روزنامه هنرمند شماره 1205 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1205

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1205

روزنامه هنرمند شماره 1205

‫ابراهیمداروغه زادهدبیرسی وهشتمینجشنوارهفیلمفجر‪:‬‬ ‫روایتیازدشواری هایبانوان‬ ‫تدراستان ها‬ ‫برایاجرایکنسر ‬ ‫سینما باید انعکاس دهنده‬ ‫جامعه باشد‬ ‫هنر جریان دارد‬ ‫موسیقی‪6.‬‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫یکشنبه ‪ 4‬اسفندماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪ 8 1205‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫گردشگری‪7.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫تمامی برنامه های هنری و‬ ‫سینمایی در سراسر کشور تا‬ ‫پایان هفته جاری تعطیل است‬ ‫دربارهجشنوارهبرلین؛‬ ‫از فیلم «میناماتا»‬ ‫با بازی «جانی دپ»‬ ‫تا انیمیشن «روبه جلو»‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫تمامانچهبایددربارهقرعه کشیاکرانفیلم هابدانید‬ ‫همه راه ها به قرعه کشی‬ ‫ختم می شود!‬ ‫سینما‪5.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫هنر پایانی ندارد و هنرمند‬ ‫با احساسش زنده است‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫محدودیترفتوامددرمرزهایکشوردرپیشیوع ویروسکرونا‬ ‫سایه کرونا بر گردشگری‬ ‫درباره عملکرد برخی رسانه ها‬ ‫در اخبار مربوط‬ ‫به استاد شجریان‬ ‫موسیقی‪6.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابراهیم داروغه زاده دبیر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر‪:‬‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1205‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫تمامی برنامه های هنری و سینمایی‬ ‫در سراسر کشور تا پایان هفته جاری‬ ‫تعطیل است‬ ‫باتوجه به توصیه های اکید بهداشــتی در شــرایط کنونی و ضرورت‬ ‫پیشــگیری مناســب از خطر ابتال به بیماری‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی اطالعیه ای مبنی بر تعطیلی برنامه های هنری و سینمایی در‬ ‫سراسر کشور صادر کرد‪ .‬اطالعی ه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ :‬تمامی‬ ‫برنامه هایهنریوسینماییدرسراسرکشورتاپایانهفتهجاریتعطیل‬ ‫است‪ .‬مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫با صدور اطالعیه ای اعالم کرد‪« :‬نظر به توصیه های اکید بهداشتی در‬ ‫شرایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب از خطر ابتال به بیماری و به‬ ‫منظور صیانت از سالمت احاد جامعه‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫ضمن تشکر از همکاری صنوف مرتبط به اطالع عموم می رساند‪ :‬تمامی‬ ‫برنامه های هنری و سینمایی در سالن های سراسر کشور تا پایان هفته‬ ‫جاری (‪ )۹۸/۱۲/۹‬تعطیل می شــود‪ .‬بدیهی است تدوام این وضعیت‬ ‫منوط به بررسی مجدد شرایط و اخذ نظر مراجع ذی صالح خواهد بود‪».‬‬ ‫هنر پایانی ندارد و هنرمند‬ ‫با احساسش زنده است‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با بیان اینکه هنر هیچ گاه پایانی‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه به قدرت تخیالت و احساس در دنیای هنر‪ ،‬اثر هنری‬ ‫را نو جلوه می دهد‪ .‬فیروز فاضلی‪۱‬اسفند در ائین اختتامیه پنجمین جشنواره‬ ‫فرهنگی هنری فجر رشت در سالن شهید انصاری مجتمع فرهنگی و هنری‬ ‫خاتم االنبیا(ص) این شــهر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جشنواره های متعددی همزمان با‬ ‫ایام اهلل دهه فجر در استان اجرا شد که با حضور هنرمندان‪ ،‬ارزش های انقالبی‬ ‫را با زبان هنر بازگو کرد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گیالن با بیان‬ ‫اینکه جشنواره فرهنگی هنری فجر یکی از مهمترین جشنواره های استان‬ ‫بود که در رشــت برگزار شد گفت‪ :‬این جشنواره به مدت ‪ ۱۰‬روز در رشت‬ ‫اجرا و مورد استقبال عموم قرار گرفت‪ .‬فاضلی اذعان کرد‪ :‬موسیقی‪ ،‬نمایش‪،‬‬ ‫محفل انس با قران‪ ،‬هنرهای تجسمی‪ ،‬شعر و داستان از موضوعات جشنواره‬ ‫فرهنگی هنری فجر اســتان در دهه فجر امسال بود که در این جشنواره‬ ‫‪ ۱۸‬اموزشگاه ازاد موسیقی‪ ،‬هفت اموزشگاه هنرهای نمایشی و سینمایی‪،‬‬ ‫پنــج انجمن فرهنگی و هنری به اجرای برنامه پرداختند‪ .‬وی به ویژگی ها‬ ‫و شاخص های هنر اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬احساس‪ ،‬تخیل و چند وجهی‬ ‫بودن هنر سه موضوع مهمی است که اگر یک هنرمند باید دارا باشد و این‬ ‫شاخص ها عالم هنر را بیمه خواهد کرد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫گیالن به نقش احســاس و عاطفه در دنیای هنر پرداخت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫لحظه به لحظه نو بودن و توجه به عاطفه و احساس در هنر‪ ،‬ان را در جهان‬ ‫ماندگار کرده است زیرا انسان همواره به عاطفه و احساس نیازمند بوده و اگر‬ ‫نباشد زندگی هم تداوم نخواهد داشت‪ .‬وی با تاکید بر اینگه نگاه احساسی‪ ،‬اثر‬ ‫هنری را تازه جلوه می دهد اضافه کرد‪ :‬هنر هیچ گاه پایانی ندارد و جهان امروز‬ ‫ماحصل تخیالت بشری است‪ .‬فاضلی تصریح کرد‪ :‬تخیل هنرمندان اینده‬ ‫جامعه را می سازد‪ ،‬علم‪ ،‬تکنولوژی و توسعه امروز جهان‪ ،‬ماحصل تخیالت‬ ‫انسان های نخبه و هنرمند است‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با‬ ‫بیان اینکه مطلق گرایی در هنر معنایی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬فرهنگ و هنر در زمان‬ ‫نمی ماند و با زمان حرکت می کند‪ .‬در پایان این مراسم از برگزیدگان پنجمین‬ ‫دوره جشنواره فرهنگی و هنری فجر با اهدای جوایزی تجلیل شد‪.‬‬ ‫پرداخت مقرری اسفند مشموالن‬ ‫طرح تکریم و کمک مستمری‬ ‫تا ‪ 10‬اسفند‬ ‫مدیرعاملصندوقاعتباریهنرازپرداختمقرریاسفندماهمشموالنطرح‬ ‫تکریم خبر داد و گفت‪ :‬ماهیانه ‪ 800‬هزارتومان از سوی صندوق اعتباری‬ ‫هنر به مشــموالن طرح تکریم پرداخت می شود‪ .‬سیدحسین سیدزاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اعالم این خبرگفت‪ :‬مقرری مشموالن‬ ‫طرح تکریم از اسفندماه ‪ 97‬چهار برابر شد ودریافتی ماهانه انها با مساعدت‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی از ‪ 200‬هزار تومان بــه ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫افزایش یافت‪ .‬مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درادامه افزود‪ :‬اکنون کشور‬ ‫با مشــکالت اقتصادی درگیر است‪ .‬ما در صندوق اعتباری هنر در تالش‬ ‫هستیم با برنامه ریزی و اجرای سیاست های حمایتی اندکی از مشکالت‬ ‫جامعه فرهنگ و هنر کشور را کاهش دهیم‪ .‬سیدزاده تصریح کرد‪ :‬با هدف‬ ‫حمایت از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر به بیش از ‪ 3‬هزارنفر در قالب‬ ‫طرح تکریم و کمک مستمری به صورت ماهیانه‪ ،‬از سوی صندوق اعتباری‬ ‫هنر مقرری پرداخت می شود‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬طرح تکریم به اساتیدی‬ ‫با بیش از ‪ 60‬سال سن و حداقل‪ 35‬سال سابقه افرینش کار هنری موفق‬ ‫به دریافت نشان درجه ‪ 1‬هنری و صاحب سبک شناخته شده اند‪ ،‬تعلق‬ ‫می گیرد‪ .‬اکنون صالحیت بیش از ‪ 350‬نفر از اساتید رشته های مختلف‬ ‫فرهنگی و هنری از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و شاعران‬ ‫کشور برای دریافت طرح تکریم تایید شده است‪ .‬مدیرعامل صندوق اعتباری‬ ‫هنر تصریح کرد‪ :‬بهره مندی کلیه خدمات مستلزم عضویت در صندوق‬ ‫اعتباری هنر است‪ .‬در همین رابطه تعدادی از مشمولین طرح تکریم به دلیل‬ ‫عدم تکمیل فرایند عضویت از دریافت افزایش مقرری محروم مانده اند که‬ ‫به محض تکمیل اطالعات به حساب انان واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫سینما باید انعکاس دهنده جامع ه باشد‬ ‫فیلم بود؛ در حالی در مقررات پروانه ساخت فیلم ها تبلیغ دخانیات مشمول ممیزی می شود‪.‬‬ ‫در دوره ای که در ســینمای امریکا مصرف سیگار زیاد به نمایش در میامد که کمپانی هایی‬ ‫تولید سیگار اسپانسر فیلم و بازیگران بودند واقعا در ایران نمی دانیم چرا این افتاده است‪.‬‬ ‫دبیر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر درباره میزان بودجه ایم دوره از جشنوار گفت‪ :‬در سه‬ ‫دوره گذشته که من دبیر جشــنواره بودم مجموع هزینه های ان علی رغم تورم ها به هزینه‬ ‫جشنواره ای که در سال ‪ ۹۵‬که ما نبودیم برگزار شده است هم نمی رسد‪.‬‬ ‫وی در این باره توضیح داد‪ :‬ما به شکل طبیعی پیش رفتیم‪ ،‬من راجع به انها قضاوتی ندارم‪،‬‬ ‫هزینه های ما شفاف است و طی دو سال گذشته نیز ان را اعالم کردیم که در دوره اول چهار‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان بود‪ ،‬دور دوم حدود شــش میلیارد تومان هزینه شد و امسال‬ ‫هم خیلی بیشــتر از این نخواهد شد و این هزینه کرد علی رغم تورمی است که در سال های‬ ‫اخیر بسیار زیاد با انها رو به رو شده ایم‪.‬‬ ‫داروغــه زاده درباره اینکه رای گیری برای انتخاب پردیس ملت مهندســی شــده بود؟ نیز‬ ‫توضح داد‪ :‬اکثریت قریب به اتفاق رســانه های رسمی به پردیس ملت رای دادند‪ .‬همانطور که‬ ‫مستندات موجود است در رای گیری رسانه ها درصد بسیاری گرایش به پردیس ملت داشتند‪.‬‬ ‫وی درباره برچیده شــدن فوتوکال (عکس گرفتن عوامل فیلم پیش از نمایش) در این دوره‬ ‫از جشــنواره نیز گفت‪ :‬در این دوره از جشنواره به عمد فوتوکال نداشتیم و ان هم به دلیل‬ ‫دبیر سی وهشــتمین جشنواره فیلم فجر با بیان اینکه درحالی که تلویزیون مهم ترین رسانه شرایط روحی و روانی جامعه بود به هر حال هنوز چهلمین روز شهادت سردار قاسم سلیمانی‬ ‫جمهوری اســامی محسوب می شــود و هر اقدامی برای کاهش مخاطب ان به کلیت نظام و شــهادت هموطنان در سانحه هوایی نگذشته بود و ملت ایران عزادار بودند و از همان اغاز‬ ‫ضربه می زند‪ ،‬گفت‪ :‬سانسورهای بی دلیل موجب کاهش مخاطب تلویزیون می شود بنابراین نیز سینماگران میخواستند در جشنواره شرکت کنند اما به شرطی که شمایل جشن نداشته‬ ‫نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم‪.‬‬ ‫باشد و انها نیز باید پاسخگوی مردم باشند که در جشنی شرکت نکردند بلکه در یک همایش‬ ‫ابراهیــم داروغــه زاده درباره تالش مدیران این دوره از جشــنواره برای قــوی برگزار کردن سینمایی حضور پیدا کرده اند و به همین دلیل فرش قرمز و فوتوکال نداشتیم‪.‬‬ ‫سی وهشــتمین جشنواره فیلم فجر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حواشی امســال جشنواره از ابان و هنگام داروغه زاده با تاکید بر اینکه ما هیچ عمدی برای مواجه هنرمندان با اهالی رسانه نداشتیم‪،‬‬ ‫گرانی بنزین اغاز شــد و البته با وجود این حواشــی همه هنرمندان ثبت نام کردند؛ حواشی گفت‪ :‬این در حالی اســت که جشــنواره وظیفه ندارد که فیلم ساز را به رسانه وصل کند تا‬ ‫بعدی پس از شهادت ناجوانمردانه سردار سلیمانی و اطالع رسانی غلط درباره سقوط هواپیما گفت و گو کنند این قدرت رسانه است که تا چه میزان میتواند با سینماگران ارتباط برقرار‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬ادامه داشت؛ و این مشکالت برای همه جشنواره ها همچون تئاتر‪ ،‬فیلم‪ ،‬و تجسمی‪ ،‬کند تا انها نیز پاسخ بهتری بدهند این رقابتی بین رسانه ها است‪.‬‬ ‫موسیقی وجود داشــت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این شرایط با سینما گران وارد گفت وگو شدیم معتقد دبیر سی وهشــتمین جشنواره فیلم فجر‪ ،‬افزود‪ :‬ســینماگران در برنامه هفت به عنوان یک‬ ‫بودیم جشــنواره فیلم فجر در ایام ســختی مانند جنگ تحمیلی برگزار شده است‪ ،‬بنابراین رســانه بسیار اندک شــرکت کردند‪ .‬این برنامه که دیگر دست جشنواره نیست‪ .‬انها انتخاب‬ ‫باید باز هم این رویداد به بهترین شــکل برگزار می شــد‪ .‬البته در این مدت رسانه ها خارجی می کنند وقتی برنامه ای ضعیف باشــد و نتواند بــا مخاطب ارتباط برقرار کند یا حرف را به‬ ‫با ســینماگران تماس می گرفتند و انها را تحت فشــار قرار می دادند و از انها می خواســتند خوبی منتشــر نکند مورد استقبال اهالی هنر نیز قرار نمی گیرد‪ .‬وی درباره حواشی سیمرغ‬ ‫در جشــنواره حضور پیدا نکنند ولی انها تحت تاثیر قرار نگرفتند و خوشــبختانه جشنواره را ادامه داد‪ :‬سیمرغ ارای مردمی شاید یکی از مهمترین سیمرغ ها برای فیلم سازان است چون‬ ‫همراهی کردند چرا که عوامل سینما در جشنواره خودشان باید حضور پیدا می کردند‪.‬‬ ‫ارتباط مســتقیمی با اکران فیلم دارد و میتواند بر فروش تاثیرگذار شود و برای فیلم سازان‬ ‫وی درباره میزان اعمال نظر مدیران جشنواره در سی و هشتمین دوره این‬ ‫نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و علت واکنش ها نیز همین اهمیت است‬ ‫رویــداد‪ ،‬گفت‪ :‬دخالت ما در بخش داوری جشــنواره فیلم فجر در واقع در‬ ‫نه اینکه مشــکلی داشته باشــد در هر سالی حداقل در سه سال دبیری که‬ ‫ابراهیم داروغه زاده‪:‬‬ ‫انتخاب هیات انتخاب و داوران اســت‪ .‬بنابراین سیاست هایمان را در قالب‬ ‫من پشــت سر گذاشته ام فیلم سازان میتوانستند مراجعه کنند و تمام ریز‬ ‫سینما جدا از جامعه‬ ‫حکم داوران هیات انتخاب و نگرش ســازمان ســینمایی است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ارا و گزارش ان در اختیارشان قرار داده میشد و بعد از مراجعه نیز در هیچ‬ ‫نیست‪ .‬حتما شرایط‬ ‫امســال هم معموال فیلمی نداشتیم که ســینماگران از حضور و یا نبود ان‬ ‫سالی با اعتراض مواجه نشده ایم‪.‬‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫کشور‬ ‫کنونی‬ ‫گالیه داشــته باشند‪ .‬بنابراین تمام تالشمان این است که دخالتی از بیرون‬ ‫داروغه زاده درباره اظهار نظر ابراهیم حاتمی کیا مبنی بر دســت بردن در‬ ‫سینما برای سینما نشود و نگاه سازمان سینمایی برای انتخاب ها باشد‪.‬‬ ‫تلخ شده که سینماگران ارا مردمــی‪ ،‬گفت‪ :‬مدعی باید ادعا را ثابت کنــد‪ .‬اقای ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫استفاده‬ ‫مضامین‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫داروغه زاده درباره محتوای تلخ فیلم های اجتماعی نیز توضیح داد‪ :‬سینما‬ ‫یا تهیه کننده فیلم ایشــان میتوانند به خانه سینما مراجعه کنند چون ارا‬ ‫میکنند و البته این‬ ‫جدا از جامعه نیســت‪ .‬حتما شــرایط کنونی کشور ســخت و تلخ شده که‬ ‫الکترونیکی اســت به این معنی که اینترنتی دریافت میشــود و ارایی که‬ ‫امروز‬ ‫سخت‬ ‫شرایط‬ ‫ســینماگران از این مضامین اســتفاده میکنند و البته این شــرایط سخت‬ ‫شــمرده میشود از خرید مردمی با کد ملی است که در سایت سینما تیکت‬ ‫ما بخاطر تحریم های‬ ‫امروز ما بخاطر تحریم های ظالمانه و یک جانبه ای امریکا اســت که شرایط‬ ‫وجود دارد‪ .‬در نتیجه پراکندگی گسترده ای در این ارا دیده میشود که خود‬ ‫را برای طبقه ضعیف و متوسط سخت کرده است‪ .‬این مدیر فرهنگی گفت‪:‬‬ ‫ظالمانه و یک جانبه ای‬ ‫تهیه کنندگان هم نمی توانند دخل و تصرفی داشته باشند‪.‬‬ ‫دبیر سی وهشــتمین جشنواره فیلم فجر‪ ،‬افزود‪ :‬همان ارا با عملیاتی معدل‬ ‫همواره سینما باید انعکاس دهنده جامعه اش باشد و فیلمسازی که در ایران امریکا است که شرایط‬ ‫مشــغول فیلم سازی است دغدغه های جامعه خودش را دارد‪ .‬البته به نظرم‬ ‫گیری میشود و نظر مخاطبین نسبت به یک فیلم بیان میشود؛ به طور کلی‬ ‫را برای طبقه ضعیف‬ ‫پایان‬ ‫بســیاری از فیلم های اجتماعی که در جشنواره فجر به نمایش درامد‬ ‫از روز اول تا روز اخر ارا تغییری نمی کند چون کامال به شــکل تصادفی در‬ ‫و متوسط سخت کرده‬ ‫تلخی نداشت و از امید خبر می دادند‪.‬‬ ‫است‪ .‬این مدیر فرهنگی همه سینماها فیلم ها اکران میشود و تعداد نمایش ها یکسان است ارایی که‬ ‫است‬ ‫ هایی‬ ‫م‬ ‫فیل‬ ‫داوری‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫فجر‪،‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وظیفه جشــنواره فیلم‬ ‫روز اول اخذ میشود و با توجه به نسبتی که مخاطب ایجاد میکند با روزهای‬ ‫گفت‪ :‬همواره سینما‬ ‫که از قبل ســاخته شده و جشنواره نقشــی برای دادن محتوا برای ساخت‬ ‫بعدی خیلی تفاوت اندکی دارد‪.‬‬ ‫باید انعکاس دهنده‬ ‫فیلم هــا ندارد‪ .‬البته انتخاب ها و داوری ها فیلم ها هر ســاله‪ ،‬ادرس هایی را‬ ‫وی درباره کم رونق بودن این دوره اختتامیه جشنواره نیز توضیح داد‪ :‬امسال‬ ‫جامعه اش باشد و‬ ‫به ســینماگران می دهد‪ ،‬که بیشتر ادرس ها سینمایی است‪ .‬داروغه زاده با‬ ‫سینماگرانی که با نام سلبریتی میشناسیم در بازیگران کم بودند و بازیگران‬ ‫تاکید بر اینکه در کشور ما‪ ،‬کم نهاد فرهنگی نداریم که از بودجه حاکمیتی فیلمسازی که در ایران‬ ‫جدیدتــر امده بودند و جوایز هم به انان رســید از میان ‪ ۲۲‬فیلم ‪ ۱۶‬فیلم‬ ‫مشغول فیلم سازی‬ ‫ارتــزاق می کند‪ ،‬که می توانند در این عرصه وارد شــوند و محتوا در اختیار‬ ‫کارگردان‪ ،‬تهیه کننده و عوامل در سالن حضور داشتند چند فیلم هم نیامده‬ ‫است دغدغه های‬ ‫فیلم ســازان قرار دهند‪ ،‬گفت‪ :‬البته موضوعی که مهم‪ ،‬این اســت که سوژه‬ ‫بودند که کال کاندیدای نداشتند یک فیلم هم که قهر کرده بود اما خیلی از‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫جامعه‬ ‫برای فیلم ســاز دغدغه شــود‪ .‬اگر نهاد فرهنگی‪ ،‬موضوع مورد نظرش را به‬ ‫بازیگران شــاخص از زن و مرد فیلمی در جشنواره نداشتند نوید محمدزاده‪،‬‬ ‫البته به نظرم بسیاری‬ ‫دغدغه فیلمســاز تبدیل نکند‪ ،‬فیلم موفقــی از اب در نمی اید و نمی تواند‬ ‫حامد بهداد و امین حیایی چهره های سلبریتی که همه میشناسند در سالن‬ ‫از فیلم های اجتماعی‬ ‫بر مخاطب اثــر بگذارد؛ فیلم خوب از دل و قلب فیلم ســاز بیرون می اید‪.‬‬ ‫کم بــود و این تلقی به وجــود امد که تعداد حضور کم بوده اســت و این‬ ‫وی درباره جدایی بخش بین المللی جشــنواره فیلم فجر از بخش ملی ان‪،‬‬ ‫که در جشنواره فجر‬ ‫درحالی است که هنوز در اختتامیه فضای تحریم را داشتیم‪.‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬بنده جز نخســتین افرادی بودم که پیشنهاد جدا شدن این دو‬ ‫وی درباره عملکرد صدا و سیما در پوشش اخبار جشنواره به لحاظ کیفی‪،‬‬ ‫به نمایش درامد پایان‬ ‫بخش از جشــنواره را دادم؛ زیرا بخش بین المللی جشــنواره فجر با وجود‬ ‫گفت‪ :‬امســال میزان محافظه کاری و نگرانــی در برنامه های تلویزیونی که‬ ‫تلخی نداشت و از‬ ‫ضرورت و اهمیت ان در حاشــیه قرار گرفته بود‪ .‬ســینمای ایران با توجه‬ ‫برای دهه فجر جشنواره ها را پوشش دادند زیاد بود یکی از این شرایط زنده‬ ‫امید خبر می دادند‪.‬‬ ‫به ظرفیت هایی که دارد و درخشــش هایی که در جشنواره های بین المللی‬ ‫نبودن برنامه ها بود؛ وقتی یک رویداد را گزارش میکنید برنامه زنده پویا تر‬ ‫وظیفه جشنواره فیلم‬ ‫داشته نیازمند نگاه بین المللی نیز بود‪ .‬داروغه زاده درباره بخش فیلم کوتاه‬ ‫است و مخاطب با این احساس که در رویداد حضور دارد‪.‬‬ ‫فجر‪ ،‬بررسی و داوری‬ ‫و مســتند در جشــنواره فجر نیز گفت‪ :‬حضور این دو بخش به درخواست‬ ‫داروغه زاده با تاکید بر اینکه در دوره های اول برنامه ای مانند هفت بســیار‬ ‫فیلم هایی است که‬ ‫سازمان سینمایی نبوده و خودشان اصرار به حضور داشتند؛ انها تقاضا دارند‬ ‫مورد استقبال بود اما در سال های اخیر این چنین نبود که برای شبکه سه‬ ‫از قبل ساخته شده‬ ‫که فیلم هایشــان بیشتر و بهتر دیده شــود؛ و با توجه به امکانات کمی که‬ ‫و تلویزیون خوب نیســت‪ ،‬افزود‪ :‬در اختتامیه نیز وابســته به همان نگرانی‬ ‫نقشی‬ ‫جشنواره‬ ‫و‬ ‫داریم تالش کردیم‪ ،‬فیلم ها دیده شوند‪.‬‬ ‫به اینکه چه اتفاقی ممکن اســت روی ســن رخ دهد مقداری پخش زنده‬ ‫برای دادن محتوا‬ ‫دبیر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر افزود‪ :‬همچنین مستندسازان بخش‬ ‫با تقطیع صــورت میگرفت اما خواهش میکنم برنامــه کل اختتامیه را در‬ ‫برای ساخت فیلم ها‬ ‫فرهنگی و غیر تجاری فیلم ســازان سینما هســتند و خیلی خوب است با‬ ‫دبیرخانه وجود دارد را مدیران مالحظه کنند در این ایین کمترین حاشیه‬ ‫ندارد‪ .‬البته انتخاب ها‬ ‫فیلم ســازان مراوده داشته باشند به نفع سینما اســت‪ .‬بهترین فیلمسازان‬ ‫و مساله سیاسی داشتیم و اگر کل برنامه بدون هیچ سانسوری پخش میشد‬ ‫هر‬ ‫ ها‬ ‫م‬ ‫فیل‬ ‫ ها‬ ‫ی‬ ‫داور‬ ‫و‬ ‫سینمایی کشور نیز از فیلم سازی داستان کوتاه میایند و خیلی خوب است‬ ‫اتفاق خاصی نمی افتاد‪.‬‬ ‫ساله‪ ،‬ادرس هایی را به‬ ‫در این مدت از سوی داوران و فیلمسازان دیده می شوند‪.‬‬ ‫دبیر سی وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما وقتی شــما نگران‬ ‫وی درباره فیلم «تومان» و موضوع ان که تبلیغ همجنسگرایی است‪ ،‬توضح‬ ‫سینماگران می دهد‪،‬‬ ‫هســتید قبل از اینکه کسی صحبتی کند برنامه قطع میشود و تا چند دقیقه‬ ‫داد‪ :‬فیلم «تومان» در مورد قمار اســت فردی که وارد قمار و شــرط بندی‬ ‫بعد از پایان صحبت نیز ســوییچ میشــود این اتفاق موجب کاهش مخاطب‬ ‫که بیشتر ادرس ها‬ ‫میشــود در این فیلم نشــان داده می شــود‪ .‬فردی که وارد این مقوله شده‬ ‫تلویزیون اســت درحالی که تلویزیون مهم ترین رســانه جمهوری اسالمی‬ ‫سینمایی است‬ ‫حتی اگر برنده شــود‪ ،‬بازنده است‪ .‬در این فیلم فرد‪ ،‬همسر و دیگر اعضای‬ ‫محسوب میشود و هر اقدامی برای کاهش مخاطب به کلیت نظام ضرر میزند‪.‬‬ ‫خانواده اش را از دست می دهد بخاطر این که وارد قمار شده است‪ .‬این فیلم‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نباید از ترس مرگ خودکشــی کنیم نباید از ترس اینکه کسی‬ ‫نشان میدهد اگر فردی وارد قمار شود و حتی برنده شود بازنده است‪ .‬بنابراین اصال موضوع حرفی بزند که مشــکل دار باشد دست به حذف بزنیم‪ .‬مهم ترین حرفی که در اختتامیه زده شد‬ ‫همجنس گرایی به این فیلم نمی چسبد‪.‬‬ ‫حرف هــای امیر اقایی بــود که حتی به کلیت تلویزیون‪ ،‬نظام و رســانه ملی انتقاد نکرد بلکه به‬ ‫دبیر سی وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر همچنین درباره وجود ســکانس هایی از مصرف صحبت های کارشناســی در یک شبکه اشاره کرد و مودبانه پاسخ داد و حذف این صحبت ها کار‬ ‫مشــروب و سیگار کشــیدن در فیلم ها این دوره از جشــنواره‪ ،‬گفت‪ :‬حتما این موضوع باید اشتباهی است‪.‬‬ ‫در شــورای پروانه نمایش مورد بررســی قرار بگیرد؛ در برخی از فیلم ها به عنوان مثال فیلم دبیر سی وهشتمین جشــنواره فیلم فجر‪ ،‬درباره پیش بینی اش از گیشه سال بعد سینما‪ ،‬اظهار‬ ‫«شــنای پروانه» ضرروت به تصویر کشیدن فضا و رفتار غیر اجتماعی شخصیت فیلم وجود داشت‪ :‬من فکر میکنم سال ‪ ۹۹‬حتما فروش بیشتری نسبت به سالی که گذشت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬فیلمساز مجبور است به تصویر بکشد‪.‬‬ ‫وی درباره دبیری ســی و نهمین دوره جشــنواره فیلم فجر نیز گفــت‪ :‬در این زمینه با من‬ ‫داروغه زاده گفت‪ :‬البته اگر ضرورت درام نباشــد و تلقی ترویج باشــد با نظر شورای پروانه صحبتی نشــده است و اگر هم شود ترجیح ام این اســت که نپذیرم و خیلی بعید است که‬ ‫نمایش اصالح می شــود‪ .‬موضوع دیگر امسال‪ ،‬نمایش متعدد مصرف سیگار در سکانس های قبول کنم‪.‬‬ ‫نگاهی به بخش «چارخونه» دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫اثار هنری با موضوع مادران شهدا‬ ‫تا بازسازی نمادین «روز ازادی زن» در مشهد‬ ‫مریم درویش‬ ‫دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در راستای معرفی‬ ‫و حمایت از هنرمندان شهرستان ها‪ ،‬بخشی با عنوان «چارخونه»‬ ‫را در این دوره از جشــنواره ایجاد کرده اســت که این روزها در‬ ‫موسســه صبا در معرض دید مخاطبان است‪ .‬در این بخش که‬ ‫نام «گفتگوی هنر عکاســی اســتان ها» بر ان نهاده شده است‪،‬‬ ‫هنرمندان عکاس از شهرهای مشــهد‪ ،‬زاهدان‪ ،‬زنجان‪ ،‬یاسوج‪،‬‬ ‫شهرکرد‪ ،‬بیرجند و گرگان‪ ،‬با تک عکس یا مجموعه عکس هایی‬ ‫حضور دارند که اغلب به ایین های محلی‪ ،‬ویژگی های اقلیمى و‬ ‫فرهنگ بومی پرداخته اند‪ .‬مهال عربی خان از مشهد در مجموعه‬ ‫«شاهدان از یاد رفته» چند قاب عکس را کنار هم قرار داده است‬ ‫که در انها تصویری از زنان میانســال دیده می شود‪ .‬این تصاویر‬ ‫در واقع بخشــی از شناســنامه این افراد است که قسمت نام و‬ ‫مشــخصات ان دیده نمی شود اما هرکدام از چهره های ناشناس‬ ‫متعلق به یک مادر شهید است‪ .‬بر روی عکس ها گلدوزی هایی با‬ ‫نخ های رنگی انجام شده و تصاویر ساکت و رنگ باخته‪ ،‬سرشار از‬ ‫حس زندگی شده اند‪ .‬این هنرمند‪ ،‬مادران شهید را به اثر هنری‬ ‫تشــبیه کرده که نفیس تر از ان تاکنون ســاخته نشده است و‬ ‫صبوری انها همه را مسحور می کند‪.‬‬ ‫علی ســعیدی از مشــهد در چیدمان «داســتان های ناتمام»‬ ‫صندوقچــه چوبی را نمایش داده اســت کــه در ان عکس های‬ ‫قدیمی دیده می شــود‪ .‬این عکس ها برای بســیاری از ایرانیان‬ ‫اشناســت و متعلق به دوره ای است که زائران حرم امام رضا (ع)‬ ‫با مراجعه به عکاســی های اطراف حرم مطهر‪ ،‬تصویری از خود‬ ‫را در مقابــل بارگاه امام رضــا (ع) کالژ می کردند‪ .‬این عکس ها‬ ‫بر دیوار بســیاری از خانه دیده می شــد تا خاطرات خوش سفر‬ ‫را برای صاحبان انها همیشــه زنده نگه دارد‪ .‬اما این مجموعه با‬ ‫استفاده از عکس هایی به وجود امده است که صاحبان شان برای‬ ‫دریافت انها مراجعه نکرده اند و عکس ها سالیان طوالنی در انبار‬ ‫عکاسخانه ها باقی مانده است‪.‬‬ ‫مجموعه «هویت خاک خورده شــهر» اثر محمد حامد اسدی از‬ ‫مشهد اســت که در ان عکس های قدیمی را شاهد هستیم که‬ ‫به شــکل های مختلف به نمایش درامده اند‪ .‬عکس هایی از افراد‬ ‫عادی که هیچ دلیلی برای شناخته شدن یا ثبت شدن در تاریخ‬ ‫ندارند‪ .‬به عقیده هنرمند‪ ،‬این عکس ها جز برای اگهی ترحیم در‬ ‫روزنامه استفاده نخواهند شد‪ .‬این قاب ها بخشی از تاریخ زندگی‬ ‫انهاست که در گذر زمان خاک می خورد و مخاطبی غیر از افراد‬ ‫خانه ندارند‪.‬‬ ‫محســن کابلی از گرگان در مجموعــه «ات اوغالن» به جایگاه‬ ‫مهم اســب در زندگی ترکمن ها پرداخته است‪ .‬کودکان ترکمن‬ ‫از اغاز زندگی با اســب انس می گیرند و عشــق انها به اسب تا‬ ‫حدی اســت که گاه ان را باالتر از خانواده خود می دانند‪ .‬بخش‬ ‫مهمی از اقتصاد مردم ترکمن از طریق اســب تامین می شود و‬ ‫این یکی دیگر از دالیل جایگاه مهم ان در زندگی مردم است‪ .‬در‬ ‫عکس های این مجموعه به شکل های مختلف شاهد ارتباط میان‬ ‫ترکمن ها و اســب هستیم‪ .‬گاه اسب های در حال تمرین و مربی‬ ‫انها را می بینیم و گاه اسب را در حال کورس و در زمین مسابقه‬ ‫می بینیم‪ .‬اما در تعدادی از عکس ها خود اسب به شکل مستقیم‬ ‫حضور ندارد بلکه انبوه جمعیتی را می بینیم که با چشمان نگران‬ ‫یا امیدوار به نقطه ای دوردســت که همان میدان مسابقه است‬ ‫چشم دوخته اند‪.‬‬ ‫محمد نظری از زنجان نیــز در مجموعه «رویاهای پراکنده» به‬ ‫ارتباط اســب با انسان پرداخته است‪ ،‬اما او فضایی خیال گونه را‬ ‫به تصویر کشــیده که از میان واقعیت بیرون امده است‪ .‬مناظر‬ ‫طبیعی مه گرفته که اســبی تنها یا همراه با انسان در انها دیده‬ ‫می شود‪ ،‬فضایی وهم الود را به وجود اورده اند که تصویرهای ذهنی‬ ‫هنرمند را بازنمایی می کنند‪ .‬مجموعه «خشک سالی در هامون»‬ ‫اثر صادق ســوری از زاهدان اســت که یکی از مشکالت اساسی‬ ‫مردم منطقه را به تصویر کشیده است‪ .‬خشک سالی شدیدی که‬ ‫در استان سیستان و بلوچستان به وجود امده و خشک شدن اب‬ ‫دریاچه هامون به دلیل سدسازی در افغانستان‪ ،‬باعث شده است‬ ‫پوشــش گیاهی منطقه به شدت کاهش یافته و گرد و خاک به‬ ‫حدی در فضا وجود داشــته باشد که غلظت ذرات معلق گاه به‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1205‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫خبر‬ ‫روایتی از خانواده ها در دفاع مقدس‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬برابر حد مجاز برسد‪ .‬خشک سالی و طوفان شن باعث‬ ‫نابودی مشاغل بومی‪ ،‬افزایش بیماری های گوناگون و در نتیجه‬ ‫مهاجرت مردم به شهرهای دیگر شده است‪ .‬سوری در عکس های‬ ‫وهم انگیز خود فضایی خاک الود و غبار گرفته را نمایش داده است‬ ‫که رنگ اُکر انها‪ ،‬رنگ هر روز زندگی مردم اســت‪ .‬انچه در این‬ ‫عکس ها می بینیم ســاختمان های نیمه ویران است که ساکنین‬ ‫انها مهاجرت کرده اند یا کودکانی که در میان خاک معلق در هوا‬ ‫مشغول بازی یا بازگشت از مدرسه هستند‪.‬‬ ‫عبدالرحمان مجــرد از اردبیل در دو تابلو بــا عنوان «احتضار»‬ ‫به محیط زیســت و تخریب ان توســط انسان پرداخته است‪ .‬با‬ ‫توجه به اهمیت فراوان طبیعت برای عباس کیارســتمی و تکرار‬ ‫عناصر طبیعت در اثار او‪ ،‬هنرمنــد این تابلوها را با یاد و اثاری‬ ‫از کیارستمی به وجود اورده اســت‪ .‬در این تابلوها دو عکس از‬ ‫کیارســتمی بر روی زمینه قرار گرفته که یکی از انها عکسی از‬ ‫درختان در منظره برفی و دیگری تک درختی در میان دشــت‬ ‫است‪ .‬اما بیشتر ســطح عکس با مواد برجسته ای پوشیده شده‬ ‫که در واقع پالســتیک های ذوب شده هستند و باعث می شوند‬ ‫چیز زیادی از عکس دیده نشود و طبیعت زیر بار مواد مصنوعی‬ ‫مدفون شــود‪ .‬مریم ال مومن دهکردی از شهرکرد در اثار خود‬ ‫به نمایش بخش هایی از زندگی مردم منطقه پرداخته اســت‪ .‬از‬ ‫رقص های گروهی در جشن ها و ایین بردن عروس به خانه جدید‬ ‫گرفته تا زندگی عادی و ادم های در حال کار روزمره یا طبیعت‬ ‫و فضــای ایل بختیاری مواردی اســت که در این عکس ها دیده‬ ‫می شــود‪ .‬ال مومن تداوم اداب و رســوم زندگی کوچ نشینی و‬ ‫پایبندی مردم به انها را به تصویر کشیده است‪.‬‬ ‫رضــا خالدی از بیرجند در مجموعه «دوتوک» باز هم به زندگی‬ ‫مردم منطقه پرداخته اســت‪ .‬او یک عروسک محلی که توسط‬ ‫اهالی روستا ساخته می شود را به عنوان نماد زن بلوچ با پوششی‬ ‫سرشار از تزیینات معرفی می کند‪ .‬این عروسک تنها یک بازیچه‬ ‫نیست بلکه فرهنگ و تاریخ مردم منطقه را در خود دارد‪ .‬در تعداد‬ ‫دیگری از این عکس ها زندگی روزمره مردم‪ ،‬بازی های کودکانه‪،‬‬ ‫محیط زندگی و طبیعت منطقه دیده می شود و مخاطب می تواند‬ ‫اشنایی نسبی با ان جغرافیا پیدا کند‪.‬‬ ‫اما مهدیا مصباحی از مشــهد با یک تک عکس در این نمایشگاه‬ ‫حضور دارد‪« .‬روز ازادی زن» عنوان عکس صحنه ســازی شده‬ ‫اســت که با حضور بازیگران تئاتر به بازســازی واقعه ای تاریخی‬ ‫پرداخته اســت‪ .‬پس از انکه در سال ‪ 1314‬قانون کشف حجاب‬ ‫تصویب شد‪ ،‬سال ‪ 56‬در سالگرد این روز در مشهد گروهی از زنان‬ ‫با حجاب به راهپیمایی پرداختند‪ .‬انها مورد ضرب و شتم ماموران‬ ‫شهربانی قرار گرفتند و مردان دیگری امکان فرار و مخفی شدن‬ ‫ان ها را فراهم کردند‪ .‬در این تصویر چند صحنه از وقایع ان روز‬ ‫بازسازی شده و به یک تصویر واحد تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اســحاق اقایی از یاسوج در مجموعه «ســرودی برای زندگی»‬ ‫به تخریب نااگاهانه طبیعت توســط مردم محلی پرداخته است‪.‬‬ ‫کهکیلویــه و بویراحمد با جنگل های انبوه خــود هم اکنون به‬ ‫منطقه ای با مراتع فقیر تبدیل شده است زیرا سال های طوالنی‬ ‫درختان و بوته ها به عنوان ســوخت و خوراک دام مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته و حال جایگزینــی ندارند‪ .‬اقایی در این مجموعه به‬ ‫شکل غیرمســتقیم نقش درختان در زندگی مردم را به تصویر‬ ‫کشیده و درباره یک فاجعه زیست محیطی هشدار داده است‪.‬‬ ‫ســاره فتاحی از مشــهد در مجموعه «خانه ملیحه» گزارشــی‬ ‫تصویــری از وضعیت روزمره خانه یک زن را ارائه کرده اســت‪.‬‬ ‫زنــی که خانه خود را تبدیل به مهدکــودک کرده و از کودکان‬ ‫همســایه مراقبت می کند‪ .‬این عکس های ســیاه و سفید تا حد‬ ‫زیادی شــادی و هیجان کودکان را پوشانده است تا چیزی که‬ ‫بیشتر به چشم می اید‪ ،‬محیط خانه و ساکنان اصلی ان باشد که‬ ‫در حضور مهمانان هر روزه‪ ،‬تغییر ماهیت پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫محمود بازدار از مشــهد در مجموعه ای با عنوان «لطفا بر روی‬ ‫این تصاویر مطلب ننویسید» تصاویر سیاه و سفید قدیمی مرتبط‬ ‫بــا جنگ ایران و عراق را به کار برده اســت که روی انها با انواع‬ ‫خودکار و قلم ها با دست خط های مختلف نوشته های گوناگون‪،‬‬ ‫یادگاری‪ ،‬امضا‪ ،‬شعر و‪ ...‬دیده می شود‪ .‬این اثار با الهام از تابلوهای‬ ‫یادمان جنگ بــه وجود امده که در مناطق جنگی بر ســر راه‬ ‫گروه هــای راهیان نور قرار گرفته و مــردم بر روی انها یادگاری‬ ‫نوشــته اند تا حضور خود در مناطق جنگی را ثبت کنند و با ان‬ ‫پیوند داشته باشند‪.‬‬ ‫دوازدهمین جشــنواره هنرهای تجســمی فجر تا ‪ 5‬اسفند در‬ ‫موسســه فرهنگی هنری صبا واقع در خیابان طالقانی‪ ،‬ابتدای‬ ‫خیابان برادران مظفر میزبان عالقمندان به هنر است‪ .‬‬ ‫نمایش «برگشتن» به کارگردانی حسین مسافر استانه که پیشتر‬ ‫در سالن چهارسو تئاتر شهر به صحنه رفته بود‪ ،‬به زودی (ششم‬ ‫اسفند ماه) قرار است اجرایش را در تماشاخانه سرو انجمن تئاتر‬ ‫انقالب و دفاع مقدس اغاز کند‪ .‬این نمایش به مدت بیست شب‬ ‫هر شب ساعت ‪ 19‬به صحنه خواهد رفت‪ .‬فرید قبادی‪ ،‬شیرین‬ ‫بینا‪ ،‬مجید رحمتی‪ ،‬علی غابشی‪ ،‬فاطمه رادمنش‪ ،‬ابتسام بغالنی‪،‬‬ ‫ماهان عابدی‪ ،‬طا ها عابدی و پونه شــاملو بازیگران این نمایش‬ ‫هستند‪ .‬برگشتن اثری است که با شیوه کمینه گرایی واقعیات‬ ‫اجتماعی شهری را به نمایش می گذارد‪ .‬این نمایش تنها برشی‬ ‫از واقعیات یــک مقطع خاص از جامعه ای را مطرح می کند که‬ ‫بسیاری از خانواده های ما به نوعی درگیر ان هستند‪« .‬برگشتن»‬ ‫فقط طرح موضوع می کند‪ ،‬بی انکه موضع گیری خاصی داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬در برگشتن هر تفاوتی از سوی تماشاگران مورد احترام‬ ‫است‪ .‬برگشتن یا برنگشتن‪ ،‬ساختن یا نساختن‪ ،‬رفتن یا ماندن‪،‬‬ ‫مر ِز تقاب ُ ِل این دو‪ ،‬دغدغه شهری است که با خود در تضاد است‪.‬‬ ‫حسین مسافراستانه‪ ،‬کارگردان تئاتر پیشتر درباره این نمایش‬ ‫عنوان کــرد ‪ :‬این نمایش در عرصه دفاع مقدس به صحنه رفته‬ ‫است من خودم ســالها در این زمینه فعالیت کرده ام‪ .‬متاسفانه‬ ‫بیشــتر اثاری که در این عرصه تاکنون تولید شده مناسبتی و‬ ‫شــعارزده هستند و هنرمندان کمتر دغدغه تولید اثاری از این‬ ‫دســت دارند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬مسائل نگفته در زمینه جنگ‬ ‫و دفاع مقدس خیلی زیاد است که هنرمندان اگر انگیزه داشته‬ ‫باشند می توانند بدان بپردازند هر چند اینها باید به دور از زبان‬ ‫شعاری‪ ،‬تکراری و شیوه های کهنه باشد‪ .‬رضا اشفته منتقد تئاتر‬ ‫نیز در جلسه ای که به منظور نقد و بررسی این اثر چندی پیش‬ ‫تشکیل شده بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پرداختن به مقولۀ جنگ یکی از‬ ‫مهمترین موضوعاتی است که هنوز ان طور که باید و شاید در ‬ ‫این زمینه فیلم‪ ،‬تئاتر و سریال درخور تامل در حد چشمگیری‬ ‫تولید نشده اما در تمام دنیا به جنگ های مهم بارها پرداخته و‬ ‫در اینجا بسیاری‬ ‫در این زمینه تولید شــده اند و ‬ ‫اثار ماندگاری ‬ ‫فقط به دنبال فرصت بوده اند اما با تفکر و کشــف تازه به دنبال‬ ‫بیان دردها و اســیب های جنگ هشت ســاله نپرداخته اند و از‬ ‫سوی دیگر مســئوالن نیز فضا را برای پرداختن به موضوعات‬ ‫واقعی و کارامدتر باز نگذاشته اند به همین دلیل نمایشنامه های‬ ‫ اندکی در این زمینه نوشــته و اجرا شده اند‪ .‬وی در ارائه متن به‬ ‫شخصیت های تکثیر شده مادرانی پرداخت که هر کدام به نوعی‬ ‫فرزندانشان را در جنگ از دست داده اند و حاال با ورود امیری یا‬ ‫پســر همه این مادران‪ ،‬نیاز و ضرورت این پسری که باید کمک‬ ‫حالشان باشد در سنین پیری را یاداوری می کنند و این قضیه‬ ‫تمثیلی می شــود برای همه مادرانی که نمی خواهند نشانه های‬ ‫جنگ کامال پاک بشود و حتی اگر هم چنین باشد اما در تاریخ‬ ‫بقایــای این جنگ بنابر نظریه‬ ‫ ‬ ‫ما ایرانیان‬ ‫و در خاطــرۀ جمعی ‬ ‫یونگ روان شناس در ناخوداگاه جمعی ما باقی می ماند چنانچه‬ ‫حملۀ مول پپس از هفتصد ســال هنــوز هم در خاطرۀ جمعی‬ ‫مردمان تحت این جنگ باقی است‪ .‬او در عین حال میزانسن های‬ ‫کمینه گرا و مهندسی حرکات متفاوت و ضد رئالیستی را گزینه‬ ‫مناسبی برای دیدن یک اثر متفاوت تلقی کرد که فعال بازیگران‬ ‫ساختن این حرکات دقیق و پیچیده‬ ‫ ‬ ‫به دنبال ازبر کردن و عملی‬ ‫برامده اند و هنوز ان طور که باید و شــاید متوجه عمق یافتن‬ ‫مســیرها و حرکات نیستند که دقیقا در اینجا چه نگاه متفاوتی‬ ‫ذهن و روان مخاطب را به چالش خواهد کشــید و بعد از چند‬ ‫روز از اجراهــای اول که بگذرد کم کم این حس و حالت فضا را‬ ‫لبریز می کند و تماشاگران بهتر در جریان این امور قرار می گیرند‬ ‫در اینجا بیشــتر از روابط حســی و عقالنی به دنبال یک‬ ‫چون ‬ ‫رابطه شهودی همه چیز مهندسی شده است و ما از منظر روح‬ ‫متوجۀ این ادمها باشیم و فعال مرکز ثقل و زوایه دید معلوم‬ ‫ ‬ ‫باید‬ ‫نیست که دقیقا از کجا متوجه این موضوعات باید بشویم‪.‬شاید‬ ‫کل این ادم ها بایــد در ایجاد این مرکز ثقل‬ ‫یک فرد و شــاید ‬ ‫بــرای هماهنگی و ایجاد فضا به چنین حس و حالی نزدیک تر‬ ‫بشــوند‪ .‬در عین حال بازیگران هم تا االن با سخت گیری هایی‬ ‫مواجه بوده اند که حرکات زائد نداشــته باشند اما اکنون وقت‬ ‫ی ازاد بشوند تا بتوانند بازی خالقۀ خودشان‬ ‫ان هست که کم ‬ ‫را به کار گیرند و رنگ و بوی کار هم پر رنگ تر بشــود‪ .‬جواد‬ ‫نــوری تهیه کننده نمایش «برگشــتن»‪ ،‬پرداختن به موضوع‬ ‫مادران و همســرانی را که عزیز مفقود شــده دارند تکراری‬ ‫دانست اما پرداختن به مناطق جنگی که باید اتفاق تازه ای در‬ ‫انها بیفتد‪ ،‬به ویژه خرمشــهر را برای نخستین بار دانست که‬ ‫البتــه خود او و خیراله تقیانی پور پیش از این خیلی کمرنگ‬ ‫در نخسه اولیه همین متن (یک تابلوی زرد) به ان پرداخته و ‬ ‫ایــن متن برای دوم (به نام پیدا و ناپیدا) نیز با تغییراتی اجرا‬ ‫شــده و حاال برگشتن برداشت سوم از ان هست که اتفاقا در‬ ‫ان بر خرمشهر بیشــتر تاکید می شود‪ .‬همچنین جواد نوری‬ ‫به عنوان تهیه کننده‪ ،‬منوچهر شجاع به عنوان طراح صحنه‪،‬‬ ‫پریدخت عابدین نــژاد به عنوان طراح لبــاس‪ ،‬رضا خضرایی‬ ‫به عنوان طراح نور‪ ،‬ســعید شــکرنیا به عنوان طراح پوستر و‬ ‫بروشــور و ســمیه میری به عنوان عکاس در برگشتن حضور‬ ‫دارند‪ .‬تماشــاخانه سرو انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس به‬ ‫عنوان مرکز تخصصی نمایش های ارزشــی با مضامین انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬دفاع مقــدس و مقاومت‪ ،‬با ظرفیــت ‪ ۱۵۰‬نفر در‬ ‫خیابان ایت اهلل طالقانی‪ ،‬نرســیده به تقاطع خیابان شــهید‬ ‫مفتح‪ ،‬جنب ایستگاه مترو طالقانی قرار دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دربارهجشنوارهبرلین؛‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1205‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫کاهش مخاطبان سینما‬ ‫در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ازفیلم«میناماتا»‬ ‫با بازی «جانی دپ»‬ ‫تاانیمیشن«روبه جلو»‬ ‫بررسی امار فروش فیلم ها در ‪ ۱۱‬ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬نشان می دهد که‬ ‫میزان فروش سینما نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۱۳۹۷‬افزایش‬ ‫داشته اســت‪ ،‬اما تعداد مخاطبان اندکی کاهش یافته است‪ .‬میزان‬ ‫فروش سینمای ایران در ‪ 11‬ماه سال ‪ 1398‬به فروشی معادل ‪293‬‬ ‫میلیارد و ‪ 813‬میلیون و ‪ 390‬هزار تومان رســیده است و طی این‬ ‫مدت ‪ 25‬میلیون و ‪ 717‬هزار و ‪ 242‬نفر به تماشــای فیلم های در‬ ‫حال اکران نشستند‪ .‬میزان فروش فیلم های سینمایی در‪ 11‬ماه سال‬ ‫‪ 1397‬نیز معادل ‪ 232‬میلیارد و ‪ 153‬میلیون و ‪ 575‬هزار تومان و‬ ‫تعداد تماشاگران ‪ 26‬میلیون ‪ 622‬هزار و ‪ 326‬نفر بوده است‪ .‬با توجه‬ ‫به افزایش میزان فروش فیلم ها در سال ‪ 1398‬و بر اساس بررسی های‬ ‫معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی میزان افزایش فروش‬ ‫فیلم ها در ‪ 11‬ماه سال ‪ 1398‬نسبت به مدت مشابه در سال ‪،1397‬‬ ‫‪ 4‬درصد رشد داشته اســت اما تعداد تماشاگران در ‪ 11‬ماه امسال‬ ‫نسبت به همین مدت در سال گذشته ‪ 3‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫میزان فروش و تعداد بیننده ایام جشنواره فیلم فجر در میزان فروش‬ ‫و تعداد بیننده بهمن ماه محاسبه نشده است‪ .‬همچنین با اشاره به‬ ‫فروش بهمن ماه می توان گفت‪ :‬میزان فروش سینمای ایران در بهمن‬ ‫ماه سال ‪ 1398‬معادل ‪ 17‬میلیارد و ‪ 786‬میلیون و‪ 415‬هزار تومان‬ ‫بوده اســت و ‪ 1‬میلیون و ‪ 580‬هزار نفر به تماشای فیلم های اکران‬ ‫شده نشستند‪ .‬در مقایسه بهمن ماه با مدت زمان مشابه سال ‪1397‬‬ ‫می توان اعالم کرد‪ :‬فروش در سال گذشته ‪ 13‬میلیارد و ‪ 887‬میلیون‬ ‫و ‪143‬هزار تومان بوده و ‪ 1‬میلیون و ‪ 694‬هزار و ‪ 856‬نفر به تماشای‬ ‫فیلم ها نشستند که بر این اســاس در بهمن ماه ‪ 1398‬فروش ‪28‬‬ ‫درصد افزایش را نشان می دهد و بیننده ‪ 7‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫زمان پخش فصل دوم «عصرجدید»‬ ‫مشخص شد‬ ‫عوامل فصل دوم مسابقه «عصر جدید» تصمیم گرفتند که سه قسمت‬ ‫از راستی ازمایی شرکت کنندگان را پخش کنند تا مخاطبان از چگونگی‬ ‫بررسی و انتخاب شرکت کنندگان مطلع شوند‪ .‬البته چند قسمتی را از‬ ‫مرحله اول فصل دوم عصر جدید در اسفند ماه پخش می شود‪ .‬اما مسابقه‬ ‫عصر جدید همانند سال گذشته قرار است در ایام نوروز هر شب پخش‬ ‫شود‪ .‬امین حیایی‪ ،‬رویا نونهالی‪ ،‬اریا عظیمی نژاد و بشیر حسینی داوران‬ ‫این برنامه هستند‪ .‬فصل دوم مسابقه «عصر جدید» نیز همچنان با اجرای‬ ‫احسان علیخانی همزمان با والدت امام علی (ع) روز ‪ ۱۸‬اسفند ماه روی‬ ‫انتن شبکه سه می رود‪ .‬برندگان فصل اول مسابقه «عصر جدید»‪ ،‬فاطمه‬ ‫عبادی نفر اول بود که‪ ،‬اعتبار ‪ 500‬میلیونی برای پیشبرد هنرش را از‬ ‫برنامه دریافت کرد و در ماه محرم‪ ،‬در برنامه «چهلچراغ» که با اجرای‬ ‫مجتبی امینی از شبکه سه روی انتن رفت‪ ،‬به عنوان تصویرگر حضور‬ ‫داشت‪ .‬او با اســتفاده از نقاشی های شنی خود‪ ،‬موضوعات مرتبط با‬ ‫عاشورا را به تصویر کشید و این روزها در تدارک است اموزشگاه خود‬ ‫را در ماهشهر گسترش دهد‪ .‬محمد زارع اکروبات کار که برگزیده دوم‬ ‫«عصر جدید» شــد‪ ،‬اعتبار ‪ 200‬میلیونی خود را دریافت کرده و به‬ ‫عنوان مربی در «عصر جدید» فعالیت می کند‪ .‬پارسا خائف نفر سوم‬ ‫برنامه «عصر جدید»‪ ،‬اعتبار ‪ 100‬میلیونی خود را برای تهیه البومش‬ ‫هزینه کرده و می کند و تیتراژ تلویزیونی مســابقه «میدون» را خواند‪.‬‬ ‫سعید فتحی روشن شعبده باز و منتالیست‪ ،‬نفر چهارم «عصر جدید»‬ ‫بود که اعتبار ‪ 75‬میلیونی خود را دریافت و به همراه تیم تولید برنامه‬ ‫«بازیمون» در تدارک تولید این برنامه برای شــبکه سه است‪ .‬دختران‬ ‫نینجا هم جزو استعدادهای محبوب «عصر جدید» بودند که با مربیگری‬ ‫فریبا فرجی پور‪ ،‬رتبه پنجم را کسب کردند‪ .‬ان ها هم اعتبار ‪ 50‬میلیونی‬ ‫خود را دریافت کردند و برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی برای شبکه‬ ‫ورزش اماده می شوند‪.‬‬ ‫دو رقیب جایزه خرس طالیی هفتادمین جشنواره فیلم برلین روی پرده رفتند و فیلم «میناماتا» با بازی جانی‬ ‫دپ در نقش یک عکاس جنگ و انیمیشــن «روبه جلو» از شرکت پیکسار در بخش نمایش های ویژه برلیناله‬ ‫نمایش داده شدند‪ .‬جمعه در دومین روز جشنواره فیلم برلین‪ ،‬اولین رقبای جایزه خرس طالیی این دوره برلیناله‬ ‫روی پرده رفتند‪ .‬فیلم ایتالیایی «پنهان شده» (‪ )Hidden Away‬به کارگردانی جورجو دیریتی و «مزاحم»‬ ‫(‪ )The Intruder‬ساخته ناتالیا متا تولید مشترک ارژانتین و مکزیک در این روز در بخش مسابقه بین الملل‬ ‫نمایشدادهشدند‪.‬فیلمزندگی نامه ای«پنهان شده»دربارهانتونیو«تونی»لیگابوئهنقاشخوداموختهوگوشه گیر‬ ‫ایتالیایی‪ ،‬جدال او با بیماری ذهنی و دوستی اش با اندرا موتزالی مجسمه ساز است‪ .‬الیو جرمانو که در ‪ 2014‬در‬ ‫فیلم «لئوپاردی» به کارگردانی ماریو مارتونه نقش جاکومو لئوپاردی شاعر و فیلسوف ایتالیایی را بازی کرد‪ ،‬در‬ ‫«پنهان شده» در نقش لیگابوئه ظاهر شده است‪ .‬اندرا گرپلی نقش موتزالی را بازی کرده است‪.‬‬ ‫پنهان شده‬ ‫جورجو دیریتی کارگردان‪ ،‬فیلمنامه نویس و کارگردان متولد ‪ 1959‬در بولونیا اســت‪ .‬اولین فیلم بلند او «باد‬ ‫می پیچد» (‪ )2005‬در بیش از ‪ 60‬جشــنواره در سراسر دنیا به نمایش درامد و حدود ‪ 40‬جایزه دریافت کرد‪.‬‬ ‫دومین فیلم بلند او «مردی که می اید» (‪ )2009‬اولین بار در دنیا در جشنواره فیلم رم روی پرده رفت و چند‬ ‫جایزه برد‪ .‬این فیلم بعدها برنده سه جایزه داوید دی دوناتلو شد که از ان به عنوان اسکار ایتالیایی یاد می شود‪.‬‬ ‫«روزی می اید» (‪ )2013‬از دیگر ساخته های دیریتی در بخش مسابقه سینمای جهان جشنواره فیلم ساندنس‬ ‫نمایش داده شد‪« .‬مزاحم» دیگر فیلمی که روز گذشته در بخش مسابقه بین الملل برلیناله پخش شد‪ ،‬یک تریلر‬ ‫روان شــناختی درباره زنی به نام اینس است که دوبلور است و هم زمان در یک گروه کر در بوئنوس ایرس کار‬ ‫می کند‪ .‬اینس در اثر یک ضربه روحی در تعطیالت‪ ،‬با مشکل بی خوابی دست و پنجه نرم می کند و کابوس های‬ ‫هولناکی دارد‪ .‬او به تدریج پارانویایی می شود و به شکلی عجیب مرز واقعیت و خیال برایش محو می شود‪.‬‬ ‫«مزاحم»‬ ‫دو بازیگر معروف ارژانتینی‪ ،‬اریکا ریواس («قصه های وحشی») و ناول پرز بیسکایارت («‪ 120‬ضربان در دقیقه»)‬ ‫در «مزاحم» بازی می کنند‪ .‬دانیل هندلر («اغوش های گمشده») و سسیلیا روت («رنج و افتخار») دیگر بازیگران‬ ‫این فیلم هستند که اقتباسی ازاد از رمان «‪ )1996( »El mal menor‬نوشته سی‪ .‬ای‪ .‬فیلینگ نویسنده‬ ‫ارژانتینی است‪ .‬ناتالیا متا کارگردان فیلم «مزاحم»‪ ،‬دانش اموخته رشته فلسفه از دانشگاه بوئنوس ایرس است‪.‬‬ ‫اکران همزمان«ان شب»‬ ‫در ایران و امریکا‬ ‫محمد درمنش تهیه کننده فیلم ســینمایی «ان شب» به کارگردانی‬ ‫کوروش اهاری درباره برنامه ریزی برای اکران این فیلم سینمایی گفت‪:‬‬ ‫جشــنواره فیلم فجر اولین جشــنواره ای بود که «ان شب» در ان به‬ ‫نمایش گذاشته شد و ما برای حضور این فیلم در جشنواره های مختلف‬ ‫برنامه ریزی کرده ایم‪ .‬وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ برنامه ای‬ ‫بــرای اکران این فیلم نداریم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با توجه به برنامه ریزی انجام‬ ‫شده با همکارانمان در امریکا‪ ،‬در نظر دارند که برای حضور «ان شب»‬ ‫در جشنواره های بین المللی اقدام کنند‪ .‬این تهیه کننده سینما ادامه داد‪:‬‬ ‫حضور در جشنواره های بین المللی یک دوره‪ ۵‬ماهه را نیاز دارد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل برنامه اکران ما بعد از پایان این دوره صورت می گیرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مساله دیگر این است که در نظر داریم «ان شب» را همزمان در‬ ‫ایران‪ ،‬امریکا و کشورهای دیگر اکران کنیم به همین دلیل باید شرایط‬ ‫الزم برای اکران را در داخل و خارج کشــور فراهم کنیم‪ .‬البته الزم به‬ ‫ذکر است که پخش این فیلم در ایران توسط شرکت پخش ای فیلم‬ ‫انجام می شود‪ .‬کارگردان فیلم «اژانس ازدواج» بیان کرد‪ :‬نسخه ای که‬ ‫برای اکران عمومی فیلم «ان شب» در نظر گرفته شده‪ ،‬همان نسخه ای‬ ‫است که در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد‪ ،‬چرا که هنگام ساخت‬ ‫«ان شب» تمام بایدها و نبایدهای الزم برای ساخت این فیلم را در نظر‬ ‫گرفتیم‪ .‬درمنش در پایان با اشاره به اینکه برای دریافت پروانه نمایش‬ ‫اینفیلمبرنامه ریزیکرده ایم‪،‬گفت‪:‬بحثقرعه کشیفیلم هایسینمایی‬ ‫برای اکران‪ ،‬مســاله بسیار مهمی اســت و معتقدم با اجرای این طرح‬ ‫مساوات در اکران ایجاد می شود‪.‬‬ ‫اولین فیلم او «مرگ در بوئنوس ایرس» (‪ )2014‬در سینماهای ارژانتین فروشی بسیار موفق داشت‪« .‬مزاحم»‬ ‫دومین فیلم او در مقام کارگردان است‪.‬‬ ‫جانی دپ در نقش عکاس افسانه ای‬ ‫روز جمعه فیلم بریتانیایی «میناماتا» (‪ )Minamata‬به کارگردانی اندرو لویتاس و با بازی جانی دپ در بخش‬ ‫نمایش های ویژه برلیناله روی پرده رفت‪ .‬دپ در این فیلم که بر مبنای اتفاقاتی واقعی ساخته شده در نقش دبلیو‬ ‫یوجین اسمیت عکاس جنگ امریکایی (‪ )1918-1978‬ظاهر شده است که به ژاپن برمی گردد تا تاثیر ویرانگر‬ ‫مسمومیت جیوه در اجتماعات ساحلی را ثبت کند‪ .‬اسمیت در زندگی شخصی نابغه ای ازپاافتاده و معتاد به الکل‬ ‫بود‪ .‬دپ که حضور او در برلین با استقبال فراوان رسانه ها روبرو شد‪ ،‬پیش از اولین نمایش این فیلم صادقانه از‬ ‫مشکالت شخصی خود در ارتباط با الکل و مواد مخدر گفت و اسمیت را تحسین کرد که به گفته او برای خلق‬ ‫هنر بر شیاطین وجود خود غلبه کرد‪ .‬اسمیت که به عنوان عکاس مجله الیف در جنگ جهانی دوم برای خود‬ ‫اسم و رسمی به هم زد‪ ،‬در سال های بعد از جنگ دوران بدی را می گذراند و حتی تا مرحله خودکشی نیز پیش‬ ‫رفته بود‪ ،‬تا این که در اوایل دهه ‪ 1970‬فعاالن محیط زیست او را وسوسه کردند به جنوب ژاپن برود و رنج مردم‬ ‫میناماتا را ثبت کند که بر اثر االینده های کارخانه شیمیایی شهر دچار مسمومیت شده بودند‪ .‬بازیگر ‪ 56‬ساله‬ ‫امریکایی در نشست خبری فیلم «میناماتا» به خبرنگاران گفت‪ :‬اسمیت یک دائم الخمر از پا افتاده بود که یک هدف‬ ‫و به نوعی یک فصل جدید در زندگی اش را پیدا کرد‪ .‬دپ با لبخند ادامه داد‪ :‬اره‪ .‬این قصه را قب ً‬ ‫ال جایی شنیده اید‪.‬‬ ‫دپ در «میناماتا» با گروهی بازیگر ژاپنی شامل هیرایوکی سانادا («اخرین سامورایی») و مینامی هیناسه هم بازی‬ ‫است‪ .‬مینامی در فیلم نقش ایلین یک کنشگر را بازی می کند که اسمیت را ترغیب می کند اخرین داستان خود‬ ‫را ثبت کند و بعدها با او ازدواج می کند‪.‬‬ ‫«میناماتا»‬ ‫قهرمان‬ ‫مینامی در نشست مطبوعاتی گفت‪ :‬من واقعاً ایلین اسمیت را تحسین می کنم‪ .‬او در این داستان یک‬ ‫ِ‬ ‫در سایه است‪ .‬او از یوجین حمایت کرد‪ ،‬اما خیلی چیزها را درست کرد‪ .‬او واقعاً این قدرت را داشت‪ .‬بیل نای در‬ ‫«میناماتا» نقش باب هیز سردبیر مجله الیف را بازی می کند که رابطه ای پر فراز و نشیب با اسمیت دارد‪ ،‬با این‬ ‫امید که نابغه اشفته بتواند اخرین گزارش تصویری را تولید کند‪ .‬هرچند کارخانه شیمیایی درنهایت ناچار شد به‬ ‫قربانیان میناماتا غرامت بدهد‪ ،‬اما خیلی از اهالی این منطقه همچنان با مسمومیت های ناشی از مواد شیمیایی که‬ ‫بیش از ‪ 30‬سال درگیر ان بودند‪ ،‬دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫اولیننمایشجهانیانیمیشنجدیدپیکسار‬ ‫روز گذشته همچنین انیمیشن «روبه جلو» (‪ )Onward‬تازه ترین فیلم پیکسار برای اولین بار در دنیا در بخش‬ ‫نمایش های ویژه برلیناله به نمایش درامد‪ .‬تام هالند‪ ،‬کریس پرت‪ ،‬جولیا‪-‬لوییس دریفوس و اکتاویا اسپنسر از‬ ‫صداپیشه های این فیلم به کارگردانی دان اسکانلن هستند‪.‬‬ ‫«روبه جلو» اولین فیلم بلند انیمیشن غیردنباله ای پیکسار بعد از «کوکو» در ‪ 2017‬است‪ .‬فیلم بیشتر دنیای‬ ‫مجموعه «هری پاتر» را تداعی می کند و داستانی درباره اسب های تک شاخ و جادو است که در ان دو برادر – ایان‬ ‫و بارلی الیت فوت با صدای هالند و پرت – ‪ 24‬ساعت فرصت دارند با پدرشان که سال ها پیش از دنیا رفت از نو‬ ‫ارتباط برقرار کنند‪ ،‬پیش از ان ک ه ایان‪ ،‬برادر کوچک تر حتی به دنیا امده باشد‪.‬‬ ‫«روبه جلو»‬ ‫«روبه جلو» فیلمی با موضوع برادری همین طور ارتباط پدر و پسر است‪ .‬ایان و بارلی در این سفر پرماجرا با جهانی‬ ‫فانتزیمملوازعصاهایجادویی‪،‬طلسم ها‪،‬اژدهاهاواسب هایتک شاخروبرومی شوند‪.‬فیلمنامهرااسکانلننوشته‬ ‫است که خود وقتی کوچک بود پدرش را از دست داد‪ .‬او یکی از کارگردانان انیمیشن «دانشگاه هیوالها» (‪)2013‬‬ ‫است‪ .‬شرکت پیکسار به «روبه جلو» بسیار امیدوار است‪« .‬داستان اسباب بازی ‪ »4‬در جوایز اسکار امسال دهمین‬ ‫جایزه اکادمی را برای ان ها از زمانی که این بخش در ‪ 2001‬راه اندازی شد‪ ،‬به همراه اورد‪.‬‬ ‫نمایشفیلمیمستندبهکارگردانیجیاژانگ که‬ ‫«شنا کردن تا وقتی دریا کبود شود» (‪ )Swimming Out Till the Sea Turns Blue‬تازه ترین ساخته‬ ‫جیا ژانگ که‪ ،‬کارگردان چینی نیز روز جمعه در بخش نمایش های ویژه برلیناله روی پرده رفت‪ .‬در این فیلم‬ ‫مستند تاریخ چین از‪ 1949‬از نگاه چهار نویسنده از چهار نسل مختلف روایت شده است‪ .‬فیلم شامل گزیده هایی‬ ‫از کتاب ها و مصاحبه های این نویسنده ها و متشکل از‪ 18‬اپیزود کوتاه است‪ .‬ژانگ که متولد‪ 1970‬و چهره پیشتاز‬ ‫سینمای مستقل چین در دو دهه گذشته و خالق فیلم هایی چون «زندگی ساکن» و «نشانی از گناه» است‪« .‬شنا‬ ‫کردن تا وقتی دریا کبود شود» اولین فیلم مستند او بعد از «ای کاش می دانستم» در ‪ 2011‬است‪ .‬او فیلم جدید‬ ‫خود را در زادگاهش شهر فنیانگ در استان شانکسی ساخته است‪.‬‬ ‫«شنا کردن تا وقتی دریا کبود شود»‬ ‫«‪ »Xiao Wu‬اولین فیلم ژانگ که در فنیانگ ساخته شد و در ‪ 1998‬در بخش جنبی فروم برلیناله به نمایش‬ ‫درامد‪« .‬زندگی ساکن» در ‪ 2006‬جایزه شیر طالیی جشنواره فیلم ونیز را گرفت‪« .‬نشانی از گناه» در ‪ 2013‬در‬ ‫جشنواره فیلم کن جایزه بهترین فیلمنامه را برد و «کوه ها شاید حرکت کنند» (‪ )2015‬و «خاکستر پاک ترین‬ ‫سفیدی است» (‪ )2018‬هر دو در بخش مسابقه کن رقابت کردند‪ .‬هفتادمین جشنواره فیلم برلین ‪ 20‬فوریه تا ‪1‬‬ ‫مارس (‪ 1‬تا ‪ 11‬اسفند) برگزار می شود‪.‬‬ ‫تمامانچهبایددربارهقرعه کشیاکرانفیلم هابدانید‬ ‫همه راه ها به قرعه کشی ختم می شود!‬ ‫ســیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد در گفت وگویی ابعاد و مسائل اکران قرعه کشی را از شیوه تا اکران های‬ ‫مناســبتی و توقیفی بیان کرد و به حواشی پیش امده پاسخ داد‪ .‬موضوع قرعه کشی فیلم های سینمایی‬ ‫کشور در ابتدای امسال و با تشکیل جلساتی میان رئیس سازمان سینمایی و برخی از سینماگران و مدیران‬ ‫سینمایی اغاز شد‪ ،‬موضوعی که از همان ابتدا بحث برانگیز بود و برخی موافق و برخی مخالف ان بودند‪ .‬این‬ ‫روند بعد از چند ماه با خبر تشکیل جلسات دیگر میان رسانه ها خبرساز شد تا اینکه در هفته ای که گذشت‬ ‫ی شدن این شیوه جدید اکران فیلم های سینمایی در صدر‬ ‫و بعد از اتمام جشنواره فیلم فجر بار دیگر با جد ‬ ‫اخبار ســینمایی قرار گرفت‪ .‬موضوعی که اما و اگرها و شایعات درباره ان فراوان است و هر روز نیز خبر‬ ‫جدید غیرموثقی درباره ان چه در فضای مجازی و چه در روزنامه ها منتشر می شود‪ ،‬از این رو و همین طور‬ ‫به دلیل اهمیت مساله عدالت در اکران در مصاحبه ای با «سید محمدمهدی طباطبایی نژاد» معاونت نظارت‬ ‫و ارزشیابی و همین طور از اعضای شورای اکران نوروزی سینماهای کشور به گفت وگو پرداخته است که‬ ‫مشروح ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫شورای اکران نوروزی ربطی به شورای قرعه کشی فیلم ها ندارد‬ ‫طباطبایی نژاد در ابتدا درباره شورایی که مسئولیت قرعه کشی اکران فیلم های نوروزی دارند و این که برخی‬ ‫از رسانه ها نام وی را به عنوان عضو این شورا برای قرعه کشی فیلم ها انتخاب کرده اند گفت‪ :‬اعضای شورای‬ ‫صنفی نمایش مسئولیت قرعه کشــی فیلم ها را دارند‪ .‬اعضای ان شورا متشکل از دو نفر سینمادار‪ ،‬یک‬ ‫نفر پخش کننده‪ ،‬یک نفر تهیه کننده و یک نفر از کانون کارگردانان است‪ .‬بنابراین من اص ً‬ ‫ال عضو شورای‬ ‫قرعه کشی نیستم و قرعه کشی اثار با‪ 5‬نفر از اعضای شورای صنفی نمایش به عالوه مدیرکل نمایش سینمای‬ ‫حرفه ای یعنی اقای محمدرضا فرجی به عنوان ناظر و ذی نفعان فیلم ها که پخش کننده ها و تهیه کننده ها‬ ‫باشند انجام خواهد شد‪ .‬غیر از اکران نوروزی که شورای اکران نوروزی ان را انجام خواهد داد و من نیز عضو‬ ‫ان شورا هستم‪ ،‬شورای قرعه کشی توسط شورای صنفی نمایش انجام خواهد شد و هر خبری غیر از این‬ ‫اشتباه است‪ .‬شورای اکران نوروزی شورایی است که ‪ 7‬فیلم نوروز را می بندد‪ .‬من مسئول ان شورا هستم اما‬ ‫اساساً این شورا با شورای قرعه کشی و صنفی نمایش هیچ ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫نظام نامه اکران پخته شده است‬ ‫وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه اعضای شورا ثابت نیستند و فقط همین یک کار را انجام می دهند بیان‬ ‫کرد‪ :‬این شورا بعد از انجام این قرعه نیز تا سال اینده فعالیت دیگری در این زمینه ندارند‪ .‬ان شورا نیز متشکل‬ ‫از مدیرعامل خانه سینما‪ ،‬رئیس شورای صنفی نمایش‪ ،‬بنده به عنوان مسئول این شورا که مدیرعامل نظارتم‬ ‫و مدیرکل نمایش حرفه ای‪ ،‬و اقای دکتر محمود اربابی به عنوان نماینده رئیس سازمان است‪ .‬این که همین‬ ‫جایگاه ها و مناصب نیز سال بعد در این شورا باشند یا خیر بستگی به نظام نامه اکران دارد‪ .‬اگر نظام نامه اکران‬ ‫همین نفرات را پیشنهاد بدهد همین مسئولین باید در این شورا باشند و اگر نه مسئولین دیگری را پیشنهاد‬ ‫خواهد داد‪ .‬معاونت نظارت و ارزشیابی درباره این نظام نامه گفت‪ :‬نظام نامه اکران نیز توسط شورایی زیر نظر‬ ‫رئیس سازمان تصویب می شود که البته محوریت ان شورا معاونت نظارت و ارزشیابی است‪ .‬اما یک شورا هم‬ ‫که متشکل از رئیس سازمان سینمایی‪ ،‬معاونت نظارت ارزشیابی و مشاورین رئیسند مجموعاً نظام نامه را در‬ ‫جلسات متعدد با سینماداران‪ ،‬تهیه کنندگان و دفاتر پخش مورد مشورت قرار دادند و ان را اماده کرده اند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه چه کسی پیشنهاد اولیه این نظام نامه جدید را داده است گفت‪ :‬پیشنهاد اولیه قرعه کشی‬ ‫توسط تهیه کنندگان و پخش کنندگان ارائه شده است‪ ،‬بعد از ان هم جلساتی با دیگر تهیه کنندگان‬ ‫و پخش کنندگان و ســینماداران داشــتیم‪ ،‬ان را پخته کردیم تا نظام اکران سال اینده کشور غیر از‬ ‫اکران نوروزی بر اساس قرعه کشی باشد‪ .‬این نکته که می گویند این پیشنهاد از طرف رئیس سازمان‬ ‫برای اولین بار داده شــده است صحیح نیست‪ .‬اقای انتظامی در این باره نظراتی داشتند و به همین‬ ‫نتیجه شخصاً رسیده بودند اما برای اولین بار و به صورت عملیاتی این خود تهیه کنندگان بودند که این‬ ‫پیشنهاد را دادند که اکران فیلم ها را به صورت قرعه کشی انجام بدهیم‪ .‬بعد از انها پخش کننده ها و سپس‬ ‫سینمادارها نیز برخی متقاعد شدند و برخی خیر‪.‬‬ ‫سبدهایرنگارنگبرایقرعه کشی‬ ‫این مدیر سینمایی درباره شیوه قرعه کشی گفت‪ :‬قرعه کشی در سه سبد کمدی‪ ،‬عام و سایر انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬سبد عام سبدی است که فیلم های پرفروش در ان قرار می گیرند و سبد سایر سبد فیلم های کم فروش‬ ‫فرهنگی سینمای ما است‪ .‬شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی اساساً امکان دارد پروانه نمایش سینمایی‬ ‫به برخی از فیلم ها ندهد و ان را مناسب گروه هنروتجربه بداند؛ مبنا این است که این فیلم ها در هیچ کدام‬ ‫از این سبدها اکران نمی شوند‪ .‬شورای پروانه نمایش امکان دارد به برخی از فیلم ها پروانه نمایش برای سینما‬ ‫ندهد و ان را مناسب شبکه نمایش خانگی بداند‪ .‬طبق بند دستورالعمل شورای پروانه نمایش‪ ،‬این شورا اجازه‬ ‫دارد در مورد اکران یا عدم اکران فیلمی که دارای پروانه ساخت سینمایی است برای اکران در سینماهای‬ ‫کشور تصمیم بگیرد‪ .‬پس نگرانی که برخی از سینماگران ما چه تهیه کننده و دفاتر پخش و یا سینماداران‬ ‫مبنی بر اینکه امکان دارد فیلمی که فروش چندانی نداشته باشد و در سینما اکران شود و جای فروش‬ ‫فیلم های دیگر را بگیرد بی مورد است‪ ،‬زیرا تمام فیلم هایی که مناسب اکران در گروه هنروتجربه اند یا مناسب‬ ‫شبکه نمایش خانگی اند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال در قرعه کشی راه پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫همه راه ها به قرعه کشی ختم می شود‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ما برای وضعیت نمایش و اکران فیلم ها چند وضعیت بیشتر نداشتیم؛ یا همین وضعیت‬ ‫بدی که در سال جاری داشتیم‪ ،‬چه اتفاقی افتاد؟ ما در چند ماه سال اص ً‬ ‫ال فیلم خوبی نداشتیم اما از سوی‬ ‫دیگر در برخی از ماه های سال چند فیلم خوب پرفروش داشتیم‪ ،‬یا مث ً‬ ‫ال در همین سه ماه پاییز ‪ 5‬فیلم‬ ‫کودک و نوجوان با یکدیگر اکران شد و نتیجه ان نابودی فروش فیلم بسیار ارزشمند «اخرین داستان»‬ ‫بود‪ .‬اگر بخواهیم این موضوع را به حال خود رها کنیم تا سرگروه های سینمایی هرطور که بخواهند تصمیم‬ ‫بگیرند به وضعیت بدی که در سال جاری با ان مواجه بودیم می رسیم‪ .‬ما برای حل این موضوع باید یا یک‬ ‫شورایی را تشکیل می دادیم که مرکب باشند از تهیه کننده و پخش کننده و سینمادار که اکران را ببندند‪.‬‬ ‫اما این شورای فرضی باز این مفسد ه را دارد که عده ای متقاضی اند و عده ای مدام در حال پیگیری اکران‬ ‫فیلمشانند و در کل وضعیت اشفته ای دارند‪ .‬راه دوم این بود که خود شورای صنفی نمایش اکران فیلم ها را‬ ‫با انتخاب خود و سرگروه ها به عهده داشته باشد اما در ان صورت سرگروه های سینمایی نیز دچار مشکالتی‬ ‫می شدند مانند اینکه «کدام فیلم به ما داده می شود؟» و برخی از فیلم ها نیز از اکران بازمی ماندند و ک ً‬ ‫ال‬ ‫مشکالتی که در حالت اول داشتیم باز عاید حالت دوم نیز می شد‪ .‬راه حل سوم ما این بود که نظام اکران‬ ‫مبتنی بر قرعه کشی مهندسی شده به معنای معقول ان نه دخالت در قرعه کشی طراحی شود‪ .‬مث ً‬ ‫ال درباره‬ ‫قرعه کشی سبد کمدی ما دو گونه کمدی پرفروش و سنگین و سبک داریم‪ .‬قرعه کشی کمدی های پرفروش‬ ‫با هم انجام نخواهد شد بلکه به صورت انتخابی در طول سال تقسیم می کنیم‪ ،‬مث ً‬ ‫ال اکران فیلم «خوب‪ ،‬بد‪،‬‬ ‫جلف» در نوروز است اما اکران فیلم انفرادی برای عید فطر است‪ .‬حاال درباره اکران فیلم های کمدی سبک تر‬ ‫در صورتی که به تعداد نباشند قرعه کشی انجام نخواهد شد‪ ،‬اما اگر به تعداد باشد قرعه بینشان خواهیم‬ ‫انداخت و به قید قرعه یک کمدی برای یک سرگروه انتخاب می کنیم؛ یک کمدی سبک که فروش فیلم های‬ ‫دیگر را تخریب نکند‪ ،‬به عنوان مثال اگر اکران خوب بد جلف همراه با انفرادی باشد شاید اکران یکدیگر را‬ ‫تخریب نکند اما قطعاً به فروش فیلم های دیگر لطمه می زند‪.‬‬ ‫در شیوه جدید فقط قرعه کشی وجود ندارد‬ ‫در این حالت ما ترکیب قرعه و انتخاب را می گذاریم و فیلم اصلی کمدی را انتخاب می کنیم و با قرعه فیلم ‬ ‫ســبک تر کمدی را به سرگروه های سینمایی می دهیم و دو فیلم سبد کمدی را می بندیم‪ .‬در سبد دوم‬ ‫فیلم های پرفروش اجتماعی که شورای صنفی نمایش ان ها را پرفروش تخمین زده است نیز رویه به همین‬ ‫صورت است که از میان فیلم ها دو فیلم را با قرعه کشی انتخاب می کنیم و به دو سرگروه دیگر می دهیم‪ .‬در‬ ‫اینجا ما با ‪ 4‬فیلم کمدی و اجتماعی بیشتر سینماهای کشور را پر کرده ایم می ماند ‪ 3‬فیلم دیگر فرهنگی‬ ‫ما که امکان دارد فروش خوبی نداشته باشند اگرچه ارزش باالیی دارند‪ .‬این فیلم ها پیش بینی می شود که‬ ‫فروش و مخاطب خوبی نداشته باشند‪ ،‬اما این فقط یک پیش بینی است و امکان دارد که پیش بینی ما‬ ‫درســت از اب درنیاید‪ .‬اما در هر دو حالت هیچ اتفاق بدی برای این فیلم ها نخواهد افتاد‪ .‬ان ها دو هفته‬ ‫نمایش خود را می گیرند و بین سه تا سرگروه سینمایی تقسیم می شوند و سرگروه ها موظفند که ان ها را‬ ‫ش را پر کردند می توانند به اکران خود ادامه دهند‪ .‬این‬ ‫مانند ‪ 4‬فیلم دیگر نمایش دهند‪ .‬اگر انان کف فرو ‬ ‫همان احتمال است که امکان دارد فیلمی بتواند کف فروش خود را پر کند و به فروش خود ادامه دهد و‬ ‫سینماهای بیشتری را نیز جذب کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1205‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫خبر‬ ‫«کرونا» بر فروش سینماها تاثیر‬ ‫داشته است؟‬ ‫پس این شیوه جدید اکران از چند مزیت برخوردار است اوالً اینکه سینمای ایران همواره از یک تنظیم‬ ‫فروش برخوردار است‪ ،‬همواره‪ 4‬فیلمی را که مخاطب بپسندد بر پرده سینما دارد‪ .‬دو‪ ،‬همواره فیلم فرهنگی‬ ‫روی پرده دارد و عالقه مندان سینمای فرهنگی می توانند فیلم های مورد عالقه خود را در سینما ببینند‪ .‬سه‬ ‫اینکه اگر فیلمی بخواهد روی پرده بماند باید از تبلیغات و برنامه رسانه ای بهتری برخوردار باشد‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت در سرگروه تا بیش از دو هفته و در زیرگروه حداکثر اگر از یک هفته گذشت می تواند حذف شود‪.‬‬ ‫پس در عین اینکه قرعه کشی وجود دارد رقابت هم هست‪ ،‬ضمن اینکه تمام سینماها‪ ،‬پردیس ها و کسانی‬ ‫که عضو سرگروه ها نیستند می توانند از میان این هفت فیلم هرکدام را که بخواهند انتخاب کنند و همواره‬ ‫سینماداران ‪ 4‬فیلم پرفروش برای انتخاب در اختیار دارند‪.‬‬ ‫سینمادارانی که با چشم گریان امدند‬ ‫طباطبایی نژاد تاکید کرد‪ :‬بنابراین نگرانی از وضعیت جدید اکران برای سینماداران که بارها با انان جلسه‬ ‫داشتیم و این مطالب را برایشان توضیح دادیم یا به علت این است که زبان ما گویا نبوده است و یا انان متوجه‬ ‫حرف های ما نشده اند یا نخواسته اند که بشوند‪ .‬در همین شهریور ماه گذشته سینماداران کشور با وضعیت‬ ‫اشفته حال امدند دفتر من و گفتند که «یک فیلم خوب برای نمایش نداریم و سینماهای ما دارد ورشکسته‬ ‫می شود و هیچ فیلم خوبی برای اکران نیست و دو تا فیلم خارج از سیستم به ما بدهید تا اکران کنیم‪ ».‬اگر‬ ‫من از قرعه دفاع می کنم تمام این موارد را شاهد بودم‪ .‬در ابان ماه بیشتر سینماگران کودک امدند و انها‬ ‫نیز با وضعی نگران و پریشان گله از این داشتند که؛ چرا ‪ 5‬فیلم کودک با هم اکران می شود؟ برای همین‬ ‫به راه حل هایی رسیدیم که عرض کردم یکی این بود که خود سازمان سینمایی بخواهد ان را اجرایی کند‬ ‫که نتیجه ان می شود هر روز دعوا و ناراحتی پشت درهای دفاتر و اتاق های سازمان سینمایی که «خواهش‬ ‫می کنیم که فیلم ما اکران شود و‪ ،»...‬اگر شورایی بخواهد مانند گذشته این کار را بکند مفسده اش می شود‬ ‫رانت و حرف و حدیث‪ .‬تنها راه درست این است که یک نظام اکران معقول با سبدبندی صحیح فیلم کمدی‪،‬‬ ‫پرفروش و فرهنگی کنار هم باشد تا این فیلم ها را کنار هم در سینمای کشور اکران کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پس‬ ‫ما هیچ وقت دو فیلم کمدی سنگین یا سبک را با یکدیگر نمایش نخواهیم داد یا هیچ وقت دو فیلم کودک‬ ‫را با یکدیگر اجازه نمایش نخواهیم داد و اگر دو قرعه فیلم برای کودک و نوجوان درامد ان را برای اکران‬ ‫اینده واگذاری خواهیم کرد و نمی گذاریم که رقیب فیلم دیگری بشود و ان را بسوزاند‪ .‬اما نکته مهم این‬ ‫است که به جای انکه ما بخواهیم خودمان تعیین کنیم که چه فیلمی چه زمانی اکران شود که اختالفات و‬ ‫مسائل دیگر ایجاد بشود‪ ،‬این را به دست قرعه کشی سپردیم که اعتراضی هم نباشد‪.‬‬ ‫مقایسه قرعه کشی دهه‪ 90‬با دهه‪ 60‬اساس ًا اشتباه است‬ ‫این مدیر سینمایی بار دیگر درباره نگرانی سینماداران کشور به جهت عدم فروش فیلم ها در سینماهای خود‬ ‫گفت‪ :‬ناراحتی سینماداران از اینکه این حرکت برگشت به عقب است‪ ،‬ناشی از عدم اطالع درست ان از‬ ‫شیوه و روند اجرای این برنامه است‪ .‬مقایسه ای که برای اکران فیلم ها در دهه ‪ 60‬انجام می شده است با این‬ ‫برنامه غلط است‪ .‬ان شیوه قرعه کشی مهندسی نشده بوده است و در یک سبد همه فیلم ها را برای اکران‬ ‫می ریختیم و به هر سینمادار می گفتیم که فالن فیلم را اکران کند‪.‬‬ ‫برنامه ریزیبرایاکران هایمناسبتی‬ ‫طباطبایی نژاد درباره اکران های مناسبتی مانند ایام ماه مبارک رمضان و محرم گفت‪ :‬همان طور که گفتم‬ ‫موضوع انتخاب نیز یکی از روش های ما است که در صورت لزوم می توانیم از ان استفاده کنیم‪ ،‬مث ً‬ ‫ال برای ایام‬ ‫محرم‪ ،‬ماه مبارک رمضان و یا ایام دفاع مقدس فیلم هایی که با فضا و مضمون ان ایام نسبت دارد می تواند با‬ ‫نظر شورای صنفی نمایش خارج از قرعه کشی وارد اکران شود‪ ،‬یا به عکس فیلمی که قرعه اش زمانی درامده‬ ‫است که مناسب با ان ایام نیست‪ ،‬با نظر شورای صنفی نمایش از اکران خارج می شود و برای ایام مناسبتی‬ ‫خود برای سرگروه خود اکران خواهد شد یا نهایتاً با قرعه کشی برای سرگروه خود اکران خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫درباره شرایط اکران بسیار بد برخی از فیلم های مناسبی در ایام ماه رمضان گفت‪ :‬برای اکران ماه‪ ،‬رمضان ‪4‬‬ ‫هفته ان دو هفته حساب می شود تا کف فروش بیشتر بتواند ادامه پیدا کند و در حقیقت دو هفته تخفیف‬ ‫دارد‪ .‬چنین مزایایی را این ماه دارد و در سال های قبل هم این مزایا بوده است یا اکران افطار تا سحر نیز‬ ‫تمهید دیگری بود برای اکران بهتر فیلم های سینمایی ما‪ .‬در نهایت این اطمینان را می دهم که سینمای ما‬ ‫از فروش خوب و تمام ذی نفعان سینما از بهره خوبی در سینما برخوردار خواهند بود‪ .‬نباید قانون به نحوی‬ ‫باشد که فقط برخی از گروه سینمایی ما از ان بهره ببرند و مث ً‬ ‫ال تهیه کننده ها یا خود فیلم و یا مخاطب لطمه‬ ‫ببیند‪.‬اگرنظامکنترلیوجودنداشتهباشدنمی توانیمفرداسینمارابه عنوانیکمجموع هفرهنگینگاهکنیم‪.‬‬ ‫سینمای ما به عنوان یک بازار که کاال‪ ،‬تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده دارد باید دارای سازوکار نیز باشد‪ .‬ما گزینه‬ ‫اخر را در سینما به عنوان بازار نداشتیم و تمام مشکل اکران ما از اینجا ناشی می شده است‪ .‬دولت به عنوان‬ ‫متصدی انجام امور کشور انجام این کار را با همکاری مشاوره صنوف سینمایی به عهده می گیرد و در تمام‬ ‫مراحل از مشورت صنوف و ذی نفعان استفاده کردیم و این جمع بندی نظر ما است‪.‬‬ ‫فیلم هاییکهخیلیوقتاستمنتظرندچهمی شوند؟‬ ‫وی همین طور در پاســخ به سوالی درباره اکران فیلم هایی که از ســاخت انان دو سال می گذرد و هنوز‬ ‫نتوانسته اند وارد اکران شوند گفت‪ :‬برای اکران نوروز تمام فیلم ها باید نو و متقاضی جشنواره فجر باشند‪.‬‬ ‫فیلم هایی که از دو سال قبل هنوز اکران نشده اند فقط می توانند در گروه ازاد نمایش داده بشوند‪ .‬اکران‬ ‫گروه ازاد هم قرعه کشی نیست باید حداقل ‪ 6‬تا قرارداد سینما و حداکثر ‪ 15‬تا اماده کنند و در نوبت اکران‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬فیلمی که دو سال است نتوانسته است اکران شود چطور می تواند فروش خوبی را داشته باشد‬ ‫تا بخواهد وارد چرخه قرعه کشی شود؟ ان فیلم نتوانسته است در دو سال مشتری خود را پیدا کند و حاال‬ ‫هم نمی تواند وارد قرعه کشی شود‪ .‬اما فیلمی که کمتر از دو سال است که از ساخت ان می گذرد می تواند‬ ‫وارد قرعه کشی شود‪.‬‬ ‫فیلم هایتوقیفیقرعه کشیمی شوند؟‬ ‫معاونت نظارت و ارزشیابی درباره اکران فیلم های توقیفی که رفع توقیف می شوند گفت‪ :‬هر وقت این فیلم ها‬ ‫رفع توقیف شوند می توانند وارد قرعه کشی و اکران شوند‪ ،‬زیرا انان گناهی نداشتند که اکران نشدند و تصمیم‬ ‫سازمان این بوده بنابراین باید عدالت را برای انان اجرا کنیم و انان نیز در قرعه کشی وارد می شوند‪.‬‬ ‫امار فروش برخی فیلم های ســینمایی در حال اکران این‬ ‫پرســش را مطرح می کند که ایا تعداد مخاطبان سینماها‬ ‫پس از انتشار خبرهای شیوع کرونا ویروس در ایران کاهش‬ ‫یافته است؟ به نظر می رسد خبرهای مربوط به ابتالی چند‬ ‫نفر در بعضی شــهرهای کشور و هشدار برای حضور کمتر‬ ‫در مکان های عمومی سبب شده سالن های سینمایی کشور‬ ‫بــا افت مخاطب در روزهای پایانی هفته قبل روبرو شــود‪.‬‬ ‫مقایسه امار فروش فیلم ها در سایت فروش سینمای ایران‬ ‫نشان می دهد فیلم های پرفروشی مثل «مطرب» در دو روز‬ ‫گذشته (تا لحظه انتشــار این گزارش) حدود ‪ 10‬هزار نفر‬ ‫مخاطب داشتند در حالی که فقط جمعه هفته قبل نزدیک‬ ‫به ‪ 12‬هزار نفر و پنج شــنبه گذشــته بیش از ‪ 10‬هزار نفر‬ ‫تماشاگر داشته است‪ .‬اما از ســویی دیگر باید این موضوع‬ ‫را هم در نظر گرفت که شــاید اکران فیلم های تازه ســبب‬ ‫کم رونقی فروش فیلم های دیگر شــده باشد‪ .‬مثال کمدی‬ ‫«خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪ »2‬به کارگردانی پیمان قاســم خانی در‬ ‫ســه روز اکران خود نزدیک به ‪ 80‬هزار نفر مخاطب داشته‬ ‫گرچه فیلم های دیگری مثل «چهل و هفت» و «عطر داغ»‬ ‫روی هم کمتر از یک هزار نفر تماشــاگر داشته اند‪ .‬اگرچه‬ ‫تعداد مخاطبان سینما در ماه های گذشته به دالیل مختلف‬ ‫نوســان داشته و این روزها شــاید شلوغی های اخر سال را‬ ‫هم باید به دالیل کم شدن مخاطبان سینما اضافه کرد‪ ،‬اما‬ ‫شاید الزم است برای کمتر نشدن حضور تماشاگر در سینما‬ ‫ی اندیشــیده‬ ‫بویژه در شــرایط خاص فعلی‪ ،‬تمهیدی جد ‬ ‫شود‪ .‬از جمله تمهیداتی که به نظر می توان اندیشید نصب‬ ‫محلول های ضدعفونی کننده در سینماهاســت تا خطرات‬ ‫ابتــا به این ویروس را کمتر کند و اگر تماشــاگری عالئم‬ ‫انفوالنزا داشــت به سینما مراجعه نکند‪ .‬اما در گزارشی که‬ ‫به تازگی از ســوی روابط عمومی سازمان امور سینمایی و‬ ‫سمعی بصری منتشر شده‪ ،‬میزان فروش سینمای ایران در‬ ‫یازده ماه سال ‪ 1398‬به فروشی معادل ‪ 293‬میلیارد و ‪813‬‬ ‫میلیون و ‪ 390‬هزار تومان رسیده است و طی این مدت ‪25‬‬ ‫میلیون و ‪ 717‬هزار و ‪ 242‬نفر به تماشای فیلم های درحال‬ ‫اکران نشســتند‪ .‬میزان فروش فیلم های سینمایی در یازده‬ ‫ماه سال ‪ 97‬نیز معادل ‪ 232‬میلیارد و ‪ 153‬میلیون و ‪575‬‬ ‫هزار تومان و تعداد تماشاگران ‪ 26‬میلیون ‪ 622‬هزار و ‪326‬‬ ‫نفر بوده اســت‪ .‬با توجه به افزایش میزان فروش فیلم ها در‬ ‫ســال ‪ 98‬و بر اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و‬ ‫مطالعات ســینمایی میزان افزایش فروش فیلم ها در یازده‬ ‫ماه سال ‪ 98‬نسبت به مدت مشابه در سال ‪ 97‬چهار درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬ولی تعداد تماشاگران در یازده ماه امسال‬ ‫نســبت به همین مدت در سال گذشته سه درصد کاهش‬ ‫داشــته است‪ .‬الزم به ذکر اســت که میزان فروش و تعداد‬ ‫بیننده ایام جشــنواره فیلم فجر در میــزان فروش و تعداد‬ ‫بیننده بهمن ماه محاسبه نشده است‪ .‬همچنین با اشاره به‬ ‫فروش بهمن ماه می توان گفت‪:‬میزان فروش سینمای ایران‬ ‫در بهمن ماه ســال ‪ 98‬معــادل ‪ 17‬میلیارد و ‪ 786‬میلیون‬ ‫و‪ 415‬هــزار تومــان بوده و ‪ 1‬میلیــون و ‪ 580‬هزار نفر به‬ ‫تماشای فیلم های اکران شده نشستند‪ .‬در مقایسه بهمن ماه‬ ‫با مدت زمان مشابه سال ‪ 97‬می توان اعالم کرد‪ :‬فروش در‬ ‫سال گذشته ‪ 13‬میلیارد و ‪ 887‬میلیون و ‪ 143‬هزار تومان‬ ‫بوده و ‪ 1‬میلیون و ‪ 694‬هزار و ‪ 856‬نفر به تماشای فیلم ها‬ ‫نشستند که بر این اساس در بهمن ماه ‪ 98‬فروش بیست و‬ ‫هشت درصد افزایش را نشان می دهد و بیننده هفت درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت در استان ها‬ ‫روایتی از دشواری های بانوان برای اجرای کنسر ‬ ‫هنر جریان دارد‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1205‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫نقد‬ ‫نقد عملکرد برخی رسانه ها‬ ‫در اخبار مربوط‬ ‫به محمدرضا شجریان‬ ‫انتشار اخبار ضد و نقیض دریاره وضعیت سالمتی محمدرضا‬ ‫شــجریان و تب تند رقابت میان برخی از رسانه ها‪ ،‬باعث‬ ‫شــد تا در نهایت خبر درگذشت این هنرمند پیشکسوت‬ ‫به اشتباه در برخی رسانه های رسمی منتشر شود‪ .‬اگرچه‬ ‫این خبر به سرعت از سوی همایون شجریان تکذیب شد‪،‬‬ ‫اما ســردرگمی عالقه مندان محمدرضا شجریان باعث شد‬ ‫تا انها به بیمارســتان محل بســتری این هنرمند مراجعه‬ ‫و این موضوع را بدون واســطه و مستقیم پیگیری کنند‪.‬‬ ‫البتــه این اولین بار نبود که برخی رســانه ها با بی دقتی و‬ ‫ارجح دانســتن سرعت بر دقت‪ ،‬خبر فوت یک چهره نامی‬ ‫را منتشــر می کنند؛ موضوعی که سال هاست بر تن رنجور‬ ‫رســانه های داخلی چنگ می اندازد و بنــد نازک اعتماد‬ ‫عمومی به رسانه ها را بیش از پیش نازک می کند‪.‬‬ ‫محمد سلطانی فر استاد دانشگاه و معاون سابق مطبوعاتی‬ ‫در این زمینه اظهار می کند‪ :‬برای چندمین بار اســت که‬ ‫به شــخصه خبر دروغ فوت اقای شــجریان را در فضای‬ ‫مجازی رویت کرده ام! متاســفانه اخبــاری که برای مردم‬ ‫دارای اهمیت باالیی هســتند‪ ،‬بدون هیچ گونه تحقیقی در‬ ‫فضای مجازی منتشر می شوند‪.‬‬ ‫او بــا تاکید بــر نقش دو عنصر «اهمیــت» و «ابهام» در‬ ‫شایعه ســازی‪ ،‬خاطرنشــان می کند‪ :‬عنصر ابهام به دلیل‬ ‫اینکه مراجع رسمی یا نزد افکار عمومی بی اعتبار شده اند‬ ‫یا به این خاطر که با فاصله زمانی بسیار زیاد اطالع رسانی‬ ‫می کنند‪ ،‬شکل می گیرد؛ به عنوان مثال به دلیل اتفاقاتی‬ ‫که بعد از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی رخ داد‪ ،‬فضای‬ ‫بی اعتمادی به رسانه های رسمی بیشتر شده است‪ .‬طبیعی‬ ‫است که در خالء رسانه های رسمی متاسفانه فضای شایعه‬ ‫در رسانه های غیررسمی و شــبکه های اجتماعی افزایش‬ ‫پیدا می کنــد و نتیجه هم این می شــود که مردم خیلی‬ ‫سریع اخبار را بازنشر می دهند‪.‬‬ ‫این اســتاد علوم ارتباطات یاداور می شود‪ :‬اگر رسانه های‬ ‫رســمی به ســرعت و جدای از مســائلی همانند روزهای‬ ‫تعطیل‪ ،‬انتخابات و ‪ ...‬در این موارد ورود کنند‪ ،‬شــاید در‬ ‫اینده کمتر شاهد این اخبار شایعه ای باشیم؛ اما متاسفانه‬ ‫خواب الودگی‪ ،‬تاخیر و گاهی بی تفاوتی رسانه های رسمی‬ ‫باعث شده که اخبار مهم با شایعه های زیادی همراه شوند‪.‬‬ ‫ســلطانی فر با بیان اینکه «متاســفانه در بلندمدت شاهد‬ ‫کاسته شــدن اعتبار رسانه های رســمی هستیم»‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر این شــرایط ادامه پیدا کند شــاید در اینده به‬ ‫جایی برسیم که دیگر از اعتبار رسانه ها چیزی باقی نماند‪.‬‬ ‫شایعه در جایی شــکل می گیرد که خبر نباشد و طبیعتا‬ ‫زمانی که اطالع رســانی درست نباشــد‪ ،‬از صندلی خالی‬ ‫شــایعه برای اعالم اخبار مهم استفاده می شود؛ به عنوان‬ ‫مثال شب گذشته در فضای انتخاباتی‪ ،‬رادیو و تلویزیون از‬ ‫پاسخگویی و تکذیب این خبر مغفول ماند‪.‬‬ ‫تمامی نوازندگان انها زن هستند و با یک خواننده مرد کار می کنند‪ .‬ترانه های مازنی را اجرا‬ ‫می کنند و برای فعالیت راحت تر در اســتان‪ ،‬تصمیم به همکاری با خواننده مرد گرفته اند‪.‬‬ ‫از تبعیض در اســتان ها برای امکان برگزاری کنسرت بانوان ناراضی اند و دوست دارند مانند‬ ‫تهران در استان خود نیز کنسرت بانوان داشته باشند‪.‬‬ ‫ژاله احمدی ایرایی ـ سرپرســت گروه موســیقی «ایشم» ـ است‪ .‬این گروه از سال ‪ ۹۵‬کار‬ ‫خود را اغاز کرده و تمامی نوازندگان این گروه خانم هســتند‪ .‬خوانند ه انها میثم شیخ نژاد‬ ‫نام دارد که در ســال ‪ ۹۶‬در جشــنواره موسیقی بومی محلی البرزنشینان «لیلم» مقام اول‬ ‫اواز محلی را کسب کرده است‪.‬‬ ‫این گروه در ســال ‪ ۹۷‬نخستین کنسرت رسمی خود را در امل به روی صحنه برده که به‬ ‫گفته سرپرست گروه با استقبال خوبی هم روبه رو بوده است‪ .‬انها در تهران برای بزرگداشت‬ ‫نیما یوشیج در سالن ایوان شمس به روی صحنه رفته اند‪.‬‬ ‫گروه «ایشــم» در اذر ‪ ۹۸‬اولین البوم تصویری خود را با اجرای اهنگ های بومی مازندران‬ ‫روانه بازار کرده است و امسال ‪ ۲۸‬بهمن به عنوان نماینده مازندران‪ ،‬در جشنواره موسیقی‬ ‫فجر به روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫قطعاتی که در جشــنواره اجرا کرد‪ ،‬اثار شــاخص احمد محســن پور از هنرمندان مطرح‬ ‫مازندران بود که این گروه با تغییراتی در تنظیم اهنگ ها‪ ،‬انها را اجرا کرد‪.‬‬ ‫سرپرســت گروه ایشم پس از دادن اطالعات باال درباره ی گروه‪ ،‬درباره ی تصمیم حضور در‬ ‫جشنواره موســیقی فجر ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬دوست داشــتیم جایی برای دیدن توانمندی بچه های‬ ‫گروه باشد‪ .‬جشنواره فجر می توانست یکی از اهداف بزرگ ما باشد؛ چراکه مردم و رسانه ها‬ ‫در سطح کشــور پیگیر اتفاقات ان هستند و از استان های مختلف در ان شرکت می کنند‪.‬‬ ‫دوست داشتیم با شرکت در این جشنواره تا جایی در سطح کشور شناخته شویم و بتوانیم‬ ‫کارهای بعدی خود را با استقبال بیشتری به گوش مردم برسانیم‪.‬‬ ‫در ادامــه از او ســوال کردیم که چرا به عنوان گروه بانــوان فعالیت نمی کنند و تصمیم به‬ ‫داشــتن خواننده مرد گرفتند؟ پاســخ داد‪ :‬گروه «ایشم» از ســال ‪ ۸۷‬با نوازندگان فعلی‬ ‫بــا نام «بانوان قمــر» کار می کرد‪ ،‬البته در ان زمان اجازه برگزاری کنســرت داشــتیم و‬ ‫اجراهــای زیادی را برای بانوان روی صحنــه می بردیم‪ .‬پس از مدتی به دلیل محدودیت ها‬ ‫و دشــواری های که برای فعالیت گروه بانوان وجود داشــت‪ ،‬تصمیم گرفتیم با نوازندگان و‬ ‫خواننده مرد کار کنیم و نام گروه را به «قمر» تغییر دادیم تا اینکه بچه ها گلچین شــدند و‬ ‫ترکیب فعلی به وجود امد‪.‬‬ ‫از همه اینها هم که بگذریم نمی توان موســیقی را تعطیل کرد؛ چون هنر جریان دارد و با‬ ‫دست روی دست گذاشتن نیز چیزی حل نمی شود؛ البته در حال حاضر گروه ایشم بخش‬ ‫بانوان نیز به خوانندگی خودم دارد‪.‬‬ ‫احمدی ایرایــی درباره تاثیراتی که حذف بخش بانوان از جشــنواره فجر‪ ،‬روی هنرمندان‬ ‫می گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا این امر به انگیزه و اشــتیاق خانم ها اســیب می زند؛ چون برای یک‬ ‫هنرمند بحث جنســیت مطرح نیســت‪ ،‬او تمام روز تمرین می کند و انچه که روی استیج‬ ‫می بینید نتیجه روزها تالش و تمرین اســت‪ .‬هنرمند با یک یا ســه سال تمرین نمی تواند‬ ‫حرفه ای کار کند و فعالیت حرفه ای او حاصل سال ها تمرین است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬خانم هــا ـ چه نوازنده و چه خواننده ـ این حق را دارند که توانمندی خود را‬ ‫که قطعا در ســطح باالیی است‪ ،‬به مخاطبان نشان دهند؛ البته قوانینی در کشور هست که‬ ‫ناچاریم انها را رعایت کنیم؛ زیرا اگر برخالف ان باشــد جلوی فعالیت ها گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫االن گروه های بانوان در تهران اجازه فعالیت دارند ولی این امکان برای برخی از اســتان ها‬ ‫مانند مازندران وجود ندارد و نمی دانم دلیل فرقی که برای اســتان های دیگر قائل می شوند‬ ‫چیست؟ همه ما هنرمند هستیم و در هر استانی حق داریم فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫این هنرمند درباره برنامه های گروه «ایشــم» برای برگزاری کنســرت بانوان در مازندران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در تالش هســتیم که بتوانیم اجرای بانوان نیز داشــته باشــیم ولی هنوز به نتیجه‬ ‫نرسیدیم‪ .‬مسووالن اســتان به ما گفتند که این اجازه را ندارند و نمی توانند برای برگزاری‬ ‫کنسرت بانوان پیش قدم باشند‪ ،‬اگر استان های دیگر این اجازه را بدهند انها نیز این کار را‬ ‫خواهند کرد؛ البته در ذهن داریم که به زودی بتوانیم در تهران اجرای بانوان داشته باشیم‪.‬‬ ‫سرپرست این گروه در پایان درباره موسیقی مازندران اظهار کرد‪ :‬موسیقی مازندران اینه ای‬ ‫از فرهنگ‪ ،‬زندگی و سنت مردم این استان است‪.‬‬ ‫موســیقی این اســتان حال مردم را در شادی و غم به تصویر می کشــد‪ ،‬مثال الالیی ها یا‬ ‫نوروزخوانی های دم عید‪ .‬مردم مازندران عاشــق موسیقی محلی استان هستند و همیشه با‬ ‫جان و دل از گروه های موســیقی محلی استقبال می کنند‪ .‬قصد داریم در برنامه های بعدی‬ ‫به زبان های مختلف موسیقی کار کنیم و به نظرم اینگونه استقبال بیشتری از ما خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه موسیقی محلی مازندرانی «ایشم» از شهرستان امل امسال به سی و پنجمین جشنواره‬ ‫موسیقی فجر راه پیدا کرد و ‪ ۲۸‬بهمن در سالن سوره حوزه هنری به روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫ژاله احمدی ایرایی خواننده و نوازنده دهل‪ ،‬میثم شــیخ نژاد خواننده و نوازنده َ ِل وا‪ ،‬کیمیا‬ ‫صرافــی نوازنده دف و دایره‪ ،‬فاطمــه محمدی عمران نوازنده دوتار‪ ،‬رجا قربی و یاســمن‬ ‫ظاهری نوازنــده کمانچه‪ ،‬هانیه نعیمی نوازنده نقاره و بهار زابلی نوازنده بم تار اعضای گروه‬ ‫ایشم را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وحید تاج با موسیقی کالسیک اواز ایرانی خواند‬ ‫مهدی عبدی اهنگساز البوم «هوای بی قراری ها» از انتشار‬ ‫البومی خبر داد که در ژانر موسیقی کالسیک غربی است‬ ‫اما اوازش را وحید تاج خوانده است‪.‬‬ ‫مهدی عبدی یکی از اهنگسازان البوم «هوای بی قراری ها»‬ ‫گفت‪ :‬این البوم روی شــعرهای کم نظیر بهمن محمدزاده‬ ‫به صورت کامال کالسیک اهنگسازی شده و تجربه ای است‬ ‫که با در کا ِر خوانندگان موســیقی سنتی کمتر مشابهش‬ ‫را می بینیم‪ .‬قبال شــنیده ایم که یک خواننده ای سنتی با‬ ‫ارکســتر اجرا کرده باشد ولی این به این معنی نیست که‬ ‫هر موسیقی ارکسترالی موسیقی کالسیک باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وحید تاج خواننده بسیار توانایی است و به‬ ‫نظر من از لحاظ تکنیکی کمتر خواننده ای به او شبیه است‪.‬‬ ‫این البوم از لحاظ موســیقایی به خاطر فضای هارمونی و‬ ‫ارکستراسیونی که دارد شــاید برای مردم کشورهایی که‬ ‫با چنین موسیقی هایی دمخور هستند‪ ،‬بیشتر قابل درک‬ ‫باشد اما ممزوج شــدن این اهنگ ها با شعر نغز فارسی و‬ ‫اوای دلنشــین ایرانی‪ ،‬ایجاد جذابیت هایی کرده است که‬ ‫مخاطب ایرانی را هم به خوبی جذب می کند‪.‬‬ ‫ناگفتــه نماند کــه توانایی های بی نظیــر و فوق العاده‬ ‫وحید تاج در کنار اشــعار نغز و زیبــای بهمن محمدزاده‬ ‫بــه جذابیت و معرفی بهتر این اهنگ ها کمک بســیاری‬ ‫کرده اســت‪ .‬معتقدم به زودی درباره این البوم در فضای‬ ‫موســیقی کشور سخن های بســیاری گفته خواهد شد‪».‬‬ ‫این البوم که شــامل هشت قطعه است‪ ،‬با نام «هوای بی‬ ‫قراری ها» منتشر می شود‪.‬‬ ‫مهدی عبدی و محمدامین همائی در کنار هم اهنگسازان‬ ‫این البوم هستند و بهمن محمدزاده به عنوان شاعر با این‬ ‫دو اهنگساز همکاری کرده است‪.‬‬ ‫البوم «هوای بی قراری ها» در ژانر موســیقی کالســیک‬ ‫تهیه شــده و موســیقی این اثر را ارکســتر ویرتوزهای‬ ‫اوکراین نواخته و در همان کشــور هم ضبط شــده است‪.‬‬ ‫محمدامین همایی عالوه بر اهنگسازی‪ ،‬تهیه کنندگی این‬ ‫البوم را نیز بر عهده دارد‪ .‬این اثر در اســفند سال جاری‬ ‫منتشر می شود‪.‬‬ ‫محدودیت رفت و امد در مرزهای کشور در پی شیوع ویروس کرونا‬ ‫سایه کرونا بر گردشگری‬ ‫با افزایش شــمار مبتالیان به ویــروس کرونای جدید در منطقه خاورمیانــه‪ ،‬فعل و انفعال های‬ ‫گردشــگری نیز در این منطقه تحت تاثیر این مســاله جدید جهانی قرار گرفته اســت‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشــت اعالم کرده است‪ :‬شمار افراد مشکوک به کروناویروس(تا لحظه انتشار این گزارش) به‬ ‫‪ ۷۸۵‬نفر‪ ،‬رســیده و ابتالی ‪ ٢٨‬نفر به این ویروس تایید قطعی شده است‪ .‬کروناویروس در ایران‬ ‫تاکنون جان پنج نفر را گرفته و به شــهرهای قم‪ ،‬تهران‪ ،‬گیالن و اراک ســرایت کرده و موارد‬ ‫مشــکوکی در ایالم و همدان شناسایی شده اســت‪ .‬رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت بهداشــت اعالم کرده است‪ :‬بیشــتر موارد جدید مبتال به کووید ‪ ۱۹‬یا ساکن قم هستند‬ ‫یا ســابقه سفر به قم را دارند‪ .‬در این میان‪ ،‬برخی کشورهای منطقه نیز درباره پروازهای ورودی‬ ‫به کشورشان از ایران‪ ،‬حساس شــده‪ ،‬اطالع رسانی هایی هم کرده اند‪ .‬هرچند که همین کشورها‬ ‫در قبال مشــاهده مبتالیان به ویروس کرونای جدید در کشــورهایی چون امارات متحده عربی‬ ‫که حتا گفته می شــود مورد فوتی هم داشته که از رسانه ها پنهان نگاه داشته شده است‪ ،‬چنین‬ ‫رفتــاری بروز ندادند‪ .‬اما به هر حال‪ ،‬ترکیه اعالم کرد تدابیر کنترلی ســختگیرانه ای را در قبال‬ ‫مســافران ایرانی به اجرا گذاشته‪ ،‬عراق بای مدت سه روز مرزهایش را بست‪ ،‬کویت نیز واکنش‬ ‫تقریبا مشابهی داشت‪ ،‬وزیر بهداشت لبنان هم اعالم کرد‪ ،‬نخستین مورد مکشوف ابتال به ویروس‬ ‫کرونــا در این کشــور یک زن لبنانی اســت که پیش از این در قم بــوده و باهواپیما از ایران به‬ ‫فرودگاه بیروت وارد شــده است‪ .‬روزنامه ایندیپندنت به نقل از مقامات بریتیش کلمبیا در کانادا‬ ‫نیز نوشــته است‪ :‬ششــمین مورد ابتال به ویروس یک زن حدود‪۳۰‬ساله است که هفته گذشته‬ ‫پس از ســفر به ایران به کانادا بازگشــته بود‪ .‬در عین حال‪ ،‬پس از مشــاهده نخستین مبتالیان‬ ‫ایرانی به ویروس کرونای جدید در شهر قم‪ ،‬دکتر جهانپور ‪ -‬رییس کمیته روابط عمومی قرارگاه‬ ‫مقابله با کروناویروس ‪ -‬با توجه به جایگاه مذهبی این شــهر و ترددهایی که به این انگیزه انجام‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬پیشنهاد محدود کردن موقت رفت و امد به حرم مطهر حضرت فاطمه معصوم‬ ‫(س)‪ ،‬مسجد جمکران و سایر اماکن زیارتی و محل تجمع در شهر قم‪ ،‬ارائه شده و امیدواریم که‬ ‫با پیگیری و ابالغ استانداری قم‪ ،‬این موضوع عملیاتی شود‪ .‬توصیه وزارت بهداشت‪ ،‬لغو اردوهای‬ ‫ســیاحتی وزیارتی دانشــجویی و دانش اموزی و همچنین لغو تمامی سمینارها و همایش ها در‬ ‫شــهر قم تا اطالع ثانوی اســت و این موضوع به اطالع نهادهای ذی ربط رسیده است‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫تصاویری از محصور شــدن حرم حضرت معصومه (س) در قم منتشــر شــد که مدیریت روابط‬ ‫عمومی و تبلیغات استان مقدس در واکنش‪ ،‬این توضیح را داد‪ :‬ضریح مطهر همواره و در برخی‬ ‫از شــب ها ضد عفونی می شــود که در این ایام برای رعایت بیشــتر بهداشت عمومی تعداد ان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬امروز نیز گِرد ضریح مطهر به شکل موقت میله هایی قرار داده شد تا خادمان‬ ‫بــارگاه حضرت‪ ،‬ضریح مطهر را ضد عفونی کنند و اکنون زائران به صورت عادی در حال زیارت‬ ‫ضریح هســتند‪ .‬اما کیانوش جهانپور‪ ،‬رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‬ ‫با بازنشر همان عکس ها که از حصار کشی در حرم حضرت معصومه (س) منتشر شده است‪ ،‬در‬ ‫صفحه توئیترش نوشــت که این گونه تمهیدها به محدودیت انتشار و قطع زنجیره انتقال ویروس‬ ‫کمکــی نخواهد کرد‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬از محدودیت موقت رفت و امد به حرم و جمکران و تعویق‬ ‫تجمعات و همایش ها گریزی نیست‪.»...‬‬ ‫با این حال برخی مراجع تقلید‪ ،‬مشخصا ایت اهلل جعفر سبحانی‪ ،‬به میدان امده‪ ،‬با تاکید ضرورت‬ ‫توجه به هشــدار ها و توصیه های پزشــکی برای مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬تاکید کردند که توصیه‬ ‫پزشــکان و مسئوالن بهداشــتی و درمانی کشــور برای مقابله با کرونا از جمله عدم حضور در‬ ‫اجتماعات برای ما حجت است‪.‬‬ ‫با این حال نه ســازمان حج و زیارت و نه وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫واکنش و تمهید خاصی در زمینه ی گردشــگران و زائران ورودی و خروجی کشــور از خود بروز‬ ‫نداده اند‪ .‬در چین به دنبال شــیوع این ویروس‪ ،‬نخستین اقدام‪ ،‬محدود کردن حمل و نقل های‬ ‫درون و بین شهری و تعطیلی مراکز عمومی و سایت های توریستی از جمله «شهر ممنوعه» در‬ ‫شــهر پکن بود که اتفاقا فاصله زیادی تا کانون انتشــار کرونا در جنوب چین داشت؛ اما به دلیل‬ ‫حضور شــهروندان چینی از هر نقطه از کشــور در ان سایت توریســتی‪ ،‬در اقدامی فوری‪ ،‬شهر‬ ‫ممنوعه تعطیل شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬با وجود تقویت جو روانی علیه ایران که برای نمونه برخی رسانه ها مدعی ترند شدن‬ ‫هشــتگی در ترکیه درباره ممنوعیت ورودی ایرانیان به این کشور دراستانه تعطیالت عید نوروز‬ ‫شدند‪ ،‬وزیر بهداری ترکیه ‪ -‬به عنوان کشوری که ایران بیشترین رفت وامد مسافری را با ان دارد‪،‬‬ ‫با رد ممنوعیت‪ ،‬گفته اســت‪ :‬تمام مســافرانی که از ایران به ترکیه وارد می شوند‪ ،‬دقیق کنترل‬ ‫می شوند و به افرادی که دارای عالیم بیماری باشند‪ ،‬اجازه ورود به ترکیه داده نخواهد شد‪ .‬البته‬ ‫این کشور اعالم کرده از روز یکشنبه فقط به افرادی اجازه ورود به خاکش را خواهد داد که کارت‬ ‫سالمت داشته باشــند‪ .‬دولت کویت نیز اعالم کرده تصمیم گرفته است که به منظور جلوگیری‬ ‫از احتمال ورود این بیماری به کویت اقدامات پیشــگیرانه ای از جمله تعلیق پروازهای مسافری‬ ‫از کویت به ایران و بالعکس و نیز کنترل تردد مســافران ورودی را اعالم کند‪ .‬عراق نیز که اتفاقا‬ ‫چهل و دومین نمایشگاه گردشگری صربستان‬ ‫با عنوان «گذرگاه ها زیر پا» با شــرکت بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬ســازمان و موسســه گردشــگری از‬ ‫صربســتان و کشورهای خارجی در نمایشگاه‬ ‫دائمی بلگراد افتتاح شــد‪ .‬میهمان این دوره‬ ‫از نمایشــگاه گردشگری صربســتان کشور‬ ‫مصر اســت و در ان برای اولین بار سازمان و‬ ‫موسسه های گردشگری از کشورهای سریالنکا‪،‬‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1205‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫اطالعیه موزه ملی‬ ‫درباره پیشگیری از ویروس کرونا‬ ‫موزه ملی ایران در واکنش به شیوع ویروس کرونا اطالعیه ای‬ ‫را منتشــر کرد‪ .‬موزه ملــی ایران اطالعیــه ای با موضوع‬ ‫پیشــگیری از بیماری های حاد تنفسی (کرونا و انفوالنزا)‬ ‫در موزه ملی ایران به دو زبان فارســی و انگلیسی منتشر‬ ‫کرد‪ .‬در این اطالعیه که روز شنبه سوم اسفند ماه منتشر‬ ‫شد خطاب به بازدیدکنندگان از موزه امده است‪ :‬از لمس‬ ‫ویترین ها‪ ،‬پایه های اثار‪ ،‬موانع و مسدودکننده ها خودداری‬ ‫کنید‪ .‬فاصله مناسب خود را با سایر بازدیدکنندگان حفظ‬ ‫کنید‪ .‬اداب تنفســی را رعایت کنید‪ .‬به توصیه های وزارت‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی توجه کنید‪.‬‬ ‫جشن راهنمایان گردشگری‬ ‫ملغی شد‬ ‫رفت و امد بیشتری هم با قم دارد‪ ،‬از روز پنجشنبه امد و شد با ایران را کاهش داده است‪.‬‬ ‫در این میان خودشــیرینی دولت عربســتان هم جالب بود که هرچند از حدود چهار سال پیش‬ ‫سفر شــهروندانش را به ایران پس از ماجرای ســفارتخانه تهران ممنوع و حتی مشمول جرایم‬ ‫نقدی کرده اســت‪ ،‬سفر شهروندانش را به ایران‪ ،‬در پی مشاهده ی ابتال به این ویروس در ایران‪،‬‬ ‫ممنوع اعالم کرده است! این در حالی است که با اعالم نشدن منشاء بروز ویروس در ایران‪ ،‬هنوز‬ ‫مشخص نیست که این ویروس‪ ،‬سوغات ورود شهروندان کدام کشور به ایران است‪.‬‬ ‫عالوه بر برخی ایرالین های داخلی‪ ،‬کشــورهای امارات متحده عربی‪ ،‬قطر و ترکیه‪ ،‬که مقصد و‬ ‫مبداءهــای ترانزیتی از‪ ،‬یا به ایران و چین و دیگر کشــورهای بوده اند‪ ،‬به خاطر انکه همچنان به‬ ‫پروازهــای خود به مقصد یــا از مبداء چین ادامه داده اند‪ ،‬در مظان اتهــام انتقال ویروس به هر‬ ‫کشــوری ازجمله ایران هســتند‪ .‬کروناویروس تا کنون ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۸۱۶‬نفر را مبتال کرده و جان‬ ‫‪ ۲۳۶۰‬نفر را گرفته است‪ .‬بیشتر قربانیان این ویروس در چین بوده اند‪.‬‬ ‫به جز چین‪ ۲۹ ،‬کشــور دیگر به این ویروس الوده شــده اند‪ .‬پس از چین‪ ،‬بیشــتر مبتالیان در‬ ‫کشتی توریستی «دایموند پرینســس» اعالم شده است‪ .‬این کشتی حامل ‪ ۱۲۱۹‬سرنشین بود‬ ‫که در بندر یوکوهاما قرنطینه شــد‪ ۶۳۴ .‬نفر از مســافران این کشتی به کرونا مبتال شده اند و ‪۲‬‬ ‫نفر هم مرده اند‪ .‬کره جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ســنگاپور‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬تایلند‪ ،‬تایوان‪ ،‬مالزی‪ ،‬المان‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫اســترالیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانســه‪ ،‬ماکائو‪ ،‬انگلیس‪ ،‬امارات‪ ،‬کانادا‪ ،‬ایران‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬کمبودجیه‪ ،‬مصر‪ ،‬فنالند‪ ،‬نپال‪ ،‬سریالنکا و سوئد کشورهایی هستند که به ترتیب‬ ‫بیشترین شمار مبتالیان کروناویروس را دارند‪.‬‬ ‫کرونا تا به حال شــهروندان کشــورهای چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬تایوان‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫ایران و فیلیپین را به کام مرگ کشــیده اســت‪ .‬ایران با برخی از این کشــورها از جمله چین‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬هنگ کنگ و روسیه در تعامل اقتصادی و توریستی است اما به جز چین تا کنون درباره‬ ‫ســایر کشورهای مبتال به این ویروس و کنترل مرزهای زمینی و هوایی‪ ،‬تدابیر کنترلی جدی را‬ ‫اطالع رسانی نکرده است‪ .‬فقط اعالم شده در فرودگاه بین المللی تهران دوربین های حرارتی برای‬ ‫کنترل مسافران نصب شده است‪.‬‬ ‫چهل ودومیننمایشگاهگردشگریصربستاندربلگرادافتتاحشد‬ ‫کنیا و اسلواکی شرکت دارند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫کشــورمان در سی وششمین‪ ،‬سی و هفتمین‬ ‫و ســی وهشــتمین نمایشــگاه بین المللی‬ ‫جهانگــردی صربســتان شــرکت داشــت‪،‬‬ ‫شهروندان زیادی از این کشور مشتاق رفتن به‬ ‫ایران و سیاحت از مناطق متعدد گردشگری و‬ ‫تاریخی کشورمان هستند‪ .‬راسیم لیاییچ‪ ،‬وزیر‬ ‫گردشگری‪ ،‬تجارت و ارتباطات صربستان در‬ ‫‪7‬‬ ‫مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگری بلگراد‪،‬‬ ‫نمایشــگاه را فرصتی برای تجــارت جدید‪،‬‬ ‫مذاکرات و گسترش همکاری های گردشگری‬ ‫دانســت‪ .‬مهدی شــیرازی‪ ،‬رایــزن فرهنگی‬ ‫سفارت جمهوری اسالمی ایران در صربستان‬ ‫نیز در مراســم افتتاحیه این نمایشگاه حضور‬ ‫داشت‪ .‬در کنار نمایشگاه گردشگری بلگراد در‬ ‫طی چهار روز اینده‪ ،‬ســه نمایشگاه فرهنگی‬ ‫و هنری نیز دایر خواهد شــد‪ .‬در حاشیه این‬ ‫نمایشــگاه ها‪ ،‬تفاهمنامه هایی در زمینه ایجاد‬ ‫کمیتــه همکاری های اقتصادی و تاســیس‬ ‫شورای مشترک کاری و همچنین امضای سه‬ ‫تفاهمنامه منوط بــر همکاری های فی مابین‬ ‫شش شــهر از دو کشور صربستان و مصر که‬ ‫کشور میهمان در این دور از نمایشگاه است‪،‬‬ ‫منعقد خواهد شد‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از انتقــال احتمالی ویروس کرونا و بنا به‬ ‫درخواست استاندار گلستان‪ ،‬جشن راهنمایان گردشگری‬ ‫تا اطالع ثانوی ملغی شد‪ .‬سمیه قدمنان دبیر سیزدهمین‬ ‫گردهمایی راهنمایان گردشــگری در اســتان گلستان به‬ ‫خبرنگار مهر گفت‪ :‬به دلیل درخواســت اســتاندار استان‬ ‫گلســتان و شیوع ویروس کرونا‪ ،‬ســیزدهمین گردهمایی‬ ‫راهنمایان گردشــگری کشور که قرار بود از ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬اسفند‬ ‫ماه امســال در شــهر گرگان برگزار شود‪ ،‬به زمان دیگری‬ ‫موکول شــد‪ .‬نایب رئیس انجمن صنفی راهنمایان استان‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬مــا امادگی کامل را بــرای برگزاری این‬ ‫جشن داشــتیم و اســتانداری نیز همکاری الزم را کرده‬ ‫بود اما از انجا که اعالم شــده در حال حاضر نشست ها و‬ ‫گردهمایی ها تا برطرف شدن موضوع ویروس کرونا برگزار‬ ‫نشــود‪ ،‬این جشن به زمان مناسب تری موکول خواهد شد‬ ‫ما هم در اولین فرصت پس از رســیدن به شــرایط عادی‬ ‫در کشــور‪ ،‬این جشن را برگزار می کنیم‪ .‬قدمنان گفت‪ :‬تا‬ ‫کنون نزدیک به ‪ ۴۰۰‬راهنمای گردشگری برای شرکت در‬ ‫این برنامه ثبت نام کرده بودند‪.‬‬ ‫جزییات سفر ایرانی ها به عراق‬ ‫به دنبال شیوع کرونا‬ ‫ســازمان حج و زیارت اخرین جزییات اعزام زائران ایرانی‬ ‫به عراق را به دنبال شــیوع کرونا اعالم کرد‪ .‬محمد ازاد ‪-‬‬ ‫سرپرست معاونت عتبات ســازمان حج و زیارت‪ -‬با بیان‬ ‫این که به دلیل مســائل بهداشــتی فعال تا روز یکشــنبه‪،‬‬ ‫چهارم اسفند ماه به عتبات عالیات کاروانی اعزام نمی شود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اعزام زائران عراقی به کشــورمان نیز فعال متوقف‬ ‫اســت و این موضوع براســاس تصمیم گیری دو کشــور‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬روز دوشنبه نیز مسئوالن ذیربط درباره‬ ‫موضــوع اعزام زائران به عتبــات عالیات و بالعکس «اعزام‬ ‫زائران عراقی به کشــورمان» تصمیم گیری خواهند کرد‬ ‫که به اطالع متقاضیان می رسد‪ .‬سرپرست معاونت عتبات‬ ‫ســازمان حج و زیارت ادامه داد‪ :‬براســاس تصمیم گرفته‬ ‫شده‪ ،‬زائرانی که در دو کشور طی روزهای گذشته حضور‬ ‫داشــته اند می توانند به کشــور خود بازگردند‪ .‬ازاد با بیان‬ ‫اینکه ســامت و ارامش زائران در اولویت قرار دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬منافع و سالمت زائران دو کشور موجب شد تا چنین‬ ‫تصمیمــی اتخاذ شــود و به طور قطع بعد از جلســه روز‬ ‫دوشنبه‪ ،‬تصمیم نهایی به اطالع مردم و متقاضیان تشرف‬ ‫به عتبات عراق رســانده می شــود‪ .‬عراق به دنبال شیوع‬ ‫ویروس کرونا از روز گذشــته مرزهــای زمینی با ایران را‬ ‫بسته و پروازهایش را در این مسیر برای سه روز به حالت‬ ‫تعلیق دراورده است‪.‬‬ ‫ثبت ‪ 7‬اثر ناملموس استان سمنان‬ ‫در فهرست اثار ملی‬ ‫سمنان مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان سمنان از ثبت ملی ‪ 7‬اثر ناملموس استان سمنان‬ ‫در فهرســت اثار ملی خبر داد‪ .‬مهدی جمال در حاشــیه ‬ ‫برنامه ای که به همین مناسبت برگزار شد اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از بررسی اسناد و مدارک‪ ،‬پرونده های این اثار که در دفتر‬ ‫ثبت و حریم اداره کل تهیه و تدوین شــده بود‪ ،‬در جلسه‬ ‫ثبت میراث ناملموس کشــور با تاییــد و تصویب اعضای‬ ‫شــورای عالی ثبت در فهرست میراث ناملموس ثبت شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این اثار شامل‪ :‬روش سنتی تهیه غذای شنگی‬ ‫پلو شــاهرود‪ ،‬روش ســنتی تهیه غذای کله اش روستای‬ ‫بیابانک‪ ،‬روش ســنتی تهیه غذای جوش بره میامی‪،‬روش‬ ‫سنتی تهیه غذای شــله قروت میامی‪ ،‬روش سنتی تهیه‬ ‫غذای قطقی روســتای فرومد میامی‪ ،‬روش تهیه نام کاک‬ ‫شاهرود و مراسم عزاداری حسن و حسین میامی هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫استان سمنان افزود‪ :‬تعداد اثار میراث ناملموس ثبت شده‬ ‫استان در ســال ‪1398‬با ثبت رسمی این ‪ 7‬اثر به ‪ 13‬اثر‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1205‬یکشنبه‪ 4‬اسفند ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪12:18‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪17:53‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪18:11‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪05:18‬‬ ‫‪06:42‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام على علیه السالم ‪:‬‬ ‫صله رحم‪ ،‬نعمت‏ها را فراوان مى‏کند‬ ‫و سختى‏ها را از بین مى‏برد‪.‬‬ ‫برلینالــه طی ســال های اخیر هــدف اول حضور‬ ‫کارگردانان زن ایتالیایی شــده اســت اگرچه هنوز‬ ‫فاصله قابل توجهی نســبت به امــار حضور مردان‬ ‫در ایــن رویداد وجود دارد‪ .‬کارگردانان زن ایتالیایی‬ ‫امسال حضور قابل توجهی در جشنواره فیلم برلین‬ ‫دارند‪ .‬زنان فیلمســاز ایتالیایی چند سالی است که‬ ‫برای ارتقای میزان مشــارکت بانوان در رویدادهای‬ ‫معتبر ســینمایی اقــدام به مشــارکت جدی تر و‬ ‫بیشــتر در این حوزه کرده اند و جنبش خود را طی‬ ‫ســال های اخیر در جشنواره بین المللی فیلم برلین‬ ‫دنبــال کرده اند‪ .‬در ادامه فهرســت فیلم هایی که از‬ ‫کارگردانــان زن ایتالیایــی در برلیناله حضور دارند‬ ‫اماده است‪:‬‬ ‫«عدالت معمولی»‬ ‫ایــن اولین فیلم «چیارا بلوســی» اســت‪ .‬او قبال‬ ‫چندین فیلم مســتند ساخته است‪ .‬او در این فیلم‬ ‫یک روز در دادگاه شــهر تورین ایتالیا و پرونده دو‬ ‫زن و یــک دختر جوان در طــرف مقابل را در یک‬ ‫پرونده قتل به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫«سرنوشت»‬ ‫فیلمی مســتند تماشــایی از «والنتین پدیچینی»‬ ‫اســت‪ .‬موضوع فیلــم روایت یک فرقــه معنوی از‬ ‫هنرامــوزان کونگ فــو در منطقــه ای دورافتاده و‬ ‫ایزوله روستایی ایتالیا است که تحت سیطره مردی‬ ‫با عنوان «اســتاد» فعالیت می کنند‪ .‬اولین بار که‬ ‫این فیلم در امســتردام هلند اکران شد با استقبال‬ ‫فراوان مواجه شد‪.‬‬ ‫طرح از محمد صالح رزم حسینی‬ ‫موج حضور زنان ایتالیایی در جشنواره برلین‬ ‫«ماگاری»(اگر تنها)‬ ‫ایــن کمدی احساســی هیجانی بــا موضوع قطع‬ ‫ارتباط عاطفی کودکان با والدین طالق در اواســط‬ ‫دهه ‪ 1980‬به کارگردانی «جینِورا الکان» ســاخته‬ ‫شده اســت‪ .‬اولین اکران فیلم در جشنواره لوکارنو‬ ‫بــا نقدهای مثبت همراه بود‪ .‬این فیلم به زودی در‬ ‫ایتالیا اکران عمومی خواهد شد‪.‬‬ ‫«زنان ساده»‬ ‫فیلم بلند چیارا مالتا موضوع شــیفتگی یک بانوی‬ ‫پشت صحنه‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص‪ ، 406‬ح‪9305‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫جامعه فرزانگی و سعادت می یابد که خو اندن‬ ‫کار روزانه اش می باشد‪.‬‬ ‫سقراط‬ ‫حافظانه‬ ‫می دمد صبح و کله بست سحاب‬ ‫الصبوح الصبوح یا اصحاب‬ ‫می چکد ژاله بر رخ الله‬ ‫المدام المدام یا احباب‬ ‫فیلمساز جوان با بازی «جاسمین ترینکا» را روایت‬ ‫می کند‪ .‬او تصمیــم می گیرد تا فیلمی درباره دور ه‬ ‫اقامتش در بخارست بســازد اما اوضاع به گونه ای‬ ‫عجیب برایش رقم می خورد‪ .‬این فیلم سال گذشته‬ ‫اکران ازمایشــی خود را در رویداد «کشف برنامه‬ ‫تورنتو» تجربه کرد‪.‬‬ ‫«ن ِویا»‬ ‫درامی نیمه بیوگرافی است که در پارکی در حومه‬ ‫شهر ناپل ایتالیا روایت می شود‪« .‬نونزیا دی استفانو»‬ ‫مرغ سحر ناله سر کن‪...‬‬ ‫همسر و همکار نزدیک «ماتئو گارونه» تهیه کننده‪،‬‬ ‫کارگردانی این فیلم را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫«چشم های ابی»‬ ‫«میشال سسکان» هنرپیشــه ایتالیایی این فیلم را‬ ‫کارگردانی کرده اســت که روایــت انتقام تبهکاران‬ ‫زیرزمینی شهر رم را در فیلمی نوار به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫«چیارا فراگنی»‬ ‫فیلمی مستند محصول امازون به کارگردانی «الیسا‬ ‫اموروســو» روایتگر چیارا فراگنــی وبالگ نویس‬ ‫مد ایتالیا اســت که ‪ 17‬میلیــون دنبال کننده در‬ ‫اینســتاگرام دارد‪ .‬این فیلم در ســه روز اول اکران‬ ‫خــود ‪ 1‬میلیون و ‪ 600‬هزار یورو در ســینماهای‬ ‫ایتالیا فروش داشت‪.‬‬ ‫«لونا ن ِرا»‬ ‫سومین سریال غیراقتباسی نت فلیکس یک فانتزی‬ ‫با موضوع واقعیت تاریخی گروهی از زنان متهم به‬ ‫جادوگری در ایتالیای قرن هفدهم است‪ .‬این فیلم‬ ‫نواورانــه به کارگردانی «فرانچســکا کومنچینی»‪،‬‬ ‫«نیچیا رلی» و «پائوال رندی» ســاخته شده است‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم برلین یکی از بزرگترین و معتبرترین‬ ‫جشــنواره فیلم جهــان در کنار جشــنواره هایی‬ ‫همچون کن و ونیز اســت که هرســاله در اسفند‬ ‫ماه به مدت دو هفته در کشور المان برپا می شود‪.‬‬ ‫هفتادمین دوره این جشنواره از تاریخ ‪ 20‬فوریه تا‬ ‫‪ 1‬مارس (یک تا یازده اسفندماه) برگزار می شود و‬ ‫هر ســاله حدود ‪ 400‬فیلم در ژانرهای مختلف از‬ ‫کشورهای سراسر جهان حضور دارند‪.‬‬ ‫لیست ایران سربلند جوری از روی بقیه رد شد و پرچمش را باال برد که جای صحبتی باقی نگذارد؛ خواستیم بخاطر‬ ‫رای نیاوردن احمدی ‪ ۱۲۵۷‬اعتراض کنیم رئیس می گفت محض رضای خدا یه نفر از اصالح طلب ها رای نیاوردن‬ ‫سرلیســت هم رای نیاورد‪ ،‬به قول دوست حافظ منافع جناح راست مان در تحریریه وقتی رسایی و یامین پور رای‬ ‫نیاوردن لیســت اصولگراها جذابیتی ندارد؛ خالصه اینکه هرکسی از ظن خود شد یار من! عدم اعالم دقیق میزان‬ ‫مشــارکت مردم در شهرهای مختلف هم از ان دست اعمالی است که بیش از پیش ملت را نسبت به حاکمیت بی‬ ‫اعتماد خواهد کرد‪ ،‬خوشمان بیاید یا نیاید عدم مشارکت و اقبال عمومی برای رای دادن به پایین ترین حد خودش‬ ‫رسید حداقل تا جاییکه من می دانم و جا دارید مسئولین امر بجای الپوشانی و ماسمالیزاسیون به فکر چاره باشند؛‬ ‫کرونا را هم خواهشا شوخی نگیرید فعال موقع انتقام گیری و شاخ و شانه کشیدن نیست هر کداممان ممکن است‬ ‫سال ‪ ۹۹‬را نبینیم حتی نامزدهای انتخاباتی محترمی که در حوزه های انتخاباتی شان پیروز شدند؛ کرونا از چیزی‬ ‫که فکرش را می کنیم به همه مان نزدیکتر هست! جا دارد به فراخر زمان شعر حضرت سهراب را برگردانم‪:‬‬ ‫دست ها را باید شست جور دیگر باید زیست‪...‬‬ ‫ســردبیر ثانیه های اخر نکته ای را گفت البته بعدش تکذیب کرد؛ با توجه به تعطیلی تمامی مراکز فرهنگی هنری‪،‬‬ ‫سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬کنسرتها و ‪ ...‬احیانا روزنامه منتشر نکنیم ضمن اینکه چاپخانه هم در حومه شهر قم هست اگر موضوع‬ ‫قرنطینه جدی بشه ممکنه نتوانیم چاپ داشته باشیم‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫نمایش «اضافه حقوق» به کارگردانی محمدمهدی ســجادی تا ‪ ۲۳‬اسفند در مجموعه‬ ‫تئاتر دیوار چهارم روی صحنه است ‪ /‬غزاله عنایتی‬ ‫افتتاحیهدوازدهمینجشنوارههنرهایتجسمیفجر‪ /‬محمدنمازی‬ ‫با وجود شــیوع کرونا و اعالم رسمی فوت دو نفر بر اثر این بیماری اما همچنان زندگی در‬ ‫شهر قم جاری است‪ .‬البته مردم به توصیه های مسووالن در خصوص رعایت نکات بهداشتی‬ ‫و کاهش حضور در مجامع عمومی توجــه کرده و از ترددهای غیرضروری پرهیز میکنند‪/‬‬ ‫مهدی مریزاد‬ ‫انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در روستاهای بخش انزل اورمیه ؛روستاهای‬ ‫پیر گل‪ ،‬مشیک‪ ،‬کوره سفلی در حالی برگزار شد که انتقال صندوق رای به این روستاها با وجود‬ ‫بارش برف سنگین بسیار دشوار بود ‪ /‬مجتبی اسماعیل زاد‬ ‫اثار به نمایش درامده در گالری های بخش چارسو دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫تا سه شنبه شش اسفند در موسسه صبا میزبان مخاطبان است ‪ /‬گاتا ضیاتبری‬ ‫نمایشگاه گروهی نقاشی خط با عنوان «زمستانه» تا ‪ 9‬اسفند در گالری مژده دایر است ‪/‬‬ ‫سیامک زمردی مطلق‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1207

روزنامه هنرمند 1207

شماره : 1207
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه هنرمند 1206

روزنامه هنرمند 1206

شماره : 1206
تاریخ : 1398/12/10
روزنامه هنرمند 1204

روزنامه هنرمند 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1398/12/03
روزنامه هنرمند 1203

روزنامه هنرمند 1203

شماره : 1203
تاریخ : 1398/11/30
روزنامه هنرمند 1202

روزنامه هنرمند 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1398/11/29
روزنامه هنرمند 1201

روزنامه هنرمند 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1398/11/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!