روزنامه هنرمند شماره 1451 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1451

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1451

روزنامه هنرمند شماره 1451

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬خردادماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 4 1451‬صفـــحه ‪ 3000‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫حسین انتظامی‪:‬‬ ‫سازمان سینمایی نمی تواند‬ ‫معطل انتقاداتی شود که نتیجه‬ ‫ان تعطیلی سینماهاست‬ ‫توسعه بوم گردی بدون استانداردهای اجرایی امکان پذیر نیست؛‬ ‫انتظار نادر مشایخی از دولت اینده؟‬ ‫ضرورت تدوین سند بوم گردی کشور‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان کمک به جامعه هنری‬ ‫به چه ترتیبی به هنرمندان ارائه می گردد؟‬ ‫قادر اشنا‪ :‬صندوق هنر باید‬ ‫پاسخگو باشد!‬ ‫ابوالفضل جلیلی ابوالفضل جلیلی‪:‬‬ ‫می خواهم فیلمی بسازم‬ ‫که حال مردم را خوب کند‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫اموزش و پرورش باید به‬ ‫مسائل و رشد شنیداری‬ ‫دانش اموزان توجه کند‬ ‫گفتگوی«هنرمند»باصدفمحسنی‪:‬‬ ‫تئاتر جادوی‬ ‫«احساس رهایی» دارد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫بازتابمیزبانیویکتوریااند‬ ‫البرتلندناز نمایشگاه«ایران‬ ‫حماسی»در نیویورکتایمز‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫نمایش ا ثار هنرمندان ایرانی در‬ ‫لندن با نگاهی به نظم و هرج و مرج‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫تئاتر شهر روزهای ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۶‬خرداد‬ ‫تعطیل است‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫شهرامناظری‪:‬‬ ‫نمی دانستم قرار است سازها‬ ‫را از نمای دور نشان دهند‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان کمک به جامعه هنری به چه ترتیبی به هنرمندان ارائه می گردد؟‬ ‫چهارشنبــــه ‪ 12‬خرداد ماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1451‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫تدوین سند بوم گردی کشور‬ ‫ضروری است‬ ‫مدیــرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ســازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت توسعه بوم گردی گفت‪:‬‬ ‫نبود استراتژی مشخص‪ ،‬سازوکار مناسب‪ ،‬استانداردها و ضوابط‬ ‫محلی مطابق با زیست بوم هر منطقه و استان از چالش های مهم‬ ‫در حوزه بوم گردی است‪ .‬محمد مدادی در نشست مجازی «موانع‬ ‫و چالش های استفاده از ظرفیت های تنوع زیستی در توسعه‬ ‫بوم گردی کشور» افزود‪ :‬بوم گردی به عنوان فعالیت اقتصادی‬ ‫هدفمند با کمترین اثرات منفی بر زیســت بوم و تنوع زیستی‬ ‫کشــور باید مورد توجه قرار گیرد تــا کمترین اثر را بر محیط‬ ‫زیســت هر منطقه داشته باشــد‪ .‬وی اظهارداشت‪ :‬بوم گردی‬ ‫در اسناد باالدســتی جایگاه خاصی ندارد و در بخش ضوابط و‬ ‫مقررات نیز تقریبا اقدام خاصی صورت نگرفته اســت از این رو‬ ‫توسعه بوم گردی بدون ضوابط و مقررات و استانداردهای اجرایی‬ ‫و سازو کار مناسب پایش و نظارت امکان پذیر نبوده و با اصول‬ ‫اولیه بوم گردی که یکی از ان ها حفاظت از تنوع زیستی است‬ ‫مغایر اســت‪ .‬مدادی خاطر نشان کرد‪ :‬ضروری است سند ملی‬ ‫بوم گردی کشور تدوین شود و در کنار فعالیت های اموزشی و‬ ‫فرهنگ سازی‪ ،‬زیر ساخت های قانونی برای این موضوع فراهم‬ ‫شود‪ .‬مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بازنگری در وظایف‪ ،‬ساختار و اختیارات کمیته ملی طبیعت‬ ‫گردی‪ ،‬حذف فعالیت های موازی به ویژه در ثبت اثار طبیعی‪،‬‬ ‫نظارت بر تورهای طبیعت گردی‪ ،‬اموزش خانوادها و احاد جامعه‬ ‫برای تعامل صحیح با طبیعت و تمام اجزای تنوع زیستی‪ ،‬از جمله‬ ‫ضرورت های توسعه بوم گردی کشور است که متاسفانه در نبود‬ ‫ان ها‪ ،‬هم اکنون شاهد تخریب و تهدید زیستگاه ها و تنوع زیستی‬ ‫در قالب گروه های گردش گری خانوادگی‪ ،‬ازاد‪ ،‬تورهای رسمی‬ ‫وحتی تخصصی هستیم‪.‬‬ ‫اکران انالین فیلم «مکالمات» و‬ ‫«جوجه ها اخر پاییز جیغ می کشند»‬ ‫از امروز‬ ‫قادر اشنا‪ :‬صندوق هنر باید پاسخگو باشد!‬ ‫قادر اشــنا‪ ،‬مدیر کل هنرهای نمایشی با ارایه توضیحاتی درباره میزان و نحوه هزینه کرد بودجه‬ ‫تئاتــر عنوان کرد که در جریان جزییات کمک ‪ ۳۵۰‬میلیاردی به هنرمندان نیســت‪ .‬این مدیر‬ ‫هنری درباره پرسش های متعدد جامعه تئاتری در زمینه هزینه کرد بودجه تئاتر در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫توضیحاتی داد و تاکید کرد شفاف سازی در این زمینه به طور کامل انجام می شود و هیچ مساله‬ ‫پنهانی وجود ندارد‪.‬اشــنا درباره میزان بودجه تئاتر در سال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬معموال بودجه بندی از‬ ‫شــهریور ماه هر سال برای ســال اینده اغاز می شود و اذر ماه الیحه بودجه به دولت می رود که‬ ‫بعد از مدتی به مجلس و در ادامه به کمیسیون تخصصی‪ ،‬تلفیق و در نهایت صحن علنی مجلس‬ ‫راه پیدا می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬انچه اذر ســال ‪ ۱۳۹۹‬در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به عنوان بودجه کلی‬ ‫پیشــنهاد شــده‪ ۱۲۰ ،‬میلیارد تومان بوده اســت که این بودجه در کتاب قانون هم امده و در‬ ‫مجلس هم تصویب شــده اســت‪ .‬البته در جلسه مشــترکی میان تعدادی از نمایندگان محترم‬ ‫مجلس و هنرمندان شــاخص‪ ،‬قول داده شــد که مبلغی به ان افزوده شود ولی متاسفانه چنین‬ ‫نشد‪ .‬با این حال رقم ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان مصوب شد‪ .‬اشنا درباره انتشار خبری مبنی بر اعطای‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان برای کمک به هنرمندان که هفته گذشــته خبر ان از ســوی روابط عمومی‬ ‫خانه تئاتر و در گفتگو با احســان قاضی زاده هاشمی‪،‬عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجلس‬ ‫منتشر شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بودجه متعلق به اداره کل هنرهای نمایشی نیست و از انجاکه قرار‬ ‫هم نیســت از کانال ما ارایه شــود‪ ،‬جزییاتی درباره ان نمی دانیم و خبر نداریم قرار است به چه‬ ‫ترتیبی به هنرمندان ارایه شود‪ .‬ظاهرا گفته شده قرار است این بودجه از طریق صندوق اعتباری‬ ‫هنر ارایه شود و خود صندوق در این زمینه پاسخگو خواهد بود‪.‬‬ ‫ایــن مدیر هنری با ابراز تاســف از اینکه بودجه تئاتر از اغاز رقم پایینی بوده اســت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫معموال بودجه در دو سطح حداقلی و حداکثری پیشنهاد می شود که سال ‪ ۹۹‬کل بودجه وزارت‬ ‫ارشــاد ‪ ۸۰‬میلیارد و اندی بود و از این رقم‪ ،‬بودجه ای بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬میلیارد تومان برای تئاتر‬ ‫در نظر گرفته شــد‪ .‬به این معنا که بودجه تئاتر در بدبینانه ترین حالت‪ ۱۸ ،‬میلیارد تومان و در‬ ‫خوش بینانه ترین حالت‪ ۲۴ ،‬میلیارد تومان در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫اشــنا درباره میزان افزایش بودجه تئاتر در ســال ‪ ۱۴۰۰‬توضیح داد‪ :‬در حال انجام گفتگوهایی‬ ‫امســال تئاتر ‪ ۴۰‬میلیارد تومان باشد ولی‬ ‫حداقل بودجه‬ ‫هســتیم و خواسته ما این اســت که‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫امیدواریم این رقم در حالت خوش بینانه به ‪ ۵۰‬میلیارد تومان برســد که این موضوع تا دو هفته‬ ‫اینده مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫او دربــاره زمان پرداخت ایــن بودجه هم گفت‪ :‬در حال حاضر دولت یــک دوازدهم این رقم را‬ ‫می پردازد و تا نهایی شــدن رقم‪ ،‬بخشی هایی از بودجه به صورت تدریجی پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫بودجه ما اندک اســت ولی به موقع پرداخت می شــود‪ .‬مدیر کل هنرهای نمایشی سپس با ابراز‬ ‫خوشنودی از رویه شفاف ســازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره ابهام هایی که جامعه‬ ‫تئاتری در زمینه هزینه کرد بودجه تئاتر دارند‪ ،‬توضیحاتی ارایه کرد‪.‬‬ ‫اشنا با تاکید بر اینکه موضوع پنهانی نداریم‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬سال‪ ۱۳۹۹‬بودجه تئاتر ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫تومان بود که ما با دو پدیده رو به رو بودیم؛ بدهی ســال های گذشته و مالیاتی که باید پرداخته‬ ‫می شد‪ .‬به گفته او‪ ،‬برای سال های گذشته رقمی برابر با ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان مالیات‬ ‫در نظر گرفته شده بود که این رقم باید پرداخت می شد‪.‬‬ ‫اشــنا با اشــاره به اینکه بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد بدهی در تئاتر وجود داشته که متعلق به سال های‬ ‫گذشته بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مساله را با اقای دکتر صالحی‪ ،‬وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مطرح کردم و درخواســت ارتقای بودجه را دادم که ایــن رقم حدود ‪ ۵۰‬درصد افزایش یافت و‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬میلیارد تومان بودجه به تئاتر اختصاص پیدا کرد‪.‬‬ ‫او سپس درباره هزینه کرد این بودجه توضیح داد‪ :‬عالوه بر رقم مالیات‪ ۶ ،‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫تومان صرف پرداخت بدهی شــد‪ ۶ .‬میلیارد و ‪ ۹۷۰‬میلیون تومان هم به برگزاری جشنواره های‬ ‫فجر‪ ،‬عروســکی‪ ،‬صاحبدالن و ‪ ...‬اختصاص پیدا کرد‪ .‬بخشی از این بودجه صرف حمایت از تئاتر‬ ‫اســتان ها شد‪ .‬از سوی دیگر چند سالی بود که تفاهم نامه ای با استان ها امضا نکرده بودیم‪ .‬سال‬ ‫‪ ۹۸‬کل بودجه ای که به استان ها پرداخت شده بود‪ ۱۳۰ ،‬میلیون تومان بود ولی سال گذشته ‪۴‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان برای حمایت از تئاتر استان ها در نظر گرفتیم که تاکنون ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان پرداخته ایم و برای پرداخت مابقی ان هم منتظر گزارش عملکرد استان ها‬ ‫هستیم زیرا بودجه استان ها بر اساس گزارش عملکرد هر استان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مدیر کل هنرهای نمایشــی درباره بودجه حمایت از تولیدات نمایشــی در ســال ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬با‬ ‫پرداخت ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۹۳۹‬میلیون تومان از ‪ ۱۲۶‬اثر نمایشی در تهران حمایت شده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه مبلغی برابر با ‪ ۸۹۴‬میلیون تومان هم برای حمایت از ‪ ۲۴‬تماشاخانه خصوصی هزینه شده‬ ‫اســت‪ .‬به گفته او‪ ،‬از مجموع بودجه سال گذشته‪ ،‬رقمی برابر با ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بابت انتشــار نشریات‪ ،‬فصل نامه‪ ،‬تلویزیون تئاتر ایران‪ ،‬نمایشنامه نویسی و ‪ ...‬هزینه شده است‪ .‬او‬ ‫در پاســخ به این پرســش که چرا بودجه حمایت از اجرای اثار نمایشی کمترین رقم را به خود‬ ‫اختصاص داده‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬رقمی بیش از میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان فقط برای حمایت از‬ ‫اثار نماشــی در تهران هزینه شــده ولی برای حمایت از تولید تئاتر در کل کشور رقمی برابر با‬ ‫‪ ۶‬میلیارد تومان پرداخت شــده است‪ .‬ضمن اینکه هر سالن نمایشی‪ ،‬سقف حمایتی دارد که بر‬ ‫اساس ان‪ ،‬بودجه در اختیار گروه نمایشی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اشنا خاطرنشان کرد‪ :‬بخشی از بودجه ای که به جشنواره ها پرداخت شده هم صرف تولید نمایش‬ ‫شــده به این صورت که از ‪ ۸۷‬اثر خیابانی تولید شده در جشنواره های «فصل امید» و «خیابان‬ ‫تئاتر ایران»‪ ،‬حمایت شده و کل بودجه به گروه های نمایشی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫او با ابراز تاسف از اینکه بودجه تئاتر بسیار اندک است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بارها گفته ام این بودجه برای‬ ‫تئاتر کافی نیســت ‪ .‬ضمن اینکه بودجه تئاتر در وهله اول باید صرف تولید نمایشــنامه و اجرای‬ ‫عمومی شــود و بعد به رویدادها تعلق بگیرد‪ .‬به هر حال تمام تالش ما در جهت صرفه جویی در‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی بوده است‪.‬‬ ‫اشــنا تاکید کرد‪ :‬تا این لحظه انجمن هنرهای نمایشــی به هیچ گروهی که نمایشش اجرا شده‬ ‫باشــد‪ ،‬بدهکار نیست و اگر بدهی وجود دارد‪ ،‬به دلیل اشکالی است که در سند ان گروه وجود‬ ‫دارد و این به معنای ان نیســت که ما پول نداشــته باشــیم‪ .‬او که امیدوار اســت بودجه تئاتر‬ ‫افزایــش پیدا کند‪ ،‬درباره گله برخی از گروه های نمایشــی مبنی بــر اینکه چرا نماینده گروه ها‬ ‫در جلســه براورد بودجه که در انجمن هنرهای نمایشی تشکیل می شود‪ ،‬حضور ندارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬قبال تعداد نمایش ها کم بود و شــورایی به نام شــورای ساخت وجود داشت که االن شورای‬ ‫حمایت نامیده می شود‪ .‬از انجاکه تعداد گروه های نمایشی افزایش پیداکرده است‪ ،‬قراردادهای ما‬ ‫حمایتی است‪ .‬به این معنا که بر اساس بودجه‪ ،‬سالن اجرا و ‪...‬رقمی به هر نمایش تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه ســقف حمایت از اجراهای تئاتر در تاالر قشــقایی ‪ ۳۵‬میلیون تومان و در تاالر‬ ‫چهارســو ‪ ۴۰‬میلیون تومان است و بیش از این نمی توانیم کمک کنیم چون رقم بودجه چنین‬ ‫اجازه ای نمی دهد‪ .‬دو هنرمند عزیزی هم که بابت رقم های حمایتی شان گله داشتند‪ ،‬باید این را‬ ‫در نظر بگیرند که سقف این مبلغ را دریافت خواهند کرد و بیش از این امکان پرداخت نداشتیم‪.‬‬ ‫حسین انتظامی‪:‬‬ ‫فیلم سینمایی «مکالمات» به کارگردانی رضا رزم‪ ،‬نویسندگی‬ ‫رضا رزم‪ ،‬سبحان حسین ابادی و تهیه کنندگی نفیسه السادات‬ ‫قمی و فیلم سینمایی «جوجه ها اخر پاییز جیغ می کشند» به‬ ‫کارگردانیونویسندگیفیلمنامهمجتبیاسپنانیوتهیه کنندگی‬ ‫مجید صدیقــی از ‪ ۱۲‬خردادماه در صفحه ویژه «هنروتجربه»‬ ‫اکران انالین می شود‪ .‬فیلم سینمایی «مکالمات» به مدت زمان‬ ‫‪ ۱۰۲‬دقیقه داستان بیژن است که تنها زندگی می کند و مجرد‬ ‫است‪ .‬او دانش اموخته فیزیک و به تدریس مشغول است و مدتی‬ ‫اســت که می خواهد دلیل اصلی این را که چرا از نگاه دیگران‬ ‫انسان موفقی نیســت در خودش پیدا کند‪ .‬مرتضی خدمت لو‪،‬‬ ‫سونیا نبی‪ ،‬نوید برادران‪ ،‬حمید رضا سام خانیانی‪ ،‬ابراهیم گله‬ ‫دارزاده‪ ،‬منصوره کارون‪ ،‬جمال کامران شورجه‪ ،‬علی جانب الهی‪،‬‬ ‫گلنوش قهرمانی‪ ،‬مسیح نوروزی‪ ،‬حمید کالنتری‪ ،‬مینا مقامی‬ ‫زاده‪ ،‬نوید اسدی ازیگران «مکالمات» هستند‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫«جوجه ها اخر پاییز جیغ می کشند» به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫فیلمنامهمجتبیاسپنانیوتهیه کنندگیمجیدصدیقیبهمدت‬ ‫‪ ۹۸‬دقیقه دیگر فیلمی است که به عنوان اثری جدید به اکران‬ ‫انالین «هنروتجربه» می پیوندد‪ .‬در خالصه داستان این فیلم‬ ‫امده است‪« :‬اخر هفته ها‪ ،‬خانه شهره پاتوق دوستان اوست‪ .‬از‬ ‫این میان اقای «این» – مردی بسیار چاق – یک شب در توالت‬ ‫خانــه می میرد‪ .‬ان ها تالش می کنند جنازه او را از داخل توالت‬ ‫بیرون بکشــند‪ .‬مشکل دوم بیرون بردن جسد او از خانه است‪.‬‬ ‫هاله یکی از دوســتان شهره راه حلی برای این کار دارد‪ .‬پیرمر ِد‬ ‫صاحب خانه اما برای بازدید از راه می رســد‪ »...‬شهره موسوی‪،‬‬ ‫امین پناهی‪ ،‬رامین سامانی‪ ،‬اسماعیل سلمانی‪ ،‬سمانه قاسمی‪،‬‬ ‫محمد شیشه فروش‪ ،‬مرتضی ریحانی بازیگران «جوجه ها اخر‬ ‫پاییز جیغ می کشند» هستند‪ .‬اکران انالین هنر و تجربه اواخر‬ ‫بهمن ماه با دو مســتند «کودتای ‪ »۵۳‬ساخته تقی امیرانی و‬ ‫«قصه بولوار» ســاخته داود اشرفی در هاشور اغاز شد و با اغاز‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬سه فیلم «چی چکا» ساخته رها فریدی‪« ،‬بی گاه»‬ ‫به کارگردانی پویا اشتهاردی و «وقتی پروانه شدم» ساخته ارش‬ ‫زارع به ان ها اضافه شد‪ .‬سپس مستند «خنده در تاریکی» ساخته‬ ‫مژگان خالقی‪« ،‬شهر سوخته» ساخته ناصرپویش و «کیارستمی‬ ‫و عصای گمشده» ساخته محمودرضا ثانی از چهارشنبه هشتم‬ ‫اردیبهشت ماه‪ ۱۴۰۰‬به نمایش انالین درامدند‪.‬‬ ‫سازمانسینمایینمیتواندمعطلانتقاداتیشودکهنتیجهانتعطیلیسینماهاست‬ ‫رئیس ســازمان ســینمایی گفت که فیلم هــای حاضر در‬ ‫جشنواره های جهانی باید بازنمایی واقعی و جامع از وضعیت‬ ‫کشور و جامعه نشان دهند‪.‬‬ ‫حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی با حضور در میان‬ ‫خبرنگاران در سی وهشــتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر‬ ‫به ســواالت انها پاســخ داد‪ .‬انتظامی درباره انتظاراتی که از‬ ‫جشــنواره جهانی فیلم فجر بعد از پیوستن به اعضای فیاپف‬ ‫وجود دارد به خبرنگار تســنیم گفــت‪ :‬اوالً همین که به این‬ ‫نقطه رسیدیم نتیجه تالش دست اندرکاران جشنواره جهانی‬ ‫فیلم فجر بوده است و از ان مهم تر انعکاس سینمای ایران به‬ ‫عنوان سینمایی الهام بخش در سینمای جهان و منطقه باید‬ ‫مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬وقتی از دیپلماســی فرهنگی صحبت‬ ‫می کنیم که موجب قدرت نرم در کشــور است‪ ،‬باید متوجه‬ ‫این ظرفیت ها باشیم‪.‬‬ ‫به نظر من اتفاقاً پیوستن جشنواره جهانی فیلم فجر به فیاپف‬ ‫اثبات می کند و نشــان می دهد که کسانی که می گفتند این‬ ‫جشنوا ره ها زائد است و کارایی الزم را ندارد به خطا می گفتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما برای حفظ و ارتقای جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فجــر و ماندن در میان اعضــای فیاپف‪ ،‬باید تالش کنیم که‬ ‫استانداردهای جشــنواره را باال ببریم؛ همان طور که در این‬ ‫چند سالی که من در سازمان سینمایی مسئولیت داشتم‪ ،‬هر‬ ‫کدام از جشنواره های سینمایی احساس کردند که با ارتقای‬ ‫استانداردهای خودشان‪ ،‬نسبت به دوره قبلی خود پیشرفت‬ ‫داشــتند‪ .‬از سوی دیگر می دانیم که جشنواره چند پایه دارد‬ ‫که شامل ارکانی مانند بازار‪ ،‬اموزش‪ ،‬میهمانان و بخش های‬ ‫جانبی اســت که باید هر کدام از این استانداردها را در نظر‬ ‫بگیریم و باال ببریم‪ .‬به عنوان مثال در بحث بازار پلتفرم هایی‬ ‫ایجاد شــد که این امکان را به وجود اورد تا جلسات فروش‬ ‫رایت های سینمایی و مستند و کوتاه رخ بدهد‪.‬‬ ‫انتظامی بیــان کرد‪ :‬وقتــی صحبت از حضــور بین المللی‬ ‫ســینمای ایــران می کنیم فقــط بحث دربــاره جنبه های‬ ‫جشنواره ای نیست‪ ،‬وقتی این قسمت می تواند اثربخش باشد‬ ‫که اقتصاد سینمای ایران را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫در ان صــورت فیلم هــای ایرانی نیز بهتر دیده می شــود و‬ ‫باعث بیشتر دیده شدن ظرفیت سینمای ایران نیز می شود‪.‬‬ ‫برای درج گاهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سازمانگاهیها‪88311353 :‬‬ ‫سایت روزنامه هنرمند‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫لتفکس‪88311361:‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫بــرای جمع بندی باید بگویم که باید به اســتانداردهایی که‬ ‫توسط مرجع تعریف می شود توجه کرد و برنامه ریزی بکنیم‬ ‫تا اشــکاالت احتمالی برطرف شود و ظرفیت بیشتری ایجاد‬ ‫شود‪ .‬رئیس سازمان ســینمایی در پاسخ به سوال ما درباره‬ ‫بازنمایی مطلوب فیلم های حاضر در جشــنواره های جهانی‬ ‫گفت‪ :‬فیلم های ما باید بازنمایی از جامعه و ســینمای ایران‬ ‫داشته باشــند که بازنمایی جامع و واقعی باشد‪ .‬برای همین‬ ‫فیلم های امیدبخش زیــادی داریم که از نظر تکنیک و فنی‬ ‫باال هستند‪.‬‬ ‫فیلم هایــی داریم کــه جنبه های اخالق انســانی‪ ،‬دینی و‬ ‫اجتماعی در انها مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬برای توجه به‬ ‫این اثار باید هم بخش سیاست گذار مانند سازمان سینمایی‬ ‫همت و تالش کند تا این دســت اثار ســاخته شود و مورد‬ ‫حمایت قرار بگیرد و هم همت و تالش پخش های سینمایی‬ ‫اســت که فیلم ها را در کشــورهای خارجی نمایش دهند و‬ ‫همینطور جشــنواره ها باید در این زمین وارد میدان شــوند‬ ‫زیــرا باید قبول کنیــم بعضی از جشــنواره های دنیا اهداف‬ ‫سیاســی هم دنبال می کنند و انان خیلی تمایل ندارند که‬ ‫جنبه های امیدبخش ســینمای ایران و الهام بخش سینمای‬ ‫ایران که معرف جامعه اســت را جلوه کند‪ .‬در تولیدهم این‬ ‫سیاست گذاری و تشویق ها باید باشد تا فیلم های بیشتری با‬ ‫این مضامین ساخته شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫گفتگوی هنرمند با صدف محسنی بازیگر نمایش «شب ‪ /‬خارجی ‪ /‬یرما»‬ ‫تئاتر جادوی «احساس رهایی» دارد‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫صدف محسنی‪ ،‬متولد اول بهمن هزار و سیصد و شصت و نه‪ ،‬تهران‪ ،‬کارشناسی معماری‪ ،‬طراح‬ ‫حرکت که در نمایش های ویژه بانوان طراح حرکت فالمنکو بوده و در تاالر وحدت و حوزه هنری‬ ‫اجرا داشته است‪ ،‬با صدف محسنی که یک فیلم کوتاه بازی کرده به بهانه بازی در نقش اصلی‬ ‫نمایش شب ‪ /‬خارجی ‪ /‬یرما که این روزها درتاالر مولوی به کارگردانی مشترک نسیم ادبی و ندا‬ ‫شاهرخی روی صحنه می رود گفتگویی کوتاه داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقد‬ ‫«شب‪/‬خارجى‪/‬یرما» تلفیقى از‬ ‫موسیقى‪ ،‬فیلم‪ ،‬عکس و تئاتر‬ ‫کیمیا خلج‬ ‫صحنه می تواند شانس بزرگی برای بازیگر باشد به خاطر اینکه شما با مخاطب سر و کار دارید‪.‬‬ ‫کار کردن با خانم ادبی و خانم شاهرخی چگونه تجربه ای بود؟‬ ‫خانم ادبی و خانم شاهرخی از باسابقه ترین ها در هنر تئاتر هستند و اوال من خیلی خوش شانس بودم که‬ ‫در کار این عزیزان قرار داشتم و دوم اینکه خانم ادبی و خانم شاهرخی اساتید من هستند‪ ،‬جدا از اینکه من‬ ‫بخواهم از این دو بزرگوار بازیگری را یاد بگیرم‪ ،‬انسانیت‪ ،‬مهربانی و تواضع را یاد گرفتم‪ ،‬چه زمان تمرین ها‬ ‫که حواسشان به بچه ها بود و چه در زمان اجرا که می امدند و به بچه ها انرژی می دادند‪ ،‬همیشه حال بچه‬ ‫ها را خوب می کردند و ما واقعا هنرجوهای خوش شانسی هستیم که این دو بزرگوار اساتید ما بودند‪ ،‬خیلی‬ ‫خوشحال هستم که در این کار حضور داشتم‪.‬‬ ‫فضا چقدر برای رشد جوانها در دنیای نمایش و تصویر مهیا است؟‬ ‫اینکه فضا چقدر برای رشد جوانها در حوزه تصویر و نمایش مهیا است بستگی به خیلی شرایط متفاوتی دارد‬ ‫که به تک به تک انها نمی توانم بپردازم اما این ویژگی در فضای نمایش بیشتر است به دلیل اینکه گروه‬ ‫های دانشجویی به صورت مستقل روی صحنه کار می برند و کارشان دیده می شود‪ ،‬انها شانس بیشتری‬ ‫دارند تا در حوزه نمایش رشد پیدا کنند اما در حوزه تصویر با وجود اینکه چند سالی می شود بازیگران جوان‬ ‫زیادی را دیده ایم که شناخته شده اند اما اینکه چقدر از لحاظ بازی بتوانند ماندگار شوند را نمی دانیم‪ ،‬به‬ ‫نظر من ماندگاری خیلی مهمتر است تا اینکه فقط بخواهند رشد کنند و این بستگی به خیلی چیزها دارد‪.‬‬ ‫فکر می کنید تئاتر چقدر در سبد فرهنگی مردم قرار دارد؟‬ ‫می توانم بگویم در سطح کالنی از کشور تئاتر برای مردم دغدغه نیست ولی در بعضی شهرها چرا و در رنج‬ ‫سنی متفاوتی تئاتر مهم است ولی اینکه چقدر مهم بماند خیلی باید به ان فکر کرد‪ ،‬کسانی که برای اولین بار‬ ‫می روند تا یک تئاتر ببینند اگر یک کار خوب ببینند قطعا به تئاتر عالقه مند می شوند و این یعنی فرهنگ‬ ‫سازی‪ ،‬به نظر من ما باید بیشتر دنبال فرهنگسازی باشیم تا اینکه به تئاتر رونق اقتصادی بدهیم‪.‬‬ ‫باشروعدوبارهفعالیتهایتئاتریچقدرامیدوارهستیدتئاترمثلسابقانرونقنسبی‬ ‫رابگیرد؟‬ ‫اگر به گونه درستی اجرا شود مثل سابق می تواند رونق داشته باشد‪ ،‬شما ببینید ما االن نصف ظرفیت تاالر‬ ‫مولوی را استفاده کرده ایم و تا به امروز بیش از هفتصد نفر نمایش ما را دیده اند‪ ،‬بستگی دارد چقدر کار‬ ‫خوب باشد و چقدر بشود از موقعیت خوب استفاده کرد‪ ،‬خیلی حساسیت راجع به پروتکل های بهداشتی‬ ‫وجود داشت که ما روی انها خیلی تاکید داشتیم و توانستیم به خوبی از پس ان بر بیاییم‪ ،‬فکر می کنم‬ ‫در مسیری هستیم که تئاتر دوباره رونق بگیرد و باز هم می گویم به شرطی که ان گروه کار خودش را به‬ ‫درستی انجام بدهد‪.‬‬ ‫ابوالفضل جلیلی ابوالفضل جلیلی نویسنده و کارگردان سینمای ایران‪:‬‬ ‫می خواهم فیلمی بسازم که حال مردم را خوب کند‬ ‫نویســنده و کارگردان ســینمای ایران می گوید که من باید‬ ‫برای کشــورم کاری انجــام دهم نه اینکه کشــورم بخواهد‬ ‫برای من کاری کند‪ ،‬به تازگی تصمیم گرفته ام فیلمی بسازم‬ ‫که حال مــردم را خوب کند‪ .‬ابوالفضل جلیلی نویســنده و‬ ‫کارگردان ســینمای ایران‪ ،‬از ان دست فیلم سازانی است که‬ ‫همواره عقاید و مواضع متمایزی برای ابراز دارد‪ .‬مواضعی که‬ ‫در بسیاری از مواقع غافل گیرکننده و منحصربه فرد است‪ .‬او‬ ‫تجربه ساخت ‪ 15‬فیلم ســینمایی را در کارنامه هنری خود‬ ‫دارد و فیلم «مســیر معکوس» اخرین ساخته وی به تازگی‬ ‫موفق به اخذ مجوز نمایش شــده است‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که مهم ترین مطالبات و انتظاراتش از دولت سیزدهم‬ ‫چیســت‪ ،‬به خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم گفت‪ :‬هیچ‬ ‫درخواســت‪ ،‬توقع و مطالبه ای از دولت بعــدی ندارم‪ .‬البته‬ ‫چهارشنبــــه ‪ 12‬خرداد ماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1451‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫عباسعلیاسکتی‬ ‫در این اجرا شما به عنوان بازیگر‪ ،‬خواننده‪ ،‬پرفورمر فالمنکو و هنرمندی که در مواقعی‬ ‫که بازی ندارد از ساز استفاده می کند حضور داشته اید‪ ،‬اینهمه فعالیت متفاوت چطور‬ ‫چالشی بود و کار را سخت نمی کرد؟‬ ‫من همیشه با ساز و اواز‪ ،‬حرکات نمایشی و طراحی حرکت سر و کار داشته ام و این مساله خیلی برای من‬ ‫چالش نیست‪ ،‬کما اینکه من در اجراهایی که مخصوص بانوان داشته ایم همیشه درگیر اینجور فعالیت ها‬ ‫بوده ام اما اینجا چیزی که خیلی برای من چالش برانگیز بود طراحی حرکت به سبک فالمنکو بود که باید‬ ‫متناسب با فضای کار در می امد‪ ،‬این یک مقدار برای من چالش برانگیز بود و همچنین حفظ راکورد برای‬ ‫چند شب پیاپی چون من برای بار اول داشتم بازیگری می کردم که این خیلی برای من سخت بود اما به‬ ‫کمک خانم ادبی و خانم شاهرخی توانستم از پس ان بربیایم‪.‬‬ ‫اواز با صدای اسپانیایی‪ ،‬تمرین خاصی داشته اید یا به این زبان عالقه مند هستید؟‬ ‫در ابتدا به خاطر عالقه مندی به زبان و فرهنگ اسپانیایی که از کودکی و نوجوانی داشته ام اما با این حال‬ ‫برای این نمایش باید شعر و موسیقی خاصی را انتخاب می کردم که به فضا و اتمسفر کلی نمایش کمک‬ ‫کند و بتواند تقریبا در مسیر تکمیل روایت داستانی خود یرما باشد که این قاعدتا تمرین زیادی می طلبید‪،‬‬ ‫در کنار حرکات نمایشی که پیشتر در سوال قبلی شما گفتم که می خواستیم تمام اینها یک پکیج نمایشی‬ ‫شود و در تکمیل متن یرما به مخاطب حس بهتری بدهد‪ ،‬تاثیرگذاری نمایش را بیشتر کند که خدا را شکر‬ ‫فیدبک های خوبی در مورد اواز و حرکات نمایشی گرفتیم‪.‬‬ ‫نقش چه ویژگی هایی داشت که ان را قبول کردید؟‬ ‫من کال با اثار لورکا به جهت نوع نگاه خاصی که به روابط انسانی و موضوعات اجتماعی داشته عالقه داشته‬ ‫ام و در این بین با نمایشنامه یرما هم سالها بود که اشنا شده بودم و عالقه داشتم نقش یرما را بازی کنم‪،‬‬ ‫چونکه از یک جهاتی شخصیت خودم را خیلی به یرما نزدیک می دیدم‪ ،‬مثال از جهت تعهد و وفاداری که‬ ‫همین را در بخش مستند نمایش هم توضیح دادم‪ ،‬به همین دلیل تا پیشنهاد نمایش یرما مطرح شد من‬ ‫سریعا به استقبال این نقش رفتم و از تجربه ای که در کنار این تیم دوست داشتنی داشتم خیلی لذت بردم‪،‬‬ ‫این تیم تحت هدایت خانم ادبی و خانم شاهرخی قرار داشت که هم خوش شانس و هم خیلی خوشحال‬ ‫هستم که در این تیم حضورداشتم‪.‬‬ ‫خانم محسنی‪ ،‬تئاتری ها چقدر هوای همدیگر را دارند؟‬ ‫خیلی هوای همدیگر را دارند‪ ،‬همینکه کار هم را تبلیغ می کنند و چندین بار می ایند کار نمایش را تماشا‬ ‫می کنند‪ ،‬اینکه نقدهای سازنده و نه کوبنده دارند یعنی حمایت‪ ،‬همین که برای انها مهم است که کار چه‬ ‫نقاط قوت‪ ،‬ضعف یا باگی دارد و همه اینها را بیان می کنند‪ ،‬اینکه وقتی دو نفر می ایند نمایش را می بینند و‬ ‫دفعه بعد پنج نفر را همراه خودشان می اورند یعنی حمایت‪ ،‬چه از تبلیغات و چه از حضور به عنوان مخاطب‬ ‫تئاتری ها از هم حمایت می کنند‪.‬‬ ‫تئاترچهچیزیداردکهبازیگرانشاینچنینشیفتهانهستند؟‬ ‫تئاتر جادویی دارد به اسم احساس رهایی‪ ،‬هنر هنر گرم است و مثل فضای رسانه ای سرد نیست‪ ،‬مخاطب‬ ‫زنده کار شما را می بیند و همانطور که در سالن نشسته تبادل انرژی بین شما و مخاطب ایجاد می شود‪ ،‬در‬ ‫لحظه ای که من گریه می کنم اگر کارم را درست انجام بدهم مخاطب انقدر تحت تاثیر قرار می گیرد که‬ ‫حتی اگر گریه نکند بغض می کن و این خودش یکی از بهترین ویژگی های تئاتر است‪ ،‬بازی کردن روی‬ ‫‪3‬‬ ‫ایــن حرف به معنای قهر یا ناز کردن نیســت؛ بلکه اساســا‬ ‫معتقدم من باید برای کشــورم کاری انجــام دهم نه اینکه‬ ‫کشــورم بخواهد برای من کاری کند‪ .‬این سینماگر در ادامه‬ ‫به ذکر روایتی تاریخی از رفتار شهید مهدی باکری پرداخت‬ ‫و افزود‪ :‬وقتی می خواســتند پیکر برادر شــهید باکری را به‬ ‫عقب بیاورند‪ ،‬او اجازه نداد و گفت اگر توانســتید دیگران را‬ ‫عقب بیاورید‪ ،‬پیکر برادر من را هم بیاورید‪ .‬این قسم مرام ها‬ ‫و معرفت ها گم شــده مهم این روزهای ما اســت‪ .‬نویسنده و‬ ‫کارگردان فیلــم «گال» در بخش دیگری از ســخنان خود‬ ‫از ســاخت فیلمی جدید خبــر داد و گفت‪ :‬به تازگی تصمیم‬ ‫گرفته ام فیلمی بســازم که حال مردم را خوب کند؛ فیلمی‬ ‫که اگر هر فرد ناراحت و افسرده ای ان را دید‪ ،‬برای لحظاتی‬ ‫هم که شــده حالش تغییر کند و با خود بگوید که فیلم چه‬ ‫حال خوب و قشــنگی داشت‪ .‬گاهی این کارها را در صفحه‬ ‫اینستاگرامم انجام می دهم؛ چراکه هیچ هزینه ای ندارد‪.‬‬ ‫شب‪ /‬خارجى‪ /‬یرما نام نمایشى است به کارگردانى نسیم ادبى و ندا‬ ‫شاهرخى که این روزها در سالن مولوى روى صحنه است‬ ‫نخست چیزى که ما را وادار به تماشا مى کند «قاب « است ‪.‬‬ ‫اصال اگر بخواهم بگویم « قاب « چیزى اســت که در این نمایش‬ ‫بیش و پیش از هرچیز خودنمایى مى کند بیراه نگفته ام‪ .‬طراحى‬ ‫صحنه مینیمال ‪ ،‬نورپردازى حساب شده و طراحى لباس چشم نواز‬ ‫و‪ ...‬به ما قاب زیبا نشان مى دهد یا به اصطالح عکس کار مى دهد‬ ‫و این نخستین و اصلى ترین برگ برنده نمایش است‪ .‬یرما نوشته‬ ‫لورکا است و بارها و بارها روى صحنه رفته است اما چیزى که شب‪/‬‬ ‫خارجى‪ /‬یرما را از سایر اجراهاى این اثر متمایز مى کند نگاه جدید‬ ‫کارگردانان اثر به کاراکترهاى نمایش است‪.‬‬ ‫یرما ‪ ،‬خوان و ویکتور در این نمایش خلق مى شوند‬ ‫زیستى بازیگران اثر‪.‬‬ ‫این بار نه با قلم لورکا که با تجربه‬ ‫ِ‬ ‫بازیگران اثر که اغلب براى اولین بار روى صحنه نقش افرینى مى‬ ‫کنند با یک ایده حساب شده از جانب کارگردانان اثر جلوى دوربین ‪،‬‬ ‫از تجربه هاى شخصى و مواجهه با بحران هاى زندگى شان و همذات‬ ‫پندارى با کاراکترهایى که در نمایش ‪ ،‬بازى مى کنند‪ ،‬مى گویند‪.‬‬ ‫هوشمندى بعدى کار در کارگردانى اثر ان جاست که با شخصیت‬ ‫پردازى هاى حساب شده خســتگى را از تماشاچى مى دزدد‪ ،‬در‬ ‫جایى او را وادار به خنده مى کند در جایى دیگر ان روى بى رحمش‬ ‫را به مخاطب نشان مى دهد و همین نوسان احساسى در نمایش‬ ‫است که به باورپذیر بودنش کمک مى کند‪ .‬جنس بازى ها غالبا یک‬ ‫دست نیست و این از زاویه اى مى تواند خوب باشد از زاویه دیگر مى‬ ‫تواند براى کار نقطه ضعف محسوب شود و در جاهایى از نمایش ریتم‬ ‫را بیاندازد‪ .‬دخترانى که در نقش یرما ظاهر مى شوند هیچ کدام از‬ ‫هیچ نظر هیچ شباهتى به یکدیگر ندارند و قالب را در ذهن تماشاچى‬ ‫مى شکنند‪ .‬در بین بازیگران نقش یرما اما بازى «اناهید ادبى» ریزه‬ ‫کارى هاى بیشترى دارد‪ .‬تالش ادبى براى تسلط بر روى گام هاى‬ ‫صدایى و اســتفاده از فراز و فرودهاى حســى و به دنباله ان نشان‬ ‫دادن احساسات متناقض در میمیک صورت تحسین برانگیز است‪.‬‬ ‫موسیقى زنده در شب‪/‬خارجى‪ /‬یرما یکى دیگر از برگ برنده هاى کار‬ ‫است به طورى که اعضاى گروه موسیقى انقدر با کار عجین شده اند‬ ‫که گویى خود بخشى از قصه و بازیگران کاراند‪ .‬در پایان نسیم ادبى و‬ ‫ندا شاهرخى در «شب‪ /‬خارجى ‪ /‬یرما « توانسته اند با خلق ایده ها و‬ ‫موقعیت هاى جدید شگفتى بیافرینند و مخاطب را با اثر همراه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهرام ناظری‪:‬‬ ‫نمی دانستم قرار است سازها‬ ‫را از نمای دور نشان دهند‬ ‫انتظار نادر مشایخی از دولت اینده؟‬ ‫شوپرورش باید به مسائل و رشدشنیداریدانش اموزانتوجه کند‬ ‫اموز ‬ ‫نادر مشایخی درباره انتظارات اهالی موسیقی از دولت اینده گفت‪:‬‬ ‫بنده انتظار داشتم در چهار سال گذشته اتفاق خوبی برای موزیسین ها‬ ‫بیفتد‪ ،‬اما اینطور نشد‪ .‬توقع ما از دولت اینده این است که به روش های‬ ‫اموزش موسیقی فکر و در ان تجدید نظر کند‪.‬‬ ‫نادر مشایخی اهنگساز و رهبر ارکستر با حضور در برنامه تلویزیونی‬ ‫«سالم تهران» که ‪ ۱۰‬خرداد از شبکه پنج سیما پخش شد‪ ،‬درباره‬ ‫چگونگی تقویت درک شنیداری کودکان و انتظارات اهالی موسیقی‬ ‫از دولت اینده نکاتی را مطرح کرد‪ .‬او درباره درک و دریافت شنیداری‬ ‫ایرانیان‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ ایرانیان را یک فرهنگ دیداری می‪‎‬دانند‪ ،‬در‬ ‫حالی که از لحاظ شنیداری کشور ما فرهنگ عمیق تری دارد و باید‬ ‫به دنبال ریشه های ان گشت‪ .‬در ضرب المثل ها داریم که می گویند‬ ‫طرف به سیم اخر زده یا هر کس ساز خود را می زند‪ .‬ما عملکرد انسان‬ ‫را در موسیقی می بینیم نه نتیجه اش را؛ این جزئی از فرهنگ ماست‪.‬‬ ‫مشایخی در پاسخ به اینکه تربیت شنیداری در کودکان از چه سنی‬ ‫باید اغاز شود؟ گفت‪ :‬من از هشت ماهگی با فرزند خودم این روند‬ ‫را شروع کردم‪ .‬او در دو سالگی درک و دریافت دقیقی از موسیقی‬ ‫داشت‪ .‬والدین باید برنامه دقیق برای تربیت شنیداری فرزندشان‬ ‫داشته باشند‪ .‬کودکان فوق العاده بااستعدادند‪ .‬گوش کودکان باید‬ ‫نسبت به صداهای موجود در محیط شناخت پیدا کند‪ .‬ابتدا باید‬ ‫خوب بشنوند‪ .‬این رهبر اکستر درباره تفاوت شنیدن با گوش کردن‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شنیدن با گوش کردن متفاوت است‪ .‬خیلی از صداها‬ ‫را در محیط اطراف مان می شنویم اما توجه نمی کنیم‪ .‬گوش کردن‬ ‫الزام به تفسیر می دهد‪ .‬یک تفسیر اخباری و یک تفسیر عاطفی‬ ‫از صداها وجود دارد‪ .‬صداها اگر تفسیر عاطفی شوند به موسیقی‬ ‫تبدیلمی شوند‪.‬‬ ‫مشایخی با بیان اینکه کودکان در ابتدا به ریتم توجه دارند‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬انسان از دوران جنینی تا لحظه مرگ می شنود‪ .‬کودکان در ابتدا‬ ‫به ریتم واکنش نشان می دهند و از این طریق می توان بین ان ها و‬ ‫موسیقی ارتباط برقرار کرد‪ .‬یک سوال مهم وجود دارد که چرا بعضی‬ ‫افراد قادرند نت موسیقی ای را که می شنوند‪ ،‬دقیق بخوانند و بعضی‬ ‫دیگر نمی توانند؟ به اعتقاد من والدین فقط باید موسیقی را در اختیار‬ ‫کودک خود بگذارند؛ چرا که کودکان به اندازه کافی استعداد دارند و به‬ ‫مرور گوش شان تربیت می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باید در کودکان کنجکاوی‬ ‫به جهت تشخیص اصوات گوناگون به وجود بیاوریم‪ .‬صداهای متفاوت‬ ‫را ضبط کنیم و به کودک بگوییم حدس بزند که صدای چه چیزی‬ ‫را می شنود‪ .‬اولین سیستم یادگیری موسیقی تقلید صدا است‪ .‬برای‬ ‫تربیت شنیداری باید بسیار بشنوید و اصوات را تقلید کنید‪.‬‬ ‫این موسیقی دان در پایان پیرامون انتظارات اهالی موسیقی از دولت‬ ‫اینده گفت‪ :‬بنده انتظار داشتم در ‪ ۴‬سال گذشته اتفاق خوبی برای‬ ‫موزیسین ها بیافتد؛ اما اینطور نشد‪ .‬توقع ما از دولت اینده این است‬ ‫که به روش های اموزش موسیقی فکر و در ان تجدید نظر کند‪ .‬تقریبا‬ ‫‪ ۸۰‬سال است این روش ها به کار گرفته می شود‪ .‬مشاهده شنیداری‬ ‫ش و پرورش باید به‬ ‫یکی از روش های شــناخت زندگی است‪ .‬اموز ‬ ‫مسائل و رشد شنیداری دانش اموزان توجه کند‪.‬‬ ‫شــهرام ناظری با انتشــار مطلبی در صفحه شــخصی خود‬ ‫در اینستاگرام از نحوه نشــان دادن سازها در کنسرت «اوای‬ ‫دوست» که جمعه شب به صورت انالین روی انتن رفت‪ ،‬انتقاد‬ ‫و ابراز نارضایتی کرد‪« .‬همراهان عزیزم بسیار خرسند و دلگرم‬ ‫شدم که کنسرت انالین جمعه شب مورد لطف و محبت مردم‬ ‫فرهنگ دوست ایران قرار گرفت‪ .‬به هر صورت این برنامه اولین‬ ‫تجربه کنســرت انالین برای اینجانب بــود و خالی از برخی‬ ‫مشکالت نبوده است‪ .‬بنده اگر می دانستم سازها را قرار است‬ ‫از نمای دور نشان بدهند‪ ،‬بدون شک با این مسئله و انجام ان‬ ‫به صــورت جدی مخالفت می کردم‪ .‬عملکرد اینجانب در این‬ ‫ســال ها به وضوح نشان می دهد به دلیل همین نقطه نظرها و‬ ‫اختالف سلیقه ها که با صداوسیما داشته ام و اینکه در تلویزیون‬ ‫سازها را پشت اجسام مختلف پنهان می کنند‪ ،‬در مدت این‬ ‫چهل سال هیچگونه همکاری با رادیو و تلویزیون نداشته و حتی‬ ‫حق و حقوق طبیعی خودم را دریافت نکرده ام‪ .‬امید است این‬ ‫برنامه تجربه ای باشد برای رفع مشکالت کنسرت های انالین‬ ‫بعدی که اهل موسیقی در پیش دارند‪ ».‬کنسرت انالین «اوای‬ ‫دوست» شامگاه جمعه ‪ 7‬خرداد از تلویزیون اینترنتی لنز روی‬ ‫انتن رفت و نحوه نشــان دادن سازها در این کنسرت با انتقاد‬ ‫گسترده کاربران فضای مجازی همراه شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫نمایش اثار هنرمندان ایرانی در لندن با نگاهی به نظم و هرج و مرج‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪• 1451‬چهارشنبه‪ 12‬خردادماه‪ • 1400‬سالچهاردهم•‪ 4‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر ‪13:01‬‬ ‫غروب افتاب ‪20:14‬‬ ‫اذان مغرب ‪20:34‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪04:07‬‬ ‫طلوع افتاب فردا ‪05:50‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام صادق علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫مردم‪ ،‬بیشتر از ان‏که با عمر خود زندگى کنند‪ ،‬با احسان و نیکوکارى‬ ‫خود زندگى مى‏ کنند و بیشتر از ان‏که با اجل خود بمیرند‪ ،‬بر اثر‬ ‫گناهان خود مى‏ میرند‪.‬‬ ‫دعوات الراوندى‪ :‬ص ‪ ،۲۹۱‬ح ‪۳۳‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫انسان دانا به جای انکه در انتظار رسیدن فرصت خوب‬ ‫در زندگی باشد‪ ،‬خود ان را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫فرانسیسبیکن‬ ‫حافظانه‬ ‫گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس‬ ‫زین چمن سایه ان سرو روان ما را بس‬ ‫من و همصحبتی اهل ریا دورم باد‬ ‫از گرانان جهان رطل گران ما را بس‬ ‫اثاری از شــش هنرمند نقاش و مجسمه ساز ایرانی در کاخ کرامول‬ ‫لندن به نمایش درمی اید‪ .‬نمایشگاهی از اثار محسن وزیری مقدم‪،‬‬ ‫سونیا باالسانیان‪ ،‬تیمو ناصری و مجید فتحی زاده در ‪Cromwell‬‬ ‫‪ Place‬لندن برگزار می شود‪ .‬این نمایشگاه که ‪ Cacophony‬نام‬ ‫دارد به همت گالری اب انبار تدارک دیده شــده و از ‪ ۲‬تا ‪ ۱۳‬جون‬ ‫(‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۳‬خرداد) برپاست‪ .‬این نمایشگاه بخشی از هفته خاورمیانه‬ ‫اســت که در همکاری با ارت فــر ابوظبی برگزار می شــود‪ .‬چهار‬ ‫هنرمندی که اثار ان ها در این رویداد به نمایش درمی اید افرادی از‬ ‫نسل های مختلف با عملکردهای هنری متفاوت هستند‪ .‬با این وجود‬ ‫نقطه اشــتراک اثار همه ان ها‪ ،‬به چالش کشــیدن مفهوم «نظم»‬ ‫است که به روش های متمایز صورت می گیرد‪ .‬اگرچه این نمایشگاه‬ ‫درباره نظم است اما «نظم» به عنوان یک مفهوم‪ ،‬با تجزیه و تحلیل‬ ‫شهودی «هرج و مرج» به چالش کشــیده می شود‪ .‬تعداد کمی از‬ ‫جوامع چنین دوره مدرنیزاسیون سریعی را تجربه کرده اند‪ ،‬که ایران‬ ‫در طول قرن گذشته با جریان ایده ها و هنرمندان در داخل و خارج‬ ‫از کشور تولید کرده است‪ .‬در حالی که تمام هنرمندان حاضر در این‬ ‫نمایشگاه دارای میراث مشترک ایرانی هستند که جنبه هایی از کار‬ ‫ان ها را شکل داده است‪ ،‬این جنبه فرا ملی ان ها است که از طریق‬ ‫ادغام فرهنگ های مختلف به دنبال جســتجوی یک هویت جدید‬ ‫اســت‪ .‬به طور کلی اثاری که در کاکوفونی مشــاهده می شود پیام‬ ‫واضحی را نشــان می دهند‪ ،‬هرج و مرج و انارشی در جامعه و افراد‬ ‫غیر نظامی وجود دارد‪ .‬حتی منظم ترین شرایط زندگی نیز اشفتگی‬ ‫بازتابمیزبانیویکتوریااندالبرتلندنازنمایشگاه‬ ‫«ایران حماسی» در نیویورک تایمز‬ ‫مدیر موزه ویکتوریا اند البرت لندن می گوید‬ ‫هر چند نمایشگاه «ایران حماسی» قرار است‬ ‫دور از دنیای سیاست یک فرهنگ و هنر پنج‬ ‫هزار ســاله را به نمایش بگذارد اما می توان رد‬ ‫پای تنش میان ایران و غرب را هم در ان دید‪.‬‬ ‫روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در شــماره‬ ‫اخرین روز ماه می گزارشی از افتتاح نمایشگاه‬ ‫«ایران حماسی» در موزه ویکتوریا اند البرت‬ ‫لندن منتشــر کرد‪ .‬به عقیده تریسترام هانت‪،‬‬ ‫مدیــر مــوزه ویکتوریا اند البــرت لندن این‬ ‫نمایشــگاه در دورانی برگزار شــده که ایران‬ ‫تحریم اســت و به همین دلیل امکان اوردن برخی از مهم ترین اثار هنری از تهران به لندن وجود نداشــته است‪.‬‬ ‫با این حال‪« ،‬ایران حماســی» به لطف حضور و نمایش بیش از ‪ ۳۰۰‬اثر از تاریخ پنج هزار ســاله ایران می تواند‬ ‫تصویری دیگرگون از فرهنگ و تمدن و هنر این کشور به مخاطبان غربی ارائه بدهد‪ .‬ان هم در حالی که تهران و‬ ‫لندن بر سر برخی مسائل سیاسی مدت هاست با هم درگیرند و سطح رابطه شان در پایین ترین شکل ممکن است‪.‬‬ ‫با وجود تالش های ناکام مدیران ویکتوریا اند البرت برای امانت گرفتن برخی اثار هنری مهم‪« ،‬ایران حماســی»‬ ‫همچنان دیدنی و تماشایی است و تا ‪ ۱۲‬سپتامبر ‪ ۲۰۲۱‬از عالقه مندان فرهنگ و هنر ایران پذیرایی می کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه گروهی «تجسم» در نگارخانه «پنج پنج»‬ ‫تجســم‪ ،‬نمایشــگاهی گروهی از اثار منتخب هنرمندانی چون ارغوان دهقان‪ ،‬ایناز زارعی‪ ،‬مهسا کریمی‪،‬‬ ‫مهناز توتونچی‪ ،‬ســاناز نوعی‪ ،‬صبا کرمی‪ ،‬افســانه زهری‪ ،‬مهسا نصیری‪ ،‬علیرضا احمدی خرم‪ ،‬بهاره باهنر‪،‬‬ ‫بابک جاودانه‪ ،‬ثنا ترابی‪ ،‬گلســا ســروقد مقدم‪ ،‬سمیه اورانش رمضانی‪ ،‬ســعید میرزایی‪ ،‬صبا نادری‪ ،‬الناز‬ ‫صادقی و مهتاب رحیمی‪ ،‬در نگارخانه پنج پنج‪ ،‬که در تاریخ ‪ ۷‬خرداد ماه اغاز شــده و تا تاریخ ‪ ۱۲‬خرداد‬ ‫ماه ادامه خواهد داشت‪ .‬از هنرمندان و هنردوستان دعوت میشود برای تماشای اثار‪ ،‬در اختتامیه نمایشگاه‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۲‬خرداد از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬بعدازظهر به گالری «پنج پنج» واقع در خیابان پاسدارن‪ ،‬نگارستان‬ ‫هفتم‪ ،‬پالک ‪ 55‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫احمدرضا احمدی در بیمارستان بستری شد‬ ‫دختر احمدرضا احمدی‪ ،‬از بستری شدن این شاعر سرشناس و پیشکسوت کشورمان به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان‬ ‫خبرداد‪ .‬احمدرضااحمدی‪،‬شاعرسرشناسکشورمان‪،‬از(سه شنبه‪ ۱۰‬خرداد)دربخشمراقبت هایویژهقلبی(سی سی یو)‬ ‫یکی از بیمارستان های تهران‪ ،‬بستری شده است‪ .‬ماهور احمدی‪ ،‬دختر این شاعر‪ ،‬با اعالم این خبر در اینستاگرام توضیح داده‬ ‫است‪« :‬احمدرضا در بیمارستان بستری شد‪ .‬بابا چند روزی‪ ،‬پایش ورم شدید داشت‪ ،‬دکتر‪ ،‬داروهایش را تغییر داد ولی بهتر‬ ‫نشد‪ .‬دیشب با دکتر تماس گرفتیم و گفت باید سریع بستری بشود‪ .‬ساعت ‪ ١١‬دیشب در سی سی یو بستری شد‪ .‬مشکل‬ ‫از باتری قلب است که ضعیف شده و عملکرد قلب را پایین اورده و در نتیجه کلیه درست کار نمی کند‪ .‬طی چند روز اینده‪،‬‬ ‫باتری عوض می شود‪ .‬دوستان خوبم حتما شما را در جریان وضعیت بابا قرار می دهم‪ .‬نگران نباشید و مثل همیشه دعاها‬ ‫و انرژی های خوب تان را شامل حال بابا کنید‪ ».‬احمدرضا احمدی‪ ،‬متولد‪ ۱۳۱۹‬در کرمان‪ ،‬شاعر‪ ،‬نقاش‪ ،‬داستان نویس و‬ ‫نمایشنامه نویس سرشناس ایران است که ده ها کتاب را از دهه ‪ ۴۰‬خورشیدی تا امروز‪ ،‬منتشر کرده است‪.‬‬ ‫را در خود پنهان کرده اند‪ .‬این شرایط در اینجا به وضوح در برخی از‬ ‫اثار باالسانیان و فتحی زاده اشکار شده است اما در کارهای وزیری‬ ‫مقدم و ناصری به روشــی تقابل امیز اما رام و مرتب دیده می شود‪.‬‬ ‫کاخ کرامول که دارای ‪ ۱۵‬فضای نمایشــگاهی است‪ ،‬در یکی دیگر‬ ‫از گالری های خود از ‪ ۲‬تا ‪ ۹‬جون میزبان نمایشــگاه ‪ Abrakan‬با‬ ‫اثاری از پیمان برابادی و بابک ال ابراهیم دهکردی اســت‪ .‬این دو‬ ‫هنرمند که از سال ‪ ۲۰۰۱‬گروه دونفره متحد «پی بک» را به وجود‬ ‫اورده و به صورت مشــترک به خلق تابلوهای نقاشــی می پردازند‪،‬‬ ‫منبع اثار خود را شــاعران ایرانی و داســتان ها می دانند و از شعر‪،‬‬ ‫اســاطیر و نقاشی های مینیاتور الهام می گیرند‪ .‬در نقاشی های «پی‬ ‫بک» همانندی با منحصر به فرد بودن و هرج و مرج با نظم اشــتباه‬ ‫گرفته می شود‪ .‬اثار پی بک از سوی گالری دستان در کاخ کرامول به‬ ‫نمایش گذاشته شده و پیش از این نیز سابقه حضوردر نمایشگاه های‬ ‫مختلــف انفرادی و گروهی در پاریس‪ ،‬نیویورک‪ ،‬ژنو و‪ ...‬را داشــته‬ ‫است‪ .‬این دو نمایشگاه هم زمان با نمایشگاه «ایران حماسی» است‬ ‫کــه هم اکنون در موزه ویکتوریا و البرت لندن برپاســت‪ .‬برگزاری‬ ‫این رویدادها در کنار هم نشــان دهنده عالقه خاص به هنر معاصر‬ ‫و مدرن ایران و خاورمیانه در ســطح بین المللی است که گسترش‬ ‫صداهای خالق باعث ان بوده است‪.‬‬ ‫تعطیلیسه روزهتماشاخانهایرانشهر‬ ‫تماشــاخانه ایرانشــهر بــه‬ ‫فرارســیدن‬ ‫مناســبت‬ ‫ســالروز رحلت حضرت امام‬ ‫خمینی(ره)‪ ،‬ســالروز قیام‬ ‫خونیــن پانــزده خــرداد و‬ ‫شهادت امام جعفر صادق(ع)‬ ‫ســه روز تعطیل اســت‪ .‬به‬ ‫مناسبت فرارسیدن سالگرد‬ ‫رحلت بنیان گذار جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬حضرت امام خمینی (ره)‪ ،‬قیام خونین پانزده خرداد و شهادت حضرت‬ ‫امام جعفر صادق (ع)‪ ،‬اجرای نمایش های تماشــاخان ه ایرانشــهر‪ ،‬از روز جمعه ‪14‬‬ ‫خرداد تا پایان روز یکشــنبه شــانزدهم خردادماه تعطیل خواهد بود‪ .‬پس از ایام‬ ‫سوگواری‪ ،‬از روز دوشنبه ‪ 16‬خرداد‪ ،‬نمایش «هار» به کارگردانی حسین پوریانی فر‬ ‫و «ســگک» به کارگردانی رضا بهرامی به ترتیب در ساعت های ‪ 18‬و ‪ 20‬در سالن‬ ‫استاد سمندریان به روی صحنه می روند‪ .‬همچنین در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی‬ ‫نیز نمایش های «لوله» به کارگردانی علی رضا اجلی و «عمو الوروف» به کارگردانی‬ ‫امیر امیری به ترتیب در ســاعت های ‪ 18:30‬و ‪ 20‬میزبان مخاطبان خواهند بود‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به ســایت تماشــاخانه ایرانشــهر ‪www.‬‬ ‫‪ tamashakhaneh.ir‬و سایت تیوال ‪ www.tiwall.com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم‪:‬‬ ‫مردم قم خبر ندارند‬ ‫که سینماها باز شده است!‬ ‫رئیس اداره ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم با اشاره به اینکه اکنون‬ ‫دو فیلم در ســینماهای قم در حال اکران اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سینماهای استان با یک سوم‬ ‫ظرفیت و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی مجوز فعالیت در وضعیت نارنجی دارند‪ .‬رئیس‬ ‫اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم با اشاره به اینکه اکنون دو فیلم‬ ‫در ســینماهای قم در حال اکران اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سینماهای استان با یک سوم ظرفیت‬ ‫و رعایت تمام پروتکل های بهداشــتی مجوز فعالیت در وضعیت نارنجی دارند‪ .‬محمدکاظم‬ ‫رضوانی با اشــاره به وضعیت نارنجی اســتان قم و بازگشایی ســینماها بیان کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫اطالع رســانی ضعیف در این مورد‪ ،‬مردم از بازگشایی ســینماها بی خبرند‪ .‬اکنون از میان‬ ‫‪ ۵‬ســینمای اســتان تنها دو سینما ایه و ونوس فعال هســتند و سایر سینماها مشغول به‬ ‫بازسازی هستند‪ .‬رضوانی با بیان اینکه متاسفانه مردم دیگر از سینماها استقبال نمی کنند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امید می رود با افتتاح سینما تربیت در دهه کرامت‪ ،‬حیات به سینما برگردد‪ .‬همچنان‬ ‫طبق عرف سابق در روزهای سه شنبه بهای بلیط سینما نیم بها خواهد بود‪.‬‬ ‫تئاتر شهر‬ ‫روزهای ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۶‬خرداد‬ ‫تعطیل است‬ ‫در حوزه هنری؛ نمایشگاه «سوگ افتاب» افتتاح شد‬ ‫نمایشگاه نقاشی «سوگ افتاب» شامل ‪ ۲۸‬اثر از ‪ ۱۴‬هنرمند نقاش پیشکسوت‪،‬‬ ‫روز سه شــنبه ‪ ۱۱‬خردادماه با حضور مجدالدیــن معلمی معاون هنری حوزه‬ ‫هنری‪ ،‬سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیرکل هنرهای تجسمی حوزه هنری‪،‬‬ ‫محمد زرویی نصراباد مدیر سپهر سوره هنر‪ ،‬عبدالحمید قدیریان‪ ،‬علی شیخی‪،‬‬ ‫کامیار صادقی و تعدادی از هنرمندان در گالری عالی حوزه هنری افتتاح شد‪.‬‬ ‫مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری درباره هدف از برگزاری نمایشگاه‬ ‫«سوگ افتاب» گفت‪ :‬از انجایی که امکان مناسبی برای نصب و نمایش دائمی‬ ‫این اثار وجود ندارد‪ ،‬از این مناسبت ها برای نمایش اثار گنجینه حوزه هنری‬ ‫اســتفاده می کنیم و امکان دیدن انها کنار هم‪ ،‬فرصت مقایســه تکنیک ها و‬ ‫اثــار هنرمندانی که در یک موضوع کار کرده اند‪ ،‬به ما می دهد‪ .‬سیدمســعود‬ ‫شــجاعی طباطبایی درباره اثار این نمایشگاه و نحوه انتخاب انها عنوان کرد‪:‬‬ ‫هرچند که مجســمه‪ ،‬اثار گرافیکی و پوســتر با مضمون انقالب و ارتحال امام‬ ‫خمینی (ره) داشــتیم‪ ،‬اما نقاشــی را انتخاب کردیم که یکدست باشد‪ .‬شیوه‬ ‫انتخاب اثار متناســب و براســاس فضای گالری عالی بود که ‪ ۲۸‬اثر نقاشی از‬ ‫هنرمندانی چون ایرج اســکندری‪ ،‬کامیار صادقی‪ ،‬مصطفی گودرزی‪ ،‬غالمعلی‬ ‫طاهری‪ ،‬حســن رزمخواه‪ ،‬مرتضی افشاری‪ ،‬علی شــیخی‪ ،‬علی اسالمی مقدم‪،‬‬ ‫علیرضا خالــق دادی‪ ،‬احمد خلیلی فرد‪ ،‬کاظم چلیپــا‪ ،‬محمدعلی ترقی جاه و‬ ‫عبدالحمید قدیریان انتخاب شد‪ .‬وی با بیان اینکه تا به حال این اثار که متعلق‬ ‫به قبل و بعد از رحلت امام خمینی (ره) اســت یک جا جمع نشده بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این نمایشــگاه‪ ،‬برای اولین بار مجموعه اثار فاخری که با موضوع حضرت‬ ‫امام خمینی (ره) قبل و بعد از رحلت ایشان خلق شده اند‪ ،‬گردهم امدند‪ .‬این‬ ‫امــکان وجود دارد که این اثار برای مصارف عمومی نیز با کیفیت بســیار باال‬ ‫چاپ شــوند و در اختیار قرار گیرند‪ .‬شــجاعی طباطبایی در پایان بیان کرد‪:‬‬ ‫قدیمی ترین اثر در این نمایشــگاه مربوط به محمدعلی ترقی جاه و جدیدترین‬ ‫اثر مربوط به غالمعلی طاهری اســت‪ .‬بزرگترین اثر حاضر در نمایشگاه متعلق‬ ‫به حســین خســروجردی با عنوان «رحلت امام» و کوچک ترین اثر متعلق به‬ ‫محمدعلی ترقی جاه با عنوان «حکومت اســامی» است‪ .‬این نمایشگاه تا ‪۳۰‬‬ ‫خردادماه روزهای شــنبه تا چهارشــنبه به جز روزهای تعطیل از ساعت ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری به نشــانی خیابان سمیه نرسیده به‬ ‫خیابان حافظ برپا است‪.‬‬ ‫شاعبراشی‬ ‫نیما پژوهان‬ ‫نمایش های به صحنه رفته در تاالرهای نمایشــی‬ ‫مجموعه تئاتر شهر روزهای چهاردهم و شانزدهم‬ ‫خرداد اجرا ندارند‪ .‬اثار نمایشــی به صحنه رفته در‬ ‫تاالرهای مختلف مجموعه تئاتر شــهر روز جمعه‬ ‫چهاردهم خرداد به مناســبت فرارسیدن سالگرد‬ ‫ارتحــال ملکوتی حضرت امام خمینــی(ره) و روز‬ ‫یکشنبه شانزدهم خرداد به مناسبت سالروز شهادت‬ ‫حضرتامامجعفرصادق(ع)اجرانمی شوند‪.‬هم اکنون‬ ‫نمایش «جنگ و صلح» به کارگردانی میثم یوسفی‬ ‫در تاالر چهارسو‪ ،‬نمایش «کنسرت تئاتر مرگ گرم»‬ ‫به کارگردانی محمدرضا عطایی فر در تاالر قشقایی و‬ ‫نمایش «مرفی» به کارگردانی نگین ضیایی در تاالر‬ ‫سایهمیزبانعالقه مندانتئاترهستند‪.‬‬ ‫پیله به تن‬ ‫از روز ازل پیله به تن زاده شدم‬ ‫تا زاده شدم کودک ازاده شدم‬ ‫در خلوت و تنهایی خویشتن اسیر‬ ‫در جمع شما فقط که ازرده شدم‬ ‫نفرین شــده از مادر و محروم ز ارث‬ ‫پدرم‬ ‫از خانه و کاشانه خود رانده شدم‬ ‫میرقصــم و رقصیــدن مــن ول ول ِه‬ ‫ازادیست‬ ‫با حکم ابد انچه که دل خواسته شد‬ ‫خوانده شدم‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1457

روزنامه هنرمند 1457

شماره : 1457
تاریخ : 1400/03/24
روزنامه هنرمند 1456

روزنامه هنرمند 1456

شماره : 1456
تاریخ : 1400/03/23
روزنامه هنرمند 1455

روزنامه هنرمند 1455

شماره : 1455
تاریخ : 1400/03/22
روزنامه هنرمند 1454

روزنامه هنرمند 1454

شماره : 1454
تاریخ : 1400/03/19
روزنامه هنرمند 1450

روزنامه هنرمند 1450

شماره : 1450
تاریخ : 1400/03/11
روزنامه هنرمند 1449

روزنامه هنرمند 1449

شماره : 1449
تاریخ : 1400/03/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!