روزنامه هنرمند شماره 1492 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1492

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1492

روزنامه هنرمند شماره 1492

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫دوشنبه‪ 1‬شهریورماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 4 1492‬صفـــحه ‪ 3000‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫«داوود قاســمی امیرلو» رئیس انجمن صنفی بازیگران‬ ‫سینما و تلو یز یون اســتان تهران در گفتگو با «هنرمند»‪:‬‬ ‫هجده هزار هنرمند داریم‪،‬‬ ‫دوازده میلیون کالهبردار هنری!‬ ‫سیدزاده مدیرعامل صندوق هنر با تاکید بر حفظ کرامت هنرمندان خبر داد‪:‬‬ ‫میزبانی اپارات‬ ‫از پخش زنده ‪۸۴۲‬‬ ‫هیئت مذهبی در ایام محرم‬ ‫افزایش پرداختی طرح تکریم و کمک مستمری‬ ‫اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫گفتگوی «هنرمند»‬ ‫با ترانه سرا و مدیر تولید ا ثار موسیقایی‬ ‫گفتگوی«هنرمند»بابازیگر سینماوتلویز یون‬ ‫حوریه مقدم‪ :‬روی‬ ‫بازیگرهایی که چهره‬ ‫نیستند ریسک کنید!‬ ‫محسن معراجی‪:‬‬ ‫در ملودی و ترانه‬ ‫رو به سقوط هستیم!‬ ‫سینما‪3-‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫«اریاوش» اهنگساز‬ ‫فیلم «روزمرگینگی» شد‬ ‫سینما‪3-‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫«زنبوردار حلبی» «نازنین‬ ‫حاجی زاده» منتشر شد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫گفتگوی «هنرمند»‬ ‫با موسس اموزشگاه موسیقی «سیمر غ»‬ ‫محمد سرباز‪ :‬موسیقی‬ ‫راهی موثر برای دوری از‬ ‫استرس است‬ ‫سینما‪3-‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫«داوودقاسمیامیرلو»رئیسانجمنصنفیبازیگرانسینماوتلویزیوناستانتهراندرگفتگوبا«هنرمند»‬ ‫دوشنبـــــه ‪ 1‬شهریورماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1492‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫نقدکاتب‬ ‫معرفی‬ ‫«زنبوردار حلبی» «نازنین حاجی زاده»‬ ‫منتشر شد‬ ‫زنبوردار حلبی کریستی لفتری با ترجمه‬ ‫نازنین حاجی زاده منتشر شد‪ ،‬این کتاب‬ ‫که سازمان انتشــارات جاویدان ان را در‬ ‫تیراژ پانصد نســخهو ســیصد و چهل و‬ ‫شش صفحه به چااپ رســانده داستان‬ ‫زن و شــوهری را روایت می کند که در‬ ‫کشاکش اشوب های داخلی سوریه سرگردان مانده اند؛ یکی از‬ ‫ان ها به ترک وطن فکر می کند و دیگری به ماندن و با توجه‬ ‫به سخن نویسنده که در ابتدای رمان امده‪ ،‬متوجه می شویم‬ ‫که این داستان کم و بیش از واقعیت سرچشمه می گیرد‪.‬‬ ‫زنبوردار حلبی داســتانی دربــاره ی جنگ‪ ،‬عشــق‪ ،‬ویرانی‬ ‫و مهاجرات اســت و البته ارتباط هایی که ناخواســته از بین‬ ‫می رود‪ ،‬روایتی سرشار از فقدان و چگونگی مواجهه با ان‪ ،‬این‬ ‫رمان داستان ســفری ناگزیر از سوریه تا انگلستان و تالش و‬ ‫امید برای رهایی اســت‪ ،‬گرچه این رمان در میان صفحاتش‬ ‫همــواره به ما یاداوری می کند که گذشــته جای پایش را به‬ ‫شکلی بر روان ادمی بر جا خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫پشت جلد این کتاب امده‪ :‬از صربستان برایت می نویسم‪ ،‬در‬ ‫کمپــی نزدیک یک کارخانه‪ ،‬منطقه ای مرزی در انتهای خط ‬ ‫اهنی کــه دیگر ادامه ای ندارد‪ ،‬با ایــن اوصاف من اخر خط ‬ ‫اهن هســتم‪ ،‬امیدوارم معنایش این نباشد که سفرم اینجا به‬ ‫پایان می رســد‪ ،‬از بلغارستان سوار قطاری شدم که یک روز و‬ ‫یک شب طول کشید تا به اینجا برسم‪ ،‬ارودگاهی محصور در‬ ‫میان ســیم خاردار‪ ،‬بیرون از یک دهکده‪ ،‬از اینجا نمی توانم‬ ‫بیــرون بروم‪ ،‬د ِر اردوگاه قفل اســت و تعداد زیادی ادم برای‬ ‫رهایی از اینجا صف بســته اندف ایستگاه قطار سکویی ندارد‪،‬‬ ‫ادم هایی را می بینم که از نردبان باال می روند تا خود را داخل‬ ‫واگنی که به اینجا می رسد بیندازند‪ ،‬حداقلش این است که از‬ ‫اردوگاه بیرون می روند‪.‬‬ ‫میزبانی اپارات از پخش زنده ‪۸۴۲‬‬ ‫هیئت مذهبی در ایام محرم‬ ‫همزمان با شــروع دهه ی اول محرم‪ ،‬اپــارات برای پنجمین‬ ‫سال متوالی میزبان هیئت ها‪ ،‬سخنرانی ‏ها و مداحان اهل بیت‬ ‫علیهم السالم بود‪ .‬امسال‪ ،‬همچون سال گذشته همزمان با موج‬ ‫پنجم گسترش ویروس کرونا در کشور‪ ،‬اپارات عالوه بر پخش‬ ‫ی‬ ‫مراســم عزای امام حســین (ع) در هیئات مذهبی‪ ،‬سخنران ‏‬ ‫وعاظ معروف را نیز به صورت مستقیم پخش کرد‪ .‬این پوشش‬ ‫ت های مذهبی همراه‬ ‫با استقبال مداحان و ســخنرانان و هیئ ‪‎‬‬ ‫بود‪ .‬به واسط این همراهی و بستری که اپارات برای عزاداری‬ ‫انالین فراهم کرد‪ ،‬شاهد افزایش چشم گیر عزاداران اباعبداهلل‬ ‫در هیئت های انالین اپارات نســبت به ســال گذشته بودیم‪.‬‬ ‫پخش زنده هیئت های عزاداری در محرم امســال در اپارات‪،‬‬ ‫ت به‬ ‫‪ ۶۲۹‬هزار و ‪ ۸۴۳‬بازدید یکتا داشــته است‪ .‬این امار نسب ‬ ‫سال گذشته رشد ‪ ۶۰‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬در دهه اول‬ ‫محرم امسال‪ ،‬اپارات میزبان ‪ ۸۴۲‬هیات بود که میانگین پخش‬ ‫زنده هر هیئت در هر شــب ‪ ۶۰‬دقیقه بوده است‪ .‬در دهه اول‬ ‫ی مذهبی‪ ۳۵۹ ،‬میلیون و‬ ‫محرم ‪ ۱۴۰۰‬ویدیوهای دســته بند ‬ ‫‪ ۹۹۳‬هزار و ‪ ۳۱۲‬دقیقه تماشا را به ثبت رسانده است که رشد‬ ‫‪ ۶۴‬درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد‪ .‬مخاطبان‬ ‫می توانستند از طریق اپارات‪ ،‬ارتباط مستقیم با کربالی معلی‬ ‫و بین الحرمین داشته باشند تا در دوران کرونا از راه دور ضریح‬ ‫امام حسین (ع) را زیارت کنند‪ .‬محرم امسال مراسم عزاداری‬ ‫مداحان اهل بیــت همچون محمود کریمی‪ ،‬عبدالرضا هاللی‪،‬‬ ‫مجید بنی فاطمه‪ ،‬میثم مطیعی‪ ،‬ســعید حدادیان‪ ،‬محمدرضا‬ ‫طاهری‪ ،‬مهدی رسولی‪ ،‬حنیف طاهری‪ ،‬حسین سیب سرخی‪،‬‬ ‫محمد حسین پویانفر‪ ،‬حسین طاهری و ‪ ...‬پوشش داده شد‪.‬‬ ‫هجدههزارهنرمندداریم‪،‬دوازدهمیلیونکالهبردارهنری!‬ ‫چرا وزارت ارشاد جلوی فساد مجازی کالهبرداران هنری را نمی گیرد؟‬ ‫رضا پورزارعی‬ ‫درابتداازفعالیت هایتانصحبتمی کنید؟‬ ‫عرضم به حضور شما من قبل از انقالب یک فیلم کوتاه به اسم ادمک بازی‬ ‫کرده ام که نقش یک پسر بچه چوپان را داشتم و بعد از انکه تحصیالتم‬ ‫تمام شد و به رشته سینما وارد شدم در چهار پنج فیلم سینمایی مدیر‬ ‫تولید بودم و البته بازی هم کرده ام‪ ،‬تا اینکه امدم کار نوشتاری انجام دادم‬ ‫و چند سناریو نوشتم و در کنار ان چهارده سال پیش یک انجمن صنفی به‬ ‫اسم انجمن صنفی بازیگران سینما و تلویزیون ایران تشکیل شد که جناب‬ ‫اقای مشایخی رئیس هیات مدیره بودند و من دوازده سال دبیر ان بودم‪.‬‬ ‫در مورد فعالیت های انجمن صنفی بازیگران سینما و تلویزیون‬ ‫تهرانتوضیحبدهید؟‬ ‫بعد که من انجمن صنفی بازیگران سینما و تلویزیون ایران بیرون امدم‬ ‫انجمن دیگری بود که اسم ان مشابه اسم انجمن ما بود و در همان زمان‬ ‫افتتاح شده بود‪ ،‬ما به وزارت کار گفتیم اقا اینها نمی توانند فعالیت کنند‬ ‫چون با ما تشابه اسمی دارند که به ما گفتند به شما مربوط نیست! اینها‬ ‫انجمن صنفی تهران هستند و شما انجمن صنفی ایران هستید‪ ،‬من امدم‬ ‫انجمن صنفی بازیگران سینما و تلویزیون تهران رای اوردم و بعد به هیات‬ ‫مدیره رفتم و انجا هم رای اوردم و دو ســال می شــود که رئیس هیات‬ ‫انجمن صنفی بازیگران سینما و تلویزیون تهران هستم‪ ،‬جا دارد از اعضا‬ ‫هیات مدیره حمیدرضا شمس دبیر و دکتر جمشید اکبرزاده نائب رئیس و‬ ‫سرکار خانم مهین نوبخت خزانه دار که من را در این امر مهم یاری کرده‬ ‫اند یاد کنم‪.‬‬ ‫در این مدت چه فعالیت هایی انجام داده اید؟‬ ‫در این دو ســال فعالیت هایی که انجمن کرده است این بوده است که‬ ‫بسته های حمایتی از شهرداری گرفته ام و به اعضا داده ام‪ ،‬با اقای صالحی‬ ‫وزیر ارشاد گفتگو داشته ایم که گفتگو و جلسه پرباری بوده است و ایشان‬ ‫چندین دستور داده اند که یکی از انها این بوده که برای گرفتن مکانی‬ ‫مناسب پنجاه میلیون به ما وام بالعوض بدهند‪ ،‬دوم اینکه با دستور وزیر‬ ‫محترم انجمن ما تحت حمایت صندوق اعتباری هنر قرار گرفت که برای‬ ‫اعضا ما کارت هنر هم صادر شود‪ ،‬از جناب اقای سید حسین سیدزاده‬ ‫رئاست محترم صندوق اعتباری هنر کمال تشکر را داریم‪.‬‬ ‫این کارت چه مزایایی دارد؟‬ ‫بزرگترین مزایایی که صندوق حمایت از هنرمندان دارد این است که این‬ ‫کارت را قبال فقط به اعضا خانه سینما می دادند و انجا برای دادن کارت‬ ‫به هنرمندان خودشان را خیلی باال می دیدند و خیلی ها نمی توانستند این‬ ‫کارت را بگیرند‪ ،‬در حالی که در انجمن ما انهایی که بازیگرهای پایینتری‬ ‫هم هستتد پذیرفته می شود چون به هر حال شغل و حرفه انها بازیگری‬ ‫است‪ ،‬حکم این کارت این است که انهایی که بیمه نیستند در اینده بیمه‬ ‫می شوند و هر چند وقت یکبار به حساب ان کسانی که کارت هنر دارد‬ ‫کمک هزینه واریز می شود و این به این دلیل است که ما انجمن صنفی‬ ‫هستیم و رسمیت داریم‪.‬‬ ‫شرایطداشتن کارتانجمنشماچیست؟‬ ‫صنف یک تعریف مشخصی دارد‪ ،‬شما یک فرم را پر می کنید و وقتی ان‬ ‫فرم را پر می کنید باید چند کار ارائه بدهید‪ ،‬چند کار یعنی اینکه من بازی‬ ‫کرده ام و جلوی دوربین رفته ام‪.‬‬ ‫این کارت شامل کارگردانها و تهیه کننده ها هم می شود؟‬ ‫اسم ان صنف بازیگران است‪ ،‬اما گاهی وقتها ما کارگردانی داریم که یک‬ ‫شخصیت بزرگ است و ما او را به عنوان عضو افتخاری می پذیریم‪ ،‬ما این‬ ‫فرم را به شــورای هیات مدیره می دهیم‪ ،‬ان شورا تایید می کند که این‬ ‫کارتهاپیوستهیاوابستهباشد‪،‬پیوستهیعنیحرفه ایووابستهیعنیاماتور‪.‬‬ ‫گویا شــخصی این کارت را جعل کــرده و ان را در اختیار‬ ‫متقاضی هاقرارمی دهد؟‬ ‫بله من متاســفانه یک گلگی بزرگی هم از دولت مردان ارشادی و هم‬ ‫حتی پلیس فتا یا پلیس پایگاه های امنیت دارم‪ ،‬االن ما در فضای مجازی‬ ‫ادمهایی را داریم که خودشــان را دکتر‪ ،‬مهندس‪ ،‬گریمور‪ ،‬کارگردان و‬ ‫بازیگر جا می زنند و در حالی که هیچ ســابقه ای ندارند از طریق فضای‬ ‫مجازی کاله برداری های زیادی از مردم عادی می کنند‪ ،‬متاسفانه خیلی‬ ‫از مردم در دام این جور ادمها گرفتار شده اند و به انها پول می دهند‪ ،‬این‬ ‫اشخاص اسم خودشان را استاد می گذارند و وقتی انها را در گوگل سرچ‬ ‫می کنید اصال اسمی از انها نیست! یعنی این اقا حتی سیاه لشگر هم بازی‬ ‫نکرده است‪ ،‬چرا حراست ارشاد و پایگاه های امنیتی وارد این موضوع نمی‬ ‫شوند و جلوی این افراد گرفته نمی شود؟‬ ‫و در مورد ان شخص به خصوص صحبت می کنید؟‬ ‫متاسفانه اقایی به اسم «میم نون ز» امده کارت انجمن ما را دقیقا با نام‬ ‫انجمن ما و با امضا خودش به مردم عادی با قیمتهای باال می فروشد‪ ،‬البته‬ ‫ما شکایت کرده ایم که این اقا پنجاه پرونده جعل دارد که سه مورد مربوط‬ ‫به ارشاد می شود‪ ،‬ایشان حتی ارم ارشاد را جعل کرده و دکترای هنر به‬ ‫اسم وزارت ارشاد به این و ان داده است‪.‬‬ ‫و حکمی برایشان صادر نشده است؟‬ ‫در حکمی برای ایشان یک بار زندان‪ ،‬نود و نه ضربه شالق به جرم جعل‬ ‫و تجاوز صادر شــده است‪ ،‬در یک دادگاه دیگر یک سال زندان و حضور‬ ‫نداشتن در محافل هنری به جرم جعل امضا و ارم وزارت ارشاد و پرونده ای‬ ‫در دست بررسی از ایشــان در استان البرز وزارت ارشاد به عنوان جعل‬ ‫مجوزهای فیلم و جعل دیگر دارد و انجمن ما در دو دادگاه پایگاه حقوقی‬ ‫یکی دادسرای رسانه و دیگری در دادگاه بیست و هشت جرایم کارکنان‬ ‫دولت با اقدام به جا و درست پایگاه هشتم امنیت تهران تشکیل شده است‪.‬‬ ‫چه انتظاری در قبال چنین افرادی دارید؟‬ ‫باید با اینها برخورد شود‪ ،‬ما در داخل ایران پانزده الی هجده هزار هنرمند‬ ‫داریم که دارای شخصیت حقیقی و و حقوقی هستند‪ ،‬این شخصیت های‬ ‫هنری در همه زمینه ها فعالیت می کنند و متاسفانه در کنار این هجده‬ ‫هزار نفر دوازده میلیون کاله بردار ریخته است که مثال یک پیج می زنند‪،‬‬ ‫فیلم می سازند و از بازیگران هجده تا بیست سال‪ ،‬سی تا سی و پنج سال‬ ‫یا چهل تا شصت سال دعوت می کنند که برای تست بیایید‪ ،‬شما می روید‬ ‫انجــا یک فرم پر می کنید و اولین کاری که می کنند صد هزار تومان از‬ ‫شما می گیرند‪ ،‬بعد اگر ببینند خیلی هالو هستید چهار پنج میلیون تومان‬ ‫از شما می گیرند که می شود ده تا چهار پنج میلیون تومان و با ان پنجاه‬ ‫میلیون یک فیلم کوتاه بدون مجوز پنج دقیقه ای می سازند‪ ،‬به هر کدام از‬ ‫ان افراد این فیلم را می دهند و این فیلم می رود روی طاقچه اتاق انها و‬ ‫بعد به انها می گویند شما فیلم بازی کرده اید‪ ،‬متاسفانه هیچکس جلوی‬ ‫اینها را نمی گیرد‪.‬‬ ‫حرف پایانی؟‬ ‫از وزیر محترم ارشاد‪ ،‬شهردار تهران جناب پیروز حناچی و معاون ایشان‬ ‫دکتر روحانی انجمن صنفی ما تقدیر و تشکر می نماید‪.‬‬ ‫هفت روش برای شیک پوش بودن به سبک فرانسوی‬ ‫مهناز جامی‬ ‫سبک پاریسی بدون زحمت زیادی‪ ،‬متمایز است‪ .‬سبک‬ ‫رمانتیک و بی دغدغه پاریســی اغلب توسط بالگرهای‬ ‫سراســر جهان‪ ،‬الگوبرداری می شــود‪ .‬لباس هایی که‬ ‫پاریســی ها می پوشند اغلب شــیک هستند‪ :‬تعداد‬ ‫زیادی شلوار جین به سبک قدیمی‪ ،‬بلیزرهای چهارخانه‬ ‫و چکمه های چرمی‪ .‬در حالی که لباس ان ها زیباست‪،‬‬ ‫خیلی جلب توجه نمی کننــد‪ .‬خیلی براق یا ناهماهنگ‬ ‫نیستند و شما ممکن است در خیابان حتی متوجه ان ها‬ ‫نشوید؛ زیرا بسیار راحت و بی دردسر هستند‪ .‬در ادامه‬ ‫با هفت ویژگی سبک پاریسی اشنا می شویم‪:‬‬ ‫یک) بی دردسر‬ ‫زن فرانسوی به زمان زیادی برای اماده شدن نیاز ندارد‪ .‬او به‬ ‫ســادگی با یک رژلب قرمز و موهای طبیعی خود‪ ،‬خوشحال‬ ‫اســت‪ .‬هنگام اماده شدن سرصدای زیادی به راه نمی اندازد‬ ‫اما قبال در مغازه لباس های خود را با وسواس و دقت انتخاب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دو) ظرافت‬ ‫پاریســی ها در انجام هر کاری ظرافت و سلیقه به خرج می‬ ‫دهند؛ حتی اگر خرید و تماشای بازار صبح یکشنبه باشد! اما‬ ‫این سلیقه به معنی تالش زیاد نیست‪ .‬ان ها در عین راحتی‪،‬‬ ‫هرگز شلخته به نظر نمی رســند‪ .‬فرانسوی ها کیفیت را بر‬ ‫کمیت ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫توصیه ما به شــما نیز این اســت که به جای خرید انبوهی‬ ‫ِ‬ ‫مختلف لباس‪ ،‬که ممکن اســت بسیاری از ان ها را‬ ‫از اقالم‬ ‫هرگز نپوشید‪ ،‬پول خود را صرفِ خرید لباس هایی با کیفیت‬ ‫بیشتر کنید که در اینده نیز ان ها را خواهید پوشید‪.‬‬ ‫سه) هر چه کمتر‪ ،‬بهتر!‬ ‫وقتی صحبت از سبک پاریســی می شود‪ ،‬این جمله را می‬ ‫شنویم‪ :‬هر چه کمتر‪ ،‬بهتر!‬ ‫برخی ممکن است بگویند ظاهر پاریسی خسته کننده ست‪،‬‬ ‫اما اینچنین نیســت و این همان ســبک فرانسوی مینیمال‬ ‫است‪ .‬به جای استفاده ی زیاد و ترکیب رنگ های جسورانه‬ ‫و برش های چشــمگیر در لباس‪ ،‬استفاده از سایه های کم‬ ‫رنــگ در کنار یــک رنگ متمایز و پر رنگ و یا اســتفاده از‬ ‫جزئیات متفاوت در استایل را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫چهار) جذابیت‬ ‫جذابیت را در رفتار‪ ،‬راه رفتن و ایســتادن پاریســی ها می‬ ‫توان دید! پاریســی ها اعتقاد دارند جذابیت بیشــتر به زبان‬ ‫بدن‪ ،‬حالت چهره و رفتار و اعتماد به نفس فرد بستگی دارد‪.‬‬ ‫پنج) سرگرم کننده و مفرح‬ ‫بــا وجود محافظــه کاری ظاهری‪ ،‬دختر پاریســی با لباس‬ ‫هایش شاد و ســرگرم است‪ .‬او دوست دارد جزئیات سرگرم‬ ‫کننده اس را درلباس هایش بگنجاند‪.‬‬ ‫او از جوراب های براق یا ســنجاق های خاص و کفش های‬ ‫بروگ متالیک نمی ترسد!‬ ‫او از لباس هایی که بر تن دارد لذت می برد و لباس پوشیدن‬ ‫صبحگاهی را به یک فرایند لذت بخش تبدیل می کند‪.‬‬ ‫شش) منحصر به فرد بودن‬ ‫دختر پاریســی اصول اولیه اســتایل خودش را دارد و بدش‬ ‫نمــی اید ان را با نیمی از زنان پاریس به اشــتراک بگذارد؛‬ ‫اما ان ها در عین حال می خواهند منحصر به فرد باشــند و‬ ‫جزئیات مربوط به خودشان را داشته باشند‪.‬‬ ‫ان ها در این زمینه تالش زیادی می کنند‪ ،‬مانند پیدا کردن‬ ‫جزئیات قدیمی یا خاص برای اســتایل شان و یا استفاده از‬ ‫برندهای ناشناخته تر‪.‬‬ ‫هفت) شکستن قواعد‬ ‫پاریســی ها می دانند که چه لباســی مناسب فرم بدن ان‬ ‫هاست و خیلی به ترندهای زودگذر اهمیت نمی دهند‪ .‬اگر از‬ ‫یک پاریسی بپرسید‪ ،‬به شما خواهد گفت هنوز لباس هایی‬ ‫از ده ســال پیش در کمدش دارد و می پوشــد؛ فقط به این‬ ‫دلیل که ان لباس ها را دوست دارد‪ .‬او‪ .‬به صورت ناخوداگاه‬ ‫برای درج گاهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سازمانگاهیها‪88311353 :‬‬ ‫لتفکس‪88311361:‬‬ ‫سایت روزنامه هنرمند‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫قواعد شیک پوشی را اعمال می کند‪.‬‬ ‫مدل و طراح مد فرانسوی می گوید‪ :‬راز اصلی سبک پاریسی‬ ‫این است که همیشــه غیر قابل پیش بینی باشید و دیگران‬ ‫را متعجب نگه دارید!‬ ‫اجازه ندهید لباس‪ ،‬اســتایل شــما را قابل پیش بینی کند!‬ ‫در هر لباســی که می پوشید یک عنصر شگفت انگیز به ان‬ ‫اضافه کنید؛ خواه یک شلوار جین جدید یا یک ژاکت فانتزی‬ ‫یا تیشرت معمولی باشد‪.‬‬ ‫اکنون اصول ظاهر پاریسی را می دانید‪.‬‬ صفحه 2 ‫گفتگوی «هنرمند» با ترانه سرا و مدیر تولید اثار موسیقایی‬ ‫محسنمعراجی‪:‬درملودیوترانهروبهسقوطهستیم!‬ ‫موسیقی در کشور ما هیچ گاه قدرت نداشته است‬ ‫رضا پورزارعی‬ ‫ســید محسن معراجی‪ ،‬متولد هزار و سیصد و شــصت و پنج در کرمانشاه‪ ،‬لیسانس‬ ‫جغرافیا و برنامه ریزی شهری‪ ،‬از ســال هفتاد و نه نوشتن را با شعر اغاز کرده است‬ ‫و کمی جلوتر از ان ترانه و موســیقی برای او جدی تر می شود‪ ،‬در کنار ترانه نویسی‪،‬‬ ‫روزنامه نگاری‪ ،‬مدیریت تولید اثار موســیقایی و برگزاری کنسرت برای خواننده های‬ ‫مختلف در تهران و شهرســتان ها را بر عهده می گیرد‪ ،‬با محسن معراجی گفتگویی‬ ‫کوتاه داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫از ترانه شروع کنیم‪ ،‬این هنر کجای فعالیت های شما است؟‬ ‫ترانه و در مجموع ادبیات و موســیقی را عاشقانه دوســت دارم و به جرات می گویم تمام لحظه ‬ ‫های زندگی ام وابســته به ادبیات و موسیقی است‪ ،‬ترانه های بسیاری نوشته ام و اتفاقاً با صدای‬ ‫خوانندگان مختلفی منتشــر شــده اند و به زودی کتاب ترانه هایم کــه در واقع گزیده ای از اثار‬ ‫منتشــر شده و تعدادی منتشر نشده است نیز به بازار کتاب خواهد امد‪ ،‬البته در سال های اخیر‬ ‫بنا به تمرکز بر مدیریت هنری و مدیریت برنامه ریزی برای خواننده ها کمتر می نویسم‪.‬‬ ‫در زمینــه تولید تک اهنگ‪ ،‬البوم با خواننده ها هــم فعالیت دارید‪ ،‬در این رابطه‬ ‫توضیح می دهید؟‬ ‫من از معدود افرادی در موسیقی هستم که در باکس تولید‪ ،‬موسیقی از قبل اماده ندارم! یعنی‬ ‫انحصارا ً برای ویژگی هایی که ان خواننده دارد‪ ،‬کار را تولید می کنم‪ ،‬جنس صدای خواننده‪ ،‬نوع‬ ‫نگاهش به موســیقی و خواســته هایی که دارد‪ ،‬مدرک تحصیلی‪ ،‬سن و تیپ ظاهری ایشان و‪...‬‬ ‫همه این ها را می سنجم و بعد کار را تولید می کنم‪.‬‬ ‫اقای معراجی باندبازی و مافیا چقدر در موسیقی وجود دارد؟‬ ‫در واقع وجود دارد اما ان طوری که می گویند نیســت! بیشتر می شود نام یارکشی یا گروه بازی‬ ‫را بر ان گذاشت چون مافیا بایستی قدرت عجیبی داشته باشد که موسیقی در مملکت ما هیچ‬ ‫ گاه قدرت عجیبی نداشــته اســت‪ ،‬مثال ما در مجلس شورای اسالمی یا شوراهای اسالمی شهر‪،‬‬ ‫نماینــده ای نداریم که با قدرت ما به انجا رفته باشــد و مث ً‬ ‫ال برای صنف موســیقی کاری کند‬ ‫ی ها که گفتم هم ادم های دو روزه هستند! با پول‬ ‫کارســتان! اعضای این یارکشی ها یا گروه باز ‬ ‫زیاد می ایند‪ ،‬طبیعتاً رابطه های زیادی برایشــان ایجاد می شود‪ ،‬سود مالی خوبی می کنند! اما به‬ ‫ســختی هایش که می رسند‪ ،‬جا می زنند و می روند! نمونه های متعددی طی این سال ها بوده اند‪،‬‬ ‫البته یک مســئله دیگری نیز وجود دارد که در بحثی کالن‪ ،‬باید ان را بررسی کنیم که به تهیه ‬ ‫کننده ها و مدیر برنامه ها بی ارتباط اســت‪ ،‬از شما می خواهم در فرصتی دیگر‪ ،‬بستری را فراهم‬ ‫کنید تا من به همراه تعدادی از همکارانم این بحث را بیشتر باز کنیم‪.‬‬ ‫فضای کلی موسیقی را چگونه می بینید؟‬ ‫واقعیت این اســت که ما در ایام کرونا در موســیقی چیزی جز ضرر نداشــته ایم اما اگر کلیت‬ ‫موســیقی را بخواهیم بررســی کنیــم در نوازندگی‪ ،‬تنظیم موســیقی‪ ،‬امکانــات و محیط های‬ ‫استودیویی‪ ،‬میکس و مسترینگ بسیار پیشرفت داشته ایم‪ ،‬در ملودی و ترانه با شیب فراوانی رو‬ ‫به سقوط هستیم!‬ ‫پس چرا کاری برای سقوط نکردن‪ ،‬انجام نمی دهید؟‬ ‫دوشنبـــــه ‪ 1‬شهریورماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1492‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫سیدزاده مدیرعامل صندوق هنر با تاکید بر حفظ‬ ‫کرامت هنرمندان خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش پرداختی طرح تکریم و کمک‬ ‫مستمری اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫گستر ه مارکت موسیقی بسیار زیاد است و یک دست صدا ندارد‪ ،‬االن ممکن است بگویید اهان!‬ ‫پس کار مافیاست و شما(معراجی) نبایستی منکر ان می شدید! ولی من به شما می گویم مشکل‬ ‫ریشه ای فرهنگی است‪ ،‬میل نوجوان و جوان این روزها به مطالعه و درک فرهنگ و ادبیات غنی‬ ‫کشــورمان کمرنگ و حتی در برخی جاها بی رنگ اســت‪ ،‬نتیجتاً اگر جوانان ما بخواهند کالم‬ ‫فارسی بخوانند‪ ،‬با الگوبرداری از اهنگ های غیر ایرانی‪ ،‬نوعی از کالم را ارائه می دهند که از نظر‬ ‫ساختار و محتوا هیچ قرابتی با فرهنگ ما ندارد‪.‬‬ ‫در طی این سال هایی که کار کرده اید‪ ،‬بســیاری شما را به عنوان یک استعدادیاب‬ ‫می شناسند‪ ،‬در خصوص این مورد توضیح دهید؟‬ ‫کار بســیار ســخت و در عین حال شیرینی است‪ ،‬شما باید بگردید‪ ،‬پیدا کنید و پرورش بدهید‪،‬‬ ‫برنامه ای ویژه برای اینده دارم و می خواهم تمامی این تجربیات را در قالب یک اکادمی بســیار‬ ‫خاص و برای اعتالی فرهنگ موسیقی کشور‪ ،‬عملی کنم و به کشف و پرورش استعدادها بپردازم‪.‬‬ ‫ی های این راه‪ ،‬نااگاهی خانواده ها از شــرایط موسیقی و ادبیات است‪ ،‬من‬ ‫حقیقتاً یکی از ســخت ‬ ‫برای این مارکت خیلی ستاره از دست داده ام و علت ان تصمیم های عجیب خانواد ه و فامیل های‬ ‫خواننده بوده است چرا که متاسفانه هنوز جامع ه ما‪ ،‬موسیقی را شغل نمی داند و نپذیرفته است‪.‬‬ ‫حتما یک مصاحب ه مفصل در اینده خواهیم داشــت تا مباحث را راحت تر تشریح‬ ‫کنید و صحبت پایانی شما؟‬ ‫به امید خدا در خدمت شــما هســتم‪ ،‬صحبت پایانی من دو بخش اســت‪ ،‬بخش اول اینکه که‬ ‫امیدوارم شرایط سالمت جامعه هر چه زودتر به عالی ترین جای خودش برسد و اقتصاد موسیقی‬ ‫هم با کنســرت‪ ،‬خون تازه ای در رگ هایش جریان پیدا کند و بخش دوم هم این است که البوم‬ ‫عاشقانه ها با صدای حمید غالمعلی اماده انتشار است‪ .‬با انتشار چند قطعه‪ ،‬چند خواننده جوان‬ ‫را معرفی خواهم کرد و همچنین معرفی گروهی به نام «راکوب» که به معنای واقعی کلمه‪ ،‬گروه‬ ‫است و مثل بندهای مرسو م نیست!‬ ‫گفتگوی «هنرمند» با موسس اموزشگاه موسیقی «سیمرغ»‬ ‫محمد سرباز‪ :‬موسیقی راهی موثر برای دوری از استرس است‬ ‫رامین مالمحمدی‬ ‫محمد ســرباز‪ ،‬متولد بیســت و یک مرداد هزار و‬ ‫سیصد و شصت و شش‪ ،‬تهران‪ ،‬فوق دیپلم مهندسی‬ ‫‪ ،IT‬لیســانس موسیقی که سابقه اجرا همراه با گروه‬ ‫سروش موالنا در کشورهای اروپایی همچون اسپانیا‬ ‫و پرتغال‪ ،‬اجرای کنسرت در ژاپن‪ ،‬سابقه تکنوازی در‬ ‫دانشگاه لیســبون را در کارنامه هنری دارد‪ ،‬محمد‬ ‫سرباز موسس اموزشگاه موسیقی سیمرغ در منطقه‬ ‫شــرق تهران است و از او اجراهای متعدد تکنوازی و‬ ‫گره نوازی در تاالرهای وحدت و رودکی را شاهد بوده‬ ‫ایم‪ ،‬با رتبه ســی و هفت کنکور سراسری که حضور‬ ‫به عنوان تهیه کننده در ســاخت کلیپ های مختلف‬ ‫موســیقی را تجربه کرده اســت گفتگویی صمیمی‬ ‫داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫از وضعیت موسیقی در شرایط کنونی کرونا شروع‬ ‫کنیــم‪ ،‬این موضوع چقدر در روند کار شــما تاثیر‬ ‫داشت؟‬ ‫مطمئنا فعالیت در این شــرایط برای همه هنرمندان بسیار‬ ‫ســخت و دشوار است و با توجه به عدم بستر مناسب‪ ،‬باعث‬ ‫دلخوری شــدیدی بین ما هنرمندان و مدیران مربوطه شده‬ ‫است که انشاهلل با تدبیر و درایت در دولت جدید‪ ،‬این موضوع‬ ‫به سمت و سوی ارامش و حمایت حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫فکر می کنید بعــد از اتمام این اپیدمی چقدر طول‬ ‫بکشد تا شرایط عادی شود؟‬ ‫با توجه به این موضوع که مردم در شــرایط بسیار سختی از‬ ‫لحاظ بُعد روحی و ناراحتی شدید هستند‪ ،‬مطمئنا موسیقی‬ ‫و اموزش موســیقی‪ ،‬یکی از راه های موثر برای بهتر شدن‬ ‫این حال و دور شــدن از تشــویش و استرس است‪ ،‬پس در‬ ‫اینده ای نزدیک منتظر قدم برداشتن این عزیزان در دنیای‬ ‫موسیقی هستیم‪.‬‬ ‫خروجی موفق هنرجوها در هــر دوره چند درصد‬ ‫است؟‬ ‫این موضوع کامال دو طرفه اســت‪ ،‬البته ناگفته نماند که در‬ ‫این مورد ما نیازمند حمایت خانواده ها هم هســتیم و باید‬ ‫این عزیزان بدانند که پشت سر هر موفقیتی‪ ،‬در کنار تمامی‬ ‫فاکتورهای دیگر‪ ،‬ســه فاکتور اصلی تالش و صبر و حمایت‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬پس با موارد فوق ما می توانیم در موفقیت و به‬ ‫ثمره رسیدن این نسل بسیار خوش بین باشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چه تسهیالتی برای رشد بهتر انها در نظر گرفته اید؟‬ ‫سعی ما فراهم کردن بهترین بستر با بهترین کادر اموزشی‬ ‫اســت که مطمئنا با اســتفاده از تجربیات مدرسین عزیز و‬ ‫البتــه برگزاری کنســرت های متعدد و بــا در نظر گرفتن‬ ‫اموزش های تئوری موسیقی سعی بر فراهم کردن این بستر‬ ‫برای عزیزان هســتیم‪ ،‬البته افتخار می کنیم که تعدادی از‬ ‫هنرجویان عزیز ما در حال حاضر به عنوان مدرس در مراکز‬ ‫دیگر مشغول به فعالیت و تدریس هستند‪.‬‬ ‫چقدر از موسیقی در بین کودکان استقبال می شود‬ ‫و ایا ویژگی های یادگیری در انها بهتر است؟‬ ‫خوشــبختانه با توجه به اشنایی بهتر والدین نسبت به تاثیر‬ ‫به ســزای یادگیری موسیقی در کودکان‪ ،‬از استقبال بسیار‬ ‫خوبی برخوردار هستیم‪،‬‬ ‫همه ما می دانیم که جنین از چهار ماهگی قادر به شــنیدن‬ ‫صدای موســیقی در شــکم مادر می باشــد‪ ،‬پس یادگیری‬ ‫موســیقی در سنین کودکی باعث به وجود امدن این موارد‬ ‫می شود‪ :‬افزایش اعتماد به نفس‪ ،‬افزایش هوش و دقت باال‪،‬‬ ‫به وجود امدن خالقیت در فرد‪ ،‬افزایش ســطح ‪ IQ‬و ایجاد‬ ‫اعتماد به نفس در برقراری ارتباط‪.‬‬ ‫باندبازی و مافیا در حرفه شما هم وجود دارد؟‬ ‫شــما مگر گرایشــی ســراغ دارید که مافیا در ان نباشد؟!!‬ ‫بگذریم از این که دلی پر حرف دارم!‬ ‫برای شــاگردان برتر خودتان در هر دوره چه فکر و‬ ‫برنامه ای دارید؟‬ ‫مطمئنا موفقیت تمام بچه ها برای من در اولویت است و با‬ ‫توجه به شرایط موجود حضور این عزیزان در گروه هایی که‬ ‫خودم سرپرست هستم و در سه سطح تشکیل شده می باشد‬ ‫و در ادامه معرفی ان ها بــه گروهای معتبر برای اجراهای‬ ‫صدا و سیما و‪...‬‬ ‫مراجعه کنندگان شــما را بیشــتر چه رده سنی‬ ‫تشکیل می دهند؟‬ ‫جالب اســت کــه بدانید ما در تمام ســنین مراجعه کننده‬ ‫داریم‪ ،‬از کودک ســه ساله تا خانم هشتاد ساله که با عشق‬ ‫در کالس حضور پیدا می کنند که البته برای ما بسیار ارزنده‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫ایا در خانواده شــما کســی موزیسین و یا مدرس‬ ‫موسیقی است که مشوق شما بوده باشد؟‬ ‫جالب است بدانید که خواهر بزرگتر من پزشک و متخصص‬ ‫انکولوژی و رادیوتراپی «درمان ســرطان» و برادر بزرگترم‬ ‫که در خارج از کشــور تحصیل کرده مدیرعامل یک شرکت‬ ‫خارجی اســت‪ ،‬خواهر دیگرم هم فوق لیســانس مهندسی‬ ‫طراحی صنعتی و اســتاد دانشگاه هســتند و همینطور که‬ ‫متوجه شده اید ما هرکدام به دنبال گرایش و رشته متفاوتی‬ ‫رفته ایم‪ ،‬یعنی هرکدام از مــا به دنبال ان چیزی که واقعاً‬ ‫دوست داشته ایم کشیده شده ایم‪.‬‬ ‫انطور که معلوم است شیوه متفاوتی در امر تدریس‬ ‫دارید که مورد استقبال خیلی ها قرار گرفته‪ ،‬می شود‬ ‫کمی هم راجع به این موضوع توضیح بدهید؟‬ ‫ببینید من سعی کرده ام همیشــه بهترین و ساده ترین راه‬ ‫و مســیر را برای تمام هنرجوهایم در نظر بگیرم‪ ،‬نوع انتقال‬ ‫دانش برای من بســیار حائز اهمیت اســت و ســعی بر این‬ ‫موضوع دارم که بتوانم با بیانی ساده‪ ،‬بهترین هنرجوها را در‬ ‫کنار بقیه اساتید عزیز پرورش بدهم‪.‬‬ ‫حرف پایانی برای مخاطبان روزنامه هنرمند؟‬ ‫ارزو می کنــم که تمام عزیزان در همه جای این کشــور در‬ ‫ارامش باشند و بهترین شــرایط زندگی را تجربه کنند که‬ ‫الیق بهترین ها هســتند و تشکر از شما برای این مصاحبه‬ ‫گرم و خودمانی‪.‬‬ ‫مدیر عامل صندوق اعتباری هنر از افزایش مجدد پرداختی طرح‬ ‫تکریم اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه خبــر داد و گفت‪ :‬به طور‬ ‫متوسط شاهد افزایش ‪ ۶‬برابری دریافتی مشموالن طرح تکریم‬ ‫و ‪ ۲.۷‬برابری مشــموالن طرح کمک مســتمری طی سه ساله‬ ‫گذشته هستیم‪ .‬سیدحسین ســیدزاده روز یکشنبه با اشاره به‬ ‫افزایش مبلغ طرح تکریم و کمک مستمری گفت‪ :‬وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی به منظور تکریم هنرمندانی که از سوی شورای‬ ‫ارزشیابی معرفی شــده اند در اواخر دهه ‪ ۷۰‬مبلغ ‪ ۷۵‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزارتومان به هنرمندان پیشکســوت پرداخت می کرد که بعد‬ ‫از تاســیس صندوق اعتباری هنر این مهــم به صندوق واگذار‬ ‫شــد‪ .‬تا ســال ‪ ۹۷‬این مبلغ تغییر چندانی پیدا نکرد و با توجه‬ ‫به تورم طی این ســال ها‪ ،‬اثر مادی خود را از دســت داد و با‬ ‫اهداف طرح اولیه فاصله پیدا کرد‪ .‬سیدزاده افزود‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫اقدامات صندوق‪ ،‬پرداخت مقرری ماهیانه به هنرمندانی اســت‬ ‫که به دلیل از کارافتادگی‪ ،‬بیماری یا کهولت سن قادر به تامین‬ ‫معاش نیستند و از محل دیگری نیز حقوق دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫این افراد با تایید شورای ارزشیابی به صندوق معرفی و مقرری‬ ‫ماهیانه دریافت می کنند‪ .‬در طرح کمک مستمری مبلغ ‪۱۵۰‬‬ ‫هزارتومان به مشــموالن این طرح پرداخت می شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صندوق اعتباری هنر اظهار داشت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬با موافقت وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی مبلغ دریافتی ماهانه مشموالن طرح‬ ‫تکریم از ‪ ۲۰۰‬به ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و کمک مســتمری ماهانه از‬ ‫‪ ۱۵۰‬به ‪ ۲۵۰‬هزارتومان افزایش پیدا کرد‪ .‬پس از اجرایی شدن‬ ‫افزایــش مبلغ پرداختی اقدامات الزم برای برای اخذ تاییدیه از‬ ‫شورای ارزشیابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و شاعران انجام و فرایند‬ ‫تکمیل عضویت افراد واجد شرایط با ارائه مستندات انجام شد‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر با اشــاره به افزایش‬ ‫مجدد مبلغ طرح تکریم و کمک مستمری گفت‪ :‬با وجود منابع‬ ‫محدود و مشکالت بودجه ای‪ ،‬تصمیم گرفتیم در سالجاری نیز‬ ‫پرداختی ماهیانه دو طرح تکریم و مســتمری را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫براین اســاس مبلغ طرح تکریم از ‪ ۸۰۰‬به یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزارتومان و کمک مستمری از ‪ ۲۵۰‬به ‪ ۴۰۰‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافت‪ .‬سیدزاده در پایان تصریح کرد‪ :‬هنرمندان ممتاز‪ ،‬سرمایه‬ ‫های اجتماعی جامعه ما محسوب می شوند‪ .‬حفظ کرامت انها‬ ‫بسیار مهم اســت‪ .‬هرچند این مبلغ ناچیز است اما با توجه به‬ ‫شرایط موجود افزایش ان تنها به پاس قدرشناسی از کسانی که‬ ‫است که عمری را در راه بالندگی جامعه صرف کردند‪.‬‬ ‫«اریاوش» اهنگساز‬ ‫فیلم «روزمرگینگی» شد‬ ‫هادی نوروزی با اسم هنری «اریاوش»‪ ،‬خواننده‪ ،‬اهنگساز و تنظیم‬ ‫کننده که تاکنون شش تک اهنگ «حالم بدون تو»‪« ،‬ارزو»‪« ،‬چه‬ ‫شود»‪« ،‬هوای دلتنگی»‪« ،‬یارم باش» و «برق چشات» با صدای او‬ ‫منتشر شده به عنوان اهنگساز به پروژه «روزمرگینگی» پیوست‪،‬‬ ‫این خواننده اهنگساز در تدارک تهیه اولین البوم رسمی خود می‬ ‫باشد و این اولین تجربه او در دنیای فیلم کوتاه است‪ .‬روزمرگینگی‬ ‫به موضوع تنهایی جامعه بشری در دوران کنونی و نگاهی به اقلیت‬ ‫هــای ان می پردازد و به گفته کیمیــا خلج روابط عمومی این‬ ‫پروژه موضوع ان داستان عاشقانه و غم انگیز مردی تنها در شهری‬ ‫بزرگ است که به مرور و با جهان بینی عجیبی که به ان دست‬ ‫پیدا خواهد کرد به پوچی و یکنواختی می رسد‪ .‬این فیلم اولین‬ ‫فیلم کوتاه عباسعلی اسکتی به تهیه کنندگی مهدی احمدی است‬ ‫که تصویربرداری ان مدتی قبل به پایان رسیده و برای حضور در‬ ‫جشنواره ها اماده می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫گفتگوی هنرمندبابازیگرسینما‪،‬تئاتر وتلویزیون‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1492‬دوشنبه‪1‬شه ریورماه‪ • 1400‬سال چهاردهم •‪ 4‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر ‪13:07‬‬ ‫غروب افتاب ‪20:21‬‬ ‫اذان مغرب ‪20:03‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪05:00‬‬ ‫طلوع افتاب فردا ‪06:29‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام علی علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫ان که فردا را از عمر خویش بشمارد‪،‬‬ ‫مرگ را به گونه واقعی نمی شناسد‪.‬‬ ‫اصول کافى‪ :‬ج‪ ،۳‬ص‪ ،۲۵۹‬ح‪۳۰‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫انسان دانا به جای انکه در انتظار رسیدن فرصت خوب‬ ‫در زندگی باشد‪ ،‬خود ان را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫فرانسیسبیکن‬ ‫حافظانه‬ ‫گر دست رسد در سر زلفین تو بازم‬ ‫چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم‬ ‫زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست‬ ‫در دست سر مویی از ان عمر درازم‬ ‫حوریهمقدم‪:‬رویبازیگرهاییکهچهرهنیستندریسککنید!‬ ‫بدلکار بازیگر دیگری نمی شوم‬ ‫عباسعلی اسکتی‬ ‫حوریه مقدم‪ ،‬متولد هشــت ابان هزار و ســیصد و شصت‬ ‫و شــش‪ ،‬تهران‪ ،‬مدرک کارشناسی ارشــد کارگردانی و‬ ‫متقاضی ازمون دکترای هنر که در کارنامه هنری او سریال‬ ‫های «تابستان جدید»‪« ،‬کامیون»‪« ،‬زیرخاکی»‪« ،‬طالق» و‬ ‫فیلم ســینمایی «زندانی ها» دیده می شود‪ ،‬با حوریه مقدم‬ ‫که جایزه بهترین بازیگــر زن در مقام بازیگر و کارگردانی‬ ‫تئاتر را در کارنامه هنری اش دارد و ســاز اختصاصی کاخن‬ ‫را می نوازد گفتگویی کوتاه داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫چرا از اینهمه فعالیت هنری سراغ بازیگری رفته اید؟‬ ‫بازیگری عالقه من از دوران مدرســه بوده و از دوران دبستان تئاتر‬ ‫کار می کردم‪ ،‬یادم می اید زمانی که ســوم دبستان بودم دو نمایش‬ ‫کارگردانــی کردم که نویســنده انها خودم بودم و جایزه اســتانی‬ ‫گرفتم‪.‬‬ ‫به ورزش موتورسواری عالقه مند هستید و در این حرفه‬ ‫فعالیت می کنید‪ ،‬در مورد ان صحبت می کنید؟‬ ‫موتورســواری ورزش فوق العاده هیجانی است و قطعا کسانی باید‬ ‫سراغ این ورزش بروند که ریسک پذیر باشند چون این ورزش نیاز‬ ‫به تمرکز فوق العاده دارد‪.‬‬ ‫و به طور جدی به سوارکاری هم می پردازید‪.‬‬ ‫ســوارکاری را در کنار قهرمانان سوارکاری ایران خانم فائزه غروس‬ ‫ومجید شریفی اموزش دیده ام و االن در حد یک سوارکارحرفه ای‬ ‫که پاکور می کند تبحر دارم‪.‬‬ ‫با توجه به فعالیت در زمینه موتورسواری و سوارکاری در‬ ‫سینما حاضر هستید کار بدل کاری کنید؟‬ ‫خیــر! من در وهله اول یک بازیگر هســتم و اگر نقشــی که بازی‬ ‫می کنم نقش موتور سوار باشد نیازی به بدلکار ندارم و خودم بازی‬ ‫می کنم‪ ،‬ولی بدلکار بازیگر دیگری نمی شوم‪.‬‬ ‫توصیه شما برای افرادی که عالقه مند به بازیگری هستند‬ ‫در این راه پر پیچ و خم چیست؟‬ ‫به نظر من هرکاری را باید از راه درســت وارد شــد و در رابطه با‬ ‫بازیگری حتما باید دوره های بازیگری دیده شود‪ ،‬من در اموزشگاه‬ ‫هنر ســینما با راهنمایی های اســتاد عزیزم جناب اقای داریوش‬ ‫موحد دوره های کامل بازیگری را گذرانده ام و فکر می کنم انتخاب‬ ‫اینکه کجا و زیر نظر چه اساتیدی اموزش ببینیم خیلی مهم است‬ ‫چون هم اکنون بازار موسســات بدون مجوز با اســاتیدی که شاید‬ ‫الفبــای بازیگری را هم نمی دانند خیلی زیاد شــده و برای همین‬ ‫یکی از بهترین توصیه هایی که می توانم به دوستان عزیز بکنم این‬ ‫باشــد که حتما دوره های بازیگری را در اموزشــگاه معتبر ببیند‪،‬‬ ‫در فراخوان های معتبر شــرکت کنند و روزانه تمرین داشته باشند‬ ‫که بدنشــان امادگی الزم را داشته باشد‪ ،‬در واقع بازیگری هم مثل‬ ‫ورزش می مانــد‪ ،‬اگر یک مدت انجام نشــود بدن و ذهن خشــک‬ ‫می شود‪ ،‬دیدن فیلم های برتر دنیا هم توصیه من به دوستانه عزیز‬ ‫است و تحلیل و بررسی نقش ها یکی از کارهایی است که می تواند‬ ‫خیلی کمک کند‪.‬‬ ‫پس برای بهتر شدن در این حرفه کالس رفته اید؟‬ ‫من دوره های بازیگری را اموزشــگاه هنر و سینما با مدیریت اقای‬ ‫داریوش موحد گذرانده ام و به دوســتان عزیز که متقاضی رشــته‬ ‫بازیگری هستند این اموزشگاه را توصیه می کنم‪.‬‬ ‫نسبت به هم سن و ســال هایتان توانسته اید در کنارهم‬ ‫چندین رشته ورزشی‪ ،‬موســیقی‪ ،‬بازیگری‪ ،‬کارگردانی‬ ‫و همخوانــی را به صورت حرفه ای دنبــال کنید‪ ،‬چطور‬ ‫توانستید این اتفاق را مدیریت کنید؟‬ ‫فکر می کنم انگیزه و عالقه زیاد به هر رشــته باعث می شود که ادم‬ ‫بیشــتر تالش کند و با برنامه ریزی درست و پرکردن مفید وقت به‬ ‫همه این رشته ها که عالققه مند است برسد‪.‬‬ ‫در مورد همخوانی هم صحبت می کنید؟‬ ‫بلــه من در کنارخواننده هایی که نیاز به همخوانی دارند همخوانی‬ ‫هم انجام داده ام که اخرین کارم که بازخورد خوبی هم داشت در‬ ‫اهنگ های «مخاطب خاص» و «نــرو» با صدای دکترهادی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فضا چقدر برای رشد جوانها در سینما و تئاتر مهیا است؟‬ ‫ورود به فضای سینما و تئاتر در ایران واقعا مشکل است‪ ،‬باید خیلی‬ ‫تالش کرد و خیلی زمان ازاد داشــت‪ ،‬وقت گذاشت که به نظر من‬ ‫بهترین کار می توانســت ایین باشد که یک ســامانه برای انتخاب‬ ‫بازیگر طراحی شــود تا همه بتوانند توانایی های خودشان را نشان‬ ‫بدهند و درمقابل هم دست کارگردان برای انتخاب بازیگر باز بود‪.‬‬ ‫باندبازی چقدر در این حرفه وجود دارد؟‬ ‫مشکل انتخاب بازیگر در سینمای ما مشکل عمده ای است‪ ،‬گاهی‬ ‫ی بینیم نقش یک دختر بیســت ساله را یک بازیگر چهل ساله‬ ‫ما م ‬ ‫بــازی می کند فقط صــرف اینکه بازیگر چهره اســت‪ ،‬به نظر من‬ ‫کارگردانها بهتر اســت روی بازیگرهایی کــه توانایی دارند و چهره‬ ‫نیستند هم ریسک کنند‪.‬‬ ‫دوســت دارید در کنار کدام هنرپیشــه ها و برای کدام‬ ‫کارگردان بازی کنید؟‬ ‫چهره های مطرح مثل مهدی هاشمی‪ ،‬جعفر دهقان‪ ،‬گیتی قاسمی‪،‬‬ ‫بیتا سحرخیز‪ ،‬بهاره افشاری‪ ،‬هدایت هاشمی و کارگردان ها حسن‬ ‫فتحی‪ ،‬فرزاد موتمن‪ ،‬صدراملی و سعید روستایی‪.‬‬ ‫هدف و ارمانشهر شما در دنیای هنر چیست؟‬ ‫درفیلــم هایی بازی کنم که تاثیر مثبتی بر زندگی مخاطب بگذارم‬ ‫و بتوانم ازخودم اثار و نقش های خوبی به جا بگذارم‪.‬‬ ‫هنرمندان ایران زمین‬ ‫سمانه شتردار‬ ‫کارشناسمدیریتبازرگانی‬ ‫مدرس برون سازمانی فنی و حرفه ای‬ ‫شرکت در جشنواره مد و لباس فجر ‪۱۳۹۸‬‬‫شرکت در جشنواره فراخوان ارمان صلح‬‫ شرکت در نمایشگاههای متعدد داخلی و خارجی‬‫مهارت های هنری‪:‬‬ ‫طراحی و دوخت لباس‪,‬انواع سوزن دوزی ملل وسنتی ‪,‬عروسکهای پارچه ای‬‫گواهی ثبت طرح واجرای عروسک در شورای نظارت براسباب بازی‬‫گواهینامه اموزش مهارتهای کسب و کار و کارافرینی از اداره کار امور اجتماعی سیستان و بلوچستان‪1388‬‬‫گواهی مهارت رشته سوزن دوزی از اداره کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان ‪۱۳۹۷‬‬‫گواهینامه پایان دوره اموزشی راهنمایان طبیعت گردی از میراث فرهنگی و گردشگری استان‬‫گلستان‪۱۳۹۷‬‬ ‫گواهینامه پایان دوره اموزشی زمین گردشگری از میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان‬‫‪۱۳۹۷‬‬ ‫ گواهینامه حضور در دومین جشنواره ملی مد و لباس سی پال ‪۱۳۹۸‬‬‫پروانه تولید انفرادی در زمینه ساخت و تولید محصوالت صنایع دستی رشته نقش دوزی از اداره‬‫کل میراث فرهنگی استان گلستان‬ ‫گواهینامه حضور در دوره های اموزشی فنی و حرفه ای ازاد در رشته های نازک دوز‪ ،‬بچه گانه دوز‬‫و دخترانه‪ ،‬لباس عروس وشب‪ ،‬مانتودوزی‬ ‫دارای گواهینامه مهارت زرتشتی دوزی از اداره کل میراث فرهنگی استان یزد ‪۱۳۹۸‬‬‫گواهینامه بین المللی از اکادمی اکوال اشورنس استرالیا وملی وبین المللی ایکاد درطراحی و ساخت‬‫عروسک پارچه ای‬ ‫تقدیرنامه از کرسی محیط زیست یونسکو‪,‬میراث فرهنگی‪ ،‬کارگروه ساماندهی مد‬‫ گواهی اولین فراخوان ملی ارمان صلح از میراث فرهنگی سال‪99‬‬‫ سرتیکیفیت طراحی و دوخت عروسک های پارچه ای از مرکز گردشگری خالق ایران ‪۱۳۹۹‬‬‫ گواهی از کرسی یونسکو درساخت مجسمه و چهل تیکه دوزی با دورریزها دانشگاه پیام نور ‪۱۴۰۰‬‬‫ ‪-‬گواهی شرکت در حفظ ارامش زمین از کرسی یونسکو دانشگاه پیام نور ‪۱۴۰۰‬‬‫عالقه فراوان هنرمند به پوشش و دوختهای پوشاک اقوام کشورهای مختلف باعث شد که اولین‬ ‫گالری انفرادی خود را به پوشش ملل اختصاص دهد‪.‬‬ ‫طرح اسکلت عروسکها ویژه و باعنوان نخ پیچ می باشد که در گذشته از مادر بزرگ خود‬ ‫یاد گرفته است‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1570

روزنامه هنرمند 1570

شماره : 1570
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه هنرمند 1569

روزنامه هنرمند 1569

شماره : 1569
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه هنرمند 1568

روزنامه هنرمند 1568

شماره : 1568
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه هنرمند 1566

روزنامه هنرمند 1566

شماره : 1566
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه هنرمند 1563

روزنامه هنرمند 1563

شماره : 1563
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه هنرمند 1532

روزنامه هنرمند 1532

شماره : 1532
تاریخ : 1400/07/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!