روزنامه هنرمند شماره 1475 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1475

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1475

روزنامه هنرمند شماره 1475

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫سه شنبه‪ 22‬تیرماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 4 1475‬صفـــحه ‪ 3000‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫‪ ۲۷‬هزار گردشگر سالمت‬ ‫در سه ماهه نخست‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به کشور سفر کردند‬ ‫ارائه چند پیشنهاد برای ساختار جدید‬ ‫تشکیالتی بنیاد رودکی‬ ‫ارشیو ملی هنر افتتاح شد‬ ‫کل هتل های ایران به اندازه هتل های یک شهر ترکیه؛‬ ‫دولت سیزدهم از توسعه گردشگری نترسد!‬ ‫از نقش ســلبریتی ها در توسعه فعالیت این مافیا‬ ‫تا ایجاد اعتیاد عاطفی‬ ‫در راستای اصالح ساختار وزارت میراث فرهنگی؛‬ ‫هنرهای سنتی وحفظ حقوق‬ ‫مالکیت معنوی به معاونت‬ ‫صنایع دستی اضافه شدند‬ ‫پشت پرده مافیای صنعت‬ ‫حیوانات خانگی چه می گذرد؟‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫همکاری فیلمساز ایرانی‬ ‫با «نتفلکیس»؛ تهدید یا توهم؟‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫خالق «نفس» سریال «سووشون» را می سازد‬ ‫نرگس ابیار در چین فیلم می سازد‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫باید با تسر یع واکسیناسیون زمینه‬ ‫رونق گردشگری را فراهم کنیم‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫معمای «هنر کارت» و هزارتوی «حمایت»‬ ‫در گفتگو بــا مدیرعامل صندوق اعتباری هنر‪:‬‬ ‫وضعیت خبرنگاران خوب نیست!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ارائهچندپیشنهادبرایساختارجدیدتشکیالتیبنیادرودکی‬ ‫سه شنبـــــه ‪22‬تیرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1475‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫نقد‬ ‫در راستای اصالح ساختار وزارت میراث فرهنگی؛‬ ‫هنرهای سنتی وحفظحقوق مالکیت‬ ‫معنوی به معاونت صنایع دستی‬ ‫اضافه شدند‬ ‫دو گروه جدید «هنرهای ســنتی» و «حفظ حقوق مالکیت معنوی»‬ ‫در ساختار جدید به معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی اضافه‬ ‫شــدند‪ .‬با توجه به بازنگری‪ ،‬اصالح و تکمیل وظایف و ماموریت های‬ ‫معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور‪ ،‬موضوع ایجاد دو گروه‬ ‫جدید با عنوان هنرهای سنتی و حفظ حقوق مالکیت معنوی با اولویت‪،‬‬ ‫از ماه ها پیش در دستور کار این معاونت قرار گرفت و در الیحه اهداف‪،‬‬ ‫وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی به‬ ‫صورت کامل قرار گرفت‪ .‬با توجه به اهمیت هنرهای ســنتی و حفظ‬ ‫حقوق مالکیت معنوی در زمینه های مرتبط با صنایع دستی و هنرهای‬ ‫سنتی و ضرورت پرداختن به ان ها و با توجه به نبود تعریف ساختاری‬ ‫مشــخص برای این موارد در چارت قدیمی معاونت صنایع دســتی و‬ ‫هنرهای سنتی در چارت جدید گروه هنرهای سنتی با وظایف مشخص‪،‬‬ ‫ایجاد شده اســت‪ .‬ارائه تعاریف مشخص و تعیین اشتراک های میان‬ ‫صنایع دستی و هنرهای سنتی‪ ،‬برنامه ریزی به منظور حمایت و هدایت‬ ‫فعالیت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در امر حفظ و باززنده سازی‬ ‫هنرهای ســنتی و نظارت بر فعالیت واحدها‪ ،‬همکاری و هماهنگی با‬ ‫موسسات پژوهشی و تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی ذی ربط در زمینه‬ ‫انجام طرح های پژوهشــی کاربردی در امور حفظ‪ ،‬احیا و باززنده سازی‬ ‫هنرهای سنتی کشور‪ ،‬برنامه ریزی برای شناسایی و معرفی ارزش های‬ ‫هنری و فرهنگی هنرهای سنتی در راستای حفظ و ارتقای هویت ان ها‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم برای تهیه و اجرای طرح های راهبردی‬ ‫و اضطراری حفظ‪ ،‬احیا و باززنده سازی رشته های هنرهای سنتی کشور‪،‬‬ ‫تهیــه و تدوین ضوابط مورد نیاز برای طرح هــا و پروژه های مربوط به‬ ‫حفظ‪ ،‬احیا و باززنده سازی هنرهای سنتی‪ ،‬شناسایی و برنامه ریزی برای‬ ‫ثبت دانش هنری رشته های در حال فراموشی‪ ،‬تشکیل کارگروه های‬ ‫مرتبط برای گروه های رشته های هنرهای سنتی‪ ،‬برنامه ریزی به منظور‬ ‫تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی‬ ‫مرتبط با هنرهای سنتی‪ ،‬برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های مرتبط‬ ‫مانند همایش ها‪ ،‬نشست های تخصصی و سمینارها و اجرای ان ها به‬ ‫طور منفرد یا مشارکتی و بررسی و برنامه ریزی و تعیین خط مشی های‬ ‫الزم بــرای تحقیق و پژوهش در خصوص هنرهای ســنتی از جمله‬ ‫اهداف اضافه شــدن این بخش است‪ .‬همچنین از دیگر اهداف اضافه‬ ‫شدن گروه هنرهای ســنتی به چارت معاونت صنایع دستی می توان‬ ‫بــه هماهنگی با مراجع ذی ربط در خصــوص اعطای درجه هنری به‬ ‫هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی در چارچوب قوانین و مقررات‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای ایجاد مراکز اسناد و مدارک هنرهای سنتی‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫برای ایجاد پایگاه های اطالع رسانی به منظور معرفی پیشه های وابسته به‬ ‫هنرهای سنتی و ارایه های معماری و همچنین هم افزایی بین هنرهای‬ ‫سنتی وابسته به معماری سنتی و معماری روز‪ ،‬برنامه ریزی به منظور‬ ‫فرهنگ سازی‪ ،‬گفتمان ســازی و اطالع رسانی در رابطه با ظرفیت های‬ ‫هنرهای سنتی‪ ،‬برنامه ریزی امایشی به منظور اموزش هنرهای سنتی‬ ‫در سراسر کشور و برنامه ریزی به منظور حضور مجدد هنرهای سنتی در‬ ‫زندگی روزمره با توجه به سبک زندگی ایرانی ‪ -‬اسالمی اشاره کرد‪ .‬در‬ ‫چارت جدید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی گروه حفظ حقوق‬ ‫مالکیت معنوی نیز با هدف حفظ و صیانت از طرح ها‪ ،‬نقوش‪ ،‬خالقیت‪،‬‬ ‫نواوری‪ ،‬روش ها‪ ،‬تکنیک های تولید و همچنین دانش سنتی ایجاد شده‬ ‫است‪.‬همچنینتشکیالتتفصیلیستادوزارتخانهازجانبسازماناداری‬ ‫و استخدامی کشور ابالغ شده است‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫ارشیو ملی هنر افتتاح شد‬ ‫تازه ترین جلسه هیات امنای بنیاد رودکی در حالی برگزار شد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫با ابراز خرسندی از افتتاح ارشیو ملی هنر به بیان نقطه نظرات خود درباره فعالیت این مجموعه‬ ‫پرداخت‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه امروز هیات امنای بنیاد فرهنگی هنری رودکی‬ ‫با بیان اینکه این بنیاد می تواند به عنوان پایگاه مهمی برای اجراهای انالین در حوزه های مختلف‬ ‫هنری از جمله موسیقی‪ ،‬نمایش باشد‪ ،‬گفت‪ :‬کرونا شرایط خاصی را بر عرصه های مختلف فرهنگی‬ ‫و هنری کشور حاکم کرده و بنیاد رودکی نیز متاثر از این شرایط شده است و شاید اگر این شرایط‬ ‫نبوداتفاقاتبهتریدراینحوزهمی افتاد‪.‬سیدعباسصالحیافزود‪:‬توجهبهاینکهچگونهتهدیدها‬ ‫را به فرصت تبدیل کنیم ضروری اســت‪ .‬در یک سال و نیم گذشته اتفاقاتی افتاده که در اینده‬ ‫ثمرات ان مشخص می شود و اجراهای انالین بخشی از این اتفاقات است که در بستر فضای مجازی‬ ‫صورت گرفت و این موضوع فرصتی را فراهم کرده که بنیاد رودکی تجربه های یک ســال و نیم‬ ‫گذشته اش در این زمینه را وسعت و توسعه بدهد‪ .‬به هر حال بنیاد فرهنگی هنری رودکی در داخل‬ ‫کشور دارای اعتباری است و در خارج از کشور هم می تواند این اعتبار را کسب کند و به عنوان یک‬ ‫پایگاه مهم اکران انالین برنامه های هنری در حوزه های مختلف موسیقی‪ ،‬نمایش در فضای مجازی‬ ‫باشد و چشم اندازی که در تجربه اجراهای انالین در این بازه زمانی داشته است قابل توجه است‪.‬‬ ‫صیانت از مکان و هویت های بصری از نگاه اقای وزیر‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود‪ :‬یکی دیگر از اعتباراتی که بنیاد رودکی دارد شخصیت هایی است که به این‬ ‫حوزه اشراف دارند و به این بنیاد به واسطه همکاری منزلت می دهند و در فضای مصرف و تولیدکنندگان داخلی‬ ‫و خارجی ارتقا پیدا می کند و شوراهای ارکستر و اموزش این بنیاد هم با همین نگاه ایجاد شده است‪ .‬بنابراین این‬ ‫موضوع خیلی مهم است که این حس ایجاد شود که در فضای بنیاد رودکی فقط مجموعه اداری کار نمی کند و‬ ‫مدیریت علمی و برنامه ریزی ان در سطح کالن ترکیبی از اقدامات اداری و حضور پیشکسوتان هنر است‪ .‬وی‬ ‫از دیگر اعتباراتی که این بنیاد می تواند داشته باشد و به عنوان بخشی از نشان و برند ان به شمار اید را مرجعیت‬ ‫اطالعاتی ان برای پشتیبانی از عرصه هنر برشمرد و افزود‪ :‬اینکه هر چقدر مرجعیت اطالعاتی و حمایتی بنیاد‬ ‫رودکی ارتقا یابد در نقش و نشان ان تاثیر خواهد داشت‪ .‬به عنوان مثال ارشیو ملی هنر این بنیاد که پیش از‬ ‫این جلسه افتتاح شد یکی از اقدامات این بنیاد در راستای ارتقای مرجعیت اطالعاتی است‪ .‬فرصت دیگری که‬ ‫در ایام شیوع کرونا پدید امد صیانت از مکان و هویت های بصری بنیاد رودکی است که در ایام نیمه تعطیل‬ ‫و کرونایی در یک سال و نیم گذشته فراهم شد و می توان گفت به نقطه قابل قبولی در صیانت از هویت های‬ ‫بصری بنیاد رودکی رسیده ایم‪ .‬صالحی در عین حال تصریح کرد‪ :‬این هویت ها امانت ملی است و همانطور که‬ ‫در برگشت امانت های شخصی همیشه تاکید داشته و داریم در حفظ و صیانت از امانت های ملی باید اهتمام‬ ‫بیشتری داشت زیرا حق الناس به شمار می اید و بنیاد رودکی در این زمینه شرایط نسبتاً خوبی پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬بنیاد فرهنگی هنری رودکی با دیگر موسسات هنری کشور تفاوت دارد و این تفاوت این است که بتواند‬ ‫هم در تولید اثر و محصول و هم ارتقای مهارت و اموزش‪ ،‬سطح متفاوت تری را عرضه کند و از دیگر موسسات‬ ‫هنری کشور سطحی باالتر از حد متداول ارائه دهد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد‪ :‬دو نگاه می تواند به‬ ‫بنیاد رودکی باشد‪ .‬نگاه اول اینکه کارهایی از حد متوسط به باال ارائه دهد و این نگاه را بپذیرد و یا در نگاه دوم‬ ‫کارهایی در حد اعال ارائه و عرضه کند؛ بنابراین دو نوع حمایت و برنامه ریزی را می طلبد‪ .‬در این جلسه ساختار‬ ‫جدید تشکیالتی بنیاد فرهنگی هنری رودکی پیشنهاد شد و مقرر شد با حضور اعضای هیات امنا بررسی های‬ ‫بیشتری برای تصویب نهایی صورت بگیردگزارش مالی و روایت اقای مدیر عامل از فعالیت های هنری در ابتدای‬ ‫این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات و فعالیت های این بنیاد و همچنین گزارش مالی این بنیاد در سال ‪۹۹‬‬ ‫ارائه شد‪ .‬همچنین افضلی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی گزارشی از مجموعه اقدامات این بنیاد ارائه‬ ‫کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬تولید اثار فاخری از جمله علمدار (در رثای حضرت قمر بنی هاشم) و نمایش سرباز از جمله این‬ ‫تولیدات در سال‪ ۹۹‬است‪ .‬در حوزه تولیدات و اجراهای ارکسترال می توان به ارکستر سبکبال و همچنین قطعه‬ ‫مادر و دلشدگان اشاره کرد‪ .‬این در حالی است که تولید و انتشار محصوالت هنری بین المللی را از دیگر اقدامات‬ ‫این بنیاد در سال‪ ۹۹‬برشمرد و افزود‪ :‬فعالیت های اموزشی‪ ،‬اجرای اثار نمایشی‪ ،‬اجرای پرفورمنس درباره شهید‬ ‫سلیمانی‪ ،‬برگزاری همایش ها مانند مراسم کنگره یتیم و بزرگداشت استاد محقق‪ ،‬برگزاری جشنواره های ملی‬ ‫و بین المللی‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های تخصصی اثار و محصوالت هنرمندان و فعاالن حوزه هنر‪ ،‬مشارکت برای‬ ‫تولید و عرضه اثار از دیگر اقدامات این بنیاد در سال ‪ ۹۹‬است‪ .‬افضلی در بخش دیگری به طرح های راهبردی‬ ‫این بنیاد هم اشاره کرد و گفت‪ :‬تشکیل شوراهای هنری ارکسترها‪ ،‬تشکیل شورای عالی اموزش هنری‪ ،‬تهیه‬ ‫و اجرای طرح هویت بصری جامع بنیاد‪ ،‬ارشیو ملی هنر‪ ،‬ایجاد سالن حرفه ای تمرین موسیقی‪ ،‬تهیه و تدوین‬ ‫سند راهبردی‪ ،‬ساماندهی موسسات و مراکز وابسته و فعالیت های عمرانی از جمله طرح های بنیادی این بنیاد‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬احیای کارگاه دکور رودکی‪ ،‬توسعه و بهره برداری بهینه از فضای های هنری و مشارکت در‬ ‫بهره برداری بهینه از پهنه رودکی از جمله اقدامات مهم بنیاد رودکی است‪ .‬در بخش دیگری از این جلسه برنامه‬ ‫و بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬بنیاد فرهنگی هنری رودکی بررسی شد‪ .‬سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در این جلسه به بخشی از اقدامات فرهنگی و هنری که از سوی بنیاد فرهنگی و‬ ‫هنری رودکی در سال ‪ ۹۹‬صورت گرفته اشاره کرد و گفت‪ :‬اپرای عروسکی خواجوی کرمانی در سال ‪ ۹۹‬اغاز‬ ‫به کار کرد‪ .‬این اپرا در راستای گرامیداشت مفاخر کشور و همچنین تکریم و پاسداشت زبان فارسی است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تولیدات موسیقایی هم در سال ‪ ۹۹‬از سوی این بنیاد صورت گرفت که البوم های نسیم نوروزی و بخارا از‬ ‫جمله این تولیدات است‪ .‬در این جلسه ساختار جدید تشکیالتی بنیاد فرهنگی هنری رودکی پیشنهاد شد و‬ ‫مقرر شد با حضور اعضای هیات امنا بررسی های بیشتری برای تصویب نهایی صورت بگیرد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی با اشاره به طرح پیشنهادی ساختار تشکیالتی بنیاد فرهنگی هنری رودکی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چابک سازی‬ ‫و کوچک سازی در این طرح باید مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬در حاشیه این جلسه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫ارشیو ملی هنر را افتتاح کرد و از بخشی از اقدامات سخت افزاری و عمرانی این بنیاد بازدید و در جریان روند‬ ‫عملیاتی این اقدامات قرار گرفت‪.‬‬ ‫کل هتل های ایران به اندازه هتل های یک شهر ترکیه؛‬ ‫دولتسیزدهمازتوسعهگردشگرینترسد!‬ ‫مدیر گروه گردشگری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم با ترس و لرز با گردشگری برخود نکند‪ .‬گردشگری افت و‬ ‫ِ‬ ‫نشست‬ ‫اسیب دارد‪ ،‬ولی قابل کنترل و مدیریت است‪ .‬شهاب طالیی در‬ ‫«تحول در حوزه گردشگری و دولت سیزدهم» که در پژوهشگاه فرهنگ‬ ‫و اندیشه اسالمی برگزار شد‪ ،‬با اشاره به تصویری که از صنعت گردشگری‬ ‫وجود دارد‪ ،‬با اشاره به این که صنعت گردشگری از بهمن ماه ‪ ۹۸‬درگیر‬ ‫بحران کرونا شده و تمام زنجیره فعالیت کسب و کار در این حوزه تحت‬ ‫شعاع قرار گرفته است‪ ،‬با ارائه تصویری از این صنعت در ایران‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫قبل از کرونا‪ ،‬هشت میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر با انگیزه های مختلف به ایران‬ ‫سفر کردند که بیش از ‪ ۹۰‬درصد ان ها از کشورهای همسایه ها بودند‪،‬‬ ‫دو کشــور عراق و اذربایجان بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد گردشگران ورودی‬ ‫ایران را تشکیل می دهند‪ .‬او با استناد به امارهای وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬افزود‪ ۷۵ :‬درصد ورودی ها از مرزهای زمینی‬ ‫بوده و براوردها حاکی از این اســت که بین شش تا هفت میلیارد دالر‬ ‫درامد ارزی از گردشگری تا پیش از کرونا حاصل شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کارمندان دولت سفر نمی روند‬ ‫این استاد دانشگاه با نگاهی به گردشگری داخلی‪ ،‬وضعیت ان را نامناست‬ ‫خواند و افزود‪ :‬براوردها نشــان می دهد ‪ ۴۰‬درصد مرد ِم ایران سفر را با‬ ‫رویکرد گردشگری انجام نمی دهند و سفر همچنان یک پدیده لوکس‬ ‫در بین خانواده ایرانی محســوب می شود و به تجربه اثبات شده که در‬ ‫بحران های اقتصادی‪ ،‬اولین کاالیی که از سبد خانوار کنار گذاشته می شود‬ ‫سفر است‪ .‬براورد دیگری نشان می دهد‪ ۳۰‬درصد کارکنان دولت در سال‬ ‫سفر نمی روند‪ .‬این نشان می دهد سفر که مبنای توسعه در کشورها است‪،‬‬ ‫در ایران چه وضعیتی دارد‪ .‬در امریکا هر خانواده میانگین هفت بار در سال‬ ‫سفر می رود و حجم گردش مالی این کشور از گردشگری داخلی بسیار‬ ‫بزرگ است‪ ،‬ولی ما الگوی خاصی برای گردشگری داخلی نداریم‪ ،‬هرچند‬ ‫در حوزه قانون گذاری‪ ،‬قوانینی برای بهبود این روند تصویب شده است‪ ،‬اما‬ ‫در حوزه اجرا نتوانستیم متعهد به قوانین باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا قبل از‬ ‫کرونا حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر به خارج از کشور سفر کرده اند که ‪ ۵‬میلیون‬ ‫نفر ان ها رویکرد زیارتی داشتند و باقی هم رویکرد سیاحتی داشتند که‬ ‫بیشتر به کشورهای همجوار رفته اند‪ .‬او با بیان این که امارهای اعالم شده‬ ‫از روند مثبت ورود و خروج گردشــگر در چهار دهه اخیر حکایت دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با ان که صنعت گردشگری اولویت حاکمیت نبوده‪ ،‬ولی مسیر‬ ‫رو به رشدی داشته است‪ .‬نمودارها نشان می دهد از ‪ ۶۰ * ۵۰‬هزار نفر‬ ‫گردشگر ورودی در سال ‪ ۱۳۵۶‬به هشت و نیم میلیون گردشگر ورودی‬ ‫رسیده ایم و تعداد سفرهای خارجی شهروندان ایرانی از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در‬ ‫سال های اول انقالب به ‪ ۱۰‬میلیون نفر رسیده است‪.‬‬ ‫کل هتل های ایران به اندازه هتل های یک شهر ترکیه است‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬طبق امار شش هزار انواع اقامتگاه در کشور موجود است‪.‬‬ ‫اگرچه این ظرفیت در قیاس با ظرفیت داخل کشور و حتی در مقایسه‬ ‫با کشورهای همسایه و مسلمان ضعیف است و به شدت نیاز به بهبودی‬ ‫دارد‪ .‬از کل این امار نیز ‪ ۱۲۷۲‬هتل در کشــور وجود دارد که شاید به‬ ‫اندازه مجموع هتل های یکی از شهرهای ترکیه باشد و این نشان دهنده‬ ‫ظرفیت پایین اقامتگاه هتلی در ایران است‪ .‬مدیرگروه گردشگری مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس افزود‪ ۳۵ :‬درصد از ناوگان حمل و نقل مسافربری‬ ‫باالی ‪ ۱۵‬سال عمر دارند که در حمل و نقل هوایی اوضاع ضعیف تر است‬ ‫و میانگین عمر ان به شدت باال است‪.‬‬ ‫اخرین قانون گردشگری‪ ۳۰‬سال پیش نوشته شده‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مجموع این امارها نشــان می دهد گردشگری با وجود‬ ‫روند رو به رشــد‪ ،‬چالش عمده ای دارد که ناشــی از سیاســتگذاری و‬ ‫مقررات است‪ .‬اخرین قانونی که در حوزه توسعه ایرانگردی و جهانگردی‬ ‫تصویب شده به مهر ‪ ۱۳۷۰‬برمی گردد‪ .‬در این ‪ ۳۰‬سال‪ ،‬کسب و کارها و‬ ‫مدل های توسعه این حوزه تغییرات زیادی داشته‪ ،‬ولی هنوز قانون توسعه‬ ‫ایرانگردی و جهانگردی مربوط به زمانی است که سازمان ایرانگردی و‬ ‫جهانگردی زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد بود‪ .‬این قانون به اصالح‬ ‫نیاز دارد تا ناظر بر وضع موجود باشد و روند اینده را در این صنعت ببیند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه امام صادق (ع) در ادامه این نشست‪ ،‬درباره‬ ‫سیاستگذاری های الزامی دولت سیزدهم در ارتباط با گردشگری‪ ،‬به بیانیه‬ ‫گام دوم انقالبِ مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود‪ :‬اگر تصویر ایران‬ ‫در دنیا اصالح نشود‪ ،‬تمام تالش های ما در حوزه های دیگر تحت شعاع‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬گردشگری خود یک رسانه با اثرگذاری پایدار است؛ وقتی‬ ‫کسی به ایران می اید و در این زیست بوم نفس می کشد و با مردم زندگی‬ ‫می کند‪ ،‬حتی اگر مورد هجوم هزاران رسانه قرار گیرد ذهنیتش دچار‬ ‫تغییر نمی شود‪ .‬ظرفیت گردشگری در پیشرانی فرهنگی شاخص است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مثال ملموس عراق است‪ ۳۰ .‬سال با نگاه دیگری در رسانه های‬ ‫ما درباره عراق صحبت می شد‪ ،‬اما وقتی اربعین اتفاق افتاد‪ ،‬ملت ها با هم‬ ‫ارتباط برقرار کردند دیگر به این راحتی از ملت عراق نمی توان دشمن‬ ‫ساخت‪ ،‬چون در یک مسیر و در رویدادی مشترک با هم زیست دارند‪.‬‬ ‫این اثر رفت و امد به کشــورها است‪ .‬وقتی سه و نیم میلیون ورودی از‬ ‫عراق داریم و براورد می شــود اگر زیرساخت فراهم شود‪ ،‬این امار سه‬ ‫برابر بیشــتر خواهد شد‪ ،‬دیگر دشمن سازی از یک همسایه برای ایران‬ ‫به راحتی اتفاق نمی افتد‪ .‬این استاد دانشگاه گفت‪ :‬پیوندی که گردشگری‬ ‫می تواند در راستای تشکیل امت واحده در راستای تمدن نوین اسالمی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬مهمترین ابزار حاکمیت است‪ .‬بحث ما از گردشگری اصال‬ ‫اقتصادی نیست‪ .‬اورده ای که صنعت گردشگری و تسهیل رفت و امد بین‬ ‫کشورهای مسلمان برای جمهوری اسالمی می تواند داشته باشد به مراتب‬ ‫باالتر از اورده اقتصادی اســت‪ .‬استقبال زیادی که امروز از هر محصول‬ ‫ایرانی در عراق می شــود‪ ،‬به ارتباطــی برمی گردد که از طریق صنعت‬ ‫گردشگری دو کشور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫سواحل را فریز کرده اند‬ ‫طالیی با اشاره به ظرفیت های پنهان در کشور نیز اظهار کرد‪ :‬کدام کشور‬ ‫را در دنیا سراغ داریم که بیش از پنج هزار کیلومتر ساحل داشته باشد‪،‬‬ ‫اما هیچ استفاده ای از ان نشود؟ هزار کیلومتر در جنوب کشور ساحل‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما هیچ نمودی از توســعه در ان مشاهده نمی شود‪ .‬ایا به‬ ‫جز گردشگری می توان این سواحل را ارتقاء داد؟ جایی هم که در پهنه‬ ‫ســاحلی خزر ارتقاء دادیم‪ ۷۰ ،‬درصد در اختیار نهادها و سازمان است‪.‬‬ ‫این ظرفیتی است که توسط دستگاه ها فریز شده و در اختیار گردشگری‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫از ترس افت گردشگری‪ ،‬ان را توسعه نمی دهند‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه امام صادق (ع) افزود‪ ۲۴ :‬میلیون هکتار از‬ ‫پهنه سرزمینی کشور کویر است‪ ،‬بیش از هفت هشت استان درگیر کویر‬ ‫هستند‪ ،‬کویری که برای کشورهای دیگر نعمت است و یک هزارم ان را‬ ‫همسایه جنوبی ما دارد و به خوبی استفاده می کند‪ ،‬ولی ما همیشه از‬ ‫ترس این که توجه به گردشگری می تواند افت فرهنگی به همراه داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬سراغ توسعه نرفته ایم‪ .‬یکی از تابوهایی که دولت سیزدهم باید‬ ‫بشکند تغییر نگاه سیاستگذار به گردشگری است‪ .‬نباید با ترس و لرز‬ ‫برخورد کنید‪ .‬گردشگری اسیب دارد‪ ،‬ولی قابل کنترل است‪ ،‬کشورهای‬ ‫همســایه ان را کنترل کرده اند‪ .‬هر کشوری به مدیریت اثرات مخرب‬ ‫گردشگری پرداخته اســت‪ .‬مدیر گروه گردشگری مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس اظهار کرد‪ :‬سال اینده بزرگترین رویداد جهانی در همسایگی‬ ‫ما اتفاق می افتد‪ ،‬در کشوری که بهترین روابط سیاسی را با ایران دارد؛‬ ‫جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر‪ .‬چقدر در داخل کشــور و جزایر خلیج فارس‬ ‫برنامه ریزی کردیم تا از ظرفیت ســه و نیم میلیون نفری که قرار است‬ ‫تماشاچی این رویداد باشند استفاده کنیم؟ تقریبا هیچی‪ .‬او افزود‪ :‬حدود‬ ‫هشت هزار امامزاده در کشور وجود دارد که متولی ان‪ ،‬اوقاف است‪ .‬چقدر‬ ‫برای تورهای مذهبی برنامه ریزی کرده و چقدر احساس تکلیف ایجاد‬ ‫شده که مسیر گردشگری مذهبی را ایجاد کند؟ استان مقدس چهارگانه‬ ‫(حرم امام رضا‪ ،‬عبدالعظیم‪ ،‬حضرت معصومه و شاهچراغ) با رویکرد خود‬ ‫چقدر برای گردشگری زیارتی و مذهبی برنامه ریزی کرده اند؟ طالیی با‬ ‫تاکید بر ضرورت تعیین رویکرد دولت در ارتباط با گردشــگری‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر انتظار بر این اســت که وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایعدستیبهتنهاییمشکالتصنعتگردشگریرادردولتسیزدهم‬ ‫حل کند‪ ،‬مطمئن باشید اتفاقی نمی افتد‪ ،‬اما اگر رویکرد دولت استفاده‬ ‫از ظرفیت گردشگری باشد‪ ،‬می تواند به همه دستگاه ها تکلیف کند‪ ،‬ان‬ ‫موقع می توان انتظار تحول در صنعت گردشگری را داشت‪.‬‬ ‫وزارت راه ‪ ۴۰‬درصد از بودجه عمرانی کشور را می گیرد اما نظر‬ ‫گردشگریرانمی گیرد‬ ‫این استاد دانشگاه با اشاره به نظام بودجه ریزی گردشگری کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بودجه ای که حاکمیت برای گردشگری خرج می کند به مراتب باالتر از‬ ‫بودجه ای است که در اختیار وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی قرار داده‪ ،‬در واقع این بودجه بین دستگاه های مختلف پخش شده‬ ‫است‪ ۴۰ .‬درصد از بودجه عمرانی کشور به حوزه حمل و نقل اختصاص‬ ‫می یابد‪ ،‬اما وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زیرساخت چقدر رویکرد‬ ‫گردشــگری دارد و در زمان راه اندازی فرودگاه‪ ،‬اتوبان و ‪ ...‬ایا پیوســت‬ ‫گردشگری دارد و نظر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را می پرسد؟‬ ‫حمل و نقل کشور بدون پیوست گردشگر برنامه ریزی می شود‪ .‬سازمان‬ ‫هواپیمایی برای تعیین نرخ بلیــت در مقاصد داخلی و خارجی چقدر‬ ‫نظر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را می پرسد؟ خودش تصمیم‬ ‫می گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بزرگترین هلدینگ های اقامتی دســت بخش های‬ ‫حاکمیتی و سازمان های دولتی است‪ ،‬بخش خصوصی نمی تواند در این‬ ‫حوزه نفس بکشد‪ .‬وقتی پیوستگی بین زنجیره خدمات گردشگری رخ‬ ‫می دهد دولت رویکرد تحول در این حوزه خواهد بود‪ .‬در این حوزه که‬ ‫نمی توان «انا رجل» بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫همکاری فیلمساز ایرانی با «نتفلکیس»؛ تهدید یا توهم؟‬ ‫محمدحسین مهدویان کارگردان سینما بعد از انتشار قسمت ششم سریال زخم کاری در شبکه نمایش‬ ‫خانگی در اعتراض به انچه ممیزی های «غیرمنطقی و غیرعرفی ساز» متنی منتشر و صدای اعتراضش را‬ ‫بلند کرد‪ .‬او در بخشی از این متن مدعی تمایل همکاری پلتفرم های جهانی با فیلمسازان ایرانی شد و نوشت‪:‬‬ ‫«شنیده اید که چند پلتفرم بزرگ بین المللی از جمله نت فلیکس برای سرمایه گذاری روی طرح ها و ایده های‬ ‫فیلمسازان ایرانی ابراز تمایل کرده اند؟ تردید نکنید که به زودی زود پلتفرم های خارجی‪ ،‬مقصد هنرمندان‬ ‫خالق ایرانی خواهند شد و نخبه های فرهنگی ما هم مثل نخبه های علمی و اقتصادی عرصه را خالی خواهند‬ ‫کرد‪ ».‬در پی این ادعا امیر ابیلی روزنامه نگار سینمایی در متنی ادعای وی را به چالش کشیده است‪ .‬متن‬ ‫این یادداشت به شرح ذیل است‪« :‬تهدید» مهم ترین ابزار فیلمساز ایرانی برای باج گرفتن از مدیر و فرار‬ ‫از پاسخگویی در مقابل سرمایه گذار است‪ .‬تهدید مدیران تلویزیون به رفتن به وی اودی ها‪ ،‬تهدید مدیران‬ ‫فرهنگی دولت به رفتن به شبکه های ماهواره ای و حاال ظاهرا ً تهدید به رفتن به نتفلیکس! تهدیدهایی که‬ ‫عموماً هم جواب گرفته و باعث عقب نشینی مدیران فرهنگی می شود و حاال تبدیل به راهی مطمئن برای‬ ‫باج خواهی شده است‪ .‬نه فقط کسانی که از نزدیک فضای ساخت فیلم و سریال در ایران را درک کرده اند‪،‬‬ ‫بلکه حتی ناظران پیگیر اخبار فرهنگی نیز به خوبی می توانند مضحک بودن خبر همکاری فیلمسازان‬ ‫ایرانی و نتفلیکس‪-‬مهمترین شبکه استریم فیلم و سریال در دنیا‪ -‬را درک کنند‪ .‬نظام فیلمسازی در ایران‪،‬‬ ‫ساختاری یَله و رها و مقاوم در برابر هرگونه برنامه ریزی است‪ ،‬که «کارگردان» در ان در تمام زمینه ها حرف‬ ‫اخر را می زند‪« .‬کارگردان ایرانی» با انکه عموماً اصول اولیه تکنیکی سینما را هم بلد نیست‪ ،‬خود را مولفی در‬ ‫قد و قواره بزرگان تاریخ سینما می داند‪ .‬او هیچ پاسخگویی در برابر مخارج تولید ندارد و انگار یکی از وظایفش‬ ‫گران کردن تولید است‪ .‬تن به هیچ گونه برنامه ریزی دقیقی نمی دهد‪ .‬به هیچکس در فرم و محتوا پاسخگو‬ ‫نیست و در تمام اجزای اثر از فیلمنامه تا ‪ ...‬به سلیقه خود دخالت می کند و در بسیاری از موارد به ان لطمه‬ ‫می زند‪ .‬در فرایند کارخانه وار تولید و عرضه فیلم و سریال در امریکا اما کارگردان یک تکنسین‪ ،‬و یک جز از‬ ‫تعداد بسیاری چرخ دنده ای است که یک اثر را می سازند‪ .‬به این دقت کنید که در بسیاری از مجموعه های‬ ‫نمایشی شبکه های امریکایی اپیزودهای مختلف یک مجموعه را کارگردان های مختلفی می سازند‪ ،‬اما همه‬ ‫در چارچوب استانداردهای تکنیکی یکسان‪ .‬این یعنی کارگردان صرفاً تکنسینی است که نه تنها حق ندارد‬ ‫از فیلمنامه تخطی کند‪ ،‬نه تنها حق ندارد تحلیل های سیاسی‪-‬اجتماعی شخصی خود را وارد اثر کند‪ ،‬بلکه‬ ‫حتی حق ندارد از چارچوب های بصری و تکنیکی مورد تائید کمپانی تخطی کند‪ .‬جز این‪ ،‬او در برابر زمان و‬ ‫مخارج تولید پاسخگوست‪ .‬چنین فرایند منظم و دقیقی اساساً چه نسبتی با ساختار بی در و پیکر تولید در‬ ‫ایران دارد که فیلمساز ایرانی تصور می کند می تواند در ان نظام تولیدی کار کند؟ برای اثبات شکست چنین‬ ‫توهمی هم البته مثال های فراوانی هست‪ .‬هنوز مدت زیادی از جنجال پروژه «مست عشق» حسن فتحی‬ ‫نگذشته است‪ .‬فتحی یکی از تربیت شدگان ساختار تولیدی ایرانی است‪ .‬تازه بسیار حرفه ای تر و باتجربه تر از‬ ‫امثال مهدویان‪ .‬اون سال ها برای تلویزیون سریال ساخته بود و حتی در شرایط سخت تولید تلویزیونی نیز به‬ ‫خوبی عمل کرده بود‪ ،‬با این حال با ساختار کمی حرفه ای تر ترکیه به چنان مشکالتی برخورد که جنجالش‬ ‫تا مدت ها ادامه داشت‪ .‬در همان پروژه مشکل طرف ترک چه بود؟ اینکه فیلمساز ایرانی بی هیچ منطق‬ ‫حرفه ای چندین برابر نیاز یک فیلم سینمایی راش ضبط کرده است‪ .‬در مقابل مخارج کار هیج پاسخگویی و‬ ‫تبعیتی ندارد و تن به هیچ نظمی در تولید نمی دهد‪ .‬در مقابل پاسخ طرف ایرانی چه بود؟ «تهدید» به اینکه‬ ‫انها شان موالنا را رعایت نکرده اند و باید پاسخگو باشند! بگذریم از سینماگران دیگری که انها هم به ترکیه‬ ‫سه شنبـــــه ‪22‬تیرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1475‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫کوچ کردند تا با یک شبکه ایرانی همکاری کنند و پس از مدتی سرافکنده بازگشتند‪ .‬به این دقت کنیم که‬ ‫حتیاصغرفرهادی؛بهعنوانحرفه ای ترینفیلمسازایرانیدرفضایبین المللونزدیک ترینسینماگرایرانی‬ ‫به فرم قصه گویی امریکایی‪ ،‬نیز پس از چندین تجربه خارج از ایران همچنان مشغول همکاری با کمپانی های‬ ‫درجه دوی اروپایی است و نتوانسته است تن به همکاری با یک کمپانی بزرگ امریکایی دهد و همچنان‬ ‫موفق ترین فیلمهایش همان هایی است که در ایران ساخته است‪ .‬البته فیلمسازان دیگری از جمله بهمن‬ ‫قبادی و امیر نادری و عبدالرضا کاهانی و‪ ....‬هم بودند که همگی در ایران از اعتبار باالیی برخوردار بودند و‬ ‫خارج از ایران هیچ دستاوردی نداشتند‪ .‬مسئله صرفاً هم تن دادن به فرایند دقیق تولید استودیویی هالیوودی‬ ‫نیست‪ .‬بلکه قبل از ان دانش فیلمسازی هم هست‪ .‬اساساً بهترین سریال تولید ایران نیز‪ -‬چه تلویزیون چه‬ ‫شبکه خانگی‪ -‬بسیار ضعیف تر از تولیدات معمولی و ضعیف نتفلکیس است‪« .‬قورباغه» هومن سیدی به‬ ‫عنوان استاندارترین سریال این سال های ایران‪-‬صرفا از حیث تکنیک و کارگردانی‪ -‬خودش یک کالژ و کپی‬ ‫دست چندم از اثار غربی است‪ ،‬که در زمان پخش و پیش از ان نیز شنیده هایی از تالش برای فروش رایت به‬ ‫نتفلکیس یا شعب ان در اسیای شرقی وجود داشت که ظاهرا ًبه جایی نرسید‪.‬محمدحسین مهدویان اساساً‬ ‫تربیت شده بودجه های حاکمیتی است و اگر سال ها با سرمایه نهادهای حاکمیتی مشق و تجربه نمی کرد‬ ‫هرگز در سینمای ایران چنین جایگاهی نمی یافت‪ .‬او می تواند خیالش راحت باشد که بدون پول بی حساب‬ ‫ایران‪ ،‬که نیازی به بازگشت توسط مخاطب عمومی ندارد‪ ،‬جای دیگری نمی تواند فیلمسازی را ادامه دهد‪ .‬و‬ ‫به احتمال زیاد در نتفلکیس با دیدن نمونه اثارش؛ از جمله «زخم کاری»‪ ،‬پیش از امضای قرارداد همکاری‬ ‫ابتدا او را به کالس های اصول کارگردانی هدایت خواهند کرد‪ .‬او همچنان در اصول کلی دکوپاژ از مشکالتی‬ ‫جدی رنج می برد و با فاصله گرفتن از فرم مستندش این مشکالت بیشتر هم به چشم می ایند‪ .‬کارگردانی‬ ‫که به دلیل کم بودن پالن هایش نمی تواند ریتم درستی در روایت ایجاد کند‪ ،‬کارگردانی اکثر دقایق اثرش را‬ ‫با موسیقی پرحجم پُر می کند تا تعلیق ایجاد کند و کارگردانی که برای دیده شدن اثرش روی عبور از خط‬ ‫قرمزهای اخالقی حساب کرده تا داستان اثرش‪ ،‬به نظر می رسد صحبت از نتفلیکس کمی برایش زود باشد‪.‬‬ ‫اقدام کرده و به اجبار شکل دهنده یک همزیستی ناخواسته‬ ‫میان حیواناتشان و سایر شهروندان در محیط زیست شهری‬ ‫می شــوند‪ .‬اتفاقی که از یک سو و حسب نیاز طبیعی سگ ها‬ ‫به گردش روزانه ســگ ها منجر می شــود و از ســوی دیگر‬ ‫وجــود برخی ویژگی ها در این حیوانات نظیر توجه طلبی در‬ ‫مقابــل عدم پذیرش فرهنگی در میان اکثریت جامعه ایرانی‬ ‫و وجود احســاس ترس از مواجهه نزدیک با انها به ویژه در‬ ‫کودکان‪ ،‬زمینه ســاز برخوردهای تعارض امیز میان سگ ها‬ ‫و شــهروندان شــده و بعضاً رقم زننده اتفاقات ناخوشایند و‬ ‫جبران ناپذیر ناشــی از حمله انها به شهروندان بوده ایم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه دربــاره ویژگی های مافیای صنعت حیوانات خانگی‬ ‫منافع انان یاداور شد‪ :‬به طور کلی وقتی صحبت از مافیا در‬ ‫هر حوزه ای به میان می ایــد‪ ،‬دال مرکزی فعالیت ان گروه‬ ‫حول محور اقتصادی با هدف خلق ثروت نامشروع و در کنار‬ ‫ان پول شویی می چرخد‪ .‬صنعت حیوانات به اصطالح خانگی‬ ‫و مافیای حاکم بر ان نیز از این قاعده مستثنی نیست‪ .‬مافیایی‬ ‫که با هدف کسب ثروت به هر قیمت اقدام به توله کشی های‬ ‫گسترده و در شــرایط غیر استاندارد و به صورت غیر قانونی‬ ‫کرده‪ ،‬ارزهای دولتی را جهت واردات مواد مصرفی و ملزومات‬ ‫و ادوات مورد استفاده در این حوزه مورد استفاده قرار می دهد‬ ‫و در شرایطی که کشورمان درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‬ ‫عیار و تحت تحریم های ظالمانه اســت‪ ،‬به راحتی و بدون هر‬ ‫گونه مشکلی نسبت به واردات و توزیع گسترده اقالم مختلف‬ ‫در این ارتباط اقدام می کند و این در حالی اســت که واردات‬ ‫بســیاری از کاالهای ضروری نظیر دارو و واکسن با مشکالت‬ ‫برای درج گاهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سایت روزنامه هنرمند‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫لتفکس‪88311361:‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫نرگس ابیار در چین فیلم می سازد‬ ‫پشت پرده مافیای صنعت حیوانات خانگی چه می گذرد؟‬ ‫سازمانگاهیها‪88311353 :‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫خالق «نفس» سریال «سووشون» را می سازد‬ ‫از نقش سلبریتی ها در توسعه فعالیت این مافیا تا ایجاد اعتیاد عاطفی‬ ‫یک کارشــناس گفت‪ :‬ســودهای کالنی از ارائــه خدماتی‬ ‫همچون جراحــی تارهای صوتی حیوانات خانگی و یا اعمال‬ ‫جراحــی زیبایی به قیمــت ازار و تضییع حقــوق طبیعی ‬ ‫حیوانات‪ ،‬به جیب مافیای صنعت حیوانات خانگی می رود‪ .‬در‬ ‫چند ســال اخیر اخبار زیادی از حمله سگ های بدون قالده‬ ‫یا ولگرد به شــهروندان در اماکن عمومی به گوش رســیده‬ ‫است و در پی ان رســانه های مختلف با انتشار گزارش هایی‬ ‫به بررســی ابعاد مختلف اینگونه مســائل پرداختند که هر‬ ‫کــدام از این گزارش ها بــا نگاه متفاوت جامعه شــناختی‪،‬‬ ‫روانشناختی و قانونی به این مقوله پرداخته اند اما در گفتگو‬ ‫با مهدی اســماعیلی بیدهندی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشــگاه‬ ‫تهران و فعال محیط زیســت به ابعاد متفاوتی از این مسئله‬ ‫پرداخته شده است‪ .‬اســماعیلی بیدهندی ابتدا در خصوص‬ ‫مقوله پدیده «سگ گردانی» گفت‪ :‬درواقع همزیستی بسیار‬ ‫نزدیک با حیوانات به ویژه سگ ها و ان هم در حریم داخلی‬ ‫خانه ها‪ ،‬مقوله ای است که با توجه به زیست اجتماعی حاکم‬ ‫بر جامعه ایرانی و انگاره هــای فرهنگی و تاریخی این مرز و‬ ‫بوم‪ ،‬امری عادی و رایج نبوده و همواره در صورت نیاز به بهره‬ ‫برداری از ســگ ها در قالب سگ نگهبان و سگ گله‪ ،‬فضای‬ ‫ویژه و فاصله مشخصی نسبت حریم خانه و اشخاص‪ ،‬توسط‬ ‫صاحبان انها در نظر گرفته می شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طی‬ ‫سالیان اخیر شــاهد رشد فزاینده و قارچ گونه ای از تمایل و‬ ‫عالقه وافر افراد مختلف و با سطوح متفاوت مالی‪ ،‬تحصیالتی‬ ‫و فرهنگــی در الیه های مختلف اجتماع به خرید ســگ ها و‬ ‫نگهداری از انها هستیم‪ .‬امری که بیش از انکه برخواسته از‬ ‫نیازی حقیقی و معقول باشــد‪ ،‬ریشه در احساس نیاز کاذبی‬ ‫دارد که توســط مافیای صنعت حیوانــات خانگی به جامعه‬ ‫در حال تزریق شــدن اســت‪ .‬مافیایی که با توجه به گردش‬ ‫مالی مستقیم و غیر مســتقیم چند صد میلیارد تومانی این‬ ‫حوزه در کشــور در طول ســال‪ ،‬از ابزارهای مختلفی نظیر‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬شــبکه های ماهواره ای و نیز اشخاص حقیقی‬ ‫در جهت ترویج این احســاس نیاز بهره بــرداری می کنند‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه خاطرنشان ســاخت‪ :‬لذا به تبع ایجاد‬ ‫این احســاس نیاز در میان جامعه‪ ،‬افراد مختلف نســبت به‬ ‫خرید و نگهداری سگ ها و سایر حیوانات به اصطالح خانگی‬ ‫‪3‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫عدیده ای روبرو است‪ .‬اسماعیلی بیدهندی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫مافیا زنجیره ای متشــکل از افراد و بخش های مختلف است‬ ‫که متاســفانه از حقیقت شکل گیری وابستگی عاطفی میان‬ ‫انسان و حیوان اهلی شده‪ ،‬ســو استفاده کرده و اگاهانه و با‬ ‫علم به انکه ضرورت و نیازی به همزیستی نزدیک و زیر یک‬ ‫سقف قاطبه شــهروندان ایرانی در جوامع شهری امروزی با‬ ‫حیوانات وجود ندارد‪ ،‬نسبت به ایجاد یک نیاز کاذب در میان‬ ‫افراد مختلف جامعه و با الگوسازی توسط اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی جریان ســاز و یا مورد توجه جامعه نظیر سلبریتی ها‬ ‫و برنامه هــای تلویزیونی یا ماهواره ای پر مخاطب‪ ،‬اقدام کرده‬ ‫و پــس از ایجاد یــک اعتیاد عاطفی در میــان صاحبان این‬ ‫حیوانــات‪ ،‬با فروش اقالم و ادوات مــورد نیاز این حیوانات و‬ ‫یا خدمات درمانی و مراقبتی و ارایشــی و بهداشتی مربوطه‬ ‫ســودهای کالنی را به جیب می زنند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تمایل به شــخصی سازی هر چیز که در مالکیت انسان است‬ ‫و یا تغییر ان به هر نحو که مورد پســند مالک باشــد‪ ،‬امری‬ ‫توجیه شده در افکار عمومی است‪ ،‬سودهای بسیاری از ارائه‬ ‫خدماتی غیر قابل تصور نظیر جراحی تارهای صوتی حیوانات‬ ‫و یا اعمال جراحی زیبایی و عقیم سازی بر روی انها‪ ،‬به قیمت‬ ‫ازار انها و تضییع حقوق طبیعی شــان‪ ،‬به جیب مافیای این‬ ‫صنعت می رود‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنانش به منازعات‬ ‫و تبعاتی که در پی پدیده ســگ گردانی بــه وجود می اید‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از منظر ایمنی مواجهه با ســگ هایی که بعضاً بدون‬ ‫قالده توسط صاحبانشــان به اماکن عمومی اورده می شوند‪،‬‬ ‫بسیار مخاطره امیز خواهد بود؛ چرا که احتمال نزدیک شدن‬ ‫انها به سایر شهروندان به لحاظ ویژگی های غریزی از یک سو‬ ‫و از سوی دیگر واکنش های تدافعی شهروندان در قبال انها‪،‬‬ ‫خود زمینه ساز بروز حمله سگ ها در دفاع از خودشان خواهد‬ ‫بود‪ .‬گاهی نیز شاهد ورود سگ هایی به اماکن عمومی توسط‬ ‫صاحبانشــان هســتیم که اصوالً برای نگهبانی تربیت شده و‬ ‫به لحاظ جثه و رفتار ســگ هایی مهاجم به شمار می روند که‬ ‫حتی در مواردی صاحبان انها نیز قدرت کنترل فیزیکی انها‬ ‫را به راحتی نداشــته و در صورت حمله این سگ ها به افراد‬ ‫شــاهد رخ دادن اتفاقات ناگواری به مانند اتفاقی که چندی‬ ‫پیش برای دختر بچه ای در لواسان رخ داده بود‪ ،‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫ســفیر چین در تهران از دیدار خود با نرگس ابیار‪ ،‬کارگردان و‬ ‫نویسنده تحسین شــده ایرانی و رایزنی برای تولید یک پروژه‬ ‫مشترک خبر داد‪ .‬چانگ هوا که به خاطر فعالیت هایش در توییتر‬ ‫برای کاربران ایرانی بسیار اشناست‪ ،‬در صفحه رسمی و شخصی‬ ‫خود در این شبکه اجتماعی نوشت‪« :‬بسیار خوشحالم که با خانم‬ ‫نرگس ابیار‪ ،‬کارگرد[ان] معروف ایران مالقات کردم‪ .‬ایشان برای‬ ‫تولید مشترک فیلم در مورد جاده ابریشم به چین خواهند رفت‪».‬‬ ‫همزمان‪ ،‬برخی رســانه ها از ورود ابیار به دنیای شبکه نمایش‬ ‫خانگی بر اساس یکی از محبوب ترین رمان های ادبیات فارسی‬ ‫خبر داده اند‪ .‬گفته می شود خالق «نفس» و «شبی که ماه کامل‬ ‫شد» نخســتین تجربه خود را در این شبکه با الهام گرفتن از‬ ‫«سووشون» زنده یاد سیمین دانشور می سازد و قرار است بهنوش‬ ‫طباطباییهمبازیگراینسریالباشد‪.‬ناگفتهپیداستتهیه کننده‬ ‫«سووشون» هم کسی نیست جز محمدحسین قاسمی‪ ،‬همسر‬ ‫خانم ابیار‪ .‬کارگردان «شیار ‪ »۱۴۳‬سال گذشته با «ابلق» جایزه‬ ‫سیمرغبلورینبهترینفیلمازنگاهتماشاگرانجشنوارهسیونهم‬ ‫فجر را برد و از انجا که دستی هم در نویسندگی دارد‪ ،‬فیلمنامه‬ ‫«سووشون» را با اقتباس از رمان ماندگار زنده یاد دانشور‪ ،‬همسر‬ ‫مرحوم جالل ال احمد می نویسد‪ .‬نویسنده و مترجم شیرازی ‪۱۸‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۰‬در ‪ ۹۰‬سالگی در تهران از دنیا رفت و نخستین‬ ‫روایت تصویری از «سووشــون» او می تواند رویدادی بزرگ در‬ ‫دنیای سینما و نمایش خانگی ایران باشد‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬هزار گردشگر سالمت‬ ‫در سه ماهه نخست سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به کشور سفر کردند‬ ‫مدیران معاونت گردشگری در گزارش عملکرد خود به وزیر‬ ‫میراث فرهنگی گفتند که در ســه ماهه اول سال ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫گردشــگر سالمت وارد ایران شــده و کلماتی مانند ‪ B۲B‬را‬ ‫وارد ادبیــات گردشــگری کرده اند‪ .‬جلســه ارائــه گزارش‬ ‫عملکرد معاونت گردشــگری با حضور وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی‪ ،‬معاون توسعه مدیریت و منابع‪،‬‬ ‫معاون گردشگری کشــور و مدیران معاونت گردشگری در‬ ‫سالن فجر وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫برگزار شــد‪ .‬علی اصغر مونسان در این جلسه گفت‪ :‬در دوره‬ ‫مدیریتی خودم تالش کردم تا از توان افراد داخل وزارتخانه‬ ‫حداکثر بهره را ببرم و تمام انتصابات براساس شایسته گزینی‬ ‫باشد‪ .‬خوشحالم هر سه معاون حوزه های تخصصی وزارت از‬ ‫درون مجموعه انتخاب شدند‪ .،‬همچنین سعی کردم اختیارت‬ ‫حداکثری به معاونان برای انتخاب مدیران مجموع هَشــان را‬ ‫بدهم تا بتوانند فعالیت ها و برنامه های خود را منسجم انجام‬ ‫دهند‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با اشاره‬ ‫به اقدامات بین المللی انجام شــده‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات خوبی در‬ ‫سطح بین الملل انجام شد و ارتباط خوبی نیز با سازمان جهانی‬ ‫گردشــگری برقرار کردیم و جایگاه ایران در این سازمان باال‬ ‫رفت و این افتخار بزرگی برای ماست‪ .‬به طوری که وقتی در‬ ‫اجالس های مختلف بین المللی شرکت می کردیم هیئت های‬ ‫خارجی از کشورهای مختلف تقاضای مالقات داشتند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫طی چهار سال اخیر پروژه های زیادی افتتاح شد‪ ،‬به طوری‬ ‫که از ‪ ۲۲۵‬هتل با ستاره های مختلف بهره برداری کردیم و به‬ ‫ظرفیت اقامتی کشور اضافه کردیم‪ .‬همچنین بیش از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫واحد بوم گردی هم افتتاح شــد که در این شــرایط سخت‬ ‫اقتصادی عدد قابل توجهی است‪ .‬طی این مدت تالش کردیم‬ ‫تا گردشگری را سرپا نگهداریم و موجب ارتقای این صنعت‬ ‫با تالش همکارانم در معاونت گردشگری و ادارات کل استانی‬ ‫شویم‪ .‬ولی تیموری معاون گردشــگری کشور در ادامه این‬ ‫جلسه گفت‪ :‬در گذشته در معاونت گردشگری فعالیت های‬ ‫یَشد‪ ،‬در این زمینه خال‬ ‫هیجانی اجرا و ریشه ای کمتر انجام م ‬ ‫داشتیم و کارها برنامه محور نبود‪.‬‬ صفحه 3 ‫معمای«هنرکارت»وهزارتوی«حمایت»درگفتگوبامدیرعاملصندوقاعتباریهنر‪:‬‬ ‫وضعیت خبرنگاران خوب نیست!‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره ‪ • 1475‬سه شنبه‪22‬تیرماه ‪ • 1400‬سال چهاردهم • ‪ 4‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب افتاب‬ ‫اذان مغرب‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:23‬‬ ‫‪20:44‬‬ ‫‪04:10‬‬ ‫‪05:55‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام علی علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫ان که فردا را از عمر خویش بشمارد‪،‬‬ ‫مرگ را به گونه واقعی نمی شناسد‪.‬‬ ‫اصول کافى‪ :‬ج‪ ،۳‬ص‪ ،۲۵۹‬ح‪۳۰‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫انسان دانا به جای انکه در انتظار رسیدن فرصت خوب‬ ‫در زندگی باشد‪ ،‬خود ان را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫فرانسیسبیکن‬ ‫حافظانه‬ ‫گر دست رسد در سر زلفین تو بازم‬ ‫چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم‬ ‫زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست‬ ‫در دست سر مویی از ان عمر درازم‬ ‫خبر‬ ‫باید با تسریع واکسیناسیون‬ ‫زمینه رونق گردشگری را‬ ‫فراهم کنیم‬ ‫علی اصغــر مونســان وزیــر میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی (دوشنبه) با حضور در‬ ‫دفتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب‪،‬‬ ‫با وی دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫مونســان در ایــن دیدار بــا تبریــک انتخاب‬ ‫حجت االســام رئیسی از ســوی مردم و ارزوی‬ ‫موفقیت بــرای وی و دولت اینده‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫اخریــن وضعیت برنامه هــا و اقدامات وزارتخانه‬ ‫تحت مدیریت خود ارائه کرد‪.‬‬ ‫رئیســی نیز در این دیدار ضمن تشکر از تبریک‬ ‫مونسان و گزارش وی‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از الطاف الهی‬ ‫به ســرزمین ما وجود جاذبه های گردشــگری و‬ ‫طبیعی فراوان در سرتاســر کشور است و هنوز‬ ‫مناطق بکر زیادی در بخش های مختلف کشور‬ ‫داریم کــه امکان اباد شــدن و بالفعل شــدن‬ ‫استعدادهای گردشگری را دارند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه گردشــگری‬ ‫ظرفیت باالیی برای ایجاد اشــتغال دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ضروری اســت که از فعاالن این عرصه به شکل‬ ‫موثرتری حمایت شود‪.‬‬ ‫وی یکی از مزایای گردشــگری عالوه بر بازدید‬ ‫و لــذت بردن از گــردش در جاذبه های طبیعی‬ ‫را اشــنایی مردم با تاریخ تمدن و فرهنگ غنی‬ ‫کشورمان دانست و تصریح کرد‪ :‬کمک به تعمیق‬ ‫مفاهیم و ارتقای مولفه های فرهنگ ملی و ظرفیت‬ ‫مناسب درامدزایی در شهرها و روستاهای کشور‪،‬‬ ‫دو فاکتور از توانمندی های گردشگری و میراث‬ ‫فرهنگی برای ایجاد ارزش افزوده باال هستند‪.‬‬ ‫رئیسی تاکید کرد‪ :‬باید با تسریع واکسیناسیون‬ ‫کرونا زمینــه رونق بیش از پیــش فعالیت های‬ ‫گردشگری فراهم شود‪.‬‬ ‫علیرضا سعیدی‬ ‫موضوع حمایت های دولتی از اصحاب فرهنگ و هنر به مثابه قرار گرفتن یک کشتی در یک اقیانوس متالطم‬ ‫و مواج است که هر لحظه باید منتظر اتفاقات پیش بینی نشده و غیرمترقبه ای باشیم و اگر خدای نکرده جانب‬ ‫احتیاط را رعایت نکنیم‪ ،‬قطع ًا وارد چالش ها و بحران هایی می شویم که برون رفت از ان‪ ،‬چه در قالب مدیر و چه‬ ‫در قالب هنرمند دردسرهای زیادی را به همراه خواهد داشت‪ .‬در این چارچوب صندوق اعتباری هنر حکایت‬ ‫همان حرکت کشتی در اقیانوس متالطم را دارد که سکاندار یا سکاندارانش روزهای پرچالش و پرحاشیه ای‬ ‫را می گذرانند‪ .‬شرایطی سخت ان هم در روزهای پایانی دولت و «ضیافت کرونا» که دریا طوفانی تر و مواج تر‬ ‫از قبل هم شده است‪ .‬اگر چه سید حسین سیدزاده مدیر این مجموعه خوب می داند این کشتی با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی این سال ها و اساس ًا حاال حاالها رنگ ارامش را به خود نمی بیند‪ ،‬بنابراین باید هر روز منتظر‬ ‫اتفاقات غیرقابل پیش بینی باشد‪ .‬عملکرد دولت در عرصه فرهنگ و هنر به هزار و یک دلیل که روایت ان‬ ‫بماند برای مجالی دیگر‪ ،‬فضا را به سمت و سویی هدایت کرده که مطالبه گری به حق هنرمندان‪ ،‬اهالی فرهنگ‬ ‫و اصحاب رسانه به اوج خود رسیده‪ ،‬این به اوج رسیدن هم در شرایطی است که عالوه بر صندوق اعتباری‬ ‫هنری بسیاری از مجموعه های دولتی نیز باید به کمک جریانی بشتابند که کمک و حمایت از ان امری ضروری‬ ‫است‪.‬اگرچهباتوجهبهروزهایاخرعمردولت‪،‬امیدبهانجامچنینحمایت هاییکمیخوش بینانهاست‪.‬انچه‬ ‫می خوانید گفتگوی است با سید حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر است‪.‬‬ ‫یکــی از مهم ترین چالش هایی که به نظر می اید در صنــدوق اعتباری هنر توجه کمتری به‬ ‫ان شــده بحث تشخیص هویت شغلی اعضاست که متاسفانه در همه عرصه ها‪ ،‬از هنرمندان‬ ‫گرفته تا اهالی فرهنگ و رسانه به شــکل محسوس و البته نامشخصی روند رو به افزایشی‬ ‫به خود گرفته اســت‪ .‬بدین معنا که به نظر می اید هستند افرادی که انچنان که باید و شاید‬ ‫در حوزه های مختلف فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه ای فعالیت موثر و هویت درستی ندارند اما بنا‬ ‫به مدارک ارائه شــده‪ ،‬به عنوان ذی نفع‪ ،‬از خدمات صندوق اعتباری هنر بهره مند می شود‪،‬‬ ‫چارچوبی که متاســفانه موجب بروز شرایطی شــده که افراد دارای صالحیت عضویت در‬ ‫صندوق‪ ،‬پشــت درهای بسته مانده اند و به جهت همین فضای نامنظم ترجیح می دهند برای‬ ‫حفظ شان و منزلت جایگاه حقیقی و حقوقی شان‪ ،‬وارد این مقوالت حمایتی نشوند‪ .‬صندوق‬ ‫اعتباری برنامه ای برای بهبود این اوضاع ندارد؟‬ ‫ما در صندوق اعتباری هنری با نمایندگان صنوف قراری گذاشتیم مبنی بر اینکه مجموعه صندوق تشخیص نمی دهد که‬ ‫چه کسی هنرمند هست و چه کسی نیست و این صنوف مختلفند که می توانند مرجع درستی برای این موضوع باشند‪.‬‬ ‫این در حالی است که ما در صندوق نه شان رسیدگی به این فرایند را داریم و نه ابزار الزمش را‪ .‬البته در بعضی حوزه ها‬ ‫مانند سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موسیقی و هنرهای تجسمی این موضوع خیلی متمرکز است‪ ،‬اما در حوزه مطبوعات ماجرا به این شکل‬ ‫نیست‪ .‬به همین منظور ما به دلیل این عدم تمرکز‪ ،‬مسئولیت نحوه معرفی ذی نفعان را به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد‬ ‫سپردیم که انها تشخیص دهند چه کسی خبرنگار هست و چه کسی نیست‪ .‬منتها گاهی اوقات در استان ها به ویژه خارج‬ ‫از تهران این تمرکز از بین می رود‪ .‬به طوری که ما بارها شاهد بودیم یک اداره کل ارشاد استان به یکباره ‪ ۱۰‬خبرنگار معرفی‬ ‫می کند که صندوق نمی داند اینها واقعاً خبرنگار هستند یا نه؟ البته که بنده ناگزیرم در این شرایط طبق ایین نامه و قانون‬ ‫پذیرای ثبت این اسامی در صندوق اعتباری هنر باشم‪ .‬بنده برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده پیرامون این موضوع‪،‬‬ ‫ابزارهایی را ایجاد کردم که بتوانیم روی این موضوع تمرکز بیشتری داشته باشیم‪ .‬بر این اساس با اعطای مسئولیت به نهادها‬ ‫و مجموعه های مرتبط فضای کار را به سمتی بردیم که در صورت احراز تخلف درباره اسامی ارسال شده به صندوق‪ ،‬خدمات‬ ‫صندوق نیز به ان مجموعه متوقف می شود‪ .‬این کار در حوزه های سینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی به شدت پیگیری شده و ما در این‬ ‫حوزه سخت گیری های زیادی داریم که خدایی نکرده نکته خارج از قانونی مشاهده نشود‪.‬‬ ‫در این روایتی که شما به ان اشاره داشتید‪ ،‬اوضاع ساماندهی شده مطلوبی در حوزه رسانه و‬ ‫خبرنگاران وجود ندارد و بسیاری از همکاران بنده در این عرصه با چالش های بسیار پیچیده‬ ‫حتی برای عضویت در صندوق مواجه هستند؟‬ ‫من این نکته شما را می پذیرم که فرایند عضویت خبرنگاران در صندوق اعتباری هنر نسبت به سایر صنوف هنری و فرهنگی‬ ‫از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است؛ به همین منظور در همین مدت نهایت تالش خود را انجام داده ایم که بتوانیم با‬ ‫برنامه ریزی بهتر و دقیق تری این مشکل را برطرف کنیم‪ .‬اما نکته دیگری که در پاسخ به پرسش شما می توانم اشاره کنم‬ ‫متکی بر تعداد اعضای صندوق است‪ .‬در این راستا در صندوق مبنا را بر این رویکرد گذاشتم که ما در کشورمان جمعیتی‬ ‫بالغ بر ‪ ۸۰‬هزار هنرمند داریم‪ .‬زیرا معتقدم صنوف فرهنگی و هنری مثل مزرعه بالل نیست که هر سال بار بدهد و تعداد‬ ‫اعضا نمی تواند رشد جمعیتی داشته باشد‪ .‬در حوزه خبرنگاران هم همین شرایط حکمفرماست‪ ،‬یعنی هر سال که ‪ ۵‬هزار‬ ‫نفر به تعداد خبرنگاران اضافه نمی شود؛ کما اینکه متاسفانه کم می شود اما اضافه نمی شود‪.‬هم اکنون سامانه ای در معاونت‬ ‫مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وجود دارد که در ان اسامی خبرنگاران رسمی و فعال رسانه ها در قالبی منسجم‬ ‫با ذکر عنوان خبرگزاری یا رسانه ای که خبرنگار در ان فعالیت می کند‪ ،‬ثبت شده است‪ .‬بنابراین وقتی خبرنگاری از مزایای‬ ‫بیمه ای یک خبرگزاری بهره مند می شود‪ ،‬این وظیفه ما نیست که ان خبرنگار محترم را بیمه کنیم‪ .‬حتی در اوقاتی این‬ ‫شرایط وجود داشت که خبرنگار فعال یک رسانه که می بایست از مزایای بیمه ان مجموعه استفاده می کرد‪ ،‬برای بیمه تامین‬ ‫اجتماعی به ما مراجعه می کرد‪ .‬یعنی ان رسانه برای تحت پوشش بیمه قرار دادن این عزیزان از بار مسئولیت شانه خالی‬ ‫می کرد و ماجرای بیمه را به ما ارجاع می داد‪ ،‬در حالی که چنین رویکری از جهات بسیاری خطرناک است‪ .‬زیرا اوالً بار تعهد‬ ‫صندوق را سنگین تر می کرد که این فرایند در تراز بودجه ما ناهمگونی دارد‪ ،‬دوماً اینکه اساساً بیمه خبرنگاری در ردیف‬ ‫بیمه مشاغل سخت است که بیمه ما اص ً‬ ‫ال چنین نیست و این واقعاً به ضرر خبرنگاران است‪ .‬البته که این را هم می دانم‪،‬‬ ‫بسیاری از رسانه ها هزینه کارفرمایی بیمه خبرنگاران را در ردیف مشاغل سخت قرار نداده اند که این خود نیز دربرگیرنده‬ ‫بحث های مختلفی است‪ ،‬اما به هر حال ما برای همین خبرنگاران عزیز در صورت عضویت در صندوق نیز تسهیالت دیگری‬ ‫قائل هستیم که بحث اعطای وام و هنر کارت و دیگر موارد در ردیف ان قرار دارد‪ .‬اما اگر خبرنگاری از رسانه ای اخراج شد یا‬ ‫کناره گیری کرد‪ ،‬ان موقع این امکان وجود دارد که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی صندوق اعتباری هنر قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫همین راستا ما تقریباً به سیستم انالینی رسیدیم که طی ان اگر اسم خبرنگاری در این سامانه وجود داشته باشد ما موظف‬ ‫به بیمه ان خبرنگار هستیم‪ .‬من بازهم تاکید می کنم این تحت پوشش قرار گرفتن بیمه هم فقط برای خبرنگارانی است‬ ‫که نامشان در سامانه هست اما در رسانه ای مشغول به فعالیت نیستند‪ .‬بنده این را می دانم که حوزه خبرنگاری حوزه بسیار‬ ‫پیچیده ای است و متاسفانه در یکی دوسال اخیر هم بیشتر شده اما بنده و همکارانم در صندوق اعتباری هنر نهایت تالش‬ ‫خود را انجام داده ایم که این عدم تمرکز کافی را به هر ترتیبی که شده کاهش دهیم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از انتقاداتی که پیرامون فعالیت های صندوق وارد شده‪ ،‬بحث نحوه حمایت صندوق‬ ‫از ان دسته هنرمندانی است که دارای درجه بندی هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫هستند‪ ،‬شرایطی که موجب شــده برخی به این فرایند اعتراض کنند که چرا فالن هنرمند‬ ‫دارای درجه یک که چندین ســال اســت فعالیت چندانی در عرصه فعالیتی خود ندارد‪ ،‬از‬ ‫بیشترین مزایای صندوق بهره مند است اما هنرمندانی که از درجات پایین تری در این رتبه‬ ‫برخوردارند‪ ،‬با حمایت های مالی کمتری از ســوی صندوق مواجه شده اند‪ .‬گو اینکه چنین‬ ‫نگاهی نشات گرفته از یک رویکرد تبعیض امیز است که شاید در نگاه اول به وظایف قانونی‬ ‫صندوق ارتباطی نداشــته باشد‪ ،‬اما به هر حال نیازمند یک پاسخ منطقی به منتقدان چنین‬ ‫فرایندی است؟‬ ‫در حوزه اعطای درجات هنری شورایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وجود دارد که مباحث مربوط به درجه بندی‬ ‫هنرمندان در ان شورا انجام می پذیرد و صندوق اعتباری هنر نقشی در تعیین این درجه بندی ها ندارد‪ ،‬بنابراین بنده نمی توانم‬ ‫درباره کیفیت نحوه انتخاب و اعطای این مدارک هنری اظهار نظر کنم‪ ،‬البته این توضیح را هم بدهم‪ ،‬طی ماه های گذشته‬ ‫جناب اقای دکتر صدری به عنوان نماینده وزیر در شورای ارزشیابی حضور پیدا کرده و من به عنوان مدیر صندوق ارتباط‬ ‫خوبی با ایشــان دارم که در راستای ان درخواست کردم نسبت به بررسی مجدد برخی مدارک و تجدید نظر درباره انها‬ ‫فعالیت هایی صورت گیرد تا خدایی نکرده حق هنرمندی در این حوزه اجحاف نشــود‪ .‬کما اینکه در همین راستا بودند‬ ‫هنرمندانی که امتیازات الزم برای دریافت مدرک درجه یک هنری را نداشتند و بر اساس تصمیم گیری های جدید این‬ ‫مدرک ها صادر نشد‪ .‬البته خیلی از استادان هنرمند هم شایستگی و امتیازات الزم را برای دریافت مدرک درجه یک هنری‬ ‫داشتند و دارند که هنوز این مدارک را دریافت نکرده اند‪ .‬اساساً بنده به عنوان یک مسئول با اعطای مدرک درجه یک و دو‬ ‫و سه به هنرمندان مخالفم‪ ،‬ولی به این رویکرد هم که با سلسله بندی و رنکینگ اعتقادی نداشته باشیم‪ ،‬مخالفم‪ .‬به هر‬ ‫حال مدرک درجه یک هنری یعنی اینکه یک هنرمند عزیز ‪ ۳۵‬سال به صورت مستمر در یک رشته هنری فعالیت داشته‬ ‫است‪ .‬یعنی کسی که اغلب بزرگان ان رشته هنری به هنرمند عزیز و محترم اعتقاد دارند و او را حائز دریافت این رتبه‬ ‫می دانند‪ .‬اینها واقعاً نکته های مهمی است که اگر ان را از کار بیندازیم با چالش های جدی مواجه می شویم‪ .‬صد البته که‬ ‫در همین چارچوب اشتباهاتی وجود دارد که در همه حوزه های مختلف هم دیده می شود‪ .‬اما یقین داریم بخش زیادی از‬ ‫هنرمندان مدرک درجه یک هنری دریافت کرده اند‪ ،‬حائز دریافت بهترین رتبه ها هستند‪ .‬من بر این باورم تکریم این عزیزان‪،‬‬ ‫بدون هیچ اغراق تکریم همه جامعه هنری است‪ ،‬یعنی وقتی به این عزیزان احترام بگذاریم گویی به همه فعاالن رشته های‬ ‫مختلف هنری احترام گذاشته ایم‪ .‬به همین جهت بنده هنرمندان دارنده مدرک درجه یک هنری را عامدانه مورد تکریم قرار‬ ‫می دهم چون این عزیزان نمادهای فرهنگ وهنر ایران عزیزمان هستند که گرامیداشت انها به سهم خود نکوداشتی برای‬ ‫همه هنرمندان است‪ .‬در رابطه با دارندگان مدارک درجه دو‪ ،‬سه‪ ،‬چهار و پنج هنری هم باید بگویم برنامه ای از سوی صندوق‬ ‫اعتباری هنر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه شده است‪ .‬در همین چارچوب و طبق اخرین اماری که در این زمینه‬ ‫احصا شده رقمی بالغ بر ‪ ۳‬هزار نفر دارای مدارک درجه دو تا پنج هنری هستند که برای حمایت بیشتر از این عزیزان در‬ ‫طرح ارائه شده‪ ،‬اعتبارات و منابعی نیازاست که امیدوارم به زودی مشکالت ان حل شود و ما کارهای مفید تر و موثر تری را‬ ‫برای این هنرمندان ارزنده نیز انجام دهیم‪.‬‬ ‫موضوع مهم اعطای تســهیالت همواره یکی از بحث برانگیزترین و شــاید جنجالی ترین‬ ‫موضوعات و وظایف صندوق اعتباری هنر بوده که در ماه های اخیر یک سری مباحث و نقطه‬ ‫نظراتی هم از ســوی منتقدان و کارشناســان و البته ذی نفعان پیرامون ان مطرح شده‪ ،‬بد‬ ‫نیست از اقدامات و تغییر و تحوالتی که در این حوزه صورت گرفته گزارشی را ارائه کنید که‬ ‫من به واسطه ان وارد برخی از حاشیه ها شوم؟‬ ‫یکی از مهم ترین کارهایی که ما از ابتدای فعالیت دور تازه مدیریت صندوق اعتباری هنر انجام دادیم‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫به حوزه های تخصصی بود‪ .‬بعد از اجرای چنین رویکردی همه تسهیالت ارائه شده به فعاالن عرصه فرهنگ و هنر در تمام‬ ‫مجموعه های وزارت ارشاد به صندوق اعتباری هنر تفویض شد و ماجرا به سمتی رفت که ما در برخی از حوزه ها از جمله‬ ‫سینما و تسهیالت مربوط به بنیاد فارابی که به صندوق واگذار شده‪ ،‬حتی سه برابر بیشتر از قبل تسهیالت پرداخت کردیم‪.‬‬ ‫در حوزه موسیقی ما برای تولید اثر تسهیالت دادیم و اگر چه این فرایند در حوزه تجسمی کمتر بود اما در حوزه هایی چون‬ ‫نشر هم ماجرا به سمتی رفت که تسهیالت خوبی به فعاالن حوزه نشر داده شد‪ .‬انچه اکنون در حوزه اعطای تسهیالت رخ‬ ‫داده‪ ،‬به شکلی بوده که ما به زیرمجموعه های وزارت ارشاد اعالم کردیم چون افراد شما‪ ،‬در حوزه تسهیالت و موارد مربوط‬ ‫به ان حرفه ای نیستند‪ ،‬این موضوع را به صندوق واگذار کنید زیرا در ان زمان بانک هایی که سرمایه مجموعه ها را با عقد‬ ‫تفاهم نامه های مشترک دریافت می کردند‪ ،‬هم وام کم پرداخت کرده و هم وام گیرندگان را دچار مشکل می کردند‪ .‬در‬ ‫حوزه پرداخت خسارت به فعاالن حوزه سینما هنوز به پرداخت خسارت فیلم ها نرسیدیم‪ ،‬اما به سینما دارها فرایند اعطای‬ ‫تسهیالت وجود دارد‪ .‬البته در حوزه وثیقه برای دریافت وام سینمادارها‪ ،‬نکاتی در رسانه ها مطرح شده بود که باید توضیح‬ ‫بدهم‪ ،‬برخی سینماداران نمی توانستند بابت وام وثیقه ملکی بگذارند و ما هم این موضوع را قبول نمی کردیم‪ .‬ما به دوستان‬ ‫گفتیم اگر متقاضی دریافت تسهیالت به میزان‪ ۳۰۰‬میلیون تومان هستید ارائه وثیقه ملکی به بانک عامل الزامی است‪ .‬یک‬ ‫نکته ای را هم بگویم که همه دوستان در این حوزه با ارائه وثیقه ملکی تسهیالت خود را دریافت کردند‪ .‬اتفاقاً در این چارچوب‬ ‫انجمن سینما داران‪ ،‬ساختمان انجمن را در رهن بانک گذاشتند شرایطی که معتقدم باید چنین فرایندی برای بازگشت‬ ‫پول وجود داشته باشد‪ ،‬و گرنه تجربه ثابت کرده که در موارد زیادی این پول ها به محل اصل خود بازگردانده نشده است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از نکاتی که طی ماه های گذشــته موجب ایجاد مباحث و انتقاداتی نســبت به‬ ‫عملکرد صندوق صورت گرفت‪ ،‬بحث اعطای تســهیالت به تماشــاخانه های خصوصی در‬ ‫روزهای کرونایی بود‪ ،‬که گویا بر اســاس انچه در مصاحبه ها و گفتگوهای رسانه ای برخی از‬ ‫مدیران این تماشاخانه منتشر شده‪ ،‬تســهیالت ان چنانی به تماشاخانه ها نرسیده و ماجرا‬ ‫را به ســمتی برده که این مدیران اذعان می کنند چنین تسهیالت به هیچ وجه دربرگیرنده‬ ‫شرایط مناسب و حمایت گرانه ای در روزهای کرونایی نیست‪ .‬کما اینکه در همین زمینه هم‬ ‫شنیده شد که جنابعالی اختالفاتی با مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد داشتید؟ ماجرا‬ ‫چه بود و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟‬ ‫اول اینکه بنده با مدیرکل هنرهای نمایشی به هیج وجه اختالفی نداریم و بنده همواره با مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی بسیار نزدیک و دوست هستیم که بهره ان اول از همه به سمت هنرمندان می رود‪ .‬دوم اینکه ما بعد از اطالع رسانی‬ ‫ماجرای اعطای تسهیالت به تماشاخانه های خصوصی در روزهای کرونایی‪ ،‬اعالم کردیم که صندوق کارافرینی امید مدارکی‬ ‫را برای اعطای تسهیالت می خواهد و هر فردی که این نامه و اعالم را از صندوق اعتباری هنر دریافت کرد دو ماه فرصت‬ ‫دارد که نسبت به دریافت وام اقدامات الزم انجام دهند و طبیعتاً اگر برای گرفتن وام اقدامی نکند‪ ،‬این نامه نیز باطل می شود‪.‬‬ ‫اگر این فرایند اتفاق نیفتد و دریافت کننده تسهیالت به بانک وام دهنده مراجعه نکند‪ ،‬پول ما در انجا بلوکه می شود‪ .‬زیرا‬ ‫صندوق از بابت وامی که به مجموعه ای می دهد‪ ،‬از سهمیه و سقفی که برایش تعیین شده کم می کند‪ ،‬پس اگر مراجعه ای‬ ‫صورت نپذیرد پول ما در بانک قفل می شــود‪ .‬در این راستا از چهل تماشاخانه تئاتر فقط چهار تماشاخانه برای دریافت‬ ‫تسهیالت‪ ،‬پس از ارائه معرفی نامه ما اقدام کرده اند البته بعدا ًتعداد بیشتری مراجعه کردند‪.‬‬ ‫شاید دلیل عدم مراجعت مدیران تماشــاخانه های خصوصی همین شرایط سختی بوده که‬ ‫برای دریافت تسهیالت به انها اعالم شده است؟‬ ‫با احترام تمام به همه این دوستان که در سخت ترین شرایط کرونایی چراغ سالن های تئاتر را روشن نگه داشته اند و این‬ ‫واقعاً ستودنی است‪ ،‬فقط به یک نکته اشاره می کنم که ما در حوزه تسهیالت کارافرینی به بیش از ‪ ۲۱۰‬فیلم‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬سالن سینما‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬پرده سینما و نزدیک به ‪ ۴۰۰‬کتابفروشی با شرایط قانونی تسهیالت پرداخت کردیم‪ ،‬اما‬ ‫واقعاً تماشاخانه ها نمی توانند مانند این صنوف مدارک الزم را برای دریافت تسهیالت تامین کنند؟ بنده واقعاً تالش خود را‬ ‫انجام دادم تا میزان مدارک برای دریافت تسهیالت در حد قانونی و نه بیشتر باشد‪ .‬پس لطفاً این را هم بپذیریم که دریافت‬ ‫تسهیالت به نوعی نیست که پولی داده شود و بعد هم مجموعه ای پیگیر ان نباشد‪ .‬باالخره باید مدارکی دریافت شود‪ ،‬ما‬ ‫همه اینها را از روز اول به دوستان گفتیم و تاکید هم کردیم اگر از این اسان تر پیدا کردند بیایند و به ما بگویند‪ .‬چون واقعاً‬ ‫در انجا تالش کردم شرایط دریافت تسهیالت در اسان ترین شکل باشد‪ .‬یک نکته را هم بگویم که خانه نمایش مهرگان‪،‬‬ ‫عمارت روبرو و مجموعه شهر افتاب‪ ،‬همای سعادت در تهران‪ ،‬از میان ‪ ۱۵‬تماشاخانه خصوصی کشور تسهیالت دریافت‬ ‫کرده و برخی هم انصراف داده اند‪.‬‬ ‫اقای سیدزاده ماجرای سامانه پروانه که مبنای ان خرید و فروش اثار هنری بود به کجا رسید؟‬ ‫پلتفرم مربوط به سامانه پروانه اماده شده و در این زمینه هم کار عضوگیری را نیز اغاز کرده ایم و هم اکنون نیز نزدیک به‬ ‫‪ ۱۹‬هزار هنرمند عضو این سامانه هستند‪ .‬البته در مرحله «مارکتینگ» و پر کردن پروفایل ها دچار ابهام هستیم و در صدد‬ ‫تغییر نوع مدیریت ان هستیم‪ ،‬االن یکی از پیشنهاداتی که با اقای وزیر نهایی کردیم این است که یک مشوق انتخاب کنیم‬ ‫برای ‪ ۱۰‬هزار هنرمند درجه یک تا پنج تا این عزیزان پروفایل خود را در این سامانه پر کنند تا اقدامات تکمیلی دیگر در‬ ‫حوزه خرید و فروش اثارشان انجام شود‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1506

روزنامه هنرمند 1506

شماره : 1506
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه هنرمند 1505

روزنامه هنرمند 1505

شماره : 1505
تاریخ : 1400/06/18
روزنامه هنرمند 1504

روزنامه هنرمند 1504

شماره : 1504
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه هنرمند 1503

روزنامه هنرمند 1503

شماره : 1503
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه هنرمند 1501

روزنامه هنرمند 1501

شماره : 1501
تاریخ : 1400/06/14
روزنامه هنرمند 1500

روزنامه هنرمند 1500

شماره : 1500
تاریخ : 1400/06/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!