روزنامه سپهرایرانیان شماره 965 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 965

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 965

روزنامه سپهرایرانیان شماره 965

‫فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران تاکید کرد‬ ‫تزریق بدون عارضه واکسن ایرانی کرونا به ‪ ۲۱‬تن تا کنون‬ ‫احتمال دسترسی‬ ‫به این واکسن‬ ‫تا خرداد‬ ‫نشانه های جدید از خیز کرونا در تهران‬ ‫لزوم برنامه ریزی دقیق برای نوروز‬ ‫‪26 january 2021‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمام امام (ره) و عضو‬ ‫کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به جزییات روند تزریق این واکسن در‬ ‫فرایند فاز اول مطالعه بالینی‪ ،‬گفت‪ :‬اگر همه چیز به خوبی پیش رود‪ ،‬ان شاءاهلل تا خرداد‬ ‫ماه واکسن ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دکتر مینو محرز در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به اخرین وضعیت کارازمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا‬ ‫که از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون واکسن ایرانی کرونا در نوبت‬ ‫اول به ‪ ۲۱‬نفر تزریق شده است و باید همچنان ادامه یابد‪ .‬در مرحله اول مطالعه انسانی واکسن عمدتا به‬ ‫بررسی عوارض می پردازیم که تاکنون خوشبختانه این واکسن عارضه جدی نداشته است‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫اجازه نمی دهیم داعش‬ ‫خود را مجددا سازماندهی کند‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی سه شنبه ‪ 7‬بهمن ‪1399‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪965‬‬ ‫گفتگوی روسای مجالس ایران و چین‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد محدودیت تردد‬ ‫در تعطیالت پیش رو‬ ‫تاکید بر همکاری با چین در تولید واکسن کرونا‬ ‫‪3‬‬ ‫عیدی امسال کارگران بین‬ ‫‪ ۳.۸‬تا ‪ ۵.۷‬میلیون تومان است‬ ‫‪5‬‬ ‫امشب؛ اعمال خاموشی در بخش‬ ‫خانگی به دلیل افزایش مصرف‬ ‫‪6‬‬ ‫قیمت مسکن در تهران نسبت‬ ‫به دی ماه پارسال دو برابر شد‬ ‫‪6‬‬ ‫مذاکره با نوبخت برای متناسب سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره بخشی‬ ‫از ساختمان خانه جوان واقع در بوستان خانواده‬ ‫مرحله اول (نوبت اول)‬ ‫شهرداری هشتگرد درنظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ / 22 / 252‬ش مورخ ‪1399 / 2 / 31‬شورای اسالمی شهر هشتگرد نسبت به‬ ‫برگزاری مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره بخشی از ساختمان خانه جوان واقع در بوستان خانواده اقدام نماید‪ .‬لذا متقاضیان می‬ ‫توانند جهت دریافت اوراق مزایده یک هفته پس از چاپ نوبت اول اگهی به واحد امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه و یا‬ ‫با شماره تلفن های ‪ ۰۲۶-۴۴۲۲۲۰۲۲-۴‬تماس حاصل فرمایند‪ .‬قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع مزایده‬ ‫فوق الذکر در اسناد مزایده قید گردیده است‪ .‬هزینه چاپ اگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد برندگان اول‪ ،‬دوم‪،‬‬ ‫سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از‬ ‫پیشنهادها مختار است‪ .‬متقاضیان بابت شرکت در مزایده نسبت به پرداخت ‪ %۵‬مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در‬ ‫مزایده که مبلغ دقیق ان در اسناد مزایده قید گردیده است به حساب شماره ‪ ۰۱۰۵۶۱۲۹۷۴۰۰۵‬نزد بانک ملی شعبه شهرداری‬ ‫هشتگرد کد ‪ ۲۶۵۸‬با ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ مذکور الزامی می باشد‪ .‬سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله‬ ‫در اسناد مزایده مندرج می باشد‪ .‬پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا (الف ب ‪-‬ج) الک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز‬ ‫چهارشنبه مورخ ‪ 1399 / 11 / 29‬به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود ‪ .‬شماره ‪379‬‬ ‫چاپ نوبت اول‪1399 / 11 / 7 :‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫چاپ نوبت دوم ‪/ 11 / 14 :‬‬ ‫داریوش یگانه شهردار هشتگرد‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫شماره ‪9901219936240DT1‬‬ ‫شماره مجوز ‪ - 1399.6302‬نوبت دوم‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی از‬ ‫میان تولید کنندگان دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ R 24‬الستیک ‪12‬‬ ‫‪ 100‬حلقه‬ ‫‪01-21-55-9936240‬‬ ‫لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ‬ ‫درج اگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر ‪ ،‬نسبت به استخراج و تکمیل (( فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با‬ ‫استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)) و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در‬ ‫جدول ارزیابی کیفی ( برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی‪ ---‬مدیریت تدارکات و امور کاال‪-----‬مزایده و مناقصه—کسب و کار‪WWW.NISOC.IR----‬‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان ‪ /‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 637/220/000/-‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫ادرس پستی ‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم ( نیوساید) – خیابان شهریور‪ -‬مجتمع تدارکات و امور کاال‪ -‬ساختمان ‪ -102‬اداره تدارکات‬ ‫خرید کاالی داخلی – واحد خرید های عمومی اتاق ‪ - 12‬کدپستی‪ 61138-54579 :‬تلفن ‪061-341-25435‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال‪WWW.IETS.MPORG.IR / :‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR / WWW.SHANA.IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه ‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی‬ ‫مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی ‪ ،‬متعاقبا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه‬ ‫را احراز نموده اند ‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سیاسی‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪965‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫امریکا حاضر است برای باقی ماندن در عراق این کشور را به اتش بکشد‬ ‫عضـو کمیسـیون امنیـت و دفـاع پارلمان عراق بـه انفجارهای اخیـر در پایتخت این کشـور و حمله داعش‬ ‫به نیروهای حشـد شـعبی واکنش نشـان داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر به نقـل از المعلومه‪« ،‬کریـم علیوی» عضو کمیسـیون امنیت و دفـاع پارلمان‬ ‫عـراق اعلام کـرد کـه امریـکا و برخـی کشـورهای عربـی‪ ،‬از گروه هـای تروریسـتی در عـراق حمایـت‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گفتگوی روسای مجالس ایران و چین‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‬ ‫دستور داد شیوه نامه فوالد بازنگری شود‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به محمد نهاوندیان دستور داد شیوه نامه‬ ‫عرضه و تقاضای زنجیره فوالد با تاکید بر حمایت از بازار سهام بازنگری و اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ‪ ۴‬بهمن ماه‬ ‫جاری در نامه ای به محمد نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتصادی رئیس جمهور‪ ،‬دستور داد‬ ‫شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فوالد به گونه ای بازنگری و اصالح شود که هیچ‬ ‫عالمت منفی به بازار سهام داده نشود‪.‬‬ ‫دستور جهانگیری برای اصالح شیوه نامه فوالد پس از ان صادر شد که محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ‪ ۲۸‬ابان ماه در نامه ای به جهانگیری‬ ‫خواستار بازنگری در شیوه نامه مذکور شده بود‪.‬‬ ‫شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود‪ :‬با توجه به سهم ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫صنعت فوالد در بازار سرمایه‪ ،‬شیوه نامه تنظیم بازار فوالد عالوه بر کاهش صادرات‬ ‫این صنعت‪ ،‬باعث اسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و سیاسی خواهد شد‪ .‬وزارت کار و شرکت های تابعه ان‪ ،‬سهم ‪۲۰‬‬ ‫درصدی از معادن و صنایع فوالدی کشور دارند و نظرات ان ها در تدوین شیوه نامه‬ ‫اخذ نشده است‪ .‬شیوه نامه تنظیم بازار فوالد با هماهنگی وزارتخانه های صمت‪،‬‬ ‫کار و اقتصاد و مشارکت شرکت های بزرگ فوالدی و تشکل های این زنجیره به‬ ‫گونه ای اصالح شود که مشخص‪ ،‬شفاف‪ ،‬صریح و بدون امکان اعمال سالیق‬ ‫شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح‬ ‫این موضوع هستند‪ ،‬جلوگیری گردد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ ‪ ۲۸‬ابان ماه امسال شیوه نامه فوالد از سوی معاون اقتصادی رئیس‬ ‫جمهور ابالغ شد که یکی از مهم ترین بندهای ان‪ ،‬تعیین قیمت های پایه شمش‪،‬‬ ‫اسلب‪ ،‬ورق گرم و سرد و میلگرد به ‪ ۸۰‬درصد نرخ ‪ CIS‬بود که منجر به انتقادات‬ ‫زیادی از شرکت های فوالدی‪ ،‬فعاالن بازار سهام و مسئوالن بورس کاال شده بود‬ ‫چرا که معتقد بودند اینگونه قیمت گذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فوالد‬ ‫خواهد شد‪( .‬جزئیات بیشتر)‬ ‫خبرگزاری مهر نیز طی دو ماه گذشته در نقد شیوه نامه مذکور گزارش های‬ ‫متعددی را به نقل از فعاالن بخش خصوصی منتشر کرد؛ در یکی از این گزارش ها‬ ‫براورد شده بود اجرای شیوه نامه ابالغی دولت منجر به ایجاد یک رانت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیاردتومانی خواهد شد‪ .‬یک عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران‬ ‫نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که باید پشت پرده مصوبه ابالغی وزارت‬ ‫صمت برای قیمت گذاری فوالد بررسی و مشخص شود چه کسانی از رانت مصوبه‬ ‫منتفع می شوند؛ چرا که تجربه بازار ایران نشان می دهد‪ ،‬همواره‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫چنین مصوبه ها و بخشنامه ها به نفع عده ای خاص است‬ ‫بیش از ‪ ۴‬میلیون مترمکعب برفروبی‬ ‫در جاده های گیالن انجام شده است‬ ‫مدیرکل راهداری گیالن گفت‪ :‬نیروهای مستقر در‬ ‫جاده ها تاکنون ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۸۴‬هزار متر مکعب از‬ ‫جاده های استان گیالن را برف روبی کرده اند‪.‬‬ ‫فریبرز مرادی با بیان اینکه نیروهای راهداری استان از‬ ‫همان اغاز بارش برف در جاده ها حاضر شدند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تمام محورهای اصلی و فرعی استان باز بوده‬ ‫و تردد در انها برقرار است‪.‬مدیرکل راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای گیالن با اشاره به حجم برف روبی انجام‬ ‫شده در برف اخیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نیروهای مستقر در جاده ها‬ ‫تاکنون ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۸۴‬هزار و ‪ ۱۳۰‬مترمکعب اده های‬ ‫استان گیالن را برف روبی کردند‪.‬وی با بیان اینکه برای‬ ‫جلوگیری از یخ زدگی و مشکل در تردد‪ ،‬اقدام به شن و‬ ‫نمک ریزی در جاده ها کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون دو هزار و‬ ‫‪ ۱۴‬تن شن و نمک برای این منظور در جاده های گیالن‬ ‫استفاده شده است‪.‬مرادی با اشاره به مقدار راه های‬ ‫برفروبی شده استان گیالن در جریان برف اخیر‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬راهداران هزار و ‪ ۷۹۴‬کیلومتر از راه های استان و‬ ‫چهار هزار و ‪ ۸۵۵‬کیلومتر باند را نیز برف روبی کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه جهت جلوگیری از انسداد راه ها با‬ ‫تمام امکانات پای کار هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬راهداران با ‪۳۵۱‬‬ ‫دستگاه ماشین االت راهداری در جاده ها مشغول به‬ ‫فعالیت بودند‪.‬‬ ‫مدیر کل نوسازی مدارس گیالن در جلسه بررسی‬ ‫شاخص های مدیریت سبزعنوان نمود ‪:‬‬ ‫حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است‬ ‫مدیر کل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس گیالن در‬ ‫جلسه بررسی شاخص های مدیریت سبز‪ ،‬برنامه ها‬ ‫و فعالیت اداره کل‪ ،‬افزود‪ :‬حفاظت از محیط زیست‬ ‫وظیفه همگانی استبه گزارش روابط عمومی‪ ،‬جمعی‬ ‫از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان‬ ‫گیالن در راستای ارزیابی اجرای مدیریت سبز با حضور‬ ‫در اداره کل نوسازی مدارس گیالن طی نشستی‬ ‫با مهندس دقیق مدیر کل محترم و مهندس جاذب‬ ‫نیکو مسئول محترم دفتر فنی‪ ،‬عملکرد اداره کل را‬ ‫براساس محورهای؛ مدیریت مصرف انرژی(اب‪ ،‬برق‬ ‫وگاز)‪ ،‬مدیریت مصرف کاغذ‪ ،‬پسماند و اموزش‪ ،‬فرهنگ‬ ‫سازی و همچنین شاخص های مدیریت سبز‪ ،‬برنامه ها‬ ‫و فعالیت مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند‪.‬‬ ‫مهندس علی دقیق مدیر کل نوسازی‪ ،‬توسعه و‬ ‫تجهیز مدارس گیالن درابتدای این جلسه با بیان اینکه‬ ‫حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اجرای برنامه های مدیریت سبز با هدف کاهش هزینه‬ ‫ها و به حداقل رساندن مصرف انرژی و حفظ و صیانت‬ ‫از محیط زیست از برنامه ها و اولویت های اصلی ما در‬ ‫اداره کل می باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حرکت به سمت مدیریت سبز‬ ‫یک ضرورت اجتناب ناپذیر است‪ ،‬تصریح نمود‪ :‬مدیریت‬ ‫سبز در واقع اتخاذ تدابیر و سیاست های موثر و بسیج‬ ‫تمامی منابع در جهت رسیدن به اهداف و رسالت زیست‬ ‫محیطی می باشد‪.‬‬ ‫مدیر کل نوسازی مدارس در ادامه با تشریح ضرورت‬ ‫توجه به مدیریت سبز در جهان امروزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اداره کل نوسازی مدارس خود را موظف می داند با‬ ‫اجرای برنامه های مدیریت سبز و استفاده از فناوری های‬ ‫نوین سازگار با محیط زیست اقدامی ماندگار در زمینه‬ ‫حفاظت از محیط زیست در حوزه مدرسه سازی از خود‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـا خواهـان ان هسـتیم کـه تالش هـای اطالعاتـی بـا هـدف اجـرای عملیـات غافلگیـر کننده‬ ‫علیـه تروریسـت ها بـه منظـور جلوگیـری از تشـدید حملات انهـا افزایـش یابد‪.‬‬ ‫علیـوی بیـان کـرد‪ :‬نیروهای امنیتـی بایـد در اوج امادگی برای مقابله با حمالت تروریسـتی باشـند‪ .‬پیش‬ ‫بینی هـا حاکـی از ان اسـت کـه این حملات در برهه اینـده افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬نیروهـای امنیتـی بایـد عملیات پیش دسـتانه و غافلگیرانـه علیه عناصر داعـش در بغداد‬ ‫و اسـتان های دیگـر انجـام دهند‪.‬‬ ‫علیـوی گفـت‪ :‬امریـکا حاضـر اسـت کـه برای باقـی نگه داشـتن نظامیـان خود در عـراق‪ ،‬این کشـور را به‬ ‫اتش بکشـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت که روز پنجشـنبه میـدان الطیران در بغداد شـاهد وقـوع ‪ ۲‬انفجار انتحـاری بود که در‬ ‫جریـان ان ‪ ۳۲‬نفر کشـته و ‪ ۱۱۰‬نفر زخمی شـدند‪.‬‬ ‫تاکید بر همکاری با چین در تولید واکسن کرونا‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی و الی جان‬ ‫شو‪ ،‬رئیس کنگره ملی چین پیش از ظهر‬ ‫امروز در نشست رسمی و وبیناری گفتگو‬ ‫و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل‬ ‫از روابط عمومی مجلس‪ ،‬اقای قالیباف در‬ ‫ابتدای این گفتگوی ویدئو کنفرانسی با تبریک‬ ‫فرارسیدن عید بهاره و سال نوی چینی‪ ،‬به‬ ‫پیشینه تاریخی و طوالنی مراودات دو ملت‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫روابط دو کشور وارد دوران نوینی از همکاری ها‬ ‫در عرصه های مختلف اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاسی ‪ -‬پارلمانی گردید و دیدگاه های‬ ‫مشترک در قبال تحوالت بین المللی و‬ ‫منطقه ای موجب تحکیم و تقویت هرچه‬ ‫بیشتر روابط فیمابین شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باور داریم که اینده از ان اسیا و‬ ‫کشور های مستقل است و ما نگاه به حوزه‬ ‫مهم تمدنی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی قاره‬ ‫اسیا را فرصتی مهم برای مردم این قاره پهناور‬ ‫میدانیم‪.‬‬ ‫اقای قالیباف تاکید کرد‪ :‬روابط دوستانه تهران‬ ‫ پکن متاثر از روابط با سایر کشور ها و شرایط‬‫بین المللی نبوده و نخواهد بود و براساس‬ ‫همکاری و منافع مشترک در همه حوزه ها‬ ‫پیش خواهد رفت‪ .‬اراده رهبران دو کشور‬ ‫بر توسعه و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات‬ ‫دوجانبه است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود با تبریک موفقیت‬ ‫چین در مبارزه با بیماری کرونا و به ویژه تهیه‬ ‫واکسن ان از کمک های پکن به جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در جهت مقابله با این بیماری‬ ‫قدردانی کرد و به دستاورد های مهم جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در تولید واکسن اشاره و‬ ‫به یادگار بگذارد‪.‬‬ ‫وی تشریح نمود‪ :‬اتفاقات خوبی در اداره کل نوسازی‬ ‫مدارس در این راستا رقم خورد و امروز کاهش هزینه ها‬ ‫و صرفه جویی را در مصرف اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز شاهد بودیم‬ ‫و این سیاست را با برنامه ای مدون تر ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه از بخش های مختلف ساختمان اداره‬ ‫کل نوسازی مدارس و پروژه ‪ 12‬کالسه حسن حجتی‬ ‫رشت نیز بازدید نمودند‪.‬‬ ‫بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫از راه اهن رشت ‪ -‬کاسپسن‬ ‫دکتر خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل‬ ‫شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور‬ ‫در بازدید ار راه اهن رشت‪-‬کاسپین‪ :‬این محور یکی از‬ ‫اولویت های ریلی کشور است تا از طریق تکمیل ان‬ ‫کریدور ریلی شمال‪-‬جنوب را از دریا تا دریا به بهره‬ ‫برداری برسانیم‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به ارزش روز برای این‬ ‫پروژه هزینه شده است‬ ‫یکی از مشکالت اصلی در اجرای این خط اهن‬ ‫تامین مصالح و اعتبار مورد نیاز در احداث ‪ ۱۱‬تقاطع‬ ‫غیرهمسطح و ‪ ۸۰‬ابرو در مسیر است که نیازمند ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار است‪ .‬گفتنی است راه اهن رشت‬ ‫کاسپین حدود ‪ 35‬کیلومتر طول و بیش از ‪ 50‬درصد‬‫پیشرفت فیزیکی دارد که بهره برداری از این خط اهن‬ ‫تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور و دیگر کشورهای‬ ‫همسایه دارد‪.‬‬ ‫در اقدامی ماندگار و ارزشمند‬ ‫خودروی تحویلی نماینده مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گیالن مدرسه می شود‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی‪ ،‬توسعه‬ ‫و تجهیز مدارس گیالن‪ ،‬صبح امروز مهندس جبار‬ ‫کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان رشت در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با حضور در اداره کل نوسازی‪،‬‬ ‫توسعه و تجهیز مدارس استان‪ ،‬ضمن دیدار و گفتگو با‬ ‫مهندس علی دقیق مدیر کل محترم و معاونین ایشان‪،‬‬ ‫خودروی دناپالس تحویلی خود را در اقدامی ماندگار‬ ‫برای ساخت مدرسه در یکی از نقاط محروم رشت‬ ‫اهدا نموده بود‪ ،‬رسما تحویل اداره کل نوسازی مدارس‬ ‫گیالن نمود تا امکان تحصیل رایگان برای قشر اسیب‬ ‫پذیر این منطقه نیز فراهم گردد‪.‬‬ ‫مهندس دقیق در این دیدار با ارائه گزارشی از روند‬ ‫فعالیت های انجام شده در راستای احداث و تجهیز‬ ‫مدارس گیالن و با برشمردن نیازمندیها در مناطق‬ ‫محروم‪ ،‬افزود‪ :‬امیدوارم اینگونه حرکات معنوی و‬ ‫فرهنگی ارزشمند تقویت شده و نهادینه شود‪ ،‬چرا که‬ ‫اموزش و پرورش متعلق به همه مردم می باشد‪.‬‬ ‫وی از نماینده محترم رشت که خودروی خود را برای‬ ‫ساخت مدرسه در یکی از نقاط محروم اهدا کرد‪ ،‬تشکر‬ ‫نمود و ابراز داشت‪ :‬عزم جدی و حس نوع دوستی و‬ ‫نیات خیرخواهانه مهندس کوچکی نژاد و همکارانشان‬ ‫در استان گیالن در راستای رفع محرومیت از فضاهای‬ ‫اموزشی و ایمن نمودن مدارس واقعا ستودنی است‪.‬‬ ‫در ادامه مهندس کوچکی نژاد ضمن اهداء و تحویل این‬ ‫خودرو به اداره کل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس‬ ‫گیالن و مجمع خیرین مدرسه ساز استان مقرر نمود‬ ‫تالش های مشترک کادر درمانی ‪ -‬بهداشتی‬ ‫و علمی ایران و چین را ستود‪.‬‬ ‫تاکید بر همکاری با چین در تولید‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫وی بر استمرار همکاری دو کشور در مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا و تولید واکسن تاکید کرد‪.‬‬ ‫اقای قالیباف در ادامه‪ ،‬همکاری های پارلمانی‬ ‫فیمابین را بخش مهمی از روابط دو کشور‬ ‫خواند و افزود‪ :‬مجالس ایران و چین در‬ ‫عرصه های مختلف منطقه ای و دوجانبه‬ ‫همکاری های سازنده و موثری دارند و در اینده‬ ‫نیز سطح همکاری پارلمانی متناسب با روابط‬ ‫دو کشور توسعه و گسترش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر حمایت مجلس شورای‬ ‫اسالمی از راهکار های تسهیل کننده و شتاب‬ ‫دهنده مناسبات دو کشور در عرصه های‬ ‫مختلف تصریح کرد‪ :‬ایران عالقمند به ارتقاء‬ ‫سطح همکاری ها در همه بخش های مورد‬ ‫عالقه طرفین میباشد‪.‬‬ ‫اقای قالیباف همچنین از موضع قاطع چین‬ ‫در رد تحریم ها علیه ملت ایران قدردانی کرد‬ ‫و افزود‪ :‬روابط ایران و چین به صورت مستقل‬ ‫حائز اهمیت راهبردی است و متاثر از تحول‬ ‫در سایر کشور ها نبوده و نیست‪.‬‬ ‫وی بر اهمیت احترام همه طرف ها به حاکمیت‬ ‫ملی و تمامیت ارضی چین تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این نشست اقای جان لی شو رئیس کنگره‬ ‫ملی خلق چین با اشاره به پنجاهمین سالگرد‬ ‫برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور گفت‪:‬‬ ‫گفتگو و رایزنی میان روسای مجالس ایران و‬ ‫چین در اغاز سال میالدی جدید نشاندهنده‬ ‫تعمیق روابط سازنده دو کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همانگونه که رهبری چین تاکید‬ ‫دارند‪ ،‬روابط دوستانه جمهوری خلق چین‬ ‫و جمهوری اسالمی ایران نشات گرفته از‬ ‫پیشینه تاریخی همکاری های دو کشور در‬ ‫زمان های سخت و حمایت های بیدریغ در‬ ‫مسائل مهم فیمابین است‪.‬‬ ‫رئیس کنگره ملی خلق چین با اشاره به‬ ‫اهمیت مراودات و تبادالت پارلمانی در‬ ‫توسعه مناسبات دوستانه در کشور بر امادگی‬ ‫مجلس چین بر تقویت و تحکیم همکاری های‬ ‫پارلمانی فیمابین تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت و پارلمان چین سیاست‬ ‫اخبار ادارات استان گیالن‬ ‫از عواید حاصل از فروش ان‪ ،‬مدرسه ای درمحله‬ ‫محروم«پاره بیجار» رشت احداث گردد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه همه نسبت به اموزش و پرورش‬ ‫مسئول هستیم‪ ،‬خواستار تسریع در روند فروش این‬ ‫خودرو و روند اجرای این پروژه شد‪.‬‬ ‫احداث بیمارستان و اورژانس جنرال در مرکز اموزشی‬ ‫درمانی پورسینا در دستور کار قرارگرفته‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مرکز با تامین اعتبار از امالک مازاد و محل اعتبارات ملی‬ ‫به همت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه‪ ،‬تجدید بنا‬ ‫و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫با ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور؛‬ ‫‪ 10‬میلیارد تومان اعتبار برای تامین یک دستگاه‬ ‫انژیوگرافی محیطی به مرکز دانشگاهی پورسینا‬ ‫رشت اختصاص یافت‬ ‫بررسی عملکرد استانها‬ ‫در حوزه متقاضیان و ثبت پروژه ها‬ ‫در طرح اقدام ملی مسکن در گیالن‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از اختصاص ‪10‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای تامین یک دستگاه انژیوگرافی‬ ‫محیطی به مرکز دانشگاهی پورسینا رشت با ابالغ‬ ‫سازمان برنامه وبودجه از محل تخصیص یک میلیارد‬ ‫یوریی صندوق ذخیره ارزی با موافقت رهبر معظم‬ ‫انقالب خبر داد‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن(وبدا)‪ ،‬دکترارسالن ساالری‪ ،‬امروز‬ ‫در جمع خبرنگاران از تخصیص منابع الزم به جهت‬ ‫تامین یک دستگاه انژیوگرافی محیطی برای مرکز‬ ‫دانشگاهی پورسینا رشت خبر داد و اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشور‪ 10 ،‬میلیارد تومان اعتبار برای خرید‬ ‫این دستگاه را به دانشگاه علوم پزشکی گیالن ابالغ کرده‬ ‫است‪.‬وی با بیان اینکه اعتبار تخصیص یافته برای خرید‬ ‫دستگاه انژیوگرافی محیطی از محل منابع یک میلیارد‬ ‫یورویی صندوق توسعه یافته تامین شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در نیمه فروردین امسال با‬ ‫برداشت یک میلیارد یورو اعتبار از صندوق توسعه ملی‬ ‫برای مقابله و مدیریت بیماری کرونا موافقت کرده و ان‬ ‫را در اختیار سازمان برنامه وبودجه قرار داده بود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تقدیر از درایت‬ ‫و اقدام پدرانه رهبر معظم انقالب اسالمی در موافقت‬ ‫با برداشت منابع از صندوق ذخیره ارزی‪ ،‬گفت‪ :‬حوزه‬ ‫سالمت استان گیالن به ویژه در بخش درمان‪ ،‬به شدت‬ ‫نیازمند تجهیز و نوسازی است‪ ،‬ازاین رو تخصیص‬ ‫اعتبارات برای تجهیز و توسعه بخش درمان در این‬ ‫استان‪ ،‬اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است‪.‬‬ ‫دکتر ساالری با بیان اینکه مرکز دانشگاهی پورسینا‬ ‫رشت به شدت نیازمند یک دستگاه انژیوگرافی محیطی‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬این دستگاه برای تشخیص و درمان بیمارانی‬ ‫که عروق محیطی‪ ،‬جلدی قلب و مغزشان نیاز به‬ ‫انژیوپالستی دارد‪ ،‬به کار می رود و از اساسی ترین‬ ‫الزمه های حوزه پزشکی در طب نوین است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید تمام امکانات الزم جهت‬ ‫ارائه خدمات مطلوب درمانی به مردم در بیمارستان ها‬ ‫مستقر شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تمام سعی خود را برای‬ ‫توسعه بخش های درمانی در بیمارستان ها نظیر افزایش‬ ‫تخت های درمانی‪ ،‬تخت های ‪ ICU، CT‬اسکن ها‪،‬‬ ‫سونوگرافی‪ ،‬تامین و توزیع یک باره ‪ 850‬قلم انواع‬ ‫تجهیزات پزشکی و همچنین توسعه امکانات زیربنایی‬ ‫و زیرساختی در بخش بهداشت و درمان به کار گرفته و‬ ‫در این مسیر همچنان در تالش هستیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به قدمت‬ ‫باالی بیمارستان های شهر رشت ازجمله مرکز اموزشی‬ ‫درمانی پورسینا‪ ،‬افزود‪ :‬این بیمارستان قدمتی حدود‬ ‫یکصد ساله دارد و ابنیه ان نیازمند نوسازی است‪.‬‬ ‫دکتر ساالری با بیان اینکه پیگیری های تمام وقت جهت‬ ‫به منظور بررسی عملکرد استانها در حوزه منقاضیان‬ ‫و ثبت پروژه ها در طرح اقدام ملی مسکن و همچنین‬ ‫ارائه گزارش عملکرد استانها جلسه ای با حضور مدیرکل‬ ‫و معاونت مسکن و بازافرینی شهری راه وشهرسازی‬ ‫گیالن‪ ،‬مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و‬ ‫معاون بانک مسکن استان ‪ ،‬به صورت ویدیوکنفرانس‬ ‫با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و معاونین مربوطه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به جهت جبران عقب ماندگی ها و تسریع در‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی بخش بهداشت و درمان‬ ‫پیگیری هفتگی مطالبات حوزه سالمت گیالن از‬ ‫سازمانبرنامه وبودجه‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به جهت جبران‬ ‫عقب ماندگی ها و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی‬ ‫بخش بهداشت و درمان خواستار تامین اعتبار برای‬ ‫چندین پروژه دیگر در گیالن شد‪.‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن (وبدا)‪ ،‬دکتر‬ ‫ارسالن ساالری‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در‬ ‫سلسله نشست های خود با مسئوالن عالی کشور با دکتر‬ ‫محمدباقر نوبخت‪-‬رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور و‬ ‫همچنین دکتر قاسم رمضان پور نرگسی‪ -‬معاون امور‬ ‫مجلس و توسعه منطقه ای این سازمان دیدار و در‬ ‫خصوص جذب اعتبارات حوزه سالمت گیالن به ویژه در‬ ‫بخش درمان رایزنی کرد‪.‬دکتر ساالری در این دیدار با‬ ‫تقدیر از حسن توجه دولت به ویژه سازمان برنامه وبودجه‬ ‫و همچنین وزارت بهداشت‪ ،‬افزود‪ :‬طی ‪ 16‬ماهه اخیر‬ ‫دولت توجه ویژه ای در پی مطالبات به حق مردم در‬ ‫حوزه سالمت گیالن داشته که شایسته تقدیر است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عقب ماندگی های عدیده در بخش های‬ ‫مختلف حوزه سالمت استان به ویژه بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیش از نیمی از مطالبات حدود ‪ 700‬میلیارد‬ ‫تومانی پرسنلی و غیر پرسنلی در استان پرداخت شده‬ ‫و عالوه بر ان تجهیزات پیشرفته تشخیص پزشکی‪،‬‬ ‫تخت های مراقبت های ویژه و توسعه مراکز بیمارستانی‬ ‫طی ‪ 16‬ماه اخیر در گیالن در کنار افتتاح بیمارستان ها‬ ‫و مراکز اورژانس بیمارستانی در استان رقم خورده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه‬ ‫در جهت خدمت به مردم به ویژه در شهرستان ها و‬ ‫روستاهای محروم باید کمر همت بست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫طی دوران پذیرش مسئولیت ریاست دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گیالن‪ ،‬به صورت تمام وقت با افتخار پیگیر‬ ‫مطالبات مردم گیالن در بخش سالمت بود ه و در این‬ ‫راستا در تمام سازمان های ملی ازجمله برنامه وبودجه و‬ ‫وزارت بهداشت برای گرفتن اعتبار و تجهیزات حضور‬ ‫داشته ام‪.‬‬ ‫امریکا و اعمال تحریم علیه کشور ها را محکوم‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫جان لی شو بر پایبندی و حمایت کشور‬ ‫متبوعش از توافقات بین المللی تاکید کرد‪.‬‬ ‫چین از هرگونه همکاری با جمهوری‬ ‫اسالمی در تهیه واکسن کرونا استقبال‬ ‫می کند‬ ‫رئیس کنگره خلق چین در پایان این نشست‬ ‫برای تبادل تجارب در امر مبارزه با ویروس‬ ‫کرونا میان مراکز بهداشتی در کشور تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬جمهوری خلق چین از هرگونه‬ ‫همکاری با جمهوری اسالمی در مبارزه با کرونا‬ ‫و تهیه واکسن کرونا استقبال می کند‪.‬‬ ‫روسای مجالس ایران و چین در این گفتگو‬ ‫بر تداوم و استمرار رایزنی و گفتگو های‬ ‫پارلمانی فیمابین در سطوح مختلف‪ ،‬بهره‬ ‫گیری از ظرفیت های حقوقی و قانونی مجالس‬ ‫دو کشور برای پیشبرد روابط فیمابین دو‬ ‫کشور‪ ،‬همکاری برای مقابله با افراط گرایی و‬ ‫تروریسم و تبادل تجربه و اطالعات در زمینه‬ ‫فعالیت های پارلمانی توافق کردند‪.‬‬ ‫همچنین طرفین توافق کردند با استفاده از‬ ‫ظرفیت های پارلمانی دو کشور از مصوبات و‬ ‫توافق دولت های چین و ایران حمایت کنند‬ ‫و دیدار بعدی را در پایتخت های دو کشور‬ ‫انجام دهند‪.‬در این نشست مجازی روسای‬ ‫کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬رئیس گروه دوستی پارلمانی‬ ‫ایران و چین و معاونان وزارتخانه های اقتصاد و‬ ‫دارایی (رئیس کمیسیون مشترک دولتی) و‬ ‫معاون امور مجلس و مدیر کل سیاسی وزارت‬ ‫امور خارجه و جمعی دیگر از مقامات پارلمانی‬ ‫مجلس شورای اسالمی و مقامات عالیرتبه‬ ‫همتا از پارلمان‪ ،‬وزارت امور خارجه و وزارت‬ ‫بازرگانی چین حضور داشتند‪.‬‬ ‫خطیب زاده‪:‬‬ ‫اجازه نمی دهیم داعش‬ ‫خود را مجددا سازماندهی کند‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان این که منتظر دریافت‬ ‫گزارش های بیشتر از سوی دولت اندونزی در ارتباط با موضوع توقیف‬ ‫نفتکش ایرانی از سوی این کشور هستیم گفت‪ :‬این یک موضوع‬ ‫فنی است و پیش از این نیز چنین اتفاقاتی در عرصه کشتیرانی رخ‬ ‫داده است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سعید خطیب زاده صبح روز دوشنبه‬ ‫درنشست خبری در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع توقیف‬ ‫نفتکش ایرانی از سوی اندونزی و مباحثی که دراین زمینه مطرح‬ ‫شده است گفت‪ :‬ما منتظر دریافت گزارش های بیشتری در این‬ ‫ارتباط از سوی دولت اندونزی هستیم‪ .‬تاکنون برخی اطالعات ضد‬ ‫و نقیضی در این زمینه دریافت کردیم و منتظر دریافت گزارشهای‬ ‫بیشتر هستیم‪.‬این دیپلمات ارشد کشورمان گفت‪ :‬این یک بحث فنی‬ ‫است و در بحث کشتیرانی قبال نیز چنین اتفاقاتی وجود داشته است‪.‬‬ ‫خطیب زاده خاطر نشان کرد‪ :‬سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت‬ ‫صاحب کشتی به دنبال بررسی دالیل موضوع و حل این مساله‬ ‫هستند و سفارت ما در اندونزی و همچنین وزارت خارجه این مساله‬ ‫را از نزدیک پیگیری می کند‪.‬خطیب زاده همچنین در پاسخ به‬ ‫سوالی مبنی بر این که برخی از اخبار بیانگر این است که توقیف نفت‬ ‫کش ایرانی از سوی اندونزی اقدامی متقابل در راستای توقیف نفت‬ ‫کش کره ای از سوی ایران بوده است چرا که برخی از خدمه نفت‬ ‫کش کره ای توقیف شده ایران اندونزیایی هستند گفت‪ :‬نظری در‬ ‫این ارتباط ندارم انچه که به ما گفته شده این است که این موضوع‬ ‫فنی است و موضوع فنی نیز مسیر خود را طی می کند ما قبال چنین‬ ‫اتفاقاتی را نیز شاهد بوده ایم و حل شده است‪.‬خطیب زاده همچنین‬ ‫در مورد وضعیت پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی و اخرین‬ ‫تحوالت رخ داده شده در این زمینه گفت‪ :‬در ارتباط با این پول ها‬ ‫هیچ اتفاقی نیفتاده است و ما منتظر اجرایی شدن و به پیش بردن‬ ‫راه حل ها و سازو کارهایی هستیم که کره ای ها در جریان سفر قائم‬ ‫مقام وزیر خارجه کره جنوبی به ایران مطرح کردند و امیدواریم به‬ ‫انچه که در این زمینه مطرح شده به صورت سریع تر عملیاتی شود‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد‬ ‫موضوع بدهی ایران به سازمان ملل و مسائلی که در این زمینه مطرح‬ ‫است گفت‪ :‬در ارتباط با مساله مورد اشاره بر خالف انچه که برخی‬ ‫گفته اند موضوع این گونه نبوده است که ایران اماده پرداخت این‬ ‫پولها نبوده باشد بلکه ما منابع را تخصیص داده ایم مسیر کانال را نیز‬ ‫مشخص کرده ایم ولی عدم امکان برداشت وجود دارد و ان به خاطر‬ ‫سنگ اندازی های امریکا است و این سنگ اندازی ها مشکالتی را در‬ ‫این زمینه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫دکتر ساالری با بیان اینکه پیشرفت و توسعه هر‬ ‫بخشی مستلزم همت مضاعف و تالش بی وقفه هست‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مردم ما شایسته بهترین خدمت‬ ‫هستند و کسی که در این انقالب و نظام مسوولیتی را‬ ‫قبول می کند باید بی وقفه تالش کند تا مردم جز رنج‬ ‫مریض داری‪ ،‬رنج دیگری نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نشست های مکرر خود با رئیس و‬ ‫معاونین سازمان برنامه وبودجه‪ ،‬گفت‪ :‬طی دو هفته‬ ‫اخیر چندین نوبت با دکتر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه وبودجه‪ ،‬معاون امور مجلس و توسعه منطقه ای‬ ‫و همچنین مدیرکل هماهنگی و تفریغ بودجه این‬ ‫سازمان نشست هایی برگزار شده تا بتوانیم اعتبارات‬ ‫بخش سالمت گیالن را از منابع ملی اخذ کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از پیگیری جذب‬ ‫اعتبار برای پنج پروژه عمرانی در استان خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬تکمیل دانشکده و سالن پشتیبان اورژانس سایت‬ ‫الکان‪ ،‬توسعه اورژانس بیمارستان های امام خمینی(ره)‬ ‫صومعه سرا‪ ،‬دکتر حشمت رشت و شهید بهشتی انزلی و‬ ‫همچنین تکمیل فاز دوم بیمارستان ‪ 17‬شهریور رشت‬ ‫ازجمله پروژه هایی هستند که برای تخصیص اعتبار از‬ ‫محل «قانون استفاده از امکانات متوازن» تقدیم رئیس‬ ‫سازمان برنامه وبودجه شده است‪.‬دکتر ساالری همچنین‬ ‫از ادامه پیگیری ها برای اغاز به کار پروژه های مشترک‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن با قرارگاه خاتم االنبیاء‬ ‫سپاه ازجمله پیش پرداخت اعتبارات الزم برای احداث‬ ‫بیمارستان پورسینا و همچنین تامین اعتبار از محل‬ ‫بند «واو» برای پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شاغل‬ ‫در دانشگاه علوم پزشکی گیالن با حضور در سازمان‬ ‫برنامه وبودجه خبر داد‪.‬گفتنی است دکتر ساالری‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن به جهت تخصیص اعتبارات‬ ‫ملی‪ ،‬نحوه تامین و توزیع ان ها به پروژه های عمرانی‬ ‫دانشگاه‪ ،‬تصفیه خانه های بیمارستان ها و همچنین منابع‬ ‫مکفی جهت پرداخت مطالبات و حقوق پرسنل‪ ،‬نشستی‬ ‫را با دکتر قاسم رمضان پور نرگسی‪ ،‬معاون امور مجلس‬ ‫و توسعه منطقه ای سازمان برنامه وبودجه برگزار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫طی ماه های اخیر به منظور تسریع در اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی حوزه سالمت گیالن‪ ،‬استقرار امکانات و‬ ‫تجهیزات پزشکی در استان تقریباً به صورت متوسط هر‬ ‫دو هفته یک بار با دکتر نوبخت‪ ،‬معاون رئیس جمهور و‬ ‫رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور دیدار و رایزنی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وبینار اموزشی طرح گسترش سواد ابی‬ ‫( داناب ) گیالن برگزار شد‬ ‫وبینار اموزشی طرح گسترش سواد ابی ( داناب ) با‬ ‫همراهی و حضور مدرسان کتاب انسان و محیط زیست‬ ‫از سراسر گیالن به صورت بر خط برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اب منطقه ای گیالن؛ در‬ ‫ابتدای این وبینار مهندس مرتضی میرزایی معاون‬ ‫حفاظت و بهره برداری از منابع اب شرکت سهامی‬ ‫اب منطقه ای گیالن ضمن تشکر از زحمات بی شائبه‬ ‫خانواده اموزش و پرورش استان گیالن بویژه از مدرسان‬ ‫کتاب انسان و محیط زیست در جای جای گیالن تشکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای‬ ‫گیالن اشنا ساختن دانش اموزان کشور و استان‬ ‫عزیزمان گیالن را با مفاهیم حوزه اب را از اولویت های‬ ‫اساسی و تدریس مفاهیم مربوطه در قالب سر فصل‬ ‫های اموزشی مندرج در کتاب انسان و محیط زیست را‬ ‫یک ضرورت دانست‪.‬‬ ‫در ادامه مهندس علی حنیفه پور رئیس گروه احیاء و‬ ‫تعادل بخشی اب های زیر زمینی شرکت اب منطقه‬ ‫ای گیالن به تبیین مفهوم و اهداف اجرای طرح احیاء‬ ‫و تعادل بخشی اب های زیر زمینی در گیالن پرداخت‪.‬‬ ‫دکتر اسان باقرزاده مدیر دفتر مهندسی رودخانه ‪،‬‬ ‫سواحل و حفاظت محیط زیست شرکت اب منطقه ای‬ ‫گیالن نیز با ارائه بسته ای فرهنگی به سیالب ‪ ،‬درباره‬ ‫سیالب و اثرات تخریبی جانبی و شیوه های مدیریت‬ ‫ان پرداخت‪.‬گفتنی است وبینار اموزشی طرح گسترش‬ ‫سواد ابی ( داناب ) با همراهی و حضور بر خط شماری‬ ‫از مدرسان کتاب انسان و محیط زیست از سراسر گیالن‬ ‫برگزار گردید‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫ظرفیت خوابگاهی علوم پزشکی گیالن به ‪1420‬‬ ‫نفر افزایش یافت‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از تامین و خریداری‬ ‫یک دستگاه خوابگاه دانشجویان بااعتبار ‪ 27‬میلیارد‬ ‫تومانی خبر داد و گفت‪ :‬با کمک های ویژه رییس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور به دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گیالن این خوابگاه دانشجویی به ظرفیت خوابگاهی این‬ ‫دانشگاه اضافه شد‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن(وب دا)؛ دکتر ارسالن ساالری‪-‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪ ،‬امروز در جمع‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬از خرید یک دستگاه خوابگاه دانشجویی‬ ‫با استفاده از کمک های مالی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این خوابگاه دو هزار و ‪ 590‬مترمربع مساحت دارد‬ ‫و در ‪ 6‬طبقه ساخته شده و دارای ‪ 18‬واحد دو خوابه و‬ ‫‪ 8‬واحد سه خوابه است‪.‬‬ ‫وی با حائز اهمیت برشمردن خوابگاه جدید دانشجویان‬ ‫علوم پزشکی گیالن‪ ،‬افزود‪ :‬در این خوابگاه دانشجویی‬ ‫که بالغ بر ‪ 270‬میلیارد ریال خریداری شده‪ ،‬حداقل ‪220‬‬ ‫تن از دانشجویان می توانند اسکان داده شوند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تقدیر از‬ ‫مساعدت های سازمان برنامه وبودجه و همچنین وزارت‬ ‫بهداشت در جهت تخصیص اعتبارات برای تملک‬ ‫خوابگاه دانشجویی در شان دانشجویان‪ ،‬گفت‪ :‬طی یک‬ ‫سال اخیر از سوی دولت به ویژه شخص دکتر نوبخت‪،‬‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه کشور توجه ویژه ای به‬ ‫بخش بهداشت‪ ،‬درمان و حوزه اموزش و دانشجویی‬ ‫گیالن شده که شایسته تقدیر است‪.‬‬ ‫دکتر ساالری با بیان اینکه یکی از اصلی ترین معضالت‬ ‫در علوم پزشکی گیالن‪ ،‬فقدان خوابگاه دانشجویی بود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از زمانی که من در این دانشگاه دانشجو‬ ‫بوده ام تاکنون‪ ،‬اتاقی به فضای خوابگاه دانشجویی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن اضافه نشده و این بسیار‬ ‫تامل برانگیز بود‪.‬وی با اشاره به ضرورت تامین خوابگاه‬ ‫موردنیاز برای دانشجویان این دانشگاه‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوابگاه های موجود‪ ،‬عالوه بر اینکه مستهلک و قدیمی‬ ‫بودند‪ ،‬فضایی برای پذیرش دانشجویان جدید نداشته‬ ‫و بعضاً دانشجویان در خوابگاه های مشارکتی اسکان‬ ‫داشتند‪ .‬ازاین رو دانشگاه همیشه شرمنده دانشجویان‬ ‫بود‪.‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی گیالن با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ‪ 240‬نفر‬ ‫از دانشجویان در خوابگاه های مشارکتی و ملکی اسکان‬ ‫داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬با راه اندازی خوابگاه جدید دانشجویی در‬ ‫گیالن‪ ،‬ظرفیت خوابگاه دانشجویان به یک هزار و ‪460‬‬ ‫نفر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪965‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نخستین شکست فصل پرسپولیس در اراک‬ ‫تیم فوتبال پرسپولیس نخستین شکست این فصل خود را در اراک و مقابل تیم الومینیوم این شهر تجربه‬ ‫کرد‪.‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دو تیم الومینیوم اراک و پرسپولیس از هفته دوازدهم رقابت های‬ ‫لیگ برتر‪ ،‬از ساعت ‪ ۱۵‬در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک و با قضاوت سیدوحید کاظمی به مصاف هم‬ ‫رفتند‪.‬رسول خطیبی سرمربی تیم الومینیوم اراک‪ ،‬میزبان را امروز با این ترکیب راهی زمین مسابقه کرد‪:‬‬ ‫حسین پورحمیدی‪ ،‬رامتین سلیمانزاده‪ ،‬سیدمهدی حسینی‪ ،‬امید سینگ‪ ،‬میثم اقایی‪ ،‬شاهین توکلی‪ ،‬پوریا‬ ‫اریاکیا‪ ،‬امیرمحمد هوشمند‪ ،‬اسماعیل شریفات‪ ،‬حامد پاکدل و مصطفی احمدی‬ ‫یحیی گل محمدی هم در ترکیب ابتدایی پرسپولیس از نفرات زیر استفاده کرد‪:‬‬ ‫حامد لک‪ ،‬احسان حسینی‪ ،‬مهدی شیری‪ ،‬سیامک نعمتی‪ ،‬سعید اقایی‪ ،‬میالد سرلک‪ ،‬کمال کامیابی نیا‪،‬‬ ‫احسان پهلوان‪ ،‬احمد نوراللهی‪ ،‬وحید امیری و مهدی عبدی‬ ‫کمال کامیابی نیا در دقیقه ‪ 7‬با ضربه سر موفق شد گل اول بازی را وارد دروازه میزبان کند‪.‬‬ ‫شاهین توکلی در دقیقه ‪ 20‬بازی را به تساوی کشاند‪ 10.‬دقیقه بعد از گل اول الومینیومی ها در دقیقه‬ ‫‪ 30‬برای دومین بار با ضربه سر حامد پاکدل دروازه پرسپولیس را باز کردند‪.‬نیمه نخست بازی با برتری ‪2‬‬ ‫یک تیم الومینیوم به پایان رسید‪.‬در نیمه دوم هم علیرغم حمالت پرتعداد سرخپوشان مدافعان و دروازه‬ ‫بان جوان الومینیوم عملکردی فوق العاده داشتند تا نخستین شکست این فصل تیم پرسپولیس در دهمین‬ ‫بازی این تیم و مقابل الومینیوم اراک رقم بخورد‪.‬‬ ‫اجاره مدارس‬ ‫در ساعات غیر رسمی‬ ‫نواقص غربالگری‬ ‫قابل اصالح است‬ ‫پیشنهاد محدودیت تردد‬ ‫در تعطیالت پیش رو‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش قانون تنظیم برخی مقررات‬ ‫مالی‪ ،‬اداری و پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش را ابالغ کرد که در ان مواردی چون‬ ‫احیای ‪ ۴‬تبصره ماده ‪ ۱۸‬قانون شوراهای اموزش و پرورش‪ ،‬اعمال مدرک تحصیلی‬ ‫دوم فرهنگیان‪ ،‬ساماندهی امالک مازاد اموزش و پرورش و ایاب و ذهاب رایگان دانش‬ ‫اموزان در مناطق روستایی تعیین تکلیف شده است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی الهیار ترکمن‬ ‫ابتدای بهمن ماه‪« ،‬قانون تنظیم برخی مقررات مالی‪ ،‬اداری و پشتیبانی وزارت اموزش و‬ ‫پرورش» مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره را که در راستای اجرای اصل یکصد و بیست‬ ‫و سوم قانون اساسی‪ ،‬از سوی رئیس جمهور ابالغ شد را جهت اجرا و بهره برداری به‬ ‫استان ها ابالغ کرد‪.‬قانون تنظیم برخی از مقررات مالی‪ ،‬اداری و پشتیبانی وزارت اموزش‬ ‫و پرورش با عنوان طرح به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود که با تصویب در جلسه‬ ‫علنی روز سه شنبه مجلس مورخ ‪ ۱۱‬اذر ‪ ۹۹‬و تایید شورای نگهبان‪ ،‬در سوم دی ماه از‬ ‫سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابالغ شد‪.‬‬ ‫در این ابالغیه امده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مواد قانون یاد شده بر‬ ‫عهده مقامات مجاز در سطح ادارات کل اموزش و پرورش استانها خواهد بود‪.‬اما قانون‬ ‫تنظیم برخی از مقررات مالی‪ ،‬اداری و پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش به این شرح‬ ‫است‪:‬در ماده ‪ ۱‬این قانون امده است که دولت مجاز است معادل یک درصد (‪ )٪۱‬درامد‬ ‫شرکت ها و سود خالص بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت‬ ‫در امد دولت در انها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاصی پیش بینی و به سرجمع‬ ‫اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت اموزش و پرورش اضافه کند‬ ‫تا در جهت توسعه عدالت اموزشی‪ ،‬بهبود معیشت فرهنگیان‪ ،‬تامین سرانه اموزش و‬ ‫پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود‪ .‬این اعتبار ‪ ۱۰۰‬درصد تخصیص یافته‬ ‫تلقی می شود‪ .‬خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم‬ ‫یک در صد (‪ )٪۱‬کل درامدهای سال قبل را به وزارت اموزش و پرورش پرداخت کرده‬ ‫و در پایان سال مالی با شرکت ها و بانک های مذکور تسویه کند‪.‬‬ ‫وزیر اسبق بهداشت با اعالم این مسئله که نواقص غربالگری زنان باردار دارای ایراداتی است‬ ‫که باید اصالح شوند‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬ارسال ژنوم به خارج از کشور برای این موضوع چندسالی‬ ‫است که متوقف شده است‪.‬خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه‪-‬ساناز باقری راد‪ :‬موضوع غربالگری‬ ‫زنان باردار به منظور شناسایی مشکالت احتمالی جنین در روزهای اخیر مورد بحث در‬ ‫محافل غیرعلمی قرار گرفته و برخی اظهار نظرها در این زمینه در شبکه های اجتماعی‬ ‫دست به دست می شود فارغ از اینکه صحت و سقم ان مورد راستی ازمایی قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫به همین منظور برای اطالع از جزئیات نحوه انجام ازمایشات غربالگری‪ ،‬کشف امارهای‬ ‫دقیق مربوط به سقط های ناشی از ان‪ ،‬هزینه ازمایشات و برخی دیگر از ابهامات مطرح‬ ‫شده به سراغ دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت‪ ،‬مشاور رئیس سازمان‬ ‫تبلیغات در امور بهداشت و درمان و متخصص زنان و زایمان رفتیم تا از حقایق شائبه های‬ ‫مطرح شده در این زمینه اطالع کسب کنیم‪.‬وحید دستجردی در گفت و گو با خبرنگار مهر‪،‬‬ ‫با توضیح در خصوص حاشیه های اخیر ایجاد شده پیرامون موضوع غربالگری بارداری زنان‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۸۴‬چندین استفتاء از مقام معظم رهبری در خصوص ناهنجاریهای شدید‬ ‫جنینی گرفته شد‪ .‬یکی از استفتائات این است که «ایا می توان با تشخیص قطعی بیماری‬ ‫در جنین هایی که دچار عیوب ژنتیک بوده و یا مادر انها در طول دوران بارداری به برخی‬ ‫بیماری های عفونی شدید مبتال شده اند‪ ،‬قبل از دمیده شدن روح یعنی قبل ‪ ۴‬ماه و ‪۱۰‬‬ ‫روز‪ ،‬جنین را سقط کرد؟»‪ .‬پاسخ مقام معظم رهبری نیز این است که «اگر نگهداری طفل‬ ‫معلول‪ ،‬عقب مانده و ناقص الخلقه برای والدین دارای زحمت و مشقت بیش از حد متعارف‬ ‫باشد‪ ،‬به مقداری که در عسر و حرج وارد می شود‪ ،‬اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح‬ ‫در ان مانع ندارد‪.‬این متخصص زنان و زایمان افزود‪ :‬چندین استفتاء دیگر نیز از حضرت‬ ‫ایت اهلل العظمی خامنه ای با این موضوع گرفته شده و به دنبال این استفتائات در سال ‪۸۴‬‬ ‫یک ماده واحده مبنی بر اینکه بیماری های ژنتیکی و خونی شدید جنین که موجب ایجاد‬ ‫عسر و حرج می شود‪ ،‬قبل از ولوج روح و با تشخیص سه پزشک اجازه سقط خواهند داشت‪،‬‬ ‫در مجلس تصویب و سپس به تایید شورای محترم نگهبان رسید‪.‬‬ ‫استاندار تهران‪ :‬با توجه به تعطیالت پیش رو محدودیت تردد جاده ای و بین استانی را به‬ ‫ستاد ملی پیشنهاد داده ایم‪.‬به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ اقای انوشیروان‬ ‫محسنی بندپی در جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا استان تهران افزود‪ :‬انچه که در‬ ‫استان تهران تاکید داریم سرعت بخشیدن به طرح شهید سلیمانی است که براساس‬ ‫این طرح باید بحث شناسایی‪ ،‬رهگیری‪ ،‬قرنطینه و حمایت اجتماعی ادامه پیدا کند و‬ ‫صدا و سیما نیز در این طرح هر چه بیشتر ما را حمایت کند‪.‬وی گفت‪ :‬قطعاً تهران هنوز‬ ‫ابی نشده و رنگ ان کماکان زرد است که با توجه به شیب مالیم افزایش روند بیماری‬ ‫باید گفت رنگ بندی ان زرد متمایل به نارنجی است‪.‬استاندار تهران افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به تعطیالت پیش رو در بهمن ماه‪ ،‬به ستاد ملی پیشنهاد داده ایم برای این که برای‬ ‫استان های دیگر مشکلی پیش نیاید و تهران نیز وضعیتش بدتر از این نشود محدودیت‬ ‫تردد جاده ای و بین استانی اعمال شود‪.‬اقای محسنی بندپی گفت‪ :‬برخی از کسب و کار ها‬ ‫(مانند تاالرها) که ‪ ۱۱‬ماه تعطیل بودند اکنون بعد از مدتی رونق پیدا کرده اند‪ ،‬شرایطی‬ ‫ایجاد شود که مجبور نشویم دوباره برخی از این کسب و کار ها را تعطیل کنیم بدون این‬ ‫که ان ها خطایی کرده باشند‪.‬استاندار تهران افزود‪ :‬ما برای تقویت طرح شهید سلیمانی‬ ‫نیاز به منابع مالی و نیروی انسانی داریم چرا که بحث شناسایی‪ ،‬رهگیری‪ ،‬قرنطینه و‬ ‫حمایت اجتماعی نیاز به منابع مالی و نیروی انسانی دارداستاندار تهران گفت‪ :‬رعایت‬ ‫شیوه نامه ها و فاصله گذاری اجتماعی کمتر شده است که باید تالش کنیم و ببینیم‬ ‫اسیب های ما کجاست‪ .‬اقای انوشیروان محسنی بندپی در ادامه افزود‪ :‬اکنون فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی و رعایت شیوه نامه ها از ‪ ۷۸‬درصد به ‪ ۷۶‬و از ‪ ۷۶‬به ‪ ۷۴‬و ‪ ۹‬دهم درصد‬ ‫رسیده است که نشان دهنده کمتر شدن فاصله گذاری اجتماعی و بیشتر شدن شیب‬ ‫بستری ها است‪.‬وی گفت‪ :‬شهرداری تهران مکلف است همانند روز های اول بیماری فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی را در بحث حمل و نقل رعایت کند‪.‬استاندار تهران افزود‪ :‬نانوایی ها در‬ ‫رتبه نخست رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی قرار دارند و باید با ان ها جلسه ای‬ ‫برگزار و در بحث رعایت هر چه بیشتر شیوه نامه های بهداشتی بحث و تبادل نظر شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫رییس سازمان سینمایی کشور‬ ‫مهم ترین فیلمسازان ما‬ ‫از سینمای کوتاه معرفی شده اند‬ ‫حسین انتظامی گفت‪ :‬مهم ترین فیلمسازان ما از سینمای کوتاه معرفی شده اند‬ ‫و برترین ان ها تجربه ساخت فیلم کوتاه را داشته اند‪ ،‬علیرضا نیاکان ‪ -‬حسین‬ ‫انتظامی رییس سازمان سینمایی کشور در حاشیه بازدید از سی و هفتمین‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید از فیلمسازان و همکاران‬ ‫ستاد برگزاری جشنواره تشکر ویژه کنم که امسال جشنواره را با توفیق‬ ‫برگزار کردند‪ .‬امروز در شرایط خاص هستیم و هرگونه طراحی برای فعالیت‬ ‫تولیدی باید بر اساس این شرایط باشد‪ .‬همکاران ما در سازمان سینمایی برای‬ ‫جشنواره ها ترکیبی از فعالیت حضوری و مجازی را بسته به شرایط روز زیست‬ ‫کرونایی تعریف کرده اند‪.‬وی افزود‪ :‬به همین دلیل جشنواره فیلم کودک و‬ ‫نوجوان به یک شکل‪ ،‬سینما حقیقت شکل دیگر و جشنواره فیلم کوتاه تهران‬ ‫نیز به شکل دیگری برگزار شد‪ ،‬در این جشنواره کارویژه های مختلف جشنواره‬ ‫را باز کردند که هر کدام در زمان ویژه خود انجام شده و کار خوبی بود هم‬ ‫کار اموزشی و هم رقابت و نمایش برگزار شد و تجربه خوبی را برای ما رقم‬ ‫زد‪.‬رییس سازمان سینمایی با تشکر از حضور چشمگیر فیلمسازان جوان‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مهم ترین راه ورود فیلمسازان به حرفه فیلمسازی از مسیر فیلم‬ ‫کوتاه است و برترین فیلمسازان ما کسانی هستند که این تجربه را داشته اند‪.‬‬ ‫انتظامی تاکید کرد‪ :‬پوست اندازی که در سینمای کشور در جشنواره فجر‬ ‫سال جاری دیدیم نشان می دهد‪ ،‬نزدیک ‪ 60‬درصد اثار مربوط به فیلمسازان‬ ‫اول بود که این خود نویدبخش رشد سینمای کشور است‪.‬وی گفت‪ :‬اقتصاد‬ ‫فرهنگ و هنر و به تبع ان اقتصاد سینما و اقتصاد فیلم کوتاه قاعدتا متاثر از‬ ‫شرایط مختلف است که بخشی به برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دولت و‬ ‫نهادهای حکومتی و بخشی نیز به توجه فیلمسازان بر می گردد‪.‬رییس سازمان‬ ‫سینمایی کشور گفت‪ :‬بخش دولت باید زمینه سازی بخش بازار را داشته باشد‬ ‫که می تواند یکی از انها ظرفیت اکران باشد که در هنر و تجربه وجود دارد‬ ‫و مابقی بخش ها نیز می توانند به کمک سینمای کوتاه بیایند‪ ،‬البته انجمن‬ ‫سینمای جوانان ایران هم در این زمینه فعالیت هایی داشته که این فعالیت ها‬ ‫توسعه خواهد یافت‪.‬انتظامی اضافه کرد‪ :‬از ابتدای سال ‪ 98‬میزان اعتباراتی که‬ ‫برای کمک به فیلمسازان جوان تعریف شده بود رشد چشمگیری داشته است؛‬ ‫در حالی که در بخش های دیگر سازمان سینمایی محدودیت داشته ایم‪ ،‬علت‬ ‫این اتفاق به این دلیل است که برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توجه به‬ ‫فیلمسازان جوان اولویت دارد‪.‬وی به موضوع پیچینگ اشاره کرد و گفت‪ :‬هر‬ ‫ساله پیچینگ ها در فصول مختلف در حال برگزاری هستند و فیلم هایی که‬ ‫تایید و انتخاب می شوند و مصوبه می گیرند مورد حمایت هستند و این مسیر‬ ‫نیز به جد ادامه خواهد داشت‪.‬سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫ن با معرفی برگزیدگان به‬ ‫تهران به دبیری سید صادق موسوی فردا ششم بهم ‬ ‫کار خود پایان خواهد داد‪.‬‬ ‫محل طرح اختالف مسئوالن جلسات خصوصی است نه ت ریبون های عمومی‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬تریبون ها نه محل طرح و نه‬ ‫محل رفع مسائل اختالفی است بلکه این «جلسات‬ ‫خصوصی مسئوالن» است که محل طرح و رفع‬ ‫مسائل اختالفی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه‪،‬‬ ‫ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‬ ‫قضاییه که امروز دوشنبه (‪ ۶‬بهمن) برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫تسلیت سالروز رحلت حضرت ام البنین (س) و گرامیداشت‬ ‫مقام مادران‪ ،‬همسران و خانواده معزز شهدا‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫شهدا چراغ راه هدایت همه انسان ها هستند و پیام ان ها‬ ‫برای ما پیام عبودیت و بندگی‪ ،‬اخالص و مقاومت در راه‬ ‫حق است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه «توجه به خداوند متعال» و «ساختن‬ ‫زندگی بر اساس دین و اموزه های دینی» را از جمله اهداف‬ ‫بلند شهیدان دانست و افزود‪ :‬از خداوند متعال می خواهیم‬ ‫که جامعه ما در توجه به اهداف و مقاصد عالی شهیدان‪،‬‬ ‫توفیق بیش از پیش پیدا کند‪.‬‬ ‫اقدام وزارت ارشاد در برگزاری‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب قابل تقدیر بود‬ ‫ایت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به برگزاری مجازی‬ ‫نمایشگاه کتاب به دلیل شیوع بیماری کرونا‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دست اندرکاران‬ ‫برای برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه به کتاب و‬ ‫کتابخوانی‪ ،‬حرکت ارزشمندی است که در راستای افزایش‬ ‫سطح اخالق‪ ،‬معنویت و کاهش اسیب های اخالقی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بسیار نقش افرین بوده و می تواند روحیه‬ ‫عدالتخواهی را در مردم افزایش دهد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری‬ ‫در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد‪:‬‬ ‫کتاب یک وسیله هدایت برای انسان ها در جهت انسان‬ ‫سازی‪ ،‬جامعه سازی و تمدن سازی است‪ .‬به هر میزان‬ ‫که اگاهی اجتماعی باال برود اسیب های اجتماعی کاهش‬ ‫پیدا خواهد کرد و به هر میزان افراد جامعه بیشتر از حقوق‬ ‫خود اطالع پیدا کنند‪ ،‬اقدامات سوءاستفاده گران در جهت‬ ‫پایمال کردن حقوق مردم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫حق خواهی و عدالت خواهی از اثار اگاهی از حقوق‬ ‫و موجب کاهش تضییع حقوق شهروندان می شود‬ ‫رئیس قوه قضاییه افزود‪ :‬توجه به حق‪ ،‬حق خواهی‬ ‫و عدالتخواهی از جمله اثار فرهنگی توجه به کتاب و‬ ‫کتابخوانی است که گسترش ان ها در جامعه با کاهش‬ ‫اسیب های اجتماعی و جرم و جنایت همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫تریبون های عمومی باید محل امیدافرینی و نشان‬ ‫از انسجام و اهنگ واحد در کشور باشد‬ ‫ایت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت وجود انسجام در جامعه و همچنین مسئوالن‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬تریبون ها نه محل طرح و نه محل رفع‬ ‫مسائل اختالفی است بلکه انچه محل طرح و رفع مسائل‬ ‫اختالفی است «جلسات» هستند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود جلسات در همه سطوح‬ ‫در کشور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تریبون ها باید محل امیدافرینی و رفع‬ ‫نگرانی مردم و نشان دادن انسجام و اهنگ واحد در کشور‬ ‫باشد‪ .‬تریبون ها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد نگرانی‬ ‫بپردازد در جهت خالف خواست رهبری و مردم حرکت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی ادامه داد‪ :‬متاسفانه می بینیم که گاهی‬ ‫جلسات به محل خوش وبش و تریبون ها به محل طرح‬ ‫مسائل اختالفی تبدیل می شوند در حالیکه این موضوع‬ ‫باید برعکس باشد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که اهنگ امروز‬ ‫کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران اسالمی و خنثی‬ ‫سازی و رفع همه تحریم هاست‪ ،‬افزود‪ :‬همه کسانی که‬ ‫دارای تریبون و جایگاه اجتماعی و مسئولیت هستند به این‬ ‫نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از کشور باید پیام‬ ‫انسجام و برای دشمنان نیز یک اهنگ واحد داشته باشیم‪.‬‬ ‫نیازمند ساز و کاری هستیم‬ ‫تا پرونده های مربوط به شورای حل اختالف با‬ ‫محوریت صلح و سازش به سرانجام برسد‬ ‫ایت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای‬ ‫حل اختالف‪ ،‬از دولت و همچنین مجلس که با دو فوریت‬ ‫این قانون را به تصویب رساند تشکر کرد و گفت‪ :‬نیروهای‬ ‫شوراهای حل اختالف در سراسر کشور تا کنون زحمات‬ ‫بسیار زیادی کشیده و منشا خدمات بسیار زیادی بوده اند‬ ‫و عدد پرونده ها و صلح و سازش ها‪ ،‬گواهی بر تالش ها‪،‬‬ ‫زحمات و اخالص این عزیزان است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل‬ ‫کارگروه هایی از سوی مرکز شوراهای حل اختالف‪ ،‬ستاد‬ ‫قوه قضاییه و همچنین استان ها برای تبدیل وضعیت‬ ‫پرونده های شوراهای حل اختاف و همچنین تغییر وضعیت‬ ‫نیروهای فعال در این شوراها‪ ،‬گفت‪ :‬باید برنامه ریزی ها به‬ ‫شکلی انجام شود که پرونده های قضایی سیر قضایی خود را‬ ‫ادامه دهند و پرونده های مربوط به شوراهای حل اختالف با‬ ‫محوریت سازش و حل اختالف و با توجه به شکل جدیدی‬ ‫که قانون تصویب کرده است‪ ،‬در این شوراها مطرح شوند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی تغییر وضعیت نیروهای انسانی فعال در‬ ‫شوراهای حل اختالف را نیازمند انجام بررسی ها و کارهای‬ ‫مقدماتی الزم دانست و تاکید کرد‪ :‬تغییر وضعیت نیروهای‬ ‫انسانی شوراهای حل اختالف باید به نحوی انجام شود که‬ ‫حتی یک روز وقفه هم در کار این شوراها ایجاد نشود چرا‬ ‫که وقتی قانون قطعیت پیدا کرد و قرار بر اجرای ان شد‪،‬‬ ‫باید همه مقدمات کار برای اجرای قانون انجام شده باشد‪.‬‬ ‫شناسایی یک باند اخذ «رای تضمینی» با عنوان‬ ‫«فرشته نجات» در کرمانشاه‬ ‫در این جلسه حجت االسالم والمسلمین عبداللهی رئیس‬ ‫مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه نیز با اشاره به‬ ‫شناسایی یک باند اخذ «رای تضمینی» با عنوان «فرشته‬ ‫نجات» در کرمانشاه از دستگیری یک وکیل و برخی‬ ‫کارکنان دادگستری در جریان این پرونده خبر داد‪.‬‬ ‫وی همچنین اعالم کرد در دیماه گذشته‪ ۱۲ ،‬نفر به اتهام‬ ‫کارچاق کنی‪ ،‬کالهبرداری و اخذ رشوه از وکال‪ ،‬کارمندان‬ ‫ثبت و دادگستری و افراد کارچاق کن‪ ،‬توسط این مرکز‬ ‫دستگیر شده اند‪.‬‬ ‫پدیده رای تضمینی عامل‬ ‫الوده سازی دستگاه قضایی‬ ‫رئیس قوه قضاییه نیز در واکنش به گزارش رئیس مرکز‬ ‫حفاظت و اطالعات قوه قضاییه‪ ،‬با بیان اینکه وکالت‬ ‫تضمینی به معنای فساد‪ ،‬زد و بند و روابط ناسالم است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬وکیل نمی تواند اعالم کند که من رای تضمینی‬ ‫می گیرم‪ ،‬مگر از چه کسی قرار است این رای را بصورت‬ ‫تضمینی بگیرد؟ باید با حساسیت زیاد و به صورت جدی‬ ‫با چنین وکالیی هستند برخورد شود و هیچگونه اغماضی‬ ‫در این برخوردها نباید وجود داشته باشد چرا که این افراد‬ ‫مایه سرایت فساد به بخش های مختلف دستگاه قضایی نیز‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان‬ ‫اموال تملیکی در دستور کار قرار گیرد‬ ‫ایت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫به گزارش دادستان کل کشور درباره بالتکلیفی برخی‬ ‫اموال مردم و دولت در انبارهای سازمان اموال تملیکی با‬ ‫تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر این اموال‬ ‫گفت‪ :‬برخی اموال که به موجب حکم قضایی به نفع دولت‬ ‫مصادره می شود به «سازمان اموال تملیکی» که نماینده‬ ‫دولت است تحویل داده می شود و این سازمان باید برابر‬ ‫قانون در مصرف درست ان ها اقدام کند‪.‬رئیس دستگاه قضا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر چنانچه اموالی نیازمند به مزایده گذاشتن‬ ‫هستند باید سازمان اموال تملیکی نسبت به ان اقدام و‬ ‫در غیر این صورت هرچه سریع تر برای ان ها تعیین تکلیف‬ ‫کند چرا که ماندن‪ ،‬فرسوده شدن و خراب شدن اموال‪،‬‬ ‫خالف ضابطه است‪.‬ایت اهلل رئیسی با اشاره به بازدید خود‬ ‫از انبارهای بنادر چندین شهر از جمله بوشهر و بندرعباس و‬ ‫وجود نگرانی از تخریب اموال انبار شده در ان محل به دلیل‬ ‫مرور زمان‪ ،‬تاکید کرد که مردم حق دارند هرچه سریعتر‬ ‫برای اموالشان در انبارها تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫ازادی بیش از ‪ ۱۵‬هزار زندانی‬ ‫در نتیجه اجرای طرح پایش تا امروز‬ ‫همچنین در این جلسه مهدی حاج محمدی رئیس‬ ‫سازمان زندان ها ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای طرح‬ ‫پایش و غربالگری زندانیان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این طرح با‬ ‫حضور جهادی قضات سراسر کشور در زندان ها برای‬ ‫تعیین تکلیف پرونده برخی از زندانیان بیش از ‪ ۸۱‬هزار‬ ‫نفر زندانی مشمول اجرای طرح پایش شدند که در همین‬ ‫راستا ‪ ۱۰۱‬هزار فقره کاربرگ برای ان ها تهیه شد‪.‬رئیس‬ ‫سازمان زندان ها حضور بیشتر و موثرتر قضات در زندان ها را‬ ‫از جمله برکات اجرای طرح پایش زندانیان دانست و گفت‪:‬‬ ‫تا کنون ‪ ۴۷‬درصد از کاربرگ ها از مراجع قضایی به زندان‬ ‫واصل شده‪ ،‬اما بر اساس تعیین تکلیف صورت گرفته در‬ ‫همین میزان از کاربرگ ها نیز بیش از ‪ ۱۵‬هزار نفر در نتیجه‬ ‫اجرای این طرح ازاد شده اند‪.‬‬ ‫حاج محمدی با بیان اینکه برای حفظ اسایش و ارامش‬ ‫شهروندان عده ای باید در زندان بمانند و متنبه شوند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همانطور که زندان فرستادن بی دلیل‬ ‫صحیح نیست‪ ،‬بی جهت در زندان ماندن و بی جهت‬ ‫ازاد کردن زندانیان هم صحیح نیست و ما اگر زندان را‬ ‫درمانگاه بدانیم‪ ،‬پس از احراز اصالح مدنظر در فرد زندانی‪،‬‬ ‫وی حتماً باید از زندان ازاد شود‪.‬رئیس سازمان زندان ها‬ ‫همچنین گفت‪ :‬دادگستری های ایالم و هرمزگان در حوزه‬ ‫تهیه کاربرگ برای پایش زندانیان‪ ،‬دادگستری مازندران در‬ ‫زمینه تهیه کاربرگ توبه و دادگستری های خراسان شمالی‬ ‫و ایالم در زمینه میزان بازدید همکاران قضایی از زندان ها‬ ‫رتبه های برتر را به دست اورده اند‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫سونامی سالمندان باالی صد سال!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫چندی قبل سونامی دهه شصتی ها خاطر خطیر برخی مسئوالن ده سی و‬ ‫چهل یا پائین تر را مکدر ساخت و در صدد چاره اندیشی برای این معضل‬ ‫درشت برامدند‪ .‬هر چند ما دهه شصتی نیستیم که عزیزان همه مشکالت‬ ‫مملکت را گردن ما بیندازد ولی خدا وکیلی اوضاع ما دهه پنجاهی ها هم‬ ‫چندان روبراه نیست‪ .‬چرا که با ‪ 28‬سال سابقه معلمی هنوز حقوق مان به‬ ‫خط فقر نرسیده و هر وقت هم نزدیک می شود سکه و دالر رم می کنند‬ ‫و با یک جفتک تمام معادالت را به هم می ریزند! اوضاع دارایی ها و اموال‬ ‫منقول و غیر منقول ما هم کشمشی است تا جایی که رئیس پلیس استان‬ ‫فارس خودروی ملی اطلسی رنگ مدل ‪ 86‬با دو ماه بیمه شخص ثالث ما را‬ ‫«ارابه مرگ» صدا می کند و سایر دوستان هم منزل پر از مهر و صدقه سری‬ ‫مردی که می خواست همه کارها را یک تنه انجام دهد‪« ،‬قوطی کبریت» می‬ ‫نامند و باقی داستان!‬ ‫با این احوال بنده شخصاً اعتقاد دارم که نباید همیشه به نیمه خالی افتابه‬ ‫نگاه کرد چرا با همین شرایط موجود دوستان امید به زندگی در کشور را تا‬ ‫مرز ‪ 75‬سالگی هل داده اند و در تالش هستند باز هم این رکورد را جابجا‬ ‫کنند‪ .‬به هر حال در مملکتی که با یک دم و باز دم یا یک وعده غذایی غیر‬ ‫ارگانیک‪ ،‬چند قاشق سرب و گوگرد و ارسنیک و به عبارت فصیح تر نیمی‬ ‫از عناصر جدول تناوبی خدا بیامرز مندلیف‪ ،‬وارد امعاء و احشاء بدن مان می‬ ‫شود؛ در کنار امار تصادف و طالق که از روند ساعتی میل به دقیقه پیدا‬ ‫کرده اند و سایر امارها و رکوردهای دست نیافتنی نظیر عصبانی ترین مردم‬ ‫دنیا ‪ ،‬سرانه باالی مصرف نمک و نوشابه و فست فود و کم تحرکی‪ ،‬ریز گرد‬ ‫ها‪ ،‬طوفان نمک و ‪ ...‬رسیدن به متوسط ‪ 75‬سال عمر با برکت‪ ،‬جای دست‬ ‫مریزاد و خدا قوت دارد! دم همه شما گرم ‪ ...‬اما اصل خبر به روایت جراید‬ ‫گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دهد‪ ،‬شاخص « امید به زندگی‬ ‫» در مردم ایران طی ‪ ۴‬دهه اخیر رشد خیره کننده داشته و ایران ‪ ۸۲‬کشور‬ ‫را پشت سر گذاشت‪ .‬رشد «امید به زندگی» هم در ایران طی ‪ ۴۰‬سال اخیر‬ ‫از ‪ ۱۸۰‬کشور دنیا بیشتر شد‪ .‬میزان امید به زندگی ایرانی هادر چهل سال‬ ‫گذشته ‪ 54‬سال بوده که این رقم در اخرین گزارش به بیش از ‪ 75‬سال‬ ‫رسیده است که رشد حدود ‪ ۲۲‬سال را نشان می دهد‪.‬‬ ‫حقیقتاً دست َم َملی‪ ...‬در واقع این امار نشان می دهد که رعایت حقوق‬ ‫شهروندی که یکی از شاخص های توسعه در کشور های پیشرفته است در‬ ‫کشور ما به اعلی درجه مورد اهتمام و توجه است که ماحصل ان افزایش‬ ‫خیره کننده و نجومی امید به زندگی در ایران است!‬ ‫هر چند نوع نگاه مردم و توجه به فرموده سهراب که «چشم ها باید شست‬ ‫جور دیگر باید دید»‪ ،‬هم در این داستان بی تاثیر نبوده است‪ .‬در گذشته‬ ‫بیشتر نیمه خالی افتابه توجه مردم را به خود جلب می کرد‪ .‬شاهد مثال «‬ ‫من از بی نوایی نیم روی زرد ‪ . . .‬رخ بینوایان رخ زرد کرد!» خوب مرد حسابی‬ ‫چرا باید از صبح تا غروب رخ بینوایان را اچارکشی کنی تا زردی رخ انها را‬ ‫به خودت جذب کنی! ما اینجا به جای نالیدن از حقوق بخور و نمیر خودمان‪،‬‬ ‫به حقوق نجومی و باالی سی چهل میلیون برخی دوستان که اتفاقاً شرعی‬ ‫و قانونی هم دریافت می کنند‪ ،‬نگاه می کنیم و از کائنات برای نامنبردگان‬ ‫طلب عشق و برای خودمان افزایش حقوقی متناسب با ژن خانوادگی و میزان‬ ‫تورم جامعه طلب می کنیم! یعنی همین قدر که حقوق مان با تورم تاتی‬ ‫تاتی کند و زیاد عقب نیفتد کفایت است و ذوق می کنیم‪ .‬مالحظه فرمودید؟!‬ ‫یک نفر دیگر حقوق نجومی می گیرد ما امید به زندگی مان تا حوالی ‪80‬‬ ‫سال یورتمه می رود‪ ،‬فکر کنم اگر فقط اندازه این حقوق های نجومی به ما‬ ‫وام ‪ 24‬درصد هم بدهند‪ ،‬شیرین صد سال عمر کنیم! علی ای حال از ان جا‬ ‫که توسعه حقوق شهروندی با افزایش امید به زندگی رابطه مستقیمی دارد‪،‬‬ ‫دوستان عنایت داشته باشند زیاد هم پر گاز و به تاخت جلو نروند که مردم‬ ‫خوش به حال شان شود و چند صباح دیگر سونامی دهه شصتی ها جای خود‬ ‫را به سونامی سالمندان باالی صد سال بدهد! از ما گفتن بود‪...‬‬ ‫روایتی از حماسه مردم امل در‬ ‫«یک شب‪ ،‬یک شهر»‬ ‫«یک شب‪ ،‬یک شهر» ویژه برنامه سالروز‬ ‫حماسه مردم امل علیه منافقین در ‪ 6‬بهمن‬ ‫است که دوشنبه ششم بهمن ساعت ‪20:30‬‬ ‫از رادیو ایران پخش می شود‪ .‬علیرضا نیاکان‬ ‫ در روزهایی که به دلیل جنگ تحمیلی‬‫جمع زیادی از مردم امل در جبهه ها حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬فرزندان ان ها و زنان املی مقابل منافقین ایستادند و حماسه ای‬ ‫به یادماندنی خلق کردند‪.‬در روز ‪ ۶‬بهمن سال ‪ 1360‬نبرد مسلحانه ای در‬ ‫شهر امل شکل گرفت و مردم پیشتاز این مبارزه بر علیه منافقین بودند‪.‬امام‬ ‫خمینی (ره) در مورد این حماسه تاریخی فرمودند «من از شهرستان امل و‬ ‫مردم فداکار ان تشکر می کنم‪.‬ویژه برنامه«یک شب‪ ،‬یک شهر» روایتی از‬ ‫حماسه مردم امل علیه تهاجم گروهک ضد انقالبی اتحادیه کمونیست هاست‪.‬‬ ‫این برنامه دوشنبه ‪ 6‬بهمن با اجرای زهرا تقی مال ساعت ‪ 20:30‬از رادیو ایران‬ ‫پخش می شود‬ ‫افزایش الودگی هوای کالنشهرها تا چهارشنبه‬ ‫مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت‪ :‬تا روز چهارشنبه‬ ‫(‪ ۸‬بهمن ماه) اسمانی صاف در بیشتر مناطق کشور خواهیم داشت و در شهرهای‬ ‫صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت االینده ها مواجه هستیم‪.‬صادق ضیاییان در‬ ‫گفت و گو با ایسنا افزود‪ :‬تا روز پنجشنبه (‪ ۹‬بهمن ماه) روند تدریجی افزایش دما‬ ‫در کشور رخ خواهد داد که بیشترین مقدار ان در استان های ساحلی دریای خزر‬ ‫و اردبیل ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درجه سانتیگراد پیش بینی می شود‪ .‬از این رو در دامنه های‬ ‫رشته کوه البرز ذوب برف و وقوع پدیده بهمن قابل پیش بینی است‪.‬مدیرکل‬ ‫پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی به‬ ‫کشور از روز پنجشنبه (‪ ۹‬بهمن ماه) گفت‪ :‬ورود این سامانه سبب بارش برف‬ ‫و باران و وزش باد در برخی نقاط شمال غرب و غرب می شود‪ .‬این سامانه روز‬ ‫جمعه (‪ ۱۰‬بهمن ماه) تقویت می شود و عالوه بر شمال غرب و غرب‪ ،‬در جنوب‬ ‫غرب‪ ،‬سواحل غربی و مرکزی خزر و دامنه های جنوبی البرز مرکزی سبب بارش‬ ‫می شود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس روز سه شنبه (‪۷‬‬ ‫بهمن ماه) مواج پیش بینی می شود‪ .‬ضیائیان در پایان درباره وضعیت جوی کشور‬ ‫تهران طی دو روز اینده اظهار کرد‪ :‬اسمان تهران فردا (‪ ۷‬بهمن ماه) صاف تا کمی‬ ‫ابری در بعضی ساعات همراه با غبار محلی و در بعد از ظهر وزش باد با بیشترین‬ ‫و کمترین دمای ‪ ۱۲‬و ‪ -۱‬درجه سانتیگراد پیش بینی می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪965‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪ ۲۸‬میلیارد تومان کمک بالعوض به نیازمندان البرز پرداخت شد‬ ‫معـاون حمایـت و سلامت خانـواده کمیتـه امـداد البـرز اعلام کرد کـه از ابتدای سـال جـاری تاکنـون ‪ ۲۸‬میلیارد‬ ‫تومـان بـه صـورت نقـدی کمـک های مـوردی بالعـوض بـه نیازمندان این اسـتان پرداخت شـده اسـت‪.‬‬ ‫ابوالفضـل فلاح قنبـری روز دوشـنبه درگفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت‪ :‬ایـن کمک هـا بـرای رفـع‬ ‫مشـکالت ضـروری و مـوردی مبتنـی بـر نیـاز جامعـه هـدف در امور معیشـت‪ ،‬درمـان‪ ،‬مسـکن‪ ،‬جهیزیـه و تکریم‬ ‫سـالمند پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دکتر علی اصغر خانی ‪ ،‬نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی ‪:‬‬ ‫پروژه ی تامین اب شاهرود‬ ‫از چشمه سارهای قطری ‪ ،‬یک پروژه ملی است‬ ‫حضور ایت اهلل رییسی ‪ ،‬رئیس قوه ی قضائیه ‪ ،‬جناب اقای اشناگر ‪ ،‬استاندار‬ ‫محترم و پرتالش و همراهان را در شهرستان شاهرود خیر مقدم عرض‬ ‫نموده و امیدوارم این سفر برای مردم این خطه سرشار از خیر و برکت باشد‪.‬‬ ‫همکاران من در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی پس از اطالع از سفر‬ ‫شما به شاهرود اشاره نمودند که به دلیل اقداماتی که در سطح قوه قضاییه به‬ ‫انجام رسانده اید از شما تشکر نموده و بر استمرار این حرکت تاکید نمایم‪. .‬‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬درصد از شهدای شهرستانهای شاهرود و میامی در خط مقدم‬ ‫نبرد به شهادت رسیده اند‪.‬رزمندگان این خطه از میهن اسالمی ‪ ،‬در عملیات‬ ‫مختلف جمهوری اسالمی در دفاع مقدس نقش فعال و موثر داشته و مردم‬ ‫این منطقه نیز در امر پشتیبانی از رزمندگان و ‪..‬کارنامه ای درخشان دارند‪.‬‬ ‫با توجه به نسبت جمعیت ‪ ،‬از حیث تقدیم شهدا ‪ ،‬دومین شهرستان پر‬ ‫افتخار کشور می باشیم ‪.‬یکی از مباحثی که در مجلس شورای اسالمی و در‬ ‫کمیسیون تلفیق مغفول مانده و در بودجه سال های گذشته و در طی ‪۴۰‬‬ ‫سال گذشته هیچگاه دیده نشده است ‪ ،‬بحث وسعت شهرستان ها بوده است‬ ‫که تالش می کنیم تا در تخصیص اعتبارات بودجه کشور عالوه بر رقم سرانه و‬ ‫ارزش افزوده مالیات و ‪ ...‬بحث وسعت شهرستانها نیز دیده شود ‪.‬‬ ‫شهرستان شاهرود ‪ ،‬شهرستانی پهناور است که گاهی اوقات سفر از شاهرود‬ ‫به مرکز کشور ‪ ،‬از سفر به روستاهای دوردست بیارجمند کوتاه تر می باشد‪.‬‬ ‫مردم برخی از روستاها ‪ ،‬بویژه منطقه بیارجمند علی رغم سختی های فراوان‬ ‫‪ ،‬اما محکم و استوار پشت نظام و انقالب و والیت هستند ‪.‬‬ ‫ارادت و عالقمندی مردم شاهرود به ایت اهلل رئیسی و متقابال عالقمندی‬ ‫رئیس قوه قضائیه به مردم این شهرستان دو سویه و از زمان حضور ایشان‬ ‫و مسئولیت ایشان در پادگان شاهرود در سال ‪ ۵۸‬ریشه و سررشته دارد‪.‬‬ ‫تا کنون چندین بار از پروژه ابرسانی قطری به شاهرود بازدید نموده ام و‬ ‫جالب انکه ‪ ،‬اب سرریز از چشمه های این منطقه به سمت جنگل بوده و‬ ‫عمال استفاده مناسبی از ان به انجام نمی رسد که امیدواریم با توجه حضر‬ ‫تعالی شاهد رفع این دغدغه ی مردم باشیم ‪.‬اگر در وضعیت کنونی قرار بود‬ ‫اقدامات انجام شده در پروژه ی ابرسانی قطری به شاهرود اجرایی گردد‬ ‫به بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز بود‪.‬پروژه ی تامین اب شاهرود از‬ ‫چشمه سارهای قطری ‪ ،‬یک پروژه ملی است و نه استانی و زیبنده نیست که‬ ‫این طرح ‪ ۱۲‬سال بدلیل یک حکم قضایی متوقف گردد‪ .‬امیدواریم با دستور‬ ‫رئیس قوه ی قضائیه مشکالت قضایی واحدهای مسکن مهر این شهرستان‬ ‫برطرف گردیده و دغدغه ی مردم در این خصوص پایان گیرد‪.‬‬ ‫مجوز بهره برداری از چهار واحد پذیرایی‬ ‫گردشگری در البرز صادر شد‬ ‫سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی البرز اعالم کرد که مجوز بهره برداری از چهار واحد پذیرایی گردشگری‬ ‫و سنتی با اشتغالزایی ‪ ۶۴‬نفر و با هدف رونق اقتصادی در این استان صادر‬ ‫شد‪.‬سعید دوستانی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت ‪ :‬از انجا که بخشی‬ ‫از تامین سهمیه اشتغال استان البرز بر عهده اداره کل میراث فرهنگی ‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی است در تالش هستیم تا با صدور مجوزها در‬ ‫زمینه خدمات گردشگری ‪ ،‬پذیریرایی و فرهنگی تاریخی این مهم را تحقق‬ ‫بخشیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از مجموع چهار واحد جدید ‪ ،‬سه واحد پذیرایی‬ ‫سنتی در کرج و یک واحد پذیرایی سنتی در شهرستان ساوجبالغ با حجم‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲۳۰‬میلیارد ریال و در مجموع به مساحت سه هزارو ‪۸۷۵‬‬ ‫متر مربع احداث می شود‪.‬دوستانی ادامه داد ‪ :‬امسال افزون این واحدها‬ ‫‪ ،‬مجوز فعالیت برای ‪ ۶‬خانه مسافر ‪ ،‬چهار مرکز پذیرایی سنتی‪ ،‬سه دفتر‬ ‫خدمات مسافرتی و گردشگری و یک شرکت مجری خانه مسافر در استان‬ ‫البرز صادر شده است‪.‬وی بیان داشت‪ :‬شیوع کرونا و عدم فعالیت واحدهای‬ ‫پذیرایی‪ ،‬اقامتی و گردشگری مشکالت عدیده ای برای مدیران و کارکنان‬ ‫این واحدها ایجاد کرد که با بررسی های تخصصی‪ ،‬برنامه ریزی های الزم‬ ‫برای رفع مشکالت اصناف حوزه گردشگری در حال پیگیری و انجام است‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت گردشگری البرز گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت تاریخی ‪ ،‬طبیعی‬ ‫‪ ،‬گردشگری و مسافرپذیر بودن استان البرز انتظار می رود با راه اندازی مراکز‬ ‫خدمات گردشگری بتوان شاهد رونق گردشگری و اشتغال استان بود‪.‬‬ ‫استان البرز برای اسکان پذیرایی از گردشگران دارای ‪ ۱۲۷‬واحد پذیرایی‬ ‫و ‪ ۵۷‬واحد اقامتی از قبیل هتل و مهمانپذیر است‪.‬این استان حدود ‪ ۵۵۰‬اثر‬ ‫تاریخی و طبیعی دارد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۹‬دستگاه ماینر و ‪ ۱۰۷‬دستگاه پکیج درالبرز‬ ‫مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف ‪ ۳۹‬دستگاه استخراج ارز‬ ‫دیجیتال ( ماینر ) از یک شرکت تولیدی در اطراف شهر هشتگرد در این‬ ‫استان خبر داد‪.‬حجت اله هراتی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگارایرنا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پیرو گزارش ها ‪ ،‬نیروهای گشت مشترک معاونت اطالعات‬ ‫سپاه و تعزیرات حکومتی شهرستان ساوجبالغ به محل مورد نظر اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد که در بازرسی از محل ‪ ۳۹ ،‬دستگاه ماینر ‪ ۱۰۷،‬دستگاه‬ ‫پکیج ایتالیایی و حدود ‪ ۲۲‬تن مواداولیه کره ایی مظنون به قاچاق و احتکار‬ ‫کشف و توقیف شد‪.‬وی افزود‪ :‬یک نفر در این رابطه دستگیر و پرونده مربوطه‬ ‫برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ساوجبالغ ارجاع شده است‪.‬هراتی‬ ‫خاطرنشان کرد ‪ :‬طرح ملی مقابله با کاالی قاچاق و قاچاق کاال به صورت ویژه‬ ‫در استان البرز درحال اجرا است‪.‬وی از فعاالن بخش واردات‪ ،‬انبار‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫خرید وفروش بخصوص تجار و صنوف مرتبط خواست نسبت به رعایت قوانین‬ ‫و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین‬ ‫رعایت ضوابط گمرکی وتوزیع فروش کاالهای قاچاق توجه الزم داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬ایـن کمک هـا باهـم افزایی کمیته امـداد و مراکز نیکوکاری اسـتان پرداخت شـده کـه ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫ایـن کمک هـا از اعتبـارات امـدادی و ‪ ۳۰‬درصـد از کمک هـای بالعوض بـه خانوارهـای تحت حمایـت کمیته امداد‬ ‫و نیازمنـدان از محـل مشـارکت مـردم نیکوکار در امور خیر تامین شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـردم و خیـران بـرای پرداخت صدقه و شـرکت در امـور نیکوکاری از طریق شـماره تلفـن ثابت ‪،۳۵۵۷‬‬ ‫تلفن همراه ‪ ،۰۲۶۳۵۵۷‬کد دسـتوری‪ *۸۸۷۷*۰۲۶ #‬و ثبت درخواسـت کمک در سـامانه ‪ ۱۳۷‬شـهرداری اسـتفاده‬ ‫کنند‪.‬کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) اسـتان البـرز بیـش از ‪ ۵۳‬هـزار مددجـو تحـت پوشـش حمایتی خـود دارد که‬ ‫امسـال افـزون کمـک هـای نقـدی و مسـتمری ‪ ،‬اقداماتـی در زمینه تامین مسـکن ‪ ،‬هزینـه درمان ‪ ،‬ازدواج و سـایر‬ ‫نیازهـای ایـن قشـر انجام گرفته اسـت‪.‬‬ ‫اکنـون تعـداد زیـادی از مـردم نیکوکار اسـتان البـرز با همکاری کمیتـه امداد در حـال تامین و سـایر نیازهای زندگی‬ ‫مددجویان اسـتان هستند‪.‬‬ ‫حضور مدیرعامل شرکت ابفای استان بوشهر در پایگاه خبری خلیج فارس بوشهر‬ ‫بوشهر‪-‬خبرنگار سپهر ایرانیان ‪:‬عبدالحمید‬ ‫حمزه پور مدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان‬ ‫بوشهر با حضور درپایگاه خبری خلیج فارس بوشهر‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای پایداری تامین اب اشامیدنی‬ ‫درسطح استان بوشهر طرح های مهم ومتنوعی از‬ ‫جمله تامین اب از طریق شیرین سازی اب دریا‬ ‫‪،‬نوسازی وبازسازی شبکه ها وتاسیسات فرسوده‬ ‫‪،‬احداث وافزایش ظرفیت مخازن ذخیره اب‪،‬قطع‬ ‫انشعابات غیرمجاز‪ ،‬را با حمایت ها وپشتیبانی‬ ‫استاندار محترم بوشهرووزارت نیرو دردست اجرا‬ ‫وبرنامه داریم ‪.‬‬ ‫وی در خصوص اجرای پروژه های ابشیرین کن دراستان‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون در شهرها و روستاهای مختلف در‬ ‫راستای تامین اب اشامیدنی استان تعدادی پروژه ‬ ‫اب شیرین کن عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نخستین پروژه اب شیرین کن روستایی‬ ‫استان بوشهر امسال وارد مدار بهره برداری شد گفت‪:‬‬ ‫این پروژه در روستای زیارت ساحلی شهرستان دشتی‬ ‫با مشارکت بخش خصوصی اجرا و افتتاح شد و روزانه‬ ‫‪ ۶۰۰‬مترمکعب اب از طریق شیرین سازی اب دریا تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر با بیان‬ ‫اینکه اکنون در دیگر روستاهای استان بوشهر پروژه‬ ‫اب شیرین کن در حال اجرا است افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫برای منطقه شیف‪ ،‬هلیله و بندرگاه اب شیرین کن های‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مترمکعبی در حال ساخت است‪.‬‬ ‫حمزه پور اجرای پروژه اب شیرین کن در نوار ساحلی‬ ‫تنگستان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد‪ :‬در این راستا‬ ‫اب شیرین کن ‪ ۲۵۰۰‬و ‪ ۷۵۰۰‬مترمکعبی در حال اجرا‬ ‫است که با تکمیل ان مشکل اب شهرها و روستاهای نوار‬ ‫ساحلی تنگستان برطرف می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‪ ،‬هزینه‬ ‫تامین اب از اب شیرین کن ها و انتقال اب از خطوط‬ ‫طوالنی ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬کیلومتر را برای دولت بسیار باال‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬پایداری اب شرب از اولویت های مهم‬ ‫استان بوشهر است که در این راستا استاندار‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مردم در مجلس‪ ،‬فرمانداران و دیگر مسئوالن استان‬ ‫بوشهر همدل در تامین اب شرب استان تالش می کنند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کم کردن وابستگی استان بوشهر به دیگر استان ها‬ ‫در تامین اب را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد‪ :‬توسعه‬ ‫پروژه ها اب شیرین کن یکی از این برنامه ها است که‬ ‫اکنون ‪ ۱۰‬درصد اب مصرفی استان بوشهر به میزان‬ ‫‪ ۳۵‬هزار متر مکعب از طریق پروژه های اب شیرین کن در‬ ‫شهرهای بوشهر و کنگان تامین می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر با‬ ‫بیان اینکه پروژه اب شیرین کن به ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعب در دست اجرا است گفت‪ :‬اب شیرین کن های‬ ‫‪ ۳۵‬هزار متر مکعبی بوشهر‪ ۲۸ ،‬هزار مترمکعبی سیراف‬ ‫ جم‪ ،‬و ‪ ۱۷‬هزار مترمکعبی فاز ‪ ۳‬تامین کننده اب شهر‬‫برازجان به عنوان بزرگترین پروژه های اب شیرین کن در‬ ‫دست اجرا استان محسوب می شوند‪.‬‬ ‫حمزه پور‪ ،‬از وارد مدار شدن فاز نخست اب شیرین کن های‬ ‫‪ ۳۵‬هزار مترمکعب بوشهر و ‪ ۲۸‬هزار مترمکعب سیراف‬ ‫ جم تا قبل از فصل تابستان سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و‬‫بیان کرد‪ :‬پروژه های اب شیرین کن که با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در حال اجرا است بر اساس تعهد انها در‬ ‫زمانبندی تعیین شده وارد مدار تولید می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر با بیان‬ ‫اینکه پروژه اب شیرین کن شیف‪ ،‬هلیله و بندرگاه بوشهر‬ ‫سال اینده تکمیل می شود افزود‪ :‬اب شیرین کن ‪۱۷‬‬ ‫هزار مترمکعبی تا سال اینده ‪ ۵۰‬درصد ان و پروژه های‬ ‫اب شیرین کن وحدتیه سال اینده وارد مدار تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر از‬ ‫اجرای طرح نشت یابی و کاهش هدررفت اب از‬ ‫شبکه های فرسوده در بوشهر و کنگان خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این پروژه با اعتبار ‪ ۱۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫نخستین باردرکشور برای بررسی نشت یابی ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫شبکه ابرسانی درحال اجرا است‪.‬‬ ‫حمزه پور تاکید کرد‪ :‬با تکمیل طرح یاد شده ‪ ۵۰۰‬لیتر‬ ‫در ثانیه از هدر رفت اب در شبکه های بوشهر و کنگان‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬میزان کاهش هدررفت اب در بوشهر را ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫دانست و افزود‪ :‬با تکمیل این پروژه میزان هدررفت اب‬ ‫به کمتر از ‪ ۱۰‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫حمزه پور با اشاره به اینکه در نوسازی شبکه های ابرسانی‬ ‫شهرهای استان بوشهر عقب افتادگی تاریخی داریم‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه اعتبارات دولتی پاسخگویی نیاز‬ ‫بازسازی شبکه ها نیست از این نظر طرح های مهمی از‬ ‫جمله نشت یابی شبکه در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫حمزه پور‪ ،‬از بازسازی تصفیه خانه بوشیگان کازرون‪،‬‬ ‫تامین کننده اب استان بوشهر خبر داد و بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫بازسازی این پروژه ‪ ۱۰‬میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر خارج‬ ‫شدن تمام نقاط شهر بوشهر از جیره بندی توزیع اب را‬ ‫مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد‪ :‬اکنون بخش عمده ای‬ ‫از شهر بوشهر از حالت نوبت بندی خارج شده و مابقی‬ ‫شهر هم با نوسازی شبکه ابرسانی محقق می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین خط انتقال سیراف به جم را مورد اشاره‬ ‫قرار داد و تصریح کرد‪ :‬این پروژه با مشارکت وزارت نفت‬ ‫در حال اجرا است که تاکنون ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫شده و ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان دیگر هم برای تکمیل ان‬ ‫نیاز دارد که با تکمیل این خط‪ ،‬پروژه اب شیرین کن‪،‬‬ ‫مخازن و تصفیه خانه های ان مشکل تاریخی شهرستان‬ ‫جم‪ ،‬روستاها و شهرک های نفت و پتروشیمی در حوزه‬ ‫تامین اب اشامیدنی برطرف می کند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به اجرای ‪ ۱۰‬مجتمع ابرسانی روستایی‬ ‫در استان بوشهر خاطر نشان کرد‪ :‬امسال ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای تسریع در تکمیل انها اعتبار تخصیص یافته‬ ‫و مخزن ذخیره اب به ظرفیت ‪ ۵‬هزار مترمکعب در‬ ‫دست اجرا است‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از اصحاب رسانه استان بوشهر درراستای‬ ‫تحقق اهداف شرکت ابفای استان گفت ‪ :‬اقدامات خوب‬ ‫وموثری درراستای افزایش رضایت مندی مردم طی ‪۲‬‬ ‫سال گذشته انجام شده است که دراین راستا نقش مهم‬ ‫مردم و اصحاب رسانه در فرهنگ بهینه مصرف ّاب بسیار‬ ‫حائز اهمیت بوده است که جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری خبر داد ‪:‬‬ ‫منطقه ساری اول شد؛ رتبه برتر مصرف سوخت پاک در بین مناطق ‪ ۳۷‬گانه کشور‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه ساری گفت ‪ :‬منطقه ساری با مصرف‬ ‫‪ ۷ / ۵۱‬درصد سی ان جی در ماه گذشته که با‬ ‫رشد ‪ ۳ / ۱۹‬درصد نسبت به ماه قبل بیشترین‬ ‫سهم مصرف سوخت پاک را از ان خود کرد‬ ‫به گزارش روابط عمومی ‪ ،‬سبحان رجب پور مدیر‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫ساری‪ ‬با بیان اینکه گاز طبیعی در کاهش الودگی‬ ‫محیط زیست تاثیر فراوانی دارد ‪ ،‬بیان کرد ‪ :‬با‬ ‫ساماندهی مصرف بی رویه سوخت فسیلی و‬ ‫اقبال مردم از گاز سی ان جی ‪ ،‬میزان استفاده‬ ‫ازسوخت مایع در استان کاهش یافته و شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه ساری در سبد‬ ‫سوخت کشور با مصرف ‪ ۴ / ۶۱‬درصد سی ان جی‬ ‫دراذر ماه بیشترین سهم را در کل کشور دارد ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬با مصرف این مقدار سوخت‬ ‫سی ان جی این شرکت در توسعه‬ ‫سوخت پاک پیشرفت خوبی داشته است ‪.‬‬ ‫سبحان رجب پور با اشاره به اینکه باید در‬ ‫فرهنگ سازی استفاده از سوخت پاک تالش‬ ‫کرد ‪ ،‬بیان داشت ‪ :‬در بین مناطق ‪ ۳۷‬گانه‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫منطقه ساری با مقدار ‪ ۷ / ۵۱‬درصد مصرف‬ ‫سوخت سی ان جی و با رشد ‪ ۳ / ۱۹‬درصدی‬ ‫رتبه اول نسبت به ماه قبل کشور را دارا است ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه ساری رتبه نخست در میزان رشد کارکرد‬ ‫کمپرسور را نیزمقدار ‪ ۴ / ۵۵‬درصد را از ان خود‬ ‫کرده و این نشان از افزایش تقاضا در این منطقه برای‬ ‫سوخت سی ان جی بوده و بیانگر ان است تجهیزات‬ ‫سی ان جی با درصد باالیی فعال بوده و قابلیت‬ ‫افزایش ظرفیت و ایجاد تجهیزات جدید را دارد ‪.‬‬ ‫سبحان رجب پور‪ ‬فوائد جایگزین کردن گاز سی ان‬ ‫جی در خودروها را بر شمرد و عنوان کرد ‪ :‬منطقه‬ ‫ساری در ابان ماه سال جاری شاهد رشد مصرف‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه قبل بوده‬ ‫‪ ،‬بخصوص درسبد سوخت جایگزین کشورسهم‬ ‫بسزایی دارد و این موید تالشهای همکاران این‬ ‫منطقه برای ترویج و تشویق مصرف کنندگان برای‬ ‫روی اوردن به سوخت جایگزین سی ان جی می باشد ‪.‬‬ ‫سبحان رجب پور اظهار کرد ‪ :‬امار مصرف سی‬ ‫ان جی در این مدت نشان میدهد که تمایل به‬ ‫استفاده از این فراورده در بین مردم افزایش‬ ‫یافته است که عالوه بر صرفه اقتصادی خانوار‬ ‫از ذخایر ملی و محیط زیست صیانت می شود ‪.‬‬ ‫رجب پور با اشاره به اینکه ‪ ۸۸‬باب جابگاه‬ ‫عرضه گاز طبیعی سی ان جی فعال در منطقه‬ ‫ساری‪  ‬وجود دارند ‪ ،‬اظهارکرد ‪ :‬در بررسی ‪۸‬‬ ‫ماهه گذشته منطقه ساری در بین مناطق ‪ ۳۷‬گانه‬ ‫حائیز رتبه برتر شده که ازاهمیت ویژه ای در کشور‬ ‫برخوردار است ‪.‬‬ ‫بازدید معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی از قطب تولید زغال سنگ کشور‬ ‫«شاکرمی»‪ :‬شرکت زغال سنگ‬ ‫پروده طبس هم به لحاظ "بهره‬ ‫وری تولید" و هم در حوزه "ایمنی‬ ‫محیط کار" الگوی شایسته تقدیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمایندگان وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در سفر کاری به استان‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬از شرکت زغال‬ ‫سنگ پروده طبس به عنوان اولین‬ ‫و تنها معادن تمام مکانیزه و قطب‬ ‫تولید زغال سنگ کشور در منطقه‬ ‫معدنی پروده طبس بازدید نمودند‪.‬‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در این بازدید‪ ،‬ضمن تحسین‬ ‫عملکرد شرکت زغال سنگ پروده‬ ‫طبس در حوزه های تولید‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫ایمنی و بهداشت شغلی‪" ،‬ارزش‬ ‫افرینی و بهره وری تولید" و همچنین‬ ‫"ایمنی و سالمت محیط کار" در این‬ ‫شرکت را شایسته تقدیر معرفی نمود‪.‬‬ ‫"شاکرمی" با تاکید بر بهره وری‬ ‫فوق العاده استخراج در شرکت زغال‬ ‫سنگ پروده طبس در مقایسه با‬ ‫معادن سنتی‪ ،‬عملکرد این شرکت را‬ ‫مصداق بارز "جهش تولید" و "اقتصاد‬ ‫مقاومتی" توصیف نمود که علیرغم‬ ‫مشکالت موجود در مسیر تامین اقالم‬ ‫و تجهیزات و همچنین محدودیت‬ ‫های ناشی از همه گیری کووید‬ ‫‪ ،19‬نه تنها موفق به حفظ سالمت‬ ‫محیط و نیروی کار و استمرار فعالیت‬ ‫تولیدی شده‪ ،‬بلکه با بهبود عملکرد‬ ‫در حوزه های فعالیتی‪ ،‬کسب درامد‬ ‫و افزایش سوددهی نیز داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود که در حوزه معادن‬ ‫کشور نیازمند تحول هستیم و برای این‬ ‫کار باید ضمن ایجاد محیط کار ایمن‬ ‫و ارام و برقراری شرایط مناسب‪ ،‬به‬ ‫سمت بهره وری و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫حرکت کنیم و راه حل این تحول‪ ،‬گذار‬ ‫از معدنکاری سنتی به مکانیزه است‬ ‫تا شرایط کار و فعالیت شرکت زغال‬ ‫سنگ پروده طبس به عنوان الگوی‬ ‫مناسب‪ ،‬در سایر معادن پیاده شود‪.‬‬ ‫"کریتی ثانی" مدیرعامل شرکت زغال‬ ‫سنگ پروده طبس در این بازدید ضمن‬ ‫ارائه گزارش عملکرد شرکت و تشریح‬ ‫وضعیت ذخایر زغالی پهنه طبس و‬ ‫بویژه منطقه پروده‪ ،‬وجود ذخایر مناسب‬ ‫و همچنین دانش فنی و توان تجهیزاتی‬ ‫همراه با نیروی انسانی ماهر و متخصص‬ ‫و دارای تجربه منحصر به فرد در زمینه‬ ‫معدنکاری مکانیزه را به عنوان ابزارهایی‬ ‫مناسب مطرح نمود که در صورت‬ ‫برنامه ریزی و نظارت مدون و به کمک‬ ‫این ابزارها‪ ،‬امکان توسعه چشمگیر‬ ‫و روزافزون این منطقه در بحث‬ ‫تولید و اشتغال وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که در این بازدید‪،‬‬ ‫مظفری مدیرکل بازرسی کار و‬ ‫بابایی مدیرکل حمایت از مشاغل‬ ‫و بیمه بیکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولین‬ ‫منطقه ای نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده‬ ‫طبس‬ ‫با حضور استاندار مرکزی انجام گرفت؛‬ ‫بررسی طرح اقدام ملی مسکن شهر اشتیان‪ ‬‬ ‫فرایند طرح اقدام ملی شهرستان اشتیان درسفر یک روزه استاندارمرکزی به‬ ‫این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت‪ ‬راه وشهر سازی( استان مرکزی) ‪،‬استاندار‬ ‫مرکزی در سفر یک روزه به شهرستان اشتیان در نشستی صمیمی‬ ‫با حضور‪  ‬فرماندار اشتیان‪ ،‬رئیس دادگستری‪ ،‬اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهر و شهردار ‪ ،‬مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و رئیس اداره‬ ‫راه و شهرسازی شهرستان اشتیان‪ ،‬پیگیری ها و اقدامات انجام شده‬ ‫در راستای اجرای سیاستهای دولت در حوزه مسکن را بررسی کرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اشتیان در این جلسه گزارشی‬ ‫از ‪ ‬اقدامات انجام شده در زمینه اماده سازی و واگذاری اراضی مرحله اول‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن‪ ،‬فرایند پاالیش ثبت نام شدگان مرحله دوم‪ ،‬واگذاری‬ ‫‪8‬هکتار ‪ ‬اراضی مسکونی به بنیاد مسکن جهت واگذاری به متقاضیان طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن وهمچنین مشکالت موجود دراین زمینه را ارائه کرد‪.‬‬ ‫استاندار مرکزی در این جلسه ضمن تقدیر از رئیس و همکاران راه وشهر‬ ‫سازی شهرستان اشتیان‪  ‬ودستور رفع مشکالت موجود دراجرای طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن ‪ ‬روند پیشرفت‪  ‬طرح های عمرانی و اقتصادی ‪ ‬شهرستان اشتیان‬ ‫را ‪ ‬امیدبخش قلمداد‪  ‬کرد و گفت‪  :‬عملیات ساخت ساختمان شهید عالمه‬ ‫اشتیانی یکی از طرح های بزرگ فرهنگی و مورد توجه اهل علم است که با‬ ‫جدیت دنبال می شود‬ ‫‪ ۲۰۰‬اصله نهال در شهرک صنعتی‬ ‫رستمکال غرس شد‬ ‫بمناسبت روز هوای پاک و با‬ ‫حضور دارایی معاون برنامه‬ ‫ریزی شرکت شهرکهای صنعتی‬ ‫مازندران و یوسف پور فرماندار‬ ‫قائمشهر ‪ ۲۰۰‬اصله نهال در‬ ‫شهرک صنعتی رستمکال غرس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بمناسبت روز هوای پاک و با‬ ‫حضور دارایی معاون برنامه‬ ‫ریزی شرکت شهرکهای صنعتی‬ ‫مازندران و یوسف پور فرماندار‬ ‫قائمشهر ‪۲۰۰‬اصله نهال در‬ ‫شهرک صنعتی رستمکال غرس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرکهای صنعتی مازندران‪ ،‬نیما دارایی گفت‪ :‬محیط زیست‪ ،‬سرمایه ملی و‬ ‫امانت مهم الهی است که باید از این امانت به درستی حفاظت کرد و ان را به‬ ‫نسل های اینده تحویل داد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود‪ :‬روز هوای پاک‪،‬‬ ‫فرصت مناسبی برای توجه به محیط زیست و افزایش سرانه فضای سبز و‬ ‫کاشت نهال درخت است تا اهمیت هوای پاک و زمین پاک را بار دیگر مورد‬ ‫تاکید قرار دهیم‪.‬‬ ‫دارایی‪ ،‬درخت و فضای سبز را نعمت بزرگ خدادادی دانست و بیان داشت‪:‬‬ ‫درخت موجب پاکی اب و هوا‪ ،‬شادابی و افزایش نشاط در جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حفظ و نگهداری از درختان و فضای سبز‬ ‫در کنار کاشت نهال‪ ،‬اهمیت باالیی دارد تصریح کرد‪ :‬همه‬ ‫باید به سهم خود در توسعه سرانه فضای سبز گام برداریم‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در روز هوای پاک ‪۲۰۰‬اصله نهال غرس و تا پایان سال نیز‬ ‫‪۱۳۰۰‬اصله نهال دیگر در شهرک صنعتی رستمکال غرس خواهد شد‪.‬‬ ‫فرماندار قائمشهر نیز در ادامه مراسم‪ ،‬به اهمیت و حفظ فضای سبز‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬درخت در حیات و نشاط زندگی سهم مهمی دارد‪.‬‬ ‫یوسف پور افزود‪ :‬کاشت درختان‪ ،‬کمک به طبیعت‪ ،‬بهبود محیط زیست‬ ‫و تولید هوای پاک است و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی باید در‬ ‫حد توان‪ ،‬نسبت به کاشت درخت و نگهداری از فضای سبز اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬همه باید با تقویت حس مسئولیت در احاد جامعه‪ ،‬در جهت‬ ‫گسترش فضای سبز و زیباسازی محیط نقش افرینی کنیم‬ ‫‪ ۱۰‬هکتار از اراضی کشاورزی گرمدره‬ ‫ازادسازی شد‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج گفت‪ ۱۰ :‬هکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫اطراف شهر گرمدره که به صورت غیرمجاز تغییرکاربری داده شده بود‪،‬‬ ‫ازادسازی و به عرصه کشاورزی بازگشت‪.‬اسماعیل صارمی روز دوشنبه در‬ ‫گفت وگو با خبرنگاران افزود‪ :‬عملیات ازادسازی اراضی کشاورزی در قالب‬ ‫تخریب ‪ ۲۶‬مورد دیوارکشی‪ ،‬بنا‪ ،‬محوطه‪ ،‬استخر و نگهداری مصالح انجام‬ ‫شد‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬مبارزه با زمین خواری در کرج با جدیت در دستور‬ ‫کار اداره امور اراضی این مدیریت قرار دارد‪.‬وی با اشاره به اجرای تبصره ‪۲‬‬ ‫ماده ‪ ۱۰‬قانون حفظ کاربری اراضی در گرمدره با تاکید بر اینکه حفاظت از‬ ‫اراضی کشاورزی وظیفه همگانی است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه به دلیل عدم اگاهی‬ ‫مردم از تغییر کاربری اراضی کشاورزی‪ ،‬افرادی سودجو از این عدم اگاهی‬ ‫سوء استفاده می کنند و اراضی کشاورزی را با کمترین قیمت از کشاورزان‬ ‫خریداری و با خرد کردن ان‪ ،‬به مردم می فروشند که این تبعاتی دارد و‬ ‫با چنین افرادی برخورد می شود‪.‬صارمی از شهروندان درخواست کرد ضمن‬ ‫درک اهمیت موضوع تولید غذا‪ ،‬نسبت به عملکرد سودجویان هوشیار بوده و‬ ‫از طریق سامانه ‪ ۱۳۱‬جهاد کشاورزی‪ ،‬این مدیریت را در حفظ و حراست از‬ ‫باغات و اراضی زراعی همراهی کنند‪.‬شهرستان کرج دارای پنج هزار و ‪۵۳۰‬‬ ‫هکتار اراضی باغی و سه هزار و ‪ ۹۶۳‬هکتار اراضی زراعی می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪965‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫عیدی امسال کارگران بین ‪ ۳.۸‬تا ‪ ۵.۷‬میلیون تومان است‬ ‫مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ‪ ۶۰‬روز و حداکثر ‪ ۹۰‬روز است‪ ،‬بر این‬ ‫اساس امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و ‪ ۸۲۰‬هزار تومان تا پنج میلیون و ‪ ۷۳۱‬هزار تومان‬ ‫خواهد بود‪.‬به گزارش روز دوشنبه ایرنا‪ ،‬بر اساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور سال ‪ ۱۳۷۰‬اصالح شد تمام‬ ‫کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ‪ ۶۰‬روز اخرین مزد‪،‬‬ ‫به عنوان عیدی و پاداش بپردازند‪.‬برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در ‪ ۶۰‬روز ضرب‬ ‫کنیم‪ .‬با توجه به اینکه دستمزد روزانه ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۶۸۰‬تومان است‪ ،‬حداقل عیدی که باید پرداخت شود سه میلیون و‬ ‫‪ ۸۲۰‬هزار تومان است‪.‬در ماده واحده قانون کار امده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ‪ ۹۰‬روز حداقل مزد‬ ‫روزانه تجاوز کند‪ .‬بر این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت می کنند هم پنج میلیون و ‪ ۷۳۱‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫در میان جامعه کارگری برخی افراد عیدی کامل دریافت نمی کنند‪ .‬برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند‬ ‫هم براساس ‪ ۶۰‬روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می شود‪ .‬به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد ‪ ۲‬ضرب و بر‬ ‫طرح عدل بانک رفاه کارگران‪ ،‬تمدید شد‬ ‫خبر‬ ‫تخصیص بیشترین منابع برای‬ ‫اشتغال محرومان از سوی‬ ‫بانک مهر ایران‬ ‫در ســال جاریبیشترین منابع تخصیص‬ ‫یافتــهدرچارچــوببندبتبصره‪ ۱۶‬قانون‬ ‫بودجه برای حمایت از اشــتغال مددجویان‬ ‫کمیته امــداد امام خمینــی(ره) مربوط به‬ ‫بانک مهر ایران بوده اســت‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک قرضالحســنه مهر ایران‪ ،‬برای‬ ‫ایجــاد اشــتغال در جامعه و بهویــژه برای‬ ‫محرومان‪ ،‬سرفصلهای مختلفی در کمیته‬ ‫امــدادامامخمینــی(ره)وجودداردکهیکی‬ ‫از انها تســهیالت بند ب تبصره ‪ ۱۶‬قانون‬ ‫بودجه ســال ‪ ۱۳۹۹‬است‪ .‬بند ب تبصره ‪۱۶‬‬ ‫تصریح میکند‪ :‬بانک مرکزی مکلف است از‬ ‫طریق بانکهای عامل‪۴۹ ،‬هزار میلیارد ریال‬ ‫از محل منابع ســپردههای پسانداز و جاری‬ ‫قرضالحســنهنظامبانکــیرابهمددجویان‬ ‫و کارفرمایان طرحهای اشــتغال مددجویی‬ ‫کمیتــهامــدادامامخمینــی(ره)بااولویت‬ ‫زنان سرپرســت خانوار بهصورت تسهیالت‬ ‫قرضالحسنهپرداختکند‪.‬در‪ ۱۰‬ماهگذشته‬ ‫ازسالجاریبانکمهرایرانبیشترینفراوانی‬ ‫رادربینبانکهایعاملازنظرتخصیصمنابع‬ ‫درچارچوباینسرفصلداشتهاست‪.‬گفتنی‬ ‫اســت تسهیالت پرداختی از سوی بانک مهر‬ ‫ایرانبهمددجویانکمیتهامدادتنهابههمین‬ ‫سرفصل خالصه نمیشود‪ .‬این بانک تا کنون‬ ‫بیش از ‪۳۸۰‬هزار فقره تســهیالت به ارزش‬ ‫‪۳۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال به مددجویان‬ ‫کمیتــه امداد پرداخت کرده‪ ،‬که اغلب انها‬ ‫نیــز در حوزه توانمندســازی مددجویان و‬ ‫اشتغالزایی برای انها بوده است‪.‬‬ ‫تثبیت اشتغال ‪ 91‬هزار نفر با‬ ‫تسهیالت بانک تجارت‬ ‫بانــک تجارت تا پایان دیماه امســال‪ ،‬با‬ ‫اعطای‪ ۴۱‬هزارو‪ ۲7۱‬فقرهتســهیالتجمعا‬ ‫بهمبلغ بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد ریال به صاحبان‬ ‫کسبوکارهای اســیبدیده از شیوع کرونا‬ ‫اشــتغال ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۹۱۲‬نفر را تثبیت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬شیوع‬ ‫بیماریکرونادریکسالاخیرشرایطفعالیت‬ ‫را تا حدود زیادی برای برخی صنایع و مشاغل‬ ‫دشوار و اسیبهایی را به انها وارد کرد‪ .‬بانک‬ ‫تجارت در راستای ایفای نقش حمایتی خود‬ ‫در این شرایط اقتصادی‪ ،‬تسهیالت ویژهای را‬ ‫اماده و به متقاضیان در اســتانهای مختلف‬ ‫کشــور اعطا کرد‪ .‬بــه همین منظور تا پایان‬ ‫دی ماه ســال جاری تعــداد ‪ ۴۱‬هزار و ‪۲7۱‬‬ ‫فقره تسهیالت جمعا به مبلغ بیش از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫و ‪ 557‬میلیون ریال به متقاضیان کســب و‬ ‫کارهای اســیب دیده به ویژه صنعت حمل و‬ ‫نقل کشــور توسط بانک تجارت اعطا شد که‬ ‫تاثیر مســتقیم ان تثبیت اشتغال ‪ ۹۱‬هزار و‬ ‫‪ ۹۱۲‬نفر در شرایط شیوع ویروس کرونا شد‪.‬‬ ‫بانــک تجارت همچنین به منظور حمایت از‬ ‫اقشاراسیبدیدهدردورهشیوعویروسکرونا‬ ‫تاپایاندیماهســال‪ ۱۳۹۹‬تعدادبیســتو‬ ‫پنج هزار و‪ ۸۲5‬فقره تسهیالت ودیعه مسکن‬ ‫جمعا به مبلغ چهار هزار و ‪ ۹۶۳‬میلیارد ریال‬ ‫بهخانوادههایمستاجردراستانهایمختلف‬ ‫کشــور اعطا کرد‪ .‬کارکنان بانک تجارت در‬ ‫سراسر کشور با وجود احتمال باالی شیوع و‬ ‫ابتالی بیماری کرونا در شعبههای بانک‪ ،‬با از‬ ‫خودگذشتگیوایثاروالبتهرعایتحداکثری‬ ‫پروتکلهایبهداشتیتالشکردندکهدرروند‬ ‫ارائه خدمات به مشتریان خللی وارد نشود‪.‬‬ ‫«نوبتدهی هوشمند»‪ ،‬خدمتی‬ ‫دیگر از بانک پاسارگاد در‬ ‫دوران کرونا‬ ‫همهگیــری ویروس کوویــد‪ ۱۹-‬و تداوم‬ ‫وضعیت فاصلهگــذاری اجتماعی‪ ،‬لزوم ارائه‬ ‫خدمات بانکــداری بهصورت غیرحضوری را‬ ‫بیش از همیشه افزایش داده است‪ .‬به حداقل‬ ‫رســاندن مراجعه حضوری به شعبه بانکها‬ ‫میتوانــدتاثیربســزاییدرحفظســالمت‬ ‫جامعهداشتهباشد‪.‬دراینمیان‪،‬گاهیمراجعه‬ ‫حضوری به شــعبههای بانک‪ ،‬اجتنابناپذیر‬ ‫اســت‪ .‬در این شــرایط‪ ،‬رعایت برخی موارد‬ ‫مانند‪:‬جلوگیریازتجمعمشتریاندرشعبهها‪،‬‬ ‫حداقل کردن زمان حضور مشتریان از طریق‬ ‫مدیریــت زمان و همچنین حذف روشهای‬ ‫لمسی نوبتگیری در شعبهها میتواند بخش‬ ‫عمــدهای از خطرات را کاهــش دهد‪ .‬بانک‬ ‫پاسارگاد‪،‬بهمنظورجلوگیریازانتقالویروس‬ ‫و حفظ سالمت مشتریان خود‪ ،‬در سال جاری‬ ‫اکثریت شــعبههای خود در سراسر کشور را‬ ‫مجهزبهدستگاههایاخذنوبتباسنسورهای‬ ‫حرکتی یا پدالی کرده است‪.‬سامانه نوبتدهی‬ ‫هوشمند بانک پاسارگاد‪ ،‬نیز خدمت دیگری‬ ‫است که پیش از این در این بانک ارائه میشد و‬ ‫بهرهمندی از ان در دوران شیوع ویروس کرونا‬ ‫میتوانــد در قطع زنجیره انتقال این ویروس‬ ‫موثرباشــد‪.‬عالوهبراین‪،‬ســامانهنوبتدهی‬ ‫هوشمند‪ ،‬امکان برنامهریزی‪ ،‬مدیریت زمان و‬ ‫صرفهجویی در وقت و هزینه را برای مشتریان‬ ‫گرامی فراهم میکند‪.‬‬ ‫تعداد روزهای کاری تقسیم می شود‪( .‬حداقل مزد ضربدر ‪ ۲‬تقسیم بر ‪ ۱۲‬و ضربدر تعداد ماه کارکرد)برای نمونه چنانچه‬ ‫فرد یک ماه کار کرده باشد ‪ ۳۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و با دو ماه کار ‪ ۶۳۷‬هزار تومان دریافت می کند‪ .‬چنانچه فردی نیمی‬ ‫از سال را در کارگاهی مشغول به کار باشد یک میلیون و ‪ ۹۱۱‬هزار تومان عیدی می گیرد‪.‬در قانون‪ ،‬زمان قطعی برای‬ ‫پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه ها‪ ،‬کارفرمایان در ‪ ۲‬ماه پایانی سال عیدی کارگران‬ ‫خود را پرداخت می کنند و معموال سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است‪.‬‬ ‫بانکرفاهکارگرانازتمدیدطرحعدلتاپایانسالجاریخبرداد‪.‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیبانکرفاهکارگران‪،‬درپیاستقبالمشتریان‬ ‫از»طرح عدل» و در راستای پاسخ به نیاز های مالی مشتریان و ارائه‬ ‫خدمات مطلوب به ان ها‪ ،‬طرح عدل تا پایان ســال جاری‪ ،‬تمدید‬ ‫شــد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در طرح عدل‪ ،‬کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫دارای مجوز از قوه قضائیه یا کانون کارشناسان‪ ،‬سر دفتر دفاتر اسناد‬ ‫رسمی و ازدواج و طالق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و امالک‬ ‫کشور‪،‬مدیر(دارندهمجوزفعالیت)دفاترخدماتالکترونیکقضایی‬ ‫دارایمجوزازقوهقضائیه‪،‬مترجمینرسمیدادگستریدارایمجوز‬ ‫از قوه قضائیه و کانون مترجمان رسمی ایران و کارکنان رسمی یا‬ ‫خبر‬ ‫قرارداد دائم شاغل در اداره های ثبت اسناد و امالک کشور تسهیالت‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬نرخ سود این تسهیالت در حال حاضر‪ ۱۸‬درصد و‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور تامین اموال و خدمات‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحد مسکونی‪ /‬محل‬ ‫فعالیت از این تسهیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک ملت از شرکت اریاساسول‬ ‫مدیرعامــل‪ ،‬عضو هیــات مدیره و تعدادی از‬ ‫مدیران ارشد بانک ملت با حضور در محل شرکت‬ ‫پتروشیمی اریاساسول در شهرستان عسلویه‪ ،‬از‬ ‫بخش های مختلف این شرکت بازدید کردند‪ .‬به‬ ‫گــزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬دکتر محمد‬ ‫بیگدلــی مدیرعامــل‪ ،‬مرتضی نجف عضو هیات‬ ‫مدیــره‪ ،‬ســیدابوطالب دیبایی و عباس جعفرلو‬ ‫معاونان مدیرعامل‪ ،‬حســن کمالوند و علی اکبر‬ ‫صابریان مدیران امور و محمدرضا ساداتی رییس‬ ‫شــعبه مستقل مرکزی در این بازدید‪ ،‬با فرایند‬ ‫تولید محصوالت مختلف در این شــرکت اشــنا‬ ‫شــدند‪ .‬دکتر محمد بیگدلــی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫ملت همچنین در نشســت با مدیرعامل شرکت‬ ‫اریاساسول‪ ،‬راه های تقویت همکاری های فی ما‬ ‫بین را مورد بررسی قرار داد‪ .‬وی در این نشست‪،‬‬ ‫از شرکت اریاساسول به عنوان یکی از مشتریان‬ ‫مهم و ارزشمند بانک ملت نام برد و از حضور در‬ ‫یکی از بزرگ ترین و پیشــروترین شــرکت های‬ ‫پتروشیمی کشور‪ ،‬اظهار خرسندی کرد و گفت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه این شــرکت‪ ،‬رتبه اعتباری خوبی‬ ‫دارد که برای بانک به عنوان شریک استراتژیک‬ ‫شــرکت‪ ،‬مایه خرسندی است‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫ملت با بیان این نکته که کارهای بزرگی در شرکت‬ ‫اریاساسول در جهت رونق تولید و ایجاد اشتغال‬ ‫در کشــور انجام شده است‪ ،‬به تولید محصوالت‬ ‫مهم و استراتژیک و رتبه نخست این شرکت در‬ ‫حاشــیه سود بین شرکت های پتروشیمی اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬به ندرت شرکتی یافت می شود که‬ ‫باالی ‪ 5۰‬درصد حاشــیه ســود داشته باشد که‬ ‫این موفقیــت‪ ،‬جای تبریک دارد‪ .‬دکتر بیگدلی‬ ‫در عین حال از بانک ملت به عنوان یکی از بزرگ‬ ‫ترین و توانمندترین بانک های کشــور یاد کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کمتر بانکی توان رقابت با این بانک‬ ‫را از لحــاظ تامیــن نقدینگی دارد به گونه ای که‬ ‫در ‪ ۴‬ســال گذشته‪ ،‬یک ریال هم اضافه برداشت‬ ‫از منابع بانک مرکزی نداشــته و در برهه هایی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 5۰‬درصد تسهیالت بین بانکی را تامین‬ ‫کــرده اســت‪ .‬وی با بیان ایــن نکته که باالترین‬ ‫ارزش بــازار در بازار ســرمایه در بین بانک های‬ ‫کشور متعلق به بانک ملت است‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک‬ ‫پروژه های بزرگی را به ویژه در حوزه های نفت و‬ ‫پتروشیمی به سرانجام رسانده و فازهای مختلفی‬ ‫را در عسلویه تامین مالی کرده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک ملت‪ ،‬ادامه داد‪ 7۰ :‬درصد پتروشیمی های‬ ‫کشــور با تامین مالی بانک ملت به ثمر رســیده‬ ‫اســت و جای خوشــحالی و شکرگزاری دارد که‬ ‫این بانک توانســته اســت گوشه ای از کار رونق‬ ‫تولیــد‪ ،‬ایجاد اشــتغال‪ ،‬رفع محرومیت و تامین‬ ‫ارز مــورد نیاز کشــور را بر عهده بگیرد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬پاالیشــگاه بیدبلند نیز از جمله پروژه هایی‬ ‫است که با مشارکت در تامین مالی توسط بانک‬ ‫ملت به بهره برداری رسیده است‪ .‬دکتر بیگدلی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بانک ملت نخســتین بانکی است که‬ ‫در راستای اجرای بانکداری اسالمی و در شرایط‬ ‫ســخت اقتصادی کشور‪ ،‬نه تنها ناترازی نداشت‬ ‫بلکه به سپرده گذاران سال گذشته‪ ۳.۳ ،‬درصد‬ ‫مابه التفاوت ســود پرداخت کرد که این موضوع‬ ‫نشان دهنده توان مالی‪ ،‬اعتباری و سوددهی این‬ ‫بانک است‪ .‬وی از امادگی کامل بانک ملت برای‬ ‫تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت شرکت‬ ‫اریاساسول برای توسعه و انجام پروژه های جدید‪،‬‬ ‫خبر داد و اظهار امیدواری کرد که ســطح تعامل‬ ‫طرفین بیش از پیش افزایش یابد و منابع بیشتری‬ ‫از این شرکت در بانک ملت متمرکز شود‪ .‬مرتضی‬ ‫نجــف‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک ملت نیز با اظهار‬ ‫خرسندی از حضور در شرکت اریاساسول‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم که این بانک بتواند به توســعه فعالیت‬ ‫های این شــرکت بزرگ حوزه پتروشیمی کمک‬ ‫کند و ســطح همکاری هــای دوطرف در اینده‬ ‫ارتقــا پیدا کند‪ .‬مهنــدس بحرینی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اریاساســول نیز با تشریح فعالیت های‬ ‫این شرکت اظهار داشت‪ :‬بانک ملت از سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬شریک استراتژیک اصلی شرکت بوده و‬ ‫بیشترین منابع شرکت در این بانک متمرکز بوده‬ ‫اســت‪ .‬وی با بیان این نکته که اریاساســول روی‬ ‫تامین مالی بانک ملت حســاب ویژه ای باز کرده‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همیشه حس خوبی به بانک ملت‬ ‫داشــته ایم و از این پس نیز ارتباط دو مجموعه‬ ‫قوی تر خواهد شــد‪ .‬مهندس بحرینی همچنین‬ ‫از عملکرد خوب شعبه مستقل مرکزی بانک ملت‬ ‫سپاســگزاری کرد و عملکرد این شعبه را بسیار‬ ‫راضی کننده خواند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت این بانک در ده ماهه امسال‪ 54‬درصد افزایش داشته است‬ ‫دکتر حســین مهری عنوان داشــت‪ :‬مجموع‬ ‫تســهیالت اعطایــی بانک صنعــت و معدن به‬ ‫واحدهای تولیدی در ‪ ۱۰‬ماه نخســت ســال ‪۹۹‬‬ ‫در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته به میزان‬ ‫‪ 5۴‬درصــد افزایش پیدا کرده اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و معدن‪ ،‬وی‬ ‫ضمن بیان مطلب فوق افزود‪ :‬بیشــترین میزان‬ ‫تســهیالت پرداختی در بخش تسهیالت ریالی‬ ‫و با اولویت تامین ســرمایه در گردش واحدهای‬ ‫صنعتی و معدنی بوده است‪ .‬دکتر مهری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬گزینش مشتریان خوش حساب و توانمند و‬ ‫پــسازاننظــارتدقیقبراجرایطرحهاهدف‬ ‫مهمی است که از سوی این بانک همواره دنبال می‬ ‫شود چراکه اعتقاد داریم اگر طرح توسط متقاضی‬ ‫دارای اهلیت و صالحیت و در مدت زمان تعریف‬ ‫شــده در پروژه و بدون اتالف وقت به درامد زایی‬ ‫برسد‪،‬بازپرداختتسهیالتوبازگشتمنابعبانک‬ ‫نیز در زمان مقرر‪ ،‬تحقق خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک صنعت و معدن با اشــاره به نقش این بانک‬ ‫در به سرانجام رساندن طرح های ملی که با هدف‬ ‫توسعه اقتصادی و صنعتی کشور به اجرا می رسد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود محدودیت هایی که در‬ ‫منابعبانکیبهلحاظتحریمهایظالمانهاقتصادی‬ ‫وجود داشت‪ ،‬توانستیم به بخش زیادی از تعهدات‬ ‫خــودعمــلکنیمودربخــشمصوباتوانعقاد‬ ‫قراردادهای تسهیالت نیز در ده ماهه سال جاری‬ ‫شاهد ‪ ۴۶‬درصد رشد بوده ایم‪.‬‬ ‫مدیر توسعه کسب و کار دیجیتال بیمه ملت خبر داد‪:‬‬ ‫تحول دیجیتال در ارکان شرکت و ارائه محصوالت و خدمات نوین‬ ‫واحد توســعه کســب و کار دیجیتال‪ ،‬از سال‬ ‫گذشــته در قالب یک اداره در بیمه ملت شــکل‬ ‫گرفت و در ساختار سال جدید به مدیریت تبدیل‬ ‫شد که این امر‪ ،‬به نوعی نمایانگر اهمیت و جایگاه‬ ‫توسعه کسب و کار دیجیتال در بیمه ملت است‪.‬‬ ‫بــه همین منظور‪ ،‬فعالیتهای این مدیریت را از‬ ‫یحیی میرزایی‪ ،‬مدیر توسعه کسب و کار دیجیتال‬ ‫بیمه ملت جویا شدیم‪ :‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمــه ملــت‪ ،‬یحیی میرزایی با اشــاره به اینکه‬ ‫مســاله توسعه کســب و کار دیجیتال در دستور‬ ‫کار بسیاری از شرکتهای مطرح دنیا قرار دارد؛‬ ‫گفت‪ :‬این شرکتها اقدامات زیادی انجام دادهاند‬ ‫وعالوهبرسرمایهگذارینسبتبهارائهمحصوالت‬ ‫و خدمات انالین‪ ،‬سعی کردهاند تحول دیجیتال‬ ‫را به درون سازمانهای خود ببرند‪ .‬مدیر توسعه‬ ‫کســب و کار دیجیتال بیمه ملت از فعالیتهای‬ ‫شرکتهای بیمه داخلی نام برد و ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫حوزه‪ ،‬شرکت بیمه سامان در چند سال گذشته به‬ ‫نوعی پیشگام بود و این واحد را در ساختار خود‬ ‫جــای داده اســت‪.‬وی در همین خصوص اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شــرکتهای بیمه رازی‪ ،‬دی و تجارت هم‬ ‫به این قافله پیوســتهاند و به نظر میاید با توجه‬ ‫به اهمیت و جایگاه این فعالیت‪ ،‬ســایر شرکتها‬ ‫نیز اضافه کردن چنین واحدی را در دســتور کار‬ ‫خود قرار دهند‪ .‬میرزایی‪ ،‬موضوع تحول دیجیتال‬ ‫در ارکان مختلــف شــرکت را فعالیت کلی این‬ ‫مدیریت ذکر کرد و خبر داد‪ :‬ســرمایهگذاری در‬ ‫حوزههای نوین و کسب و کارهای فناوری محور‪،‬‬ ‫فعالیت در حوزه کانالهای توزیع نوین و انالین‬ ‫و توســعه محصوالت و خدمات نوین که باز هم‬ ‫بر بســتر فناوری اطالعات قرار میگیرد؛ از دیگر‬ ‫فعالیتهایی اســت که در این مدیریت پیگیری‬ ‫میشــوند‪ .‬وی اهمیت فرهنگســازی در حوزه‬ ‫تحول دیجیتال را مدنظر قرار داد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به نوپا بودن این مدیریت در بیمه ملت؛ ما هنوز در‬ ‫ابتدای راه هستیم‪ ،‬با این حال اقدامات متعددی‬ ‫شــروع شده و در حال انجام است‪ .‬برای نمونه به‬ ‫فصلنامه «تحول دیجیتال» می توان اشاره کرد‬ ‫که به زودی منتشر میشود‪ .‬مدیر توسعه کسب‬ ‫و کار دیجیتال بیمه ملت‪ ،‬با تاکید بر تدوین نقشه‬ ‫راه تحول دیجیتال بیمه ملت و عملیاتی شــدن‬ ‫ان بیان کرد‪ :‬در تالشــیم تحول دیجیتال را در‬ ‫واحدهای مختلف سازمان به ویژه واحدهای فنی‬ ‫نهادینه کنیم‪ .‬یحیی میرزایی به ســرمایهگذاری‬ ‫در حوزههای جدید و فناوریمحور اشــاره کرد و‬ ‫در همین خصوص گفت‪ :‬با اســتارتاپها‪ ،‬کسب‬ ‫و کارهای مختلف و شتابدهندهها وارد مذاکره‬ ‫شدیموسعیکردیمبااغازهمکاریهایمشترک‬ ‫و حتی ورود در حوزه سهامداری یا سرمایهگذاری‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از ارکان اصلی در این کسب و کارها‬ ‫و شتابدهندهها فعالیت کنیم‪ .‬وی از مزایای این‬ ‫نوع فعالیت در بیمه ملت چنین گفت‪ :‬با ورود به‬ ‫حوزه کســب و کارها و شــتابدهندهها نه تنها‬ ‫از ثمرات سرمایهگذاری انها استفاده کنیم بلکه‬ ‫بســیاری از نیازهای بیمهایمان را در این قالب‬ ‫برایشان تعریف کرده و از طریق انها میتوانیم به‬ ‫توسعه خدمات و محصوالت شرکت کمک کنیم‪.‬‬ ‫مدیر توســعه کســب و کار دیجیتال بیمه ملت‪،‬‬ ‫تمرکزبیمهملتدرسالجاریراحوزهسرویسها‬ ‫و خدمات انالین ذکر کرد و گفت‪ :‬در همکاری با‬ ‫واحد فناوری و اطالعات‪ ،‬وبسرویسهای چند‬ ‫مورد از رشــتههای بیمهای را عملیاتیســازی‬ ‫کردیم که از ان جمله میتوان بیمههای حوادث‬ ‫انفرادی و حوادث مسافرتی را نام برد که به صورت‬ ‫عملیاتــی انجــام و بیمهنامهها در ان قالب صادر‬ ‫شدند‪ .‬وی صدور انالین بیمهنامه شخص ثالث و‬ ‫بدنه خودرو را با گذراندن تســتهای مربوطه در‬ ‫مرحله عملیاتی شــدن دانست و افزود‪ :‬در قالب‬ ‫قراردادهای منعقد شده‪ ،‬به زودی فعالیت انالین‬ ‫ایــن بیمهنامهها را اجرایی میکنیم‪ .‬میرزایی در‬ ‫خصوص وبسرویس بیمههای اتشسوزی نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬به زودی ارائه وبســرویس این رشته‬ ‫هم در دستور کار قرار گرفته و اجرایی میشود و‬ ‫ســایر محصوالت نیز بر اساس برنامه زمانبندی‬ ‫که با مدیریت فناوری اطالعات انجام شــده‪ ،‬در‬ ‫دستور کار قرار میگیرد‪ .‬وی در همین خصوص‬ ‫ادامه داد‪ :‬در نظر داریم تا پایان ســال بخشــی از‬ ‫رشــتهها و در سال اینده‪ ،‬سایر محصوالت بیمه‬ ‫ملــت کــه این امکان را دارند‪ ،‬به صورت انالین و‬ ‫وبســرویس در اختیار مشتریها‪ ،‬نمایندگان و‬ ‫کســب و کارها قرار دهیم‪ .‬مدیر توســعه کسب و‬ ‫کار دیجیتــال بیمــه ملت‪ ،‬در خصوص ارائه این‬ ‫وبسرویسها و محصوالت انالین به نمایندگان‬ ‫بیــان کرد‪ :‬در حال تکمیــل فرایندها و تکمیل‬ ‫زیرســاختها هستیم و برنامه داریم که تا اوایل‬ ‫ســال اینده تمام وبسرویسها در اختیار کلیه‬ ‫نمایندگان قرار بگیرند‪.‬‬ ‫تقدیر شبکه فروش بیمه اسیا از عملکرد مدیر عامل و هیات مدیره‬ ‫مسعود بادین‪ :‬نمایندگان بیمه اسیا نیروهایی‬ ‫متعهدووفاداربهشرکتهستندکهدرصنعتبیمه‬ ‫مایه مباهات است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه‬ ‫اسیا‪ ،‬در نشستی با مدیر عامل بیمه اسیا‪ ،‬تشکل‬ ‫هایشبکهفروشبیمهاسیاازجملهاعضایکانون‬ ‫انجمن صنفی نمایندگان‪ ،‬انجمن صنفی شرکت‬ ‫های خدمات بیمه ای و انجمن صنفی نمایندگان‬ ‫استانتهرانبهنمایندگیازشبکهفروشبیمهاسیا‪،‬‬ ‫انتخاب مجدد مسعود بادین به عنوان مدیرعامل‬ ‫بیمه اسیا را به وی تبریک گفتند و موفقیت ها و‬ ‫دستاوردهای چشمگیر بیمه اسیا در دو سال اخیر‬ ‫رامرهونتدابیرمدیرعاملوهیاتمدیرهمتخصص‬ ‫بیان کردند‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬مسعود بادین‪ ،‬نایب‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه اسیا در این‬ ‫نشستضمنسپاسگزاریوقدردانیازتالشهای‬ ‫خستگیناپذیرشبکهفروش‪،‬نمایندگانبیمهاسیا‬ ‫را نیروهایــی متعهد و وفادار به شــرکت توصیف‬ ‫کرد که در صنعت بیمه مایه مباهات اســت‪ .‬وی‬ ‫با ارزیابی بســیار مطلوب از عملکرد بیمه اسیا در‬ ‫ســال گذشــته و ‪ ۹‬ماهه اول سال ‪ ،۱۳۹۹‬گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه اول ســال ‪ ۱۳۹۹‬اصالح پرتفوی‪ ،‬رشد‬ ‫حق بیمه و کاهش نســبت خسارت در مقایسه با‬ ‫میانگین صنعت بیمه و سایر شرکت های بیمه ای‬ ‫کامال مشهود و قابل تقدیر است‪ .‬مدیرعامل بیمه‬ ‫اســیابــاتکیدبرلزوماتخــاذ تدابیروتمهیداتی‬ ‫بــرای تقویت عملیات بیمه گری در تمامی حوزه‬ ‫ها‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهه اول سال جاری‪ ،‬شش‬ ‫هزار میلیارد تومان تولید حق بیمه داشته ایم که‬ ‫برابر با کل تولید حق بیمه شرکت در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بودهاســتواینرکوردســتودنی‪،‬علیرغمشیوع‬ ‫ویــروس کرونا و تحریم های ظالمانه در کشــور‪،‬‬ ‫به دســت امده اســت‪ .‬نایب رییس هیات مدیره‬ ‫بیمه اســیا با تصریح این موضوع که بیمه اســیا‬ ‫‪۱۸‬درصد از پرتفوی شرکت های بیمه بورسی را در‬ ‫اختیاردارد‪،‬کاهشنسبتخسارتبه‪۴7.7‬درصد‪،‬‬ ‫ترمیم ذخایر خسارت و حذف بند حسابرسی پس‬ ‫از یازده ســال را از دیگر دســتاوردهای ارزنده در‬ ‫ایندوســالعنوانکرد‪.‬مدیرعاملبیمهاســیابا‬ ‫تاکیدبرافزایش‪ ۹۴۹‬درصدیسرمایهبزرگترین‬ ‫بیمه خصوصی کشــور که موجب افزایش سطح‬ ‫نگهداری و امکان قبول اتکایی بیمه اسیا می شود‪،‬‬ ‫بــر اجرای ائیــن نامه‪ ۹۶‬بیمه مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمیایرانواعطاینمایندگیفروشبیمههای‬ ‫زندگی تاکید کرد‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬اعضای‬ ‫تشــکل های صنفی نمایندگان بیمه اسیا نیز در‬ ‫ســخنانیبااشــارهبهمشکالتایجادشدهدرپی‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬به فرصت هایی اشاره کردند‬ ‫که صنعت بیمه کشــور می تواند از انها برای ارائه‬ ‫خدمــاتومحصــوالتجدیدومطلوببهمردم‪،‬‬ ‫بهره مند شود‪ .‬ارائه گزارش عملکرد ‪ ،‬اعالم امادگی‬ ‫برایهمکاریروزافزونومتقابل‪،‬برگزاریجلسات‬ ‫منظم با معاونین و مدیران فنی شرکت و تشکیل‬ ‫کارگروههایمختلفدرراستایبهبودعملکردها‪،‬‬ ‫از موضوعات مورد اشاره نمایندگان شبکه فروش‬ ‫در این نشست بود‪.‬‬ ‫نرخ حق الوکاله بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران اعالم شد‬ ‫هیاتمدیرهبانکتوسعهصادراتایراننرخ‬ ‫حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه‬ ‫گذاری برای ســال مالی ‪ ۱۳۹۹‬را معادل ‪۲.5‬‬ ‫درصــدمصوبکرد‪.‬بهگزارشروابطعمومی‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬بر اساس قوانین و‬ ‫مقررات نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه‬ ‫گــذاری مدت دار مشــتریان بانک توســعه‬ ‫صــادرات ایران اعم از کوتاه مدت و بلند مدت‬ ‫برایســالجاری‪ ۲.5‬درصداعالمشــد‪.‬حق‬ ‫الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب‬ ‫بانکداریاسالمیوبدونربادرقبالبکارگیری‬ ‫منابع سپردهگذاران از انان دریافت می کنند‬ ‫و درصورتی که درامدهای ناشی از بکارگیری‬ ‫ســپردههای مشــتریان نزد بانک از ســود‬ ‫علیالحسابپرداختیبهسپردهگذارانبیشتر‬ ‫شود مابهالتفاوت ان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪ 4873‬ایده در پویش‬ ‫ایده تا عمل با ملل‬ ‫به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری‬ ‫ملــل‪ :‬در پــی برگزاری پویش از ایده تا عمل با‬ ‫ملــل در مجموع ‪ ۴۸7۳‬طــرح به این پویش‬ ‫ارســالشــدهاســت‪ .‬درماهاولبرگزاریاین‬ ‫پویــش ‪ ۲5۲۴‬طرح و در ماه دوم ‪ ۲۳۴۹‬طرح‬ ‫بــرایارزیابــیبهتیمداوریمعرفیشــدند‪.‬‬ ‫ارزیابــی مرحلــه دوم از ‪ 5‬بهمن تا ‪ ۱۲‬بهمن‬ ‫ماه انجام خواهد شــد‪ .‬متقاضیان محترم می‬ ‫توانند برای شــرکت در دور ســوم پویش ایده‬ ‫تــا عمل با ملــل‪ ،‬فرمهای خــود را به ادرس‬ ‫‪ www.azidehtaamal.ir :‬ارسال تا طرح‬ ‫های انها در مرحله ســوم پویش مورد ارزیابی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬بر اساس این گزارش در پویش ایده‬ ‫تا عمل با ملل در هر ماه به دو ایده تا ســقف ‪5‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت با شرایط ویژه پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫امضاء تفاهم نامه میان بانک‬ ‫کارافرین و دانشگاه فردوسی‬ ‫بانــککارافرینبــاامضاءتفاهمنامهایبا‬ ‫دانشگاهفردوسیمشهد‪،‬بهاساتیدوکادراداری‬ ‫ایندانشگاهتسهیالتمیدهد‪.‬بهگزارشروابط‬ ‫عمومیبانککارافرین‪،‬براساساینتفاهمنامه‬ ‫اساتیدوکادرشاغلدرایندانشگاهمیتوانندبا‬ ‫افتتاححسابدربانککارافریناستانخراسان‬ ‫رضوی از طرح های جاری بانک برای دریافت‬ ‫تسهیالت استفاده کنند‪ .‬مدت این تفاهم نامه‬ ‫یکسالاماقابلتمدیداست‪.‬اعطایتسهیالت‬ ‫بهمتقاضیانبادانشگاهفردوسیمشهد‪،‬پساز‬ ‫احراز صالحیت اعتباری اشخاص و عدم وجود‬ ‫موانعبراســاسدســتورالعملهایاعتباری‬ ‫داخلــی بانک و بانک مرکزی ظرف مدت ‪۱5‬‬ ‫روز انجام خواهد شد‪ .‬شعبه بلوار معلم مشهد‬ ‫در خصوص این تفاهم نامه پاسخگوی سواالت‬ ‫مشتریانخواهندبود‪.‬‬ ‫موبایلت سامان ‪ ۵٠٠‬میلیون‬ ‫جایزه می دهد‬ ‫جشــنوارهزمســتانیموبایلبانکسامان‬ ‫(موبایلت) با‪ 5۰۰‬میلیون تومان جایزه نقدی از‬ ‫‪5‬بهمنماهاغازمیشود‪.‬بهگزارشسامانرسانه‪،‬‬ ‫جشنوارهزمستانیموبایلت(همراهبانکسامان)‬ ‫بــا‪ 5۰۰‬میلیونتومانجایزهنقدیاز‪ 5‬بهمن‬ ‫اغاز و تا ‪ ۱5‬اسفند ادامه دارد‪ .‬در این جشنواره‬ ‫تمامی کاربران اپلیکیشن موبایلت میتوانند با‬ ‫انجامحداقل‪ 5‬تراکنشمختلفاعمازپرداخت‬ ‫قبض‪،‬خریدشارژ‪،‬انواعانتقالوجه‪،‬خریدکارت‬ ‫هدیه‪،‬پرداختاقساطو‪...‬درقرعهکشی‪5‬جایزه‬ ‫‪5۰‬میلیونتومانیو‪5۰‬جایزه‪5‬میلیونتومانی‬ ‫شرکت کنند‪ .‬الزم به ذکر است که کاربران این‬ ‫اپلیکیشن با افزایش تعداد تراکنشهای خود‪،‬‬ ‫میتوانند شانس خود را برای کسب جوایز این‬ ‫جشنوارهباالببرند‪.‬همچنینافرادیکهمشتری‬ ‫بانکساماننیستندهممیتوانندباافتتاححساب‬ ‫دریکیازشعباینبانکدرسراسرکشورودانلود‬ ‫وفعالسازیاپلیکیشنموبایلتوانجامحداقل‪5‬‬ ‫تراکنش‪ ،‬شانس خود را برای برنده شدن جوایز‬ ‫اینجشنوارهبیازمایند‪.‬‬ ‫شما هم به ما ملحق شوید!‬ ‫تعداد کاربران اپلیکیشن بله در فصل پاییز به‬ ‫بیش از هفت میلیون و ‪ 5۰۰‬هزار نفر رســید و‬ ‫هر ‪ ۴۳‬ثانیه‪ ،‬یک گروه یا کانال توســط کاربران‬ ‫متولد شــد‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬طی ســه ماه مهر‪ ،‬ابان و اذر هر ‪ ۲۶‬ثانیه‬ ‫یک کارتبهکارت در چت اپلیکیشن بله انجام و‬ ‫در هر ثانیه‪ ۸.۸‬میلیون ریال پول توسط کاربران‬ ‫کارتبهکارتشدهاست‪.‬همچنینطیاینمدت‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۱۰‬هزار و ‪ ۸75‬کانال و گروه در‬ ‫بله ساخته شده است‪.‬در فصل پاییز مجموعا‪۱۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۳۶‬پیام به بخش پشــتیبانی بله ارسال‬ ‫و چهار هزار و‪ 7۸۴‬تماس با کارشناســان برقرار‬ ‫شــده است‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬اپلیکیشن «بله»‬ ‫در یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت داده‬ ‫ورزیسداد‪،‬باحمایتوپشتیبانیبانکملیایران‬ ‫توسعه یافته است و اکنون سهم قابل توجهی در‬ ‫تراکنشهای مالی مشتریان نظام بانکی دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصادکالن وانرژی‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪965‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫واردات خودروی امریکایی ممنوع است‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد در نشستی خبری تاکید کرد که با توجه به دستور مقام معظم رهبری امکان ترخیص‬ ‫خودروهای امریکایی از گمرک وجود ندارد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نیره پیروزبخت در نشستی خبری درباره وضعیت ترخیص‬ ‫خودروها از گمرک گفت‪ :‬عموما مشکالت ترخیص کاالها در گمرکات‪ ،‬مربوط به مسائل بانکی یا نداشتن ثبت سفارش‬ ‫است‪ .‬در بحث خودروهای بنز‪ ،‬بی ام دبلیو و پورشه که اخیرا خبرساز شد هم فقط بحث استاندارد نبوده و قوانین و‬ ‫مقرراتی هم مانند مقررات گمرکی یا اظهار نشدن کاال هم دخیل هستند‪.‬وی افزود‪ :‬همچنین بر اساس دستور صریح‬ ‫خبر‬ ‫مقام معظم رهبری خودروی امریکایی‪ ،‬حتی اگر در کشور دیگری تولید شده باشد یا اگر خودرویی محصول کشور‬ ‫دیگری باشد‪ ،‬اما در امریکا تولید شده باشد‪ ،‬اجازه ورود به کشور ندارد که این موضوع به صورت بخشنامه به گمرکات‬ ‫کشور ابالغ شده است‪.‬رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین گفت‪ :‬یکی از افرادی که در مجلس نام و نشانی دارد از‬ ‫من سوال کرد که چرا اجازه واردات خودروهای امریکایی را نمی دهید؟ من در پاسخ گفتم اگر فردی این ماشین ها را‬ ‫در خیابان ببیند به سازمان استاندارد ایراد می گیرد که چرا خالف دستور رهبری عمل کرده است‪ .‬به همین دلیل هر‬ ‫چقدر هم یک خودرو استاندارد باشد نمی توانیم برخالف ضوابط اجازه واردات بدهیم‪ .‬همچنین در مورد خودروهای با‬ ‫حجم موتور باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی منع قانونی وجود دارد و نمی توانیم با واردات انها موافقت کنیم‪ .‬پیروزبخت با بیان‬ ‫اینکه سازمان ملی استاندارد یکی از سازمان هایی است که کمترین مشکل را در این رابطه دارد‪ ،‬چرا که کاالی وارداتی‬ ‫را سریع تعیین تکلیف می کنیم و با انجام ازمایش ها و کنترل های الزم اگر کاالیی از استاندارد الزم برخوردار نباشد‪،‬‬ ‫مشمول عدم انطباق با استاندارد شده و از واردات ان جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫مطابق قانون جدید چک؛‬ ‫امشب؛ اعمال خاموشی در بخش‬ ‫خانگی به دلیل افزایش مصرف‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬با افزایش بی رویه مصرف گاز و برق در کشور امشب‬ ‫احتمال اعمال محدودیت برق در کشور وجود دارد‪.‬مصطفی رجبی مشهدی در‬ ‫مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تاکید بر اینکه استان های شمالی کشور‬ ‫باید بیشترین صرفه جویی را داشته باشند افزود‪ :‬به دلیل افزایش مصرف گاز در‬ ‫بخش خانگی و تجاری تا ‪ ۶۶۰‬میلیون متر مکعب احتمال کاهش اختصاص سوخت‬ ‫به نیروگاه ها وجود دارد که فرداشب هر استانی که سوخت به نیروگاهشان نرسد با‬ ‫خاموشی مواجه خواهند شد‪.‬وی با بیان اینکه پایداری سرما بخصوص در استان های‬ ‫غربی دلیل افزایش مصرف گاز و برق است گفت‪:‬هم اکنون مصرف برق در کشور به‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون کیلو وات ساعت رسیده است که این رقم بسیار باالیی در این فصل‬ ‫است‪.‬سخنگوی صنعت برق ادامه داد‪ :‬تهران نیز یکی از پرمصرف ترین استان های‬ ‫کشور است که درصورت رعایت نکردن الگوی مصرف و صرفه جویی نکردن امکان‬ ‫بروز خاموشی در ان هست‪.‬رجبی مشهدی گفت‪ :‬تمام تالش ما اعمال نکردن‬ ‫خاموشی در بخش خانگی و تجاری است‪ ،‬اما مردم نیز باید با ما همکاری کنند‪.‬‬ ‫حال بورس چگونه خوب می شود؟‬ ‫تعادل بازار سرمایه تحت تاثیر تصمیمات و عوامل بیرونی مختلف طی ماه های اخیر‬ ‫از بین رفته و شاخص کل که بعد از ریزشی که از مردادماه اغاز شده بود به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار واحد رسیده بود به کانال یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار واحد عقبگرد‬ ‫کرد‪ .‬اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است دولت ضمن تزریق منابعی‬ ‫به بازار باید انجام برخی اقدامات درمئرد این بازار را متوقف کند‪.‬مهدی سوری در‬ ‫گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به عوامل تاثیرگذار در روند بازار سرمایه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عوامل درونی تاثیرگذار در بازار سرمایه همان عملکرد شرکت ها است که حداقل‬ ‫نسبت به یک سال گذشته از شرایط خوبی برخوردار هستند‪ .‬البته برخی نگران نرخ‬ ‫دالر هستند اما کاهش نرخ دالر با افزایش قیمت کاالهای جهانی و افزایش مقدار‬ ‫فروش شرکت ها جبران خواهد شد و شرکت ها مشکل سوددهی ندارند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر انتظار نداریم شرایط فروش شرکت ها بدتر شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬به جز عوامل‬ ‫درونی‪ ،‬عوامل بیرونی هستند که باعث ایجاد فضای دلسردی و نا اطمیمنانی در‬ ‫سهام داران شده اند‪ .‬برخوردهای سیاسی و امنیتی با بورس‪ ،‬فضای سرمایه گذاری‬ ‫در بورس را دچار چالش کرده و در چنین شرایطی طبیعی است که سهم ها به‬ ‫راحتی تبدیل به صف فروش یا صف خرید شوند‪.‬این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان‬ ‫اینکه دولت در بودجه سال جاری پیش بینی کرده بود ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان سهم به فروش برساند‪ ،‬گفت‪ :‬این درحالی است که دولت طی ‪ ۸‬ماه‪۳۰ ،‬‬ ‫هزار میلیارد تومان فروش سهم داشته که حدود سه برابر میزان پیش بینی در کل‬ ‫سال بود‪ .‬برای سال ‪ ۱۴۰۰‬این میزان را به ‪ ۹۵‬هزار میلیارد تومان افزایش داده‬ ‫اند‪ .‬بنابراین دولت مقدار زیادی پول در این قالب از بازار خارج کرده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این مقدار زیادی پول هم مالیات معامالت روزانه سهام بوده که از بازار خارج شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین مقداری از پولی که دولت بی محابا از بازار سرمایه بی محابا خارج‬ ‫کرده است‪ ،‬باید به این بازار برگردد‪.‬سوری با تاکید بر اینکه بازار سرمایه تواناییی این‬ ‫میزان تامین مالی را نداشته است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای بهبود وضعیت بازار سرمایه‪ ،‬باید‬ ‫به سهام داران اطمینان داده و از تصمیمات ناگهانی جلوگیری شود‪ ،‬اگر افراد غیر‬ ‫کارشناسی که اکثرا خارج از بازار سرمایه هستند اما سمت سیاسی دارند‪ ،‬میخواهند‬ ‫درمورد بازار سرمایه تصمیمی بگیرند باید با خبرگان این حوزه مشورت کنند و تا‬ ‫زمانی که از تبعات صحبت و تصمیم خود مطمئن نشده اند ان را در افکار عمومی‬ ‫اعالم نکنند‪.‬وی به این سوال که دولت باید به بازار سرمایه پولی تزریق کند یا خیر‪،‬‬ ‫پاسخ داد‪ :‬شرایط بازار سرمایه به بحران رسیده و در باالترین ارگان حکومتی باید‬ ‫تصمیماتی با رویکرد حمایتی گرفته شود‪ .‬من با تزریق پول از سوی دولت به بازار‬ ‫سرمایه در طول یک سال گذشته مخالف بودم و حتی اعتقاد داشتم یک تزریق‬ ‫درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار نوعی دستکاری در روند عادی‬ ‫معامالت است‪ ،‬حمایت از بازار سرمایه نباید با خرید مستقیم سهام صورت بگیرد و‬ ‫اصالح بازار باید از طریق شفاف و روان شدن روند معامالت باشد‪ .‬اما درحال حاضر‬ ‫نه تنها با تزریق پول مستقیم موافق هستم بلکه به نظرم باید رخ دهد‪ .‬زیرا شرایط‬ ‫بحرانی است‪ .‬عوامل بیونی بع بازار لطمه زده اند و جبران کنند و از بازار کنار بکشند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به ازادسازی سهام عدالت و صندوق های ‪ETF‬‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬ابزارهای غیر استاندارد مانند ازادسازی سهام عدالت و ‪ ETF‬ها نیز‬ ‫در بازار تاثیر گذار بود‪ .‬دولت باید عرضه صندوق ها و مجلس موضوع جاماندگان‬ ‫سهام عدالت را متوقف کنند‪.‬‬ ‫کاهش تصدی گری دولت تنها راه حرکت به‬ ‫سمت شفافیت‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬اگر عملکرد مالی شرکت های‬ ‫دولتی و سرمایه های ان ها شفاف باشد‪ ،‬بخشی از مالیات کشور تامین خواهند‬ ‫شد و از ریخت وپاش ان ها جلوگیری می شود‪.‬سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره‬ ‫به ضرورت عملکرد بهتر دولت در خصوص اخذ مالیات از اقشار پر درامد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محصول ‪ ۷‬بودجه قبلی و عملکرد مالی دولت سبب شده است تا امروز بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫با کسری تراز عملیاتی حدود ‪ ۳۲۰‬هزار میلیارد تومان مواجه شود‪.‬وی افزود‪ :‬تا به‬ ‫حال دخل وخرج دولت باهم جور نیامده است و به نظر می رسد در سال اینده نیز‬ ‫همین اتفاق رخ دهد‪ .‬دولت در مدت ‪ ۷‬ساله استقرار خود‪ ،‬می توانست نظام مالیاتی‬ ‫را اصالح کرده و جلوی برخی از فرارهای مالیاتی اقشار پر در امد را بگیرد تا فشار‬ ‫از افراد متوسط و محروم جامعه برداشته شود‪.‬نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اخذ مالیات های پایدار‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اینکه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه در رده های کارشناسی دولت‬ ‫بررسی و نهایی شده بود اما دولت از ارائه ان امتناع کرد‪ .‬این نوع از مالیات می تواند‬ ‫عدالت در پرداخت مالیات را ایجاد و از افرادی که به واسطه سیاست های غلط‬ ‫دولت دارای حقوق های نجومی هستند‪ ،‬مالیات عادالنه ای گرفته شود‪.‬میرتاج الدینی‬ ‫با بیان اینکه اعتبار شرکت های دولتی معادل ‪ ۱.۵‬برابر کل بودجه عمومی دولت‬ ‫است گفت‪ :‬اگر عملکرد مالی شرکت های دولتی و سرمایه های ان ها شفاف باشد‪،‬‬ ‫این شرکت ها بخشی از مالیات کشور را تامین خواهند کرد و از ریخت وپاش ان ها‬ ‫جلوگیری خواهد شد‪.‬وی با اشاره به برنامه های مجلس برای شفافیت عملکردی‬ ‫شرکت های دولتی و لزوم نظارت بهتر و دقیق تر بر روی ان ها اظهار داشت‪ :‬به دلیل‬ ‫انکه بودجه شرکت های دولتی و بودجه عمومی دولت در کنار یکدیگر به مجلس‬ ‫ارائه می شود‪ ،‬بیشترین توجه مجلس به بودجه عمومی دولت است‪ .‬مجلس فرصت‬ ‫کمتری برای بررسی شرکت های دولتی دارد‪ .‬نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬بر اساس قانون امسال بودجه شرکت های دولتی‬ ‫یک ماه زودتر به این کمیسیون و دیوان محاسبات ارائه شد‪ .‬دیوان محاسبات‬ ‫نیز با بررسی اجمالی بر روی ان‪ ،‬گزارشی از ‪ ۱۰‬شرکت زیان ده و سودده را در‬ ‫جلسه کمیسیون ارائه کرد‪.‬میرتاج الدینی راه کار خروج از این وضعیت نابسامان و‬ ‫غیر شفاف شرکت های دولتی را واگذاری این شرکت ها و کاهش تصدی گری دولت‬ ‫دانست و افزود‪ :‬مقام معظم رهبری سال ها پیش برروی این راه حل تاکید کردند و‬ ‫سیاست های جدید اصل ‪ ۴۴‬نیز بر روی این موضوع استوار است‪ .‬وی در پایان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با ورود بخش خصوصی به این عرصه بسیاری از ریخت وپاش شرکت های‬ ‫دولتی برطرف شده و با شفافیت عملکردی انان‪ ،‬مالیات درستی نیز از انان اخذ‬ ‫خواهد شد‪ .‬اما در این واگذاری ها اهلیت و صالحیت افرادی که این شرکت ها به انان‬ ‫واگذار می شود‪ ،‬بسیار مهم است‪ .‬این افراد باید با توجه به ضوابط خصوصی سازی‬ ‫و به دور از تبانی های منجر به فساد مسئولیت این شرکت ها را به عهده بگیرند‪.‬‬ ‫خدمات بانکی به افراد دارای چک برگشتی ارائه نمی شود‬ ‫سخنگوی اجرای قانون جدید چک اعالم کرد‪:‬‬ ‫مطابق قانون جدید چک‪ ،‬به افراد دارای چک‬ ‫برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بانک مرکزی؛‬ ‫خانم امنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون چک‬ ‫در ارتباط با رسانه ملی نکاتی به این شرح مطرح‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫این قانون ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و نگاه‬ ‫سخت گیرانه ای نسبت به افراد دارای چک برگشتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در قانون جدید‪ ،‬به افراد دارای چک برگشتی‪،‬‬ ‫خدمات بانکی ارائه نمی شود‪ .‬بر این اساس افتتاح‬ ‫حساب جدید بانکی برای ان ها انجام نمی شود‪ ،‬کارت‬ ‫بانکی جدید به ان ها اعطا نمی شود‪ ،‬ضمانت نامه ارزی‬ ‫و ریالی برای ان ها صادر نمی شود و حتی تسهیالت‬ ‫بانکی نیز به این افراد اعطا نمی شود و در اقدامی‬ ‫سختگیرانه‪ ،‬اگر شخصی دارای چک برگشتی باشد‬ ‫به میزان کسری مبلغ چک ان فرد‪ ،‬وجوهی که در‬ ‫بانک های دیگر دارد مسدود می شود و تا زمانی که‬ ‫این مهم تعیین تکلیف نشود‪ ،‬حساب ها در انسداد‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫در حال حاضر و براساس دستورالعمل هایی که بانک‬ ‫مرکزی صادر کرده است‪ ،‬در صورتی که موجودی‬ ‫حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک باشد‪ ،‬دارنده‬ ‫ان چک می تواند از بانک تقاضا کند که وجه چک را‬ ‫از سایر حساب های انفرادی ان فرد در همان بانک‪،‬‬ ‫پرداخت کند‪ .‬اما اگر بازهم وجه چک تکمیل نشد‪،‬‬ ‫دارنده چک می تواند از بانک تقاضای صدور گواهی‬ ‫عدم پرداخت کند و البته بایستی دقت کند که‬ ‫این گواهی حتماً دارای کد رهگیری باشد تا بتواند‬ ‫با استفاده از ان در مراجع قضایی حقوق خود را‬ ‫پیگیری کند‪.‬‬ ‫در قانون جدید چک‪ ،‬برای صادرکننده چک این‬ ‫وظیفه تعیین شده است که اطالعات مربوط به‬ ‫«تاریخ»‪« ،‬مبلغ» و «هویت گیرنده چک» را که بر‬ ‫روی فیزیک چک درج می کند در سامانه «صیاد»‬ ‫نیز ثبت کند‪.‬‬ ‫چک های قدیمی به روال سابق پذیرش و پردازش‬ ‫می شوند‪ ،‬اما قرار است از سال ‪ ۱۴۰۰‬چک های‬ ‫جدیدی روانه بازار شود که این چک ها ویژگی های‬ ‫متمایزی نسبت به چک های قبلی دارند‪ .‬رنگ‬ ‫چک های جدید صورتی و بنفش خواهد بود و عبارتی‬ ‫با این مفهوم در زیر این چک ها ثبت شده است که‬ ‫کارسازی این چک حتماً باید از طریق ثبت در سامانه‬ ‫صیاد انجام شود‪ .‬یعنی اگر ثبت چک های جدید در‬ ‫سامانه صیاد انجام نشود‪ ،‬فاقد اعتبار هستند؛ لذا اگر‬ ‫ثبت چک های جدید در سامانه انجام نشود‪ ،‬پرداخت‬ ‫وجه ان اتقاق نمی افتد‪ .‬اما چک های قبلی می توانند‬ ‫بدون ثبت در سامانه صیاد کمافی السابق در بانک‬ ‫پردازش شود و وجه ان در بانک پرداخت می شود‪.‬‬ ‫براساس قانون جدید چک‪ ،‬صادرکننده چک باید ان‬ ‫را در سامانه صیاد ثبت کند و بعد ان را تحویل‬ ‫گیرنده چک دهد‪ .‬گیرنده نیز باید با مراجعه به‬ ‫سامانه صیاد‪ ،‬استعالم الزم را به عمل اورد و از این‬ ‫موضوع که چک برای او ثبت شده است‪ ،‬اطمینان‬ ‫حاصل کند و اگر مواردی که بر روی فیزیک چک‬ ‫درج شده‪ ،‬با انچه در سامانه ثبت شده‪ ،‬تطابق داشته‬ ‫باشد‪ ،‬مراتب تایید خود را اعالم کند و در صورت‬ ‫عدم تایید‪ ،‬مراتب را اعالم کند و برگه چک را تحویل‬ ‫صادرکننده بدهد تا اصالحات انجام شود‪ .‬پس از‬ ‫اینکه گیرنده مراتب تایید چک را در سامانه صیاد‬ ‫انجام داد‪ ،‬می تواند به بانک برود و ان را نقد کند یا‬ ‫ان را به شخص دیگری منتقل کند‪.‬‬ ‫طبق قانون جدید چک‪ ،‬برای انتقال چک به شخص‬ ‫دیگر‪ ،‬گیرنده چک با مراجعه به سامانه صیاد‪ ،‬هویت‬ ‫گیرنده جدید یا همان شخص ثالث را در سامانه‬ ‫صیاد ثبت می کند و چک را تحویل شخص ثالث‬ ‫می دهد‪ .‬شخص ثالث نیز با مراجعه به سامانه صیاد‬ ‫باید‪ ،‬استعالم الزم را درباره چک به عمل اورد و‬ ‫می تواند چک را تایید کند و در نهایت ان را نقد یا‬ ‫منتقل کند‪.‬از ‪ ۲۰‬دی ماه برنامک های موبایلی بانکی‬ ‫به منظور ثبت چک های فعلی در اختیار مردم قرار‬ ‫گرفته است و هموطنان می توانند چک های فعلی‬ ‫خود را از طریق این برنامه ها ثبت کنند و این امر‬ ‫هیچ مسئولیتی را متوجه ان ها نمی کند‪ .‬به این معنا‬ ‫که از این اطالعات استفاده نمی شود و در پردازش‬ ‫چک نیز به این موارد فع ً‬ ‫ال استناد نمی شود‪ .‬در واقع‬ ‫به دنبال ان هستیم که حین انجام عملیات مرتبط‬ ‫با چک‪ ،‬هموطنان‪ ،‬امادگی الزم را کسب کنند و‬ ‫مهارت الزم برای ثبت چک را به دست اورند و با این‬ ‫سامانه اشنا شوند‪.‬‬ ‫روش های ثبت چک در سامانه صیاد‬ ‫سخنگوی اجرای قانون چک تاکید کرد‪ :‬ثبت‬ ‫چک های جدید که با رنگ متفاوت از چک های‬ ‫کنونی روانه بازار خواهد شد‪ ،‬در سامانه صیاد الزامی‬ ‫خواهد بود‪.‬خانم امنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای‬ ‫قانون چک با اشاره به راهکار هایی برای ثبت چک‬ ‫در سامانه صیاد افزود‪ :‬مشتریان می توانند از طریق‬ ‫برنامک های موبایلی یا درگاه های نوین بانکی به‬ ‫سامانه صیاد دسترسی داشته باشند‪.‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫برای دسترسی به سامانه صیاد از طریق برنامک های‬ ‫موبایلی‪ ،‬نحوه دانلود این برنامک ها در تارنمای‬ ‫شرکت شاپرک وجود دارد که در اختیار مشتریان‬ ‫شبکه بانکی قرار گرفته است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫متقاضیان درگاه های نوین بانکی نیز می توانند از‬ ‫بانک های خود درخواست کنند که دسترسی به‬ ‫سامانه صیاد را برایشان باز کنند‪.‬سخنگوی اجرای‬ ‫قانون چک همچنین با تاکید بر اینکه ثبت چک های‬ ‫جدید که با رنگ متفاوت از چک های کنونی روانه‬ ‫بازار خواهد شد در سامانه صیاد الزامی خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این چک ها نباید در وجه حامل صادر شود‬ ‫و کارسازی و پردازش چک های کنونی که مشخصا‬ ‫چک های صیادی هستند و عموم مردم با ان ها‬ ‫اشنایی دارند نیز مشابه روال گذشته انجام می شود و‬ ‫نیاز به ثبت سیستمی ندارند‪.‬‬ ‫استقبال از یارانه دستمزد بیشتر شد‬ ‫بر اساس اخرین امار عملکرد طرح یارانه‬ ‫دستمزد‪ ،‬بیش از ‪ ۲۲‬هزار داوطلب در این طرح‬ ‫ثبت نام کرده و بیش از ‪ ۴۲۰۰‬کارفرما از ان‬ ‫استقبال کرده اند که در مقایسه با اجرای طرح‬ ‫در ماههای گذشته رشد قابل توجهی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه ها‬ ‫و سیاست های موثر دولت در حوزه اشتغال است‬ ‫که به منظور حفظ اشتغال در استانهای دارای امار‬ ‫باالی بیکاری و حمایت از نیروی کار شغلی اولی و‬ ‫کارفرمایان بنگاهها توسط وزارت کار به اجرا درامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در راستای اجرای این طرح‪ ،‬در صورت جذب نیروی‬ ‫کار شغل اولی در بنگاه های اقتصادی‪ ۳۰ ،‬درصد مبلغ‬ ‫دستمزد نیروی کار به صورت یارانه از طرف دولت به‬ ‫مدت یک سال به کارفرمایان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مطابق اخرین امار عملکرد اجرای طرح یارانه‬ ‫دستمزد‪ ۲۲ ،‬هزار و ‪ ۵۳۰‬نفر داوطلب در این طرح‬ ‫ثبت نام کرده اند که از این تعداد ‪ ۱۶‬هزار و ‪۶۶۸‬‬ ‫شغل اولی قرارداد کار بسته و جذب بنگاه شده اند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۴۲۷۲‬کارفرما از طرح استقبال و اقدام به‬ ‫جذب نیروی شغل اولی کرده اند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬بیشترین تعداد کارفرمای ثبت‬ ‫نام شده متعلق به استان کرمانشاه و کمترین میزان‬ ‫استقبال کارفرمایان‪ ،‬متعلق به استان خراسان شمالی‬ ‫بوده است‪ .‬استان لرستان نیز بیشترین تعداد داوطلب‬ ‫ثبت نام شده و جوینده کار جذب شده را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫یارانه دستمزد وجهی است که وزارت کار به صورت‬ ‫ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل‬ ‫اولی به کارفرما می پردازد و کارفرمایانی که از فارغ‬ ‫التحصیالن دانشگاهی در واحدهای خود استفاده‬ ‫کنند از ‪ ۳۰‬درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‬ ‫عالی کار به عنوان یارانه بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫شرط استفاده از فارغ التحصیالن در طرح این است‬ ‫که جویندگان کار باید مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر‬ ‫داشته باشند و سن انها از ‪ ۳۷‬سال تمام بیشتر نباشد‪.‬‬ ‫برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز شرط‬ ‫سنی تا سقف ‪ ۴۵‬سال تعیین شده است‪.‬‬ ‫این طرح با هدف کاهش هزینه های بکارگماری‬ ‫نیروی کار جدید برای کارفرمایان و به منظور‬ ‫پایداری تولید‪ ،‬حفظ اشتغال‪ ،‬افزایش فرصتهای‬ ‫شغلی و حمایت از بنگاههای خصوصی و تعاونی‬ ‫به ویژه بنگاههای اسیب دیده از کرونا در استانهای‬ ‫مشمول اجرا می شود‪.‬‬ ‫در ماههای گذشته وزارت کار در راستای حمایت‬ ‫از بنگاههای اسیب دیده از کرونا و جلوگیری از‬ ‫ریزش نیروهای کار اصالحیه دستورالعمل طرح یارانه‬ ‫دستمزد را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫دستورالعمل طرح پرداخت یارانه دستمزد با اولویت‬ ‫مناطق کم برخوردار از اشتغال و بنگاههای به شدت‬ ‫اسیب دیده از ویروس کرونا مورد بازبینی قرارگرفته‬ ‫و به موجب ان تمام استان های مشمول طرح با توجه‬ ‫به شرایط کرونا و تداوم ان مشمول اجرای این طرح‬ ‫شناخته شدند‪.‬‬ ‫به دنبال ابالغ دستورالعمل جدید طرح‪ ،‬سقف بهره‬ ‫مندی هر کارگاه حداکثر تا ‪ ۵‬برابر میانگین لیست‬ ‫نیروهای بیمه شده نزد تامین اجتماعی اعالم شده‬ ‫و کارفرمایان می توانند تا پنج برابر میانگین لیست‬ ‫بیمه خود طی ‪ ۱۲‬ماه گذشته از یارانه دستمزد بهره‬ ‫مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کارشناسان معتقدند طرح یارانه‬ ‫دستمزد فرصتی مناسب برای کارافرینان‪ ،‬کارفرمایان‬ ‫و کارجویان است که ضمن ترغیب و تشویق‬ ‫کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده‬ ‫از نیروی کار جدید‪ ،‬زمینه انتقال دانش و تجربه و‬ ‫جذب دانش اموختگان دانشگاهی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫متقاضیان و کارفرمایان برای ثبت نام در این طرح‬ ‫می توانند به سامانه ‪https://pyd.mcls.gov.ir‬‬ ‫وزارت کار مراجعه کنند‪.‬‬ ‫براساس گزارش تازه بانک مرکزی؛‬ ‫قیمت مسکن در ته ران نسبت به دی ماه پارسال دو ب رابر شد‬ ‫بانک مرکزی گزارش بازار مسکن‬ ‫در دی ماه امسال را منتشر کرد که‬ ‫نشان می دهد متوسط قیمت مسکن‬ ‫در دی ماه امسال نسبت به دی‬ ‫پارسال رشد ‪ ۹۸.۳‬درصدی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی گزارش تحوالت بازار مسکن‬ ‫شهر تهران در دی ماه سال جاری را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در دی ماه‬ ‫امسال ‪ ۳۵۱۵‬فقره معامله مسکن به‬ ‫ثبت رسید که نسبت به ماه گذشته‬ ‫(اذر ‪ )۹۹‬که تعداد معامالت مسکن‬ ‫‪ ۲۵۵۵‬فقره بود‪ ،‬رشد ‪ ۳۷.۶‬درصدی‬ ‫و نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫(دی ماه ‪ )۹۸‬که تعداد معامالت‬ ‫مسکن ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۸۷‬فقره بود‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۷.۱‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫همچنین متوسط قیمت هر مترمربع‬ ‫واحد مسکونی در دی ماه امسال در‬ ‫شهر تهران ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۳۸۶‬هزار‬ ‫تومان بود که نسبت به اذرماه امسال‬ ‫با متوسط متری ‪ ۲۶‬میلیون و ‪۹۰۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رشد ‪ ۱.۸‬درصدی‬ ‫داشته و نسبت به دی ماه سال‬ ‫گذشته که این شاخص ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان در هر‬ ‫مترمربع بود‪ ،‬افزایش ‪ ۹۸.۳‬درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش بانک مرکزی‪،‬‬ ‫واحدهای مسکونی زیر ‪ ۵‬سال‬ ‫ساخت در معامالت مسکن ماه‬ ‫گذشته بیشترین تعداد معامله های‬ ‫مسکن را با ‪ ۳۹‬درصد به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بیشترین تعداد‬ ‫معامالت مسکن در میان مناطق ‪۲۲‬‬ ‫گانه شهر تهران به منطقه ‪ ۵‬با ‪۳۹۷‬‬ ‫فقره و سهم ‪ ۱۱.۳‬درصدی اختصاص‬ ‫داشت‪ .‬در رتبه های بعدی مناطق ‪۴‬‬ ‫و ‪ ۲‬تهران با سهم های به ترتیب ‪۸.۹‬‬ ‫و ‪ ۷.۷‬درصدی قرار دارد‪.‬‬ ‫بر اساس براوردها‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫معامالت شهر تهران در دی ماه‬ ‫امسال به ‪ ۱۰‬منطقه یک‪،۵ ،۴ ،۲ ،‬‬ ‫‪ ۱۴ ،۱۱ ،۱۰ ،۸ ،۷‬و ‪ ۱۵‬اختصاص‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گران ترین منطقه تهران طبق‬ ‫سال های اخیر به منطقه یک با‬ ‫متوسط قیمت ‪ ۶۰‬میلیون و ‪۳۴‬‬ ‫هزار تومان در هر مترمربع اختصاص‬ ‫داشت و در رتبه دوم منطقه سه با‬ ‫میانگین قیمت متری ‪ ۵۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۶‬هزار تومان و منطقه دو با‬ ‫میانگین قیمت متری حدود ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان اختصاص دارد‪.‬‬ ‫ارزان ترین مناطق تهران نیز منطقه‬ ‫‪ ۱۸‬با متوسط متری ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۵۲‬هزار تومان‪ ،‬منطقه ‪ ۲۰‬با‬ ‫میانگین متری ‪ ۱۲‬میلیون و ‪۵۳۶‬‬ ‫هزار تومان و منطقه ‪ ۱۹‬با متوسط‬ ‫متری ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۴۸‬هزار تومان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فرصت های ایران و ارمنستان‬ ‫برای توسعه مناسبات اقتصادی‬ ‫مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت با تشریح فرصت های‬ ‫اقتصادی ایران در ارمنستان‪ ،‬گفت‪ :‬ارتباط بانکی‪ ،‬شناخت کم دوطرف‪،‬‬ ‫لجستیک و حمل و نقل سه مانع سر راه توسعه تجارت میان دو کشور است‪.‬‬ ‫بهروز حسن الفت در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد فرصت های اقتصادی‬ ‫کشور ارمنستان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مهم ترین تجارت ما با ارمنستان‪ ،‬حوزه انرژی‬ ‫در بخش نفت‪ ،‬فراورده های نفتی و گاز چه به صورت ال ان جی و چه به‬ ‫صورت گاز طبیعی است‪ .‬در کنار این حوزه ها بحث واردات برق هم از سال های‬ ‫گذشته مطرح بود و در اینده نیز توسعه خواهد یافت؛ بنابراین در حوزه انرژی‬ ‫و پروژه های مربوط به این حوزه اعم از ایجاد نیروگاه‪ ،‬خطوط انتقال‪ ،‬ساخت‬ ‫پتروشیمی در صورت امکان و به طور کلی صنایع مربوط به حوزه انرژی‬ ‫فرصت های مناسبی در بازار دو کشور وجود دارد؛ کما اینکه تاکنون هم از این‬ ‫فرصت ها استفاده شده‪ ،‬اما ظرفیت های بالاستفاده ای در این بخش همچنان‬ ‫وجود دارد‬ ‫مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫صنایع معدنی و معدن فرصت های قابل توجهی وجود دارد؛ به عنوان نمونه‬ ‫ایران می تواند در بخشی از معادن مس و سنگ های گران قیمت در ارمنستان‪،‬‬ ‫پروژه های مشترک تعریف کند تا شرکت های ایرانی در این بخش فعال شوند‪،‬‬ ‫البته این موضوع دو جانبه بوده و ارمنستان نیز می تواند برای فعال شدن در‬ ‫معادن ایران‪ ،‬پروژه معدنی تعریف کند‪ .‬الفت گفت‪ :‬در حوزه مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫کاشی‪ ،‬سرامیک‪ ،‬سیمان‪ ،‬گچ و هر انچه که تحت عنوان مصالح ساختمانی‬ ‫می شناسیم از فوالد و میلگرد گرفته تا سایر مواد و مصالح در این حوزه‪ ،‬بازار‬ ‫ارمنستان هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ کیفیت بازار بسیار مناسبی است‬ ‫و به خصوص برای صادرات سیمان ظرفیت بسیاری دارد‪ .‬دامنه وسیعی از‬ ‫محصوالت صنعتی و معدنی در این بخش قابلیت افزایش صادرات به بازار‬ ‫ارمنستان را دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حوزه صنعت و صنایع غذایی فرصت های بسیار زیادی‬ ‫برای توسعه روابط دو کشور وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه مزیت ما‬ ‫در صنعت غذا و صنایع وابسته به صنعت کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی‪ ،‬فراوری‬ ‫محصوالت کشاورزی یا تبدیل محصوالت کشاورزی به صنایع غذایی خاص‬ ‫(شیرینی‪ ،‬کنسرو‪ ،‬کمپوت و ‪ )...‬است‪ ،‬می توان از این حوزه عالوه بر ارمنستان‪،‬‬ ‫برای بازارهای پیرامون و اصطالحاً بازارهای ثالث نیز بهره برد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در بخش کشاورزی‪ ،‬محصوالت غذایی و باغی و جالیزی‬ ‫ما از گذشته بازار خوبی در کشور ارمنستان داشته و در بازار این کشور‪،‬‬ ‫بعد از ترکیه رتبه دوم را در اختیار داریم؛ به دلیل اتفاقاتی که اخیرا ً رقم‬ ‫خورد‪ ،‬براحتی می توانیم جای ترکیه را در بازار محصوالت کشاورزی ارمنستان‬ ‫بگیریم؛ باالترین تنوع محصوالت کشاورزی اعم از جالیزی و باغی را در بازار‬ ‫ارمنستان داریم‪ .‬این موضوع جزو فرصت های فصلی ماست که در همین نیمه‬ ‫دوم سال جاری می توانیم از این فرصت استفاده کنیم؛ به عنوان مثال پرتقال‪،‬‬ ‫گوجه فرنگی و محصوالتی از این دست می تواند بازار خوبی در ارمنستان‬ ‫داشته باشد‪ .‬به طور کلی محصوالت جالیزی محصوالت مورد تقاضای‬ ‫ارمنستان است چه بسا که از انجا به کشورهای دیگر هم صادر شود‪ .‬الفت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین در بخش دارو و تجهیزات پزشکی چه در حوزه دانش‬ ‫بنیان چه در حوزه داروهای عمومی‪ ،‬فرصت های خوبی در بازار این کشور برای‬ ‫ایران وجود دارد‪.‬مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه خدمات فنی و مهندسی از جمله در جاده سازی‪ ،‬پروژه های‬ ‫عمرانی‪ ،‬انتقال خطوط برق فرصت هایی وجود دارد منتهی برای تامین مالی‬ ‫پروژه ها باید طراحی الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫تجارت ‪ ۴۲۰‬میلیون دالری با ارمنستان‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بررسی امار تجارت ایران با ارمنستان طی ‪ ۲۵‬سال گذشته یعنی‬ ‫از سال ‪ ۱۹۹۵‬تا ‪ ۲۰۲۰‬میالدی نشان می دهد که بیشترین حجم تجارت ما با‬ ‫ارمنستان مربوط به سال ‪ ۲۰۲۰‬با رقم ‪ ۴۲۰‬میلیون دالر بوده که ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر صادرات و ‪ ۱۲۰‬میلیون دالر واردات داشته ایم‪ .‬البته عمده این تجارت‬ ‫در بخش صادرات مربوط به صادرات گاز و در بخش واردات بیشتر مربوط به‬ ‫واردات برق بوده است‪ .‬الفت گفت‪ :‬پیش بینی می شود با موافقت نامه ای که‬ ‫کشورمان تحت عنوان تجارت ازاد با اتحادیه اوراسیا امضا کرده و ارمنستان‬ ‫هم عضوی از ان است‪ ،‬اوضاع تجارت بین دو کشور بهبود یابد؛ اگر بحث کرونا‬ ‫و بسته شدن مرزها نبود ارقام بهتری در تجارت میان دو کشور ثبت می شد؛‬ ‫در عین حال در همین یک سال اجرای توافقنامه اوراسیا یعنی از ابان ‪ ۹۸‬تا‬ ‫ابان ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۸۲‬درصد افزایش صادرات داشتیم که کشور ارمنستان هم‬ ‫جزو بازارهای جذاب بوده‪ ،‬البته رتبه های بهتر برای روسیه و بالروس بوده‬ ‫اما ارمنستان هم نمره قابل قبولی داشته است‪.‬مدیرکل دفتر اروپا و امریکای‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد‪ :‬مهم ترین ویژگی بازار ارمنستان‬ ‫برای ایران‪ ،‬دارا بودن مرز زمینی با این کشور است که دسترسی ها را تسهیل‬ ‫می کند؛ از این جهت یک فرصت ویژه بین ما و ارمنستان در مقایسه با سایر‬ ‫کشورهای اوراسیا وجود دارد و می توان با برنامه های ترویجی و توسعه ای در‬ ‫بازار ارمنستان‪ ،‬و با استفاده از شرایط جدیدی که در منطقه به وجود امده‬ ‫به ویژه بعد از درگیری های قره باغ‪ ،‬روابط تجاری برد‪-‬برد میان دو کشور را‬ ‫توسعه داد‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین راستا وزارت صمت اقداماتی انجام داده و در‬ ‫حال حاضر میزبان وزیر اقتصاد ارمنستان هستیم و ایشان از چند کارخانه‬ ‫کشورمان بازدید و نشست هایی رسمی داشتند و در مورد کارهای زیرساختی‬ ‫توافقاتی کردیم؛ همچنین تفاهم نامه ای بین دو طرف امضا شد که می تواند‬ ‫بستری برای همکاری های بیشتر در اینده باشد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬مانع پیش روی توسعه مناسبات اقتصادی‬ ‫الفت در خصوص موانع پیش روی توسعه مناسبات اقتصادی با ارمنستان نیز‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مشکل اصلی پیش روی توسعه مناسبات اقتصادی‪ ،‬بحث تحریم‬ ‫بانکی است‪ .‬تا زمانی که روابط بانکی از این حالت خارج نشود‪ ،‬کارها پیچیده تر‪،‬‬ ‫سخت تر و کندتر خواهد شد؛ اگر مشکل تبادالت بانکی به گونه ای حل شود‪،‬‬ ‫انتظار داریم حجم تجارت جهش کند‪ .‬مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران افزود‪ :‬مانع بعدی‪ ،‬عدم شناخت دقیق طرفین از یکدیگر‬ ‫است؛ شرکت های تجاری و صنعتی دو طرف باید از ظرفیت های یکدیگر‬ ‫شناخت بیشتری داشته باشند؛ هنوز بسیاری از مسئولین و شرکتهای ارمنی‬ ‫و ایرانی از ظرفیت های یکدیگر اگاه نیستند؛ اینکه در کجاها می توان ارتباط‬ ‫بیشتر داشت و مکمل اقتصاد هم بود‪ .‬این چالش می تواند از طریق افزایش رفت‬ ‫و امدها و برگزاری نشست و نمایشگاه و تبادل هیات های تجاری برطرف شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مانع اخر هم بحث مربوط به لجستیک است؛ لجستیک و حمل و‬ ‫نقل باید تسهیل شود و ضمن تجهیز ناوگان‪ ،‬برای کاهش یا حذف هزینه تردد‬ ‫در کشور مقابل که هزینه نهایی را باال می برد‪ ،‬اقدام شود‪ .‬البته در خصوص‬ ‫تسهیل ترانزیت ایران امادگی خود را اعالم کرده اما ارمنستان در این زمینه‬ ‫مالحظاتی دارد‪.‬الفت تاکید کرد‪ :‬شناخت از شبکه های فروش و زنجیره های‬ ‫توزیع در ارمنستان بسیار مهم است که باید این مهم را با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی و تشکل ها برای حضور بهتر و مناسب تر محصوالت انجام دهیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪965‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫دالیل کمبود روغن حلب در فروشگاه ها‬ ‫یک مقام مسئول با اشاره به عوامل کاهش عرضه روغن با بسته بندی حلب در فروشگاه ها‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش‬ ‫تقاضای کاذب به کمبود روغن حلب دامن زده است‪.‬‬ ‫یک منبع اگاه در صنعت روغن نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دالیل کمبود روغن حلب در برخی‬ ‫فروشگاه ها گفت‪ :‬سه عامل در این حوزه تاثیرگذار بوده که عامل اول و مهم افزایش تقاضای کاذب است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه روغن حلب در صنف و صنعت از جمله شیرینی و شکالت نیز مصرف می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫واقع اصناف این روغن ها را برای تامین بخشی از نیاز خود از فروشگاه ها جمع اوری کرده اند‪.‬‬ ‫این منبع اگاه با بیان اینکه نیمی از ورق حلب وارداتی است‪ ،‬اضافه کرد‪ ۵٠ :‬درصد ان توسط فوالد مبارکه‬ ‫تامین می شود و ‪ ۵٠‬درصد هم از کشورهای چین و ترکیه وارد می شود که به دلیل مشکالت موجود در‬ ‫خصوص عدم تامین ارز نیمایی‪ ،‬واردات ان با محدودیت مواجه شده است‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی میزان نیاز کشور به ورق حلب را ساالنه بین ‪ ٧٠‬تا ‪ ٧۵‬هزار تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در فرمول روغن های نیمه جامد از ترکیب چند روغن استفاده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬روغن‬ ‫پالم در این فرمول نقش مهمی دارد که امسال واردات روغن پالم نسبت به سایر روغن ها کاهش بیشتری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫این منبع اگاه تاکید کرد‪ :‬با این حال روغن مایع خانوار با بسته بندی پت (پالستیکی) به وفور در بازار‬ ‫عرضه می شود‪.‬ضمن اینکه در اغلب فروشگاه های زنجیره ای روغن حلب در حال عرضه است‪.‬‬ ‫‪ ۷۸‬میلیون ایرانی سال‬ ‫اینده یارانه می گیرند‬ ‫قیمت گوشت قرمز را باال برده اند‬ ‫که واردات توجیه پیدا کند‬ ‫رقم هزینه معیشت کارگران‬ ‫مشخص می شود؟‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اعالم تعیین تکلیف وضع یارانه ها در بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬سال اینده ‪ ۷۸‬میلیون ایرانی یارانه دریافت می کنند‪.‬اقای زارع در‬ ‫گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تشریح مصوبات این کمیسیون افزود‪:‬‬ ‫براساس مصوبه کمیسیون تلفیق سال اینده به ‪ ۳۵‬میلیون ایرانی‪ ۱۸۳ ،‬هزار‬ ‫تومان ماهانه به عنوان یارانه نقدی پرداخت می شود که ‪ ۱۰‬میلیون نفر از این‬ ‫تعداد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند‪.‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همچنین براساس مصوبه این کمیسیون ‪ ۲۳‬میلیون نفر نیز سال اینده‬ ‫ماهانه به مبلغ ‪ ۱۳۶‬هزار تومان یارانه خواهند گرفت و ‪ ۲۰‬میلیون نفر نیز ماهی‬ ‫‪ ۹۱‬هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد‪.‬سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه‬ ‫گفت‪ :‬همچنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها‬ ‫مکلف شدند به ثبت نام افرادی که یارانه ان ها قطع شده یا انصراف داده اند یا‬ ‫االن متقاضی دریافت یارانه هستند اقدام کنند‪.‬به گفته اقای زارع همچنین سال‬ ‫اینده مبلغ ‪ ۱۹‬هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق و مستمری افراد تحت پوشش‬ ‫کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخصیص یافت و کمیسیون تلفیق درخصوص‬ ‫الیحه بودجه اجازه داد دو میلیون نفری که متقاضی قرار گرفتن تحت پوشش‬ ‫کمیته امداد هستند و تمکن مالی ندارند این کمیته ان ها را تحت پوشش خود‬ ‫دراورد‪.‬وی افزود‪ :‬مبلغ ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق‬ ‫نیز از محل هدفمندی یارانه ها در سال اینده پرداخت خواهد شد‪.‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه گفت‪ :‬همچنین دو هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت‬ ‫اموزش و پرورش برای خرید تبلت‪ ،‬عینک‪ ،‬سمعک و خوراک مدارس شبانه روزی‬ ‫تخصیص داده شده است‪.‬اقای زارع با بیان اینکه ‪ ۲۲‬هزار میلیارد تومان نیز از‬ ‫محل هدفمندی یارانه ها برای خرید گندم در نظر گرفته شد اضافه کرد‪ :‬همچنین‬ ‫دو هزار و ‪ ۹۵۰‬میلیارد تومان برای خرید محصوالت کشاورزی در قالب بودجه‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬در نظر گرفته شد و به تصویب کمیسیون تلفیق رسید‪.‬‬ ‫رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام با اشاره به اینکه با توجه به شرایط تولید‪ ،‬مصرف‬ ‫گوشت و ممنوعیت صادرات‪ ،‬افزایش نرخ قابل پذیرش نیست‪ ،‬گفت‪ :‬عده ای درحال‬ ‫بر هم زدن ارامش بازار برای اهداف خاص هستند‪.‬منصور پوریان در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر درباره اینکه ایا دلیل افزایش مجدد قیمت گوشت قرمز قاچاق گوسفند از کشور‬ ‫است؟‪ ،‬گفت‪ :‬به هیچ عنوان دلیل این گرانی نمی تواند قاچاق باشد‪.‬وی با اشاره به کاهش‬ ‫قیمت دالر و همچنین اعمال کنترل های شدید در مرزبانی های کشور‪ ،‬افزود‪ :‬با این‬ ‫شرایط قاچاق دام نمی تواند به شکل گسترده باشد و حتی اگر وجود داشته باشد‪ ،‬بسیار‬ ‫محدود است‪.‬این فعال بخش خصوصی با اشاره به وضعیت تولید گوشت قرمز و انباشت‬ ‫دام در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد عده ای با اهداف خاص به دنبال برهم زدن ارامش‬ ‫بازار و سوءاستفاده از این موقعیت هستند تا بستر واردات را فراهم کنند‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫عمده دامداران کشور ناله می کنند که دام روی دستشان مانده است‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی دامدار‬ ‫می خواهد گوشت تولیدی خود را بفروشد خریدار وجود ندارد و همه می گویند که بازار‬ ‫اشباع است‪ .‬از طرف دیگر بخاطر شیوع کرونا مصرف گوشت قرمز حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته و شرکت پشتیبانی امور دام نیز اقدام به خرید توافقی از دامداران کرده و هر‬ ‫کیلوگرم گوشت گوساله نر چند تکه شده را به قیمت ‪ ۸۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان خریداری‬ ‫می کند‪.‬پوریان تصریح کرد‪ :‬با این شرایط ما پیش بینی کاهش قیمت ها را داشتیم اما در‬ ‫کمال ناباوری قیمت ها به شدت افزایش یافته است و دلیل ان را چیزی جز سوداگری‬ ‫عده ای خاص نمی دانم‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬افزایش قیمت گوشت در حالی اتفاق افتاده که ما‬ ‫طی همین چند ماه اخیر حدود ‪ ۵۰‬هزار تن گوشت گوسفند و گوساله در کشور تولید‬ ‫کرده ایم و با توجه به شرایط تولید و بازار داخل و همچنین ممنوع بودن صادرات‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش است‪ .‬این فعال بخش خصوصی همچنین از قیمت‬ ‫گذاری اخیر دولت در خصوص گوشت های وارداتی و تعیین قیمت ‪ ۱۲۰‬هزار تومان برای‬ ‫یک کیلوگرم گوشت گوساله انتقاد کرد و افزود‪ :‬این اقدام نیز در افزایش نرخ گوشت بی‬ ‫تاثیر نبوده و مشخص نیست چرا ستاد تنظیم بازار چنین کاری کرده است‪.‬‬ ‫سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی امروز در وزارت کار‬ ‫تشکیل می شود که قرار است هزینه های سبد معیشت کارگران مطابق نرخ تورم‬ ‫اعالمی مرکز امار مورد بحث و بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نهم دی ماه بود که نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی‬ ‫کار با حضور نمایندگان کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت برگزار شد؛ جلسه ای که در‬ ‫ان با ارائه گزارش ‪ ۷۵‬صفحه ای از اقالم سبد معیشت کارگران‪ ،‬پیشنهاد مزد‬ ‫منطقه ای کارفرمایان رد شد و با درخواست گروه کارگری از نماینده مرکز امار‬ ‫به منظور ارائه گزارش کاملی از اقالم مصرفی سبد معیشت خانوارهای کارگری و‬ ‫مقایسه درصد افزایش قیمتها نسبت به سال گذشته دعوت به عمل امد‪.‬‬ ‫جلسه دوم کمیته دستمزد در حالی برگزار شد که نماینده مرکز امار حضور‬ ‫نداشت و ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اعالم کرد در این جلسه مقرر شد نماینده مرکز امار اطالعات ‪ ۱۰‬ماهه سال را‬ ‫جمع اوری و دقیق ترین گزارش از هزینه های سبد معیشت خانوار را به کمیته‬ ‫دستمزد ارائه دهد‪.‬به گفته وی به دلیل انکه در شرایط حاضر قیمتها لحظه به‬ ‫لحظه در حال تغییر است‪ ،‬تصمیم بر ان شد که مرکز امار ایران گزارش کامل و‬ ‫جامعی از هزینه های ‪ ۱۰‬ماه گذشته ارائه دهد که هم به پیش بینی تورم نزدیکتر‬ ‫باشد و هم از این طریق بتوانیم هزینه سبد معیشت کارگران را بهتر مشخص کنیم‪.‬‬ ‫کمیته دستمزد سومین جلسه خود را امروز در وزارت کار برگزار می کند و طبق‬ ‫گفته نمایندگان کارگری مطابق تورم اعالمی مرکز امار و نرخ تورم ساالنه در پایان‬ ‫دی ماه هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش از این نمایندگان کارفرمایی بر منطقه ای شدن دستمزد ‪ ۱۴۰۰‬کارگران‬ ‫تاکید داشتند که مورد مخالفت نمایندگان کارگری قرار گرفت و به دلیل انچه‬ ‫عدم فراهم شدن زیرساختها و لزوم انجام کار پژوهشی در این خصوص اعالم شد‬ ‫از دستور کار کمیته دستمزد شورای عالی کار خارج شد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 8036064‬سال ‪4342‬‬ ‫‪98 /‬موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی‬ ‫محمود رحیمی مقدم به شماره کد ملی ‪ 2219143457‬صادره از تنکابن فرزند حسن‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 277 / 20‬مترمربع دارای پالک‬ ‫‪ 480‬فرعی از پالک ‪ 55‬اصلی بخش ‪ 3‬واقع در قریه کشکلستان خریداری شده از مالک‬ ‫رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود تا در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند‬ ‫از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ (.‬م‪.‬الف ‪)19909156‬‬ ‫هادی مالحسینی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399 / 11 / 07 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399 / 11 / 21 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪8035825‬‬ ‫سال ‪ 978 / 1611‬موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض مالکیت متقاضی زینب سوداگری به شماره کد ملی ‪ 0321431960‬صادره‬ ‫از کرج فرزند خدابخش ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 234 / 38‬مترمربع دارای پالک ‪ 286‬فرعی از پالک ‪ 14‬اصلی بخش ‪ 4‬واقع در قریه‬ ‫کاسگرمحله خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است‬ ‫در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ (.‬م‪.‬الف ‪)19909154‬‬ ‫هادی مالحسینی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399 / 11 / 07 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399 / 11 / 21 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 8036564‬سال‬ ‫‪ 97 / 1480‬موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫مالکیت متقاضی بابک عابدین پور به شماره کد ملی ‪ 071395393‬صادره از تهران‬ ‫فرزند نعمت اله ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪319 / 27‬‬ ‫مترمربع دارای پالک ‪ 713‬مفروزی از پالک ‪ 181‬فرعی از پالک ‪ 5‬اصلی بخش ‪ 4‬واقع‬ ‫در قریه نسیه محله خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است‬ ‫در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ (.‬م‪.‬الف ‪)19909150‬‬ ‫هادی مالحسینی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399 / 11 / 07 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399 / 11 / 21 :‬‬ ‫رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد؛‬ ‫مذاکره با نوبخت برای متناسب سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار رفع سریع‬ ‫کاستی ها و بی مهری های اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و‬ ‫مستمری بگیران تامین اجتماعی شد‪.‬علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر گفت‪ :‬هدف از اجرای هر طرح و اقدامی در حوزه بازنشستگان و‬ ‫مستمری بگیران باید باال بردن توان معیشتی متناسب با نرخ تورم باشد‪.‬‬ ‫متاسفانه این هدف در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‬ ‫بگیران تامین اجتماعی محقق نشد‪ .‬این جمعیت ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفری تفاوت های اساسی با بازنشستگان سایر صندوق ها دارند که یکی از‬ ‫مهمترین انها وجود بیش از ‪ ۶۵‬درصد حداقل بگیر است‪.‬وی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫تفاوت های فاحشی در نتایج اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و‬ ‫مستمری بگیران تامین اجتماعی و همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری‬ ‫و کشوری وجود دارد که عادالنه نیست‪ .‬دالیل بسیار زیادی هم در این زمینه‬ ‫وجود دارد که همه از ان مطلع هستند و بارها هم گفته شده است‪.‬رئیس‬ ‫کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به پیگیری ها و مذاکرات‬ ‫متعددی که توسط کانون عالی در این زمینه انجام شد گفت‪ :‬ما به طور‬ ‫جدی این موضوع را دنبال کرده ایم و در جلساتی که با مسئوالن دولت‬ ‫و نمایندگان مجلس داشتیم پیشرفت های خوبی داشته ایم‪.‬بیات با اشاره به‬ ‫مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص بند و تبصره ‪ ۲‬الیحه بودجه گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس اعالم حسینعلی حاجی دلیگانی‪ ،‬عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬اعتبار پیش بینی شده در بند (و) تبصره (‪ )۲‬الیحه بودجه‬ ‫از ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان به ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان افزایش یافت و قرار‬ ‫است ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان از ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان از منابع مذکور که‬ ‫از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی بابت‬ ‫مطالبات این سازمان (رد دیون) واگذار می شود‪ ،‬صرف تداوم و اجرای مرحله‬ ‫دوم متناسب سازی حقوق و مستمری کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شود‬ ‫و ما امیدواریم این مصوبه با رای مثبت نمایندگان در صحن علنی مجلس‬ ‫تصویب شود‪.‬وی از انجام مذاکرات و جلسه با نوبخت‪ ،‬معاون رئیس جمهور‬ ‫و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز خبر داد و افزود‪ :‬در جلسه روز گذشته‬ ‫قرار شد با تشکیل کمیته ای شامل مسئوالن سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬کانون‬ ‫عالی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص اتخاذ تمهیدات مربوط به نحوه‬ ‫تخصیص این اعتبار تصمیم گیری شود و انشاءاهلل در مرحله دوم متناسب‬ ‫سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به میزان مد‬ ‫نظر و معادل همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری نزدیک شود‪.‬‬ ‫رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به موضوع‬ ‫متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان اور اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬همچنین روز گذشته جلسه ای نیز با ساالری مدیرعامل سازمان تامین‬ ‫اجتماعی برگزار شد و با توجه به مذاکراتی که داشتیم و مساعدت مدیر عامل‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬قرار شد کار گروهی با هدف بازنگری در فرمول ها و‬ ‫رضایتمندی این گروه از بازنشستگان در اینده ای نزدیک تشکیل شود‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه بدینوسیله به اقای امیر ناصر کعبی فرزند منصور به‬ ‫کد ملی ‪ 1829159712‬ساکن کاشان‪ ،‬کیلومتر ‪ 24‬به طرف اردستان بعد‬ ‫از سایپا نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت توسعه یک مبنا ابالغ می شود که‬ ‫خانم لیال کعبی جهت وصول تعداد دویست و چهارده عدد سکه طالی تمام‬ ‫بهار ازادی به استناد سند نکاحیه ‪ 1385 / 11 / 21 / 5476‬علیه مورث‬ ‫شما اقای منصور کعبی اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه‬ ‫‪ 9900944‬در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ‪99 / 07 / 07‬‬ ‫مامور اجرای کاشان ابالغ واقعی به شما میسر نگردید‪ ،‬لذا بنا به تقاضای‬ ‫بستانکار طبق ماده ‪ 18‬و ‪ 19‬ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در‬ ‫یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اگهی می شود‪ .‬ضمنا موظف می باشید‬ ‫جهت انجام امر ابالغ نسبت به ثبت نام و دریافت حساب کاربری در سامانه‬ ‫ثنا اقدام نمایید کلیه ابالغ های بعدی از طریق سامانه ابالغ انجام خواهد‬ ‫شد‪ (.‬م‪.‬الف ‪)19909146‬‬ ‫پرویز علیزاده‪ -‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ساری‬ ‫تاریخ انتشار‪1399 / 11 / 07 :‬‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقای رستم حبیبی بردبری بشناسنامه شماره ‪ 808‬باستناد شهادتنامه و گواهی فوت‬ ‫و رونوشت شناسنامه ورثه‪،‬درخواستی بشماره ‪ 9900708‬تقدیم این شورا نموده چنین‬ ‫اشعارداشته است که شادروان علیرضا بردبری بشناسنامه شماره ‪ 4660541746‬در‬ ‫تاریخ پنج شنبه ‪ 23‬اردیبهشت ‪ 1389‬درگذشته و ورثه ی وی درهنگام درگذشت‬ ‫عبارتنداز‪:‬‬ ‫‪ - 1‬سمیه محمدی بردبری فرزند جمال شماره شناسنامه ‪ 43 :‬نسبت با متوفی ‪ :‬مادر‬ ‫‪ - 2‬رستم حبیبی بردبری فرزند جمال شماره شناسنامه ‪ 808 :‬نسبت با متوفی‪:‬‬ ‫فرزند ‬ ‫پس ازتشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ‪.......‬سرانجام‬ ‫در تاریخ ‪ .......‬دروقت فوق العاده شعبه دوم حصروراثت شورای حل اختالف الونی‬ ‫بتصدی امضاء کنندگان زیرتشکیل و پس ازمالحضه پرونده کارگواهی می نماید که‬ ‫ورثه درگذشته منحصربه اشخاص یاد شده درباال بوده و وارث دیگری ندارد ودارائی‬ ‫ان روانشاد پس ازپرداخت وانجام حقوق ودیونیکه برترکه تعلق میگیرد به صورت زیر‬ ‫تقسیم می گردد‪.‬‬ ‫‪_1‬سمیه محمدی بردبری (مادر)‪( 1 / 3:‬یک سوم) از کل ماترک‬ ‫‪_2‬رستم حبیبی بردبری (پدر)‪( 2 / 3:‬دوسوم) از کل ماترک‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حصر وراثت الونی‬ ‫مسعود مرادی‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانم گل بناز کمکی بشناسنامه شماره ‪ 4669596829‬باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه‪،‬درخواستی بشماره ‪ ........‬تقدیم این شورا نموده چنین اشعارداشته است که شادروان حبیب اهلل‬ ‫کمکی بشناسنامه شماره ‪ 2‬در تاریخ چهارشنبه ‪27‬ابان ‪ 1397‬درگذشته وورثه وی درهنگام درگذشت عبارتنداز‪:‬‬ ‫‪- 1‬صدراهلل کمکی فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه‪ 9:‬نسبت با متوفی‪ :‬فرزند‬ ‫‪- 2‬فضل اهلل کمکی فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه‪ 17:‬نسبت بامتوفی‪ :‬فرزند‬ ‫‪ - 3‬اصلی جان کمکی فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه ‪ 325:‬نسبت بامتوفی‪ :‬فرزند‬ ‫‪ - 4‬مهری کمکی فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه‪ 3 :‬نسبت با متوفی‪ :‬فرزند‬ ‫‪ - 5‬قدرت اهلل کمکی فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه‪ 4668898732 :‬نسبت با متوفی‪ :‬فرزند‬ ‫‪ - 6‬همین بس کمکی فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه‪ 4668898023:‬نسبت با متوفی‪:‬فرزند‬ ‫‪ - 7‬نصیب اهلل کمکی فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه‪ 4668898600 :‬نسبت با متوفی‪ :‬فرزند‬ ‫‪ - 8‬پروانه کمکی فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه‪ 4669593064:‬نسبت با متوفی‪:‬فرزند‬ ‫‪ - 9‬گل بناز فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه‪ 4669596829 :‬نسبت با متوفی‪:‬فرزند‬ ‫پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ‪ ...........‬سرانجام در تاریخ ‪ ................‬دروقت فوق العاده شعبه دوم حصر وراثت شورا ی حل اختالف الونی بتصدی امضاءکنندگان زیرتشکیل‬ ‫وپس از مالحظه پرونده کار گو اهی می نمایدکه ورثه در گذشته منحصربه اشخاص یادشده در باالبوده ووارث دیگری ندارد ودارائی ان روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد‬ ‫به صورت زیر تقسیم می گردد‪.‬‬ ‫‪ - 1‬صدر اهلل کمکی(فرزند)‪( 2 / 13 :‬دو سیزدهم) از کل ماترک‪- 2‬فضل اهلل کمکی(فرزند)‪( 2 / 13 :‬دو سیزدهم) از کل ماترک‪ - 3‬اصلی جان کمکی(فرزند)‪( 1 / 13 :‬یک سیزدهم) از کل ماترک‬ ‫‪ - 4‬مهری کمکی(فرزند)‪( 1 / 13 :‬یک سیزدهم) از کل ماترک‪ - 5‬قدرت اهلل کمکی(فرزند)‪( 2 / 13 :‬دو سیزدهم) از کل ماترک‬ ‫‪ - 6‬همین بس کمکی(فرزند)‪( 1 / 13 :‬یک سیزدهم) از کل ماترک‬ ‫‪ - 7‬نصیب اهلل کمکی(فرزند)‪( 2 / 13 :‬دو سیزدهم) از کل ماترک‪ - 8‬پروانه کمکی(فرزند)‪( 1 / 13 :‬یکس سیزدهم) از کل ماترک‬ ‫‪ - 9‬گل بناز کمکی(فرزند)‪( 1 / 13 :‬یک سیزدهم) از کل ماترک‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حصر وراثت الونی‪-‬مسعود مرادی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای غالمعباس باقری بازگیر برابر وکالتنامه شماره ‪ 59838‬مورخه‬ ‫‪ 1397 / 03 / 10‬تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 11‬خرم اباد به وکالت از خانم‬ ‫فریبا بازگیر با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم به تقاضای کتبی دریافت‬ ‫سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای‬ ‫به شماره ‪ 589233‬تحت پالک ‪ 39‬فرعی از ‪ 1943‬اصلی واقع در بخش ‪ 1‬خرم اباد متعلق‬ ‫به وی می باشد که به علت اثاث کشی مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند‬ ‫مالکیت اولیه برابر سند قطعی شماره ‪ 59837‬مورخه ‪ 1397 / 03 / 09‬دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی شماره ‪ 11‬خرم اباد ذیل ثبت ‪ 4771‬صفحه ‪ 250‬جلد ‪ 45‬بنام وی ثبت و صادر و‬ ‫تسلیم شده است که در قید رهن و بازداشت نمی باشد و دفتر امالک بیش از این حکایتی‬ ‫ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت‬ ‫اگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم‬ ‫نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به‬ ‫متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫م ‪ /‬الف‪415590448 :‬‬ ‫صید اقا نجفوند دریکوندی سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫بشرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونده کالسه ‪ 1391114425001005548‬و رای شماره ‪ 139460325001014796‬مورخه‬‫‪ 94 / 8 / 24‬و رای اصالحی شماره ‪ 139760325001000228‬مورخ ‪ 97 / 2 / 10‬و رای اصالحی‬ ‫‪ 139960325001005227‬مورخه ‪ 99 / 8 / 17‬به تقاضای اقای ابراهیم خورشیدوند فرزند قاسم‬ ‫و پرونده کالسه ‪ 1391114425001005550‬و رای شماره ‪ 13956032500100173‬مورخه‬ ‫‪ 95 / 2 / 26‬رای اصالحی بشماره ‪ 139960325001005229‬مورخ ‪ 99 / 8 / 17‬و رای اصالحی‬ ‫‪ 139760325001000229‬مورخه ‪ 97 / 2 / 10‬به تقاضای اقای حسن خورشیدوند فرزند قاسم هر‬ ‫کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ دکان بمساحت ‪ 9،730‬مترمربع تحت پالک شماره ‪1076‬‬ ‫فرعی از ‪ 44‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه ایرج پدرام‬ ‫رسیدگی و تایید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م ‪ /‬الف‪415590395 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399 / 10 / 22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399 / 11 / 07 :‬‬ ‫صیداقا نجفوند دریکوندی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960331010003563‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرید اقدسی‬ ‫فرزند نوراله بشماره شناسنامه ‪ 837‬صادره از میان دو اب در ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت ‪ 191‬مترمربع از پالک شماره ‪1900‬‬ ‫فرعی از ‪ 163‬اصلی واقع در فردیس فلکه سوم خیابان ‪ 33‬بعد از فضای سبز‬ ‫کوچه سبالن پ ‪ 180‬خریداری از مالک رسمی جمشید تقی زاده نو نیاز محرز‬ ‫گردیده است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫حسن صادقی نیارکی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫ش‪.‬ارشاد ‪2525‬‬ ‫تاریخ چاپ اول ‪ 99 / 10 / 22 :‬تاریخ چاپ دوم ‪99 / 11 / 7 :‬‬ ‫اگهی فقدان‬ ‫اقای اصغر خدائی نوجه ده سادات با وکالت نامه شماره ‪ 22810‬مورخ ‪ 1399 / 08 / 17‬دفترخانه ‪213‬‬ ‫کرج از جانب صابر خدائی نوجه ده سادات و اصالتا از جانب خود ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه‬ ‫تصدیق شده اعالم نموده است که‪ :‬سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت‪68.06‬‬ ‫مترمربع که مقدار ‪ 2.56‬دسیمترمربع ان بالکن مسقف است قطعه ‪ 2‬تفکیکی طبقه ‪ 1‬تفکیکی واقع‬ ‫در سمت شرقی به انضمام انباری قطعه ‪ 2‬تفکیکی به مساحت ‪ 2.31‬مترمربع واقع در طبقه همکف‬ ‫و به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت ‪ 11‬مترمربع واقع در طبقه همکف تحت پالک‬ ‫ثبت ‪ 89441‬مفروز از پالک ‪ 23856‬فرعی از ‪ 163‬اصلی به نام مالک رضا واحدی غریبدوستی ثبت‬ ‫و سند به شماره چاپی ‪ 807282‬صادر شد و سپس برابر سند قطعی ‪ 16025‬مورخ ‪1396 / 09 / 23‬‬ ‫دفترخانه ‪ 213‬کرج تمامی ششدانگ به مالکین مشاعی صابر خدائی نوجه ده سادات و اصغر خدائی‬ ‫نوجه ده سادات (بالسویه) منتقل شد سپس اقای اصغر خدائی نوجه ده سادات از جانب خود و به وکالت‬ ‫از جناب اقای صابر خدائی نوجه ده سادات اعالم نموده که سند به شماره چاپی ‪ 807282‬به علت سهل‬ ‫انگاری مفقود گردیده است فلذا درخواست صدور سند المثنی را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده‬ ‫روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف‬ ‫مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی‬ ‫برابرمقرارت به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فردیس‬ ‫از طرف احمد محمودی افشار‬ ‫تاریخ چاپ ‪99 / 11 / 07 :‬‬ ‫ش ‪ .‬ارشاد ‪2542‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫نشانی‪ :‬کرج ‪ -‬میدان توحید ‪-‬ابتدای بلوار بالل ‪ -‬ساختمان توحید طبقه ‪ 2‬واحد‪5‬‬ ‫تلفن‪026 - 32241006 :‬‬ ‫‪sepehr.alborz93‬‬ ‫‪sepehr.alborz‬‬ ‫‪93@gmail.com‬‬ ‫پستالکترونیک‪@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه‪5:‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪965‬‬ ‫خبر‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران تاکید کرد‬ ‫اخرین امار کرونا؛ فوت ‪ ۹۸‬بیمار کووید‪۱۹‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬متاسفانه در طول‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۹۸ ،‬بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دست دادند و‬ ‫مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۴۸۱‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار سالمت گروه علمی فرهنگی خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬خانم‬ ‫دکتر سیما سادات الری افزود‪ :‬از دیروز تا امروز ‪ ۶‬بهمن ‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس‬ ‫معیار های قطعی تشخیصی‪ ۶ ،‬هزار و ‪ ۳۰۹‬بیمار جدید مبتال به کرونا در‬ ‫کشور شناسایی شد که ‪ ۶۸۱‬نفر از ان ها بستری شدند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬مجموع بیماران‬ ‫مبتال به کرونا در کشور به یک میلیون و ‪ ۳۷۹‬هزار و ‪ ۲۸۶‬نفر رسید‪.‬‬ ‫خانم دکتر الری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ‪ ۱۷۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۷‬نفر از بیماران مبتال به کرونا در در بخش های مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی با اشاره به اینکه تا کنون‬ ‫‪ ۸‬میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار و ‪ ۱۸۶‬ازمایش تشخیص کرونا در کشور انجام شده‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بر اساس اخرین تحلیل ها‪ ۱۸ ،‬شهرستان کشور در وضعیت‬ ‫نارنجی‪ ۱۵۴ ،‬شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۲۷۶‬شهرستان در وضعیت ابی‬ ‫قرار دارند‪.‬خانم دکتر الری افزود‪ :‬وضعیت کرونا در کشور به شدت شکننده‪،‬‬ ‫حساس و ناپایدار است و با توقف روند کاهشی بستری و مرگ و میر کرونا‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬یادمان باشد هر گونه اهمال و عادی انگاری موجب بازگشت‬ ‫شهر های زرد و ابی به وضعیت قرمز می شود و سهل انگاری در عمل به‬ ‫توصیه های بهداشتی توسط هر یک از ما موج چهارم کرونا را در کشور فراگیر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫امار همه گیری کرونا‪/‬‬ ‫بیش از ‪ ۹۹‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار مبتال در جهان‬ ‫جهانی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ‪ ۹۹‬میلیون و ‪ ۷۷۴‬هزار و‬ ‫امار‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۴۷۶‬نفر رسیده و مرگ دو میلیون و ‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۴۳‬نفر بر اثر ابتال به این‬ ‫بیماری تایید شده است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بنابر تازه ترین امارها تاکنون ‪۷۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۶۲‬هزار و ‪ ۸۹۱‬نفر از مبتالیان به کووید‪ ۱۹-‬بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫روند افزایش امار ابتال به بیماری کووید‪ ۱۹-‬که تاکنون در ‪ ۲۱۹‬کشور و‬ ‫منطقه در جهان شیوع یافته‪ ،‬ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی‬ ‫می گیرد‪.‬امریکا تاکنون با بیش از ‪ ۲۵.۷‬میلیون مبتال و بیش از ‪ ۴۲۹‬هزار‬ ‫قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید‪ ۱۹-‬قرار‬ ‫دارد‪.‬هند نیز با امار بیش از ‪ ۱۰.۶‬میلیون مبتال پس از امریکا در رتبه دوم‬ ‫جهانی قرار دارد و امار مبتالیان به کووید‪ ۱۹-‬در برزیل هم از ‪ ۸.۸‬میلیون‬ ‫نفر فراتر رفته است‪.‬‬ ‫همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده‪ ،‬برزیل‪ ،‬هند و مکزیک‬ ‫رکورددا ِر شمار قربانیان این بیماری در دنیا هستند‪.‬‬ ‫تعداد جان باختگان کووید ‪ ۱۹‬در انگلیس نیز از ‪ ۹۷‬هزار نفر عبور کرده و‬ ‫این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته‬ ‫است‪ .‬به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا نیز از ‪ ۸۵‬هزار نفر عبور‬ ‫کرده و در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم این جدول قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنین فرانسه بیش از ‪ ۷۳‬هزار‪ ،‬روسیه بیش از ‪ ۶۹‬هزار و ایران نیز بیش از‬ ‫‪ ۵۷‬هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید‪ ۱۹-‬را گزارش داده اند‪.‬‬ ‫پس از این کشورها‪ ،‬اسپانیا با بیش از ‪ ۵۵‬هزار‪ ،‬المان با بیش از ‪ ۵۲‬هزار‪،‬‬ ‫کلمبیا با بیش از ‪ ۵۱‬هزار‪ ،‬ارژانتین با بیش از ‪ ۴۶‬هزار و افریقای جنوبی با‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬هزار جان باخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون امار باالی‬ ‫مرگ و میر ناشی از کووید ‪ ۱۹‬را ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی "ورلداُمتر" شمار مبتالیان و قربانیان این‬ ‫بیماری در ‪ ۱۰‬کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین امارها را تاکنون‬ ‫داشته اند تا صبح امروز (دوشنبه) به ترتیب به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬امریکا‪ ۲۵ :‬میلیون و ‪ ۷۰۲‬هزار و ‪ ۱۲۵‬مبتال‪ ۴۲۹ ،‬هزار و ‪ ۴۹۰‬قربانی‬ ‫‪ .۲‬هند‪ ۱۰ :‬میلیون و ‪ ۶۶۸‬هزار و ‪ ۶۷۴‬مبتال‪ ۱۵۳ ،‬هزار و ‪ ۵۰۸‬قربانی‬ ‫‪ .۳‬برزیل‪ :‬هشت میلیون و ‪ ۸۴۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مبتال‪ ۲۱۷ ،‬هزار و ‪ ۸۱‬قربانی‬ ‫‪ .۴‬روسیه‪ :‬سه میلیون و ‪ ۷۱۹‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مبتال‪ ۶۹ ،‬هزار و ‪ ۴۶۲‬قربانی‬ ‫‪ .۵‬انگلیس‪ :‬سه میلیون و ‪ ۶۴۷‬هزار و ‪ ۴۶۳‬مبتال‪ ۹۷ ،‬هزار و ‪ ۹۳۹‬قربانی‬ ‫‪ .۶‬فرانسه‪ :‬سه میلیون و ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۶۱۷‬مبتال‪ ۷۳ ،‬هزار و ‪ ۴۹‬قربانی‬ ‫‪.۷‬اسپانیا‪ :‬دو میلیون و ‪ ۶۰۳‬هزار و ‪ ۴۷۲‬مبتال‪ ۵۵ ،‬هزار و ‪ ۴۴۱‬قربانی‬ ‫‪ .۸‬ایتالیا‪ :‬دو میلیون و ‪ ۴۶۶‬هزار و ‪ ۸۱۳‬مبتال‪ ۸۵ ،‬هزار و ‪ ۴۶۱‬قربانی‬ ‫‪ .۹‬ترکیه‪ :‬دو میلیون و ‪ ۴۲۹‬هزار و ‪ ۶۰۵‬مبتال‪ ۲۵ ،‬هزار و ‪ ۷۳‬قربانی‬ ‫‪ .۱۰‬المان‪ :‬دو میلیون و ‪ ۱۴۷‬هزار و ‪ ۷۴۰‬مبتال‪ ۵۲ ،‬هزار و ‪ ۷۷۷‬قربانی‬ ‫براساس امار فوق در حال حاضر ‪ ۱۸‬کشور اول این جدول‪ ،‬همگی از رقم یک‬ ‫میلیون ابتال عبور کرده اند و پس از ایاالت متحده‪ ،‬هند و برزیل ‪ -‬که سه‬ ‫کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند ‪ -‬کشورهای روسیه‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬المان‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬مکزیک‪ ،‬لهستان‪،‬‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬ایران‪ ،‬اوکراین و پرو نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫احتمال همه گیری‬ ‫مجدد ویروس کرونا‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬بر ضرورت حمایت همه جانبه از تیم نظام‬ ‫سالمت در شرایطی که احتمال همه گیری مجدد ویروس کرونا وجود دارد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬عباسعلی کریمی‪ ،‬در نشست مدیران دانشکده‬ ‫مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬با اشاره به تغییرات جهش‬ ‫یافته ویروس کرونا و موج همه گیری ان در برخی کشورهای اروپایی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجموعه نظام سالمت در شرایطی که هنوز در حال جنگ و تحت بمباران‬ ‫هستند‪ ،‬باید به تجهیزات روز مسلح شوند و افرادی که این سپاه را هدایت‬ ‫می کنند‪ ،‬از خانه های بهداشت در یک روستا گرفته تا مراکز بهداشتی درمانی‬ ‫و مراکز فوق تخصصی‪ ،‬همگی همچون رزمندگان دفاع مقدس از احترام‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز کار بسیار خطرناک تر از گذشته است چرا که در گذشته‬ ‫دشمن را از روبرو می دیدم و امروز دشمن را نمی بینیم و ممکن است در هر‬ ‫زمان و به هر شکلی به ما حمله کند‪.‬‬ ‫کریمی بر لزوم حمایت از تیم نظام سالمت تاکید کرد و ان را امری ضروری و‬ ‫در راستای مصلحت کشور دانست و گفت‪ :‬در شرایطی که احتمال همه گیری‬ ‫مجدد ویروس وجود دارد‪ ،‬اگر تیم نظام سالمت پشتوانه‪ ،‬اسلحه و حمایت‬ ‫نداشته باشد و خدای نکرده از داخل مورد هجمه قرار بگیرد‪ ،‬قطعاً نمی تواند‬ ‫فشار مضاعفی را تحمل کند و در این شرایط ممکن است جامعه اسیب ببیند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایط کنونی همه در یک کشتی نشسته ایم و اگر این کشتی‬ ‫اسیب ببیند‪ ،‬همگی نابود می شویم‪ .‬این ویروس تا کنون مدل های مختلفی‬ ‫داشته و دوستان هر کجا هستند باید دفاع کنند‪ ،‬تا لشکر مدافعین سالمت‬ ‫بتواند‪ ،‬جامعه را به سالمت از ان عبور دهند‪.‬‬ ‫نشانه های جدید از خیز کرونا در تهران‬ ‫لزوم برنامه ریزی دقیق برای نوروز‬ ‫فرمانده عملیات مقابله با کرونا‬ ‫در کالنشهر تهران با اشاره به‬ ‫نشانه های جدید از خیز کرونا در‬ ‫تهران‪ ،‬در عین حال بر لزوم اعمال‬ ‫پروتکلهای سخت گیرانه تر برای‬ ‫دو هفته اینده در فرودگاههای‬ ‫تهران تاکید و از اجبار مدارس‬ ‫غیرانتفاعی برای حضور دانش‬ ‫اموزان انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا زالی در‬ ‫جلسه ستاد استانی مبارزه با بیماری‬ ‫کرونا گفت‪ :‬در هفته چهارم دی ماه‬ ‫با شیب مالیمی نسبت به هفته سوم‬ ‫میزان ابتال رو به افزایش است‪ .‬در‬ ‫حقیقت هفته چهارم در مقایسه‬ ‫با هفته سوم دی ماه به گونه ای از‬ ‫سرعت کاهش میزان ابتال کاسته شده‬ ‫یا حتی افزایشی را شاهد هستیم؛ به‬ ‫این ترتیب پیام ها و سیگنال های‬ ‫نگران کننده ای را دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه بیماران سرپایی‬ ‫و در مرحله بعد بستری این نوع‬ ‫سیگنالها را دریافت کرده ایم اما در‬ ‫حوزه فوتی ها ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬روز زمان‬ ‫می برد که افزایش امارها را مشاهده‬ ‫کنیم‪ .‬به این ترتیب باید مراقبت کنیم‬ ‫تا دچار اشتباه استراتژیک نشویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برنامه رهگیری‪ ،‬ردیابی و‬ ‫انجام تست تا مختصری نسبت به هفته‬ ‫های قبل کاهش پیدا کرده است‪ .‬نباید‬ ‫انرژی و طراوت اجرای طرح شهید‬ ‫سلیمانی کاهش پیدا کند‪ .‬بی تردید‬ ‫این موضوع در افول بیماری موثر است‪.‬‬ ‫اگر تصور می کنید با ثبات و سکون‬ ‫نسبی مواجه هستیم بهترین فرصت‬ ‫برای رهگیری و ردیابی بیماران است‪.‬‬ ‫انجام تست ها بر اساس برخی گزارش‬ ‫ها نسبت به هفته های گذشته یا رشد‬ ‫نداشته و یا حتی با تقلیل مواجه بوده‬ ‫است‪.‬فر مانده ستاد مقابله با کرونا‬ ‫کالن شهر تهران در بخش دیگری‬ ‫از صحبت های خود با تاکید بر این‬ ‫که در هر موجی از بیماری کرونا که‬ ‫در تهران اتفاق افتاده است تعدادی‬ ‫از افراد جامعه مبتال شدند و بعد از‬ ‫ان مصونیت ناپایداری را مواجه بوده‬ ‫ایم اما نباید این موضوع ما را فریب‬ ‫دهد‪ .‬فاصله موجهای دوم و سوم‬ ‫بیشتر از موجهای اول و دوم بوده‬ ‫است لذا ممکن است موج چهارم بسیار‬ ‫غافلگیرانه باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما به مشاغل فشار می‬ ‫اوریم که پروتکل ها را رعایت کنند‬ ‫اما اگر تجمعی اتفاق بیفتد و از ان‬ ‫غافل شویم‪ ،‬قطعا با مشکالت بیشتری‬ ‫مواجه خواهیم بود‪ .‬در بحث عید نوروز‬ ‫و الگوی کسب و کار این ایام باید‬ ‫برنامه ریزی دقیقی را تدوین کنیم‪.‬‬ ‫هم در تهران و هم در کشور بحث‬ ‫نانوایی ها باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫نان قوت غالب مردم است و مردم با‬ ‫تواتر بیشتری به نانوایی ها مراجعه‬ ‫می کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در صنایع‬ ‫صنعتی نان‪ ،‬ابتال به این بیماری بسیار‬ ‫کم است‪ .‬در فرایند پخت بخشی از‬ ‫میکروب از بین می رود یا تضعیف می‬ ‫شود اما در مرحله بعد فردی که نان را‬ ‫توزیع می کند و کسی که ان را می‬ ‫گیرد در این مرحله خطر وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر بار دیگر در خانه و در مکروفر نان‬ ‫گذاشته شود قطعا بهتر خواهد بود‪ .‬اما‬ ‫بخشی از مردم ماکروفر ندارند و برای‬ ‫شیرینی ها نیز اصال امکان حرارت‬ ‫دهی مجدد وجود ندارد؛ لذا باید توجه‬ ‫ویژه ای در بحث نان داشته باشیم‪ .‬بی‬ ‫تردید گروه نانوایی ها و قنادی ها باید‬ ‫در جلسه ای مشترک توجیه شوند و‬ ‫موارد الزم به انها گوشزد شود‪.‬‬ ‫زالی در خصوص بازگشایی مدارس و‬ ‫برخی از اجبارها برای حضور دانش‬ ‫اموزان در مدارس غیر انتفاعی نیز‬ ‫گفت‪ :‬علی رغم تاکید وزیر امورش‬ ‫و پرورش برای اختیاری بودن حضور‬ ‫دانش اموزان در مدارس‪ ،‬متاسفانه‬ ‫برخی از مدارس غیر انتفاعی به گونه‬ ‫های مختلف والدین را برای حضور‬ ‫دانش اموزان تحت فشار قرار می‬ ‫دهند که برخی از شکایات و گزارش ها‬ ‫در این زمینه به ما رسیده است‪ .‬باید‬ ‫امروز برای این مورد به یک جمع بندی‬ ‫برسیم‪ .‬با توجه به این که جمعیت ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۷‬سال در تهران از لحاظ ابتال به‬ ‫بیماری در حال تغییر الگو هستند باید‬ ‫این مورد به جد مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نیاز است برای دو هفته‬ ‫اینده پروتکل های سخت گیرانه تری‬ ‫در فرودگاههای تهران اعمال شود‪.‬‬ ‫همچنین برای ازمون حضوری دانشگاه‬ ‫ازاد نیز پیشنهادی ارائه کردیم که این‬ ‫ازمون به صورت غیر حضوری برگزار‬ ‫شود و یا حداقل با توجه به شرایط‬ ‫تهران به تعویق بیافتد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی در خصوص تغییر‬ ‫وضعیت تهران به رنگ ابی سواالتی را‬ ‫مطرح می کنند اما باید بگویم تهران‬ ‫کماکان زرد تلقی می شود و نباید به‬ ‫گونه ای عمل کرد که مردم به سمت‬ ‫عادی نگاری بیماری کرونا حرکت‬ ‫کنند‪ .‬قطعا تغییر وضعیت تهران باید‬ ‫توسط ستاد ملی کرونا اعالم شود و‬ ‫برای این موضوع باید تا اخر هفته‬ ‫جاری صبر کنید‪.‬‬ ‫زالی گفت‪ :‬در حال حاضر رعایت فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی در تهران به ‪ ۷۴‬درصد‬ ‫رسیده و نسبت به هفته های گذشته‬ ‫رو به کاهش است‪ .‬کماکان حمل و‬ ‫نقل عمومی تهران به عنوان یک پاشنه‬ ‫اشیل محسوب می شود و در این‬ ‫شرایط در هفته گذشته‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫تعداد مسافران در مترو به بیش از یک‬ ‫میلیون نفر بوده ایم‪ .‬در همه این موارد‬ ‫سرنخ های جدیدی در استان تهران از‬ ‫خیز جدیدی بیماری مشاهده می شود‬ ‫لذا باید نسبت به بحث عادی نگاری‬ ‫و خطر ان بسیار حساس باشیم‪ .‬در‬ ‫هفته گذشته در کل کشور بیش از‬ ‫‪ ۲۴‬درصد رشد در ترددهای شهری‬ ‫داشتیم که بسیار نگران کننده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر باید نسبت به ویروس هایی‬ ‫که در مناطق مختلف اقلیمی کشور و‬ ‫با توجه به سطح ایمنی افراد در مناطق‬ ‫مختلف کشور امکان خیزهای مختلف‬ ‫را فراهم می کند بسیار حساس باشیم‬ ‫و با دقت عمل کنیم‪.‬‬ ‫تزریق بدون عارضه واکسن ایرانی کرونا به ‪ ۲۱‬تن تا کنون‬ ‫احتمال دسترسی به این واکسن تا خرداد‬ ‫محقق اصلی پروژه تولید واکسن‬ ‫ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمام‬ ‫امام (ره) و عضو کمیته علمی ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا با اشاره به جزییات‬ ‫روند تزریق این واکسن در فرایند‬ ‫فاز اول مطالعه بالینی‪ ،‬گفت‪ :‬اگر همه‬ ‫چیز به خوبی پیش رود‪ ،‬ان شاءاهلل‬ ‫تا خرداد ماه واکسن ایرانی کرونا‬ ‫در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دکتر مینو محرز در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اخرین وضعیت کارازمایی بالینی واکسن‬ ‫ایرانی کرونا که از سوی ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام (ره) در حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫واکسن ایرانی کرونا در نوبت اول به ‪ ۲۱‬نفر‬ ‫تزریق شده است و باید همچنان ادامه یابد‪.‬‬ ‫در مرحله اول مطالعه انسانی واکسن عمدتا‬ ‫به بررسی عوارض می پردازیم که تاکنون‬ ‫خوشبختانه این واکسن عارضه جدی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گروه جدید داوطلبان دریافت‬ ‫واکسن کرونا به طور تدریجی نیز به مطالعه‬ ‫وارد می شوند و در نوبت بعد هم ‪ ۱۴‬داوطلب‬ ‫دیگر بعد از دریافت مجوزها وارد مطالعه‬ ‫می شوند که این مجوزها نیز دریافت شده‬ ‫است‪ .‬این فرایند تا زمان دریافت واکسن از‬ ‫سوی تمام ‪ ۵۶‬داوطلب تزریق واکسن ایرانی‬ ‫کرونا در فاز اول‪ ،‬ادامه پیدا می کند‪ .‬بعد از ان‬ ‫نظریه قطعی را درباره فاز اول و نتایج ان ارائه‬ ‫می دهیم و بعد از تایید و دریافت مجوزهای‬ ‫الزم‪ ،‬وارد مرحله دوم کارازمایی بالینی خواهیم‬ ‫شد‪.‬محرز با بیان اینکه فاز اول مطالعه انسانی‬ ‫واکسن ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام (ره) احتماال تا اواخر بهمن ماه به پایان‬ ‫می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬طبق مطالعات فاز دوم مطالعه‬ ‫انسانی احتماال با ‪ ۳۰۰‬نفر داوطلب اغاز‬ ‫می شود‪.‬وی درباره دوز تزریقی این واکسن‬ ‫نیز گفت‪ :‬این واکسن در دو دوز در فاصله دو‬ ‫هفته ای تزریق می شود‪ .‬برخی داوطلبان هم در‬ ‫حال حاضر دوز دوم را دریافت کرده اند که ان‬ ‫هم خوشبختانه عارضه ای نداشته است‪.‬محرز‬ ‫با بیان اینکه اگر همه چیز به خوبی پیش رود‪،‬‬ ‫ان شاءاهلل تا خرداد ماه واکسن ایرانی کرونای‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را خواهیم داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورت موفقیت همه فازها این‬ ‫واکسن خرداد ماه می تواند تولید شود‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫باید توجه کرد که در فاز یک عمدتا عوارض‬ ‫واکسن سنجیده می شود‪ .‬در فازم دوم عالوه بر‬ ‫بررسی عوارض‪ ،‬میزان اثربخشی واکسن نیز‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬در فاز دوم ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫باید واکسینه شوند‪ .‬اگر بعد از ان همه چیز به‬ ‫خوبی پیش رود‪ ،‬مجوزهای فاز سوم را دریافت‬ ‫می کنیم‪ .‬باید توجه کرد که در فاز سوم مطالعه‬ ‫بالینی تعداد زیادی واکسینه خواهند شد‪ .‬البته‬ ‫هنوز به طور دقیق نمی دانم که در فاز سوم چه‬ ‫تعداد داوطلب واکسن را دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫روزهای سخت پرستاران‬ ‫دلخور از تبعیض های ازار دهنده‬ ‫جامعه پرستاری کشور که همواره در‬ ‫خط مقدم مراقبت از بیماران قرار دارد‪،‬‬ ‫در این یک سال کرونایی نیز بر تالش‬ ‫خود افزوده است‪ ،‬اما با عدم تحقق‬ ‫وعده هایی که می شنوند‪ ،‬بی انگیزه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫روزهای کرونایی برای کادر درمان درگیر‬ ‫بیماران کووید ‪ ،۱۹‬به سختی می گذرد و در این‬ ‫بین‪ ،‬وعده هایی که شنوند اما نمی بینند که عملی‬ ‫شود‪ ،‬بیشتر از کرونا انها را ازار می دهد‪ .‬شاید اگر‬ ‫همین وعده ها نبود‪ ،‬حاال پرستاران برای خدمت‬ ‫به بیماران با انگیزه بیشتری تالش می کردند‬ ‫چون هیچ توقعی برای انها ایجاد نشده بود‪ .‬اما‪،‬‬ ‫وقتی می بینند و می شنوند که در راستای حمایت‬ ‫از حرفه سخت و پرمشقت پرستاری‪ ،‬قانونی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۶‬به تصویب نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی رسیده و از ان روز تا امروز هنوز‬ ‫اجرایی نشده است‪ ،‬انگیزه ها رنگ می بازد‪.‬در‬ ‫روزهای گذشته شاهد تجمع اعتراضی پرستاران‬ ‫بیمارستان میالد بودیم که از وعده هایی داده‬ ‫شده اما محقق نشده‪ ،‬گالیه داشتند‪ .‬مشابه این‬ ‫قبیل اعتراض های پرستاری را در سایر مراکز‬ ‫درمانی در مقاطع مختلف شاهد بوده ایم‪ .‬انچه در‬ ‫این بین مهم است‪ ،‬شعارهایی است که پرستاران‬ ‫را خسته کرده است‪.‬‬ ‫سختی های ایام کرونا‬ ‫با شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬به یکباره موج‬ ‫عظیمی از بیماران مبتال در بیمارستان های کشور‬ ‫بستری شدند‪ .‬عدم اشنایی با راه های مقابله با‬ ‫این ویروس‪ ،‬سختی کار پرستاران را دوچندان‬ ‫نمود و باعث شد تا تعداد زیادی از نیروهای‬ ‫پرستاری در هنگام مراقبت از بیماران کرونا‪،‬‬ ‫درگیر این ویروس شوند و به دنبال ان شاهد‬ ‫جان باختن تعدادی از پرستاران نیز بوده ایم‪.‬‬ ‫وضعیت نیروهای پرستاری کشور در شرایط‬ ‫عادی نیز دچار کمبود است و همواره در این‬ ‫سال ها عنوان شده است که حدود ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار پرستار نیاز داریم تا بتوانیم به شرایط‬ ‫استاندارد پرستاری در مقیاس های بین المللی‬ ‫برسیم‪ .‬این در حالی است که با شیوع کرونا‪،‬‬ ‫کمبود پرستار به شدت نمایان شد‪ .‬زیرا‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۶۰‬هزار پرستار درگیر این ویروس شدند و در‬ ‫نتیجه ان‪ ،‬تعدادی از انها نتوانستند به خدمت‬ ‫مشغول شوند و الجرم به جرگه بیماران پیوستند‪.‬‬ ‫همین مسئله باعث شد تا فشار کاری پرستاران‬ ‫دیگر‪ ،‬دو چندان شود‪.‬‬ ‫گالیه از تبعیض ها‬ ‫شاید مهم ترین علت کم رنگ شدن انگیزه‬ ‫پرستاران‪ ،‬نگاه های تبعیض امیز در نظام سالمت‬ ‫کشور است‪ .‬جامعه پرستاری معتقد است که‬ ‫همواره مورد تبعیض قرار گرفته و هر انچه را‬ ‫مستحق بوده اند‪ ،‬دریافت نکرده اند‪ .‬در این بین‪،‬‬ ‫اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری‬ ‫در طول این سال ها‪ ،‬کم رنگ شدن انگیزه ها‬ ‫را تشدید کرده است و در مقابل‪ ،‬شاهد اجرایی‬ ‫شدن مصوبات و ائین نامه هایی در راستای‬ ‫حمایت از حقوق جامعه پزشکی هستند‪ .‬همین‬ ‫موضوع‪ ،‬انگیزه های خدمت پرستاران را کم رنگ‬ ‫ساخته است‪.‬جامعه پرستاری بر این عقیده است‬ ‫که سازمان صنفی پزشکان همواره توانسته از‬ ‫جامعه پزشکی دفاع کند و در مقابل‪ ،‬سازمان‬ ‫صنفی پرستاران به دلیل نگاه های دولتی‬ ‫که در بدنه ان حاکم است‪ ،‬ان طور که باید‬ ‫نمی تواند از حقوق پرستاران دفاع کند و الجرم‬ ‫باید منتظر تصمیم گیری های وزارت بهداشت‬ ‫بمانند و چنانچه خبر خوشحال کننده ای از سوی‬ ‫مسئوالن وزارت بهداشت اعالم شد‪ ،‬ان وقت‬ ‫این سازمان صنفی پرستاران است که ان را‬ ‫در بوق و کرنا می کند تا خود را به پرستاران‬ ‫بچسباند‪.‬در تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‬ ‫میالد تهران که برای دومین بار در روزهای‬ ‫گذشته اتفاق افتاد‪ ،‬حاضران با بیان اینکه حق‬ ‫کرونا به ما پرداخت نشده است؛ خواستار اجرای‬ ‫قوانین پرستاری شدند‪.‬این پرستاران معتقدند که‬ ‫کارانه انها مدت ها است ثابت مانده و افزایش‬ ‫دستمزد پرستاران شامل حال انها نشده است‪ .‬در‬ ‫عین حال‪ ،‬حقوقی که پرستاران بیمارستان های‬ ‫دیگر دارند مانند حق کرونا‪ ،‬به رغم مطالبه گری‬ ‫بسیار‪ ،‬به انها پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫پیدا و پنهان کارانه پرستاران‬ ‫درسال‪ ۹۳‬متوسطدریافتیکارانهیکپرستارحدود‬ ‫یک میلیون تومان بود ولی االن ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫است‪ ،‬یعنی بعد از‪ ۶‬سال نه تنها افزایشی نداشته که‬ ‫به یک پنجم رسیده است‪ .‬به طور مثال کارانه ‪۱۰‬‬ ‫ماه در سال ‪ ۹۳‬حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان می شد اما‬ ‫االن دو میلیون تومان را برای ‪ ۱۰‬ماه کارانه داده اند‬ ‫و با این روش معوقات کارانه را پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫این روش حمایتی از پرستاران‪ ،‬نه تنها نمی تواند‬ ‫انگیزه های نیروهای پرستاری را افزایش دهد‪،‬‬ ‫بلکه به نظام سالمت نیز اسیب خواهد زد‪ .‬زیرا‪،‬‬ ‫نیروهای پرستاری در خط مقدم مراقبت از مردم‬ ‫و بیماران قرار دارند و این در حالی است که نوک‬ ‫پیکانتبعیض هامتوجههمینپرستاراناست‪.‬حاال‬ ‫که یک سال از دوران سخت کرونا را پشت سر‬ ‫گذاشته ایم‪ ،‬می توان به ارزش های حرفه پرستاری‬ ‫پی برد و قدردان خدمات پرستاران بود‪ .‬پرستارانی‬ ‫که با کمترین تجهیزات در روزهای نخست شیوع‬ ‫بیماری‪ ،‬برای حفاظت از جان بیماران‪ ،‬دست از جان‬ ‫خود شستند و حاال انتظار دارند بیشتر به انها توجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عالئممسمومیت‬ ‫در هوای الوده را با کرونا اشتباه نگیرید‬ ‫یک فوق تخصص عفونی‪ ،‬گفت‪ :‬برای تشخیص مسمومیت ناشی از الوگی هوا یا‬ ‫ابتال به کرونا باید به پزشک مراجعه کرد‪ ،‬زیرا عوارض کرونا با الودگی هوا تقریبا‬ ‫یکسان است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬علیرضا فاطمی با اشاره به اینکه الودگی هوا برای افراد‬ ‫معمولی تغییرات انی و لحظه ای ایجاد نمی کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالمت هایی همانند‬ ‫سوزش چشم‪ ،‬سردرد و حالت تهوع از جمله عالئم شایع الودگی هوا در افراد‬ ‫معمولی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬الودگی هوا می تواند الرژی و بیماری های زمینه ای در مبتالیان به‬ ‫بیماری های ریوی را تشدید کند‪.‬‬ ‫فاطمی با اشاره به اینکه افرادی که بیماری های زمینه ای الرژیک دارند ممکن‬ ‫است ابریزش بینی شدید تری در الودگی هوا در مقایسه با سایرین تجربه کنند‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ممکن است تداخل بیماری های زمینه ای همانند الرژی با الودگی‬ ‫هوا در این افراد عوارضی مشابه با کرونا داشته باشد‪.‬‬ ‫این فوق تخصص عفونی با بیان اینکه سینوزیت هم می تواند ترشحات پشت حلق‬ ‫را در الودگی هوا افزایش دهد توضیح داد‪ :‬این نشانه ها و عالئم نباید با کرونا اشتباه‬ ‫گرفته شود چرا که در افرادی که ریه های تحریک پذیر با الرژن ها دارند‪ ،‬ممکن‬ ‫است عالئمی همانند سرفه‪ ،‬تنگی نفس که از شایع ترین نشانه های ابتالء به کووید‬ ‫‪ ۱۹‬است‪ ،‬ایجاد شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬با اشاره به اینکه اب ریزش‬ ‫بینی‪ ،‬سوزش گلو‪ ،‬ترشحات پشت حلق و یا سرفه های تک تک می تواند از دیگر‬ ‫عالمت الودگی هوا باشد‪ ،‬گفت‪ :‬معموالً سردردهای مقطعی و سوزش چشم از عالئم‬ ‫شایع کرونا نیست‪.‬‬ ‫فاطمی با بیان اینکه برای تشخیص بین مسمومیت ناشی از الودگی هوا یا ابتالء‬ ‫به کرونا باید به پزشک مراجعه کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عوارض کرونا با الودگی هوا تقریباً‬ ‫یکسان و خطرناک است با این تفاوت که کرونا اختالالتی همانند از دست دادن‬ ‫حس بویایی و چشایی را معموالً به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی سرگیجه‪ ،‬عدم توجه و فراموشی لحظه ای را از دیگر عالمت های الودگی هوا‬ ‫ذکر کرد و گفت‪ :‬عالئم و اختالالتی که در مغز و اعصاب به واسطه ابتالء به کرونا‬ ‫ایجاد می شود طوالنی مدت است و شاید ماه ها زمان بر باشد ولی در الودگی هوا بعد‬ ‫پاک شدن هوا سردرد‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬تهوع و استفراغ از بین می رود‪.‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه افزود‪ :‬خلطی که به علت الودگی هوا از گلو خارج می شود‪ ،‬سیاه رنگ است‪،‬‬ ‫در حالی که خلط بیمار مبتال به کرونا معموالً روشن است و چنانچه عفونی شده‬ ‫باشد‪ ،‬رنگ سبز متمایل به زرد دارد و سرفه های ناشی الودگی هوا و کرونا تقریباً‬ ‫شبیه به هم هستند‪.‬‬ ‫فاطمی نسبت به قرارگیری طوالنی در معرض الودگی هوا خصوصاً در افراد در‬ ‫معرض خطر هشدار داد و افزود‪ :‬اگر چنانچه مدت الودگی هوا طوالنی و پایدار باشد‪،‬‬ ‫ممکن است عوارضی همانند سکته های مغزی را نیز در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از نشانه های کرونا را درد عضالت و قفسه سینه ذکر کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫عالمت های خستگی‪ ،‬کوفتگی و سرگیجه که نشانه های مشخص الودگی هواست‬ ‫را با کرونا اشتباه نگیرید ضمن اینکه سر دردهای ناشی از الودگی هوا با مصرف‬ ‫مسکن ها بهبود می یابد‪ ،‬ولی سردردهای کرونا ممکن است به هر مسکنی جواب‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫چگونه در روزهای کرونایی به ارامش برسیم‬ ‫همه ما در این یک سال با وجود رد پای کرونا در زندگی روزمره‪ ،‬کمابیش استرس‬ ‫را تجربه کرده ایم‪ .‬اما اینکه چگونه با این استرس و اضطراب مقابله کنیم‪ ،‬مهم است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬نفس عمیق (دیافراگمی)‪ ،‬یک شیوه سریع ارام کردن‬ ‫بدن است‪ .‬تنفس عمیق‪ ،‬سطح برانگیختگی بدن را به سرعت کاهش می دهد و اثر‬ ‫ارام بخش بر کل بدن دارد‪.‬‬ ‫روش های انجام تنفس عمیق‬ ‫ابتدا در جایی که احساس راحتی می کنیم‪ ،‬دراز بکشیم و بدن خود را در وضعیت‬ ‫ارامی قرار دهیم‪.‬یک دست را روی قفسه سینه و دیگر را روی شکم در قسمت ناف‬ ‫قرار دهیم‪.‬وقتی عمل دم را انجام می دهیم باید دستی که روی شکم قرار دارد باال‬ ‫بیاید و وقتی بازدم را انجاممی دهیم دستمان پایین برود و شکم صاف شود‪ .‬دست‬ ‫روی قفسه سینه باید در دم و بازدم ثابت بماند‪.‬‬ ‫حاال نفس بگیریم و هوا را به ارامی به درون ریه هایمان بفرستیم و تا چهار بشماریم‪.‬‬ ‫سپس به ارامی هوا را از ریه ها خارج کنیم‪.‬‬ ‫عمل دم و بازدم را چند بار تکرار کنیم‪.‬‬ ‫فقط روی تنفس خود تمرکز کنیم و اجازه ندهیم افکار دیگری وارد ذهن مان شود‪.‬‬ ‫اگر احساس سرگیجه می کنیم این کار را متوقف کنیم (احتماالً بیش از حد عمیق‬ ‫یا سریع نفس می کشیم)‪.‬‬ ‫تنفس عمیق را به مدت پنج دقیقه و دو بار در روز انجام دهیم‪.‬‬ ‫تکنیک ارمیدگی یا ریلکسیشن نیز با کاهش ضربان قلب‪ ،‬فشار خون و کند شدن‬ ‫تنفس باعث کاهش استرس و تنش عضالت می شود‪.‬‬ ‫انجام تکنیک ارمیدگی‬ ‫مکانی راحت و ارام را برای تمرین انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫زمانی از روز را برای تمرین در نظر بگیریم که احساس ارامش بیشتری می کنیم‪.‬‬ ‫به پشت دراز بکشیم و با روی یک صندلی راحت بنشینیم‪.‬‬ ‫به ارامی نفس بکشیم و سپس عضالت مختلف بدنمان را به ترتیب شل کنیم‪.‬‬ ‫از سر شروع کنیم و پایین بیاییم تا به نوک انگشتان برسیم‪.‬‬ ‫پیشانی را شل کنیم و ابروها‪ ،‬پلک ها‪ ،‬زبان و ناحیه گلو‪ ،‬تمام قسمت های صورت‪،‬‬ ‫گردن‪ ،‬دست ها از قسمت باالی دست تا نوک انگشتان‪.‬‬ ‫همچنان به تنفس ارام و منظم خود ادامه دهیم‪.‬‬ ‫سپس عضالت ناحیه شکم و بعد نشیمنگاه‪ ،‬ران‪ ،‬زانو‪ ،‬ساق پا‪ ،‬کف پا و انگشتان‬ ‫پا را شل کنیم‪.‬‬ ‫دقت کنیم که چگونه با هر بار نفس عمیق و شل کردن یک قسمت بدن‪ ،‬به حالت‬ ‫ارامش می رسیم‪.‬‬ ‫به تنفس ارام ادامه دهیم‪.‬‬ ‫ارمیدگی عضالنی را دو بار در روز انجام دهیم‪ .‬تنفس عمیق و ارام سازی یک‬ ‫مهارت است و یادگیری ان نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫تکنیک ارمیدگی و تنفس عمیق را ابتدا در موقعیت های عادی‪ ،‬تمرین کنیم و پس‬ ‫از کسب مهارت در موقعیت های تنش زا از ان استفاده کرده و خود را ارام سازیم‪.‬‬ ‫موج چهارم کرونا ما را تهدید می کند‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬نسبت به فراگیر شدن موج چهارم کرونا در صورت بی‬ ‫توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬هشدار داد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪،‬‬ ‫سیما سادات الری‪ ،‬مطابق معمول روزهای گذشته در پایان ارائه امار روزانه کرونا‪،‬‬ ‫به تشریح وضعیت بیماری کووید ‪ ۱۹‬در کشور پرداخت و گفت‪ :‬وضعیت بیماری در‬ ‫کشور به شدت حساس‪ ،‬شکننده و ناپایدار است‪.‬وی با عنوان این مطلب که با توقف‬ ‫روند کاهشی در موارد بستری و مرگ و میرها مواجه شده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬باید با پرهیز از‬ ‫هرگونه عادی انگاری تالش کنیم تا مناطق زرد و ابی به مناطق قرمز تبدل نشود و‬ ‫فراموش نکنیم که کم رنگ شدن رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی هر یک از‬ ‫ما می تواند موج چهارم بیماری را به صوت فراگیر در کشور ایجاد کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 998

روزنامه سپهرایرانیان 998

شماره : 998
تاریخ : 1399/12/18
روزنامه سپهرایرانیان 997

روزنامه سپهرایرانیان 997

شماره : 997
تاریخ : 1399/12/17
روزنامه سپهرایرانیان 996

روزنامه سپهرایرانیان 996

شماره : 996
تاریخ : 1399/12/16
روزنامه سپهرایرانیان 995

روزنامه سپهرایرانیان 995

شماره : 995
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه سپهرایرانیان 994

روزنامه سپهرایرانیان 994

شماره : 994
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه سپهرایرانیان 993

روزنامه سپهرایرانیان 993

شماره : 993
تاریخ : 1399/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!