روزنامه هنرمند شماره 1895 - مگ لند

روزنامه هنرمند شماره 1895

روزنامه هنرمند شماره 1895

روزنامه هنرمند شماره 1895

‫جدول هنری‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬بهمنماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شماره ‪ 5000 1895‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬وزیر ارشاد‪:‬‬ ‫فرهنگستان زبان فارسی‬ ‫نیاز به پشتیبانی دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫جشنوار ه فجری‬ ‫که به بهار اینده‬ ‫موکول شد‬ ‫موافقت شورای صدور‬ ‫پروانه ساخت اثار‬ ‫سینمایی با سه فیلم نامه‬ ‫‪4‬‬ ‫مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی‪:‬‬ ‫با حضور پرشور کارگردانان‬ ‫جشنواره‪‎‬ای پرشور‬ ‫ ‬ ‫کار اولی‬ ‫خواهیم داشت‬ ‫رضا تقی پور‪ ،‬نماینده مجلس؛‬ ‫لزوم پوست اندازی‬ ‫سازمان هایفرهنگیدرکشور‬ ‫‪6‬‬ ‫هنرنقاشیباهویتایرانی‬ ‫عجینشدهاست‬ ‫راستینه در تشریح دستور کار کمیسیون فرهنگی؛‬ ‫بودجه فرهنگی و هنری‪1402‬‬ ‫متناسببارشدبودجهعمومی‬ ‫کشورنیست‬ ‫‪6‬‬ ‫جشنواره امسال تئاتر فجر‬ ‫رویکرد مثبتی به ایین های‬ ‫نمایشی دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫تفحص از صندوق بازنشستگی‬ ‫صدا و سیما رد شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گاهیها شهرساتن‪09932045164 :‬‬ ‫به منظور ارزان سازی سفر برای خانواده های ایرانی؛‬ ‫رونمایی از کارت سفر‬ ‫‪ 30‬میلیون تومانی در‬ ‫نمایشگاهصنایعدستیتهران‬ ‫گاهیهاتهران ‪77851725 :‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫نیکیکریمی‪،‬کیارستمی‬ ‫را به جشنواره برلین ُبرد‬ ‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس بنیاد ایرانشناسی گفت‪ :‬هنر بویژه نقاشی که‬ ‫با ســبک های مختلف در کشــورمان سابقه دیرینه‬ ‫دارد با هویت ما عجین شده و پاسداشت اینها خیلی‬ ‫مهم اســت‪ .‬محمدحسین رجبی دوانی در بازدید از‬ ‫نمایشــگاه نور هدی نور حســین است و بس استاد‬ ‫عبدالحمید قدیریان در فرهنگســرای نیاوران اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬هنر نقاشی یکی از ظرفیت های بزرگ برای‬ ‫بیان ایده و ایجاد شــور و شعور در بین مردم است‪.‬‬ ‫هنرمند اگر متعهد و به ارزش های اخالقی و انسانی‬ ‫خود معتقد باشــد می تواند این ارزش ها را در قالب‬ ‫تصویــر به نمایــش دراورد و ماننــد واعظی توانا و‬ ‫تاثیرگذار فکر و ذهن مردم را به حقیقت و معنویت‬ ‫رهنمون شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این اثار حاصل همان نگاه‬ ‫و اعتقادی است که نقاش به مسایل معنوی و انسانی‬ ‫داشته و توانســته این مفاهیم را به خوبی در قالب‬ ‫تابلوها به تصویر بکشد‪ .‬رجبی دوانی گفت‪ :‬گسترش‬ ‫چنین نمایشــگاه هایی با این گونه تابلوهای باارزش‬ ‫و مرغوب برای هویت بخشی به جوانان که امروز در‬ ‫معرض بی هویت سازی قرار گرفته اند‪ ،‬می تواند موثر‬ ‫باشــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬الزم است فرهنگ سازی کرد‬ ‫که جوانان اگاهی یابند هنر فقط در قالب چیزهایی‬ ‫که غربی ها عمدتا در فضای مجازی تبلیغ می کنند‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪6‬‬ صفحه 1 ‫معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در دیدار با سفیر هند عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبـــه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1895‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهگنی اجتماعی‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬وزیر ارشاد‪:‬‬ ‫فرهنگستان زبان فارسی‬ ‫نیاز به پشتیبانی دارد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با تاکید بر ضرورت ایجاد‬ ‫تغییــر جدی در موضوع پاسداشــت زبان فارســی گفت‪:‬‬ ‫ســاختار دبیرخانه صیانت از زبان فارســی باید تغییر و در‬ ‫رسیدگی به حوزه تخلفات ورود و به موارد رسیدگی کند‪.‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی در نشســت اعضای شــورای‬ ‫پاسداشــت زبان فارســی که در وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی برگزار شــد به اهمیت توجه به حوزه زبان فارسی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با بیان اینکه‬ ‫هنوز به وضعیت مطلوبی از نظر زبان فارســی نرسیده ایم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬زبان فارســی اسیب زیادی دیده و وظیفه داریم‬ ‫ایــن وضعیت را به وضعیت قابل قبــول تغییر دهیم‪ ،‬باید‬ ‫برای بهبود شرایط پاسداشت زبان فارسی تالش کنیم‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه کاســتی های زیادی در حوزه پاسداشت‬ ‫زبان فارســی وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کاستی هایی که در سطح‬ ‫شهر می بینیم‪ ،‬تناسبی با این مسائل ندارد‪ .‬تغییر جدی در‬ ‫موضوع پاسداشت زبان فارسی به وجود می اوریم‪ ،‬ساختار‬ ‫دبیرخانه صیانت از زبان فارسی باید تغییر و در رسیدگی به‬ ‫حوزه تخلفات ورود و به موارد رسیدگی کند‪ .‬اسماعیلی با‬ ‫اعالم امادگی کامل برای تقویت ساختار دبیرخانه‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬فرهنگســتان زبان فارسی باید بیشتر پشتیبانی کنند‬ ‫و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حوزه اجرا بر اعمال‬ ‫موارد تصویب شــده در فرهنگستان تالش خواهد کرد‪ .‬به‬ ‫گفته وی پیش از این نوشــتن نام خودرو به التین افتخار‬ ‫بود اما این روزها با همکاری بخش های مختلف در نگارش‬ ‫نام فارسی با رسم الخط فارسی تالش می شود‪ .‬همچنین در‬ ‫تبلیغات شهری‪ ،‬ســازمان صدا و سیما و بخش های دیگر‬ ‫تالش شده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران فرصت ویژه ای‬ ‫برای معرفی ظرفیت های فرهنگی هند است‬ ‫معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در دیدار‬ ‫با ســفیر هند در ایران با تاکید بر جایگاه نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران گفت‪ :‬نمایشگاه کتاب تهران‪ ،‬فرصت ویژه ای برای‬ ‫اشنایی مردم ایران با ظرفیت های فرهنگی هند خواهد بود‪.‬‬ ‫دیدار یاس ر احمد وند‪ ،‬معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی با گدام دارمندرا‪ ،‬سفیر هند در ایران‪ ،‬در دفتر معاونت‬ ‫فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شــد‪ .‬در این‬ ‫دیدار‪ ،‬اســماعیل جانعلی پور‪ ،‬مدیرکل دفتر مجامع‪ ،‬تشکل ها‬ ‫و فعالیت های فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی نیز حضور داشت‪.‬‬ ‫احمدوند با اشــاره به ســابقه طوالنی روابط فرهنگی ایران و‬ ‫هند‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و هند دو ســتاره تمدن مشــرق هســتند و‬ ‫ایرانیان‪ ،‬احســاس نزدیکی و تعلق به تاریخ‪ ،‬ادبیات و فرهنگ‬ ‫ســرزمین هند دارند‪ .‬با این وجود‪ ،‬روابط فرهنگی هنوز به این‬ ‫پایه نرســیده و حتما با نگاه ویژه ســفیر و نخست وزیر کشور‬ ‫هند امیدواریم عالوه بر توســعه روابط سیاســی و اقتصادی‪،‬‬ ‫روابط فرهنگی نیز ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هند را کشوری مستقل‪ ،‬سربلند و دارای ریشه های‬ ‫عمیق تمدنی می دانیم که در زمینه های کتاب‪ ،‬رسانه‪ ،‬تئاتر و‬ ‫موسیقی حتما زمینه همکاری های مشترک میان ایران و هند‬ ‫وجــود دارد‪ .‬عالقه مندیم کــه تفاهم نامه فرهنگی میان هند و‬ ‫ایران در زمینه فرهنگی هرچه زودتر به امضا برسد و عالقه مند‬ ‫حضور موثرتر نمایندگان فرهنگی ایران در برنامه های فرهنگی‬ ‫هند هستیم‪.‬‬ ‫احمدوند همچنین با اشــاره بــه فعالیت های ترجمه در قالب‬ ‫طرح گرنت‪ ،‬گفت‪ :‬گرنــت‪ ،‬طرح حمایت از ترجمه اثار ایرانی‬ ‫به زبان های دیگر است و از این طریق می توانیم کتاب هایی را‬ ‫معرفی کنیم که ازسوی ناشران هندی به چاپ برسد‪ .‬به زودی‬ ‫فهرستی از کتاب های پیشنهادی خود را به شما اعالم می کنیم‬ ‫و متقابال فهرست اثار پیشنهادی شما را دریافت خواهیم کرد؛‬ ‫همچنین از عالقه مندی شــما به تمدیــد تفاهمنامه فرهنگی‬ ‫میان ایران و هند تشــکر می کنم و امیــدوارم با مذاکراتی که‬ ‫نهایی می شــود‪ ،‬به زودی بتوانیم تفاهمنامه جدید همکاری ها‬ ‫را منعقد کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ریاست هند در سازمان شانگهای و گروه ‪20-G‬‬ ‫را تبریک می گویم‪ .‬مطمئنم هند بــا ظرفیت های اقتصادی و‬ ‫فرهنگی که دارد می تواند این دو سازمان را گسترش دهد و با‬ ‫تاکید بر جنبه های فرهنگی در سازمان شانگهای این سازمان‬ ‫راستینهدرتشریحدستورکارکمیسیونفرهنگی؛‬ ‫بودجه فرهنگی و هنری ‪ ۱۴۰۲‬متناسب با رشد بودجه عمومی کشور نیست‬ ‫جشنوار ه فجری که به بهار اینده‬ ‫موکول شد‬ ‫رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از موکول شدن‬ ‫دوازدهمین جشــنواره مد و لباس فجر به بهار سال اینده‬ ‫خبر داد و دالیل این تصمیم را تشــریح کرد‪ .‬ســیدمجید‬ ‫امامی‪ ،‬رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس و دبیر شورای‬ ‫فرهنگ عمومی کشور در حاشیۀ نشست خبری نمایشگاه‬ ‫«شهر خانواده» دربارۀ تغییر زمان برگزاری جشنواره «مد و‬ ‫لباس فجر» این طور توضیح داد‪ :‬با توجه به ت ّورم جشنواره ها‪،‬‬ ‫ظرفیتی برای برگزاری جشــنواره مد و لبــاس نمی ماند‪.‬‬ ‫همچنین از ان جایی که ایین نامۀ ان بســیار متحول شده‬ ‫اســت‪ ،‬این رویداد در بهار ‪ ۱۴۰۲‬برگزار خواهد شد‪ .‬او در‬ ‫همین زمینه ادامه داد‪ :‬یکی از تغییرات ایین نامۀ جشنواره‬ ‫مد و لباس فجر‪ ،‬تقویت حوزه پوشــاک اقایان‪ ،‬کودکان و‬ ‫نوجوانان است‪ .‬الزم به ذکر است این جشنواره در سطح ملی‬ ‫برگزار می شود اما در این دوره مهمانان ویژه ای از طراحان‬ ‫و هنرمندان کشور تونس خواهیم داشت‪ .‬همچنین با توجه‬ ‫بــه مضمامین تغییریافته‪ ،‬این جشــنواره از اخر بهمن ماه‬ ‫به بهار ســال اینده (‪ )۱۴۰۲‬موکول خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫تقویم زمان بندی و فراخــوان این رویداد نیز متعاقباً اعالم‬ ‫خواهد شــد‪ .‬لذا با توجه به تغییر رویکرد جشنواره و ابالغ‬ ‫ایین نامۀ جدید توسط وزارت ارشاد‪ ،‬مخاطبان می توانند از‬ ‫طریق لینک اعالم شده‪ ،‬به نســخۀ جدید دستورالعمل در‬ ‫لینک زیر دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫همزمان با شهادت امام هادی(ع)؛‬ ‫سینماها امروز‬ ‫تا ساعت ‪ ۱۷‬تعطیل است‬ ‫محمدرضا صابری ســخنگوی انجمن سینماداران به ارایه‬ ‫توضیحاتی درباره تعطیلی سینماها همزمان با شهادت امام‬ ‫هادی (ع) پرداخت‪ .‬محمدرضا صابری ســخنگوی انجمن‬ ‫ســینماداران در گفتگــو با خبرنگار مهر دربــاره تعطیلی‬ ‫ســینماها گفت‪ :‬تمام سینماهای کشــور فردا ‪ ۵‬بهمن ماه‬ ‫همزمان با شــهادت امام هادی (ع) تا ســاعت ‪ ۱۷‬تعطیل‬ ‫هســتند‪ .‬وی افزود‪ :‬سینماهای سراسر کشور بعد از ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬به فعالیت می پردازند‪.‬‬ ‫در حال حاضر فیلم های ســینمایی «مالقات خصوصی»‪،‬‬ ‫«چپ‪ ،‬راست»‪« ،‬پالتو شتری»‪« ،‬جزیره فضایی» و‪ ...‬روی‬ ‫پرده سینماها هستند‪.‬‬ ‫را اقتدار ببخشــد‪ .‬جمهوری اسالمی ایران هم با کمال اشتیاق‬ ‫در فستیوال های فرهنگی هند شــرکت خواهد کرد‪ ،‬عالوه بر‬ ‫این مایل هستیم دعوت نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران از‬ ‫هند به عنوان مهمان ویژه را تکرار کنیم‪.‬‬ ‫احمدوند افزود‪ :‬نمایشــگاه کتاب تهران‪ ،‬فرصت ویژه ای برای‬ ‫اشــنایی مردم ایران با ظرفیت های فرهنگی هند خواهد بود‪.‬‬ ‫عالقه مندیم موافقــت هند را دریافت کنیــم‪ .‬در این رویداد‪،‬‬ ‫هر ســال یــک کشــور به عنوان مهمــان ویژه حضــور دارد؛‬ ‫فرصــت چندانی باقی نمانده و امیدوارم نامه موافقت رســمی‬ ‫هند به زودی به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارسال شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران‪ ،‬یکی از پربازدیدکننده ترین رویدادهای‬ ‫فرهنگی جهان محســوب می شــود که گاهی بازدید از ان در‬ ‫یک روز به ‪ ۵‬میلیون نفر هم رســیده است‪ .‬چنانچه عالقه مند‬ ‫باشید‪ ،‬می توانید با شخصیت های فرهنگی و هنری خود در این‬ ‫نمایشگاه شرکت کنید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در تدارک حضور در نمایشــگاه کتاب دهلی‬ ‫هســتیم که در ســال جدید برگزار می شود ؛ همچنین در نظر‬ ‫داریم ســال اینده اجالس سراسری «بیدل دهلوی» را برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬خوشحال می شــویم در این زمینه از همکاری هند نیز‬ ‫بهره مند شــویم؛ عالوه براین از همــکاری در بخش کتاب های‬ ‫دیجیتال و دیجیتالی کردن استقبال می کنیم‪ .‬معتقدیم دانش‬ ‫متعلق به همه انســان ها است و کســی نباید ان را به مرزها‬ ‫محدود کند و امیدواریم دســتاوردهای هر دو کشور میان هم‬ ‫به اشتراک گذاشته شود‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬سفیر هند خطاب به معاون امور فرهنگی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬بسیار عالی روابط میان دو‬ ‫کشــور را بیان کردید‪ .‬زمینه های زیادی برای همکاری میان‬ ‫دو کشــور ازجمله فرهنگی‪ ،‬تاریخی و ادبیات وجود دارد و در‬ ‫سال های اخیر به دلیل کرونا‪ ،‬فرصت حضور در نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران را از دست دادیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن با اشــاره به دیــدار با غالمعلــی حدادعادل‪،‬‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬در جلســه ای که با ایشان داشــتیم درباره اینکه‬ ‫چگونه می توانیم کتاب های ادبی مهم دو کشــور را شناسایی‬ ‫و در برنامه ای مشــترک این کتاب ها را برای دو کشــور چاپ‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت وگو شد‪ .‬متاســفانه نتوانستیم پروژه ای که درباره‬ ‫ان صحبت کرده بودیم پیش ببریم‪ ،‬اما امروز فرصت مناسبی‬ ‫است‪ ،‬ان پروژه را پیش ببریم‪ .‬تفاهم نامه فرهنگی که پیش از‬ ‫این با ایران داشتیم منقضی شد و امروز فرصت خوبی است که‬ ‫دوباره ان تفاهمنامه را اصالح و به روز کنیم‪ .‬امسال هند رئیس‬ ‫سازمان همکاری شــانگهای و رئیس گروه ‪ ،20-G‬بزرگترین‬ ‫سازمان اقتصادی جهان است‪.‬‬ ‫سفیر هند همچنین با اشــاره به برگزاری کنفرانس انالین با‬ ‫حضور ‪ 120‬کشور و با عنوان کشــورهای جهان جنوب ادامه‬ ‫داد‪ :‬هــدف از این کنفرانس این بود که کشــورهایی که عضو‬ ‫‪ 20-G‬نیســتند‪ ،‬بتوانند نظرات خود را درباره مســائل حوزه‬ ‫بهداشــت‪ ،‬اقتصاد و توســعه فرهنگی مطرح کنند؛ همچنین‬ ‫تابستان امسال کنفرانسی سازمان همکاری شانگهای خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬احساس می کنم طی همکاری های وزارت امور خارجه‬ ‫و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می توانیم در زمینه فرهنگ و‬ ‫ادبیات و سینما و‪ ...‬همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه ســال گذشــته عضویت ایران‬ ‫در ســازمان همکاری شانگهای به رسمیت شناخته شد‪ .‬ایران‬ ‫توانمندی های خــود را در زمینه های مختلف نشــان داده که‬ ‫بسیار مهم اســت‪ .‬در این رویداد رئیس جمهور ایران و نخست‬ ‫تو گو‬ ‫وزیر هند مالقات داشــتند و درباره روابط دو کشور گف ‬ ‫کردند که این اتفاق مبارکی است و امیدواریم به تقویت روابط‬ ‫فرهنگی دو کشور گسترش ان ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫سفیر هند با اشــاره به اخرین حضور این کشور در نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران گفت‪ :‬در ان ســال تعداد ناشــران زیادی از هند‬ ‫حضور داشــتند‪ .‬اخرین دوره ای که در نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫حضور داشتیم متوجه شدیم در ایران عالقه زیادی به کتاب های‬ ‫دیجیتال وجود در حوزه های علمی‪ ،‬فناوری‪ ،‬زیستی و‪ ...‬وجود‬ ‫دارد و ایرانی ها به این حوزه ها عالقه نشــان می دادند‪ .‬می توان‬ ‫در ایــن خصوص صحبت کنیم که چگونــه می توان از این در‬ ‫سطوح مختلف اموزشی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی؛ گفت‪:‬‬ ‫بودجه فرهنگی و هنری کشــور متناســب با رشــد بودجه‬ ‫عمومی نبوده اســت در این بین اعتبارات بودجه ای رســانه‬ ‫ملی ‪ ۳۰‬درصد زیر رشد بودجه عمومی کشور است‪.‬‬ ‫احمد راستینه هفشــجانی در تشریح دستور کار کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬در نشســت امروز کمیسیون جبلی‬ ‫رییس سازمان صدا و سیما به همرا ه معاونان مربوطه مهمان‬ ‫کمیسیون فرهنگی بودند که اعتبارات بودجه ای این سازمان‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرکرد‪ ،‬بن‪ ،‬سامان در مجلس یازدهم افزود‪:‬‬ ‫در جلســه امروز رئیس ســازمان صدا و ســیما ضمن ارائه‬ ‫گزارش عملکرد یکساله سازمان به اعتبارات اختصاص یافته‬ ‫به رسانه ملی طی سال ‪ 1401‬پرداخت‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شــد‪ :‬در این نشست اعضای کمیسیون‬ ‫فرهنگی با انتقاد از اعتبارات اختصاص یافته به سازمان صدا‬ ‫و ســیما در خصــوص تولید محتوا و توجه بــه اثار فاخر و‬ ‫ســریال های «الف» و «الف ویژه» که نیاز جدی امروز انتن‬ ‫رسانه ملی اســت‪ ،‬نکاتی را به صورت جزیی در بودجه این‬ ‫نهاد فرهنگی مطرح کردند‪.‬‬ ‫راســتینه تصریح کرد‪ :‬بودجه فرهنگی و هنری متناسب با‬ ‫رشــد بودجه عمومی کشور نبوده است در این بین اعتبارات‬ ‫بودجه ای رسانه ملی ‪ 30‬درصد زیر رشد بودجه عمومی کشور‬ ‫است‪ .‬این اعداد و ارقام نشــان می دهد‪ ،‬اعتبارات بودجه ای‬ ‫سازمان صدا و سیما نه تنها نسبت به تورم موجود در جامعه‬ ‫رشد نداشــته‪ ،‬بلکه با کاهش جدی هم روبرو بوده است بر‬ ‫همین اســاس این نهاد فرهنگی نمی تواند به مسئولیت های‬ ‫سازمان در قبال مخاطبان خود به بهترین شکل عمل کند‪.‬‬ ‫مقرر شــد کمیسیون فرهنگی طی نامه ای به رییس جمهور‬ ‫و ریاست ســازمان برنامه و بودجه نســبت به عدم تناسب‬ ‫اعتبارات بودجه رســانه ملی با رشــد بودجه عمومی کشور‬ ‫اعتراض خود را اعالم کنند‬ ‫وی در ادامه یاداور شــد‪ :‬ضرورت توجه به زیرســاخت ها و‬ ‫تکمیل پروژه های زیر ساختی صدا و سیما و همچنین ارتقای‬ ‫برنامه های کیفی رسانه ملی از دغدغه های اعضای کمیسیون‬ ‫فرهنگی بود که در این نشست عنوان و پیشنهاداتی را مطرح‬ ‫کردند؛ مقرر شــد کمیسیون فرهنگی طی نامه ای به رییس‬ ‫جمهور و ریاســت ســازمان برنامه و بودجه نسبت به عدم‬ ‫تناسب اعتبارات بودجه رســانه ملی با رشد بودجه عمومی‬ ‫کشــور نظرات خود را اعالم کنند و همچنین قرار شــد در‬ ‫نشســتی با کمیسیون تلفیق نسبت به این ناترازی و اصالح‬ ‫سهم اعتبارات رسانه ملی جلساتی برگزار شود‪ .‬باید در نظر‬ ‫داشت براساس برنامه ششم توسعه حداقل ‪ 7‬دهم درصد از‬ ‫بودجه عمومی متعلق به صدا و ســیما اســت که امروز این‬ ‫مهم محقق نشده است و تنها ‪4‬دهم درصد از بودجه عمومی‬ ‫یعنی ‪ 3‬دهم درصد کمتر از میزان قانون مصوب برنامه ششم‬ ‫توسعه اعتبار به رسانه ملی تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫نماینده مــردم در مجلس یازدهم گفت‪ :‬در ادامه نشســت‬ ‫امروز کمیسیون‪ ،‬اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان سینمایی کشور به همراه معاونت های مربوطه‬ ‫مهمان کمیســیون فرهنگی بودند که ضمــن ارائه عملکرد‬ ‫چنــد ماهه خود به اعتبارات اندک اختصاص داده شــده به‬ ‫بودجه فرهنگ و هنری نیز اشاره کردند‪.‬‬ ‫راســتینه تصریح کرد‪ :‬در فصل فرهنگ و هنر بودجه ‪1402‬‬ ‫متاســفانه افزایش اعتبارات متناســب با نرخ رشــد بودجه‬ ‫عمومی دیده نشــده اســت؛ با وجود ضرورت های جدی در‬ ‫تولیــد محتوا در بخش هــای مختلف همچــون حمایت از‬ ‫مطبوعــات‪ ،‬فعالیت هــای فرهنگی‪ ،‬ســینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬فعالیت‬ ‫موسســات قرانی‪ ،‬نهادهــای فعال فرهنگی و ‪ ...‬باز شــاهد‬ ‫کاهــش اعتبارات بــرای فرهنگ و هنر هســتیم‪ .‬در جنگ‬ ‫ترکیبی فرهنگ و رســانه هایی که دشمنان شکل داده اند‪،‬‬ ‫اعتبارات متناســب با نیاز جدی بــرای مقابله با این جنگ‬ ‫دیده نشده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون فرهنگی در پایان خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫در این جلســه مقرر شــد‪ ،‬اصالحاتی بر اعتبــارات بودجه‬ ‫فرهنگ و هنر در کمیســیون تلفیــق و در نهایت در صحن‬ ‫علنی باید در نظر گرفته شــود؛ تصویب یک درصد از بودجه‬ ‫برای شــرکت های دولتی و خصولتــی و بهره مندی از دیگر‬ ‫پیشنهادات اعضای کمیسیون در این نشست بود؛ همچنین‬ ‫در جلسه امروز خزایی رییس سازمان سینمایی نیز گزارش‬ ‫مبسوطی از جشنواره فیلم فجر ارائه کردند‪.‬‬ ‫انتخاب نوجوانان برگزیده شهر تهران‬ ‫فراخوانجشنواره«نوجوونیم»منتشرشد‬ ‫سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فراخوان جشنواره‬ ‫«نوجوونیــم» را با هــدف انتخاب نوجوانان برگزیده شــهر‬ ‫تهران منتشــر کرد‪ .‬به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اســامی‪ ،‬سازمان فرهنگی هنری شهرداری‬ ‫تهران در نظر دارد با هدف شــناخت ظرفیت های نوجوانان‬ ‫برگزیده و دارای اســتعدادهای ویژه‪ ،‬جشنواره «نوجوونیم»‬ ‫را برگزار کند‪ .‬این جشــنواره در محورهــای هنری‪ ،‬ادبی‪،‬‬ ‫ورزشی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬رسانه و فناوری اطالعات در بخش فردی و‬ ‫توانمندی های گروهی برای مشارکت نوجوانان متولد ‪1383‬‬ ‫تا ‪ 1389‬شهر تهران‪ ،‬در مناطق ‪ 22‬گانه طراحی شده است‪.‬‬ ‫نوجوانان دارای مقام های اســتانی و کشوری و یا نوجوانان‬ ‫دارای توانمندی های ویژه در محورهای جشنواره می توانند‬ ‫در این جشــنواره شرکت کنند‪ .‬در مرحله ابتدایی‪ ،‬نوجوانان‬ ‫تهرانی می توانند تا ‪ 12‬بهمن با ارســال عدد ‪ 1‬به ســامانه‬ ‫پیامکــی ‪ 20001837‬و دریافــت لینک فرم ثبــت نام‪ ،‬با‬ ‫تکمیل اطالعات درخواستی در این جشنواره شرکت کنند‪.‬‬ ‫پس از ان با برپایی جلسات کمیته داوری‪ 110 ،‬نوجوان برتر‬ ‫مناطق مشخص و سپس در مرحله ارزیابی های تخصصی تر‬ ‫‪ 22‬نوجوان شاخص در حوزه های مذکور انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫در مرحله پایانی‪ 5 ،‬نوجوان برگزیده نهایی شــهر تهران در‬ ‫ایین اختتامیه جشــنواره با دعوت از چهره های محبوب و‬ ‫نامدار همان رسته ها‪ ،‬معرفی و هدایایی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با ‪1837‬‬ ‫تماس بگیرند‪ .‬همچنین اطالعات تکمیلی در پرتال جشنواره‬ ‫به نشانی ‪ nojavon.farhangsara.ir‬در دسترس عموم‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 2 ‫چالش جدیدی برای مصرف کنندگان واقعی خودرو‬ ‫بلوکه شدن وجه خودروها؛ راه حل غلط برای صورت مسئله ای غلط‬ ‫با اجرایی شــدن شرط بلوکه شدن وجه خودروها در طرح های‬ ‫فروش خودروســازان به عنوان پیش شرط ثبت نام که با هدف‬ ‫واقعی تر شــدن تقاضاها و حذف دالالن شکل گرفته‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه به نظر می رســد‪ ،‬دالالن را حذف نخواهد کرد بلکه برای‬ ‫همان متقاضیانی که مصرف کننده واقعی هستند هم به چالش‬ ‫جدید تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه خودروسازی سایپا در اخرین طرح فروش خود در قالب‬ ‫پیش فروش یکســاله برای چهار محصول خودرو‪ ،‬شرط تعریف‬ ‫حساب وکالتی را اجرایی کرد‪ .‬بر اساس این شرط که با هدف‬ ‫واقعی تر شــدن تقاضا و حذف تقاضاهای کاذب در نظر گرفته‬ ‫شــده دالالن از این چرخه کنار رفته و مصرف کننده واقعی از‬ ‫این فروش ها بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این محدودیت‪ ،‬تنها افرادی (البته تنها متقاضیات‬ ‫عادی) که وجه خودرو در حســاب بانکی ان ها موجود و توسط‬ ‫بانک مسدود شده اســت‪ ،‬می توانند در فرایند ثبت نام شرکت‬ ‫کنند‪ .‬هر چند که نهادهــای ذی ربط این محدودیت را با این‬ ‫هدف برنامه ریزی کرده اند که شرایط برای مصرف کننده واقعی‬ ‫مهیا شــود و تقاضاها به سمت واقعی تر شدن حرکت کند‪ ،‬اما‬ ‫موضوع مهمی که در این تصمیم دیده نشده این است که تعداد‬ ‫بسیاری از ثبت نام کنندگان که از قضا همین مصرف کننده های‬ ‫واقعی هستند و توان خرید از بازار ازاد ندارند و از همین روی‬ ‫بارهــا و بارها در صف انتظار برای برنده شــدن باقی مانده اند‪،‬‬ ‫منتظر هســتند تا چنانچه قرعه به نام این افراد افتاد و برنده‬ ‫این بخت ازمایی شدند‪ ،‬برخی سرمایه های خود همچون طالی‬ ‫خود یا همســران‪ ،‬خودرو قبلی (که مشمول شرایط فرسودگی‬ ‫هم نیســت تا بتواند از ظرفیت طــرح جایگزینی خودروهای‬ ‫فرســوده استفاده کند) و‪ ...‬بفروشــند و ثبت نام خود را نهایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با اعمال این شــرط هــم‪ ،‬باز همان دالالن ســرمایه داری که‬ ‫پیــش از این اقدام به خرید کارت ملی های اجاره ای می کردند‪،‬‬ ‫وجه خودرو را به حســاب اجاره کننده واریــز خواهند کرد تا‬ ‫بتواند ثبت نام کند؛ بنابراین باز هم صف قرعه کشی پر از دالالن‬ ‫ِ‬ ‫محدودیت تضمیمن‬ ‫ســرمایه دار خواهد ماندحال با اعمال این‬ ‫وجود وجه خودرو در حساب مشتری‪ ،‬اگر مصرف کننده واقعی‬ ‫دیگر سرمایه خود را فروخت و برنده نشد و با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی فعلی کــه ارزش ریال کمتر می شــود‪ ،‬چه تکلیفی‬ ‫خواهد داشــت؟‪ .‬این فرد دیگر نمی تواند با ان پول‪ ،‬همان طال‬ ‫یا کاالی دیگر خود را خریداری کند!‬ ‫بــر این اســاس با اعمال این شــرط هم‪ ،‬بــاز همان دالالن‬ ‫ســرمایه داری که پیش از این اقدام بــه خرید کارت ملی های‬ ‫اجــاره ای می کردند‪ ،‬وجــه خودرو را به حســاب اجاره کننده‬ ‫واریــز خواهند کرد تا بتواند ثبت نام کند؛ بنابراین باز هم صف‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو‬ ‫دانشگاه علم وصنعت و کارشناس صنعت و بازار‬ ‫خودرو کشور‪ -‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمانی که صورت مسئله غلط است‪ ،‬راه حل ها‬ ‫هم غلط خواهد بود و این اشتباهات مدام بیش‬ ‫از پیش خواهد بود‪ .‬در اینجا صورت مسئله‬ ‫غلط این است که می خواهیم با رانت دهی به‬ ‫مردم‪ ،‬مشکل مردم را حل کنیم‬ ‫قرعه کشی پر از دالالن سرمایه دار خواهد ماند؛ بنابراین التاری‬ ‫ملی‪ ،‬همان التاری ملی خواهد بود‪ .‬در این رابطه امیرحســن‬ ‫کاکایی‪ -‬عضو هیات علمی گروه مهندســی خودرو دانشــگاه‬ ‫علم وصنعت و کارشــناس صنعت و بازار خودرو کشور‪ -‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمانی که صورت مســئله غلط اســت‪ ،‬راه حل ها هم غلط‬ ‫خواهد بود و این اشــتباهات مدام بیش از پیش خواهد بود‪ .‬در‬ ‫اینجا صورت مسئله غلط این است که می خواهیم با رانت دهی‬ ‫به مردم‪ ،‬مشکل مردم را حل کنیم‪.‬‬ ‫صورت مسئله غلط این اســت که می خواهیم با رانت دهی به‬ ‫مردم‪ ،‬مشــکل مــردم را حل کنیم‪ .‬وی افــزود‪ :‬قیمت گذاری‬ ‫دستوری را طراحی می کنیم‪ ،‬صف برای خرید و دریافت رانت‬ ‫شکل می گیرد‪ .‬ســپس صف ها خیلی طوالنی و قرعه کشی به ‬ ‫راه می افتد؛ در قرعه کشــی ها سیستم ها زیر بار تقاضای بسیار‬ ‫تاب نیاورده‪ ،‬تعداد سیستم ها بیشتر و زمان ثبت نام تمدید می‬ ‫ت می شود که قابل‬ ‫شود؛ سپس یکباره ‪ ۱۰‬میلیون متقاضی ثب ‬ ‫توجه است و امکان پاســخگویی به ان وجود ندارد و به دنبال‬ ‫ان شرط جدیدی تعریف می شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس خودرویی کشــور تصریح کرد‪ :‬کال این مسیر‬ ‫شرایط برخورداری از مستمری‬ ‫با حداقل ‪ ١٠‬سال سابقه چیست؟‬ ‫سازمانتامیناجتماعیطبق«تبصره‪١‬ماده‪۷۶‬قانونتامین اجتماعی»‬ ‫مردان را با ‪ ۵۰‬سال سن و ‪ ٣٠‬سال سابقه و زنان را با ‪ ٣٠‬سال سابقه‬ ‫و ‪ ۴۵‬سال سن بازنشسته می کند؛ اما شرایط برخورداری از مستمری‬ ‫با حداقل ‪ ١٠‬سال سابقه چیست؟ سازمان تامین اجتماعی اکنون ‪۴۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۲۸۳‬نفر از جمعیت کل کشــور (یعنی بیش از‬ ‫‪ ۵۳‬درصد) را تحت پوشش حمایت های بیمه ای و درمانی قرار داده‬ ‫است‪ .‬اصلی ترین سازمان بیمه گر در ایران که مطابق با اخرین امارها‬ ‫‪ ۴‬میلیون و ‪ ۷۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر را به عنوان مستمری بگیر اصلی و سه‬ ‫میلیون و ‪ ۱۲۳‬هزار و ‪ ۷۴۹‬نفر را در قالب مستمری بگیر تبعی تحت‬ ‫حمایت داشته و در مجموع هفت میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار و ‪ ۴۴۹‬نفر جزو‬ ‫مستمری بگیران خانواده بزرگ تامین اجتماعی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫جمعیتی که با پرداخت حق بیمه در دوران اشتغال‪ ،‬کسب سابقه الزم‬ ‫و سن مقرر در قوانین مربوطه می توانند در دوران بازنشستگی هم از‬ ‫مزایای معین در قانون این سازمان برخوردار شده و مستمری دریافت‬ ‫کنند‪ .‬طبق مقررات ماده ‪ ٧٦‬قانون تامین اجتماعی مستمری بگیران‬ ‫مرد‪ ،‬با ‪ ٦٠‬ســال سن و ‪ ٢٠‬سال سابقه پرداخت حق بیمه‪ ٥٠ ،‬سال‬ ‫سن و ‪ ٣٠‬سال سابقه پرداخت حق بیمه و نیز ‪ ٣٥‬سال سابقه پرداخت‬ ‫حق بیمه (بدون شــرط سنی) می توانند از سازمان تامین اجتماعی‬ ‫درخواستبازنشستگیکنند‪.‬‬ ‫زنان بیمه شده نیز با ‪ ۳۰‬سال سابقه و پرداخت (‪۳۰‬سال) حق بیمه و‬ ‫‪ ۴۵‬سال سن می توانند از این قانون استفاده کنند‪ ٤٢ .‬سال سن و ‪٢٠‬‬ ‫سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه هم برای «زنان کارگر مشمول‬ ‫قانون کار» لحاظ شده است‪ .‬تبصره ‪ ٢‬ماده ‪ ٧٦‬این قانون نیز ‪ ٢٠‬سال‬ ‫سابقه متوالی یا ‪ ٢٥‬سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان اور‬ ‫بدون شرط سنی (برای زنان و مردان) را شرایط استفاده از مزیت های‬ ‫قانون بازنشستگی عنوان می کند‪ .‬اما شرایط برخورداری از مستمری با‬ ‫حداقل ‪ ١٠‬سال سابقه چیست؟ رئیس اداره امور بازماندگان سازمان‬ ‫تامین اجتماعیگفت‪:‬برخورداریازمستمریباحداقل‪ ١٠‬سالسابقه‪،‬‬ ‫برای مردان (بیمه شدگان) دارای حداقل ‪ ٦٠‬سال تمام سن و زنان ‪٥٥‬‬ ‫سال تمام سن و ‪ ١٠‬سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪ .‬رضا دهقان زاده اظهارداشت‪ :‬این امکان برای بیمه شدگان‬ ‫دارای حداقل ‪ ۳۵‬سال سابقه فعالیت و پرداخت حق بیمه بدون شرط‬ ‫ســنی فراهم شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در اجرای مقررات جاری‪،‬‬ ‫برخی بیمه شــدگان که «طبق اراء کمیسیون های پزشکی موضوع‬ ‫ماده ‪ ٩١‬قانون تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی شناخته شوند اما حائز‬ ‫شرایط دریافت مستمری نشده و کمتر از ‪ ٦٠‬سال (مردان) و کمتر از‬ ‫‪ ٥٥‬سال (زنان) باشند» نیز می توانند از این مستمری بهره مند شوند‪.‬‬ ‫میزان مستمری بازنشستگی هم عبارت است از «یک سی ام متوسط‬ ‫مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه؛ مشروط بر‬ ‫اینکه از سی و پنج سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند‪».‬‬ ‫مردم را به ســمت نابودی می کشــاند‪ .‬در ایــن میان هرگونه‬ ‫تصحیحی هم که قرار اســت انجام شود‪ ،‬خواسته یا ناخواسته‬ ‫عده ای متحمل ضرر می شــوند‪ .‬بر اســاس براوردها‪ ،‬مجموع‬ ‫افرادی که امکان ثبت نام داشته اند‪ ۱۱ ،‬میلیون نفر بوده است‬ ‫کــه از این تعداد ‪ ۱۰‬میلیون نفر برای شــرکت در این التاری‬ ‫ثبت نام کرده اند که نشان می دهد میزان رانت از همیشه باالتر‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫کاکایی گفت‪ :‬دور از انتظار نیســت که در مرحله بعدی همین‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون نفر باز هم توســط دالالن رصد می شوند و با اجاره‬ ‫کــد ملی ان ها و واریز وجه خودرو به حســاب ان ها‪ ،‬اقدام به‬ ‫ثبت نام می کنند؛ بنابراین مســلماً ایــن راه حل هم با توجه به‬ ‫صورت مسئله غلط‪ ،‬غلط است‪ .‬اما از سوی دیگر می توان گفت‬ ‫با اعمال ان پیش بینی می شــود که حداقــل بخش عمده ای‬ ‫از تقاضاها ریزش داشته باشــد و شانس مشتری واقعی کمی‬ ‫بیشــتر خواهد شد‪ .‬بنده تاکید می کنم که مسیر و اصل ماجرا‬ ‫اشتباه است‪ ،‬اما در ظاهر مصرف کننده وارد چرخه می شود‪.‬‬ ‫هیچ براوردی از مصرف کننده واقعی وجود نداشته و‬ ‫نخواهد داشت‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندســی خودرو دانشگاه علم وصنعت‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬البته توجیه می تواند این باشد که فردی که‬ ‫خودرو دارد‪ ،‬چرا بفروشــد تا خودروی بهتر بخرد؟؛ چرا که در‬ ‫ابتدا اولویت با افرادی اســت که اصال خــودرو ندارند؛ البته به‬ ‫شــرط انکه طی دو‪-‬سه روز فرایند ثبت نام و قرعه کشی جمع‬ ‫شود تا سرمایه افرادی که برنده نمی شوند‪ ،‬ضایع نشود و بتواند‬ ‫در مســیر دیگری هزینه کند‪ .‬شــاید روش بدی هم نباشد تا‬ ‫یکبار ببینیم به صورت واقعی چند نفر می توانند ثبت نام کنند‪،‬‬ ‫چرا که هیــچ براوردی از مصرف کننده واقعی وجود ندارد؛ هر‬ ‫چند که در این روش هم خیلی ها سرمایه گذارانی خواهند بود‬ ‫که کارت ملی افراد را اجاره می کنند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس صنعت خودرو ضمــن تاکید بــر اینکه این‬ ‫روش ها‪ ،‬راه حل نیســتند‪ ،‬بلکه مسئله سازی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫قیمت گذاری دســتوری گرفته تا همین قرعه کشی ها و اعمال‬ ‫محدودیت ها همگی مسئله سازی هستند‪ .‬اگر قرار است توزیع‬ ‫رانت صورت گیرد‪ ،‬برای همه مردم اجرایی کنید؛ اما بالعکس‪،‬‬ ‫اجازه دهید که خودروســاز با قیمــت واقعی محصول خود را‬ ‫عرضه کند و اگر دلسوز مردم هستند (همه این ها برای حمایت‬ ‫از مصرف کننده و مردم اســت) مالیات ان را بین مردم تقسیم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کاکایی ضمن اشــاره به عدم توازن در اقتصاد کشــور‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در این میان عالوه بر اینکه بازار خودرو و همچنین بازار‬ ‫ســرمایه را بر هم می زنند‪ ،‬عدالت اجتماعی را هم زیر ســوال‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبـــه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1895‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اتقصادی و سیاسی‬ ‫خبر‬ ‫نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫بودجه پیشنهادی سفرهای زیارتی‬ ‫اندک است‬ ‫نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬رقم در نظر گرفته‬ ‫شــده برای بودجه زیارت در مشهد کم است و این در حالی است که‬ ‫سایر شهرهای زیارتی کشور نیز در این رقم سهیم هستند‪ .‬محسن‬ ‫زنگنه افزود‪ :‬در زمان تصویب بودجه برای موضوعاتی همچون مسئله‬ ‫اب در استانهایی همچون خوزستان و سیستان و بلوچستان متفاوت‬ ‫تر و با رقم بیشتری در نظر گرفته می شود‪ ،‬به همین دلیل باید بودجه‬ ‫زیارت در خصوص شهر مشهد نیز دارای جایگاه ویژه و اختصاصی تر‬ ‫باشــد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در حال حاضر ساالنه بیش از ‪ ۳۵‬میلیون زائر‬ ‫داخلی و خارجی در شهر مشهد حضور دارند که زیر ساخت های استان‬ ‫خراسان رضوی همچون تامین گاز‪ ،‬سیستم حمل و نقل‪ ،‬ابرسانی و‬ ‫فاضالب را تحت خود تاثیر قرار می دهند و می طلبد تا نسبت به شهر‬ ‫مشهد‪ ،‬نگاه ملی تری داشته باشیم‪ .‬نماینده مردم تربت حیدریه در‬ ‫مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬سال گذشته رقم بودجه زیارت ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در نظر گرفته شده ولی متاسفانه با تغییراتی که ایجاد شد‬ ‫این مبلغ کاهش چشمگیری پیدا کرد ولی امیدواریم امسال این رقم‬ ‫برای سال ‪ ۱۴۰۲‬افزایش مناسبی پیدا کند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬کاهش بودجه‬ ‫زیارت موجب گالیه ما از دولت است‪ ،‬این در حالی است که روسای قوه‬ ‫مجریه و مقننه پرورش یافته در استان خراسان رضوی هستند و باید‬ ‫نگاه ویژه ای نیز به موضوع زیارت داشته باشند‪ .‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬در بودجه امسال به جای تاکید بر ایجاد‬ ‫قطار برقی تهران‪-‬مشهد که می تواند تعداد زیادی از زائران را در کمترین‬ ‫زمان به مشهد برساند و شرایط حمل و نقل بهتری برای زائران پدید‬ ‫اورد‪ ،‬این بودجه به سمت قطار تهران‪-‬اصفهان رفته است و این نشان‬ ‫می دهد که دولت و سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به مشهد نگاه‬ ‫ویژه ای داشــته باشــند‪ .‬بودجه زیارت در دولت نهم و دهم و با هدف‬ ‫تعمیق ابعاد این موضوع به صورت مستقل در بودجه پیشنهادی دولت‬ ‫قرار گرفت؛ در دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به اینکه بســیاری از‬ ‫امکانات زیرساختی حوزه زیارت باید در استان خراسان رضوی و شهر‬ ‫مشــهد فراهم شود ‪ ،‬این ردیف به صورت مستقل حذف و به بودجه‬ ‫استانی اضافه شد‪ .‬سال گذشته و در دولت سیزدهم رقم ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در بودجه استانی برای موضوع زیارت در نظر گرفته شده بود و از‬ ‫ان موقع صحبت ایجاد ردیف مستقل در بودجه‪ ۱۴۰۲‬مطرح شده بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫مهدیجوادیمدیرعاملبنیادسینماییفارابی‪:‬‬ ‫چهارشنبـــه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1895‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫موافقت شورای صدور پروانه ساخت‬ ‫اثار سینمایی با سه فیلم نامه‬ ‫شورای صدور پروانه ســاخت اثار سینمایی در جلسه اخیر با‬ ‫ســه فیلم نامه موافقت کرد‪ .‬فیلم نامه هــای‪« :‬جاده جنگلی»‬ ‫بــه تهیه کنندگی محمدمهــدی طباطبائی نــژاد‪ ،‬کارگردانی‬ ‫محمدمعیــن کریم الدینی و نویســندگی فاطمه ســرافراز و‬ ‫محمدمعیــن کریم الدینی‪« ،‬صبح اعدام» بــه تهیه کنندگی‪،‬‬ ‫کارگردانــی و نویســندگی بهــروز افخمــی و «اســفند» به‬ ‫تهیه کنندگــی محمدرضــا تخــت کشــیان و کارگردانی و‬ ‫نویســندگی دانش اقباشاوی موافقت شــورای پروانه ساخت‬ ‫سازمان سینمایی را اخذ کردند‪.‬‬ ‫جشنواره‪‎‬ای پرشور خواهیم داشت‬ ‫ ‬ ‫با حضور قابل توجه کارگردانان کار اولی‬ ‫مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از دبیرخانه‬ ‫چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بازدید کرد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی در‬ ‫گفتگو با ســتاد خبری چهل ویکمین جشــنواره بین المللی‬ ‫فیلــم فجر درباره حضور کارگردانــان کار اولی در این دوره‬ ‫از جشــنواره فیلم فجر اظهار داشــت‪ :‬یکی از سیاست های‬ ‫ی بنیاد‬ ‫ســازمان ســینمایی در دوره جدید ســرمایه گذار ‬ ‫سینمایی فارابی و توجه جدی تر به استعدادیابی کارگردانان‬ ‫فیلم اولی‪ ،‬همچنین «راه اندازی باشگاه فیلم اولی ها در بنیاد‬ ‫فارابی» بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تغییر مکانیزم تایید صالحیت کارگردانان فیلم‬ ‫اولی‪ ،‬احتماال موجب خواهد شد‪ ،‬امسال نسبت به سال های‬ ‫گذشته اثاربیشتری از کارگردانان فیلم اولی در چهل ویکمین‬ ‫جشــنواره فیلم فجر داشته باشــیم که تصور می کنم بخش‬ ‫قابل توجه ای از اثار خیره کننده امســال که توجه مخاطب‬ ‫را به خود جلب خواهد کــرد‪ ،‬محصول کارگردانان جوان و‬ ‫فیلم اولی باشد که استعدادها و سرمایه های اینده سینمای‬ ‫ما هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی با بیان این که جشنواره‬ ‫فیلم فجر همواره مورد توجه اهالی ســینما بوده اســت چرا‬ ‫نیکی کریمی‪ ،‬کیارستمی را به جشنواره برلین بُرد‬ ‫«صبح اعدام»‬ ‫پروانه ساخت گرفت‬ ‫شــورای صدور پروانه ساخت اثار ســینمایی در جلسه اخیر با‬ ‫ســه فیلمنامه موافقت کرد‪ .‬فیلمنامه های «جاده جنگلی» به‬ ‫تهیه کنندگی محمدمهدی طباطبائی نژاد‪ ،‬کارگردانی محمدمعین‬ ‫کریم الدینــی و نویســندگی فاطمــه ســرافراز و محمدمعین‬ ‫کریم الدینی‪« ،‬صبح اعــدام» به تهیه کنندگــی‪ ،‬کارگردانی و‬ ‫نویسندگی بهروز افخمی و «اسفند» به تهیه کنندگی محمدرضا‬ ‫تختکشیان و کارگردانی و نویسندگی دانش اقباشاوی موافقت‬ ‫شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند‪.‬‬ ‫تدوین شیوه نامه دائمی امور‬ ‫استان های جشنواره فیلم فجر‬ ‫وبینار توجیهی بخش استانی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر با‬ ‫حضور دبیر و مدیران این جشــنواره و مدیران کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان ها در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت‬ ‫مجازی برگزار شــد‪ .‬مجتبی امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم فجر در این جلســه مجازی ضمن تشکر از حضور‬ ‫مدیران کل و معاونین هنری‪-‬ســینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان ها گفت‪ :‬به لطف خدا و با کار مجدانه اعضای ستاد جشنواره‬ ‫فیلــم فجر‪ ،‬امادگی کافی برای برگزاری این رویداد مهم فرهنگی و‬ ‫هنری فراهم شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال حال و هوای مساعدی در‬ ‫ستاد جاری است و با اعالم نتایج هیات انتخاب با یک بسته ویژه از‬ ‫اثار سینمایی روبرو خواهیم شد که نشاط و امید را به مخاطبین هدیه‬ ‫می کند‪ .‬امینی ادامه داد‪ :‬از مدیران کل محترم استانی انتظار می رود‬ ‫ضمن هماهنگی کامل با دستگاه های ذیربط در استان های خود پای‬ ‫کار باشند تا شاهد برگزاری جشنواره های با شکوه در سراسر میهن‬ ‫اسالمی مانباشیم‪.‬محمدرضاسوقندیمدیراموراستان هایجشنواره‬ ‫فیلم فجر در ادامه جلسه توضیح داد‪ :‬بر اساس تاکید سازمان سینمایی‬ ‫و دبیر جشنواره‪ ،‬برگزاری همزمان جشنواره در استان ها به عنوان یک‬ ‫اولویت در دســتور کار قرار گرفته است‪ .‬کمیته امور استان ها هم با‬ ‫حضور همه بخش های فعال و اجرایی شکل گرفته است‪ .‬سوقندی‬ ‫بیان کرد‪ :‬یکی از کارهای بسیار خوب این دوره تدوین شیوه نامه دائمی‬ ‫امور استان های جشنواره است که از خدمات اساسی و ماندگار خواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیر امور استان های جشنواره همچنین اعالم کرد که تمامی‬ ‫استان ها سالن های نمایش جشنوار خود را تعیین کرده اند‪ .‬سوقندی‬ ‫ادامه داد‪ :‬کیفیت سالن های معرفی شده بخش استانی در حال بررسی‬ ‫است و نتیجه نهایی به زودی اعالم خواهد شد‪ .‬در ادامه جلسه تعدادی‬ ‫از مدیران کل استانی به بیان مشکالت و خواسته های خود پرداختند‬ ‫و مدیران بخش های مختلف جشــنوار فیلم فجر از جمله محمد‬ ‫رضا فرجی مدیر امور سینما های جشنواره‪ ،‬عزت اهلل علیزاده مدیر‬ ‫پشتیبانی و فنی و میالد شکرخواه مدیر فناوری جشواره به سواالت و‬ ‫ابهاماتپاسخگفتند‪.‬‬ ‫«سرهنگ ثریا» اماده رونمایی‬ ‫در فجر‬ ‫فیلم ســینمایی «ســرهنگ ثریا» به کارگردانی لیلی عاج برای‬ ‫حضور در جشنواره فیلم فجر اماده نمایش شد‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫«ســرهنگ ثریا» به نویســندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیه‬ ‫کنندگی جلیل شعبانی پس از طی مراحل فنی برای حضور در‬ ‫چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر اماده نمایش شد‪« .‬سرهنگ‬ ‫ثریا» تازه ترین محصول ســازمان هنری رسانه ای اوج است که‬ ‫از زاویه ای متفاوت به حضور سازمان مجاهدین خلق (منافقین)‬ ‫در پادگان اشــرف می پردازد‪ .‬این فیلم سینمایی اولین ساخته‬ ‫ســینمایی لیلی عاج است و در خالصه داستان ان چنین امده‬ ‫اســت‪« :‬این راه با گریه باز نمیشــه!»‪ .‬اخبار و تصاویر مربوط به‬ ‫عوامل و بازیگران این فیلم به زودی رسانه ای خواهد شد‪.‬‬ ‫که بزرگترین رویداد ســینمایی کشور است‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به انچه که در عرصه تولید فیلم شاهد بوده یا با اهالی‬ ‫سینما گپ زده ایم‪ ،‬فکر می کنم جشنواره امسال هم فارغ از‬ ‫جشنواره دوره های گذشته نباشد‪ .‬دوستان سینماگر مشتاق‬ ‫هستند که جشــنواره فیلم فجر هر چه زودتر شروع به کار‬ ‫کند تا کارنامه یک ســال گذشته ســینمای ایران را در این‬ ‫ماراتن ســینمایی ببینند‪ ،‬بررسی کنند و خود را در معرض‬ ‫ارزیابی قرار دهند‪ .‬به همین دلیل فکر می کنم امســال هم‬ ‫جشنواره ای پرشور خواهیم داشت و می توانیم اثار یک سال‬ ‫گذشــته ســینمای ایران را در اینه چهل ویکمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر نظار ه کنیم‪.‬‬ ‫جــوادی همچنین درباره اثار قابل نمایــش در این دوره از‬ ‫جشــنواره فیلم فجر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای پاسخ به این پرسش‬ ‫باید منتظر نتایج هیات انتخاب بود اما انچه شنیده و شاهد‬ ‫ان در عرصه تولید بوده ام بیانگر ان است که امسال با تنوع‬ ‫ژانرهای ســینمایی روبه رو خواهیم بــود که می تواند طیف‬ ‫وســیعی از مخاطبان را پوشــش دهد‪ .‬تصور می کنم غنای‬ ‫ژانری چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجر یکی از مزیت های‬ ‫این دوره از جشــنواره نســبت به ســال های گذشته باشد‪.‬‬ ‫در حقیقــت ژانرهای مختلف از جملــه درام‪ ،‬دفاع مقدس‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬کودک و نوجوان و ورزشــی می تواند سبد جذابی‬ ‫برای مخاطبان حرفه ای جشنواره فیلم فجر فراهم اورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫جشــنواره فیلم فجر همواره محفل و خانه سینماگران بوده‬ ‫چراکه کامالتخصصی است و سینماگران در تمام اجزا ان از‬ ‫جمله هیات انتخاب و داوری دخیل هستند‪ .‬حتی پشتیبانی‬ ‫بنیاد ســینمایی فارابی به عنوان نهاد ملی ســینمای ایران‬ ‫برای برگزاری جشنواره فیلم فجر به منزله این است که خود‬ ‫سینماگران پیش برنده امورا جشنواره فیلم فجر هستند‪.‬‬ ‫نیکی کریمی فیلم «خانه دوســت کجاست؟» ساخته عباس‬ ‫کیارســتمی را برای نمایــش در بخش مرور اثــار هفتاد و‬ ‫سومین جشنواره فیلم برلین برگزید‪.‬‬ ‫بخش مرور اثار امســال جشنواره برلین با عنوان «جوان در‬ ‫قلب ‪ -‬بزرگ شدن در ســینما» شامل نمایش مجموعه ای‬ ‫از اثار انتخاب شــده توسط کارگردانان‪ ،‬بازیگران و فیلمنامه‬ ‫نویســان بین المللی اســت و نیکی کریمی سینماگر ایرانی‬ ‫لوپتو و جذب ‪ ۵۸۰‬هزار‬ ‫مخاطب در سینما‬ ‫انیمیشن سینمایی «لوپتو» با گذشت ‪ ۱۲‬هفته از‬ ‫اغاز اکران خــود و با جذب ‪ ۵۸۰‬هزار مخاطب در‬ ‫سینما‪ ،‬توانســت به فروش ‪ ۱۴‬میلیارد تومانی در‬ ‫گیشه سینماهای سراسر کشور دست یابد‪ .‬انیمیشن‬ ‫ســینمایی لوپتو بــه کارگردانی عباس عســکری‬ ‫و تهیه کنندگی محمدحســین صادقی و احســان‬ ‫کاوه کــه اکران خود را از اوایل ابان ماه اغاز کرده‬ ‫است‪ ،‬توانست در مجموع فروش گیشه سینماها و‬ ‫اکران های ســیار به مرز ‪ ۱۵‬میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫بطور همزمان‪ ،‬دومین پوســتر رســمی انیمیشن‬ ‫ســینمایی «لوپتو» با طراحــی هادی محمدیان و‬ ‫نماهنگ ویژه این انیمیشن با نام «شادی ساختنی‬ ‫اســت» نیز منتشر شــد‪ .‬قطعه موسیقی «شادی‬ ‫ساختنی است» توسط امید روشن بین ساخته شده‬ ‫اســت و زینب صفری به همراه گروه اوای احسان‬ ‫تهران این قطعه را اجرا کرده اند‪ .‬شــاعر این قطعه‬ ‫ازاده فرهنگیان است و گیتارنوازی ان توسط فراز‬ ‫فراهانی انجام شده است‪ .‬نماهنگ «شادی ساختنی‬ ‫اســت» بــه کارگردانی محمدحســین الفت پور و‬ ‫تهیه کنندگی یوســف سرشار ســاخته شده است‪.‬‬ ‫«لوپتو» با گذشــت ‪ ۱۲‬هفتــه از اغاز اکران خود‪،‬‬ ‫با جذب ‪ ۵۸۰‬هزار مخاطب در سینما‪ ،‬توانسته به‬ ‫فروش ‪ ۱۴‬میلیارد تومانی در گیشــه ســینماهای‬ ‫سراسر کشــور دســت یابد‪ .‬همچنین فروش این‬ ‫انیمیشــن در اکران سیار شــهرهای فاقد سینما‬ ‫به بیش از یک میلیارد و دویســت میلیون تومان‬ ‫رسیده اســت‪ .‬به تازگی اکران های سیار انیمیشن‬ ‫سینمایی «لوپتو» در شهرهای دارای سینما به جز‬ ‫تهران‪ ،‬مشــهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬اهواز و ساری اغاز‬ ‫شده است‪ .‬انیمیشن موزیکال‪ ،‬شاد و مهیج «لوپتو»‬ ‫نخستین محصول مرکز انیمیشن سوره است که در‬ ‫استودیوی فراســوی ابعاد توسط هنرمندان جوان‬ ‫کرمانی تولید شده و توسط دفتر پخش بهمن سبز‬ ‫روی پرده سینماها رفته است‪.‬‬ ‫نیز یکی از چهره هایی اســت که برای انتخاب فیلم در این‬ ‫بخش انتخاب شــده اســت و در نهایت فیلم «خانه دوست‬ ‫کجاست؟» ســاخته عباس کیارســتمی کارگردان شناخته‬ ‫شــده سینمای ایران در عرصه بین المللی را برای نمایش در‬ ‫این بخش برگزید‪.‬‬ ‫در خالصه داســتان «خانه دوست کجاســت؟» امده است‪:‬‬ ‫احمد هشت ساله مصمم است دفتر مدرسه بهترین دوستش‬ ‫را پس بدهد تا او اخراج نشــود‪ .‬اما بزرگترها مدام مانع می‬ ‫شوند و او را به بیراهه می‬ ‫ کشــانند‪ .‬این فیلم ایرانــی‪ ،‬نااگاهی بزرگ ترهــا را به طور‬ ‫اجتناب ناپذیری اشکار می کند‪.‬‬ ‫ســاخته عباس کیارستمی در سال ‪ ۱۹۸۹‬در جشنواره فیلم‬ ‫لوکارنو در کشور سوئیس نمایش داده شد و در نهایت جایزه‬ ‫یوزپلنگ نقره ای و همچنین بهترین فیلم از نگاه هیات داوران‬ ‫فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم (فیپرشی) را کسب کرد‪.‬‬ ‫«مارتین اسکورســیزی»‪« ،‬مارن اده»‪« ،‬پــدرو المودوار»‪،‬‬ ‫«وس اندرســون»‪« ،‬ژولیت بینــوش»‪« ،‬الو دیاز»‪« ،‬الیس‬ ‫دیــوپ»‪« ،‬اوا دوورنــی»‪« ،‬لــوکا گوادانینو»‪« ،‬ریوســکی‬ ‫هاماگوچی»‪« ،‬اتان هــاوک»‪« ،‬کارولین هرفورث»‪« ،‬نادین‬ ‫البکی»‪« ،‬ســلین ســیاما»‪« ، ،‬ام نایت شــیاماالن»‪« ،‬کارال‬ ‫سیمون»‪« ،‬عبدالرحمان سیساکو» و «ویم وندرس» از جمله‬ ‫دیگر چهره هایی هستند که برای انتخاب این فیلم در بخش‬ ‫مرور اثار جشنواره برلین ‪ ۲۰۲۳‬انتخاب شده است‪.‬‬ ‫«تیلدا ســوئینتون» بازیگر بریتانیایی نیز در این بخش فیلم‬ ‫«کیسه برنج» ســاخته محمد علی طالبی را برگزیده است‪.‬‬ ‫داســتان این فیلم که محصول ســال ‪ ۱۹۹۶‬میالدی است‬ ‫درباره یک کودک خردســال و همسایه سالخورده اش است‬ ‫که برای خرید یک کیسه برنج در کالن شهر شلوغ تهران با‬ ‫انبوهی از موانع روبرو می شوند‪.‬‬ ‫هفتاد و ســومین جشــنواره فیلم برلین از تاریخ ‪ ۱۶‬تا ‪۲۶‬‬ ‫فوریه (‪ ۲۷‬بهمن تا ‪ ۷‬اسفند) در کشور المان برگزار می شود‬ ‫و امســال «کریستین استوارت» ریاست هیات داوران بخش‬ ‫اصلی را بر عهده دارد و «اســتیون اســپیلبرگ» هم جایزه‬ ‫خرس طالی افتخاری دریافت خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫در پی تاکید بر عدم امکان انتشار سریال «سقوط»؛‬ ‫اراده ای برای تعامل با هنرمندان وجود ندارد‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬تهیه کننده ســریال «ســقوط»‪ ،‬که این‬ ‫روزها در شــبکه نمایش خانگی پخش می شــود و با استقبال‬ ‫کاربران مواجه شده‪ ،‬از مواجهه ساترا با این سریال گالیه کرد‬ ‫و به شــرح تعامالت خود با این مجموعه و واکنش عجیب این‬ ‫سازمان با یک سریال پرمخاطب پرداخت‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬با تاکید بر اینکه شــروع تولید «سقوط»‬ ‫ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬بوده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ وقت تصور‬ ‫نمی کردم که برای چنین سریالی با این حجم از مشکالت در‬ ‫ساترا مواجه شویم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص تعامل با «ســاترا» در خصوص «ســقوط»‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به پیش زمینه ای که از ارتباط ســاترا با پلتفرم ها‬ ‫داشــتیم شاید برای نخســتین بار تمام قسمت های سریال را‬ ‫برای ســاترا ارسال کردیم تا بدون ایجاد حواشی و بهانه جویی‬ ‫احتمالی‪ ،‬نهاد تنظیم کننده حاال قانونی یا عرفی ان را ببینند‬ ‫و اظهارنظر کنند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به پیگیری های صورت گرفته در این زمینه افزود‪:‬‬ ‫بعد از ارســال تمام قسمت ها‪ ،‬بارها به صورت تلفنی و مکتوب‬ ‫و حتی حضوری پیگیری کردیم‪ ،‬حتی جلســه ای برگزار شد‬ ‫و با دوســتان صحبت کردیم‪ ،‬نگرانی هایشان را مطرح کردند‬ ‫و مــا هم توضیحــات الزم را ارائه دادیــم و در نهایت گفتیم‬ ‫که می خواهیم تعامل داشــته باشیم تا سریال با لحاظ کردن‬ ‫دغدغه ها پخش شــود‪ .‬فضای گفتگوهــا کمی جلو رفت و در‬ ‫جلســات خصوصــی از این تعامل و محتوا اظهار خرســندی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده با تاکید بر عدم همراهی ســاترا و نبود ارتباط‬ ‫شــفاف در قبال پیگیری ها اضافه کرد‪ :‬می توانم در یک کالم‬ ‫بگویم که تا همیــن لحظه یک نفر یک خط اصالحات به من‬ ‫تهیه کننده نداده است؛ حتی تا زمان پخش قسمت اول‪ ،‬پیگیر‬ ‫دوســتان در ساترا بودم و پاسخی نگرفتم‪ .‬در این بین با یکی‬ ‫از دوستان در شورای پروانه نمایش هم تماس گرفتم و ایشان‬ ‫هم به من قول داد که پیگیری می کند اما گویا پیگیری شــان‬ ‫نتیجه نداد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬غیر از من‪ ،‬تیم ســازنده ســریال هم پیگیر بودند و‬ ‫تماس‪ ،‬پیام و فایل های صوتی اعضای تیم هم موجود است‪ .‬با‬ ‫این حال کســی جواب این تماس ها را نمی داد و انقدر دنبال‬ ‫ان رفتیم که در نهایت‪ ،‬پیگیری هایمان به نامه ساترا که خیلی‬ ‫کلی بود منجر شد؛ نامه ای که در ان تنها اعالم کرده بودند‪ :‬به‬ ‫دلیل مالحظات محتوی امکان انتشار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در عین حال خاطرنشان کرد‪ :‬مگر می شود شما یک سریال‬ ‫بــا این مضمون بســازید و بعد بگویند بــا پخش ان موافقت‬ ‫نمی شود‪ ،‬ان هم بدون انکه حتی یک کلمه اصالحات بدهند!‬ ‫تهیه کننده سریال «ســقوط» تاکید کرد‪ :‬تصور من این است‬ ‫که اراده ای برای انجام تعامل وجود نداشته و ندارد تا بخواهند‬ ‫در ارتباط با محتوای سقوط جلسه بگذارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعامل در جریان تولیدات هنری می توانست اینگونه‬ ‫باشــد که وقتی کار را دیدند تهیه کننده‪ ،‬کارگردان و نماینده‬ ‫پلتفــرم را بخواهند و اگر نگرانــی و نکاتی دارند ان را مطرح‬ ‫کننــد و در فضایی خارج از فضای رســان ه و جلســاتی فنی‬ ‫می توانســتیم با هم گفت ‍و گو کنیم تا به نقطه هدف مطلوبی‬ ‫برسیم‪ .‬اما دوستان اص ً‬ ‫ال چنین نیتی نداشتند و اگر قصدشان‬ ‫بر تعامل بود این فرایند طی نمی شــد‪ ،‬متاسفانه من به عنوان‬ ‫تهیه کننده این پروژه‪ ،‬اثری از ان ندیدم‪.‬‬ ‫زارعی‪ ،‬دبیر چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‪:‬‬ ‫امسال سال پوست اندازی تئاتر ایران بود‬ ‫دبیر چهل و یکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر گفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترین تفاوت جشــنواره امسال با ســال های پیش در‬ ‫پوست اندازی تئاتر ایران است‪ .‬وجود بیش از ‪ ۱۱۰‬نمایش به‬ ‫واسطه حضور جوانان نخبه در جشنواره امسال‪ ،‬نوید از اینده‬ ‫روشن تئاتر ایران می دهد‪.‬‬ ‫کــوروش زارعی‪ ،‬دبیر چهل و یکمین جشــنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر در استودیوی شبکه جام جم حضور پیدا کرد تا با‬ ‫مجریان برنامه شب نشــینی به گفت وگو بنشیند ؛ وی در این‬ ‫برنامــه درباره حال و هوای جشــنواره بین المللی تئاتر فجر‬ ‫سخن گفت‪.‬‬ ‫زارعی گفت‪ :‬بزرگ ترین تفاوت جشنواره امسال با سال های‬ ‫پیش در پوست اندازی تئاتر ایران است‪ .‬وجود بیش از ‪۱۱۰‬‬ ‫نمایش به واســطه حضور جوانان نخبه در جشنواره امسال‪،‬‬ ‫نوید از اینده روشــن تئاتــر ایران می دهد‪ .‬اینده ســینما‪،‬‬ ‫تلویزیون و تئاتر ایران بســیار روشن است و امسال ما بانوان‬ ‫کارگردان بسیار موفقی داشتیم‪.‬‬ ‫ش ارســال اثر تفاوت هایی وجود داشت چرا‬ ‫امســال در بخ ‬ ‫که سال های پیش ارسال مســتقیم اثار به جشنواره حذف‬ ‫شده بود و جشــنواره بین المللی تئاتر فجر هیجان نداشت‪.‬‬ ‫اما امســال ما باعث شدیم تا اثار با جشــنواره فجر به اجرا‬ ‫در بیایند تا مردم نســبت به کار هنرمندان کنجکاو شوند‪ .‬از‬ ‫ویژگی های دیگر جشــنواره امسال همزمان نبودن جشنواره‬ ‫تئاتر با جشــنواره فیلم بود‪ .‬ما همچنین جشنواره تئاتر فجر‬ ‫منطقــه ای را برگرداندیم که باعث خوشــحالی هنرمندان‬ ‫استان ها و شهرستان های دیگر شد‪.‬‬ ‫وی درباره اســتقبال مردم گفت‪ :‬خوشبختانه استقبال مردم‬ ‫از جشــنواره تئاتر فجر بسیار فوق العاده بود و سالن بسیاری‬ ‫از نمایش ها به کلی پر می شــدند‪ .‬در مــواردی حتی تعداد‬ ‫بازدیدکنندگان به اندازه ای بود که جایی برای نشستن وجود‬ ‫نداشت و مخاطبان سر پا بودند‪.‬‬ ‫او در ادامــه دربــاره ویژگیهای فردی خــود گفت‪ :‬من اهل‬ ‫هرمزگان هســتم و ســال ‪ ۷۲‬در ‪ ۱۸‬ســالگی به جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر امدم؛ در ان سال با وجود ان که چهارم‬ ‫دبیرســتان مردود شدم اما توانســتم ‪ ۵‬جایزه دریافت کنم‪.‬‬ ‫اثر من در ان سال اقتباســی از اوتلو بود و هنوز هنرمندان‬ ‫قدیمی من را با ان اثر می شناسند‪.‬‬ ‫زارعــی ادامــه داد‪ :‬در ان زمان حضور بازیگــر زن در تئاتر‬ ‫ممکن نبود در نتیجه من برای نشــان دادن ارتباط نقش ها‬ ‫ســعی کردم زن را در سایه نشان دهم و برای ایجاد سایه ها‬ ‫کاغد کالک گرفتم‪ .‬همچنین جایزه نویسندگی‪ ،‬کارگردانی‪،‬‬ ‫بازیگری‪ ،‬موسیقی این تئاتر به همراه جایزه اثر جوان را برای‬ ‫ان اثر گرفتم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از انجایی که در مســیر موفقیت خود‬ ‫بســیار سختی دیدم و درب بســیاری از اتاق ها بر من بسته‬ ‫بوده اکنــون درب اتاقم را روی تمام هنرمندان و جوانان باز‬ ‫می گذارم چرا که وظیفه خود می دانم که به دیگران خدمت‬ ‫کنــم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در بخش مســابقه به طور کلی ‪ ۱۱۰‬اثر‬ ‫وجود داشــت که ‪ ۳۵‬مورد ان برای ایران و ‪ ۲۴‬اثر ان برای‬ ‫مسابقات بین الملل بود که از برزیل‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬تونس‪ ،‬عمان و‬ ‫عراق ارسال شــده بود‪ .‬همچنین به طور کلی بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫اثر برای شــرکت در جشنواره ارسال شده بود که ‪ ۱۸۰‬مورد‬ ‫از ان ها از ‪ ۴۵‬کشور ارسال شده بودند‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬متاســفانه بــه دلیل محدودیت امکانات‬ ‫سخت افزاری‪ ،‬نرم افزاری و فنی‪ ،‬تعداد اثار کمی را می توانیم‬ ‫در جشنواره بررسی کنیم؛ اگر بخواهیم در اینده تعداد اثار‬ ‫را باال ببریم باید بر توسعه امکانات تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫فــرم و مفهوم اثار در انتخاب ان ها بســیار اهمیت دارد از‬ ‫ان جایی که قدرت تئاتر ما در ایران بســیار قوی است‪ ،‬اثار‬ ‫ارســالی از خارج نیز باید بتوانند حرفی برای گفتن داشــته‬ ‫باشــند و درســی را به ما بیاموزند‪ ،‬در غیر این صورت مورد‬ ‫قبول نخواهند بود‪.‬‬ ‫تفحص از صندوق بازنشستگی صدا و سیما رد شد‬ ‫نمایندگان در جلسه علنی امروز با اکثریت ارا با تقاضای‬ ‫تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی سازمان‬ ‫صدا و سیما مخالفت کردند‪ .‬رسیدگی به تقاضای تحقیق‬ ‫و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی سازمان صدا و‬ ‫سیما در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار‬ ‫داشــت‪ .‬در نهایت نمایندگان با ‪ 83‬رای موافق‪ 73 ،‬رای‬ ‫مخالــف و ‪ 8‬رای ممتنع از مجموع ‪ 196‬نماینده حاضر‬ ‫در صحن با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق‬ ‫بازنشســتگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران مخالفت کردند‪.‬‬ ‫*گزارش کمســیون اجتماعی درباره تفحص از عملکرد‬ ‫صندوق بازنشستگی صدا و سیما‬ ‫در ادامه جلســه حســن لطفی ســخنگوی کمیسیون‬ ‫اجتماعــی مجلس گزارش کمیســیون متبوعش درباره‬ ‫تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی‬ ‫کارکنان صدا و سیما را قرائت کرد که به شرح زیر است‪:‬‬ ‫با احترام‪ ،‬بازگشــت به نامه شــماره ‪ 1289942‬مورخ‬ ‫‪ 1400 /2 /9‬در خصوص تقاضای جناب اقای اردشــیر‬ ‫مطهــری در موضــوع «تحقیــق و تفحــص از عملکرد‬ ‫صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما» به استحضار‬ ‫می رساند‪ :‬در اجرای ماده (‪ )212‬قانون ایین نامه داخلی‬ ‫مجلس شورای اســامی‪ ،‬ابتدائاً در چند نوبت به منظور‬ ‫اخذ اطالعات با ریاســت سازمان صدا و سیما جمهوری‬ ‫اســامی ایران مکاتبه و درخواست مستندات شد لیکن‬ ‫با عنایت به عدم وصول مســتندات و نظر به درخواست‬ ‫مورخ ‪ 1400 /8 /16‬متقاضی مبنی بر تشــکیل جلسه‬ ‫بررسی درخواســت تحقیق و تفحص‪ ،‬موضوع در جلسه‬ ‫رســمی مورخ ‪ 1400 /18/8‬کمیســیون با حضور ‪17‬‬ ‫تــن از نمایندگان عضو کمیســیون‪ ،‬متقاضی تحقیق و‬ ‫تفحص و رئیس صندوق بازنشســتگی ســازمان صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬معاون حقوقی و امور مجلس و معاون منابع مالی‬ ‫و سرمایه انسانی ســازمان صدا و سیما مطرح و پس از‬ ‫استماع نظرات طرفین‪ ،‬ضرورت انجام تحقیق و تفحص‬ ‫در محورهای ذیل به تصویب رسید‪.‬‬ ‫*محورهای تحقیق و تفحص‪:‬‬ ‫‪-1‬بررســی درامدهای ارزی و ریالــی‪ ،‬واردات و میزان‬ ‫ارز‪ 4200‬تومانی اخذ شده و نحوه هزینه کرد ان؛‬ ‫‪-2‬بررسی درامدهای ارزی و ریالی صندوق بازنشستگی‬ ‫سازمان صدا و ســیما و نحوه هزینه کرد ارزهای ‪4200‬‬ ‫تومانی تخصیصی؛‬ ‫‪-3‬بررسی رعایت اساسنامه صندوق بازنشستگی سازمان‬ ‫صدا و سیما در انتصاب مدیران صندوق؛‬ ‫‪-4‬بررســی میــزان بدهی های طویــل المدت صندوق‬ ‫بازنشستگی ســازمان صدا و سیما و تاثیر سوء مدیریت‬ ‫«تماشاخانه»ای که در «تئاتر شهر» برپا شد‬ ‫تهیه کننــده رادیو جوان با اشــاره به راه انــدازی برنامه تئاتری‬ ‫«تماشاخانه» از ویژگی های این اثر سخن گفت‪ .‬زهره عبدالرحیم‬ ‫تهیه کننده ویژه برنامه «تماشاخانه» رادیو جوان درباره این برنامه‬ ‫رادیویی بیان کرد‪ :‬در این برنامه که ویژه چهل و یکمین جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر است از محل برگزاری جشنواره تئاتر فجر‬ ‫واقع در تئاتر شــهر به روایت جدیدترین و جذاب ترین اتفاقات‬ ‫نمایشی این رویداد فرهنگی و هنری می پردازیم‪ .‬وی درباره محور‬ ‫این گفتگوها اضافه کرد‪« :‬تماشــاخانه» یک برنامه اختصاصی‬ ‫در حوزه هنرهای نمایشی اســت و در جشنواره فجر به اخبار‪،‬‬ ‫اطالعات و حواشی نمایش های در حال اجرا می پردازد و در این‬ ‫برنامه هرشب‪ ،‬پرسش و پاسخ هایی با مدیران و مسئوالن اجرایی‬ ‫جشنواره خواهیم داشت و با هنرمندانی که از شهرهای مختلف‬ ‫و از کشــورهای خارجی به ایران امدند‪ ،‬به گفتگو می پردازیم‪.‬‬ ‫این تهیه کننده افزود‪ :‬یکی از بخش های این برنامه رادیویی کار‬ ‫هنرمندان و جوانان است که برای اجرا روی صحنه اوردند و ما‬ ‫هر شــب سر میز گفتگو با ان ها صحبت خواهیم کرد و در این‬ ‫های درایجاد این بدهی ها؛‬ ‫‪ -5‬بررســی علل عدم افزایش ارزش ریالی دارایی های‬ ‫صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما از سال ‪1380‬‬ ‫الی ‪1400‬؛‬ ‫‪-6‬بررســی عدم انجام نظارت ادواری و حسابرسی اموال‬ ‫و دارایی صندوق بازنشســتگی سازمان صدا و سیما در‬ ‫سال های اخیر؛‬ ‫‪-7‬بررسی تملک دارایی و امالک صندوق توسط کارکنان‬ ‫و عدم رعایت قیمت کارشناسی در واگذاری ها؛‬ ‫‪-8‬بررسی سوابق و تخصص مدیران صندوق بازنشستگی‬ ‫ســازمان صدا و سیما در رشد یا تقلیل سرمایه و دارایی‬ ‫های صندوق بازنشستگی صدا و سیما؛‬ ‫‪-9‬بررســی وضعیت پروژه های ســرمایه گذاری شــده‬ ‫توسط صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما از قبیل‪:‬‬ ‫پتروشیمی ارغوان‪ ،‬باطری سازی گلپایگان و ‪...‬؛‬ ‫‪-10‬بررســی موضوع هبه اپارتمان و یا اعطای وام های‬ ‫کالن بصــورت بالعوض به برخی از کارکنان صندوق در‬ ‫ادوار مختلف مدیریتی؛‬ ‫‪-11‬بررســی انتصاب های فامیلی و خارج از ضابطه در‬ ‫صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما؛‬ ‫‪-12‬بررســی بکارگیری مشاوران با حقوق و پاداش های‬ ‫کالن در ادوار مختلف در صندوق بازنشستگی‪.‬‬ ‫برنامه بخش های متنوع گزارشی و نمایشی که توسط دوستان‬ ‫تهیه شده است‪ ،‬خواهد شد‪ .‬این تهیه کننده درباره عالقه مندان‬ ‫و جوانانی که در جشنواره فجر شــرکت کردند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫ســعی داریم در تعامل با جوانان‪ ،‬دانشجویان و عالقه مندان به‬ ‫حوزه تئاتر که در این فضا کنار یکدیگر هستند‪ ،‬دیدگاه ها‪ ،‬نقدها‬ ‫و ایده هــای ان ها را بازتاب دهیــم و از توانایی جوانان هنرمند‬ ‫بهرمند شــویم‪ .‬ویژه برنامه «تماشاخانه» به تهیه کنندگی زهره‬ ‫عبدالرحیم‪ ،‬به سردبیری غزاله یراقی با اجرای مجید عسگری و‬ ‫به گزارشگری و بازیگری عاصم حاصل مهری هرشب از ساعت‬ ‫‪ ۲۱:۰۰‬الی ‪ ۲۱:۴۵‬روی مــوج اف ام ردیف‪ ۸۸ ،‬مگاهرتز روی‬ ‫انتن رادیو جوان می رود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبـــه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1895‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئاتر ‪ ،‬لتوییزون‪ ،‬رادیو‬ ‫اخبار‬ ‫سومین روز از جشنواره تئاتر فجر؛‬ ‫روز درخشش شهرستانی ها‬ ‫سومین روز جشنواره تئاتر فجر با درخشش شهرستانی ها‬ ‫برگزار شد‪ .‬ســومین روز از چهل و یکمین جشنواره تئاتر‬ ‫فجر برگزار شد‪ ،‬روزی که ادامه دهنده شور و حال گروه های‬ ‫تئاتری و مخاطبین بود‪ .‬برای بررســی روز سوم جشنواره‬ ‫ابتــدا به تاالر اصلــی مجموعه تئاتر شــهر رفتم‪ ،‬نمایش‬ ‫«مانداک» از شــهر مالیر در نوبت اجــرا بود و مخاطبین‬ ‫نمایش در انتظار برای دیدن اجرا‪ ،‬تعدادی از مخاطبین در‬ ‫رابطه با نمایش های روز گذشته صحبت می کردند و البته‬ ‫استودیو ساخته شده کوچک کنار مجموعه تئاتر شهر هم‬ ‫در حال گزارش از روند اجراها بود‪ .‬میان چهره های حاضر‬ ‫در تــاالر انتظار مجموعه تئاتر شــهر برخی از چهره های‬ ‫نام اشــنای تئاتر نیز دیده می شدند‪ ،‬شــهروز دل افکار از‬ ‫این چهره هــا بود که میان مخاطبیــن در انتظار ورود به‬ ‫ســالن نمایش بود‪ .‬هم زمان با اجرای تاالر اصلی مجموعه‬ ‫تئاتر شهر تاالر چهارسو نیز میزبان نمایش «اگنی تاژ» از‬ ‫ماهشر بود‪ ،‬به علت هم زمانی باید یکی از نمایش ها را برای‬ ‫دیدن انتخاب می کردم اما به قسمت انتظار تاالر چهارسو‬ ‫رفتم تا میزان مخاطبین این نمایش را هم بسنجم‪ ،‬تعداد‬ ‫نه به شلوغی تاالر اصلی اما قابل قبول بود‪ ،‬حضور رسانه ها‬ ‫و البتــه مخاطبیــن مردمی در این تــاالر قابل توجه بود‪.‬‬ ‫تماشاخانه های ســنگلج‪ ،‬مولوی و ایرانشهر هم ‪ 3‬اجرای‬ ‫دیگر را بر صحنه داشــتند که البته به علت بعد مســافت‬ ‫امــکان حضور در تمامی تاالرها نیســت اما وضعیت تئاتر‬ ‫شهر مشت نمونه خروار است‪.‬‬ ‫*نمایش خیابانی‪ ،‬ظرفیت مردمی تر هنر نمایش‬ ‫مانند تمامی روزهای دیگر جشنواره تئاتر فجر اجراهای‬ ‫خیابانی از ظهر هرروز به اجرا در معابر و محافل عمومی‬ ‫می پردازنــد‪ ،‬اجراهایی که با اســتقبال مردم در خیابان‬ ‫روبه رو می شــود‪ .‬برای مشــاهده وضعیت این اجراها به‬ ‫ایــوان انتظار میــدان ولیعصر مراجعه کــردم‪ ،‬تاکنون‬ ‫نمایش هــای خیابانی «قــل اب» بــه کارگردانی بهناز‬ ‫زحمت کش از یزد و «تکم» به کارگردانی معین جعفری‬ ‫از اهر در این محل برای عالقه مندان هنرهای نمایشــی‬ ‫اجراشــده اند‪ .‬همچنین نمایش خیابانی «چرخیدن» به‬ ‫کارگردانــی ارش رضایی از ازنا نیز فــردا ‪ 4‬بهمن اجرا‬ ‫خواهد شد‪« .‬فدا نشدن» به کارگردانی میالد حسین زاده‬ ‫از استانه اشرفیه در روز پنج شنبه ‪ 6‬بهمن‪« ،‬الالیی های‬ ‫ننه ایران» به کارگردانی حســنا قبــادی از ایالم در روز‬ ‫جمعه ‪ 7‬بهمن‪« ،‬پالســما» به کارگردانی سعید بادینی‬ ‫از زاهدان در روز شــنبه ‪ 8‬بهمن‪« ،‬استامینوفن با طعم‬ ‫کدئین» به کارگردانی مجتبــی خلیلی از تهران در روز‬ ‫یک شــنبه ‪ 9‬بهمن و «بی وقتی» بــه کارگردانی ادینه‬ ‫رحیم نــژاد از اصفهان در روز دوشــنبه ‪ 10‬بهمن اثاری‬ ‫هستند که در ایوان انتظار ایستگاه مترو میدان حضرت‬ ‫ولیعصر(عج) از امروز تا پایان جشنواره میزبان مخاطبان‬ ‫خواهنــد بود‪ .‬همچنین پهنه رودکــی و روبه روی تاالر‬ ‫وحدت نیز از محل های اجرای اثار خیابانی است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬تئاتر تولیدی حوزه‬ ‫هنری در جشنواره تئاتر فجر‬ ‫مراکز اســتانی حوزه هنری در چهل و یکمین جشــنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر حضور پررنگی داشــت ه داشــته اند‪.‬‬ ‫مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫فجر عصر شــنبه ‪ ۱‬بهمن در تاالر وحدت برگزار شــد‪ .‬در‬ ‫این مراسم‪ ،‬ضمن مشخص شــدن برگزیدگان بخش های‬ ‫پژوهــش‪ ،‬رادیوتئاتر و نمایشنامه نویســی چهل و یکمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬داوران بخش های خیابانی‪،‬‬ ‫صحنه ای و بین الملل این رویداد هنری نیز معرفی شدند‪.‬‬ ‫مراکز اســتانی حــوزه هنری با ارائه اثــار تولیدی حضور‬ ‫پررنگی در چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‬ ‫داشته اند‪ .‬نمایش «اهوان» از تولیدات حوزه هنری استان‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬نمایش های «سیمرغ» و «شاه اسماعیل»‬ ‫از تولیدات حوزه هنری استان اردبیل‪ ،‬نمایش «البیرنت»‬ ‫از تولیدات حوزه هنری اســتان اذربایجان غربی‪ ،‬نمایش‬ ‫«مردمان مرو» از تولیدات حوزه هنری اســتان سیستان ‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬نمایش های «کاله قرمزی» و «سم زدایی» از‬ ‫تولیدات حوزه هنری اســتان البرز‪ ،‬نمایش «مطرب اقا»‬ ‫از تولیدات حوزه هنری اســتان مازندران‪ ،‬نمایش «شاید‬ ‫باران شــدی» از تولیــدات حوزه هنری اســتان قزوین‪،‬‬ ‫نمایش «هاراگیری» از تولیدات حوزه هنری استان فارس‪،‬‬ ‫نمایش «لیــدر» از تولیدات حوزه هنری اســتان گیالن‪،‬‬ ‫نمایش «شــیخ» از تولیدات حوزه هنری استان خوزستان‬ ‫و نمایش هــای «پهلوان قلیچ» و «دختــران» از تولیدات‬ ‫حوزه هنری اســتان تهران از اثار تولیــدی حوزه هنری‬ ‫است که در این رویداد هنری به نمایش در می اید‪ .‬چهل ‬ ‫و یکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر تا ‪ ۱۱‬بهمن به‬ ‫دبیری کوروش زارعی با میزبانی از ‪ ۱۱۰‬گروه نمایشــی از‬ ‫استان های مختلف کشــور و ‪ ۱۰‬اثر از کشورهای تونس‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬عمان‪ ،‬اردن و عراق اغاز به کار کرده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫رضاتقی پور‪،‬نمایندهمجلس؛‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبـــه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1895‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی و گردشگری‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫به منظور ارزان سازی سفر برای خانواده های ایرانی؛‬ ‫رونمایی از کارت سفر ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومانی در نمایشگاه صنایع دستی تهران‬ ‫مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران گردی و جهانگردی‬ ‫گفت‪ :‬کارت سفر ارزان و اقساطی با تسهیالت ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫با نرخ ‪ ۴‬درصد به هر خانوار تعلق می گیرد‪ .‬روح اهلل حســین زاده با‬ ‫بیان این که سکوی ایران سفر توسط شرکت مادر تخصصی توسعه‬ ‫ایران گــردی و جهان گردی با همکاری بخش خصوصی به منظور‬ ‫ارزان سازی سفر طراحی شده و قرار است در نمایشگاه گردشگری‬ ‫ن ‪ ۱۴۰۱‬رونمایی شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫و صنایع دســتی تهران در بهم ‬ ‫شرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی و جهان گردی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این سکو (پلتفرم) با هدف توســعه و رونق سفر و گردشگری‪ ،‬به‬ ‫ن و مشــاوره سفر ارائه می کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عالقه مندان خدمات ارزا ‬ ‫افراد با مراجعه به این سکو می توانند عالقه مندی خود را برای سفر‬ ‫به نقاط مختلف اعالم و عالوه بر دریافت مشــاوره‪ ،‬سفر ارزانی را‬ ‫برنامه ریزی کنند‪ .‬حســین زاده تصریح کرد‪ :‬بر این اســاس با ‪۱۵‬‬ ‫دســتگاه تفاهم نامه امضا کردیم و با ابالغ تبصره ‪ ،۱۸‬تسهیالت را‬ ‫ارائه خواهیم کرد تا کارکنان دولت بتوانند از گردشگری و سفر ارزان‬ ‫استفاده کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی‬ ‫و جهان گردی گفت‪ :‬کارت ســفر به صورت ارزان و اقساطی است‬ ‫و مبلغ تســهیالت ان ‪ ۳۰‬میلیون تومان با نرخ ‪ ۴‬درصد برای هر‬ ‫خانوار است که با همکاری بانک شهر انجام خواهد شد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ایران سفر‪ ،‬سکوی رسمی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی است‪ ،‬گفت‪ :‬این مجموعه کمک جدی به بخش‬ ‫خصوصی خواهد کرد تا بتوانند توانمندی ها و ظرفیت های خود را‬ ‫در حوزه سفر ارزان ارائه کنند‪.‬‬ ‫برپایی ‪ ۱۵‬غرفه صنایع دستی‬ ‫کردستان در نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫کردستان گفت‪ :‬همزمان با برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی‬ ‫در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللــی تهران‪ ،‬صنعتگران‬ ‫کردستانی با حضور در این رویداد فرهنگی‪ ،‬تولیدات خود را در‬ ‫‪ ۱۵‬غرفه به نمایش می گذارند‪ .‬منصور مهرزاد اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شــده در ســالن «هشت»نمایشگاه های‬ ‫بین المللــی تهران و ب ه منظور معرفی تولیدات و اثار هنرمندان‬ ‫و صنعتگران اســتان‪ ۱۲ ،‬غرفه شامل رشــته های نازک کاری‪،‬‬ ‫ارغوان بافی‪ ،‬میناکاری‪ ،‬قلم زنی‪ ،‬ســفال گری و البســه محلی‬ ‫در فضایی به مســاحت ‪ ۱۲۳‬مترمربع برپا می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنیــن با جانمایی چهار فضــای اختصاصی در غرفه اصلی‬ ‫استان کردســتان در سالن ‪ ۳۸‬این نمایشــگاه‪ ،‬تولیدات شهر‬ ‫جهانی کالش و روســتاهای ملی گلیم بافی‪ ،‬شــال بافی و شهر‬ ‫خالق موســیقی به صورت ویژه معرفی خواهد شــد‪ .‬سرپرست‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی کردستان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬معرفی صنایع دستی شاخص استان در سطح ملی‬ ‫و بین المللی یکی از اهداف مهم این اداره کل در شــانزدهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته و سی وششمین‬ ‫نمایشــگاه ملی صنایع دستی تهران اســت‪ .‬وی ابراز امیدواری‬ ‫کــرد با همکاری و هم افزایی همه بخش ها بتوان در این رویداد‬ ‫فرهنگی اتفاقات خوبی را برای توســعه گردشگری استان رقم‬ ‫زد‪ .‬استان های غرب کشور شامل کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫ایالم و لرستان در سالن ‪ ۳۸‬شانزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫گردشگری و صنایع وابسته تهران حضور دارند‪.‬‬ ‫لزوم پوست اندازی سازمان های فرهنگی در کشور‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی معتقد است اگرچه‬ ‫تزریق و خلق فکر نو در کشــور توسط سازمان تبلیغات و حوزه‬ ‫هنری اغاز شده ولی سازمان های فرهنگی نیاز به پوست اندازی‬ ‫دارند تا بتوان نقشه موفقیت را ترسیم و عملیاتی کرد‪ .‬رضا تقی پور‬ ‫با اشاره به بیانات هفته گذشــته رهبر معظم انقالب اسالمی در‬ ‫دیدار با مســئوالن سازمان تبلیغات اســامی اظهار داشت‪ :‬ابراز‬ ‫خرســندی رهبر حکیم انقالب از فعالیت های سازمان تبلیغات و‬ ‫حوزه هنری‪ ،‬ستودنی اســت به عقیده من باید اذعان داشت که‬ ‫تزریق و خلق «فکر نو» در کشــور توسط این دو نهاد فرهنگی و‬ ‫هنری انقالب اغاز شــده اما فراگیرشدن تولید و خلق «فکر نو»‬ ‫نیاز به تالش گســترده و برنامه ریزی دقیق دارد‪ .‬بر این اســاس‬ ‫سازمان ها و نهادهای فرهنگی هنری کشور‪ ،‬نیاز به پوست اندازی‬ ‫دارند تا با تحقیق و ســاز و کاری طراحی شــده و بهره گیری از‬ ‫ان‪ ،‬نقشــه موفقیت را ترسیم و عملیاتی کنند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ابراز خرسندی رهبر معظم انقالب اسالمی درخصوص فعالیت های‬ ‫سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنری ستودنی است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫نهادهای مختلفی در کشور در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند و‬ ‫یکی از این نهادهای موثر و فعال‪ ،‬سازمان تبلیغات اسالمی است‬ ‫که با حضور مدیری جوان و خوش فکر‪ ،‬که ســکان مسئولیت و‬ ‫راهبری این نهاد را به عهده دارد‪ ،‬تولیدات و تالش های فرهنگی‬ ‫اش گسترش و جهت گیری ها به ویژه برای جذب جوانان‪ ،‬نوجوانان‬ ‫و حضور موثر انها در عرصه های فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬دینی و حماسی‬ ‫افزایش یافته است ‪ .‬رئیس کمیسیون مشترک حمایت از حقوق‬ ‫کاربــران فضای مجازی افــزود‪ :‬اگرچه تالش مدیران ســازمان‬ ‫تبلیغات اســامی ستودنی اســت اما در این میان مسئله ای که‬ ‫اهمیت داشــته و جزو ماموریت و رسالت این سازمان محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬فعالیت های ســازمان تبلیغات اسالمی با تاثیر از بیانیه‬ ‫گام دوم انقالب اســت که طبق این رسالت باید انتقال معارف و‬ ‫مفاهیم انقالب اسالمی به نسل جوان و به ویژه نوجوان را در راس‬ ‫ماموریت های خود قرار دهد‪ .‬وی به فعالیت های سازمان تبلیغات‬ ‫هنر نقاشی با هویت ایرانی عجین شده است‬ ‫رئیــس بنیاد ایرانشناســی گفــت‪ :‬هنر بویژه نقاشــی که با‬ ‫ســبک های مختلف در کشورمان سابقه دیرینه دارد با هویت‬ ‫ما عجین شده و پاسداشت اینها خیلی مهم است‪.‬‬ ‫محمدحسین رجبی دوانی در بازدید از نمایشگاه نور هدی نور‬ ‫حسین است و بس استاد عبدالحمید قدیریان در فرهنگسرای‬ ‫نیاوران اظهار داشــت‪ :‬هنر نقاشی یکی از ظرفیت های بزرگ‬ ‫برای بیان ایده و ایجاد شور و شعور در بین مردم است‪ .‬هنرمند‬ ‫اگر متعهد و به ارزش های اخالقی و انسانی خود معتقد باشد‬ ‫می تواند این ارزش هــا را در قالب تصویر به نمایش دراورد و‬ ‫مانند واعظی توانا و تاثیرگذار فکر و ذهن مردم را به حقیقت‬ ‫و معنویت رهنمون شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این اثار حاصل همان نگاه‬ ‫و اعتقادی اســت که نقاش به مسایل معنوی و انسانی داشته‬ ‫و توانســته این مفاهیم را به خوبی در قالب تابلوها به تصویر‬ ‫بکشــد‪ .‬رجبی دوانی گفت‪ :‬گسترش چنین نمایشگاه هایی با‬ ‫ایــن گونه تابلوهای باارزش و مرغوب برای هویت بخشــی به‬ ‫جوانــان که امروز در معرض بی هویت ســازی قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫می تواند موثر باشــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬الزم است فرهنگ سازی‬ ‫کــرد که جوانان اگاهی یابند هنر فقط در قالب چیزهایی که‬ ‫غربی ها عمدتا در فضای مجازی تبلیغ می کنند و از ابزارهای‬ ‫هنر برای مقاصد ضد انسانی و ضد معنوی استخدام کرده اند‪،‬‬ ‫حضور فعاالن گردشگری از پنج استان‬ ‫در نمایشگاه فیتور‪۲۰۲۳‬‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی گفت‪ :‬فعاالن صنعت‬ ‫گردشــگری از دفاتر خدمات مســافرتی استان های تهران‪ ،‬خراســان شمالی‪ ،‬کردستان‪،‬‬ ‫فارس و اصفهان در پاویون ایران در نمایشــگاه گردشگری فیتور ‪ ۲۰۲۳‬حضور داشتند و‬ ‫به معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری و فرهنگی ایران پرداختند‪.‬‬ ‫علی اصغر شالبافیان در حاشیه برپایی غرفه ایران در چهل و سومین دوره نمایشگاه بین‬ ‫المللی گردشگری ‪ FITUR‬که ‪ ۲۸‬دی تا ‪ ۲‬بهمن ‪ ۱۴۰۱‬در مادرید اسپانیا برگزار شد‪،‬‬ ‫با بیان اینکه پاویون کشــورمان در این رویداد بین المللی با اســتقبال ویژه ای از ســوی‬ ‫بازدیدکنندگان و عالقه مندان به صنعت گردشــگری مواجه شــد‪ ،‬گفت‪ :‬طراحی پاویون‬ ‫کشورمان در این دوره از نمایشگاه بسیار منحصر به فرد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طراحی غرفه ایران از نمادهای فرهنگی و معماری زیبای سراســر کشــور‬ ‫اســتفاده شــده بود که این موضوع خود بر جذب بیشتر عالقه مندان به فرهنگ و تمدن‬ ‫کهن و غنی کشورمان و بازدید از دستاوردهای نمایندگان ایران در این نمایشگاه‪ ،‬کمک‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شالبافیان به حضور نمایندگان صنعت گردشگری کشورمان با دستان پر در این نمایشگاه‬ ‫اشــاره و خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه به رغم شرایط و جو نامطلوبی که علیه ایران وجود‬ ‫داشت‪ ،‬دفاتر خدمات مسافرتی از استان های تهران‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬کردستان‪ ،‬فارس و‬ ‫اصفهان در غرفه کشورمان حضور داشتند و به معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬بومگردی و ‪ ...‬ایران پرداختند‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری کشور ابراز امیدواری کرد‪ ،‬حضور در این نمایشگاه برای دفاتر خدمات‬ ‫مســافرتی که سفیران فرهنگی کشورمان هستند‪ ،‬اثار اقتصادی مطلوبی به همراه داشته‬ ‫باشد و به افزایش امار جذب گردشگر و مسافران خارجی منجر شود‪.‬‬ ‫اسالمی درخصوص تولیدات هنری‪ ،‬پویش های مردمی‪ ،‬تولیدات‬ ‫رســانه ای و مواردی از این قبیل اشاره کرد و گفت‪ :‬مجموعه های‬ ‫بســیاری در کشــور وجود دارند که هر کدام به موازات یکدیگر‬ ‫کار فرهنگی و انقالبی انجام می دهند‪ ،‬اما این ســازمان تبلیغات‬ ‫اســامی است که در سطوح راهبری باید بیش از پیش در زمینه‬ ‫هماهنگی بین مجموعه ها‪ ،‬ایفای نقش کند و الگویی مشــخص‬ ‫برای تولیدات هنری و تالیفات فرهنگی ارائه دهد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫تهران در مجلس شــورای اســامی ادامه داد‪ :‬باید این موضوع را‬ ‫مد نظر داشــت که در حال حاضر رسانه ها‪ ،‬نهادها و دستگاه های‬ ‫بســیاری در عرصه فرهنگی هنری فعالیت و اثار متعددی را هر‬ ‫ســاله با عنوان «فکری نو» در جامعه عرضه می کنند‪ ،‬اما باید در‬ ‫این مسیر نقش سازمان تبلیغات اسالمی را مشخص کرد‪ ،‬چراکه‬ ‫این ســازمان باید با هدف گذاری درست‪ ،‬نخ تسبیحی برای دیگر‬ ‫موسســات و نهادها در حوزه تولید اید ه و فکر نو باشد‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬انچه در روزهای اخیر رهبر معظم انقالب درباره تولید «فکر‬ ‫نو» در جامعه مطرح کرده اند‪ ،‬به حتم کار سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫و دیگر مجموعه های فرهنگی را ســخت تر و بیشتر می کند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اســت که اگر سازمان تبلیغات اسالمی‪ ،‬بافت اجتماعی‬ ‫مناسبی برای فعالیت های فرهنگی‪ ،‬پدید اورد به نشر فرهنگ و‬ ‫ارتقاء سواد رسانه ای جامعه‪ ،‬کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫نیست‪ .‬رجبی دوانی گفت‪ :‬مفاهیمی که از این طریق می شود‬ ‫انتقــال داد باید برای جوانان و مردم مــا به صورت فرهنگی‬ ‫دربیاید و این نمایشگاه ها به شکل یک فرهنگ خودش را در‬ ‫جامعه نشان دهند‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬اگر ذائقه مردم و جوانان‬ ‫را تغییــر داده و از این نمادهای غربی که در برخی از جامعه‬ ‫جا باز کرده و اصل قرار گرفته اند به سوی نمادهای اصیل خود‬ ‫برویم می فهمند که باید سراغ این چنین گنجینه های بزرگی‬ ‫امد و چون پیام و حرف برای گفتن دارد باعث شناخت هویت‬ ‫اصیل خودشان می شــوند و در معرض خطرات دشمن تحت‬ ‫تاثیر واقع نشوند‪.‬‬ ‫در بازدیدی که رئیس بنیاد ایرانشناســی از نمایشــگاه استاد‬ ‫قدیریان داشــت‪ ،‬این هنرمند نقاشــی درباره اثار به نمایش‬ ‫درامده توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هنرمند از ‪ ۴۸‬کشور در جشنواره کاریکاتور‬ ‫روز قدس شرکت کردند‬ ‫سومین جشنواره بین المللی کاریکاتور روز جهانی قدس که قرار است به مناسبت چهل و‬ ‫چهارمین سالروز تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی برگزار شود‪ ،‬با استقبال ‪ ۲۰۰‬هنرمند‬ ‫از ‪ ۴۸‬کشور جهان روبرو شده است‪ .‬دبیرخانه سومین جشنواره بین المللی کاریکاتور روز‬ ‫جهانی قدس ‪ ،‬اثار راه یافته به مرحله داوری این جشــنواره را معرفی و اعالم کرد‪ :‬هیات‬ ‫انتخاب جشــنواره‪ ۳۲۶ ،‬طرح و کاریکاتور را از بین ‪ ۵۴۴‬اثر رســیده به جشنواره سوم‪،‬‬ ‫دارای شــرایط الزم برای مرحله دوم دانست‪ .‬گالری این اثار هم اکنون در تارنمای ایران‬ ‫کارتون در معرض بازدید شرکت کنندگان و عالقمندان قرار دارد‪ .‬همچنین هنرمندانی که‬ ‫به تکراری بودن یــا عدم اصالت برخی از این اثار اعتراض دارند‪ ،‬می توانند تا دهم بهمن‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مستندات خود را به ایمیل جشنواره ارسال کنند‪.‬‬ ‫مراســم اختتامیه و اهدای جوایز سومین دوره جشنواره بین المللی کاریکاتور روز جهانی‬ ‫قدس‪ ،‬سه شــنبه ‪ ۲۵‬بهمن ‪ ۱۴۰۱‬در چهل و چهارمین ســالروز تعطیلی ســفارت رژیم‬ ‫صهیونیستی در تهران به وسیله امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫برای مشــاهده گالری اثار راه یافته به مرحله داوری‪ ،‬به پایگاه اطالع رسانی ایران کارتون‬ ‫مراجعه کنید‪.‬‬ ‫ســومین دوره جشنواره بین المللی کاریکاتور روز جهانی قدس به همت «کمیته حمایت‬ ‫از انقالب اســامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری اســامی ایران» و با همکاری‬ ‫نهادهای مختلف فرهنگی و رســانه ای از کشــورهای ایران‪ ،‬بحرین و عراق در ماه مبارک‬ ‫رمضان گذشته و با سه موضوع فراخوان داد‪.‬‬ ‫نخستین دوره جشنواره بین المللی کاریکاتور روز جهانی قدس در سال ‪ ۱۳۹۳‬همزمان با‬ ‫هجوم رژیم صهیونیستی به غزه با دو موضوع روز قدس و گروه هایی تکفیری برگزارشد و‬ ‫دومین دوره این رویداد در ســال ‪۱۳۹۷‬با توجه به جنایت امریکا در انتقال سفارت خود‬ ‫به قدس شریف با موضوع نامشروع بودن این تصمیم برگزار شد‪.‬‬ ‫جدولهنری‪52‬‬ ‫افقی ‪ :‬‏‪ -1‬نویسنده المانی کتاب مسخ‪ -‬اثر موسیقایی برای یک ارکستر‪ -‬ساز موسیقی‬ ‫خطه کردســتان‪ -2‬فرمانده‪ -‬خباز‪ -‬جانور بی مهره دریایی‪ -3‬پر حرارت‪ -‬نوعی پارچه‬ ‫پشمی‪ -‬برای خدا شریک قائل است‪ -4‬هریک از نمک های اسید نیتریک‪ -‬صدای بسیار‬ ‫زیر در خوانندگی‪ -5‬ریاضیدان نابغه فرانســوی در قرن نوزدهم با عمری کوتاه‪ -‬درخت‬ ‫انگور‪ -‬پایتخت موسیقی کالسیک جهان‪ -6‬پدر اذری‪ -‬سیاره سرخ‪ -‬نوعی خط نوشتاری‬ ‫ن فیلم‪ -8‬از ارزهای دیجیتال‪ -‬وعده‬ ‫اسالمی‪ -7‬سالن نمایش فیلم‪ -‬شخصیت های داستا ‏‬ ‫گاه‪ -‬اماده و فراهم‪ -9‬فیلمی طنز به کارگردانی حسین نمازی و نقش افرینی سینا مهراد‪-‬‬ ‫سرخوش و سرحال‪ -10‬هاله ماه‪ -‬همنشین‪ -‬یک نفر‪ -11‬انیمیشن سریالی ایرلندی تولید‬ ‫‪ -2017‬قدرت مالی‪ -‬تربیت ‪ ...‬را چون گردکان بر گنبد اســت‪ -12‬البومی با اواز علیرضا‬ ‫افتخاری‪ -‬تندرســتی‪ -13‬نوعی طالق‪ -‬خوبی ها و نیکی ها‪ -‬هزینه زندگی همســر و‬ ‫فرزندان‪ -14‬از محالت شــمال تهران‪ -‬قطعه اوازی ترانه گونه و پر احساس‪ -‬پیش‪-15‬‬ ‫مضمون داستان‪ -‬از مواد افیونی‪ -‬پیشوای دینی زرتشتی‪.‬‬ ‫عمودی ‪ -1 :‬قوس‪ -‬خودرویی که صندوق عقب ان جزء اتاق ان است‪ -‬پوتین‪ -2‬فیلمی‬ ‫ساخته استیون اسپیلبرگ‪ -‬ماه گرم‪ -‬از شبکه های تلویزیونی برون مرزی صداوسیما که به‬ ‫زبان عربی برنامه سازی می کند‪ -3‬فیلمی به کارگردانی ران هاوارد و بازیگری تام هنکس‪-4‬‬ ‫چین و چروک پوست‪ -‬رمانی نوشته رضا امیرخانی‪ -‬ازرده‪ -5‬از خواهران برونته‪ -‬سیب‬ ‫اذری‪ -‬درس ها‪ -‬سرود دسته جمعی‪ -6‬هنرپیشه مرد‪ -‬فیلمی به کارگردانی کارول رید با‬ ‫بازی اورسن ولز‪ -7‬روشنایی‪ -‬بهره هوشی‪ -‬نوعی انگور بی دانه‪ -8‬همدم‪ -‬لقب پادشاهان‬ ‫چین و ترکستان بود‪ -‬مشهور‪ -9‬از ســازهای بادی چوبی در ارکستر سمفونیک‪ -‬طرد‬ ‫کردن‪ -‬قسمتی از پا‪ -10‬دستگاه قدیمی نمایش‏فیلم‪ -‬گلی زیبا و خوشبو‪ -11‬رطوبت‪ -‬زشت‬ ‫و ناپسند‪ -‬اخرین حد چیزی‪ -‬یک و دو‪ -12‬نمایشنامه ای از فدریکو گارسیا لورکا‪ -‬قطعی‪-‬‬ ‫کلمه هشدار‪ -13‬مهمترین رویداد سینمایی کشــورمان‪ -14‬صاحب کتاب بنیاد انواع‪-‬‬ ‫بالشتک نان‏پزی‪ -‬جواب دادن به پرسش های امتحان از روی ورقه دیگری‪ -15‬حیوانی با‬ ‫پوست قیمتی‪ -‬از خورش های محلی پاکستان‪ -‬قوم حضرت موسی(ع)‪.‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬بیژن گورانی‬ ‫پاسخجدولشماره‪51‬‬ صفحه 6 ‫مشاور رئیس جمهوری خبر داد‬ ‫امادگی کامل برای تسهیل حضور سرمایه گذاران صنعت نفت در مناطق ازاد‬ ‫عبدالملکی‪ ،‬دبیر شــورای عالی مناطق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی‬ ‫و ویژه اقتصادی گفت‪ :‬امادگی کامل برای تسهیل گری حضور‬ ‫ســرمایه گذاران در مناطــق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتــی را داریم‪.‬‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی در ایین گشــایش دومین نمایشــگاه و‬ ‫همایش معرفی فرصت های ســرمایه گذاری توسعه حوزه نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی کشور اظهار کرد‪ :‬سیاســت اقتصادی کشور از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬با ابــاغ مقام معظم رهبری برای به فعلیت رســاندن‬ ‫ظرفیت های موجود در کشور الگوی اقتصاد مقاومتی است‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزود‪ :‬بند سوم‬ ‫این سیاســت بر بهره برداری از مزیت ها و ظرفیت های موجود‬ ‫در مناطق مختلف کشــور‪ ،‬بند یازدهم بر توسعه مناطق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی کشــور همسو با افزایش تولید‪ ،‬صادرات‪ ،‬جذب‬ ‫ســرمایه خارجی و تقویت و انتقال فنــاوری و بند پانزدهم بر‬ ‫ضــرورت تکمیل زنجیره ارزش در حــوزه نفت و گاز به عنوان‬ ‫راهبردی ترین صنعت کشور تاکید دارد‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی و ویژه اقتصادی‬ ‫بر جلوگیری از خام فروشی محصوالت تولیدی در کشور تاکید‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬فرصت های بی نظیر و کم نظیری برای توسعه‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی در مناطــق ازاد و ویژه اقتصادی در‬ ‫ســطوح مختلف باالدستی‪ ،‬پایین دســتی و میان دستی وجود‬ ‫دارد‪ .‬عبدالملکــی با بیــان اینکه این نمایشــگاه یک فرصت‬ ‫محدود و کوتاه و مهم برای شناسایی این فرصت ها و ظرفیت ها‬ ‫برای سرمایه گذاران است‪ ،‬گفت‪ :‬از سرمایه گذاران و فعاالن در‬ ‫حوزه های فناوری و بخش های مختلف تولید دعوت می کنم که‬ ‫در این مناطق حضور پیدا کنند و این ظرفیت ها را بشناسند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در مناطق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی ‪ ۲۳۲‬طرح‬ ‫اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه های باالدستی‪ ،‬پایین دستی‬ ‫و میان دســتی به ارزش ‪ ۱۰.۵‬میلیارد دالر احداث شده یا در‬ ‫حال تکمیل شــدن اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این صنایع بیش از ‪۲۰‬‬ ‫هزار فرصت شغلی را در این مناطق ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مشاور رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۲۰‬طرح دیگر در‬ ‫مناطق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی مطالعه شده است که حدود ‪۲۵‬‬ ‫میلیارد دالر ســرمایه نیاز دارد و اشتغال زایی ‪ ۲۶‬هزار نفری‬ ‫ایجاد خواهد کرد که فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫عبدالملکی به فرصت های ویژه برای سرمایه گذاری با توجه به‬ ‫منابع نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی راهبردی جزیره قشــم‬ ‫اشــاره و تاکید کرد‪ :‬امادگی کامل برای انجام هر خدمتی که‬ ‫الزم اســت برای تسهیل گری حضور سرمایه گذاران در مناطق‬ ‫ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی از جمله قشم را داریم‪.‬‬ ‫دومین نمایشــگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫و توســعه حوزه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‪ ،‬پتروشــیمی و انرژی های‬ ‫تجدیدپذیــر در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کشــور از امروز‬ ‫(دوشــنبه‪ ،‬ســوم بهمن ماه) با حضور حجت الــه عبدالملکی‪،‬‬ ‫مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق ازاد تجاری‬ ‫ صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬مرتضی شــاهمیرزایی‪ ،‬مدیرعامل‬‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از مدیران و مسئوالن‬ ‫فعال در صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی به مدت سه روز‬ ‫اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫حکم قضایی برای عدم ایمن سازی؛‬ ‫اخطار اخر به مالکان ساختمان های بحرانی تهران‬ ‫مدیرعامل ســازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران‬ ‫با اعــام اخطار اخر به مالــکان ســاختمان های نا ایمن و‬ ‫بحرانــی پایتخــت از برخورد قضایی در صــورت عدم توجه‬ ‫به اخطارها خبر داد‪ .‬قدرت اهلل محمدی درنشســت توجیهی‬ ‫سازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران با مالکین‬ ‫ســاختمان های ناایمن پایتخت با اشــاره به اهمیت ایمنی‬ ‫ســاختمان های مهم و اماکن پرتجمــع در تهران گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۱۱۹‬ســاختمان پرخطر یا به عبارتی بحرانی در‬ ‫تهــران داریم‪ .‬همانطور که می دانید با توجه به پیگیری های‬ ‫جدی و ویژه در خصوص ایمن ســازی ساختمان های ناایمن‬ ‫تهران طی شش ماه گذشته که با تالش ها و همکاری دیگر‬ ‫بخش ها در مدیریت شــهری تهران و دادستان تهران انجام‬ ‫شــده‪ ،‬خوشبختانه ‪ ۱۰‬ساختمان از فهرست ‪ ۱۲۹‬ساختمان‬ ‫ناایمن و بحرانی تهران ایمن ســازی اولیه شده و از فهرست‬ ‫ســاختمان های بحرانی خارج شــدند‪ .‬وی با بیــان اینکه به‬ ‫زودی تعداد بیشــتری از ســاختمان های مذکور از شرایط‬ ‫بحرانی خارج خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬جلسه امروز نیز به همین‬ ‫دلیل برگزار شــده و در واقع این اخرین جلســه توجیهی و‬ ‫اخطار به مالکان ســاختمان های نا ایمن است و اگر چنانچه‬ ‫در مهلت مقرر نســبت به ایمن ســازی ساختمان های خود‬ ‫اقدام نکنند‪ ،‬برای تک تک ســاختمان ها حکم قضایی صادر‬ ‫خواهد شــد‪ .‬محمدی تاکید کرد کــه ایمنی مراکز پرتجمع‬ ‫و پرتــردد نظیر مدارس و مراکز اموزشــی‪ ،‬بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫مراکــز خرید‪ ،‬ســالن های نمایش و ‪ ...‬جزو خــط قرمزها و‬ ‫اولویت های اتش نشانی است‪ .‬مدیرعامل سازمان اتش نشانی‬ ‫و خدمات ایمنی شــهر تهران همچنین درباره نحوه برخورد‬ ‫با ساختمان های ناایمن نیز گفت‪ :‬برابر هماهنگی های انجام‬ ‫شــده‪ ،‬اگر مالکان یا هیات مدیره ســاختمان های نا ایمن و‬ ‫پرخطر نســبت به تذکرات بی توجهــی کنند در مرحله اول‬ ‫انشــعابات انان قطع شــده و در صورت عدم ایمن ســازی‬ ‫ســاختمان به طورکامل پلمب خواهد شد‪ ،‬در این خصوص‬ ‫خوشــبختانه دســتگاه قضایی هماهنگی خوبی با مجموعه‬ ‫اتش نشــانی و مدیریت شــهری دارد‪ .‬در ادامه این نشست‬ ‫حســن زاده‪ ،‬معاون دادســتان ناحیه ‪ ۳۷‬تهران نیز با بیان‬ ‫اینکه اولویت ما حفظ جان شــهروندان است‪ ،‬درباره اقدامات‬ ‫دستگاه قضا برای ایمن سازی ساختمان های پرخطر در شهر‬ ‫تهران گفت‪ :‬هر یک از دستگاه ها اگر نسبت به انجام وظایف‬ ‫خود کم کاری کنند باید پاسخگو باشند و این اخرین مهلت‬ ‫برای مالکان تا پایان ســال است‪ .‬بعد از این مهلت برای همه‬ ‫ساختمان ها حکم قضایی صادر می شود‪.‬‬ ‫مهدی بابایی‪ ،‬ریاســت کمیته ایمنی شــورای شــهر تهران‬ ‫نیز گفت‪ :‬مســئولیت تلفات جانی و خسارت مالی ناشی که‬ ‫برداشت غیر مجاز اب بالی جان کویر؛‬ ‫بحران فرونشست در دشت های ابرکوه یزد‬ ‫رییس اداره منابع اب شهرستان ابرکوه با اشاره به کسری مخزن‬ ‫سالیانه ‪۳۵‬میلیون مترمکعب اب در دشــت ابرکوه گفت‪ :‬از ‪۱۹‬‬ ‫دشت اســتان یزد ‪ ۱۴‬دشت ان ممنوعه و چهار دشت در حالت‬ ‫ممنوعه بحرانی هستند که دشت ابرکوه از جمله این دشت هاست‪.‬‬ ‫«سیدعلی مشکات» در باره جزئیات این خبر افزود‪ :‬برداشت بی‬ ‫رویه از اب های زیرزمینی در دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬و خشکســالی های‬ ‫متوالی‪ ،‬استان یزد و بویژه دشت های ان را در شرایط بحرانی قرار‬ ‫داده بطوریکه به صورت میانگین سالیانه شاهد حدود ‪ ۶۰‬سانتی‬ ‫متر افت اب های زیرزمینی هستیم و این در حالی است که افت‬ ‫دوره اماری ‪۳۸‬ســاله ‪ ۲۴‬متر است‪ .‬وی در خصوصو وضعیت ابی‬ ‫شهرستان ابرکوه گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۲۲۰۰‬حلقه چاه کشاورزی در‬ ‫استان ‪ ۳۰‬درصد ان یا بعبارتی ‪ ۶۵۹‬حلقه ان در ابرکوه قرار دارد که‬ ‫با احتساب ‪ ۲۷‬حلقه چاه برای مصارف شرب و بهداشت و ‪ ۶۱‬حلقه‬ ‫برای صنعت و خدمات مجموع ان را به‪ ۷۴۷‬حلقه میرساند که خود‬ ‫دلیلی مهم بر وخامت حال سفره های اب زیرزمینی این شهرستان‬ ‫است‪ .‬مشکات در ادامه افزود‪ :‬از قنات های موجود شهرستان فقط‬ ‫‪ ۱۰‬قنات فعال باقی مانده است که ‪ ۳.۷۵‬میلیون متر مکعب اب‬ ‫در سال از انها برداشت می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تخلیه فعلی چاههای‬ ‫کشــاورزی که ‪ ۹۱‬درصد از کل مصرف اب شهرستان را به خود‬ ‫اختصاص داده ‪ ۷۶‬میلیون متر مکعب اســت و با توجه به تخلیه‬ ‫بهینه حدود ‪ ۶۰‬میلیون متر مکعبی‪ ،‬باید طبق برنامه سازگاری با‬ ‫کم ابی ظرف مدت کمتر از ‪ ۱۰‬سال میزان بهره برداری چاههای‬ ‫کشاورزی در حد میزان بهره برداری بهینه قرار گرفته و در این مدت‬ ‫نیز کشــاورزان با اجرای ابیاری نوین و روشهای مدرن کشاورزی‬ ‫خود را با خشکسالی وفق داده و همچنین شاهد کشت محصوالت‬ ‫پرابخواهنباشیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبـــه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1895‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اساتنها‬ ‫اخبار‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫صدور مجوز تاسیس نانوایی به‬ ‫شهرستان های فارس تفویض شود‬ ‫استاندار فارس خواستار تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس نانوایی ها‬ ‫به شهرستان ها شد‪ .‬محمدهادی ایمانیه با اشاره به اینکه باید بتوانیم‬ ‫در مرحله سوم مدیریت هوشمند ارد و نان مشکل چندسال ه کیفیت‬ ‫نان را حل کنیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برای تفویض اختیار در برخی از حوزه‬ ‫های این طرح به استان ها پیگیری های الزم انجام شود؛ وزنی شدن‬ ‫فروش نان و طبخ نان کامل در این مرحله مورد توجه دستگاه های‬ ‫اجرایی این طرح باشــد‪ .‬وی به اغاز مرحل ه ســوم هوشمند سازی‬ ‫مدیریت ارد و نان اختصاص داشت گفت‪ :‬فرمانداران مسئولیت اصلی‬ ‫مدیریت این طرح در شهرستان ها را بر عهده دارند لذا باید نسبت به‬ ‫دستورالعمل ها و اطالعیه های مربوط به این حوزه اگاهی و اشرافیت‬ ‫کامل داشته باشند‪ .‬استاندار فارس بر لزوم نظارت و بررسی چگونگی‬ ‫اجرای این طرح تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬گروه ناظران در شهرستان‬ ‫ها تشکیل شود؛ افراد خبره‪ ،‬کاربلد‪ ،‬پاکدست‪ ،‬باتجربه و پیشکسوت‬ ‫برای انجام این مهم گلچین شوند‪.‬‬ ‫مدیرجهادکشاورزیتایباد‪:‬‬ ‫خسارت ‪ ۵۷۶‬میلیارد تومانی‬ ‫سرما و یخبندان به بخش کشاورزی‬ ‫و دامپروری تایباد‬ ‫ساختمان های نا ایمن ایجاد می شود خواه منجر به اسیب به‬ ‫جان شــهروندان شده یا برای بیت المال خسارتی وارد کند‪،‬‬ ‫متوجه مالک‪ ،‬بهره بردار و ذینفعان این ساختمان ها است و‬ ‫برخورد قانونی الزم با انان انجام خواهد شد‪ .‬پس الزم است‬ ‫که نســبت به موضوع ایمن سازی این ساختمان ها اقدامات‬ ‫الزم انجام شــود‪ .‬در این نشســت که شــماری از مدیران و‬ ‫معاونان اتش نشــانی نیز حضور داشتند‪ ،‬شــهرداران عمده‬ ‫مناطق ‪۲۲‬گانه شــهر تهران گزارشی از اقدامات انجام شده‬ ‫برای ســاختمان های ناایمن در سطح منطقه خود ارائه کرده‬ ‫و امادگی خود را جهت تسهیل‪ ،‬تسریع اقدامات ایمن سازی‬ ‫ساختمان ها اعالم کردند‪.‬‬ ‫مدیرجهادکشاورزیتایبادگفت‪:‬متاسفانهسرماویخبندانکهطیهفته‬ ‫گذشــته در اســتان و به ویژه این شهرستان حاکم بود‪ ۵۷۶ ،‬میلیارد‬ ‫تومان به مزارع گندم‪ ،‬جو‪ ،‬کلزا‪ ،‬باغات‪ ،‬گلخانه ها‪ ،‬ماشین االت و همچنین‬ ‫بخش دام و طیور خســارت وارد کرده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬کل سطح‬ ‫زیرکشت پاییزه شهرستان دچار خسارت شده است و براورد می شود‬ ‫این میزان خسارت باعث کاهش ‪ ۲۵‬درصد عملکرد در مزارع گندم‪۳۵ ،‬‬ ‫درصد در مزارع جو و ‪ ۵۰‬درصد در مزارع کلزا شود‪ .‬مدیر جهادکشاورزی‬ ‫تایباد بااشاره به خسارت ‪ ۸۵‬درصدی به واحدهای گلخانه ای در تایباد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل سرمای شــدید و یخبندان اخیر ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫واحدهای گلخانه ای متحمل ضرر و زیان شــدند‪ .‬اعتضادی بیان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به خســارت های وارده به بخش کشاورزی در این شهرستان‬ ‫پیش بینی می شود؛ ســرما منجر به کاهش ‪ ۴۰‬درصدی عملکرد در‬ ‫مزارع زعفران‪ ،‬کاهش ‪ ۶۰‬درصدی عملکرد در درختان انار و کاهش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی عملکرد در درختان انجیر در سال زراعی جاری شود‪ .‬شهرستان‬ ‫تایباد ‪ ۴۵‬هزار هکتار زمین کشــاورزی و باغی دارد و ســاالنه ‪ ۳۰‬نوع‬ ‫محصول زراعی و ‪ ۲۵‬نوع محصول باغی در این شهرستان تولید می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫در دیدار مدیرکل هنرهای نمایشی با رایزن فرهنگی ایران در افریقای جنوبی بررسی شد؛‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شــماره‪ • 1895‬چهارشــنبه ‪ 5‬بهمــن‪ • 1401‬ســال شــانزدهم •‬ ‫روزنامه فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫امور بازرگانی‪02177851725 - 02177851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪02188323817-02188326812:‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪ ،‬خیابان شهید مدنی‪،‬‬ ‫مجتمع اداری و تجاری پالمیرا‪ ،‬پالک ‪1211‬‬ ‫تلفکس‪02177851725 - 02177851437 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت ‪ -‬رضایتمندی مشتری ‪ISO 10004:2012‬‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪12:15‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪17:17‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫‪05:45‬‬ ‫اذان مغرب‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪17:37‬‬ ‫‪07:13‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام على علیه‏السالم‪:‬‬ ‫مــالک و مـیزان دیـندارىراستى‬ ‫و باور اگاهانه‪ ،‬یقین‪ ،‬است‪.‬‬ ‫[غررالحکم ‪ 449 :1‬فصل ‪ 42‬ح ‪].16‬‬ ‫حافظانه‬ ‫دال رفیق سفر بخت نیکخواهت بس‬ ‫نسیم روضه شیراز پیک راهت بس‬ ‫دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش‬ ‫که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس‬ ‫وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل‬ ‫حریم درگه پیر مغان پناهت بس‬ ‫به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش‬ ‫که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس‬ ‫راه های تعامل و همکاری های فرهنگی بین دو کشور‬ ‫مدیر کل هنرهای نمایشی در دیداری با سیدمصطفی دریاباری‪ ،‬رایزن فرهنگی‬ ‫ایران در افریقای جنوبی در سومین روز چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر‬ ‫به بررســی راه های گسترش تعامالت فرهنگی و هنری بین ایران و افریقای‬ ‫جنوبی پرداختند‪ .‬در اغاز این دیدار‪ ،‬سیدمصطفی دریاباری‪ ،‬رایزن فرهنگی‬ ‫ایران در افریقای جنوبی‪ ،‬ضمن اشاره به بافت متنوع جمعیتی افریقای جنوبی‬ ‫بر این نکته تاکید کرد که افریقای جنوبی دارای روابط سیاسی خوبی با همه‬ ‫کشــورهای جهان است‪ .‬او افزود‪ :‬ایران و افریقای جنوبی‪ ،‬از پیش از پیروزی‬ ‫جنبش نلسون ماندال با یکدیگر در ارتباط بوده اند و ایران دارای موقعیت خوبی‬ ‫برای فعالیت های فرهنگی در افریقای جنوبی است و تقریباً محدودیتی ندارد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬موضوع خواهرخواندگی تهران و پرتوریا می تواند دلیل بسیار خوبی‬ ‫برای تعامالت فرهنگی بیشتر بین دو کشور باشد‪ .‬البته از گذشته بین دو کشور‪،‬‬ ‫دو تفاهمنامه دانشگاهی‪ ،‬بین دانشگاه تهران و دانشگاه پرتوریا و دانشگاه شهید‬ ‫بهشتی و دانشگاه اف ای یونیورسیتی‪ ،‬نیز وجود دارد‪ .‬دریاباری در ادامه افزود‪:‬‬ ‫قراردادی بلندمدت بین ایران و بنگاه علوم انســانی افریقای جنوبی در حال‬ ‫ی شدن اســت که در سفر سال اینده اقای رییسی به افریقای جنوبی‬ ‫نهای ‬ ‫امضا خواهد شد‪ .‬در اجالسیه رایزن های فرهنگی ایران نیز که امسال برگزار‬ ‫شد‪ ،‬شعار «محصوالت فرهنگی» برگزیده شد و اقای رییسی ضمن تاکید‬ ‫بر این نکته که موضوع محصوالت فرهنگی نباید تنها نمایش صرف باشد‪ ،‬بر‬ ‫صدور محصوالت فرهنگی مانند محصوالت نرم افزاری‪ ،‬تاکید ویژه داشت‪ .‬در‬ ‫ادامه این نشست‪ ،‬کاظم نظری‪ ،‬مدیر اداره کل هنرهای نمایشی نیز با اشاره‬ ‫به این که مرکز هنرهای نمایشی‪ ،‬ماهیت تولید‪ ،‬پشتیبانی و برگزاری همه‬ ‫اثار نمایشی کشور را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با نگاهی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر‬ ‫امسال که اکنون در حال برگزاری است و متاسفانه هیچ نمایشی از افریقای‬ ‫جنوبی در ان شرکت ندارد‪ ،‬بهتر است برای جشنواره تئاتر فجر سال اینده با‬ ‫ارزیابی و دعوت از نمایش های افریقای جنوبی‪ ،‬از هنر و فرهنگ ان کشور نیز‬ ‫در جشنواره بهره ببریم‪ .‬نظری با اشاره به جایگاه تئاتر عروسکی در این کشور‬ ‫افریقایی تصریح کرد‪ :‬با توجه به توانایی باالی افریقای جنوبی در گونه نمایشی‬ ‫عروسکی‪ ،‬می توان از هنر این کشور در جشنواره تئاتر عروسکی نیز که در ایران‬ ‫مدیرکل فضای مجازی ساترا‪:‬‬ ‫‪ 30‬رسانه کاربرمحور از ساترا مجوز فعالیت دارند‬ ‫مدیرکل پایش فضای مجازی ساترا گفت‪ :‬حدود ‪ 30‬رسانه کاربرمحور از‬ ‫ساترا مجوز فعالیت دارند و در حال حاضر برخی رسانه های کاربر محور هم‬ ‫هستند که هنوز موفق به اخذ مجوز نشده اند‪ .‬البته این مسئله بدین معنا‬ ‫نیست که برای اخذ مجوز اقدام نکرده اند‪ .‬برنامه «گفت وگوی فرهنگی»‬ ‫به تهیه کنندگی رقیه زهرا پرنداور و با اجرای لیال ســلمانی با موضوع‬ ‫«نظارت بر رسانه های کاربرمحور» با حضور نوید همایونی مدیرکل پایش‬ ‫فضای مجازی ساترا و امیر تاجیک عضو هیئت مدیره رسانه هیئت انالین‬ ‫و مدیر ســابق پلتفرم رسانه کاربر محور تماشا از رادیو گفت وگو پخش‬ ‫شد‪ .‬نوید همایونی مدیرکل پایش فضای مجازی ساترا در ابتدای برنامه‬ ‫در تعریف رســانه های کاربرمحور گفت‪ :‬رسانه های ارائه دهنده خدمات‬ ‫کاربرمحور یا بارگذاری محتوا توسط کاربران‪ ،‬رسانه کاربرمحور هستند‪.‬‬ ‫منظور از کاربرمحور بودن این است که محتوایی که درون رسانه بارگذاری‬ ‫شده‪ ،‬توسط کاربران تهیه و بارگذاری شده است که البته صاحب پلتفرم‬ ‫به محتواها دسترســی دارد تا بتواند مقررات این حوزه را اعمال کند یا‬ ‫بــه کاربران تذکراتی بدهد و یا حتی برای پربازدیدتر شــدن ان محتوا‬ ‫دخالت هایی را داشته باشد‪ .‬سپس امیر تاجیک درباره میزان استقبال‬ ‫کاربران برای استفاده از رسانه های کاربرمحور توضیح داد‪ :‬اساسا میزان‬ ‫استقبال کاربران به خدمات و سرویس هایی که هر پلتفرم ارائه می‪‎‬دهد‪،‬‬ ‫بســتگی دارد؛ این موضوع می تواند به میزان حجم اپلود محتوایی که‬ ‫دراختیارشان قرار می گیرد بستگی داشته باشد یا امکان ایجاد کانال های‬ ‫اختصاصی‪ .‬خدماتی که رسانه ها به کاربران ارائه می دهند‪ ،‬تعیین کننده‬ ‫میزان اســتقبال از ان رسانه در این فضای رقابتی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هر‬ ‫کاربری که برای استفاده از خدمات یک پلتفرم اقدام می کند‪ ،‬باید به نوعی‬ ‫یک قرارداد با ان پلتفرم را تایید کند که ان قرارداد ضوابط و قوانینی است‬ ‫که هر کاربر موظف به خواندن ان است و بعد از تایید ان می تواند کانال‬ ‫خود را ایجاد کند‪ .‬مفاد این قوانین در دو حوزه دسته بندی شده است‪ .‬اول‬ ‫قوانینیاستکهتوسطنهادتنظیم گرتعیینشده اند‪،‬دومقوانینیهستند‬ ‫که خود ان پلتفرم تنظیم کرد ه است‪.‬‬ ‫در ادامه این برنامه‪ ،‬همایونی با اشاره به تعداد پلتفرم های قانونی فعال در‬ ‫کشور توضیح داد‪ :‬حدود ‪ 30‬رسانه کاربرمحور از ساترا مجوز فعالیت دارند‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬بهره برد‪ .‬جشنواره هنرهای نمایشی ایینی‪ -‬سنتی هم می تواند‬ ‫پذیرای هنر افریقای جنوبی در این گونه نمایشی باشد‪ .‬دیگر گونه نمایشی که‬ ‫می توان برای تعامل فرهنگی بین دو کشــور روی ان برنامه ریزی کرد‪ ،‬گونه‬ ‫نمایشی دینی است که ایران و افریقای جنوبی دارای توانایی بسیار باالیی در‬ ‫این زمینه هستند‪ .‬مرکز هنرهای نمایشی نیز با تقبل همه هزینه های برگزاری‬ ‫و اجرای اثار نمایشی خارجی در ایران‪ ،‬استقبال خوبی از همه گروه های خارجی‬ ‫داشته است‪ .‬همچنین نظری درباره بخش انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی‬ ‫گفت‪ :‬مرکز هنرهای نمایشی به تولید نشریه ای تخصصی در زمینه هنرهای‬ ‫نمایشی با نام «نمایش» اقدام می کند که شامل همه رویدادها‪ ،‬جشنواره ها‪ ،‬و‬ ‫موضوعات تخصصی ویژه هنر نمایش در ایران است‪ .‬همچنین‪ ،‬مرکز هنرهای‬ ‫نمایشی دارای پرتال (سایت) ایران تئاتر است که همه رویدادهای روزانه هنر‬ ‫نمایش در ایران‪ ،‬به دو زبان فارسی و انگلیسی در ان منتشر می شوند‪ .‬از این‬ ‫دیدگاه‪ ،‬با معرفی نشریات و پرتال مرکز هنرهای نمایشی ایران‪ ،‬همه مخاطبان و‬ ‫عالقه مندان در افریقا می توانند با اگاهی از رویدادها‪ ،‬جشنواره ها‪ ،‬و همایش های‬ ‫مورد عالقه خود‪ ،‬نسبت به شرکت در این رویدادها اقدام کنند‪ .‬در ادامه این‬ ‫دیدار‪ ،‬مژگان وکیلی مدیر بخش بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی هم گفت‪:‬‬ ‫کشورهای افریقایی همیشه مخاطبان بسیار خوبی برای اثار نمایشی کودک‬ ‫و نوجوان ایران بوده اند‪ .‬از این دیدگاه می توان برنامه ریزی منســجم و خوبی‬ ‫برای شرکت اثار نمایشی کودک و نوجوان افریقایی در جشنواره های کودک‬ ‫و نوجوان ایران داشت که هر ساله در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫و در حال حاضر برخی رسانه های کاربر محور هم هستند که هنوز موفق‬ ‫به اخذ مجوز نشده اند‪ .‬البته این مسئله بدین معنا نیست که برای اخذ‬ ‫مجوز اقدام نکرده اند؛ تعدادی در دست بررسی است و ممکن است برخی‬ ‫هم قبل از انتقال مجوز رسانه های کاربر محور به ساترا از وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی مجوزی داشته باشند که هنوز اعتبار دارد‪ .‬مجوزی که ساترا‬ ‫می دهد از لحاظ عملکردی هم تکالیفی برای سکو ایجاد می کند که باید‬ ‫ان را بپذیرد و عملیاتی کند تا بتواند مجوز دریافت کند‪.‬‬ ‫مدیر سابق تماشا درخصوص تخلفات پلتفرم ها خاطرنشان کرد‪ :‬قطعا در‬ ‫هر پلتفرمی ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد‪ .‬یکی از راه های رسیدگی‬ ‫به تخلفات‪ ،‬بحث گزارش تخلفات است؛ کاربر می تواند زیر هر محتوا نظر‬ ‫خود را مستقیم بیان کند‪ .‬وقتی کارشناسان شاغل در رسانه های کاربر‬ ‫محور ان پیام را دریافت می کنند‪ ،‬اگر پیام در حوزه نقض مالکیت معنوی‬ ‫باشــد از یک مسیر پیگیری می کنند و اگر راجع به اسیب رسان بودن‬ ‫محتوا باشد از مسیر دیگری این گزارش بررسی می شود‪.‬‬ ‫تاجیک تاکید کرد‪ :‬تمامی اســتارتاپ هایی که در این حوزه راه اندازی‬ ‫شده اند و فعالیت می کنند توسط نوابغ و نخبگان ایرانی ‪ ،‬با بومی سازی‬ ‫خیلی از فرم ها و سرویس هایی که پلتفرم های خارجی ارایه می دهند‪،‬‬ ‫طراحی شده اند تا به کاربران ایرانی سرویس بدهند‪ .‬بنابراین وجود این‬ ‫پلتفرم ها به ساختار شبکه ملی کمک می کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1901

روزنامه هنرمند 1901

شماره : 1901
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه هنرمند 1900

روزنامه هنرمند 1900

شماره : 1900
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه هنرمند 1899

روزنامه هنرمند 1899

شماره : 1899
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه هنرمند 1898

روزنامه هنرمند 1898

شماره : 1898
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه هنرمند 1897

روزنامه هنرمند 1897

شماره : 1897
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه هنرمند 1894

روزنامه هنرمند 1894

شماره : 1894
تاریخ : 1401/11/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!