روزنامه هنرمند شماره 1241 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1241

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1241

روزنامه هنرمند شماره 1241

‫گفتگوبااولینواخرینخواننده ای‬ ‫کهباامامدیدارداشت؛‬ ‫عباسرافعیکارگردانفیلمسینمایی«بهت»‪:‬‬ ‫واقعًا نمی توان جلوی‬ ‫قاچاق فیلم ها با این‬ ‫سرعت را گرفت؟‬ ‫صداوسیما بسیاری از ا ثارم‬ ‫را پخش نکرده است‬ ‫فرهنگ‪2.‬‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫شنبه‪17‬خرداد ماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1241‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫تلویز یون‪3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫سینمامی توانداحساساتتماشاگرانش‬ ‫را منقلب کند؛‬ ‫بهتر ین فیلم های حماسی‬ ‫تار یخ سینما‬ ‫لزوم توجه به شعارزدگی و ضعف فیلمنامه در روایت‬ ‫زندگیقهرمانانملی‬ ‫سینما‪5.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫سریال شهید‬ ‫قاسم سلیمانی با نام‬ ‫«سرباز» کلید خورد‬ ‫رادیووتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫ضرورت نواوری در صنایع دستی ایران‬ ‫صنایع دستی نه به جیب‬ ‫مردم می خورد و نه به‬ ‫سلیقه شان!‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫درباره بهتر ین ســریال های طنز ایران‬ ‫شاهرخفروتنیانبازیگرسریال«هم گناه»‪:‬‬ ‫همهچیز از «قهوهتلخ»شروعشد!‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫هنر را نمی توان‬ ‫به کسی تزر یق کرد‬ ‫رادیووتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫انحصار سامانه هایبلیت فروشی‬ ‫تئاتر بایدشکستهشود‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫وقتی در هنر شهرت افراد متناسب با شایستگی شان نیست؛‬ ‫الیک یادت نره!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫جدیدتر ینخبر از «اورکا»‬ ‫بابازیترانهعلیدوستی‬ ‫و مهتاب کرامتی‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫دیدگاه امام خمینی (ره) درباره سینما چه بود؟‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه مرزهای ایران به روی‬ ‫گردشگران خارجی باز می شود‬ ‫سیاست گذاری فرهنگی‬ ‫روبه تباهی می رود‬ ‫«ردیف نوازی» میرزاعبداهلل‬ ‫بین المللی شد‬ ‫سینما یک دستگاه‬ ‫اموزشی است‬ ‫سینما‪5.‬‬ ‫چرا این روزها مجله ای مانند توفیق و گل اقا منتشر نمی شود؟‬ ‫‪ ۲۸‬سال پس از اولین انتشار؛‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫بهار یزد با ‪ 20‬گردشگر خارجی‬ ‫و ‪ 300‬گردشگر داخلی!‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫فیلم های منتخب جشنواره کن‬ ‫‪ 2020‬اعالم شد‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫لزوم اختصاص بودجه از صندوق‬ ‫ذخیره ارزی توسعه ملی به بخش‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چرا این روزها مجله ای مانند توفیق و گل اقا منتشر نمی شود؟‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫گزارش‬ ‫انحصار سامانه های بلیت فروشی‬ ‫تئاتر باید شکسته شود‬ ‫محمدرضا ایمانیان با تاکید بر اینکه باید انحصار دسترسی سامانه های‬ ‫فروش بلیت به دیتای مخاطبان تئاترها شکسته شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫انحصار اسیب زننده است؛ در همین بزنگاه‪ ،‬هیچ تصویر روشنی از اینکه‬ ‫تماشاگران در اینده چگونه با تئاتر مواجه می شوند نداریم و نمی توانیم‬ ‫رفتار جامعه مخاطب را در پساکرونا پیش بینی و بر اساس ان برنامه ریزی‬ ‫کنیم‪ .‬محمدرضا ایمانیان هنرمند تئاتر و فعال رسانه ای با تاکید بر اینکه‬ ‫بایدانحصاردسترسیسامانه هایفروشبلیتبهدیتایمخاطبانتئاترها‬ ‫شکسته شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این انحصار اسیب زننده است؛ مثال در همین‬ ‫بزنگاه کرونا هیچ تصوری از اینکه قرار است چه اتفاقی در زمینه استقبال‬ ‫مخاطب از بازگشایی سالن ها رخ دهد‪ ،‬نداریم‪ .‬ایمانیان تشریح کرد‪ :‬ظرف‬ ‫چند روز اخیر صحبت های زیادی درباره حق مالکیت معنوی صاحبان‬ ‫اثار روی فیلم های اثارشان که در وی او دی های مختلف و فضای اینترنتی‬ ‫منتشر می شود شکل گرفت؛ اکثر کارگردان ها تقریبا روی این موضوع‬ ‫اتفاق نظر داشته اند که اشراف کامل حقوقی روی قرارداد حق کپی رایتی‬ ‫که واگذار می کنند‪ ،‬نداشتند و از ان سو طبیعتا مدیران وی او دی ها هم‬ ‫نظراتی داشتند که منتشــر کردند‪ .‬او با اشاره به اینکه حقوق مادی و‬ ‫معنوی فیلم تئاترها موضوع دیگری را هم پیش می کشد‪ ،‬گفت‪ :‬مساله ای‬ ‫که شاید امروز به ان کم توجهی می کنیم گرچه برخی از فعاالن عرصه‬ ‫تئاتر بر ان تاکید دارند؛ ان هم انحصار دیتای حوزه تئاتر است که اکنون‬ ‫تنها در اختیار یکســری از سایت های فروش بلیت است و گردش ازاد‬ ‫اطالعات اتفاق نمی افتد‪ .‬این انحصار شاید برای خیلی ها حائز اهمیت‬ ‫نبوده‪ ،‬اما اهالی تئاتر باید بدانند این دسترســی امری مهم‪ ،‬کاربردی و‬ ‫راه گشاخواهدبودواحتماالچندسالبعدبسیاریازکارگردان هاهمانطور‬ ‫که امروز درباره حق کپی رایت اثارشان گفتگو می کنند و می گویند ما‬ ‫ان موقع اشرافی روی این مساله نداشتیم‪ .‬عضو کانون روابط عمومی و‬ ‫تبلیغات خانه تئاتر با تاکید بر اینکه این انحصار اتفاقا در بزنگاه هایی مانند‬ ‫کرونا و تعطیلی ســالن های تئاتر‪ ،‬برنامه ریزی اهالی تئاتر را برای دوره‬ ‫پساکرونا با مشکل مواجه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ تصویر روشنی از اینکه‬ ‫تماشاگران در اینده چگونه با تئاتر مواجه می شوند نداریم و نمی توانیم‬ ‫رفتار جامعه مخاطب را در پساکرونا پیش بینی و بر اساس ان برنامه ریزی‬ ‫کنیم‪ .‬ایمانیان خاطرنشان کرد‪ :‬االن هنرمندان هیچ گونه دسترسی به‬ ‫اطالعات مخاطبان‪ ،‬نوع نگاه انها‪ ،‬میزان استقبال شان از فیلم تئاترها در‬ ‫وی او دی ها ندارند‪ .‬کمااینکه هیچ دسترسی هم به اطالعات مخاطبان‬ ‫اثارشــان در طول چند سال اخیر نداشته اند‪ .‬این در صورتی است که‬ ‫خود اهالی تئاتر در طول چند سال اخیر هزینه فرایند جذب این دیتا و‬ ‫حتی بخشی از هزینه فرایند ثبت ان را از جیب خود پرداخته اند‪ .‬ایمانیان‬ ‫ادامه داد‪ :‬ســامانه های فروش بلیت بستری فنی فراهم کرده و از نگاه‬ ‫خودشان این انحصار برای انها کامال درست است‪ .‬اما مطلب این است‬ ‫که خودشان در فرایند جذب‪ ،‬تقریبا نه صرف هزینه و نه صرف وقت و‬ ‫انرژی می کنند‪ .‬یعنی یک گروه نمایشــی باید هزینه تراکت‪ ،‬پوستر و‬ ‫بروشور را خودش بپردازد‪ ،‬هزینه تبلیغات محیطی و مجازی را خودش‬ ‫پرداخت کند تا مخاطب جذب شــده و برای خرید بلیت وارد سامانه‬ ‫فروش شده و در انجا اطالعات خود را ثبت کند؛ مانند شماره تلفن و‬ ‫نشانی ایمیل اش‪ .‬حتی ان سامانه ها بخشی از هزینه های این زیرساخت‬ ‫فنی را به نام کارمزد از فروش نمایش ها برمی دارند‪ .‬یعنی بخشی از فرایند‬ ‫ثبت اطالعات مخاطبان توسط خود اهالی تئاتر پرداخت می شود‪ .‬اما‬ ‫متاسفانه به همین دیتایی که هزینه اش را پرداخته اند دسترسی نداشته‬ ‫و برای استفاده مجدد از ان باید هزینه دیگری بپردازند‪ .‬حتی جشنواره ها‬ ‫و رویدادهای هنری که زیرنظر ارگان های دولتی مانند وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی برگزار می شود هم به این دیتا دسترسی ندارد‪ .‬یعنی مثال‬ ‫وزارت ارشاد دیتای مخاطبان سه دوره اخیر جشنواره تئاتر فجر خود را‬ ‫ندارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه حق دسترسی صاحبان اثار به اطالعات تماس‬ ‫مخاطبان شان باید در قرارداد گروه هنری یا سالن با سایت فروش بلیت‬ ‫درج شود‪ ،‬گفت‪ :‬قاعدتا تولیدکنندگان بسته فرهنگی تئاتر به خصوص‬ ‫انها که مالکیت معنوی و مادی اثار را برعهده دارند (مانند تهیه کننده‪،‬‬ ‫کارگردان و مدیرتولید) باید در فرایند حقوقی قراردادهایشــان به این‬ ‫مســاله توجه بیشــتری کنند‪ .‬چه این قرارداد با سالن باشد و چه به‬ ‫صورت انفرادی از سوی گروه تئاتر با سایت فروش بلیت منعقد شود‪.‬‬ ‫اما در پله های باالتر مدیران ســالن ها و باالتر از ان اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشــی باید در این زمینه دخیل باشند‪ .‬ایمانیان ادامه داد‪ :‬مدیران‬ ‫برخی از سالن ها فروش بلیت تماشاخانه خود را با یک سامانه مشخص‬ ‫برای یک یا چند ســال انحصاری می کنند‪ .‬جای تعجب است که چرا‬ ‫مدیران سالن ها در فرایند عقد قرارداد سیستم مونوپولی سالن شان با‬ ‫یک سامانه فروش بلیت به این دیتای مخاطب توجه نمی کنند‪ .‬شاید‬ ‫بگوییم این سامانه ها می توانند این دیتا را در اختیار خودشان داشته‬ ‫باشــند اما به شرط اینکه فرایند جذب مخاطب هم برعهده خودشان‬ ‫باشد؛ از برندینگ تا بازاریابی و هزینه هایش‪ .‬اما اکنون سامانه های فروش‬ ‫بلیت برای هر امکان تبلیغاتی که خودشان در اختیار دارند مانند پیامک‬ ‫یا بنر‪ ،‬هم هزینه دریافت می کنند‪ .‬این بازیگر تئاتر تصریح کرد‪ :‬اینجا‬ ‫تفاوت بین دو جمله ســاده اما مهم است؛ مخاطب عموما وارد سامانه‬ ‫بلیت فروشی نمی شود که انجا تصمیم به انتخاب دیدن یک نمایش‬ ‫بگیرد‪ ،‬بلکه تصمیم اش را از قبل گرفته و بعد وارد ســایت می شود تا‬ ‫بلیت ان را بخرد‪ .‬ایمانیان با تاکید مجدد بر اســیب های این انحصار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در همین بزنگاه کرونا هیچ تصوری از اینکه قرار است چه اتفاقی‬ ‫در زمینه استقبال مخاطب از بازگشایی سالن ها رخ دهد نداریم‪ .‬این‬ ‫موضوع نه تنها در سامانه های فروش بلیت که در عرضه فیلم تئاترها هم‬ ‫مشکل ساز بوده‪ .‬یعنی وی او دی هایی که کپی رایت تئاترها را خریداری‬ ‫کردند اماری از اینکه میزان استقبال‪ ،‬فروش و مدت زمان تماشای فیلم‬ ‫از سوی مخاطب چقدر بوده است‪ .‬در سینما هم این گونه بود اما امسال‬ ‫دیدیم که اهالی سینما تغییراتی در این زمینه ایجاد کردند‪.‬‬ ‫سیاست گذاری فرهنگی روبه تباهی می رود‬ ‫به گفته یک طنزپرداز‪ ،‬هرچه فشارها بیشتر شود‪ ،‬طنزها‬ ‫بی خاصیت تر و بی هدف تر می شوند و تاثیرگذاری اجتماعی‬ ‫و مخاطبانشــان را از دســت می دهند‪ .‬خبر درگذشت‬ ‫حســن توفیق چند روز قبل توسط هادی حیدری اعالم‬ ‫شد‪ .‬این کارتونیســت اظهار کرد‪« :‬اقای توفیق از چند‬ ‫روز گذشــته به دلیل کم اشتهایی در بیمارستان بستری‬ ‫شدند و متاسفانه ساعت سه بعد از ظهر ‪ ۱۱‬خرداد بر اثر‬ ‫ایســت قلبی در بیمارستان اسیای تهران درگذشتند‪».‬‬ ‫درپی این خبر سیدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی در پیامی توییتری‪ ،‬درگذشت حسن توفیق را‬ ‫تســلیت گفت‪ .‬او در حساب توییتری خود نوشت‪« :‬نیم‬ ‫قرن طنز فاخر (‪ ۱۳۰۲‬تا ‪ )۱۳۵۰‬تجربه گران بهای نشریه‬ ‫توفیق بود‪ .‬راهی که پس از انقالب با نشریه گل اقا تداوم‬ ‫یافت؛ ولی سال هاست که بی جانشین مانده ‪ .‬دل مان برای‬ ‫ان لبخندهای تلخ تنگ می شود‪ .‬امروز حسن توفیق در‬ ‫سن ‪ ۹۵‬سالگی درگذشت‪ .‬یادش گرامی»‬ ‫ســید عباس صالحی که خود از بدنه اهالی رســانه اســت‪ ،‬به‬ ‫درستی به بی جانشین ماندن گل اقا و توفیق ها اشاره کرد‪ ،‬اما‬ ‫علت این موضوع چیست؟‬ ‫اما چرا این روزها مجله ای مانند توفیق و گل اقا منتشر نمی شود‪،‬‬ ‫درحالی که شــاهد فعالیت حرفه ای کارتونیست ها و طنزپردازان‬ ‫در روزنامه ها و مجالت هستیم‪ .‬علی هدیه لو‪ ،‬شاعر و طنزپردازی‬ ‫کــه اثارش را در برخی مطبوعات خوانده ایم‪ ،‬در پاســخ به این‬ ‫سوال خبرنگار ایرناپالس گفت‪ :‬بعد از انقالب به جز مجله توفیق‬ ‫و گل اقــا‪ ،‬پنج یا ‪ ۶‬مجله طنز تا اوایل دهه ‪ ۶۰‬داشــتیم‪ ،‬مانند‬ ‫مجله بهلول که در تیراژ کم تا زیادتر پیش می رفت‪.‬‬ ‫طنز بی خاصیت شده است‬ ‫به گفته هدیه لو‪ ،‬طنز این خاصیت را دارد که گامی فراتر از خطوط‬ ‫قرمز عادی جامعه بگذارد‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬به تدریج نهادهای نظارتی‬ ‫حلقه نظارت را تنگ تر کردند و باعث شــدند طنزها بی خاصیت‬ ‫شود‪ .‬در فعالیت ‪ ۱۰‬ســال اخیر‪ ،‬شاهد بودم‪ ،‬انقدر از سر و ته‬ ‫طنز زده اند که نویسنده می بیند چیزی که می خواست بگوید از‬ ‫باقی مانده نوشته‪ ،‬استنباط نمی شود‪ ،‬در نتیجه از انتشار طنزی‬ ‫که برایش زمان گذاشته‪ ،‬منصرف شده و ان را حذف کرده است‪.‬‬ ‫این طنزپرداز با تاکید بر اینکه با روند شــکل گرفته در بررسی‬ ‫اثار طنز‪ ،‬مجالت در این حوزه نمی توانند فعالیت کنند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬به تدریج هرچه فشــارها بیشتر شود‪ ،‬طنزها بی خاصیت تر و‬ ‫بی هدف تر می شــوند و تاثیرگذاری اجتماعی و مخاطبانش را از‬ ‫دست می دهند‪ .‬مشکلی که در طنز مکتوب داریم این است که‬ ‫مخاطب به جوابی که دنبالش هســت‪ ،‬دسترسی پیدا نمی کند‪،‬‬ ‫پس در اینســتاگرام و تلگرام دنبال خواســته هایش می رود که‬ ‫ن و حتی ســخیف بیان می کنند؛ اما‬ ‫خیلــی از حرف ها را عریا ‬ ‫بــه این دلیل که حرفی که مد نظر مخاطب اســت تا حدی در‬ ‫انجا پیدا می شــود‪ ،‬مخاطب به سمت انها گرایش پیدا می کند‬ ‫و دنبال طن ِز مکتــوبِ روزنامه ای و مجله ای نمی رود‪ .‬مطبوعات‬ ‫از نظر اقتصادی فعالیت ورشکســته ای هســتند‪ .‬یادمان هست‬ ‫وقتی ســری دوم گل اقا راه افتاد از نظر مالی نتوانستند کار را‬ ‫پشتیبانی کنند و به همین دلیل متوقف شد‪.‬‬ ‫نویسنده به مردم و جامعه متعهد است‬ ‫نقــش مخاطبان در محدود شــدن طنز مکتوب تــا چه اندازه‬ ‫می تواند تاثیرگذار باشد؟ در جامعه ای مانند ایران برای تلخ ترین‬ ‫مســائل هم ســوژه هایی برای شوخی پیدا می شــود‪ .‬از طرفی‬ ‫ســرانه پایین مطالعه در ایران باعث رکود کار بسیاری از ناشران‬ ‫و مدیران رســانه ها شده اســت‪ .‬ایا مطالبات مخاطبان می تواند‬ ‫موجب زنده شــدن دوباره مجالت طنز شود؟ هدیه لو در پاسخ‬ ‫گفت‪ :‬ســرانه مطالعه در ایران پایین اســت‪ ،‬هیچ گاه یک مجله‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تیراژ نداشــته که بتوانیم روی سرانه مطالعه حساب‬ ‫کنیم‪ .‬تیراژ مجالت حداکثر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار نسخه بود‪ .‬باید توجه‬ ‫داشــت مخاطب همان مجالت‪ ،‬نیازهایی دارد که اگر ما بتوانیم‬ ‫ان نیازها را در مجالت پاسخ دهیم‪ ،‬شاید امروز ‪ ۲۰‬هزار مخاطب‬ ‫بــاز گردند‪ .‬به گفته این طنزپرداز وضعیت به صورتی شــده که‬ ‫عموم طنزپردازان از تغییر برای بهبود اوضاع طنز ناامید شده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نویسنده به مردم و جامعه متعهد است و وقتی نتواند در‬ ‫رسانه داخلی بنویسد‪ ،‬در رسانه های شخصی این کار را می کند تا‬ ‫بتواند حرفش را بزند‪ .‬رسانه جدای از بحث تجاری‪ ،‬فعالیتی است‬ ‫که رســالت دارد‪ ،‬اگر مانند فعالیت بنگاه های امالکی بود‪ ،‬افراد‬ ‫دنبال پولشــان می رفتند‪ .‬اگر از طنزپردازی رسالتش را بگیرند‪،‬‬ ‫تبدیل به کاری خنثی خواهد شد‪.‬‬ ‫طنز گل اقا‪ ،‬سه پله جلوتر از طنز امروز بود‬ ‫برخی از طنزپــردازان بر این عقیده اند که نویســنده حرفه ‪‎‬ای‬ ‫می توانــد با رعایت ظرایف در هر شــرایطی پیغــام خود را به‬ ‫مخاطب برســاند‪ ،‬هدیه لو دراین باره گفت‪ :‬وقتی گل اقا منتشر‬ ‫می شــد‪ ،‬خیلی ها منتظر بودند بسته شود‪ .‬تنها علتی که بسته‬ ‫نمی شد رابطه شخصی کیومرث صابری فومنی با مسئوالن نظام‬ ‫بــود‪ ،‬اگر ان روابط نبود‪ ،‬تا همــان حد هم پیش نمی رفت‪ .‬اگر‬ ‫توجــه کنید می بیند طنزی که گل اقا در ان زمان ارائه می داد‪،‬‬ ‫سه پله جلوتر از طنزی است که ما االن می توانیم در مطبوعات‬ ‫منتشــر کنیم‪ .‬فضا خیلی بســته اســت‪ ،‬مانند این است که به‬ ‫رونالدو بگویید تکنیکش را در اتاقی با ابعاد دو در دو نشان دهد‪،‬‬ ‫او تنها می تواند روپایی بزند‪.‬‬ ‫وضعیت طنزنویســان شاید بدتر از ســایر نویسندگان باشد‪ ،‬به‬ ‫گفته هدیه لو بســیاری از انها فقط بــرای رفع نیازهای روزمره‬ ‫خود می نویسند‪ ،‬تا جایی از کارشان ناراضی هستند که اثار خود‬ ‫را حتی در صفحات شخصی شان هم منتشر نمی کنند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫فقط کاری می کنند تا روزگارشان بگذرد وگرنه کاری نیست که‬ ‫بتوان به ان افتخار کرد‪ .‬حتی تا ‪ ۶‬ســال پیش اثاری را منتشر‬ ‫می کردیم که در فضای مجازی به صورت گسترده پخش و یک‬ ‫تا ســه میلیون بار دیده می شد‪ .‬االن حتی در ان حد نیست و‬ ‫بهترین کارهایی که در مطبوعات نوشــته می شود‪ ،‬شاید ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬هزار بار دیده شود‪ .‬به همین دلیل است که طنز‪ ،‬توان خود‬ ‫را از دست داده و رسالت خود را گم کرده است‪ .‬دیگر موضوعی‬ ‫که طنزپردازان دوره های گذشته به ان توجه داشتند‪ ،‬کودکان‬ ‫و نوجوانان بودند‪ ،‬همراه گل اقا‪ ،‬مجله بچه ها گل اقا هم منتشــر‬ ‫می شــد‪ ،‬اما این روزها کمتر شــاهد انتظار کودکان و نوجوانان‬ ‫برای چاپ یک شماره از مجله ای خاص هستیم‪ .‬هدیه لو با اشاره‬ ‫به تغییراتی که در سیاســت گذاری فرهنگی شکل گرفته است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬زمانی سیاســت گذاری فرهنگــی‪ ،‬پایه های بهتری‬ ‫داشــت‪ .‬برای مثال‪ ،‬ســروش نوجوان را قیصر امین پور منتشر‬ ‫می کــرد‪ .‬کارتون های کیهان بچه ها کار محمدعلی بنی اســدی‬ ‫بود‪ .‬این تیم ها در مجالت فعالیت می کردند که خروجی اش شد‬ ‫شاعران و ادیبانی که متولد دهه ‪ ۶۰‬هستند‪ ،‬اما سیاست گذاری‬ ‫این روزها هدف گذاری ندارد‪ ،‬به ســوی تباهی عظیمی می رود و‬ ‫کاری از دست ما برنمی اید‪ .‬هر چقدر محتوا تولید کنیم‪ ،‬وقتی‬ ‫محملی برای ارائه نداشته باشد‪ ،‬مسکوت خواهند ماند‪.‬‬ ‫عباس رافعی کارگردان فیلم سینمایی «بهت»‪:‬‬ ‫واقع ًا نمی توان جلوی قاچاق فیلم ها با این سرعت را گرفت؟‬ ‫عباس رافعی کارگردان فیلم ســینمایی «بهت» که به تازگی به صورت انالین اکران شــده‬ ‫اســت‪ ،‬درباره این فیلم گفت‪ :‬به دلیل شــیوع بیماری کرونا احســاس کردیم ممکن است‬ ‫ســینماها به این زودی تا بازگشــایی نشــوند‪ .‬با توجه به اینکه قبل از ما ‪ ۲‬فیلم به صورت‬ ‫اینترنتی اکران شده بود و به نظرم موفق هم بودند‪ ،‬احساس کردم این پلتفرم موقعیت جدید‬ ‫و جالبی ایجاد کرده تا فیلممان را به مردم نشان بدهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فکر می کنم نه فقط ایران بلکه جهان سمت و سوی ذائقه شان را عوض کرده اند‬ ‫یعنی حتی اگر االن هم ســینماها باز شوند به دلیل ترسی که وجود دارد ممکن است مردم‬ ‫کمتر به سینماها بروند‪.‬‬ ‫این موضوعات باعث شد ما از این موقعیت بهره ببریم و «بهت» را به صورت اینترنتی اکران‬ ‫کنیم‪ .‬فکر کردیم به جای اینکه در نوبت اکران باقی بمانیم و درگیر ماجراهای مافیای اکران‬ ‫شویم‪ ،‬بهتر است این مسیر را هم تجربه کنیم‪.‬‬ ‫چرا در اکران انالین رقیبی نیست؟‬ ‫رافعی توضیــح داد‪ :‬به نظرم تهیه کننــدگان از این اکران انالین اســتقبال کردند‪ .‬اگر این‬ ‫پلتفرم ها قابلیت هایشــان را افزایش دهند ممکن اســت تماشــاگران بیشتری را هم بتوانند‬ ‫جذب کنند و تبلیغات بیشتری را برای اثار رقم بزنند‪ .‬البته متاسفانه در کشور ما همه چیز‬ ‫رانتی اســت برای مثال فقط یک سامانه قوی برخط به نام فیلیمو وجود دارد و هیچ رقیب و‬ ‫الترناتیوی برایش وجود ندارد به همین دلیل مثل صدا و ســیمای خودمان عمل می کنند و‬ ‫تک محور هســتند یعنی هر تصمیمی که بگیرند‪ ،‬هر رقمی که پیشنهاد بدهند و هر قیمتی‬ ‫را برای فیلم ها در نظر بگیرند به دلیل اینکه سامانه دیگری چنین خدمتی را ارائه نمی دهد‪،‬‬ ‫فیلمسازان باید بپذیرند‪.‬‬ ‫این کارگردان اظهار کرد‪ :‬در این میان تلویزیون هم به فیلم هایی که به صورت انالین اکران‬ ‫می شــوند‪ ،‬تبلیغی ارائه نمی دهد و ذاتاً مخالف رسانه های دیجیتال است چون صدا و سیما با‬ ‫ریزش مخاطب مواجه شده و سریال هایش را دیگر کسی نمی بیند از همین رو به این نتیجه‬ ‫رسیده که محصوالت شبکه نمایش خانگی مخاطب بیشتری دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر این پلت فرم ها کمبودها را جبران کند‪ ،‬دامنه تبلیغات را گســترش دهد‬ ‫و بــه صفحات مجازی خــود اکتفا نکند موفق تر خواهد بود چون بســیاری از افراد صفحات‬ ‫مجازی ندارند‪ .‬من فکر می کنم با اســتفاده از تکنولوژی جدید بتواند بیشتر در دسترس قرار‬ ‫بگیرد نکته دیگر این اســت که ما فیلمسازان که همراه با مخاطب فیلم می دیدیم و احساس‬ ‫می کردیم با انها رشــد می کنیم‪ ،‬متاســفانه با نمایش انالین این فرصت را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫یعنی اگر من فیلمنامه می نوشــتم‪ ،‬هنگام نگارش فیلمنامه احســاس می کردم این سکانس‬ ‫مردم را به خنده وامی دارد‪ ،‬بعد فیلم را به همان شیوه کارگردانی می کردم و وقتی در سینما‬ ‫می دیدم که مردم ســر ان سکانس خندیدند احســاس موفقیت می کردم و اگر می دیدم که‬ ‫نخندیدند یاد می گرفتم که راهم را اشتباه رفته ام و باید ان را اصالح کنم‪ .‬ما با دیدن فیلم به‬ ‫همراه تماشــاگر است که ضعف ها و قابلیت های خودمان را پیدا می کنیم و حاال در سینمای‬ ‫انالین این موضوع را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫واقع ًا نمی توان جلوی قاچاق فیلم ها با این سرعت را گرفت؟‬ ‫رافعی درباره قاچاق زودهنگام «بهت» هم بیان کرد‪ :‬من وقتی این موضوع را متوجه شــدم‪،‬‬ ‫بهت زده شــدم‪ .‬خیلی عجیب است‪ .‬یعنی نمی شود امنیت این رسانه به گونه ای باال برود که‬ ‫فیلم به این سرعت قاچاق نشود؟‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظرم باید زیرســاخت های این پلت فرم ها تقویت شــود و امکان دانلود به این‬ ‫ســرعت نباشــد چون این موضوع به ضرر تهیه کننده و کارگردان است‪ .‬واقعاً شوکه شدم و‬ ‫فکر نمی کردم فیلم به این ســرعت قاچاق شود‪ .‬فکر می کنم وزارت ارشاد باید به پلت فرم ها‬ ‫دســتور بدهد تا امنیتشــان را باال ببرند چون در غیر این صورت کسی دیگر رغبت به انجام‬ ‫این کار پیدا نمی کند‪ .‬همین تجربه باعث می شــود دیگران هم بترسند و تجربه ناموفقی در‬ ‫سینمای ایران شود‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار کرد‪ :‬وقتی فیلم اکران انالین می شــود‪ ،‬به ســرعت به صورت غیرمجاز‬ ‫دانلود می شود و سپس شبکه های ماهواره اقدام به پخش ان می کنند دیگر تمام فرصت ها از‬ ‫دست می رود‪ ،‬بنابراین به اکران «سینماماشین» فیلم «بهت» فکر نمی کنم‪.‬‬ ‫لزوم توجه به شعارزدگی و ضعف فیلمنامه در روایت زندگی قهرمانان ملی‬ ‫سریال شهید قاسم سلیمانی با نام «سرباز» کلید خورد‬ ‫هنگامه ملکی‬ ‫چند روز گذشــته خبری درباره سریال شهید قاسم سلیمانی‬ ‫منتشر شد؛ مجموعه ای که می تواند زندگی یک قهرمان ملی را‬ ‫به تصویر بکشاند‪ .‬اما از سویی خطراتی نیز این پروژه را تهدید‬ ‫می کند‪ :‬شعارزدگی و ضعف فیلمنامه‪.‬‬ ‫محبوب بود‪ .‬این ادعا در تشــییع اش اثبات شــد‪ .‬زمان زیادی‬ ‫از شهادت سردار قاسم ســلیمانی نگذشته بود که هنرمندان‬ ‫دست به کار شدند و اثار مختلفی درباره وی تولید شد‪ .‬اثاری‬ ‫که هر یک به گونه ای می خواســتند ارادت و خود را نسبت به‬ ‫این سردار شــجاع و اندوهشان از فقدانش را ابراز کنند‪ .‬اما بر‬ ‫کسی پوشــیده نیست که با وجود همه تالش هایی که در این‬ ‫زمینه ها می شــود‪ ،‬قالب ســینما و تلویزیون است که به علت‬ ‫دربرگیری بیشــتر‪ ،‬یک سوژه را در ذهن مخاطب ماندگارتر و‬ ‫تاثیرگذارتر می کند‪.‬‬ ‫بعد از شهادت سردار سلیمانی‪ ،‬بسیاری از هنرمندان‪ ،‬مسئوالن‬ ‫و حتی مردم ســاخت یک اثر ســینمایی یا سریالی از زندگی‬ ‫حاج قاسم ســلیمانی را الزم و ضروری دانستند‪ .‬تقریباً اوایل‬ ‫بهمن ســال گذشته بود که علی دارابی معاون امور استان های‬ ‫صداوسیما درباره ساخت سریال شــهید سلیمانی گفت‪« :‬در‬ ‫سفری که با رئیس صداوسیما داشتیم ایشان گفتند که سریال‬ ‫فاخری برای شهید ســلیمانی در صداوسیما ساخته شود که‬ ‫محور اصلی معاونت ســیما خواهد بود و ما هم کمک خواهیم‬ ‫کرد‪ ».‬ماه بعد بود که خبرگزاری تســنیم درباره جزییات این‬ ‫پروژه چنین گفت‪« :‬پیگیری ها نشــان می دهد سیما فیلم به‬ ‫دنبال ساخت مینی سریالی درباره سپهبد شهید قاسم سلیمانی‬ ‫است‪ .‬محور اصلی این ســریال‪ ،‬عملیات ازادسازی کرکوک و‬ ‫ماجرای حضور شبانه حاج قاسم سلیمانی در اربیل کردستان‬ ‫عراق بــرای نجات این شــهر از چنگال داعــش و جلوگیری‬ ‫از ســقوط ان اســت‪ ».‬البته خبری هم در روزهای گذشــته‬ ‫منتشــر شده است که بر اساس ان‪ ،‬سریال سردار سلیمانی به‬ ‫تهیه کنندگی سید مرتضی فاطمی در مرحله تحقیق و پژوهش‬ ‫برای نگارش فیلمنامه و انتخاب عوامل پروژه است‪.‬‬ ‫سید مرتضی فاطمی‪ ،‬سردبیر سابق هفته نامه پنجره‪ ،‬سردبیر و‬ ‫مجری برنامه ‪ ۱۸۰‬درجه شبکه افق‪ ،‬تهیه کنندگی سریال های‬ ‫«هوش ســیاه ‪ »۲‬و «شــرایط خــاص» را بر عهده داشــته‬ ‫اســت‪ .‬برنامه «اختیاریه» در شــبکه پنج‪ ،‬که فاطمی اجرا و‬ ‫تهیه کنندگی اش را بر عهده داشت نیز در رمضان سال قبل در‬ ‫نیمه راه متوقف شد‪.‬‬ ‫گرچه توقــع می رفت تلویزیون این ســریال مهم را با دقت و‬ ‫وسواس بیشتر به تهیه کننده باســابقه و باتجربه تری بسپارد‪،‬‬ ‫اما پیشاپیش چیزی قابل قضاوت نیست و امید می رود سریال‬ ‫سردار ســلیمانی مانند سریالی که درباره شهید بابایی ساخته‬ ‫شــد‪ ،‬ماندگار و موفق باشد‪ .‬به این بهانه‪ ،‬سریال ها و فیلم های‬ ‫مانــدگار و تاثیرگذاری را که به زندگی ســرداران بزرگ دفاع‬ ‫مقدس پرداخته را مرور می کنیم‪.‬‬ ‫سیمرغی که ماندگار شد‬ ‫سریال «ســیمرغ» یکی از مجموعه های پرطرفدار دهه هفتاد‬ ‫تلویزیون محسوب می شود؛ مجموعه ای به کارگردانی حسین‬ ‫قاســمی جامی که توانست زندگی و رشــادت های دو خلبان‬ ‫هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی یعنی احمد کشوری با بازی‬ ‫ســیدجواد هاشمی و علی اکبر شیرودی با بازی محمد جوزانی‬ ‫را روایــت کند‪ .‬یک مستندســاز برای ســاخت فیلمی درباره‬ ‫شــهیدان شیرودی و کشوری به تحقیق درباره انها پرداخته و‬ ‫از طریق روایت شــخصیت های مختلف وارد دوره های مختلف‬ ‫زندگی انها می شود‪ .‬داستان سیمرغ چنین اغاز شد و توانست‬ ‫اتفاقات زندگی و دالوری های این دو ســردار فداکار را تا زمان‬ ‫شهادتشان‪ ،‬ماندگار و اثرگذار به تصویر بکشد‪.‬‬ ‫ایستادگی ای که برای همه ارزشی شد‬ ‫وقتی در پرده سینما حاضر شد‪ ،‬خیلی ها به دلیل اینکه اثر یک‬ ‫کارگردان فیلم اولی است و ساختار مستندگونه ای دارد‪ ،‬راغب‬ ‫به تماشــای ان نبودند‪ .‬اما «ایســتاده در غبار» به مخاطبان‬ ‫ســینما و طیف گســترده ای از مردم‪ ،‬قهرمانی را معرفی کرد‬ ‫که در ذهن و خاطره ها اســطوره ای زنده است‪ .‬محمدحسین‬ ‫مهدویــان در این اثر زندگــی احمد متوســلیان را به تصویر‬ ‫کشید‪ .‬ایستاده در غبار دوران نوجوانی‪ ،‬خانواده‪ ،‬محل زندگی‪،‬‬ ‫ی در جبهه های جنگ و ربوده شدن احمد متوسلیان‬ ‫ایستادگ ‬ ‫در لبنان را به شــکلی واقعی و به دور از شــعار‪ ،‬نمایش داد و‬ ‫هادی حجازی فر نقش این فرمانده شــجاع را خوب بازی کرد‪.‬‬ ‫نســخه ســریالی این فیلم که برگرفته از نسخه سینمایی ان‬ ‫اســت در تیرماه ‪ ۱۳۹۶‬در ‪ ۶‬قسمت از شبکه یک سیما پخش‬ ‫شد که البته بارها هم تکرار شده است‪.‬‬ ‫اثری که بیننده را به شوق اورد‬ ‫مقدمات ســاخت این ســریال تلویزیونی به سال ‪ ۷۴‬می رسد‪.‬‬ ‫اثری که کارگردانی ان بر عهده حســین قاســمی جامی و با‬ ‫نویسندگی ســه نفر از نویســندگان ارتش گذاشته شده بود‪،‬‬ ‫اما گفته می شــود به علت اختالف نظرهای به وجود امده بین‬ ‫عوامل تولید متوقف شــد و پس از وقفه ای ‪ ۱۰‬ســاله تولید‬ ‫این مجموعه در ســال ‪ ۱۳۸۶‬کلید خورد‪ .‬فیلمنامه «شــوق‬ ‫پرواز» محصول مشــورت های گروه سازنده و نویسنده سریال‬ ‫با خانواده شهید بابایی‪ ،‬نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران و‬ ‫ارتش است‪ .‬سرانجام با ورود یداهلل صمدی به عنوان کارگردان‪،‬‬ ‫تصویربرداری سریال از خرداد سال ‪ ۸۸‬اغاز شد‪.‬‬ ‫انتخاب شهاب حسینی برای نقش عباس بابایی توسط ملیحه‬ ‫حکمت‪ ،‬همســر این شهید و مشارکت خانواده وی در مراحل‬ ‫ساخت و حضور هرچند کوتاه فرزند این خلبان در شوق پرواز‬ ‫از نقــاط قوت این مجموعه به شــمار می رود‪ .‬ایــن اثر که از‬ ‫دوران کودکی تا شهادت عباس بابایی را نمایش می دهد‪ ،‬طبق‬ ‫نظرسنجی صداوسیما بهترین سریال ژانر دفاع مقدس شناخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فیلم «چ»؛ چه کسی چمران را ساخت؟‬ ‫«چ»‪ ،‬فیلمی به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا‪ ،‬داستان دو روز‬ ‫از زندگی شــهید چمران را در نبرد پاوه به تصویر می کشــد‪.‬‬ ‫پرداختن به شــخصیتی چون شهید مصطفی چمران می تواند‬ ‫برای هر کارگردانی دشــوار و در عین حال قابل توجه‪ ،‬مهم و‬ ‫ماندگار باشــد‪ .‬این اثر که برای حاتمی کیا ‪ ۶‬سیمرغ جشنواره‬ ‫را به ارمغان دراورد‪ ،‬به دور از حاشیه و انتقاد هم نماند‪ .‬فریبرز‬ ‫عرب نیا که نقش این شــهید را ایفا می کرد در سکانس پایانی‬ ‫حضور نیافــت و کارگردان از بازیگر بدل اســتفاده کرد‪ .‬علی‬ ‫کشوری فرزند شهید احمد کشوری به انتقاد از نحوه پرداختن‬ ‫درباره بهترین سریال های طنز ایران‬ ‫همه چیز از «قهوه تلخ» شروع شد!‬ ‫در نمونه کاهش کیفیت سریال های طنز می توان به سریال «پایتخت» اشاره کرد که با ساخته شدن هر‬ ‫فصل با اینکه مخاطبان امیدوار به دیدن طنزی قوی داشتند اما سریال سیر نزولی را طی کرد‪ .‬اگر اهل‬ ‫دیدن سریال های طنز هستید متوجه این قضیه شده اید که در سال های اخیر تولید سریال های طنز در‬ ‫صدا و سیما کم شده است و اگر سریالی ساخته می شود کیفیت طنزهایی که مخاطب را هر شب به‬ ‫پای تلویزیون می کشید ندارند‪ .‬حاال که نمایش خانگی به رقیب جدی برای صداوسیما تبدیل شده است‬ ‫برخی از کارگردانان و تهیه کنندگان ترجیح می دهند برای درگیر نبودن با ممیزی ها و پخش اسان تر‬ ‫سریال های خود را در نمایش خانگی در معرض دید عموم بگذارند‪.‬‬ ‫قهوهتلخ‬ ‫قهوه تلخ طنز تاریخی است که به کارگردانی مهران مدیری و به تهیه کنندگی مجید اقاگلیان و حمید‬ ‫اقاگلیان ساخته و فیلمنامه ان با همکاری امیرمهدی ژوله و خشایار الوند نوشته شد‪« .‬قهوه تلخ» اولین‬ ‫تجربه مهران مدیری در نمایش خانگی است‪ .‬سریالی که جنجال های بسیاری به پا کرد و سرانجام با‬ ‫همین فشارها نیمه تمام ماند‪ .‬سریال «قهوه تلخ» در رویکرد طنزامیز و نگاه زیرکانه به موقعیت و جایگاه‬ ‫شخصیت هارامی توانسریالیجسورانهخواند‪.‬برخیمتعتقدندکهایدهاولیه«قهوهتلخ»یاداور«ماشااهلل‬ ‫خان در دربار هارون الرشید» نوشته ایرج پزشکزاد است‪ .‬یک تاریخ دان به نام نیما زندکریمی که نقش‬ ‫ان را سیامک انصاری بازی می کند به شیوه ای مرموز به گذشته می رود و سعی می کند تا مسیر تاریخ‬ ‫را عوض کند و ایران را نجات دهد اما عاقلی در میان جمعی است که برای منافع شان‪ ،‬خودشان را ه‬ ‫بی شعوریزده اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 17‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1241‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫گزارش‬ ‫شاهرخ فروتنیان بازیگر سریال «هم گناه»‪:‬‬ ‫هنر را نمی توان به کسی تزریق کرد‬ ‫به نقش شهیدان کشوری‪ ،‬شیرودی‪ ،‬سهیلیان و فالحی در این‬ ‫فیلم پرداخت‪ .‬وی درباره چ چنین گفته اســت‪« :‬من نمی دانم‬ ‫اقای حاتمی کیا بر پایه چه اســناد و مســتنداتی فیلم «چ» را‬ ‫ســاخته است که به ان شکل در امد و بعد هم عنوان می کند‬ ‫که من چمران خودم را ساخته ام!» اما علی جنتی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشــا ِد وقت‪ ،‬پس از تماشای این فیلم گفت‪« :‬فیلم چ همان‬ ‫تصویری بود که از شهید چمران در زمان حیاتش دیده بودم‪».‬‬ ‫سریالی که نیمه کاره است‬ ‫از ســال ‪ ۹۰‬خبرهایی مبنی بر تمایل مســئوالن به ســاخت‬ ‫ســریال زندگی شهید باکری منتشر می شــد تا جایی که در‬ ‫شــهریور ســال ‪ ۹۲‬حســن کالمی به عنــوان تهیه کننده در‬ ‫مصاحبه به ایســنا چنین گفته اســت‪« :‬نگارش فیلمنامه این‬ ‫سریال از اول شهریور اغاز شده و پیش بینی می شود تا پنج ‪-‬‬ ‫شش ماه دیگر ادامه داشته باشد‪ ».‬وی ضمن بیان اینکه طرح‬ ‫فیلمنامه از سوی کارگردان ســریال «شهید باکری» ‪ -‬احمد‬ ‫مرادپور ‪ -‬ارائه شده است‪ ،‬گفت‪« :‬این پروژه به سفارش سیما‬ ‫فیلم و با مشارکت اســتانداری اذربایجان غربی تهیه می شود‬ ‫و در ان سعی می شــود به هم ه جوانب زندگی شهید باکری‪،‬‬ ‫هم زندگی شــخصی و هم زندگی وی در دوران دفاع مقدس‬ ‫پرداخته شــود‪ ».‬این صحبت ها در حالی است که دیگر خبر از‬ ‫این پروژه نشــده و به جای ان یک مینی سریال به نام «اقای‬ ‫شهردار» به کارگردانی مهدی رمضانی ساخته شد که قرار بود‬ ‫در ‪ ۲۵‬اسفند سال ‪ ۹۷‬از شبکه اول سیما پخش شود‪.‬‬ ‫حمید احدی در نقش شــهید باکــری و میرطاهر مظلومی در‬ ‫نقش رفتگر محله در این مجموعه ایفای نقش کرده اند‪ .‬اما این‬ ‫فیلم و سریال ها مانند اثار دیگری که برگرفته از زندگی واقعی‬ ‫شخصیت های ملی و قهرمانان کشور است و از انجا که همگی‬ ‫انها در زمان معاصر حضور داشــته اند‪ ،‬بــا نقد و اعتراض های‬ ‫بســیاری هم همراه بوده اند‪ .‬هر اندازه که ساخت چنین اثاری‬ ‫ســخت و پرهزینه است‪ ،‬اما تجربه نشان داده که اثری به دور‬ ‫از شعار و تحریف و با متنی حســاب شده به عنوان فیلمنامه‪،‬‬ ‫می تواند پرمخاطب و تاثیرگذار باشد و قهرمانی را معرفی کند‬ ‫که برای تمامی فرزندان سرزمینمان باشد‪.‬‬ ‫سال های دور از خانه‬ ‫سریال «سال های دور از خانه» نیز به کارگردانی مجید صالحی برای شبکه نمایش خانگی ساخته شده‬ ‫است‪ .‬این سریال اولین سریال ایرانی است که می توان به ان اسپین اف یا مشتق گفت به این معنی‬ ‫که بر اساس داستان یا مفهوم یک اثر دیگر ساخته شد ه باشد‪« .‬سال های دور از خانه» از روی سریال‬ ‫«شاهگوش» ساخته «داوود میرباقری» ساخته شد‪ .‬سال های دور از خانه نشان داد که سازندگان سریال‬ ‫در کنار موقعیت های طنز و کمدی بزن و بکوبی که به راه انداخته اند‪ ،‬نقدها و مسولیت اجتماعی خود را‬ ‫هم فراموش نکرده اند و موضوعاتی همچون زندگی الکچری و فاصله طبقاتی را به نقد کشیده اند‪ .‬داستان‬ ‫این مجموعه طنز ‪ ۱۵۱۲‬روز پس از اتفاقات ســریال شاهگوش است‪ .‬یکی از شخصیت های سریال‬ ‫شاهگوش‪ ،‬سرباز خنجری (با بازی احمد مهران فر) بود که از شمال به تهران امده بود و در کالنتری ‪۱۰۰‬‬ ‫ملت مشغول به گذراندن خدمت سربازی خودش بود‪ .‬یکی از متهمینی که به کالنتری اورده شد خانم‬ ‫جوانی به نام الیزابت بود که یک سگ به نام لوسی داشت‪ .‬خنجری عاشق الیزابت می شود‪ .‬این سریال‪،‬‬ ‫یک طنز سالم و به دور از هجو و ابتذال دارد که ابتذالی که ویژگی اصلی سریال ها و سینمایی های طنز‬ ‫ایرانی شده است‪.‬‬ ‫سه در چهار‬ ‫مجید صالحی نشان داده عالوه بر اینکه بازیگر خوبی در عرصه طنز است‪ ،‬کارگردانی است که از زندگی‬ ‫مردم دور نیست‪ .‬سریال«سه در چهار» نیز این امر را تایید می کند‪ .‬مجموعه ای تلویزیونی که از شبکه‬ ‫یک پخش شد و نویسندگی این اثر با خود مجید صالحی بود‪ .‬داستان این سریال مربوط به دو باجناق‬ ‫و خانواده هایشان است که برای تامین هزینه زندگی‪ ،‬تصمیم می گیرند یک شرکت خدماتی تاسیس‬ ‫کنند و این مسئله ان ها را درگیر ماجراهایی تازه و بامزه می کند‪ .‬سه در چهار داستان زنده جامعه است‪،‬‬ ‫مشــکالتی که بسیاری از مردم در طول روز از روبرو شدن با ان هراس دارند اما شب هنگام به همان‬ ‫مشکالتمی خندند‪.‬‬ ‫بزنگاه‬ ‫اخرین تجربه رضا عطاران در تلویزیون‪ ،‬بازی و کارگردانی سریال «بزنگاه» بود‪ .‬این مجموعه داستان‬ ‫مردی معتاد به نام نادر است که رضا عطاران نقش ان را بازی می کند که به همراه دخترش درسا در کرج‬ ‫زندگی می کند و از همسرش مریم طالق گرفته است‪ .‬پس از فوت پدرش‪ ،‬او و برادرش صابر‪ ،‬خواهرش‬ ‫بهجت‪ ،‬و شوهرخواهرش توفیق‪ ،‬بر سر تقسیم ارث و میراث پدری که یک خانه و یک نانوایی است به‬ ‫اختالف می خورند‪ .‬بزنگاه شاید اولین سریال ایرانی است که یک معتاد شخصیت اصلی ان بود و همین‬ ‫قضیه باعث شد که مدیران صداوسیما تحمل نکنند و سریال تا استانه ی توقیف پیش برود‪.‬‬ ‫دودکش‬ ‫مخاطبان فیلم های طنز نشان داده اند سریالی برایشان جذاب است که به نزدیک به زندگی واقعی شان‬ ‫باشد‪« .‬دودکش» نیز چنین سریالی بود‪ .‬طنزی که برزو نیک نژاد و حسن وارسته ان را نوشته اند و‬ ‫کارگردانی این سریال برعهده محمدحسین لطیفی بود‪ .‬این سریال پر مخاطب از شبکه یک پخش شد‪.‬‬ ‫این ســریال درباره دو خانواده است که یکی از انها یک قالیشویی ساده و کم درامد را اداره می کند و‬ ‫دیگری یک ورشکسته تمام عیار به حساب می اید‪ .‬اما نگاه فیلمساز به انها یک نگاه کمیک و تا حدی‬ ‫فانتزی است که تلخی های ان را کاهش داده و مخاطب را به سمت روشنایی های ان سوق می دهد‪.‬‬ ‫شاهرخ فروتنیان می گوید‪:‬‬ ‫مانــدگاری در بازیگــری‬ ‫اهمیت بیشــتری از ورود‬ ‫به این حرفه دارد‪ .‬به نوعی‬ ‫هنر را نمی توان به کســی‬ ‫تزریق کرد و هنرمند بودن‬ ‫از درونیات هر ادمی شکل‬ ‫می گیرد‪ .‬شاهرخ فروتنیان‬ ‫(بازیگر) دربــاره نحوه ورود‬ ‫چهره های تــازه به عرصه‬ ‫بازیگری و چگونگی ماندگار شــدن در این حرفه گفت‪ :‬شما فقط در‬ ‫مورد بازیگری ان را مطرح می کنید‪ ،‬من این موضوع را به هنرمند بودن‬ ‫تعمیم می دهم‪ .‬هنرمند بودن مانند خردمند بودن است‪ .‬چیزی نیست‬ ‫که اتفاقی باشــد‪ .‬یعنی حتما ادم خردمند و هنرمند بدون اینکه تنها‬ ‫هدفش شهرت باشد‪ ،‬مجموعه ای را از کارها دنبال می کند‪ .‬شاید عنوانی‬ ‫که اکثرا دنبال ان هستند‪ ،‬شهرت باشد که گاهی ان را با هنرمند بودن‬ ‫اشتباه می گیریم‪ .‬هنرمند بودن بسیار مسئله پیچیده و سختی بوده و از‬ ‫درونیات هر ادمی شکل می گیرد که فکر می کنم ریشه ان در کودکی‬ ‫و به جاذبه هایی که در طول عمر فرد مهم بوده مربوط می شود‪ .‬به نوعی‬ ‫هنر تمام ارتیست های که در هنرهای مختلف فعال هستند‪ ،‬به درونشان‬ ‫مربوط می شــود‪ .‬نمی توان هنر را به کسی تزریق و از بیرون چیزی به‬ ‫فرد اضافه کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم در مورد حیطه بازیگری هم‬ ‫صحبت کنیم‪ ،‬همگی می دانیم که خیلی افراد با عنوان چشم و ابرو و‬ ‫زیبایی به این حرفه ورود پیدا کرده اند‪ .‬اما به نظرم ماندگاری در این قضیه‬ ‫خیلی مهم تر است‪ .‬وقتی ریشه شما که به سواد‪ ،‬اگاهی و جامعه شناسی‬ ‫مربوط می شود‪ ،‬عمیق باشــد‪ ،‬خیلی اهمیت بیشتری دارد‪ .‬بازیگری‬ ‫مقوله ای اســت که افراد در ان خیلی سریع به قله می رسند ولی ادامه‬ ‫دادن و استمرار در راه است که بعد از ان اهمیت پیدا می کند‪ .‬فروتنیان‬ ‫افزود‪ :‬به نظرم اینکه یک بازیگر چقدر خود را در این حرفه حفظ می کند‬ ‫مهم است‪ .‬شخصا با افرادی بسیاری برخورد می کنم که می گویند ما در‬ ‫این زمینه استعداد داریم‪ .‬هرجا هم که هستیم‪ ،‬صحبت همین است‪.‬‬ ‫چراکههمهعالقمندهستندکهبازیگرشوندونمایشیازخودشانداشته‬ ‫باشند‪ ،‬بدون اینکه اصال به نمایش فکر کرده باشند و بدانند عنوان ان‬ ‫چیســت و چرا و به چه دلیل ما یک حالت یا حسی را بروز می دهیم‪.‬‬ ‫بازیگر سریال «هم گناه» همچنین درباره اینکه یک بازیگر تا چه اندازه‬ ‫می تواند کارهای گزیده ای را انتخاب کند که در این حرفه ماندگار شود‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شرط اول این موضوع اقتصاد است‪ .‬اینکه شما به عنوان‬ ‫بازیگر چقدر درگیر اقتصاد ماجرا باشید‪ .‬منتها شور و شیدایی هم هست‬ ‫که ممکن بوده اتفاق دیگری را رقم بزند‪ .‬به عنوان مثال خسرو شکیبایی‬ ‫این خصیصه را در تمام دوران کاری اش داشــت و به نوعی بازیگری در‬ ‫وجودش بود‪ .‬به طور کلی نیز به همین صورت بوده‪ .‬یعنی یک چیزی‬ ‫در وجود ادم اســت که نمی شود ان را نادیده گرفت‪ .‬وی در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬صبر یکی از ملزومات اصلی این قضیه است ولی اکثرا نمی خواهند‬ ‫این صبر را بپذیرند‪ .‬اگر شما نگاه کنید‪ ،‬کسی که فوق تخصص مغز هم‬ ‫می گیرد‪ ،‬عالوه بر دوران دبیرســتان و گذراندن ‪ ۸‬سال دوره عمومی‪،‬‬ ‫تخصص و فوق تخصص خود را با ســالیان زیادی کار و اســتمرار در‬ ‫حرفه ای به دست می اورد‪ .‬در نتیجه چطور ما توقع داریم که یک جوان‬ ‫‪ ۲۱‬ساله بگوید من اوج خالقیت هستم‪ .‬البته ممکن است باشد ولی باید‬ ‫ببینیم که خروجی ان چیست و اینکه می تواند تداوم داشته باشد‪ .‬به‬ ‫نوعیباپذیرفتننقش هاییکهخوبنیست‪،‬زودمعمولینشود‪.‬فروتنیان‬ ‫در ادامه اظهار داشــت‪ :‬نه گفتن در وادی بازیگری خیلی کار سختی‬ ‫است‪ .‬خدا اقای انتظامی را بیامرزد؛ یکی از دالیلی که در این کار ماندگار‬ ‫شدند این بود که به راحتی نه می گفت‪ .‬بر همین اساس هم همیشه از‬ ‫نقش هایی که بازی کرده بود دفاع می کرد‪ .‬در نهایت باید ببینید که هر‬ ‫کس چطور به موضوع نگاه می کند‪ .‬اگر برای برخی نمی شود به این خاطر‬ ‫بوده که شاید حواشی نمی شود های ما خیلی بیشتر از موارد اصلی است‪.‬‬ ‫وگرنه کسی که ماندگاری بخواهد می شود‪.‬‬ ‫این بازیگر همچنین درباره بازی در سریال «هم گناه» و اینکه چرا با اتمام‬ ‫فصل اول هنوز خصوصیت بیشتری از شخصیت او نمایان نشده‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در فصل دوم مجموعه «هم گناه» اتفاقات خیلی زیادی رخ می دهد‬ ‫که وجهه های بیشتری از شخصیت من هم نمایان می شود‪ .‬حس ام این‬ ‫است که بعد از پخش فصل دوم‪ ،‬حتی کسانی که تا ان زمان این سریال‬ ‫را ندیده اند‪ ،‬اگر قسمت های بعدی را ببینند‪ ،‬مشتاق می شوند که متوجه‬ ‫شوند در فصل قبل چه اتفاقی رخ داده است و به فصل اول سریال رجوع‬ ‫می کنند‪ .‬چون وقتی خودمان هم فیلمنامه را می خواندیم‪ ،‬در همان چند‬ ‫قسمت اول که معرفی شخصیت ها بود‪ ،‬اینکه سرنوشت افراد چه خواهد‬ ‫شد برایمان عالمت سوال بود‪ .‬در ادامه می بینید که چقدر هوشمندانه‬ ‫سریال به سمتی می رود که ادم ها کامال درگیر قصه شده و یک بروز و‬ ‫درون ریزی عجیب و غریبی دارند‪ .‬وی همچنین درباره شبکه نمایش‬ ‫خانگی و حواشی که در این مدت برخی مجموعه های تولیدی در ان‬ ‫داشته‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هر کدام از این ها قاعدتا یک بازار اقتصادی است‪.‬‬ ‫طبیعتا کاری که بازار اقتصادی می کند‪ ،‬این بوده که سعی می کند یک‬ ‫مجموعه از مخاطبان را برای خودشان فراهم کنند‪ .‬حال اندازه و توجهی‬ ‫که به این کار می شــود‪ ،‬وابسته به ادم های تاثیرگزار در ان است که از‬ ‫کارگردان تا نویسنده و ‪ ...‬ازجمله انها به شمار می ایند‪ .‬قاعدتا به مرور‬ ‫وقتی میزان تولید کارها افزایش پیدا کند‪ ،‬کسی که کار بهتری تولید‬ ‫کرده‪ ،‬دیده خواهد شد‪ .‬چراکه او به مواردی توجه داشته که بقیه از ان‬ ‫رد می شوند‪ .‬همین موضوع سبب دیده شدن کار او می شود‪ .‬قاعدتا فکر‬ ‫می کنم این مسئله خودش به تنهایی تاثیر به سزایی در اینکه کارهای‬ ‫ماندگارتری را در این شبکه ببینیم خواهد داشت‪ .‬در نهایت باید بگویم‬ ‫اتفاقات خوبی در حال رخ دادن در همین شبکه نمایش خانگی است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫درباره یک بام دو هوا رفتار شدن با مشاغل مختلف؛‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبارش‬ ‫گزار‬ ‫ لزوم اختصاص بودج ه از صندوق ذخیره ارزی‬ ‫توسعه ملی به بخش فرهنگ و هنر‬ ‫فیلم های منتخب جشنواره کن ‪2020‬‬ ‫اعالم شد‬ ‫جشــنواره فیلم کن فهرست فیلم های رویداد ‪ ۲۰۲۰‬را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬این فهرست شــامل عناوین جدیدی از وس اندرسون‪،‬‬ ‫استیو مک کوئین‪ ،‬پیکســار‪ ،‬فرانسوا اوزون‪ ،‬نائومی کاواس و‬ ‫توماس ویندربرگ می شود‪ .‬وس اندرسون‪ ،‬استیو مک کوئین‬ ‫و کِیت وینســلت در میان نام های بزرگ فیلم هایی هستند‬ ‫که کن قصد دارد بعدا ً در جشنواره های دیگر در تقویم ساالنه‬ ‫برنامه خود بگنجاند‪ .‬کن پس از موکول شدن رویداد فیزیکی‬ ‫جشنواره‪ ،‬فهرســت فیلم های منتخب خود را منتشر کرد‪ .‬با‬ ‫وجود لغو جشنواره فیلم کن به دلیل شیوع ویروس کرونا‪ ،‬این‬ ‫رویداد ‪ ۵۶‬فیلم منتخب بخش برگزیدگان رســمی خود را به‬ ‫عنوان نشان افتخار این فیلم ها و در تالش برای تقویت اعتبار‬ ‫ان ها در بخش انتشــار‪ ،‬اعالم کرد‪ .‬روز گذشته نیز اماری در‬ ‫مورد میزان حضور فیلمســاز های زن و همچنین فیلم اولی ها‬ ‫ارائه شــده بود‪ .‬بنابر این امار‪ ۲۰۶۷ ،‬فیلم به جشــنواره کن‬ ‫ارسال شــده بود که از این میان ‪ ۹۰۹‬عنوان فیلم اولی بوده‬ ‫انــد‪ .‬همچنین ‪ ۲۵۸‬مورد از فیلم اولی ها زن (‪ ۲۸.۴‬درصد) و‬ ‫‪ ۶۵۱‬مورد (‪ ۷۱.۶‬درصد) نیز مرد بوده اند‪ .‬امســال‪ ،‬جشنواره‬ ‫کــن فیلم ها را در بخش های مختلــف اعالم نکرده و به جای‬ ‫ان در یک لیست مشترک تمام ‪ ۵۶‬اثر را معرفی کرده است‪.‬‬ ‫در ادامه فیلم های منتخب جشنواره کن ‪ ۲۰۲۰‬امده است ‪:‬‬ ‫«تابستان ‪ »۸۵‬ساخته «فرانسوا اوزون»‬ ‫«اعزام فرانسوی» به کارگردانی «وس اندرسن»‬ ‫«مادران واقعی» ساخته «نائومی کاواسه»‬ ‫«منگرو و عاشقان راک» به کارگردانی «استیو مک کوئین»‬ ‫«دور بعدی» ساخته «توماس وینتربرگ»‬ ‫«سقوط» ساخته «ویگو مورتنسن»‬ ‫«روح» ساخته «پیتر داکتر»‬ ‫«برزخ» به کارگردانی «بن شاروک»‬ ‫«کلید های شکسته» ساخته «جیمی ک ُِرز»‬ ‫«دی ان ا ِی» به کارگردنی «مای ون»‬ ‫«بهشت‪ :‬به سوی سرزمین خوشبختی» ساخته «سانگ سو»‬ ‫«شبه جزیره» به کارگردانی «سانگ هو یئون»‬ ‫«شکارچیان ترافل» ساخته «گریگوری کرشا» و «مایکل دویک»‬ ‫«اخرین واژگان» به کارگردانی «جاناتان نوسیتر»‬ ‫«فراموش خواهیم شد» ساخته «فرناندو تروبا»‬ ‫«در غروب» به کارگردانی «شاروناس بارتاس»‬ ‫«امونیت» ساخته «فرانسیس لی»‬ ‫«یک مرد خوب» به کارگردانی «ماری کاستیه»‬ ‫«جبهه خودی» ساخته «لوکاس بلو ُو»‬ ‫«چیز های واقعی» به کارگردانی «کوجی فوکودا»‬ ‫«عشق ساده» ساخته «دنیله اربید»‬ ‫«انچه که می گوییم و انچه که انجام می دهیم» به کارگردانی‬ ‫«امانوئل مورت»‬ ‫«فوریه» به کارگردانی «کامن کاف»‬ ‫«سعاد» ساخته «ایتن امین»‬ ‫«خاک سرخ» به کارگردانی «فرید بنتومی»‬ ‫«عرق» ساخته «مگنس فن فورن»‬ ‫«تدی» به کارگردانی «لودوویچ» و «زوران بوکارما»‬ ‫«دکتر شب» ساخته «الی واژمان»‬ ‫«کودک وحشتناک» به کارگردانی «اسکار روهلر»‬ ‫«لذت» ساخته «نینجا تایبرگ»‬ ‫«نادیا‪ ،‬پروانه» ساخته «پاسکال پالنته»‬ ‫«ما اینجاییم» به کارگردانی «نیر برگمان»‬ ‫«داستان هنگ کنگ» ساخته «ان هوئی»‬ ‫«اساللوم» به کارگردانی «شرلین فاویر»‬ ‫«گاگارین» ساخته «فانی لیتارد» و «جرمی ترویه»‬ ‫«خانه حافظه» به کارگردانی «ژائو پائولو ِم ِرندا»‬ ‫«ابراهیم» ساخته «سمیر گوسمی»‬ ‫«اغاز» به کارگردانی «دائه کولومب گاشویلی»‬ ‫«‪ ۱۶‬بهار» ساخته «سوزان لیندون»‬ ‫«وارین» به کارگردانی «پیتر درونتیس»‬ ‫«مرگ سینما و پدرم» ساخته «دنی روزنبرگ»‬ ‫«پسر شیفون» به کارگردانی «نیکالس مورای»‬ ‫«باد سقوط می کند» ساخته «نورا مارتیروسیان»‬ ‫«جان و حفره» به کارگردانی «پاسکال سیستو»‬ ‫«قدم زدن در باد» ساخته «وی شوجون»‬ ‫«جاده میلیاردی» به کارگردانی «دیدو هامادی»‬ ‫«ارویگ و جادوگر» ساخته «گورو میازاکی»‬ ‫«‪ ۹‬روز در راکا» به کارگردانی «خاویر دو لوزان»‬ ‫«انتونی در سه ون» ساخته «کارولین ویگنال»‬ ‫«دو الفرد» به کارگردانی «برونو پودالیدس»‬ ‫«موفقیت بزرگ» ساخته «امانوئل کورکول‬ ‫«جوزف» به کارگردانی «ائورل»‬ ‫«منشا جهان» ساخته «لورن الفایه»‬ ‫«سخنرانی» به کارگردانی «لورن تیرار‬ ‫«فرار» ساخته «جوناس پوهر راسموسن»‬ ‫جشــنواره فیلم کن امسال به صورت انالین و از تاریخ ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬ژوئن (‪ ۲‬تا ‪ ۶‬تیر) برگزار خواهد شــد‪ .‬سال گذشته فیلم‬ ‫سینمایی «انگل» ساخته «بونگ جون هو» برنده نخل طالی‬ ‫این جشنواره شد‪.‬‬ ‫اشم میرزاخانی گفت‪ :‬اخیرا شاهد بازگشایی تمامی اصناف در حوزه های مختلف تجمعی بوده ایم که هیچ‬ ‫قابلیت کنترل فاصله های اجتماعی را ندارند‪ .‬سینماها تنها جایی هستند که قابلیت شماره گذاری دارند و ما‬ ‫به راحتی می توانیم فاصله اجتماعی را رعایت و کنترل کنیم‪ .‬هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه تصویر‬ ‫شهر‪ ،‬پنجشنبه شب پانزدهم خردادماه در برنامه شهر فرنگ شبکه خبر حضور داشت‪ .‬این برنامه به موضوع‬ ‫خاموشی سالن ها در دوران انتشار ویروس کرونا با توجه به اینکه دو فصل مهم اکران از جمله اکران نوروز‬ ‫و عید فطر از دست رفته است‪ ،‬اختصاص داشت‪ .‬میرزاخانی گفت‪ :‬سینماها و جریان فرهنگ و هنر به‬ ‫عنوان اولین مدافعان از همان روزهای اولیه انتشار کرونا به میان امدند و از اوایل اسفند فعالیت خود را قطع‬ ‫کردند‪ ،‬تمامی سالن ها را بستند و از تجمع مردم جلوگیری کردند و در کنار وزارت بهداشت درمان و اموزش‬ ‫پزشکی برای کنترل این بیماری لبیک گفتند‪ .‬چرا که نفس فعالیت های فرهنگی و هنری برای این است که‬ ‫روح و روان مردم در اسایش باشد‪ .‬قطعاً برای اقشار هنرمند و صنوف مختلف سینمایی و فرهنگی و هنری‬ ‫این مقوله بسیار مهم است‪ .‬خدا را شکر می کنیم که کشور ما توانست در این مقوله برگ زرین دیگری را‬ ‫به فعالیت های خود اضافه کند و توانست تا حدودی این ویروس منحوس را کنترل کند و شرایطی را ایجاد‬ ‫کند که ان مرگ عجیب و غریبی که شاهد بودیم را تا حدودی کنترل کند‪ .‬اما اخیرا ًشاهد بازگشایی تمامی‬ ‫اصناف در حوزه های مختلف تجمعی بوده ایم‪ ،‬صنوفی که هیچ قابلیت کنترل فاصله های اجتماعی را ندارند‪.‬‬ ‫شرایط به گونه ای شده که مردم زندگی عادی خود را می کنند‪ .‬من این مسئله را تایید یا رد نمی کنم‪،‬‬ ‫اکنون پروازهای هواپیمایی برقرار است‪ ،‬مترو ها مملو از جمعیت است و فقط سالن های سینما و تئاتر بسته‬ ‫است‪ .‬در حالی که سینماها تنها جایی است که قابلیت شماره گذاری دارد و ما به راحتی می توانیم فاصله‬ ‫اجتماعی راکنترل کنیم‪.‬‬ ‫یک بام دو هوا رفتار شدن با مشاغل مختلف اسیب زننده است‬ ‫وی افزود‪ :‬در این رابطه پروتکلی هم تشکیل شد و نمایندگان سازمان سینمایی هم با ما هم عقیده بودند‪.‬‬ ‫سالمت مردم برای ما مهم است ولی یک بام دو هوا رفتار شدن با مشاغل مختلف اسیب زننده است‪ .‬من‬ ‫به نمایندگی از جامعه سینماداران به این برنامه دعوت شده ام‪ .‬اکنون در کشور ما سه هزار نفر مستقیماً در‬ ‫حوزه پخش و اکران سینماها فعالیت دارند و از سوم اسفند تاکنون هیچگونه ورودی به این جریان وارد نشده‬ ‫است‪ .‬همه اعضای این صنف از روز اول این بحران متفق القول می گفتند با کمک هم این بحران را پشت سر‬ ‫خواهیم گذاشت ولی اکنون تنها جایی که بازگشایی نشده سینماهاست‪ ،‬این عجیب است‪ .‬حتی کارکنان‬ ‫بخش خصوصی به طور کامل فعالیت کارکنان خود را تعطیل کرده اند‪ .‬اینگونه اتفاقات چرخه اکران و تولید‬ ‫را عقب می اندازد و در نهایت فعالیت های فرهنگی نیز به تعویق میافتد‪ .‬مدیر عامل موسسه تصویر شهر با‬ ‫بیان اینکه ما باید با این بیماری زندگی کنیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تنها جایی که در اثر هر گونه اتفاقی در کشور اسیب‬ ‫میبیند‪ ،‬حوزه فرهنگ و هنر است‪ .‬این موضوع اتفاق پسندیده ای نیست و باید برای ان فکری اساسی کرد‪.‬‬ ‫با اجرای طرح «سینما روباز» حداقل در تابستان می توانیم یه گام مثبت برداریم‬ ‫میرزاخانی ادامه داد‪ :‬در این مدت ما پیشنهاد راه اندازی سالن های روباز سینمایی را برای ایام تابستان با‬ ‫سازمان سینمایی مطرح کردیم‪ ،‬طرحی مانند سینماماشین که البته چندان برای مردم جذابیت نداشت‬ ‫اما به هرحال در نوع خود حرکتی است‪ .‬به نظر من با سینمای روباز می توانیم حداقل در تابستان یک گام‬ ‫مثبت برداریم‪ .‬او درباره برخی نظرسنجی ها مبنی بر اینکه حتی اگر سینماها بازگشایی شوند مردم استقبال‬ ‫نخواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار است یک سال بنشینیم قطعا اتفاقات عجیب و غریبی هم در حوزه اقتصادمان‬ ‫رخ خواهد داد‪ .‬به هر حال هنر با اقتصاد تنیده در هم است‪ ،‬اگر اکنون پول اثاری که ساخته شده برنگردد‬ ‫قطعاً ان تهیه کننده نمی تواند اثر بعدی اش را شروع و تولید کند‪ ،‬از ان طرف سینماداری که پرسنل‬ ‫چشمگیری دارد دچار بحران جدی می شود‪ .‬تمامی فعالیت هایی که در اطراف می بینیم خطر شان بیش‬ ‫از سالن های سینمایی است‪ .‬در حال حاضر می بینیم که مساجد و زیارتگاه ها هم با رعایت نکات بهداشتی‬ ‫بازگشایی شده اند‪ .‬همچنین ما دو فصل اصلی اکران را که شامل اکران نوروز و عید فطر بود از دست داده‬ ‫ایم‪ .‬در این چهار ماه بیش از ‪ ۳۵‬درصد فروش سینمای ایران عقب افتاده است‪ .‬سال گذشته ‪ ۲۹۹‬میلیارد‬ ‫تومان فروش سینمای ایران بوده است که این فروش نسبت به سال قبل ‪ ۱۸‬درصد افزایش داشته است‬ ‫اما مخاطب از ‪ ۲۶‬میلیون به ‪ ۲۴‬میلیون رسیده است‪ .‬اکنون با ضریب ‪ ۴۰‬درصد اگر این سه ماه را هم کم‬ ‫کنیم درامد سینمای ایران زیر ‪ ۸۰‬میلیون میرود‪.‬‬ ‫با اکران در سالن های کوجک به صورت جمع های خانوادگی می توان‬ ‫سینما را زنده نگه داشت‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تصور ما این است که سالن های کوچک می توانند نسبت به اکران اثار خانوادگی اقدام‬ ‫کنند‪ .‬به این صورت که سالن های کوچک در اختیار خانواده ها قرار گیرد که هر خانواده بتواند با دیگر اعضای‬ ‫خود به صورت دسته جمعی در سالن سینما فیلم ببیند‪ .‬اکنون برخی از سینماداران با ما مراوده می کنند‪ .‬ما تا‬ ‫اردیبهشت ماه در قرنطینه کامل بودیم ولی به هر حال شنیده ایم که ویروس ضعیف شده و امار مرگ و میر با‬ ‫زحمات کادر درمان و پزشکی پایین امده است‪ .‬صحبت من این است که ما نسبت به فعالیت های دیگر کامال‬ ‫قابل کنترل تر هستیم‪ .‬میرزاخانی درباره کاهش نرخ گذاری مناسب برای افزایش جمعیت مخاطبان گفت‪:‬‬ ‫نرخ بلیت را عزیزان در شورای نرخ گذاری بررسی می کنند و ما تابع قانون هستیم‪ .‬اکنون ما در مهم ترین‬ ‫فصل اکران هستیم و باید تصمیم گیری شود‪ ،‬همه ما بالتکلیف هستیم و این اتفاق بدی است‪ .‬به هر حال‬ ‫هر کدام از ما جوابگوی خانواده ای هستیم و در مجموعه های خود فعالیت می کنیم‪ .‬ضمنا توقعاتی از دولت‬ ‫محترم داریم‪ ،‬هزار میلیارد یورو برای مقابله با ویروس کرونا در نظر گرفته شده و اعمال سیاست های حمایتی‬ ‫از مشاغل یکی از ایتم های مهم ان است‪ .‬باالخره اقتصاد سینماگران باید بچرخد یا خیر؟ توان مجموعه های‬ ‫ما برای ساپورت امور مالی کارمندان خود تمام است‪ .‬بخش خصوصی هم که در این حوزه فعالیت کارمندان‬ ‫خود را کامال تعطیل اعالم کرده و جاهایی که در این مدت توانسته اند تا حدودی سرپا باقی بمانند مجموعه‬ ‫هایی بوده که کمک هایی از طریق سازمان هایشان به انها می رسیده است‪ .‬خود ما در موسسه تصویر شهر‬ ‫توانسته ایم بخش کمی از حقوق پرسنل رو با بودجه ای که از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گرفته‬ ‫ایم‪ ،‬تامین کنیم‪ .‬تهران و کالنشهرها قطب جدی فروش سینمای ایران هستند‪ .‬وی درباره بازگشایی سینماها‬ ‫در مناطقی که سفید اعالم شده بود گفت‪ :‬همانطور که می دانید عمده فروش سینمای ایران در کالن شهرها‬ ‫است‪ .‬خود تهران یک قطب جدی فروش سینمای ایران است‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬و در فروردین ماه سینمای تهران‬ ‫‪ ۳۶‬میلیارد تومان فروش داشته است‪ ،‬در حالی که کل فروش کشور ‪ ۵۸‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬یا مثال در‬ ‫اسفند ماه که در اثر کرونا لطمه دیده ایم فروش یک میلیارد و ‪ ۲۸۰‬تومان در تهران بوده است در حالی که کل‬ ‫فروش دو میلیارد تومان بوده است‪ .‬به نظر من کالنشهرها هستند که عمدتاً در توسعه سالن های سینمایی‬ ‫فعالیت داشتند و اکران برای انها جدی تر است‪ .‬در شهرستانهای کوچک سینماها یا مخاطب جدی نداشتند‬ ‫یا دست بخش خصوصی بوده و یا زیرمجموعه حوزه هنری هستند‪.‬‬ ‫دولت باید بودجه ای را از صندوق ذخیره ارزی توسعه ملی‬ ‫به بخش فرهنگ و هنر اختصاص دهد‬ ‫میرزاخانی همچنین درباره اختصاص وام ده میلیون تومانی به هر پرده نمایش عنوان کرد‪ :‬در این شرایط ما‬ ‫درک می کنیم که کل بودجه اقتصادی کشور دچار التهاب شده است‪ .‬درامدهای خود دولت پایین امده و‬ ‫بسیاری از درامدها صرف فعالیت های درمانی می شود‪ .‬اینها همه قابل قبول است اما توقع ما به عنوان جریان‬ ‫فرهنگ و هنر کشور این است از ان عددی که برای این مباحث در نظر گرفته شده و هزار میلیارد یورویی‬ ‫که از صندوق ذخیره ارزی توسعه ملی برداشت شده قابلیت حمایت از این بخش را هم دارد‪ .‬به هر حال‬ ‫این بخش نیز شامل اقشاری هستند که در این جامعه فعالیت می کنند‪ .‬توقع ما از دولت این است که نیم‬ ‫نگاهی هم به این بخش داشته باشد‪ .‬اخیرا هم در خانه سینما جلسه ای مبنی بر بدهی های سالن داران برای‬ ‫فروش سال گذشته برگزار شد و تصمیم گرفته شد که به صورت وام قرض الحسنه این بدهی پرداخت شود‪.‬‬ ‫این فکر خوبی است‪ .‬همچنین دید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همیشه کمک به جریان فرهنگ است‪.‬‬ ‫در بخش تولید همیشه کمک بنیاد سینمایی فارابی بوده و بخش اعظمی از اثار سینمایی از این مجموعه‬ ‫کمک می گیرد‪ ،‬مجموعه های دیگری مانند سینماشهر نیز به این جریان برای ساخت و تجهیز سینمای‬ ‫ایران کمک می کنند و اینها زحماتی است که وزارت خانه می کشد‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬در دوره پس از کرونا‬ ‫ما به اتحاد بیشتر میان مسئولین‪ ،‬تولید کنندگان‪ ،‬پخش کنندگان و سینماداران احتیاج داریم‪.‬‬ ‫جدیدترین خبر از «اورکا» ‬ ‫با بازی ترانه علیدوستی و مهتاب کرامتی‬ ‫«چرنوبیل» نامزد‪ 14‬جایزه بفتا شد‬ ‫تدویــن فیلــم ســینمایی «اورکا» بــه‬ ‫کارگردانی ســحر مصیبی به نیمه رسید‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومی ایــن فیلم‪،‬‬ ‫تدوین این فیلم ســینمایی که نخستین‬ ‫تجربه ی بلند ســینمایی ســحر مصیبی‬ ‫در مقــام کارگردان به حســاب می اید‪،‬‬ ‫توســط محمدرضا مویینی در حال انجام‬ ‫اســت و به زودی به پایان می رسد‪ .‬پس‬ ‫از اتمــام مرحله ی تدویــن‪ ،‬طراحی صدا‬ ‫و صداگذاری «اورکا» توســط حســین ابوالصدق اغاز خواهد شــد‪ .‬بازیگران این فیلم ترانه‬ ‫علیدوستی‪ ،‬مســعود کرامتی‪ ،‬مهتاب نصیرپور‪ ،‬محمد رشــنو‪ ،‬حسن زارعی‪ ،‬سپیده عالیی‪،‬‬ ‫ارمیــک قریبیان‪ ،‬فاطمه نیشــابوری‪ ،‬حمیده حمیدی و با حضور مهتاب کرامتی هســتند‪.‬‬ ‫عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از‪:‬تهیه کننده‪ :‬طهورا ابوالقاسمی‪ ،‬مهتاب کرامتی‪،‬کارگردان‪:‬‬ ‫ســحر مصیبی‪،‬نویسنده‪ :‬طال معتضدی‪،‬مدیر تولید‪ :‬ســمیرا عالیی‪،‬مدیر فیلمبرداری‪ :‬روزبه‬ ‫رایگا‪،‬تدوین‪ :‬محمدرضا مویینی‪،‬مشــاور کارگردان‪ :‬ســامان مقدم‪،‬دســتیار اول کارگردان و‬ ‫برنامه ریز‪ :‬االله هاشمی‪،‬منشــی صحنه‪ :‬اذر تجلی‪،‬صدابردار‪ :‬مهدی ابراهیم زاده‪،‬طراحی صدا‬ ‫و صداگذاری‪ :‬حســین ابوالصدق‪،‬طراح گریم‪ :‬عباس عباسی‪،‬طراح صحنه‪ :‬امیرحسین حداد‪،‬‬ ‫مهتاب کرامتی‪،‬طراح لباس‪ :‬مهتاب کرامتی‪ ،‬علی عابدینی‪،‬عکاس‪ :‬مریم مجد‪،‬مشاور رسانه ای‬ ‫و امور بین الملل‪ :‬ثمین مهاجرانی‪،‬جلوه های ویژه میدانی‪ :‬ارش اقابیک‪،‬جلوه های ویژه بصری‪:‬‬ ‫داریوش حافظ الکتب‪،‬مدیر تدارکات‪ :‬بهمن صدیق‪.‬‬ ‫مینی سریال «چرنوبیل» با نامزدی در‬ ‫‪ ۱۴‬شاخه از جوایز اکادمی هنرهای‬ ‫فیلم و تلویزیون بریتانیا‪ ،‬پیشتاز این‬ ‫جوایــز نام گرفت‪ .‬جوایــز تلویزیونی‬ ‫بفتا که امســال مراسم اعطای جوایز‬ ‫خود رابه ســبب بحران جهانی شیوع‬ ‫ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬فهرســت نامزدهای شــاخه های مختلف را در حالی اعالم کرد که مینی ســریال‬ ‫«چرنوبیل» محصول شبکه «اچ بی او» در ‪ ۱۴‬شاخه از جمله بهترین مینی سریال‪ ،‬کارگردانی‪،‬‬ ‫تدوین‪ ،‬چهره پردازی‪ ،‬موســیقی متن‪ ،‬تیم بازیگران‪ ،‬جلوه های ویژه‪ ،‬نویســندگی همچنین‬ ‫بهترین بازیگر اصلی مرد (جارد هریس) و بهترین بازیگر مرد نقش مکمل (استالن اسکارزگارد)‬ ‫نامزد کســب جایزه است‪ .‬ســریال «چرنوبیل» که روایتگر فاجعه هسته ای اوریل ‪ ۱۹۸۶‬در‬ ‫اوکراین و تالش های بی ســابقه برای پاک ســازی ان است در تاریخ ‪ ۶‬می ‪ ۲۰۱۹‬رونمایی شد‬ ‫و پس از ان به ترتیب در ‪ ۲۰ ،۱۳‬و ‪ ۲۷‬می قســمت های دوم تا چهارم ان از ســوی شــبکه‬ ‫«‪ »HBO‬منتشــر شد‪ .‬قسمت پنجم و نهایی این سریال نیز در تاریخ سوم ژوئن (‪ ۱۳‬خرداد)‬ ‫سال گذشته عرضه شد‪ .‬این سریال در جوایز امی ‪ ۲۰۱۹‬در ‪ ۱۹‬شاخه نامزد کسب جایزه بود‬ ‫و در نهایت جوایز بهترین مینی سریال و همچنین بهترین کارگردانی و نویسندگی مینی سریال‬ ‫را به خود اختصاص داد‪ .‬ســریال «تاج» محصول کمپنی نتفلیکس نیز با نامزدی در ‪ ۷‬شاخه‬ ‫پس از «چرنوبیل» بیشترین تعداد نامزدی جوایز تلویزیونی بفتا را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫سریال «فلیبگ» و «وظیفه ‪ /‬شرم» نیز هر یک در ‪ ۶‬شاخه شانس کسب جایزه دارند‪ .‬مراسم‬ ‫اعطای جوایز تلویزیزیونی بفتا روز ‪ ۳۱‬جوالی (‪ ۱۰‬مرداد) به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سینمامی توانداحساساتتماشاگرانشرامنقلبکند؛‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 17‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1241‬‬ ‫بهترینفیلم هایحماسی ‬ ‫تاریخ سینما‬ ‫فیلم های حماســی زیادی در تاریخ سینما وجود ندارند‪ .‬ما با‬ ‫اثاری مواجه هستیم که با فیلم نامه های تاثیرگذار‪ ،‬موسیقی های‬ ‫هیجان انگیز و سکانس های نفس گیر به استقبال تماشاگرانشان‬ ‫می ایند‪ .‬شــاید به همین دلیل هم ساخت فیلم های حماسی‬ ‫دشــوار و طاقت فرسا به نظر می رســد و کارگردانان زیادی به‬ ‫ســراغ ان نمی روند‪ .‬مهم ترین ویژگی فیلم های حماســی این‬ ‫اســت که هرگز وجهه انسانی داستانشان را فراموش نمی کنند‬ ‫و برای منقلب کردن احساســات تماشاگرشــان‪ ،‬تصمیم های‬ ‫درســتی می گیرند‪ .‬بیشــتر فیلم های حماســی در دو گروه‬ ‫متفــاوت تاریخی و فانتزی قرار می گیرند‪ .‬فیلم های حماســی‬ ‫فانتزی معموال داســتان های علمی تخیلی و شــخصیت های‬ ‫نمادینی دارند که داستان تازه ای را روایت می کنند‪ .‬فیلم های‬ ‫حماسی تاریخی اما معموال براساس رویدادهای تاریخی ساخته‬ ‫می شــوند و اگر هم منبع داستانی ان ها واقعی نباشد‪ ،‬ارتباط‬ ‫تنگاتنگی با واقعیت دارد‪ .‬جنگ ها و مبارزات بزرگ هم درون‬ ‫فیلم های حماســی جایگاه ویژه ای دارنــد‪ .‬بنابراین فیلم های‬ ‫حماســی یک ترکیب هیجان انگیــز از ژانرهای علمی تخیلی‪،‬‬ ‫اکشن و درام هســتند‪ .‬در ادامه می توانید با بهترین فیلم های‬ ‫حماسی تاریخ سینما که باید تماشا کنید‪ ،‬اشنا شوید‪.‬‬ ‫‪( Braveheart‬شجاع دل)‬ ‫نمره منتقدان‪ ۷۷ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫مل گیبسون بیشتر به دلیل هنرنمایی اش در فیلم های اکشن‬ ‫شــناخته می شود اما واقعیت این است که بیشتر موفقیت های‬ ‫او از فیلم «شــجاع دل» اغاز شــد‪ .‬این فیلم در سال ‪ ۱۹۹۵‬با‬ ‫همکاری دو استودیوی مشهور سینمای امریکا یعنی پارامونت‬ ‫و فاکس قرن بیســتم به سالن های ســینما راه پیدا کرد و با‬ ‫بودجــه ‪ ۷۰‬میلیون دالری اش (که ان روزها رقمی قابل توجه‬ ‫برای یک فیلم سینمایی بود) موفق شد بیشتر از ‪ ۲۱۰‬میلیون‬ ‫دالر فروش داشــته باشد‪ .‬فیلم «شــجاع دل» نامزد ‪ ۱۰‬جایزه‬ ‫اســکار شد و در نهایت ‪ ۵‬جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم را‬ ‫از ان خود کرد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬ویلیام واالس‪ ،‬یکی از شوالیه های اسکاتلندی‬ ‫در اواخر قرن ســیزدهم و اوایل قرن چهاردهم میالدی بود که‬ ‫نقش بسیار مهمی در جنگ های استقالل طلبانه اسکاتلندی ها‬ ‫داشــت‪ .‬در ان روزها بــه دلیل درگیری میان انگلیســی ها و‬ ‫اسکاتلندی ها‪ ،‬مردم دو کشور نفرت عمیقی نسبت به یکدیگر‬ ‫پیدا کرده بودند‪ .‬با این حال ویلیام به دلیل هوش سرشاری که‬ ‫در درگیری های جنگی داشت‪ ،‬موفقیت های بزرگی برای ارتش‬ ‫اسکاتلند به دست اورد‪.‬‬ ‫‪( Gladiator‬گالدیاتور)‬ ‫نمره منتقدان‪ ۷۷ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این فیلم ریدلی اســکات‪ ،‬کارگردان مشهور انگلیسی‪ ،‬می تواند‬ ‫یکی از بهترین ســاخته های او باشــد‪ .‬فیلــم «گالدیاتور» با‬ ‫درخشــش راسل کرو و واکین فینیکس (که این روزها با فیلم‬ ‫جوکر شناخته شده می شود) از موسیقی متن هانس زیمر‪ ،‬یکی‬ ‫از اهنگسازان شــهیر هالیوود‪ ،‬بهره می برد‪ .‬این فیلم در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬با بودجه ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری بیشــتر از ‪ ۴۵۷‬میلیون‬ ‫دالر فروش داشت‪ .‬ارزشمندترین ساخته ریدلی اسکات از نگاه‬ ‫منتقدان و تماشاگران‪ ،‬نامزد ‪ ۱۲‬جایزه اسکار و برنده ‪ ۵‬جایزه‬ ‫این مراسم شد‪.‬‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬ارتش روم به رهبری ژنرال ماکسیموس‬ ‫اخرین ارتش بربرها را شکســت می دهنــد و روم را از ویرانی‬ ‫نجــات می دهند‪ .‬پــس از ان‪ ،‬امپراتور مارکــوس ائورلیوس‬ ‫که در بســتر مرگ افتاده بدون توجه به پســرش کومودوس‬ ‫از ماکســیموس درخواســت می کند تا یک جمهوری مستقل‬ ‫برای حکومت بر روم تشــکیل دهد‪ .‬اما پســر ائورلیوس یعنی‬ ‫کومودوس با قتل پدرش دســتور مرگ ماکسیموس را صادر‬ ‫می کند‪ .‬ماکســیموس از مرگ فرار می کند و تصمیم می گیرد‬ ‫به یک گالدیاتور تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪( Avatar‬اواتار)‬ ‫نمره منتقدان‪ ۸۲ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫فیلم «اواتار» بیشتر از هر چیزی به دلیل فروش بسیار باال در‬ ‫گیشه های جهانی شناخته می شود‪ .‬این فیلم تا پیش از اکران‬ ‫فیلم «انتقام جویــان‪ :‬پایان بــازی» پرفروش ترین فیلم تاریخ‬ ‫سینما بود و حاال هم جایگاه دوم این جدول را در اختیار دارد‬ ‫و یکی از معدود عناوین سینما لقب می گیرد که فروش جهانی‬ ‫ان از دو میلیارد دالر عبور کرده است‪ .‬جیمز کامرون به عنوان‬ ‫نویسنده‪ ،‬تهیه کننده و کارگردان فیلم «اواتار» سال ها مشغول‬ ‫تولیــد و فیلم برداری ایــن فیلم در کشــور نیوزیلند و خلیج‬ ‫مکزیــک بود‪ .‬با موفقیت «اواتــار» او اعالم کرد برنامه دقیقی‬ ‫برای ســاخت دنباله های ان دارد‪ .‬فیلم های بعدی «اواتار» به‬ ‫ترتیــب در ســال های ‪ ۲۰۲۵ ،۲۰۲۳ ،۲۰۲۱‬و ‪ ۲۰۲۷‬اکران‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬در سال ‪ ۲۱۵۴‬شرکت های امریکایی برای‬ ‫اکتشــاف یک قمر جدید اماده می شوند‪ .‬این قمر با نام پاندورا‬ ‫که ابعادی نزدیک به ســیاره زمین دارد‪ ،‬به دور یک ســیاره‬ ‫غول پیکر می گردد‪ .‬پاندورا منابع ارزشمندی دارد که زمینی ها‬ ‫به شــدت به ان نیاز دارند‪ .‬هوای پاندورا برای انســان ها قابل‬ ‫تنفس نیست و همین هم باعث می شود ان ها برای کشف این‬ ‫قمر نیازمند اختراع موجوداتی شبیه به ساکنان پاندورا باشند‪.‬‬ ‫بنابراین امریکایی ها موجوداتی به نام اواتار را اختراع می کنند‪.‬‬ ‫‪( Ben-Hur‬بن هور)‬ ‫نمره منتقدان‪ ۸۶ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫ســینمای کالســیک امریکا ســهم بزرگی در میان بهترین‬ ‫فیلم های حماســی تاریخ سینما دارد‪ .‬فیلم «بن هور» در سال‬ ‫‪ ۱۹۵۹‬و بــه کارگردانی ویلیام وایلر ســاخته شــد‪ .‬وایلر یک‬ ‫کارگــردان امریکایی‪-‬المانی بود که نقــش مهمی در دوران‬ ‫طالیی هالیوود داشت و بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند فیلم‬ ‫«بن هــور» او یکی از بزرگ ترین پروژه های تاریخ ســینمای‬ ‫کالســیک امریکا لقب می گیرد‪ .‬برای ســاخت اماکن تاریخی‬ ‫درون این فیلم‪ ،‬بیشــتر از ‪ ۳۰۰‬دکــور و ‪ ۱۵‬هزار طرح اماده‬ ‫شــد و ‪ ۴۹۶‬شــخصیت با دیالوگ و صد هزار ســیاهی لشکر‬ ‫برای هنرنمایی در فیلم استخدام شدند‪ .‬استودیوی مترو گلدن‬ ‫مایر برای ســاخت این فیلم ‪ ۱۵‬میلیــون دالر هزینه کرد و با‬ ‫فروش ‪ ۹۰‬میلیون دالری موفق شــد «بن هور» را به یکی از‬ ‫پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما تبدیل کند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬شــاهزاده ای یهودی به نام جودا بن هور به‬ ‫جرم سوقصد به جان فرمانده سزار‪ ،‬دستگیر و به بردگی گرفته‬ ‫می شود‪ .‬او با ناجوانمردی و خیانت دوستش به سیاهچال تبعید‬ ‫می شــود‪ .‬بن هور این فرصت را پیــدا می کند تا از زندان ازاد‬ ‫شــود اما خانواده او هنوز دربند هستند‪ .‬او برای انتقام و البته‬ ‫تالش برای ازادی خانواده اش دوباره به میدان بازمی گردد‪.‬‬ ‫‪( Gone with the Wind‬بر باد رفته)‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۱ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫گزارش‬ ‫دیدگاه امام خمینی (ره) درباره سینما چه بود؟‬ ‫سینما یک دستگاه اموزشی است‬ ‫با احتساب نرخ تورم در طول تاریخ سینما‪ ،‬فیلم «بر باد رفته»‬ ‫پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینما لقــب می گیرد‪ .‬اما با فروش‬ ‫باورنکردنی ‪ ۱۹۸‬میلیون دالری در ســال ‪ ۱۹۳۹‬که در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬بیشــتر از ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۴۴۰‬میلیون دالر ارزش داشت‪،‬‬ ‫ایــن فیلم صرفا پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینما نیســت و‬ ‫می تواند یکی از پرافتخارترین فیلم های سینما هم لقب بگیرد‪.‬‬ ‫فیلم «بر باد رفته» در ‪ ۱۶‬جایزه اســکار نامزد شد و در نهایت‬ ‫‪ ۱۰‬جایزه را از ان خود کرد‪ .‬بسیاری از منتقدان سینما اعتقاد‬ ‫دارند ساخته ارزشمند ویکتور فلمینگ می تواند حماسی ترین‬ ‫روایت عاشــقانه تاریخ سینما باشد که هنوز هیچ عنوانی شبیه‬ ‫به ان دیده نشده است‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬اسکارلت متوجه می شود اشلی پسر همسایه‬ ‫تصمیم گرفته با دخترخاله اش ازدواج کند‪ .‬او که تصور می کرد‬ ‫اشــلی به او عالقه مند است‪ ،‬به او پیشنهاد ازدواج می دهد‪ .‬اما‬ ‫اشــلی تاکید می کند که می خواهد بــا دخترخاله اش ازدواج‬ ‫کند‪ .‬رت باتلر‪ ،‬پسری خوش پوش اما ماجراجو و پرحاشیه این‬ ‫حرکات شجاعانه اسکارلت را می بیند و به او دل می بندد‪.‬‬ ‫‪( Saving Private Ryan‬نجات سرباز رایان)‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۳ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫به اعتقاد بسیاری از منتقدان سینما فیلم «نجات سرباز رایان»‬ ‫نه تنها یکی از بهترین فیلم های تاریخی ســینما اســت بلکه‬ ‫یکــی از بهترین فیلم های جنگی ســینما هم لقب می گیرد و‬ ‫یک عنوان حماسی تمام عیار است‪ .‬اگرچه داستان فیلم واقعی‬ ‫نیست اما نویســنده فیلم نامه ان با اقتباسی از داستان واقعی‬ ‫چهار برادری که در جنگ جهانی دوم کشته شده اند‪ ،‬داستان‬ ‫اصلی فیلم را نوشت‪.‬‬ ‫این فیلم به کارگردانی استیون اسپیلبرگ‪ ،‬پرفروش ترین فیلم‬ ‫سال ‪ ۱۹۹۸‬شــد و برنده پنج جایزه اســکار هم لقب گرفت‪.‬‬ ‫ســی دقیقه ابتدایی فیلم «نجات سرباز رایان» از مشهورترین‬ ‫صحنه های تاریخ سینما است‪.‬‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬کاپیتان جان میلر به همراه هفت سرباز‬ ‫دیگر ماموریت دارند تا سربازی به نام جیمز فرانسیس رایان را‬ ‫پیدا کنند و او را به خانه اش بازگردانند‪ .‬جیمز ســه برادر دیگر‬ ‫داشت که همه ان ها در جنگ کشته شده اند و براساس دستور‬ ‫فرمانــده کل ارتش این اجازه را دارد تا به خانه بازگردد‪ .‬ایا او‬ ‫زنده به خانه بازمی گردد؟‬ ‫‪( Seven Samurai‬هفت سامورایی)‬ ‫نمره منتقدان‪ ۱۰۰ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫«هفت ســامورایی» با اختالف شناخته شــده ترین فیلم تاریخ‬ ‫ســینمای ژاپن اســت که تاثیر بســیاری روی سینمای سایر‬ ‫کشــورهای جهان به ویژه ســینمای ایاالت متحده داشــت‪.‬‬ ‫روایت حماسی و انسانی «هفت ســامورایی» ان را به یکی از‬ ‫بهترین فیلم های حماسی تاریخ سینما تبدیل می کند‪ .‬نوشتن‬ ‫فیلم نامه این فیلم حدود شــش هفته زمان نیاز داشت‪ .‬در این‬ ‫دوران‪ ،‬نویســندگان فیلم نامه «هفت سامورایی» در انزوا قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬پیش تولید فیلم ســه ماه طول کشید و فیلم برداری‬ ‫ان هم که برای ‪ ۱۴۸‬روز پیش بینی شده بود در نهایت حدود‬ ‫یک ســال زمان برد‪« .‬هفت ســامورایی» داستانی حماسی را‬ ‫روایت می کند که شــاید مضامین سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فلسفی‬ ‫ان پررنگ تر از داستان اصلی ان باشند‪.‬‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬اهالی یک روســتا به دلیــل حمله های‬ ‫تمام نشدنی راهزن ها‪ ،‬بخش عظیمی از درامد خود را از دست‬ ‫داده انــد و زندگی خوبی ندارند‪ .‬تنها راه ان ها پیدا کردن چند‬ ‫ســامورایی برای محافظت از روســتا در مقابل غارت راهزنان‬ ‫است‪ .‬چند نفر از اهالی روستا به شهر می روند تا سامورایی های‬ ‫شجاع را پیدا کنند‪ .‬ان ها در نهایت با یک سامورایی شریف به‬ ‫نام کامبئی شیمادا به توافق می رسند‪.‬‬ ‫بنیان گذار جمهوری اســامی ایران در طول حیات گوهربارشان همواره‬ ‫از تاثیر هنر و سینما و موافقتشان با اثار هنرمندان ایرانی سخن گفتند‬ ‫و حمایت کردند‪ .‬حضرت امام خمینی (ره) بارها و بارها درباره ســینما‪،‬‬ ‫تئاتر و تلویزیون و همچنین فضای فرهنگی کشور به سخنرانی پرداختند‬ ‫و نظرشان را درباره فرهنگ و هنر به شکل جدی بیان کردند‪ .‬ایشان ‪12‬‬ ‫ن‪ 1357‬در بهشت زهرا (س) طی سخنرانی تاریخی که داشتند‪ ،‬درباره‬ ‫بهم ‬ ‫سینما که متن ان در کتاب صحیفه امام (ره) نوشته شده است‪ ،‬فرمودند‪:‬‬ ‫برای چه؟ سینمای ما مرکز فحشاست‪ .‬ما با سینما مخالف نیستیم‪ ،‬ما با‬ ‫مرکز فحشا مخالفیم‪ .‬ما با رادیو مخالف نیستیم‪ ،‬ما با فحشا مخالفیم‪ .‬ما با‬ ‫تلویزیون مخالف نیستیم‪ ،‬ما با ان چیزی که در خدمت اجانب برای عقب‬ ‫نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست‪ ،‬با ان مخالف‬ ‫هستیم‪ .‬ما کی مخالفت کردیم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ مظاهر تجدد‬ ‫وقتی که از اروپا پایش را در شــرق گذاشــت ‪ -‬خصوصاً در ایران ‪ -‬مرکز‬ ‫[عظیمی ] که باید از ان اســتفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده‬ ‫است‪ .‬سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم‪ ،‬در‬ ‫خدمت تربیت این مردم باشد؛ و شما می دانید که جوان های ما را این ها به‬ ‫تباهی کشیده اند‪ .‬و همین طور سایر این [مراکز]‪ .‬ما با این ها در این جهات‬ ‫مخالف هستیم‪ .‬این ها به همه معنا خیانت کرده اند به مملکت ما‪ .‬همچنین‬ ‫امام خمینی (ره) در بیاناتشان درباره اداره سینما به سخن پرداختند که به‬ ‫بخشی از ان می پردازیم‪:‬‬ ‫‪ ) 1‬اداره ســینما به شکل سلیم و صحیح‪ :‬سینما یک دستگاه اموزشی‬ ‫است‪ .‬باید دستگاه ها را به طور مسالمت‪ ،‬به طور صحیح‪ ،‬به طور سلیم اداره‬ ‫کرد‪)1( .‬‬ ‫‪ )2‬حاکم بودن شــکل و فرم اســامی در سینما‪ :‬انشااهلل مبارزه با فساد‬ ‫می کنیم‪ .‬مطبوعات را اصالح می کنیم‪ .‬رادیو را اصالح می کنیم‪ ...‬سینما را‬ ‫اصالح می کنیم‪ .‬تمام این ها به فرم اسالم باید باشد‪)2( .‬‬ ‫‪ )3‬نظارت و گزینش در ســینما همین طور فیلم های باالتر (فیلم هایی‬ ‫که مخاطبان بزرگسال را شامل می شود) باید خیلی توجه به ان شود‬ ‫که رسیدگی بکنید‪ ،‬نظارت بکنید‪ .‬نگذارید دست اشخاصی که متعهد‬ ‫نیستند‪ .‬اگر پیدا شدند اشخاص‪ ،‬باید به ان ها حالی کنید‪ .‬اگر نمی شود‪،‬‬ ‫تصفیه کنید و این یک امر ضروری و الزم است (‪ .)3‬شما باید به تمام معنا‬ ‫در ان توجه داشته باشــید که یک وقتی یک فردی نباشد‪ ،‬یک وقت‬ ‫یک فیلمی نباشد‪ ،‬یک وقت فیلمی را به صورتی که خیلی خوب است‬ ‫مث ً‬ ‫ال داده بشــود و بعد وضع را دگرگون بکند‪ ،‬می توانند با یک فیلمی‪،‬‬ ‫یــک وضعی را برگردانند‪ ،‬می توانند بــا یک قولی یک مصیبتی ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین ان چیزی که بر شما هست یکی افراد است که افراد باید‬ ‫شناسایی بشود‪ ،‬سوابقشان معلوم بشود (‪.)4‬‬ ‫‪ )4‬لزوم کار کارشناسی در سینما و توجه به مصالح نظام و اسالم‪ :‬االن فرصت‬ ‫به دست شما داده شده است که شما می توانید خدمت بکنید؛ یک وقت‬ ‫می بینید که یک نفر ادم نفوذ کرده در انجا و در یک جای حساس‪ ،‬ان وقت‬ ‫می اید یک کاری می کند‪ ،‬یک عملی انجام می دهد یا یک فیلمی که ان ها‬ ‫مطلعهستند‪،‬کارشناسمی خواهداینفیلم ها‪،‬اینفیلم هاممکناستیک‬ ‫نتایجیبدهندکهنتایجرااشخاصعادینتواننددرستبفهمند‪.‬کارشناس ها‬ ‫در ان فکر کنند‪ ،‬تامل کنند تا اینکه یک فیلم صحیحی باشد که مناسب‬ ‫با جمهوری اسالمی و با مصالح اسالم‪ ،‬با مصالح کشور خودتان باشد‪)5( .‬‬ ‫‪ ) 5‬توجــه و نظارت جدی بر فیلم های خارجی‪ :‬من غالباً فیلم هایی که‬ ‫خود ایرانی ها درســت می کنند به نظرم بهتر از دیگران است‪ .‬مث ً‬ ‫ال فیلم‬ ‫«گاو» اموزنده بود‪ .‬اما حاال این فیلم ها باید حتماً از امریکا یا از اروپا بیاید با‬ ‫یک بی بندوباری تا روشنفکران غرب زده شاد شوند‪ .‬فیلم هایی که از خارج‬ ‫به ایران می اید اکثرا ً استعماری است لذا فیلم های خارجی استعماری را‬ ‫حذف کنید‪ .‬مگر صد درصد صحیح باشد‪ )6( .‬همین طور باید فیلم هایی‬ ‫که در رادیو و تلویزیون نمایش داده می شود‪ ،‬اموزنده باشد‪ .‬فیلم هایی باشد‬ ‫ولو از خود ایران درســت کنند‪ ،‬اموزنده باشد‪ ،‬یا فیلم هایی که از خارج‬ ‫می اید درست تفتیش بشود که چنین نباشد‪ .‬ان ها ممکن است با شیطنت‬ ‫فیلم هایی را به ایران بفرستند که بخواهند جامعه ما را فاسد کنند؛ باید وضع‬ ‫انجا درست و اسالمی بشود‪ ،‬روی مصالح و مقصد کنونی باشد؛ در خدمت‬ ‫کشور باشد؛ نه در خدمت دیگران‪)7( .‬‬ ‫‪ )6‬ارجحیت و اولویت در ساخت فیلم های ایرانی و لزوم استقالل در ساخت‬ ‫ان ها‪ :‬من غالباً فیلم هایی که خود ایرانی ها درست می کنند به نظرم بهتر از‬ ‫دیگران است مث ً‬ ‫ال فیلم «گاو» اموزنده بود‪ )8( .‬عمده این است که ما ذهن‬ ‫این جوان ها و حتی پیرها و روشنفکرنماها را اماده کنیم که ما خودمان‬ ‫ادم هستیم و این طور نیست که در همه چیز دستمان را پیش دیگران دراز‬ ‫کنیم و حتی اخالق و زبانمان را از ان ها یاد بگیریم لذا ساختن تئاتری که‬ ‫مطابق با اخالق انسانی‪ -‬اسالمی باشد زحمت دارد‪ .‬سینما هم اگر بخواهد‬ ‫چنین باشد نیازمند صرف مدت ها وقت است‪)9( .‬‬ ‫پی نوشــت ها‪ .1 - :‬روزنامه جمهوری اســامی‪ .2 – 72/6/22 ،‬روزنامه‬ ‫جمهوری اسالمی‪ .3 – 71/9/21 ،‬کتاب هنر تالیف مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫ص ‪ .4 – 103‬کتاب هنر تالیف مقام معظم رهبری‪ ،‬ص ‪ .5 – 85‬کتاب‬ ‫هنر تالیف مقام معظم رهبری‪ ،‬ص ‪ .6 – 86‬روزنامه اطالعات‪.7 – 64/5/2 ،‬‬ ‫کتــاب «در پرتو والیت»‪ ،‬بدون تاریخ – ‪ .8‬کتاب هنر تالیف مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬ص ‪ .9 – 98‬کتاب هنر تالیف مقام معظم رهبری‪ ،‬ص ‪97‬‬ ‫بهار یزد با ‪ 20‬گردشگر خارجی و ‪ 300‬گردشگر داخلی!‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه مرزهای ایران به روی‬ ‫گردشگران خارجی باز می شود‬ ‫مدیــرکل بازاریابــی و تبلیغات گردشــگری پیش بینی‬ ‫می کند‪ :‬از نیمه تیرماه رفت و امدهای گردشگری ایران‬ ‫با کشورهای همسایه‪ ،‬از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم الریجانی دربــاره اقدامــات تبلیغاتی و‬ ‫بازاریابــی ایران در پــی کاهش تدریجــی محدودیت‬ ‫ســفرهای بین المللی به ایســنا گفت‪ :‬بــا توجه به رصد‬ ‫کشورهای همســایه‪ ،‬حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫در برنامه بازاریابی گردشگری ایران‪ ،‬پیش بینی اولیه این‬ ‫اســت که مرزهای زمینی با کشــورهای همسایه از ‪۱۵‬‬ ‫تیرماه بازگشایی شود و یکســری از مرزهای هوایی نیز‬ ‫از اول مردادماه باز شــوند‪ .‬ما هــر لحظه در حال رصد‬ ‫کشــورها هســتیم و در فاز نخســت تصمیــم داریم با‬ ‫کشورهای همسایه تعامالت گردشگری را از سر بگیریم‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره به تقاضاهایــی که از کشــورهای عمان‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین و هنگ کنگ برای ســفر به ایران حتی در شرایط‬ ‫کرونا وجــود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بیــن این متقاضیان‬ ‫حتی بک پکرهای اروپایی هم برای ســفر به ایران تمایل‬ ‫نشــان داده اند که البته هر یک از اتباع این کشــورها به‬ ‫انگیزه های مختلفی چنیــن تقاضایی را مطرح کرده اند‪،‬‬ ‫برای تجارت‪ ،‬درمان‪ ،‬زیارت‪ ،‬اموزش و یا دیدار اقوام که‬ ‫اگر مرزها باز شــود می توان حجم این تقاضا را مشخص‬ ‫کرد‪ .‬وی افــزود‪ :‬مطمئنم اگر همین االن مرزهای ایران‬ ‫و ترکیه باز شــود‪ ،‬تقاضا برای سفر به ان کشور از سمت‬ ‫ایران قابل توجه خواهد بود‪ ،‬چون بســیاری از مردم در‬ ‫ترکیه کار اداری‪ ،‬تجاری و اموزشی دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشــگری وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی درباره شرایط و‬ ‫پروتکل سفر اتباع خارجی به ایران در شرایط کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال مذاکره با وزارت بهداشــت هستیم تا پروتکلی را‬ ‫برای مســافران خارجی تنظیم و به مبادی ورودی ابالغ‬ ‫کنیم‪ .‬همچنین درحــال تنظیم جدول زمان بندی برای‬ ‫بازگشــایی مرزها به روی اتباع و گردشگران خارجی با‬ ‫توجه به شرایط کرونا هســتیم‪ ،‬مشابه دسته بندی هایی‬ ‫که کشورهای دیگر از جمله ترکیه انجام داده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی کشــورها در وضعیــت قرمز کرونا‬ ‫هســتند‪ ،‬باید این شــرایط را در ان جدول زمان بندی‬ ‫لحــاظ کنیم‪ .‬الریجانی تاکید کرد‪ :‬از ســر گیری روابط‬ ‫گردشگری با سایر کشــورها موضوعی نیست که وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی به تنهایی‬ ‫دربــاره ان تصمیم بگیرد‪ .‬ما پیشــنهادهایمان را اماده‬ ‫می کنیــم به ســتاد مقابله با کرونــا می دهیم تا به یک‬ ‫تصمیم مشترک برسیم‪.‬‬ ‫وی همچنین از مکاتبه با وزاری گردشــگری ‪ ۳۰‬کشور‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬اقدامات بهداشــتی ایران در تاسیسات‬ ‫گردشگری‪ ،‬ایرالین ها و اماکن توریستی به اطالع وزرای‬ ‫گردشــگری ‪ ۳۰‬کشــور هدف قرار گرفته و اعالم شده‬ ‫در اولین فرصت که مرزها باز شــود پذیرای گردشگران‬ ‫این کشــورها خواهیم بود‪ ،‬ما بازاریابی نرم را از الیه های‬ ‫دولتی انجام می دهیم و انتظار داریم بخش خصوصی هم‬ ‫وارد عمل شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بازاریابی و تبلیغات گردشــگری بــا تاکید بر‬ ‫ضرورت توجه اژانس های گردشگری ایران به کشورهای‬ ‫شــرقی و پذیرش بیشــتر این کشــورها برای گسترش‬ ‫تعامــل با ایــران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشــورهای غربی معموال‬ ‫حساس تر و شکننده تر هســتند و به تجربه اثبات شده‬ ‫که با کوچکترین اتفاق‪ ،‬ایران را از فهرســت مقاصد سفر‬ ‫حذف می کنند‪.‬‬ ‫درحالی که بازارها و مدل های دیگری از سفر وجود دارد‬ ‫که اتفاقا همین حاال متقاضی ســفر به ایران هستند‪ ،‬در‬ ‫نتیجه باید اماده باشــیم تا به محض بازگشــایی مرزها‬ ‫و کاهــش محدودیت هــا‪ ،‬بتوانیم پاســخگوی تقاضای‬ ‫ان بازارها باشــیم‪ .‬الریجانی از اژانس های گردشــگری‬ ‫خواســت در کشــورهای بــازار هدف بازنگری داشــته‬ ‫باشــند و به ظرفیت کشورهای همسایه و اسیای شرقی‬ ‫بی توجه نباشند و محصوالت متنوعی را متناسب با نیاز‬ ‫گردشگران این کشورها اماده کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث و گردشــگری اســتان یزد با اشاره به انکه‬ ‫اقتصاد مقاصدی مانند اصفهان‪ ،‬شــیراز و یزد با گردشگری‬ ‫گره خورده از کاهش تمایل به ســفر خبــر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫بهار ‪ ۹۹‬تعداد گردشــگران خارجی یــزد به ‪ ۲۰‬نفر و تعداد‬ ‫گردشگران داخلی به ‪ ۳۰۰‬نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مصطفــی فاطمی (مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان یزد) با اشــاره به انکه این روزها حتی‬ ‫با اغاز ســفرها و تعطیالتی که در خرداد ماه با ان ان روبرو‬ ‫بودیم همچنان شــاهد کاهش تعداد گردشگران در مقاصد‬ ‫پر گردشــگر هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر تعداد گردشگران‬ ‫خارجی استان یزد صفر است و هیچ گردشگر خارجی نداریم‬ ‫و تعداد گردشگران داخلی نیز بسیار ناچیز است است چنانکه‬ ‫با وجود اغاز فعالیت و بازگشــایی هتل ها‪ ،‬بســیاری از این‬ ‫مراکز با ظرفیت ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد خود فعال هستند‪.‬‬ ‫اگر یک هتل با ‪ ۱۰۰‬اتاق‪ ،‬با ظرفیت ‪ ۵‬اتاق خود فعال شــود‬ ‫بدان معناست که هر شــب یک و نیم میلیون تومان هزینه‬ ‫فعال شــدن ان اتاق می شود این در حالی است که این اتاق‬ ‫را به مســافر ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار تومان می فروشــد بنابراین‬ ‫می توان گفت در شــرایط کنونی هتل ها با ضرر و هزینه های‬ ‫سربار فعال هستند‪.‬‬ ‫او در خصوص وضعیت گردشــگری استان یزد در تعطیالت‬ ‫عیــد فطر گفت‪ :‬هتل های اســتان در ایــن تعطیالت نیز با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد فعال بودند‪ .‬البته طی مدت شــیوع‬ ‫ویروس کرونا و تعطیلی مراکز اقامتی مجاز شاهد فعال شدن‬ ‫مراکز اقامتی غیرمجاز و خانه های اســتیجاری بودیم چنانکه‬ ‫طی این مدت ‪ ۴۰۰‬مجموعه شناســایی شدند که در نهایت‬ ‫‪ ۲۰۰‬خانه پلمپ و ‪ ۲۰۰‬خانــه دیگر اخطار و تذکر دریافت‬ ‫کردنــد‪ .‬هر چند اکنون فعالیت ایــن مجموعه های غیرمجاز‬ ‫محدود شده است اما همچنان جسته و گریخته فعال هستند‬ ‫نگرانی های بســیاری بابت ادامه فعالیت انها در اســتان یزد‬ ‫وجود دارد‪ .‬این نگرانی درخصوص فعال شــدن تورهای غیر‬ ‫مجاز نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته فاطمــی‪ ،‬بافت تاریخی یزد پس از ســال ها حضور‬ ‫معتادان و متجاهرین هنگامی که در فهرست میراث جهانی‬ ‫ثبت شد‪ ،‬با حضور و تردد گردشگران جان دوباره ای گرفت و‬ ‫با حضور گردشگران طی دو سال گذشته شاهد کاهش تعداد‬ ‫معتادان و اتباع بیگانه در بافت تاریخی یزد و جایگزین شدن‬ ‫انها با گردشگران بودیم‪.‬‬ ‫در واقع می توان گفت شــرایط امنیتــی بافت تاریخی یزد با‬ ‫حضور گردشــگران ارتقا پیدا کرد‪ .‬اما طی چند ماه گذشته‬ ‫به دلیل شــیوع ویروس کرونا و عدم حضور گردشــگران و‬ ‫خلوتی بافــت تاریخی این گونه به نظر می رســد که دوباره‬ ‫معتادان و اتباع بیگانه به این بافت بازگشــته اند و مشکالتی‬ ‫را برای اداره کل میراث ایجاد کرده اند‪ .‬شــاهد افزایش ایجاد‬ ‫مزاحمت ها بودیم‪ .‬این مباحث باید هر چه زودتر رفع شود تا‬ ‫بتوانیم دوباره شاهده حضور گردشگران در بافت تاریخی یزد‬ ‫باشیم‪ .‬مدیرکل میراث و گردشگری یزد با اشاره به انکه اغاز‬ ‫فصل گرما اغاز فصل کم مســافر برای یزد به حساب می اید‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با وجود انکه در خرداد ماه تعطیالت متعددی‬ ‫وجود دارد اما با توجه به ورود به فصل گرما تعداد گردشگران‬ ‫یزد کاهش یافت‪ .‬در عین حال در بهار ســال ‪ ،۹۸‬حدود ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬گردشگر داخلی و حدود ‪ ۴۶۰‬هزار گردشگر‬ ‫خارجی به یزد ســفر کردند این در حالی اســت که در بهار‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬تعداد گردشــگران خارجی یزد به ‪ ۲۰‬نفر و تعداد‬ ‫گردشگران داخلی کمتر از ‪ ۳۰۰‬نفر شده است‪.‬‬ ‫او در خصــوص ایــن مهم که ایا تاسیســات گردشــگری‬ ‫اســتان یزد با توجه به تعطیالت نیمه خرداد برنامه ای برای‬ ‫ارائه تخفیف یا ایجاد بســته های ســفر و افزایش انگیزه در‬ ‫گردشگران برای ســفر به یزد دارند یا خیر گفت‪ :‬به جامعه‬ ‫هتلداران پیشــنهاداتی ارائه داده ایم امــا در نهایت تمام این‬ ‫مهم منوط به تصمیمات صنفــی خواهد بود‪ .‬نباید فراموش‬ ‫کرد که تمایل به ســفر کاهش پیدا کرده‪ .‬در شرایط کنونی‬ ‫بســیاری از اژانس های کشــور تعطیل هستند این در حالی‬ ‫است که تورها توسط انها تعریف می شد‪ .‬تاسیسات و فعاالن‬ ‫حوزه گردشــگری طی این مدت خسارت هنگفتی متحمل‬ ‫شدند و بســیاری از انها قادر به ادامه فعالیت نیستند از این‬ ‫رو نیاز اســت تا دولت حمایت های اساسی از این مجموعه ها‬ ‫داشــته باشد‪ .‬تبعات توقفی که در کار اژانس های مسافرتی‬ ‫کشور شاهد هستیم به هتلداران‪ ،‬رستوران داران‪ ،‬راهنمایان‬ ‫گردشگری و حتی صنایع دســتی نیز رسیده است‪ .‬فعاالن‬ ‫گردشگری مانند یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند‪.‬‬ ‫فاطمی با تاکید براینکه اقتصاد یزد طی ســال های گذشــته‬ ‫با گردشــگری گره خورده است‪ ،‬گفت‪ :‬اصفهان‪ ،‬شیراز و یزد‬ ‫ازجمله مقاصدی هستند که همیشه شاهد حضور گردشگران‬ ‫خارجی بودند‪ .‬گردشــگری در این مقاصد رونق داشت و به‬ ‫تبع ان اقتصــاد این مراکز با گردشــگری گره خورد‪ .‬حتی‬ ‫چنــدی پیش صنف زرگران یزد نزد من امده بودند و عنوان‬ ‫می کردند به دلیل نبود گردشــگر متضرر شــده اند‪ .‬وقتی از‬ ‫انها پرس و جو کردم که گردشــگری چــه ربطی به صنف‬ ‫انهــا دارد مطــرح کردند تمام فروششــان در زمانی بود که‬ ‫گردشــگر در یزد حضور داشــت‪ .‬در حال حاضر بسیاری از‬ ‫اصناف و کارگاه های تولیدی در حوزه سوغات‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و‪ ...‬به مشکل برخورد کرده اند‪ .‬در شرایط کنونی عدم حضور‬ ‫گردشگران در مقاصدی مانند اصفهان‪ ،‬شیراز و یزد و تاثیری‬ ‫که در اقتصاد انها داشته به وضوح مشخص است‪.‬‬ ‫ضرورت نواوری در صنایع دستی ایران‬ ‫صنایع دستی نه به جیب مردم می خورد و نه به سلیقه شان!‬ ‫از مقابل فروشگاه های صنایع دستی که رد می شوید چقدر‬ ‫ترغیب می شــوید داخل بروید و احیانا دست پر برگردید؟‬ ‫فرض کنید کــه جیبتان هم با خواســته هایتان همراهی‬ ‫می کند و قیمت گران هنرهای ســنتی برای شما اهمیتی‬ ‫ندارد‪ ،‬ایا باز هم یک گلدان میناکاری یا جعبه خاتم کاری را‬ ‫برای تزئین خانه تان انتخاب می کردید؟ زمانی صنایع دستی‬ ‫هــم به جیــب مردم می خــورد و هم به سلیقه شــان؛ اما‬ ‫سال هاست که دیگر کامال برعکس شده است‪.‬‬ ‫از قیمت هــای نامعقول هنرهای ســنتی که بگذریم‪ ،‬باید‬ ‫دید که ایا اصال انتخاب ما برای خرید وسایل تزئینی همان‬ ‫صنایع دســتی است که از ســال ها پیش با کمترین تغییر‬ ‫پشــت ویترین دکان ها دیده می شــود؟ البته اینکه سلیقه‬ ‫اغلب ما دیگر با صنایع دســتی پرتکــرار همخوانی ندارد‪،‬‬ ‫به هیچ وجــه به معنی بی اهمیت بودن این هنرها نیســت‪.‬‬ ‫پر واضح اســت و همه نیز می دانیم که برای ســاخت یک‬ ‫محصول صنایع دستی چقدر زمان گذاشته و چقدر زحمت‬ ‫کشیده می شــود؛ اما مساله این است که چرا این هنرهای‬ ‫زیبا که اتفاقا به نوعی در وجود همه ما نیز ریشــه دار است‪،‬‬ ‫با ســلیقه روز و زندگی مدرن هم خوانــی ندارد یا به قول‬ ‫معروف «کاربردی» نمی شــود! البته در سال های اخیر تک‬ ‫و توک دیده می شــود که برخی از هنرمنــدان با ترکیب‬ ‫هنرهای ســنتی و طرح های مدرن چه در زمینه زیوراالت‬ ‫و چه ظرف و ظروف و لباس‪ ،‬توانسته اند نظر مشتری را به‬ ‫خودشان جلب کنند‪ .‬در این میان اما هنوز هم بازارچه ها و‬ ‫گذرهای صنایع دستی پر است از همان طرح ها و ایده های‬ ‫قدیمی که به نظر می رســد که دیگر نمی توانند نسل جدید‬ ‫را با خود همراه کنند‪ .‬بر همین اســاس‪ ،‬برای ســنجش‬ ‫درســتی این حرف هــا و ایده ها تصمیــم می گیریم که به‬ ‫خیابان ویال که مدتی اســت به «گذر صنایع دستی» تغییر‬ ‫نام داده است‪ ،‬سری بزنیم و با مردمی گپ بزنیم که مقابل‬ ‫ویتریــن مغازه ها ایســتاده اند و گاه داخل می روند و خرید‬ ‫می کنند و گاه هم دست خالی بیرون می ایند‪.‬‬ ‫یکــی از انها که خانم جوانی اســت و به همراه دوســتش‬ ‫مقابل مغازه ای ایســتاده و با انگشــت به زیوراالت موجود‬ ‫در ویترین اشــاره می کند‪ ،‬در واکنش به این پرســش که‬ ‫ایا صنایع دســتی ایرانی را دوســت دارید یا نه می خندد و‬ ‫می گوید‪ :‬دوست دارم ولی همین جا پشت ویترین جایشان‬ ‫بهتر اســت‪ .‬چهره متعجب من را که می بیند‪ ،‬کمی جدی‬ ‫می شود و ادامه می دهد‪ :‬صنایع دستی واقعا زیباست اما من‬ ‫اگر بخواهم انتخاب کنم‪ ،‬هیچ وقت یک ظرف میناکاری که‬ ‫اتفاقا قدیم ها در هر خانه ای نمونه ای از ان وجود داشت را‬ ‫برای خانه ام انتخــاب نمی کنم؛ البته زیوراالت ایرانی را به‬ ‫دلیل طرح و نقش هایی که دارند واقعا دوســت دارم و هر‬ ‫وقت به اندازه کافی پول داشته باشم‪ ،‬می خرم‪ .‬اما در زمینه‬ ‫ظرف و ظروف اصال نمی توانم با صنایع دستی ارتباط برقرار‬ ‫کنم‪ .‬فکر می کنم اگر می شد این هنرها و طرح و نقش ها را‬ ‫با مدل های جدیدتری تولید کرد شــاید نسل جدید خیلی‬ ‫بهتر ارتباط می گرفت‪.‬‬ ‫ســرم را می چرخانم‪ ،‬خانم جوان دیگری را می بینم که از‬ ‫دور با لباس اداری و ماسک ســفیدی که به صورت دارد‪،‬‬ ‫همزمان که اهســته و ارام قدم می زنــد‪ ،‬نگاهی گذرا هم‬ ‫بــه ویترین مغازه های می اندازد‪ .‬منتظر می مانم که نزدیک‬ ‫شــود و بعد از خوش و بشــی کوتاه‪ ،‬می پرسم که چقدر از‬ ‫صنایع دستی استفاده می کند؟ که می گوید‪ :‬صنایع دستی‬ ‫را دوســت دارم‪ ،‬ولی نه انگیزه ای برای خرید ان دارم و نه‬ ‫پولی‪ .‬ظروف میناکاری شــده‪ ،‬جعبه ها و جاخودکاری هایی‬ ‫خاتم یا پارچه های قلمکاری شــده همگی زیبا هستند‪ ،‬اما‬ ‫به ســبک زندگی ما نمی خورند‪ .‬در واقــع من یک گلدان‬ ‫مینــاکاری را بیشــتر در خانه مادربزرگم دوســت دارم تا‬ ‫خــودم! او ادامــه می دهد‪ :‬البته االن برخــی از ظرف های‬ ‫جدید مد شــده اند که واقعا دوست داشــتنی هستند‪ .‬مثل‬ ‫این بشقاب هایی که اطرافشــان خوشنویسی شده یا روی‬ ‫انها کبوتر نشسته اســت‪ .‬اما به خاطر اینکه گران هستند‬ ‫نمی توان تعداد زیادی از انها را تهیه کرد‪ .‬به شــخصه این‬ ‫مــدل طرح های جدید را بیشــتر دوســت دارم و ترجیح‬ ‫می دهم از انها استفاده کنم‪.‬‬ ‫بــا خانم جــوان خداحافظــی می کنم و با اقایــی مواجه‬ ‫می شوم که با یک ساک دستی بته جقه ای از یک فروشگاه‬ ‫خارج می شــود؛ از اینکه یک خریدار صنایع دستی دیده ام‬ ‫خوشــحال می شوم و به ســراغش می روم‪ .‬می پرسم برای‬ ‫خودتان صنایع دســتی خریده اید یا هدیه است؟ می گوید‬ ‫برای همســرم هدیه گرفته ام‪ .‬گوشه ساک را باز می کند و‬ ‫چشمم به یک کیف و کفش با طرح های سنتی می خورد‪.‬‬ ‫از او می پرســم ایا صنایع دســتی ایرانی را دوســت دارید‬ ‫که پاســخ می دهد‪ :‬چطور می توان دوســت نداشت؟ این‬ ‫هنرها بخشــی از پیشــینه تاریخی ما و به نوعی در جهان‬ ‫منحصر به فرد هســتند‪ .‬من همیشــه بــرای خرید هدیه‬ ‫به ســراغ صنایع دستی می روم و همیشــه هم با استقبال‬ ‫مواجه می شود‪ .‬درست است که گاهی قیمت های کاالهای‬ ‫صنایع دســتی برای ما مردم عادی زیاد است‪ ،‬اما به نظرم‬ ‫بــاز هــم ارزش هزینه کردن دارند‪ .‬او در پاســخ به این‬ ‫پرســش که ایا کاربردی سازی صنایع دســتی می تواند به‬ ‫جذب بیشــتر مخاطب کمک کند‪ ،‬می گوید‪ :‬طبیعتا زمانی‬ ‫که از طراحی های مدرن استفاده می شود‪ ،‬مردم نیز بیشتر‬ ‫جذب می شــوند؛ به عنوان مثال ظــروف و لباس هایی که‬ ‫صنایع دستی هســتند و با طرح های جالب و جدید تولید‬ ‫می شــوند و به نوعی هم نمادی از هنرهای ســنتی ایران‬ ‫هســتند و هم مدرن محســوب می شوند‪ ،‬توانســته اند با‬ ‫استقبال مواجه شوند‪ .‬مسیرم را به سمت باال ادامه می دهم‬ ‫و بــا عبور از تابلوی «گذر صنایع دســتی»‪ ،‬به جای خالی‬ ‫هنرمنــدان و صنعتگــران صنایع دســتی در چرخه میان‬ ‫فروشــنده و خریدار فکر می کنم که اغلب در روســتاها و‬ ‫خانه هایشان مشغول به کارند‪.‬‬ ‫گفتگو با اولین و اخرین خواننده ای که با امام دیدار داشت؛‬ ‫صداوسیما بسیاری از اثارم را پخش نکرده است‬ ‫دانش ســرای تربیت معلم می گذشتم‪ .‬نگاهم به بیرون بود که ناگهان متوجه شدم دانشجویان‬ ‫در حیاط دانش ســرا جمع شــده اند و زمانی که ان صحنه را دیدم با خودم گفتم نکند‪ ،‬برای‬ ‫امام (ره) اتفاقی رخ داده؟! که درســت حدس زده بودم‪ .‬مردم در حال تردد بودند که رادیو با‬ ‫صــدای بلند این خبر را اعالم کرد و گوینده ان اقای حیاتی بود‪ .‬اینگونه بود که متوجه فوت‬ ‫حضرت امام شدم‪ ،‬البته پیش از ان اتفاق همه ما در جریان کسالت ایشان بودیم‪.‬‬ ‫گلریز گفت‪ :‬پس ازشــنیدن ان خبر‪ ،‬متاثر و ناراحت به راهم ادامه دادم و طی مســیر دیدم‬ ‫که همه مردم در کوچه و خیابان حالتی مات و مبهوت دارند‪ .‬به محل کارم که رسیدم دیدم‬ ‫اداره مان نیز تعطیل است‪ .‬در زمان برگشت دعا کردم و گفتم خدایا لطف و محبتی به من عطا‬ ‫کن که بتوانم سرودی را بخوانم تا مرحمی باشد بر االم و دردهای مردم سرزمینم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به خانه که رســیدم همســرم گفت از تاالر وحدت با منــزل تماس گرفته اند و‬ ‫گفته اند هرچه زودتر خودت را برســان‪ .‬حدود ساعت ‪ ،10‬یازده صبح بود که به تاالر وحدت‬ ‫رفتم و دیدم اقای محمدعلی شــکوهی (اهنگســاز و نوازنده) در حال صحبت با تلفن است و‬ ‫چیزی زمزمه می کند‪ .‬ایشــان در حالی که اشــکش درامده بود داشت شعری را می نوشت‪ .‬او‬ ‫ســپس با اشاره به من گفت بنشــینم‪ .‬من نشستم و صحبتش که با تلفن تمام شد خطاب به‬ ‫من گفت همین االن با اســتاد سبزواری صحبت می کردم و ایشان نیز از درگذشت امام (ره)‬ ‫بســیار ناراحت است‪ .‬زنده یاد حمید سبزواری حین صحبت با تلفن شعری را به صورت بداهه‬ ‫سروده بود‪.‬‬ ‫گلریــز درباره چگونگی تولید قطعه « دریغا» در روز رحلت امام خمینی (ره) گفت‪ :‬در نهایت‬ ‫طی ان مالقات اقای شــکوهی گفت باید قطعه ای را به مناسبت درگذشت امام ضبط کنیم و‬ ‫من پرسیدم چگونه این کار را انجام دهیم زمانی که همه جا تعطیل است و کسی در دسترس‬ ‫نیست که در نهایت با سختی های موجود این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫این خواننده درباره چگونگی ضبط قطعه «ای دریغا» نیز گفت‪ :‬یادم هست سال ‪ 1364‬با اقای‬ ‫محمدعلی شــکوهی به ژاپن رفتیم و ایشــان طی ان سفر یک سینتی سایزر خریداری کرد و‬ ‫ان را به ایران اورد‪ .‬در ان مقطع هنوز این ساز در ایران عمومیت نیافته بود و باالخره در روز‬ ‫رحلت امام به کار امد‪ .‬سیتنی سایزر به نوعی همان کیبورد است اما حافظه دارد و این ویژگی‬ ‫کار ما را راحت تر کرد‪ .‬اقای شکوهی سازهای مورد نیازمان برای قطعه «ای دریغا» را نواخت‬ ‫و ضبط کرد که در نهایت به صورت یک ارکســتر درامد‪ .‬در قطعه « دریغا» حدود ده‪ ،‬پانزده‬ ‫ساز مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محمد گلریز در ادامه گفت‪ :‬یادم هست اثر را با همه دشواری در ساعت ‪ 10‬شب ضبط کردیم‬ ‫و ‪ 11‬شــب ان را در قالب نوار کاست به صدا و ســیما تحویل دادیم‪ .‬عواملی که انجا حضور‬ ‫داشــتند از ســرعت عمل ما متعجب بودند و می گفتند چطور می شود اثری در یک روز و در‬ ‫عرض چند ســاعت تولید شود‪ .‬تلویزیون از همان شب به پخش اثر پرداخت و فردای ان روز‬ ‫بود که پیکر امام (ره) را به مصلی بردند و بازهم قطعه «دریغا» بر تصاویر تشییع ایشان شنیده‬ ‫شد‪ .‬پس از ان روز هرکس را می دیدیم مشغول زمزمه قطعه یا سرود «دریغا» بود‪.‬‬ ‫گلریز درباره فعالیت هایش پس از تشییع و خاکسپاری امام (ره) نیز گفت‪« :‬ای دریغا» اولین‬ ‫ســرود من برای امام راحل بود و سپس به صورت پیوســته سرودهای دیگری را برای چهلم‬ ‫و ســالگرد ایشان خواندم و ســال بعد و ســال های پس از ان نیز اثار دیگری را برای ایشان‬ ‫خواندم و این روند ادامه داشــت تا اینکه اخرین انها با نام «دلدادگان روی دوســت» تولید‬ ‫محمد گلریز می گوید‪ :‬یادم هســت ســال ‪ 1364‬با اقای محمدعلی شکوهی به ژاپن رفتیم و‬ ‫ایشان طی ان سفر یک سینتی سایزر خریداری کرد و ان را به ایران اورد‪ .‬در ان مقطع هنوز‬ ‫این ساز در ایران عمومیت نیافته بود و باالخره در روز رحلت امام به کار امد‪ .‬سیتنی سایزر به‬ ‫نوعی همان کیبورد اســت اما حافظه دارد و این ویژگی کار ما را راحت تر کرد‪ .‬اقای شکوهی‬ ‫ســازهای مورد نیازمان برای قطعه «ای دریغا» را نواخت و ضبط کرد که در نهایت به صورت‬ ‫یک ارکســتر درامد‪ .‬چهاردهم خردادماه یاداور یکی از مهم ترین اتفاقات تاریخی کشور است‪.‬‬ ‫در این روز امام خمینی (ره) پس از مدت ها بیماری به دیار باقی شــتافت و حضور گســترده‬ ‫مردم و عزاداری انها در خیابان ها‪ ،‬نشــان از غم سنگینی بود که بر دل ملت ایران باقی ماند‪.‬‬ ‫یکی از اثاری که چند ساعت پس از درگذشت امام خمینی (ره) به همین مناسبت تولید شد‬ ‫و از رادیو و تلویزیون به گوش مردم رسید‪ ،‬اهنگی بود که «دریغا» نام داشت و محمد گلریز‬ ‫خواننــده ان بود‪ .‬این قطعه یاداور ان روزهاســت و انهایی کــه چهاردهم خردادماه را به یاد‬ ‫دارند همچنان با شنیدنش به سال ‪ 1368‬می روند و یاد ان روزها در ذهنشان زنده می شود‪.‬‬ ‫محمد گلریز که طی ســال های پیش از انقالب در زمینه موســیقی ایرانی و ســنتی فعالیت‬ ‫می کرده و همواره در اثارش به موسیقی دستگاهی ایرانی توجه داشته و از بخش های مختلف‬ ‫ان بهره برده‪ ،‬به مناســبت های مختلف و در رثای دیگر شــخصیت های برجسته سیاسی نیز‬ ‫اقدام به تولید اثر کرده است‪.‬‬ ‫او که در مقاطع مختلف جنگ تحمیلی «خجسته باد این پیروزی»‪« ،‬ظفر مبارک»‪« ،‬وطنم»‬ ‫و «من ایرانی ام ارمانم شــهادت» را خوانده و در رثای شهیدان رجایی و مرتضی مطهری نیز‬ ‫اثار دیگری را ارائه کرده و در سال های اخیر نیز به مناسبت شهادت محسن حججی و سردار‬ ‫قاســم ســلیمانی نیز اقدام به تولید اهنگ کرده‪ ،‬از حس و حالش در روز رحلت امام خمینی‬ ‫(ره) گفت و در رابطه با نحوه ســاخت قطعه «دریغا» به ذکر خاطراتی پرداخت که شنیدنش‬ ‫خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫محمد گلریز درباره حال و هوای ان روزهایی که امام خمینی (ره) در بیمارســتان بســتری‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬امام (ره) مدتی کســالت پیدا کردند و پس از مدتی بیماری شان شدید شد و واقعا‬ ‫می توان گفت همه مردم در ان روزها دست به دعا بودند و چشم به تلویزیون و گوش به رادیو‬ ‫داشتند تا از حال رهبرشان باخبر شوند و من نیز یکی از همان مردم و‬ ‫شــد‪ .‬اهنگســازی این قطعه به عهده فریدون احتشامی بود و شعر‬ ‫یکی از شهروندانی بودم که مانند برخی دیگر در عرصه هنر و موسیقی‬ ‫محمد گلریز ‪:‬‬ ‫ان نیز اخرین اثر زنده یاد حمید ســبزواری برای امام است که البته‬ ‫فعالیت داشتم و با زبان الکنم برای شفای رهبر دعا می کردم‪.‬‬ ‫من اگر کاری کرده ام برای خدا‬ ‫نمی دانم پیش از مرگ ایشــان سروده شده یا پس از ان ‪ .‬این اثر به‬ ‫محمد گلریز در پاسخ به این سوال که از چه مقطعی و تا چه حد نسبت‬ ‫صورت ووکال ضبط شده است‪ ،‬یعنی موسیقی ندارد و خودم نیز ان‬ ‫به امام (ره) ارادت داشــته‪ ،‬گفت‪ :‬من در ســال ‪ 1359‬با امام خمینی‬ ‫و مردم بوده و اجر انها را نیز از‬ ‫را بسیار دوســت دارم‪ .‬گلریز درباره جزییات قطعه «دلدادگان روی‬ ‫مالقات حضوری داشتم و اولین و اخرین خواننده عرصه موسیقی بودم‬ ‫خدا و مردم می گیرم‪ .‬مردم در‬ ‫دوســت» و زمان پخش ان از رادیو تلویزیون گفت‪ :‬این اثر که طی‬ ‫که با ایشان دیدار داشتم و خدمتشان رسیدم‪.‬‬ ‫برخوردهای‬ ‫خیابان‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫کوچه‬ ‫ســال های گذشــته تولید شده در ارشــیو صدا و سیماست و من از‬ ‫گلریــز افزود‪ :‬مالقاتم با امام در رابطه با ســرودی بود که به مناســبت‬ ‫خدا می خواهم که پخش شود‪« .‬دلدادگان روی دوست» کار زیبایی‬ ‫شهادت اســتاد مرتضی مطهری خوانده بودم که با مصرع «ای مجاهد بسیار خوبی دارند تا انجا که گاه‬ ‫اســت که برای تولید ان زحمات بسیاری کشیده شده و حیف است‬ ‫شهید مطهر» اغاز می شد‪ .‬طی ان دیدار بود که با امام عزیز هم صحبت‬ ‫شرمنده انها می شوم‪ .‬جالب اینکه‬ ‫که این اثر و دیگر اثارم به گوش مردم نمی رســد‪ .‬حال شما حساب‬ ‫شــدم و اتفاقا ایشان مرا مورد لطف بســیارش قرار داد و من نیز دست‬ ‫برخی از انها اثار مرا می خوانند و‬ ‫کنید اثارم طی همکاری با اهنگســازان مطرحی چون هادی ارزم و‬ ‫ایشان را بوسیدم‪.‬‬ ‫احمدعلی راغب و مجتبی میرزاده تولید شده اند‪ .‬مجتبی میرزاده در‬ ‫محمــد گلریز در ادامه گفت‪ :‬امام خمینــی در ان دیدار جمله ای مهم‬ ‫شاید همه اشعار را از بر نباشند‪،‬‬ ‫کارش عجوبــه بود و جالب اینکه اغلب اثار مرا ایشــان تنظیم کرده‬ ‫به من گفتند و فرمودند «خدا شــما را در پناه اسالم حفظ کند» و مرا‬ ‫اما بخش هایی را به یاد دارند‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬موسیقی ما تا سال های سال هنرمندی چون مجتبی میرزاده‬ ‫بســیار دعا کردند‪ .‬البته من در ان دیدار تنهــا نبودم و زنده یاد حمید‬ ‫سبزواری (شــاعر اثر)‪ ،‬احمدعلی راغب (اهنگســاز) و زنده یاد مجتبی این موارد برای من با ارزش است‬ ‫را بــه خود نخواهد دید‪ .‬محمد گلریز با تاکید بر اینکه از عدم پخش‬ ‫اثار ناشنیده اش همواره افسوس می خورد‪ ،‬گفت‪ :‬من دیگر جوان تازه‬ ‫میرزاده (تنظیم کننده) ان نیز همراهم بودند‪ .‬حال شــما تصور کنید در زیرا اثاری ماندگارند که در ذهن‬ ‫کار نیســتم که برای پخش اثار پخش نشده ام‪ ،‬مدام و همواره اصرار‬ ‫ان مقطع کســی جرات این را نداشت تا درباره موسیقی صحبت کند و‬ ‫و خاطره مردم بمانند و توسط‬ ‫کنم‪ ،‬بلکه مسئوالن مربوطه هستند که باید به سراغ افرادی چون من‬ ‫به ان بپردازد‪ .‬بنا به همین دالیل اســت که نسبت به امام خمینی (ره)‬ ‫انها خوانده یا زمزمه شوند‪ .‬در‬ ‫بیایند که اینگونه نیست‪ .‬اما به هرحال دلم به حال اثاری که زحمت‬ ‫ارادت داشتم و به صورت مســتقیم و غیرمستقیم از وجود ایشان بهره‬ ‫نهایت همه رفتنی هستیم و به‬ ‫و هزینه صرفشان شده می سوزد و دلم می خواهد شنیده شوند‪.‬‬ ‫می بردم‪ .‬زیرا به هر حال ایشان شخصیتی علمی و هنری بود‪.‬‬ ‫محمــد گلریز در پایان گفت‪ :‬در نهایت مــن اگر کاری کرده ام برای‬ ‫گلریــز درباره وجه هنری امام خمینی (ره) نیز گفت‪ :‬ایشــان بســیار‬ ‫اخرت اعتقاد داریم و من از خدا‬ ‫خــدا و مردم بوده و اجر انها را نیز از خدا و مردم می گیرم‪ .‬مردم در‬ ‫هنرمند بودند و خواندن اشــعار ایشان گواهی بر این موضوع است و من‬ ‫رو‬ ‫مرا‬ ‫دنیا‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ خواهم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کوچه و بازار و خیابان برخوردهای بسیار خوبی دارند تا انجا که گاه‬ ‫نیز همواره از اثارشــان لذت می برم‪ .‬طی سال های قبل از مجموعه اثار‬ ‫سفید کند‬ ‫شرمنده انها می شوم‪ .‬جالب اینکه برخی از انها اثار مرا می خوانند و‬ ‫ایشــان چند شــعر را در قالب البوم ضبط کرده ام که بسیار زیبا از اب‬ ‫شاید همه اشــعار را از بر نباشند‪ ،‬اما بخش هایی را به یاد دارند‪ .‬این‬ ‫درامده و شــعر معروف «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم» نیز‬ ‫موارد برای من با ارزش است زیرا اثاری ماندگارند که در ذهن و خاطره مردم بمانند و توسط‬ ‫یکی از انهاست‪.‬‬ ‫محمد گلریز درباره اتفاقاتی که منجر به خلق قطعه « دریغا» شــد‪ ،‬اذعان داشــت‪ :‬روزی که انها خوانده یا زمزمه شــوند‪ .‬در نهایت همه رفتنی هســتیم و به اخرت اعتقاد داریم و من از‬ ‫حضــرت امام رحلت کردند‪ ،‬من در حال رفتن به محل کارم در خیابان مفتح بودم و از مقابل خدا می خواهم که در ان دنیا مرا رو سفید کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 17‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1241‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۸‬سال پس از اولین انتشار؛‬ ‫«ردیف نوازی» میرزاعبداهلل‬ ‫بین المللی شد‬ ‫مجموعه «ردیف نــوازی» ردیف میرزا عبداهلل به روایت‬ ‫نورعلی برومند با نوازندگی تار حســین علیزاده در قالب‬ ‫هفت البوم در فروشــگاه های دیجیتالــی معتبر جهان‬ ‫عرضه شد‪.‬‬ ‫نســخه بین المللی مجموعه «ردیف نوازی» ردیف میرزا‬ ‫عبداهلل بــه روایت نورعلی برومند و اجرای تار حســین‬ ‫علیزاده در قالب هفت البوم توسط موسسه «تار و پود»‬ ‫در فروشــگاه های دیجیتالــی معتبر جهــان پیش روی‬ ‫مخاطبان قرار گرفت‪ .‬انتشار این مجموعه در حالی است‬ ‫که اولین دوره انتشار ان توسط موسسه فرهنگی هنری‬ ‫«ماهور» به مدیریت محمد موسوی سال ‪ ۱۳۷۱‬صورت‬ ‫گرفته بود و اکنون با تغییراتی در دســترس شنوندگان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در توضیح این مجموعه امــده بود‪« :‬ردیف کامل میرزا‬ ‫عبــداهلل به روایت نورعلی برومند با اجرای تار حســین‬ ‫علیــزاده که اجرای ان با ســه تار نیز قبــ ً‬ ‫ا به صورت‬ ‫پنج ســی دی جداگانه منتشر شده بود‪ ،‬به معرفی میرزا‬ ‫عبداهلل‪ ،‬نورعلی برومند و حسین علیزاده می پردازد‪.‬‬ ‫بخش دیگر البوم به قلم حسین علیزاده‪ ،‬مفاهیم ردیف‪،‬‬ ‫دســتگاه‪ ،‬گوشــه‪ ،‬نقش گوشــه ها و برخی اصطالحات‬ ‫مربوط به ردیف را توضیح می دهد و سی گوشه مشترک‬ ‫در دســتگاه ها و اوازهای ردیف میرزا عبداهلل را‪ ،‬با ارائه‬ ‫نت نوشت انها‪ ،‬معرفی می کند‪».‬‬ ‫«واریاســیون های کــردی ‪ -‬ارکســترال»‪« ،‬عصیان ‪-‬‬ ‫ارکسترال»‪« ،‬سواران دشت امید ‪ - ۱۳۵۶ -‬خوانندگان‪:‬‬ ‫بیژن کامکار‪ ،‬شــهرام ناظــری»‪« ،‬حصــار ‪،»۱۳۵۶ -‬‬ ‫«کنســرت همایون‪ -‬دو نوازی ابداعی با سه تار و تمبک‬ ‫مجید خلج»‪« ،‬راســت پنجگاه ‪ -‬دو نوازی ابداعی با سه‬ ‫تار و تمبک مجید خلج»‪« ،‬کنسرت نوا‪ -‬دو نوازی ابداعی‬ ‫با سه تار و تمبک مجید خلج»‪« ،‬هم نوایی ‪ -‬با همکاری‬ ‫ارشــد طهماســبی و داریوش زرگری»‪« ،‬ســرودهای‬ ‫اذربایجان»‪« ،‬ماهور ‪ -‬تک نوازی با تار ‪« ،»۱۳۶۲-‬ســه‬ ‫گاه‪ -‬تــک نوازی با تــار ‪« ،»۱۳۶۲-‬نــوروز ‪ -‬خواننده‪:‬‬ ‫شــهرام ناظری ‪« ،»۱۳۶۲ -‬ترکمن ‪ -‬تک نوازی با سه‬ ‫تار ‪« ،»۱۳۶۷ -‬شــورانگیز ‪ -‬خواننده‪ :‬شهرام ناظری ‪-‬‬ ‫‪« ،»۱۳۶۷‬راز و نیــاز ‪ -‬خواننده‪ :‬علیرضا افتخاری ‪ -‬اجرا‬ ‫بــا گروه عــارف ‪« ،»۱۳۶۷ -‬نوبانگ کهــن ‪،»۱۳۶۹ -‬‬ ‫«صبحگاهی‪ -‬خواننده‪ :‬محســن کرامتی»‪« ،‬اوای مهر ‪-‬‬ ‫‪« ،»۱۳۷۰‬پایکوبــی ‪ -‬تک نوازی با ســه تار ‪،»۱۳۷۲ -‬‬ ‫«پریا و قصه های ننه دریا»‪« ،‬راز نو‪ -‬با همراهی محسن‬ ‫کرامتی‪ ،‬افســانه رثایی و علــی صمدپور ‪« ،»۱۳۷۵ -‬از‬ ‫اعصار ‪ -‬با همراهی محسن کرامتی‪ ،‬افسانه رثایی و علی‬ ‫شــیرازی ‪ »۱۳۷۸ -‬البوم هایی هستند که در دهه های‬ ‫گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫البوم های «چهارگاه ‪ -‬بیات ترک ‪ -‬با همکاری حســین‬ ‫عمومــی و محمد قــوی حلــم ‪« ،»۱۳۸۰ -‬هجرانی‪-‬‬ ‫‪« ،»۱۳۸۰‬پرنده هــا بــا تمبک مجید خلــج»‪« ،‬مادران‬ ‫زمین با تمبک مجید خلج»‪« ،‬زمستان است ‪ -‬خواننده‪:‬‬ ‫محمدرضا شــجریان ‪« ،»۱۳۸۰ -‬بی تو به سر نمی شود‬ ‫ خواننده‪ :‬محمدرضا شجریان ‪ -‬سال ‪« ،»۱۳۸۰‬سالنه‬‫ ‪« ،»۱۳۸۱‬فریــاد ‪ -‬خواننده‪ :‬محمدرضا شــجریان ‪-‬‬‫سال ‪« ،»۱۳۸۳‬به تماشــای اب های سپید‪ -‬با همراهی‬ ‫جیوان گاسپاریان ‪« ،»۱۳۸۲ -‬ساز خاموش ‪ -‬خواننده‪:‬‬ ‫محمدرضا شــجریان ‪ -‬ســال ‪« ،»۱۳۸۶‬ســرود مهر ‪-‬‬ ‫خواننده‪ :‬محمدرضا شجریان ‪ -‬سال ‪« ،»۱۳۸۶‬سرود گل‬ ‫ ســال ‪« ،»۱۳۸۶‬ان و ان ‪ -‬دو نوازی سه تار و تمبک‬‫پژمان حدادی ‪« ،»۱۳۸۷ -‬ماه و مه ‪ -‬تک نوازس ســاز‬ ‫شــورانگیز ‪« ،»۱۳۸۸ -‬من اگر پرنده بودم ‪ -‬با همراهی‬ ‫گروه هــم اوایــان ‪« ،»۱۳۸۸ -‬نوای نــور ‪ -‬دو نوازی‬ ‫شورانگیز و تمبک مجید خلج ‪« ،»۱۳۸۸ -‬کنسرت باده‬ ‫تویی ‪ -‬با همراهی گروه هم اوایان ‪« ،»۱۳۹۳ -‬غمنومه‬ ‫فریدون ‪ -‬به نویســندگی و کارگردانی پیمان قدیمی ‪-‬‬ ‫‪« ،»۱۳۹۶‬عشــقیم گل ‪ -‬خواننــده‪ :‬محمد معتمدی با‬ ‫همراهــی گروه هم اوایان ‪ -‬ســال ‪ »۱۳۹۴‬نیز تعدادی‬ ‫دیگر از اثاری هستند که تاکنون از حسین علیزاده برای‬ ‫عالقه مندان موسیقی ایرانی عرضه شده است‪.‬‬ ‫وقتی در هنر شهرت افراد متناسب با شایستگی شان نیست؛‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1241‬شنبه‪ 17‬خرداد ماه‪ • 1399‬سال سیزدهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:03‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪20:18‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:39‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:03‬‬ ‫‪05:48‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام رضا علیه السالم ‪:‬‬ ‫دوگروه همیشه مریضند‪ ،‬سالمى که پرهیز میکند و‬ ‫مریضىکهپرهیزنمیکند‪.‬‬ ‫فقه الرضا ص ‪340‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما‬ ‫نیست ‪ ،‬زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است ‪.‬‬ ‫جان استیل‬ ‫حافظانه‬ ‫به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست‬ ‫که مونس دم صبحم دعای دولت توست‬ ‫سرشک من که ز طوفان نوح دست برد‬ ‫ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست‬ ‫این روزها دیده شدن‪ ،‬دغدغه بسیاری از افرادی است که‬ ‫شهرت در میزان درامدشان تاثیر دارد‪ .‬گاهی این شهرت‬ ‫به طور طبیعی به وجود می اید و گاهی باید برایش جنجال‬ ‫درستکرد‪.‬فرقیهمنمی کندهنرپیشهوفوتبالیستباشی‬ ‫یا ‪...‬؛ هر چه بیشــتر دیده شوی درامدت بیشتر می شود‪.‬‬ ‫اما این شیوه کاذب در درازمدت تاثیر مخربی بر مخاطب‬ ‫دارد‪ .‬برخی معتقدند فضای مجازی بیش از انکه در برخی‬ ‫زمینه ها راهگشا باشد‪ ،‬ارزش ها را تغییر داده و پرحاشیه ها‬ ‫و بی سوادان را در معرض توجه و دید قرار داده است‪ .‬البته‬ ‫این مسئله در موارد مختلف‪ ،‬خود را متفاوت نشان می دهد‪.‬‬ ‫برای مثال در میان هنرمندان‪ ،‬بازیگران و سلبریتی ها گویی‬ ‫فضای مجازی به صحنه رقابتی تبدیل شده که هر کسی‬ ‫از ان عقب بماند در حرفه خود با مشکل مواجه می شود‪.‬‬ ‫اتفاقاتی که در این روزها شاهدش هستیم بیانگر همین‬ ‫نکات است‪ .‬حاشــیه هایی در میان برخی بازیگران دیده‬ ‫می شود که گاهی مواقع به اندازه ای تعجب برانگیز هستند‬ ‫که باورمان نمی شــود این اظهارنظرها و رفتارها از سوی‬ ‫کسانی باشد که هنرمند خطاب می شوند و برای بخشی‬ ‫از مردم الگو هستند‪ .‬ریحانه پارسا بازیگری است که برای‬ ‫اولین بار در سریال «پدر» دیده شد‪ .‬او بعد از این مجموعه‬ ‫به دلیل انتشار عکس هایی که مغایرت بسیار با نقشش در‬ ‫این سریال داشت به سرعت در فضای مجازی خبرساز شد‪.‬‬ ‫اما این اخرین حاشی ه این بازیگر نبود‪ .‬حضورش در نشست‬ ‫خبری فیلم «خوب بد جلف‪ »۲‬و حرکات عجیب و غریبش‬ ‫در ان نشست بار دیگر جنجالی شد‪ .‬اما شاید هیچ کدام از‬ ‫این اتفاق ها به اندازه خبر ازدواجش با مهدی کوشکی که او‬ ‫هم دستی در هنر و سینما دارد‪ ،‬پرسر و صدا نبود‪ .‬خبری‬ ‫که به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و حاشیه هایش‪،‬‬ ‫الیک یادت نره!‬ ‫سوژه ای جدید به کاربران داد‪.‬‬ ‫ریحانهپارسا‪،‬توییتبحث برانگیزوقضاوتی‬ ‫که نباید شود!‬ ‫جنجال بر ســر نظرات ریحانه پارسا وقتی به وجود امد‬ ‫که پارسا این جمله را توییت کرد‪« :‬یا بنویس حق طالق‬ ‫می دید به زنهاتون بعد اسم خودتون را هم گذاشتید‪ ،‬مرد؟‬ ‫ایموجی هم نزار‪ »..‬که بعد از ان هم مهدی کوشکی با انتشار‬ ‫فیلمی درباره این جمله چنین گفت‪« :‬این روزها به خاطر‬ ‫توییت ریحانه خیلی از من ســوال می شه که حق طالق‬ ‫چطوریه؟ من خیلی اعتقاد دارم که حق طالق با مر ِد صد‬ ‫درصد و چه لزومی داره حق طالق با زن باشه؟ به نظر من‬ ‫این ایده خیلی درستی است که حق طالق با مرد باشه‪ ،‬به‬ ‫قول قدیمی ها زن باید با لباس سفید بیاد خونه بخت و با‬ ‫کفن سفید هم بره!»‬ ‫بیان این جمالت از زبان کسی که اهل هنر است به مذاق‬ ‫کاربران اینســتاگرام هم خوش نیامد و باعث حذف این‬ ‫پست شــد‪ .‬اما عده ای این جنجال را تعمدی و یک نوع‬ ‫بازی تبلیغاتی دانســتند‪ .‬عده ای دیگر هم می گویند این‬ ‫دو بازیگر تنها دنبال شهرت و دیده شدن و افزایش فالوور‬ ‫هستند‪ .‬مسئله اصلی وقتی مطرح می شود که با افزایش‬ ‫این حواشی ‪ ،‬کارگردانان هم در کنار کاربران فضای مجازی‬ ‫از چنین بازیگرانی استقبال و دعوت به همکاری می کنند‪.‬‬ ‫اتفاقی که شاید ایجاد حاشیه را بیشتر تاثیرگذار می کند‪.‬‬ ‫از دکتر محمدعلی الستی جامعه شناس ارتباطات و استاد‬ ‫دانشــگاه درباره چرایی به وجود اوردن چنین حواشی و‬ ‫تاثیرات انها بر فضای هنر‪ ،‬سینما و جامعه پرسیدیم‪.‬‬ ‫شهرت بیشتر مساوی است با پول بیشتر‬ ‫دکتر الستی درباره چرایی به وجود امدن این گونه حواشی‬ ‫تسنیم‬ ‫رژیم امریکا که به وعده اش‬ ‫برای توقف هدر دادن پول‬ ‫درماجراجویی هایخارجی‬ ‫عمل نکرده و غرق در بحران‬ ‫خودساختهکووید‪ ۱۹-‬است‪،‬‬ ‫برای ارعاب معترضان به ارتش‪،‬‬ ‫«سگ های شرور و سالح های‬ ‫شوم» متوسل شده است‪ .‬امریکا‬ ‫به جای این کار‪ ،‬باید صدای‬ ‫مردمش را بشنود و سیاست های‬ ‫شکست خورده اشراتغییردهد‪.‬‬ ‫از سوی برخی هنرمندان و سلبریتی ها‪ ،‬گفت‪ :‬همیشه در‬ ‫عرصه انسانیت یک بود داریم و یک نمود‪ .‬یعنی چیزی که‬ ‫انسان ها هستند و چیزی که با ان شناخته می شوند‪ .‬فرض‬ ‫کنید من استاد دانشگاهی هستم با یک سری توانایی ها و‬ ‫به ان شکل که باید مردم من را نمی شناسند‪ .‬شایستگی‪،‬‬ ‫ان چیزی اســت که من دارم‪ ،‬اما شهرت چیزی است که‬ ‫مردم در من می بینند که همان بود و نمود اســت‪ .‬حال‬ ‫فرض کنید من بازیکن خوب فوتبال هســتم که در تیم‬ ‫محله به خوبــی بازی می کنم‪ .‬یک نفر می اید و می بیند‬ ‫که بازی من خیلی قوی تر از بازی در تیم محله اســت و‬ ‫باید عده بیشــتری من را بشناسند‪ .‬به همین دلیل من‬ ‫را به تیم شهرســتان و بعد هم استان معرفی می کند و‬ ‫همین طور با توجه به شایستگی هایم شهرت پیدا می کنم‬ ‫تا اینکه به تیم ملی می رسم‪ .‬در تیم ملی به نظر می رسد‬ ‫که بیشتر از ان قابلیت ندارم اما دوست دارم شهرتم به طور‬ ‫روزافزون ادامه داشته باشد‪ .‬از اینجا به بعد به جای اینکه‬ ‫به توانایی هایم اضافه کنم و شایستگی هایم را نشان دهم‪،‬‬ ‫شروعبهانجامرفتارهاییکهجلبتوجهکند‪،‬می کنم‪.‬دقیقاً‬ ‫همان کارهایی که سلبریتی ها می کنند‪ .‬این جامعه شناس‬ ‫این گونه ادامه داد‪ :‬این هایی که می گویند شاخ اینستاگرام یا‬ ‫‪ ...‬هستند مگر چه کسانی اند؟ بدن خود را رنگ می کنند‪،‬‬ ‫حرف های عجیب غریب می زنند و در واقع این حرکت های‬ ‫غیرعادی برای جلب توجه است‪ .‬جلب توجهی که شهرتی‬ ‫فراتر از شایستگی به او می دهد‪ .‬در اینجا دیگر از یک فرا‬ ‫زبان اســتفاده می شود و مسئله توجه و نگاه کردن است‪.‬‬ ‫رسانه های مرکب و شبکه های اجتماعی بر اساس تعداد‬ ‫فالــوور برای فرد ارزش ایجــاد می کنند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫برخی سلبریتی ها‪ ،‬بیشتر از اینکه مهارت خود را در حوزه‬ ‫تخصصی شــان قوی کنند و شایستگی شان افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬به جلب توجه کاذب می پردازند‪ .‬چون این افراد هر‬ ‫چه شهرتشان بیشتر شود‪ ،‬وقتی که در یک اثر به کار گرفته‬ ‫شــوند‪ ،‬ان اثر هم فروش بیشتری پیدا می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫کارگردانان هم از این افراد حمایت و پشتیبانی می کنند‪.‬‬ ‫پایینامدنکیفیتاثارهنری‬ ‫این استاد دانشــگاه در پاسخ به این پرسش که به وجود‬ ‫امدن چنین حواشی و استقبال مخاطب از ان چه اثاری بر‬ ‫جامعه و هنر در طول زمان می گذارد‪ ،‬افزود‪ :‬طبیعتاً کیفیت‬ ‫کار هنری را پایین می اورد‪ .‬شهرت افراد متناسب با میزان‬ ‫جلب توجه افکار عمومی تعیین می شود‪ .‬چون شهرت افراد‬ ‫متناسب با شایستگی شان نخواهد بود و متناسب با میزان‬ ‫جلب توجه افکار عمومی است‪ ،‬بنابراین هم سلیقه مردم و‬ ‫هم کیفیت اثار هنری پایین می اید‪ .‬اینها دو طرفه هستند‬ ‫و با یکدیگر رابطه دیالکتیک دارند‪ .‬وقتی سلیقه مردم پایین‬ ‫می اید کیفیت اثار هنری هم به طور متقابل پایین می اید‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫توفیق اجباری حاصل شد در ایام تعطیل چند روزی را مهمان یکی از اقوام در شهرهای شمال کشور بودم‪ .‬تقریبا اغلب‬ ‫مسافرها و کسبه به کلی کرونا و پروتکل های بهداشتی را فراموش کرده بودند و سیل عظیم مردم در سواحل دریای خزر‬ ‫به سیاحت مشغول بودند؛ نکته قابل تامل وضعیت و سبک زندگی اهالی و معماری ساختمانها بود بخصوص در شهرک ها!‬ ‫طراحی و دیزاین متناسب با فرهنگ السوگاس و پاتایا! اینکه نظارتی بر این ساخت و سازها هست یا خیر نمی دانم ولی‬ ‫چیزی که هویداست با پول هر غیرممکنی ممکن خواهد شد‪ .‬تقریبا ‪ ۵۰‬درصد ویالهای نوساز در شالی های تعمدی‬ ‫خشک شده و زمین های خارج بافت ساخته شده است‪ .‬از قابل دسترس بودن هرنوع مایحتاج لهو و لعب هم برایتان‬ ‫نگویم که قطعا خود واقف هستید! یه جورایی بصورت فرسایشی استحاله فرهنگی دارد انجام می گیرید که به درست یا‬ ‫غلط بودنش کاری ندارم منتهی نکته اینجا ست که شترسواری دوالدوال نمی شود اگر قرار هست با تغییرات اساسی در‬ ‫برخی قوانین صنعت گردشگری مطالب میل گردشگران خارجی شود و جذب توریست کنیم الاقل کمی نظارت هم‬ ‫داشته باشیم‪ .‬ظاهرا کاهش شدید درامدهای نفتی و کسری بودجه های پی درپی راه دیگری را جز توسعه صنعت توریسم‬ ‫برایمان باقی نگذاشته است‪ .‬پیش بینی می شود قیمت زمین و ملک در شهرهای شمالی تا نصف ارزش ملک و زمین‬ ‫در تهران تا اواخر سال باال برود‪ .‬برخی هموطنان مازنی معتقدند ارزش زمین هایشان از منطقه لواسان تهران باالتر است!‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫مسجدجامععتیقکهنترینمسجدشیرازمیباشدکهمسجدجمعهیاادینهنیزنامیدهمیشود‪.‬بنای‬ ‫اولیه این مسجد در سال ‪ ۲۸۱‬هجری قمری در زمان عمرو لیث صفاری ساخته شده است‪ .‬بعدها شاه‬ ‫اسحق اینجو در سال‪ ۷۵۲‬قمری ساختمانی در میان مسجد بناکردکه ان را خدایخانه یا دارالمصحف‬ ‫نامیند و مکان نگهداری قران مجید و مکان تالوت ان بوده است ‪ /‬امیر صادقیان‬ ‫به مناسبت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و در قالب اجرای دومین مرحله رزمایش‬ ‫مواسات‪ ،‬همدلی و کمک مومنانه به فرمان رهبر معظم انقالب مراسم «رزمایش برکت امام خمینی (ره)»‬ ‫صبح سه شنبه‪ ۱۳‬خرداد با حضور ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه‪ ،‬محمد مخبر رئیس‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سید حسن خمینی در حرم مطهر امام راحل برگزار شد ‪ /‬محمود رحیمی‬ ‫داوری نخستین مسابقه سراسری طراحی پوشاک مدارس‪ /‬اثار رسیده به نخستین مسابقه سراسری‬ ‫طراحی پوشاک مدارس در دو بخش تصویرسازی شامل طراحی های خطی و اسکیس و همچنین اثار‬ ‫اجراشده و طرح های فیزیکی‪ ،‬مورد داوری قرار گرفتند‪.‬‬ ‫قره سو رودخانه ای است که در دشــت کرمانشاه جریان دارد و از درون شهر کرمانشاه می گذرد‪.‬‬ ‫این رود از سراب روانسر در شمال غرب کرمانشاه سرچشمه گرفته و پس از عبور از این شهر در‬ ‫منطقه فرامان به رود گاماسیاب می پیوندد الودگی صنعتی‪ ،‬پساب انسانی و یا ورود سم به داخل اب‬ ‫می تواند دلیل مرگ و میر ماهی ها در رودخانه های قره سو باشد ‪ /‬شادی کاملی‬ ‫موزه مردم شناسی خلیج فارس یکی از بزرگترین موزه های مردم شناسی جنوب کشور است که در‬ ‫بندرعباس قرار دارد‪ .‬این روزها که بازدید از موزه ها به دلیل شیوع کرونا تعطیل است ‪ .‬دیگر از هیاهوی‬ ‫بازدید کنندگان خبری نیست‪.‬انگار مجسمه های مومی بازارچه سنتی بندر در طبقه دوم جان گرفته اند‬ ‫و فضایی وهم الود به موزه داده اند ‪ /‬رهبر امامدادی‬ ‫منطقه الموت یکی از مناطق طبیعی و روستایی قزوین در دامنه کوه های سر به فلک کشیده البرز مرکزی‬ ‫در شمال استان قزوین‪ ،‬جنوب مازندران و گیالن‪ ،‬شــرق طالقان و غرب رودبار زیتون قرار دارد‪ .‬زبان‬ ‫مردمانش تاتی و به قولی دیلمی است و شاهرود قلب تپنده ان است ‪ /‬طبیعت الموت‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1287

روزنامه هنرمند 1287

شماره : 1287
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه هنرمند 1286

روزنامه هنرمند 1286

شماره : 1286
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه هنرمند 1285

روزنامه هنرمند 1285

شماره : 1285
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه هنرمند 1284

روزنامه هنرمند 1284

شماره : 1284
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه هنرمند 1283

روزنامه هنرمند 1283

شماره : 1283
تاریخ : 1399/05/14
روزنامه هنرمند 1282

روزنامه هنرمند 1282

شماره : 1282
تاریخ : 1399/05/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!