روزنامه هنرمند شماره 1250 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1250

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1250

روزنامه هنرمند شماره 1250

‫حجت اهللایوبی‪:‬‬ ‫سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مواز ی کاری در بخش فرهنگی‬ ‫بودجه اندک این بخش را‬ ‫به هدر می دهد‬ ‫اطلس خوشنویسی راه ابریشم‬ ‫با مرکزیت ایران نوشته می شود‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫شنبه‪31‬خرداد ماه‪ 1399‬سال سیزدهم شماره‪ 8 1250‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫درباره دستمزدهای غیرشفاف کنسرت های انالین‬ ‫فاکتورهایی که برای‬ ‫حال خوب مردم صادر شد!‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫اما و اگرهای بازگشایی سینماهای کشور‬ ‫پس از چهار ماه‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬از دیدن فیلم‬ ‫در سالن‪ ،‬لذت ببرید!‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫از «یازده جریحه روح»‪« ،‬است» و «ابر شلوارپوش»‬ ‫تا «اگوست در اوسیج کانتی» و «پسر»‬ ‫درباره مناظره حجت االسالم رفیعی و سیدحسن اقامیری‪:‬‬ ‫اغاز بلیت فروشی اجراهای‬ ‫تئاتر بدون تبلیغات!‬ ‫تئاتر‪5.‬‬ ‫پیشتازی اینستاگرام از رسانه ملی‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫‪ 8‬سریال تماشایی که طرفداران‬ ‫«‪ »Viking‬باید ببینند!‬ ‫رادیووتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫راه اندازیسامانهملیخرید‬ ‫و فروش بی واسطه ا ثار هنری‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫از سوی معاونت هنری وزارت ارشاد اعالم شد؛‬ ‫صاحبانمشاغلهنری‬ ‫در سامانه«کارا» ثبت نام کنند‬ ‫طی حکمی از سوی محمدباقر قالیباف‪:‬‬ ‫«سید محمود رضوی» مشاور‬ ‫فرهنگی و هنری رئیس مجلس شد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫«هنر و تجربه» به چرخه‬ ‫اکران سینماها برگشت‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫رادیووتلویز یون‪3.‬‬ ‫مدیر مرکز تئاتر مولوی اعالم کرد‪:‬‬ ‫«مولوی» از اول تیر‬ ‫فعال می شود‬ ‫تئاتر‪5.‬‬ ‫انتقاد حسین زمان از وزارت ارشاد‬ ‫تا هفته اینده مجوز ندهید ترانه ام را‬ ‫بدون توجه به تبعات ان منتشر می کنم‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫به دلیل قاچاق نسخه غیرقانونی فیلم «رحمان ‪»۱۴۰۰‬‬ ‫منوچهر هادی به دادگاه احضار شد!‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫معرفی سریال های تابستانی‬ ‫تلو یز یون با بازی محمدرضا گلزار‬ ‫و امین حیایی‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫بودجه چند میلیاردی‬ ‫برای موزه های خصوصی در راه است‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫ُ‬ ‫کد شغلی برای هنرمندان تئاتر‬ ‫محمودرضا رحیمی‪ ،‬سخنگوی خانه تئاتر خبر داد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫معاون گردشگری کشور خبر داد؛‬ ‫رایزنی با سفرای ‪ 7‬کشور برای‬ ‫رونق گردشگری ایران‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دربارهمناظرهحجت االسالمرفیعیوسیدحسناقامیری‪:‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 31‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1250‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫راه اندازی سامانه ملی خرید و‬ ‫فروش بی واسطه اثار هنری‬ ‫ســامانه ملی خرید و فروش بی واسطه اثار هنری با هدف‬ ‫رسیدن به «جهش تولید» مطالبه مقام معظم رهبری در‬ ‫شعار سال ‪ ۹۹‬راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ســامانه ملی خرید و فروش بی واسطه اثار هنری با هدف‬ ‫رســیدن به «جهش تولید» مطالبه مقــام معظم رهبری‬ ‫در شــعار ســال ‪ ۹۹‬راه اندازی شــد‪ .‬کلیــه هنرمندان و‬ ‫تولیدکنندگان اثار هنری می توانند برای فروش اثارشــان‬ ‫به این سامانه به ادرس ‪https://negarkhanenet.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سامانه نگارخانه کاربر محور است و خود هنرمند به شکل‬ ‫مســتقیم اثارش را ارائه می کند و همــه خدمات در این‬ ‫ســامانه به صورت رایگان ارائه می شود‪ .‬این سامانه تالش‬ ‫کرده اســت همه نیازهای هنری جامعه را در ‪ ۱۲‬دســته‬ ‫اصلی و ‪ ۱۷۰‬زیردســته تخصصی در ‪ ۳۱‬استان کشور به‬ ‫تفکیک شهر برطرف کند‪ .‬سامانه نگارخانه همزمان به ‪۱۱‬‬ ‫زبان زنده دنیا ترجمه و منتشــر می شــود و همه کاربران‬ ‫ســامانه در داخل کشور تا ‪ ۷۵‬درصد تخفیف برای مصرف‬ ‫اینترنت خود بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫عالقه منــدان و خریداران اثار هنری نیــز در هر نقطه از‬ ‫کشــور و جهان که باشــند می توانند در نگارخانه به طور‬ ‫مستقیم با هنرمند تماس برقرار کرده و اثر مورد نظر خود‬ ‫را خریداری کنند‪.‬‬ ‫سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫موازی کاری در بخش فرهنگی‬ ‫بودجه اندک این بخش را‬ ‫به هدر می دهد‬ ‫عضو هیئــت رئیســه مجلس شــورای اســامی گفت‪:‬‬ ‫موازی کاری در بخش فرهنگی کشور بیداد می کند و این‬ ‫مســئله باعث اســراف و هدررفت بودجه این بخش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجت االســام علیرضا سلیمی با اشــاره به چالش های‬ ‫فرهنگی کشور اظهار داشت‪ :‬ما در بخش فرهنگی فرمانده‬ ‫واحد نداریم و هر کسی برای خودش پادشاهی می کند که‬ ‫این رویه درســت نیست و باید اصالح شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در بخش فرهنگی شاهد موازی کاری دستگاه ها هستیم و‬ ‫موازی کاری بســیار زیاد دستگاه های فرهنگی باعث شده‬ ‫که بودجه اندک این بخش هدر برود‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬بودجه‬ ‫بخش فرهنگ نســبت به بودجه کل کشــور بسیار اندک‬ ‫است و بیش از ‪ ۵۰‬درصد از این بودجه اندک نیز به دلیل‬ ‫موازی کاری دســتگاه های فرهنگی هدر می رود‪ .‬سلیمی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬در بخــش فرهنگی به دلیــل موازی کاری‬ ‫دستگاه ها‪ ،‬شاهد اسراف و هدررفت بودجه هستیم که باید‬ ‫این مسئله مدیریت شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬موازی کاری در بخش فرهنگی کشور بیداد‬ ‫می کند و از ســوی دیگر‪ ،‬بودجه این بخش بســیار اندک‬ ‫اســت و این بودجه اندک هم به خوبی مدیریت نمی شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســامی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مشــکالت اساسی بخش فرهنگی کشــور ان است که‬ ‫مشخص نیست کدام یک از دستگاه ها متولی و پاسخگوی‬ ‫اصلی بخش فرهنگ کشــور هســتند که باید این مسئله‬ ‫مهم تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫پیشتازیاینستاگرامازرسانهملی‬ ‫ماجرای مناظره رفیعی اقامیری از انجا شــکل گرفت که چندی پیش حجت االسالم ناصر‬ ‫رفیعی اســتاد حوزه و دانشگاه با انتشــار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به‬ ‫سوال کاربری در فضای مجازی با این موضوع که «درفضای مجازی شبهه افکنی زیاد شده‬ ‫است‪ ،‬گاهی هم افراد روحانی مثل اقامیری شبهه می کنند‪ ،‬تکلیف چیست؟» اقا میری را‬ ‫به مناظره دعوت کرد‪ .‬وی با بیان اینکه دوران بزن و دررو گذشــته است و نمی شود فردی‬ ‫کلیپی درســت کند‪ ،‬قران‪ ،‬نماز‪ ،‬حجاب‪ ،‬زیارت و تلقین را زیرســوال ببرد‪« ،‬خود گوید و‬ ‫خود خندد‪ ،‬عجب مرد هنرمندی»‪ ،‬گفت‪ :‬بســم اهلل‪ ،‬اگر مرد هستید به مناظره بیایید‪ .‬من‬ ‫اعالم می کنم از همین اقایی که اســم بردید (حســن اقامیری) دعوت به مناظره رسمی‬ ‫می کنم‪ .‬در ادامه‪ ،‬سیدحســن اقامیری با انتشــار ویدئویی در صفحه اینســتاگرام خود به‬ ‫دعوت حجت االسالم ناصر رفیعی برای مناظره پاسخ مثبت داد‪.‬‬ ‫میزگرد و مناظره بین حجت االسالم ناصر رفیعی و سیدحسن اقامیری از ساعت ‪ ۱۰:۳۰‬به‬ ‫میزبانی حجت االســام سرلک برگزار و مستقیم از طریق فضای مجازی پخش شد‪ .‬در این‬ ‫منظره درباره شبهاتی چون عدم جاودان بودن جنایتکاران و مشرکان در جهنم‪ ،‬انجام عمل‬ ‫و امکان جبران گناه در قیامت‪ ،‬ایجاد یاس در جامعه و‪ ...‬بحث و گفت وگو شد‪.‬‬ ‫بارها نوشــته ایم جامعه ما تشنه گفتگو است‪ ،‬دیالوگ هم «تولید مفهوم» می کند هم «رفع‬ ‫سوتفاهم»‪ ،‬دیالوگ جامعه را از سکون به حرکت سوق می دهد‪ ،‬دیالوگ مفاهیم مشترک را‬ ‫زیاد و اختالف را اندک می کند‪ .‬جنگ خروجی منطق تحکم و منولوگ هست‪ ،‬ما حرف زیاد‬ ‫می زنیم‪ ،‬حرف زیادی هم زیاد میزنیم اما با هم کم حرف میزنیم‪ ،‬در ایام کرونا یک ســری‬ ‫الیوها برگزار کردم با عنوان بازگشــت اصرارم بر این بود به جای اینکه خودم حرف بزنم از‬ ‫افراد دعوت کنم‪ ،‬حتی افرادی که اختالف باهم داریم تا گفتگو شکل بگیرد‪ ،‬دوره منبرهای‬ ‫یک طرفه گذشته اســت‪ ،‬روزگار گفتگوست‪ ،‬همان سیره امام موسی صدر در لبنان‪ ،‬البته‬ ‫گفتگو باید برای هدفی باشد‪ ،‬گفتگو برای گفتگو بی معنی است‪ ،‬از جنس همان الیوهایی‬ ‫که گاهی اقامیری میگذارد‪ ،‬لذا از این جهت اصل گفتگو بین اقای رفیعی و اقای اقامیری‬ ‫کار مبارکی بود اما مناظره معنایش مشخص است‪ ،‬مناطره جای نصیحت کردن و صرفا بگو‬ ‫و بخند نیســت جای بحث جدی هم هست؛ مناظره مخصوصا جایی که مخاطب میخواهد‬ ‫به این برسد کدام منطق و مواجهه و برداشت درست است عالوه بر سواد باید فهم رسانه ای‬ ‫و ادبیات ژورنالیستی هم داشت از اول هم مشخص بود حاج اقای رفیعی با تمام علمیتش‬ ‫ادم این فضا نیســت‪ ،‬تک جمله هایی مثل «قران برای پیشــگیری امده نه پیشگویی» از‬ ‫ســمت اقا حسن اقامیری‪ ،‬خنده ها‪ ،‬تیکه های مناسب فضای رسانه ای و جوان پسند‪ ،‬کوتاه‬ ‫امدن های مکرر دکتر رفیعی؛ لحن نصیحت گونه‪ ،‬شــاید ها و اماهای ایشان و سرسری رد‬ ‫شدن از خیلی مسائل و نگفتن خیلی از اشتباهات سیدحسن اقا میری (البته که از مناعت‬ ‫طبع جناب رفیعی بود) ولی مخاطب را به این نتیجه رســاند که البد پس منطق اقامیری‬ ‫و نوع ورودش به مســائل کامال درست است حاال یک اشــتباهاتی هم دارد در لحنش که‬ ‫ســعی کند درســتش کند! امیدوارم این بحث ها ادامه پیدا کند اما ادم هایی که رسانه ای‬ ‫باید با ادم های رسانه ای مناظره کنند و اال علمیت تنها به کار نمی اید بلکه نتیجه معکوس‬ ‫می دهد‪ .‬در پایان باید تاســف خورد برای صدا و سیما که با تمام محدودیت ها و مشکالتی‬ ‫کــه دارد جایی را برای پخش برنامه هایــی اینچنینی و گفتگو محور مهیا نمی کند و مردم‬ ‫مجبورند تا از قاب اینســتاگرام شــاهد ان باشند‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬هزار نفر مستقیم این گفتگو‬ ‫را می دیدند و خیلی ها غیر مســتقیم! ای کاش این اقبال عمومی مســئولین صدا وسیما را‬ ‫ازخواب بیدار کند تا در جهت جذب مخاطب و ســود اگهی های قبل و بعد از این دســت‬ ‫برنامه ها هم شــده جایی را در کنداکتور تلویزیون بــه این گفتگوهایی فقهی در جهت راه‬ ‫گشایی و شبهات جوانان باز کند‪.‬‬ ‫حجت اهلل ایوبی‪:‬‬ ‫اطلس خوشنویسی راه ابریشم با مرکزیت ایران نوشته می شود‬ ‫حجــت اهلل ایوبی دبیــر کل کمیســیون ملی یونســکو در‬ ‫ایران‪ ،‬درباره نگارش اطلس خوشنویســی راه ابریشم گفت‪:‬‬ ‫خوشنویسی هنری است که پیوند بین دانستن و هنر است‪.‬‬ ‫وقتی تمدنی دارای هنر خوشنویســی اســت‪ ،‬به معنای ان‬ ‫است که کلمه و نوشتن در ان تمدن ارزش بی نظیری داشته‬ ‫که به یک هنر واال تبدیل شــده است‪ .‬ایوبی ادامه داد‪ :‬سال‬ ‫‪ 98‬ششــمین همایش راه ابریشــم به میزبانی شهر همدان‬ ‫برگزار شد‪ .‬کشورهای عضو راه ابریشم در حال نوشتن اطلس‬ ‫راه ابریشم هستند و چند جلســه در کشورهای مختلف در‬ ‫این زمینه برگزار شده است‪.‬‬ ‫ایــران هم نقش فعالی در نــگارش این اطلس دارد و زمانی‬ ‫که ایران میزبان این جلسه بود ما یک نمایشگاه خوشنویسی‬ ‫برگزار کردیم و طرحی را مطرح کردیم مبنی بر این که اطلس‬ ‫هنر خوشنویسی راه ابریشم را نیز در یونسکو تدوین کنیم‪.‬‬ ‫ایوبی افزود‪ :‬این طرح در یونســکو مطرح شــد و جلســات‬ ‫متعددی در پاریس داشــتم و خوشبختانه طرح ما تصویب‬ ‫شــد‪ .‬انچه برای بخش راه ابریشم یونسکو خیلی جذاب بود‬ ‫این اســت که همه این کشــورها دارای هنر خوشنویســی‬ ‫هســتند‪ .‬اگر کشورهای عضو حوزه راه ابریشم بخواهند یک‬ ‫هنر را به عنوان نماد همبســتگی تمدن های راه ابریشم در‬ ‫نظر بگیرند‪ ،‬ان هنر خوشنویســی اســت‪ .‬این مسئله برای‬ ‫یونسکو هم خیلی جذاب است چون اولین بار است که یک‬ ‫هنر عامل وحدت کشورهای مختلفی می شود که تفاوت های‬ ‫بســیاری با هم دارند‪ .‬از چیــن‪ ،‬ژاپن و ویتنــام تا ترکیه‪،‬‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬ایران و‪ ...‬در همه این کشورها هنر خوشنویسی‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایران افــزود‪ :‬در‬ ‫صحبت هایی که داشــتیم قرار شــد شهر مشــهد به مرکز‬ ‫خوشنویسی راه ابریشم تبدیل شود و توافق ما با یونسکو این‬ ‫بود که شــهریور ماه ‪ 99‬یک نمایشگاه بزرگ و کنفرانسی در‬ ‫مشــهد داشته باشم و نگارش اطلس خوشنویسی راه ابریشم‬ ‫را اغاز کنیم‪ .‬برای این نمایشــگاه قرار است از هر کشور اثار‬ ‫دو هنرمند نمایش داده شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اهمیت این پروژه گفت‪ :‬شــاید اولین بار است‬ ‫که برای یک هنر اطلس نوشته می شود؛ اطلس خوشنویسی‬ ‫باعث می شود ایران یک پایگاه و مرکز برای همه کشورهایی‬ ‫که خوشنویسی دارند باشد‪.‬‬ ‫ایوبی ادامه داد‪ :‬اگر شیوع بیماری کرونا در شهریورماه ادامه‬ ‫داشته باشد ممکن اســت شرایط برگزاری این رویداد تغییر‬ ‫کند‪ .‬مــا در حال راه اندازی گالری مجازی کمیســیون ملی‬ ‫یونسکو هســتیم و اگر در شهریور امکان برگزاری نمایشگاه‬ ‫و مراســم وجود نداشته باشد‪ ،‬ممکن اســت نمایشگاه را به‬ ‫صورت مجازی برگزار کنیم‪ .‬پیشنهاد ما این است که اثار در‬ ‫یک سالن باشکوه مشــهد چیده شود و بعد با عکاسی ‪360‬‬ ‫درجه این نمایشگاه برای مردم نمایش داده شود‪ .‬با توجه به‬ ‫اهمیت این طرح همه کارها را با جدیت پیگیری می کنیم تا‬ ‫به خوبی انجام شوند‪.‬‬ ‫طی حکمی از سوی محمدباقر قالیباف‪:‬‬ ‫«سید محمود رضوی» مشاور فرهنگی و هنری رئیس مجلس شد‬ ‫محمدباقر قالیبــاف طی حکمی ســیدمحمود رضوی را به‬ ‫عنوان مشــاور فرهنگی وهنری رئیس مجلس منصوب کرد‪.‬‬ ‫محمدباقــر قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس شــورای اســامی طی‬ ‫حکمی ســیدمحمود رضــوی را به عنوان مشــاور فرهنگی‬ ‫وهنری رئیس مجلس منصوب کرد‪ .‬در بخشی از حکم رئیس‬ ‫مجلس شورای اســامی خطاب به سیدمحمود رضوی امده‬ ‫است‪ :‬نظر به تاکید رهبرمعظم انقالب مبنی بر ضرورت توجه‬ ‫بــه فرهنگ در پیام معظم له به مجلــس و با توجه به تعهد‬ ‫دینی و انقالبی و ســوابق ارزنده فرهنگی و هنری‪ ،‬جنابعالی‬ ‫را به عنوان «مشاور فرهنگی وهنری» رئیس مجلس منصوب‬ ‫اهم وظایف مشــاور‬ ‫می نمایــم‪ .‬رئیس مجلس در این حکم‪ّ ،‬‬ ‫فرهنگی و هنــری خود را تقویت تعامــل مجلس با فعاالن‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬ارتبــاط موثر با انجمن ها‪ ،‬صنوف‪ ،‬نهادها و‬ ‫ســازمان های فرهنگی کشور به منظور بهره مندی ازظرفیت‬ ‫انهــا درنظام تصمیم گیــری و قانونگذاری کشــور بیش از‬ ‫گذشــته برشمرده است‪ .‬قالیباف در پایان این حکم انتصاب‪،‬‬ ‫توفیق روز افزون رضوی را در انجام این مســئولیت خطیر از‬ ‫خداوند منان مســئلت کرده است‪ .‬سیدمحمود رضوی دارای‬ ‫تحصیالت کارشناســی ارشــد مدیریت فرهنگی از دانشگاه‬ ‫علوم تحقیقات اســت و از جمله ســوابق ایشان می توان به‬ ‫مواردی همچون فعال فرهنگی و تهیه کننده سینما از ‪ ۸۷‬تا‬ ‫کنون‪ ،‬عضو گروه مشــاوران جوان شهردار تهران سال ‪ ۸۴‬تا‬ ‫‪ ۸۶‬و مشــاور فرهنگی هنری معاون فرهنگی اجتماعی سپاه‬ ‫از سال ‪ ٩٠‬تا ‪ ٩٣‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫از سوی معاونت هنری وزارت ارشاد اعالم شد؛‬ ‫صاحبان مشاغل هنری در سامانه «کارا» ثبت نام کنند‬ ‫صاحبان مشــاغل فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه ای‬ ‫اســیب دیــده در بحران کرونا بــا ثبت نام در‬ ‫سامانه «کارا» وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‬ ‫می توانند تسهیالت دریافت کنند‪ .‬روابط عمومی‬ ‫معاونت امــور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی با انتشار اطالعیه ای در فضای مجازی‬ ‫از ثبت نام صاحبان مشاغل هنری اسیب دیده‬ ‫دارای کد بیمــه تامین اجتماعی در ســامانه‬ ‫«کارا» خبر داد‪ .‬در این اطالعیه امده اســت‪:‬‬ ‫«صاحبان مشاغل فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه ای که‬ ‫دارای کد بیمه تامین اجتماعی (کد کارگاهی)‬ ‫هستند و تاکنون برای دریافت تسهیالت ویژه‬ ‫کسب و کارهای اسیب دیده از بحران همه گیری‬ ‫کرونا در ســامانه کارا وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه‬ ‫اجتماعی ثبت نام نکرده اند‪ ،‬در این ســامانه به‬ ‫نشانی زیر ثبت نام کنند‪.‬بدیهی است به محض‬ ‫تایید تقاضای فعاالن فرهنگی و هنری در این‬ ‫سامانه‪ ،‬بنگاه ثبت کننده درخواست‪ ،‬با دریافت‬ ‫پیامک‪ ،‬برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫‪ 8‬سریال تماشایی که طرفداران «‪ »Viking‬باید ببینند!‬ ‫به عنوان یکی از بهترین‪ ،‬مهیج ترین و پرطرفدارترین سریال های تاریخی ‪ ،‬سریال درام تاریخی وایکینگ ها (‪)Vikings‬‬ ‫از شبکه ‪ History‬در مورد غارتگران وایکینگ در قرن هشتم و نهم میالدی است که راهشان از شمال اروپا به سمت‬ ‫مناطقی جنوبی تر یافتند‪ .‬مایکل هیرست‪ ،‬خالق وایکینگ ها ‪ ،‬سریالی بسیار عظیم پر از فرهنگ غنی‪ ،‬شخصیت های‬ ‫جذاب و نبردهای خونین ساخته که همگی ریشه در تاریخ واقعی شمال اروپا دارند‪ .‬در حالی که در انتهای سال جاری‬ ‫شاهد انتشار اخرین اپیزودهای این سریال تاریخی خواهیم بود و اسپین افی از ان توسط سرویس نتفلیکس در حال‬ ‫ساخت است‪ ،‬به نظر می رسد بهترین زمان برای معرفی سریال های مشابهی است که می توانند بهترین جایگزین برای ان‬ ‫باشند‪ .‬در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با ‪ ۸‬سریال تاریخی دیگر اشنا کنیم که اگر طرفداران وایکینگ ها تاکنون‬ ‫به هر دلیلی به تماشای ان ها ننشسته اند باید در اولین فرصت در برنامه خود قرار دهند‪.‬‬ ‫‪Game of Thrones -۱‬‬ ‫فهرست خود را با یک انتخاب واضح شورع می کنیم‪ :‬سریال بازی تاج و تخت (‪ )Game of Thrones‬از شبکه ‪.HBO‬‬ ‫در واقع از انجایی که انتشار سریال بازی تاج و تخت چند سالی پیش از وایکینگ ها اغاز شد این امکان وجود دارد که‬ ‫عالقه به این سریال به اتمام رسیده مهم ترین عامل در سوق دادن مخاطبان به سمت سریال وایکینگ ها بوده باشد‪ .‬اما‬ ‫اگر به هر دلیلی تاکنون موفق به دیدن سریال بازی تاج و تخت نشده اید باید پرسید که تاکنون کجای این دنیا بوده‬ ‫اید؟!! می توان گفت این سریال تنها سریالی است که در یک دهه اخیر صحنه های نبردی بهتر از وایکینگ ها داشته است‪.‬‬ ‫همچنین برخالف انچه که شاید شنیده باشید‪ ،‬بازی تاج و تخت به طور کامل یک سریال فانتزی نیست زیرا اگر چه پای‬ ‫اژدها و وایت واکر به میان می اید اما جورج ار ار مارتین خود تصدیق کرده که داستان پیچیده خود را بر اساس اتفاقات‬ ‫واقعی تاریخی نوشته است‪ ،‬به ویژه جنگ ُرزها که در ان چندین خانواده به دنبال رسیدن به تاج و تخت انگلستان بودند‪.‬‬ ‫‪The Last Kingdom -۲‬‬ ‫از تمام سریال های تاریخی که در این فهرست امده اند‪ ،‬سریال اخرین پادشاهی (‪ )The Last Kingdom‬بیش از‬ ‫دیگران به وایکینگ ها شباهت دارد‪ .‬به همین دلیل این سریال باید اولین انتخاب شما برای تماشا در دوران افسردگی‬ ‫ناشی از اتمام سریال قبلی باشد‪ .‬این سریال تاریخی بر اساس کتاب داستان های ساکسون (‪ )Saxon Stories‬نوشته‬ ‫برنارد کورنول ســاخته شده و تقریباً با روایات وایکینگ ها همپوشــانی دارد اما در اینجا داستان با فتح یورک توسط‬ ‫وایکینگ ها در سال ‪ ۸۶۶‬اغاز می شود‪ .‬قهرمان داستان جوانی به نام اوترد اهل ببانبورگ است‪ ،‬یک ساکسون که توسط‬ ‫وایکینگ های مهاجم به فرزندی پذیرفته شده و بعد از فتح وطنش به دست این مردمان جنگجو توسط ان ها بزرگ‬ ‫می شود‪ .‬بدین ترتیب اوترد در یک دو راهی بین خون ساکسونی و سبک زندگی وایکینگی قرار می گیرد‪ .‬از انجایی که هر‬ ‫دو سریال اقتباسی از یک تاریخ مشترک هستند‪ ،‬برخی شخصیت های هر دو سریال مشترک بوده اما در عصری متفاوت‪.‬‬ ‫‪Norsemen -۳‬‬ ‫اگر کمی از جدیت سریال وایکینگ ها خسته شدید‪ ،‬از ان همه جنگ و قطع عضو و خیانت و درگیری خانواده ها به‬ ‫یکدیگر می توانید به سراغ سریال تاریخی کمدی مردان شمالی (‪ )Norsemen‬بروید که یک سریال نروژی انگلیسی‬ ‫زبان است و فرهنگ وایکینگ ها را با مضمون طنز و به ساختاری شبیه مانتی پیتون و برادران فارلی روایت می کند‪ .‬اگر‬ ‫چه در این سریال همه شخصیت ها پوست حیوانات و زره های تکه تکه به تن دارند اما بخشی از دیالوگ های انان به‬ ‫صورت عمدی مدرن شده است‪ ،‬برای مثال وقتی که پیشگوی سریال می گوید‪« :‬از بازیکن متنفر باش نه از بازی» زمانی‬ ‫که می خواهد یکی از زنان روستا را به خوردن نوشیدنی ترکیب شده با اب دهان برای تحقق بخشیدن به یک پیشگویی‬ ‫ترغیب کند‪ .‬این سریال تماماً طنز و لودگی بوده و هدف اصلی از ساخت ان نیز همین بوده است‪.‬‬ ‫‪Knightfall -۴‬‬ ‫بدنبال موفقیت سریال وایکینگ ها‪ ،‬شبکه‪ History‬به سراغ ساخت سریال های تاریخی بیشتری رفت که حال و هوایی‬ ‫مشابه داشتند‪ ،‬سریال هایی که از تاریخ به عنوان یک مدل استفاده کرده و در ادامه درام هایی پیچیده و جذاب را حول‬ ‫این مدل شکل می دادند‪ .‬سریال سقوط شوالیه (‪ )Knightfall‬دقیقاً با همان استراتژی ساخت وایکینگ ها در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬اغاز شد اما این بار روایت قرن چهاردهم و شوالیه های مقدس بود‪ .‬این سریال تاریخی داستان لندری دو الوزن را‬ ‫روایت می کند‪ ،‬یک شوالیه متعلق به صلیبیون نظامی که از دورویی های دینی خسته شده اما اتفاقاتی باعث می شود که‬ ‫بار دیگر شور و هیجان مذهبی اش تهییج شود‪.‬‬ ‫‪Real Vikings -۵‬‬ ‫سریال وایکینگ ها چنان موفقیتی برای شبکه ‪ History‬بود که این شبکه در سال ‪ ۲۰۱۶‬تصمیم به ساخت یک‬ ‫سریال مستند مشابه برای کسانی گرفت که تشنه اطالعات بیشتر در مورد فرهنگ واقعی وایکینگ ها بودند‪ .‬این مستند‬ ‫با استفاده از پشت صحنه سریال اصلی‪ ،‬مصاحبه با تاریخ دانان و گفتگو با ستارگان سریال وایکینگ ها ساخته شده است‪.‬‬ ‫مستند وایکینگ های واقعی (‪ )Real Vikings‬نقبی عمیق به تاریخچه مردمان وایکینگ می زند‪ ،‬از روش غارتگری تا‬ ‫مراسمات عرفانی و تکنولوژی دریانوردی شان‪ .‬این مستند اگر چه تنها ‪ ۴‬اپیزود دارد اما یک مستند اگاهی بخش است‬ ‫که همه طرفداران سریال اصلی و دوستداران فرهنگ وایکینگی باید ببینند‪.‬‬ ‫‪Black Sails -۶‬‬ ‫اگر به داستانی تاریخی شبیه وایکینگ ها اما در دل دریا عالقه دارید می توانید به سراغ سریال تاریخی بادبان های سیاه‬ ‫(‪ )Black Sails‬با مضمون دزدان دریایی بروید‪ .‬این سریال با جزییاتی دقیق به تشریح فرهنگی می پردازد که بسیاری‬ ‫از ما تنها اسمی از ان شنیده ایم‪ ،‬در شرایطی که دار و دسته های دزدان دریایی و حتی حاکمان عصر طالیی دزدان‬ ‫دریایی برای هدفی مشترک با یکدیگر به رقابت می پردازند‪ .‬در حالی که موضوع مورد مناقشه در وایکینگ ها زمین است‪،‬‬ ‫در بادبان های سیاه همه درگیری ها و توطئه ها بر سر گنج رخ می دهد‪ .‬بادبان های سیاه را می توان پیش درامدی تاریک‬ ‫بر جزیره گنج (‪ )Treasure Island‬دانست که شخصیت هایی مانند النگ جان سیلور‪ ،‬کاپیتان فلینت و بیلی بونز‬ ‫از کتاب های رابرت لوییس استیونسون را در یک درام هیجان انگیز و دیدنی به تصویر می کشد‪ .‬این سریال به اندازه‬ ‫سریال شبکه ‪ History‬سکانس های نبرد ندارد و بیشتر بر استراتژی های ادمکشانه دزدان دریایی تمرکز دارد اما وقتی‬ ‫که کشتی ها در دل اقیانوس های ابی با هم درگیر می شوند‪ ،‬برخی از بهترین سکانس های اکشن و جنگی که تاکنون در‬ ‫تلویزیون دیده اید شکل می گیرند‪.‬‬ ‫‪Spartacus -۷‬‬ ‫باید بدانید که دوست داشتن سریال وایکینگ ها به خاطر جنگ ها‪ ،‬خشونت ها و خونریزی هایی که در ان به تصویر‬ ‫کشیده می شود اص ً‬ ‫ال اشکالی ندارد‪ .‬اگر به سریالی تاریخی پر از خونریزی و نبرد تن به تن عالقه دارید توصیه ما به شما‬ ‫سریال اسپارتاکوس از شبکه ‪ Starz‬است که یکی از خشن ترین سریال های تاریخ تلویزیون به شمار می اید‪ .‬داستان‬ ‫اسپارتاکوس در سال ‪ ۷۲‬پیش از میالد مسیح و در دوران امپراطوری روم رخ داده و در ان به گالدیاتورهایی پرداخته‬ ‫می شود که ورزشی مرگبار را شکل داده اند‪ ،‬ورزشی که احتمال به تصویر کشیده شدن ان در یک اثر هنرمندانه سینمایی‬ ‫بسیار اندک است‪ .‬پیش از دیدن این سریال به خاطر برهنگی مفرط موجود در این سریال به شما هشدار می دهیم‪.‬‬ ‫‪The Witcher -۸‬‬ ‫اگر پیچیدگی دراماتیک سیاسی وایکینگ ها چیزی است که نظر شما را به خود جلب کرده‪ ،‬حال و هوای مشابهی را در‬ ‫سریال ویچر (‪ )The Witcher‬از سرویس نتفلیکس خواهید یافت‪ .‬با این وجود‪ ،‬سریال ویچر سریالی کام ً‬ ‫ال فانتزی است‬ ‫که رمان های اندری ساپکوفسکی نویسنده لهستانی در مورد یک شکارچی هیوال برای تحقق بخشیدن به یک سرنوشت‬ ‫نامعلوم را به تصویر می کشد‪ ،‬در حالی که همزمان نبردی وسیع را برای قاره ای که بین یک امپراطوری بیرحم و چندین‬ ‫ملت‪-‬دولت مستقل قرار گرفته روایت می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هنری کاویل تنها شخصیتی کاریزماتیک شمشیر بدست و‬ ‫جنگجویی است که می تواند با تراویس فیمل برابری کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 31‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1250‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫گزارش‬ ‫معرفی سریال های تابستانی‬ ‫تلویزیون با بازی محمدرضا گلزار و‬ ‫امین حیایی‬ ‫پخش پنج سریال تازه تلویزیونی در شب های تابستان‬ ‫شبکه های سیما‪ِ ،‬‬ ‫را در دستور کار قرار دادند‪ .‬محمدرضا گلزار‪ ،‬فرهاد اصالنی‪ ،‬امین حیایی‪،‬‬ ‫بهنام تشکر‪ ،‬گوهر خیراندیش‪ ،‬بهاره رهنما‪ ،‬کمند امیرسلیمانی‪ ،‬مهران‬ ‫رجبــی و ‪ ...‬از جمله بازیگران این مجموعه های تلویزیونی هســتند‪.‬‬ ‫سریال های تازه «دخترم نرگس»‪« ،‬شاهرگ»‪« ،‬اخر خط»‪« ،‬افسانه هزار‬ ‫پایان» و «ساخت ایران ‪»۱‬در شب های تابستان از شبکه های یک‪ ،‬دو‪،‬‬ ‫سه‪ ،‬پنج و نسیم روی انتن می روند‪.‬‬ ‫«دخترم نرگس» در قاب شبکه یک‬ ‫«دخترم نرگس»‪ ،‬سریال شبکه یک ســیما است که با پایان سریال‬ ‫«پرگار»‪ ،‬هر شب ساعت ‪ ۲۲:۱۵‬روی انتن می رود‪ .‬این سریال پلیسی‪،‬‬ ‫به نویســندگی و کارگردانی باقر حبیب پیــران و تهیه کنندگی داود‬ ‫سلیمان پور‪ ،‬یکی از تولیدات استانی اذربایجان غربی است‪ .‬این سریال‬ ‫در استان های اذربایجان غربی و شرقی‪ ،‬زنجان و کردستان تصویربرداری‬ ‫شده است‪ .‬سریال «دخترم نرگس» در ژانر اجتماعی ساخته شده است‬ ‫و ‪ ۲۶‬قسمت ‪ ۴۰‬دقیقه ای دارد و به سفارش سیمای استان ها با حضور‬ ‫بازیگرانی همچون رحیم نوروزی‪ ،‬مریــم خدارحمی‪ ،‬جمال ذوالقدر‪،‬‬ ‫محمود پاک نیت‪ ،‬فریبا طالبی و مهوش صبرکن فیلمبرداری شده است‪.‬‬ ‫«شاهرگ» در شبکه دو‬ ‫سریال «شاهرگ» به کارگردانی سیدجالل اشکذری و تهیه کنندگی‬ ‫محمدرضا شفیعی‪ ،‬از شبکه دو سیما‪ ،‬ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬روی انتن خواهد‬ ‫رفت‪ .‬این سریال ‪ ۳۰‬قسمتی که برای پخش از شبکه دو سیما تولید‬ ‫شده است‪ ،‬به روایت داستانی پر چالش از دهه ‪ ۶۰‬می پردازد‪ .‬در خالصه‬ ‫داستان «شاهرگ» که به قلم کریم لک زاده نوشته شده‪ ،‬امده است‪« :‬در‬ ‫سال های ناارام پس از انقالب در سال ‪ ،۶۰‬گروه ویژه ای برای یک عملیات‬ ‫بزرگ فراخوانده شدند‪ .‬این گروه مسئولیت بزرگی بر عهده دارند چرا که‬ ‫عقربه های چندین بمب در تهران در حال حرکت است‪ ».‬بازیگرانی که‬ ‫در سریال «شاهرگ» نقش افرینی می کنند عبارتند از حسین پاکدل‪،‬‬ ‫نیما رئیسی‪ ،‬عباس غزالی‪ ،‬مهدی سلوکی‪ ،‬سیروس گرجستانی‪ ،‬فریده‬ ‫سپاه منصور‪ ،‬مسعود فروتن‪ ،‬امید روحانی‪ ،‬عطا عمرانی‪ ،‬محسن بهرامی‪،‬‬ ‫افسانه کمالی‪ ،‬ســید مریم موسویان‪ ،‬حلیمه سعیدی‪ ،‬فریده دریامج‪،‬‬ ‫سوسن مقصودلو و با حضور سام قریبیان‪ ،‬سیدجواد هاشمی‪ ،‬ازاده زارعی‬ ‫و سپیده خداوردی‪.‬‬ ‫شبکه سه به «اخر خط» می رسد‬ ‫سریال «اخر خط» به کارگردانی علی مسعودی‪ ،‬هر شب ساعت ‪۲۰:۴۵‬‬ ‫روی انتن شــبکه سه می رود‪ .‬ســریال «اخر خط» که در ‪ ۲۶‬قسمت‬ ‫تولید شده است‪ ،‬روایتی از ماجرای دو پسرخاله است که با شیطنت های‬ ‫زیادشــان‪ ،‬خانواده ها را به ستوه اورده اند و بعد از ارتکاب جرمی که به‬ ‫زندان رفتن شان منجر می شود‪ ،‬به فکر مهاجرت از ایران می افتند‪ .‬کمند‬ ‫امیرسلیمانی‪،‬محمدرضاهدایتی‪،‬عباسجمشیدی فر‪،‬مهرانرجبی‪،‬امیر‬ ‫غفارمنش‪ ،‬علی صبوری‪ ،‬شهین تسلیمی‪ ،‬فریده سپاه منصور‪ ،‬اشکان‬ ‫اشتیاق‪ ،‬داریوش سلیمی‪ ،‬غزال وکیلی‪ ،‬مهسا باقری‪ ،‬فاطمه امینی و‪ ...‬در‬ ‫سریال ‪ ٢٦‬قسمتی «اخر خط» به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫شبکه پنج و «ساخت ایران‪»۱‬‬ ‫ســریال «ساخت ایران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی‪ ،‬هر شب‬ ‫ســاعت ‪ ۲۳‬از شبکه پنج سیما پخش می شود‪ .‬در خالصه این سریال‬ ‫امده است‪« :‬غالمحسین‪ ،‬دزد خرده پایی است که روزی از روزها شاهد‬ ‫تصادف اتومبیل با مردی میانســال می شود‪ .‬وی کیف مرد مجروح را‬ ‫می رباید و پاسپورتی در کیف پیدا می کند‪ .‬او سعی دارد که کیف را به‬ ‫فروش برساند‪ .‬اما به دلیل اینکه پلیس دنبالش است‪ .‬او تصمیم می گیرد‬ ‫بــه خارج برود و از ایران فرار کند و ‪ »...‬در این ســریال‪ ،‬امین حیایی‪،‬‬ ‫محمدرضا گلزار‪ ،‬فرهاد اصالنی‪ ،‬بهنام تشکر‪ ،‬گوهر خیراندیش‪ ،‬بهاره‬ ‫رهنما و الیکا عبدالرزاقی به هنرمندی پرداخته اند‪.‬‬ ‫«افسانه هزار پایان» در شبکه نسیم‬ ‫سریال «افسانه هزار پایان» به کارگردانی شهاب عباسی‪ ،‬هرشب ساعت‬ ‫‪ ١٩‬از شبکه نسیم پخش می شود‪ .‬این سریال در ‪ ٥٢‬قسمت هر شب‬ ‫ساعت ‪ ٢٠‬از شبکه سه نیز پخش می شود‪ .‬افسانه «هزار پایان» سریالی‬ ‫کمدی فانتزی است که شهاب عباسی تهیه کنندگی و کارگردانی ان‬ ‫را بر عهده دارد‪« .‬افســانه هزار پایان» به سرپرستی حسن وارسته و به‬ ‫قلم حمزه صالحی به نگارش درامده است‪ .‬این سریال داستان زندگی‬ ‫خانواده ای است که به بهانه تهیه جهیزیه عروسی راهی سفر می شوند‪ ،‬اما‬ ‫با حمله راهزن ها به کاروان شان‪ ،‬مسیر زندگی انها تغییر می کند‪ .‬رامین‬ ‫راستاد‪ ،‬رضا توکلی‪ ،‬علی اوسیوند‪ ،‬نسرین مقانلو‪ ،‬رامین ناصرنصیر‪ ،‬ارژنگ‬ ‫امیرفضلی‪ ،‬رحیم نوروزی‪ ،‬مریم کاویانی‪ ،‬عزت اهلل مهراوران‪ ،‬عزت اهلل‬ ‫رمضانی فر‪ ،‬تورج نصر‪ ،‬ابراهیم شفیعی‪ ،‬فرشته ترابی‪ ،‬کیمیا گیالنی‪،‬‬ ‫مرتضی رستمی‪ ،‬سوزان عزیزی‪ ،‬حامد تهرانی‪ ،‬حمید نیک نبرد‪ ،‬کیوان‬ ‫ملک مطیعی‪ ،‬ساالر کریمخانی‪ ،‬مریم حسین زاده‪ ،‬افشین قدیمی‪ ،‬سارا‬ ‫والیانی‪ ،‬حسین میرزاییان‪ ،‬اناهیتا خسروی در این سریال بازی می کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اما و اگرهای بازگشایی سینماهای کشور پس از چهار ماه‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 31‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1250‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫گزارش‬ ‫اخبار‬ ‫درباره ممنوعیت تولید در حوزه پخش نمایش خانگی‬ ‫مگر می شود در سال جهش تولید‬ ‫بگوییم کمتر تولید کنید‬ ‫مهــدی کوهیان ضمن بیان اینکــه ممنوعیت تولید در‬ ‫حوزه پخش خانگی که از سوی سازمان سینمایی اعالم‬ ‫شده غیرقانونی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه دولت روی همه‬ ‫چیز دست گذاشته و وضعیت ان را وخیم کرده است‪ .‬اما‬ ‫در همه جا عرضه و تقاضا اثار است که مشخص می کند‬ ‫چه میزان تولید داشته باشیم‪ .‬مگر می شود در سالی که‬ ‫خود سیاست گذاران این مملکت به نام جهش تولید نام‬ ‫گذاشته اند‪ ،‬ما بگوییم‪ ،‬تولید را متوقف کنید‪.‬‬ ‫ســازمان ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به‬ ‫تازگــی اعالم کرده تا اطالع ثانــوی مجوزی برای تولید‬ ‫ســریال های نمایش خانگی صــادر نخواهد کرد‪ .‬بهمن‬ ‫حبشــی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم در توضیح‬ ‫این خبر گفته اســت که به دلیل اینکه تعداد مجوزهای‬ ‫صادره و ســریال های درحال تولید و اماده توزیع برای‬ ‫نمایش خانگی بیشــتر از نیاز و ظرفیت بازار است‪ ،‬برای‬ ‫تعادل بازار و اینکه با پدیده سریال ســوزی در شــبکه‬ ‫نمایش خانگی مواجه نشــویم‪ ،‬فعال مجوزی برای تولید‬ ‫سریال های تازه صادر نمی کنیم‪.‬‬ ‫صحبت هــای مدیــرکل دفتر نظارت بــر تولید فیلم در‬ ‫بین ســینماگران با واکنش های اعتراضی همراه شده و‬ ‫بسیاری این اقدام سازمان سینمایی را غیرقانونی توصیف‬ ‫می کنند‪ .‬مهدی کوهیان (تهیه کننده سینما و حقوقدان‬ ‫در حوزه رســانه) در پاســخ به این پرسش که ایا قانون‬ ‫اجازه ایجاد ممنوعیــت تولید در حوزه پخش خانگی را‬ ‫به سازمان سینمایی می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬این سوال را باید از‬ ‫دوســتانی که این دستورالعمل را صادر کرده اند‪ ،‬پرسید‬ ‫تا مستند حقوقی و اینکه این اختیار را چه کسی به انها‬ ‫داده را قیــد کنند و بگویند ما به اســتناد فالن قانون از‬ ‫فالن مصوبه و فالن دســتورالعمل چنین ممنوعیتی را‬ ‫وضع کردیــم‪ .‬چون ما یک اصلی در حقوق اداری داریم‬ ‫که اصــل عدم صالحیت مقام اداری اســت‪ .‬یعنی مقام‬ ‫اداری حق صادر کردن هیچ دستور و تصمیم گرفتن به‬ ‫هیچ امری را ندارد‪ ،‬مگر اینکــه قانون گذار این اجازه را‬ ‫به او داده باشــد‪ .‬باید از دوستان سوال شود که مستند‬ ‫قانونی این اختیاری که دارند از کجاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنده در هیچ کجــای قانون چنین اختیاری‬ ‫برای دوستان ندیدم‪ .‬اما اگر دوستان بگویند که در کجا‬ ‫چنین اختیاری دارند‪ ،‬اتفاق خیلی خوبی است‪ .‬کوهیان‬ ‫در ادامــه بیان کرد‪ :‬در حقیقت چنیــن قانونی نبوده و‬ ‫چنین اجازه ای برای مسئوالن سینمایی ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫قانون گذار در قانون اصناف و وضایف فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی مشخصا تعیین کرده که وزارت ارشاد صرفا باید‬ ‫به مراکز تولید فیلم‪ ،‬سریال و محصوالت تصویری مجوز‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫براســاس همین مصوبــه هیئــات وزیــران ایین نامه‬ ‫فیلمسازی و پروانه نمایش‪ ،‬دوستان تنها باید به نظارت‬ ‫محتوا بپردازند؛ اینکه بخواهند عرضه و تقاضا را در بازار‬ ‫تنظیــم کنند‪ ،‬به هیچ وجــه در وضایف وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی نیســت‪ .‬این حقوقدان در ادامه اظهار‬ ‫داشت‪ :‬عرضه و تقاضا در همه جا دست بازار بوده و این‬ ‫بازار است که ان را مشخص می کند‪.‬‬ ‫متاســفانه در این چند سال دولت روی همه چیز دست‬ ‫گذاشته و وضعیت ان را وخیم کرده است‪ .‬اما این موارد‬ ‫اصال چه ربطی به دولت دارد؛ عرضه و تقاضا اثار اســت‬ ‫که مشــخص می کند چه میزان تولید داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مضــاف بر اینکــه دالیلی که دوســتان در اتخاذ چنین‬ ‫تصمیمی اورده اند هم کامال غلط اســت‪ .‬چون االن بعد‬ ‫از بحران کرونا ما با بحران محتوا در رسانه های دیداری‬ ‫و شــنیداری خود از تلویزیون تا شبکه نمایش خانگی و‬ ‫فضای مجازی روبه رو هســتیم‪ .‬چراکه سینماها‪ ،‬مراکز‬ ‫تفریحی تعطیل بوده و مردم به این رسانه های جدید رو‬ ‫اورده اند‪ .‬همانطورکه شــبکه های وی او دی در چند وقت‬ ‫اخیر‪ ،‬رشد بسیار زیادی در مخاطب را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬می طلبد که محتوا را برای این شــبکه ها و‬ ‫حتی تلویزیون با محتوای بیشــتر تامین کنیم‪ .‬قسمت‬ ‫دیگر ماجرا این است که اتفاقا به دالیل کرونا چند ماهی‬ ‫است که سریال سازی در کشور تعطیل بوده و همکاران‬ ‫ما بیکار هستند‪.‬‬ ‫اکنون با این قانــون‪ ،‬مجددا یک تنش بزرگ دیگری به‬ ‫کسب و کار در این حرفه وارد می شود‪ .‬کوهیان در پایان‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر همه این موارد‪،‬خود نظام امســال را سال‬ ‫جهش تولید نام گذاری کرده است‪ .‬مگر می شود در سالی‬ ‫که خود سیاست گذاران این مملکت به نام جهش تولید‬ ‫نام گذاشــته اند‪ ،‬ما بگوییم‪ ،‬تولیــد را متوقف کنید‪ .‬این‬ ‫موارد چیزهای عجیبی اســت که مــا در این چند وقت‬ ‫اخیر از وزارت ارشــاد می بینیم و می شــنویم و در واقع‬ ‫تعجب می کنیم‪.‬‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬از دیدن فیلم در سالن‪ ،‬لذت ببرید!‬ ‫ازنخستینروزتیرواغازفصلتابستان‪،‬سینماهایکشورپسازچهارماهتعطیلیبهدلیلهمه گیری‬ ‫کرونا‪ ،‬با در نظرگرفتن پروتکل های بهداشتی‪ ،‬بازگشایی خواهند شد‪ .‬اما این که «مردم تا چه اندازه از‬ ‫اکران فیلم ها استقبال کنند و به سالن های سینما بروند؟»‪ ،‬پرسشی است که برای دریافت پاسخ ان‪،‬‬ ‫باید چند روزی منتظر ماند و در عمل دید چه اتفاقی رخ خواهد داد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬چندی پیش یک‬ ‫نظرخواهی را منتشر کرد و در ان از مخاطبان پرسید «ایا در صورت بازگشایی سالن های سینما‪ ،‬به‬ ‫سینما خواهید رفت؟»؛ در پاسخ به این پرسش‪ ،‬برخی از کاربران با توجه شرایط کرونایی جامعه‪ ،‬نظر‬ ‫خود را مطرح کرده و تعدادی هم با نگاهی کلی به کیفیت فیلم های تولیدی‪ ،‬به اظها ِر نظر پرداخته اند‪.‬‬ ‫گزارش زیر‪ ،‬برایند نظر کاربران درباره بازگشایی سالن های سینما است که می خوانید‪:‬‬ ‫ازوضعیتبداقتصادیتاکیفیتپایینفیلم ها‬ ‫چند سالی است که بسیاری از عالقه مندان به سینمای ایران‪ ،‬از پایین بودن کیفیت فیلم ها شکایت دارند و برای‬ ‫همین عطای رفتن به سالن ها را به لقایش بخشیده اند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬کاربر بی نامی در واکنش به نظرخواهی نوشته‬ ‫است‪« :‬نه‪ ،‬نمی روم ولی نه به خاطر کرونا بلکه به خاطر کیفیت فوق العاده پایین فیلم ها نمی روم‪ ».‬مخاطبی با نام‬ ‫محمدرضا در همین راستا نوشته‪« :‬قبل از این به خاطر کیفیت فیلم ها نمی رفتم‪ .‬بعد از این را هم خودتان حدس‬ ‫بزنید‪ ».‬کاربری با نام زهرا هم با یاداوری اوضاع اقتصادی جامعه‪ ،‬تاکید کرده است‪« :‬مگه قبال سینما می رفتیم؟‬ ‫البد اگر امسال این اتفاقا نیفتاده بود می خواستند بلیت سینما را به‪۳۰‬هزارتومان برسانند‪ .‬چه کسی می تواند در این‬ ‫شرایط اقتصادی سینما برود؟» اما برخی از مخاطبان همه گیری کرونا را هم در کنار دلیل های اقتصادی و فرهنگی‬ ‫گذاشته و از نرفتن به سالن سینماها گفته اند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬محمدرضا ساالری نوشته است‪« :‬به نظر من بزرگ ترین‬ ‫اشتباه این است که ادم در این شرایط برای دیدن یک فیلم ضعیف ایرانی هم پول بدهد و هم کرونا بگیرد‪ ،‬کمی‬ ‫صبر کنید چند هفته بعد هم سی دی اش می اید و هم پخش اینترنتی می شود‪ ».‬کاربر دیگری بانام سنگ نقره گفته‪:‬‬ ‫«برای دیدن فیلمی مثل «مطرب» فکر کن بروم کرونا بگیرم‪ ،‬فکر کردن بهشم سخت است‪ ».‬مخاطب بی نامی هم‬ ‫نوشته است‪« :‬این فیلمای سینمای ایران تو روزای سالمتی هم ارزش سینما رفتن نداشت‪».‬‬ ‫خط ِربیماریکرونا‬ ‫جدا از وضعیت ب ِد اقتصادی و کیفیت پایین فیلم ها‪ ،‬تعداد زیادی از کاربران س ِر اصل مطلب رفت ه و خط ِر ابتالء‬ ‫به کرونا را دلیل اصلی سینما نرفتن خود در این شرایط عنوان کرده اند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬کاربری بی نام نوشته است‪:‬‬ ‫دل پردردی دارد‪ ،‬در همین‬ ‫«سینما رفتن در این شرایط‪ ،‬بزرگ ترین خطاست» مخاطب دیگری هم که گویا ِ‬ ‫ارتباط تاکید کرده است‪« :‬به خاطر ازدحام جمعیت در فضای بسته نمی روم‪ .‬مردم حتی ساده ترین اصول بهداشتی‬ ‫را رعایت نمی کنند‪ .‬برای کسانی که یک عمر شستن دست یک موضوع فانتزی بوده نمی شود از رعایت بهداشت‬ ‫حرف زد‪ ،‬در مورد فاصله اجتماعی که حرفی نمی زنم ما همین ملتی هستیم که وقتی کسی جلوی خودپرداز‬ ‫هست می چسبیم پشت سرش ببینیم جریان چیه‪ .‬کاری به عملکرد ضعیف دولت ندارم اما مردم هم به خودشان‬ ‫و دیگران رحم نمی کنند همه چیز اینجا تبدیل به جک و شوخی شده هیچ موضوعی جدی گرفته نمی شود به‬ ‫جز خرید دیوانه وار خودرو‪ ،‬سکه‪ ،‬زمین‪ ،‬باغ‪ ،‬ملک ‪ ...‬حتی شده با وام و قرض و بدبخت کردن خودمان و دیگران‪».‬‬ ‫علیرضا هم در مخالف با رفتن به ســینما نوشته‪« :‬نه‪ .‬فعال تحت شرایط موجود و حتی با رعایت پروتکل های‬ ‫«هنر و تجربه»‬ ‫به چرخه اکران سینماها برگشت‬ ‫اکران فیلم های «هنر و تجربه» از اول تیر با نمایش دو مستند‬ ‫و یک اثر داســتانی‪ ،‬از ســر گرفته می شــود‪ .‬با صدور مجوز‬ ‫فعالیت دوباره سینماها از اول تیر‪ ،‬موسسه «هنر و تجربه» نیز‬ ‫اکران فیلم های خود را با ظرفیت محدود از ســر می گیرد‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬فیلم داستانی «یلدا» به کارگردانی مسعود بخشی‬ ‫و تهیه کنندگی علی مصفا و مســتند «جایی برای فرشــته ها‬ ‫نیســت» به کارگردانی ســام کالنتری و تهیه کنندگی حامد‬ ‫شــکیبانیا‪ ،‬اثار سینمایی جدیدی هستند که اکران خود را از‬ ‫اول تیر در «هنر و تجربه» اغاز می کنند‪ .‬همچنین مســتند‬ ‫«صحنه هایــی از یــک جدایی» به کارگردانی و تهیه کنندگــی وحید صداقت که از ‪۲۷‬‬ ‫بهمن روی پرده سینماهای «هنر و تجربه» رفته بود‪ ،‬ادامه اکران خود را دنبال می کند‪.‬‬ ‫بهداشتی ترجیح می دهم به سالن سینما نروم» کاربر بی نام دیگر نوشته است‪« :‬توی چین هم که اعالم شد کرونا را‬ ‫شکست دادندو بعد سینماها باز شد‪ ،‬مردم نرفتند‪ ،‬ما که هنوز امارامون مشخص نیست و اکثر شهرهای بزرگ مان‬ ‫وضعیتشون قرمز است‪ ،‬چرا برویم؟» ارش هم علی رغم عالقه باطنی اش به سینما گفته‪« :‬من سینما روی حرفه ای‬ ‫هستم ولی تا وقتی کم ترین خطر کرونا وجود داشته باشد‪ ،‬سینما نمی روم‪ ».‬کاربر بی نام دیگری‪،‬ضمن تاکید روی‬ ‫خطرناک بودن بازگشایی سینماها نوشت‪« :‬با وضعیت فعلی‪ ،‬حضور بی دلیل و غیر ضروری در مکان های سربسته‪،‬‬ ‫بزرگترین خطا است‪ ...‬شخصا به خاطر دیدن یک فیلم‪ ،‬احتمال ابتال به کرونا را برای خود و اطرافیانم باال نمی برم‪».‬‬ ‫در برابر کسانی که سینما رفتن در شرایط کرونایی را خطرناک می دانند‪ ،‬تعدادی معتقدند که فضای سینماها بسیار‬ ‫تمیزتر از مترو و وسایل حمل و نقل عمومی است که مردم به ناچار با ان ها جا به جا می شوند‪ .‬به همین دلیل این‬ ‫کاربران تصمیم گرفته اند با رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬به سینما بروند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬رضا با ابراز عالقه به‬ ‫فیلم هایی که در صف اکران هستند‪ ،‬نوشته است‪« :‬بی صبرانه منتظر «شنای پروانه» و «خورشید» بودم‪ ،‬حیف‬ ‫شد که این وضعیت پیش امد‪ .‬اگر احیانا طمع نکنند و همان طور که گفتند‪ ،‬فقط‪۵۰-۴۰‬درصد صندلی های سالن‬ ‫سینما را بلیت فروشی کنند‪ ،‬به سینما می روم‪ ».‬صدر هم تاکید کرده‪« :‬بله با رعایت پروتکل بهداشتی می روم‬ ‫باالخره اد م می میرد پس من االن که زنده ام می خواهم اســتفاد کنم‪ ».‬کاربر بی نام دیگری ضمن تاکید روی‬ ‫فروش نصف ظرفیت سالن سینماها نوشته است‪« :‬یک مواردی گفتند مثل بلیت فروشی درصدی از صندلی های‬ ‫سالن سینما‪ ،‬یا با فاصله نشستن تماشاگرها‪ ،‬اگر تضمین بشود که این موارد اجرایی می شود و سالن دارها طمع‬ ‫نکنند برای فروش همه بلیت ها‪ ،‬من می روم‪ ».‬ویدا نیز با تاکید روی پروتکل های بهداشتی نوشت‪« :‬بله با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی به همراه دوست عزیزم به سینما می روم‪».‬‬ ‫کرونا با ما خواهد ماند‪ ،‬سینما را تنها نخواهیم گذاشت‬ ‫مهدی هم با تاکید بر ادامه دار بودن حضور ویروس کرونا در جامعه‪ ،‬به دیگران توصیه کرده است‪« :‬این ویروس حاال‬ ‫حاالها با ماست‪ .‬مساجد باز شد همه رفتند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد‪ .‬فضای سینماها االن با رعایت بهداشت‪ ،‬خیلی‬ ‫بهتر از مترو است‪ .‬به سینما بروید و لذت ببرید و دستورات بهداشتی رو هم قطعا سینمادارها رعایت می کنند و ما‬ ‫هم رعایت می کنیم‪ ».‬شهاب نیز ضمن ابراز دلتنگی برای سینما نوشت‪« :‬بله حتما‪ .‬کامال موافقم‪ ،‬دلم برای سینما‬ ‫یک ذره شده است‪ .‬خیلی خیلی خیلی خیلی دلم برای سینما تنگ شده است‪ ،‬هر هفته سه شنبه ها با بلیت نیم بها‬ ‫می رفتم سینما‪ .‬تو را خدا سینماها را باز کنید‪ ،‬دارم می میرم از بی سینمایی این همه جاها و اماکن و مراکز عمومی‬ ‫رو باز کردید حاال واسه سینما دارید تنگ نظری می کنید؟»‬ ‫فیلم کوتاه «ایران؛ روز دوم»‬ ‫اماده نمایش شد‬ ‫پانیامنتجبی‪،‬امینصاحب زاده‪،‬نیلوفردربندی‪،‬زیباحاجیانودر«ایران؛روزدوم»بهکارگردانیکیانا‬ ‫منتجبی بازی می کنند‪ .‬فیلم کوتاه «ایران؛ روز دوم» به نویسندگی و کارگردانی کیانا منتجبی اماده‬ ‫نمایش و پخش شد‪ .‬منتجبی به تازگی در فیلم سینمایی «جنایت بی دقت» به کارگردانی شهرام‬ ‫مکری ایفای نقش کرده است‪ .‬او همچنین در فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز ‪ :2‬رد خون» دستیار‬ ‫محمدحسین مهدویان بوده است‪ .‬پانیا منتجبی‪ ،‬امین صاحب زاده‪ ،‬نیلوفر دربندی‪ ،‬زیبا حاجیان‪،‬‬ ‫رازگل معتمدی و سرور عســاکره در «ایران؛ روز دوم» بازی می کنند‪ .‬اکبر منتجبی روزنامه نگار‬ ‫طرح فیلمنامه را نوشته است‪ .‬دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارت اند از تهیه کننده‪ :‬فریبا نیری‪ ،‬مدیر‬ ‫فیلمبرداری‪ :‬مهدی رضایی‪ ،‬مدیر صدابرداری‪ :‬سعید زند‪ ،‬تدوین‪ :‬عماد خدابخش‪ ،‬طراحی و ترکیب‬ ‫صدا‪ :‬مهرشاد ملکوتی‪ ،‬طراح چهره پردازی‪ :‬سیاوش میرواحدی‪ ،‬طراح صحنه و لباس‪ :‬کیانا منتجبی‪،‬‬ ‫دستیار یک کارگردان و برنامه ریز‪ :‬حسین طباطبایی‪ ،‬منشی صحنه‪ :‬فرشته حجازی‪ ،‬تصحیح رنگ‪:‬‬ ‫فربد جاللی‪ ،‬موسیقی‪ :‬علی روزبهانی‪ ،‬عکس‪ :‬حسام حقانی‪ ،‬طراح پوستر‪ :‬صالح تسبیحی‪.‬‬ ‫به دلیل قاچاق نسخه غیرقانونی فیلم «رحمان ‪»۱۴۰۰‬‬ ‫منوچهر هادی به دادگاه احضار شد!‬ ‫منوچهر هادی‪ ،‬کارگردان سینما و تلویزیون‪ ،‬به دلیل قاچاق نسخه غیرقانونی فیلم «رحمان ‪ ،»۱۴۰۰‬به‬ ‫دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شد‪.‬‬ ‫این کارگردان در پست اینستاگرامی خود در این باره توضیح داد‪:‬‬ ‫«بدون هیچ توضیحی منو خواستن و رفتم شعبه ششم‪.‬‬ ‫ســازمان سینمایی شاکی بود‪ ،‬از من و پخش کننده‪ ،‬توضیح دادم که نسخه قاچاق رحمان را من بیرون‬ ‫ندادم‪ .‬سازمان سینمایی اعالم کرده بود که فقط نسخه کامل دست کارگردان و پخش کننده هست‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬اوالً که فیلم مجوز گرفت و توزیع شد‪ .‬دوماً چرا باید نسخه دست من باشه؟‬ ‫نسخه دست تهیه کننده‪ ،‬دفتر جشنواره‪ ،‬صداوسیما جهت بازبینی برای مجوز پخش تیزر‪ ،‬شورای پروانه‬ ‫نمایش‪ ،‬تصحیح رنگ و جایی که کپی میشه برای سینماها‪ ،‬صداگذار اهنگساز و‪...‬‬ ‫هرکدام از این ها می توانند عامل قاچاق باشند‪ ،‬خواسته یا ناخواسته‪.‬‬ ‫حتی ارشــاد و کسانی که در انجا نسخه اصلی را تحویل گرفتند‪ .‬چرا من مشاور محترم حقوقی سازمان‬ ‫سینمایی؟‬ ‫در هرصورت ممنون از سازمان سینمایی بخاطر پیگیری عاملین قاچاق فیلم رحمان‪.‬‬ ‫امیدوارم اگر ثابت شد من و پخش کننده نبودیم‪ ،‬پیگیری ها ادامه داشته باشد‪»..‬‬ ‫از «یازده جریحه روح»‪« ،‬است» و «ابر شلوارپوش» تا «اگوست در اوسیج کانتی» و «پسر»‬ ‫اغازبلیت فروشیاجراهایتئاتربدونتبلیغات!‬ ‫ش ‪/‬‏‬ علیرضا اخوان‬ ‫ابر شلوارپو ‬‬ ‫«یازده جریحه روح»‪« ،‬است»‪« ،‬ابر شلوارپوش»‪« ،‬اگوست در اوسیج کانتی» و «پسر» پنج نمایشی هستند‬ ‫که با اعالم اغاز اجراهای تئاتر‪ ،‬بلیت فروشی خود را اغاز کرده اند البته بدون اطالع رسانی و تبلیغات! با اعالم‬ ‫از سرگیری فعالیت های سینمایی و هنری از اول تیرماه‪ ،‬تماشاخانه های تئاتری نیز با وجود نگرانی هایی که از‬ ‫چگونگی فعالیتشان در این دوران‪ ،‬رفع نشدن خطر ابتالء به کرونا و میزان اعتماد و استقبال مخاطبان وجود‬ ‫دارد کم کم در حال بازگشایی هستند‪ .‬در همین راستا ‪ ۵‬اثر نمایشی قرار است از اوایل تیرماه اجرای عمومی‬ ‫خود را در تماشاخانه هایی که اکثرا ً خصوصی هستند‪ ،‬اغاز کنند بر همین اساس نمایش های «یازده جریحه‬ ‫روح» به کارگردانی فرزاد امینی و «است» به کارگردانی پرنیا شمس در تئاتر مستقل تهران‪« ،‬اگوست در‬ ‫اوسیجکانتی»بهکارگردانیمیکائیلشهرستانیدرتماشاخانهمهرگان‪«،‬ابرشلوارپوش»بهکارگردانیعلیرضا‬ ‫اخوان در سالن کوچک تاالر مولوی و «پسر» به کارگردانی محسن مظاهری در تماشاخانه سیمرغ جزو اولین‬ ‫نمایش هایی هستند که با اغاز بازگشایی تماشاخانه ها جرات به صحنه بردن اثارشان را پیدا کرده اند و اغاز‬ ‫فروش بلیت‪ ،‬رسماً در این مسیر پیشگام شده اند‪ .‬اما استقبال مخاطبان از فروش بلیت این اجراها تا به امروز‬ ‫چگونه بوده است؟‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 31‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1250‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫گزارش‬ ‫با همکاری شهرداری تهران صورت گرفت؛‬ ‫اغاز دور تازه اجرای پروتکل های‬ ‫بهداشتی در مجموعه تئاتر شهر‬ ‫اگوستدراوسیجکانتی‪/‬میکائیلشهرستانی‬ ‫نمایش «ابر شلوارپوش» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اخوان نیز جزو اثاری است که اجرای خود را در‬ ‫بهمن ماه ‪ ۹۸‬در تاالر مولوی اغاز کرد اما با تعطیلی مراکز هنری ادامه اجراهای این نمایش نیز متوقف شد‪.‬‬ ‫علیرضا اخوان تنها بازیگر این نمایش است که با مشاوره داریوش مودبیان از اول تا ‪ ۱۵‬تیرماه روی صحنه‬ ‫خواهد رفت‪ .‬در خالصه داستان این نمایش امده است‪ :‬بازیگری در اتاقش برای جنازه معشوقه اش تئاتر اجرا‬ ‫می کند‪ .‬پیش فروش بلیت این نمایش در ‪ ۳‬روز اول اجرا با ‪ ۴۰‬درصد تخفیف خواهد بود و تا این لحظه برای‬ ‫اجرای اول ‪ ۱۳‬بلیت‪ ،‬اجرای دوم ‪ ۱۴‬و اجرای سوم ‪ ۱۰‬بلیت به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫یازده جریحه روح ‪/‬‏‬ فرزاد امینی‬ ‫نمایش «اگوست در اوسیج کانتی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی از ‪ ۲۴‬بهمن ‪ ۹۸‬در خانه نمایش‬ ‫مهرگان روی صحنه رفت که با تعطیلی تماشاخانه ها به دلیل بحران کرونا در سوم اسفند ماه اجرایش‬ ‫متوقف شد و حاال بعد از نزدیک به چهار ماه قرار است از اول تا ‪ ۱۵‬تیرماه ادامه اجراهای خود را سپری‬ ‫کند‪ .‬نمایشنامه «اگوست در اوسیج کانتی» توسط تریسی لتس نوشته و به قلم اراز بارسقیان ترجمه‬ ‫شده است و بازیگرانی همچون زهره یعقوبی‪ ،‬شیرین فرخنده نژاد‪ ،‬مریم فرح ابادی‪ ،‬بهادر باستان حق‪،‬‬ ‫ماهی مشــیری‪ ،‬مرجان رزم ازما‪ ،‬حسین زنگنه‪ ،‬دالرام زرگر‪ ،‬سامره حسن زاده‪ ،‬مسعود اشوری‪ ،‬علی‬ ‫قنبرزاده و با صدای میکائیل شهرستانی در ان ایفای نقش می کنند‪ .‬میکائیل شهرستانی در چندسال‬ ‫اخیر با فاصله گرفتن از فضای مرســوم تئاتر‪ ،‬نمایش هایی را با حضور هنرجویانش به صحنه می برد و‬ ‫بیشتر وقتش را صرف اموزش به عالقه مندان جوان بازیگری کرده است‪ .‬وی نمایش هایی را با بازی این‬ ‫هنرجویان در سالن های مختلف به صحنه می برد که این اثر نمایشی نیز از جمله این نمایش ها است‪ .‬در‬ ‫خالصه این نمایش ‪ ۷۵‬دقیقه ای امده است‪ :‬بورلی وستون معلم و شاعر سابق‪ ،‬چند روزی است از خانه‬ ‫خارج شده و هنوز باز نگشته‪ .‬همسرش وایولت که بیمار است دخترانش را از موضوع باخبر می کند‪ .‬انها‬ ‫به اوسیج کانتی می ایند و در تابستانی سوزان در خانه پدری جمع می شوند که خبر می رسد پدرشان‪....‬‬ ‫بلیت فروشی سه روز اول اجرای نمایش «اگوست در اوسیج کانتی» با ‪ ۳۰‬درصد تخفیف خواهد بود‬ ‫که تا روز گذشته برای اجرای اول ‪ ۱۵‬بلیت و برای اجرای دوم ‪ ۸‬و برای اجرای سوم تنها ‪ ۶‬بلیت پیش‬ ‫خرید شده است‪.‬‬ ‫است ‪/‬‏‬ پرنیا شمس‬ ‫نمایش «است» نوشــته پرنیا شمس و امیر ابراهیم زاده است و جزو نمایش هایی محسوب می شود که‬ ‫سال گذشته مورد استقبال قرار گرفت و تقاضای زیادی برای اجرای مجدد ان بعد از اجرا در تاالر مولوی‬ ‫وجود داشــت‪ .‬نوید محمدزاده در راستای فعالیت های چندسال اخیرش مبنی بر حمایت از گروه های‬ ‫جوان تئاتری‪ ،‬تهیه کنندگی «است» را برعهده دارد‪ .‬این اثر نمایشی در جشنواره تئاتر دانشگاهی تندیس‬ ‫بهترین متن‪ ،‬تندیس بهترین طراحی صحنه‪ ،‬جایزه دوم بازیگری زن و جایزه دوم کارگردانی را از ان خود‬ ‫کرده است‪ .‬در این نمایش ماهور دختر شهرستانی است که وارد یک مدرسه غیرانتفاعی می شود و ارتباط‬ ‫دوستانه و صمیمی بین او و یکی دیگر از دانش اموزان مدرس شکل می گیرد‪ .‬این ارتباط باعث شکل گیری‬ ‫ســوءتفاهم هایی شده و در نهایت باعث یک تصمیم گیری می شود‪ .‬این اثر نمایشی با بازی پروانه ذابح‪،‬‬ ‫یاسمن رسولی‪ ،‬ترانه یوسفی‪ ،‬شادی صف شکن‪ ،‬مهتاب کریمی‪ ،‬صدف ملکی‪ ،‬ماهور میرزانژاد اجرای خود‬ ‫را از اول تیرماه در تئاتر مستقل تهران اغاز می کند‪ .‬پیش فروش بلیت سه روز اول اجرای «است» نیز با‬ ‫‪ ۳۰‬درصد تخفیف خواهد بود و تا روز گذشته برای اجرای اول این نمایش ‪ ۳۴‬نفر‪ ،‬اجرای دوم ‪۲۸‬و اجرای‬ ‫سوم نمایش ‪ ۳۱‬نفر بلیت خریداری کرده اند‪.‬‬ ‫«یازده جریحه روح» عنوان نمایش دیگری است که از سوم تیرماه اجرای خود را در تئاتر مستقل تهران اغاز‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرزاد امینی و بازی مهدی بازدار‪ ،‬نازنین زهرا برومند‪،‬‬ ‫محمد پسندیده کار‪ ،‬سروش حائری‪ ،‬ازیتا رحیمی‪ ،‬فرزانه فرجی‪ ،‬نیلوفر فوالدی‪ ،‬مونا کریمی‪ ،‬کیانا کریم پور‪،‬‬ ‫مهربان کشاورزی‪ ،‬رضا میرجلیلی بر اساس یازده داستان کوتاه مجموعه «سه قطره خون» صادق هدایت‬ ‫شکل گرفته است‪« .‬یازده جریحه روح» قرار است از سوم تا بیستم تیرماه به صحنه برود و تا روز گذشته‬ ‫استقبال از پیش فروش بلیت روز نخست اجرای نمایش شامل ‪ ،۲۱‬روز دوم ‪ ۲۰‬و روز سوم ‪ ۲۲‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫«یازده جریحه روح» هم در سه روز نخست اجرا با ‪ ۴۰‬درصد تخفیف اجرا می شود‪.‬‬ ‫پسر ‪/‬‏‬ محسن مظاهری‬ ‫نمایش «پسر» به نویسندگی و کارگردانی محسن مظاهری از اول تا‪ ۱۱‬تیرماه در تماشاخانه سیمرغ به صحنه‬ ‫می رود‪ .‬این اثر نمایشی با بازی محمد غالمی مایانی و محسن مظاهری درباره پدر و پسری است که در خانه‬ ‫روزها و شب ها را سپری می کنند؛ با هم غذا می خورند‪ ،‬تلویزیون تماشا می کنند و … میان ان ها هیچ گفتگویی‬ ‫اتفاق نمی افتد‪ ،‬هیچ گفتگویی! نمایش «پسر» که در سه روز اول اجرا با ‪ ۲۵‬درصد تخفیف عرضه می شود تا‬ ‫امروز برای اولین روز اجرا ‪ ۸‬بلیت و برای دومین و سومین روز اجرا ‪ ۴‬بلیت فروخته است‪ .‬با وجودی که خبر‬ ‫بازگشایی سالن های تئاتر از اوایل تیرماه رسانه ای شده و اداره کل هنرهای نمایشی نیز بخشنامه چگونگی‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی را منتشر کرده است به دلیل نگرانی هنرمندان از میزان استقبال مخاطبان‪،‬‬ ‫مشخص نبودن چگونگی حمایت مالی از گروه های نمایشی و تماشاخانه ها و همچنین روشن نشدن این‬ ‫مساله که اگر قرار است تماشاخانه ها با‪ ۵۰‬درصد ظرفیت پذیرای نمایش های مختلف باشند جبران‪ ۵۰‬درصد‬ ‫دیگر برعهده چه کسی خواهد بود باعث شده که استقبال از اجرای تئاتر از طرف هنرمندان در این دوران‬ ‫کمتر باشد‪ .‬نکته دیگر درباره این‪ ۵‬نمایش که اغازگر اجراهای تئاتری هستند این است که حتی با وجود اغاز‬ ‫بلیت فروشی هنوز نه از طرف روابط عمومی سالن ها اطالع رسانی مناسبی انجام گرفته و نه خود گروه های‬ ‫نمایشی شروع به تبلیغ و تالش برای جذب مخاطبان در فضای مجازی و یا رسانه های رسمی کرده اند و‬ ‫همین مساله باعث شده شاهد استقبال اندک از پیش فروش بلیت های این اثار باشیم‪.‬‬ ‫تاالرهای مختلف مجموعه تئاتر شهر روز پنجشنبه بیست و‬ ‫نهم خرداد ماه با همکاری ناحیه یک شــهرداری منطقه ‪11‬‬ ‫تهران و یک ایستگاه اتش نشانی برای دومین بار پیاپی ضد‬ ‫عفونی و گندزدایی شدند‪ .‬به گزارش واحد ارتباطات‪ ،‬اموزش‬ ‫و پژوهش مجموعه تئاترشهر‪ ،‬با همکاری ناحیه یک شهرداری‬ ‫منطقه ‪ 11‬تهران و کارکنان ایســتگاه اتش نشانی منطقه ‪5‬‬ ‫‪ ،‬تاالرهای مختلف مجموعه تئاتر شهر روز پنجشنبه بیست‬ ‫و نهم خــرداد ماه برای دومین بار پیاپی ضدعفونی شــدند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که اردیبهشت ماه امسال نیز با همراهی‬ ‫نیروهــای داوطلب و کادر جمعیت هــال احمرمنطقه ‪11‬‬ ‫تهران‪ ،‬تاالرهای تئاتر شهر گندزدایی و ضدعفونی شده بودند‪.‬‬ ‫در عملیــات ضدعفونی و گندزدایی که غیر از مجموعه تئاتر‬ ‫شهر در برخی تماشاخانه خصوصی نیز به اجرا درامد‪ ،‬اصغر‬ ‫طاهری شهردار ناحیه یک منطقه ‪ 11‬تهران به طور مستقیم‬ ‫بر عملیات ضدعفونی نظارت داشت‪ .‬با انجام این عملیات گند‬ ‫زدایی و ضد عفونی‪ ،‬مرحله جدید اجرای شیوه نامه بهداشتی‬ ‫تاالرهای نمایشی تئاتر شهر اغاز شده که طی روزهای اینده‬ ‫جزییات بیشتری از ان در دسترس مخاطبان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیریت مجموعه تئاتر شهرچندی پیش با انتشار شیوه نامه‬ ‫اجرایی و بهداشتی بازگشایی تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر‬ ‫شهر پیرو دستور العمل ابالغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫پس از انتشار اطالعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا ‪ ،‬هرگونه اجرای‬ ‫عمومی اثار نمایشــی در این مجموعه با حضور تماشاگران و‬ ‫هنرمندان را منوط به اجرای دقیق این شیوه نامه دانست‪ .‬این‬ ‫شیوه نامه مبتنی بر چند فصل تنظیم شده که طی ان ضمن‬ ‫بیان جزییاتی از پروتکل های بهداشتی موارد مربوط به حضور‬ ‫تماشاگران – هنرمندان ‪ -‬کارکنان و سایر مراجعه کنندگان‬ ‫به واحدهای مختلف ‪ ،‬نحــوه برنامه ریزی اجراهای کنونی و‬ ‫نمایش های اینده تاالرهای مختلف تئاتر شهر‪ ،‬شرایط پذیرش‬ ‫مخاطبان برای تماشای اثار نمایشی و پیش بینی برای ارائه‬ ‫خدمات مناسب تر مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تئاتر مولوی اعالم کرد‪:‬‬ ‫«مولوی» از اول تیر فعال می شود‬ ‫مدیر مرکز تئاتر مولــوی اعالم کرد این مجموعه با رعایت پروتکل‬ ‫بهداشتیوزارتارشادوهمچنیندستورالعملتکمیلیمرکزبهداشت‬ ‫دانشگاه تهران‪ ،‬از ‪ ۱‬تیر فعالیت خود را از سر می گیرد‪ .‬امیرحسین‬ ‫حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی درباره وضعیت و زمان از سرگیری‬ ‫فعالیت های این مجموعه تئاتری بعد از توقف چند ماهه فعالیت های‬ ‫تئاتری به دلیل شیوع ویروس کرونا‪ ،‬به گفت‪ :‬بر اساس ابالغیه وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی و با هماهنگی دانشگاه ها‪ ،‬از اول تیر اجرا‬ ‫در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی با به صحنه رفتن مونولوگ «ابر‬ ‫شلوارپوش» به کارگردانی امیر اخوان از سر گرفته می شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬طی هفته اتی نیز ‪ ۲‬نمایش «و همیشه بهار» مهیار جوادی ها و‬ ‫«پنهان خانه پنج در» ارش فالحت پیشه اجراهای خود را که پیش‬ ‫از این به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود‪ ،‬در سالن اصلی‬ ‫مرکز تئاتر مولوی از سر می گیرند‪ .‬حریری درباره رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در مرکز تئاتر مولوی توضیح داد‪ :‬همه شرایط بهداشتی‬ ‫برای از ســرگیری فعالیت های این مرکز موردتوجه قرار گرفته و با‬ ‫مشاوره مرکز بهداشت دانشگاه تهران دستورالعمل بهداشتی تکمیلی‬ ‫نیز تدوین و به گروه ها ارائه شده است تا در هنگام تردد و همکاران‬ ‫تاالر و مخاطبان و همچنین فعالیت و اجرای گروه ها رعایت شود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با برنامه ریزی های بهداشتی که در مرکز تئاتر مولوی در‬ ‫نظر گرفته ایم شرایط به گونه ای رقم می خورد که هیچ گونه نگرانی‬ ‫برای شــرایط بهداشتی و ویروس کرونا وجود نداشته باشد هر چند‬ ‫انجام کوچک ترین اعمال روزانه هر کدام از ما در زندگی هم می تواند‬ ‫درصد ریسک ابتال به این ویروس را داشته باشد‪ .‬امیدوارم به زودی‬ ‫روند شیوع این ویروس کاهش پیدا کند تا بازه زمانی اعتمادسازی‬ ‫مخاطب برای حضور در سالن های تئاتر کمتر شود‪ .‬مدیر مرکز تئاتر‬ ‫مولوی افزود‪ :‬در کنار همه این موارد ضدعفونی پایش کسانی که در‬ ‫مجموعه تردد می کنند و همچنین ضدعفونی روزمره مجموعه را در‬ ‫دستور کار داریم‪ .‬سعی مان بر این است که تمام فعالیت ها و اتفاقاتی‬ ‫کــه به لحاظ خدماتی برای مخاطبان صورت می گیرد نیز کمترین‬ ‫تجمیع و تماس را داشته باشد‪ .‬حریری در پایان سخنان خود درباره‬ ‫اســتفاده از ظرفیت ‪ ۵۰‬درصد سالن های مرکز تئاتر مولوی‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬طبق ابالغیه وزارت ارشاد ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت سالن مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬طبق هماهنگی هایی که با ســایت فروش بلیت اثار‬ ‫انجام داده ایم قرار بر این اســت که در هنگام خرید بعد از رزرو یک‬ ‫یا چند صندلی‪ ،‬صندلی های مجاور به صورت اتوماتیک قفل شوند تا‬ ‫فاصله گذاری رعایت شود‪ .‬البته برای اجراهای سالن اصلی مجموعه‪،‬‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۰‬درصد بر اساس چیدمان اجراها لحاظ می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معاون گردشگری کشور خبر داد؛‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 31‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1250‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫گزارش‬ ‫سرنوشت سفرهای خارجی با مرزهای‬ ‫بسته و دالر ‪ ۱۸‬هزار تومانی‬ ‫ترکیه به عنوان پرترددترین مرز مســافری ایران اعالم کرد از‬ ‫‪ ۱۱‬مردادماه مرز هوایی با ایران را باز می کند‪ .‬تصمیم ســایر‬ ‫کشــورها برای پذیرش مسافران ایرانی هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی دفاتر ســفر و گردشگری استان تهران‬ ‫نیز می گوید‪ :‬صحبت از ســفرهای خارجی قضاوت زودهنگام‬ ‫است‪ ،‬چون کشورهای زیادی امادگی پذیرش مسافران ایرانی‬ ‫را ندارند‪ ،‬از طرفی با دالر ‪ ۱۸‬هزار تومانی مگر می شــود سفر‬ ‫خارجی رفت‪ .‬امیرپویان رفیعی شاد‪ ،‬به دنبال کاهش تدریجی‬ ‫محدودیت ســفرهای بین المللی و تعلل بعضی کشــورها در‬ ‫پذیرش مســافران ایرانی به ایســنا‪ ،‬گفت‪ :‬در شــرایطی که‬ ‫وزارت بهداشــت کشورمان درباره موج دوم کرونا هشدار داده‬ ‫و شهریورماه را زمان وقوع ان پیش بینی کرده است‪ ،‬صحبت‬ ‫از ســفر خارجی و بازگشــایی مرزها کلیشه است‪ .‬کشورهای‬ ‫زیادی فعال مســافران ایرانی را پذیــرش نمی کنند‪ ،‬هر وقت‬ ‫راه ســفر به خارج از کشور باز شد تازه می توان درباره شرایط‬ ‫اقتصادی که بــه مردم اجازه نمی دهد ســفر خارجی بروند‪،‬‬ ‫صحبت کرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ارمنســتان‪ ،‬گرجســتان و ترکیه‬ ‫کشورهایی هستند که به خاطر داشتن مرز زمینی مشترک با‬ ‫ایران‪ ،‬دسترسی اســان و صدور ویزا در بدو ورود‪ ،‬با استقبال‬ ‫زیاد مسافران ایرانی روبرو بودند‪ ،‬این مرزها حاال بسته شده اند‪.‬‬ ‫باید دید سفارتخانه های سایر کشورها پس از بازگشایی فقط‬ ‫ویزای تجاری به اتباع ایرانی می دهند یا ویزای توریستی هم‬ ‫صادر می کنند‪ .‬تا زمانی که مســاله پذیرش مسافران ایرانی از‬ ‫سوی کشورهای دیگر حل نشود‪ ،‬نمی توان ارزیابی و بررسی از‬ ‫سفرهای خارجی داشت و انتظارات را مطرح کرد‪ .‬ویادامه داد‪:‬‬ ‫مذاکرات همه کشورها با یکدیگر برای از سرگیری پروازهای‬ ‫مســافری اغاز شــده اســت و هر روز خبری از گشایش ها و‬ ‫کاهش محدودیت ســفرهای هوایی منتشر می شود‪ ،‬ایران نیز‬ ‫مانند دیگر کشورها مذاکرات و رایزنی های خود را اغاز کرده‬ ‫است اما غیر از توافق هایی که با برخی کشورها برای برقراری‬ ‫پروازهای بــاری و پروازهای یکطرفه به منظــور بازگرداندن‬ ‫شــهروندان ایرانی به کشور شده اســت‪ ،‬وضعیت پروازهای‬ ‫بین المللی مســافرتی چندان مشخص و قطعی نیست‪ .‬رییس‬ ‫هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر ســفر و گردشــگری استان‬ ‫تهران با اشاره به وضعیت پروازهای بین المللی پیش از پاندمی‬ ‫کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از ایرالین های خارجی که در مسیر ایران‬ ‫فعالیت داشتند بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی‪ ،‬ایران را‬ ‫ترک کردند؛ لوفتهانزا از جملــه این ایرالین ها بود که بخش‬ ‫زیادی از پروازهای ایران به مقصد اروپا را پوشش می داد‪ ،‬این‬ ‫ایرالین قبل از شایع شــدن ویروس کرونا‪ ،‬پروازهای ایران را‬ ‫تعلیق کرده بود و هنوز هم برنامه مشخصی برای از سرگیری‬ ‫پروازها ندارد‪ .‬امارات و ترکیش هم برای ازســرگیری پروازها‬ ‫به تعداد زیادی از کشــورها اعالم امادگــی کرده اند اما فعال‬ ‫برای مقصد ایران محدودیت قائل شــده اند‪ ،‬هرچند در ســفر‬ ‫وزیر خارجه کشــورمان به ترکیه‪ ،‬رایزنی هایی شده است اما‬ ‫این که در اینده چه اتفاقی می افتد و چه کشورهایی مسافران‬ ‫ایرانی را می پذیرند‪ ،‬مهم اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم تر از مســاله‬ ‫مســدود بودن مرزهای هوایی و زمینی‪ ،‬اقتصاد کشورها است‬ ‫که به خاطر کرونا دچار چالش شده است‪ ،‬الزمه سفر خارجی‬ ‫توســعه اقتصاد اســت‪ .‬درحال حاضر بیشتر اقشــار جامعه‬ ‫حتی قشــری که مداوم ســفرهای خارجی داشتند‪ ،‬به مرزی‬ ‫رســیده اند که دیگر مثل گذشته نمی توانند به خارج از کشور‬ ‫ســفر کنند‪ .‬رییس هایت مدیره انجمن صنفی دفاتر ســفر و‬ ‫گردشگری استان تهران ادامه داد‪ :‬ما انقدر محو ویروس کرونا‬ ‫شده ایم که از اثر تحریم و نرخ دالر که از مرز ‪ ۱۸‬هزار تومان‬ ‫گذر کرده اســت‪ ،‬غافل مانده ایم‪ ،‬با این دالر دیگر چه کسی‬ ‫می تواند سفر خارجی برود‪ ،‬انگار پشت کرونا پنهان شده ایم و‬ ‫دولت چشــم اش را بسته است‪ .‬رفیعی شاد با اشاره به مزایایی‬ ‫که ویروس کرونا برای ایران داشت و سبب همدردی و درک‬ ‫مشــترک دنیا با ما شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشــور ما قبل از کرونا‬ ‫با تحریــم مواجه بود‪ ،‬این ویروس تیــر خالصی بود به همه‬ ‫مشــکالت ما‪ .‬حتی اگر درمان این ویروس پیدا شود وضعیت‬ ‫اقتصادی مردم دیگر به گونه ای نیست که توقع داشته باشیم‬ ‫مثل گذشــته ســفر خارجی بروند‪ .‬در همین تعطیالت نیمه‬ ‫خردادماه و عید فطر که همیشه هتل های مازندران از مسافر‬ ‫پُر می شــد‪ ،‬ظرفیت هتل ها به ‪ ۵۰‬درصد هم نرســید‪ ،‬مردم‬ ‫نمی توانند مثل گذشته سفر بروند‪.‬‬ ‫رایزنی با سفرای‪ 7‬کشور برای رونق گردشگری ایران‬ ‫معاون گردشگری کشــور گفت‪ :‬در تیر سال جاری سه رویداد‬ ‫گردشــگری و منتخب ملی در اســتان های خراســان رضوی‪،‬‬ ‫یزد و اذربایجان شــرقی برای ایجاد نشــاط در ســطح جامعه‬ ‫با تاکید دکتر مونســان برگزار می شــود و مجوز برگزاری این‬ ‫رویدادها از ســوی ســتاد مدیریت بیماری کرونا گرفته شده‬ ‫اســت‪ .‬ولی تیموری (معاون گردشگری کشور) در جلسه ای که‬ ‫با نمایندگان تشکل های گردشگری و مدیران کل دفاتر معاونت‬ ‫گردشــگری با موضوع تهیه برنامــه ای قابل اجرا برای تحریک‬ ‫تقاضا در حوزه گردشــگری عصر روز سه شنبه ‪ 27‬خرداد ‪99‬‬ ‫در ســالن خلیج فارس معاونت گردشــگری برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«پیشــنهادهایی برای اجرای یک برنامــه کوتاه مدت در قالب‬ ‫تحریک تقاضا از سوی تشــکل های گردشگری ارائه شد‪ .‬البته‬ ‫برنامه های میان مدت و بلندمدت هم در نظر گرفته شده است‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬باید برنامه ای که تهیه و نوشــته می شــود‪ ،‬همراه با‬ ‫اقدامات عملی برای اعتمادسازی باشد‪ .‬تهیه پروتکل ها‪ ،‬ترجمه‪،‬‬ ‫تهیه کلیــپ و‪ ...‬را می توان در داخل این برنامه دید‪ ».‬تیموری‬ ‫تصریح کرد‪« :‬موضوع بعدی که باید در این برنامه درنظر گرفته‬ ‫شود‪ ،‬تصویرسازی در کوتاه مدت است‪ ،‬باید نشان دهیم زمانی‬ ‫که یک گردشــگر وارد کشورمان می شــود چه اتباع خارجی و‬ ‫چه اتبــاع ایرانی‪ ،‬با اقداماتی که ما انجــام می دهیم و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی‪ ،‬خطری سالمت ان ها را تهدید نمی کند‬ ‫و ما به عنوان مقصد امن هستیم‪ ».‬معاون گردشگری کشور بیان‬ ‫کرد‪« :‬ما و بخش خصوصی باید کمک کنیم تا در کنار اموزش‬ ‫در خصــوص نحوه مواجه با کرونا‪ ،‬رعایــت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشتی در تاسیســات گردشگری نشان داده شود‪ .‬همچنین‬ ‫در بخــش تحقیقات بازار باید ببینیم چــه افرادی می خواهند‬ ‫به ایران ســفر کنند و شرایط همزیســتی با کرونا برای گروه و‬ ‫مخاطبان ما که قصد سفر دارند‪ ،‬مشخص کنیم‪ ».‬او افزود‪« :‬در‬ ‫بحث اقدامات حمایتی برای تاسیسات گردشگری‪ ،‬وزیر میراث‬ ‫و گردشــگری کارهای مختلفی انجام دادند‪ .‬به عنوان یک الزام‬ ‫نیاز اســت تا تورهای اشناسازی را در ابعاد داخلی و بین المللی‬ ‫برگزار کنیم‪ .‬همراهی دســتگاه هایی مانند صداوسیما و وزارت‬ ‫بهداشت درخصوص سفر ضروری است‪ ».‬تیموری تصریح کرد‪:‬‬ ‫«مجموعه اقداماتی که کشــور در مدیریت بیماری کرونا انجام‬ ‫داده است‪ ،‬موفقیت امیز بوده است‪ .‬ما یکی از حوزه هایی بودیم‬ ‫که بحث پروتکل سفر هوشمند را پیشنهاد داد یعنی سفر همراه‬ ‫با ســامت که مبنا کار قرار گرفت‪ ،‬همچنین در جلساتی که با‬ ‫وزارت کشــور داشتیم مصوبه از ســوی این وزارتخانه با عنوان‬ ‫معیشت به عالوه ســامت تصویب و این موضوع تبدیل به یک‬ ‫گفتمان در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا شد‪».‬‬ ‫صدور گواهی سالمت توسط بخش خصوصی برای‬ ‫هتل هایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند‬ ‫معاون گردشگری کشــور بیان کرد‪« :‬امادگی داریم بازدیدها‬ ‫و بازرســی ها را به خود اصناف واگذار کنیــم تا ان ها گواهی‬ ‫ســامت را برای هتل هایی که پروتکل های ســفر هوشمند را‬ ‫رعایــت می کنند‪ ،‬صادر کنند‪ ،‬همان کاری که کشــور ترکیه‬ ‫انجام می دهد‪ .‬ســازوکار اجرایی تحقق این موضوع را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار می کنیم ما هم در این زمینه حمایت می کنیم‬ ‫تا اعتمادسازی در خصوص سفر امن بیشتر شود‪».‬‬ ‫برگزاری ماهانه یک جشنواره گردشگری در هر استان‬ ‫او از برگزاری ماهانه یک جشــنواره گردشــگری در هر استان‬ ‫خبر داد و تصریح کرد‪« :‬دو پروتکل بهداشتی که ملی بوده و بر‬ ‫اساس استانداردهای بین المللی و پروتکل های سازمان جهانی‬ ‫گردشگری و سازمان بهداشت جهانی نوشته شده و مورد تایید‬ ‫ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا قرار دارد و وزارت بهداشت‬ ‫نیز تصویب کرده اســت‪ ،‬باید ترجمه شــود‪ 70 ،‬درصد ان نیز‬ ‫انجام شــده اســت‪ ».‬تیموری افزود‪« :‬نکته بعدی در تحریک‬ ‫تقاضا برای سفر‪ ،‬ایجاد فرصت سفر در قالب های مختلف مانند‬ ‫تعطیلی پنج روز در پاییز و زمســتان برای کارمندان است که‬ ‫در گذشــته در هیئت دولت مطرح شد‪ ،‬یعنی ما باید فرصتی‬ ‫را برای جبران سفرهای نوروزی که به دلیل شیوع کرونا انجام‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬ایجاد کنیم‪ ».‬او اظهار کرد‪« :‬طراحی تعطیالت‬ ‫پایان هفته توسط دوســتان ما در حوزه های مختلف در حال‬ ‫پیگیری اســت تا به تعطیالت روز جمعه‪ ،‬پنجشنبه نیز اضافه‬ ‫شود‪ ،‬در حقیقت باید به سمت فراهم کردن فرصت سفر برای‬ ‫مردم باشــیم‪ ».‬معاون گردشگری کشــور درباره رایزنی های‬ ‫بین المللی برای جذب گردشگر خارجی در این ایام گفت‪« :‬در‬ ‫بحث رایزنی های بین المللــی اقداماتی انجام دادیم و دو هفته‬ ‫اســت که به شکل مرتب در کانالی که در فضای مجازی برای‬ ‫رایزن های فرهنگی و ســفرا ایجاد کردیم‪ ،‬وارد تعامل شدیم‪،‬‬ ‫حداقل تا به امروز با هفت ســفیر کشورهایی همچون مالزی‪،‬‬ ‫تونــس‪ ،‬اذربایجــان و‪ ...‬ارتباط برقرار کردیــم تا با طرف های‬ ‫خود صحبت کنند‪».‬او افزود‪« :‬ســفرای مــا نیز برای بازیابی و‬ ‫رونق گردشــگری بین المللی جلساتی گذاشتند‪ ،‬این رایزنی ها‬ ‫بین المللی از طرف ما اغاز شــده اســت و بخش خصوصی نیز‬ ‫ماننــد اژانس داران و هتلداران نیز بــا همتایان خود مذاکره‬ ‫کنند تا رایزنی ها به شکل شبکه ای انجام شود‪».‬‬ ‫پیگیر بودجه برای تبلیغات گردشگری ایران‬ ‫در سطح بین المللی هستیم‬ ‫تیمــوری دربــاره تبلیغات در حــوزه گردشــگری گفت‪« :‬از‬ ‫زمان حضور خود در معاونت گردشــگری موضوع تبلیغات در‬ ‫شــبکه های معروف را پیگیری کردم‪ ،‬دولت با توجه به مسائل‬ ‫تحریم و کرونا از لحاظ اقتصادی مشــکل دارد‪ ،‬اما تمامی این‬ ‫موارد در قالب نامه برای رئیس جمهوری ارســال شــد‪.‬رییس‬ ‫جمهور نیز دستور دادند و به سازمان برنامه وبودجه این موضوع‬ ‫ابالغ شــد‪ .‬این سازمان مطرح کرده بود که باید این موضوع به‬ ‫شــکل مصوبه تصویب شــود‪ ،‬اکنون این مصوبه در کمیسیون‬ ‫فرهنگی دولت قرار دارد به این منظور برنامه ای دقیق توســط‬ ‫معاونت گردشــگری تهیه به ان ها ارائه و قرار شد‪ ،‬بودجه ای‬ ‫برای تبلیغات در خارج از کشــور و برداشتن تصویر غیرواقعی‬ ‫از ایران و بحث های اعتمادســازی در نظر گرفته شــود‪ ،‬البته‬ ‫مسیرهای گرفتن این بودجه طی شده است‪».‬‬ ‫برای رونق گردشگری باید به سمت اجرای تورهای‬ ‫مستقل و انفرادی حرکت کنیم‬ ‫او با بیان اینکه بحث گردشگران انفرادی‪ ،‬یک رویه بین المللی‬ ‫اســت و در شــرایط کرونا نیز به این موضوع تاکید می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬گردشــگری انفرادی چندین ســال است که در‬ ‫ســطح جهان مطرح شده و با شیوع کرونا تاکید بیشتری شده‬ ‫اســت‪ .‬برای اینکه به ســمت روند بین المللی پیش برویم باید‬ ‫به طرف تورهای مســتقل و انفرادی حرکــت کنیم‪ ».‬تیموری‬ ‫افزود‪« :‬برای رونق گردشــگری داخلــی باید بخش خصوصی‬ ‫کمک کند و پیشــنهادهای خود را در ایــن زمینه ارائه دهد‬ ‫تا تمام تاسیسات گردشــگری ما درگیر شوند‪ ،‬در بعد داخلی‬ ‫ما ســفر به اندازه کافی داریم‪ ،‬اما این سفرها باید در قالب یک‬ ‫پکیج از سوی فعاالن گردشگری مانند دفاتر خدمات مسافرتی‬ ‫و گردشــگری و راهنمایان و‪ ...‬تعریف و در نظر گرفته شود‪».‬‬ ‫معاون گردشگری بیان کرد‪« :‬باید سفر کردن با تور برای مردم‬ ‫فرهنگ ســازی شــود و حتی ویژگی ها و مزایای این نوع سفر‬ ‫برای مردم تشــریح شود‪ ،‬در حقیقت زنجیره سفر باید پیوسته‬ ‫شود‪ .‬باید پکیجی را برای گردشگران طراحی کنیم که باصرفه‬ ‫باشد‪ .‬البته این پکیج باید برای گردشگران خارجی نیز در نظر‬ ‫گرفته شــود‪ ».‬او افزود‪« :‬اکنون گردشگری انفرادی در سطح‬ ‫دنیا مطرح اســت‪ ،‬برای این که ما هــم بتوانیم از این موضوع‬ ‫بهره مند شــویم باید ابتکار عمل داشــته باشیم و برای نشان‬ ‫دادن سفر ایمن همراه با سالمت‪ ،‬کلیپ هایی طراحی کنیم که‬ ‫در ان رعایت پروتکل های بهداشتی نمایش داده شود‪».‬تیموری‬ ‫تصریح کرد‪« :‬انجمن ها و تشکل های ما برای تحریک تقاضای‬ ‫سفر در بعد داخلی و بین المللی برنامه های خود را ارائه دهند‪».‬‬ ‫او از برنامه ریزی برای برگزاری هفته های فرهنگی ‪ 31‬اســتان‬ ‫در اســتان های هم جوار یا منطقه ای به شکل دوره ای خبر داد‬ ‫و اظهار کــرد‪« :‬هفته های فرهنگی باید توســط انجمن ایران‬ ‫به عنوان کانون ملی گردشــگری دفاتر ما برای تحریک تقاضا‬ ‫برنامه ریزی اجرا و برگزار می شود‪ .‬همچنین قرار است ‪ 31‬تور‬ ‫اشناســازی از تورگردانان‪ ،‬اصحاب رسانه‪ ،‬بالگرها‪ ،‬افراد موثر‬ ‫و‪ ...‬یک استان در استان های هم جوار و منطقه برگزار شود‪».‬‬ ‫برگزاری همایش بین المللی تورگردانان در ایران‬ ‫تیموری با اشــاره به برنامه ریزی برای برگزاری همایش بزرگ‬ ‫تورگردانان در ســطح بین المللی گفت‪« :‬برای این همایش از‬ ‫کشــورهای حوزه هدف گردشــگری ایران دعوت می کنیم و‬ ‫در حاشیه ان نشســت های دوطرفه با فعاالن کشورهای بازار‬ ‫هدف گردشگری ایران برگزار می شود‪ ،‬همچنین تورهای اشنا‬ ‫سازی برای کشــورهای هدف که بیشتر کشورهای همسایه و‬ ‫منطقه هستند‪ ،‬برگزار خواهیم کرد‪ ».‬معاون گردشگری عنوان‬ ‫کرد‪« :‬برگزاری روز گردشــگری ایران در چهار کشــور ترکیه‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬المان و هندوســتان که بازارهای هدف ما هستند‪،‬‬ ‫در نظر گرفته شــده است‪ ».‬او درباره دیگر برنامه های معاونت‬ ‫گردشــگری برای تحریک تقاضای ســفر در سطح بین المللی‬ ‫گفت‪« :‬هشت تور اشناســازی بین المللی و نشست های بی تو‬ ‫بی از کشورهای اذربایجان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عمان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫روســیه‪ ،‬عراق و افغانستان توسط انجمن صنفی دفاتر خدمات‬ ‫مســافرتی و گردشــگری و چهار تور اشناســازی بین المللی‬ ‫و نشســت بی تو بی از کشــورهای چین‪ ،‬هندوستان‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫فرانسه توســط جامعه تخصصی تورگردانان برگزار می شود‪».‬‬ ‫تیموری تصریح کرد‪« :‬از دیگر برنامه ها برای رشــد و توســعه‬ ‫گردشگری بین المللی می توان به برگزاری هفته های فرهنگی‬ ‫ایران حداقل در ‪ 10‬کشور بازار هدف که امکان جذب باالتری‬ ‫دارند‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫بودجه چند میلیاردی برای موزه های خصوصی در راه است‬ ‫مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی معتقد اســت‪:‬‬ ‫اتفاق اساسی که در حوزه موزه داری در حال رخ دادن است‪ ،‬نیاز به‬ ‫تغییر و توجه به کیفیت و محتواست‪ .‬به زودی این روند در قالب‬ ‫اجرایی رخ نمایی خواهد کرد‪ .‬محمدرضا کارگر (مدیرکل موزه ها و‬ ‫اموال منقول فرهنگی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی) با اشاره به گشایش چند موزه جدید در سال ‪۹۹‬‬ ‫گفت‪ :‬یک موزه منطقه ای در بوشهر‪ ،‬یک موزه استانی در یاسوج و‬ ‫دو موزه محلی در طول سال جاری افتتاح خواهند شد‪ .‬ضمن انکه‬ ‫چند موزه در مشهد و گیالن افتتاح خواهد شد و شاهد بازگشایی‬ ‫چند موزه که مجموعه موزه های بنیاد مســتضعفان خواهیم بود‪.‬‬ ‫بخش خصوصی نیز حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬موزه افتتاح خواهد کرد و تمام‬ ‫این فعالیت ها مقدمه ای برای اســتقبال از قرن ‪ ۱۵‬و ورود به سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬خواهد بود‪ .‬تصور ما ان است که سال ‪ ۱۳۹۹‬و سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ســال های خوبی برای موزه ها به لحاظ گسترش و توسعه یکباره‬ ‫موزه ها باشد‪ .‬کارگر در پاسخ به این سوال که ایا توسعه و گسترش‬ ‫موزه ها برای ورود به قــرن ‪ ۱۵‬فقط با نگاه کمی و افزایش تعداد‬ ‫انهاست یا انکه به ابعاد کیفی و شعارهای ایکوم که در روز جهانی‬ ‫موزه ها اعالم می شود هم توجه ویژه ای می شود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال ایکوم‬ ‫بهتوسعهفضاهایمجازیومخاطبینیکهمی توانیمازطرقمختلف‬ ‫جذب کنیم توجه دارد‪ .‬در این راستا ‪ ۱۰۰‬موزه و محوطه تاریخی‬ ‫کشور به اینترنت با پهنای باند ‪ ۷۰‬گیگ مجهز می شوند‪ .‬هرچند‬ ‫از دو ماه پیش این خبر را اعالم می کنیم اما به زودی شاهد مجهز‬ ‫شدن تمام این موزه ها خواهیم بود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬ایجاد با نکی قوی‬ ‫برای موزه ها در سایت میراث یکی دیگر از برنامه هاست تا مخاطبان‬ ‫بتوانند بازدید مجازی از موزه ها داشته باشند‪ .‬همچنین امکان بازدید‬ ‫زنده از موزه ها را فراهم خواهیم کرد‪ .‬برای باال بردن محتوای موزه ها‬ ‫بودجه مناســبی برای موزه های خصوصی درنظر گرفته ایم که از‬ ‫همیشه بیشتر است‪ .‬هرچند نمی توانیم رقم بودجه را اعالم کنیم‬ ‫اما این بودجه چند میلیارد تومان و قابل توجه است‪ .‬درخصوص‬ ‫موزه های وابسته به وزارتخانه میراث فرهنگی نیز اعتبارات خوبی‬ ‫برای تاکید بر محتوای مفید اختصاص داده ایم‪ .‬ضمن انکه بودجه‬ ‫برخی موزه ها به صورت هیات امنایی پرداخت می شود و درامدهای‬ ‫اختصاصی از ان خودشان خواهد بود‪ .‬هیات امنایی و اختیارات و‬ ‫اینکه درامدهای موزه به خود موزه بازمی گردد‪ ،‬پایه های اساسی‬ ‫برای تغییر را بنیاد می نهد‪ .‬سعی ما بران است تا زمینه تغییرات‬ ‫را در موزه ها ایجاد کنیم نه انکه یک فرمول را دیکته کنیم‪ .‬موزه‬ ‫باید از درون به جوشش در بیاید و فعالیت هایش خودجوش باشد و‬ ‫ بتواند مطالبات مردم را محقق کند‪ .‬وقتی موزه ها در سایه رقابت قرار‬ ‫بگیرند‪ ،‬انگاه است که فعالیت شان برای جذب مخاطب و تامین نیاز‬ ‫و خواسته انها بیشتر می شود‪ .‬ساختارها‪ ،‬تصمیم گیری ها‪ ،‬شرایط‬ ‫کرونایی‪ ،‬نیاز جامعه دست به دست هم می دهد تا کم کم شاهد این‬ ‫تغییرات باشیم‪ .‬امیدواریم طی سال جاری این تغییرات محسوس تر‬ ‫اتفاق بیافتــد‪ .‬مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی‬ ‫معتقد است‪ :‬اتفاق اساسی که در حوزه موزه داری در حال رخ دادن‬ ‫است‪ ،‬نیاز به تغییر و توجه به کیفیت و محتواست‪ .‬به زودی این روند‬ ‫در قالب اجرایی رخ نمایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫دربارهدستمزدهایغیرشفافکنسرت هایانالین‬ ‫فاکتورهاییکهبرایحالخوبمردمصادرشد!‬ ‫علیرضا سعیدی‬ ‫هرگز نمی توانید خود و دیگری را متقاعد کنید که سال ‪ ۱۳۹۹‬حداقل تا به امروز که مشغول مطالعه این گزارش‬ ‫هستید‪ ،‬اگر نگوییم «متفاوت ترین» اما قطعاً یکی از متفاوت ترین و تکراری نشدنی ترین مقاطع زندگی تان نبوده‬ ‫است؛ تکرار می کنم‪ ،‬هرگز نمی توانید‪ .‬چون این سال از همان ابتدای بهارش که به واسطه یک بیماری با زمستانش‬ ‫پیوند خورد‪ ،‬این خبر تقریباً بد را به ما داد که‪ :‬مبادا فکر کنید همه چیز رو به راه اســت! «کووید ‪ »۱۹‬بدجوری‬ ‫حالمان را گرفت‪ ،‬همه زنجیره ها و ارتباطات انسانی را به یک بار قطع کرد‪ ،‬مانند کارتون ها و داستان هایی که در دوران‬ ‫کودکی نشانمان می دادند که وقتی زمستانی از راه می رسد‪ ،‬همه جا ساکت می شود و این موسیقی «سکوت» است‬ ‫که باید جای هر موسیقی و صدای دیگری را برایمان بگیرد‪ .‬چون قرنطینه بودیم و قرنطینه یعنی در خانه ماندن تا‬ ‫قطع یک زنجیره مستحکم بیماری که هنوز هم که هنوز پاره نشده و اگر هم مراقب نباشیم به این زودی ها هم پاره‬ ‫نمی شود که نمی شود‪ ...‬زنجیره ای که فارغ از تمام مشقت ها و سختی هایی که در معیشت و اقتصاد خانواده ها و مردم‬ ‫به وجود اورد‪ ،‬ما را از انچه «سرگرمی» می نامیم هم دور کرد‪ ،‬خیلی دور‪ .‬حتی همان یک ذره فراغت فرهنگی و لذت‬ ‫هنری که در سبد مصرف خانوار ایرانی یا بهتر بگوییم برخی خانوارهای ایرانی وجود داشت‪ ،‬به طور کامل حذف شد‬ ‫و شرایطی را ایجاد کرد که نه تئاتری روی صحنه باشد‪ ،‬نه فیلمی بر پرده اکران و نه موسیقی ای روی صحنه؛ رویه ای‬ ‫که با اعالم تعطیلی کامل اماکن فرهنگی شکل جدی تری به خود گرفت و متفاوت ترین بهار این چند دهه را برای‬ ‫تماشاگران و مخاطبان اثار فرهنگی هنری رقم زد و سرنوشت قصه را در این شرایط به یک جمله رساند‪« :‬همه جا‬ ‫تعطیل است‪ ».‬اما نمی شد دست روی دست گذاشت و بی خیال «حال خوب مردم» شد؛ زمستان تمام شده بود و‬ ‫چند روزی هم از بهار بی رمق‪ ۹۹‬گذشته بود‪ ،‬مردم با اینکه در صفحات مجازی مشغله ها‪ ،‬فعالیت ها و بعضاً اجراهای‬ ‫خانگی هنرمندان محبوب خود را دنبال می کردند‪ ،‬اما دلشان یک اتفاق مشابه با انچه پیش تر در روزهای عادی‬ ‫تجربه کرده بودند‪ ،‬می خواست‪ ،‬چیزی شبیه اجرای زنده یا اتفاقاتی از این دست‪ ...‬هنرمندان هم بدشان نمی امد‬ ‫کارهایی را برای مخاطبانشان بکنند چرا که هم نگران فراموش شدن از حافظه دیداری و شنیداری مخاطبان بودند و‬ ‫هم مایل بودند هرچند اندک‪ ،‬کاری کنند تا شرایط روحی جامعه از این حالت وهم انگیز و غم انگیز رهایی پیدا کند‪.‬‬ ‫وقتیقصهکنسرت هایانالینخیلی خیلیجدیمی شود!‬ ‫حاال قصه «کرونا» رفته رفته به جای جالب رسیده بود و ان ارائه ایده ها و طرح هایی برای رو در رویی با مخاطبان از‬ ‫طریق فضای مجازی به انواع و اقسام مختلف بود که فارغ از تئاتر و سینما که موشکافی ان جای دیگری می طلبد‬ ‫در موسیقی نیز تجلی پیدا کرد و ان ایده برگزاری «کنسرت های انالین» بود که قبل ترها در قالب جشنواره ها و‬ ‫رویدادهای موسیقایی ملی از جمله جشنواره موسیقی فجر در مرحله ازمون و خطا قرار گرفته بود‪ .‬حاال بعد از‬ ‫گذشت تقریباً ‪ ۳‬سال از اجرای این ایده ها‪ ،‬تکرار ان در شرایط کرونایی ابتدا توسط یک خواننده شناخته شده یعنی‬ ‫«روزبه نعمت اللهی» مطرح و اجرا و پس از ان با حمایت نهادهایی چون معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری‬ ‫تهران در قالب پروژه «نوروزخانه» و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری بنیاد رودکی و دفتر موسیقی وزارت‬ ‫ارشاد شکل جدی تری پیدا کرد‪ .‬متاسفانه بعد از چندی‪ ،‬شهد شیرین این ایده فرهنگی که حاال معلوم نیست‬ ‫سرمنشاء اصلی ان توسط چه فرد یا سازمانی پایه گذاری شد‪ ،‬به دلیل عدم شفافیت های الزم در ارائه امار استقبال‬ ‫مخاطبان و همچنین ماجرای دستمزدها وارد حاشیه شد‪ .‬حاشیه ای که اگر مدیریت رسانه ای و محتوایی بیشتری‬ ‫روی ان می شد قطعاً اصلی پروژه می توانست تبدیل به اتفاقی ماندگار در سخت ترین روزها شود که نشد‪ .‬تقریباً‬ ‫اوایل فروردین ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬بود که از سوی نهادهای رسانه ای مرتبط با شهرداری تهران از جمله برج میالد و‬ ‫معاونت امور اجتماعی فرهنگی هنری شهرداری تهران خبری به رسانه ها در قالب روزهای کرونایی ارسال شد که‬ ‫در ان از برگزاری اولین دوره برگزاری کنسرت های انالین با حمایت شهرداری تهران همکاری دفتر موسیقی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی (در حوزه صدور مجوز) و اجرای موسسه ای به نام «جام سبز» به مدیریت امیر حسین بی‬ ‫ریا طی پروژه «نوروزخانه» با حضور خوانندگانی چون امید حاجیلی‪ ،‬مهدی جهانی‪ ،‬روزبه بمانی‪ ،‬گروه استاد وحید‬ ‫اسداللهی‪ ،‬رضا یزدانی‪ ،‬گروه رستاک‪ ،‬حمید عسگری‪ ،‬گروه گیل و امارد به سرپرستی ناصر وحدتی‪ ،‬مهدی یغمایی‪،‬‬ ‫گروه «ژوانا»‪ ،‬حمید حامی‪ ،‬گروه «لیان بوشهر» به سرپرستی محسن شریفیان‪ ،‬سینا سرلک و اشوان از روز هشتم‬ ‫فروردین خبر داده بود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫واقعی رایگان» و یک اتفاق عجیب‬ ‫کنسرت‬ ‫تماشای «یک‬ ‫ِ‬ ‫البته بعد از ماجرای پروژه «نوروزخانه» که می تواند پروژه ای دارای امتیاز و دستاوردی مثبت برای مدیران شهری‬ ‫تلقی شود‪ ،‬کنســرت های انالین دیگری با هنرمندی گروه «دال»‪ ،‬گروه «داماهی»‪ ،‬و تعدادی دیگر برگزار شد‪.‬‬ ‫حتی برخی نهادها از جمله بنیاد فرهنگی هنری رودکی با حضور مجموعه هایی چون ارکستر ملی ایران‪ ،‬ارکستر‬ ‫سمفونیک تهران‪ ،‬علیرضا قربانی‪ ،‬همایون شجریان‪ ،‬بردیا کیارس‪ ،‬کیوان ساکت‪ ،‬وحید تاج‪ ،‬پرواز همای‪ ،‬علی زند‬ ‫وکیلی برنامه های متفاوتی را پیش روی مخاطبان قرار دادند‪ .‬ضمن اینکه اقدامات شــخصی دیگری نیز توسط‬ ‫هنرمندانی چون کیهان کلهر‪ ،‬ساالر عقیلی‪ ،‬حریر شریعت زاده‪ ،‬رضا صادقی‪ ،‬حسام الدین سراج‪ ،‬حامد همایون‬ ‫صورت گرفت که بر اهمیت ماجرای کنسرت های انالین افزود‪ .‬اگرچه بعدها به دلیل برخی از مشکالت ممیزی و‬ ‫مجوز برای برخی از گروه ها‪ ،‬حاشیه سازی ایجاد و منجر به تغییر برخی از برنامه ها شد‪ ،‬اما مهم ترین نکته مد نظر‬ ‫برگزارکنندگان نشاط بخشی و رعایت حال شهروندانی بود که در روزهای قرنطینه حوصله و شرایط حضور در اجرای‬ ‫زنده را نداشتند و این بار می توانستند خوانندگان و هنرمندان محبوبشان را از قاب فضای مجازی و از طریق سامانه ها‬ ‫و پلتفرم های دارای مجوزی ببینند که برایشان «یک کنسرتِ‬ ‫انالین رایگان» اجرا می کردند‪.‬‬ ‫واقعی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بله؛ «کنسرت رایگان»‪ .‬یعنی شما به عنوان یک مخاطب هیچ مبلغی را بابت ان پرداخت نمی کنید‪ ،‬اما می توانید بر‬ ‫اساسقراردادیکهسامانه هاوپلتفرم هابامجریانبرگزاریکنسرتمنعقدکردهبودند‪،‬بهتماشایکنسرتیبنشینید‬ ‫که دیدنش کام ً‬ ‫ال رایگان بود‪ .‬این یعنی یک اتفاق خوب که تا اینجای قصه هیچ چالشی را ایجاد نمی کند‪ .‬البته بماند‬ ‫که بعدها برخی از اپراتورهای تلفن همراه در یک شرایط عجیب و غریب که در گزارش دیگری به ان پرداخته شد‪،‬‬ ‫دست به بدعت های جدیدی زدند که ماجرای کنسرت های انالین را وارد فاز تازه ای کرد؛ شرایطی که هیچ رنگ‬ ‫و لعابی از «شفافیت» در ان وجود نداشت و ان قدر ماجرا را پیچیده و عجیب کرد که بعدها حرف و حدیث های‬ ‫فراوانی هم از ان به بیرون درز کرد‪ .‬حرف و حدیث هایی که همین ماجرای عدم «شفافیت» می تواند در صورت‬ ‫روشنگری حاشیه های زیادی را برای خیلی ها خلق کند‪ .‬اما در همین چارچوب بود که خود خوانندگان و گروه ها هم‬ ‫از برگزاری چنین رویدادهایی در فضای مجازی به شدت استقبال کرده و ابراز امیدواری می کردند تا هرچه زودتر در‬ ‫«انالین رایگان» با مخاطبانشان دیدار کنند‪ .‬کنسرت هایی که بعد از چند روز از برگزاری انها غیر از‬ ‫این کنسرت های‬ ‫ِ‬ ‫ماجرای رایگان بودن و مسائل پیرامون ان وارد چالش جدیدی به نام چالش امار «بازدیدکنندگان انالین» و تفاوت‬ ‫ان با «امار بازدیدکنندگان بعد از برگزاری کنسرت انالین» نیز شد و مسائلی را پدید اورد که پرسش های اساسی را‬ ‫برای مخاطبان‪ ،‬کارشناسان و اهالی رسانه ایجاد کرد‪ .‬اینکه ایا خوانندگان برای برگزاری و حضور در این کنسرت ها‬ ‫واقعاً بدون پول و در راه رضای مخاطبانشان حاضر به برگزاری کنسرت شده اند؟ ایا در چالش یا پیمایش «کنسرت‬ ‫انالین رایگان» چیزی به نام «دستمزد»‪« ،‬قرارداد» و این چانه زنی ها بین تهیه کنندگان‪ ،‬خوانندگان در یک طرف‬ ‫و مجریان برگزاری کنسرت های انالین وجود نداشت؟ ایا غیر از موارد انگشت شماری از هنرمندان که حاضر شدند‬ ‫بدون دریافت دستمزد برای خود و گروهشان دست به برگزاری کنسرت در فضای مجازی بزنند‪ ،‬هنرمندان شرکت‬ ‫کننده در این پروژه به ویژه خوانندگان ستاره پولی دریافت نکردند؟ ایا امارهایی که از سوی نهادها و مجموعه های‬ ‫میزبان برگزاری کنسرت ها تا به امروز در رسانه ها منتشر شده از شفافیت های الزم برخوردار است؟ ایا برگزاری‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 31‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1250‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫انتقاد حسین زمان از وزارت ارشاد‬ ‫تا هفته اینده مجوز ندهید‬ ‫ترانه ام را بدون توجه به تبعات ان‬ ‫منتشر می کنم‬ ‫کنسرت ها توانسته توجیه اقتصادی مناسبی در فرایند تولید‪ ،‬بازاریابی و فروش محصوالت موسیقایی کشورمان‬ ‫داشته باشد؟ اص ً‬ ‫ال چرا تاکنون گزارش اماری از میزان دستمزد گروه های حاضر در این کنسرت های انالین در اختیار‬ ‫مردم قرار نگرفته است؟ به هر حال همه این پرسش ها و پرسش هایی شبیه این ابهاماتی است که فارغ از اقدامات‬ ‫ارزشمندی که می تواند در این راستا مورد توجه و تشویق قرار گیرد‪ ،‬قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫دستمزدهایی که در اتاق های شیشه ای پرداخت نشد!‬ ‫اولین چالشی که در قالب همین پرسش ها مطرح می شود‪ ،‬بحث میزان دستمزد خوانندگان و گروه های اجرایی این‬ ‫کنسرت های انالین است که چه در پروژه های وابسته به شهرداری تهران و چه در پروژه های زیر مجموعه نهادهای‬ ‫دیگر شبهاتی را مطرح کرد مبنی بر اینکه تعدادی از خوانندگان دستمزدهای نجومی از مدیریت پروژه ها دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬مبالغی که از صحت و سقم ان تا لحظه انتشار این گزارش نیز از سوی هیچ نهادی تایید یا تکذیب نشده‬ ‫و فع ً‬ ‫ال در حد گمانه زنی و شایعه در بین اهالی رسانه دست به دست می شود‪ .‬حتی بسیاری از منابعی که ترجیح‬ ‫می دهند نامی از انها در رسانه ها و محافل هنری منتشر نشود‪ ،‬از پرداخت دستمزدهایی خبر می دهند که دربرگیرنده‬ ‫ارقام سرسام اور و هنگفتی است که ماجرای برگزاری کنسرت های انالین را در صورت روشن شدن رقم قراردادها‬ ‫و درست بودنشان وارد فاز تازه ای می کند که اگر بحث بیت المال و کلید واژه هایی از این دست را با انها ترکیب‬ ‫کنیم دیگر «رایگان» بودن اصل اقدام و پرداخت دستمزد از جیب «مردم» صورت جدی تری هم پیدا می کند! کما‬ ‫اینکه در این راستا هنوز مرجع مدیریتی از سوی شهرداری تهران یا بنیاد فرهنگی هنری رودکی برای میزان دقیق‬ ‫دستمزد خوانندگان و نوازندگان بحث قطعی نکرده است‪ .‬ذکر این نکته مهم خالی از لطف نیست که به هر حال در‬ ‫چارچوب نظام اقتصادی موسیقی‪ ،‬موضوع انعقاد قرارداد‪ ،‬دریافت دستمزد در فعالیت ها و اجراهای زنده موسیقایی‬ ‫امری معمول و قانونی است که بین امضاکنندگان قرار داد اعم از خواننده‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬کنسرت گذار در وجوهات‬ ‫مختلفی منعقد می شود‪ .‬شرایطی که در اعالم کردن رقم قرارداد و رسانه ای کردن ان نیز شرط و شروطی ذکر‬ ‫می شود که ان هم می تواند امری طبیعی به نظر اید‪ .‬کما اینکه در همین زمینه قوانین موجود دسترسی ازاد به‬ ‫اطالعات برخی شرایط قانونی را تعیین کرده که می توان ان را هم در مواردی قانونی به صورت عمومی عنوان کرد‪.‬‬ ‫اما نکته حائز اهمیت اینجاست که وقتی در این شرایط بحرانی‪ ،‬ماجرای برگزاری «کنسرت انالین» ان هم به صورت‬ ‫«رایگان» به میان می اید و هنرمند نیز با شور و هیجانی وصف ناپذیر از حضورش در این کنسرت های انالین سخن‬ ‫می گوید‪ ،‬پس باید به گونه ای اعالم شود که همین خواننده و هنرمند در ازای دریافت مبلغ قابل توجهی حاضر به‬ ‫حضور در این اجراهای رایگان شده است‪ ،‬حتی باید میزان دریافت این مبلغ نیز به صورت شفاف اعالم شود‪ .‬چرا که‬ ‫اوالً این هزینه کرد از جیب بیت المال بوده و دوماً این تصور برای مخاطب به وجود می اید که خواننده مورد نظر برای‬ ‫حضور در کنسرت انالین‪ ،‬انچنان هم رایگان در برنامه حضور نداشته و به واسطه دریافت یک دستمزد برای خود یا‬ ‫گروهش راضی به اجرای برنامه شده است‪.‬‬ ‫دستمزدگرفتنیادستمزدنگرفتن؛مسالهایناست؟‬ ‫قطعاً برگزاری کنسرت انالین برای خواننده و گروه نوازنده (که در این شرایط کرونایی محل درامد دیگری غیر از‬ ‫اجرای کنسرت ندارند) امر انتقاد برانگیزی نیست چرا که این مجموعه به واسطه یک تالش گروهی و انعقاد یک‬ ‫قرارداد مالی شرایطی را فراهم کرده که مردم بدون پرداخت هزینه ای به تماشای یک ساعت کنسرتی بنشینند‬ ‫که در روزهای غیر کرونایی برای دیدن ان باید هزینه های هنگفتی را متقبل شوند و حاال به دلیل ایجاد شرایطی‬ ‫جدید از سوی یک مجموعه که با خواننده و گروه هم قرارداد بسته می توانند رایگان از یک اجرای زنده لذت ببرند‪.‬‬ ‫اما پرسش و ابهام اصلی اینجاست که چرا در این زمینه شفافیتی برای اعالم هزینه ها و قراردادها نیست؟ چه بسا‬ ‫در ماجرای کنسرت انالین یکی از خواننده های پرطرفدار‪ ،‬شنیده شده که وی از مجموعه ای که برای کنسرتش‬ ‫قرارداد بسته مبلغ نجومی دریافت کرده که به هیچ وجه حتی با منطق اقتصادی برگزاری کنسرت در شرایط عادی‬ ‫هم توجیه پذیر نیست! محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی روزهای اولیه‬ ‫برگزاری کنسرت های انالین بود که به دلیل انتشار برخی از شبهات و پرسش های مطرح شده از میزان دستمزدهای‬ ‫میلیونی که رفته رفته تبدیل به بحث اصلی کنسرت های انالین رایگان در میان اصحاب رسانه شده بود گفت‪« :‬رابطه‬ ‫مالی بین خوانندگان و سیاست هایی که در این زمینه برای برگزاری پروژه «نوروزخانه» طراحی شده است‪ ،‬مجموعه‬ ‫نکاتی است که ما از ان بی اطالعیم و فقط در حوزه صدور مجوز با برگزارکنندگان همکاری کرده ایم‪ .‬کما اینکه طی‬ ‫هفته های گذشته خوانندگان دیگری از جمله رضا صادقی‪ ،‬روزبه نعمت اللهی‪ ،‬حامد همایون‪ ،‬فرزاد فرخ و تعدادی‬ ‫دیگر نیز برای برگزاری کنسرت های مجازی نسبت به دریافت مجوزهای الزم اقدام کرده بودند و دفتر موسیقی نیز‬ ‫بر اساس ضوابط قانونی این حوزه‪ ،‬همکاری و مساعدت الزم را با دست اندرکاران این پروژه ها انجام داده و می دهد‪.‬‬ ‫برگزاری کنسرت های مجازی در روزهایی که در ان قرار گرفته ایم از نظر ما اتفاق خوبی است که می تواند به عنوان‬ ‫یکی از وجوهات سرگرم کننده برای مردم در روزهایی که باید در خانه بمانند مورد توجه قرار بگیرد اما انچه در‬ ‫حوزه های مالی این پروژه ها انجام می گیرد‪ ،‬موضوعی است که در حوزه وظایف دفتر موسیقی نیست و من نمی توانم‬ ‫در این حوزه اظهارنظری داشته باشم‪».‬‬ ‫شفاف سازی‪ ،‬شفاف سازی و شجاعت در شفاف سازی؛ فقط همین!‬ ‫به هر حال با توجه به بازگشایی مجدد تاالرهای اجرای موسیقی که می بایست بر اساس پروتکل های بهداشتی ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا با ظرفیت‪ ۵۰‬درصد مخاطبان انجام پذیرد‪ ،‬ماجرای برگزاری کنسرت های انالین که می توانست‬ ‫تبدیل به یک جریان موثر در اینده شود و طیف گسترده تری از مخاطبانی را که توانایی مالی حضور در اجراهای زنده‬ ‫ندارند‪ ،‬به سمت موسیقی بکشاند‪ ،‬در مرحله حاشیه متوقف شده است‪ .‬فراموش نکنیم هم زمان با بحران کرونا در‬ ‫برخی دیگر از کشورها شرایط هم دردی هنرمندان با مردم به گونه ای دیگر هدایت شد و این هنرمندان و خوانندگان‬ ‫بودند که دست در دست دولت ها و مجموعه های مردم نهاد تالش کردند نه تنها پولی را برای اجرای برنامه هایشان‬ ‫در کنسرت های انالین دریافت نکنند‪ ،‬بلکه از جیب خود هم برای کمک به مقابله با بیماری کووید ‪ ۱۹‬خرج کنند‪.‬‬ ‫این شرایط قطعاً درباره بسیاری از هنرمندان ما هم صدق می کند و نگارنده تردیدی ندارد که شاید در بین همین‬ ‫خوانندگانی که احتماالً هزینه های زیادی را برای برگزاری کنسرت های انالین خود دریافت کرده اند هنرمندانی بوده‬ ‫باشند که این مبالغ را صرف امور خیریه در جهت مبارزه با ویروس کرونا یا دستمزد گروه نوازندگان خود کرده اند‪ .‬اما‬ ‫روی صحبت این گزارش خطاب به مدیران مجموعه ها‪ ،‬پلتفرم ها‪ ،‬وی اودی ها‪ ،‬نرم افزارها و اپلیکیشن هایی است که‬ ‫اوالً از جیب بیت المال هزینه هایی را برای برگزاری کنسرت ها کردند که می بایست برایشان گزارش مالی ارائه دهند‬ ‫و دوماً گزارش کاملی از میزان دقیق «امار بازدیدکنندگان انالین» نسبت به امار «بازدیدکنندگان افالین» را ارائه‬ ‫دهند تا شبهات موجود در این زمینه نیز برطرف شده و شیرینی برگزاری این کنسرت های انالین را که تقریباً بخش‬ ‫زیادی از مردم با ان ها ارتباط خوبی برقرار کردند‪ ،‬دو چندان کنند‪ .‬به طور حتم اگر «شجاعت» در بیان «شفافیت»‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬قطعاً گام های مهم و مستمری در انتظار برگزاری کنسرت های انالین در دوران کرونایی برداشته‬ ‫می شود و مردم نیز با این فضای جدید از مصرف محصوالت هنری خود‪ ،‬همراهی بیشتری با مجموعه ها و نهادهای‬ ‫مرتبط با این موضوع خواهند داشت‪ .‬ذکر این نکته نیز الزم است که در روزهایی که گروه ها و هنرمندان مختلفی‬ ‫مشغول برگزاری کنسرت بودند‪ ،‬تعدادی از هنرمندان و خوانندگان شناخته شده و گران قیمت نیز بودند که بدون‬ ‫در نظر گرفتن دستمزد و قرارداد کنسرت هایی را در صفحه های مجازی خود و برخی پلتفرم ها برگزار کردند که به‬ ‫معنا و مفهوم مطلق کلمه رایگان بوده اند‪.‬‬ ‫حســین زمان نســبت بــه عــدم ارائه مجوز بــه اهن ‬ ‫گ‬ ‫«برادرجان» توســط وزارت ارشــاد انتقاد کرد‪ .‬او نوشته‬ ‫است‪ :‬اگر تا هفته اینده من را بی پاسخ بگذارید حق خود‬ ‫می دانم ترانه ام را بدون توجه به تبعات ان منتشــر نمایم‪.‬‬ ‫حســین زمان خواننده موسیقی نسبت به عدم ارائه مجوز‬ ‫به یکی از اهنگ هایش (برادرجان) توســط وزارت ارشاد‬ ‫با انتشــار یادداشتی انتقاد کرد‪ .‬حســین زمان در صفحه‬ ‫اینســتاگرامش نوشته است‪« :‬شش ماه است صدور مجوز‬ ‫برای ترانــه برادرجان معلق مانده‪ .‬تقریبــاً هر روز پیگیر‬ ‫بوده ام و جواب درست و روشــنی دریافت نکرده ام‪ .‬چون‬ ‫پاسخ روشن ندادند و دائم به اینده موکول کردند‪ ،‬صبوری‬ ‫کردم تا بهانه دســت کسی ندهم‪ ،‬ولی این صبوری حدی‬ ‫دارد‪ .‬ترانه برادر جان در کنســرت مرداد ســال گذشــته‬ ‫مجوز اجرای صحنه ای داشــت ولی از چهارم دی ماه سال‬ ‫گذشته که درخواســت مجوز انتشار دادم من را بی جواب‬ ‫گذاشته اند‪ .‬البته در شرایطی که نازل ترین کارها در کمتر‬ ‫از یــک هفته مجوز می گیرند‪ .‬قرار نیســت به هر قیمتی‬ ‫سکوت نمایم‪ .‬امروز از شــما صدقه نخواهم گرفت‪ .‬اگر تا‬ ‫هفته اینده من را بی پاســخ بگذاریــد حق خود می دانم‬ ‫ترانه ام را بدون توجه به تبعات ان منتشر نمایم‪ ».‬گفتنی‬ ‫اســت ترانه ســرای اهنگ برادر جان علی اکبر یاغی تبار‬ ‫اســت و محمدرضا چراغعلی تنظیم و اهنگسازی ان را به‬ ‫عهده داشته است‪.‬‬ ‫احتمال برگزاری کنسرت انالین‬ ‫در مناسبت های خاص‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهران با اشــاره به‬ ‫استقبال شهروندان از برگزاری کنسرت های انالین گفت‪:‬‬ ‫شــهرداری تهران با اینکه وظیفه ای در برگزاری کنسرت‬ ‫ندارد اما شــاید در مناســبت های خاص این کنســرت ها‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫محمدرضا جوادی یگانه در مورد ســرانجام کنسرت های‬ ‫انالین که درایام نوروز توسط شهرداری تهران و خوانندگان‬ ‫اجرایی می شد گفت‪ :‬نظرسنجی ها نشان داد که ‪ 5‬درصد‬ ‫مردم تهران اعالم کردند که کنسرت های انالین را تماشا‬ ‫کردند اما از انجایی که این کنسرت ها به صورت انالین بر‬ ‫بستر اینترنت بود‪،‬قطعا مردم در اقصی نقاط ایران و حتی‬ ‫خارج از کشــور ممکن است این کنســرت ها را مشاهده‬ ‫کرده باشند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه شــرکت برگزار کننــده تیوا نیز اعالم‬ ‫کرده اســت که براساس «ای پی» تا حدود ‪ 6‬میلیون این‬ ‫کنســرت ها را مشــاهده کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عدد ثابتی‬ ‫نداریم اما بررســی فضای مجازی نشــان داد که استقبال‬ ‫از برخی کنسرت ها همچون علیرضا قربانی یا جناب خان‬ ‫بسیار زیاد بوده است‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه‬ ‫برگزاری کنســرت انهم به صورت انالین یک اتفاق جدید‬ ‫و نویی بود که در کشــور رخ داد‪ ،‬در مورد تدارم برگزاری‬ ‫اینگونه کنســرتها افزود‪ :‬وظیفه شهرداری تهران برگزاری‬ ‫کنسرت نیست و ما در ایام نوروز برای تشویق مردم به در‬ ‫خانه ماندن و پرکردن اوقات فراغت انها اقدام به برگزاری‬ ‫چنین مراســماتی کردیم و تصمیم جــدی بر ادامه دادن‬ ‫کنســرت های انالین نداریم اما شــاید در مواقع خاص و‬ ‫مناسبتی کنسرت های انالین برگزار شود‪.‬‬ ‫محمودرضا رحیمی‪ ،‬سخنگوی خانه تئاتر خبر داد‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1250‬شنبه‪ 31‬خرداد ماه‪ • 1399‬سال سیزدهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:06‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪20:23‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:45‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:02‬‬ ‫‪05:49‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام على علیه السالم ‪:‬‬ ‫بنده به سبب بى‏ صبرى‪ ،‬خودش را از روزى حالل محروم‬ ‫مقدر هم نصیبش نمى‏ شود‪.‬‬ ‫مى‏کند و بیشتر از روزى ّ‬ ‫شرح نهج البالغه(ابن ابی الحدید) ج‪ ،3‬ص‪160‬‬ ‫کُ د شغلی برای هنرمندان تئاتر‬ ‫محمودرضا رحیمی‪ ،‬سخنگوی خانه تئاتر عنوان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از بزرگترین چالش های ما در سال های اخیر تعریف شغل‬ ‫تئاتر بوده که این روزها هم شــاهدیم نه وزیر و نه رییس‬ ‫جمهور در صحبت هایشــان حرفی از تئاتری ها نمی زنند‬ ‫چرا که برای هنرمندان تئاتر تعریف شــغلی در وزارت کار‬ ‫وجود ندارد‪ .‬چهار ماه از فضای تعطیلی تئاتر و مراکز هنری‬ ‫و فرهنگی به دلیل شــیوع ویروس کرونا می گذرد در این‬ ‫مدت اتفاقات نه چندانی افتاده است یک عده تالش کردند‬ ‫تا فضای مجدد تعریف شد و گرفتن کد شغلی هنرمندان‬ ‫را مطــرح کنند تا چالش های عرصه تئاتر در زمینه بیمه‬ ‫بیکاری ‪ ،‬مالیات و مســائل دیگر رفع و رجوع شود یکی از‬ ‫مراکزی که در این عرصه فعال بود‪ ،‬خانه تئاتر بود هر چند‬ ‫که انتقادات زیادی هم در این عرصه به او مطرح شــده اما‬ ‫نمی بایست تالش ها را در نظر نگرفت‪ .‬رحیمی درباره مالیات‬ ‫هنرمندان و اینکه و ایا در نهایت هنرمندان تئاتر می بایست‬ ‫اخرین روز از بهار‪ ۹۹‬را در حالی می گذرانیم که هر روز و هر ساعت مسائل و مشکالت مبتال به جامعه بیشتر و بیشتر می شود؛‬ ‫فشار بی رحمانه تحریرم ها و بی تدبیری برخی مسئولین شرایط اداره کشور را با سختی های فراوانی روبرو کرده است‪ .‬بازارهای‬ ‫غیرقابل پیش بینی از جمله بورس‪ ،‬طال و سکه امان مردم را بریده است عده ای معتقد هستند تازه اول ماجراست و گرانی های‬ ‫سرسام اور در راه هست و گاها در گفته هایشان از زندگی با دالر ‪ ۵۰‬هزار تومانی می گویند در مقابل عده ای هم منتظر مذاکره‬ ‫و صلح هستند و پیش بینی می کنند دالر به زیر ده هزار تومان خواهد برگشت و اوضاع می شود همانند قطعنامه صلح جنگ‬ ‫تحمیلی‪ .‬به عنوان روزنامه نگار به درست و غلط بودن هیچکدام از تحلیل ها کاری ندارم ولی واقعا اگر از ابتدا امکان گفتمان و‬ ‫سازش وجود دارد ادامه دادن چنین شرایطی هیچ چیز جز هزینه و پسرفت نیست! با مرور و عبرت از تاریخ می اموزیم که پایان‬ ‫اغلب جنگ ها و درگیری ها صلح و سازش است فقط در این میان چه انسانهای بیگناهی که می میرند‪ ،‬چه سرنوشت هایی که‬ ‫تغییر می کند و چه ثروتهایی که از بین می رود! خدا عاقبتمان را ختم به خیر کند‪ .‬شایعه هایی مثل گران شدن قیمت گازوئیل‪،‬‬ ‫ریزش وحشتناک بورس‪ ،‬باالرفتن بیش از انتظار خودرو‪ ،‬طال و ارز‪ ،‬افت ‪ ۳۰‬درصدی قیمت مسکن و افزایش بی سابقه قیمت‬ ‫مواد غذایی مواردی هستند که عالوه بر کرونا بایست بشنویم و بنا به تجربه بپذیریم یا نپذیریم؛ بنا به تجربه شخصی شایعات‬ ‫در کشورمان اغلب به واقعیت نزدیک و تبدیل می شوند و زمانش وقوعش تغییر می کند یه جورایی دیر و زود دارد سوخت و‬ ‫سوز ندارد‪ .‬از صمیم قلب ارزو می کنم زلزله تهران جز شایعات و پیشگویی های علمی باشد که هیچ وقت تحقق پیدا نکند!‬ ‫علیرضا ذاکری‬ ‫ارزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که‬ ‫همه ی انسان ها برابرند‪.‬‬ ‫مارتینلوتر کینگ‬ ‫حافظانه‬ ‫قهرمانان وطن‬ ‫همیشه در می دانند‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫نبودهمینتعدادمحدودکهمی توانستمالیاتخوببگیرد‬ ‫را هم دچار بخشودگی بکند‪ .‬به نظر من چون بیس تعاریف‬ ‫را نداشت به ضرر خود دولت هم تمام شد‪ .‬پس اگر تعاریف‬ ‫مربوط به کارگر و کارفرمایی در هنر تئاتر روشن شود ما هم‬ ‫مثل همه دیگر شهروندان باید قسمتی از درامد و سرمایه‬ ‫مان را به عنوان مالیات دهیم و این یک امر همگانی است‪.‬‬ ‫هیچ عقلی سلیمی نمی گوید که مالیات پرداخت نمی کند‬ ‫منتها مشکل این است که شغل ما شغل تعریف نشده است‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫پشت صحنه‬ ‫پندبزرگان‬ ‫مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق‬ ‫گرت مدام میسر شود زهی توفیق‬ ‫جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است‬ ‫هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق‬ ‫مالیات پرداخت کنند یا خیر گفت‪ :‬خانه تئاتر در این عرصه‬ ‫جلسات متعدد برگزار کرد و االن ما باید امیدوار باشیم تا‬ ‫ببینیم تا‪ 1400‬این بند مالیاتی به چه شرایطی برسد‪ .‬قائدتا‬ ‫اگر کد شغلی تصویب شود ما چون دارای وجوهات شغلی‬ ‫می شویم ‪ ،‬مالیات هم باید پرداخت کنیم‪ .‬االن در قوانین‬ ‫کار اگر ببینیم متوجه می شویم خیلی مشاغل حتی خیلی‬ ‫جزئی هم کد شغلی دارند اما تئاتر ندارد‪ ،‬البته تئاتر تعریف‬ ‫ایسسکو برای پنجاه سال پیش را دارد و متعاقبش قوانین‬ ‫مربوط به پدیداورندگان هنری سال ‪ 48‬تصویب شد و االن‬ ‫هم هنوز از همین قوانین استفاده می شود‪ .‬هیچ وقت هیچ‬ ‫هنرمندی نمی گوید مالیات نباید باشــد‪ ،‬هیچ شهروندی‬ ‫نمی خواهد این را بگوید این یک رفتار مجازی اشتباه بود‬ ‫که یک عده به راه انداختند‪ ،‬هیچ جای دنیا نمی شود مالیات‬ ‫نباشد‪ ،‬همه باید داشته باشند اما به شرطی که شغلی تعریف‬ ‫شود ما هم می گوییم اول این شغل سرو شکل پیدا کند‪،‬‬ ‫اقای رییس جمهور و وزیر به عنوان شــغل از ان صحبت‬ ‫کنند و نگران درباره ان نباشند‪ ،‬چون پایه همه هنرها تئاتر‬ ‫است اما کارهای ساختاری تعریف شغل انجام نشده و این‬ ‫فرار هنوز در لفظ هم صورت می گیرد‪ .‬االن این اتفاقات فعلی‬ ‫درباره انجمن صنفی خوب است هر چند شما می بینید که‬ ‫در یک مسیری هستیم که به فتح نهایی رسیدیم و باید کلی‬ ‫تالش کنیم تا به قله برسیم‪ .‬ایجاد کردن یک کد شغلی برای‬ ‫وزارت کار هزینه دارد و خیلی طبیعی است که چندان مایل‬ ‫به باز کردن کد شغلی نباشند و حال که این اتفاق افتاده‬ ‫من به فال نیک می گیرم و امیدوارم به خاطر این بحث که‬ ‫خیلی سختی ها را تحمل کردیم و بعد صد و اندی سال به‬ ‫این کد می رسیم‪ ،‬پس از این اتفاقات خوبی بیافتد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬به نظر من تمام تعاریف بعدی من جمله مالیات‬ ‫از این پس باید تعریف شود فکر می کنم اگر سال گذشته‬ ‫این کد شغلی وجود داشت‪ ،‬خود دولت هم چندان راضی‬ ‫جوایز منتخب منتقدان ‪ ۲۰۲۱‬عقب افتاد‬ ‫پس از عقب افتادن مراســم اسکار به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫انجمن منتخب منتقدان نیز اعالم کرد اهدای این‬ ‫مراسم را تا ‪ ۷‬مارس (‪ ۱۷‬اسفند) به تعویق می اندازد‪.‬‬ ‫مراســم اهدای جوایز منتخب منتقدان که برای‬ ‫تجلیل از سینما و تلویزیون اهدا می شود هر چند‬ ‫هنوز قصد دارد به صورت زنده در ســانتا مونیکای‬ ‫کالیفرنیا برگزار شــود‪ ،‬اما زمان برگزاری اش را به‬ ‫تعویق انداخته است‪ .‬سازمان دهندگان این رویداد با‬ ‫صدور بیانیه ای دیروز (پنج شنبه) اعالم کردند این‬ ‫مراسم را ‪ ۷‬مارس ‪ ۲۰۲۱‬برگزار می کنند‪ .‬امسال بار‬ ‫دیگر تای دیگس به عنوان مجری این مراســم باز‬ ‫می گردد تا برای سومین سال متوالی این مسئولیت‬ ‫را برعهده بگیرد‪ .‬این مراسم به صورت زنده از سی وی‬ ‫نتوورک پخش می شود‪ .‬در بیانیه این انجمن امده‪:‬‬ ‫حال که مردم بیش از هر زمان دیگری به سینما و‬ ‫تلویزیون روی اورده اند تا احساس ارامش کنند و‬ ‫اموزش ببینند‪ ،‬با تغییر زمان اهدای این جوایز ما‬ ‫قصد داریم تا به تجلیل از همه کارهای خالقانه در‬ ‫این فصل بپردازیم‪ .‬در این بیانیه تاریخ های جدیدی‬ ‫برای نامزدی فیلم های سینمایی و تلویزیونی اعالم‬ ‫شــده اســت‪ .‬از ‪ ۲‬نوامبر ‪ ۲۰۲۰‬فصل انتخاب در‬ ‫برنامه های تلویزیونی و از یکم فوریه زمان انتخاب‬ ‫اثار سینمایی اغاز می شود و تا ‪ ۵‬مارس در هر دو‬ ‫بخش رای گیری نهایی انجام می شــود‪ .‬در جشن‬ ‫اهدای جوایز سال ‪ ۲۰۲۰‬که در ماه ژانویه برگزار شد‬ ‫فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» کوئنتین تارانتینو‬ ‫‪ ۴‬جایزه به خانه برد که شامل بهترین فیلم‪ ،‬بهترین‬ ‫بازیگر نقش مکمل برای برد پیت‪ ،‬بهترین فیلمنامه‬ ‫غیراقتباسی برای تارانتینو و بهترین طراحی تولید‬ ‫بــرای باربارا لینک و نانســی های بــود‪ .‬خواکین‬ ‫فینیکس نیز برای «جوکر» به عنوان بهترین بازیگر‬ ‫مرد شناخته شد و رنه زلوگر برای «جودی» جایزه‬ ‫بهترین بازیگر زن را از ان خود کرد‪ .‬جایزه بهترین‬ ‫کارگردانی نیز به صورت مشــترک به سم مندس‬ ‫برای «‪ »۱۹۱۷‬و بونگ جون هو برای «انگل» رسید‪.‬‬ ‫در بخش تلویزیونی نیز «فلی بگ» به عنوان بهترین‬ ‫سریال کمدی انتخاب شد و ادی مورفی جایزه یک‬ ‫عمر دستاورد هنری را دریافت کرد‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫دسته عزاداری هیئت ریحانه النبی(س) ‪ ۲۸‬خردادماه مصادف با شهادت امام صادق (ع) از مسجد‬ ‫اعظم تجریش به سمت بازار تجریش حرکت کرده و به عزاداری پرداختند ‪ /‬ناصر جعفری‬ ‫مراســم عزاداری شهادت امام صادق علیه السالم با حضور عاشــقان و عزاداران در قم برگزار شد ‪/‬‬ ‫محمدعلیمریزاد‬ ‫پیکرزنده یادمحمدعلیکشاورزبازیگرپیشکسوتسینما‪،‬تئاتروتلویزیونسه شنبه‪ ۲۷‬خرداددر‬ ‫قطعه هنرمندان تشییع و خاکسپاری شد‪ .‬محمدعلی کشاورز متولد‪ ۲۶‬فروردین‪ ۱۳۰۹‬در اصفهان‬ ‫بودوازسال‪ ۱۳۲۷‬بانمایشهیاهویبسیاربرایهیچفعالیتبازیگریشرااغازکرد‪/‬حامدملک پور‬ ‫اجراهای تئاتر خیابانی با شعار «من‪ ،‬تو‪ ،‬ما‪ /‬تئاتر‪ ،‬زندگی‪ ،‬کرونا» که از ‪ ۲۱‬خردادماه در تهران و چند‬ ‫استان دیگر اغاز شد تا شنبه ‪ ۳۱‬خرداد هر روز از ساعت ‪ ۱۸:۳۰‬تا ‪ ۲۰‬در پهنه فرهنگ و هنر رودکی‬ ‫(محوطه مجموعه تئاترشهر) نمایش های خود را اجرا خواهند کرد ‪ /‬مهران ریاضی‬ ‫همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) پیکر مطهر فرمانده شهید جواد اهلل کرم که به تازگی پیکرش‬ ‫در جریان تفحص شهدای مدافع حرم در سوریه پیدا شده است‪ ،‬در محله مهر اباد تشییع و در قطعه‪ ۵۰‬گلزار‬ ‫شهدای بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد‪.‬شهید مدافع حرم «جواد اهلل کرم» متولد دوم تیر ماه سال‪۱۳۶۰‬‬ ‫و اهل محله مهراباد تهران بود ‪ /‬حسین ظهروند‬ ‫نیروی دریایی ارتش در تمرین رزم سطحی «شهدای دریادل رمضان»‪ ،‬موشک های کروز‬ ‫دریایی برد کوتاه و برد بلند تولید وزارت دفاع را در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای‬ ‫عمان با موفقیت شلیک کرد ‪ /‬تسنیم‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1287

روزنامه هنرمند 1287

شماره : 1287
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه هنرمند 1286

روزنامه هنرمند 1286

شماره : 1286
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه هنرمند 1285

روزنامه هنرمند 1285

شماره : 1285
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه هنرمند 1284

روزنامه هنرمند 1284

شماره : 1284
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه هنرمند 1283

روزنامه هنرمند 1283

شماره : 1283
تاریخ : 1399/05/14
روزنامه هنرمند 1282

روزنامه هنرمند 1282

شماره : 1282
تاریخ : 1399/05/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!