روزنامه هنرمند شماره 1161 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1161

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1161

روزنامه هنرمند شماره 1161

‫حبیب خزایی فر اهنگ ساز فیلم سینمایی «ایستاده در غبار»‬ ‫شهرام گیل ابادی کارگردان تئاتر‪:‬‬ ‫قوانین کفایت الزم‬ ‫برای حمایت از هنرمندان را ندارد‬ ‫تندیس سینماحقیقت‬ ‫انگیزه اهنگسازان مستند را باال می برد‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫فرهنگ‪2.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫چهارشنبه ‪ 20‬اذرماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪ 8 1161‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫جشنوارهامسالسینماحقیقت‬ ‫منظم و پخته تر در حال برگزاری است‬ ‫سیدجمال هادیان دبیر جشنواره کودک انالین‪:‬‬ ‫کودک انالین نهضت تولید محتوا‬ ‫را با مفاهیم جدید کلید زد‬ ‫سینما حقیقت‪6.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫سینما انالین‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫کاوه افاق‬ ‫چگونهبازیگر تئاتر شد؟‬ ‫تئاتر‪4.‬‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫جایزه ای که در طول ‪ 77‬سال تنها به یک زن رسید‬ ‫حذف کارگردانان زن‬ ‫از جشنواره گلدن گلوب‬ ‫فرهنگ و هنر‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫کامبیز منوچهریان؛ مترجم درگفتگو با «هنرمند» ‬ ‫برگردانسه روایتیبهخوانندهشعر‬ ‫امکانانتخابمی دهد‬ ‫ادبیات‪5.‬‬ ‫‪LITERATURE‬‬ ‫چکناواریاندربارهمراسمپاسداشتشهدایهنرمند‪:‬‬ ‫ایران اسالمی تا ابد به احترام‬ ‫شهدا می ایستد‬ ‫سعید عسکری در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫هنرمنددر جامعهحس‬ ‫درمانگریدارد‬ ‫‪2‬‬ ‫شهرام گیل ابادی کارگردان تئاتر‪:‬‬ ‫چهارشنبــــــــــــــه ‪20‬اذرماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1161‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫خبر‬ ‫شهرداری‪ :‬بیلبورد رایگان برای تئاتر نداریم‬ ‫فروش بلیت کار تجاری است!‬ ‫سازمان زیباسازی شــهرداری تهران برخالف صحبت های چندی‬ ‫پیش مدیرعامل خود‪ ،‬به گروه های تئاتری اعالم می کند که تئاتر به‬ ‫دلیل بلیت فروشی‪ ،‬مقوله ای تجاری است و بیلبورد رایگان به ان تعلق‬ ‫نمی گیرد‪ .‬در نیمه دوم سال جاری موضوعی در میان خانواده تئاتر‬ ‫مطرح شد حاکی از اینکه سازمان زیباسازی شهرداری تهران دیگر‬ ‫به گروه های تئاتری برای تبلیغ اثارشان بیلبورد شهری رایگان ارائه‬ ‫نمی کند‪ .‬این بحث باعث واکنش و ابراز نگرانی هنرمندان تئاتر شد‬ ‫زیرا با توجه به هزینه های تولید و فروش غیرقابل مقایسه تئاتر نسبت‬ ‫به سینما‪ ،‬امکان تامین هزینه های بیلبوردهای شهری برای گروه های‬ ‫تئاتری غیرممکن است‪ .‬مهرماه سال جاری بود که سازمان زیباسازی‬ ‫شــهرداری تهران به برخی گروه های تئاتری از جمله گروه نمایش‬ ‫«اواز قو» به کارگردانی پریزاد سیف که با حضور سعید پورصمیمی به‬ ‫صحنه رفت‪ ،‬اعالم کرد که دیگر بیلبورد رایگان به تئاترها اختصاص‬ ‫پیدا نمی کند‪ ،‬زیرا تئاتر دارای بلیت فروشی است و مقوله ای تجاری‬ ‫محسوب می شــود‪ .‬این موضوع که کامال دور از منطق و شناخت‬ ‫درست از تئاتر بود‪ ،‬واکنش هایی را به همراه داشت‪.‬‬ ‫وعدهمدیرعاملزیباسازی‪:‬‬ ‫تعرفه ایازتئاترهایتاییدشدهنمی گیریم‬ ‫در تاریخ ‪ ۸‬مهرماه ســال جاری برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان‬ ‫زیباسازی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه‬ ‫برخی از گروه های تئاتری برای تبلیغات محیطی در شــهر دچار‬ ‫مشکل شده و به ان ها اعالم شده باید تعرفه تجاری برای تبلیغات‬ ‫بپردازند‪ ،‬گفت‪ :‬سیاســت های کلی ما حمایت از اثار هنری است‬ ‫اما برخی از فیلم ها و تئاترها تجاری محســوب می شوند و ما از اثار‬ ‫تجاری و گیشه ای حمایت نمی کنیم‪ .‬اما تئاترهایی که مورد تایید‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی باشند‪ ،‬طبق روال گذشته مورد حمایت‬ ‫هستند‪ .‬ضرغامی تاکید کرده بود‪ :‬در مکاتبه ای که با شهرام کرمی‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایشی داشته ایم نیز اعالم کرده ایم اثار هنری که‬ ‫مورد تایید باشند‪ ،‬طبق روال گذشته برای تبلیغات هیچ تعرفه ای‬ ‫پرداخت نخواهند کرد‪ .‬مدیرعامل سازمان زیباسازی با رد این موضوع‬ ‫که اعالم شده تمامی تئاترها باید برای تبلیغات تعرفه بپردازند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اینکه تئاتری بلیت های خود را در سایت به فروش برساند‪ ،‬دلیلی بر‬ ‫تجاری بودن ان تئاتر نیست و اگر چنین برداشتی شده‪ ،‬غلط است‬ ‫و تاکید می کنم روال تبلیغات تئاترهای هنری همانند گذشته است‪.‬‬ ‫محمدجوادحقشناسرئیسکمیسیونفرهنگیشورایشهرتهران‬ ‫نیز در سوم اذر سال جاری در گفتگویی رسانه ای اعالم کرد که باید‬ ‫شرایط استفاده گروه های تئاتری از تبلیغات شهری فراهم باشد‪ .‬وی‬ ‫در ان گفتگو بیان کرد‪ :‬می توانیم با کمک خود صنف تئاتر‪ ،‬سازمان‬ ‫زیباسازی شــهرداری تهران و سایر ذی نفعان به طرحی مشترک‬ ‫برسیم که هم ضابطه مند بوده و تبعیض امیز نباشد و هم اینکه قابلیت‬ ‫نظارت دقیقی داشته باشد تا جای گالیه برای کسی باقی نماند‪.‬‬ ‫«فرانکنشتاین»هممحرومشد!‬ ‫اما گویا سازمان زیباسازی شــهرداری تهران بر خالف گفته های‬ ‫مدیرعامل خود‪ ،‬در را بر همان پاشــنه قدیمی می چرخاند و با بی‬ ‫توجهی به هنرهای نمایشی که همواره نیازمند حمایت در زمینه‬ ‫تبلیغات شهری است (غیر از اندک تئاترهای الکچری که در جریان‬ ‫اصلی تولید و اجرای اثار نمایش موارد استثنا محسوب می شوند) به‬ ‫گروه ها اعالم می کند؛ تئاتر چون بلیت فروشی دارد و مقوله ای تجاری‬ ‫است بیلبورد رایگان به ان تعلق نمی گیرد! این سازمان در جدیدترین‬ ‫واکنش خود نســبت به تبلیغات شــهری تهران به گروه نمایش‬ ‫«فرانکنشتاین» که این روزها در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر‬ ‫روی صحنه است اعالم کرده؛ «تئاتر بلیت فروشی دارد‪ ،‬پس تجاری‬ ‫است و بیلبورد رایگان به ان تعلق نمی گیرد‪ ».‬نورالدین حیدری ماهر‬ ‫مجری طرح نمایش «فرانکنشتاین» به کارگردانی ایمان افشاریان‬ ‫درباره وضعیت پیش امده‪ ،‬گفت‪ :‬یک هفته پیگیر موضوع دریافت‬ ‫بیلبورد از سازمان زیباسازی برای نمایش «فرانکنشتاین» هستم‪،‬‬ ‫پرونده تشکیل شده و دبیرخانه از من پرونده را گرفته و قرار است‬ ‫یک نفر تایید و امضا کند تا پرونده برسد به دست مدیرعامل سازمان‬ ‫زیباسازی شهرداری تهران‪ ،‬ولی ان یک نفر چند روز است که سر‬ ‫کار نمی ایــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به دفتر اقای ضرغامی مراجعه کردم و‬ ‫مسئول دفتر ایشان با اقای مطهری مدیر دفتر معاون اقای ضرغامی‬ ‫تماس گرفت و پیگیر ماجرا و انجام کار شد‪ .‬حیدری ماهر تصریح‬ ‫کرد‪ :‬جدا از پیگیری این ماجرا‪ ،‬هم مدیر دفتر مدیرعامل سازمان‬ ‫زیبازسازی و هم مدیر دفتر معاون مدیرعامل به من گفتند که چون‬ ‫تئاتر بلیت فروشــی دارد‪ ،‬تجاری است و ما از فعالیت های تجاری‬ ‫حمایت برای بیلبورد رایگان نداریم‪ .‬به ایشان گفتم که پیش از این‬ ‫نیز این موضوع مطرح شــده بود ولی اقای ضرغامی در گفتگوی‬ ‫رسانه ای اعالم کرد که اینگونه نیست ولی در نهایت پاسخی که به‬ ‫من داده شد این بود که «نه‪ ،‬اینچنین نیست و تئاتر تجاری است‪!».‬‬ ‫مجری طرح نمایش «فرانکنشتاین» در پایان سخنان خود گفت‪:‬‬ ‫قصد داشتم که حضوری اقای ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی‬ ‫شهرداری تهران را ببینم و موضوع را با ایشان مطرح کنم که گفته‬ ‫شد ایشان جلسه دارند‪ .‬هنوز مشخص نیست که سازمان زیباسازی‬ ‫شهرداری تهران خود را موظف به حمایت از فعالیت های هنری به‬ ‫ویژه تئاتر که گروه ها به سختی و از طریق گیشه باید هزینه های خود‬ ‫را تامین کنند‪ ،‬می داند یا نه‪ .‬اینکه تئاتر به دلیل بلیت فروشی تجاری‬ ‫است اظهارنظری غیرکارشناسانه و کامال سطحی است و مشخص‬ ‫نیست شورای شهر تهران و کمیسیون فرهنگی شورا و همچنین‬ ‫شهرداری تهران چرا به چنین تفکر نادرست در سازمان زیباسازی‬ ‫شهر تهران پایان نمی دهند‪.‬‬ ‫قوانین کفایت الزم برای حمایت از هنرمندان را ندارد‬ ‫جایگاه مدیریت در حوزه فرهنگی و هنری چیســت؟‬ ‫چقدر مسئول هســتند در حوزه فعالیت شان؟ ایا یک‬ ‫مدیر باید در دسترس باشــد و در حال تعامل؟ تفاوت‬ ‫است بین شــخصی که در بخش صنعتی مدیر است با‬ ‫مدیری که در حــوزه فرهنگ و هنر حضور دارند‪ .‬اینها‬ ‫مسائلی است که شــهرام گیل ابادی از مدیران اسبق‬ ‫رادیو‪ ،‬مرکز هنرهای نمایش رادیو و از مدیران فرهنگی‬ ‫و هنری و مدیرعامل خانه تئاتر پرده از بسیاری رازهای‬ ‫مدیریتی برداشته است‪.‬‬ ‫االن مسئولیت خانه تئاتر را برعهده دارید و شاید‬ ‫در بخش تیررس تر یــا در معرض دیدتر ارتباط‬ ‫مســتقیم تری با اعضای تئاتر برعهده دارید‪ .‬از‬ ‫زمانی که مســئولیت را پذیرفتید‪ ،‬عکس هایی‬ ‫از شما منتشر می شود از دیدار با اعضای انجمن‬ ‫های مختلف خانــه تئاتر وگفتگوهایی که داریم‪،‬‬ ‫کانون تازه تاســیس خانه تئاتر نزد شما امدند و‬ ‫هم اندیشــی بین مدیر عامل خانه تئاتر و اعضا‬ ‫صورت گرفت‪ .‬از طرفی شما به عنوان مدیر عامل‬ ‫این تشــکیالت‪ ،‬در معرض ارتباطات بیشــتر با‬ ‫دنیای بیرون حوزه تئاتر هم هستید‪ .‬با مسئوالنی‬ ‫که مسئولیت شان به تئاتر برمی گردد‪ .‬این ارتباط‬ ‫مداوم اساسا برای مدیر جذاب است یا یک مدیر‬ ‫ترجیح می دهد در دید نباشد؟‬ ‫طبیعتــا باید نظام ارتباطی تعریف شــود تا یــک مدیر بتواند‬ ‫ارتباط مســتقیم و مستمری با فضاها و موقعیت های مختلف‬ ‫در صنوف ما که بتواند یک شبکه ارتباطی برای رفع مشکالت‬ ‫شــکل بگیرد یا برون رفت از موانعی که بر ســر راه هنر برای‬ ‫توســعه فکری جامعه وجود دارد داشته باشد‪ .‬به طور طبیعی‬ ‫اگر این شــبکه وجود نداشته باشد‪ ،‬کاری انجام نمی شود‪ .‬این‬ ‫نیســت که بگوییم جذاب است یا نیســت بلکه بخشی از کار‬ ‫یک مدیر اســت‪ .‬چون ساختار طبیعی اســت و باید مدیریت‬ ‫وجود داشــته باشد‪ ،‬ممکن است جذابیت در روابط انسانی هم‬ ‫به وجود بیاید که برای توسعه کاری و رفتاری نظام مدیریت و‬ ‫بخشــی از شغل ادم ها به حساب می اید و در کل دنیا به ان‬ ‫سازمان ارتباط محور گفته می شود‪ .‬اگر سازمان ارتباط محور‬ ‫شــکل نگیرد‪ ،‬ارتباط افقی‪ ،‬عمودی‪ ،‬مورب و ‪ ۴‬دسته ارتباطی‬ ‫که در فضای مدیریت تعریف می شــود برای پیشــبرد کار و‬ ‫برنامه ریزی به وجود نیامده و سازمان دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫اینکه می گویند مدیر باید پاســخگو باشد‪ .‬این‬ ‫پاســخگو هم به سمت باالســت و هم به سمت‬ ‫پایین‪ .‬تعریف پاسخگویی از نظر ما چیست؟‬ ‫گیــل ابادی‪ :‬در مدیریت مثل کارگردانی می ماند‪ .‬ما با ‪ ۴‬فرم‬ ‫مواجهیم‪ .‬رهبری‪ ،‬ریاست‪ ،‬مدیریت و مسئولیت گفته می شود‪.‬‬ ‫هر کدام از این شــاخصه های فضای مدیریت و موقعیتی که‬ ‫باید برنامه ریزی و سیاستگذاری و راهبری و نظارت و ارزیابی‬ ‫و ارزشــیابی کند‪ ،‬هر کدام تعریف متفاوتی پیدا می کنند‪ .‬به‬ ‫این خاطر اســت که اگر ان ارتباط مداوم و دو سویه به وجود‬ ‫بیاید‪ ،‬بخشی از ان ارتباط پاسخ به نیازهای مجموعه ای است‬ ‫که ان مدیر در ان زیســت می کند و بی شک ان پاسخگویی‪،‬‬ ‫دو سویه است‪ .‬هم از سمت زیر مجموعه و هم از سمت مدیری‬ ‫که برنامه ای را پیش می برد‪ .‬اگر این بده بســتان دو ســویه‬ ‫وجود نداشته باشــد‪ ،‬قطع ارتباط به وجود امده و پاسخگویی‬ ‫هم در کار نیست‪.‬‬ ‫شــاید موقعیت منحصر بفردی باشد‪ .‬ما امسال‬ ‫نمایشی را به عنوان کارگردان به نام عاشقانه های‬ ‫خیابان روی صحنه داشتید‪ .‬این نمایش تقریبا در‬ ‫واپسین روزهای اجرا توسط شورای نظارت اداره‬ ‫کل نمایشی توقیف شد‪ .‬با خودم فکر می کردم که‬ ‫چه موقعیت عجیبی است‪ ،‬نمایش یک مدیر تئاتر‬ ‫توقیف می شــود‪ .‬چون در یک جایگاه به عنوان‬ ‫کارگردان نمایش حضور دارد به عنوان شخصیت‬ ‫حقیقی و در جایگاه دیگر علی االصول به عنوان‬ ‫جایگاه حقوقی قرار گرفته اســت‪ .‬که مستقیم‬ ‫یا غیر مســتقیم‪ ،‬بخشــی از وظایفش‪ ،‬حمایت‬ ‫و صیانت از کاری باشــد که اعضای ان مجموعه‬ ‫انجــام می دهند‪ .‬این موقعیــت خاص و عجیب‬ ‫است‪ .‬شما به عنوان مدیر تئاتری‪ ،‬چطور تفکیک‬ ‫می کنید این سمت ها را؟‬ ‫یک سری وظایف صنفی داریم‪ .‬این وظایف در خانه تئاتر باید‬ ‫عمل شود‪ .‬از حوزه دفاع از حوزه فکر تا حوزه معیشتی اعضای‬ ‫کانون‪ .‬هم نیاز به برنامه ریزی در جهت استیفای حقوق اعضا‬ ‫داشــته و هم نیاز به پیگیری مداوم و هم نیاز به مفاهمه دارد‪.‬‬ ‫تصورم این است که بســیاری از قوانینی که در حوزه نمایش‬ ‫متعدد باید وجود داشته باشــد‪ ،‬متاسفانه نیست‪ .‬در کشور ما‬ ‫سلیقه کارایی فراوانی دارد و این سالیق متفاوت ممکن است‬ ‫راهکارها و فضاهای مختلفی را در بخش های مختلف به وجود‬ ‫بیاورد که نانوشــته است‪ .‬متاســفم که باید بگویم‪ ،‬صیانت از‬ ‫حقوق اعضای مختلف ســینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موســیقی و شاخه های‬ ‫مختلف هنر‪ ،‬بســیاری از اوقات دســتخوش ســایق مختلف‬ ‫مدیران دولتی می شــود‪ .‬حق بســیاری تضیع شده و پاسخی‬ ‫داده نمی شــود‪ .‬این بی قانونی نه تنها به اجتماع ما و نظم ان‬ ‫ضربه می زند بلکه توسعه جامعه را هم دچار اختالل می کند‪.‬‬ ‫اگر قائل بر این هستیم که در کشور فرهنگی زندگی می کنیم‬ ‫و هنرمندان ادم های شــاخص این میدان هســتند‪ ،‬پس باید‬ ‫قوانین حمایتی الزم وجود داشــته باشد و نظام حمایتی باید‬ ‫شفاف و روشن باشد و البته پاســخگو که متاسفانه همچنین‬ ‫چیزی وجود ندارد‪ .‬کاستی های متعددی در این زمینه هست‬ ‫که ما نه تنها نخبگان خود را به ســمت مرگ صیانتی هدایت‬ ‫مــی کنیم بلکه عدم توجه به شــعارهای کالن کشــور را هم‬ ‫شــاهد هستیم‪ .‬ما اگر دچار مرگ نخبگی می شویم‪ ،‬بخشی از‬ ‫ان بابت این اســت که قوانیــن کفایت الزم را برای حمایت از‬ ‫نخبگان کشــور و هنرمندان ندارد و در بسیاری از موارد قانون‬ ‫مسکوت است‪.‬‬ ‫مدیریت هنری با سایر مدیریت های فرق دارد؟‬ ‫رابطه مدیر با هنرمندان باید رابطه خاص باشد یا‬ ‫یک رابطه معمولی است؟‬ ‫این روشــن است و اشراف کامل دارید‪ .‬قطع به یقین مدیریت‬ ‫هنری نه تنها در کشــور ما بلکه در تمام دنیا شــاخصه های‬ ‫خاص خــودش را دارد‪ .‬وقتی می گوییم حس و احســاس و‬ ‫عاطفه‪ ،‬منطق و فلسفه و تمثیل‪ ۶ ،‬دسته حوزه شناختی برای‬ ‫انسان قائل هستیم‪ ،‬در مدیریت هنری‪ ،‬بدون شک مدیریت بر‬ ‫حس و احساس و عاطفه‪ ،‬ممکن است که توجه بیشتری را نیاز‬ ‫داشته باشد که گونه ای مدیریت احساسات وعاطقفه و منطق‬ ‫انســان را هم پررگ تر در خودش دارد‪ .‬حتمــا باید هنرمند‬ ‫را فهمید و اندیشــه وی را مثل تمام انســان ها‪ ،‬وقع بیشتری‬ ‫گذاشــت‪ .‬هنرمندان به هر طریق انسان هایی هستند که اگر‬ ‫مدیریت شان ویژه و خاص نباشد با ایراد مواجه است‪.‬‬ ‫جایزه ای که در طول ‪ 77‬سال تنها به یک زن رسید‬ ‫حذف کارگردانان زن از جشنواره گلدن گلوب‬ ‫علیرضا سپهوند‬ ‫دیشب گلدن گلوب نامزدهای بخش های مختلف را اعالم کرد‬ ‫و یک بار دیگر بخش کارگردانان تنها به مردان تعلق داشت‪.‬‬ ‫در سالی که زنان کارگردان رکورد فیلم های سینمایی موفقی‬ ‫همچون «کالهبرداران» و «وداع» را به ثبت رسانده اند‪ ،‬گلدن‬ ‫گلــوب یک بار دیگر پنج مرد را در بخش بهترین کارگردانی‬ ‫به عنــوان نامزد اعالم کرد‪ .‬در بخــش کارگردانی هیچ زنی‬ ‫نامزد دریافت جایزه تشخیص داده نشده است‪ .‬این فهرست‬ ‫شامل «مارتین اسکورســیزی» برای فیلم «مرد ایرلندی»‪،‬‬ ‫«کوئنتیــن تارانتینــو» بــرای فیلــم «روزی روزگاری در‬ ‫«سم مِندِز»‬ ‫هالیوود»‪« ،‬بونگ جون هو» برای فیلم «انگل»‪َ ،‬‬ ‫بــرای فیلم «‪ »۱۹۱۷‬و «تاد فیلیپــس» برای فیلم «جوکر»‬ ‫می شود‪(.‬فهرست کامل نامزدها) حذف کامل کارگردانان زن‬ ‫از لیســت نامزدهای جایزه تعجب اور اســت اما شاید شوکه‬ ‫کننده نباشــد! چرا که در تاریخ ‪ ۷۷‬ساله گلدن گلوب تنها ‪5‬‬ ‫زن به عنوان نامزد تشــخیص داده شده و در این میان تنها‬ ‫یک زن برنده شــده و او «باربارا است ِریسان» بود که در سال‬ ‫‪ ۱۹۸۴‬برای ساخت فیلم «ینتل» برنده گلدن گلوب شد‪ .‬این‬ ‫کارگردان و هنرپیشه در سال ‪ ۱۹۹۲‬مجددا برای کارگردانی‬ ‫«شاهزاده جزر و مد» نامزد این جایزه شد‪« .‬جِ ین کمپیون»‬ ‫برای کارگردانی فیلم «پیانو» در سال ‪« ،۱۹۹۴‬سوفیا کاپوال»‬ ‫برای ساخت «گمگشته در ترجمه» در سال ‪« ،۲۰۰۴‬کاترین‬ ‫بیگِلو» برای ساخت «مهلکه» در سال ‪ ۲۰۱۰‬و «سی دقیقه‬ ‫پــس از نیمه شــب» در ســال ‪ ۲۰۱۳‬و «اوا دو ِورنی» برای‬ ‫ساخت فیلم «سلما» در ســال ‪ ،۲۰۱۵‬دیگر زنان کارگردان‬ ‫نامزد گلدن گلوب در طول تمام تاریخ ‪ ۷۷‬ســاله این رویداد‬ ‫بوده اند‪ .‬در ســال های اخیر با وجود تالش های سازمان هایی‬ ‫نظیر «زنان در ســینما»‪ ،‬امار تعداد فیلم هــای کارگردانی‬ ‫شده توسط زنان کارگردان همچنان پایین باقی ماند اما این‬ ‫وضعیت به یکباره در سال ‪ ۲۰۱۹‬به صورت چشمگیری رشد‬ ‫کرد‪ .‬فیلم «منجمد‪ »۲‬که این روزها بر گیشه سینمای جهان‬ ‫حکمفرمایی می کند و در فــروش خانگی خود در امریکا از‬ ‫مرز ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر گذشــته‪ ،‬یکی از دو کارگردانش خانم‬ ‫«جنیفر لی» است‪ .‬فیلم جدید «کالهبرداران» ساخته «لورن‬ ‫اســکافاریا» از مرز ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر گذشته است‪ .‬همچنین‬ ‫تعداد قابل توجهی از دیگر فیلم ها ساخته زنان هستند که به‬ ‫موفقیت های بزرگی دست یافته اند که از ان میان می توان به‬ ‫فیلم «وداع» ساخته «لولو وانگ»‪« ،‬هانی بوی» ساخته «الما‬ ‫هارل» و «کوئین و اسلیم» ساخته «ملینا ماتسوکاس» اشاره‬ ‫کرد‪« .‬الما هارل» در توئیتی نوشــت‪ :‬صبح بخیر می گویم به‬ ‫تمام کســانی که احساساتشان را در مورد من و نبود نامم در‬ ‫میان نامزدهای گلدن گلوب امســال بیان کردند‪ .‬من شما را‬ ‫کامال درک می کنم و همه از اوضاع کنونی اگاه هستیم‪ .‬من‬ ‫امســال در دل ماجرا بودم‪ .‬این ها مردمان ما نیستند و ما را‬ ‫نمایندگی نمی کنند‪ .‬در این سیستم رویدادهای جایزه ای به‬ ‫دنبال عدالت نباشــید‪ .‬ما دنیایی نو خواهیم ساخت! چارلیز‬ ‫ترون نیز می گوید‪ :‬فقدان نامزدهای زن در بخش کارگردانی‬ ‫گلــدن گلوب حقیقتا و حقیقتا خنده دار اســت! ســاز و کار‬ ‫رای گیــری گلدن گلوب توســط حــدود ‪ ۱۰۰‬عضو انجمن‬ ‫مطبوعــات خارجی هالیوود انجام می شــود و ان ها به دلیل‬ ‫تاثیرگذاری بر مســابقه اسکار به عنوان اولین رویداد نمایش‬ ‫بزرگ جوایز تلویزیونی سال شناخته می شوند‪ .‬برخی صاحب‬ ‫نظران تصور می کردنــد که «گرتا گرویگ» باید نامزد بخش‬ ‫کارگردانی زن گلدن گلوب می شد‪ .‬فیلم این کارگردان به جز‬ ‫در بخش کارگردانی در چندین بخش نامزد گلدن گلوب شد‬ ‫از جمله بهترین هنرپیشه نقش اول زن برای «سائ ِرشه ران ِن»‪.‬‬ ‫این زن دو ســال پیش پنجمین زن اســکار شد که تاکنون‬ ‫نامزد دریافت بهترین کارگردانی برای فیلم «کفشــدوزک»‬ ‫شــده بود‪ .‬این در حالیست که «لورنزو سوریا» رئیس جوایز‬ ‫گلدن گلوب پس از انتقادات شدید و انعکاس عدم حضور زنان‬ ‫در بین نامزدهای بخش کارگردانی در رســانه ها و شبکه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تنها به این جمله بسنده کرد که‪« :‬ما رای گیری را‬ ‫براساس جنسیت انجام نمی دهیم!»‬ ‫همفکریروسایانجمن هایهنریدربارهمسالهمالیات‬ ‫روســای انجمن های هنری با مدیرکل هنرهای‬ ‫تجسمی به مساله مالیات هنرمندان و معافیت ان‬ ‫در قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬پرداختند‪ .‬این جلسه‬ ‫با حضور «هادی مظفــری» مدیر کل هنرهای‬ ‫تجسمی‪« ،‬علی بوذری» عضو انجمن تصویرگران‬ ‫ایران‪« ،‬امیر راد » رئیــس هیات مدیره انجمن‬ ‫هنرمندان نقاش ایران‪« ،‬ســیف اهلل صمدیان»‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران‪« ،‬علی‬ ‫اشــرف صندوق ابادی » قایم مقام شورای عالی‬ ‫انجمن خوشنویســان ایــران‪« ،‬محمد مهدی‬ ‫صنعتــی » عضو هیات مدیره انجمن هنرمندان‬ ‫مجسمه ساز ایران‪« ،‬فاطمه کرکه ابادی» رئیس‬ ‫هیات مدیــره انجمن طراحــان گرافیک ایران‪،‬‬ ‫«هیربد همــت ازاد » مدیرعامل و رئیس هیات‬ ‫مدیره انجمن هنرمندان ســفالگر تشکیل شد‪.‬‬ ‫این نشســت با محور بررســی بند «ل» قانون‬ ‫مالیاتی بود‪ .‬دیدگاه مدیر کل هنرهای تجسمی و‬ ‫روسای انجمن های هنری بر این بود که وضعیت‬ ‫هنرمندان ســلبریتی و بازیگران پر درامد‪ ،‬قابل‬ ‫قیاس با تعداد بســیار زیاد هنرمندان رشته های‬ ‫دیگر مانند ســفال و نقاشی و گرافیک و عکاسی‬ ‫و خوشنویسی و‪ ...‬نیست‪ .‬بسیاری از هنرمندان و‬ ‫فعاالن فرهنگی ـ هنری با درامدهای حداقلی کار‬ ‫هنری می کنند و از انجا که حقوق ثابت ندارند‪،‬‬ ‫طبق قانونی که در ســال ‪ ۱۳۸۰‬تصویب شده از‬ ‫مالیات های مستقیم معاف هستند و از اینکه این‬ ‫مساله همچنان در قانون باقیمانده‪ ،‬ابراز خوشنودی‬ ‫کرده اما اعالم کردند که مساله مهم این است که‬ ‫افکار عمومی نســبت به این موضوع باید روشن‬ ‫شود و مردم هنرمندان را صرفا به تعدادی بازیگر و‬ ‫یا خواننده پر درامد تقلیل ندهند‪ .‬در این نشست‬ ‫مدیر کل هنرهای تجســمی از روسای انجمن ها‬ ‫خواست که به طور شفاف وضعیت هنرمندان را‬ ‫در رســانه های عمومی برای مردم توضیح دهند‬ ‫و فلسفه معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی ـ‬ ‫هنــری را بیان کنند‪ .‬عموم جامعه باید بداند که‬ ‫تعداد هنرمندان فقط همین ‪ ۳۰‬ـ ‪ ۴۰‬نفر بازیگر‬ ‫نیســت و بین زندگی و درامد هزاران عکاس و‬ ‫نقاش و خوشــنویس و گرافیست و مجسمه ساز‬ ‫و غیره با تعداد محدودی سلبریتی تفاوت جدی‬ ‫وجود دارد‪ .‬روسای انجمن های هنری پیش تر در‬ ‫تو گوهای رسانه ای و همچنین در بیانیه های‬ ‫گف ‬ ‫صنفی دیدگاه خــود را درباره مالیات هنرمندان‬ ‫مطرح کرده بودند‪.‬‬ ‫سیدجمال هادیان دبیر جشنواره فیلم کوتاه و وب سری کودک انالین‪:‬‬ ‫کودک انالیننهضتتولیدمحتوابرایکودکرابامفاهیمجدیدکلیدزد‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبـــــــــه ‪ 20‬اذرماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1161‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سپیدهقاسمی‬ ‫دبیر نخستین دوره جشنواره فیلم کوتاه و وب سری کودک انالین در استانه برپایی این جشنواره در باغ‬ ‫کتاب‪ ،‬گفت‪ :‬کودک انالین مفاهیم جدیدی مثل سرمایه گذاری ریسک پذیر‪ ،‬شتاب دهنده‪ ،‬استارت اپ در‬ ‫حوزه تولید محتوا را به جامعه فرهنگی هنری شناساند تا بتواند از این ظرفیت استفاده کند‪.‬‬ ‫«ســیدجمال هادیان» در گفت وگو با ستاد خبری جشنواره کودک انالین‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این که زیر‬ ‫ساخت های فضای مجازی در کشور رو به رشد است و بخش عمده ای از شبکه ملی اطالعات در الیه های‬ ‫زیرساختی فراهم شده است‪ ،‬نهادهای متولی الیه سوم (یعنی الیه محتوایی شبکه)‪ ،‬هنوز عقب تر از جایی‬ ‫هستند که باید باشند‪ .‬این عامل و نیز دغدغه مقام معظم رهبری و شخص وزیر ارتباطات درباره محتوای‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬سبب ساز حمایت وزارت ارتباطات از نهضت تولید محتوای متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی‬ ‫ویژه کودکان شد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در حقیقت ما کاری برای تولید محتوا انجام ندادیم‪ ،‬بلکه تالش کردیم حلقه های زنجیره تولید محتوا‬ ‫را کنار هم نظم دهیم تا شکل گیری ایده‪ ،‬تولید محتوا و کسب و کارهای جدید در مجموعه محتوای کودک‬ ‫در فضای مجازی‪ ،‬هم شتاب بیشتری بگیرد‪ ،‬هم حجم بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫هادیان گفت‪ :‬ایده کودک انالین با حمایت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و گروهی از کارشناسان فرهنگ‬ ‫و هنر شکل گرفت و خیلی هم زود به ثمر نشست‪ .‬اینک در سالگرد شروع به کار این رویداد‪ ،‬اثار معرفی‬ ‫شده اند‪ 25 ،‬کسب و کار شکل گرفته و نزدیک به ‪ 500‬نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه‬ ‫شاغل شده اند‪ .‬حلقه های تولیدمحتوا شناسایی شده و خالءهای این مجموعه ها شناسایی و راه های برطرف‬ ‫شدن ان اشکار شده است‪ .‬شتاب دهنده تولید محتوا در حال فعالیت است و اکنون زمان ان است که همه‬ ‫نهادهائی که کارشان تولید محتواست‪ ،‬بیایند روی حلقه های تولید محتوا سرمایه گذاری کنند و از نتایج ان‬ ‫بهره مندشوند‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره کودک انالین درباره میزان رضایت خود از برگزاری نخستین دوره این رویداد گفت‪ :‬هر کار‬ ‫جدیدی به دیکته ای نانوشته شبیه است و ممکن است همراه با اشکاالتی باشد‪ .‬دوره اول جشنواره با نام‬ ‫جشنواره فیلم کوتاه و وب سری شکل گرفت‪ .‬وب سری یک مفهوم بسیار تازه در فضای فرهنگی کشور‬ ‫است‪ .‬به نظرم باید جشنواره کودک انالین را مبتکر حوزه وب سری در ایران بدانیم‪ .‬در حقیقت وب سری‬ ‫به سریال های اینترنتی گفته می شود که بیشتر در فضای مجازی استفاده می شود‪ .‬سریال هایی که ممکن‬ ‫است شامل ‪ 30‬ثانیه تا یک ساعت شود و مخاطب فضای مجازی را دنبال خود بکشاند‪ .‬تولید مکرر و دائم‬ ‫وب سری‪ ،‬فرایند اقتصادی و کسب و کار ان در دنیای امروز یک مفهوم و موضوع جدید است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬کم ترین بهره جشنواره کودک انالین برای فضای فرهنگی‪ ،‬شناساندن مفهوم جدید وب سری‬ ‫بود‪ .‬مفهومی که عالوه بر تولید محتوا‪ ،‬در این فضا ایجاد کسب و کار و اشتغال می کند‪ .‬پس ما خوشحالیم از‬ ‫این که وب سری را درحالی که نمی شناختیم‪ ،‬انتخاب کردیم و امروزه بر مفهوم ان احاطه داریم و بسیاری‬ ‫از تولیدکنندگان محتوا به سمت این حوزه از تولید امدند‪.‬‬ ‫هادیان گفت‪ :‬اگر بخواهم جشنواره را ارزیابی کنم‪ ،‬نکات مثبت و منفی داشته است‪ .‬از جمله نکات مثبت‬ ‫ان این است که خیلی زود به ثمر رسید‪ ،‬در برابر کارهائی که در کشور ما انجام می شود و جنبه نمایشی‬ ‫دارد‪ ،‬گاهی عقیم و گاهی در دوره اول متوقف می شود؛ جشنواره کودک انالین مخاطب خودش را شناخت‬ ‫و استقبال فوق العاده ای از ان شد‪ .‬نه تنها عقیم نشد بلکه در طول اجرا خودش را تصحیح کرد به طوری که‬ ‫امروز‪ ،‬این جشنواره‪ ،‬کسب و کار ایجاد کرده و اغازگر یک جریان بزرگ و سازنده به نام «جریان نهضت تولید‬ ‫محتوای کودک و نوجوان» شده است‪.‬‬ ‫او درباره برخی مخالفت ها و ممانعت ها در روند برپایی جشنواره گفت‪ :‬مثل هر کار دیگری فرایندهای جدید‬ ‫ویژهجشنوارهکودکانالین‬ ‫گزارش‬ ‫بازدید وزیر ارتباطات از شتاب دهنده کودک انالین‬ ‫کودک انالین فقط یک «مدل» است‬ ‫با ممانعت‪ ،‬مخالفت‪ ،‬و شاید حسادت رو به رو می شوند‪ .‬جشنواره کودک انالین به عنوان یک ایده جدید و‬ ‫متفاوت که در نوع خودش منحصربه فرد بود با مخالفت ها و ممانعت هائی رو به رو شد که مهم ترینش این‬ ‫بود که می گفتند وزارت ارتباطات کارش سخت افزاری است و نباید در حوزه محتوای فرهنگی و هنری‬ ‫وارد شود‪ .‬ما نیز معتقد بودیم اصال در حوزه تولید محتوا وارد نشده ایم‪ ،‬بلکه حلقه های فنی تولید و توزیع‬ ‫محتوا را شناسایی و این حلقه ها را به هم مرتبط و متصل کردیم‪ .‬این اختالف نظر سبب شد که بعضی از‬ ‫نهادهای تولیدکننده محتوا که خودشان عقب تر بودند و هنوز مفهوم وب سری برایشان شناخته شده نبود‪،‬‬ ‫مخالفت هایی را به صورت جدی انجام دهند‪ .‬ما به انها اعالم کردیم که اماده همکاری های مشترک و اماده‬ ‫واگذاری همه جشــنواره به انها هستیم‪ ،‬اما به هر حال چون این رویداد‪ ،‬یک موضوع جدید بود و نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری داشت‪ ،‬هیچ کدام از این نهادها حاضر به همکاری یا تحویل گرفتن جشنواره نشدند‪ ،‬در نهایت‬ ‫ما تا انتها ادامه دادیم‪ .‬من به عنوان دبیر جشنواره بار دیگر می گویم که هرگز وزارت ارتباطات وارد حوزه تولید‬ ‫محتوا نشده است‪ ،‬بلکه حلقه های چرخه تولید محتوا را شناسائی و به هم مرتبط کرده است‪ .‬در حقیقت‬ ‫سرعت و میزان تولید محتوا را تحریک کرده‪ ،‬شدت بخشیده و این یک کار شتاب دهی است‪ .‬کودک انالین‬ ‫همچنینمفاهیمجدیدیمثلسرمایه گذاریریسک پذیر‪،‬شتاب دهنده‪،‬استارت اپدرحوزهتولیدمحتوارا‬ ‫به جامعه فرهنگی هنری شناسانده تا بتواند از این ظرفیت استفاده کند‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره کودک انالین در پاسخ به این پرسش که «نقش بخش خصوصی در صورت تداوم جشنواره‬ ‫در اینده چه قدر خواهد بود؟» گفت‪ :‬کودک انالین در اینده تمرکزش را روی وب سری بیشتر خواهد کرد و‬ ‫این چرخه را در حوزه های دیگر مثل بازی سازی‪ ،‬اپلیکیشن‪ ،‬موسیقی و‪ ...‬گسترش خواهد داد‪ .‬جشنواره از‬ ‫ابتدا با هدف حمایت از یک ایده و این که ان ایده را به صاحبان اصلی خودش (که بخش خصوصی‪ ،‬مردم‪،‬‬ ‫هنرمندان و عالقه مندان به این حوزه هستند) واگذار کند‪ ،‬پیش می رفت‪ .‬بخش عمده فعالیت های جشنواره‬ ‫در دوره اول با حمایت‪ ،‬هدایت و تالش بخش خصوصی انجام شده است‪ .‬در واقع وزارت ارتباطات صاحب‬ ‫ایده بوده و حمایت های جزئی را انجام داده است‪ .‬به تدریج این جشنواره صاحب ساختار و تشکیالتی در‬ ‫بخش خصوصی خواهد شد و نهادهای حاکمیتی و دولتی فقط از دور حمایت خواهند کرد‪ .‬هدف اصلی‬ ‫همین بوده است‪ .‬در دوره دوم هم این هدف ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفت وگو با «محمد ابوالحسنی» مدیر شتاب دهنده جشنواره‬ ‫کودک انالین؛ فرصتی برای توجه به کسب و کار‬ ‫زهرانقبائی‬ ‫ نخستین جشنواره وب سری و فیلم کوتاه کودک انالین ‪ 20‬تا ‪ 22‬اذر ماه ‪98‬‬ ‫در باغ کتاب برگزار می شود‪ .‬به همین بهانه با محمد ابوالحسنی موسس شتاب‬ ‫دهند ه فالفل که کار شتاب دهی ایده های این جشنواره را در بخش وب سری‬ ‫برعهده داشته است‪ ،‬گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه ان را می خوانید‪.‬‬ ‫چه طور شد که جشنواره کودک انالین شکل گرفت و شما شتاب دهی‬ ‫این اثار را برعهده گرفتید؟‬ ‫بحث مهم ما کمبود محتوای خاص کودک است که متناسب با شرایط فضای مجازی‬ ‫ساخته شده باشد‪ .‬فراخوان جشنواره این بود که اگر شما ایده ای برای کودک و نوجوان‬ ‫در فضای مجازی دارید؛ پیشنهاد دهید‪ .‬بخش مهمی از ان وب سری ها بود‪ .‬بحث دیگر‬ ‫جشنواره کمک به تقدیر تفکر تولید کننده بود‪ .‬چون تا به حال همکارهای ما همیشه‬ ‫انیمیشن را سفارشی ساخته بودند و با الگوی سود در تولید در امد داشتند؛ ما حرفمان این‬ ‫بود که شما می توانید نظرمردم و بچه ها را تامین کنید و این امر را غیر مستقیم به پول‬ ‫تبدیل کنید‪ .‬از کنار این کار محصوالت جانبی پول ساز مثل بازی ها و اپیکیشن های کاربردی نیز برای شما به وجود می اید‪ .‬به نظرم با دو رویکرد کار‬ ‫افرینی و افزایش محتوا این جشنواره شکل گرفت‪ .‬ما هم از همین منظر یار این جشنواره شدیم‪.‬‬ ‫ایده های ارسالی به چه صورت بود؟‬ ‫در فراخوانی که داده شد ‪ 1021‬ایده از سراسر کشور به جشنواره ارسال شد وهیئت انتخاب ‪ 40‬ایده را از بین ان ها برگزید؛ در نهایت ما شروع به شتاب‬ ‫دهی ‪ 25‬ایده در شتاب دهنده محتوای کودک کردیم‪ .‬برخی از این افراد صرفابا یک ایده وارد شده بودند و تیمی نداشتند‪ .‬در صورتی که در بسیاری از‬ ‫رویدادهای مشابه افراد با یک تیم وارد شتاب دهنده می شوند‪ .‬در گام نخست ما کمک کردیم این افراد تیم هایشان شکل بگیرد‪ .‬مثال گفتیم برای این‬ ‫ایده چه کارگردان‪ ،‬نویسنده‪ ،‬طراح و شخصیتی خوب است‪ .‬وقتی هسته اولیه تیم شکل گرفت ‪ 15‬مربی در حوزه های فیلم نامه‪ ،‬تولید‪ ،‬مدل کسب و‬ ‫کار و بازی کمک می کردند تا طرح ها پخته تر شود‪ .‬سپس شروع به نمونه سازی کردیم‪.‬‬ ‫در نهایت سیر تکاملی پروژه ها چه طور پیش رفت؟‬ ‫پروژه ها در سه فاز اتفاق افتاد‪ .‬فاز نخست هنگامی که طرح برای اولین بار بیرون امد و قصه های کار پخته شد‪ .‬پس از این که چند قسمت درست‬ ‫کردیم؛ کارها در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان به نمایش درامد‪.‬جشنواره کودک و نوجوان اصفهان برای اولین بار امسال بخش وب سری را‬ ‫به خودش اضافه کرد و ‪ 40‬اثر در بخش وب سری را پذیرفت که ‪ 20‬کار ان از کودک انالین بود‪ .‬مهم تر نظر بچه ها بود که توانستیم در ان جشنواره‬ ‫جمع کنیم‪ .‬این نظرها در اختیار صاحبان ایده و تیم تولید قرار گرفت‪ .‬بر اساس ان خیلی طرح ها را عوض کردیم‪ .‬بعضی تیم ها تقویت شدند‪ .‬در هفته‬ ‫کودک ‪ 20‬نفر از بچه های کانون پرورش فکری امدند؛ ‪ 25‬کار را دیدند ونظرشان را نوشتند‪ .‬بر این اساس شروع کردیم کارها را اصالح کردیم‪ .‬سپس‬ ‫مرحله سوم نمونه سازی انجام شد‪ .‬پس از مرحله سوم نمونه سازی که در حال حاضر در ان هستیم؛ قرار است با گذشت مراسم پایانی نظرات بچه ها را‬ ‫به شکل گسترده دریافت کنیم‪.‬‬ ‫احتمال موفقیت اثار را پس از جشنواره در عرصه ی بازاریابی چه طور ارزیابی می کنید؟‬ ‫هدف ما صرفا ساختن محتوا نیست‪ .‬هدف ما تبدیل انها به کسب و کار است‪ .‬در این فاصله که ما داریم کارها را می سازیم یک تیم دارند روی مدل‬ ‫کسب و کار پروژه ها فعالیت می کنند‪ .‬هر کدام از کارها یک نمونه عروسک‪ ،‬تیشرت‪ ،‬بازی‪ ،‬کاله‪ ،‬لیوان و غیره دارد که در ان حوزه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در زمینه پخش جهانی وب سری ها چه ایده ای دارید؟‬ ‫‪ 12‬پروژه از اثار این دوره کودک انالین می توانند در بخش بین الملل حضور داشته باشند‪ .‬مذاکراتی با ترکیه‪ ،‬عراق و ارمنستان انجام دادیم‪ .‬برای سایر‬ ‫کشورها هم داریم تالش می کنیم‪ .‬برای این که خود انیمیشن و اپلیکیشن اپ ها در ان جا حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫اینده جشنواره را چه طور می بینید؛ ایا ادامه خواهد داشت؟‬ ‫بله صد در صد‪ .‬بنیان خوبی گذاشته شده است‪ .‬جایی نبود که بیاید به بچه های انیمیشن مجال بدهد‪ .‬فرق جشنواره کودک انالین با سایر‬ ‫جشــنواره ها این اســت که سایر جشنواره ها کاراماده می پذیرند و داوری می کنند؛ اما این جشنواره فضا را فراهم کرد تا ایده ها پردازش‪،‬‬ ‫ساخته و به کسب و کار تبدیل شوند‪.‬‬ ‫سیدصادق موسوی؛‬ ‫مدیرعامل انجمن سینمای جوان‪:‬‬ ‫سینما انالین زمینه ساز تبدیل‬ ‫تهدید به فرصت است‬ ‫از زمان اغاز جشــنواره تاکنون انجمن ســینمای جوانان ایران‬ ‫به شــیوه های مختلف تالش کرد ه است تا از این حرکت که با‬ ‫تالش وزارت ارتباطات و فن اوری اطالعات شــکل گرفته است‪،‬‬ ‫حمایت کند‪ .‬تالش برای تولید محتوا کودک در فضای مجازی‬ ‫کاری بزرگ و مهم است و امروز نباید از این نکته غافل شویم که‬ ‫گوشی های تلفن همراه بیش از هرچیز دیگری فراگیر شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ 40‬میلیون گوشی تلفن همراه در کشور‬ ‫فعال اســت و افراد بسیاری به ویژه نوجوانان‪ ،‬ساعت های زیادی‬ ‫ت فراغتشــان اســت‪ -‬در‬ ‫را ‪ -‬که برای بعضی از ان ها همه اوقا ‬ ‫فضای مجازی می گذرانند‪ .‬پس دیگر نمی توان بر این نکته چشم‬ ‫پوشید که سلطه تلویزیون بر جوانان و نوجوانان به پایان رسیده‬ ‫ ا ســت‪ .‬به نظر می رسد که وزارت ارتباطات‪ ،‬امروز روی نقطه ای‬ ‫کلیدی و مهم در کشور دســت گذاشت ه است و باید خوشحال‬ ‫باشیم که سرانجام وزارتخانه ای‪ ،‬اهمیت تولید محتوا برای کودک‬ ‫را درک کرد ه است و می داند که اگر ما با بستر گسترده ای روبه رو‬ ‫هستیم که محتوایی برایش نداریم‪ ،‬طبیعتا این فضا‪ ،‬حالت تهدید‬ ‫برای ما پیدا می کند‪ .‬اگر ما بتوانیم با جریانی مانند کودکانالین‬ ‫در این فضا‪ ،‬زمینه ساز ارائه و تولید محتوای مناسب شویم‪ ،‬یعنی‬ ‫ک تهدید بزرگ را به یک فرصت تبدیل کنیم‪ ،‬اما‬ ‫توانسته ایم ی ‬ ‫تبدیــل این تهدید به فرصت تنهــا با حضور همه متخصصان و‬ ‫نهادها ممکن خواهد بود‪ .‬وزارت ارتباطات به درستی روی مقوله‬ ‫کودک دست گذاشته است و امیدوارم که کودکانالین تنها مسیر‬ ‫یک جشنواره و رویدادی ساالنه را طی نکند بلکه با کمک دیگر‬ ‫دستگاه ها جریانی شایسته برای کودکان ایرانی در زمینه تولید‬ ‫محتوا در بستر اینترنت به وجود بیاید‪ .‬‬ ‫اعضای هیات انتخاب و داوران‬ ‫دو بخش جشنواره کودک انالین‬ ‫در نخستین دوره جشنواره کودک انالین با حکم سیدجمال‬ ‫هادیان دبیر نخســتین جشــنواره فیلم کوتاه و وب ســری‬ ‫کودک انالین‪ ،‬حبیب ایل بیگی‪ ،‬فریدون عموزاده خلیلی‪ ،‬ایرج‬ ‫طهماسب‪ ،‬محمد سرشار و علی درخشی کار داوری اثار بخش‬ ‫وب سری را انجام دادند‪ .‬مرضیه برومند‪ ،‬کامبوزیا پرتوی‪ ،‬رسول‬ ‫صدرعاملی‪ ،‬ایرج طهماسب و وحید نیکخواه ازاد نیز به عنوان‬ ‫داوران بخش فیلم کوتاه اثار رســیده به جشــنواره را داوری‬ ‫کردند‪ .‬همچنین در این دوره‪ ،‬در بخش ایده برای وب ســری‬ ‫امیرحسیناکرمی‪،‬بنفشهبدیعی‪،‬حامدتا ّملی‪،‬مهدیحجوانی‪،‬‬ ‫بزرگمهر حسین پور‪ ،‬علی درخشی و حدیث لزرغالمی به عنوان‬ ‫اعضای هیات انتخاب بخش وب ســری به بررسی اثار رسیده‬ ‫در این بخش پرداختند‪ .‬همچنین مجید برزگر‪ ،‬ارش رصافی‪،‬‬ ‫مجیدشیخانصاری‪،‬جعفرصانعی مقدم‪،‬بهتاشصناعی ها‪،‬بیژن‬ ‫میرباقری و محمد نجاریــان به عنوان اعضای هیات انتخاب‬ ‫بخش فیلم کوتاه‪ ،‬اثار رسیده را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫محمد جواد اذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بهار امسال‬ ‫از شتاب دهنده محتوای کودک بازدید کرد و در این بازدید علیرضا تابش‬ ‫مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬ســیدجمال هادیان دبیر و اعضای شــورای‬ ‫سیاستگذاری جشــنواره کودک انالین وزیر ارتباطات را همراهی کردند‪.‬‬ ‫در این بازدید جهرمی ضمن اشــنایی با تک تــک پروژه ها در گفتگو با‬ ‫دست اندرکاران وب سری ها پیشنهاداتی درخصوص ادامه روند جشنواره نیز‬ ‫ارائــه کرد‪ .‬به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات باید بیش از هرچیز‬ ‫درنظر داشت که هرانچه در نظر ما بزرگساالن جذاب می اید الزاما برای‬ ‫بچه ها جذاب نیســت‪ ،‬در این جشنواره باید تالشی صورت گیرد تا نظر‬ ‫بچه ها جلب شود‪ .‬وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران در مورد اینکه وزارت‬ ‫ارتباطات تا چه حد در ایجاد فضایی برای تولید محتوا و وب سری ها می تواند‬ ‫موثر باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬ما امروز با مسئله ای مواجهیم و ان هم این این است‬ ‫که فضای مجازی در حال توســعه است و تقریبا همه مردم ایران با یک‬ ‫تخمین خوبی‪ ،‬به این فضا متصل هستند‪ .‬این فضا ارتباط را فراهم می کند‬ ‫و ارتباط فرهنگ را رقم می زند و می تواند باعث رشــد اقتصاد شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬طبیعتا در این فضا اگر ما به خودمان نیاییم و مراقبت و تالش نکنیم‬ ‫ممکن است داشته های ما ضعیف شوند و ظرفیت های ما در سبد دیگران‬ ‫شــکوفا شود‪ .‬ظرفیتی که ما اقتصادش می تواند به کشور ما کمک کند‪،‬‬ ‫فرهنگ های منطقه ای و خرده فرهنگ های ما را تقویت کند‪ ،‬بر وحدت‬ ‫ملی ما اضافه کند و این فضایی است که می تواند پیام ما را به اقصی نقاط‬ ‫جهان با هزینه کم ببرد‪ .‬جهرمی ادامه داد‪ :‬ما در کشورمان استعداد در الیه‬ ‫هنر کم نداریم همانطور که امار می گویند ایران به لحاظ تعداد فیلم های‬ ‫سینمایی که در سال تولید می کند یکی از ده کشور برتر دنیا است‪ .‬این‬ ‫به این معنی است که هنرمند و ظرفیت داریم اما وقتی به مصرف جامعه‬ ‫نگاه می کنیم این تولیدات فاخر داخلیمان نیست که ظرفیت باالیی را به‬ ‫خود اختصاص داده باشد‪ .‬اذری جهرمی اظهار داشت‪ :‬این مسئله از چند‬ ‫جنبه برای ما باعث تاسف است یکی اینکه ما اقتصاد این عرصه را از دست‬ ‫می دهیم‪ .‬دوم اینکه باید ببینیم که پیام فرهنگی ما برایش چه اتفاقی می‬ ‫افتد؟ هنرمند ما دوست دارد با ملت خودش گفتگو کند و ما باید این بستر‬ ‫را برایش فراهم کنیم‪ .‬ما اگر امرو در خانه های خودمان نگاه کنیم و بررسی‬ ‫کنیم تا ببینیم کاراکترهایی که بر روی فرزندان ما تاثیر گذارند و پیامهایی‬ ‫را به انها عرضه می کنند‪ ،‬کدام ها هستند بیشتر به این فقدان پی می بریم‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات تصریح کرد‪ :‬در حوزه شبکه ملی اطالعات‪،‬دیدگاه جمهوری‬ ‫اسالمی و حاکمیت توسعه فضای مجازی است‪ ،‬نگاهش درونزا و برون نگر‬ ‫است؛ یعنی ما باید به استعدادهای خودمان تکیه کنیم و به سمت بازارهای‬ ‫بین المللی برویم که در عرصه تولید محتوا چنین اتفاقی نیفتاده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما تالش کردیم با ایجاد کودکانالین که یک فضای شتابدهی مناسب‬ ‫است و از صاحبان خالقیت حمایت می کند اما در تولید محتوا دخالت نمی‬ ‫کند‪ ،‬مبتنی بر نگاه خود مردم است‪ .‬کسانی که خالقیت دارند را بیاوریم‬ ‫و فضای رشــد و خالقیت و در نهایت بازار عرضه برایشان فراهم کنیم تا‬ ‫بتوانند محتوای خوب و مورد نیاز جامعه تولید کنند‪ .‬جهرمی گفت‪ :‬در این‬ ‫جشنواره بیش از ‪ 1100‬ایده به دبیرخانه امد و از این میان در هیات داوری‪،‬‬ ‫‪ 25‬تای انها انتخاب شد و فکر می کنم در سطح کشور جزو محدود شتاب‬ ‫دهنده هایی اســت که ریزش نداشته و همه ‪ 25‬ایده رشد کرده اند و در‬ ‫اینجا مراحل رشدشان قابل رویت است و این ‪ 25‬محصول در این ماه به بازار‬ ‫عرضه می شوند‪ .‬وی گفت‪ :‬این دستاوردی خوب و اولین خروجی این شتاب‬ ‫دهنده است البته فضای فرهنگی ما بسیار بزرگ است و نمی توان انتظار‬ ‫داشت که با یک پروژه همچون کودک انالین همه مسائلش بر طرف می‬ ‫شود ویا همه نیازهای کودکان ما مرتفع می شود‪.‬جهرمی ادامه داد‪ :‬این یک‬ ‫مدل بود برای اینکه بگوییم در فضای مجازی حال حاضر نحوه رشد دادن‬ ‫مباحث مد نظر‪ ،‬خالقیت های داخل کشور و توسعه فرهنگ چگونه است و‬ ‫به حمداهلل تا این لحظه موفق بودیم‪ .‬وی در مورد ارزیابی اش از مرکز شتاب‬ ‫دهنده کودک انالین گفت‪ :‬به نظر من این یک کار فاخر در عرصه تولید‬ ‫محتوای فضای مجازی است که بخش کوچکی از نیازمندی های بزرگی که‬ ‫قشر جوان‪ ،‬نوجوان ورده های سنی مختلف ما با این وسعت فضای مجازی‬ ‫به ان نیاز دارند‪ .‬شاید باید بیش از صد شتاب دهنده این چنینی برای ترویج‬ ‫کار فرهنگی خوب در کشور داشته باشیم‪ .‬جهرمی ادامه داد‪ :‬این استعداد‬ ‫هنری در ظرفیت جوانان ما و این ظرفیت اقتصادی در کشور ما وجود دارد‪.‬‬ ‫نگاه اول ما به این پروژه این بوده که جوانان خالقی که هنر خودشان را به‬ ‫نگارش یا تصویر در می اورند‪ ،‬بتوانند ان را در سطح کشور خودمان و چه‬ ‫در ســطح منطقه ای‪ ،‬بتوانند اول حرفهای فرهنگی و هویتی ما‪ ،‬نوع نگاه‬ ‫ایرانیان به مسائل را مطرح کنند و اثرگذار باشند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در وهله بعد‬ ‫اقتصاد این مسئله برای ما مهم بوده است‪ .‬بخش مهمی از بازار محتای ما در‬ ‫فضای مجازی و همچنین فضای سنتی اختصاص دارد به محصوالت بین‬ ‫المللی و این سوال وجود دارد که چرا ما سهمی از ان نداشته باشیم؟ ما باید‬ ‫از هنرمندمان حمایت کنیم تا بتواند خالقیتش را به منصه ظهور برساند این‬ ‫در فرایند شتابدهی انجام می شود؛ یعنی خالقیت می اید‪ ،‬به او اموزش‬ ‫موضوعات و مهارت های مختلف داده می شود‪ .‬تالش می شود در نهایت‬ ‫بازار برایشان ایجاد شود‪ .‬جهرمی تصریح کرد‪ :‬قطعا ‪ 25‬اثر در یک جمعیت‬ ‫‪ 80‬میلیونی و یک جمعیت بزرگتر در فرامرزهای ما کار بسیار بزرگی به‬ ‫حساب نمی اید اما گام بسیار بزرگی است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبــــــــــــــه ‪20‬اذرماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1161‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یادداشت ناصر اقایی برای نمایش «گرگ ها در اشپزخانه »‬ ‫نمایش هایتجربیمی توانندحرف های‬ ‫ساده را در قالبی پیچیده بیان کنند‬ ‫ناصر اقایی طی گفتگویی درباره ویژگی های نمایش «گرگ ها در‬ ‫اشپزخانه» که این روزها در تئاتر سپند روی صحنه است‪ ،‬نکاتی‬ ‫را مطرح کرده است‪ .‬ناصر اقایی بازیگر با سابقه تئاتر و سینما در‬ ‫همبن زمینه می گوید‪ :‬نمایش» گرگ ها در اشپزخانه»یک کار‬ ‫تجربی است و حدود ‪15‬جوان بر صحنه اند و بازی می کنند‪ .‬در‬ ‫این نمایش بازی های قابل قبول‪ ،‬با حفظ ریتم را شاهد هستیم‬ ‫که حاصل زحمات کارگردان است و توصیه می کنم که این ریتم‬ ‫کند خودخواســته را ادامه دهند چرا که متناسب با این سبک‬ ‫از اجراســت‪ .‬این مدرس دانشگاه با بیان اینکه؛ در نمایش های‬ ‫تجربی می توان حرف های ســاده را در قالبی پیچیده بیان کرد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در این نمایش هم گرگ و هم اشــپزخانه دو ســمبل‬ ‫«ســاخی» مطرح شده اند‪ .‬ما با نشــانه هایی در قالب حرکات‬ ‫و کلمات و بازی بازیگران مواجه هســتیم که از طریق طراحی‬ ‫کارگردانی به مخاطب منتقل می شــود‪ .‬برخی از این نشــانه ها‬ ‫برای مخاطب قابل تفکیک است و برخی هم حتی برای من به‬ ‫عنوان یک مخاطب اکادمیک‪ ،‬درکش دشوار می شود و به نظرم‬ ‫مسئله ی مهم اینست که مخاطب بتواند این نشانه ها را دریافت‬ ‫کند تا بتواند به مفهوم اصلی نمایش پی ببرد‪ .‬تئاتر تجربی خوبی‬ ‫بر صحنه اســت که پیشــنهاد می کنم اهالی و عالقمندان این‬ ‫شــیوه از اجرا به دیدنش بروند‪ .‬نمایش«گرگ ها در اشپزخانه»‬ ‫به نویســندگی فارس باقری و کارگردانی ارمان شــیرالی نژاد‬ ‫و تهیه کنندگی شــهرزاد خواجه غیاثی هر شــب ساعت‪ 21‬در‬ ‫تماشاخانه ســپند به صحنه می رود‪.‬این نمایش درباره گروهی‬ ‫است که می خواهند دو نفر را به قتل برسانند و فردی می خواهد‬ ‫جلوی انها را بگیرد‪.‬‬ ‫کاوهافاقچگونهبازیگرتئاترشد؟‬ ‫کارگردان «راه پلــه» درباره دالیل انتخاب کاوه افاق به عنوان یکی از‬ ‫بازیگران اصلی این اثر نمایشی و دیگر ویژگی های این اثر توضیحاتی‬ ‫ارایه داد‪ .‬سپیده میرحسینی نویسنده و کارگردان نمایش «راه پله» که‬ ‫از ‪ ۲۰‬اذر ماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت درباره‬ ‫انتخاب کاوه افاق به عنوان یکی از بازیگران این نمایش بیان کرد‪ :‬کاوه‬ ‫افاق یک هنرمند و ارتیست است و در زمینه موسیقی فعالیت های‬ ‫بسیاری دارد‪ .‬هنر هم تک بعدی نیست و هنرمند می تواند چند بعد‬ ‫داشته باشــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افاق امسال در فیلم «المینور» داریوش‬ ‫مهرجویی هم بازی داشته و قب ً‬ ‫ال هم تجربیاتی در عرصه تئاتر داشته‬ ‫است‪ .‬ما نیز دوست داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا این هنرمند بتواند‬ ‫حضور موفقی در تئاتر داشته باشد‪ .‬کارگردان «راه پله» در پاسخ به طرح‬ ‫برخی انتقادات نسبت به انتخاب یک بازیگر برای ایفای نقش بر روی‬ ‫صحنه هم تاکید کرد‪ :‬چه ایرادی دارد که یک خواننده به عنوان بازیگر‬ ‫هم در تئاتر حضور داشته باشد چون به این ترتیب هم ساختارشکنی‬ ‫می کند و هم می توانیم از اســتعدادش در زمینه موسیقی در حوزه‬ ‫تئاتر هم استفاده کنیم‪ .‬میرحسینی در ادامه درباره شکل گیری ایده‬ ‫این اثر نمایشــی گفت‪ :‬نمایشنامه «راه پله» برای اولین بار قبل از هر‬ ‫شــروعی‪ ،‬در متن زندگی ام جریان داشــت و دارد و هنوز هم خود را‬ ‫در حصار راه پله هایی مارپیچ می بینم‪ .‬وی درباره مضمون نمایش که‬ ‫پیچیدگی های روابط در عصر مدرنیسم را به چالش می کشد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در حقیقت متن «راه پله» می تواند نقد دنیای مدرن و جابجایی‬ ‫نقش های انسانی در فضای مجازی حاکم در قرن حاضر باشد و اشاره‬ ‫بــه جغرافیای خاصی ندارد‪ ،‬زنان و مردانی که در این پیچیدگی گیر‬ ‫کرده و جای خود را به دیگری می دهند و جای دیگری را می گیرند‪.‬‬ ‫میرحسینی که تاکنون بیشتر در حوزه سینما به عنوان فیلمنامه نویس‬ ‫و کارگردان فعال بوده است‪ ،‬در پایان درباره تفاوت نگاه مخاطبان تئاتر‬ ‫و سینما عنوان کرد‪ :‬هنر سینما همواره برای من بسیار جذاب بوده و‬ ‫هســت اما هنر تئاتر برایم مقدس است‪ .‬نگاه مولف در سینما و تئاتر‬ ‫فاصله زیادی با مخاطب ندارد و برعکس فاصله مخاطب در برابر هنر‬ ‫تئاتر و سینما متفاوت است‪ .‬من به عنوان کارگردان در سینما و قاب‬ ‫دوربین‪ ،‬بسیار مقتدرانه و شاید بیرحمانه تنها تصویری را که باید خلق‬ ‫شود در برابر چشمان مخاطب قرار می دهم و شاید این اقتدار بخش‬ ‫جذاب و لذت بخش سینما برای هر کارگردانی باشد اما در تئاتر مخاطب‬ ‫ازادانه تو را می بیند‪ ،‬می شنود و نقد می کند‪ .‬در واقع معتقدم هنر تئاتر‬ ‫کاری بسیار دشــوار و مقدس است‪ .‬نمایش «راه پله» به نویسندگی‬ ‫و کارگردانی سپیده میرحسینی و تهیه کنندگی سامان بهرام پور از‬ ‫بیســتم اذر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت‪ .‬بهاره‬ ‫رهنما‪ ،‬کاوه افاق‪ ،‬صحرا اسدالهی‪ ،‬میالد اتابکی و علی برقی بازیگران‬ ‫ایننمایشهستند‪.‬‬ ‫جشنواره فرهنگی هنری مهرمادر؛ میزبان اثار «یلدایی»‬ ‫نخستین جشــنواره فرهنگی و هنری «مهر مادر» که با رویکرد‬ ‫تجلیل و تکریم از مقام شامخ «مادر» در حوزه سینما‪ ،‬ادبیات و‬ ‫هنرهای تجســمی برگزار خواهد شد‪ ،‬اثار مرتبط با «شب یلدا و‬ ‫مادر» را می پذیرد‪.‬‬ ‫روابــط عمومی این رویداد فرهنگی و هنری از همه عکاســان‪،‬‬ ‫فیلمســازان‪ ،‬شــاعران‪ ،‬طراحان‪ ،‬نقاشان و نویســندگان دعوت‬ ‫می‪‎‬کند که کلیه اثارشــان با محوریت «مادر و شب یلدا» را برای‬ ‫حضور در بخش های مختلف این جشنواره ارسال نمایند‪.‬‬ ‫نخســتین جشنواره فرهنگی و هنری «مهر مادر » در بخش های‬ ‫« فیلم های کوتاه داستانی و مستند»‪« ،‬شعر و ترانه »‪« ،‬داستان‬ ‫کوتاه»‪« ،‬خاطره»‪« ،‬نقاشــی»‪« ،‬پوستر»‪ ،‬و «عکس» برگزار می‬ ‫شود‪ .‬شایان ذکر است جشنواره «مهر مادر» پیرامون موضوعات‬ ‫روز مادر‪ ،‬مادران شهدا و ایثارگران‪ ،‬مهر مادر در تربیت فرزندان‪،‬‬ ‫ایثار و از خودگذشتگی مادران‪ ،‬حضرت زهرا (س) الگوی مادران‪،‬‬ ‫نقش شــیر مادر در تغذیه نوزادان‪ ،‬مهر مادر از گذشــته‪ ،‬حال و‬ ‫اینده‪ ،‬تاثیر مهر مادر درخانواده و اجتماع‪ ،‬مهر مادر در فرهنگ‪،‬‬ ‫اداب و رســوم ‪ ،‬نقش مادربزرگ در تحکیم و انسجام خانواده و‬ ‫موضوع ویژه« بیســکویت مادر» و ‪ ...‬طراحی شده و همزمان با‬ ‫سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (س) در ‪ 26‬بهمن ماه برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ارســال اثار تا پایان اذرماه اعالم شــده و عالقه مندان به‬ ‫حضور در بخش های مختلف این رویداد فرهنگی هنری می توانند‬ ‫از طریق ســایت ‪ /http://mehremadarfestival.ir‬در‬ ‫نخســتین جشــنواره فرهنگی هنری مهر مادر ثبت نام کرده و‬ ‫اثار خود را ارســال نمایند‪ .‬جشنواره فرهنگی هنری مهر مادر با‬ ‫حمایت بخش خصوصی و به صورت مستقل به دبیری عبدالستار‬ ‫کاکایی از مستندســازان و شاعران کشور‪ ،‬بهمن ماه سال جاری‬ ‫همزمان با والدت با سعادت حضرت زهرا(س) برگزار می گردد‪.‬‬ ‫معرفی رادیو تئاترهای منتخب جشنوار ه بین المللی تئاتر فجر‬ ‫اثار منتخب بخش رادی و تئاتر سی و هشتمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتــر فجر معرفی شــدند‪ .‬هیات انتخاب بخــش رادیو تئاتر این‬ ‫جشــنواره متشــکل از جهانشــاه ال محمود‪ ،‬فریبا متخصص و‬ ‫میرطاهر مظلومی تعداد ‪ ۱۰‬اثر را برای شــرکت در این بخش از‬ ‫سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب کردند‪ .‬این‬ ‫اثار به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر معرفی می شوند‪:‬‬ ‫«اخماز» به کارگردانی شاهد مجتهدزاده اردبیلی از استان اردبیل‬ ‫«اهسته با گل سرخ» به کارگردانی شیرین سپهراد از استان تهران‬ ‫«از ورشو تا تهران» به کارگردانی مریم جمالی پور از استان گیالن‬ ‫«رهایی در بند» به کارگردانی مهدی طهماسبی از استان تهران‬ ‫«طرقه» به کارگردانی مجید حمزانلویی از استان خراسان جنوبی‬ ‫«عروس فراه» به کارگردانی پیمان قریب پناه از استان تهران‬ ‫«کادوی تولد» به کارگردانی بهرام نوری از استان گیالن‬ ‫« کسوف» به کارگردانی داریوش شهبازی از استان تهران‬ ‫«گروهبان» به کارگردانی حمیدرضا سلحشــور از استان خراسان‬ ‫جنوب‬ ‫«وارشی شو» به کارگردانی مجید محمدی از استان مازندران‬ ‫این بخش با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش‬ ‫و با مدیریت امین رهبر در جشنواره حضور دارد‪.‬‬ ‫این جشــنواره به دبیری نادر برهانی مرند ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬بهمن برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کامبیزمنوچهریان؛مترجم ادبی درگفت وگو با «هنرمند» ‬ ‫برگردانسه روایتیبهخوانندهشعرامکانانتخابمی دهد‬ ‫هومن اصالنی‬ ‫«شب نشینی با ماه» گزید ه اشعاری از ویلیام هنری دیویس‬ ‫است‪ .‬کامبیز منوچهریان مترجم این اثر متولد سال ‪1359‬‬ ‫و دانش اموخت ه مهندســی صنایع است اما فعالیت های‬ ‫ترجمه او در شــعر و داستان خالصه می شود‪ .‬از وی به‬ ‫تازگی رمان «سرزمین موعود» نوشته رابرت بی‪ .‬پارکر‬ ‫نیز منتشــر شده اســت‪ .‬ویژگی ای که در این کتاب‬ ‫مشهود است دو برگردان مختلف فارسی از یک شعر‬ ‫در کنار هم است که یکی منظوم و با قواعد شعر فارسی‬ ‫و دیگری ترجمه منثور اســت‪ .‬به بهانه ی انتشــار این‬ ‫کتاب با کامبیز منوچهریــان مترجم این اثر به گفت وگو‬ ‫نشسته ایم‪.‬‬ ‫فکر می کنم بهتر است بحث را از اینجا شروع کنیم که به نظر‬ ‫شما ترجم ه شعر چه فرقی با ترجمه داستان دارد؟‬ ‫با این که هر دو ترجمه هســتند ولی فرق های اساسی دارند‪ .‬همیشه گفته ام که فرق ترجم ه‬ ‫شعر با انواع دیگر ترجمه ان است که عالوه بر اینکه رعایت همه موارد فنی که در ترجمه های‬ ‫دیگر باید رعایت شــود و در این نوع ترجمه هم ضروری اســت‪ ،‬ترجمه شعر باید قلب داشته‬ ‫باشــد‪ .‬باید زنده باشد و قلبش بتپد‪ .‬در ترجمه شعر غیر از وفاداری به معنا‪ ،‬بحث وفاداری به‬ ‫فضا و ســاختار که ازرا پاوند مطرح می کند هم مهم است‪ .‬در داستان اگر مترجم منظور یک‬ ‫جمله کوچک را متوجه نشــود و ان را مثال حذف کند شــاید اسیب زیادی متوجه داستان‬ ‫نشود ولی در شعر این اشتباه ویرانگر است‪ .‬چنین اشتباهی می تواند کل ترجمه را نابود کند‪.‬‬ ‫مترجم شــعر باید به موسیقی و وزن شــعر در زبان مبدا توجه کند و به دنبال بازسازی انها‬ ‫باشد‪ .‬ارایه های ادبی مهم هستند‪ .‬در ضمن ما در شعر بحث ترجمه پذیر بودن یا نبودن شعر‬ ‫را داریم که در داســتان‪ ،‬معموال چنین چیزی مطرح نیســت‪ .‬در مجموع می شود گفت که‬ ‫ظرافت ها و پیچیدگی های ترجمه شعر به مراتب از ترجمه داستان بیشتر هستند‪.‬‬ ‫به نظر شما مترجم شعر باید خودش هم شاعر باشد؟‬ ‫در کتــاب ناممکن ممکن نظر اســتاد احمد پوری را در این مورد جویا شــدیم که ایشــان‬ ‫فرمودند‪ :‬به این معنا که کتاب شعر داشته باشد و در جامعه به عنوان شاعر شناخته شود نه‪،‬‬ ‫برگردان شعر به مشکل‬ ‫ولی حتما باید ذوق سرودن شعر داشته و شعرشناس باشد وگرنه در‬ ‫ِ‬ ‫می خورد و نتیجه کار چندان خوب نخواهد بود‪.‬‬ ‫شــما دو ترجمه متفاوت منظوم و منثور از اشعار این کتاب در کنار هم دارید‬ ‫که خیلی هم خوب انجام شده‪ .‬چه شد که این همه وقت صرف کردید و چطور‬ ‫به این ایده رسیدید؟‬ ‫بیشتر از پانزده سال است که به این صورت شعر ترجمه می کنم‪ .‬شاید برای بار اول‪ ،‬این ایده‬ ‫از انجا به ذهنم رســید که به یک شــعر انگلیسی کالسیک برخوردم و خواستم ان را ترجمه‬ ‫کنم و از انجا که وزن داشــت ان را موزون ترجمه کردم‪ .‬بار دیگر ان را مانند انچه مرســوم‬ ‫است و بدون وزن برگرداندم‪ .‬بعد به این نتیجه رسیدم که یک شعر موزون را حداقل می شود‬ ‫به سه صورت به فارسی برگرداند که یکی به صورت مثنوی است‪ .‬صورت دوم نیمایی و شکل‬ ‫اخر ازاد است‪ .‬اسمش را ترجمه سه روایتی گذاشتم‪ .‬در کتاب شب نشینی با ماه غیر از شعر‬ ‫اول که به سه روایت ترجمه شده باقی را به دو صورت نیمایی و ازاد ترجمه کرده ام‪ .‬در این‬ ‫کتــاب روایت های ازاد را کامال منطبق بر شــعر اصلی به لحاظ معنایی ترجمه کرده ام اما در‬ ‫روایت های نیمایی سعی در ایجاد تعادل بین وفاداری به ساختار و وفاداری به معنا شده است‪.‬‬ ‫شــاید این سبک ترجمه‪ ،‬امری فانتزی به نظر برســد اما اصرار و پایبندی‬ ‫من به ان باعث شــده تا حداقل در نظر کسانی که با من اشنایی دارند‬ ‫یک ســبک جدی باشد‪ .‬در واقع این سبک ترجمه های ممکن را در‬ ‫حالت ها و روایت های مختلف به خواننده عرضه می کند و خواننده‬ ‫می تواند یکی را انتخاب کند‪.‬‬ ‫گویا کارهای ویژه شــما در ترجمه شــعر مورد توجه‬ ‫محققین ترجمه هم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بلــه‪ .‬یکی از ترجمه های من که از شــعر مرگ یک ماهیگیر‬ ‫ســروده ی بنجامین فرانکلین است توسط دو محقق که انها‬ ‫را نمی شــناختم در مقاله ای دانشــگاهی بررسی شده و ان را‬ ‫به عنوان نمونه موفقی از ســبک موســوم به ترجمه فرهنگی‬ ‫برشمرده بودند‪.‬‬ ‫افات ترجمه ادبی به ویژه شعر را در چه می بینید؟‬ ‫سوال خیلی خوبی اســت‪ .‬ترجمه شعر چند افت بزرگ دارد‪ .‬یکی اینکه‬ ‫مترجم به ساختار و فضای شــعر وابسته نباشد‪ .‬چنین اشتباهی باعث می شود‬ ‫تا نتوانیم ســبک شاعر را درک کنیم‪ .‬مثال مترجمی از شیمبورسکا کتابی ترجمه کرده و بعد‬ ‫کتابــی هم از ویلیام باتلر ییتز ترجمه و منتشــر می کند‪ .‬بــه ترجمه ها که نگاه می کنیم می‬ ‫بینیم که همه یک شــکل هستند و ویژگی های زبانی در ترجمه ها یکی است‪ .‬در صورتی که‬ ‫دامن بسیاری از‬ ‫اشــعار این دو تا شعر با هم کامال متفاوت هستند‪ .‬این همان افتی است که‬ ‫ِ‬ ‫حال حاضر گرفته‪ .‬این افت نشان می دهد مترجم‪ ،‬سبک شعر اصلی‬ ‫ترجمه های شــعر را در ِ‬ ‫ِ‬ ‫را درک نکرده یا نتوانســته ان را در ترجمه انتقال دهد‪ .‬افت دیگر عدم درک بخش هایی از‬ ‫شــعر توسط مترجم اســت که گاهی منجر به حذفِ ان قسمت از شعر یا بیان ان به صورت‬ ‫مبهم و دوپهلو می شود‪ .‬این باعث می شود خواننده نتواند با ترجمه شعر ارتباط برقرار کند‪.‬‬ ‫ایا ترجمه های شما صرفا به شکل چندروایتی هستند؟‬ ‫خیر‪ .‬بســیاری از ترجمه های من صرفا موزون یا ازاد هســتند‪ .‬اگر بدانم شعر را نمی شود به‬ ‫قالبــی خاص ترجمه کرد به ان اصرار نمی کنم‪ .‬در واقع خالقیت باید منجر به ارتقای ترجمه‬ ‫شود نه اینکه ترجمه را خراب کند‪.‬‬ ‫ در ادامه بخشی از اشعار کتاب «شب نشینی با ماه» نوشته «ویلیام هنری دیویس» را میخوانیم‪.‬‬ ‫‪The Moon‬‬ ‫ماه‬ ‫‪,Thy beauty haunts me heart and soul‬‬ ‫‪;Oh, thou fair Moon, so close and bright‬‬ ‫‪Thy beauty makes me like the child‬‬ ‫‪:That cries aloud to own thy light‬‬ ‫‪The little child that lifts each arm‬‬ ‫‪.To press thee to her bosom warm‬‬ ‫***‬ ‫‪Though there are birds that sing this night‬‬ ‫‪,With thy white beams across their throats‬‬ ‫‪Let my deep silence speak for me‬‬ ‫‪:More than for them their sweetest notes‬‬ ‫‪,Who worships thee till music fails‬‬ ‫‪.Is greater than thy nightingales‬‬ ‫روایت اول ‪:‬‬ ‫زیبایی تو قلب و جانم را تسخیر می کند‬ ‫اه‪ ،‬تو ای ماه زیبا که نزدیکی و روشن‬ ‫زیباییت من را مثل کودکی می سازد‬ ‫که بلند گریه می کند تا نورت را از ان خودش سازد‬ ‫کودکی که دست هایش را باز می کند‬ ‫تا تو را به گرمی به سینه اش فشار دهد‬ ‫***‬ ‫اگرچه پرندگانی هستند که در این شب می خوانند‬ ‫در حالی که پرتوهای سفید تو گلوهاشان را روشن کرده است‬ ‫بگذار سکوت عمیق من برایم سخن گوید‬ ‫بیش از انچه نغمه های شیرینشان برای ان ها می گوید‬ ‫کسی که می پرستدت تا زمانی که موسیقی پایان گیرد‬ ‫برتر از بلبالن توست‪.‬‬ ‫ماه‬ ‫ روایت دوم‪:‬‬ ‫زیبایی تو قلب مرا می کند اسیر‬ ‫تو ماه دلربایی و نزدیک و روشنی‬ ‫زیبایی تو کرده مرا همچو کودکی‬ ‫با گریه گویمت که‪ :‬تو مال خود منی‬ ‫چون کودکی که بهر تو اغوش واکند‬ ‫بر سینه اش فشار دهد کی رها کند؟‬ ‫***‬ ‫مشغول خواندند اگر چه پرندگان‬ ‫امشب و زیر نور تو روشن گلویشان‬ ‫بگذار تا سکوت من اینک برای من‬ ‫شیرین تر از کالم تمامی زندگان‬ ‫گوید به من پرستش ان ماه دلفروز‬ ‫برتر بود از ان همه بلبل به ساز و سوز‬ ‫ماه‬ ‫روایت سوم ‪:‬‬ ‫می کند تسخیر قلبم را و جانم را‬ ‫جلوه ی زیبایی تو ماه زیبایم‬ ‫ای تو که بسیار نزدیکی و روشن‬ ‫می بری من را به سمت کودکی هایم‬ ‫می کنم گریه چو کودک‬ ‫تا فقط مال خودم باشد‬ ‫نور زیبای تو ای ماه قشنگ عالم ارایم‬ ‫کودکی که مثل دختر بچه ای انگار‬ ‫می گشاید دست هایش را‬ ‫تا در اغوشت کشد بر سینه ی گرمش فشارد باز‬ ‫او تو را‪ ،‬ای ماه زیبایم‬ ‫***‬ ‫گرچه می خوانند در این شب‪،‬‬ ‫مرغکان خوب خوش اواز‬ ‫نور تو کرده گلوشان را کمی روشن‬ ‫تو کمی بگذار تا اینک سکوت بس عمیق من برای من‬ ‫سخن گوید‬ ‫بیشتر از انچه گویند از برای صاحبان خود‬ ‫ان صداهای خوش و زیبا‬ ‫گویدم ‪:‬‬ ‫ان کس تو را خوش می پرستد در میان نغمه های‬ ‫دلکش و زیبا‬ ‫برتر است او از تمام بلبالن تو که می خوانند‬ ‫با صداهای خوش و زیبا و بی همتا‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبـــــــــه ‪ 20‬اذرماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1161‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ادبیات‬ ‫‪LITERATURE‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ویلیام هنری دیویس‬ ‫کارگری که دکترای ادبیات‬ ‫دریافت کرد‬ ‫کامبیز منوچهریان‬ ‫ویلیام هنری دیویس شــاعر و نویسنده ولزی در سوم‬ ‫جوالی ســال ‪ ۱۸۷۱‬متولد شــد‪ .‬او بخــش زیادی از‬ ‫زندگی خود را در انگلســتان و ایاالت متحده به عنوان‬ ‫کارگر دوره گرد سپری کرد اما در نهایت به ‪-‬عنوان یکی‬ ‫از معروف ترین شــاعران زمان خود شناخته شد‪ .‬مایه‬ ‫اصلی شــعرهای او مشاهدات شــخصی اش از سختی‬ ‫ها و نامالیمات زندگی هســتند‪ .‬همچنین توجه فراوان‬ ‫به طبیعت در اشــعار او به چشــم می خورد‪ .‬او را جزء‬ ‫شــاعران جرجی یا عهد جرج قلمداد می کنند اگرچه‬ ‫اکثر اشــعارش خیلی با ویژگی های شعر شاعران این‬ ‫دوره همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫وی در پیلگونلی واقع درنیوپورت مانماوث شــایر در‬ ‫ولز متولد شد‪ .‬او یک برادر بزرگتر از خود داشت و در‬ ‫سال ‪ ۱۸۷۴‬خواهر کوچکترش به دنیا امد‪ .‬در سن سه‬ ‫سالگی پدرش را از دســت داد‪ .‬مادر او مجددا ازدواج‬ ‫کرد و سرپرستی سه فرزندش رو به پدر و مادر همسر‬ ‫سابقش سپرد‪ .‬پدر بزرگ ویلیام یعنی فرانسیس اصالتا‬ ‫اهل کورنوال و یک دریانورد بود‪ .‬دیویس به مدرســه‬ ‫رفت و در سال ‪ ۱۸۸۳‬به‪-‬خاطر عضویت در یک گروه‬ ‫شــرور پنج نفره از همکالســی هایش تنبیه و دوازده‬ ‫ضربه با چوب به او زده شــد‪ .‬او در سال ‪ ۱۸۸۵‬اولین‬ ‫شــعر خود به نام مرگ را نوشت‪ .‬بعد از اتمام مدرسه‪،‬‬ ‫او به عنوان فروشــنده اهن و لــوازم اهنی کار خود‬ ‫را اغاز کــرد‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۸۶‬مادربزرگش با امضای‬ ‫قراردادی او را تا پنج ســال به عنوان شاگرد و کاراموز‬ ‫پیش یک قاب عکس ســاز محلی گذاشت‪ .‬دیویس از‬ ‫کارهای اینچنینی لذت نمی برد و هیچگاه به کار ثابت‬ ‫اشــتغال نداشت‪ .‬او مرد جوان سرسختی بود و بارها از‬ ‫مادربزرگش خواست به او مقداری پول قرض بدهد تا‬ ‫بتواند با کشتی به امریکا برود‪.‬‬ ‫وقتی همه درخواســت هایش توســط مادربزرگش رد‬ ‫شدند‪ ،‬سرانجام نیوپورت را ترک کرد‪ .‬به صورت تصادفی‬ ‫کاری یافت و ســفر را اغاز کــرد‪ .‬کتاب «زندگینامه ی‬ ‫خودنوشــت یک ابرولگرد» که در سال ‪ ۱۹۰۸‬به چاپ‬ ‫رسید‪ ،‬شامل سال های زندگی او از ‪ ۱۸۹۳‬تا ‪۱۸۹۹‬در‬ ‫امریکا می شود که ماجراهای زیادی را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫او در این ســفرها از جایی بــه جایی می رفت و درگیر‬ ‫ماجراهــای زیادی می شــد که ان هــا را در کتابش‬ ‫منعکس کرده است‪ .‬در این مدت او حداقل هفت بار بر‬ ‫فراز اتالنتیک سفر کرد‪ .‬او در کشتی هایی که حیوانات‬ ‫را حمل می کردند کار می کرد‪ .‬او به ایالت های مختلف‬ ‫ســفر کرد و اکثر اوقات به عنــوان کارگر فصلی به کار‬ ‫مشــغول می شــد‪ .‬در این مدت او سختی های زیادی‬ ‫را متحمل شــد‪ .‬او ســپس به کانادا رفت تا بخت خود‬ ‫را در ان جــا بیازماید‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۹۹‬در کانادا موقع‬ ‫سوار شــدن در یک قطار باری دچار حادثه شد و پای‬ ‫راســت خود را تا زیر زانو از دست داد‪ .‬پس از مدتی به‬ ‫انگلســتان برگشت و در لندن سکنی گزید‪ .‬او در لندن‬ ‫زندگی سخت و خشــنی را سپری کرد و اغلب در پناه‬ ‫گاه ها ومســافرخانه های ارزان قیمت زندگی می کرد‪.‬‬ ‫او در سال ‪ ۱۹۰۵‬با هزینه ی شخصی اولین کتاب خود‬ ‫به نام ویرانگر جان را چاپ کرد که شروع موفقیت او در‬ ‫ادبیات بود‪ .‬شعرهای تازه را در سال ‪ ۱۹۰۷‬و شعرهای‬ ‫طبیعت را در سال ‪۱۹۰۸‬چاپ کرد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۹۲۶‬دکترای افتخاری ادبیات از دانشگاه‬ ‫ولز را دریافــت کرد‪ .‬او در ســال ‪ ۱۹۳۰‬به زادگاهش‬ ‫نیوپورت بازگشــت و به افتخار حضور او در هتل وست‬ ‫گیت ضیافت ناهاری برپا شــد‪ .‬بازگشــت او در ســال‬ ‫‪ ۱۹۳۸‬بــه منظــور رونمایی از لوح منقــش او اخرین‬ ‫حضور عمومی او بود‪ .‬او در ســپتامبر ‪ ۱۹۴۰‬درگذشت‪.‬‬ ‫اثار منتخب زیادی از او توسط ناشرها و مراکز اکادمیک‬ ‫در انگلستان و ولز و کشورهای دیگر چاپ شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشکسوتان سینمای مستند در جشنواره «سینماحقیقت» بیان کردند‬ ‫رکود حاصل از تقلید و بی توجهی به اکران‬ ‫دومعضلمهمسینمایمستند‬ ‫چهارشنبــــــــــــــه ‪20‬اذرماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1161‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ویژهسیزدهمینجشنواره‬ ‫بین المللی سینما حقیقت‬ ‫رویخطجشنواره‬ ‫معرفی برنامه های جشنواره فیلم مستند‬ ‫در شبکه های تلیویزیونی‬ ‫«سینما حقیقت» در قاب کوچک‬ ‫ویژه برنامه های تلویزیونی مختلفی در طول برگزاری‬ ‫جشــنواره سینماحقیقت از شــبکه های گوناگون‬ ‫صداوسیما پخش می شوند‪.‬‬ ‫‪ 80‬دقیقه با سینماحقیقت در شبکه چهار‬ ‫ویژه برنامه زنده ســینماحقیقت‪ ،‬از ســاعت ‪ ۱۱‬هر شــب به‬ ‫مدت ‪ ۸۰‬دقیقه‪ ،‬از شــبکه چهار پخش می شود‪ .‬تهیه کننده‬ ‫و کارگردان این برنامه محمدمهدی فرودگاهی است و رامین‬ ‫حیدری فاروقی هم اجرای ان را برعهده دارد‪.‬‬ ‫دو برنامه از شبکه یک‬ ‫شبکه یک ســیما‪ ،‬برای هر روز دو برنامه را پیش بینی کرده‬ ‫اســت که حدود ساعت ‪ ۹‬صبح و ‪ ۱۱‬شب روی انتن می رود‪.‬‬ ‫تهیه کننده و کارگردان این برنامه حمیدرضا توسلی است‪.‬‬ ‫هر ظهر با شبکه دو‬ ‫شــبکه دو هــم از ســاعت ‪ ۱۲:۳۰‬هر روز‪ ،‬به اســتقبال‬ ‫ویژه برنامه سینماحقیقت می رود‪ .‬بهروز سلیمانی کارگردان‬ ‫این شبکه است‪.‬‬ ‫شبها با شبکه مستند‬ ‫شبکه مستند هم به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید رسولی‪،‬‬ ‫برنامه تولیدی ویژه ی ســینماحقیقت خود را ساعت ‪۲۰:۳۰‬‬ ‫پخش می کند‪.‬‬ ‫گزارش سه زبانه در ای فیلم‬ ‫شــبکه ‪ IFILM‬نیــز مجموعــه برنامه های ویــژه ای از‬ ‫سینماحقیقت را به زبان های فارسی‪ ،‬انگلیسی و عربی ضبط‬ ‫و در ساعات مختلف به رویت مخاطبان این شبکه ماهواره ای‬ ‫ایرانی می گذارد‪.‬‬ ‫و بیش از هفت شبکه تلویزیونی دیگر‬ ‫شبکه سه‪ ،‬شبکه بین المللی خبر‪ ،‬واحد مرکزی خبر‪ ،‬خبرگزاری‬ ‫صداوسیما‪ ،‬شبکه پرس‪.‬تی‪.‬وی‪ ،‬شبکه سحر‪ ،‬شبکه جام جم و‬ ‫چندین شــبکه بین المللی نیز اقدام به تهیه و پخش برنامه ها‬ ‫و گزارش های خبری از جشنواره سینماحقیقت خواهند کرد‪.‬‬ ‫همزمــان با برگزاری جشــنواره ســینماحقیقت‪ ،‬دو‬ ‫پیشکسوت مستندســاز ایران نظرات خود را در این‬ ‫زمینه بیان کردنــد‪ .‬انها در گفت گو با ســتاد خبری‬ ‫سیزدهمین جشــنواره بین المللی ســینماحقیقت به‬ ‫مواردی چــون تقلید برخی مستندســازان از برخی‬ ‫فیلم ها‪ ،‬اهمیت ارتباط مخاطب با این ســینما و مشکل‬ ‫همیشگی نمایش فیلم اشاره کرده اند‪.‬‬ ‫منوچهر طیاب‪ :‬تقلید در مستندسازی منجر ‬ ‫به رکود فیلمسازی می شود‬ ‫به اعتقاد منوچهر طیاب تکرار ایده ها و مستندهای مورد توجه‪،‬‬ ‫نه تنها می تواند مستندساز را با شکست مواجه کند بلکه ممکن‬ ‫است جریان مستندسازی را هم به ورطه رکود مبتال کند‪.‬‬ ‫منوچهر طیاب؛ مستندســاز پیشکسوت با اشاره به این مطلب‬ ‫که هر جشنواره در ذات خود محلی برای جمع شدن فیلمساز‬ ‫و مخاطــب در کنار همدیگر و ایجاد ارتباط میان انها اســت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬جشنواره سینماحقیقت به فیلمسازان و مخاطبان‬ ‫این فرصت را می دهد که درباره اتفاقات ســینمای مستند به‬ ‫بحث و گفت و گو بپردازند‪ ،‬موضوعی که با همه سادگی‪ ،‬اتفاق‬ ‫مهمی است‪.‬‬ ‫وی مستندسازان را نماینده فرهنگی یک کشور دانست و گفت‪:‬‬ ‫ارتباط با مخاطب برای مستندسازی که می خواهد درباره مردم‬ ‫و جامعه فیلم بســازد‪ ،‬فرصتی مغتنم اســت و جایزه دادن و‬ ‫گرفتن در کمترین درجه اهمیت قرار دارد‪.‬‬ ‫منوچهر طیاب که مستندهای او در جشنواره های بین المللی‬ ‫بســیاری بــه نمایش درامده اســت‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬حضور در‬ ‫جشنواره های بین المللی مهم است اما بدترین اتفاق این است‬ ‫که یک مستندساز نگاهش به جشنواره باشد در حالی که باید‬ ‫فیلم خودش را ازادانه بسازد‪.‬‬ ‫این مستندساز در پایان بیان کرد‪ :‬تکرار ایده ها و مستندهایی‬ ‫که مورد توجه قرار گرفته اند اســیب دیگری است که نه تنها‬ ‫می تواند خود مستندساز را با شکست مواجه کند بلکه ممکن‬ ‫است جریان مستندسازی را هم به ورطه رکود مبتال کند‪.‬‬ ‫مستند‬ ‫ ‬ ‫محمدرضا اصالنی‪ :‬بی توجهی به اکران‬ ‫تولید را جشنواره ای می کند‬ ‫محمدرضا اصالنی عقیده دارد چرخه معیوب نمایش مستند در‬ ‫ایران باعث شده تا مستندسازان در برخی مواقع مجبورشوند تا‬ ‫با نگاه به جشنواره ها فیلم بسازند‪.‬‬ ‫محمدرضا اصالنی؛ کارگردان و مستندساز پیشسکسوت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اینکه فیلم بلند بسازیم یا کوتاه‪ ،‬داستانی بسازیم یا مستند؛‬ ‫به بطــن موضوع ان فیلم و عملکرد ما برمــی گردد اما چرخه‬ ‫معیوب نمایش مســتند در ایران باعث شــده تا مستندسازان‬ ‫علیرغم اینکه از قشر بسیار صادق و درستکاری هستند در برخی‬ ‫مواقع مجبورشوند تا با نگاه به جشنواره ها فیلم بسازند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این مطلب که در ســینمای داستانی چنین‬ ‫مشکلی وجود ندارد گفت‪ :‬شاید در نگاه اول این نوع عملکرد‪،‬‬ ‫فرصت طلبی به حساب بیاید اما به نظر من که سال هاست در‬ ‫این زمینه کار می کنم نه فرصت طلبی است‪ ،‬نه امری نامشروع‬ ‫بلکه زاییده شرایطی است که به دلیل عدم سیاستگذاری های‬ ‫درست ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این ســینماگر که نزدیک به چهل فیلم مستند و داستانی در‬ ‫قالب کارگردان و نویســنده در کارنامه کاری خود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر مستندساز نگران نحوه نمایش فیلم خود نبود به هیچ‬ ‫وجه شــاهد چنین موارد و همچنین تقلید اشتباه از فیلم هایی‬ ‫کــه مورد توجه قــرار گرفته اند به جای اســتفاده از ایده های‬ ‫شخصی نمی شد‪.‬‬ ‫اصالنی که تجربه همکاری با پرویز کیمیاوی‪ ،‬منوچهر طیاب‪،‬‬ ‫کامران شیردل و ‪ ...‬را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نبود فرصت نمایش و حتی‬ ‫نمایش محدود مســتندهایی که ساخته می شوند ظلم عجیبی‬ ‫به مستندســاز است درحالی که مرکز گسترش سینما مستند‬ ‫می تواند با حمایت از مستندســازان شرایطی را فراهم کند که‬ ‫اثار در طول سال نمایش داده شوند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به صحبت های محمد حمیدی مقدم دبیر‬ ‫جشنواره سیزدهم سینما حقیقت درباره راهکرد برون رفت از‬ ‫این اســیب عنوان کرد‪ :‬همانطور که دبیر جشنواره هم تاکید‬ ‫کرد باید این برنامه وجود داشــته باشــد که مستندها امکان‬ ‫نمایش در تهران و شهرســتان ها را پیدا کنند و مهم تر اینکه‬ ‫چرخه نمایش‪ ،‬سالیانه باشد و اگر این قدم مهم برداشته شود‪،‬‬ ‫در شرایط مستندسازی ما تحول بزرگی رخ می دهد‪.‬‬ ‫گفت وگوی «هنرمند» با محسن اسالم زاده‬ ‫جشنواره امسال منظم و پخته تر برگزار می شود‬ ‫شاهد پویایی و کیفی تر شدن اثار مستند هستیم‬ ‫علی ناصری‬ ‫محسن اسالم زاده از مستندســازان فعال و موفق ایران است که اثاری مطرح را در‬ ‫کارنامه خود دارد و جوایز مختلفی را برای اثارش دریافت کرده که از ان جمله می توان‬ ‫به دریافت تندیس شهید اوینی و جایزه جشنواره بین المللی ماربیا برای فیلم «تنها‬ ‫در میان طالبان» که در نهمین دوره جشنواره سینما حقیقت شرکت داشت اشاره کرد‪.‬‬ ‫روزنامه هنرمند درباره سینمای مستند و جشنواره در حال برگزاری سینما حقیقت‬ ‫گفت وگویی با وی داشته که در ذیل امده است‪.‬‬ ‫برای شروع؛ وضعیت سینمای مســتند ایران را در حال حاضر چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫سینمای مستند ما امروز در عرصه تولیدات به همت مستندسازهای خوب و بااستعدادی که داریم‬ ‫توانسته وضعیت خوبی را برای خود رقم بزند و به واقع می توان گفت که مستند ما امروز در وضعیت‬ ‫بهتری نسبت به سال های گذشته دارد‪ .‬اکنون سینمای مستند ما ویترین متنوعی دارد و اثار بسیار‬ ‫خوبی در ان قرار دارند‪ .‬ما امروز در حوزه مستند اجتماعی بسیار خوب و در حوزه مستندهای‬ ‫برون مرزی با وجود محدودیت هایی که تحریم ها برایمان ایجاد کرده تقریباً شرایط خوبی داریم‪ .‬ما‬ ‫هر سال در زمینه اجتماعی و سیاسی اثار مستند بسیار خوبی تولید می کنیم‪ .‬تعداد مستندسازان‬ ‫ما نسبتاً باال است و ما در مستندسازی نیروی انسانی کافی داریم‪.‬‬ ‫ایا نگاه مسئوالن و شکل حمایت از اثار مستند در شرایط مطلوبی است؟‬ ‫نهادهای مختلف حمایت های خوبی از ســاخت اثار مستند داشته اند ولی کاش مسئوالن ما‬ ‫نیز ریسک پذیرتر شــوند و بتوانند حمایت بیشتری از تولیدات مستند داشته باشند‪ .‬ساخت‬ ‫بســیاری از اثار مستند در شرایطی بسیار سخت و با هزینه های بسیاری صورت می گیرد که‬ ‫نیاز به حمایت های بیشتری دارند‪ .‬مسئوالن ما امروز در حوزه تولید اثار مستند از مستندسازان‬ ‫حمایت هایی دارند که به نظر من باید بیشتر باشد‪ .‬یکی از دوستان من مستندی در حوزه مفاسد‬ ‫اقتصادی ساخته که دردسرهای بسیاری برایش به وجود امده و عالوه بر فراهم نبودن شرایط‬ ‫پخش مفسد اقتصادی که در این مستند معرفی می شود با پرونده سازی و شکایت دردسرهای‬ ‫بسیاری را برای این فیلمساز به وجود اورده و او را بارها به دادگاه کشانده‪ ،‬در این شرایط نیاز‬ ‫است تا مسئوالن بیشتر حمایت کنند‪.‬‬ ‫من مستند «زندگی میان پرچم های جنگی» را در وضعیت سخت امنیتی و بهداشتی به همراه‬ ‫گروهی کارکشته ساختم‪ .‬ما دو سال انرژی خود را صرف ساخت این اثر کردیم و نه تنها حمایت‬ ‫چندانی از فیلم ما نشد بلکه به راحتی این فیلم را از جشنواره کنار گذاشتند و تلویزیون نیز حمایت‬ ‫چندانی برای پخش این فیلم نکرد‪ .‬امروز مدیران؛ جوان تر و ریسک پذیرتر هستند و ارزش مستند‬ ‫را بیشتر درک می کنند‪ ،‬به همین دلیل شاهد پویایی و کیفی تر شدن اثار مستند هستیم که به‬ ‫نظرم کافی نیست و ما بیشتر به مدیران جسور و ریسک پذیر نیاز داریم‪.‬‬ ‫وضعیت سینمای مستند در اکران را چطور می بینید؟ ایا سینما مستند امروز‬ ‫انقدر جامعه مطرح است که بتواند در اکران به اثری پرفروش تبدیل شود؟‬ ‫بخش هنر و تجربه بخش کوچکی اســت ولی در ســینمای ما نگاه بیشتر افراد به دیدن فیلم‬ ‫تفریحی است‪ .‬در ‪ 12 - 10‬سال اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری در حوزه اکران بودیم و عالوه بر‬ ‫اکران فیلم ها شاهد خرید اکران توسط دانشگاه ها و مجموعه های فرهنگی هستیم که قطعاً اتفاقی‬ ‫پسندیده و خوب است‪ .‬جشنواره هایی مثل جشنواره سینما حقیقت و عمار در ابتکاری که دارند‬ ‫برگزاری جشنواره را محدود به یک شهر نکرده اند و در شهرهای دیگر نیز مخاطبان می توانند شاهد‬ ‫اکران فیلم های مستند باشند و اثار جشنواره را ببینند‪ .‬این اتفاق های ساده می توانند در فراهم‬ ‫کردن شرایط بهتر و نزدیک شدن مردم به سینما مستند تاثیر مثبتی داشته باشند‪ .‬در سال های‬ ‫اخیر شاهد دو سریال مستند بودیم که امار بازدیدشان از چند سریال داستانی بیشتر بود و همه‬ ‫اینها نشان می دهد که مردم توجه ویژه ای به سینمای مستند دارند‪.‬‬ ‫چه راهکارهایی را برای بیشتر شدن مخاطبان مستند در ایران پیشنهاد‬ ‫می دهید؟‬ ‫مستندهابایدحرفیجدیبزنند‪،‬مستندسازهابایددغدغه مندباشندوتلویزیونوسینمانیزازاین‬ ‫اثار حمایت کنند‪ .‬فیلم ها در سینما و تلویزیون باید نمایش داده شوند و در این بین جشنواره سینما‬ ‫حقیقت نیز باید در همین مسیر باشد و استقبالی که از سوی مخاطبان و فیلمسازها نسبت به این‬ ‫جشنواره شاهدش هستیم نشان از جایگاه ویژه جشنواره حقیقت دارد‪ .‬جشنواره سینما حقیقت‬ ‫امروز جایگاه ویژه خود را پیدا کرده و توانسته به جشنواره ای معتبر تبدیل شود که فیلمسازان‬ ‫بسیاری سعی دارند اولین اکران فیلمشان را در این جشنواره داشته باشند‪ .‬امسال افراد مهم و‬ ‫مشهور بسیاری در این جشنواره حضور دارند و هر سال شاهد حضور فیلم های بهتری هستیم‪.‬‬ ‫امسال برای اولین بار در جشنواره سینما حقیقت شاهد بلیت فروشی هستیم‪،‬‬ ‫نظرتان درباره این اتفاق چیست؟‬ ‫ت فروشی می تواند اتفاق خوبی باشد و از بروز بی نظمی در جشنواره جلوگیری می کند‪ .‬ساز و‬ ‫بلی ‬ ‫کار جشنواره امسال با این تغییرات جزئی پخته تر شده و من نگرانی هایی در ابتدا داشتم که طی‬ ‫صحبتی با برخی عوامل جشنواره با توضیحاتی منطقی نگرانی هایم برطرف شد اما هنوز درباره‬ ‫سالن ها نگران هستم‪ .‬در دو سال اخیر شاهد یک بی نظمی بودیم که امسال این بی نظمی تا حدی‬ ‫مهار شده اما باز هم به نظرم تعداد سالن ها و صندلی ها کم است و باید شرایطی را فراهم کرد که‬ ‫همه عالقه مندان به سینمای مستند بتوانند اثار مدنظر خود را ببینند‪ .‬درباره قیمت بلیت ها نیز‬ ‫باید بگویم که به نظرم باید کمی ارزان تر باشند‪ .‬بهتر است مسئوالن با تمهیداتی قیمت را کاهش‬ ‫دهند تا عالقه مندان بتوانند همه اثاری که برایشان جذاب است را به راحتی ببینند‪.‬‬ ‫نظر شما درباره تعداد اثار پذیرفته شده در جشنواره چیست؟‬ ‫در هیچ جای دنیا تعداد اثار بخش نیمه بلند از بخش بلند بیشتر است اما در جشنواره سینما‬ ‫حقیقت این اتفاق برعکس رخ داده و ما شــاهد اثار کمتری در بخش نیمه بلند هســتیم‪.‬‬ ‫بسیاری از فیلمسازان که اثاری نیمه بلند دارند امروز به کم شدن تعداد اثار در این بخش‬ ‫اعتراض دارند و تا جایی که می دانم همین مساله باعث شد تا امسال فیلم من کنار گذاشته‬ ‫شود و این در حالی است که من دو سال در سخت ترین شرایط با بهترین گروه ممکن برای‬ ‫ساخت این مستند تالش کردم و فیلمی استراتژیک ساختم که هنوز نمی دانم چرا هیات‬ ‫انتخاب این فیلم را حذف کرده است‪.‬‬ ‫امسال برای اولین یک فیلم مستند نماینده سینمای ایران در اکادمی اسکار‬ ‫است‪ ،‬نظرتان درباره انتخاب این فیلم چیست؟‬ ‫این تصمیم را بسیار جسورانه و خوب می دانم‪ .‬ارسال یک فیلم مستند به اکادمی اسکار نشان از‬ ‫جایگاه ویژه مستند در سینمای ایران دارد‪ .‬ما سال های قبل نیز اثار مستند بسیاری را به جشن‬ ‫اسکار می فرستادیم که تا مراحل بسیاری پیش می رفت اما به دلیل هزینه های زیادی که برای‬ ‫تبلیغ نیاز بود فیلمسازان ما موفق نمی شدند که فیلم شان را به مراحل پایانی برسانند‪.‬‬ ‫امروز ســینمای مستند ما چیزی از سینمای داســتانی کم ندارد و در بسیاری موارد نیز‬ ‫بســیار پیش روتر از سینمای داستانی است‪ .‬فیلم قبلی من که درباره گروه طالبان بود ‪9‬‬ ‫حضور بین المللی داشت و جوایز متعددی را نسیب خود کرد و مورد تحسین منتقدان و‬ ‫جشنواره های بسیاری قرار گرفت‪.‬‬ ‫حبیب خزایی فر اهنگ ساز فیلم «ایستاده در غبار»‬ ‫تندیسسینماحقیقتانگیزهاهنگسازانمستندراباالمی برد‬ ‫اهنگ ساز فیلم سینمایی «ایستاده در غبار»‪ ،‬گفت‪ :‬جشنواره‬ ‫سینماحقیقت با توجه به حوزه اهنگسازی فیلم مستند‪ ،‬ضمن‬ ‫ایجاد انگیزه در اهنگسازان‪ ،‬زمینه ارتقای کیفیت موسیقی متن‬ ‫فیلم های مســتند را فراهم کرده است‪ .‬سیزدهمین جشنواره‬ ‫بین المللی سینماحقیقت از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬ابان در پردیس سینمایی‬ ‫چارســو به دبیری محمد حمیدی مقدم برپاست‪ .‬این جشنواره‬ ‫در بخش مســابقه ملی شامل ‪ ۶۲‬فیلم است‪ .‬از این تعداد ‪۲۷‬‬ ‫فیلم به گونه مستند کوتاه‪ ۱۵ ،‬فیلم به گونه مستند نیمه بلند‬ ‫و ‪ ۲۰‬فیلم به گونه مســتند بلند اختصــاص دارند که کامران‬ ‫شیردل‪ ،‬یونس شــکرخواه‪ ،‬سیف اهلل صمدیان‪ ،‬پیروز کالنتری‪،‬‬ ‫حبیب احمدزاده‪ ،‬محمدحســین مهدویان و مونا زندی داوری‬ ‫برای انتخاب برترین مستندها را در این بخش به عهده دارند‪.‬‬ ‫همچنین در بخش مســابقه بین الملل امسال که حدود شش‬ ‫هزار فیلم از بیش از ‪ ۱۰۰‬کشور جهان متقاضی شرکت در ان‬ ‫بــوده اند‪ ۵۴ ،‬فیلم در ‪ ۷‬بخش مســابقه و غیررقابتی پذیرفته‬ ‫شــده اند‪ .‬در بخش مســابقه بین الملل به تفکیک ‪ ۸‬مســتند‬ ‫کوتاه‪ ۸ ،‬مســتند نیمه بلند و ‪ ۸‬مستند بلند نمایش با یکدیگر‬ ‫رقابــت می کنند‪ .‬همچنین نمایش های ویژه شــامل ‪ ۸‬فیلم و‬ ‫پرتره شــامل ‪ ۸‬فیلم است‪ .‬جایزه شهید اوینی ویژه نمایش و‬ ‫تقدیر از فیلم های مستند منتخب حوز ه انقالب اسالمی‪ ،‬دفاع‬ ‫مقدس و مقاومت در منطقه نیز برای ششــمین سال متوالی‪،‬‬ ‫به عنوان بخش ویژ ه جشنواره بین المللی سینماحقیقت برگزار‬ ‫می شود و امســال ‪ ۲۹‬فیلم در ان شرکت دارند و داوری این‬ ‫بخش به عهده محمدمهدی طباطبایی نژاد‪ ،‬مســعود فراستی‬ ‫و مهدی قربان پور اســت‪ .‬حبیب خزایی فر‪ ،‬اهنگســاز باسابقه‬ ‫سینماست که ســبقه طوالنی در حوزه ساخت موسیقی متن‬ ‫فیلمهای مســتند دارد‪ .‬او در پاسخ به اینکه ساخت موسیقی‬ ‫فیلم های مســتند باید چه ویژگی هایی داشــته باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬موسیقی فیلم مستند و داستانی چندان تفاوتی با هم‬ ‫ندارند و در هر دو ســاخت موسیقی بســتگی به فضای فیلم‬ ‫دارد‪ ،‬گاهی الزم است در هر دو‪ ،‬موسیقی جزئی از فیلم باشد‬ ‫و شــنیده نشــود و گاهی باید شــخصیت و کارکرد جدی در‬ ‫فیلم داشــته باشد و خودنمایی کند‪ .‬در فیلم مستند اهنگساز‬ ‫باید مراقبت کند تا حس و حال مســتندگونه و روایت واقعی‬ ‫اثر از دســت نرود و تماشاگر احســاس کند همه چیز واقعی‬ ‫است‪ .‬این اهنگساز با تاکید بر ارتباط کیفیت و موضوع فیلم با‬ ‫موســیقی ان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نکته مهم این است که موسیقی فیلم‬ ‫فیلم خوب‬ ‫باید برگرفته از موضوع و ژانر ان باشــد و برای یک ِ‬ ‫نمی شــود موســیقی بد کار کرد و برای فیلم بد هم نمی توان‬ ‫موسیقی خوب ساخت و اگر این اتفاق بیفتد موسیقی از فیلم‬ ‫جدا می شود‪ .‬خزایی فر درباره اینکه جشنواره سینماحقیقت تا‬ ‫چه اندازه بر توســعه و ارتقای کیفیت موسیقی فیلم سینمای‬ ‫مستند نقش داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬این جشنواره تاثیر چشمگیری‬ ‫بر حوزه سینمای مستند و به طور ویژه در حوزه موسیقی فیلم‬ ‫داشته اســت‪ ،‬چون پیش از جشنواره سینماحقیقت موسیقی‬ ‫فیلم مستند مورد توجه نبود و دیده نمی شد و چند سالی است‬ ‫که در این رویداد سینمایی جدی گرفته شده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬به نظرم توجه به موســیقی فیلم عاملی شــده تا کیفیت‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫با ثبت نام ‪ ۲۴۰‬گروه سامانه ثبت نام‬ ‫جشنواره موسیقی فجر بسته شد‬ ‫موسیقی فیلم های مستند در سال های اخیر ارتقاء پیدا کند و‬ ‫انگیزه اهنگسازان را برای ساخت موسیقی اثار مستند بیشتر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بــا پایــان مهلت ثبت نام و ارســال اثار به ســی و پنجمین‬ ‫جشــنواره موســیقی فجر‪ ۲۴۰ ،‬گروه از طریــق فراخوان در‬ ‫این دوره جشــنواره ثبت نــام کردند‪ .‬هیــات انتخاب اثار و‬ ‫گروه های سی و پنجمین جشــنواره موسیقی فجر در بخش‬ ‫فراخوان‪ ،‬از میان ‪ ۲۴۰‬گــروه متقاضی‪ ،‬گروه های منتخب را‬ ‫برای جشنواره انتخاب می کند‪ .‬همچنین در بخش مدعو‪۷۰ ،‬‬ ‫گروه موســیقی از سوی هیات انتخاب اثار و گروه های سی و‬ ‫پنجمین جشــنواره موسیقی فجر مورد بررسی قرار گرفته اند‬ ‫که هیات انتخاب‪ ،‬گروه هایــی را از بین انها انتخاب می کند‪.‬‬ ‫براســاس ایین نامه جشنواره موســیقی فجر‪ ،‬هیات انتخاب‬ ‫گروه ها و اثار جشنواره‪ ،‬وظیفه تعیین و تایید نهایی گروه های‬ ‫شــرکت کننده در جشــنواره را برعهده دارد که در دو بخش‬ ‫انجام می شــود؛ در یک بخش‪ ،‬بررسی و تایید درخواست های‬ ‫هنرمندان و گروه های موســیقی سراسر کشور ‪ -‬که برمبنای‬ ‫فراخوان جشــنواره به دبیرخانه ارسال شده است ‪ -‬را برعهده‬ ‫دارد و بخش دیگر‪ ،‬بررســی و تایید گروه های مدعو را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬ســی و پنجمین جشــنواره موسیقی فجر بهمن ماه‬ ‫امسال به دبیری شاهین فرهت برگزار می شود‪.‬‬ ‫جشن خانه موسیقی لغو شد‬ ‫برگزار می کنند‪.‬‬ ‫دراین برنامه قرار اســت از شهدای هنرمند‬ ‫رشــته های مختلف هنری از جمله سینما‪،‬‬ ‫هنرهای نمایشی‪ ،‬موسیقی و سرود‪ ،‬هنرهای‬ ‫تجسمی‪ ،‬عکاســی‪ ،‬ادبیات‪ ،‬خوشنویسی‪ ،‬و‬ ‫شعر تجلیل و تکریم به عمل اورده شود‪ .‬این‬ ‫مراسم شــنبه ‪ ۲۳‬اذرماه از ساعت ‪۱۷:۳۰‬‬ ‫در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار می شود‪.‬‬ ‫ماریفریدریکسونخوانندهگروهراکستدرگذشت‬ ‫ستاره ســوئدی با اهنگ هایی چون «باید عشق باشد»‪« ،‬نگاه»‪« ،‬خطرناک»‪« ،‬به قلبت گوش بده» و‬ ‫«جوی راید» شــهرت داشت‪ : .‬ماری فریدریکســون خواننده پاپ‪ ،‬ترانه سرا و پیانیست سوئدی و عضو‬ ‫گروه راک پاپ دونفری راکســت بعد از یک دوره طوالنی بیماری از دنیا رفت‪ .‬او ‪ 61‬ســاله بود‪ .‬خانواده‬ ‫فریدریکسون در بیانیه ای با اعالم خبر درگذشت او‪ ،‬نوشت‪ :‬با نهایت تاسف ناچاریم اعالم کنیم که یکی‬ ‫از بزرگ ترین و محبوب ترین هنرمندان ما از دنیا رفت‪ .‬ماری فریدریکسون صبح دوشنبه ‪ 9‬دسامبر بر اثر‬ ‫عوارض ناشی از بیماری قبلی خود درگذشت‪.‬‬ ‫فریدریکسون و پر گسله خواننده‪ ،‬ترانه سرا و گیتاریست هم وطنش در ‪ 1986‬گروه راکست را تشکیل‬ ‫دادند‪ .‬این گروه دو نفری در اواخر دهه ‪ 1980‬و اوایل دهه ‪ 1990‬با البوم های «‪ « !Look Sharp‬تولید‬ ‫‪ 1988‬و «جوی راید» (‪ )1991‬در سطح بین المللی به موفقیت بسیاری دست پیدا کردند و شش اهنگ‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫همگام با سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر‪:‬‬ ‫ایران اسالمی تا ابد به احترام شهدا می ایستد‬ ‫رهبرارکســتر‪ ،‬نویســنده و نقاش برجسته‬ ‫ایرانی مقام شــهدا را واال و مقدس برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬ایران اسالمی تا ابد به احترام شهدا‬ ‫می ایستد‪.‬‬ ‫لوریس چکناواریان درباره مراسم پاسداشت‬ ‫شهدای هنرمند‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری پاسداشت و‬ ‫تجلیل از شهدای هنرمند کار بسیار بزرگ و‬ ‫ستوده ای است‪ .‬چرا که شهدا فارغ از هر دین‬ ‫و مذهب و ملیت و حرفه و پیشه ای برای ما‬ ‫مقدس هســتند و در نظرملت ایران جایگاه‬ ‫بســیار واال و بزرگی دارند‪ .‬رهبر بسیاری از‬ ‫ارکسترهای مهم جهانی همچنین افزود‪ :‬نه‬ ‫تنها شهدا بلکه خانواده های معظم و شریف‬ ‫انها نیز دارای ارج و قرب مثال زدنی هستند‬ ‫چراکه عزیزشــان را برای همیشه در راه مام‬ ‫وطن و میهن هدیــه کرده اند و باید به این‬ ‫بزرگواران ادای احترام ویژه ای داشت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنــده به عنوان یــک هنرمند‬ ‫چهارشنبـــــــــه ‪ 20‬اذرماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1161‬‬ ‫اخبار‬ ‫چکناواریان‪:‬‬ ‫در عرصــه موســیقی ‪ ۱۶‬ســال از عمرم را‬ ‫صرف خلق ســمفونی دفــاع مقدس کردم‬ ‫که امیــدوارم ادای دینی با اواها و نت های‬ ‫موســیقی و به زبان فاخر هنر برای شهدای‬ ‫سرزمینم باشد‪ .‬چکناواریان همچنین افزود‪:‬‬ ‫وظیفه همه اقشــار جامعه بزرگ هنرمندان‬ ‫ایران در قبال شهدا این است که در هررشته‬ ‫هنری اعم از گرافیک‪ ،‬سینما‪ ،‬تائتر‪ ،‬ادبیات‪،‬‬ ‫شعر‪ ،‬موســیقی‪ ،‬نام و یادی به گزارش عصر‬ ‫سه شنبه سازمان بسیج هنرمندان کشور‪ ،‬از‬ ‫این سرافرازان بشود تا درتاریخ این مرزوبوم‬ ‫و به یادگار برای نسلهای اتی باقی بماند‪.‬‬ ‫بــه نظربنده ایران و ایرانــی تا ابد به احترام‬ ‫شــهدا خواهــد ایســتاد و ارج و قرب این‬ ‫موجودات اسمانی همیشه زنده است‪ .‬مرکز‬ ‫بســیج وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با‬ ‫مشارکت سازمان بســیج هنرمندان کشور‬ ‫مراســم پاسداشت شهدای هنرمند کشور را‬ ‫‪7‬‬ ‫ان ها به فهرست «‪ 100‬اهنگ برتر بیلبورد» راه پیدا کرد‪« :‬نگاه»‪« ،‬به قلبت گوش بده»‪« ،‬خطرناک»‪،‬‬ ‫«باید عشق باشد» و «پژمردن مثل یک گل (هر وقت می روی)»‪ .‬برابر با امار‪ ،‬بیش از ‪ 75‬میلیون نسخه از‬ ‫اهنگ های راکست در دنیا فروخته شده است‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ماری فریدریکسون که متولد ‪ 30‬مه ‪ 1958‬در شهر اسخو در سوئد بود‪ ،‬پیش از راکست عضو گروه پانک‬ ‫استرول بود که در ‪ 1979‬جشنواره موسیقی خود را راه اندازی کرد‪ .‬اخرین اجرای فریدریکسون و گسله‬ ‫هشتم فوریه امسال در گرند ارنا در کیپ تاون‪ ،‬افریقای جنوبی بود‪ .‬گسله در واکنش به خبر درگذشت‬ ‫فریدریکسون گفت‪ :‬تو فوق العاده ترین دوست من در ‪ 40‬سال گذشته بودی‪ .‬هیچ چیز دیگر مثل قبل‬ ‫نخواهد شد‪ .‬فریدریکسون و همسرش میکائیل بولیوس دو فرزند اینس یوسفین (‪ 26‬ساله) و اسکار (‪23‬‬ ‫ساله) دارند‪.‬‬ ‫جشن ســالیانه خانه موســیقی ایران لغو شــد‪ .‬سایت خانه‬ ‫موسیقی ایران‪ ،‬در مطلبی اعالم کرد که در پی وقوع حوادث‬ ‫اخیر کشــور‪ ،‬جشن بیستمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی‬ ‫ایران که قرار بود اوایل ماه اینده برگزار شود‪ ،‬لغو شده است‪.‬‬ ‫سعید عسکری در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫هنرمنددرجامعهحسدرمانگریدارد‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1161‬چهارشنبه‪ 20‬اذر ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر ‪11:58‬‬ ‫غروب افتاب ‪16:51‬‬ ‫اذان مغرب ‪17:10‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪05:32‬‬ ‫طلوع افتاب فردا ‪07:03‬‬ ‫عباسعلی اسکتی‬ ‫سعید عســکری‪ ،‬متولد هزار و سیصد و شصت و پنج‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬لیسانس هنرهای دراماتیک گرایش بازیگری ‪،‬‬ ‫اغاز فعالیت با فیلم سینمایی «شاخ گاو» ساخته کیانوش‬ ‫عیاری‪ ،‬عالوه بر بازیگری به عنوان طراح صحنه و لباس‪،‬‬ ‫مدیر تولید و دوبله نیز فعالیت داشــته است‪ ،‬بیشتر‬ ‫خودش را وام دار تئاتر می داند و در این هنر کارهایی را با‬ ‫حمید سمندریان‪ ،‬داریوش مودبیان و علی نصیریان روی‬ ‫صحنه برده است‪ ،‬با سعید عسکری که این شبها سریال‬ ‫«حکایت های کمال» و به زودی سریال «اخر خط» را روی‬ ‫انتن دارد گفتگویی کوتاه داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫حکایت های کمال چه حرفی برای گفتن دارد؟‬ ‫الیه های طنز این کار گواهی از این موضوع می دهد که این کار‬ ‫برای کودکان اســت اما گویا بیشتر بزرگساالن دلبسته این کار‬ ‫هستند‪ ،‬از انجایی که ما یک مقدار ادم نسل قدیم تر هستیم‪ ،‬ان‬ ‫شبخوابها‪ ،‬پشه بندها‪ ،‬حوض های کوچه و خیابان و ان دکل های‬ ‫چوبی برق گواه از این می دهــد که ما تاریخی با قدمت داریم‪،‬‬ ‫تاریخی که لگدمال شده اما با این اثرها بچه های ما و نسل های‬ ‫بعد از ما باید به طور مستقیم از گذشته ما خبر داشته باشند‪ ،‬به‬ ‫نظر من این کار بیشتر یک حس نوستالژی برای بزگساالن دارد‪،‬‬ ‫درست است که در ژانر کودک است اما بزرگساالن ارتباط بیشتری‬ ‫با این کار برقرار کرده اند‪ ،‬به خاطر ان تداعی کردن گذشته ای که‬ ‫نسبت به زندگی ماشینی االن داشته ایم‪ ،‬اکثرا در مدرنیته غرق‬ ‫شده اند و االن ســطحی از زندگی را داریم می بینیم که در ان‬ ‫تعامل و رفتار نیست‪ ،‬حکایت های کمال دارد این را برعکس جلوه‬ ‫گنج سخن‬ ‫چه شد بازی در این نقش را پذیرفتید؟‬ ‫این نقش نقش یک معلم اســت که در ایــن کار گاهی اوقات‬ ‫الیه های مذهبی دارد اما شخصیت این کار فرهنگ سازی است‪،‬‬ ‫حدودی می شود گفت اقای ژاله نقشی متفاوت نسبت به دیگران‬ ‫دارد چون اکثر کسانی که در این کار بوده اند طنز کار را رعایت‬ ‫کرده اند اما این نقش در چارت خودش است‪ ،‬نفوذ ناپذیری اش‬ ‫نسبت به اطراف خیلی پایین است و اینکه برای وصل کردن امده‪،‬‬ ‫دوست دارد تمام ارتباط ها را جوش بدهد و مردم را از خرافات دور‬ ‫کند‪ ،‬سواد یاد بچه های این محل بدهد‪ ،‬در کل این نقش را قبول‬ ‫کردم به خاطر اینکه خود من هم شاگردهای زیادی دارم‪ ،‬نقش‬ ‫نزدیک به خودم است‪ ،‬گاهی اوقات این کالفگی سر کالس برای‬ ‫خود من هم اتفاق می افتد‪ ،‬امیدوارم مخاطبین با این شخصیت‬ ‫ارتباط برقرار کرده باشند و این شخصیت را دوست داشته باشند‪.‬‬ ‫دوست دارید بیشتر چه نقش هایی را بازی کنید؟‬ ‫بیشتر دوست دارم نقش های مثبت را بازی کنم چرا که ارتباطش‬ ‫با مخاطب خیلی بیشتر است و گاهی اوقات واکنش های مردم‬ ‫نسبت به نقش های مثبت خیلی بهتر و ارتباط عمیق تر است‬ ‫هرچند بازیگر نمی تواند خودش را محدود کند و من هم دوست‬ ‫دارم کارهای بیشتری را تجربه کنم‪.‬‬ ‫برایبهترشدندرزمینهفعالیتتانچهمی کنید؟‬ ‫برایبهترشدندرزمینههنرسعیمی کنممطالعهکنم‪،‬تنهاچیزی‬ ‫هم که به دوستان و اطرافیالن توصیه می کنم مطالعه است‪ ،‬گاهی‬ ‫اوقات اسم مطالعه را که می اوریم عزیزانی که به این عرصه عالقمند‬ ‫هستند فقط کتاب در ذهنشان می اید اما برای ما به عنوان بازیگر یا‬ ‫به عنوان یک هنرمند دید بصری گاهی اوقات مطالعه است‪ ،‬دیدن‬ ‫تئاتر‪ ،‬دیدن فیلم خوب‪ ،‬دیدن یک اثر هنری خیلی خوب‪ ،‬فعالیت‬ ‫در زمنیه هنری سعی می کند ادم را به رشد و تعالی برساند‪ ،‬گاهی‬ ‫اوقات من به عنوان طراح صحنه در تئاتر و سینما صحنه را جارو زده‬ ‫ام و این حس خوب ماه ها در کنار من بوده است‪ ،‬مطالعه این نیست‬ ‫که فقط و فقط کتاب بخوانیم‪ ،‬گاهی اوقات از نظر بصری یا از نظر‬ ‫شنیداری هم یک سری اتفاقات می تواند برای ما یک مطالعه باشد‪،‬‬ ‫من خودم را سعی می کنم در رکاب تئاتر به تعالی برسانم‪.‬‬ ‫چرا از اینهمه فعالیت هنری بازیگری را انتخاب‬ ‫کردید؟‬ ‫بازیگری یکی از زیر مجموعه های هنرهای دراماتیک است‪ ،‬کسی‬ ‫که از طراحی لباس‪ ،‬از طراحی صحنه و از چند هنر دیگر اطالعی‬ ‫نداشته باشد قاعدتا نمی تواند بازیگر خوبی باشد‪ ،‬من کار خودم را با‬ ‫هنرهای دراماتیک شروع کردم که بازیگری یک بخشی از ان است‪،‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫انسان دانا به جای انکه در انتظار رسیدن فرصت خوب‬ ‫در زندگی باشد‪ ،‬خود ان را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫فرانسیسبیکن‬ ‫حافظانه‬ ‫کتابوکتابخوانی‬ ‫برای به رشد رسیدن در این عرصه باید چند هنر را بلد باشیم‪ ،‬فرم‬ ‫را بشناسیم‪ ،‬موسیقی را بشناسیم و فقط این نبوده که تنها بازیگری‬ ‫را انتخاب کنیم چون برای رسیدن به رشد در این عرصه باید چند‬ ‫هنر را بدانیم‪ ،‬شما نمی توانید تنها بازیگر خوبی باشید اما موسیقی را‬ ‫نشناسید‪ ،‬نمی توانید بازیگر خوبی باشید اما فرم و ریتم را نشناسید‪،‬‬ ‫نمی توانید صحنه را در ذهنتان تداعی کنید‪ ،‬تخیل خوبی نداشته‬ ‫باشید به خاطر این موضوع ما گهگاهی مجبوریم سراغ هنرهای‬ ‫دیگری هم برویم تا بتوانیم در بازیگری بدرخشیم‪.‬‬ ‫ارمانشهر شما در دنیا هنر چیست؟‬ ‫هنرمند باید خودخواه باشد‪ ،‬کسی که حال خودش خوب نباشد‬ ‫مطمئنا نمی تواند حال خوبی به طرف مقابل‪ ،‬به دوستان و خانواده‬ ‫خودش برساند‪ ،‬من اول سعی می کنم با هنری که دارم و می توانم‬ ‫داشته باشم حال خودم را خوب کنم و در وهله دوم به اطرافیانم‬ ‫حــال خوب هدیه بدهم‪ ،‬بعد از اینکــه اطرافیان من حال خوبی‬ ‫داشتند می توانم به بزرگتر شدن فکر کنم‪ ،‬گاهی اوقات هدف هر‬ ‫کسی می تواند سرمشقی برای بزرگتر شدن او باشد‪ ،‬من سعی کرده‬ ‫ام که تا انجا که می توانم حال خوب را به مخاطبین خودم القا کنم‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫حضرتعلیعلیهالسالم‪:‬‬ ‫خویشاوندان خود را گرامى بدار‪ ،‬چرا که انان بال و پ ِر تو هستند‪.‬‬ ‫غررالحکم‪ :‬ج‪ ،۲‬ص‪۲۲۹‬‬ ‫رسید مژده که امد بهار و سبزه دمید‬ ‫وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید‬ ‫صفیر مرغ برامد بط شراب کجاست‬ ‫فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید‬ ‫می دهد‪ ،‬یعنی ما قدیم با همسایگان و هم محلی ها در ارتباط بوده‬ ‫ایم و در جامعه امروز خبری از ان نیست و مردم نسبت به هم سرد‬ ‫و بی واکنش شده اند‪ ،‬الیه های زیرین حکایت های کمال می گوید‬ ‫که گاهی اوقات ما در کنار هم زندگی می کنیم‪ ،‬فراز و نشیب های‬ ‫مختلفی داریم اما همین فراز و نشــیب ها است که زندگی ما را‬ ‫می سازد‪ ،‬قشنگی های زندگی گاهی اوقات با برخوردهای تند و‬ ‫احساسی هم می تواند همراه باشد‪.‬‬ ‫دوست دارید با کدام کارگردان ها کار کنید؟‬ ‫با کارگردان هایی که دوست دارم کار کنم یکی سعید روستایی‬ ‫است‪ ،‬برزو نیک نژاد که سبک کاری اش را خیلی دوست دارم و‬ ‫یکی از کارگردان ها که خیلی دوست دارم با او کار کنم سیروش‬ ‫مقدم است که سالها در کنارش به عنوان بچه های پشت دوربین‬ ‫فعالیت داشته ام اما افتخار اینکه جلوی دوربین ایشان بروم نداشته‬ ‫ام و حسین سهیلی زاده‪.‬‬ ‫ماجرای گرفتن فاصله بین حروف از ان دست مسائلی است که هیچ کسی غیر رئیس‬ ‫با ان مشــکلی ندارد سردبیر که بخاطر فشار کار در اولویتش نیست بچه های طراحی‬ ‫و فنی هم بســتگی به حالشان دارد گاهی اوقات همه چیز دقیق و برخی وقتها نگو و‬ ‫نپرس! قطعا این انتقاد ذره ای از شایستگی های همکاران فوق الذکرم کم نمی کند فقط‬ ‫شــرح حالی بود اندراحوال تحریریه خســته روزنامه که این روزها مسائل و مشکالت‬ ‫اقتصــادی و نگرانــی از اینده انها را نیز مثل دیگر اقشــار جامعه مضطرب تر از قبل‬ ‫کرده‪ ،‬تورم افســار گسیخته‪ ،‬نوسانات ناگهانی‪ ،‬اجاره بها مسکن‪ ،‬کمبود دارو و ‪ ...‬تنها‬ ‫بخشــی از مشغله های ذهنی من و شماست که فرصت ارامش فکری و مثبت اندیشی‬ ‫را از همه مان گرفته؛ ســوال مشخصم از مردم ایران و خودم این هست بنظرتان علت‬ ‫انتخابمــان در عالم ذر از این نقطه زمانی و مکانی چه بوده اســت؟! ترافیک کارهای‬ ‫جشــنواره ای یکی پس از دیگری در راه است‪ ،‬ویژه نامه های جشنواره های فرهنگی و‬ ‫هنری نســخه جدیدی است که سردبیر برای مان پیچیده و کارمان را دو چندان کرده‬ ‫است؛ دریغ از مسئولین قدردان!‬ ‫شاعرباشی‬ ‫ملیکا حاجی محمودی‬ ‫یاد تو‬ ‫سمفونی نانوشته ای ست‬ ‫زیبنده تر از گل کاملیا‬ ‫با پرواز پرندگان ققنوس وش‬ ‫به رنگ سنگ کهربا‬ ‫شماره ی این سمفونی‬ ‫امتیازی ست‬ ‫که در عشق ورزیدن‬ ‫به یکدیگر خواهیم داد ‪...‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫سیزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مستند ایران «ســینماحقیقت» در پردیس‬ ‫سینمایی چارسو در حال برگزاری است ‪ /‬مریم سعیدپور‬ ‫چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خراسان جنوبی با حضور هنرمندان ‪ ۳۰‬استان در محل‬ ‫نمایشگاه بین المللی بیرجند به کار خود پایان داد‪ /‬محسن نوفرستی‬ ‫پیکر سید قاسم موسوی قهار‪ ،‬مداح و مناجات خوان‪ ،‬صبح سه شنبه ‪ ۱۹‬اذر با حضور‬ ‫پرشور مردم از مقابل خانه مداحان اهل بیت(ع) تشییع شد ‪ /‬شهاب الدین قیومی‬ ‫نمایشگاه تاپستری شهرزاد غروی تا ‪ 27‬اذر در گالری شیرین برپاست ‪ /‬هنرانالین‬ ‫نمایشگاه گروهی چیدمان با نام «حیاط خلوت» تا ‪ 26‬اذر در گالری والی دایر است ‪/‬‬ ‫مهدیه بابایی‬ ‫نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر ایران با عنوان «در امتداد خیال» تا ‪ 21‬اذرماه در‬ ‫نگارخانه سهراب برپاست ‪ /‬گاتا ضیاتبری‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1288

روزنامه هنرمند 1288

شماره : 1288
تاریخ : 1399/05/25
روزنامه هنرمند 1287

روزنامه هنرمند 1287

شماره : 1287
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه هنرمند 1286

روزنامه هنرمند 1286

شماره : 1286
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه هنرمند 1285

روزنامه هنرمند 1285

شماره : 1285
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه هنرمند 1284

روزنامه هنرمند 1284

شماره : 1284
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه هنرمند 1283

روزنامه هنرمند 1283

شماره : 1283
تاریخ : 1399/05/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!