روزنامه هنرمند شماره 1240 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1240

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1240

روزنامه هنرمند شماره 1240

‫کیومرثپوراحمد‪:‬‬ ‫با دزدی فرهنگی‬ ‫همراه نشوید‬ ‫سعیدپیردوست‪:‬‬ ‫جای طنزهای قدیمی‬ ‫در تلو یز یون خالی است‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫تلویز یون‪5.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫سهشنبه ‪13‬خرداد ماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1240‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫بررسی فرصت سازی کرونایی در عرصه هنر؛‬ ‫ماجرای پرداخــت هزینه کل یک فیلم‬ ‫برای سیگار کشــیدن هنر پیشگان مشهور توسط‬ ‫شــرکت های دخانی از زبان معاون وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫سینمـای‬ ‫سیگـاری‬ ‫شباهت اعتراضات خیابانی امریکا‬ ‫با فیلم جوکر!‬ ‫اعتراضات مردم ایاالت متحده هر روز دامنه‬ ‫گسترده تری به خود می گیرد‪ .‬اما نکته جالب درباره‬ ‫این اعتراضات‪ ،‬شباهت برخی اقدامات معترضان‬ ‫با فیلم «جوکر» به کارگردانی تاد فیلیپس است‪.‬‬ ‫فیلمی که در زمان اکران با هشدارهای مکرر پلیس‬ ‫و ارتش ایاالت متحده مواجه شد که از ان به عنوان‬ ‫اثری اشوبگرانه یاد میکردند و معتقد بودند تماشای‬ ‫این فیلم میتواند اشوبی غیرقابل کنترل ایجاد‬ ‫نماید‪ .‬حاال پس از گذشت یک سال از اکران فیلم‪،‬‬ ‫معترضان به کشته شدن مرد سیاه پوستی به نام‬ ‫جورج فلوید در خیابان‪ ،‬اقدامات واکین فینیکس در‬ ‫فیلم «جوکر» را در خیابان ها تقلید میکنند‪.‬‬ ‫با بیش از ‪ 20‬میلیون‬ ‫مخاطب رکورد کنسرت ها‬ ‫شکسته شد!‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫سخنرانی تلو یز یونی‬ ‫رهبر انقالب در سالروز رحلت‬ ‫(ره)‬ ‫امام خمینی‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫بررسیمشکالتهنرمندانتئاتری‬ ‫در ایام تعطیلی سالن هاینمایشی‬ ‫از تعیین خسارت تا حقوق‬ ‫ایام بیکاری هنرمندان تئاتر‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫دربارهتازه ترینانیمیشنسه بعدیسینمایایران‬ ‫«دزد رویاها» ‪ 1400‬می اید‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی فرصت سازی کرونایی در عرصه هنر؛‬ ‫سهشنبــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1240‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب‬ ‫در سی و یکمین سالروز رحلت‬ ‫(ره)‬ ‫امام خمینی‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ۱۴،‬خردادماه بمناسبت سی و یکمین سالروز‬ ‫رحلت حضرت امام خمینی رحمه اهلل‪ ،‬در یک سخنرانی زند ه تلویزیونی‬ ‫با ملت ایران ســخن خواهند گفت‪ .‬حضرت ایــت اهلل خامنه ای‪۱۴ ،‬‬ ‫خردادماه بمناسبت سی و یکمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی‬ ‫رحمه اهلل‪ ،‬در یک ســخنرانی زنده ی تلویزیونی با ملت ایران ســخن‬ ‫خواهند گفت‪ .‬بیانات رهبر انقالب ساعت ‪ ۱۱‬روز چهارشنبه‪ ،‬از سایت‪،‬‬ ‫اینستاگرام و توئیتر‪ KHAMENEI.IR‬و شبکه های صدا و سیمای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بصورت زنده پخش خواهد شد‪ .‬مراسم سالگرد‬ ‫رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی که هرسال با سخنرانی حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار می شد‪ ،‬با توجه‬ ‫به دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم‬ ‫برگزاری تجمعات‪ ،‬امسال در حرم مطهر برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫ماجرای پرداخت هزینه کل فیلم برای سیگار کشیدن‬ ‫هنرپیشگان مشهور از زبان معاون بهداشت وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫با بیش از ‪ 20‬میلیون مخاطب رکورد کنسرت ها شکسته شد!‬ ‫مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر فرصت سازی‬ ‫کرونا در حوزه هنر و تجربیات گران بهای این ایام برای مدیریت کالن این عرصه از همراهی بیش‬ ‫از سه هزار هنرمند با بدنه مسئوالن وزارتخانه در راستای تولید محصوالت و ارائه انها به مخاطبان‬ ‫در ایام قرنطینه خبر داد‪ .‬بیش از ‪ ۱۰۰‬روز اســت که جهان ســایه ســنگین کرونا را بر سر خود‬ ‫احســاس می کند‪ .‬در این مدت بســیاری از فعالیت ها در تمامی عرصه ها از جمله فرهنگ و هنر‬ ‫متاثر از این ویروس یا به شــکل کامل از حرکت باز ایستاده است و یا ان قدر ارام درحال حرکت‬ ‫اســت که نمی توان اثری از جریان سازی مورد انتظار از رویدادها و رخدادهای فرهنگی و هنری‬ ‫را در انها رصد کرد‪ .‬اما ارام ارام با تجربه هم نشــینی انسان ها با این ویروس از یک سو و از سوی‬ ‫دیگر تالش جهانی برای عبور از این بحران و قرارگرفتن در سایه کنترل ان‪ ،‬شاهد بهره گیری از‬ ‫توان مندی های ایجادشده به واسطه این ویروس میان عموم افراد جهان هستیم‪.‬‬ ‫تبدیل تهدید به فرصت؛ از حرف تا عمل‬ ‫از ابتدای اســفندماه ‪ ۱۳۹۸‬که به واسطه شیوع این ویروس و با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مهر تعطیلی بر فعالیت های فرهنگی و هنری خورد؛ بسیاری از‬ ‫هنرمندان و اهالی فرهنگ نسبت به تعطیلی فعالیت ها‪ ،‬ضررها و خسارت های ناشی از این رخوت‪،‬‬ ‫رکود و ســکون دیدگاه های خود را منتشر کردند؛ اما یکی از اصلی ترین کلیدواژه هایی که طی‬ ‫این ایام از زبان بدنه مسئوالن‪ ،‬جامعه هنرمندان و عموم مردم ارام ارام به ن ُقل گفت وگوهایشان‬ ‫بدل می شــد تبدیل کردن تهدید کرونا به فرصتی برای تجربه های نوین بود‪ .‬اتفاقی که بار دیگر‬ ‫پیش قراوالن عرصه فرهنگ و هنر در جامعه توانستند با خالقیت و تجربه های مبتنی بر ازمون و‬ ‫خطا‪ ،‬بزنگاه های موفقی را برای به حرکت دراوردن چرخ فعالیت های فرهنگی و هنری از یک سو‬ ‫و ســوی دیگر به دســت اوردن تجربه ای در مواجهه با بحران هایی از این دست در اینده به شکل‬ ‫عینی و عملی کشف کنند‪.‬‬ ‫همدلی‪ ،‬همراهی و اتحاد؛ موتور پیش ران هنرمندان در دوران کرونا‬ ‫همدلی‪ ،‬همراهی و اتحاد به عنوان سه پیشانی نوشته فرهنگ و هویت ایرانی‪ ،‬بار دیگر در مواجهه‬ ‫با بحرانی چون کرونا به عنوان نخســتین موتور پیش ران فعاالن عرصه فرهنگ و هنر با استناد به‬ ‫فرهنگ غنی و هویت بخش کشــورمان توانست در فاصله کوتاهی؛ گروه ها‪ ،‬پویش ها و چالش های‬ ‫مختلفی را در راستای مبارزه با این بحران و تالش برای دعوت مردم به ماندن در خانه در مسیر‬ ‫شکست زنجیره شیوع ویروس کرونا و ازسوی دیگر به حرکت دراوردن چرخ فعالیت های فرهنگ‬ ‫و هنر برای امیدافرینی و افزایش روحیه جمعی مردم در مواجهه با ســایه سنگین ویروس کرونا‬ ‫را عملیاتــی و اجرایی کند‪ .‬بی تردید در کنار تالش های فردی و یا بخش های خصوصی که اغلب‬ ‫تالش هایی کوچک اما جریان ساز به شمار می رفت؛ مطابق انتظار‪ ،‬بدنه دولت و مسئوالن فرهنگی‬ ‫و هنــری به عنوان پیش قراوالن مواجهــه با بحران هایی نظیر کرونا و از ســر گذراندن مصائب و‬ ‫مشکالتی که این ویروس و تهدیدهای ان‪ ،‬بدنه فرهنگ و هنر را نیز از اسیب ها و گزندها در امان‬ ‫نگذاشته بود وارد عمل شدند‪.‬‬ ‫حیله شرکت های دخانی در سینما‬ ‫معاون بهداشــت وزارت بهداشــت‪ ،‬معتقد اســت که صنایع‬ ‫دخانی گاهی برای سیگار کشیدن یک بازیگر مشهور در یک‬ ‫فیلم حتی حاضرند کل هزینه فیلم را پرداخت کنند‪ .‬علیرضا‬ ‫رئیسی‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی که سیگاری هستند بیشتر دچار بیماری‬ ‫های مزمن ریوی می شــوند و اسیبی که به مخاط وارد می‬ ‫شود بسیار باالتر از افراد معمولی است‪ .‬وی افزود‪ :‬افرادی که‬ ‫دچار نقص سیستم ایمنی بدن هستند بسیار اسیب پذیرترند‬ ‫به نحوی که ‪ ۳۳‬درصد کشــندگی کرونــا در بیماران دارای‬ ‫سرطان ریه بیشتر است‪ .‬رئیسی ادامه داد‪ :‬مصرف قلیان‪ ،‬افراد‬ ‫را برای بیماری کرونا بسیار مستعد بیماری می کند لذا توسط‬ ‫دادستانی ها عرضه قلیان ممنوع شده چون قلیان منبع اصلی‬ ‫انتقال این بیماری است‪ .‬معاون وزیر بهداشت بیان کرد‪ :‬شعار‬ ‫امســال دخانیات «محافظت از جوانــان در برابر فریبکاری و‬ ‫ترفند صنایع دخانی و پیشگیری از مصرف دخانیات در انها»‬ ‫است‪ .‬زیرا شاهدیم که برای تبلیغات مصرف مواد دخانی حیله‬ ‫های زیادی توسط تولیدکنندگان دخانیات صورت می گیرد‪.‬‬ ‫رئیســی افزود‪ :‬این صنایع گاهی برای ســیگار کشیدن یک‬ ‫بازیگر مشــهور در یک فیلم حتی حاضرنــد کل هزینه فیلم‬ ‫را بپردازند‪ .‬اســتفاده از تبلیغات هوشــمند در فضای مجازی‬ ‫ترفند دیگر این صنایع برای تشــویق جوانان به مصرف مواد‬ ‫دخانی است‪ .‬وی در خصوص تشدید نظارت ها بر مکان های‬ ‫عرضه کننــده مواد دخانی‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد مراکز عرضه پیش از‬ ‫کرونــا ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۶۱۸‬مرکز بود‪ .‬واحدهای صنفی که به طور‬ ‫خودجوش پس از این بیماری اقدام به قطع عرضه کردند ‪۴۰‬‬ ‫درصد بود‪ .‬رئیســی افزود‪ :‬اماکــن عرضه کننده ای که پلمب‬ ‫شدند ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۲۸‬امکنه بودند و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲‬مرکز هم تذکر‬ ‫جدی گرفتند تا قلیان را جمع اوری کنند‪ .‬معاون بهداشــت‬ ‫وزارت بهداشت با اظهار تاســف از انداختن ته سیگار اغشته‬ ‫به بزاق افراد یا انداختن خلط توسط افراد سیگاری در امکان‬ ‫عمومی‪ ،‬این کار را موجب کمک به شــیوع کرونا دانســت و‬ ‫خواستار رعایت موارد بهداشتی در این زمینه شد‪.‬‬ ‫مجالی برای درنگ و تاملی بیشتر‬ ‫حال با تجربه بیش از ســه ماه و فعالیت های صورت گرفته می توان با درنگی بر فرصت سازی های‬ ‫مســئوالن فرهنگی و هنری در کشــورمان به داشــته ها و اورده هایی که ویروس کرونا در قالب‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری و ارائه ان به جامعه ارزانی داشــته می توان نگاهی دوباره داشــت‪.‬‬ ‫در این عرصه همایون امیرزاده مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی درباره فرصت سازی هایی که بحران کرونا برای همراهی هنرمندان با بدنه وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی طی همین ایام کوتاه با خود به همراه داشته است با خبرگزاری جمهوری اسالمی‬ ‫ایران (ایرنا) به گفت وگو نشست که حاصل ان در ادامه از خاطر شما می گذرد‪.‬‬ ‫گام نخست وزارت فرهنگ؛ طراحی چهار سیاست کالن اجرایی‬ ‫همایون امیرزاده با اشــاره به انکه نخســتین اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مواجهه با‬ ‫فراگیری کرونا در کشور طراحی چهار سیاست کالن بود یاداور شد‪ :‬در گام نخست راهبری رسانه‬ ‫و فضای مجازی‪ ،‬تبلیغ برای ماندن در خانه‪ ،‬استفاده حداکثری از ظرفیت فرهنگ و هنر و ترویج‬ ‫فرهنگ فاصله گذاری اجتماعی به عنوان چهار سیاســت کالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫مســیر فعالیت های خود با همراهی هنرمندان و اهالی فرهنگ همسو با مواجهه با شیوع ویروس‬ ‫کرونا تبیین و تشریح شد‪.‬‬ ‫همکاری بیش از سه هزار هنرمند‬ ‫مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به انکه در همین‬ ‫راســتا طرح ریزی اجرای برنامه های فرهنگی و شبکه سازی تولیدات با تاکید بر همان چهار محور‬ ‫کالن در دستور کار قرار گرفت ادامه داد‪ :‬تا به این لحظه بیش از سه هزار هنرمند با وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی همراه شدند تا بتوانیم با کمک یکدیگر بهترین تولیدات را در تمامی شاخه های‬ ‫فرهنگی و هنری به ویژه در ایام سپری کردن قرنطینه خانگی برای مردم تولید و در اختیار ان ها‬ ‫قرار دهیم‪ .‬وی به عنوان نمونه به پخش کنسرت های انالین به عنوان نخستین فعالیت همراه بدنه‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با هنرمندان طی تعطیالت نوروز ‪ ۱۳۹۹‬اشاره کرد و گفت‪ :‬تنها‬ ‫همان کنســرت ها توانست مخاطبان میلیونی را به خود جذب کند و این شاید برداشتن نخستین‬ ‫گام های توفیق همراهی بدنه دولت با اصحاب فرهنگ و هنر بود‪ .‬در ادامه‪ ،‬اجرای تئاترهای انالین‬ ‫و راه اندازی پویش های مردمی از دیگر فرصت هایی بود که بحران کرونا در اختیار ما برای کســب‬ ‫تجربه های گران بها قرارداد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۳۵۰۰‬اثر توسط مردم در پویش زندگی نو‬ ‫امیرزاده با اشــاره به راه اندازی پویش زندگی نو یاداور شــد‪ :‬حدود ‪ ۳۵۰۰‬اثر تنها به واسطه این‬ ‫پویش تا به امروز توســط خود مردم تولید شده است‪ .‬پویشی که طی ان روزانه به پنج اثر جایزه‬ ‫یک میلیون تومانی اهدا می شد و تا به امروز مبلغ ‪۱۰۰‬میلیون تومان تنها برای تولیدات مردمی‬ ‫هزینه شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین برای مراکزی که به واسطه شیوع این ویروس در معرض‬ ‫خطر بودند و یا تعطیل شده اند برنامه ریزی هایی صورت گرفت تا بتوانیم به واسطه فضای مجازی‬ ‫از یک ســو و از سوی دیگر تولیدات هنرمندان‪ ،‬خانه های مردم را به محیط های امن و سالم برای‬ ‫زیستی بهتر همراه با بهره مندی از محصوالت فرهنگی و هنری بدل کنیم‪.‬‬ ‫تقدیر از رسانه ها به عنوان محکم ترین سد در برابر شایعات‬ ‫مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تقدیر از فعالیت رسانه ها‬ ‫در تمامی عرصه های نوشــتاری‪ ،‬برخط‪ ،‬دیداری و شنیداری یاداور شد‪ :‬اقدام دیگری که به عنوان‬ ‫یکی از اصول وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در مواجهه با فعالیت رسانه ای مدنظر بود‪ ،‬نحوه‬ ‫مواجهه و مقابله با شایعات به ویژه در روزهای قرنطینه و همراهی مردم با موج اخبار تلخ ویروس‬ ‫کرونا در کشور بود‪ .‬خوشــبختانه با همراهی خوب و شایسته ای که رسانه ها با وزارتخانه داشتند‬ ‫توانســتیم عالوه بر مقابله با شــایعات و تاکید مردم بر توجه شان به اخبار موثق‪ ،‬سدی محکم در‬ ‫برابر موج شــایعات ایجاد کنیم‪ .‬امیرزاده با ابراز خشــنودی از انکه امروز بعد از پشت سرگذشتن‬ ‫بیش از ســه ماه از تجربه ویروس کرونا در کشور شــرایط بحرانی در فضایی ارام درحال سپری‬ ‫شدن است و طبق گفته مسئوالن در استانه مهار این بیماری قرار گرفته ایم خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫این نکته تردیدی وجود ندارد که اگر توفیقی امروز نصیب مســئوالن شده است همراهی اصحاب‬ ‫فرهنگ و هنر به عنوان یکی از اصلی ترین موتورهای پیش ران در مواجهه و پشــت سرگذاشــتن‬ ‫روزهای ســخت ابتدای شــیوع این ویروس تا رســیدن به اســتانه توفیق در ایام فعلی‪ ،‬یکی از‬ ‫مهمترین شروط این موفقیت بوده است‪.‬‬ ‫با بیش از ‪ ۲۰‬میلیون مخاطب رکورد کنسرت ها را شکستیم‬ ‫مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تاکید کرد‪ :‬ان گونه‬ ‫که اشــاره کردم گام نخســت فعالیت هنرمندان اجرای کنســرت های انالین بود‪ .‬طبق امار‬ ‫به دســت امده تنها در پایتخت بیش از ‪۲۰‬میلیون نفر به عنوان مخاطبان این اثار توانســتند‬ ‫از فعالیــت هنرمندان کشــور بهره ببرنــد‪ .‬دراین میان چیزی حدود ‪ ۳۰‬کنســرت را نیز در‬ ‫اســتان ها برگزار کردیم تا بتوانیم توازنی عادالنه در ارائــه خدمات فرهنگی و هنری به تمام‬ ‫هم وطنانمان در سراسر کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫پساکرونا به معنای بازگشت به دوران گذشته نیست‬ ‫امیرزاده با اشاره به انکه براساس مطالعات پزشکان و اسناد منتشرشده ان و همچنین نظریات‬ ‫قاطبه روان شناســان و جامعه شناسان شــرایط زندگی بعد از پشت سرگذاشتن دوران کرونا یا‬ ‫به اصطالح رســانه ای در دوران پساکرونا به هیچ وجه مشابه سابق نخواهد بود خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البته که این نگاه به معنای دمیدن بر کوس ناامیدی نیست! چرا که همه کشورهای جهان که‬ ‫امروز درحال ســپری کردن این بحران در شــرایط مختلف هستند به این نکته پی برده اند که‬ ‫کرونا به تاروپود زندگی انســان ها وارد شــده است‪ .‬بی هیچ تردیدی در روزهای پساکرونا باید‬ ‫منتظر اتفاقات جدید و امیدبخش بیشتری بود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین امروز بسیاری از مناسبات‬ ‫ما متاثر از این بیماری اســت که نسبت به ان کمترین اشراف و اشنایی را داریم؛ اما با وجود‬ ‫تجربــه قرنطینه خانگی و محدودیت ارتباطات رودررو و فیزیکی‪ ،‬فضای مجازی که تا پیش از‬ ‫این بیشــتر بر اســیب های ان تاکید می شد توانسته دنیایی امن و ارام را برای ارتباط مردم از‬ ‫یک سو و از ســوی دیگر تهیه خوراک فرهنگی و هنری در راستای ارائه محصوالت هنرمندان‬ ‫به عموم جامعه ایجاد کند‪.‬‬ ‫پساکرونا و تکلیف معاونت ها و ادارت کل وزارت فرهنگ‬ ‫مدیر اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی درباره اقدامات کالن این‬ ‫وزارتخانه برای روزهای اینده و شــرایط زندگی پســاکرونا که در گفته های پیشین بر ان تاکید‬ ‫داشــت گفت‪ :‬تمامی معاونت ها‪ ،‬ادارات کل و تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف به‬ ‫ارائه برنامه های خود تا پایان عمر دولت فعلی هستند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬برهمین اساس نظام بودجه‬ ‫و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به واســطه همان برنامه ها مورد تدوین قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بر همین اســاس میزان تحقق اهداف مهم و کالن وزارتخانه در بستر فضای مجازی باید بیش از‬ ‫پیش مورد سنجش قرار گیرد؛ چراکه بخشی از فعالیت های اینده حتی در روزهای پساکرونا نیز‬ ‫بار دیگر به عرصه فضای مجازی مرتبط خواهد بود‪.‬‬ ‫توفیقات امروز و هم افزایی جامعیت دستگاه های فرهنگی‬ ‫به گفته امیرزاده فرصت دیگری که تجربه بحران کرونا در شاخه فعالیت های فرهنگی و هنری‬ ‫با خود به همراه داشــت به مفهوم و مساله همراهی تمامی بخش های فرهنگ و هنر کشورمان‬ ‫بازمی گشــت‪ .‬به عنوان مثــال در حوزه ارائه اثــار تئاترهای انالین و یا اجرای کنســرت های‬ ‫موســیقی و ارائه بر خط ان ها به مخاطبان‪ ،‬اگر نهادهایی مانند شــهرداری و یا صداوسیما در‬ ‫کنار وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نبودند و در ان روی ســکه دغدغه مندی هنرمندان را‬ ‫شــاهد نبودیم نمی توانستیم امروز از توفیق ها و فرصت هایی که بحران کرونا در اختیار ما قرار‬ ‫داده است صحبت کنیم‪.‬‬ ‫دولت در تمامی امور فرهنگی و هنری نقش تسهیل گر دارد‬ ‫امیرزاده در پایان بهر اصل تسهیل گری از سوی نهادهای حاکمیتی در مواجهه با فعاالن فرهنگ‬ ‫و هنر اشــاره کرد و گفت‪ :‬اگر بناســت تا فضای مجازی به عنوان بســتری مهم در عرصه تولید‬ ‫محصوالت هنــری در اختیار مجموعه های دولتی و خصوصی قرار گیــرد از چنین امکانی نباید‬ ‫دریغ شــود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین باید به تجربه پویش هایی چون ُمشاهنر‪ ،‬عبور از کرونا‬ ‫بــا کتاب‪ ،‬زندگی نو و کتاب در خانه به عنوان نخســتین تجربه های فعالیت فرهنگی و هنری در‬ ‫عرصه فضای مجازی و داشــته ها‪ ،‬اورده ها و خروجی های موفق ان ها اشــاره و چنین اقداماتی را‬ ‫به عنوان تجربه ای گران بها برای اینده و مواجه شدن با بحران هایی از این دست مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت هنرمندان تئاتری در ایام تعطیلی سالن های نمایشی‬ ‫از تعیین خسارت تا حقوق ایام بیکاری هنرمندان تئاتر‬ ‫در چهار ماه گذشته و در ایام تعطیلی کامل سالن های نمایشی به طور مداوم پیگیر انعکاس اخبار مربوط‬ ‫به چالش های هنرمندان در ایام کرونایی و پیگیری مشکالتشــان‪ ،‬انعکاس انها به مسئوالن اداره کل‬ ‫هنرهای نمایشی باالترین مقام نمایشی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده که بخشی از انها‬ ‫به بار نشسته و برخی نیز در روزها و هفته های اتی قول اجرایی شدن گرفته اند‪ .‬کمتر از چهار ماه از‬ ‫تعطیلی کامل همه فعالیت های هنری اعم از سینما و تئاتر در سراسر کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫می گذرد که این تعطیلی رسما اقتصاد زندگی هنرمندان و گروه های نمایشی و سالندارها را فلج کرده‬ ‫است به طوریکه همه چالش ها و مشکالت پیش از این نیز بیشتر نمود پیدا کرده و مشاغل را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده است‪ .‬با توجه به اینکه تئاتر پیش از این نیز به عنوان شغل محسوب نمی شده و در زمره مشاغل‬ ‫نیســت بنابراین انتظار بیمه بیکاری و سایر مزایا و خسارات از سازمان بیمه و وزارت کار نیز نمی تواند‬ ‫داشته باشــد و خود این به چالش های بیشتری در زندگی هنرمندان تبدیل شده است‪ .‬برای بررسی‬ ‫مهمترین چالش های ایام کرونایی هنرمندان تئاتر در این دوره مطالب زیادی منتشر کردیم که بخشی‬ ‫از مهمترین انها را اینجا به اختصار بازگو می کنیم‪ :‬امید اسدی مدیر تماشاخانه خصوصی «ایران تماشا»‬ ‫در این باره می گوید‪ :‬تئاتر پیش از این نیز مظلوم بود و تماشاخانه های خصوصی هزار مشکل داشتند‬ ‫حال که دیگر با این تعطیلی و اجاره بهاها زنگ خطر تعطیلی سالن ها نواخته شده است‪ .‬از ‪ 120‬میلیون‬ ‫اجاره بهای سالن تنها نیمی از ان توسط مالک بخشیده شده و نیم دیگر را باید بپردازیم که خود این در‬ ‫شرایط پس از کرونا برایمان بار روانی زیادی دارد‪ .‬هنوز دولت کمکی به تماشاخانه ها نکرده و خسارتی نداشــت‪ ،‬خب چطور اسم این سالن را ما سالن خصوصی گذاشتیم درحالیکه هیچ امنیتی این سالن‬ ‫پرداخت نشده است‪ .‬داود فتحعلی بیگی ‪ ،‬پیشکسوت عرصه نمایش های ایینی و سنتی نیز می گوید این ندارد؟! یکی از مسائلی که الزم است این روزهای کرونایی بیشتر مسئوالن توجه کنند‪ ،‬این است که از‬ ‫روزها خیلی از این بچه ها و گروه ها نه حقوقی و نه مستمری دارند‪ ،‬چرا که کارشان منحصر به همین این فرصت ایجاد شده در تعطیالت سالن ها برای بررسی شرایط موجود استفاده کنند‪ .‬یعنی یک بحث‬ ‫اجراهایشان بوده است‪ .‬بهرحال مشاغل هنری بستگی به حضور مردم دارند حتی مشاغلی مثل نقاشی هایی ایجاد کنیم که چالش داشته و بتواند تاثیری در تئاتر ما بگذارد‪ .‬مثل بررسی مسئله فرهنگ و تاثیر‬ ‫هم که بستگی به حضور مردم ندارند‪ ،‬باز هم اگر بخواهند در سبد خانوار بروند‪ ،‬باید ارتباطات داشته در تئاتر‪ ،‬چطور در عرصه تئاتر برنامه ریزی کنیم‪ ،‬نسبتمان با مخاطب چیست‪ ،‬چطور مخاطب را جذب‬ ‫باشند‪ .‬حسن باستانی‪ ،‬کارگردان تئاتر هم دیگر چالش این عرصه را اعتمادسازی مجدد مردم برای پس تئاتر کنیم‪ ،‬وضعیت عمومی تئاتر و اینده تئاتر به چه صورت خواهد بود و تغییر فضاهای تئاتری به چه‬ ‫از کرونا و حضور پیداکردن در سالن های تئاتر و سینما می گوید‪ :‬مردم اجباری برای دیدن تئاتر و سینما صورتی می تواند اتفاق بیافتد نه اینکه فقط به اقتصاد تئاتر ان هم از نوع ناجورش توجه کنیم! من مخالف‬ ‫ندارند چرا باید خود و خانواده شان را برای دیدن یک فیلم و تئاتر به خطر بیاندازند‪ ،‬هیچ وقت اینکار اینکه دولت از سالن ها حمایت کند‪ ،‬نیستم ولی حرفم این است که اول باید یک تئاترهایی نشان دهند‬ ‫را نمی کنند عقل سلیم می گوید که این نان شب نیست که محتاج باشی! برای همین به نظر من بعد که چه نقشــی در تولید اقتصادی و فرهنگی جامعه دارند‪ ،‬بهرحال همه این سالن ها شرایط یکسانی‬ ‫از بازگشایی مراکز فرهنگی فکر نمی کنم استقبالی از نمایش ها شود االن خود گروه ها هم برای تمرین ندارند برخی واقعا تولیدکننده هستند و گردش اقتصادی خوبی دارند ‪ ،‬اسم سالن خاصی را نمی اورم‬ ‫کارها مشکل دارند و ریسکش باال و شرایط سختی است‪ .‬به همین دلیل فکر می کنم اگر کسی بخواهد که بگویم کدام منظم تر‪ ،‬جدی تر و با برنامه تر هستند‪ ،‬اما تئاتری که می رویم و می بینیم مثل یک‬ ‫بیاید و کاری ببیند دل به دریا زده است‪ .‬کمال هاشمی‪ ،‬دیگر کارگردان تئاتر نیز می گوید‪ :‬متاسفانه ما مسافرخانه فقط اجاره مکانش را می دهد و مخاطبان احساس عدم امنیت در انجا می کنند‪ ،‬واقعا تعریف‬ ‫اصال هویتی به لحاظ شغلی نداریم اگر یک جا بگوییم ما هنرمند تئاتر هستیم‪ ،‬طوری نگاهمان می کنند تئاتر خصوصی دارد؟ ما االن نزدیک بیست سال است که خانه تئاتر داریم من هم جزو اولین کسانی‬ ‫که انگار وجود خارجی نداریم‪ .‬این به رسمیت نشناختن شغل ما خود داستان تلخی است که زیان به هستم که موقع نوشتن اساسنامه و شکل گیری خانه تئاتر فعالیت کردم‪ ،‬حتی گفتم باید در نهاد کاری‬ ‫حرفه ما را دو برابر می کند‪ .‬حال از همینجا مشخص می شود که مهمترین مشکالت عرصه تئاتر در ایام کشــور به عنوان شغل ثبت شویم این را هم گفتم که هر عضوی باید به تناسب شغل و درامدش‪ ،‬به‬ ‫کرونایی و چه بسا پیش از ان به بحث تعریف شغل تئاتر از سوی دولت و وزارت کار‪ ،‬تعیین خسارت های صندوق بیکاری و بازنشستگی پول پرداخت کند تا در شرایطی مثل االن استفاده کند‪ .‬در هر حال همان‬ ‫گروه های اسیب دیده ایام کرونا و سالندارها‪ ،‬اعتمادسازی مردم پس از بازگشایی سالن ها باز می گردد زمان خودم هم پیگیری کردم‪ ،‬به وزارت کار مراجعه کردند انها هم مخالفت نکردند و گفتند که خودتان‬ ‫که در این عرصه مسئوالن می بایست پاسخگو باشند‪ .‬سیروس همتی‪ ،‬بازیگر و کارگردان تئاتر نیز درباره شرایط شغلی خود را تعریف کنید‪ ،‬اما خیلی ها ان زمان با ما همراهی نکردند‪ ،‬حتی یادم می اید بخشی‬ ‫عدم تعریف شغل برای هنرمندان تئاتر می گوید‪ :‬تئاتر واقعا هنر مظلومی است و هیچگاه مسئولین به از اساسنامه شغلی تئاتر فرانسه را هم من ترجمه کردم و برای دوستان خواندم یک عده حتی ناراحت‬ ‫این تئاتری ها درســت نگاه نکرده اند‪ .‬همیشه بین حوزه های موسیقی و سینما و‬ ‫شدند که چرا ما باید کارگر تعریف شویم! خب همه کسانی که کار می کنند کارگر‬ ‫تجسمی‪ ،‬تئاتر اولویت اخر بوده است‪ .‬هر چند که هیچ خطری هم هیچگاه برای‬ ‫هستند حال باید نوع کار مشخص شود‪ .‬متاسفانه هنوز تئاتر به عنوان شغل تعریف‬ ‫تعطیلی‬ ‫از‬ ‫ماه‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫دانستن‬ ‫کســی نداشتیم و هنرمندان ماخوذ به حیایی هستیم‪ .‬برای احراز شغل‬ ‫نشده است اما امروزه شاهدیم که یک عده دوستان در خانه تئاتر در حال تالش‬ ‫تئاتر کاری ندارد یک کدملی دولت از هنرمندان بخواهد راحت همه شناســایی‬ ‫کامل همه فعالیت های‬ ‫هستند تا تئاتر را به عنوان شغل ثبت کنند ما نیاز به این چیزهای پایه ای داریم‬ ‫نمایشی‬ ‫می شناسند هیچ کار دشواری هم نیست همه رزومه شان در مرکز هنرهای‬ ‫هنری اعم از سینما و‬ ‫تا بتوانیم تئاتر را جلو ببریم‪ ،‬وگرنه اینکه مدام غر بزنیم نمایش اجرا نمی شود و‬ ‫و خانه تئاتر موجود است‪ .‬من به شما قاطع می گویم که ادامه این وضعیت برای‬ ‫سالن ها تعطیل است چه اتفاقی می افتد؟ مثال خیلی از این نمایش هایی که تا به‬ ‫تئاتر در سراسر کشور به‬ ‫حال صحنه رفته کجا را گرفته‪ ،‬از متن تا چیزهای دیگر چه تاثیری گذاشته است؟‬ ‫هنرمندان خیلی خطرناک است‪ .‬فکر می کنم با این وضع اوضاع بشدت نابسامان و دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫زندگی خیلی سخت می شود و مسئوالن وزارت هم باید توجه کنند وگرنه کمیت‬ ‫تاثیر خانه تئاتر در رفع مشکالت هنرمندان چقدر است‬ ‫می گذرد که این تعطیلی‬ ‫دولت بیش از این لنگ می شود‪.‬‬ ‫در نهایت اما اگر بخواهیم هم مباحث را در نظر بگیریم باید به تاثیرات اصناف‬ ‫رسما اقتصاد زندگی‬ ‫مسئوالن‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیت های‬ ‫نیز اشاره کنیم صنف فعال تئاتر در این روزها خانه تئاتر است که از مدیریت تا‬ ‫هنرمندان و گروه های‬ ‫چندی پیش دو اطالعیه از سوی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫بخش روابط عمومی خانه تئاتر تالش کردند تا در عرصه رفع مشکالت معیشتی‬ ‫نمایشی و سالندارها را‬ ‫بدین‬ ‫اســامی درباره بیمه تامین اجتماعی و تعیین خسارت های ایام کرونایی‬ ‫و شــغلی هنرمندان کاری جلو ببرند اما خب واقعیت این اســت که تا زمانی‬ ‫طوریکه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫فلج‬ ‫شرح منتشر شد ‪ :‬بخشی از حمایت های غیرمستقیم مانند ایجاد تسهیالت برای‬ ‫اهرمی برای صنف وجود نداشته باشد صدایش به جایی نمی رسد‪ .‬توقع می رفت‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫ ها‬ ‫ش‬ ‫چال‬ ‫همه‬ ‫بیمه تامین اجتماعی هنرمندان توســط صندوق اعتباری هنر در حال پیگیری‬ ‫با نفوذی که شهرام گیل ابادی در عرصه های مختلف مثل شهرداری و ارتباط‬ ‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫اســت‪ .‬همچنین با هدف حمایت از موسسات و گروه های نمایشی که اماکنی را‬ ‫با مســئوالن مختلف دارد بتواند کاری جلو ببرد یا الاقل در عرصه ثبت شغلی‬ ‫مشاغل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫نمود‬ ‫از دســتگاه های اجرایی اجاره کرده اند‪ ،‬هیئت محترم وزیران در جلسه ‪99/۲/3‬‬ ‫هنرمندان تئاتر گامی بردارد که فعال اتفاقی در این زمینه نیافتاده است و فقط‬ ‫کشور‬ ‫مصوب کرده است که «کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداری های سراسر‬ ‫را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫گام های ابتدایی و تاییدهای دم دستی بوده است‪ .‬در پیگیری فعالیت های خانه‬ ‫مجازند نسبت به امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش‬ ‫است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫تئاتر‪ ،‬با شهرام گیل ابادی مدیر عامل خانه تئاتر نیز صحبت هایی در این عرصه‬ ‫خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا یا‬ ‫داشته است که در اینجا بخشی از انها را منتشر می کنیم‪ :‬متاسفانه زیرساخت‬ ‫تئاتر پیش از این نیز به‬ ‫افزایش دوره بهره برداری حسب شرایط و چهارچوب واگذاری اقدام کنند‪ ».‬پس از‬ ‫های مدنی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی برای هنرمندان در این کشــور یا وجود ندارد‬ ‫عنوان شغل محسوب‬ ‫بررسی و جمع اوری اطالعات نمایش ها در فاز اول مربوط به شهر تهران با استناد نمی شده و در زمره مشاغل یا بشــدت ضعیف است در این لحظات سخت حتی کارگران شریف روزمرد یا‬ ‫به پروانه های صادر شده از سوی شورای ارزشیابی و نظارت این اداره کل‪ ،‬فهرست نیست بنابراین انتظار بیمه ســاختمانی هم تا حدود زیادی تکلیفشان روشن است اما هنرمندان بالتکلیف‬ ‫‪ ۱۸۶‬اثر در بیش از ‪ ۱۰۶‬تاالر نمایشی و همچنین ‪ ۳۰‬برنامه سرگرمی های نمایشی‬ ‫هستند علتش هم روشن است این که ما شناخت درستی از هنر نداریم و اندیشه‬ ‫بیکاری و سایر مزایا و‬ ‫احصا شده است‪ .‬این اطالعات در قالب فایل ‪ pdf‬قابل دسترسی است‪.‬اطالعات‬ ‫هنری در کشور ما برعکس کشــورهای پیشرو دنیا مورد توجه نیست‪ .‬یکی از‬ ‫خسارات از سازمان بیمه‬ ‫تماشــاخانه های فعال در حال تجمیع و تطبیق با سوابق موجود در این اداره کل‬ ‫مشــکالت این است که هنوز مشــاغل هنری در کشور ما به رسمیت شناخته‬ ‫ تواند‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫است‪ .‬منظور از تماشاخانه های فعال‪ ،‬اماکنی هستند که در طول سال بیش از ‪۵‬‬ ‫نشدند و عدم به رسمیت شناخته شدن مشاغل هنری باعث شده خیلی مزایایی‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫اثر نمایشی در ان ها اجرای عمومی شده باشد‪.‬پس از تجمیع اطالعات مذکور و‬ ‫که یک شــهروند در کشور ما باید داشته باشد در اختیار هنرمندان قرار نگیرد‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫ های‬ ‫ش‬ ‫چال‬ ‫به‬ ‫خواهد‬ ‫ابالغ مبلغ حمایتی از سوی دولت‪ ،‬میزان حمایت ها و شیوه انجام ان اعالم‬ ‫مثل بیمه که هنوز خویش فرما است‪ ،‬حقوق ایام بیکاری که تکیفش مشخص‬ ‫شد‪ .‬در همین دوره مهلتی نیز برای جمع اوری اطالعات گروه های اسیب دیده‬ ‫زندگی هنرمندان تبدیل‬ ‫نیست یا بیمه از کار افتادگی و ضرر و زیانی که این روزها حادث شده و ما جزو‬ ‫کرونایی از سوی وزارت ارشاد تعیین شد که کسب و کارهای این عرصه توانستند‬ ‫شده است‬ ‫اولین صنوفی بودیم که سوم اسفند در بخشنامه ارشاد تمام گالری ها‪ ،‬سینماها‬ ‫اطالعاتشان را در این زمینه وارد کنند‪ .‬اتابک نادری در این دوره به عنوان مسئول‬ ‫و تئاترها تعطیل شدند اینها فضاهای فرهنگی بودند و بعد از ابالغ هیچوقت فکر‬ ‫مشــخص کردن گروه ها و هنرمندان خسارت دیده منصوب شد و هم اکنون نیز‬ ‫نکردند که حال ضرر و زیان را چه کسی جبران میکند‪ .‬ما در تئاتر حدود ‪ 75‬شغل مستقیم و وابسته‬ ‫لیست همه گروه های تهرانی و شهرستانی و سالن های خصوصی فعال مشخص شده است‪.‬‬ ‫داریم که این مشــاغل از سوم اسفند هم در نظر بگیریم و تا انتهای خرداد حدود ‪ 25‬هزار نفر بیکار‬ ‫پیگیری تخصیص اعتبارات گروه های خسارت دیده‬ ‫هســتند این شرایط در سایر فرایندهای فرهنگی نشان می دهد که ما فرهنگ را قربانی ندانم کاری‬ ‫به تازگی خبری مبنی بر توزیع تسهیالت به تفکیک رسته های به شدت اسیب دیده ناشی از کرونا از های خود میکنیم‪ .‬این موضوع در فصل کرونا و شیوع بیماری کرونا درست است که پیچیده شده اما‬ ‫ســوی دولت منتشر شد که شامل ‪ 40‬هزار میلیارد تومان است که بند دهم ان به پرداخت خسارت فی نفسه موجود بوده و از قبل پیچیده و سخت بوده اما متاسفانه هیچ دولتی به سمت این موضوع‬ ‫مراکز و مجتمع های فرهنگی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬هنری و اموزشگاهی می رسد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نرفته است‪ .‬بنابراین ما به محض این اتفاق‪ ،‬یادداشتی به وزیر ارشاد دادیم که به فکر این ضرر و زیان‬ ‫نیز مسئول توزیع بخشی از این خسارت ها خواهد بود که به عرصه های سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬کنسرت و هنرهای باشند وقتی پاسخی منطقی نگرفتیم به اقای رییس جمهور نامه دادیم و رونوشت به وزیر رفاه و اقای‬ ‫تجســمی می رسد‪ .‬بر اساس این شیوه نامه میزان تســهیالت اعطایی به هر یک از بخش های مطرح نهاوندیان شد‪ ،‬اما باز پاسخ درستی نگرفتیم البته نامه دو مرتبه به وزارت ارشاد رسیده و مجبور شدیم‬ ‫شده در جدولی مشخص شده و برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز میزان ‪ 9154‬میلیارد تومان دست به یک همگرایی جمعی بزنیم که این یک اعتراض مکتوب به امضای شش هزار نفر از خانواده‬ ‫خواهد بود‪ .‬در توزیع ‪ 9154‬میلیارد تومان تعیین شده ‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬وزارت اموزش تئاتر است و خانه سینما هم از این حرکت حمایت کرد و االن درحال حاضر ما منتظر پاسخ هستیم‬ ‫و پرورش ‪ ،‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با هم شریک هستند‪ .‬و البته وزیر ارشــاد نامه ای به رییس جمهور‪ ،‬معاون اول و مسئوالن دیگر زد اما این نامه نگاری ها‬ ‫قادر اشنا مدیرکل هنرهای نمایشی در این باره طی چند گفت وگو و پیگیری می گوید که در جلسات کفایت نمیکند‪ .‬ما خواسته مان به صورت روشن چند چیز است‪ ،‬نخست تعریف شغل‪ ،‬دوم تسریع‬ ‫مختلف پیگیر مطالبات هنرهای نمایشی و خسارت ها هستیم که امیدواریم به زودی این اتفاق بیافتد و در ثبت صنوف هنری در وزارت کار با تسهیالتی که وزارت ارشاد باید داشته باشد‪ ،‬سوم حقوق ایام‬ ‫بتوانیم طبق لیستی که برای سالن ها و هنرمندان و گروه های نمایشی خسارت دیده استانی و تهرانی از بیکاری در این موقعیت و چهارم هم ضرر و زیان تئاترهای مختلف با توجه به اقتصاد ضعیف تئاتر و‬ ‫نمایش های صحنه ای تا خیابانی مشخص کردیم‪ ،‬خسارت ها را پرداخت کنیم یعنی هر زمان که تکلیف پنجم پرداخت شش ماه حق بیمه و بیمه درمانی شان‪ .‬اگر این اتفاق شکل نگیرد مطمئنا ما حرکت‬ ‫ســهم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مشخص شود ما هم به سرعت تقسیم خسارت ها را در عرصه بعدی خواهیم داشت و باالخره اعتراض مدنی خود را طوری مطرح می کنیم که هنرمندان تئاتر به‬ ‫هنرهای نمایشی مشخص می کنیم‪.‬‬ ‫حق خود برسند‪ .‬بهرحال دولت باید یک زمانی فکر میکرد اما سلب مسئولیت کرد‪ ،‬االن زمان سختی‬ ‫راهکارهای رفع چالش های دیگر تئاتر‬ ‫است که بسیاری بچه های تئاتری برای معیشت خود هم دچار مشکل هستند‪ .‬با همه این پیگیری ها‬ ‫کرونا‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ گوید‪:‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تئاتر‬ ‫دکتر محمدرضا خاکی‪ ،‬اســتاد دانشگاه درباره وضعیت فعلی کرونایی‬ ‫هنوز و بعد از گذر چهار ماه و فعالیت های رســانه ای مشکالتی چون حقوق ایام بیکاری هنرمندان‬ ‫یک جاهایی برای تئاتر ما ســبب خیر هم شد‪ .‬منظورم این است که شرایط تئاتر ما خیلی هم خوب تئاتر‪ ،‬مشکالت معیشتی انها و رفع خسارت ها که البته قول هایشان برای پرداخت به زودی داده شده‪،‬‬ ‫نبود که البته بدتر شده باشد! یک زمانی خاطرم می اید به یک سالن خصوصی رفتم مدتی که روی مشخص نیست و مســئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره کار و امور اجتماعی برای بحث‬ ‫صندلی نشستم احساس کردم هیچ امنیتی ندارم و حتی یک کپسول ضدحریق هم در این سالن وجود بیمه بیکاری هنرمندان در این عرصه می بایست پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهشنبــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1240‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫اطالعیه شماره ‪ ۳‬اداره کل‬ ‫هنرهای نمایشی درباره تعطیلی‬ ‫تئاتر استان ها‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشــی ســومین گزارش خود را در‬ ‫رابطه با رصد و پیگیری شــرایط و مشکالت گروه های‬ ‫نمایشــی و تماشــاخانه های خصوصــی در وضعیــت‬ ‫همه گیــری بیماری کرونا ایــن بار با تمرکــز بر تئاتر‬ ‫استان ها منتشر کرد‪.‬‬ ‫متن گزارش شماره ‪ ۳‬این اداره کل پس از بررسی شرایط‬ ‫موجود تئاتر استان ها به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬به غیر از استان های لرستان‪ ،‬جنوب کرمان‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫مناطق ازاد اروند و قشــم مجموعا ‪ ۲۹‬اســتان کشــور‬ ‫اطالعات مربوط به گروه ها و نمایش های تعطیل شده را‬ ‫در سایت ایران تئاتر بارگذاری کرده اند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از مجموع ‪ ۴۶۶‬اثر نمایشــی در ‪ ۲۹‬استان کشور‪،‬‬ ‫طبق بررسی های اولیه ‪ ۱۷۳‬اثر نمایشی در حال اجرا و‬ ‫‪ ۲۵۵‬اثر در حال تولیــد یا در نوبت اجرا بوده اند که در‬ ‫این ایام از فعالیت بازمانده اند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هنرمندان کانون ســرگرمی های نمایشی‪ ،‬مجموعا‬ ‫‪ ۲۲۹‬نفر بودند که از فعالیت دائمی خود بازمانده اند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هنرمندان و نمایشــگران خیابانی طبق اعالم دفتر‬ ‫مربوطه (به غیر از اســتان قم)‪ ،‬مجموعا ‪ ۸۹۰‬نفر بودند‬ ‫که از فعالیت فصلی خود بازمانده اند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬طبق اطالعات اعالمی از ‪ ۷‬استان اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫قم و مازندران ‪ ۲۰‬تماشاخانه خصوصی با ظرفیت ‪۷۵۶‬‬ ‫صندلی در این ایام تعطیل شــده اند‪ .‬از دیگر اســتان ها‬ ‫متاسفانه اماری ارائه نشده است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬با توجه به اطالعات کامل ارائه شــده در پیوست این‬ ‫خبر‪ ،‬چنانچه گروه های نمایشــی مغایرتی در اطالعات‬ ‫منتشرشــده مشــاهده می کننــد‪ ،‬می توانند تــا تاریخ‬ ‫سه شــنبه ‪ ۲۰‬خرداد بــا مراجعه به کارشناســان تئاتر‬ ‫ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان خود نسبت‬ ‫به اصالح و تکمیل ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اســت در این خصوص دفتــر هماهنگی تئاتر‬ ‫استان های اداره کل هنرهای نمایشی اماده راهنمایی و‬ ‫پاسخگویی به همکاران محترم خواهد بود‪».‬‬ ‫پخش مجموعه نمایش کوتاه‬ ‫«طرحی نو» از رادیو نمایش‬ ‫از روز شــنبه ‪ 17‬خرداد‪ ،‬پخش مجموعه نمایش کوتاه‬ ‫پنج قسمتی «طرحی نو» با موضوعی اجتماعی در رادیو‬ ‫نمایش اغاز می شود‪.‬‬ ‫مجموعه رادیویی نمایش کوتاه پنج قسمتی «طرحی نو»‬ ‫را مجید حیدری نوشــته و در خالصه داستان ان امده‬ ‫اســت ‪ :‬فرید و شادی زوج جوانی هستند که تحت تاثیر‬ ‫یک برنامه رادیویی‪ ،‬تصمیمات جدیدی برای زندگی شان‬ ‫می گیرند‪ ،‬این نمایش ایده هایی نو برای ســبک زندگی‬ ‫زوج ها ارائه می دهد‪.‬‬ ‫«طرحی نو» به تهیه کنندگی فرشــاد اذرنیا‪ ،‬کارگردانی‬ ‫داریوش شــهبازی و با بازی ایوب اقاخانی و شیما جان‬ ‫قربان به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این مجموعــه رادیویی به گویندگــی معصومه نورزاد‪،‬‬ ‫صدابــرداری محمدرضا محتشــمی و افکتوری نرگس‬ ‫موسی پور از روز شنبه ‪ 17‬خرداد ماه ساعت ‪ 6‬دقیقه از‬ ‫رادیو نمایش پخش می شــود و تکرار ان ساعت ‪16:45‬‬ ‫دقیقه است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دربارهتازه ترینانیمیشنسه بعدیسینمایایران‬ ‫سهشنبــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1240‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫«دزد رویاها» ‪ 1400‬می اید‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫کیومرث پوراحمد‪:‬‬ ‫با دزدی فرهنگی همراه نشوید‬ ‫کیومرث پوراحمد که چند روزی است فیلم تازه اش «تیغ و ترمه» را‬ ‫اکران انالین کرده‪ ،‬از مردم خواست فیلم را از طریق سایت های رسمی‬ ‫ببینند و به حرمت سینما و فرهنگ با دزدی فرهنگی در سایت های‬ ‫غیررسمی همراه نشوند‪ .‬در پی اکران غیرقانونی فیلم «تیغ و ترمه» در‬ ‫برخی از سایت ها‪ ،‬کیومرث پوراحمد ـ نویسنده و کارگردان این فیلم‬ ‫ـ در پیام کوتاهی از مردم خواست این فیلم و همه فیلم های دیگری‬ ‫را که به صورت انالین اکران شــده اند‪ ،‬از طریق سایت های رسمی‬ ‫ببینند‪ .‬او در این پیام کوتاه می گوید‪« :‬دوستان سالم‪ .‬اخرین فیلم من‬ ‫«تیغ و ترمه» همین چند روز پیش اکران انالین شده و به سرعت‬ ‫دزدی و در کانال های خارجی ارایه شده است‪ .‬می توانید این فیلم را‬ ‫از طریق دو ســایت رسمی که در تبلیغات مان هم اعالم شده با ‪15‬‬ ‫هراز تومان بخرید و ببینید‪ .‬متاسفانه این سایت های غیرقانونی برای‬ ‫حاصل رنج گروه بزرگ سازنده فیلم اهمیت قائل نیستند و دزدی‬ ‫فرهنگی می کنند و فیلم را غیرقانونی و به نصف قیمت می فروشند‪.‬‬ ‫از شما می خواهم به حرمت سینما و فرهنگ با این دزدی فرهنگی‬ ‫همراه نشــوید و نه فقط «تیغ و ترمه» بلکه همه فیلم هایی را که‬ ‫اکران انالین دارند‪ ،‬از طریق سایت های رسمی نمایش فیلم ها ببینید‬ ‫و نه سایت های غیر رسمی‪« ».‬تیغ و ترمه» روایت گر زندگی دختری‬ ‫با بازی دیبا زاهدی اســت که پدرش را در کودکی از دست داده و‬ ‫مادرش هم او را رها کرده و پس از سال ها با فاش شدن خیانت هایی‬ ‫در زندگی اش روبه رو می شود‪.‬‬ ‫تخفیف ‪ ۶۰‬درصدی بلیت سینما‬ ‫در کره جنوبی‬ ‫شورای فیلم کره جنوبی برای بازگرداندن مردم به سالن های سینما‪،‬‬ ‫میلیون ها کوپن تخفیف ‪ ۶۰‬درصدی برای خرید بلیت ســینما در‬ ‫اختیــار مخاطبان قرار داد‪ .‬این کوپن ها شــامل یارانه ‪ ۴.۸۹‬دالری‬ ‫برای خرید بلیت سینما از مجموعه سینماهای مهم و فعال در سراسر‬ ‫کره جنوبی اســت و با توجه به این که بهای بلیت ســینما در این‬ ‫کشور هم اکنون ‪ ۸.۱۵‬دالر است‪ ،‬مخاطبان با استفاده از این کوپن ها‬ ‫می توانند با تخفیف‪ ۶۰‬درصدی به تماشای فیلم بنشینند‪ .‬این طرح‬ ‫از دوشنبه (اول ژوئن) اغاز می شود و تا سه هفته ادامه خواهد داشت‬ ‫و در مجموع‪ ۱.۳‬میلیون کوپن تخفیف در اختیار سینمادوستان قرار‬ ‫می دهد و هر فرد می تواند در هفته دو بار از این تخفیف استفاده کند‪،‬‬ ‫هر چند برخی سینماهای مستقل اعالم کرده اند هر فرد می تواند‬ ‫در یک هفته چهار بار از این تخفیف استفاده کند‪ .‬سینماهای کره‬ ‫جنوبی نیز چون سایر کشورهای اسیایی با اغاز شیوع ویروس کرونا‬ ‫تعطیل شــد و شمار مخاطبان سینمای این کشــور از اوایل سال‬ ‫جدید میالدی رو به کاهش گذاشت‪ .‬حاال سینماهای کره جنوبی‬ ‫که پنجمین بازار بزرگ سینمایی جهان است تحت تدابیر بهداشتی‬ ‫وفاصله گذاری اجتماعی فعالیت خود را از سر گرفته اما هنوز شمار‬ ‫مخاطبان به شرایط مطلوب نرسیده است‪ .‬در حالی که بسیاری از‬ ‫مردم کره جنوبی نسبت به رفتن به سینما در مقطع زمانی کنونی‬ ‫تردید دارند‪ ،‬بخش عمده ای از توزیع کنندگان فیلم در این کشور نیز‬ ‫خطر نکرده اند و فیلم های مهم خود را در چرخه اکران قرار نداده اند‪.‬‬ ‫توزیع کنندگان اثار سینمایی در کره جنوبی اواسط تابستان را برای‬ ‫بازگشت به شــرایط عادی سینما و اکران فیلم های مهم داخلی و‬ ‫خارجی در نظر دارند‪.‬‬ ‫روانبخــش صادقی تهیه کننده و کارگردان انیمیشــن ســینمایی «دزد رویاها» ضمن تشــریح‬ ‫جزییاتی از فرایند تولید این پروژه‪ ،‬از برنامه ریزی برای رونمایی از ان در تابســتان سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبر داد‪ .‬روانبخش صادقی کارگردان انیمیشن ضمن تشریح جزئیاتی از تازه ترین پروژه انیمیشن‬ ‫ســینمایی خود گفت‪ :‬در حال حاضر تولید انیمیشن سینمایی «دزد رویاها» که فیلمنامه ان را‬ ‫حمیدرضا حافظی نوشته اســت را در دستور کار دارم‪ .‬فیلمنامه این انیمیشن سینمایی پس از‬ ‫چند بار بازنویســی اماده و حدود ‪ ۲‬سال پیش در شورای کودک بنیاد سینمایی فارابی تصویب‬ ‫شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬داستان این فیلم هم عمومی و هم جهان شمول است و ترکیبی از ‪ ۲‬داستان‬ ‫فولکلور و بومی ایرانی و غربی اســت که از ترکیب ان ها به یک قصه و افســانه جدید و مدرن‬ ‫رسیده ایم‪ ،‬البته قصه این انیمیشن در زمان حال رخ می دهد‪.‬‬ ‫بررسی عناصر جذابیت یک انیمیشن سینمایی‬ ‫ین هنرمند با اشاره به اینکه انیمیشن «دزد دریاها» به صورت سه بعدی ساخته می شود تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مدت ها بررســی کردیم تا بدانیم فاکتورهایی که باعث می شود که یک انیمیشن تبدیل به‬ ‫یک اثر خوب‪ ،‬جذاب و پرمخاطب شــود‪ ،‬چیســت‪ .‬برای من در این کار به عنوان تهیه کننده و‬ ‫کارگردان مهمترین نکته این است که فیلم در جذب مخاطب که شامل کودک و نوجوان و البته‬ ‫بزرگسال نیز می شود موفق عمل کند‪ ،‬تا بتواند درامدزایی بهتری نیز داشته باشد و بر اساس ان‬ ‫بتوانیم برای دیگر اثار انیمیشــن نیز سرمایه گذاری کرده و ان ها را نیز به مرحله تولید برسانیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولید انیمیشــن ســینمایی تجاری در ایران بســیار سخت اســت‪ ،‬چرا که زمان‬ ‫زیادی برای تولید یک انیمیشــن صرف می شود‪ ،‬البته این مساله در هالیوود و دیگر شرکت های‬ ‫فیلمسازی درجه یک جهان نیز وجود دارد و برای ساخت هر انیمیشن سینمایی نزدیک به سه‬ ‫سال زمان صرف می کنند‪.‬‬ ‫همین زمان در ایران گاهی بیشتر هم طول می کشد و با تورم هایی که رخ می دهد هزینه چندین‬ ‫برابر بیشتر می شود‪.‬عضو هیات مدیره خانه سینما بیان کرد‪ :‬فکر می کنم در ایران پروژه فرهنگی‬ ‫و هنری که در بحث تجاری نیز موفق عمل کند باید سریع و زودبازده باشد یعنی اثر طی چند‬ ‫ماه تولید و برای نمایش اماده شــود تا کمترین میزان تورم و افزایش قیمت ها را شامل بشود و‬ ‫این در تولیدات سینمایی انیمیشــن با کیفیت مناسب اجتناب ناپذیر است‪ .‬پس انیمیشن هایی‬ ‫کــه پروســه طوالنی تولید دارند و هزینه هــای باالیی نیز در بر دارند در نظــام اقتصادی ایران‬ ‫چندان درامدزا نخواهند بود و این مساله کار را برای ما سخت می کند‪ .‬از زمانی که بودجه یک‬ ‫انیمیشــن را براورد می کنیم تا زمان اوج تولید ان شــرایط به گونه ای می شود که هزینه تولید‬ ‫از انچه که براورد شــده بود خیلی بیشتر می شود و بی شــک این افزایش هزینه به کار صدمه‬ ‫می زند و معتقدم همچنان تولیدات انیمیشن های سینمایی با کیفیت جهانی‪ ،‬حمایت های دولتی‬ ‫در شــکل های مختلف را الزم داردوی توضیح داد‪ :‬از زمانی که بودجه یک انیمیشــن را براورد‬ ‫می کنیم تا زمان اوج تولید ان شرایط به گونه ای می شود که هزینه تولید از انچه که براورد شده‬ ‫بود خیلی بیشتر می شود و بی شک این افزایش هزینه به کار صدمه می زند و معتقدم همچنان‬ ‫تولیدات انیمیشــن های ســینمایی با کیفیت جهانی‪ ،‬حمایت های دولتی در شکل های مختلف‬ ‫را الزم دارد‪ .‬ناگفته نماند در صورتیکه انیمیشــن های ســینمایی ما با کیفیت موردقبول جهانی‬ ‫تولید شــود قطعاً در فروش‪ ،‬نمایش و جذب مخاطبان جهانی نیز با توجه به ساختار و قصه های‬ ‫نهایی را انجام بدهیم که متاسفانه این بازار به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شد و از طرفی‬ ‫جشــنواره ها و بازار فیلم های اروپایی هم تاکنون برگزار نشده اند‪ .‬صادقی گفت‪ :‬در حال حاضر و‬ ‫با توجه به شرایط فعلی تصمیم گرفته ایم که تولید را با تالش بیشتر و با پشتوانه عوامل متعدد‬ ‫داخل ادامه دهیم تا بعد از باز شــدن فضا و تغییر شــرایط مشارکت کشورهای دیگر را در تولید‬ ‫این فیلم داشته باشیم‪ .‬بی شک کیفیت فیلم نسبت به اثار تولیدشده در جهان به گونه ای است‬ ‫که در حین یا پس از تولید نیز در جذب مشــارکت یا سرمایه موفق خواهد بود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫کارگردانی و تهیه کنندگی این انیمیشــن را من برعهده دارم و مرکز گســترش سینمای تجربی‬ ‫در این انیمیشــن ‪ ۳۰‬درصد مشــارکت دارد‪ ،‬که در همین جا از نظر مثبت و حمایت های مرکز‬ ‫چه در دوره مدیریت پیشــین و چه در مدیریت حال حاضر بسیار سپاسگزارم که با درک اینکه‬ ‫تولیدات انیمیشن سینمایی و همچنین حمایت از ان ها حوصله زیادی می خواهد و معموالً بیش‬ ‫از دوران مدیریت مدیران فرهنگی و هنری در کشــور به طول می انجامد‪ ،‬وارد این حوزه شده و‬ ‫حمایت می کنند و این نشان از شعور مدیریتی باال و درایت مناسب است‪ .‬صادقی در پایان گفت‪:‬‬ ‫این انیمیشن ســینمایی به صورت سه بعدی ساخته می شود و بخش کمی از ان نیز به صورت‬ ‫‪ ۲‬بعــدی خواهد بود‪ .‬پیش تولید «دزد رویاها» به پایان رســیده و بخش هایی از تولید و تیزر و‬ ‫نمونه هایی از این فیلم نیز اماده شده است و در حال حاضر یک سری از سکانس های اصلی نیز‬ ‫در حال ســاخت است و قرار است تا تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬فیلم را به پایان برسانیم‪ .‬بزودی از اولین‬ ‫تریلر انیمیشن سینمایی «دزد رویاها» رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ش خانگی؛ ژانر جنایی ایرانی‬ ‫«هجوم» مکری در نمای ‬ ‫همدردی اکادمی اسکار با جامعه‬ ‫سیاه پوستان امریکا‬ ‫در پی قتل «جورج فلوید» شهروند امریکایی و سیاه پوست به‬ ‫دست پلیس این کشــور که با اعتراضات سراسری همراه شده‪،‬‬ ‫اکادمی اسکار نیز به این موضوع واکنش نشان داد‪ .‬در پیامی که‬ ‫از سوی اکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار در شبکه های‬ ‫اجتماعی منتشــر شده‪ ،‬امده اســت‪« :‬مرگ جورج فلوید برای‬ ‫هیچ فردی قابل پذیرش نیست‪ .‬ما با همبستگی در کنار اعضای‬ ‫سیاه پوســت اکادمی‪ ،‬همکاران‪ ،‬داستان سرایان‪ ،‬هنرمندان و‬ ‫همه مردم ســیاه پوست در سراسر کشــور ایستاده ایم‪ ،‬چرا که‬ ‫می دانیم جان سیاه پوستان اهمیت دارد‪ .‬اکادمی علوم و هنرهای‬ ‫سینمایی اســکار نیز برای رسیدن به عدالت با دیگران همصدا‬ ‫می شــود‪ .‬ما باید نور روشن تری روی مساله نژادپرستی بتابانیم‬ ‫ونقش خود را برای گذر از این مقطع ایفا کنیم»‪ .‬مرگ «جورج‬ ‫فلوید» شــهروند سیاه پوســت و بی دفاع توسط پلیس امریکا‪،‬‬ ‫موجی از اعتراضات سراسری را در امریکا و برخی دیگر کشورها‬ ‫ایجاد کرده اســت‪ .‬اکادمی اسکار نیز در چند سال گذشته به‬ ‫نادیده گرفتن حقوق هنرمندان سیاه پوست و دیگر اقلیت های‬ ‫نژادی در جمع نامزدها و برندگان جوایز سینمایی اسکار متهم‬ ‫شــده است و تالش کرده با وضع قوانین جدید و افزایش شمار‬ ‫اعضای سیاه پوست از این اعتراضات بکاهد‪.‬‬ ‫انیمیشــن موفق خواهند بــود و درامدزایی و ارزاوری انها قابل مقایســه با هیچیک از تولیدات‬ ‫فرهنگی و هنری مان نخواهد بود‪.‬‬ ‫مذاکره برای عرضه در بازارهای بین المللی‬ ‫صادقی گفت‪ :‬ما سعی کرده ایم در این پروژه تمام فاکتورهای موردنیاز را بررسی کرده تا بدانیم‬ ‫چه فاکتورهایی در انیمیشــن های خارجی باعث فروش خوب می شــود و چه فاکتورهایی مانع‬ ‫جذب مخاطب عام شده است‪ .‬این فاکتورها از قصه و روایت و طراحی و رنگ امیزی تا موسیقی‪،‬‬ ‫دکوپاژ‪ ،‬شــکل و نوع کاراکترها و بسیاری از عوامل را شــامل می شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫برای بخش تجاری بین المللی فیلم تالش های بسیاری کردیم و با شرکت های مختلف بین المللی‬ ‫صحبت کردیم که چه از داســتان و چه پیش تولید پروژه خوششان امده اما متاسفانه به نتیجه‬ ‫رساندن یک کار در بخش بین الملل با یک مشارکت خارجی بسیار سخت است‪ ،‬در این زمینه با‬ ‫یک شرکت ایتالیایی صحبت کردیم که متاسفانه تحریم ها شروع شد و نتوانستیم در این زمینه‬ ‫پیش برویم‪ .‬این کارگردان انیمیشــن بیان کرد‪ :‬با توجه به افزایش تحریم ها علیه ایران‪ ،‬رویکرد‬ ‫خود را برای جذب ســرمایه و مشــارکت خارجی به سمت شــرق و از جمله چین و کشورهای‬ ‫اسیای شرقی تغییر داده ایم‪ .‬در بازار فیلم سنگاپور در سال گذشته «دزد رویاها» را ارائه کردیم‬ ‫و بــا چند کمپانی خارجی صحبت های مثبتی کردیم و قرار شــد که ان هــا برای همکاری در‬ ‫تولید این پروژه به ما اطالع دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته صحبت هایی با یک شــرکت چینی برای‬ ‫تولید این انیمیشــن داشــته ایم که قرار بود فروردین ماه امسال در بازار فیلم چین صحبت های‬ ‫هجوم فیلم شــهرام مکری اخیرا و پس حواشــی بســیاری که در زمان اکرانش داشت‪ ،‬مجوز‬ ‫نمایش خانگی پیدا کرده اســت‪ .‬فیلمی در ژانر جنایی که ساختی متفاوت از دیگر ساخته های‬ ‫کارگردانان ایرانی دارد‪« .‬هجوم» اخرین ســاخته شهرام مکری است‪ ،‬فیلمی که اجازه حضور‬ ‫در جشــنواره فجر را پیدا نکرد و در زمان اکرانش در هنر و تجربه اســتقبال خوبی از ان شد‪.‬‬ ‫«هجوم» سومین فیلم بلند شهرام مکری است‪ .‬داستان فیلم هجوم درباره یک قتل است که در‬ ‫ورزشــگاه اتفاق افتاده است‪ .‬چند مامور پلیس در حال بررسی این پرونده هستند و با ورود به‬ ‫این ورزشــگاه سرنخ هایی از این قتل به دست می اورند‪ .‬ان ها مظنون به قتل را هم همراه خود‬ ‫ی است که خط سیر وقوع قتل را پیدا کنند اما برای شان کار پیچیده ای خواهد بود‪.‬‬ ‫دارند و کاف ‬ ‫دوستان مقتول نمی خواهند با پلیس همکاری کنند‪.‬‬ ‫مکری کارگردانی کاربلد‬ ‫فیلم بین ها شــهرام مکری را به عنوان کارگردانی می شناسند که حرف های جدیدی برای گفتن‬ ‫دارد‪« .‬ماهی و گربه» دیگر فیلم مکری در زمان اکرانش استقبال خوبی را داشت‪ .‬این فیلم موفق‬ ‫شد جایزه ویژه بخش افق های جشنواره فیلم ونیز را در سال ‪ ۲۰۱۳‬به دلیل «محتوای خالقانه» از‬ ‫ان خود کند‪ .‬تمام فیلم ماهی و گربه در یک سکانس پالن اتفاق می افتد‪ .‬شهرام مکری و محمود‬ ‫ِ‬ ‫کالری همراه با گروه بازیگران فیلم یک ماه تمرین کردند تا بتوانند این تک شات طوالنی را ضبط‬ ‫کنند‪ .‬شهرام مکری کارگردان این فیلم در صفحه اینستاگرامی خود در مورد مجوز نمایش هجوم در‬ ‫نمایش خانگی نوشت‪« :‬خب به نظر می اد که هجوم بعد از سه سال باالخره پروانه نمایش خانگی‬ ‫گرفت‪ .‬ترجیح می دم درباره حواشی اکران اون چیزی ننویسم تا دوباره از این خاکستر شعله ای بلند‬ ‫نشه‪ .‬امیدوارم فیلم را ببینید و حاال که نسخه فانونی اون منتشر شده همین رو دانلود و تماشا کنید‪».‬‬ ‫برای خواب زده ها توضیحی نیست‬ ‫جشــنواره سی وپنجم فیلم فجر‪ ،‬جشنواره ای پرحاشــیه در حذف فیلم ها بود‪ .‬در ان زمان فیلم‬ ‫«کاناپه» به دلیل استفاده نامتعارف کاله گیس برای بازیگران زن توقیف شد‪« .‬لرد» باوجود پذیرش‬ ‫اعمال ممیزی از سوی کارگردان پذیرفته نشد و عدم ورود «هجوم» نیز سلیقه هیات انتخاب بیان‬ ‫شد‪ .‬پس از یک سال و نیم که از ساخت این فیلم گذشت سرانجام با صادر شدن پروانه نمایش‪،‬‬ ‫اکران ان در ‪ ۱۰‬ســینمای گروه «هنر و تجربه» از نیمه ابان ‪ ۹۶‬اغاز شد‪ .‬زمانی که این فیلم در‬ ‫بخش پانورامای شــصت و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم برلین به نمایش در امد حواشی‬ ‫بســیاری برای ان ساخته شد تا ان جا که روابط عمومی گروه «هنر و تجربه» نسبت به حواشی‬ ‫و واکنش ها به نامزدی فیلم «هجوم» در حاشــیه ی جشنواره ی برلین واکنش نشان داد‪ .‬در متن‬ ‫روبط عمومی هنروتجربه امده بود‪« :‬ماجرای «کاندیداتوری» فیلم «هجوم» ساخته شهرام مکری‬ ‫برای دریافت جایزه «تدی» در جشنواره برلین از ان معرکه های مضحکی است که هر از چندگاه‬ ‫مقداری وقت و انرژی از جامعه می گیرد و فقط کاربرد سیاســی دارد‪ .‬بعد هم به بایگانی ذهن ها‬ ‫و تاریخ ســپرده می شــود‪ .‬با این حال‪ ،‬از ان جا که موضوع این جنجال تازگی دارد‪ ،‬الزم می داند‬ ‫توضیحاتی برای روشــنگری ان دسته از سینمادوســتانی که در این زمینه ابهام دارند به عرض‬ ‫برساند؛ برای کسانی که خود را به خواب زده اند توضیحی نداریم‪».‬‬ ‫هجوم ترسناک و متفاوت‬ ‫هجوم اثری جنایی با داستانی پیچیده است که در ادامه تجربه های فرمی مکری در زمینه برداشت‬ ‫بلند ساخته شده است‪ .‬هجوم فیلمی جنایی و رازالود با هنرنمایی عبد ابست‪ ،‬بابک کریمی‪ ،‬االهه‬ ‫بخشی‪ ،‬لوون هفتوان‪ ،‬بهزاد دورانی‪ ،‬پدرام شریفی‪ ،‬سجاد تابش‪ ،‬محمد ساربان‪ ،‬محمد برهمنی و‬ ‫ایمان صیاد برهانی و نویسندگی شهرام مکری و نسیم احمدپور و کارگردانی شهرام مکری و تهیه‬ ‫کنندگی سپهر سیفی است‪ .‬با این که زمان بسیار کمی از نمایش این فیلم در نمایش خانگی گذشته‬ ‫است اما مورد استقبال بسیاری از سمت تماشاگران قرار گرفته است‪ .‬کاربری به نام هاشم نوشته‬ ‫است‪« :‬واقعا فیلم خیلی زیبایی بود یک بار کم است برای دیدن این فیلم» امیرادروان نیز نوشته‪:‬‬ ‫«یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران ‪ .‬تکان دهنده و تماشایی‪ ».‬فاطمه همچنین گفته‪:‬‬ ‫«فیلمش عالی چون یکم ترسناکه»‬ ‫علی غفاری کارگردان سریال بچه مهندس‪:‬‬ ‫هرگز نخواستیم بگوییم هرکس از ایران برود‬ ‫خیانت کرده!‬ ‫علی غفاری درباره انتقاداتی که نسبت به دسته بندی جامعه به خودی و غیرخودی در‬ ‫سریال بچه مهندس می گوید‪ :‬از روز اول به دنبال این بودیم که به جوان ها این انگیزه‬ ‫را بدهیم که بایستند و کشور خودشان را اباد کنند‪ .‬نه اینکه اگر بروند خیانت کردند‪،‬‬ ‫اصال اینطور نیست‪ .‬در واقع خواســتیم بگوییم چراغی که به خانه رواست به مسجد‬ ‫حرام است‪ .‬اصال نه بحث جناح داریم و نه دسته بندی‪ .‬تنها چند قسمت از فصل سوم‬ ‫مجموعه «بچه مهندس» باقی مانده است‪ .‬این مجموعه که با استقبال خوبی از سوی‬ ‫مخاطبان همراه شــده‪ ،‬پس از مدت ها توانسته باکس ســریال شبکه دو را به دوران‬ ‫اوج خود برگرداند‪ .‬مجموعه «بچه مهندس» به روایت زندگی جواد جوادی از کودکی‬ ‫پرداخته و اکنون به دورانی از زندگی او می پردازد که به یک چهره علمی تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬به بهانه پخش این مجموعه با علی غفاری که کارگردانی سه فصل این سریال را‬ ‫برعهده داشته‪ ،‬به گفتگو پرداختیم‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه تجربه تلویزیون در ساخت سریال های دنباله دار زیاد نیست‪ ،‬تا چه‬ ‫اندازه در ساخت سه فصل از مجموعه «بچه مهندس» با چالش مواجه بودید؟ چقدر‬ ‫تیغ ممیزی به این سریال اثر کرد؟‬ ‫ما از ابتدا تصمیم داشتیم داستانی را تعریف کنیم که از کودکی یک شخصیت شروع و تا جوانی او‬ ‫ادامه پیدا کند‪ .‬ولی اصال قرار ما این نبود که این مجموعه در سه فصل ساخته شود‪« .‬بچه مهندس»‬ ‫در ابتدا قرار بود یک سریال ‪ ۴۵‬قسمتی باشد‪ .‬به این ترتیب ما کار را از بخش کودکی شروع کردیم‬ ‫و وقتی کار اماده نمایش شد؛ دیدیم که خودش می تواند یک فصل باشد‪ .‬البته ان زمان اقای سجاد‬ ‫ابوالحسنی کار را نوشته بودند و بخش کودکی متعلق به ایشان بود ولی همان زمان هم تا پایان فصل‬ ‫نوجوانی طراحی شــده بود‪ .‬بنابراین در واقع شرایط به گونه ای شد که ما کار را تبدیل به سه فصل‬ ‫کودکی‪ ،‬نوجوانی و جوانی کردیم و باتوجه به کشــش داستان فکر می کنم اتفاق بدی نبود‪ .‬اکنون‬ ‫که نتیجه کار را می بینم فکر می کنم مردم هم دوســت دارند که یک کار را به صورت فصل‪-‬فصل‬ ‫و اپیزودیک دنبال کنند‪ .‬یعنی تجربه به من می گوید که وقتی مردم شــخصیت ها را می شناسند و‬ ‫از عقبه انها اطالع دارند‪ ،‬خیلی ســریع تر با ان ارتباط برقرار می کنند‪ .‬چون می دانند که سبقه این‬ ‫ادم ها در داســتان به چه صورت اســت‪ .‬منتها این در صورتی می تواند درست اتفاق بیفتد که شما‬ ‫قصه‪ ،‬موضوع و ایده های خوبی داشته باشید که قابلیت نمایشی شدن را داشته باشد‪ .‬اگر قصه شما‬ ‫از چنین قابلیت هایی برخوردار نباشد قطعا سریال شکست می خورد‪ .‬شکرخدا تا اینجای کار مردم از‬ ‫کار رضایت دارند و قصه را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫روند داستان از ابتدا به همین صورت بود و قرار بود که جواد جوادی به سمت چهره‬ ‫امنیتی شدن برود؟‬ ‫اولین بار از این داستان یک طرح ‪ ۱۰۰‬صفحه ای خواندم که اقای ابوالحسنی نوشته بود‪ .‬چهارچوب‬ ‫داستان در ان طرح به همین صورت بود‪ .‬به نوعی قرار بود که جواد جوادی به یک شخصیت برجسته‬ ‫علمی تبدیل شود و اینقدر زمین بخورد و بلند شود که به یک بلوغی برسد و بتواند روی پای خودش‬ ‫بایستد‪ .‬جوادی در طول این داستان خیلی مصیبت کشید و سختی های زیادی را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫حتی خیلی از انتقادها هم این بود که چرا این پسر اینقدر باید عذاب بکشد‪ .‬همه این موارد در طرح‬ ‫اولیه بود‪ .‬یعنی او اینقدر باید شکست می خورد تا باالخره پیروز شود‪ .‬این یک پیام کلی بود اما اینکه‬ ‫دقیقا به سراغ کوادکوپتر برود‪ ،‬در ان طرح وجود نداشت‪ .‬در واقع در ان طرح اصال موضوعی وجود‬ ‫نداشت که حاال جواد می خواهد چه کاره شود‪ .‬در همین حد بود که جواد به دانشگاه می رود و قرار‬ ‫است ادم موفقی شود‪ .‬به نوعی تمام پتانسیل داستان در ان زمان به سرنوشت مومو و رفتن و نرفتن‬ ‫گره خورده بود که البته این را هم در داستان اصلی حفظ کردیم‪.‬‬ ‫داستان فصل سوم «بچه مهندس» نسبت به دو فصل گذشته خود دچار تغییراتی‬ ‫شده و به زعم بسیاری به سمت امنیتی شدن رفته است‪ .‬ایا رفتن به این سمت‪ ،‬بنا‬ ‫به سفارشاتی از بیرون شکل گرفته است؟‬ ‫واقعیت را بخواهید سازمان هیچ سفارشی در مورد داستان این کار نداشته است‪ .‬سازمان با همان خط‬ ‫اصلی کار موافق بود که در واقع جواد جوادی تبدیل به یک شخصیت برجسته علمی شود‪ .‬منتها ما‬ ‫نیاز به یک چالش هایی در داستان داشتیم‪ .‬همچنین باید موقعیت هایی را در قصه طراحی می کردیم‬ ‫که باالخره کاری که انجام می دهد در بســتر پرتعلیق داســتان رخ بدهد‪ .‬خیلی هم بخش امنیتی‬ ‫ســریال در قصه پررنگ نیست‪ .‬ما یک اســتارت امنیتی داشتیم که جواد برای امتحان کوادکوپتر‬ ‫خــودش به منطقه ای می رود که ظاهرا پرواز ممنوع اســت‪ .‬بعد از این ما دیگر کاری به موضوعات‬ ‫امنیتی نداشتیم ولی در طول داستان یک تهدیدی را حفظ کردیم و حس می کنیم که با این تهدید‬ ‫در فینال کار داریم‪ .‬باالخره یک کاشــت هایی در جاهایی از داستان می گذاریم که یک جا برداشت‬ ‫کنیم‪ .‬شما اگر درصد بگذارید‪ ،‬بخش امنیتی این داستان واقعا در کلیت کار کمتر از ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫بیشتر داستان حول روابط دانشجوها و مشکالتشان و تالش ها و شکست هایشان می گذرد‪.‬‬ ‫با این تفاسیر فکر می کنید چرا تا این اندازه اطالق امنیتی به سریال «بچه مهندس»‬ ‫شده است؟‬ ‫به این خاطر که شاید انتظار این قصه را نداشتند‪ .‬چون لحن بچه مهندس در فاز ‪ ۱‬و ‪ ۲‬لحن کامال‬ ‫مشــخصی بود‪ .‬شاید یک دفعه تماشاگر غافلگیر شــد چراکه ما به فضای دیگری رفتیم که کامال‬ ‫متفاوت از فضاهای قبلی است که بر مبنای اقتضای داستان انجام گرفت‪ .‬وقتی داستان شما درباره‬ ‫کودکی است‪ ،‬نمی توانید ان را با ادمی که در سن ‪ ۲۵‬سالگی است مقایسه کنید‪ .‬اگر دقت کنید در‬ ‫فاز یک بچه مهندس که فاز کودکی بود‪ ،‬شاید ‪ ۹۰‬درصد داستان در خود لوکیشن پرورشگاه اتفاق‬ ‫می افتاد‪ .‬یعنی دنیای کودکانه ای که درون این پرورشگاه در حال تصویر شدن بود‪ .‬در بخش نوجوانی‬ ‫مقداری از این فضا خارج شــد و به تراشکاری رفت و مشکالتی برایش به وجود امد و مقداری وارد‬ ‫جامعه شد ولی بخش سوم قطعا این ماجرا جدی تر می شود که اصال جنس ان فرق می کند‪ .‬شاید‬ ‫تصــور ایــن بود که ما باید با همان لحن جلو می رفتیم که البته در بخش های زیادی ما ان لحن را‬ ‫حفظ کردیم ولی طبیعتا کار جدی تر شــده و شرایط ان فرق می کند‪ .‬همه این موارد جنس کار را‬ ‫‪5‬‬ ‫سهشنبــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1240‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫اخبار‬ ‫تدارک شبکه های استانی تلویزیون‬ ‫در ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫تغییر می دهد‪.‬‬ ‫داســتان فصل سوم این مجموعه تا حد زیادی به دسته بندی خودی و غیرخودی‬ ‫می پردازد؛ به نوعی در داســتان ماندن در ایران ارزش بزرگی معرفی شده و رفتن‬ ‫حتی برای تحصیل خیانت به شمار می اید‪ .‬ایا این دسته بندی ایدئولوژیک از بیرون‬ ‫به سریال تزریق شده است؟‬ ‫اتفاقا اصال چنین دســته بندی در کار نشــده و اصال به این صورت نیســت‪ .‬ولــی این موضوع در‬ ‫شــخصیت های سریال نمود دارد‪ .‬به عنوان مثال شخصیت دکتر توفیقی به عنوان شخصیت مثبت‬ ‫داســتان چندین بار جواد را به خاطر اینکه قصد رفتن از ایــران را دارد‪ ،‬مورد حمله قرار می دهد‪.‬‬ ‫همچنین درباره پدر شــخصیت الهام که هم دانشگاهی جواد بوده و گفته می شود در خارج از ایران‬ ‫بوده‪ ،‬صحبت های مثبتی نشده و از او شخصیت منفی تصویر می شود‪ .‬عالوه بر این حتی پدر مومو‬ ‫که در ایران فرد موفقی بود‪ ،‬پس از اینکه در خارج شــرایط سختی را پشت سرگذاشته خیلی نادم‬ ‫به ایران برگشــته است‪ .‬در مقابل شخصیت دکتر توفیقی که در ایران مانده و اکنون به کار امنیتی‬ ‫مشغول است‪ ،‬شــخصیت مثبتی تصویر می شود‪ .‬ایا این تصویرسازی از شخصیت های داستان‪ ،‬دو‬ ‫قطبی موجود در جامعه را تشــدید نمی کند؟ هنوز چند قســمت از ســریال باقی مانده و از نظرم‬ ‫نتیجه گیری به این صورت قدری عجوالنه اســت‪ .‬همانطور که در ابتدای پخش چند قســمت اول‬ ‫سریال بخش هایی از مردم خراسان جنوبی دچار گلگی شدند که مثال چرا شخصیت قاسم سریال که‬ ‫یک فرد بیرجندی است تا این اندازه عصبی و پرخاشگر است‪ .‬اما رفته رفته که جلو رفتیم‪ ،‬خودشان‬ ‫شــخصیت را دوست داشــتند و چقدر با ما درباره ان گفتگو داشتند‪ .‬همین چند روز قبل با رادیو‬ ‫خراسان جنوبی صحبت می کردم که در مجموع کار را دوست داشتند‪ .‬در واقع به همین دلیل کمی‬ ‫دیر گفتگوها را انجام می دهم‪ .‬به این خاطر که قصه بسته شود و بتوانیم درباره ان حرف بزنیم‪ .‬مثال‬ ‫بعد از قسمت اول سریال دیدم که یک منتقد عزیزی شروع به نوشتن نقد کرد‪ .‬خوب و بد این نقد‬ ‫را کاری ندارم ولی مگر می شــود که شما بعد از پخش یک یا دو قسمت از یک سریال ‪ ۳۵‬قسمتی‬ ‫بتوانید درباره ان قضاوت کنید‪ .‬متاسفانه ما این مشکل را در همه زمینه ها داریم‪.‬‬ ‫با این تفاسیر ایا شما قبول ندارید که در این سریال هرکس خارج بوده شخصیت‬ ‫منفی و ناموفقی تصویر می شود و هر کس که در ایران مانده ادم خوب و موفق؟‬ ‫شخصا اینطور فکر نمی کنم‪ .‬اینطور نیست که ما بگوییم شخصیت های که به خارج رفتند منفی و‬ ‫سیاه هستند‪ .‬به عنوان مثال مادر و پدر شخصیت مومو در همین سری هم ادم بد و سیاهی نیستند‪.‬‬ ‫شخصیت مادر باتوجه به ســختی هایی که در خارج تحمل کرده از دنیا رفته و‬ ‫شخصیت پدر در خارج به هیچ موفقیتی نرسیده و حتی از او کاله برداری شده‬ ‫است؟‬ ‫یعنی هرکس به خارج رفته‪ ،‬ادم موفقی شده است؟ ما شاید یک از هزار را گرفته باشیم‪ .‬به طور کلی‬ ‫باید بگویم که ما در قصه اصال این بحث را نداریم که ادم هایی که در خارج اند چه هســتند‪ .‬ما در‬ ‫حال گفتن این حرف هستیم که در این کشور اگر فکر می کنید که می توانید بمانید و کمک کنید‪،‬‬ ‫به نظر من بهتر است که پای خاک خود بایستید‪ .‬حرف کلی ما این بوده و از روز اول به دنبال این‬ ‫بودیم که به جوان ها این انگیزه را بدهیم که بایســتند و کشور خودشان را اباد کنند‪ .‬نه اینکه اگر‬ ‫بروند خیانت کردند‪ ،‬اصال اینطور نیســت‪ .‬در واقع چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است‪.‬‬ ‫ما در قصه خود در حال گفتن این حرف هستیم که اگر شما یک توانایی و تخصصی دارید‪ ،‬به خدا‬ ‫اگر پای این کشور بگذارید‪ ،‬ایران اباد می شود‪ .‬اگر بتوانیم این انگیزه را بدهیم موفق شدیم‪ .‬اصال نه‬ ‫بحث جناح داریم و نه دســته بندی‪ .‬هیچکدام این موارد هدف ما نبوده است‪ .‬من دنبال این هستم‬ ‫که وقتی هر ایرانی این کار را دید‪ ،‬در پایان اخرین قسمت احساسی که به او دست می دهد‪ ،‬شکوه‬ ‫و جالل ایران باشد‪ .‬امیدوارم این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ایا بعد از بروز نارضایتی هایی که نسبت به تصویر کردن یک شخصیت بیرجندی‬ ‫در سریال به وجود امده بود؛ حساسیت سازمان برای پخش قسمت های مختلف‬ ‫سریال افزایش پیدا کرد؟ این اتفاق تا چه اندازه سبب افزایش حجم ممیزی ها شد؟‬ ‫صادقانه بگویم بله‪ .‬البته ضربه ای به داســتان وارد نشــد و ما دچار ممیزی نشدیم‪ .‬در واقع بعد از‬ ‫ان نارضایتی ها ما هرروز این حساســیت ها را می دیدیم و نگران ادامه کار هم شده بودیم ولی رفته‬ ‫رفته خود مسئولین سازمان متوجه شدند که هیچ قصد و غرضی در کار نیست‪ .‬برای جلب اعتماد‬ ‫سازمان‪ ،‬قسمت های اینده را زودتر راف کات کردیم که دوستان دیدند و خیالشان راحت شد‪ .‬اینکه‬ ‫من می گویم معنی اش این نیست که کار را قیمه قیمه کردند یا چیز دیگری‪ .‬واقعا تمام سکانس های‬ ‫قاسم پخش شد‪ .‬منتها این بحث ها وجود داشت‪.‬‬ ‫مرکز سیمای استان های صداوسیما در سالگرد رحلت امام خمینی(ره)‬ ‫و نیمه خرداد ‪ ۶۶ ،۱۳۴۲‬عنوان ویژه برنامه را برای پخش از شبکه های‬ ‫تلویزیونی استانی در نظر گرفته است‪ .‬به مناسبت سی‪‎‬ویکمین سالگرد‬ ‫رحلت امام خمینی(ره) و نیمه خرداد ‪ ،1342‬مرکز سیمای استان های‬ ‫صداوسیما ‪ 66‬عنوان ویژه برنامه را برای پخش از شبکه های تلویزیونی‬ ‫استانی در نظر گرفته است‪ .‬مجموع مدت زمان این برنامه ها‪ 4 ،‬هزار و‬ ‫‪ 950‬دقیقه بوده و محورهای مختلفی را دنبال می کنند‪ .‬بر این اساس‬ ‫موضوعاتی که در ویژه برنامه های سیمای استان ها به مناسبت این دو روز‬ ‫مد نظرند؛ شامل درس هایی از زندگی مذهبی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی امام‬ ‫امت‪ ،‬تاریخ نگاری و تاریخ شناسی مبارزاتی حضرت روح اهلل‪ ،‬سیره و سبک‬ ‫زندگیامام‪،‬رفتارایشانباخانوادهوکودکان‪،‬بازخوردهایرسانه ایمراسم‬ ‫ارتحالامامخمینی(ره)باتوجهبهخیلعظیموعاشقانهتشییع کنندگان‬ ‫از دیدگاه رسانه های خارجی و نقش امام راحل در الگوگیری مردم دیگر‬ ‫کشورها و شکل گیری مبارزات انقالبی است‪ .‬همچنین برنامه سازان به‬ ‫نگاه ویژه امام خمینی(ره) در مسئله استکبارستیزی توجه ویژه‪‎‬ای دارند‪.‬‬ ‫در ویژه برنامه هایی که به مناســبت ‪ 15‬خرداد نیز تولید و روی انتن‬ ‫شبکه هایاستانیمی رود‪،‬به مسائلیهمچونقیاماینروزبهعنواننقطه‬ ‫عطف انقالب اسالمی‪ ،‬توجه به مفاهیمی همچون اعالم عزای عمومی که‬ ‫توسط امام خمینی(ره) در ان دوره بیان شد و تاثیرات این رویداد مهم‬ ‫بر تغییر اوضاع و احوال ان روزها پرداخته می شود‪ .‬همچنین بخش هایی‬ ‫از برنامه های ترکیبی‪ ،‬گفت وگومحور‪ ،‬صبحگاهی‪ ،‬شبانگاهی و کودک و‬ ‫نوجوان مراکز هم با مدت زمان ‪ 13‬هزار و ‪ 151‬دقیقه شامل ‪ 953‬عنوان‬ ‫برنامه‪ ،‬به این دو مناسبت اختصاص می‪‎‬یابد‪.‬‬ ‫سعیدپیردوست‪:‬‬ ‫جای طنزهای قدیمی‬ ‫در تلویزیون خالی است‬ ‫ســعید پیردوست در نقد سریال های طنز ســال های اخیر تلویزیون‬ ‫می گوید‪ :‬مردم هنوز هم به سریال های طنز چند سال قبل توجه کرده و‬ ‫از ان ها استقبال می کنند؛ مثال سریال «پاورچین» کاری بود که در دوره‬ ‫خودش تک بود و مردم را از خیابان به خانه و پای تلویزیون می کشاند‪.‬‬ ‫این بازیگر که در بیش از شش سریال مهران مدیری در دهه ‪ ۸۰‬ایفای‬ ‫نقش کرده است‪ ،‬با بیان اینکه مردم همچنان سریال های طنز گذشته را‬ ‫دنبال می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ان گروهی که با هم بودند و چند کار با هم انجام‬ ‫دادند از جمله «نقطه چین» «پاورچین» و «شــب های برره» االن هر‬ ‫کدام دارند یک سبک کار می کنند‪ .‬قصد تعریف از کارهایی که خودم در‬ ‫ان ها بازی داشتم را ندارم اما هنوز هم مردم با شوق و ذوق ان ها را تماشا‬ ‫می کنند‪ .‬جای ان طنزها در تلویزیون خالی است‪ .‬این بازیگر علت اینکه‬ ‫اثار طنز تلویزیونی دیگر ان محبوبیت گذشته را میان مردم ندارند‪ ،‬جای‬ ‫خالی افراد متخصص عنوان کرد و افزود‪« :‬االن تمام بازیگران به نوعی‬ ‫سعی می کنند کار طنز انجام دهند و این درست نیست‪ .‬باید کسانی ‬ ‫که در این زمینه تخصص دارند کار کنند؛ مثال فکر کنید نجاری برود‬ ‫اهنگری کند و یا اهنگری برود بنایی کند‪ .‬طنز هم نیاز به تخصص دارد و‬ ‫چیزی است که در وجود ادم است‪ .‬اگر بخواهیم با زور از یک بازیگر طنز‬ ‫بگیریم کیفیت الزم را ارائه نمی دهد‪ .‬ما چند بازیگر خوب طنز داشتیم‬ ‫ق هستند؛ یا سنشان زیاد شده و یا‬ ‫و هنوز هم داریم که در کار طنز موف ‬ ‫شرایط طوری شده که دیگر کار به ان ها پیشنهاد نمی شود عده ای هم‬ ‫مریض احوالند و زمان حس و حال این کار را از انها گرفته اســت‪ .‬باید‬ ‫سراغ کسی رفت که تخصص این کار را دارد و طنز در وجودش است‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬االن هر کســی فقط می خواهد کاری را بسازد حاال یا برای‬ ‫رسانه یا برای شبکه خانگی‪ .‬مثل این می ماند که ما به بازاری برویم که‬ ‫در ان همه نوع شیرینی باشد‪ .‬این فایده ندارد باید ان شیرینی باشد که‬ ‫برای ما لذت بخش است‪ .‬پیردوست در پاسخ به این پرسش که چرا در‬ ‫سال های اخیر کم کار شده است؟ گفت‪ :‬این را باید از تهیه کننده ها و‬ ‫کارگردان ها بپرسید‪ .‬چون پیر شدیم به ما کار نمی دهند‪ .‬این خودش‬ ‫باعث می شود ادم افت کند و روحی ه و توانایی هایش را از دست بدهد‪ .‬ادم‬ ‫احساس کمبود می کند‪ .‬چرا که نه؛ اگر احساس کنم کاری باشد که به‬ ‫من می خورد و من توانایی اش را دارم چرا قبول نکنم‪ .‬هنر همیشگی است‬ ‫و چیزی نیست که برای یک دوره یا زمان خاصی باشد‪ .‬او در پایان درباره‬ ‫روزهای قرنطینه و فعالیت هاش در این روزها عنوان کرد‪ :‬ایام قرنطینه در‬ ‫خانه بودم‪ .‬دو کار به من پیشنهاد شد که در شهرستان بود و من به خاطر‬ ‫ن و سال ما باید خیلی رعایت کرد‪ .‬در این‬ ‫شیوع کرونا قبول نکردم‪ .‬در س ‬ ‫دوره تلویزیون تماشا می کردم اما سریالی نبود که خیلی توجهم را جلب‬ ‫کند برای همین شبکه ای فیلم را تماشا می کردم و سریال های «میوه‬ ‫ممنوعه» ‪«،‬ستایش» و «خانه به دوش» را می دیدم‪ .‬سعید پیردوست‬ ‫بازیگر طنازی است که در اثار تلویزیونی و سینمایی زیادی نقش افرینی‬ ‫کرده است‪« .‬پاورچین»‪« ،‬نقطه چین»‪« ،‬جایزه بزرگ»‪« ،‬شب های برره»‬ ‫و «باغ مظفر» از جمله طنزهای تلویزیونی هستند که پیردوست در ان ها‬ ‫بهنقش افرینیپرداختهاست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرنوشت پرونده های میراث ناملموس جهانی در دوران کرونا؛‬ ‫سهشنبــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1240‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون صنایع دستی کشور خبر داد‪:‬‬ ‫ارائه تسهیالت به شرکت های خالق‬ ‫صنایع دستی تا سقف ‪ 4‬میلیارد ریال‬ ‫معاون صنایع دســتی کشور گفت‪ :‬شــرکت های خالق در حوزه‬ ‫صنایع دستی که از شیوع ویروس کرونا اسیب دیده اند‪ ،‬می توانند‬ ‫تا سقف ‪ 4‬میلیارد ریال تسهیالت از صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫دریافت کنند‪ .‬پویا محمودیان (معاون صنایع دستی کشور) گفت‪:‬‬ ‫در ادامه فعالیت ها و حمایت ها در حوزه صنایع دستی با رایزنی هایی‬ ‫که با صندوق نواوری و شــکوفایی انجام دادیم این تسهیالت به‬ ‫شرکت های خالق حوزه صنایع دستی پرداخت می شود‪ .‬او افزود‪ :‬‬ ‫مبلغ تسهیالت برای هر شرکت خالق تا سقف ‪ ۴‬میلیارد ریال و‬ ‫بر مبنای هزینه های ثبت شده در اظهارنامه های مالیاتی سال ‪،97‬‬ ‫میزان فروش یا هزینه های حقوق و دســتمزد پرداختی براساس‬ ‫لیســت بیمه شرکت‪ ،‬تعیین می شــود‪ .‬محمودیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫تســهیالت با نرخ ســود ‪ ۹‬درصد بوده و طی سه مرحله در مدت‬ ‫شش ماه به شــرکت ها پرداخت می شود‪ .‬پرداخت مراحل دوم و‬ ‫سوم به این شرکت های خالق منوط به حفظ اشتغال ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫به شکل میانگین در زمستان ‪ ۹۸‬است‪ .‬معاون صنایع دستی کشور‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬در حال حاضر ‪ 73‬شرکت خالق در حوزه صنایع دستی و‬ ‫گردشگریمشغولبهفعالیتهستند‪.‬متقاضیانبرایاگاهیبیشتر‬ ‫در خصوص مراحل ثبت نام و دریافت تسهیالت می توانند به ادرس‬ ‫‪ www.ircreative.isti.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫حمایت دولت از سرمایه گذاران‬ ‫متضرر گردشگری‬ ‫معاون ســرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی یزد از حمایت و ارائه تسهیالت به‬ ‫سرمایه گذاران صنعت گردشگری خبر داد و گفت‪ :‬این تسهیالت‬ ‫در حــال حاضر محدودیت ظرفیت و زمانی نــدارد و هر طرح‬ ‫سرمایه گذاری دچار مشکل در صنعت گردشگری می تواند از ان‬ ‫استفاده کند‪« .‬محمد میرشمسی» با اشاره به این که بیشترین‬ ‫اسیب ناشی از کرونا به تاسیسات گردشگری وارد شده اظهار کرد‪:‬‬ ‫صاحبان تمام تاسیسات گردشگری استان دارای بدهی یا معوقات‬ ‫بانکی می توانند از این شرایط منوط به تایید ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع استان متشکل از نماینده ای از سازمان صنعت و معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی و معاون اقتصادی اســتاندار و‬ ‫به ریاست استاندار استفاده کنند‪ .‬وی در مورد نحوه عملکرد این‬ ‫مســئوالن تصریح کرد‪ :‬این تسهیالت که باید به منظور کمک‬ ‫به توســعه و رونق تولید مصوب شــود‪ ،‬در وهله اول در کمیته‬ ‫کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته‪ ،‬سپس در حضور دستگاه های‬ ‫اجرایی تایید می‪‎‬شود‪ ،‬سپس افراد در صورت تایید به منظور اخذ‬ ‫تسهیالت به بانک های عامل معرفی می شود‪ .‬میرشمسی با بیان‬ ‫این که این تسهیالت با بازده ‪ 18‬درصد‪ ،‬حدود شش ماه تا یک‬ ‫سال تنفس و مشــارکت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ویژه طرح های گردشگری‬ ‫بسته به زمان ساخت طرح بین سه تا پنج سال فروش اقساط دارد‬ ‫و در مواردی نیز مانند مشکالت مالیاتی‪ ،‬بیمه ای‪ ،‬سوخت و انرژی‬ ‫و اقساط معوق نیز افراد می توانند با دریافت فرم های مشخص‪ ،‬در‬ ‫زمینه کمک به رفع ان ها از سوی ستاد مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫معاون ســرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی یزد در پایان با اشاره به این که افراد‬ ‫می توانند با مراجعه حضوری به معاونت سرمایه گذاری اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی از شرایط و ضوابط و حمایت های این تسهیالت‬ ‫اگاه و در صورت سپری فرایند مذکور بهره مند شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تسهیالت در حال حاضر محدودیت ظرفیت و زمانی ندارد و هر‬ ‫طرح سرمایه گذاری دچار مشکل در صنعت گردشگری می تواند‬ ‫از ان استفاده کند‪.‬‬ ‫بیت تاریخی امام راحل‬ ‫بازگشایی شد‬ ‫مدیر بیت تاریخی امام(ره) و مجتمع فرهنگی یادگار امام راحل از‬ ‫بازگشایی بیت تاریخی و معنوی امام راحل با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی خبر داد‪ .‬حجت االسالم سیدجواد رضوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیت تاریخی امام خمینی(ره) که به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫و با هدف حفظ سالمتی گردشگران و بازدیدکنندگان در اسفند‬ ‫پارسال تعطیل شده بود از یک هفته پیش با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی بازگشایی شــده البته بخش هایی مثل کتابخانه و‬ ‫سرویس های بهداشتی به جز در موارد ضروری هنوز باز نشده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬تمامی پروتکل های ابالغی از سوی بیت رعایت‬ ‫و امکانات بهداشتی الزم در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد‪،‬‬ ‫اما در برخی موارد مسافرین مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند‬ ‫و نمی توان اجباری هم برای رعایت به انها داشت و این رعایت‬ ‫باید از سمت خودشان انجام شود‪ .‬مدیر بیت تاریخی امام(ره) و‬ ‫مجتمعفرهنگییادگارامامراحلتصریحکرد‪:‬برایمراسمارتحال‬ ‫حضرت امام(ره) نیز استقرار مه پاش پیش بینی شده و مراسم در‬ ‫فضای باز برگزار خواهد شد‪ ،‬ماسک و دستکش الزم برای ارائه به‬ ‫افراد نیز تهیه شده است‪ .‬رضوی بیان کرد‪ :‬سال گذشته‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫نفر گردشگر در قالب کاروان‪ ،‬اردوهای دانشجویی و دانش اموزی‬ ‫و گروه های خانوادگی از این بنای تاریخی بازدید کردند که‪۳۰۰‬‬ ‫نفر از بازدیدکنندگان از گردشگران خارجی از کشورهای کانادا‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬سوئد‪ ،‬اتریش‪ ،‬چین و المان بوده اند‪.‬‬ ‫بررسی ثبت جهانی خوشنویسی در سال‪2020‬‬ ‫مدیرکل دفتر ثبت اثار تاریخی با تشریح سرنوشت پرونده های میراث ناملموس جهانی در دوران کرونا از ارسال‬ ‫پرونده های پیشنهادی به یونسکو خبر داد و گفت‪ :‬ثبت جهانی خوشنویسی در سال ‪ ۲۰۲۲‬انجام می شود‪.‬‬ ‫مصطفی پورعلی مدیر کل دفتر ثبت اثار تاریخی و فرهنگی گفت‪ :‬پرونده های پیشنهادی برای ثبت جهانی را‬ ‫به سازمان یونسکو ارسال کرده ایم سهمیه کشورها برای ارسال پرونده به صورت ملی یک سال در میان است‪.‬‬ ‫به همین دلیل تالش شد از ظرفیت پرونده های چند ملیتی یعنی مشترک با کشورهای دیگر استفاده کنیم‬ ‫که البته این اثار نیز به عنوان میراث جهانی ایران ثبت می شوند‪ .‬وی گفت‪ :‬سال گذشته چهار پرونده برای‬ ‫ثبت در اجالس میراث ناملموس سال ‪ ۲۰۲۰‬فرستاده شد مانند مهارت ساختن و نواختن ساز سنتی عود‬ ‫مشترک با سوریه‪ ،‬زیارت تادئوس مشترک با ارمنستان‪ ،‬مینیاتور مشترک با ترکیه ترکمنستان‪ ،‬اذربایجان و‬ ‫ازبکستان و جشن مهرگان‪ .‬منتها تاریخ اجالس میراث جهانی‪ ۲۰۲۰‬به دلیل شیوع ویروس کرونا هنوز اعالم‬ ‫نشده است‪ .‬ایران در اجالس ‪ ۲۰۲۰‬سهمیه ملی ندارد چون در سال ‪ ۲۰۱۹‬سهمیه ملی را که همان دوتار‬ ‫ایرانی بود استفاده کردیم و این میراث ناملموس جهانی شد‪ .‬اما پرونده مشترک می تواند داشته باشد به همین‬ ‫دلیل برای سال ‪ ۲۰۲۰‬پرونده مینیاتور با همکاری کشورهای دیگر تهیه شد‪ .‬وی گفت‪ :‬پرونده ثبت ملی یلدا‬ ‫نیز اصالح و دوباره ارسال شد این پرونده ملی است و سهمیه الزم دارد یعنی مانند هر پرونده ملی دیگر هر‬ ‫دو سال یک بار مطرح می شود‪ .‬پرونده هایی که نوروز امسال به یونسکو ارائه شد می بایست در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بررسی شوند مانند پرونده یلدا‪ .‬در نوروز ‪ ۹۹‬دو پرونده مهارت سنتی ساختن و نواختن رباب را مشترک با‬ ‫تاجیکستان و ازبکستان و جشن سده را با تاجیکستان به صورت مشترک ارسال کردیم‪ .‬پورعلی گفت‪ :‬به‬ ‫دلیل محدودیت های در نظر گرفته شده به سمت پرونده های چند ملیتی رفته ایم‪ .‬حتی می خواستیم پرونده‬ ‫مقرنس را با همراهی اسپانیا جهانی کنیم این هنر در ایران تاریخچه طوالنی دارد و ممکن است ازایران به‬ ‫نقاط محتلف جهان رفته باشد‪ .‬در اثار تاریخی کوردوبای اسپانیا مقرنس کار شده با انها در این باره صحبت‬ ‫کردیم اما گفتند این هنر دیگر در اسپانیا رواج ندارد و برای یک دوره تاریخی بوده است و االن پویا نیست‬ ‫با عراق نیز وارد مذاکره شدیم اما در نهایت نشد بنابراین امیدواریم در اینده این پرونده به عنوان پرونده ملی‬ ‫ثبت شود‪ .‬وی گفت‪ :‬برای پرونده کشتی پهلوانی نیز از مزیت چند ملیتی استفاده می کنیم و برای اجالس‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬این پرونده را ارسال خواهیم کرد‪ .‬سعی شد از طبقه بندی برنامه پاسداری خوب از میراث ناملموس‬ ‫استفاده کنیم و پرونده زیارت رضوی و خوشنویسی را در این فرمت تدوین و ارسال کردیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫میراث ناملموس ایران بیشتر در فهرست معرف ثبت شده است گفت‪ :‬در فهرست پاسداری خوب از میراث‬ ‫ناملموس شاید کمتر از ‪ ۲۵‬کشور پرونده داشته باشند بنابراین می توان از ظرفیت این فهرست نیز استفاده‬ ‫کرد و پرونده ائین زیارت رضوی را با استفاده از این ظرفیت ثبت کرد‪ .‬به همین دلیل پرونده ان تهیه و ارسال‬ ‫شد‪ .‬پرونده خوشنویسی نیز در این فهرست جای می گیرد و ثبت می شود چون در ایران پاسداری خوبی از ان‬ ‫شده است و برنامه ملی در این خصوص در کشور جریان دارد‪ .‬مدیرکل دفتر ثبت اثار تاریخی گفت‪ :‬یونسکو‬ ‫به تازگی نامه ای زده که از مفاد ان این طور برمی اید که در این فهرست نیز هر سال هر کشوری تنها یک‬ ‫سهمیه دارد بنابراین احتمال دارد که خوشنویسی که برای یونسکو ارسال شده در سال ‪ ۲۰۲۲‬مطرح شود‪.‬‬ ‫پور علی در پاسخ به اینکه چرا پرونده نخل در میان برخی از کشورهای همسایه ایران به ثبت جهانی رسید اما‬ ‫ایران با وجود اینکه نخلستان های زیادی دارد در این پرونده قرار نگرفت گفت‪ :‬از کشور ایران برای مشارکت‬ ‫در این پرونده دعوت نشد و گرنه تمایل داشتیم به این پرونده ملحق شویم از طرفی کشورهای تدوین کننده‬ ‫این پرونده نیز کشورهای عربی بودند و پیشنهادی به ایران در این باره ندادند‪ .‬البته براساس مقررات یونسکو‬ ‫در این خصوص محدودیت نداریم یعنی می توانیم در سالهای اینده این موضوع را به صورت ملی ارسال و در‬ ‫فهرست جهانی ثبت کنیم‪ .‬در پرونده های ثبت جهانی ناملموس انحصار نداریم یعنی اگر یک عنصر ناملموس‬ ‫توسط کشوری ثبت شد‪ ،‬انحصار ایجاد نمی کند که کشور دیگری ان را ثبت نکند‪.‬‬ ‫فعالیت دفاتر سیاحتی و جهانگردی در مازندران از سر گرفته شد‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی مازندران از اغاز به کار‬ ‫دفاتر و شرکت های سیاحتی و جهانگردی استان خبر داد‪ .‬دفاتر سیاحتی و‬ ‫گردشگری مازندران از دومین هفته اسفند ماه سال پیش و به دنبال شیوع‬ ‫ویروس کرونا در مازندران تعطیل شد‪ .‬شیوع ویروس کرونا در مازندران‬ ‫از سی ام بهمن سال گذشته با شناسایی ‪ ۲‬بیمار در بابل اغاز شد و پس‬ ‫از کمتر از ‪ ۱۰‬روز به سراسر استان سرایت کرد‪ .‬هم اکنون نیز وضعیت‬ ‫کرونایی استان بر اســاس ارزیابی وزارت بهداشت زرد و قرمز است‪ .‬به‬ ‫گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫وگردشگریمازندران‪،‬بازگشاییدفاترسیاحتیوجهانگردیباهماهنگی‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفته و رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫برای تمامی انها ضروری است‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی مازندران هم با‬ ‫اشاره به فعالیت ‪ ۲۲۸‬دفتر و شرکت سیاحتی و جهانگردی در استان ‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنون مجوز فعالیت ‪ ۲‬دفتر در ساری و‬ ‫چالوس صادر شده و در زمینه تورهای ورودی به استان فعالیت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬سیف اهلل فرزانه از لغو مجوز سه دفتر در شهرستان های ساری‪ ،‬نوشهر‬ ‫و چالوس به دلیل برخی تخلفات خبر داد و افزود ‪ :‬دفاتر و شرکت های‬ ‫سیاحتی و جهانگردی از جمله تاسیسات گردشگری هستند که کیفیت‬ ‫و کمیت ارایه خدمات ان‪ ،‬تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی قرار دارد‪ .‬او با اشاره به نقش مهم فعالیت شرکت های‬ ‫سیاحتی و جهانگردی در ارایه خدمات حرفه ای گردشگری ‪ ،‬گفت ‪ :‬با‬ ‫برنامه ریزی درست این بخش از تاسیسات گردشگری در ساماندهی و‬ ‫اجرای سفرهای دسته جمعی در قالب تور‪ ،‬شاهد ارتقای سطح خدمات‬ ‫به گردشگران‪ ،‬سالمت انان و از همه مهمتر کاهش هزینه سفر خواهیم‬ ‫بود‪ .‬مدیر کل میراث فرهنگی مازندران با تاکید به این مطلب که تمامی‬ ‫تاسیسات گردشگری استان از این پس براساس دستورالعمل های ستاد‬ ‫ملی کرونا فعال بوده و به گردشگران خدمات ارایه می کنند اظهار داشت‪:‬‬ ‫گردشگران می توانند در صورت شکایات از نحوه ارایه خدمات تاسیسات‬ ‫گردشگری‪ ،‬موارد را به شماره ‪ ۰۹۶۲۹‬و ‪ ۰۱۱ ۳۳۳۶۷۰۹۸‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫فعالیت تاسیسات گردشگری مازندران نیز از یک خرداد پس از سه ماه‬ ‫تعطیلی با شرط اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی فعالیت خود را از سر‬ ‫گرفت‪ .‬مازندران بر اســاس امارهای رسمی ساالنه از حدود ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫گردشگر و مســافر میزبانی می کند‪ .‬حدود چهار هزار واحد تفریحی ‪،‬‬ ‫اقامتی و سرگرمی مازندران از اسفند ماه سال گذشته و در مهم ترین ایام‬ ‫درامدی سال یعنی عید نوروز تعطیل شدند و طبق براوردها حدود یک‬ ‫هزار میلیارد تومان به این تاسیسات خسارت وارد شده است‪ .‬گردشگری‪،‬‬ ‫مهم ترین بخش اقتصادی مازندران محســوب می شود‪ ،‬صنعتی که‬ ‫اشتغال‪ ۱۵۰‬هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ان وابسته است‬ ‫و به خاطر سرمایه گذاری ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریالی ‪ ،‬پر رونق ترین و پر زرق‬ ‫و برق ترین بخش اقتصادی مازندران به شمار می رود‪.‬‬ ‫گلستانه را بفروشید‪ ،‬اما اصالتش را حفظ کنید‬ ‫به گفته یک کارشــناس میراث فرهنگی‪ ،‬اگرچه در این روزها‬ ‫مجبور به فروش بناهای تاریخی هستیم‪ ،‬اما حفظ اصالت ان و‬ ‫نظارت افراد متخصص بر روند مرمت نباید نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫خانه هــای زیبای تاریخی‪ ،‬یکی از جذابیت های مناطق جنوبی‬ ‫تهران هســتند‪ ،‬بناهایی که دائم از تعدادشان کم و به دالیل‬ ‫مختلف تخریب می شوند‪ .‬روزهای گذشته در ادامه همین روند‬ ‫بنری روی بالکن عمارت تاریخی «گلســتانه»‪ ،‬مشــاهده شد‪.‬‬ ‫مالک عمارت گلســتانه روی بنر نوشته بود‪« :‬عمارت تاریخی‬ ‫گلستانه واقع در خیابان قزوین که به شماره ‪ ...‬مورخ ‪ ۲۵‬ابان‬ ‫‪ ۸۵‬ثبت شــده بود‪ ،‬بر اساس شــکایت مالک بنا در تاریخ ‪۱۱‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۶‬و با رای دیوان عدالت اداری‪ ،‬از فهرســت‬ ‫اثار ملی کشور خارج شــد‪ ».‬این اطالع رسانی در حالی انجام‬ ‫شد که شهرداری منطقه ‪ ۱۱‬شهر تهران‪ ،‬مالک سه دانگ این‬ ‫بنا است و دیوان تنها با شکایت یکی از مالکان و با تضییع حق‬ ‫شــهرداری تهران به عنوان یک نهــاد عمومی‪ ،‬این اثر را بدون‬ ‫رضایت شهرداری از ثبت خارج کرده است‪ .‬نکته دیگر اقداماتی‬ ‫اســت که سال های گذشته شــهرداری برای مرمت این بنای‬ ‫تاریخی انجام داده است در حالی که از سال ‪ ۹۶‬دیگر اثر ملی‬ ‫ی‪‎‬رویینی‪ ،‬مدیرکل دفتر حفظ‬ ‫نبود‪ .‬به گفته سیدهادی احمد ‬ ‫و احیای بناهــا و محوطه های تاریخی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی نصب این بنر با هدف تخریب و‬ ‫فروش ملک با قیمت باالتر بوده اســت‪ .‬او توضیح داد‪ :‬خروج‬ ‫بنا از فهرســت ثبت اثار تاریخی با حکم قاضی انجام شده و به‬ ‫هیچ عنــوان وزارت میراث فرهنگی (قوه مجریه) حق این کار‬ ‫را نــدارد‪ .‬این پرونده باید تکمیل و جزئیات دقیق ان از بخش‬ ‫حقوقی این نهاد و استان تهران جویا شد‪.‬‬ ‫عمارت گلستانه یک قربانی است‬ ‫چطور می شــود بنایی تاریخی که به ثبت ملی درامده است‪،‬‬ ‫از ان لیســت خارج شود؟ اگر بنای تاریخی دارای ویژگی های‬ ‫خاصی بوده که موجب ورود به لیست اثار ملی شده‪ ،‬چرا از ان‬ ‫ویژگی ها به صورتی حفاظت نشده است که با گذشت زمان از‬ ‫لیســت اثار ملی خارج نشود؟ تورج سالکی‪ ،‬کارشناس میراث‬ ‫فرهنگی و احیــای بناهای تاریخی درباره چرایی خروج برخی‬ ‫بناهای تاریخی از لیست اثار ملی توضیح داد‪ :‬برای اینکه اثری‬ ‫ثبت ملی شــود‪ ،‬باید از خیلی منظرها مورد کارشناســی قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬دالیلی که در ثبت بین المللی بسیار دشوارتر است‪ .‬او با‬ ‫اشاره به اینکه سازمان ملل بر حفظ اثاری که ثبت بین المللی‬ ‫شده اند‪ ،‬نظارت می کند‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی اثری ثبت ملی می شود‪،‬‬ ‫تابع شــرایط روز و تصمیم گیرنده هاســت؛ حتی تابع شرایط‬ ‫اقتصادی است‪ .‬حتی تغییر و تحوالتی که در سازمان مربوطه‬ ‫شــکل گرفت و حاال به عنوان وزارت میراث فرهنگی شناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬قربانی هایی داشت‪ ،‬عمارت گلستانه یکی از قربانیان‬ ‫تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی است‬ ‫و گویی برای کسی مهم نیست که این عمارت از ثبت تاریخی‬ ‫خارج شده است‪.‬‬ ‫پرونده های ثبت اثار تاریخی کامل نیست‬ ‫ثبت ملی اثار تاریخی هرچند به دشــواری ثبت بین المللی انها‬ ‫نیســتند‪ ،‬اما دارای پروســه ای طوالنی و قانون مند و نیازمند‬ ‫به نظر کارشناســان است‪ .‬به گفته ســالکی یکی از تعلل های‬ ‫مهــم‪ ،‬کامل نبــودن پرونده های ثبت اثار تاریخی اســت که‬ ‫ثبت ملی می شوند‪ .‬او توضیح داد‪ :‬تعاریف و استدالل هایی که‬ ‫برای ثبت ملی یک بنای تاریخی به کمیســیون ارائه می شود‪،‬‬ ‫کامل نیستند‪ ،‬اگر کامل بودند‪ ،‬قانون‪ ،‬مانع خروج انها می شد‪.‬‬ ‫همچنین وزارت میراث فرهنگی می توانست موضوع را پیگیری‬ ‫کند و مانع ان شــود‪ .‬به گفته سالکی اگر بنایی که ثبت ملی‬ ‫شده است‪ ،‬موضوعیت ثبت خود را از دست دهد‪ ،‬می توانند ان‬ ‫را از لیست خارج کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تغییرات یک بنا می تواند بر‬ ‫اثر وقوع حوادثی مانند زلزله باشد یا کارشناس ها از ویژگی های‬ ‫بنا ایراد بگیرند و ان را از لیســت خارج کنند‪ .‬این روند برای‬ ‫میراث فرهنگی مانند این است که مادری بخواهد کودک خود‬ ‫را از شناســنامه اش خارج کند‪ .‬این کارشناس میراث فرهنگی‬ ‫و احیای بناهای تاریخی با اشــاره به اینکه نمایندگان مجلس‬ ‫و دادســتان تهران می توانند مانع روند خروج یک بنا و تغییر‬ ‫مالکیت ان شــوند‪ ،‬گفت‪ :‬شــخص دادســتان در قوه قضاییه‬ ‫مدعی العموم است؛ این شــخص بیدار و اگاه است و می بیند‬ ‫که کجا‪ ،‬کاری خالف قانون انجام می شــود‪ ،‬بدون اینکه کسی‬ ‫شــکایت کند خودش مســتقیماً می تواند وارد موضوع شود و‬ ‫اعالم جرم کند‪ .‬اما می بینیم قانونی برای حمایت از اثار نداریم‪.‬‬ ‫گلستانه را بفروشید‪ ،‬اما اصالتش را حفظ کنید‬ ‫میــدان قزوین از قدیم مرکز تجاری بوده و عمارت گلســتانه‬ ‫در این میدان اســت و اجرکاری نفیــس دارد و بارها مرمت‬ ‫شده است‪ .‬دیگر کشــورها هم دارای بناهای تاریخی هستند؛‬ ‫به گفته ســالکی برای بازســازی خانه ای دو طبقه در انگلیس‬ ‫که از دوران ویکتوریا باقی مانده است‪ ،‬گروهی معمار به عنوان‬ ‫ناظر تعیین می شوند‪ ،‬انها با گروه دیگری از معماران همکاری‬ ‫می کنند تا تغییری در ظاهر بنا ایجاد نشــود و بازسازی درون‬ ‫ساختمان باید بدون تغییر ساختار‪ ،‬اصالت و استحکام بنا انجام‬ ‫شود‪ .‬سالک با اشاره به اینکه اگر ساختمانی خالی بماند بر اثر‬ ‫باد و باران تخریب خواهد شــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کارشناسان میراث‬ ‫فرهنگی موافق فروخته شدن بناهای تاریخی هستند‪ ،‬اگرچه‬ ‫انتخاب میان بد و بدتر باشــد‪ .‬اما باید بعد از فروش ساختمان‬ ‫و تبدیل ان به هتل یا رستوران‪ ،‬روی ان نظارت صورت گیرد‬ ‫تا اصالت ان حفظ شــود‪ .‬اجرهای بــه کار رفته در نمای این‬ ‫عمارت‪ ،‬منحصربه فرد هســتند‪ ،‬چراکه خاص این ساختمان‬ ‫قالب خورده اند و در کوره با این شکل ساخته شده اند‪ .‬عمارت‬ ‫گلســتانه تنها بنای تاریخی نیســت که ایــن روزها با تهدید‬ ‫تخریب مواجه شده اســت‪ .‬به گفته سالکی عمارت مسعودیه‬ ‫وضعیت بدتری از گلستانه دارد چراکه این بنا‪ ،‬اجاره داده شده‬ ‫و افراد مســئولیتی در برابر ان ندارند‪ .‬این در حالی اســت که‬ ‫بســیاری از کشورها مانند ترکیه در پی ثبت اثار و ارزش های‬ ‫فرهنگی هستند که حتی برخی از انها توسط ایرانی ها ساخته‬ ‫شــده اند‪ .‬در دورانی که همه کشــورها متوجــه ارزش میراث‬ ‫فرهنگی هســتند‪ ،‬بی مهری و کم توجهــی به میراث فرهنگی‬ ‫ایــران‪ ،‬موجب غم و نگرانی مردم امــروز و نارضایتی ایندگان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شرمین زرنشان سرپرست گروه های «چریکه سنه» و «ره سه ن»‪:‬‬ ‫اغلب خانواده ها در سنندج تمایل دارند‬ ‫دخترانشانواردعرصهموسیقیشود‬ ‫بانوانبرایبرگزاریکنسرتبایدازفیلترهایمختلفعبورکنند‬ ‫موسیقی نیز مانند دیگر مقوالت‪ ،‬هنری صرفا مردانه نیست و به‬ ‫جنسیت خاصی تعلق ندارد‪ .‬همانطور که سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬هنرهای‬ ‫تجسمی نیز هنرهایی محدود به جنسیت نیستند گرچه در ایران‬ ‫همواره نسبت به موســیقی بانوان محدودیت هایی وجود داشته‬ ‫و دارد اما هرچه می گــذرد بر تعداد نوازندگان و خوانندگان خانم‬ ‫افزوده می شود و به جرات می توان گفت تعداد نوازندگان خانم از‬ ‫تعداد اقایان این عرصه کمتر نیســت و هر روز بر تعداد گروه های‬ ‫بانوان افزوده می شــود‪ .‬با این حال زنان موســیقی دان همواره با‬ ‫محدودیت هایی مواجهند و حتی برگزاری کنســرت ها برای انها‬ ‫دشــواری ها و مشــکالتی بیش از مردان دارد‪ .‬شرمین زرنشان‬ ‫(اهنگساز‪ ،‬نوازنده‪ ،‬موسس و سرپرســت گروه موسیقی بانوان‬ ‫«چریکه سنه» و گروه مختلط «ره سه ن») بیش از دو دهه در عرصه‬ ‫موسیقی فعالیت کرده و با حضور در جشنواره های داخلی و خارجی‬ ‫نسبت به شناساندن موسیقی کردستان کوشیده است‪ .‬شرمین‬ ‫زرنشان که عضو هیات مدیره انجمن موسیقی کردستان و مسئول‬ ‫نخستین کار گروه موسیقی بانوان و کودکان استان کردستان است‬ ‫و سال گذشته با همراهی اعضای گروه «چریکه سنه» در جشنواره‬ ‫موسیقی فجر حضور یافته و گروه موسیقی «ره سه ن» را متشکل‬ ‫از اقایان و بانوان سرپرســتی می کند‪ ،‬در گفتگوی پیش رو درباره‬ ‫وضعیتموسیقیبانوانشهرسنندجودیگرمناطقکردنشینونیز‬ ‫وضعیتفعلیموسیقیبانوانتوضیحاتیارائهکرد‪.‬‬ ‫شما موسس نخســتین گروه موسیقی بانوان در سنندج‬ ‫هســتید‪ .‬چه زمانی اقدام به تشکیل گروه کردید و در ان‬ ‫مقطع چه مشکالتی در این زمینه وجود داشت؟‬ ‫حدود سال های ‪ 77‬و ‪ 78‬بود که با کمک یکی از اساتیدم اقدام به تشکیل‬ ‫گروه بانوان کردم و در این زمینه به سراغ خانم های بومی سنندج رفتم؛ بانوانی‬ ‫که با وجود تمام مشکالت یادگیری و فعالیت در عرصه موسیقی را اغاز کرده‬ ‫بودند‪ .‬قطعا در این زمینه مشکالتی نیز وجود داشته و بی شک در ان مقطع‬ ‫تعداد گروه های بانوان در سطح کشور بسیار کم بود‪ ،‬اما ما با تشکیل گروه‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرده بودیم‪ .‬همان موقع بود که استاد فرهاد فخرالدینی‬ ‫برای برگزاری کنسرت به سنندج امدند و در جلسات تمرین ما حاضر شدند‬ ‫و ما را بسیار تشویق کردند‪ .‬حضور و صحبت ها و تشویق های ایشان باعث‬ ‫شد با تمام مشکالت و محدودیت هایی که در استان کردستان وجود داشت‪،‬‬ ‫فعالیتمان را ادامه دهیم‪ ،‬که این روند تا به امروز ادامه یافته است‪.‬‬ ‫پس از تشــکیل گــروه «چریکه ســنه» و فعالیت چه‬ ‫بازخوردهاییدریافتکردید؟‬ ‫خوشــبختانه بازخوردها خوب بود و به نوعی موفقیت هایی کسب کردیم‪.‬‬ ‫جشــنواره ای به نام «گل یاس» برگزار می شد که سه دوره پی در پی در ان‬ ‫شرکت کردیم و یکی از گروه های موفق این رویداد بودیم‪.‬‬ ‫جشنواره بانوان «گل یاس» از مقطعی به بعد دیگر برگزار‬ ‫نشد؟‬ ‫بله همینطور است‪ .‬متاسفانه این جشنواره از سال ‪ 1383‬به بعد دیگر برگزار‬ ‫نشد‪ ،‬در حالی که اتفاقی مهم و موثر بود؛ از این جهت که خانم ها با حضور‬ ‫در این رویداد‪ ،‬خود و دیگران را محک می زدند و این امکان وجود داشت که‬ ‫با استادان بزرگ موسیقی بانوان دیدار کنند و تعامل داشته باشند و در حد‬ ‫ممکن از محضرشــان بهره ببرند‪ .‬به طور کلی جشنواره بانوان «گل یاس»‬ ‫گردهمایی موثر و مغتنمی بود که دیگر ادامه پیدا نکرد‪ .‬البته عدم برگزاری‬ ‫جشنواره «گل یاس» برای ما شکست محسوب نمی شود‪ ،‬زیرا درکنار اعضای‬ ‫گروهم بیش از قبل به فعالیت هایم ادامه دادم‪ .‬در همان سال ‪ 1383‬بود که‬ ‫اولین کنســرت موسیقی بانوان را در شهر سنندج برگزار کردیم و با اینکه‬ ‫ی موفقمان استقبال بسیاری شد‪ .‬اتفاقا خانم‬ ‫چهار نوازنده خانم بودیم از اجرا ‬ ‫فرخ کیش نیز تازه از اروپا به ایران امده بودند و به عنوان خواننده ما را همراهی‬ ‫کردند و به ردیف خوانی و اجرای قطعات کردی پرداختند و اجرای شان مورد‬ ‫توجه و اســتقبال بسیار قرار گرفت‪ .‬پس از اولین کنسرتمان نیز همچنان‬ ‫فعالیت مان ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫موسیقی بانوان در استان کردستان چه روندی را پیموده‬ ‫است؟‬ ‫خوشــبختانه موسیقی بانوان در استان کردستان جا افتاده و در این زمینه‬ ‫نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫از انجا که موسیقی بخشی از زندگی اقوام کرد است‪ ،‬اینگونه‬ ‫به نظر می رسد که استان ها و شهرهای کردنشین در زمینه‬ ‫موسیقی بانوان نسبت به پایتخت و دیگر شهرها از وضعیت‬ ‫بهتر و محدودیت ها و تبعیض های کمتری برخوردارند‪ .‬ایا به‬ ‫عنوان یک بانوی کرد این موضوع را تایید می کنید؟‬ ‫بلههمینطوراستکهمی گویید‪.‬البتهمحدودیت هاییدرزمینهفعالیتبانوان‬ ‫وجود داشته‪ ،‬اما در حال حاضر وضعیت نسبت به گذشته خیلی بهتر شده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر اغلب خانواده ها تمایل دارند دخترشان سازی بنوازد یا در‬ ‫زمینه خوانندگی فعالیت کند‪ .‬بسیاری از پدران یا پسران خانواده مشوق اصلی‬ ‫دختران هستند تا در گروه های موسیقی حضور یابند یا به صورت انفرادی‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬این اتفاقات بسیار امیدبخش و مثبت است‪ ،‬بخصوص برای‬ ‫استان و شهری که اغلب مردمش درگیر مقوله سنت هستند و بر این اساس‬ ‫می اندیشند و زندگی می کنند و دچار محدودیت های بسیارند‪ .‬الزم می دانم‬ ‫یاداوری کنم که استان کردستان و شهر سنندج با توجه به تاریخچه و قدمت‬ ‫بسیارش هیچ گاه درگیر مسائل و تبعیض های جنسیتی نبوده و این موضوع‬ ‫در هنرهای کردی که توسط خانم ها و اقایان اجرا می شود‪ ،‬نمود دارد و گویای‬ ‫این است که زنان و مردان با یکدیگر برابرند‪ .‬این همکاری و همراهی فقط‬ ‫در شهر سنندج که در اغلب شهرهای کردستان و کرمانشاه و دیگر مناطق‬ ‫کرد زبان وجود دارد و محدود به موســیقی نیست حتی مختص به عصر‬ ‫فعلی نیست و در گذشته نیز وجود داشته است‪ .‬ما در عرصه فرهنگ و هنر‬ ‫شخصیتی مانند مستوره اردالن تاریخ نگار و شاعر و نویسنده را داشته ایم که‬ ‫در عرصه جهانی مطرح است‪ .‬نمونه چنین خانم هایی را در استان کردستان‬ ‫و شهر سنندج و دیگر مناطق کردنشین نیز داریم که اتفاقا تعدادشان کم‬ ‫نیست‪ .‬این کثرت سبب شده در رابطه با گروه های موسیقی بانوان مخالفتی‬ ‫وجود نداشته باشد و انها نیز کارشان را با جدیت دنبال می کنند و همچنان‬ ‫مشغولفعالیتهستند‪.‬‬ ‫با کردهای دیگر مناطق نیز تعامل دارید؟‬ ‫بله همواره همکاری هایی وجود داشــته است‪ .‬حتی با اقلیم کردستان نیز‬ ‫در زمینه برگزاری کنسرت تعامل داشته ایم و مورد استقبال و تشویق قرار‬ ‫گرفته ایم‪ .‬به جز اینها من اولین گروه موسیقی بانوان اربیل را را ه انداخته ام‬ ‫و خودم به عنوان نوازنده ســنتور با انها همکاری کرده ام‪ .‬طی این اتفاق هر‬ ‫دوهفته یک بار با همراهی دو نفر از اعضای گروه مان به اربیل می رفتیم و انجا‬ ‫با هم تمرین می کردیم و به اجرای برنامه می پرداختیم‪.‬‬ ‫این رویه همچنان ادامه دارد؟‬ ‫خیر‪ .‬این برنامه دو سال تداوم داشت تا اینکه پای داعش به منطقه باز شد و‬ ‫جنگ درگرفت و برای ادامه این تعامل امنیت الزم وجود نداشت‪ .‬حال نیز‬ ‫بحران بیماری کرونا مانع از این اتفاق شده و تردد امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1377‬تاکنون به لحاظ مالی چگونه گروه «چریکه‬ ‫سنه» را اداره کرده اید؟‬ ‫خودتان می دانید که در کشور ما از هنرمندان حمایت چندانی نمی شود‪ ،‬مگر‬ ‫چند ارکسترهای دولتی و گروه های خصوصی یا با حمایت اسپانسر به فعالیت‬ ‫ادامه می دهند یا اینکه مخارج انها توسط سرپرست گروه تامین می شود‪ .‬طی‬ ‫این چند سال نه تنها گروه «چریکه سنه» را بلکه گروه «ر ه س ه ن» را نیز‬ ‫حمایتکرده ام‪.‬‬ ‫گروه «ر ه س ه ن» هم به سرپرستی شما اداره می شود؟‬ ‫بله این گروه در زمینه متشــکل از اقایان و خانم ها است و در سال ‪1396‬‬ ‫تاسیس شده است‪ .‬در اغلب کنسرت ها حتی لباس های کردی اعضا را خودم‬ ‫تهیه و تامین کــرده ام و تهیه و خرید لباس و گیوه اقایان نیز (که در زبان‬ ‫کردی به انها کالش می گویند) برای ضبط کلیپی که قبال تهی ه کرده ایم به‬ ‫عهده خودم بوده است‪ .‬تمام مخارج هردو گروه طی این سال ها را از درامد‬ ‫شخصی امتامینکرده ام‪.‬‬ ‫نامگروهشما«چریکهسنه»است‪.‬معنیاینعبارتچیست؟‬ ‫ان زمان که گروه موســیقی بانوان را تاسیس کردیم نام چریکه را انتخاب‬ ‫کردیم که به معنای نغمه و نواست‪ .‬در ان مقطع برای ثبت نام گروه باید به‬ ‫تهران می رفتیم و کمی برای این اتفاق دیر شده بود و چند گروه دیگر نیز‬ ‫نام «چریکه» را انتخاب کرده بودند‪ .‬من نیز برای جلوگیری از تشابه اسمی‬ ‫واژه «سنه» را به معنای سنندج انتخاب کردم‪ .‬معنی «چریکه سنه» نغمه و‬ ‫نوای ســنندج است‪ .‬واژه «ر ه س ه ن» نیز در زبان کردی به معنای اصیل و‬ ‫قدیمی و کهن است‪.‬‬ ‫بانوان در زمینه برگزاری کنسرت با چه مشکالتی مواجه‬ ‫هستند؟‬ ‫یکی از مشکالت موجود این است که نمی توانیم در راستای کنسرت هایمان‬ ‫تبلیغات خوب و گســترده داشته باشــیم در صورتیکه اقایان با چنین‬ ‫مشکالتی مواجه نیستند‪ .‬به طور کلی محدودیت هایی که برای کنسرت‬ ‫بانوان وجود دارد برای کنسرت های اقایان به هیچ وجه وجود ندارد‪ .‬بانوان‬ ‫برای برگزاری کنســرت باید از فیلترهای مختلف عبور کنند‪ .‬حال شما‬ ‫حساب کنید امکان برگزاری کنسرت بانوان در برخی استان ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫در جلسه روسای انجمن ها که در تهران برگزار شد شرکت کردم و زمانی‬ ‫که از گروه بانوان «چریکه سنه» نام بردم‪ ،‬روسای انجمن ها تعجب کردند‬ ‫و گفتند مگر چنین گروهی نیز داریم؟! من نیز پاسخ دادم بله من حدود‬ ‫‪ 23‬ســال است که به اتفاق اعضای گروهم مشغول فعالیت هستم و تازه‬ ‫پس از این بود که برخی از انها زبان به تحســین گشودند‪ .‬برخی دیگر‬ ‫نیز می گفتند شما میان موســیقی اقایان و خانم ها پرده کشیده اید ‪ ،‬در‬ ‫صورتیکه ما نیز دوست داریم برای اقایان نیز به اجرای برنامه بپردازیم اما‬ ‫این محدودیتی است که در کل کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫برخی از گروه های بانوان برای انکه مخاطبان اقا نیز داشته‬ ‫باشند از هم خوان مرد استفاده می کنند‪ .‬در اینباره چه نظری‬ ‫دارید؟‬ ‫من گروه «ره سه ن» را به عنوان گروهی تلفیقی در نظر گرفته ام تا برای‬ ‫اقایان نیز کنســرت بگذاریم و اگر بحران کرونا به پایان رسد برنامه های‬ ‫بزرگی برای ان دارم‪ .‬اتفاقا اعضای گروه «ره سه ن» از نوازندگان برجسته‬ ‫استان هستند‪ .‬به طور مثال اقای زانیار پندار استاد ساز دیوان‪ ،‬در سطح‬ ‫خاورمیانه مطرح هستند‪ .‬یا نوازنده کمانچه ما اقای فراز معروفی است که از‬ ‫هنرمندان مطرح کرد به حساب می اید‪ .‬در کل استفاده از هم خوان اقا اتفاق‬ ‫خوبی است اما زمانیکه کنسرت بانوان صرفا برای خانم ها اجرا می شود‪ ،‬انها‬ ‫با محدودیتی مواجه نیســتند و به اصطالح راحتند و طی این روند نوعی‬ ‫دورهمی صمیمی شکل می گیرد در صورتی که اگر اقایان نیز در کنسرت‬ ‫بانوان حضور یابند ان کنسرت دیگر ویژه بانوان نخواهد بود‪ .‬به هر خانم ها‬ ‫همواره درگیر مسائل و دغدغه های زندگی و شوهرداری و بچه داری هستند‬ ‫و وجود کنسرت هایی ویژه انها برایشان تفریح و فراغت به حساب می اید‪.‬‬ ‫گاه پیش امده که همسر برخی بانوان بابت برگزاری کنسرت از من تشکر‬ ‫کرده اند و گفته اند روحیه همسرشان پس از دیدن اجرا تغییر کرده و حتی‬ ‫سهشنبــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1240‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫اموزش موسیقی نواحی و دیگر‬ ‫هنرها در شبکه «شاد»‬ ‫اداره کل فرهنگــی هنری اردوها و فضاهای پرورشــی اموزش‬ ‫ش اموزان در اوقات فراغت‪،‬‬ ‫و پرورش به منظور رفاه حال دانــ ‬ ‫در کانال اختصاصی شــبکه «شاد» اقدام به بارگذاری فیلم های‬ ‫اموزشی کرده که موسیقی نیز جزو انهاست‪ .‬اداره کل فرهنگی‬ ‫هنری اردوها و فضاهای پرورشــی اموزش و پرورش به منظور‬ ‫ش امــوزان در اوقات فراغت‪ ،‬در کانال اختصاصی‬ ‫رفاه حال دان ‬ ‫شبکه شاد اقدام به بارگذاری فیلم های اموزشی کرده است‪ .‬اداره‬ ‫کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی‪ ،‬در شبکه «شاد»‬ ‫اثاری را در قالب فیلم های کوتاه اموزشی منتشر کرده تا به این‬ ‫ش اموزان بر اســاس عالقه خــود از انها بهره ببرند‪.‬‬ ‫ترتیب دان ‬ ‫فیلم های کوتاه مذکــور به اموزش مقوالت مختلف می پردازند‬ ‫که موســیقی نواحی‪ ،‬فیلم نامه نویســی‪ ،‬نمایشنامه نویسی‪،‬‬ ‫نقالی‪ ،‬ساخت عروسک های نمایشی‪ ،‬کاریکاتور‪ ،‬نقاشی ابرنگ‪،‬‬ ‫هنرهای دستی تجسمی از ان جمله است‪ .‬گفتنی است این اثار‬ ‫توسط مدرسان کانون های فرهنگی تربیتی‪ ،‬فرهنگیان و دانش‬ ‫اموزان تهیه شــده و پس از تایید در شــبکه «شاد» بارگذاری‬ ‫شده اند‪ .‬دانش اموزان می توانند برای مشاهده کانال اختصاصی‬ ‫اداره کل فرهنگی هنری‪ ،‬اردوها و فضاهی پرورشی‪ ،‬نرم افزار شاد‬ ‫را نصب کرده و وارد کانال های اموزش و پرورش شوند‪.‬‬ ‫اداره ارشاد استان کردستان تا چه حد با بانوان منطقه در‬ ‫زمینهارائهمجوزهاودیگرمسائلمربوطههمکاریمی کند؟‬ ‫اداره ارشاد واقعا با ما همکاری می کند و تعامل خوبی میان هنرمندان خانم و‬ ‫مسئوالن وجود دارد و همیشه از کنسرت های گروه موسیقی استقبال شده‬ ‫است‪ .‬طی برگزاری کنسرت ها نیز در مقاطعی فروش بلیت باالیی داشته ایم و‬ ‫به طور معمول صد تا صد و پنجاه نفر پشت درهای سالن مانده اند‪.‬‬ ‫به طور کلی هنرمندان کردســتان و کرمانشــاه با اقلیم‬ ‫کردســتان تعامالت مفیدی دارند و این روند حاصل نگاه‬ ‫مسئوالن مربوطه در هر دو منطقه است‪ .‬همینطور است؟‬ ‫بله درست می گویید‪ .‬به طور کلی وزارت روشن بینی اقلیم کردستان‬ ‫با اداره ارشاد و استانداری استان کردستان به لحاظ فرهنگی و هنری‬ ‫تعامل خوبی دارد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اعتماد به نفسی را که قبال نداشته را به دست اورده است‪ .‬این موارد یعنی‬ ‫برگزاری کنسرت برای خانم ها بر روحیه انها تاثیرات مثبت دارد‪ .‬باور کنید‬ ‫از طرف مســئوالن با من تماس گرفته شده و انها به من گفته اند ایا این‬ ‫امکان وجود ندارد که هر یک ماه یک بار کنسرت برگزار کنید؟ اما واقعیت‬ ‫این است که برگزاری کنسرت مشکالت خاص خود را دارد و مخاطبان و‬ ‫مسئوالن فقط ان یک یا دو ساعت اجرا را می بینند‪.‬‬ ‫برگزاری کنسرت در تهران با دیگر شهرها چه تفاوت هایی‬ ‫دارد؟‬ ‫بی شــک برگزاری کنسرت در تهران کار دشوارتری است‪ .‬اخذ مجوز برای‬ ‫اجرای برنامه در تهران نسبت به دیگر شهرها و استان ها سخت تر است و از‬ ‫طرفی فقط دو سالن به کنسرت بانوان اختصاص دارد که یکی از انها تاالر‬ ‫وحدت و دیگری فرهنگسرای نیاوران است‪ .‬به اضافه اینکه برگزاری کنسرت‬ ‫در تهران به لحاظ مالی نیز سخت تر است و مخارج بیشتری را می طلبد‪ .‬البته‬ ‫در سنندج نیز فقط در مجتمع فجر اجازه برگزاری کنسرت داریم و به نظر‬ ‫دلیل این محدودیت ها در زمینه اختصاص دادن سالن ها‪ ،‬ایجاد امنیت بیشتر‬ ‫برای بانوان و سهولت در ترددهاست تا قابل کنترل تر باشد‪ .‬دالیل بیشتر این‬ ‫موضوع را مسئوالن می دانند و من از انها بی خبرم‪.‬‬ ‫طی کنسرت هایتان به اجرای چه اثاری می پردازید؟‬ ‫موسیقی فولکوریک کردستان بسیار اصیل و غنی است و ما اگر سال های‬ ‫ســال نیز کنســرت برگزار کنیم ان اثار خوب و معنا دار پایانی ندارد‪ .‬در‬ ‫کنسرت هایمان یک بخش را به اثار فولکوریک و قدیمی اختصاص می دهیم‬ ‫و در بخش دیگر اثار فارســی را مد نظر قرار می دهیم زیرا به طور معمول‬ ‫چه در کردســتان و چه در شهرهای دیگر مخاطبان فارس زبان نیز داریم‪.‬‬ ‫حتی در کردستان عراق نیز اثار فارسی را مد نظر داشتیم و به اجرای انها‬ ‫می پرداختیــم‪ ،‬زیرا به دلیل وجود جنــگ و مهاجرت ها و اوارگی ها اغلب‬ ‫کردهای کردســتان عراق نیز فارسی بلدند و اثار فارسی و ایرانی را دوست‬ ‫دارند‪ .‬اما به هرحال بیشتر اثار قدیمی را مدنظر داریم که در میان انها نیز گاه‬ ‫برخی را با تنظیم های جدید و گاه با همان فرم قدیمی اجرا می کنیم‪ .‬به این‬ ‫دلیل که نسل های جدید اهنگ های قدیمی را بشناسند‪.‬‬ ‫اواها و نواهای کردی تا چه حد مورد توجه شــما و اعضای‬ ‫گروه تاناست؟‬ ‫زنان قدیم ما زمانی که مقابل داربست فرش باشفی می نشستنه اند یا حین‬ ‫گلیم بافی و امور دیگر‪ ،‬اهنگ هایی را زمزمه می کرده اند و می خوانده اند که‬ ‫در زبان کردی به این گونه «برتانانه» می گویند‪ .‬ما در کنسرت های مان این‬ ‫اهنگ ها را اجرا می کنیم‪« .‬برتانانه» موسیقی خاصی ندارد و ما ان را با کف‬ ‫و دایــره و ضرب حلبی اجرا کرده ایم‪ .‬حین اجرا نیز اغلب زنان قدیمی که‬ ‫در کنسرت مان حضور داشتند با ما هم خوانی کردند‪ .‬شخصا به اثار قدیمی‬ ‫موسیقی کردستان عالقه بسیار دارم‪ ،‬زیرا تا ما و دیگران پیشینه و تاریخ و‬ ‫گذشته خود را ندانیم ‪ ،‬نمی توانیم مسیر پیشرفت را طی کنیم‪.‬‬ ‫نسبت به موسیقی کردستان و کرمانشاه تعصبی ندارید؟‬ ‫مثال اینکه خط کشی کنید و به اجرای اثار قدیمی کرمانشاه‬ ‫نپردازید و صرفا اثار فولکوریک کردستان را اجرا کنید؟‬ ‫من و دیگر اعضای گروه چنین روحیه ای نداریم و حتی از موســیقی باشور‬ ‫(جنوب کردستان مربوط به کشور عراق)‪ ،‬باکور (شمال کردستان مربوط به‬ ‫کشور ترکیه)‪ ،‬روژاوا (غرب کردستان مربوط به کشور سوریه) نیز استفاده‬ ‫می کنم‪ .‬در بسیاری مواقع نیز به اجرای اثار استادان بزرگ موسیقی کرمانشاه‬ ‫می پــردازم‪ .‬مثال یکی از اعضای گروه هم نوازند ه دیوان اســت و هم تنبور‬ ‫می نوازد و تنبور نیز سازی مختص به منطقه کرمانشاه است و همیشه در‬ ‫کنسرت های ام تک نوازی تنبور داشــته ام‪ .‬حتی در اجرای اثارمان از لهجه‬ ‫کرمانشاهی نیز استفاده می کنیم‪ .‬چنین پرداخت و نگاهی هم نشان دهنده‬ ‫همبستگی است و هم اینکه موسیقی ها و اواهای خطه کردستان و کرمانشاه‬ ‫به مخاطبان معرفی می شود‪ .‬در کل زمانی که به شهرهای غیر کردنشین نیز‬ ‫می روم این رویه وجود دارد تا به این ترتیب اقوام دیگر نیز با موسیقی ما اشنا‬ ‫شوند‪ .‬در مقابل گروه های اقوام دیگر نیز در فستیوال ها و جشنواره هایی که در‬ ‫کردستان برگزار می شود حضور می یابند و اجرای اثار اقوام مختلف در نهایت‬ ‫به تعامالت فرهنگی می انجامد و نتایج مثبتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫با وجود بحران بیماری کرونا ایا در اینده نزدیک فعالیت های‬ ‫اجراییخواهیدداشت؟‬ ‫قرار اســت به اتفاق اعضای گروه «چریکه سنه» و «ره سه ن» نماهنگی را‬ ‫تولیدکنیم‪.‬‬ ‫انتشار رایگان موسیقی قاجار‬ ‫در روزهای کرونایی‬ ‫فرهنگســتان هنر در ایام شیوع بیماری کرونا‪ ،‬مجموعه ای از‬ ‫موســیقی دوران قاجار را به صورت رایگان برای عالقمندان‬ ‫منتشــر خواهد کرد‪ .‬مجموع موسیقی اواخر عصر قاجار برای‬ ‫پژوهشگران و عالقه مندان موسیقی ایرانی که این روزها خانه‬ ‫نشــینی و دوری از رویدادهای فرهنگــی را تجربه می کنند‪،‬‬ ‫در فضای مجازی منتشــر خواهد شــد‪ .‬این مجموعه شامل‬ ‫هشــت لوح فشرده اوازیِ اواخر دوران قاجار است که به مرور‬ ‫در فضای مجازی منتشــر خواهد شد‪ .‬این مجموعه به همت‬ ‫فرهنگستان هنر اماده شده است‪.‬‬ ‫زمان برگزاری انتخابات‬ ‫خانه موسیقی در اینده نزدیک‬ ‫اعالم می شود‬ ‫همزمان با صدور مجوز های الزم برای گردهمایی ها و مجامع عمومی‬ ‫از سوی ستاد مبارزه با کرونا زمان برگزاری انتخابات خانه موسیقی به‬ ‫زودی اعالم خواهد شد‪ .‬زمان برگزاری انتخابات خانه موسیقی پس از‬ ‫صدور مجوزهای الزم برای گردهمایی ها و مجامع عمومی از سوی ستاد‬ ‫ملی مبارزه در اینده نزدیک با کرونا اعالم خواهد شد‪ .‬در توضیحات‬ ‫تکمیلی روابط عمومی خانه موســیقی امده است‪ :‬با توجه به سپری‬ ‫شدن دوره چهارساله هیات مدیره کانون های خانه موسیقی‪ ،‬انتخابات‬ ‫این نهاد می بایست ســال جاری برگزار شود‪ .‬به محض صدور مجوز‬ ‫از سوی سازمان های مربوطه برای برگزاری گردهمایی ها‪ ،‬زمان بندی‬ ‫برگزاری مجامع عمومی و انتخابات کانون های ‪ ۱۰‬گانه خانه موسیقی‬ ‫اعالم می گردد‪ .‬الزم به ذکر اســت از نیمه دوم ســال گذشته تمامی‬ ‫تمهیدات الزم از جمله رزرو سالن های مناسب برای برگزاری مجامع‬ ‫عمومی کانون ها و انتخابات در سال ‪ ۱۳۹۹‬پیش بینی شده بود اما به‬ ‫دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری هرگونه تجمعی غیر ممکن شد‪.‬‬ ‫استقبال لبنانی ها از موسیقی ایرانی‬ ‫در روز قدس‬ ‫اســتقبال لبنانی ها از ترانه ی خواننده ایرانی کــه همزمان با روز‬ ‫قدس منتشر شــد‪ .‬چندی پیش و همزمان با روز قدس‪ ،‬اثری به‬ ‫همین مناسبت توسط محسن توسلی خواننده ایرانی منتشر کردم‬ ‫که به زبان عربی و خطاب به لبنانی ها بود‪ .‬انتشار این اثر در لبنان‬ ‫بازخوردهای خوبی داشت و در لبنان بسیار شنیده شد‪ .‬توسلی در‬ ‫این باره گفت‪ :‬شعر این اثر از زبان جوانی ایرانی به لبنانی ها می گفت‬ ‫که ما شما را دوســت داریم و همیشه در کنار شما خواهیم بود و‬ ‫قدس عزیز برگزار‬ ‫امیدواریــم روزی نماز جمعه را در کنار هم و در ِ‬ ‫کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه شــعر و ملــودیِ این اثر به گونه ای بود که‬ ‫بسیاری از لبنانی ها با ان ارتباط برقرار کردند‪ ،‬افزود‪ :‬حتی موجب‬ ‫اتحاد و همدلی بیشتر در میان گروه های مختلف لبنانی شده بود‪.‬‬ ‫اکنون قصد داریم بازخوردهای این اهنگ در میان مردم لبنان را به‬ ‫صورت کلیپ منتشر کنیم‪ .‬این خواننده ایرانی ادامه داد‪ :‬چند سال‬ ‫پیش قطعه ای با نام «روح اهلل» ســاختم و منتشر کردم‪ .‬در مدرسه‬ ‫بودن‬ ‫بیشتر از استکبار ستیزی امام(ره) به ما گفته بودند اما از شاعر ِ‬ ‫امام(ره) و روح لطیف ایشان چیزی به ما نمی گفتند‪ .‬قطع ه «روح اهلل»‬ ‫اثری بود که به وجه ه شــاعری و روح لطیف امام(ره) می پرداخت‪.‬‬ ‫توسلی با بیان اینکه امسال هم اثر جدیدی به مناسبت سالروز ارتحال‬ ‫امام(ره) اماده انتشــار کرده ام که در روزهای اینده منتشر می شود‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬قلب خرداد» نام اهنگ جدیدی است که امسال و همزمان‬ ‫با ارتحال امام(ره) منتشر می شود‪ .‬وی در توضیح این قطعه گفت‪:‬‬ ‫شعر این قطعه را قاسم صرافان سروده و تنظیم ان برعهده احسان‬ ‫اسدبیگیاست‪.‬همچنینتهیهکنندهوکارگردانکلیپتصویریاین‬ ‫اثر را هادی ابولقاسم انجام داده است‪« .‬قلب خرداد » در بنیاد فرهنگی‬ ‫هنری شهید همت تهیه شده است‪.‬‬ ‫دعوای تازه بر سر ساخت سریال «شهرزاد»‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1240‬سهشنبه‪ 13‬خرداد ماه‪ • 1399‬سالسیزدهم•‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:02‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪20:16‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:36‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:05‬‬ ‫‪05:49‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام صادق علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫اگر دوست دارى که خداوند عمرت را زیاد کند‪ ،‬پدر و‬ ‫مادرت را شاد کن‪.‬‬ ‫با گذشــت ‪ ۴‬ســال از طرح ادعای «ســاخت ســریال شــهرزاد با پول‬ ‫فرهنگیــان»‪ ،‬فردی که این ادعا را مطرح کرده بود‪ ،‬با شــکایت غندالی‪،‬‬ ‫مدیــر معزول صندوق فرهنگیان در دادگاه بدوی به اتهام نشــر اکاذیب‬ ‫به یک سال حبس محکوم شده اســت؛ البته این حکم قابل تجدیدنظر‬ ‫و واخواهی اســت‪ .‬در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان‪،‬‬ ‫موارد زیادی تاکنون بررسی و منجر به صدور احکام جنجالی شده است‬ ‫که از مهم ترین انها می توان به صدور حکم ‪ ۱۰‬ســال حبس برای عمار‬ ‫صالحی‪ ،‬فرزند فرمانده سابق ارتش‪ ۲۰ ،‬سال حبس برای هادی رضوی‪،‬‬ ‫داماد محمد شــریعتمداری‪ ،‬وزیر کار و ‪ ۲۰‬ســال حبس برای حســین‬ ‫هدایتی‪ ،‬از سرمایه گذاران فوتبال اشاره کرد‪ .‬پرویز کاظمی‪ ،‬وزیر پیشین‬ ‫رفاه در دولت احمدی نژاد نیز در این پرونده به ‪ ۲۰‬ســال زندان محکوم‬ ‫شــد‪ .‬اما هنوز دادگاه برخی از متهمان مشــهور این پرونده مانند بهروز‬ ‫ریخته گران‪ ،‬محمد امامی‪ ،‬تهیه کننده ســریال شــهرزاد و شهاب الدین‬ ‫غندالی‪ ،‬مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار نشــده است‪.‬‬ ‫در پرونده هایی شــبیه ماجرای بانک سرمایه‪ ،‬که پای مبالغ زیادی پول‬ ‫و ســرمایه در میان است‪ ،‬احتمال تسویه‪‎‬حساب های سیاسی و اقتصادی‬ ‫و پرونده ســازی ها افزایش پیدا می کند‪ .‬در این مــوارد‪ ،‬برای حمایت از‬ ‫حقوق مردم و پول هایی که عموماً از دســترس انها خارج شــده است‪،‬‬ ‫باید حساب رســی های دقیق توســط مراجع ذی صالح صورت بگیرد و‬ ‫تنها به احکام دادگاه صالحه اســتناد کرد‪ .‬شاید مهمترین برداشت افکار‬ ‫عمومــی از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان‪ ،‬مربوط به ادعای ســاخت‬ ‫ســریال شــهرزاد با پول فرهنگیان بود؛ موضوعی که فارغ از رقم تخلف‪،‬‬ ‫برای همه ملمــوس و البته ناراحت کننده بود؛ موضوعی که منشــا ان‬ ‫مصاحبه دی ماه ‪ ۹۵‬یکی از مســئوالن رشد صندوق فرهنگیان با عنوان‬ ‫«ارائه جزئیات جدید از پرونــده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان» در‬ ‫خبرگزاری فارس منتشر و در ان اتهاماتی علیه افراد مختلف مطرح کرد‪.‬‬ ‫بعد از این مصاحبه‪ ،‬غندالی‪ ،‬رئیس اســبق صندوق ذخیره فرهنگیان‪ ،‬از‬ ‫مصاحبه شــونده بابت اتهام مطروحه علیه خود‪ ،‬شکایت کرد‪ .‬در بخشی‬ ‫از ایــن مصاحبه درباره نقش محمد امامــی در تخلفات صندوق ذخیره‬ ‫تسنیم‬ ‫وسایل الشیعه ج‪ ، 18‬ص‪ - 372‬بحاراالنوار(ط‪-‬بیروت) ج ‪ ، 71‬ص ‪81‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫زندگی مانند دوچرخه سواری است‪ .‬برای این که بتوانید‬ ‫تعادل خود را حفظ کنید باید همیشه در حرکت باشید‪.‬‬ ‫اینشتین‬ ‫حافظانه‬ ‫ابر اذاری برامد باد نوروزی وزید‬ ‫وجه می می خواهم و مطرب که می گوید رسید‬ ‫شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام‬ ‫بار عشق و مفلسی صعب است می باید کشید‬ ‫اقشار کم درامد اسیب‬ ‫بیشتری در دوران کرونا‬ ‫متحملشدند‬ ‫فرهنگیان اعالم شده بود که او با پول معلمان فیلم ساخته و «اقای امامی‬ ‫برای اینکه فیلمی تهیه کند‪ ،‬با اقای غندالی (مدیرعامل ســابق صندوق‬ ‫ذخیره فرهنگیان) رابطه ایجاد کرد و از وی بین ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان وام با چک گرفته اســت که بعد نتوانست این مبلغ را برگرداند و‬ ‫االن در زندان اســت‪...‬بانک ها چنین وامی را به کســی نمی دادند و اگر‬ ‫پرداخت می کردند برای هر فرد معادل ‪ ۱۵۰‬درصد ملک می خواســتند‪.‬‬ ‫پس این افــراد به جاهایی می روند که می توانند نفــوذ کنند؛ به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬انها اعالم می کنند که اگر این فیلم در اینده تولید شد‪ ،‬برای نمونه‬ ‫‪ ۲۰‬درصد به شــما سود می دهیم و در قرارداد این طور امضا می کنند و‬ ‫وثیقه ای نیز ندارند که البته باید بدانیم فیلم جزو وثیقه نیست»‪ .‬در این‬ ‫مصاحبه گفته شده بود‪« :‬اقای غندالی با چک به اقای امامی وام داده و‬ ‫بعد اقای امامی نتوانسته است مبلغ را به صندوق برگرداند؛ االن مشکل‬ ‫این اســت که بانک ها وام نمی دهند و شرکت های دیگر نیز چنین وامی‬ ‫پرداخت نمی کنند اما پول ‪ ۹۰۰‬هزار معلم را به راحتی بذل و بخشــش‬ ‫می کنند و هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده اســت‪ .‬شــک نکنید اگر‬ ‫این مبلغ برای صندوق «شستا»ی کارگران بود و با یک هشتم مبلغ یاد‬ ‫شده‪ ،‬این اقدام انجام می شد‪ ،‬افراد جمع شده و اعتراض می کردند»‪ .‬بعد‬ ‫از این مصاحبه‪ ،‬افکار عمومی بیش از پیش مســائل مطروحه در پرونده‬ ‫بانک ســرمایه از جمله ماجرای محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد‬ ‫را پیگیر شــدند‪ .‬مهدی مهرپور خامنه‪ ،‬وکیل غندالی درباره وضعیت این‬ ‫پرونده می گوید‪ :‬بعد از ثبت شــکایت‪ ،‬دادگاه تشکیل شد و نهایتاً در روز‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشــت ماه سال جاری‪ ،‬حکم اولیه محکومیت بابت ادعاهایی که‬ ‫علیه اقای غندالی در مصاحبه با خبرگزاری فارس‪ ،‬مطرح شــده بود‪ ،‬به‬ ‫دلیل نشــر اکاذیب صادر شد‪ .‬مهرپور ادامه می دهد‪ :‬متهم به تحمل یک‬ ‫ســال حبس تعزیری و پرداخت ‪ ۲۰‬میلیــون ریال جزای نقدی محکوم‬ ‫شده است که البته این حکم قابل تجدیدنظر و واخواهی است‪ .‬مشخص‬ ‫شــدن وضعیت این پرونده و تعیین تکلیف درباره ادعای مطرح شده در‬ ‫این مصاحبه‪ ،‬حتماً می تواند به روشــن تر شدن ماجرای بانک سرمایه و‬ ‫صندوق ذخیره فرهنگیان‪ ،‬بیشــتر کمک کند‪ .‬باید منتظر ماند و دید که‬ ‫تصمیم نهایی دستگاه قضایی کشور در این مورد چه خواهد بود‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫فیلم جوکر که ساخته شد چند وقت بعد از اکرانش یک سری اختشاش در عراق صورت گرفت که همه روشنفکران‬ ‫گفتند این پیشبینی غرب بوده که در عراق اعتراض میشه و از این حرفا! ولی این روزها که اعتراضات امریکا رو می بینم‬ ‫ظاهرا این فیلم پیشبینی وضعیت خود امریکا بوده؛ خدا همیشه مکر مکاران رو به خودشون برمی گردونه!‬ ‫قسمت بعدی که میخوام براتون بگم قیمت های اعالمی خودرو هست که در راستای تعیین نرخ جدید محصوالت‬ ‫شرکت های خودروساز از سوی شورای رقابت‪ ،‬قیمت جدید محصول ایران خودرو ابالغ شد که بر این اساس ان قیمت‬ ‫دنا ‪ ۸۲‬میلیون تومان و هایما ‪ S۵‬معادل ‪ ۲۲۳‬میلیون تومان و پژو پارس اتوماتیک ‪ ۱۰۵‬میلیون تومان تعیین شده‬ ‫است! تا اینجای کار که شبیه به شوخی میاد ولی خوب اعالم کردن دیگه! قیمت خودرو در ایران مثل مهریه شده‬ ‫کی داده کی گرفته! یه قیمتی می پرونن؛ حاال دقیقا مردم این محصوالت رو با این قیمت با چه شرایطی و چند ساله‬ ‫می توانند تهیه کنند خدا می دونه؛ یه جورایی مردم مسخره کردن؛ خدا مسئولین ما رو به راه راست هدایت کنه!‬ ‫ایام ارتحال رهبر کبیر انقالب و قیام خونین ‪ 15‬خرداد رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم؛ امیدوارم که مدیران و‬ ‫کسانی که خود را پیرو امام خمینی می دانند خط و مشی و روش زندگی ان بزرگوار را هم مطالعه و عمل کنند؛ به‬ ‫عمل کار براید به سخنرانی نیست‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫کاروانسرای سنگی محمداباد قم مربوط به دوره سلجوقی‪ ،‬در فاصله‪ ۴۸‬کیلومتری شمال شرقی قم و‬ ‫در نزدیکی روستای محمداباد کاج در منطقه قمرود واقع شده‪ .‬این اثر در ابان ماه‪ ۱۳۷۷‬با شماره ثبت‬ ‫‪ ۲۱۳۸‬به عنوان یکی از اثار ملی ایران به ثبت رسیده‪ ،‬اما متاسفانه این بنای تاریخی امروز محافظت‬ ‫نمی شود ‪ /‬مهدی بخشی سورکی‬ ‫گردهمایی دو روزه فعاالن جبهه فرهنگی انقالب اســامی به همت ستاد مردمی شهر پیشوا دهم و‬ ‫یازدهمخردادماهباحضوراساتیدوشاهدانعینیواقعهتاریخیقیاممردمپیشوادرمصلیشهرپیشوا‬ ‫برگزار شد ‪ /‬محمدحسین موحدی نژاد‬ ‫در استانه سالروز رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب حضرت ایت اهلل خامنه ای به رهبری انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫مراسم رونمایی از کتاب «سند انتخاب»‪ ،‬صبح دیروز با حضور ایت اهلل مجتهد شبستری‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫حسینیان رییس مرکز اسناد انقالب اسالمی و حجت االسالم مصباحی مقدم‪ ،‬در کتابخانه عمومی پارک‬ ‫شهر برگزار شد ‪ /‬امین اهویی‬ ‫ایران یکی از بزرگترین کشورهای تولید گل محمدی و همچنین گالب در جهان محسوب می شود و‬ ‫هرساله حجم زیادی از این محصول و فراورده پر طرفدار به کشورهای مختلف جهان صادر می شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬کشور جهان در سال ‪ ۹۷‬خریدار گالب ایرانی بوده اند که در میان ان ها کشورهای المان‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬سوئد‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فرانسه و کویت دیده می شود‪ /‬بهنام یوسفی‬ ‫برداشت گیاه دارویی گل گاو زبان در خیابان صیاد شیرازی گرگان در نزدیکی روستای توشن در حال‬ ‫انجام است‪...‬برداشت گل گاوزبان از اواخر فروردین اغاز می شود و تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هکتار از اراضی استان به کشت گل گاوزبان اختصاص یافته است و به طور میانگین هر ساله‬ ‫بین‪ ۵۰۰‬تا‪ ۷۰۰‬کیلوگرم گل گاوزبان خشک شده در گلستان تولید می شود ‪ /‬مصطفی حسن زاده‬ ‫در حوالی‪ ۳۵‬کیلومتری بزرگراه قم ‪ -‬تهران‪ ،‬دریاچه نمک حوض سلطان قرار دارد که وسعت این دریاچه‬ ‫بسته به بارش های باران و ورودی اب در فصول مختلف سال متفاوت است‪ .‬این روزها در پی بارش های‬ ‫مناسب فصل زمستان و همچنین فصل بهار امسال و به دنبال رهاسازی حقابه قمرود‪ ،‬این دریاچه که در‬ ‫سال های گذشته در مقاطعی به طور کامل خشک شده بود‪ ،‬مجدد احیا شد ‪ /‬مهدی مریزاد‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1476

روزنامه هنرمند 1476

شماره : 1476
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه هنرمند 1475

روزنامه هنرمند 1475

شماره : 1475
تاریخ : 1400/04/22
روزنامه هنرمند 1474

روزنامه هنرمند 1474

شماره : 1474
تاریخ : 1400/04/21
روزنامه هنرمند 1473

روزنامه هنرمند 1473

شماره : 1473
تاریخ : 1400/04/20
روزنامه هنرمند 1472

روزنامه هنرمند 1472

شماره : 1472
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه هنرمند 1471

روزنامه هنرمند 1471

شماره : 1471
تاریخ : 1400/04/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!