روزنامه سپهرایرانیان شماره 1305 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1305

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1305

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1305

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪11 may 2022‬‬ ‫هیچ کس‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫حق افزایش‬ ‫بلیت هواپیما‪ ،‬از مسافر‬ ‫اخذ می شود‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت ها را ندارد‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫با گذشت ‪ ۲‬ماه از سال از قانون‬ ‫جهش تولید دانش بنیان خبری نیست‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫منافع متقابل دو کشور ایران و چین‬ ‫والدیمیر ساژین‪ ،‬پژوهشگر ارشد موسسه شرق شناسی‪ ،‬اکادمی علوم روسیه در مقاله ای نوشته است‬ ‫که جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین از نظر سیاسی‪ ،‬راهبردی و اقتصادی برای هم مهم‬ ‫هستند از این رو تهران و پکن روابط دیپلماتیک روز افزونی را در پیش گرفته اند‪ .‬والدیمیر ساژین‪،‬‬ ‫پژوهشگر ارشد انستیتو شرق شناسی اکادمی علوم روسیه و محقق تاریخ روز سه شنبه در مقاله ای‬ ‫با عنوان‪« :‬ایران و چین‪ -‬منافع متقابل» که در مجله روسی «حیات بین الملل منتشر کرده است ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرایط ثبت نام از متقاضیان جدید‬ ‫یارانه بزودی اعالم خواهد شد‬ ‫مرحله یکصد و سی و پنجمین و یکصد و سی و ششمین یارانه نقدی براساس دهک های شناسایی‬ ‫شده وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با مبالغ تعیین شده به حساب ‪ ۲۳‬میلیون سرپرست خانوار‬ ‫واریز شد‪.‬سازمان هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬به موجب جزء ‪ ۱‬بند ص تبصره ‪ ۱‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬و‬ ‫دستور ایت اله دکتر رئیسی‪ ،‬ریاست محترم جمهور‪ ،‬یارانه ‪ ۴۰۰‬هزارتومانی برای دهک های اول تا سوم‬ ‫و یارانه ‪ ۳۰۰‬هزارتومانی برای دهک های چهارم تا نهم به ازای هر نفر‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت به حساب‬ ‫سرپرستان واریز شد‪....‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رییس جمهور‪:‬‬ ‫نظارت بر همه مراحل زنجیره‬ ‫تامین و توزیع کاال ضروری است‬ ‫نحوه برگزاری امتحانات‬ ‫دانش اموزان اعالم شد‬ ‫سرلشکر سالمی ‪ :‬امروز‬ ‫از هر زمان دیگری قوی تر هستیم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منتظر طرح‬ ‫فروش ایران خودرو نباشید‬ ‫اعطای وام قرض الحسنه‬ ‫به تاکسیرانان تهران‬ ‫اگهی مزایده کتبی‬ ‫شهرداری علی اباد کتول در نظر دارد ‪ ،‬نسبت به واگذاری مغازه های شهرداری واقع در بلوار دانشگاه ازاد ‪،‬از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط بصورت استیجاری به مدت سه سال اقدام نماید ‪ .‬لذاکلیه مستندات و مراحل برگزاری مزایده‬ ‫از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد کوهستانی‪ -‬شهردار علی اباد کتول‬ ‫انتشار اول ‪ 1401 / 02 / 11 :‬انتشار دوم‪ 1401 / 02 / 21 :‬شناسه اگهی ‪1309067 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫به استناد ماده ‪ 63‬ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی‪-‬شناسه اگهی‪1315126 :‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪ ( //:www.setadiran.ir https‬به شرح جدول ذیل ) نام سازمان‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز‪ -‬معاونت بهداشتی دانشگاه موضوع ‪ :‬واگذاری پایگاه های سالمت تاریخ توزیع اسناد ‪ :‬مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ https://www.setadiran.ir‬از ساعت‬ ‫‪ 09:00‬مورخ ‪ 1401/02/21‬الی ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪ 1401/02/26‬اخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪ //:www.setadiran.ir https:‬ساعت ‪ 15:30‬مورخ ‪ 1401/03/07‬می باشد‪ .‬زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده ‪ :‬مورخ ‪ 1401/03/09‬راس ساعت ‪ 08:00‬در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول ذیل‬ ‫به صورت فیش واریزی به حساب جاری ‪ ( 218126438‬شبا ‪ ) IR 930130100000000218126438‬نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد ‪ 972‬یا ارائه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز ( مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از ‪ 3‬ماه باشد ) پرداخت هزینه چاپ اگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد‪ .‬کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و‬ ‫مختار می باشد‪ .‬نشانی سازمان ‪ :‬بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی شماره تماس‪026-34197658 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان بسته‬ ‫شماره ف راخوان مناقصه‬ ‫مبلغ سپرده تضمین ( ریال )‬ ‫‪1‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره یک ( مرکز بهداشت شرق کرج )‬ ‫‪2001090407000043‬‬ ‫‪730/007/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره دو ( مرکز بهداشت شرق کرج )‬ ‫‪2001090407000044‬‬ ‫‪823/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره سه ( مرکز بهداشت شرق کرج )‬ ‫‪2001090407000045‬‬ ‫‪776/700/500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره چهار ( مرکز بهداشت شرق کرج )‬ ‫‪2001090407000046‬‬ ‫‪1/444/600/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره پنج ( مرکز بهداشت شرق کرج )‬ ‫‪2001090407000047‬‬ ‫‪1/708/660/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره شش ( مرکز بهداشت شرق کرج )‬ ‫‪2001090407000039‬‬ ‫‪1/304/800/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره هفت ( مرکز بهداشت شرق کرج )‬ ‫‪2001090407000040‬‬ ‫‪1/662/060/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره هشت ( مرکز بهداشت شرق کرج )‬ ‫‪2001090407000041‬‬ ‫‪1/599/930/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره نه ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000048‬‬ ‫‪1/739/730/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره ده ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000049‬‬ ‫‪1/739/730/000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره یازده ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000050‬‬ ‫‪1/335/860/000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره دوازده ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000051‬‬ ‫‪1/273/730/000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره سیزده ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000052‬‬ ‫‪1/801/860/000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره چهارده ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000053‬‬ ‫‪807/730/000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره پانزده ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000054‬‬ ‫‪1/118/400/000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره شانزده ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000055‬‬ ‫‪2/205/730/000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره هفده ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000056‬‬ ‫‪621/330/000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره هجده ( مرکز بهداشت غرب کرج )‬ ‫‪2001090407000057‬‬ ‫‪1/739/730/000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره نوزده ( شبکه بهداشت و درمان فردیس )‬ ‫‪2001090407000058‬‬ ‫‪1/708/660/000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست ( شبکه بهداشت و درمان فردیس )‬ ‫‪2001090407000059‬‬ ‫‪1/180/530/000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست و یک ( شبکه بهداشت و درمان فردیس )‬ ‫‪2001090407000060‬‬ ‫‪1/646/530/000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست و دو ( شبکه بهداشت و درمان فردیس )‬ ‫‪2001090407000061‬‬ ‫‪1/320/330/000‬‬ ‫‪23‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست و سه ( شبکه بهداشت و درمان فردیس )‬ ‫‪2001090407000062‬‬ ‫‪1/398/000/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست و چهار ( شبکه بهداشت و درمان فردیس )‬ ‫‪2001090407000063‬‬ ‫‪1/615/500/000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست و پنج ( شبکه بهداشت و درمان فردیس )‬ ‫‪2001090407000064‬‬ ‫‪1/087/330/000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست و شش ( شبکه بهداشت و درمان ساوجبالغ )‬ ‫‪2001090407000065‬‬ ‫‪916/500/000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست و هفت ( شبکه بهداشت و درمان ساوجبالغ )‬ ‫‪2001090407000066‬‬ ‫‪932/000/000‬‬ ‫‪28‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست و هشت ( شبکه بهداشت و درمان نظراباد )‬ ‫‪2001090407000067‬‬ ‫‪1/786/340/000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره بیست و نه ( شبکه بهداشت و درمان اشتهارد )‬ ‫‪2001090407000068‬‬ ‫‪854/400/000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره سی ( شبکه بهداشت و درمان چهارباغ )‬ ‫‪2001090407000069‬‬ ‫‪699/000/000‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫چهارشنبه* ‪ 21‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1305‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شهدای سالمت همچون شهدای دفاع مقدس در مبارزه با ویروس کرونا ایستادگی کردند‬ ‫مدیرکل مشاوره‪ ،‬بهداشت و سالمت دانشگاه فرهنگیان کشور گفت‪ :‬شهدای سالمت به‬ ‫عنوان خدمتگزاران مردم در سنگر مبارزه با ویروس کرونا ‪ ،‬همچون دوران دفاع در برابر‬ ‫این ویروس خطرناک ایستادگی کردند‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬دکتر «محمد میبدی» روز سه شنبه‬ ‫در همایش گرامیداشت هفته سالمت که با موضوع تجلیل از شهدا و مدافعان سالمت در‬ ‫سالن اجتماعات پردیس حکیم فردوسی فردیس استان البرز برگزارشد‪ ،‬افزود‪ :‬برگزاری ایین‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و منابع انسانی‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج تاکید کرد ‪:‬‬ ‫لزوم حرکت شهرداری کرج به سمت تعریف‬ ‫پروژه های مشارکتی جهت خروج ازرکود‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و منابع انسانی شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج گفت‪ :‬شهرداری باید جهت خروج از رکود درامدی و به منظور‬ ‫خلق فرصت های شکوفایی و توسعه گردشگری و شهری نسبت به‬ ‫ِ‬ ‫تعریف پروژه های مشارکتی حرکت کند و ب ِر سیاست خام فروشی‬ ‫خط قرمز بکشد‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان ‪ /‬نازنین سادات جعفری ‪ -‬عمار ایزدیار ‪،‬رئیس کمیسیون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و منابع انسانی شورای اسالمی شهر کرج اظهار داشت‪:‬‬ ‫در حال حاضر مراحل اجرایی چندین پروژه مشارکتی همچون احداث‬ ‫دریاچه مصنوعی رودخانه کرج‪ ،‬مجتمع تجاری رفاهی مهرویال‪ ،‬مجتمع‬ ‫خدماتی رفاهی بین راهی شهید ایرانی‪ ،‬پارکینگ و مجتمع تجاری‬ ‫در اراضی شاه عباسی و احداث مجتمع های رفاهی و گردشگری‬ ‫در دهکده تفریحی باغستان و‪ ...‬طی گردیده و انتظار می رود که با‬ ‫تسریع در صدور فراخوان و شناسایی سرمایه گذار واجد شرایط‪ ،‬فصل‬ ‫جدیدی از جلب مشارکت بخش خصوصی در شهر اغاز شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرداری کرج در دوره کنونی باید دو ِر سیاست خام فروشی‬ ‫خط قرمز بکشد و از هرگونه واگذاری اراضی بدون بارگذاری تجاری‪،‬‬ ‫خدماتی‪ ،‬رفاهی و ایجاد ارزش افزوده پرهیز نماید‪ ،‬چرا که سایر‬ ‫کالنشهرهای کشور از همین گذر منابع پایدار درامدی ایجاد نموده‬ ‫و بسیاری از هزینه های جاری را از همین محل تامین می نمایند‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر کرج ادامه داد‪ :‬مسئله دیگری که حوزه های‬ ‫حقوقی و نظارتی شهرداری باید به ان توجه ویژه داشته باشند‪ِ ،‬‬ ‫بحث‬ ‫حقوق مادی شهرداری می‬ ‫چگونگی انعقاد قرارداد و ضرورت صیانت از‬ ‫ِ‬ ‫باشد‪ ،‬به نحوی که متاسفانه در اثر برخی غفلت های گذشته امروز‬ ‫شاهد بروز مشکالتی در قراردادهای منعقده می باشیم که موجباتِ‬ ‫خسارت های مالی به مدیریت شهری را موجب گردیده اند و جا دارد‬ ‫که مشارکت با بخش خصوصی بر چارچوبِ صحیح و قانونی و مبتنی‬ ‫بر بُرد ‪ -‬بُرد صورت پذیرد‪.‬‬ ‫منابع درامدی شهرداری به عواید‬ ‫ایزدیار با انتقاد جدی از وابستگی‬ ‫ِ‬ ‫ناشی از جرایم کمیسیون ماده صد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در واقع این نوع‬ ‫درامدزایی جهت توسعه شهری در بسیاری از نقاط جهان منسوخ‬ ‫شده و شهر بر پایه درامدهای گردشگری و جلب مشارکت بخش‬ ‫خصوصی اداره می شود و مادامی که شهرداری کرج به میزان پروانه‬ ‫های صادره یا جرایم ساخت و ساز مازاد بر پروانه چشم داشته باشد‪،‬‬ ‫در واقع اداره شهر برای ایندگان پیچیده تر می شود و انها میراث‬ ‫مشکالت و مسائل عدیده ای خواهند بود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و منابع انسانی پارلمان شهری کرج‬ ‫در پایان از شهردار این کالنشهر تقاضا کرد که بحث تشکیل جلسات‬ ‫شورای عالی سرمایه گذاری را به صورت ویژه پیگیری نماید و‬ ‫همچنین با تشکیل کمیته هایی و ماموریت به سازمان سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مدیران شهری را مکلف به شناسایی و بهره وری بهینه از فرصت های‬ ‫بکر سرمایه گذاری در سطح شهر با رویکرد خالقیت و نواوری نماید‪.‬‬ ‫تجلیل از معلمان شهر هشتگرد‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬مراسمی به میزبانی شهرداری هشتگرد در‬ ‫مجتمع فرهنگی هنری ‪ ۹‬دی با حضور نماینده مجلس‪ ،‬امام جمعه ‪،‬‬ ‫فرماندار ‪ ،‬شهردار ‪ ،‬رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر هشتگرد از‬ ‫معلمان شهرستان ساوجبالغ تجلیل شد ‪.‬‬ ‫دکتر حدادی نماینده مجلس شورای اسالمی در این مراسم سخنرانی‬ ‫و به طرح ها و مصوبات مجلس در خصوص بهبود وضعیت معیشتی‬ ‫معلمان سخنرانی کرد‬ ‫برگزاری جلسه شورای فرهنگی‬ ‫در مخا برات منطقه مرکزی‬ ‫در استانه هفته ارتباطات وهمچنین سوم خرداد ماه سالروز ازاد‬ ‫سازی خرمشهرو سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره)‪،‬جلسه‬ ‫شورای فرهنگی در مخا برات منطقه مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی‪ ،‬این‬ ‫نشست با حضور مهندس لطفی ‪ ،‬مدیر منطقه واعضای شورای‬ ‫فرهنگی با دستورکاربزرگداشت این ایام در ساختمان شهید ناصری‬ ‫اراک برگزار شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش مهندس لطفی در ابتدای این جلسه ضمن‬ ‫گرامی داشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در استانه چهلمین سالروز ازاد سازی خرمشهربه عنوان‬ ‫نقطه کلیدی دفاع مقدس وهمچنین سالگرد ارتحال ملکوتی‬ ‫بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬حضرت امام خمینی (ره) قرار‬ ‫داریم وشایسته است‪ ،‬مراسم گرامیداشت این ایام هر چه با شکوه‬ ‫تر برگزار گردد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست دبیر شورای فرهنگی‪ ،‬رئوس برنامه های در‬ ‫دست اجرای این شورا را برای جمع حاضر تشریح نمود و مقرر شد‬ ‫در جهت تحقق برنامه های مطرح شده اقدامات الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫گفتنی است در این جلسه سایر اعضا نیز نقطه نظرات وپیشنهادات‬ ‫خود را برای برگزاری هر چه با شکوهتر این ایام مطرح نمودند‪.‬‬ ‫پاسداشت شهدای مدافع سالمت در البرز اقدامی ستودنی است که جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بزرگداشت شهدای مدافع سالمت همسنگ با بزرگداشت شهدای جنگ‬ ‫تحمیلی است زیرا مبارزه با ویروس کرونا نوعی جنگ بود؛ مبارزه با بیماری که سربازانش‬ ‫شناخته شده نبودند و کادر درمان و بهداشت در این مسیر و در دفاع از مردم ‪ ،‬سالمت‬ ‫خود را نادیده گرفتند‪.‬وی افزود‪ :‬در ایام نخست شیوع ویروس کرونا که همه از یکدیگر‬ ‫فاصله می گرفتند‪ ،‬کارکنان بهداشت و درمان در وسط میدان‪ ،‬برای مبارزه با این ویروس‬ ‫منحوس ایستادگی کردند‪.‬حسن حمزه ای معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس‬ ‫حکیم ابوالقاسم فردوسی استان البرز نیز در این همایش گفت‪ ۹ :‬تن از مدافعان سالمت‬ ‫این استان در راه خدمتگزاری به مردم در زمان شیوع کرونا به شهادت رسیدند که امروز از‬ ‫خانواده های این عزیزان تجلیل شد‪.‬‬ ‫وزیرعلوم ‪،‬تحقیقات وفناوری دربازدید از پژوهشگاه موادوانرژی فردیس تاکیدکرد‪:‬‬ ‫استفاده وزارتخانه ها ازظرفیت علمی وتحقیقاتی پژوهشگاه‬ ‫وزیرعلوم ‪،‬تحقیقات وفناوری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬وزارتخانه ها ی مختلف از ظرفیت‬ ‫های علمی وتحقیقاتی پژوهشگاه مواد‬ ‫وانرژی ایران برای رشد وشکوفائی‬ ‫علمی واقتصادی کشور بهره بگیرند ‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان ‪ /‬لیال احمدزاده ‪ -‬دکترمحمد‬ ‫علی زلفی گل وزیر علوم ‪ ،‬تحقیقات‬ ‫وفناوری روز سه شنبه در بازدید از‬ ‫پژوهشگاه مواد وانرژی مستقر در‬ ‫شهرستان فردیس استان البرز با بیان این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬به طور قطع در نشست هیات‬ ‫دولت ظرفیت های علمی و تحقیقاتی این‬ ‫پژوهشگاه مطرح خواهد شد تا وزارتخانه و‬ ‫صنعت بتوانند از ظرفیت پژوهشگاه مواد و‬ ‫انرژی استفاده کنند ‪.‬‬ ‫دکترمحمد علی زلفی گل اظهار داشت ‪:‬‬ ‫ظرفیت باالی علمی و تحقیقاتی پژوهشگاه‬ ‫مواد و انرژی ایران از افتخارات جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است و باید از این ظرفیت‬ ‫به خوبی برای رشد و پیشرفت کشور بهره‬ ‫گرفت ‪.‬‬ ‫وزیر علوم ‪ ،‬تحقیقات و فناوری هدف از‬ ‫بازدید از پژوهشگاه مواد و انرژی ایران‬ ‫‪ ،‬اشنایی با امکانات و تجهیزات این‬ ‫پژوهشگاه عنوان کرد و گفت ‪ :‬انچه از‬ ‫نزدیک مشاهده شد نشان می دهد که‬ ‫این پژوهشگاه افتخار ملی است‪.‬‬ ‫زلفی گل گفت‪ :‬پژوهشگاه مواد و انرژی‬ ‫ایران با امکانات و تجهیزات بسیار باالیی که‬ ‫دارد برای استان البرز نیز مفید است که‬ ‫این استان می تواند از ظرفیت ان استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬این پژوهشگاه نیاز به‬ ‫حمایت های بیشتری دارد ضمن انکه‬ ‫ساختمان مرکز نواوری پژوهشگاه نیازمند‬ ‫تکمیل است و استاندار البرز در این زمینه‬ ‫می تواند کمک کند ؛ وزارت علوم هم‬ ‫پیگیری می کند تا مرکز نواوری پژوهشگاه‬ ‫تاسیس شود‪.‬‬ ‫وزیر علوم همچنین عنوان کرد ‪ :‬مزرعه‬ ‫خورشیدی سبز از پروژه های نیمه تمام‬ ‫در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اتفاق افتاد؛‬ ‫پژوهشگاه موادو انرژی است و از رییس‬ ‫پژوهشگاه مواد و انرژی خواست که برای‬ ‫کمک به توسعه بخش های مختلف این‬ ‫مجموعه با استاندار البرز نشست برگزار‬ ‫کند‪.‬وی گفت‪ :‬این پژوهشگاه در بخش‬ ‫تجهیزات و تعمیر امکانات ازمایشگاه‬ ‫ها نیازمند حمایت مالی است ؛ ما در‬ ‫وزارت علوم ‪،‬تحقیقات و فناوری سعی‬ ‫می کنیم تا حلقه وصل بین پژوهشگاه ‪،‬‬ ‫صنایع و وزارتخانه های مختلف باشیم تا‬ ‫از ظرفیت ان به خوبی استفاده شود‪.‬گفتنی‬ ‫است ‪:‬پژوهشگاه دارای ‪ ۷۰‬نفر عضو هیات‬ ‫علمی و ‪ ۱۳۹‬نفر عضو غیر هیات علمی‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬دانشجوی کارشناسی ارشد (در حال‬ ‫تحصیل) در رشته های مهندسی مواد‬ ‫(سرامیک‪ ،‬نانو مواد‪ ،‬شناسایی و انتخاب)‪،‬‬ ‫مهندسی پزشکی (بیو مواد)‪ ،‬مهندسی‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر – فیزیک (مادهٔ‬ ‫چگال) و ‪ ۹۰‬دانشجوی دکتری (در حال‬ ‫تحصیل) در رشته های مهندسی مواد –‬ ‫مهندسی پزشکی (بیومواد) می باشد‪.‬‬ ‫مدیرابفای شهرستان نظر ابادخبرداد‪:‬‬ ‫افزایش ‪10‬درصدی ظرفیت تامین اب شرب نظراباد‬ ‫مدیرابفای شهرستان نظراباد خبرداد ‪:‬‬ ‫با اقدامات فنی و اصالحی بر روی چاه ها‬ ‫و مخازن اب شرب نظراباد‪ ۱۰ ،‬درصد به‬ ‫ظرفیت تولید اب این شهرستان اضافه‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان ‪ /‬شیوا بیک زاده ‪ -‬مجید جواهری‬ ‫مدیر ابفای شهرستان نظر اباد با اعالم این‬ ‫خبرافزود ‪ :‬با اقدامات فنی بر روی ‪ ۹‬حلقه‬ ‫چاه و اب بندی مخزن ‪ ۱۰‬هزار متر مکعبی‬ ‫سید جمال الدین حدود ‪ ۱۰‬درصد به حجم‬ ‫تولید و ذخیره سازی اب این شهرستان افزوده‬ ‫شد‪.‬مجید جواهری منابع تامین کننده اب شرب‬ ‫نظراباد را ‪ ۳۳‬حلقه چاه ذکر کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫کف شکنی دو حلقه چاه در شهرک ازادگان و‬ ‫تعویض الکتروپمپ های فنی در سه حلقه چاه‬ ‫و حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید در محله‬ ‫قوچ حصار به میزان ‪ ۱۰‬درصد به توان تولید اب‬ ‫افزوده شد‪ .‬همچنین مشکل اب بندی مخزن‬ ‫‪ ۱۰‬هزار متر مکعبی سیدجمال الدین که در‬ ‫عملیات شست و شوی ساالنه مخازن از زمستان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬شناسایی شده بود ‪ ،‬ترمیم و برطرف‬ ‫شده و از حدود ‪ ۱۰‬لیتر بر ثانیه هدرروی اب‬ ‫جلوگیری شده است‪.‬مدیرابفای شهرستان‬ ‫نظراباد اضافه کرد‪ :‬پس از احداث ایستگاه پمپاژ‬ ‫مخزن سیدجمال الدین‪ ،‬این امکان فراهم شده‬ ‫است تا اب را از این مخزن به مخزن ‪ ۱۰‬هزار متر‬ ‫مکعبی ثاراله در باالترین کد ارتفاعی شهر انتقال‬ ‫داد و از افت فشار و ناپایداری شبکه در فصل‬ ‫تابستان جلوگیری کرد‪ .‬جواهری پیش بینی کرد‬ ‫با اقدامات انجام شده حدود ‪ ۱۰‬درصد به تولید‬ ‫اب این شهرستان اضافه شده است که امیدواریم‬ ‫با صرفه جویی ‪ ۱۰‬درصدی مشترکین عزیز در‬ ‫تابستان امسال مشکالت تاسیس و توزیع اب‬ ‫را به حداقل برسانیم‪.‬وی در خصوص اقدامات‬ ‫اصالحی بر روی تاسیسات اب روستایی نیز‬ ‫گفت‪ :‬بازسازی چاه های اب روستاهای ابراهیم‬ ‫بیگی‪ ،‬انبار تپه و کاظم اباد موجب افزایش‬ ‫ابدهی شد و حدود ‪ ۲۰۰‬فقره انشعاب غیرمجاز‬ ‫روستایی که خارج از طرح هادی احداث شده‬ ‫بودند هم قطع و جمع اوری شد‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت اب وخاک وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد ‪:‬‬ ‫لزوم واقعی شدن اب بهای کشاورزی‬ ‫سرپرست معاونت اب و خاک وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی گفت‪ :‬باید در جهت واقعی کردن‬ ‫قیمت و بهای اب تالش شود و از تعیین‬ ‫اب بهای مبتنی بر سطح کشت به سمت‬ ‫تعیین اب بها متناسب با میزان مصرف‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش الهه لطیف پور خبرنگارروزنامه‬ ‫سپهرایرانیان ‪ -‬فریبرز عباسی ‪ ،‬سرپرست‬ ‫معاونت اب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در‬ ‫گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی اب‬ ‫و خاک کشور که روز سه شنبه ‪ ۲۰‬اردیبهشت‬ ‫در محل معاونت اب و خاک در البرز برگزار شد‬ ‫ضمن بیان این مطلب از دیگر خالء های کشور‬ ‫را در زمینه تهیه نرم افزارهای برنامه ریزی ابیاری‬ ‫دانست و گفت‪ :‬همچنین در زمینه تدوین و تهیه‬ ‫گزارش های تحلیلی در موضوعات اب و خاک‪،‬‬ ‫ضعف هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت اب وخاک وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی ادامه داد ‪ :‬در ‪ ۱۵‬سال گذشته به‬ ‫خصوص دو سال اخیر میزان کم بارش ها شرایط‬ ‫را برای مدیریت منابع اب دشوار کرده است‪.‬‬ ‫فریبرز عباسی با اشاره به اینکه برنامه ریزی‪،‬‬ ‫سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت های اب و‬ ‫خاک از وظایف این معاونت است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس سند تحول دولت مردمی با‬ ‫چالش هایی از جمله محدودیت منابع اب در‬ ‫دسترس کشاورزی‪ ،‬هدر رفت ظرفیت خاک‪،‬‬ ‫کوچک شدن و پراکندگی زمین های کشاورزی‪،‬‬ ‫تغییر کاربری‪ ،‬شوری خاک و‪ ...‬روبرو هستیم‪ .‬در‬ ‫سند تحول کشاورزی اقدامات زیادی برای رفع‬ ‫چالش ها تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راهبردهای این سند گفت‪ :‬دو‬ ‫راهبرد اصلی افزایش بهره وری اب و توسعه‬ ‫بهره برداری صیانتی از خاک در کشور مد‬ ‫نظر است‪ .‬برنامه های بخش اب و خاک تابعی‬ ‫از سیاست های کالن کشور مانند سند امنیت‬ ‫غذایی‪ ،‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬برنامه ششم توسعه و‪...‬‬ ‫است ولی بحث امنیت غذایی و ارتقای بهره وری‬ ‫از اهداف اصلی است‪.‬‬ ‫عباسی تصریح کرد ‪ :‬برنامه های عملیاتی در‬ ‫دو بخش سازه ای و سخت افزاری از قبل شروع‬ ‫شده و اولویت با پروژه هایی است که نیمه تمام‬ ‫هستند که پروژه هایی مانند زهکشی گلستان‬ ‫و پروژه های مرزی در این حوزه قرار دارند‪.‬‬ ‫همچنین فاز دوم پروژه‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری و‬ ‫انجام عملیات اب و خاک سه استان شمالی در‬ ‫راستای امنیت غذایی و بهره وری بیشتر از اب‬ ‫در اولویت هستند‪.‬وی همچنین به برنامه ها در‬ ‫بخش تجهیز و نوسازی اشاره کرده و گفت‪ :‬در‬ ‫این زمینه اولویت با پروژه های یکپارچه سازی‬ ‫اراضی‪ ،‬افزایش مشارکت مردم‪ ،‬توسعه ابیاری‬ ‫نوین‪ ،‬بازسازی و احیای قنوات‪ ،‬تاکید بر کشت‬ ‫در اراضی دیم موجود و توسعه نیافتن انها است‪.‬‬ ‫با توجه به محدودیت دسترسی به منابع اب‬ ‫نیازمند مدیریت منابع اب و نظارت بر برداشت ها‬ ‫هستیم که کار ساده ای نیست ولی باید با وزارت‬ ‫نیرو هم در تعامل باشیم‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت اب وخاک وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی چالش اصلی در حوزه اب و خاک‬ ‫را موضوعات نرم افزاری‪ ،‬مدیریتی و غیر سازه ای‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در این زمینه یکی از‬ ‫چالش ها ضعف در نگهداری پروژه هایی است که‬ ‫به خوبی اجرا و تحویل داده شده ولی در بخش‬ ‫بهره برداری ضعف دارند‪ .‬در ساختار معاونت‬ ‫بودجه نقشی برای بهره برداری تعریف نشده‬ ‫ است‪ .‬موضوع نظارت بر نگهداری و بهره برداری‬ ‫باید به صورت ویژه در برنامه قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به ضرورت نگاه ویژه به‬ ‫تعاونی های تولید و سهامی زراعی اظهار کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۳.۴‬میلیون هکتار از اراضی تحت نظر این‬ ‫تعاونی ها هستند‪ ۵۰ .‬درصد برخی محصوالت‬ ‫تحت پوشش تعاونی های تولید است و به دلیل‬ ‫اثر بخشی این تعاونی ها باید نگاه ویژه ای به انها‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫این مسئول استفاده از فناوری های نوین در‬ ‫پروژه های اب و خاک را از دیگر مسائل مهم‬ ‫برشمرد و افزود‪ :‬ایین نامه هایی نیز در این‬ ‫مورد تصویب شده است و باید ضریب دانش‬ ‫را در این پروژه ها افزایش دهیم‪ .‬خلق فناوری ها‬ ‫و تکنولوژی های نو برای مسائلی چون کاهش‬ ‫تبخیر منابع اب ضروری است‪ .‬در برخی موارد‬ ‫‪ ۷۰‬الی ‪ ۸۰‬درصد از منابع اب تبخیر می شوند‪.‬‬ ‫نشاگیری‪ ،‬خشکه کاری‪ ،‬زهکشی‪ ،‬ابیاری زیر‬ ‫سطحی و‪ ...‬همگی نیاز به فناوری های نو دارند‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت اب و خاک وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی به تدوین ضوابط‪ ،‬معیارها و استانداردها‬ ‫در ادامه بحث های نرم افزاری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیشترین نیاز به تدوین ضوابط جدید در موضوع‬ ‫خاک است‪ .‬در زمینه جابجایی یا قاچاق خاک‬ ‫خالء های ضوابطی زیادی دیده می شود‪ .‬مستند‬ ‫سازی و توجه به اثربخشی اقدامات‪ ،‬به روز رسانی‬ ‫سند ملی اب‪ ،‬به روزرسانی اب مورد نیاز گیاهان‬ ‫گلخانه ای و گیاهان جدید نیز از این قبیل است‪.‬‬ ‫به گفته وی برنامه ریزی برای اجرای طرح های‬ ‫تشویقی افزایش بهره وری‪ ،‬تدوین برنامه های‬ ‫کاهش تبخیر و حفاظت از خاک‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫برای ایجاد کشاورزی شور زیست متناسب با‬ ‫خاک و اب شور از دیگر برنامه هاست‪.‬‬ ‫این مسئول بسیاری از مشکالت در زمینه‬ ‫کشاورزی را به دلیل ضعف نظارت دانست و‬ ‫افزود‪ :‬نظارت مستمر بر پروژه ها در سه سال اخیر‬ ‫و با شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است؛‬ ‫بنابراین باید به این موضوع و همچنین به ارزیابی‬ ‫استان ها با تعیین شاخص ها پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه پیشنهاد داد کمیته مشورتی اب و‬ ‫خاک در استان ها با استفاده از مراکز تحقیقاتی‪،‬‬ ‫مشاوران‪ ،‬اساتید دانشگاهی و بازنشستگان‬ ‫تشکیل شود و افزود‪ :‬اگر این اتفاق بیفتد خیلی‬ ‫از مسائل و دغدغه ها حل می شود و به عنوان‬ ‫یک اتاق فکر به نقد پروژه ها می پردازند که بسیار‬ ‫کمک کننده است‪.‬‬ ‫به گفته وی مهندسی ارزش در بسیاری‬ ‫پروژه های بزرگ مغفول مانده و باید به این مهم‬ ‫بیشتر پرداخت‪.‬‬ ‫وی همچنین بر استفاده از اطالعات ماهواره ای‬ ‫برای پایش سطح زیر کشت و تعیین اب‬ ‫مصرفی‪ ،‬استفاده از مشارکت بهره برداران در‬ ‫فعالیت های اب و خاک به ویژه در داخل مزرعه‪،‬‬ ‫کاهش هدفمند یارانه های دولت به منظور اصالح‬ ‫روش های ابیاری‪ ،‬اعزام تیم های کارشناسی به‬ ‫خارج برای ورود تکنولوژی های نو و همچنین‬ ‫احیای پروژه های بین المللی موجود تاکید کرد‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به چالش های بودجه ای در‬ ‫سال های گذشته گفت‪ :‬تخصیص کم و دیرهنگام‬ ‫اعتبارات و تبادل دیر هنگام موافقت نامه ها از‬ ‫مشکالت است به گونه ای ک ه هنوز قانون‬ ‫ت رسمی به ما ابالغ نشده است و‬ ‫بودجه به صور ‬ ‫نمی دانیم چقدر اعتبار داریم‪.‬‬ ‫به گفته وی حل چالش های اب و خاک کشور‬ ‫نه فقط در بعد فنی بلکه باید در تعامل با دیگر‬ ‫ظرفیت های کشور انجام شود و نیازمند تعامل‬ ‫مناسب با وزارت نیرو است‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 300‬میلیون دالری‬ ‫محصوالت پتروشیمی‬ ‫افزایش ‪30‬درصدی فروش در سال ‪1400‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گفت‪ :‬فروش محصوالت این‬ ‫شرکت در سال ‪1400‬به ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به‬ ‫سال قبل از ان بیش از ‪ ۳۰‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش دیار افتاب؛ ابراهیم ولدخانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی‬ ‫شازند گفت‪ :‬فروش محصوالت این شرکت در سال ‪ 1400‬به ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از ان بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درصد رشد داشت‪ .‬میزان ارزاوری این شرکت نیز در سال ‪1400‬‬ ‫با رشد قابل توجهی نسبت به ‪ ،1399‬به ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت پتروشیمی شازند عالوه بر تامین بیش‬ ‫از پنج هزار واحد تولیدی در کشور نسبت به صادرات نیز‬ ‫نگاه ویژه ای دارد به طوری که محصوالت این شرکت‬ ‫در سال ‪ 1400‬به ‪ ۴۲‬کشور صادر شد و بازار کشورهای‬ ‫اسیای میانه به نوعی تحت پوشش کامل این شرکت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫شرکت در ‪ ۲‬سال گذشته با تولیدات انواع محصوالت‬ ‫پزشکی از قبیل گان‪ ،‬ماسک و گریدهای سرم و سرنگ‬ ‫گام بلندی در مهار ویروس کرونا در کشور برداشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند عنوان کرد‪ :‬تنوع و تولید‬ ‫محصوالت با ارزش افزوده و اجرای طرح های مختلف از جمله‬ ‫برنامه های هدفگذاری شده این شرکت در سال ‪ 1401‬است‬ ‫با انجام بازنگری و مهندسی مجدد‬ ‫یک مجتمع ابرسانی روستایی در مدار‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‬ ‫رحیم کریمی مدیر اداره اب و فاضالب شهر مهاجران از انجام‬ ‫بازنگری و مهندسی مجدد در مجتمع ابرسانی در بخش زالیان و‬ ‫تامین اب ‪ 4‬روستای این شهر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان مرکزی وی‬ ‫با اعالم خبر فوق ‪ ،‬افزود ‪ :‬این مجتمع ابرسانی به منظور تامین اب‬ ‫تعدادی از روستاهای بخش زالیان از جمله مهاجران کمر‪ -‬مهاجران‬ ‫خاک ‪ -‬حسن اباد ‪ -‬حمریان ‪ -‬البرز ‪ -‬تحت محل و ‪ ،......‬در گذشته‬ ‫طراحی و اجرای ان در دستور کار شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬عملیات اجرایی صورت گرفته در این مجتمع شامل‬ ‫ساخت یک باب مخزن ‪ 1000‬متر مکعبی ‪ ،‬حفر یک حلقه چاه‬ ‫و اجرای بیش از ‪ 12‬کیلومتر لوله گذاری در سایز ‪ 90‬تا ‪ 250‬می‬ ‫باشد که ادامه عملیات اجرایی این مجتمع ابرسانی به دلیل مسائل‬ ‫اجتماعی ‪ ،‬با مشکل مواجه گردیده و این پروژه علی رغم صرف‬ ‫هزینه های باال‪ ،‬در سالهای گذشته مورد بهره برداری قرار نگرفت‪.‬‬ ‫کریمی بیان داشت ‪ :‬ادامه روند اجرای این مجتمع اب رسانی‬ ‫در زمستان سال گذشته توسط کارشناسان اداره اب و فاضالب‬ ‫مهاجران مورد بازنگری و مهندسی مجدد قرار گرفت و در این راستا‬ ‫مخزن و بخش عمده ای از خطوط توزیع و انتقال اب اجرا شده ‪،‬‬ ‫وارد مدار بهره برداری شد‪.‬‬ ‫وی اعالم نمود ‪ :‬با بازنگری صورت گرفته در حال حاضر ‪ 4‬روستای‬ ‫مهاجران کمر‪ -‬مهاجران خاک ‪ -‬حسن اباد وحمریان تحت پوشش‬ ‫اب رسانی از این مجتمع قرار گرفته و در اینده ای نزدیک روستای‬ ‫البرز نیز تحت پوشش اب رسانی از این مجتمع قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیر اداره اب و فاضالب شهر مهاجران اظهار داشت ‪ :‬با راه اندازی‬ ‫مجتمع مذکور ‪ 4‬باب مخزن فلزی فرسوده از مدار بهره برداری‬ ‫خارج گردیده که از هدرفت اب و هزینه های اضافی در برق‬ ‫رسانی جلوگیری شد‪.‬‬ ‫پایان عملیات تغییر خط‬ ‫ابرسانی شاهین شهر‬ ‫شیرخانه جدید نیروگاه شهید‬ ‫منتظری اصفهان در مدار بهره برداری‬ ‫قرار گرفت‬ ‫با تالش گروه مدیریت بحران ابفای‬ ‫استان اصفهان عملیات تغییر خط‬ ‫ابرسانی شاهین شهر با قطر ‪1400‬‬ ‫میلی متر به پایان رسید‪.‬‬ ‫در این عملیات که ‪ 24‬ساعت به طول انجامید شیرخانه جدید‬ ‫نیروگاه شهید محمد منتطری اصفهان در مدار بهره برداری قرار‬ ‫گرفت‪.‬همچنین با تالش کارکنان رسیدگی به حوادث ابفای شاهین‬ ‫شهر و با هدف بهره برداری هرچه بهتر در مواقع بحران و انجام‬ ‫تعمیرات‪ ،‬انشعابات‪ ،‬شیراالت و والوهای فرسوده خطوط ابرسانی‬ ‫شهرهای شاهین شهر و گز‪ ،‬شهرک صنعتی محمود اباد و شهرک‬ ‫بختیاردشت در این عملیات تعویض شدند‪.‬‬ ‫مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ استان البرز‪:‬‬ ‫تولید ‪350‬تن گالب درساوجبالغ پیش بینی می شود‬ ‫مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ‬ ‫با اشاره به قرارگرفتن ‪50‬هکتار از اراضی‬ ‫ساوجبالغ زیر کشت گل محمدی عنوان کرد‬ ‫‪ :‬پیش بینی می شود درسال جاری حدود‬ ‫‪350‬تن گالب خالص دراین شهرستان تولید‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫علی اکبرالماسی نوکیانی مدیرجهاد کشاورزی‬ ‫شهرستان ساوجبالغ درگفتگو با محمد سعید ی‬ ‫خبرنگارسپهرایرانیان با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬اکنون ‪ ۳۵‬هکتار از اراضی‬ ‫روستای قاسم اباد باال در شهرستان ساوجبالغ به‬ ‫صورت یکپارچه و ‪ ۱۵‬هکتار دیگر به صورت پراکنده‬ ‫زیر کشت گل محمدی قرار دارد‪.‬‬ ‫علی اکبرالماسی نوکیانی با بیان اینکه اکنون برداشت‬ ‫گل محمدی در ساوجبالغ اغاز شده و تا ‪ ۲‬هفته‬ ‫اینده ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان تولید گالب مزرعه‬ ‫‪ ۳۵‬هکتاری گل محمدی ساوجبالغ در سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۰۰‬تن بود که امسال گل دهی در این‬ ‫مزرعه افزایش یافته و میزان تولید گالب این مزرعه‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬تن براورد می شود‪.‬مدیرجهاد کشاورزی‬ ‫ساوجبالغ تصریح کرد ‪ :‬طبق یک تفاهم نامه که‬ ‫با اداره کل میراث فرهنگی ‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی البرز منعقد شده ‪ ،‬مقرر گردید عرصه هایی‬ ‫که ظرفیت گردشگری و جذب توریسم دارند به‬ ‫عنوان توریسم کشاورزی معرفی شوند که عالوه بر‬ ‫این مزرعه گل محمدی قرار است یک مزرعه پرورش‬ ‫«بز سانن» به زودی برای توریسم کشاورزی در‬ ‫شهرستان ساوجبالغ معرفی شود‪.‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫همچنین بخشی از این گل های محمدی به صورت‬ ‫خشک و یا غنچه در سطح بازار به فروش می رود‪.‬‬ ‫مدیر داخلی هلدینگ کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی‬ ‫تکمیلی و گلخانه ای هورلند که در روستای قاسم‬ ‫اباد بزرگ شهرستان ساوجبالغ واقع می باشد نیز‬ ‫به خبرنگارما گفت‪ :‬این مجموعه کشت و صنعت‬ ‫شامل یک مزرعه ‪ ۷۵‬هکتاری می باشد که ‪۳۵‬‬ ‫هکتار ان به کشت گل محمدی و ‪ ۱۲‬هکتار ان‬ ‫به کشت نعنا اختصاص یافته که سال گذشته ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار لیتر عرق نعنا نیز تولید شده است‪.‬مهرداد کشت‬ ‫پور با بیان اینکه همچنین ‪ ۲۰‬هکتار از این عرصه‬ ‫‪ ۷۵‬هکتاری به کشت گندم اختصاص یافته‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همچنین جواز ایجاد شهرک گلخانه ای ‪ ۵۳‬هکتاری‬ ‫به صورت ایجاد یک زنجیره کامل تولیدی اخذ شده‬ ‫که از ماه اینده کار ساخت گلخانه ‪ ۱۶‬هکتاری اغاز‬ ‫می شود‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬فاز اول ساخت این گلخانه‬ ‫در پنج هکتار انجام می شود که به تولید سوپرمیوه‬ ‫ها همچون بلوبری و اناناس اختصاص دارد که بین‬ ‫یکسال تا ‪ ۱۸‬ماه اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی در خصوص فعالیت های انجام شده در مزرعه‬ ‫گل محمدی‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار تولید گالب‪ ،‬با ورود‬ ‫جدیدترین دستگاه اسانس گیری کشور به این‬ ‫شهرستان موفق به تولید اسانس گل محمدی و روغن‬ ‫این گل در کنار گالب گیری شده ایم‪.‬‬ ‫کشت پور افزود‪ :‬سال گذشته هفت لیتر روغن گل‬ ‫محمدی تولید شد که تمام ان به خارج از کشور‬ ‫صادر و به قیمت جهانی به فروش رفت‪.‬‬ ‫مدیر داخلی هلدینگ کشاورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫و گلخانه ای هورلند یاداور شد که در مزرعه گل‬ ‫محمدی و صنایع تبدیلی تکمیلی جنبی این مزرعه‬ ‫‪ ۳۵‬نفر به صورت مستقیم و ‪ ۸۰۰‬نفر به صورت‬ ‫غیرمستقیم و کارگر فصلی در زمان برداشت گل‬ ‫فعال می شوند‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ ۶۸‬هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی‬ ‫البرز ‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬هزار هکتار ان مربوط به شهرستان‬ ‫ساوجبالغ است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫چهارشنبه* ‪ 21‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1305‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬فوتی های روزانه کرونا در ایران به ‪ ۳‬نفر رسید؛ به طوری که در‬ ‫شبانه روز گذشته به جز تهران با ‪ ۲‬مورد فوتی بیماران کووید‪ ۱۹‬و البرز با یک مورد‪ ،‬همه‬ ‫استان های کشور‪ ،‬مرگ و میر صفر داشته اند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪ ۲۰‬اردیبهشت‬ ‫ماه ‪ ۱۴۰۱‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۴۶۰ ،‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور شناسایی و ‪ ۸۲‬نفر از انها بستری شدند‪.‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪۷‬‬ ‫فوتی های روزانه کرونا در ایران به ‪ ۳‬نفر رسید‬ ‫میلیون و ‪ ۲۲۶‬هزار و ‪ ۲۱۹‬نفر رسید‪.‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۳ ،‬بیمار کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۱۴۱‬هزار و ‪ ۱۹۲‬نفر‬ ‫رسید‪.‬در شبانه روز گذشته به جز تهران با ‪ ۲‬مورد فوتی بیماران کووید‪ ۱۹‬و البرز با یک مورد‪،‬‬ ‫همه استان های کشور‪ ،‬مرگ و میر ‪ ۰‬داشته اند‪.‬اخرین بار روز ‪ ۶‬اسفند ‪ ،98‬تعداد مرگ و میر‬ ‫روزانه بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور‪ ۳،‬نفر بود‪.‬خوشبختانه تا کنون ‪ ۷‬میلیون ‪ ۱۰‬هزار و ‪۶۹۸‬‬ ‫نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند‪ ۸۳۶.‬نفر از بیماران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬تا کنون ‪۵۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۸۲‬هزار و ‪ ۶۳۵‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۰‬شهرستان در وضعیت قرمز‪ ۴ ،‬شهرستان در وضعیت نارنجی‪ ۳۱۹ ،‬شهرستان در‬ ‫وضعیت زرد و ‪ ۱۲۵‬شهرستان در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫دستگیری بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫مجرم و سارق در تهران‬ ‫کمبود کالس درس‬ ‫جدی است‬ ‫داغ ترین منطقه‬ ‫کرونایی تهران‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری بیش از ‪ ۸۰۰‬نفر از مجرمان پایتخت از جمله‬ ‫سارقان‪ ،‬قاچاقچیان‪ ،‬اراذل و اوباش و ‪ ...‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار حسین رحیمی در اجرای پنجاه و پنجمین مرحله از طرح‬ ‫رعد که پیش از ظهر امروز در مقر پلیس پیشگیری تهران بزرگ به اجرا درامد‪ ،‬به‬ ‫تشریح دستاوردهای این مرحله از طرح پرداخت و گفت‪ :‬خوشبختانه امروز کالنتری ها‬ ‫قدرت و توانایی باالیی در تجسس و برخورد با موارد مجرمانه دارند‪.‬وی با بیان اینکه در‬ ‫این مرحله از طرح رعد ماموران پلیس پیشگیری موفق شدند تا ‪ ۳۹۷۰‬فقره از اموال‬ ‫مسروقه مردم را کشف کنند‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین ‪ ۸۲۳‬نفر که در حوزه های مختلف سرقت‬ ‫اعم از کیف قاپی‪ ،‬موبایل قاپی‪ ،‬زورگیری و ‪ ...‬فعال بودند شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫رحیمی با اشاره به انهدام ‪ ۳۳‬باند سرقت در اجرای این طرح‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموع در این‬ ‫مرحله از طرح رعد به ‪ ۹۲۳‬پرونده رسیدگی شد‪.‬وی از کشف ‪ ۱۲۹‬دستگاه خودرو و‬ ‫موتورسیکلت مسروقه نیز خبر داد و گفت‪ :‬در مجموع ارزش ‪ ۳۹۷۰‬قلم اموال مسروقه‬ ‫مکشوفه بالغ بر ‪ ۲۴۵‬میلیارد ریال براورد شده است‪.‬به گفته فرمانده انتظامی تهران‬ ‫بزرگ ‪ ،‬سه قبضه اسلحه جنگی و شکاری و ‪ ۵۸۰‬قبضه سالح سرد نامتعارف نیز از‬ ‫متهمان دستگیر شده در این طرح کشف شده است‪ .‬رحیمی با بیان اینکه ‪ ۸۵‬پاتوق‬ ‫سارقان و محل های فروش اموال مسروقه نیز پاکسازی شد‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین هشت‬ ‫محل که به پاتوق مالخران تبدیل شده بود شناسایی و پاکسازی شد‪ .‬پاکسازی این‬ ‫پاتوق ها با هماهنگی هایی با شهرداری انجام شد‪.‬به گفته رحیمی ‪ ۱۱۴۷‬لیتر مشروبات‬ ‫الکلی نیز در اجرای این مرحله از طرح رعد کشف شده است‪.‬فرمانده انتظامی تهران‬ ‫بزرگ از دستگیری شش تن از اراذل و اوباش فعال در سرقت و ‪ ۵۴‬تن دیگر از اراذل‬ ‫و اوباش که اقدام به ایجاد مزاحمت برای مردم و ناامنی در سطح شهر کرده بودند نیز‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین در این مرحله از طرح رعد ‪ ۱۰۸‬پاتوق که به محلی برای‬ ‫حضور موادفروشان و معتادان متجاهر بدل شده بود شناسایی شده و مورد پاکسازی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشاره به کمبود جدی کالس درس در کشور‪ ،‬گفت‪۲۰ :‬‬ ‫درصد مدارس کشور فرسوده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬یوسف نوری‪ ،‬در ائین افتتاح ‪ ۱۵۰‬مدرسه بنیاد برکت‪ ،‬با‬ ‫اشاره به شهدای فرهنگی و استاد مرتضی مطهری گفت‪ :‬شهید طهرانی مقدم نیز از‬ ‫شهدای فرهنگی بودند یا شهید کاظمی بنیانگذار موسسه رویان هم فرهنگی بوده‬ ‫و بارها اعالم داشتند «من هر چه دارم از معلمین است»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نهادهای وابسته به رهبری همواره کمک حال اموزش و پرورش‬ ‫بودند‪ ،‬گفت‪ :‬همین بنیاد برکت جهاد تولید واکسن کرونا داشت که حتی همین‬ ‫ساخت واکسن هم به نفع اموزش و پرورش شد و این امکان را به ما دادند که‬ ‫زودتر اقدام به بازگشایی مدارس داشته باشیم‪.‬نوری با بیان اینکه به طور جدی با‬ ‫کمبود مدارس مواجهیم‪ ،‬گفت‪ ۲۰ :‬درصد مدارس فعلی فرسوده هستند‪ .‬در برخی‬ ‫استان ها مثل سیستان و بلوچستان به دلیل مهاجرپذیری و مسائل فرهنگی‪ ،‬در‬ ‫افزایش زاد و ولد با رشد تعداد دانش اموزان مواجه هستند‪ .‬تعداد دانش اموزان از‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون نفر به ‪ ۱۵.۵‬میلیون نفر رسیده‪ ،‬حتی اگر بخواهیم برای هر ‪ ۳۰‬نفر یک‬ ‫کالس داشته باشیم‪ ،‬باز هم با کمبود مدارس مواجه هستیم‪.‬‬ ‫نوری با قدردانی از بنیاد برکت‪ ،‬افزود‪ :‬بنیاد برکت بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد هزینه‬ ‫ساخت این ‪ ۱۵۰‬مدرسه را می دهد و مابقی توسط سازمان نوسازی مدارس تامین‬ ‫اعتبار شده است‪ .‬در حال حاضر نیز هزار مدرسه کانکسی و خشتی و گلی داریم‬ ‫که بخشی از هزینه های تبدیل این مدارس تامین شده و متعهد به تامین مابقی‬ ‫هزینه ها هستیم‪.‬وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬در خصوص تغذیه رایگان که این‬ ‫طرح از دیروز شروع شده‪ ،‬نیاز به تامین اعتبار هستیم‪ .‬در نظر داریم در هفته دو‬ ‫روز تغذیه رایگان را برای دانش اموزان داشته باشیم که یک سوم هزینه این طرح را‬ ‫تامین کرده ایم‪ .‬یک سوم دیگر هزینه ها توسط مهندس فتاح به ما وعده داده شده‪،‬‬ ‫امیدواریم یک سوم باقی مانده هزینه هم توسط بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام (ره) تامین شود‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران گفت‪ :‬در منطقه ‪ ۴‬تهران بیش از‬ ‫یک میلیون نفر ساکن هستند و این منطقه داغ ترین نقطه پایتخت از لحاظ ابتال به‬ ‫کرونا بوده است‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬علیرضا زالی‪ ،‬در شصت و سومین جلسه‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه امروز شدت کرونا به صورت‬ ‫قابل توجهی کاهش داشته اما نباید ان را پایان کرونا دانست‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اصوالً‬ ‫بحران هایی که در تهران رخ می دهد به دلیلی خصوصیت های ویژه تهران و تراکم‬ ‫در این شهر است در منطقه ‪ ۴‬تهران بیش از یک میلیون نفر ساکن هستند و‬ ‫این منطقه داغ ترین نقطه تهران از لحاظ ابتالی به کرونا بوده است‪.‬زالی با بیان‬ ‫اینکه تهران یکی از شناورترین جمعیت ها را در طول روز دارد گفت ‪ :‬طبیعتاً‬ ‫مشکالت و بیماری این افراد نیز به تهران ارتباط دارد‪.‬فرمانده ستاد مقابله با کرونا‬ ‫در کالنشهر تهران با اشاره به حاشیه نشینی در تهران‪ ،‬افزود‪ :‬معموالً در حاشیه‬ ‫شهرها بسیار کم است و این چالشی جدی را ایجاد کرده و متاسفانه طی سال های‬ ‫اخیر با حاشیه نشینی روبه رو بوده ایم‪.‬وی درباره سکونتگاه های غیر رسمی گفت‪:‬‬ ‫این مناطق نیز با مشکالت بهداشتی و درمانی مواجه هستند و در این سکونتگاه‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی ضعف دارد‪.‬زالی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه طی سال های‬ ‫اخیر زیرساخت های بهداشتی ما رشد مناسبی نداشته است به طوری که در حوزه‬ ‫بهداشت بالغ بر ‪ ۸۲‬درصد پایگاه های سالمت و خانه های بهداشت ما غیر ملکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران اظهار کرد‪ :‬در تهران ‪ ۲۵‬دستگاه‬ ‫رسمی در بحث کرونا مداخله داشتند اما خوشبختانه در تهران شاهد همگرایی بین‬ ‫سازمانی بودیم و تجربه مدیریتی نوین و خردمندانه ای را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در طول کرونا ‪ ۱۱۸‬بیمارستان در تهران درگیر کرونا بودند و‬ ‫‪ ۶۷‬درصد خدمات در بیمارستان های دانشگاهی بود همچنین در این میان نکات‬ ‫درخشانی را شاهد بودیم برای مثال غیور مندان ارتش در کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫بیمارستان مجهز صحرایی را تاسیس کردند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت اموزشی‪،‬‬ ‫شیوه نامه برنامه ریزی‪ ،‬طراحی سواالت و‬ ‫برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی دانش‬ ‫اموزان در نوبت دوم سال تحصیلی ‪۱۴۰۱-۱۴۰۰‬‬ ‫را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در شیوه نامه ارسالی از سوی‬ ‫محسن زارعی پیرامون ارزشیابی دوره های تحصیلی‬ ‫در خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬تاکید شده است که ارزشیابی‬ ‫پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی‬ ‫‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬دوره های تحصیلی صرفا در مقاطع‬ ‫تحصیلی مختلف با توجه به نکات ذیل و به شیوه‬ ‫حضوری برگزار می شود‪:‬‬ ‫ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش اموزان‬ ‫دوره ابتدایی‬ ‫‪ -۱‬در دوره اول ابتدایی (پایه های اول ‪ -‬دوم ‪ -‬سوم)‪،‬‬ ‫در دو درس فارسی و ریاضی و در دوره دوم ابتدایی‬ ‫(پایه های چهارم و پنجم) در دروس فارسی‪ ،‬ریاضی‬ ‫و علوم‪ ،‬عالوه بر ابزارهای مختلف ارزشیابی کیفی‬ ‫توصیفی‪ ،‬در پایان سال تحصیلی ازمون های کتبی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫این ازمون به صورت کالسی بوده و تمامی فرایندهای‬ ‫ان اعم از طراحی سواالت‪ ،‬اجرای ازمون و تصحیح‬ ‫اوراق برعهده معلم مربوطه است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در پایه ششم‪ ،‬براساس مصوبه جلسه ‪ ۸۵۹‬شورای‬ ‫عالی اموزش و پرورش‪ ،‬عالوه بر ابزارهای مختلف‬ ‫نحوه برگزاری امتحانات دانش اموزان اعالم شد‬ ‫ارزشیابی کیفی ‪-‬توصیفی‪ ،‬ازمون هماهنگ منطقه ای‬ ‫برای کلیه دروس (با سواالت واحد و برنامه معین و به‬ ‫طور همزمان از سوی اداره اموزش و پرورش منطقه)‬ ‫در مدرسه برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بازه زمانی برگزاری ازمون های کتبی در تمامی‬ ‫پایه ها از روز یکشنبه یکم تا روز پنج شنبه دوازدهم‬ ‫خرداد ماه ‪ ۱۴۰۱‬و در مناطق گرمسیری‪ ،‬تصمیم‬ ‫گیری در خصوص بازه زمانی ازمون ها بر عهده ستاد‬ ‫امتحانات هر استان است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نتایج ازمون های کتبی‪ ،‬در کنار سایر ابزارهای‬ ‫ارزشیابی کیفی توصیفی برای توصیف عملکرد و‬ ‫تصمیم گیری در خصوص ارتقای دانش اموزان‪،‬‬ ‫بهبود و جبران ضعف ها‪ ،‬پیشنهاد و اجرای مداخالت‬ ‫جبرانی اموزشی استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی داوطلبان ازاد‬ ‫پایه ششم بر اساس ماده ‪ ۳۵‬ایین نامه اجرایی مدارس‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫نحوه برگزاری امتحانات دوره اول اموزش متوسطه‬ ‫ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی در مدارس روزانه‪،‬‬ ‫بزرگساالن‪ ،‬اموزش از راه دور‪ ،‬ایثارگران و داوطلبان‬ ‫ازاد براساس ایین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی‬ ‫تربیتی مصوب جلسه ‪ ۱۶‬تاریخ ‪۰۴/۰۷/۱۳۹۷‬‬ ‫کمیسیون معین شورای عالی اموزش و پرورش و ایین‬ ‫نامه اموزشی نظام جدید دوره اول متوسطه اموزش‬ ‫از راه دور داخل و خارج کشور‪ ،‬به شیوه نیم سالی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد جرائم جنایی‬ ‫در کشور کشف می شود‬ ‫رئیس پلیس اگاهی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران از کشف بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصدی مجموع جرایم جنایی در سال گذشته خبر داد ‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سردار محمد قنبری اظهار داشت‪ :‬پلیس اگاهی در‬ ‫سال گذشته موفق شد با استفاده از ظرفیت های علمی‪ ،‬ازمایشگاهی‪ ،‬اطالعاتی‪،‬‬ ‫فنی و استفاده از تجارب تخصصی کاراگاهان‪ ،‬تحرک عملیاتی خود را افزایش داده‬ ‫و بیش از ‪ ۹۰‬درصد مجموع جرایم جنایی به وقوع پیوسته در کشور را کشف کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر گسترش فعالیت گشت های اشکار پلیس اگاهی به منظور برخورد‬ ‫جدی و قاطع با مجرمانی که به صورت علنی مرتکب جرم می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫نیز همچون سال گذشته برنامه های متعددی از جمله کاهش فاصله کشف تا وقوع‬ ‫جرایم‪ ،‬تمرکز بر جغرافیای وقوع جرم و استفاده از ظرفیت کاراگاهان بازنشسته‬ ‫در کشف پرونده های معوقه در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران همچنین بر‬ ‫تقویت اشراف اطالعاتی با توسعه اقدامات هوشمندسازی در حوزه مرکز اطالعات‬ ‫جنایی تصریح و خاطرنشان کرد‪ :‬تقویت و تجهیز این مرکز موجب خواهد شد‬ ‫اشرافیت کاراگاهان در شناسایی مجرمان تا حد زیادی ارتقا یافته و تمامی‬ ‫تحرکات ان ها زیر چتر اطالعاتی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫سردار قنبری سپس همکاری و تعامل با پلیس بین الملل به منظور جلوگیری از‬ ‫فرار متهمان‪ ،‬شناسایی و دستگیری مجرمان متواری در خارج از کشور را یکی‬ ‫دیگر از برنامه های پلیس اگاهی در سال جاری عنوان کرد و افزود‪ :‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬جلسات کارشناسی برگزار و زمینه انجام این کار فراهم شده است‪.‬‬ ‫این مقام ارشد انتظامی در پایان افزایش بیش از ‪ ۵‬درصدی کشف مجموع‬ ‫سرقت ها و کاهش ‪ ۳‬درصدی زمینه های وقوع جرایم جعل و کالهبرداری را‬ ‫در سال گذشته قابل تقدیر و نتیجه طرح ریزی دقیق و هدایت ستادی رده های‬ ‫عملیاتی پلیس اگاهی دانست و بر ضرورت ادامه این روند تا پایان سال تاکید کرد‪.‬‬ ‫واحدی مصوب جلسه ‪۷۸ ۰‬تاریخ ‪۲۸/۸/۱۳۸۷‬‬ ‫شورای عالی اموزش و پرورش و اصالحیه جلسه ‪۳۹‬‬ ‫کمیسیون معین شورای عالی اموزش و پرورش وسایر‬ ‫مقررات مربوط‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫نحوه برگزاری امتحانات دوره دوم اموزش متوسطه‬ ‫نظری‬ ‫اجرای دقیق مواد فصل پنجم (ضوابط سنجش و‬ ‫ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ایین نامه اموزشی دوره‬ ‫دوم متوسطه روزانه) مصوبه جلسه ‪ ۹۳۲‬شورای عالی‬ ‫اموزش و پرورش تاریخ ‪ ،۱۷/۰۳/۱۳۹۵‬در سال‬ ‫تحصیلی ‪ ،۱۴۰۰-۱۴۰۱‬ضروری است‪.‬‬ ‫امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه‬ ‫روزانه‪ ،‬بزرگساالن‪ ،‬اموزش از راه دور و داوطلبان‬ ‫ازاد شاخه نظری در نوبت خردادماه‪ ،‬مطابق بخشنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۱۳/۴۶۰‬مورخ ‪ ،۲۴/۰۱/۱۴۰۱‬انجام می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دروس غیر نهایی‬ ‫در مدارس بزرگساالن‪ ،‬اموزش از راه دور‪ ،‬ایثارگران‪،‬‬ ‫داوطلبان ازاد‪ ،‬متقاضیان تغییر رشته و مطابق قوانین‪،‬‬ ‫مقررات و ایین نامه های مربوط انجام می شود‪.‬‬ ‫نحوه برگزاری امتحانات دوره دوم اموزش متوسطه‬ ‫فنی و حرفه ای و کاردانش‬ ‫‪ -۱‬اموزش کلیه دروس اعم از عمومی‪ ،‬خوشه‬ ‫شایستگی های فنی‪ ،‬غیر فنی و پایه در شاخه فنی‬ ‫و حرفه ای و کاردانش و همچنین ارزشیابی پیشرفت‬ ‫تحصیلی تربیتی هنرجویان انواع مدارس و دوره ها از‬ ‫جمله روزانه‪ ،‬بزرگساالن‪ ،‬اموزش از راه دور‪ ،‬ایثارگران‪،‬‬ ‫داوطلبان ازاد‪ ،‬متقاضیان تغییر رشته و‪ ...‬و مطابق‬ ‫قوانین‪ ،‬مقررات و ایین نامه های مربوط انجام می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬به استناد تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۳۷‬ایین نامه اموزشی‬ ‫دوره دوم متوسطه (روزانه)‪ ،‬اجرای بخشنامه های‬ ‫موضوع شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس‬ ‫شایستگی های فنی‪ ،‬غیر فنی و پایه در شاخه های‬ ‫فنی و حرفه ای و کاردانش از جمله استفاده از کتاب‬ ‫همراه هنرجو و ارزشیابی مطابق با جداول استاندارد‬ ‫ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (به عنوان مستند نهایی‬ ‫ارزشیابی) مورد تاکید است‪.‬‬ ‫‪-۳‬برای اجرای دروس کاراموزی ‪ /‬کارورزی صرفا‬ ‫بخشنامه ‪ ۲۹۲۲۸/۴۱۰‬مورخ ‪ ۲۸/۰۲/۱۳۹۸‬به‬ ‫صورت تراکمی و حضوری مالک عمل است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬به استناد مصوبه جلسه ‪ ۴۳‬تاریخ ‪۰۷/۰۹/۱۴۰۰‬‬ ‫کمیسیون معین شورای عالی اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫طراحی سواالت امتحانات نهایی شاخه فنی حرفه‬ ‫ای نظام اموزشی ‪ ،۵-۳-۳‬به صورت هماهنگ استانی‬ ‫و اجرای امتحان و تصحیح اوراق در مدرسه محل‬ ‫تحصیل‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫نکات قابل توجه در برگزاری امتحانات‬ ‫‪ -۱‬توجه به مراقبت های بهداشتی(گندزدایی فضا و‬ ‫تجهیزات مدارس‪ ،‬تهویه مناسب هوا‪ ،‬پیش بینی و‬ ‫تدارک ماسک‪ ،‬مواد شوینده و ضدعفونی کننده و‪)...‬‬ ‫و نظارت مدیران مدارس بر رعایت کامل انها در ایام‬ ‫ارزشیابی پیشرفت تحصیلی‪ ،‬الزامی است و از دانش‬ ‫اموزان مبتال یا مشکوک به بیماری کرونا در محلی‬ ‫مجزا (قرنطینه) که برای همین منظور در همان حوزه‬ ‫برگزاری امتحانات پیش بینی و تجهیز شده است‪ ،‬با‬ ‫حضور مراقبین‪ ،‬امتحان به عمل می اید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬برگزاری و اعالم نتایج امتحانات در مدارس‬ ‫اموزش از راه دور متوسطه دوم مطابق ایین نامه‬ ‫اموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیمسالی واحدی‬ ‫مصوب جلسه ‪ ۱۲‬کمیسیون معین شورای عالی‬ ‫اموزش و پرورش و همچنین بند ‪ ۹‬و تبصره های ذیل‬ ‫ان مندرج در شیوه نامه اجرایی ایین نامه ساماندهی‬ ‫صدور و تایید مدارک تحصیلی دانش اموزان به شماره‬ ‫‪ ،۱۰۷۹۴۹‬انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ -٣‬براساس بند ‪ ۱۶‬ماده ‪ ۱۷‬شورای معلمان درایین‬ ‫نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه ‪ ۴۱‬کمیسیون‬ ‫معین شورای عالی اموزش و پرورش الزم است‪:‬‬ ‫مدارس برنامه ریزی برای بهبود عملکرد دانش اموزان‬ ‫در ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی(داخلی‪ ،‬هماهنگ‬ ‫و نهایی) را به عمل اورند‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس بند ‪ ۱۰‬ماده ‪ ۱۸‬ایین نامه مذکور‪:‬‬ ‫پس از امتحانات و اعالم نتایج ارزشیابی نوبت دوم‪،‬‬ ‫نتایج در شورای معلمان بررسی و اقدامات الزم برای‬ ‫کاهش افت تحصیلی دانش اموزان انجام شود‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫مژده کسی را که دهد زن طالق!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫هر چند دست اندرکاران دولت فعلی قول داده بودند تا با مفتاح‬ ‫مشکل گشایی ‪ ،‬مشکالت را در ساغر مینایی حل کنند ولی کار‬ ‫بدجور از خرک در رفته است و عجالتاً پیر مغان هم در حل‬ ‫مشکالت در مانده است؛ من و شمای کارمند که جای خود داریم!‬ ‫به قول شاعر «با پیر مغان مشکل خود بردم دوش ‪ /‬گفتا خودم از‬ ‫تو مشکلم بیشتر است» و باقی داستان‪...‬‬ ‫با این وجود ما ما دست از تالش هایمان در حوزه اجتماعی دست‬ ‫بر نمی داریم و در ارائه پیشنهادات فلک فرسا در حل مناقشات‬ ‫این حوزه اهتمام ویژه داریم‪ .‬فی المثل در زمینه حل معضل طالق‬ ‫چند سال از طرح «سهمیه بندی طالق» رونمایی کردیم که در ان‬ ‫مقطع کسی برایش تره خرد نکرد ولی باالخره این طرح چندی‬ ‫قبل از فاز طنز وارد حوزه اجرا شد! اصل سند به روایت جراید ‪...‬‬ ‫در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت‬ ‫در این صنف‪ ،‬سامانه ‪‎‬ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طالق‬ ‫طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی شده است‪.‬‬ ‫خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫این اساس با توجه به میانگین درامدی دفاتر طالق هر شهرستان‪،‬‬ ‫سقف درامدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف‪ ،‬هر دفتری با‬ ‫توجه به سهمیه استانی نسبت به ثبت طالق اقدام می کند‪ ( .‬ایسنا)‬ ‫مالحظه فرمودید‪ .‬در واقع باید گفت دوره "لولی و شنگولی و‬ ‫منگولی و دلشاد" به پایان رسیده است و با اینکه علما معتقدند«‬ ‫نیست جفت ناموافق را عالجی جز طالق» فع ً‬ ‫ال کبوتران عاشق‬ ‫دیروز و دشمنان خونی امروز باید منتظر بمانند! چون با این شرایط‬ ‫جدید طالق دادن دیگر مثل سابق نیست و انجایی که شاعر می‬ ‫گفت « مژده کسی را که دهد زن طالق» پر بیراه نمی گفت! یعنی‬ ‫اگر چند صباح دیگر یکی از شعار های تبلیغاتی کاندیداها افزایش‬ ‫سهمیه طالق استان ها بود یا اگر عده ای همین طوری بیخودی‬ ‫برای طالق ثبت نام کردند تعجب نکنید چون می خواهند فیش‬ ‫طالق شان را بعدا ً در بازار سیاه بفروشند! در همین راستا و به‬ ‫منظور محکم کاری و کاهش اساسی و مشتی روند رو به رشد امار‬ ‫طالق‪ ،‬ما هم به رسم معهود و شیوه مالوف ‪ ،‬چند پیشنهاد فلک‬ ‫فرسا و سوفسطایی دیگر هم ارائه می کنیم بقصد الثواب ‪ ...‬شک‬ ‫نکنید چندی دیگر این طرح ها هم وارد اجرا می شوند‪....‬‬ ‫الف) رتبه بندی زوجین‬ ‫به منظور شناسایی زوجین واجب االطالق طرح رتبه بندی‬ ‫متقاضیان طالق اجرا شود‪ ( .‬البته اگر قرار است مثل طرح رتبه‬ ‫بندی فرهنگیان اجرا شود‪ ،‬همان بهتر که اجرا نشود!) در این‬ ‫رویکرد به ایتم هایی نظیر اخالق سگی‪ ،‬دست بزن‪ ،‬دست کج‪ ،‬دو‬ ‫تا شدن شلوار‪ ،‬اعتیاد در ژانر های مختلف به ویژه اعتیاد مجازی‪،‬‬ ‫بزهکاری‪ ،‬عدم تفاهم‪ ،‬اختالف نظر در تربیت فرزندان‪ ،‬مشکالت‬ ‫روحی و روانی‪ ،‬ناسازگاری جنسی‪ ،‬خیانت‪ ،‬سطح تحصیالت‪،‬‬ ‫دخالت اطرافیان در زندگی و ‪ ...‬امتیاز ویژه تعلق می گیرد و پرونده‬ ‫زوجین در صورت کسب امتیاز باال خارج از صف بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫ب) برگزاری ازمون‬ ‫در این طرح از زوجین خواسته می شود به سواالت مختلف در‬ ‫خصوص زندگی مشترک شان و دالیل بروز مشکالتشان پاسخ دهند‬ ‫و هر قدر نمره پائین تری دریافت کنند‪ ،‬به طالق نزدیک تر می‬ ‫شوند‪ .‬البته این طرح اشتغال زایی غیر مستقیم هم در دل خود‬ ‫دارد‪ .‬چرا که از فردای روز اجرای این طرح شاهد تبلیغات رنگارنگ‬ ‫و شبانه روزی موسسات اموزشی مختلف خواهیم بود‪«:‬با ما یک‬ ‫سال زودتر طالق بگیرید!»‪« ،‬محضردار را به خانه ببرید!»‪« ،‬سواالت‬ ‫طبقه بندی ازمون طالق!»‪« ،‬سواالت زرد و خاکستری ویژه ی طالق‬ ‫زوجین»‪« ،‬به طالق بله بگوئید» و ‪...‬‬ ‫هیچ کس حق افزایش‬ ‫قیمت ها را ندارد‬ ‫وزیر دادگستری با اشاره به اصالح نظام پرداخت یارانه ها‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ‬ ‫صنف و تولید کننده ای حق افزایش خودسرانه قیمت کاالها را ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬امین حسین رحیمی در جمع مدیران ستادی‬ ‫و اجرایی سازمان تعزیرات با اشاره به اصالح نظام پرداختی یارانه ها و‬ ‫ارز ترجیحی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کارشناسان بر نامناسب نبودن وضعیت این‬ ‫پرداختی ها هم نظر هستند اما به خاطر تبعاتی که ممکن است این‬ ‫اصالحات داشته باشد‪ ،‬کسی قبول نمی کرد این جراحی بزرگ را انجام‬ ‫دهد بنابراین اقدام دولت شجاعانه است ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اقدام قطعاً به نفع مردم خواهد بود اما به هر حال یک‬ ‫جراحی ممکن است درد هم داشته باشد که برخی ها این مسئله را‬ ‫نمی پذیرند‪.‬‬ ‫رحیمی با بیان اینکه عادالنه کردن نظام پرداخت یارانه ها به نفع مردم‬ ‫است گفت‪ :‬بیشترین سود را یک عده خاص می برند اما این اصالح نظام‬ ‫اقتصادی به نفع مردم است چرا که اوالً همه مردم از این یارانه ها استفاده‬ ‫می کنند و ثانیاً اینکه طبقات و قشر پایین بیشتر استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وزیر دادگستری ادامه داد‪ :‬یارانه ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی به غیر از یارانه‬ ‫نان و دارو است‪ .‬‬ ‫رحیمی به جرایم ناشی از ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خیلی وقت ها شرکت ها و افراد ارز تخصیصی را در ابعاد دیگری‬ ‫مصرف می کنند‪.‬بنابراین اقدام دولت جلوی بسیاری از جرایم اینچنینی‬ ‫را می گیرد‪ .‬به هر حال ممکن است با اجرای این طرح برخی ها نابسامانی‬ ‫در بازار ایجاد کنند‪ .‬وظیفه ما برخورد با نابه سامانی در بازار است و هیچ‬ ‫کس و هیچ واحد صنفی و تولیدی حق افزایش قیمت ها را بدون اعالم‬ ‫سازمان حمایت ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود ممکن است واحد تولیدی بگوید که اقالم اولیه افزایش یافته و‬ ‫من باید قیمت را افزایش دهم‪ ،‬این موضوع فردی نیست و تولید کننده‬ ‫می تواند این موضوع را به سازمان حمایت پیشنهاد دهد‪ .‬البته درج قیمت‬ ‫تولید و مصرف بر روی کاالها ضروری است‪.‬‬ ‫رحیمی به افزایش اختیارات تعزیرات هم اشاره کرد و گفت‪ :‬جریمه های‬ ‫نقدی طبق مصوبه سران قوا افزایش یافته است به عنوان مثال جریمه‬ ‫عدم درج قیمت بر روی کاالها که قب ً‬ ‫ال بسیار ناچیز بود اکنون به ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان تبدیل شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫چهارشنبه* ‪ 21‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1305‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫فاطمی امین ‪ :‬فراهم شدن نظارت همگانی بر قیمت کاال ها‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از فراهم شدن امکان نظارت مردمی بر قیمت کاال ها در اجرای طرح مردمی‬ ‫سازی و عادالنه کردن یارانه ها‪ ،‬خبر داد‪.‬اقای سیدرضا فاطمی امین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار‬ ‫که با حضور رئیس جمهور برگزار شد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت‪:‬‬ ‫از هفته اینده‪ ،‬عالوه بر بازرسی های همکاران ما و تماس مردمی با سامانه ‪ ،۱۲۴‬ابتکار جدیدی طراحی‬ ‫شده که بر اساس ان یک کد دو بعدی (‪ )QR‬یا کد شناسه صنفی در مغازه ها نصب خواهد شد و مردم‬ ‫سرلشکر سالمی ‪ :‬امروز از هر زمان دیگری‬ ‫قوی تر هستیم‬ ‫فرمانده کل سپاه با تاکید براینکه ما امروز از هر زمان دیگری‬ ‫قوی تر هستیم و این سختی ها را پشت سر خواهیم گذاشت افزود‪:‬‬ ‫در اینده نزدیک بر دشمنانمان غلبه نهایی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سپاه نیوز؛ سرلشکر‬ ‫حسین سالمی در رزمایش سه هزار نفری جهادگران فاطمی سپاه‬ ‫تهران بزرگ گفت‪ :‬امروز شما مصداق نزول نصرت الهی هستید‬ ‫که موجب ارامش قلب مومنان می شوید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمین و زمان به وجود شما افتخار می کند‪ .‬شما مصداق‬ ‫فضل انسان بر مالئک هستید که خداوند بر پاک ترین فطرت‬ ‫سرشت شما را قرار داد‪.‬‬ ‫سردار سالمی با بیان اینکه ما در نبرد حق و باطل قرار داریم‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این نبرد مادامی که حق به صورت کامل باطل را از‬ ‫صحنه جغرافیا حذف و محو کند ادامه دارد‪ .‬دشمن هم به تعبیر‬ ‫قران تا ان زمان که شما دست از دین تان برندارید با شما نبرد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه ادامه داد‪ :‬از گردنه ها فراز های سختی عبور‬ ‫کرده اید و خداوند به شما فرمول غلبه بر دشمنان را داده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما هنرنمایی بسیجیان در میدان های جنگ را‬ ‫دیده ایم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر شما نبودید پیروزی ممکن نبود‪ .‬شما‬ ‫اسناد زنده پیروزی های اسالمی در این زمانه هستید‪ .‬امروز هم‬ ‫دشمن با همان شقاوت یزید و معاویه به میدان امده است و‬ ‫مردی از فرزندان رسول خدا (ص) در نقطه مرکزی این نبرد‬ ‫ایستاده است و مومنان را به ثبات قدم و جهاد فرا می خواند‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه تصریح کرد‪ :‬دشمن قصد داشت تا در جنگ نرم‬ ‫قلب های جوانان ما را تصرف کند و در مرحله بعد قصد داشت‬ ‫سفره مردم را تهی کرده و به معیشت مردم ما حمله کند‪ .‬دشمن‬ ‫می خواست ما را محاصره کند و ما را از علم و پیشرفت عقب‬ ‫بیاندازد‪ .‬دشمن به دنبال تسلیم مردم ما بود‪ ،‬اما امروز دیگر بسبار‬ ‫دیر شده است‪ ،‬چون مردم ما دشمن را عقب زده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز دشمن مدام دروغ منتشر کرده و شایعه سازی‬ ‫می کند‪ .‬دشمن می خواست ایران را منزوی کند و اقتصادش را‬ ‫متالشی کند تا مردم در مقابل نظام قرار بگیرند‪ ،‬اما مردم در‬ ‫بزرگترین جهاد جهانی تاریخ توانستند تمام امید دشمن را ناامید‬ ‫و منجمد کنند‪.‬‬ ‫سردار سالمی عنوان کرد‪ :‬همه راه ها به سوی دشمن بسته شد‬ ‫و دشمن در همه عرصه ها شکست خورده است‪ .‬دشمن ویروس‬ ‫تروریسم تکفیری را در جهان اسالم پراکند‪ ،‬اما واکنش های‬ ‫تحسین برانگیز ملت های مسلمان به ویژه ملت ایران شکست‬ ‫خورد از همین روی باید بابت وجود چنین ملتی خداوند را شکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیج در همه میدان ها درخشید‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حوادث طبیعی اولین کسانی که به فریاد مردم می رسیدند و تا‬ ‫اخر می ایستادند بسیجیان بودند‪ .‬در سیل خوزستان بسیجیان‬ ‫سیل اسا امدند و بر سیل غلبه کردند‪ .‬در سرپل ذهاب با‬ ‫حضورتان به مردم ارامش دادید در نبرد اقتصادی هم وارد میدان‬ ‫شدید و به کمک هموطنان نیازمند شتافتید‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه ادامه داد‪ :‬تا شما در صحنه هستید هر مشکلی‬ ‫قابل حل شدن است و امکان ندارد هیچ مشکلی و هیچ دشمنی‬ ‫بر این ملت غلبه کند‪ .‬ما وقتی گزارش تالش های شما را به رهبر‬ ‫معظم انقالب عرضه می کنیم تحسین می کنند و لبخند رضایت‬ ‫بر لبان شان می نشیند‪.‬‬ ‫سرلشکر سالمی تصریح کرد‪ :‬دشمنان ما در سختی هستند‪ ،‬اما‬ ‫تفاوت ما این است که ما بسیج داریم و ان ها بسیج ندارند ما‬ ‫به خدا متکی هستیم و ان ها این گونه نیستند‪ .‬ما امروز از هر‬ ‫زمان دیگری قوی تر هستیم‪ .‬این سختی ها را پشت سر خواهیم‬ ‫گذاشت و شادی هایمان را تقسیم می کنیم‪ .‬ما در اینده نزدیک بر‬ ‫دشمنان مان غلبه نهایی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اغاز تحقیقات پارلمان اروپا‬ ‫درباره نرم افزار جاسوسی پگاسوس‬ ‫پارلمان اروپا از تشکیل کمیته پگا برای تحقیق درباره نرم افزار‬ ‫صهیونیستی جاسوسی پگاسوس خبر داد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پرس تی‬ ‫وی‏ گزارش داد که نتیجه تحقیقات کمیته پگا تا یازده ماه دیگر‬ ‫منتشر می شود‪ .‬بسیاری از سیاستمداران و شهروندان اروپایی‬ ‫قربانی این نرم افزار جاسوسی شده اند و اطالعات شخصی شان‬ ‫به سرقت رفته است‪.‬‬ ‫گفته می شود اتحادیه اروپا فارغ از انکه نتیجه تحقیقات چه‬ ‫شود ‪ ،‬علیه رژیم اسرائیل اقدامی انجام نخواهد داد‪.‬‬ ‫تصمیم پارلمان اروپا در حالی اتخاذ شده که به پلیس رژیم‬ ‫صهیونیستی از اغاز تحقیقاتی در سطح کابینه درباره استفاده‬ ‫پلیس از جاسوس افزار پگاسوس علیه شخصیت های این رژیم‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫گفتنی است نرم افزار پگاسوس (‪ )Pegasus‬می تواند به طور‬ ‫یکپارچه به تلفن همراه نفوذ کند و به اپراتور های ان اجازه دهد‬ ‫به محتویات و تاریخچه موقعیت مکانی دستگاه دسترسی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫شرکت صهیونیستی «ان اس او» می گوید پگاسوس را فقط به‬ ‫منظور مبارزه با جرم‪ ،‬جنایت و تروریسم به دولت ها می فروشد‪.‬‬ ‫البته گزارش های منتشرشده از نقش این بدافزار در سرقت‬ ‫اطالعات مهم خبر می دهند‪.‬‬ ‫چندی پیش نیز ‪ ۱۷‬سازمان رسانه ای از تحقیقات جهانی درباره‬ ‫استفاده از نرم افزار پگاسوس متعلق به رژیم صهیونیستی خبر‬ ‫دادند و اعالم کردند این برنامه از سوی برخی کشور ها برای‬ ‫جاسوسی از خبرنگاران‪ ،‬مقامات سیاسی و برخی شرکت های‬ ‫بزرگ استفاده شده است‪.‬‬ ‫نرم افزار پگاسوس (‪ )Pegasus‬می تواند به طور یکپارچه به‬ ‫تلفن همراه نفوذ کند و به اپراتور های ان اجازه دهد به محتویات‬ ‫و تاریخچه موقعیت مکانی دستگاه دسترسی داشته باشند‬ ‫می توانند بطور مستقیم تخلفات را از طریق یک نرم افزار تلفن همراه (اپلیکیشن موبایل) گزارش کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در چند هفته اخیر در ستاد تنظیم بازار‪ ،‬بر طرح مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها‬ ‫متمرکز هستیم افزود‪ :‬تدابیر الزم برای اجرای این طرح بزرگ اندیشیده شده ضمن اینکه در این طرح‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تامین نهاده های دامی‪ ،‬محصوالت غذایی و کاال های اساسی را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬وزیر صمت با اشاره به اینکه بخش دوم اجرای این طرح‪ ،‬توزیع و نظارت بر بازار است گفت‪ :‬یکشنبه‬ ‫گذشته با هدف کسب امادگی‪ ،‬بیش از ‪ ۸۶‬هزار مورد نظارت ویژه از فروشگاه ها و سطح عرضه انجام شد؛‬ ‫ضمن اینکه تقسیم کار خوبی میان دستگاه های مجری طرح صورت گرفته است‪ .‬فاطمی امین‪ ،‬احکام‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی علیه متخلفان را تا هفته پیش بازدارنده ندانست و ادامه داد‪ :‬به تازگی مصوباتی‬ ‫برای این سازمان گرفته شده و اختیارات بسیار خوبی به سازمان تعزیرات حکومتی داده شده که امیدواریم‬ ‫احکام ان برای متخلفان‪ ،‬بازدارنده باشد‪.‬‬ ‫رییس جمهور‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نظارت بر همه مراحل زنجیره تامین و توزیع کاال ضروری است‬ ‫منافع متقابل دو کشور ایران و چین‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬نظارت بر زنجیره‬ ‫تامین و توزیع کاال مسئله مهمی در‬ ‫اجرای موفق طرح اصالح اقتصادی‬ ‫است که فعالیت جدی‪ ،‬مداوم و میدانی‬ ‫همه نهادهای مسئول را می طلبد و‬ ‫هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‬ ‫‪ ،‬رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (سه ‬ ‫شنبه) با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار‬ ‫‪ ،‬با قدردانی از رهبر معظم انقالب که پیش‬ ‫از اغاز اجرای طرح اصالح اقتصادی همگان‬ ‫را دعوت به یاری دولت در اجرای بهتر این‬ ‫طرح مهم کردند‪ ،‬گفت‪ :‬نقش افرینی مردم‬ ‫مانند همه عرصه های خطیر گذشته در‬ ‫این اصالح اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن‬ ‫موفقیت ان است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬اقناع افکارعمومی و‬ ‫اقشار مختلف و نخبگان جامعه برای درک‬ ‫بهتر و همراهی در اجرای این طرح‪ ،‬بسیار‬ ‫مهم و ضروری است‪.‬‬ ‫رئیسی با تاکید بر اینکه باید به شبهات و‬ ‫گره های ذهنی مردم در خصوص این طرح‬ ‫حتما پاسخ داد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نظارت بر‬ ‫زنجیره کاال‪ ،‬از تامین و تولید تا توزیع و‬ ‫فروش در فروشگاه ها و خرده فروشی ها‪،‬‬ ‫مسئله مهم دیگری است که برنامه ریزی‬ ‫و فعالیت جدی‪ ،‬مداوم و میدانی همه‬ ‫نهادهای مسئول را می طلبد و هیچ کوتاهی‬ ‫در این زمینه پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫خداییان ‪:‬‬ ‫محاکمه حمید نوری سیاسی است نه قضایی‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬تشکیل‬ ‫پرونده برای اقای نوری جنبه سیاسی‬ ‫دارد و نمی توان اسم این پرونده را پرونده‬ ‫قضایی گذاشت‪.‬‬ ‫برخی از تلفات حوادث رانندگی ناشی از‬ ‫استاندارد نبودن خودروهاستبه گزارش خبرنگار‬ ‫خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬اقای ذبیح اله خداییان‬ ‫در نشست خبری با تبریک روز کارگر و معلم‬ ‫افزود‪ :‬معلمان عزیز تربیت اینده سازان کشور را‬ ‫برعهده دارند و کارگران چرخ اقتصاد کشور را‬ ‫به حرکت در می اورند‪.‬‬ ‫ذبیح اله خدائیان در نشست خبری درباره‬ ‫دادگاه حمید نوری افزود‪ :‬متاسفانه دستگاه‬ ‫قضایی سوئد کمترین استاندارد های بین المللی‬ ‫و داخلی خود را در مورد ایشان اجرا نکردند‪.‬‬ ‫در پرونده نوری کوچکترین استاندارد ها رعایت‬ ‫نشده است‪ .‬خانواده و مامورین کنسولی به مدت‬ ‫‪ ۷‬ماه و نیم خبر نداشتند چه بالیی سر اقای‬ ‫نوری امده است‪ .‬خانواده اقای نوری دو سال‬ ‫حق مالقات با ایشان را نداشتند‪ .‬یکی از حقوق‬ ‫متهم حق داشتن وکیل تعیینی است که دولت‬ ‫سوئد اجازه نداد وکیل تعیینی داشته باشد و به‬ ‫وی وکیل تسخیری دادند‪ .‬اقای نوری به علت‬ ‫بیماری چشمی نیاز به پزشک دارد که تاکنون‬ ‫اجازه مالقات پزشک به وی را نداده اند‪ .‬هر‬ ‫متهمی برای دفاع از خودش حق معرفی شاهد‬ ‫دارد‪ ،‬اما شهود ایشان را نپذیرفته اند‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که مخالفین شهود خود را معرفی‬ ‫کرده اند و علیه ایشان شهادت داده اند‪ .‬مدعیان‬ ‫حقوق بشر کجا هستند؟ بنده به مقامات قضایی‬ ‫سوئد توصیه می کنم به کار و وظیفه قضایی‬ ‫خود عمل کنند و تحت القائات سیاسی قرار‬ ‫نگیرند‪ .‬ایران مانند هر کشور دیگری از اتباع‬ ‫خود دفاع می کند‪ .‬ستاد حقوق بشر با کمک‬ ‫وزارت امور خارجه پیگیری های الزم را داشته اند‬ ‫و پیگیری ها در حال انجام است‪ .‬پیگیری های ما‬ ‫همچنان ادامه خواهد داشت‪ .‬اعتقاد داریم اقای‬ ‫نوری بی گناه است و جرمی مرتکب نشده است‪.‬‬ ‫محاکمه ایشان نامشروع است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره مالقات مجازی‬ ‫زندانیان گفت‪ :‬موضوع مالقات برخط و‬ ‫تصویری خانواده زندانیان با ان ها در دستور‬ ‫قوه قضاییه است و زیرساخت ها فراهم شده‬ ‫است‪ ،‬ولی کامل نیست‪.‬سخنگوی قوه قضاییه‬ ‫افزود‪ :‬البته ای طرح در تمام زندان ها اجرا شده‬ ‫است و ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۳۰۰‬مورد مالقات برخط و‬ ‫تصویری داشتیم‪.‬وی گفت‪ :‬ترتیبی داده شده‬ ‫است تا دادگاه ها هم بصورت برخط برگزار شود‬ ‫و حدود ‪ ۲۷۸‬هزار جلسه دادگاه بصورت ویدیو‬ ‫کنفرانسی برگزار و از اعزام ‪ ۴۱۸‬هزار زندانی به‬ ‫دادگاه ها خودداری شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره علنی‬ ‫برگزار شدن دادگاه های مفاسد اقتصادی افزود‪:‬‬ ‫همه محاکمه های اقتصادی و غیراقتصادی‬ ‫علنی است که البته علنی بودن هم به معنی‬ ‫انتشار روند محاکمه نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در ماه های اخیر به ویژه در‬ ‫دوره تحول محاکمه های متعددی داشتیم که‬ ‫نه فقط علنی بوده است بلکه (محتویات) جلسه‬ ‫دادگاه نیز منتشر شده است مثل پرونده کروز و‬ ‫بانک سرمایه و پرونده های دیگر‪.‬‬ ‫خداییان با بیان اینکه این طور نیست که‬ ‫جلسات دادگاه علنی نباشد‪ ،‬افزود‪ :‬در دو‬ ‫سه ماه اخیر با تاکید ریاست قوه قضاییه در‬ ‫رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۹۶‬پرونده را رسیدگی کردیم که به صدور حکم‬ ‫قطعی منتهی شد البته برخورد با مفاسد‪ ،‬جدی‬ ‫و قاطع ادامه دارد‪.‬‬ ‫مانور افت فشار گاز در لشت نشا برگزار شد‬ ‫از کارکنان نمونه شرکت گاز گیالن تجلیل شد‬ ‫بــه گ ـزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــه منظــور امادگــی بیــش از پیــش همــکاران در ادارات‬ ‫گاز مناطــق مختلــف اســتان بـرای مقابلــه بــا بحـران هــای احتــامیل‪ ،‬مانــور افــت فشــار‬ ‫گاز بــه دلیــل گرفتگــی یــا مســدود شــدن خطــوط لولــه بــا نظــارت امــور ‪ HSE‬در‬ ‫لشــت نشــا برگزارشــد‪.‬‬ ‫در ایــن رزمایــش کلیــه نریوهــای امــدادی‪ ،‬گازبانــی و عملیــایت اداره گاز لشــت نشــا‬ ‫بــه هم ـراه اکیــپ اب ـزار دقیــق اداره گاز شهرســتان رشــت و امــداد و تعمــریات اداره‬ ‫گاز خشــکبیجار بــه عنــوان اداره معیــن و همچنــن نیــروی انتظامــی‪ ،‬اتــش نشــانی‪،‬‬ ‫اورژانــش و ســپاه حضــور داشــته و امادگــی و هامهنگــی مناســبی را بــه منایــش‬ ‫گذاشــتند‪.‬‬ ‫از اهــداف اجـرای مانــور مــی تــوان بــه توامننــد ســازی نیــروی انســانی و تاسیســات در‬ ‫برابــر مخاط ـرات ناشــی از تهدیــدات داخــی و خارجــی‪ ،‬ایجــاد امادگــی بیشــر ب ـرای‬ ‫مقابلــه بــا بحـران هــا و کنــرل انهــا‪ ،‬شناســایی نقــاط ضعــف‪ ،‬قــوت‪ ،‬تهدیــد و فرصــت‬ ‫هــا‪ ،‬برگشــت پذیــری تاسیســات پــس از بــروز بح ـران جهــت اســتمرار تولیــد و ارائــه‬ ‫خدمــات و روشــن منــودن نقــش هــا و مســئولیت هــا در بحـران هــا اشــاره منــود‪.‬‬ ‫در راســتای قدردانــی از تــاش هــا و بــا هــدف افزایــش ســطح انگیــزه و روحیــه‬ ‫پرســنل‪ ،‬از کارکنــان منونــه رشکــت گاز گیــان بــا حضــور مدیرعامــل و معاونیــن ایــن‬ ‫رشکــت تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫بــه گ ـزارش روابــط عمومــی گاز گیــان – در ایــن مراســم کــه در منازخانــه اداره‬ ‫مرکــزی رشکــت گاز اســتان برگـزار شــد‪ ،‬اقــای حســین محقــق رئیــس منابــع انســانی‬ ‫گاز گیــان بــا اشــاره بــه رونــد انتخــاب نفـرات برگزیــده‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا جلســات برگـزار‬ ‫شــده و بررســی هــای دقیــق صــورت گرفتــه در کمیتــه انتخــاب کارکنــان منونــه‪،‬‬ ‫تعــداد ‪ 32‬نفــر از کارکنــان در واحدهــا و ادارات مختلــف اســتان بــه عنــوان‬ ‫کارکنــان منونــه ســال ‪ 1400‬رشکــت گاز گیــان انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫وی در خامتــه بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه انتخــاب کارکنــان منونــه از ســال ‪1382‬‬ ‫در رشکــت گاز اســتان گیــان در حــال اجــرا اســت‪ ،‬از حامیــت هــا و پشــتیبانی‬ ‫مدیرعامــل و معاونیــن رشکــت و همــکاری همــه واحــد هــا و ادارات گاز‬ ‫درخصــوص انجــام شایســته ایــن برنامــه در ســال جــاری تشــکر و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم از ‪ 32‬نفــر ازکارکنــان منونــه گاز گیــان توســط مدیرعامــل‪،‬‬ ‫معاونیــن و روســای رشکــت تجلیــل بعمــل امــد‪.‬‬ ‫الیروبی ‪ 4‬هزار متر از شبکه فاضالب شهر انزلی‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب انزلــی از انجــام عملیــات نگهــداری و الیروبــی‬ ‫شــبکه هــای فاضــاب ایــن شــهر خــر داد‪.‬‬ ‫بــه گـزارش دفــر روابــط عمومــی و امــوزش همــگاین رشکــت اب و فاضــاب‬ ‫گیــان؛ عبــاس حســنی امــروز گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ثبــت ‪ 83‬مــورد متــاس‬ ‫شــهروندان بــا ســامانه ارتباطــات مردمــی رشکــت ابفــای گیــان (‪ )122‬در‬ ‫خصــوص گرفتگــی و پــس زدگــی فاضــاب در مناطــق مختلــف شــهر انزلــی‪،‬‬ ‫‪ 4‬ه ـزار مــر از شــبکه فاضــاب ایــن شــهر در فروردیــن مــاه ســال جــاری‬ ‫شستشــو و الیروبــی شــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬هزینــه اجــرای ایــن عملیــات را یــک میلیــارد و ‪ 250‬میلیــون ریــال‬ ‫ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫اصالح و توسعه شبکه ابرسانی روستاهای اتورسرا و‬ ‫پیش حصار شهرستان فومن‬ ‫پــروژه اصــاح و توســعه شــبکه ابرســانی روســتاهای اتــوررسا و پیــش حصــار‬ ‫شهرســتان فومــن بــا مشــارکت مــردم‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی ایــن‬ ‫روســتاها اجــرا شــد‪.‬‬ ‫بــه گ ـزارش دفــر روابــط عمومــی و امــوزش همــگاین رشکــت اب و فاضــاب‬ ‫گیــان؛ مدیــر امــور ابفــای فومــن امــروز گفــت‪ :‬بــه منظــور رفــع ضعــف‬ ‫فشــار اب رشب تعــدادی از مشــرکین روســتای اتــوررسا‪ ،‬بــا مشــارکت اهالــی‬ ‫و دهیــاری یکصــد مــر از شــبکه ابرســانی ایــن روســتا اصــاح و بازســازی شــد‪.‬‬ ‫وحیــد مهجــور بــا بیــان اینکــه روســتای اتــوررسا دارای ‪ 120‬مشــرک اب اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ 380 :‬میلیــون ریــال بـرای اصــاح و بازســازی شــبکه ابرســانی ایــن روســتا‬ ‫هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از توســعه شــبکه ابرســانی روســتای پیــش حصــار بــه طــول ‪120‬‬ ‫مــر خــر داد و گفــت‪ :‬ایــن پــروژه بــا هزینــه ای بالــغ بــر ‪ 160‬میلیــون ریــال بــا‬ ‫مشــارکت شــورای اســامی ایــن روســتا اجـرا شــد‪.‬‬ ‫مهجــور افــزود‪ :‬روســتای پیــش حصــار دارای ‪ 110‬مشــرک اب اســت کــه بــا‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه ا ُفــت فشــار اب رشب تعــدادی از مشــرکین برطــرف و‬ ‫تعــداد ‪ 7‬خانــوار جدیــد از نعمــت اب اشــامیدنی ســامل و بهداشــتی بهــره منــد‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫احمد مهدی زاده رئیس اداره گاز تولم شهر شد‬ ‫مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس اداره گاز توملشــهر بــا حضــور معــاون فرمانــدار‬ ‫صومعــه رسا‪ ،‬بخشــدار تــومل شــهر و معــاون بهــره بــرداری و رئیــس حراســت رشکــت گاز‬ ‫اســتان گیــان و رئیــس اداره گاز صومعــه رسا در فرمانــداری ایــن شهرســتان برگـزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی گاز گیــان‪ -‬در ایــن مراســم از زحــات اقــای رمضــان‬ ‫یوســف مــدد رئیــس پیشــن اداره گاز تــومل شــهر‪ ،‬تقدیــر بعمــل امــد و حکــم ریاســت‬ ‫اداره گاز تــومل شــهر بــه اقــای احمــد مهــدی زاده اهــدا شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن مراســم اقــای داود توفیقــی معــاون برنامــه ریــزی وامــور عمرانــی‬ ‫فرمانــداری صومعــه رسا از تــاش هــا و خدمــات اقــای یوســف مــدد در مــدت تصــدی‬ ‫ریاســت اداره گاز تــومل شــهر قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬اداره گاز در زمــان ریاســت ایشــان‬ ‫یکــی از ادارات منونــه شهرســتان بلحــاظ ارائــه خدمــات کمــی و کیفــی و همچنیــن‬ ‫تکریــم اربــاب رجــوع بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون گرمــای گاز بــه متــام شــهرها و روســتاهای صومعــه‬ ‫رسا رســیده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه برکــت خــون شــهدا و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‪،‬‬ ‫امــروز بــا افتخــار مــی گوییــم کــه همــه مــردم شهرســتان صومعــه رسا بهــره منــد از گاز‬ ‫طبیعــی مــی باشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه میــر کــال موســوی بخشــدار تــومل شــهر ضمــن قدردانــی از خدمــات‬ ‫و همــکاری شایســته اقــای یوســف مــدد بــا ایــن بخشــداری اظهــار داشــت‪ :‬مــا در‬ ‫بخشــداری همــواره ارتباطــات کاری مناســبی بــا اداره گاز و روســای پیشــین ایــن اداره‬ ‫داشــته ایــم و امیــدوارم ایــن ارتباطــات بــا رئیــس جدیــد اداره گاز نیــز ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫پــس از ان اقــای محمــود شــکورنیا معــاون بهــره بــرداری رشکــت گاز اســتان گیــان‬ ‫ضمــن قدردانــی از همراهــی مناینــده شهرســتان صومعــه رسا بــا ایــن رشکــت درجهــت‬ ‫حــل مســائل و مشــکات مرتبــط بــا گاز‪ ،‬از همــکاری شایســته و مســتمر فرمانــدار و‬ ‫معاونیــن فرمانــداری صومعــه رسا بــرای خدمــات رســانی بــه مــردم و مشــرکین گاز‬ ‫طبیعــی تشــکر و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫وی درخصــوص رئیــس جدیــد اداره گاز تــومل شــهر گفــت‪ :‬اقــای مهــدی زاده یکــی از‬ ‫کارکنــان خــدوم و پرتــاش رشکــت گاز و از خانــواده معــزز شــهدا مــی باشــد و از ایشــان‬ ‫مــی خواهــم در مســئولیت جدیــد نیــز هاننــد گذشــته بــا همــت و تــاش بــی شــائبه‬ ‫بـرای خدمــت رســانی بــه مــردم تــاش منایــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم حکــم ریاســت اداره گاز تــومل شــهر توســط اقــای داود توفیقــی‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و امــور عمرانــی فرمانــداری صومعــه رسا بــه اقــای احمــد مهــدی‬ ‫زاده اهــدا شــد و پــس از ایــن برنامــه‪ ،‬وی بــا حضــور در اداره گاز تــومل شــهر بــه کارکنــان‬ ‫ایــن اداره معرفــی شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت مــاه گذشــته اقــای رمضــان یوســف مــدد رئیــس پیشــین اداره گاز‬ ‫تــومل شــهر بــه عنــوان رئیــس روابــط عمومــی رشکــت گاز اســتان گیــان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫والدیمیر ساژین‪ ،‬پژوهشگر ارشد موسسه شرق شناسی‪ ،‬اکادمی علوم روسیه در‬ ‫مقاله ای نوشته است که جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین از نظر‬ ‫سیاسی‪ ،‬راهبردی و اقتصادی برای هم مهم هستند از این رو تهران و پکن روابط‬ ‫دیپلماتیک روز افزونی را در پیش گرفته اند‪ .‬والدیمیر ساژین‪ ،‬پژوهشگر ارشد‬ ‫انستیتو شرق شناسی اکادمی علوم روسیه و محقق تاریخ روز سه شنبه در مقاله‬ ‫ای با عنوان‪« :‬ایران و چین‪ -‬منافع متقابل» که در مجله روسی «حیات بین الملل‬ ‫منتشر کرده است‪ ،‬می نویسد‪ :‬در تاریخ ‪ ۲۸-۲۷‬اوریل ( ‪ ۷ - ۶‬اردیبهشت) سفر‬ ‫«وی فنگ هه» وزیر دفاع جمهوری خلق چین به جمهوری اسالمی ایران انجام‬ ‫شد که از فعال شدن ارتباطات نظامی و نظامی‪-‬فنی ایران و چین در چارچوب‬ ‫«برنامه جامع همکاری ایران و چین» حکایت دارد‪ .‬وزیر دفاع جمهوری خلق چین‬ ‫در تهران با همتای ایرانی خود سرتیب محمدرضا اشتیانی‪ ،‬وزیر دفاع و سرلشکر‬ ‫محمد باقری‪ ،‬رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مالقات کرد‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهوری اسالمی ایران نیز وی را به حضور پذیرفت‪.‬‬ ‫به گفته این پژوهشگر روس این دیدار یک رویداد مهم در تاریخ معاصر جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و جمهوری خلق چین و در درجه اول در تاریخ روابط نظامی انها‬ ‫است‪« .‬وی فنگ هه» وزیر دفاع چین در ان سفر از امادگی ارتش خلق چین برای‬ ‫ایجاد ثبات و حفظ «حاکمیت دولتی و عزت ملی ایران» در سراسر جهان خبر‬ ‫داد‪.‬از انجایی که رهبران نظامی دو کشور در مورد گسترش همکاری های نظامی‬ ‫و نظامی‪-‬فنی در پس زمینه تغییرات اساسی در دنیای مدرن و در عین حال‬ ‫بسیار اشفته‪ ،‬گفت و گو کردند‪ ،‬طرفین یک چارچوب جدید توافقنامه نظامی‪-‬‬ ‫استراتژیک را امضا کردند که اطالعات کمی در مورد ان وجود دارد‪.‬چین و ایران‬ ‫وارثان دو تمدن هستند که مدت ها قبل از عصر جدید با هم ارتباط داشتند‪ .‬در‬ ‫تاریخ معاصر‪ ،‬این کشورها پس از انعقاد پیمان دوستی در سال ‪ ،۱۹۲۰‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۳۷‬روابط دیپلماتیک خود را به طور رسمی برقرار کردند‪ .‬تا سال ‪ ۱۹۷۱‬این‬ ‫روابط پراکنده بود‪ ،‬اما در ان سال بود که ایران جمهوری خلق چین را به رسمیت‬ ‫شناخت‪ .‬تنها چند روز پس از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬چین دولت جدید و سپس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت شناخت‪ .‬مرحله جدیدی در روابط ایران و‬ ‫چین اغاز شد و اگر چه این مناسبات دارای فراز و شیب هایی بود اما در سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬دیدگاه های تهران و پکن در مورد بسیاری از مسائل سیاست جهانی‪ ،‬هرچند‬ ‫با سایه هایی برخاسته از ویژگی های منافع ملی هر یک از طرفین‪ ،‬مطابقت داشته‬ ‫است‪.‬چین شریک خارجی ایده ال ایران است‪ .‬جمهوری خلق چین یک قدرت‬ ‫جهانی است و در عین حال‪ ،‬هرگز در تاریخ روابط دوجانبه با ان کشور درگیری‬ ‫ای که غرور ملی ایرانیان را خدشه دار کرده باشد‪ ،‬نداشته است و در حال حاضر‬ ‫چین برخالف امریکا و دیگر کشورهای غربی در امور داخلی ایران دخالت نمی‬ ‫کند‪.‬عالوه بر این‪ ،‬چین متحد ایران در مبارزه با هژمونی امریکاست‪ .‬اما نکته‬ ‫اصلی این است که چین برای ایران یک بازار عظیم و قابل اعتماد فروش نفت و‬ ‫در عین حال منبعی از فناوری‪ ،‬کاالهای مهم استراتژیک‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬به طور‬ ‫کلی‪ ،‬یک همراه بالقوه در نوسازی اقتصاد و زیرساخت های ایران است‪ .‬پکن نیز‬ ‫به نوبه خود هم به منبع نفت و هم به بازار فروش کاالهای خود در ایران چشم‬ ‫دوخته و عالقمند استفاده از قلمرو این کشور به سمت عرب است‪.‬ایران از نظر‬ ‫سیاسی و استراتژیک نیز برای چین مهم است‪ .‬در سال های اخیر‪ ،‬ایران به عنوان‬ ‫یکی از ارکان سیاست بزرگ در خاورمیانه فرصت های بی نظیری برای چین برای‬ ‫گسترش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه فراهم کرده است‪.‬از انجایی که نفوذ ایاالت‬ ‫متحده در خاور میانه رو به کاهش است‪ ،‬این برای چین در پرتو اجرای برنامه‬ ‫استراتژیک جهانی ‪" -‬یک کمربند ‪ -‬یک جاده" که پروژه های کمربند اقتصادی‬ ‫جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم را ترکیب می کند‪ ،‬ضروری‬ ‫است‪ .‬در این پروژه بزرگ‪ ،‬چین نقش نسبتاً مهمی برای ایران قائل است‪.‬چین‬ ‫در راستای اجرای طرح یک کمربند‪ ،‬یک جاده‪ ،‬در حال توسعه اقتصادی در کل‬ ‫منطقه ای است که این جاده از ان عبور می کند و بر ایجاد زیرساخت های حضور‬ ‫خود تمرکز دارد‪.‬بدون شک‪ ،‬خاورمیانه به عنوان منبعی از منابع انرژی برای پکن‬ ‫مورد توجه خاص است و بدون ان توسعه اقتصادی بیشتر چین امیدبخش نیست‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬چین به دنبال تضمین امنیت و تداوم دسترسی به این منابع در‬ ‫این منطقه اشفته است‪ .‬به گفته کارشناسان سیاسی‪ ،‬موفقیت پروژه یک کمربند‪،‬‬ ‫یک جاده در گرو امنیت خطوط دریایی استراتژیک و حیاتی مانند تنگه هرمز‪،‬‬ ‫دریای عمان‪ ،‬دریای سرخ‪ ،‬تنگه باب المندب و کانال سوئز است که تحت کنترل‬ ‫کشورهای خاورمیانه می باشد‪.‬در عین حال‪ ،‬چین با پایبندی به استراتژی سنتی‬ ‫خود مبنی بر عدم ورود به هیچ ائتالف نظامی‪-‬سیاسی‪ ،‬روابط تجاری خوبی با همه‬ ‫کشورهای خاورمیانه از جمله ایران دارد‪.‬اما دقیقاً چرا ایران در خاورمیانه توجه ویژه‬ ‫چین را به خود جلب کرده است؟‬ ‫پژوهشگر روس نوشته است‪ :‬احتماالً دالیل مختلفی برای پاسخ به این سوال‬ ‫وجود دارد‪ .‬اول‪ ،‬ضدامریکایی بودن ایرانیان‪ ،‬که برای جمهوری خلق چین بسیار‬ ‫به موقع و عملی است‪ .‬ثانیاً‪ ،‬حداقل مخالفت رقابتی سایر کشورها در ایران که‬ ‫همچنان تحت فشار تحریم های غرب قرار دارد و نیز رویکرد مساعد تهران که‬ ‫امتیازات خاصی را برای چینی ها فراهم می کند که در شرایط محاصره واقعی‬ ‫تسلیم تهدیدات امریکا نمی شوند و در نهایت اهمیت منطقه ای و جهانی ‪۸۳‬‬ ‫میلیونی ایران در تمامی ابعاد ژئواستراتژیک‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی و نظامی برای چین‬ ‫قابل توجه است‪.‬نگارنده در مقاله خود اورده است‪ :‬رهبر معظم ایران‪ ،‬ایت اله خامنه‬ ‫ای‪ ،‬به نوبه خود‪ ،‬جهت گیری های استراتژیک سیاست ایران‪ ،‬اعم از خارجی و‬ ‫نظامی را تعیین می کند‪ .‬در حال حاضر بر اساس این مفهوم است که رهبر بیان‬ ‫می کند‪« :‬یکی از اولویت های امروز ما در سیاست خارجی‪ ،‬ترجیح دادن شرق‬ ‫نسبت به غرب‪ ،‬کشورهای همسایه و مردمان دوردست و کشورهایی است که‬ ‫دارای ویژگی های مشترک با انها هستیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬تهران دقیقاً در تعمیق مشارکت‬ ‫با همسایگان خود ‪ -‬با چین‪ ،‬روسیه و هند ‪ -‬فعال است‪ .‬البته این مشارکت مبتنی‬ ‫بر مبانی مختلفی است که مولفه های سیاسی‪ ،‬تجاری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬نظامی‪ ،‬نظامی‪-‬‬ ‫فنی به نسبت های مختلف غالب است‪.‬‬ ‫یک واقعیت مهم برای ایران این است که «چین در انتخاب شرکای تجاری هیچ‬ ‫محدودیتی ندارد‪ ،‬زیرا پکن توافقنامه هایی را امضا نکرده که این کشور را از ارسال‬ ‫سالح به هیچ کشوری در جهان منع کرده باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬به طور سنتی‪ ،‬مشتریان‬ ‫صنایع نظامی چین دولت هایی هستند که فروشندگان دیگر نمی خواهند با‬ ‫انها تجارت کنند‪.‬در واقع‪ ،‬همکاری نظامی‪-‬فنی ایران و چین در دهه ‪ ۸۰‬قرن‬ ‫بیستم اغاز شد‪.‬در این مقاله امده است‪" :‬در سال های اخیر روابط نظامی ایران‬ ‫و چین تقویت شده است‪ .‬این امر البته با انعقاد توافق هسته ای ‪ -‬برنامه جامع‬ ‫اقدام مشترک (برجام) تسهیل شد‪ .‬در ژانویه ‪ ،۲۰۱۶‬بیانیه مشترک مشارکت‬ ‫استراتژیک جامع منتشر و در نوامبر‪ ،‬توافقنامه همکاری نظامی امضا شد‪ .‬این‬ ‫سند اغلب با عنوان «پیمان راهبردی ایران و چین» شناخته می شود‪( .‬به احتمال‬ ‫زیاد‪ ،‬چارچوب توافق نامه ای که در سفر اخیر ژنرال وی فنگ هه به ایران امضا‬ ‫شد‪ ،‬توسعه ایده های این پیمان است)‪ .‬مرکز این پیمان راهبردی سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد دالری چین در اقتصاد ایران طی ‪ ۲۵‬سال در ازای عرضه نفت ایران‬ ‫و همچنین همکاری های نظامی و نظامی‪-‬فنی است‪ .‬مقدمات این پیمان از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬و با سفر رسمی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به تهران اغاز شده‬ ‫بود‪.‬پکن که «پیمان راهبردی ایران و چین» را با تهران امضا کرده است‪ ،‬کام ً‬ ‫ال قادر‬ ‫است تجهیزات نظامی خود را در اختیار ایران قرار دهد‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬بر اساس این‬ ‫پیمان‪ ،‬طرفین می توانند اشکال و روش های پرداخت قابل قبولی را پیدا کنند‪.‬در‬ ‫پایان این مقاله نتیجه گرفته شده است که "برنامه جامع همکاری بین جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و جمهوری خلق چین" هنوز تا اجرا فاصله دارد‪ .‬اما سفر ماه اوریل‬ ‫وزیر دفاع جمهوری خلق چین به ایران گواه بر احیای روابط نظامی و نظامی‪-‬فنی‬ ‫ایران و چین در چارچوب این پیمان است‪.‬در عین حال تهران این سند را مبنای‬ ‫اتحاد استراتژیک با چین علیه امریکا می داند‪ .‬به نوبه خود‪ ،‬پکن در اینجا به دنبال‬ ‫منافع خود است و به وضوح ان را یکی از ابزارهای دستیابی به تسلط اقتصادی و‬ ‫نظامی خود در خاورمیانه می داند که باید اجرای پروژه سیاسی و اقتصادی جهانی‬ ‫"یک کمربند ‪ -‬یک جاده" را تضمین کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫چهارشنبه* ‪ 21‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1305‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫رسیدن محموله نفتی ایران به ونزوئال و نیکاراگوئه تا ده روز اینده‬ ‫دبیرکمیسیونانرژیمجلسبااشارهبهنتایجسفرهیئتایرانیبهامریکایالتینگفت‪:‬تادهروزایندهمحموله‬ ‫های نفتی مان به نیکاراگوئه و ونزوئال می رسد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬در روزهای گذشته جواد اوجی‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫به همراهی هیاتی به منظور بهبود دیپلماسی انرژی سفر چند روزه ای به امریکای التین داشت‪ .‬وی این سفر را‬ ‫نزاده‪ ،‬دبیر کمیسیون انرژی‬ ‫از کشور ونزوئال شروع کرد و پس از کشور کوبا راهی نیکاراگوئه شد‪.‬حسین حسی ‬ ‫مجلس که در این سفر وزیر نفت را همراهی می کرد‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روابط ایران‬ ‫و کشورهای حوزه امریکای التین گفت‪ :‬با همکاری مجلس و دولت یک هدفگذاری برای گسترش دیپلماسی‬ ‫انرژی با کشورهای حوزه امریکای التین انجام شده است‪.‬وی افزود‪ :‬این سفر حول سه محور فروش نفت‪ ،‬توسعه‬ ‫پاالیشگاهی و توسعه میادین نفت و گاز قرار دادهای خوبی منعقد شد که قطعاً منشا خیر و برکت برای هر دو‬ ‫کشور است‪.‬حسین زاده با اشاره به ظرفیت باالی ونزوئال در صنعت نفت گفت‪ :‬ما از این ظرفیت قصد داریم‬ ‫استفاده کنیم و با توجه به توانمندی که کشور در حوزه ساخت پاالیشگاه دارد بتوانیم در غالب قراردادهای برد‬ ‫برداستفادهکنیم‪.‬دبیرکمیسیونانرژیخاطرنشانکرد‪:‬البتهقب ً‬ ‫ال همبحثفروشنفتومیعاناتگازیمطرح‬ ‫بود ولی به صورت محدود‪ .‬اکنون در حوزه ساخت پاالیشگاه‪ ،‬اورهال پاالیشگاه و ایجاد پاالیشگاه جدید به صورت‬ ‫مشارکتی و توسعه میادین قراردادهایی بسته شد‪.‬حسین زاده با بیان اینکه یکی از تاریخی ترین و مهمترین‬ ‫قراردادهای نفتی کشور میان ایران و ونزوئال بسته شد‪ ،‬گفت‪ :‬از نتایج این سفر می توان گفت که همین هفته‬ ‫محموله نفتی مان به ونزوئال می رسد‪ ،‬تا پایان هفته یا ده روز اینده محموله نفتی ما به نیکاراگوئه هم می رسد‪.‬‬ ‫تولید بالغ بر ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو سواری‬ ‫منتظر طرح‬ ‫فروش ایران خودرو نباشید‬ ‫شرایط ثبت نام از متقاضیان جدید‬ ‫یارانه بزودی اعالم خواهد شد‬ ‫بررسی امار تولید ایران خودرو و سایپا در نخستین ماه از سال ‪ ۱۴۰۱‬نشان می دهد‬ ‫که در مجموع ‪ ۴۵‬هزار دستگاه تولید داشته اند؛ با توجه به دستور افزایش ‪۵۰‬‬ ‫درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته‪ ،‬امید است که با پیشرفت و مدنظر‬ ‫قرار دادن اینکه تولید خودروسازان در ماه فروردین با توجه به تعطیالت ان معموال‬ ‫کمتر از ماه های دیگر است‪ ،‬امار تولید سواری ها نیز بیشتر شود‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫گزارش عملکرد تولید و فروش خودروسازان بزرگ کشور در فروردین ‪ ۱۴۰۱‬نشان‬ ‫می دهد که در مجموع ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۳۹۶‬دستگاه خودرو تولید و برای ‪ ۵۴‬هزار و ‪۹۴۲‬‬ ‫دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است‪.‬به تفکیک طبق امار‪ ،‬ایران خودرو ‪۲۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۱‬دستگاه خودرو در نخستین ماه از سال جدید تولید و با تکمیل تعدادی‬ ‫از خودروهای ناقص تولیدی سال گذشته‪ ،‬در مجموع برای ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۲۱۳‬دستگاه‬ ‫خودرو فاکتور فروش صادر کرده است‪.‬این گروه خودروسازی در فروردین امسال‬ ‫‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۳۶۸‬دستگاه محصوالت خانواده پژو‪ ۳۱۸۸ ،‬دستگاه محصوالت خانواده‬ ‫سمند‪ ۱۶۹۸ ،‬دستگاه دنا‪ ۱۷۷۲ ،‬دستگاه رانا‪ ۴۷۷ ،‬دستگاه تارا‪ ۵۳۴ ،‬دستگاه هایما‬ ‫و چهار دستگاه وانت اریسان تولید کرده است‪.‬امار فروش ایران خودرو در نخستین‬ ‫ماه از سال ‪ ۱۴۰۱‬نشان می دهد که از مجموع ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۲۱۳‬دستگاه فروخته‬ ‫شده‪ ۲۰ ،‬هزار و ‪ ۹۸‬دستگاه سهم محصوالت گروه پژو‪ ۳۵۰۳ ،‬دستگاه متعلق به‬ ‫محصوالت خانواده سمند‪ ۲۵۰۸ ،‬دستگاه متعلق به امار فروش دنا‪ ۶۱۶۰ ،‬دستگاه‬ ‫متعلق به رانا‪ ۴۵۰ ،‬دستگاه تارا و ‪ ۴۹۴‬دستگاه نیز سهم فروش هایما در این ماه‬ ‫بوده است‪ .‬دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا) نیز در ماه فروردین ‪ ۱۵‬هزار و ‪۴۳۳‬‬ ‫خودرو تولید کرده و در مقابل برای ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۸۵‬دستگاه خودرو فاکتور فروش‬ ‫صادر کرده است‪ .‬بر این اساس سایپا نیز ‪ ۲۸۳۳‬دستگاه از محصوالت ناقص تولیدی‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬را در فروردین امسال تکمیل و تجاری سازی کرده است‪ .‬به تفکیک‬ ‫امار‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا در فروردین ماه ‪ ۱۹۱۵‬وانت پراید (سایپا ‪ )۱۵۱‬تولید‬ ‫کرده و ‪ ۱۳۸۷‬دستگاه از این محصول را تجاری سازی کرده است‪ .‬همچنین در ماه‬ ‫فروردین امسال ‪ ۱۹۱۵‬دستگاه شاهین تولید و ‪ ۱۳۶۵‬دستگاه از ان فروخته است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه طبق دستور وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تا زمان مشخص شدن‬ ‫سازوکار سامانه یکپارچه‪ ،‬فروش خودرو به هر نحو ممنوع اعالم شده است‪ ،‬این هفته‬ ‫طرح فروش محصوالت ایران خودرو پس از ‪ ۱۹‬طرح پیاپی بصورت هفتگی (البته بدون در‬ ‫نظر گرفتن دو هفته ابتدایی فروردین ماه)‪ ،‬به سبب همین ممنوعیت فروش اجرا نخواهد‬ ‫شد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین‪ -‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪-‬‬ ‫سامانه ای جدید برای فروش خودرو معرفی و اعالم کرد‪ :‬به منظور شفاف سازی روند عرضه‬ ‫خودرو‪ ،‬فروش همه خودروها به «سامانه یکپارچه فروش» منتقل می شود‪ .‬بر این اساس‬ ‫همه خودروسازها از ‪ ۱۸‬اردیبهشت بایستی هر گونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه‬ ‫متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت‪ ،‬امکان عرضه عادالنه تر برای همه‬ ‫خودروهای تولیدی فراهم شود‪.‬طبق تاکید وزیر صمت‪ ،‬البته فروش خودرو در قالب این‬ ‫سامانه‪ ،‬به معنای بالتکلیفی حذف روند قرعه کشی نیست و حذف قرعه کشی خودرو‬ ‫با قوت در دستور کار وزارتخانه مذکور خواهد بود‪.‬در همین رابطه‪ ،‬ابتدای هفته جاری‬ ‫سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در راستای اجرای دستور وزیر صمت مبنی بر‬ ‫"فروش خودرو صرفا در سامانه یکپارچه فروش" در نامه ای به خودروسازان کشور‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که از این به بعد فروش خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز انجام می شود و هر گونه‬ ‫عرضه از طرق دیگر بایستی فورا ً متوقف شود‪.‬بر این اساس با توجه به ممنوعیت عرضه‬ ‫خودروها تا زمان مشخص شدن سازوکار و رونمایی از سامانه مذکور‪( ،‬سامانه یکپارچه‬ ‫فروش خودرو)‪ ،‬فعال طرح های فروش خودروسازان که از اواخر اذر ماه بصورت هفتگی و‬ ‫پی درپی (غیر از دو هفته ابتدایی فروردین ماه جاری‪ /‬تعطیالت نوروز) هر هفته اجرا شده‬ ‫است‪ ،‬تا اطالع ثانوی متوقف خواهد بود؛ این درحالیست که با توجه به دستور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬تمامی خودروسازها موظف شده اند از تاریخ‪ ١٨‬اردیبهشت‪ ١٤٠١‬هرگونه‬ ‫عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی‬ ‫انجام دهند‪ ،‬اما تاکنون هیچ اطالعاتی از جزئیات و حتی ادرس این سامانه در اختیار نیست‬ ‫و وزارت صمت نیز تاکنون تنها به اعالم عنوان این سامانه بسنده کرده است و همچنان‬ ‫اعالم می کند‪ ،‬به زودی اطالعات دقیق تر اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫مرحله یکصد و سی و پنجمین و یکصد و سی و ششمین یارانه نقدی براساس‬ ‫دهک های شناسایی شده وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با مبالغ تعیین شده به‬ ‫حساب ‪ ۲۳‬میلیون سرپرست خانوار واریز شد‪.‬ه گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل‬ ‫از اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬به موجب‬ ‫جزء ‪ ۱‬بند ص تبصره ‪ ۱‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬و دستور ایت اله دکتر رئیسی‪،‬‬ ‫ریاست محترم جمهور‪ ،‬یارانه ‪ ۴۰۰‬هزارتومانی برای دهک های اول تا سوم و یارانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزارتومانی برای دهک های چهارم تا نهم به ازای هر نفر‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت‬ ‫به حساب سرپرستان واریز شد‪.‬واریز این مرحله در راستای اجرای سیاست های دولت‬ ‫در کاهش و رفع فقر مطلق‪ ،‬بهبود ضریب جینی‪ ،‬کاهش فاصله طبقاتی‪ ،‬تصمیم به‬ ‫هوشمندسازی و بازتوزیع یارانه کاال های اساسی و همچنین به موجب جزء ‪ ۱‬بند‬ ‫ص تبصره ‪ ۱‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬صورت گرفته است‪.‬در این نوبت‪ ،‬خانوار های‬ ‫مشمول دریافت یارانه بر مبنای دهک بندی اعالم شده توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی به ‪ ۹‬دهک تقسیم می شود که بر این اساس به مشمولین دهک های‬ ‫اول تا سوم به ازای هر نفر ماهبانه مبلغ ‪ ۴‬میلیون ریال و به دهک های چهارم تا نهم‬ ‫به ازای هر نفر ماهیانه مبلغ ‪ ۳‬میلیون ریال به حساب سرپرستان پرداخت خواهد‬ ‫شد‪.‬براساس فهرست اعالم شده‪ ،‬مشمولین دریافت یارانه توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی بیش از ‪ ۲۳‬میلیون خانوار ایرانی می باشند که ‪ ۷۲‬میلیون ایرانی‬ ‫را شامل می شود‪.‬مبالغ اعالم شده برای دو ماه بصورت نقدی به حساب سرپرستان‬ ‫خانوار واریز گردید و زمان برداشت ان تا اعالم رسمی دولت در حساب مردم غیر قابل‬ ‫برداشت خواهد بود‪.‬متقاضی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر یا هر گونه پرسش‬ ‫به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به ادرس‬ ‫‪ hemayat.mcls.gov.ir‬مراجعه و یا با مرکز پاسخگویی تلفنی ان وزارتخانه به‬ ‫شماره ارتباطی ‪ ۰۲۱-۶۳۶۹‬تماس حاصل نمایند‪.‬ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه‪،‬‬ ‫از قلم افتادگان‪ ،‬جاماندگان و منصرفین دوره قبل نیز بزودی از طریق وب گاه سازمان‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها و رسانه های جمعی اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده بلیت‬ ‫هواپیما‪ ،‬از مسافر اخذ می شود‬ ‫هفتمین نمایشگاه گل و گیاهان باغبانی درشهرهشتگردافتتاح شد‬ ‫مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان‬ ‫امور مالیاتی اعالم کرد‪ :‬مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده بخش حمل و نقل هوایی از مسافر یا‬ ‫خریدار خدمت قابل وصول است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬حجت اله موالیاری‬ ‫مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان‬ ‫امور مالیاتی در بخشنامه ای از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخش‬ ‫حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری ریلی‪ ،‬جاده ای و دریایی‬ ‫اعم از بار و مسافر مطابق جزو ‪ ۱۳‬بند «ب» ماده ‪ ۹‬قانون مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده مصوب ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬در این بخشنامه بخش حمل و نقل‬ ‫هوایی بار و مسافر بر اساس مواد ‪ ۲‬و ‪ ۱۱‬قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫مصوب سال گذشته‪ ،‬مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود‪.‬لذا طبق‬ ‫قانون مذکور‪ ،‬مالیات و عوارض بخش حمل و نقل هوایی قابل مطالبه از‬ ‫مسافر یا دریافت کننده خدمات خواهد بود؛ لذا شرکت های حمل و نقل‬ ‫هوایی مکلف به اخذ مالیات از مسافر یا صاحب بار هوایی در قلمروی‬ ‫جغرافیایی کشورند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصدی قیمت‬ ‫میوه و صیفی در میدان مرکزی‬ ‫رئیس اتحادیه بارفروشان تهران از کاهش‬ ‫‪۱۰‬تا‪ ۲۰‬درصدی قیمت برخی از اقالم میوه‬ ‫و صیفی در میدان مرکزی میوه و تره بار‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مصطفی دارایی نژاد در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫با بیان اینکه قیمت میوه و صیفی در داخل‬ ‫میدان مرکزی میوه و تره بار در این هفته‬ ‫کاهش داشته است‪ ،‬گفت ‪ :‬در میدان مرکزی گوجه فرنگی با قیمت هر‬ ‫کیلو ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬هزار تومان ‪ ،‬پیاز سفید ‪ ۵۰۰۰‬تا ‪ ۶۰۰۰‬تومان‪ ،‬پیاز زرد‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬تومان ‪ ،‬سیب زمینی کهنه ‪ ۶۰۰۰‬تا ‪ ۷۰۰۰‬تومان و سیب زمینی‬ ‫نو ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توت فرنگی و زردالو نیز ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد کاهش قیمت‬ ‫داشته است؛ به طوری که قیمت زردالو از کیلویی ‪ ۱۰۰‬هزارتومان در‬ ‫روزهای گذشته به کیلویی ‪ ۶۵‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بارفروشان تهران اضافه کرد‪ :‬در میدان مرکزی قیمت‬ ‫زردالوی کاشان ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۵‬هزار تومان‪ ،‬توت فرنگی گرگان ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫تومان و توت فرنگی بهنمیربابلسر نیز ‪ ۵۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫به گفته وی اینکه این اقالم در مغازه ها با چه قیمتی فروخته می شود‬ ‫دست اتحادیه بارفروشان نیست و متولی مربوط به خود را دارد‪.‬‬ ‫دارایی نژاد تصریح کرد‪ :‬تعزیرات‪ ،‬بازرسان صمت‪ ،‬جهاد کشاورزی و‬ ‫اتحادیه بارفروشان در میدان مرکزی حضور دارند و بدون فاکتور‬ ‫هیچکس اجازه فروش بار ندارد‪ .‬همچنین مغازه ها نیز می توانند بر روی‬ ‫فاکتور متحدالشکل اتحادیه ‪۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد سود خود را اعمال کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬البالو و گیالس نیز از هفته اینده وارد بازار می شوند‪.‬‬ ‫همچنین زردالوی شیراز و سپس ارومیه ‪ ،‬یزد و استانهای دیگر نیز به‬ ‫زودی به دست می اید‪.‬‬ ‫باهمت شهرداری و شورای‬ ‫اسالمی شهر هشتگرد‪ ،‬هفتمین‬ ‫نمایشگاه گل و گیاهان باغبانی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و سوغات محلی با‬ ‫حضور مسئولین کشوری ‪ ،‬استانی‬ ‫‪ ،‬شهرستانی و دوستداران گل و‬ ‫گیاه و شهروندان گرامی گشایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫این نمایشگاه برای اولین بار در‬ ‫بوستان بانوان(پروین اعتصامی )‬ ‫واقع در بلوارکارگر هشتگرد افتتاح و‬ ‫پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود ‪.‬‬ ‫شهردار هشتگرد مهندس یعقوبی‬ ‫در مراسم افتتاحیه هفتمین‬ ‫نمایشگاه گل و گیاهان باغبانی‬ ‫که با حضور مسئولین کشوری و‬ ‫استانی و شهرستان ساوجبالغ برگزار‬ ‫گردید هدف از این اقدام بزرگ‬ ‫مدیریت شهری را ‪ ،‬معرفی محصوالت‬ ‫شهرستان ‪ ،‬حمایت از تولید کنندگان‬ ‫‪ ،‬ایجاد فضایی برای ارتباط بین تولید‬ ‫کنندگان و مصرف کنندگان ‪ ،‬اموزش‬ ‫های شهروندی ‪ ،‬حمایت از مشاغل خرد‬ ‫و کارگاه های کوچک و اشتغال افرینی‬ ‫و ایجاد شور و نشاط در شهر دانست ‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫در فضایی به مساحت ‪ ۳‬هکتار‬ ‫شامل ‪ ۱۲۵‬غرفه شامل گل و گیاه‬ ‫و لوازم و تجهیزات و مبلمان باغی‬ ‫‪ ،‬صنایع دستی و سوغات محلی‬ ‫و دارای امکاناتی کامل از قبیل‬ ‫ساختمان اداری ‪ ،‬سرویس بهداشتی‪،‬‬ ‫نماز خانه‪ ،‬االچیق‪ ،‬محل پارک‬ ‫خودروها و دسترسی مناسب بوده‬ ‫تا خانواده های محترم عالوه بر‬ ‫بازدید از نمایشگاه از محیط مفرح‬ ‫بوستان بانوان نیز استفاده کنند ‪.‬‬ ‫وی حمایت رئیس و اعضای شورای‬ ‫اسالمی شهر را موجب پویایی‬ ‫شهرداری در ارائه خدمات مطلوب‬ ‫به شهروندان و عمران و ابادانی‬ ‫شهر دانست و گزارش مختصری از‬ ‫اقدامات گسترده مدیریت شهری در‬ ‫ایجاد بوستان های شهری ‪ ،‬نهضت‬ ‫اسفالت‪ ،‬جدول گذاری و بهبود عبور‬ ‫و مرور شهری و پیش بینی های‬ ‫انجام شده در بودجه سال جاری که‬ ‫بر مبنای عدالت محوری و توجه به‬ ‫همه محالت شهر است ارائه نمود‪.‬‬ ‫در ادامه مهندس مهرور فرماندار‬ ‫شهرستان ساوجبالغ با تقدیر و‬ ‫تشکر از اقدام شهردار و اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر در برگزاری این‬ ‫نمایشگاه و مراسم با شکوه افتتاحیه‬ ‫‪ ،‬خواستار برگزاری مراسمات مشابه‬ ‫در شهر های دیگر شهرستان شد ‪.‬‬ ‫مهرور افزود ‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫نزوالت اسمانی در سال گذشته و‬ ‫ابتدای سال جاری و کاهش حجم‬ ‫ذخیره سفره های اب زیر زمینی ‪،‬‬ ‫باعث شده تا از راه کارهای نوین و‬ ‫مقرون به صرفه برای تبدیل کشت‬ ‫سنتی به کشت گلخانه ای بهره گیری‬ ‫شده و در شهرستان نیز به صورت‬ ‫جدی پیگیری می گردد که ضمن‬ ‫تشویق و ترغیب کشاورزان به کشت‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬همکاری و حمایت های‬ ‫الزم نیز در این زمینه صورت می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین مهرور اجرای طرح نهضت‬ ‫درختکاری و هر شهروند یک درخت‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬را از جمله ابتکارات‬ ‫استاندار محترم البرز دانست و گفت‬ ‫‪ :‬توسعه و ارتقای فضای سبز ‪ ،‬توجه‬ ‫به میراث فرهنگی و گردشگری‪،‬‬ ‫حمایت از صنایع دستی و سوغات‬ ‫محلی و نیز پیشنهاد فرمانداری‬ ‫ساوجبالغ در خصوص تهیه طرح‬ ‫جامع گردشگری این شهرستان‬ ‫از جمله موارد دیگر مطرح شده‬ ‫توسط فرماندار ساوجبالغ بوده است‪.‬‬ ‫در حاشیه این مراسم با حضور‬ ‫مسئولین میراث فرهنگی از المان‬ ‫ظرف سفالین ‪ ۵۷۰۰‬ساله متعلق به‬ ‫شهرستان ساوجبالغ رونمایی شد‪.‬‬ ‫این المان نشانگر پیشینه تاریخی و‬ ‫فرهنگی شهرستان و نمادی از پیوند‬ ‫محیط زیست و تاریخ مشتمل بر‬ ‫تصویر یوز پلنگ ایرانی به عنوان یکی‬ ‫از گونه های حفاظت شده است‪.‬‬ ‫‪ ۷‬میلیون جامانده یارانه نگران نباشند؛‬ ‫وارد سامانه وزارت رفاه نشوید‬ ‫معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه‬ ‫جاماندگان یارانه باید منتظر اغاز فعالیت سامانه سازمان هدفمندی باشند‬ ‫و نگرانی هم نداشته باشند گفت‪ :‬اما انها که یارانه گرفته اند و احساس‬ ‫می کنند که به اشتباه در دهک ‪ ۱۰‬یا دیگر دهک ها قرار داده شده اند‪،‬‬ ‫می توانند در سامانه وزارت رفاه ثبت اعتراض کنند که ما بررسی کرده و‬ ‫نتیجه را اعالم می کنیم‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬داریوش ابوحمزه به سواالتی‬ ‫پیرامون اصالح نظام یارانه ها پاسخ داد و درباره اینکه چرا یارانه برای برخی‬ ‫مردم واریز نشده است؟ گفت‪ :‬اعتراضات یارانه ای از زمانی که یارانه ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومانی پرداخت می شده‪ ،‬وجود داشته و با این مسئله اشنا هستیم که یک‬ ‫علت به عدم چک کردن دقیق حساب بانکی یا عدم ارسال پیامک بانکی‬ ‫بازمی گردد که هموطنان باید ان را کنترل کنند‪.‬وی افزود‪ :‬اما گروهی که‬ ‫اکنون یارانه برایشان واریز نشده و نگرانی هایی دارند دو دسته می شوند؛‬ ‫دسته نخست افراد دهک ‪ ۱۰‬درامدی اند که مشمول دریافت یارانه نیستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر جامعه هدف این سیاست‪ ،‬افرادی هستند که تا کنون یارانه‬ ‫نقدی دریافت می کردند به استثنای دهک دهم‪ ۷۶ .‬میلیون نفری که یارانه‬ ‫می گرفتند در دهک اول تا دهک نهم قرار دارند و دهک دهم یارانه دریافت‬ ‫نکردند‪.‬معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه داد‪ :‬غیر‬ ‫از افرادی که در دهک دهم قرار دارند؛ دسته دوم که یارانه به حسابشان‬ ‫واریز نشده‪ ،‬افرادی هستند که به دالیل مختلفی یارانه دریافت نمی کنند که‬ ‫ادله مختلفی برای ان وجود دارد‪ .‬به عنوان مثال ممکن است سال ‪ ۹۳‬پدر‬ ‫خانواده به علت تمکن مالی از دریافت یارانه انصراف داده باشد‪ ،‬اما سال های‬ ‫گذشته فرزندانش ازدواج کرده و زندگی شان جدا شده ولی تمکن مالی‬ ‫ندارند و مشمول یارانه می شوند‪ .‬این افراد حق دارند که یارانه دریافت کنند‬ ‫و به طور کلی تحت عنوان جاماندگان یارانه تلقی می شوند‪.‬ابوحمزه با بیان‬ ‫اینکه سازمان هدفمندسازی به زودی ترتیبی اتخاذ می کند که این افراد‬ ‫به سامانه ای مراجعه کرده و ثبت نام کنند اظهار کرد‪ :‬بعد از ثبت نام‪ ،‬این‬ ‫افراد دوباره دهک بندی می شوند و اگر در دهک ‪ ۱۰‬نباشند حتما مشمول‬ ‫دریافت یارانه خواهند شد‪.‬وی درباره علت بروز اختالل در سایت وزارت‬ ‫رفاه برای ثبت اعتراضات گفت‪ :‬از روز گذشته که این بحث مطرح شد‬ ‫پشتیبانی های فنی از سایت به عمل امد‪ .‬مسئله این است که هموطنان‬ ‫جامانده از یارانه باید در سامانه ای که سازمان هدفمندی راه اندازی و معرفی‬ ‫می کند ثبت نام کنند تا بررسی شوند‪ .‬همکاران ما در سازمان هدفمندی‬ ‫شبانه روزی در تالش برای اماده کردن سامانه هستند‪.‬معاون رفاه اجتماعی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬ولی اتفاقی که در عمل افتاد این‬ ‫بود که چون ان سامانه هنوز اماده نشده بود ان هفت میلیون نفری که‬ ‫جامانده هستند به سامانه ما هجوم اوردند و حجم مراجعه بسیار باال بود‪ .‬ما‬ ‫سامانه را برای حضور همزمان یک میلیون نفر اماده کرده بودیم اما حجم‬ ‫باالی مراجعه موجب بروز اختالل شد که اکنون با تالش های انجام شده‪،‬‬ ‫اختالالت رفع شده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه افرادی که یارانه نمی گیرند‬ ‫منتظر اغاز فعالیت سامانه سازمان هدفمندی باشند و نگرانی هم نداشته‬ ‫باشند گفت‪ :‬اما انها که یارانه گرفته اند و احساس می کنند که به اشتباه در‬ ‫دهک ‪ ۱۰‬یا دیگر دهک ها قرار داده شده اند‪ ،‬می توانند در سامانه وزارت رفاه‬ ‫ثبت اعتراض کنند که ما بررسی کرده و نتیجه را اعالم می کنیم‪.‬ابوحمزه در‬ ‫گفت وگویی با شبکه خبر در پاسخ به اینکه دهک ها چه میزان تغییر کرده‬ ‫و جابه جا شده اند؟ اظهار کرد‪ :‬تغییر زیادی نداشته‪ ،‬زیرا تمکن مالی افراد‬ ‫معموال در کوتاه مدت چندان جابه جا نمی شود‪ .‬ارائه دقیق این امار نیازمند‬ ‫بررسی دقیق تر است‪ .‬از تعداد یارانه بگیرها کاسته نشده است‪ .‬بر اساس‬ ‫قانون‪ ،‬ما موظفیم شش ماه یک بار دهک بندی را بروز رسانی کنیم و طبق‬ ‫روال کارمان را انجام می دهیم‪.‬معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره مدت زمان رسیدگی به اعتراضات گفت‪:‬‬ ‫بستگی به هماهنگی بین دو دستگاه دارد‪ .‬چون همانطور که گفته شد یک‬ ‫علت حجم باالی مراجعه به سامانه ما‪ ،‬اماده نبودن سامانه هدفمندی بود‬ ‫و باید به بخش زیادی از افرادی که مراجعه کردند پاسخ دهیم که مسئله‬ ‫شان دهک بندی نیست‪ ،‬بلکه مربوط به ثبت نام و غیره است که خودش‬ ‫سرعت کار ما را پایین می اورد‪ .‬اگر از نگرانی مردم ما کاسته شود و طی‬ ‫روزهای اتی با ارامش بیشتری مراجعه کنند ما با سرعت بیشتری می توانیم‬ ‫کار را جلو ببریم‪.‬وی افزود‪ :‬ما تالش می کنیم استعالم و پاسخ دهی را یکی‬ ‫دو هفته ای انجام دهیم و این اتفاق با حداکثر سرعت رخ دهد‪.‬ابوحمزه در‬ ‫پاسخ به اینکه تغییر و اصالح یارانه ها تا چه اندازه روی رفاه مردم تاثیر‬ ‫می گذارد؟ گفت‪ :‬سنجش اثرگذاری این تغییرات روی رفاه مردم نیازمند کار‬ ‫پژوهشی و داده های به روز از بودجه خانوار است که مرکز امار باید کمک‬ ‫کند اما انچه مشخص است به ویژه با توجه به تجربه ای که در سال ‪۸۹‬‬ ‫داشتیم و در ان مقطع توزیع یارانه موجب کاهش شکاف طبقاتی شده بود‪،‬‬ ‫این اقدام نیز موجب کاهش شکاف طبقاتی می شود‪.‬معاون رفاه اجتماعی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬در سال ‪ ۸۹‬که سال اجرای قانون‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها بود‪ ،‬ضریب جینی کاهش یافت؛ هرچند اتفاقات‬ ‫دیگری در بروز رکود اقتصادی به وجود امد و این دستاورد از بین رفت‪ ،‬اما‬ ‫ان سیاست موجب کاهش فاصله طبقاتی شد و سیاست اخیر هم همین‬ ‫اثر را خواهد داشت؛ اما ماندگاری این اثر به شاخص های دیگر اقتصادی باز‬ ‫می گردد‪ .‬وی درباره هماهنگی دستگاه ها برای افرادی که یارانه ندارند یا‬ ‫در دهک بندی مشکل دارند؟ گفت‪ :‬مسئله عدم هماهنگی بین دستگاه ها‬ ‫مطرح نیست؛ وظایف دستگاه ها مشخص است اگر درباره وضعیت دهک‬ ‫اعتراضی دارند ما مکلف به پاسخگویی هستیم‪ .‬اما سازمان هدفمندسازی‬ ‫بنا به تقسیم وظیفه‪ ،‬مسئولیت ثبت نام جاماندگان یارانه را برعهده دارد و‬ ‫همکاران ما در ان سازمان در تالش شبانه روزی هستند تا این مهم محقق‬ ‫شود که در این صورت هجوم به سایت ما نیز کم و بخشی از نگرانی ها‬ ‫فروکش خواهد کرد‪.‬ابوحمزه درباره اینکه ایا مراجعه حضوری نیاز است؟‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خیر‪ ،‬به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضوری نیست و ابهامات‬ ‫از طریق مرکز تماس ‪ ۶۳۶۹‬و همین طور سایت اعالمی‪ ،‬امکان پذیراست‪.‬‬ ‫البته موارد معدودی بوده که مراجعه کرده اند و همکاران ما توضیح داده اند‪،‬‬ ‫اما در مجموع به هیچ وجه نیازی به مراجعه حضوری نیست‪.‬معاون رفاه‬ ‫اجتماعی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره علت قابل برداشت نبودن‬ ‫یارانه و سیاست های اتی اصالح یارانه گفت‪ :‬این موضوع جزو سیاست های‬ ‫کالن دولت است و سخنگوی دولت باید توضیح دهد؛ این مبلغ به حساب‬ ‫هموطنان واریز شده است‪ ،‬اما طرح مدنظر دولت و بازنگری در فرایند تزریق‬ ‫یارانه به اقتصاد‪ ،‬هنوز عملیاتی نشده که قابل برداشت باشد؛ اما دولت با‬ ‫این اقدام این اطمینان خاطر را داده که این مبلغ واریز شده و جای نگرانی‬ ‫نیست‪ .‬وی درباره گام بعدی دولت در اصالح یارانه ها گفت‪ :‬به طور کلی‬ ‫دراین باره دولت باید تصمیم گیری و اطالع رسانی کند‪ .‬گام بعدی در دولت‬ ‫در حال جمع بندی است و اگر تصمیم گیری شود در سطح کالن دولت‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫چهارشنبه* ‪ 21‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1305‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫وزیر جهادکشاورزی‪ :‬بانک کشاورزی خانه کشاورزان است‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی با حضور در ستاد بانک کشاورزی‪ ،‬بر حمایت مضاعف از تولید تاکید کرد‪.‬به گزارش ایبِنا‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی‪ ،‬در جلسه ای با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫کاظمینی قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی‪ ،‬قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی‪ ،‬دماوندی نژاد معاون‬ ‫امور دام و مهاجرمعاون زراعت این وزارتخانه با مدیران ارشد بانک کشاورزی برگزار گردید‪ ،‬بر حمایت از تولید‬ ‫تاکید شد‪.‬در این نشست که سرپرست‪ ،‬اعضای هیات مدیره‪ ،‬معاونان و مشاور عالی مدیرعامل و شماری از‬ ‫اعطای وام قرض الحسنه به تاکسیرانان تهران‬ ‫بانک قرض الحسنه رسالت و سازمان‬ ‫مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر‬ ‫تهران تفاهم نامه همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک قرض الحسنه رسالت‪ ،‬این تفاهم‬ ‫نامه با هدف توسعه ی "همیاری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬قرض الحسنه و کارافرینی اجتماعی" به امضای محمدحسین‬ ‫حسین زاده مدیرعامل بانک و مهدی اسماعیل بیگی مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران رسید‪.‬‬ ‫حسین زاده این تفاهم نامه را به منظورحمایت از تاکسی داران عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پرداخت وام و استفاده از طرح های ایساکو کارت و خرید‬ ‫بیمه به صورت اقساطی از سامانه ام بازار از جمله خدماتی است که در‬ ‫قالب این تفاهم نامه به جامعه ‪۷۸۰۰۰‬هزاری تاکسیرانی تهران ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رویکرد حراست باید مبتنی‬ ‫بر پیشگیری و صیانت باشد‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت‪:‬‬ ‫حراست در شبکه بانکی جایگاه ویژه‬ ‫ای دارد که باید همواره با رویکردی‬ ‫پیشگیرانه و اصالحی به مسایل بنگرد‬ ‫و بر حفظ و صیانت از ارزش ها متمرکز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن‪ ،‬علی‬ ‫خورسندیان در مراسم معارفه سرپرست جدید و تکریم مدیر پیشین‬ ‫حراست این بانک که با حضور مدیران ارشد حراست کل کشور و جمعی‬ ‫از اعضای هیات مدیره‪ ،‬هیات عامل و مدیران این بانک برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن قدردانی از زحمات عباس خبازی عنوان داشت‪ :‬ایشان از مدیران‬ ‫توانمندی هستند که در مدیریت حراست‪ ،‬منشاء اثرات خیر بودند و در‬ ‫دوره تصدی وی اقدامات بسیار ارزشمندی در این بخش مهم بانک به‬ ‫انجام رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقای گل پیرا هم از مدیران خوشنام‪ ،‬پاکدست و نستوهی‬ ‫هستند که امیدواریم در سمت جدید نیز با توجه به توان علمی‪ ،‬دقت‬ ‫نظر و تجربه ای که دارند‪ ،‬بیش از پیش موفق باشند‪.‬‬ ‫خورسندیان تاکید کرد‪ :‬امروزه موضوعات مربوط به حراست در بانک‬ ‫با بخش فناوری اطالعات بسیار در هم تنیده و دارای ارتباط معناداری‬ ‫است و این بخش مسولیت سنگینی در حفاظت از دارایی ها و اطالعات‬ ‫دیجیتالی ان بر عهده دارد‪.‬‬ ‫حسین عسکری عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل این بانک نیز‬ ‫عنوان داشت‪ :‬وظیفه اصلی مدیریت حراست در بانک‪ ،‬سالم سازی فضای‬ ‫کاری در راستای افزایش کارایی و بهره وری نیروی انسانی برای نیل به‬ ‫اهداف بانک در حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال و شناسایی‬ ‫افرادی است که قصد اخالل در فرایندهای کاری و نظارتی بانک را‬ ‫دارند و این امر پایش منظم تمامی کارکنان و نظارت مستمر همکاران‬ ‫حراست را می طلبد‪.‬‬ ‫در این مراسم عباس خبازی مدیر پیشین حراست بانک نیز گزارشی از‬ ‫مجموعه اقدامات این مدیریت ارایه نمود و بیان داشت‪ :‬از نیمه دوم سال‬ ‫‪ ۹۷‬برنامه ریزی و شناسایی نقاط قوت و ضعف برای تدوین برنامه بلند‬ ‫مدت ‪ ۵‬ساله در دستور کار قرار گرفت و رسیدگی و بروزرسانی پرونده‬ ‫های پرسنلی به انجام رسید‪ ،‬کتابچه مشاغل حساس بانک تهیه شد و‬ ‫اتوماسیون مکاتبات طبقه بندی شده ایجاد گردید‪.‬‬ ‫در این مراسم مهدی گل پیرا سرپرست حراست بانک صنعت و معدن‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬با تشکر از حسن اعتماد مجموعه حراست کل کشور و‬ ‫بانک صنعت و معدن‪ ،‬در حفظ و صیانت از ارزش ها و اهداف بانک‬ ‫تمامی تالش خود را به کار خواهیم بست و امیدواریم در ادامه اقدامات‬ ‫توسعه ای و موثر مدیر پیشین این بخش به کمک دوستان‪ ،‬منشاء اثرات‬ ‫خیر و در پیشبرد اهداف بانک مثمر ثمر باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬مهدی گل پیرا دانشجوی دکترای اقتصاد در مرحله تدوین‬ ‫پایان نامه بوده و سوابق تخصصی و اجرایی به عنوان مشاور مدیرعامل‬ ‫و مدیر دفتر حراست صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و عضو‬ ‫هیات مدیره شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین و دبیر و عضو‬ ‫کمیته تخصصی بانکی شورای هماهنگی حراست های تابعه وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬رییس گروه جمع اوری و اطالع رسانی مرکز حراست‬ ‫و بازرس ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تدریس در دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫پرداخت وام ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی مسکن به‬ ‫خانوارهای دارای فرزند سوم در بانک تجارت‬ ‫بانک مرکزی درراستای سیاست های تشویق فرزنداوری‪ ،‬طی‬ ‫بخشنامه ای دستورالعمل پرداخت وام قرض الحسنه ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫مسکن به خانوارهای دارای فرزند سوم را به شش بانک کشور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫درراستای سیاست های تشویق فرزنداوری طی بخشنامه ای به بانک های‬ ‫عامل مسکن‪ ،‬تجارت‪ ،‬صادرات‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬توسعه تعاون و پست بانک‪،‬‬ ‫پرداخت وام قرض الحسنه ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی مسکن به خانوارهای‬ ‫دارای فرزند سوم را ابالغ کرد و براین اساس تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت‬ ‫حداکثر ‪۲۰‬ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ‪ ۹۹‬به بعد‬ ‫صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان پرداخت می شود‪.‬بر اساس بخشنامه بانک مرکزی‪ ،‬بانک ها مکلفند‬ ‫مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان‪ ،‬با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن‬ ‫معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیران ستادی بانک کشاورزی و همچنین از طریق ویدیو کنفرانس‪ ،‬مدیران شعب بانک در استان ها نیز‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬با توجه به شرائط روز اقتصادی کشور‪ ،‬بر لزوم تامین مالی و حمایت هر چه بیشتر و موثرتر‬ ‫از تولید در بخش کشاورزی‪ ،‬تاکید و شیوه های عملیاتی این حمایت نیز تشریح و تبیین گردید‪.‬سید جواد‬ ‫ساداتی نژاد‪ ،‬ضمن ابراز رضایت و قدردانی از خدمات موثر بانک کشاورزی در عرصه حمایت از تولید به جایگاه‬ ‫برتر این بانک در نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬بانک کشاورزی خانه کشاورزان است و کشاورزان با‬ ‫مشاهده این بانک احساس ارامش می کنند‪.‬همچنین در این جلسه‪ ،‬قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی‬ ‫بر ضرورت افزایش سرمایه بانک کشاورزی و توسعه فعالیت ارزی بانک و ایجاد شعب خارجی‪ ،‬برای افزایش‬ ‫تعامالت بانک و نیز تمرکز حساب های مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع غذایی در بانک کشاورزی تاکید‬ ‫کرد‪.‬شایان ذکر است در این دیدار‪ ،‬رضایی سرپرست بانک کشاورزی نیز بر همراهی این بانک در حمایت از‬ ‫تولید و همچنین در پشتیبانی از تصمیمات حمایتی جدید دولت تاکید کرد‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد ‪:‬‬ ‫با گذشت ‪ ۲‬ماه از سال از قانون جهش تولید دانش بنیان خبری نیست‬ ‫با وجود سپری شدن بیش از یک ماه و‬ ‫نیم از اغاز سال جدید اما همچنان از ابالغ‬ ‫قانون طرح جهش تولید دانش بنیان و یا‬ ‫حتی پیش نویس ائین نامه های اجرایی ان‬ ‫در بازار سرمایه خبری نیست‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان‪ ،‬با وجود سپری شدن‬ ‫بیش از یک ماه و نیم از اغاز سال جدید با شعار‬ ‫تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال افرین اما همچنان‬ ‫از ابالغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان و‬ ‫یا حتی پیش نویس ائین نامه های اجرایی ان‬ ‫در بازار سرمایه خبری نیست‪.‬‬ ‫در اصالحیه متن جدید این طرح که در روزهای‬ ‫پایانی پارسال به تصویب نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی رسید‪ ،‬ظرفیت های مهمی را‬ ‫در بازار سرمایه برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫از جمله می توان به ماده ‪ ۱۶‬این طرح مبنی‬ ‫بر خرید برق صنایع دانش بنیان از بورس‬ ‫اشاره کرد‪ .‬همچنین در بند الف ماده ‪۱۷‬‬ ‫این قانون در حالی بر مجوز فعالیت صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و‬ ‫فناوری غیردولتی موضوع ماده ‪ ۴۴‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کشور به عنوان رکن ضامن برای تامین مالی‬ ‫در بازار سرمایه اشاره شده که یکی از موانع‬ ‫بزرگ تامین مالی صندوق های فعال در زمینه‬ ‫فعالیت ها و کسب و کارهای استارت اپی‬ ‫برچیده شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این قانون‪ ،‬سازمان بورس مکلف‬ ‫شده ضمن تسهیل انتشار اوراق صکوک در‬ ‫طرح های فناورانه‪ ،‬امکان تخصیص بخشی از‬ ‫منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز‬ ‫در سازمان بورس را در صندوق ها و نهادهای‬ ‫مالی که در حوزه تامین مالی فناوری و نواوری‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬ ‫به این ترتیب با ورود صندوق های سرمایه‬ ‫گذاری بزرگ بازار سرمایه به این حوزه‪ ،‬می توان‬ ‫شاهد ورود سرمایه برای حمایت همه جانبه از‬ ‫شرکت های دانش بنیان بود‪.‬‬ ‫این در حالی است که ائین نامه اجرایی این بند‬ ‫می بایست با همکاری سازمان بورس و معاونت‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی پس از ابالغ این قانون در مدت ‪۳‬‬ ‫ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫در این قانون برای شرکت های ارزش گذاری‬ ‫نیز فرصت خوبی دیده شده از جمله اینکه‬ ‫دستگاه های اجرایی و مراجع قضائی مجازند‬ ‫در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه‬ ‫دارایی های نامشهود وجود دارد از گزارش های‬ ‫کارشناسی شرکت های ارزش گذاری دارایی‬ ‫نامشهود استفاده کنند که قرار است ائین‬ ‫نامه اجرایی ان از جمله نحوه فعالیت‪ ،‬تایید‬ ‫صالحیت و نظارت بر شرکت های ارزش گذاری‬ ‫دارایی نامشهود و دستورالعمل اجرایی روش های‬ ‫ارزش گذاری دانش فنی محصوالت دانش بنیان‬ ‫و همچنین استانداردهای حسابداری و نحوه‬ ‫محاسبه استهالک ان با همکاری وزارت اقتصاد‬ ‫و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور تدوین‬ ‫شود‪.‬از نکات جالب دیگر در این طرح مربوط‬ ‫به بانک ها و موسسات اعتباری است که اگر‬ ‫با صندوق نواوری و شکوفایی در طرح های‬ ‫مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬سرمایه گذاری مشترک داشته‬ ‫باشند به عنوان فعالیت بانکی تلقی شده و‬ ‫می بایست حداکثر پس از ‪ ۷‬سال از تاریخ اغاز‬ ‫سرمایه گذاری نسبت به اتمام و خروج از ان‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫حذف موانع در فضای کسب و کار یکی از‬ ‫نیازهای اصلی شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫در حوزه بازار سرمایه نیز امتیازهای خوبی برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان دیده شده که عمدتاً‬ ‫در حوزه تسهیل تامین مالی و ارزش گذاری‬ ‫دارایی های نامشهود است‪.‬انتظار برای رشد‬ ‫حوزه های دانش بنیان همزمان با تصویب و‬ ‫ابالغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۹‬هزار شرکت دانش بنیان در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را هدف گذاری کرده که انتظار برای‬ ‫ورود حتی یک سوم این شرکت ها به بازار‬ ‫سرمایه از طریق روش های مختلف می تواند به‬ ‫رشد اندازه کل بازار سهام و شادابی بورس ها‬ ‫کمک شایانی نماید‪.‬‬ ‫بی تردید ایجاد شفافیت و ثبات هرچه بیشتر‬ ‫قوانین و پرهیز از تفسیرهای سلیقه ای از‬ ‫مقررات و ایجاد و گسترش نهادهای مردمی‬ ‫در تمام حوزه های اقتصادی در کنار الزام‬ ‫برای ارائه صورت های مالی شرکت های بر‬ ‫اساس استاندارد صورت های مالی بین المللی‬ ‫(‪ )IFRS‬و مقررات زدایی در اخذ مجوزهای‬ ‫فعالیت و انواع تمهیدات می تواند در توسعه‬ ‫کارافرینی در اقتصاد دانش بنیان کمک شایانی‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫به دور از واقعیت نیست که بازار بدهی جز‬ ‫الینفک بازار مالی بوده و تامین منابع مالی به‬ ‫عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی از عوامل‬ ‫مهم در تعمیق نظام مالی کشورها محسوب‬ ‫می شود‪.‬از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی‬ ‫متناسب با نیازهای متنوع سرمایه گذاران و‬ ‫فعاالن حوزه دانش بنیان و توسعه و انتشار اوراق‬ ‫بدهی اسالمی می تواند کارکرد بورس ها در بازار‬ ‫سرمایه را در این اقتصاد پر اهمیت تر سازد‪.‬‬ ‫تامین کاالهای اساسی در کنار صنایع دانش‬ ‫بنیان هم اکنون در الویت کشورهای دنیاست و‬ ‫این در حالی است که در صحبت های نوروزی‬ ‫رهبر انقالب نیز تکیه بر اقتصاد دانش بنیان با‬ ‫مثال های تاکیدی از صنعت کشاورزی بسیار‬ ‫قابل تامل بود‪.‬‬ ‫با توجه به ارتقای درامد ارزی دولت از محل‬ ‫فروش نفت می توان انتظار داشت که این‬ ‫درامدها در روند زمانی مشخص در صنایع‬ ‫پایین دستی مزیت دار کشور از جمله برای‬ ‫تعمیرات اساسی مجتمع های پتروشیمی و یا‬ ‫احداث و توسعه انها و تالش برای جلوگیری‬ ‫از خام فروشی در کشور هزینه شود‪.‬‬ ‫نامگذاری امسال با شعار تولید‪ ،‬دانش بنیان و‬ ‫اشتغال زایی با توجه به عوامل تعیین کننده‬ ‫رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار‬ ‫به سمت ثبات کالن اقتصادی و کنترل‬ ‫تورم انجایی اهمیت می یابد که درمی یابیم‬ ‫کشورهایی که رشد سریع و یکدستی در اقتصاد‬ ‫خود داشته اند‪ ،‬نقش بخش خصوصی واقعی‬ ‫انها در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از‬ ‫کشورهایی بوده که رشد ُکند و غیر یکنواختی‬ ‫را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را‬ ‫کنترل کرده اند یا با فاصله گرفتن از قیمت های‬ ‫دستوری در بازار‪ ،‬سریع ترین بهبود را در تولیدات‬ ‫و به تبع ان رشد متوسط صادرات تجربه کرده‬ ‫اند بسیار سریع تر از سایر کشورها بوده است‪.‬بر‬ ‫این اساس افزایش تولید که بتواند اشتغال موثر‬ ‫را به همراه داشته باشد راه نجات اقتصاد ایران‬ ‫از رکود و تورم و سایر محدودیت های بیرونی‬ ‫مثل تحریم ها است‪ .‬برای اینکه بتوان تولید پویا‬ ‫و جهنده ای داشت می بایست به تکنولوژی و‬ ‫دانش فنی به عنوان منشا اقتدار تکیه کرد‪.‬‬ ‫با توجه به تحریم ها و سیاست های خصمانه‬ ‫غرب و یا رقابت های کاذب کشورها در ارائه‬ ‫و انتقال تجارب فنی و تکنولوژی دانش بنیان‬ ‫به ایران‪ ،‬طبیعی است که کشور می بایست بر‬ ‫روی توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان به‬ ‫منظور طراحی و تولید صنایع برتر و محصوالت‬ ‫دانش بنیان تمرکز کند‪.‬در این زمینه الزم است‬ ‫مجلس شورای اسالمی هرچه سریع تر با ابالغ‬ ‫قانون طرح جهش تولید دانش بنیان به دولت‪،‬‬ ‫حمایت از این صنایع در کشور را تسریع نماید‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫گیالن با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت‬ ‫با هدف گذر از پیک تابستان برگزار شد‬ ‫جلسه شورای اداری امورهای توزیع برق شرق استان گیالن‬ ‫محمدتقــی مهدیـزاده مدیرعامــل بهمـراه جمعــی از معاونیــن و مدیـران رشکــت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان گیــان بــا ایــت اللــه رســول فاحتــی مناینــده ولــی فقیــه در اســتان‬ ‫و امــام جمعــه رشــت دیــدار کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت ایــت اللــه فاحتــی بــه نامگــذاری ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه ســال «تولیــد‪ ،‬دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬اشــتغال افریــن» از ســوی رهــر معظــم انقــاب اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬طــی ‪۱۰‬‬ ‫ســال گذشــته مقــام معظــم رهــری در نامگــذاری ســال هــا اهتــام ویــژه ای بــه تولیــد‬ ‫و اقتصــاد داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه کشــور نیازمنــد جهــاد تولیــد اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬اقتــدار جامعــه بــه‬ ‫تولیــد اســت و در ایــن عرصــه بایــد فرهنــگ ســازی شــود ضمــن اینکــه دولتمــردان بایــد‬ ‫بســرت را بـرای تولیــد فراهــم کــرده و مــردم نیــز همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫مناینــده ولــی فقیــه در گیــان بــا اشــاره بــه خدمــات ارزشــمند در بــرق رســانی بعــد از‬ ‫انقــاب و قدردانــی از تــاش خدمتگـزاران حــوزه تولیــد و توزیــع بــرق افــزود ‪ :‬اگــر مردم‬ ‫بداننــد تولیــد انــرژی بــا چــه ســختی هــا و هزینــه هــای هنگفتــی همـراه اســت قطعــا‬ ‫در مــرف بهینــه ایــن انــرژی اقدامــات موثــری انجــام مــی دهنــد کــه تحقــق ایــن امــر‬ ‫مهــم بــه امــوزش و فرهنــگ ســازی بیشــرت نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــه برقــدار شــدن بیشــرت روســتاهای کشــور پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬رفــاه ایجــاد شــده‪ ،‬بــه برکــت جمهــوری اســامی و خــون شــهدا اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کابــل بــرق را نخســتین موضــوع در اســیب شناســی صنعــت بــرق دانســت و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در برخــی نقــاط گیــان تیر‪،‬ســیم وکابــل هــای بــرق فرســوده هســتند و نیــاز بــه‬ ‫بازســازی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــر مطالبــه گــری دســتگاه هــای متولــی از مســئوالن کشــوری تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫همــکاری و هــم افزایــی ادارات و دســتگاه هــای دولتــی رضوری اســت و رفــع ضعــف‬ ‫بــرق هــای مــردم بایــد در اولویــت باشــد‪.‬‬ ‫مناینــده ولــی فقیــه در گیــان‪ ،‬خواســتار در اولویــت قــراردادن مناطــق دورافتــاده‬ ‫توســط رشکــت توزیــع نیــروی بــرق شــد و بیــان کــرد‪ :‬مــردم در روســتاهای دوردســت‬ ‫از حیــث امکانــات محــروم هســتند بنابرایــن مــی طلبــد بــه مناطــق کــم برخــوردار‬ ‫زودتــر رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه رشــت ‪ ،‬عرضــه و تقاضــا در وســایل انــرژی زا را ســبب افزایــش مــرف‬ ‫بــرق عنــوان کــرد و یــاداور شــد‪ :‬اســتفاده بهینــه از انــرژی بــرق بایــد بــه مــردم امــوزش‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اســتفاده از کارشناســان بــه منظــور امــوزش مشــرتکین درخصــوص اســتفاده بهینــه‬ ‫بــرق توســط مــردم را بســیار موثــر دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬امــوزش مــردم در اســتفاده‬ ‫از نعمــت بــرق حائــز اهمیــت اســت و بایــد بـرای مــرف بــی رویــه فکــری کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت محمدتقــی مهدیــزاده مدیرعامــل رشکــت توزیــع بــرق‬ ‫گیــان ضمــن تریــک ســال نــو و ارزوی توفیــق بـرای صنعــت بــرق در ســالجاری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬گــذر موفــق از پیــک تابســتان دغدغــه اصلــی رشکــت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫گیــان اســت و ایــن موضــوع بــا اقداماتــی از قبیــل پیــک ســایی و مدیریــت هوشــمند‬ ‫مــرف بــرق میــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جلوگیــری از خاموشــی هــا و مدیریــت هوشــمند مــرف انــرژی نتایــج‬ ‫مثبــت محیــط زیســتی‪ ،‬صیانــت از رسمایــه ملــی و امنیــت خاطــر اجتاعــی مــردم‬ ‫رشیــف را بــه همـراه خواهــد داشــت و بــا جدیــت در رشکــت توزیــع بــرق گیــان مــورد‬ ‫اج ـراء و پیگیــری ق ـرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع بــرق گیــان گفــت‪ :‬مدیریــت مــرف هوشــمند راه بــرون‬ ‫رفــت از چالشهــای پیــش روی صنعــت بــرق اســت و بــا رویــت پذیــری و کنــرتل‬ ‫پذیــری مشــرتکین بخشهــای مختلــف و مشــرتکین خانگــی پرمــرف میتــوان گام‬ ‫اساســی بــرای مدیریــت پیــک بــار در تابســتان پیــش رو برداشــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق گیــان نیــز در دیــدار مذکــور بــه وجــود بیــش‬ ‫از یــک میلیــون و ‪ 560‬ه ـزار مشــرتک بــرق در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫هــای اخیــر بــا بحـران هــای طبیعــی مواجــه بودیــم کــه موجب انباشــته شــدن خســارات‬ ‫و فرســودگی هــای شــبکه شــده اســت و تــاش حداکــری و شــبانه روزی بــرای رفــع‬ ‫مشــکات از ســوی مجموعــه کارکنــان ایــن رشکــت صــورت خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان بــه لــزوم حرکــت بــه‬ ‫ســوی مدیریــت بــار شــبکه تاکیــد کــرد وتوســعه رویــت پذیــری و کنــرل پذیــری‬ ‫مــرف مشــرکین از طریــق نصــب لــوازم انــدازه گیــری هوشــمند را یکــی از‬ ‫مهمتریــن ابزارهــا بـرای پیادهســازی طــرح هــای بهینــه ســازی مــرف دانســت‪.‬‬ ‫محمــد تقــی مهدیـزاده مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق گیــان در جلســه‬ ‫شــورای اداری امورهــای توزیــع بــرق رشق گیــان کــه بــه میزبانــی امــور توزیــع‬ ‫بــرق شهرســتان الهیجــان برگ ـزار شــد بــا قدردانــی از اقدامــات و فعالیــت هــای‬ ‫ارزنــده صــورت گرفتــه در بخــش هــای مختلــف رشکــت توزیــع نیــروی برق اســتان‬ ‫بــه توجــه جــدی برحفــظ و نگهداشــت‪ ،‬ایجــاد توســعه مســتمرو بالندگــی‪ ،‬ایمــن‬ ‫ســازی محیــط کار و ارتقــای ســامت اداری محیــط کار تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬حفظ‬ ‫کرامــت کارکنــان و ارتقــاء ســطح معیشــت انــان از مهمرتیــن اهــداف و برنامــه‬ ‫هــای ایــن رشکــت اســت‪.‬‬ ‫وی اجـرای طــرح تکریــم اربــاب رجــوع وارائــه خدمــات مطلــوب و بــدون منــت‬ ‫بــه متقاضیــان و مشــرتکین را بــه عنــوان ولــی نعمتــان صنعــت بــرق از دیگــر‬ ‫اهــداف رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان دانســت و بــه رعایــت موازیــن‬ ‫فــوق از ســوی کارکنــان ایــن رشکــت تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره رشکــت توزیــع بــرق گیــان در ادامــه بــه ترشیــح برنامــه‬ ‫هــا و اهــداف کان رشکــت در حــوزه هوشمندســازی بــه ویــژه موضــوع کنــرتل‬ ‫پذیــری و رویــت پذیــری پرداخــت‪.‬‬ ‫وی درهمیــن راســتا گفــت ‪:‬جهــت تامیــن بــرق پایدار‪،‬حرکــت بــه ســوی مدیریــت‬ ‫بــار شــبکه انــکار ناشــدنی اســت ‪،‬لــذا توســعه رویــت پذیــری و کنــرتل پذیــری از‬ ‫طریــق توســعه لــوازم انــدازه گیــری هوشــمند یکــی از مهمتریــن ابزارهــا ب ـرای‬ ‫پیادهســازی طــرح هــای مدیریــت مــرف مــی باشــد کــه از ســالیان گذشــته در‬ ‫دســتور کار صنعــت بــرق قـرار گرفتــه و هــم اکنــون بــا رسعــت بیشــرتی در اســتان‬ ‫گیــان درحــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق گیــان گفــت‪ :‬بــا کنــرتل پذیــر کــردن‬ ‫مشــرتکین از راه دور‪ ،‬قابلیــت اعــال محدودیــت بــار مرفــی بــرای مشــرتکین‬ ‫پــر مــرف در ایــام پیــک فراهــم مــی شــود کــه مــی توانــد کمــک بس ـزایی بــه‬ ‫پایــداری شــبکه و عــدم قطــع ســایر مشــرتکین باالخــص مشــرتکین خانگــی داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده برخــورداری از بــرق مســتمر و پایــدار را حــق همــه شــهروندان و‬ ‫مشــرتکین بــرق دانســت و بــر لــزوم همــکاری ‪،‬تعامــل و هــم افزائــی کارکنــان ایــن‬ ‫رشکــت ب ـرای خدمــت رســانی مطلــوب تــر بــه مــردم تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رضوری اســت متامــی همــکاران در جهــت افزایــش رضیــب نفوذپذیری‬ ‫ســامانه بــرق ای ـران (بــرق مــن) در بیــن مشــرتکین و متقاضیــان تــاش مضاعفــی‬ ‫مناینــد تــا از فرصــت هــای مغتنــم موجــود بتــوان خاقیــت و پیشــنهادات ارزنــده‬ ‫درون ســازمانی و بــرون ســازمانی را افزایــش داد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان در خصــوص ســامانه جامــع‬ ‫وکاربــردی بــرق مــن و ســایر مزایــای اســتفاده از ان تریــح کــرد‪ :‬مشــرتکین‬ ‫محــرتم مــی تواننــد بــا اســتفاده از اپلیکیشــن بــرق مــن‪ ،‬ضمــن دریافــت متامــی‬ ‫خدمــات رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــا انتخــاب پلــه مــرف و مراجعــه‬ ‫بــه گزینــه قبــض‪،‬از جزئیــات صورتحســاب الکرتونیکــی خــود مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی امــور توزیــع بــرق‬ ‫شهرســتان الهیجــان برگـزار شــد‪،‬ارین ســلانپور مشــاور مدیرعامــل ‪ ،‬ســید محمــد‬ ‫علــی میــری نرگســی قائــم مقــام اجرائــی در امــور شهرســتانها ومدی ـران اجرائــی‬ ‫امورهــای توزیــع بــرق رشق گیــان در خصــوص عملکــرد خــود در ســالی کــه‬ ‫گذشــت و برنامــه هــای مــدون وقابــل اجــرا در ســال جــاری مطالبــی را ارائــه‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫تسهیالت بانک توسعه تعاون به بخش های‬ ‫مولد اقتصاد پرداخت می شود‬ ‫تسهیالت بانک توسعه تعاون به بخش های مولد اقتصاد پرداخت می شود‬ ‫سرپرست بانک توسعه تعاون از پرداخت تسهیالت هدفمند به بخش های‬ ‫مولد و واقعی اقتصاد خبر داد‪.‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک‬ ‫توسعه تعاون‪ ،‬محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه‬ ‫تبیین برنامه های بانک با حضور مدیران ارشد اظهار داشت‪ :‬فعالیت چندین‬ ‫ساله بانک توسعه تعاون در طرح های ملی و اعطای تسهیالت به تعاونگران و‬ ‫کارافرینان موجب تاثیرات مثبت در سطح تولید واشتغال مناطق بوده است‬ ‫و در دوره پیش رو نیز هدف این است تا تسهیالت بانک به صورت هدفمند‬ ‫و به بخش های واقعی و در خدمت تولید پرداخت گردد‪.‬شیخ حسینی گفت‪:‬‬ ‫رویکرد و ماموریت توسعه ای موجب گردیده نقش بانک در برنامه های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی کشور حائز اهمیت باشد و در وضعیت کنونی اجرای‬ ‫صحیح عاملیت بند الف تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه ‪ ،‬ماده ‪ ، ۵۲‬ماده ‪ ۵۶‬قانون‬ ‫الحاق موادی به تنظیم مقررات مالی دولت و ادامه طرح اشتغال روستایی و‬ ‫در اینده ای نزدیک نقش افرینی در اجرای برنامه هفتم توسعه و پیشبرد‬ ‫صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است‪.‬سرپرست بانک‬ ‫توسعه تعاون گفت‪ :‬بانک تحت نظارت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫فعالیت می کند که این وزارتخانه عهده دار ساماندهی و ارتقاء بسیاری از‬ ‫شاخص های مهم اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و رفاهی جامعه است و هم افزایی‬ ‫میان نهادها و سازمان های زیر مجموعه در دستیابی به اهداف راهبردی‬ ‫تاثیر گذار می باشد ‪.‬شیخ حسینی گفت‪ :‬با تکیه بر مهارت و تخصص سرمایه‬ ‫انسانی و ارتباط با بازارهای نوین و توسعه ارتباطات با اتحادیه ها و تعاونی‬ ‫های متنوع می توان شرایطی را رقم زد تا امکان ارتقاء سرانه عملکردی بانک‬ ‫به ازای شعبه و نیروی انسانی به دو برابر افزایش یابد تا ظرفیت بانک برای‬ ‫پذیرش ماموریت های جدید مهیا گردد‪.‬وی افزود‪ :‬سازمانها و نهادهای مالی‬ ‫به ویژه بانکها با تکیه بر فرایندها‪ ،‬ابزارها و راهکارهای نوین و با بهره مندی‬ ‫از فناوری ها در تالش هستند تا با ایجاد تمایز در ارائه خدمات‪ ،‬مزیت هایی‬ ‫را در مقایسه با رقبا ایجاد کنند و در جذب مشتریان و کسب رضایت انها‬ ‫اقدامات مناسبی انجام دهند‪.‬وی با اشاره به نقش ارزنده سرمایه انسانی بانک‬ ‫در دستیابی به موقعیت و جایگاه بهتر در شبکه بانکی گفت‪ :‬بکارگیری طرح‬ ‫ها و محصوالت جدید بر پایه فناوری های نوین از طریق دانش و تخصص‬ ‫نیروی انسانی بانک میسر است و هدف این است با کشف استعدادهای‬ ‫همکاران و با ایجاد انگیزه و توسعه اموزش های موثر‪ ،‬حرکت رو به جلوی‬ ‫بانک در ارائه خدمات تخصصی و اعتباری به جامعه هدف به نحو بهتری‬ ‫تداوم یابد‪.‬شیخ حسینی گفت‪ :‬ارتقای فرهنگ سازمانی از الیه های باالیی‬ ‫سازمان به الیه های پایین قابل تسری است و انتظار این است با کوشش‬ ‫جمعی و همدلی و پرهیز از حاشیه ها ‪ ،‬تمرکز جمعی سازمان بر ارائه خدمات‬ ‫بهینه به جامعه هدف باشد‪.‬در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره‪،‬‬ ‫معاونین بانک و مدیران ستادی برگزار گردید از تالش ها و خدمات چندین‬ ‫ساله حجت اله مهدیان مدیر عامل پیشین بانک توسعه تعاون قدردانی شد‪.‬‬ ‫اغاز به کار غرفه پست بانک ایران در‬ ‫نمایشگاه اینوتکس‪۲۰۲۲‬‬ ‫پست بانک ایران به عنوان یکی از حامیان اصلی یازدهمین نمایشگاه بین‬ ‫المللی نواوری و فناوری ‪ ،۲۰۲۲‬از امروز ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه فعالیت خود را در‬ ‫غرفه این بانک در پارک فناوری پردیس اغاز نمود و تا روز بیست و سوم ماه‬ ‫جاری اماده استقبال از بازدیدکنندگان است‪ .‬به گزارش ایبِنا به نقل از اداره‬ ‫کل روابط عمومی پست بانک ایران‪ ،‬غرفه بانک در یازدهمین نمایشگاه بین‬ ‫المللی نواوری و فناوری با حضور کارشناسان و متخصصین بانکی پاسخگوی‬ ‫سواالت در زمینه تسهیالت‪ ،‬امور اعتباری‪ ،‬ارزی و بانکی است‪.‬‬ ‫بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران به عنوان یکی از سخنرانان مراسم‬ ‫افتتاحیه این رویداد انتخاب شده و همچنین در پنل گفت وگوی بانک ها‬ ‫و چینش اقتصاد دیجیتال کشور حضور خواهد داشت‪ .‬همچنین در حاشیه‬ ‫این نمایشگاه با حضور مدیرعامل بانک‪ ،‬از باجه بانکی پارک فناوری پردیس‪،‬‬ ‫توکن ققنوس و کتاب سند راهبردی پست بانک ایران رونمایی و نشست‬ ‫خبری با حضور مدیران ارشد شرکت دی جی پی و پست بانک ایران برگزار‬ ‫می شود‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬از دیماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۱‬پست بانک ایران با حضور در شهرهای‪ ،‬شیراز‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬زنجان‪ ،‬ارومیه و تهران از بخش رقابتی اینوتکس پیچ با پرداخت‬ ‫تسهیالت پنج میلیارد ریالی به برگزیدگان حمایت مالی کرده بود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫چهارشنبه* ‪ 21‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1305‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫جهاد تبیین را در فضای مجازی بی وقفه و امید افرین انجام دهیم‬ ‫امام جمعه شهر کوهسار و بخش چندار شهرستان ساوجبالغ استان البرز گفت‪ :‬جهاد تبیین را در‬ ‫فضای مجازی بی وقفه و امید افرین انجام دهیم زیرا دشمن با تمام توان خود در حال تخریب اسالم‬ ‫و ارزش های انقالب اسالمی است‪.‬به گزارش ایرنا‪ « ،‬حجت االسالم مجتبی محمدی » روز سه شنبه‬ ‫در نشست هفتگی جهاد تبیین اداره کل اموزش و پرورش استان البرز با اشاره به این که هشتم شوال‬ ‫‪ ۱۳۴۴‬هجری قمری یکی از دردناک ترین و جبران ناپذیرترین حوادث در جهان اسالم به وقوع پیوست‬ ‫رفع معضالت اجتماعی مهمترین دغدغه‬ ‫مدیریت شهری است‬ ‫شهردار کرج گفت‪ :‬فضای نگهداری‬ ‫معتادین باید به گونه ای باشد که خدماتی‬ ‫مثل سم زدایی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬مددکاری و ‪...‬‬ ‫بدون هیچ مشکلی به جامعه هدف ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مصطفی سعیدی در پنجاهمین جلسه‬ ‫رسمی شورای شهر کرج با اشاره به اینکه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رفع معضالت اجتماعی یکی از دغدغه های اصلی مدیریت‬ ‫شهری کرج است چون مسائل این حوزه در وضعیت جامعه انعکاس‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با باال رفتن تورم شاهد افزایش معضالت اجتماعی‬ ‫در کشور هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده از این گردنه‬ ‫سخت هم به سالمت عبور کنیم و شاهد بازگشت روحیه نشاط و شادی‬ ‫در میان مردم باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی معتادین متجاهر به ویژه زنانی‬ ‫که در دام مصرف مواد مخدر افتاده اند‪ ،‬گفت‪ :‬استاندار البرز هم تاکید‬ ‫زیادی بر این موضوع دارند و بنا شده قرارگاه ماده ‪ ۱۶‬در این خصوص‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫شهردار کرج افزود‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬شهرداری ها موظف شده اند‬ ‫سوله هایی را جهت جمع اوری و نگهداری معتادین متجاهر اجاره کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق بررسی های علمی‪ ،‬نگهداری سه ماهه معتادین برای‬ ‫پاکسازی انها اثرگذاری کافی ندارد و باید حداقل شش ماه در مراکز‬ ‫ساماندهی نگهداری شوند‪.‬‬ ‫این مسئول تاکید کرد‪ :‬فضای نگهداری معتادین باید به گونه ای باشد که‬ ‫خدماتی مثل سم زدایی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬مددکاری و ‪ ...‬بدون هیچ مشکلی به‬ ‫جامعه هدف ارائه شود‪.‬شهردار کرج با بیان اینکه بنا به دستور استاندار‬ ‫البرز بنا شده سوله ای به عنوان قرارگاه ماده ‪ ۱۶‬در اختیار شهرداری قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬قبال صرفا جمع اوری معتادین متجاهر به عهده شهرداری‬ ‫بود ولی طبق ایین نامه جدید هیات دولت‪ ،‬همه مسئولیت های این‬ ‫حوزه به شهرداری ها محول شده که در حال حاضر شهرداری تهران به‬ ‫این حوزه به طور کامل ورود کرده است‪.‬‬ ‫سپاه به عنوان معلم نقش خود را در عرصه‬ ‫های مختلف جامعه پیاده می کند‬ ‫مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان‬ ‫البرز با اشاره به اموزش های عقیدتی سیاسی که در سپاه بر عهده این‬ ‫نمایندگی ها گذاشته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه سپاه به عنوان معلم‪،‬‬ ‫نقش خود را در عرصه های مختلف جامعه ایفا می کند‪.‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین علیمراد یوسفی روز سه شنبه در مراسمی‬ ‫که به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی و بزرگداشت مقام معلم با حضور‬ ‫جمعی از مسووالن و پایوران سپاه امام حسن مجتبی (ع) این استان در‬ ‫کانون شهید سبحانی کرج برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت ‪ :‬امیدواریم همه ما‬ ‫بتوانیم در راستای تحقق زمینه های تشکیل حکومت جهانی به تکلیف‬ ‫و وظیفه خود به خوبی عمل کنیم‪.‬یوسفی با اشاره به نامگذاری ایام‬ ‫سالروز شهادت شهید مطهری به عنوان هفته معلم و هفته عقیدتی‬ ‫سیاسی در سپاه و بسیج ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در حقیقت موضوع معلمی شغل‬ ‫خداست و شهید مطهری مصداق بارز معلم کاملی است که باعث افتخار‬ ‫همه ما در نظام اسالمی و کشور و باالخص معلمین و مربیانی است که‬ ‫این روز به مناسبت گرامیداشت زحمات ان ها نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز خدمتگزاری‬ ‫به مردم و پاسداری کردن از پاسدارانی که با ویژگی های خاص به عنوان‬ ‫سربازان والیت در این نظام و مملکت خدمت می کنند را باعث افتخار‬ ‫همه دانست‪.‬یوسفی اظهار داشت‪ :‬به طور قطع نامگذاری ایام شهادت‬ ‫شهید مطهری به نام هفته معلم و هفته عقیدتی سیاسی اتفاقی نیست‬ ‫زیرا هر نامگذاری بر اساس معادالت و محاسباتی صورت می گیرد و باید‬ ‫وجه تسمیه ای داشته باشد که یکی از دالیل این نامگذاری این است‬ ‫که شهید مطهری در اغاز انقالب اسالمی بیماری مهلکی که جامعه به‬ ‫ان مبتال شده بود را به درستی تشخیص داد و در راستای درمان ان‬ ‫فعالیت های بسیاری داشت‪.‬وی افزود‪ :‬شهید مطهری در ان زمان‪ ،‬تمام‬ ‫مسائل محاسباتی مادی را کنار گذاشت و در مقابل بیماری مهلکی به نام‬ ‫التقاط فکری که جامعه درگیر ان شده و به اوج خود رسیده بود اقدامات‬ ‫عجیبی داشت؛زمانیکه وی را از نوشتن مقاله در مجله زن روز‪ ،‬منع می‬ ‫کردند پاسخ می داد که بیان مسائل مربوط به حجاب‪ ،‬برای بانوانی که‬ ‫پشت پرده هستند و این مباحث را می دانند حسنی ندارد و باید در‬ ‫محلی که نیاز است فعالیت صورت گیرد‪.‬مسوول دفتر نمایندگی ولی‬ ‫فقیه در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز ادامه داد‪ :‬برخی افراد‬ ‫در ان زمان توان درک دغدغه ها‪ ،‬اقدامات و عملکرد ان معلم وارسته‬ ‫و فرهیخته را نداشتند و به همین دلیل او را مذمت می کردند اما این‬ ‫شهید همان گونه که فلسفه و روش رئالیسم را می نوشت به نگارش‬ ‫کتاب داستان راستان نیز روی اورد و واقعیت این است که برخی افراد در‬ ‫ظرف زمان نمی گنجند‪.‬وی به پایین بودن سطح جامعه در برخی ادوار‬ ‫و شخصیت واال و برجسته علمایی همچون استاد مطهری اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برخی افراد جامعه گروه فرقان را به علت پایین بودن سطح فکری‬ ‫و شهید مطهری را به دلیل وارستگی و بزرگی به خوبی نمی شناسند و‬ ‫حتی تا مدت ها بعد از شهادت نیز وی را کامل شناخته نشده بودند؛ او‬ ‫ویژگی های بسیار عجیبی در عملکرد خود داشت و به جایگاهی رسید‬ ‫که برخی درک ان را نداشتند‪.‬‬ ‫و شعله های جهل و کینه بر حریم مقدس و پاک قبور ائمه بقیع(ع) افکنده شد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز سالروز‬ ‫تخریب قبر ائمه بقیع (ع) است که با تخریب اماکن متعدد وهابیون جنایت کردند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هدف اصلی در تخریب قبور ائمه(ع) در بقیع جدا کردن مردم از امامت است لذا جهان اسالم سالهاست‬ ‫قربانی وحشت افرینی گروه ها و فرقه هایی است که در سرویس های اطالعاتی و امنیتی استکبار تولید و‬ ‫تکثیر شده اند‪.‬وی به نقش استعمار انگلیس در توطئه علیه وحدت اسالمی و بیداری اسالمی به فعالیت‬ ‫وهابیت در این عرصه پرداخت و یاداورشد‪ :‬رنجی که مردم عراق‪ ،‬یمن‪ ،‬سوریه و افغانستان سالهاست با‬ ‫ان دست وپنجه نرم می کنند در حقیقت در اتاق های فکر امریکایی و صهیونیستی طرح ریزی شده است‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬جهاد تبیین باید همراه با شناخت‪ ،‬مبارزه بی وقفه باشد چون دشمن ذهن دانش‬ ‫اموزان‪ ،‬نوجوانان و جوانان ایران اسالمی را نشانه گرفته است‪.‬وی با بیان این که باید در حوزه فضای‬ ‫مجازی اشراف کامل را داشته باشیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دشمن در این فضا اسطوره هایی را معرفی می کند‬ ‫شهردار کرمانشاه‪:‬‬ ‫بازنگری طرح تفصیلی شهر کرمانشاه اولویت اول معاونت شهرسازی است‬ ‫فعالیت بیش از ‪2‬هزار و ‪ 700‬ایستگاه‬ ‫گازرسانی در سطح استان اصفهان‬ ‫تشکیل سه زون جدید اینده کرمانشاه را رقم می زند‬ ‫امروزه فضای سبز به عنوان یکی از‬ ‫شاخصه های زندگی شهری مطرح‬ ‫بوده و حفظ و نگهداری و توسعه‬ ‫ان در نشاط شهروندان موثر است‬ ‫‪ ،‬شهرداری هشتگرد نیز با بهره‬ ‫گیری از توان کارشناسان و کارگران‬ ‫زحمتکش اداره سیما ‪ ،‬منظر و فضای‬ ‫سبز شهرداری در جهت نگهداری این‬ ‫فضاهای سبز بصورت شبانه روزی‬ ‫تالش می نماید و توسعه این فضاها‬ ‫از جمله اهداف مدیریت شهری می‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫شهردار کالن شهر کرمانشاه با تاکید بر‬ ‫مهم بود طرح تفصیلی شهر کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد سه زون جدید تجاری اداری‪،‬‬ ‫مسکونی و باغ شهر اینده کرمانشاه را رقم‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫کرمانشاه =حسنا فخارزاده‬ ‫دکتر نادر نوروزی در اولین جلسه‬ ‫کمسیون شهرسازی اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫کمسیون از اهمیت خاصی برخوردار است‬ ‫چراکه تصمیمات مهم درخصوص رشد‬ ‫شهر و توازن از لحاظ سطح و ارتفاع در‬ ‫ان اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه بدلیل تصمیمات‬ ‫اتخاذ شده در گذشته‪ ،‬اکنون شاهد‬ ‫این هستیم که شهر کرمانشاه بصورت‬ ‫نامتوازن رشد کرده است‪.‬‬ ‫شهردار کرمانشاه تصریح کرد‪ :‬شهرک‬ ‫های احداث شده بصورت خودجوش و‬ ‫بدون رعایت ضوابط ایجاد شده است‬ ‫همچنین مغازه های سطح شهر بدون‬ ‫پیش بینی ضوابط شهرسازی احداث شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوروزی با بیان اینکه اکنون کار مهم ما‬ ‫این است که ضوابط شهرسازی را چه در‬ ‫سطح و چه در ارتفاع ایجاد کنیم ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مناطق یک‪ ،‬چهار و برخی از نقاط‬ ‫منطقه پنج از لحاظ ارتفاع شاهد تورم‬ ‫هستیم لذا طرح تفصیلی شهر باید توسط‬ ‫مشاور بازنگری و زون به زون اجرا شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واحدهای تجاری باید‬ ‫ساماندهی شوند گفت‪ :‬مناطق هشت گانه‬ ‫باید نسبت به این موضوع اقدام جدی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫شهردار کالن شهر کرمانشاه با تاکید بر‬ ‫مهم بود طرح تفصیلی شهر خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سه زون جدید تجاری اداری‪ ،‬باغ‬ ‫شهر و مسکونی باید احداث شود که ظرف‬ ‫مدت سه ماه اینده مکان ان باید توسط‬ ‫مشاور مشخص گردد‪.‬‬ ‫نوروزی با بیان اینکه قیمت تجاری در‬ ‫برخی از نقاط شهر کرمانشاه پنج الی‬ ‫هفت برابر مسکونی است گفت‪ :‬این‬ ‫یعنی توازن وجود ندارد‪ ،‬ازسوی دیگر‬ ‫در بافت فرسوده شهر چه از لحاظ تردد‬ ‫و چه توقف دارای مشکل هستیم‪ ،‬بافت‬ ‫فرسوده کرمانشاه ظرفیت ندارد و ضوابط‬ ‫شهرسازی ان باید مشخص شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موضوع تاریخی شهر‬ ‫کرمانشاه در ساخت و ساز بیان کرد‪ :‬در‬ ‫دهه چهل حدود ‪ ۶۵‬سال پیش شهرک‬ ‫کیهانشهر ایجاد می شود با عرض معابر‬ ‫خوب‪ ،‬درحالی که ان زمان نیازی نبوده‬ ‫اما احساس شده که در اینده کاربردی‬ ‫خواهد شد‪ ،‬بلوار نوبهار حدود ‪ ۶٠‬سال‪،‬‬ ‫شهرک الهیه ‪ ۴٠‬سال پیش و‪ ...‬که‬ ‫مرکزیت انان دارای ضوابط شهرسازی‬ ‫است اما حاشیه ان دارای ضوابط نیست‪.‬‬ ‫کلیددار بلدیه کرمانشاه با بیان اینکه بعد‬ ‫از انقالب ‪ ٣٠‬شهرک به شهر کرمانشاه‬ ‫اضافه شده که مغایر ضوابط شهرسازی‬ ‫است گفت‪ :‬متاسفانه جلوگیری از ساخت‬ ‫و ساز در حریم صورت نگرفته است‪،‬‬ ‫بیش از هزار باغ ویالی غیرمجاز در شهر‬ ‫کرمانشاه ساخته شده است که باید به‬ ‫کمسیون ماده صد بروند‪.‬‬ ‫دکتر نادر نوروزی با ابراز تاسف از ارائه‬ ‫خدمات برخی از نهادهای دولتی و‬ ‫خدماتی به باغ های غیرمجاز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در قانون اقتصاد موضوعی وجود‬ ‫دارد بنام عرضه و تقاضا که اکنون تقاضا‬ ‫برای باغ شهر وجود دارد‪ ،‬لذا باید زون‬ ‫باغ شهر ایجاد شود انهم براساس ضوابط‬ ‫شهرسازی و قانونی که در این زمینه نیز‬ ‫مشاور باید مکان ان را مشخص کند‪.‬‬ ‫وی مسئله بعدی را بلند مرتبه سازی‬ ‫دانست و با بیان اینکه در منطقه یک و‬ ‫چهار ساخت و ساز اشباع شده است تاکید‬ ‫کرد‪ :‬زون سوم باید بلند مرتبه سازی باشد‬ ‫که بتوان پروانه ساخت تا ‪ ١١‬طبقه با‬ ‫مصوبه کمسیون ماده ‪ ۵‬را صادر کرد‪.‬‬ ‫شهردار کرمانشاه با تاکید بر اینکه‬ ‫برج سازی موضوع مهم کنونی و اینده‬ ‫کرمانشاه است خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع مهم باعث ایجاد ارزش افزوده‬ ‫می شود لذا این موارد هدف اصلی معاونت‬ ‫شهرسازی است‪.‬‬ ‫نوروزی در پایان بیان کرد‪ :‬اما برای‬ ‫رسیدن به این اهداف و تا ان زمان باید‬ ‫کار درمانی انجام شود‪ ،‬در جایی که امکان‬ ‫وجود دارد مجوز ساخت بصورت هرمی‬ ‫داد و پذیره نیز بصورت هرمی محاسبه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نشست با نیروی انتظامی شبکه های برق اصفهان را بیش از پیش پایدارنمود‬ ‫بیش از ‪ ۴‬هزار دستگاه ماینر کشف و ضبط شد‬ ‫مدیر دفترحراست و امور محرمانه‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان گفت‪۴:‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۶۸‬دستگاه ماینر غیر مجاز‬ ‫از ابتدای طرح جمع اوری دستگاه‬ ‫استخراج رمز ارز تا کنون کشف و‬ ‫ضبط شده است ‪.‬‬ ‫ایمان بخشعلی نژاد در این باره گفت ‪:‬تعداد‬ ‫مراکز کشف شده رمز ارزها‪ ۳۱۲‬مکان بوده‬ ‫است که به صورت غیر قانونی اقدام به‬ ‫استخراج ارز دیجیتال نمودند ومیزان‬ ‫محاسبه شده برای استخراج این رمز ارزها‬ ‫‪ ۵۴‬گیگاوات ساعت بوده است ‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪:‬با افزایش قیمت ارزهای‬ ‫دیجیتال بعضی از افراد در تعرفه های‬ ‫تخفیفی مختلف به دنبال استخراج‬ ‫رمز ارزها بوده اند که با تالش همکاران‬ ‫حراست ‪،‬لوازم اندازه گیری مناطق مختلف‬ ‫و همچنین پیگیری های نیروی انتظامی‬ ‫از بسیاری از تخلفات پیشگیری شده‬ ‫است و بیش از ‪ ۴‬هزار دستگاه کشف و‬ ‫ضبط شده است ‪.‬وی با قدردانی از نیروی‬ ‫انتظامی به نشست های مشترک با ایشان‬ ‫خبرداد و گفت ‪:‬درسال‪ ۱۴۰۰‬همکاری‬ ‫خوبی با کالنتری ها ‪،‬پلیس و مراجع‬ ‫قضایی شکل گرفت و همچنین اطالع‬ ‫رسانی های مردمی نیز نقش موثری داشت‬ ‫وی از شهروندان اصفهانی خواست که در‬ ‫صورت اطالع از رمز ارزها با شماره تلفن‬ ‫‪ ۳۴۱۲۱۳۳۵‬تماس حاصل کنند و یا اینکه‬ ‫به سایت توانیر مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫بخشعلی نژاد خاطر نشان کرد ‪:‬توسعه‬ ‫رویت پذیری وکنترل پذیری از طریق‬ ‫کنتورهای هوشمند یکی از مهم ترین ابزار‬ ‫جلوگیری از رمز ارزها غیر قانونی است به‬ ‫طوری که مجموع توان ماینر های کشف‬ ‫شده ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۴۶‬کیلووات می باشد ‪.‬‬ ‫این مقام مسئول عنوان کرد ‪:‬دستگاههای‬ ‫ماینر عالوه بر مصرف باالی برق ‪،‬فشار‬ ‫مضاعف بر شبکه های توزیع و خسارت به‬ ‫لوازم برقی وارد می کنند ‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت ‪:‬هر شخص حقیقی یا‬ ‫حقوقی که بدون اخذ مجوزهای تعیین‬ ‫شده اقدام به بهره برداری از شبکه های‬ ‫توزیع برق اصفهان داشته باشد به شدت‬ ‫اعمال قانون خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه فاضالب ابفای استان اصفهان‪:‬‬ ‫ابفای استان اصفهان به تمام تعهداتش برای اجرای طرح فاضالب چادگان عمل کرده است‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه فاضالب‬ ‫ابفای استان اصفهان می گوید‪ :‬این‬ ‫شرکت تاکنون به تمام تعهدات خویش‬ ‫در خصوص اجرای طرح فاضالب‬ ‫چادگان بر اساس بودجه تخصیصی‬ ‫عمل کرده است‪.‬‬ ‫امیرحسین حکمتیان گفت‪ :‬با پیگیری های‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان از‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح احداث‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شهر چادگان در سال‬ ‫‪ 1391‬دارای ردیف اعتباری شد و عملیات‬ ‫احداث ان از سال ‪ 1392‬اغاز گردید‪.‬‬ ‫وی با بیان این که مراحل ساخت تصفیه‬ ‫خانه فاضالب چادگان تاکنون ‪ 75‬درصد‬ ‫تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 913 / 22‬متر مربع دارای پالک ثبتی ‪ ۲۷۳۳‬فرعی از‬ ‫‪ ۱۰۵‬اصلی واقع در کالته خیج بخش ‪ ۴‬ثبتی شاهرود ‪ ،‬ملکی خانم شهربانو عرب فرزند غالم به شماره شناسنامه ‪ ۷۸‬و‬ ‫خدیجه عجم اکرمی فرزند سلیمان به شماره شناسنامه ‪ ۲۹۶۲‬هر کدام به میزان سه دانگ به علل منعکسه در پرونده‬ ‫ثبتی بعمل نیامده ‪ .‬لذا حسب درخواست مالک پالک مذکور ‪ ،‬تحدید حدود اختصاصی در مورخه‬ ‫‪ 1401 / 3 / 19‬در محل انجام خواهد گرفت و مراتب طبق ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت به مالک‪ ،‬مجاورین و صاحبان حقوق‬ ‫ارتفاقی پالک فوق الذکر اعالم میگردد که در ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز تعیین شده جهت معرفی حدود ملک خود و نظارت‬ ‫بر عملیات تحدید حدود در محل حضور داشته باشند و چنانچه هریک از مجاورین واشخاص حقیقی و حقوقی نسبت‬ ‫به حدود و حقوق ارتفاقی و انتفاعی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل می باشند ‪ ،‬برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت ظرف‬ ‫مدت ‪ ۳۰‬روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود ‪ ،‬اعتراض خود را کتبا به دادگاه محل تحویل و گواهی انرا به این‬ ‫اداره تسلیم نمایند‪ .‬در غیر اینصورت عملیات ثبتی بنام متقاضی ادامه خواهد یافت‪ .‬الزم به ذکر است که حضور مالک‬ ‫در ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز مقرر در اداره ثبت شاهرود جهت هماهنگی با نماینده و نقشه بردار این اداره الزامی میباشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪۲۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱ 1401 / 02 / 21 :‬‬ ‫حمیدرضا حسین پور‬ ‫سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود‬ ‫از طرف رضا طالع زاری‬ ‫شناسه اگهی‪1314074 :‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته است افزود‪ :‬این‬ ‫تصفیه خانه پس از تکمیل و بهره برداری‬ ‫یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های‬ ‫فاضالب در کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه فاضالب ابفای‬ ‫استان اصفهان همچنین گفت‪ :‬تاکنون ‪35‬‬ ‫کیلومتر از شبکه جمع اوری و خط انتقال‬ ‫فاضالب شهر چادگان اجرا شده است و‬ ‫ساخت دو ایستگاه پمپاژ فاضالب نیز در‬ ‫اینده نزدیک اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس بودجه تخصیص یافته‬ ‫تاکنون ‪ 19‬میلیارد تومان در خصوص‬ ‫اجرای طرح فاضالب چادگان هزینه شده‬ ‫و شرکت اب و فاضالب استان اصفهان به‬ ‫مفقودی برگ سبز خودرو‬ ‫برگ‬ ‫مدل‬ ‫سبزخودرو‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪1738‬د‪55‬‬ ‫به‬ ‫وانت‬ ‫شماره‬ ‫ایران‪81‬‬ ‫پیکان‬ ‫پالک‬ ‫به شماره‬ ‫مو تو ر ‪1 1 4 8 7 0 2 2 1 3 4‬شما ر ه‬ ‫شاسی‬ ‫و‬ ‫شناسه‬ ‫‪N A A A46A A18G022450‬‬ ‫و سوخت بنزینی بنام مهدی‬ ‫دهقانی فرزند نصراله به شماره ملی‬ ‫‪ 4679964073‬مفقود گردیده واز‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫تمام تعهدات خویش در این زمینه عمل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫حکمتیان با اشاره به احتمال سرازیر شدن‬ ‫فاضالب به دریاچه پشت سد زاینده رود‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بر اساس قانون مدیریت پسماند‪،‬‬ ‫در شهرهایی که هنوز شبکه جمع اوری و‬ ‫تصفیه خانه فاضالب ندارند و تحت پوشش‬ ‫خدمات شرکت اب و فاضالب قرار نگرفته‬ ‫اند‪ ،‬نظارت و برخورد با کسانی که فاضالب‬ ‫خانگی را در معابر و اب های روان تخلیه می‬ ‫کنند با شهرداری هاست و باید با متخلفان‬ ‫احتمالی برخورد قانونی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین برسالمت اب شرب شهروندان‬ ‫و روستاییان تحت پوشش سامانه ابرسانی‬ ‫اصفهان بزرگ تاکید کرد و گفت‪ :‬مرکز‬ ‫بهداشت استان بر کیفیت و سالمت اب ‪98‬‬ ‫شهر و ‪ 949‬روستای استان اصفهان به ویژه‬ ‫‪ 58‬شهر و ‪ 380‬روستایی که اب مورد نیاز‬ ‫ان ها از رودخانه زاینده رود و تصفیه خانه‬ ‫اب اصفهان تامین می شود نظارت کامل‬ ‫دارد و جای هیچگونه نگرانی نیست‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان اصفهان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به منظور گاز رسانی به شهر ها و‬ ‫روستاهای استان و بهره مندی مردم از‬ ‫گاز طبیعی تعداد ‪2‬هزار و ‪ 727‬ایستگاه‬ ‫گازرسانی در سطح استان به صورت ‪24‬‬ ‫ساعته فعالیت دارد‪.‬سرپرست این شرکت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایستگاه های تقلیل فشار گاز بخش‬ ‫مهمی از سیستم گازرسانی می باشند و افزایش روند استفاده از گاز طبیعی‬ ‫در تمامی بخش های صنعتی‪ ،‬کشاورزی و خانگی و جایگزینی ان به جای‬ ‫سایر فراورده های نفتی یکی از اهداف اصلی این شرکت است و هم اکنون‬ ‫تعداد ‪ 78‬ایستگاه تقلیل فشار برون شهری (‪ )CGS‬و ‪ 436‬ایستگاه تقلیل‬ ‫فشار درون شهری (‪ 64 ،)TBS‬ایستگاه (‪ 873 ،)TBS- CGS‬ایستگاه‬ ‫صنعتی (‪1276،)MRS‬ایستگاه اندازه گیری (‪ )MS‬و ‪163‬جایگاه‬ ‫‪ CNG‬جهت سوخت رسانی به خودروها نصب و در حال ارائه خدمات‬ ‫و تامین گاز مورد نیاز هم استانی های عزیز می باشد‪.‬ابوالقاسم عسکری‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایستگاه های برون شهری (‪ )CGS‬و (‪ )TBS- CGS‬در‬ ‫خارج از حریم شهرها فشار گاز را از ‪ 1000‬به ‪ 250‬و‪60‬پوند کاهش می‬ ‫دهند و همچنین ایستگاه های درون شهری (‪ )TBS‬با ظرفیت های مورد‬ ‫نیاز عالوه بر تقلیل فشار گاز‪ ،‬همانند سایر ایستگاه ها ناخالصی های موجود‬ ‫و مقدار جریان ورودی و خروجی گاز را کنترل می کنند‪.‬مهندس عسکری‪،‬‬ ‫با اشاره به فعالیت شبانه روزی بیش از ‪2‬هزار و ‪ 727‬ایستگاه گازرسانی در‬ ‫سطح استان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬به طور میانگین ساالنه حدود ‪22‬میلیارد متر‬ ‫مکعب و روزانه بیش از ‪ 60‬میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان‬ ‫اصفهان بطور ایمن و مستمر توزیع و مصرف می شود‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد؛‬ ‫وضعیت پروژه های راهسازی‬ ‫شمال استان اصفهان‬ ‫تا پایان امسال محور بادرود کاشان‪ ،‬بزرگراه می شود‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان اصفهان ضمن تشریح‬ ‫وضعیت پیشرفت پروژه های راهسازی‬ ‫شمال استان اصفهان گفت‪ :‬با تالش های‬ ‫بعمل امده تا پایان امسال محور بادرود‬ ‫کاشان به بزرگراه تبدیل می شود‪.‬بهزاد‬ ‫شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه‬ ‫خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ در خصوص اخرین وضعیت‬ ‫برخی از پروژه های راهسازی شمال استان اظهار کرد‪ :‬در شمال استان‬ ‫اصفهان محور باند دوم برزک‪-‬کاشان در حال انجام بوده که شامل کاشان‪-‬‬ ‫مشهد اردهال و کاشان‪-‬برزک‪-‬سه راهی موته به طول ‪ ۹۵‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬با اجرای سه راهی استرک‪ ،‬عملیات اجرایی محور کاشان‬ ‫مشهد اردهال به پایان می رسد همچنین در محور کاشان‪-‬برزک‪-‬سه راهی‬ ‫موته نیز عملیات اجرایی ‪ ۱۵‬کیلومتر از مسیر انجام و به بهره برداری رسیده‬ ‫است و در صدد هستیم که سال جاری نیز ‪ ۲۵‬کیلومتر از این مسیر به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان اصفهان با اشاره به اینکه چندین تقاطع غیر هم سطح در این محور‬ ‫وجود دارد که در الویت بعدی‪ ،‬اجرایی می شود اذعان داشت‪ :‬این جاده به‬ ‫جاده مرگ معروف شده زیرا محور قدیم ان کوهستانی بوده‪ ،‬عرض کمی‬ ‫داشته و قوس های نا ایمن در ان وجود دارد‪ .‬لذا در نظر داریم تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۳‬این مسیر به بهره برداری برسد‪ .‬وی از دیگر پروژه های شهرستان‬ ‫کاشان به محور بادرود کاشان اشاره کرد‪ .‬و گفت‪ :‬این مسیر ترانزیت بوده‬ ‫و تکمیل ‪ ۲۶‬کیلومتر ان بر عهده استان اصفهان است‪ .‬الیه دوم اسفالت‬ ‫و شانه ساری محورها در این مسیر در دست انجام است و سعی داریم تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬احداث ان به پایان برسد‪ .‬و به لطف خدا این محور تا‬ ‫پایان امسال کامال به بزرگراه تبدیل می شود‪ .‬شاهسوندی در خصوص‬ ‫اخرین وضعیت پروژه کنارگذر اران و بیدگل‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این کنارگذر‬ ‫از پل دارالسالم کاشان تا قبل از شهر مشکات است که به محور قدیم‬ ‫کاشان قم متصل می شود‪ .‬طول این محور ‪ ۳۲‬کیلومتر بوده که بخشی از‬ ‫ان اکنون در حال بهره برداری است‪ .‬وی اضافه کرد‪ ۱۳ :‬کیلومتر از این‬ ‫مسیر با مشکالت ازادسازی اراضی منابع طبیعی و شخصی مواجه بود که‬ ‫رفع معارضات صورت گرفته است‪ .‬این مسیر هفت تقاطع غیر هم سطح‬ ‫بزرگ دارد که دو مورد ان با راه اهن تالقی می کند‪ .‬همچنین مناقصه این‬ ‫پروژه در سال ‪ ۱۴۰۱‬برگزار و پروژه تا پایان سال ‪ ۱۴۰۳‬به پایان خواهد‬ ‫رسید‪ .‬معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫بیان داشت‪ :‬کمربندی کاشان از پل دارالسالم به طول ‪ ۲۸‬کیلومتر به محور‬ ‫قدیم قم کاشان متصل می شود‪ .‬که حدود ‪ ۲۰‬کیلومتر از این مسیر در‬ ‫اراضی شخصی و دولتی قرار گرفته و نیازمند ازادسازی است‪ .‬همچنین‬ ‫هفت کیلومتر از انتهای این مسیر ازادسازی شده است‪ .‬و به دنبال ان‬ ‫هستیم که تا پایان ‪ ۱۴۰۱‬این مسیر هفت کیلومتری بهره برداری شود تا‬ ‫ترافیک جاده علی اباد کاهش یابد‪.‬‬ ‫مفقود شده است‬ ‫برگ سبز و سندکمپانی‬ ‫بدینوسیله اعالم می نماید‬ ‫کامیون کشنده هوو‪,‬رنگ‪:‬زرد معمولی‪،‬مدل‪,2006:‬شماره‬ ‫مو تو ر ‪W D 61 5 4706010728727 :‬و شما ر ه‬ ‫پالک‬ ‫شاسی‪LZZ7CLHB26A072740:‬شماره‬ ‫‪:‬ایران‪ 292 _31‬ع ‪,18‬متعلق به اردشیر بهرامی‪ ،‬فرزند ‪:‬عبداله‬ ‫‪،‬کدملی‪1815425733:‬مفقود گردیده است و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪(.‬کرمانشاه)‬ ‫مفقود شده است‬ ‫برگ تعویض سیلندر‪,‬رنگ‪:‬سفید‬ ‫بدینوسیله اعالم می نماید‬ ‫روغنی‪،‬مدل‪,1390:‬شماره موتور‪/14790042992:‬اتاق‪CF054126 :‬‬ ‫وشماره شاسی‪NAACJ1JC7CF054126:‬شماره پالک ‪:‬‬ ‫یعقوب‬ ‫به‬ ‫‪,‬متعلق‬ ‫‪87‬‬ ‫س‬ ‫‪541‬‬ ‫‪_19‬‬ ‫ایران‬ ‫عباسی‪،‬کدملی‪3259116710:‬مفقود گردیده است و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪(.‬کرمانشاه)‬ ‫نوبت اول ‪ 1401/2/21:‬نوبت دوم ‪1401/3/4:‬‬ ‫مفقود شده است‬ ‫بدینوسیله اعالم می نماید مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مالک رضایی‬ ‫‪،‬فرزند‪:‬علی رضا‪،‬شماره شناسنامه‪ 4490146876 :‬صادره ایالم در مقطع‬ ‫کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی ازاد کرمانشاه و به‬ ‫شماره‪ 3/1936828‬مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می‬ ‫باشد‪.‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد کرمانشاه به نشانی‪:‬خیابان کسری شهرک ژاندارمری ارسال نماید‪.‬‬ ‫(کرمانشاه) نوبت اول ‪1401/2/21 :‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 1401/3/7 :‬نوبت سوم ‪1401/3/21 :‬‬ ‫مفقود شده است‬ ‫بدینوسیله اعالم می نماید سند کمپانی و کارت کامیون ایسوزو‬ ‫‪۶‬تن‪,‬رنگ‪:‬سفید روغنی‪،‬مدل‪,1388:‬شماره موتور‪710154:‬وشماره‬ ‫شاسی‪ NAG088NPRF15295:‬شماره پالک ‪:‬‬ ‫ایران ‪ 721 - 21‬ع ‪ 13‬متعلق به لیال احمدی سیاه کمری فرزند‬ ‫‪ :‬خسرو ‪،‬کدملی‪3240478080:‬مفقود گردیده است و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪(.‬کرمانشاه)‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫‪ ۶۵‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شد‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری هادیشهر در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ‪ 42‬مورخه ‪ 1401/01/24‬شورای محترم اسالمی‬ ‫هادیشهر‪ ،‬جهت انجام پروژ ه های عمرانی به صورت امانی و راه اندازی کارخانه بتن و اسفالت توسط‬ ‫عوامل شهرداری بصورت تامین نیرو با رعایت ایین نامه مالی شهرداریها ‪،‬از طریق مناقصه عمومی در‬ ‫سامانه ستاد ( دولت ) به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد فراخوان و سایر شرایط مناقصه‪،‬تا‬ ‫بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به‬ ‫عمل اورند‪ .‬تلفن راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬به شرکت های واجد شرایط به پیمان‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫مواعد زمانی ‪:‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت اول‪1401/02/08 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ‪ 1401/02/08‬لغایت ‪1401/02/20‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات ‪(1401/03/ 02:‬اخر وقت اداری )‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬مبلغ کل پیمان طبق براورد شهرداری ‪ 20/000/000/000‬ریال می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬واریز مبلغ ‪1/000/000/000‬ریال بصورت نقد به حساب شماره‪ 3100002928000‬نزد بانک ملی به نام‬ ‫شهرداری هادیشهر یا با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی بنام شهرداری هادیشهر که حداقل باید دارای سه‬ ‫ماه اعتبار باشد‪.‬‬ ‫‪ – 4‬هزینه نشر اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارمرحله اول ‪ -‬نوبت اول ‪1401/02/08‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت دوم ‪1401/02/21‬‬ ‫صادق رضا پور‬ ‫شهردار هادیشهر‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهـرداری بستان اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم شهر بستان‬ ‫اباد‪،‬فراخوان عملیات تهیه و اجرای اسفالت در سطح شهر بستان اباد را با مبلغ‬ ‫براورد اولیه ‪ 30/324/760/986‬ریال را به صورت مناقصه و از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) برگزار و به پیمانکار واجدالشرایط واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی‬ ‫اقدام الزم را به عمل اورند‪ .‬تلفن راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫ مواعد زمانی‪:‬‬‫تاریخ انتشار فراخوان‪1401/02/14 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/14‬الی ‪1401/02/31‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/03/10 :‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/03/11 :‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬متقاضیان جهت شرکت در مناقصه باید سپرده شرکت در مناقصه را که ‪ 5‬درصد مبلغ‬ ‫براورد (‪ 1/516/238/049‬ریال) می باشد که بایدبه صورت ضمانتنامه بانکی و یا به شماره حساب‬ ‫سپرده ‪ 3100002133002‬شهرداری بستان اباد نزد بانک ملی شعبه بستان اباد واریز و تصویر‬ ‫فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی را به انضمام سایر مدارک در قسمت مربوطه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت بارگذاری نموده و اصل ان را قبل از پایان مهلت شرکت در مناقصه به واحد‬ ‫مالی شهرداری بستان اباد تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هر گاه برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب‬ ‫به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬سایر جزئیات و شرایط مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت (ستادایران ) مندرج می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اطالعات تماس و ادرس‪ :‬بستان اباد ‪ ،‬خیابان جمهوری جنب پارک صبا ‪-‬شهرداری بستان‬ ‫اباد ‪041-4333 2422-‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول (نوبت اول) ‪1401/02/14‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول(نوبت دوم) ‪1401/02/21‬‬ ‫مجید ممی زاده‬ ‫شهردار بستان اباد‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۶۵‬هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۳۹۸‬هزار و ‪ ۵۷۷‬نفر دوز اول‪ ۵۷ ،‬میلیون و ‪۶۴۸‬‬ ‫توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۸۰‬نفر دوز دوم و ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۲۱۶‬هزار و ‪ ۳۱۸‬نفر‪ ،‬دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند‪.‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۴۹‬میلیون و ‪ ۲۶۳‬هزار و ‪ ۲۷۵‬دوز رسید‪.‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۶۲‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری هادیشهر در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ‪ 43‬مورخه ‪1401/02/06‬‬ ‫شورای محترم اسالمی هادیشهر امورات خدمات شهری اعم از تنظیف ‪،‬پاکسازی‬ ‫‪،‬جمع اوری زباله و پسماند‪ ،‬سد معبر‪ ،‬خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز را با‬ ‫رعایت ایین نامه مالی شهرداریها ‪،‬از طریق مناقصه عمومی در سامانه ستاد ( دولت)‬ ‫به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد فراخوان و سایر شرایط مناقصه‪،‬تا بازگشایی‬ ‫پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.‬‬ ‫‪ ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را‬ ‫به عمل اورند‪ .‬تلفن راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬به شرکت های واجد شرایط به‬ ‫پیمان واگذار نماید‪.‬‬ ‫مواعد زمانی ‪:‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت اول‪1401/02/08 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ‪ 1401/02/08‬لغایت ‪1401/02/20‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات ‪(1401/03/ 02:‬اخر وقت اداری )‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬مبلغ کل پیمان طبق براورد شهرداری ‪ 80/000/000/000‬ریال می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬واریز مبلغ ‪ 4/000/000/000‬ریال بصورت نقد به حساب شماره‪ 3100002928000‬نزد بانک ملی‬ ‫به نام شهرداری هادیشهر یا با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی بنام شهرداری هادیشهر که حداقل باید‬ ‫دارای سه ماه اعتبار باشد‪.‬‬ ‫‪ – 4‬هزینه نشر اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارمرحله اول ‪ -‬نوبت اول ‪1401/02/08‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت دوم ‪1401/02/21‬‬ ‫صادق رضا پور‬ ‫شهردار هادیشهر‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (سیل بند)‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهـرداری بستان اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 73‬مورخه ‪ 1401/02/06‬شورای‬ ‫محترم شهر بستان اباد‪،‬فراخوان عملیات احداث سیل بند در سطح شهر بستان اباد را با مبلغ‬ ‫براورد اولیه ‪ 13/019/298/460‬ریال را به صورت مناقصه و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد ) برگزار و به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی‬ ‫پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت‬ ‫نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان‬ ‫امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪ .‬تلفن راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد‬ ‫‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫ مواعد زمانی‪:‬‬‫تاریخ انتشار فراخوان‪1401/02/14 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/14‬الی ‪1401/02/31‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/03/10 :‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/03/11 :‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬متقاضیان جهت شرکت در مناقصه باید سپرده شرکت در مناقصه را که ‪ 5‬درصد مبلغ براورد‬ ‫(‪ 650/964/923‬ریال) می باشد که بایدبه صورت ضمانتنامه بانکی و یا به شماره حساب سپرده‬ ‫‪ 3100002133002‬شهرداری بستان اباد نزد بانک ملی شعبه بستان اباد واریز و تصویر فیش واریزی‬ ‫یا ضمانتنامه بانکی را به انضمام سایر مدارک در قسمت مربوطه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫بارگذاری نموده و اصل ان را قبل از پایان مهلت شرکت در مناقصه به واحد مالی شهرداری‬ ‫بستان اباد تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هر گاه برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به‬ ‫نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬سایر جزئیات و شرایط مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت (ستادایران ) مندرج می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اطالعات تماس و ادرس‪ :‬بستان اباد ‪ ،‬خیابان جمهوری جنب پارک صبا ‪-‬شهرداری بستان‬ ‫اباد ‪041-4333 2422-‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول (نوبت اول) ‪ 1401/02/14‬تاریخ انتشار مرحله اول(نوبت دوم) ‪1401/02/21‬‬ ‫مجید ممی زاده‪-‬شهردار بستان اباد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1349

روزنامه سپهرایرانیان 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه سپهرایرانیان 1348

روزنامه سپهرایرانیان 1348

شماره : 1348
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه سپهرایرانیان 1347

روزنامه سپهرایرانیان 1347

شماره : 1347
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه سپهرایرانیان 1346

روزنامه سپهرایرانیان 1346

شماره : 1346
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه سپهرایرانیان 1345

روزنامه سپهرایرانیان 1345

شماره : 1345
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه سپهرایرانیان 1343

روزنامه سپهرایرانیان 1343

شماره : 1343
تاریخ : 1401/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!