روزنامه هنرمند شماره 1253 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1253

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1253

روزنامه هنرمند شماره 1253

‫حجت االسالمتقوینمایندهمردمتهران‪:‬‬ ‫قادر اشنا مدیرکل هنرهای نمایشی‪:‬‬ ‫بخش فرهنگ هیچ گاه سهم مطلوبی‬ ‫از بودجه عمومی نداشته است‬ ‫تئاتر باید برای مردم تولید شود‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫والدت حضرت معصومه‬ ‫و روز دختر گرامی باد‪.‬‬ ‫(س)‬ ‫سهشنبه‪ 3‬تیرماه‪ 1399‬سال سیزدهم شماره‪ 8 1253‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫گزارش «هنرمند » از اجرای تئاترها‬ ‫بعد از ‪ ۴‬ماه تعطیلی‬ ‫لطفا‬ ‫با ماسک‬ ‫وارد شوید!‬ ‫اقای مدیری باالخره‬ ‫حراج موزه دورهمی‬ ‫چه شد؟‬ ‫رادیووتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫حجت االسالم امرودی مطرح کرد‪:‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه؛‬ ‫سه اولویت سازمان فرهنگی‬ ‫هنری شهرداری‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫نمایی از نمایش « اگوست در اسیج کانتی»‬ ‫مهمتر ین انتقاد‬ ‫به سریال های سیما‬ ‫چیست؟‬ ‫رادیووتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫پهنه فرهنگی رودکی‬ ‫با اجرای ارکستر ملی‬ ‫ایران افتتاح شد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫«محمدمهدی دادمان»‬ ‫رئیس حوزه هنری شد‬ ‫فرهنگ‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫علی مسعودی سریال «نوروز رنگی»‬ ‫را برای نوروز ‪ 1400‬می سازد‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫نسترن سادات هاشمی؛ اهنگساز و سر پرست گروه بانگ نو‪:‬‬ ‫موسیقی کالسیک هر مملکتی‬ ‫همواره در اقلیت است‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫سینما باید خود را با شرایط کرونایی وفق دهد‬ ‫‪ 40‬فیلم در صف اکران انالین‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫ساالر عقیلی‬ ‫برای «شاهرگ» می خواند‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫چرا فیلم های سینمایی در‬ ‫طرفه العینی قاچاق و از شبکه های‬ ‫ماهواره ای پخش می شود؟‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫در باره شهر پل ها‪ ،‬گل سرخ‪ ،‬مناره ها و گنبدها‬ ‫اصفهان‪،‬‬ ‫تبلور ذات ایرانی هنرمند‬ ‫تدارک و یژه برنامه های ایران صدا به مناسبت تابستان‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫پایگاه کتاب گویا‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫کامران تفتی‬ ‫مجری «دست فرمون» شد‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫تورم به قیمت بلیت سینما رسید!‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫با ارسال نامه ای به وز یر میراث فرهنگی ابراز شد‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫تمجید و دعوت دبیرکل جهانی‬ ‫گردشگری از ایران‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫در کنفرانس مجازی وزرای فرهنگ عضو ایسسکو؛‬ ‫رنج از ا ثار منفی کرونا در حوزه‬ ‫فرهنگ و هنر همچنان پایدار است‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حجت االسالمتقوینمایندهمردمتهران‪:‬‬ ‫سه شنبـــــــــــــه ‪ 3‬تیرماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1253‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫گزارش‬ ‫رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری مطرح کرد‪:‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه؛ سه اولویت‬ ‫سازمان فرهنگی هنری شهرداری‬ ‫حجت االســام امرودی رییــس ســازمان فرهنگی هنری‬ ‫شهرداری در نشست خبری گفت‪ :‬سه عنصری که در سازمان‬ ‫فرهنگی مهم است فرهنگ و هنر و رسانه است‪.‬بنا داریم که‬ ‫این اولویت ها را تقویت کنیم‪ .‬نشست خبری سازمان فرهنگی‬ ‫و هنری شــهرداری تهران ‪ ۲‬تیرماه با حضور حجت االسالم‬ ‫والمسلمین میثم امرودی رئیس ســازمان فرهنگی هنری‬ ‫شهرداری تهران و سعید صدراییان مدیر کل روابط عمومی و‬ ‫بین الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پردیس‬ ‫ســینمایی ملت برگزار شــد‪ .‬صدراییان با اشاره به برگزاری‬ ‫کالس هــای مجازی به جای حقیقی در ســازمان فرهنگی‬ ‫هنری‪ ،‬دربــاره برنامه ها و کالس های این مجموعه گفت‪ :‬ما‬ ‫در مدت شیوع کرونا‪ ،‬سعی کردیم تهدید را به فرصت تبدیل‬ ‫کنیم و حتی در زمینه توزیع ماسک هم تالش هایی را داشتیم‬ ‫تا این مرحله ســخت را بگذرانیم‪ .‬او درباره تولیدات سازمان‬ ‫فرهنگی هنری افزود‪ :‬بیشــترین تولیدات ما در حوزه کتاب‬ ‫اســت که هر کدام دسته بندی متفاوتی دارد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫امرودی در ابتــدای صحبت هایش با تبریک والدت حضرت‬ ‫معصومــه و مقاومت دکتر چمران گفت‪ :‬با توجه به اینکه در‬ ‫سازمان فرهنگی هنری تغییر مدیریتی ایجاد شد و نزدیک به‬ ‫‪ ۷‬ماه است که برای مدیریت به این مجموعه امدم امروز در‬ ‫اولین نشست خبری سعی داشتیم رویکردهای جدید را عنوان‬ ‫کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬سه عنصری که در سازمان فرهنگی مهم‬ ‫است و اولویت جدید ماست فرهنگ و هنر و رسانه است‪ .‬من‬ ‫همیشه اذعان داشتم که فضای فرهنگی الزمه ارامش است‬ ‫در فضای شــلوغ و همهمه اتفاق مهمی رخ نمی دهد هر چه‬ ‫از فضای غیرفرهنگی دور باشیم فرزندان فرهنگ و هنر ما در‬ ‫ارامش می توانند پیام های ناب اخالقی و دینی را به بار بنشانیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت‪ :‬سازمان‬ ‫فرهنگی مجموعه ای بسیار گسترده است که سعی داریم ان‬ ‫را در اختیار هنرمنــدان و عالقه مندان قرار دهیم‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال پردیس ســینمایی ملت اولین پردیسی است که تماماً‬ ‫سینمایی است‪ .‬همچنین از دیروز دستور اکران فیلم ها شروع‬ ‫شد‪ .‬مردم می توانند از تمام مجموعه های سینمایی شهرداری‬ ‫اســتفاده کنند تمام مســائل ضدعفونــی اجتماعی هم در‬ ‫سینماها ایجاد شده است‪ .‬او در ادامه افزود‪ :‬روز چهارشنبه دو‬ ‫فیلم سینمایی فاخر ما اکران اش شروع می شود و خانواده ها با‬ ‫رعایت فاصله اجتماعی می توانند به تماشا بنشینند‪ ،‬همچنین‬ ‫کالس های حقیقی در کنار مجازی از اول تیرماه باز خواهند‬ ‫شد و عالقه مندان می توانند از کالس ها استفاده کنند‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه از اول اسفندماه کالس ها تعطیل شده بودند اما سعی‬ ‫کردیم که با ایجاد اراده میان همکاران‪ ،‬هنرمندان و مربیان‬ ‫با جان مایه های خودشــان خالء را پر کردند‪ .‬امرودی گفت‪:‬‬ ‫جامعه ما در دوران بحرانی کرونا است و مردم احتیاج به امید‬ ‫دارند و باید ســعی کنیم امید را در جامعه تزریق کنیم‪ .‬در‬ ‫بخش فضای مجازی سعی داشتیم همان گونه که به صورت‬ ‫حقیقی توانستیم خدمات را ارائه کنیم همه امکانات را بسیج‬ ‫کنیم تا بدون هیچ کم وکاستی رویدادها و برنامه ها و کالس ها‬ ‫برگزار شود‪ .‬او با اشاره به بخش های قراردادی جهادی سازمان‬ ‫فرهنگی هنری گفت‪ :‬از مردم می خواهیم به صورت جهادی به‬ ‫فرهنگسرای جهادی کمک کنند تا بتوانیم از این راه هم به‬ ‫مردم کمک رسانی داشته باشیم‪ .‬امرودی اظهار کرد‪ :‬ما سعی‬ ‫کردیم شورای اندیشه ورز را راه اندازی کنیم تا بتوانیم با فکر و‬ ‫اندیشه حوزه های خانواده‪ ،‬حقوق شهروندی‪ ،‬محیط زیست و‪...‬‬ ‫را جلو ببریم ما نباید از اندیشه و فکر خالی باشیم‪ .‬از همین رو‬ ‫فرق میان فرهنگسرا و سرای محله مشخص می شود سراهای‬ ‫محله فضای عمومی ایجاد می کند اما فرهنگسراها واردفضای‬ ‫تخصصی می شــود‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬تا جایی که ستاد کرونا‬ ‫به ما اجازه دهد برگزاری برنامه ها را راه انداختیم امثال ایجاد‬ ‫فضای گردشگری گشت اورد‪ ،‬کتابستان‪ ،‬کتابگرد هدهد و‪...‬‬ ‫‪ ۵۹۰۰‬دوره کالس اموزشی در دوره کرونا برگزار شده است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما با مشکالت ایجاد شده شیرازه سازمان را حفظ کردیم‪ .‬او‬ ‫درباره ساخت فیلم درباره سردار حاج قاسم سلیمانی گفت‪ :‬با‬ ‫کارگردانانی درباره ساخت فیلم صحبت شده است‪ .‬نمی توانم‬ ‫نام کارگردان را مشــخصاً بگویم زیرا ســوژه فیلم لو خواهد‬ ‫رفت‪ ،‬اما باید بدانیم که حاج قاسم سلیمانی دریایی است که‬ ‫می توان با مضامین مختلفی از او فیلم ساخت‪.‬‬ ‫بخش فرهنگ هیچ گاه سهم مطلوبی از بودجه عمومی نداشته است‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس گفت‪ :‬بسیاری از اوقات بودجه مصوب مجلس برای بخش های فرهنگی‬ ‫از ســوی دســتگاه های اجرایی تخصیص داده نمی شود و هر کجا کم می اورند‪ ،‬از بودجه فرهنگ کم‬ ‫می کنند‪ .‬حجت االسالم سیدرضا تقوی با اشاره به کمبود بودجه فرهنگی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بودجه فرهنگی‬ ‫در مقایسه با بودجه سایر حوزه ها بسیار اندک است که البته این مسئله صرفاً مربوط به این زمان و دولت‬ ‫کنونی نیست و متاسفانه در همه دوره ها‪ ،‬دولت ها بودجه کافی به بخش فرهنگ تخصیص نمی دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جای تاســف دارد که بودجه بخش فرهنگی با نیازها و شانی که مقوله فرهنگ دارد‪ ،‬هیچ‬ ‫سنخیتی ندارد‪.‬‬ ‫شایعه سازی درباره بودجه حوزه علمیه اقدامی ناجوانمردانه است‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬البته گاهی ارقامی در لوایح بودجه سالیانه‬ ‫برای بخش های فرهنگی اعالم می شود و عده ای دنبال سوژه هستند و ارقامی را کنار هم ردیف کرده‬ ‫و شایعه درست می کنند که بودجه کالنی به بخش فرهنگ اختصاص یافته است‪ .‬این افراد به نوعی‬ ‫القا می کنند تا به مردم بگویند که گرفتاری ها و کمبودهایی که دارید به دلیل ان است که بودجه شما‬ ‫به مساجد‪ ،‬حوزه های علمیه و روحانیت داده می شود که حرکت بسیار ناجوانمردانه ای است که این‬ ‫افراد دنبال می کنند اما هیچ گاه در عمل چنین مسئله ای تحقق پیدا نکرده است‪ .‬تقوی افزود‪ :‬معموالً‬ ‫در لوایح بودجه مبالغی درباره بخش های فرهنگی گفته می شود اما گاهی اوقات صرفاً یک سوم مبالغی‬ ‫که در الیحه بودجه به تصویب رسیده‪ ،‬به بخش های فرهنگی اختصاص داده می شود و بر این اساس‬ ‫باید گفت که بین تصویب و تخ صیص بودجه تفاوت بسیار زیادی است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بسیاری از اوقات‬ ‫مبالغی را که مجلس برای بخش های فرهنگی به تصویب می رساند‪ ،‬از سوی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫تخصیص داده نمی شود و معموالً هر کجا که کم می اورند‪ ،‬از بودجه های فرهنگی کم می کنند‪.‬‬ ‫بخش فرهنگ هیچ گاه سهم مطلوبی از بودجه عمومی نداشته است‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬البته شاید انها هم مشکالتی داشته باشند‬ ‫و بنده نمی خواهم مشکالت دستگاه های اجرایی را نادیده بگیرم اما این مشکالت باید عادالنه حل شود‪،‬‬ ‫نه اینکه برای همه مشکالت صرفاً از بودجه بخش فرهنگی کم کنیم‪ .‬بخش فرهنگ هیچ گاه از بودجه‬ ‫عمومی کشور سهم الزم و مطلوب را نداشته است و بودجه های فرهنگی بسیار اندک است و این مسئله‬ ‫قابل انکار نیســت‪ .‬تقوی با اشاره به یکی دیگر از مشکالت بخش های فرهنگی مبنی بر موازی کاری‬ ‫بین دستگاه ها‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که دستگاه های فرهنگی با مسئله موازی کاری مواجه هستند‪ ،‬باید‬ ‫الیحه ای را در این زمینه به مجلس ارائه کنند تا مجلس این مشکل را حل و فصل کند‪.‬‬ ‫مجلس موازی کاری دستگاه های فرهنگی را حل می کند‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مجلس امادگی دارد که مشکل موازی کاری دستگاه های فرهنگی را حل کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در صورتی که مشکالت فرهنگی نیاز به تصویب و اصالح قانون دارند‪ ،‬ما در مجلس تمام‬ ‫قد در خدمت دستگاه های فرهنگی هستیم و حتماً به فرهنگ کمک می کنیم‪ .‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬البته باید در وهله اول مشخص شود که ایا تنوع دستگاه های‬ ‫فرهنگی مســئله ای مفید اســت یا انکه به مقوله فرهنگ لطمه می زند‪ .‬البته بنده معتقدم که باید‬ ‫حوزه های فعالیت دستگاه های فرهنگی به طور دقیق تعریف شود تا تداخل مسئولیت نداشته باشند‪.‬‬ ‫تقوی بیان کرد‪ :‬برای مثال مقام معظم رهبری فرمودند که ما باید ‪ ۱۰‬میلیون حافظ قران داشــته‬ ‫باشیم و در حال حاضر نهادهای مختلفی از جمله سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسالمی متولی‬ ‫این مســئله هستند که اگر شرح وظایف مشخص باشــد‪ ،‬می توان به صورت دقیق مقدمات تحقق‬ ‫این مســئله را فراهم کرد اما گاهی اوقات می بینیم که مســئولیت دستگاه ها گم می شود و بر این‬ ‫اســاس الزم است که مسئولیت ها را شفاف کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در هر صورت ما می توانیم تعدد‬ ‫دســتگاه های فرهنگی تغییر داده و انها را متمرکز کنیم که این مســئله نیاز به بحث و بررســی‬ ‫کارشناســی دارد و زمانی که فعالیت کمیسیون فرهنگی مجلس به صورت رسمی اغاز شود‪ ،‬قطعاً‬ ‫امادگی داریم که این موضوع را هم مورد بحث و بررسی قرار دهیم‪.‬‬ ‫استقبال کم نمایندگان از کمیسیون فرهنگی‪ ،‬نقطه ضعف مجلس است‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به استقبال کم نمایندگان از حضور در کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس یازدهم نمایندگان بسیار خوب و متخصصی در بخش های مختلف دارد‬ ‫و ترکیب این مجلس بسیار خوب است اما اقبال کم نمایندگان به کمیسیون فرهنگی را یکی از نقاط‬ ‫ضعف این مجلس می دانم‪ .‬تقوی یاداور شــد‪ :‬مقام معظــم رهبری در اغاز مجلس پیامی خطاب به‬ ‫نمایندگان صادر فرمودند و در ان تاکید کردند که مجلس به مقوله اقتصاد و فرهنگ توجه کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اقتصاد و معیشت مردم اولویت دارد و باید مجلس به کمک دولت به امر معیشت برسد و مشکالت‬ ‫معیشتی مردم را حل کند و الزم است در این زمینه ریل گذاری هایی را انجام دهد و بر نظارت خود‬ ‫بیفزاید تا بار سنگین معیشتی را از دوش مردم به خصوص اقشار اسیب پذیر جامعه بردارد‪.‬‬ ‫بخشی از مشکالت اقتصادی ما ریشه فرهنگی دارد‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬البته مسئله فرهنگ هم در اولویت است‬ ‫و معتقدم که بخشــی از مشکالت اقتصادی ما ریشــه فرهنگی دارد و اگر مسائل فرهنگی ان را حل‬ ‫کنیم‪ ،‬قطعاً جنبه های اقتصادی هم حل می شود‪ .‬تقوی اظهار داشت‪ :‬برای مثال اصالح الگوی مصرف‪،‬‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های داخلی‪ ،‬مبارزه با اشرافی گری و وجدان کاری همگی مسائل فرهنگی هستند‬ ‫که در حوزه اقتصاد ظهور و بروز پیدا می کنند و اگر در این بخش ها کار فرهنگی دقیقی صورت گیرد‪،‬‬ ‫قطعاً مسائل و مشکالت اقتصادی هم حل می شود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان به کیفیت تولیدات خود بیافزایند‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مثال زمانی که تولیدکنندگان ما به مسئله وجدان کاری توجه داشته باشند‪ ،‬دیگر شاهد‬ ‫اجناس و تولیدات نامطلوب در بازار نخواهیم بود و اگر شــرکت های خودروسازی ما کیفیت تولیدات‬ ‫خود را ارتقا دهند و فقط به دنبال سرهم بندی کردن و رنگ و لعاب دادن به محصوالت نباشند‪ ،‬قطعاً‬ ‫مشتریان از صنعت داخلی حمایت می کنند‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪:‬‬ ‫یکی از دالیل گرایش مردم به تولیدات خارجی ان اســت که در برخی از اقالم و محصوالت کیفیت‬ ‫کاالهای صنعتی و تولیدات ما در حد مطلوب نیست و بر این اساس اجناس داخلی باید کیفیت قابل‬ ‫قبولی داشته باشند و نمی توان با بخشنامه و توصیه مردم را وادار به حمایت از تولید داخلی کرد و اولین‬ ‫شرط حمایت از کاالهای داخلی ان است که اجناس باکیفیت به بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫«محمدمهدی دادمان» رئیس حوزه هنری شد‬ ‫«محمدمهدی دادمان» طی حکمی از ســوی «حجت االســام‬ ‫والمسلمین محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان‬ ‫رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی معرفی شد‪ .‬در متن حکم حجت‬ ‫االسالم والمسلمین قمی امده است‪ :‬بازخوانی موقف و مصاف کنونی‬ ‫پیش روی نهضت‪ ،‬برای تحلیل جایگاه و ظرفیت حوز ه هنری‪ ،‬در‬ ‫و ِ‬ ‫میان ه میدان مبارز ه فرهنگی‪ ،‬به کسی اجاز ه کم دقتی نخواهد داد‪ .‬ما از‬ ‫امام راحل مان اموخته ایم که «تنها هنری مورد قبول قران است که‬ ‫صیقل دهنده اسالم ناب محمدی (صلی اهلل علیه و اله و سلم)‪ ،‬اسالم‬ ‫ائمه هدی (علیهم السالم)‪ ،‬اسالم فقرای دردمند‪ ،‬اسالم پابرهنگان‪،‬‬ ‫اســام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم اور محرومیت ها باشد و‬ ‫هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن و کمونیسم‬ ‫خون اشــام و نابود کننده اسالم رفاه و تجمل‪ ،‬اسالم التقاط‪ ،‬اسالم‬ ‫سازش و فرومایگی‪ ،‬اســام مرفهین بی درد و در یک کلمه اسالم‬ ‫امریکایی باشد‪ ».‬برای برداشتن دومین قدم بلند بالندگی هنر متعهد‪،‬‬ ‫در این زمان ه بشارت ها و امداد الهی در شکستن هیمن ه تمدنی ابلیس‬ ‫االبالسه‪ ،‬اجتماع روزافزون ِه َمم هنرمندان متعهد برای تقویت اراده ‬ ‫مردم ضرورتی است‪ ،‬اجتناب ناپذیر‪ .‬اساسا «هنر دمیدن روح تعهد در‬ ‫کالبد انسان هاست» و رسالت الهی پیامبران جز این نبوده است‪ .‬هنر‬ ‫و تبلیغ‪« ،‬زوج بَهیج» اند و هماره‪ ،‬هم افق و همگام‪ .‬در زمانه ای که روز‬ ‫به روز اهمیت و اثر هنر و رسانه‪ ،‬ضریبی فزاینده می یابد و فرصت های‬ ‫نو به نو برای تبلیغ اسالم ناب خلق می شود‪ ،‬ضرورت پیوند و اتصال‪ ،‬و‬ ‫همراهی و هم افزایی نهادهای مکتبی بیش از پیش‪ ،‬اشکار می شود‪.‬‬ ‫حوزه هنری کلمه طیبه ای از جنس انقالب اسالمی است که از چهار‬ ‫دهه پیش با همت و اخالص هنرمندان صاحب عزمی بنا شد و به‬ ‫شجره طیبه ای بدل گشت و ثمراتش را به عنوان سرمایه ای بی بدیل‪،‬‬ ‫ســترگ و ذی قیمت پیش روی جبهه گسترده فکری و فرهنگی‬ ‫ما قرار داد‪ .‬در طلیعه گام دوم انقالب اسالمی‪ ،‬ضمن ابراز قدردانی‬ ‫قلبی و ارج نهادن به زحمات همه ی مجاهدینی که در پیشبرد حوزه‬ ‫هنری نقش و سهم موثر داشته اند‪ ،‬ضروری می دانم از زحمات بی‬ ‫دریغ و موثر صدیق فرهیخته و مجاهدم‪ ،‬حضرت اقای مومنی شریف‬ ‫که به حق به احسان و شرافت و ایمان اراسته اند‪ ،‬به طور خاص و از‬ ‫سوی همه ی دلسوزان عرصه ی فرهنگ و هنر تشکر کنم و با اذن‬ ‫رهبری معظم انقالب‪ ،‬جنابعالی را که بحمداهلل از نخبگی‪ ،‬فرهیختگی‬ ‫و توانمندی مدیریتی الزم در عرصه فرهنگ و هنر برخوردار هستید‪،‬‬ ‫به ریاســت ان نهاد ارجمند منصوب می نمایم؛ امیدوارم با ارتقاء و‬ ‫تعالی سازمان دهی و بهره گیری از همه ظرفیت ها در مسیر بالندگی‬ ‫بیش از پیش هنر متعهد موفق باشید‪ .‬از درگاه پروردگار منان توفیق‬ ‫روز افزون شما را در این راه مسالت نموده ارزو می نمایم در لحظه‬ ‫لحظه سربازی موثرتان برای اسالم عزیز و هنر متعالی و متعهد انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬مشــمول ادعیه زاکیه امام عصر (ارواحنا فداه) قرار گیرید‪.‬‬ ‫حوزه هنری نهادی زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسالمی است که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۷‬تاسیس شد و از فعالیت های هنری و فرهنگی حمایت‬ ‫می کند‪ .‬محسن مومنی شریف از اردیبهشت سال ‪ ۱۳۸۹‬عهده دار‬ ‫ریاست حوزه هنری بود‪.‬‬ ‫در کنفرانس مجازی وزرای فرهنگ عضو ایسسکو؛‬ ‫رنج از اثار منفی کرونا در حوزه فرهنگ و هنر همچنان پایدار است‬ ‫کنفرانس وزاری فرهنگ کشورهای عضو ایسسکو‬ ‫(ســازمان علمی‪ ،‬فرهنگی و اموزشی وابسته به‬ ‫سازمان کنفرانس اســامی) با موضوع «پایداری‬ ‫اقدامات فرهنگی» در مواجهه با بحران ها (کووید‬ ‫‪ )19‬به صورت مجازی و با حضور وزاری فرهنگ‬ ‫و نمایندگان انها از ‪ 50‬کشــور عضو و همچنین‬ ‫روسا یا نمایندگان ‪ 22‬سازمان بین المللی با هدف‬ ‫بررسی اینده فرهنگ و همچنین ارتباط با صنعت‬ ‫توریسم و ورزش در دوران بحران برگزار شد‪.‬محسن‬ ‫جوادی در این نشســت با تشکر از جامعه جهانی‬ ‫پزشکان‪ ،‬پرســتاران و کادر پزشکی برای مقابله‬ ‫بــا این بیماری همه‪‎‬گیر گفــت‪ :‬انها با فدا کردن‬ ‫زندگی‪ ،‬سالمتی و شادی شان برای مصون ماندن‬ ‫جهانی از این همه گیری تاوان سنگینی پرداخت‬ ‫کردنــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در میان ما کشــورهایی‬ ‫هســتند که نیاز مبرم به مهارت‪ ،‬حمایت مالی‪،‬‬ ‫فنی و زیرســاختی دارند‪ .‬دراین شرایط اسفبار‪،‬‬ ‫ایسیســکو با تکیه بر اصول همبستگی و اتحاد‬ ‫نقــش محوری در تقویت همکاری و مشــارکت‬ ‫اعضایش دارد‪ .‬جوادی با اشــاره به برخی از این‬ ‫اقدامــات فرهنگی موثر در کنتــرل این پاندمی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه رهبــران مذهبی علی الخصوص رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬صراحتا بیان کردند که مردم باید‬ ‫دستورالعمل های پزشــکی را رعایت کنند و در‬ ‫صورت سرپیچی‪ ،‬گناه محسوب می شود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل برای مصون ســازی مــردم از این ویروس‪،‬‬ ‫اجتماعات مذهبی مثل نمازجمعه ممنوع شد‪.‬وی‬ ‫با اشاره به استفاده ایرانیان از ظرفیت‪‎‬های دنیای‬ ‫مجازی در برگزاری مراســ ‏م‪‎‬های مذهبی گفت‪:‬‬ ‫از انجا که مراســم مذهبی جز الینفک از هویت‬ ‫فرهنگی ایرانیان اســت‪ ،‬این مراسم با استفاده از‬ ‫ظرفیت اینترنت برگزار شد که شکل جدیدی از‬ ‫عبادت انالین محسوب می‪‎‬شد‪ ،‬مثل زیارت اماکن‬ ‫مذهبی و حتی مراسم خاکسپاری انالین‪ .‬معاون‬ ‫امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ضرورت حفظ فعالیت های فرهنگی تحت هر‬ ‫شرایطی‪ ،‬منجر به تغییر در شکل و محتوای انها‬ ‫می‪‎‬شود‪ .‬برای نمونه در این ایام فیلم و نمایش به‬ ‫جای ســالن سینما و تئاتر بصورت انالین پخش‬ ‫شد‪ .‬تورهای انالین نمایشگاه های فرهنگی‪ ،‬بازدید‬ ‫مجــازی از اثــار تاریخی در موزه‪‎‬هــا و برگزاری‬ ‫انالین کنســرت‏ها انجام شد‪ .‬جوادی با اشاره به‬ ‫گسترش اســتفاده از ابزار الکترونیک در دیدارها‬ ‫و مالقات‪‎‬های شخصی و خانوادگی گفت‪ :‬مالقات‬ ‫با اقوام و دوستان در این روزها دشوار شده است‬ ‫ولی افراد ســعی کرده‪‎‬اند تا گزینه‪‎‬های انالین را‬ ‫جایگزین مالقات ها و اجتماعات حضوری کنند‪.‬‬ ‫البته اســتفاده از این ابزار نوعی نگرانی به همراه‬ ‫دارد زیرا عادی ســازی ارتباطات مجازی می‪‎‬تواند‬ ‫تهدیــدی بر روابط حضوری در اینده باشــد که‬ ‫باید توسط روانشناسان و جامعه شناسان بررسی‬ ‫شــود‪ .‬وی همچنین با تشــکر از دستاوردهای‬ ‫ایسســکو برای ارتباطات میان کشورها پیشنهاد‬ ‫داد‪ :‬تاسیس «موسســه انالین اخالق پزشکی»‬ ‫می‪‎‬تواند اقدام مناســبی بــرای تصمیم گیری در‬ ‫شرایط بحرانی مثل اولویت بندی تخصیص منابع‬ ‫به پزشکان و همچنین به افراد در زمینه اجتناب‬ ‫از رفتارهای ســطحی ناشی از بیماری هایی مثل‬ ‫کرونا باشــد‪ .‬معاون امور فرهنگــی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ایام ایــن بیماری همه گیر‪ ،‬مصرف اینترنت بویژه‬ ‫در میان نوجوانان و کودکان افزایش داشــت‪ .‬در‬ ‫نتیجه تولید ســرگرمی های جذاب و مناسب در‬ ‫قالب سریال های تلویزیونی‪ ،‬فیلم های سینمایی و‬ ‫محتوای پلتفرم های شبکه های اجتماعی ضرورت‬ ‫دارد‪ .‬محسن جوادی در پایان با اشاره به امادگی‬ ‫ایران برای همکاری با اعضای سازمان درخصوص‬ ‫مقابله با همه گیری در زمینه‪‎‬های مختلف به ویژه‬ ‫حوزه فرهنگی خاطرنشان کرد‪ :‬همه گیری ویروس‬ ‫کرونا یک نقطه تاریخی است و پیشنهاد می کنم‬ ‫اثار هنری در قالب فعالیت مشــترک به منظور‬ ‫روایت شیوه مواجهه کشورهای اسالمی این همه‬ ‫گیری تولید شود‪.‬‬ ‫مهمترینانتقادبهسریال هایسیماچیست؟‬ ‫نظرســنجی مرکز تحقیقات در نیمه دوم خرداد نشان می دهد ‪86/3‬‬ ‫درصد مردم بیننده برنامه های ســیما بوده اند و «ســرباز» با بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد بیننده‪ ،‬نســبت به دیگر ســریال های این مقطع مخاطب‬ ‫بیشتری داشته است‪ .‬در نظرسنجی جدید که در سراسر کشور انجام‬ ‫شده‪« ،‬سرباز» با ‪ 20/4‬درصد بیننده‪ ،‬توانسته رضایت ‪ 35/2‬درصد از‬ ‫بینندگان را در حد «زیاد» کسب کند‪ .‬بر اساس نظرسنجی قبلی مرکز‬ ‫تحقیقات در نیمه اردیبهشت‪ ،‬این سریال ‪ ۲۴‬درصد مخاطب را با کسب‬ ‫رضایت در حد زیاد ‪ 50/7‬درصد؛ و بر اســاس نظرســنجی این مرکز‬ ‫در انتهای اردیبهشــت‪ ،‬این مجموعه تلویزیونی ‪ 29/4‬درصد مخاطب‬ ‫را با کســب رضایت در حد زیاد ‪ 37/6‬درصد به خود جلب کرده بود‪.‬‬ ‫سریال «پرگار» از شبکه یک با ‪ 19/9‬درصد بیننده و «پدر پسری» از‬ ‫شبکه پنج با هفت درصد بیننده هم در رتبه های بعدی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫‪ 67/2‬درصد از مخاطبان «پرگار» در حد زیاد از این سریال ابراز رضایت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وضعیتتکراری ها‬ ‫در این نظرسنجی‪ ،‬مجموعه هایی که در حال بازپخش هستند نیز مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفته اند‪ .‬بر این اساس‪« ،‬ستایش ‪ »۳‬در شبکه ای فیلم با‬ ‫‪ 24/3‬درصد‪ ،‬پربیننده ترین سریال در میان این دسته از مجموعه های‬ ‫تلویزیونی بوده و توانســته رضایت ‪ 92/6‬مخاطبانش را در حد زیاد به‬ ‫دست اورد‪ .‬بزنگاه از همین شبکه با ‪ 4/6‬درصد‪ ،‬افسانه جومونگ شبکه‬ ‫تماشــا با ‪ 4/1‬درصد‪ ،‬لحظه گرگ و میش شبکه تماشا با ‪ 3/3‬درصد‪،‬‬ ‫دل دار شبکه ای فیلم با ‪ 2/6‬درصد و مادرانه شبکه ای فیلم با ‪ 1/3‬درصد‬ ‫بیننده جزو پنج سریال تکراری دارای بیشترین تعداد بیننده هستند‪.‬‬ ‫این نظرســنجی نشــان می دهد ‪ 32/2‬درصد پاسخگویان فیلم های‬ ‫ســینمایی را بیشتر از شبکه نمایش‪ 26/4 ،‬درصد از شبکه ای فیلم و‬ ‫‪ 24/9‬درصد از شبکه سه تماشا می کنند‪ .‬در همین حال‪ 12/8 ،‬درصد‬ ‫هم گفته اند که هنگام تماشای فیلم به نام شبکه دقت نمی کنند‪.‬‬ ‫عالیق و سالیق سریال بین ها‬ ‫نظرســنجی مرکز تحقیقات صداوسیما نشــان می دهد ‪ 52/9‬درصد‬ ‫پاســخگویان‪ ،‬ســریال های «ایرانی» و ‪ 18/6‬درصد هم ســریال های‬ ‫خارجی را بیشتر می پسندند‪ .‬از میان گونه های مختلف سریال ها هم‬ ‫ژانــر «خانوادگی» با ‪ 53/1‬درصد و بعــد از ان طنز و کمدی با ‪29/8‬‬ ‫درصد‪ ،‬بیشتر مورد عالقه شرکت کنندگان در این نظرسنجی بود‪ .‬در‬ ‫همین حال کســانی که در این نظرسنجی شرکت کردند‪ ،‬مهم ترین‬ ‫انتقادهایشان به سریال های ســیما «بی محتوا بودن سریال ها» (‪۱۴‬‬ ‫درصد)‪« ،‬جذابیت نداشــتن» (‪ 10/1‬درصد) و «تکراری بودن» (‪9/9‬‬ ‫درصد) بود‪.‬‬ ‫علی مسعودی سریال «نوروز رنگی» را برای نوروز ‪ 1400‬می سازد‬ ‫علی مســعودی کارگردان «اخر خط» معتقد اســت تعهد گرفتن‬ ‫تلویزیونازبازیگرانتازه کاراینمجموعهاقدامیحرفه ایبودهکهباعث‬ ‫می شود پروژه ها به مشکل نخورند‪ .‬علی مسعودی بازیگر و کارگردان‬ ‫درباره سریال «اخر خط» که این شب ها از شبکه سه سیما پخش‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬کارگردانی مجموعه طنز «اخر خط» که هم اکنون‬ ‫از شــبکه سه در حال پخش است را انجام داده ام و در این مجموعه‬ ‫بازی هم کرده ام‪ ،‬به نظرم کار خوبی شــده و امیدوارم مردم دوست‬ ‫داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط فعلی خصوصاً با امدن کرونا که گویا‬ ‫قصد رفتن هم ندارد‪ ،‬مجموعه های طنز می تواند حال و هوای مردم‬ ‫را عوض کند و از این بابت خوشحالم که پخش مجموعه «اخر خط»‬ ‫اغاز شده است‪ .‬مسعودی درباره کارهای دیگر خود از جمله سریال‬ ‫نوروزی «نوروز رنگی» گفت‪ :‬هم اکنون مجموعه «نوروز رنگی» را با‬ ‫سیما فیلم جلو می بریم و ان شاءاهلل در مردادماه این کار را در مشهد‬ ‫کلید خواهیم زد‪ .‬وی در ادامه درباره تعهد ‪ ۱۰‬ساله بازیگر مجموعه‬ ‫«اخر خط» به تلویزیون گفت‪ :‬من وقتی این خبر را شــنیدم بسیار‬ ‫خوشــحال شدم چراکه این روند را بسیار درست می دانم و معتقدم‬ ‫قبل از این ها باید این قبیل کار انجام می شد‪ .‬این بازیگر ادامه داد‪ :‬افراد‬ ‫زیادی هستند که از طریق تلویزیون معروف می شوند ولی برخی شان‬ ‫بعدازمعروفیتکارهاییمی کنندکهخیلی هارادچارزحمتمی کنند‬ ‫و چه بسا پروژه هایی که بواسطه برخی کارهای ان ها اسیب می بیند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از طرف دیگر با وجود تولیــدات زیادی که امروز صورت‬ ‫می گیرد و برخی از ان ها موسمی هم هست نرخ دستمزدها و… طوری‬ ‫است که وقتی شما یک هنرپیشه را پیدا می کنید و روی او سرمایه‬ ‫گذاری می کنید دفعه بعد نمی توانید از این سرمایه استفاده کنید و به‬ ‫نظر من بستن قرارداد حرفه ای مدت دار چاره کار است که البته چیز‬ ‫نو و جدیدی هم نیســت‪ .‬این کارگردان افزود‪ :‬خود من در پروژه ای‬ ‫که مشغول هســتم هم این کار را خواهم کرد چراکه گرفتن تعهد‬ ‫حرفه ای از افراد را یک کار حرفه ای می دانم که به نفع همه اســت‪.‬‬ ‫مسعودی در پایان گفت‪ :‬تعهدی که برخی هنرمندان به تلویزیون‬ ‫می دهند اول به نفع خودشان است و بعد به نفع سازنده و تلویزیون‪.‬‬ ‫این کار در صورتیکه درست اجرا شود می تواند برخی مشکالت ما را‬ ‫حل کند‪ .‬علی صبوری استنداپ کمدین «خندوانه» که برای اولین‬ ‫بار این شب ها به عنوان بازیگر در سریال «اخر خط» ظاهر شده است‪،‬‬ ‫برای حضور در این سریال تعهد ‪ ۱۰‬ساله به صداوسیما داده است تا‬ ‫همه فعالیت هایش به خصوص در فضای مجازی تا ‪ ۱۰‬سال اینده با‬ ‫اجازه مدیران سازمان صداوسیما باشد‪.‬‬ ‫تدارک ویژه برنامه های ایران صدا به مناسبت تابستان‬ ‫پایگاهکتابگویا‬ ‫پایــگاه کتاب گویای ایــران صدا برای ایام تابســتان مخاطبان خود‬ ‫تعداد ‪ ۵۰‬رمان مشــهور از ادبیات جهان با روایت هنرمندان مشهور‬ ‫جهان را اماده کرده اســت‪ .‬پایگاه کتاب گویــای ایران صدا‪ ،‬کتاب‬ ‫فیه مافیــه را نیز با صدای بهروز رضوی تهیه و اماده انتشــار دارد‪.‬‬ ‫از دیگــر برنامه های پایگاه کتاب گویای ایران صدا به مناســبت ایام‬ ‫تابســتان و اوقات فراغت کتاب لیلی و مجنون اســت که به صورت‬ ‫گویــا و رایگان در اختیــار مخاطبان قرار داده اســت‪.‬همچنین این‬ ‫پایــگاه هر هفته یک کتاب با موضوع ادبیات دفاع مقدس را در پیش‬ ‫بینی های خود برای ایام تابستان قرار داده است‪ .‬کتاب گویای طاعون‬ ‫کــه ماجرای همه گیــری این بیماری در الجزایر و تعطیلی شــهر را‬ ‫شــرح می دهد توســط پایگاه کتاب گویای ایران صدا برای استفاده‬ ‫مخاطبان به صورت رایگان تهیه و بارگذاری شده است‪ .‬کتاب گویای‬ ‫طاعون نوشته البرت کامو به تهیه کنندگی زهرابلدی و روایت مهدی‬ ‫ســلطانی‪ ،‬عزیز محمدی و اکبر موالیــی و صدابرداری مهدی طاهر‬ ‫تهیــه و بــر روی پایگاه کتاب گویای ایران صدا در دســترس عالقه‬ ‫مندان قرار گرفته اســت‪ .‬کتاب گویای راز نام کتاب دیگری است که‬ ‫پایگاه کتاب گویای ایران صدا به مناســبت ایام تابستان اماده نموده‬ ‫است این کتاب که نوشته هلن گرمیون است توسط افسانه بایگان و‬ ‫محمدحاتمی به صورت گویا برای شنیدن مخاطبان ایران صدا تولید‬ ‫و منتشر شده است‪ .‬رمان عاشقانه راز پر از رویدادهای هیجان انگیز‬ ‫و اتفاق های عجیب نیســت‪ ،‬اما با این همه پر ازکشــش است و پر از‬ ‫تعلیق‪ .‬خاصیت عجیب این داســتان این است که در کمال متانت و‬ ‫انی داستان می کند‪.‬‬ ‫ارامش ما را جویای رویدادهای ِ‬ ‫پایگاه کودک‬ ‫برنامه سرزمین اسرار امیز که به طرح معماها و چیستان های مختلف‬ ‫می پردازد را پایگاه کودک ایران صدا به مناســبت ایام تابستان تهیه‬ ‫و تولید نموده اســت‪ .‬این برنامه به تهیه کنندگی اتی جان افشان و‬ ‫گویندگی صاعبه عظیمی و رضا شجاعی تهیه و بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫برنامه کالس ایرانگردی نام برنامه دیگری است که در تابستان عالقه‬ ‫مندان می توانند از طریق پایگاه کودک ایران صدابشنوند این برنامه‬ ‫کودکان را با اداب و رســوم و جاذبه های شهرهای مختلف اشنا می‬ ‫کنــد‪ .‬برنامه کالس ایرانگردی به تهیه کنندگی اتی جان افشــان و‬ ‫گویندگی ســارا عرب پوریان و رضا شجاعی و نویسندگی فاطمه بی‬ ‫تقصیر به صورت گویا اماده شــده است‪ .‬کتاب گویای تاکسی فضایی‬ ‫در ‪ ۶۰‬قســمت با موضوع ماجراهای طنز کودکی که ســودای رفتن‬ ‫به ســفر فضایی دارد در پایگاه کودک ایران صدا اماده و تولید شده‬ ‫اســت‪ .‬تهیه کنندگی این کتاب گویا را اسیه حیدری شاهی سرایی‬ ‫و گویندگی اردشــیر منظم بر عهده داشته اند‪ .‬همچنین گلچینی از‬ ‫برنامه های کودک با موضوع تابســتان و اوقات فراغت اماده شده که‬ ‫کودکان می توانند در این ایام از انها استفاده کند‪.‬‬ ‫پایگاه مداحی‬ ‫در این پایگاه یک مجموعه کامل اموزش دعاخوانی با تدریس محسن‬ ‫فرهمند ازاد در ‪ ۲۶‬قطعه برای استفاده عالقه مندان در فصل تابستان‬ ‫بر روی پایگاه مداحی ایران صدا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پایگاه قران‬ ‫اجرای نمایشــی قــران کریم بر اســاس ترجمه حجت االســام و‬ ‫المسلمین ملکی را پایگاه قران ایران صدا تهیه و تولید کرده است‪.‬‬ ‫نمایشمسابقه«شوتبال»‬ ‫در شبکه نسیم‬ ‫اقای مدیری باالخره‬ ‫حراج موزه دورهمی چه شد؟‬ ‫اولین قسمت از مسابقه «شوتبال» با رویکردی متفاوت‬ ‫امشب روی انتن شبکه نسیم می رود‪ .‬سری دوم برنامه‬ ‫«شوتبال» با اجرای حامد اهنگی‪ ۱ ،‬تیرماه روی انتن‬ ‫شبکه نسیم رفت‪ .‬اولین قســمت از برنامه «شوتبال»‬ ‫که با رویکــردی هیجانی به نمایش رقابت هایی میان‬ ‫بازیکنان حاضر در این برنامه پرداخت‪« .‬شــوتبال» به‬ ‫تهیه کنندگی مســعود رجبیان‪ ،‬مقــداد مومن نژاد و‬ ‫کارگردانی محمد پیوندی‪ ،‬بــا اجرای حامد اهنگی و‬ ‫مبینا نصیری‪ ،‬به رقابتی چالشــی میان دو گروه اقایان‬ ‫و بانوان از قشــر اجتماعی جامعه میپردازد که هرکدام‬ ‫ماجراهای جذابی را با خود به همراه دارند‪ .‬این برنامه‬ ‫از یکشــنبه تا پنجشــنبه هرهفته ساعت ‪ ۲۱‬از شبکه‬ ‫نسیم روی انتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫برنامه دورهمی در ســری های قبل بخشی داشــت که از ان به عنوان موزه‬ ‫دورهمی یاد می شد‪ .‬مهران مدیری در هر برنامه از مهمانانش می خواست که‬ ‫یک یادگاری یا هدیه به موزه دورهمی اهدا کنند و بعدش بالفاصله می گفت‬ ‫به زودی اشیاء موزه دورهمی به نفع زلزله زدگان سرپل ذهاب استان کرمانشاه‬ ‫به حراج گذاشته خواهد شد‪ .‬ماه ها اما از زلزله ویرانگر غرب کشورمان گذشت‬ ‫اما از حراج این موزه خبری نشــد‪ .‬این رویه ادامه داشت و مدیری همچنان از‬ ‫مهمانانش برای موزه دورهمی یادگاری می گرفت‪ .‬زلزله کرمانشاه که فراموش‬ ‫شد بحث سیل در برخی استان های کشورمان مثل گلستان پیش امد‪ .‬مدیری‬ ‫این بار می گفت اشــیاء موزه دورهمی به نفع اســیب دیدگان از سیل حراج‬ ‫خواهد شــد‪ .‬باز هم اما ماه ها گذشت و باز هم خبری از حراج موزه دورهمی‬ ‫نشد تا کال این بخش برنامه در سری های جدید دورهمی حذف شد و تاکنون‬ ‫هم معلوم نشده یادگاری ها و هدیه هایی که به موزه دورهمی اهدا شد تا به نفع‬ ‫اسیب دیدگان سیل و زلزله و‪ ...‬حراج شود چه سرنوشتی پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهشنبـــــــــــــه ‪ 3‬تیرماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره‪1253‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫خبر‬ ‫کامران تفتی مجری‬ ‫«دست فرمون» شد‬ ‫کامران تفتی بعد از اجرای برنامه تلویزیونی «وقتشه» بار‬ ‫دیگر با «دست فرمون» به شبکه نسیم امد‪ .‬اجرای مسابقه‬ ‫بزرگ تلویزیونی «دست فرمون» که این روزها پیش تولید‬ ‫فصل دوم خود را همراه با تغییرات ویژه پشت سر می گذارد‬ ‫به کامران تفتی‪ ،‬بازیگر تلویزیون و سینما که پیش از این‬ ‫نیز سابقه اجرا در شبکه نسیم را داشته سپرده شد‪.‬‬ ‫فصل نخست این مسابقه اتومبیل رانی که بزرگترین برنامه‬ ‫میدانی تلویزیون به حســاب می اید سال گذشته با اجرای‬ ‫کامبیز دیرباز از شبکه نسیم پخش شد‪.‬‬ ‫در پی اســتقبال مخاطبان از فصل اول این مســابقه‪ ،‬در‬ ‫رکوردی بی ســابقه ‪ ۱۲‬هزار نفر متقاضی شرکت در فصل‬ ‫دوم «دست فرمون» شدند که در نهایت پس از بررسی های‬ ‫متعدد و راستی ازمایی‪ ۴۰۰‬نفر جواز شرکت در این رقابت‬ ‫را کسب کردند‪.‬‬ ‫فصل دوم مسابقه «دست فرمون» به تهیه کنندگی محمود‬ ‫محمودی‪ ،‬کارگردانی مســعود صنم و بــا اجرای کامران‬ ‫تفتی به زودی ضبط و از شبکه نسیم پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سینما باید خود را با شرایط کرونایی وفق دهد‬ ‫سه شنبـــــــــــــه ‪ 3‬تیرماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1253‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫چرا فیلم های سینمایی در‬ ‫طرفه العینی قاچاق و از شبکه های‬ ‫ماهواره ای پخش می شود؟‬ ‫چگونه ضعــف فنی غیرقابل اغماض یــک ‪ VOD‬همراه با‬ ‫اشتباه سایت دیگر مالک ان‪ ،‬منجر به سردراوردن فیلم ها به‬ ‫ماهواره می شــود؟! یکی از مهم ترین موضوعاتی که با قاچاق‬ ‫فیلم ها بعد از نمایش و اکران در ‪VOD‬ها مطرح شد‪ ،‬چرایی‬ ‫دانلود و قاچاق بسیار سریع و اسان از این بسترهای دیجیتال‬ ‫و نوین بود‪ .‬ســوال این اســت که چرا این رسانه های جدید‬ ‫قبل از اینکه راه اندازی شــوند به تقویت زیرساخت های خود‬ ‫نپرداخته اند که فیلم ها و سریال ها به این اسانی قاچاق شوند‬ ‫و از فضای مجازی گرفته تا شــبکه های ماهواره ای در طرفه‬ ‫العینی منتشر شوند؟ البته موضوع قاچاق تنها در ایران نیست‬ ‫که رخ داده است و در دیگر کشورها و دیگر پلتفرم های مطرح‬ ‫حتی مانند نتفلیکس نیز وجود دارد؛ اما سوال مهم این است‬ ‫که چرا حتی مدیر فیلیمو که مدیر ســایت اپارات است اقدام‬ ‫بــه حذف ویدئوهایی که روش دانلــود از فیلیمو را به راحتی‬ ‫بارگذاری کرده اند نمی کند؟ مگر مدیر فیلیمو نگران محتوای‬ ‫فرهنگی ارزشمند ایرانی که در این سایت بارگذاری می شود‬ ‫نیست؟ اموزش روش دزدی از یک جیب دیگر توسط صاحب‬ ‫هــر دو جیب چه معنایی دارد؟ اما طبق بررســی های دقیق‬ ‫کارشناســان برنامه نویســی و فنی حــوزه اینترنت و فضای‬ ‫مجازی بســیاری از نرم افزارها و سایت هایی که به ارائه محتوا‬ ‫پرداخته اند‪ ،‬انقدر از زیرســاخت های قــوی برخوردارند که‬ ‫امکان دانلــود غیرقانونی و خــارج از روش مطرح در انان یا‬ ‫وجود ندارد یا بسیار سخت است‪ .‬پاسخ فیلمو نیز جالب است‪:‬‬ ‫ما این موضوع را بررســی می کنیم! جواب فیلیمو برای هفته‬ ‫قبل اســت در حالی که روش ویدئویی دانلود از سایتشان در‬ ‫ســایت دیگر مالک انها یعنی اپارات در چند ویدئوی مختلف‬ ‫مدت بسیار زیادی است که در حال نمایش و دست به دست‬ ‫شدن اســت و طبق امار بازدید هزاران بار تماشا شده است‪.‬‬ ‫بنابراین واقعاً جای ســوال دارد که چرا جدای از بررسی های‬ ‫دقیق و فنی زیرســاخت های این رسانه ویدئویی‪ ،‬مالک ان به‬ ‫حذف ویدئوهای اموزشی روش دانلود غیرقانونی اقدام نکرده‬ ‫اســت؟ یکی از برنامه نویســان به تازگی با بررسی های فنی‬ ‫خود متوجه این نکات شــده است و اقدام به ارسال ایمیلی به‬ ‫فیلیمو کرده اســت و در این ایمیل اشاره کرده است که این‬ ‫موضوع را قب ً‬ ‫ال او و همکارانش مشاهده کرده اند و به پشتیبانی‬ ‫این ســایت این موضوع را اعالم کرده اند و گفت ه است که باید‬ ‫برای حفظ میراث فرهنگی و هنری کشــور هرچه زودتر این‬ ‫موضوع حل شــود‪ .‬این موضوع باعث شده است که فیلم های‬ ‫ما بســیار سریع به شبکه های ماهواره ای برسند و انان از این‬ ‫موضوع سواستفاده کنند‪ .‬بسیاری از تهیه کننده ها و صاحبان‬ ‫اثار نیز برخــورد قضایی و اقدام چندانی بــرای دفاع از حق‬ ‫قانونی خود نمی کنند‪ .‬تمام این موارد باعث شــده است تا از‬ ‫خود این ســوال را بپرسیم که ایا برخی از فعالین ما در حوزه‬ ‫فرهنگی و دیجیتال می دانند که «ناخواسته» در حال خوش‬ ‫ خدمتی به شبکه های ماهواره ای هستند؟‬ ‫در استانه تولد حضرت معصومه (س)؛‬ ‫پایان نگارش نسخه سینمایی‬ ‫فیلمنامه حضرت معصومه‬ ‫(س)‬ ‫در استانه تولد حضرت معصومه (س) و روز دختر جدیدترین‬ ‫اخبار از وضعیــت پروژه عظیم و فاخر حضرت معصومه (س)‬ ‫از ســوی سازندگان ان اعالم شــد‪ .‬بعد از اعالم خبر ساخت‬ ‫پروژه ســینمایی حضرت معصومــه (س) به کارگردانی جواد‬ ‫افشــار و تهیه کنندگی مجتبی امینی‪ ،‬ســازندگان این پروژه‬ ‫از ســاخت ســریال این پروژه عظیم خبر دادند‪ .‬جواد افشار‬ ‫کارگردان و نویسنده پروژه حضرت معصومه (س) در این باره‬ ‫گفت‪ :‬من به همراه حمید رســول پور پس از ســالها تحقیق‬ ‫وپژوهش طی یک سال گذشــته متمرکز روی فیلمنامه این‬ ‫اثر کار کردیم‪ .‬با توجه به گســتردگی موضوع‪ ،‬شــخصیت ها‪،‬‬ ‫داســتان ها‪ ،‬رویدادهای تاریخی و ‪ ...‬با همفکری و اجماع نظر‬ ‫با تهیه کننده اثر به این نتیجه رسیدیم که برای پرداخت بهتر‬ ‫و گســترده تر شخصیت واالی حضرت معصومه (س) و روایت‬ ‫جامع از شــرایط تاریخی ان دوره ساخت سریال را در دستور‬ ‫کار قرار دهیم و در کنار ان بتوانیم به تولید اثر سینمایی هم‬ ‫بپردازیم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در حال حاضر نگارش فیلمنامه‬ ‫ســینمایی به پایان رسیده است و ما نگارش نسخه سریال را‬ ‫اغــاز کرده ایم تا پس از اتمام نــگارش نهایی فیلمنامه‪ ،‬وارد‬ ‫مرحله پیــش تولید این فیلم فاخر و عظیم بشــویم ولی در‬ ‫کنار سریال قطعا نسخه سینمایی زندگینامه حضرت معصومه‬ ‫(س) ســاخته خواهد شد‪ .‬این کارگردان در انتها درباره اخبار‬ ‫و حواشی به وجود امده درباره بازیگر نقش حضرت معصومه‬ ‫(س) بیان کرد‪ :‬هنوز هیچ تصمیمی برای بازیگران این پروژه‬ ‫گرفته نشــده و تا پایان نگارش و نهایی شــدن متن سریال‬ ‫برای انتخاب بازیگران تصمیمی نداریم‪ .‬گفتنی اســت‪ :‬پروژه‬ ‫حضرت معصومه (س) به نویســندگی جواد افشــار و حمید‬ ‫رســول پور و کارگردانی جواد افشــار‪ ،‬تهیه کنندگی مجتبی‬ ‫امینی و همکاری اســتان مقدس حرم حضرت معصومه (س)‬ ‫تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 40‬فیلم در صف اکرانانالین‬ ‫یک کارگردان سینما و تلویزیون با بیان اینکه زمان پایان همه گیری ویروس کرونا هنوز مشخص‬ ‫نیســت و همه بایــد در این ایام خود را باید با شــرایط وفق دهیم‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬باید با رعایت‬ ‫شیونامه های بهداشــتی و فردی سالن های سینما را باز نگه داشته و همواره پذیرای عالقه مندان‬ ‫هنر هفتم باشــیم‪ .‬پس از روزها قرنطینۀ خانگی و پس از ان اعمال محدودیت هایی که به ویژه‬ ‫در برگزاری مراسم و رویدادهای فرهنگی و هنری در کشور اعمال شد‪ ،‬طبق اعالم قبلی مسعود‬ ‫نجفی مدیر روابط عمومی ســازمان ســینمایی‪ ،‬ســینماها از اول تیرماه با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت و‬ ‫براساس ضوابطی که ستاد ملی کرونا تاییدکرده‪ ،‬بازگشایی شد‪ .‬نجفی اعالم کرد که با بازگشایی‬ ‫سالن های سینما ‪ ۷‬فیلم اکران می شود؛ ‪ ۵‬فیلم که از اسفند اکرانشان متوقف شد و فقط ‪ ۲‬فیلم‬ ‫جدیــد روی پرده رفته و اکــران انالین هم ادامه می یابد ب ه خصوص که ‪ ۴۰‬فیلم در صف اکران‬ ‫انالین هســتند و به نظر می رســد اکران انالین همزمان با اکران سراسری با قدرت به کار خود‬ ‫ادامه خواهد داد»‪ .‬هرچند ترس از شیوع کرونا و رفتارهای مراقبتی خاصی که در ماه های گذشته‬ ‫مردم مقید بــه انجام ان بوده اند به پیش بینی برخی از صاحبنظران ممکن اســت باعث ریزش‬ ‫مخاطبان ســینمارو شود اما هستند کسانی که ترجیح می دهند فیلم ها را به جای اکران انالین‬ ‫بر پرده ســینما ببینند‪ .‬ضمن این که بسیاری از ســینماگران و فعاالن عرصۀ تولید فیلم از این‬ ‫بازگشایی حمایت کرده و ان را به سان نمودی از مطابقت با زندگی مخاطره امیز دوران پساکرونا‬ ‫می دانند‪ .‬رضا جمالی‪ ،‬در باب بازگشــایی ســینماها اظهار داشت ‪ :‬ویروس کرونا همه اصناف به‬ ‫خصوص صنعت ســینما را تحت شعاع خود قرار داد به طوریکه تمامی سالن های سینما و حتی‬ ‫تولید فیلم و ‪ ...‬از این موضوع متاثر شده و این ویروس باعث تعطیلی بسیاری از سالن های سینما‬ ‫و جشــنواره های معتبر جهانی هم شد‪ .‬این کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه شیوع‬ ‫ویروس کرونا لطمه بزرگی به سینمای کشور وارد کرد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬سینماگرانی که با اکران فیلم‬ ‫به حیات خود ادامه می دادند با تعطیلی ســالن های ســینما با مشکل بیکاری مواجه شده و چه‬ ‫فیلم های گیشــه ای و چه فیلم های جشنواره ای‪ ،‬هر دو از این ویروس متضرر شدند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ممکن اســت روند شیوع ویروس کرونا در جامعه بشری عواقب جبران ناپذیری داشته باشد‬ ‫که باید تدابیری در این خصوص در حوزه سینما اندیشیده شود تا بتوان با این ایام سازگار شده‬ ‫و روند فعالیت ها متوقف نشــود‪ .‬نباید بسته ماندن ســالن های سینما را ادامه داد‪ ،‬شکست این‬ ‫ویروس هنوز مشخص نیست‪ .‬ما باید خود را با شرایط فعلی کرونایی وفق دهیم و با رعایت شیوه‬ ‫نامه های بهداشــتی و فردی سالن های سینما را بازگشــایی کنیم زیرا اکنون بسیاری از تاالرها‬ ‫و رســتوران ها در شهرهای بزرگ بازگشــایی شدند که خطر انتقال ویروس در این اماکن بیشتر‬ ‫از ســالن های سینما است؛ لذا با رعایت فاصله گذاری و اســتفاده از ماسک در سالن های سینما‬ ‫می توانیم به این مشکل غلبه کنیم‪ .‬جمالی با ذکر این نکته که پیش از این هم بر اساس موارد‬ ‫قیدشده فوق‪ ،‬امکان بازگشایی سالن های سینما را بجهت اموزش مردم از سوی وزارت بهداشت‬ ‫در فضاهای مجازی و صداوســیما برای زندگی در شــرایط کرونایی را داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مرور زمان مردم خوشبختانه مانند روزهای نخست شیوع و ورود این ویروس به کشور‪ ،‬بی تجربه‬ ‫نیســتند؛ ان ها می توانند با شرایط ایجادشده در سینما حاضر و فیلم های مورد عالقه خود را به‬ ‫تماشا بنشینند که این موضوع از سویی باعث کمک به ادامه حیات سینما شده و از سوی دیگر‬ ‫رونق چرخه تولیدات اثار سینمایی را به همراه خواهد داشت‪ .‬وی در عین حال تاکید کرد‪ :‬نباید‬ ‫کارها را متوقف کرد چنانچه خودم امسال در روزهای کرونایی چند روز فیلم برداری داشتم و کار‬ ‫را با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی پیش بردم؛ مشکلی هم برای عوامل فیلم پیش نیامد‪ .‬این‬ ‫کارگردان سینما و تلویزیون معتقد است که نباید ایستاد و باید زندگی را ادامه داد؛ چه با کرونا‬ ‫چه بی کرونا به این امید که همه ملت ایران در سالمتی و تندرستی زندگی کنند‪ .‬ارزوی شفای‬ ‫عاجل برای تمامی بیماران کرونایی دارم؛ همچنین خدا قوت می گویم به تمامی مدافعان سالمت‬ ‫که در تالش اند که این ویروس منحوس هرچه زودتر ریشه کن شود‪ ،‬مردم به زندگی عادی خود‬ ‫بازگردند و ما شاهد ازدحام دوباره سالن های سینما باشیم‪.‬‬ ‫علی رفیعی‪:‬‬ ‫کیارستمی بینش را به ما اموخت‬ ‫کارگردان سینما و تئاتر‪ ،‬گفت‪ :‬کیارستمی می گفت اصل هنر‬ ‫در نگاه اســت؛ اما ما ایرانی ها نگاه می کنیم ولی نمی بینیم‬ ‫درحالی که بین دیدن و نگاه کردن تفاوت زیاد است‪ .‬مراسم‬ ‫جایزه عکس پنج با بزرگداشــت عباس کیارستمی همزمان‬ ‫با تولد این هنرمند در موزه ســینما برگزار شــد‪ .‬در ابتدای‬ ‫مراســم مهدی شــادی زاده دبیر جایزه عکس پنج‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این جمع صحبت کردن سخت است‪ .‬جایزه عکس پنج شاید‬ ‫بهانه ای بود تا بتوانیم یک کار کوچک فرهنگی برای زنده یاد‬ ‫عباس کیارســتمی انجام دهیم‪ .‬از لیلی گلستان همچنین از‬ ‫هیئت داوران تشکر می کنم‪ .‬علی رفیعی گفت‪ :‬من خطابه ای‬ ‫ندارم که خدمت دوســتان عرض کنم اما خاطره ای از عباس‬ ‫کیارســتمی دارم که همیشــه با من اســت و این تنها یک‬ ‫خاطره نیست بلکه یک درس است که داستان ان به دهه ‪۶۰‬‬ ‫برمی گردد‪ .‬بعد از انقالب دوســتانی از ایران به فرانسه امدند‬ ‫و عکاســی می کردند که دوســتی به نام احمد میرشکاری‬ ‫تکنسین عکاسی شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬روزی عباس کیارستمی‬ ‫را در این عکاســی دیدم و متوجه شدم با میرشکاری دوستی‬ ‫دیرینه ای دارند‪ .‬عباس ان زمان شــهرت جهانی نداشت اما‬ ‫عباس کیارســتمی بود و این شانس را پیدا کردم تا انجا با او‬ ‫نزدیک شــوم و پاتوق ما همان اتلیه عکاسی بود و اینچنین‬ ‫دوســتی ما اغاز شــد‪ .‬رفیعی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در همان‬ ‫روزهای اغازین دوستی ما‪ ،‬بحثی در مورد نگاه شکل گرفت‪.‬‬ ‫کیارســتمی می گفت اصل هنر در نگاه است اما ما ایرانی ها‬ ‫نــگاه می کنیم ولی نمی بینیم درحالی که بین دیدن و نگاه‬ ‫کردن تفاوت زیادی اســت‪ .‬یادم می اید کیارستمی ناگهان‬ ‫پاکت ســیگار من را از روی میز برداشــت و گذاشت داخل‬ ‫جیبش و گفت چند ســال است این ســیگار را می کشی؟‬ ‫گفتم ‪ ۲۰‬سال‪ .‬گفت گرافیتش را تعریف کن و من نتوانستم‬ ‫سیگار را توصیف کنم‪ .‬کیارستمی پاکت را روی میز گذاشت‬ ‫و گفت این اســت فرق بین دیدن و نگاه کردن؛ باید ببینیم‬ ‫باید چه کار کنیم تا نگاه کردن تبدیل به دیدن شــود و این‬ ‫کار هنرمند اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کیارستمی می گفت سعی‬ ‫می کنــد نگاه کردن را تبدیل به دیدن کند‪ .‬اگر تک درخت‬ ‫عباس کیارستمی نبود‪ ،‬دیده نمی شد‪ .‬نگاه می کردیم اما ان‬ ‫را نمی دیدیم‪ .‬ســال ها بعد مقاله ای از «اندره برتون» خواندم‬ ‫که همین صحبت کیارستمی را گوشزد می کند‪ .‬اگر شیء را‬ ‫که هــر روز نگاه می کنیم اما نمی بینیم‪ ،‬در محیط و فضایی‬ ‫قرار دهیم که تعجب ما را برانگیزد اثر هنری خلق می شــود‪.‬‬ ‫کیارســتمی می گفت اگر این پاکت ســیگار را روی میز اتو‬ ‫بگذاریم و در کنار ان یک الشه گوسفند و یک چرخ خیاطی‬ ‫را قرار دهیم هر تماشــاگری که از کنار میز اتو رد می شــود‬ ‫می خواهد متوجه ارتباط انها با یکدیگر شود و این کار اصلی‬ ‫یک هنرمند است‪.‬‬ ‫حضور سینمای ایران در بازار فیلم مجازی جشنواره کن‬ ‫طبق اعالم روابط عمومی مرکز گســترش سینمای مستند‬ ‫و تجربی‪ ،‬در اولین دوره بازار مجازی جشــنواره بین المللی‬ ‫فیلم کن که از امروز دوم تیر ‪ ۹۹‬اغاز شــده است و به مدت‬ ‫‪ ۵‬روز ادامه خواهد داشــت‪ ،‬مرکز گسترش سینمای مستند‬ ‫و تجربی با عرضه جدیدترین اثار مستند و انیمیشن حضور‬ ‫دارد‪ .‬این اولین دوره ای اســت که بــازار فیلم کن به دلیل‬ ‫شــیوع ویروس کرونا در جهان به شکل مجازی و با حضور‬ ‫نمایندگان بیش از ‪ ۵۰‬کشور جهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای ارائه تولیدات‬ ‫مســتند و انیمیشن خود در این بازار شرکت دارد و در کنار‬ ‫ان‪ ،‬مستندهای روز دنیا را برای شرکت در چهاردهمین دوره‬ ‫جشنواره بین المللی «ســینماحقیقت» دعوت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ســینمای ایران در بازار فیلم مجازی جشــنواره کن حضور‬ ‫پُررنگی را تجربه می کند و در «چتر سینمای ایران» در کنار‬ ‫بنیاد ســینمایی فارابی‪ ،‬مرکز گســترش سینمای مستند و‬ ‫تجربی و جشنواره جهانی فیلم فجر‪ ،‬هفت موسسه و شرکت‬ ‫پخش شــامل «هنر و تجربه»‪ ،‬الی ایمیج‪ ،‬هنر هفتم‪ ،‬پرشیا‬ ‫فیلم‪ ،‬ا ِی ای فیلم پرو‪ ،‬خانه فیلم و ایری ایماژ حضور دارند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال تاریخچه اتوبوسرانی تهران مستند می شود‬ ‫فیلم مستند «یکصد ســال تاریخچه اتوبوسرانی تهران» به‬ ‫کارگردانی و تهیه کنندگی «نیما مهدیان» در مرکز گسترش‬ ‫سینمای مســتند و تجربی تولید می شــود‪ .‬مهدیان درباره ‬ ‫ســاخت مستند «یکصد ســال تاریخچه اتوبوسرانی تهران»‬ ‫گفت‪ :‬اتوبوس تغییرات بســیاری در فرهنگ عامه ایجاد کرد‬ ‫و در این مســتند مخاطب تنها شاهد سیر تاریخی اتوبوس‬ ‫در تهران نخواهد بود‪ ،‬بلکه رفتارشناســی مردم هم مدنظر‬ ‫است‪ .‬اتوبوس جزء معدود پدیده های نوین در یک قرن اخیر‬ ‫اســت که تمامی طبقات اجتماعی با ان ســر و کار داشتند‬ ‫و شــرکت اتوبوســرانی تهران بزرگ ترین اجتماع کارگری‬ ‫خاورمیانه محســوب می شــده که ‪ ۱۷‬هزار نفر نیرو در ان‬ ‫فعالیت می کردند‪ .‬وی در خصوص شــیوه روایت این مستند‬ ‫توضیح داد‪ :‬نگرش من به مســتند‪ ،‬طنز و بازسازی است اما‬ ‫نظر دوستان در شورای مرکز گسترش این بود که مستندی‬ ‫محض بسازم‪ .‬به همین دلیل باید از منابع ارشیوی استفاده‬ ‫می کردم که کاری دشوار است‪ ،‬چون متولی مشخصی ندارد‬ ‫و منابع در این زمینه بسیار پراکنده است‪.‬‬ ‫مهدیــان ادامــه داد‪ :‬حدود ‪ ۵‬ماه اســت در تــاش برای‬ ‫گرداوری اطالعات هستم و با سازمان های مختلفی از جمله‬ ‫صداوسیما‪ ،‬فیلمخانه‪ ،‬مرکز اسناد انقالب اسالمی و‪ ...‬ارتباط‬ ‫گرفتم تا شــاید بتوانم اطالعات بیشــتری به دست بیاورم‪.‬‬ ‫تصویربرداری بخشی از مصاحبه ها اغاز شده و با وجود شیوع‬ ‫بیماری کرونا که باعث شــد تولید فیلم در مقطعی متوقف‬ ‫شود‪ ،‬قصد داریم این روزها مراحل تولید فیلم را پیش برده و‬ ‫با این مستند در چهاردهمین جشنواره سینماحقیقت حضور‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم مهاجرت‬ ‫در استانبول برگزار شد‬ ‫«جشــنواره بین المللی فیلم مهاجرت» در اســتانبول طی‬ ‫مراســمی با حضور مجــازی رجب طیــب اردوغان‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور ترکیه برگزار شــد‪ .‬در این جشــنواره که با حمایت‬ ‫نهاد ریاســت جمهوری و وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه‬ ‫و خبرگزاری «اناتولی» برگزار شــد‪ ،‬فیلم «برای ســما» به‬ ‫کارگردانی وعاد الکاتــب و ادوارد واتس جایزه بهترین فیلم‬ ‫بلند را کسب کرد‪.‬‬ ‫نوری بیلگه جیالن‪ ،‬کارگردان معروف ترکیه ای که ریاســت‬ ‫هیئــت ‪ ۷‬نفــره داوری بخــش رقابت فیلم هــای بلند این‬ ‫جشنواره را بر عهده داشــت‪ ،‬در باره این فیلم گفت‪ :‬جایزه‬ ‫بهترین فیلم بلند این جشــنواره را یک فیلم مستند کسب‬ ‫م قادر به بهم زدن به برداشت های مان نسبت به‬ ‫کرد‪ .‬این فیل ‬ ‫تحوالت در سوریه اســت‪ .‬همچنین فیلم «مانند پسرم» اثر‬ ‫کوســتانزا کوداتریگیلیو از ایتالیا نیز برنده جایزه «فیلمنامه‬ ‫الهام بخش» و فیلم «کودکان ســاحل» به کارگردانی امیال‬ ‫ننی (‪ )Amelia Nanni‬از بلژیک نیز برنده جایزه «بهترین‬ ‫فیلم کوتاه» شدند‪.‬‬ ‫در بخش رقابتی فیلــم کوتاه مجزا با عنوان «در یک قایق»‬ ‫نیــز فیلم «در انجا» به کارگردانــی زینب کوپرولو از ترکیه‬ ‫برنده شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر فیلم «اسکار و لیلی» اثر ارش ریاحی‪ ،‬کارگردان‬ ‫و فیلم نامه نویــس ایرانی تبار که به تالش دولت اتریش برای‬ ‫اخراج خواهر و برادر پناهجوی چچنی به همراه مادرشــان‬ ‫پرداخته نیز مانســیون ویژه داوران را گرفت‪ .‬فیلم هایی که‬ ‫در ‪ ۵‬سال اخیر در جشــنواره های بین المللی مهم موفق به‬ ‫کســب جایزه شده اند‪ ،‬در دو بخش فیلم بلند و کوتاه رقابت‬ ‫کردند که به بهترین های هر بخش به ترتیب جایزه ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵‬هزار یورویی تعلق گرفت‪ .‬همچنین به اثر برتر در بخش‬ ‫رقابتــی فیلم کوتاه مجزا با عنــوان «در یک قایق» نیز هزار‬ ‫یورو اهدا شد‪.‬‬ ‫گزارش «هنرمند » از اجرای تئاترها بعد از‪ ۴‬ماه تعطیلی‬ ‫لطفا با ماسک واد شوید!‬ ‫‪5‬‬ ‫سهشنبـــــــــــــه ‪ 3‬تیرماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره‪1253‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫گزارش‬ ‫قادر اشنا مدیرکل هنرهای نمایشی‪:‬‬ ‫تئاتر باید برای مردم تولید شود‬ ‫‪ ۸‬نمایش بعد از ‪ ۴‬ماه تعطیلی ســالن های نمایشی در این روزها‬ ‫اجــرای خود را اغاز کرده اند‪ .‬ایا اســتقبال مخاطبان با توجه به‬ ‫اینکه هنوز شــرایط ایمنی در جامعه حاکم نیست؛ می تواند قابل‬ ‫قبول باشد؟ با اعالم از سرگیری فعالیت های سینمایی و هنری از‬ ‫اول تیرماه‪ ،‬تماشــاخانه های تئاتری نیز با وجود نگرانی هایی که از‬ ‫چگونگی فعالیتشان در این دوران‪ ،‬رفع نشدن خطر ابتال به کرونا‬ ‫و میزان اعتماد و اســتقبال مخاطبــان وجود دارد کم کم در حال‬ ‫بازگشایی هستند‪ .‬در بخشی از اطالعیه شماره ‪ ۵‬اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشی امده‪« :‬تجربه مواجهه با ویروس کرونا در چند ماه گذشته‬ ‫در جهان‪ ،‬تجربه ای از مواجهه با ساحاتی از ناشناختگی بوده است‪.‬‬ ‫ازسرگیری فعالیت های نمایشی نیز از همین مواجهه متاثر است‪.‬‬ ‫از این رو بدیهی اســت که واکنش نسبت به این امر از سوی همه‬ ‫عوامل موثر در خلق و عرضه اثار نمایشی واکنشی محتاطانه باشد‪.‬‬ ‫جلب اعتماد تماشــاگران درباره رعایت شــیوه نامه های بهداشتی‬ ‫یکی از مهم ترین سرمایه های ادامه فعالیت های نمایشی محسوب‬ ‫می شود‪ .‬خدشه دارشدن این اعتماد اثرات ناخوشایندی برای همه‬ ‫موثرین هنر تئاتر به همراه خواهد داشت‪ .‬تعامل مدیران و کارکنان‬ ‫مکان های اجرا و گروه های نمایشــی برای رعایت اصول بهداشتی‬ ‫با هدف ارتقاء اعتماد تماشاگران از مهم ترین نکات در ازسرگیری‬ ‫فعالیت های نمایشــی اســت‪ ».‬همچنین دو رویکرد برای اجرای‬ ‫دستورالعمل های وزارت بهداشت و اداره کل هنرهای نمایشی برای‬ ‫رزرو ‪ ۵۰‬درصدی صندلی های نمایش طراحی شده که هر یک از‬ ‫سالن دارها می تواند در صورت تمایل و نیاز سالن و شرایطش یکی‬ ‫از انها را انتخاب کند‪ .‬یکی از این روش ها الگوی طراحی سالن به‬ ‫این صورت که رزرو صندلی ها در فواصل مشخص در سایت صورت‬ ‫بگیرد و صندلی های دیگر که قرار است بالاستفاده باشد‪ ،‬در سامانه‬ ‫قفل شود‪ .‬طرح شماره دو که قدری شاید متفاوت باشد؛ مدرن تر و‬ ‫پیشرفته تر و از جهتی برای استفاده مخاطب ساده تر است‪ ،‬اینکه‬ ‫سیســتم به صورت خودکار و هوشمند عمل می کند‪ .‬این الگو در‬ ‫تیوال یکی از سایت های فروش بلیط طراحی شده که مثال بسته به‬ ‫حجم سالن سقف هر خرید مخاطب مشخص می شود و مخاطب‬ ‫در ان لحظه می تواند هر جای سالن را که بخواهد رزرو کند‪ ،‬منتها‬ ‫با انجام خرید خود سیســتم از دو طرف صندلی خریداری شــده‬ ‫فاصله را قفل می کند و به همین منوال سایر خریداران می توانند‬ ‫از فاصله مشــخص شده‪ ،‬سایر صندلی ها را رزرو کنند‪ .‬االن هر دو‬ ‫الگو مشــخص است و الگوی دوم برای کاربران ساده تر است و در‬ ‫چند پروژه اولین سری اجراهای پسا کرونا این انتخاب برای سالن‬ ‫دارها گذاشــته شده که هر یک از الگوها را خودشان می پسندند‪،‬‬ ‫انتخاب و براساس ان سایت برای فروش بلیت باز می شود‪.‬حال در‬ ‫این گزارش به بررســی فروش بلیط ‪ ۸‬اثر نمایشی «یازده جریحه‬ ‫روح»‪« ،‬است»‪« ،‬اگوست در اوســیج کانتی»‪« ،‬ابر شلوارپوش»‪،‬‬ ‫«پسر»‪« ،‬و همیشه پاییز»‪« ،‬کابوس های مرد مشکوک» و «پنهان‬ ‫خانه پنج در» که تا دهه اول تیر که فروش خود را در سایت تیوال‬ ‫اغاز کرده اند؛ می پردازیم‪.‬‬ ‫تئاتر مستقل تهران با دو نمایش‬ ‫«است» نوشته امیر ابراهیم زاده و پرنیا شمس‪ ،‬به کارگردانی پرنیا‬ ‫شمس و تهیه کنندگی نوید محمدزاده از ‪ ۱‬تا ‪ ۱۳‬تیر ساعت ‪۱۹‬‬ ‫به مدت ‪ ۶۰‬دقیقه با بهای بلیط ‪ ۴۵۰۰۰‬تومان به صحنه می رود‪.‬‬ ‫در این نمایش پروانه ذابح‪ ،‬یاســمن رسولی‪ ،‬ترانه یوسفی‪ ،‬شادی‬ ‫صف شکن‪ ،‬مهتاب کریمی‪ ،‬صدف ملکی و ماهور میرزانژاد ایفای‬ ‫نقش می کنند‪ .‬فروش بلیط ســه روز نخست این نمایش با ‪٪۳۰‬‬ ‫تخفیف همراه اســت‪ .‬در این روزها و بــا در نظر گرفتن ظرفیت‬ ‫‪ ٪۵۰‬ســالن ها برای فروش بلیط‪(۷۱ ،‬به عالوه ‪ ۹‬صندلی مهمان)‬ ‫صندلی در روز برای هر ســانس نمایش در سالن مستقل می تواند‬ ‫به فروش برســد‪ .‬با توجه به این مساله‪ ۴۹ ،‬بلیط در تاریخ ‪ ۱‬تیر‪،‬‬ ‫‪ ۵۶‬بلیــط در تاریخ ‪ ۲‬تیر‪ ۳۹ ،‬بلیــط در تاریخ ‪ ۳‬تیر‪ ۵ ،‬بلیط در‬ ‫تاریــخ ‪ ۴‬تیر‪ ۲ ،‬بلیط در تاریخ ‪ ۵‬تیــر و ‪ ۲‬بلیط در تاریخ ‪ ۷‬تیر‬ ‫فروخته شده است‪ .‬همچنان هنوز هیچ بلیطی برای ‪ ۶‬تیر فروش‬ ‫نرفته اســت‪ .‬در مجموع تا تاریخ ‪ ۱‬تیر ‪ ۱۵۳‬بلیط برای ‪ ۷‬اجرا به‬ ‫فروش رسیده است‪.‬‬ ‫«یــازده جریحه روح» عنوان نمایش دیگری اســت که از ســوم‬ ‫تیرماه اجرای خود را در تئاتر مســتقل تهــران اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫این اثر نمایشی به نویســندگی و کارگردانی فرزاد امینی و بازی‬ ‫مهدی بازدار‪ ،‬نازنین زهرا برومند‪ ،‬محمد پســندیده کار‪ ،‬سروش‬ ‫حائری‪ ،‬ازیتا رحیمی‪ ،‬فرزانه فرجی‪ ،‬نیلوفر فوالدی‪ ،‬مونا کریمی‪،‬‬ ‫کیانا کریم پور‪ ،‬مهربان کشاورزی‪ ،‬رضا میرجلیلی بر اساس یازده‬ ‫داســتان کوتاه مجموعه «ســه قطره خون» صادق هدایت شکل‬ ‫گرفته است‪ .‬این نمایش ‪ ۱۶۰‬دقیقه ای‪ ،‬با انتراکت ‪ ۱۵‬دقیقه ای‬ ‫در میانه نمایش و با بهای بلیط ‪ ۵۰۰۰۰‬تومان تا ‪ ۲۰‬تیر ســاعت‬ ‫‪ ۲۱‬به صحنه می رود‪ .‬فروش بلیط ســه روز نخست این نمایش با‬ ‫‪ ٪۴۰‬تخفیف همراه است‪ .‬در این روزها و با در نظر گرفتن ظرفیت‬ ‫‪ ٪۵۰‬ســالن ها برای فروش بلیط‪(۷۱ ،‬به عالوه ‪ ۹‬صندلی مهمان)‬ ‫صندلی در روز برای هر سانس نمایش در سالن مستقل می تواند به‬ ‫فروش برسد‪ .‬با توجه به این مساله‪ ۴۱ ،‬بلیط در تاریخ ‪ ۳‬تیر‪۳۴ ،‬‬ ‫بلیــط در تاریخ ‪ ۴‬تیر‪ ۵۸ ،‬بلیط در تاریخ ‪ ۵‬تیر‪ ۲ ،‬بلیط در تاریخ‬ ‫‪ ۶‬تیر و ‪ ۲‬بلیط در تاریخ ‪ ۸‬تیر فروخته شده است‪ .‬همچنان هنوز‬ ‫هیچ بلیطی برای ‪ ۷‬تیر فروش نرفته اســت‪ .‬در مجموع تا تاریخ ‪۱‬‬ ‫تیر ‪ ۱۳۷‬بلیط برای ‪ ۶‬اجرا به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫سه نمایش در تاالر مولوی‬ ‫نمایش «ابر شــلوارپوش» به نویســندگی‪ ،‬کارگردانی و بازیگری‬ ‫علیرضا اخوان از ‪ ۱‬تا ‪ ۱۵‬تیر ســاعت ‪ ۱۹‬به مدت ‪ ۵۰‬دقیقه و با‬ ‫قیمت بلیط ‪ ۳۰۰۰۰‬تومان در سالن کوچک تاالر مولوی به صحنه‬ ‫می رود‪ .‬فروش بلیط ســه روز نخست این نمایش با ‪ ٪۴۰‬تخفیف‬ ‫همراه است‪ .‬در این روزها و با در نظر گرفتن ظرفیت ‪ ٪۵۰‬سالن ها‬ ‫برای فروش بلیط‪(۲۴ ،‬به عالوه ‪ ۷‬صندلی مهمان) صندلی در روز‬ ‫برای هر سانس نمایش در سالن کوچک مولوی می تواند به فروش‬ ‫برسد‪ .‬با توجه به این مساله‪ ۱۱ ،‬بلیط در تاریخ ‪ ۱‬تیر‪ ۹ ،‬بلیط در‬ ‫تاریــخ ‪ ۲‬تیر و ‪ ۳‬بلیط در تاریــخ ‪ ۳‬تیر و ‪ ۵‬بلیط در تاریخ ‪ ۴‬تیر‬ ‫فروخته شــده اســت‪ .‬همچنان هنوز هیچ بلیطی برای ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬تیر‬ ‫فروش نرفته است‪ .‬در مجموع تا تاریخ ‪ ۱‬تیر ‪ ۲۳‬بلیط برای ‪ ۶‬اجرا‬ ‫به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫نمایــش «پنهان خانه پنج در» به نویســندگی حســین کیانی و‬ ‫کارگردانی ارش فالحت پیشــه از ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬تیر ســاعت ‪ ۲۰:۳۰‬به‬ ‫مدت ‪ ۷۰‬دقیقه در سالن اصلی تاالر مولوی با بهای بلیط ‪۳۰۰۰۰‬‬ ‫تومان بــه صحنه می رود‪ .‬در این نمایش کوشــا ابراهیمی‪ ،‬مریم‬ ‫بهشتی‪ ،‬حمید باهوش‪ ،‬علیرضا رشــیدی‪ ،‬مائده شهوازیان‪ ،‬سارا‬ ‫عالقمند‪ ،‬ســارا فتحی و ایدا نوروزی بازی می کردند‪ .‬فروش بلیط‬ ‫سه روز نخســت این نمایش با ‪ ٪۴۰‬تخفیف همراه است‪ .‬در این‬ ‫روزها و با در نظر گرفتن ظرفیت ‪ ٪۵۰‬سالن ها برای فروش بلیط‪،‬‬ ‫‪(۴۰‬به عالوه ‪ ۱۶‬صندلی مهمان) صندلی در روز برای هر ســانس‬ ‫نمایش در ســالن اصلی مولوی می تواند به فروش برسد‪ .‬با توجه‬ ‫به این مساله‪ ۱ ،‬بلیط در تاریخ ‪ ۵‬تیر‪ ۳ ،‬بلیط در تاریخ ‪ ۶‬تیر و ‪۵‬‬ ‫بلیط در تاریخ ‪ ۸‬تیر فروخته شده است‪ .‬در مجموع تا تاریخ ‪ ۱‬تیر‬ ‫‪ ۱۰‬بلیط برای ‪ ۳‬اجرا به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫نمایش «و همیشــه پاییز» بــه نویســندگی و کارگردانی مهیار‬ ‫جوادی ها از ‪ ۶‬تا ‪ ۲۰‬تیر ســاعت ‪ ۱۸‬به مدت ‪ ۶۰‬دقیقه در سالن‬ ‫اصلی تاالر مولوی با بهای بلیط ‪ ۳۰۰۰۰‬تومان به صحنه می رود‪.‬‬ ‫در این نمایش ابان حســین ابادی و یکتا طبیبی بازی می کردند‪.‬‬ ‫فروش بلیط سه روز نخســت این نمایش با ‪ ٪۴۰‬تخفیف همراه‬ ‫است‪ .‬در این روزها و با در نظر گرفتن ظرفیت ‪ ٪۵۰‬سالن ها برای‬ ‫فروش بلیط‪(۴۰ ،‬به عالوه ‪ ۱۶‬صندلی مهمان) صندلی در روز برای‬ ‫هر سانس نمایش در سالن اصلی مولوی می تواند به فروش برسد‪.‬‬ ‫با توجه به این مســاله‪ ۱ ،‬بلیط در تاریخ ‪ ۶‬تیر و ‪ ۲‬بلیط در تاریخ‬ ‫‪ ۹‬تیر فروخته شــده است‪ .‬همچنان هنوز هیچ بلیطی برای ‪ ۸‬تیر‬ ‫فروش نرفته است‪ .‬در مجموع تا تاریخ ‪ ۱‬تیر ‪ ۳‬بلیط برای ‪ ۳‬اجرا‬ ‫به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫«کابوس های مرد مشکوک» در تماشاخانه سنگلج‬ ‫نمایش «کابوس های مرد مشکوک» به کارگردانی ملیکا رضی دور‬ ‫جدید اجراهای خود را به مدت دو هفته از ســوم تیرماه ســاعت‬ ‫‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰:۳۰‬در تماشــاخانه سنگلج اغاز می کند‪ .‬در این نمایش‬ ‫که توسط محمدحسین ناصربخت نوشــته شده‪ ،‬بازیگرانی چون‬ ‫امین اکبری نسب‪ ،‬خدایار کاشانه‪ ،‬پیمان یاقوتی‪ ،‬فاطمه نصرتی‪،‬‬ ‫امیررضا جاللی‪ ،‬کوروش رخشنده پی و امیرحسین حجتی به ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪ .‬اما متاســفانه تا ‪ ۱‬تیر هنوز بلیط فروشــی این‬ ‫نمایش در سایت تیوال اغاز نشده است‪.‬‬ ‫تماشاخانه مهرگان و «اگوست در اوسیج کانتی»‬ ‫نمایش «اگوست در اوسیج کانتی» به نویسندگی تریسی لتس و‬ ‫کارگردانی میکائیل شهرستانی از ‪ ۱‬تا ‪ ۱۵‬تیر ساعت ‪ ۲۰‬به مدت‬ ‫‪ ۷۵‬دقیقه و با قیمت بلیط ‪ ۴۰۰۰۰‬تومان در سالن شماره ‪ 1‬خانه‬ ‫نمایش مهرگان به صحنه می رود‪ .‬زهره یعقوبی‪ ،‬شــیرین فرخنده‬ ‫نژاد‪ ،‬مریم فرح ابادی‪ ،‬بهادر باستان حق‪ ،‬ماهی مشیری‪ ،‬هانا‬ ‫استیفایی‪ ،‬نفیسه ناصری‪ ،‬حســین زنگنه‪ ،‬مهدی ارجمند‪،‬‬ ‫سارا اسد سلیمانی‪ ،‬سامره حسن زاده‪ ،‬مسعود اشوری و علی‬ ‫قنبرزاده بازیگران این نمایش هستند‪ .‬فروش بلیط سه روز‬ ‫نخســت این نمایش با ‪ ٪۳۰‬تخفیف همراه اســت‪ .‬در این‬ ‫روزها و با در نظر گرفتن ظرفیت ‪ ٪۵۰‬سالن ها برای فروش‬ ‫بلیــط‪(۴۹ ،‬به عالوه ‪ ۹‬صندلی مهمان) صندلی در روز برای‬ ‫هر سانس نمایش در سالن مهرگان می تواند به فروش برسد‪.‬‬ ‫با توجه به این مســاله‪ ۳۱ ،‬بلیط در تاریخ ‪ ۱‬تیر‪ ۳ ،‬بلیط در‬ ‫تاریخ ‪ ۲‬تیر‪ ۲ ،‬بلیــط در تاریخ ‪ ۳‬تیر و ‪ ۳‬بلیط در تاریخ ‪۴‬‬ ‫تیر فروخته شده است‪ .‬همچنان هنوز هیچ بلیطی برای ‪ ۵‬و‬ ‫‪ ۶‬تیر فروش نرفته است‪ .‬در مجموع تا تاریخ ‪ ۱‬تیر ‪ ۳۹‬بلیط‬ ‫برای ‪ ۶‬اجرا به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫«پسر» در تماشاخانه سیمرغ‬ ‫نمایش «پسر» به نویسندگی و کارگردانی محسن مظاهری‬ ‫از اول تا ‪ ۱۱‬تیرماه ســاعت ‪ ۱۹:۳۰‬به مدت ‪ ۶۵‬دقیقه و با‬ ‫بهای بلیط ‪ ۳۰۰۰۰‬تومان در تماشــاخانه سیمرغ به صحنه‬ ‫مــی رود‪ .‬این اثر نمایشــی با بازی محمــد غالمی مایانی و‬ ‫محسن مظاهری درباره پدر و پسری است که در خانه روزها‬ ‫و شــب ها را سپری می کنند؛ با هم غذا می خورند‪ ،‬تلویزیون‬ ‫تماشا می کنند و‪ ...‬میان ان ها هیچ گفتگویی اتفاق نمی افتد‪،‬‬ ‫هیچ گفتگویی! فروش بلیط ســه روز نخست این نمایش با‬ ‫‪ ٪۲۵‬تخفیف همراه است‪ .‬در این روزها و با در نظر گرفتن‬ ‫ظرفیت ‪ ٪۵۰‬سالن ها برای فروش بلیط‪ ۲۸ ،‬صندلی در روز‬ ‫برای هر سانس نمایش در تماشــاخانه سیمرغ می تواند به‬ ‫فروش برســد‪ .‬با توجه به این مســاله‪ ۲۱ ،‬بلیط در تاریخ ‪۱‬‬ ‫تیر و ‪ ۲‬بلیط در تاریخ ‪ ۲‬تیر فروخته شــده است‪ .‬همچنان‬ ‫هنوز هیچ بلیطی برای ‪ ۳‬تیر فروش نرفته است‪ .‬در مجموع‬ ‫تا تاریخ ‪ ۱‬تیر ‪ ۲۳‬بلیط برای ‪ ۳‬اجرا به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫قادراشنامدیرکلهنرهای‬ ‫نمایشی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی گفت‪ :‬تئاتر‬ ‫زمانی مورد استقبال قرار‬ ‫می گیرد که بتواند بخشی‬ ‫از نیاز و ســوال جامعه را‬ ‫پاسخ دهد‪ .‬برنامه پرده اخر‬ ‫با موضوع بحران مخاطب‬ ‫در تئاتر ایــران‪ ،‬در ارتباط‬ ‫تلفنیباقادراشنامدیرکلهنرهاینمایشیوزارتفرهنگوارشاد‬ ‫اسالمی از شبکه رادیویی گفت و گو روی انتن رفت‪ .‬قادر اشنا در‬ ‫مصاحبه تلفنی با برنامه «پرده اخر» با اشاره به این که تئاتر انواع‬ ‫مختلفی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر تئاتری ویژگی های خاص خودش را دارد‬ ‫و مسیر مشخصی را پیش می رود‪ .‬وی افزود‪ :‬ما باید تالش کنیم تا‬ ‫تئاتررافقطبرایفعاالنحوزهتئاترتولیدنکنیم‪.‬مدیرکلهنرهای‬ ‫نمایشی ادامه داد‪ :‬تئاتر باید برای همه مردم تولید شود و به همه‬ ‫مردم جامعه عرضه شود‪ .‬وی با اشاره به این که ما باید به اصالت‬ ‫تئاتر توجه کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تئاتری که عرضه می شود‪ ،‬برای‬ ‫جذبمخاطببایدبیشترینوبهترینکیفیتراداشتهباشد‪.‬قادر‬ ‫اشنا اضافه کرد‪ :‬تئاتر زمانی مردمی می شود و مورد استقبال قرار‬ ‫می گیرد که بتواند بخشی از نیاز و سوال جامعه را پاسخ دهد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به مشکالت اقتصاد رایج در کشور‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تجربه نشان‬ ‫داده که اگر ما تئاتر خوبی را تولید کنیم‪ ،‬مردم در عین مشکالت‬ ‫اقتصادی حاضر در کشور‪ ،‬به سالن های تئاتر می ایند و برای تماشا‬ ‫بلیت می خرند‪ .‬مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی با اشاره به این که تئاتر ایران در حال حاضر بالنده است و‬ ‫مخاطب دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امروزه تئاتر در بسیاری از نقاط کشور‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬رشته تحصیلی «تئاتر» در‬ ‫بین رشته های فرهنگ و هنر مورد استقبال زیادی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫قادر اشــنا با اشاره به فعالیت های شورای ار زش یابی و نظارت بر‬ ‫هنرهای نمایشی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این شورا نباید فعالیت خودش را به‬ ‫موضوع «ارزیابی» محدود کند و باید در کنار ارزیابی مشاوره هم‬ ‫بدهد و در مسیر گفتگو با گروه های تئاتری‪ ،‬اجراهای مورد نیاز‬ ‫جامعه را به روی صحنه ببرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در باره شهر پل ها‪ ،‬گل سرخ‪ ،‬مناره ها و گنبدها‬ ‫سه شنبـــــــــــــه ‪ 3‬تیرماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1253‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫با ارسال نامه ای به وزیر میراث فرهنگی ابراز شد‬ ‫تمجید و دعوت دبیرکل جهانی‬ ‫گردشگری از ایران‬ ‫دبیرکل ســازمان جهانی گردشگری طی نامه ای به وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی از اقدامات‬ ‫دولت جمهوری اســامی ایران‪ ،‬هنگام شیوع کووید‪۱۹‬‬ ‫تمجید و از این کشــور برای حضور در صد و دوازدهمین‬ ‫نشســت شــورای اجرایی ‪ UNWTO‬درگرجســتان‬ ‫دعوت بعمل اورد‪ .‬زوراب پولولیکاشــویلی طی نامه ای از‬ ‫تالش های ســازنده دولت ایران هنگام شــیوع کووید‪۱۹‬‬ ‫قدردانــی کرد و گفــت‪ :‬مجموعه اقداماتــی که وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی ایران مطابق‬ ‫با دســتورالعمل ها و توصیه هــای ‪ UNWTO‬به عمل‬ ‫اورده‪ ،‬به عنــوان اقدامی موثر در کاهش تائیر این بحران‬ ‫برگردشــگری‪ ،‬شایسته تمجید اســت‪ .‬او با ارج نهادن و‬ ‫حیاتی دانســتن حضور علی اصغر مونســان بر مســند‬ ‫ایــن وزارتخانه‪ ،‬افزود‪ :‬میان همــه بخش های اقتصادی‪،‬‬ ‫گردشــگری ســخت ترین ضربه را خورده و تاثیر ویرانگر‬ ‫این بحران‪ ،‬هزینه های ســنگینی روی معیشــت مردم و‬ ‫تالش هایمان برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار گذاشته‬ ‫است‪ .‬دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در ادامه خطاب‬ ‫به مونســان‪ ،‬گفت‪ :‬همانگونه که شاهد بازگشایی اهسته‬ ‫و بــا احتیاط در جهان هســتیم‪ ،‬چنانچه جناب عالی نیز‬ ‫به درســتی اشاره کردید‪ ،‬گردشگری داخلی در این مسیر‬ ‫بازیابی‪ ،‬پیشگام خواهد بود‪ .‬در همین راستا‪ ،‬باعث مسرت‬ ‫اســت که فعالیت ‪ UNWTO‬به رهبری کمیته جهانی‬ ‫بحران گردشــگری‪ ،‬برای نهاد تابعه جنابعالی در شــروع‬ ‫مجدد فعالیت های گردشگری به شیوه ای امن‪ ،‬یکپارچه‬ ‫و مســئول مفید بوده اســت‪ .‬اقدامات منــدرج در نامه‬ ‫جناب عالی را‪ UNWTO ،‬به دقت مرور کرده و هرگونه‬ ‫مساعدتی را برای پشتیبانی از این تالش ها ارائه می کند‪.‬‬ ‫به گــزارش میراث اریا‪ ،‬او در این نامه مجددا ً از مونســان‬ ‫برای حضور در صد و دوازدهمین نشست شورای اجرایی‬ ‫‪ UNWTO‬که ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬سپتامبر ‪( ۲۰۲۰‬برابر با ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۲۷‬شهریورماه سال جاری) در تفلیس گرجستان برگزار‬ ‫می شــود‪ ،‬دعوت کرد و افزود‪ :‬این نشست یکی از اولین‬ ‫نشســت های حضوری ‪ UNWTO‬بوده و باعث افتخار‬ ‫این جانب است تا در ان جا به جناب عالی خوشامد بگویم‪.‬‬ ‫بازدید رایگان دختران از برج میالد‬ ‫دختران می توانند همزمان با فرارسیدن والدت با سعادت‬ ‫حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر به صورت رایگان‬ ‫از برج میالد بازدید کنند‪ .‬امکانی فراهم شده است تا فردا‬ ‫(سه شــنبه) همزمان با والدت با ســعادت حضرت فاطمه‬ ‫معصومه(س) و روز دختر‪ ،‬دختران از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬به‬ ‫صورت رایگان از این مجموعه فرهنگی‪ -‬گردشگری بازدید‬ ‫کنند‪ .‬بازدید رایگان دختران همزمان به دلیل رعایت نکات‬ ‫بهداشــتی با ظرفیت محدود برای ‪ ۲۰۰‬نفر اول حاضر در‬ ‫مجموعه خواهد بود‪ .‬بر این اســاس همه بازدیدکنندگان‬ ‫باید دستورالعمل های بهداشــتی از جمله زدن ماسک بر‬ ‫صورت و فاصله اجتماعی به هنگام بازدید را رعایت کنند‪.‬‬ ‫به همراه داشتن شناسنامه برای دختران بازدیدکننده الزامی‬ ‫است‪ .‬این بازدید رایگان صرفاً برای دختران است و همراهان‬ ‫انان بایــد بلیت بازدید را خریداری کننــد‪ .‬برج میالد به‬ ‫عنوان ششمین برج مخابراتی دنیا‪ ،‬یکی از مهمترین اماکن‬ ‫ی در شــمال غربی پایتخت واقع شده‬ ‫فرهنگی و گردشگر ‬ ‫است‪ ،‬این برجی مخابراتی چندمنظوره به عنوان نماد تهران‬ ‫مدرن‪ ،‬از نقاط مختلف شهر دیده می شود‪.‬‬ ‫اصفهان‪،‬تبلورذاتایرانیهنرمند‬ ‫گنبدهای بی بدیل ایران را در اصفهان می توان دید‪ ،‬شهر گنبدهای فیروزه ای و خاگی‪ ،‬شهر گبندهای مزین به کاشی و‬ ‫اجر که عالمی از تخیالت ظریف و با صالبت هنر ایرانی را در مساجد به تصویر می کشند‪ ،‬گرچه توسعه ساختمان های‬ ‫بلند‪ ،‬منظر شهر گنبدها را تا حدی مخدوش کرده اما باز هم اصفهان با همه این توسعه های بی سر و ته‪ ،‬شهر گنبدها و‬ ‫مناره هاست‪.‬اصفهانشهرپل ها‪،‬شهرگلسرخ‪،‬شهرمناره هاوشهرگنبدهاست‪.‬نهفقطگنبدهایفیروزه ای‪،‬گنبدهای‬ ‫اجری نیز در این شهر صالبت و ابهتی بی تکلف دارند‪ .‬در گذشته این گنبدها در ابی بی انتهای اسمان اصفهان جلوه ای‬ ‫صد چندان داشتند انگونه که در توصیف های گردشگران و پژوهشگران فرهنگ ایران یکی از اولین مناظری که انها‬ ‫در بدو ورودشان به اصفهان به توصیف ان پرداخته اند‪ ،‬منظر بی بدیل گنبدها در میان انبوه درختان باغشهر اصفهان‬ ‫است‪ .‬اصفهان از چهارسو‪ ،‬از سر و بن بی امان گسترده شده است و شاید دیگر نتوان گفت که منظر اسمان و دورنمای‬ ‫اصفهان همان تصویری است که روزی اوژن فالندن فرانسوی یا ارنست هولستر المانی توصیف کرده اند؛ اصفهانی که‬ ‫به تعبیر و توصیف انها در بین بناهای کم ارتفاعش گنبدها برافراشته شده اند و در تابش خورشید می درخشند و رو به‬ ‫شمال جلوه می فروشند‪ .‬یا انجا که ژان دیو الفوا و ابرهام جکسن در چشم انداز اصفهان از ٌقبه های فیروزگونی می گویند‬ ‫که با رنگ ابی اسمان رقابت می کنند‪.‬‬ ‫گنبدهایاصفهانشاخص اند‬ ‫مرتضی فرشته نژاد از استادان برجسته مرمت در اصفهان از کسانی است که تمام سال های کاری اش با اثار نفیس‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان چون گنبدها عجین بوده است‪ .‬انها را رصد کرده و در میراث فرهنگی اصفهان برای حفاظت‬ ‫و پاسداری انها چه در میدان عمل و چه در میدان مشورت کوشیده است‪ .‬با این پیشکسوت میراث فرهنگی اصفهان‬ ‫برای توصیف اصفهان‪ ،‬شهر گنبدها و و بررسی چالش های ان همراه و هم صحبت شده است‪.‬فرشته نژاد در این گفت‬ ‫و گو‪ ،‬ابتدا گریزی به طرح جامع اصفهان زد‪ .‬طرحی که در ان مرحوم سید هادی میرمیران با همکاری کارشناسان‬ ‫کمیسون ماده پنج نقطه نظرهای میراث فرهنگی و شهرسازی ایرانی اسالمی را مطرح کرد و در صورت اجرا می توانست‬ ‫جاذبه ای برای اصفهان باشد‪ .‬به این معنی که در دروازه های شهر و بلندی ها به سمت گنبدهای اصفهان دید وسیعتری‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬عاقبت اما انچه اجرا شد طرح جامع ارتفاعات بود که بر فرم کاسه ای شهر اصفهان در تجدید نظر‬ ‫طرح جامع اصفهان سایه انداخت و چشم انداز گنبدها را از اطراف و ورودی به شهر تحت شعاع قرار داد‪ .‬این کارشناس‬ ‫میراث فرهنگی در این باره گفت‪ :‬گنبدهای اصفهان شاخص اند؛ حتی در زمانی که طرح جامع اصفهان توسط مرحوم‬ ‫میرمیران تهیه شد یکی از دیدگاه هایی که مطرح شد این بود که ورود از هر دروازه ای از اصفهان به طرف گنبدها باشد‪.‬‬ ‫طرح جامع ارتفاعات‪ ،‬سایه بر شهر گنبدها‬ ‫وی درباره انچه با ارتفاع گرفتن ساختمان ها‪ ،‬دیدگاه و منظرگاه گنبدهای اصفهان را حتی در بلندی های اصفهان تحت‬ ‫شعاع قرار داده است‪ ،‬افزود‪ :‬در طرح جامع اصفهان فرم کاسه برای اصفهان دیده شده بود‪ .‬کاسه گودی و جداره ای دارد‪.‬‬ ‫در این فرم که قرار بود اصفهان قدیم و ارتفاعاتش حفظ شود خط افقی برای گنبدها و بناهای تاریخی و مناره ها ایجاد‬ ‫کرده بود‪ .‬همان نمایی از اصفهان که سیاحان در بدو ورود به اصفهان از مناره ها و گنبدها توصیف می کردند‪ .‬فرشته نژاد‬ ‫گفت‪ :‬در تجدید نظر درباره طرح جامع اصفهان طرح جامع ارتفاعات ارائه و اجرا شد که مطابق با ان در جاهایی که نباید‬ ‫ارتفاع بدهند ارتفاع داده شد‪ .‬این طرح چیزی مثل کچل موفرفری یا سیاه موبور بود! طرحی عوام فریبانه که مشکالت‬ ‫عدیده ایجاد کرد‪ .‬اگر انها روی فرم کاسه اصفهان که مصوب شده بود مانده بودند اکنون این مشکالت را نداشتیم و به‬ ‫حتم این مشکالت در اینده خودش را بیشتر نشان می دهد‪ .‬اکنون منظر اسمان اصفهان به همراه گنبدهایش با صدها‬ ‫بنای طویل و عظیم خراشیده و مخدوش شده است‪ .‬سیمای شهر موزه و باغشهر اصفهان در حجم انبوه ساخت و سازها‬ ‫ان جلوه های گذشته را ندارد اما هنوز هم گنبدهای بی نظیر این شهر از گوشه و کنار بلندی ها و ساختمان ها در حالی‬ ‫که تن به تن ابی اسمان می سایند کم و بیش رخ می نمایند‪.‬‬ ‫معماری بومی را مطرح کنید‬ ‫فرشته نژاد اصفهان را شهر گنبدهای زیبا خواند اما در عین حال بر این باور است که نباید گنبدهای عجیب و غریب در‬ ‫اصفهان بسازند و معماران باید همان گنبدهای سنتی و جا افتاده معماری بومی را مطرح کنند نه اینکه به دنبال گنبدهایی‬ ‫تقلیدی از کشورهای دیگر و یا الگوهای من دراوردی بروند‪ .‬وی در این باره افزود‪ :‬فرم ها و الگوهای امروزه در گنبدها به‬ ‫برکت مصالح محکم است‪ .‬در گذشته مصالح اجر‪ ،‬گچ و پوشش کاشی بود و حاال بتون ارمه (بتون مسلح)و مواد بسیار‬ ‫یدار باشند‪ .‬مدرس پیشین‬ ‫مقاوم امکان ساخت هر فرمی را می دهد تا هرچه می خواهند بسازند اما این فرم ها باید معن ‬ ‫دانشگاه هنر اصفهان با ابراز نگرانی نسبت به مرمت گنبدهای اصفهان و خدشه ای که به هویت انها وارد می شود گفت‪ :‬در‬ ‫طول زمان گنبدها از نظر فرم و زیبایی‪ ،‬ارتفاع و تزیینات متحول شدند و تکامل پیدا کردند‪ .‬تا اواخر قاجاریه گنبدهایی‬ ‫داشتیم که بسیار ارزشمند بودند و اما اکنون خدشه هایی به انها وارد شده است که امیدواریم با جدی گرفتن علم مرمت‬ ‫به هویت گنبدهای اصفهان بیشتر از این خدشه ای وارد نکنند‪ .‬عنوان شهر گنبدها برای اصفهان اغراق امیز نیست و فرشته‬ ‫نژاد نیز ان را تاکید می کند‪ .‬باید گفت در هر دو دوران پایتختی اصفهان‪ ،‬چه سلجوقی و چه صفوی‪ ،‬دوره ای از تحول و‬ ‫اعتالی گنبدها در معماری ایران بوده است و این شهر گنبدهای بی نظیری را از ان دوران به یادگار دارد‪.‬‬ ‫گنبدهای شهر اصفهان‪ ،‬تبلور ذات ایرانی هنرمند‬ ‫از اصفهان ســلجوقی گنبدهای زیبا و ارزشمندی به یادگار مانده است و گنبدهایی چون گنبد نظام الملک‪ ،‬گنبد‬ ‫تاج الملک و گنبد مسجد برسیان از این جمله اند‪ .‬روند تکامل گنبدها ادامه یافت تا انکه در دوران صفویه که اصفهان‬ ‫دوباره در مرکز قدرت پادشاهی ایران قرار گرفت‪ ،‬همچنان که معماری به اوج پیشرفت خود در ان روزها می رسید‪،‬‬ ‫گنبدها در نهایت اراستگی و زیبایی به اوج کمال و جمال خود رسیدند‪ .‬گنبد مسجد شاه و گنبد مدرسه چهارباغ از‬ ‫نمونه های کمال یافته گنبد سازی با تزیینات کاشی‪ ،‬یادگار دوران صفویه در شهر اصفهان هستند‪ .‬گنبدهای مساجد و‬ ‫بقعه هایی که اصفهان را به شهر گنبدهای فیروزه ای شهره کرده است بیشتر متعلق به دوره صفویه تا دوره قاجاری اند و‬ ‫معرق اراسته شده اند‪ .‬در تزیینات این گنبدها هنرمند کاشیکار اصفهان طرح های اسلیمی را که به هزاران‬ ‫با کاشیکاری ٌ‬ ‫ت ّکه کاشی در امده است با ظرافت تمام در گرداگرد گنبدها کنار هم می چیند تا نقش یکدستی حاصل شود‪ .‬گنبد‬ ‫مسجد جامع عباسی گنبد مدرسه چهارباغ‪ ،‬دو گنبدهای درب امام‪ ،‬گنبد هارون والت‪ ،‬گنبد مسجد رکن الملک‪ ،‬گنبد‬ ‫مقبره اقا نجفی‪ ،‬گنبد بقه شاهزادگان‪ ،‬گنبد مسجد سید‪ ،‬گنبد بقعه واله‪ ،‬گنبد امامزاده اسماعیل‪ ،‬گنبد تکیه خاتون‬ ‫ابادی و گنبد بقعه میرزا رفیعا نائینی از ادوار مختلف در شمار گنبدهای فیروزه ای اصفهان جای می گیرند‪ .‬از نگاه فرشته‬ ‫نژاد گنبدهای اصفهان تبلور ذات ایرانی هنرمند هستند‪ .‬وی معتقد است انچه در تناسبات گنبدهای اصفهان خلق‬ ‫شده ان چیزی است که ادمی دوست دارد‪ :‬هنرمندان ایرانی سادگی سال های ابتدایی ورود اسالم به ایران را رعایت‬ ‫نمی کردند و بلکه فرمی را خلق می کردند که جاذبه داشته باشد‪ .‬این کارشناس میراث فرهنگی با اشاره به تزیینات‬ ‫اجری گنبدخانه های سلجوقی چون نظام الملک و تاج المک افزود‪ :‬در این گنبدخانه ها تزیینات اجر که نماد خاک‬ ‫است را فرم و شکل داده اند و به گونه ای چیده شده اند که ادمی را به طرف اسمان ها و وحدانیت اشارت می دهند‪.‬‬ ‫عالمبی همتاوخیال انگیزگنبدخانه هایاصفهان‬ ‫در اسمان اصفهان این تنها گنبدهای مزین به کاشی نیستند که خودنمایی می کنند؛ گنبدهای اجری نیز دنیایی دیگر‬ ‫از نقش های انتزاعی‪ ،‬هندسی و گیاهی را در گنبدخانه هایشان دارند‪ .‬در گشت و گذار در شهر اصفهان‪ ،‬از میدان عتیق‬ ‫تا ان سوتر در شرق‪ ،‬جایی که در دل خود مجموعه ای نفیس از مساجد چون دشتی و برسیان و ازیران دارد‪ ،‬عظمت‬ ‫گنبدهای اجری رهگذران را دعوت به تماشا می کند‪ .‬در این دعوت بی تکلف‪ ،‬نمای اجری گنبدها شاید شما را به وجد‬ ‫نیاورد اما همان طور که فرشته نژاد تاکید کرد دنیای زیر گنبدخانه هر اینه بیننده را به شگفتی وا می دارد‪ .‬ساعت ها‬ ‫باید زیر گنبد خاگی(تخم مرغی) چرخید و در پی زاویه ها و اضالع گنبدخانه‪ ،‬شمسه های چند پر‪ ،‬نقوش گیاهی و‬ ‫هندسی ها را به نظاره نشست‪ .‬هنرمند ایرانی در تزیینات اجری زیر گنبدخانه چنان روحی در کالبد اشکال گوناگون‬ ‫اجر از چهار ضلعی ها تا کثیر الظلعی ها دمیده که گویی تخیل جان گرفته است و در فضای ملکوتی گنبدخانه همه از‬ ‫پایین تا راس المرکز گنبد رو به یگانگی افریدگار هستی نشانه می روند‪ .‬فرشته نژاد با اشاره به تکامل تدریجی تزیینات‬ ‫از صدر اسالم یاداور شد‪ :‬در هنر ایرانی ـ اسالمی تصویر نگاری نمی توانستند بکنند و بنابراین طبیعت را به صورت‬ ‫انتزاعی نشان دادند‪ .‬نقش اسلیمی ها که در کاشی کاری گنبدها می بینید یا فرم های زیبایی که زیر گنبد مسجد شیخ‬ ‫لطف اهلل می بینید همه برامده از هنر اسالمی ایرانی است‪ .‬در واقع بنا به گفته های فرشته نژاد این هنر مسلمان ایرانی‬ ‫است که خواسته با هندسی ها طبیعت انتزاعی را خلق کند چرا که محدوده افرینش های هنری او در مسجد تعیین و‬ ‫محدود است واین دست مایه ای برای بروز خالقیت او در بوجود اوردن تزیینات بی نظیر شده است‪ .‬هنری که در اینه‬ ‫اسالم‪ ،‬اقتباس از فرهنگ و میراث کهن ایران دارد و در تزیینات گنبد و گنبدخانه ها شاهکارهای بی نظیری افریده است‪.‬‬ ‫هنر مسلمان ایرانی در گنبد و گنبدخانه های مزین به کاشی ها باز هم همین روایت را دارد و به تعبیری گنبدخانه های‬ ‫موزون و کاشیکاری شده اصفهان دلگشا و مملو از گل و بوته ها‪ ،‬شمسه ها و گردونه هایی است که همه در کار افرینش‬ ‫زیباییازیکدیگرپیشیمی گیرند‪.‬‬ ‫گنبد شیخ لطف اهلل دردانه و جواهر گنبدهای اصفهان‬ ‫گنبد مسجد شیخ لطف اهلل یکی از زیباترین گنبدهای این شهر و در واقع دردانه گنبدهای ایران است‪ .‬تزیینات این‬ ‫گنبد تلفیقی از اجر و کاشی( معقلی) است و اسلیمی های ان در پیکر موزون و متناسبش در بستر رنگ روشن اجرها‬ ‫جلوه ای بی همتا دارد‪ .‬این گنبد را پیرامون شهر گنبدها جواهر اصفهان دانست‪ .‬فرشته نژاد در توضیح روند تکامل‬ ‫تزیینات گنبدها گفت‪ :‬بعد از انکه کاشی سازی در اصفهان و در ایران پیشرفت کرد‪ ،‬این هنر در بناهای عبادی و مذهبی‬ ‫کاربرد پیدا کرد‪ .‬در زمان صفویه که اصفهان به عنوان پایتخت کشور شیعه قدرتمند در مقابل کشور سنی قدرتمند‬ ‫عثمانی مطرح شد‪ ،‬اصفهان بایستی از همه نظر بتواند خودنمایی و ابراز وجود کند‪.‬عثمانی مساجد بزرگی مثل ایاصوفیه‬ ‫داشت که البته کلیسا بود و تبدیل به مسجد شد و در ایران هم مسجد جامع عباسی یا مسجد شیخ لطف اهلل که جواهر‬ ‫اصفهان است را ساختند‪ .‬فرشته نژاد افزود‪ :‬کاشیکاری درگنبد دو منظوره است‪ .‬منظور اول این است که گنبد کامل‬ ‫عابق شود و منظور دوم تزیینات است و اینکه از نظر بصری توجه نمازگزار به بزرگی و عظمت خداوند باشد‪ .‬او رنگ ها را‬ ‫در کاشیکاری گنبدهای مساجد پیوسته و وابسته به این معنی دانست که همه توجه ها به سمت اسمان و ماورا طبیعت‬ ‫سوق داده شود‪ .‬دیدگاهی که دین اسالم و تشیع ان را دیکته می کند‪.‬وی در ادامه گفت و گو با اشاره به گنبدهای‬ ‫کلیساهای اصفهان افزود‪ :‬در دوران صفویه چند گنبد مثل گنبد کلیسای بیت اللحم و کلیسای مریم در جلفای اصفهان‬ ‫به پیروی از فرهنگ و حکومت مذهبی سیاسی ایران ساخته شد‪ .‬مسیحی ها در مورد تصویرسازی و تصویر نگاری‬ ‫هیچ گونه قید و بندی ندارند و صحنه های قیامت را داخل گنبدخانه به تصویر می کشند‪ .‬از طرفی ارامنه اقلیت بودند‬ ‫و گنبد به عنوان عبادتگاه ساخته می شد بنابراین تزیینی که بخواهد در مقابل تزیینات گنبد مسجد جامع عباسی یا‬ ‫گنبد شیخ لطف اهلل عرض اندام کند را بکار نبردند و یا اجازه این کار را نداشتند‪ .‬به هر روی گنبدها در شهر اصفهان از‬ ‫مساجد و کلیساها تا بقعه های باباها و پیران هم از برون و هم از درون تماشایی و چشم گیراند‪ .‬چه انها که سلجوقی اند و‬ ‫تزیینات شان در زیر گنبد خاگی شان در نهایت ظرافت و صالبت است و چه انهایی که صفویه اند و با کاشیکاری معرق‬ ‫در کمال و شکوه با کاشی اراسته شده اند و یا گنبدخانه کلیساهایی که گالری های بی بدیلی از هنر ارامنه و تزیینات‬ ‫ایرانی اند‪ .‬اصفهان به واقع شهرموزه ای است که همه جایش دیدنی و شنیدنی است؛ اما شنیدن کی بود مانند دیدن!‬ ‫نسترن سادات هاشمی؛ اهنگساز و سرپرست گروه بانگ نو‪:‬‬ ‫موسیقیکالسیکهرمملکتیهموارهدراقلیتاست‬ ‫اهنگساز و سرپرست گروه‬ ‫بانگ ن و می گوید‪ :‬هیچ گاه‬ ‫اجرای اختصاصی برای بانوان‬ ‫نداشته ام و شخصا تشکیل‬ ‫گروه بانوان را دوست ندارم‬ ‫و با ان موافق نیستم‪ .‬همواره‬ ‫برای خوانندگان خانمی که‬ ‫نمی توانند اجرا داشته باشند‬ ‫و در ایــن زمینه محدودیت‬ ‫دارند‪ ،‬غصه می خورم‪ .‬شخصا‬ ‫معتقدم اجرا برای یک گروه‬ ‫از مخاطبان چه خانم ها چه‬ ‫اقایان‪ ،‬ان تاثیرگذاری الزم‬ ‫را نخواهد داشت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل هم هست که هیچ گاه‬ ‫اجرای بانوان نداشته ام‪ .‬یکی‬ ‫از عوامل ماندگاری موسیقی و‬ ‫سبک های مختلف ان‪ ،‬تداوم‬ ‫فعالیت گروه هاست و ادامه‬ ‫فعالیت گروه ها نیز منوط به‬ ‫وجــود حمایت های مادی و‬ ‫معنوی است‪ .‬ادامه فعالیت‬ ‫موسیقی ایرانی نیز بخشی‬ ‫از موفقیت خــود را مدیون‬ ‫گروه هایــی اســت که طی‬ ‫این سال ها فعالیت کرده اند‬ ‫و با برگزاری کنســرت ها و‬ ‫حضور در جشــنواره های‬ ‫مختلف به ارائه اثار قدیمی‬ ‫و جدید پرداخته اند‪« .‬بانگ‬ ‫نو» به سرپرســتی نسترن‬ ‫سادات هاشــمی (نوازنده‪،‬‬ ‫اهنگساز و مدرس دانشگاه)‬ ‫یکی از گروه هایی است که‬ ‫در زمینه موســیقی ایرانی‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬نســترن‬ ‫سادات هاشــمی از محضر‬ ‫اســاتیدی چون علی اکبر‬ ‫فروزش‪ ،‬اســماعیل صفری‪،‬‬ ‫امیر اسالمی‪ ،‬شریف لطفی‬ ‫و مهران روحانــی‪ ،‬اردوان‬ ‫کامــکار‪ ،‬مجیــد کیانی و‬ ‫حسین علیزاده بهره برده و‬ ‫با گروه های «خورشــید» به‬ ‫سرپرستی مجید درخشانی‬ ‫و گروه «شیدا» به سرپرستی‬ ‫زنده یــاد محمدرضا لطفی‬ ‫همکاری کرده است‪ .‬نسترن‬ ‫سادات هاشمی درباره تولید‬ ‫و ارائه اثــار ایرانی با حال‬ ‫و هوای امروز و مســائل و‬ ‫مشکالت امروزی‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫ما در هر زمانه ای باید با زبان‬ ‫همان مقطع صحبت کنیم‪،‬‬ ‫همانطور که در اوائل انقالب‬ ‫کانون «چاووش» تشکیل شد‬ ‫و توسط اعضای ان موسیقی‬ ‫به رنگ همان زمانه درامد‪.‬‬ ‫من نیز به عنوان موزیسین‬ ‫اول باید نیازهــای جامعه‬ ‫را بشناســم‪ .‬نه قرار است‬ ‫موســیقی صد سال پیش را‬ ‫به خورد مردم بدهم و نه قرار‬ ‫است ان محتوای ارزشمندی‬ ‫که به دســتم رسیده را زیر‬ ‫سوال ببرم و بببینم‪ ،‬عموم‬ ‫مردم چه دوســت دارند و‬ ‫همان را به انها بدهم‪.‬‬ ‫گروه موسیقی «بانگ نو» به چه کارهایی مشغول است و بحران کرونا چه تاثیری بر‬ ‫فعالیت هایتانداشتهاست؟‬ ‫من به اتفاق اعضای گروه اخرین کنسرت مان را در جشنواره موسیقی فجر سال گذشته برگزار کردیم‬ ‫و پس از این اتفاق بیماری کرونا شیوع پیدا کرد‪ ،‬به همین دلیل در حال حاضر تمرین نداریم زیرا به‬ ‫هرحال تعداد اعضای گروه حدود ‪ 12‬نفر است و سالمتی دوستان برایم مهم است‪ .‬حال نیز منتظریم تا‬ ‫انشاهلل شرایط بهتر شود و باز هم دور هم جمع شویم‪ .‬عالوه بر اینکه دو‪ ،‬سه رپرتوار اماده داریم و اگر قرار‬ ‫بر برنامه انالین باشد‪ ،‬می توانیم به اجرای انها بپردازیم‪ .‬زیرا به هرحال گروه «بانگ نو» تمرینات منسجم‬ ‫و مستمری داشته است‪.‬‬ ‫حضور در جشنواره ها چه تاثیری بر فعالیت ســاالنه گروه ها دارد و وجود چنین‬ ‫رویدادهایی را تا چه حد موثر می دانید؟‬ ‫ما در کشور یک رویداد منسجم داریم و ان جشنواره موسیقی فجر است‪ .‬اوال اینکه ظرفیت جشنواره فجر‬ ‫به این شکل نیست که تمام گروه های فعال در ان شرکت کنند تا الاقل هر سال یک اجرا داشته باشند‪.‬‬ ‫گروه من سال گذشته برای اولین بار به جشنواره موسیقی فجر دعوت شد‪ .‬البته خودم در دوره های‬ ‫قبل با گروه های دیگر در این رویداد حضور یافته بودم‪ .‬مورد دیگر اینکه برگزاری سالی یک بار جشنواره ‬ ‫فجر انقدر کم است که نمی توان برای ان برنامه ریزی دقیق و خاصی کرد؛ اما با این حال وجودش بهتر‬ ‫از نبودن ان است‪ .‬در کل امیدمان این است جشنوار ه موسیقی فجر و دیگر رویدادها به صورت ماهانه‬ ‫یا فصلی برگزار شوند یا اینکه تورهایی داخلی با محوریت موسیقی برگزار شود تا حداقل گروه ها بتوانند‬ ‫به اجرای رپورتوارها و اثاری که ماه ها برای انها زحمت کشیده اند‪ ،‬بپردازند‪ .‬طی این روند کنسرت ها و‬ ‫برنامه هایی نیز در دیگر شهرها برگزار می شود که اتفاق خوبی است‪.‬‬ ‫شما طی سال های فعالیتتان از محضر اساتید مطرح بهره برده اید‪ .‬انچه که به طور‬ ‫کلی از انها اموخته اید و بر نحوه فعالیت شما تاثیر گذاشته ‪ ،‬چیست؟‬ ‫بخشی از اموزش هایی که از اساتید فرا می گیریم درباره علم و فن و تکنیک است که همواره وجود دارد‬ ‫و همه استادان و هنرجویان با ان مواجهند و تجربه اش کرده اند‪ .‬به نظرم مهم ترین بخش این روند مقوله‬ ‫ی بسیار اهمیت دارد‪ ،‬زیرا واقعا در زمینه اخالق‬ ‫اخالق و اصول و اداب موسیقی است که در گروه نواز ‬ ‫گروهی و همکاری های جمعی کمی ضعیف هستیم‪ .‬لذا انهایی که با اساتید بزرگ‪ ،‬انهم افراد منضبط و‬ ‫منظمی چون استادان حسین علیزاده و زنده یاد محمدرضا لطفی کار کرده اند‪ ،‬به نوعی می اموزند نظم‬ ‫چیست و کار گروهی یعنی چه‪ .‬چنین افرادی مطمئنا اموزه هایشان را به دیگران انتقال خواهد داد و‬ ‫خب من نیز از محضر این دو استاد استفاده کرده ام و از انها بسیار اموخته ام‪ .‬به هرحال همکاری های‬ ‫گروهی نیازمند سیستمی دقیق و منظم است و به ادمی در راس نیاز دارد که خودش بر همه اصول و‬ ‫مسائل مهم اخالقی و حرفه ای مقید است‪ .‬ان شخص پس از انجام وظایفش می تواند از اعضای گروهش‬ ‫توقع نظم داشته باشد‪.‬‬ ‫این نظم و انضباط در گروه «بانگ نو» چه جایگاهی دارد؟‬ ‫خداراشکر اعضای گروه من بسیار منظم هستند و افرادی که طی این سال ها با من همکاری کرده اند‬ ‫بسیار با اخالق و با انضباط بوده اند‪ .‬به هر حال من به مدت پنج سال نوازنده گروه «شیدا» به سرپرستی‬ ‫زنده یاد لطفی بوده ام و سال ها با اقای مجید درخشانی همکاری کرده ام و نظم و ترتیب فعلی تاثیری‬ ‫است که از این اساتید گرفته ام‪ .‬زمانی که با زنده یاد لطفی همکاری می کردم می دیدم که ایشان نسبت به‬ ‫همه چیز بسیار دقیق است ‪ .‬یا مثال در دوران تحصیالت مقطع کارشناسی ارشد با استاد شریف لطفی‬ ‫کالس های چون ارکستر‪ ،‬گروه نوازی داشتم و از ایشان در زمینه فعالیت های گروهی بسیار اموختم‪ .‬در‬ ‫واحدهای ارکستر بیش از هرچیز از از ایشان درس جامعه شناسی و اخالق می گرفتیم‪ .‬به هر حال این‬ ‫اموزه ها بر نحوه فعالیت من تاثیر گذاشته است‪ .‬حتی می توان گفت با داشتن روابط سیستماتیک در‬ ‫گروه می توان با تمرینات کمتر به نتایج مثبت رسید و این روند بر حس و حال اعضا و اثر تاثیر مثبت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫باتشکیلگروهموسیقی«بانوان»موافقید؟‬ ‫هیچ گاه اجرای اختصاصی برای بانوان نداشته ام و شخصا تشکیل گروه بانوان را دوست ندارم و با ان موافق‬ ‫نیستم‪ .‬همواره برای خوانندگان خانمی که نمی توانند اجرا داشته باشند و در این زمینه محدودیت دارند‪،‬‬ ‫غصه می خورم‪ .‬شخصا معتقدم اجرا برای یک گروه از مخاطبان چه خانم ها چه اقایان‪ ،‬ان تاثیرگذاری‬ ‫الزم را نخواهد داشت‪ ،‬به همین دلیل هم هست که هیچ گاه اجرای بانوان نداشته ام‪.‬‬ ‫نوازندگان خانم به لحاظ کمی و کیفی چه وضعیتی دارند؟‬ ‫سال هاست به عنوان سرپرست گروه و اهنگساز فعالیت می کنم و البوم هایی را نیز منتشر کرده ام‪ ،‬بر‬ ‫همین اساس می توانم بگویم در بخش نوازندگان خانم تقریبا مشکلی نداریم و دچار کمبود نیستیم‪ .‬به‬ ‫عنوان نوازنده خانم نیز به لحاظ جنسیتی با مشکلی مواجه نشده ام‪ .‬البته در شهرستان ها گاه مشکالتی‬ ‫وجود دارد‪ .‬من سال گذشته در شهر دماوند به اجرای کنسرت پرداختم و گروه مان مختلط بود‪ .‬با اینکه‬ ‫این شهر محدودیت های خاص خود را دارد اما با مشکلی مواجه نشدیم‪ .‬به عنوان نوازنده هیچ گاه به این‬ ‫فکر نکرده ام که خانم هستم و انچه برایم اهمیت داشته سازم بوده است‪.‬‬ ‫سال گذشته در کنسرتتان قطعاتی را با اشعار حسین منزوی و هوشنگ ابتهاج اجرا‬ ‫کردید‪ .‬اتفاق خوبی است که شعر معاصر را با موسیقی ایرانی و دستگاهی بشنویم‪.‬‬ ‫بگویید شعر و ادبیات امروز در گروه «بانگ نو» چه جایگاهی دارد؟‬ ‫در فرهنگ ایران از گذشته تاکنون موسیقی و ادبیات دو جز جدایی ناپذیر بوده اند و این یگانگی را در اثار‬ ‫اساتید بزرگمان نیز می بینیم و استادی چون پرویز مشکاتیان نیز بر ان تاکید داشته اند‪ .‬در موارد بسیاری‬ ‫می توانیم بیان ذهنی مان را در قالب یک شعر بوسیله اصوات به تصویر بکشیم‪ .‬یعنی مثال من می توانم‬ ‫محتوای شعر مورد عالقه ام را به وسیله صوت نقاشی کنم‪ .‬شخصا به شعر معاصر عالقه بسیاری دارم و‬ ‫اعتقادم این است که باید فرزند زمانه خود بود‪ .‬من باید در اثرم از گنجینه های موسیقی ایران در قالب‬ ‫زبان امروز و نیازهای جامعه امروزی استفاده کنم‪ .‬شعر نیز بخشی از‬ ‫این ماجراست و زمانی که از شعر معاصر استفاده می کنیم‪ ،‬دغدغه ها‬ ‫و مسائل ادم های امروزی را مد نظر قرار داده ایم‪ .‬شعر هنرمندی چون‬ ‫استاد حسین منزوی زبان انسان و جامعه امروز است‪ .‬در این میان من‬ ‫موزیسین امروزی نیز بر اساس جغرافیایی که در ان زیست می کنم‪،‬‬ ‫طبق فرهنگ همین سرزمین به تولید اثر می پردازم و این پیوند شعر‬ ‫و موسیقی است که به کمک من می اید‪ .‬به طور مثال البومی دارم‬ ‫که «شعر زن» نام دارد و بر اساس یکی از اشعار حسین منزوی تولید‬ ‫شده است‪ .‬به نظرم این شعر از زن امروز می گوید و درباره او صحبت‬ ‫می کند؛ زنی که از داستان ها و تعاریف ظاهری فارغ است‪ .‬انچه در‬ ‫اشعار قدیمی می خوانیم و می شنویم مثال تعریف از مو و چشمان زن‬ ‫است که البته چنین اشعاری در جایگاه خودشان زیبا و با ارزشند‪.‬‬ ‫به نظرم ویژگی های زن امروز محدود به مو و چشم و امروز نیست‪.‬‬ ‫ویژگی زن امروز پتانسیل ها و توانمندنی های اوست و من به عنوان‬ ‫انسانی امروزی ترجیح می دهم با این منظر و محتوا فعالیت کنم تا‬ ‫عالوه بر ارتباط با مخاطبان پیامم را نیز انتقال دهم‪.‬‬ ‫با این نظریه موافقید که موسیقی ایرانی باید با حال و‬ ‫هوای امروز و مسائل امروزی به مخاطبان ارائه شود؟‬ ‫ما در هر زمانه ای باید با زبان همان مقطع صحبت کنیم‪ ،‬همانطور‬ ‫که در اوائل انقالب کانون چاووش تشکیل شد و توسط اعضای ان‬ ‫موسیقی به رنگ همان زمانه درامد‪ .‬من نیز به عنوان موزیسین اول‬ ‫باید نیازهای جامعه را بشناسم‪ .‬نه قرار است موسیقی صد سال پیش‬ ‫را به خورد مردم بدهم و نه قرار است ان محتوای ارزشمندی که به‬ ‫دستم رسیده را زیر سوال ببرم و بببینم عموم مردم چه دوست دارند‬ ‫و همان را به انها بدهم‪.‬‬ ‫پس تکلیف خواست و سلیقه مردم چه می شود؟‬ ‫جامعه فعلی‪ ،‬جامعه فست فود است‪ .‬ایا فست فود همیشه برای ادم ها‬ ‫مفید اســت؟ فست فود در موسیقی یعنی اثاری که در سطح قرار‬ ‫دارند و نیازمند درک سطحی هستند و مخاطب را دچار هیجان انی‬ ‫می کند‪ .‬پس از پایان اثر نیز هرانچه ایجاد شــده از ذهن مخاطب‬ ‫می پرد‪ .‬ادم ها نظرات و ســایق مختلفی دارنــد و برخی انتخاب‬ ‫می کنند فســت فود بسازند‪ ،‬اما قرار نیست من چنین کاری کنم‪.‬‬ ‫در کل اتفاقا همه نوع موسیقی برای جامعه الزم است‪ .‬در این میان‬ ‫تالشم این است از ارزش هایی که به من رسیده و از محتوای اصلی‬ ‫موسیقیایرانیاستفادهکنم‪.‬البتهمنچندسالینیزموسیقیجهانی‬ ‫خوانده ام و تئوری موسیقی غربی را اموخته ام و در این زمینه شاگرد‬ ‫استاد مهران روحانی بوده ام و در بخش های مذکور نیز فعالیت کرده ام‪.‬‬ ‫کال سعی می کنم از علم روز موسیقی دنیا استفاده کنم و ان فضاهای‬ ‫مدالی که در موسیقی ایرانی داریم را به کار بگیرم و با بیان امروز به‬ ‫تولید و ارائه اثارم بپردازم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سهشنبـــــــــــــه ‪ 3‬تیرماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره‪1253‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫گزارش‬ ‫ساالر عقیلی‬ ‫برای «شاهرگ» می خواند‬ ‫با نزدیک شدن به زمان پخش ســریال «شاهرگ» به کارگردانی‬ ‫سیدجاللاشکذریوتهیه کنندگیمحمدرضاشفیعی‪،‬ساالرعقیلی‬ ‫به عنوان خواننده به این پروژه تلویزیونی پیوســت‪ .‬با قطعی شدن‬ ‫زمان پخش سریال «شاهرگ» به کارگردانی سیدجالل اشکذری و‬ ‫تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی که از ‪ ۷‬تیر روی انتن شبکه دوم‬ ‫سیما می رود‪ ،‬ساالر عقیلی به عنوان خواننده به این پروژه تلویزیونی‬ ‫پیوست‪ .‬ساالر عقیلی پیش از این نیز در سریال رمضانی «برادرجان»‬ ‫به عنوان خوانند ِه قطعه «تنها می مانم» حضور داشته و این دومین‬ ‫همکاری او با موسسه فرهنگی هنری وصف صبا است‪ .‬همچینن‬ ‫البوم «کالم اخر» و «در وادی عشق» نیز از جمله اثار معروف این‬ ‫خواننده است‪ .‬این سریال ‪ ۳۰‬قسمتی که برای پخش از شبکه دو‬ ‫سیما تولید شده‪ ،‬به روایت داستانی پرچالش از دهه ‪ ۶۰‬می پردازد‪.‬‬ ‫بازیگرانی که در سریال «شاهرگ» نقش افرینی می کنند عبارتند از‪:‬‬ ‫حسین پاکدل‪ ،‬نیما رئیسی‪ ،‬عباس غزالی‪ ،‬مهدی سلوکی‪ ،‬سیروس‬ ‫گرجستانی‪ ،‬فریده سپاه منصور‪ ،‬مسعود فروتن‪ ،‬امید روحانی‪ ،‬عطا‬ ‫عمرانی‪ ،‬محسن بهرامی‪ ،‬شادی کرم رودی‪ ،‬افسانه کمالی‪ ،‬سیدمریم‬ ‫موسویان‪ ،‬حلیمه سعیدی‪ ،‬فریده دریامج‪ ،‬مژگان اخالقی‪ ،‬سوسن‬ ‫مقصودلو‪ ،‬مژگان اخالقی‪ ،‬مجتبی بی طرفان‪ ،‬ایمان دبیری و با حضور‬ ‫سام قریبیان‪ ،‬سیدجواد هاشمی‪ ،‬ازاده زارعی و سپیده خداوردی‪ .‬در‬ ‫خالصه داســتان «شاهرگ» که توسط کریم لک زاده نوشته شده‪،‬‬ ‫امده اســت‪ :‬در ســال های نا ارام پس از انقالب در سال ‪ ،۶۰‬گروه‬ ‫ویژه ای برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند‪ .‬این گروه مسئولیت‬ ‫بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که عقربه های چندین بمب در تهران در‬ ‫حال حرکت است ‪. ...‬‬ ‫پهنه فرهنگی رودکی با اجرای ارکستر ملی ایران افتتاح شد‬ ‫تهران‪ ،‬شــرکت توسعه فضاهای فرهنگی و دفتر مطالعات اجتماعی و‬ ‫فرهنگی به عنوان یک گذر فرهنگی‪ -‬هنری در تهران راه اندازی شده‬ ‫اســت‪ .‬این گذرگاه از شــمال به خیابان انقالب‪ ،‬از جنوب به خیابان‬ ‫نوفل لوشاتو‪ ،‬از شــرق به خیابان حافظ و از غرب به خیابان حضرت‬ ‫ولی عصر (عج) منتهی می شــود که در ان ‪ ۳۸‬ســاختمان تاریخی و‬ ‫ارزشمند شناســایی شــده به همین دلیل مرمت و پیرایش شهری‬ ‫برای این محدوده قرار گرفته است‪ .‬در این مراسم تنها بخشی از این‬ ‫پیاده راه شامل بلوار شهریار از محدوده حافظ تا خیابان خارک افتتاح‬ ‫شــد‪ .‬مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی‪ ،‬برزین ضرغامی رئیس‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره ‪ • 1253‬سه شنبه ‪ 3‬تیرماه ‪ • 1399‬سال سیزدهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫پیاده راه اســتاد شهریار در قالب فاز اول پهنه فرهنگی رودکی افتتاح‬ ‫شــد‪ .‬فاز اول پهنه فرهنگی رودکی با افتتاح پیاده راه اســتاد شهریار‬ ‫صبح روز دوشــنبه دوم تیر در حضور محســن هاشمی رفسنجانی‬ ‫رئیس شــورای شــهر‪ ،‬پیروز حناچی شــهردار تهران و سید محمد‬ ‫مجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت ارشــاد و جمعی دیگر از‬ ‫مدیران فرهنگی و شهری اغاز شد‪ .‬در این مراسم ارکستر ملی ایران‬ ‫به رهبری ســهراب کاشف و خوانندگی وحید تاج‪ ،‬سرود ملی ایران و‬ ‫قطعه های «شــور عاشقانه» و «ای ایران» را اجرا کرد‪ .‬پهنه فرهنگی‬ ‫رودکی با همکاری شــهرداری منطقه ‪ ،۱۱‬ســازمان زیباسازی شهر‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫پشت صحنه‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:07‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪20:24‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:45‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:03‬‬ ‫‪05:49‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام على علی ‏ه السالم ‪:‬‬ ‫حمام‪ ،‬یاداور دوزخ است و چرک را‬ ‫چه خوب جایگاهى است ّ‬ ‫از میان مى‏ برد‪.‬‬ ‫من الیحضره الفقیه ج ‪ ،1‬ص ‪ ،115‬ح ‪237‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫مدتی است از طریق یکی از دوســتان با پیچ پیشگویی اینده اشنا شدم شخصی به‬ ‫نام ابوعلی شــیبانی؛ عرب زبان نکاتی را از زبان استادش درباره اینده جهان و وقایع‬ ‫اخرالزمانی نقل می کند‪ .‬شیبانی طوری درباره حوادث هولناک اینده صحبت می کند‬ ‫که از زنده ماندن پشیمان می شوید‪ .‬سیاهی و ویرانی مطلق تصویری است که شیبانی‬ ‫از اینده زمین و سال قبل از ظهور ترسیم می کند‪ .‬نکته قابل توجه تناقض گویی ابوعلی‬ ‫است چیزی شبیه به گفته های رمال ها انقدر کلی و متعدد که باالخره یک کدامش به‬ ‫اتفاق می افتد‪ .‬به عنوان روزنامه نگار جز ابوعلی شــیبانی را وابسته به سرویس های‬ ‫خارجی می دانم که دنبال تحقق و نشر خرافات و پیشبرد برنامه هایی خاص هست‪ .‬به‬ ‫نظر من اتش گرفتن ساختمان در فالن قاره یا امدن سیل و زلزله و امثالهم پیشگویی‬ ‫نیست‪ .‬خالصه اینکه اگر مردم و مسئولین بجای اینکه وقتشان را صرف پیشگو‪ ،‬رمال‬ ‫و جنگیر کنند در حد توان برنامه ریزی برای زندگی شــان می کردند و با امید و انرژی‬ ‫حرکت می کردند بسیاری از مشکالتی که مبتال به ان هستیم وجود نداشت‪.‬‬ ‫انقدر که از دست دادن چیزی‪ ،‬ما را افسرده می‬ ‫کند‪ ،‬از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی‬ ‫کنیم و این ذات ادمیزاد است‪!...‬‬ ‫ژان پل سارتر‬ ‫سازمان زیباسازی‪ ،‬محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی‬ ‫شــورای شــهر تهران‪ ،‬زهرا نژاد بهرام عضو شــورای شهر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫نوربخش مدیرعامل خانه موســیقی‪ ،‬علی مرادخانی مدیرعامل موزه‬ ‫موســیقی‪ ،‬قادر اشــنا مدیرکل هنرهای نمایشــی‪ ،‬هادی مظفری‬ ‫مدیرکل هنرهای تجسمی‪ ،‬ســید عباس عظیمی رئیس برج ازادی‪،‬‬ ‫فرزاد طالبی معاون فرهنگی زیباســازی شهرداری تهران‪ ،‬داریوش‬ ‫ارجمند بازیگر‪ ،‬ســیاوش طهمورث بازیگــر‪ ،‬داوود گنجه ای نوازنده‪،‬‬ ‫اردشیر کامکار نوازنده‪ ،‬اصغر همت بازیگر‪ ،‬فاضل جمشیدی خواننده‪،‬‬ ‫جلیل فرجاد بازیگر و‪ ...‬از حاضران در این مراسم بودند‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫تورم به قیمت بلیت سینما رسید!‬ ‫در شــرایطی که ماه گذشته رییس انجمن سینماداران اعالم‬ ‫کرده بود بلیت سینماها امسال گران نمی شود‪ ،‬سامانه های بلیت‬ ‫فروشــی از صبح امروز در حال فروش بلیــت در تمام روزها و‬ ‫سانسها با قیمت ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان هستند‪ .‬پیگیری ها از‬ ‫این سامانه ها حاکی از این است که سینماداران این قیمت را در‬ ‫سمفا اعالم و در سامانه ها لحاظ شده است‪ .‬نکته عجیب اما اعالم‬ ‫نشدن این تصمیم از سوی شورای صنفی نمایش است‪ .‬شورایی‬ ‫که تنها با حضور پخش کنندگان و سینماداران و تهیه کننده‬ ‫منصوبسازمانسینماییدرحالتشکیلاستوبعدازانتخابات‬ ‫جنجالی شورای صنفی نمایش‪ ،‬کانون کارگردانان جلسات این‬ ‫شورا را تحریم کرده و خانه سینما هم اجازه برگزاری جلسات در‬ ‫ساختمان هایش را نمی دهد‪ .‬فعال اما نتیجه این شورای اشفته‬ ‫ی بی سابقه اکران و افزایش ناگهانی قیمت بلیت در یک‬ ‫بی نظم ‬ ‫شب بوده پیگیری ها از مسئوالن به این پاسخ رسیده که قیمت‬ ‫افزوده شــده به بلیت مالیات بر ارزش افزوده ایی است که باید‬ ‫سینماداران بدهند و به سادگی و بدون پاسخ دادن به هیچ نهادی‬ ‫مالیاتشان را گردن مردم انداختند‪ .‬از امروز مخاطبان سینما باید‬ ‫نداران را هم پرداخت کنند‬ ‫مالیات سال ‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫حافظانه‬ ‫دال رفیق سفر بخت نیکخواهت بس‬ ‫نسیم روضه شیراز پیک راهت بس‬ ‫دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش‬ ‫که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫مراسمجایزهبینالمللیعکسپنجوبزرگداشتعباسکیارستمییکشنبهیکمتیرماهدرموزهسینمای‬ ‫ایران برگزار شد ‪ /‬سید هاتف حسینی‬ ‫پیاده راه استاد شهریار در قالب فاز اول پهنه فرهنگی رودکی صبح روز دوشنبه دوم تیر در حضور‬ ‫محسنهاشمیرفسنجانیرئیسشورایشهر‪،‬پیروزحناچیشهردارتهرانوسیدمحمدمجتبی‬ ‫حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد و جمعی دیگر از مدیران فرهنگی و شهری افتتاح شد ‪/‬‬ ‫گاتاضیاتبری‬ ‫بازدید از منطقه ‪ ۲‬ازادراه تهران ‪ -‬شمال ‪ /‬محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬پرویز‬ ‫فتاحرئیسبنیادمستضعفانمحمدحسینموحدینژاد‬ ‫نمایشگاه عکس ارش پژوه با عنوان « منطقه ‪ »1-‬تا‪ 2‬تیر در نگارخانه شمیده برپاست ‪ /‬هنرانالین‬ ‫نمایشگاه اثار محمدرضا قربانی با نام «یکی ماه بود‪ ،‬االن دیگری بیشه» تا ‪ ۱۰‬تیر ماه در گالری عصر‬ ‫برپاست‪/‬هدیهبابایی‬ ‫معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از پلمپ و بازداشت متصدی باغ رستورانی‬ ‫در منطقه فرحزاد خبر داد و گفت این واحد صنفی پیش از این ‪ ۹‬بار توسط پلیس به دلیل عدم رعایت‬ ‫ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا پلمپ شده اما به صورت غیر مجاز فک پلمب صورت گرفته و قلیان نیز‬ ‫در ان عرضه میشد ‪ /‬محمدحسین موحدی نژاد‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1287

روزنامه هنرمند 1287

شماره : 1287
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه هنرمند 1286

روزنامه هنرمند 1286

شماره : 1286
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه هنرمند 1285

روزنامه هنرمند 1285

شماره : 1285
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه هنرمند 1284

روزنامه هنرمند 1284

شماره : 1284
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه هنرمند 1283

روزنامه هنرمند 1283

شماره : 1283
تاریخ : 1399/05/14
روزنامه هنرمند 1282

روزنامه هنرمند 1282

شماره : 1282
تاریخ : 1399/05/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!