» عنوان فیلمنامه ای اســت که صدور پروانه ساخت برای‬ ‫ان به تهیه کنندگی و نویسندگی رضا کریمی و کارگردانی محمدامین کریم پور در هفته گذشته‬ ‫واکنش ها و حواشی بسیاری را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫محمدامیــن کریم پور کارگــردان فیلم اولی این پروژه‪ ،‬پیش تر به واســطه فعالیت ها و فیلم های‬ ‫تبلیغاتی اش در فضای اینستاگرام‪ ،‬اصطالحاً به عنوان یک «اینفلوئنسر» شناخته می شد و همین‬ ‫سابقه سبب شد که موافقت سازمان سینمایی با ورود او به عرصه کارگردانی سینما‪ ،‬بازتاب هایی‬ ‫منفی در محافل سینمایی و رسانه ای داشته باشد‪ .‬این بازتاب ها با واکنش هایی از سوی مدیران‬ ‫ســازمان سینمایی و تهیه کننده فیلم مواجه شد اما شب گذشته‪ ،‬فریدون جیرانی به عنوان یکی‬ ‫از چهره های باســابقه سینما و نماینده کانون کارگردانان در شورای صدور پروانه ساخت سازمان‬ ‫ســینمایی‪ ،‬در گفتگویی با حمیدرضا مدقق در شــبکه خبر تلویزیون‪ ،‬با صراحت بیشتر به این‬ ‫حواشی واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫جیرانی در پاســخ به این سوال که چرا باید برای یک چهره اینستاگرامی پروانه کارگردانی صادر‬ ‫شــود گفت‪ :‬واقعیت این اســت که ما بــا تهیه کننده ای به نام رضا کریمــی مواجه بودیم که از‬ ‫چهره های شناخته شده سینما بود و تقاضای پروانه ساخت برای فیلمنامه ای تحت عنوان «حکم‬ ‫تجدید نظر» داشــت‪ .‬او برای این فیلم کارگردان جوانی را هم معرفی کرده بود که طبق قانون‬ ‫یک فیلم کوتاه به عنوان نمونه کار این کارگردان به شورا ارائه کردند‪ .‬اکثریت شورا از جمله خود‬ ‫بنده این نمونه کار را دیدیم و یک هفته پیش از صدور پروانه ســاخت برای این فیلمنامه‪ ،‬مجوز‬ ‫کارگردانی برای این فیلمساز جوان را صادر کردیم‪.‬‬ ‫جیرانی‪ :‬محمدامین کریم پور را تا زمان صدور مجوز برای این فیلم نه من و نه دیگر اعضای شورا‬ ‫اساســاً نمی شــناختیم‪ .‬بعد از ان بود که این نکته مطرح شد و وقتی به من اطالع دادم‪ ،‬تماسی‬ ‫بــا رضا کریمی به عنوان تهیه کننده گرفتم که اعــام کردند او پیش از این کارگردان فیلم های‬ ‫تبلیغاتی در فضای مجازی بوده اســتوی با اشاره به اینکه فیلمنامه «حکم تجدید نظر» در چند‬ ‫نوبت اصالحیه خورده تا موفق به اخذ پروانه ســاخت شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬معیار ما اوالً همان‬ ‫نمونه کار بود و دیگر اینکه متن فیلمنامه ارائه شــده از ســوی رضا کریمی هم فیلمنامه جدی و‬ ‫بســیار خوبی بود‪ .‬اص ً‬ ‫ال هم انگونه که برخی تصور کرده اند این ســناریو کمدی نیست و یک اثر‬ ‫جدی اجتماعی است‪.‬‬ ‫عضو شورای صدور پروانه ساخت ادامه داد‪ :‬بعد از انکه این مجوز صادر شد عده ای با بنده تماس‬ ‫گرفتند‪ .‬واقعیت این اســت که نه بنده اهل فضای مجازی هستم و نه تا جایی که می دانم دیگر‬ ‫اعضای شــورا مانند منوچهر شاهســواری‪ .‬محمدامین کریم پور را تا زمان صدور مجوز برای این‬ ‫فیلم نه من و نه دیگر اعضای شــورا اساســاً نمی شناختیم‪ .‬بعد از ان بود که این نکته مطرح شد‬ ‫و وقتی به من اطالع دادند‪ ،‬تماســی با رضا کریمی به عنوان تهیه کننده گرفتم که اعالم کردند‬ ‫او پیــش از این کارگردان فیلم های تبلیغاتی در فضای مجازی بوده اســت‪ .‬جیرانی ســپس به‬ ‫اعتراضات صورت گرفته نســبت به این پروانه ساخت اشاره کرد و گفت‪ :‬عده ای معترض هستند‬ ‫که اگر این فرد توانسته مجوز بگیرد‪ ،‬ما چرا پشت در مانده ایم‪ .‬واقعیت اما این است از زمانی که‬ ‫من در این شــورا هستم‪ ،‬هیچ دستیار کارگردانی پشت سد صدور مجوز کارگردانی نمانده است‪.‬‬ ‫تالش ما در شورا و تالش شــخص اقای طباطبایی نژاد این بوده است که جوان ها مشکلی برای‬ ‫ورود به عرصه کارگردانی نداشته باشند‪ .‬اما اینکه این فرد خاص می تواند وارد شود و فرد دیگری‬ ‫نمی تواند‪ ،‬این دیگر مربوط به مناسبات بازار است‪.‬‬ ‫وی در توضیح این نکته گفت‪ :‬وقتی ما در مناســبات بــازار‪ ،‬بخش خصوصی را حاکم می کنیم‪،‬‬ ‫یکی از تبعاتش همین است‪ .‬شما نمی توانید بخش خصوصی را مجبور کنید که با جیرانی نوعی‬ ‫کار کند‪ .‬بخش خصوصی خودش کارگردان و سرمایه گذارش را پیدا می کند‪ .‬من نمی توانم بخش‬ ‫خصوصی را مجبور کنم برود ســراغ فالن دستیار کارگردانی که برای ورود به این عرصه محق تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫شورای پروانه ساخت باید تعطیل شود!‬ ‫این عضو شــورای پروانه ساخت سازمان ســینمایی در ادامه صراحتاً گفت‪ :‬از نظر شخص بنده‪،‬‬ ‫شورای پروانه ساخت از اساس اشتباه است و باید تعطیل شود‪ .‬این شورا در خودش‪ ،‬تناقض دارد‪.‬‬ ‫فیلمسازان جوانی در این شورا منتظر دریافت پروانه ساخت هستند و این واقعیت است‪ .‬شورای‬ ‫پروانه ســاخت درون خودش تناقض دارد و همیشــه هم مخالف ان بوده ام‪ ،‬اما به قانون احترام‬ ‫می گذارم و به ســهم خودم تالش می کنم در این شــورا که حضور دارم‪ ،‬کاری کنم که جوانان‬ ‫کمتر با مشکل مجوز مواجه شوند‪.‬‬ ‫جیرانی‪ :‬اگر ما طالب ازادی و دموکراسی هستیم‪ ،‬باید بدانیم که در دموکراسی کسی نمی گوید‬ ‫که «فالنی قب ً‬ ‫ال در زندگی اش چه کار کرده اســت؟»! نمی شود در اقتصاد نگاهمان سرمایه داری‬ ‫باشد و در فرهنگ بخواهیم نگاه چپ داشته باشیم! مناسبات سرمایه داری با خودش‪ ،‬تهیه کننده‪،‬‬ ‫کارگردان و ســرمایه گذار می اورد‪ .‬نمی شود انتظار دیگری از ان داشتجیرانی تاکید کرد‪ :‬اگر ما‬ ‫طالب ازادی و دموکراســی هســتیم‪ ،‬باید بدانیم که در دموکراسی کسی نمی گوید که «فالنی‬ ‫قب ً‬ ‫ال در زندگی اش چه کار کرده اســت؟»! نمی شود در اقتصاد نگاهمان سرمایه داری باشد و در‬ ‫فرهنگ بخواهیم نگاه چپ داشته باشیم! مناسبات سرمایه داری با خودش‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬کارگردان‬ ‫و سرمایه گذار می اورد‪ .‬نمی شود انتظار دیگری از ان داشت‪ .‬یا باید به سال های دهه ‪ ۶۰‬بازگردیم‬ ‫که اقتصاد در اختیار دولت بود و همه چیز کنترل می شد‪.‬‬ ‫در ان فضا می شــد من نوعی بگویم تو فیلم بســاز و دیگری فیلم نسازد‪ .‬اما وقتی وارد مناسبات‬ ‫سرمایه داری شدیم‪ ،‬دیگر این مناسبات بازار ازاد است که همه چیز را هدایت می کند‪ .‬مناسبات‬ ‫بازار ازاد با خودش نمی گوید که فریدون جیرانی پشــت خط مانده اســت به او کار بدهیم‪ ،‬بلکه‬ ‫به دنبال کســی می گردد که یا سرمایه داشــته باشد‪ ،‬یا بتواند اثری بســازد که در بازار فروش‬ ‫تضمین شــده داشته باشــد‪ .‬این ها تناقض هایی اســت که ما با ان ها زندگی می کنیم‪ .‬واقعاً هم‬ ‫نمی دانم با این تناقض ها چه می توان کرد اما واقعی است و وجود دارد‪.‬‬ ‫وی بار دیگر تاکید کرد‪ :‬در این مدتی که من در شــورای پروانه ســاخت بودم‪ ،‬هیچ دســتیار‬ ‫کارگردان و یا کارگردان جوانی پشت سد مجوز نمانده است‪ .‬اتفاقاً مجوز گرفته اند‪ ،‬اما نتوانسته اند‬ ‫فیلمی بسازند‪ ،‬چون نتوانسته اند سرمایه گذار گیر بیاورند‪ .‬این دیگر ربطی به فرایند صدور مجوز‬ ‫و ســازمان سینمایی ندارد‪ .‬این مرتبط با مناسبات حاکم بر فرایند تولید و فیلمسازی است‪ .‬این‬ ‫عضو شــورای پروانه ساخت درباره شــایبه وجود برخی مناسبات پشت پرده و ارتباط صدور این‬ ‫پروانه ســاخت با نســبت تهیه کننده فیلم با برخی اعضای کانــون کارگردانان که جیرانی ان ها‬ ‫را در شــورا نمایندگــی می کند هم گفت‪ :‬بله من عضو کانون کارگردانان هســتم اما در جامعه‬ ‫پر از ســوءتفاهم هر اتفاقی ســوءتفاهم برانگیز اســت‪ .‬من هم حق می دهم به کسانی که چنین‬ ‫سوءتفاهمی برایشان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫در این مورد خاص اما شاید مهمترین اشتباه تهیه کننده فیلم‪ ،‬انتخاب این کارگردان بود و درباره‬ ‫ان هم خودش باید پاســخگو باشد‪ .‬شاید بهتر بود در همان مرحله درخواست به شورای ساخت‬ ‫اطالع داده می شد که قرار است چنین فردی کارگردان کار باشد‪ .‬اگر کسی مشکلی داشته باشد‪،‬‬ ‫وظیفه حراست است که به ما اطالع دهد و ما شخصاً در این مسائل ورود نمی کنیم‪ .‬همسر اقای‬ ‫کریمی هم خودشــان از تهیه کنندگان هستند و فیلمی هم در دست دارند اما در این مورد اص ً‬ ‫ال‬ ‫ورودی نداشتند‪.‬‬ ‫جیرانی درباره اینکه ایا مطلع شــدن اعضای شورای پروانه ساخت از سابقه محمدامین کریم پور‬ ‫تغییری در نظر شــورا در این زمینه ایجاد کرده اســت هم گفت‪ :‬هنوز جلســه ای در این زمینه‬ ‫نداشتیم و در جلسه روز شنبه احتماالً در این زمینه گفتگو خواهیم کرد‪ .‬اینکه مجدد درباره این‬ ‫موضوع بحث می شود یا خیر هم تصمیمی است که اقای طباطبایی نژاد باید بگیرد و من به عنوان‬ ‫یک عضو نمی توانم تصمیم گیر باشم‪.‬‬ ‫چرا ستاد ملی مبارزه با کرونا با صراحت‬ ‫درباره فعالیت سالن های سینما و تئاتر اظهارنظر نمی کند؟‬ ‫از اواخر بهار و بعد از اینکه ســتاد ملی مبارزه با کرونا مجوز بازگشایی مکان های زیادی را داده‬ ‫ت ســینما و تئاتر میان اهالی این دو حوزه داغ شد چرا که‬ ‫بود‪ ،‬بحث بر ســر از سرگیری فعالی ‬ ‫معتقد بودند حضور در سالن سینما یا حتی تئاتر از رفتن به حضور در مترو و فروشگاه و غیره‬ ‫ایمن تر اســت‪ .‬ان ها تاکید داشــتند که وقتی حمایت ویژه ای از عرصه هنر نمی شود دست کم‬ ‫اجازه فعالیت با رعایت پروتکل ها صادر شود‪ .‬به این ترتیب از ابتدای تیرماه سینما و تئاتر به طور‬ ‫رسمی بازگشایی شدند‪ ،‬ولی اتفاقی که رخ داد تقریبا خالف پیش بینی ها و انتظار جمع زیادی‬ ‫از هنرمنــدان و حتی مدیران بود‪ .‬پیش تر تصور براین بود مردمــی که ماه ها از ماندن در خانه‬ ‫خسته شده اند‪ ،‬اگر فیلم یا تئاتر خوبی عرضه شود حتما از ان استقبال می کنند اما اکران بهترین‬ ‫فیلم جشنواره فجر از نگاه مخاطبان که پیش بینی فروش چند ‪ ۱۰‬میلیاردی را برایش داشتند‪،‬‬ ‫معادالت را به هم ریخت و ناکامی این فیلم در فروش ســه هفته ای خود‪ ،‬دســت اندرکارانش را‬ ‫مجبور به توقف اکران کرد‪ .‬این اتفاق برای فیلم های کمدی روی پرده هم رخ داد و فیلم «خوب‪،‬‬ ‫بد‪ ،‬جلف‪ »۲‬که پیش از شــیوع کرونا فقط در سه روز حدود یک میلیارد تومان فروخته بود‪ ،‬در‬ ‫یک ماه‪ ،‬کمتر از این رقم فروخت و ســرانجام راهی اکران انالین شــد‪ .‬دیگر فیلم کمدی این‬ ‫روزهای ســینما یعنی «زن ها فرشته اند ‪ »۲‬نیز وضعیت بهتری ندارد و به گفته یکی از اعضای‬ ‫شــورای صنفی نمایش بخاطر همین امار فروش پایین ‪ ،‬بسیاری از صاحبان فیلم ها تمایلی به‬ ‫اکران فیلم خود در سینماها ندارند‪ .‬احتماال به همین دلیل هم است که از هشتم مرداد به جای‬ ‫یک فیلم سینمایی جدید‪ ،‬فیلم «خروج» ابراهیم حاتمی کیا که چند ماه قبل اکران انالین شده‬ ‫و در ســینما ماشین هم به نمایش گذاشته شده بود به سینماها اورده شده است‪ ،‬ان هم برغم‬ ‫تاکید رییس انجمن سینماداران در فروردین که گفته بود اگر فیلمی انالین اکران شود دیگر در‬ ‫سینماها نمایش داده نمی شود‪ .‬البته این اظهارنظر در ان زمان برای جلوگیری از اکران فیلم هایی‬ ‫پرمخاطب در ‪VOD‬ها بود ولی در نهایت پس از گذشت این چند ماه واضح به نظر می رسد که‬ ‫هیچ کدام از طرح های اکران انالین و سینما ماشین موفقیتی به دست نیاوردند و شاید فقط برای‬ ‫یکی دو فیلم با توجه به شرایط خاص‪ ،‬امتیاز مثبتی به دست امده باشد‪ .‬این وضعیت به مراتب‬ ‫در تئاتر بدتر است چون در سینما الاقل یک فیلم به نسبت پرمخاطب اکران شد اما در تئاتر هیچ‬ ‫گروه مخاطب پســندی برای روی صحنه رفتن اعالم امادگی نکرده است‪ .‬در نتیجه سالن های‬ ‫سینما و تئاتر اگرچه با موافقت ستاد مبارزه با کرونا باز هستند‪ ،‬اما عمال نیمه تعطیل هستند چرا‬ ‫که برخی در روزها به اندازه انگشتان دو دست هم تماشاگر ندارند‪ .‬براین اساس مشخص نیست‬ ‫معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ که به فعالیت سینماها اعتراض دارد و‬ ‫گفته‪« ،‬برابر دستورالعمل صادره یک سری از مشاغل و صنوف پرریسک اجازه فعالیت در دوران‬ ‫شیوع کرونا را ندارند که سینماها نیز یکی از انها هستند و نباید فعالیت کنند» ایا اطالعی دارد‬ ‫که بسیاری از سینماها هر روز خالی از تماشاچی هستند؟ ازسوی دیگر این پرسش هم از جانب‬ ‫گروهیمطرح است که با این اوصاف‪ ،‬اصرار بر باز بودن سینماها با چه توجیهی است؟اخیرا تولیت‬ ‫استان امامزاده صالح (ع) در ویدیویی با انتقاد از اینکه اجازه برپایی مراسم دعای عرفه در حیاط‬ ‫صحن ها و زیر پوششــی برای جلوگیری از تابش افتاب داده نشــده‪ ،‬این مسئله را مطرح کرده‬ ‫است‪« :‬درد من این است که شنیده ام بلیت سینماها از شنبه تا چهارشنبه نیم بها شده و مردم‬ ‫ن‬ ‫با تخفیف به زیر سقف سینما دعوت می شوند ولی ما در فضای ازاد نمی توانیم دعا بخوانیم‪ .‬ای ‬ ‫پارادوکس باید حل شود‪ ».‬این ها همه در حالی است که یک بررسی ساده و توجه به امار فروش‬ ‫سینماها نشان می دهد که تاکنون مردم و حتی عالقه مندان همیشگی سینما در موقعیت فعلی‬ ‫استقبالی از ســینما نکرده اند و مقایسه اش با کسانی که عالقه مند به حضور در مکانی مذهبی‬ ‫هستند منطقی نیست‪ ،‬اما نکته دیگر این است عده ای هم معتقدند که وزارت ارشاد و سازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬سالن ها را با وجود نبود مخاطب کافی تعطیل نمی کنند‪ ،‬چرا که در این صورت‪ ،‬قطعا‬ ‫این توقع به وجود می اید که جور دیگری حمایت کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این سوال جای پرسش‬ ‫دارد‪ ،‬که چرا ستاد ملی مبارزه با کرونا که درباره مشاغل‪ ،‬مکان ها و موارد زیاد دیگری از جمله‬ ‫کنکور مصوبه دارد‪ ،‬برای یک بار هم که شــده در عرصــه فرهنگ و هنر با جزئیات اظهارنظر‬ ‫نمی کند؟! ایا دستورالعملی که پلیس تهران به ان اشاره دارد‪ ،‬مصوبه ستاد کرونا است؟‬ صفحه 2 ‫نگاهی به «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف‪ :۲‬ارتش سری»‪ ،‬نوشته و کار پیمان قاسمخانی‬ ‫سمیه هاشمیان‬ ‫شوخیباسینماوتحریفتاریخ‬ ‫می پاشد و نمی شود درنگ متمرکزی را برای لمس یک واقعیت تلخ در نظر گرفت‪.‬‬ ‫‪ .3‬بیزنس نامزد‪ :‬وقتی متوجه می شویم که یک لولوی سر خرمن دارندۀ این پز و ادای سام درخشانی است و او‬ ‫یک دختر جوانی (با بازی ستاره پسیانی) است که با این ستارۀ سیتما قرار ازدواج دارد و حاال می خواهد به ازای‬ ‫این ثروت ریخته بر پای ستاره سینما از او بخواهد که دیگر فیلم بازی نکند‪ .‬یعنی از عشق و عالقه و کارش دست‬ ‫بکشد و در هولدینگ خودش مشغول به کار شود و با فریادها و بداخالقی هایش خو بگیرد‪.‬‬ ‫این مقایسه سینما و تجارت است که حال و هوای حاکم بر جامعه را مصداقی تر بر ما اشکار می سازد‪ .‬اما از‬ ‫یک جایی غالب شدن چنین ویژگی ها بر خود فیلم است که رشته کالم را از دست فیلمنامه نویس و صد البته‬ ‫کارگردان می رباید که «خوب بد‪ ،‬جلف ‪ :2‬ارتش سری» به جای منتقد ماندن و مخالفت با شرایط موجود چه‬ ‫در سینما و چه در جامعه خود نیز از ان پیروی می کند و همین ویژگی ها را برای ایجاد یک بیزنس سینمایی و‬ ‫جلب یک گیشۀ بزرگتر رعایت می کند‪ .‬اینکه پول و بیزنس بر فیلم احاطه می یابد‪ ،‬دیگر پس راندن اندیشه های‬ ‫مطرح شده در ان است‪.‬‬ ‫‪ .4‬جاسوسی ایرانی و امریکایی‪ :‬فربد (حامد کمیلی) یک جاسوس در سازمان سیای امریکاست و در فیلم هم او‬ ‫را در یک ماموریت بین المللی در سنگاپور می بینیم که مثل نخود دارد ادم می کشد‪ .‬مقام مافوقش دکتر مدنی‬ ‫(فرهاد اییش) ماموریت جدیدش را به ظاهر فیلمسازی در ایران معرفی می کند‪ .‬او باید دوره کوتاه کارگردانی‬ ‫ببیند‪ ،‬فیلمی بسازد و جایزه ای بگیرد و بعد سر از ایران در بیاورد‪ .‬انها ماموریتشان درواقع دزدی یک کیک زرد‬ ‫است و این وصلۀ وضعیت جاسوسی به یک کمدی است که باید بر بار هیجانی و هول و والی فیلم بیفزاید‪.‬‬ ‫تلفیق ژانرها امری ممکن و حتی الزم در زمانه پسامدرن به شمار می اید اما زمانی کفایت می کند که کارگردان‬ ‫هرچه پیمان قاسمخانی در برخی از فیلمنامه هایش‪ ،‬نویسنده در خوری است و ما را در شبهای بربره و پاورچین‬ ‫با خود نگه می دارد و همچنین در فیلم هایی مانند مارمولک‪ ،‬مکس و طبقه حساس ردپای درستی از خود را‬ ‫در سینمای کمدی ایران بر جای می نهد و حتی در «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪ »1‬موفقیت هایی را در اولین ساخته در‬ ‫مقام کارگردان در جذب مخاطب دارد اما در ساخت «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪ :2‬ارتش سری» بسیار کم می اورد و‬ ‫رشته کالم را از دست می دهد و ما را هوشیارانه متوجه خالقیت ها و پردازش های دقیق فیلم کمدی جاسوسی‬ ‫اشنمی گرداند‪.‬‬ ‫‪ .1‬دیر کردن‪ :‬سام درخشانی سر قرار با خانم بشارتی‪ ،‬تهیه کننده در رستوران دیر کرده و زمانی که پژمان‬ ‫جمشیدی متوجه می شود که همبازی اش سام درخشانی است‪ ،‬به او برمی خورد که چرا بازهم مثل کارهای‬ ‫قبلی دیر کرده و سر صحنه اخری که با هم پیش از این بوده اند‪ ،‬جمشیدی به خود فحشی داده که اگر فالنی‬ ‫من بعد دیرتر از من بیاید‪ ...‬اما همه شواهد و قرائن از راه می رسند و با انکه جمشیدی دیر امدن خود را معترف‬ ‫است اما انها می گویند که از نیم ساعت پیش و نه پنج دقیقه انجا بوده است‪ .‬همین حضور شناسانده برخی از‬ ‫بازیگران سینمای ایران است که به همین سادگی بیانگر جلف بودن روابط انهاست و حتی قضیه به همین جا‬ ‫نیز ختم نمی شود‪ .‬انها پز ماشین ها و لباس هایشان را می دهند و سرانجام سر رقم قرارداد چک و چانه می زنند‬ ‫که اگر فالنی همراه من هست‪ ،‬من باید حتما ده میلیون از او باالتر بگیرم‪ .‬یعنی ستاره های سینمای عامه پسند‬ ‫بتواند در ایجاد فضاهای متنوع موفق و سربلند بیرون بیاید‪ .‬به نظر صحنه حضور در سنگاپور که هم مامور سیا‬ ‫تیراندازی می کند و هم تلفنی دارد با مقام مافوقش حرف می زند اصال جدی نیست‪ .‬البته صحنه حضور همین‬ ‫ماموران سیا در مبارزه با طالبان نیز چندان جدی نیست‪ .‬به هر روی فربد یک مامور است که در وضعیت اول‬ ‫واقعی است و در وضعیت دوم همچنان مامور است که به ظاهر دارد فیلم می سازد‪ .‬بنابراین باید صحنه اول‬ ‫دشوارتر می نمود و واقعا ما یک جاسوس را در حال ماموریت می دیدیم و حاال در صحنۀ دوم به دلیل حضور‬ ‫دو کمدین سینمایی تناقضی اشکار در رفتارها خود بیانگر یک وضعیت دو گانه جاسوسی و کمدی می شد‪.‬‬ ‫‪ .5‬فیلمساز و فیلمسازی فیک‪ :‬فربد یک فیلمساز قالبی است و دارد یک فیلم فیک و جعلی را به ظاهر طراحی‬ ‫و فیلمبرداری می کند‪ .‬این نحوه مواجهه با سینما و همچنین رای و نظرهای سام و جمشید که به جای یک‬ ‫ایستگاه قطار طراحی شده در اطراف تهران‪ ،‬بهتر است که سر از شمال در بیاورند و هم از جنگل و ایستگاههای‬ ‫واقعی انجا به لخاظ تصویری بهره مند شوند و هم در کنار دریا خوش بگذرانند‪ ،‬نوعی تحریف و جعل اشکار‬ ‫واقعیت هاست‪ .‬چنانچه این نشانه ها و برخوردها بر خالف وضعیت تاریخی داستان فیلم و ارتباطش با جنگ‬ ‫جهانی دوم و حضور ارتش سری المان نازی در ایران برای دست یافتن به یک بمب اتمی است‪ .‬بنابراین همه‬ ‫چیز دست در دست هم می دهد که تاریخ و سینما را دچار یک وضعیت جعلی نماید که در ان فانتزی تعیین‬ ‫کننده واقعیت هاست‪ .‬اینها از مواردی است که بازهم ارزش های معنوی و فکری کار را می تواند تضمین کند اما‬ ‫برخوردار از همین رفتارهای بچگانه و چه بسا کودنانه هستند‪ .‬در عین حال هم کارهایشان می فروشد و هم‬ ‫اینها پولدارتر می شوند‪ .‬نسبت هایی که در ان عقل و شعور تعیین کننده نیست و اخالق و درایت نقشی در نوع‬ ‫رفتارهایشان ندارد‪ .‬بنابراین این سینما باید مشکالت اساسی داشته باشد که چنین دارد بر جامعه تاثیر می گذارد‬ ‫و به اصطالح به اشتباه دارد بر مخاطبان تاثیرگذاری می کند‪.‬‬ ‫این برخورد شاید شوخی تلقی شود و ان هم شوخی با سینمای ایران که البته در بسیاری از فیلم های ده پانزده‬ ‫سال اخیر چنین روالی در سینمای گیشه پسند ما عادی است و بسیاری کمدی ها نیز دقیقا چنین اند‪.‬‬ ‫ادم حس می کند که پیمان قاسمخانی نیز همانند بسیاری از بزرگان سینمای جهان به دنبال ارائه فیلمی است‬ ‫که می تواند جلوه پسامدرنانه به خود بگیرد و در ارجاع به ژانرها و تاریخ و چالش با خود سینما ‪-‬و استفاده از شیوه‬ ‫فیلم در فیلم‪ -‬به دنبال بیان تازه تری از یک سینمای غیر متعارف است‪ .‬یعنی زمینه های ان در همان اغاز چیده‬ ‫می شود که ما یک کمدی جاسوسی ایرانی ضد امریکایی را خواهیم دید‪ .‬بنابراین روال فیلم دشوارتر خواهد‬ ‫شد چون از امیزش ها و پیچیدگی های قابل مالحظه ای باید برخوردار باشد اما انگار اینها در حد یک سوءتفاهم‬ ‫است و پیامدی جزء بدگمانی به دنبال نخواهد داشت و ما فقط با یک تناقض غیر قابل هضم همراه شده ایم‪.‬‬ ‫‪ .2‬لباس و ماشین سام‪ :‬پیش از این دیدار در رستوران‪ ،‬سام درخشانی لباس های غیر معمول می پوشیده اما در‬ ‫اینجا کت و شلوار شیک و کفش ورنوی براق به پا کرده است و با یک ماشین بسیار گران به این مالقات رفته‬ ‫است‪ .‬برای همه عالمت سوال است که او از کجا پول بدست اورده که بسیاری از بازیگران ‪-‬حتی ستاره های‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬نیز به سختی می توانند چنین درامدی داشته باشند‪.‬‬ ‫شاید این قیاس مع الفارق باشد اما درواقع تلنگری به نظام اقتصادی ده پونزده سالۀ اخیر است که کل جامعه را‬ ‫در خود فرو برده و حاال دارندگی ها و برازندگی های لبریز از فیس و افاده طبقه بورژوازی این روزهاست که سینما‬ ‫بهانه می شود برای بیان این اختالف سطح هایی که هوش را از سر می برد‪ .‬شاید این هم از امتیازات مثبت فیلم‬ ‫باشد که یک الیه قابل اعتنا و تامل را پیش رویمان می گذارد‪ .‬اما هر اثر هنری شیرازه ای دارد که این الیه ها‬ ‫را تحت الشعاع هم می گذارد که در نبود هر یک از این موارد با حفظ استانداردهای الزم انگار همه چیز از هم‬ ‫انگار از یک جایی همه چیز بر باد رفته و شاکلۀ اصلی فیلم شکل نگرفته باشد‪ .‬یعنی همه چیز هچل هفت و‬ ‫بی محتوا شده است‪.‬‬ ‫‪ .6‬حضور نازی ها در ایران‪ :‬حضور نازی ها در ایران و زمان حکومت پهلوی ها یک واقعیت تاریخی است اما نحوه‪،‬‬ ‫و داستان حضورشان در این فیلم کامال جعلی و تحریف شده است‪ .‬همچین خود ماموریت و در عین حال‬ ‫حضور ترامپ و شوخی با طالبان و سیاست های عربستان نیز در ان دیده می شود‪ ،‬که همه اینها بیانگر یک‬ ‫وضعیت فانتزی است که به کام سیاست باید ریل گذاری شده باشد که در درازنای تاریخ مسائل و رویدادهای‬ ‫مهم سیاسی را دارد مطرح می کند اما هدف شوخی با انهاست تا که بخواهد حقیقتی را سر راست در اختیار‬ ‫مخاطبانش بگذارد‪ .‬اینها نیز از نشانگان یک وضعیت پسامدرن است که هیچ رشته واقعی را نمی خواهد حاکم‬ ‫بر کلیت اثر گرداند‪ .‬بلکه همه چیز باید جعلی و فانتزی تلقی شود‪ .‬اما جعلیات در اثر هنری و به ویژه یک فیلم‬ ‫منتقد باید تبدیل به حقایق پذیرنده ای شود‪.‬‬ ‫‪ .7‬طالبان و کیک زرد‪ :‬حضور طالبان در اطراف تهران و دستیابی شان به کیک زرد هم مزید بر علت شده که‬ ‫دیگر همه چیز فانتزی جلوه کند‪ .‬تحریف تاریخ و واقعیت های سیاسی دست در دست هم می دهد و رشته‬ ‫محوری فیلم را تحت الشعاع خود قرار می دهد که انگار هیچ فیلم در خور تاملی شکل نگرفته است‪ .‬فقط هدف‬ ‫ارائه هیجان و ایجاد لحظه های تیر و ترقه است که مخاطب بیشتر درگیر فرح بخشی ها فیلم شود اما اینکه‬ ‫منافات دارد با همان روال و قراردادهایی که در ابتدای فیلم قرار است چنین فیلم هایی از بیخ و بن زده شوند‪.‬‬ ‫در حالیکه زمینه های بروز یک فیلم پسامدرن با امیزش دو ژانر کمدی و جاسوسی فراهم است و بازیگران هم‬ ‫باید بتوانند این دو را در کنار هم به درستی بازی کنند اما همه چیز در حد یک شوخی می ماند و ما با هجویه‬ ‫و ظنزی در خور دیدن و تامل کردن همراه نمی شویم‪ .‬حتی خنده هم به معنای دقیق کمدی اتفاق نمی افتد و‬ ‫لحظات جاسوسی نیز با جدیت تمام ارائه نشده است‪ .‬پس هیجان و هول و والیی نیز تلقین نمی شود‪.‬‬ ‫به هر روی نام و نشان قاسمخانی در کنار نام و نشان پژمان جمشیدی‪ ،‬سام درخشانی و حامد کمیلی و افزودن‬ ‫ارزش فرهاد اییش و کوهر خیراندیش به ظاهر در جذب مخاطب موفق می نماید اما واقعیت چیز دیگری است‬ ‫و فیلم نمی تواند اصیل و صمیمی ما را با خود همراه کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبــــــــــه ‪ 11‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1280‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫گزارش‬ ‫صاحبان فیلم های سینمایی چه‬ ‫زمانی پولشان را پس می گیرند؟!‬ ‫اگر فیلمی به محض ســاخت اکران شــود‪ ،‬هشت ماه بعد‬ ‫از پایان تولید‪ ،‬ســرمایه گذاران فیلم به سرمایه شان دست‬ ‫می یابند‪ .‬حال اگر به رویه مرسوم در سینمای ایران‪ ،‬فیلمی‬ ‫سه تا یک ســال پس از تولید اکران شود‪ ،‬یازده تا بیست‬ ‫ماه پس از تولید‪ ،‬ســهم فروش صاحبان فیلم به دســت‬ ‫انها می رسد! سالن های ســینمای ایران پس از چهار ماه‬ ‫تعطیلی متاثر از شــیوع کرونا‪ ،‬جزو اخرین مجموعه هایی‬ ‫بودند که مجوز بازگشــایی با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت را یافتند‪.‬‬ ‫این تصمیم مصادف با شروع اوج گیری مجدد شیوع کرونا‬ ‫در ایران و افزایش تعداد قربانیان این ویروس مرگ افرین‬ ‫در ایران شد‪.‬‬ ‫ســالن های ســینما وضعیت مناســبی ندارنــد و اکنون‬ ‫مشــوق های تازه ای بــرای تماشــاگران‪ ،‬فیلمســازان و‬ ‫سالن داران سینما در نظر گرفته شده‪ ،‬تا رونق به سینمای‬ ‫ایــران بازگردد؛ هرچنــد نمی توان بــا اطمینان از تالش‬ ‫برای پر کردن سالن های ســینما دفاع کرد‪ .‬در این میان‬ ‫تهیه کنندگان در چالش جدی با گروهی از ســالن داران‬ ‫مواجه شده اند که البته ریشه های تاریخی دارد‪ .‬فیلم های‬ ‫سینمایی از گذشته تاکنون پس از اکران‪ ،‬با کسب درامد‬ ‫سریع برای ســالن داران همراه بود؛ اما سالن داران معموالً‬ ‫ماه ها پس از اکران فیلم با دفتر پخش و تهیه کننده فیلم‬ ‫تسویه حســاب می کنند که این وقفه گاهی تا هشت ماه‬ ‫بوده اســت! در واقع اگر فیلمی به محض ســاخت اکران‬ ‫شود‪ ،‬هشــت ماه بعد از پایان تولید‪ ،‬سرمایه گذاران فیلم‬ ‫به سرمایه شان دســت می یابند‪ .‬حال اگر به رویه مرسوم‬ ‫در ســینمای ایران‪ ،‬فیلمی ســه تا یک سال پس از تولید‬ ‫اکران شــود‪ ،‬یازده تا بیست ماه پس از تولید‪ ،‬سهم فروش‬ ‫صاحبان فیلم به دســت انها می رسد! در واقع در شرایطی‬ ‫که فیلم ها به خــودیِ خود غالباً با زیان مواجه هســتند‬ ‫و شکســت تجاری می خورند‪ ،‬صاحبــان انها باید ماه های‬ ‫متمادی در صف تســویه با سالن های ســینما باشند که‬ ‫بلیت را نقد فروخته و تســویه حســاب کرده اند؛ اما سهم‬ ‫صاحب فیلم را با تاخیرهای اینچنینی پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫ایــن شــیوه تســویه حســاب‪ ،‬ان هــم در دوران تورم‬ ‫پرشتاب‪ ،‬ســینما را از انچنانی که تاکنون تصور می شد‪،‬‬ ‫غیراقتصادی تــر و زیان ده تر می نمایاند و هیچ ســرمایه‬ ‫گذار بخش خصوصی به قصد ســود اقتصادی وارد چنین‬ ‫عرصه ای نمی شــود‪ ،‬چون در هر بازاری ســود سریع تر و‬ ‫تضمین شده تر از ســینمای ایران خواهد داشت‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر با توجه به اینکه ســرمایه گذاران دسترســی سریع‬ ‫بــه منابع مالی حاصــل از اکران فیلم شــان را نمی یابند‪،‬‬ ‫عم ً‬ ‫ال ماه های متمادی فرصت تولید اثر بعدی را از دســت‬ ‫می دهند که این رویه عــاوه بر کند کردن چرخه تولید‪،‬‬ ‫عامل مضاعفی بر ســر راه کسب ســود در سینمای ایران‬ ‫اســت‪ .‬از قضا برخی تهیه کنندگان نیز از این فضا استفاده‬ ‫می کننــد و به همین بهانه‪ ،‬با عوامــل ماه ها پس از پایان‬ ‫پروژه ها تسویه حساب نمی کنند‪ .‬در واقع زنجیره بدحسابی‬ ‫برخی سالن داران‪ ،‬دامن تمامی عوامل سینما را می گیرد‪.‬‬ ‫قرار بود پس از فعال شــدن سامانه مرکزی فروش بلیت‬ ‫توسط سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫به محض خرید بلیت‪ ،‬درامد بین سینمادار‪ ،‬پخش کننده‬ ‫(تهیه کننده فیلم) و مالیات تقســیم شــود اما شــواهد‬ ‫نشــان می دهد این بخش که به عنوان یکی از نقاط قوت‬ ‫طرح مطرح می شــد‪ ،‬اجرایی نشده و همچنان سالن داران‬ ‫می توانند با چنان تاخیرهایی تســویه حساب کنند! هنوز‬ ‫مشــخص نیست فیلمســازانی که در ماه های پایانی سال‬ ‫‪ ،1398‬اثارشان اکران شده‪ ،‬چه زمان به پولشان می رسند‬ ‫و وقتی این طلب وصول شود‪ ،‬چه میزان از ارزشش متاثر‬ ‫از تورم کاسته شده است؟!‬ ‫به تازگی سید محمد مهدی طباطبایی نژاد معاون نظارت‬ ‫و ارزشیابی سازمان سینمایی اعالم کرد جمع این بدهی ها‬ ‫شــانزده و نیم میلیارد تومان است و این لیست به صندق‬ ‫اعتباری هنر اعالم شده تا از طریق صندق اعتباری وام ‪4‬‬ ‫درصدی جهت تسویه حساب پخش کنندگان به سینماها‬ ‫پرداخت شود‪ .‬این اقدام در حالی رخ می دهد که در عمل‬ ‫اشــکال اصلی رفع نشده و با اکران فیلم های بعدی‪ ،‬برخی‬ ‫سالن داران همچون گذشته بدهی شان را با تاخیر پرداخت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫کمدین هایخندوانهاینروزهامشغولچهکاریهستند!‬ ‫تلویزیوندرتسخیرکمدین هایخندوانه‬ ‫شنبــــــــــه ‪ 11‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1280‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫گزارش‬ ‫اخبار‬ ‫از «امام علی» و «هزار دستان» تا «مدار صفر درجه» و «شهرزاد»‬ ‫بهترین سریال های ایرانی بر اساس‬ ‫ارای سایت ای ام دی بی‬ ‫پایگاه داده های اینترنتی فیلم ها (‪ )Internet Movie Database‬که‬ ‫به صورت مخفف ‪ imdb‬خوانده می شود‪ ،‬سایتی دربرگیرنده اطالعات‬ ‫فیلم ها‪ ،‬سریال های تلویزیونی‪ ،‬بازیگران‪ ،‬هنرمندها و ‪ ...‬است‪ .‬ای ام دی بی‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین وب سایت ها در عرصه فیلم و سریال است که ماهانه بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیون بازدیدکننده دارد‪ .‬این وبگاه‪ ،‬در حال حاضر‪ ،‬دارای بیش‬ ‫از ‪ ۶‬میلیون عنوان فیلم و سریال است و نزدیک به ‪ ۹۰‬میلیون کاربر ثبت‬ ‫شده دارد‪ .‬یکی از دسترسی هایی که ای ام دی بی به کاربرانش ارائه می کند‪،‬‬ ‫قابلیت امتیازدهی به فیلم ها و سریال ها است که کاربر می تواند به اثر مورد‬ ‫نظرش امتیازی بین‪ ۱‬تا‪ ۱۰‬بدهد‪ .‬با توجه به تعداد کسانی که به یک فیلم‬ ‫یا سریال توجه و ان را ارزیابی کرده اند‪ ،‬و میانگین امتیازی که ان اثر کسب‬ ‫کرده است‪ ،‬می توان دست به انتخاب بهترین های سایت ای ام دی بی زد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬با مروری بر امار کسب شده توسط سریال های ایرانی تولید‬ ‫شده در تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی‪ ،‬فهرست پرطرفدارترین های این‬ ‫عرصه مشخص خواهد شد‪« .‬هزار دستان»‪« ،‬کاله قرمزی»‪« ،‬شب های‬ ‫برره»‪« ،‬روزی روزگاری»‪« ،‬شهرزاد»‪« ،‬امام علی(ع)» و «مدار صفر درجه»‪،‬‬ ‫بهترین سریال های تولید شده در پس از انقالب از نگاه کاربران ای ام دی بی‬ ‫است که در زیر‪ ،‬بدون اولویت و ترتیب‪ ،‬مروری دوباره بر ان ها داشته ایم‪.‬‬ ‫«هزاردستان»؛یادگارهمیشگیعلیحاتمی‬ ‫«هزاردستان» به نویســندگی و کارگردانی علی حاتمی‪ ،‬در سال های‬ ‫‪۱۳۵۸‬تا ‪ ۱۳۶۶‬ســاخته و در ابتدای ســال ‪ ،۱۳۶۷‬عصرهای جمعه‪ ،‬از‬ ‫شبکه یک تلویزیون ایران پخش شد‪ .‬داســتان این سریال‪ ،‬در دو دوره‬ ‫تاریخی اواخر سلطنت احمدشاه تا اغاز حکومت رضاشاه و دوران پایانی‬ ‫حکومت او تا به شاهی رسیدن محمدرضا پهلوی می گذرد‪ .‬شخصیت های‬ ‫این فیلم بر اساس ادم های واقعی شکل گرفته است که با تخیل فیلمساز‬ ‫در امیخته اند‪ .‬هنرنمایی بازیگرانی چون جمشید مشایخی در نقش رضا‬ ‫خوشــنویس (تفنگچی)‪ ،‬عزت اهلل انتظامی در نقــش خان مظفر‪ ،‬داود‬ ‫رشیدی در نقش مفتش شش انگشتی‪ ،‬علی نصیریان در نقش ابوالفتح‬ ‫صحاف‪ ،‬محمدعلی کشاورز در نقش شعبون استخونی و ‪ ...‬از ویژگی های‬ ‫درخشان این سریال است‪ .‬افزون بر بازی ها‪ ،‬داستان پرکشش و تو در تو‪،‬‬ ‫دیالوگ نویسی ماندگار حاتمی‪ ،‬دکورهای بزرگ‪ ،‬طبیعی و مناسب و ‪ ...‬از‬ ‫دیگر مواردی است که باعث شده این سریال پس از سه دهه‪ ،‬محبوب ترین‬ ‫اثر تلویزیونی ایران در سایت ای ام دی بی باشد‪.‬‬ ‫«امامعلی»؛بهترینسریالمذهبی‪-‬تاریخیتلویزیون‬ ‫در سه دهه گذشته‪ ،‬با این که تلویزیون چندین سریال مذهبی‪-‬تاریخی را‬ ‫روی انتن برده است‪ ،‬اما هنوز مجموعه تلویزیونی «امام علی» به کارگردانی‬ ‫داود میرباقری که سال ‪ ۱۳۷۵‬پخش شد‪ ،‬محبوب ترین اثر در این زمینه‬ ‫است؛ ارای کاربران سایت ای ام دی بی هم این امر را تایید می کند‪ .‬این اثر‬ ‫در زمانی نزدیک به سه سال و با حضور ‪ ۱۵۰‬بازیگر و بیش از پنج هزار‬ ‫هنرورز‪ ،‬جلوی دوربین رفت‪ .‬میرباقری با کمک گرفتن از تجربیات تئاتری‬ ‫خود‪ ،‬در این سریال‪ ،‬راهی متفاوت از دیگر مجموعه های تاریخی تلویزیون‬ ‫در پیش گرفت و با بهره گیری از زبانــی نزدیک به ادبیات محاوره ای و‬ ‫امروزی مردم‪ ،‬شخصیت پردازی دقیق و بازی گرفتن از بهترین هنرمندان‬ ‫این عرصه‪ ،‬اثری ماندگار را افرید‪ .‬در این سریال‪ ،‬داریوش ارجمند (مالک‬ ‫اشــتر)‪ ،‬مهدی فتحی (عمروعاص)‪ ،‬بهزاد فراهانی (معاویه)‪ ،‬محمدرضا‬ ‫شریفی نیا (ولید بن عقبه)‪ ،‬ویشکا اسایش (قطام)‪ ،‬سیروس گرجستانی (ابا‬ ‫قطام)‪ ،‬جمشید مشایخی (عبداهلل بن مسعود)‪ ،‬داود رشیدی (حکیم بن‬ ‫جبله عبدی)‪ ،‬جهانگیر فروهر (ابوسفیان)‪ ،‬کریم اکبری مبارکه (ابن ملجم)‬ ‫و ‪ ...‬به نقش افرینی پرداخته اند‪.‬‬ ‫«کاله قرمزی»؛بامزگی هاییکعروسکمحبوب‬ ‫«کاله قرمزی»‪ ،‬ساخته زوج هنری ایرج طهماسب و حمید جبلی‪ ،‬تاکنون‬ ‫در قالب چند مجموعه تلویزیونی در دهه های ‪ ۸۰ ،۷۰‬و ‪ ۹۰‬روی انتن‬ ‫تلویزیون رفته است‪ .‬اقای مجری با بازی ایرج طهماسب‪ ،‬کاله قرمزی با‬ ‫صداپیشگیحمیدجبلی‪،‬پسرخالهباصداپیشگیحمیدجبلی‪،‬پسرعمه زا‬ ‫ل دور با صداپیشگی بهادر مالکی‪،‬‬ ‫با صداپیشگی محمدرضا هدایتی‪ ،‬فامی ‬ ‫ببعی با صداپیشگی محمد بحرانی‪ ،‬جیگر با صداپیشگی کاظم سیاحی‪،‬‬ ‫دختر همسایه با صداپیشگی نگار استخر‪ ،‬هم ساده با صداپیشگی محمد‬ ‫بحرانی‪،‬گابیباصداپیشگیعلیسرابی‪،‬دیویباصداپیشگیهوتنشکیبا‪،‬‬ ‫بچه فامیل با صداپیشگی محمد لقمانیان و ‪ ...‬از جمله شخصیت های مهم‬ ‫اینسریالهستند‪.‬‬ ‫«شب های برره»؛ از روستایی خیالی تا اشارات واقعی به‬ ‫مشکالتجامعه‬ ‫موفق اثار کمدی در تلویزیون و شبکه‬ ‫مهران مدیری‪ ،‬از کارگردانان پُر کار و ِ‬ ‫نمایش خانگی است که سریال هایی چون «پاورچین»‪« ،‬باغ مظفر»‪« ،‬مرد‬ ‫هزارچهره»‪« ،‬در حاشیه»‪« ،‬قهوه تلخ»‪« ،‬هیوال» و ‪ ...‬را ساخته است‪ .‬اما از نگاه‬ ‫کاربران ای ام دی بی‪ ،‬این «شب های برره» است که به عنوان یکی از بهترین‬ ‫سریال های پس از انقالب شناخته شده و امتیاز باالیی را کسب کرده است‪.‬‬ ‫«شب های برره» به نویسندگی پیمان قاسمخانی‪ ،‬از دوم مهر ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪۱۸‬‬ ‫بهمن همان سال‪ ،‬هر شب از شبکه سوم سیما پخش می شد‪ .‬داستان این‬ ‫یداد که مردمش‪ ،‬لباس‪ ،‬اداب و زبان‬ ‫سریال‪ ،‬در روستای خیالی برره رخ م ‬ ‫خاص خودشان را داشتند‪ .‬این سریال‪ ،‬در زمان پخش‪ ،‬محبوبیت بسیاری‬ ‫داشت و بینندگان زیادی را پای خود می نشاند‪ .‬تاثیر «برره» بر مخاطبان‬ ‫ان چنان بود که برخی از اصطالحات و کلمات به کار در رفته در ان‪ ،‬برای‬ ‫مدت ها وار ِد زبان محاوره مردم و جامعه شد‪ .‬اگرچه داستان این سریال در‬ ‫دوره رضاشاه اتفاق می افتد‪ ،‬اما اشارات زیادی به مسائل روز و مفاهیم امروزی‬ ‫دارد که در زمان پخش‪ ،‬باعث شد بارها سانسور شود و سرانجام هم‪ ،‬تولیدش‬ ‫نیمه تمام بماند‪ .‬مهران مدیری (شیر فرهاد)‪ ،‬سیامک انصاری (کیانوش)‪،‬‬ ‫سعید پیردوست (سردارخان)‪ ،‬محمد شیری (ساالرخان)‪ ،‬رضا شفیعی جم‬ ‫(کیوون)‪ ،‬بهنوش بختیاری (لیلون)‪ ،‬شقایق دهقان (سحرناز)‪ ،‬هادی کاظمی‬ ‫(نظام دوبرره)‪ ،‬محمدرضا هدایتی (یاور طغرل)‪ ،‬ساعد هدایتی (جان نثار) و ‪...‬‬ ‫از بازیگران اصلی و مطرح سریال «برره» بودند‪.‬‬ ‫حسن حقیقی‬ ‫اگر در دهه هفتاد مهران مدیری در قالب برنامه ساعت خوش پایه گذار حضور افرادی شد که هنوز‬ ‫عرصه اثار نمایشی طنز وابسته به انهاست و هر کدام در طی سالها رفته رفته پیشرفت کرده و خود‬ ‫بنیانگذار اثار ماندگار این حوزه شدند‪ ،‬در طی سالهای اخیر رامبد جوان در قالب برنامه خندوانه و‬ ‫در شکلی دیگر عرصه را برای ظهور استعدادهای تازه گشود‪ .‬اگر تا چند سال پیش تمام ذهنیت ما‬ ‫از اجراهای طنز و استنداپ کمدی برمی گشت به افرادی مثل حمید ماهی صفت و حسن ریوندی‪،‬‬ ‫رامبد جوان اما با اوردن استنداپ طنز به خندوانه به نوعی پای انرا به تلویزیون باز کرد و از طریق‬ ‫ان معرف اســتعدادهایی در حوزه طنز شد که تا پیش از ان مجال بروز توانایی شان فراهم نمیشد‪.‬‬ ‫خندوانه در طی این ســالها عالوه بر پربیننده بودن و از دل همین محبوبیت به دلیل شکل درست‬ ‫ســاختاری‪ ،‬فرصتی مهیا کرد برای ظهور و مطرح شدن استعدادهای تازه ای که ناشناخته بودند اما‬ ‫به واســطه حضور در این برنامه جان گرفتند و اندک اندک دارند به جریان تولیدات نمایشی وارد و‬ ‫به بخش تاثیرگذار اثار سینمایی و تلویزیونی تبدیل میشوند‪ .‬به بهانه حضور علی صبوری به عنوان‬ ‫یکی از دســتپخت های خندوانه در ســریال اخر خط‪ ،‬مرور کرده ایم شرایط حال حاضر افرادی که‬ ‫خندوانه تاثیر زیادی در زندگی کاری انها داشت و در این برنامه دیده شده و بیشتر به جامعه هنری‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫علی مسعودی‬ ‫از او شروع میکنیم چرا که اینروزها حسابی سرش شلوغ است‪ .‬یک ماهی از پایان فصل اول مسابقه‬ ‫خونه مونی با طرح و ایده و کارگردانی او میگذرد‪ ،‬ابتدای سال و در ایام نوروز اجرا را با برنامه قرنطینه‬ ‫تجربه کرد و چند وقتی هســت که ســریال اخر خط به کارگردانی او در حال نمایش از شبکه سه‬ ‫تلویزیون اســت‪ .‬به اینها بیفزایید حضورش در برنامه شــام ایرانی را که با توجه به سابقه اجراهای‬ ‫طنزش به نوعی به عنوان مجلس گرمکن در ان حضور داشت اما برخالف انتظارات حضوری سرد‪،‬‬ ‫کم حوصله و کم حرف دارد و اثرات پرکاری اش را میشود در ان دید‪ ،‬چرا که مشغول نگارش سریال‬ ‫نوروزی اش است که خودش فکر میکند رقیب پایتخت میشود‪ .‬مسعودی در شام ایرانی اعالم کرد‬ ‫ســابقه نویسندگی اش بازمیگردد به برنامه ســاعت خوش و در همه سالهای پس از ان نیز در این‬ ‫زمینه مشغول بوده است تا اینکه با خندوانه وجه دیگری از خود را به نمایش گذاشته و بین مردم‬ ‫شناخته شد و دریچه ای جدید به زندگی کاری اش باز شد و تاکید کرد که در نظر مردم شاید‪ ،‬اما‬ ‫اینطور نبوده که یک شبه ره صد ساله را پیموده باشد‪.‬‬ ‫امیرمهدی ژوله‬ ‫تا پیش از حضور در خندوانه نامش را میشــد در گروه نویســندگان و همینطور در مقام سرپرست‬ ‫نویسنده های ســریالهای مهران مدیری دید‪ .‬خندوانه اما توانایی و استعدادش در حوزه بازیگری و‬ ‫اجراهای طنز را به همه شناساند تا از اینجا به بعد پیشنهادات بازیگری هم سمتش روانه شود و اثاری‬ ‫مثل دیوار به دیوار و دورهمی را در تلویزیون و خوب‪،‬بد‪،‬جلف و سامورایی در برلین را در سینما‪ ،‬بعد‬ ‫از خندوانه تجربه کند‪.‬‬ ‫محمد بحرانی‬ ‫قبل از حرف زدن جای شخصیت های محبوب کاله قرمزی و خندوانه هر چند در قامت بازیگر در اثار‬ ‫نمایشی حضور داشت اما زودتر از چهره‪ ،‬این صدایش بود که شناخته شد و در قالب شخصیت های‬ ‫ببعی و اقای همســاده و بعد از اینها جناب خان مورد توجه قرار گرفت‪ .‬همین موضوع خیلی ها را‬ ‫کنجکاو دیدن جان بخش این صداها کرد و این شد که کم کم چهره اش هم میان عموم شناخته‬ ‫شــد‪ .‬بداهه گویی طنز و محبوبیت شــخصیت جناب خان در خندوانه اما به سرعت او را در مسیر‬ ‫دریافت پیشنهادات تازه قرار داد‪ .‬بعد از خندوانه حاال او این فرصت را یافت تا وجه دیگری از توانایی‬ ‫اش را در چند سریال شبکه نمایش خانگی‪ ،‬سینمایی و اثار تلویزیونی در مقام بازیگر که اخرینش‬ ‫سریال دوپینگ بود به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫نیما شعبان نژاد‬ ‫وقتی به خندوانه امد کارنامه پر و پیمان تئاتری داشــت اما در این برنامه بود که دیده شــد‪ .‬تقریبا‬ ‫در همه فصل های خندوانه حضور داشت و توانایی اش در ارائه چند شخصیت با ویژگیها و اجراهای‬ ‫متفاوت به دل نشست تا کم کم پیشنهاد بازی در اثار نمایشی از راه برسد‪ .‬حاصل این پیشنهادات‬ ‫حضور در چند سریال تلویزیونی مثل رهایم نکن و دوپینگ و همچنین هیوال در نمایش خانگی شد‪.‬‬ ‫امیر کربالئی زاده‬ ‫پیش از حضور در خندوانه شــاید برای اهالی تئاتر چهره ای شناخته شده بود اما برای عالقه مندان‬ ‫ســینما و تلویزیون نه‪ .‬اســتند اپ هایش رفته رفته طرفداران بســیاری پیدا کرد و همین موضوع‬ ‫جایگاهش را تا تبدیل شــدن به عضو ثابت خندوانه ارتقا داد‪ .‬بعد از خندوانه کربالیی زاده بازی در‬ ‫چند سریال تلویزیونی که البته یکی از انها در نقشی کامال جدی بود را تجربه کرد‪.‬‬ ‫حامد اهنگی‬ ‫تا قبل از حضور در برنامه خندوانه مجری و بازیگر شــبکه گیالن بود و همزمان اجرای استنداپ و‬ ‫حضور در تئاترهای طنز را هم تجربه میکرد‪ .‬کم کم پایش به شبکه جام جم و جنگ های تلویزیونی‬ ‫باز شد‪ .‬هیچکدام اما مثل خندوانه نتوانست محلی برای نمایش استعدادها و توانایی هایش باشد‪ .‬بعد‬ ‫از خندوانه اما درهای توفیق به رویش گشــوده شــد‪ .‬بعد از این برنامه در سریال های لژیونر و شش‬ ‫قهرمان و نصفی ایفای نقش کرد و حضور در شام ایرانی را تجربه کرد‪ .‬جدیدترین فعالیتش اینروزها‬ ‫مربوط میشود به حضور در مقام مجری مسابقه شوتبال که در حال پخش از تلویزیون است‪.‬‬ ‫مجید افشاری‬ ‫فینالیست دوره اول خنداننده شو که از همان روز اول هم میشد اینده خوبی برایش متصور بود‪ .‬تا‬ ‫فینال خندوانه باال امد و از انروز به بعد در همان مســیر اجراهای کمدی حرکت کرد‪ .‬هر چند در‬ ‫فیلم بازیوو به کارگردانی امیر حسین قهرایی هم ایفای نقش کرد اما فعالیتش را این سالها معطوف‬ ‫به حوزه مورد عالقه اش کرد که از طریق ان به مردم شناســانده شــد‪ .‬در این سالها مجری برنامه‬ ‫ایرانیوم بود‪ ،‬اینروزها ایتم طنز برنامه هفت را اجرا میکند و در شبکه ای فیلم برنامه هفتگی شما و ای‬ ‫فیلم را در مقام مجری و با بیان اتفاقات روز در قالب شوخی بر عهده دارد‪ .‬به اینها بیفزایید اجراهای‬ ‫طنز در برنامه ها و مراسمهای تلویزیونی در این سالها که کم نبوده اند‪.‬‬ ‫میثم درویشان پور‬ ‫با وجود فینالیست شدن در خنداننده شو اما به نظر اوضاع گویا انطور که باید برایش پیش نرفت‪ .‬بعد‬ ‫از اول شــدن در خنداننده شو چند دفعه ای در برنامه خندوانه به اجرای برنامه پرداخت‪ ،‬در تئاتری‬ ‫حضور داشت و قرار بود در قالب برنامه کارستون هم در تلویزیون ظاهر شود که تا امروز خبری از ان‬ ‫نیست‪ .‬اخرین فعالیت درویشان پور مربوط میشود به حضور در برنامه تبلیغاتی یکی از فروشگاههای‬ ‫زنجیره ای که احتماال با اینده مورد تصورش فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫محمد معتضدی‬ ‫قبل از خندوانه به واســطه تجربه صداپیشــگی در انیمیشــن های پرطرفدار‪ ،‬چهره نه اما صدایش‬ ‫شناخته شده بود و خندوانه کمک کرد تا توانایی اش در اجراهای طنز و همینطور بازیگری نمایان‬ ‫شود‪ .‬معتضدی بعد خنداننده شو در قانون مورفی رامبد جوان و سریال از سرنوشت ایفای نقش کرد‬ ‫که در این دومی انصافا بازی خوبی به نمایش گذاشت و همچنین از توانایی صدایش در اجرای ان‬ ‫بهره گرفت‪.‬‬ ‫بهزاد قدیانلو‬ ‫شیوه متفاوت اجراهایش که محصول انعطافش به سان افراد معروف کمدی کالسیک بود سبب شد‬ ‫تا استنداپ هایش طرفداران خودش را پیدا کند‪ .‬به مراحل پایانی نرسید اما اینده دار بودن را میشد‬ ‫از همــان اجرای اولش فهمید‪ .‬همین حضور برای جلب توجه کمال تبریزی کافی بود تا در دو فیلم‬ ‫مارموز و ما همه با هم هستیم بازی کند و رامبد جوان در فیلم قانون مورفی از حضورش استفاده کند‪.‬‬ ‫امیر حسین قیاسی‬ ‫تسلط در اجرا و از همه مهمتر توانایی اش در نگارش متن های طنز دست به دست هم داد تا خندوانه‬ ‫سکوی پرتابش شود و او را به برنامه سازان تلویزیونی معرفی کند‪ .‬بعد از خنداننده شو او تجربه های‬ ‫مختلفی را پشت شر گذاشت‪ .‬مدتی مجری برنامه ازشنبه در شبکه ورزش بود‪ ،‬در دوره ای ایتم طنز‬ ‫برنامه هفت را اجرا میکرد‪ .‬در برنامه عصر جدید مربی افرادی است که در حوزه طنز به اجرای برنامه‬ ‫میپردازند‪ .‬به اینها اضافه کنید نویسندگی برنامه دوربرگردون و اجرای مسابقه روبیکا و بسیاری برنامه‬ ‫ریز و درشــت دیگر مثل اجرای ایتم های چند دقیقه درباره بیماری کرونا که از شبکه های مختلف‬ ‫روی انتن رفت‪.‬‬ ‫ابوطالب حسینی‬ ‫با اجراهای خوبش از جمله افرادی بود که توانســت برنامه خندوانه را فرصتی برای شناخت هر چه‬ ‫بهتــر و دیده شــدن توانایی اش کند‪ .‬بعد از خندوانه اتفاقات خوبــی برایش افتاد و او هم از جمله‬ ‫مجریان برنامه ازشــنبه به همراه امیر حسین قیاســی شد‪ .‬اینروزها بخش فان برنامه فوتبال صد و‬ ‫بیست را اجرا میکند و نگارش متن های برنامه ویدیو چک را به همراهی گروهی دیگر عهده دار است‪.‬‬ ‫علی صبوری‬ ‫قهرمان فصل دوم مســابقه خنداننده شــو که پس از توفیقات این حضور تا مدتی مشغول اجرای‬ ‫کلیپ های طنز در فضای مجازی بود تا اینکه از ســوی عوامل ســریال اخر خط برای ایفای یکی از‬ ‫نقش های اصلی دعوت به کار شــد‪ .‬ضعف های ساختاری و محتوایی سریال سبب شده توانایی اش‬ ‫انطور که باید ظهور و بروز نیابد‪ .‬اما اینده ای درخور خواهد داشت اگر انتخابهای درستی داشته باشد‪.‬‬ ‫چنانکه گویا چندی پیش تعهدی ده ساله به تلویزیون داد که در چارچوب قوانین این سازمان‪ ،‬ادامه‬ ‫مسیر بدهد‪ .‬بماند که معلوم نیست که این تعهد نامه تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد‪.‬‬ ‫وحید رحیمیان‬ ‫او که به دلیل اضطراب و دستپاچگی و پیامد ان فراموشی متن اجرا نتوانست انطور که باید توانایی‬ ‫اش را در خندوانه به نمایش بگذارد‪ ،‬عید امســال در سریال دوپینگ حضوری کوتاه مدت را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬متاسفانه همان دستپاچگی در بازی و ادای کلمات و دیالوگ را همراه خود به این سریال هم‬ ‫اورد و این موضوع شاید از اعتماد گروه های برنامه ساز در اینده و در ارائه پیشنهاد کم کند مگر اینکه‬ ‫او این اضطراب را کاهش دهد یا اینکه تهدید را به فرصت و این دستپاچگی را تبدیل به بخشی از‬ ‫بازی اش کند‪ .‬رحیمیان در تازه ترین فعالیتش‪ ،‬میثم درویشان پور را در ویدیو تبلیغاتی فروشگاهی‬ ‫زنجیره ای همراهی کرد‪.‬‬ ‫مابقی کمدین ها‬ ‫اوضاع برای بقیه کمدین های خندوانه انطور که باید پیش نرفت‪ .‬سهیل غالمرضاپور و حسین شاهرخ‬ ‫نیا اجرای استنداپ در چند برنامه و مراسم های مناسبتی تلویزیونی مربوط به اعیاد را تجربه کرده‬ ‫اند‪ .‬علی ضیایی در سریال مازیار میری نقشی کوتاه و کم دیالوگ را تجربه کرد و بقیه نیز در چند‬ ‫برنامه تلویزیونی اجرای طنز داشته اند‪.‬‬ صفحه 4 ‫بررسی عواقب بی توجهی مدیران به برنامه های کودک در تلویزیون‬ ‫کودکی که موسیقی اصیل گوش ندهد سراغ ساسی مانکن می رود‬ ‫مهسا بهادری‬ ‫حدود دو دهه اســت که کودکان با برنامه ای که شخصیت اصلی ان داریوش فرضیایی‬ ‫یا همان عموپورنگ است رشــد کردند و از دیدن ان موضوعات فراوانی را اموختند‪،‬‬ ‫برنامه ای که هرچند گاهی مورد توجه مدیران قــرار نمی گیرد و بودجه چندانی را هم‬ ‫شامل نمی شود اما همچنان در تالش است تا با بهترین روش اصلی ترین نکات زندگی را‬ ‫به کودکان اموزش دهد‪ .‬در سال های اخیر موانع زیادی سر راه این برنامه قرار گرفت اما‬ ‫موفق نشد تا ضبط برنامه را متوقف کند‪ ،‬اما متاسفانه ویروس کووید ‪ ۱۹‬که چند ماهی‬ ‫اســت گریبان تمام جهان را گرفته‪ ،‬حدود دو هفته است که گریبان برنامه «بچه محل»‬ ‫را هم گرفته و عوامل این سریال با شــیوع موج دوم کرونا و برای حفظ سالمتی خود‪،‬‬ ‫حدود دوهفته ضبط این برنامه را متوقف کردند‪ ،‬اما قرار است این برنامه بار دیگر از عید‬ ‫قربان مهمان خانه ها شود‪ .‬به همین بهانه گفت وگویی با مسلم اقاجانزاده‪ ،‬تهیه کننده این‬ ‫سریال کودک داشتیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫مدتی است که برنامه «بچه محل» روی انتن شبکه دو سیما نمی رود و شایعاتی مبنی‬ ‫بر متوقف شدن ضبط ادامه این برنامه منتشر شده است‪ .‬شما چه قدر این موضوع را‬ ‫تاییدمی کنید؟‬ ‫با شیوع موج دوم کرونا ما حدود دو هفته ضبط برنامه را متوقف کردیم‪ .‬به این خاطر که برای سالمتی‬ ‫همکاران احساس خطر کردیم‪ .‬قسمت های جدید فصل دوم از جمعه به مناسبت عید قربان تا محرم‪،‬‬ ‫روی انتن شبکه دو سیما می رود‪.‬‬ ‫فصل سومی هم در کار است؟‬ ‫بله‪ ،‬فصل سوم ‪30‬قسمت است که بعد از محرم و صفر پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫در یک سلسله انتقاداتی که نسبت به فصل اول برنامه وارد شد‪ ،‬نکته ای وجود داشت‬ ‫و ان هم این بود که چرا این محله مسجدی ندارد؟‬ ‫محله مســجد دارد‪ ،‬یک سری از قسمت ها را به تناسب فضا ســاخته ایم و یک سری دیگر را نقاشی‬ ‫کرده ایم‪ .‬از پنج سال پیش محله مسجد داشت منتهی چون فضای کار طنز بود‪ ،‬نمی توانستیم خیلی‬ ‫وارد فضای مسجد شویم‪ .‬چون تمام شخصیت های ما طنز است و این موضوع ممکن بود حرمت مسجد‬ ‫را زیر سوال ببرد‪ .‬قرار بود از ابتدا فرهنگسرا بسازیم چون یک ایده ای پشت ان بود و به خاطر کرونا این‬ ‫ایده اصلی کامال به هم ریخت‪ ،‬قرار بود یک شو نمایشی اجرا شود که در ان فرهنگسرا محور داستان بود‪.‬‬ ‫یعنی فضایی برای ورود کودکان در نظر گرفته شده بود؟‬ ‫بله‪ ،‬یک سالن ‪ ۱۵۰‬نفره بسیار مدرن ساخته شده است تا بچه ها بتوانند انجا حضور پیدا کنند‪ .‬اما به‬ ‫خاطر کرونا ما دیگر نمی توانیم بچه ها را بیاوریم و به طور کلی فرمت همه چیز به هم ریخته است‪ .‬به‬ ‫یک سری از برنامه های دیگر اجازه دادند که تماشاچیان خود را داشته باشند و به روند سابقشان ادامه‬ ‫بدهند اما ما چون کارمان کودک است و سالمتی بچه ها بسیار مهم تر است‪ ،‬سازمان به هیچ عنوان به‬ ‫ما مجوز حضور کودکان با جمعیت باال را نداد‪ .‬در حد ‪ ۱۰‬نفر می توانیم مهمان بیاوریم ولی بیشتر نه‪ .‬به‬ ‫همین دلیل ان پروژه کامال کنسل شده است‪.‬‬ ‫یک نکته دیگر اینکه به خاطرانتقادات یک روحانی را به برنامه اوردید یا این موضوع‬ ‫از قبل طراحی شده بود؟‬ ‫قبل از این انتقادات‪ ،‬متن فصل دوم نوشته شده بود و ما حتی بخش هایی از فیلمبرداری را نیز اغاز کرده‬ ‫بودیم اما زمان پخش قسمت های جدید مصادف شد با انتقادات‪ .‬چیزی که وجود دارد این است که این‬ ‫موضوع ایده ما بود‪ ،‬همین روحانی‪ ،‬عید هم در برنامه ما حضور داشت و در مورد یک سری موضوعات‬ ‫صحبت می کرد‪ .‬ایشان بارها به مناسبت های مختلف به برنامه دعوت شده است‪ .‬هیچ کس نمی گوید‬ ‫وا مصیبتا که یک کودک ساسی مانکن گوش می دهد و او هم می گوید اول اینستاگرام بعد درس و مشق‬ ‫و از الفاظ بسیار زشت و ناجور استفاده می کند و بسیاری از کودکان ما این اهنگ را گوش می کنند و‬ ‫این تهاجم فرهنگی است‪ ،‬اگر موسیقی فولکوریک اصیل و شاد ایرانی را گوش کنند بهتر است یا یک‬ ‫اهنگ شیش و هشت مبتذل؟ اگر کودک موسیقی اصیل خود را گوش ندهد قطعا موسیقی مبتذل‬ ‫ساسی مانکن را گوش می دهد‬ ‫یک انتقادی که وارد می شــود این ا‪7‬ست که موسیقی برنامه زیاد است؛ شما تا چه‬ ‫اندازه با این موضوع موافقید؟‬ ‫اگر کسی دنبال کننده این برنامه باشد می داند که سری های قبلی ما حداقل ‪۸‬موسیقی پخش می کردیم‬ ‫و در این فصل چون ساختار کار ما نمایشی است‪ ،‬در هر قسمت بیشتر از ‪۳‬موسیقی استفاده نمی کنیم‬ ‫و تعداد بسیار کمتر شده است چون ساختار برنامه تغییر کرده است‪.‬‬ ‫در بین موسیقی هایی که در برنامه اجرا می شود اهنگ محلی نیز وجود دارد‪ ،‬که البته‬ ‫به این موضوع هم بسیار انتقاد شده بود؟‬ ‫من نمی دانم از اهنگ محلی ایرانی چه توقعی دارند؟ اگر کسی فرهنگ موسیقی فولکلوریک را بداند‪ ،‬در‬ ‫جریان است که این سبک موسیقی را یا برای عزا می ساختند یا برای عروسی و من در کار طنز کودکانه‬ ‫نمی توانم از موسیقی عزا استفاده کنم‪ .‬ما از موسیقی فولکلوریک‪ ،‬شاد و اصیل ایرانی استفاده می کنیم‬ ‫تا نسل جدیدمان هم با ان اشنا شود‪ ،‬موسیقی مازندرانی‪ ،‬لُری‪َ ،‬رشتی‪ ،‬تُرکی‪ُ ،‬کردی و دیگر اقوام اساسا‬ ‫موســیقی های شادی است و همه به این موضوع ایراد می گیرند و می گویند وا مصیبتا‪ ،‬اما هیچ کس‬ ‫نمی گوید وا مصیبتا که یک کودک ساسی مانکن گوش می دهد و او هم می گوید اول اینستاگرام بعد‬ ‫درس و مشق و از الفاظ بسیار زشت و ناجور استفاده می کند‪ .‬متاسفانه بسیاری از کودکان ما این اهنگ‬ ‫را گوش می کنند و این تهاجم فرهنگی است‪ ،‬اگر موسیقی فولکلوریک اصیل و شاد ایرانی را گوش کنند‬ ‫بهتر است یا یک اهنگ شیش و هشت مبتذل؟ اگر کودک موسیقی اصیل خود را گوش ندهد قطعا‬ ‫موسیقی مبتذل ساسی مانکن را گوش می دهد‪.‬‬ ‫اتفاقا این موضوع جای تقدیر دارد چرا که یک کودک هم اصالتش را درک می کند و‬ ‫هم با فرهنگ کشورش اشنا می شود؟‬ ‫بله‪ ،‬ان کودکی که اهل مازندران اســت یا ُکرد و تُرک اســت‪ ،‬چرا نباید به زبان اصیل خودش افتخار‬ ‫کند؟ اگر ما کاری نکنیم که ان کودک به اصالتش افتخار کند‪ ،‬بعد نتیجه اش می شود یک کودکی که‬ ‫خانواده ســعی دارند زبان و اصالتش را از او بگیرند و با اصرار با او فارسی صحبت کنند در صورتی که‬ ‫زبان فارسی را به مرور و در مدرسه باید یاد بگیرد‪ .‬به یک کودک گیلک می گوییم بلدی گیلکی صحبت‬ ‫کنی؟ می گوید نه! چرا این اتفاق می افتد؟ چون هیچ کس او را تشویق نکرده که لهجه تو قشنگ ترین‬ ‫لهجه است‪ .‬حتی برای ترویج این موضوع‪ ،‬پدرعموپورنگ را تُرک در نظر گرفتیم تا نشان دهیم چه قدر‬ ‫انسان فرهیخته و با شخصیتی است و به هیچ عنوان هدف چیز دیگری نبوده و این موضوع درمورد بقیه‬ ‫شخصیت ها نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫در یک نظر سنجی این برنامه با ‪۲۰‬درصد مخاطب جایگاه هشتم را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ ،‬امار کمی نیست؟‬ ‫ان نظرسنجی که انجام شده است از افراد باالی پانزده سال بوده و ما بین بزرگساالن ‪20‬درصد مخاطب‬ ‫داشــتیم که رقم نسبتا خوبی است‪ ،‬البته قطعا یک بزرگسال برنامه متناسب با سنش را که در زمان‬ ‫مناسبی پخش می شود نگاه می کند‪ ،‬برنامه ما ‪۷‬عصر پخش می شود و یک بخشی از بزرگساالن سرکار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫یک اشکالی وجود دارد‪ ،‬ان هم این است که مقایسه برنامه کودک با سریال و برنامه‬ ‫بزرگسال کار اشتباهی است‪ ،‬هیچ وقت مخاطبان تئاتر را با سینما مقایسه نمی کنیم‬ ‫چون تفاوت زیادی وجود دارد و این موضوع درباره برنامه کودک و برنامه بزرگسال‬ ‫نیز صدق می کند؟‬ ‫بله‪ ،‬دقیقا مشــکل همینجاست‪ .‬ما اگر یک قیاس درســت انجام دهیم متوجه می شویم که در میان‬ ‫بزرگســاالن ما ‪۲۰‬درصد مخاطب داریم‪ ،‬امــا قطعا حدود ‪۶۰‬درصد هم مخاطب کــودک داریم‪ .‬در‬ ‫نظرسنجی های گذشته‪ ،‬امار و ارقامی موجود است که نشان می دهد ما در نظرسنجی کودک هیچ وقت‬ ‫پایین تر از ‪۷۰‬درصد نیامدیم و مشخص است با نظرسنجی از بزرگساالن پر بیینده ترین برنامه تلویزیون‬ ‫چه چیز می تواند باشد‪ ،‬بعضی از برنامه ها ‪۵۰‬درصد بیننده دارند اما اگر واقعا تعداد بیینده های کودک و‬ ‫بزرگسال برنامه را روی هم قرار دهیم‪ ،‬به ‪۶۰‬درصد نمی رسد؟ خود این موضوع بسیار جای ابهام دارد‪.‬‬ ‫مخصوصا در قسمت های جدید که محمد بحرانی و حامد اهنگی را اوردیم که قصه ها و فضاهای جذابی‬ ‫را برای مخاطب ایجاد کردند‪.‬‬ ‫امسال سال جهش تولید است و ما نمی توانیم در برنامه کودک به بچه ها جهش تولید را توضیح دهیم‬ ‫به جای ان یک شخصیتی را مانند داداش جان در داستان قرار می دهم که مخترع است و اهالی محل‬ ‫هرچیزی که احتیاج دارند را در درون خودشان حل می کنند و به محله های دیگر نمی روند و این به‬ ‫کودک اموزش می دهد که خالق باشد‪ ،‬خودش فکر کند‪ ،‬مشکلش را حل کند و ان را بسازد بدون اینکه‬ ‫بخواهد از جای دیگر کمک بگیرد و این یعنی جهش تولید‪ .‬یعنی هرچیزی که در کشور داری با اتکا به‬ ‫نیروهای خودت ان را فراهم کن و کودک هم این موضوع را به خوبی درک می کند‬ ‫با اینکه قصه های جذاب و بازیگران خوبی دارید اما اساسا این برنامه انچنان به چشم‬ ‫نمی اید؟‬ ‫بله‪ ،‬متاسفانه مشکل همینجاست‪ ،‬چون ما اسممان کودک است‪ ،‬نه کسی درباره ما چیزی می نویسد‬ ‫و نه انطور که باید و شــاید به ما پرداخته می شــود‪ .‬و در نهایت می ایند نام چند برنامه با مجری های‬ ‫محبوب را می گویند و در اخر امار روی این چند برنامه تغییر می کند‪ .‬چرا این اتفاق می افتد‪ ،‬نکته اول‬ ‫اینکه بیشتر مخاطبانشان بزرگسال هستند و نظرسنجی هم از انها صورت می گیرد‪ ،‬نکته دوم اینکه این‬ ‫برنامه ها شب پخش می شوند و مدیران ان زمان خانه هستند و برنامه را می بینند‪ .‬اما خیلی ها به من‬ ‫می گویند که این برنامه را با خانواده می بینیم مخصوصا سری اخر برنامه‪.‬‬ ‫و با وجود این شرایط باز هم شما به کار خود ادامه می دهید؟‬ ‫بله‪ ،‬عده ای به ما می گویند چرا ادامه می دهید جان و ســامتی بازیگران مهم تر است‪ .‬اما وظیفه یک‬ ‫هنرمند این است که در شرایط بحرانی و شرایطی که مردم نیاز به تفریح و شادی دارند‪ ،‬کار کند‪ ،‬مانند‬ ‫کادر پزشکی‪ ،‬کادر نظامی و بسیاری از مشاغل که نمی توانند در این شرایط کارشان را تعطیل کنند‪ ،‬ما‬ ‫هم نمی توانیم چون یک مسئولیت سنگین فرهنگی روی دوشمان است‪ .‬اگر همه هنرمندان بخواهند به‬ ‫این فکر کنند که کرونا است و ما می نشینیم خانه‪ ،‬پس اوضاع فرهنگی ما چه می شود؟ این میان مردم‬ ‫ما چه گناهی کردند؟ در خانه نشسته اند و حوصله شان سر می رود و بخاطر مشکالتی که دارند و اوضاع‬ ‫اقتصادی اعصاب والدین به هم ریخته است و به تناسب اعصاب بچه ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫یک موضوعی خیلی مطرح می شود و ان هم این است که چرا باید روابط عاشقانه پدر‬ ‫و مادر عموپونگ به این صراحت در برنامه کودک نشان داده شود؟‬ ‫اتفاقا یک شــخصیت طنز خیلی بامزه ای درامده است که یک پیرمرد و پیرزن عالقه خودشان را‬ ‫به هم ابراز می کنند و بحثی که دران وجود دارد بحث دوست داشتن میان اعضای خانواده است‪.‬‬ ‫در برخی از خانواده های ما این موضوع وجود دارد که والدین از ابراز احساسات به یکدیگر مقابل‬ ‫فرزندانشان خجالت می کشند و این محبت را ابراز نمی کنند و کودک هم یاد نمی گیرد‪ .‬حتی در‬ ‫اموزه های دینی ما هم این موضوع مطرح شــده اســت که به اعضای خانواده خود محبت کنید و‬ ‫ما این موضوع را در فضای طنز و به صورت غیرمستقیم نشان می دهیم که چه ایرادی دارد افراد‬ ‫خانواده به هم محبت کنند؟ این موضوع غیرمســتقیم اموزش داده می شود؛ مانند جهش تولید‪،‬‬ ‫امســال سال جهش تولید است و ما نمی توانیم در برنامه کودک به بچه ها جهش تولید را توضیح‬ ‫دهیم به جای ان یک شــخصیتی را مانند داداش جان در داستان قرار می دهم که مخترع است‬ ‫و اهالی محل هرچیزی که احتیاج دارند را در درون خودشــان حل می کنند و به محله های دیگر‬ ‫نمی روند و این به کودک اموزش می دهد که خالق باشد‪ ،‬خودش فکر کند‪ ،‬مشکلش را حل کند‬ ‫و ان را بســازد بــدون اینکه بخواهد از جای دیگر کمک بگیــرد و این یعنی جهش تولید‪ .‬یعنی‬ ‫هرچیزی که در کشــور داری با اتکا به نیروهای خودت ان را فراهم کن و کودک هم این موضوع‬ ‫را به خوبی درک می کند‪ .‬دوران کودکی ما شــخصیت های مخترع ما پروفسور بالتازار بود که در‬ ‫ان فضای طنز کودکانه نشان می داد که اگر چیزی نیاز داری خودت ان را بساز‪ .‬در برنامه ما هم‬ ‫داداش جان‪ ،‬حکم پروفسور بالتازار را دارد‪.‬‬ ‫و برای ساخت این برنامه مشکل بودجه دارید؟‬ ‫بودجه ای که ما می گیریم نصف برنامه بزرگسال و سریال است‪ .‬هزینه ساخت برنامه ای که من می سازم‬ ‫چه تفاوتی با ســریال بزرگسال دارد که بودجه ما نصف است؟ من هم همان لوکیشن را دارم‪ ،‬همان‬ ‫بازیگر را دارم‪ ،‬همان میزان باید پول المپ بدهم هزینه گریمور بدهم‪ .‬اتفاقا گریموری که در این کار با ما‬ ‫همکاری می کند‪ ،‬شهرام خلج است که یکی از بهترین گریمورهای سینما است یا کسی که کار موسیقی‬ ‫این برنامه را می دهد‪ ،‬برای احسان خواجه امیری و محمد علیزاده هم موسیقی می سازد‪ ،‬همین ادم برای‬ ‫من هم موسیقی می سازد‪ ،‬فرقش چیست؟ من برای افزایش کیفیت کار سعی کردم بهترین ها را جذب‬ ‫کنم‪ .‬چون کار من کودک است باید دستمزد کمتر بدهم؟ من می توانم به بازیگرم بگویم نصفه خرج‬ ‫کند؟ یا چون مثال کار کودک انجام می دهند نصفه غذا بخورند‪ ،‬یا نصفه رفت و امد کنند؟ بازیگر همان‬ ‫بازیگر است و خوشبختانه این موضوع را مردم می بینند و هرکجا که پای مردم در میان است برنامه ما‬ ‫هم رتبه می اورد‪ ،‬اما متاسفانه چون کار کودک می کنیم بین مدیران اول نیستیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبــــــــــه ‪ 11‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1280‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫گزارش‬ ‫مجریان تلویزیون‬ ‫بازنده کل کل فوتبالی!‬ ‫نام عبدالرضا امیراحمدی مجری کم حاشیه تلویزیون‪ ،‬پس‬ ‫از سال ها حضور در مقابل دوربین رسانه ملی‪ ،‬این روزها‬ ‫به صورت ویژه در صدر اخبار رســانه ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مجری ای که بیش از دو دهه در تلویزیون فعالیت داشته‬ ‫و حاال در چنــد روز به تعداد همه ســال های فعالیتش‬ ‫دیده شده و حواشــی دامنه دار حرف هایش باعث شده‬ ‫طیفی از مخاطبان سیما جدی تر از قبل او را دنبال کنند‪.‬‬ ‫امیراحمدی تقریباً از سال ‪ ۷۳‬وارد عرصه اجرا شد و بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬ســال است که در این عرصه مشغول به کار بوده و‬ ‫حتی به برنامه ســازی هم ورود کرده است و در تمام این‬ ‫ســال ها جزو مجریان تقریباً بی حاشــیه و ارام تلویزیون‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫با این حال طی دو ســه روز اخیر اظهارات حاشیه ساز او‬ ‫هربار موجی از واکنش ها را به دنبال داشت و حتی باعث‬ ‫برکناری او از اجرای برنامه صبحگاهی شــبکه یک سیما‬ ‫شــد‪.‬امیراحمدی بعد از قهرمانی پرسپولیس در جمالتی‬ ‫کنایه ای کــه به گفته تهیه کننده پالتویی هم برای ان ها‬ ‫تنظیم نشــده بود‪ ،‬از حمایت تلویحی وزیر ورزش سخن‬ ‫گفته بــود و این قهرمانی را به «بابا مســعود» نســبت‬ ‫داده بود‪ .‬جمالتی که باعث شــد موجــی از انتقادات را‬ ‫از طرفداران پرســپولیس و همچنین مدیران این باشگاه‬ ‫را برانگیزاند‪ .‬او اگرچه برای خوابیدن این حاشــیه ها در‬ ‫ویدئویی خارج از برنامه به خاطر ســخنانش عذرخواهی‬ ‫کرد با این حال مدیران باشگاه پرسپولیس خواسته بودند‬ ‫در همــان فضا و در همان لوکیشــن عذرخواهی کند و‬ ‫شــاید همین اجبار باعث شــد او این بار کنایه دیگری‬ ‫بزنــد و با یادی از «گالیله» دوبــاره مهر تاییدی بزند به‬ ‫حرف هــای قبلی خود و هم در ظاهــر عذرخواهی کرده‬ ‫باشد!‬ ‫امیراحمدی روز گذشــته سرانجام به دلیل انچه مدیران‬ ‫شــبکه یک «تکرار و در واقع اصرار بر اشتباه» دانستند‪،‬‬ ‫از اجــرای «صبح بخیر ایران» برکنار شــد که البته باید‬ ‫دید این برکناری در مجموع به ســود او تمام خواهد شد‬ ‫و او را بر ســر زبان ها می اندازد یــا برعکس برای مدتی‬ ‫از همــه اجراهایش ممنوع الکار می شــود؛ دوگانه ای که‬ ‫بــرای برخی هم جدی شــده و این چنــد روز این وجه‬ ‫از حواشی امیراحمدی بیشــتر به چشمشان امده است‬ ‫و برخی از رســانه ها چنین اتفاقــات و اظهارنظرهایی را‬ ‫بیشتر در راستای یک حرکت رسانه ای برای دیده شدن‬ ‫بیشتر یک مجری دانسته اند‪ .‬حتی محمدحسین میثاقی‬ ‫مجری برنامه «فوتبال برتر» تنها ســاعتی پس از پخش‬ ‫اولین اظهارات امیراحمدی به شکلی تلویحی به او پاسخ‬ ‫داد و روی انتن با اشاره به اینکه در بسیاری از نقاط دنیا‬ ‫خیلی ها با قهرمانی یک تیم به انها تبریک می گویند اما‬ ‫اینجا اینگونه نیســت گفت‪« :‬این رویکرد‪ ،‬رویکرد زشتی‬ ‫اســت که باید اصالح شــود شــاید به خاطر دیده شدن‬ ‫باشــد که ویدیو وایرال شود و محدود به یکی دو نفر هم‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫او حتــی برای بیــان مصادیق این رویکــرد به «برخی‬ ‫همــکاران» هم اشــاره کرد‪ .‬میثاقی ســپس با اشــاره‬ ‫به فوتبالی هــا و همه افرادی که به تیــم قهرمان انتقاد‬ ‫کرده اند‪ ،‬دلیل این رفتارشان را برای دیده شدن می داند‬ ‫و اینگونه از ان ها نام می برد‪« :‬خیلی از پیشکســوت های‬ ‫فوتبالی‪ ،‬رســانه ای ها‪ ،‬خود ما اص ً‬ ‫ال‪ .‬همکاران ما‪ »...‬و به‬ ‫این ترتیب او هم به نوعی اظهارنظر مجری را به حســاب‬ ‫دیده شدن می گذارد‪ .‬هر چند این میان برخی هواداران‬ ‫استقالل هم به اتفاقات مشابه اشاره کرده اند که در ان ها‬ ‫مجری طرفدار پرسپولیس کمتر مورد توبیخ قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬حسین کلهر مجری برنامه سابق صبحگاهی شبکه‬ ‫سه هم بعد از شــوخی با لوگو استقالل مورد توبیخ قرار‬ ‫گرفــت اما از برنامه برکنار نشــد اما در همین طیف هم‬ ‫نمونه ای مانند علــی ضیا بود که خارج از برنامه حرکتی‬ ‫غیرعرف علیه مربی وقت استقالل مرتکب شد و با اعالم‬ ‫پورمحمدی معاون وقت سیما تا مدتی ممنوع الکار شد‪.‬‬ ‫در مجموع ســوال اصلی کماکان است است؛ این جنس‬ ‫کل کل هــای فوتبالی و پیامدهای ناشــی از برخوردهای‬ ‫مدیریتی ایا واقعاً به ضرر مجریان تمام می شــود یا اغاز‬ ‫فصل تــازه ای از فعالیت های ان ها در فضای رســانه ای‬ ‫خواهد بود؟‬ صفحه 5 ‫مسجد نصیرالملک در میان زیباترین مساجد جهان‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبــــــــــه ‪ 11‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1280‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫گزارش‬ ‫با ادامه کووید‪۱۹-‬‬ ‫مقررات سفر به ایران اعالم شد‬ ‫دستورالعمل ورود مســافران به ایران مشخص شد؛ ایران‬ ‫تا اطالع ثانوی ویزای توریســتی صادر نمی کند و داشتن‬ ‫گواهی ســامت برای ســایر مســافران الزامی است‪ .‬این‬ ‫مقررات از ‪ ۱۱‬مردادماه به اجرا گذاشته می شود‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری حدود ‪ ۱۰‬روز پیش از مخالفت ستاد‬ ‫کرونا با ســفر گردشــگران خارجی به ایــران خبر داد و‬ ‫گفت که تا اطالع ثانوی ویزای توریســتی ایران برای اتباع‬ ‫خارجی صادر نمی شــود‪ .‬پس از ان‪ ،‬وزارت بهداشــت از‬ ‫تنظیم مقررات تازه ای برای ورود مســافران به ایران خبر‬ ‫داد و شرط داشتن گواهی سالمت را الزامی اعالم کرد‪.‬‬ ‫این مقررات در همه مرزهای زمینی‪ ،‬هوایی و دریایی ایران‬ ‫اجرا می شــود و مسافران هنگام ورود به خاک ایران ملزم‬ ‫به ارائه گواهی سالمت به زبان انگلیسی و تاییدشده توسط‬ ‫مقامات دارای صالحیت بهداشی در کشور مبدا هستند‪.‬‬ ‫وب ســایت ویــزای الکترونیکی ایران و شــرکت شــهر‬ ‫فرودگاهی امام خمینی نیز مقررات سفر به ایران و شرایط‬ ‫پذیرش مسافر را در چند بند توضیح داده اند‪ :‬ویزای ایران‬ ‫برای تردد مســافرانی که با عنوان گردشگر به ایران سفر‬ ‫می کنند‪ ،‬تعلیق شده است‪.‬‬ ‫ســایت ویزای الکترونیکی ایران همچنان فعال اســت و‬ ‫متقاضیانی که قصد ســفر غیرتوریســتی دارند می توانند‬ ‫با فرارسیدن عید قربان یک مجله تخصصی هنری به همین مناسبت به معرفی هفت مسجد زیبای‬ ‫جهان اسالم پرداخته است که در این بین نام مسجد «نصیر الملک» ایران نیز به چشم می خورد‪.‬‬ ‫مســاجد نقش مهمی را در جوامع اسالمی ایفا می کنند‪ .‬مســاجد نه تنها به عنوان مکانی برای‬ ‫گردهمایی مسلمانان برای اقامه نماز و مناسبت های مختلف شناخته می شوند بلکه به دلیل معماری‬ ‫منحصر به فرد‪ ،‬میراث هنری یک کشور نیز به شمار می روند‪ .‬این مجله در ادامه به معرفی برخی از‬ ‫زیباترینمساجدکشورهایمختلفپرداختهاست‪:‬‬ ‫‪ . ۱‬مسجدجامع دمشق ‪ /‬سوریه‬ ‫مسجدجامع دمشق که با نام «مسجد اموی» نیز شناخته می شود یکی از بزرگترین و قدیمی ترین‬ ‫مساجد جهان محســوب می شود‪ .‬سبک معماری این مساجد الهام بخش سایر مساجدی بود که‬ ‫در دوران خالفت امویان ســاخته شد‪ .‬بنای این مســجد در ابتدا در حوالی قرن هشتم میالدی‬ ‫ســاخته شد و در طول سالیان تکمیل شد‪ .‬چهار مناره این مسجد در چهار دوره مختلف ساخته‬ ‫شده است‪ .‬موزاییک زیبای بیزانسی ساخته شده در این مسجد از مهم ترین شاخصه های این بنا‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مسجد پادشاهی ‪ /‬پاکستان‬ ‫این بنای عظیم اجری یکی از شناخته شده ترین اماکن قاهره به شمار می رود‪ .‬این بنا در حوالی ‪ ۸۷۶‬میالدی به‬ ‫دستور «احمد ابن طولون» فرمانروای عباسی مصر ساخته شد‪ .‬این بنا به گونه ای ساخته شد که هیچ شباهتی به‬ ‫سبک معماری مصر در قرن نهم میالدی نداشت‪ .‬مناره ها و سایر نقاط این مسجد بارها مرمت شدند؛ از مهم ترین‬ ‫پروژه های مرمت این بنا به بازسازی مناره ها در سال‪ ۱۲۹۸‬می توان اشاره کرد‪ .‬بعدها بنای این مسجد با صدمه های‬ ‫شدید مواجه شد و به عنوان پناهگاهی برای فقرا مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬تالش برای بازسازی این مسجد بار دیگر‬ ‫در سال ‪ ۱۸۸۴‬اغاز شد و بار دیگر به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مسجدجامع قیروان ‪ /‬تونس‬ ‫قیروان یکی از نخستین شهرهای شمال افریقا بود که تحت حکومت اسالمی درامد‪ .‬این مسجد که با نام مسجد‬ ‫«عقبه بن نافع» شناخته می شود در سال‪ ۶۷۰‬میالدی به دستور «عقبه بن نافع» یکی از فرماندهان اموی ساخته‬ ‫شد‪ .‬در سال ‪ ۸۳۶‬میالدی بازسازی قابل توجهی در این بنا صورت گرفت‪ .‬این مکان هم منعکس کننده دوره های‬ ‫مختلف تاریخی این منطقه است‪ .‬چهار مناره این مسجد در چهار دوره مختلف تاریخی ساخته شده اند‪ .‬این مسجد‬ ‫یکی از مشهورترین نمونه های معماری اسالمی است و از مهم ترین مساجد تونس به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ . ۶‬مسجد نصیرالملک ‪ /‬ایران‬ ‫مســجد پادشاهی در شــهر الهور در سال ‪ ۱۶۷۱‬و به دستور «اورنگ زیب» امپراطور گورکانی‬ ‫هند ساخته شد‪ .‬این مسجد به مدت سه قرن به عنوان بزرگترین مسجد جهان شناخته می شد(‬ ‫تاج محل و فضای پیرامون ان به راحتی در این مســجد جای می گیرد)‪ .‬معماری این بنا شامل‬ ‫عناصر معماری اسیای مرکزی‪ ،‬اسیایی جنوبی و ایرانی است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مسجدجامع شی ان ‪ /‬چین‬ ‫از ادرس ‪ http://e_visa.mfa.ir/en‬اقدام کنند‪ .‬الزم‬ ‫است این مسافران یک ایمیل تایید داشته باشند‪ .‬مسافران‬ ‫پیش از ورود باید فرم خوداظهاری و گواهی سالمت خود‬ ‫را تکمیل شده به مسووالن مرزی ارائه دهند‪.‬‬ ‫تمام مســافران باالی دو سال‪ ،‬باید دست کم ‪ ۹۶‬ساعت‬ ‫قبل از سفر‪ ،‬تست ‪ PCR‬انجام داده باشند که نتیجه ان‬ ‫منفی باشــد‪ .‬گواهی باید به زبان انگلیسی باشد و مسافر‬ ‫ان را به نمایندگان وزارت بهداشت و پایگاه های بهداشت‬ ‫مرزی تحویل دهد‪.‬‬ ‫همه مســافران در بدون ورود‪ ،‬غربالگری می شــوند و در‬ ‫صورت مشاهده موارد مشکوک‪ ،‬پس از انجام تست ‪،PCR‬‬ ‫مســافر با ملیت غیرایرانی در محل مشخص شده از سوی‬ ‫وزارت بهداشت با هزینه شــخصی قرنطینه می شود و از‬ ‫مســافر ایرانی تعهدنامه گرفته می شــود تا مدت ‪ ۱۴‬روز‬ ‫قرنطینه خانگی شود‪.‬‬ ‫در صورت ارائه نکردن گواهی نامه ســامت و تست معتبر‬ ‫کووید ‪ ،PCR ،۱۹ -‬به مسافران با ملیت غیرایرانی اجازه‬ ‫ورود به کشور داده نمی شود‪ .‬مســافران ایرانی که هنگام‬ ‫ورود به کشــور این گواهی را نداشته باشند به مکان های‬ ‫مشخص شده از ســوی وزارت بهداشت برای قرنطینه به‬ ‫مدت ‪ ۱۴‬روز هدایت می شوند‪.‬‬ ‫هزینه تست کرونا و اقامت در این مدت با مسافر است‪ .‬این‬ ‫بخشــنامه به همه ایرالین های داخلی و خارجی نیز ابالغ‬ ‫شده است و از روز شــنبه ‪ ۱۱‬مرداد‪ ،‬برابر با اول اگوست‬ ‫اجرا می شود‬ ‫‪ .‬با شیوع ویروس کرونا در ایران‪ ،‬مرزهای زمینی‪ ،‬دریایی‬ ‫و هوایی مســدود شــد‪ .‬انســداد مرزهای زمینی کماکان‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬اما با از ســرگیری تعداد محدودی از پروازهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬مرزهای هوایی تا حدی باز شــده ولی انجام‬ ‫ســفرهای توریستی‪ ،‬همانند گذشــته امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫بیشتر کشورها در صورتی اجازه سفر به شهروندان ایرانی‬ ‫را می دهند که کارت اقامت یا ویزای کار و تحصیل داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران نیز بسیاری از کشورها‬ ‫را برای از سرگیری تعامل توریستی با ایران‪ ،‬دچار مالحظه‬ ‫و تامل کرده است‪.‬‬ ‫معماری این مسجد نمایانگر بسیاری از دوره های تاریخی مهم چین است‪ .‬روند ساخت بنای این‬ ‫مســجد در دوره دودمان تانگ در ســال ‪ ۷۴۲‬میالدی اغاز شد و سپس در طول دودمان سانگ‬ ‫(‪ ۶۹۰‬تا ‪ ۱۲۷۹‬میــادی)‪ ،‬یوان (‪ ۱۲۷۱‬تا ‪۱۶۳۸‬میالدی)‪ ،‬مینگ (‪ ۱۳۶۸‬تا ‪ ۱۶۴۴‬میالدی) و‬ ‫چینگ (‪ ۱۶۴۴‬تا ‪ ۱۹۱۱‬میالدی) تکمیل شــد‪ .‬در ســاخت این مسجد عالوه بر توجه به عناصر‬ ‫ســنتی چین‪ ،‬از عناصر عربی نیز استفاده شــده تا در نهایت نمایی منحصر به فرد حاصل شود‪.‬‬ ‫خوشنویســی های صورت گرفته بر روی قسمت های مختلف این مسجد به عربی‪ ،‬چینی و سینی‬ ‫(خوشنویسی اسالمی مرسوم در چین) است‪ .‬این مسجد بزرگترین مسجد چین به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مسجد ابن طولون ‪ /‬مصر‬ ‫ک که از اعیان و اشراف‬ ‫این مسجد زیبا در سال ‪ ۱۸۷۶‬و به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالمل ‬ ‫شــیراز بود‪ ،‬ساخته شد‪ .‬نصیرالملک یکی از مشهورترین نمونه های میراث هنری و تاریخی شیراز به شمار‬ ‫ می رود‪ .‬این مسجد که با نام «مسجد صورتی» هم شناخته می شود بخشی از شهرتش را مدیون شیشه های‬ ‫رنگی اســت که کمتر در بناهایی به سبک معماری اسالمی به چشم می خورند‪ .‬فضای بیرونی این مسجد‬ ‫مزین به کاشی های رنگی نقاشی شده است‪ .‬نورپردازی خیره کننده در بخش داخلی این مسجد که به واسطه‬ ‫شیشه های رنگی به کاررفته در معماری این بنا شکل می گیرد و فرش های چشم نواز ایرانی از جمله ویژگی های‬ ‫بارز مسجد نصیرالملک به شمار می روند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مسجد بی بی خانم ‪ /‬ازبکستان‬ ‫این مسجد زیبا که در سال ‪ ۱۴۰۴‬ساخته شد یکی از مهم ترین بناهای تاریخی سمرقند محسوب می شود‪ .‬این‬ ‫مسجد به دستور تیمور و پس از بازگشتش از هند ساخته شد‪ .‬گفته می شود او معماران زیادی را از ایران و هند‬ ‫برای ساخت این مسجد به سمرقند اورده بود و صدها فیل را برای حمل و نقل مصالح این مسجد استفاده کرده‬ ‫بود‪ .‬این مسجد به همسر تیمور که در همین مکان دفن شد اختصاص یافت‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪ 5‬نمایش هفته جاری در تماشاخانه های پایتخت به صحنه امدند‬ ‫امکانتماشای‪ 3‬فیلمتئاترجدید‬ ‫‪ 5‬نمایش هفته جاری در تماشاخانه های پایتخت به صحنه امدند و امکان تماشای‪ 3‬فیلم تئاتر جدید در‬ ‫سایت تیوال فراهم شد‪« .‬اقای اشمیت کیه؟»‪« ،‬دستهایت کو مم حسن»‪« ،‬انجا که من سنگ می شوم»‪،‬‬ ‫«واجد شرایط» و «عباس میرزا»‪ 5‬نمایشی هستند که در هفته جاری اجرای خود را در تاالرهای نمایشی‬ ‫پایتخت اغاز کردند‪ .‬به روال هفته های پیشین مروری داریم بر نمایش هایی که در تماشاخانه های تهران‬ ‫رویصحنههستند‪:‬‬ ‫مجموعه تئاترشهر‪ :‬این مجموعه ساعت ‪ 19:30‬میزبان نمایش «سه شنبه های لعنتی» نوشته و کار محمدمهدی‬ ‫خاتمی است‪ .‬بازیگران این نمایش به تهیه کنندگی محسن زارع اشگذری؛ محسن افشار‪ ،‬مانلی حسین پور‪ ،‬سروش‬ ‫طاهری‪ ،‬شهرام مسعودی‪ ،‬اتابک نادری و نسرین نکیسا هستند‪ .‬سالن قشقایی مجموعه نیز از‪ 29‬تیرماه ساعت‪19:45‬‬ ‫پذیرای نمایش «کوکاکوال» به نویسندگی‪ ،‬طراحی و کارگردانی نصیر ملکی جو است‪ .‬سیاوش چراغی پور و پگاه کاظمی‬ ‫بازیگرانایننمایشهستند‪.‬‬ ‫تماشاخانه سنگلج‪ :‬نمایش «عجیب السلطنه» نوشته علی بهروزنسب و کار بهنود محمدی پور ساعت ‪ 19:30‬در‬ ‫تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفت و بازیگران ان فهیمه معین‪ ،‬مهیار احمدی‪ ،‬مجید اقبالی‪ ،‬شروین برکت‪ ،‬یاسمن‬ ‫حسینی‪ ،‬وحید ممیزی‪ ،‬نیلوفر مهاریان‪ ،‬امیر رئیسیان‪ ،‬سروین سیف‪ ،‬مرمر معتمدی دانا‪ ،‬غزال ابوذری هستند‪.‬‬ ‫تاالر هنر‪« :‬دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو» نوشته شیما شادمانی و کار امید انصاری با بازی زینب اشرف زاده‪ ،‬سامان‬ ‫حیدریان‪ ،‬راشین رضایی‪ ،‬ارزو صدری‪ ،‬عرفان فروتن‪ ،‬زهره قاسمی‪ ،‬میثم میثاقی و نوا یوسف زاده ساعت ‪ 18‬در تاالر‬ ‫هنر اجرا می شود‪ .‬همچنین نمایش «افسانه پری دریایی» نوشته و کار رضا بیات ساعت‪ 20‬در این مجموعه با بازی رضا‬ ‫بیات‪ ،‬پویا پیروزرام‪ ،‬فرهاد تفرشی‪ ،‬لیلی حسینی‪ ،‬نادر داهیم‪ ،‬راشین رضایی‪ ،‬فائزه سنایی‪ ،‬مریم کوچک خانی‪ ،‬سحر‬ ‫نعمتی‪ ،‬یاسر محمدی‪ ،‬مهیار غفاری‪ ،‬فائزه غفاری‪ ،‬حسین فرزین شاد و نفس کامران به صحنه رفته است‪.‬‬ ‫تاالرمولوی‪:‬نمایش«پنهانخانهپنجدر»بهنویسندگیحسینکیانی؛دراماتورژیمحمدامیریاراحمدیوکارگردانی‬ ‫ارش فالحت پیشه ساعت‪ 20:30‬در سالن اصلی این مجموعه اجرا می شود و بازیگران ان کوشا ابراهیمی‪ ،‬مریم بهشتی‪،‬‬ ‫حمید باهوش‪ ،‬علیرضا رشیدی‪ ،‬مائده شهوازیان‪ ،‬سارا عالقمند‪ ،‬سارا فتحی و ایدا نوروزی هستند‪.‬‬ ‫تئاتر مستقل تهران‪« :‬کوریوالنوس» عنوان نمایشی نوشته احسان رضوانی و‪ ،‬سحر سالک با طراحی و کارگردانی‬ ‫مصطفی کوشکی است که ساعت‪ 19‬در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود‪ .‬بازیگران این نمایش هدیه بختیاری‪ ،‬یزدان‬ ‫دارابی‪،‬سحرسالک‪،‬شکیالسماواتی‪،‬حمیدعاشوری‪،‬سحرعبدالملکی‪،‬ایمانعبدی‪،‬سهیالکمری‪،‬محمدامینلطفی‪،‬‬ ‫توحید لواسانی‪ ،‬سحر مصباح و هانیه مقدم هستند‪.‬‬ ‫تماشاخانه سرو‪ :‬نمایش «دستهایت کو مم حسن» نوشته رضا گشتاسب و کار رضا کرمی زاده از ‪ 9‬مرداد ماه ساعت‬ ‫‪ 20‬در این تاالر نمایشی اجرا می شود‪ .‬بازیگران این نمایش اکبر ایین‪ ،‬نازنین نادرپور‪ ،‬اردالن فنی‪ ،‬وحید شفیعی و پوریا‬ ‫نیکاقبالیانهستند‪.‬‬ ‫خانه نمایش مهرگان‪ :‬این تماشاخانه ساعت ‪ 20:30‬میزبان نمایش «درد و داد» نوشته رسول یانگین و کار کامبیز‬ ‫نیک امیز است‪ .‬علیرضاحنیفی‪ ،‬مریم قریشی‪ ،‬فاطمه زمانی‪ ،‬ارام سلیمانی‪ ،‬محمد قائم مقامی و علی پیله ور در این‬ ‫نمایش ایفای نقش می کنند‪ .‬نمایشنامه «کله پوک ها» اثر نیل سایمون با ترجمه شهرام زرگر و کارگردانی ارسالن گل‬ ‫محمدی پنجشنبه نهم مرداد ماه ساعت ‪ 19:30‬در سالن شماره ‪ 2‬این تماشاخانه اجراخوانی می شود‪ .‬بازیگران این‬ ‫اجراخوانی حسین امتی‪ ،‬سینا سخایی‪ ،‬مانی نجم الدینی‪ ،‬بنیامین اسماعیلی‪ ،‬شینا دبیریان‪ ،‬حمیدرضا داستار‪ ،‬حسین‬ ‫محمودی‪ ،‬ارزو فتحی‪ ،‬ارا سهراب نژاد و محمدعلی شانه ای هستند‪.‬‬ ‫تاالر محراب‪ :‬نمایش «به دنبال بخت» نوشته داوود فتحعلی بیگی و کار احمد دهقان ساعت ‪ 20‬در سالن اصلی این‬ ‫تماشاخانه به صحنه است‪ .‬بازیگران این نمایش رعنا زرگرزاده‪ ،‬رزا ماندنی‪ ،‬شیرین ریاضی‪ ،‬مریم مداح‪ ،‬طناز کالنتریان‪،‬‬ ‫مینا پیر سهالن‪ ،‬تارا فرمانروا و پریا پرنیان هستند‪.‬‬ ‫تماشاخانه ملک‪« :‬با من حرف بزن» نام نمایشی نوشته و کار حامد شیخی است که ساعت ‪ 21‬در تماشاخانه ملک‬ ‫روی صحنه است و بازیگران ان حامد شیخی‪ ،‬شراره صبور و یگانه سروری هستند‪.‬‬ ‫تماشاخانه شانو‪ :‬نمایش «اقای اشمیت کیه؟» اثر سباستین تیری با ترجمه شهال حائری و کارگردانی محمدمهدی‬ ‫رضائیان از ‪ 8‬مرداد ماه ساعت ‪ 19‬در این تاالر نمایشی روی صحنه است و نازنین خلیلی‪ ،‬شایان قنادزاده‪ ،‬حامد سوری‪،‬‬ ‫مهدی اسدی و علی همایونی فر در این نمایش ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫عمارت نوفل لوشاتو‪ :‬نمایش «ازادی از قید تعلق» نوشته و کار محمد میرزاحسینی ساعت‪ 21‬در این مجموعه به صحنه‬ ‫است‪ .‬کسری راحمی‪ ،‬مهدی رفیعی و اریان مجد بازیگران ان هستند‪ .‬همچنین «(زن) شزه» به نویسندگی و طراحی‬ ‫حرکت امین غالمی ساعت ‪ 19:30‬در سالن شماره ‪ 2‬این مجموعه اجرا می شود و بازیگران ان نسرین حیدری‪ ،‬فردین‬ ‫حبیبی‪،‬فرزانهحکیمی‪،‬زهراحسینی‪،‬سمیرانظری‪،‬فاطمهخادمی‪،‬حلیمهحسینی‪،‬گلیقاسمیوزینبمقصودیهستند‪.‬‬ ‫عمارت روبرو‪« :‬فقرات بی ستون» عنوان نمایشی با طراحی کاوه ساری‪ ،‬انوشیروان اریا و میالد شجره به کارگردانی‬ ‫میالد شــجره است که با اجراگری کاوه ستاری‪ ،‬انوشیروان اریا و میالد شجره ساعت روزهای شنبه ‪ 20:30‬در این‬ ‫سالن نمایشی اجرا می شود‪ .‬نمایش «عباس میرزا» نوشته و کار سیدمحمد سعیدی از ‪ 8‬مرداد ماه ساعت ‪ 19‬با بازی‬ ‫سیدمحمد سعیدی در این تاالر نمایشی اجرا می شود‪.‬‬ ‫تئاتر گندم‪ :‬نمایش «بین انگشت های خمیده» نوشته و کار غزل سالمی زاده با بازی الهام اقا زاده‪ ،‬راضیه شریفی‪ ،‬سارا‬ ‫علیرضایی‪ ،‬نگار قدیانی و زهرا رشیدی نیا ساعت ‪ 20‬در این تاالر نمایشی روی صحنه است‪.‬‬ ‫تماشاخانهاستادجمشیدمشایخی‪«:‬انجا که من سنگ می شوم» نوشته ناهید مرادی و کار یگانه یوسف از‪ 2‬مرداد‬ ‫ماه ساعت ‪ 20:30‬در این تاالر نمایشی روی صحنه است و بازیگر ان پگاه مشتاقی است‪.‬‬ ‫خانه نمایش دا‪ :‬نمایش «واجد شــرایط» به نویسندگی ایدین اقازاده و کار مصطفی کزازی از ‪ 5‬مرداد ماه ساعت‬ ‫‪ 20:30‬در این تماشاخانه با بازی رضا پهلوان‪ ،‬سعید خدادوست‪ ،‬اتنا دولت ابادی‪ ،‬حسین عارفی کیا و مریم محمدوند‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫همچنین امکان تماشای‪ 3‬فیلم تئاتر با عنوان «زندگی در تئاتر»‪« ،‬فردا»‪« ،‬محرمانه» به تازگی در سامانه‬ ‫تیوال فراهم شده است و عالقمندان می توانند از طریق این سایت تماشاگر ‪ 48‬فیلم تئاتر باشند که در‬ ‫ادامه به معرفی ان ها می پردازیم‪:‬‬ ‫«زندگی در تئاتر»‪ :‬دیوید ممت نویسنده این نمایشنامه و داروش مودبیان مترجم ان است‪ .‬این نمایش به کارگردانی‬ ‫محمد برهمنی و بازی میرسعید مولویان و ایمان صیادبرهانی سال‪ 1396‬در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه امده است‪.‬‬ ‫«فردا»‪ :‬این فیلم تئاتر نوشته و کار امین اسفندیار است و بازیگران ان ایمان صیاد برهانی و سعید زارعی هستند‪ .‬این‬ ‫نمایش سال ‪ 95‬در تئاتر مولوی اجرا شده است‪.‬‬ ‫«محرمانه»‪ :‬نویسنده و کارگردان این نمایش محمدحسین کریمی است و بازیگران ان محیا جوان‪ ،‬یگانه اصغری‪،‬‬ ‫محمدحسین کریمی‪ ،‬محمدحسین رحیم‪ ،‬پیمان رادپور و حسین درخشان‪ .‬این نمایش سال ‪ 1398‬در تماشخانه‬ ‫استاد جمشید مشایخی اجرا شده است‪.‬‬ ‫«شینیون»‪ :‬فیلم تئاتر «شینیون» نوشته سیاوش حیدری و کار حسین پوریانی فر است و بازیگران ان حمیدرضا‬ ‫جمشیدی‪ ،‬امیر کریم زاده‪ ،‬محسن مظاهری و ابراهیم ناییج هستند‪ .‬این نمایش سال ‪ 1395‬در سالن کوچک تئاتر‬ ‫مولوی اجرا شده است‪.‬‬ ‫«اسم»‪ :‬فیلم تئاتر «اسم» اثر ماتیا دوالپورت و الکساندر دوالپتولیر با ترجمه شهال حائری و کار لیلی رشیدی است‪.‬‬ ‫بازیگران این نمایش لیلی رشیدی‪ ،‬محمدحسن معجونی‪ ،‬داریوش موفق‪ ،‬عباس جمالی و سارا افشار هستند‪ .‬این اثر‬ ‫سال ‪ 1394‬درتماشاخانه ایرانشهر اجرا شده است‪.‬‬ ‫«هم هوایی»‪« :‬هم هوایی» فیلم تئاتری به نویسندگی مهین صدری و کارگردانی افسانه ماهیان است‪ .‬بازیگران این‬ ‫اثر ستاره اسکندری‪ ،‬الهام کردا و باران کوثری هستند‪ .‬این نمایش سال ‪ 1393‬در موسسه فرهنگی اکو اجرا شده است‪.‬‬ ‫«باالخره این زندگی مال کیه؟‪ :‬فیلم تئاتر بعدی «باالخره این زندگی مال کیه؟» نام دارد‪ .‬این اثر نوشــته برایان‬ ‫کالرک با ترجمه احمد کسایی پور و کارگردانی اشکان خیل نژاد است‪ .‬بازیگران این نمایش نوید محمدزاده‪ ،‬ندا گلرنگی‪،‬‬ ‫الهه شه‍پرست‪ ،‬محمد هادی عطایی‪ ،‬ازاده صمدی‪ ،‬هومن کیایی‪ ،‬مینا کریمی جبلی‪ ،‬کیوان ساکت اف‪ ،‬حمید رحیمی‪،‬‬ ‫شهاب الدین حسین پور‪ ،‬سینا باالهنگ‪ ،‬محمد اشکان فر هستند‪ .‬این اثر سال ‪ 1393‬در سالن استاد ناظرزاده کرمانی‬ ‫تماشاخانه ایرانشهر به صحنه امده است‪.‬‬ ‫«مردی برای تمام فصول»‪ :‬رابرت بولت نویسنده این اثر با ترجمه فرزانه طاهری و کارگردانی بهمن فرمان ارا است‪.‬‬ ‫«مردی برای تمام فصول» با بازی رضا کیانیان‪ ،‬سیامک صفری‪ ،‬سهیال رضوی‪ ،‬فرزین صابونی‪ ،‬هدایت هاشمی‪ ،‬احمد‬ ‫ساعتچیان‪ ،‬امیررضا دالوری‪ ،‬بهناز جعفری‪ ،‬علیرضا ارا‪ ،‬رضا موالیی‪ ،‬محمدرضا مالکی و بهمن فرمان ارا سال ‪1393‬‬ ‫در تاالر وحدت به صحنه رفته است‪.‬‬ ‫«الفکادیو»‪ :‬رامین کهن نویسنده و کارگردان این فیلم تئاتر با بازی علی بیک محمدی‪ ،‬محمد صمدی‪ ،‬حسین‬ ‫مزینانی‪ ،‬حمید بهشتی‪ ،‬پریا علی محمدی و ازاده بقائیان نیز هست‪.‬‬ ‫«اگر شبی از شب های تهران مسافری»‪ :‬علی شمس نویسنده و کارگردان این نمایش است و وحید اقاپور‪ ،‬ارش‬ ‫فالحت پیشه‪ ،‬سام کبودوند‪ ،‬روح اهلل کمانی‪ ،‬ازیتا ستوده‪ ،‬الهام شعبانی‪ ،‬احمد صمیمی‪ ،‬پژمان عبدی‪ ،‬مجتبی دربندی‬ ‫و علی برنجیان بازیگران ان هستند‪ .‬این نمایش سال ‪ 1389‬در خانه نمایش اجرا شده است‪.‬‬ ‫«خدای کشتار»‪« :‬خدای کشتار» فیلم تئاتری نوشته یاسمینا رضا با ترجمه و کارگردانی علیرضا کوشک جاللی‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبــــــــــه ‪ 11‬مردادماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1280‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫گزارش‬ ‫تئاتر کودکان را دریابیم‬ ‫است‪ .‬سیما تیرانداز‪ ،‬اشکان خطیبی‪ ،‬الدن مستوفی و رضا موالیی بازیگران این نمایش هستند‪ .‬این اثر سال ‪ 1391‬در‬ ‫مجموعه تئاترشهر به صحنه امده است‪.‬‬ ‫«فرمالیته»‪ :‬نویســنده‪ ،‬طراح و کارگردان این نمایش علی صفری است و بازیگران ان سالله ارغوان‪ ،‬احسان خان‬ ‫محمدی‪ ،‬هامون خان محمدی‪ ،‬نجمه صفایی‪ ،‬حامد عابدی‪ ،‬شیده غفاریان‪ ،‬نگین فیروز منش‪ ،‬اریک قاراسمیان‪ ،‬مجید‬ ‫قفلی و امیرعلی گودرزی‪« .‬فرمالیته» سال گذشته در پردیس تئاترشهرزاد به صحنه امده است‪.‬‬ ‫«افرا یا روز می گذرد»‪ :‬این اثر که سال ‪ 97‬در تئاتر سنگلج اجرا شده‪ ،‬نوشته بهرام بیضایی به کارگردانی سهیل‬ ‫ساعی است‪ .‬نسرین درخشان زاده‪ ،‬پانته ا مرزبانیان‪ ،‬فرانک کالنتر‪ ،‬هومن رستگار‪ ،‬مهدی بزرگ زاده‪ ،‬وحید نفر‪ ،‬جواد‬ ‫پورزند‪ ،‬مهدیس توکلی‪ ،‬عرفان ابراهیمی‪ ،‬ســهیل ساعی‪ ،‬اسحاق میرعزیزی‪ ،‬عطا محبوبی‪ ،‬مهسا احمدپور‪ ،‬نیلوفر‬ ‫محمدی بیدمشگی‪،‬مهشیدزبردستوفایدیماحمدنژادبازیگرانانهستند‪.‬‬ ‫«اسب و سیب و بهار»‪ :‬نویسنده این نمایش به کارگردانی اناهیتا غنی زاده‪ ،‬نمایش دهقانی است و بازیگران ان انالی‬ ‫شکوری‪ ،‬حامد زارعان و نیکا ناظم زاده‪.‬‬ ‫«سیزیف»‪:‬ایننمایشنوشتهمحمدصادقگلچینعارفیبهکارگردانیمحمدبرهمنیاستواسماعیلگرجیومهدخت‬ ‫موالیی در ان ایفای نقش کردند‪ .‬این نمایش سال ‪ 98‬در تماشاخانه ایرانشهر و تئاتر مستقل تهران اجرا شده است‪.‬‬ ‫«مغازه خودکشی»‪ :‬این نمایش نوشته باقر سروش‪ ،‬به کارگردانی علیرضا مهران به صحنه امده است‪ .‬اتابک نادری‪،‬‬ ‫وحید اقا پور‪ ،‬نوشین تبریزی‪ ،‬سحر مختارزادگان‪ ،‬یاشار نادری‪ ،‬سوسن مقصودلو‪ ،‬سامان میرحسینی و فرهاد رشیدی‬ ‫بازیگرانانهستند‪.‬‬ ‫«دادگاه ویژه»‪ :‬این نمایش نوشته والدیمیر واینویچ با ترجمه ابتین گلکار و کار فواد عباسی است و بازیگران ان نریمان‬ ‫باغبانی‪ ،‬نگار اعطا‪ ،‬محمد پرتوافکن‪ ،‬پویا ظریف‪ ،‬دنیا براجعی‪ ،‬محمد فالحت‪ ،‬علی عصار‪ ،‬محمد حداد‪ ،‬غزل کمالی‪،‬‬ ‫مهدی ربانی‪ ،‬ارمیک هندری‪ ،‬یونس بنی اسد‪ ،‬نیایش مرثیه زاده‪ ،‬فردوس سعیدی‪ ،‬پردیس دامن افشان و بهزاد صفایی‬ ‫پور هستند‪ .‬این نمایش سال ‪ 98‬در تاالر افتاب به صحنه امده است‪.‬‬ ‫«پسران تاریخ»‪ :‬این اثر نوشته الن بنت با ترجمه محسن ابوالحسنی با دراماتورژی و کارگردانی اشکان خیل نژاد‬ ‫است‪ .‬بازیگران این نمایش محسن ابوالحسنی‪ ،‬مجید اقاکریمی‪ ،‬مهرداد بابایی‪ ،‬سینا باالهنگ‪ ،‬محمد برهمنی‪ ،‬سجاد‬ ‫حمیدیان‪ ،‬حامد رسولی‪ ،‬حمید رحیمی‪ ،‬مهدی شاهدی‪ ،‬مریم نورمحمدی و امیرمسعود واعظ تهرانی هستند‪.‬‬ ‫«مده ا»» نویسنده این نمایش حمید شهرانلو و کارگردان ان ندا قاسمیان است و بازیگران ان ونوشه واحدی و هامون‬ ‫هوشیارهستند‪.‬‬ ‫«ما سه نفر بودیم»‪ :‬این نمایش که در تئاتر مولوی اجرا شده است تجربه ای از صالح علوی زاده‪ ،‬پویان محمودی‪ ،‬پویا‬ ‫چوداریان با همراهی تارا صالحی است‪.‬‬ ‫«مسخ»‪ :‬نصیر ملکی جو نویسنده و کارگردان این نمایش است و بازیگران ان الهه بخشی‪ ،‬مهدی تشکری‪ ،‬فالمک‬ ‫جنیدی‪،‬لیلیرشیدی‪،‬محمدزیگساری‪،‬پگاهکاظمی‪،‬پوریاگلشناس‪،‬نفیسهملکیجوورامینناصرنصیرهستند‪.‬این‬ ‫نمایش سال ‪ 1393‬در تاالر حافظ اجرا شده است‪.‬‬ ‫«بیا جلوتر»‪ :‬نویسنده این نمایش حسین برفی نژاد و کارگردان ان سجاد باقری است و سجاد باقری و حسین برفی‬ ‫نژا د در ان ایفای نقش می کنند‪ .‬این نمایش در عمارت نوفل لوشاتو اجرا شده است‪.‬‬ ‫«جنگل و جینگیل»‪ :‬این نمایش نوشــته و کار علی رضا جعفری مرام است و بازیگران ان پیمان کالنتری‪ ،‬پارسا‬ ‫پوالدوند‪ ،‬محیا ساالری‪ ،‬شهرام قاصدزاده و لیال میرحسینی هستند‪.‬‬ ‫«دس دسا علیرضا‪»2‬‬ ‫بازیگران این نمایش محســن مستکین‪ ،‬نادر شریفی‪ ،‬حسین قبیتی نسب‪ ،‬فاطمه سیاح طرفی‪ ،‬ابراهیم نصرالهی‪،‬‬ ‫مصطفی کالک بُر و مهتاب قنبری هستند‪.‬‬ ‫«اوازهخوانخیابان هایمنهتن»‬ ‫این اثر براساس طرحی از میکائیل شهرستانی به نویسندگی نیما مهر و کارگردانی و بازی میکائیل شهرستانی اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«تجربه های اخیر»‪ :‬این اثر را امیررضا کوهستانی نوشته و سارا داروفروش ان را کارگردانی کرده است‪ .‬زهره زرگر‪ ،‬رها‬ ‫اصغری‪ ،‬عقیل بهرامی‪ ،‬عسل لباسچی‪ ،‬مریم قربانیان و مهدی علینژاد بازیگران «تجربه های اخیر» هستند‪ .‬این نمایش‬ ‫سال ‪ 1397‬در خانه نمایش مهرگان اجرا شده است‪.‬‬ ‫«مایکلفسکی»‪ :‬نویسنده و کارگردان این نمایش حسین ناظمیان پور است و بازیگران ان علیرضا مویدی‪ ،‬فرشید‬ ‫ناصری‪ ،‬طیبه پاکدل‪ ،‬شــایان افشردی‪ ،‬مریم روشنی‪ ،‬علیرضا ساوه درودی‪ ،‬علیرضا زنده دل وحسین ناظمیان پور‬ ‫هستند‪« .‬مایکلفسکی» سال ‪ 98‬در تاالر مولوی اجرا شده است‪.‬‬ ‫«تنها خدا حق دارد بیدارم کند»‪ :‬محمد چرم شیر نویسنده این اثر و طاهره استاداقا کارگردان ان هستند و نرگس‬ ‫چاروسه و هدی چاروسه در این نمایش ایفای نقش کرده اند‪.‬‬ ‫«اشویتس زنان»‪ :‬این نمایش نوشته و کار علی صفری است که سال ‪ 1396‬با بازی یگانه رجبی‪ ،‬یاسمن میرزایی‪،‬‬ ‫شهرزاد محمودی و امیر شمس در خانه نمایش دا اجرا شده است‪.‬‬ ‫«گلن گری گلن راس»‪ :‬این اثر نوشته دیوید ممت با ترجمه امید روشن ضمیر و کارگردانی فرید رحمتی است و‬ ‫بازیگران ان امین رقیب دوست‪ ،‬ارمین مهدیلو‪ ،‬سپهر طهرانچی‪ ،‬فرید رحمتی‪ ،‬مهیار اسالمی‪ ،‬دانیال محسنی و علی‬ ‫اشمندهستند‪.‬‬ ‫«احساس ابی مرگ»‪ :‬سجاد افشاریان نویسنده این اثر و امین میری کارگردان ان است و ساناز پوردشتی‪ ،‬سجاد‬ ‫تابش‪ ،‬رویا حسینی‪ ،‬بهنام خرم نیک‪ ،‬امید سلیمی‪ ،‬نیلوفر سلیمان تاش‪ ،‬انالی شکوری‪ ،‬زهرا صادقی‪ ،‬الهام عبدالهی‪،‬‬ ‫ابراهیم عزیزی‪ ،‬ارش فضلعلی‪ ،‬گلبو فیوضی‪ ،‬مینا کریمی جبلی‪َ ،‬ســمی مسلمی‪ ،‬نسرین نکیسا و مریم نقیبی در‬ ‫«احساس ابی مرگ» ایفای نقش می کنند‪ .‬این نمایش سال ‪ 1392‬در فرهنگسرای ارسباران اجرا شده است‪.‬‬ ‫«کرونوس»‪ :‬این نمایش را علی صفری نوشته و کارگردانی کرده است و حسین منفرد‪ ،‬میالد اریافر‪ ،‬ابراهیم ناییج‪،‬‬ ‫کوروش شاهونه‪ ،‬علیرضا گلدهی‪ ،‬امیرعلی گودرزی و رها حاجی زینل در ان ایفای نقش کرده اند‪.‬‬ ‫«اسید کاظم»‪« :‬اسید کاظم» نوشته محمود استادمحمد و کار سارا داروفروش است و بازیگران ان میثم شمسیان‪،‬‬ ‫حمیدرضا ونائی‪ ،‬مهدی علی نژاد‪ ،‬ســارنگ بهمنی‪ ،‬عباس خداوردیان‪ ،‬سیدحسام الدین شریفی‪ ،‬مصطفی مقیمی‪،‬‬ ‫حمیدرضا داوری‪ ،‬خشایار خرم‪ ،‬شهرام مددی‪ ،‬محمود هدایتی‪ ،‬اسماعیل قاسمی و کامبیز نیک امیز هستند‪.‬‬ ‫«پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز اب های سرد و معتدل اقیانوس اطلس»‪ :‬پویا پیرحسینلو نویسنده‬ ‫این نمایش و سیما شیبانی کارگردان ان است‪ .‬یحیی گلنسایی‪ ،‬مهدخت موالیی‪ ،‬نفیسه زارع‪ ،‬کیوان ساکت اف‪ ،‬داوود‬ ‫پژمان فر و معصومه بیگی بازیگران این نمایش هستند‪ .‬این اثر نمایشی در تماشاخانه سپند اجرا شده است‪.‬‬ ‫«افتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه»‪ :‬پویا پیرحسینلو نویسنده و کارگردان این نمایش است‪ .‬این‬ ‫اثر سال ‪ 1397‬در پردیس تئاترشهرزاد اجرا شده است‪.‬‬ ‫«از خط زرد فاصله بگیرید»‪ :‬رضا رشادت این نمایش را نوشته و کارگردانی کرده است و امین اسفندیار‪ ،‬گلزار حذفی‪،‬‬ ‫نادر خوش بخت‪ ،‬داریوش رشادت‪ ،‬بی تا عزیز اقلی‪ ،‬گلنوش قهرمانی و حسین کریمی در ان ایفای نقش کرده اند‪ .‬این‬ ‫نمایش سال ‪ 1397‬در تئاتر مولوی اجرا شده است‪.‬‬ ‫«مرثیه ای برای یک دلقک»‪ :‬این فیلم تئاتر عروسکی نوشته و کار رامین کهن است که با عروسک گردانی «بهار‬ ‫طاهری‪ ،‬مرضیه نادری‪ ،‬کامران احمدزاده‪ ،‬ازاده بقائیان‪ ،‬بهاره صدفی و پریا علیمحمدی اجرا شده است‪ .‬گفتنی است‬ ‫تمام عواید این اجرا صرف کمک به پویش یادا (یاران درمانگران ایران) خواهد شد‪.‬‬ ‫«رابینسون خرگوشه»‪ :‬فیلم تئاتر «رابینسون خرگوشه» نوشته و کار عباس قاصدزاده است که سال گذشته در‬ ‫فرهنگسرای ارسباران با بازی مونا کوشش‪ ،‬عباس قاصدزاده‪ ،‬سوگند قاصدزاده‪ ،‬محسن افخمی و سهیل کمالی اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«تیستوی سبز انگشتی»‪ :‬نویسنده این فیلم تئاتر بهار طاهری و رامین کهن و کارگردان ان رامین کهن است‪.‬‬ ‫بازیگران این اثر که سال ‪ ۹۳‬در تاالر هنر اجرا شده است؛ سعید ابک‪ ،‬روشنک کریمی‪ ،‬پرویز حاجی زاده‪ ،‬امین پروین‪،‬‬ ‫پریسا رفیعی‪ ،‬الهام ایروانی‪ ،‬بهار سیف‪ ،‬نرگس مقیمی و امیر عباسیان هستند‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکنون حمایت های مختلفی از تئاتر بویژه‬ ‫تئاتر کودکان کرده است اما این اقدامات حمایتی اگر با نیازهای جامعه‬ ‫هنری‪ ،‬به روز و هماهنگ شــود‪ ،‬پیامدهای بهتری بر تداوم فعالیت انها‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬محدودیت گردهمایی در شرایطی که هر نوع تجمعی‬ ‫می تواند‪ ،‬منجر به ابتالی افراد به بیماری شود‪ ،‬منطقی است‪ .‬در این شرایط‬ ‫بسیاری از هنرمندان که اجرای خود را به نمایش می گذاشتند‪ ،‬متضرر‬ ‫شده اند و از ارگان های مسئول درخواست حمایت دارند‪ .‬روزهای گذشته‪،‬‬ ‫رضا بیات نویسنده و کارگردان نمایش «افسانه پری دریایی» که در تاالر‬ ‫هنر روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی در شرایط بحران کرونا‬ ‫به مهر گفت‪ :‬شــرایطی که در حال حاضر گروه های نمایشی با ان روبرو‬ ‫هستند برای همه یکسان است و با ان کنار می ایند اما مشکل اصلی ما با‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی است که دقیقا زمانی که باید به داد هنرمندانش‬ ‫برسد بیشتر انها را اذیت می کند‪ .‬به گفته این کارگردان‪ ،‬گروه هایی که‬ ‫اسفندماه زیر نظر اداره کل هنرهای نمایشی در سالن های مختلف اجرا‬ ‫داشــتند و مجبور به تعطیلی نمایش شدند‪ ،‬دو برابر دیگر هنرمندان و‬ ‫گروه های تئاتری ضرر کردند‪ .‬بازیگران و عوامل نمایش دستمزد اجرای‬ ‫پیش از عیدشــان را طلب می کنند و اداره کل هنرهای نمایشی اعالم‬ ‫کرده است که به اندازه قبل می تواند حمایت کند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫گروه های نمایش باید برای ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت سالن اجرا داشته باشند‪ ،‬که‬ ‫همین تعداد هم به دلیل نبود اطمینان تماشاگران پر نمی شود‪.‬‬ ‫کارگردان حق دارد‬ ‫فعاالن حوزه تئاتر مانند بسیاری از فعاالن حوزه فرهنگ‪ ،‬شرایط سختی را‬ ‫پشت سر می گذارند و حمایت دولت می تواند کمکی برای ادامه حیات انها‬ ‫باشد‪ .‬محسن حسن زاده روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی درباره‬ ‫چرایی پرداخت نشدن حمایت دولتی به نمایش «افسانه پری دریایی»‬ ‫گفت‪ :‬وقتی این نمایش می خواســت اجرا شــود‪ ،‬هنوز شورای حمایت‬ ‫تشکیل نشده بود که مبلغ حمایت از این نمایش را مصوب کند‪ .‬مساله این‬ ‫است که این کارگردان به نوعی حق دارد‪ ،‬اما شورای حمایت هر هفته یا هر‬ ‫روزتشکیلنمی شود؛بلکهپرونده هابایدبهتعدادیبرسندتاجلسهتشکیل‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در نخستین جلسه شورای حمایت‪ ،‬درباره این‬ ‫نمایش تصمیم گیری و مبلغ حمایت تعیین خواهد شــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫کوتاه ترین زمان قرارداد نوشته می شود‪ .‬نمایشی که قرارداد داشته باشد‪ ،‬به‬ ‫محض شروع اجرا‪ ۵۰ ،‬درصد پرداخت خواهدشد‪ .‬میزان حمایت و قرارداد‬ ‫بسته به جلسه شوراست‪ .‬برای نمایش«افسانه پری دریایی» به این دلیل که‬ ‫تقاضای حمایت دیر رسیده‪ ،‬با تاخیر در شورا مطرح شد‪ .‬اگر پیش از اغاز‬ ‫سال جاری مطرح می شد‪ ،‬میزان حمایت و قرارداد معلوم بود و زمانی که‬ ‫اجرا را کلید می خورد به طور حتم ‪ ۵۰‬درصد را دریافت می کرد‪.‬‬ ‫ادارهکلهنرهاینمایشی‬ ‫سهمی از اجرای انالین دریافت نمی کند‬ ‫یکی از راهکارهای اجرای گروه های نمایشی در زمان همه گیری بیماری‬ ‫کووید‪ ،۱۹-‬اجرای انالین نمایش هاســت‪ .‬به گفته حسن زاده‪ ،‬اداره کل‬ ‫هنرهای نمایشی و تاالر هنر هیچ سهمی از اجرای انالین دریافت نمی کنند‬ ‫و این سهم میان گروه فنی و نمایشی تقسی م خواهد شد‪ .‬وی درباره حمایت‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی از نمایش های خاص کودکان پیش از شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬توضیح داد‪ :‬از زمان مدیریت مهدی شــفیعی به عنوان مدیر کل‬ ‫هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬و پس از او توسط شهرام‬ ‫کرمی مدیر کل بعدی‪ ،‬عایدی فروش نمایش های خاص کودکان در تاالر‬ ‫هنر‪ ،‬صددرصد به گروه اختصاص پیدا می کند و این جدا از میزان حمایتی‬ ‫است که اداره کل هنرهای نمایشی از اجراهای کودکان انجام می دهد که‬ ‫همانند نمایش های دیگر همه حمایت می شود‪ .‬ان هم در حالی که در‬ ‫نمایش های دیگر که موضوع‪ ،‬سوژه و مخاطب کودک نیست‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫عایدی به دولت یا مجموعه اداره کل هنرهای نمایشی اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫این مبلغ هزینه سالن می شود؛ در واقع تفاوت اجرای نمایش در تاالر هنر‬ ‫و تاالرهای دیگر این است‪.‬‬ ‫برای پذیرش چهارچوب تئاتر کودک تالش می کنیم‬ ‫مســائلی که از ســوی فعاالن حوزه تئاتر مطرح می شــود‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫مشکالتی است که با ان مواجه اند و با مشکالت کنونی چند برابر شده است‪.‬‬ ‫مریم کاظمی‪ ،‬نویسنده‪ ،‬کارگردان‪ ،‬طراح تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان درباره‬ ‫جایگاه تئاتر کودک در ایران به گفت‪ :‬جایگاه تئاتر کودک در ایران به اندازه‬ ‫تعداد کودکان و نوجوانان‪ ،‬مدرسه ها‪ ،‬مهد کودک ها و خانواده ها‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫تربیت و اموزش و پرورش مهم اســت‪ .‬اول باید برای کسانی که در زمینه‬ ‫ی‪‎‬کنند میزان اهمیت حیاتی و تعیین کننده باشد‪ ،‬سپس‬ ‫تئاتر کودک کارم ‬ ‫برای هر اقدام ضد ان و تضعیف کننده تئاتر کودک‪ ،‬مقابله و ایســتادگی‬ ‫جدی انجام شود‪ .‬به گفته این کارگردان‪ ،‬اگر تئاتر کودک توسط اشخاص‬ ‫یا ارگان هایی جدی گرفته نشــود‪ ،‬از اهمیت ان نمی کاهد زیرا ارزش تئاتر‬ ‫کودک‪ ،‬ازلی و همیشگی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پس تکلیف ما روشن است‪ .‬ما به‬ ‫یدانیم و برای‬ ‫تئاتر کودک و نوجوان احترام می گذاریم؛ ان را بسیار جدی م ‬ ‫اعتالی ان و پذیرش درست چهارچوب ان در قوانین کشور تالش می کنیم‪.‬‬ ‫برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد برای حمایت از تئاتر کودک‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در شرایط دشواری که بسیاری از هنرمندان‬ ‫با ان مواجه شده اند‪ ،‬اقداماتی برای تسهیل کارکرد و ایجاد امکان برای عبور‬ ‫از دوران کرونا را در نظر گرفته است‪ .‬اما ایا پیش از این هم توجهی به تئاتر‬ ‫کودک داشت؟ کاظمی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد در سالیان اخیر‬ ‫کارهای زیادی انجام داده که بسیاری از انها قابل تقدیر است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این وزارتخانه به دنبال حمایت بوده و در بسیاری موارد اقداماتی را نیز انجام‬ ‫داده است‪ .‬اختصاص سالن ویژه کودکان‪ ،‬بودجه برای اجرا و جشنواره تئاتر‬ ‫کودک و نوجوان از جمله انهاست‪ .‬اما هراقدام نیکی اگر درجا بزند و با توجه‬ ‫به نیاز روز و شرایط موجود انعطاف نشان ندهد‪ ،‬خود را ضعیف می کند‪ .‬به‬ ‫گفته کاظمی‪ ،‬اقدامات خوبِ وزارت فرهنگ و ارشاد به دلیل نبود تداوم‪،‬‬ ‫دستورالعمل پایدار‪ ،‬کارشناســی حرفه شناسانه و متخصصان ویژه امور‬ ‫اجرایی نمایش ها‪ ،‬به ضد خود تبدیل شده است‪ .‬به طوری که حمایت های‬ ‫مختلف به دلیل ناهمخوانی با شرایط واقعی‪ ،‬قدردانی را از بین می برد و در‬ ‫بدنه تئاتر کودک و نوجوان رضایت حاصل نمی شود؛ فقط گذران می کنیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 9‬افتتاحیهو‪ 22‬فرصتگالری گردی‬ ‫نگاه نو‬ ‫نمایش نستعلیق های غالمحسین امیرخانی تا «هنر در قرنطینه»‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره ‪ • 1280‬شنبه ‪ 11‬مردادماه ‪ • 1399‬سال سیزدهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:11‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪20:08‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:28‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:36‬‬ ‫‪06:12‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫پیامبر صلى‏ اهلل‏علی ‏ه و‏اله ‪:‬‬ ‫ا ّمت من تا هنگامى که یکدیگر را دوست بدارند‪ ،‬به یکدیگر هدیه‬ ‫دهند و امانتدارى کنند‪ ،‬در خیر و خوبى خواهند بود‪.‬‬ ‫عیون اخبار الرضا ج‪ ، 2‬ص‪ ، 29‬ح‪25‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫می توان حقیقتی را دوست نداشت‬ ‫اما نمی توان منکر ان شد‪.‬‬ ‫روسو‬ ‫حافظانه‬ ‫دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم‬ ‫نقشی به یاد خط تو بر اب می زدم‬ ‫ابروی یار در نظر و خرقه سوخته‬ ‫جامی به یاد گوشه محراب می زدم‬ ‫روز جمعه ‪ 10‬مردادماه گالری های تهران میزبان ‪ 9‬نمایشگاه جدید هستند‪ .‬ادینه ‪ 10‬مردادماه ‪ 9‬نمایشگاه جدید در‬ ‫گالری های تهران افتتاح می شود‪ .‬با توجه به اوج گیری شیوع کرونا و تعطیل شدن بعضی از مراکز فرهنگی و هنری‪ ،‬احتمال‬ ‫هرگونه تغییری در برنامه ها وجود دارد و الزم است عالقه مندان پس از تماس تلفنی به گالری ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اُ‪ :‬نمایشگاه اثار افسانه مسائلی با عنوان «همیشه همان درخت» ‪ 10‬تا ‪ 20‬مرداد در گالری ا ُ به نشانی خیابان سنایی‪،‬‬ ‫خیابان شاهین (خدری)‪ ،‬پالک ‪ ۱۸‬برپاست‪.‬‬ ‫احسان‪ :‬نمایشگاه گروهی «بیم امید»‪ 10‬تا‪ 15‬مرداد در نگارخانه احسان به نشانی اقدسیه‪ ،‬اجودانیه‪ ،‬خیابان چهاردهم‬ ‫شرقی‪ ،‬شماره‪ 22‬برپاست‪.‬‬ ‫ارتیبیشن‪ :‬نمایشگاه مجسمه های علیخان عبداللهی ‪ 10‬تا ‪ 19‬مرداد در گالری ارتیبیشن به نشانی خیابان شریعتی‪،‬‬ ‫پایین تر از حسینیه ارشاد‪ ،‬نرسیده به همت‪ ،‬گل نبی(غرب)‪ ،‬میدان احمدی روشن(کتابی)‪ ،‬خیابان ساسانی پور‪ ،‬خیابان‬ ‫دریا (قندی)‪ ،‬پالک ‪ 6‬برپاست‪.‬‬ ‫ایوان‪ :‬نمایشگاه گروهی «هنر در قرنطینه» ‪ 10‬تا ‪ 31‬مرداد در گالری ایوان برپاست‪ .‬این گالری در الهیه‪ ،‬خیابان مهدیه‪،‬‬ ‫خیابان جبهه‪ ،‬کوچه لسانی‪ ،‬بن بست حمید‪ ،‬شماره ‪ ۱‬قرار دارد‪.‬‬ ‫زیرزمین دستان‪ :‬نمایشگاه اثار کیارش علیمی با عنوان «پیاده روی در مرغزار» ‪ 10‬تا ‪ 24‬مرداد در زیرزمین دستان‬ ‫برگزار می شود‪ .‬عالقه مندان می توانند به نشانی خیابان فرشته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شماره‪ 6‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شــیرین‪ :‬نمایشگاه نقاشی زهرا امیریگانه با عنوان «ابرفت» ‪ 10‬تا ‪ 22‬مرداد در گالری شیرین برپاست‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانند به ادرس خیابان کریم خان زند‪ ،‬خیابان سنایی‪ ،‬کوچه ‪ 13‬شماره ‪ 5‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫طراحی هنر‪ :‬نمایشگاه «استاد امیرخانی‪ ،‬نستعلیق میراث ملی» ‪ 10‬تا ‪ 20‬مرداد در گالری طراحی هنر واقع در خیابان‬ ‫ولیعصر‪ ،‬باالتر از پارک وی‪ ،‬نرسیده به زعفرانیه‪ ،‬پالک ‪ ۲۸۸۰‬میزبان عالقمندان است‬ ‫نگاه‪ :‬نمایشگاه نقاشی افشین کوشا با عنوان «واسطه»‪ 10‬تا‪ 29‬مرداد در گالری نگاه برگزار می شود‪ .‬گالری نگاه در خیابان‬ ‫مطهری‪ ،‬خیابان جم (فجر)‪ ،‬خیابان غفاری‪ ،‬شماره ‪ 644‬واقع شده است‪.‬‬ ‫ویستا‪ :‬نمایشگاه نقاشی ندا جلیلی با عنوان «سکوت زمین» ‪ 10‬تا ‪ 17‬مرداد در گالری ویستا به نشانی خیابان مطهری‪،‬‬ ‫خیابان میرعماد‪ ،‬کوچه دوازدهم‪ ،‬پالک‪ 11‬میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫ادامهنمایشگاه هایگذشته‪:‬‬ ‫پروژه های اران‪ :‬نمایشگاه گروهی «کلمه به کلمه» با گرداوری اکرم احمدی توانا تا ‪ ۲۰‬مرداد در گالری پروژه های اران‬ ‫برپاست‪ .‬عالقه مندان می توانند به نشانی خیابان نوفل لوشاتو‪ ،‬کوچه لوالگر‪ ،‬پالک‪ ،5‬ورودی حیاط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شلمان‪ :‬نمایشگاه نقاشی مهران یوسف زاده با عنوان «قاب ها‪ ،‬نگاره گر‪ ،‬رقص خیال» تا‪ 13‬مرداد در گالری شلمان برپاست‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند به نشانی میرداماد‪ ،‬نرسیده به شریعتی‪ ،‬رودبارغربی (جنوبی)‪ ،‬کوچه کاووسی‪ ،‬پالک ‪ 27‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هما‪ :‬چیدمانی از صبا منوچهری با عنوان «مالقات در کارگاه» تا ‪ 31‬مرداد در گالری هما واقع در خیابان کریم خان زند‪،‬‬ ‫خیابان سنایی‪ ،‬کوچه چهارم غربی‪ ،‬پالک ‪ ،۸‬واحد یک میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫محسن‪ :‬اثار مجتبی امینی با عنوان «بازخواهم گشت» تا‪ 22‬مرداد در گالری محسن به نمایش درمی اید‪ .‬گالری محسن‬ ‫در خیابان ظفر‪ ،‬خیابان ناجی‪ ،‬خیابان فرزان‪ ،‬کوچه نوربخش‪ ،‬بلوار مینای شرقی‪ ،‬پالک ‪ 42‬قرار دارد‬ ‫مرکز نبشی‪ :‬نمایشگاه عکس محمد صیاد تا ‪ ۲۸‬مرداد در مرکز نبشی به نشانی میدان هفت تیر‪ ،‬خیابان کریم خان‪،‬‬ ‫خیابان استاد نجات اللهی‪ ،‬کوچ ه خسرو‪ ،‬پالک‪ ۵١‬برپاست‪.‬‬ ‫نگر‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی خط تا‪ 14‬مرداد در نگارخانه نگر واقع در قیطریه‪ ،‬ضلع جنوبی پارک‪ ،‬خیابان روشنایی‪ ،‬کوچه‬ ‫دالرام‪ ،‬پالک ‪ ،33‬زنگ سوم برپاست‪.‬‬ ‫والی‪ :‬نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان «بی جانی» تا ‪ 21‬مرداد در گالری والی به نشانی میدان ونک‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫خدامی‪ ،‬پالک ‪ 72‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫دلگشا‪ :‬نمایشگاه نقاشی هایده ایازی با عنوان «راه و بیگاه» تا‪ 21‬مرداد در گالری دلگشا واقع در خیابان کریمخان‪ .‬خیابان‬ ‫ایرانشهر‪ .‬کوچه مهاجر‪ .‬پالک‪ 30‬میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫باوان‪:‬نمایشگاهگروهی«کاغذحاصلخیز»بااثاریازالهامپورخانی‪،‬ترالنتبار‪،‬هماحسینیان‪،‬مهدیهکواکب پناه‪،‬یاسمین‬ ‫مشاری‪ ،‬ادنا میرزاخانیان‪ ،‬نازگل نیری و شادی یثربی تا ‪ 7‬شهریورماه در گالری باوان به نشانی خیابان مطهری‪ ،‬خیابان‬ ‫الرستان‪ ،‬خیابان عبده‪ ،‬پالک ‪ 7‬برپاست‪.‬‬ ‫این جا‪ :‬نمایشــگاه گروهی «دهن کجی به افالطون در باب معماری» تا ‪ 17‬مرداد در گالری این‪/‬جا به نشانی ﺧﯾﺎﺑﺎن‬ ‫کریمخان زند‪،‬خیابانمیرزای شیرازی‪،‬شماره‪ ۹۵‬برپاست‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫مراسم دعای روز عرفه بعدازظهر پنجشنبه با‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی‪ ،‬در فضای‬ ‫باز حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز‬ ‫برگزار شد ‪ /‬امین برنجکار‬ ‫نمایشگاه گروهی با عنوان «کلمه به کلمه» تا‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۰‬امرداد در گالری پروژه های اران‬ ‫دایر است ‪ /‬گاتا ضیاتبری‬ ‫بازار فروش دام در همدان ‪ /‬همزمان با فرا‬ ‫رسیدن عید سعید قربان بازار خرید و فروش‬ ‫دام در همدان رونق گرفت ‪ /‬ایمان حامی خواه‬ ‫سینمای اینستاگرامی‬ ‫دانیال جراهی‬ ‫درخواست فیلم اولی از مسئول فرهنگی‪ :‬سالم خوبید؟‬ ‫من ‪ ۱۰‬ساله که دنبال مجوز کارگردانی ام‪ ،‬پانزده تا فیلم‬ ‫کوتاه کار کردم و دکتری سینما از دانشگاه تهران دارم‪،‬‬ ‫می تونم درخواست مجوز کارگردانی بدم؟‬ ‫مسئول فرهنگی‪ :‬دکترجان فکر کردی چون ‪ ۱۰‬سال‬ ‫تو این کاری ما باید مجوز کارگردانی برات صادر کنیم؟‬ ‫فیلم اولی‪ :‬حاال میشه نگاه کنید؟ شاید خوشتون اومد‪.‬‬ ‫مسئول فرهنگی‪ :‬من نگاه نکرده از چهره ی شما می فهمم‬ ‫فیلمتون محتوا و فرم نداره‪ ،‬چه برسه بخوام ببینم!‬ ‫فیلم اولی‪ :‬حاال اولشو ببینید شاید پسندیدید‪.‬‬ ‫مســئول فرهنگی‪ :‬باشــه‪....‬یه طوریه‪ ،‬سراسر ابتذال‪،‬‬ ‫افسردگی و غرب زدگی توشه!‬ ‫فیلم اولی‪ :‬کجاش غرب زدست؟‬ ‫مسئول فرهنگی‪ :‬همش غرب زدست! حاال صبر کنید‬ ‫ببینیمچیمیشه!‬ ‫ناگهان پسر جوانی وارد اتاق می شود که گویا اینستاگرامر‬ ‫است!‬ ‫اینستاگرامر‪ :‬اقا مجوز پوجوز چی دارید؟‬ ‫مسئول فرهنگی‪ :‬مجوز چی می خوای پسرم؟‬ ‫اینستاگرامر‪ :‬چی دارید؟ اگه کارگردانی دارید بدید برم‬ ‫که فالوورزام پشت در منتظرن!‬ ‫مسئول فرهنگی‪ :‬چشم حتما‪ ،‬به فالوورزاتون بگید چند‬ ‫تا الیک و شات بزنن مجوز امادست‪ ،‬راستی نمونه کار‬ ‫دارید؟‬ ‫اینستاگرامر‪ :‬اره تو چندتا ویدیو خوب رقصیدم‪ ،‬کافیه؟‬ ‫مسئول فرهنگی‪ :‬افرین دقیقا خالء رقاص مرد داریم‪ ،‬تو‬ ‫کجا بودی تا حاال؟‬ ‫اینستاگرامر‪ :‬تو اینستا داشتم قر می دادم!‬ ‫فیلم اولی‪ :‬اقا مجوز منم با ایشون صادر می کنید؟‬ ‫مسئول فرهنگی‪ :‬چه خبرتونه؟ نههههه چه خبرتونه؟ نه‬ ‫رقصیدید‪ ،‬نه دو میلیون فالوورز دارید اومدید با چهار تا‬ ‫فیلم کوتاه مجوز کارگردانی بگیرید؟ شوخیه مگه؟!؟!‬ ‫اینستاگرامر‪ :‬این هنرمندا همینن دیگه اقا‪ ،‬همش حرف‬ ‫مفت میزنن! سینما نمی دونن چیه! مردم باید سرگرم‬ ‫بشن‪ ،‬حاال هی برن فیلم اجتماعی بسازن‪ .‬چقدر فیلم‬ ‫افسرده اخه!!‬ ‫مسئول فرهنگی‪ :‬پسرم داورها پسندیدن و گفتن براتون‬ ‫جایزه هم کنار گذاشتیم‪ .‬بفرمایید مجوزتون امادست‪،‬‬ ‫ایشاا‪ ...‬گیشه از فالوورزاتون بترکه!!! داری میری موز یادت‬ ‫نره برداری‪.‬‬ ‫فیلم اولی‪ :‬پس من چی؟‬ ‫مســئول فرهنگی‪ :‬هیئت داورها گفتن فیلم نامه باید‬ ‫باز نویســی بشه‪ ،‬خیلی غرب زدست! از موز هم خبری‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در ضمــن هیئــت داورها همیــن االن فهمیدن که‬ ‫کاغذمون تموم شده و تا اخر سال مجوز نمی دیم‪ .‬اگر‬ ‫حامی محیط زیســت هستید صبر کنید تا سال بعد‬ ‫اگر جنگل های هیرکانی جون گرفت مجوز شما رو هم‬ ‫صادر می کنیم‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫طبق اخرین اخبار رسیده ممکن است با اغاز ماه های محرم و صفر به دلیل شروع ایام سوگواری و تعطیلی اغلب مراکز و برنامه های‬ ‫فرهنگی و هنری انتشار نسخه فیزیکی روزنامه هنرمند را نداشته باشیم و به همان فضای مجازی بسنده کنیم‪ .‬ناگفته نماند مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کرونا و بسیاری دیگر از مسائل مبتال به ما و شما از دالیل اصلی است منتهی بهانه ای موجه و قابل قبولی خواهد بود‪ ،‬حداقل‬ ‫برای کارشناسان جانبرکف معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد که به قول سردبیر دنبال خط چهار ادیداس هستند! دیروز با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی سوار مترو شدم و ناخود اگاه شنونده حرفهای دو مسافر که علی الظاهر زغال خوب و رفیق ناباب گرفتارشان کرده‬ ‫بود شدم؛ بحث شان درباره باالرفتن یا نرفتن قیمت موادمخدر بود انهم بخاطر قیمت دالر و نزدیک شدن به محرم و صفر؛ فردی که معتقد‬ ‫بود قیمت ها باال نمی رود و اگر برود بسیار ناچیز‪ ،‬می گفت تا جاییکه من یادم میاد جنس بخصوص سنتی در هیچ موقعیت زمانی تورم‬ ‫افسار گسیخته نداشته و خیلی حرف های دیگر که اینجا نمی توانم بگویم؛ کلیت حرفش این بود نخواهند گذاشت مواد در انواع مختلف باال‬ ‫برود چون به نفع هیچکس نیست! طرف مقابل که محکم می گفت باال می رود و تا ‪ ۲۰۰‬درصد افزایش قیمت را متصور می شد بنظر هم‬ ‫فروشنده و هم مصرف کننده و بیشتر نظرش احساسی و مادی بود تا از روی تجربه؛ در میان صحبت هاش ضرب المثلی من دراوردی هم‬ ‫گفت که ذکرش خالی از لطف نیست «پول جنس از غیب میرسه» قبال شنیده بودم پول عروسی و خانه خود به خود جور میشه اینو دیگه‬ ‫واقعا نشنیده بودم؛ ناگفته نماند که چه جوان های به هوای اینکه پول عروسی و خانه خودش جور میشه تا خرخره تو بدهی گرفتار شدند!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1340

روزنامه هنرمند 1340

شماره : 1340
تاریخ : 1399/09/09
روزنامه هنرمند 1339

روزنامه هنرمند 1339

شماره : 1339
تاریخ : 1399/09/08
روزنامه هنرمند 1338

روزنامه هنرمند 1338

شماره : 1338
تاریخ : 1399/09/05
روزنامه هنرمند 1337

روزنامه هنرمند 1337

شماره : 1337
تاریخ : 1399/09/03
روزنامه هنرمند 1336

روزنامه هنرمند 1336

شماره : 1336
تاریخ : 1399/08/28
روزنامه هنرمند 1335

روزنامه هنرمند 1335

شماره : 1335
تاریخ : 1399/08/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!