روزنامه هنرمند شماره 1413 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1413

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1413

روزنامه هنرمند شماره 1413

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 18‬فروردینماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 4 1413‬صفـــحه ‪ 3000‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رکورد شکنی «عصر جدید» و «نون خ»‬ ‫در جذب مخاطب‬ ‫«تک تیرانداز»‬ ‫پربیننده تر ین فیلم‬ ‫نوروزی تلو یز یون شد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫بازدید بیش از سه هزارنفر‬ ‫از موزه هنرهای معاصر‬ ‫تهران در نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫انتظار هنرمندان از خدمات و حمایت های صندوق هنر‪:‬‬ ‫ درخشش لیندا کیانی در‬ ‫جشنواره دهلی نو‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫‪90‬درصد هنرمندان مشکل مالی دارند‬ ‫رضا صادقی‪ :‬زندگی الکچری‬ ‫برخی سلبریتی ها در اینستاگرام‬ ‫اجاره ای است‬ ‫دردی که دوا نمی شـود!‬ ‫فیلمنامه نویس «اوشین»‬ ‫درگذشت‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫شاهین ار ین مطرح کرد‪:‬‬ ‫ارشاد به جای خوانندگان ‪،‬‬ ‫شرکت ها را ز یر ذره بین قرار دهد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫پای کرونا روی گلوی سالن های تئاتر؛‬ ‫کوچ دوباره هنرمندان تئاتر‬ ‫از صحنه به فضای مجازی‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی‪:‬‬ ‫تور گردشگری به ترکیه لغو‬ ‫اما پروازها ادامه خواهد داشت‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور‪:‬‬ ‫بکارگیریصنایعدستیایرانیهزینه‬ ‫طراحیداخلیخانهراکاهشمیدهد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫ایران در سال ‪ 1500‬به شبکه نمایش‬ ‫خانگی می اید‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫انتظار هنرمندان از خدمات صندوق هنر‪:‬‬ ‫چهارشنبـــــه‪ 18‬فروردین ماه‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1413‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫ارش‬ ‫گزنقد‬ ‫دبیرانجمنشرکت هایهواپیمایی‪:‬‬ ‫تور گردشگری به ترکیه لغو‬ ‫اما پروازها ادامه خواهد داشت‬ ‫دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت‪ :‬مطابق مصوبه‬ ‫ســتاد مبارزه با کرونا و دســتور وزارت کشــور‪ ،‬تورهای‬ ‫گردشــگری به ترکیه لغو شــده‪ ،‬اما پروازها به این کشور‬ ‫متوقف نخواهد شــد‪« .‬مقصود اســعدی سامانی» درباره‬ ‫اخرین وضعیت ســفر بــه ترکیه‪ ،‬افزود‪ :‬بــا ابالغ تصمیم‬ ‫ســتاد ملی مبارزه با کرونا به وزارت گردشگری‪ ،‬تورهای‬ ‫گردشگری ترکیه لغو خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با این حال‬ ‫پروازها برای انجام امور ضروری هم وطنانی که قصد ســفر‬ ‫بــه ترکیه را دارند قطع نخواهد شــد و پروازها به صورت‬ ‫رفت و برگشت بین دو کشور ادامه خواهد داشت‪« .‬سید‬ ‫ســلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور امروز گفت‪:‬پس‬ ‫از وصول نامه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫درخصوص لغو تردد مســافری با ترکیه‪ ،‬موضوع به کمیته‬ ‫امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ســتاد ملــی مدیریت کرونا‬ ‫ارجاع شد‪ ،‬جمع بندی اعضای کمیته که پس از تعامل با‬ ‫پنج دســتگاه تخصصی مرتبط با امور مرز شکل گرفت به‬ ‫ســتاد ملی مدیریت کرونا ارائه و در نهایت به دستگاه های‬ ‫ذیربط ابالغ شــد‪ .‬معاون هماهنگی وزارت کشور درباره‬ ‫تصمیم نهایی در مــورد اعمال محدودیت ها در ترددهای‬ ‫مسافری با کشــور ترکیه‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس تصمیم ابالغی‬ ‫از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا‪ ،‬مقرر شد وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری‪ ،‬لغو تور ترکیه را به‬ ‫فوریت به همه شــرکت های گردشگری ابالغ کند‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی وزارت کشور خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنین مقرر‬ ‫شــد‪ ،‬جمعیت هالل احمر نســبت به ارتقای مراقبت های‬ ‫بهداشــتی در مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه و تشدید‬ ‫کنترل دقیق مسافران ورودی از کشور ترکیه در مرزهای‬ ‫زمینی و هوایی اقدام فوری کند‪.‬‬ ‫حمایت هایی که دردی از هنرمندان دوا نمی کند!‬ ‫صنــدوق هنر اقدامات مثبت و خوبی در دوران کرونا برای حمایت مالی از هنرمندان انجام داد ه‬ ‫اســت اما این قشر تاکید دارد اگر زیرســاخت های عرضه هنر در فضای مجازی فراهم شود‪ ،‬انها‬ ‫می توانند با ارائه اثار خود درامد داشته باشند‪ .‬سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫دهم فروردین در توئیتی از تامین حق بیمه و ســرانه درمان همه بیمه شــدگان صندوق هنر در‬ ‫سه ماهه نخســت امسال‪ ،‬همانند سال پیش خبر داد‪ .‬وی همچنین به اقداماتی مانند پرداخت‬ ‫دو نوبت تســهیالت بالعــوض به همه اعضاء و پرداخت ‪ ۶‬ماهه حق بیمه و ســرانه درمان برای‬ ‫ترمیم نسبی شرایط دشوار هنرمندان در یک سال اخیر در شرایط همه گیری بیماری کووید‪۱۹-‬‬ ‫اشاره کرد‪ .‬پیش از این در ‪ ۲۴‬اسفند ‪ ۹۹،‬سیدحسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر‬ ‫از تحقــق ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومان اقدامات حمایتی در کنار ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان کمک هزینه دوران‬ ‫بیکاری کرونا خبر داد ه و گفته بود‪ ،‬با همه محدودیت ها حق بیمه تامین اجتماعی و سرانه درمان‬ ‫ســه ماه نخست ســال ‪ ۹۹‬به ‪ ۳۷‬هزار بیمه شده پرداخت شد که ســازمان تامین اجتماعی در‬ ‫این راه همکاری خوبی با صندوق انجام داد‪ .‬همچنین در اقدامی دیگر حق بیمه درمان تکمیلی‬ ‫فصل تابستان ‪ ۲۶‬هزار بیمه شــده پرداخت شد‪ .‬از اقدامات دیگر صندوق اعتباری هنر می توان‬ ‫بــه پرداخت کمک هزینه معیشــتی به بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر مســتمری بگیر عضو‪ ،‬صدور‬ ‫بیمه نامــه کرونا برای همه ثبت نام کنندگان هنرکارت‪ ،‬پرداخت کمک هزینه دوران بیکاری کرونا‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬به گفته سیدزاده‪ ،‬وضعیت کرونا هنوز مبهم اســت و بنابر گزارش های ستاد مقابله‬ ‫با کرونا در ســال ‪ ۱۴۰۰‬همین رویه ادامه دارد و هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه کمابیش‬ ‫وارد رونق کســب و کار نخواهندشــد‪ .‬با وجود اقدامات سازنده و حمایتی صندوق اعتباری هنر‪،‬‬ ‫متاســفانه با وجود پیگیری های زیاد‪ ،‬تماس با مدیرعامل این صندوق برای طرح دریافت پاســخ‬ ‫سواالت هنرمندان به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫میزان حمایت کافی نبود‬ ‫فاضل جمشــیدی خواننده موسیقی سنتی ایرانی با تاکید بر اینکه نه به عنوان هنرمند و معاون‬ ‫اجرایی ســابق خانه موسیقی‪ ،‬بلکه به عنوان دبیر پویش مشارکت هنرمندان با نام « ُمشاهنر» در‬ ‫دوران همه گیری بیماری کووید‪ ،۱۹-‬گفت‪ :‬در این پویش که از ماه های پایانی سال ‪ ۹۸‬تشکیل‬ ‫شد‪ ،‬حدود ‪ ۷۰۰‬عضو از حوزه های مختلف سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬نقاشی‪ ،‬خوش نویسی و ‪ ...‬حضور دارند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬صندوق هنرمندان اقدامات خوبی در دوران کرونا انجام داده اســت‪ .‬پرداخت هایی‬ ‫در ماه های نخســت پارسال انجام شــد و قول تکمیل ان تا سال ‪ ۱۴۰۰‬را داده اند‪ .‬کاش می شد‬ ‫بیش از این امکانات در اختیار هنرمندان قرار می گرفت‪ .‬تا جایی که متوجه شدیم دولت به دلیل‬ ‫تحریم ها توان اقتصادی زیادی ندارد‪ ،‬در نتیجه مقداری که صندوق اعتباری هنر و اقای سیدزاده‬ ‫اقدام کردند‪ ،‬به نظرم اقدام شایســته ای بود‪ .‬همچنین اقدام خوب دیگر در این دوران‪ ،‬کمک به‬ ‫خبرنگاران بود که احتمال بیمار شــدن انها زیاد است‪ .‬خبرنگاران چشم و چراغ جامعه هستند‬ ‫و اگر بیمار شــوند‪ ،‬جامعه اســیب می بیند؛ خبرنگاران توانستند از بیمه نامه کرونا استفاده کنند‬ ‫و تا ســقف دو میلیون تومان هزینه درمانی به انها تخصیص داده شد‪ .‬به گفته این موسیقی دان‪،‬‬ ‫قــرار بــود ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان به ‪ ۸۰‬هزار هنرمند‪ ،‬نویســنده و روزنامه نــگار که عضو صندوق‬ ‫بودند پرداخت شــود‪ ،‬که ظاهرا بسیاری از انها پرداخت شده است‪ .‬بر این اساس پنج میلیون به‬ ‫هنرمنــدان درجه یک هنری و یک و نیم میلیون تومان به دیگر اعضای صندوق به عنوان کمک‬ ‫هزینه واریز شده است‪ .‬این مقدار که صندوق اعتباری هنر برای ان تالش کرد الزم بود اما شاید‬ ‫کافی نبود‪ .‬مقداری بود که از دست مسئوالن بر می امد و به نظرم خوب بود‪.‬‬ ‫ضرورت رعایت تناسب میان بخش های مختلف‬ ‫جمشــیدی در ادامه‪ ،‬پرسشــی از مدیرعامل صندوق اعتباری هنر مطرح کرد؛ او با بیان نگرانی‬ ‫خود از میزان پرداخت ها به هنرمندان‪ ،‬به عنوان دبیر ُمشــاهنر پرسید‪ :‬نسبت حوزه های مختلف‬ ‫هنرمندان‪ ،‬برای مثال موســیقی دان ها‪ ،‬اموزشگاه های موســیقی و مدرسان به نسبت باقی اعضا‬ ‫به چه صورت محاســبه شد ه است؟ تناسب بین حوزه ها را نمی دانم و فقط فکر می کنم به برخی‬ ‫حوزه های هنری بیشتر توجه شده‪ ،‬در حالی که باید تناسب کافی میان حوزه های مختلف رعایت‬ ‫شــد ه باشــد‪ .‬دبیر کمپین ُمشــاهنر در ارزیابی مطالبات هنرمندانی که با انها در ارتباط است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬بســیار مناسب اســت نهادهای مختلفی مانند خانه موسیقی‪ ،‬صندوق اعتباری هنر‪،‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد و ‪ ...‬به هنرمندان کمک کنند‪ ،‬اما به این دلیل که سرنوشت همه گیری‬ ‫بیماری کووید‪ -۱۹‬هنوز مشخص نیست‪ ،‬مطالبه عمومی این است که خالف دیگر بخش ها که بر‬ ‫اثر کرونا ممکن است محدود شوند‪ ،‬هنر نمایش‪ ،‬موسیقی‪ ،‬خوش نویسی‪ ،‬گالری های فروش اثار‬ ‫مجازی و کنســرت های موسیقی اگر درست برگزار شوند‪ ،‬می توانند درامدزایی داشته باشند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اگر مسئوالن بپذیرند که هنر نه تنها متوقف نمی شود بلکه در وضعیت همه گیری می تواند‬ ‫بهتر اجرا شــود‪ ،‬و شرایط برای هنرمندان فراهم شــود تا بتوانند به کار خود در فضای مجازی‬ ‫ادامه دهند‪ ،‬به طور حتم هنرمندان می توانند کسب درامد داشته باشند‪ .‬او با تاکید بر اینکه هر‬ ‫قدر اقدامات حمایتی صندوق هنر بیشــتر شود‪ ،‬هنرمندان در ارامش بیشتری می توانند فعالیت‬ ‫کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در صورت مهیا شــدن شــرایط فعالیت هنرمندان‪ ،‬مردم در خانه شان می توانند‬ ‫با هزینه کم کنســرت ببینند و اثار هنری و تابلوی نقاشــی بخرند‪ .‬افرادی که معروف نیستند و‬ ‫هنری دارند‪ ،‬می توانند از این امکان اســتفاده کنند و اجرا داشــته باشند؛ هنر نه تنها در دوران‬ ‫کرونا تعطیل نمی شود بلکه می تواند چند برابر بزرگتر شود‪.‬‬ ‫اطالع رسانی به درستی انجام شد؟‬ ‫با اینکه در نهایت اقدامات مناســبی برای هنرمندان در ســال ‪ ۹۹‬انجام شد و وعده های تکمیل‬ ‫ان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬داده شــده است‪ ،‬در ابتدای ســال ‪ ۹۹‬ارائه برخی از تسهیالت با مشکالتی‬ ‫همراه بود‪ .‬سمانه قاسمی تصویرگر و نویسنده کودک و نوجوان با بیان اینکه در ماه های نخست‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬صندوق اعتباری هنر‪ ،‬بیمه سه ماه نخست ‪ ۹۹‬را پرداخت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬واریزی با‬ ‫مبلغ یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان برای هنرمندان در نظر گرفته شــده بود‪ ،‬اما اطالع رســانی‬ ‫این بخش به درســتی انجام نشــد و اعضا با مشکالتی مواجه شــدند‪ .‬او ادام ه داد‪ :‬چندین بار با‬ ‫صندوق اعتباری هنر تماس گرفتم؛ پیام امد و اعالم کردند کارت هنر برای من صادر شــده اما‬ ‫زمان پرداخت را اعالم نکردند‪ .‬بعد از تماس های مکرر‪ ،‬گفتند منتظر باشــم و کارت به دســت‬ ‫من خواهد رســید‪ .‬در صورتی که ان مبلغ در بانک بود و برای دریافت ان باید به بانک مراجعه‬ ‫می کردم‪ .‬در تماســی که گرفتم‪ ،‬اطالع دادند بانک اولویت بندی و پرداخت می کند اما اطالعات‬ ‫انها اشتباه بود‪ .‬سه ماه پول من در بانک مانده بود بدون اینکه اطالعی داشته باشم‪ .‬بعد به دلیل‬ ‫پیگیری ها‪ ،‬متوجه شــدم می توانم وجه را از بانک دریافت کنم‪ .‬البته بعد از ســه هفته در فرمت‬ ‫شکیل هنرکارت به دستم رسید‪.‬‬ ‫ناشر نمی تواند حق التالیف را پرداخت کند‬ ‫قاســمی درباره چگونگی اختصاص بیمه تکمیلی به هنرمندان نیز توضیح داد‪ :‬یکی از دوستانم‬ ‫چند سال بود که از بیمه تکمیلی استفاده می کرد؛ این بیمه سال ها بدون سقف بود اما در سال‬ ‫گذشته متوجه شده که تا حدی می تواند از خدمات استفاده کند و برای ان سقفی در نظر گرفته‬ ‫شده اســت‪ .‬این تصویرگر با بیان اینکه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی صندوق هنر بسیار مهم‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین این پرسش مطرح است که ایا روند پرداخت ها می تواند تغییر کند؟ زیرا‬ ‫به عنوان نویســنده و تصویرگر کتاب کودک اثاری اماده چاپ دارم‪ ،‬اما ناشــران نتوانستند اثار‬ ‫را منتشــر کنند و به همین دلیل هنرمندان نتوانستند درامدی داشته باشند‪ .‬اثاری از سال ‪۹۸‬‬ ‫اماده داریم که هنوز منتشــر نشده است‪ .‬حتی وقتی کتاب چاپ می شود ناشر می گوید شرایط‬ ‫اقتصادی نامناسبی دارد و نمی تواند حق التالیف و حق تصویرگری را پرداخت کند‪.‬‬ ‫شاهین ارین مطرح کرد‪:‬‬ ‫ارشاد به جای خوانندگان ‪ ،‬شرکت ها را زیر ذره بین قرار دهد‬ ‫ارین معتقد است وزارت ارشاد و دفتر موسیقی می تواند با سپردن‬ ‫مسئولیت هایی به شرکت ها و موسســات فرهنگی هنری‪ ،‬ضمن‬ ‫نظارت بر عملکرد انها با ســهمیه بندی مشخص‪ ،‬کنسرت ها را از‬ ‫انحصار چند خواننده معدود خارج کند تا شرکت ها موظف به کشف‬ ‫و بهره گیری از دیگر خوانندگان و استعدادهای جدید شوند موسیقی‬ ‫پاپ طی دهه های اخیر به لحاظ کیفی‪ ،‬تولید و نشر دچار تغییرات‬ ‫بسیار شده است‪ .‬به گزارش هنرمند به نقل از ایلنا‪ :‬در دنیای امروز‬ ‫ارائه البوم فیزیکی که در روزگاری نه چندان دور مرسوم بود‪ ،‬اتفاقی‬ ‫منسوخ شده و این روند کاهشی را می توان در تولیدات ساالنه اثار‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬از طرفی هر چقدر تولید البوم رو به کاهش گذاشته‪،‬‬ ‫تولید و ارائه تک اهنگ افزایشی چشمگیر داشته و این روند صعودی‬ ‫در امــار هفتگی دفتر موســیقی معاونت هنری وزارت ارشــاد به‬ ‫رسانه ها قابل مشاهده است‪ .‬اتفاق دیگری که سال هاست دامن گیر‬ ‫موسیقی بخصوص سبک پاپ شده مقوله «کاور» است‪ .‬به طور کلی‬ ‫«کاور» یا کاور کردن «‪ »cover version‬به معنای پوشش دادن‪،‬‬ ‫بازخوانی یا دوباره خوانی اثری است که قبال (شاید سال ها یا دهه ها‬ ‫قبل) تولید شــده است‪ .‬طی سال های اخیر خوانندگان بسیاری با‬ ‫عنوان «کاور» اثاری از خوانندگان نســل های گذشته را بازخوانی‬ ‫کرده اند که از میان ان ها برخی با کیفیت بوده اند و بســیاری دیگر‬ ‫بدون هیچگونه بدعت و نواوری صرفا کپی اثار قبلی بوده اند شاهین‬ ‫ارین (نوازنده و خواننده موسیقی پاپ) که ضمن همکاری هایی با‬ ‫مرکز موسیقی صداوسیما در سالن های مختلفی در تهران از جمله‬ ‫تاالر وحدت کنسرت پاپ برگزار کرده‪ ،‬چندی پیش به مناسبت فرا‬ ‫رسیدن عید نوروز یکی از اثار شاد زنده یاد ناصر چشم اذر را با حضور‬ ‫محمدرضا عیوضی و خوانندگان دیگر در قالب نماهنگ منتشر و ان‬ ‫را به مدافعان ســامت و کادر درمان کشور تقدیم نمود‪ .‬سیدجواد‬ ‫هاشمی (بازیگر سینما و تلویزیون) نیز در این اثر حضور داشته است‪.‬‬ ‫شاهین ارین‪ ،‬طی گفتگویی ضمن ارائه تعریف از مقوله «کاور» و‬ ‫بازخوانی اثار دیگر خوانندگان‪ ،‬درباره دشــواری های تولید البوم و‬ ‫معایب شیوه مرسوم انتشار تک اهنگ توضیحاتی داد‪ .‬او همچنین‬ ‫با انتقاد از شــیوه ارائه مجوز به خوانندگان توســط دفتر موسیقی‬ ‫پیشنهاداتی را برای تولید و ارائه اثار بهتر مطرح کرد‪.‬‬ ‫شما طی چند سال اخیر بســیار کم کار بوده اید‪،‬‬ ‫دلیلش چیست؟‬ ‫من چند سالی به خواست خودم نخواستم اثری تولید و ارائه کنم‪.‬‬ ‫البته دو ســال پیش اثری بهارانه را با عنوان «ایده ال» به سفارش‬ ‫مرکز موسیقی صدا و سیما را خواندم‪ .‬ان اثر درگیر ممیزی و قوانین‬ ‫مرسوم درتلویزیون نبود‪ .‬دلیل تولید ان که به درخواست تلویزیون‬ ‫ساخته شد‪ ،‬جذب مخاطبان به اثار امروزی تر بود‪ .‬ما نیز دستمان‬ ‫بــرای ارائه اثری بهتر باز بود و به همین دلیل کاری متفاوت از اب‬ ‫درامد‪ .‬واقعا اگر این اثر سفارش صدا و سیما نبود شاید کار دیگری‬ ‫تولید نمی کردم‪ .‬به این دلیل که از ســکوتم پاســخ بدی نگرفتم‪.‬‬ ‫از طرفی از فضای موســیقی امــروز ناراحت و دلخور بودم تا اینکه‬ ‫بهارانه ای ماندگار از زنده یاد چشم اذر با عنوان «عید شما مبارک»‬ ‫نظرم را جلب کرد و تصمیم به تولید و بازخوانی ان گرفتم‪.‬‬ ‫در دنیای امروز با توجه به کثرت خوانندگان و تنوع‬ ‫اثار و سبک ها‪ ،‬عدم فعالیت موزیسین ها‪ ،‬بخصوص‬ ‫خواننده ها در مــدت زمانی کوتاه منجر به فراموش‬ ‫شدنشان می شود‪ .‬شــما با کم کاری تان از این اتفاق‬ ‫نمی ترسید؟‬ ‫رقابت میان موزیسین ها و خوانندگان کاری به شدت دشواری است‬ ‫که افزایش چشم گیری یافته‪ ،‬اما واقعیت این است که این رقابت ها‬ ‫در زمینه تولید اثار بی محتواســت‪ .‬اگر این رقابت در چهارچوبی‬ ‫درست بود و طی ان به محتوا و مضامین اثار توجه می شد‪ ،‬اتفاق‬ ‫خوبی بود‪ .‬اما متاسفانه چشم و هم چشمی رویه ای است که در میان‬ ‫خوانندگان امروز شــکلی ثابت و جدی به خود گرفته است‪ .‬انچه‬ ‫در حال حاضر اهمیت بســیار دارد این است که اثر کدام خواننده‬ ‫بیشــتر دانلود و شنیده شده و در این میان کیفیت و محتوای اثر‬ ‫به هیچ وجه مورد توجه نیســت‪ .‬در حالی که عیار یک اثر هنری یا‬ ‫یک اهنگ خوب‪ ،‬کیفیت و محتوای ان است‪ .‬در چنین فضایی کم‬ ‫کار بودن هیچ اتفاق بدی را رقم نخواهد زد و باعث نگرانی نخواهد‬ ‫بود‪ .‬یکی دیگر از اتفاقاتی که طی سال های اخیر مرسوم شده‪ ،‬این‬ ‫است که خوانندگان تازه کار برای مطرح شدن باید اثاری بر اساس‬ ‫استانداردهای بازار ارائه کنند و زمانی که اغلب اثار بی محتوا هستند‬ ‫ان ها نیز برای دیده شــدن به همان سمت و سو می روند‪ .‬این رویه‬ ‫نیز بر تعداد اثار بی محتوا سطحی می افزاید و کلیت موسیقی را به‬ ‫لحاظ کیفی دچار اشکال خواهد کرد‪.‬‬ ‫با توجه به بحران کرونا که منجر به کم کاری بسیاری‬ ‫از موزیسین ها شــده از فعالیت های این روزهایتان‬ ‫بگویید؟‬ ‫در مرحله پیش تولید البوم جدیدم هســتم و با همکاری دوستان‬ ‫در صدد ارائه اثری با محتوا هستیم‪ .‬قصدمان این است البوم را به‬ ‫صورت مجازی منتشر کنیم و از االن مشغول برنامه ریزی این اتفاق‬ ‫هستیم‪ .‬به نظرم ارائه اثار هنری در عرصه موسیقی به صورت البوم‬ ‫رسمیت و ارزش بیشتری دارد و اعتقادی به این موضوع ندارم که‬ ‫اثار موسیقایی به صورت تک اهنگ منتشر شوند‪ .‬در حالی که این‬ ‫رویه با وجود مافیای موسیقی توسط تعداد زیادی از خوانندگان به‬ ‫شیوه ای مرسوم تبدیل شده است‪.‬‬ ‫چرا با انتشار تک اهنگ مخالفید؟‬ ‫به نظرم انتشار تک اهنگ از نظر هنری بار مثبتی ندارد‪ .‬زمانی که‬ ‫تعداد قطعاتی به صورت البوم منتشر می شود‪ ،‬مخاطبان در جریان‬ ‫این موضوع قرار می گیرند که چه افرادی مشغول فعالیت هستند و‬ ‫در تولید اثار یک البوم موثر بوده اند‪ .‬با ارائه تک اهنگ صرفا صدای‬ ‫خواننده و نام اوست که اهمیت دارد و مخاطبان به دیگر عوامل تولید‬ ‫یک اثر یعنی نوازندگان‪ ،‬اهنگساز و تنظیم کننده توجهی نمی کنند‪.‬‬ ‫تولید البوم در دنیای امروز توجیه اقتصادی ندارد؟‬ ‫شاید در دنیای امروز تولید و ارائه فیزیکی البوم امری رو به فراموشی‬ ‫باشد و فروشگاه های کمی به فروش البوم های فیزیکی بپردازند‪ ،‬اما‬ ‫همچنان هســتند افرادی که این فرمت را دوست دارند و به خرید‬ ‫البوم به صورت فیزیکال اقدام می کنند‪ .‬تا ضمن داشتن ان‪ ،‬درباره‬ ‫عوامل تولید قطعات اعم از شاعر و نوازندگان و اهنگسازان اطالعاتی‬ ‫کســب کنند‪ .‬حتی به نظرم اگر قرار است اثری به صورت مجازی‬ ‫منتشــر شــود‪ ،‬ان نیز باید در قالب البوم پخش شود‪ .‬این کار نه‬ ‫تنها ایرادی ندارد بلکه اتفاقی بســیار خوب است تا به این ترتیب‬ ‫شناسنامه کاملی از عوامل تولید اثار ارائه شود‪.‬‬ ‫برای انتشار و فروش البوم خودتان چه تمهیداتی را‬ ‫در نظر دارید؟‬ ‫پس از انتشــار مجازی البوم به صورت نمادین‪ ،‬تعدادی از ان را به‬ ‫صورت فیزیکی منتشــر خواهیم کرد و ان ها را به صورت وی ای‬ ‫پی برای عالقمندانی که در کلوپ هواداران حضور دارند‪ ،‬ارســال‬ ‫می کنیم‪ .‬برای فروش اثر در پلتفرم ها نیز برنامه هایی داریم اما لینک‬ ‫اصلی را در سایت خودمان و رسانه های مورد نظرمان قرار خواهیم‬ ‫داد تا ان هایی که واقعا قصدشان حمایت است اثر را خریداری کنند‬ ‫که این روند اگر بخش ویژه ای داشته باشد ضمن ارسال‪ ،‬تخفیف های‬ ‫نیز شامل حال خریداران خواهد شد‪ .‬در حالت معمول نیز مخاطبان‬ ‫می توانند با خریداری البوم ان را دانلود کنند که این نیز روند نیز‬ ‫تخفیف هایی دربردارد تا مخاطبان به خرید قانونی تشویق شوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫رکورد شکنی «عصر جدید» و «نون خ» در جذب مخاطب‬ ‫«تک تیرانداز» پربیننده ترین فیلم نوروزی تلویزیون شد‬ ‫حدود ‪ 80‬درصد مردم در ایام نوروز مخاطب برنامه های رسانه ملی بوده اند؛ «نون خ‪ »3‬با ‪ 82.1‬درصد‬ ‫مخاطب در میان سریال ها و «عصر جدید» با ‪ ۷۰.۵‬درصد مخاطب در میان ویژه برنامه های تحویل‬ ‫سال‪ ،‬حد نصاب بیننده برنامه های نوروزی را ارتقا داده اند‪ .‬علی طلوعی در نشستی با خبرنگاران با‬ ‫اشاره به فعالیت این مرکز در طول ایام عید برای افکارسنجی درباره سریال ها و ویژه برنامه های نوروز‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬مهم ترین تفاوت نوروز امسال با سال های گذشته‪ ،‬ادامه یافتن بیماری منحوس کرونا و‬ ‫تاثیرش بر برنامه سازی در رسانه ها بود‪ .‬وی تالش رسانه ملی برای خلق لحظه های پرنشاط و شاد را‬ ‫ستود و متذکر شد‪ :‬درحالی که اکثر رسانه های دیداری و شنیداری دنیا پرچمشان نیمه برافراشته‬ ‫بود‪ ،‬همکاران رسانه ملی نسبت به سال های قبل با مجاهدت بی بدیل‪ ،‬پرتالش تر ظاهر شدند و برای‬ ‫خلق لحظه های پرنشاط و ارامش بخش برای مردم در حد حماسه پیش رفتند‪ .‬طلوعی افزود‪ :‬به‬ ‫دلیل شرایط کرونا‪ ،‬نوروز سال گذشته با کم وکاستی هایی همراه بود و بیشتر برنامه های نوروزی از‬ ‫«پایتخت» گرفته تا «عصر جدید» یا «دوپینگ» و «کامیون»‪ ،‬با پایان بندی ناقص کار را به سرانجام‬ ‫رساندند و تالش همکاران برنامه ساز با چالش جدی مواجه شد‪.‬‬ ‫موفقیتسبکرسانه ایتولیددربحران‬ ‫به گفته رئیس مرکز تحقیقات سازمان‪ ،‬اما امسال رسانه ملی با طراحی سبک رسانه ای تولید در بحران‪ ،‬توانست‬ ‫کاری انجام دهد که نسبت به سال گذشته‪ ،‬در اکثر حوزه ها نه تنها کم گذاشته نشد‪ ،‬بلکه همکاران رسانه ملی‬ ‫توانســتند حدنصاب ها را جابه جا کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ازاین رو هم خدا را شــاکریم و هم امیدواریم زحمات‬ ‫برنامه سازان برای ایجاد نوروزی شاد و پرنشاط مقبول مردم افتاده باشد‪ .‬طلوعی با اشاره به شیوه نظرسنجی و‬ ‫امارگیری این مرکز بیان کرد‪ :‬قاعده کار این است که اعداد و ارقام زمانی معنادار شوند که امکان تقاطع گیری میسر‬ ‫باشد و با توجه به شرایط کرونایی‪ ،‬این اتفاق کمی مشکل بود‪ ،‬اما اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫نظرسنجیدرایامکرونا‬ ‫وی با اشاره به تاثیر کرونا بر نظرسنجی گفت‪ :‬سال گذشته در شرایط کرونا نظرسنجی را به صورت تلفنی انجام‬ ‫دادیم‪ ،‬چون امکان نظرسنجی حضوری فراهم نبود‪ .‬در نظرسنجی تلفنی هم معموالً با توجه به فرهنگ جامعه‬ ‫ما و ذائقه پاسخگویی‪ ،‬در برخی موضوعات‪ ،‬بیش براوردی و در موضوعات حساس‪ ،‬با کم براوردی مواجهیم و این‬ ‫روند کار نظرسنجی را سخت کرد‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات سازمان نظرسنجی در نوروز ‪ 1400‬را مهم و موثر تلقی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امسال دو مرحله نظرسنجی در هفته اول و هفته دوم نوروز انجام دادیم‪ .‬پرسشگران در تهران و ‪۳۱‬‬ ‫مرکز استانی با حضور در درب منازل امار دقیق و مستندی جمع اوری کردند که بخشی از این امار در هفته اول‬ ‫فروردین از طریق اداره کل روابط عمومی رسانه ملی منتشر شد‪.‬‬ ‫امارپرمخاطب ترین ها‬ ‫طلوعی با دسته بندی برنامه های مختلف نوروزی‪ ،‬نتایج نظرسنجی برنامه های رسانه ملی را این گونه تشریح کرد‪:‬‬ ‫در ایام نوروز امسال هفته اول ‪ ۸۲.۶‬درصد مردم برنامه های رسانه ملی را دیدند‪ .‬این برنامه ها شامل ویژه برنامه ها‬ ‫و سریال های نوروز‪ ،‬ویژه تحویل سال‪ ،‬اخبار و ‪ ...‬بود که مخاطب را پای قاب تلویزیون و رادیو نشاند‪ .‬در هفته‬ ‫دوم میزان مخاطبان به ‪ ۷۶.۸‬درصد رسید که به این ترتیب میزان بیننده هفته اول و دوم نزدیک ‪ ۸۰‬درصد و‬ ‫مدت زمان تماشای برنامه برای هر فرد ‪ ۲‬ساعت و ‪ ۴۶‬دقیقه بوده است‪.‬‬ ‫«عصرجدید»؛پربیننده تریندرمیانویژه هایسال تحویل‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات سازمان درباره مخاطبان «برنامه های ویژه سال تحویل» گفت‪ :‬بیشترین بیننده را برنامه‬ ‫«عصر جدید» با ‪ ۷۰.۵‬درصد مخاطب از شبکه ‪ ۳‬داشت که در نوع خودش هم نصاب جدیدی به شمار می اید‪.‬‬ ‫س از ان برنامه «فرمول یک» شبکه یک با ‪ ۳۰.۴‬درصد‪« ،‬سالم» از شبکه قران ‪ ۱۸.۱‬درصد مخاطب و پس ‬ ‫پ ‬ ‫از ان «نوروزترین نوروز» در شبکه پنج‪« ،‬حول حالنا» در شبکه سالمت‪« ،‬سین هشتم» در شبکه افق رتبه های‬ ‫بعدی پربیننده ترین های تحویل سال را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫«نونخ‪»3‬؛پربیننده تریندرمیانسریال ها‬ ‫طلوعی با اشاره به استقبال مخاطبان از سریال های نوروز‪ 1400‬بیان کرد‪ :‬در فضای سریال های نوروزی حدنصاب‬ ‫خوبی داشتیم‪ .‬سریال «نون خ‪ »3‬در شبکه یک ‪ ۸۲.۱‬درصد را به خود اختصاص داد که در نوع خود حدنصاب‬ ‫جدیدی برای سریال های نوروزی بود‪ ،‬چرا که تاکنون به چنین رقمی در سریال های نوروزی نرسیده بودیم‪ .‬رئیس‬ ‫مرکز تحقیقات رسانه ملی افزود‪ :‬مخاطبان «نون خ‪ »3‬از این سریال حدود ‪ 88‬رضایت در حد زیاد داشتند و‬ ‫س از ان به ترتیب ســریال «گاندو ‪ »۲‬با حدود ‪ 61‬درصد مخاطب و رضایت در حد زیاد بیش از ‪ 85‬درصد‪،‬‬ ‫پ ‬ ‫«همبازی» با ‪ 28/2‬درصد مخاطب‪« ،‬نوروز رنگی» با ‪ 20‬درصد و برنامه «دست انداز» شبکه نسیم با ‪ 17/5‬درصد‬ ‫رتبه های دیگر را از ان خود کردند‪ .‬بااین حال نزدیکی درصد مخاطبان دو سریال «نون خ‪ »3‬و «گاندو ‪ »۲‬که‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬درصد بیننده داشتند‪ ،‬در نوروز امسال قابل توجه بود‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات سازمان با اشاره به این نکته‬ ‫که وقتی صحبت از مخاطب ‪ 20‬درصدی به میان می اید‪ ،‬به معنای دربرگیری ‪ 19‬میلیون نفر از جمعیت کشور‬ ‫است‪ ،‬متذکر شد‪ :‬با احتساب این ارقام می توان به پرمخاطب بودن ویژه برنامه های نوروزی صحه گذاشت‪ .‬طلوعی‬ ‫همچنین به دو قسمت پایانی پایتخت ‪ 6‬که در اخرین روزهای سال ‪ 99‬پخش شد‪ ،‬اشاره و تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫نظرسنجی مرکز تحقیقات‪ 81.4 ،‬درصد مردم بیننده دو قسمت پایانی پایتخت ‪ 6‬بوده اند و رضایت از ان‪75.7 ،‬‬ ‫درصد در حد زیاد بوده است‪.‬‬ ‫«خندوانه»؛پرمخاطب ترینویژه برنامهنوروزی‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬خندوانه» در شبکه نسیم با ‪ ۵۴‬درصد مخاطب‪« ،‬سیم اخر» ‪ ۴۶.۴‬درصد در شبکه سه‪« ،‬کودک‬ ‫شو» با ‪ ۴۱.۷‬درصد در شبکه نسیم‪« ،‬ایران گرد ‪ ۴۱ »4‬درصد شبکه یک‪« ،‬شوت بال» با ‪ ۳۵.۸‬درصد در شبکه‬ ‫نسیم‪« ،‬دست پخت»‪ ۳۳.۸‬از شبکه یک‪ ،‬مسابقه «ایران» با‪ 32/4‬درصد از شبکه یک‪ ،‬مسابقه «زوجی نو» با‪32.2‬‬ ‫درصد از شبکه سه‪ ،‬مستند حیات وحش با‪ 31.5‬درصد از شبکه مستند‪« ،‬کلبه عموپورنگ» با‪ ۳۰‬درصد از شبکه‬ ‫دو‪ ،‬مسابقه «هوش برتر» از شبکه نسیم با ‪ 28.4‬درصد‪« ،‬شوخی شوخی» از شبکه سه با ‪ 26‬درصد‪« ،‬ستاره ساز»‬ ‫از شبکه سه با‪ 24.4‬درصد و مسابقه «شهروند و مافیا» با‪ ۲۱‬درصد از شبکه سالمت باالترین مخاطبان را داشتند‪.‬‬ ‫امارفیلم بازها‬ ‫طلوعی با اشاره به استقبال مخاطبان از فیلم های سینمایی که در ایام نوروز از شبکه های سیما روی انتن رفت‪،‬‬ ‫گفت‪ ۴۲:‬درصد مردم فیلم های سینمایی را تماشا کردند که حدنصاب مناسبی برای استقبال مخاطبان در نوروز‬ ‫امسال به شمار می اید‪ .‬از این تعداد ‪ ۵۵‬درصد مخاطبان فقط فیلم های ایرانی را دیدند‪ ۲۱ ،‬درصد فقط فیلم های‬ ‫خارجی را دیدند و ‪ ۲۴‬درصد هم هر دو گونه‪ ،‬یعنی ایران و خارجی را مشاهده کردند‪.‬‬ ‫«تک تیرانداز»؛پربیننده ترینفیلم‬ ‫وی افزود‪ :‬پربیننده ترین فیلم های سینمایی نوروز امسال «تک تیرانداز» با ‪ ۵۱‬درصد مخاطب بود که برای اولین‬ ‫بار از تلویزیون پخش شد‪ ،‬حدنصاب بی سابقه ای را شکل داد و پس ازان «شکرستان» با ‪ ۴۰.۸‬درصد‪ 23« ،‬نفر»‬ ‫با ‪ 40‬درصد بودند و پس ازان ها نیز فیلم های «خروج»‪« ،‬رد خون»‪« ،‬یدو» که پیش از اکران در سینماها‪ ،‬برای‬ ‫اولین بار از تلویزیون پخش شد و «مهران» رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند‪ .‬این درحالی که است که‬ ‫طبق نظرسنجی های ما همه فیلم های سینمایی که در نوروز روی انتن سیما رفت‪ ،‬رضایت ‪ ۸۰‬درصدی را از ان‬ ‫خود کرده اند‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات سازمان با بیان اینکه شرکت کنندگان در نظرسنجی در پاسخ به این سوال که‬ ‫ترجیح شان برای تماشای یک برنامه یا شبکه کدام است؟ افزود‪ :‬شبکه های یک‪ ،‬سه و نسیم در رتبه های اول تا‬ ‫سوم پاسخ به این پرسش قرار گرفتند‪ .‬این درحالی که است که شبکه یک و سه حدود یک درصد با هم اختالف‬ ‫دارند‪ ،‬به طوری که ‪ ۲۴‬درصد مخاطبان شبکه یک و ‪ ۲۲.۷‬مخاطبان شبکه سه را انتخاب کردند‪ .‬نوروز ‪ 99‬نیز‬ ‫شبکه یک سیما ترجیح اول بینندگان تلویزیون شده بود‪.‬‬ ‫شنیدنی ترینرادیوها‬ ‫طلوعی با اشاره به استقبال مناسب مخاطبان از برنامه های رادیو هم گفت‪ :‬میزان شنوندگان رادیو در این ایام ‪۲۱‬‬ ‫درصد بود که دراین بین شبکه های رادیویی اوا‪ ،‬جوان و پیام بیشترین میزان شنونده را در میان شبکه های رادیویی‬ ‫داشتند‪ .‬وی درباره مخاطبان خبر سیما گفت‪ :‬بیش از ‪ ۵۶‬درصد مخاطبان خبر سیما را دنبال کردند و ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫مخاطباننیزبینندهشبکه هایاستانیبودند‪.‬‬ ‫نگاهی به عملکرد سال‪ 99‬رسانه ملی‬ ‫طلوعی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد سال‪ ۹۹‬رسانه ملی گفت‪ :‬پربیننده ترین شبکه های ما در سال‪ ۹۹‬شبکه‬ ‫سه‪ ،‬یک‪ ،‬خبر و ای فیلم بودند و شبکه نسیم در رتبه بعدی قرار داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬فاصله شبکه سه با شبکه یک‬ ‫از نظر مخاطب نیز در سال گذشته نزدیک سه دهم درصد بود‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات سازمان درباره بیشترین رشد‬ ‫مخاطب در سال ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬شبکه یک بیشترین رشد مخاطب را در این سال تجربه کرد و پس ازان شبکه های‬ ‫خبر و اموزش در جایگاه بعدی قرار گرفتند‪ .‬طلوعی افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬سرانه تماشای خبر در تلویزیون ‪ ۶۳‬دقیقه‬ ‫و این میزان شنیده شدن در رادیو هم ‪ ۲۰‬دقیقه بود‪ .‬پربیننده ترین بخش های خبری‪ ،‬خبر ‪ ۲۰۳۰‬شبکه دو‪ ،‬خبر‬ ‫‪ ۲۱‬و خبر ‪ ۱۴‬شبکه یک بوده اند‪ .‬پرشنونده ترین های خبر رادیو هم بخش های ‪ ۱۴‬و ‪ ۸‬و ‪ 7‬صبح رادیو ایران بودند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات سازمان با بیان اینکه بر اساس نظرسنجی ها در سال ‪ ۹۹‬با رشد ‪ ۹‬درصدی مخاطبان رادیو‬ ‫مواجه بودیم‪ ،‬میانگین شنیدن رادیو در سال گذشته را ‪ ۲‬ساعت و ‪ ۴‬دقیقه اعالم کرد و گفت‪ :‬طبق یافته های این‬ ‫مرکز در سال ‪ 99‬زنان بیشتر از مردان رادیو گوش دادند و مردان بیشتر از زنان خبر را پیگیری کردند‪.‬‬ ‫مرکزتحقیقاتوانتخابات‬ ‫طلوعیدربارهنظرسنجیانتخاباتامسالگفت‪:‬ازمهرماهسال‪ 99‬نظرسنجیانتخاباتیمرکزتحقیقاتصداوسیما‬ ‫اغاز و تاکنون شش نظرسنجی انجام شده است‪ .‬تا خرداد ‪ ۱۴۰۰‬هم ریتم نظرسنجی متفاوت می شود و هم تعداد‬ ‫ان ها افزایش خواهد یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬در نظرسنجی های مرکز تحقیقات رسانه ملی تقاطع گیری نبض اجتماعی با‬ ‫برنامه هایتلویزیونیمهماست‪.‬بهگفتهرئیسمرکزتحقیقاتسازمان‪،‬رسانهملیدرمراحلمختلفانتخاباتاعم‬ ‫از تبیینی‪ ،‬تبلیغی و تهییجی این نظرسنجی را انجام می دهد و وظیفه این مرکز تقاطع گیری نبض اجتماعی برای‬ ‫دریافت صحت این نظرسنجی است تا از این مسیر به کمک برنامه سازان بیاید‪ .‬طلوعی با تاکید بر اینکه سوابق‬ ‫نظرسنجی های انتخاباتی مرکز تحقیقات با قدمت پنج دهه ای فعالیتش‪ ،‬دقت و صحت این نظرسنجی ها را اثبات‬ ‫کرده است‪ ،‬در پاسخ به این سوال که ایا نتایج نظرسنجی هایی که در ایام انتخابات به نقل از مرکز تحقیقات رسانه‬ ‫ملی منتشر می شود‪ ،‬صحت دارد؟ تاکید کرد‪ :‬تنها منبع انتشار نظرسنجی های مرکز تحقیقات رسانه ملی‪ ،‬روابط‬ ‫عمومی صداوسیماست و هر گونه نظرسنجی را که از غیر از این منبع منتشر شود‪ ،‬پیشاپیش تکذیب می کنیم‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور‪:‬‬ ‫بکارگیری صنایع دستی ایرانی هزینه طراحی داخلی خانه را کاهش می دهد‬ ‫معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی گفت‪ :‬توسعه ایده و‬ ‫مفهوم «خانه ایرانی» عالوه بر کاهش هزینه طراحی داخلی و‬ ‫چیدمان برای خانواده ها‪ ،‬منجر به گسترش تولیدات و فعالیت‬ ‫شــاغالن حوزه صنایع دستی در سراسر کشور می شود‪ .‬پویا‬ ‫محمودیان درباره طرح تجهیــز و طراحی داخلی خانه های‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن‪ ،‬گفت‪:‬با اعتقاد به اینکه صنایع دستی‬ ‫رمز اقتصاد مقاومتی است و باور به توان صنایع دستی ایران‪،‬‬ ‫طرح اقدام ملی مســکن با تمرکز بر ایده خانه ایرانی شــکل‬ ‫گرفت؛ استفاده از محصوالت اصیل صنایع دستی در طراحی‬ ‫و چیدمان خانه‪ ،‬عالوه بر اشناسازی مردم با هنرهای سنتی‬ ‫هر منطقه و دادن ایده به معماران و مهندسان ساخت و ساز و‬ ‫طراحان داخلی ساختمان‪ ،‬موجب ایجاد حس زیبایی شناسی‬ ‫و البته رونق فروش صنایع دســتی می شــود‪ .‬معاون صنایع‬ ‫دســتی و هنرهای سنتی کشور افزود‪ :‬صنایع دستی ایران با‬ ‫توجه به گستردگی‪ ،‬تنوع تولیدات(بیش از ‪۲۹۵‬رشته فعال)‬ ‫و تعداد باالی هنرمندان و صنعتگران شــاغل در این صنعت‪،‬‬ ‫نیازمند حمایت و پشتیبانی تمامی دستگاه ها و سازمان های‬ ‫دولتی و خصوصی اســت؛ در همین راســتا معاونت صنایع‬ ‫دســتی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی با نگاه به تاریخچه تولیدات و کاربرد ان در‬ ‫زندگی روزمره مردم از ســال های گذشته ایده خانه ایرانی را‬ ‫در کشور پیاده سازی و در نمایشگاه های مختلف در سراسر‬ ‫کشــور معرفی و اجرا کرده است‪ .‬محمودیان با اشاره به اغاز‬ ‫بهره بــرداری و واگذاری ‪ ۴۰‬هزار واحــد از طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن در استان یزد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ایده خانه ایرانی در‬ ‫راستای تجاری سازی صنایع دستی با حمایت دستگاه های‬ ‫اجرایی اســتان یزد و با تمرکز بر نمایش زیبایی شناســی و‬ ‫اســتفاده از محصوالت صنایع دستی کشــورمان با اولویت‬ ‫استفاده از صنایع دســتی استان یزد به عنوان یکی از مراکز‬ ‫اصلی تولید هنرهای ســنتی و البته بخشــی از محصوالت‬ ‫ســایر استان ها اجرایی شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در طرح‬ ‫اقدام ملی مســکن یزد دو واحد مســکونی به عنوان نمونه با‬ ‫محصوالت صنایع دستی طراحی و تجهیز شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این خانه هــا به غیر از لوازم الکترونیک و دیجیتال‪،‬‬ ‫بقیه لوازم از صنایع دســتی ایران اســت؛ در این خانه ها از‬ ‫انواع منســوجات یزدی برای پــرده و رومیزی و رومبلی و از‬ ‫زیلو از شــهر جهانی میبد استان یزد به عنوان کف پوش و از‬ ‫سرامیک برای طراحی ســرویس های بهداشتی و حمام و از‬ ‫سفال برای تجهیز وســایل و ظروف اشپزخانه استفاده شده‬ ‫است‪ .‬همچنین برای طراحی وسایل روشنایی مانند لوستر از‬ ‫محصوالت مس و برای مبلمان‪ ،‬میزها و صندلی ها از تولیدات‬ ‫رشــته چوب بکار برده شده اســت‪ .‬معاون صنایع دستی و‬ ‫هنرهای ســنتی کشــور گفت‪ :‬همه محصوالت به کار رفته‬ ‫در چیدمان خانه های طرح اقدام ملی مســکن‪ ،‬حاصل ذهن‬ ‫خالق و ساخته دســتان هنرمندان صنایع دستی کشورمان‬ ‫اســت‪ ،‬هر یک از محصوالت نمــودی از تاریخ و فرهنگ این‬ ‫مرز و بوم اســت‪ .‬این محصوالت عالوه بر کاربردی بودن در‬ ‫زندگی امروزی‪ ،‬نمایانگر بی نیازی کشــورمان از واردات بی‬ ‫رویه محصوالت دکوراســیون داخلی از سایر کشورها است‪.‬‬ ‫محمودیان افزود‪ :‬توســعه ایده و مفهوم خانه ایرانی در میان‬ ‫مردم و به ِویژه اهالی فن از معماران حوزه ســاخت و ســاز‬ ‫تا طراحان داخلی ســاختمان عالوه بر کاهش هزینه طراحی‬ ‫داخلی و چیدمان خانه بــرای خانواده ها در نهایت منجر به‬ ‫گســترش تولیدات و فعالیت شاغالن حوزه صنایع دستی در‬ ‫سراسر کشور می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبـــــه‪ 18‬فروردین ماه‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1413‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اخبار‬ ‫ لیندا کیانی از جشنواره دهلی نو‬ ‫جایزه گرفت‬ ‫لیندا کیانی جایز ه بهترین بازیگر نقش مکمل زن جشنواره جهانی‬ ‫فیلم دهلی نو ‪ 2021 NDFF‬را دریافت کرد‪ .‬او این جایزه را برای‬ ‫ایفای نقش عطیه در فیلم «مرده خور» به کارگردانی صادق صادق‬ ‫دقیقی به دست اورد‪ .‬لیندا کیانی پیش از این جایزه بهترین بازیگر زن‬ ‫را برای فیلم های «سایه» به کارگردانی روح اهلل حجازی و «دو شب‬ ‫و سه روز» به کارگردانی مرجان اشرفی زاده از جشنواره فیلم «یاس»‬ ‫و جایزه بهترین بازیگر زن را از دوازدهمین جشنوار ه فیلم های ایرانی‬ ‫سانفرانسیسکو امریکا برای فیلم کوتاه «کالس رانندگی» ساخته‬ ‫مرضیه ریاحی به دست اورده بود‪ .‬جشنواره جهانی فیلم دهلی نو‬ ‫‪ 2021 NDFF‬از ‪ ۱‬تا ‪ ۸‬فروردین ‪ ۲۱( ۱۴۰۰‬تا ‪ ۲۸‬مارس ‪)۲۰۲۱‬‬ ‫در پایتخت کشور هند برگزار شد‪.‬‬ ‫فیلمنامه نویس «اوشین» درگذشت‬ ‫«سوگاکو هاشیدا» فیلمنامه نویس سریال «سالهای دور از خانه»‬ ‫یا «اوشــین»‪ ،‬در ‪ ۹۵‬سالگی درگذشت‪ .‬سوگاکو هاشیدا نویسنده‬ ‫مشهور ژاپنی که با فیلمنامه اوشین به شهرت جهانی رسید‪ ،‬روز‬ ‫یکشنبه (‪ ۱۵‬فروردین) بر اثر سرطان لنفوم در‪ ۹۵‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫سوگاکو در ســال ‪ ۱۹۲۵‬در کره جنوبی متولد شد و در جوانی به‬ ‫همراه مادرش به اوساکای ژاپن مهاجرت کرد‪ .‬وی که دانش اموخته‬ ‫ادبیات ژاپنی بود در ســال ‪ ۱۹۴۹‬میالدی به استودیو فیلمسازی‬ ‫شوچیکو پیوست و پس از مدتی به فیلمنامه نویسی مستقل روی‬ ‫اورد‪ .‬ســریال اوشین یکی از اثار برجسته او در این دوران است که‬ ‫اولین بار در ســال ‪ ۱۹۸۳‬روی انتن تلویزیون رفت‪ .‬این سریال که‬ ‫داستان زندگی یک زن فقیر تا رسیدن به موفقیت را روایت می کند‪،‬‬ ‫در مدت کوتاهی به شهرت جهانی رسید و در چند کشور از جمله‬ ‫ایران‪ ،‬چین‪ ،‬تایلند و امریکا نیز پخش شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫پای کرونا روی گلوی سالن های تئاتر؛‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪• 1413‬چهارشنبه‪18‬فروردینماه‪•1400‬سالچهاردهم•‪4‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب افتاب‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪19:30‬‬ ‫‪19:48‬‬ ‫‪05:18‬‬ ‫‪06:44‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫پیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله ‪:‬‬ ‫اگر مى توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنى در راه خدا به‬ ‫یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید‪.‬‬ ‫دعائم االسالم‪ :‬ج‪ ،۲‬ص‪۳۲۶‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫بیشترین تاثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود‬ ‫که از میان ما رفته باشند‪.‬‬ ‫امرسون‬ ‫حافظانه‬ ‫مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد‬ ‫قضای اسمان است این و دیگرگون نخواهد شد‬ ‫رقیب ازارها فرمود و جای اشتی نگذاشت‬ ‫مگر اه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد‬ ‫کوچ دوباره هنرمندان تئاتر از صحنه به فضای مجازی‬ ‫کمتر از یک هفته از تغییر گروه مشاغل هنرمندان تئاتر از گروه سه به‬ ‫گروه دو و اجازه فعالیت و بازگشایی سالن های تئاتری در شرایط نارنجی‬ ‫شهرها‪ ،‬با قرمز شدن تهران یکبار دیگر شاهد تعطیلی سالن های نمایش‬ ‫پایتخت و بار دیگر شاهد کوچ هنرمندان تئاتر از صحنه به فضای مجازی‬ ‫شدیم‪ .‬بعد از پیگیری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت امور‬ ‫هنری وزارت خانه و اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در نهایت ستاد ملی مقابله با کرونا یازدهم فروردین ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خورشــیدی اعالم کرد فعالیت سالن های نمایشی و تئاتر کشور ضمن‬ ‫تغییر گروه مشاغل این حرفه از گروه سه به گروه دو‪ ،‬قابلیت بازگشایی‬ ‫مجدد در شــهرهای نارنجی را نیز خواهند داشــت‪ .‬برهمین اســاس‬ ‫هنرمندان تئاتر که طی سال گذشته با وجود تعطیلی های مستمر‪ -‬به جز‬ ‫ایام محدود‪ -‬خســارت های مختلف و متعددی به ویژه در حوزه مسائل‬ ‫اقتصادی متحمل شده بودند با تغییر گروه مشاغل امیدوار بودند با اغاز‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬خورشیدی و فروردبن ماه ان‪ ،‬بتوانند کار حرفه ای تولید و‬ ‫ارائه اثارشــان به مخاطبان هنر نمایش را به گونه ای متفاوت اغاز کرده‬ ‫و بخشی از ضرر‪ ،‬زیان و خسارت های ناشی از تعطیلی فعالیت هایشان‬ ‫را جبــران کنند‪ .‬اما به فاصله کمتر از یک هفته و با قرار گرفتن تهران‬ ‫در فهرســت شهرهای قرمز‪ ،‬فعالیت گروه مشاغل دو نیز برای رعایت و‬ ‫اعمال حداکثری شیوه نامه های بهداشتی محکوم به تعطیلی شد و بار‬ ‫دیگر ســالن های تئاتر و سینمای کشــور از امروز (‪ ۱۷‬فروردین ماه) تا‬ ‫بازگشت شرایط قرمز به شرایط نارنجی‪ ،‬زرد و ابی در پایتخت بار دیگر‬ ‫از سر گرفته شود‪ .‬برهمین اساس هنرمندان تئاتر یک بار دیگر همانند‬ ‫تجربه سال گذشته بستر فضای مجازی را برای ارائه اثارشان به مخاطبان‬ ‫این هنر اغاز کرده اند و شــاهد کوچ مجدد هنرمندان تئاتر از صحنه به‬ ‫سمت فضای مجازی هستیم‪ ،‬ان چنان که عنوان شد طی هفته جاری دو‬ ‫نمایش گزارش یک مهمانی و تئاتر کاغذی ای تک از طریق بستر فضای‬ ‫مجازی به مخاطبان ارائه می شود‪.‬‬ ‫تلفیقی از سینما و تئاتر در گزارش یک مهمانی‬ ‫فیلم نمایش گزارش یک مهمانی به نویســندگی و کارگردانی احسان‬ ‫حاجی پور تولید و برای پخش در پلتفرم های اینترنتی اماده اکران برخط‬ ‫(انالین)شدهاست‪.‬اینفیلم نمایشباتلفیقیازعناصرسینماییونمایشی‬ ‫ساخته شــده و در ان از روش جدیدی برای روایت یک اثر نمایشی به‬ ‫صورت تصویری استفاده شده است‪ .‬این اثر قرار است به زودی از پلتفرم‬ ‫اینترنتی تلویزیون تئاتر ایران پخش شود‪ .‬شهروز دل افکار‪ ،‬الهه شه پرست‪،‬‬ ‫‪90‬درصد هنرمندان مشکل مالی دارند‬ ‫ی الکچری برخی سلبریتی‬ ‫رضا صادقی‪ :‬زندگ ‬ ‫ها در اینستاگرام اجاره ای است‬ ‫رضاصاقیگفت‪:‬خیلیازمسائلیکهدراینستاگرامبهانپرداختهمی شود‬ ‫واقعی نیست‪ ،‬خیلی از ماشین ها و زندگی های الکچری که برخی افراد‬ ‫در اینستاگرام از خودشان به نمایش می گذارند‪ ،‬اجاره ای و فیک است‪.‬‬ ‫رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ درباره زندگی هنرمندان و سلبریتی ها‬ ‫گفت‪ :‬کمتر از ‪ ۱۰‬درصد هنرمندان یا سلبریتی ها زندگی بدون مشکل‬ ‫مالی دارند‪ .‬خیلی از مسائلی که در اینستاگرام به ان پرداخته می شود‬ ‫واقعی نیست‪ ،‬خیلی از ماشین ها و زندگی های الکچری که برخی افراد در‬ ‫اینستاگرام از خودشان به نمایش می گذارند‪ ،‬اجاره ای و فیک است‪ .‬این‬ ‫خواننده اظهار داشت‪ :‬شاید فقط ‪ ۲‬درصد از این هنرمندان و سلبریتی ها‬ ‫باشند که از قبل فکری برای اینده خود کرده اند اما اغلب انها درامد هایی‬ ‫که دارند و کارهایی که انجام می دهند‪ ،‬صرفا برای گذران زندگی روزانه کافیســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بسیاری از‬ ‫هنرمندان فرصت نکرده اند برای جمع کردن مال و ثروت وقت بگذارند اما مردم فکر می کنند که هنرمندان‬ ‫در پر قو زندگی می کنند درحالیکه واقعا اینگونه نیست و این قشر نیز مشکالت خاص خودشان را دارند‪.‬‬ ‫زندگی هایی که در اینستاگرام منتشر می شود‪ ،‬تا حد زیادی به واقعیت شبیه نیست‪.‬‬ ‫میالد جباری موالنا‪ ،‬ارش دادگر‪ ،‬صبا ایزدپناه‪ ،‬مسعود شاکرمی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ازادفر‪ ،‬فرنوش نیک اندیش‪ ،‬الهه زحمتی‪ ،‬اذین نظری‪ ،‬مهدی محرمی‬ ‫و امیر سربیشه در این اثر ایفای نقش می کنند‪ .‬تهیه این فیلم نمایش را‬ ‫رزیتا اسکویی‪ ،‬مریم اسکویی و مجموعه خانه هنر دیوار برعهده داشته اند‪.‬‬ ‫نمایشنامه گزارش یک مهمانی تابستان ‪ ۹۷‬به صحنه رفته بود و پیش از‬ ‫این توسط انتشارات ارادمان به بازار نشر نیز ارائه شده است‪.‬‬ ‫گام سوم طرح نمایش نما با فیلم تئاتر کاغذی ای تک‬ ‫نمایش کاغذی ای تک به نویسندگی و کارگردانی فاطمه برمال که از‬ ‫تولیدات سال ‪ ۱۳۹۸‬مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان است از روز چهارشنبه (‪ ۱۸‬فروردین ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫در پایگاه مجازی کانون به نمایش گذاشــته خواهد شــد‪ .‬این نمایش‬ ‫ماجرای پرنسس خودخواه‪ ،‬لج باز و زیاده خواهی به نام «ای تک» است که‬ ‫هر چیزی را می بیند‪ ،‬می خواهد‪ .‬پدرش (پادشاه) هم ه تالشش را می کند‬ ‫تا او را همیشه راضی نگه دارد‪ .‬اما یک شب «ای تک» با دیدن نور زیبای‬ ‫ماه‪ ،‬ان را می خواهد‪ .‬اما هیچ کس نمی تواند خواسته او را براورده کند‪ .‬در‬ ‫این میان یاشار‪ ،‬نو ه ندیم ‪‎‬ه قصر و همبازی «ای تک» تالش می کند او را‬ ‫از خواسته غیرمنطقی اش باز دارد‪ .‬تا اینکه ‪ ...‬در این نمایش که به شیوه ‬ ‫تئاتر کاغذی تولید شده است‪ ،‬محمدتقی اسماعیلی مشاور و سرپرست‬ ‫گروه است‪ .‬یلدا یوسفیان به عنوان بازیگر و بازی دهنده‪ ،‬فاطمه برمال و‬ ‫لیال نظمی به عنوان طراح دکور و عروســک و پری ناز ستونه به عنوان‬ ‫شاعر حضور داشتند‪ .‬همچنین اهنگسازی این نمایش بر عهده بهرام‬ ‫رجبعلی زادهاست‪.‬‬ ‫بازدید بیش از سه هزارنفر از موزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران در نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در ایام نوروز سه هزار و ‪ ۱۱۶‬نفر از نمایشگاه ارمغان و عکس مفهومی در موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند‪ .‬سه‬ ‫هزار و ‪ ۱۱۶‬نفر به مدت ‪۹‬روز (در ایام نوروز) از نمایشگاه ارمغان؛ گزیده اثار اهدایی منیژه میرعمادی و جمشید ناصری و‬ ‫نمایشگاه عکاسی مفهومی که گزیده ای از مجموع ه بین اللملی موزه هنرهای معاصر تهران را در معرض نمایش قرار داده‬ ‫است بازدید کردند‪ .‬در نمایشگاه ارمغان ‪ ۱۳۵‬اثر از ‪ ۴۲‬هنرمند از اثار اهدایی مجموعه منیژه میرعمادی به موزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران و ‪ ۱۸‬اثر از ‪ ۱۳‬هنرمند از اثار گنجینه موزه نیز که متناسب با نمایشگاه اثار اهدایی مجموعه میرعمادی‬ ‫است‪ ،‬به نمایش گذاشته شده است‪ .‬در این نمایشگاه همچنین اثاری از ابوالقاسم سعیدی‪ ،‬احمد اسفندیاری‪ ،‬بهجت‬ ‫صدر‪،‬پرویز تناولی‪ ،‬پرویز کالنتری‪ ،‬جعفر روحبخش‪ ،‬حسین زنده رودی‪ ،‬حسین کاظمی‪،‬رضا مافی‪ ،‬ژازه تباتبایی‪ ،‬سهراب‬ ‫سپهری‪،‬عباس کیارستمی‪ ،‬علی اکبر صادقی‪ ،‬علیرضا اسپهبد‪ ،‬فرامرز پیالرام‪ ،‬فرح اصولی‪ ،‬فریده الشایی‪ ،‬قاسم حاجی زاده‪،‬‬ ‫کامرانکاتوزیان‪،‬کورششیشهگران‪،‬گیزالوارگاسینایی‪،‬مارکوگریگوریان‪،‬محمودجوادیپور‪،‬مسعودعربشاهی‪،‬منوچهر‬ ‫شیبانی‪ ،‬منوچهر یکتایی‪ ،‬منیژه میرعمادی‪ ،‬مهدی سحابی‪ ،‬مهدی ویشکایی‪ ،‬ناصر اویسی و ‪...‬از مجموعه اهدایی زنده یاد‬ ‫میرعمادی روی دیوار موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در امده است‪ .‬نمایشگاه عکس مفهومی نیز گزیده ای از گنجینه‬ ‫عکس موزه هنرهای معاصر تهران است که ‪ ۱۸‬اثر از ‪ ۱۳‬هنرمند از جمله ؛ دنیس اپنهایم‪ ،‬برند و هیال بکر‪ ،‬گروان الک‪،‬‬ ‫گوردون ماتا کالرک ‪ ،‬ادوارد روشا‪ ،‬جرج و گیلبرت‪ ،‬جان گروور و ‪ ...‬به نمایش در امده است‪ .‬شایان ذکر است ؛ نمایشگاه‬ ‫ارمغان و عکاسی مفهومی از ‪ ۹‬بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح و تا ‪ ۲۹‬فروردین ماه ادامه دارد‪ .‬با توجه‬ ‫اعالم ستاد ملی کرونا و لزوم تعطیلی فعالیت های سطح سه و چهار در شرایط فعلی و با توجه به این که موزه ها در سطح‬ ‫سوم فعالیت ها قرار دارند‪ ،‬موزه هنرهای معاصر تهران تا صدور مجوز بازگشایی از سوی ستاد ملی کرونا تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫دختری با گوشواره مروارید الهام بخش هنرمندان‬ ‫نقاشی «دختری با گوشواره مروارید» که سال‪ ۱۶۶۵‬میالدی توسط «یوهانس ورمیر» هنرمند هلندی‬ ‫خلق شد پس از حدود ‪ ۳۵۰‬سال منبع ایده اثار متنوعی در حوزه هایی همچون سینما‪ ،‬هنرهای‬ ‫تجسمی‪ُ ،‬مد و تبلیغات است‪ .‬نقاشی رنگ روغن روی بوم یوهانس ورمیر (‪)Johannes Vermeer‬‬ ‫با عنوان دختری با گوشواره مروارید از شناخته شده ترین اثار یوهانس ورمیر است که تصویر زن جوانی‬ ‫را با پوشش شرقی نشان می دهد که یک گوشواره مروارید بزرگ در گوش دارد‪ .‬این نقاشی دارای یک‬ ‫«ان» است‪ .‬لحظه ای زودگذر‪ ،‬زن سر خود را بر روی شانه خود قرار داده است و با چشمانی گشوده‬ ‫به تماشاگران نگاه می کند و با لب هایی نیمه باز گویی رازی را برمال می کند‪ .‬این لحظه دارای رمز و‬ ‫رازی است که به این پرتره هویت بخشیده است‪ .‬پوشش این زن که یاداور شرق دور برای مخاطب‬ ‫غربی است بر این ناشناخته بودن و اسرار نهفته در نقاشی می افزاید‪ .‬برخی از منتقدان‪ ،‬معمای نهفته‬ ‫در این نقاشی را با مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی مقایسه می کنند‪ .‬همین حواشی که به کنجکاوری‬ ‫مخاطب دامن می زند سبب شده تا توجه بیشتری به این اثر شود و بستری فراهم می کند تا دیگران‬ ‫ایده های اثارخودشان را با ان پیوند زنند‪ .‬دختری با گوشواره مروارید نیز به دلیل شناخته شدن در‬ ‫میان مخاطبان‪ ،‬بستر تولید اثار هنری زیادی شده است که دایره ان به وسعت کپی برداری‪ ،‬اقتباس‬ ‫و از ان خودسازی یک اثر هنری است‪ .‬شاید تازه ترین اقتباس را بتوان با اثر هنرمند خیابانی بنکسی‬ ‫به یاد اورد که با افزودن ماسک به نقاشی دیواری خود که در سال ‪ ۲۰۱۴‬گذشته کشیده بود ضرورت‬ ‫رعایت شیوه نامه های بهداشتی را گوشزد کرد‪ .‬بنکسی نام مستعار یک گرافیتی کار‪ ،‬فعال سیاسی‪،‬‬ ‫کارگردان و نقاش انگلیسی است که اثار وی با مضامین سیاسی و اجتماعی در خیابان ها و بر روی‬ ‫دیوارها یا پل ها نقش بسته اند‪ .‬وی در اثارش اغلب به درد و اندوه مهاجران و اوارگان می پردازد‪ .‬اثار‬ ‫این هنرمند در سال ‪ ۱۹۹۳‬به تدریج روی دیوارها و قطارها ظاهر شدند و تا سال ‪ ۲۰۰۱‬هنر وی در‬ ‫جای جای انگلستان شروع به خودنمایی کرد‪ .‬در این اثر که با عنوان دختری با گوش سوراخ شده روی‬ ‫دیواری در بریستول انگلستان کشیده شد‪ ،‬بنکسی از یک جعبه دزدگیر زرد رنگ به عنوان مروارید در‬ ‫این نقاشی بهره گرفته است‪ .‬دختری با گوشواره بامبو از هنرمند امریکایی اتیوپیایی اوول اریزو (‪Awol‬‬ ‫‪ )Erizku‬که در سال ‪ ۲۰۰۹‬با بازسازی اثر نقاشی یوهانس ورمیر توسط یک زن سیاه پوست جوان‬ ‫انجام شد گوشواره های بامبو را جایگزین گوشواره های مروارید در این اثر کرد‪.‬وی با این اثر رویکرد‬ ‫انتقادی را در نقد نبود چهره های ســیاه در موزه ها و گالری ها در پیش گرفت‪ .‬نبود چهره رنگین‬ ‫پوستان در اثار هنرمندان غربی همواره مورد انتقاد جریان های ضدنژادپرستی بوده است‪ .‬زیوراالت‬ ‫و به ویژه گوشواره در فرهنگ افریقایی تباران بخشی مهمی از فرهنگ و اداب و رسوم محسوب می‬ ‫شود که هنرمند با استفاده از گوشواره پهن در این اثر سعی در سمبلیک کردن این عنصر دارد‪ .‬فیلم‬ ‫مستند زنانی با گوشواره های باروتی به کارگردانی رضا فرهمند درباره خبرنگار عراقی به نام نور است‬ ‫که مشغول تهیه گزارش از نبرد با داعش است و به همین واسطه با زنان مختلف داعشی و غیرداعشی‬ ‫مواجه می شود‪ .‬نام این فیلم نیز اشاره ای به نام نقاشی ورمیر دارد‪ .‬فیلم دختری با گوشواره مروارید‬ ‫محصول سال ‪ ۲۰۰۳‬و به کارگردانی پیتر وبر با الهام از این نقاشی معرف ساخته شد‪ .‬در این فیلم‬ ‫خدمتکاری جوان که در خانه یوهانس ورمر کار می کند‪ ،‬رفته رفته به دستیار او و همین طور مدل این‬ ‫نقاشی های تبدیل می شود‪ .‬اندره تامه‪ ،‬یک هنرمند دیجیتال کانادایی است که اثار هنری کالسیک را‬ ‫به نقاشی هایی کودکانه از فرهنگ پاپ تبدیل می کند‪ .‬از مونالیزا ساخته لئوناردو داوینچی گرفته تا‬ ‫جیغ ادوارد مونک در اثار او دیده می شود‪ .‬اثار این هنرمند در معرفی اثار هنرمندان کالسیک در نزد‬ ‫کودکان و نوجوانان نقش بسیاری داشته است‪ .‬شارلوت دی ماپو نقاشی است که سوژه ها در زیر حجم‬ ‫های رنگ اثرش به سختی دیده می شوند و گویی انفجاری در روی بوم رخ داده است‪ .‬زینب بوچرا با‬ ‫بازسازی نقاشی های کالسیک خود را در نقش کارکترهای نقاشی ها قرار می دهد و با دخل و تصرفی‬ ‫ناچیز در فضای نقاشی ها سلف پرتره ثبت می کند‪ .‬رابرت هانت هنرمند مجسمه سازی است که در‬ ‫ضرابخانه سلطنتی انگلستان فعالیت می کند‪ .‬پرتره وی از ملکه انگلیس یکی از سه گزینه نهایی بود‬ ‫که برای سکه ملی جدید ضرابخانه در سال ‪ ۲۰۱۵‬انتخاب شد‪ .‬نقاشی دختری با گوشواره مروارید‬ ‫در صنعت مد و تبلیغات نیز بسیار پر کاربرد است‪ .‬مدیران تبلیغاتی برای جلب مخاطبان تالش می‬ ‫کنند از نشانه هایی استفاده کنند که برای مخاطب اشنا باشد‪ ،‬انها همچنین با تکنیک هایی همچون‬ ‫اشنا زدایی از یک نظم شکل گرفته نیز به اهداف تبلیغاتی خود برسند‪ .‬دختری با گوشواره مروارید تنها‬ ‫اثری از این نقاش است که بدون توجه به حرفه‪ ،‬مکان و زمان در سیماشناسی ترسیم شده است‪ .‬این‬ ‫نقاشی به عنوان دختری با سربند معروف شد (‪ )Meisje met tulband‬و در توصیف اصلی ان در‬ ‫موجودی سال ‪ ۱۶۷۵‬امده است که سربند به عنوان یکی از لوازم جذاب مد در طول جنگهای اروپا‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬این اثر در بیشتر طول حیات خود با نام دختری با سربند یا صرفاً دختر جوان شناخته‬ ‫شده بود و تنها در قرن گذشته با نام دختری با گوشواره مروارید شناخته می شود‪ .‬این نام نه تنها از روی‬ ‫جزئیات گوشواره‪ ،‬بلکه به این دلیل که با درخشش درونی در پس زمینه تاریک کنتراست دیدنی ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬انتخاب شده است‪ .‬سربندی ابی و طالیی‪ ،‬گوشواره مروارید و یک ژاکت طالیی با یقه سفید در‬ ‫محیطی کم نور با پیش زمینه ای ساده سبب شده است که این چهره در فضای کم عمق و تاریک‪،‬‬ ‫فضایی صمیمی را در اثر رقم زند‪ .‬تسلط نقاش در استفاده از نور به جای خط برای ایجاد فرم یکی از‬ ‫ویژگی های این اثر است‪ .‬بررسی های انجام شده روی بوم این تابلو نیز ترتیب کشیده شدن نقاشی را‬ ‫نمایان کرد‪ .‬ورمیر قبل از کشیدن چهره و ژاکت دختر در تابلو‪ ،‬از خطوط مشکی برای رسم طرح کلی‬ ‫استفاده کرده است‪ .‬روسری ابی رنگ و گوشواره مروارید نیز از اخرین عناصری بودند که به بوم اضافه‬ ‫شدند‪ .‬ورمیر در طول حیات خود فقط ‪ ۳۶‬کار کشیده است و می توان او را از جمله هنرمندان کم کار‬ ‫محسوب کرد؛ تمرکز هنرمند بر روی فضاهای روزمره است که فعالیت زنان در انجام امور معمولی عمده‬ ‫موضوعات این نقاش است‪ .‬تکنیک این نقاشی‪ ،‬رنگ روغن و ابعاد ان‪ ۴۴.۵‬سانتی متر در ‪ ۳۹‬سانتی متر‬ ‫است‪ .‬نقاشی با نام «‪ »IVMeer‬امضا شده است ولی تاریخی ندارد؛ تخمین زده می شود که نقاشی در‬ ‫حدود سال ‪ ۱۶۶۵‬کشیده شد ه باشد‪ .‬پس از اخرین ترمیم نقاشی در سال ‪ ،۱۹۹۴‬لطافت رنگ بندی‬ ‫و صمیمیت نگاه دخت ِر در تصویر به بیننده بسیار افزایش یافته است‪ .‬این اثر در کشورهای بسیاری به‬ ‫نمایش درامده است و درحال حاضر در موزه موریتشو (‪ )Mauritshuis‬در الهه هلند نگهداری می‬ ‫شود‪ .‬در سال ‪ ، ۲۰۰۶‬مردم هلند ان را به عنوان زیباترین نقاشی هلند انتخاب کردند‪.‬‬ ‫ایران در سال‪ 1500‬به شبکه نمایش خانگی می اید‬ ‫اولین سرال علیرضا کریم زاده تابستان امسال از نمافیلم پخش می شود‪ .‬تصویربرداری‬ ‫سرال « ایران ‪ »1500‬به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا کریم زاده از اواخر اسفندماه‬ ‫‪ 99‬در سکوت خبری اغاز شــد‪« .‬ایران ‪( »1500‬اسپینجر) نخستین سریالی است که‬ ‫در ســال ‪ 1400‬از سوی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) موفق به‬ ‫دریافت مجوز ساخت شده و این روزها با حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی در حال‬ ‫تصویربرداری است‪.‬‬ ‫این ســریال که یک سریال طنز‪ -‬فانتزی است‪ ،‬در ‪ 16‬قسمت ‪ 45‬دقیقه ای تابستان‬ ‫‪ 1400‬بــرای پخش از پلتفــرم نمافیلم اماده و تولید می شــود‪ .‬در خالصه داســتان‬ ‫«اســپینجر» امده اســت‪ :‬ســهراب که یک نابغۀ ناارام اســت پس از محکوم شدن به‬ ‫اعدام‪ ،‬با خوردن قرص ســفر زمان از ســال ‪ 1500‬فرار کرده و بــه زمان حال می اید‪.‬‬ ‫رســتم که پلیسی از جان گذشته است‪ ،‬نیز تن به سفر زمان داده و به دوران ما می اید‬ ‫تا متهم را به زمان خودش بازگرداند‪ ،‬اما در این ســفر اتفاقاتی می افتد که‪ ...‬بازیگران‬ ‫این ســراله به ترتیب حروف الفبا‪ :‬بیتا بیگی‪ ،‬یوســف تیموری‪ ،‬ازیتا ترکاشــوند‪ ،‬بهراد‬ ‫خرازی‪ ،‬ســامان خلیلیان‪ ،‬جوانه دلشاد‪ ،‬مهران رجبی‪ ،‬امید زندگانی‪ ،‬رضا شفیعی جم‪،‬‬ ‫نیما شاهرخ شاهی‪ ،‬یوســف صیادی‪ ،‬شیوا طاهری‪ ،‬رضا فیاضی‪ ،‬سلمان فرخنده‪ ،‬اذین‬ ‫فهیمی‪ ،‬سیاوش قاســمی‪ ،‬پارســا کریم زاده‪ ،‬کوروش کبیری‪ ،‬یوسف مرادیان‪،‬محمد‬ ‫نــادری‪ ،‬ارش نــوذری‪ ،‬محمدرضا هدایتی و‪ ...‬ســایر عوامل «اســپینجر» عبارتند از‪:‬‬ ‫کارگردان و تهیه کننده‪ :‬علیرضا کریم زاده‪ ،‬نویســنده‪ :‬ازاده محســنی و الهه میرباقری‪،‬‬ ‫برنامه ریز‪ :‬پویان درزی‪ ،‬دستیار اول کارگردان‪ :‬مسعود قدسی‪ ،‬مدیرفیلمبرداری‪ :‬مجید‬ ‫طرقی‪ ،‬منشــی صحنه‪ :‬یاسمین پدری‪ ،‬عکاس‪ :‬مجید راد‪ ،‬فیلمبردار‪ :‬ایمان تقی بخشی‪،‬‬ ‫صدابردار‪ :‬وحیــد رضویان‪ ،‬طراح صحنه و لباس‪ :‬داریوش پیرو‪ ،‬دســتیار طراح‪ :‬جاوید‬ ‫جاویدنیــا‪ ،‬مدیرصحنه‪ :‬باران بابازاده‪ ،‬طراح گریم‪ :‬رســول ســیدعربی‪ ،‬جلوه های ویژه‬ ‫بصری‪:‬هادی اسالمی‪ ،‬جانشــین تهیه کننده و مدیرتولید‪ :‬سیدمحمدرضا وزیری‪ ،‬مدیر‬ ‫تدارکات‪ :‬رضا دهقان‪ ،‬مشاور رسانه‪ :‬سمیرا افتخاری‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1415

روزنامه هنرمند 1415

شماره : 1415
تاریخ : 1400/01/22
روزنامه هنرمند 1414

روزنامه هنرمند 1414

شماره : 1414
تاریخ : 1400/01/21
روزنامه هنرمند 1412

روزنامه هنرمند 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1400/01/17
روزنامه هنرمند 1411

روزنامه هنرمند 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1400/01/16
روزنامه هنرمند 1410

روزنامه هنرمند 1410

شماره : 1410
تاریخ : 1400/01/15
روزنامه هنرمند 1409

روزنامه هنرمند 1409

شماره : 1409
تاریخ : 1400/01/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!