روزنامه هنرمند شماره 1471 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1471

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1471

روزنامه هنرمند شماره 1471

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 16‬تیرماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 4 1471‬صفـــحه ‪ 3000‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫فیلم کوتاه‬ ‫«دختر خوب»‬ ‫به ایتالیا می رود‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫وز یر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫با رئیس جمهوری منتخب دیدار کرد؛‬ ‫مردم باید احساس کنند‬ ‫دولت مردان واقعا به دنبال‬ ‫حل مشکالت انها هستند‬ ‫اخطار صدا و سیما در مورد نحوه فعالیت‬ ‫اهالیهنردرشبکه هایاجتماعی‬ ‫قطع همکاری‬ ‫با هنرمندان‬ ‫هنجارشکن!‬ ‫مهتاب نصیر پور‪:‬‬ ‫وقتی مطالبه نکنیم‪ ،‬انگار‬ ‫همه چیز امن و امان است!‬ ‫«سامان محامی» و «نوید ذبیحی‬ ‫طاری» به عنوان فیلمبردارو تدوینگر‬ ‫به «روزمرگینگی» پیوستند‬ ‫فیلم هایی که باالتر ین نمره ممکن‬ ‫را از منتقدان گرفتند‬ ‫گفتگوی «هنرمند»‬ ‫با «پیام حق نژاد» بازیگر سینما و تئاتر‪:‬‬ ‫دوست داشتم در فیلم‬ ‫«اپوکالیپتو» بازی کنم!‬ ‫از «خانه او» و «دزد‬ ‫دوچرخه» تا «ناکجا اباد»‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫روایت خون و خیانت‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫«طناز فراهانی»یکی از پرمخاطب تر ین کمدین های‬ ‫اینستاگرام در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫کار ما «بازیگری» است‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫رمز ارزها؛ تهدید یا فرصت‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با رئیس جمهوری منتخب دیدار کرد؛‬ ‫مردم باید احساس کنند‬ ‫دولت مردان واقعا به دنبال حل مشکالت انها هستند‬ ‫چهارشنبـــــه ‪16‬تیرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1471‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫خبر‬ ‫نقد‬ ‫مهتاب نصیرپور‪:‬‬ ‫وقتی مطالبه نکنیم‪ ،‬انگار همه چیز‬ ‫امن و امان است!‬ ‫ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بعد از ظهر‬ ‫دوشــنبه با حضور در دفتر رئیس جمهوری منتخب‪ ،‬با حجت‬ ‫االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫صالحی در این دیدار با تبریک انتخاب حجت االسالم والمسلمین‬ ‫سید ابراهیم رئیسی از سوی مردم و ارزوی موفقیت برای وی و‬ ‫دولت اینده‪ ،‬گزارشی از اخرین وضعیت‪ ،‬مسائل و چالش های‬ ‫پیش روی حوزه فرهنگ و برنامه ها و اقدامات اجرا شده وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه کرد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین با اشاره به عملکرد‬ ‫موفق ایشان در مدت ریاست بر قوه قضائیه در افزایش سرمایه‬ ‫اجتماعی کشور اظهار کرد که با ابزار فرهنگ و هنر می توان این‬ ‫رویه و عملکرد را به نحو شایســته ای استمرار بخشید‪ .‬رئیسی‬ ‫مهتــاب نصیرپور با ابراز تاســف از کم توجهــی به مقوله‬ ‫فرهنگ و هنر می گوید تا وقتی مطالبه و درخواســتی از‬ ‫جانب جامعه هنری مطرح نشود‪ ،‬مدیران هم فکر می کنند‬ ‫مشکلی نیســت و همه چیز امن و امان است‪ .‬این بازیگر‬ ‫و مدرس تئاتر از بی اعتنایی مدیران هنری نســبت به حل‬ ‫مشکالت جامعه تئاتری انتقاد کرد‪ ،‬از سرخوردگی جوانان‬ ‫فعال در تئاتر ابراز تاســف کرد و پیشــنهادهایی را برای‬ ‫اجرای نمایش در فضای باز به عنوان یک گزینه مناســب‬ ‫در دوران کرونا و حتی خارج از این دوره ارایه داد‪.‬‬ ‫نصیرپــور که سال هاســت ســابقه تدریــس بازیگری به‬ ‫هنرجویان جوان را دارد‪ ،‬ابراز تاســف کرد‪ :‬حیف اســت‬ ‫جوانان ما با این همه ارزو و شــور و شوق‪ ،‬به دلیل شرایط‬ ‫نابســامان تئاتــر ســرخورده و نومید شــوند‪ .‬در حالیکه‬ ‫راه هایی هســت که به ســادگی می توان فضای کار برای‬ ‫هنرمندان تئاتر ایجاد کرد‪ .‬این بازیگر که ســال گذشته با‬ ‫بازی در نمایش «عشق روزهای کرونا» تجربه اجرای تئاتر‬ ‫در فضای باز تاالر وحدت را داشــت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این روزها‬ ‫مدام صحبت از جغرافیای کشور ماست که در فضایی گرم‬ ‫و کم بارش واقع شده است که طبیعتا مشکالت بسیاری را‬ ‫ایجاد می کند ولــی همین ویژگی‪ ،‬می تواند در عرصه های‬ ‫دیگر به عنوان فرصت تلقی شود‪.‬‬ ‫نصیرپور توضیح داد‪ :‬شــرایط اقلیمی کشور ما به گونه ای‬ ‫اســت که حدود هشــت ماه گرم و بدون بارش داریم که‬ ‫می تواند زمینه مناســبی برای راه اندازی سالن های روباز‬ ‫ســینما و تئاتر باشــد‪ .‬همچنانکه در گذشــته نیز اکران‬ ‫فیلم در ســالن های تابســتانی بدون ســقف مرسوم بوده‬ ‫اســت‪ .‬این بازیگر با بیان اینکه تدارک اجرا در فضای باز‬ ‫هزینــه عجیب و غریبی ندارد‪ ،‬افــزود‪ :‬اجرا در فضای باز‬ ‫مســاله پیچیده ای نیست نه بودجه کالنی می خواهد و نه‬ ‫مشکالت زیادی دارد‪ .‬با انجام یکسری رایزنی با شهرداری‬ ‫می تــوان فضاهایی را کــه قابلیت اجــرای نمایش دارند‪،‬‬ ‫مشــخص و انها را برای فعالیت گروه های نمایشی اماده‬ ‫کرد‪ .‬اطمینان دارم خود جامعه تئاتری می تواند ایده های‬ ‫خوبی بــرای ایجاد فضای کار به متولیان هنری بدهد‪ .‬هر‬ ‫چند متاســفانه مســئوالن فرهنگی ما کم توجه و بی اعتنا‬ ‫هســتند‪ .‬شاید بخشــی از این وضعیت به این دلیل باشد‬ ‫که خــود ما به عنوان جامعه تئاتری مطالبه گر نیســتیم‪.‬‬ ‫تا زمانی هم که مطالبه و درخواســتی نباشد‪ ،‬متولیان هم‬ ‫فکر می کنند مشکلی نیست و همه چیز امن و امان است‪.‬‬ ‫نیز در این دیدار از اظهار محبت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و گزارش وی تشــکر و تاکید کرد که بازگرداندن اعتماد مردم‬ ‫به دولت و حاکمیت مهم ترین وظیفه دولت مردان است‪ .‬رئیس‬ ‫جمهوری منتخب با اشــاره به اینکه در مدت اداره قوه قضائیه‬ ‫نیز در عمل اثبات کردیم که حکومت برای مبارزه با فساد اراده‬ ‫قاطع و واقعی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اولین دغدغه همه مســئوالن‬ ‫بایــد بازگرداندن اعتماد مردم به نظام و حاکمیت باشــد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مردم باید احساس کنند که دولت مردان واقعا‬ ‫به دنبال حل مشکالت انها هستند‪ .‬رئیس جمهوری منتخب‬ ‫توجه ویژه به اقتصاد فرهنگ و هنر و اشــتغال اهالی هنر را از‬ ‫جمله دغدغه های دولت ســیزدهم برشمرد‪ .‬رئیسی هم افزایی‬ ‫همــه نهادهای فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬نهادها‬ ‫و فعاالن حوزوی‪ ،‬دانشگاهی و نخبگانی باید در حوزه فرهنگ‬ ‫فعالیت های جریان ساز داشته باشند‪.‬‬ ‫رمز ارزها؛ تهدید یا فرصت‬ ‫دبیر علمی نخســتین کنفرانس بین المللی بالکچین‪ :‬در نگاه اول‪،‬‬ ‫به دلیل ناکافی بودن اشنایی نسبت به رمز ارزها این فناوری یک تهدید‬ ‫به شمار می اید اما فرصت های زیادی در ان وجود دارد؛ از جمله اینکه‬ ‫وابستگی ها را کاهش می دهد‪ .‬سجاد برخورداری اقتصاددان و استادیار‬ ‫دانشگاه تهران و دبیر علمی نخستین کنفرانس بین المللی رمز ارزها و‬ ‫اقتصاد جهانی با تاکید بر همکاری و حضور دانشگاه ها در این کنفرانس‬ ‫علمی که نیمه مرداد امســال به شکل انالین برگزار می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬انچه بیش از پیش در این کنفرانس حائز اهمیت است حضور‬ ‫دانشگاه هابه عنوانمحافلعلمیبرایتبییناینفناورینوظهوراست‪.‬‬ ‫جهان با شتاب زیادی‬ ‫به سمت فناوری های نوین می رود‬ ‫این اقتصاددان و استادیار دانشگاه تهران با تاکید بر این موضوع که دنیا‬ ‫در حوزه علم و فناوری با شتاب بسیاری به سمت بالکچین‪ ،‬رمز ارزها‬ ‫و اقتصاد جهانی می رود‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز و فعالیت دانشگاه هایی چون‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر درخصوص این موضوع‪ ،‬حکایت‬ ‫از اهمیت ان دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینده جهان به ســمت جایگزینی‬ ‫ارزهای دیجیتال به جای ارزهای مرسوم می رود‪ .‬این حوزه برای ما در‬ ‫مدیریت سیستم پولی می تواند به عنوان تهدید یا فرصت مطرح شود؛‬ ‫البته حتی در دنیا نیز به این موضوع فکر می کنند و با توجه به وضعیت‬ ‫ارزهای رایج همچون دالر و یورو‪ ،‬حوزه بالکچین و رمز ارزها به عنوان‬ ‫یک چالش جدی‪ ،‬مورد تامل قرار گرفته‪ ،‬هر چند که هنوز اجماعی‬ ‫روی ان وجود ندارد ولی ممکن است اتفاقاتی همچون پاندمی کرونا‬ ‫به کاربرد و گستردگی این فناوری سرعت ببخشد‪ .‬همچنین می توان‬ ‫اذعان داشت در نهایت با توجه به تحوالت پیش رو‪ ،‬در ‪ 10‬سال اینده‬ ‫این جایگزینی بی تردید رخ می دهد‪.‬‬ ‫نگاهفرصت محور‬ ‫به حوزه رمز ارزها از اهداف همایش بالکچین‬ ‫برخورداری اظهار داشت‪ :‬ما باید این را به عنوان یک اصل بپذیریم که‬ ‫اقتصاد ما نیز از این موضوع متاثر خواهد شد و این تاثیر همان طور که‬ ‫پیش تر به ان اشاره کردم‪ ،‬هم میتواند تهدید باشد و هم فرصت‪ .‬ولی‬ ‫اگر روش تقابلی نسبت به این حوزه داشته باشیم متضرر خواهیم شد‬ ‫و از تحوالت جهانی عقب می مانیم‪ .‬بنابراین بهترین راه این است که‬ ‫حاکمیت را با فرصت های این حوزه اشنا کنیم هر چند که درست‬ ‫است در نگاه نخست ‪ ،‬به دلیل ناکافی بودن اشنایی نسبت به رمز ارزها‬ ‫این فناوری یک تهدید به شمار می اید اما فرصت های زیادی نیز در‬ ‫ان وجود دارد؛ از جمله اینکه وابستگی ها را کاهش می دهد‪ .‬از این رو‬ ‫می توان با اگاهی بخشی درست‪ ،‬تصمیم گیران و حاکمیت را به سمت‬ ‫بهره مندی از بالکچین هدایت کرد و خوشبختانه انعطاف و نگاه مثبتی‬ ‫در حال حاضر در این باره وجود دارد که می تواند عملیاتی شــود؛ و‬ ‫این نگاه فرصتمحور از اهداف مهم این کنفرانس است‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫این همایش گفتمان هایی می تواند شکل گیرد و روی ان اجماع شود‬ ‫مبنی بر این موضوع که این فناوری وجود دارد و ما باید ان را بپذیریم‪.‬‬ ‫اما چگونگی برخورد با ان که بیشترین منفعت و کم ترین هزینه را‬ ‫برای ما به دنبال داشته باشد‪ ،‬موضوعی قابل بحث است‪ .‬عضو شورای‬ ‫سیاستگذاری و دبیر علمی نخستین کنفرانس بین المللی بالکچین‪،‬‬ ‫رمزارزها و اقتصاد جهانــی اهداف این همایش را جمع بندی کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬همایش با چند هدف دنبال می شود که یکی از اهدافش‬ ‫اشنا کردن کردن تصمیم گیران و قانون گذاران با پتانسیل ها و نگاه‬ ‫مثبت به این موضوع و ارائه راهکارهای کارشناسانه برای اگاهی بخشی‬ ‫عمومی اســت‪ .‬برخورداری تاکید کرد‪ :‬اگر کنفرانس موفق باشــد‬ ‫می تواند بیانیــه ای ارائه دهد که در ان اجماعی در حوزه های علمی‬ ‫مرتبط با حوزه بالکچین و رمزارزها صورت گیرد؛ چراکه این موضوع‪،‬‬ ‫تک حوزه ای و تک رشته ای نیست و این اجماع برای تصمیم گیری هایی‬ ‫که در سطح حاکمیتی کشور صورت می گیرد بسیار راه گشاست و‬ ‫می تواند نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی‬ ‫فضای مجازی را نیز درگیر موضوع کند تا بتوانیم این موضوع را نهادینه‬ ‫کرده و یک گام رو به جلو در این حوزه برداریم که موفقیت خوبی برای‬ ‫کشور محسوب می شود‪ .‬کنفرانس علمی‪-‬بین المللی حوزه بالکچین‪،‬‬ ‫رمز ارزها و اقتصاد جهانی در ایران با حضور اســاتید‪ ،‬اندیشمندان‪،‬‬ ‫فعاالن و توســعه دهندگان و متخصصان این حوزه‪ ،‬به همت باشگاه‬ ‫نواوری و فناوری یونسکو و کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران و با حمایت‬ ‫وزرات علوم‪ ،‬تحقیقات و فنــاوری‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫کمیسیون هایاقتصادی‪،‬برنامهوبودجهوفراکسیونراهبردیمجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬سازمان جهانی مالکیت فکری‪ ،‬باشگاه اموزش های‬ ‫الکترونیکی یونسکو‪ ،‬سیویلیکا و دانشگاه های تهران‪ ،‬شهید بهشتی‪،‬‬ ‫صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‪ ،‬عالمه طباطبایی‪ ،‬ازاد اسالمی و‬ ‫علوم پزشکی مجازی‪ 14 ،‬و ‪ 15‬مرداد ‪ 1400‬به شکل انالین از ساعت‬ ‫‪ 9:00‬تا ‪ ،18:00‬برگزار می شود‪ .‬عالقه مندان‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬محققان‪،‬‬ ‫اساتید و دانشجویان برای شرکت در این کنفرانس می توانند با مراجعه‬ ‫به سایت کنفرانس به ادرس ‪ http://unescoconf.ir‬و یا سایت‬ ‫‪ /https://unescotech.org‬ضمن کسب اطالعات بیشتر فرایند‬ ‫ثبت نام را انجام دهند‪.‬‬ ‫اخطار صدا و سیما در مورد نحوه فعالیت اهالی هنر در شبکه های اجتماعی‬ ‫قطع همکاری با هنرمندان هنجارشکن!‬ ‫طبق مصوبه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما‪ ،‬قطع همکاری‬ ‫صدا و سیما با هنرمندانی که در شبکه های اجتماعی شئونات را‬ ‫رعایت نمی کنند در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬پایگاه اطالع رسانی‬ ‫شــورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در اطالعیه ای درباره قطع‬ ‫همکاری با هنرمندان هنجارشکن اورده است‪ :‬بر اساس مصوبه اخیر‬ ‫شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بسمهتعالی‬ ‫«اگهی مزایده»‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی در نظر دارد اقالم مازاد بر نیاز خود جمع ًا به قیمت پایه ‪ 1/856/457/500‬ریال‬ ‫را به صورت یک جا از طریق مزایده به باالترین پیشنهاد‪ ،‬به فروش برساند‪ .‬متقاضیان می توانند برای‬ ‫رویت مورد مزایده روز شنبه مو ّرخ ‪ 1400/04/19‬از ساعت ‪ 10‬تا ساعت ‪ 16‬به نشانی‪ :‬تهران‪ -‬خیابان‬ ‫ولی عصر(عج)‪ -‬نرسیده به خیابان توانیر‪ -‬نبش کوچه احتشام‪ -‬شماره ‪ -2454‬ساختمان‬ ‫حضرت ّ‬ ‫موسسه رسانه های تصویری)‪ ،‬مراجعه و پیشنهاد‬ ‫شماره ‪ 3‬بنیاد سینمایی فارابی(ساختمان سابق ّ‬ ‫کتبی خود را برابر فرم شرکت در مزایده و به ضمیمه اصل رسید سپرده شرکت در مزایده‪ ،‬در پاکت‬ ‫حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مو ّرخ ‪ 1400/04/21‬به دبیرخانه بنیاد به نشانی‪:‬‬ ‫دربسته ّ‬ ‫تهران‪ -‬خیابان سی تیر‪ -‬شماره ‪ 59‬تحویل و رسید دریافت کنند‪.‬‬ ‫توضیحات مهم‪:‬‬ ‫‪ -1‬تکمیل فرم شرکت در مزایده به صورت کامل و واریز ده درصد مبلغ پیشنهادی به شماره شبای‬ ‫‪ IR 250560084981001103362002‬نزد بانک سامان شعبه سی تیر الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائه پیشــنهاد به منزله ّ‬ ‫اطالع کافی و دقیق متقاضی از ک ّمیــت و کیفیت مورد مزایده بوده‪،‬‬ ‫هیچ گونه ا ّدعای بعدی مبنی بر اشتباه و غبن ولو فاحش قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫مدت مق ّرر‪ ،‬ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات فاقد امضاء‪ ،‬بدون سپرده‪ ،‬مبهم‪ ،‬مشروط و خارج از ّ‬ ‫مدت ده روز از تاریخ دریافت پیشنهادات‪ ،‬به برنده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫حداکثر ظرف ّ‬ ‫‪ -4‬نتیجه مزایده ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ -5‬هرگاه برنده مزایده ظرف سه روز از تاریخ اعالم قبول پیشنهاد‪ ،‬الباقی مبلغ پیشنهادی و کلیه‬ ‫هزینه های مترتّبه را پرداخت نکند‪ ،‬سپرده او ضبط و مورد مزایده به برنده د ّوم واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬هرگونه مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حقوق دولتی و هزینه های مترتّب بر انجام مزایده از جمله‪ :‬کارشناسی‪،‬‬ ‫نشر اگهی و‪ ...‬به عهده برنده مزایده است که وی باید بنابر اعالم بنیاد‪ ،‬پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪ -7‬بنیاد در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫با عنایت به حضور کارمندان و هنرمندان متعهد و پاک سیرت در‬ ‫رسانهملی‪،‬متاسفانهتعدادقلیلیازهنرمندانباحضورهنجارشکنانه‬ ‫خود در این شبکه ها و با انتشار تصاویر نامناسبی از خود‪ ،‬شئونات‬ ‫اخالقی و ضوابط سازمانی را رعایت ننموده اند و موجبات دلخوری‬ ‫خیــل عظیم هنرمندان متعهد و اهالی فرهنــگ و هنر را فراهم‬ ‫اورده اند‪ .‬از این رو و بر اســاس این مصوبه‪ ،‬ســازمان صدا و سیما‬ ‫موظف شد تا با هنرمندانی که در این شبکه ها خالف شئونات حاضر‬ ‫شده اند قطع همکاری نماید‪ .‬شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما‬ ‫استفاده و حضور در شبکه های اجتماعی را فرصت تعامل هرچه‬ ‫بهتر هنرمندان با مردم و مخاطبان دانسته و صرفاً حضور نامناسب‬ ‫و انتشار تصاویری را که باعث نادیده انگاشته شدن ارزش ها می شود‬ ‫خالف ضوابط و مقررات می داند‪.‬‬ ‫بسمهتعالی‬ ‫«اگهی مزایده»‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی در نظر دارد دو دستگاه ایمیج ستر و متع ّلقات(اکبند کارخانه) جمع ًا به قیمت‬ ‫پایه ‪ 1/200/000/000‬ریال را به صورت یک جا طریق مزایده به باالترین پیشــنهاد‪ ،‬به فروش برساند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای رویت مورد مزایده روز یک شنبه مو ّرخ ‪ 1400/04/20‬از ساعت ‪ 10‬تا ساعت‬ ‫‪ 16‬به نشانی‪ :‬تهران‪ -‬خیابان حافظ‪ -‬خیابان شــهید کامران صالح‪ -‬شماره ‪ 14‬مراجعه و پیشنهاد‬ ‫کتبی خود را برابر فرم شرکت در مزایده و به ضمیمه اصل رسید سپرده شرکت در مزایده‪ ،‬در پاکت‬ ‫حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مو ّرخ ‪ 1400/04/22‬به دبیرخانه بنیاد به نشانی‪:‬‬ ‫دربســته ّ‬ ‫تهران‪ -‬خیابان سی تیر‪ -‬شماره ‪ 59‬تحویل و رسید دریافت کنند‪.‬‬ ‫توضیحات مهم‪:‬‬ ‫‪ -1‬تکمیل فرم شرکت در مزایده به صورت کامل و واریز ده درصد مبلغ پیشنهادی به شماره شبای‬ ‫‪ IR 250560084981001103362002‬نزد بانک سامان شعبه سی تیر الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائه پیشــنهاد به منزله ّ‬ ‫اطالع کافی و دقیق متقاضی از ک ّمیــت و کیفیت مورد مزایده بوده‪،‬‬ ‫هیچ گونه ا ّدعای بعدی مبنی بر اشتباه و غبن ولو فاحش قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫مدت مق ّرر‪ ،‬ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات فاقد امضاء‪ ،‬بدون سپرده‪ ،‬مبهم‪ ،‬مشروط و خارج از ّ‬ ‫مدت ده روز از تاریخ دریافت پیشنهادات‪ ،‬به برنده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫حداکثر ظرف ّ‬ ‫‪ -4‬نتیجه مزایده ّ‬ ‫‪ -5‬هرگاه برنده مزایده ظرف سه روز از تاریخ اعالم قبول پیشنهاد‪ ،‬الباقی مبلغ پیشنهادی و ک ّلیه‬ ‫هزینه های مترتّبه را پرداخت نکند‪ ،‬سپرده او ضبط و مورد مزایده به برنده د ّوم واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬هرگونه مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حقوق دولتی و هزینه های مترتّب بر انجام مزایده از جمله‪ :‬کارشناسی‪،‬‬ ‫نشر اگهی و‪ ...‬به عهده برنده مزایده است که وی باید بنابر اعالم بنیاد‪ ،‬پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪ -7‬بنیاد در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات‪ ،‬مختار است‪.‬‬ صفحه 2 ‫فیلم هایی که باالترین نمره ممکن را از منتقدان گرفتند‬ ‫از «خانه او» و «دزد دوچرخه» تا «ناکجا اباد»‬ ‫منتقدان سینما معموال تماشاگران سخت پسندی هستند که هر فیلمی را نمی پسندند‪ .‬اما فیلم هایی‬ ‫هم وجود دارند که در جلب نظر جدی ترین تماشــاگران سینما هم موفق ظاهر می شوند‪ .‬نمره ای که‬ ‫منتقدان برای یک فیلم سینمایی در نظر می گیرند معموال معیار بهتری برای بررسی جذابیت های هنری‬ ‫و سینمایی یک فیلم به نظر می رسد‪ .‬بنابراین بسیاری از تماشاگران حرفه ای سینما نمره منتقدان را‬ ‫معیار جذاب تری برای انتخاب فیلم هایی که ارزش تماشاکردن دارند هم می دانند‪ .‬اگرچه منتقدان سینما‬ ‫تماشاگرانسخت پسندیهستندکهسلیقهمتفاوتیدارندامامعموالبهارزش هایسینماییفیلم هاهم‬ ‫توجهویژه ایدارند‪.‬بنابراینمی توانادعاکردکهفیلم هاییکهنمرهبیشتریازمنتقدانمی گیرنداحتماال‬ ‫عناوین جذاب تری هستند‪ .‬در ادامه می توانید با فیلم هایی که باالترین نمره ممکن را از منتقدان گرفتند‪،‬‬ ‫اشناشوید‪.‬عناوینیکهبارضایتحداکثریمنتقدانسینماهمراهبوده اند‪.‬‬ ‫خانه او | ‪His House‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۱۰۰ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫فیلمی که با خشونت حداقل‪ ،‬ترسی حداکثری را به تماشاگرش منتقل می کند و اهسته اهسته او را در باتالق وحشتی‬ ‫روانشناختی فرو می رود‪« .‬خانه او» از ان فیلم های تخیلی ژانر ترسناک نیست که حتی در تاریکی شب هم مسخره به‬ ‫نظر می رسند‪ .‬این فیلم به معنای واقعی کلمه تاثیرگذار و جنون امیز است‪ .‬بنابراین اگر از تماشای فیلم های ترسناک‬ ‫روانشناختی حس خوبی نمی گیرید شاید بهتر باشد که «خانه او» را تماشا نکنید‪ .‬با این حال منتقدان این فیلم را‬ ‫دوست دارند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬زوجی پناهنده پس از ان که فرصت پیدا می کنند تا از بحران و جنگ سودان جنوبی فرار کنند در‬ ‫انگلستان ساکن می شوند تا باالخره طعم زندگی واقعی را بچشند‪ .‬اما ارامش زندگی ان ها اهسته اهسته به هم می ریزد ‪.‬‬ ‫خداحافظ امور | ‪Farewell Amor‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۱۰۰ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫اکوا مسانگی در سال ‪ ۲۰۱۷‬فیلم کوتاهی به نام «خداحافظ مئو امور» ساخت که مورد توجه قرار گرفت‪ .‬او پس از سه‬ ‫سال ایده اصلی فیلم کوتاهش را در شکل و شمایل یک فیلم بلند سینمایی بازسازی کرده که تماشای ان خالی از لطف‬ ‫نیست‪ .‬درام او که مورد توجه منتقدان هم قرار گرفته زوایای اشکار و پنهانی از پدیده هایی مانند مهاجرت‪ ،‬خانواده‪،‬‬ ‫عشق و نوع دوستی را نمایش می دهد‪ .‬این فیلم هم اکران محدودی در روزهای پایانی سال ‪ ۲۰۲۰‬داشت و یکی از‬ ‫بهترین فیلم های درام چند سال اخیر لقب می گیرد‪ .‬منتقدان این فیلم را به شدت تحسین کرده اند و به همین دلیل‬ ‫باالترین نمره ممکن را به ان داده اند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬یک زن انگوالیی پس از هفده سال موفق می شود اقامت همسرش برای مهاجرت به ایاالت متحده‬ ‫را اخذ کرده و او را دوباره مالقات کند‪ .‬ان ها که به دلیل فاصله دور برای مدت ها از یکدیگر به دور افتاده بودند‪ ،‬دوباره‬ ‫فرصت ان را دارند تا عشق دیرینه خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫گرگ دونده ها | ‪Wolfwalkers‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۹ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫استودیوی ایرلندی کارتون سالون در چند سال اخیر انیمیشن های دوبعدی جذابی را به عاشقان دنیای پویانمایی تقدیم‬ ‫کرده که یکی پس از دیگری موفق تر ظاهر شده اند‪ .‬انیمیشن «گرگ دونده ها» جدیدترین محصول این استودیوی‬ ‫قدرتمند و متفاوت است که در سالی که گذشت‪ ،‬فرصت اکران محدود را پیدا کرد و پس از ان روی سرویس های‬ ‫استریم هم منتشر شد‪ .‬این انیمیشن با تصاویری چشم نواز و تصویرسازی خیره کننده به یکی متفاوت ترین و بهترین‬ ‫انیمیشن های سال تبدیل شده که تماشای چندباره ان هم خالی از لطف نیست‪« .‬گرگ دونده ها» می توانست برنده‬ ‫جایزه بهترین انیمیشن اکادمی اسکار ‪ ۲۰۲۰‬هم باشد اما در نهایت در یک رقابت نزدیک و جانانه این جایزه بزرگ‬ ‫را به فیلم «روح» واگذار کرد‪ .‬این انیمیشن با دریافت میانگین نمره ‪ ۹۹‬از تماشاگران موفق شده یکی از محبوب ترین‬ ‫فیلم هابرایمنتقدانسینماباشد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬ارباب شهری که در کنار یک جنگل بزرگ وجود دارد‪ ،‬تصمیم گرفته که همه گرگ های جنگلی که‬ ‫در حاشیه شهر قرار گرفته را به قتل برساند‪.‬‬ ‫‪ | How to Train Your Dragon‬تربیت اژدها‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۹ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫شروع دهه دوم قرن بیست و یکم با انیمیشن «تربیت اژدها» شکوهمندانه به نظر می رسد‪ .‬یک داستان حماسی که‬ ‫با مدرن ترین فناوری های پویانمایی به تصویر کشیده شده و یکی از بهترین روایت های شکل گرفته توسط استودیوی‬ ‫دریم ورکس است‪« .‬تربیت اژدها» سریال های تلویزیونی و دنباله های سینمایی متعددی دارد که البته هیچکدام به‬ ‫اندازه فیلم ابتدایی محبوب و جذاب نیستند‪ .‬شروع جذاب این انیمیشن در کنار شخصیت پردازی ها خیره کننده و‬ ‫خرده داستان هایی که دارد‪ ،‬ان را به یکی از بهترین انیمیشن های تاریخ تبدیل می کند که رضایت تقریبا حداکثری‬ ‫منتقدان را هم به همراه داشته است‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬هیکاپ یک واکینگ جوان است‪ .‬او در سرزمینی زندگی می کند که مورد حمالت مداوم اژدهایان قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬اگرچه هموطنان او دائما با این اژدهایان غول پیکر در جنگ هستند اما هیکاپ شانس زیادی برای نمایش‬ ‫توانایی هایشندارد‪.‬‬ ‫‪ | My Life as a Courgette‬زندگی من به عنوان یک کدو‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۹ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این انیمیشن‪ ۶۵‬دقیقه ای فرانسوی‪-‬سوییسی با یک شخصیت پردازی بی نظیر و دوست داشتنی با سرعتی باورنکردنی‬ ‫به یکی از دلنشــین ترین انیمیشن های خمیری کمتردیده شده سینما تبدیل می شود که درک داستان ان اندکی‬ ‫غم انگیز و دشوار به نظر می رسد‪ .‬انیمیشن «زندگی من به عنوان یک کدو» مانند بیشتر انیمیشن های خمیری به‬ ‫صورت ایســت حرکتی ساخته شده و با وجود طراحی ساده و سبکی که دارد‪ ،‬حرف ها و مفاهیم بسیاری را مطرح‬ ‫می کند‪ .‬درگیری داستان انیمیشن «زندگی من به عنوان یک کدو» با مفاهیم زندگی مدرن و روانشناختی به حدی‬ ‫جذاب و دوست داشتنی است که خاطرات تماشای ان برای مدتی بسیار طوالنی در ذهن هر بیننده ای باقی می ماند‪.‬‬ ‫این انیمیشن در سال‪ ۲۰۱۶‬اکران شد و فرصت نامزدی جایزه اسکار را هم پیدا کرد‪ ،‬یکی از محبوب ترین انیمیشن های‬ ‫تاریخ سینما برای منتقدان هنر هفتم هم لقب می گیرد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬پسربچه ای غمگین اما احساسی در کنار مادر بداخالقش زندگی می کند‪ .‬پسرک افسرده داستان ما به‬ ‫صورتی کامال ناخوداگاه باعث مرگ مادرش می شود‪ .‬او حاال باید ادامه زندگی اش را در یتیم خانه دنبال کند و این تغییر‬ ‫بزرگ دوستان بسیاری را به زندگی او وارد می کند‪.‬‬ ‫‪ | Bicycle Thieves‬دزد دوچرخه‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۸ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این فیلم نئورئالیستی ساخته ویتوریو دسیکا‪ ،‬فیلمساز شهیر ایتالیایی‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۴۸‬میالدی اکران شد‪« .‬دزد‬ ‫دوچرخه» به عنوان یکی از متحول کننده ترین و تاثیرگذارترین فیلم های تاریخ سینمای جهان شناخته می شود و مانند‬ ‫سایر فیلم های نئورئالیستی در خارج از استودیو و در فضای واقعی محله های شهری ساخته شده است‪ .‬فیلمسازانی‬ ‫مانند دسیکا خواهان ارتباط مستقیم با واقعیت های کمتر پرداخته جامعه بودند‪ .‬این فیلم تنها پس از گذشت چهار سال‬ ‫از تاریخ اکرانش توسط مجله سایت اند ساوند به عنوان برترین فیلم تاریخ سینما معرفی شد‪ .‬به همین دلیل منتقدان‬ ‫هم عالقه خاصی به ان دارند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬مرد بی کاری به نام انتونیوسرانجام فرصت ان را پیدا می کند تا به عنوان یک اعالن چسبان استخدام‬ ‫ شود‪ .‬او مجبور است برای اینکه این شغل را حفظ کند‪ ،‬دوچرخه ای را به همراه داشته باشد تا به وسیله ان پوسترها‬ ‫در سطح شهر نصب کند و از ان جایی که سرمایه الزم برای خرید یک دوچرخه جدید را ندارد با پول به دست امده از‬ ‫فروش ملحفه های تخت خواب خانه در نهایت موفق می شود که دوچرخه قدیمی خود را که گرو بانک است‪ ،‬ازاد کند‪.‬‬ ‫یک شب در میامی | ‪One Night in Miami‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۸ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫ریجنا کینگ بازیگری است که هنرنمایی های بی شماری در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی داشته اما به‬ ‫نظر می رسد او می تواند کارگردان اینده داری باشد‪ .‬نخستین فیلم او با نام «یک شب در میامی» به سراغ سوژه متفاوتی‬ ‫رفته تا داستان به شدت جالبی را روایت کند‪ .‬منتقدان باور دارند رجینا کینگ در رسیدن به اهدافش موفق بوده و شاید‬ ‫همین فیلم به او کمک کند تا در اینده به کارگردان صاحب سبکی تبدیل شود‪ .‬فیلم «یک شب در میامی» براساس‬ ‫نمایشنامه ای به همین نام ساخته شده و یکی از بهترین فیلم های درام چند سال اخیر لقب می گیرد‪ .‬این فیلم برای سه‬ ‫جایزه اکادمی اسکار نامزد شد اما در نهایت موفق نشد هیچکدام از این جوایز را برنده شود‪ .‬با این حال «یک شب در‬ ‫میامی» یکی از بهترین فیلم هایی است که منتقدان سخت پسند سینما تماشا کرده اند و روی عدد باالیی ایستاده است‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬محمد علی کلی‪ ،‬مالکوم ایکس‪ ،‬سم کوک و جیم براون از چهره های شناخته شده حقوق مدنی در‬ ‫ایاالت متحده هستند‪ .‬ان ها در یک دیدار تخیلی با یکدیگر گفتگو می کنند‪.‬‬ ‫‪ | 8/5‬هشت و نیم‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۸ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این درام سورئالیستی که تصاویرش را با رنگ های سیاه و سفید به تماشاگر نشان می دهد‪ ،‬یکی از بهترین فیلم های‬ ‫ت و نیم» را فدریکو فلینی که یکی از‬ ‫تاریخ سینما است که لئوناردو دی کاپریو هم عالقه خاصی به ان دارد‪« .‬هش ‬ ‫تاثیرگذارترین کارگردانان سینمای ایتالیا لقب می گیرد‪ ،‬کارگردانی کرده و بازیگر اصلی ان هم مارچلو ماستریانی است‬ ‫کهدرسینمایایتالیانامیشناخته شدهبهنظرمی رسد‪.‬اینفیلمارزشمندتوسطاستودیویایتالیاییچینه چیتاساخته‬ ‫شده و موسیقی ان را هم نینو روتا نواخته است‪ .‬با میانگین باورنکردنی نمره ‪ ۹۸‬از سوی منتقدان این فیلم یکی از‬ ‫بهترین فیلم های تاریخ سینما از نگاه منتقدان هنر هفتم است که باالترین نمره ممکن را از منتقدان گرفتند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬گوییدو انسلمی‪ ،‬یک کارگردان سینما‪ ،‬تصمیم گرفته فیلم جدیدش را بسازد‪ .‬اما او در جریان تولید‬ ‫فیلم جدیدش درگیر خاطرات دوران نوجوانی و کودکی اش می شود‪.‬‬ ‫ناکجااباد |‪Nomadland‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۷ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫فرانسیس مک درموند در سال های اخیر ثابت کرده که یکی از بهترین بازیگران زن سینما است و لیاقت دریافت جوایز‬ ‫بسیاری را دارد‪ .‬او از فیلم «فارگو» تا فیلم «سه بیلبورد خارج از ایبینگ در میزوری» و حتی سریال «اولیوو کیتریج»‬ ‫درخشیده و حاال یک بار دیگر به دنیای هنر هفتم بازگشته تا در نقشی قرار بگیرد که بسیاری از منتقدان باور دارند‬ ‫بهترین فیلم سال ‪ ۲۰۲۰‬هم لقب می گیرد‪« .‬ناکجااباد» تعدادی از مهم ترین جوایز اسکار ‪ ۲۰۲۰‬از جمله بهترین فیلم‬ ‫و بهترین بازیگر نقش اصلی زن را تصاحب کرد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬زنی که به دلیل رکورد بزرگ اقتصادی در اوایل قرن بیست و یکم بخش عظیمی از زندگی اش را از‬ ‫دست داده‪ ،‬سوار بر یک ون درون جاده ها زندگی می کند‪.‬‬ ‫‪ | Spider-Man: Into the Spider-Verse‬مرد عنکبوتی‪ :‬به درون دنیای عنکبوتی‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۷ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫انیمیشن هاییکهبراساسکتاب هایکمیکبوکیساختهمی شوند‪،‬معموالانطورکهبایددیدهنمی شوند‪.‬اماانیمیشن‬ ‫«مرد عنکبوتی‪ :‬به درون دنیای عنکبوتی» یک استثنای تاریخی بود‪ .‬احتماال تاریخ انیمیشن های ابرقهرمانی به پیش از‬ ‫ساخت این انیمیشن و پس از اکران ان تقسیم می شود‪ .‬این شاهکار جذاب که در نهایت برنده جایزه اسکار هم شد‪،‬‬ ‫می تواند نگاه هر تماشاگری به سینمای ابرقهرمانی را برای همیشه تغییر دهد‪ .‬بنابراین اگر جزو تماشاگرانی هستید‬ ‫که با داستان های علمی تخیلی ارتباط برقرار نمی کنند هم شاید بهتر باشد تماشای این فیلم را از دست دهید‪ .‬عنوانی‬ ‫محبوب برای منتقدان که میانگین نمره ‪ ۹۷‬را از سوی ان ها دریافت کرده است‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬مایلز مورالز‪ ،‬نوجوانی که از طرفداران مرد عنکبوتی است به دلیل فشار خانواده اش در یک مدرسه نمونه‬ ‫دولتی شبانه روزی درس می خواند‪ .‬پدر مایلز‪ ،‬جفرسون‪ ،‬به عنوان یک افسر پلیس باور دارد که مرد عنکبوتی یک تهدید‬ ‫بسیار جدی است‪ .‬اما یک عنکبوت رادیواکتیوی موفق می شود مایلز را نیش بزند‪.‬‬ ‫«دختر خوب» به ایتالیا می رود‬ ‫فیلم کوتــاه «دختر خوب»‪ ،‬به نویســندگی و کارگردانــی راحله کرمی و‬ ‫تهیه کنندگی مانی قندی در بخش مسابقه نوزدهمین دوره ی جشنواره ی فیلم‬ ‫و موســیقی ایشیا گلوبال ایتالیا ‪2021 Ischia Global Film Festival‬‬ ‫پذیرفته شد‪ .‬این جشــنواره در تاریخ ‪ ١٨‬تا ‪ ٢٥‬جوالی در جزیره ی ایشیای‬ ‫ایتالیا تحت نظارت و حمایت وزارت فرهنگ ایتالیا برگزار می شود‪.‬بهزاد خلج‪،‬‬ ‫شقایق فریادشیران و مبینا ازادی در «دختر خوب» ایفای نقش کرده اند و هاشم مرادی (مدیر فیلمبرداری)‪،‬‬ ‫مسیح حدپور سراج (مدیر صدابرداری) حجت بابایی (طراح گریم)‪ ،‬فاطمه پاقلعه نژاد(مجری طرح)‪ ،‬سیامک‬ ‫میثاقی(تدوین)وسولمازاعتمادیفرستاسکرین فیلم(پخش کننده)دیگرعواملاینفیلمکوتاههستند‪.‬زمان‬ ‫اکران انالین فیلم های کوتاه در جشنواره ایشیاگلوبال در روزهای اتی از سوی این جشنواره اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪16‬تیرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1471‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقد‬ ‫روایت خون و خیانت‬ ‫اکبر منتجبی ‪-‬روزنامه نگار‬ ‫اســتان طمع‪ ،‬داستان زیاده خواهی ها و داستان ادم هایی تا بن دندان‬ ‫یک‪ :‬د‬ ‫ِ‬ ‫فاســد‪ ،‬طبعا موضوع تازه ای نیست اما ممکن اســت هر بار با روایتی تازه و‬ ‫متفاوت‪ ،‬ادمی را به خود مشغول خود کند‪ .‬حتی شمایل پدرخوانده شدن نیز‬ ‫در فیلم و سریال ها تازگی ندارد اما انچه سریال زخم کاری را برای من دیدنی تر‬ ‫کرده موضوع فرامتن ان است‪ .‬داستانی که می توان ان را به موضوعات مهم‬ ‫دور و اطراف خود ارتباط داد و تاریخ خودمان را در داستان ان ببینیم‪ .‬داستان‬ ‫مرگ های مشکوک‪ ،‬خون ریزی ها و فساد و سقوط انسان‪ .‬سریال و حتی کتاب‪،‬‬ ‫با نگاهی مستقیم به نمایشنامه مکبث نوشته و ساخته شده است‪ .‬خیانت‪ ،‬بن‬ ‫مایه کار شکسپیر است‪ .‬خیانت نه برای طمع و زیاده خواهی‪ ،‬که برای رسیدن‬ ‫به قدرت‪ .‬خیانت برای رســیدن به قدرت‪ ،‬از مسیر خون و جنایت می گذرد‪.‬‬ ‫زخم کاری نیز اساسش بر همین خیانت برای رسیدن به قدرت است‪.‬‬ ‫دو‪:‬ماباخانواده ایروبروهستیمکهسالهایدورازشهریادهیبهنامجعفراباد‬ ‫به تهران امده و در سازوکار نامتعارف اقتصادی‪ ،‬یک شبه ره صدساله رفته‬ ‫و به مافیا تبدیل شده اند‪ .‬مهمترین مناطق تجاری در دست انهاست و در‬ ‫تجارت مواد مخدر‪ ،‬زیرخاکی و البته قراردادهای نفتی دست پررنگی دارند‪ .‬و‬ ‫اکنون یک نفر برای ان که قدرت بیشتری داشته باشد‪ ،‬خیانت می کند‪ ،‬دست‬ ‫به قتل می زند و خون می ریزد تا قدرتش را مستحکم تر کند‪ .‬در زخم کاری‬ ‫شاه کوچکی در حال بزرگ شدن است‪ .‬مردی که می داند و البته مجبور‬ ‫است خون بیشتری بریزد تا قدرتش تثبیت شود‪.‬‬ ‫سه‪ :‬زخم کاری‪ ،‬داستان عصر تاریکی است‪ .‬عصری که مردان میانمایه با‬ ‫روابط‪ ،‬زدوبندهای مالی‪ ،‬پنهان و خطرناک برکشــیده شده اند و با عبور از‬ ‫گذشــته ی نکبت بار خود علیه پدران خود می شورند‪ .‬زخم کاری داستان‬ ‫ادم هایی است که برای قدرت بیشتر‪ ،‬نابودی بزرگان خود را رقم می زنند‪ .‬با‬ ‫دروغ فقرای در راه مانده را اجیر می کنند تا با جنایت راه انها را هموار کنند‪.‬‬ ‫پرداختن به قتل مشــکوک و طبیعی جلوه دادن ان برای انکه قدرت را‬ ‫یکسره در دست بگیری‪ ،‬عجیب است‪ .‬این داستان برایتان ما به ازای تاریخی‬ ‫ندارد؟ پس ما در زخم کاری با دستهای الوده روبرو هستیم‪.‬‬ ‫چهار‪ :‬ادم ها در زخم کاری اساسا شاد نیستند‪ .‬به رغم اینکه ثروت بسیاری‬ ‫دارند یا حتی قدرت‪ ،‬اما شاد نیستند‪ .‬ما با خانواده ای مافیایی روبرو هستیم‬ ‫که از بیرون‪ ،‬بهترین زندگی را نشان می دهد اما از درون در حال فروپاشی‬ ‫است‪ .‬ثروت ممکن است رفاه بیاورد اما رفاه الزاما منجر به اسودگی و ارامش‬ ‫روح نمی شود‪ .‬چنین است که مالکی در خلوت خود از خود هراسان است‪ .‬و‬ ‫سمیرا زن اغواگر مالکی با انکه به خواسته هایش یک به یک می رسد‪ ،‬ناارام‬ ‫است و خیانت را در زیر سقف خود لمس می کند‪ .‬حتی ناصر ریزابادی هم‬ ‫شــاد نیست‪.‬او البته مغموم بزرگ است‪ ،‬هم از پدر زخم می خورد و هم از‬ ‫رقیب دیرین که در حکم برادر است‪ .‬پس چه کسی او را جدی می گیرد؟‬ ‫پنج‪ :‬دوگانه سازی نیز یکی از ابزارهای مهم این سریال در پیشبرد داستان‬ ‫است‪ .‬دوگانه ی فرودست و فرادست؛ دوگانه ی ناصر و مالکی برای تصاحب‬ ‫شرکت؛دوگانه یسمیراومنصورهورقابتانهابرایتصاحبعشق؛دوگانه ی‬ ‫مظفری و میرلوحی که یکی سمت مالک می ایستد و ان دیگری سمت‬ ‫ناصر؛ و نهایتا دوگانه ی قدرت و ثروت‪ .‬ادمی قدرت را به پول نمی فروشد‪ .‬این‬ ‫ان چیزی بود که سیمرا به مالک یاداوری کرد‪.‬‬ ‫شــش‪ :‬اما اینده چگونه خواهد بود؟ مظفری بــه مالک گفت من پایان‬ ‫این بازی ای که تو اغاز کرده ای را نمی دانم‪ .‬اما پایان خط مشــخص است‪.‬‬ ‫کارگردان پدرکشی را مذموم می داند و انچنان که تاریخ به ما نشان داده‪،‬‬ ‫ادم ها و قدرتمندان انچنان که برکشیده شدند‪ ،‬به زیرکشیده می شوند‪ .‬از‬ ‫قانون طبیعت‪ ،‬گریزی نیست‪ .‬هرچند که قدرتمند باشی و ثروتت افزون تر‬ ‫باشد‪ .‬پایان راه سیاه است و مرگ در بدترین حالت انتظارت را می کشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«سامان محامی» و «نوید ذبیحی‬ ‫طاری» به عنوان فیلمبردار و‬ ‫تدوینگر به «روزمرگینگی» پیوستند‬ ‫به گزارش هنرمند؛ سامان محامی به عنوان فیلمبردار و نوید ذبیحی طاری به‬ ‫عنوان تدوینگر به پروژه «روزمرگینگی» پیوستند‪ .‬این فیلم به موضوع تنهایی‬ ‫جامعه بشری در دوران کنونی و نگاهی به اقلیت های ان می پردازد و اواخر‬ ‫تیر ماه مقابل دوربین خواهد رفت‪ ،‬به گفته کیمیا خلج روابط عمومی این‬ ‫پروژه موضوع ان داستان عاشقانه و غم انگیز مردی تنها در شهری بزرگ است‬ ‫که به مرور و با جهان بینی عجیبی که به ان دست پیدا خواهد کرد به پوچی‬ ‫و یکنواختی می رسد‪« .‬روزمرگینگی» اولین فیلم کوتاه عباسعلی اسکتی به‬ ‫تهیه کنندگی مهدی احمدی است که پیش تولید ان تا چند روز اینده کلید‬ ‫خواهد خورد و چند بازیگر سرشناس در ان به ایفای نقش خواهند پرداخت‪.‬‬ صفحه 3 ‫گفتگوی«هنرمند»با«پیامحق نژاد»بازیگرسینماوتئاتر‪:‬‬ ‫دوستداشتمدرفیلم«اپوکالیپتو»بازیکنم!‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1471‬چهارشنبه‪16‬تیرماه‪ • 1400‬سال چهاردهم • ‪ 4‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫رضا پورزارعی‬ ‫پیام حق نژاد‪ ،‬متولد یازده تیر هزار و ســیصد و شصت و‬ ‫دو‪ ،‬تهران‪ ،‬دیپلم ریاضی تجربی‪ ،‬بازیگر تئاتر و سینما که‬ ‫اخرین هنرنمایی او در نمایش پر مخاطب «اتول سورون»‬ ‫به کارگردانی شهروز دل افکار بوده است‪ ،‬با پیام حق نژاد‬ ‫که دستی هم در نقاشــی با روغن و اکرلیک دارد در روز‬ ‫میالدش گفتگویی کوتاه داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب افتاب‬ ‫اذان مغرب‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:23‬‬ ‫‪20:44‬‬ ‫‪04:10‬‬ ‫‪05:55‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام علی علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫ان که فردا را از عمر خویش بشمارد‪،‬‬ ‫مرگ را به گونه واقعی نمی شناسد‪.‬‬ ‫اصول کافى‪ :‬ج‪ ،۳‬ص‪ ،۲۵۹‬ح‪۳۰‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫انسان دانا به جای انکه در انتظار رسیدن فرصت خوب‬ ‫در زندگی باشد‪ ،‬خود ان را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫فرانسیسبیکن‬ ‫حافظانه‬ ‫گر دست رسد در سر زلفین تو بازم‬ ‫چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم‬ ‫زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست‬ ‫در دست سر مویی از ان عمر درازم‬ ‫چرا از این همــه فعالیت هنری بازیگری را انتخاب کرده‬ ‫اید؟‬ ‫بازیگری چیزی بود کــه از کودکی ذهن من را درگیر کرده بود‪،‬‬ ‫به پیشــنهاد روانشناســم خیلی اتفاقی وارد تئاتر شدم‪ ،‬واقعا تا‬ ‫سی و چهار ســالگی نمی دانستم بدون دانشــگاه رفتن یا اشنا‬ ‫داشتن می شود صحنه تئاتر را تجربه کرد‪ ،‬کالس های فن بیان و‬ ‫بازیگری تئاتر را نزد اســتادهای خوبم شهروز دل افکار‪ ،‬مصطفی‬ ‫کوشــکی‪ ،‬مجید خان رحمتی و بعد بازیگــری مقابل دوربین را‬ ‫ازجناب هومن ســیدی‪ ،‬علی رضا امینی و زبان بدن را هم پیش‬ ‫کامیار صالح پور شروع کردم‪.‬‬ ‫فضا برای رشــد جوانها در دنیای تصویر و نمایش تا چه‬ ‫میزان فراهم است؟‬ ‫خیلی کم‪ ،‬تعداد پروژه های تئاتر فعال خیلی کم است و کرونا هم‬ ‫که تقریبا ان را نابود کرده اســت‪ ،‬در دنیای تصویر هم که راه ها‬ ‫سخت‪ ،‬ناهموار و گاهی هم ناامید کننده است‪ ،‬شما اگر یک نگاه‬ ‫به تاریخ ســینمای ایران بیندازید می بینید که همیشــه تعدادی‬ ‫بازیگر داخل بیشتر کارها هستند‪ ،‬منظور من سوپراستارها نیست‪،‬‬ ‫انها که همه جای دنیا برای فروش بیشــتر کار هســتند‪ ،‬ولی در‬ ‫سینمای ما یک تعدادی همیشــه کار دارند و بقیه بیکار هستند‬ ‫و واقعــا هم اکثر انها قابلیت ویژه ای نســبت به بقیه ندارند‪ ،‬انگار‬ ‫یک نفر دارد بازیگرها را از یک جا به جای دیگر انتقال می دهد و‬ ‫همین باعث شده که چیزی فراهم نباشد و اکثر ما منتظر شانس‬ ‫هستیم تا دیده شدن توانایی هایمان!‬ ‫یک نقش عجیب که دوست دارید ان را بازی کنید؟‬ ‫ به نظرمن فیلم اپوکالیپتو خیلی عجیب است و دوست داشتم در‬ ‫ان بازی کنم یا شــاترایلن د و پرفیــوم هم که ان هم خیلی خوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫سختی ها و شیرینی های دنیای بازیگری چیست؟‬ ‫ســختی ان همین اســت که االن کرونا باعث تعطیلی شده و به‬ ‫نظر من خیلی برای تئاتر ســخت گیرانه است‪ ،‬همه اصناف دارند‬ ‫در محیط بســته کار می کنند مثل رســتوران ها که حتی ماسک‬ ‫هم نمی زنند اما تماشــاچی تئاتر با وجود رعایت تمام پروتکل ها‬ ‫باز هم از تماشــای تئاتر محروم می شود‪ ،‬ولی در کل نکات خیلی‬ ‫جذابی هم دارد‪ ،‬حال خوب‪ ،‬ادمهای با انرژی و با عشق که احوال‬ ‫ادم را خوب می کنند‪ ،‬من واقعا در این چهار ســال دوستانی پیدا‬ ‫کرده ام که خیلی برای من عزیز هستند‪ ،‬هیچ کجا نمی توانستم‬ ‫ادمهایی را پیدا کنــم که مثل من فکر می کنند‪ ،‬تمرین هایی که‬ ‫باعث می شوند روز به روز احساس رشد و پیشرفت کنید‪ ،‬هیچ جا‬ ‫نمی شود اینقدر تجربه کسب کرد‪.‬‬ ‫نقشــی بوده در میان فیلمهای ایرانی که دوست داشته‬ ‫باشید شما ان را بازی کنید؟‬ ‫خیلی زیاد ولی طبیعی اســت که هر کاراکتری که خوب اجرا و‬ ‫دیده شود خیلی ها دوســت دارند جای او بازی کنند‪ ،‬این اواخر‬ ‫نقش برادر ریگی در فیلم شبی که ماه کامل شد را دوست داشتم‬ ‫که هوتن شکیبا در این نقش بی نظیر بود و از نوجوانی هم هامون‬ ‫برای من جذاب بود‪.‬‬ ‫چه ویژگی هایی در یک نقش باعث می شــود ان را بازی‬ ‫کنید؟‬ ‫اگر شــرایط به شکلی باشــد که حق انتخاب داشته باشم‪ ،‬حتما‬ ‫کاری را انتخاب می کنم که بتوانم چند الیه از شخصیت کاراکتر‬ ‫ را در فیلمنامه پیدا کنم که بتوانم بیشــتر ان را درک کنم‪ ،‬اصال‬ ‫برای من مقدار حضور کاراکتر جلوی دوربین مهم نیست و نقشی‬ ‫ را انتخاب می کنم که بتوانم از پس ان بر بیایم‪.‬‬ ‫یک اتفاق ایده ال همین االن برای شــما چه می تواند‬ ‫باشد؟‬ ‫برای همه ما که پشــت در ســینما مانده ایــم می تواند این یک‬ ‫معجزه باشــد‪ ،‬پیشــنهاد همکاری از طرف اقای اصغر فرهادی‪،‬‬ ‫اقای جلیلوند‪ ،‬اقای امینی و کسی که برای من خیلی قابل احترام‬ ‫است هومن سیدی که به نظر اتفاق ایده الی است‪.‬‬ ‫جلوی اینه تمرین جایزه گرفتن می کنید؟‬ ‫خیلی زیاد! البته اسم ان را نمی شود تمرین گذاشت‪ ،‬بیشتر یک‬ ‫حالت شادی مصنوعی است که به صورت موقت ذهن شما را ارام‬ ‫می کند‪ ،‬اصال اینکه می گویند به ان فکر کنید یا متن ان را اماده‬ ‫کنید تا ان را جــذب کنید قبول ندارم‪ ،‬تقریبا همه بازیگرها این‬ ‫کار را می کنند اما االن جمعیت زیادی از این دوستان از کارهای‬ ‫متفرقه و دور از بازیگری امرار معاش می کنند‪ ،‬استعداد‪ ،‬تالش و‬ ‫شانس همه باید کنار هم باشد‪.‬‬ ‫تئاتر چه چیزی دارد که بازیگرها اینچنین عاشــق ان‬ ‫هستند؟‬ ‫نمــی دانم چگونه باید بگویم چون بیشــتر تجربه باید کرد‪ ،‬یک‬ ‫طعم خوبی دارد‪ ،‬اقای دل افکار یک خاطره دارد از استاد محمد‬ ‫که ایشــان می گفتند هر افیونی را می شود ترک کرد ولی تئاتر را‬ ‫نه‪ ،‬به نظر من انرژی که بین ظاهر و درون اد م به وجود می اید و‬ ‫بازیگر تئاتر به این نتیجه می رسد که خیلی باید مواظب جسم و‬ ‫روحش باشــد‪ ،‬این تکامل خیلی جذاب است و هر روز هم بیشتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وضعیت تئاتر را با تعطیلی دوباره چگونه می بینید؟‬ ‫دیگر انقدر اعتراض از ســمت اهالی تئاتر شــنیده ایم که خسته‬ ‫شده ایم‪،‬‬ ‫امیدوارم هرچه زودتر این بیماری تمام بشود ولی متاسفانه باز هم‬ ‫سنگ های زیادی در مسیر تئاتر قرار دارد‪.‬‬ ‫امروز که صحبت می کنیم تولد سی و هشت سالگی شما‬ ‫است‪ ،‬فکر می کنید ده سال بعد کجا باشید؟‬ ‫مــن ان موقع نزدیک به پنجاه ســال دارم و امیدوارم تا ان زمان‬ ‫بتوانم انقدر توانایی هایم را باال ببرم که همیشه کار برای انتخاب‬ ‫داشته باشم‪ ،‬ارزو می کنم فعالیت برای همه انقدر باشد که کسی‬ ‫با ارزوهایش زمین نخورد‪.‬‬ ‫«طنازفراهانی»یکیازپرمخاطب ترینکمدین هایاینستاگرامدرگفتگوبا«هنرمند»‬ ‫کار ما «بازیگری» است‬ ‫کیمیا خلج‬ ‫طناز فراهانی‪ ،‬متولد هفده خرداد هزار و سیصد و هفتاد و هشت‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫دانشجوی مدیریت جهانگردی و یکی از پرمخاطب ترین هنرمندان‬ ‫دنیای مجازی در سبک کمدی است‪ ،‬با طناز فراهانی گفتگویی صمیمی‬ ‫داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫چرا ایــده طنز را بــرای کارهایتان انتخاب‬ ‫کرده اید؟‬ ‫چون طناز هســتم! ولی جدی چون ذاتا ادم سرگرم‬ ‫کننده ای هستم و از اینکه بقیه را بخندانم خوشحال‬ ‫می شــوم‪ ،‬مردم به اندازه کافی غم و اندوه دارند و چرا‬ ‫من نخواهم به اندازه خودم و تا جایی که می توانم به‬ ‫انها کمک کنم‪.‬‬ ‫انتظار این حجم از برخود و استقبال مخاطب‬ ‫راداشتید؟‬ ‫من یک پیج دویست و پنجاه هزارتایی داشتم و از سال‬ ‫نود وشش در اینستاگرام فعالیت می کردم‪ ،‬وقتی ان پیج بسته شد دیگر انگیزه ای‬ ‫برای ادامه نداشتم ولی باز هم عقب نکشیدم و از صفر شروع کردم‪ ،‬سبک کار خودم‬ ‫را عوض کردم و فکر نمی کردم بتوانم باز هم پیشرفت کنم ولی خوشبختانه و با‬ ‫حمایت مردم توانستم دیده شوم و پیشرفت کنم‪.‬‬ ‫برایبیشتردیدنشدنکارهایتانچهویژگی هاییرادرنظرمی گیرید؟‬ ‫همیشه برای کلیپ ها خودم را جای مخاطب می گذارم و همیشه فالوورهایم را‬ ‫دوست داشته ام‪ ،‬نخواسته ام یک چیز بی محتوا و بی کیفیت برای انها به نمایش‬ ‫بگذارم چون به شکلی توهین به شعور مخاطب است‪ ،‬پس با هرامکاناتی که داشته‬ ‫ام نهایت تالشم را کرده ام که کار با کیفیت و به نوعی اتفاق هایی که برای همه‬ ‫پیش امده را نمایش بدهم‪ ،‬حتی به غلط!‬ ‫جالبتریــن اتفاقی کــه در فضای مجــازی در مواجــه با مردم‬ ‫داشته اید چه بوده است؟‬ ‫یک چیز فضای مجازی که برای من جالب است این است که اول که این کار را‬ ‫استارت زدم با حجم زیادی از کامنتها و دایرکتهای منفی مواجه شدم و همیشه‬ ‫دانه دانه نقص و عیبهای من را با اغراق زیاد به من یاداوری می کردند‪ ،‬اول خیلی‬ ‫ناراحت می شدم و به من برمی خورد اما دیدم اگه قرار باشد با حرف مردم زندگی‬ ‫کنم نباید هیچ کاری را انجام بدهم و نمی توانم زندگی کنم به خاطر همین قوی‬ ‫ادامه دادم‪ ،‬اما حاال که خدا را شکر دارم باال می ایم کامنت های منفی خیلی کم‬ ‫شــده و همان نقص و عیب ها را به عنوان حسن به من گوشزد می کنند! از این‬ ‫بابت خیلی خوشحال هستم‪ ،‬در دنیای واقعی معموال نمی ایند جلوی شما به شما‬ ‫فحش بدهند اما در فضای مجازی همه خیلی ازادانه حرفشان را می زنند و تا جایی‬ ‫که می توانند شما را تخریب می کنند‪ ،‬برعکس خیلی از عزیزان همیشه بوده اند و‬ ‫من را حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫بهبازیگریفکرنمی کنیدوپیشنهادینداشته اید؟‬ ‫من از بچگی بازیگری را دوست داشتم ولی خب نشد یا نخواستم که بروم و به جای‬ ‫ان در یک فضای کوچکتر مثل اینستاگرام ادامه دادم که این هم بازیگری حساب‬ ‫می شود‪ ،‬اما قطعا اگر یک پیشنهاد خوب داشته باشم چرا که نه؟‬ ‫اگر این اتفاق بیفتد دوست دارید در کنار کدام هنرپیشه ها و برای کدام‬ ‫کارگردانبازیکنید؟‬ ‫بازیگر و خواننده مورد عالقه من فرزاد فرزین اســت‬ ‫و واقعا دوســت دارم کنار ایشان همکاری کنم‪ ،‬پس‬ ‫اولویت من ایشان است و بعد هم اقای هومن سیدی‪.‬‬ ‫بهترین تعریفی که از خودتان شنیده اید چه‬ ‫بوده است؟‬ ‫بهترین تعریفی که شــنیده ام این بــوده که به من‬ ‫گفته اند شما از پس هرنقشی برمی ایید‪ ،‬من سریال‬ ‫جدی و ســریال مخبگان به کارگردانی اقای مهدی‬ ‫توکلی و هنرمندی بهراد خرازی عزیز را هم بازی کرده ام‪.‬‬ ‫عکس العمل خانواده چه بود و ایا انها مخالفتی‬ ‫نداشتند که به ســمت اجرای کمدی در این‬ ‫پلتفرمنروید؟‬ ‫پدر من فوت کرده اما مادرم از بچگی همیشه مشوق من بوده و خود ایشان هم‬ ‫پیشنهاد بازیگری داشته اما نخواسته که برود و از اینکه من دارم راهش را ادامه‬ ‫می دهم خیلی خوشحال است و حمایت می کند‪ ،‬خدا را شکر فقط رضایت مادر‬ ‫برای من مهم اســت و راضی است‪ ،‬به حرف فامیل و دوست و اشنا زیاد توجه‬ ‫نمی کنم چون راهی را که دوست دارم انتخاب کرده ام و همه جوره برای ان تالش‬ ‫می کنم و مطمئن هستم که موفق می شوم‪.‬‬ ‫پیشنهادی برای خانم هایی که به این حرفه عالقه دارند دارید؟‬ ‫به نظر من خانم هایی که عالقه دارند عالقه خودشان را سرکوب نکنند و به ان بها‬ ‫بدهند چون هرکسی به هرشغل و کاری که عالقه داشته باشد قطعا موفق می شود‬ ‫چون قلبش برای انجام ان کار راضی است‪ ،‬پس یا کاری را شروع نکنید یا وقتی‬ ‫شروع کردید با قدرت استارت بزنید و مطمئن باشید موفق می شوید‪.‬‬ ‫بیشتر کامنت ها در چه رابطه است و کامنت جالبی هم داشته اید که در‬ ‫خاطرشماماندهباشد؟‬ ‫کامنت های مثبت و منفی زیاد است ولی بیشتر ان مثبت است و از کار من راضی‬ ‫هستند و از این بابت خوشحالم‪ ،‬کامنت خاصی فعال در ذهن من نیست‪.‬‬ ‫حرفپایانیبرایمخاطبانروزنامههنرمند؟‬ ‫من با امکانات محدود و شرایط سخت استارت زدم و همیشه دوستانم می گویند‬ ‫اگر ما جای تو بودیم همان اول راه جا می زدیم و ادامه نمی دادیم ولی من اصال‬ ‫اهل شکست نیستم‪ ،‬همیشه با مشکالت می جنگم و نمی گذارم به خاطر یک‬ ‫ســری ســختی هایی که االن دارم اینده ام خراب شود‪ ،‬برای انجام ندادن یک‬ ‫کار هزار تا عذر و بهانه است که همه ما انها را بلد هستیم‪ ،‬به جای بهانه اوردن‬ ‫باید در برابر مشکالت مقاومت کنیم و نگذاریم محدودیت های زندگی ما مانع‬ ‫پیشرفت ما باشند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1506

روزنامه هنرمند 1506

شماره : 1506
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه هنرمند 1505

روزنامه هنرمند 1505

شماره : 1505
تاریخ : 1400/06/18
روزنامه هنرمند 1504

روزنامه هنرمند 1504

شماره : 1504
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه هنرمند 1503

روزنامه هنرمند 1503

شماره : 1503
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه هنرمند 1501

روزنامه هنرمند 1501

شماره : 1501
تاریخ : 1400/06/14
روزنامه هنرمند 1500

روزنامه هنرمند 1500

شماره : 1500
تاریخ : 1400/06/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!