روزنامه هنرمند شماره 1244 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1244

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1244

روزنامه هنرمند شماره 1244

‫جهانگیریمعاوناولرییسجمهوری‪:‬‬ ‫توجه مالکیت معنوی و فکری‬ ‫ا ثار هنری از وظایف اصلی‬ ‫حاکمیت است‬ ‫وزیرفرهنگتاکیدکرد‪:‬‬ ‫منابع حداقلی کار وزارت‬ ‫فرهنگ را سخت تر می کند‬ ‫فرهنگ‪3.‬‬ ‫فرهنگ‪3.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫سه شنبه ‪20‬خرداد ماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1244‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫فرهنگ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫نگاهی به فیلم «سال دوم دانشکده من»‬ ‫اثری ساده‬ ‫با حفره های فراوان‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫ادامه بی رغبتی نمایندگان مجلس به عضویت در «کمیسیون فرهنگی»‬ ‫دغدغه ای نیست یا رانتی ندارد؟!‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫گزارشی از پشت صحنه برنامه‬ ‫«بچه محل» عمو پورنگ؛‬ ‫چرا هنوز مخاطب کودک‬ ‫جدی گرفته نمی شود؟‬ ‫رادیووتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد‬ ‫فرصتامهالحقبیمه‬ ‫سهم کارفرماییبهرسانه ها‬ ‫در دوران شیوع کرونا‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫صفرخانی مدیر اجرایی طرح سینما ماشین‪:‬‬ ‫شعله کرونا در صنایع دستی‬ ‫و حصیربافی بوشهر‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫‪ 15‬سینماماشینتانیمهتیرماه‬ ‫افتتاحمی شود‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫«محسن شایانفر» تهیه کننده سریال «حکایت های کمال»‬ ‫مدرس موسیقی کودک و نوجوان‪:‬‬ ‫رقابت میان والدین و فرزندان‬ ‫برای یادگیری موسیقی‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫نگارشفصل دو‬ ‫«حکایت های کمال»ادامهدارد‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫در ایین تکریم و معارفه مشاوران اجرایی‬ ‫معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مطرح شد؛‬ ‫حمایت از محصوالت فرهنگی از‬ ‫مهمتر ین عوامل تحقق دیپلماسی‬ ‫فرهنگی به شمار می اید‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫چتر حمایتی دولت برای‬ ‫هنرمندان ‪ 60‬هزار کارگاه‬ ‫صنایع دستی باز می شود؟‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫رئیس مجموعه فرهنگی هنری برج ازادی‪:‬‬ ‫برج ازادی باید دریچه هنر اقوام‬ ‫مختلف ایرانی شود‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫با اعالم مدیرعامل صندوق اعتباری هنر؛‬ ‫«هنر کارت» ازمایشی صادر شد‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫تمام مراکز گردشگری بازگشایی شد‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شعله کرونا در صنایع دستی و حصیربافی بوشهر‬ ‫سهشنبـــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1244‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫گزارش‬ ‫ادامه بی رغبتی نمایندگان مجلس‬ ‫به عضویت در «کمیسیون فرهنگی»‬ ‫دغدغه ای نیست یا رانتی ندارد؟!‬ ‫فهرست کاندیداهای متقاضی حضور در کمیسیون های تخصصی مجلس‬ ‫یازدهم در حالی منتشــر شد که طبق ادوار گذشته مجلس‪ ،‬این بار هم‬ ‫«کمیسیون فرهنگی» در فهرست کم طرفدارترین ها قرار گرفت! طی ادوار‬ ‫مختلف مجلس شورای اسالمی نمایندگان ملت برای صیانت از ارای مردم‬ ‫و احقاق حقوق اقشــار مختلفی که به ان ها رای داده اند‪ ،‬وارد خانه ملت‬ ‫می شوند و با حضور در کمیسیون های تخصصی مختلفی که در مجلس در‬ ‫نظر گرفته شده‪ ،‬فعالیت خود را به صورت هدفمندتر در زمینه ای تخصصی‬ ‫اغازوادامهمی دهند‪.‬مجلسشورایاسالمیدارای‪ ۱۳‬کمیسیونتخصصی‬ ‫شامل «اموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری»‪« ،‬اجتماعی»‪« ،‬اقتصادی»‪« ،‬امنیت‬ ‫ملی و سیاست خارجی»‪« ،‬امور داخلی کشور و شوراها»‪« ،‬انرژی»‪« ،‬برنامه‬ ‫و بودجه و محاسبات»‪« ،‬صنایع و معادن»‪« ،‬بهداشت و درمان»‪« ،‬عمران»‪،‬‬ ‫«قضایــی و حقوقی»‪« ،‬کشــاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی» و «فرهنگی»‬ ‫است‪ .‬در میان کمیسیون های موجود در مجلس شورای اسالمی برخی‬ ‫کمیسیون ها نظیر امنیت ملی و سیاست خارجی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬برنامه و بودجه‬ ‫و انرژی پرطرفدار هستند و نمایندگان بسیاری در همان ابتدای امر برای‬ ‫عضویت در ان ها اعالم امادگی می کنند‪ ،‬اما نکته قابل تامل برای اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر این است که کمیسیون فرهنگی مجلس همواره یکی از کم‬ ‫طرفدارترین کمیسیون ها در دوره های مختلف مجلس بوده و نمایندگان‬ ‫اندکی رغبت و انگیزه برای حضور در این کمیسیون داشته اند‪.‬‬ ‫تنها‪۱۲‬نمایندهمتقاضیعضویتدرکمیسیونفرهنگیهستند‬ ‫مجلس یازدهم شورای اســامی نیز که به زودی قرار است با انتخاب‬ ‫اعضای کمیســیون های مختلف فعالیت در حوزه های تخصصی را با‬ ‫جدیت بیشتر پیگیری کند‪ ،‬از این امر مستثنی نیست و بنابر انچه در‬ ‫قالبفهرستنمایندگانمتقاضیکمیسیون هایتخصصیمنتشرشده‪،‬‬ ‫کمیسیون فرهنگی بازهم در فهرست کم طرفدارترین کمیسیون ها قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در مجلس یازدهم‪ ،‬کمیسیون قضایی و حقوقی با‪ ۳‬کاندیدا‬ ‫کم طرفدارترین کمیسیون است و بعد از ان کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫با ‪ ۱۲‬نماینده متقاضی در رتبه دوم قرار دارد‪ .‬طبق اســامی اعالم شده‬ ‫سیدرضا تقوی‪ ،‬نصراهلل پژمان فر‪ ،‬غالمرضا منتظری‪ ،‬مرتضی اقاطهرانی‪،‬‬ ‫امیرحسین بانکی پورفرد‪ ،‬سید نظام الدین موسوی‪ ،‬حسین جاللی‪ ،‬بیژن‬ ‫نوباوه وطن‪ ،‬زهره سادات الجوردی‪ ،‬علی اصغر باقرزاده‪ ،‬فاطمه رحمانی‬ ‫و سیدعلی یزدی خواه ‪ ۱۲‬نماینده متقاضی عضویت در این کمیسیون‬ ‫هستند که البته برخی از ان ها برای حضور در کمیسیون های دیگر هم‬ ‫اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫تنهایکعضوکمیسیونفرهنگیمجلسدهممتقاضی‬ ‫کمیسیونفرهنگیمجلسیازدهماست!‬ ‫نکته قابل توجه دیگر این است که برخی اعضای کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس گذشته یعنی دوره دهم که به مجلس یازدهم هم راه پیدا کرده اند‪،‬‬ ‫دیگر در این کمیسیون کاندیدا نشده اند و تنها نصراهلل پژمان فر کاندیدا‬ ‫شــدن در کمیسیون فرهنگی مجلس را تکرار کرده است‪ .‬سیدصادق‬ ‫طباطبایی نژاد که در دوره دهم مجلس‪ ،‬از اعضای کمیسیون فرهنگی و‬ ‫مشخصاً نایب رئیس این کمیسیون بود در دوره یازدهم برای عضویت‬ ‫در کمیسیون های «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «کشاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و منابع طبیعی» کاندیدا شده و سیداحسان قاضی زاده هاشمی عضو‬ ‫دیگر این کمیسیون در مجلس دهم نیز‪ ،‬این دوره کاندیدای حضور در‬ ‫کمیسیون های «اجتماعی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» شده است‪.‬‬ ‫در دوره یازدهم کمیســیون های امنیت ملی و سیاست خارجی با ‪۷۲‬‬ ‫کاندیــدا‪ ،‬صنایع و معادن با ‪ ۶۷‬کاندیدا‪ ،‬برنامه و بودجه با ‪ ۵۸‬کاندیدا‪،‬‬ ‫اقتصادی با ‪ ۴۴‬کاندیدا‪ ،‬انرژی با ‪ ۴۲‬کاندیدا‪ ،‬اموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫با ‪ ۳۹‬کاندیدا‪ ،‬اجتماعی ‪ ۳۸‬کاندیدا‪ ،‬عمران ‪ ۳۸‬کاندیدا‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و منابع طبیعی با ‪ ۳۴‬کاندیدا‪ ،‬امور داخلی کشور و شوراها با ‪ ۲۵‬کاندیدا‬ ‫و بهداشت و درمان با ‪ ۲۲‬کاندیدا باالتر از کمیسیون فرهنگی مجلس به‬ ‫لحاظ تعداد نمایندگان راغب به حضور قرار دارند‪.‬‬ ‫ناکامانکمیسیون هایدیگردرکمیسیونفرهنگ؟‬ ‫توجه به نکته ای دیگر درباره کمیســیون های تخصصی مجلس شورای‬ ‫اسالمی هم خالی از لطف نیست و ان هم نحوه سرریز شدن کاندیداهای‬ ‫ناکام کمیسیون های دیگر در کمیســیون فرهنگی است‪ .‬در همه ادوار‬ ‫مجلس شــورای اســامی کاندیداهایی که به دلیل سقف کمی تعریف‬ ‫شده به کمیسیون های پرطرفدار مجلس راه پیدا نمی کنند‪ ،‬به ناچار وارد‬ ‫کمیسیون های کم طرفدارتر از جمله کمیسیون فرهنگی می شوند و این‬ ‫طبیعتاً وضعیت این کمیسیون تخصصی را تراژیک تر از قبل می کند! شاید‬ ‫همین شرایط است که باعث شده در تمام ادوار ‪ ۱۰‬گانه گذشته مجلس‬ ‫شورایاسالمی‪،‬هیچگاهکمیسیونفرهنگیمجلسب هواسطهدغدغه مندی‬ ‫درست‪ ،‬نگاه تخصصی به حوزه فرهنگ و هنر و اقدامات و تصمیم گیری های‬ ‫هدفمند در این حوزه شناخته نشــده و هیچگاه مطالبات جدی اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر فرصت درخور برای طرح در «خانه ملت» پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫در هیچکدام از ادوار گذشته مجلس‪ ،‬اتفاقی قابل توجه از سوی کمیسیون‬ ‫فرهنگــی برای حوزه فرهنگ و هنر رخ نداده و اعضای این کمیســیون‬ ‫کمترین حضور و مشارکت را در رویدادها و فعالیت های سینمایی‪ ،‬تئاتری‪،‬‬ ‫موسیقی و هنرهای تجسمی داشته اند‪ .‬تئاتر به عنوان یکی از حوزه های هنر‬ ‫نیز از این بی توجهی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادوار مختلف‬ ‫مستثنی نبوده زیرا اکثر نمایندگان عالقه ای به حضور در این کمیسیون‬ ‫تخصصی را نداشته و از طرفی تخصصی نیز در این حوزه «کلیدی» ندارند‪.‬‬ ‫به همین خاطر ترجیح می دهند وقتی از قافله کمیسیون های پرطرفدار‬ ‫مجلس عقب مانده اند‪ ،‬در کمیسیون فرهنگی‪ ۴‬سال فرصت حضورشان در‬ ‫خانه ملت را سپری کنند؛ بدون هیچ انگیزه و برنامه مشخصی برای بهبود‬ ‫قوانین و تســهیل شرایط فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر‪ .‬ایا طلسم این‬ ‫بی توجهی و بی انگیزگی در مجلس یازدهم و از سوی همین ‪ ۱۲‬نماینده‬ ‫متقاضی عضویت در این کمیسیون شکسته خواهد شد؟‬ ‫ویروس کرونا که چند ماهی است در دنیا جوالن می دهد و با جان‪ ،‬سالمتی و علم و ثروت مردم به‬ ‫سختی دست به گریبان است‪ ،‬شعله ان صنایع دستی استان بوشهر را از حصیر خشک تا گل سرد‬ ‫سفالگران را فراگرفته و کسب و کار افرینش گران این عرصه را از رونق انداخته است‪ .‬صنعت گران‬ ‫صنایع دســتی استان بوشهر از هنر سرانگشتان خود کسب درامد می کنند اما تعطیالت اجباری‬ ‫کرونایی اموزش‪ ،‬تولید و فروش انها را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که فروش دست ساخته ها را‬ ‫به صفر رسانده اســت‪ .‬براساس گفته مسئوالن صنایع دستی استان بوشهر از چهار ماه گذشته که‬ ‫ویروس ناخوانده کرونا شایع شده جشنواره ها و نمایشگاه های صنایع دستی را به تعطیلی کشانده‬ ‫و مرزهای صادراتی را بسته اســت و این اتفاق نامیمون عرضه صنایع دســتی استان بوشهر را به‬ ‫شــدت کاهش داد‪ ،‬طوریکه براساس اعالم اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫صنعتگران این استان ‪ ۶‬میلیارد تومان در روزهای کرونایی زیان دیده اند‪.‬‬ ‫معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی اســتان بوشــهر گفت‪ :‬یکهزار نفر در استان‬ ‫بوشهر به صورت رسمی در رشته های حصیربافی‪ ،‬صنایع دستی دریایی‪ ،‬گلیم بافی‪ ،‬عبا بافی‪،‬‬ ‫ســفال و معرق فعالیت دارند‪ .‬لیال رحیمی اضافه کرد‪ ۷۵ :‬درصد از محصوالت صنایع دستی‬ ‫اســتان بوشهر را بانوان تولید می کنند که میزان باالیی از اشتغال روستایی را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صنایع دســتی استان بوشهر جایگاه خود را در عرصه ملی و بین المللی یافته است‬ ‫طوریکه اکنون هنر دســت سفالگران بوشــهری به گالری های پاریس راه یافته است و حصیر‬ ‫و صنایع دســتی دریایی ان زینت بخش فضای معماری شــهرهای بزرگ است و در بهترین‬ ‫گالری های پایتخت به فروش می رسد‪.‬‬ ‫معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی اســتان بوشهر بوشهر با اشــاره به برگزاری ‪۱۶‬‬ ‫نمایشــگاه در سال گذشته افزود‪ :‬بیشــتر فروش صنایع دستی استان بوشــهر در جشنواره ها و‬ ‫نمایشگاه ها است و صنعت گران از تعطیلی های پس از شیوع کرونا بسیار اسیب دیده اند‪ .‬رحیمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬فروش صنایع دســتی در بازارچه های عرضه و فروش موقت تابســتانی‪ ،‬نمایشگاه روز‬ ‫جهانی صنایع دســتی‪ ،‬روز ملی خلیج فارس‪ ،‬دهه کرامت‪ ،‬دهه فجر و شب یلدا در سال گذشته‬ ‫معادل پنج میلیارد و ‪ ۸۲۹‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار ریال بود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬این فروش تنها در بازارچه نــوروزی ‪ ۹۸‬معادل ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۲۷۷‬یلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار ریال بود‪ .‬معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر گفت‪ :‬اقداماتی که در‬ ‫سال گذشته در زمینه اموزش های انالین صورت گرفت می تواند بستر مناسبی را در دوره شیوع‬ ‫کرونا در اختیار صنایع دستی قرار دهد‪.‬‬ ‫درامد صفر عبابافی در روزهای کرونایی‬ ‫عبابافی صنعت نســاجی سنتی استان بوشهر اســت که توانسته است روستای بحیری شهرستان‬ ‫دشــتی این استان را در ســطح ملی و فرا ملی بر سر زبان ها بیندازد‪ ،‬تولیدات دست صنعت گران‬ ‫این روستا صادراتی است و مقصد ان بازارهای کشورهای حوزه خلیج است‪ ،‬اما با توقف صادرات‬ ‫باعث شــده تا این صنعت دستی بومی استان حال و روز خوشی نداشته باشد‪ .‬محمد فقیه فعال‬ ‫جوان عرصه عبابافی گفت‪ ۹۰ :‬درصد از عبای تولید شده در استان بوشهر در بازارهای کشورهای‬ ‫عربی حاشیه خلیج فارس به فروش می رسد و با توجه به محدودیت های ترددی اعمال شده این‬ ‫کشورها پس از شیوع کرونا این بازار به طور کامل از دست رفته است‪.‬‬ ‫قیه اضافه کرد‪ :‬فروش عبای شرکت تعاونی روستای بحیری در چهار ماه مشابه ‪ ۹۸-۹۷‬به میزان‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان بود اما این میزان در چهار ماه ‪ ۹۹-۹۸‬به صفر رسیده است‪ .‬وی گفت‪ :‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۶۰‬نفر از اهالی روســتای بحیری به شــکل مستقیم به عبابافی اشتغال دارند و اقتصاد انها در‬ ‫گرو این صنعت است‪.‬‬ ‫بیکاری فعاالن صنایع دستی دریایی‬ ‫صنایع دســتی دریایی هنری است که در ان نزدیک ترین ارتباط میان هنرمند و مواد اولیه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تولید و تزئین انواع رومیزی‪ ،‬تابلو و مجسمه‪ ،‬اباژور‪ ،‬لوستر‪ ،‬چراغ خواب‪ ،‬گلدان و محصوالت‬ ‫متنوع دیگر با صدف در بسیاری از بنادر استان بوشهر رواج دارد‪ ،‬اما تعطیلی بازارچه های داخلی‬ ‫و صادرات خارجی این هنر صنعت به دلیل شــیوع و همه گیری ویروس کرونا بسیاری از فعاالن‬ ‫ان را به بیکاری کشانده است‪.‬‬ ‫هرا ابوذر فعال صنایع دســتی دریایی در شهرســتان دیر گفت‪ :‬من و همکارانم در قالب شرکت‬ ‫تعاونی عالوه بر تولید و فروش داخلی صنایع دســتی‪ ،‬صادرات صنایع دســتی دریایی به عمان و‬ ‫قطر نیز به صورت گمرکی و چمدانی داشتیم که اکنون بطور کامل متوقف شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫صنایع دســتی استان بوشــهر در بازارچه نوروزی ‪ ۹۸‬فروش بسیار خوبی داشت‪ ،‬طوریکه بوشهر‬ ‫بیشترین میزان فروش صنایع دستی در کشور را به خود اختصاص داد‪ .‬ابوذری از فروش خود از‬ ‫طریق فضای مجازی و صفحه اینســتاگرامی راضی است‪ ،‬با این حال معتقد است این نوع فروش‬ ‫به هیچ عنوان نمی تواند جای فروش حضوری را بگیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شــاغالن در برخی از صنایع دستی تولید خود را ادامه می دهند اما برخی دیگر مانند‬ ‫حصیربافی امکان تولید و انبار محصول را ندارند چون با گذشــت زمان کیفیت ان افت می کند‪.‬‬ ‫ابوذری ادامه داد‪ :‬با اینکه برخی از هنرمندان صنایع دستی دریایی بیمه هستند اما به امید بهبود‬ ‫عرضه محصول خود پس از بهبود وضع‪ ،‬تولیدشــان را ادامه می دهند و ســعی می کنند از بیمه‬ ‫بیکاری استفاده نکنند‪.‬‬ ‫این فعال صنایع دســتی دریایی یاداور شــد‪ :‬با رونق گرفتن صنایع دســتی دریایی‪ ،‬جمع اوری‬ ‫صدف از ســواحل نیز به عنوان مفری برای کســب درامد برخی از دیری ها مطرح شــده بود که‬ ‫اکنون با کاهش تولیدات این کسب وکار نیز رو به رکود گذاشته است‪.‬‬ ‫ضربه سخت کرونا به گل سرد سفال‬ ‫حال و روز سفالگری نیز بهتر از سایر صنایع دستی استان نیست این جمله «رها کشاورز» سفالگر‬ ‫تحصیلکرده بوشهری در رشته سفال و سرامیک است‪ .‬وی گفت‪ :‬فروش تولیدات سفالی کارگاهم‬ ‫‪ ۹۹‬درصد کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این سفالگر افزود‪ :‬هر ساله در جشنواره های اسفند و فروردین به دلیل گردشگرپذیر بودن بوشهر‬ ‫فروش صنایع دســتی بسیار خوب بود اما امسال با شیوع کرونا این ظرفیت از بین رفت‪ .‬کشاورز‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ســفال را باید دید و زیبایی ان را از نزدیک لمس کــرد بنابراین در این حوزه فروش‬ ‫انالین نمی تواند جای فروش حضوری را پر کند‪.‬‬ ‫شعله کرونا در حصیربافی بوشهر‬ ‫حصیر از صنایع دستی پر اوازه و بومی بوشهر است که با فرهنگ و جغرافیای ان پیوندی دیرینه‬ ‫دارد‪ ،‬ســاخت ظریف ترین دست ســازه ها از برگ خشک نخل نشــان از پیوند بی واسطه هنرمند‬ ‫بوشهری با محیط زندگی اش است‪.‬‬ ‫شادکام بانوی حصیرباف دشتســتانی است که در کسب و کاری خانوادگی از چهار سال گذشته‬ ‫طرح های جدیدی در حصیر می زنند تا این صنعت بومی را در زندگی روزمره عالقمندان هنرهای‬ ‫سنتی وارد کنند‪ ،‬اما اکنون کرونا با رونق این بازار سر ناسازگاری برداشته است‪ .‬این بانوی صنعتگر‬ ‫گفت‪ :‬در جشــنواره ها و نمایشگاه های سال گذشته در چند روز از ‪ ۴‬تا ‪ ۱۴‬میلیون تومان درامد‬ ‫کسب کردیم که اکنون با تعطیلی این رویدادها‪ ،‬فروش حصیر لطمه زیادی دیده است‪.‬‬ ‫شادکام که سال گذشته هنر دست او در کاخ سعداباد به عنوان نمونه ثبت ملی انتخاب شده است‬ ‫و چندین نشان ملی و بین المللی در کارنامه دارد اکنون از لغو بسیاری از سفارش هایش از اسفند‬ ‫گذشته تا کنون سخن می گوید‪ .‬این حصیر باف دشتستانی گفت‪ :‬فروشم در صفحه اینستاگرامی‬ ‫نیز کاهش یافته است زیرا با رکود بسیاری از کسب و کارها‪ ،‬توان مالی مردم کاهش یافته است‪.‬‬ ‫اقدامات حمایتی از صنعتگران بوشهر‬ ‫هر چند اداره کل میراث فرهنگی اســتان صنعتگران صنایع دستی استان را تنها نگذشته است و‬ ‫از تالش برای تسهیل اموزش و فروش مجازی برای صنعتگران گرفته تا معرفی انان برای گرفتن‬ ‫بســته های حمایتی در کنار هنرمندان این عرصه بوده اســت اما زیانی که کرونا به صنایع دستی‬ ‫اســتان و فعاالن این عرصه وارد کرده اســت از این اقدامات پیشی می گیرد‪ .‬معاون صنایع دستی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی اســتان بوشــهر از زیان ‪ ۶‬میلیارد تومانی صنایع دســتی استان پس از‬ ‫شیوع کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫لیال رحیمی گفت ســازمان میراث فرهنگی اســتان در چهار ماه گذشته از شیوع کرونا اقداماتی‬ ‫را برای حمایت از صنعت گران فعال اســتان در دســتور کار داشته است که معرفی صنعت گران‬ ‫خســارت دیده واجد شــرایط به وزارت خانه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی برای‬ ‫دریافت بسته حمایتی یکی از این اقدامات است‪ .‬وی افزود‪ :‬رایزنی با رئیس پست بوشهر برای ارائه‬ ‫تخفیف ارسال مرسوالت تولید شده از سوی صنعتگران‪ ،‬معرفی صنعتگران متقاضی جهت معرفی‬ ‫و فروش محصوالت خود در ســایت اهو‪ ،‬برنامه ریزی برای برگــزاری انالین دوره های اموزش‬ ‫عمومی صنایع دســتی‪ ،‬برگزاری دوره های تخصصی بازاریابی و تقویت فروش صنایع دســتی و‬ ‫اشــنایی با اقتصاد صنایع دســتی برای صنعتگران و راهکارهای برون رفت از بحران‪ ،‬نشست با‬ ‫سایت فروش محصوالت(بوشهر مارکت) برای ایجاد فضای فروش انالین محصوالت صنایع دستی‬ ‫وهم افزایی اســتانداری در حوزه بانوان و شــورای اداری اســتان در جهت معرفی صنعتگران به‬ ‫ادارت و بانک ها جهت تهیه هدایای نوروزی از دیگر اقدامات میراث فرهنگی با هدف بهبود وضع‬ ‫صنعت گران در روزهای کرونایی است‪.‬‬ ‫به بیان معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر هر محصولی که هنرمندان‬ ‫صنایع دستی استان بوشــهر تولید می کنند‪ ،‬سفیر فرهنگی استان بوشهر است‪ .‬اکنون که کرونا‬ ‫اینگونه بیرحمانه پای بر گلوی صنایع دســتی اســتان گذاشته و رونق را از کارگاه های تولید این‬ ‫صنایع ســتانده است‪ ،‬توجه مسئوالن فرهنگی و مردم هنردوست ایران می تواند از بیکاری مطلق‬ ‫هنرمندان این حوزه جلوگیری کند‪ .‬این روزها امار خریدهای اینترنتی افزایش چشمگیری داشته‬ ‫اســت و مردم در بازارهای مجازی ریز و درشــت زندگی خود را جست وجو می کنند‪ ،‬قرار گرفتن‬ ‫صنایع دســتی به عنوان بخشــی از هویت فرهنگی جامعه ســهمی در سبدهای خرید اینترنتی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد‬ ‫فرصت امهال حق بیمه سهم کارفرمایی به رسانه ها در دوران شیوع کرونا‬ ‫معاون بیمه ای ســازمان تامیــن اجتماعی گفــت‪ :‬مراکز و‬ ‫مجتمع های هنری و رســانه ای نیز جزو مشاغل و فعالیتهایی‬ ‫هســتند که می توانند از امهال حق بیمه ســهم کارفرمایی‬ ‫در دوران شــیوع کرونا در ماه های اســفند ‪ ۹۸‬و فروردین و‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۹۹‬استفاده کنند‪ .‬مهرداد قریب افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫مصوبه هیات وزیران در اســفندماه سال گذشته و به منظور‬ ‫حمایت از کســب و کارهایی که در اثر شیوع کرونا بیشترین‬ ‫اســیب را دیدند‪ ۱۰ ،‬عنوان شغلی از فرصت امهال حق بیمه‬ ‫ســهم کارفرمایی در ماههای اسفند و فروردین و اردیبهشت‬ ‫بهره مند شدند که این موضوع به اطالع کارفرمایان و صاحبان‬ ‫کارگاه هــا رســید‪ .‬وی گفت‪ :‬در مصوبه دیگــری که یازدهم‬ ‫فروردین از ســوی هیات وزیران صادر شد فعالیتها و مشاغل‬ ‫جدیدی معرفی شــدند که انها نیــز بتوانند از فرصت امهال‬ ‫حق بیمه ســهم کارفرمایی برخوردار شــوند که شامل موزه‬ ‫ها‪ ،‬دفاتر زیارتی‪ ،‬باشگاه های ورزشی و تفریحی‪ ،‬مراکز هنری‬ ‫و رسانه ای‪ ،‬موسســات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی که در حوزه های‬ ‫درمانی و تشــخیصی اعم از ازمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال‬ ‫هســتند‪ ،‬اموزشــگاه های رانندگی‪ ،‬ارایشــگاه ها‪ ،‬سالن های‬ ‫زیبایی و گرمابه ها هستند‪ .‬قریب تصریح کرد‪ :‬مشاغل مذکور‬ ‫مشمول مقررات امهال ‪ ۲۰‬درصد حق بیمه سهم کارفرمایی‬ ‫اســفند ‪ ۹۸‬و فروردین و اردیبهشت سال ‪ ۹۹‬قرار گرفته اند و‬ ‫این موضوع به تمامی واحدهای اجرایی این ســازمان ابالغ و‬ ‫عملیاتی شد‪ .‬به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت واحدهایی که منطبق با عناوین مذکور اســت‪،‬‬ ‫می توانند از تســهیالت در نظر گرفته شده برخوردار شوند و‬ ‫نسبت به تعیین تکلیف ‪ ۲۰‬درصد حق بیمه سهم کارفرمایی‬ ‫ماه های مورد اشاره در تیر ‪ ۹۹‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫جهانگیریمعاوناولرییسجمهوری‪:‬‬ ‫توجه مالکیت معنوی و فکری اثار هنری‬ ‫از وظایف اصلی حاکمیت است‬ ‫اســحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلســه بررسی مسائل مربوط به صنایع دستی با تبریک فرا‬ ‫رســیدن روز جهانی صنایع دســتی به همه فعاالن این عرصه اظهار داشت‪ :‬صنایع دستی یکی‬ ‫از بخش های پراهمیت برای اقتصاد کشــور اســت که هم در حوزه اشتغال زایی و هم در زمینه‬ ‫معرفی فرهنگ و تمدن ایران نقش موثری ایفا می کند‪ .‬معاون اول رییس جمهوری افزود‪ :‬صنایع‬ ‫دســتی که با اســتفاده از فکر و خالقیت فعاالن این عرصه تولید و در نمایشــگاه های داخلی و‬ ‫خارج از کشور عرضه می شود‪ ،‬درحقیقت فرهنگ و تمدن اصیل کشورمان را در معرض نمایش‬ ‫و معرفی قرار می دهند‪ .‬جهانگیری با تاکید بر اینکه حفاظت از بخش صنایع دستی و حمایت از‬ ‫استادکاران این عرصه رسالتی مهم بر دوش دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬باید با ثبت جهانی اثار و حمایت‬ ‫از اســتادکاران صنایع دستی ایرانی‪ ،‬ضمن جلوگیری از سوء استفاده از صنایع دستی ایران‪ ،‬در‬ ‫جهت حفظ و پابرجا ماندن هنر ایرانی تالش کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬متاســفانه در زمینه ثبت جهانی‬ ‫فرش ایرانی نتوانستیم به موقع عمل کنیم و امروز شاهد ان هستیم که فرش هایی از کشورهای‬ ‫دیگر تحت عنوان فرش ایرانی به معرض نمایش و فروش گذاشــته می شوند‪ .‬جهانگیری با بیان‬ ‫اینکــه توجه به مالکیت معنــوی و مالکیت فکری اثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت اســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید با اســتفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی زمینه را برای حفاظت و حراســت از اثار‬ ‫هنرمندان و جلوگیری از ســوء اســتفاده از این اثار فراهم کنیم‪ .‬معاون اول رییس جمهوری با‬ ‫اشاره به مشکالت مطرح شده در جلســه نظیر درخواست افزایش اعتبار از سوی وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد‪ :‬این وزارتخانه باید برنامه مدون و دقیقی برای‬ ‫توســعه فعالیت ها و افزایش اشــتغال زایی ارائه دهد تا دولت بتواند در حد امکان‪ ،‬اعتبار مورد‬ ‫نیاز این دســتگاه اجرایی را در قالب بودجه ساالنه تدارک ببیند‪ .‬وی با اشاره به تسهیالت ارزان‬ ‫قیمت اشــتغال زایی روستایی و عشایری و امکان برخورداری رشته های صنایع دستی روستایی‬ ‫از این تسهیالت‪ ،‬گفت‪ :‬این تسهیالت که با نرخ سود ‪ ۶‬درصد تعیین شده می تواند بخش زیادی‬ ‫از نیازهای فعاالن صنایع دســتی در روستاها را مرتفع کند و اگر موانعی وجود داشته باشد نیز‬ ‫دولت تالش خواهد کرد این موانع را برطرف کند‪ .‬معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره‬ ‫به درخواست های مطرح شده در جلسه برای حمایت از صادر کنندگان صنایع دستی‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بســته حمایت از صادرات که تدوین شده و قرار است تا پایان خرداد ابالغ شود‪ ،‬اعتبارات مورد‬ ‫نیاز صادر کنندگان نظیر کمک به فعاالن این عرصه برای حضور در نمایشگاه های خارجی دیده‬ ‫شده که امیدوارم با پیگیری های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ظرف دو هفته اینده ابالغ شود‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین با اشاره به نیاز فعاالن عرصه صنایع دستی به منابع ارزی و برخی مشکالت‬ ‫و موانع انها برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش محصوالت در مقطع تعیین شده از سوی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬از وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی خواست جلسه ای را با رییس کل‬ ‫بانــک مرکزی در این خصوص برگزار و راهکارهای الزم را برای حل مشــکالت صادر کنندگان‬ ‫صنایع دســتی و نحوه بازگشــت ارز حاصل از فروش محصوالت این بخش را مورد بررسی قرار‬ ‫دهند‪ .‬وی برنامه ریزی های دولت برای کمک به کســانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند‬ ‫را یاداور شــد و گفت‪ :‬در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعتباراتی برای کمک به صندوق بیکاری‬ ‫در نظر گرفته شــده و قرار است ســازمان برنامه و بودجه دستورالعمل پرداخت این اعتبارات را‬ ‫به گونه ای تدوین کند تا کســانی که شــغل خود را در مقطع شیوع کرونا از دست داده اند نیز‬ ‫بتوانند از این اعتبارات بهره مند شوند‪.‬‬ ‫سهشنبـــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1244‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫گزارش‬ ‫وزیر فرهنگ تاکید کرد‪:‬‬ ‫منابع حداقلی کار وزارت فرهنگ را‬ ‫سخت تر می کند‬ ‫شهرداری ها اماکنی را برای برپایی نمایشگاه های صنایع دستی اختصاص دهند‬ ‫جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی فعاالن عرصه صنایع دستی و کارافرینان این حوزه مبنی بر‬ ‫نبود مکانی مناسب برای عرضه محصوالت‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی با شــهرداران شهرهای مختلف به ویژه شهرهای بزرگ در این خصوص رایزنی و مذاکره‬ ‫کند تا اماکن مناســبی را در محل های پرجمعیت شــهر بعنوان نمایشــگاه های دائمی عرضه‬ ‫محصوالت صنایع دستی اختصاص دهند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری همچنین درباره دغدغه دیگر فعاالن عرصه صنایع دســتی مبنی بر‬ ‫نداشــتن بیمه‪ ،‬از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواســت جلسه ای را در این خصوص با‬ ‫نماینده وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی و معاون توسعه روستایی و مناطق‬ ‫محروم کشور برگزار کند و راهکارهای الزم را برای تحت پوشش قرار دادن فعاالن عرصه صنایع‬ ‫دســتی پیدا و اجرا کنند‪ .‬وی با اشــاره به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سران قوا مبنی بر معافیت واردات طال‪ ،‬نقره و برخی فلزات گرانبها از پرداخت مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده و تعرفه ها گفت‪ :‬این تصمیم با این هدف اتخاذ شــد که با معافیت واردات این‬ ‫گونــه فلزات گرانبهــا از پرداخت مالیات‪ ،‬زمینه فراوری و اســتفاده از این فلزات در محصوالت‬ ‫صنایع دســتی کشور فراهم شود‪ .‬جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ و دستگاه‬ ‫های دولتی باید برای تامین نیازهای خود نظیر هدایا‪ ،‬از صنایع دســتی ایرانی اســتفاده کنند‪ ،‬‬ ‫افزود‪ :‬با وجود تنوع فراوان در محصوالت صنایع دستی ایران‪ ،‬دستگاه های اجرایی و صنایع بزرگ‬ ‫نظیر خودروسازان باید متناسب با بودجه ای که می خواهند در نظر بگیرند‪ ،‬از محصوالت صنایع‬ ‫دستی ایرانی استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ایین تکریم و معارفه مشاوران اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مطرح شد؛‬ ‫حمایتازمحصوالتفرهنگیازمهمترینعواملتحققدیپلماسیفرهنگیبهشمارمی اید‬ ‫اییــن تکریم و معارفه مشــاوران اجرایی پیشــین و جدید‬ ‫معاونت امور فرهنگی پیش از ظهر دیروز با حضور محســن‬ ‫جوادی معاون امور فرهنگی‪ ،‬محمدمهدی احمدی مشــاور‬ ‫وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی‪ ،‬دهقانکار و اسماعیلی مشاوران‬ ‫اجرایی پیشــین و جدید معاونت امــور فرهنگی و جمعی از‬ ‫مدیران این معاونت برگزار شد‪ .‬در این ایین محسن جوادی‬ ‫معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ضمن‬ ‫تقدیر از زحمات و خدمات دهقانکار مشــاور اجرایی پیشین‬ ‫این معاونت‪ ،‬گفت‪ :‬اقای دهقانکار در مدتی که در این سمت‬ ‫مشغول به خدمت بودند وقت زیادی را برای ارتقای اهداف این‬ ‫معاونت در نظر گرفتند‪ .‬وی با اشاره به ویژگی های شخصیتی‬ ‫مشــاور اجرایی پیشین این معاونت ادامه داد‪ :‬اقای دهقانکار‬ ‫دارای حســن خلق و برخورد و تعامل خوب با افراد بودند و‬ ‫از مشورت اهل فن و تعامل با صنوف و فعاالن کتاب و ‪ ...‬در‬ ‫جهت پیشبرد اهداف فرهنگی کشور بهره بردند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫از حضور اسماعیلی مشــاور اجرایی جدید این معاونت ابراز‬ ‫خرســندی کرد و گفت‪ :‬ســابقه دکتر اسماعیلی در کارهای‬ ‫اجرایی بلند است و در حوزه فرهنگ از متخصصان به شمار‬ ‫می ایند‪ .‬جوادی در ادامه افزود‪ :‬اقای اسماعیلی همچنین در‬ ‫سطح بین الملل هم اشنایی با امور فرهنگی را دارند و تعامل‬ ‫خوب و حسن سلوک ایشــان می تواند منشا اقدامات خوبی‬ ‫بــرای اهداف معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی در اینده شود‪.‬‬ ‫معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید‬ ‫بــر نقش صنوف مرتبــط با حوزه فرهنگ‪ ،‬گفــت‪ :‬تعامل با‬ ‫صنوف این حوزه بســیار مهم اســت و باید مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد زیــرا هر چه ان ها قوت بگیرند ما هم قوت می گیریم‪.‬‬ ‫وی در عین حال تصریح کرد‪ :‬ما رقیب صنوف نیســتیم بلکه‬ ‫در کنار یکدیگر هســتیم و باید ان ها را پویــا تر کنیم و از‬ ‫ظرفیت های ان ها در جهت ارتقای فرهنگ کشور بهره کافی‬ ‫ببریم‪ .‬جوادی در پایان با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود‪:‬‬ ‫در ســخت ترین شرایط ما به رحمت خداوند امیدواریم و به‬ ‫خداوند و رحمت او گمان خوب داریم‪.‬‬ ‫حوزه فرهنگ حوزه ارتقا و رشد است‬ ‫در ادامه محمدمهدی احمدی مشــاور وزیر و مدیرکل حوزه‬ ‫وزارتی گفت‪ :‬عظمت حوزه فرهنگ بســیار است و این یکی‬ ‫از ویژگی هایی است که معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی دارد که شاید دیگر معاونت ها این ویژگی را‬ ‫نداشــته باشند‪ .‬وی در عین حال تصریح کرد‪ :‬حوزه فرهنگ‬ ‫حوزه ارتقا و رشــد اســت و باید به این نکته توجه داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬احمدی در ادامه به تفاوت فرهنگ و اقتصاد اشــاره‬ ‫‪3‬‬ ‫کرد و گفت‪ :‬جامعه شناسان معتقدند اقتصاد زمانی استاندارد‬ ‫اســت که بین ماهیت شاغل و شــغل تعارض وجود داشته‬ ‫باشــد به این معنا که شــاغل (انســان) واجد درک و شعور‬ ‫اســت ولی شغل فاقد شعور است‪ .‬ولی در تنها جایی که هم‬ ‫شاغل و هم شــغل با هم تناسب دارند فرهنگ است به این‬ ‫معنا که شــاغل در حوزه فرهنگ ابزار نیست و مجموعه ای‬ ‫از انســان ها با شــعور و تفکر متفاوت هســتند و این نشان‬ ‫دهنده امتیاز حوزه فرهنگ نســبت به دیگر حوزه ها اســت‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود به برخی ویزگی های‬ ‫شــخصیتی دهقانکار و اسماعیلی اشــاره کرد و افزود‪ :‬اقای‬ ‫دهقانــکار فردی با انگیزه و پرتالش هســتند و امیدوارم در‬ ‫مســئولیت جدید خود نیز همین مسیر را ادامه دهند‪ .‬اقای‬ ‫دکتر اســماعیلی هم از مدیران با ســابقه وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی در بخش های مختلف هستند و در عرصه بین‬ ‫الملل هم در اسپانیا و ایتالیا رایزن بوده اند‪ .‬احمدی در عین‬ ‫حال تصریح کرد‪ :‬اقای اســماعیلی از جمله مدیرانی هستند‬ ‫که ابتدا فکر می کنند و ســپس عمل می کنند‪ .‬این کار باعث‬ ‫کاهش اسیب در کارها و فعالیت ها می شود‪ .‬در بخش دیگری‬ ‫از این ایین برخی از مدیران صنوف نشر و چاپ نظرات خود‬ ‫درباره دوران همکاری با مشاور پیشین معاونت امور فرهنگی‬ ‫و انتظارات خود از مشاور اجرایی جدید این معاونت را مطرح‬ ‫کردند‪ .‬در ادامه دهقانکار مشاور اجرایی پیشین معاونت امور‬ ‫فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ضمن قدردانی از‬ ‫همکاری مدیران و کارکنان این معاونت در دوران مسئولیت‬ ‫خود در معاونت امور فرهنگی گفــت‪ :‬برخی از اقداماتی که‬ ‫در این بازه زمانی انجام شــد در راستای سیاست های کالن‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بود و برخی دیگر هم جنبه‬ ‫رویکردی داشــت مانند هوشمند ســازی و واسپاری امور به‬ ‫بخش خصوصــی‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اقتصــاد فرهنگ که اولین‬ ‫بارگفتمان ان در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی صورت‬ ‫گرفت یکی دیگر از این اقدامات بود‪ .‬در حوزه چابک ســازی‬ ‫برخی اقدامات از جمله ادغام موسســات‪ ،‬کاهش کمیته های‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ‪ 13‬کمیته به ‪ 7‬کمیته و‬ ‫کاهش مجریان از ‪ 1500‬نفر به ‪ 700‬نفر و ‪ ...‬صورت گرفت‪.‬‬ ‫دهقانکار افزود‪ :‬طرح ساماندهی یارانه نشر برای اولین بار در‬ ‫معاونت امور فرهنگی شکل گرفت‪ .‬این طرح دیتای خوبی به‬ ‫وجود اورد که بســیاری از افراد ذینفع ان به شمار می ایند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توجه به کاالهای فرهنگی به جز کتاب هم از‬ ‫دیگر اقدامات این معاونت است که در قالب جشنواره فیروزه‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫دهقانکار گفت‪ :‬شــفاف ســازی یکی دیگر از اقداماتی است‬ ‫که معاونت فرهنگــی به ان توجه دارد و حوزه کاغذ یکی از‬ ‫موضوعات این بخش به شــمار می اید و از زمانی که بازرگان‬ ‫کاغذ را خریداری می کند تا مرحله واردات و شــبکه توزیع‬ ‫ان رصد می شــود و به شکل شفاف در دسترس عمومی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬در پایان اســماعیلی مشاور اجرایی جدید معاونت‬ ‫امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت‪ :‬از دکتر‬ ‫جوادی به دلیل اعتمادی که به من کردند تشــکر می کنم و‬ ‫امیدوارم بتوانم انتظارات ایشــان را عملیاتی کنم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دوره ســختی را پیش رو داریم ولی امید داریم و از رحمت‬ ‫خداوند مایوس نیستیم‪.‬‬ ‫حمایت از محصوالت فرهنگی از مهمترین عوامل‬ ‫تحقق دیپلماسی فرهنگی به شمار می اید‬ ‫اســماعیلی گفت‪ :‬توجه دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی و دکتر جــوادی معاون فرهنگی ایشــان به بخش‬ ‫خصوصی نکته قابل توجهی است که از این طریق مخاطبان‬ ‫مــا از جمله صنوف نشــر و ‪ ...‬می توانند رشــد پیدا کنند و‬ ‫خودشــان کارها را پیش ببرند‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬توجه به‬ ‫تولیدات داخلی مهم است و ما می توانیم در فضای بین الملل‬ ‫محصوالت فرهنگی خود را عرضه کنیم و باید در این بخش‬ ‫ارتقا یابیم زیرا حمایــت از محصوالت فرهنگی از مهمترین‬ ‫عوامل تحقق دیپلماسی فرهنگی به شمار می اید‪.‬‬ ‫سید عباس صالحی روز دوشنبه در نشست شورای معاونین و مدیران‬ ‫کل امــور مجلس وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از‬ ‫وزارتخانه ها به دلیل اینکه دارای فعالیت تک موضوعی هستند در میان‬ ‫اعضای دولت و عموم دارای تصویر روشنی هستند‪ ،‬اما وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی دارای شش حوزه کاری است که این تعدد فعالیت ها‬ ‫کار ان را سخت تر کرده است‪ .‬عضو کابیته دولت دوازدهم با قدردانی از‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمهور و همکاران شان در تعامل دولت با مجلس‬ ‫شــورای اسالمی ‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬تالش های معاونت پارلمانی ریاست‬ ‫جمهوری در طول این هفت سال برای تعامل دولت و مجلس بسیار‬ ‫مهم بوده و کارکنان این معاونت افسران خاموشی بودند که با تدبیر در‬ ‫مسیر همکاری مشارکت الزم را داشتند‪.‬‬ ‫رشدچشمگیردرحوزهسینما‬ ‫وی با اشــاره به حوزه هنر خاطرنشــان کرد‪ :‬در حــوزه هنر به علت‬ ‫گستردگی این بخش تنها به حوزه سینما اشاره می کنیم‪ ،‬در کل سال‬ ‫‪ ۹۲‬فروش سینما ‪ ۳۰‬میلیارد و در سال ‪ ۹۸‬این امار به ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫بدون احتســاب اسفندماه که کشور درگیر ویروس کرونا بوده رسیده‬ ‫است‪ ،‬همچنین تماشاگران ما از ‪ ۷‬میلیون و ‪۸۰۰‬هزار نفر در سال ‪ ۹۲‬به‬ ‫‪ ۲۸‬میلیون نفر در سال‪ ۹۷‬رشد داشته اند‪ .‬صالحی یاداور شد‪ :‬سالن های‬ ‫سینمای ما از ‪ ۳۱۸‬سالن در سال ‪ ۹۲‬به ‪ ۶۰۸‬سالن در سال ‪ ۹۸‬رسیده‬ ‫اســت‪ ،‬همچنین سینمای ایران در طول هفت سال گذشته در ‪۲۰۵‬‬ ‫جایزه بین المللی برنده جایزه های جهانی شده است‪ .‬در بخش های دیگر‬ ‫حوزه هنر می توان به سند توسعه هنری اشاره کرد‪ ،‬این سند اماده و در‬ ‫دست شورای عالی انقالب فرهنگی است که امید است با تصویب این‬ ‫سند تصویر روشن تری از اینده هنری کشور ترسیم شود‪.‬‬ ‫حضور‪ ۲۶۶‬شهر طرح شبکه شهرهای خالق‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه هنر طرح شــبکه شهرهای خالق را نیز داریم که‬ ‫خوشــبختانه در این طرح تا به امروز ‪ ۲۶۶‬شــهر حضور پیدا کردند‪،‬‬ ‫تالش ما در این طرح براین اســت که هر شهر نمایه یکی از هنرهای‬ ‫دارای مزیت شناخته شود‪ ،‬از طریق این شبکه شهرهای خالق فرصتی‬ ‫فراهم می شود تا شهرها امایش و ظرفیت های هنری خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫همچنین در حوزه اجراهای صحنه ای و هنری مثل کنسرت‪ ،‬تئاتر و‬ ‫گالری ها در فضای هفت ساله دولت شاهد روند روبرو رشد هستیم‪ ،‬وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز داشت‪ :‬در بخش فرهنگ و پژوهش نیز‬ ‫‪ ۳۶۵‬کتابخانه در سه سال گذشته احداث شده و فضای کتابخانه ها به‬ ‫باشگاه های فرهنگی اجتماعی با محوریت کتاب تبدیل شده اند‪ ،‬براین‬ ‫اساس کتابخانه فقط محل کتاب خوانی نیست‪ ،‬تالش ما بر این بوده که‬ ‫کتابخانه ها به فضای فرهنگی اجتماعی با نگاه محله محور و با تحرکات‬ ‫اجتماعیفرهنگیتبدیلشود‪.‬‬ ‫روند رو به رشد اقتصاد نشر‬ ‫صالحی با اشاره به اقتصاد نشر به عنوان یکی از بخش های مهم حوزه‬ ‫فرهنگ گفت‪ :‬جریان اقتصاد نشر به رغم همه مشکالت در سال های‬ ‫اخیر روند رو به رشدی را داشته است‪ ،‬در سال ‪ ۹۸‬در نمایشگاه کتاب‬ ‫‪۱۳۰‬میلیارد فروش رقم خورده است‪ ،‬همچنین نمایشگاه ها صرفا محل‬ ‫فروش کتاب نبوده بلکه باشگاه فرهنگ و اندیشه هم بوده اند‪ ،‬تا پایان‬ ‫بهمن ســال گذشته ‪۲۳‬نمایشگاه کتاب استانی برگزار شده است که‬ ‫عالوه بر کمک به اقتصاد نشــر‪۳۰۰ ،‬نشست فرهنگی‪ ،‬علمی و ادبی‬ ‫در ان برگزار شده است‪ .‬همچنین باشگاه های کتاب خوانی‪ ،‬جشنواره‬ ‫روستاها و عشایر دوســتدار کتاب و پایتخت کتاب ایران به فرهنگ‬ ‫کتاب خوانی کشــور کمک کرده است‪ .‬وی با اشاره به حوزه فرهنگ و‬ ‫پژوهش خاطرنشان کرد‪ :‬پیمایش ها و امایش های پژوهشگاه فرهنگ‬ ‫و هنر در خصوص اتفاقات جامعه به طور مستمر صورت می گیرد که‬ ‫این اطالعات به مجموعه های مختلف کمک می کند‪ ،‬اخیرا کمیته رصد‬ ‫فرهنگی نیز از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی در اختیار دبیرخانه‬ ‫این پژوهشگاه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نقش بی بدیل شورای اطالع رسانی در ایام کرونا‬ ‫عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد‪ :‬حوزه سوم فعالیت ما‬ ‫بخش رسانه اســت‪ ،‬اخیرا بعد از مصوبه دولت شوراهای اطالع رسانی‬ ‫استان ها با دبیری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها شکل‬ ‫گرفته است‪ ،‬در همین ایام کرونا شوراهای اطالع رسانی استانی نقش‬ ‫بسزایی داشتند‪ ،‬این امتداد شورای اطالع رسانی استان ها یک ظرفیت‬ ‫برای مجموعه های مختلف دولت است‪ ،‬در این بین معاونت مطبوعاتی‬ ‫نیز ‪ ۱۰‬کارگروه رسانه ای را تشکیل داده که هر هفته جلسات منظم‬ ‫دارند که این ظرفیت قابل توجهی است که دولت می تواند از ان استفاده‬ ‫کند‪ .‬صالحی با اشاره به حوزه فضای مجازی تصریح کرد‪ :‬امروز فضای‬ ‫مجازی حقیقی تر از فضای حقیقی اســت‪ ،‬در این بخش هم یکی از‬ ‫اولین دســتگاه ها که با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کرد وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی بود‪ ،‬به همین منظور در فضای مجازی ‪۷۳‬‬ ‫برنامه را تنظیم کرده ایم که در سال گذشته ‪۲۰‬برنامه ان اجرا شد؛ در‬ ‫حوزه محتوا و کارکرد با این ‪ ۷۲‬برنامه می توانیم مسیر روشن تری از این‬ ‫فضا داشته باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه فضای مجازی تالش کردیم‬ ‫نهادهای مدنی را شکل و تقویت کنیم‪ ،‬تا به امروز چندین مورد از این‬ ‫نهادها هم شکل گرفته است‪ ،‬همانند مجمع ناشران بین الملل‪ ،‬مجمع‬ ‫ناشران کودک و نوجوان و مجمع ناشران اسالمی در فضای مجازی‪ .‬وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد‪ :‬در حوزه فرهنگ و دین هم سازمان‬ ‫اوقاف و امور خیریه‪ ،‬کانون های فرهنگی هنری مساجد و معاونت قران‬ ‫و عترت فعالیت های زیادی دارند‪ ،‬به طور مثال در کانون های فرهنگی‬ ‫هنری مساجد ‪ ۲۵‬هزار کانون با دو میلیون نفر عضو داریم‪ ،‬این اتفاق‬ ‫ظرفیتی را در سطح کشور فراهم می کند تا بهتر بتوانیم به فعالیت های‬ ‫فرهنگی و هنری به ویژه در میان قشر جوان بپردازیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سهشنبـــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1244‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫اعالم امادگی یک نهاد سینمایی‬ ‫برای همکاری هنری با ارتش‬ ‫نگاهی به فیلم «سال دوم دانشکده من»‬ ‫اثری ساده‬ ‫باحفره های‬ ‫فراوان‬ ‫افشین علیار‬ ‫مسئول ســازمان هنری رسانه ای اوج در نامه ای به معاون‬ ‫هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســامی ایران‪ ،‬امادگی‬ ‫ایــن ســازمان را جهت همــکاری در زمینه های هنری و‬ ‫رسانه ای اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و رسانه سازمان هنری رسانه ای‬ ‫اوج‪ ،‬احسان محمدحسنی مسئول سازمان هنری رسانه ای‬ ‫اوج در نامــه ای بــه دریــادار حبیب اهلل ســیاری معاون‬ ‫هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســامی ایران‪ ،‬امادگی‬ ‫ایــن ســازمان را جهت همــکاری در زمینه های هنری و‬ ‫رســانه ای اعالم کرد‪ .‬در متن نامه مسئول سازمان هنری‬ ‫رسانه ای اوج امده است که گالیه شما از برخی اثار هنری‬ ‫تولید شده در نهادها و سازمان های فرهنگی هنری کشور‬ ‫درباره ارتش جمهوری اســامی‪ ،‬نشان از انگیزه جنابعالی‬ ‫بــرای ایجاد تحولی جدی و عمیــق در تولیدات هنری و‬ ‫رســانه ای مرتبط با مجاهدت های فرزندان این کشور در‬ ‫ارتش دارد‪ .‬مــا نیز بر این موضوع صحــه می گذاریم که‬ ‫رشــادت های ارتش جمهوری اسالمی ایران در جبهه های‬ ‫جنــگ و پــس از ان در حفظ و حراســت از ایران عزیز‪،‬‬ ‫مهیج خواندنی و دیدنی است و‬ ‫مملو از قصه های جذاب و‬ ‫ِ‬ ‫می تواند دســت مایه ساخت اثار هنری فاخر برای جامعه‬ ‫ایران باشد‪.‬‬ ‫در ادامه این نامه امده است‪ :‬به همین منظور یاران و برادران‬ ‫شما در سازمان هنری رسانه ای اوج‪ ،‬جهت هر گونه کمک‪،‬‬ ‫همکاری‪ ،‬انتقال تجربــه و اقدامی در زمینه های هنری و‬ ‫رســانه ای برای رفع این دغدغه ارزشــمند اعالم امادگی‬ ‫می نمایند‪ .‬ســابقه همکاری های گذشــته سازمان هنری‬ ‫رسانه ای اوج و ارتش جمهوری اسالمی ایران که منجر به‬ ‫تولید چندین مجموعه مســتند در ارتباط با فداکاری های‬ ‫نیروهــای ارتش‪ ،‬موشــن گرافیک هــا و تصویرگری های‬ ‫این ســازمان از فعالیت های ارتش جمهوری اســامی در‬ ‫بزنگاه های حادثه‪ ،‬همچون زلزله کرمانشاه و سیل گلستان‬ ‫و خوزســتان‪ ،‬و یا فیلم سینمایی جدید این سازمان با نام‬ ‫«اوج ‪ »۱۱۰‬کــه به مجاهدت های نیــروی هوایی ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی می پردازد و در مراحل پایانی تولید قرار‬ ‫دارد‪ ،‬همواره با تجربه ای مثبت و اثربخش همراه بوده است‪.‬‬ ‫در بخش پایانی این نامه امده است‪ :‬افزایش و تعمیق این‬ ‫ارتبــاط و همکاری هم می تواند منجر به تولید اثار هنری‬ ‫فاخر درباره برگ های زرین تاریخ انقالب اســامی شود و‬ ‫هم به شــکل گیری فرایندها و ساختارهایی فراتر از تولید‬ ‫چند اثر هنری رسانه ای بینجامد‪.‬‬ ‫اگر سال دوم دانشکده من را یک فیلمساز کار اولی می نوشت و می ساخت‪ ،‬به عنوان یک تجربه‬ ‫می شد نادیده اش گرفت اما در شرایط کنونی پرویز شهبازی ان را نوشته و رسول صدرعاملی‬ ‫هم کارگردانی کرده اســت‪،‬فیلمنامه با حفره های فراوانی همراه ســت و کارگردانی ضعف های‬ ‫غیرقابل قبولی دارد‪ ،‬تنها نکته مشــترک فیلم تعلق خاطر شــهبازی به دنیای جوانان است و‬ ‫همینطور رســول صدرعاملی که تخصص خاصی در به تصویر کشــیدن موقعیت های بحرانی‬ ‫جوانان را دارد‪ ،‬اما او در این فیلم نتوانســته موفقیت های پیشــین خود را تکرار کند‪ ،‬همانطور‬ ‫که گفته شــد فیلمنامه بیش از حد ضعف دارد‪ ،‬مهم ترین ضعفش هم به دلیل سطحی نگری‬ ‫شــهبازی در نگارش فیلمنامه است‪ ،‬اوا دوســت صمیمی مهتاب روی تخت بیمارستان رو به‬ ‫مرگ اســت اما مهتاب صورت خندانی دارد و اصال گریه برای او معنایی ندارد چند قطره اشک‬ ‫می ریزد اما تقلبی اســت‪ ،‬اوا روی تخت خوابیده مهتاب وارد خیانت می شــود و با علی دوست‬ ‫پسر اوا خوش می گذراند‪ ،‬در این میان مهتاب دوست پسر ازدواجی خود را هم در مقطع هایی‬ ‫فرامــوش می کنــد و حتی به او دروغ می گوید‪ ،‬کمی عقب تر برویــم در اتوبوس اوا به مهتاب‬ ‫می گوید که علی به او خیانت کرده خب؟ در چند ســکانس جلوتر اوا می گوید حاضر اســت‬ ‫بــه علی زنگ بزند و عذرخواهی کند خب؟ امــا از زمانی که مهتاب به علی زنگ می زند که به‬ ‫اصفهان بیاید‪ ،‬لحن فیلم دچار ســوتفاهم می شود و فیلمساز در روایت سردرگم می شود‪ ،‬اینکه‬ ‫مهتاب با وجود منصور وارد یک رابطه احساســی می شــود به هیچ وجه متقاعد کننده نیست‪،‬‬ ‫چون شــخصیت مهتاب طور دیگری نوشــته شده دختری از طبقه متوســط که حاال با پسر‬ ‫عمه اش هم قصد ازدواج دارد با این نشــانه خیانت مهتاب نسبت به اوا و منصورغیرقابل توجیه‬ ‫و مشــمئز کننده اســت‪ ،‬این اتهام به مهتاب وارد است که او به دلیل شرایط مالی با علی وارد‬ ‫رابطه شــده است‪ ،‬سکانسی که به مغازه علی می رود و سکانسی که به مغازه منصور می رود را‬ ‫بــه یاد بیاورید‪ ،‬اوا قرص می خورد‪ ،‬به کما مــی رود پدر و مادرش از تهران به اصفهان می روند‬ ‫چه می شــود؟ پدری منفعل و سرد چه کاری برای دخترش می کند؟ مادر چمدان دخترش را‬ ‫نمی شناســد! بود و نبود این پدر و مادر برای اوا چه نقش مهمی دارد؟ وقتی بیمارســتان اوا‬ ‫را جواب می کند مادر می گوید با دعا خوبش می کنم! پرویز شــهبازی تا این حد ســطحی نگر‬ ‫شده؟ همین دعا در ادامه در خانه ی اوا شنیده می شود اما معجزه ای رخ نمی دهد پس کارکرد‬ ‫جمله ی مادر چه می شــود؟ خانم نوزاد چه نقشــی در قصه دارد؟ هیچ! با اینکه در بعضی از‬ ‫سکانس ها می توانست نقش بسزایی داشته باشد اما ندارد‪ ،‬درد و دل های مهتاب به اوا و اعتراف‬ ‫عاشــق شدنس که باعث قطره اشک اوا در کما می شــود فیلم را هندی می کند و اساسا زمان‬ ‫فیلم با همچین ســکانس هایی تلف شده است‪ ،‬منطق ســکانس پایانی وفاداری علی نسبت به‬ ‫اوا اســت حاال دیگر مخاطب باید خیالش راحت باشد که علی اهل تیک زدن و خیانت نیست‬ ‫! به همین ســادگی !!! مهتاب هم که مدتی از دانشــگاه رفتن جا می ماند در ســکانس اخر در‬ ‫بــرف قدم می زند و می رود حاال اینکــه اوا چه قرصی می خورده و چرا می خورده یا اینکه علی‬ ‫چگونه به پدر اوا گفته من دوست پسر دخترت هستم بماند!!! فیلمساز هیچ اهمیتی به خانواده‬ ‫نمی دهد و اساســا خانواده منفعل ترین عنصر این فیلم است مادر و پدری که از حال و احوال‬ ‫دخترشــان خبر ندارند البته برخورد فیلمساز با مسئله خانواده به شکلی شبه روشنفکرانه ست‬ ‫که به شدت فاجعه است‪.‬‬ ‫فیلم ســال دوم دانشکده من از سوی شهبازی و صدرعاملی اثر متقاعد کننده ای نمی باشد زیرا‬ ‫فیلمنامه و کارگردانی با اسیب های جدی مواجه است که اگر شهبازی هم خودش این فیلم را‬ ‫می ســاخت باز کلیت ان نمی توانست راضی کننده باشد‪ ،‬در شرایط کنونی سال دوم دانشکده‬ ‫من در داستانگویی ضعف اساسی دارد به همین دلیل تبدیل به یک فیلم موقعیت محور جوان‬ ‫پســند شده اســت‪ ،‬این را اضافه کنید که صدرعاملی فیلم های متعددی درباره جوانان ساخته‬ ‫اســت و همینطور شهبازی که نفس عمیق و دربند را در کارنامه اش دارد اما احساس می شود‬ ‫این فیلم به شدت با ساخته های این دو سینماگر فاصله زیادی دارد‪ ،‬کمبود مصالح ساختاری و‬ ‫انتخاب نادرست دو بازیگر اصلی به فیلم اسیب رسانده است‪ .‬در خوشبینانه ترین شکل ممکن‬ ‫سال دوم دانشکده من می تواند یک تله فیلم باشد‪.‬‬ ‫صفرخانی مدیر اجرایی طرح سینما ماشین‪:‬‬ ‫‪ 15‬سینما ماشین تا نیمه تیرماه افتتاح می شود‬ ‫منوچهر صفرخانی مدیر اجرایی طرح سینما ماشین‬ ‫درباره مسائل و مشکالت طرح سینما ماشین بیان‬ ‫کرد‪ :‬سینما ماشین با یکی دو جا به نتیجه نمی رسد‬ ‫و زمانی می تواند در فروش سینما نقشی تاثیرگذار‬ ‫داشته باشــد که تعداد سینما ماشین ها زیاد باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اجرای طرح ســینما ماشین کار بسیار‬ ‫دشــواری است‪ ،‬اما به لحاظ مســئولیت اجتماعی‬ ‫و حرفه ام این کار را دنبال می کنم‪ .‬شــاید در پایان‬ ‫بخاطر هزینه های ســنگین و تفاوت با ســالن های‬ ‫نمایش ســود اندک و زحمت فراوانی داشته باشد‪،‬‬ ‫اما حســن های زیادی دارد که می تــوان به ایجاد‬ ‫اشتغال که حداقل دو تا سه برابر سالن های نمایش‬ ‫نیروی انســانی نیاز دارد و به عنوان تفریح ســالم و‬ ‫فرهنگی برای باال بردن ســطح نشاط خانوادگی به‬ ‫ان اشــاره کرد‪ .‬در واقع تماشای سینمای خصوصی‬ ‫و خانوادگی محسوب می شــود و به لحاظ افزایش‬ ‫فروش قطعاً تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬صفرخانی گفت‪:‬‬ ‫من ‪ 32‬سال است در این حرفه مشغول به کار هستم‬ ‫و سال هاست با عشــق در این حوزه فعالم‪ ،‬چرا که‬ ‫کارهای میدانی را دوست دارم‪ .‬از دهه هفتاد تاکنون‬ ‫نمایش هــای کودک و نوجوان بــا چندین گروه در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬شهر و روســتا در سالن ها و مدارس‬ ‫اجرا کردم و همچنین سینما سیار را از همان زمان‬ ‫در سراسر کشــور اجرا کردم‪ .‬ضمن اینکه مدیریت‬ ‫چندین ســینما در سراسر کشور را بعهده داشتم و‬ ‫همیشه عاشق اشــتغال زایی بودم و از این کار لذت‬ ‫بردم‪ .‬درحال حاضر نیز تالشــم را می کنم تا سینما‬ ‫ماشین را در مراکز استان ها داشته باشیم و دیگران‬ ‫نیــز اگر بتوانند وارد این عرصه شــوند اتفاق خوبی‬ ‫پیش رو خواهد بود‪ .‬صفرخانی درباره تعدد پرده های‬ ‫سینما ماشین و تاثیر ان بر سینما گفت‪ :‬اگر تعداد‬ ‫سینما ماشین ها زیاد باشــد‪ ،‬این طرح توسعه پیدا‬ ‫می کند‪ .‬باید خانواده هایی که عالقه مند به ســینما‬ ‫رفتــن نبودند را به این شــکل عالقه مند کرده و به‬ ‫سینما بکشانیم‪ .‬فقط امیدوارم که دستگاه های دولتی‬ ‫چوب الی چرخ سینما ماشین نگذارند و عالقه مند‬ ‫به استقالل سینما باشند‪ .‬وقتی متولی سرعت به کار‬ ‫بدهد‪ ،‬این طرح پیشرفت خوبی پیدا می کند‪ .‬بسیاری‬ ‫از اداره ها و مراکز دولتی هســتند که فضای مناسب‬ ‫برای سینما ماشــین دارند و ان فضا در ساعت های‬ ‫شــب بال استفاده است و می توان از این فضاها برای‬ ‫طرح سینما ماشــین استفاده کرد و حتی منجر به‬ ‫درامدزایی برای انها شد‪ .‬تاکنون در تهران در نقاطی‬ ‫مانند مجموعه ورزشی تختی‪ ،‬فرهنگسرای خاوران‪،‬‬ ‫پارک ارم در استان البرز در مجموعه ورزشی انقالب‬ ‫و طی هفته جاری در اســتان های قزوین‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬فارس و اذربایجان شرقی این طرح‬ ‫اجرا خواهد شد‪ .‬بر اساس برنامه ریزی ها‪ 15 ،‬سینما‬ ‫ماشین دیگر نیز تا نیمه تیرماه در شهرهای مختلف‬ ‫افتتاح می شوند‪ .‬به هرحال مردم ما به نشاط اجتماعی‬ ‫نیاز دارند‪ .‬با توجه به این که پارک ها و شــهربازی ها‬ ‫بسته هســتند‪ ،‬خانواده ها می توانند با این طرح در‬ ‫کنار هم دورهمی خود را داشــته باشند و عالوه بر‬ ‫تفریح‪ ،‬فیلم سینمایی نیز ببینند‪ .‬او همچنین درباره‬ ‫اسیب های این طرح عنوان کرد‪ :‬از انجا که این اتفاق‬ ‫در فضای باز رقم می خورد‪ ،‬اســیب های خودش را‬ ‫نیز به همــراه دارد‪ .‬به طور مثال در یکی از روزها با‬ ‫وزش باد پرده اکران پاره شــد و ما دچار ضرر شدیم‬ ‫به طور متوســط و معمول هر پرده چندین میلیون‬ ‫تومان هزینه اش می شــود که در صدد هســتیم تا‬ ‫به زودی از پرده های برقی اســتفاده کنیم که بعد از‬ ‫هر اکران بتوان ان را جمع کرد و جلوی اسیب های‬ ‫اینچنینی را گرفت‪ .‬به هرحال این طرح نوپاســت و‬ ‫فع ً‬ ‫ال در گام اول هستیم‪ .‬چون تعداد سینما ماشین ها‬ ‫کم است تبلیغات تلویزیونی به صرفه نیست‪ ،‬بنابراین‬ ‫فع ً‬ ‫ال تنها در حال دایر کردن هســتیم و بعد از جمع‬ ‫شــدن و به تعداد رسیدن پرده های سینما ماشین با‬ ‫تبلیغات مناســب‪ ،‬قطعاً این طرح جواب خواهد داد‪.‬‬ ‫این فعال سینما نسبت به چشــم انداز این طرح در‬ ‫اینده نیــز توضیح داد‪ :‬چشــم انداز خوبی برای این‬ ‫طرح متصور هستم‪ .‬یک فیلم براساس کیفیت‪ ،‬با کف‬ ‫فروش چندین میلیون تا چندین میلیارد تومان در‬ ‫سینما ماشین می تواند فروش داشته باشد‪ .‬اگر مردم‬ ‫با این طرح اشــنا شوند‪ ،‬از انجا که کرونا فع ً‬ ‫ال همراه‬ ‫ما هست و سینماها نیز با پنجاه درصد ظرفیت خود‬ ‫فعالیتشان را اغاز خواهند کرد‪ ،‬سینما ماشین می تواند‬ ‫پس از بازگشایی سالن ها همچنان به فروش فیلم ها‬ ‫کمک کند و مردم به جای پارک ها که شــلوغ است‬ ‫و در ان فاصله اجتماعی رعایت نمی شــود با خانواده‬ ‫در داخل ماشــین با سفره شام و چای خود لحظات‬ ‫خوشی داشته باشند‪ .‬صفرخانی در خاتمه در رابطه‬ ‫بــا صنوف و بیکاری اعضا نیز توضیــح داد‪ :‬به نظرم‬ ‫کلیه صنوف باید اتاق فکر‪ ،‬واحد بازرگانی و بازاریابی‬ ‫داشته باشند تا بتوانند ایجاد اشتغال کنند و به دنبال‬ ‫راه کارهای جدید باشند‪ .‬متاسفانه هیچ صنفی تا به‬ ‫امروز نتوانسته برای اعضایش کار ایجاد کند‪ .‬صنوف‬ ‫در همین شرایط کرونا می توانند از فرصت استفاده و‬ ‫زمینه فعالیت اعضا را فراهم کنند‪ .‬اگر در این شرایط‬ ‫به سراغ اموزش و پرورش در سراسر کشور می رفتند‬ ‫و برای تولید محتوا و اموزش دروس با مدارس قرارداد‬ ‫می بســتند قطعاً عالوه بر فیلمبرداران‪ ،‬صدابرداران‪،‬‬ ‫تدوینگران و دســتیاران بسیاری نیز مشغول به کار‬ ‫می شدند که این کار می توانست چند صنف را درگیر‬ ‫کند و با تولید کار با کیفیت‪ ،‬هنر در خدمت اموزش‬ ‫بود‪ ،‬اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫گزارشی از پشت صحنه برنامه «بچه محل» عمو پورنگ؛‬ ‫چرا هنوز مخاطب کودک جدی گرفته نمی شود؟‬ ‫عطیه موذن‬ ‫دنیایی را تصور کنید که کرونا در ان تمام شده است و حاال می توانید به راحتی زندگی کنید‪ ،‬سفر بروید‪ ،‬اعضای‬ ‫خانواده و دوستانتان را در اغوش بگیرید و با همان دغدغه های پیش از کرونا‪ ،‬با همان میزان از راحتی در به دست‬ ‫گرفتن اشیا‪ ،‬خرید‪ ،‬خوراک و‪ ...‬زندگی را ادامه دهید اما حواستان هم باشد که غول کرونا ممکن است بازگردد‪ .‬این‬ ‫دنیایی است که این روزها در «بچه محل» به تصویر کشیده می شود؛ در برنامه ای که بچه ها مخاطبش هستند‬ ‫یعنی هم قرار است امیدوارانه باشد هم هشداردهنده‪ .‬در این محله سه ماهی است که کرونا تمام شده و بچه ها‬ ‫خیالشان راحت است که دیگر کرونایی وجود ندارد‪ .‬اگر هم سوالتان این است که در بحبوحه کرونا که برخی‬ ‫می گویند به پیک دوم رسیده ایم و برخی تکذیبش می کنند چگونه یک برنامه تلویزیونی ان را تمام شده می داند‬ ‫باید با این گزارش که در پشت صحنه «بچه محل» برنامه این روزهای داریوش فرضیایی یا همان عموپورنگ‬ ‫بچه ها می گذرد همراه شوید؛ برنامه ای که هنرمندان مختلفی را هم با خود همراه کرده است و مخاطبانش دیگر‬ ‫فقطکودکاننیستند‪.‬‬ ‫پورنگ این روزها به دلیل کاراکترهای مختلف و نقش های متنوعی که در برنامه اش دارد گاهی بزرگساالن را‬ ‫هم مخاطب خود قرار می دهد و به این ترتیب اعضای یک خانواده از کودک تا بزرگسال به پای ان می نشینند‪.‬‬ ‫ساختار برنامه هم قصه دارد و هم موزیکال است و به تناسب قصه ها‪ ،‬ترانه ها و قطعات مختلفی پخش می شود؛‬ ‫همین دلیلی است که هنوز برنامه شاد و پرانرژی و مفرح است‪ .‬ساعتی قبل از شروع تصویربرداری «بچه محل»‬ ‫در لوکیشــن حاضر می شویم‪ .‬اغلب بازیگران در پشــت صحنه حضور دارند و از انجایی که هر قسمت از این‬ ‫مجموعه بازیگران زیادی دارد سر صحنه هم با چهره های متعددی مواجه هستید؛ چهره هایی که از بازیگران طنز‬ ‫تا بازیگرانی را که برای اولین بار به یک مجموعه با محور کودکان ورود کرده اند شاهد هستیم‪.‬‬ ‫در لوکیشن بیشتر عوامل پشت صحنه هستند که ماسک و دستکش دارند‪ .‬برخی از بازیگران دستکش یا ماسک‬ ‫ندارند که البته یکی شان می گوید به دلیل شرایطی است که باید هر لحظه برای رفتن مقابل دوربین اماده باشند‬ ‫اما سعی دارند سایر موارد بهداشتی را رعایت کنند‪ .‬لوکیشن دکوری از خانه های کوچک همراه با ایوان و سقف های‬ ‫مدل شیروانی دارد و از در و پنجره های رنگی تشکیل شده است‪ .‬غیر از این خانه ها‪ ،‬خیابانی با خط کشی های‬ ‫عابر پیاده‪ ،‬تیر چراغ برق و سایر المان های یک محله را نشان می دهد که به شکل خوش اب و رنگی هم ساخته‪،‬‬ ‫طراحی و رنگ امیزی شده است‪ .‬بازیگران در نقاط مختلف صحنه ایستاده یا نشسته با هم گپ می زنند و انتظار‬ ‫می کشند تا فرمان شروع ضبط صادر شود‪ .‬نادر سلیمانی یکی از بازیگران مجموعه است که با موتور در صحنه‬ ‫چرخ می زد‪ .‬موتوری که قرار است در بخشی از مجموعه از ان استفاده شود و حاال سلیمانی با ان گاز می دهد و‬ ‫به صحنه وارد می شود‪ .‬همچنان همه منتظر شروع هستند که یک باره برق قطع می شود‪ .‬چراغ گوشی ها روشن‬ ‫می شود‪ ،‬برخی سعی می کنند همدیگر را پیدا کنند و برخی دست به شیطنت می زنند مثل امیرمحمد متقیان که‬ ‫نقش یکی از نگهبانان محله را ایفا می کند و با بوقی که در دستش دارد چند باری ریتم می گیرد‪.‬‬ ‫با روشن شدن چراغ ها همه بر سر موقعیت های الزم قرار می گیرند‪ .‬عوامل پشت صحنه نیز پشت دوربین ها و‬ ‫بوم های صدا و مانیتورها قرار دارند و ابتدا تمرین را اغاز می کنند‪ .‬بازیگران در این صحنه جمع اند‪ ،‬بینی پورنگ بنا‬ ‫به قصه سفید شده است‪ ،‬دیگر بازیگران نادر سلیمانی‪ ،‬رامین ناصر نصیر‪ ،‬نعیمه نظام دوست‪ ،‬کمند امیرسلیمانی‪،‬‬ ‫سوسن پرور‪ ،‬فرهاد بشارتی‪ ،‬سروش جمشیدی و ایمان صفا است‪.‬‬ ‫سروش جمشیدی از جمله بازیگرانی است که در این فصل به سریال پیوسته است و پیش از این‪ ،‬بسیاری این‬ ‫بازیگر را با نقش کمدی «قیمت» در مجموعه «دورهمی» به یاد می اورند‪ .‬غیر از او کمند امیر سلیمانی و سوسن‬ ‫پرور هم برای اولین بار است که به جمع بازیگران این سریال اضافه شده اند‪.‬‬ ‫ماجرای این صحنه از این قرار است که اهالی محله ماده ای را روی پورنگ تست کرده اند که باعث شده حس‬ ‫بویایی او قوی تر شود و بینی اش هم با گریم سفید شده است‪ .‬حس بویایی پورنگ اینقدر قوی شده است که‬ ‫می تواند حتی بوی فلز را از زیر فرسنگ ها خاک حس کند‪ .‬اهالی محله هم قراردادی با او بسته اند تا فلزات گران‬ ‫قیمتی را که پورنگ با تشخیص بویایی اش به کشف ان ها کمک می کند از زیر خاک استخراج کرده و درصدی‬ ‫هم به او بپردازند‪ .‬پورنگ در این صحنه بویی را حس کرده است که منشا ان به زیرزمین تعلق دارد و حاال حس‬ ‫و حال عجیب این بو انها را به این فکر انداخته است که به اخر خوشبختی نزدیک شده اند و در دیالوگ هایشان از‬ ‫نوعی خوشبختی می گویند‪ .‬بازیگران با گفتاری فانتزی و موقعیتی که درگیر نوعی لرزش هم شده اند دیالوگ ها را‬ ‫بیان می کنند‪ .‬چند باری صحنه را تصویربرداری می کنند‪ ،‬نکاتی را کارگردان مطرح می کند و کار را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫دیالوگ ها درباره همین «بو» عجیب و غریب است که بعدا ًمعلوم می شود این «خوشبختی مبهم» درواقع حاصل‬ ‫از بوی منتشر شده از انفجار یک لوله زیرزمینی گاز بوده است‪.‬‬ ‫دیالوگ هایشان که تمام می شود صحنه ای را می گیرند که پورنگ با همان شور و شر همیشگی قطعه ای را اجرا‬ ‫می کند‪ .‬همزمان با اجرای قطعه و ملودی انرژی بخش می توان با برخی از بازیگران سریال گفتگو کرد‪.‬‬ ‫یکی از عوامل «بچه محل» که جزو ثابت این تیم اســت و اگرچه لزومی به حضورش نیســت اما معموالً در‬ ‫تصویربرداری پروژه حضور دارد‪ ،‬نویسنده تیم است‪ .‬محمد درویش علیپور نویسنده «بچه محل» است و همان‬ ‫ابتدا به اولین سوال ما درباره قصه و اینکه چرا نخواستند کرونا را وارد قصه کنند‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬قصه در زمانی‬ ‫می گذرد که سه ماه است واکسن کرونا کشف شده اما هنوز تاثیرات کرونا در زندگی مردم باقی مانده است و انها‬ ‫مشکالت ان را به خاطر می اورند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بچه ها را نباید خیلی درگیر این موضوع کرد چون تلویزیون ‪۲۴‬‬ ‫ساعته به این موضوع می پردازد در دوره ای هم هر برنامه تلویزیون را نگاه می کردید یک نفر از اسپری و الکل و‬ ‫کرونا حرف می زد‪ .‬این مخاطب را پس می زند و برای همین ما ترجیح دادیم که نشان دهیم این بیماری را پشت‬ ‫سر گذاشته ایم اما هر لحظه ممکن است برگردد‪.‬‬ ‫درویش علیپور درباره قصه و ساختار این مجموعه و تفاوت های ان با «محله گل و بلبل» عنوان کرد‪ :‬ما سعی‬ ‫کردیم «بچه محل» به صورت زمانی و ساختاری با «محله گل و بلبل» فاصله داشته باشد‪ .‬شخصیت ها و کاراکتری‬ ‫به قصه اضافه شدند و قرار بود بچه ها در لوکیشن حضور داشته باشند‪ .‬این نویسنده با اشاره به تغییراتی که کرونا در‬ ‫قصه و ساختار ایجاد کرده است‪ ،‬می گوید‪ :‬قرار بود صاحب یک اسباب بازی فروشی وارد محله شود که مخترع هم‬ ‫هست و از طریق او بچه ها می توانستند به نوعی قصه های داخل منازل را هم ببینند و وارد لوکیشن شوند‪ .‬ما دکور‬ ‫را هم برای این منظور اماده کرده بودیم ولی کرونا دیگر اجازه نداد که بخواهیم کودکان را به لوکیشن بیاوریم‪ .‬وی‬ ‫درباره محورهای اصلی قصه نیز یاداور شد‪ :‬اولین محور ما محیط زیست بود و دوم ازدیاد جمعیت و معضل تک‬ ‫فرزندی و البته در کنار اینها ما سبک زندگی و دیگر موضوعات را هم داشتیم‪.‬‬ ‫سوسن پرور از جمله بازیگرانی است که برای اولین بار به تیم پورنگ پیوسته است‪ .‬تصویربرداری که تمام می شود‬ ‫بــه اتاقی دور از هیاهوی دکور ضبط مــی رود تا راحت تر بتوانیم گفتگو کنیم‪ .‬همان ابتدا درباره لحاظ کردن‬ ‫پروتکل های بهداشتی در این ایام کرونایی که هنوز تمام نشده است‪ ،‬می پرسم که توضیح می دهد‪ :‬از لحظه ای که‬ ‫وارد لوکیشن می شویم جدا از اینکه از کفش و لباس همه الکل زده می شود با تب سنج هم تب ما گرفته می شود‬ ‫ولی در حین کار نمی توان دستکش و ماسک داشت چون گریم خراب می شود و اص ً‬ ‫ال امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫پرور که برای اولین بار با عوامل این مجموعه همکاری می کند درباره این همکاری بیان کرد‪ :‬چند سالی بود که من‬ ‫در تلویزیون کاری نداشتم و اتفاقاً خودم از مخاطبان این مجموعه بودم چون خیلی از دوستانم در این پروژه بودند‬ ‫و برایم لذت بخش بود که انها را ببینم و دنبال کنم‪ .‬صادقانه بگویم خودم هم از این پیشنهاد خوشحال شدم چون‬ ‫من حوزه کودک را هم دوست دارم و پیش از این هم این حوزه را تجربه کرده بودم‪ .‬این بازیگر که خودش پیش از‬ ‫این در برنامه ای با محوریت نوجوانان حضور داشته است‪ ،‬درباره لزوم تولید برنامه برای نوجوانان هم گفت‪ :‬به شدت‬ ‫الزم است که تلویزیون برنامه هایی مخصوص به نوجوانان را داشته باشد چون سن بالتکلیفی است که نه کودک‬ ‫است و نه جوان‪ .‬امیرمحمد متقیان دیگر عضو ثابت همه برنامه های پورنگ است و در برنامه یا فضای دیگری دیده‬ ‫نشده است‪ .‬او درباره همکاری طوالنی مدت خود با این تیم توضیح می دهد‪ :‬من خیلی دوست دارم در حوزه های‬ ‫مختلفی حضور پیدا کنم اما در این ژانر در کنار بهترین فردی هستم که مشغول به کار است‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه چقدر عالقمند است بازیگری را حرفه ای تر تجربه کند‪ ،‬گفت‪ :‬من در بازیگری کالس نرفتم اما‬ ‫از ‪ ۹‬سالگی در حال کار هستم و کنار داریوش فرضیایی بوده ام‪ .‬از زمانی که «محله گل و بلبل» هم اغاز شد از‬ ‫بازیگران مختلف تجربه های زیادی را اموختم و همچنین در رشته کارگردانی تحصیل کرده ام بنابراین به دنبال‬ ‫فرصت های بهتر هم هستم‪ .‬امیر سهیلی که در این مجموعه همراه با امیر محمد نقش پلیس های نگهبان محله‬ ‫را دارند نیز درباره حضورش در برنامه های کودک و اینکه گاهی عده ای یک باره و بدون تجربه به عنوان مجری یا‬ ‫برنامه ساز به این عرصه ورود می کنند‪ ،‬می گوید‪ :‬یک باره خیلی کارها می توان انجام داد اما کار درست را نمی توان‬ ‫ناگهانی و بدون برنامه ریزی و تجربه انجام داد‪ .‬ما برای یک «است» و یک جمله ربط یا یک شوخی گاهی ساعتی‬ ‫بحث و چالش می کنیم‪ .‬مگر می شود برای کودک یک باره برنامه ساخت‪ ،‬ما باید بابت هر ثانیه اش جواب پس‬ ‫بدهیم بنابراین روی همه کارها فکر می شود‪ .‬بخشی از بازیگران باید هر لحظه برای تصویربرداری مجدد اماده‬ ‫باشند و حتی برای دقیقه ای کوتاه هم نمی توان با ان ها گفتگو کرد‪.‬‬ ‫فرهاد بشارتی از دیگر بازیگرانی است که فع ً‬ ‫ال کارش در صحنه تمام شده است و می توان با او هم گپ زد؛ بازیگری‬ ‫که سال هاست در عرصه کودک فعالیت دارد و او را با سریال هایی چون «دنیای شیرین دریا» می شناسیم‪ .‬بر‬ ‫اهمیت تولید برنامه و سریال در عرصه کودک و نوجوان تاکید می کند و می گوید‪ :‬چنین مجموعه هایی معضالتی‬ ‫را که برای کودکان و نوجوانان وجود دارند دنبال می کنند و در عین حال که سرگرم کننده هستند و فضای شاد‬ ‫دارند دغدغه هایی را هم مطرح می کنند که برای بچه های امروز حیاتی و الزم است‪.‬‬ ‫بشارتی با اشاره به جذابیت های مجموعه اضافه کرد‪ :‬از طرفی در هر قسمت از این مجموعه چند قطعه موسیقایی‬ ‫پخش می شود که در راستای همان جذابیت و سرگرم کنندگی است و از طرفی با مضمون محیط زیست و‬ ‫خانواده است‪ .‬بخشی از کار را دوباره تصویربرداری می کنند‪ ،‬احمد درویش علیپور کارگردان مجموعه کات کوتاهی‬ ‫می دهد و در پاسخ به سوالی درباره حضور بازیگران حرفه ای و اضافه شدن کاراکترهای جدید به این مجموعه‬ ‫می گوید‪ :‬وقتی بازیگر توانمند در پروژه حضور داشته باشد ما هم امکان بیشتری برای گفتن حرف های تازه و‬ ‫پرداخت بیشتر نسبت به کاراکترها داریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعد از گذشته سه فصل در «محله گل و بلبل» نیاز بود با‬ ‫ساختار جدید «بچه محل» خون تازه ای وارد کار کنیم که فکر می کنم با توجه به بازخوردهایی هم که داشته ایم‬ ‫موفق هم بوده ایم‪.‬‬ ‫درویش علیپور درباره کار در شرایط کنونی و اینکه کرونا چه نگرانی هایی برای عوامل مجموعه دارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫اوایل ضبط ترس و نگرانی وجود داشت اما به تدریج کمرنگ شد‪ .‬واقعیت هم این است که وقتی وارد کار می شویم‬ ‫خیلی موارد فراموش می شود با این حال دستکش و ماسک و دیگر الزامات بهداشتی برای عوامل وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارگردان که سال هاست برای بچه ها مجموعه های نمایشی و ترکیبی می سازد‪ ،‬درباره اینکه چرا هنوز هم‬ ‫مخاطب کودک جدی گرفته نمی شــود‪ ،‬گفت‪« :‬بچه محل» در حال حاضر یکی از پربیننده ترین برنامه های‬ ‫تلویزیون است حاال این نیاز و الزام را در نظر می گیرند یا نه برای ما مهم نیست‪ .‬ما تالش می کنیم حق خود‬ ‫را بگیریم با ســاعت پخش خــوب یا موارد دیگر‪ .‬حضور برخی از عوامل در صحنــه ادامه دارد و برخی هم با‬ ‫پایان سکانس های تصویربرداری شده لوکیشن را ترک می کنند‪ .‬مجموعه «بچه محل» به تهیه کنندگی مسلم‬ ‫اقاجان زاده و کارگردانی احمد درویش علیپور مراحل تصویربرداری خود را سپری می کند و به زودی فصل دوم‬ ‫این مجموعه نیز از شبکه دو سیما به پخش خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سهشنبـــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1244‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫اخبار‬ ‫«محسن شایانفر»‬ ‫تهیه کننده سریال «حکایت های کمال»‬ ‫نگارش فصل دو‬ ‫«حکایت های کمال» ادامه دارد‬ ‫تهیه کننده سریال «حکایت های کمال» گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مشغول ارشــیو کردن فصل یک این سریال هستیم و همین‬ ‫موضوع زمان زیادی از ما می برد‪ .‬وی با اشاره به مرحله نگارش‬ ‫فصل دو این ســریال نیز بیان داشت‪ :‬نگارش فصل دو سریال‬ ‫مدتی اســت که شــروع شــده و ادامه دارد اما هنوز تولید به‬ ‫چرخه نیفتاده است‪ .‬این تهیه کننده همچنین افزود‪ :‬امیدوارم‬ ‫شــرایط برای تولید ادامه این ســریال مهیا شود تا بتوانیم در‬ ‫فصل های بعدی سریال را به تولید برسانیم‪ .‬تصویربرداری این‬ ‫فصل مثل فصل قبلی در شهرک سینمایی غزالی مقابل دوربین‬ ‫می رود و گروه تولید از نظر لباس و لوکیشــن تامین هستند‪.‬‬ ‫همچنین بازیگران این فصل از بازیگران فصل های قبلی هستند‬ ‫و تغییری در ترکیب بازیگران اعمال نخواهد شد‪ .‬فصل نخست‬ ‫سریال «حکایت های کمال» در ‪ ۳۱‬قسمت توسط سیما فیلم‬ ‫تهیه و از شــبکه دو سیما پخش شد‪ .‬محمود پاک نیت‪ ،‬شهره‬ ‫لرستانی‪ ،‬حمید ابراهیمی‪ ،‬محمدرضا شیرخانلو‪ ،‬سولماز غنی‪،‬‬ ‫علی مسلمی‪ ،‬شهرام عبدلی‪ ،‬بیژن بنفشه خواه‪ ،‬یوسف صیادی‪،‬‬ ‫امیر نوری‪ ،‬فلورنظری‪ ،‬بیتا خردمند‪ ،‬سیروس میمنت‪ ،‬مهرداد‬ ‫ضیایی‪ ،‬مختار ســائقی‪ ،‬اکبرســنگی‪ ،‬ارش نــوذری‪ ،‬داریوش‬ ‫ســلیمی‪ ،‬سعید پیردوســت‪ ،‬عباس محبوب‪ ،‬بهشاد مختاری‪،‬‬ ‫حســین چنگی‪ ،‬فریده دریامج‪ ،‬تقی زنجانی‪ ،‬حمید صفایی و‬ ‫شــهربانو موســوی‪ ،‬به همراه هنرمندان خردسال امیرحسین‬ ‫کافتری‪ ،‬همراز اکبری و محمدحســین بلــوکات از بازیگران‬ ‫فصل نخســت این سریال بودند‪ .‬این سریال روایتی از دهه ‪۴۰‬‬ ‫است و اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته محمد میرکیانی‬ ‫محسوب می شود که قهرمان داستان یک نوجوان به نام کمال‬ ‫است‪.‬صلح میرزایی تاکنون سریال های «پنجره»‪« ،‬رخصت» و‬ ‫«دختری به نام اهو» را برای تلویزیون ســاخته است‪ .‬سریال‬ ‫«هست و نیست» جدیدترین سریال محسن شایانفر در حوزه‬ ‫تهیه کنندگی هم زمستان گذشته به کارگردانی حسین سهیلی‬ ‫زاده از شبکه دو پخش شد‪.‬‬ ‫شبکه های برون مرزی قربانی‬ ‫گروکشی های داخلی نشوند‬ ‫زهرا صلواتی‬ ‫یک پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه تاکید کرد‪ :‬شبکه های‬ ‫برون مرزی نباید قربانی سیاسی کاری و گروکشی های داخلی‬ ‫شــوند‪ .‬دکتر علیرضا چابکرو با اشــاره به اهمیت شبکه های‬ ‫برون مرزی جمهوری اســامی در فضــای بین المللی گفت‪:‬‬ ‫هیچ رســانه ای در دنیای امروز بدون حمایت مالی نمی تواند‬ ‫روی پای خودش بایستد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه دولت ها‬ ‫همان رفتاری را که با شبکه های داخلی دارند برای رسانه های‬ ‫برون مرزی هم اعمال می کنند ‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر دولتی موافق‬ ‫سیاست های شبکه های برون مرزی نظام نباشد با عدم تامین‬ ‫بودجه انها را تحت فشار قرار می دهد‪ .‬چابکرو با تاکید بر این‬ ‫که این نوع رفتارها باعث ریزش مخاطبان شــبکه های برون ‬ ‫مرزی می شــود ادامه داد‪ :‬شــبکه های برون مرزی جمهوری‬ ‫س تی وی و العالم ضریب نفوذ باالیی‬ ‫اســامی به خصوص پر ‬ ‫در میان مخاطبان خود دارند و مشکالتی مانند محدودیت و‬ ‫قطع مکرر انها از شبکه های ماهواره ای‪ ،‬یک بار روانی منفی‬ ‫را به وجــود می اورد‪ .‬این مدرس ارتباطــات اظهار کرد‪ :‬نوع‬ ‫ن مرزی باید مستقل از نگاه های‬ ‫مواجهه نظام با شبکه های برو ‬ ‫داخلی باشــد‪ .‬چابکرو همچنین تاکید کرد‪ :‬شبکه های برون‬ ‫مرزی باید بتوانند معادل سازی کنند و فقط به زبان غیرایرانی‬ ‫برنامه نســازند و پخــش نکنند‪ ،‬بلکه داده هــا و تحلیل هایی‬ ‫را منطبــق بر نظام فکــری و فرهنگی مخاطبان شــان ارائه‬ ‫دهند‪ .‬برنامه ســازی این شبکه ها باید مبتنی بر جامعه هدف‬ ‫و نیازهایش باشــد‪ .‬شــبکه های برون مرزی نباید فقط نقش‬ ‫مترجــم برنامه های داخلی را ایفا کنند‪ .‬اهداف و اســتراتژی‬ ‫رسانه ای در خارج از کشــور با داخل متفاوت است و باید در‬ ‫برنامه ســازی شــبکه های برون مرزی لحاظ شود‪ .‬چابکرو با‬ ‫اشاره به قطع برنامه های شــبکه الکوثر از ماهواره یوتل ست‬ ‫گفت شــاید قطع برنامه های این شبکه از ماهواره یوتل ست‬ ‫برای کشورهای عرب غرب اسیا و شمال افریقا در کوتاه مدت‬ ‫تاثیر چندانی بر جبهه رســانه مقاومت نگــذارد اما در میان‬ ‫مدت و بلندمدت تاثیر گذار خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬کشورهایی‬ ‫مانند مصر و الجزایر در جهان عرب از اهمیت زیادی برخوردار‬ ‫هستند و در جهت گیری های کلی کشورهای عرب زبان تاثیر‬ ‫به سزایی دارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبـــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1244‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫تمام مراکز گردشگری بازگشایی شد‬ ‫معاون گردشــگری کشور از ثبت حدود ‪۴‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار نفر شب‬ ‫اقامــت از ‪ ۱‬تا ‪ ۱۶‬خبر داد و گفت‪ :‬تمام مراکز گردشــگری به جز اب‬ ‫درمانی ها بازگشایی شــد‪ .‬بر اساس اعالم میراث اریا‪ ،‬ولی تیموری ‪ ،‬با‬ ‫اشاره به فعالیت تاسیســات گردشگری در برخی از استان ها با رعایت‬ ‫تمام پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬افزود‪ :‬از ‪ ۱‬تــا‪ ۱۶‬خردادماه ‪۳‬میلیون و‬ ‫‪۳۰۳‬هــزار و ‪ ۶۴۸‬تردد ثبت و ‪۴‬میلیون و ‪۱۷۹‬هزار و ‪ ۳۱۸‬نفر شــب‬ ‫اقامت ثبت شده اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در همین مدت در مجموع ‪۳۱‬‬ ‫استان کشور‪۴۲۹ ،‬هزار و ‪ ۳۲۱‬سفر ثبت شده است‪ .‬تیموری گفت‪ :‬به‬ ‫غیر از اب درمانی ها‪ ،‬همه تاسیات گردشگری بازگشایی شده اند‪ .‬معاون‬ ‫گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنین اژانس های گردشگری از امروز فعالیت خود را اغاز کردند‪ .‬او به‬ ‫بازدیدهای انجام شده از تاسیسات گردشگری نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬به‬ ‫منظور اطمینان از رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬از ‪ ۱‬تا ‪ ۱۶‬خرداد در‬ ‫مجموع ‪۲۶‬هزار و ‪ ۲۱۳‬بازدید از تاسیسات گردشگری انجام شده است‪.‬‬ ‫الوند زخمی و بی پناه؛ در اتش بی تدبیری‬ ‫«الوندی که پیوندگاه تاریخ و طبیعت است‪ ،‬این روزها زخم لودرها را بر تن خویش به تماشا نشسته و راه باریک‬ ‫و زیگزاکی که از گنجنامه به سمت میدان میشان می رفت‪ ،‬با نام «جاده سالمت» تعریض شد‪ .‬حتی متولیان‬ ‫مجموعه تفریحی و توریستی گنجنامه به همین میزان بسنده نکردند و بر سر الوند منت گذاشته و در کنار این‬ ‫جاده درختکاری هم کردند!»‬ ‫تعرض قبلی به دشت میشان در مسیر قله الوند می گذرد‪ ،‬هر چند پیش از این اتفاق در طول‬ ‫فقط پنج سال از‬ ‫ِ‬ ‫سال های گذشته ایجاد تله کابین گنجنامه و تاسیساتی که برای این تله کابین نیاز بود خود راه را برای اسیب بیشتر‬ ‫به کوهستان الوند که بخشی از ان در فهرست میراث ملی کشور نیز ثبت شده هموار کرد‪،‬اقداماتی که به نظر‬ ‫می رسد هنوز ادامه دار است‪ ،‬شاید به همین دلیل هم این بار سراغ جاده ای هموار برای رسیدن به همان مسی ِر‬ ‫میشان به گنجنامه رفته اند‪ .‬از حدود ‪ ۱۰‬روز قبل کارشان برای زیرسازی جاد ه میشان را اغاز کرده اند و کارگران‬ ‫پروژه هم تاکید کردند که کارشان قرار است به درختکاری ختم شود‪ ،‬این خود نشانه ای است که احتمال اغاز‬ ‫ِ‬ ‫کشف‬ ‫تخریب های بیشتر در دل این مسیر را بیشتر می کند‪ ،‬ان هم در شرایطی که فعاالن میراث فرهنگی از‬ ‫کتیبه ای در نزدیکی همین مسیر خبر داده اند که احتمال تخریب اش در زمان انجام عملیاتِ‬ ‫تسطیح محوطه‬ ‫ِ‬ ‫وجود دارد‪ .‬الوندی که پیوندگاه تاریخ و طبیعت است‪ ،‬این روزها زخم لودرها را بر تن خویش به تماشا نشسته و‬ ‫ی است که مرهمی بر جان نحیفش بگذارد چون زمانی که ترس از بیماری‬ ‫چشم به راه مسئول مسئولیت پذیر ‬ ‫کرونا مردم و بسیاری از مسئوالن را خانه نشین کرده بود‪ ،‬راه باریک و زیگزاکی که از گنجنامه به سمت میدان‬ ‫میشان می رفت‪ ،‬با نام «جاده سالمت» تعریض شد‪ .‬متولیان مجموعه تفریحی و توریستی گنجنامه به همین‬ ‫میزان بسنده نکردند و بر سر الوند منت گذاشته و در کنار این جاده درختکاری هم کردند! حال انکه این بخش‬ ‫از کوهپایه اساسا مرتع است و نیازی به درخت ندارد‪ ،‬از سوی دیگر باید کارشناسان نظر دهند که درختان کاشته‬ ‫شده‪ ،‬اصال با اقلیم الوند سازگار هستند یا خیر؟ پس از جاده کشی برخی از مسئوالن استان به منظور روشن شدن‬ ‫مسئله برای اهالی رسانه‪ ،‬کوهنوردان و سازمان های مردم نهاد به محل فاجعه امده و تالش کردند «سبوی شکسته‬ ‫و اب ریخته» را توجیه کنند‪ ،‬لبخندهای مداوم فرماندار و توضیح واضحات مدیرکل منابع طبیعی دردی از کسی‬ ‫دوا نکرد‪ ،‬البته اینکه جاده سالمت! به نفع چه کسی یا کسانی است االن مسئله اصلی نیست! پرسش اینجاست‬ ‫ب کوهستان را صادر کرده است؟ اگر مجوزی صادر نشده این کوه خراشی و کوه تراشی با‬ ‫که چه کسی مجوز تخری ‬ ‫چه پشتوانه ای صورت گرفته است؟ اگر تا امروز بهانه جاده کشی ها امدادرسانی بود‪ ،‬حاال که هالل احمر منکر هرگونه‬ ‫نقشی در این کار شده‪ ،‬با چه بهان ه و توجیهی به مطالبه مردم‪ ،‬کوهنوردان و رسانه ها رسیدگی نمی شود؟ نکته‬ ‫جالب توجه در این داستان پراب چشم این است که همدان در چند سال گذشته مدعی توسعه گردشگری پایدار‬ ‫تبدیل ولیعصر به «خیابان کامل» برای ثبت جهانی‬ ‫زنگ خطر برای ایران زمین!‬ ‫زخم هایی بر پیکر درختان راش‬ ‫ش یکی از مهمترین گونه های درخت در جنگل های جهان‬ ‫درختان را ‬ ‫هستند که تاکنون حدود‪ ۱۳‬گونه از ان ها در نقاط مختلف دنیا شناسایی‬ ‫شده است‪ .‬هر یک از این گونه ها ضمن شباهت هایی با یکدیگر‪ ،‬از نظر‬ ‫شکل‪ ،‬خواص و اقلیم محل زیست با یکدیگر متفاوتند‪ .‬عمر این درخت‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬ســال اســت‪ .‬چوب این درخت که یکی از باارزش ترین‬ ‫درختان در جهان است در گیالن و مازندران و در ارتفاع بیشتر از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫متر از سطح‪ -‬دریا یافت می شود‪ .‬جنگل های راش سنگده ساری که در‬ ‫منطقه حفاظت شده قرار دارد از جمله جنگل های راش در ایران است‬ ‫که متاسفانه برخی از شهروندان نااگاه‪ ،‬با رفتار نابهنجار خود سالمت‬ ‫شمار زیادی از ان ها را به خطر انداخته اند؛ کندن پوست ان ها به قصد‬ ‫ثبت یادگاری یا نشانه و عالمت! البته کندن پوست درختان و نوشتن‬ ‫یادگاری و نشانه گذاری روی تنه درختان و حتی اماکن تاریخی‪ ،‬مختص‬ ‫ایران نیست‪ ،‬بلکه رفتاری است که در برخی دیگر از کشورها نیز کم و‬ ‫بیش وجود دارد‪ .‬با این حال نگرانی درباره این معضل‪ ،‬تنها به نبود اگاهی‬ ‫یا فرهنگ متعالی در بین برخی از شهروندان خالصه نمی شود‪ ،‬بلکه‬ ‫مستقیما بر سالمت درختان و نابود کردن تدریجی ان ها و محیط زیست‬ ‫تاثیر می گذارد‪ .‬این رویه غلط متاسفانه از دیرباز در ایران وجود داشته‬ ‫است و همچنان هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫قله توچال تهران ثبت ملی میراث‬ ‫طبیعی می شود‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر تهران‪ ،‬شهرداری تهران را موظف کردند تا‬ ‫نسبت به ثبت ملی میراث طبیعی توچال اقدام کند‪.‬‬ ‫در جریان دویست و هجدهمین جلسه شورای شهر تهران طرح الزام‬ ‫شهرداری تهران به پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال تهران در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪ .‬زهرا صدراعظم نوری در توضیح این طرح گفت‪:‬‬ ‫با استناد به وظایف قانونی مندرج در بندهای دوم و ششم ماده ‪ ۸۰‬قانون‬ ‫تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی شهر بررسی و شناخت‬ ‫کمبودها و نیازهای محیط زیستی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی شهر و تهیه‬ ‫طرح ها و پیشنهادات اصالحی و راه حل های کاربردی توسط شورای شهر‬ ‫تهران از جمله وظایف شورای شهر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با استناد به ماده‬ ‫دوم قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و با عنایت به‬ ‫ماده ‪ ۴۹‬و ‪ ۶۰‬مصوبه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران توجه به‬ ‫اهمیت حفظ ماهیت و ویژگی های طبیعی ارتفاعات توچال جنوبی به‬ ‫عنوان میراث طبیعی شهر تهران ضروری است‪ .‬نوری تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫همین راســتا شهرداری تهران موظف است به منظور حفاظت و ثبت‬ ‫ملی میراث طبیعی محدوده ارتفاعات توچال با استفاده از ظرفیت های‬ ‫قانونی‪ ،‬با همکاری ســایر سازمان ها و نهادهای ذیربط نسبت به انجام‬ ‫مطالعه‪ ،‬مستندسازی‪ ،‬تهیه مدارک فنی و جغرافیایی الزم برای محدوده‬ ‫پیشنهادی و ثبت ملی و حفاظت از میراث طبیعی توچال اقدام نموده و‬ ‫ظرف مدت حداکثر شش ماه نتایج را به شورای شهر ارائه نماید‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬اعضای شورای شهر تهران به کلیات طرح الزام شهرداری تهران‬ ‫به ثبت ملی میراث طبیعی توچال رای مثبت دادند‪.‬‬ ‫بوده و تمام مقامات بلندپایه این استان از تالش برای رونق صنعت گردشگری سخن به میان می اورند و همایش ها‬ ‫و نمایش های میلیاردی برگزار می کنند؛ اما گویا هیچ یک از انان به اصول اولیه توسعه پایدار گردشگری که حفظ‬ ‫منابع و داشته های تاریخی‪ ،‬فرهنگی و طبیعی برای نسل های بعد است توجهی نمی کنند که اگر غیر از این بود در‬ ‫برابر تعرض های عده ای معدود به الوند که بخشی از تاریخ‪ ،‬فرهنگ و ادبیات این شهر از ان سرچشمه می گیرد‬ ‫بی توجه نبودند‪ .‬چرا که بسیاری از گردشگرانی که به همدان می ایند کوهنوردان و طبیعت گردانی هستند که به‬ ‫شوق دیدن شکوه الوند رنج سفر بر خویشتن هموار می کنند‪ ،‬پس برای حفظ و پایداری این ثروت بیکرانه باید‬ ‫دست به دست هم داده و از تخریب الوند جلوگیری کنیم‪ .‬به قول ناهید همدانی‪« :‬من نی ام انکه کشد دست ز‬ ‫دامان تو زانک‪/‬پرورشگاه من ای دامن الوند تویی‪».‬‬ ‫معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد وضعیت خیابان ولیعصر(عج) در راستای تالش برای ثبت جهانی‬ ‫ان توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫عبدالرضا گلپایگانی در مورد وضعیت خیابان ولیعصر و لزوم بازنگری در طرح تفصیلی این خیابان با توجه به‬ ‫تالش برای ثبت جهانی ان گفت‪ :‬شهرداری تهران موضوع ایجاد خیابان کامل را در دستور کار خود قرار داده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه خیابان کامل به خیابانی گفته می شود که برای همه اقشار جامعه اعم از پیاده‪ ،‬سواره و‬ ‫استفاده کنندگان از حمل ونقل عمومی بهسازی شده به گونه ای که همه بتوانند ترددی ایمن و اسان داشته‬ ‫باشند و عالوه بر گذراندن اوقات فراغت به فضاهای کار و تجاری نیز دسترسی داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫راستا شورای راهبردی به ریاست شهردار تهران و نمایندگان شهرسازی‪ ،‬زیباسازی‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬فنی عمرانی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬حمل و نقل و ترافیک و نمایندگان شورای شهر تشکیل شده است تا وضعیت بهسازی و ساماندهی‬ ‫خیابان ولیعصر را راهبری کنند‪ .‬معاون شهرسازی ومعماری شهردار تهران افزود‪ :‬خیابان ولیعصر با‪ 18‬کیلومتر‬ ‫طول و اختالف ارتفاع ‪ 500‬متری از میدان راه اهن تا تجریش‪ ،‬ویژگی های الزم برای تبدیل شدن به خیابان‬ ‫کامل را دارد و برهمین اساس به دنبال انطباق چارچوب های خیابان کامل در محور ولیعصر هستیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه بهبود کیفیت وضعیت خیابان ولیعصر از ابعاد مختلف در دستور کار قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با راه اندازی‬ ‫خانه مینایی به عنوان پایگاه خیابان‪ ،‬گام هایی برای خواناسازی و تهیه نقشه فرهنگی خیابان برداشته شده و در‬ ‫گام نخست‪ ،‬در ‪ 40‬نقطه خیابان ولیعصر که در جاهایی که رویدادی رخ داده خواناسازی مکان رویدادها انجام‬ ‫شده است‪ .‬گلپایگانی افزود‪ :‬بر این اساس پایه هایی در مکان هایی که در انجا رویدادی در خیابان ولیعصر‬ ‫رخ داده نصب شده و شهروندان می توانند با استفاده از «‪ »QRC‬در مورد اتفاقات رخ داده در ان محل و‬ ‫شناخت نقاط و ساختمان های شاخص خیابان ولیعصر اطالعات کسب کنند‪ .‬معاون شهردار تهران با تاکید‬ ‫بر اینکه مرمت و بهسازی پیاده روی خیابان ولیعصر‪ ،‬طراحی و تعبیه مبلمان مناسب‪ ،‬بهبود نمای ساختمان‬ ‫های جداره نیز در دستور کار سازمان زیباسازی قرار دارد که به عنوان پایلوت‪ ،‬بهسازی نمای ساختمان های‬ ‫حد فاصل چهار راه ولیعصر تا چهار راه جمهوری در حال انجام است‪ ،‬این مدل که با مشارکت صاحبان امالک‬ ‫است‪ ،‬بهسازی نماها در همه خیابان ها گسترش می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬در دوسال گذشته وضعیت درختان خیابان‬ ‫بهبود یافته‪ ،‬در این دو سال ‪ 3300‬درخت با سن ‪ 10‬تا ‪ 15‬سال و محیط بُن نزدیک به ‪ 50‬سانتیمتر توسط‬ ‫سازمان بوستانها کاشته شده است که در نوع خود کار کم نظیری بوده است‪ .‬معاون شهرسازی شهرداری‬ ‫تهران در مورد وضعیت بازنگری در طرح تفصیلی خیابان ولیعصر(عج) نیز با بیان اینکه سال گذشته موضوع‬ ‫سه متر عقب نشینی اجباری در خیابان در کمیسیون ماده ‪ 5‬لغو شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته در مورد بازنگری در‬ ‫طرح تفصیلی بدنه خیابان ولیعصر (عج) چند شرکت مشاور بررسی و کارشناسی کرده اند که با جمع بندی و‬ ‫نهایی کردن به زودی برای تصویب به کمیسیون ماده ‪ 5‬شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده می شود‪.‬‬ ‫گلپایگانی در مورد بی ار تی خیابان ولیعصر نیز با بیان اینکه یکی از معیارهای خیابان کامل‪ ،‬وجود همه روش‬ ‫های حمل و نقلی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این خط هم یکی از کارامدترین خطوط اتوبوسرانی است که با کمک و‬ ‫همفکری معاونت حمل ونقل‪ ،‬احتمال بازنگری در بی ار تی بخشی از خیابان با توجه به وجود مترو وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬احتماال با حذف بخشی از خطوط بی ار تی در قسمتی از محور ولیعصر بتوان امکان تردد دوطرفه‬ ‫را فراهم کرد و این تصمیم به بررسی کارشناسی بیشتر و توجه به خواست شهروندان بستگی دارد‪.‬‬ ‫چتر حمایتی دولت برای هنرمندان ‪ 60‬هزار کارگاه صنایع دستی باز می شود؟‬ ‫کرونا نفس های صنعت صنایع دستی را به شماره انداخته است‪.‬‬ ‫هنرمندان حدود ‪ ۶۰‬هزار کارگاه با مشکالت مالی ناشی از کاهش‬ ‫تولید و فروش محصوالتشان مواجه شده و منتظر وعده دولتی ها‬ ‫جهت احیای وضعیت این صنعت به صورت ویژه هستند‪.‬‬ ‫چتر حمایتی دولت برای هنرمندان‪ 60‬هزار کارگاه صنایع دستی‬ ‫بازمی شود؟‬ ‫خبرگزاری فارس‪ ،‬فائزه نجارزادگان‪ :‬فردا ‪ ۲۰‬خرداد مصادف با ‪ ۱۰‬ژوئن روز‬ ‫جهانی صنایع دستی است‪ .‬روزی که بسیاری ان را پیوند مبارک عشق و‬ ‫هنر می دانند و روزی که مربوط به خلق اثار هنری ســرزمین های مادری‬ ‫محسوب می شود‪ .‬اثاری که نسل به نسل منتقل شده و قصه های فراوان‪،‬‬ ‫باورها و ارزوهای مختلفی در دل ان نهفته اســت‪ .‬صنایع دستی در نقاط‬ ‫مختلف جهان مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده و پای ثابت سوغاتی‬ ‫مسافران در شهرهای مختلف بوده است‪ .‬کشور ایران هم غنی از هنرهای‬ ‫دستی میراثی است و کمتر شهری بوده که اثاری از هنر دست زنان و مردان‬ ‫نداشته باشد تا چشم مسافران را به خود خیره کند‪ .‬هرچند گاهی بی مهری‬ ‫مسووالن‪ ،‬با داغ دل هنرمندان همراه بوده است و حمایت های مختلف از این‬ ‫قشر انطور که باید نبوده است‪.‬‬ ‫فارغ از موضوع کمبود حمایت دولتی ها از صنعتگران امسال صنایع دستی‬ ‫مانند بسیاری از صنعت های دیگر دستخوش کووید ‪ ۱۹‬شده و شیوع کرونا‬ ‫انگار گرد مرگ بر ان پاشیده است‪ .‬کاهش سفرهای گردشگردی بازار این‬ ‫صنعت چندهزار ساله را از رونق انداخته و سبب زیان بسیاری از هنرمندان‬ ‫در نقاط مختلف جهان شده است‪ .‬کرونا اکنون پایش را بر گلوی صنعت‬ ‫گردشگری و صنایع دستی گذاشته و نفس های این دو حوزه را به شماره‬ ‫انداخته است به طوری که حتما الزم است مراقبت های ویژه از سوی دولت‬ ‫سریعا برای این بخش ها انجام شود‪ .‬البته اخیرا حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫رئیس جمهور به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری دستور داد با همکاری‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا پروتکل های بهداشتی الزم برای بازگشت فعاالن‬ ‫صنعت گردشــگری به این حوزه و نقش افرینی موثر انها در تحقق شعار‬ ‫جهش تولید را تهیه و به شــکل دقیق اجرا کنند‪ .‬وی با اشاره به اهمیت‬ ‫صنایع دستی به عنوان یک عرصه مهم فعالیت اقتصادی در زندگی مردم‬ ‫و به ویژه روستائیان و نیز به عنوان یکی از عناصر پراهمیت هویت فرهنگی‬ ‫که در ضمن تاثیرگذاری قابل توجهی در چرخه اقتصادی زندگی مردم دارد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با توجه به بازار داخلی و سهم صادراتی صنایع دستی‪ ،‬باید با‬ ‫برنامه ریزی دقیق‪ ،‬زمینه را برای نقش افرینی موثر فعاالن این عرصه در کنار‬ ‫صنایع دیگر در تحقق جهش تولید با مشارکت قاطبه مردم فراهم کنیم‪.‬‬ ‫هرچند که دولت وعده داده پای کار برای کمک به تولیدکنندگان صنایع‬ ‫دستی است ولی هنرمندان و فعاالن این حوزه معتقدند تا رسیدن به نقطه‬ ‫مطلوب فاصله زیادی بوده و باید اقدامات با سرعت بیشتر انجام شود‪.‬‬ ‫خسارت‪ ۱۹۵۰‬میلیاردی کرونا به صنعت صنایع دستی‬ ‫درباره وضعیت کنونی مراکز تولید صنایع دســتی به ســراغ فرهاد فالح‬ ‫مدیرکل حمایت از تولید صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی ‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی کشور رفتیم وی گفت‪ :‬بر اساس محاسباتی که از استان های‬ ‫مختلف کشور توسط وزارت میراث فرهنگی انجام گرفته است کرونا حدود‬ ‫‪ 1950‬میلیارد تومان خسارت به تولید و فروش صنایع دستی در کشور زده‬ ‫است که این موضوع توسط وزیر میراث فرهنگی با مسوولین کشور در میان‬ ‫گذاشته شد‪ .‬بر همین اساس قرار شد که در قالب تسهیالت به فعاالن حوزه‬ ‫صنایع دستی خدماتی ارائه شود که مجددا ً کارگاه های تولیدی فعال شوند‪.‬‬ ‫همچنین فالح بیان داشت‪ :‬بازدهی فروش صنایع دستی در یکسال گذشته‬ ‫تا کنون نسبت به مدت مشابه سال پیش از ان به کمتر از نصف رسیده است‪.‬‬ ‫اسیب‪ ۶۰‬هزار کارگاه انفرادی و جمعی صنایع دستی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ 60‬هزار کارگاه انفرادی و جمعی تولید صنایع دستی‬ ‫در کشور شناسایی شده که در شرایط کرونا دچار اسیب اقتصادی شده اند‬ ‫که لیست این کارگاه ها و افراد مربوط به ان به وزارت تعاون ارائه شده تا در‬ ‫سامانه کارا مشخصات شان درج شود و تسهیالت الزم از این طریق به انها‬ ‫ارائه شود‪ .‬فالح با اشاره به اینکه پیش از شیوع کرونا نیز از طریق سامانه‬ ‫کارا جهت اشتغال پایدار روستایی نیز اقدام شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬کمک هایی که‬ ‫قرار اســت وزارت تعاون به مشاغل اسیب دیده در شرایط کرونا ارائه کند‬ ‫تنها برای فعاالن صنایع دســتی نیست و ‪ ۱۴‬رسته شغلی اعم از پوشاک‬ ‫و رستوران داران را شامل می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬همچنین تالش کردیم‬ ‫تا مشاغل خانگی را هم به لیست خسارت دیدگان برای دریافت تسهیالت‬ ‫اضافه کنیم که تا االن موفق نبودیم‪ .‬مدیرکل حمایت از تولید صنایع دستی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی کشور گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫موضوع کرونا سال گذشته فعاالن حوزه اقتصادی خسارت های دیگر را نیز‬ ‫داشته اند که وقوع سیل از جمله عوامل ان بوده است و این بالی طبیعی‬ ‫سبب خسارت کارگاه ها و مراکز فروش و بازارچه فعالین صنایع دستی شد‬ ‫که با پیگیری های زیاد‪ ،‬هیات دولت مصوب کرد که تسهیالت خسارت سیل‬ ‫سال ‪ ،98‬به این کارگاه ها تعلق گیرد و در اواخرسال ‪ 98‬دستور اجرای ان‬ ‫را به بانک ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫گالی ه فعاالن صنایع دستی از افزایش‪ ۱.۵‬برابری مواد اولیه‬ ‫برای شنیدن حرف دل هنرمندان صنایع دستی به سراغ فرزاد فرجی تولید‬ ‫کننده صنایع دستی و فعال در حوزه تولید ظروف سفالی رفتیم‪ .‬وی درباره‬ ‫مشکالت تولید کنندگان صنایع دستی در شرایط شیوع کرونا گفت‪ :‬شیوع‬ ‫کرونا حوزه صنایع دستی را همانند سایر مشاغل تحت تاثیر قرار داده است‬ ‫چرا که وضعیت اقتصادی‪ ،‬محدودیت های تردد‪ ،‬قرنطینه های خانگی‪ ،‬توقف‬ ‫فعالیت بازارهای داخلی و بین المللی و همچنین تعطیلی گالری و فروشگاه‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬سبب کاهش چشمگیر تولید و فروش حوزه صنایع دستی‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬البته به غیر از موضوع کرونا به دلیل شرایط نامناسب‬ ‫اقتصادی حدود یک سال و نیم است که تولید کننده های صنایع دستی به‬ ‫ویژه در حوزه سفال با کمبود‪ ،‬نبود و افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شده اند‪.‬‬ ‫چتر حمایتی دولت برای کارگاه های واقعی باز شود‬ ‫فرجی گفت‪ :‬به دلیل شرایط اقتصادی و تغییر دهک های جامعه‪ ،‬تعاریف‬ ‫مصرف و خرید تغییر کرده و حتی اگر در حال حاضر کرونا هم رفع شود‪،‬‬ ‫خانواده هابایدابتدابتواننداولویت هایاصلیونیازهایضروریراتامینکنند‬ ‫تا بتوانند به بحث های ثانویه همچون صنایع دستی بپردازند‪ .‬به نظرم وزارت‬ ‫میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی باید به نوعی با سیاست گذاری‬ ‫و برنامه ریزی از کارگاه هــای تولیدی واقعی حمایت کند و به نوعی چتر‬ ‫حمایتی دولتی ها برای فعاالن صنایع دستی باز شود و اقدامات کارشناسی و‬ ‫نظارت های دقیق اقداماتی انجام دهد که کارگاه های تولیدی صنایع دستی‬ ‫بتوانند مواد اولیه مورد نیاز را با سهولت و قیمت مناسب تهیه کنند‪.‬‬ ‫مدرس موسیقی کودک و نوجوان‪:‬‬ ‫رقابت میان والدین و فرزندان برای یادگیری موسیقی‬ ‫سولماز اسرافیلی می گوید‪ :‬گاهی عدم اگاهی کافی باعث می شود برخی تصور کنند که «ارف» ساز است‪.‬‬ ‫ی که «ارف» در واقع ساز نیست بلکه روشی برای رده سنی کودک است که توسط کارل ارف‬ ‫در صورت ‬ ‫تدوین شده است‪ .‬روش کارل ارف متدی است که ثابت شده و بر اساس ان بچه ها باید حتما بلز و فلوت‬ ‫را یاد بگیرند‪ .‬به طور قطع موسیقی کودک و نوجوان در ایران انطور که باید مورد توجه قرار نگرفته؛ زیرا‬ ‫بزرگترین مرکز اموزشی کشور که همان اموزش و پرورش است‪ ،‬نسبت به ان بی توجه است و برای این‬ ‫هنر ارزنده ارزشی قائل نیست؛ اما با این حال هستند اساتید و معلمانی که نسبت به موسیقی کودک و‬ ‫نوجوان دغدغه دارند و پرداختن به مقوله اموزش را مهم ترین کارهای خود می دانند‪ .‬سولماز اسرافیلی‬ ‫(نوازنده‪ ،‬اهنگساز و مدرس موسیقی کودک و نوجوان) یکی از فعاالنی است که سال هاست در زمینه‬ ‫اموزش موسیقی کودک و نوجوان فعال است و با پرداختن به فعالیت های تجربی و ابداعی قصد دارد‬ ‫کودکان و والدینشان را به موسیقی و یادگیری ان ترغیب کند‪.‬‬ ‫درباره اهمیت پرداختن به موسیقی کودک و نوجوان توضیح دهید و اینکه طی سال ها و دهه های‬ ‫اخیر تا چه حد به این رده سنی پرداخته شده؟‬ ‫من از سال ‪ 1368‬فعالیتم در رشته موسیقی را اغاز کرده ام و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه سوره هستم و از‬ ‫سال ‪ 1380‬فعالیتم را چه در زمینه ساز تخصصی خودم که پیانوست و چه در زمینه موسیقی کودک و نوجوان اغاز‬ ‫کردم و دراین زمینه از پدر موسیقی خودم اقای ناصر نظر تشکر می کنم‪ .‬می توان گفت طی ‪ 19‬سال اخیر تجربیاتی را‬ ‫در زمینه تدریس کسب کردم و دستاوردهای بسیار خوبی داشته ام‪ .‬پرداختن به موسیقی کودک و نوجوان از اتفاقات‬ ‫خوبی است که طی سال های اخیر رخ داده است‪ .‬طی اموزش های موجود دانش بچه ها نسبت به موسیقی بسیار باال‬ ‫رفته است‪ .‬از طرفی موسیقی در کنار روانشناسی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته که این نیز اتفاق بسیار خوبی‬ ‫است‪ ،‬زیرا مقوله موسیقی با مقوله روانشناسی ارتباط بسیار عمیقی دارد‪.‬‬ ‫درباره متد و روش های اموزشی تان توضیح دهید؟‬ ‫طی سال هایی که مشغول به فعالیت بوده ام‪ ،‬متوجه این موضوع شده ام که رده بندی سنی برای اموزش موسیقی کودکان‬ ‫ی و گروه بندی اعتقاد بسیاری‬ ‫اهمیت بیشتری پیدا کرده است‪ .‬اقای ناصر نظر در زمینه اموزش‪ ،‬نسبت به دسته بند ‬ ‫داشتند و من نیز طی این سال ها طبق روش ایشان فعالیت کرده ام و به نظرم نوع دسته بندی ها موضوع مهمی است و‬ ‫رشد و بالندگی موسیقی کودک و نوجوان را در پی خواهد داشت‪ .‬با بکارگیری این روش بچه ها پویاتر شده اند و می توان‬ ‫گفت نحوه اموزش ما به صورت اکادمیک پیش رفته است‪ .‬با نگاهی به وضعیت موسیقی کودک و نوجوان در دهه های‬ ‫گذشــته درمی یابیم که پرداختن به این مقوله انطور که باید اکادمیک نبوده و بر نحوه رده بندی سنی بچه ها توجه‬ ‫نمی شده است‪ .‬به هر حال اقای ناصر نظر که از سال ‪ 1358‬فعالیت خود را اغاز کرده و طی سال های که من و دیگران‬ ‫با ایشان همکاری می کردیم بر اساس اموزش هایشان معلمان با تجربه ای را در زمینه موسیقی کودک تربیت کرده اند‪.‬‬ ‫شما بر اساس روندی تجربی‪ ،‬کنسرتی را برگزار کردید که طی روشی ابداعی همزمان مادران و‬ ‫کودکان در ارائه اثر با هم همکاری می کردند‪ .‬در اینباره توضیح دهید‪ .‬اینکه ایده این کار چگونه‬ ‫شکل گرفت و چه ویژگی هایی داشت و از این اتفاق چه بازخوردی گرفتید؟‬ ‫روشی که می گویید برای من و بچه ها نتایج خوب و مثبتی را در پی داشته و می توانم بگویم بزرگترین دستاورد من‬ ‫طی سال های فعالیتم در زمینه تدریس و کار لذت بخش اموزش به کودکان محسوب می شود‪ .‬روشی که می گویم‬ ‫ابداعی بسیار بداهه بوده و طی سه ‪ ،‬چهار دوره با این روش ابداعی‪ ،‬به اموزش کودکان پرداخته ام‪ .‬طی این روش بچه ها‬ ‫با مادرانشان فارغ التحصیل می شوند و گاه پیش امده که پدران بچه ها عالقمندانی بوده اند که سر کالس های من حاضر‬ ‫شده اند و با طی مراحل اموزشی فارغ التحصیل شده اند‪.‬‬ ‫ایده این روش چه زمانی شکل گرفت؟‬ ‫این ایده حدود چهار سال پیش سر یکی از کالس هایم رخ داد‪.‬‬ ‫ایده و روش ابداعی تان چیست؟‬ ‫ببینید زمانی که کودکان وارد کالس من می شوند‪ ،‬اول از ساز بلز شروع می کنند و پس ا ز ان بر ساز فلوت متمرکز‬ ‫می شویم‪ .‬زمانی که بچه ها می خواهند با این دو ساز کار کنند و یادگیری ساز بلز را اغاز می کنند‪ ،‬حضور اولیا در کالس‬ ‫خیلی پررنگ نیست‪ .‬پس از انکه دو یا سه دوره از کالس بلز می گذرد‪ ،‬کالس اموزش فلوت اغاز می شود‪ .‬همانطور که‬ ‫می دانید فلوت یکی از سازهای بادی محسوب می شود و بچه ها برای یادگیری ان به حمایت پررنگ پدر یا مادرشان نیاز‬ ‫دارند‪ .‬زمانی که بچه ها سر کالس حاضر می شوند و شروع به نوازندگی فلوت می کنیم‪ .‬ان اتفاقی که چهار سال پیش‬ ‫سر یکی از کالس هایم رخ داد در همین راستا بود؛ طی حضور در کالس با خودم گفتم زمانی که پدر و مادرها سر‬ ‫کالس ها حاضر می شوند و به اموزش و یادگیری کودکانشان کمک کنند چرا از مهارت انها در کنسرت ها و اجراهای م‬ ‫استفاده نکنم؟ بنابراین بر همین اساس به فعالیتم ادامه دادم و امیدوارانه پیش رفتم و لحظه ای به کارم شک نکردم زیرا‬ ‫احساسم این بود که به نتایج خوبی می رسم که این اتفاق افتاد‪ .‬در همین راستا اسفند ماه سال ‪ 1397‬بود که با حضور‬ ‫بچه ها و پدرمادرهایشان کنسرت بسیار خوبی را با سرمایه خودم در فرهنگسرای نیاوران برگزار کردیم‪ .‬ان بچه ها همراه‬ ‫با پدر و مادرهایشان دوران اموزشی را طی کرده و فارغ التحصیل شده بودند و این اتفاق را نقطه عطف کارم می دانم‪،‬‬ ‫زیرا به خوبی دیده شد و بازخوردهای خوبی داشت‪.‬‬ ‫در این روش برای والدین بچه ها چه اتفاقی می افتد و بر چه مبنایی به اموزش موسیقی می پردازند‪.‬‬ ‫طی این روند مادران یا پدران بچه ها در زمینه اموزش روند مشخص و ثابتی را طی می کنند‪ .‬معموال والدین بچه ها‬ ‫به طور معمول صرفا به وظایف خود در زمینه همسرداری و پدر بودن و مادر بودن می پردازند و وظایف اموزشی خود‬ ‫در قبال فرزندان را فراموش می کنند و درصد تالششان در این بخش به نوعی صفر می شود‪ .‬بنابراین یکی از اتفاقات‬ ‫مهمی که در روشم رخ می دهد این است که مادران یا پدران را وارد چالشی جدید می کنم و ان چالش این است که‬ ‫س مورد استفاده قرار می دهم‪ .‬یعنی انها در کالس از مهارت های خودشان استفاده می کنند‪ .‬بر‬ ‫مهارت های انها را در کال ‬ ‫اساس تجاربم می توانم بگویم که یکی از دستاوردهای این روش ایجاد رقابت میان فرزندان و والدینشان است و زمانی که‬ ‫این اتفاق افتاد شاهد نتایج بسیار خوب ان بودم و طی این روند بخش غیر فعال وجودی پدرها و مادرها فعال و کودک‬ ‫درونشان به نوعی زنده شد‪ .‬از طرفی ان ترس و اضطرابی که در پدر و مادرها شاهدش بودم در بچه ها وجود نداشت‪.‬‬ ‫با این روش بچه ها با تمام قوا به ساز زدن می پردازند و طی این روند تمرینات کنسرت ها بسیار خوب پیش می رود‪.‬‬ ‫اضطرابی که می گویید در پدر و مادرها وجود دارد چه ارتباطی با کودکان انها دارد؟‬ ‫به هر حال ان ترس و تنش و اضطراب مانع پیشرفت کودکان خواهد شد و با روشی که درباره اش توضیح دادم ان‬ ‫اضطراب به طور کامل برطرف خواهد شد‪ ،‬زیرا تمرکز من بر قدرت والدین است‪ .‬به هرحال پدران و مادران نقش موثری‬ ‫در تریبت کودکانشان دارند و در سالمت روان فرزندانشان بسیار موثرند و به این ترتیب در رشد و پیشرفت انها موثر‬ ‫خواهند بود‪ .‬مادر و پدر فقط پدر و مادر نیستند و می توانند برای فرزندانشان نقش همکاری بسیار خوب را ایفا کنند‪.‬‬ ‫طی اجرای روشتان به لحاظ موسیقایی چه دروس و رپرتوارهایی را به کودکان و والدین اموزش‬ ‫می دهید‬ ‫در دو دوره اول که مشغول ازمایش روشم بودم بر اساس پارتیتور اصلی قطعات به اموزش پرداختم‪ .‬تنظیم اثار را برای‬ ‫راحتی مادرها اسان تر کردم تا یادگیری برای انها دشوار نباشد‪ .‬البته پدر و مادرها در کنسرتی که سال ‪ 1397‬برگزار‬ ‫کردم‪ ،‬عین پارتیتور قطعات را اجرا کردند‪ .‬یعنی انها را تنظیم نکردم و دستی درشان نبردم‪ .‬مادران در ان کنسرت‬ ‫خط های ملودیک بسیار سخت را اجرا کردند‪ .‬در ان کنسرت بلز و فلوت داشتیم و بچه ها و مادرانشان در برخی قطعات‬ ‫یکدیگر را همراهی کردند‪ .‬در همان اجرا‪ ،‬گروه حرکت داشتیم و اولین بار بود که مادرها با فرزندانشان بر روی صحنه‬ ‫حرکت داشتند‪ .‬در کنسرتمان «کاپ ریتم» هم داشتیم‪.‬‬ ‫«کاپ ریتم»چیست؟‬ ‫«کاپ ریتم» نوعی بازی لیوان است که توجه و تمرکز بسیاری را می طلبد و این اولین بار بود که در کنسرتی بزرگ بچه ها‬ ‫و مادرشان با ان کار می کردند و من نیز بر روی قطعات شعر گذاشته بودم‪ .‬این بخش از کنسرت بسیار خوب دیده شد‬ ‫و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫شما با مشارکت مادران در ارائه اثر به نوعی انها را نیز به حضور در عرصه موسیقی و نوازندگی‬ ‫ترغیب کرده اید‪ .‬بگویید موسیقی بانوان تا چه حد برای شما اهمیت دارد و طی این سال ها چقدر‬ ‫به ان پرداخته شده است؟‬ ‫بی شک ترغیب مادران برای فعالیت در عرصه موسیقی موضوعی مهم است و احتمال اینکه انها فعالیت خودشان را ادامه‬ ‫دهند بسیار زیاد است و زمانی که انگیزه و پویایی انها را می بینم برایم بسیار لذت بخش است‪ .‬پس از برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی مادران و فرزندان‪ ،‬تعدادی از مادران فعالیت در زمینه اواز گروهی را ادامه داده اند و برخی به یادگیری موسیقی‬ ‫کالسیک و سازی چون پیانو گرایش نشان دادند و برخی دیگر به یادگیری موسیقی ایرانی و دف و تار و سه تار و دیگر‬ ‫‪7‬‬ ‫سهشنبـــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1244‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫با اعالم مدیرعامل صندوق اعتباری هنر؛‬ ‫«هنر کارت» ازمایشی صادر شد‬ ‫سازهایی که با حال و هوای شان هم خوانی داشته پرداختند و حال نیز مشغول به فعالیتند‪ .‬به طور کلی موسیقی بانوان‬ ‫طی سال های اخیر با وجود دشواری های بسیار‪ ،‬پیشرفت بسیاری داشته است‪ .‬گروه های سنتی و پاپ خوبی داریم که‬ ‫ضمن فعالیت‪ ،‬در جشنواره ها حضور می یابند‪ .‬از سویی در حال حاضر خانم های خواننده بسیار خوبی در عرصه موسیقی‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬حتی می توان گفت پیشرفت موسیقی بانوان تا به انجا بوده که در ارتقا و اعتالی فرهنگی و هنری‬ ‫زنان کشور نقش به سزایی داشته است‪.‬‬ ‫درباره سازهای تخصصی کودکان نیز توضیح دهید‪ .‬انچه که به عنوان اموزش «ارف» عمومیت‬ ‫داردچیست؟‬ ‫معموال دوره موسیقی کودک بر گرفته شده از داشته های موسیقی دانان المانی است و کارل ارف یکی از همین افراد‬ ‫است‪ .‬این هنرمند عالوه بر کارهایی که انجام داده و فعالیت هایی که داشته ‪ ،‬موسیقی کودک را نیز تدوین کرده است‪.‬‬ ‫روش پیشنهادی این شخص در تمام دنیا بر مبنای دو ساز بلز و فلوت است‪ .‬یعنی مجموعه این دو ساز موسیقی کودک‬ ‫یا موسیقی ارف محسوب می شود که خیلی عمومیت دارد‪ .‬متاسفانه گاهی عدم اگاهی کافی باعث می شود برخی تصور‬ ‫ی که «ارف» در واقع ساز نیست بلکه روشی برای رده سنی کودک است که توسط‬ ‫کنند که «ارف» ساز است‪ .‬در صورت ‬ ‫کارل ارف تدوین شده است‪ .‬البته به جز کارل عرف موسیقی دانان و دانشمندان دیگری نیز بوده اند که در زمینه موسیقی‬ ‫کودک و در جهت ارتقا و پیشرفت ان کارهایی انجام داده اند و ابداعاتی نیز داشته اند‪ .‬اما روش کارل ارف متدی است‬ ‫که ثابت شده و بر اساس ان بچه ها باید حتما بلز و فلوت را یاد بگیرند‪.‬‬ ‫روش کارل ارف چه تاثیری بر یادگیری موسیقی توسط کودکان دارد و دلیل اهمیت ان چیست؟‬ ‫روش کارل ارف برای بچه ها حکم فنداسیون و ریشه دارد‪ ،‬زیرا به هرحال انها اغلب باید این مقطع را پشت سر بگذارند و‬ ‫پس از ان به سراغ یادگیری سازی کوبه ای مانند تنبک بروند‪ .‬یادگیری تنبک برای بچه ها باعث می شود ریتم را بفهمند‬ ‫و درک کنند جدا از اینها تنبک سازی ایرانی است‪ .‬به طور معمول بچه ها این ساز را دوست دارند و اغلب نوازندگی ان‬ ‫را ادامه می دهند و سپس وارد مراحل تخصصی ساز می شوند‪ .‬این طی روند اموزش کودکان‪ ،‬به صورت پله به پله است‬ ‫و به همین دلیل نحوه اموزش هیجانی نخواهد بود‪.‬‬ ‫اما برخی می گویند لزومی ندارد کودکان صرفا بر اساس روش های مرسوم به یادگیری موسیقی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫بله متاسفانه افراد بسیاری هستند که چنین نظری دارند و می گویند لزومی ندارد‪ ،‬کودکان موسیقی کودک را بگذرانند‬ ‫و می توانند بالفاصله به یادگیری ساز اصلی شان بپردازند‪ .‬در صورتی که فیزیک کودکی مثال چهارساله برای این کار‬ ‫مناسب نیست‪ ،‬زیرا او به اقتضای سنتش اهل بازی و حرکت است‪ .‬نکته دیگر اینکه اموزش مستقیم برای بچه ای سه‪،‬‬ ‫چهار ساله مناسب نیست‪.‬کال شیوه اموزش به کودکان به صورت غیر مستقیم است‪ .‬با روش غیر مستقیم است که‬ ‫بچه ها در موقعیت و محیط مناسب را یاد می گیرند و مقوالت دیگر را می اموزند‪.‬‬ ‫انروش هایغیرمستقیمچیست؟‬ ‫خواندن کتاب داستان‪ ،‬بازی کردن‪ ،‬تقویت شنوایی‪ ،‬بادی پرکاشن‪ ،‬کشف و شناخت بدن و ویژگی های ان‪ ،‬مقوالتی‬ ‫هستند که می توان با پرداختن به انها موسیقی را به شیوه غیر مستقیم به کودکان اموخت‪.‬‬ ‫در نحوه اموزش ها و اجراها و تولیداتتان تا چه حد به موسیقی و سازهای ایرانی اهمیت می دهید؟‬ ‫همانطور که گفتم شیوه اموزشی من به صورت غیر مستقیم است و پس از ان بچه ها به یادگیری ساز کوبه ای مانند‬ ‫تنبک می پردازند و اگر این ساز را دوست داشته باشند ان را ادامه می دهند‪ .‬این انتخاب به عالقمندی کودک بستگی‬ ‫دارد و تصمیم گیری در اینباره بر اساس خواست و دیکتاتوری والدین نیست‪ .‬متاسفانه برخی خانواده ها بر یادگیری ساز‬ ‫مورد عالقه خودشان توسط کودک اصرار دارند‪ .‬در صورتی که استعدادیابی کودکان بسیار مهم است و برای من نیز‬ ‫اهمیت بسیاری دارد‪ .‬یعنی پس از گذراندن دوره «ارف»‪ ،‬بچه ها وارد مرحله سنجش می شوند و استعدادشان ارزیابی‬ ‫می شود و اگر تنبک را دوست داشته باشند یادگیری ان را ادامه خواهند داد‪ .‬این را هم بگویم که استعداد و پشتکار‬ ‫داشتن پس از مقطعی مشخص خواهد شد و در نهایت این بچه ها هستند که ساز مورد عالقه شان را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫پس از این اتفاق نیز تورهای ساز شناسی در کالس برگزار می شود و بچه ها از نزدیک سازها را می بییند‪.‬‬ ‫بچه ها معموال به چه سازهایی گرایش دارند؟‬ ‫معموال پس از طی مراحل مذکور بسیاری از بچه ها سازهایی چون سنتور‪ ،‬تار‪ ،‬کمانچه یا قانون را انتخاب می کنند که‬ ‫ایرانی هستند‪ .‬برخی نیز به یادگیری پیانو گرایش دارند‪ ،‬زیرا این ساز در کالس موسیقی کودک رکنی اساسی محسوب‬ ‫می شود‪ .‬در کل بچه ها در انتخاب سازهای شان حق انتخاب دارند و من نیز بر این اتفاق تاکید دارم زیرا معتقدم روش‬ ‫تدریسنبایددیکتاتورگونهباشد‪.‬‬ ‫چه کنیم که کودکان و نوجوانان مستعد در بزرگسالی نیز موسیقی را به طور جدی دنبال کنند و‬ ‫وجود جشنواره ها و تاسیس سالن های تخصصی کودکان و نوجوانان تا چه حد در براورده شدن‬ ‫این خواسته موثر است؟‬ ‫طبق تجاربم می توانم بگویم‪ ،‬هرچه سن اموزش برای بچه ها پایین تر باشد‪ ،‬انها بهتر و بیشتر موسیقی را ادامه خواهند‬ ‫داد‪ .‬هرچه بچه ها از سن کمتری یادگیری را شروع کنند دغدغه های کمتری در زمینه درس و تحصیل خواهند داشت‬ ‫و فرصت و تمرکزشان برای اموزش بیشتر است‪.‬‬ ‫با توجه به بحران بیماری کرونا وضعیت کالس هایتان به چه شــکل اســت و تا چه‬ ‫حد با اموزش های انالین موافقید‪ .‬و اینکه ایا شیوه انالین برای اموزش کودکان و‬ ‫نوجوانان مناسب است؟‬ ‫حدود سه ماه است که کالس های اموزشی ام را به صورت انالین برگزار می کنم‪ .‬به نظرم این شیوه تجربه جدید و‬ ‫متفاوتی است‪ .‬البته من پیش تر این رویه را با هنرجویان خارج از کشور در زمینه اموزش پیانو تجربه کرده بودم و به‬ ‫همین دلیل در شرایط فعلی که به دلیل بحران بیماری کرونا پیش امده با مشکل خاصی مواجه نشدم‪ .‬از کالس های ام‬ ‫راضی هستم و بچه ها با این شیوه به خوبی تمرین می کنند ومی توان گفت شیوه انالین از شیوه حضوری چیزی کم‬ ‫ندارد‪ .‬البته این روش را برای طوالنی مدت تایید نمی کنم‪ ،‬بخصوص انهایی که در ایران زندگی می کنند‪ .‬به هرحال‬ ‫تمایل و ترجیح ما برای برگزاری کالس های انالین این بود که بین کالس ها فاصله نیفتد و من نیز تالش می کردم با‬ ‫استفاده از ابداعات و ایجاد جذابیت ها همان هیجان کالس های حضوری را در بچه ها ایجاد کنم و خوشبختانه انها نیز‬ ‫پیشرفت خوبی داشته اند و همکاری مادرها نیز بسیار عالی بوده است‪.‬‬ ‫از فعالیت های اخیر و اینده تان بگویید‪ .‬ایا قرار نیست به تولید و اجرای اثر بپردازید؟‬ ‫جدا از جشنواره هایی که در انها حضور یافته ام‪ ،‬در مقام نوازنده پیانو با دو گروه پاپ همکاری داشتم و اجرای بسیار خوبی را‬ ‫با یک گروه محلی در فرانسه تجربه کرده ام‪ .‬در دو اثر تلویزیونی با اهنگسازی اقای پیروز ارجمند نیز «بک وکال» خواننده‬ ‫اصلی بوده ام‪ .‬در ادامه طی همکاری با یک گروه دو اثر موسیقایی تولید کردیم که بازخوردهای خوبی داشت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نیز با همکاری گروهی دیگر قرار است به اجرای اثار نوستالژیک قدیمی بپردازیم و هرکس در خانه خودش بخش مربوط به‬ ‫خود را بنوازند‪ .‬رهبری داریم که تنظیمات قطعات را به عهده دارد و قطعات را به ما می گوید و به تازگی اولین اثر تولیدی مان‬ ‫را منتشر کرده ایم‪ .‬عالوه بر اینها و فعالیت های جانبی دیگر‪ ،‬به اتفاق بچه ها کنسرت های هنرجویی برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از صدور هنر کارت به عنوان‬ ‫شناســه هویت فرهنگی و هنــری اعضا صنــدوق خبر داد‪.‬‬ ‫سید حســین ســیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در‬ ‫تشــریح جزئیات صدور «هنر کارت» توضیح داد‪ :‬در مرحله‬ ‫اول ایــن طرح تعدادی کارت به طور ازمایشــی صادر و پس‬ ‫از بررســی نحــوه کارکرد خدمات پیش بینی شــده و جمع‬ ‫اوری بازخوردها تا پایان ســال طی چنــد مرحله برای همه‬ ‫اعضا صندوق صادر خواهد شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬صدور این کارت‬ ‫در راســتای مطالبات اهالی فرهنــگ و هنر خصوصاً در طی‬ ‫ســفرهای حمایتی و مطابق با نیاز سنجی های انجام گرفته‬ ‫صورت گرفت‪ .‬مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه گفت‪:‬‬ ‫هنر کارت دارای قابلیت ارائه خدمات چندگانه است و از این‬ ‫پــس کلیه خدمات صندوق از قبیــل خدمات بیمه ای‪ ،‬طرح‬ ‫تکریم و کمک مستمری و تسهیالت مالی از طریق این کارت‬ ‫ارائه خواهد شد‪ .‬ســایر خدمات رفاهی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫نیز طی مراحل مختلف روی این کارت فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران‬ ‫برگزار شد‬ ‫مجمع عمومی انجمن موســیقی ایران دوشنبه ‪ 19‬خردادماه‬ ‫برگــزار و گزارش عملکرد یک ســاله انجمن ارائه شــد‪ .‬این‬ ‫جلســه با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬مدیرکل دفتر موســیقی‪ ،‬هیئت امنا‪ ،‬بازرس قانونی‬ ‫و مدیرعامل انجمن موسیقی ایران‪ ،‬اعضای کمیتۀ حسابرسی‬ ‫و امور مجامع و حســابرس مستقل برگزار شد‪ .‬در این جلسه‪،‬‬ ‫مدیرعامل انجمن موســیقی ایران و بــازرس قانونی‪ ،‬گزارش‬ ‫عملکرد انجمن را براســاس اســتانداردهای حسابرسی ارائه‬ ‫کردند‪ .‬همچنین حســابرس مستقل نیز گزارش حسابرسی را‬ ‫ارائه کرد و براســاس گزارش‪ ،‬تکالیف قانونی انجمن تعیین و‬ ‫ابالغ شــد‪ .‬مجمع عمومی موسســات و انجمن های مرتبط با‬ ‫معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به منظور‬ ‫انسجام و انضباط اداری و مالی بیشتر از سال ‪ 1397‬به صورت‬ ‫مداوم و منظم و با رعایت قواعد و استانداردهای قانونی برگزار‬ ‫می شــود و تکالیف قانونی هر موسسه و انجمن توسط کمیتۀ‬ ‫حسابرسی و امور مجامع تا حصول نتیجه پیگیری می شود‪.‬‬ ‫مجمع عمومی هیئت امنای‬ ‫بنیاد رودکی برگزار شد‬ ‫مجمع عمومی ساالنه عادی هیئت امنای بنیاد فرهنگی و هنری‬ ‫رودکی به ریاســت ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی برگزار شــد‪ .‬مجمع عمومی ساالنه عادی هیات امنای‬ ‫بنیاد فرهنگی و هنری رودکی به ریاست سید عباس صالحی‪ ،‬با‬ ‫حضور ســید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و دبیر هیات امنا‪ ،‬اعضای هیات امنا و هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل بنیاد رودکی برگزار شد‪ .‬در این جلسه صورت های‬ ‫مالی ســال ‪ ۹۷‬بنیاد تصویب شــد‪ .‬گزارش سازمان حسابرسی‬ ‫به عنوان حســابرس مستقل و بازرســی قانونی از صورت های‬ ‫مالی ســال ‪ ،۹۷‬گزارش عملکرد بودجه ای ســال ‪ ،۹۷‬تشریح‬ ‫دستاوردهای شاخص ســال ‪ ۹۸‬و بررسی سند برنامه و بودجه‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بنیاد رودکی از جمله دســتورهای این جلسه بود‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی بنیاد رودکی‪ ،‬عملکرد‬ ‫این بنیاد برای سومین سال پیاپی طبق استانداردهای حسابرسی‬ ‫مطلوب اعالم شد‪ .‬مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی در این‬ ‫رویداد گزارشی از دستاوردهای بنیاد رودکی در سال های ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ۹۸‬ارائه و همچنین چشم انداز برنامه های پیش رو را تشریح کرد‪.‬‬ ‫در این گزارش به مواردی چون انعقاد تفاهم نامه با شــهرداری‬ ‫تهران و اغــاز عملیات طرح پهنه رودکــی‪ ،‬حمایت از تولید و‬ ‫اجرای ســمفونی دفاع مقدس (به اهنگسازی و رهبری لوریس‬ ‫چکناواریان) و انعقاد قرارداد حمایت از تولید ســمفونی انقالب‬ ‫اسالمی و چند اثر نمایشی‪ ،‬کنترل مجموع هزینه های بنیاد در‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬پرداخت منظم و بدون تاخیر حقوق پرسنل و نوازندگان‬ ‫ارکسترها در سه ســال متوالی اشاره شد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی نیز در این جلسه با تقدیر از فعالیت های انجام شده و‬ ‫با اشــاره برنامه های پیش رو در بنیاد رودکی خواستار برگزاری‬ ‫جلســه اتی هیات امنا در نیمه اول سال با هدف بررسی فرایند‬ ‫پیشــرفت طرح ها شد‪ .‬در این جلسه همچنین گزارش ویدئویی‬ ‫از فعالیت های بنیــاد فرهنگی هنری رودکی با تمرکز بر فضای‬ ‫مجازی در ایام همه گیری بیماری کرونا ارائه شد‪.‬‬ ‫رئیس مجموعه فرهنگی هنری برج ازادی‪:‬‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1244‬سهشنبه‪ 20‬خرداد ماه‪ • 1399‬سالسیزدهم•‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:04‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪20:19‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:41‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:02‬‬ ‫‪05:48‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫رسول اکرم صلی اهلل علیه و اله و سلم ‪:‬‬ ‫بهترین مومنان کسى است که با مومنان اُنس بگیرد و کسى‬ ‫که انس نگیرد و انس نپذیرد‪ ،‬خیرى در او نیست‪.‬‬ ‫برج ازادی باید دریچه هنر اقوام مختلف ایرانی شود‬ ‫رئیس مجموعه فرهنگی هنری بــرج ازادی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این محیط فرهنگی و هنری بایــد دروازه وحدت و‬ ‫همدلی و دریچه هنر اقوام مختلف ایرانی شود‪ .‬مراسم‬ ‫تکریم و معارفه روســای مجموعه فرهنگی و هنری‬ ‫برج ازادی صبح دیروز (دوشنبه ‪ ۱۹‬خرداد) در محل‬ ‫این برج برگزار شد‪ .‬در این مراسم جمعی از مدیران‬ ‫و هنرمندان پیشکســوت با قدردانی از فعالیت های‬ ‫علیرضا حفیظی‪ ،‬مدیر سابق مجموعه فرهنگی هنری‬ ‫برج ازادی‪ ،‬برای سیدعباس عظیمی به عنوان رییس‬ ‫جدید این مجموعه در مســیر مدیریــت برنامه ها و‬ ‫اقدامات پیش رو ارزوی موفقیت کردند‪ .‬در این مراسم‬ ‫علیرضا حفیظی مدیر ســابق برج ازادی نیز با تشکر‬ ‫از همــکاران خود‪ ،‬به ارائه گزارشــی از فعالیت های‬ ‫صورت گرفته در طی دوران مدیریت پرداخت که از‬ ‫میان ان ها می توان به احیای سالن ایرانشناسی برج‪،‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫البته رویکرد روزنامه ما خیلی اقتصادی و سیاسی نیست ولی این روزها بچه چندماه من هم رویکردهای سیاسی دارد!‬ ‫هر روز در خبرها می بینیم یکی از اقایان عبای خود را کنار گذاشته و با پول های مردم بی نوا مملک را ترک می کند؛ حاال‬ ‫چطور از دست قانون فرار می کند خیلی کار سختی نیست‪ ،‬همانطور که دراین ایام دزدی می کردند به همان روش! باز‬ ‫خداروشکر با روی کار امدن اقای رئیسی حداقل این افراد به سزای کار خود می سرند؛ این طور که از شواهد پیداست‬ ‫در دوره های قبل کسانی که قصد افشای کارهای نادرست این افراد را داشتند‪ ،‬دستگیر می کردند! یعنی بیگناه را به‬ ‫جای گناهکار می گرفتند! بریم سراغ بحث این روزهای مردم؛ قرعه کشی و قیمت خودرو! حاال کاری نداریم راستی‬ ‫خدای نکرده قصد اتهام زنی و نقد غیر منصفانه ندارم با یه حساب سرانگشتی هر کسی می فهمد وقتی قیمت خودرو‬ ‫باال می رود بیشترین سود را چه کسی می کند؟ خودرو ساز و کسی که بیشترین دپو خودرو را دارد؛ وقتی ارز می رود‬ ‫باال بیشتر سود را دارنده بیشترین ذخایر ارزی خواهد بود که بالطبع بانک مرکزی بهره مند خواهد شد؛ وقتی ملک باال‬ ‫می رود بانک ها به عنوان بزرگترین بنگاه های اقتصادی و صاحبین پروژه های انبوه سازی و مالکین بهترین و لوکس ترین‬ ‫ساختمان های کشور منتفع اصلی خواهند بود! بعد ما باید پیدا کنیم پرتقال فروش را!! البته سردبیر به من تذکر داده‬ ‫بودند که وارد بحث های سیاسی و غیر مرتبط نشو؛ ولی این بار را انشااهلل عفو کنند؛ نمی گفتم می ترکیدم!‬ ‫امالی (طوسی) ص‪ - 462‬بحاراالنوار(ط‪-‬بیروت) ج‪ ،64‬ص‪298‬‬ ‫عباس گودرزی‬ ‫پندبزرگان‬ ‫شکست های زندگی ‪ ،‬درهای پیروزی را می گشاید و‬ ‫خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد ‪.‬‬ ‫ارد بزرگ‬ ‫حافظانه‬ ‫قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود‬ ‫ور نه هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود‬ ‫من دیوانه چو زلف تو رها می کردم‬ ‫هیچ الیق ترم از حلقه زنجیر نبود‬ ‫استقرار تنها موزه شهاب سنگ ایران‪ ،‬افتتاح نمایشگاه‬ ‫دائمــی تاریخچه برج ازادی‪ ،‬پیگیری مرمت برج‪ ،‬در‬ ‫نوبت قرار دادن برج ازادی جهت ثبت در فهرســت‬ ‫میراث جهانی یونســکو در استانه پنجاه سالگی این‬ ‫بنا اشاره کرد‪.‬‬ ‫تبدیل برج به قطب گردشگری داخلی و‬ ‫خارجی‬ ‫در این رویداد که اردشــیر صالح پور اجرای ان را بر‬ ‫عهده داشت‪ ،‬مهدی افضلی‪ ،‬مدیرعامل بنیاد رودکی با‬ ‫قدردانی از فعالیت های علیرضا حفیظی در برج ازادی‬ ‫گفــت‪ :‬تخصص‪ ،‬تعهد‪ ،‬فروتنی و پیگیری مســتمر‬ ‫ایشــان را ارج می نهیم‪ .‬افضلی خاطرنشان کرد ‪ :‬برای‬ ‫این برج به عنوان یکی از اصلی ترین اماکن گردشگری‬ ‫کشور‪ ،‬مســیری پیش بینی شــده که درامدزایی و‬ ‫کاهش وابســتگی به درامدهای وزارت خانه‪ ،‬انتقال‬ ‫وضعیت رنگین پوستان‬ ‫در امریکا‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫تجارب هنرمندان پیشکســوت از طریق فعالیت های‬ ‫اموزشی و برنامه های فرهنگی‪ ،‬تبدیل برج به قطب‬ ‫گردشــگری داخلی و خارجی‪ ،‬برگزاری رویدادهای‬ ‫تقویمی با اســتفاده از ظرفیت هنرمندان‪ ،‬تعامل با‬ ‫دستگاه های مختلف در معرفی بیشتر برج‪ ،‬پاسداشت‬ ‫ارزش های انقالب اســامی در حــوزه هنر‪ ،‬افزایش‬ ‫تعامل بین المللی و گسترش دیپلماسی هنر‪ ،‬پیگیری‬ ‫انجــام خواهرخواندگی میان بــرج ازادی و برج های‬ ‫مهم دنیا و برند ســازی از مهم ترین انهاســت‪ .‬سید‬ ‫عبــاس عظیمی رئیس مجموعه بــرج ازادی نیز در‬ ‫این مراســم گفت‪ :‬برج ازادی بایــد دروازه وحدت و‬ ‫همدلی و دریچه هنر اقوام مختلف ایرانی شود‪ .‬در این‬ ‫مراسم خسرو حکیم رابط‪ ،‬داریوش ارجمند‪ ،‬هوشنگ‬ ‫توکلی‪ ،‬رضا بنفشه خواه و علی پویان به نمایندگی از‬ ‫هنرمندان میهمان با قدردانی از تالش های عظیمی‬ ‫در موسسه هنرمندان پیشکوســت به ظرفیت های‬ ‫بــرج ازادی در نقش افرینــی در حوزه هنگ و هنر‬ ‫اشاره کردند؛ همچنین اسماعیل خلج به شعرخوانی‬ ‫پرداخت‪ .‬در پایان مراســم با اهدای لوح و هدایایی از‬ ‫زحمات علیرضا حفیظی در برج ازادی تقدیر و حکم‬ ‫سید عباس عظیمی به وی اعطا شد‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫ش از صدمیلیون دالری نقاشی «جیغ»‬ ‫فروش بی ‬ ‫در یک مزایده‬ ‫یک میلیاردر اهل روســیه‬ ‫تابلوی نقاشــی «جیغ» اثر‬ ‫«ادوارد مونــک»‪ ،‬نقــاش‬ ‫هلندی اوایل قرن بیســتم‪،‬‬ ‫را در یــک مزایده به قیمت‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــون دالر خرید‪.‬‬ ‫رســانه های روسیه گزارش‬ ‫دادنــد رومــان ابراموویچ‬ ‫هفتمیــن مــرد ثروتمند‬ ‫روســیه در یــک حراجی‪،‬‬ ‫تابلــوی جیــغ را به قیمت‬ ‫تقریبی ‪ ۱۲۰‬میلیون دالر خریده است‪ .‬جیغ‬ ‫اثــر ادوارد مونک هنرمند اکسپرسیونیســت‬ ‫هلندی یکی از نقاشی های مشهور جهان و از‬ ‫عمیق ترین نمادهای هنری از تشویش روحی‬ ‫و اضطراب است‪.‬‬ ‫مونک با استفاده از رنگ لعابی و مداد شمعی‬ ‫از این نقاشــی چهار نســخه متفاوت کشید‪.‬‬ ‫تابلوی خریداری شده توسط ابرموویچ‪ ،‬یکی‬ ‫از این چهار نسخه اصلی و تنها نسخه ای است‬ ‫که در یک کلکسیون خصوصی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ایــن مزایــده در تاریــخ‬ ‫دو مــه (‪ ۱۳‬اردیبهشــت)‬ ‫در نیویــورک انجام شــد؛‬ ‫قیمــت پیشــنهادی از ‪۵۰‬‬ ‫میلیون دالر شــروع شد و‬ ‫در عــرض ‪ ۱۵‬دقیقه تعداد‬ ‫شرکت کنندگان در مزایده‬ ‫از هفــت نفر به یــک نفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ابراموویــچ بــه صــورت‬ ‫ناشــناس و تلفنی در این‬ ‫مزایده شــرکت کرده بود‪ .‬ایــن معامله یکی‬ ‫از گران تریــن معامالت تاریخ برای خرید یک‬ ‫اثــر هنری را رقم زد و خانه مزایده ســاتبیز‬ ‫در نظر دارد تا پول حاصل را در ســاخت یک‬ ‫موزه‪ ،‬هتــل و مرکز هنری جدیــد در هلند‬ ‫ســرمایه گذاری کنــد‪ .‬رکــورد گرانترین اثر‬ ‫هنــری به فروش رفته در تاریــخ‪ ،‬در اختیار‬ ‫تابلو ســالواتور موندی از لئونــاردو داوینچی‬ ‫اســت که در ســال ‪ ۲۰۱۷‬به قیمت ‪۴۵۰.۳‬‬ ‫میلیون دالر به فروش رفت‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫جلسه هیات دولت عصر یکشنبه به ریاست حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور‬ ‫برگزار شد‪.‬حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی طی سخنانی ضمن قدردانی ازخدمات حجت‬ ‫االسالم والمسلمین محمد علی شهیدی طی ‪ 7‬سال مسئولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران «سعید‬ ‫اوحدی»را به عنوان رئیس جدید این بنیاد انتصاب نمود ‪ /‬امین جاللی‬ ‫علیربیعیسخنگویدولتروزدوشنبهدرنشستخبریبااصحابرسانهبهسواالتخبرنگارانپاسخ‬ ‫داد ‪ /‬احسان نادری پور‬ ‫امتحانات پایان ترم ســال تحصیلی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫به‪‎‬صورت حضوری در حال برگزاری است‪ .‬نمرات امتحانات نهایی دانش اموزان پایه دوازدهم به عنوان‬ ‫معدل دیپلم ان ها محسوب و برای ورود به دانشگاه نیز اثرگذار است‪ ،‬از همین رو امتحانات این پایه در‬ ‫خردادماه ‪ ۹۹‬به صورت حضوری در مدارس برگزار می شود ‪ /‬مهدیه کرمانی‬ ‫صدای خنده و تشویق از هر سوی سالن که می امد هنرمندان سیرک را به وجد می اورد و با تشویق‬ ‫حضار‪ ،‬خستگی از تن شان در می امد‪ .‬اکنون ‪ 4‬ماه است که این سیرک تعطیل شده و کارکنان ان در‬ ‫برای صندلی های خالی بدون دستمزد و حقوق برنامه اجرا می کنند‪ .‬صاحب سیرک شاید مجبور شود‬ ‫کل ملزومات سیرک را فروخته و با‪ 23‬نفر کارکناننش قطع همکاری کند ‪ /‬حسن شیروانی‬ ‫کافی است تا از شهر اردبیل حرکت کنید و ‪ ۳۵‬کیلومتر به سمت شرق بیایید‪ .‬پس از عبور از روستای‬ ‫سوها به دریاچه می رسید‪ .‬دریاچه ای که نقطه اغازین رویش جنگل های گیالن است‪ .‬در کنار هم قرار‬ ‫گرفتن دریاچه سوها و جنگل های گیالن منظره ای دیدنی را رقم زده است‪ .‬ابشار التون در استان گیالن‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتری جنوب شهرستان استارا‪ ،‬شهر لوندویل روستای کوته کومه جای گرفته است ‪ /‬مهدی زوار‬ ‫ورزش پارکور که از کشور فرانسه به مناطق دیگر راه یافته‪ ،‬از رشته های جدیدی است که به تازگی در‬ ‫کشور ما به رسمیت شناخته شده اما هنوز نتوانسته برای دوست داران خود محلی برای انجام تمرینات‬ ‫روزانه پیدا کند‪ .‬به نظر می رسد با کمک به ورزشکاران پارکور می توان جوانان ایرانی را به سمت کسب‬ ‫افتخار در این رشته ورزشی همراهی کرد ‪ /‬ایرنا‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1287

روزنامه هنرمند 1287

شماره : 1287
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه هنرمند 1286

روزنامه هنرمند 1286

شماره : 1286
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه هنرمند 1285

روزنامه هنرمند 1285

شماره : 1285
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه هنرمند 1284

روزنامه هنرمند 1284

شماره : 1284
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه هنرمند 1283

روزنامه هنرمند 1283

شماره : 1283
تاریخ : 1399/05/14
روزنامه هنرمند 1282

روزنامه هنرمند 1282

شماره : 1282
تاریخ : 1399/05/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!