روزنامه سپهرایرانیان شماره 1499 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1499

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1499

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1499

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪25 january 2023‬‬ ‫اغاز ریزش‬ ‫افزایش حقوق‬ ‫در بازار ازاد‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬اعالم شد‬ ‫قیمت دالر‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬بهمن ‪1401‬‬ ‫کارکنان دولت در‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1499‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫اعالم امادگی ایران برای همکاری های‬ ‫هم ه جانبه اقتصادی در دوران بازسازی سوریه‬ ‫‪5‬‬ ‫قانون طالیی پیش فروش مسکن‬ ‫در بالتکلیفی تصویب نهایی‬ ‫سیده طناز جعفری‬ ‫‪7‬‬ ‫قانون پیش فروش مسکن از ان دسته قوانینی است که اگرچه به تصویب رسیده اما به دلیل اشکالی که داشت بار دیگر‬ ‫به مجلس ارجاع داده شد این در حالی است که از زمان ارجاع این قانون به مجلس حدود ‪ 5‬سال گذشته و هنوز عزمی‬ ‫راسخ برای تصویب نهایی ان دیده نمی شود‪....‬‬ ‫راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن امسال باید‬ ‫به یک جشنواره تبدیل شود‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫کسادی بازار خانه های پیش فروش‬ ‫‪2‬‬ ‫مدارس دنیا با شاخص‬ ‫الودگی ‪ ۱۵۰‬تعطیل نمی شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی میزان بارش های‬ ‫امسال در استان های کشور‬ ‫‪5‬‬ ‫سامانهنیما‬ ‫عامل ضعف اقتصادی‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫فضاهای‬ ‫سبز کالنشهر‬ ‫کرج توسعه‬ ‫می یابد‬ ‫‪4‬‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫شهـرداری بستان اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 101‬مورخه‬ ‫‪ 1401/09/30‬شورای محترم اسالمی شهر ‪،‬فراخوان عملیات پخت و پخش‬ ‫اسفالت در سطح شهر بستان اباد را با قیر تحویلی از سوی کار فرما‬ ‫با مبلغ براورد اولیه ‪ 20/008/275/000‬ریال را به صورت مناقصه و از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) برگزار و به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪ .‬تلفن راهبری و پشتیبانی‬ ‫سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫ مواعد زمانی‪:‬‬‫تاریخ انتشار فراخوان‪1401 / 10 / 28 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬از تاریخ ‪ 1401 / 10 / 28‬الی ‪1401 / 11 / 13‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادات‪1401 / 11 / 25 :‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪1401 / 11 / 26 :‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬متقاضیان جهت شرکت در مناقصه باید سپرده شرکت در مناقصه را که ‪ 5‬درصد مبلغ براورد (‪ 1 / 000 / 413 / 750‬ریال)‬ ‫می باشد که بایدبه صورت ضمانتنامه بانکی و یا به شماره حساب سپرده ‪ 3100002133002‬شهرداری بستان اباد نزد بانک ملی‬ ‫شعبه بستان اباد واریز و تصویر فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی را به انضمام سایر مدارک در قسمت مربوطه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت بارگذاری نموده و اصل ان را قبل از پایان مهلت شرکت در مناقصه به واحد مالی شهرداری بستان اباد‬ ‫تحویلنمایند‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هر گاه برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬سایر جزئیات و شرایط مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت (ستادایران ) مندرج می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اطالعات تماس و ادرس‪ :‬بستان اباد ‪ ،‬خیابان جمهوری جنب پارک صبا ‪-‬شهرداری بستان اباد ‪041 - 4333 2422 -‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول (نوبت اول) ‪1401 / 10 / 28‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول(نوبت دوم) ‪1401 / 11 / 05‬‬ ‫مجید ممی زاده‪-‬شهردار بستان اباد‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪7‬‬ ‫تولید سیگار‬ ‫در کشور‬ ‫روند افزایشی‬ ‫دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫تجلیل از کارکنان ‬ ‫شرکت اغاجاری‬ ‫که با فداکاری‬ ‫باعث نجات چاه‬ ‫نفتی شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ اگهی شرکت در مناقصه عمومی‬ ‫سازمان اتوبوسرانی ابادان براساس مجوز از ارکان سازمان در نظر دارد بخش پیمانکاری تامین نیروی انسانی‬ ‫راننده پایه یکم و سایر مشاغل به تعداد ‪ ۱۸۰‬نفر را از طریق انعقاد قرارداد به بخشی خصوصی (شرکتهای خدماتی با‬ ‫سابقه ‪ ۵‬سال و داشتن رضایت نامه از کار فرمایان قبلی و گواهینامه تاییدیه صالحیت کار و ایمنی از اداره کار و امور‬ ‫اجتماعی و مجوز فعالیت از سازمان منطقه ازاد اروند و ارائه عدم بدهی به سازمان تامین اجتماعی) واگذار نماید ‪.‬‬ ‫‪ -1‬براورد اولیه مبلغ ‪ 305/000/000/000‬ریال به حروف (سیصد و پنج میلیارد ریال) بر اساس نرخ پایه حداقل‬ ‫دستمزد ماهیانه کارگر مشمول قانون کار در سال ‪ ۱۴۰۱‬در محل اعتبارات جاری و درامدهای عمومی این سازمان و تا‬ ‫‪ ۲۵‬در صد تعداد نیروها قابل کاهش و افزایش می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬میزان و نوع تضمین نامه شرکت در مناقصه ‪ :‬مبلغ ‪ 15/250/000/000‬ریال به حروف (پانزده میلیارد و دویست‬ ‫پنجاه میلیون ریال ) صورت ضمانت نامه معتبر بانکی از یکی از بانکهای مجاز کشور برای مدت نود روز از تاریخ صدور‪.‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار نوبت دوم اگهی در تاریخ ‪ 1401/11/5‬تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه‬ ‫مورخه ‪ 1401/11/13‬نسبت به دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ) مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬متقاضیان بایستی حداکثر تا ساعت ‪ ۱۴‬روز چهارشنبه مورخه ‪ 1401/11/26‬نسبت به بارگذاری اسناد ممهور‬ ‫شده به مهر شرکت در سامانه ستاد به ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) ‪WWW.SETADIRAN.IR‬‬ ‫اقدام و عالوه بر ان نسبت به تحویل پاکت الف (ضمانت نامه بانکی ) به دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی شهرداری ابادان‬ ‫ابتدای ابادان ‪ -‬اهواز جاده بیمارستان صحرایی علی بن ابیطالب (ع) تحویل داده و بعد از ان از دریافت پاکت معذور‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬شرکت های واجد شرایط به منظور کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه میتواند به سایت سامانه به ادرس‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اجرا یکسال شمسی‬ ‫‪ -7‬کمیسیون معامالت سازمان اتوبوسرانی در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -8‬سپرده تضمین نفر اول تا سوم تا مشخص شدن نتیجه مناقصه نزد سازمان نگهداری خواهد شد و هرگاه حاضر به‬ ‫انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪- ۹‬هزینه چاپ و اگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬سایر شرایط مناقصه و اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫سازمان اتوبوسرانی شهرداری ابادان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫چهارشنبه* ‪ 5‬بهمن ‪ * 1401‬شماره ‪1499‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی ‪ :‬تغییر کاربری اراضی کشاورزی البرز نگران کننده است‬ ‫یادداشت‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اثار مخرب تغییر کاربری اراضی بر کاهش تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی و باغی این استان‪ ،‬گفت‪ :‬این تغییر کاربری ها در استان البرز نگران کننده است ‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا بازدار روز سه شنبه در نشست مشترک با فرمانده انتظامی البرز با قدردانی از زحمات‬ ‫مجموعه فرماندهی انتظامی استان برای پشتیبانی‪ ،‬همراهی و همکاری با جهاد کشاورزی در راستای تحقق‬ ‫اهداف و ماموریت های سازمانی برای تامین امنیت غذایی‪ ،‬بر تقویت تعامل‪ ،‬هم افزایی و افزایش همکاری‬ ‫قراردادن سپاه درلیست تروریسم‪ ،‬اقدامی‬ ‫مسخره و غیرالزام اور‬ ‫محمدعلی غالمی کارشناس سیاسی و مدیر روابط عمومی‬ ‫سازمان بسیج رسانه استان البرز‬ ‫قطعنامه ی مسخره و غیرالزام اور‬ ‫پارلمان اروپا بر علیه نهاد مقدس سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی که نیرویی‬ ‫رسمی و بخشی از سازمان نظامی‬ ‫کشورمان است‪ ،‬اقدامی برخالف قوانین‬ ‫بین الملل و منشور سازمان ملل متحد‬ ‫میباشد‪ .‬قراردادن نام سپاه در فهرست سازمان های تروریستی‬ ‫از سوی پارلمان اروپا و همچنین گسترش تحریم ها علیه‬ ‫کشورمان را می توان از روی استیصال و پس از تالش های‬ ‫ناموفق خیابانی و ایجاد اغتشاش از سوی انها در جهت ضربه‬ ‫زدن بر مردم فهیم و نجیب ایران اسالمی دانست‪ .‬دول غربی‬ ‫با شکست سیاست ناجوانمردانه ی تحریم از بیرون و شیطنت‬ ‫و فشار برای براندازی از درون‪ ،‬اکنون از روی خشم و زبونی‬ ‫سپاه را مورد هدف قرار داده اند‪ .‬همان سپاه مقتدری که نه‬ ‫تنها حافظ پرتوان و مقتدر امنیت کشور عزیزمان و منطقه‬ ‫است بلکه ادمکش ترین و وحشی ترین تروریسم ضدبشری‬ ‫بین المللی یعنی داعش را که مولود کثیف ایاالت متحده و‬ ‫ایادی غربی ان بود را نابود کرده و از پا دراورد‪ .‬همانگونه که‬ ‫اشاره شد قطعنامه ی غیرالزام اور پارلمان اروپا بر ضد سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی درواقع حرکتی نمادین بوده و در نظام‬ ‫بین الملل نیز ارزش و اعتباری ندارد و به همین دلیل است‬ ‫که شورای وزیران اتحادیه اروپا که مرجعی باالتر و معتبرتر‬ ‫از پارلمان اروپا میباشد‪ ،‬تاکنون با این اقدام مسخره و نابجا‬ ‫موافقت نکرده است‪ .‬بدنبال این اقدام خصمانه‪ ،‬شاهد اعالم‬ ‫مواضع خوبی از سوی مقامات کشوری و لشگری کشورمان بوده‬ ‫و هستیم لکن شایسته است دستگاه دیپلماسی ایران اسالمی‬ ‫که البته حرکات و اقدامات درخور توجهی تا این لحظه داشته‪،‬‬ ‫در صورت تصویب طرح سخیف پارلمان اروپا از سوی شورای‬ ‫وزیران اتحادیه اروپا‪ ،‬با رایزنی بیشتر با دوستان منطقه ای و‬ ‫فرامنطقه ای‪ ،‬مقابله به مثل جدی و پشیمان کننده ای را در‬ ‫دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنا به درخواست مالک سیده نافیه طاهری زنگگان وکیل اقای (میر داود‬ ‫سیدی اللمیبه به شماره شناسه سند وکالت ‪۱۴۰۱۳۳۲۵۱۶۶۹۰۰۰۱۳۲‬‬ ‫تحت شماره ‪ ۳۱۷۷۶‬مورخ ‪ 1401 / 7 / 30‬دفترخانه ‪ ۱۱۸۲‬تهران)‬ ‫مالک سیده نافیه طاهری زنگکان مفقودی سند مالکیت ملک مورد‬ ‫تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره‬ ‫‪ ۹۴۸۶۷۶‬مورخ ‪ ۱۴۰۱ / ۰۷ / ۳۰‬در دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۵‬ورامین‬ ‫به ضمیمه درخواست به وارده شماره ‪ ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۶۰۰۱۳۶۰۵‬مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۱ / ۰7 / ۰8‬که تقاضای صدور سند مالکیت المثنى نموده است‬ ‫مراتب در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت بشرح ذیل اگهی‬ ‫میگردد‪ .۱.‬نام و نام خانوادگی مالک‪ :‬سیده نافیه طاهری زنگگان‬ ‫‪ .۲‬میزان مالکیت‪ :‬ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ‪ ۹۰‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱۰۳‬اصلی به مساحت ‪ 16134 / 31‬متر مربع دفتر الکترونیک‬ ‫‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰۶۹‬بنام سیده نافیه طاهری زنگکان ثبت و سند‬ ‫به شماره چاپی ‪ ۴۰۴۴۱۸‬صادر گردید‪.‬‬ ‫‪ .3‬علت مفقودی‪ :‬جابجایی‬ ‫‪ .۴‬بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تاکنون نسبت به مورد ثبت‬ ‫معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک‬ ‫فوق الذکر و درخواست المثنى مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت‬ ‫به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ‪۱۰‬روز از تاریخ انتشار اگهی به ثبت‬ ‫اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا‬ ‫سند انتقال‪ ،‬تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل‬ ‫نشود سند مالکیت المثنى طبق قانون و مقررات صادر تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 546‬ث ‪ /‬م الف ‪ -‬شناسه اگهی ‪1439046‬‬ ‫محمود داودی ‪-‬رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای موسی جعفری فرزند یعقوب طی درخواست وارده‬ ‫شماره ‪ ۱۲۲ / ۸ / ۳۱۹۴‬مورخ ‪ ۱۴۰۱ / ۱۱ / ۰۱‬منضم به‬ ‫دو برگ استشهادیه که به تصدیق دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫شماره ‪ ۵۹‬شهرستان سیروان نیز رسیده اعالم نموده‬ ‫سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان‬ ‫مسکونی بمساحت ‪ 385 / 50‬متر مربع بشماره پالک‬ ‫‪ ۵۳۷‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در شهرستان سیروان ‪-‬‬ ‫روستای نگل که در اجرای ماده ‪ ۱۳۳‬قانون برنامه چهارم‬ ‫توسعه شماره ‪ ۴۵۳۶‬مورخ ‪ ۱۳۸۹ / ۰۹ / ۲۹‬به نام نامبرده‬ ‫صادر و تسلیم گردیده ‪ ،‬به علت سهل انگاری مفقود و‬ ‫تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است ‪ ،‬لذا مراتب‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل ان‬ ‫یک نوبت اگهی تا هرکس حقی برای خود قائل و یا مدعی‬ ‫انجام معامله و یا سند نزد او میباشد ظرف مدت ده روز از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی‪ ،‬اعتراض خود را کتب ًا به این اداره‬ ‫اعالم و رسید دریافت نماید‪ .‬در غیر اینصورت پس از انجام‬ ‫مراحل و تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی به نام مالک‬ ‫صادر و تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫وحید فدوی یگانه‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیروان‬ ‫های فی مابین دو مجموعه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن اعالم امادگی برای تامین هزینه های اجرایی در اقدامات مشترک برای جلوگیری از ساخت و‬ ‫سازهای غیر مجاز تصریح کرد‪ :‬رویکرد اصلی و محور اقدامات در حوزه حفظ کاربری اراضی بایستی پیشگیرانه‬ ‫باشد‪.‬بازدار گفت‪ :‬انتظار می رود همکاری با مجموعه جهاد کشاورزی فراتر از ظرفیت ها باشد و جلوگیری از‬ ‫تغییر کاربری و اقدامات در حوزه حفظ کاربری در سطح وسیع تر و با جدیت بیشتری انجام شود چرا که با‬ ‫توجه به ظرفیت های تولیدی استان‪ ،‬با این حجم از تغییر کاربری ها این نگرانی وجود دارد که در اینده زمینی‬ ‫برای تولید نداشته باشیم‪.‬سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز با اعالم امادگی فرماندهی‬ ‫انتظامی استان برای افزایش همکاری با مجموعه جهاد کشاورزی گفت ‪ :‬این همکاری در راستای استفاده از‬ ‫ظرفیت و توان نیروهای انتظامی استان برای اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز‬ ‫در اراضی کشاورزی انجام می شود‪.‬‬ ‫استاندار یزد‪:‬‬ ‫راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن امسال باید به یک جشنواره تبدیل شود‬ ‫سید محمد جواد عرفان فر ‪ /‬یزد ؛‬ ‫استاندار یزد گفت ‪ :‬راهپیمایی ‪۲۲‬‬ ‫بهمن امسال باید به یک جشنواره‬ ‫تبدیل شود و قطع ًا این اقدام رویکرد‬ ‫بسیار متفاوتی را ایجاد می کند که‬ ‫زمینه افزایش شور و نشاط را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‬ ‫مهران فاطمی در نشست ستاد دهه‬ ‫فجر استان یزد که در محل سالن کوثر‬ ‫استانداری یزد برگزار شد پس از استماع‬ ‫مهمترین برنامه های مسئوالن ‪ ۲۵‬کمیته‬ ‫در دهه فجر ‪ ۱۴۰۱‬تصریح داشت ‪:‬‬ ‫برنامه های ما باید به گونه ای باشد که تمام‬ ‫اقشار را شامل شود و افراد مختلف با توجه‬ ‫به سالیقی که دارند به سمت برنامه های‬ ‫دهه فجر و به ویژه راهپیمایی جذب شوند‪.‬‬ ‫استاندار یزد با بیان این که قالب شادی‬ ‫و نشاط در تمام برنامه های ما از اهمیت‬ ‫بسیار باالیی برخوردار است و باید نسبت‬ ‫به این موضوع توجه خاص و ویژه ای‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬در طول چندماه‬ ‫گذشته دشمن تالش زیادی کرد که‬ ‫فضای ناامنی و ناراحتی و ناامیدی را در‬ ‫جامعه ترویج کند و باید برنامه های ما این‬ ‫فضا را بشکند و در این زمینه به شدت نیاز‬ ‫به جشن های با نشاط‪ ،‬شاد و جوان پسند‬ ‫و نوجوان پسند نیاز داریم به ویژه این که‬ ‫نکته بعدی که باید به ان توجه داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬بحث مردمی کردن برنامه های دهه‬ ‫فجر است‪.‬‬ ‫فاطمی در ادامه گفت‪ :‬فضاسازی شهر به‬ ‫هیچ عنوان صرفا وظیفه شهرداری نیست‬ ‫و تمام ادارات‪ ،‬دستگاه ها و مدارس باید‬ ‫با ابتکارات خودشان اقدام به تزیین و‬ ‫فضاسازی شهر و حتی داخل ادارات و‬ ‫مدارس کنند‪.‬‬ ‫مقام ارشد اجرایی استان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫جشن هایی که به صورت کامل توسط‬ ‫معلمان و دانش اموزان انجام می شد از‬ ‫بهترین خاطره هایی است که ما از مدرسه‬ ‫داشتیم و االن باید نسبت به احیای ان‬ ‫اقدام کنیم‪ ،‬همچنین اگر پویش نصب‬ ‫پرچم بر سر در منازل دوباره انجام شود‬ ‫قطعا بزرگترین زمینه ایجاد وفاق و‬ ‫همدلی در جامعه باید مورد توجه باشد‬ ‫و حتما برای این موضوع و در فضاسازی‬ ‫شهری توجه صورت پذیرد‪.‬‬ ‫دیدار دکتر اشوبی‬ ‫با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــه منظــور‬ ‫پیگیــری و تســریع در پرداخــت معوقــات ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی بــه دانشــگاه بــا مدیرعامــل ایــن ســازمان دیــدار و‬ ‫رایزنــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطاعرســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان (وبدا)‪،‬‬ ‫دکتــر محمدتقــی اشوبی‪-‬سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــه‬ ‫همراهــی مهنــدس جبــار کوچکینــژاد‪ -‬نماینــده مــردم شهرســتان‬ ‫هــای رشــت و خمــام در مجلــس شــورای اســامی بــا دکتــر میرهاشــم‬ ‫موســوی‪ -‬مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی دیــدار و گفتوگــو کــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان در ایــن نشســت پیگیــر‬ ‫تســریع در پرداخــت معوقــات ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گیــان شــد‪.‬‬ ‫دکتــر اشــوبی همچنیــن بــا اشــاره بــه شــمار بــاالی جمعیــت بیمــه‬ ‫شــده اصلــی‪ ،‬بیمهشــدگان تبعــی و مســتمری بگیــران ایــن ســازمان‬ ‫در گیــان‪ ،‬خواســتار احــداث و توســعه بیمارســتانها‪ ،‬درمانگاههــا و‬ ‫کلینیکهــای درمانــی در اســتان شــد‪.‬‬ ‫بازنشسته منتخب تامین اجتماعی گیالن ‪،‬‬ ‫نمونه ملی معرفی گردید‬ ‫بدنبــال انتخــاب و معرفــی چهــره هــای برتــر اســتانی از بیــن‬ ‫ـواده و تکریم‬ ‫ـا روز خانـ‬ ‫ـان بـ‬ ‫ـی همزمـ‬ ‫ـن اجتماعـ‬ ‫ـتگان تامیـ‬ ‫بازنشسـ‬ ‫بازنشســتگان ‪ ،‬محمــد رســول ســماکچی منتخــب گیانــی بــه‬ ‫عنــوان بازنشســته ملــی معرفــی و حســب برنامــه ریــزی بــه‬ ‫عمــل امــده در ائیــن ویــژه ای بــا حضــور مقامــات کشــوری‬ ‫مــورد تجلیــل قــرار خواهــد گرفــت‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان گیــان ‪ ،‬بــر اســاس اعــام اداره کل فرهنگــی اجتماعــی ایــن‬ ‫ســازمان ‪ ،‬از بیــن ‪ 100‬بازنشســته و مســتمری بگیــر نمونــه اســتانی کــه‬ ‫بــه اســتناد شــاخص هــای تبیینــی همزمــان بــا روز خانــواده و تکریــم‬ ‫بازنشســتگان شناســایی و معرفــی گردیــده بودنــد تعــداد ‪ 15‬نفــر برتــر حائــز‬ ‫باالتریــن امتیــازات بــه عنــوان بازنشســتگان نمونــه ملــی مــورد تجلیــل قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت ‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش ‪ ،‬اســتان گیــان بــه عنــوان یکــی از پیشــتازان‬ ‫موفــق ایــن بخــش بــا چهــره هــای نمونــه و شــاخص در زمینــه هــای‬ ‫مختلــف در ســالیان متمــادی همــواره دارای ســهمیه در بیــن منتخبیــن‬ ‫ملــی بــوده و در ســالجاری نیــز اقــای محمــد رســول ســماکچی بــه عنــوان‬ ‫نمونــه ملــی برگزیــده و حســب هماهنگــی هــای انجــام شــده ‪ ،‬در ائینــی‬ ‫کــه همزمــان بــا دهــه فجــر بــا حضــور وزیــر تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫و مدیرعامــل ســازمان و جمعــی از مســئولین کانــون عالــی بازنشســتگان‬ ‫برگــزار خواهــد شــد بــه اتفــاق ‪ 9‬بازنشســته و ‪ 5‬بازمانــده و ازکارافتــاده‬ ‫منتخــب از ســایر اســتانها مــورد تجلیــل قــرار خواهــد گرفــت ‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 35‬ســال بیمــه پــردازی ‪ ،‬کارافرینــی ‪ ،‬فعالیــت هــای اجتماعــی‬ ‫در حــوزه کارفرمایــی و عضویــت در هیــات رئیســه خانــه صنعــت و معــدن‬ ‫و کانــون کارفرمایــی ‪ ،‬انتشــار یادداشــتها و مقــاالت اقتصــادی ‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫تحلیلــی از شــرایط عرصــه هــای تولیــد و صنعــت و ســازمان تامیــن اجتماعی‬ ‫و ‪ ، ...‬تربیــت فرزنــدان شایســته بــا موفقیــت هــای علمــی تحصیلی برجســته‬ ‫‪ ،‬همــکاری بــا موسســات خیریــه و عــام المنفعــه و تدریــس دانشــگاهی‬ ‫‪ ،‬عضویــت در بســیج جامعــه کارگــری و ‪ ...‬بخشــی از ویژگــی هــای ایــن‬ ‫منتخــب بــر اســاس شــاخصهای تعییــن شــده بــوده اســت ‪.‬‬ ‫خاطــر نشــان میســازد در ائیــن انتخــاب مســتمری بگیــران نمونــه اســتان‬ ‫گیــان در مردادمــاه ســالجاری از شــش چهــره برگزیــده تجلیــل صــورت‬ ‫گرفتــه بــود ‪.‬‬ ‫مقام ارشد اجرایی استان با اشاره به‬ ‫این که در تاریخ ایران زمین‪ ،‬نقطه ای‬ ‫به عظمت پیروزی انقالب نداریم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ارتباط با انقالب می توان گفت که‬ ‫انقالب اسالمی ایران احیای مجدد اسالم‬ ‫واقعی بود‪.‬‬ ‫استاندار یزد با بیان اینکه فعالیت هایی که‬ ‫ما انجام می دهیم در قبال عظمت انقالب‬ ‫بسیار کم است‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه برنامه هایی‬ ‫که در این نشست ارائه شد‪ ،‬اگر با کیفیت‬ ‫و به خوبی برگزار شود تاثیرگذاری باالیی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فاطمی گفت‪ :‬برنامه هایی که در این‬ ‫نشست از سوی رسانه ها به عنوان نواورانه‬ ‫اعالم شد را من هم موافق بودم و اعتقاد‬ ‫دارم در صورت خوب اجرا شدن منجر‬ ‫می شود که دهه فجر متفاوتی را شاهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مقام ارشد اجرایی استان با تاکید بر این‬ ‫که رویکرد ما در دهه فجر و به ویژه این‬ ‫دهه فجر باید امید افرینی‪ ،‬اعتمادافرینی‬ ‫و نشاط باشد‪ ،‬گفت‪ :‬مقام معظم رهبری‬ ‫تاکید داشتند که جشن های دهه فجر‬ ‫ثواب و ارزش همانند جشن هایی دارد‬ ‫که برای اعیاد اهل بیت(ع) می گیریم و‬ ‫این تاکید ایشان به ویژه با توجه به وجود‬ ‫بزرگترین اعیاد مسلمانان در این ایام از‬ ‫اهمیت بسیار باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫فاطمی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در بحث‬ ‫تبیین‪ ،‬سه برنامه از اهمیت بسیار باالیی‬ ‫برخوردار است که نخستین موضوع‬ ‫ان مربوط به وصیت نامه سیاسی الهی‬ ‫حضرت امام خمینی(ره) است که چکیده‬ ‫عمر با برکت ان حضرت است‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگر مربوط به بیانیه گام دوم است که‬ ‫چکیده ای از تمام دیدگاه های مقام معظم‬ ‫رهبری است و همچنین سند سوم‪ ،‬وصیت‬ ‫نامه حاج قاسم سلیمانی است که هر سه‬ ‫این اسناد باید محور تمامی برنامه های‬ ‫تبیینی در تمام ایام باشد‪.‬‬ ‫استاندار یزد به طرح ارائه شده از سوی‬ ‫کمیته رسانه ستاد دهه فجر استان یزد‬ ‫اشاره و تاکید داشت ‪ :‬پویش پاسخگویی‬ ‫مدیران باید حتما انجام شود و تمامی‬ ‫مدیران پاسخگویی الزم را نسبت به این‬ ‫موضوع داشته باشند‪.‬‬ ‫فاطمی افزود ‪ :‬در ایام دهه فجر مدیران به‬ ‫جای برگزاری جلساتی که در طول سال‬ ‫دارند‪ ،‬میزهای خدمت را برگزار و با حضور‬ ‫شخص مدیران کل و فرمانداران و روسای‬ ‫سازمان ها مسائل و مشکالت مردم را به‬ ‫صورت حضوری و در سریعترین زمان‬ ‫ممکن انجام دهند‪.‬‬ ‫افزون بر ‪ 10000‬نفر مستمری بگیر در شهرستان رودبار‬ ‫تحت پوشش تامین اجتماعی گیالن قرار دارند‬ ‫ســه شــعبه اجرایــی تامیــن اجتماعــی در شــهرهای منجیــل‬ ‫‪ ،‬لوشــان و رســتم ابــاد افــزون بــر ‪ 10‬هــزار مســتمری بگیــر‬ ‫را تحــت پوشــش خــود داشــته و ماهانــه ‪ 62‬میلیــارد تومــان‬ ‫تعهــدات بلندمــدت بــه انهــا ارائــه مینماینــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان گیــان ‪ ،‬شهرســتان رودبــار پــس از رشــت و بندانزلــی دارای‬ ‫بیشــترین امــار مســتمری بگیــران تحــت پوشــش در ســه گــروه‬ ‫بازنشســتگان ‪ ،‬ازکارافتــادگان و بازمانــدگان اســت ‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش ســه شــعبه منجیــل بــا ‪ 4200‬نفــر مســتمری‬ ‫بگیــر ‪ ،‬لوشــان بــا ‪ 3000‬نفــر و رســتم ابــاد بــا ‪ 2900‬نفــر ‪ ،‬ماهانــه‬ ‫بیــش از ‪ 62‬میلیــارد تومــان تعهــدات بلندمــدت بــه ایــن قشــر پرداخــت‬ ‫مینماینــد کــه ایــن رقــم در شــعبه منجیــل ‪ 27‬میلیــارد تومــان ‪ ،‬در‬ ‫شــعبه لوشــان ‪ 5/19‬میلیــارد تومــان و در رســتم ابــاد ‪ 5/15‬میلیــارد‬ ‫تومــان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫‪ 5800‬نفــر از ایــن مســتمری بگیــران را بازنشســتگان ‪ ،‬حــدود ‪ 400‬نفــر‬ ‫را ازکارافتــادگان و مابقــی را بازمانــدگان تشــکیل میدهنــد ‪.‬‬ ‫مســتمری بگیــران شهرســتان رودبــار ‪ 6‬درصــد از مســتمری بگیــران‬ ‫شهرســتان را تشــکیل میدهنــد ‪.‬‬ ‫تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی‬ ‫سنگر‪4/5‬درصد رشد داشته است‬ ‫تعــداد بیمــه شــدگان تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی ســنگر در ده‬ ‫ـش از‬ ‫ـه بیـ‬ ‫ـد بـ‬ ‫ـد رشـ‬ ‫ـا ‪ 5/4‬درصـ‬ ‫ـالجاری بـ‬ ‫ـت دی سـ‬ ‫ـه لغایـ‬ ‫ماهـ‬ ‫‪ 14200‬نفــر افزایــش یافــت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان گیــان ‪ ،‬علــی گلــرخ سرپرســت تامیــن اجتماعــی شــعبه ســنگر‬ ‫در اســتانه ایــام ا‪ ..‬دهــه فجــر در گزارشــی عملکــردی ‪ ،‬بــا بیــان اینکــه‬ ‫در حــال حاضــر قریــب بــه ‪ 19000‬نفــر در حــوزه عمــل ایــن شــعبه‬ ‫از خدمــات و تعهــدات ســازمان بهــره میبرنــد از رشــد ‪ 7/3‬درصــدی‬ ‫جمعیــت تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی در ســنگر در ســالجاری خبــر‬ ‫داد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد گروههــای مختلــف بیمــه شــدگان اصلــی‬ ‫و افــراد تبعــی انهــا نیــز در ده ماهــه لغایــت دی ســالجاری بــا ‪5/4‬‬ ‫درصــد رشــد از ‪ 13627‬نفــر بــه ‪ 14246‬نفــر افزایــش یافتــه ‪ ،‬خاطــر‬ ‫نشــان ســاخت ‪ 6700‬نفــر از ایــن تعــداد بیمــه شــدگان اصلــی و بقیــه‬ ‫افــراد تحــت تکفــل انهــا میباشــند ‪.‬‬ ‫سرپرســت تامیــن اجتماعــی شــعبه ســنگر بــا تاکیــد بــر اینکــه در‬ ‫ســالجاری بیــش از یکصــد نفــر بــه جرگــه مســتمری بگیــران تحــت‬ ‫پوشــش پیوســته انــد افــزود ‪ :‬ایــن امــر بیانگــر رشــد ‪ 4‬درصــدی ایــن‬ ‫قشــر و رســیدن بــه تعــداد ‪ 2316‬نفــر اســت ‪.‬‬ ‫علــی گلــرخ در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش تعــداد کارگاههــای‬ ‫مشــمول قانــون کار و تامیــن اجتماعــی در حــوزه عمــل شــعبه را بیــش‬ ‫از ‪ 1240‬فقــره برشــمرده و اذعــان داشــت در ســالجاری تعــداد ایــن‬ ‫واحدهــا نزدیــک بــه ‪ 7‬درصــد رشــد داشــته اســت ‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مــدت تعــداد ‪ 1572‬فقــره ســند تعهــدات کوتــاه‬ ‫مــدت شــامل انــواع کمــک هزینــه هــا و غرامتهــا بــرای مشــمولین صــادر‬ ‫گردیــده و بیــش از ‪ 760‬میلیــون تومــان پرداخــت تعهــدات انجــام شــده‬ ‫کــه نســبت بــه ســال گذشــته از ‪ 12‬درصــد رشــد برخــوردار میباشــد ‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت بابــت پرداخــت مســتمری هــای بازنشســتگی ‪،‬‬ ‫بازمانــدگان و ازکارافتــادگان در قالــب تعهــدات بلندمــدت ماهانــه قریــب‬ ‫بــه ‪ 14‬میلیــارد تومــان توســط شــعبه ســنگر پرداخــت انجــام میپذیــرد ‪.‬‬ ‫تحقق بودجه سال جاری و اماده سازی‬ ‫شهر برای نوروز ‪ ۱۴۰۲‬نیازمند‬ ‫تالش شبانه روزی است‬ ‫سپهرایرانیان‪-‬مرضیه گودرزی ‪ -‬جلسه شورای معاونین شهرداری‬ ‫هشتگرد به ریاست مهندس پیام رئیسی سرپرست شهرداری و با حضور‬ ‫معاونین برگزار شد ‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری در این جلسه با تشکر از زحمات معاونین ‪ ،‬مسئولین‬ ‫واحدها و کارکنان شهرداری طی ماه های اخیر برای رفع نواقص و خدمت‬ ‫رسانی به شهروندان از اهتمام جدی مدیریت شهری برای تحقق بودجه‬ ‫مصوب سال جاری سخن گفت ‪.‬وی افزود ‪ :‬تکمیل پروژه های عمرانی‬ ‫و تحقق بودجه مصوب و ارتقاء خدمات به شهروندان نیازمندهمدلی و‬ ‫تالش شبانه روزی که انتظار می رود با حمایت های رئیس و اعضای‬ ‫محترم شورای اسالمی شهر ‪ ،‬تالش کارکنان و مشارکت شهروندان این‬ ‫مواردمحقق گردد ‪.‬رئیسی به اهمیت ایام پیش رو به ویژه دهه فجر انقالب‬ ‫اسالمی اشاره و خواستار بسیج تمامی امکانات و نیروی انسانی شهرداری‬ ‫برای مشارکت در برنامه های شهرستانی ‪ ،‬اجرای برنامه های فرهنگی و‬ ‫ورزشی و سایر برنامه ها و بزگداشت ایام گردید ‪.‬وی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خودبه با اشاره به خدمات خوب شهرداری دربارش های اخیر و‬ ‫تسهیل درتردد شهروندان بر ساماندهی ستاد مدیریت بحران شهری تاکید‬ ‫کرد و و دستورداد تاکلیه امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی شهرداری‬ ‫برای مواقع بحران امادگی الزم را داشته باشند ‪.‬رئیسی سرپرست شهرداری‬ ‫هشتگرد با تقدیر از زحمات حوزه درامدی شهرداری خواستار تالش بیشتر‬ ‫در ماه های پایانی سال شد تا شهرداری بتواند ضمن پرداخت حقوق و‬ ‫مزایای کارکنان و تامین هزینه های نگهداری شهر با پشتوانه ای قوی به‬ ‫استقبال سال اینده برود‪.‬‬ ‫تجلیل از کارکنان عملیاتی‬ ‫شرکت اغاجاری که با فداکاری‬ ‫باعث نجات چاه نفتی شدند‬ ‫تجلیل از کارکنان عملیاتی شرکت اغاجاری که با فداکاری باعث نجات‬ ‫چاه نفتی شدند‪.‬‬ ‫همزمان با برگزاری جلسه هفتگی عملیات از سوی مهندس تقی زاده مدیر‬ ‫عامل شرکت اغاجاری از دو تن از کارکنان به پاس جانفشانی در اجرای‬ ‫ایمن سازی چاه ‪ ۱۹۳‬تقدیر شد‪.‬به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‬ ‫برداری نفت و گاز اغاجاری ‪:‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اغاجاری در این نشست ضمن قدردانی از تالش‬ ‫ایثارگرانه اقایان یوسف ازادی پور و کامران قنواتی در خصوص ایمن‬ ‫سازی چاه ‪ ۱۹۳‬اغاجاری بیان کرد‪ :‬یکی از رسالت های اصلی ما در‬ ‫شرکت اغاجاری با توجه به تاکید مقام معظم رهبری جهاد تبیین و بیان‬ ‫اقدامات و جانفشانی های کارکنان شرکت است‪.‬مهندس تقی زاده افزود ‪:‬‬ ‫شاخصه اصلی شرکت اغاجاری وجود نیروهای توانمند و متخصص است‬ ‫که در یک ماه گذشته با کار جهادی اقدامات قابل توجهی را در جهت‬ ‫تامین گاز مصرفی زمستانه کشور انجام داده اند‪.‬مهندس جواد تقی زاده در‬ ‫ادامه این نشست با تقدیم لوح تقدیر از تالش ایثارگرانه مهندس یوسف‬ ‫ازادی پور و مهندس کامران قنواتی که در اقدامی کم نظیر از وقوع حادثه‬ ‫سهمگین بر روی چاه ‪ ۱۹۳‬جلوگیری کردند قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهوربهبهان ‪:‬‬ ‫یکی از عوامل ایجاد ترافیک و کندی‬ ‫حرکت خودروها در طول مسیر‬ ‫حرکتشان‪ ،‬پارک دوبل می باشد‬ ‫دایی زاده ‪ -‬خبرنگار بهبهان ‪:‬رئیس پلیس راهور شهرستان بهبهان با بیان‬ ‫این که پارک دوبل مشکالتی را برای رانندگان دیگر و مردم به وجود‬ ‫می اورد ‪ ،‬افزود‪ :‬توقف دوبل سبب بسته شدن مسیر‪ ،‬ایجاد حجم سنگین‬ ‫ترافیک و اتالف وقت رانندگان می شود به نحوی که تردد به سختی و‬ ‫کندی صورت می گیرد و کامال مصداق استخوانی در گلوی ترافیک شهری‬ ‫است‪.‬سرهنگ عزیز بیوسه عمده دلیل پارک دوبل توسط راننده ها‪ ،‬خرید و‬ ‫تامین نیازهایی است که گمان می کنند فقط چند دقیقه ای طول خواهد‬ ‫کشیدو این عادت ناصحیح در راننده ها متاسفانه باعث شده که فکر نکنند‬ ‫که در این شرایط هم باید جای پارکی پیدا کنند و همین باعث ترافیک‬ ‫سنگین خصوصا در خیابان های فرعی می شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬توقف در‬ ‫محل هایی که تابلوی حمل با جرثقیل روی ان نصب شده نیز عالوه بر‬ ‫اعمال قانون منجر به حمل وسیله نقلیه با جرثقیل خواهد شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫چهارشنبه* ‪ 5‬بهمن ‪ * 1401‬شماره ‪1499‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران بر تدوین دستورالعمل و شیوه نامه کنترل کمیت و مقابله‬ ‫با کم فروشی تاکید کرد و گفت‪ :‬ترک فعل مدیران قبلی موجب انباشت تکالیف بر زمین‬ ‫مانده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد‪ ،‬مهدی اسالم پناه در سومین‬ ‫جلسه طرح پایش و نظارت بر کمیت فراورده ها که مدیران کل استاندارد استان های کشور به‬ ‫تدوین دستورالعمل جدید برای مقابله با کم فروشی‬ ‫صورت مجازی شرکت داشتند بر تدوین دستورالعمل و شیوه نامه کنترل کمیت و مقابله با‬ ‫کم فروشی تاکید کرد‪.‬وی گفت‪ :‬مسئوالن استانی بدون هیچ عذر و بهانه ای باید در اجرای این‬ ‫طرح در استان مبادرت ورزند و گزارش دقیقی از عملکرد هفتگی استان خود را در راستای‬ ‫این طرح ارائه کنند‪.‬رئیس سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬بحث مقابله با کم فروشی را جزو‬ ‫وظایف و از اولویت های برنامه این سازمان دانست و از اینکه ترک فعل مدیران قبلی باعث‬ ‫انباشت تکالیف بر زمین مانده شده ابراز تاسف کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر گفتمان ما گفتمان حق الناس است‪ ،‬باید برای ادای حقوق مردم سر از‬ ‫پا نشناسیم‪.‬اسالم پناه تاکید کرد‪ :‬با تالش شبانه روزی و کار جهادی موضوع کم فروشی را‬ ‫در سراسر کشور پایش کرده و این اقدام را در راس برنامه های خود قرار دهید تا امار کم‬ ‫فروشی به حداقل کاهش یابد‪.‬‬ ‫تغییر استانداردهای شاخص الودگی هوا‪،‬‬ ‫پاک کردن صورت مسئله است‬ ‫تحویل ‪ ۲۵۰‬واحد مسکونی‬ ‫به خانواده های دارای دو معلول‬ ‫چگونگی دریافت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫برای بیمه شدگان روستایی‬ ‫یک کارشناس الودگی هوا ضمن مخالفت با تغییر استاندارهای شاخص الودگی هوا به منظور‬ ‫جلوگیری از تعطیلی مدارس گفت‪ :‬تغییر این استانداردها نوعی پاک کردن صورت مسئله به‬ ‫جای انجام اقدامات الزم بر کاهش انتشار الودگی هوا است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬روز گذشته (‪۳‬‬ ‫بهمن ماه) یوسف نوری ‪ -‬وزیر اموزش و پرورش ‪ -‬در همایش بانوی فرزانه با انتقاد از تعطیلی‬ ‫مدارس گفته بود‪ :‬قرار است در جلسه اتی هیئت دولت پیشنهاد دهیم این شاخص های مرتبط‬ ‫با کیفیت را به تعلیق در بیاورند‪.‬احمد وحیدی ‪ -‬وزیر کشور ‪ -‬نیز در حاشیه نشست استانداران‬ ‫در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی مدارس به جهت الودگی هوا از طرح پیشنهادی در دولت از‬ ‫سوی سازمان محیط زیست برای تغییر در استانداردهای شاخص الودگی هوا خبر داده بود تا‬ ‫الزم نباشد در این شرایط مدارس تعطیل شود‪.‬سازمان حفاظت محیط زیست هنوز واکنشی‬ ‫نسبت به این موضوع نشان نداده است اما دکتر عباس شاهسونی ‪ -‬رییس گروه سالمت هوا‬ ‫و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ‪ -‬با تغییر استانداردهای شاخص الودگی هوا برای جلوگیری از‬ ‫تعطیلی مدارس مخالفت کرده و گفته است‪ :‬هر چه که در راستای سالمت مردم باشد‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشت با ان موافق است و هرچه که به سالمت مردم اسیب برساند‪ ،‬وزارت بهداشت به عنوان‬ ‫متولی سالمت مردم با ان مخالف خواهد بود‪.‬یوسف رشیدی در گفت و گو با ایسنا در واکنش‬ ‫به صحبت وزیر کشور مبنی بر ارائه طرح پیشنهادی در دولت از سوی سازمان محیط زیست‬ ‫برای تغییر در استانداردهای شاخص الودگی هوا اظهار کرد‪ :‬موافقت یا مخالفت ما به این طرح‬ ‫اورده ای نداشته و تاثیری بر روند کار ندارد اما در هر صورت تغییر استانداردهای شاخص‬ ‫الودگی هوا نوعی پاک کردن صورت مسئله به جای انجام اقدامات الزم بر کاهش انتشار‬ ‫الودگی هوا است‪ .‬وی افزود‪ :‬تغییر استانداردها برای کاهش الودگی هوا اقدام جالبی نخواهد‬ ‫بود‪ .‬ما باید تمام تالش خود را صرف کاهش انتشار الودگی کنیم تا کیفیت هوا مطلوب شود‪.‬‬ ‫با تغییر استانداردها منابع انتشار ثابت و متحرک الودگی کم نمی شوند و نتیجه ای نخواهیم‬ ‫گرفت‪ .‬این کارشناس الودگی هوا در پاسخ به این پرسش ایسنا که ایا تردد سرویس های‬ ‫فرسوده مدارس باعث افزایش الودگی هوا نخواهد شد؟ توضیح داد‪ :‬می توان استاندارد را تغییر‬ ‫داد اما باید از طرف دیگر به صورت همزمان برای کاهش منابع انتشار الودگی هوا اقدامات الزم‬ ‫را انجام داد‪ .‬در غیر این صورت وضعیت نامطلوب تر نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه ایجاد ‪ ۱۰‬هزار شغل جدید برای معلوالن و زنان سرپرست خانوار بین بنیاد‬ ‫برکت و سازمان بهزیستی امضا و ‪ ۲۵۰‬واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول‬ ‫تحویل داده شد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬ائین اختتامیه نخستین رویداد "حرکت با‬ ‫برکت" (سه شنبه ‪ ۴‬بهمن ‪ )۱۴۰۱‬با حضور سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان بهزیستی‪ ،‬معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و مدیران بنیاد برکت و بنیاد‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد در محل نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد‪.‬سرپرست ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام در این مراسم اظهار داشت‪ :‬بنیاد برکت همواره به دنبال اشتغال‬ ‫و کارافرینی معلولین و توان یابان است؛ بنیاد برکت با سرمایه ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫و در قالب ‪ ۲۲‬هزار طرح‪ ،‬تاکنون برای بیش از ‪ ۳۱‬هزار نفر از معلولین و توان یابان و‬ ‫زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست شغل مستقیم ایجاد کرده است‪.‬عارف نوروزی افزود‪:‬‬ ‫این اقدامات در قالب طرح های خرد‪ ،‬دانش بنیان و فناورانه صورت گرفته است‪ .‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۴۶۰۰‬طرح اشتغالزایی هم با مشارکت سازمان بهزیستی و با سرمایه گذاری ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیارد تومانی انجام شده و از طریق تسهیلگران بنیاد برکت به سرانجام رسیده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه ساخت مسکن هم ستاد اجرایی فرمان امام برنامه ریزی‬ ‫الزم برای احداث ‪ ۴۸‬هزار مسکن ویژه محرومین‪ ،‬معلولین و نیازمندان حاشیه شهرها‬ ‫را در دستور کار خود داشت که تاکنون ‪ ۴۴‬هزار واحد مسکونی احداث و تحویل شده و‬ ‫سهم خانواده های دارای دو معلول به باال از این واحدها ‪ ۳۴۰۰‬واحد بوده است؛سرپرست‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد‪ :‬امروز هم ‪ ۲۵۰‬واحد مسکونی جدید تحویل معلولین‬ ‫و خانواده های عزیز انها می شود‪.‬رئیس سازمان بهزیستی هم در این مراسم گفت‪ :‬فرهنگ‬ ‫انقالبی باعث اتصال دو نهاد انقالبی و دولتی ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان بهزیستی‬ ‫شده که در زمینه تسهیلگری و اشتغالزایی کارهای بسیار خوبی در قالب تبصره ‪۱۸‬‬ ‫با یکدیگر داشته و امیدوارم ادامه پیدا کند‪.‬علی محمد قادری افزود‪ :‬تسهیلگری ساخت‬ ‫مسکن برای خانواده های دارای دو معلول به باال افتخار باالیی است که موجب جلب‬ ‫رحمت الهی می شود و جا دارد بابت اهتمام دکتر نوروزی و مجموعه ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام و بنیاد برکت به این امر به ویژه در مناطق محروم کشور‪ ،‬قدردانی و سپاسگزاری کنم‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر نحوه دریافت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه برای بیمه شدگان روستایی را تشریح کرد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪،‬‬ ‫بیت اله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر گفت‪:‬‬ ‫تسهیالت بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری به بانک عامل‪ ،‬ارائه ضامن و یا هر اقدامی‬ ‫که در فرایندهای بانکی مرسوم است به مستمری بگیران صندوق اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫برقراری افزود‪ :‬صندوق‪ ،‬مولود نظام مقدس جمهوری اسالمی است و فلسفه تاسیس ان‪،‬‬ ‫فرامین رهبر کبیر انقالب (ره)‪ ،‬مقام معظم رهبری و اصل ‪ ۲۹‬قانون اساسی است لذا‬ ‫تکلیف صندوق در قبال جامعه هدف به صورت واضح و مشخص گسترش بیمه اجتماعی‬ ‫است‪.‬مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر‪ ،‬با تاکید بر جوانی‬ ‫صندوق به قابلیت های فراوان ان اشاره کرده و افزود‪ :‬ضریب پشتیبانی بیمه شدگان به‬ ‫بازنشستگان صندوق ‪ ۱۰‬به یک است که این نسبت از مطلوبیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫برقراری با بیان اینکه صندوق کمتر شناخته شده و اطالعات مسئوالن و مردم از این‬ ‫صندوق کم است اظهار کرد‪ :‬امیدوارم مجموعه استانداری و دستگاه های اجرایی در‬ ‫استان همچنان به همکاران ما در استان کمک کنند تا خدمات صندوق نزد جامعه هدف‬ ‫شناخته شود‪.‬برقراری ضمن تشریح و تبیین سیاست های قرارگاه کرامت در راستای‬ ‫اهداف‪ ،‬سیاست ها و برنامه های تحولی دولت مردمی سیزدهم و تاکیدات وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی مبنی بر توجه ویژه به معیشت روستاییان و عشایر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هدف‬ ‫محوری و اساسی ما‪ ،‬افزایش سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان تحت‬ ‫پوشش و جلب رضایتمندی ایشان است و با همین رویکرد‪ ،‬مصادف با سالروز والدت‬ ‫باسعادت حضرت زهرا (س)‪ ،‬تفاهم نامه اعطای ‪ ۲۲۰۰۰‬فقره تسهیالت قرض الحسنه با‬ ‫ارزش ‪ ۹۶۰‬میلیارد ریال به مستمری بگیران صندوق با بانک عامل منعقد شد‪.‬برقراری‬ ‫افزود‪ :‬از زمان تاسیس صندوق برای نخستین بار این تعداد تسهیالت با این میزان‬ ‫اعتبار به مستمری بگیران پرداخت می شود‪ .‬این تسهیالت بدون نیاز به هرگونه مراجعه‬ ‫حضوری به بانک عامل‪ ،‬ارائه ضامن و یا هر اقدامی که در فرایندهای بانکی مرسوم است‬ ‫به مستمری بگیران صندوق اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫مدارس دنیا با شاخص الودگی ‪ ۱۵۰‬تعطیل نمی شوند‬ ‫قطار رویداد ملی «یک صدا ایران» در گلستان به راه افتاد‬ ‫رویداد «یک صدا ایران»‪ ،‬بستری‬ ‫برای شناسایی ‪ ،‬اموزش و تربیت‬ ‫دانش اموزان هنرمند‬ ‫سید رضا مدیر کل اموزش و‬ ‫پرورش از برگزاری جشنواره‬ ‫یک صدا ایران با همکاری حوزه‬ ‫هنری گلستان و سایر نهادهای‬ ‫فرهنگی در هفته جاری خبر‬ ‫داد‪ .‬جشنواره «یک صدا ایران»‬ ‫از تاریخ ‪ 5‬الی ‪ 7‬بهمن ماه در‬ ‫دانشگاه فرهنگیان گلستان با‬ ‫حضور ‪ 180‬دانش هنرمند در‬ ‫رشته های ادبیات‪ ،‬هنرهای تجسمی‪ ،‬هنرهای چند رسانه ای و تصویری و هنرهای‬ ‫نمایشی برگزار خواهد شد‪ .‬در این جشنواره که با برپایی کارگاه های اموزشی با بهره‬ ‫گیری از اساتید کشوری همراه است‪ ،‬دانش اموزان در رشته های مختلف هنری از‬ ‫تجارب اساتید مطرحی چون نیما بیگدریان‪ ،‬علی سلیمانی‪ ،‬بابک صحرانورد و محمد رضا‬ ‫عباسپور بهره مند می شوند تا ضمن ایده پردازی‪ ،‬سوژه یابی و پرورش موضوعات بتوانند‬ ‫در پایان رویداد با ارائه خلق اثار با یکدیگر به رقابت بپردازند‪ .‬هدف این رویداد ملی‪ ،‬مطابق‬ ‫با عنوان ان ( یک صدا ایران) توجه به میهن ‪ ،‬اینده کشور‪ ،‬تبیین دستاورد ها و ترسیم‬ ‫اینده کشور در نگاه نوجوانان و همچنین شناسایی و استعدادیابی هنرمندان نوجوان در‬ ‫زمینه های مختلف هنری و افزایش روحیه کنشگری ان در باب موضوعات مختلف است‪.‬‬ ‫استان گلستان چهارمین میزبان یک صدا ایران بوده و پیش از گلستان‪ ،‬این رویداد در‬ ‫استان های تهران‪ ،‬سیستان و بلوچستان برگزار شده است‪.‬‬ ‫سید حسام بنی فاطمه مدیر حوزه هنری گلستان در نشست با اصحاب رسانه گلستان در‬ ‫خصوص اهداف این جشنواره بیان داشت‪ :‬جشنواره «یک صدا ایران» یک رویداد تقویت‬ ‫کنشگری است که با شناسایی دانش اموزان مستعد و ارائه اموزش های متناسب با‬ ‫روحیات شان‪ ،‬سعی می شود روحیه کنشگری در دانش اموزان تقویت شود‪.‬‬ ‫وی همچنین رویداد یک صدا ایران را یک رویداد مستمر و رونده معرفی کرد و اذعان‬ ‫داشت‪ :‬رویداد یک صدا ایران اغاز راهی برای شناسایی‪ ،‬پرورش و تربیت هنرمندان‬ ‫انقالبی است تا در اینده نزدیک از این هنرمندان متعهد در عرصه های مختلف بهره ببریم‪.‬‬ ‫بنی فاطمه در خصوص شرکت کنندگان این جشنواره گفت‪ ۶۷۰ :‬دانش اموز هنرمند‬ ‫برای شرکت در رویداد یک صدا ایران معرفی شدند که از این تعداد ‪ 500‬نفر با ارائه اثار‬ ‫در مرحله مقدماتی جشنواره شرکت نمودند و با بررسی اثار توسط داوران در مجموع در‬ ‫مجموع ‪ ۱۸۰‬دانش اموز برای شرکت در رویداد یک صدا ایران گلستان انتخاب شدند که‬ ‫از این تعداد ‪ ۱۴۰‬دانش اموز دختر و ‪ ۴۰‬دانش اموز پسر هستند‪.‬‬ ‫مدیر حوزه هنری گلستان در پایان به ضرورت بومی سازی هویت و تقویت زیرساخت‬ ‫هویت بوم در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬ما باید نسبت به استان خودمان نیز‬ ‫عرق داشته باشیم تا دانش اموزان با خدمات و اثار مشاهیر و مفاخر استان نظیر دکتر‬ ‫غالمعلی بسکی‪ ،‬ایت اله علوی شهید روحانی فرد‪ ،‬مرحومه نازقلیچی و هنرمندانی نظیر‬ ‫صفرپور و مختوم قلی فراغی و ‪ ...‬بیشتر اشنا شوند‪.‬‬ ‫سید رضا نظری مدیر کل اموزش و پرورش نیز در این نشست به جایگاه هنر در جهاد‬ ‫تبیین اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬هنر بهترین و برترین زبان برای اشاعه فرهنگ ناب‬ ‫اسالمی و ایرانی است و در نظر داریم با برپایی چنین جشنواره هایی‪ ،‬اثار فاخر‪ ،‬بنیادین و‬ ‫ماندگار توسط دانش اموزان گلستانی خلق شود‪ .‬در ضمن اثار فاخر دانش اموزان در صدا‬ ‫و سیما گلستان پخش و در بیلبوردهای شهری در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیر کل اموزش و پرورش گلستان با اشاره به ضرورت همگام سازی فعالیت های تربیتی‬ ‫با ذائقه دانش اموزان گفت‪ :‬همانگونه که استعداد افراد در ورود به عرصه های هنری‬ ‫متفاوت است بدون شک‪ ،‬ذائقه دانش اموزان در مقوله هنر و نحوه تربیت پذیری انها‬ ‫نیز متفاوت است و باید در این مسیر به بستر و زیست بوم دانش اموزان نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫اختتامیه رویداد یک صدا ایران روز جمعه ‪ 7‬بهمن در کانون طه گرگان برگزار و از‬ ‫صاحبان اثار برتر این جشنواره تجلیل به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪ ،‬در واکنش به‬ ‫تغییر شاخص های الودگی هوا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در دنیا‪ ،‬مدارس را با شاخص الودگی‬ ‫‪ ،۱۵۰‬تعطیل نمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬یوسف نوری‪،‬‬ ‫روز سه شنبه در اختتامیه سومین جشنواره‬ ‫طب ایرانی افزود‪ :‬در دنیا تا وقتی شاخص‬ ‫الودگی کمتر از ‪ ۲۰۰‬باشد‪ ،‬تعطیلی‬ ‫مدارس نداریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من روز گذشته هم شاخص ها‬ ‫را رصد کردم که هنوز به ‪ ۲۰۰‬نرسیده‬ ‫بودیم‪ .‬موضع خودم را در هیئت دولت‬ ‫هم مطرح خواهم کرد؛ همانگونه که مقاله‬ ‫مطالعه انجام شده را به وزیر بهداشت تقدیم‬ ‫کردم‪ .‬در دنیا در موقعیت الودگی هوای‬ ‫بنفش مقطع متوسطه را هم اص ً‬ ‫ال تعطیل‬ ‫نمی کنند و در دوره ابتدایی برخی جاها‬ ‫مدارس را تعطیل می کنند‪ .‬کشورهایی‬ ‫نظیر مکزیک‪ ،‬فرانسه و‪ ...‬با گذر شاخص‬ ‫الودگی از ‪ ۳۰۰‬به بعد تعطیل می کنند‪.‬‬ ‫نوری افزود‪ :‬خواهش می کنم منابع علمی‬ ‫و تجارب دنیا را در این زمینه نگاه کنید‬ ‫و صرفاً به بخش نامه سال ‪ ۱۳۹۷‬هیئت‬ ‫وزیران در این حیطه اکتفا نکنید‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش تاکید کرد‪ :‬جریان‬ ‫تعلیم و تربیت به عنوان مهم ترین سرمایه‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬نباید تعطیل شود؛ اما‬ ‫بچه ها باید ماسک بزنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به همکاری اموزش و پرورش‬ ‫و وزارت بهداشت برای اغاز طرح نهضت‬ ‫سواداموزی سالمت برای دانش اموزان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بسیاری از مدارس و دانشگاه های‬ ‫کشور ما اموزش محور هستند که مرحله‬ ‫اول سواد و نسل اول است اما نسل دوم‬ ‫سواد‪ ،‬پژوهش محور است‪ .‬نسل سوم سواد‪،‬‬ ‫عملکردی است که به دانشگاه ها و مدارس‬ ‫مبتنی بر عملکرد و کارافرینی‪ ،‬دانشگاه های‬ ‫نسل سوم گفته می شود‪ .‬نسل چهارم‬ ‫سواد نیز به معنای نمایش گذاشته شدن‬ ‫مسئولیت اجتماعی توسط افرادی است که‬ ‫سواد می اموزند‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬در کتاب های درسی درباره‬ ‫سالمت‪ ،‬بحث های متعددی داریم اما به‬ ‫دلیل ان که دانش اموزان فقط از خواندن‬ ‫این درس ها نمره می گیرند‪ ،‬این مطالب در‬ ‫کتاب ها به جایی نمی رسد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش افزود‪ :‬زمانی بررسی‬ ‫کردیم که میزان مصرف دارو سه برابر‬ ‫استاندارد جهانی بود؛ بنابراین باید کاری‬ ‫کنیم که دانش اموزان به سواد عملکردی‬ ‫برسند و مسئولیت اجتماعی خود را ایفا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه طب سنتی اصالت و‬ ‫هویت دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طب سنتی یکی‬ ‫از تاکیدات مقام معظم رهبری است و توجه‬ ‫به طب سنتی باعث می شود دانش اموز با‬ ‫فرهنگ غنی کشور خود اشنا و پیوند داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نوری افزود‪ :‬ظرفیت خوبی وجود دارد‬ ‫که برای معلمان و دانش اموزان و اولیا به‬ ‫روش های روز‪ ،‬محتوای مناسب بر اساس‬ ‫ذائقه انها تولید کنیم‪ .‬بیش از ‪ ۱۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر دانش اموز پایه اول تا دوازدهم‬ ‫داریم‪ ،‬چهار میلیون نفر کودکستانی و ‪۲.۴‬‬ ‫میلیون نفر معلم شاغل و بازنشسته داریم و‬ ‫به دلیل ارتباط با اولیای دانش اموزان‪ ،‬بستر‬ ‫بزرگی برای اموزش طب سنتی داریم‪ .‬در‬ ‫شبکه شاد به صورت همزمان‪ ۲ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر از این شبکه استفاده‬ ‫می کردند و این نشان می دهد که انجا هم‬ ‫بستر خوبی برای اموزش وجود دارد‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫شکاف طبقاتی و کاشت درخت پول!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫این روزها که همه کارشناس اقتصادی شده انددوباره اوضاع اقتصادی‬ ‫مملکت نا فرم کشمشی شده و قیمت ها از حالت نجومی و فضایی هم‬ ‫عبور کرده اند و بسیاری از ماشین حساب های ده دوازده رقمی قادر‬ ‫به محاسبه قیمت برخی امالک و اجناس و خودرو ها و ‪ ...‬نیستند!‬ ‫در واقع ان داستان میل به بی نهایت که در ریاضی خوانده بودیم در‬ ‫حال تحقق است و در برخی معامالت از اعدادی استفاده می شود‬ ‫که قب ً‬ ‫ال فقط برای اندازه گیری اجرام اسمانی استفاده می شد! مردم‬ ‫هم به دو قسمت نا مساوی تقسیم شده اند‪ .‬عده ای روز به روز به‬ ‫ثروت شان افزوده می شود و عده ای کثیری هم روز به روز از خط‬ ‫فقر فاصله می گیرند و اگر تا دیروز خرید خانه و ماشین و سفر و ‪..‬‬ ‫برایشان به یک رویا تبدیل شده بود االن برای خرید گوشت و برنج‬ ‫و دارو هم باید برنامه ریزی کنند و به فکر وام باشند‪ ( .‬یعنی توصیه‬ ‫ان کارشناس تپل رسانه ملی هم که می فرمود برنج خالی بخورید‬ ‫هم دمده شده است‪ ).‬البته در سایر کشور ها این فاصله را با مالت‬ ‫مالیات شفاف و اساسی پر می کنند‪ ،‬ولی در والیت ما سرنا را از سر‬ ‫گشادش می نوازند و حتی با پرداخت یارانه های پنهان و شوخی‬ ‫گرفتن مالیات‪ ،‬این شکاف در حال تبدیل شدن به دره است! دولت و‬ ‫مجلس هم این البال بیشتر تماشاچی هستند! به هر حال از نماینده‬ ‫ای که از قیمت گوشت در بازار خبر ندارد و تما تالشش را برای‬ ‫انتخابات دور بعد گذاشته و دولتی که هنوز برای قطع یارانه پولدار‬ ‫ها دست دست می کند‪ ،‬انتظاری بیشتر از این نیست‪ .‬به قولی «ما‬ ‫زیاران چشم یاری داشتیم‪ ،‬یاران هم متقاب ً‬ ‫ال از ما چشم یاری داشتند‪،‬‬ ‫ما منتظر انها و انها هم منتظر ما»‪ ،‬االن اوضاع اقتصادی مملکت این‬ ‫است که مشاهده می فرمائید! البته نا گفته نماند ما هم راضی به‬ ‫تحمیل فشار به دولت و مجلس نیستیم و خودمان یک جوری اوضاع‬ ‫را کنترل می کنیم!‬ ‫اما عمو سیفی ( سرایدار مفخم مدرسه ما) نظرش با متفاوت است‬ ‫و معتقد است همه انسان ها در وجود شان از نبوغ مالی بهره مند‬ ‫هستند ولی راه بیدار کردن این نبوغ فردی را نمی دانند‪ .‬چرا که‬ ‫افراد عادی روی کسب درامد معمولی تمرکز می کنند ولی افراد کار‬ ‫افرین روی خود کار تمرکز می کنند و ممکن است تا چند سال هم‬ ‫به سود نرسند ولی در نهایت درخت پولی که کاشته اند‪ ،‬ثمر می دهد!‬ ‫شما ممکن است رئیس بزرگترین بانک اسالمی خاور میانه باشید‬ ‫ولی تمام هم و غم تان بانک و امورات مربوط به کارتان باشد و حتی‬ ‫ممکن است طالهای جاری همسرتان که شوهرش یک کارمند دون‬ ‫پایه است‪ ،‬از همسر شما بیشتر و خانه شان هم از خانه شما بزرگتر‬ ‫باشد‪ ،‬چرا که شما روی کار و مدیریت تان تمرکز دارید‪ .‬ولی وقتی‬ ‫موعدش که فرا برسد با یک کلیک ‪ 3000‬میلیارد تومان از پول بیت‬ ‫المال در کسری از ثانیه به حساب شخصی شما در کانادا واریز می‬ ‫شود و شما می توانید با یک پرواز فرست کلس به انجا رفته و در‬ ‫کازینوهای بالد کفر‪ ،‬با قمار و سایر تفریحات سالم به غنی سازی‬ ‫اوقات فراغت تان بپردازید!‬ ‫عده دیگری هم نهال شان را در جهاد کشاورزی کاشته اند و شرکتی‬ ‫که در طول عمر کوتاهش یک تن کاالی اساسی وارد نکرده است‬ ‫حاال می خواهد ‪ 13‬میلیون تن از انها را با ریال دولت و ارز بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬وارد کند! کاالهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام‬ ‫هر یک از مراحل متنوع واردات­شان‪ ،‬می تواند قحطی و تنش اجتماعی‬ ‫در پی داشته باشد!‬ ‫فقط یادتان باشد نهال این درختانی را که عمو سیفی از انها یاد می‬ ‫کند‪ ،‬در هیچ نهالستانی پیدا نمی شود؛ ولی شما می توانید با کمی‬ ‫زد و بند و وصل شدن سیم تان به برخی اقا زاده ها و سالطین ‪ ،‬قلمه‬ ‫هایی از انها خریداری کنید و بار تان را ببندید و خرتان را دو سره‬ ‫کرایه بدهید! کف رودخانه هتل بسازید و کسی جرات خراب کردنش‬ ‫را نداشته باشد؛ با داشتن درامد میلیاردی (البته به دالر) مالیات‬ ‫نپردازید‪ ،‬بازیکن درجه سه وارد کنید و به اسم بازیکن همطراز تیم‬ ‫های درجه یک اروپایی به تیم های لیگ برتری قالب کنید و قس‬ ‫علی هذا ‪...‬‬ ‫فقط این البال ما متوجه نشدیم این درخت پولی که خود سیف اله‬ ‫کاشته کی ثمر می دهد و ایشان روی چه کاری تمرکز کرده که با‬ ‫‪ 50‬سال سن و دو شیفت کار‪ ،‬امسال توان اجاره همان بیغوله قبلی‬ ‫را ندارد‪ ،‬حقوق ماهیانه اش کلی به خط فقر بدهکار است و هر ماه از‬ ‫در و همسایه دستی می گیرد و با چک و لگد صورت خودش و زن و‬ ‫بچه را سرخ نگه می دارد؟!‬ ‫مهلت یک ماهه کارخانه سیمان تهران‬ ‫برای رعایت ضوابط زیست محیطی‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین ضرب االجل یک ماهه‬ ‫برای تامین زیرساخت های الزم جهت رعایت ضوابط زیست محیطی در‬ ‫کارخانه سیمان تهران خبر داد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬علی القاصی‪،‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین ضرب االجل یک ماهه‬ ‫برای تامین زیرساخت های الزم جهت رعایت ضوابط زیست محیطی‬ ‫در کارخانه سیمان تهران خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به وصول گزارشات‬ ‫متعددی از دستگاه های مسئول و به طور خاص محیط زیست در‬ ‫مورد اسیب ها‪ ،‬خطرات و پیامدهای زیست محیطی منفی در خصوص‬ ‫فعالیت کارخانه سیمان تهران و با توجه به نقش این موضوع در تشدید‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬به دادستان شهرستان ری ماموریت داده شد تا از حیث‬ ‫حقوق عامه بررسی های الزم را به عمل اورد‪.‬رئیس کل دادگستری‬ ‫استان تهران خاطرنشان کرد‪ :‬بررسی های انجام شده از سوی دادستانی‬ ‫شهرستان ری با اخذ گزارشات از دستگاه های متولی حاکی از نقش‬ ‫قابل توجه این کارخانه در الودگی هوای محدوده شهرستان ری است‬ ‫و بر همین اساس با توجه به اینکه سالمت عمومی جامعه یکی از‬ ‫مصادیق مهم و قابل توجه حقوق عامه محسوب می شود؛ لذا دستگاه‬ ‫قضائی از حیث حقوق عامه نسبت به این موضوع ورود کرد و مقرر‬ ‫شد تا مسئوالن این کارخانه طی مدت زمان یک ماه نسبت به تامین‬ ‫زیرساخت های الزم جهت جلوگیری از بروز اسیب های زیست محیطی‬ ‫اقدام نمایند‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬همچنین تاکید شد تا اگر در مدت زمان‬ ‫مقرر اقدام مقتضی در جهت اصالح روند فعالیت این کارخانه صورت‬ ‫نگرفت‪ ،‬با توجه به اهمیت مقوله سالمت عمومی جامعه‪ ،‬تا زمان تامین‬ ‫زیرساخت های الزم از ادامه فعالیت ان جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫چهارشنبه* ‪ 5‬بهمن ‪ * 1401‬شماره ‪1499‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ‪ ۱۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اقدام کرد‪.‬به گزارش ایبِنا؛ با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در‬ ‫بازار بین بانکی‪ ،‬موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود‪.‬‬ ‫گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (‪ ۳‬بهمن ماه ‪ )۱۴۰۱‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی‪ ،‬عملیات بازار باز‬ ‫گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی‬ ‫را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند‪ .‬موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق‬ ‫ابزار های موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش‬ ‫نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف‪ ،‬از طریق انتشار اطالعیه در سامانه بازار بین بانکی‬ ‫اعالم می شود‪ .‬متعاقب اطالعیه مزبور‪ ،‬بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در‬ ‫راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی‪ ،‬نسبت به ارسال سفارش ها تا مهلت تعیین‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫اغاز ریزش قیمت دالر در بازار ازاد‬ ‫کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به سیاست های جدید ارزی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬انتظارات تورمی کاهش یافته و قیمت ارز چشم انداز‬ ‫کاهشی دارد‪.‬به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ لفظ فروش زیاد شد؛ این حال‬ ‫و روز بازار ارز پس از صحبت های رئیس کل مبنی بر نرخ سازی توسط‬ ‫بانک مرکزی در بازار ازاد است‪ .‬این سیاست ارزی باعث شده تا فضای‬ ‫بازار ارز با ترس از ریزش قیمت ها مواجه شود و در نتیجه بسیاری از‬ ‫نوسان گیران و دالالن ارزی‪ ،‬در موقعیت فروش قرار بگیرند‪ .‬این در‬ ‫شرایطی است که صبح امروز محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫در صفحه شخصی خود در توییتر اعالم کرد‪ :‬از امروز‪ ،‬بانک مرکزی و‬ ‫صرافی ها‪ ،‬اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام‬ ‫می دهند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی زین پس به بازار ازاد ورود پیدا‬ ‫خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود‪.‬بانک مرکزی با مدیریت جدید تالش‬ ‫دارد تا سیاست های جدید ارزی خود را با محوریت ثبات شاخص ارزی‬ ‫در سامانه نیما و تامین نیاز های ارزی متقاضیان در بازار مبادله ای‪،‬‬ ‫اجرایی کند‪ .‬هدف گذاری مهم که در گام نخست به ثبات نرخ نیمایی‬ ‫دالر در میانگین ‪ ۲۸۵۰۰‬تومان و توجه به افزایش سقف عرضه ارز در‬ ‫صرافی ها منجر شده است‪.‬‬ ‫تامین همه نیاز های ارزی مردم‬ ‫در این راستا‪ ،‬یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی‬ ‫ویژه خبری شبکه یک سیما اظهار داشت‪ :‬صرافی ها را ازاد کرده ایم‬ ‫که بتوانند خرید و فروش کنند و در حالی که قبال تا ‪ ۲۰۰۰‬یورو‬ ‫می توانستند به افراد بفروشند‪ ،‬اکنون این رقم به ‪ ۵‬هزار یورو افزایش‬ ‫داده ایم‪ .‬فرزین تاکید داشت‪ :‬اگر صرافی ها کسری داشتند‪ ،‬ما در بانک‬ ‫مرکزی ان را تامین خواهیم کرد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی همچنین در‬ ‫پاسخ به کسانی که فکر می کنند بانک مرکزی قادر به تامین اسکناس‬ ‫بازار نیست گفت‪ :‬ما در بانک مرکزی با راه اندازی سامانه ناخدا‪ ،‬همه‬ ‫نیاز ها را بر اساس مستندات تامین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این صحبت های عالی ترین مقام پولی و ارزی کشور باعث شد تا‬ ‫بازار ارز عقب نشینی کند‪ .‬زیرا از یک سو بازارساز اجازه افزایش ‪۲.۵‬‬ ‫برابری عرضه اسکناس در صرافی ها (‪ ۵۰۰۰‬اسکناس یورو) به اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی از روز سه شنبه (چهارم بهمن ماه ‪ )۱۴۰۱‬را صادر‬ ‫کرد و از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی به صراحت از ورود بانک‬ ‫مرکزی به بازار ازاد ارز در جهت نرخ سازی خبر داد‪ .‬اقدامی که منجر‬ ‫به خروج سفته بازان و نوسان گیران از بازار غیررسمی و ازاد شد‪.‬‬ ‫در این میان اشاره فرزین به راه اندازی بازار مبادله ارز و طال تا دو‬ ‫هفته اینده نیز خبری بود که نشان دهنده برنامه ریزی بانک مرکزی‬ ‫برای مدیریت بازار ارز است‪ .‬به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این‬ ‫بازار نه تنها اسکناس های فعلی عرضه می شود بلکه از طریق سامانه‬ ‫«ناخدا» نیز تامین ارز نیاز های ارزی انجام خواهد شد‪ ،‬مثال افرادی که‬ ‫فرزند ان ها خارج از کشور دانشجو است‪ ،‬افرادی که بیماری در خارج‬ ‫کشور دارند‪ ،‬اژانس های گردشگری و سایر موارد نیاز های ارزی خود را‬ ‫در این بازار که نرخ و تابلو مخصوص به خود را خواهد داشت‪ ،‬تامین‬ ‫خواهند کرد‪ .‬فرزین تاکید کرد که تخصیص ارز به این گروه ها بر اساس‬ ‫مستندات ارائه شده خواهد بود‪.‬‬ ‫وضعیت ارزی کشور خوب است‬ ‫(سه شنبه چهارم بهمن ماه) نیز خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت‬ ‫در نشست خبری گفت‪ :‬همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعالم‬ ‫کرد وضعیت ارزی کشور خوب است‪ .‬در بخش کنترل مصرف هم با‬ ‫همکاری وزارت صمت اقدامات خوبی صورت گرفته است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه بیش از ‪ ۸۰‬درصد نیاز های ارزی در بازار های رسمی نیما و بازار‬ ‫متشکل ارزی تامین می شود گفت‪ :‬بانک مرکزی تغییراتی در بازار‬ ‫متشکل ارزی صورت داده که بزودی اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫خاندوزی تاکید کرد‪ :‬درشبکه های مجازی قمار ارز صورت می گیرد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ در شبکه های مجازی متناسب با وضعیت اقتصادی و‬ ‫ذخایر ارزی کشور نیست‪ .‬سهم این بازار های قمار نسبت به بازار رسمی‬ ‫زیاد نیست‪ .‬تاکید رئیس جمهور بر این است که بانک مرکزی هم در‬ ‫بازار رسمی و هم غیررسمی ثبات ایجاد کند‪ .‬سخنگوی اقتصادی دولت‬ ‫ادامه داد‪ :‬رئیس کل بانک مرکزی اخیرا سفر هایی به کشور های شریک‬ ‫اقتصادی داشته که در روز های اتی ادامه می یابد تا تامین ارز واردات‬ ‫باز هم بهتر انجام شود‪ .‬بانک مرکزی همچنین تمهیداتی در حوزه‬ ‫صرافی ها انجام داده است که مجموعه این اقدامات زمینه ایجاد ثبات‬ ‫در بازار ارز را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫ازادسازی دارایی های ارزی مسدود شده‬ ‫روز دوشنبه نیز مخبر معاون اول رئیس جمهور در ایین تجلیل از‬ ‫فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران اظهار داشت‪ :‬امروز دشمنان با تمام توان‬ ‫خود برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بسیج شده اند و در همین چند‬ ‫روز گذشته با وجود اینکه چند میلیارد دالر از دارایی های ارزی مسدود‬ ‫شده کشور ازاد شده و در چرخه اقتصاد قرار گرفته و علیرغم انکه کل‬ ‫نیاز های ارزی کشور از طریق سامانه نیما با قیمت ‪ ۲۸‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان تامین می شود‪ ،‬اما شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها‬ ‫در بازار ازاد هستیم که دلیل ان نه معامالت واقعی بلکه همین‬ ‫فضاسازی های رسانه ای و روانی دشمن است که موجب هراس افکنی‬ ‫در میان مردم و بخش خصوصی شده است‪.‬‬ ‫کاهش تقاضا و افزایش عرضه ارز در بازار ازاد‬ ‫مسلما با توجه به تجربه سال های اخیر در حوزه فراز و فرود نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬پیش بینی تکرار این تجربه و ریزش قیمت ها در بازار ارز‪ ،‬دور‬ ‫از دسترس نیست؛ هرچند در معامالت امروز نیز این پیش بینی تا‬ ‫حدودی محقق شده و قیمت دالر در بازار ازاد با کاهش قابل توجه و‬ ‫نزدیک شدن به نرخ صرافی ها‪ ،‬مواجه شده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫مشاهدات میدانی خبرنگار ایبِنا از بازار ارز در محدوده میدان فردوسی‪،‬‬ ‫بیانگر کاهش تقاضا و افزایش عرضه ارز به ویژه دالر است‪ .‬روندی که‬ ‫باعث شده تا بسیاری از افراد که در هفته گذشته و در فضای هیجانی‬ ‫به خرید ارز اقدام کرده بودند‪ ،‬به یکباره با زیان مواجه شوند و در صف‬ ‫فروش قرار بگیرند‪ .‬به گفته فعاالن بازار ارز‪ ،‬بازارساز با توانایی قابل‬ ‫توجه در عرضه ارز‪ ،‬خیال متقاضیان خرید ارز از شبکه صرافی های‬ ‫مجاز را راحت کرده است و تقاضایی در بازار ازاد شکل نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫کاهش انتظارات تورمی‬ ‫کارشناسان ارزی و اقتصادی معتقدند با توجه به سیاست های جدید‬ ‫ارزی بانک مرکزی همچون افزایش قابل توجه عرضه اسکناس ارز در‬ ‫صرافی ها‪ ،‬تنوع عرضه ارز از یوان چین تا درهم امارات و ازادسازی‬ ‫منابع ارزی کشورمان در عراق و امارات (همزمان با مذاکرات منطقه ای‬ ‫فرزین در هفته های اخیر)‪ ،‬انتظارات ارزی کاهش یافته و قیمت ارز‬ ‫چشم انداز کاهشی دارد‪.‬‬ ‫شده از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در روز های شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری‬ ‫قاعده مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی‬ ‫اسالمی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف داالن نرخ سود (‪ ۲۲‬درصد) استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پیش فروش خانه به عنوان یکی از بهترین‬ ‫راهکارها برای خرید خانه به خصوص با‬ ‫حجم تورم باالیی است که در سال های‬ ‫اخیر در این بخش شاهد ان هستیم این‬ ‫در حالی است که‬ ‫قانون پیش فروش مسکن از ان دسته قوانینی‬ ‫است که طبق نظر کارشناسان انچنان که باید‬ ‫اجرایی نشده و می توان گفت که به دست‬ ‫فراموشی سپرده شده است‪ ،‬در حالی که رونق‬ ‫بازا مسکن به عنوان مهم ترین بازتاب اجرایی‬ ‫کردن این قانون به شمار رفته و بخشی از‬ ‫مشکالت در این بخش را مرتفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫قانون پیش فروش مسکن اگرچه در سال ‪۸۹‬‬ ‫و در ‪ ۲۵‬ماده به تصویب رسید‪ ،‬اما به علت‬ ‫وجود برخی مشکالت در حوزه اجرایی‪ ،‬عملیاتی‬ ‫نشد از این رو اصالح ان برای رفع ابهامات و‬ ‫تناقضات قانونی ازجمله مالکیت تدریجی‪ ،‬صدور‬ ‫سند قطعی بدون طی مراحل قانونی‪ ،‬شناسنامه‬ ‫فنی و اجرایی و تاخیر موجه و غیرمجوز و‬ ‫پرداخت خسارت از سوی فروشنده‪ ،‬حق فسخ‬ ‫قرارداد از سوی خریدار بسیار ضروری و سبب‬ ‫شد تا این قانون ان چنان که باید اجرایی نشود‪.‬‬ ‫در نتیجه در سال ‪ ۹۷‬برای اصالح بار دیگر به‬ ‫مجلس شورای اسالمی عودت و کلیات ان نیز‬ ‫به تصویب رسید‪ ،‬اما از ان زمان تاکنون تصویب‬ ‫نهایی و اجرایی شدن ان بر زمین مانده و در‬ ‫حال بالتکلیفی است‪.‬‬ ‫ایجاد بن بست و مانع در شرایط ترهین اولیه و‬ ‫ثانویه جهت اخذ تسهیالت بانکی به دلیل نقض‬ ‫اصل مالکیت به موجب مقررات ماده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫پیش فروش ساختمان‪ ،‬فراهم کردن شرایط ورود‬ ‫مهندسان ناظر به حیطه مالی و حقوقی پروژه ها‬ ‫و امکان تبانی با هر یک از طرفین‪ ،‬عدم امکان‬ ‫انتقال قطعی اسناد در پروژه های مشارکتی با‬ ‫نهادها و ارگان های دولتی و اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی‪ ،‬عدم امکان اجرای قانون پیش فروش‬ ‫کسادی بازار خانه های پیش فروش‬ ‫ساختمان به دلیل امکان تشکیل و معرفی هیات‬ ‫داوران به دلیل عدم تدوین و تصویب ایین نامه‬ ‫اجرایی توسط هیات وزیران به موجب ماده ‪۲۰‬‬ ‫این قانون‪ ،‬ایجاد مشکالت حقوقی و قضایی‬ ‫نامتعارف برای تولیدکنندگان مسکن‪ ،‬ایجاد‬ ‫بروکراسی اداری و افزایش هزینه های ثبتی و‬ ‫اینکه در قانون فقط برای تخلفات پیش فروش‬ ‫جریمه دیده شده و هیچ گونه جریمه و ضمانتی‬ ‫برای عدم پرداخت ها یا عدم اجرای تعهدات‬ ‫از ناحیه پیش خریدار دیده نشده‪ ،‬ازجمله‬ ‫اشکاالتی است که در سال های گذشته به این‬ ‫قانون وارد شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر کارشناسان و صاحب نظران در‬ ‫این بخش معتقدند که این اقدام بایستی هر‬ ‫چه سریع تر اتفاق بیافتد چراکه نبود این قانون‬ ‫سبب شده تا عالوه بر کند شدن معامالت در‬ ‫پیش فروش‪ ،‬شاهد کاله برداری هایی نیز در‬ ‫این بخش باشیم‪ .‬همچنین به عقیده همین‬ ‫کارشناسان تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون‬ ‫پیش فروش مسکن موجب امنیت خاطر مردم و‬ ‫حضور فعال تر انها در این بازار می شود؛ چراکه‬ ‫یکی از مشکالتی که به صورت جدی در موضوع‬ ‫پیش فروش گاها دیده شده که سبب شد تا‬ ‫مردم برای حضور در این بازار دچار دودلی‬ ‫بشوند‪ ،‬سوءاستفاده هایی به خصوص فروش‬ ‫یک واحد مسکونی به چند نفر بوده که دالیلی‬ ‫از این قبیل و از سوی دیگر نبود قانون سبب‬ ‫شده تا شاهد رکود در این بخش از بازار مسکن‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اجرایی شدن قانون پیش فروش مسکن موجب‬ ‫شفافیت در بازار می شود‬ ‫رییس مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان بر‬ ‫این باور است که در صورت اجرایی شدن قانون‬ ‫پیش فروش مسکن نه تنها شاهد شفافیت هر چه‬ ‫بیشتر بازار در این بخش خواهیم بود بلکه مردم‬ ‫با امنیت خاطر بیشتری اقدام به پیش فروش‬ ‫مسکن خواهند کرد‪.‬‬ ‫«مجتبی بیگدلی» افزود‪ :‬این قانون در صورت‬ ‫اجرایی شدن در واقع موجب ساماندهی وضعیت‬ ‫خرید و فروش در صنعت ساختمان می شود و‬ ‫نقش زیادی در کنترل مهار تورم در این بخش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قانون پیش فروش مسکن از ان‬ ‫دسته قوانینی است که به فراموشی سپرده شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم امروز از پیش فروش‬ ‫مسکن احساس امنیت نمی کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫مشکالت خاص خودش را دارد‪ ،‬اما اجرایی‬ ‫کردن این قانون نه تنها موجب می شود تا مردم‬ ‫با ارامش خاطری نسبت به پیش فروش مسکن‬ ‫اقدام کنند بلکه انبوه سازان نیز با خیال راحتی‬ ‫محصول خود را به صورت شفاف‪ ،‬درست و در‬ ‫یک فضای امیدوارکننده به مصرف کننده عرضه‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران‬ ‫نیز در ارتباط با مزایای اجرایی شدن قانون‬ ‫پیش فروش مسکن گفت‪ :‬اشکاالتی که به این‬ ‫قانون وارد شد سبب شد تا ان چنان که باید‬ ‫اجرایی نشود و می توان گفت برخی از عوامل‬ ‫دخیل ازجمله مهندسان ناظر و یا دفترخانه ها‬ ‫زیر بار عملیاتی کردن ان نرفته و سبب شد‬ ‫تا قانون پیش فروش مسکن خیلی اجرایی و یا‬ ‫عملیاتی نشود‪.‬‬ ‫«ایرج رهبر» با بیان اینکه تاکنون حدود ‪۳۵‬‬ ‫هزار واحد طبق قانون پیش فروش پیش رفتند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از مهم ترین ایراداتی که به‬ ‫این قانون وارد است‪ ،‬فروشنده مکلف است به‬ ‫ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط‪ ،‬سهمی‬ ‫از شش دانگ ملک را رسماً و با ثبت در دفتر‬ ‫اسناد رسمی به نام خریدار کند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که اگر خریدار بعد از یکی دو قسط‪،‬‬ ‫بقیه اقساط را پرداخت نکند‪ ،‬فروشنده بابت‬ ‫فسخ قرارداد و استرداد سهم های واگذار شده‬ ‫از ملک‪ ،‬ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه‬ ‫کند که این وضعیت‪ ،‬چند سال فروشنده و سایر‬ ‫خریداران ملک را بالتکلیف گذاشته و سرمایه‬ ‫انها بازگشتی ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قانون پیش فروش مسکن باید‬ ‫برد‪ -‬برد برای هر دو طرف باشد اظهار داشت‪:‬‬ ‫اجرایی شدن درست این قانون بسیار خوب‬ ‫است اما به شرطی که سازنده و خریدار از ان‬ ‫سود ببرند‪ .‬نه اینکه به سود یک طرف و به ضرر‬ ‫طرف دیگری باشد‪.‬‬ ‫رونق بازار مسکن با گسترش پیش فروش‬ ‫فرشید ایالتی کارشناس حوزه مسکن نیز در‬ ‫خصوص مزایای اجرایی شدن قانون پیش فروش‬ ‫مسکن گفت‪ :‬محقق شدن این قانون یکی از‬ ‫راه های ایجاد رونق در بازار مسکن است‪ ،‬اما‬ ‫خریداران باید از داشتن مجوز پیش فروش واحد‬ ‫مطمئن شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این روزها با توجه به افزایش‬ ‫قیمت مسکن و همچنین ایجاد فاصله بین توان‬ ‫خرید خریدار و قیمت اعالمی فروشنده‪ ،‬بحث‬ ‫پیش فروش مسکن داغ شده است که الزم است‬ ‫خریداران از جنبه های حقوقی همه جوانب را‬ ‫بررسی کنند در این بین دولت نیز می تواند‬ ‫با ایجاد سامانه متمرکز به تسهیل خرید و‬ ‫پیش خرید این واحدهای در حال ساخت کمک‬ ‫کند تا مردم بدون دغدغه اقدام به خرید کنند‪.‬‬ ‫انتشار اگهی پیش فروش ساختمان نیازمند‬ ‫مجوز است‬ ‫این کارشناسان در حالی بر تصویب نهایی و‬ ‫اجرایی شدن قانون پیش فروش مسکن تاکید‬ ‫دارند که در هفته ای که گذشت خلیل محبت‬ ‫خواه مدیرکل راه و شهرسازی تهران از ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫موردی امار کاله برداری پیش فروش ساختمان‬ ‫توسط موسسات و شرکت ها که البته از طریق‬ ‫دو اپلیکیشن اقدام به پیش فروش کرده بودند‬ ‫خبر داده بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هرگونه انتشار تبلیغات جهت‬ ‫پیش فروش ساختمان نیاز به تایید ادارات کل‬ ‫راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بدون اخذ مجوز از‬ ‫این اداره کل از هرگونه انتشار اگهی پیش فروش‬ ‫می بایست خودداری شود‪.‬‬ ‫حبوبات چراغ خاموش گران شد‬ ‫نگاهی به بازار حبوبات نشان می دهد‪ ،‬لوبیا سفید با افزایش ‪۱۷.۳۹‬‬ ‫درصدی باالترین افزایش قیمت را در یک ماه اخیر تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬هر یکشنبه قیمت اقالم اساسی با رصد میدانی‬ ‫از بازار استخراج و در خبرگزاری مهر منتشر می شود‪ .‬مقایسه قیمت ها‬ ‫در یک ماه اخیر (اول هفته دی تا ابتدای بهمن) حاکی از افزایش قیمت‬ ‫برخی اقالم در بازار حبوبات‪ ،‬نوسان قیمتی بسیار در بازار گوشت قرمز و‬ ‫تثبیت نرخ ها در بخش لبنیات دارد‪.‬‬ ‫نوسان قیمتی بازار انواع گوشت‬ ‫سقف قیمتی مرغ از ‪ ۵۲.۵۰۰‬تومان در ابتدای دی ‪ ۱۴۰۱‬به ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫تومان در ابتدای بهمن رسیده است‪ .‬شقه گوسفندی از حداکثر کیلویی‬ ‫‪ ۲۴۰‬هزار تومان با افزایش ‪ ۲۹.۱۷‬درصدی به ‪ ۳۱۰‬هزار تومان در‬ ‫ابتدای بهمن رسیده است‪ .‬این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫با راه اندازی سامانه ستکاوا مدیریت یکپارچه و تنظیم بازار گوشت قرمز‬ ‫را همچون بازار مرغ در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫همچنین قیمت سردست گوساله از ‪ ۲۳۵‬هزار تومان در هر کیلو در‬ ‫ابتدای فصل زمستان به ‪ ۲۵۰.۹۰۰‬تا ‪ ۲۷۵‬هزار تومان در بهمن ‪۱۴۰۱‬‬ ‫رسیده است‪ .‬گوشت چرخ کرده قرمز متناسب با این افزایش قیمت نیز‬ ‫به سقف ‪ ۲۶۰‬هزار تومان در هر بسته ‪ ۹۰۰‬گرمی رسیده در حالی که‬ ‫این عدد در ابتدای دی ‪ ۲۲۰‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ ‫نرخ کله و پاچه هم از هر دست ‪ ۱۷۵‬هزار تومان با افزایش ‪۴۲.۸۶‬‬ ‫درصدی به ‪ ۲۵۰‬هزار تومان رسیده که مالک در ذکر مبالغ سقف قیمتی‬ ‫این کاالهاست‪ .‬در ادامه مقایسه قیمتی بازار گوشت قرمز و سفید کشور‬ ‫در یک ماه نشان می دهد ماهی قزل اال با افزایش ‪ ۳۹.۲۹‬درصدی از هر‬ ‫کیلو ‪ ۸۴‬هزار تومان به ‪ ۱۱۷‬هزار تومان رسیده که تنش بازار گوشت را‬ ‫تشدید کرده است‪ .‬این روند زمینه حذف بسیاری از محصوالت از سفره‬ ‫مردم شده و اقالم جایگزین را وارد سبد مصرف مردم می کند که قیمت‬ ‫ارزان تری دارند‪.‬‬ ‫سازمان شیالت ایران به دنبال این است تا سهم ابزیان را در سبد مصرف‬ ‫مردم افزایش دهد‪.‬‬ ‫نوسان قیمتی تخم مرغ‬ ‫تخم مرغ یکی از اقالم جایگزین محصوالت پروتئین گوشتی به شمار‬ ‫می رود قیمت این محصول در هفته های متوالی دی تا بهمن روند نزولی‬ ‫داشته و از شانه ای ‪ ۸۲‬هزار تومان به ‪ ۶۲.۵۰۰‬تا ‪ ۶۸‬هزار تومان رسیده‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب کاهش حدود ‪ ۱۷.۰۷‬درصدی را در تخم مرغ ریز‬ ‫دولتی شاهد هستیم‪ .‬همچنین شانه ‪ ۳۰‬تایی تخم مرغ درشت دولتی از‬ ‫‪ ۹۵‬هزار تومان به ‪ ۸۴.۵۰۰‬تا ‪ ۸۶‬هزار تومان فروکش کرده در حالی که‬ ‫انتظار بود با توجه به سرما هوا قیمت این محصول نیز افزایشی باشد زیرا‬ ‫در فصل زمستان زمان نگهداری ان طوالنی تر می شود‪.‬‬ ‫نوسان قیمتی حبوبات‬ ‫نگاهی به بازار حبوبات هم نشان می دهد‪ ،‬لوبیا سفید باالترین افزایش‬ ‫قیمت را در طول یک ماه اخیر تجربه کرده و با افزایش حدود ‪۱۷.۳۹‬‬ ‫درصدی و مبلغ ‪ ۴۶‬هزار تومان در هر کیلو به ‪ ۵۴‬هزار تومان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ماش در این باره رتبه دوم را کسب کرده و با افزایش ‪ ۱۴.۲۹‬درصدی‪ ،‬از‬ ‫هر کیلو ‪ ۴۲‬هزار تومان به ‪ ۴۸‬هزار تومان ختم شده است‪.‬‬ ‫لوبیا قرمز هم در جایگاه سوم ایستاده و با افزایش حدود ‪ ۱۰‬درصدی از‬ ‫‪ ۴۷‬هزار تومان در هفته نخست دی به ‪ ۵۲‬هزار تومان در ابتدای بهمن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫لپه‪ ،‬عدس و نخود به ترتیب ‪ ۳ ،۳‬و ‪ ۲‬هزار تومان افزایش داشته در حالی‬ ‫که لوبیا چشم بلبلی و چیتی بدون تغییر قیمت در طول یک ماه هر کیلو‬ ‫به ترتیب ‪ ۴۶‬و ‪ ۶۲‬هزار تومان در طول یک ماه اخیر عرضه شده اند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫تولید و تجارت‬ ‫چهارشنبه* ‪ 5‬بهمن ‪ * 1401‬شماره ‪1499‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫ه جانبه اقتصادی در دوران بازسازی سوریه‬ ‫اعالم امادگی ایران برای همکاری های هم ‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬دوست واقعی ملت سوریه است چرا که همانگونه که در دوران‬ ‫مقاومت در برابر تروریسم در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد‪ ،‬در دوران بازسازی نیز اماده است با تقویت‬ ‫همکاری های همه جانبه اقتصادی در کنار انان باشد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز سه شنبه‬ ‫در دیدار سپهبد «علی محمود عباس» وزیر دفاع سوریه‪ ،‬روابط دو کشور را راهبردی توصیف و تصریح کرد‪:‬‬ ‫روابط ایران و سوریه بر پایه اعتقادات و باورهای مشترک و نیز روحیه ایستادگی و مقاومت مردم دو کشور بنا‬ ‫شده است‪.‬رئیس جمهوری صیانت نیروهای مسلح سوری از ملت و دولت این کشور در برابر فتنه انگیزی ها را‬ ‫برای اینده مردم و کشور سوریه امیدبخش دانست و افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬دوست واقعی ملت سوریه‬ ‫است چرا که همانگونه که در دوران مقاومت در برابر تروریسم در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد‪ ،‬در دوران‬ ‫بازسازی نیز اماده است با تقویت همکاری های همه جانبه اقتصادی در کنار انان باشد‪.‬سپهبد «علی محمود‬ ‫عباس» وزیر دفاع سوریه نیز در این دیدار با بیان اینکه سوریه با حمایت برادران و دوستان واقعی خود در‬ ‫مصاف با تروریسم پیروز شد و قدرتمندتر از قبل به عنوان یکی از حلقه های محور مقاومت ایفای نقش خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬محور مقاومت نقش مهمی در شکل دادن به جهان جدید خواهد داشت‪.‬وزیر دفاع سوریه‬ ‫گفت‪ :‬دشمنان همواره مترصد فرصتی برای خدشه وارد کردن به روابط عمیق و برادرانه سوریه و ایران بوده‬ ‫و هستند‪ ،‬اما روابط دو کشور ریشه دارتر و مستحکم تر از ان است که کسی بتواند به ان خدشه ای وارد کند و‬ ‫این روابط هر روز نسبت به قبل گسترده تر و عمیق تر خواهد شد‪.‬‬ ‫اعمال شرط جدید شرکت‬ ‫در قرعه کشی ایران خودرو‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫قیمت بلیت هواپیما‬ ‫از دالالن مسکن مالیات بگیریم‬ ‫به تولیدکنندگان بدهیم‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو تایید کرد که اجرای محدودیت تعریف حساب وکالتی که‬ ‫ب ه معنای بلوکه شدن وجه خودروی مورد تقاضاست به عنوان پیش شرط ثبت نام‬ ‫از بزرگترین طرح پیش فروش ایران خودرو که قرار است همزمان با فرارسیدن‬ ‫چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی برگزار شود‪ ،‬اجرایی می شود‪.‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو نیز همچون دیگر خودروساز بزرگ کشور‪،‬‬ ‫محدودیت جدید را به شروط ثبت نام اضافه کرده و امروز (سه شنبه) قطعی و زمان‬ ‫ان را اعالم کرده است‪.‬بر اساس این تصمیم که با هدف کاهش تقاضاهای کاذب‪،‬‬ ‫حذف داللی ها و واقعی تر شدن امار ثبت نام ها اجرایی می شود‪ ،‬از این پس تنها‬ ‫کسانی می توانند در طرح های فروش خودروسازان ثبت نام کنند که وجه خودرو‬ ‫در حساب هایشان موجود باشد و از طریق بانک پیش از فرایند ثبت نام‪ ،‬مسدود‬ ‫شده باشد‪.‬ایران خودرو پیش از این‪ ،‬در نتیجه پیگیری ها برای ارائه جزئیات اجرای‬ ‫این محدودیت همچون زمان اجرا‪ ،‬میزان پول موجود (همه وجه خودرو یا درصدی‬ ‫از ان) و مدت زمان مسدود بودن وجه در حساب مشتری‪ ،‬اعالم کرده بود‪ :‬درصد‬ ‫موجودی ریالی در حساب مشتری بسته به نوع خودرو احتماال متفاوت خواهد بود؛‬ ‫این موضوع و زمان بلوکه ماندن وجه ها در حساب مشتری نیز از جمله همان مسائلی‬ ‫است که پس از تعامل با بانک ها مشخص و اطالع رسانی خواهد شد‪.‬حال امروز‬ ‫(سه شنبه) گروه صنعتی ایران خودرو ضمن اعالم خبر اجرای "پیش فروش بزرگ‬ ‫ایران خودرو در راه است" اعمال محدودیت تعریف حساب وکالتی برای طرح های‬ ‫ایران خودرو را قطعی اعالم کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است موضوع اعمال محدودیت جدید برای ثبت نام های دو خودروساز در‬ ‫حالی اجرا می شود که که طبق تاکید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وعده حذف‬ ‫قرعه کشی تا پایان امسال همچنان بر قوت خود باقیست و قرعه کشی ها تا پایان‬ ‫امسال به صورت کامل‪ ،‬از دستور خارج خواهد شد؛ بنابراین این محدودیت بایستی‬ ‫در همین چند طرحی که طی بهمن و اسفند ماه امسال اجرایی می شود‪ ،‬اجرایی‬ ‫شود؛ مگر انکه روند قرعه کشی ها در سال ‪ ۱۴۰۲‬بخواهد ادام ه داشته باشد‪.‬‬ ‫مقصود اسعد سامانی گفت‪ :‬افزایش ‪ ۳۰‬درصدی قیمت بلیت هواپیمایی تایید‬ ‫شده بود اما اعمال نشد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مقصود اسعد سامانی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫شرکت های هواپیمایی ایران در خصوص افزایش قیمت ها گفت‪ :‬افزایش ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بعد از اربعین قرار بود انجام شود اما بعد از اربعین این اتفاق رخ نداد و افزایش ها‬ ‫اعمال نشد در ستاد تنظیم بازارها هم شنیده شده است تصویب شده است‪.‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬در حال حاضر هم ما درخواست افزایش ‪ ۴۷‬درصد را داده ایم اما‬ ‫هنوز جوابی داده نشده است‪.‬وی دلیل گرانی یکباره را اینگونه گفت‪ :‬قول دولت را‬ ‫شرکت ها پذیرفتن اما ابالغی نشد و سر و صداها از سوی مردم نیست توسط کسانی‬ ‫است که از هواپیمایی استفاده می کنند‪.‬اسعد سامانی اظهار داشت‪ ۱۸ :‬میلیون‬ ‫مسافر هوایی داریم محاسبه کنید کل هوایی یک درصد کل حمل و نقل را صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬متاسفانه فشاری که روی متعادل نشدن قیمت ها صورت می گیرد مردم‬ ‫ضرر می دهنددبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران افزود‪ :‬هواپیمایی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران سه هزار و چهارصد میلیارد تومان زیان یک سال بوده است و وقتی‬ ‫یک شرکت دولتی زیان می دهد همه مردم ضرر می کنند‪ .‬اگر بخواهیم عدالت را‬ ‫رعایت کنیم دیدگاه دولت است به گونه ای عمل کنیم که شرکت های دولتی زیان‬ ‫ندهد به خصوص که عمده جا به جایی ها بخش خصوصی است‪ .‬و اگر قیمت ها‬ ‫راکد باشد بخش خصوصی با مشکل رو به رو می شود و اگر این روند ادامه پیدا کند‬ ‫تا سال اینده همین ناوگان را هم نخواهیم داشتوی تاکید کرد‪ :‬با این نرخ بلیت باالی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد شرکت های دولتی پروازها زیان ده است بخش خصوصی هم باید بتواند‬ ‫درامد کسب کند و هواپیما را نوسازی کند امکان فراهم کردن نوسازی نیست و این‬ ‫زمین گیر شدن روز به روز افزایش پیدا می کنداسعد سامانی خدمات فرودگاهی با‬ ‫بیان اینکه از سال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۰ ،۱۴۰۱‬درصد افزایش داشته است و این روند افزایشی‬ ‫بخش خدمات دهی را زمین می زند‪ ،‬گفت‪ :‬ما هیچ کار غیر قانونی انجام نداده ایم و‬ ‫افزایش نرخ بلیت کام ً‬ ‫ال قانونی است و مجلس هم تایید کرده است در ماده ‪ ۵۳‬برنامه‬ ‫ششم توسعه ازادسازی نرخ بلیت هواپیمایی جز تکالیف دولت است‪.‬‬ ‫یک کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬درامدهای مالیاتی مثل ارزش افزوده‪ ،‬عایدی سرمایه‬ ‫و خانه های خالی در صورت اجرا باید به تکمیل طرح های عمرانی‪ ،‬تولید و اشتغال‬ ‫کشور برسد و بخشی هم به نیازمندان اختصاص پیدا کند؛ اما اگر صرف امور جاری‬ ‫کشور شود مفید نخواهد بود‪.‬علی اکبر نیکواقبال در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه را برای اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت‪ :‬اگر قرار است از محل‬ ‫فروش امالک‪ ،‬مالیات اخذ شود باید به امور عمرانی اختصاص پیدا کند‪ .‬اما می بینیم‬ ‫که برخی از بخش های خصولتی پیشتر از پرداخت مالیات معاف شده اند‪ .‬قانون گذار‬ ‫و سیاست گذار باید راهکاری بیندیشند تا این بخش ها نیز در چرخه مالیات قرار‬ ‫گیرند‪.‬نیکواقبال استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های تولیدی را الزم‬ ‫دانست و گفت‪ :‬ابتدا باید اجازه دهیم سرمایه گذار بخش خصوصی پولدار شود تا‬ ‫بتوانیم از او مالیات بگیریم‪ .‬اما دو سوم اقتصاد ایران در ید دولت است و شرکت های‬ ‫خصولتی شریان اقتصاد را در دست دارند که برخی از انها در حوزه ساخت و ساز‬ ‫سرمایه گذاری کرده اند‪ .‬در این حوزه معموال با فرارهای مالیاتی و خروج سرمایه ها از‬ ‫کشور مواجهیم‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬معتقدم ‪ ۹۰‬درصد از درامدهای حاصل از پایه های‬ ‫مالیاتی مثل ارزش افزوده‪ ،‬عایدی سرمایه‪ ،‬خانه های خالی‪ ،‬خانه های لوکس و‬ ‫غیره باید به سمت تولید‪ ،‬عمران‪ ،‬ایجاد شغل و حمایت از علم و تکنولوژی هدایت‬ ‫شود‪ .‬بخشی از ان هم به نیازمندان برسد‪ .‬اما اگر این منابع را به طور گسترده‬ ‫در سطح جامعه در جهت امورات روزمره توزیع کنیم‪ ،‬پیشرفتی حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه)‬ ‫سال هاست که مطرح می شود تا این که پنجم خردادماه سال ‪ ۱۴۰۰‬کلیات ان به‬ ‫تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی‬ ‫ارجاع شد‪ .‬اوایل دی ماه ‪ ۱۴۰۱‬به صحن علنی مجلس امد و چند بند از ان به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع‬ ‫شده است‪ .‬مالیات بر عایدی سرمایه (‪ )CGT‬مالیاتی است که بر عایدی به میزان‬ ‫مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش ان به دست می اید‪.‬‬ ‫تحمیل تسهیالت تکلیفی‬ ‫بیش از توان بانک ها به ضرر کشور است‬ ‫یک کارشناس بانکی معتقد است با توجه به محدودیت منابع بانک ها‪ ،‬تحمیل‬ ‫تسهیالت تکلیفی بیش از توان بانک ها‪ ،‬صد در صد به ضرر کشور است‪.‬‬ ‫محمد ربیع زاده‪ ،‬کارشناس پولی و بانکی درباره تسهیالت تکلیفی در بودجه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫به خبرنگار ایبِنا گفت‪ :‬بانک ها واسطه وجوه هستند و بودجه دریافت نمی کنند‪ .‬به‬ ‫این معنا که سپرده های مردم را می گیرند و با درنظر گرفتن درصدی همان پول‬ ‫را تسهیالت می دهند‪ .‬طبیعتا چنانچه تغییری در این نسبت به وجود اید‪ ،‬بانک‬ ‫اصطالحا دچار عارضه ریسک نقدینگی می شود و باید کسری خود را از بانک مرکزی‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه ابراز کرد‪ :‬تامین کسری از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی‬ ‫خواهد شد و زمانی که پایه پولی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد‪ ،‬ضرب در ضریب‬ ‫تکاثر پول می شود و تورم بسیار وحشتناکی به وجود می اید‪ .‬طبیعتا تبعات این‬ ‫تورم به مردم مخصوصا طبقات پائین متنقل می شود و تبعات بعدی ان به دولت‪،‬‬ ‫قانون گذارو سیاست گذاران برمی گردد‪.‬‬ ‫این کارشناس پولی و بانکی در این خصوص یاداور شد‪ :‬از نظر حرفه ای در بانک‬ ‫تفاوتی بین تسهیالت تکلیفی و غیرتکلیفی وجود ندارد‪ .‬به این شکل که چنانچه‬ ‫قانون گذار در بودجه بر فرض ‪ ۵۰‬همت تسهیالت تکلیفی بابت مسکن‪ ،‬ازدواج‪،‬‬ ‫فرزنداوری یا سایر موارد در نظر گیرد از داخل بانک از نظر ماهیت توازن بین منابع‬ ‫و مصارف هیچ فرقی بین تسهیالت تکلیفی با ان که شرکت های تولیدی از بانک ها‬ ‫و مردم عادی دریافت می کنند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫ربیع زاده دلیل این نبود تفاوت را چنین بیان کرد‪ :‬تسهیالت تکلیفی را دولت از‬ ‫جایی تامین نمی کند‪ ،‬به این معنا که ممکن است برخی از پول های حالت رایانه ای‬ ‫جزء مطالبات دولت از بانک ها شود‪ ،‬اما مبالغ تکلیفی از سپرده های مردم پرداخت‬ ‫می شود که طبیعتا منجر به کسری نقدینگی بانک ها خواهد شد و مجبور می شوند‬ ‫از بانک مرکزی برداشت کنند و تبعات تورمی وحشتناکی در مرحله اول برای کشور‬ ‫به همراه می اورد و در مرحله بعدی برای مالکین و سهامداران بانک ها مشکالتی‬ ‫ایجاد می کند‪.‬وی در ادامه ضمن اشاره به تبعات تسهیالت تکلیفی اظهار داشت‪:‬‬ ‫تبعات تسهیالت تکلیفی به دلیل ایجاد مشکل برای بانک ها در اثر قصور برخی از‬ ‫دریافت کنندگان است‪ .‬این کار ذخیره گیری ان ها را به چالش خواهد کشاند و برای‬ ‫جبران مجبور می شوند دست به اقدامات قانونی زنند‪ .‬اما موضوع مهم تر این است که‬ ‫بانک ها توانایی تخصیص منابع به مشتری های خود‪ ،‬به ویژه تولیدکنندگان و افرادی‬ ‫که در توسعه اقتصادی کشور موثر هستند را نخواهند داشت‪ ،‬بنابراین از یک طرف‬ ‫هم سهم بازار و هم این مشتریان یعنی شرکت های تولیدی و خدماتی که در نتیجه‬ ‫این کار دچار مشکل می شوند را از دست می دهند‪ .‬بانک ها در نتیجه این تصمیم‬ ‫مجبور می شوند از طریق دولت تامین شوند که در نتیجه ان فضای حرفه ای نظام‬ ‫بانکی پیش نمی اید‪.‬‬ ‫این کارشناس پولی و بانکی در این رابطه تصریح کرد‪ :‬تسهیالت تکلیفی برای بانک ها‬ ‫به ویژه بانک های بزرگ در سال جاری بیش از توان شان بود که این کار برخالف‬ ‫توصیه مقامات ارشد کشور انجام شد‪ .‬تاکید بر این بود تسهیالت تکلیفی در اندازه‬ ‫توان بانک ها تعیین شود نه در حد نیاز دولت یا درخواست بخش های مختلف‪ ،‬منابع‬ ‫بانک ها محدود است و حداکثر می تواند ‪ ۷۵‬درصد سپرده های هر بانک را در بر‬ ‫گیرد؛ بنابراین تحمیل تسهیالت تکلیفی بیش از توان بانک ها‪ ،‬صد در صد به ضرر‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ربیع زاده در ادامه چنین توضیح داد‪ :‬وقتی قانونی به بانک ها ابالغ شود‪ ،‬مقامات‬ ‫پیگیری می کنند و مردم هم مراجعاتی خواهند داشت‪ ،‬بنابراین بانک مجبور به‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬اما تبعات ان از طریق تورم‪ ،‬ضعیف شدن شرکت های تولیدی‪،‬‬ ‫تضعیف صورت های مالی بانک ها به مردم برمی گردد؛ بنابراین قانونگذاران کشور و‬ ‫کسانی که بودجه را تصویب می کنند و کسانی که دست اندرکار برنامه هفتم هستند‪،‬‬ ‫باید به این موضوع توان بانک ها توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫بررسی میزان بارش های امسال در استان های کشور‬ ‫میزان بارش ها در این مدت‬ ‫موجب شده تا استان کهگیلویه و‬ ‫بویر احمد به عنوان پربارش ترین‬ ‫نقطه و استان کشور باشد‪.‬‬ ‫میزان بارش های کشور از ابتدای سال‬ ‫ابی جاری تا ‪ ۳۰‬دی ماه به رقم ‪۹۰.۸‬‬ ‫میلیمتر رسید و استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد با بارش ‪ ۳۹۴.۵‬میلی متر‬ ‫مقام پربارش ترین نقاط کشور را دارا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وضعیت بارش های کشور با وجود‬ ‫بارش های به نسبت خوب اخیر هنوز‬ ‫راضی کننده ارزیابی نمی شود؛ اما‬ ‫انتظار می رود تا اخر اسفندماه وضعت‬ ‫کمی بهتر شود‪.‬‬ ‫تازه ترین گزارش دفتر اطالعات و‬ ‫داده های اب شرکت مدیریت منابع اب‬ ‫ایران نشان می دهد میزان بارش های از‬ ‫ابتدای سال ابی جاری (ابتدای مهر) تا‬ ‫اخر دی ماه نسبت به دوره درازمدت‬ ‫که ‪ ۹۹.۳‬میلیمتر بارش داشته ایم با‬ ‫کاهش ‪ ۹‬درصدی روبرو شده است‪.‬‬ ‫این میزان بارش همچنین در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال ابی پارسال (ابتدای‬ ‫مهر ‪ ۱۴۰۰‬تا اخر شهریور ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫که ‪ ۱۱۶.۹‬میلیمتر بارش رخ داده بود‬ ‫کاهشی ‪ ۲۲‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫حوضه های پربارش کشور‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای‬ ‫سال ابی جاری تا اخر دی ماه ‪۳۹۴.۵‬‬ ‫میلیمتر بارش دریافت کرده که در‬ ‫مقایسه با دوره درازمدت با بارش‬ ‫‪ ۲۸۱.۶‬میلیمتر ‪ ۴۰‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫میزان بارش های این استان در مقام‬ ‫مقایسه با دوره مشابه سال ابی پارسال‬ ‫که ‪ ۳۷۶.۲‬بارش داشته از رشد ‪۵‬‬ ‫درصدی برخوردار است‪.‬‬ ‫استان چهارمحال وبختیاری هم با‬ ‫دریافت ‪ ۳۱۱.۸‬میلیمتر بارش از‬ ‫ابتدای سال ابی جاری تا اخر دی ماه‬ ‫نسبت به دوره مشابه درازمدت که‬ ‫‪ ۲۹۸‬میلیمتر بارش داشته با رشد ‪۵‬‬ ‫درصدی روبرو شده است‪.‬‬ ‫وضعیت بارش های این استان نسبت‬ ‫به سال ابی پارسال که ‪۳۰۸.۴‬‬ ‫میلیمتر بوده رشد یک درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫سومین استان پربارش کشور در‬ ‫‪۴‬ماهه ابتدای سال ابی جاری استان‬ ‫گیالن با ‪ ۳۱۱.۵‬میلیمتر بارش است‪.‬‬ ‫میزان بارش های این استان البته در‬ ‫مقایسه با دوره درازمدت که ‪۴۴۵.۸‬‬ ‫میلیمتر بارش داشته کاهشی ‪۳۰‬‬ ‫درصدی دارد‪.‬‬ ‫بارش های گیالن در سال ابی پارسال‬ ‫هم ‪ ۵۱۱.۳‬میلیمتر بوده که باز کاهش‬ ‫‪ ۴۴‬درصدی یافته است‪.‬‬ ‫کم بارش ها چهارماهه ابتدایی سال‬ ‫ابی جاری‬ ‫استان قم با دریافت ‪ ۲۲‬میلیمتر‬ ‫بارش از ابتدای سال ابی جاری تا اخر‬ ‫دی ماه مقام نخست کم بارش ها را دارد‪.‬‬ ‫میزان بارش های این استان در مقایسه‬ ‫با دوره درازمدت که ‪ ۶۳‬میلیمتر بوده‬ ‫‪ ۶۵‬درصد کاهش یافته است و نیز‬ ‫در مقایسه با دوره مشابه سال ابی‬ ‫پارسال با بارش ‪ ۷۶‬میلیمتر کاهش‬ ‫‪ ۷۱‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫خراسان رضوی نیز جزو کم بارش های‬ ‫سال ابی جاری است‪.‬‬ ‫میزان بارش های این استان از ابتدای‬ ‫سال ابی جاری تا اخر دی ماه در‬ ‫حالی به رقم ‪ ۲۹.۵‬میلیمتر می رسد‬ ‫که در دوره درازمدت میزان بارش های‬ ‫ان ‪ ۴۸.۹‬میلیمتر بوده و ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫سال ابی پارسال این استان از ابتدای‬ ‫سال ابی تا اخر دی ماه ‪ ۵۶.۴‬میلیمتر‬ ‫بارش داشته که بارش های امسال ان‬ ‫‪ ۴۸‬درصد کاهشی است‪.‬‬ ‫افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ‪ ۱۴۰۲‬اعالم شد‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت افزایش‬ ‫حقوق کارکنان دولت در سال اینده را‬ ‫بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایبِنا‪ ،‬سیداحسان‬ ‫خاندوزی؛ وزیر اقصاد در نشست خبری‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت امروز سه شنبه‬ ‫‪ ۴‬بهمن ماه در رابطه با سو برداشت از رقم‬ ‫بودجه عمومی دولت گفت‪ :‬بخش اعظم‬ ‫افزایش این رقم مربوط به انتقال منابع‬ ‫تبصره ‪ ۱۴‬بوده که در راستای سیاست‬ ‫شفاف سازی و اصالح ساختار بودجه است‪.‬‬ ‫افزایش حقوقی که در سال ‪ ۱۴۰۱‬انجام‬ ‫شد هم در بودجه لحاظ شده است‪ .‬بدون‬ ‫این موارد‪ ،‬منابع بودجه عمومی رشد ‪۲۰‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک اتفاق خوب در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬رقم تسهیالت تکلیفی است که در‬ ‫صورت همراهی مجلس‪ ،‬فشار بودجه ای به‬ ‫ناترازی بانک ها کاهش می یابد‪ ،‬همچنین‬ ‫رئیس جمهور بزودی برنامه های دولت را‬ ‫برای بهبود معیشت مردم اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیر اقصاد بیان کرد‪ :‬دولت برای ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬در کنار پیگیری طرح مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه در مجلس‪ ،‬دو راهکار افزایش‬ ‫عرضه و عرضه خودرو در بورس را در دستور‬ ‫کار قرار داده است‪ .‬تولید خودرو امسال ‪۳۰‬‬ ‫درصد نسبت به پارسال افزایش یافت و‬ ‫از محل عرضه خودرو در بورس ‪۲۷۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان اختالف قیمت نسبت به‬ ‫خرید در بازار ازاد به جیب مردم رفته است‬ ‫همچنین عرضه خودرو در بورس نسبت به‬ ‫بخت ازمایی در روش قرعه کشی ارجحیت‬ ‫دارد‪.‬وی افزود‪ :‬طی دو تا سه ماه اینده ‪۲‬‬ ‫صندوق امالک و مستغالت جدید ایجاد‬ ‫خواهد شد و مردم می توانند با مبالغ کم‬ ‫مالک بخشی از امالک و مستغالت شوند‪،‬‬ ‫همچنین گفتنی است که از ازادسازی‬ ‫قیمت نان خبری نیست‪.‬خاندوزی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی‬ ‫کامال اماده شده است و امروز حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫شرکت بورسی و غیربورسی بطور رسمی و‬ ‫کامل به این سامانه پیوسته اند و ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۱۸‬هزار فاکتور الکترونیک دریافت شده‬ ‫که مبنای دریافت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تمهیدات جدید بانک مرکزی در حوزه‬ ‫ارز‬ ‫وی در مورد بازار ارز نیز گفت‪ :‬همانطور‬ ‫که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫وضعیت ارزی کشور خوب است‪ .‬در بخش‬ ‫کنترل مصرف هم با همکاری وزارت صمت‬ ‫اقدامات خوبی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۸۰‬درصد نیازهای‬ ‫ارزی در بازارهای رسمی نیما و بازار متشکل‬ ‫ارزی تامین می شود گفت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫تغییراتی در بازار متشکل ارزی صورت داده‬ ‫که بزودی اطالع رسانی خواهد شد‪.‬خاندوزی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬درشبکه های مجازی قمار ارز‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬افزایش نرخ در شبکه‬ ‫های مجازی متناسب با وضعیت اقتصادی‬ ‫و ذخایر ارزی کشور نیست‪ .‬سهم این‬ ‫بازارهای قمار نسبت به بازار رسمی زیاد‬ ‫نیست‪ .‬تاکید رئیس جمهور بر این است‬ ‫که بانک مرکزی هم در بازار رسمی و‬ ‫هم غیررسمی ثبات ایجاد کند‪.‬سخنگوی‬ ‫اقتصادی دولت ادامه داد‪ :‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی اخیرا سفرهایی به کشورهای‬ ‫شریک اقتصادی داشته که در روزهای‬ ‫اتی ادامه می یابد تا تامین ارز واردات باز‬ ‫هم بهتر انجام شود‪ .‬بانک مرکزی همچنین‬ ‫تمهیداتی در حوزه صرافی ها انجام داده‬ ‫است که مجموعه این اقدامات زمینه‬ ‫ایجاد ثبات در بازار ارز را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬وی با بیان اینکه به دلیل کوتاهی های‬ ‫انباشته شده در سال های گذشته‪ ،‬نهادهای‬ ‫سرعت گیر در مسیر سوداگری در بازارهای‬ ‫دارایی از جمله طال و ارز توسعه نیافته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در هیچ جایی از دنیا فعاالن اقتصادی‬ ‫نمی توانند هر چقدر بخواهند‪ ،‬در بازار ارز و‬ ‫مسکن و ‪ ...‬تقاضا ایجاد کنند‪.‬‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان محصوالت دخانی‪:‬‬ ‫تولید سیگار در کشور‬ ‫روند افزایشی دارد‬ ‫سپهر ایرانیان‪-‬سرویس‬ ‫محمد‬ ‫اقتصادی‪-‬‬ ‫رییس‬ ‫قلی‪-‬‬ ‫رضا‬ ‫تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫واردکنندگان‬ ‫صادرکنندگان محصوالت‬ ‫دخانی از افزایش تولید‬ ‫سیگار در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫«محمدرضا تاجدار» در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه‬ ‫در ‪۹‬ماهه امسال ‪ ۵۲‬میلیارد و ‪ ۲۳۵‬میلیون نخ‪ ،‬سیگار تولید شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با‬ ‫تولید ‪ ۴۵‬میلیارد و ‪ ۵۸۸‬میلیون نخ سیگار رشد ‪ ۱۵‬رصدی را‬ ‫نشان می دهد‬ ‫گفت‪ :‬در ‪۹‬ماهه امسال ‪ ۵۲‬میلیارد و ‪ ۲۳۵‬میلیون نخ تولید سیگار‬ ‫داشته ایم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۱۵‬‬ ‫درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته در بودجه تصمیم بر افزایش اخذ مالیات از‬ ‫تولیدکنندگان سیگار انجام شود‪ ،‬اما با پیگیری های انجام شده‪ ،‬این‬ ‫مورد تصویب نشد و فقط پنج درصد ساالنه مالیات برای این بخش‬ ‫اجرایی شد که ای موضوع نشان می دهد‪ ،‬حمایت از تولید با افزایش‬ ‫تولید عایدی حاکمیت را صعودی می کند‪.‬‬ ‫تاجدار با اشاره به کاهش ‪ ۱۱‬درصدی تولید تنباکوی معسل در‬ ‫‪۹‬ماهه امسال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تولید این محصول از سه میلیون و ‪۴۹۴‬‬ ‫هزار تن به سه میلیون و ‪ ۱۰۱‬هزار تن رسیده که ناشی از افزایش‬ ‫پرداخت مالیات در مصوبه بودجه سال گذشته است‪ ،‬در حالی که‬ ‫ساالنه ‪ ۱۲‬میلیون تن از این کاال مورد مصرف قرار می گیرد و باقی‬ ‫ان به صورت تقلبی یا وارداتی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بر اساس پیشنهاد دولت‪ ،‬مالیات هر بسته تنباکو به‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان می رسد در حالی که قیمت کنونی ان هفت هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان است و این روند می تواند کاهش قابل توجه تولید را‬ ‫به همراه داشته باشد‪ ،‬در خصوص سیگار نیز مالیات در نظر گرفته‬ ‫شده برای سال اینده به صورت هر نخ سیگار در نظر گرفته شده‬ ‫است که در هر کارتن برای سیگار با نشان داخلی ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫و سیگار با نشان بین المللی یک میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت با بیان‬ ‫اینکه افزایش مالیات سیگار بیش از پنج درصد سالیانه‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید و افزایش قاچاق را به دنبال دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این روند‬ ‫موجب اسیب به دولت‪ ،‬بهداشت کشور‪ ،‬تولید‪ ،‬اشتغال و توزیع کاال‬ ‫می شود که با درایت صورت گرفته در سال گذشته تولید افزایش‬ ‫یافت‪.‬وی با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد مصرف سیگار از بازار قانونی و‬ ‫‪ ۲۰‬درصد ان از قاچاق تامین می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر ‪ ۸۰‬میلیارد‬ ‫نخ ساالنه مصرف داشته باشیم ‪ ۲۰‬میلیارد ان از مسیر قاچاق به‬ ‫دست مصرف کننده می رسد که حداقل نظارت را دارد و می تواند‬ ‫اسیب های بسیاری را به دنبال داشته باشد‪.‬تاجدار با اشاره به قانون‬ ‫افزایش پنج درصدی مالیات سیگار در هر سال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫سیگار برند داخلی ‪ ۳۰‬درصد و با نشان بین المللی ‪ ۴۵‬درصد مالیات‬ ‫پرداخت می شود که در حالی که ارقام پیشنهادی برای مالیات‬ ‫سیگار در سال ‪ ۱۴۰۲‬رقم موجب کاهش چشمگیر تولید خواهد‬ ‫شد‪.‬وی افزود‪ :‬رقم پیش بینی شده برای مالیات تولید سیگار برای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬حدود ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود‬ ‫که در ‪۹‬ماهه امسال به سه هزار میلیارد تومان رسید‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس می توان در نظر گرفت که ارقام پیشنهادی برای مالیات‬ ‫سیگار مشکالت بسیاری را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫مهم ترین اخبار اقتصادی‬ ‫کشور در یک نگاه‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫بازافرینی شهری ایران پیشرو در تولید مسکن شود‪.‬‬ ‫مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی‪:‬‬ ‫ایران کشوری امن برای تردد است‬ ‫میزان تولید برق نیروگاه های حرارتی به ‪ ۲۸۸‬میلیون مگاوات‬ ‫ساعت رسیده است‪.‬‬ ‫اغتشاش در فضای روانی اقتصاد‪ ،‬مسیر نزولی تورم را بر هم زد‬ ‫افت ‪ ۷‬هزار واحدی شاخص بورس در معامالت امروز بازار‬ ‫میزان بارش ها در ‪ ۴‬ماه ابتدای سال ابی جاری به ‪ ۹۰.۸‬میلیمتر‬ ‫رسید‬ ‫ضرورت ملزم شدن ساختمان های جدید به سیستم بازچرخانی اب‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۰۰‬شهر مشمول ساخت خانه های یک طبقه می شوند‬ ‫احتکار و سوداگری عاقبت نبود مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫قیمت بلیت هواپیما به طور میانگین ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫خریدو فروش کاغذی و قمارگونه ارز در فضای مجازی‪ /‬یارانه نان‬ ‫حذف نمی شود‬ ‫درامدهای حاصل از بخش معدن‪ ،‬گره گشای انجام فعالیت های‬ ‫زمین شناسی و اکتشافی نیست‬ ‫افزایش روند تبخیر اب در حوضه های ابریز کشور‬ ‫اختصاص تسهیالت به ‪ ۲‬هزار ‪ ۳۹۱‬طرح مشاغل خرد‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫چهارشنبه* ‪ 5‬بهمن ‪ * 1401‬شماره ‪1499‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫ضرر اقتصاد المان از جنگ اوکراین به ‪ ۴.۵‬درصد از تولید ناخالص داخلی در سال اینده رسید‬ ‫زیان جمعی به اقتصاد کشور المان‪ ،‬بین سال های ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۲۳‬تقریباً ‪ ۶۰۰‬میلیارد دالر براورد شده‬ ‫است‪.‬به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی زیان جمعی به اقتصاد کشور المان‪ ،‬بین‬ ‫سال های ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۲۳‬تقریباً ‪ ۶۰۰‬میلیارد دالر براورد شده است‪ ،.‬موسسه اقتصاد المان گزارش‬ ‫داد که درگیری های جاری در اوکراین برای بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سال جاری ‪ ۱۷۵‬میلیارد یورو‬ ‫(‪ ۱۹۰‬میلیارد دالر) هزینه خواهد داشت که معادل ‪ ۲‬هزار یورو برای هر نفر است‪.‬نویسندگان این‬ ‫مطالعه‪ ،‬وضعیت فعلی را با یک سناریوی خیالی مقایسه کردند که در ان هیچ عملیات نظامی در‬ ‫اوکراین یا مشکالت مرتبط با ان مانند افزایش سرسام اور قیمت انرژی‪ ،‬تورم مارپیچ و اختالل در‬ ‫عرضه وجود نداشت‪ .‬ان ها محاسبه کردند که ضرر واقعی اقتصاد المان از درگیری در اوکراین به ‪۴.۵‬‬ ‫درصد از تولید ناخالص داخلی در سال اینده خواهد رسید‪.‬این مطالعه نشان داد که شروع درگیری های‬ ‫اوکراین با وضعیت اقتصادی دشوار المان همزمان شده است‪ .‬اقتصاددانان خاطرنشان کردند که بانک‬ ‫اعالم نرخ فروش صرافی ها در وبگاه بازار‬ ‫متشکل معامالت ارز ایران‬ ‫نرخ فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی ها در سایت بازار متشکل‬ ‫معامالت ارز ایران اعالم می شود‪.‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬از (‪ )۱۴۰۱/۱۱/04‬کلیه‬ ‫صرافی ها مجازند نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس با نرخ منتشر‬ ‫شده تحت عنوان "اخرین نرخ صرافی ها" در سایت مدیریت بازار متشکل‬ ‫معامالت ارز ایران به ادرس ‪ www.ice.ir‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫بورس توکیو باالترین سطح خود را‬ ‫در ‪ ۴۵‬روز گذشته ثبت کرد‬ ‫پس از رشد های وال استریت‪ ،‬سهام های فناوری صعود کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از خبرگزاری اردنی عمون‪،‬‬ ‫شاخص نیکی ژاپن روز سه شنبه به باالترین سطح خود در بیش از‬ ‫یک ماه و نیم بسته شد و تمام زیان های خود را از زمان تعدیل ناگهانی‬ ‫سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن در ماه گذشته جبران کرد‪.‬نیکی با ‪۱.۴۶‬‬ ‫درصد افزایش به ‪ ۲۷۲۹۹.۱۹‬واحد رسید که باالترین سطح بسته شدن‬ ‫از ‪ ۱۶‬دسامبر است‪.‬شاخص گسترده تر توپیکس با ‪ ۱.۴۲‬درصد افزایش به‬ ‫‪ ۱۹۷۲.۹۱‬واحد رسید؛ و وال استریت در عصر با افزایش شدید قیمت‬ ‫بسته شد‪ ،‬زیرا سرمایه گذاران هفته ای پر از نتایج تجاری را با اشتیاق دوباره‬ ‫نسبت به بلوچیپ هایی که در سال گذشته متزلزل شدند اغاز کردند‪.‬‬ ‫در ژاپن‪ ،‬توکیو الکترون ‪ ۲.۰۴‬درصد افزایش یافت و بیشترین حمایت را از‬ ‫شاخص نیکی داشت‪ .‬سهام ادونتست ‪ ۳.۱۱‬درصد جهش کرد‪.‬‬ ‫گروه سرمایه گذاری فناوری سافت بانک ‪۳.۳۹‬درصد و تولید کننده تهویه‬ ‫مطبوع دایکین اینداستریز ‪۲.۰۷‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫جی‪ .‬اس یواسا گروپ ‪ ۳.۷۷‬درصد و هوندا موتور ‪ ۱.۱۶‬درصد رشد کردند‪.‬‬ ‫گفتگو‬ ‫سپهرایرانیان بررسی کرد‪:‬‬ ‫عقب نشینی نرخ طال در بازار جهانی‬ ‫سپهر ایرانیان‪-‬سرویس اقتصادی‪ -‬علیرضا قبادی‪-‬با بروز انتظارات پیرامون‬ ‫افزایش مالیم نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه فوریه‪ ،‬قیمت طال امروز از‬ ‫باالترین سطح روزانه به رقم ‪ 1932‬دالر کاهش یافت‬ ‫کرد‪ :‬قیمت طال (‪ )XAU/USD‬از باالترین حد روزانه به ‪ 1932‬دالر‬ ‫سقوط کرد‪ .‬در این بین‪ ،‬در بحبوحه ی عملکرد نه چندان پویای بازار که‬ ‫ناشی از فقدان داده ها و رویدادهای اصلی است‪ ،‬و همچنین عدم وجود‬ ‫معامله گران چینی و مذاکرات فدرال رزرو‪ ،‬قیمت شمش به اخرین‬ ‫چالش های موجود‪ ،‬واکنش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بازارهای معامالتی ایاالت متحده در انتظار چه گزارش هایی هستند؟‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬سرفصل هایی که رویارویی ایاالت متحده با چین بر سر روابط‬ ‫شرکت ها را به تصویر می کشد‪ ،‬ارزیابی همه جانبه ای برای ریسک پذیری‬ ‫تلقی می شود‪ .‬گفتنی است مذاکرات پیرامون سقف بدهی امریکا در سنا‬ ‫می تواند در همین راستا باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که افزایش انتظارات تورمی ایاالت متحده‪ ،‬مطابق با نرخ‬ ‫تورم سربه سر ‪ 10‬ساله و ‪ 5‬ساله از داده های فدرال رزرو سنت لوئیس‬ ‫(‪ )FRED‬برای سومین روز متوالی‪ ،‬به ‪ 2.28‬درصد افزایش یافت و‬ ‫عالوه بر انکه توجیهی برای اظهارات تندروانه ی فدرال رزرو قبل از دوره ی‬ ‫خاموشی است‪ ،‬احساسات را نیز به چالش می کشد‪.‬‬ ‫متعاقب ان‪ ،‬گزارش هایی از شاخص پیشرو هیئت کنفرانس ایاالت متحده‬ ‫برای ماه دسامبر‪ ،‬به خطوط داده های ضعیف قبلی ایاالت متحده ملحق‬ ‫شد و کاهش ترس از تورم در بزرگترین اقتصاد جهان را منعکس کرد که‬ ‫به نوبه ی خود‪ ،‬نشان دهنده ی نیاز کمتر فدرال رزرو برای رفتار تندرو در‬ ‫فوریه است‪ .‬شایان ذکر است که بازیگران بازار انتظار افزایش مالیم تر نرخ‬ ‫بهره فدرال رزرو در ماه فوریه و تغییر رویکرد سیاست پولی پس از ان را‬ ‫دارند که به نوبه ی خود عاملی تاثیرگذار بر دالر امریکا است‪.‬‬ ‫در کنار این ها‪ ،‬اولین امار داده های فعالیت ژانویه از ژاپن‪ ،‬استرالیا و نیوزلند‪،‬‬ ‫نتایج مثبتی به همراه داشت که به نوبه ی خود ترس از رکود در حال‬ ‫پیشروی را خنثی کرد‪ ،‬اما نتوانست انگیزه ی الهام بخشی برای خریداران‬ ‫طال ایجاد کند‪.‬‬ ‫در دل این سناریوها‪ ،‬مقاومت معامالت اتی ‪ 500 S&P‬در پی رشدهای‬ ‫وال استریت به چشم می خورد که از باالترین سطح شش هفته ای‪ ،‬که در‬ ‫روز گذشته ثبت شده بود‪ ،‬عقب نشینی کرد و در نهایت به ‪ 4030‬الی ‪35‬‬ ‫رسید‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬بازدهی اوراق قرضه ‪ 10‬ساله و دو ساله ی خزانه داری‬ ‫ایاالت متحده با کاهش حدود ‪ 3.51‬درصدی و ‪ 4.21‬درصدی تا زمان‬ ‫انتشار‪ ،‬حرکت بازیابی سه روزه ی فوری را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫با نگاهی به اینده‪ ،‬پیش از اولین گزارش شاخص های ‪ PMI‬جهانی‬ ‫‪ S&P‬در ژانویه و تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬سه ماهه ی چهارم‪،‬‬ ‫قیمت طال ممکن است در بحبوحه ی روحیه ی محتاطانه معامله گران‪،‬‬ ‫شاهد عقب نشینی باشد‬ ‫تحلیل تکنیکال قیمت طال با توجه به نمودار قیمت‬ ‫بررسی نمودار حاکی از ان است که قیمت طال از خط باالی مثلث‬ ‫صعودی هفتگی کاهش یافت‪ ،‬زیرا فلز زرد افزایش حدود ‪ 1940‬دالر در‬ ‫روز را تجربه کرد‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬حرکت عقب نشینی نیز از کاهش سوگیری‬ ‫صعودی مکدی (‪ )MACD‬و عقبگرد شاخص قدرت نسبی(‪)RSI‬‬ ‫حمایتی دریافت می کند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬قیمت طال (‪ )XAU/USD‬احتماالً به سمت تالقی حمایت‬ ‫‪ 1920‬دالری کاهش می یابد که شامل میانگین متحرک ‪ 100‬ساعته‬ ‫(‪ ،)HMA‬خط حمایت مثلث اعالم شده و خط مقاومت قبلی از ژانویه‬ ‫است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که گرچه ضعف قیمت طال برای عبور از ‪ 1920‬دالر‬ ‫امری بدیهی است‪ ،‬اما در مسیر شکستن استانه ی ‪ 1900‬دالری‪ ،‬درنگی‬ ‫وجود نخواهد داشت و در عین حال پایین ترین قیمت ماهانه ی ‪1825‬‬ ‫دالری را به عنوان توقف بعدی برای خرس های طال (‪)XAU/USD‬‬ ‫برجسته خواهد کرد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬عبور صعودی از مانع ‪ 1940‬دالری می تواند به سرعت‬ ‫قیمت طال را به سمت گسترش فیبوناچی (‪ 61.8 )FE‬درصدی حرکات‬ ‫فلز بین ‪ 12‬تا ‪ 23‬ژانویه‪ ،‬نزدیک به ‪ 1952‬دالر سوق دهد‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬تمرکز گاوهای طال بر روی اوج مارس ‪ ،2022‬در حدود ‪1966‬‬ ‫دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬قیمت طال احتماالً رشدهای روزانه را کاهش می دهد‪ ،‬اما روند‬ ‫صعودی حداقل در کوتاه مدت دست نخورده باقی می ماند‪ ،‬مگر اینکه در‬ ‫سطح ‪ 1920‬دالر‪ ،‬شکست (بریک اوتی) ثبت شود‪.‬‬ ‫توسعه فدرال این کشور ‪ KfW‬قب ً‬ ‫ال در مورد تهدیدی برای رفاه المان به دلیل کمبود پرسنل واجد‬ ‫شرایط و رشد ناکافی بهره وری هشدار داده بود‪.‬در سال ‪ ،۲۰۲۰‬المان حدود ‪ ۱۷۵‬میلیارد یورو‪۱۲۵ ،‬‬ ‫میلیارد یورو دیگر در سال ‪ ۲۰۲۱‬و تقریباً ‪ ۱۲۰‬میلیارد یورو در سال ‪ ۲۰۲۲‬زیان ثبت کرد‪ .‬زیان ‪۱۷۵‬‬ ‫میلیارد یورویی مورد انتظار در سال جاری‪ ،‬کل خسارت را به اقتصاد این کشور بین سال های ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۲۳‬وارد می کند‪.‬‬ ‫این روز ها معامالت به شکلی بود که‬ ‫انگار معامله گرهای کوتاه مدتی که‬ ‫از اصالح می ترسیدند از بازار بیرون‬ ‫رفتند‪ .‬حاال باید دید در روزهای‬ ‫اتی معامله گران بلندمدت خواهند‬ ‫توانست این اصالح خودخواسته را‬ ‫جمع و جور کنند یا بازار وارد فاز‬ ‫استراحت و نزولی خواهد شد‪.‬‬ ‫سپهر ایراینان ‪ -‬سرویس اقتصادی ‪ -‬ارزش‬ ‫معامالت در روز های اخیر در حدود ‪ 9‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بود که از میانگین روزهای‬ ‫اخیر کمتر است‪ .‬بلندمدتی ها با اعتماد‬ ‫به روند ارز فعال در بازار خریدار هستند‪.‬‬ ‫شما وقتی کوتاه مدت به بازار نگاه کنید‪،‬‬ ‫احتماال به خاطر رشد اخیر‪ ،‬همچنین با‬ ‫توجه به عملکرد گذشته شرکت ها در‬ ‫گزارش های مالی بایستی فروش انجام‬ ‫دهید‪ ،‬اما نگاه بلندمدت نشان می دهد که‬ ‫سوداوری شرکت ها در فصل زمستان و‬ ‫فصول اتی نسبت به چند فصل اخیر رشد‬ ‫قابل توجهی خواهد داشت‪.‬‬ ‫تقریبا سه هفته پیش که دکتر فرزین‬ ‫رئیس بانک مرکزی شد‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما‬ ‫بورس و چند عامل ریزشی‬ ‫در نرخ ‪ 28500‬تومان به ازای هر دالر‬ ‫پیگیری خواهد شد و همه متقضیان‬ ‫واردات کاالهای اساسی‪ ،‬مواد اولیه و‬ ‫تجهیزات می توانند ارز مورد نیاز خودشان‬ ‫را با این نرخ تامین کنند‪ .‬دقیقا همان روز‬ ‫نرخ دالر در بازار ازاد به بیش از ‪ 40‬هزار‬ ‫تومان رسیده بود‪ .‬حاال بعد از گذشت سه‬ ‫هفته‪ ،‬نرخ دالر مجددا به همان حدود‬ ‫رسیده است و دقیقا در همین سه هفته‬ ‫جیب بانک مرکزی برای تامین ارز در‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫از اغاز عملیات احیای ثبات‬ ‫در بازار ارز خبر داد‬ ‫فرزین گفت‪ :‬بانک مرکزی زین پس به بازار ازاد ورود‬ ‫پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا؛ محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫در صفحه شخصی خود در توییتر اعالم کرد‪ :‬از امروز‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و صرافی ها‪ ،‬اقدامات مشترکی در احیای‬ ‫سامانه نیما خالی شده است‬ ‫حاال بعد از گذشت یک ماه‪ ،‬تقاضا در‬ ‫سامانه نیما تشدید پیدا کرده است و‬ ‫معامالت روزانه تقریبا ‪ 150‬میلیون دالری‬ ‫به بیش از ‪ 500‬میلیون دالر رسیده و‬ ‫در طرف مقابل دست عرضه کننده نیز‬ ‫خالی شده استاز طرف دیگر دولت از‬ ‫کلیات بودجه دفاع کرد و این کلیات به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬حاال در روزهای اینده بحث‬ ‫پیرامون چند موضوع در بودجه داغ خواهد‬ ‫ثبات اقتصادی در کشور انجام می دهند‪.‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بانک مرکزی زین پس به بازار ازاد ورود پیدا خواهد کرد و‬ ‫نرخ ساز خواهد بود‪.‬رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه شب‬ ‫نیز با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه یک‬ ‫سیما از تامین ارز صرافی ها با حراج روزانه در بازار متشکل‪،‬‬ ‫راه اندازی بازار مبادله ارز و طال تا ‪ ۲‬هفته اینده و تامین ارز‬ ‫‪ ۲۸۵۰۰‬تومانی از محل درامد صادرات نفت و پتروشیمی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬به همه منابع ارزی کشور دسترسی داریم‬ ‫و بانک مرکزی نرخ سازی را از این به بعد با اقدامات خود‬ ‫انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد‪ :‬امار ‪ ۹‬ماهه‬ ‫تحلیل گر بنیادی بازار سهام در گفتگو با سپهر ایرانیان تاکید کرد‪:‬‬ ‫بود‪ .‬اولین موضوع مربوط به نرخ خوراک‬ ‫و سوخت گاز پتروشیمی و سایر صنایع‬ ‫خواهد بود‪ .‬مجلس با نرخ اعالمی سازمان‬ ‫برنامه و بودجه موافق نیست‪ .‬همین االن‬ ‫نرخ گاز در امریکا ‪ 10‬درصد پایینتر از‬ ‫نرخ سوختی است که فوالدی ها قرار است‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬نرخ خوراک پتروشیمی‬ ‫که به کنار جزو گران ترین نرخ ها در‬ ‫دنیاست‪ .‬این شرکت ها همانهایی هستند‬ ‫که باید با این شرایط ظالمانه محصول‬ ‫تولید کنند‪ ،‬ان را صادر کنند ان هم در‬ ‫شرایط تحریمی که حتی عراق هم دیگر با‬ ‫ایران همکاری نمی کند‪ ،‬و در نهایت هم‬ ‫باید ارز صادراتی را بدهد اقای فرزین تا‬ ‫روزانه ‪ 10‬تا ‪ 20‬هزار میلیارد تومان رانت‬ ‫به جیب دریافت کنندگان این ارزهای‬ ‫مفت منتقل شود‪ .‬موضوع دوم داغ مجلس‬ ‫در روزهای اتی همین بحث ارز تثبیتی‬ ‫و غارت جیب صادرکنندگان خواهد بود‬ ‫که بنا به اظهارنظرهای رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس‪ ،‬این نهاد قانون گذار با‬ ‫سیاست مذکور موافق نیست‪ .‬باید ببینیم‬ ‫در روزهای اتی مجلس زیر بازی فرزین و‬ ‫نیما خواهد زد یا نه‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نشان می دهد که حساب کاالی کشور یعنی‬ ‫صادرات منهای واردات‪ ۲۰ ،‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫مثبت بوده است؛ یعنی به این میزان بیش از واردات‪،‬‬ ‫صادرات داشته ایم‪ .‬میزان صادرات ما ‪ ۷۳.۴‬میلیارد دالر‬ ‫بوده که ‪ ۳۱‬درصد رشد داشته است‪ .‬در حالی که واردات‬ ‫ما ‪ ۵۲.۹‬میلیارد دالر بوده که ‪ ۱۹.۶‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫همین باعث شده که ذخایر ارزی کشور به دلیل صادرات‬ ‫بیش از واردات‪ ۲۰ ،‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر افزایش‬ ‫پیدا کند و این ذخایر هم اکنون در دسترس ماست و ما‬ ‫هیچ مشکلی در تامین نیازهای ارزی کشور برای تامین‬ ‫کاال نداریم‪.‬‬ ‫سامانه نیما عامل ضعف اقتصادی‬ ‫یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت‪ :‬فرض کنید قیمت وارداتی کاالیی‬ ‫‪ 1‬دالر باشد‪ ،‬کافی است وارد کننده قیمت را ‪ 2‬دالر فاکتور کند و ‪1‬‬ ‫دالر را به قیمت ‪ 28500‬تومان از کشور خارج کند‪ .‬یا اگر نفوذ کافی‬ ‫برای تخصیص دالر نیمایی وارداتی نداشته باشد‪ ،‬خط تولید این کاال را‬ ‫وارد می کند و محصول را بصورت قاچاقی با دالر ازاد صادر کند‪ .‬مهدی‬ ‫رضایتی‪ ،‬کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با مرتضی ابراهیمی‬ ‫خبرنگار سپهر ایرانیان گفت‪ :‬نمونه ان را در روغن خوراکی را در چند‬ ‫سال گذشته داشتیم که موجب شد امار غیر واقعی مصرف از ‪1.5‬‬ ‫میلیون تن به بیش از ‪ 2‬میلیون تن برسد‪ .‬در خصوص قاچاق دارو به‬ ‫خارج از کشور میز شاهد این تخلف بوده ایم‪ .‬و ‪...‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت‪ :‬سیاست های دستوری پس از‬ ‫مدتی کشور را از منابع و ثروت تهی می کند‪ .‬همین اتفاق در خصوص‬ ‫حامل های انرژی هم تکرار می شود‪ .‬این تحلیل گر بازار های مالی ابراز‬ ‫داشت‪ :‬تفاوت فقط این این است که در زمان دالر جهانگیری مقدار‬ ‫بیشتری از منابع برای هدر رفت موجود بود و در حال حاضر منابع‬ ‫کمی برای اقای رئیس کل باقیمانده و سریعا اچمز می شود‪ .‬وقتی‬ ‫دالر نفتی برای ماستمالی موجود نباشد نتیجه تصمیمات اقتصادی‬ ‫سریعتر مشخص می شود‪ .‬این فعال بازار سرمایه تصریح کرد‪ :‬این روز‬ ‫ها ‪ 500‬میلیون دالر از دارایی شرکت ها با تخفیف ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصدی‬ ‫در سامانه نیما عرضه شد‪ ،‬اما بنظر می رسد بساط ارز ترجیحی زودتر‬ ‫از انتظار برچیده شود‪ .‬مانند سیاست دالر ‪ 4200‬تومانی دالر نفتی به‬ ‫قیمت ‪ 28500‬تومان به کاالی اساسی تخصیص پیدا می کند و شرکت‬ ‫ها با نرخ نزدیک به ازاد دالر خود را خواهند فروخت‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی بیان داشت‪ :‬دالر کاالی اساسی هم تا جایی که‬ ‫به نقطه بحران نزدیک شویم ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫مهدی رضایتی در پایان تاکید کرد‪ :‬اما به هر حال نظر بازار سهام چیزی‬ ‫دیگریست و انگار دالر ‪ 45‬هزار تومانی را متعلق به شرکت ها نمیداند‪.‬‬ ‫تاثیر مثبت ازادسازی منابع ارزی‬ ‫در عراق بر تولید کشور‬ ‫تسهیل واردات با ازادسازی‪ ۳۰۰‬میلیون یورو و سایر حواله های ارزی به براورده شدن‬ ‫بخشی از نیاز های کشور کمک زیادی می کند‪.‬حجت اله فرزانی؛ کارشناس وتحلیلگر‬ ‫مسائل اقتصادی و بانکی درگفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص ازادسازی‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫یورو از منابع ارزی ایران نزد کشور عراق و اثر این موضوع بر واردات کاال های مورد‬ ‫نیاز کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به باال بودن مصارف ارزی کشور که نزدیک به ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر در طی سال تخمین زده شده است‪ ،‬ازاد سازی منابع ارزی موضوع قابل توجهی‬ ‫است‪ .‬چرا که می تواند در تامین بخشی از نیاز های کشور اثر گذار باشد‪.‬وی در این‬ ‫باره افزود‪ :‬بخشی از نیاز های مهم کشور که در توسعه تولید و رشد اقتصادی مهم‬ ‫است مثل واردات ماشین االت و کاال های سرمایه ای با ازاد سازی منابع ارزی کشور‬ ‫باید در دستور کار دولت‪ ،‬وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای توسعه اقتصاد کشور‬ ‫قرار داده شود تا تولید از این محل بتواند نیاز های خود را در دسترسی به فناوری ها و‬ ‫ماشین االت به روز شده که مصرف کمتر و بهره وری تولیدی بیشتری دارند فراهم‬ ‫کند‪.‬فرزانی خاطر نشان کرد‪ :‬انتظار می رود دولتمردان با دیپلماسی قوی اقتصادی و‬ ‫سیاسی زمینه را برای ازاد سازی منابع ارزی کشور فراهم کنند‪ .‬چرا که نیاز ما به‬ ‫منابع ارزی برای واردات کاال های سرمایه ای و نیاز های اصلی و اساسی معیشتی مردم‬ ‫در حال افزایش است و برای تامین این موارد ماهانه میلیون ها دالر در سامانه نیما و‬ ‫خارج از ان معامله می شود‪.‬این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت‪ :‬تسهیل‬ ‫امر واردات با ازاد سازی ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو و سایر حواله های ارزی کمک شایان‬ ‫توجهی به براورده شدن بخشی ازنیاز های کشور است‪ .‬ضمن اینکه درچنین مواقعی‬ ‫حتی به ازای ارزی که در کشور های خارجی داریم‪ ،‬می توانیم کاال های سرمایه ای‪،‬‬ ‫ماشین االت و نهاده های اساسی مورد نیاز تولید را به صورت تهاتری وارد کشور کنیم‬ ‫تا از این منظر برای مدت زمان مشخصی تامین نیاز صورت بگیرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫چهارشنبه* ‪ 5‬بهمن ‪ * 1401‬شماره ‪1499‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫کشف ‪ ۳۱۰‬هزار لیتر روغن و ‪ ۱۲۹‬تن برنج قاچاق در البرز‬ ‫یادداشت‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از شناسایی انبار نگهداری مواد غذایی و کشف ‪ ۳۱۰‬هزار لیتر روغن‬ ‫خوراکی و ‪ ۱۲۹‬تن برنج خارجی قاچاق در سیمین دشت این استان خبرداد‪.‬به گزارش روز‬ ‫سه شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد‪ :‬در پی دریافت‬ ‫اخباری مبنی بر وجود مقدار قابل مالحظه مواد خوراکی قاچاق در یک انبار در سیمین دشت‬ ‫کرج‪ ،‬بررسی موضوع در دستور کار اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار گرفت‪.‬وی خاطرنشان‬ ‫دانستنیهایمهریه‬ ‫ساناز دارنهال‬ ‫دکترای حقوق جزا و جرم شناسی‬ ‫وکیل دادگستری‬ ‫مهریه از موضوعات چالش بر انگیز حقوق خانواده است که باورهای‬ ‫اشتباهی در مورد ان رواج پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مثال اینکه ‪ :‬مهریه ی بیشتر از ‪ 110‬سکه قابل مطالبه نیست !‬ ‫خیر‪ ،‬اگر زوج تمکن مالی داشته باشد و یا حتی بعدا دارای اموالی‬ ‫شود‪ ،‬زوجه میتواند به میزان کل مهریه از اموال زوج را توقیف نماید‪.‬‬ ‫باور رایج دیگر اینکه اگز زن خیانت کند مهریه به او تعلق نمیگیرد‬ ‫! خیر ‪ ،‬زوجه در هر صورت مستحق دریافت مهریه اش است و‬ ‫البته در صورت تحقق جرم و اثبات ان مجازات جرم ارتکابی قابل‬ ‫تعقیب قضایی و محکومیت است‪.‬‬ ‫باور دیگر اینکه اگر زوج فوت کند مهریه را میتوان از پدر او دریافت‬ ‫نمود !‬ ‫خیر ‪ ،‬پدر زوج چنین تعهدی ندارد !‬ ‫باور رایج غیر حقوقی دیگر اینکه مهریه ی دختر باکره نصف است !‬ ‫خیر ‪ ،‬زن به محض وقوع عقد نکاح مالک کل مهریه میشود و‬ ‫میتواند ان را مطالبه نماید‪.‬‬ ‫بعد از فوت زن مهریه قابل مطالبه نیست !‬ ‫خیر ‪ ،‬بعد از فوت زوجه مهریه او توسط وراث وی قابل مطالبه است‬ ‫و مانند سایر حقوق مالی وی به وراث منتقل میشود و هر یک از‬ ‫وراث به میزان سهم االرث خویش از مهریه ی زوجه ی متوفی‬ ‫سهم میبرد‪.‬‬ ‫باور غلط دیگر اینکه زوجه پس از بخشیدن مهریه دیگرراهی برای‬ ‫رجوع از بخشش ندارد !‬ ‫خیر‪ ،‬در موارد بسیاری زوجین پس از حدوث اختالفات خانوادگی‪،‬‬ ‫توافقی مبنی بر بخشش مهریه در ازای وکالت در طالق از سمت‬ ‫زوج مینمایند‪ .‬این بخشش نامهای حقوقی مختلفی دارد‬ ‫بذل مهریه ‪ ،‬ابرا مهریه وجوه مختلف حقوقی چشم پوشی زوجه از‬ ‫مهریه میباشد‪.‬‬ ‫اگر بخشیدن مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طالق‬ ‫خلع باشد ‪ ،‬زوجه در ایام عده میتواند به انچه بذل کرده است رجوع‬ ‫کند‪ .‬به بیان ساده زن میتواند در ایام عده از بخشش پشیمان شود‬ ‫و به همسرش برگردد و از طالق منصرف شده و مهریه ی بخشیده‬ ‫شده اش را پس بگیرد‪.‬‬ ‫یعنی میتواند به دفترخانه ای که صیغه ی طالق را جاری نموده‬ ‫است مراجعه نموده و طی درخواستی رجوع به ما بذل کند‪ .‬و دوباره‬ ‫مستحق دریافت مهریه گردد‪.‬‬ ‫کرد ‪ :‬ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انجا‬ ‫مقدار ‪ ۳۱۰‬هزار و ‪ ۵۸۷‬لیتر روغن خوراکی و مقدار ‪ ۱۲۹‬تن برنج خارجی کشف کردند‪.‬‬ ‫محمدیان با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش تقریبی‬ ‫کاالهای کشف شده ‪ ۳۰‬میلیارد تومان براورد شده است‪.‬فرمانده انتظامی البرز در بخش‬ ‫دیگری از سخنانش از دستگیری اعضای باند سارقان خودرو و لوازم داخل خودرو با اعتراف به‬ ‫‪ ۷۰‬فقره سرقت در این استان خبر داد و بیان کرد‪ :‬در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم خودرو‬ ‫در سطح شهرستان چهارباغ استان البرز ‪ ،‬شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس‬ ‫اگاهی این شهرستان قرار گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬بررسی های پلیس حاکی از این بود که سارقان با‬ ‫توجه به بومی بودن و اشنایی به جغرافیای معابر‪ ،‬با استفاده از تاریکی خیابان ها عدم توجه‬ ‫مالکان خودرو با هشدارهای پلیسی‪ ،‬اقدام به سرقت از خودروهای فاقد دزدگیر می کردند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫در گفتگو با سپهرایرانیان مطرح شد‪:‬‬ ‫صنایع ملزم به استفاده از سیستم پساب هستند‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات اب و فاضالب‬ ‫موسسه تحقیقات اب وزارت نیرو در‬ ‫گفت وگوی اختصاصی با سیده طناز‬ ‫جعفری خبرنگار سرویس اقتصادی‬ ‫روزنامه سپهر ایرانیان گفت‪ :‬صنایع ملزم‬ ‫به استفاده از سیستم پساب و بازچرخانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عباس اکبر زاده گفت‪ :‬ضروری است با توجه به‬ ‫وضعیت منابع اب‪ ،‬ساختمان های جدیدی که‬ ‫احداث می شوند ملزم به داشتن سیستم های‬ ‫بازچرخانی اب شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اخیرا ً رئیس شورای شهر‪ ،‬شهردار را‬ ‫ملزم کرد که الیحه ای به شورا بیاورد که مشابه‬ ‫اصفهان و مشهد مصوبه هایی در خصوص‬ ‫بازچرخانی اب در ساختمان ها داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موضوعی است که در‬ ‫استراتژی های خروجی نقشه راه تصفیه‬ ‫فاضالب که توسط مرکز تحقیقات اب و‬ ‫فاضالب تدوین شده بود نیز مورد تاکید قرار‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اب‬ ‫وزارت نیرو خاطرنشان کرد‪ :‬پیشنهاد ما این‬ ‫است که با توجه به اینکه ساخت و ساز در حال‬ ‫انجام است و شهرهای جدیدی نیز ساخته‬ ‫می شوند در اولویت نخست‪ ،‬ساختمان های‬ ‫جدید و به ویژه در ساخت شهرهای جدید هم‬ ‫در فاز طراحی و هم در اجرا همه تمهیدات و‬ ‫تجهیزاتی که در فرایند بازچرخانی اب الزم‬ ‫است را در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫اکبرزاده گفت‪ :‬اگر قرار است این کار انجام شود‬ ‫بایستی در قالب مباحث الزامی ساخت مسکن‬ ‫و در بستر قانونی انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال ‪ ۱۴۰۰‬در این خصوص یک‬ ‫راهنما تدوین شد؛ اما به خاطر اینکه راهنما بود‬ ‫و الزامی نبود نتوانست منشا تحولی در ساخت‬ ‫مسکن باشد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات اب و فاضالب موسسه‬ ‫تحقیقات افزود‪ :‬اگرچه تعدادی از سازندگان‬ ‫مسکن به طور خودجوش طراحی و ساخت‬ ‫سامانه های بازچرخانی را در ساختمان های‬ ‫خود در دستور کار قرار داده اند؛ ولی اجرای‬ ‫عمومی ان همان گونه که توضیح داده شد‬ ‫مستلزم الزام قانونی است‪.‬‬ ‫اکبرزاده در باره وضعیت استفاده از پساب‬ ‫در کشور گفت‪ :‬برای استفاده از پساب‬ ‫سیستم های تصفیه فاضالب از گذشته‬ ‫بحث هایی مطرح بود و نهایت از سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫تدوین نقشه راه سیستم های تصفیه فاضالب‬ ‫مطرح شد که نتایج ان در دسترس است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همان زمان مرکز تحقیقات اب‬ ‫و فاضالب به عنوان مجری این طرح مباحث‬ ‫مربوط را در همایش ها و نشست ها مطرح و‬ ‫پیگیری می کرد‪.‬مدیر مرکز تحقیقات اب و‬ ‫فاضالب موسسه تحقیقات اب افزود‪ :‬امسال‬ ‫ان پیگیری ها و پیشنهادهای ارائه شده در‬ ‫نقشه راه جواب داد و قدری امیدواری ایجاد‬ ‫کرد البته نباید از نظر دور داشت که وضعیت‬ ‫منابع ابی هم در این خصوص بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫اکبرزاده خاطرنشان کرد‪ :‬مهم ترین اتفاقی که‬ ‫در این اوضاع در حوزه استفاده از سیستم های‬ ‫تصفیه فاضالب و به ویژه بازچرخانی به عنوان‬ ‫منابع غیرمتعارف که مجبور هستیم بخشی از‬ ‫کمبود اب را توسط این روش جبران کنیم‬ ‫افتاد مصوبه ای بود که امسال صادر شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این مصوبه که به صورت مشترک‬ ‫توسط شرکت مهندسی اب و فاضالب و‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب مصوب و ابالغ شد‬ ‫الزام صنایع مختلف به تامین اب مورد نیاز از‬ ‫پساب است‪.‬مدیر مرکز تحقیقات اب و فاضالب‬ ‫موسسه تحقیقات اب ادامه داد‪ :‬مصوبه مذکور‬ ‫نقطه عطفی محسوب می شود که با توجه به‬ ‫کمبود اب‪ ،‬در وهله اول صنایع به دلیل انکه‬ ‫می توانند ارزش افزوده باالیی ایجاد کنند نباید‬ ‫از اب باکیفیتی که می تواند به مصرف شرب‬ ‫برسد جهت تامین نیازهای اب خنک کننده ها‬ ‫و یا فرایندهای تولیدی خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات اب و فاضالب موسسه‬ ‫تحقیقات اب افزود‪ :‬این مصوبه صادر و ابالغ‬ ‫شده؛ ولی طبیعتاً اجرای ان ممکن است کمی‬ ‫زمان بر باشد‪.‬‬ ‫فضاهای سبز کالنشهر کرج توسعه می یابد‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس استان ها‪-‬‬ ‫شیماتوکلی افشاری‪-‬سرپرست منطقه‬ ‫‪ ۶‬شهرداری کرج گفت‪ :‬تالش داریم‬ ‫فضاهای سبز سطح شهر را تقویت کنیم‬ ‫و احداث پارک های محله ای فرصت‬ ‫ارزشمندی برای ارتقاء برنامه های‬ ‫اجتماعی و سرگرمی شهروندان است‪.‬‬ ‫سعید صفری با اشاره به بهره برداری و افتتاح‬ ‫چهار بوستان محله ای در این منطقه گفت‪:‬‬ ‫این اماکن به عنوان محلی برای ورزش و‬ ‫استراحت خانواده ها‪ ،‬نقش مهمی در کسب‬ ‫ارامش روح و روان شهروندان دارند و از‬ ‫اماکنی هستند که شادی و طراوت را به‬ ‫انسان هدیه می دهند‪.‬‬ ‫صفری با تاکید بر اهمیت ایجاد نشاط در بین‬ ‫شهروندان‪ ،‬یکی از مهم ترین اقدامات در این‬ ‫منطقه را توسعه فضای سبز در نواحی مختلف‬ ‫و محالت کم برخوردار برشمرد‪.‬‬ ‫صفری در ادامه افزود‪ :‬احداث پارک های‬ ‫محله ای نیلوفر در فاز ‪ ۲‬و ‪ ۳‬با متراژی بیش از‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع دارای دو هزار متر‬ ‫معبر (نیمکت‪ ،‬سطل زباله‪ ،‬برج نوری‪ ،‬لوازم‬ ‫تندرستی) اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین احداث بوستان شبنم‬ ‫‪ ۸‬در چهار فاز با متراژ یک هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫متر در حال انجام عملیات عمرانی است و‬ ‫شناسه اگهی‪1445222 :‬‬ ‫حوزه ثبت ملک نارمک تهران‬ ‫صورتمجلس عدم قابلیت افراز پالک ‪ ۸۰۹‬فرعی از ‪ ٦٧٣٥‬اصلی واقع در بخش دو تهران‬ ‫متقاضی‪ :‬اقای حمیدرضا شکوهی رازی به نشانی تهران خیابان اجاره دار خیابان اروجنی پالک ‪ ۳۲‬واحد ‪۲‬‬ ‫مالک مشاعی دیگر ‪ :‬جهت خانم اشرف بیوک خان خرمی اگهی روزنامه شد – مجهول المکان‬ ‫مشخصات ملک ‪:‬‬ ‫یک قطعه زمین نوع ملک طلق به پالک ثبتی شماره هشتصد و نه فرعی از شش هزار و هفتصد و سی و پنج ‪ ،‬مفروز و مجزا شده از ‪ ۸۰۳‬فرعی از اصلی مذکور‪ ،‬واقع در بخش ‪ ۲‬ناحیه ‪ 00‬حوزه‬ ‫ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت (‪ )۱۲۳‬یکصد و بیست و سه متر مربع‬ ‫مشخصات مالکیت‬ ‫مالکیت حمیدرضا ‪ /‬شکوهی رازی فرزند محمد مهدی شماره شناسنامه ‪ ۶۲۴‬تاریخ تولد ‪1353 / 01 / 17‬‬ ‫صادره از تهران دارای شماره ملی ‪ ۰۰۶۳۳۸۵۱۷۸‬با جز سهم ‪ 0 / 15‬از کل سهم ‪ ۷‬بعنوان مالک پانزده صدم سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ ۳۷۸۲۶‬تاریخ‬ ‫‪ 1401 / 10 / 03‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۶۶۸‬شهر تهران استان ‪،‬تهران موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ثبت گردیده است‪ .‬مالکیت حمیدرضا ‪ /‬شکوهی رازی فرزند محمد‬ ‫مهدی شماره شناسنامه ‪ ۶۲۴‬تاریخ تولد ‪ 1353 / 01 / 17‬صادره از تهران دارای شماره ملی ‪ ۰۰۶2۳۸۵۱۷۸‬با جز سهم ‪ 2 / 5‬از کل سهم ‪ ۷‬بعنوان مالک دو ممیز پنج دهم سهم مشاع از‬ ‫هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت سند قطعی ‪ ۱۰۷۸۱۹‬تاریخ ‪ 1400 / 12 / 07‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۱۸۰‬شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی بشماره‬ ‫چاپی ‪ ۳۲۵۹۸۹‬سری ه سال ‪ ۰۰‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪ ۱۴۰۱۲۰۳۰۱۰۲۵۰۲۶۲۸۹‬ثبت گردیده است‪ .‬مالکیت حمیدرضا ‪ /‬شکوهی رازی فرزند محمدمهدی شماره شناسنامه ‪ ۶۲۴‬تاریخ‬ ‫تولد ‪ 1353 / 01 / 17‬صادره از تهران دارای شماره ملی ‪ ۰۰۶۲۳۸۵۱۷۸‬با جز سهم ‪ 2 / 5‬از کل سهم ‪ ۷‬بعنوان مالک دو ممیز پنج دهم سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره‬ ‫مستند مالکیت ‪ ۳۷۰۸۹‬تاریخ ‪ 1401 / 07 / 07‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۶۶۸‬شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ ۶۷۷۶۸۹‬سری ه سال ‪ ۰۰‬با شماره دفتر‬ ‫الکترونیکی ‪ ۱۴۰۱۲۰۳۰۱۰۲۵۰۳۴۱۷۸‬ثبت گردیده است‪ .‬مالکیت اشرف ‪ /‬بیوک خان خرمی فرزند عباس شماره شناسنامه ‪ ۱۴۷۵‬تاریخ تولد ‪ -‬دارای شماره ملی ‪ -‬با جز سهم ‪ ۱‬از کل‬ ‫سهم ‪ ۷‬بعنوان مالک یک سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت دادنامه ‪ ۲۰۹۷‬تاریخ ‪ 1376 / 11 / 12‬ثبت گردیده است‪ .‬مالکیت حمیدرضا ‪ /‬شکوهی رازی فرزند‬ ‫محمدمهدی شماره شناسنامه ‪ ۶۲۴‬تاریخ تولد ‪ 1353 / 01 / 17‬صادره از تهران دارای شماره ملی ‪ ۰۰۶۲۳۸۵۱۷۸‬با جز سهم ‪ 0 / 3‬از کل سهم ‪ ۷‬بعنوان مالک سه دهم سهم مشاع از هفت‬ ‫سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ ۳۷۸۲۶‬تاریخ ‪ 1401 / 10 / 03‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۶۶۸‬شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ثبت گردیده‬ ‫است‪ .‬مالکیت حمیدرضا ‪ /‬شکوهی رازی فرزند محمدمهدی شماره شناسنامه ‪ ۶۲۴‬تاریخ تولد ‪ 1353 / 01 / 17‬صادره از تهران دارای شماره ملی ‪ ۰۰۶۲۳۸۵۱۷۸‬با جز سهم ‪ 0 / 3‬از کل‬ ‫سهم ‪ ۷‬بعنوان مالک سه دهم سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ ۳۷۸۲۶‬تاریخ ‪ 1401 / 10 / 03‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۶۶۸‬شهر تهران استان ‪،‬تهران‬ ‫موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ثبت گردیده است‪ .‬مالکیت حمیدرضا ‪ /‬شکوهی رازی فرزند محمدمهدی شماره شناسنامه ‪ ۶۲۴‬تاریخ تولد ‪ 1353 / 01 / 17‬صادره از تهران دارای‬ ‫شماره ملی ‪ ۰۰۶۲۳۸۵۱۷۸‬با جز سهم ‪ 0 / 25‬از کل سهم ‪ ۷‬بعنوان مالک بیست و پنج صدم سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ ۳۷۸۲۶‬تاریخ ‪1401 / 10 / 03‬‬ ‫دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۶۶۸‬شهر تهران استان تهران‪ ،‬موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ثبت گردیده است‪.‬‬ ‫مطابق گواهی دفتر امالک و دفتر بازداشتی ذیل تقاضا بوارده شماره ‪ ۱۴۰۱۸۵601025026235‬مورخ ‪ 1401 / 08 / 07‬عدم سابقه رهن و بازداشت را گواهی نموده اند ‪.‬‬ ‫اینک اقای حمیدرضا شکوهی رازی طی درخواست وارده ‪ ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۲۵۰۲۶۳۵‬مورخ ‪ 1401 / 08 / 07‬تقاضای افراز سهم مشاعی خود از سهم دیگر مالک مشاعی پالک فوق الذکر را‬ ‫نموده که حسب االرجاع اینجانبان محرمعلی امیرپور و حدیث بیرانوند نماینده و نقشه بردار پس از مالحظه سوابق و بررسی اوراق پرونده و گواهی موضوع ماده ‪ ۲‬ایین نامه قانون افراز و فروش‬ ‫امالک مشاع مصوب اردیبهشت ماه سال ‪ ۱۳۵۸‬مبنی بر خاتمه یافتن عملیات ثبتی و عدم سابقه تعارض و اختالف و نیز گواهی دفتر امالک مبنی بر مالکیت متقاضی و شرکا مالحظه گردید‬ ‫که ملک مذکور بصورت یک قطعه زمین میباشد و با توجه به نامه شماره ‪ 507 / 64 / 38952‬مورخه ‪ 1401 / 10 / 17‬شهرداری منطقه ‪ ۷‬تهران مبنی بر عدم امکان افراز پالک مورد تقاضا‬ ‫غیر قابل افراز اعالم میگردد‪.‬‬ ‫نقشه بردار ثبت‪ :‬حدیث بیرانوند ‪ .....‬نماینده ثبت ‪ :‬محرمعلی امیرپور ‪ .........‬متقاضی حمیدرضا شکوهی رازی‬ ‫تصمیم مسئول واحد ثبتی‪ :‬با مطالعه پرونده و با توجه به نامه شمارهه سال ‪ ۱۳۵۸‬مبنی بر خاتمه یافتن عملیات ثبتی و عدم سابقه تعارض و اختالف و نیز گواهی دفتر امالک مبنی بر مالکیت‬ ‫متقاضی و شرکا مالحظه گردید که ملک مذکور بصورت یک قطعه زمین میباشد و با توجه به نامه شماره ‪ 507 / 64 / 38952‬مورخه ‪ 1401 / 10 / 17‬شهرداری منطقه ‪ ۷‬تهران پالک ثبتی‬ ‫‪ ۸۰۹‬فرعی از ‪ ۶۷۳۵‬اصلی واقع در بخش دو تهران غیر قابل افراز تشخیص داده میشود‪ .‬لذا مراتب در اجرای مادتین ‪ ۵‬و ‪ ۶‬ائین نامه قانون افراز به متقاضی و سایر شرکا برابر مقررات مذکور‬ ‫در ماده ‪ ۶‬ائین نامه اخیر الذکر ابالغ میشود تا در صورت اعتراض برابر ماده ‪ ۲‬قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالحه محل وقوع ملک مراجعه و‬ ‫رسید دریافت نمایند‪ .‬م الف‪15503 :‬‬ ‫غالمرضا غضنفری‪ -‬رئیس اداره ثبت منطقه نارمک تهران‬ ‫اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران‬ ‫اداره کل ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک ورامین‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301060004620‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫‪ /‬خانم امیرمحمد غفاری فرزند علی نقی بشماره شناسنامه ‪ 6‬صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین بابنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 180‬متر مربع پالک ‪ 15‬فرعی از ‪ 23‬اصلی واقع در ریحان اباد خریداری از مالکیت تعاونی مسکن‬ ‫شهرداری ورامین محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401 / 10 / 20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401 / 11 / 05 :‬‬ ‫‪ 548‬ث ‪ /‬م الف ‪ -‬شناسه اگهی ‪1439161‬‬ ‫محمود داودی ‪-‬رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین‬ ‫اگهی دعوت‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ییالق جوجه امل‬ ‫( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ‪ 3511‬و شناسه‬ ‫‪ 10760293001‬دعوت بعمل می اید تا در جلسه مجمع‬ ‫عمومی فوق العاده که در ساعت ‪ 11‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401 /11 /17‬در نشانی امل خیابان امام خمینی نبش‬ ‫افتاب چهلم ساختمان امل جوجه واحد ‪ 11‬کد پستی‬ ‫‪ 46167 - 98895‬تشکیل می گردد حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫‪- 1‬انحالل شرکت‬ ‫هیات مدیره شرکت‬ ‫بوستان باغستان غربی (پارک حاشیه ای بلوار‬ ‫پرستار) با مساحت سه هزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربع‬ ‫دارای یک هزار و ‪ ۳۰۰‬مترمربع معبر اماده‬ ‫بهره برداری و بوستان رجائی در حاشیه بلوار‬ ‫رجائی با مساحت یک هزار و ‪ ۸۰۰‬مترمربع‬ ‫در حال انجام عملیات عمرانی است که با‬ ‫مشارکت سازمان سیما منظر و فضای سبز‬ ‫شهری اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫این مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬فضای سبز در‬ ‫شهرها عالوه بر ایجاد زیبایی های بصری‬ ‫و افزایش کیفیت زیستی همچون کاهش‬ ‫الودگی هوا موجب افزایش نشاط و پویایی‬ ‫عمومی در جامعه می شود‪.‬‬ ‫سرپرست منطقه ‪ ۶‬شهرداری کرج از فضای‬ ‫سبز به عنوان سرمایه مهم جامعه شهری‬ ‫و الزمه پویایی زندگی شهرنشینی یادکرد‬ ‫وگفت‪ :‬فضای سبز شهری بخشی از منظر‬ ‫شهری است که عالوه بر تامین بهداشت‬ ‫محیط شهر‪ ،‬نقش بسیار مهمی در ایجاد‬ ‫سالمتی شهروندان دارد‪.‬‬ ‫صفری در پایان‪ ،‬کارکرد تفریحی‪ ،‬تعدیل‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬ارتقاء سالمت جسمی و روحی‬ ‫شهروندان و زیباسازی محیط را از مهم ترین‬ ‫کارکردهای فضای سبز شهری عنوان کرد و‬ ‫بر ضرورت برنامه ریزی به منظور توسعه فضای‬ ‫سبز شهری تاکید کرد‪.‬‬ ‫قانون طالیی پیش فروش مسکن‬ ‫در بالتکلیفی تصویب نهایی‬ ‫سیده طناز جعفری‬ ‫قانون پیش فروش مسکن از ان دسته قوانینی است که اگرچه به تصویب رسیده اما‬ ‫به دلیل اشکالی که داشت بار دیگر به مجلس ارجاع داده شد این در حالی است که از‬ ‫زمان ارجاع این قانون به مجلس حدود ‪ 5‬سال گذشته و هنوز عزمی راسخ برای تصویب‬ ‫نهایی ان دیده نمی شود‪.‬‬ ‫در سال های اخیر با توجه به افزایش قیمت اپارتمان در کنار کاهش قدرت خرید‬ ‫مشتریان‪ ،‬قراردادهای پیش فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شدند‪ ،‬همراه‬ ‫با افزایش قراردادهای پیش فروش مسکن‪ ،‬دعواهای حقوقی مرتبط با ان نیز رشد‬ ‫چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫در خیلی از موارد پیش امده که اشخاصی اقدام به پیش فروش اپارتمان های نیمه ساخت‬ ‫و حتی ساخته نشده کرده اند‪ ،‬خریدارانی ان ها را خریدند و قرارداد بسته شده است‪.‬‬ ‫خریدار به خیال خود تصور کرده که توانسته در شرایطی مناسب و زیر قیمت بازار‪ ،‬پول‬ ‫خود را صرف خرید پیش فروش اپارتمان کند‪ ،‬در صورتی که بعد از مدتی فهمیده است‬ ‫خانه ای در کار نبوده است و فروشنده سرش را کاله گذاشته است‪.‬‬ ‫به همین منظور در سال ‪ 89‬قانونی تصویب شد اما به دالیلی از جمله ایجاد بن بست‬ ‫و مانع در شرایط ترهین اولیه و ثانویه جهت اخذ تسهیالت بانکی به دلیل نقض اصل‬ ‫مالکیت به موجب مقررات ماده ‪ ۱۰‬قانون پیش فروش ساختمان‪ ،‬فراهم کردن شرایط‬ ‫ورود مهندسان ناظر به حیطه مالی و حقوقی پروژه ها و امکان تبانی با هر یک از طرفین‪،‬‬ ‫عدم امکان انتقال قطعی اسناد در پروژه های مشارکتی با نهادها و ارگان های دولتی و‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬عدم امکان اجرای قانون پیش فروش ساختمان به دلیل‬ ‫امکان تشکیل و معرفی هیات داوران به دلیل عدم تدوین و تصویب ایین نامه اجرایی‬ ‫توسط هیات وزیران به موجب ماده ‪ ۲۰‬این قانون‪ ،‬ایجاد مشکالت حقوقی و قضایی‬ ‫نامتعارف برای تولیدکنندگان مسکن‪ ،‬ایجاد بروکراسی اداری و افزایش هزینه های ثبتی‬ ‫و اینکه در قانون فقط برای تخلفات پیش فروش جریمه دیده شده و هیچ گونه جریمه و‬ ‫ضمانتی برای عدم پرداخت ها یا عدم اجرای تعهدات از ناحیه پیش خریدار دیده نشده‪،‬‬ ‫ازجمله اشکاالتی است که در سال های گذشته به این قانون وارد شده است‪.‬از سوی‬ ‫دیگر کارشناسان و صاحب نظران در این بخش معتقدند که این اقدام بایستی هر چه‬ ‫سریع تر اتفاق بیافتد چراکه نبود این قانون سبب شده تا عالوه بر کند شدن معامالت در‬ ‫پیش فروش‪ ،‬شاهد کاله برداری هایی نیز در این بخش باشیم‪ .‬همچنین به عقیده همین‬ ‫کارشناسان تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون پیش فروش مسکن موجب امنیت خاطر‬ ‫مردم و حضور فعال تر انها در این بازار می شود؛ چراکه یکی از مشکالتی که به صورت‬ ‫جدی در موضوع پیش فروش گاها دیده شده که سبب شد تا مردم برای حضور در این‬ ‫بازار دچار دودلی بشوند‪ ،‬سوءاستفاده هایی به خصوص فروش یک واحد مسکونی به چند‬ ‫نفر بوده که دالیلی از این قبیل و از سوی دیگر نبود قانون سبب شده تا شاهد رکود در‬ ‫این بخش از بازار مسکن باشیم‬ ‫محقق شدن این قانون یکی از راه های ایجاد رونق در بازار مسکن است‪ ،‬اما خریداران باید‬ ‫از داشتن مجوز پیش فروش واحد مطمئن شوند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر این روزها با توجه به افزایش قیمت مسکن و همچنین ایجاد فاصله بین‬ ‫توان خرید خریدار و قیمت اعالمی فروشنده‪ ،‬بحث پیش فروش مسکن داغ شده است که‬ ‫الزم است خریداران از جنبه های حقوقی همه جوانب را بررسی کنند در این بین دولت‬ ‫نیز می تواند با ایجاد سامانه متمرکز به تسهیل خرید و پیش خرید این واحدهای در حال‬ ‫ساخت کمک کند تا مردم بدون دغدغه اقدام به خرید کنند‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی حوزه ثبتی ناحیه دو شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیات مندرج در قانون مذکور مستقردر اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک ناحیه دو شهرکرد مورد رسیدگی و رای ان صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد ‪:‬‬ ‫امالک واقع در رحمت اباد(دوتو) شهرکرد به شماره پالک ‪ - 4‬اصلی‬ ‫‪1294‬فرعی افسر حیدری فرزند غالمعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری به مساحت ‪ 206 / 79‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪1373‬فرعی فرنگل خاکسارحقانی دهکردی فرزند مهدیقلی‪ 8‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 327 / 97‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید‬ ‫رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪1373‬فرعی فتح اله خاکسارحقانی دهکردی فرزند مهدیقلی ‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 327 / 97‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید‬ ‫رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪1373‬فرعی فرهاد خاکسارحقانی دهکردی فرزند مهدیقلی ‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 327 / 97‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید‬ ‫رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪1373‬فرعی فضل اله حقانی فرزند مهدیقلی ‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 327 / 97‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید رحمت اله امیر‬ ‫حقانی‬ ‫‪1373‬فرعی لطف اله خاکسارحقانی دهکردی فرزند مهدیقلی ‪16‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 327 / 97‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید‬ ‫رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪1374‬فرعی سعید خاکسارحقانی دهکردی فرزند امامقلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 161 / 40‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪2271‬فرعی سعید خاکسارحقانی دهکردی فرزند امامقلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪166 / 94‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪2315‬فرعی لطف اله خاکسارحقانی دهکردی فرزند مهدیقلی ‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 338 / 80‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید‬ ‫رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪2315‬فرعی فرنگل خاکسارحقانی دهکردی فرزند مهدیقلی ‪ 8‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 338 / 80‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید‬ ‫رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪2315‬فرعی فتح اله خاکسارحقانی دهکردی فرزند مهدیقلی ‪16‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 338 / 80‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید‬ ‫رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪2315‬فرعی فرهاد خاکسارحقانی دهکردی فرزند مهدیقلی‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 338 / 80‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید‬ ‫رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪2315‬فرعی فضل اله حقانی فرزند مهدیقلی ‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 338 / 80‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید رحمت اله امیر‬ ‫حقانی‬ ‫‪2323‬فرعی سعید خاکسارحقانی دهکردی فرزند امامقلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 240‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪2324‬فرعی سجاد شفیعی سرتشنیزی فرزند ناصر قلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪ 155 / 67‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازمحمود پور هاشمی‬ ‫‪2325‬فرعی راضیه ربیعی قهفرخی فرزند فریدون ششدانگ یک باب ساختمان انباری به مساحت ‪ 369 / 32‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید رحمت اله امیر حقانی‬ ‫‪2326‬فرعی کریم مرادی زانیانی فرزند فریدون سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب زمین محصور وانباری به مساحت ‪ 227 / 52‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از محمود رضا رییسی‬ ‫‪2326‬فرعی راضیه مرادی نافچی فرزند خدارحم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب زمین محصور وانباری به مساحت ‪ 227 / 52‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از محمود رضا رییسی‬ ‫‪2327‬فرعی پروین قائیدی فرزند مراد ششدانگ یک باب ساختمان انباری به مساحت ‪ 341 / 29‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از ازسید رحمت اله امیر حقانی‬ ‫امالک واقع در شوره بومی شهرکرد به شماره پالک ‪ 9-‬اصلی‬ ‫‪987‬فرعی مهران قربانی منش فرزند عزت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 170 / 98‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از رحیم رییسی‬ ‫‪2081‬فرعی بهادر علیرضائی شهرکی فرزندحیدر ششدانگ یک باب انباری و زمین محصور به مساحت ‪ 150 / 31‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از فتح اله ریاحی‬ ‫‪2082‬فرعی بابک علیرضائی شهرکی فرزندحیدر ششدانگ یک باب انباری و زمین محصور به مساحت ‪ 150 / 07‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از فتح اله ریاحی‬ ‫‪2083‬فرعی هاجر علیرضائی شهرکی فرزندحیدر ششدانگ یک باب انباری و زمین محصور به مساحت ‪ 150 / 30‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از فتح اله ریاحی‬ ‫‪2084‬فرعی مریم علیرضائی شهرکی فرزندحیدر ششدانگ یک باب انباری و زمین متصله به مساحت ‪ 150 / 05‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از فتح اله ریاحی‬ ‫‪2085‬فرعی ژاله علیرضائی شهرکی فرزندعبداله ششدانگ یک باب انباری و زمین محصور به مساحت ‪ 194 / 48‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از فتح اله ریاحی‬ ‫امالک واقع در گودال چشمه شهرکرد به شماره پالک ‪ 11-‬اصلی‬ ‫‪3625‬فرعی فیروز شفیعی فرزند رضا ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 287 / 28‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازحیدر جعفریان‬ ‫‪3774‬فرعی یوسف کارگران دهکردی فرزند حیدر ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 199 / 77‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازحیدر جعفریان‬ ‫امالک واقع در حاجی اباد شهرکرد به شماره پالک ‪ 12-‬اصلی‬ ‫‪544‬فرعی خسرو مرادی دهکردی فرزند خانعلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 237 / 18‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از محمد محمدپور‬ ‫‪547‬فرعی عباس خلجی پیر بلوطی فرزند عبدالمناف ‪ 5 / 5‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور وانباری متصله به مساحت ‪398 / 70‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از رحیم نیک پور‬ ‫امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک ‪221-‬اصلی‬ ‫‪ 7996‬فرعی شهاب شیخی هفشجانی فرزندرحیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 140 / 40‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از نعمت اله جهانبین‬ ‫‪ 7996‬فرعی فرزاد شیخی فرزند رحیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 140 / 40‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از نعمت اله جهانبین‬ ‫به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این اگهی نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی‬ ‫اگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء صادره اعتراضی داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی در شهرها و از تاریخ الصاق اگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد ناحیه‬ ‫یک شهرکرد تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت ناحیه یک‬ ‫شهرکرد تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائه نکند ‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬سه شنبه ‪1401 / 10 / 20‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪1401 / 11 / 5‬‬ ‫مهرعلی هیبتی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه دو شهرستان شهرکرد‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫‪ ۵۷۱۷‬دوز واکسن کرونا‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شده است‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۵۷۱۷‬دوز واکسن کرونا در‬ ‫کشور تزریق شده است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی‬ ‫و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۱۸۶‬هزار و ‪ ۱۱۴‬نفر دوز‬ ‫اول‪ ۵۸ ،‬میلیون و ‪ ۵۸۱‬هزار و ‪ ۸۰۳‬نفر دوز دوم و ‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۵۸۴‬هزار و ‪۳۷۳‬‬ ‫نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند‪.‬مجموع واکسن های تزریق‬ ‫شده در کشور به ‪ ۱۵۵‬میلیون و ‪ ۳۵۲‬هزار و ‪ ۲۹۰‬دوز رسید‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی چهارشنبه ‪ 5‬بهمن ‪1401‬‬ ‫‪ ۴‬سرطان شایع دستگاه مجاری ادراری‬ ‫متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری‪ ،‬ضمن اشاره به ‪ ۴‬سرطان شایع‬ ‫دستگاه مجاری ادراری‪ ،‬به معرفی ُکشنده ترین انها پرداخت‪.‬‬ ‫عباس بصیری‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار مهر گفت‪ :‬سرطان های پروستات‪ ،‬مثانه‪،‬‬ ‫کلیه و بیضه ها‪ ،‬به ترتیب؛ شایع ترین سرطان های دستگاه مجاری ادراری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از لحاظ خطر و ُکشنده تر بودن این ‪ ۴‬نوع سرطان دستگاه‬ ‫مجاری ادراری‪ ،‬باید گفت که سرطان مثانه در مقایسه با پروستات‪،‬‬ ‫خطرناک تر است‪.‬‬ ‫سخنران دومین همایش ملی سرطان تاکید کرد‪ :‬سرطان مثانه بسیار‬ ‫خطرناک تر از سرطان پروستات بوده و عوارض بیشتری به همراه دارد‪.‬‬ ‫بصیری در تشریح دالیل شیوع سرطان مثانه‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دالیل بسیار‬ ‫شایع‪ ،‬مصرف مواد دخانی و تماس با مواد شیمیایی است‪ .‬از همین رو‪،‬‬ ‫افرادی که در کارخانه های تایرسازی و رنگ سازی کار می کنند‪ ،‬بیشتر‬ ‫مستعد ابتالء به سرطان مثانه هستند‪.‬‬ ‫وی در همین خصوص افزود‪ :‬البته بعید نیست که الودگی های محیطی که‬ ‫به نوعی با حیات انسان سر و کار دارند‪ ،‬در بروز سرطان مثانه هم اثرگذار‬ ‫باشند‪.‬این متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری‪ ،‬به سرطان پروستات‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬نقش عوامل محیطی در بروز سرطان پروستات بارز‬ ‫نیست و موضوع ژنتیک‪ ،‬نقش دارد‪ .‬از همین رو‪ ،‬تشخیص این نوع سرطان‬ ‫بر اساس سابقه فامیلی‪ ،‬راحت تر است‪ .‬زیرا‪ ،‬اگر مرد خانواده ای مبتال شده‬ ‫باشد‪ ،‬می توان ریسک ابتالء را در سایر مردان خانواده‪ ،‬جستجو کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته مهم در سرطان پروستات‪ ،‬تقسیم بندی این بیماری بر‬ ‫اساس بدخیمی ان است که از ‪ ۲‬تا ‪ ،۱۰‬تقسیم می شود‪ .‬اگر سرطان از‬ ‫نوع درجه ‪ ۶‬یا حتی ‪ ۷‬باشد‪ ،‬با یک بیماری خطرناک مواجه نیستیم و‬ ‫فقط نیاز به کنترل دارد‪ .‬اما‪ ،‬اگر بین ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬باشد‪ ،‬می بایست مداخالت‬ ‫درمانی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫سخنران دومین همایش ملی سرطان تاکید کرد‪ :‬توصیه ما این است که اگر‬ ‫افرادی در خانواده سابقه پروستات دارند‪ ،‬از سن ‪ ۴۵‬سالگی می بایست یک‬ ‫ازمایش ساده خون انجام دهند‪ .‬همچنین‪ ،‬افرادی که عالئم ادراری دارند و‬ ‫زیر ‪ ۸۰‬سال هستند‪ ،‬باید تست سرطان پروستات بدهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سابقه خانوادگی و فامیلی برای انجام تست سرطان پروستات‪،‬‬ ‫خیلی مهم است‪.‬‬ ‫بصیری با عنوان این مطلب که سرطان پروستات در رده چهارم سرطان های‬ ‫شایع در کشور قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دو درمان جراحی رادیوتراپی و درمان های‬ ‫کمکی‪ ،‬در خط اول درمان سرطان پروستات قرار دارد‪.‬‬ ‫پیشنهاد وزیر بهداشت برای نواختن‬ ‫گ سالمت در مدارس‬ ‫زن ‬ ‫شماره ‪1499‬‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت با‬ ‫عنوان این مطلب که هنوز به دوران‬ ‫پساکرونا نرسیده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬زنگ خطر‬ ‫کووید ‪ ،۱۹‬همچنان برای ما وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬حسین فرشیدی‪،‬‬ ‫در همایش روز جهانی اموزش‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نباید فقط بخش های منفی کووید اعم از‬ ‫خسارات های جانی و مالی و…‪ ،‬را ببینیم‪،‬‬ ‫بلکه این پاندمی نکات اموزنده ای هم داشت‪.‬‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬نشان داد که باید خطرات بدتر از‬ ‫کووید را برای اینده متصور شویم‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫برای مدیریت این خطرات نیاز به امادگی و‬ ‫تاب اوری نظام سالمت و نظام بهداشتی را‬ ‫داریم‪ .‬طی سال های اخیر‪ ،‬اقدامات خوبی از‬ ‫تحرکات اجتماعی در حوزه سالمت داشتیم‪.‬‬ ‫اقدامات فردی در حوزه بهداشت مانند اقدام‬ ‫یک بهورز‪ ،‬منجر می شود که سالمتی را در‬ ‫بخشی از جامعه داشته باشیم‪ ،‬اما اگر این‬ ‫وضعیت به فعالیت های جمعی در حوزه‬ ‫بهداشت بدل شود‪ ،‬دستگاه های مختلف‬ ‫همکاری کنند‪ ،‬قطعاً قدرت مبارزه یا ارائه‬ ‫خدمت مان افزایش یافته و به سطح ملی و‬ ‫جهانی منتقل می شود‪.‬‬ ‫فرشیدی ادامه داد‪ :‬باید توجه کرد که ما در‬ ‫جامعه سرمایه زیادی داریم که هر یک از انها‬ ‫زنگ خطر کووید پابرجاست‬ ‫در بحث مشارکت های مختلف مردمی حائز‬ ‫اهمیت هستند و کشور ما در این زمینه غنی‬ ‫بوده و تجارب خوب هم داشتیم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در دوران پاندمی کووید ‪ ،۱۹‬طرح های‬ ‫کم نظیری مانند طرح شهید سلیمانی را‬ ‫داشتیم‪ .‬برای استفاده از سرمایه ها در راستای‬ ‫مشارکت جمعی در حوزه بهداشت‪ ،‬دو پیش‬ ‫نیاز می خواهیم؛ اوالً باید باور کنیم که این‬ ‫اقدام امکان پذیر است و دوماً باور به اینکه ما‬ ‫می توانیم این کار را انجام دهیم‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت مشارکتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه‬ ‫هنوز به پسا کووید نرسیده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫مدیریت جهانی کووید به خوبی اتفاق نیفتاد‬ ‫و همه کشورها از یک دستورالعمل اطاعت‬ ‫نکردند و اقدامات متفاوتی انجام شد‪ .‬بر‬ ‫همین اساس هم روزانه از هر گوشه جهان‪،‬‬ ‫سویه های مختلف کووید انتشار می یابد و‬ ‫هنوز زنگ خطر کووید ‪ ۱۹‬برای ما وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دوران کرونا تجربیات‬ ‫خوبی در سیستم بهداشتی کسب کردیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مرکز جامع سالمت ما نباید فقط برای‬ ‫ارائه یک خدمت بهداشتی و درمانی در نظر‬ ‫گرفته شود‪ ،‬بلکه باید مداخله گر اجتماعی و‬ ‫در ارتباط با افراد ان منطقه اعم از مادران‬ ‫باردار‪ ،‬شهرداری‪ ،‬مدارس و…‪ ،‬باشد تا‬ ‫دستورالعمل های مراکز با مشارکت مردم‬ ‫اجرا شوند و هم افزایی شکل بگیرد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در طرح شهید سلیمانی که در زمان‬ ‫کووید اجرا شد‪ ،‬به خوبی پیش رفتند‪ .‬من‬ ‫در ان زمان در بندرعباس بودم و ‪ ۱۵‬مرکز‬ ‫واکسیناسیون گذاشتیم و فقط یک ناظر‬ ‫داشتیم و سایر اقدامات اعم از برنامه ریزی‪،‬‬ ‫ثبت‪ ،‬گزارش دهی و… و‪ .‬با کمک گروه های‬ ‫بسیجی و کمک جامعه پیش بردیم‪ .‬هنوز‬ ‫این ها را مستند نکردیم تا بتوانیم به جامعه‬ ‫ارائه دهیم‪ ،‬اما صحنه های بسیار زیبایی‬ ‫در این طرح دیدیم‪.‬فرشیدی با بیان اینکه‬ ‫اکنون وضعیت نسبتاً ارامی از نظر کووید‬ ‫داریم‪ ،‬گفت‪ :‬اما هنوز خطر کووید وجود‬ ‫دارد‪ .‬بسیاری از گفتارها پیشگویی نیست‪،‬‬ ‫بلکه علم است‪ .‬ما در تجربه کووید به تجربه‬ ‫انفلوانزای اسپانیایی فکر کردیم‪ .‬برای اینده‬ ‫مهم ترین موضوعی که باید روی ان کار‬ ‫کنیم‪ ،‬تاب اوری و کارامدی نظام سالمت در‬ ‫برابر بحران ها است‪ .‬البته این اقدام‪ ،‬کار یک‬ ‫وزارتخانه نیست و باید با سایر ارگان ها دست‬ ‫به دست هم دهیم تا برای اینده اماده باشیم‬ ‫و امیدوارم با امادگی بهتر از طریق اموزش‪،‬‬ ‫به جنگ اینده ای ناشناخته رویم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از ازمایشات مهم واکسن ‪ HIV‬شکست خورد‬ ‫رهبران این ازمایش اعالم کردند که تنها‬ ‫واکسن ‪ HIV‬در مراحل اخر ازمایش‬ ‫شکست خورده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز‪،‬‬ ‫ازمایش ‪ Mosaico‬در سال ‪ ۲۰۱۹‬به عنوان‬ ‫مشارکت بین دولت ایاالت متحده و هشت کشور‬ ‫اروپایی انجام شد‪ .‬محققان نزدیک به ‪ ۳۹۰۰‬مرد‬ ‫را که در معرض خطر باالی ابتالء به عفونت‬ ‫‪ HIV‬بودند‪ ،‬استخدام کردند‪.‬‬ ‫تصمیم برای توقف کارازمایی پس از ان اتخاذ شد‬ ‫که یک هیئت مستقل داده ها و نظارت بر ایمنی‬ ‫اخرین یافته ها را بررسی کرد و هیچ مدرکی‬ ‫مبنی بر کاهش احتمال ابتالء به ‪ HIV‬مشاهده‬ ‫نکرد‪.‬دکتر «انتونی فائوچی»‪ ،‬که به عنوان رئیس‬ ‫سابق موسسه ملی الرژی و بیماری های عفونی‬ ‫در کارازمایی همکاری داشت‪ ،‬گفت‪« :‬بدیهی‬ ‫است که نتایج ناامیدکننده است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫رویکردهای زیاد دیگری در اوایل خط تحقیقاتی‬ ‫واکسن ‪ HIV‬وجود دارد که امیدوارکننده به‬ ‫نظر می رسد‪».‬فائوچی گفت‪« :‬من فکر نمی کنم‬ ‫محققان باید در زمینه واکسن ‪ HIV‬دست‬ ‫بکشند‪».‬این تنها اخرین شکست واکسن اچ‬ ‫ای وی نیست‪ :‬در اگوست ‪ ،۲۰۲۱‬یک ازمایش‬ ‫جداگانه که واکسن مشابهی را در بین زنان افریقا‬ ‫ازمایش کرد‪ ،‬به دلیل عدم کارایی متوقف شد‪.‬هر‬ ‫دو واکسن از یک ویروس سرماخوردگی معمولی‬ ‫برای انتقال انچه که به عنوان ایمونوژن های‬ ‫‪ Mosaico‬شناخته می شوند‪ ،‬استفاده کردند‪.‬‬ ‫به گفته موسسه ملی بهداشت‪ ،‬در تئوری‪ ،‬انها‬ ‫باید با گنجاندن مواد ژنتیکی از انواع گونه های‬ ‫‪ HIV‬رایج در سراسر جهان‪ ،‬یک پاسخ ایمنی‬ ‫قوی ایجاد می کردند‪ Mosaico .‬حاوی یک‬ ‫عنصر اضافی بود که پاسخ ایمنی را گسترش‬ ‫می داد‪.‬شرکت کنندگان در تحقیق‪ ،‬چهار تزریق‬ ‫در طول ‪ ۱۲‬ماه‪ ،‬یا واکسن یا دارونما دریافت‬ ‫کردند‪ .‬هیئت نظارت تفاوت معنی داری در‬ ‫میزان عفونت ‪ HIV‬بین دو گروه پیدا نکرد‪.‬‬ ‫فائوچی خاطرنشان کرد که محدودیت اساسی‬ ‫واکسن ‪ Mosaico‬این است که انتی بادی های‬ ‫غیرخنثی کننده علیه ‪ HIV‬تولید می کند‪.‬وی‬ ‫افزود‪« :‬مشخص شده است واکسن هایی که‬ ‫انتی بادی های خنثی کننده را القا نمی کنند‪ ،‬در‬ ‫برابر ‪ HIV‬موثر نیستند‪».‬فائوچی معتقد است‪:‬‬ ‫«اخرین تالش های واکسن ‪ ،HIV‬از جمله‬ ‫تالش هایی که از فناوری واکسن ‪ mRNA‬برای‬ ‫واکسن های کووید ‪ ۱۹‬استفاده می کند‪ ،‬ممکن‬ ‫است در نهایت پیشرفت هایی را به همراه داشته‬ ‫باشد‪».‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫پرستاران با اموزش‬ ‫زبان خارجی مهاجرت می کنند‬ ‫مترون بیمارستان امام خمینی‪ ،‬از اضافه کاری های اجباری و همچنین‬ ‫پرداختی های نامناسب به پرستاران در بخش دولتی‪ ،‬به شدت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام‬ ‫پرستاری‪ ،‬پرستو اریاملو‪ ،‬با اشاره به مشکل کمبود پرستار‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش زیادی از مشکالت پرستاری مربوط به کمبود نیرو و فشار کاری‬ ‫و تنش و استرس ناشی از ان است و بخش دیگر مربوط به ناکافی بودن‬ ‫حقوق و دستمزد پرستاران و مطالبات به حق ان ها‪ ،‬از جمله فوق العاده‬ ‫خاص است که سال هاست در این موارد صحبت و پیگیری شده‪ ،‬اما تاکنون‬ ‫نتیجه ای حاصل نشده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬درباره تعرفه گذاری خدمات‬ ‫پرستاری به دستور مقام معظم رهبری خوشبختانه قدم مثبتی برداشته‬ ‫شده است و با تالش و پیگیری همه مسئوالن و به خصوص سازمان نظام‬ ‫پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت اولین پرداخت تعرفه ها به‬ ‫صورت علی الحساب انجام شد‪ ،‬اما درباره بازتوزیع تعرفه ها نیازمند دقت‬ ‫و بررسی بیشتری هستیم که امیدواریم این کار با جدیت دنبال شود و‬ ‫به زودی بخشی از مشکالت معیشتی همکاران پرتالش همه رده های‬ ‫پرستاری کاهش یابد‪.‬مترون بیمارستان امام خمینی با انتقاد از سیستم‬ ‫دریافت مالیات از پرستاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع مهم دیگر‪ ،‬مالیات های‬ ‫پلکانی در سیستم های دولتی و اموزشی است‪ ،‬به دلیل کمبود نیرو‬ ‫نیازمند به کارگیری پرستاران در شیفت های اضافه کاری هستیم که به تبع‬ ‫ان پرستاری که اضافه کار بیشتری داشته باشد‪ ،‬کارانه بیشتری نیز به او‬ ‫تعلق می گیرد که این امر منجر به افزایش درامد پرستار شده و در نتیجه‬ ‫پرستار مشمول مالیات پلکانی باالی ‪ ۲۰‬درصد خواهد شد‪.‬اریاملو ادامه داد‪:‬‬ ‫در نهایت مبلغی که پرستار به واسطه اضافه کار دریافت می کند به ضرر‬ ‫پرستاران تمام می شود و این امر باعث می شود پرستار ترجیح دهد در مراکز‬ ‫و بیمارستان های خصوصی فعالیت کند تا مشمول مالیات پلکانی نشود و‬ ‫همین مسئله نیز اسیب زیادی به سیستم سالمت و پرستاران کشور وارد‬ ‫می کند‪.‬وی در ادامه موضوع مهم دیگر در حوزه پرستاری را مهاجرت و‬ ‫خروج نیروهای پرستاری از کشور دانست و گفت‪ :‬در شرایطی قرار داریم‬ ‫که پرستاران به راحتی در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار می گیرند و‬ ‫تبلیغات زیادی نیز برای جذب انها صورت می گیرد‪ .‬مترون بیمارستان امام‬ ‫خمینی اضافه کرد‪ :‬سیستم مهاجرپذیری به قدری تسهیل شده که فقط‬ ‫کافی است یک پرستار در داخل کشور در یک کالس زبان شرکت کند‪،‬‬ ‫خیلی راحت پذیرش و بالفاصله از کشور خارج می شود و با توجه موقعیت‬ ‫اشتغال در کشورهای خارجی‪ ،‬قطعاً تعداد زیادی از پرستاران از این فرصت‬ ‫استفاده می کنند که همه این عوامل به نظام سالمت و پرستاری کشور‬ ‫خدشه وارد می کند‪.‬اریاملو با بیان این مطلب که حذف مالیات پلکانی و‬ ‫افزایش حقوق و تسهیالت مربوط به بازنشستگی را از مشوق هایی دانست‬ ‫که می تواند از سوی مسئوالن برای پرستاران اعمال شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر به دلیل پرداختی های اندکی که به پرستاران انجام می شود‪،‬‬ ‫انها مجبور به کار کردن به صورت دو و سه شیفت در بیمارستان ها و مراکز‬ ‫درمانی هستند که همین امر‪ ،‬کیفیت خدمات را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬با تاکید بر اهمیت اصالح سبک زندگی در راستای ارتقای‬ ‫سالمت جامعه‪ ،‬به وزیر اموزش و پرورش پیشنهاد داد تا زنگ سالمت و‬ ‫کتاب درسی سالمت برای دانش اموزان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬بهرام عین الهی‪ ،‬روز سه شنبه در اختتامیه‬ ‫جشنواره طب سنتی‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از نکات مهمی که دنبال ان هستیم‬ ‫سالمت است که راهکارهای مختلفی دارد‪ ،‬اما ایا راهکارهای دنیا همه به‬ ‫طور مطلق توانسته سالمت ایجاد کند و در درمان همه بیماری ها موفق بوده‬ ‫است‪ .‬در طول تاریخ روش های زیادی انجام گرفته اما هنوز به قله نرسیدیم و‬ ‫هنوز بیماری هایی هستند که علت و درمان ناشناخته دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬علم پزشکی امروزه مبتنی بر تشخیص و درمان دارویی شده‬ ‫است‪ ،‬این در حالی است که بزرگ ترین تجارت دنیا بعد از نفت‪ ،‬دارو و‬ ‫کارتل های دارویی است که این فرهنگ را در مردم ایجاد کردند که تنها راه‬ ‫درمانی‪ ،‬دارو است چون مافیای دارو در تمام دنیا وجود دارد و اینها سودهای‬ ‫کالنی دارند به دست می اورند و به این علت این روزها باید علم پزشکی‬ ‫راه های نوین سلول تراپی‪ ،‬تحقیقات ژنتیک و‪ ،...‬را پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خود ما از سال ‪ ۷۸‬در درمان بیماری چشمی با سلول های بنیادی‬ ‫مشکالت را برطرف کردیم و این یک افق و تحول جدید در درمان است‪ .‬ما‬ ‫در سالمت و درمان نباید یک بعدی فکر کنیم‪ .‬امروزه احتیاج به جهش های‬ ‫علمی و راهکار مهم داریم‪ .‬مطلق گرایی در حیطه طب صحیح نیست‪ .‬ما باید‬ ‫همه جانبه نگر باشیم و از همه امکانات موجود برای درمان استفاده کنیم‬ ‫که نام این درمان‪ ،‬روش مکمل است‪.‬وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از‬ ‫بیماری ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرچه می گذرد سبک زندگی ها از نظر تغذیه و مصرف‬ ‫فست فود و‪ ،...‬بدتر می شود‪ ،‬در حالی که باید سرمایه خود را به سمت‬ ‫بهبود سبک زندگی ببریم‪ .‬به وزیر اموزش و پرورش پیشنهاد می کنم زنگ‬ ‫سالمت و کتاب درسی سالمت با تاکید بر سبک زندگی را از دوره ابتدایی‬ ‫تدوین کنند‪ .‬من فکر می کنم خود ما در تربیت سبک زندگی بچه ها اشتباه‬ ‫می کنیم که برای انها چیپس و پیتزا و‪ ،...‬می خریم و انها را با این غذاها اشنا‬ ‫می کنیم‪.‬وی افزود‪ :‬چطور در کتب درسی‪ ،‬تاریخ و جغرافیا می خوانیم‪ ،‬پس‬ ‫برای سالمت هم کتاب بخوانیم و اموزش دهیم و به ارتقای سواد سالمت‬ ‫فکر کنیم‪ .‬هرچه سن کمتر باشد اموزش پذیری بهتر است تا فرهنگ غلط‬ ‫تغذیه برای فرد از کودکی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫عین الهی با اشاره به افتخار افرینی کادر درمان در زمان کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این افتخارات به رغم تحریم و بدون کمک از هیچ کشوری شکل گرفت‪ ،‬اما‬ ‫نشان دادن این حماسه مهم است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بعد از انقالب یکی از بزرگترین دستاوردهای ما‪ ،‬در‬ ‫حوزه سالمت بوده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امروزه کشور ما در منطقه مدیترانه‬ ‫شرقی در تمامی شاخص های سالمت با فاصله از کشورهای دیگر قرار دارد‪.‬‬ ‫هیچ درمانی نیست که در دنیا انجام شود و در ایران ان را نداشته باشیم‪.‬‬ ‫سرم را می توان ساده ترین داروی در دسترس دانست که همیشه در قفسه‬ ‫ُ‬ ‫سرم مواجه شدیم‬ ‫داروخانه ها موجود بوده است‪ .‬اما‪ ،‬چرا به یکباره با کمبود ُ‬ ‫سرم ها اشکال دارویی‬ ‫و ناچار به واردات رو اوردیم‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ُ ،‬‬ ‫تزریقی هستند که برای جبران اب و مایعات از دست رفته بدن یا صرفاً‬ ‫به عنوانی واسطه دارورسانی مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬سر مُها در نظر اول‬ ‫چندان متفاوت به نظر نمی رسند؛ برای مثال شاید سرم قندی ‪ -‬نمکی‬ ‫با سرم یک سوم ‪ -‬دوسوم تفاوتی نداشته باشد‪ ،‬اما در عمل تفاوت های‬ ‫سرم ها را از هم متمایز می کند که توجه به انها‬ ‫کوچک و گاهی بزرگی‪ُ ،‬‬ ‫برای پزشکان و داروسازان ضروری است‪ .‬به خصوص در شرایط فعلی که‬ ‫کمبودهای دارویی باعث شده برای مدتی یک یا چند نوع از سرم ها در‬ ‫داروخانه موجود نباشند و داروساز و پزشک ناچار به انتخاب نوع دیگری‬ ‫سرم در برخی‬ ‫از سرم بشوند‪.‬اواسط تابستان ‪ ۱۴۰۱‬بود که با موج کمبود ُ‬ ‫از استان ها مواجه شدیم تا جایی که شدت کمبودها‪ ،‬سازمان غذا و دارو‬ ‫را مجبور ساخت تا برای رفع کمبودها‪ ،‬دست به واردات بزند‪.‬سیدحیدر‬ ‫سرم‬ ‫محمدی رئیس سازمان غذا و دارو‪ ،‬با عنوان این مطلب که میزان ُ‬ ‫تولیدی ما حدود ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬میلیون در ماه است که این میزان حدود یک تا‬ ‫‪ ۲‬میلیون از نیاز کشور کمتر است‪.‬وی افزود‪ :‬تا اوایل پارسال‪ ،‬میزان نیاز ما‬ ‫به سرم در ماه ‪ ۱۰.۵‬میلیون بود و الباقی ذخیره می شد و از زمانی که پیک‬ ‫پنجم کرونا شروع شد‪ ،‬این نیاز به شدت باال رفت‪.‬رئیس سازمان غذا و دارو‬ ‫گفت‪ :‬از تابستان امسال مجدد به مشکل کمبود سرم خوردیم و از همین رو‬ ‫واردات را در پیش گرفتیم‪.‬بررسی های سازمان غذا و دارو‪ ،‬از میزان مصرف‬ ‫دارو در کشور نشان می دهد که سرم در صدر اقالم دارویی قرار داشته است‪.‬‬ ‫به طوری که از ‪ ۱۱‬میلیون واحد مصرف ماهانه در سال گذشته‪ ،‬به ‪۱۹‬‬ ‫میلیون واحد افزایش یافته است‪.‬چیزی در حدود ‪ ۵۰‬درصد افزایش مصرف‬ ‫سرم‪ ،‬از سال گذشته تا امسال‪ ،‬نمی تواند چندان طبیعی باشد و حتماً‪،‬‬ ‫انگیزه هایی وجود دارد که باعث افزایش مصرف سرم در کشور شده است‪.‬‬ ‫به گفته یک پزشک در بیمارستان دولتی‪ ،‬تعرفه تزریق سرم در بخش‬ ‫دولتی‪ ۳۰ ،‬هزار تومان است که این رقم در بخش خصوصی از ‪ ۵۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تومان متغییر است‪.‬بنابراین‪ ،‬نمی توان وجود انگیزه های اقتصادی در‬ ‫تجویز سرم را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫سرم بر اساس اصول علمی صورت بگیرد‪ ،‬شاهد‬ ‫از همین رو‪ ،‬اگر تجویز ُ‬ ‫سرم در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫کاهش تجویز و مصرف ُ‬ ‫شناسایی ‪ ۱۱۸‬بیمار جدید‬ ‫کرونایی در کشور‬ ‫مصرف اسپرین بعد از شکستگی به‬ ‫پیشگیری از لختگی خون کمک می کند‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۱۱۸‬بیمار مبتال به کرونا‬ ‫در کشور شناسایی شد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪ ۴‬بهمن‬ ‫ماه ‪ ۱۴۰۱‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۱۱۸ ،‬بیمار جدید مبتال‬ ‫به کووید ‪ ۱۹‬در کشور شناسایی و ‪ ۵۱‬نفر از انها بستری شدند‪.‬مجموع‬ ‫بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۶۳‬هزار و ‪ ۶۲۳‬نفر رسید‪.‬در‬ ‫طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۴ ،‬نفر از بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور جان خود‬ ‫را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری‪ ،‬به ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪۷۴۱‬‬ ‫نفر رسید‪.‬تا کنون ‪ ۷‬میلیون ‪ ۳۳۷‬هزار و ‪ ۱۵۹‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته‬ ‫و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند‪ ۲۲۴.‬نفر از بیماران مبتال به کووید ‪۱۹‬‬ ‫در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬تا کنون‬ ‫‪ ۵۴‬میلیون و ‪ ۹۶۵‬هزار و ‪ ۹‬ازمایش تشخیص کووید ‪ ۱۹‬در کشور انجام‬ ‫شده است‪.‬در حال حاضر‪ ۶ ،‬شهرستان در وضعیت نارنجی‪ ۱۲۲ ،‬شهرستان‬ ‫در وضعیت زرد و ‪ ۳۲۰‬شهرستان در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫هنگامی که افراد به دلیل شکستگی دست یا پا تحت عمل جراحی قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬اغلب رقیق کننده های خون تجویزی به انها تزریق می شود تا‬ ‫خطر ایجاد لخته های خونی در ریه ها و پاهایشان کاهش یابد‪.‬به گزارش‬ ‫خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت‪ ،‬اما یک مطالعه بزرگ و جدید نشان‬ ‫می دهد که ممکن است زمان تجدید نظر در این عمل فرا رسیده باشد‪.‬‬ ‫نتایج نشان داد که اسپرین ممکن است به اندازه تزریق هپارین با وزن‬ ‫مولکولی پایین در جلوگیری از لخته شدن خون و عوارض مرتبط با ان‬ ‫موثر باشد‪.‬دکتر «رابرت اوتول»‪ ،‬محقق ارشد این مطالعه از دانشگاه مریلند‪،‬‬ ‫می گوید‪« :‬بیمارانی که برای جراحی برای شکستگی ها مراجعه می کنند‪،‬‬ ‫در معرض خطر لخته شدن خون در پاها و ریه های خود هستند و درمان‬ ‫استاندارد‪ ،‬تزریق هپارین با وزن مولکولی کم در بیمارستان و هفته ها پس‬ ‫از ترخیص است‪».‬او گفت‪« :‬این دارو دو بار در روز تزریق می شود و دارای‬ ‫قیمت بسیار سنگین تری نسبت به اسپرین هستند‪».‬‬ ‫سرم درمانی در ایران‬ ‫پشت پرده ُ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1504

روزنامه سپهرایرانیان 1504

شماره : 1504
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه سپهرایرانیان 1503

روزنامه سپهرایرانیان 1503

شماره : 1503
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه سپهرایرانیان 1502

روزنامه سپهرایرانیان 1502

شماره : 1502
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه سپهرایرانیان 1501

روزنامه سپهرایرانیان 1501

شماره : 1501
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه سپهرایرانیان 1500

روزنامه سپهرایرانیان 1500

شماره : 1500
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه سپهرایرانیان 1498

روزنامه سپهرایرانیان 1498

شماره : 1498
تاریخ : 1401/11/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!