روزنامه سپهرایرانیان شماره 961 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 961

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 961

روزنامه سپهرایرانیان شماره 961

‫مدارس از امروز‬ ‫به صورت اختیاری میزبان‬ ‫دانش اموزان هستند‬ ‫وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬تصمیم بازگشایی مدارس برای‬ ‫پایه های اول و دوم ابتدایی‪ ،‬مدارس زیر ‪ ۵۰‬نفر و دروس‬ ‫کارگاهی هنرستان ها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و به‬ ‫صورت اختیاری اجرا می شود‪.‬‬ ‫اقای محسن حاجی میرزایی پس از جلسه کمیسیون اموزش مجلس‬ ‫شورای اسالمی در مصاحبه با خبرنگاران‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به نگرانی ما‬ ‫برای اموزش دانش اموزان پایه های اول و دوم و کافی نبودن اموزش‬ ‫مجازی برای ان ها و با عنایت به پیگیری برخی خانواده ها‪ ،‬پیشنهادی‬ ‫را به ستاد ملی کرونا ارائه کردیم ‪...‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫دولت درباره بازار بورس‬ ‫و سرمایه پاسخگو باشد‬ ‫حل مشکل الودگی هواو ترافیک‬ ‫تهران حاکمیتی است‬ ‫وام ازدواج حداقل ‪ ۱۴۰‬و حداکثر‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان می شود‬ ‫رییس جمهور‪:‬‬ ‫دولت مصمم به اجرای واکسیناسیون کروناست‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی ُ چهارشنبه ‪ 1‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪20 january 2021‬‬ ‫شماره ‪961‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫اغاز تولید انبوه واکسن کرونا در شرکت برکت‬ ‫‪2‬‬ ‫دسترسی به واکسن کرونای‬ ‫ایرانی تا خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مصرف برق ماینرها اثر‬ ‫تعیین کننده ای در مصرف انرژی ندارد‬ ‫‪6‬‬ ‫مسیر تهران‪-‬مشهد تا دو سال‬ ‫اینده نوسازی می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫مرحله دوم ‪ -‬نوبت اول‬ ‫شهرداری شبستر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 99/09/17-128‬شورای اسالمی محترم‬ ‫شهر ‪،‬جایگاه سوخت ‪ CNG‬را به بخش خصوصی از طریق اگهی مزایده عمومی به اشخاص‬ ‫وشرکت های واجد شرایط برای مدت ‪ 2‬سال با قیمت پایه ماهانه ‪ 260/000/000‬ریال سال اول‬ ‫و برای سال دوم ‪ 310/000/000‬ریال برای اجاره واگذار نماید ‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار اولین اگهی تا پایان وقت‬ ‫اداری روز شنبه ‪1399/11/18‬به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬پیشنهاددهندگان بایستی مبلغ ‪ 350/000/000‬ریال از بابت سپرده شرکت در مزایده را بصورت‬ ‫ضمانتنامه معتبر بانکی یا اسناد خزانه و یا طی فیش بانکی به حساب ‪2014/11/1576977-1‬‬ ‫بنام شهرداری شبستر نزد بانک مهر ایران به صورت نقد واریز نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنده مزایده موظف است تا ‪ 7‬روز از تاریخ ابالغ نظر هیات عالی به شهرداری مراجعه و‬ ‫نسبت به عقد قرار داد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه و یا عدم عقد قرارداد ‪،‬سپرده‬ ‫وی به نفع شهرداری شبستر ضبط و به ترتیب ازبرندگان دوم و سوم دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ -4‬به پیشنهادات مبهم و مخدوش و مشروط و بدون سپرده یا سپرده کمتر و سپرده اشتباهی‬ ‫از مبلغ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه های انتشار اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم نوبت اول ‪99/11/01‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم نوبت دوم ‪99/11/08‬‬ ‫سید باقر موسویان ‪ -‬شهردار شبستر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪961‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫وزارت امور خارجه اختیارات هماهنگی روابط اقتصادی خارجی را ندارد‬ ‫وزیرامورخارجهگفت‪:‬مامعتقدیمکهبایدوزارتخارجهاختیاراتیداشتهباشدتابتواندروابطاقتصادیخارجیرا‬ ‫هماهنگکندکهماایناختیاررااالننداریم‪.‬بهگزارشخبرنگارمهر‪،‬محمدجوادظریفدرجلسهعلنیامروز‬ ‫مجلسشورایاسالمیودرپاسخبهسوالفرهادبشیرینمایندهمردمپاکدشتمبنیبراینکهچرادیپلماسی‬ ‫اقتصادیدروزارتخارجهجدیگرفتهنمیشود؟‪،‬گفت‪:‬بحثدیپلماسیاقتصادینیازمندهمکاریهمهارکان‬ ‫دشمن با ابتکار ولی فقیه‬ ‫میدان ها را از دست داده است‬ ‫فرمانده کل سپاه‪ :‬با ابتکارهای ولی فقیه‪ ،‬دشمن یکی پس از‬ ‫دیگری در مقابل ملت ایران‪ ،‬میدان ها را از دست داده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار سرلشکرپاسدار‬ ‫حسین سالمی امروز در ادامه سخنانش در همایش سراسری‬ ‫مدیران حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس‪ ،‬افزود‪ :‬هرجا‬ ‫دشمن می خواست دولت سازی کند از جمله در عراق‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬یمن‪ ،‬افغانستان و فلسطین‪ ،‬مهره های شطرنجش‬ ‫می سوخت و او قدرت حفظ ان ها را نداشت‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫دشمن از عمق سرزمینی ما به مدیترانه عقب نشسته است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز همه شاهدند که انقالب اسالمی در جنگ و‬ ‫پس از ان صادر شده است و سرزمین ها و دل های زیادی فتح‬ ‫شده اند و این ها حقایقی است که با ان ها زندگی کرده ایم و‬ ‫صرف احساس نیست‪ .‬سرلشکر سالمی در ادامه گفت‪ :‬به تدریج‬ ‫دشمن از قلب میدان جهاد و مبارزه به حاشیه میدان گریخت‬ ‫و ذهن دشمن منجمد و قدرت تفکر خالقانه از او گرفته شد‬ ‫و بی حکمت و تدبیر عمل کرد و از تفکر خالقانه خلع سالح‬ ‫شد‪.‬وی افزود‪ :‬بعد از دفاع مقدس توطئه های دشمن پیچیده تر‬ ‫و گسترده تر شد‪ ،‬دشمن همه جبهه ها را ضد ایران و ملت ایران‬ ‫گشود و در همه عرصه های اقتصاد‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬دین و امنیت وارد‬ ‫جنگ با ملت ایران شد و ملت ایران با تکیه بر اموزه های خود‬ ‫از دفاع مقدس و به تبعیت از ولی فقیه به تنهایی در مقابل این‬ ‫همه هجمه ایستاد‪ ،‬اما فرق این تنهایی و ایستادگی با دوران‬ ‫دفاع مقدس این است که امروز شاهد ایستادگی و تنهایی ملتی‬ ‫هستیم که قوی شده است‪.‬فرمانده کل سپاه گفت‪ :‬دشمن همه‬ ‫جا و همه شئون جامعه ما را میدان جنگ کرد و به قلب ها حمله‬ ‫کرد تا با ایجاد تردید و سست کردن باور های ذهنی و قلبی‬ ‫مردم‪ ،‬انان را از راه شان پشیمان و در تبعیت از ارزش های‬ ‫واالی اسالم و رهبری عزیز نظام دچار تردید کند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫این ها راهبرد های خطرناک دشمن بود‪ ،‬اما هرجا که امام و‬ ‫امت‪ ،‬و رهبری و ملت با تکیه بر اموزه های اسالم و عبرت از‬ ‫حوادث بزرگ اسالم یکپارچه در مقابل دشمن ایستادند دشمن‬ ‫به عقب رانده شد‪.‬‬ ‫تولید اورانیوم فلزی کاربردهای‬ ‫صلح امیز و دارویی دارد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اورانیوم فلزی‬ ‫کاربردهای صلح امیز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع منافاتی با‬ ‫معاهده عدم اشاعه و تعهدات پادمانی کشورها ندارد‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬سعید خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫کشورمان با اشاره به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫بیانیه منتشره‪ ،‬بیانیه مشترک سخنگویان وزارت خارجه های این‬ ‫سه کشور بوده و نه بیانیه مشترک وزرای خارجه اما در هر‬ ‫صورت همانگونه که از سوی سازمان انرژی اتمی نیز اعالم‬ ‫شد‪ ،‬بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان مندرج‬ ‫در قانون مجلس شورای اسالمی و تولید سوخت پیشرفته‬ ‫(سیلیساید) برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران‪ ،‬دو موضوع‬ ‫کام ً‬ ‫ال متفاوت از هم هستند‪.‬خطیب زاده گفت‪ :‬انچه که اژانس‬ ‫مبادرت به گزارش دهی در مورد ان کرده است‪ ،‬ناظر بر اغاز‬ ‫فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی سوخت پیشرفته تری برای‬ ‫راکتور تحقیقاتی تهران تحت عنوان سوخت سیلیساید است که‬ ‫ایران دو سال پیش برنامه ان را به اطالع اژانس رسانیده و اخیراً‬ ‫نیز اطالعات طراحی مربوطه را ارائه کرده است‪.‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه در فرایند تولید سوخت سیلیساید‪ ،‬اورانیوم فلزی یک‬ ‫محصول میانی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پرسشنامه اطالعات طراحی‬ ‫کارخانه اورانیوم فلزی اصفهان هنوز به اژانس ارائه نشده و این‬ ‫اقدام‪ ،‬پس از انجام تمهیدات الزم و در مهلت تعیین شده در‬ ‫قانون انجام خواهد شد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین‬ ‫با انتقاد از جوسازی های بی اساس در این خصوص‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اورانیوم فلزی کاربردهای صلح امیز نیز دارد و هم اکنون برخی‬ ‫کشورها از سوخت مبتنی بر اورانیوم فلزی برای راکتورهای‬ ‫خود استفاده می کنند و این موضوع‪ ،‬منافاتی نیز با معاهده عدم‬ ‫اشاعه و تعهدات پادمانی کشورها ندارد‪ .‬ضمن انکه این فناوری‬ ‫برای ایران که باید نیازهای بیماران خود به رادیوداروها را با‬ ‫بهترین کیفیت تهیه کند‪ ،‬یک الزام است و کام ً‬ ‫ال از جنبه های‬ ‫بشردوستانه و صلح امیز برخوردار است‪.‬‬ ‫کشور‪،‬دولتومجلساستوبندهامروزبرایتوضیحبهمجلسنیامدهام‪،‬بلکهبرایدرخواستکمکبهمجلس‬ ‫امدهام‪.‬ویبیانکرد‪:‬براساسپیشنهادمجلسوهمفکریکهماوکمیسیوناقتصادیمجلسدردورهقبل‬ ‫داشتیم‪،‬قرارشدکهمعاونتاقتصادیوزارتخارجهمجددااحیاشودوماکلساختاروزارتخارجهرابهمریختیمو‬ ‫ازیکساختارمنطقهایانراتبدیلبهساختارموضوعیکردیمتاپیگیریموضوعاتاقتصادیدروزارتخارجه‬ ‫رییس جمهور‪:‬‬ ‫همسطحموضوعاتسیاسیشود‪.‬وزیرامورخارجهتصریحکرد‪:‬یکیازباسابقهترینسفرایماکههمدرافریقا‪،‬‬ ‫همدراسیاوهمدراروپاوروسیهسفیربود‪،‬معاوناقتصادیوزارتخارجهشدولذاماایناقدامساختاریراانجام‬ ‫دادیمویکاموزشاقتصادیهمگذاشتیموتالشکردیمکهدر‪ ۸-۷‬سالگذشتهجهتگیریوزارتخارجهرا‬ ‫کهقبالسیاسیوامنیتیبودبهگونهایتغییردهیمکهمسائلاقتصادیهمموردتوجهقرارگیرد‪.‬‬ ‫دولت مصمم به اجرای واکسیناسیون کروناست‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬دولت مصمم‬ ‫است ظرف هفته های اینده و با ورود‬ ‫اولین محموله واکسن خریداری شده‪،‬‬ ‫عملیات واکسیناسیون را در کشور‬ ‫مطابق جدول طراحی شده از جامعه‬ ‫هدف اغاز کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دولت اقای روحانی عصر‬ ‫امروز در جلسه کمیته های تخصصی ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا‪ ،‬تامین واکسن کرونا را‬ ‫جزو اولویت های کشور خواند و گفت‪ :‬اگر‬ ‫مانع تراشی ها و ایجاد محدودیت ها در تامین‬ ‫منابع خرید واکسن از سوی دولت قانون شکن‬ ‫ترامپ نبود‪ ،‬قطعا واکسیناسیون را خیلی زودتر‬ ‫می توانستیم اغاز کنیم‪.‬وی افزود‪ :‬با هماهنگی‬ ‫همه دستگاه ها و بهره گیری از تجربیات مهار‬ ‫سه موج قبلی‪ ،‬باید تالش شود با همراهی مردم‬ ‫در رعایت کامل دستورالعمل ها مانع شکل گیری‬ ‫موج چهارم شویم‪.‬‬ ‫تاکید رئیس جمهور بر حفظ تعادل در‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‬ ‫ریاست رئیس جمهور تشکیل شد‪.‬‬ ‫در این جلسه عالوه بر اقای روحانی؛ معاون اول‪،‬‬ ‫رئیس دفتر و معاون اقتصادی رئیس جمهور به‬ ‫همراه رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬وزیر نفت و وزیر اقتصاد حضور‬ ‫داشتند‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬شورای عالی‬ ‫بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه‬ ‫و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران‬ ‫تصمیمات الزم را اتخاذ و اجرایی کند‪.‬تاکید‬ ‫رئیس جمهور بر حفظ تعادل در بازار سرمایهبه‬ ‫گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی دولت در یکصد و نود و هفتمین‬ ‫جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز‬ ‫سه شنبه به ریاست رییس جمهور برگزار شد‪،‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از تحوالت‬ ‫بازار سرمایه ارایه کرد که مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬در این جلسه همچنین گزارش‬ ‫تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و نحوه‬ ‫تخصیص ارز ترجیحی بابت مصارف کاال های‬ ‫دارویی و تجهیزات پزشکی ارائه و تاکید شد که‬ ‫دولت برای اختصاص ارز مورد نیاز بخش دارو‬ ‫و تجهیزات پزشکی اولویت خاصی قایل است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس‪:‬‬ ‫دولت درباره بازار بورس و سرمایه پاسخگو باشد‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به ریزش شدید شاخص بورس و‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری ای‪ .‬تی‪ .‬اف‬ ‫در هفته های گذشته گفت‪ :‬دولت درباره‬ ‫بازار بورس و سرمایه پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ اقای قالیباف‬ ‫در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز‬ ‫مجلس اظهار داشت‪ :‬بازار سرمایه سقوط شدیدی‬ ‫را تجربه کرده است و حتی صندوق پاالیشی که‬ ‫شدیدا توسط دولت تبلیغ می شد تا ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و‬ ‫صندوق دارا یکم نیز در حالی که ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫کمتر از ارزش واقعی اش معامله می شود‪ ،‬حتی‬ ‫هزینه ی فرصت پول خریدارانش را هم پوشش‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این وضعیت بازار سرمایه را‬ ‫هرگز قابل قبول نمی دانیم و دولت باید جداً‬ ‫در این خصوص پاسخگو باشد‪ .‬نمی شود‪ ،‬پشت‬ ‫تریبون های رسمی از مردم دعوت کرد‪ ،‬تا همه‬ ‫چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در‬ ‫این بازار‪ ،‬به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه‬ ‫ان ها را کم ارزش کند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مجلس‬ ‫نمی تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده‬ ‫مردم در بورس بی تفاوت باشد‪ .‬بر همین اساس‬ ‫وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون‬ ‫اقتصادی احضار شده اند و در صورتی که سوء‬ ‫مدیریت ان ها برای نمایندگان محترم مردم احراز‬ ‫شود مجلس با ان ها قاطعانه برخورد خواهد کرد‬ ‫و دولت باید هرچه سریعتر سرمایه اجتماعی و‬ ‫اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند‪.‬‬ ‫مجلس هیچ نرخ ارزی را تکلیف و‬ ‫تحمیل نکرده است‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مجلس‬ ‫تاکنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل‬ ‫نکرده‪ ،‬نرخ ارز همان است که دولت توانسته‬ ‫در بازار مدیریت کند‪.‬اقای قالیباف گفت‪ :‬سند‬ ‫بودجه مهم ترین سند مالی دولت و سند تعیین‬ ‫کنندۀ زندگی مردم در طول یکسال است‪،‬‬ ‫سرچشمۀ مشکالت اقتصادی کشور از کسری‬ ‫بودجه است و برای حل مشکالت و بازگرداندن‬ ‫ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصالح‬ ‫ساختار بودجه اغاز کنیم‪.‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬هر چند بنای مجلس از روز اول‬ ‫تالش برای تعامل با دولت محترم در مسیر رفع‬ ‫ایرادات الیحۀ بودجه بوده است‪ ،‬ولی مسئوالن‬ ‫اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطالعات ناقص‬ ‫نمی توان گرهی از مشکالت مردم باز کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دولت در اظهارات رسانه ای تاکید‬ ‫می کند که معیشت مردم در اولویت است‪ ،‬ولی‬ ‫متاسفانه در عمل‪ ،‬الیحۀ بودجه با محوریت‬ ‫تقویت معیشت مردم نوشته نشده است‪ .‬اینجانب‬ ‫پس از اظهارات برخی مسئوالن اجرایی‪ ،‬علیرغم‬ ‫میل باطنی برای روشن شدن افکار عمومی در‬ ‫خصوص الیحه بودجه الزم می دانم چند نکته‬ ‫عرض کنم‪.‬‬ ‫چرا وقتی هزینه های زندگی مردم چند‬ ‫برابر شده دستگاه های دولتی‪ ،‬اینقدر‬ ‫اسوده ریخت و پاش کردند؟‬ ‫رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه الیحه‬ ‫بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬عالوه بر گسترش بی انضباطی‬ ‫مالی در کشور‪ ،‬بخشی از عواید‪ ،‬امکانات و‬ ‫منابع کشور را از سر سفرۀ مردم برمی دارد و‬ ‫به جیب سودجویان می ریزد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اعتبارات‬ ‫دستگاه های اجرایی دولت‪ ،‬رشد بی سابقه ای‬ ‫داشته چنانکه برخی دستگاه ها‪ ،‬بیش از صد‬ ‫درصد رشد داشته اند‪ .‬پرسش مهم اینجاست چرا‬ ‫وقتی هزینه های زندگی مردم چند برابر شده و‬ ‫باید اتفاقا دستگاه های دولتی صرفه جویی کنند‪،‬‬ ‫اینقدر اسوده ریخت و پاش کردند؟‬ ‫اقای قالیباف تصریح کرد‪ :‬وظیفۀ ما در مجلس‬ ‫ان است که اولویت توزیع امکانات را از چاق‬ ‫کردن دالل ها به سمت قوی کردن مردم‬ ‫تغییر دهیم؛ ما در این مسیر ثابت قدم هستیم‬ ‫و از جوسازی های شبکۀ خطرناک رانت خواران‬ ‫هراسی نداریم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬برخی‬ ‫می گویند‪ ،‬چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم‪،‬‬ ‫این حجم از سختی ها و فشار ها اجتناب ناپذیر‬ ‫است؛ درست است و ما هم قبول داریم‪ ،‬ولی این‬ ‫فشار باید اول بر مسئوالن وارد اید و نباید با سوء‬ ‫مدیریت زندگی مردم را سخت تر کنند‪.‬‬ ‫ نمی شود در جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم‬ ‫درخط مقدم مقابله با دشمن بایستند اما برخی‬ ‫افراد در ساحل امن و اسایش‪ ،‬روز به روز مرفه تر‬ ‫شوند‬ ‫وی با بیان اینکه نمی شود در یک جنگ‬ ‫اقتصادی انتظار داشت مردم درخط مقدم مقابله با‬ ‫دشمن بایستند و سختی بکشند‪ ،‬ولی برخی افراد‬ ‫در ساحل امن و اسایش‪ ،‬روز به روز مرفه تر شوند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما مسئوالن باید از پوستۀ اطرافیان خود‬ ‫خارج شویم‪ .‬فقط زعفرانیه را نبینیم؛ به غیزانیه‬ ‫هم نگاه کنیم و ببنیم سیاست های تبعیض امیز‬ ‫ما چگونه عده ای از مردم را از حق خودشان‬ ‫محروم کرده است؛ بفهمیم که حقوق هایی که به‬ ‫نیمۀ ماه هم نمی رسد‪ ،‬یعنی چه و متوجه شویم‬ ‫با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد‪ .‬این روند‬ ‫توزیع تبعیض الود امکانات باید ابتدا در بودجه‬ ‫تغییر کند و مردم در اولویت مسئوالن قرار گیرند‪.‬‬ ‫نرخ ارز با دستور مسئوالن تعیین‬ ‫نمی شود‬ ‫رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه یکی از‬ ‫موضوعات مهم در این توزیع تبعیض امیز بحث‬ ‫نرخ ارز در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نرخ‬ ‫ارز با دستور مسئوالن تعیین نمی شود؛ نرخ ارز با‬ ‫عملکرد ان ها و مجموعه سیاست های پولی و‬ ‫مالی تعیین می شود‪ .‬بگذارید نرخ ارز در فضایی‬ ‫شفاف‪ ،‬قانونمند و طبق سازوکار های اقتصادی‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف‬ ‫و تحمیل نکرده است‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مردم عزیز دقت داشته باشند‬ ‫که مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف‬ ‫و تحمیل نکرده است‪ .‬ما باید با تصمیمات‬ ‫اقتصادی خود‪ ،‬نرخ ارز را به ثبات برسانیم‪.‬‬ ‫سیاست ارزی مطلوب‪ ،‬واقعی بودن و تک نرخی‬ ‫بودن ارز است‪ ،‬ولی باید همزمان جلوی رانت ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬هم گرفته شود‪ .‬نرخ ارز همان است که‬ ‫دولت توانسته در بازار مدیریت کند‪ .‬ما هیچ کفی‬ ‫برای ان نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای‬ ‫فروش نفت تعیین نمی کنیم‪.‬‬ ‫مجلس اجازه نمی دهد منابع کشور‪،‬‬ ‫صرف هزینه های بیهوده شود‬ ‫اقای قالیباف ادامه داد‪ :‬دولت قیمت ارز را هرقدر‬ ‫می تواند پایین بیاورد وهمچنین هر مقدار که‬ ‫می تواند نفت بفروشد‪ .‬ما در تنظیم بودجه مانع‬ ‫این کار نخواهیم شد ما اجازه نمی دهیم منابع‬ ‫کشور‪ ،‬صرف هزینه های بیهوده شود‪ .‬قبال هم‬ ‫بنده عرض کرده ام‪ ،‬نرخ ارز به مدیریت دولت‬ ‫بستگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت‬ ‫هیچ تریبونی تعیین نمی شود‪ .‬به هر میزان که‬ ‫دولت تالش کند‪ ،‬نرخ واقعی ارز پایین بیاید؛‬ ‫همان نرخ‪ ،‬معیار مجلس خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه‬ ‫مجلس شورای اسالمی در فرایند اصالح ساختار‬ ‫بودجه به نفع مردم‪ ۵ ،‬رویکرد اصلی را مد نظر‬ ‫قرار داده است‪ ،‬افزود‪ :‬رویکرد اول تقویت معیشت‬ ‫مردم از طریق حفظ قدرت خرید انها‪ ،‬کاهش‬ ‫ریخت و پاش ها و جلوگیری از ُپرشدن جیب‬ ‫دالل ها و رانت خواران است‪.‬‬ ‫مشکل ما توزیع ناعادالنه و تبعیض امیز‬ ‫امکانات است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رویکرد دوم‪ ،‬تاکید بر‬ ‫محرومیت زدایی با محوریت سیاست های ضد‬ ‫تبعیض است‪ .‬مشکل ما کمبود امکانات نیست‪،‬‬ ‫مشکل ما توزیع ناعادالنه و تبعیض امیز امکانات‬ ‫است‪ .‬از اغاز به کار مجلس یازدهم‪ ،‬تالش ما‬ ‫بر ان بود تا محرومانی را که از دایره ی توجه‬ ‫مسئوالن خارج شده بودند به کانون توجهات‬ ‫و تصمیم گیری ها باز گردانیم‪ .‬بسیاری از افراد‬ ‫مستضعف‪ ،‬معتقدند اصال کسی ان ها را نمی بیند‬ ‫چه برسد به اینکه تصمیمی به نفع ان ها و در‬ ‫جهت محرومیت زدایی گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد‪:‬‬ ‫رویکرد سوم ما در اصالح ساختار بودجه تاکید‬ ‫بر اشتغال زایی‪ ،‬قوی کردن همزمان کارگران و‬ ‫تولیدکنندگان واقعی و تالش برای تحقق عملی‬ ‫جهش تولید و تقویت صنایع دانش بنیان است‪.‬‬ ‫وقتی ما به فعالیت های ضد تولید و داللی پاداش‬ ‫دهیم و به تولیدکننده و کارگر و کارافرین سخت‬ ‫بگیریم‪ ،‬نتیجه ای بهتر از تعطیلی کارخانه ها و‬ ‫بی کاری کارگران نصیبمان نخواهد شد‪ .‬توجه‬ ‫ما بر ان است که منابع عمومی در بودجه اعم‬ ‫از یارانه های تولید و واگذاری طرح های نیمه تمام‬ ‫عمرانی را پایه ای برای جذب سرمایه های بخش‬ ‫خصوصی قرار دهیم تا بر اساس ان بتوان به‬ ‫اشتغال پایدار رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رویکرد چهارم ما تالش برای‬ ‫رفع دغدغه های اصلی زندگی مردم به خصوص‬ ‫در حوزۀ بهداشت و سالمت خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز ممکن است ابتال به یک بیماری‪ ،‬خانواری‬ ‫را از طبقه متوسط به فقر مطلق برساند‪ .‬ما باید‬ ‫به گونه ای عمل کنیم که مردم جز درد بیماری‪،‬‬ ‫درد دیگری را تحمل نکنند‪ .‬مجلس خود را‬ ‫متعهد می داند تا بودجه را تا جای ممکن به‬ ‫نحوی تنظیم کند که اسیب پذیری خانوار ها در‬ ‫برابر مشکالت با گسترش چتر حمایت بیمه ای‬ ‫کاهش یابد‪.‬رئیس قوه مقننه کشورمان افزود‪:‬‬ ‫رویکرد پنجم ما توجه به مسائل فرهنگی با تاکید‬ ‫بر سبک زندگی و اوقات فراغت غنی شده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪961‬‬ ‫جامعه‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫کارت اشتراکی دوچرخه‪ ،‬هدیه سازمان حمل ونقل به مدافعان سالمت‬ ‫سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران همزمان با هفته هوای پاک‪،‬‬ ‫به مدافعان سالمت و کادر درمان‪ ،‬کارت دوچرخه اشتراکی اهدا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل و ترافیک‪ ،‬واحد توسعه سیستم های حمل‬ ‫و نقل پاک این سازمان‪ ،‬به مناسبت هفته هوای پاک و با هدف توسعه دوچرخه سواری‬ ‫و حمایت از مدافعان سالمت‪ ،‬به کادر درمانی که عالقه مند دوچرخه سواری هستند‪،‬‬ ‫کارت دوچرخه اشتراکی اهدا می کند‪.‬‬ ‫عالقه مندان به دریافت این کارت ها‪ ،‬می توانند اطالعات خود را به شماره‬ ‫‪ 09057562933‬پیامک نمایند‪:‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‪ ،‬تخصص‬ ‫نام مرکز پزشکی‪ ،‬منطقه‬ ‫شماره تماس‬ ‫حتما در پایان پیامک خود بنویسید‪« :‬جهت دریافت کارت دوچرخه اشتراکی»‪.‬‬ ‫کالنتری‪ :‬موضوعات محیط‬ ‫زیستی را امنیتی و سیاسی نکنیم‬ ‫بارش برف و باران همراه با‬ ‫کاهش محسوس دما در کشور‬ ‫حل مشکل الودگی هواو ترافیک‬ ‫تهران حاکمیتی است‬ ‫رییس سازمان محیط زیست‬ ‫ضمن اشاره به اینکه هوای‬ ‫سالم جزو حقوق شهروندی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬مسائل‬ ‫سیاست های خارجی اثرات‬ ‫خود را در هوای پاک نشان‬ ‫می دهد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عیسی کالنتری در مراسم رونمایی از‬ ‫برنامه جامع اقدام ملی کاهش الودگی هوای کالنشهرها با اشاره‬ ‫به اینکه در شهر تهران تاکنون حدود یک سوم روزهای سال هوا‬ ‫الوده بوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه با توجه دولت به موضوع‬ ‫گرد و غبار‪ ،‬االیندگی ناشی از این ذرات نسبت به گذشته کمتر‬ ‫شده است و حتی می توان گفت که امسال هیچ روز الوده ای در‬ ‫کشور به دلیل گرد و غبار با منشا داخلی نداشتیم این درحالیست‬ ‫که گرد و غبار با منشا خارجی همچنان در کشور پابرجا است‪.‬‬ ‫رییس سازمان محیط زیست اضافه کرد‪ :‬هوای تهران در ‪ ۱۰۷‬روز‬ ‫از سال جاری الوده بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دانشگاه های کشور پتانسیل فراوانی دارند که‬ ‫می تواند مشکل گشای مسائل کشور باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هوای‬ ‫سالم‪ ،‬اب سالم و‪ ...‬بخشی از حقوق شهروندی مردم است که‬ ‫برای تامین ان ها می توان از دانشگاه های کشور کمک گرفت‪.‬‬ ‫برای مثال ما پروژه احیای دریاچه ارومیه را با کمک دانشگاه ها‬ ‫تدوین کردیم‪ .‬هرچند که تعدادی از دانشگاه ها نیز منطق جمع‬ ‫رانمی پذیرفتند‪.‬‬ ‫کالنتری ادامه داد‪ :‬با این حال دولت مصمم به احیای دریاچه‬ ‫ارومیه شد و تا پایان امسال نیز عملیات سخت افزاری دریاچه به‬ ‫اتمام می رسید و دریاچه احیا خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل ‍‍پیش بینی و هشدار‬ ‫سریع سازمان هواشناسی با‬ ‫اشاره به بارش برف و باران در‬ ‫استان هایمختلفکشورازامروز‬ ‫(‪ ۳۰‬دی ماه) از وزش باد شدید و‬ ‫کاهشدمادرنقاظمختلفخبر‬ ‫داد‪.‬صادق ضیائیان در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد‪ :‬امروز(‪ ۳۰‬دی ماه) بارش‬ ‫برف و باران گاهی همراه با وزش باد شدید در استان های اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬غرب کردستان و به صورت پراکنده در گیالن و‬ ‫مازندران روی خواهد داد‪.‬وی افزود‪ :‬فردا (‪ ۱‬بهمن) در استان های اذربایجان‬ ‫شرقی‪،‬اذربایجانغربی‪،‬اردبیل‪،‬کردستان‪،‬کرمانشاه‪،‬زنجان‪،‬همدان‪،‬لرستان‪،‬‬ ‫ایالم‪،‬گیالنومازندرانبارشپیش بینیمیشود‪.‬بهگفتهمدیرکل‍‍پیش بینی‬ ‫وهشدارسریعسازمانهواشناسی‪،‬پنجشنبه(‪۲‬بهمن)درسواحلدریایخزر‪،‬‬ ‫شمالشرق‪،‬دامنه هایجنوبیالبرز‪،‬غرب‪،‬شمالغرب‪،‬دامنه هاو ارتفاعات‬ ‫زاگرسمرکزیوشمالیوبخش هاییازمرکزکشوروروزجمعه(‪ ۳‬بهمن)‬ ‫در شمال شرق کشور بارش رخ خواهد داد‪.‬ضیائیان در ادامه اظهار کرد‪ :‬طی‬ ‫این پنج روز بارش در مناطق سردسیر و مرتفع به شکل برف پیش بینی‬ ‫می شود همچنین با توجه به بارش برف و وزش باد شدید در شمال غرب‪،‬‬ ‫دامنه ها و ارتفاعات البرز کوالک برف و در ارتفاعات البرز مرکزی و غربی‬ ‫ریزشبهمندورازانتظارنیست‪.‬مدیرکلپیش بینیوهشدارسریعسازمان‬ ‫هواشناسیافزود‪:‬باتوجهبهنفوذتودههوایسرد‪،‬دمایهواازامروز(‪ ۳۰‬دی)‬ ‫تاشنبه(‪ ۴‬بهمن)درغالبمناطقکشوربه طورمحسوسیکاهشخواهد‬ ‫یافتوبیشترینمقدارکاهشدمادرشمالشرقوشرقبین‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬درجه‬ ‫سانتیگراد‪،‬درشمالغرب‪،‬دامنه هایجنوبیالبرزوسواحلدریایخزربین‬ ‫‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درجه سانتیگراد و در غرب‪ ،‬مرکز و بخش هایی از جنوب و جنوب‬ ‫غربکشوربین‪ ۶‬تا‪ ۱۰‬درجهسانتیگرادپیش بینیمی شود‪.‬‬ ‫شهردار تهران اعالم کرد‬ ‫که حل مشکل الودگی هوا‬ ‫و ترافیک در تهران یک‬ ‫موضوع حاکمیتی است و‬ ‫شهرداری به تنهایی نمی تواند‬ ‫بار این حجم زیاد را به دوش‬ ‫بکشد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پیروز حناچی صبح امروز در مراسم تجلیل از‬ ‫سفیران هوای پاک با بیان این که ترافیک و به تبع ان الودگی هوا جزو‬ ‫مشکالت همه کالنشهرها است‪ ،‬گفت‪ :‬به تناسب جمعیت‪ ،‬کالنشهرها‬ ‫این مشکالت را تجربه می کند اما این بدین معنا نیست که مشکل‬ ‫الینحل است‪.‬وی با بیان این که معموال در چنین شرایطی فعالیتها‬ ‫و اقدامات مثبت را فراموش می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نمودار دو دهه شهر‬ ‫تهران را نگاه کنیم می بینیم که االینده ها روند کاهشی داشته است‪ ،‬اما‬ ‫میزان کاهش و سرعت االینده ها به گونه ای است که می تواند تمام‬ ‫زحمات را به باد بدهد‪.‬وی با بیان این که یکی از نعمتهای کشور ما‬ ‫نفت است اما از سوی دیگر یکی از ویژگی های نفت ما داشتن گوگرد‬ ‫باال است‪ ،‬گفت‪ :‬البته در شهر تهران گازوئیلی که از این فراورده نفتی‬ ‫استفاده می شود گوگرد استانداردی دارد و مسئولین به درستی می‬ ‫گویند که در تهران مازوت سوزانده نمی شود‪ ،‬اما دقت داشته باشید که‬ ‫الودگی از مرز تقسیمات کشوری تبعیت نمی کند و اگر در "قزوین و اب‬ ‫یک" گازوئیل پر گوگرد سوازنده می شود‪ ،‬تاثیرش به تهران هم می‬ ‫رسد‪ .‬وی با اشاره به قانون هوای پاک و نقش ‪ ۱۸‬دستگاه در اجرای این‬ ‫قانون‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتفاقا در این قانون کمترین نقش به شهرداریها داده‬ ‫شده است که تنها نقش توسعه حمل و نقل عمومی را برعهده دارند و‬ ‫ما در شهرداری تهران نیز ‪ ۷۰‬درصد بودجه ازاد خود را به این مسئله‬ ‫اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫شهردار منطقه یک در اولین نشست طرح ارتقای امنیت بانوان‪:‬‬ ‫امنیت بانوان در شهر ارتقاء می یابد‬ ‫امنیت بانوان در شهر در راستای تحقق‬ ‫شعار "تهران شهری برای همه"‪ ،‬ارتقا‬ ‫می یابد‪ ‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه‬ ‫یک‪ ،‬سید حمید موسوی شهردار این منطقه‬ ‫در اولین نشست شورای اجرایی طرح ارتقای‬ ‫امنیت بانوان در محیط های شهری که با‬ ‫حضور زهرا بهروز اذر مدیر کل امور بانوان‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬معاونین‪ ،‬شهرداران نواحی‬ ‫ده گانه و برخی مدیران اجتماعی شهرداری‬ ‫منطقه یک برگزار شد‪ ،‬با بیان خبر فوق اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در راستای تحقق شعار "تهران شهری‬ ‫برای همه" ‪ ،‬مناسب سازی شهر برای گروه‬ ‫ها و اقشار مختلف جامعه از جمله کم توانان‪،‬‬ ‫معلولین‪،‬کهنساالن‪،‬کودکانوهمینطوربانوان‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است و هدف عالوه بر‬ ‫رفع مشکالت فیزیکی و عمرانی در این مقوله‪،‬‬ ‫تقویت احساس امنیت بانوان در شهر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کنار رفع موانع عمرانی و‬ ‫شهرسازی در این مقوله مهم‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫اقدام فرهنگی در راستای ارتقای جایگاه زنان و‬ ‫همچنین ایجاد مهارت های الزم در دختران و‬ ‫بانوان در برخورد با هنجارشکنی ها و رفتارهای‬ ‫تعرض امیز‪ ،‬بسیار دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫موسوی تصریح کرد‪ :‬این طرح جزو‬ ‫حساسترین پروژه های تهران‪  ۱۴۰۰‬قلمداد‬ ‫می شود که برای مدیریت شهری حائز اهمیت‬ ‫است و اجرای ان باید در قالب پروژه های‬ ‫کوچک مقیاس محله ای‪ ،‬منطقه دیده شود‪.‬‬ ‫زهرا بهروز اذر مدیر کل امور بانوان شهرداری‬ ‫تهران نیز با تاکید بر شناسایی نقاط نا امن از‬ ‫دیدگاه بانوان در سطح منطقه گفت‪ :‬برخی‬ ‫نقاط که روشنایی و یا دید کم در سطح شهر‬ ‫دارند به راحتی قابل شناسایی هستند اما انچه‬ ‫در اجرای طرح ارتقای امنیت بانوان در محیط‬ ‫های شهری دارای اهمیت است‪ ،‬دیدگاه ها و‬ ‫پیشنهادات خود بانوان در سطح محالت است‬ ‫که امیدوار هستیم با بهره گرفتن از ظرفیت‬ ‫شورایاری ها و کمک شهرداران نواحی و‬ ‫تسهیل گران خبره طرح‪ ،‬بتوانیم برنامه ریزی‬ ‫های خوبی را در منطقه یک انجام دهیم‪.‬‬ ‫سید عباس سجادی معاون امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی منطقه یک نیز خاطر نشان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه اسیب پذیرترین قشر در نقاط‬ ‫ناامن و بی دفاع شهری اغلب بانوان هستند‪.‬‬ ‫در راستای تحقق برنامه پنج ساله سوم‬ ‫توسعه بویژه ماده ‪ ۶۹‬برنامه مذکور(رفع‬ ‫نقاط ناامن و بی دفاع شهری)اداره کل امور‬ ‫بانوان شهرداری تهران اقدام به تهیه این طرح‬ ‫نموده است و منطقه یک نیز در راستای‬ ‫اجرای ان اقدام به‪ ‬معرفی تیم تسهیلگر حرفه‬ ‫ای به نواحی برای جلب مشارکت مردم محله‬ ‫به خصوص بانوان در شناسایی این نقاط و‬ ‫نظارت بر اجرای طرح و‪ ‬مستند سازی روند‬ ‫اجرای پروژه قبل‪ ،‬حین و پس از اتمام‬ ‫عملیات خواهد نمود‪.‬‬ ‫مدارس از امروز به صورت اختیاری میزبان دانش اموزان هستند‬ ‫وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬تصمیم‬ ‫بازگشایی مدارس برای پایه های اول‬ ‫و دوم ابتدایی‪ ،‬مدارس زیر ‪ ۵۰‬نفر و‬ ‫دروس کارگاهی هنرستان ها با رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی و به صورت‬ ‫اختیاری اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اموزش و پرورش گروه‬ ‫علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬اقای محسن حاجی میرزایی پس‬ ‫از جلسه کمیسیون اموزش مجلس شورای‬ ‫اسالمی در مصاحبه با خبرنگاران‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با توجه به نگرانی ما برای اموزش دانش‬ ‫اموزان پایه های اول و دوم و کافی نبودن‬ ‫اموزش مجازی برای ان ها و با عنایت به‬ ‫پیگیری برخی خانواده ها‪ ،‬پیشنهادی را‬ ‫به ستاد ملی کرونا ارائه کردیم که دانش‬ ‫اموزان پایه های اول و دوم و دانش اموزان‬ ‫مدارس زیر ‪ ۵۰‬نفر و در هنرستان ها برای‬ ‫دروس کارگاهی با رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی کالس های حضوری برگزار شود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬مسئوالن‬ ‫وزارت بهداشت نگرانی هایی را در خصوص‬ ‫شیوع بیماری کرونا ابراز و درخواست‬ ‫کردند که این تصمیم به صورت اختیاری‬ ‫باشد‪ ،‬بنابراین از اول بهمن اجرای این‬ ‫تصمیم در صورت صالحدید خانواده ها و‬ ‫به صورت اختیاری اجرا می شود‪.‬‬ ‫سند ‪ ۲۰۳۰‬در اموزش و پرورش‬ ‫موضوعیت ندارد‬ ‫اقای حاجی میرزایی در پاسخ به سوالی در‬ ‫خصوص وضعیت سند ‪ ۲۰۳۰‬در اموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬گفت‪ ۲۰۳۰ :‬به هیچ وجه در‬ ‫اموزش و پرورش موضوعیت ندارد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش تاکید کرد‪ :‬پس از‬ ‫فرمایش های رهبر معظم انقالب‪ ،‬به طور‬ ‫کامل سند ‪ ۲۰۳۰‬کنار گذاشته شده است‬ ‫و در هیچیک از فعالیت های اموزش و‬ ‫پرورش پرداخته نمی شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ما سند تحول‬ ‫بنیادین داریم که مبتنی بر تعالیم اسالمی‪،‬‬ ‫مجموعه اندیشه صاحبنظران تعلیم و‬ ‫تربیت ایران و بر اساس تجزیه و تحلیل‬ ‫تجارب چهل ساله پس از انقالب است و به‬ ‫طور جدی ان را پیگیر هستیم‪.‬‬ ‫اقای حاجی میرزایی تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫فردی احتماال در معرض چیزی قرار‬ ‫می گیرد که شائبه ‪ ۲۰۳۰‬دارد حتما ما را‬ ‫مطلع کند تا برخورد قانونی شود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش افزود‪ :‬به طور جدی‬ ‫و با اطمینان می گویم که در هیچیک از‬ ‫برنامه های اموزش و پرورش ردی از سند‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫پرسش های نمایندگان سبب نزدیک‬ ‫شدن دیدگاه ها می شود‬ ‫اقای حاجی میرزایی در خصوص مباحث‬ ‫مطرح شده در نشست کمیسیون هم‬ ‫گفت‪ :‬امروز سوال چهار نماینده در‬ ‫خصوص عملکرد اموزش و پرورش پاسخ‬ ‫داده شد و من تصورم این است که هر‬ ‫چقدر ما در موضوعات و مسایل به دیدگاه‬ ‫مشترک برسیم راه حل ان ها میسرتر‬ ‫خواهد شد و فرصتی برای تبادل نظر و‬ ‫نزدیک شدن دیدگاه ها به هم بود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش افزود‪ :‬تقریبا دو‬ ‫مورد از سواالت را نمایندگان سوال کننده‬ ‫قانع شدند و برای دو مورد باقیمانده نیز‬ ‫مقرر شد که گفتگو ها را تا حل ان ها ادامه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫حفاظت از اثار باستانی با رویکرد‬ ‫فرهنگی !‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫از قدیم و ندیم گفته اند گرهی را که با دست باز می‬ ‫شود حتی با رعایت پروتکل های بهداشتی با دندان‬ ‫باز نمی کنند! این ضرب مثل امروزه هم مصادیق بی‬ ‫شماری در جامعه دارد که متاسفانه برخی از افراد در‬ ‫حال کشتی گرفتن با این گره ها هستند و حتی تالشی‬ ‫هم برای استفاده از دستشان نمی کنند‪ .‬منظورمان کدام‬ ‫گره است؟ گره کرونا‪ ،‬ریز گرد ها‪ ،‬الودگی هوای تهران‪،‬‬ ‫تخلفات رانندگی‪ ،‬داستان هزار و یک شب بورس‪ ،‬انواع‬ ‫یارانه‪ ،‬دالر هفده هزار تومانی‪ ،‬کاوش در حوزه باستان‬ ‫شناسی و قس علی هذا‪...‬‬ ‫صحبت از باستان شناسی و حفاری غیر مجاز شد‪ ،‬یاد‬ ‫فرمایشات جناب محمد رضا مرتضایی ‪ -‬عضو هیات‬ ‫علمی پژوهشگران باستان شناسی کشور‪ -‬افتادیم که‬ ‫افاضات نموده اند‪«:‬حجم اثار تاریخی مدفون شده در‬ ‫کشور به قدری زیاد است که برای کنترل مناطق تاریخی‬ ‫با کمبود نیروی انسانی مواجه شده ایم و افراد سودجو و‬ ‫نااهل با حفاری های غیر مجاز اشیا تاریخی را به خارج‬ ‫از کشور منتقل می کنند‪ .‬در ضمن نباید به خاطر عدم‬ ‫حفاری و کاوش از یک منطقه ‪ ،‬حفاری های غیر مجاز‬ ‫انجام شود و بهترین راه برای حفاظت از این مناطق‬ ‫فرهنگسازی است!»‬ ‫مالحظه فرمودید؟ وقتی با کار فرهنگی می توان جلوی‬ ‫حفاری غیر مجاز عده ای سود جو و به زعم ایشان نا اهل‬ ‫را گرفت‪ ،‬چرا غفلت کنیم و گره را با دندان باز کنیم‪.‬‬ ‫لذا بهتر است با فرهنگ سازی جلوی حفاری های غیر‬ ‫مجاز را بگیریم و اجازه بدهیم دوستان باستان شناس با‬ ‫مطالعات دقیق و علمی‪ ،‬هر وقت فرصت کردند و حوصله‬ ‫داشتند‪ ،‬به مرور و یواش یواش ( طوری که به اشیاء‬ ‫اسیب نرسد) انها را از زیر خاک خارج کنند و به موزه‬ ‫ها منتقل کنند! اص ً‬ ‫ال از قدیم گفته اند عجله کار شیطان‬ ‫است‪ .‬حاال اگر این کاوش ها چند صد سال هم طول‬ ‫کشید اشکال ندارد‪ ،‬مهم این است که به جز ما کسی‬ ‫به این اثار دست نزند‪ .‬البته ما که پایمان را به اندازه‬ ‫موکت حدود و ثغور معلوماتمان دراز می کنیم ولی عمو‬ ‫سیفی (سرایدار مفخم مدرسه ما) که در بسیاری از علوم‬ ‫و صناعات ارضی‪ ،‬بحری و سماوی دستی بر اتش دارد‬ ‫و در بسیاری از مناقشات ملی و حتی بین المللی به‬ ‫ارائه راهکار و فرضیه مبادرت نموده است‪ ،‬پیشنهاد کرده‬ ‫در مناطقی که احتمال وجود اشیاء باستانی وجود دارد‬ ‫‪ ،‬ستادی متشکل از دو باستان شناس‪ ،‬نماینده دولت‪،‬‬ ‫نماینده قوه قضائیه و نیروی انتظامی و جوانان عالقه مند‬ ‫و جویای کار تشکیل بدهیم تا با حفاری علمی و منطقی‬ ‫زود تر این اشیاء را از زیر زمین خارج کنیم و تکلیف شان‬ ‫را روشن کنیم‪ .‬وی معتقد است وقتی چهار نفر نا اهل! با‬ ‫یک چراغ قوه چینی‪ ،‬یک فلز یاب و یک بیل دسته کوتاه‬ ‫در نیمه های شب قادرند ‪ ،‬اشیاء عتیقه چند ده کیلویی‬ ‫را از دل خاک خارج کنند و به ان طرف اب حواله کنند‪،‬‬ ‫به نظر شما یک گروه متخصص تازه تشکیل شده و کم‬ ‫تجربه نمی تواند این کار را در روز روشن انجام دهد و‬ ‫حتماً باید کار با رعایت تمام جوانب صورت گیرد؟! حتی‬ ‫ایشان معتقد است می توان از باستان شناسان خارجی‬ ‫هم در این امر کمک گرفت تا اثاری که سابقه و قدمت‬ ‫طوالنی چند هزار ساله دارند بیش از این در معرض‬ ‫خطرات طبیعی و انسانی نمانند‪ .‬با این رویکرد عالوه بر‬ ‫ایجاد اشتغال‪ ،‬جلوگیری از صدمه دیدن اثار باستانی‪،‬‬ ‫زمینه برای معرفی هر چه بیشتر فرهنگ ما به جهانیان‬ ‫فراهم خواهد شد‪ .‬ایشان در خاتمه اشاره کرد همین که‬ ‫جلوی افزایش اعتیاد‪ ،‬مصرف دخانیات‪ ،‬قلیان‪ ،‬رفتار های‬ ‫پرخطر رانندگی‪ ،‬افت تحصیلی‪ ،‬بدحجابی‪ ،‬مصرف بی‬ ‫رویه انرژی و دارو و ‪ ...‬را با کار فرهنگی گرفتید ‪ ،‬کفایت‬ ‫است؛ خواهشاً در محافظت از اثار باستانی دور «فرهنگ‬ ‫و کار فرهنگی» را قلم بگیرید! فقط خدا تا زمان اجرای‬ ‫این طرح ها افزایش الیه های فرهنگی در مملکت‪،‬‬ ‫قاچاقچیان چیزی از اثار باستانی را باقی گذاشته باشند!‬ ‫شاد و پیروز باشید‪...‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪961‬‬ ‫اصالح شبکه اب میدان امام علی (ع) تا میدان امام خمینی اصفهان‬ ‫به گزارش روابط عمومی ابفا منطقه یک‪ ،‬طرح اصالح شبکه اب میدان تا میدان توسط اداره‬ ‫توسعه و بهره برداری اب ابفا منطقه یک و با نظارت شرکت اب و فاضالب استان اصفهان اجرا‬ ‫می شود‪.‬مدیر امور ابفا منطقه یک با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت‪ :‬با توجه به فرسودگی‬ ‫شبکه توزیع اب مناطق مرکزی و تاریخی اصفهان‪ ،‬طرح اصالح شبکه اب میدان امام علی‬ ‫استاندار‪ :‬پروژه های راه سازی‬ ‫تا پایان دولت به سرانجام می رسد‬ ‫(ع) تا میدان امام خمینی (ره) در دستور کار امور ابفا منطقه یک اصفهان قرار گرفته است‪.‬حمید‬ ‫اشتهاردیها خاطرنشان کرد‪ :‬این طرح در راستای نوسازی و بهسازی سنگفرش شهرداری اصفهان‬ ‫به طول ‪ 3‬کیلومتر توسط پیمانکاران و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری اب ابفا منطقه یک‬ ‫انجام می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این راستا عملیات اصالح شبکه اب خیابان سید علی خان به طول‬ ‫استان ها‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪ 600‬متر و اصالح شبکه اب بازارهای تاریخی اطراف میدان امام (ره) و میدان امام علی (ع) انجام‬ ‫گرفته است و همچنین فاز دوم عملیات اجرایی اصالح شبکه اب خیابان امادگاه پس از اتمام فاز‬ ‫نخست در حال اجرا است‪.‬مدیر امور ابفا منطقه یک افزود‪ :‬عملیات اصالح شبکه اب خیابان سپاه‪،‬‬ ‫دیگر برنامه این امور در راستای طرح اصالح شبکه اب میدان تا میدان است‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در کشور‬ ‫پروژه ملی نشت یابی و رفع نشت اب در بوشهر و کنگان‬ ‫با شیوه فنی و مهندسی و تکنولوژی های روز دنیا اغاز شد‬ ‫استاندار البرز اعالم کرد که تمام پروژه های راه سازی در‬ ‫محدوده این استان با اراده ای که در وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫جدیتی که در البرز وجود دارد تا پایان دولت دوازدهم به سرانجام‬ ‫می رسد‪.‬عزیزاله شهبازی روز سه شنبه در جلسه هماهنگی‬ ‫بهره برداری از کمربند جنوبی استان های البرز و تهران که به‬ ‫ریاست محمد سالمی وزیر راه و شهرسازی در تهران برگزار‬ ‫شد با بیان اینکه بهار راه سازی البرز با بهره برداری از ابرپروژه‬ ‫های راه استان همچنان ادامه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه های بزرگ راه‬ ‫سازی که عملیات اجرایی انها در دولت تدبیر و امید اغاز شد‪،‬‬ ‫یکی پس از دیگری در حال تکمیل و بهره برداری هستند‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این میان ابرپروژه هایی همچون ادامه ازادراه شهید‬ ‫همت در البرز‪ ،‬منطقه یک ازاد راه تهران‪-‬شمال‪ ،‬قطار برقی‬ ‫کرج ‪ -‬هشتگرد‪ ،‬مسافربری شدن فرودگاه بین المللی پیام‪2 ،‬‬ ‫خطه شدن ریل راه اهن کرج ‪ -‬قزوین که از گذشته های دور‬ ‫مورد مطالبه و نیاز مردم بود نیز به سرانجام رسید‪.‬شهبازی گفت‪:‬‬ ‫تکمیل راه هشتگرد‪-‬طالقان که بیش از ‪ ۲‬دهه مورد درخواست‬ ‫مردم بوده نیز در ایستگاه پایانی قرار دارد و در بهار ‪ ۱۴۰۰‬زیر‬ ‫بار ترافیک می رود‪.‬وی افزود‪ :‬در البرز به جهت ماموریتی که‬ ‫از سوی رییس جمهور به بنده محول شده بود به نیابت از وزیر‬ ‫راه و شهرسازی به جد در راستای تحقق اهداف بزرگ تسریع‬ ‫وی اظهار داشت ‪ :‬این پروژه تا رسیدن به اقدام های بسیار خوبی در این بخش‬ ‫در تکمیل پروژه های راه سازی استان اقدام کردیم تا گره های‬ ‫هدف نهایی طرح ‪ ۶‬سال به طول خواهد اجرایی شده است ‪.‬‬ ‫بزرگ ترافیک ملی باز شود و مردم بویژه در البرز ترددی سهل تر‬ ‫کشید که نهایتا از هدر رفت میزان ‪ ۱۹۳‬وی بیان کرد‪ :‬از مهم ترین دستاوردهای‬ ‫و امن تری داشته باشند‪.‬استاندار البرز اضافه کرد‪ :‬با اراده ای که‬ ‫لیتر اب بر ثانیه جلوگیری و این میزان این پروژه تقویت پایداری اب مشترکان‬ ‫در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است و جدیتی که در استان‬ ‫قابل توجه اب در چرخه واقعی مصرف و همچنین بهره وری الزم از پروژه های‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تا پایان دولت تدبیر و امید تمامی طرح ها و پروژه‬ ‫حوزه ابرسانی است‪.‬‬ ‫مشترکین قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫های راهسازی در محدوده البرز به سرانجام می رسند‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫حمزه پور افزود‪ :‬کاهش هدررفت اب در حمزه پور گفت‪ :‬با توجه به اهمیت مدیریت‬ ‫با توجه به پیگیری های صورت گرفته در محدوده جغرافیایی‬ ‫شبکه توزیع در استان بوشهر یکی از مصرف در حوزه اب از تمام ظرفیت ها در‬ ‫البرز برای سرعت بخشی به روند تکمیل پروژه کمربندجنوبی‬ ‫پروژه های اولویت های شرکت ابفا استان استان بوشهر و بویژه فرهنگ سازی از‬ ‫البرز و تهران‪ ،‬اکنون امادگی الزم را برای بهره برداری از این‬ ‫به شمار می رود که در این چند سال با طریق رسانه ها بکارگیری شده است‪.‬‬ ‫ابرپروژه ملی داریم‪.‬اکنون تکمیل ازاده تهران ‪ -‬شمال ‪ ،‬ازاد راه‬ ‫ابیک ‪ -‬چرمشهر‪ ،‬بزرگراه شمالی کرج ‪ ،‬راه اصلی هشتگرد‬ ‫کسبرتبهبرترشرکتابفااستاناصفهاندرجشنوارهشهیدرجایی‬ ‫ طالقان و پروژه قطار شهری کرج از مهمترین پروژه های‬‫استان البرز در بخش ارتباطی و حمل و نقل است که قرار است شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪ ،‬سطح کشور و با پوشش وسیع خدماتی در میان مدت به طور جامع در حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫بخش عمده این پروژه ها تا پایان امسال و اوایل سال اینده برای ششمین سال متوالی موفق به شهرها و روستاهای استان در راستای نیل مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان با اشاره‬ ‫بهره برداری شود‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر در بیست و سومین به اهداف دولت الکترونیک بوده و ‪ 23‬خدمت به اهمیت فعالیت های شرکت در بخش درون‬ ‫در حوزه مشترکین اب و فاضالب به صورت سازمانی افزود‪ :‬در بخش درون سازمانی با بهره‬ ‫جشنواره شهید رجایی شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ابفا استان اصفهان عنوان برخط و با کیفیت مطلوب به انجام می رسد که گیری از فناوری های روز دنیا و هوشمند سازی‬ ‫رییس شورا ‪ ۲ :‬نقشه ای بودن‬ ‫کرد‪ :‬این شرکت حائز رتبه برتر در محور با تحقق این مهم‪ ،‬متقاضیان نیازی به حضور شبکه های خطوط انتقال و توزیع ‪ ،‬تالش می‬ ‫ساخت و سازها از مشکالت کرج است‬ ‫دولت الکترونیک شاخص های عمومی‪ ،‬در فیزیکی در ‪ 98‬شهر و بیش از ‪ 950‬روستای گردد مدیریت عادالنه توزیع اب با کاهش‬ ‫حداقل اسیب های ناشی از افت فشار و قطعی‬ ‫دستگاه های اجرایی استان شده که منشا ان استان ندارند‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر کرج اعالم کرد که ‪ ۲‬نقشه ای‬ ‫برخورداری از نیروی انسانی متعهد و متخصص امینی در ادامه افزود‪ :‬سامانه ارتباطی مردمی اب اعمال گردد‪.‬‬ ‫بودن ساخت و سازها به عنوان یکی از مشکالت کالنشهر کرج‬ ‫‪ 122‬نیز به صورت متمرکز استانی نقش به وی با تشریح فعالیت ها در بخش برون‬ ‫با کار شبانه روزی است‪.‬‬ ‫نیازمند بازنگری از سوی دستگاه های فرادستی و استانی است‬ ‫هاشم امینی با اشاره به یکپارچه سازی شرکت سزایی در امر امداد رسانی و رسیدگی به حوادث سازمانی عنوان کرد‪ :‬بخش برون سازمانی با‬ ‫‪.‬اکبرسلیم نژاد روز سه شنبه در بازدید نظارتی از منطقه سه کرج‪،‬‬ ‫های اب و فاضالب شهری و روستایی افزود‪ :‬اب و فاضالب استان داشته و با تسریع در ارائه همکاری و تعامل با تمامی گروه های مرجع‬ ‫افزود‪ :‬چند نقشه ای را موضوعی فرابخشی و متاسفانه قوانین‬ ‫دامنه وسیع خدمات شرکت ابفای استان خدمات با کیفیت مطلوب‪ ،‬موجب رضایتمندی و اصحاب رسانه بر اساس نقشه راه مدون‪،‬‬ ‫شهرداری ها بازنگری نشده و کارایی خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫اقدامات بایسته در ارتباط با اگاهی و ارتقای‬ ‫اصفهان‪ ،‬با یکپارچگی شرکت ها‪ ،‬گسترده تر مشترکین را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬برای کاهش تخلفات ضرورت دارد استانداری‬ ‫شده و به طور قطع نیازمند تالش روزافزون وی با اشاره به ارتباط تنگانگ شرکت ابفا با دانش مردم نسبت به مقوله مدیریت مصرف‬ ‫البرز فعاالنه طرح تفصیلی شهر کرج را تجزیه و تحلیل و اقدام‬ ‫پرسنل این شرکت می باشد و هدف این مشترکین عنوان کرد‪ :‬مدیریت و توجه الزم به اب با فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی‬ ‫کند؛ چرا که این وضعیت برای سیما و منظر شهری و ارامش‬ ‫شرکت همواره صیانت و ارتقای سرمایه امر تامین و توزیع اب شرب و بهداشت و اینده مردم به صورت مستمر و در قالب یک‬ ‫مردم مناسب نیست‪.‬رییس شورای اسالمی شهر کرج تصریح‬ ‫اجتماعی‪ ،‬شفاف سازی و انجام خدمات با پژوهی در این مورد همواره مدنظر قرار داشته استراتژی مشخص و پیوسته دنبال می گردد‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دالیلی که مالکان مبادرت به ‪ ۲‬نقشه ای کردن‬ ‫و تمهیدات الزم اندیشیده شده تا در اینده ای در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی‪،‬‬ ‫سرعت مناسب بوده است‪.‬‬ ‫ساختمان ها می کنند محدودیت هایی است که در ضوابط طرح‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ابتکار بدیع شرکت ابفا استان نزدیک دغدغه کمبود اب شرب استان به طور نوزده دستگاه اجرایی استان اصفهان‪ ،‬در ایینی‬ ‫تفصیلی‪ ،‬تراکم و ضوابط شهرداری وجود دارد و مالکان به لحاظ‬ ‫اصفهان در راه اندازی و استقرار سامانه هوشمند کامل مرتفع گردد‪ ،‬ضمن انکه مدیریت مصرف با حضور استاندار و شماری از مسئوالن استانی‬ ‫استفاده بیشتر‪ ،‬خالف ضوابط اقدام به تهیه نقشه غیررسمی با‬ ‫خدمات غیر حضوری ‪ 1522‬برای اولین بار در بهینه اب در قالب برنامه های کوتاه مدت و مورد تقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫تراکم بیشتر ساخت وساز می کنند‪.‬‬ ‫سلیم نژاد با بیان اینکه احداث بنا بیش از حد مجاز نه تنها باعث‬ ‫برهم زدن تراکم ساخت و ساز می شود‪ ،‬افزود‪ :‬بلکه در مواقعی‬ ‫موجب سای ه اندازی و اشراف در ساختمان های هم جوار شده و مدیرکل هواشناسی البرز نسبت بسیار سرد در منطقه البرز مرکزی است که سفرهای غیر ضرور و کوهنوردان با توجه به‬ ‫نظام و قوانین شهرسازی را مختل می کند که در درازمدت تضییع به ورود سامانه بارشی‪ ،‬کوالک و به موجب ان از اواخر وقت چهارشنبه تا شرایط جوی از هرگونه صعود به ارتفاعات و‬ ‫حقوق مالکین همجوار و شهروندان را به دنبال خواهد داشت‪ .‬کاهش شدید دما از اواخر وقت صبح روز جمعه به ویژه در ارتفاعات و جاده قله های البرز مرکزی خودداری کنند‪.‬وی‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬چند نقشه ای به خاطر موانع شهرسازی و برخی فردا چهارشنبه تا جمعه هفته جاری های شمالی استان کوالک برف‪ ،‬وزش باد خاطر نشان کرد‪ :‬تجهیز خودرو ها به زنجیر‬ ‫ضوابط شهرسازی و عدم استانداردسازی ها درحال اجرا بوده و در تمام مناطق استان به ویژه شدید و لحظه ای و همچنین کاهش شدید چرخ و وسایل گرمایشی و ارتباطی مناسب‬ ‫این در حالی است که ساخت وسازها با اصول شهرسازی منافات ارتفاعات و جاده های کوهستانی دما بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬درجه و یخبندان در کل حین گذر از جاده های کوهستانی ضروری‬ ‫دارد‪.‬وی اظهارداشت‪ :‬جلوگیری از تخلف مالک در عدم اجرای‬ ‫است ضمن انکه از هر گونه فعالیت بتن‬ ‫استان دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫ساخ ‬ ‫ت و ساز بر مبنای نقشه غیررسمی قانونی ترین راهکاری ارش بهاروند احمدی روز سه شنبه به این مسوول توصیه کرد که مردم در دامنه ریزی حیت فعالیت سامانه می بایست‬ ‫رسمی‬ ‫نقشه‬ ‫طبق‬ ‫ساختمان‬ ‫احداث‬ ‫مجبوربه‬ ‫را‬ ‫مالکین‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫خبرنگار ایرنا گفت ‪ :‬تحلیل اخرین الگوهای کوه ها به دلیل احتمال سقوط بهمن و خودداری شود و در مصرف انرژی صرفه‬ ‫کرده و از تخلف انان جلوگیری کند‪.‬‬ ‫پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه ناپایدار بارش برف توقف نکنند و مسافران از جویی به عمل اید‪.‬‬ ‫بوشهر ‪-‬خبرنگار سپهر ایرانیان ‪.‬‬ ‫پروژه ملی نشت یابی و رفع نشت‬ ‫اب در بوشهر و کنگان با شیوه فنی‬ ‫و مهندسی و تکنولوژی های روز‬ ‫دنیا اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان بوشهر‪ ،‬عبدالحمید حمزه‬ ‫پور در ارتباط با این پروژه اظهار داشت‪:‬‬ ‫شهرهای هدف طرح شهرهای دارای‬ ‫اب شیرین کن استان بوشهر هستند که با‬ ‫اجرا این پروژه ملی تلفات اب در شبکه‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اعتبار اجرا این پروژه در‬ ‫مجموع ‪ ۱۰۰‬میلیارد و ‪۳۰۰‬میلیون ریال‬ ‫است که جمعیت ‪ ۳۱۶‬هزار نفری بوشهر و‬ ‫کنگان را پوشش می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫حمزه پور ادامه داد‪ :‬اب بدون درامد در‬ ‫استان بوشهر در حال حاضر ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫است که از این میزان ‪ ۱۷‬درصد ان مربوط‬ ‫به تلفات در شبکه توزیع و مابقی ان نیز‬ ‫هدررفت انشعابات غیرمجاز و مصارف در‬ ‫بخش های دیگر است‪.‬‬ ‫حمزه پور اظهار داشت ‪:‬در قالب این‬ ‫پروژه با کاهش هدر رفت اب بدون شک‬ ‫پایداری اب مشترکان نیز به شرایط بسیار‬ ‫مطلوب تری در سال های گذشته خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در پایان سال نخست‬ ‫پروژه نشت یابی و رفع نشت اب در بوشهر‬ ‫و کنگان ‪ ۱۱۰‬لیتر اب بر ثانیه خواهد شد‪.‬‬ ‫هواشناسیکوالکوکاهشدمابرایالبرزپیش بینیکرد‬ ‫فاضالب دنارت به شبکه جمع اوری‬ ‫محور شرق اصفهان متصل می شود‬ ‫سخنگوی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫فاضالب محله دنارت به شبکه جمع اوری محور شرق اصفهان‬ ‫متصل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در برنامه های امسال و سال ‪ 1400‬شرکت‪،‬‬ ‫فاضالب شهری منطقه دنارت پیش بینی شده است‪.‬سید اکبر‬ ‫بنی طبا با اشاره به شبکه فاضالب اصفهان اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫محورهایی که در کالن شهر اصفهان در ارتباط با شبکه جمع اوری‬ ‫فاضالب هنوز باقی مانده‪ ،‬محور شرق اصفهان است که شامل‬ ‫مناطق ارغوانیه‪ ،‬سه راه پینارت‪ ،‬شهرک زاینده رود‪ ،‬ردان و دنارت‬ ‫است‪.‬سخنگوی شرکت ابفا استان اصفهان افزود‪ :‬انتقال فاضالب‬ ‫به تصفیه خانه شرق اصفهان مستلزم اجرای کلکتور اصلی این خط‬ ‫بود و اکنون کلکتور اصلی از محور خیابان شریعتی به کلکتور‬ ‫محور شرق اصفهان تقریب ًا به اتمام رسیده است‪.‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫ایستگاه پمپاژ که در مجاورت رودخانه زاینده رود احداث شده تا‬ ‫بتوانیم با توجه به شرایط توپوگرافی زمین‪ ،‬فاضالب را به ان نقطه‬ ‫انتقال دهیم و از انجا به این خط انتقال ایستگاه پمپاژ شود با‬ ‫حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس در چند ماه گذشته‬ ‫افتتاح و اجرای شبکه های جمع اوری محالتی که به ان اشاره‬ ‫شد‪ ،‬اغاز گشت‪ .‬بنی طبا با اشاره به اینکه منطقه دنارت نیز از همان‬ ‫شرایط برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه یک و ‪ ۶‬اصفهان در قالب‬ ‫اجرای پیمان با پیمانکاران مشخص شده و به مرور زمان شبکه‬ ‫جمع اوری این مناطق را اجرا می کنیم و پساب را به تصفیه خانه‬ ‫شرق اصفهان انتقال می دهیم‪.‬مدیر روابط عمومی شرکت ابفا‬ ‫استان اصفهان ادامه داد‪ :‬شبکه فاضالب اصفهان منابع دولتی‬ ‫و بودجه های عمرانی ندارد و اجرای شبکه های فاضالب مستلزم‬ ‫تامین منابع مالی زیاد است و با توجه به محدودیت منابع مالی‪،‬‬ ‫باید از محل درامد خود کالن شهر اصفهان هزینه های ان تامین‬ ‫شود‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر با محدودیت منابع مالی مواجه‬ ‫هستیم اما این عامل منجر به توقف شبکه های اجرای فاضالب‬ ‫نشده و تنها زمان کار طوالنی تر می شود‪ ،‬همکاران در معاونت‬ ‫توسعه و بهره برداری شبکه فاضالب در این راستا تالش می کنند و‬ ‫مردم مطمئن باشند این محله نیز به شبکه جمع اوری محور شرق‬ ‫اصفهان متصل و مشکل شان حل می شود‪.‬بنی طبا خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه پساب فاضالب شهروندان محالت دنارت‪ ،‬فیزدان‬ ‫و داران بایستی با یک خط انتقال مشترک از محور جنوب رودخانه‬ ‫زاینده رود به شمال رودخانه و سپس از طریق ایستگاه پمپاژ به‬ ‫خط انتقال تصفیه خانه شرق اصفهان منتهی گردد‪ ،‬این مهم بر‬ ‫برنامه های جدی شرکت ابفا می باشد‪.‬سخن گوی شرکت ابفا‬ ‫استان اصفهان افزود‪ :‬در حال حاضر به دلیل تعارضات محلی‪ ،‬این‬ ‫عملیات با وقفه مواجه گردیده و امید است با مساعدت مسئولین‬ ‫ذیربط در استان اصفهان‪ ،‬شرایط و تمهیدات الزم برای اجرای‬ ‫عملیات لوله گذاری فراهم گردیده و خواسته شهروندان در حداقل‬ ‫زمان ممکن تامین گردد‪.‬‬ ‫تولید یکساله کنسانتره‬ ‫در ‪ 10‬ماه محقق شد‬ ‫با تالش مستمر و شبانه روزی کارگران‪ ،‬کارکنان‪،‬مهندسان‬ ‫و مدیران سخت کوش چادرملو‪ ،‬سومین رکورد تولید‬ ‫کنسانتره طی سال جاری در این شرکت شکسته شد ‪.‬‬ ‫مهندس حمید جهانی مدیر مجتمع معدنی‬ ‫چادرملو صبح امروز با اعالم این خبر گفت ‪:‬‬ ‫این موفقیت ها با رهنمودها‪ ،‬پیگیری ها و ایجاد عوامل انگیزشی‬ ‫مدیر عامل محترم چادرملو در بین کارکنان در حالی کسب شده‬ ‫است که بدلیل مشکالت ناشی از کمبود انرژی برق و درخواست‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬خطوط تولید کنسانتره چند روز متوقف بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود با این میزان تولید‪ ،‬قادر گشتیم از مرز برنامه پیش بینی‬ ‫شده( ‪ 9‬و نیم میلیون تن )کنسانتره برای سال جاری عبور کنیم و‬ ‫یک بار دیگر افتخار جدیدی برای شرکت کسب نمائیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪961‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫وام مسکن ایثارگران به ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان افزایش یافت‬ ‫بانک عامل بخش مسکن در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬سقف فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن‬ ‫ایثارگران افزایش یافت‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬بانک عامل بخش مسکن در ابالغیه ای از افزایش‬ ‫سقف تسهیالت فردی ساخت و خرید مسکن ایثارگران در سال جاری خبر داد‪.‬بر این اساس‪ ،‬سقف‬ ‫تسهیالت ساخت و خرید مسکن ایثارگران از این پس در چهار طبقه بندی مختلف متناسب با‬ ‫وام ازدواج حداقل ‪ ۱۴۰‬و حداکثر‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان می شود‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه تاکید کرد‪:‬‬ ‫وام ازدواج برای سال اینده حداقل ‪ ۱۴۰‬میلیون و حداکثر‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان برای زوجین خواهد بود‪.‬مجتبی رضاخواه‬ ‫در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه امشب کمیسیون‬ ‫تلفیق الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬اظهار داشت‪ :‬بر اساس مصوبه‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه‪ ،‬وام ازدواج از ‪ ۵۰‬میلیون به ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بر اساس مصوبه این کمیسیون مقرر شد که به تعدادی از‬ ‫جوانان ‪ ۷۰‬میلیون تومان و به تعداد دیگری از انان ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان تحت عنوان وام ازدواج داده شود‪.‬وی بیان کرد‪ :‬اعضای‬ ‫کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند که وام ازدواج برای مردان کمتر‬ ‫از ‪ ۲۵‬سال و زنان کمتر از ‪ ۲۳‬سال هر یک ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫و مجموع ًا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان باشد‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه تصریح کرد‪:‬‬ ‫بر این اساس وام ازدواج برای سال اینده حداقل ‪ ۱۴۰‬میلیون و‬ ‫حداکثر ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان برای زوجین خواهد بود‪.‬‬ ‫قطع دسترسی های اژانس‬ ‫درصورت لغو نشدن تحریم ها‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت‪ :‬در‬ ‫صورت لغونشدن تحریم ها تا سوم اسفند ماه تمام دسترسی های‬ ‫اژانس بین المللی هسته ای به مراکز هسته ای ایران قطع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ذوالنوری در مصاحبه اختصاصی‬ ‫با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تاکیدکرد‪ :‬براساس قانون‬ ‫مصوب اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و برای تامین منافع‬ ‫ملت و صیانت از منافع ملی‪ ،‬در صورتی که اروپایی ها به تعهدات‬ ‫خود مبنی بر رفع تحریم های بانکی و مالی و عادی سازی‬ ‫فروش نفت عمل نکنند تا سوم اسفند ماه تمامی دسترسی های‬ ‫اژانس بین الملی هسته ای به تاسیسات هسته ای کشور قطع‬ ‫خواهد شد و اجرای پروتکل الحاقی کامال متوقف می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به این ترتیب در صورت تداوم تحریم ها ارتباط ایران‬ ‫با اژانس بین المللی هسته ای و بازرسان ان در حد "ان‪ .‬پی‪.‬‬ ‫تی" خواهد بود و هیچ دسترسی فراتر از ان به اژانس داده‬ ‫نخواهد شد و دوربین های اژانس نیز جمع اوری می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره‬ ‫به انتشار برخی خبر ها مبنی بر اخراج نشدن بازرسان اژانس‬ ‫بعد از مهلت قانونی تعیین شده گفت‪ :‬اخراج بازرسان اژانس در‬ ‫قانون پیش بینی نشده است‪ ،‬اما حضور ان ها در ایران براساس‬ ‫ماموریتی است که برعهده دارند‪ .‬روح قانون با هدف قطع‬ ‫دسترسی های بازرسان اژانس به مراکز هسته ای پیش بینی‬ ‫شده است که ازسوم اسفند اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امتناع از اجرای قانون مشمول ماده ‪ ۹‬این‬ ‫مصوبه است که بر جرم انگاری این اقدام تاکید دارد و برخورد‬ ‫قضایی جدی برای متخلفان پیش بینی شده و این ماده ضمانت‬ ‫اجرایی قانون است و قطعا محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ذوالنوری با اشاره به سطوح دسترسی‬ ‫بازرسان اژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای‬ ‫کشور گفت‪ :‬براساس "ان‪ .‬پی‪ .‬تی " سه سطح نظارت برای‬ ‫اژانس براساس پروتکل الحاقی و برجام در بازرسی ها وجود دارد‬ ‫یک دسته بازرسی هایی که براساس "ان‪ .‬پی‪ .‬تی" است و این‬ ‫بازرسی ها ادامه دارد چراکه ما عضو "ان‪ .‬پی‪ .‬تی" هستیم سطح‬ ‫دوم دسترسی ها مربوط به پروتکل الحاقی است که دسترسی‬ ‫ویژه ای به اژانس می داد و سطح سوم نیز نظام بازرسی فراتر‬ ‫از پروتکل الحاقی است که نانوشته بود‪ ،‬ولی به خاطر همکاری‬ ‫دولت این اجازه را به بازرسان اژانس می داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با اجرایی شدن این قانون این دو مورد اخیر‬ ‫کامال قطع خواهد شد و هیچ بارزسی از اژانس حق ورود به‬ ‫مراکز هسته ای ما را ندارد‪.‬رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس‬ ‫افزود‪ :‬ورود بازرسان به ایران منوط به ماموریتی است که‬ ‫برعهده دارند لذا اگر کسی ماموریتی ندارد ویزای ماموریت او‬ ‫نیز پایان یافته است و باید برگردد‪ .‬اگر کسی بخواهد خارج از‬ ‫چارچوب "ان‪ .‬پی‪ .‬تی" وارد کشور شود اجازه ورود نخواهد‬ ‫داشت چراکه بارزسان ماموریت دیگری در ایران ندارند‪.‬‬ ‫مشخصات جغرافیایی محل تقاضا‪ ،‬افزایش خواهد یافت‪ .‬این اقدام در راستای افزایش قدرت خرید‬ ‫و ساخت مسکن در میان این گروه از متقاضیان مسکن انجام خواهد شد‪ .‬بانک مسکن از سال های‬ ‫گذشته تاکنون اقدام به پرداخت تسهیالت خرید و ساخت مسکن به گروه ها و اقشار مختلف کرده‬ ‫است که پرداخت تسهیالت مسکن به ایثارگران نیز یکی از این اقدامات به شمار می رود‪ .‬در ابالغیه‬ ‫افزایش سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران که توسط بانک مسکن صادر شده است‬ ‫امده است‪ :‬در اجرای مفاد بند «د» تبصره ‪ ۱۷‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬و به استناد نامه ‪ ۴‬شهریور‬ ‫امسال بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬افزایش سقف فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن‬ ‫ایثارگران در سال ‪ ۱۳۹۹‬به ازای هر واحد مسکونی جهت ابالغ به واحدهای اجرایی اعالم می شود‪.‬‬ ‫بررسی کارنامه علی جباری درصندوق تامین خسارت های بدنی‬ ‫مدیر توانمند دولتی که جذب بخش خصوصی شد‬ ‫بیمه مرکزی ‪ ،‬شرکت بیمه ایران و‬ ‫صندوق تامین خسارت های بدنی‬ ‫تمام ان چیزی است که ازصنعت‬ ‫بیمه کشور در دست دولت مانده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫بیمه مرکزی نهاد ناظری است که‬ ‫دربازارنقش بیمه گر اتکایی را در توزیع‬ ‫ریسک ها ایفا می کند و شرکت بیمه ایران‬ ‫دررقابت با سی شرکت بیمه خصوصی از‬ ‫بازاربیمه کشور ‪ 32‬درصد سهم دارد ‪.‬‬ ‫اما صندوق تامین خسارت های بدنی ‪،‬‬ ‫صندوقی مستقل که طبق قانون بیمه‬ ‫شخص ثالث زیر مجموعه بیمه مرکزی‬ ‫است و درمواقعی که زیان دیدگان نمی‬ ‫توانند برای جبران از پوشش های بیمه‬ ‫شخص ثالث بهره مند شوند ‪ ،‬صندوق‬ ‫مسوول جبران خسارات انهاست ‪.‬‬ ‫عملکرد صندوق تامین خسارات بدنی طی‬ ‫شش سال گذشته نشان می دهد ‪ ،‬حاصل‬ ‫تالش یک مدیرمتعهد چه می تواند باشد ؟‬ ‫جایگاه صندوق درصنعت بیمه‬ ‫درمواقعی که مقصر تصادف رانندگی از‬ ‫محل حادثه متواری شده باشد ‪ ،‬زمانیکه‬ ‫بخاطر اطاله دادرسی و نرخ دیه جدید بیمه‬ ‫نامه پاسخگوی پرداخت تمام دیه تعیین‬ ‫شده نباشد و یا خودروی راننده مقصر‬ ‫فاقد بیمه شخص ثالث است‪ ،‬خسارت‬ ‫زیان دیده یا قربانی تصادف توسط صندوق‬ ‫تامین خسارت های بدنی پرداخت می‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫هرچند نقش صندوق درجبران خسارات‬ ‫حیاتی است اما برغم حضورو تاکید قانون‬ ‫سال ها نتوانست جایگاه خود را درصنعت‬ ‫بیمه کشور به دست اورد‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1393‬و ورود علی جباری فرایند‬ ‫"تغییر نگاه بیمه گران به صندوق” و‬ ‫کاهش فاصله این نهاد با صنعت بیمه‬ ‫کلید خورد ‪ .‬تمام افرادی که درصنعت بیمه‬ ‫فعالیت دارند به خوبی می دانند کاهش این‬ ‫فاصله و عضویت درسندیکای بیمه گران‬ ‫ایران به عنوان یک عضو جدید ‪ ،‬کارساده‬ ‫ای نیست ‪.‬‬ ‫علی جباری دراین باره گفته است ‪" :‬‬ ‫ازسال ‪ 93‬مسوولیت اداره صندوق تامین‬ ‫خسارت های بدنی به من واگذارشد و‬ ‫تصمیم گرفتم درسه حوزه تغییرات جدی‬ ‫صورت گیرد تا فاصله با صنعت بیمه به‬ ‫حداقل برسد ‪ ،‬دران زمان بحث جدایی‬ ‫صندوق از صنعت بیمه مطرح شد که‬ ‫اجرایی نشد ‪ ،‬من هم سعی کردم این‬ ‫چسبندگی را حفظ نموده و به عنوان بازوی‬ ‫بیمه گری ‪ ،‬تکالیف قانونی که به درستی‬ ‫به صندوق محول شده انجام شود ‪ ،‬نقشی‬ ‫که باید به عنوان مکمل شرکت های بیمه‬ ‫ایفا می کردیم ‪".‬‬ ‫در دسترس همه ایرانیان‬ ‫طبق ماده ‪ 10‬قانون بیمه اجباری شخص‬ ‫ثالث مصوب دی ماه ‪ 1347‬صندوق‬ ‫مستقل تامین خسارت های بدنی در بیمه‬ ‫مرکزی ایران تشکیل و طبق بند یک این‬ ‫ماده ‪ ،‬مرکز صندوق تهران تعیین شد ‪.‬البته‬ ‫به صراحت درادامه ان امد " در صورت‬ ‫لزوم می تواند در شهرستان ها و بخش ها‬ ‫شعب یا نمایندگی داشته باشد"‪.‬‬ ‫بخش مهمی از قانون که قریب ‪ 4‬دهه‬ ‫فعالیت از چشم مسووالن و مدیران‬ ‫صندوق مغفول ماند‪ .‬سال ها صندوق‬ ‫تامین خسارت بدنی در دل پایتخت بود‬ ‫و زیان دیدگانی که مشمول حمایت ان‬ ‫می شدند و عمدتا از قشر محروم جامعه‬ ‫بودند باید رنج سفر به تهران را به جان‬ ‫می خریدند‪.‬‬ ‫زیان دیدگانی که با مراجعه به تهران و‬ ‫تشکیل پرونده باید روزها و ماه ها انتظار‬ ‫می کشیدند تا خسارت خود را بگیرند‪.‬‬ ‫فرایندی که طی شش سال گذشته‬ ‫تغییرکرد و تحوالت خوبی درساختارصندوق‬ ‫شکل گرفت ‪ .‬تحولی که موجب شد ‪ ،‬دوره‬ ‫‪ 6‬ماهه پرداخت خسارات به کمتراز ‪7‬‬ ‫روز کاهش یابد و به موازات اصالح تمام‬ ‫فرایندها ‪ ،‬سیستم ‪ ،‬یکپارچه و مکانیزه و‬ ‫طرح تاسیس شعبه در شهرستان ها اجرا‬ ‫شود ‪ ،‬اینک صندوق تامین خسارت های‬ ‫بدنی در‪ 26‬استان شعبه دارد و طبق برنامه‬ ‫قراراست در‪ 4‬استان دیگر نیز راه اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خسارات پرداختی‬ ‫قانون گذار در تدوین قانون بیمه شخص‬ ‫ثالث بخاطر جلوگیری از اسیب بیشتر زیان‬ ‫دیدگان تصادفات رانندگی ‪ ،‬در مواقعی که‬ ‫مقصرحادثه مشخص نیست و یا مقصر‬ ‫حضور دارد اما بیمه شخص ثالث ندارد‬ ‫و هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند دیه را‬ ‫پرداخت نماید ؛ صندوق را مسوول جبران‬ ‫کرده است و خسارات این قبیل حوادث‬ ‫توسط ان پرداخت می شوند‪.‬‬ ‫طبق امارهای قابل اتکا عملکرد صندوق‬ ‫تامین خسارت های بدنی نشان می دهد‬ ‫‪ ،‬این صندوق طی ‪ 5‬سال اخیر ‪ 65‬هزار‬ ‫میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که‬ ‫‪ 4‬برابر خسارات پرداختی طی ‪ 45‬سال‬ ‫فعالیت ان می باشد ‪.‬‬ ‫براساس امارهای مستند ‪ ،‬این پرداخت‬ ‫شامل ‪ 120‬هزار نفر زیان دیده تصادفات‬ ‫رانندگی ‪ -‬ازادی و یا جلوگیری از زندانی‬ ‫شدن ‪ 46‬هزار نفر و پرداخت بدهی ‪50‬‬ ‫هزار زندانی بدهکار است ‪.‬‬ ‫راننده زندانی صفر‬ ‫درحالی که ایران بخاطر امارهای قابل‬ ‫توجه ‪ ،‬از نظر تصادفات رانندگی دردنیا رتبه‬ ‫باالیی دارد اما با ازادی ‪ 50‬هزار نفر ‪ ،‬تعداد‬ ‫رانندگان بدهکارزندانی صفرشده است ‪.‬‬ ‫بخشودگی جرائم‬ ‫در‪ 5‬سال گذشته و در دوره مدیریت علی‬ ‫جباری ‪ 10‬طرح بخشودگی جرائم بیمه‬ ‫شخص ثالث اجرا شد که بر پوشش بیمه‬ ‫موتورسیکلت ها تاثیر مستقیم داشت ‪ .‬به‬ ‫طوریکه از‪ 12‬میلیون موتورپالک شده‬ ‫درکشورکه تنها‪ 200‬هزار موتور سیکلت‬ ‫پوشش بیمه شخص ثالث داشتند ‪ ،‬اینک‬ ‫‪ 3‬میلیون و‪ 500‬هزار موتور سیکلت دارای‬ ‫بیمه نامه شخص ثالث هستند که موفقیت‬ ‫بزرگی برای صنعت بیمه کشور است ‪.‬‬ ‫الحاقیه الزم نیست‬ ‫با اصالح قانون بیمه شخص ثالث سهم ‪5‬‬ ‫درصد صندوق از حق بیمه های این رشته‬ ‫به ‪ 8‬درصد افزایش یافت اما این افزایش‬ ‫با گسترش تعهدات صندوق همراه شد‪ .‬به‬ ‫عبارتی در قانون جدید بیمه شخص ثالث‬ ‫که از سال ‪ 95‬الزم االجرا شد وظایف‬ ‫جدیدی مانند پرداخت مابه التفاوت دیات‬ ‫که بخاطر یوم االدا بودن بیش از سقف‬ ‫تعهدات بیمه نامه بود و در مواقعی که‬ ‫بخاطر اطاله دادرسی مقصرحادثه باید‬ ‫بیش از تعهدات بیمه گر پرداخت نماید‬ ‫‪ ،‬صندوق مسوول جبران این مازاد شد‬ ‫‪ .‬بدین ترتیب با افزایش نرخ دیات دیگر‬ ‫نیازی نبود ‪ ،‬دارندگان وسایط نقلیه موتوری‬ ‫برای ارتقای سقف تعهدات بیمه نامه خود‬ ‫به بیمه گران مراجعه و الحاقیه بگیرند‪.‬‬ ‫امارباالی تصادفات‬ ‫امار تصادفات رانندگی درکشور کمتراز‬ ‫فاجعه نیست ‪ .‬طبق گزارش های قابل‬ ‫اتکا دراثرتصادفات رانندگی ساالنه بالغ‬ ‫بر‪ 17‬هزار نفر کشته می شوند ‪ 360‬هزار‬ ‫نفر مصدوم و ‪ 30‬هزار نفر معلول ‪ .‬این‬ ‫امار ضمن دلخراش بودن قصه هریک‬ ‫ازبازماندگان برای حاکمیت هزینه سنگینی‬ ‫دارد ‪ ،‬هزینه ای که صنعت بیمه با ابزار‬ ‫صندوق تامین خسارت های بدنی این‬ ‫مسوولیت را از دوش دولت برداشته است ‪.‬‬ ‫دیه زن و مرد‬ ‫یکی دیگر از تکالیف صندوق پرداخت مابه‬ ‫التفاوت دیه زن و مرد است که طی ‪ 5‬سال‬ ‫گذشته مبلغ ‪ 754‬میلیارد ریال برای ‪828‬‬ ‫بانوی کشورمان پرداخت شده است ‪ ،‬برای‬ ‫ازادی رانندگان مقصری که قبل از تصویب‬ ‫قانون جدید بیمه شخص ثالث بخاطر‬ ‫نداشتن توان مالی زندان بودند ‪ ،‬درقانون‬ ‫بودجه تبصره ای دیده شد و ‪ 496‬میلیارد‬ ‫ریال بدهی ‪ 263‬نفر به صورت بالعوض‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫همچنین صندوق برای کمک به زندانیان‬ ‫و زنان سرپرست خانوار در سال ‪ 97‬مبلغ‬ ‫‪ 4651‬میلیارد ریال پرداخت کرد ‪.‬‬ ‫عضویت درسندیکای بیمه گران‬ ‫جباری با جدیت وظایف خود را انجام می‬ ‫داد و زمانی که ‪ 20‬درصد خسارات جانی‬ ‫توسط صندوق تامین خسارت های بدنی‬ ‫جبران شد ازصندوق به عنوان بیمه گر‬ ‫اتکایی که درکنار شرکت های بیمه قرار‬ ‫دارد ‪ ،‬نام برد‪.‬‬ ‫تالش های او چشمگیربود تا جاییکه در‬ ‫زمان رای گیری درسندیکای بیمه گران‬ ‫ایران برای انتخاب هیات رییسه سندیکا‬ ‫به عنوان رکن جدید این نهاد صنفی ‪ ،‬علی‬ ‫جباری با باالترین رای به عنوان هیات‬ ‫رییسه سندیکا انتخاب شد ‪.‬‬ ‫بهترین انتخاب‬ ‫از زمانی که گفته می شد بخش خصوصی‬ ‫با جذب نیروهای انسانی دولتی ‪ ،‬شرکت‬ ‫های بیمه خود را تجهیزمی کند بیش از‬ ‫‪ 15‬سال گذشته است ‪ .‬تا تعداد بیمه های‬ ‫خصوصی به عدد ‪ 30‬برسد ‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارکنان متخصصی از بدنه دولت جدا و‬ ‫جذب بیمه های خصوصی شدند‪ .‬نیروهایی‬ ‫که دوره ازمون و خطا را دربخش دولتی‬ ‫طی کرده و در زمان نقش افرینی ‪ ،‬به‬ ‫بخش غیردولتی منتقل شدند‪.‬‬ ‫هرچند حمایت از بخش خصوصی از‬ ‫اهداف خصوصی سازی است اما حفظ‬ ‫سرمایه های انسانی دولتی که سال هاست‬ ‫درشرایط رقابت و تحریم وظایف خود را‬ ‫انجام داده اند ‪ ،‬باید مورد توجه مسووالن‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫جباری مدیری که تا زمان مسوولیتش‬ ‫درصندوق تامین خسارت های بدنی از‬ ‫منابع ان صیانت کرد و کارنامه قابل قبولی‬ ‫از خود به جای گذاشت ‪ ،‬توسط سهامداران‬ ‫بیمه خصوصی رازی جذب شد که نشان‬ ‫از هوشمندی انها و انتخابی درست دارد ‪.‬‬ ‫ارائه گزارش ‪ ۸‬ماهه ی اجرای بودجه ‪۹۹‬‬ ‫گزارش ‪ ۸‬ماهه ی اجرای بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬برای بهره برداری در‬ ‫تصویب هرچه بهتر بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬همزمان با بررسی الیحه بودجه از‬ ‫سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسالمی ارائه شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین‬ ‫الملل دیوان متن این گزارش به این شرح است‪:‬‬ ‫* درامد های نامتوازن مالیاتی‪:‬براساس گزارش دیوان محاسبات‪،‬‬ ‫مجموع درامد های مالیاتی ‪ ۸‬ماهه ی منتهی به ابانماه سال ‪ ۹۹‬نسبت‬ ‫به دوره مشابه سال گذشته با رشد حدود ‪ ۳۶.۷‬درصدی مواجه بوده‬ ‫که در مجموع‪ ،‬به طور میانگین ‪ ۱۰۱.۷‬درصد از درامد های مالیاتی‬ ‫محقق شده است‪ ،‬اما این رشد اسمی‪ ،‬متوازن و در چارچوب عدالت‬ ‫ارزیابی نمی شود‪.‬یافته های دیوان محاسبات نشان می دهد در شرایطی‬ ‫که مالیات های نقل و انتقال سهام و حقوق کارکنان بخش خصوصی با‬ ‫امار کم سابقه ی به ترتیب حدود ‪ ۷۷۹‬درصد و ‪ ۱۶۳‬درصد رشد تحقق‬ ‫مواجه بوده اند‪ ،‬اما کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور‪،‬‬ ‫خانه ها و خودرو های گرانقیمت اختصاص یافته که به ترتیب حدود ‪۶‬‬ ‫درصد و صفر درصد بوده اند!‬ ‫* افزایش درامد گمرکی ‪ /‬کاهش تراز بازرگانی‪:‬بررسی های دیوان‬ ‫محاسبات نشان می دهد طی ‪ ۸‬ماه نخست سال جاری‪ ،‬مجموع درامد‬ ‫حدود ‪ ۱۰۱.۵‬درصد از درامد های گمرکی ریالی محقق شده است‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ‪ ۱۰‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪.‬از سوی دیگر‪ ،‬در حوزه ی تراز بازرگانی‪ ،‬میزان صادرات قطعی‬ ‫کاال های غیرنفتی طی ‪ ۸‬ماهه ی منتهی به ابانماه بالغ بر حدود ‪۷۶‬‬ ‫میلیون تن و از لحاظ ارزشی حدود ‪ ۲۱.۴‬میلیارد دالر بوده است که‬ ‫طی مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬کاهش ‪ ۱۴‬درصدی در وزن و کاهش‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی در ارزش دالری داشته است‪.‬‬ ‫همچنین میزان واردات طی مدت مذکور با کاهش حدود ‪ ۱‬درصدی در‬ ‫وزن و ‪ ۱۸.۶‬درصدی در ارزش دالری در مقایسه با ‪ ۸‬ماهه ی ابتدایی‬ ‫سال ‪ ۹۸‬روبرو بوده است‪.‬از این حیث‪ ،‬تراز بازرگانی کشور با کسری‬ ‫حدود ‪ ۱.۷‬میلیارد دالری مواجه است و تراز را منفی نشان می دهد‪.‬‬ ‫* کشور های عمده واردات کاال‪:‬طی ‪ ۸‬ماه ابتدایی سال جاری‪،‬‬ ‫بیشترین واردات از کشور های چین‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و المان‬ ‫صورت گرفته که ذرت دامی‪ ،‬گوشی تلفن همراه و سایر مخلوط های‬ ‫گندم‪ ،‬بیشترین سهم اقالم وارداتی را به خود اختصاص داده اند‪.‬بخش‬ ‫دیگری از گزارش دیوان محاسبات به موضوع تخفیفات و معافیت ها و‬ ‫ترجیحات در سود بازرگانی کاال های وارداتی گمرکی پرداخته است که‬ ‫تا پایان ابانماه حدود ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان شده است‪.‬‬ ‫* بدهکاری سنگین بخش خصوصی‪:‬یافته های دیوان محاسبات‬ ‫نشان می دهد تا تاریخ انتشار این گزارش‪ ،‬بدهی های بخش خصوصی‬ ‫موضوع ماده (‪ )۷‬قانون امور گمرکی حدود ‪ ۲.۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به دولت می باشد که نیاز به وصول هرچه سریعتر حقوق دولت دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس استعفا کرد‬ ‫حسن قالیباف اصل‪ ،‬رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬استعفای‬ ‫دوباره خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط اعالمی‪ ،‬به وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی ارایه کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در نامه قالیباف‪ ،‬خطاب‬ ‫به فرهاد دژپسند امده است‪:‬جناب اقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور‬ ‫اقتصاد و دارایی و رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار با سالم‬ ‫و عرض احترام پیرونامه شماره ‪ 312.1282‬م مورخ ‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫خطاب به ریاست محترم جمهور و درخواست استعفای اینجانب به‬ ‫تاریخ چهارم اذرماه ‪ 1399‬به دلیل فراهم نشدن شرایط اعالمی جهت‬ ‫حمایت از صنایع‪ ،‬بازار سرمایه و سرمایه گذاران بدینوسیله استعفای‬ ‫خود را از عضویت در هیات مدیره و ریاست سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار مجددا اعالم می نمایم استدعا دارد در اجرای ماده ‪ 11‬قانو بازار‬ ‫اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران دستور اقدام صادر فرمایید‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که بنده در سخت ترین شرایط که مردم دعوت‬ ‫عمومی به بازار سرمایه شده بودند‪ ،‬ازاد سازی سهام عدالت و فروش‬ ‫صندوق های سهام دولتی (‪ ETF‬ها) در بورس در حال انجام بود‬ ‫این وظیفه خطیر را به عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در‬ ‫دشوارترین شرایط به دنبال توسعه بازار‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬ابزارها و نهادهای‬ ‫مالی بودم که در کمترین زمان بزرگترین کارها در بازار سرمایه انجام‬ ‫گردید ولی متاسفانه به واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه ای و‬ ‫بیش از حد اشحاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و‬ ‫خیز شدید شاخص کل بورس تهران هیچ وقت دیده نشد‪.‬‬ ‫از درگاه خداوند منان برای حضرتعالی و تمامی مدیران جمهوری‬ ‫اسالمی ایران که برای عاقبت به خیری کشور عزیزمان ایران تالش‬ ‫می کنند ارزوی توفیق روزافزون دارم‪".‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫استعفای معاون معدنی وزارت صمت‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪961‬‬ ‫معاونمعدنیوزیرصنعت‪،‬معدنوتجارتدرنامه ایخطاببهرزمحسینیاستعفایخودراازاینسمت‬ ‫اعالم کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬داریوش اسماعیلی که پیش از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مسئولیتی هایی همچون ریاست سازمان نظام مهندسی و نمایندگی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در دوره دهم را در کارنامه خود داشته است‪ ،‬پیش از پذیرش مسئولیت در وزارت صمت‪،‬‬ ‫افزایش مالیم قیمت طال در بازار جهانی‬ ‫قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر افت‬ ‫ارزش دالر از پایینترین رکورد یک ماه و نیم گذشته که روز گذشته‬ ‫به ان نزول کرده بود‪ ،‬فاصله گرفت و اندکی افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بهای هر اونس طال برای تحویل با ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫رشد‪ ،‬به ‪ ۱۸۳۷‬دالر و ‪ ۷۹‬سنت رسید‪.‬‬ ‫در بازار معامالت اتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال با ‪ ۰.۵‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫به ‪ ۱۸۳۹‬دالر و ‪ ۴۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫به گفته مایکل مک کارتی‪ ،‬استراتژیست ارشد بازار در شرکت سی‬ ‫ام سی مارکتس‪ ،‬عامل تاثیرگذار بر قیمت طال در معامالت روز‬ ‫جاری دالر امریکا بوده است‪ .‬با وجود بهبود اخیر دالر‪ ،‬احتمال‬ ‫ضعیف شدن بیشتر ان وجود دارد و این موضوع از قیمت طال‬ ‫پشتیبانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫دالر از باالترین رکورد چهار هفته گذشته که روز دوشنبه ثبت‬ ‫کرده بود اندکی کاهش یافت‪ .‬جانت یلن که کاندیدای سمت‬ ‫وزیر خزانه داری است قرار است روز جاری در برابر سنا حاضر‬ ‫شود‪.‬دالر تحت تاثیر رشد بازده اوراق خزانه امریکا در واکنش به‬ ‫برنامه کمک کرونایی ‪ ۱.۹‬تریلیون دالری جو بایدن‪ ،‬سال نو را با‬ ‫رشد دو درصدی در برابر ارزهای رقیب اغاز کرد‪ .‬بازده اوراق خزانه‬ ‫‪ ۱۰‬ساله امریکا همچنان باالی یک درصد مانده است‪.‬بر اساس‬ ‫گزارش رویترز‪ ،‬سرمایه گذاران اکنون به دور بعدی اقدامات محرک‬ ‫مالی در امریکا چشم دوخته اند‪ .‬جو بایدن که روز چهارشنبه مراسم‬ ‫تحلیفش به عنوان رییس جمهور جدید امریکا برگزار می شود‪،‬‬ ‫برنامه محرک مالی ‪ ۱.۹‬تریلیون دالری را هفته گذشته رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬وزیران دارایی منطقه یورو هم متعهد شده اند به حمایت مالی‬ ‫از اقتصادهایشان ادامه دهند‪.‬در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬بهای هر‬ ‫اونس نقره برای تحویل فوری با ‪ ۰.۹‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪ ۲۵‬دالر و‬ ‫‪ ۱۱‬سنت رسید‪ .‬بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری ‪۱.۴‬‬ ‫درصد افزایش یافت و ‪ ۱۰۹۳‬دالر و ‪ ۹۳‬سنت معامله شد‪ .‬بهای هر‬ ‫اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ‪ ۰.۳‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪۲۳۷۹‬‬ ‫دالر و ‪ ۵۷‬سنت رسید‪.‬‬ ‫جزئیات قیمت رسمی انواع ارز‬ ‫بانک مرکزی نرخ رسمی ‪ ۴۷‬ارز را برای امروز سه شنبه ‪ ۳۰‬دی‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اعالم کرد که بر اساس ان‪ ،‬نرخ ‪ ۱۱‬ارز کاهش و ‪ ۲۲‬ارز‬ ‫افزایش یافت‪ .‬نرخ ‪ ۱۴‬ارز نیز ثابت ماند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬بر اساس اعالم بانک مرکزی هر دالر‬ ‫امریکا برای امروز (سه شنبه سی ام دی ماه ‪ )۹۹‬بدون تغییر نسبت‬ ‫به روز گذشته‪ ۴۲ ،‬هزار ریال قیمت خورد‪ .‬همچنین هر پوند انگلیس‬ ‫با افزایش ‪ ۱۳۷‬ریالی به قیمت ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۱۴۱‬ریال و هر یورو نیز با‬ ‫رشد ‪ ۱۰۱‬ریالی به قیمت ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۸۰۳‬ریال اعالم شد‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬هر فرانک سوئیس ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۱۴۹‬ریال‪ ،‬کرون سوئد‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۶‬ریال‪ ،‬کرون نروژ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۰۸‬ریال‪ ،‬کرون دانمارک ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۲۹‬ریال‪ ،‬روپیه هند ‪ ۵۷۴‬ریال‪ ،‬درهم امارات متحده عربی‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۳۷‬ریال‪ ،‬دینار کویت ‪ ۱۳۸‬هزار و ‪ ۴۳۲‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫روپیه پاکستان ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۱۵۱‬ریال‪ ،‬یکصد ین ژاپن ‪ ۴۰‬هزار و ‪۳۸۵‬‬ ‫ریال‪ ،‬دالر هنگ کنگ ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۱۸‬ریال‪ ،‬ریال عمان ‪ ۱۰۹‬هزار و‬ ‫‪ ۲۳۱‬ریال و دالر کانادا ‪ ۳۳‬هزار ‪ ۶‬ریال قیمت خورد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬نرخ دالر نیوزیلند ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۹۵۶‬ریال‪ ،‬راند افریقای‬ ‫جنوبی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۸۰‬ریال‪ ،‬لیر ترکیه ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۲۴‬دریال‪ ،‬روبل‬ ‫روسیه ‪ ۵۶۹‬ریال‪ ،‬ریال قطر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۳۹‬ریال‪ ،‬یکصد دینار‬ ‫عراق ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۶۹‬ریال‪ ،‬لیر سوریه ‪ ۸۲‬ریال‪ ،‬دالر استرالیا ‪۳۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۸۹‬ریال‪ ،‬ریال سعودی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ریال‪ ،‬دینار بحرین‬ ‫‪ ۱۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۲‬ریال‪ ،‬دالر سنگاپور ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۹۳‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫تاکای بنگالدش ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۴۶۷‬ریال‪ ،‬ده روپیه سریالنکا ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۸۰‬ریال‪ ،‬کیات میانمار ‪ ۳۲‬ریال و یکصد روپیه نپال ‪ ۳۵‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۴‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬نرخ یکصد درام ارمنستان ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۹‬ریال‪ ،‬دینار لیبی‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۹۷‬ریال‪ ،‬یوان چین ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۷۵‬ریال‪ ،‬یکصد بات‬ ‫تایلند ‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۸۱۱‬ریال‪ ،‬رینگیت مالزی ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۳۷۱‬ریال‪،‬‬ ‫یک هزار وون کره جنوبی ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۱۳۵‬ریال‪ ،‬دینار اردن ‪۵۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۳۸‬ریال‪ ،‬یکصد تنگه قزاقستان ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲‬ریال‪ ،‬الری‬ ‫گرجستان ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۴۶‬ریال‪ ،‬یک هزار روپیه اندونزی ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۳‬ریال‪ ،‬افغانی افغانستان ‪ ۵۴۴‬ریال‪ ،‬روبل جدید بالروس ‪۱۶‬‬ ‫هزار ‪ ۴۶۸‬ریال‪ ،‬منات اذربایجان ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۷۲۰‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫پزوی فیلیپین ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۳۶۷‬ریال‪ ،‬سومونی تاجیکستان ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۱۷‬ریال‪ ،‬بولیوار جدید ونزوئال ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۶‬ریال و منات جدید‬ ‫ترکمنستان ‪ ۱۲‬هزار ریال ارزش گذاری شد‪.‬‬ ‫اقتصاد کالن و انرژی‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫ازنمایندگیمجلسشورایاسالمینیزاستعفادادهبود‪.‬استعفایاسماعیلیازمعاونتمعدنیوزارتصمت‬ ‫مصادفشدهباحواشی هایاخیرپسابالغشیوه نامهساماندهیعرضهوتقاضایزنجیرهفوالدودستور‬ ‫وزیر بر قیمت گذاری فوالد؛ اما مشخص نیست که استعفای وی با حواشی اخیر ارتباطی دارد یا خیر‪ .‬این‬ ‫درحالی است که برخی گزارشها حاکی از ان است که پس از ابالغ شیوه نامه و بحث های اخیر پیرامون ان‬ ‫و همچنین اشفتگی بازار فوالد‪ ،‬وی را در استانه برکناری قرار داده بود و لذا پیش از ان‪ ،‬خودش اقدام به‬ ‫استعفاکردهاست‪.‬ازسویدیگربرخینیزایناستعفارابهدلیلناهماهنگی هایموجوداعالمکرده اندکه‬ ‫البتهویدرنام هخود‪،‬درمورددالیلاینتصمیمشتنهابهبیان درمقطعفعلیباتوجهبهشرایطموجودو‬ ‫دالیلیکهذکرانبهصالحنیستواحساسمی کنمدراینمسئولیتمنشاءاثرنبود ه بسندهکردهاست‪.‬‬ ‫ارامش مطلق در بازار خودرو‬ ‫فعال قیمت ها نزولی است‬ ‫طبق اعالم رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران در وضعیت بازار‬ ‫خودرو و تغییرات ان نسبت به‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬بازار همچنان ارام‬ ‫بوده و ریزش قیمت ها ادامه دارد؛‬ ‫این در حالی است که سطح‬ ‫معامالت کامال به صفر رسیده و‬ ‫هیچ خریداری در بازار نیست‪.‬‬ ‫سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫ضمن تاکید بر اینکه بازار خودرو در حال‬ ‫حاضر در ارامش مطلق به سر می برد؛‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حقیقت بازار در خواب‬ ‫کامل فرو رفته است؛ چراکه معامالت‬ ‫به نقطه صفر رسیده است و تا زمانیکه‬ ‫نرخ ارز در مبلغی مشخص‪ ،‬ثابت نماند‪،‬‬ ‫مشتری خرید خود را انجام نمی دهد و‬ ‫منتظر کاهش بیشتر قیمت ها می ماند تا‬ ‫خودرو مورد نظر خود را در ارزان ترین‬ ‫حالت ممکن خریداری کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران ادامه داد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر فروشنده در بازار بسیار است‬ ‫و می خواهد خودرو در اختیار را بفروشد‬ ‫اما خریداری وجود ندارد‪ ،‬بنابراین باتوجه‬ ‫به اینکه معامله ای انجام نمی شود‪،‬‬ ‫درصد ریزش‪ ،‬پس از همان ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫عالوه برای کاهش ‪ ۳۲‬درصدی ابان ماه‬ ‫به بعد‪ ،‬هنوز عدد مشخص ندارد و هفته‬ ‫اینده دقیق تر می توان در مورد میزان‬ ‫کاهش قیمت صحبت کرد‪ ،‬اما روند‬ ‫نزولی قیمت ها همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور مثال سمند ‪ LX‬و‬ ‫پژو ‪ GLX ۴۰۵‬در کانال ‪ ۱۷۰‬میلیون‬ ‫قیمت سکه طرح جدید به ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تومان رسید‬ ‫قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‪ ،‬امروز سه شنبه ‪۳۰‬‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۹‬به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان رسید‪.‬همچنین قیمت هر‬ ‫قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫نیم سکه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان و سکه یک گرمی ‪ ۲‬میلیون تومان است‪.‬هر اونس طال در‬ ‫بازارهای جهانی ‪ ۱۸۴۲‬دالر و ‪ ۸۳‬سنت و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به‬ ‫‪ ۹۷۴‬هزار و ‪ ۱۸۶‬تومان رسید‪.‬‬ ‫سهمیه بنزین واریز شد‬ ‫تومان‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬در محدوده‬ ‫‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۱۸۲‬میلیون تومان قرار دارند‪.‬‬ ‫همچنین در گروه محصوالت سایپا‬ ‫نیز پراید حدود ‪ ۹۵‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا‬ ‫کمتر ‪ ۱۱۵‬میلیون تومان و ساینا حدود‬ ‫‪ ۱۲۶‬میلیون تومان قیمت دارند‪ .‬اما‬ ‫همانطور که اشاره شد‪ ،‬به دلیل اینکه‬ ‫معامله انجام نمی شود‪ ،‬قیمت مشخصی‬ ‫هم وجود ندارد اما مشخص است که‬ ‫قیمت ها درحال کاهش است‪.‬‬ ‫موتمنی تاکید کرد‪ :‬چناچه نرخ ارز به‬ ‫مدت دو هفته در یک قیمت تثبیت شود‪،‬‬ ‫بازار مجدد فعال شده و معامالت از سر‬ ‫خواهد گرفته شد و راحت تر می توان در‬ ‫مورد تغییرات ان صحبت کرد‪ .‬زمانیکه‬ ‫در ماه های گذشته ارز در کانال ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان برای مدتی ایستاد‪ ،‬با حضور‬ ‫فروشنده و خریدار در بازار معامالت‬ ‫صورت می گرفت و اکنون خریدار‬ ‫منتظر کاهش بیشتر در قیمت هاست؛‬ ‫بنابراین خرید خود را انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫تنها قیمت محصوالت مدیران خودرو‬ ‫ارزان تر از کارخانه؛ محصوالت دو‬ ‫خودروساز اصلی هنوز پایین تر از بازار‬ ‫این مقام صنفی در پاسخ به اینکه ایا‬ ‫قیمت خودروها به زیر قیمت کارخانه ای‬ ‫ان ها نیز رسیده است؟ گفت‪ :‬تنها در‬ ‫محصوالت مدیران خودرو‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت ها حتی تا به زیر قیمت کارخانه ای‬ ‫دیده می شود‪ ،‬اما هنوز برای محصوالت‬ ‫پرتیراژ دو خودروساز اصلی این اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪.‬موتمنی همچنین در پاسخ‬ ‫به اینکه ایا با اعالم قیمت ‪ ۱۸‬خودرو‬ ‫مشمول تغییر فرمول قیمت گذاری و‬ ‫اعالم و اعمال قیمت های جدید مصوب‬ ‫شورای رقابت در بهمن ماه‪ ،‬این امکان‬ ‫وجود دارد که شاهد نوسان افزایشی یا‬ ‫تغییرات عمده در بازار خودرو باشیم‪ ،‬نیز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فعال بازار به همین شکل‬ ‫نزولی پیش بینی می شود و تا پایان سال‬ ‫جاری‪ ،‬افزایش قیمت در بازار خودرو‬ ‫نخواهیم داشت و احتمال کاهش بیشتر‬ ‫وجود دارد و افزایش قیمتی نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر‪:‬‬ ‫مصرفبرقماینرهااثرتعیینکننده ایدرمصرفانرژیندارد‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر گفت‪:‬اگرچه مصرف این‬ ‫ماینرها اثر تعیین کننده ای در مصرف انرژی ندارد‪،‬‬ ‫اما برخورد با ماینرهای غیر مجاز جدی تر پیگیری می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما‪ ،‬محمدحسن‬ ‫متولی زاده در ائین سی هفتمین هفته پویش هر هفته الف _ ب‬ ‫_ ایران‪ ،‬گفت‪ :‬از هفته گذشته با بسیج یک هزار و ‪ ۶۰۰‬گروه‬ ‫عملیاتی با بیش از ‪ ۵‬هزار نیرو‪ ،‬اقدام به جمع اوری این مراکز شد‪.‬‬ ‫با جمع اوری این ماینرها‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰‬مگاوات صرفه جویی در‬ ‫مصرف برق انجام شد‪.‬‬ ‫وی به فعالیت ماینرها در کشور اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬اگرچه‬ ‫مصرف این ماینرها اثر تعیین کننده ای در مصرف انرژی ندارد‪،‬‬ ‫اما برخورد با ماینرهای غیر مجاز جدی تر پیگیری می شود‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬مرکز قانونی استخراج رمز ارز در کشور فعالیت دارند که با‬ ‫هماهنگی انجام شده‪ ،‬مصرف برق خود را قطع کردند تا این‬ ‫روزها به راحتی سپری شود‪ .‬تعدادی از مراکز غیر مجاز استخراج‬ ‫رمز ارز وجود دارند که با وجود زیاد نبودن تعداد انها‪ ،‬اما به علت‬ ‫پراکندگی‪ ،‬امکان برخورد با ان ها سخت تر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر از مردم خواست برای شناسایی این مراکز‬ ‫همکاری کنند و برای این همکاری پاداشی نیز در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متولی زاده اظهار داشت‪ :‬از مجموع طرح های امسال پویش هر‬ ‫هفته الف _ ب _ ایران‪ ،‬بخشی از پروژه های ساخت و سازی و‬ ‫سازوکاری به عهده شرکت توانیر بود که تا کنون ‪ ۹۵‬درصد از‬ ‫ان ها افتتاح شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر با اشاره به تعهد این‬ ‫شرکت برای احداث نیروگاه های تولید پراکنده برق افزود‪:‬‬ ‫خوشبختانه تاکنون ‪ ۱۰۰‬درصد تعهدات توانیر برای احداث‬ ‫سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت‪ ۶۰ :‬لیتر سهمیه‬ ‫ن ماه خودروهای شخصی بدون هیچ گونه تغییری ساعت‬ ‫بنزین بهم ‬ ‫صفر بامداد چهارشنبه (یکم بهمن ماه) در کارت های هوشمند سوخت‬ ‫شخصی شارژ شد‪.‬فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫در دومین ماه فصل زمستان سال ‪ ۱۳۹۹‬مطابق ماه های گذشته‪۶۰ ،‬‬ ‫لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و‬ ‫‪ ۲۵‬لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت ها با قیمت ‪ ۱۵۰۰‬تومان‬ ‫واریز می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی‬ ‫و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به پایان مدت ‪ ۹‬ماهه تعیین شده برای ذخیره سازی‬ ‫سهمیه سوخت ماهانه خودروها از ابتدای مردادماه‪ ،‬سهمیه واریزی‬ ‫سوخت خودروها که ‪ ۹‬ماه از مدت ذخیره ان در کارت سوخت گذشته‬ ‫باشد‪ ،‬سهمیه جدیدی تعلق نخواهد گرفت‪ ،‬بنابراین مالک هر خودرو‬ ‫تنها می تواند سهمیه ‪ ۹‬ماه گذشته را (‪ ۵۴۰‬لیتر برای خودروهای‬ ‫سواری و ‪ ۲۲۵‬لیتر برای موتورسیکلت ها) در کارت سوخت شخصی‬ ‫خود ذخیره کند‪.‬سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این مدت ‪ ۹‬ماه کاهش نخواهد یافت و هموطنان همچنان‬ ‫می توانند تا سقف ‪ ۹‬ماه سهمیه واریزی خود را در کارت سوخت خود‬ ‫ذخیره و مصرف کنند‪.‬سهمیه بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه‪۲۴ ،‬‬ ‫ابان ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫سران سه قوه‪ ،‬برای همه وسایل نقلیه بنزین سوز اغاز شد‪ .‬سقف ذخیره‬ ‫سهمیه بنزین کارت های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای‬ ‫شخصی و موتورسیکلت ها ابتدا ‪ ۶‬ماه بود که ب ه دنبال گسترش ویروس‬ ‫کرونا در کشور و شرایط ویژه اعالم شده برای مقابله با گسترش ان‪،‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اطالعیه ای این سقف را به‬ ‫‪ ۹‬ماه تغییر داد‪ ،‬بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی‬ ‫و موتورسیکلت ها در صورت استفاده نکردن‪ ،‬حداکثر تا ‪ ۹‬ماه در‬ ‫کارت های سوخت قابل ذخیره خواهد بود‪.‬‬ ‫نفت برنت صعود کرد‬ ‫نیروگاه های تولید پراکنده در قالب پویش عملی شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خاموشی اعمال شده در سطح کشور‪ ،‬گفت‪ :‬زندگی‬ ‫امروز مردم وابستگی شدیدی به برق دارد و برای همین است که‬ ‫خاموشی های انجام شده با واکنش افکار عمومی مواجه شد‪ ،‬در‬ ‫حالی که تنها ‪ ۱.۵‬درصد از شبکه توزیع کشور با این خاموشی ها‬ ‫مواجه شده بود‪ .‬برخالف محدودیت های نقدینگی که از سوی‬ ‫سازمان برنامه و بودجه برای صنعت برق اعمال شد‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫عملکرد این صنعت مثبت ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول بر لزوم صرفه جویی در مصرف برق تاکید کرد‬ ‫و توضیح داد‪ :‬اقدامات فراوانی برای صرفه جویی در صنعت برق‬ ‫از جمله پویش همدلی‪ ،‬اصالح روشنایی معابر و کاهش مصرف‬ ‫ادارات دولتی مد نظر است که امیدواریم با کمک مردم‪ ،‬موفق به‬ ‫تامین پایدار برق شویم‪.‬متولی زاده با اشاره به تاثیر اصالح روشنایی‬ ‫معابر افزود‪ :‬هر پایه روشنایی معابر‪ ،‬معادل یک واحد مسکونی برق‬ ‫مصرف می کند و این طرح تاکنون زمینه کاهش ‪ ۷۲‬هزار مگاوات‬ ‫ساعت انرژی را به همراه داشته است‪ .‬اجرای طرح اصالح و تعدیل‬ ‫روشنایی معابر تاکنون تعدیل ‪ ۷۳۰‬هزار چراغ را به همراه داشته‬ ‫که صرفه جویی ‪ ۲۰۰‬مگاواتی در مصرف برق را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫بهای معامالت نفت برنت روز سه شنبه تحت تاثیر خوش بینی سرمایه‬ ‫گذاران به تاثیر مثبت اقدامات محرک مالی دولت امریکا بر رشد اقتصاد‬ ‫جهانی‪ ،‬باال رفت‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بهای معامالت نفت برنت برای‬ ‫تحویل در مارس ‪ ۲۰‬سنت معادل ‪ ۰.۴‬درصد افزایش یافت و به ‪۵۴‬‬ ‫دالر و ‪ ۹۵‬سنت در هر بشکه رسید‪ .‬این شاخص روز گذشته ‪ ۳۵‬سنت‬ ‫کاهش داشت‪.‬بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت امریکا با ‪۱۷‬‬ ‫سنت معادل ‪ ۰.۳‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪ ۵۲‬دالر و ‪ ۱۹‬سنت در هر بشکه‬ ‫رسید‪ .‬بازار امریکا روز دوشنبه به دلیل تعطیالت عمومی بسته بود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران نسبت به تقاضا در چین که بزرگترین واردکننده نفت‬ ‫جهان است‪ ،‬خوش بین هستند‪ .‬اماری که روز دوشنبه منتشر شد نشان‬ ‫داد تولید پاالیشگاههای نفت چین در سال ‪ ۲۰۲۰‬سه درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬چین تنها اقتصاد بزرگی در جهان بود که سال گذشته از‬ ‫رشد منفی اجتناب کرد در حالی که بسیاری از کشورها در تالش برای‬ ‫مهار شیوع ویروس کرونا بودند‪.‬‬ ‫به گفته مایکل مک کارتی‪ ،‬استراتژیست ارشد شرکت سی ام سی‬ ‫مارکتس‪ ،‬امار روز گذشته چین برای قیمتهای نفت مثبت بود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران منتظر مراسم تحلیف جو بایدن‪ ،‬رییس جمهور منتخب‬ ‫امریکا در روز چهارشنبه برای شنیدن جزییات بسته کمک کرونایی‬ ‫‪ ۱.۹‬تریلیون دالری وی هستند‪.‬جفری هالی‪ ،‬تحلیلگر ارشد شرکت‬ ‫‪ OANDA‬در این باره گفت‪ :‬نفت مانند سایر کاالهای از دورنمای‬ ‫تدابیر محرک مالی امریکا در اسیا پشتیبانی شده است‪.‬به گفته‬ ‫تحلیلگران گروه بانکی ‪ ،ANZ‬قیمت نفت همچنین از اقدام یکجانبه‬ ‫عربستان سعودی برای کاهش تولید به میزان یک میلیون بشکه در‬ ‫روز دیگر در دو ماه اینده که ذخایر جهانی نفت را در سه ماهه نخست‬ ‫امسال ‪ ۱.۱‬میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد‪ ،‬حمایت شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪961‬‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫سپرده ارزی خارجی در کره جنوبی رکورد زد‬ ‫داده های بانک مرکزی کره جنوبی نشان می دهد میزان سپرده های ارزی خارجی در کره جنوبی با‬ ‫رشد تقاضای افراد‪ ،‬افزایش چشمگیری داشته و رکوردی تاریخی به ثبت رسانده است‪.‬به گزارش‬ ‫خبرنگار مهر به نقل از شین هوا‪ ،‬داده های بانک مرکزی کره جنوبی نشان می دهد میزان سپرده های‬ ‫ارزی خارجی در کره جنوبی با افزایش تقاضای افراد افزایش چشمگیری داشته و رکوردی تاریخی‬ ‫به ثبت رسانده است‪.‬سطح سپرده ارزی خارجی متعلق به ساکنان کره جنوبی در پایان ماه دسامبر‬ ‫‪ ۰.۵۹‬میلیارد دالر نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به رکورد تاریخی ‪ ۹۴.۲‬میلیارد دالر رسید‪.‬این‬ ‫سومین ماه متوالی است که سطح سپرده ارزی خارجی در کره جنوبی رکوردشکنی می کند‪.‬ساکنان‬ ‫کره جنوبی به افراد بومی‪ ،‬شرکت های داخلی و همچنین خارجی ها و شرکت های خارجی ای گفته‬ ‫می شود که حداقل ‪ ۶‬ماه ساکن کره بوده باشند‪.‬در پایان ماه گذشته سپرده ارزی خارجی تحت‬ ‫مالکیت شرکت ها با اندکی کاهش به ‪ ۷۴.۳۹‬میلیارد دالر رسید‪ ،‬در حالی که سپرده ارزی تحت‬ ‫مالکیت افراد ‪ ۰.۷۹‬میلیارد دالر رشد کرد و به ‪ ۱۹.۸۱‬میلیارد دالر رسید‪.‬سهم دالر در سپرده های‬ ‫ارزی کره در این ماه ‪ ۰.۱۸‬میلیارد دالر افزایش یافت و به ‪ ۸۰.۰۴‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫روشنایی بوستان های‬ ‫پایتخت کاهش یافت‬ ‫الزام عرضه تخم مرغ‬ ‫بسته بندی لغو شد‬ ‫مسیر تهران‪-‬مشهد تا دو سال‬ ‫اینده نوسازی می شود‬ ‫با همکاری مشترک شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق تهران بزرگ‬ ‫و شهرداری تهران در راستای‬ ‫تامینبرقموردنیازشهروندان‪،‬‬ ‫روشنایی برخی از بوستان های‬ ‫پایتخت کاهش داده شد‪.‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری مهر به نقل‬ ‫از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ‪ ،‬حمیدرضا منصوری‪ ،‬معاون‬ ‫بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این‬ ‫خصوص گفت‪ :‬پس از بروز برخی مشکالت پیش امده ناشی از افزایش‬ ‫مصرف انرژی کشور در زمستان سال جاری‪ ،‬بر اساس رایزنی های انجام‬ ‫شده و توافق با شهرداری تهران و سایر دستگاه های مسئول‪ ،‬مقرر شد‬ ‫به منظور تامین برق مورد نیاز بخش خانگی و تجاری شهر تهران‪،‬‬ ‫روشنایی برخی از بوستان های شهری کاهش داده شود‪.‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه تمامی تالش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ‪،‬‬ ‫تامین اسایش و راحتی شهروندان است‪ ،‬افزود‪ :‬به همین منظور و با توجه‬ ‫به برودت هوا‪ ،‬شیوع بیماری کرونا و محدودیت های تردد که در مجموع‬ ‫منجر به کاهش قابل مالحظه حضور شهروندان در معابر شهری شده‬ ‫است مقرر شد به موازات طرح های فنی اجرا شده و الزام دستگاه های‬ ‫اجرایی پایتخت‪ ،‬کاهش مصرف برق و همچنین کاهش روشنایی معابر‬ ‫و روشنایی قسمت های غیرضروری بوستان های شهری نیز به صورت‬ ‫موقت تعدیل شود‪.‬منصوری با قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان‬ ‫تهرانی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از تمامی مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران‬ ‫بزرگ و ساکنان پایتخت به دلیل محدودیت های ایجاد شده عذرخواهی‬ ‫می کنیم و اطمینان می دهیم با در نظر گرفتن شرایط موجود‪ ،‬تا حد‬ ‫ممکن از اختالل در ارائه خدمات‪ ،‬جلوگیری کرده و برق پایدار و ایمن را‬ ‫برایمصرفکنندگانفراهمکنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی‬ ‫کشور از لغو دستورالعمل‬ ‫الزام عرضه تخم مرغ بسته‬ ‫بندی خبر داد که چندی‬ ‫پیش به فروشگاه های عرضه‬ ‫مواد غذایی ابالغ شده بود‪.‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری مهر‬ ‫به نقل از صدا و سیما‪ ،‬علی صفر ماکنعلی با بیان اینکه برنامه‬ ‫ملی ارتقا کیفیت تخم مرغ چندی پیش با بررسی کمیته های‬ ‫تخصصی‪ ،‬تنظیم و ابالغ شد اظهار داشت‪ :‬این برنامه ایجابی بوده‬ ‫و نباید دستورالعمل مربوط به ان به صورت سلبی تنظیم می شد‬ ‫به این معنا که برای کسانی که تخم مرغ را به صورت بسته بندی‬ ‫عرضه می کنند باید مزایایی قائل شویم نه اینکه عرضه تخم مرغ‬ ‫به صورت بسته بندی را اجباری کرده و از عرضه فله ای این‬ ‫محصول جلوگیری کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تدوین برنامه ارتقا کیفیت‬ ‫تخم مرغ که برنامه ای مشترک میان سازمان دامپزشکی کشور‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت و تشکل های عرضه تخم مرغ است از مدت ها‬ ‫پیش اغاز شده و مقرر شده بود از تاریخ اول بهمن ماه ارائه تخم‬ ‫مرغ به صورت بسته بندی الزامی شود‪.‬ماکنعلی تصریح کرد‪ ،:‬اما‬ ‫سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یکی از راهبردهای خود این‬ ‫موضوع را در دستور کار دارد که هیچ برنامه ارتقا کیفیت و بهبود به‬ ‫صورت سلبی و اجباری نباشد‪.‬وی گفت‪ :‬در همین راستا در عرضه‬ ‫تخم مرغ به صورت بسته بندی هم هیچ اجباری وجود ندارد و این‬ ‫موضوع به صورت کتبی به تمام استان ها اعالم شده و تمامی تخم‬ ‫مرغ های تولیدی در مزارع مرغ تخم گذار دارای پروانه بهداشتی‬ ‫می توانند مانند گذشته در اشکال مختلف به بازار عرضه شوند و در‬ ‫دسترس مردم قرار گیرند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای گفت‪:‬‬ ‫با براورد حدود ‪ ۴۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬امیدواریم که بتوانیم‬ ‫تا دو سال اینده نسبت به‬ ‫تامین اعتبار و بهسازی مسیر‬ ‫تهران‪-‬مشهد اقدام کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫عبدالهاشم حسن نیا‪ ،‬در حاشیه بازدید از محورهای استان سمنان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬محور تهران – مشهد‪ ،‬یکی از کریدورهای مهم‬ ‫شرقی – غربی کشور است که همواره تردد سنگین وسایل نقلیه‪ ،‬به‬ ‫خصوص در زمان سفرهای نوروزی در ان انجام می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بهسازی این محور از سال ‪ ۸۸‬شروع شده و اکنون با‬ ‫توجه به اخرین برداشت ‪ VMS‬که در این محور انجام دادیم‪ ،‬در‬ ‫رفت و برگشت‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر مسیر در دستور کار بهسازی‬ ‫قرار گرفته است که با براورد حدود ‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان‪ ،‬امیدواریم که‬ ‫بتوانیم تا دو سال اینده نسبت به تامین اعتبار و بهسازی این مسیر‬ ‫اقدامات مناسب را انجام دهیم‪.‬حسن نیا اظهار کرد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫مسیرهایی که از ان بازدید شد و امیدوار هستیم که تا فرودین ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به زیر بار ترافیکی برود‪ ،‬مربوط به مسیر عباس اباد‪ -‬کاهک است‪.‬‬ ‫البته اگر شرایط اب و هوایی مناسب باشد‪ ،‬این مسیر تا پایان سال‬ ‫به افتتاح خواهد رسید‪.‬رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫کشور درباره ویژگی های این مسیر گفت‪ :‬جاده عباس اباد ‪ -‬کاهک‬ ‫در شهرستان میامی و در حوزه استحفاظی این شهرستان به طول‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر قرار دارد که ‪ ۱۸‬کیلومتر ان وضع مناسبی نداشت و در‬ ‫حال حاضر با تالش پیمانکار ‪ ۱۰‬کیلومتر ان اماده بهره برداری است‬ ‫و هشت کیلومتر دیگر از ان نیز باقی مانده است‪.‬‬ ‫‪ ۹‬هزار و‪ ۵۰۰‬سرباز اموزش فنی حرفه ای دیدند‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان تهران گفت‪:‬‬ ‫در طول هر ماه بیش از هزار نفر و در طول ‪ ۹‬ماه‬ ‫سال جاری بیش از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از سربازان‬ ‫وظیفه در سطح استان تهران اموزش فنی و حرفه‬ ‫ای دیدند‪.‬‬ ‫پوراندخت نیرومند در گفت و گو با خبرنگار مهر‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بر اساس تفاهم نامه همکاری سازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشور با نیروی مسلح‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و با هدف توانمندسازی‬ ‫مهارت شغلی سربازان وظیفه و جذب انان به بازار‬ ‫کار پس از پایان دوران سربازی‪ ،‬دوره اموزشی فنی و‬ ‫حرفه ای در پادگان ها برگزار شد که در هر روز کاری‬ ‫‪ ۴۶‬نفر و در طول هر ماه بیش از یک هزارنفر و در‬ ‫طول ‪ ۹‬ماه سال جاری بیش از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از‬ ‫سربازان وظیفه در سطح استان تهران اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای دیدند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان تهران افزود‪:‬‬ ‫سربازان نیروی مسلح طی ‪ ۹‬ماه سال جاری ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۴۳‬نفر در محیط واقعی کار و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۷‬نفر نیز‬ ‫در کارگاه ها ی ثابت در این دوره های اموزشی فنی و‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سایپا ‪131‬سفید رنگ به‬ ‫شماره انتظامی ‪263‬ص‪78‬ایران ‪87‬شماره شاسی‬ ‫‪S1412290202377‬به مالکیت اقای کریم اشرفی‬ ‫فرزند میکائیل مفقود گردید و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫حرفه ای شرکت کردند که پس از شرکت در ازمون‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۸۰‬نفر از این افراد موفق به کسب گواهی‬ ‫نامه مهارت شغلی شدند‪.‬‬ ‫نیرومند تصریح کرد‪ :‬استفاده بهینه دانش اموختگی‬ ‫دراین دوران سبب می شود سربازانی که هیچ گونه‬ ‫مهارت شغلی ندارند با حضور دردوره اموزشی فنی‬ ‫و حرفه ای عالوه بر توانمند سازی و کسب مهارت‪،‬‬ ‫نگرانی شغلی انان پس از پایان دوران سربازی نیز‬ ‫به حداقل برسد‪.‬‬ ‫مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سربازانی که پس از گذاران دوره و یا دوره های‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای موفق به اخذ گواهی نامه‬ ‫مهارت می شوند می توانند پس از پایان دوران خدمت‬ ‫در مشاغل دولتی‪ ،‬خصوصی شرکت های معتبر‪ ،‬ازاد و‬ ‫حتی خارج از کشور به فعالیت مشغول شوند‪ .‬نیرومند‬ ‫همچنین با اشاره به تعداد مراکز اموزشی این اداره‬ ‫کل در سطح استان تهران گفت‪ :‬در سطح استان‬ ‫تهران ‪ ۲۸‬مرکز اموزشی مشغول فعالیت هستند و‬ ‫طی سال گذشته بیش از ‪ ۶۵‬هزار نفر در دوره های‬ ‫اموزشی این مراکز شرکت کردند‪.‬‬ ‫برگ سبز ‪ ،‬سند کمپانی و کارت خودرو وانت تویوتا لندکروز اف جی‬ ‫‪ ۴۵‬مدل ‪ ۱۹۸۱‬به رنگ سفید روغنی به شماره پالک‪943 - ۸۵‬ج‪۲۱‬‬ ‫و شماره موتور‪ 2F554099‬و شماره شاسی ‪ FJ45297484‬متعلق‬ ‫به اقای غالمرضا درگی به شماره شناسنامه ‪ ۹۱۱‬به شماره ملی‬ ‫‪ ۳۶۷۲۱۷۴۹۷۱‬فرزند حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫حوزه ثبت ملک بندر گز‬ ‫اگهی نوبتی اعیانی سه ماهه سوم سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ثبت اسناد و امالک بندرگز با استناد ماده ‪ ۱۲‬قانون ثبت و مادتین ‪ ۵۲‬و ‪ ۵۹‬ائین نامه قانون ثبت نسبت به پالکهای مجهول المالک درحوزه ثبتی شهرستان بندرگز در سه ماهه سوم سال‬ ‫‪ 1399‬از انان پذیرش ثبت بعمل امده و یا قبال در اگهی های منتشره اشتباهی رخ داده باشد بشرح ذیل اگهی میگردد ‪.‬‬ ‫بخش یک ثبت بندرگز‬ ‫‪ -١‬پالک ‪ ۴۷۹۶-‬اصلی محمد رضا مسعودی فرزند محمد ششدانگ اعیانی یکبابخانه با محوطه محصور در ان بمساحت ‪ 749 / 60‬متر مربع واقع در بندرگز بخش یک‬ ‫‪ - ۲‬پالک ‪ ۴۷۹۷‬اصلی اقای بهرام رضایی فرزند رضا ششدانگ اعیان یکبابخانه با محوطه محصور در ان بمساحت ‪ 223 / 98‬متر مربع واقع در بندرگز بخش یک‬ ‫‪ -٣‬پالک ‪ - ۴۷۹۸‬اصلی عبدالرضا مظهری فرزند حسین ششدانگ اعیانی یکبابخانه با محوطه محصور در ان بمساحت ‪ 426 / 45‬متر مربع واقع در بندرگز بخش یک‬ ‫‪ - ۴‬پالک ‪ ۴۷۹۹-‬اصلی رضا ریاحی فرزند علی اصغر ششدانگ اعیانی یکبابخانه با محوطه محصوردر ان بمساحت ‪ 333 / 20‬متر مربع واقع در بندرگز بخش یک‬ ‫‪ - ۵‬پالک ‪ - ۴۸۰۰‬اصلی رضا ریاحی فرزند علی اصغر ششدانگ اعیانی یکبابخانه با محوطه محصور ان بمساحت ‪332 / 52‬متر مربع واقع در بندرگز بخش یک‬ ‫‪ - ۶‬پالک ‪ ۴۸۰۱-‬اصلی رضا ریاحی فرزند علی اصغر ششدانگ اعیانی یکبابخانه با محوطه محصوردر ان بمساحت ‪ 331 / 40‬متر مربع واقع در بندرگز بخش یک‬ ‫مراتب جهت اطالع عموم اگهی میگردد تا هر گاه شخص یا اشخاصی نسبت به پالکهای باال اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار نوبت اول بمدت ‪ ۹۰‬روز مطابق ماده ‪ ۱۶‬قانون ثبت‬ ‫اعتراض خود را مستقیما به این اداره تسلیم و برابر تبصره ‪ ۲‬ماده واحد معترض می بایستی ظرف مدت یکماه (‪ )۳۰‬روز از تاریخ تسلیم اعتراض بمرجع ثبتی دادخواست نیز به مرجع ذیصالح‬ ‫قضائی اقدام و گواهی مبنی بر تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت‪.‬م الف‪ 99 / 173:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪/ 1‬‬ ‫‪ 99 / 11‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪99 / 12 / 2‬‬ ‫بهزاد دلدار‪ -‬مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگز‬ ‫انتظار ایجاد تعادل در نرخ ارز وجود دارد‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬انتظار می رود در مرحله اول خروج از شوک با‬ ‫فروکش کردن انتظارات‪ ،‬افزایش نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش‬ ‫اقتصادی ان حرکت کند‪.‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دولت اقای ربیعی در ادامه نشست خبری در پاسخ‬ ‫به دالیل کاهش نرخ ارز و نقش دولت در ان گفت‪ :‬روند نرخ ارز‪،‬‬ ‫براساس مبانی بنیادی بازار شکل می گیرد؛ لذا براساس انچه طی دو‬ ‫سال و نیم گذشته شاهد ان بودیم‪ ،‬فشار ناشی از تحریم ها عدم امکان‬ ‫انتقال ارز به دالیل توامان تحریم و به هم خوردن عرضه و تقاضای ارز‬ ‫خصوصا تشدید انتظارات‪ ،‬در افزایش قیمت ارز موثر و تعیین کننده بوده‬ ‫است؛ لذا انتظار می رود در مرحله اول خروج از شوک با فروکش کردن‬ ‫انتظارات‪ ،‬افزایش نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی ان‬ ‫حرکت کند‪.‬وی افزود‪ :‬در مرحله بعدی با دسترسی بهتر بانک مرکزی‬ ‫به منابع مسدودی خود و نیز شرایط پیش رو امکان مدیریت موثرتر‬ ‫در بازار ارز‪ ،‬و کاسته شدن از تقاضا و پاسخ به نیاز های واقعی فراهم‬ ‫می شود‪ .‬از طرفی برای فهم شرایط این روز های بازار ارز نیاز به دانش‬ ‫تخصصی اقتصاد و بودجه ریزی سنجیده نیست‪ .‬هر فردی در کف بازار‬ ‫نیز متوجه می شود که با نبودن ترامپ‪ ،‬شکست فشار حداکثری و فرو‬ ‫ریختن تحریم ها قیمت شکننده و کاذب ارز و سکه به سمت تعادل‬ ‫و قیمت اصلی خود نزدیک خواهد شد‪.‬اقای ربیعی گفت‪ :‬باز هم هر‬ ‫کسی از همان کف بازار می داند زمانی که منابع بانک مرکزی ازاد شود‬ ‫و امکان عرضه از تقاضا پیش بگیرد قیمت ها متعادل می شود و پایین‬ ‫می اید‪ .‬ظاهرا برخی افراد عادت کرده اند هر موضوعی را با عینک‬ ‫سیاسی و تیره بینند هر چند به قیمت ضربه زدن به روح و روان جامعه‬ ‫باشد‪ .‬در مواردی مانند قیمت ارز و طال صرفا وابسته به متغیر های‬ ‫درونی نیست بلکه از متغیر های بیرونی اعم از اقتصادی‪ ،‬سیاسی نیز‬ ‫هست‪ .‬بیاد داریم بعد از پایان جنگ تحمیلی بالفاصله قیمت های‬ ‫ارز و سکه سقوط کردند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬همچنین اگر از نقش‬ ‫دولت می پرسید و عده ای این نقش را نمی خواهند ببینند باید گفت‬ ‫که طی ‪ ۳‬سال گذشته در حالیکه عده ای در داخل مشغول تخریب‬ ‫بودند‪ ،‬دولت در کنار مردم‪ ،‬ضمن مقاومت در برابر فشار های ترامپ‪،‬‬ ‫براساس یک سیاست مقاومتی مانع از وقوع برخی پیش بینی هایی‬ ‫که درباره ان شنیدیم از جمله ابرتورم یا ونزوئالیی شدن شده است‪.‬‬ ‫این مقاومت دولت و مردم ایران علیرغم فشار بر معیشت و زندگی‬ ‫مردم و سخت شدن امورات روزانه مردم‪ ،‬در حالی است که عده ای‬ ‫هیچگاه نمی خواهند ببینند و بیان کنند‪ .‬با فشار های بی نظیر و در یک‬ ‫جنگ نابرابر اقتصادی ایران نه دچار تورم و فروپاشی شد و نه شبیه‬ ‫برخی کشور های از هم پاشیده منطقه شد‪ .‬سخنگوی دولت در پاسخ به‬ ‫سوالی در خصوص امادگی ایران برای مذاکرات با بایدن گفت‪ :‬تمرکز‬ ‫ما در حال حاضر به احیای کامل برجام از سوی همه طرف های توافق‬ ‫است؛ و انتظار داریم که تمرکز دولت جدید امریکا هم بر جلب اعتماد‬ ‫ایران از راه انجام کامل و فوری همه تعهداتش باشد‪.‬‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک ساوجبالغ‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی به‬ ‫مساحت ‪ 96 / 08‬متر مربع واقع در طبقه سوم سمت شمال‬ ‫قطعه ‪ 5‬تفکیکی پالک فرعی ‪ 4455‬از ‪ 314‬اصلی مفروز‬ ‫و مجزی شده از ‪4421‬فرعی جزء حوزه ثبتی شهرستان‬ ‫ساوجبالغ که ذیل صفحه ‪ 193‬دفتر ‪87‬به نام اقای رحمان‬ ‫حیدرزاده سند مالکیت به شماره چاپی ‪201001‬صادر و‬ ‫تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت طبق سند قطعی‬ ‫شماره ‪ 12282‬مورخ ‪ 91 / 7 / 25‬دفترخانه ‪ 14‬هشتگرد‬ ‫به اقای پرویز نوروزیان منتقل گردید‪ .‬سپس نامبرده ضمن‬ ‫تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است‬ ‫که سند مالکیت چاپی پالک مورد ثبت به علت سهل‬ ‫انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی نموده است‪.‬‬ ‫لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ‪ 120‬ایین‬ ‫نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی‬ ‫مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت‬ ‫به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین اگهی به مدت ده‬ ‫روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره‬ ‫تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد‪.‬‬ ‫رشیدی ‪ -‬کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫ساوجبالغ‪ -‬م ‪ /‬الف ‪360‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪:‬‬ ‫سیده طناز جعفری‬ ‫نشانی‪ :‬کرج ‪ -‬میدان توحید ‪-‬ابتدای بلوار بالل ‪-‬‬ ‫ساختمان توحید طبقه ‪ 2‬واحد‪5‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫تلفن‪026 - 32241006 :‬‬ ‫‪sepehr.alborz‬‬ ‫‪sepehr.‬‬ ‫‪alborz93‬‬ ‫‪93@gmail‬‬ ‫پست الکترونیک‪@gmail..com :‬‬ ‫وبسایت‪https: / / sepehriraniannews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر رتبه‪5:‬‬ ‫چهارشنبه‪ 1‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪961‬‬ ‫« من پیروزم »‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫اغاز تولید انبوه واکسن کرونا در شرکت برکت‬ ‫دسترسی به واکسن کرونای ایرانی تا خرداد‬ ‫عنوان اولین نمایشگاه نقاشی مجازی‬ ‫دروب سایت محک‬ ‫قائم مقام ستاد راهبری اجرای‬ ‫لیال احمدزاده‪ -‬اولین نمایشگاه نقاشی مجازی با عنوان‬ ‫«من پیروزم» در تاریخ ‪ ۳‬تا ‪ ۱۰‬بهمن ماه با شعار«من یک‬ ‫هنرمندم و برای پیروزی کودکان مبتال به سرطان تالش‬ ‫می کنم » برگزارمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگارما ‪ ،‬نمایشگاه نقاشی شاگردان تارا‬ ‫بهبهانی در موسسه خیریه محک سنتی ساالنه است‪.‬‬ ‫هر سال در اواخر فروردین ماه نمایشگاهی موضوعی از‬ ‫هنرجویان ایشان برگزار می شد ولی امسال زمان و نحوه‬ ‫اجرای این نمایشگاه با توجه به شرایط فعلی تغییر کرد‬ ‫و اثار هنرمندان کودک و نوجوان به صورت مجازی در‬ ‫وب سایت محک به مناسبت روز جهانی سرطان به نمایش‬ ‫درخواهد امد‪.‬‬ ‫تارا بهبهانی با اشاره به اینکه در طی ‪ 14‬سال گذشته‬ ‫این اولین باری است که این نمایشگاه بر خالف سنت‬ ‫همیشگی خود در بهمن ماه و به صورت مجازی برگزار‬ ‫می شود گفت‪« :‬دو عامل باعث شد تا نمایشگاه امسال‬ ‫در تاریخ همیشگی اجرا نشود‪ .‬ابتدا شیوع ویروس کرونا و‬ ‫سپس شرایط جسمی من به دلیل ابتال به سرطان‪ .‬استقبال‬ ‫فراوان از دوره های پیشین نمایشگاه و تماس های مکرری‬ ‫که از دلیل برگزار نشدن نمایشگاه پرس و جو می کردند‬ ‫باعث شد تا هنگامی که از نظر جسمی شرایطی پایدار‬ ‫پیدا کردم‪ ،‬اقدام به تهیه مقدمات برگزاری نمایشگاه کنم‪.‬‬ ‫خوشبختانه اثار هنرجویان هم با سرعتی بیش از سال های‬ ‫پیشین اماده نمایش شد تا نمایشگاه به مناسبت روز جهانی‬ ‫سرطان برگزار شود‪».‬‬ ‫بهبهانی با توجه به موضوع نمایشگاه امسال که «پیروزی»‬ ‫است و علت انتخاب ان برای پانزدهمین دوره نمایشگاه اش‬ ‫به نفع کودکان مبتال به سرطان‪ ،‬ادامه داد‪« :‬در طی درمان‬ ‫بیماری ام‪ ،‬یکی از موضوعاتی که ذهنم را درگیر می کرد‬ ‫پاسخ این پرسش بود که ایا در نبرد با این بیماری پیروز‬ ‫خواهم شد؟ و بعد به مبارزه بی امان کودکان محک فکر‬ ‫کردم‪ .‬تصمیم گرفتم پیروزی را به عنوان مضمون مشترک‬ ‫اثار نمایشگاه انتخاب کنم‪ .‬کودکان پیروزی را دوست‬ ‫دارند‪ .‬نگاه هر کدامشان به این مفهوم نیز متفاوت است‪.‬‬ ‫در طی صحبت هایم با شاگردان دوره اخیر می کوشیدم تا‬ ‫ذهن ان ها را به سمت رابطه پیروزی و کودکان مبتال به‬ ‫سرطان هدایت کنم‪ .‬هر کدام از شاگردانم که پیروزی های‬ ‫شخصیشان را توصیف می کردند با این سوال من مواجه‬ ‫می شدند که ایا تو هم می توانی با شرکت در این نمایشگاه‬ ‫به پیروزی کودکان محک کمک کنی؟»‬ ‫او در پایان گفت‪« :‬این نمایشگاه بهانه ایست که دست به‬ ‫دست هم دهیم و به کوهای باالی اراج نگاهی بیاندازیم‬ ‫و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان را که استوار‬ ‫ایستاده ببینیم و چشمان امیدوار به اینده بیماران کوچکش‬ ‫را دریابیم و کمک کنیم تا مخارج سهمگین بیماریشان‬ ‫تامین شود‪ .‬نقاشان همراه من هم در کنار و همراه شما در‬ ‫این حلقه پیروز و امیدوارند که امسال هم با روش جدید‬ ‫برگزاری انالین بتوانیم گامی در جهت تحقق ارزوها و‬ ‫رویاهایمان‪ ،‬برای دوستان مبتال به سرطان مان برداریم‪.‬‬ ‫دور نیست روزهای روشنی که پیروزی تمام کودکان‬ ‫مبتال به سرطان را جشن می گیریم و واژه سرطان را برای‬ ‫همیشه از فرهنگنامه بیماری ها پاک می کنیم‪».‬‬ ‫نمایشگاه »من پیروزم» از ‪ 3‬تا ‪ 10‬بهمن با شعار «من یک‬ ‫هنرمندم و برای پیروزی کودکان مبتال به سرطان تالش‬ ‫می کنم» در راستای کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان‬ ‫(‪ )UICC‬و به مناسبت روز جهانی سرطان‪ ،‬برای اولین‬ ‫بار پس از ‪ 14‬بار اجرا به صورت مجازی در وب سایت‬ ‫موسسه خیریه محک (‪MAHAK-CHARITY.‬‬ ‫‪ )ORG‬برگزار خواهد شد‪ .‬تمام عواید حاصل از این‬ ‫نمایشگاه صرف تامین هزینه های درمان کودکان مبتال‬ ‫به سرطان خواهد شد‪.‬‬ ‫نقشه جامع علمی اعالم کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی شده که ‪۲۵‬میلیون دوز‬ ‫تولید داخلی واکسن ایرانی کرونا‬ ‫تا اردیبهشت و خرداد ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬منصور کبگانیان امروز‬ ‫در حاشیه یکصدو چهل و سومین جلسه‬ ‫ستاد شورای راهبری شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی در جمع خبرنگاران دستور اصلی‬ ‫این جلسه را بررسی وضعیت و چالش های‬ ‫تولید و خرید واکسن کرونا دانست و افزود‪:‬‬ ‫این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره)‪ ،‬موسسات واکسن سازی همچون‬ ‫رازی و پاستور‪ ،‬فرهنگستان علوم پزشکی‬ ‫و محققان این حوزه برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موضوع جلسه گفت‪ :‬تولید‬ ‫و خرید واکسن کرونا موضوع جلسه بود‬ ‫که برای هر کدام از روش ها (خرید و تولید‬ ‫داخل واکسن) نظراتی ارائه شد‪.‬‬ ‫کبگانیان ادامه داد‪ :‬اولین موضوع ارائه شده‬ ‫در این جلسه عدم خرید واکسن از معدود‬ ‫کشورها بود که این امر در راستای حمایت‬ ‫از سالمت احاد ملت ایران صورت می گیرد؛‬ ‫چرا که برخی از واکسن های تولید شده در‬ ‫دنیا در فرم های ناشناخته ای هستند‪.‬‬ ‫قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی‬ ‫کشور با تاکید بر اینکه حمایت از تولید‬ ‫ملی واکسن کرونا ضروری و این امر از‬ ‫وظایف ستاد نقشه جامع علمی کشور نیز‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این رو به علت‬ ‫اضطراری بودن تولید واکسن کرونا تولید‬ ‫این واکسن از چندین سال به یک سال‬ ‫تقلیل پیدا کرد و این درحالی است که تولید‬ ‫واکسن هایی همچون ابوال ‪۲۰‬سال و برخی‬ ‫بیماری های واگیر ‪۱۵‬سال به طول انجامیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سازمان های تایید کننده و ناظر‬ ‫به دلیل شرایط اضطراری فازهای تولید‬ ‫واکسن را به سرعت طی کردند‪ ،‬اما برخی‬ ‫از کشورها همچون عربستان تاییدیه ملی‬ ‫صادر کرده است که این جای سوال دارد‪.‬‬ ‫کبگانیان با بیان اینکه ‪ ۹‬شرکت ایرانی ‪۶‬نوع‬ ‫واکسن را در ‪۴‬پلتفرم در حال تولید دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایران تمام فناوری ها و پلتفرم های‬ ‫واکسن را دارد که برخی از انها در اسفند ‪۹۹‬‬ ‫و برخی در خرداد ماه سال اینده در برخی از‬ ‫فازها را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬واکسن های تولیدی کشور‬ ‫مبتنی بر چهار پلتفرم "ویروس کشته شده"‪،‬‬ ‫"ناقل ویروسی"‪ "MRNA" ،‬و "پروتئین‬ ‫نوترکیب" است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واکسن بر پایه ویروس‬ ‫کشته شده ایمن است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫پلتفرم ها ‪ MRNA‬است که تمام ابعاد‬ ‫این نوع واکسن شناخته شده نیست و‬ ‫شرکت فایزر این واکسن را تهیه کرده که‬ ‫هنوز تمام ابعاد این پلتفرم مشخص نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬واکسن بر پایه پلتفرم نوترکیب‬ ‫با همکاری کشور کوبا توسط محققان کشور‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫کبگانیان اضافه کرد‪ :‬پیش بینی می شود اگر‬ ‫مراحل را طی کنیم نه تنها واکسن سازهای‬ ‫رقابتی بخش خصوصی را خواهیم داشت‪،‬‬ ‫بلکه به طور کلی تولید کننده های دارو با‬ ‫تکنولوژی های جدید در کشور ظهور خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تولید دارو با تکنولوژی‬ ‫سنتی بوده‪ ،‬ولی در این دوران مسائل‬ ‫تولید دارو با فناوری "های تک" مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کبگانیان یکی از دستاوردهای تولید واکسن‬ ‫کرونا در کشور را فعالیت بخش خصوصی‬ ‫در کنار بخش دولتی دانست و گفت‪ :‬تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫اینده نه تنها واکسن های بخش خصوصی‬ ‫بلکه بخش دولتی هم خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گلوگاه جدی تولید واکسن‬ ‫کرونا در کشور‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از گلوگاه های‬ ‫جدی ما اجرای فازهای بالینی و حیوانی‬ ‫است که به خوبی طی می شود و نگرانی‬ ‫ما در این جلسه ورود به سمت تولید انبوه‬ ‫و صنعتی از یک تا ‪۲‬میلیون دوز به باالست‬ ‫که این موضوعات در این جلسه تاکید شد‪.‬‬ ‫کبگانیان چالش دیگر محققان در تولید‬ ‫واکسن کرونا را دسترسی به تجهیزات‬ ‫دانست و افزود‪ :‬به دلیل تحمیل تحریم ها‬ ‫علیه کشور توسط برخی کشورهای دشمن‬ ‫دسترسی به برخی دستگاه ها را نداشتیم‪،‬‬ ‫ولی این تحریم ها باعث شد که شرکت های‬ ‫دانش بنیان خوبی به این موضوع ورود پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اکنون مشکل تامین‬ ‫دستگاه برای تولید واکسن نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گزارشی در این زمینه از سوی موسسه‬ ‫برکت اعالم شد که تولید انبوه واکسن را‬ ‫در چند روز اخیر اغاز کردند که با استفاده از‬ ‫دستگاه های داخلی بوده است‪.‬‬ ‫کبگانیان با بیان اینکه خرید پر خطر به‬ ‫مصلحت ملت نیست‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫تامین ‪ ۱۶.۸‬میلیون دوز از کوواکس یکی‬ ‫از برنامه ها است و شرط خرید این است که‬ ‫مبتنی بر پلتفرم فایزر نباشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی شده که ‪۲۵‬میلیون‬ ‫دوز تولید داخلی واکسن ایرانی کرونا تا‬ ‫اردیبهشت و خرداد داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر خرید ‪ ۱۶.۸‬میلیون دوز‬ ‫بناست که ‪ ۲۵.۵‬میلیون دوز واردات دیگر‬ ‫از شرکت دیگر که مبتنی بر پلتفرم فایزر‬ ‫نباشد‪ ،‬در پیش گرفته شود که پوشش خوبی‬ ‫برای سنین مختلف خواهد داشت‪.‬‬ ‫قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی‬ ‫کشور افزود‪ :‬انواع این واکسن برای سنین‬ ‫مختلف و زمینه های مختلف توصیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کبگانیان با بیان اینکه این جلسه چهار‬ ‫مصوبه داشت‪ ،‬گفت‪ :‬اولین مصوبه در‬ ‫خصوص توجه مجلس و دولت به تولید‬ ‫واکسن است که اعتبار ویژه ای برای این‬ ‫منظور باید در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی‬ ‫کشور عنوان کرد‪ :‬حمایت صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی از فاز سوم انسانی دیگر مصوبات‬ ‫ما در این جلسه بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سومین مصوبه در این جلسه‬ ‫گفت‪ :‬انجام کار پژوهشی در زمینه ساخت‬ ‫و تولید ویروس های صنعتی و بررسی‬ ‫ک ان برای اینده بشریت بود‬ ‫خطرات ریس ‬ ‫که به مرکز همکاری های تحول و پیشرفت‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫وی افزود همچنین مقرر شد این مرکز‬ ‫ظرف سه ماه اینده گزارش این پژوهش را‬ ‫به ما اعالم کند‪.‬‬ ‫کبگانیان گفت‪ :‬البته مطالعاتی در این زمینه‬ ‫انجام شده‪ ،‬ولی ما به این مطالعات متکی‬ ‫نیستیم و باید بیش از این ها مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چهارمین مصوبه این جلسه‬ ‫پیوست رسانه ای است و به نظر می رسد‬ ‫برخی اخبار رسانه های داخلی و هجمه های‬ ‫رسانه ای در زمینه تولید‪ ،‬خرید‪ ،‬عدم خرید‬ ‫واکسن وجود دارد که این موضوع نیاز به‬ ‫پیوست رسانه ای برای تولید و خرید واکسن‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬دارد‪.‬‬ ‫به گفته قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع‬ ‫علمی کشور‪ ،‬تهیه پیوست رسانه ای به ستاد‬ ‫مهندسی فرهنگی در شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی واگذار شده است که به تصویب‬ ‫این ستاد می رسد و این سند برای ستاد‬ ‫راهبری قابل استناد و استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره‬ ‫افزایش امار هفتگی فوتی های کرونا‬ ‫سازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬هشدار داده است که به‬ ‫زودی شاهد ‪ ۱۰۰‬هزار مورد مرگ ناشی از کرونا در هفته‬ ‫خواهیم بود‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت با اشاره‬ ‫به افزایش موارد ابتال و مرگ ناشی از همه گیری کروناویروس‬ ‫نسبت به احتمال فوت بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در جهان طی هر‬ ‫هفته بر اثر بیماری کووید‪ -۱۹‬هشدار داد‪.‬‬ ‫دکتر "مایکل رایان" رئیس بخش فوریت های سازمان جهانی‬ ‫بهداشت پیش بینی کرده است که در صورت تداوم یافتن‬ ‫شرایط کنونی و با توجه به شیوع گونه های جدید ویروس این‬ ‫نگرانی وجود دارد که امار فوتیهای هفتگی کرونا در جهان از‬ ‫مرز ‪ ۱۰۰‬هزار نفر عبور کند‪.‬‬ ‫وی در جریان یک کنفرانس خبری در ژنو اظهار کرد‪ :‬هفته‬ ‫گذشته دست کم ‪ ۹۳‬هزار نفر در کشورهای مختلف جهان بر‬ ‫اثر ابتال به بیماری کووید‪ -۱۹‬جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫همچنین قاره امریکا و اروپا مناطقی هستند که بیشترین شمار‬ ‫مرگ ناشی از ابتال به این بیماری را در حال حاضر به ثبت‬ ‫رسانده اند‪.‬به گفته رایان ‪ ۸۷‬درصد از کل موارد ابتال و مرگ‬ ‫ناشی از کروناویروس در جهان طی هفته گذشته در کشورهای‬ ‫دو منطقه یاد شده گزارش و ثبت شده است‪.‬‬ ‫اخرین امار کرونا‬ ‫جان باختن ‪ ۸۷‬بیمار‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ :‬متاسفانه در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪۸۷ ،‬‬ ‫بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند و مجموع جان‬ ‫باختگان این بیماری به ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۹۷۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت گروه علمی‬ ‫فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما ؛ خانم دکتر سیما‬ ‫سادات الری گفت‪ :‬از دیروز تا امروز ‪ ۳۰‬دی ‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس‬ ‫معیار های قطعی تشخیصی‪ ۵ ،‬هزار و ‪ ۹۱۷‬بیمار جدید مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی و ‪ ۵۱۸‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت افزود‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور به یک میلیون و ‪ ۳۴۲‬هزار و ‪ ۱۳۴‬نفر رسید‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه تاکنون یک میلیون و ‪ ۱۳۱‬هزار و ‪ ۸۸۳‬نفر از‬ ‫بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫دکتر الری افزود‪ ۴۲۷۲ :‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند‪.‬وی‬ ‫افزود‪:‬تاکنون ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۶۳۴‬هزار و ‪ ۵۵۳‬ازمایش تشخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬سخنگوی وزارت بهداشت‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس اخرین تحلیل ها‪ ۱۰ ،‬شهر در وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬شهر در وضعیت نارنجی‪ ۱۶۳ ،‬شهر در وضعیت زرد و ‪۲۵۲‬‬ ‫شهر در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬همچنین ‪ ۱۰‬شهر قرمز کشور‬ ‫در استان مازندران و شامل امل‪ ،‬بابل‪ ،‬تنکابن‪ ،‬جویبار‪ ،‬رامسر‪،‬‬ ‫ساری‪ ،‬سوادکوه‪ ،‬فریدونکنار‪ ،‬قائمشهر و نکا است‪.‬‬ ‫اصالحیه اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)‬ ‫ملی‪10260323109‬‬ ‫‪10260323109‬‬ ‫شماره ثبت ‪ 11253‬و شناسه ملی‬ ‫پیرو اگهی منتشر شده در تاریخ ‪ 1399/10/18‬در خصوص دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام‬ ‫مورخ ‪ ،1399/11/7‬مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ‪ ،1398/12/29‬بند ‪ 3‬دستورات جلسه به شرح ذیل اصالح می گردد‪:‬‬ ‫‪ -3‬انتخاب بازرس اصلی‪ ،‬علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی ‪1399‬‬ ‫هیات مدیره شرکت رهشاد سپاهان( سهامی عام)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 995

روزنامه سپهرایرانیان 995

شماره : 995
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه سپهرایرانیان 994

روزنامه سپهرایرانیان 994

شماره : 994
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه سپهرایرانیان 993

روزنامه سپهرایرانیان 993

شماره : 993
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه سپهرایرانیان 992

روزنامه سپهرایرانیان 992

شماره : 992
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه سپهرایرانیان 991

روزنامه سپهرایرانیان 991

شماره : 991
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه سپهرایرانیان 990

روزنامه سپهرایرانیان 990

شماره : 990
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!