روزنامه هنرمند شماره 1523 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1523

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1523

روزنامه هنرمند شماره 1523

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫دوشنبه‪ 12‬مهرماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 8 1523‬صفـــحه ‪ 3500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫«فرشاد مهدی پور»‬ ‫معاون مطبوعاتی‬ ‫وزارت ارشاد شد‬ ‫مجید مجیدی‪،‬‬ ‫مدیر سوگواره فیلم کوتاه تصو یر دهم‪:‬‬ ‫از فیلمسازانی که نگاهی‬ ‫نو داشته باشند حمایت‬ ‫و یژه می شود‬ ‫بهبهانهجمع اوریبساط گسترانکتاب هایممنوعه‬ ‫ایا برخوردهای قضایی‬ ‫در مسئله قاچاق کتاب‬ ‫مثمر ثمر است؟‬ ‫گفتگو با «علیرضا تابش» به بهانه اغاز جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم های کودک و نوجوان‪:‬‬ ‫لزومتوجهسینماگران‬ ‫به عنصر خیال و فانتزی‬ ‫در اثار سینمایی کودکان‬ ‫انتقاد «فاضل جمشیدی»‬ ‫از شیوه ی نگاه به موسیقی در دهه های اخیر‪:‬‬ ‫وظیفه ی هنرمند خروج مردم‬ ‫رکود معرفتی است‬ ‫از‬ ‫ِ‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫گفتگو با «علیرضا تابش» به بهانه اغاز جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان‪:‬‬ ‫دوشنبــــــــه ‪12‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1523‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫گزارش‬ ‫نقد‬ ‫«فرشاد مهدی پور»‬ ‫معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد شد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم در حکمی‪ ،‬دکتر مهدی پور‬ ‫را به سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب کرد‪ .‬وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم در حکمی‪ ،‬دکتر مهدی پور را‬ ‫به ســمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و با ماموریت اصلی‬ ‫«بازارایی ساختار رسانه ای کشور» منصوب کرد‪ .‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد دولت سیزدهم در حکمی‪ ،‬دکتر مهدی پور را به سمت‬ ‫معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد و با ماموریت اصلی «بازارایی‬ ‫ساختار رسانه ای کشور» منصوب کرد‪ .‬در حکم محمدمهدی‬ ‫اسماعیلی خطاب به فرشاد مهدی پور امده است‪:‬‬ ‫«بسمه تعالی‬ ‫جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫با عنایت به شایستگی ها و سوابق ارزشمند جناب عالی در حوزه‬ ‫مطبوعات‪ ،‬رسانه و فضای مجازی و شناخت از روحیه انقالبی و‬ ‫تعامل سازنده با اصحاب رسانه‪ ،‬به موجب این حکم به سمت‬ ‫«معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی» منصوب می شوید‪.‬‬ ‫امید اســت با اتکال به خداوند قــادر متعال و بهره گیری‬ ‫از ظرفیت اصحاب رســانه و نیروی انســانی متعهد و انقالبی‬ ‫و ماموریت محوری در امر بازارایی نظام رســانه ا ی کشور با‬ ‫همکاری دیگر دســتگاه های مرتبط با امعان نظر به اهداف و‬ ‫شرح وظایف معاونت و ماموریت های ذیل اهتمام وافر را به کار‬ ‫گیرید و قرین توفیق و تایید باشید‪:‬‬ ‫‪ .1‬حمایت مادی و معنوی از مطبوعات و اصحاب رسانه به ویژه‬ ‫مطبوعات و رســانه های محلی و منطقه ای و تدوین ایین‬ ‫نامه های صنفی‬ ‫‪ .2‬تقویت زیرساخت پایگاه های خبری و نشریات الکترونیک‬ ‫با توجه به شرایط و تحوالت فناوری های نوین و تقویت سواد‬ ‫رسانه ای و مجازی و اموزش های تخصصی‬ ‫‪ .3‬بهره گیری از ظرفیت مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری ها ‪ ،‬سایت های‬ ‫خبری و رسانه های اجتماعی برخط در جهت انتشار و معرفی‬ ‫مناســب از رشد و شکوفایی و دستاوردهای انقالب اسالمی و‬ ‫اهداف رسانه ای و تبلیغاتی نظام در داخل و خارج از کشور‬ ‫‪ .4‬پی گیری تدوین و تصویب نظام جامع رســانه ای کشور‬ ‫مبتنی بر اســیب شناسی دقیق از وضعیت فعلی و رفع برخی‬ ‫ی ها در توزیع کاغذ‪ ،‬نظام یارانه و حوزه نشر‬ ‫تبعیضات و کاست ‬ ‫‪ .5‬توسعه مبادالت رسانه ای با سازمان های منطقه ای و‬ ‫بین المللی با عنایت به رویکردهای رســانه ای و فرهنگی‬ ‫دولت مردمی‬ ‫‪ .6‬همکاری با صندوق اعتباری هنر به منظور حمایت از اصحاب‬ ‫رسانه و فعاالن فضای مجازی با هدف توزیع عادالنه امکانات و‬ ‫تسهیالت در ابعاد مختلف و به طور شفاف در چارچوب قوانین‬ ‫و مقررات‬ ‫‪ .7‬باز طراحی ساختار معاونت متناسب با تحوالت فضای مجازی‬ ‫و توجه به رسان ه های اجتماعی‬ ‫‪ .8‬ساماندهی فعالیت های رسانه ای مکتوب و مجازی دولت‬ ‫در بخش های مختلف‬ ‫‪ .9‬تکمیل نحوه اجرایی سازی مصوبه شورای عالی فضای مجازی‬ ‫در مورد مقابله با اخبار جعلی‬ ‫انتظار می رود گزارش پیشــرفت کارهــا در هر یک از بندها‬ ‫مستمرا ً به این جانب ارائه شود‪ .‬مزید توفیقات جناب عالی را‬ ‫در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و تحقق اهداف‬ ‫دولت مردمــی‪ ،‬ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و رهبری‬ ‫حکیمانه حضرت ایــت اهلل العظمی امام خامنه ای(مدظله‬ ‫العالی) از خداوند منان خواستارم‪ ».‬بنا بر این گزارش‪ ،‬مهدی‬ ‫پور متولد ‪ ۱۳۵۷‬است و در رشته های دکترای سیاست گذاری‬ ‫فرهنگی‪ ،‬کارشناسی ارشــد ارتباط اجتماعی و کارشناسی‬ ‫خبرنگاری تحصیل کرده است‪.‬‬ ‫وی موســس و ســردبیر روزنامه صبح نو‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫خبرگزاری مهر و روزنامه های جام جم‪ ،‬صبح نو و تهران تایمز و‬ ‫سایت خبری فردا‪ ،‬مدیر خبرگزاری های خانه ملت و شانا (پایگاه‬ ‫اطالع رسانی وزارت نفت)‪ ،‬ســردبیری هفته نامه های پنجره‪،‬‬ ‫سروش هفتگی و اینده سازان‪ ،‬دبیری روزنامه های همشهری و‬ ‫خبر و خبرنگاری در روزنامه های قدس و جام جم و خبرگزاری‬ ‫فــارس را در کارنامه خود دارد‪ .‬وی همچنین موســس مرکز‬ ‫مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫و رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ و اندیشــه اسالمی نیز بوده است‪ .‬مهدی پور نگارش‬ ‫کتاب های ما و مســائل فضای مجازی‪ ،‬خبرگزاری های ایران‪،‬‬ ‫توســعه فرهنگی در ایران‪ ،‬رسانه های و سیاست های انقالبی‪،‬‬ ‫پیامک خبری و تیتر یک (واژه نامه روزنامه نگاران ایران) و‪ ...‬را‬ ‫در حوزه ارتباطات‪ ،‬رسانه و فضای مجازی در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫لزومتوجهسینماگرانبهعنصرخیالوفانتزی‬ ‫در اثار سینمایی کودکان‬ ‫اینروزهابنیادسینماییفارابیروزهایاخرمدیریتعلیرضاتابشرامی گذراند‪.‬بزرگتریندستاورد‬ ‫تابش بعد از شش سال و نیم فعالیت در بنیاد سینمایی فارابی به گفته خودش‪ ،‬این است که توانسته‬ ‫جلوی ساخت فیلم های سفارشی فاقد اکران و بازده مالی را بگیرد ‪ .‬او در سه سال اخیر دبیر جشنواره ‬ ‫فیلم های کودک و نوجوان اصفهان هم بوده و به انتخاب دبیر خارج از سیســتم بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی نیز پایان داده است‪ .‬اینکه او تا چه حد در مدیریت بنیاد سینمایی فارابی و دبیری جشنواره‬ ‫فیلم های کودک و نوجوان موفق بوده را می توان از حال و روز این روزهای جشــنواره و فیلم های‬ ‫تحت حمایت بنیاد سینمایی فارابی دریافت‪ .‬گرچه دوران مدیریت او را می توان در سال های اینده‬ ‫درست تر قضاوت کرد و درباره عملکردش درکنار دیگر مدیران سینمایی به بحث نشست‪ .‬به بهانه‬ ‫اغاز جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان و پایان دوران مدیری علیرضا تابش در بنیاد‬ ‫سینماییفارابیگفتگوییبااوداشتیمکهمی خوانید‪.‬‬ ‫ابتدا بگویید دلیل اصلی برگزاری جشنواره به ویژه پس از رخوت به جای مانده از پاندمی کرونا و‬ ‫خاموشیسینماهاچیست؟‬ ‫مهم ترین دلیل برگزاری جشــنواره در دوران کرونا متوقف نشدن روند تولیدات سینمایی به خصوص تولیدات‬ ‫سینمای کودک و نوجوان بود‪ .‬امارها نشان دهنده این است که امسال و سال گذشته به رغم وجود کرونا و شرایط‬ ‫تهدیدکننده ایکهاینبیماریداردورنجومصیبتیکهمردمبهویژههنرمندانمتحملشدند‪،‬جریانتولیدهنری‬ ‫خصوصا در حوزه کودک و نوجوان متوقف نشد‪ .‬همانطور که می دانید جشنواره نقش «اینه گی» دارد و اثاری که‬ ‫در طول یک سال در حوزه کودک و نوجوان در داخل و خارج از کشور ساخته شده‪ ،‬طبق مقررات جشنواره به‬ ‫دبیرخانه جشنواره می رسد و جشنواره اساسا فرصتی است برای قضاوت و داوری اثار سینمایی‪ .‬سال گذشته به‬ ‫دلیل حاد بودن شرایط کرونایی بخش های رویدادمحور و فیزیکی به حداقل رسید چون ضرورت ها ایجاب می کرد‪،‬‬ ‫اما بخش انالین خودش یک ابتکار و نواوری بود و برای اولین بار در جشنواره های سینمایی کشور‪ ،‬در جشنواره‬ ‫فیلم کودک شاهد برگزاری انالین بودیم‪ .‬من به نظرات مختلف احترام می گذارم‪ ،‬اما پیشنهاد می کنم دوستانی که‬ ‫مخالفاینروندهایعنیبرگزاریجشنوارهانالیندرشرایطکروناهستند‪،‬نیم نگاهیبهمیزانمخاطبانبرنامه های‬ ‫انالین یا برخط بیندازند و ببینند که این فیلم ها چقدر مصرف کننده دارد‪ .‬به هر حال االن بخشی از رژیم مصرف‬ ‫رسانه ای مردم در فضای انالین و شبکه های اجتماعی و پلتفرم هاست و نمی شود گفت که چون کرونا هست پس‬ ‫همه فعالیت های فرهنگی هنری تعطیل شود‪ .‬الزم است یک مثالی بزنم؛ در دنیای ورزش در سال کرونا ما شاهد‬ ‫تعطیلیمسابقاتورزشینبودیم‪،‬مسابقاتوبخصوصفوتبالیاسایررشته هابرگزارشد‪،‬امامخاطبانانازدریچه‬ ‫تلویزیون یا رسانه های برخط ان مسابقه ورزشی را تماشا کردند‪ ،‬بنابراین ورزش و فرهنگ وهنر تعطیل بردار نیست‬ ‫و نفس جریان هنری رسانه ای که با طبیعت و حیات اجتماعی و فرهنگی مردم سر و کار دارد‪ ،‬به هیچ وجه در‬ ‫دوران کرونا تعطیل نشد‪ .‬اینکه ما و همکاران مان در سال گذشته راه برگزاری انالین را پیش گرفتیم‪ ،‬برمی گردد‬ ‫به تصمیم گیری در مدیریت فرهنگی که به هرحال من و همکاران مان در سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی این اعتقاد را داشتیم که به رغم مشکالتی که در سطح کشور و جهان‪ ،‬به دلیل کرونا به وجود امده‪ ،‬ما باید‬ ‫فضا را با رویدادهای فرهنگی هنری تلطیف کنیم و تاب اوری مردم را در شرایط بحرانی افزایش دهیم‪ .‬سال سختی‬ ‫گذشت و مردم ما همچنان درگیر فضای تلخ و پراسترس و دلهره اور کرونا هستند‪ .‬شعار امسال جشنواره هم به‬ ‫همین دلیل «سینما‪ ،‬سرزمین خیال» انتخاب شده است‪ .‬کودکان و نوجوانانی که از کرونا اسیب دیده اند به نوعی‬ ‫مورد توجه ما هستند و همچنان فیلم سازانی که برای کودکان اثاری تولید می کنند و خوشبختانه به رغم وجود‬ ‫شرایط سخت تولید‪ ،‬کارگردان ها و تهیه کننده ها به این مقوله توجه دارند‪ .‬جشنواره هم به عنوان یک نهاد هنری‬ ‫و فرهنگی پابرجاست و امیدواریم که بچه ها هم از جشنواره امسال استقبال کنند که همزمان با اصفهان‪ ،‬جشنواره‬ ‫هم به صورت انالین و هم به صورت حضوری در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫نگاهتان در طول سال در فارابی چقدر کودک محور بوده است؟ ایا فقط طی همان یک ماه منتهی‬ ‫به جشنواره نگاهی به مقوله اثار مختص کودکان داشتید یا نگاه کودک محور در بنیاد حاکم است؟‬ ‫یکی از حوزه های مهم فعالیت بنیاد سینمایی فارابی توجه به سینمای کودک و نوجوان است‪ .‬در این راستا به‬ ‫تولید فیلم هایی می توان اشاره کرد که نهادی مثل بنیاد سینمایی فارابی با همراهی کانون پرورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬در به ثمر رسیدن این اثار خیلی اثرگذار بوده است‪ .‬دوره ای که به بنیاد سینمایی فارابی امدیم و مستقر‬ ‫شدیم‪ ،‬یکی از رویکردهای جدی ما توجه به سینمای کودک و نوجوان بود؛ سینمایی که مدتی دچار روزمرگی‬ ‫شده بود و تالش کردیم با دعوت از متخصصین و کارشناسان بین رشته ای بخش های مختلف‪ ،‬این روندها را‬ ‫اسیب شناسی کنیم‪ .‬مهمترین دستاورد دوران مدیریتی ما این بود که بر سفارشی سازی فیلم برای جشنواره‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬مهر پایان زدیم‪ .‬سالی که در بنیاد سینمایی فارابی مستقر شدم‪ ،‬با انبوهی از فیلم های سفارشی‬ ‫که صرفا برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان ساخته شده بود‪ ،‬مواجه بودیم که نه اکران و نه به تلویزیون‬ ‫عرضه شده بودند و نه در شبکه نمایش خانگی به نمایش درامده بودند‪ .‬چند ماه وقت ما صرف این شد که این‬ ‫فیلم ها را به لحاظ موضوعی و گروه سنی و اینکه مشتریانش چه کسانی خواهند بود‪ ،‬دسته بندی کردیم و به‬ ‫تلویزیون دادیم یا در شبکه نمایش خانگی عرضه کردیم‪ .‬حقیقتا تصمیم سختی بود و در ابتدا هم با گالیه و نقد‬ ‫گروهی از هنرمندانی که از بنیاد فارابی انتظار یا توقع داشتند که همان مسیر سابق را برود‪ ،‬مواجه شدیم ولی ثابت‬ ‫قدم در این زمینه ایستادیم و به این صورت عمل نکردیم که فیلم هایی سفارش بدهیم که هیچ وقت اکران نشود و‬ ‫صرفا برای حضور در جشنواره ساخته شود‪ ،‬یعنی مثال سه ماه قبل از جشنواره سریع یک فیلمنامه بیاورند‪ ،‬تصویب‬ ‫شود و یک پولی هم به کارگردان و تهیه کننده پرداخت شود‪ ،‬یک فیلمی ساخته شود و در جشنواره به نمایش‬ ‫در بیاید‪ .‬این روند متوقف شد‪ .‬اتفاق مهم دیگری هم که به ویژه در دوران کرونا افتاد این بود که اثاری که از حوزه‬ ‫کودک و نوجوان که در فارابی داشتیم به شبکه نمایش خانگی و حتی تلویزیون عرضه کردیم‪ .‬باورمان این است‬ ‫که کودکان و نوجوانان ما باید سهم بیشتری از محصوالت فرهنگی داشته باشند‪ ،‬البته محصوالتی که جذاب باشد‪،‬‬ ‫تکنولوژی های جدید را با خودش همراه کند و در تولید انها از فناوری های روز دنیا استفاده شود‪ .‬همچنین باید به‬ ‫ذائقه مخاطبان جدید سینما که با ما‪ ،‬چند نسل فاصله دارند‪ ،‬توجه شود‪ .‬کار دیگری که انجام دادیم این بود که در‬ ‫دوره ما هم پیشکسوتان حضور داشتند و هم فیلم اولی ها؛ یعنی برای تعدادی از کارگردانان جوان سینما زمینه ای‬ ‫فراهم شد که فیلم اولشان را در ژانر کودک و نوجوانان بسازند که به نظر من موضوع مهمی است‪ .‬همین طور بنیاد‬ ‫فارابی پیش از دوران کرونا‪ ،‬برای اکران اثار سینمای کودک و نوجوان با رایزنی هایی که با فعاالن سینما و شورای‬ ‫صنفی نمایش داشت‪ ،‬اکران سینمایی این ژانر را احیا کرد‪ .‬فراموش نکنیم که سال‪ ۹۲‬تعداد فیلم هایی که در طول‬ ‫سال در ژانر کودک و نوجوان اکران شده بود‪ ،‬دو یا سه فیلم بود‪ ،‬در حالی که در سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۹‬یا ‪ ۱۰‬فیلم‬ ‫سینمایی با فروش خوب باالی‪ ۲۰‬میلیارد تومان اکران شدند‪ .‬یعنی این ژانر بخشی از بازار اکران سینمایی بود‪ ،‬در‬ ‫دوران کرونا هم افزایش تقاضا به سمت اکران انالین رفت که در ان بخش هم اتفاقات خوبی افتاده و اثار داخلی‬ ‫و خارجی در فضای پلتفرمی به نمایش درامده و مخاطب بیشتری را نسبت به سال های قبل جذب کرده است‪.‬‬ ‫میزان مصرف فرهنگی در گروه سنی کودک و نوجوان باالست و جامعه سینمایی و هنری باید متناسب با این نیاز‬ ‫و سلیقه کار کند و تولید داشته باشد‪ ،‬البته نقش نهادی مثل اموزش و پرورش هم در اینکه این سینما تقویت‬ ‫شود‪ ،‬بسیار مهم است‪ .‬بیش از ‪۱۴‬میلیون دانش اموز ایرانی تحت اشراف وزارت اموزش و پرورش هستند و درس‬ ‫می خوانند‪ .‬امار و تحقیقات نشان داده که هر وقت اموزش و پرورش به مدیوم سینما‪ ،‬به خصوص سینمای کودک‬ ‫و نوجوان توجه کرده‪ ،‬شاهد رشد فزاینده ای در اکران و نمایش این اثار بودیم‪ ،‬اما اگر نهادهایی مثل اموزش و‬ ‫پرورش یا صدا و سیما به این ژانر سینمایی توجه نکنند‪ ،‬در اکران و دیده شدن این نوع اثار سینمایی که نیاز‬ ‫خانواده ها هم هست‪ ،‬با مشکل روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫قطعا سینمای کودک نیاز به همیاری دارد یعنی بنیاد فارابی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به‬ ‫تنهایی نمی توانند کاری از پیش ببرند و الزم است که نهادهای دیگر هم به این امر کمک کنند‪ .‬ایا‬ ‫اینکمک هاانجاممی شود؟‬ ‫در نیمه دهه نود اکران دانش اموزی با عنوان «زنگ سینما» راه اندازی شد‪ .‬این تصمیم محصول همفکری و‬ ‫هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت اموزش و پرورش بود که خیلی مورد استقبال دانش اموزان‬ ‫و صاحبان اثار سینمایی قرار گرفت‪ .‬بعد از ان با حمایت بنیاد سینمایی فارابی سامانه اردویی مدارس توسط‬ ‫بخش خصوصی راه اندازی شد‪ .‬انها با حمایت بنیاد فارابی بچه ها را در نوبت صبح مدارس به سینماها می بردند‪.‬‬ ‫هر زمان که وزارت اموزش و پرورش با ســینمای ایران همراهی کرده‪ ،‬سینما و به خصوص سینمای کودک‬ ‫و نوجوان به رشد و بالندگی رسیده است‪ .‬در دهه ‪ ۸۰‬یک سری از سینماها در کل کشور به سمت تعطیلی‬ ‫رفتند‪ .‬در ان زمان کمتر از ‪ ۷۰‬یا ‪ ۸۰‬شهرمان در سراسر کشور سالن سینما داشتند‪ ،‬در حالی که بیش از هزار‬ ‫شهر در کشور داریم که تعداد زیادی از این شهرها فاقد سالن سینما هستند‪ ،‬مردم به دالیل اقتصادی به سینما‬ ‫نمی روند و معموال ترجیح می دهند فیلم ها را از طریق تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی ببینند‪ ،‬لذا اینکه ایین‬ ‫سینما رفتن به خصوص بعد از دوران کرونا احیا شود‪ ،‬نیازمند یک عزم ملی است و نهادهای مختلف از جمله‬ ‫اموزش و پرورش و صدا و سیما باید تالش کنند و پای کار بیایند و ان دستاوردی که در دهه ‪ ۹۰‬داشتیم و‬ ‫دوباره دانش اموزان به سینما امدند و فیلم های کودک و نوجوان فروش نسبتا خوبی داشتند‪ ،‬احیا شود‪ .‬البته‬ ‫رژیم مصرف سینمایی بچه ها هم تغییراتی کرده و به فضای انالین سوق پیدا کرده و نمی توان ان را انکار کرد‪،‬‬ ‫ولی خودمان می دانیم اینکه بچه ها از خانه هایشان بیرون بیایند و با رعایت پروتکل ها داخل سالن سینما بروند‬ ‫و ایین سینما رفتن را به جا بیاورند هم نیازمند ساخت فیلم خوب است که خوشبختانه در بخش خصوصی و‬ ‫در نهادهای سینمایی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد سینمایی فارابی با همه مشکالتی‬ ‫که فراروی ســینمای کودک هست‪ ،‬این فیلم ها ساخته می شود‪ .‬در همین جشنواره فیلم کودک و نوجوان‬ ‫نمونه فیلم هایی که در بخش خصوصی یا با حمایت بنیاد فارابی یا حتی تلویزیون در استان ها ساخته شده‬ ‫است‪ ،‬خواهید دید‪ .‬تنوعی از فیلم های مختلف وجود دارد و امسال ما شاهدیم که فیلم های متنوعی از سراسر‬ ‫کشور و از داخل و خارج رسیده‪ ،‬ولی اینکه در طول سال ایین سینما رفتن نهادینه شود نیاز به یک عزم ملی‬ ‫است و همکاری همه جانبه نهادها از جمله وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬صدا و سیما و نهادهای مختلف همچون‬ ‫حوزه هنری که سالن های زیادی در سراسر کشور دارد‪ ،‬می طلبد‪ .‬سینماگران ما باید بیشتر به عنصر خیال و‬ ‫فانتزی‪ ،‬جذابیت در اثار سینمایی و استفاده از موضوعات سرگرم کننده برای کودکان توجه کنند‪ ،‬به هر حال‬ ‫وقتی که یک فیلمسازی اثری با یک داستان کسل کننده درباره کودک تولید می کند‪ ،‬دلزدگی در بچه ها ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬ولی وقتی فیلم ها دارای یک فضای خیال انگیز و فانتزی و دارای جذابیت های بصری به لحاظ فرم و‬ ‫روایت باشند‪ ،‬طبعا مخاطبان کودک و نوجوان هم از این سینما راضی تر خواهند بود‪.‬‬ ‫چقدر سعی کردید که اثار انتخاب شده برای جشنواره امسال بیشتر فیلم ها برای کودک باشد نه‬ ‫درباره کودک؟‬ ‫این نکته حتما مدنظر ما بوده‪ ،‬چه در بخش بین الملل و چه در بخش سینمای ایران‪ .‬این را هم باید بدانیم که‬ ‫فیلمسازان با سختی هایی دارند فیلم کودک نوجوان می سازند‪ .‬در دورانی که سرمایه ساالری باعث می شود که‬ ‫برخی از فیلمسازان به سمت فیلم های تجاری و اصطالحا پر فروش سوق پیدا کنند‪ ،‬اینکه فیلمسازان ما به نیاز‬ ‫ی و قهرمان سازی اهمیت می دهند و در این حوزه فیلم می سازند‪ ،‬برای ما قابل احترام‬ ‫کودک امروز‪ ،‬به خیال پرداز ‬ ‫است‪ ،‬البته انتخاب جشنواره بیشتر معطوف به فیلم هایی است که برای کودک باشد و بتواند ساعتی بچه ها را‬ ‫سرگرمکندوبچه هاازانهااستقبالکنند‪.‬فهرستفیلم هایحاضردرجشنوارهامسالنشانمی دهدکهفیلم سازان‬ ‫و تهیه کننده های شناخته شده سینما در این دوره از جشنواره حضور دارند‪ .‬واقعا این موضوع بسیار قابل توجه و‬ ‫حائز اهمیت است که در دوران کرونا ‪ ۴۶‬فیلم در حوزه کودک و نوجوان ساخته شده و ‪ ۱۸‬فیلم برای حضور در‬ ‫جشنواره پذیرفته شده است‪ .‬بله‪ ،‬امسال تعداد فیلم ها قابل توجه بود و ما هم شرمنده دوستانی شدیم که به نوعی‬ ‫دوست داشتند فیلم شان در بخش مسابقه جشنواره باشد ولی چاره ای نداشتیم و باید بین این فیلم ها انتخاب‬ ‫می کردیم‪ ،‬ضمن اینکه ظرفیت مقررات جشنواره و برنامه ریزی مرتبط با ان هم برایمان مهم بود‪ .‬در مجموع امسال‬ ‫سینمای کودک و نوجوان سال پرمحصولی داشت‪ ،‬از این بابت الزم است از همه شرکت کنندگان این جشنواره که‬ ‫بالغ بر‪ ۵۵۰‬فیلم در قالب های مختلف به دبیرخانه جشنواره رسید‪ ،‬تشکر کنیم‪ .‬امسال خوشبختانه به رغم کرونا‪،‬‬ ‫با تنوع و فراوانی اثار مواجه بودیم و این خودش یک دستاورد بسیار بسیار مهمی برای سینما است‪.‬‬ ‫محتوایفیلم هاازلحاظکیفیتچطوربود؟‬ ‫بچه ها و داورهای جشنواره باید فیلم ها را ببیند و درباره کیفیت اثار نظر بدهند‪.‬‬ ‫فکر می کنید در دولت جدید در سمت جدیدی حضور داشته باشید؟‬ ‫همانطور که گفتم هر جا باشم‪ ،‬چه در بنیاد فارابی یا در جایی دیگر‪ ،‬در حوزه فرهنگ و هنر کار می کنم و جز‬ ‫کار فرهنگی هیچ عالقه یا اولویت دیگری ندارم‪ ،‬چه در این مسئولیت و چه در جایگا ه دیگر‪ .‬حقیقتا جایگاه خیلی‬ ‫برایممهمنیست‪.‬‬ ‫به عنوان مدیری که در حوزه سینما کار کردید‪ ،‬اینده سینمای ایران را چطور می بینید؟‬ ‫با اینده نگری می توان کاری کرد که سینما به عنوان مهم ترین دستاورد فرهنگی ایران رونق بیشتری یابد‪ ،‬روند‬ ‫توسعه را طی کند و ظرفیت های ان بخصوص در بخش خصوصی شکوفاتر شود‪ ،‬الزمه اینده نگری هم‪ ،‬داشتن‬ ‫درک درســت از چالش ها و شــناخت وضع موجود است‪ .‬خوشبختانه نگاه کلی حاکمیت از رهبری معظم‬ ‫انقالب تا سایر دستگاه ها به سینما‪ ،‬در جمع مثبت است که باید این فرصت مغتنم را دانست و اگر هم افزایی بین‬ ‫دستگاه های مختلف باشد و مدیران فرهنگی درک درستی از زمانه داشته باشند‪ ،‬در دهه پیش رو شاهد تحوالت‬ ‫خوبی در بخش فرهنگی و بین المللی و در زیرساخت های سینمایی خواهیم بود‪ .‬صحبتی که اخیرا وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی راجع به مرجعیت سازمان سینمایی در مورد مجوز وی اودی ها کردند ‪ ،‬نکته مهمی بود‪ .‬اگر واقعا‬ ‫اراده سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این باشد که با مقررات مختلف هنرمندان سرگردان‬ ‫نشوند و بتوانند تعامل سازنده ای با دستگاه های فرهنگی کشور داشته باشند‪ ،‬می تواند اتفاقات خوبی رقم بخورد‪،‬‬ ‫اما چالش های جدی هم سر راه فرهنگ و هنر کشور است که بخشی از انها بین المللی است و دولت باید برایش‬ ‫فکر جدی داشته باشد و برنامه ریزی کند‪ ،‬بخشی هم داخلی است‪ ،‬یعنی نگاه درونی و کارشناسانه باید راه گشا‬ ‫باشد‪ .‬ظرفیت های بسیار عظیمی در سینمای ایران وجود دارد؛ اگر برنامه ریزان و مدیران سینمای کشور این‬ ‫ظرفیت ها را درست بشناسند و بدانند که با چه پدیده ای و با چه ابعادی در محیط بیرونی و درونی مواجه هستند‬ ‫و اگر شرایط تاثیرگذار بر سینما را درست مطالعه کنند و این اشراف وجود داشته باشد‪ ،‬طبعا کارها می تواند خیلی‬ ‫به سامان تر پیش برود‪ .‬مدیریت سینما «بایدها و نبایدها»یی دارد که به نظر من می شود ان بایدها و نبایدها را‬ ‫براساس شناخت دقیق از وضع موجود مشخص کرد‪ .‬معتقدم مدیران ارشد سینمایی در دولت‪ ،‬به جای نگاه‬ ‫مداخله گر و صرفا تصدی گرایانه‪ ،‬باید نگاه تسهیل گر داشته باشند‪ ،‬با درک درست از حکمرانی فرهنگی‪ ،‬می توان‬ ‫چالش های جدی پیش روی صنعت تصویر در ایران را به فرصت تبدیل کرد و اگر مدیران سینمای کشور این‬ ‫ظرفیت ها را درست بشناسند و با شفاف شدن نسبت بخش خصوصی و دولتی‪ ،‬می شود کارهای خیلی خوبی انجام‬ ‫داد‪ .‬در صنعت تصویر شاهد رشد فناوری ها و استفاده از ان در اثار سینمایی هستیم‪ ،‬اما همچنان سرمایه مهم‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬نیروی انسانی است‪ ،‬من به نسل نوی سینما باور دارم؛ نسل باسواد و پرشور و پرانگیزه ای هستند‪،‬‬ ‫و امیدوارم در مدیریت فرهنگی کشور قدر این سرمایه مهم دانسته شود‪ .‬سینما یک ثروت مهم و میراث فرهنگی‬ ‫کشور ما در دوره معاصر است که مدیران باید قدر این سرمایه را بدانند و در دوران مدیریت خود‪ ،‬برایش درست‬ ‫برنامه ریزیکنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫در حاشیه افتتاح پاویون ایران در اکسپوی دبی انجام گرفت؛‬ ‫کمکبهسوریهبرایایجادزیرساختهایگردشگری‬ ‫روز شنبه مراسم افتتاح رســمی پاویون ایران در اکسپوی دبی با حضور ایرانیان مقیم امارات و نهادها و‬ ‫موسساتی که از طرف دولت و نهادهای ایران در امارات مستقر بوده و مشارکت و حضور گسترده کشورهایی‬ ‫که عالقه مند به ایران و فرهنگ و تاریخ و توسعه روابط با کشور ما هستند؛ برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم مقامات سیاسی متعددی از جمله سفیر هلند‪ ،‬وزیر اقتصاد و تجارت سوریه‪ ،‬سفیر سوریه و‬ ‫سفیر لبنان و عراق‪ ،‬رئیس هیات مدیره اکسپو معاون وزیر صنعت امارات متحده عربی و مقامات دیگر نیز‬ ‫حضور داشتند‪ .‬همزمان با برگزاری مراسم افتتاح رسمی پاویون ایران‪ ،‬علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری‬ ‫کشور در اولین سفر خارجی خود که به منظور شرکت در اکسپو انجام شد؛ جلساتی را با مسئوالن وزارت‬ ‫اقتصاد روسیه و معاون وزیر صنعت امارات داشت‪ .‬در جلسه با حضور وزیر اقتصاد سوریه و سفیر انکه در‬ ‫محل پاویون ســوریه برگزار شد؛ محورهای همکاری از جمله مشارکت شرکت های ایرانی برای بازسازی‬ ‫زیرساخت های گردشگری و ایجاد هتل های جدید و کمک و مشارکت به اقتصاد گردشگری سوریه احیا‬ ‫و مرمت اثار تاریخی این کشور مباحثی بود که بین طرفین رد و بدل شد‪ .‬به این ترتیب به نظر می رسد‬ ‫این موضوعات فرصت های اقتصادی زیادی را برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم می کند‪ .‬استفاده از ظرفیت‬ ‫گردشگری پزشکی برای مخاطبان سوری از دیگر محورهایی بود که برای اجرایی شدن ان نیاز به تشکیل‬ ‫کمیته همکاری مشترک و مذاکرات بین دو کشور است‪ .‬دیدارهایی با معاون وزیر صنعت دوبی در ارتباط با‬ ‫توسعه مناسبات دو جانبه با محوریت گردشگری انجام گرفت و عالقه مندی زیادی از طرف مقام مسئول‬ ‫در امارات ابراز شد‪ .‬همچنین قرار شد در قالب بسته های سرمایه گذاری در ایران‪ ،‬تفاهم نامه ای در حوزه‬ ‫گردشگری پزشکی نوشته شود‪ .‬درباره این مذاکرات علی اصغر شالبافیان گفته است‪ :‬برای بهره برداری هرچه‬ ‫بهتر از ظرفیت اکسپو یک تغییر و سامان دهی در اجرای برنامه ها در حوزه گردشگری در دست انجام است‬ ‫و امیدواریم بتوانیم زمینه مشارکت حداکثری فعاالن بخش خصوصی و کسب و کارهای مرتبط با حوزه‬ ‫گردشگری و صنایع دستی را فراهم کنیم‪ .‬شالبافیان اضافه کرد‪ :‬خوشبختانه دیدارهای کاری خوبی با مقامات‬ ‫امارات و دیگر کشورها انجام شد و در این میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای مورد توجه‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫کارگاه هنر «اپرا» برگزار می شود‬ ‫ما هستند‪ ،‬در این ارتباط برای تقویت روابط گردشگری کشورمان با کشورهای عضو شانگهای برنامه های‬ ‫بسیار خوبی را در نظر گرفته ایم‪ .‬معاون گردشگری کشور خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه فضای بسیار خوبی‬ ‫برای توسعه و رونق گردشگری با کشورهای مختلف از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای‬ ‫فراهم شده و با توجه به سفر اخیر رئیس جمهوری کشورمان به تاجیکستان و عضویت ایران در این سازمان‬ ‫این امیدواری وجود دارد تا شاهد رونق و توسعه بیش از پیش روابط گردشگری بین ایران و کشورهای عضو‬ ‫سازمانهمکاری هایشانگهایباشیم‪.‬‬ ‫حضور هانس کریســتین اندرســون و چارلز دیکنز هستیم‬ ‫اما در اقتباســی که از این اثر داشته ام نویسندگان شناخته‬ ‫شــده دیگری همچون ویکتور هوگو‪ ،‬داستایفســکی‪ ،‬مارک‬ ‫توایــن‪ ،‬جین اســتین‪ ،‬خواهران برونته و بســیاری دیگر از‬ ‫شخصیت های معروف اضافه شده اند‪.‬‬ ‫جعفری پور یاداور شد‪ :‬این نمایش از همان فضای گروتسک‬ ‫و فانتــزی که در اثر مارتین مک دونا شــاهدش هســتیم‪،‬‬ ‫برخوردار اســت و بر این نکته تاکیــد دارد که ادم ها ممکن‬ ‫اســت ان چیزی که نشان می دهند‪ ،‬نباشــند‪ .‬در این اجرا‬ ‫شاهد حضور ‪ ۴‬عروسک ادم فضایی‪ ،‬هیزم شکن‪ ،‬عنکبوت و‬ ‫ان ابل هســتیم که هرکدام نماینده یکی از درون مایه های‬ ‫خــود دلقک هســتند که حضــور انها و طراحــی لباس و‬ ‫گریمشان بر وجه فانتزی اثر بیشتر می افزاید‪.‬‬ ‫وی در پایان صحبت هایش بیان کرد‪ :‬من و همکارانم در گروه‬ ‫تئاتر تندیس در طول دوران کرونا تالش بســیاری کردیم تا‬ ‫با اجراهای مختلف جلوی فاصلــه گرفتن مخاطبان از تئاتر‬ ‫را بگیریم و اجازه ندهیم تئاتر بیشــتر از این به محاق برود‪.‬‬ ‫ایــن نمایش کام ً‬ ‫ال خصوصی و بدون هیچ گونه حمایت مالی‬ ‫دولتی اجرا می شود که امیدوارم مورد توجه عالقه مندان به‬ ‫تئاتر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫حامد شــیخی‪ ،‬علی پیله ور‪ ،‬مجتبی جعفری پور‪ ،‬مصطفی‬ ‫خســروجردی‪ ،‬امیرحســین انصاری‪ ،‬ســاغر بهنام‪ ،‬تداعی‬ ‫سعیدی فر‪ ،‬علی اسدیان‪ ،‬شاهکار هدایت‪ ،‬ملیکا زاهدی‪ ،‬سارا‬ ‫محبی‪ ،‬سایناز نگاهی مقدم‪ ،‬صادق کاوانلویی‪ ،‬نازیال عظیمی‪،‬‬ ‫نوید نوبخت‪ ،‬هانیه توانایی‪ ،‬رویا شیخی‪ ،‬مبینا محمدی‪ ،‬سارا‬ ‫عســگری‪ ،‬ملودی خلیل زاده‪ ،‬هستی زمان وزیری بازیگران‬ ‫نمایش «انجمن نویســندگان مرده» هستند که از ‪ ۱۱‬تا ‪۲۹‬‬ ‫مهر در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه است‪ .‬در خالصه‬ ‫داستان نمایش امده اســت‪ :‬دلقکی از اینده امده تا جلوی‬ ‫فاجعه ای که قرار است اتفاق بیفتد را بگیرد اما‪...‬‬ ‫در استانه تعطیالت نیمه مهرماه اعالم شد‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۷۰‬درصد کارکنان هتل ها در ایران‬ ‫به هتل ها اختصاص دارد‪.‬‬ ‫اکنون در شــرایطی که وزارت بهداشــت محدودیت سفر را‬ ‫برای افرادی که دو دز واکســن را تزریق کرده اند برداشــته‬ ‫است و پیش بینی می شود در تعطیالت پیش رو موج بزرگی‬ ‫از ســفرهای داخلی راه بیافتد و از ســوی دیگــر‪ ،‬دولت با‬ ‫ازسرگیری صدور ویزای توریســتی از ابان ماه موافقت کرده‬ ‫است‪ ،‬جمشید حمزه زاده ـ رییس جامعه هتلداران ایران ـ از‬ ‫واکسیناســیون بیش از ‪ ۷۰‬درصد کارکنان هتل ها خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬هتل ها برای پذیرایــی از مهمانان داخلی و خارجی‬ ‫اماده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بیشــتر استان های ایران‪ ،‬یعنی در بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد اســتان ها‪ ،‬کارکنان هتل ها واکســینه شده اند‪ ،‬اما در‬ ‫مجموع بیش از ‪ ۷۰‬درصد از این کارکنان در سراســر کشور‬ ‫واکسن کرونا تزریق کرده اند و کارت واکسن دارند‪.‬‬ ‫او با بیان این که با واکســینه شــدن کارکنان هتل ها یکی از‬ ‫مشکالت اساسی از پیش پای صنعت گردشگری و هتلداری‬ ‫برداشــته شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشــبختانه با واکسینه شدن‬ ‫کارکنــان‪ ،‬هتل ها از هــر جهت اماده پذیرایی از مســافران‬ ‫داخلی و خارجی هســتند که می تواند اغاز دوره جدیدی در‬ ‫صنعت گردشگری کشور از زمان شروع کرونا باشد‪ .‬امیدواریم‬ ‫شــاهد اغاز سفرهای داخلی و خارجی و رونق گردشگری در‬ ‫ایران باشــیم‪ .‬در این صورت‪ ،‬بخشی از خسارات این صنعت‬ ‫از جمله خسارات هتل ها در جریان کرونا جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره جامعــه هتلداران ایران همچنین گفت‪:‬‬ ‫واکسیناســیون دیگر کارکنان هتل ها در حال انجام است و‬ ‫به زودی به پایان می رسد‪.‬‬ ‫تالشبرایتوسعهگردشگریباکشورهایعضوسازمانهمکاری هایشانگهای‬ ‫معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی با اشاره به اهمیت رونق و توسعه گردشگری با‬ ‫کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از تالش ها برای‬ ‫تقویت ارتباطات با این کشورها در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دبی خبر داد‪.‬‬ ‫از میراث اریا علی اصغر شــالبافیان با اشاره به حضور ایران در‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دبی و استقبال از پاویون جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در این نمایشگاه گفت‪ :‬خوشبختانه بازدیدکنندگان‪ ،‬مسئوالن و‬ ‫مقامات کشورهای مختلف استقبال خوبی از پاویون کشورمان‬ ‫در اکسپو کردند‪ .‬معاون گردشگری کشور به افتتاحیه پاویون‬ ‫جمهوری اســامی ایران در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫پاویون کشورمان با حضور مقامات کشورهای مختلف از جمله‬ ‫سفرای هلند‪ ،‬عراق‪ ،‬سوریه و معاون وزیر اقتصاد و صنعت دبی‪،‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره نمایشــگاه دبی و ایرانیان مقیم در امارات‬ ‫برگزار شد و خوشــبختانه با طراحی نسبتا خوب‪ ،‬با استقبال‬ ‫بازدیدکنندگان روبرو شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای بهره برداری هرچه‬ ‫بهتر از ظرفیت اکســپو یک تغییر و ســامان دهی در اجرای‬ ‫برنامه ها در حوزه گردشگری در دست انجام است و امیدواریم‬ ‫بتوانیم زمینه مشــارکت حداکثری فعاالن بخش خصوصی و‬ ‫کســب و کارهای مرتبط با حوزه گردشگری و صنایع دستی‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫تالش جوکر برای نجات دنیا‬ ‫در استانه تعطیالت نیمه مهرماه و از سرگیری صدور ویزای‬ ‫گردشــگری از ابان ماه‪ ،‬رییــس جامعه هتلــداران ایران از‬ ‫واکسیناسیون حدود ‪ ۷۰‬درصد کارکنان هتل های ایران خبر‬ ‫داد‪ .‬امار جامعه هتلداران حاکی از این اســت که از اســفند‬ ‫‪ ۹۸‬تــا پایان مرداد ‪ ۱۴۰۰‬بالغ بــر ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان زیان مالی دیده اند و حدود دو سوم از کارکنان هتل ها‬ ‫شغل شان را از دست داده اند‪ .‬هتلداران در دوران کرونا مدعی‬ ‫بوده انــد که محیط ایمن و بهداشــتی بــرای اقامت فراهم‬ ‫کرده انــد‪ ،‬اما در این دوران چندان با اســتقبال مردم مواجه‬ ‫نشده اند‪ .‬از طرفی‪ ،‬پیوسته نقدهایی به نرخ اقامت در هتل ها‬ ‫حتی ان هایی که کم ستاره هستند‪ ،‬وارد است‪ .‬بنا بر داده های‬ ‫سازمان امار‪ ،‬ایرانی ها هنگام سفر‪ ،‬بیشترین اقامت را در خانه‬ ‫دوســتان و اقوام دارند و فقط حدود سه درصد از سهم اقامت‬ ‫دوشنبــــــــه ‪12‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1523‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫مجتبی جعفری پور نویسنده و کارگردان نمایش «انجمن نویسندگان مرده»‪:‬‬ ‫مجتبی جعفری پور نویســنده و کارگــردان نمایش «انجمن‬ ‫نویسندگان مرده» که از ‪ ۱۱‬شــهریورماه اجرای خود را در‬ ‫پردیس تئاتر شــهرزاد اغاز می کند درباره این اثر نمایشــی‬ ‫گفت‪ :‬این اثر نمایشــی اقتباسی از نمایشنامه «یک داستان‬ ‫خیلی خیلی خیلی سیاه» مارتین مک دونا است که البته در‬ ‫اقتباسی که از کار شده است شخصیت هایی به داستان اضافه‬ ‫شده و تغییراتی نیز در روند داستان دادیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در نمایشــنامه مارتین مک دونا شــخصیت‬ ‫اصلی زنی ســیاه پوست است که از اینده امده تا جلو وقوع‬ ‫جنگی را که قرار اســت اتفاق بیفتد‪ ،‬بگیرد اما توسط هانس‬ ‫کریستین اندرسون نویســنده دانمارکی زندانی می شود در‬ ‫حالی که در این نمایش به جای شــخصیت زن‪ ،‬یک دلقک‬ ‫انتخاب شده اســت چون معتقدم همه ما در وجودمان یک‬ ‫دلقــک پنهان که به دنبــال ازادی خواهی و حقیقت طلبی‬ ‫اســت‪ ،‬داریم‪ .‬دلقک این نمایش برداشتی از دلقک سیرک و‬ ‫همچنین جوکر است‪ .‬البته می دانیم که جوکر موجودی هرج‬ ‫و مرج گرا اســت اما در این نمایش بر وجهه ازادی خواهی و‬ ‫مثبت اندیشی او در جهت حمایت از مردم تاکید شده است‪.‬‬ ‫این کارگــردان درباره شــخصیت هایی که به نمایشــنامه‬ ‫اضافه شــده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در متن مارتین مک دونا شاهد‬ ‫‪3‬‬ ‫را فراهم کنیم‪ .‬شــالبافیان اضافه کرد‪ :‬خوشبختانه دیدارهای‬ ‫کاری خوبی با مقامات امارات و دیگر کشــورها انجام شــد و‬ ‫در این میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای‬ ‫مــورد توجه ما هســتند در این ارتباط بــرای تقویت روابط‬ ‫گردشگری کشورمان با کشورهای عضو شانگهای برنامه های‬ ‫خوبی را در نظر گرفته ایم‪ .‬معاون گردشگری کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خوشــبختانه فضای بســیار خوبی برای توسعه و رونق‬ ‫گردشــگری با کشــورهای مختلف از جمله کشورهای عضو‬ ‫ســازمان همکاری های شانگهای فراهم شده و با توجه به سفر‬ ‫اخیــر رئیس جمهوری ایران به تاجیکســتان و عضویت ایران‬ ‫در این ســازمان امیدواری وجود دارد تا شاهد رونق و توسعه‬ ‫بیش از پیش روابط گردشــگری بین ایران و کشورهای عضو‬ ‫سازمان همکاری های شانگهای باشیم‪ .‬این سمپوزیوم هشتم‬ ‫مهر با حضور شیخ محمد راشد ال مکتوم حاکم دبی مهمترین‬ ‫رویداد نمایشگاهی جهان در کشور امارات متحده عربی رسما‬ ‫گشایش یافت‪ .‬اکســپو ‪ ۲۰۲۰‬دبی به عنوان یکی از پرهزینه‬ ‫ترین رویدادهــای فرهنگی ‪ -‬اقتصادی جهــان از هم اکنون‬ ‫برای مدت شــش ماه کلید خورد‪ .‬ایین گشــایش این رویداد‬ ‫در گنبد مرکزی شهرک اکســپو برگزار شده و نمایندگانی از‬ ‫تمام کشــورهای جهان در ان حضور داشــتند‪ .‬در این مراسم‬ ‫همچنین ملودی رســمی اکسپو دبی نیز نواخته شد‪ .‬از جمله‬ ‫هنرمندانــی که به اجرای برنامه پرداختند می توان به اندره ا‬ ‫بوچلی خواننده مشهور جهان‪ ،‬اندرا دی بازیگر خواننده و ترانه‬ ‫سرای نامزد گرمی و برنده گلدن گلوب‪ ،‬الی گولدینگ‪ ،‬خواننده‬ ‫و ترانه ســرای انگلیســی؛ النگ لنگ‪ ،‬پیانیست بین المللی و‬ ‫ســتاره بزرگ دنیای مویسقی اشاره کرد‪ .‬انجلیک کیدجو نیز‬ ‫به عنوان برنده چهار جایــزه گرمی در میان هنرمندان اصلی‬ ‫قرار داشــت‪ .‬همزمان با اغاز بــه کار بزرگترین رویداد جهانی‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دبی‪ ،‬پاویون جمهوری اسالمی ایران با استقبال‬ ‫چشمگیر بازدیدکنندگان مواجه شد‪ .‬پاویون ایران که به عنوان‬ ‫یک از ‪ ۸‬پاویون برتر اکســپو انتخاب شــده است‪ ،‬در منطقه‬ ‫تحرک و درکنار پاویون کشــورهای فرانسه و شیلی قرار دارد‬ ‫و شعار پاویون کشورمان‪ ،‬ایران تمدن کهن و استوار تنوع اقوام‬ ‫و میزبان ملت ها اســت‪ .‬همزمان با استقبال بازدیدکنندگان‬ ‫از پاویون کشــورمان در رویداد اکســپو ‪ ۲۰۲۰‬دبی‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه تایلند به عنوان اولین مقام خارجی و رسمی از پاویون‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بازدید کرد‪ .‬براساس پیش بینی ها ‪۲۵‬‬ ‫میلیون گردشگر در طی ‪ ۶‬ماه از این نمایشگاه بازدید می کنند‪.‬‬ ‫بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان تئاتر و اپراهای عروسکی‬ ‫گروه تئاتر «اران» درباره جدیدترین فعالیت های مدنظر خود در‬ ‫زمینه اموزش تئاتر‪ ،‬گفت‪ :‬از نیمه دوم مهر سال جاری برگزاری‬ ‫کارگاه هنر «اپرا» را اغاز می کنم که خواسته بسیاری از عالقه‬ ‫مندان به اپرا بوده است‪ .‬وی درباره واحدهای مورد نظر اموزشی‬ ‫در کارگاه هنــر «اپرا»‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬دور مقدماتی این کارگاه‬ ‫شناخت همه جانبه اپرا و اموزش نوشتن «لیبرتو» یا متن برای‬ ‫اپرا می پــردازد‪ .‬دوره دوم یا دوره عالی این کارگاه هم به مقوله‬ ‫اموزش کارگردانی و اهنگســازی برای اپرای عروسکی و زنده‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬غریب پور با اشاره به اینکه معضل متن در تاریخ‬ ‫اپرای جهان همواره وجود داشته تاکید کرد‪ :‬معضل کمبود متن‬ ‫اپرا در تاریخ داستان های مفصل داشته و چهره ای چون بتهوون‬ ‫هم تنها توانسته یک متن برای اپرا بنویسد‪ .‬در ایران هم با این‬ ‫معضل مواجه هستیم‪ .‬نویسنده و کارگردان اپراهای «رستم و‬ ‫ســهراب»‪« ،‬موالنا»‪« ،‬حافظ»‪« ،‬عاشورا» و «سعدی» در پایان‬ ‫سخنان خود اظهار امیدواری کرد با برگزاری کارگاه هنر «اپرا»‬ ‫تعدادی نویسنده متن اپرا به جامعه هنری ایران معرفی شوند‪.‬‬ ‫محمد ولی زادگان جلوی دوربین‬ ‫«پیرپسر» رفت‬ ‫محمد ولی زادگا ن به جمع بازیگران فیلم ســینمایی «پیرپسر» به‬ ‫نویسندگی و کارگردانی اکتای براهنی پیوست‪ .‬محمد ولی زادگان‬ ‫که تاکنون تجربه ی بازیگری در مدیوم های مختلف تئاتر‪ ،‬سینما و‬ ‫تلویزیون را داشته است‪ ،‬در جدیدترین فعالیت خود به عنوان بازیگر‬ ‫در فیلم سینمایی «پیرپسر» با چالش عمیق و متفاوتی نسبت به‬ ‫کارنامه ی خود در بازیگری روبرو خواهد شد‪ .‬این فیلم سینمایی ماه‬ ‫گذشته به تهیه کنندگی بابک حمیدیان و سرمایه گذاری ارسالن‬ ‫براهنی کلید خورد و فیلمبرداری ان همچنان ادامه دارد‪« .‬پیرپسر»‬ ‫دومین فیلم ســینمایی اکتای براهنی در مقام کارگردان اســت و‬ ‫بازیگرانی چون حامد بهداد‪ ،‬لیال حاتمی و حسن پورشیرازی تاکنون‬ ‫جلوی دوربین این فیلم سینمایی قرار گرفته اند‪ .‬قابل ذکر است که‬ ‫اولین نمایش این فیلم سینمایی در چهلمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫خواهد بود‪ .‬در خالصه داستان فیلم سینمایی «پیرپسر» امده است‪:‬‬ ‫به قول اون خدابیامرز؛ مردی که قانون نداشته باشه همیشه پسره‪ ،‬اگه‬ ‫پیر هم بشه‪ ،‬پیر پسره‪ ...‬از عوامل اصلی این فیلم میتوان به اسامی‬ ‫تدوین‪ :‬هایده صفی یاری‪ ،‬مدیر فیلمبرداری‪ :‬ادیب سبحانی‪ ،‬طراح‬ ‫گریم‪ :‬بابک اسکندری‪ ،‬طراح صحنه‪ :‬اناهیتا تیموریان‪ ،‬طراح لباس‪:‬‬ ‫ازاده قوام‪ ،‬صدابردار‪ :‬وحید مقدسی‪ ،‬عکاس‪ :‬جواد جاللی‪ ،‬برنامه ریز و‬ ‫دستیار اول کارگردان‪ :‬علی جناب‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬مهدی چراغی و وحید‬ ‫رحمتی‪ ،‬مدیر تدارکات‪ :‬محمد عزیزی‪ ،‬تهیه کننده عامل‪ :‬امیرحسین‬ ‫ی مقدم‪ ،‬مجری طرح‪ :‬حنیف سـروری مدیر رسانه ای‪ :‬مهسا‬ ‫عبداله ‬ ‫همتی تبلیغات مجازی‪ :‬اریان امیرخان اشاره کرد‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 3 ‫نقدیبرسریال«‪ 9‬غریبهکامل»بابازی«نیکولکیدمن»‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبــــــــه ‪12‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1523‬‬ ‫محمدجواد لسانی‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینماولتوییزون‬ ‫‪CINEMA&TV‬‬ ‫گزارش‬ ‫نقد‬ ‫مجید مجیدی‪ ،‬مدیر سوگواره فیلم کوتاه تصویر دهم‪:‬‬ ‫از فیلمسازانی که نگاهی نو داشته‬ ‫باشند حمایت ویژه می شود‬ ‫مجید مجیدی با اعالم این خبر که از هر فیلم ســاز تازه کاری‬ ‫که نگاهی نو داشته باشــد‪ ،‬حمایت ویژه ای خواهد شد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬هدفمان این است که این سوگواره تنها به برگزاری یک‬ ‫رویداد محدود نشده و بتوانیم در سال های اینده از طریق جذب‬ ‫سرمای ه اقدام به تولید اثار ارزشمندی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ســتادخبری سوگواره تصویر دهم‪ ،‬مجید مجیدی‬ ‫مدیر و عضو هیئــت داوران این رویداد‪ ،‬با اشــاره به اهمیت‬ ‫برگزاری این سوگواره بیان کرد‪ :‬وقایع ایام ماه محرم و صفر نه‬ ‫فقط برای شیعیان که برای تمام جهان اسالم رویداد مهمی به‬ ‫شمار می رود اما متاسفانه در این حوزه کارهای تاثیرگذار کمی‬ ‫انجام گرفت ه است‪ .‬از جمله علل ان‪ ،‬این است که ورود به این‬ ‫عرصه جسارت باالیی می خواهد و نیازمند کسب تجربه فراوانی‬ ‫اســت‪ .‬بنابر این احساس کردیم نیاز است‪ ،‬بسترسازی کرده و‬ ‫بذری بکاریم تا از این راه بتوانیم فیلم ســازان جوان را وارد این‬ ‫حوزه کنیم‪.‬‬ ‫مجیدی ادامه داد‪ :‬ما هنوز در ابتدای مســیر هستیم و امسال‬ ‫دومین دوره برگزاری این سوگواره برگزار می شود‪ .‬امیدواریم این‬ ‫راه ادامه پیدا کند زیرا هدفمان این است که این سوگواره تنها به‬ ‫برگزاری یک رویداد محدود نشده و بتوانیم در سال های اینده از‬ ‫طریق جذب سرمای ه اقدام به تولید اثار ارزشمندی کنیم‪.‬‬ ‫باید بتوان این حضور را به زبان هنر ترجمه کرد‬ ‫کارگردان فیلم محمدرسول اهلل(ص) درباره تجربه برگزاری اولین‬ ‫دوره این رویداد توضیح داد‪ :‬ســال قبل حدود ده اثر برگزیده‬ ‫داشتیم که با اطمینان می توان گفت توسط کارگردانان قابلی‬ ‫تولید شده بودند‪ .‬اگر این کارگردانان مورد حمایت قرار بگیرند‬ ‫و در ساخت کارهای بعدی به انها کمک کنیم در اینده شاهد‬ ‫خلق اثار بزرگی خواهیم بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دلیل برگزاری این سوگواره از اغاز این بود که بتوانیم‬ ‫بــه درکی از یک تصویــر در خصوص اتفاقــات پیرامون ایام‬ ‫محرم و صفر برســیم‪ .‬به طور مثال اربعین را می توان یکی از‬ ‫بزرگترین ایین های مذهبی دانست که شاید به تعبیری از واقعه‬ ‫حج هم شــرکت کننده بیشتری داشته باشد‪ .‬پرداختن به این‬ ‫ایین می تواند ارزش باالیی داشــته باشد‪ ،‬با این وجود اگر قرار‬ ‫باشــد دوربین تنها حضور مردم را ضبط کند عمال تفاوتی با‬ ‫گزارشگری ندارد و باید بتوان این حضور را به زبانی دیگر‪ ،‬یعنی‬ ‫زبان هنر ترجمه کرد و ایده هایی از ان گرفت تا موجب ارتقای‬ ‫فرهنگ عاشورایی شود و این فرهنگ را به نسل های بعدی و‬ ‫حتی به دنیا انتقال بدهد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم پیام و نگاه مناسب به مخاطب انتقال دهیم‬ ‫باید از اضافه گویی پرهیز کنیم‬ ‫کارگردان فیلم «بچه های اسمان» درباره علت محدودیت زمانی‬ ‫اثاری که به سوگواره فرستاده می شوند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬از دالیلی‬ ‫که این زمــان را کوتاه در نظر گرفتیم این بود که خالقیت را‬ ‫باالتر ببریم‪ .‬اگر بخواهیم پیام و نگاه مناسب را به مخاطب انتقال‬ ‫دهیم باید قابلیت ها و توانایی های بیشــتری داشته باشیم و از‬ ‫اضافه گویی پرهیز کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬شاید اشعار دوبیتی مثال گویایی از این مورد‬ ‫باشند‪ ،‬در این اشعار‪ ،‬شــاعر تنها باید در دوبیت عصاره کالم‬ ‫خود را به شــکل خالصه بیان و در عین حال مخاطب را نیز‬ ‫جذب کند‪ .‬فیلم کوتاه نیز مانند یک دوبیتی است که باید در‬ ‫جذاب ترین و کوتاه ترین حالت خودش باشد‪.‬‬ ‫مدیر ســوگواره فیلم کوتاه عاشورایی تصویردهم با بیان اینکه‬ ‫فیلم سازان جوان باید از فرصتی که پیش امده نهایت استفاده‬ ‫را ببرند تاکید کرد‪ :‬قطعا شــرکت در این ســوگواره می تواند‬ ‫دریچه های بســیاری را به روی فیلم سازان جوان و تازه کار باز‬ ‫کند‪ .‬قدم گذاشتن و نیت کردن در این راه که منتسب به ساحت‬ ‫مقدس سیدالشهدا است برای هر فیلم ساز جوانی نوعی توفیق‬ ‫به شــمار می اید‪ .‬عالوه بر این ما این قــول را می دهیم که از‬ ‫هر فیلم ساز تازه کاری که نگاه جدیدی با خود به همراه بیاورد‪،‬‬ ‫حمایت ویژه خواهیم کرد و این رسالت را در خود می بینیم که‬ ‫از کارهای بعدی این فیلم سازان حمایت کنیم و بستر مناسبی‬ ‫برای انها فراهم بیاوریم‪.‬‬ ‫دومین سوگواره فیلم کوتاه عاشورایی «تصویر دهم» به مدیریت‬ ‫مجید مجیدی و دبیری محمد رهبر و با داوری مجید مجیدی‪،‬‬ ‫رضا میرکریمی و نیما جاویدی به زودی برگزار خواهد شــد و‬ ‫فیلمسازان تا ‪23‬مهرماه مصادف با هشتم ربیع االول‪ ،‬شهادت‬ ‫امام حسن عسکری(ع) فرصت دارند تا اثار خود را در سایت این‬ ‫رویداد به نشــانی ‪ ir.tasvir10‬بارگذاری کرده و برای کسب‬ ‫اطالعات بیشتر به اینستاگرام @‪javanane_rahe_iman‬‬ ‫مراجعهکنند‪.‬‬ ‫هنر خالقه چیزی نیســت که از یاد مخاطبان فراموش شود؛ بطور نمونه در فیلم « ساعت ها» (‬ ‫‪ )The hours‬اثر مایکل کانینگهام‪ ،‬صحنه تاثر برانگیزی وجود دارد که حاکی از یک اقدام غیر‬ ‫مترقبه است‪ .‬مخاطب در می یابد که با یک کار متفاوتی مواجه شده‪ .‬زیرا شکلی از درهم امیزی‬ ‫انســان با طبیعت به او ارائه می شود که او را به اندیشه عمیقی فرو می برد؛ نیکول کیدمن تمام‬ ‫تالش خود را به خرج می دهد که در نقش ویرجینیا ولف‪ ،‬لحظه جانکاهی را بازی کند‪ .‬نویسنده‬ ‫دردمند‪ ،‬یادداشتی به همسرش لئوناردو می نویسد و سپس اتفاقی باوزنکردنی‪ ،‬در بستر رودخانه‬ ‫رقم می خورد‪ .‬سرانجام ویرجینیا در ژرفنای ساکت اب‪ ،‬بلعیده می شود‪.‬‬ ‫اکنون شبکه هولو( ‪ )Hulu‬در امریکا پخش «‪ ۹‬غریبه کامل» (‪)Nine Perfect Strangers‬‬ ‫را از نیمه دوم ماه اوت اغاز کرده‪ .‬این کار جدید تهیهکننده و فیلمنامهنویس «دروغهای کوچک‬ ‫بــزرگ» (‪ )Big Little Lies‬اســت؛ دیوید ای‪ .‬کلــی (‪ )David E. Kelley‎‬تیم خود را با‬ ‫تجربه قبلی می چیند‪ .‬نیکول کیدمن بازهم می خواهد نقش پر راز و رمزی به عهده بگیرد‪ .‬این‬ ‫بار‪ ،‬او می خواهد درکنار ملیســا مککارتی‪ ،‬لوک ایوانز و مایکل شنان‪ ،‬چه ناگفتنی را به نمایش‬ ‫دراورد؟ مینیسریال «‪ ۹‬غریبه کامل» مخصوص تماشای بزرگساالن است چون تنها مسائل انها‬ ‫را به شکلی عریان مطرح می کند و از رمانی بههمین نام‪ ،‬اثر لیان موریارتی‪ ،‬نویسنده «دروغهای‬ ‫کوچک بزرگ» اقتباس شــده‪ .‬کیدمن‪ ،‬در اثر قبلی موریارتی با عنوان فروپاشی ( ‪،)undoing‬‬ ‫بازی انرژیک و روان نژندی از خود بروز داد تا رکورد بازدید در شــبکه ‪ HBO‬شکسته شود‪ .‬در‬ ‫این پروژه هم شباهتهای ساختاری بین این دو مجموعه دیده می شود‪.‬‬ ‫ارتور شوپنهاور زندگی را همچون اونگی میان رنج و مالل می داند که همواره در نوسان است‪.‬‬ ‫از نداشــتن چیزهایی‪ ،‬رنج پدید می اید‪ .‬اما از ان سو هم اگر دسترسی به رویایی دوردست رخ‬ ‫نشان دهد‪ ،‬با خود خستگی و مالل‪ ،‬می اورد‪ .‬در واقع ادمی‪ ،‬به دوره ای نیاز دارد تا خود ویران‬ ‫شده اش را بازیابی کند و برای یک نوزایی اماده شود‪ .‬وضعیت پر عذابی که او اکنون دارد تحمل‬ ‫ناپذیر شــده و راهی برای خالصی می جوید‪ .‬تجربه یک سفر متفاوت شاید بتواند از فروپاشی‬ ‫روان او جلوگیری کند‪ .‬میزان موفقیت در این بازگشــت به خود‪ ،‬چقدر می تواند خوشــبختی و‬ ‫رضایت خاطر او را تضمین کند؟ به عبارت دیگر شادی و لذت را چگونه می توان در جهانی ارمانی‬ ‫بازیافت که همه چیز سر جای خود باشد؟ این طرح واره مجموعه است‪.‬‬ ‫چگونه میشــود که انسانها در مســیری قدم می گذارند که در متن ان‪ ،‬به زندگی خود و خانواده‬ ‫شــان اتشی مهار ناپذیر می فرستند و دوم اینکه چطور میتوان این کنشهای بدفرجام را قضاوت‬ ‫کرد؟ و پرسش هایی از این دست را خوب است در سکانس های سنگین ‪ ۹‬غریبه کامل جستجو‬ ‫کرد اما اینکه‪ ،‬بســتر متن و فضاســازی تصاویر تا چه اندازه توانسته به ان دغدغه های فلسفی‬ ‫پاسخ دهد یک داوری نهایی می طلبد‪ .‬نگاه دقیقی که بتوان با کمک نشانه ها و رفتارها به تحلیل‬ ‫داده ها رسید‪ .‬چیزی که در مدیوم یک رسانه ارائه می شود باید بتواند جواب هایی امروزی برای‬ ‫اقناع روان های ناارام داشته باشد وگرنه تنها خواسته سرگرمی شعبده واری از قاب تصویر بیرون‬ ‫دهد که پس از چندی از ذهن ها فراموش می شود‪ .‬چندی ست که غولهای رسانه و فیلمسازی‬ ‫و شــرکتهای ســریال ســازی با فهم ذائقه ذاتی مخاطبان دانسته اند که شــنیدن قصههایی با‬ ‫درون مایههای تاریک و داســتانهای رازالود خواســتاران فراوان دارد و همچنین قرار گرفتن در‬ ‫موقعیت قضاوت‪/‬گمان‪ ،‬انان را در بهت شیرینی فرو می برد ؛ کمپانی ها به خوبی پی برده اند که‬ ‫خلق بحرانهای معمایی با رگههایی شــنیدنی از روانشناسی شخصیت و اشفتگی کانون خانواده‪،‬‬ ‫جذابیت فوق العاده ای نزد مخاطبان دارد‪ .‬اما در میان ان دســته تولیدات‪ ،‬اثاری هم با شــرایط‬ ‫ویژه هستند که از سناریوهای پرمایه بهره می برند‪ .‬تا در کنار عنصر گیرایی‪ ،‬نااگاهی فاجعه بار‬ ‫عصر مدرن را از وجود پنهان ادمی به نمایش دراورند‪.‬‬ ‫از این رو شاید بتوان «‪ ۹‬غریبه کامل» را جدا کرد زیرا داستان در کانون داغ مکانی دوردست می‬ ‫گذرد که از شــهر های پر ادعا فاصله دارد‪ .‬ان جاذبه های پرنور‪ ،‬انباشــته از استرس هستند‪ .‬اما‬ ‫اینجا مامنی است که زنی به نام ماشا‪ ،‬اداره اش می کند او با ارامش سخن می گوید و همچون‬ ‫شــرقی ها روی زمین می نشــیند‪ .‬در اینجا به وضعیت بغرنج افراد مضطربی رسیدگی می شود‬ ‫که از سقوط و از دست رفتن ناله می کنند‪ .‬انها باید بتوانند در یک دوره درمانی کوتاه مدت‪ ،‬به‬ ‫تغییری درونی برســند‪ .‬ماشــا به همراه دستیارش می خواهد جسم و جان خسته این غریبه ها‬ ‫چنان احیا شــود که گذشته سیاه شا ن فراموش شود‪ .‬اما اینان واقعا نمیدانند که چه چیزی در‬ ‫انجا انتظارشان را می کشد و در این دوره فشرده با چه شگردهایی قرار است مواجه شوند‪ .‬ماشا‬ ‫می گوید « به من شــلیک شــد و من ُمردم اما این مرد اومد منو احیا کرد همانطور که من می‬ ‫خوام درون شما رو احیا کنم‪ .‬شما به اینجا اومدید تا بمیرید اما بعد به زندگی برتون می گردونم»‬ ‫ســاخت یک سریال روانشناختی‪ ،‬ســاز و کار خود را می طلبد تا به دام ابتذال نیافتد‪ .‬باید مایه‬ ‫های فلســفی در کار باشد و بخواهد که حسی متفاوت منتقل کند‪ .‬قطعا رها کردن وابستگی ها‬ ‫از سوی ادمی‪ ،‬مشقت اور و گاهی غیر ممکن است‪ .‬عادت ها چون سموم کشنده ای‪ ،‬به ادمی‬ ‫می چسبند تا او را ویران سازند‪ .‬یک مربی تا چه اندازه می تواند برای این بیماران نومید کارایی‬ ‫نشــان دهد؟ گاهی راه حل ها بشدت شخصی هستند و تجویز عمومی ان جواب نمی دهد‪ .‬اما‬ ‫نکته جالب توجه‪ ،‬نبود اینترنت در این ‪ ۱۰‬روز است و می تواند تمرین خوبی باشد تا غنای درون‬ ‫ادم ها رو شود!‬ ‫امید به احیای وجود ادمی‪ ،‬درد کهنه ای ست‪ .‬روح و بدن های خسته با هر توصیه ای‪ ،‬عاصی‬ ‫و نافرمان می شــوند و این یک حقیقت تلخ ســت که فرایند درمان را برای مربی سخت تر می‬ ‫کند‪ .‬هر فردی به گذشــته اش وابسته است و توش و توان باالیی می طلبد تا مربی و دستیارش‬ ‫بتوانند با انان انس بگیرند‪ .‬ارائه تصویرهای ناب از طبیعت وحشــی و زیبا تا حدودی توانســته‬ ‫طرح کالف های روانی را برای مخاطبان سریال سبک کند‪ .‬همچنین نماهایی مثل حفر گورهایی‬ ‫برای بیماران با کمک خودشان پذیرفتنی شده که مجبورند در ان بخوابند تا زخم های وجودی‬ ‫را در ان تنگنا مرور کنند و به شــکنندگی رنج های کهنه امیدوار شوند‪ .‬روش هایی حاکم است‬ ‫که در این پایگاه تدوین شــده و با ان اصول‪ ،‬می بایســت پیشامدهای روانی را در مدتی کوتاه و‬ ‫باورنکردنی درمان کرد‪ .‬باید به چند بحران جدی اشاره کرد تا پیچیدگی و مقابله با انها در اذهان‬ ‫روشن شود؛ عارضه هایی مثل میان سالی ‪ ،‬عبور یک زوج رنجور از سوگ فرزندی که خودکشی‬ ‫کرده و همچنین بازبینی پیکره ویران یک رابطه عشــقی که در مســیر تندباد قرار گرفته‪ .‬نکته‬ ‫اینجاست که نویسنده ترجیح داده تا روایت او در اتمسفری رازالود جاری باشد‪ .‬مجموعه جدید‬ ‫تلویزیونی کیدمن با استقبال خوبی مواجه شده و البته نارسایی در شخصیتپردازی بازیگران رده‬ ‫دوم دیده می شــود اما بازنمایی عمیق قصه بجای بازی با ذهن ســبب شــده تا ‪ ۹‬غریبه کامل‬ ‫شــباهت هایی به مدیوم ســینما پیدا کند ‪ .‬در داستان قید شده که این بیماران‪ ،‬استرالیایی‬ ‫هستند و هرکدام با زندگیهایی متفاوتی دست به گریبان شده اند و برای یک دورهی ده روزهی‬ ‫ُعزلت و دگرگونی کامل ذهن و جسم» بهاین وادی پا نهاده اند‪ .‬در کنار او ستاره دیگری هم قرار‬ ‫گرفته؛ ملیسا مککارتی (‪ ) Melissa Ann McCarthy‎‬در نقش یک رمان نویس فرو ریخته‬ ‫و بی مخاطب برای درمان امده‪ .‬همه چیز در ابتدا خوب به نظر میرســند‪ ،‬اما رفته رفته اتفاقات‬ ‫رنگ و بوی جنونامیزی به خود میگیرند و این ســراغاز حوادت غیرقابل پیشبینی داستان است‪.‬‬ ‫نیکول کیدمن عالوه بر بازیگری در کنار دیوید ای کلی‪ ،‬لیان موریارتی و اســتیو هاتنســکی به‬ ‫عنوان تهیهکننده اجرایی هم در ساخت سریال سهیم دارد‪.‬‬ ‫کارگردانی تمام قسمتهای این مینیسریال که فصل اول ان هشت قسمتی است به کسی سپرده‬ ‫شده که در دنیای تلویزیون و سریالسازی اتفاق نادری است‪ .‬جاناتان لوین ‪Jonathan Levine‬‬ ‫در مقام کارگردان‪ ،‬قاب ها را بیشتر با پرده عریض سینمایی دیده است‪ .‬البته او در بازی سازی‬ ‫و ایجاد ریتم ســعی کرده مالل گفتگوها را در حد توان خویش بشکند تا این چند تن ناهموار را‬ ‫در خلق فضا راهبری کند‪ .‬قطعا اگر برای التیام رنج های انها تحولی پیش رو باشــد می بایســت‬ ‫بــاور پذیر جلوه کند به طوری که دگرگونی روحی انها در روند درمان با منطق داســتان همراه‬ ‫شــود‪ .‬از دیگر بازیگران این سریال‪ ،‬اشر کِدی(‪ )Asher Keddie‬است‪ .‬او مادری بحران زده‬ ‫است که فرزندش ناخواسته خودکشی کرده‪ .‬ماشا برای اسیب دیده ها چنین خطابه هایی دارد‬ ‫که «مصیبت می تونه یک توفیق باشــه برای اینکه دوباره متولد بشــی! اما وقتی مراقبه جمعی‬ ‫دارید افتاب به ســرتون می باره» نه غریبه کامل یک تیم بازیگری شایستهی تقدیر دارد‪ .‬البته‬ ‫نارســایی هم به چشــم می خورد؛ جایی که حس می شود این اثر می توانست رمز و رازهای پر‬ ‫رنــگ تری مثل مجموعهی «نیلوفر ســفید» (‪ )The White Lotus‬بازتاب دهد‪ .‬کاری که با‬ ‫همین ت ِم داســتانی و خط روایت بهتازگی پخش شده‪ .‬اما داستان را باید یک کهن الگو دانست؛‬ ‫عده ای در یک ســرپناه‪ ،‬برای حفظ تن و روان شان‪ ،‬دور هم جمع میشوند‪ .‬تنها باید دلیل سفر‪،‬‬ ‫برای مخاطبان پذیرفتنی شــود‪ .‬ناگفته نماند که دیالوگ ها توانســته کار را ارتقاء دهد؛ «به‬ ‫همه دروغ هایی که گفتید فکر کنید و به همه دل هایی که شکستید‪ ...‬دارم به شما التماس می‬ ‫کنم‪ ...‬التماس برای رستگاری و شکوفایی در زیستن» این سریال درحال گذراندن دوبله کامل‬ ‫است و در همین روزها به فارسی پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫دستورالعمل ساترا برای قاعده مند کردن تبلیغات پلتفرم ها‬ ‫تبلیغاتشبکهنمایشخانگیممیزیمی شود!‬ ‫ســاترا دســتورالعمل تبلیغات در پلتفرم ها را تدوین و برای‬ ‫هم اندیشــی و نظرخواهی از نخبگان بر روی سایت خود قرار‬ ‫داده است‪ .‬از مدت ها پیش شــیوه فعالیت تبلیغی پلتفرم ها‬ ‫مورد انتقاد کاربران قرار گرفته بود‪ .‬بر همین اساس با بررسی‬ ‫دستورالعمل ها و قوانین رگوالتورهای دنیا و پایش انجام شده‬ ‫در خصوص قوانین داخلی کشــور‪ ،‬ســازمان تنظیم مقررات‬ ‫رســانه های صوت و تصویر فراگیر (ســاترا)‪ ،‬دســتورالعمل‬ ‫تبلیغــات در پلتفرم هــا را تدویــن و بــرای هم اندیشــی و‬ ‫نظرخواهی از نخبگان بر روی سایت خود قرار داده است‪ .‬این‬ ‫دستورالعمل تالش می کند چالش های حوزه تبلیغات از جمله‬ ‫انتشار اطالعات گمراه کننده و نامناسب در محتوای تبلیغی‪،‬‬ ‫تهدید ســامت کودکان‪ ،‬نادیده گرفتن رده بندی ســنی در‬ ‫تبلیغــات‪ ،‬اخالل در تجربه کاربــری و افزایش غیر منصفانه‬ ‫هزینــه کاربر را حل کنــد‪ .‬در موادی از این دســتورالعمل‬ ‫همچنین به موضوع پخش تبلیغات در سرویس هایی با مدل‬ ‫درامدی اشتراک ماهیانه پرداخته شده است که در ماه های‬ ‫گذشته انتقاد تعداد قابل توجهی از کاربران را برانگیخته بود‪.‬‬ ‫طبق رویه ساترا هر دستورالعمل پیش از ابالغ به رسانه های‬ ‫صوت و تصویر فراگیر مورد هم اندیشــی با نخبگان و کاربران‬ ‫قرار می گیرد و بعــد از جمع بندی نظرات واصله و اصالحات‬ ‫احتمالی به صورت رسمی ابالغ می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫نگاهی به سریال «روزگار قریب» به بهانه پایان پخشش از شبکه ای فیلم‬ ‫روزگارقریببعدازسیزدهسالهمچنانمی درخشد‬ ‫افشین علیار‬ ‫پخش سریال روزگار قریب به تازگی در شبکه ای فیلم به پایان رسید این دومین بار است‬ ‫که بعد از ســیزده سال برای این سریال یادداشت می نویسم‪ ،‬یادم است سیزده سال پیش‬ ‫یعنی ســال ‪ 1387‬بعد از پایان پخش ســریال یادداشتی در یک روزنامه سینمایی نوشتم‬ ‫که روزگار قریب جزو ده ســریال برتر بعد از انقالب می باشد در این سال ها چندین بار به‬ ‫ِ‬ ‫دقت بار اول این ســریال را نگاه کردم و حاال بعد از ســیزده سال نظرم درباره برتری این‬ ‫سریال تغییر نکرده است‪ ،‬روزگار قریب مهم ترین سریال تلویزیون ایران است که کیانوش‬ ‫عیاری ان را در پنج سال ساخته از انجایی که عیاری در ساخت فیلم و سریال نکته سنج‬ ‫و ریز بین اســت مثل هر بار تالش کرده از عناصر درام در بهره گیری ساخت یک سریالی‬ ‫که می توانســت پرتره باشد فاصله بگیرد عیاری برای به تصویر کشیدن زندگی دکترمحمد‬ ‫قریب از مفاخر پزشکی در حوزه کودکان به درامی رئالیستی برسد البته که این از مهارت‬ ‫های عیاری به حســاب می اید اساســا او در روایت قصه هایــش ان چنان ریزبینانه عمل‬ ‫می کند که انگار مخاطب یکی از شخصیت های حاضر در پالن اوست‪ ،‬بهره مندی از المان‬ ‫های رئال در بســتر قصه گویی تا اجرا یکی از ُحســن های کارگردانی اوســت‪ ،‬در روزگار‬ ‫قریب از کوچکی دکتر قریب تا به انتها انگار مخاطب قصه می شــنود و تصویر می بیند این‬ ‫همان برداشــته شــدن پرده خیال و واقعیت میان مخاطب و اثر است که منجر به همذات‬ ‫پنداری با یک شخصیت می شــود‪ ،‬اگر چه بیشتر نماها داخل بیمارستان می باشد و دکتر‬ ‫در یک موقعیت تکرار شــونده اســت امــا خاطرات گویی دکتر قریــب کش و قوس های‬ ‫دراماتیکی را به ســریال پیوند می زند با اینکه عیاری قصد نداشــته قدم به قدم از زندگی‬ ‫قریب به طور حقیقی و مســتند گونه تصویر بردارد اما به نظر می رسد انچه که در سریال‬ ‫نشان داده می شــود همان چیزی بوده که از دکتر قریب می دانیم عیاری با قصه پروری و‬ ‫شخصیت پردازی قصد اسطوره سازی نداشته ان چیزی که صورت گرفته بازتابی از مسیر‬ ‫زندگی دکتر قریب بوده به همین جهت عیاری در بکارگیری درام و تمهیدات ســاختاری‬ ‫با پرداختی منحصر به فرد چارچوب مناسبی را برای شناخت بهتر دکتر قریب به مخاطب‬ ‫ارائه می کند و این ســبب باور پذیری الگوهایی ست که از جهان رئالیستی می اید و باعث‬ ‫واقعیت ســازی عیاری و باورپذیری مخاطب شود‪ ،‬جهانی که عیاری در سریالش می سازد‬ ‫فراتر از وقایع مستند گونه است همچنان در این باوریم که عیاری سریالی با موضوع دکتر‬ ‫قریب ســاخته اســت اما انچه که در خط روایی و شــکل گیری درام می گذرد همان نگاه‬ ‫مســتند گونه عیاری ست قطعا عیاری درباره روحیات و نحوه زندگی دکتر قریب پژوهش‬ ‫هــای فراوانــی انجام داده اما پرورش این شــخصیت به هیچ وجه ربطی به پرتره ســازی‬ ‫نداشــته و انچه از دکتر قریب نشان داده می شود حاصل پژوهش هایی ست که با مصالح‬ ‫درام شــکل گرفته متانت و بزرگی و دلســوزی دکتر قریب را همه می دانند و این موضوع‬ ‫بر کســی پوشیده نیســت اما نشان دادن ان در تصویر نه اینکه او را اسطوره کند بلکه این‬ ‫شــناخت درستی از یک شخصیت ملی اســت که برای رضایت از وجدان کاری اش حاضر‬ ‫است دست به هر کار خطرناکی بزند و زیر بار زور کویی نرود و حتی مقابل توهین خواهر‬ ‫شاه ایستادگی می کند و حتی دست به اقدامات سیاسی می زند و موجب اخراج شدنش از‬ ‫دانشگاه به همراه چندین نفر از مفاخر علمی ایران می شود در کنار کاراکتر دکتر قریب که‬ ‫هســته مرکزی سریال است دیگر شخصیت ها هم از عناصر مهم محسوب می شوند عیاری‬ ‫حتی بی موردترین کاراکتر که در سریال کمترین تاثیر را دارد طوری پردازش می کند که‬ ‫انگار او مهم ترین کاراکتر ســریال است دقت داشته باشید که دکتران و پرستاران سریال‬ ‫چه اثر مهمی دارند و حتی ان بچه ای که از جنوب کشور برای مداوا امده است که دکتر‬ ‫قریب تا لحظه اخر اشــتیاق دارد به از داشــتن ســواد بهره مند کند‪ ،‬به عقب تر برگردیم‬ ‫حتی عیاری در زمان کودکی دکتر پدر او را میرزا علی اصغر را به عنوان یک کاسب معتمد‬ ‫طوری نشــان می دهد که به شدت باورپذیر است از کودکی تا نوجوانی دکتر نقش پدر در‬ ‫ســریال پر رنگ اســت و اضافه کنید که با خانواده ای اصیل طرف هســتیم که گرایشات‬ ‫مذهبــی هم دارند اما میرزا علی اصغر برای موفقیت پســرش دســت به هر کاری می زند‬ ‫او را به جای مکتب به مدرســه می فرســتد و در ادامه محمد را برای ادامه تحصیل راهی‬ ‫فرانســه می کند عیاری در این سریال خانواده را مهم ترین نکته می داند و تا قسمت های‬ ‫میانــی دکتر قریب کنار خانواده اش در یک حیاط زندگی می کند و حتی میرزا علی اصغر‬ ‫در قســمت های اخر هم حضور کمی دارد قطعا عیاری با نشان دادن خانواده توانسته در‬ ‫ادامه شخصیت پردازی درستی در روحیات انسان دوستانه دکتر قریب داشته باشد به این‬ ‫معنا که این احســاس انسان دوستی دکتر قریب از پدرش می اید که حاضر می شود برای‬ ‫جلوگیری از نابینا شــدن یک پســر نوجوان از کار و زندگی اش بزند و به او خدمت کند یا‬ ‫برای مداوای دوست سیاسی اش به پرت ترین منطقه شهر برود و احتمال وجود دردسر را‬ ‫به جان بخرد دوباره باید بگویم این داســتانک های بوجود امده نه به دلیل اسطوره سازی‬ ‫از یک شخصیت است بلکه نشانی درست از یک دکتر وظیفه شناس است که برای قسمی‬ ‫که خورده ارزش قائل است و تعهد پذیری اش موجب حیرت می شود انسانی به این اندازه‬ ‫نیکوکار که ویزیتش کمتر از تخصصش می باشــد و هوادار بیمارانی ســت که شرایط مالی‬ ‫مناســبی ندارند‪ ،‬معتقدم نمونه دکتر قریب در ایران به شــدت کمیاب است و شاید وجود‬ ‫نداشته باشد دکتری که برای رســیدن به جایگاه انسانی اش گاه خود را فراموش می کند‬ ‫و با بدنی مریض حاضر به ویزیت دیگران می شــود‪ ،‬در پخش اول سریال یعنی همان سال‬ ‫‪ 1386‬عیاری کار بســیار جالبی انجام داده بود که قبل از اغاز هر قسمت یک دکتر که از‬ ‫دوســتان دکتر قریب بود از خصوصیات ایشــان می گفتند و این باعث می شد که برداشت‬ ‫عیاری از دکتر قریب نگاه ذهنی نباشــد‪ .‬قطعا کیانوش عیاری برای ساخت چنین سریالی‬ ‫زحمت بسیاری کشیده است تعدد لوکیش و شخصیت ها و نشان دادن برهه های مختلف‬ ‫تاریخی که به زعم من نگاه عیاری در بازنشانی تاریخی به شدت موفق تر از ان چیزی ست‬ ‫که امروزه درباره فالن تاریخ ایران سریال سازی می شود‪.‬‬ ‫روزگار قریب حاصل نگاه درست به یک فرد خاص است که اگر این سریال ساخته نمی شد‬ ‫از دکتــر محمد قریب فقط یک نام خیایان یا بیمارســتان می ماند اما عیاری با هنرمندی‬ ‫و هوشــمندی همیشگی اش توانست دکتر قریب را انچه که بوده فارغ از کم و زیاد نشان‬ ‫مخاطب ایرانی بدهد‪ .‬عیاری در بازی گیری تبحر خاصی دارد انگار او به بازیگرش هشــدار‬ ‫می دهد که بازی نکن خودت باشد چرا که بازی ها در روزگار قریب انچنان رئالیستی است‬ ‫که بخش مهمی از سریال محسوب می شود به نظر می رسد مهدی هاشمی انچنان نقش و‬ ‫شخصیت دکتر قریب را به درستی درک کرده است که انگار خودش را دکتر قریب می داند‬ ‫و مــا هم باورش می کنیم البته که حضور مهــران رجبی به دلیل نوع بازی اش مهم ترین‬ ‫نکته ســریال در کنار مابقی بازی های بازیگران که سبب باورپذیری بیشتر شده محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬در پایان امیدوارم که سریال ‪ 87‬متر اخرین سریالی که عیاری ‪ 4‬سال وقت خود‬ ‫را صرف ساخت ان کرده است به زودی پخش شود‪.‬‬ ‫کاوه سجادی حسینی‪ ،‬کارگردان ‪:‬‬ ‫تاییدیه اسکار برای جشنواره فیلم کوتاه تهران رقابت بهتری را رقم می زند‬ ‫کارگردان فیلم سینمایی «بوفالو» معتقد است‪ :‬تاییدیه اسکار‬ ‫(اسکار کوالیفاید) برای جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‬ ‫باعث ایجاد فضای رقابتی بهتری در این رویداد می شود‪.‬‬ ‫کاوه سجادی حســینی درباره تاییدیه اسکار برای جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم کوتاه تهران از دوره سی وهشتم به بعد گفت‪:‬‬ ‫این دســتاورد اتفاقی مهم برای سینمای ایران است‪ .‬انجمن‬ ‫سینمای جوانان ایران سال ها برای رسیدن به این مهم تالش‬ ‫کرده و حاال به ان دست یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چنین رخدادی باعث بهتر دیده شدن فیلم ها‬ ‫در مقیاس جهانی می شود‪ .‬تبادل اثار بیشتری اتفاق می افتد‬ ‫و سطح کیفی اثار بیشتر از گذشته ارتقا پیدا می کند‪ .‬درواقع‬ ‫تعداد اثار بی بو و بی خاصیت کم شده و رقابت بهتری شکل‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫سجادی حســینی گفت‪ :‬فیلمسازان حوزه فیلم کوتاه همواره‬ ‫برای حضور فیلم هایشــان در جشنواره ها دغدغه مورد تایید‬ ‫اســکار بودن ان رویداد را دارند‪ .‬خوشــبختانه جشــنواره‬ ‫بین المللی فیلم کوتاه تهران‪ ،‬این بستر را برایشان مهیا کرده‬ ‫است و به اعتبار بیشتر این حوزه کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫البته ما با بحث سانســور نیز مواجه هســتیم که در هرحال‬ ‫گاهــی گریبان فیلم هــای کوتاه را هم می گیــرد‪ .‬با حضور‬ ‫ســیدصادق موســوی در مقــام مدیرعامل انجمــن و دبیر‬ ‫جشــنواره این ماجرا خیلی کم رنگ شده است‪ .‬منظور من از‬ ‫سانسور‪ ،‬معنای عرف ان نیست و به سلیقه ای عمل کردن و‬ ‫سوءمدیریت اشاره دارم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اتفاقا گاهی سانســور باعث دیده شدن بیشتر‬ ‫اثار هم می شود و حتی شاید بتوان گفت در بسیاری از موارد‬ ‫نادیده گرفتن می تواند بهتر از سانســور کردن باشــد‪ .‬نباید‬ ‫نسبت به فیلم کوتاه حساســیت زیادی داشت و می توان با‬ ‫سعه صدر و نگاه مهربانانه بیشتری به ان نگاه کرد‪ .‬درنهایت‬ ‫امیدوارم برای این دوره از جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫تهران‪ ،‬فیلمســازان و فیلم های حاضر در ان اتفاقات خوبی‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫سجادی حســینی درباره حضور فیلم های کوتــاه ایرانی در‬ ‫بازارهای بین المللی فیلــم گفت‪ :‬ما هر روز خبر راه یابی اثار‬ ‫کوتاه را به جشــنواره های مختلف در سراسر دنیا می شنویم‪.‬‬ ‫اما فکر می کنم چون تعداد پخش کننده های حرفه ای مان کم‬ ‫است‪ ،‬بسیاری از اثار به جشــنواره های کم اعتبار یا نامعتبر‬ ‫هم فرستاده می شوند که باید مواظب این جریان حباب گونه‬ ‫باشیم‪ .‬فیلم های کوتاه خوب زیادی داریم که قابلیت حضور‬ ‫در جشــنواره های رده «الف» و درخشیدن در این رویدادها‬ ‫را دارند‪ .‬کارگردان بوفالو خاطرنشــان کرد‪ :‬سینما‪ ،‬ترکیبی‬ ‫از هنر و صنعت اســت‪ .‬لذا برای شکوفایی جدا از بعد هنری‬ ‫ســرمایه گذاری و تامین بودجه برای اثار اهمیت دارد‪ .‬البته‬ ‫انجمن سینمای جوانان ایران‪ ،‬حمایت از اثار را در دستورکار‬ ‫دارد اما در نهایت می تواند یک ســوم بودجه مورد نیاز برای‬ ‫ساخت هر اثر را فراهم کند و از این رو به اعتقاد من باید به‬ ‫معضل تامین منابع مالی نگاهی ویژه داشت‪.‬‬ ‫سی وهشتمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ‪۲۷‬‬ ‫مهــر تــا ‪ ۲‬ابان ‪ ۱۹( ۱۴۰۰‬تــا ‪ ۲۴‬اکتبــر ‪ )۲۰۲۱‬برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬این رویداد برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران‬ ‫واجد شــرایط تایید اکادمی اسکار شــناخته و معرفی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبــــــــه ‪12‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1523‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینماولتوییزون‬ ‫‪CINEMA&TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫سامانه انالین جشنواره فیلم کوتاه‬ ‫مشخص شد‬ ‫سامانه «هاشور» بســتر نمایش های انالین اثار حاضر در س ‬ ‫ی‬ ‫و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران خواهد بود‪.‬‬ ‫ســامانه هاشــور به عنوان پلت فرم نمایش انالین اثار‪ ،‬سی و‬ ‫هشتمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را همراهی‬ ‫می کند‪ .‬سامانه هاشور میزبان و نمایش دهنده ان گروه از اثار راه‬ ‫یافته به بخش های مسابقه سینمای ایران در گونه های داستانی‪،‬‬ ‫پویانمایی‪ ،‬مستند و تجربی و مسابقه سینمای بین الملل است‬ ‫که از صاحبانشان‪ ،‬اجازه اکران در این فضا کسب شده باشد‪ .‬این‬ ‫دومین بار است که هاشور مسوولیت نمایش انالین فیلم های‬ ‫حاضر در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را برعهده دارد‪.‬‬ ‫جدول نمایش های انالین و جزییات دسترسی به اثار و تماشای‬ ‫ان ها متعاقبا اعالم خواهد شد‪ .‬جشنواره سی و هشتم عالوه بر‬ ‫اکران انالین‪ ،‬به صورت حضوری نیز به نمایش فیلم های حاضر در‬ ‫این رقابت برای صاحبان اثار و رسانه می پردازد‪ .‬سی وهشتمین‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ‪ ۲۷‬مهر تا ‪ ۲‬ابان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫(‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۴‬اکتبر ‪ )۲۰۲۱‬برگزار می شود‪ .‬این رویداد برای اولین بار‬ ‫در تاریخ سینمای ایران واجد شرایط تایید اکادمی اسکار شناخته‬ ‫و معرفی شده است‪.‬‬ ‫عزت اله مهراوران‬ ‫از خواب مصنوعی خارج شد‬ ‫مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت‪ ،‬با اعالم اینکه خود او‬ ‫نیز به کرونا مبتال شده است‪ ،‬از خارج شدن عزت اهلل مهراوران‬ ‫از حالت خواب مصنوعی خبر داد‪ .‬نیکنام حسینی پور از مثبت‬ ‫شدن تست کرونای خودش خبر داده و عنوان کرد‪ :‬خدا را شکر‬ ‫حالم خوب اســت و در خانه مراحــل درمان را طی می کنم‪ .‬او‬ ‫در پاسخ به این پرســش که در زمان بستری شدن هر یک از‬ ‫هنرمندان پیشکسوت به بیمارستان رفته است یا نه؟ عنوان کرد‪:‬‬ ‫بله؛ وقتی هنرمندان بستری می شدند کم و بیش به بیمارستان ها‬ ‫سرمی زدم‪ ،‬رعایت می کردم ولی می رفتم تا روحیه شان بهتر شود؛‬ ‫البته تاکنون به اقای مهراوران سر نزده ام اما همکارانمام رفته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت‪ ،‬درباره اخرین خبری‬ ‫که درباره وضعیت جسمی عزت اهلل مهراوران به دستش رسیده‬ ‫گفت‪ :‬امروز خبری از ایشان ندارم‪ .‬دیروز بعد از ظهر همسرشان‬ ‫گفتند کمی وضعیت ریه هایشــان بهتر شده و دکترها گفتند‬ ‫وضعیتش که بهتر شود شلنگی که برای سهولت در تنفس داخل‬ ‫نای شده بود را خارج می کنند‪ .‬از حالت خواب مصنوعی خارج‬ ‫شده اند و غذا هم به ایشان می دهند که خداراشکر غذا را پس‬ ‫نزده اند‪ .‬مقاومت بدنشان کمی باال رفته است‪.‬‬ ‫اکران انالین فیلمی‬ ‫با بازی مهراوه شریفی نیا‬ ‫بهرنگ علوی و پوریا پورسرخ‬ ‫اکران انالین فیلم سینمایی «مدیترانه» به کارگردانی هادی‬ ‫حاجتمند از فردا دوشــنبه ‪ ۱۲‬مهر اغاز خواهد شــد‪ .‬فیلم‬ ‫ســینمایی «مدیترانه» به کارگردانی هادی حاجتمند و تهیه‬ ‫کنندگی رشید حاجتمند با پایان اکران عمومی در سینماهای‬ ‫کشور‪ ،‬اکران انالین خود را از روز دوشنبه ‪ ۱۲‬مهر ماه به صورت‬ ‫اختصاصی در پلتفرم نمایش خانگی «فیلم گردی» اغاز خواهد‬ ‫کرد‪ .‬همزمان با اغاز اکران انالین‪ ،‬جدیدترین پوستر این فیلم‬ ‫سینمایی با طرحی از محمد روح االمین رونمایی شد‪ .‬مهراوه‬ ‫شریفی نیا‪ ،‬پوریا پورســرخ‪ ،‬بهرنگ علوی‪ ،‬قاسم زارع‪ ،‬علیرضا‬ ‫اسحاقی و سعید توکلی ازجمله بازیگرانی هستند که در این‬ ‫فیلم بازی کرده اند‪ .‬دومین ساخته بلند هادی حاجتمند‪ ،‬درون‬ ‫مایه ای اجتماعی داشته و به زندگی زوج عاشقی می پردازد که‬ ‫درگیر معضالت و ماجراهای مختلفی می شوند‪ .‬اکران انالین‬ ‫این فیلم سینمایی از ساعت ‪ ۱۸‬روز دوشنبه ‪ ۱۲‬مهر بر بستر‬ ‫انالین اغاز خواهد شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بررسی نتایج یک نظرسنجی در گفت وگو با استادان و کارشناسان ارتباطات‬ ‫صداوسیمادرسراشیبیباختنبهفضایمجازیاست‬ ‫دوشنبــــــــه ‪12‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1523‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫گزارش‬ ‫نقد‬ ‫معاون امور فرهنگی؛‬ ‫سوق دادن بخشی از یارانه های نشر‬ ‫به سوی کتابفروشی های انالین‬ ‫نخستین جلسه از نشســت های معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی با تشکل ها و انجمن های حوزه نشر با هیئت مدیره انجمن‬ ‫ناشران دانشگاهی برگزار شد‪ .‬در این جلسه علی اکبر تورانیان‪ ،‬سیدعباس‬ ‫حسینی نیک‪ ،‬کاظم ارمان پور‪ ،‬حامد علی اکبرزاده و مرتضی جعفری پور‬ ‫حضور داشتند و پیشنهادهای خود را درباره چالش های پیش روی نشر‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬برقراری عدالت در یارانه نشر و توزیع کاغذ‪ ،‬رتبه بندی ناشران‪،‬‬ ‫تشــکیل شورای تشکل های نشر‪ ،‬ارائه تسهیالت به ناشران دانشگاهی و‬ ‫مبارزه با تکثیر و انتشار غیرقانونی کتاب های دانشگاهی مطرح کردند‪.‬‬ ‫یاســر احمدوند‪ ،‬معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی‪ ،‬در این‬ ‫نشست با تقدیر از زحمات دولت های پیشین در عرصه نشر گفت‪ :‬فضای‬ ‫نشــر ما با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست‪ .‬همه دولت ها در این سالها‬ ‫زحمت کشیده اند‪ .‬دستاوردهای نشر با همه مظلومیت ها و کمبودها قابل‬ ‫تقدیر و قابل اعتناســت و از عملکرد همه مدیران که در سال های قبل‬ ‫زحمت کشیده اند تقدیر می کنم‪ .‬وی با اشاره به خال رتبه بندی ناشران در‬ ‫فضای فعلی گفت‪ :‬به تمام کسانی که متقاضی پروانه نشر بوده اند‪ ،‬مجوز‬ ‫داده شده است اما با توجه به تعداد باالی انها باید مجوزها ساماندهی شوند‪.‬‬ ‫در این مسیر باید منطقی عمل کرد‪ .‬از این به بعد نیز باید ارائه مجوزهای‬ ‫نشر بر اساس سازوکار درست باشد‪ .‬همچنین باید برای ناشر و اثری که به‬ ‫چاپ می رسد کیفیت سنجی انجام داد‪ .‬معاونت امور فرهنگی نباید صرفا‬ ‫به دادن مجوزها اکتفا کند بلکه باید کتاب هایی که مجوز می گیرند نیز‬ ‫کیفیت ســنجی شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬محتوای اثر هر ناشری با ناشر دیگر‬ ‫فرق دارد‪ .‬ممکن است ناشری ‪ 20‬کتاب در سال منتشر کند‪ ،‬اما با کیفیت‬ ‫خوب و ناشر دیگری ‪ 600‬کتاب با کیفیت پایین چاپ کند‪ .‬باید تمایزی‬ ‫میان این دو ناشــر وجود داشته باشــد و این از راه رتبه بندی قابل انجام‬ ‫اســت‪ .‬باید در حین بررسی کتاب رفتار اینده ما با کتاب مشخص شود‬ ‫که مثال اثر ایا برای خرید مناسب است یا نه و برای چه مخاطبی مناسب‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به ضرورت تغییر ساز و کار خرید کتاب گفت‪ :‬برخی از‬ ‫ناشران مایل به ارائه کتاب خود به دبیرخانه هیئت انتخاب و خرید کتاب‬ ‫نیستند و ما طبیعتا از خرید اثار ان ها محروم می مانیم‪ .‬فرصت محدودی‬ ‫برای بررسی این اثار وجود دارد‪ .‬پس از خرید هم بعد این کتاب ها به انبار‬ ‫منتقل می شوند و متقاضیانی که درخواست تجهیز کتابخانه های مدارس‬ ‫یا دیگر نهادها را دارند به ســوی این انبارها هدایت می کنیم‪ .‬در چنین‬ ‫فرایندی معلوم است نمی توانیم کتاب های خوبی را انتخاب کنیم و خرید‬ ‫خوبی داشته باشیم‪ .‬پس خرید و توزیع ما بی هدف انجام می شود‪ .‬معاون‬ ‫امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اینکه دفتر توسعه‬ ‫کتاب و کتابخوانی باید محتوای نشر را هم کارشناسی کند گفت‪ :‬ممیزی‬ ‫باید از سوی ناشر در فرایند نشر دیده شود‪ .‬ناشر باید احساس مسئولیت‬ ‫کند و قبل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬فرایند بررسی و تایید کتاب‬ ‫در سازمان داخلی ناشر صورت گیرد‪ .‬متاسفانه رویه ای ایجاد شده که گاهی‬ ‫ناشر کتاب را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می دهد و توقع دارد تمام‬ ‫ممیزی ها در اینجا انجام شود‪ ،‬بلکه اداره کتاب باید نظارت نهایی را انجام‬ ‫دهد‪ .‬یاسر احمدوند با اشاره به یارانه نشر برای خرید یا حمایت از کتاب ها‬ ‫گفت‪ :‬بســیاری از این حمایت ها هدفمند نیست‪ .‬یارانه باید به محتوای‬ ‫مناسبی که به دست خواننده مشتاق می رسد داده شود‪ .‬نه اینکه کتابی‬ ‫را بی برنامه بخریم و انبار کنیم‪ .‬تولید محتوای مناسب برعهده ناشر است و‬ ‫رساندن ان به دست مخاطب مشتاق از وظایف ماست‪.‬‬ ‫مهسا بهادری‬ ‫سه استاد و کارشناس ارتباطات و فضای مجازی‪ ،‬دسترسی به اطالعات بدون‬ ‫گزینشوسانسور‪،‬انتخابازا ِدخبرهابهدستکاربر‪،‬گسترشزیرساخت های‬ ‫اینترنتی و ‪ ...‬را از دلیل های استقبال بیشتر مردم به فضای مجازی برای کسب‬ ‫خبر می دانند‪ .‬ان ها در مقابل‪ ،‬پخش گزینشی خبرها به دست صداوسیما‬ ‫بدون در نظر گرفتن نیاز مخاطب‪ ،‬منعطف نبودن این رسانه و به روز نبودن‬ ‫ان را‪ ،‬مسبب فراری دادن مخاطب معرفی می کنند‪ .‬شبکه های رادیویی و‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬عالوه بر ایجاد تفریح و سرگرمی‪ ،‬وظیفه خبر رسانی را هم برعهده‬ ‫دارند‪ .‬صدا و سیما‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬شبکه سراسری دارد که در این میان‪ ،‬شبکه‬ ‫خبر‪ ،‬به طور تمام وقت‪ ،‬وظیفه خبر رسانی را برعهده دارد و دیگر شبکه های‬ ‫تلویزیون نیز در بازه های زمانی متعدد‪ ،‬اخبار پخش می کنند‪ .‬با وجود رایگان‬ ‫بودن‪ ،‬فراگیری و در دسترس بودن شبکه های رادیویی و تلویزیونی در سراسر‬ ‫ایران‪ ،‬انتظار می رفت و می رود که صدا و سیما در اطالع رسانی اخبار‪ ،‬موفق تر‬ ‫از دیگر رسانه ها عمل کند؛ ولی در عمل نه تنها این اتفاق رخ نداده‪ ،‬بلکه با‬ ‫پیشرفت تکنولوژی‪ ،‬صداوسیما در حال باختن قافیه به فضای مجازی است‪.‬‬ ‫ی که ایسپا منتشر کرده است‪ ،‬صدا وسیما نه تنها‬ ‫طبق اخرین نظرســنج ‬ ‫نتوانسته رقابت مثبت و پیروزمندانه ای با فضای مجازی داشته باشد‪ ،‬بلکه‬ ‫در دوسال و نیم گذشته‪ ،‬درصد مخاطبانی که اخبار را از صداوسیما دنبال‬ ‫می کنند‪ ،‬از ‪ ۵۷.۷‬درصد به ‪ ۴۲.۱‬درصد کاهش یافته است‪ .‬در همین بازه‬ ‫زمانی‪ ،‬درصد افرادی که اخبار را از طریق فضای مجازی دنبال می کنند‪ ،‬از‬ ‫‪ ۲۶.۱‬درصد به‪ ۴۱.۴‬درصد رسیده است‪ .‬این امار نشان می دهد که مخاطبان‬ ‫تلویزیون در زمینه پیگیری اخبار با ‪ ۱۵.۶‬درصد کاهش مواجه بوده است‪ ،‬در‬ ‫حالی که ‪ ۱۵.۳‬درصد به مخاطبان فضای مجازی برای پیگیری اخبار اضافه‬ ‫شده است‪ .‬در واقع نظرسنجی ایسپا نشان می دهد که همان ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫مخاطبانی که دیگر برای شنیدن اخبار سراغ صدا و سیما نمی روند‪ ،‬به سمت‬ ‫فضای مجازی حرکت کرده اند؛ فضایی که در ایران با مشکالت زیادی از جمله‬ ‫فیلترینگ‪ ،‬هزینه باالی اینترنت‪ ،‬ضعیف بودن پهنای باند و‪ ...‬همراه است؛ اما‬ ‫چه چیزی باعث شده تا مخاطبان‪ ،‬تلویزیون و رادیویی را که رایگان است‪،‬‬ ‫فراگیری زیادی دارد و به راحتی در دسترس است‪ ،‬کنار بگذارند‪ ،‬خودشان را‬ ‫به دردسر بیندازند و اخبار را در فضای مجازی دنبال کنند؟ این موضوع را با‬ ‫سه کارشناس مطرح کردیم تا هریک ماجرا را از زاویه دید خود بررسی کنند‬ ‫و توضیح دهند که چرا فضای مجازی در حال پیشرفت است و در حال پشت‬ ‫سر گذاشتن صداوسیما در عرصه خبررسانی است‪.‬‬ ‫مالک مردم‪ ،‬کیفیت است نه میزان هزینه‬ ‫نیما امیرشکاری‪ ،‬کارشناس فناوری اطالعات معتقد است که دردسترس‬ ‫بودن اطالعات در هر بازه زمانی که مخاطب اراده کند‪ ،‬یکی از دالیلی است‬ ‫که مخاطبان فضای مجازی را به برنامه های تلویزیونی ترجیح می دهند‪ .‬امیر‬ ‫شکاری درباره میزان دسترسی به اطالعات در شبکه مجازی گفت‪« :‬ممکن‬ ‫است تکنولوژی های جدید هزینه بر باشند اما مهم ترین تفاوت ان ها این است‬ ‫که در هر زمانی که اراده می کنیم به ان ها دسترسی داریم؛ یعنی مخاطب‬ ‫ان زمان که اراده می کند‪ ،‬می تواند اخبار را پیگیری کند نه مانند صداوسیما‬ ‫که راس یک ساعت مشخص اخبار را پخش می کند‪ .‬این موضوع به قدری‬ ‫مهم است که نه تنها در شبکه اطالع رسانی تاثیر گذاشته بلکه در تفریح و‬ ‫تماشای فیلم هم اثرگذار بوده است‪ ».‬او ادامه داد‪« :‬یکی از دالیل دیگر تمایل‬ ‫مخاطبان به پیگیری اخبار از طریق فضای مجازی این است که امکان دارد‬ ‫محتوا و میزان جذابیت برنامه هایی که صدا و سیما برای ما انتخاب می کند‬ ‫با ان چیزی که خودمان انتخاب می کنیم متفاوت باشد‪ .‬نکته بعدی این که‬ ‫در شبکه مجازی‪ ،‬نه تنها دسترسی ازادتری به اطالعات وجود دارد بلکه بر‬ ‫اساس دسته بندی ها نوع محتوا را هم خودمان انتخاب می کنیم‪ ».‬او درباره‬ ‫تمایل افراد به استفاده از تکنولوژی گفت‪« :‬هنوز هم افرادی هستند که تمایل‬ ‫دارند موســیقی را از روی سی دی گوش کنند در حالی که هر روز تعداد‬ ‫افراد بیشتری مایلند که از ابزار سنتی به سمت ابزار مدرن شنیدن موسیقی‬ ‫حرکت کنند‪ .‬هر چیزی را که در بســتر زمان بررســی می کنیم‪ ،‬متوجه‬ ‫می شویم که به سمت ابزار مدرن حرکت کرده اند‪ .‬دو سال و نیم پیش افراد‬ ‫کم تری از شبکه های مجازی استفاده می کردند‪ ،‬همین موضوع در به وجود‬ ‫امدن این امار تاثیر گذاشته است‪ .‬یک منحنی وجود دارد به نام منحنی‬ ‫پذیرش تکنولوژی که وقتی افراد را روی ان نمودار قرار می دهیم‪ ،‬متوجه‬ ‫می شویم که مخاطبان چند سال بعد از ایجاد تکنولوژی به سمت استفاده از‬ ‫ان حرکت می کنند‪ ».‬این کارشناس درباره افزایش مخاطبان فضای مجازی‬ ‫در تمام جهان گفت‪« :‬نباید این موضوع را نادیده بگیریم که استفاده از فضای‬ ‫مجازی در تمام جهان با ســرعت باالیی رخ می دهد‪ .‬درست است که در‬ ‫ایران استفاده از فضای مجازی با مشکالت وسختی هایی روبه رو است اما با‬ ‫توجه به این که در فضای مجازی هر چیزی را هر طور که می خواهیم دنبال‬ ‫می کنیم پس اندک هزینه و اندک سختی که متحمل می شویم ارزشش را‬ ‫دارد‪ .‬در واقع مالک گوش دادن به اخبار و دنبال کردن هر چیزی که ان را‬ ‫دوست داریم‪ ،‬هزینه و پول نیست بلکه بیشتر در دسترس بودن و کیفیت‬ ‫ان مالک است‪».‬‬ ‫صداوسیما در سراشیبی باختن به فضای مجازی است‬ ‫توســعه زیرســاخت های اینترنتی یکی از دالیل افزایش استفاده مردم‬ ‫از شــبکه های مجازی و نحوه خبررسانی تلویزیون‪ ،‬یکی از دالیل کاهش‬ ‫مخاطبان برنامه های خبررسانی صداوسیما اســت‪ .‬داوود زارعیان‪ ،‬استاد‬ ‫ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬درباره افزایش زیرساخت های استفاده از‬ ‫اینترنت گفت‪« :‬از سال ‪ ۱۳۹۷‬تا به امروز چند اتفاق مهم در حوزه ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات رخ داده است که توسعه شبکه تلفن همراه و ‪ ۴G‬قابل‬ ‫توجه است‪ .‬یعنی اگر سال ‪ ۹۷‬چیزی حدود ‪ ۵۵‬درصد از جامعه زیر پوشش‬ ‫اینترنت ‪ ۴G‬قرار داشتند‪ ،‬اکنون باالی ‪ ۹۰‬درصد است‪ .‬بنابراین وضعیت‬ ‫دسترسی مردم نسبت به اینترنت گســترش پیدا کرده است‪ .‬نکته دوم‬ ‫این که دسترسی به فضای مجازی و اینترنت گسترش پیدا کرده و دلیل‬ ‫ان هم بهبود زیرسازی ها است‪ .‬زیرسازی ها بهتر شده‪ ،‬دسترسی ها افزایش‬ ‫پیدا کرده و طبیعتا میزان استفاده مردم از اینترنت نیز افزایش پیدا کرده‬ ‫اســت‪ ».‬زارعیان ادامه داد‪« :‬دلیل دوم این ماجرا که استفاده از شبکه های‬ ‫مجازی افزایش پیدا کرده‪ ،‬این اســت که فضای مجازی شخصی است و‬ ‫طبیعتاً راحت تر از ان استفاده می شود‪ .‬اما یک نکته اساسی تر و اجتماعی تر‬ ‫در این میان وجود دارد و ان هم این است که در رسانه های ملی مانند رادیو و‬ ‫تلویزیون اخبار مورد انتظار و مورد نیاز مردم منتشر نمی شود بلکه اخبار مورد‬ ‫انتظار حاکمیت پخش می شود‪ .‬در مقابل‪ ،‬چون در فضای مجازی‪ ،‬دسترسی‬ ‫ازاد به اطالعات وجود دارد و مردم امکان انتشــار اخبار را دارند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫اخباری که در رسانه ملی وجود ندارد‪ ،‬در فضای مجازی قابل دسترسی است‬ ‫و پیش بینی من این است که در اینده تعداد مخاطبان فضای مجازی بازهم‬ ‫افزایش پیدا یابد‪ ».‬او درباره چهار دلیل اصلی کاهش مخاطبان صداوسیما در‬ ‫زمینه پیگیری اخبار گفت‪« :‬اگر توسعه زیرساخت های اینترنتی را عامل اول‬ ‫برنامه های هفته ملی و روز جهانی کودک اعالم شد‪:‬‬ ‫گرامیداشت یاد شهید «علی لندی»‬ ‫نشست رسانه ای هفته ملی و روز جهانی کودک پیش از ظهر روز یکشنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ماه‪ 1400‬با حضور مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون‪ ،‬ابوالقاسم‬ ‫سلیمانی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون و دبیر هفته کودک‪،‬‬ ‫غالمرضا کیانی رئیس کانون زبان ایران و جمعی از اعضای شورای معاونین‬ ‫کانون در سالن کنفرانس مرکز افرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد‪ .‬در ادامه‪ ،‬مشروح سخنان مطروحه در‬ ‫این نشست رسانه ای را از نظر می گذرانید‪:‬‬ ‫علی اکبرزاده‪ :‬خوشحالیم که امسال فرصتی دوباره خواهیم داشت تا در قالب‬ ‫هفته ملی کودک‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬رویدادها و فعالیت هایمان در حوزه کودکان و‬ ‫نوجوانان را مرور کنیم‪ .‬نیازمند ارزیابی گذشــته و برنامه ریزی برای اینده‬ ‫هستیم و این هفته به ما فرصت می دهد تا با تمرکز این کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫با توجه ب ه شــرایطی که در دو سال گذشته به واسطه فراگیری کرونا در‬‫کشــور داشتیم‪ ،‬این نوید را به کودکان و نوجوانان و کلیه دست اندرکاران‬ ‫تعلیم و تربیت می دهم که از ابتدای هفته ملی کودک کلیه مراکز کانون در‬ ‫سطح کشور بازگشایی شوند‪ .‬در این راستا به گونه ای برنامه ریزی خواهیم‬ ‫کرد که مربیان با رعایت کلیه پروتکل ها پذیرای کودکان و نوجوانان باشند‪.‬‬ ‫طی دو سال گذشته با وجود اینکه فعالیت های مجازی کانون دایر بود‪ ،‬اما‬‫معتقدیم که هیچ چیز جای مراکز را پر نمی کند‪ .‬بچه هه دوست دارند در‬ ‫فضای فیزیکی کانون و رو در رو با مربیان خودشان قرار گیرند‪.‬‬ ‫اتفاق خوب دیگری که همزمان با هفته ملی کودک شروع می شود‪ ،‬این‬‫است که کتابخانه کانون نیز از ابتدای هفته ملی کودک ساعت کارش تا‬ ‫عصــر افزایش خواهد داد و این روند پــس از هفته ملی کودک نیز ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به دلیل وجود کرونا و نگرانی از شیوع موج های بعدی ان‪ ،‬ضمن اموزش به‬‫کوکان و والدین‪ ،‬اموزش ها در کانون مجازی مثل گذشته ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫از ابتدای هفته ملی کودک به مربیان و مدرســین کانون زبان ایران نیز‬‫اینترنت رایگان تخصیص خواهیم داد‪.‬‬ ‫یکی از مطالبات خانواده ها از ما دسترسی اسان به محصوالت کودکان‬‫و نوجوانان اســت‪ .‬عرضه این محصوالت در فروشگاه های کانون صورت‬ ‫می گیرد اما تعداد این مراکز کم است‪ .‬به امید خدا همزمان با هفته ملی‬ ‫کودک در هر یک از استان های کشور یک فروشگاه افتتاح خواهیم کرد تا‬ ‫دسترسی خانواده ها به محصوالت کانون تسهیل شود‪.‬‬ ‫همچنین در اینده نزدیک «دیجی کانون» به عنوان مهم ترین‪ ،‬بزرگترین‬‫و کامل ترین فروشــگاه مجازی کانون شــروع به کار خواهد کرد‪ .‬سامانه‬ ‫ان مشخص شــده و فضای کار کامال اماده است‪ .‬اکنون برنامه ریزی های‬ ‫لجستیکی در حال انجام است و به امید خدا این بخش از کار نیز طی دو‪ ،‬سه‬ ‫هفته اینده انجام خواهد شد‪ .‬در «دیجی کانون» عالوه بر محصوالت کانون‬ ‫اعم از کتاب و سرگرمی های سازنده و اسباب بازی ها‪ ،‬اثار سایر تولیدکنندگان‬ ‫مورد تایید کانون نیز در سایت عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫رویداد هفته ملی کودک امسال را به نام شهید «علی لندی» نامگذاری‬‫خواهیم کرد و بدین وسیله با برگزاری یادواره‪ ،‬یاد و خاطره این شهید نوجوان‬ ‫را گرامی خواهیم داشت‪ .‬همچنین به دیدار خانواده این شهید خواهیم رفت‬ ‫و از تندیس او در استان خوزستان رونمایی می کنیم ‪.‬‬ ‫ اسباب بازی یکی از مقوالت مهم مرتبط به کودکان است‪ .‬کانون طی دو‬‫سال گذشــته طرح های مربوط به ایده ازاد اسباب سازی را دریافت کرده‬ ‫اســت‪ .‬در تاریخ ‪ 21‬مهر ماه جــاری از طرح های برگزیده رویداد ایده ازاد‬ ‫اسباب بازی رونمایی خواهد شد و این طرح ها را منتشر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سایت ‪ http://shop.kpf.ir‬نیز در طول هفته ملی کودک محصوالت‬‫خود را با ‪ 25‬درصد تخفیف عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫اجرای نمایش در فضای باز برنامه دیگر ما در هفته ملی کودک است‪ .‬هفت‬‫فیلم سینمایی را هم به صورت رایگان در پرتال کانون اکران خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پخش انالین روزانه تولیدات کانون که در سال های گذشته در جشنواره های‬ ‫خارجی رتبه اورده اند نیز اقدام دیگری است که در دستور کار ما قرار خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬پخش انالین اجرای قصه گویان برتر کانون در فضای مجازی نیز‬ ‫برنامه بعدی ما است‪.‬‬ ‫در هفته کودک ساعتی را با عنوان «ساعت کودکی» در نظر گرفته ایم ‪ .‬که‬‫خانواده ها روزانه یک ساعت از زمان خودشان را صرفا به کودکان اختصاص‬ ‫دهند‪ ،‬با انها صحبت کنند و نیازها و مشکالتشان را بشنوند‪.‬‬ ‫ما نیاز به قوی ساختن ذهن خانواده ها در زمینه مسائل کودکان داریم ‪.‬‬‫نشستی را به صورت نمادین با حضور کودکان در کانون برگزار خواهیم کرد‬‫و نتایج این گفت وگو را در پرتال کانون منعکس خواهیم ساخت‪.‬‬ ‫اقدام دیگر این است که دوستان من پیامی را از زبان کودکان اماده می کنند‬‫و این پیام را به کودکان سراسر دنیا ارسال خواهند کرد‪ .‬نقش اصحاب رسانه‬ ‫در انعکاس این پیام بسیار مهم است‪ .‬زبان بین المللی کودکان در همه جای‬ ‫دنیا زبان هنر است و این پیام می تواند به پیام روز جهانی کودک تبدیل شود‬ ‫که از زبان کودکان ایرانی در اقصی نقاط دنیا طنین انداز می شود‪.‬‬ ‫تریلی های ما که تماشاخانه های سیارمان هستند‪ ،‬طی هفته ملی کودک‬‫برنامه های متعددی را در تهران و مناطق روستایی برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫شعار هفته کودک امســال‪« ،‬حال خوش کودکی‪ ،‬رنگ خوش زندگی»‬‫است‪.‬‬ ‫تنها متولی برگزاری هفته ملی کودک در کشــور کانون پرورش فکری‬‫نیســت؛ کلیه نهادهای مرتبط به حوزه کودک و نوجوانان در این زمینه‬ ‫برنامه ریزی و مشارکت کرده اند‪.‬‬ ‫روزشمار هفته ملی کودک امسال عبارت است از‪:‬‬‫‪ 16‬مهر‪ :‬کودک‪ ،‬صلح‪ ،‬بازی و نشاط‬ ‫‪ 17‬مهر‪ :‬کودک‪ ،‬باورهای دینی و معنویت‬ ‫‪ 18‬مهر‪ :‬کودک‪ ،‬خانواده‪ ،‬اموزش و مهارت های زندگی‬ ‫‪ 19‬مهر‪ :‬کودک‪ ،‬امنیت‪ ،‬بهداشت و سالمت جامعه‬ ‫‪ 20‬مهر‪ :‬کودک‪ ،‬کتاب‪ ،‬هنر و ادبیات‬ ‫‪ 21‬مهر‪ :‬کودک‪ ،‬هویت‪ ،‬میراث طبیعی و فرهنگی‬ ‫‪ 22‬مهر‪ :‬کودک‪ ،‬رسانه و فناوری های نوین‬ ‫هفته ملی کودک بهانه و تلنگری برای ما است که تا چه حد توانسته ایم در‬‫عرصه کودکان و نوجوانان فعالیت و انتظارات را براورده کنیم‪ .‬فرصت خوبی‬ ‫است که هفته ملی سال اینده را به این هفته پیوند دهیم‪.‬‬ ‫باید تمام توجهمان را برای تربیت نسلی که در اینده از ما مراقبت خواهد‬‫کرد‪ ،‬به کار بگیریم‪ .‬وقتی که ما پیر می شویم و انها در جایگاه کنونی ما قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬تربیت کودکان یک فعالیت و مساله بسیار مهم است‪ .‬فاصله بین‬ ‫بدانیم و شخصی بودن و فردی بودن را عامل دوم؛ باز بودن و ازاد بودن فضای‬ ‫مجازی را به عنوان عامل سوم تلقی می کنیم که بسیار مهم و تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫حوزه رسانه تلویزیون در یک سری از چهارچوب های از پیش تعیین شده‬ ‫قرار دارد و هیچ انعطافی هم در قانون گذاری مجدد ندارد‪ ،‬چند خبر وجود‬ ‫دارد و همان ها هم باید خوانده شوند‪ .‬با یک تحلیل محتوایی ساده می توان‬ ‫به این نتیجه رسید‪ ،‬مجموعه این عوامل باعث می شود که فضای مجازی پر‬ ‫مخاطب تر باشد‪ .‬به عنوان مثال من یکی از افرادی هستم که اخبار تلویزیون‬ ‫را در طول ‪ ۲۴‬ســاعت شبانه روز‪ ،‬تنها در دو بخش خبری دنبال می کنم‬ ‫اما فضای مجازی را لحظه به لحظه دنبال می کنم‪ ».‬زارعیان درباره تغییر‬ ‫رویکرد سیاسی صداوسیما گفت‪« :‬فکر می کنم رویکرد صدا و سیما در دوره‬ ‫اول دولت اقای روحانی مثبت تر از دوره دوم بود به همین دلیل برنامه های‬ ‫خبررسانی در دوره اول اقای روحانی اخبار دولت را بیشتر پوشش می داد؛‬ ‫اما در دوره دوم مخالفت بیشتری داشت به همین دلیل اخبار منفی بیشتری‬ ‫نشان می داد و حاال که دولت تغییر کرده باز هم رویکرد تلویزیون متفاوت‬ ‫شده است صدا و سیما در طول سال های اخیر تالش کرده است با راه اندازی‬ ‫شــبکه های متعدد کانال های اطالع رسانی و تمامی موارد پوشش خود را‬ ‫افزایش دهد اما بازهم فضای مجازی در این زمینه موفق تر عمل کرده است‬ ‫و صدا و سیما روزبه روز با کاهش مخاطب در زمینه سیاسی مواجه است‪».‬‬ ‫صداوسیما در سراشیبی باختن به فضای مجازی است‬ ‫رضا الفت نسب‪ ،‬عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های‬ ‫اینترنتی شهر تهران (کســب کارهای اینترنتی) درباره دلیل کاهش ‪۱۵‬‬ ‫درصدی مخاطبان تلویزیون در زمینه پیگیری اخبار گفت‪« :‬مهم ترین دلیل‬ ‫مهاجرت ‪ ۱۵‬درصدی مخاطبان از تلویزیون به فضای مجازی‪ ،‬عدم اعتماد‬ ‫کافی مردم به اخباری است که صداوسیما پخش می کند‪ .‬نکته بعدی این که‬ ‫در شبکه های اجتماعی اخبار به صورت کامل تر و سریع تر قابل دسترسی‬ ‫هســتند‪ .‬این موارد درباره اخبار مطرح می شود اما در زمینه سرگرمی هم‬ ‫باید گفت که در چند سال گذشته‪ ،‬صدا و سیما به جز سریال «پایتخت»‪،‬‬ ‫برنامه ای برای ایجاد تفریح و سرگرمی تولید نکرده است‪ ».‬او درباره ناکارامدی‬ ‫صداوسیما در مدیریت برنامه های خود گفت‪« :‬مردم در شبکه های اجتماعی‬ ‫اخبار را به شدت دنبال می کنند البته گاهی اوقات محتوای خیلی مناسبی‬ ‫در شبکه های اجتماعی تولید نمی شود اما صدا و سیما با مردم کاری کرده‬ ‫است که انها افکار و نوع نگاه خود را تنزل داد ه و در شبکه های اجتماعی غرق‬ ‫شده اند و هر خوراکی که ان جا تولید می شود را مصرف می کنند و متاسفانه‬ ‫همین موضوع در جامعه امروزی ما تاثیر گذاشــته است‪ .‬به طور مثال؛ به‬ ‫جایی رسیده ایم که چند نوجوان می نشینند و گریه می کنند که اگر فالن‬ ‫بازیگرنباشد‪،‬مانیزنیستیم‪».‬‬ ‫مهم ترین دلیل مهاجرت مردم به فضای مجازی‪ ،‬عدم اعتماد به‬ ‫صداوسیمااست‬ ‫الفت نسب درباره نحوه غلط فرهنگ ســازی صداوسیما ادامه داد‪« :‬مقصر‬ ‫این موضوع صداوســیما و نهادهایی هستند که بودجه دریافت کردند تا‬ ‫فرهنگسازی انجام دهند اما این کار را به درستی انجام ندادند و نتیجه اش‬ ‫شده تغییر ذائقه مخاطب و در تمام این موارد مردم به خاطر عدم اطمینان‬ ‫به سازمان صدا و سیما به سمت شبکه های اجتماعی حرکت کردند عالوه‬ ‫بر این موضوع‪ ،‬نگاه های یک طرفه و نبود اطالعات کافی باعث شده است تا‬ ‫مخاطبان صدا و سیما روز به روز کم تر شوند‪ .‬این سازمان با پول بیت المال‬ ‫اداره می شود اما نمی تواند اعتماد همین مردم را به دست اورد‪».‬‬ ‫دو هفته ملی کودک طی دو سال این فرصت را در اختیار ما قرار می دهد که‬ ‫در رفتارهای خودمان نسبت به کودکان بازنگری کنیم‪.‬‬ ‫کانون زبان ایران یکی از بخش های مهم کانون پرورش فکری است ‪ .‬کانون‬‫در برنامه های اتی ما با تحوالت گسترده ای روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 210‬هزار ثبت نام در دوران کرونا برای کانون زبان داشتیم که در نوع خود‬‫یک رکوردشکنی بود‪.‬‬ ‫درخواســتم از شما اصحاب رسانه این است که لطفا درباره کودکان قلم‬‫بزنید و ما را راهنمایی کنید تا بتوانیم بهترین تصمیمات را درباره کودکان و‬ ‫نوجوانانایرانعزیزمانبگیریم‪.‬‬ ‫ابوالقاسمسلیمانی‪:‬تمامتالشکانوندرطولسالودرایامهفتهملیکودک‬ ‫این است که بتوانیم فعالیت های خودمان را تقدیم کودکان و خانواده هایشان‬ ‫کنیم‪ .‬تالش شده است که معرفی نوجوان موفق در زمینه های فرهنگی و‬ ‫هنری صورت پذیرد‪.‬‬ ‫یکی از کمیته های ما امسال به استان ها اختصاص دارد‪ .‬بر همین اساس‬‫تالش کردیم دوستانمان در استان ها نقشی پررنگ تر داشته باشند‪.‬برگزاری‬ ‫نشست های انالین توسط شاعران و هنرمندان برنامه دیگر ما خواهد بود‪.‬‬ ‫مــوزه کودک کانــون در هفته ملی کودک به صــورت رایگان پذیرای‬‫بازدیدکنندگانخواهدبود‪.‬‬ ‫برگزاری سه نشست علمی تخصصی با موضوع روزشمار هفته ملی کودک‬‫اقدام دیگر ما خواهد بود که بنا داریم ان را به هفت نشست ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫غالمرضا کیانی‪ :‬موضوع اموزش زبان های خارجی یکی از مهم ترین مسائل‬ ‫دنیای امروز اســت و خوشبختانه در برنامه درسی ملی کشور نیز به این‬ ‫اهمیت توجه شده است‪.‬‬ ‫مــا در کانون زبان ایران در ‪ 264‬مرکز در سراســر کشــور و با رویکرد‬‫عدالت محور در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫براساس هم اندیشی نزدیکی که بین اهالی کانون و اهالی دانشگاه رخ داده‬‫است‪ ،‬حدود ‪ 200‬مساله روشن و احصا شده پژوهشی را در حوزه اموزش‬ ‫زبان به دانشــگاه های سراسر کشور ارسال کرده ایم تا به امید خدا بتوانیم‬ ‫راهکارهای مناسبی برای انها پیدا کنیم‪.‬‬ ‫خوشــبختانه اکنون همه ‪ 2800‬مدرس کانون زبان ایران را با مدل های‬‫علمی ارزیابی کرده ایم و برنامه توانمندسازی انها در دستور کارمان است‪.‬‬ ‫هفته ملی کودک از ‪ 16‬تا ‪ 22‬مهر ماه ‪ 1400‬به همت کانون پرورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان در تهران و سایر شهرهای کشور برگزار می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫انتقاد «فاضل جمشیدی» موسیقیدان و جامعه شناس از شیوه ی نگاه به موسیقی در دهه های اخیر‪:‬‬ ‫وظیفه ی هنرمند خروج مردم از ِ‬ ‫رکود معرفتی است‬ ‫سیدمسعود اریادوست‬ ‫ارتباط دین و موسیقی در دهه های اخیر همیشه محل نزاع بوده است‪ .‬فاضل جمشیدی‬ ‫(موسیقیدان و جامعه شناس) ضمن انتقاد از شیوه ی نگاه به موسیقی در دهه های اخیر‬ ‫می گوید‪« :‬ایا اوضاع کنونی ایران زشت تر از نشان دادن سنتور نیست که تلویزیون ما‬ ‫سنتور را نشان نمی دهد؟ بچه های ما اکنون به تار می گویند سنتور! ولی انواع بدی ها‬ ‫را می دانند‪ .‬کوتاهی از ما اســت‪ ».‬وی با اشاره به هدف مشترک دین و موسیقی ابراز‬ ‫داشت‪« :‬فضایل انسانی‪ ،‬کردار خوب و فضایل خوب‪ ،‬همه جزو ارزش هایی هستند که‬ ‫موســیقی خوب هم می تواند به ان ها دعوت کند‪ .‬در چنین فضای اندیشه ای‪ ،‬تضادی‬ ‫بین دین و موســیقی به چشــم نمی اید‪ ».‬تحلیل جایگاه کرامت و فضایل انسانی در‬ ‫موســیقی‪ ،‬تعریف نگاه متعادل دین به موســیقی‪ ،‬انتقاد از افراطی گری در خصوص‬ ‫ارتباط دین و موسیقی و همچنین تبیین وظیفه ی روشنفکرانه ی موسیقی دان ازجمله‬ ‫مباحثی است که در این گفت وگو می خوانید‪.‬‬ ‫ی را در جامعه چگونه می دانید؟ از‬ ‫به عنوان یک موسیقی دان‪ ،‬جایگاه ارزشی موسیق ‬ ‫نسبت دین با موسیقی هم صحبت کنید؟‬ ‫در این خصوص ابتدا باید از فرهنگ تعریفی قید کنیم‪ .‬بر همین اســاس فرهنگ عبارت است از‬ ‫مجموعه ای از تفکرات جاری و ســاری جامعه‪ .‬جامعه ای که دارای رفتار و کردار و فرهنگ است‪،‬‬ ‫مشخصا جایی هم برای دین دارد‪ .‬دین به نوبه ی خود به عنوان پدیده ای فرهنگی تبیین می شود‬ ‫که در برخی از کشــورها وجود دارد و در برخی دیگر یا خبری از ان نیســت و یا بسیار کم رنگ‬ ‫است‪ .‬به هر طریق دین عمال بخشی از فرهنگ مردم محسوب می شود‪ .‬موسیقی هم مثل دین‪،‬‬ ‫بخشــی از فرهنگ جامعه است؛ منتها دین فراتر است‪ .‬با این اوصاف مقایسه ی دین و موسیقی‪،‬‬ ‫قیاس مع الفارق خواهد بود چراکه نمی توان این دو را با هم قیاس کرد‪ .‬فرهنگ عرصه ی بزرگی‬ ‫دارد که رفتار‪ ،‬زبان‪ ،‬موســیقی‪ ،‬خط و دین را شــامل می گردد‪ .‬به هر طریق‪ ،‬دین در کشور ما‬ ‫حجم بیشــتری از فرهنگ را دربردارد‪ .‬در ایران به دلیل همین امر دین محوری‪ ،‬دین هر چیزی‬ ‫را مجــاز نداند مردم به ان کم توجه می شــوند و هر چیزی را جایــز بداند‪ ،‬مردم به ان گرایش‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬در همین رابطه اگر دین داری در کشور ما به خوبی تبیین شود‪ ،‬موسیقی خوب و‬ ‫ســازنده‪( ،‬موسیقی که به قول دین داران‪ ،‬به معروف امر کند و از منکر نهی کند‪ ،‬دروغ‪ ،‬دزدی و‬ ‫ریا و را تقبیح کند) نیز تایید خواهد شد‪ .‬اگر موسیقی هم به چنین ارزش های اجتماعی بپردازد‬ ‫و در راســتای تقویت رفتار و کردار انسانی باشد‪ ،‬در چنین فضای اندیشه ای قاعدتا نباید تضادی‬ ‫بین دین و موســیقی خوب وجود داشته باشد‪ .‬علمای دین هم باید چنین نگاهی داشته باشند؛‬ ‫کما اینکه وقتی از امام ســوال پرسیدند که صدای زن حرام است یا خیر‪ ،‬در پاسخ گفتند تا چه‬ ‫برداشتی حین شنیدن شود‪ .‬موســیقی را یکی از ابعاد فرهنگی می دانیم؛ دین را نیز همینگونه‬ ‫می پنداریــم‪ .‬منتها دین فراگیرتر اســت‪ .‬در کل عموم اجزاء فرهنگی مــا باید در کنار همدیگر‬ ‫حرکت کنند‪ .‬اگر کســی دیندار باشد بدون تردید موسیقی خوب را می پسند‪ .‬کمااینکه بسیاری‬ ‫از علمای دین‪ ،‬کالم خوب و موســیقی خوب را می پذیرند‪ .‬در کنار این مســایل باید به هویت‬ ‫موسیقی خوب هم اشاره کرد‪ .‬امروز غالبا شاهد ارائه ی کارهای کم کیفیت و بی کیفیت هستیم‪.‬‬ ‫ضمن چنین کارهای بی مایه ای‪ ،‬باید به موسیقی هم عمیق تر نگاه کنیم و هر موسیقی را متضاد‬ ‫با دین نبینیم‪ .‬فضایل انســانی‪ ،‬کردار خوب و فضایل خوب‪ ،‬همه جزو ارزش هایی هســتند که‬ ‫موســیقی خوب هم می تواند بشریت را به ان ها دعوت کند‪ .‬در چنین فضای اندیشه ای‪ ،‬تضادی‬ ‫بین دین و موسیقی به چشم نمی اید‪.‬‬ ‫ایا موسیقی در کشور ما به این سمت و سو حرکت کرده است یا خیر؟‬ ‫موســیقی ما از لحاظ محتوایی‪ ،‬امری خاص به نظر می رســد‪ .‬همه ما از وطن سخن گفته ایم و‬ ‫خوانده ایم‪ .‬شــخصا نیز چنین اهنگی را خوانده ام‪ .‬همه ما از ایران‪ ،‬خلیج فارس‪ ،‬کوه های ایران‪،‬‬ ‫رودخانه ها و ‪ ...‬از ســیاوش‪ ،‬رستم و غرش شیران و ‪ ...‬خوانده ایم‪ .‬ولی کدامیک از ما خواننده ها‪،‬‬ ‫از راســتگویی‪ ،‬صداقت‪ ،‬فضایل اخالقی و امثال اینها می خوانیم؟ در گذشته‪ ،‬یک فرد برای تعهد‬ ‫به قول خود‪ ،‬یک تار ســیبیل خــود را از صورتش جدا می کرد و الی قران می گذاشــت و انرا‬ ‫نشان بر عهد خود می دانست و نهایتا بر اساس همان‪ ،‬بر تعهد خود عمل می کرد‪ .‬کدامیک از ما‬ ‫خواننده ها بر این امور تاکید کرده ایم؟ این همه اختالس و دزدی در ایران شد‪ .‬کدامیک از ما در‬ ‫خصــوص فضایل و تقبیح رذایل خواندیم؟ درحالیکه اگر ما خواننده ها چنین مباحث اخالقی را‬ ‫تبیین می کردیم‪ ،‬به شما قول می دهم که قبح و زشتی این امور بیشتر به چشم می امد و نهایتا‬ ‫مقداری از این اقدامات کم می شد‪.‬‬ ‫پس می توان گفت که جای شاعرانی که باید به فضایل اخالقی بپزدازند‪ ،‬در موسیقی‬ ‫ما خالی است‪ .‬از قضا این فضایل همان فضایلی اند که دین هم بر ان تاکید دارد؟‬ ‫بله؛ البته ما شاعر زیاد داریم؛ ولی بخش زیادی از انها شاعرانی هستند که متاسفانه صرفا دنبال‬ ‫شــعار هستند‪ .‬غرش شــیران‪ ،‬مهد دلیران‪ ،‬و ‪ ...‬اصال ما هزاران کوه و دریا داریم‪ ...‬داشتن این ها‬ ‫در ذات خود چه فایده ای دارد؟ ایا به اندازه ســر ســوزنی منجر به نهادینه شدن فضایل اخالقی‬ ‫می شــود؟ خیابان ها‪ ،‬مترو ها‪ ،‬کوچه و بازار را ببینید‪ .‬برخی راحت به یکدیگر فحاشی می کنند‪.‬‬ ‫چرا اینطور شــدیم؟ پس کجاســت ان فضایل وعده داده شده؟ فحاشــی به امری رایج و عادی‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬مسلمان نباید فحشی بر دهانش جاری شود‪ .‬ولی ایا توجه می کنیم؟ ما شاعر‬ ‫زیاد داریم ولی تبیین انها از فضایل کمرنگ و ناچیز اســت‪ .‬زمانی خواننده ای می خواند‪« :‬دروغ‬ ‫دروغ دروغه‪ ،‬حرفات همه دروغه!» ایا این در جامعه ما اثر نداشــت؟! ایا مردم کوچه و بازار به‬ ‫دروغ بدبین نمی شدند؟ حتی او هم در کالمش ارزش های اخالقی را ترویج می داد‪.‬‬ ‫به اعتقاد شما مدیریت های موسیقی در کشــور در سال های گذشته چه نقشی در‬ ‫این وضعیت داشــتند؟ وضعیت قبل و بعد از انقالب را در این مورد چگونه مقایسه‬ ‫می کنید؟‬ ‫قبــل از انقالب در برخی از ترانه های کوچه بازاری‪ ،‬اشــعار خــوب و ادبیات خوب که به فضایل‬ ‫اخالقی می پرداخت وجود داشــت‪ ،‬هر چند که محوریتی غالبا عاشــقانه داشتند‪ .‬اما اکنون باید‬ ‫بپرسیم که ایا مردم ما نیاز به موسیقی عاشقانه دارند؟ وضعیت را بسنجیم و ببینیم که ایا انها‬ ‫نیاز به «دلی دلی» دارند؟! با این رذایل اخالقی و کالهبرداری و وجود ‪ 12‬میلیون پرونده در قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬این همه اختالس و دزدی‪ ،‬وضعیت وخیم اقتصادی‪...‬ایا هنرمندان و فرهنگ سازان نباید‬ ‫نکوهش شوند؟ ایا این اوضاع زشت تر از نشان دادن سنتور نیست که تلویزیون ما سنتور را نشان‬ ‫نمی دهد؟ بچه های ما اکنون به تار می گویند ســنتور! ولی اقسام بدی ها را می دانند‪ .‬کوتاهی از‬ ‫ما اســت‪ .‬نتیجه دین داری چیست؟ ضمن دین داری باید رفتار مردم عوض شود و صادق شوند‪،‬‬ ‫درستکار شوند‪ ،‬کار حرام نکنند و مال حرام نخورند‪ .‬دین فقط نماز خواندن نیست‪ .‬اقای مطهری‬ ‫می گفتند امام حســین(ع) شهید شــد‪ ،‬ولی برای او فقط گریه نکن؛ بلکه پیام او را درک کنید‪.‬‬ ‫وظیفه ی دین داری همین است‪.‬‬ ‫به محتوای اخالقی موسیقی اشاره کردید‪ .‬به نظر شما اگر این موسیقی با این محتوا‬ ‫در ایران مطرح شــود‪ ،‬در حال حاضر مردم چنین موسیقی را می پذیرند؟ روحیات‬ ‫مردم همانطور که شما هم اشاره داشتید دگرگون شده است‪ .‬ایا این روحیه‪ ،‬چنین‬ ‫موسیقی را می تواند گوش کند؟‬ ‫وقتی اقای شــجریان می خواند که «به طواف کعبه رفتــم به حرم رهم ندادند‪ /‬که برون در چه‬ ‫کردی؟ که درون خانه ایی؟‪ /‬به قمارخانه رفتم‪ ،‬همه پاکباز دیدم‪ /‬چو به صومعه رســیدم همه‬ ‫زاهد ریایی» ایا خواندن این شــعر اشــکالی دارد؟ یا این شعر که «ای قوم به حج رفته کجایید‬ ‫کجایید‪ /‬معشوق همینجاست بیایید بیایید» این اشعار مشکلی دارد؟‬ ‫مشکل اینجاست که همین نوع موسیقی و اشعار به محاق کشانده شده است؟‬ ‫این هم علت دارد‪ .‬همه ی ادعاهای این افراد‪ ،‬صرفا شــعار اســت‪ .‬قاسم سلیمانی در وصیت نامه‬ ‫خود گفته بود که جسدش را در کرمان و کنار قبر یک سرباز دفن کنند‪ .‬این نهایت تواضع او را‬ ‫می رساند‪ .‬اما ایا دیگران هم که ادعا دارند‪ ،‬اینگونه اند؟ ما سلیمانی را فقط در شعار می خواهیم‪،‬‬ ‫نــه در عمل‪ .‬نام شــهدا را بر زبان می اوریم ولی خبری از عمل به خواســته های انها نیســت‪.‬‬ ‫وصیت نامه شهدا را بخوانیم‪ .‬شهدای ما‪ ،‬بخصوص شهدای کم سن و سال را نگاه کنید‪ .‬ببینید چه‬ ‫خواسته هایی داشته اند‪ .‬جامعه ما شــعارزده است‪ .‬از موسیقی دان ها همیشه خواسته ام که شعار‬ ‫ندهند‪ .‬همان «سیبیل گرو گذاشتن» را نهادینه کنیم کفایت می کند‪.‬‬ ‫برخی دین را مخالف هسته ی اصلی موسیقی تبیین می کنند‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫ببینید؛ اگر تاریخ ادیان را بررســی کنیم‪ ،‬خواهیم دید که هر دین و مذهبی غایتی اخالقی را با‬ ‫محوریت فضیلت گرایی‪ ،‬به مثابه فرجام خود معرفی می کند‪ .‬شــعار دین ارتقای جایگاه بشری و‬ ‫اصالح اوســت‪ .‬این مطلبی است که در قبال دین به ما اموزش داده اند؛ مگر اینکه خالف این را‬ ‫ببینیم‪ .‬به هر طریق هدف دین هدایت به ســمت راه راست است‪ .‬هدایت صرفا از مسیر موعظه‬ ‫و نوحه اجرایی نمی شــود‪ .‬این مهم با روش های مختلف سرانجام می یابد و صرفا منحصر به یک‬ ‫گفتمان نیست‪ .‬از قضا چه بهتر که این روش‪ ،‬یک روش به روز باشد‪.‬‬ ‫یعنی همــان مطلبی که حضرت علی(ع) می فرماینــد‪ .‬طبق کالم حضرت علی(ع)‬ ‫فرزندان خود را بر اساس زمانه ی خویش تربیت کنیم؟‬ ‫بله؛ همین اســت‪ .‬حال ایا برای رســیدن به این مهم ایا اخبار‪ ،‬کتاب‪ ،‬مجله‪ ،‬رنگ‪ ،‬نقش‪ ،‬فیلم‪،‬‬ ‫صدای خوب و ‪ ...‬نیاز نداریم؟ این نیاز روز ما است‪ .‬ایا اگر کسی قران را با صدای بد بخواند‪ ،‬از‬ ‫دین زده نمی شــویم؟ کسی ترغیب می شود برای خواندن قران؟ این همان حکایت شیخ سعدی‬ ‫است که می گوید گر تو قران بر این نمط خوانی‪ ،‬ببری ابروی مسلمانی! ایا بالل حبشی صدای‬ ‫خوب نداشــت؟ اگر صدای بد داشت کســی به صدای او گوش می داد؟ بر این اساس باید گفت‪،‬‬ ‫دین هم ابزار می خواهد تا در میان مردم نفوذ کند‪ .‬شــما از حضرت علی(ع) حدیثی اوردید که‬ ‫اشــاره به نیاز زمانه داشت‪ .‬این مثال خوبی است‪ .‬موسیقی یک ابزار برای دین محسوب می شود‬ ‫که این ابزار تبلیغ‪ ،‬بر اســاس نیاز زمانه ما هویت می یابد‪ .‬االن چرا حین ماه محرم‪ ،‬نینوا پخش‬ ‫می شــود؟ چونکه اثرگذارترین وســیله برای انعکاس ان حقایق‪ ،‬موســیقی اســت‪ .‬از یک نی و‬ ‫ِ‬ ‫بزرگ اقای علیزاده‪ ،‬در نوای نی اســتفاده می کنند‪ .‬بنابراین موسیقی مثل همه ی‬ ‫یک ارکســتر‬ ‫ابزارهای دیگری که در جامعه است می تواند پیام دین را به مردم تسهیل کند‪ .‬اینکه یک نفر از‬ ‫این ابزار استفاده صحیح نمی کند‪ ،‬به صاحب نام ها و صاحبان سبک موسیقی چه ارتباطی دارد؟‬ ‫ما مســئول رفتار ناشایست دیگران نیســتیم‪ .‬ابزار در دست هر کسی که باشد‪ ،‬بر اساس هویت‬ ‫فکــری اش‪ ،‬کاربرد پیدا می کند‪ .‬با دوربین عکاســی‪ ،‬برخی تصاویر غیراخالقی را ترویج می دهد‬ ‫و دیگــری نیز با همان دوربین‪ ،‬فقر یک جامعه را نشــان می دهد‪ .‬دیــن در این مورد می گوید‪،‬‬ ‫اگر موســیقی طوری بود که منجر به انحرافات اخالقی در جامعه باشــد‪ ،‬این حرام است‪ .‬موالنا‬ ‫می فرماید نی در هر ســری شــر می کند‪ /‬انچنان را انچنان تر می کند‪ .‬پرسیدند که ایا می حرام‬ ‫است؛ در پاسخ گفتند تا که خورد! این همان رابطه ی دین و موسیقی است‪.‬‬ ‫به هر طریــق در برخی از حکومت ها‪ ،‬خواه و ناخواه عرصه برای هنر‪ ،‬موســیقی و‬ ‫موسیقدان تنگ می شــود‪ .‬در چنین فضایی یک خواننده‪ ،‬یک شاعر و در کل یک‬ ‫هنرمند چه وظیفه ای برعهده دارد؟‬ ‫از نظر من‪ ،‬هنرمند یک روشــنفکر است‪ .‬هنرمند اگر بخواهد با ایده ی «هنر برای هنر» فعالیت‬ ‫کنــد نهایتا ماحصل تالش او را تمجید می کنند و از کار خوبــش تجلیل به عمل می اید‪ .‬اما از‬ ‫طرفی ممکن است یک هنرمند‪ ،‬هنر را برای کمک به مردم مورد استفاده قرار دهد‪ .‬این هنرمند‬ ‫با این طرز نگاه وارد حیطه ی روشــنفکری می شــود‪ .‬او یک هنرمند روشــنفکر است که در پی‬ ‫ایجاد تغییر قدم برمی دارد‪ .‬یک شاعر هم می تواند صرفا شعر طنز بگوید‪ .‬در این عرصه او شاعری‬ ‫طنزپرداز خواهد بود‪ .‬همین شاعر اگر بخواهد برای تغییر شعر بگوید‪ ،‬تکلیفش عوض می شود و‬ ‫به یک روشنفکر مبدل می گردد‪ .‬حال این هنرمند باید شجاع باشد‪ .‬هرچند که این هنرمند باید‬ ‫از رادیکالیسم دور باشد‪ .‬در مجموع کار هنرمند‪ ،‬باید دارای یک پیام برای جامعه باشد‪ .‬کار بدون‬ ‫پیام‪ ،‬کار بی هویت اســت‪ .‬اقای اخوان ثالث می گفت ما با حکومت نیستیم؛ ما بر حکومتیم‪ .‬این‬ ‫همان هنرمند روشنفکر است‪ .‬وظیفه هنرمند‪ ،‬انتقاد و دیدن نقاط ضعف است‪ .‬اگر قرار باشد یک‬ ‫هنرمند این نقاط را نبیند‪ ،‬او ثناگو است‪ .‬درحالیکه هنرمند اینگونه نیست‪ .‬او حق ندارد ثناگوی‬ ‫صــرف حکومت عصر خود باشــد‪ .‬لذا اگر هنرمند ادعا می کند که خواننده ی خوبی اســت باید‬ ‫هجمه ها را هم بپذیرد‪ .‬من از شما می پرسم که کسی با صاحبان این صداها که می گویند پیکانم‬ ‫کنار اتوبان خوابیده خواب می بینه یا مثال اهای عالی جناب عشــق و‪ ...‬کسی از تبار حاکمیت با‬ ‫این گونه افراد کاری دارد؟! ایا تا حاال کســی بسیاری از خواننده های مشهور را بازخواست کرده‬ ‫است؟ حاکمیت فقط از انها مالیات می خواهد‪ .‬این تنها چالش بین این هنرمندان و اهالی قدرت‬ ‫اســت‪ .‬ولی در مقابل از امثال استاد شجریان سوال می شــود که چرا گفته ای که شه ِر یاران را‬ ‫چه شد‪...‬؟! از ما هم پرسیده اند که «این نیز بگذرد»‪ ،‬ایا منظورمان جمهوری اسالمی است؟! ما‬ ‫هم می گوییم نه! مرز بین هنرمند و رادیکالیســم مشــخص است‪ .‬در مجموع تفاوت وظیفه او با‬ ‫سیاسیون مشخص است‪ .‬انجا که موسیقیدان وارد ژانر مشارکت‪ ،‬همدلی انتقاد و اصالح جامعه‬ ‫گردد‪ ،‬وارد قلمرو روشــنفکری شده است‪ .‬او باید به ســوی موسیقی فاخر برود که نقدی بر ان‬ ‫وارد نشود‪ .‬شعر این موسیقی نیز باید به گونه ای باشد که به مردم چیزی بیاموزد و حداقل مردم‬ ‫را در «رکود معرفتی» نگذارد‪ .‬وقتی شــاعر و موســیقی دان منجر به افزایش معرفت در جامعه‬ ‫شوند‪ ،‬مردم در زمینه ی اعتقادات فریب نمی خورند‪ .‬با چنین فعالیتی نیاز نیست که حتما مردم‬ ‫را در یک حزب متشــکل کنیم؛ پتانســیل هنر در روشنفکری به اندازه تحزب مفید است‪ .‬طبق‬ ‫گفته ی یکی از روحانیون هندی هنرمندان کمتر مرتکب جرم و جنایت می شوند‪ .‬ایا این همان‬ ‫پیام دین نیســت؟ این از برکات هنر است‪ .‬اگر ادم ها به ارتقای انسانیت خود فکر می کنند‪ ،‬هنر‬ ‫یکی از این مسیرها محسوب می شــود‪ .‬توصیه می کنم که سیاسیون دست از رفتارهای دوگانه‬ ‫و ماکیاولیستی بردارند؛ دست اندرکاران دین هم دست از موعظه صرف بردارند و عملگرا باشند‪.‬‬ ‫همچنین موســیقی دانان هم به سمت مسائل اخالقی و فضایل انسانی قدم بردارند‪ .‬این جامعه‪،‬‬ ‫جامعه ی ایده ال است که هم روحانیون و هم موسیقی دان ها در ان نقش خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبــــــــه ‪10‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1521‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫گزارش‬ ‫نقد‬ ‫«سایه روشن»‬ ‫به کادر درمان تقدیم شد‬ ‫نماهنــگ و تک اهنگ بی کالم «سایه روشــن» عنــوان یکی از‬ ‫تازه ترین اثار منتشرشده موسیقایی است که به تالش پرستاران و‬ ‫پیش روی مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫کادر درمان در روزهای کرونایی ِ‬ ‫نماهنگ و تک اهنگ بی کالم «سایه روشــن» با اهنگ سازی و‬ ‫تک نوازی کنترباس مهدی کالنتری و کارگردانی پرویز کاظم لو‬ ‫با حال وهوایی متفاوت در تجلیل از پرستاران و کادر درمان طی‬ ‫روزهای کرونایی‪ ،‬منتشر شد‪.‬‬ ‫مهدی کالنتری از نوازندگان باســابقه ســاز کنترباس که طی‬ ‫ســال های گذشــته فعالیت هــای متعــددی در مجموعه ها و‬ ‫ارکسترهای معتبر کشورمان داشته درباره انگیزه های خود برای‬ ‫ساخت و تولید این اثر موسیقایی نوشته است‪:‬‬ ‫«چونان برگ ســرگردانی در باد از شاخه جدامانده و معلق‪ ،‬که‬ ‫ناگاه تو امدی در ردایی سفید‪ ،‬با دستانی پر از مهر‪ ،‬جاوید باد نام‬ ‫شما مدافعان سالمت؛ و در روزگار ناجوانمردانه سرد امروز تصمیم‬ ‫گروه کوچک ما با حرف های موسیقی و سینمایی مان این بوده‬ ‫که ادای دینی هرچند ناچیز به این عزیزان ازجان گذشته داشته‬ ‫باشیم تا صدای خوش شفا را هنرمندانه تر به گوش برسانیم که‬ ‫هم او اول و اخر عالج همه دردهاست‪.‬‬ ‫در مقــام معرفی این موزیک ویدیــو هم باید گفت هدف برتر‪،‬‬ ‫همان تقدیر از این فرشتگان زمینی است که به همت یک گروه‬ ‫موسیقی و یک گروه قدرتمند و توانمند سینمایی به ثمر نشسته‬ ‫که این خود به منزله سپاسگزاری بی پایان از جانب این مجموعه و‬ ‫تمامی اهالی هنر از خط مقدم این روزهای مان است واگر بخواهم‬ ‫توصیفی از موســیقی این اثر داشته باشم باید بگویم ترکیبی از‬ ‫درد کشــیدن در راه زیبایی و تکامل بوده که امیدوارم تا حدی‬ ‫موفق بوده باشم‪.‬‬ ‫من در این ماه های ســخت و دشــوار وقتی جای ماسک روی‬ ‫صورت پرستاران و ان پوشش ویژه کادر درمانی بخش کرونایی‬ ‫بیمارســتان ها را می دیدم‪ ،‬همواره شرمنده می شدم‪ ،‬شرایطی‬ ‫که موجب شــد با دوست هنرمندم پرویز کاظم لو ساخت پروژه‬ ‫«سایه روشــن» را اغاز کنیم و امیدوارم حاال که کار به سرانجام‬ ‫رســیده‪ ،‬در حد توان خود کوشــیده باشــد تا مورد پسند این‬ ‫مدافعان عزیز ســامت قرار گرفته و بخــش کوچکی از االم و‬ ‫فعالیت های جانفرسای انان در روزهای کرونایی را جبران کند‪،‬‬ ‫عزیزانی که در این چند ماه هرانچه در توان داشتند انجام داده‬ ‫و ما را شــرمنده فداکاری و ایثار مثال زدنی و فراموش نشــدنی‬ ‫خود کردند‪.‬‬ ‫تشکر ویژه هم دارم از محسن رجب پور مدیر موسسه ترانه شرقی‬ ‫برای انتشــار این اثر و همچنین از رضا اذرنجات مدیر شــرکت‬ ‫«ترنم نغمه ابگون» برای دریافت مجوز این نماهنگ که در طول‬ ‫پروسه تولید همراهمان بودند‪».‬‬ ‫پرویز کاظم لو نویسنده و کارگردان نماهنگ «سایه روشن» نیز‬ ‫درباره حضورش در این پروژه اظهار کرد‪ :‬وقتی مهدی کالنتری‬ ‫به من پیشــنهاد ســاخت این نماهنگ را داد‪ ،‬در ابتدا ماکت‬ ‫موســیقی اثر را گوش دادم و بالفاصله فضا به گونه ای شــکل‬ ‫گرفت که ســناریوی کلی اثر در ذهنم ساخته شد‪ ،‬بنابراین با‬ ‫اشتیاق بیشتری تصمیم گرفتم کارگردانی اثر را به عهده بگیرم‪،‬‬ ‫چــرا که معتقد بــودم برای یک هنرمند چه شــرایطی از این‬ ‫پیش روی خود ببیند که می تواند به ســهم‬ ‫بهتــر که فضایی را ِ‬ ‫خود قدردان کادر درمانی باشــد که این روزها جانانه در عرصه‬ ‫سالمت فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین مبنا از مهدی ایل بیگی خواســتم مدیریت‬ ‫فیلم برداری کار را به عهده بگیرد و خوشبختانه شرایط به گونه ای‬ ‫پیش رفت که او نه تنها در فیلم برداری‪ ،‬که در کارگردانی اثر نیز‬ ‫همراه بسیار خوبی برای من در تصویرسازی و بازی بازیگران بود‪.‬‬ ‫در اینجا الزم است از منصور ســلطانی تهیه کننده پروژه‪ ،‬علی‬ ‫نصیرنیا طراح صحنه و جمشــید قدرتی فراهم کننده تجهیزات‬ ‫تصویری نیز قدردانی ویژه ای داشــته باشم که دوستانه کنار ما‬ ‫حضور موثری داشتند‪.‬‬ ‫عوامل این پروژه عبارتنــد از‪ :‬کارگردان‪ :‬پرویز کاظم لو ـ مهدی‬ ‫ایل بیگی‪ /‬مدیر فیلم برداری‪ :‬مهدی ایل بیگی‪ /‬نوازندگان ویولن‪:‬‬ ‫ارش جامع و امین واحدی‪ /‬نوازندگان ویوال‪ :‬پژمان اختیاری‪ ،‬پگاه‬ ‫عبداهلل زاده‪ /‬نوازنده ویولنسل‪ :‬بهرنگ معتمدی‪ /‬نوازنده کنترباس‪:‬‬ ‫رضا دستفال‪ /‬نوازنده ترومپت‪ :‬علی ضرابی‪ /‬نوازنده سازهای ضربی‪:‬‬ ‫محمد پناهیان‪ /‬نوازنده پیانو و کنترباس‪ :‬مهدی کالنتری‪ /‬ضبط‬ ‫و میکس و مستر‪ :‬اســتودیو پژمان‪ /‬تدوینگر‪ :‬علی شریعت پناه‪/‬‬ ‫عکاس‪ :‬محمد خرم ابادی‪ /‬گریم بازیگران‪ :‬یلما شهباززاده‪ /‬طراح‬ ‫صحنه‪ :‬علی نصیری نیا و حمید بخشی‪ /‬تدارکات‪ :‬خبات صالحی‪/‬‬ ‫تهیه کنندگان‪ :‬منصور سلطانی و پرویز کاظم لو ‪ /‬بازیگران‪ :‬الریسا‬ ‫حسینی و بهار حیدری‪.‬‬ صفحه 7 ‫بهبهانهجمع اوریبساط گسترانکتاب هایممنوعه‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره ‪ • 1523‬دوشنبه‪12‬مهرماه ‪ • 1400‬سال چهاردهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪11:53‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪17:44‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪18:02‬‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪04:38‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫‪06:02‬‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام علی علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫بنده اگر قناعت کند‪« ،‬ازاد» است‪،‬‬ ‫ازاد‪ ،‬اگر طمع داشته باشد «برده» است!‬ ‫غررالحکم‪ :‬ج‪، ۱‬ص‪۱۱۳‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫برای اداره کردن خویش‪ ،‬از سرت استفاده کن‬ ‫و برای اداره کردن دیگران‪ ،‬از قلبت‪.‬‬ ‫داالیی الما‬ ‫حافظانه‬ ‫درد عشقی کشیده ام که مپرس‬ ‫زهر هجری کشیده ام که مپرس‬ ‫گشته ام در جهان و اخر کار‬ ‫دلبری برگزیده ام که مپرس‬ ‫خبر‬ ‫اخرین وضعیت جشنواره‬ ‫ایینی سنتی پس از تغییر‬ ‫رنگ بندی کرونایی‬ ‫تمرین ‪ 25‬گروه متقاضی شرکت در بیستمین‬ ‫جشنواره نمایش های ائینی و سنتی با گذر از‬ ‫وضعیت قرمز شــهر تهران اغاز و مهلت ارسال‬ ‫اثار به چهار بخش جشنواره تمدید شد‪.‬‬ ‫براســاس تغییر رنگبندی شــهر تهران در پی‬ ‫موج پنجم ویروس کرونــا از قرمز به نارنجی‪،‬‬ ‫تمرین ‪ 25‬گروه نمایشــی متقاضی شرکت در‬ ‫بیســتمین جشــنواره بین المللی نمایش های‬ ‫ائینی و سنتی در ‪ 12‬پالتو نمایشی اغاز شد‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل شــرایط و وقفه ایجاد شده‬ ‫در پی شــیوع موج پنجم ویروس کرونا‪ ،‬ستاد‬ ‫برگزاری جشــنواره مهلت ارسال اثار به چهار‬ ‫بخش نمایش هــای تخت حوضی (بخش ویژه‬ ‫اســتاد علی نصیریان)‪ ،‬معرکه هــا‪ ،‬ایین ها و‬ ‫بازی های نمایشــی (یــادواره زنده یاد اســتاد‬ ‫محمد)‪ ،‬مجالس شبیه خوانی (یادواره زنده یاد‬ ‫استاد هاشم فیاض) و مرور نمایش های ایینی‬ ‫و ســنتی اجرا شــده در ســال های ‪ 1398‬تا‬ ‫‪( 1400‬یادواره زنده یاد استاد سعدی افشار) را‬ ‫تا ‪ 30‬مهر ماه تمدید کرد‪.‬‬ ‫متقاضیان شــرکت در جشنواره الزم است تا‬ ‫تاریخ مقرر با مراجعه به بخش ویژه بیستمین‬ ‫جشنواره نمایش های ایینی و سنتی بر تارنمای‬ ‫ایران تئاتر نســبت به تکمیل فــرم ثبت نام و‬ ‫بارگذاری مدارک الزم اقدام کنند‪.‬‬ ‫بیســتمین جشــنواره نمایش هــای ائینی و‬ ‫سنتی از ‪ 9‬اذر ماه سال جاری به دبیری داوود‬ ‫فتحعلی بیگی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ایابرخوردهایقضاییدرمسئلهقاچاقکتابمثمر ثمراست؟‬ ‫روز گذشته تعدادی از بساط گستران کتاب های غیرقانونی و بدون مجوز توسط پلیس امنیت جمع اوری شدند ‪ ،‬حال پرسش‬ ‫این است که در مسئله قاچاق کتاب برخوردهای قضایی چه اندازه مثمر ثمر بوده است؟‬ ‫پیش از ظهر روز گذشته پلیس امنیت تهران بزرگ ‪ ،‬هشت نفر از بساط گستران خیابان انقالب را که به عرضه کتاب های‬ ‫قاچاق و ضدامنیتی می پرداختند‪ ،‬بازداشت کرد‪ .‬این اقدام اگرچه در نوع خود حائز اهمیت است اما برای تاثیرگذاری بیشتر‬ ‫نیازمندی هایی دارد که در ادامه به ان پرداخته می شود‪ .‬قاچاق کتاب که از سال های ابتدایی دهه ‪ 90‬رو به فزونی رفت ‪ ،‬کمتر‬ ‫کسی تصور می کرد که تا جایی پیش رود که بازاری زیرزمینی و با گردش مالی بیشتری را در کنار بازار اصلی نشر ایجاد‬ ‫کند‪ .‬بازاری که با کشف ان تمامی معادالت موجود از نشر ایران ‪ ،‬سرانه مطالعه و اهمیت مردم به کتاب و کتابخوانی را بر هم‬ ‫بزند‪ .‬در چند سال اخیر و پس از کشف و پلمب انبارهای متعدد قاچاق کتاب مسئوالن از گردش مالی ‪ 15‬میلیارد تومانی‬ ‫این بازار سخن گفتند ‪ ،‬نهادهای مختلف وارد میدان شده و سرکرده های اصلی قاچاق کتاب دستگیر شدند‪ .‬اما در ادامه مسیر‬ ‫کمبودهایی برای مقابله با این جریان اشکار شد ‪ ،‬از جمله نقص قوانین در مبارزه با مسئله قاچاق کتاب‪ .‬امروز دیگر بر کسی‬ ‫پوشیده نیست که قاچاق کتاب را تنها با برخوردهای قضایی نمی توان سامان داد چرا که متناسب نبودن مجازات قانونی با‬ ‫جرم انجام شده عاملی بازدارنده برای عدم ورود مجدد به این بازار پرسود نبوده و نیست‪ .‬بسیاری از خاطیان در سال های اخیر‬ ‫پس از طی دوره محکومیت خود با قدرت بیشتری اتفاقا به این میدان بازگشته اند‪.‬در این زمینه ناشران در سال های اخیر‬ ‫انتقاداتی را مطرح کرده بودند‪ .‬امیرحسین فواکه‪ ،‬وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران‪ ،‬در پرونده های معروف به قاچاق‬ ‫کتاب در این زمینه با اشاره به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ‪ 1399‬به تسنیم می گوید‪ :‬حداکثر و‬ ‫حداقل حبس مندرج در جرائم قابل گذشت که جرم پیش گفته نیز در زمره ان جرائم قرار می گیرد‪ ،‬به واسطه این قانون به‬ ‫نصف کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین اکنون مجازات حبس در نظر گرفته شده برای جرم نشر و پخش و عرضه اثر متعلق‬ ‫به دیگری به حداقل سه ماه تا حداکثر ‪ 18‬ماه تقلیل یافته است‪ .‬وی ادامه می دهد ‪ :‬نظر به اینکه نشر و تکثیر کتب به صورت‬ ‫غیرمجاز منافع مالی بسیاری برای مرتکبین این جرائم به همراه دارد و با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری‪،‬‬ ‫میزان حبس مندرج در مجازات های مندرج در قوانین خاص مرتبط به حوزه مالکیت فکری و نشر و تکثیر کتب را به نصف‬ ‫تقلیل داده است‪ ،‬مجازات های مربوط به این جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و مجرمین ترسی از این مجازات ها ندارند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری‪ -‬که حداکثر مجازات حبس مندرج در قوانین مربوطه‬ ‫به حوزه کتاب سه سال بود‪ -‬نیز دارای بازدارندگی کافی نبود‪ ،‬چه رسد به اکنون ؛ در نتیجه با توجه به صرفه اقتصادی که این‬ ‫جرم برای متهمان دارد ‪ ،‬چنین مجازات هایی ناچیز است و نمی تواند به عنوان عاملی برای ممانعت از ارتکاب جرم تلقی شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با ورود نهادهای قضایی در سال های اخیر به پرونده های قاچاق کتاب ‪ ،‬شکل تازه ای از فعالیت سودجویان‬ ‫در بازار نشر رونق گرفته است‪ .‬کتاب سازی امروز دیگر بالی خانمان سوز صنعت نشر است که چون ظاهری قانونی دارد‬ ‫مقابله با ان دشوار تر است‪ .‬کتاب سازی ها در شرایطی که ناشران اصلی این صنعت در فشار کرونا و اسیب های ناشی از ان‬ ‫به سختی روزگار می گذراند ‪ ،‬از رونق قابل توجهی برخوردار شده است تا جاییکه بیشترین فروش را در نمایشگاه های مجازی‬ ‫پلتفرم ها در یکسال گذشته داشته اند‪ .‬اما کتاب سازی چیست؟ کتاب سازان ناشرانی هستند که زیر سایه دست و دلبازی های‬ ‫سال های اخیر در صدور مجوز نشر سربراورده اند و کتاب های ترجمه شده ناشران دیگر را که بازار خوبی دارند ‪ ،‬کپی کرده و‬ ‫با اندک تغییراتی در محتوا با نام مترجمی دیگر که عمدتا فرضی است به فروش می رسانند و چون هزینه های پیش از چاپ‬ ‫نداشته اند می توانند در شرایطی که کاغذ به بندی ‪ 700‬هزار تومان نزدیک شده است ‪ ،‬کتاب را با ‪ 50‬تا ‪ 80‬درصد تخفیف‬ ‫به فروش برسانند‪ .‬تخفیف هایی که برای مخاطب وسوسه کننده بوده و او را ترغیب به خرید می کند‪ .‬کتاب ساز ها البته بازار‬ ‫خود را نیز دارند ‪ ،‬راسته پیاده رو کتاب فروشان خیابان انقالب مملو از بساط گسترانی است که اقدام به فروش کتاب سازی ها‬ ‫و البته کتاب های زیرزمینی می کنند‪ .‬بساطی هایی که هیچ کس مسئولیت برخورد با ان ها را نمی پذیرد ‪ ،‬وزارت ارشاد در‬ ‫دولت قبل وظیفه ای در این زمینه حس نمی کرد و نهادهایی چون شهرداری ها نیز در کمال تعجب این موضوع را مسکوت‬ ‫می گذاشتند‪ .‬اما پرسش اینجاست ‪ ،‬حاال که پلیس وارد میدان مبارزه شده و تعدادی از این بساط گسترها را نیز جمع اوری‬ ‫کرده می توان به پاک شدن چهره نشر از این بساط ها امیدوار شد؟ اینکه حکم های صادره برای این محکومین به عنوان‬ ‫عاملی بازدارنده برای مجرمانش به شمار نمی اید نیاز به برخوردهای دیگر در این زمینه از جمله ورود مجلس و قوه قضائیه‬ ‫به صورت جدی تر به موضوع را اشکار نمی کند؟‬ ‫هومان حسن پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این زمینه در گفت وگو با تسنیم می گوید ‪ :‬بیش از دو ماه‬ ‫است که حکم بزرگترین پرونده قاچاق کتاب صادر شده است؛ حکمی که نتیجه سال ها تالش برای مبارزه با قاچاق کتاب‬ ‫است ‪ ،‬برای اینکه این حکم ها بازدارنده باشد ما باید تالش هایی نیز داشته باشیم‪ .‬وی ورود مجلس به موضوع را موثر می داند‬ ‫و می گوید‪ :‬می توان با ورود به کمسیون های مربوطه قضاوت را به نمایندگان سپرد ‪ ،‬جرم مشخص است و حکم نیز مشخص‪.‬‬ ‫تشخیص اینکه این احکام می تواند بازدارنده باشد یا خیر؟ کار چندان دشواری نیست‪ .‬به گفته حسن پور؛ اپیدمی کرونا‬ ‫وضعیت نشر را بغرنج تر کرد ‪ ،‬در وضعیت فعلی کتاب سازی نیز انچنان پیش رفته است که به جرات می توان گفت ‪ ،‬بسیاری‬ ‫از اثاری که امروز در بازار به فروش می رود ‪ ،‬متعلق به ناشر اصلی کتاب نیست‪ .‬عمدتاً تکثیر شده است و ناشر اصلی سرش‬ ‫بی کاله است‪ .‬ورود مجلس به موضوع قاچاق کتاب و پرونده کتاب سازی ها مطالبه تعدادی از ناشران از جمله انتشارات‬ ‫قدیانی نیز بوده است‪ .‬نادر قدیانی در این زمینه به تسنیم می گوید ‪ :‬در سال های اخیر برخی از فعاالن این شبکه ها شناسایی‬ ‫و دستگیر شدند ‪ ،‬اما به دلیل ضعف قوانین حقوقی کشور در مدت زمان کوتاهی ازاد شدند‪ .‬این موضوع نشان از ضعف قوانین‬ ‫حقوقی کشور ما دارد‪ ،‬جا دارد نمایندگان مجلس‪ ،‬دولت اینده‪ ،‬وزیر ارشاد اینده در زمینه تنظیم قوانین سخت با هماهنگی‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬قوه قضائیه‪ ،‬نیروی انتظامی به تفاهم برسند‪ .‬اگر چند مورد را با جریمه های سنگین روبرو کنیم ‪،‬‬ ‫خیلی ها حساب خود را می کنند و ارام ارام این موضوع فروکش می کند‪ .‬می توان چنین نتیجه گرفت که برخوردهای قضایی‬ ‫اگرچه کافی نیست اما الزم است در عین حال و به موازات تمام تالش های انجام شده صنف برای ضروری نشان دادن برخورد‬ ‫قضایی با مسئله قاچاق کتاب و کتاب سازی ها‪ ،‬باید بسترها و ساختارهای الزم برای تصویب قوانین متناسب را نیز فراهم کرد و‬ ‫این جز با همراه کردن نمایندگان مجلس به ویژه کمیسوین فرهنگی با مسئله میسر نخواهد بود‪ .‬در عین حال فرهنگ سازی‬ ‫برای استفاده صحیح از کتاب نیز مسئله مهم دیگری است که در سال های اخیر کمتر به ان توجه شده است ‪ ،‬مخاطبان کتاب‬ ‫امروز کمتر تفاوت بین کتاب قاچاق و نسخه اصل را می دانند‪ .‬مخاطب امروز کمتر به اینکه ترجمه کتابی نسخه اصلی است یا‬ ‫نسخه کپی شده توجه دارد‪ .‬اگر مخاطب اگاه باشد بازار این کتاب ها از رونق افتاده و بساط کتاب فروشان برچیده خواهد شد‪.‬‬ ‫ماموریت دشوار پیمان جبلی در ساختمان شیشه ای‬ ‫صداوسیما کجا می رود؟‬ ‫پیمان جبلی در حالی ریاست صداوسیما را به دست گرفته است که این سازمان‬ ‫با چالش ها و بحران های زیادی مواجه است‪ .‬دوران ریاست علی عسکری بی شک‬ ‫یکی از پرچالش ترین و حاشیه ای ترین دوران های صداوسیما محسوب می شود‬ ‫که جامعه درگیر رخدادهای مختلف اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی شد و به تبع‬ ‫ان سیاست های رسانه ای با التهاب و حساسیت های بیشتری هم همراه بود‪ .‬از‬ ‫طرفی با رشــد و توسعه شبکه های اجتماعی در چند سال گذشته‪ ،‬هر یک از‬ ‫حواشی مرتبط با صداوسیما با شدت و حدت بیشتری ضریب می گرفت و بمباران‬ ‫خبری حول انها در حالی جامعه را تحت تاثیر قرار می داد که خود صداوسیما در‬ ‫برخی موارد با تاخیر به انها واکنش نشان می داد و همین باعث شد این رسانه‬ ‫بارها مرجعیتش با چالش مواجه شود و صداوسیما بخواهد با ارائه نظرسنجی ها و‬ ‫امار مختلف بر اینکه هنوز منبع موثق و مورد اعتماد مخاطبان است صحه بگذارد‪.‬‬ ‫حاال پیمان جبلی فردی که از بدنه کارشناسی سازمان است و سال هاست از درون‬ ‫خود صداوسیما رشد کرده و ارتقا یافته است‪ ،‬قرار است چالش های بزرگی را که‬ ‫در این سال ها متوقف مانده و هر یک به بحران هایی در تلویزیون تبدیل شده است‬ ‫ســامان دهد‪ .‬بحران هایی که برخی از ان ها به راحتی می توانســت در بخش‬ ‫مدیریتی قابل حل باشد اما سیستم بروکراتیک و نبود مدیران قدرتمند و قاطع‬ ‫این اجازه را نداده اســت که رفع شود یا بحران هایی که به دلیل مسائل مالی‬ ‫سازمان و کمبود بودجه به تنگناهایی برای فروش انتن بدل شده است و هر چه‬ ‫بیشتر سازمان را در مرداب خود فرو می برد‪ .‬حضور جبلی در بخش های مدیریتی‬ ‫تلویزیون از جمله معاونت خبر و سیاسی سابق و پنج سال معاونت برون مرزی‬ ‫نوید تازه ای دارد که بتواند حجم بزرگی از این امور را سامان دهد‪ .‬در این گزارش‬ ‫مروری داریم بر عمده ترین چالش های موجود که برخی از انها در نســبت با‬ ‫معاونت های مختلف سازمان تعریف شده است و در این بخش به معاونت هایی که‬ ‫بیشترین چالش های سازمان در ان ها رقم خورده ارجاع داده شده است‪« .‬ارتقا‬ ‫سطح اگاهی و معرفت عمومی»‪« ،‬هدایت فرهنگی»‪« ،‬تقویت روحیه و احساس‬ ‫هویت ملی و انقالبی»‪« ،‬پراکندن امید و نشاط» و «ترویج سبک زندگی اسالمی‪-‬‬ ‫ایرانی» اینها از جمله تاکیدات رهبر انقالب در حکم رئیس جدید صداوسیماست‪.‬‬ ‫اصولی که سال هاست از رسانه ملی انتظار می رود در مسیر انها بکوشد و اگرچه‬ ‫گاه به صورت جوششی و فردی از برخی دغدغه مندان حوزه رسانه برامده اما‬ ‫حرکتی سیستماتیک و نظام مند در رسانه نبوده است‪ .‬همین ویترین اصلی‬ ‫حاشیه های رسانه ملی روی انتن و پیش چشم مخاطبان بود که باعث شد علی‬ ‫عسکری پس از چهار سال معاون خود مرتضی میرباقری را تغییر داده و حمید‬ ‫شاه ابادی را به جای او بنشاند‪ .‬حاال شاه ابادی حدود یک سال است که بر مسند‬ ‫معاونت سیما تکیه زده و هنوز زمزمه ای از تغییر او به گوش نرسیده است‪ .‬باید‬ ‫دید جبلی در هر یک از حوزه های پر حاشــیه زیر در معاونت سیما با توجه به‬ ‫شرایط موجود‪ ،‬چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت‪ .‬از جمله اتفاقات مهم‬ ‫سریالی در دوره علی عسکری کلید خوردن سریال «سلمان فارسی» بود؛ ارزوی‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله داوود میرباقری که باالخره رنگ واقعیت به خود گرفت و اگرچه با‬ ‫مشــکالت کرونایی مختلفی مواجه شــد اما بیش از یک و نیم سال است که‬ ‫تصویربرداری ان در حال انجام است و حاال دومین و دیگر پروژه الف سازمان یعنی‬ ‫سریال «موسی» که قرار است با کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به تولید برسد در‬ ‫انتظار است؛ پروژه عظیمی که عمر تالش برای تولید ان هم به بیش از یک دهه‬ ‫می رسد و میراثی از زنده یاد فرج اهلل سلحشور است که به جمال شورجه و سپس‬ ‫حاتمی کیا رســید و باید دید چه زمانی به ســرانجام خواهد رسید‪ .‬بخشی از‬ ‫چالش های این حوزه هم به سریال هایی برمی گردد که توقیف شده اند و به دلیل‬ ‫حواشی مجالی برای پخش نیافته اند‪ .‬یکی از سریال های تاریخ معاصر که هزینه‬ ‫زیادی را هم متحمل شده است و بعد از توقیف به انتن برنگشت «سرزمین کهن»‬ ‫به کارگردانی کمال تبریزی است‪ .‬سریالی که بازیگران مطرحی در ان حضور‬ ‫دارند و روزهای انقالب و قبل از ان را به تصویر کشیده است اما بعد از اصالحات‬ ‫در فیلمنامه و صداسازی های مجدد در دیالوگ ها هنوز هم رنگ انتن را ندیده‬ ‫است‪ .‬سریالی که از دوره عزت اهلل ضرغامی تاکنون با چالش مواجه بوده است که‬ ‫البتهاینتنهاسریالتوقیفیصداوسیمانیست‪ .‬حضورسلبریتیهارویانتناعم‬ ‫از بازیگرها‪ ،‬خواننده ها و در کل چهره ها به عنوان مجریان برنامه های تلویزیونی در‬ ‫چند سال اخیر به اوج رسید و سازمان را با چالش هایی از درون و حتی بیرون‬ ‫مواجهکرد‪.‬سلبریتیهاییکهدربرنامه هایمناسبتیمثلشبیلدا‪،‬شبتحویل‬ ‫سال و ایام نوروز ویترین اصلی رسانه ملی می شدند و کار تا جایی پیش رفت که‬ ‫صدای پیشکسوتان برنامه ســازی و اجرا را هم دراورد‪ .‬اوج این اتفاقات با یک‬ ‫ابالغیه از طرف معاون سیمای وقت به شبکه ها همراه شد که شامل ممنوعیت‬ ‫اجرای برنامه برای سلبریتی ها می شد با این حال این ابالغیه هم در مواردی نقض‬ ‫شد‪.‬ازجملهدالیلعمدهاینچالشالبتهبهریزشمخاطبانتلویزیونبرمی گردد‬ ‫و تصور غلط تهیه کنندگان و برنامه سازانی که فکر می کنند با دعوت از چهره ها‬ ‫در کسوت اجرا و بدون بازنگری در ساختار و محتوای برنامه ها می توانند مخاطب‬ ‫را جذب کنند‪ .‬یکی از مطالبات جدی مردم از رسانه ملی بخش تحلیلی و دیدن‬ ‫مسائل چالشی روز در قاب رسانه ملی است‪ .‬رویکردهای مرتبط با این موارد هم‬ ‫سیاســت هایی باالدستی نبوده و صرفاً در یک دوره اجرایی و در دوره ای ملغی‬ ‫می شد‪ .‬مث ً‬ ‫ال بعد از حاشــیه های پی در پی در برنامه های تلویزیونی از جمله‬ ‫موضع گیری زینب ابوطالب مجری شبکه افق و یا حاشیه هایی در برنامه های زنده‬ ‫مانند برنامه های «جهان ارا»‪« ،‬زاویه»‪« ،‬تا ثریا» و‪ ...‬هم این برنامه و هم برخی‬ ‫برنامه های اجتماعی یا حتی برنامه های سینمایی مثل «هفت» و «نقد سینما»‬ ‫موظف شدند به صورت تولیدی و غیرزنده روی انتن بروند اما این رویکرد که در‬ ‫زمان مرتضی میرباقری صورت گرفت با روی کار امدن شــاه ابادی در معاونت‬ ‫سیما تغییر کرد و برنامه های زنده به انتن بازگشتند و حاال باید دید با حضور‬ ‫جبلیادامهساختچنینبرنامه هاییچگونهادامهخواهدیافت‪ .‬رادیوسال هاست‬ ‫که از دوران اوج خود فاصله گرفته است و شاید مهمترین چالش رئیس جدید‬ ‫بازگرداندن رادیو به عصر طالیی ان باشد و زمانیکه این مدیوم رسانه ای فارغ از‬ ‫مرجعیت داشتن یا نداشتن‪ ،‬پدیده محبوبی برای طرفدارانش بود‪ .‬یکی از اتفاقات‬ ‫خوب البته به جریان افتادن بیمه تکمیلی برای اهالی رادیو بود که تا حدی هم‬ ‫اجرایی شد با این حال در فضای مسائل اداری و مالی‪ ،‬معاونت صدا با مشکالت‬ ‫مختلفی دست و پنجه نرم می کند‪ .‬هنرمندان و برنامه سازان رادیو در کم حاشیه‬ ‫ترین بخش سازمان هستند و چندین سال است در کمبود بودجه و پایین ترین‬ ‫میزان دستمزدها نسبت به تلویزیون فعالیت می کنند‪ .‬شاید در بدو امر الزم است‬ ‫دونکتهنسبتبهشرایطموجوددررادیوتغییرکند‪.‬اولاینکهمیزاندستمزدهای‬ ‫رادیو که با اختالف فاحشی از تلویزیون فاصله دارد قدری افزایش پیدا کند‪ .‬دوم‬ ‫اینکه اگرچه در صداوسیما بودجه ها همیشه در تعویق و تاخیر است و مطالبات‬ ‫معوقه چیز عجیبی نیست اما این شرایط در رادیو و با توجه به دستمزدهای اندک‬ ‫کهاکثرا ًهمهرکدامباچندماهتاخیرمی رسدفشاریدوچندانبررادیویی هاست‪.‬‬ ‫بزرگترین چالش تلویزیون در عصر رســانه ای جدیــد عقب نماندن از فضای‬ ‫شبکه های اجتماعی است‪ .‬گاف ها‪ ،‬نظریات شاذ و حتی یک اتفاق کوچکی که با‬ ‫وایرال شدن در شبکه های اجتماعی به یک بمب خبری تبدیل می شد‪ .‬در همین‬ ‫یکیدوسالیکهشبکه هایاجتماعیمثلتلگرامواینستاگراممخاطبانبسیاری‬ ‫پیدا کردند حتی برخی از ویدئوها و گاف های قدیمی تلویزیون بارها به عنوان یک‬ ‫اتفاق جدید روی انتن نشر پیدا می کرد اما در بسیاری از این موارد تلویزیون نه‬ ‫تنها هیچ واکنشی در این قالب های در دسترس مردم نداشت بلکه با فاصله زیا ِد‬ ‫زمانی و بعد از همه گیر شدن حاشیه ها در پی توضیح ان بر می امد‪ .‬یکی از نکات‬ ‫مورد نظر رهبر انقالب در حکم انتصاب علی عسکری طی پنج سال گذشته تاکید‬ ‫بر فضای مجازی بود‪ .‬تاکیدی که به رغم برخی تالش ها در مسیر پاسخ به ان‪،‬‬ ‫رسانه ملی هنوز تا رسیدن به نقطه ایده ال در براورده کردنش‪ ،‬فاصله دارد‪ .‬در‬ ‫همین راستا صداوسیما در بستر شبکه ها و تلویزیون های اینترنتی هر بار برنامه ها‬ ‫و اتفاقات جدیدی را هم رونمایی می کند تا ظرفیت های جدیدی را به خدمت‬ ‫بگیرد با این حال در برابر شبکه های اجتماعی و فعالیت پلتفرم ها و سرویس های‬ ‫که هرروز بر قدرت انها افزوده می شود این تالش باید ضریبی دوچندان پیدا کند‪.‬‬ ‫شاید این ظرفیت قدرتمندی که امروز در وی او دی ها و پلتفرم های خصوصی و‬ ‫اینترنتی دیده می شود دورنمایی بود که روزی صداوسیما با راه اندازی شبکه های‬ ‫تلویزیونی اینترنتی یا ای پی تی وی ها در نظر داشت به ان دست یابد‪ .‬ای پی تی‬ ‫وی ها امکانات و امتیازهای ویژه تری هم داشتند و از قابلیت پخش زنده برخوردار‬ ‫بودند تا بتوانند بسیاری از رویدادهای جاری مثل کنسرت یا مراسم های سینمایی‬ ‫و‪ ...‬را پوشش دهند‪ .‬با این حال بعد از یک بازه زمانی که فعالیت ان ها به سرعت‬ ‫گسترش پیدا کرد با نوعی رکود مواجه شدند و چندین سال است میدان بازی را‬ ‫به وی او دی ها واگذار کرده اند‪ .‬گسترش وی او دی ها باعث شد فضای ساخت‬ ‫ســریال در شــبکه نمایش خانگی نیز فرمت های جدیدی را تجربه کند و از‬ ‫نسخه های فیزیکی دی وی دی به نسخه های اینترنتی ارتقا پیدا کنند‪ .‬فروش در‬ ‫این فضای جدید (فارغ از محتوای اخالقی و چالش برانگیزش) انقدر پربازده بود‬ ‫که هم به لحاظ مادی و سود اقتصادی و هم به لحاظ اقبال مخاطب و خانه نشینی‬ ‫او در دوران کرونا بسیاری از کارگردانان را هم از تلویزیون و هم از سینما به این‬ ‫حوزه سوق داد‪ .‬نمی توان از سهم رسانه ملی در فضای مجازی نوشت و اشاره ای‬ ‫به «تلوبیون» نداشت‪ .‬ظرفیتی ویژه برای پخش زنده و ارشیو برنامه های تلویزیون‬ ‫که طی این سال ها انچنان قدرت پیدا کرده که حتی تبدیل به مرجعی برای‬ ‫ارزیابیمیزاناستقبالازتولیداتمختلفشدهاست‪.‬احمدخورشیدیمدیرعامل‬ ‫«تلوبیون» خردادماه امسال در گفتگویی با خبرگزاری مهر درباره میزان استقبال‬ ‫از این سامانه به ویژه سال جدید گفته بود‪ :‬ما ایام عید نوروز با یک جهش جدی‬ ‫مخاطب رو به رو بودیم سال گذشته تعداد کاربران ما حدود ‪ ۱۰‬میلیون بود و‬ ‫امســال در همین ماه های ابتدایی به ‪ ۱۵‬میلیون کاربر رســیده است‪ .‬بخش‬ ‫پرحاشیه و البته پشت پرده ای سازمان صداوسیما در همه این سال ها اداره کل‬ ‫بازرگانی بوده است که زیر نظر معاونت برنامه ریزی و منابع مالی است که در حال‬ ‫حاضر احمد شهریاری معاون برنامه ریزی و منابع مالی سازمان عهده دار ان است‪.‬‬ ‫بخشی از چالش بزرگ صداوسیما در قراردادها و استخدامی ها به همین معاونت‬ ‫بازمی گردد و شاید عمده تغییرات مورد نظر جبلی هم الزم است از اینجا شروع‬ ‫شود‪ .‬اداره کل بازرگانی خود منشا بیشترین حاشیه های مالی از دستمزدها و‬ ‫قراردادهای کالن برای برنامه های برند تلویزیون و مجریان گران قیمت انها تا انتن‬ ‫فروشی و حضور اسپانسرها در شبکه ها بوده است‪ .‬انتن فروشی و اسپانسرینگ در‬ ‫ســیما با «ستاره مربع ها» در شبکه های مختلف تلویزیون شروع شد و بعد از‬ ‫جشــنواره جام جم و ادامه تخلفاتی که توسط برخی از این اسپانسرها صورت‬ ‫گرفت به تدریج کمرنگ شد با این حال اسپانسرینگ نه تنها از تلویزیون جدا نشد‬ ‫بلکه به شــیوه های مختلفی مســیر خود را ادامه داد و حتــی در دوره ای به‬ ‫اپلیکیشن های مختلف رسید‪ .‬حجم انتن فروشی‪ ،‬تبلیغات‪ ،‬پیام های بازرگانی‬ ‫مخالف با فرهنگ مسلط جامعه و رپورتاژهای سازمانی در شبکه ها در این سال ها‬ ‫انقدر افراطی بوده است که بارها صدای کارشناسان فرهنگی و چهره های مذهبی‬ ‫را هم در اورد و حتی در یک مورد نحوه هزینه و حضور شــرکت کنندگان در‬ ‫مسابقه «برنده باش» از طریق فتوای یکی از مراجع باعث تعطیلی برنامه شد‪ .‬انچه‬ ‫در این گزارش به صورت فهرســت وار مرور شد‪ ،‬اهم چالش های رسانه ملی در‬ ‫سال های اخیر بوده است که امروز میراث ان به پیمان جبلی رسیده است؛ باید‬ ‫دید رئیس تازه نفس رسانه ملی با پشتوانه حکم رهبر انقالب‪ ،‬چه مواجهه ای با این‬ ‫چالش ها خواهد داشت‪ .‬پیمان جبلی برای پاسخ به این سوال‪ ۵ ،‬سال فرصت در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬فرصتی که حاال می توان گفت‪ ،‬مهمترین شرط تمدیدش‪ ،‬حرکت در‬ ‫مسیر«توفیق»است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1611

روزنامه هنرمند 1611

شماره : 1611
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه هنرمند 1610

روزنامه هنرمند 1610

شماره : 1610
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه هنرمند 1609

روزنامه هنرمند 1609

شماره : 1609
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه هنرمند 1608

روزنامه هنرمند 1608

شماره : 1608
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه هنرمند 1607

روزنامه هنرمند 1607

شماره : 1607
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه هنرمند 1605

روزنامه هنرمند 1605

شماره : 1605
تاریخ : 1400/10/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!