فصلنامه دیده بان مرز شماره 6 - مگ لند

فصلنامه دیده بان مرز شماره 6

فصلنامه دیده بان مرز شماره 6

فصلنامه دیده بان مرز شماره 6

‫فصلنامه رسارسی اجتامعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫فصل پاییز ‪ * 1399‬سال دوم * شماره ‪6‬‬ ‫‪ 44‬صفحه * قیمت ‪ 10/000‬تومان‬ ‫پرونده ویژه‪:‬‬ ‫صنایع غذایی‬ ‫یادی از کارافرین بزرگ صنایع غذایی ایران‬ ‫زندهیاد علی خسروشاهی‪ ،‬موسس گروه صنعتی مینو‬ صفحه 1 Address: Astara, Gilan-Iran. Phone: +98(21) 75 6 75 000 Whatsapp, Telegram: 09918030941 reservation.a@espinashotels.com www.espinashotels.com صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 ‫فهرست مطالب‪:‬‬ ‫سخن رسدبیر؛ مرزهای سالمت در صنایع مواد غذایی ‪11 .........................................................................................................‬‬ ‫یادی از کارافرین بزرگ صنایع غذایی ایران‪ ،‬زنده یاد علی خرسوشاهی‪ ،‬موسس گروه صنعتی مینو ‪12 ......................................‬‬ ‫اشنایی با خاصیت نارنگی ‪22 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫همه چیز راجع به طعم عجیب سیر سیاه ‪24 ..........................................................................................................................‬‬ ‫هر گردی گردو نیست! ‪26 ......................................................................................................................................................‬‬ ‫خواص و فواید سالمتی سبوس برنج ‪28 ..................................................................................................................................‬‬ ‫معجزه ای به نام قارچ گانودرما ‪30 ........................................................................................................................................‬‬ ‫عسل و مشخصات ان ‪34 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫فصلنامه رسارسی اجتامعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صاحبامتیاز و مدیرمسئول‪ :‬مهندس محمدنقی دیدهبان‬ ‫رسدبیر‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫ویراستار‪ :‬لیال سیدحامتی‬ ‫مدیر بازرگانی‪ :‬نادر خدابخش نیر‬ ‫خربنگاران‪ :‬فاطمه سیدحامتی‪ ،‬زینب سیدحامتی‪ ،‬الناز قنربی‪ ،‬فرناز قنربی‪ ،‬گلناز قنربی‬ ‫گروه کارشناسان‪ :‬دکرت ابراهیم عبدی اقدم‪ ،‬دکرت مجتبی ملکی شهریور‪ ،‬مهندس محمدحسین دیدهبان‬ ‫محمدعلی دیدهبان‪ ،‬دکرت علی کافی راد‪ ،‬داریوش فتحی‬ ‫امور گرافیکی‪ :‬حانیه ملکی شهریور‬ ‫عکاس خربی‪ :‬سیده سارا سیدحامتی‬ ‫همکاران این شامره‪ :‬زهرا دیدهبان‪ ،‬غالمرضا خالوئی نائینی‬ ‫صفحه بند و طراح‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬خاتم نو‬ ‫مدیران دفاتر رسپرستی و منایندگی ها‬ ‫خربنگار مقیم در کشور ترکیه (استانبول)‪ :‬لیال نوروزی‬ ‫مدیر رسپرستی استان اردبیل‪ :‬مهندس علی قنربی‬ ‫مدیر رسپرستی استان الربز‪ :‬الناز قنربی‬ ‫مدیر رسپرستی استان اذربایجان رشقی‪ :‬مهندس اکرب قنربی‬ ‫مناینده استان اذربایجان غربی‪ :‬احمد نرصالهی‬ ‫مناینده استان گیالن‪ :‬حسین مهدوی اسیابر‬ ‫مناینده استان کرمانشاه‪ :‬حسن کرمی‬ ‫‪‬‬ ‫نشانی دفرت مرکزی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان انقالب اسالمی‪ ،‬خیابان کارگر شاملی‪ ،‬خیابان مستعلی‪ ،‬پالک ‪ ،12‬واحد ‪ ،3‬کد پستی‪1418814554 :‬‬ ‫سازمان اگهیها‪+98-919-919-9881 :‬‬ ‫تلفکس‪+9821 – 66129426 :‬‬ ‫صندوق پستی‪13145-483 :‬‬ ‫‪Email: info@marznews.com‬‬ ‫‪Email:Qeshmair@marznews.com‬‬ ‫‪www.Marznews.com www.Marz.News www.Marznews.ir‬‬ ‫نشانی صفحه اینستاگرامی مرزنیوز‪https://www.instagram.com/marznews.ir :‬‬ ‫نشانی فیس بوک‪https://www.facebook.com/marznews :‬‬ ‫کانال رسمی تلگرامی مرزنیوز‪https://t.me/Marznews :‬‬ ‫نشانی اپارات‪https://www.aparat.com/marznews :‬‬ ‫نشانی توییرت‪https://twitter.com/marznews :‬‬ ‫نشانی روبینو‪Rubika.ir/marznewz_ir :‬‬ ‫نشانی بله‪https://ble.ir/marznewz :‬‬ ‫نشانی روبیکا‪Rubika.ir/marznewz :‬‬ ‫‪‬‬ ‫مراکز توزیع‪ :‬دفاتر استانداران استانهای مرزی‪ ،‬وزارتخانهها‪ ،‬سازمانها و ادارات مرتبط‪ ،‬سفارتخانههای منتخب‪ ،‬کیوسکهای مطبوعاتی‬ ‫منتخب‪ ،‬رشکتها‪ ،‬واحدهای صنعتی و مراکز تفریحی و گردشگری و‪ ...‬طرف قرارداد و لیستهای پیشنهادی مشرتیان و مشرتکین و‪...‬‬ صفحه 10 ‫سخن سرد ربی‬ ‫مرزاهی سالمت رد صناعی غذا یی‬ ‫با شیوع ویروس کرونا مردم بیش از گذشته به‬ ‫سالمتی خود توجه کردند اما همچنان جای‬ ‫خالی راهنمای صادق و رسانه های معرفی‬ ‫کننده محصوالت سالمت محور بیش از پیش‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫این رسانه بر حسب وظیفه خطیر اطالع رسانی‬ ‫خود بر ان است تا محصوالت تولیدکنندگان‬ ‫داخلی که در کنار فعالیت اقتصادی به فکر‬ ‫سالمتی مردم هم هستند را معرفی کرده و‬ ‫گزارش های مبسوطی را از روند تولیدات انها‬ ‫برای مخاطبان تهیه نموده و در شمارههای‬ ‫اتی نیز منتشر نماید‪.‬‬ ‫از این رو انتظار میرود مدیران صنایع و‬ ‫مراکز تولیدی با سفارش اگهی یا رپرتاژ اگهی‬ ‫متضمن تداوم این خدمت صادقانه باشند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر پذیرای مقاالت و مطالب‬ ‫تخصصی کارشناسان این عرصه نیز هستیم‪.‬‬ ‫فرهاد قنبری‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫یادی از کارافرین بزرگ صنایع غذایی ایران‬ ‫زنده یاد علی خسروشاهی‬ ‫موسس گروه صنعتی مینو‬ ‫گروه صنعتی مینو با همت واالی زنده یاد‬ ‫علی خسروشاهی در سال ‪ ،۱۳۳۸‬با تاسیس‬ ‫شرکت سهامی خاص خوراک ایران شکل‬ ‫گرفت‪ .‬علی خسروشاهی در پاییز همین‬ ‫سال توانست پس از جلب رضایت شرکت‬ ‫هنکل المان‪ ،‬نمایندگی توزیع «تاید» را‬ ‫بگیرد و انحصار بازار پودر رخت شویی ایران‬ ‫را از ان خود کند‪ .‬پس از این‪ ،‬خسروشاهی‬ ‫توانست توجه و موافقت شرکت بوتس برای‬ ‫گرفتن لیسانس این شرکت را به گروه‬ ‫صنعتی مینو جلب کند‪.‬‬ صفحه 12 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال اول ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫شروع فعالیت‬ ‫شمار کارگرهای این کارخانه که شرکت‬ ‫«پارس» نام گرفته بود‪ ،‬در ابتدا بیشتر از‬ ‫‪ ۱۵‬نفر نبود و این کارخانه‪ ،‬تولید مواد‬ ‫غذایی را با تولید اب نبات و تاقی شروع‬ ‫کرد‪ .‬همزمان با به راه افتادن کارگاه اب‬ ‫نبات سازی‪ ،‬شرکت مینو به دنبال راه‬ ‫اندازی قسمت داروسازی نیز بود و قرار شد‬ ‫داروهای بوتس را در ایران تحت لیسانس‬ ‫بسازند‪« .‬تافی» اولین محصول مینو بود که‬ ‫با نام «تافی کره ای سه ستاره» تولید شد‪.‬‬ ‫بهره برداری کارخانه‬ ‫کارهای ساختمان سازی شروع وسال‬ ‫‪ 1341‬شمسی کار تمام شد و کارخانه به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ صفحه 14 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫ورود اولین ویفر به بازار مینو‬ ‫توسط شرکت مینو‬ ‫اواخر شهریور سال ‪ ۱۳۴۱‬برای اولین بار‬ ‫ویفر به بازار ایران توسط شرکت مینو عرضه‬ ‫شد‪ .‬دهه ‪ ۱۳۴۰‬دهه طالیی شرکت صنعتی‬ ‫مینو بود طوری که این شرکت با توسعه‬ ‫کارگاه ها‪ ،‬زمین های جدیدی خریداری کرد‬ ‫و کارخانجات مینو با سیاست عدم تمرکز‬ ‫صنایع در تهران در دهه های ‪ ۴۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫شمسی‪ ،‬زمین مناسبی با وسعت کافی در‬ ‫خرمدره از توابع شهرستان زنجان خریداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عرضه ادامس‬ ‫عرضه ادامس بادکنکی به بازار و بعد از ان‬ ‫تولید «ادامس شیک»‪ ،‬تاسیس واحدهای‬ ‫تولید بیسکویت و شکالت‪ .‬تولید شکالت‬ ‫با برند مینو‪ -‬تولید دو محصول به نام های‬ ‫کیت کت و اسمارتیز تحت لیسانس شرکت‬ ‫راونتری مکینتاش انگلستان‪ ،‬شرکت مینو‬ ‫توانست مقام اول را از نظر تولید و فروش‬ ‫شکالت در ایران کسب کند‪.‬‬ صفحه 16 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫‪18‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫راه اندازی کارگاه پفک‬ ‫راه اندازی کارگاه «پفک»‪ :‬علی خسروشاهی‬ ‫در سفرهایش به خارج از کشور مرتب در‬ ‫نمایشگاه ها و مغازه ها نمونه ی اجناس‬ ‫مختلف را جمع اوری می کرد و می چشید‪.‬‬ ‫در یکی از این امتحانات به محصولی برخورد‬ ‫که بعدا در ایران با نام پفک نمکی به بازار‬ ‫عرضه شد‪.‬جنسی که علی خسروشاهی به‬ ‫ان برخورده بود محصول شرکت امریکایی‬ ‫بیاتریس فودز بود‪ .‬حسن خسروشاهی در‬ ‫خصوص نام گذاری این محصول می گوید‪:‬‬ ‫در دوران کودکی با مادرم به قنادی مینا در‬ ‫ابتدای خیابان نادری می رفتیم‪ .‬ان ها یک‬ ‫شیرینی داشتند به نام پفک که خیلی مورد‬ ‫عالقه من بود‪ .‬محصولی که قرار بود تولید‬ ‫شود خیلی پف داشت و چون محصول‬ ‫شوری بود‪ ،‬من تصمیم گرفتم که اسم ان‬ ‫را پفک نمکی بگذارم و با عجله ی زیاد این‬ ‫اسم را ثبت کردم‪ .‬در همین سال کارگاه‬ ‫بیسکوئیت سازی نیز راه اندازی شد‪.‬‬ صفحه 18 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫‪20‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫تاسیس شرکت صادراتی پرسوئیس‬ ‫تاسیس شرکت صادراتی پرسوئیس‪ ،‬به‬ ‫عنوان متولی صادرات محصوالت گروه‬ ‫صنعتی مینو‪ ،‬که از ان زمان تاکنون‬ ‫مسئولیت صادرات محصوالت گروه شرکت‬ ‫های صنعتی مینو را برعهده داشت است‪.‬‬ ‫خرید زمین خرمدره‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۲‬گسترش گروه صنعتی مینو‬ ‫در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور‬ ‫زمین فعلی شرکت صنعتی مینو خرمدره‬ ‫خریداری شد‪ .‬این زمین با هدف احداث‬ ‫یک شهرک بزرگ کارخانه ای خریداری و‬ ‫با ایجاد ساختمان مسکونی اپارتمانی برای‬ ‫مهندسان و کارکنان بستری برای جذب و‬ ‫هدایت متخصصین این صنعت به این مکان‬ ‫که تا ان زمان یک دهکده ی کوچک بود‬ ‫فراهم شد‪ .‬این ده کوچک‪ ،‬به مرور زمان به‬ ‫خاطر وجود شرکت مینو به یک شهرستان‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫* این کارخانه در سال ‪ ۱۳۵۴‬به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬اولین دستگاه هایی که‬ ‫از تهران به خرمدره انتقال داده شد دستگاه‬ ‫های پفک نمکی بود و بدین ترتیب تولید‬ ‫در مینو خرمدره با محصول محبوب پفک‬ ‫نمکی اغاز شد‪ .‬و پس از ان تولید اب نبات‬ ‫و تافی شروع شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت شرکت گروه صنعتی مینو‬ صفحه 20 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫‪22‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫اشنایی با خاصیت نارنگی‬ ‫خواص نارنگی بسیار بی نظیر است‪.‬‬ ‫نارنگی ‪ 100‬نوع بیماری را درمان می کند‬ ‫و پوست ان نیز برای درمان و سالمت بدن‬ ‫بسیار موثر است‪.‬‬ ‫نارنگی زیبایی پوست و مو را تضمین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نارنگی دارای ویتامین های ‪C،B2 ،A، B1‬‬ ‫پروتئین‪ ،‬چربی‪ ،‬قند‪ ،‬حاوی مقدار زیادی‬ ‫فسفر‪ ،‬کلسیم می باشد‪.‬‬ ‫اگر به فشار خون مبتال هستید‪ ،‬نوشیدن‬ ‫اب نارنگی تازه یا افزودن میوه خشک شده‬ ‫ان به غذا به بیمار کمک می کند تا فشار‬ ‫خون خود را کاهش داده و ان را کنترل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫افرادی که نیاز به دریافت پتاسیم بیشتری‬ ‫دارند می توانند از طریق میوه نارنگی‪ ،‬پودر‬ ‫نارنگی یا اب این میوه زمستانی میزان‬ ‫پتاسیم مورد نیاز خود را جبران کنند‪.‬‬ ‫پوست خشک شده نارنگی یکی از مفیدترین‬ ‫بخش های این میوه زمستانی برای بهبود‬ ‫سرفه های روزهای سرد زمستانی است‪.‬‬ ‫برای کاهش تب و رفع تراکم خون در کبد‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫اگر از بی خوابی رنج می برید و شب ها نمی‬ ‫توانید خواب ارام و راحتی داشته باشید‪،‬‬ ‫متخصصان تغذیه توصیه می کنند یکی دو‬ ‫ساعت قبل از خواب چند دانه نارنگی میل‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫کارشناسان تغذیه می گویند نارنگی به دلیل‬ ‫داشتن ویتامین های ث‪ ،‬ا و ب مفرح قلب‬ ‫است و می تواند اعمال قلب را تنظیم کند‪.‬‬ ‫این میوه ادرار اور خوبی است و از این رو‬ ‫می تواند سموم بدن را دفع کند‪.‬‬ ‫پزشکان خوردن نارنگی را به بیمارانی که از‬ ‫سرگیجه رنج می برند نیز توصیه می کنند‪.‬‬ ‫نارنگی حاوی مقدار زیادی منیزیم است و‬ ‫از این طریق در فعالیت عضالنی‪ ،‬دستگاه‬ ‫گوارش و سیستم عصبی موثر است و به‬ ‫خاطر داشتن میزان فسفر و کلسیم باال‪،‬‬ ‫یکی از میوه هایی است که در تشکیل‬ ‫استخوان و اسکلت بدن موثر است‪.‬‬ ‫این میوه خون را تصفیه و زیاد می کند‪.‬‬ ‫به خاطر داشتن مقدار فسفر و کلسیم‬ ‫باال‪ ،‬نارنگی یکی از میوه هایی است که در‬ ‫تشکیل استخوان و اسکلت بدن موثر است‪.‬‬ ‫افرادی که دچار مسمومیت با الکل می شوند‬ ‫می توانند این مسمومیت را با نوشیدن اب‬ ‫نارنگی یا خوردن نارنگی تازه برطرف کنند‪.‬‬ ‫خاصیت سم زدایی نارنگی به بیمار کمک‬ ‫می کند تا خیلی سریع بر مسمومیت و‬ ‫ضعف خود غلبه کند‪.‬‬ ‫حاوی مقدار زیادی منیزیم است و از این‬ ‫طریق در فعالیت عضالنی‪ ،‬دستگاه گوارش‬ ‫و سیستم عصبی موثر است‪.‬‬ ‫سرد و تر‪ ،‬مفرح قلب‪ ،‬رافع خفقان‪ ،‬صفرا بر‬ ‫و فرونشاننده لهیب معده و کبد است‪.‬‬ ‫نارنگی مسکن اعصاب است و برای کلیه‬ ‫بیماران مفید است‪.‬‬ ‫به اعتقاد برخی‪ ،‬به خاطر خاصیت ضدعفونی‬ ‫کننده اش‪ ،‬می تواند در درمان سیفلیس‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫نارنگی‪ ،‬این میوه پاییزی چسبندگی خون را‬ ‫معالجه می کند‪ ،‬در نتیجه تصلب شرایین‪،‬‬ ‫ورم جدار ورید و سیاه شدن شریان‪ ،‬فلج‬ ‫ناقص و انژین را بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫این میوه ی خوشمزه منبع غنی بتاکاروتن‬ ‫است‪.‬‬ ‫دارای مقادیر فراوانی ویتامین ‪ A‬است و‬ ‫برای پیشگیری از سرطان مفید است‪.‬‬ ‫نارنگی به خاطر داشتن فسفر زیاد و‬ ‫ویتامین های فراوان‪ ،‬باعث تقویت حافظه‬ ‫و هوش می شود و برای رفع بی اشتهایی و‬ ‫کاهش گرمای غریزی بدن نیز مفید است‪.‬‬ ‫افرادی که به نفخ شکم مبتال هستند با‬ ‫مصرف میوه نارنگی به تنهایی می توانند به‬ ‫درمان نفخ شکم خود بپردازند‪.‬‬ ‫نارنگی عالوه بر خاصیت اشتهااوری از جمله‬ ‫میوه هایی است که برای قلب و معده مقوی‬ ‫بوده و به عنوان یک اشتهااور طبیعی برای‬ ‫بیماران کم اشتها و افرادی که تمایل به‬ ‫افزایش وزن دارند‪ ،‬تجویز می شود‪.‬‬ ‫نارنگی‪ ،‬برای درمان بیماری های زیر مفید‬ ‫است‪:‬‬ ‫• چاقی‬ ‫• برونشیت‬ ‫• التهاب ریه‬ ‫• اسم‬ ‫• زکام‬ ‫• فشارخون باال‬ ‫• بیماری های مختلف پوستی‬ ‫خواص پوست نارنگی‬ ‫طبق گفته متخصصان تغذیه جویدن پوست‬ ‫نارنگی کلسترول مضر را کاهش می دهد و‬ ‫اثر ان همانند داروهای شیمیایی است که‬ ‫البته عوارض ان را ندارد‪.‬‬ ‫خواص نارنگی‪،‬اشنایی با خواص نارنگی‬ ‫خوردن پوست نارنگی از بیماری قلبی‬ ‫پیشگیری می کند‪.‬‬ ‫انزیم های موجود در سلول های سرطانی‬ ‫از طریق ترکیبی به نام ‪ Q40‬موجود در‬ ‫پوست نارنگی از بین می رود‪.‬‬ ‫خوردن پوست نارنگی از بیماری قلبی‬ ‫پیشگیری می کند‪.‬‬ صفحه 22 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال اول ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫انتی اکسیدان پوست نارنگی ‪ 20‬برابر میوه‬ ‫نارنگی است‪.‬‬ ‫ناراحتی های عصبی‪ ،‬افسردگی‪ ،‬استرس و‬ ‫اختالالت مربوط به خواب را برطرف می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بیشتر اختالالت گوارشی را می توان با‬ ‫استفاده از پوست نارنگی برطرف کرد‪.‬‬ ‫مصرف ان برای جذب غذا مفید است‪ .‬نفخ‬ ‫و حالت تهوع را برطرف می کند‪ .‬با تحریک‬ ‫سیستم لنفاوی‪ ،‬به دفع مایعات اضافه کمک‬ ‫و با چاقی مفرط نیز مقابله می کند‪.‬‬ ‫از پوست سبزرنگ این میوه برای درمان‬ ‫فشارخون پایین و التهاب استفاده می شود‪.‬‬ ‫بر اساس طب چینی‪ ،‬پوست نارنگی‬ ‫اختالالت طحال و ریه را برطرف می کند‪.‬‬ ‫پوست نارنگی را پس از شستن در فر یا زیر‬ ‫نور خورشید خشک کنید و به شکل پودر‬ ‫در بیاورید‪ .‬این پودر را می توان روی تمامی‬ ‫غذاها از جمله خورشت‪ ،‬سوپ‪ ،‬برنج‪ ،‬چای‪،‬‬ ‫مرغ و… اضافه کرد‪.‬‬ ‫مضرات زیاده روی در مصرف نارنگی‬ ‫زیاده روی در مصرف نارنگی موجب افزایش‬ ‫گاز روده شده و ناراحتی های گوارشی برای‬ ‫مصرف کننده به همراه می اورد‪.‬‬ ‫نارنگی از ان جهت که راحت ترین میوه‬ ‫برای خوردن است و پوست ان به سادگی‬ ‫جدا می شود بیشتر توسط بچه ها خورده‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین باید مراقب بچه ها بود‬ ‫زیرا مصرف بیش از اندازه نارنگی ان ها را‬ ‫به اسهال و کندی عملکرد روده ها مبتال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از عوارض مصرف بیش ازاندازه‬ ‫نارنگی بروز افت و التهاب در دهان و زبان‬ ‫مصرف کننده است‪.‬‬ ‫دقت کنید که هرگز نارنگی را به صورت‬ ‫مخلوط با شیرگاو میل نکنید‪ .‬ترکیب این ‪2‬‬ ‫موجب بروز دردهای شکمی می شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت بیتوته‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫‪24‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫همه چیز راجع به طعم عجیب‬ ‫سیر سیاه‬ ‫هرگاه که بحث غذا پیش می اید مردم‬ ‫همیشه نظرات مختلفی راجع طعم ان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بعضی از مردم طعم شیرینی را ترجیح‬ ‫می دهند و بعضی ترشی و تلخی و یا شوری‬ ‫را میپسندند‪.‬‬ ‫نحوه تفسیر مغز شما از این طعم ها نیز‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫ملس بودن هم همچنین یک طعم به شمار‬ ‫می رود‪ .‬اما در واقع چه چیزی یک طعم را‬ ‫خوشمزه می کند؟‬ ‫طعم یک احساس است که شما در دهانتان‬ ‫زمانی که سلول های گیرنده ی چشایی به‬ ‫یک نوع غذا واکنش نشان می دهد ان را‬ ‫حس می کنید‪( .‬گیرنده های چشایی؛ تکانه‬ ‫های کوچکی هستند که روی زبان با چشم‬ ‫غیر مسلح نیز دیده می شوند‪).‬‬ ‫همه طعم های فوق الذکر تاثیر متفاوتی در‬ ‫دهان انسان دارند‪.‬‬ ‫زمانی که مولکول های ماده اصلی به گیرنده‬ ‫های جفت شده با پروتئین‪G‬؛ که روی‬ ‫غشای سلولی گیرنده چشایی قرار دارند؛‬ ‫پیوند می خورد؛ طعمی که تجربه می کنید‬ ‫می تواند شیرین‪ ،‬ملس و یا تلخ باشد و‬ ‫زمانی که یک ماده قلیایی یا یون هیدروژن‬ ‫به گیرنده چشایی شما راه پیدا می کند؛‬ ‫طعم دهان شما شور و یا ترش خواهد بود‪.‬‬ ‫حال اگر یک ماده ای ترکیبی از تمامی این‬ ‫احساسات را شامل شود چه طعمی خواهد‬ ‫داشت ؟؟ سیرسیاه بهترین راه پاسخ به این‬ ‫سوال است‪ ،‬یک ماده ملس‪ ،‬ترش‪ ،‬تلخ‪ ،‬شور‬ ‫و یا شیرین که به احتمال زیاد طعم لذیذ و‬ ‫گیرایی دارد‪.‬‬ ‫اغلب مردم سیر سیاه را با کارامل مقایسه‬ ‫می کنند اگر چه اصال به شیرینی اب نبات‬ ‫نیست‪ ......‬البته سیر به طور طبیعی رنگ‬ ‫سفید دارد‪ ،‬بنابراین سیر سیاه چیست؟؟ از‬ ‫چه چیزی تولید شده است و چرا تمامی‬ ‫طعم های موجود در طبیعت را داراست؟؟‬ صفحه 24 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال اول ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫سیر سیاه چیست؟‬ ‫سیر سیاه اساسا همان سیر سفید است که‬ ‫چندین هفته تحت حرارت بوده و سپس‬ ‫چندین مدت باقی می ماند تا اکسید شود‪.‬‬ ‫این محصول برای اولین بار در کشور کره‬ ‫تهیه گردید و در طی چند سال محبوبیت‬ ‫پیدا کرد‪ .‬سیر سفید تحت حرارت و رطوبت‬ ‫کنترل شده قرار می گیرد و در دمای بین‬ ‫‪ 140‬تا ‪ 170‬درجه سانتی گراد ِحدود ‪14‬‬ ‫الی ‪ 30‬روز گرما می بیند تا نهایتا اکسید‬ ‫شده و در فاصله ی ‪ 60‬الی ‪ 90‬روز یک‬ ‫بافت ژله ای وچسبناک و نرم همانند خرما‬ ‫تشکیل می گردد‪ .‬گفته می شود که این‬ ‫بافت به گل ختمی شباهت دارد چون که‬ ‫حبه های سیر سیاه نرم و اسفنجی هستند‪.‬‬ ‫این نکته شایان توجه است که ساختار سیر‬ ‫سیاه طی فرایند تخمیر شکل می گیرد‪.‬‬ ‫در فرایند تولید سیر سیاه‪ ،‬انزیم های‬ ‫موجود در سیر سفید از طریق روند شناخته‬ ‫شده ای به نام واکنش غیر انزیمی میالرد‬ ‫تجزیه می شود و واکنشی میان امینو‬ ‫اسیدها و قند های احیا کننده که در معرض‬ ‫گرما وحرارت قرار می گیرند تا تبدیل به‬ ‫مولکول های پیچیده شوند‪ .‬این امر به مرور‬ ‫موجب تشکیل مولکولهای بیشتری شده و‬ ‫به زنجیره ای از صدها مولکول پیچیده مبدل‬ ‫می گردند که به واکنش غیر انزیمی میالرد‬ ‫معروف است‪ .‬در نتیجه ی این واکنش های‬ ‫غیر انزیمی و تشکیل مولکول سیر سیاه‬ ‫طعم های متنوعی به خود می گیرد‪‍.‬‬ ‫برای اطالعات بیشتر باید بدانید که هیچ‬ ‫ماده افزودنی و یا نگهدارنده ای به سیر‬ ‫سفید اضافه نمی گردد و حتی هیچ فرایند‬ ‫سوختنی در ان انجام نمی پذیرد‪ .‬مطالعات‬ ‫نشان داده است که افرادی که اگاهی‬ ‫چندانی از سیر سیاه ندارند فکر می کنند که‬ ‫این یک سیر سوخته یا فاسد است اما اصال‬ ‫این طور نیست‪.‬‬ ‫بعد از فرایند حرارت و اکسیداسیون؛ سیر‬ ‫اماده مصرف شما عزیزان می گردد‪.‬‬ ‫احساسی که بعد از خوردن سیر سیاه‬ ‫به انسان دست می دهد چیست؟‬ ‫اگر به شما بگویند که یک حبه کامل سیر‬ ‫خام را بجوید؛ اکثر شما چهره تان در هم‬ ‫کشیده می شود چون طعم خیلی تند و‬ ‫زننده ای دارد‪ .‬اما سیر سیاه را تا ‪ 10‬حبه‬ ‫خام بخورید‪ ،‬مطمئنا دوست دارید که تعداد‬ ‫بیشتری را امتحان کنید‪ .‬علت ان چیست؟؟‬ ‫در ابتدا باید بدانید که سیرسیاه بوی‬ ‫چندانی ندارد؛ ثانیا تر کیبی از طعم های‬ ‫خیلی خوشمزه و پیچیده دارد‪ .‬یک طعم‬ ‫کامال مرموز و شگفت انگیز؛ به این معنا‬ ‫که گاها طعمی اشنا و گاهی اوقات طعمی‬ ‫ناشناخته و عجیب دارد‪.‬‬ ‫سیر سیاه بافت نرم و جویدنی دارد که از‬ ‫شیرینی موجود در بالزامیک‪ ،‬شکالت و یا‬ ‫حتی رازیانه برخوردار است‪ .‬مزه ای مثل‬ ‫هل دودی سیاه دارد‪ .‬هم چنین میتوانید‬ ‫هنگام خوردن سیر سیاه طعم ملس بودن‬ ‫تمبر هندی را در ان تشخیص دهید‪.‬‬ ‫چه چیزی طعم سیر سیاه را بسیار‬ ‫متمایز و پیچیده و مرموز می کند؟‬ ‫با وجود طعم های فراوانی که در سیر سیاه‬ ‫یافت می‪‎‬شود‪ ،‬خالی از لطف نیست که یاد‬ ‫بگیرید چگونه این طعم ها درون یک ماده‬ ‫جای می گیرد‪.‬‬ ‫همانطور که قب ً‬ ‫ال ذکر شد؛ ساختار سیر سیاه‬ ‫حاوی واکنش غیر انزیمی میالرد است که‬ ‫در ان انزیم های موجود در سیر سفید به‬ ‫مولکولهای زیاد تجزیه می شود‪ .‬از انجایی‬ ‫که هیچ عمل سوختگی و یا خرد شدگی‬ ‫وجود ندارد؛ اجزای سازنده ان از بین‬ ‫نمی رود بلکه به سیر سیاه اضافه می شود‪..‬‬ ‫قندها و اسیدهای امینه موجود در سیر‬ ‫به مالنوئیدین؛ یک ​​ماده ای با سطح باالی‬ ‫فروکتور و گلوکز )تجزیه می شود‪ ..‬این طعم‬ ‫ملس بودن سیر سیاه را توضیح می دهد‪...‬‬ ‫اجزای اصلی سازنده س یر به الیسین‬ ‫معروف است‪ .‬این اجز ا همانی اند که در‬ ‫سیر سفید موجود است و بنابراین مسئول‬ ‫طعم و بو و برخی خواص مفید سیر هستند‪.‬‬ ‫ماده الیسین طی فرا ی ند واکنش میالرد‬ ‫که از طریق گرما تخ م یر میشود به انتی‬ ‫اکسیدان هایی مانند الکالوئیدها تجزیه‬ ‫می شود‪ .‬در اثر ای ن تجزیه کامال طعم و‬ ‫بوی شدید سیر سفید از بین می رود و منتج‬ ‫به تشکیل سیر سیاه بی بو میگردد که طعم‬ ‫مطبوعی دارد‪.‬‬ ‫اگرچه در اثر واکنش میالرد‪ ،‬سطح الیسین‬ ‫موجود در سیر کاهش می یابد؛ اما باعث‬ ‫افزاش کارایی ان می شود‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫به اس الیل سیستین (یک ماده محلول در‬ ‫اب)‪ ،‬تجزیه می شود که به راحتی در بدن‬ ‫توسط دستگاه گوارش جذب می شود‪.‬‬ ‫سیر سفید به طور کلی از ترکیبات انتی‬ ‫اکسیدانی تشکیل شده است که برای‬ ‫بدن انسان بسیار مفید است‪ .‬برخی از‬ ‫این انتی اکسیدان ها از جمله پلی فنول‬ ‫ها و فالونوئیدها هستند‪ .‬گفته می شود‬ ‫برخی از این انتی اکسیدان ها در بهبود یا‬ ‫پیشگیری از برخی انواع سرطان ها اهمیت‬ ‫دارند‪ .‬وقتی سیر سفید تحت واکنش میالرد‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬این انتی اکسیدان ها افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬غلظت بیشتری پیدا می کنند و‬ ‫بنابراین باعث تغییر شکل ظاهری و طعم‬ ‫سیر سیاه در مقایسه با سیر سفید می شود‪.‬‬ ‫این بدان معناست که سیر سیاه‪ ،‬نه تنها از‬ ‫نظر طعم‪ ،‬بلکه از نظر فوایدی که برای بدن‬ ‫دارد‪ ،‬فرم تقویت شده تری از سیر است‪.‬‬ ‫خواص طعم سیر سیاه چیست؟‬ ‫طعم فریبنده سیر سیاه از زمان تولید ان‬ ‫در کشور کره به سرعت در سراسر جهان‬ ‫محبوب شده است‪ .‬فواید این خوراکی برای‬ ‫سالمتی گسترده است و بنابراین‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اینکه به عنوان حبه های خام خورده‬ ‫می شود به روش های دیگری نیز مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سیر سیاه یک افزاینده طعم طبیعی‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل از ان به عنوان طعم‬ ‫دهنده به غذاهای مختلف استفاده می شود‪.‬‬ ‫به عنوان طعم دهنده در ساالدها‪ ،‬پیتزا‬ ‫و همچنین ماکارونی استفاده می شود‪.‬‬ ‫همچنین به نوشیدنی های انرژی زا اضافه‬ ‫می شود تا طعم بی نظیری به انها بدهد و‬ ‫همچنین می تواند برای تهیه شکالت سیر‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬دیگران سیر سیاه‬ ‫را گرم می کنند و از ان به عنوان مخلوط‬ ‫بستنی به جای کارامل استفاده می کنند‪ .‬به‬ ‫طور کلی‪ ،‬سیر سیاه می تواند در بسیاری از‬ ‫غذاها استفاده شود‪.‬‬ ‫سیر سیاه به غیر از محافظت سلولها در‬ ‫برابر اسیب و جراحات؛ برای جلوگیری از‬ ‫الزایمر‪ ،‬ارتریت؛ روماتیسم و سایر اختالالت‬ ‫مزمن نیز مزیت دارد‪ .‬ثابت شده است که‬ ‫سیر سیاه خاصیت ضد پیری دارد‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬بدیهی است که سیر سیاه‬ ‫دارای مزایای بیشتری نسبت به سیر سفید‬ ‫است زیرا نه تنها طعم مطلوب تری دارد‪،‬‬ ‫بلکه دارای انتی اکسیدان های بیشتری‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین به راحتی توسط دستگاه گوارش‬ ‫قابل هضم و جذب است و بافت نرم تری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫منبع‪https://bizmlm.ir :‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫‪26‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫هر گردی گردو نیست!‬ ‫گردو میوه های سنگی تک دانه ای است که از‬ ‫درخت گردو رشد می کند‪.‬‬ ‫انها منبع خوبی از چربی های سالم‪ ،‬پروتئین و‬ ‫فیبر هستند‪.‬‬ ‫گردو ممکن است سالمت قلب و استخوان ها را‬ ‫تقویت کرده و از جمله مزایای دیگر در مدیریت‬ ‫وزن کمک کند‪.‬‬ ‫درختان گردو بومی شرق امریکای شمالی‬ ‫هستند اما امروزه به طور معمول در چین‪ ،‬ایران‬ ‫و در ایاالت متحده در کالیفرنیا و اریزونا پرورش‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫در زیر پوست درخت گردو یک مهره چروک و‬ ‫کره ای شکل است‪ .‬گردو به دو بخش مسطح‬ ‫تقسیم می شود تا بصورت تجاری فروخته شود‪.‬‬ ‫گردو هم به صورت خام و هم بو داده و نمکی یا‬ ‫نمک موجود است‪.‬‬ ‫در این مقاله به تجزیه مواد مغذی گردو‪ ،‬نگاهی‬ ‫به فواید احتمالی سالمتی ان‪ ،‬چگونگی ترکیب‬ ‫بیشتر گردو در رژیم غذایی و هرگونه خطرات‬ ‫بالقوه سالمتی در مصرف گردو می پردازیم‪.‬‬ ‫اگر دقت کرده باشید که مغز گردو چقدر شبیه‬ ‫مغز انسان می باشد؟ اگر چه در اموزه های‬ ‫باستانی نیز به این مورد اشاره شده است که‬ ‫گردو یکی از بهترین خوراکی ها برای تقویت‬ ‫مغز می باشد‪ ،‬امروزه نیز علم ثابت کرده است‬ ‫که گردو غذای مغز است و نباید از خوردن ان‬ ‫غافل شد!‬ ‫گردوی سالم و مقوی یکی از مقوی ترین انواع‬ ‫مغزها می باشد که در طب سنتی و اسالمی نیز‬ ‫بسیار توصیه شده است‪.‬‬ ‫گردو به دلیل داشتن مقدار زیادی از اسیدهای‬ ‫چرب امگا ‪ 3‬که دارد به کاهش کلسترول خون‬ ‫باال کمک می کند‪ ،‬باعث سالمت قلب و عروق‬ ‫شده و برای الغری و کاهش وزن مفید است‪.‬‬ ‫خواص گردوی تازه هم مانند خواص گردوی‬ ‫خشک می باشد‪.‬‬ ‫ویتامین ها و مواد معدنی در گردو‬ ‫گردو الی بدون سبزیجات (‪ 30‬گرم) شامل‪:‬‬ ‫انرژی‪ 200 :‬کالری‬ ‫کربوهیدرات ‪ 3.89‬گرم (گرم)‬ ‫شکر‪ 1 :‬گرم‬ ‫فیبر‪ 2 :‬گرم‬ ‫پروتئین‪ 5 :‬گرم‬ ‫چربی‪ 20 :‬گرم‬ ‫کلسیم‪ 20 :‬میلی گرم (میلی گرم)‬ ‫اهن‪ 0.72 :‬میلی گرم‬ ‫سدیم‪ 0 :‬میلی گرم‬ ‫گردو همچنین منبع خوبی از‪:‬‬ ‫منگنز‪/‬مس‪/‬منیزیم‪/‬فسفر‪/‬ویتامین‪ B6‬واهن‬ ‫انها از نظر چربی های اشباع نشده و غیر اشباع‬ ‫نشده و اسیدهای چرب امگا ‪ 3‬بسیار غنی‬ ‫هستند‪ .‬انها همچنین منبع خوبی از پروتئین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اجیل ها به دلیل داشتن کالری با کالری باال و‬ ‫پرچرب دارای اعتبار هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬انها در‬ ‫مواد مغذی متراکم هستند و چربی های سالم‬ ‫قلب را تامین می کنند‪.‬‬ ‫ترکیب چربی های سالم‪ ،‬پروتئین و فیبر‬ ‫موجود در «گردو» به افزایش رضایتمندی و پر‬ ‫بودن کمک می کند‪ .‬این باعث می شود در‬ ‫مقایسه با چیپس‪ ،‬کراکر و سایر غذاهای ساده‬ ‫کربوهیدرات‪ ،‬انها را به عنوان میان وعده از‬ ‫سالمتی بیشتری برخوردار کنید‪.‬‬ ‫گردو منبع خوبی از برخی ویتامین ها و مواد‬ ‫معدنی است‪ .‬از جمله ی انها می توان به موارد‬ ‫زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫ویتامین ‪ :B6‬این ویتامین به تقویت دستگاه‬ ‫ایمنی و سالمت دستگاه عصبی کمک می کند‪.‬‬ ‫کمبود این ویتامین باعث کم خونی (انمی) می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مس‪ :‬مس موجود در گردو از مواد معدنی‬ ‫مفیدی است که موجب تقویت سالمت قلب ‪،‬‬ ‫بهبود به عملکرد دستگاه ایمنی بدن‪ ،‬استخوان‬ ‫ها و اعصاب نیز از سایر وظایف این ماده ی‬ ‫معدنی است‪.‬‬ ‫اسید فولیک‪ :‬با عنوان فوالت و ویتامین ‪B9‬‬ ‫نیز شناخته می شود و کمبود این ویتامین در‬ ‫دوران بارداری باعث تولد نوزاد ناقص می شود‪.‬‬ ‫ویتامین ‪ :E‬گردو محتوی مقدار زیادی از این‬ ‫شکل ویتامین ‪ E‬است که برای مبارزه بدن با‬ ‫سرطان نیاز است‪.‬‬ ‫فسفر‪ :‬نزدیک به ‪ ٪1‬بدن ما را فسفر تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬این ماده ی معدنی به طور عمده در‬ ‫استخوان ها یافت می شود و اهمیت خاصی در‬ ‫بدن دارند‪.‬‬ ‫منگنز‪ :‬بیشترین مقدار این ماده ی معدنی مهم‬ ‫در مغزها‪ ،‬غالت کامل‪ ،‬میوه ها و سبزیجات‬ ‫یافت می شود‪.‬‬ ‫خواص گردو‬ ‫مصرف انواع غذاهای گیاهی از انواع مختلف‬ ‫مدت هاست که با کاهش خطر بسیاری از‬ ‫شرایط سالمتی مرتبط با سبک زندگی همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫گردو ممکن است مزایایی برای سالمتی‬ ‫استخوان و قلب داشته باشد‪.‬‬ ‫از جمله مزایای سالمتی گردوها می توان‬ ‫به تقویت سیستم قلبی و عروقی و سالمت‬ ‫استخوان ها‪ ،‬کاهش خطر ابتال به بیماری کیسه‬ ‫صفرا و درمان صرع اشاره کرد‪.‬‬ ‫سالمت قلب‬ ‫گردو ممکن است سالمت قلب را تقویت کند‪.‬‬ ‫نشان داده شده است که اسیدهای چرب اشباع‬ ‫نشده و غیر اشباع نشده موجود در گردو باعث‬ ‫کاهش کلسترول و تری گلیسیرید ‪LDL‬‬ ‫(مضر) می شوند که خطر ابتال به بیماری های‬ ‫قلبی عروقی‪ ،‬سکته مغزی و حمله قلبی را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫یک مطالعه منتشر شده در مجله بریتانیایی‬ ‫تغذیه انگلیس نشان داد که خطر ابتال به‬ ‫بیماری عروق کرونر قلب برای کسانی که بیش‬ ‫از چهار بار اجیل در هفته مصرف می کنند‪ ،‬در‬ ‫مقایسه با افرادی که هرگز یا به ندرت اجیل‬ ‫مصرف نمی کنند‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫کنترل وزن از خواص گردو است‬ ‫طبق تحقیقات منتشر شده در مجله تغذیه‬ ‫بالینی در اسیا اقیانوس ارام ‪ ،‬مصرف روتین‬ ‫اجیل با استراحت بیشتر با مصرف بیشتر انرژی‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫در ازمایشاتی که کاهش وزن را با استفاده از‬ ‫رژیم های غذایی که شامل یا اجیل را شامل‬ ‫می شوند مقایسه کردند‪ ،‬رژیم های غذایی‬ ‫که شامل اجیل در اعتدال بودند کاهش وزن‬ ‫بیشتری نشان دادند‪.‬‬ ‫یک مطالعه منتشر شده در ژورنال امریکایی‬ ‫بالینی تغذیه همچنین نشان داد که زنانی که‬ ‫به ندرت از خوردن اجیل گزارش می کنند‪ ،‬در‬ ‫طی یک دوره ‪ 8‬ساله‪ ،‬بیشتر از افرادی که دو‬ ‫بار در هفته یا بیشتر از انها اجیل مصرف می‬ ‫کردند‪ ،‬افزایش وزن بیشتری داشتند‪.‬‬ ‫از بین بردن بیماری سنگ کیسه صفرا از‬ ‫خاصیت گردو است‬ ‫طبق مطالعه دیگری در مجله امریکایی تغذیه‬ ‫بالینی‪ ،‬مصرف مکرر اجیل با کاهش خطر کوله‬ ‫سیستکتومی‪ ،‬عملی برای از بین بردن کیسه‬ ‫صفرا همراه است‪.‬‬ ‫در بیش از یک میلیون نفر مستند بیش از ‪20‬‬ ‫سال‪ ،‬زنانی که بیش از ‪ 5‬اونس اجیل در هفته‬ ‫مصرف می کردند‪ ،‬در مقایسه با زنانی که هر‬ ‫هفته کمتر از ‪ 1‬اونس اجیل می خورند‪ ،‬خطر‬ ‫کوله سیستکتومی کمتری داشتند‪.‬‬ ‫خواص گردوی تازه‬ ‫از فواید گردو می توان به سالمت استخوان ها‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫گردو منبع خوبی از مواد معدنی مس است‪.‬‬ ‫کمبود شدید مس با تراکم کمتر مواد معدنی‬ ‫استخوان و افزایش خطر ابتال به پوکی استخوان‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫پوکی استخوان شرایطی است که استخوانها‬ ‫نازک تر و متراکم تر می شوند و شکستگی و‬ ‫شکستن انها را اسان تر می کند‪.‬‬ ‫تحقیقات بیشتری در مورد تاثیر کمبود حاشیه‬ ‫مس و مزایای احتمالی مکمل های مس برای‬ ‫جلوگیری و مدیریت پوکی استخوان مورد نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس همچنین نقش مهمی در نگهداری کالژن و‬ ‫االستین‪ ،‬اجزای سازه اصلی بدن دارد‪.‬‬ ‫بدون مس کافی‪ ،‬بدن نمی تواند جای بافت‬ ‫همبند اسیب دیده یا کالژن سازنده بلوک های‬ ‫ساختمان برای استخوان شود‪ .‬این می تواند‬ ‫به طیف وسیعی از موضوعات از جمله اختالل‬ ‫عملکرد مفصل منجر شود‪.‬‬ ‫گردو حاوی مقدار زیادی منگنز است‪ .‬نشان داده‬ صفحه 26 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال اول ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫شده است که منگنز در ترکیب با مواد معدنی‬ ‫کلسیم و مس از پوکی استخوان جلوگیری می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫منیزیم‪ ،‬یکی دیگر از مواد معدنی موجود در‬ ‫گردو‪ ،‬برای تشکیل استخوان از اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬زیرا به جذب کلسیم داخل‬ ‫استخوان کمک می کند‪.‬‬ ‫در حالی که مکمل های منگنز و مس ممکن‬ ‫است مقادیر مواد معدنی را که می تواند مضر‬ ‫باشد‪ ،‬دریافت این مواد معدنی از طریق رژیم‬ ‫غذایی برای سالمتی استخوان مفید است‪.‬‬ ‫صرع‬ ‫نشان داده شده است که موش هایی که کمبود‬ ‫منگنز دارند بیشتر در معرض تشنج هستند‪.‬‬ ‫همچنین به افرادی که مبتال به صرع هستند‬ ‫سطح منگنز کامل خون پایین تر از افراد فاقد‬ ‫صرع رسیده است‪ ،‬اگرچه تصور نمی شود‬ ‫کمبود منگنز باعث صرع شود‪.‬‬ ‫تحقیقات بیشتری در مورد اینکه ایا مکمل‬ ‫منگنز به نفع مبتالیان به صرع خواهد بود‪ ،‬الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫نحوه نگهداری از گردو‬ ‫اجیل ها دارای چربی باالیی هستند و به همین‬ ‫دلیل مستعد ابتال به لکه دار شدن هستند‪.‬‬ ‫اجیل های سفت و سخت ناامن نیستند اما‬ ‫دارای طعم تندی هستند که ممکن است افراد‬ ‫ناخوشایند به نظر برسند‪.‬‬ ‫نگه داشتن گردو در پوسته های انها در جای‬ ‫خنک‪ ،‬تاریک و خشک می تواند ماندگاری انها‬ ‫را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫در یخچال و فریزر زیر ‪ 40‬درجه فارنهایت یا در‬ ‫فریزر زیر ‪ 0‬درجه فارنهایت نگه دارید‪ ،‬انها می‬ ‫توانند بیش از یک سال نگهداری شوند‪.‬‬ ‫اگر می خواهید انها را در دمای اتاق ذخیره‬ ‫کنید‪ ،‬ابتدا انها را در دمای ‪ 0‬درجه فارنهایت یا‬ ‫کمتر از ‪ 48‬ساعت فریز کنید تا هر گونه افات‬ ‫از بین برود‪.‬‬ ‫در اینجا چند راه اسان و خوشمزه برای به‬ ‫دست اوردن بیشتر گردو به رژیم غذایی اورده‬ ‫شده است‪:‬‬ ‫گردوها را روی ساالد بپاشید تا عطر و طعم‪،‬‬ ‫بافت و ارزش غذایی به ان اضافه شود‪.‬‬ ‫خواص مغز گردو‬ ‫کاهش کلسترول کل‬ ‫کاهش ‪ LDL‬کلسترول‬ ‫افزایش ‪ HDL‬کلسترول‬ ‫افزایش قابلیت ارتجاعی رگ های بدن‬ ‫محافظت در برابر بیماری قلبی‬ ‫افزایش قدرت ذهن و هوش‬ ‫مفید برای تنگی نفس‬ ‫جلوگیری از ورم مفاصل‬ ‫مفید در بیماری های پوست نظیر‪ :‬اگزما و‬ ‫پسوریازیس(به وجود امدن لکه های قرمز رنگ‬ ‫در پوست)‬ ‫ضد سرطان‬ ‫دارای انتی اکسیدان‪ .‬در بین اجیل ها‪ ،‬انتی‬ ‫اکسیدان گردو و شاه بلوط از همه بیشتر است‪.‬‬ ‫محافظت از سیستم ایمنی‬ ‫جلوگیری از لخته خون‬ ‫تنظیم سوخت و ساز در بدن‬ ‫تنظیم فشار خون‬ ‫تنظیم قند خون‬ ‫جلوگیری از پارکینسون و الزایمر‬ ‫جلوگیری از سنگ کیسه صفرا‬ ‫حفاظت از استخوان‬ ‫روغن گردو درمان کننده دردهای مفاصل است‬ ‫و جذب مواد غذایی را اسان می کند‪.‬‬ ‫کودکانی که مقدار امگا ‪ ۳‬در برنامه غذایی‬ ‫شان کم است‪ ،‬اختالالتی مانند بیش فعالی یا‬ ‫هایپراکتیوی‪ ،‬مشکالت رفتاری‪ ،‬کج خلقی و‬ ‫مشکالت خواب در انها زیاد است‪.‬‬ ‫زنانی که در هفته ‪ ۲۸‬گرم اجیل و بادام زمینی‬ ‫مصرف می کنند‪ ۲۵ ،‬درصد احتمال پیشرفت‬ ‫سنگ کیسه صفرا را کم می کنند‪.‬‬ ‫اگر می خواهید خواب ارامی داشته باشید‪ ،‬برای‬ ‫شام‪ ،‬ساالد سبزیجات به همراه گردو مصرف‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫مضرات و اقدامات احتیاطی‬ ‫برخی محققان نتیجه گرفته اند که مصرف گردو‬ ‫منجر به افزایش وزن نمی شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬کالری گردو متراکم است و به افراد‬ ‫توصیه می شود برای کاهش این خطر‪ ،‬انها را با‬ ‫اعتدال مصرف کنند‪.‬‬ ‫مصرف زیاد گردو نیز به اسهال مرتبط بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ممکن است بعد از اینکه فرد مقدار زیادی‬ ‫گردو بخورد‪ ،‬به دلیل داشتن روغن یا فیبر زیاد‬ ‫یا به دلیل داشتن حساسیت‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫در افرادی که دارای سندرم روده تحریک پذیر‬ ‫هستند (‪.)IBS‬‬ ‫یک وعده یک وعده گردو حاوی حدود ‪14‬‬ ‫قطعه نیم گردو است‪.‬‬ ‫افرادی که به اجیل حساسیت دارند نباید‬ ‫گردو بخورند‪ .‬اگر فرد بعد از خوردن گردو‬ ‫دچار بثورات کهیر یا کهیر شود یا در تنفس‬ ‫دچار مشکل شود‪ ،‬باید مراقبت های پزشکی را‬ ‫جستجو کرد‪.‬‬ ‫کودکان نباید قطعه ای از مهره مصرف کنند‪،‬‬ ‫یا در این صورت باید تحت نظارت قرار بگیرند‪،‬‬ ‫زیرا این می تواند منجر به خفگی شود‪.‬‬ ‫گردو می تواند یک افزودنی سالم برای رژیم‬ ‫غذایی باشد‪ .‬رژیم غذایی که به طور کلی‬ ‫متعادل باشد و در کنار رژیم ورزش دنبال شود‪،‬‬ ‫برای سالمتی مناسب است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت بیتوته‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫‪28‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫خواصو‬ ‫فوایدسالمتی‬ ‫سبوسبرنج‬ صفحه 28 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال اول ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫بخش اعظم ارزش غذایی برنج در جوانه‬ ‫و سبوس ان نهفته است که طی فرایند‬ ‫اسیاب دور ریخته می شود‪.‬‬ ‫سبوس الیه بیرونی اندوسپرم برنج‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫زمانی که سبوس برنج در طول فرایند‬ ‫اسیاب به عنوان محصول فرعی بدست‬ ‫می اید بر خالف باور عموم می تواند‬ ‫اکسید شود‪ .‬در این صورت تلخ شده و‬ ‫خواص خود را از دست می دهد اما در‬ ‫شرکت بیز با یک روش فن اوری جدید‬ ‫جلوی اکسیداسیون محصول گرفته می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سبوس برنج یک منبع غنی از پروتئین‬ ‫ها‪ ،‬ویتامین ها‪ ،‬فیبرها‪ ،‬و انتی اکسیدان‬ ‫ها بوده و خواص و فواید سالمتی متعددی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سبوس برنج‪ ،‬یکی از محصوالت فرعی‬ ‫در صنعت اسیاب برنج بوده و غنی از‬ ‫موادمغذی مانند اوریزانول ها‪ ،‬توکوفرول‬ ‫ها‪ ،‬توکوترینول ها‪ ،‬فیتواسترول ها و‬ ‫فیبرهای رژیمی می باشد‪.‬‬ ‫سبوس برنج یک منبع غنی از پروتئین‬ ‫ها‪ ،‬ویتامین ها‪ ،‬فیبرها‪ ،‬و انتی اکسیدان‬ ‫ها بوده و خواص و فواید سالمتی متعددی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به خاطر تاثیرات مغذی و بیولوژیکی این‬ ‫ماده می توان از ان به عنوان یک ماده‬ ‫غذایی فراسودمند استفاده کرد‪ ،‬اما به‬ ‫خاطر وجود انزیم لیپاز ان طور که باید‬ ‫و شاید از ان استفاده نمی شود‪ .‬این‬ ‫انزیم کیفیت سبوس برنج را پایین اورده‬ ‫و مصرف ان برای انسان را نامناسب می‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫بعد از تثبیت این انزیم می توان از‬ ‫سبوس برنج به محصوالت بسیار مغذی با‬ ‫ارزش باال دست یافت‪.‬‬ ‫سبوس برنج حاوی امالح معدنی ‪ -‬اهن‬ ‫ منگنز و ویتامین های ‪- A - E - B۱‬‬‫‪ B۶ - B۵ - B۲‬می باشد‪.‬‬ ‫ویتامین های گروه ‪ B‬و به خصوص ‪B۵‬‬ ‫باعث تحریک سوخت و ساز سلول های‬ ‫زنده و فعال پیاز مو می شود و از سفید‬ ‫شدن و ریزش مو جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫فیبرها‪ ،‬ویتامین ها‪ ،‬مواد معدنی و‬ ‫انتی اکسیدان ها‪ ،‬اثرات زیستی مهمی‬ ‫ایجــــاد می کنند این مواد سبب تامین‬ ‫انرژی بدن و تنظیم فرایند ارام هضم‬ ‫سلولی می شوند‪.‬‬ ‫در نتایج تحقیقات امده که استفاده از‬ ‫فیبر رژیمی ریسک ابتال به بیماری های‬ ‫قلبی را کاهش می دهد‪ ،‬میزان کلسترول‬ ‫خون را پایین اورده و حساسیت انسولین‬ ‫را بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫فیبر موجود در سبوس باعث پاکسازی‬ ‫روده و بهبود یبوست می شود و همین‬ ‫طور با ایجاد احساس سیری‪ ،‬در الغری‬ ‫افراد چاق موثر هست‪.‬‬ ‫مخلوط کردن سبوس برنج در ماست‪،‬‬ ‫ساالد و ترکیب با خوراکی های صبحانه‪،‬‬ ‫خورشت و حتی در صورت استفاده از برنج‬ ‫سفید‪ ،‬ترکیب مقداری سبوس به صورت‬ ‫دستی در اخرین مرحله از پخت برنج‪،‬‬ ‫از موارد مصرف روزانه و مفید از سبوس‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪https://bizmlm.ir :‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫‪30‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫معجزه ای به نام‬ ‫قارچ گانودرما‬ ‫سالمتی‪ ،‬مسئله مشترکی است که دغدغه‬ ‫همه ما انسان هاست و حفظ و ارتقای‬ ‫سالمتی‪ ،‬یکی از مهمترین ارزش هایمان‬ ‫است که روزانه به ان اهمیت می دهیم و‬ ‫برای ان تالش می کنیم‪.‬‬ ‫امروزه با گسترش علم و صنعت‪ ،‬مکمل های‬ ‫غذایی و دارویی بسیاری تولید شده اند که‬ ‫هر کدام خواص ویژه خود را ارائه می دهند‬ ‫و به حفظ و ارتقای سالمتی افراد کمک‬ ‫ویژه ای می کنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر در کشور های توسعه یافته‬ ‫جهان مکمل های غذایی و دارویی‪ ،‬بخشی‬ ‫از سبد غذایی افراد با سنین مختلف (علی‬ ‫الخصوص میان سال ها و سالمندان) را‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬اما اینجا قرار است با یک‬ ‫مکمل طبیعی و شگفت انگیز با نام قارچ‬ ‫گانودرما اشنا شویم که حاوی بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫ماده ارزشمند برای سالمتی است و خواص‬ ‫متنوع و منحصربفردی دارد و در عین حال‬ ‫به دلیل طبیعی بودن ان‪ ،‬برای اکثر افراد‬ ‫جامعه قابل استفاده است‪.‬‬ ‫در ادامه به ترتیب به این سئواالت پاسخ‬ ‫خواهیم داد‪ :‬گانودرما چیست و چه خواصی‬ ‫دارد؟ ترکیبات ویژه قارچ گانودرما چیست؟‬ ‫عوارض و مضرات قارچ گانودرما چیست؟‬ ‫روش های تهیه و مصرف قارچ گانودرما‬ ‫چیست؟ قهوه گانودرما چیست؟‬ ‫گانودرما چیست؟‬ ‫گانودرما نام یک قارچ با ویژگی ها و خواص‬ ‫فراوان است که تقریبا چهار هزار سال پیش‬ ‫برای اولین بار در کشور چین کشف شد و‬ ‫به دلیل خواص دارویی و درمانی فراوانی‬ ‫که داشت به سرعت در کانون توجه قرار‬ صفحه 30 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال اول ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫گرفت و امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین‬ ‫مکمل های غذایی در رژیم غذایی بسیاری‬ ‫از افراد در سرتاسر دنیا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫گانودرما در شرق اسیا با نام های دیگری‬ ‫از جمله ریشی و لینگ ژی هم شناخته‬ ‫می شود‪ .‬جالب است بدانید که کمیاب بودن‬ ‫این قارچ در گذشته‪ ،‬امکان استفاده ان را‬ ‫برای همگان میسر نمی کرد و به همین‬ ‫دلیل در چین باستان فقط افراد مهم کشور‬ ‫مثل پادشاهان و شاهزادگان اجازه مصرف‬ ‫ان را داشتند‪.‬‬ ‫با گذشت زمان این قارچ شگفت انگیز در‬ ‫خیلی از کشورهای دنیا از جمله کشورمان‬ ‫ایران هم کشف شد اما نکته ی حائز اهمیت‬ ‫این است که گانودرما دارای چندین و چند‬ ‫گونه است که البته همه ی گونه های ان‬ ‫سودمند و ارزشمند نیستند و حتی خیلی‬ ‫از این گونه ها سمی و غیرقابل استفاده نیز‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫اما ارزشمندترین و با کیفیت ترین گونه این‬ ‫قارچ‪ ،‬گونه گانودرما لوسیدوم می باشد که‬ ‫گران قیمت ترین گونه ان هم به حساب‬ ‫می اید‪ .‬در واقع می توان به صراحت گفت‬ ‫تنها گونه گانودرما که ارزش مصرفی دارد‬ ‫و مناسب جهت مصارف متعدد می باشد‬ ‫همین گونه لوسیدوم ان می باشد‪.‬‬ ‫قارچ گانودرما لوسیدوم‬ ‫این گونه از قارچ دارای اندازه ای بزرگ و با‬ ‫رنگ قهوه ای تیره براق و بافت چوبی است‪.‬‬ ‫مشکالتی از قبیل کیفیت پایین محصوالت‬ ‫گانودرما وجود دارد و دالیل مختلفی بر‬ ‫کیفیت محصول نهایی تاثیر می گذارد‬ ‫بنابراین برای تولید محصوالت با کیفیت‪،‬‬ ‫استاندارد و مطمئن‪ ،‬استفاده از پروتکل های‬ ‫علمی‪ ،‬تجهیز ازمایشگاه های پیشرفته و‬ ‫فنون کشاورزی مدرن‪ ،‬در مراحل مختلف‬ ‫کاشت‪ ،‬برداشت و فراوری مورد توجه است‪.‬‬ ‫به طورکلی‪ ،‬رشد گانودرما به چند روش‬ ‫انجام می شود‪ .‬عناصر فعال و موثر گانودرما‬ ‫لوسیدوم و ایمن بودن مصرف ان بر اساس‬ ‫نوع روش های کشت ان بسیار متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫گانودرمایی که به طور طبیعی در طبیعت‬ ‫رشد میکند گانودرمای وحشی نامیده می‬ ‫شود‪ .‬اگر کسی بتواند به صورت تصادفی این‬ ‫گیاه طبیعی را پیدا کند به دلیل باال بودن‬ ‫سن گیاه قدرت تاثیرگذاری ان بر سالمت‬ ‫انسان اندک است‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬اگر چوب درخت سمی باشد ممکن‬ ‫است قارچ گانودرمای وحشی‪ ،‬هم سمی‬ ‫شود‪ .‬در روش دیگر به نام کشت مخزنی که‬ ‫یک تکنیک مقرون به صرفه است قارچ روی‬ ‫مخزن های چوبی به همراه مواد شیمیایی‬ ‫رشد میکنند و به همین دلیل باعث دغدغه‬ ‫و نگرانی مشتریان میگردد‪.‬‬ ‫اما در روش کشت با تنه درخت‪ ،‬قارچهایی‬ ‫با کیفیت رشد یافته و قیمت باالتری را به‬ ‫خود اختصاص میدهند‪ .‬در حقیقت عناصر‬ ‫فعال و موثر گانودرما در این نوع روش‬ ‫کشت نسبت به سایر روشها بیشتر است‪.‬‬ ‫ترکیبات ویژه گانودرما چیست؟‬ ‫در گانودرما بیش از ‪ ۴۰۰‬ماده ارزشمند‬ ‫برای سالمتی موجود است‪ .‬وجود ترکیبات‬ ‫کمیاب و حائز اهمیت در گانودرما لوسیدوم‬ ‫باعث شده که امروزه افراد بسیاری برای‬ ‫تقویت جسمانی‪ ،‬پیشگیری از انواع مختلف‬ ‫اختالالت و بیماری ها و بهبود شرایط‬ ‫سالمتی خود از ان استفاده کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه به برخی از مهمترین ترکیبات اشاره‬ ‫خواهیم کرد‪:‬‬ ‫ژرمانیوم ارگانیک‬ ‫باعث بهبود جریان خون در بدن میشود‬ ‫که نتیجه ان احساس خستگی کمتر‬ ‫و افزایش اکسیژن رسانی به بافتها و‬ ‫اندام های مختلف بدن ازجمله پوست‪ ،‬مو و‬ ‫مغز می باشد‪ .‬همچنین ژرمانیوم ارگانیک‬ ‫تاثیر بسیار زیادی در دفع سموم بدن نیز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سوپر اکسید دیسموتاز‬ ‫باعث کندی در روند پیر شدن سلول های‬ ‫بدن و در نتیجه جوانسازی می شود‪.‬‬ ‫پلی ساکارید‬ ‫همان ماده ای که وجودش باعث می شود‬ ‫که به سرطان مبتال نشویم‪ ،‬همچنین پلی‬ ‫ساکاریدها باعث تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫شده و کلسترول و چربی خون را هم کاهش‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫تری ترپن‬ ‫باعث بهبود عملکرد گوارش شده و می‬ ‫تواند در برطرف کردن الرژی و التهاب نقش‬ ‫موثری را ایفا کند‪.‬‬ ‫ادنوزین مونو فسفات‬ ‫باعث از بین رفتن گرفتگی در عروق قلبی‬ ‫و درنتیجه کاهش احتمال سکته از جمله‬ ‫سکته مغزی می شود‪.‬‬ ‫خواص گانودرما چیست؟‬ ‫وجود ترکیبات فراوان و متنوع در گانودرما‬ ‫لوسیدوم باعث ایجاد خواص متنوعی در این‬ ‫قارچ شده است‪ .‬به طور خالصه پس از وارد‬ ‫کردن این مکمل طبیعی به رژیم غذایی‬ ‫شما‪ ۴۰۰ ،‬ماده ارزشمند ان ماموریت خود‬ ‫را در بدن شما شروع می کنند‪:‬‬ ‫گانودرما به عنوان یک گیاه اداپتوژن تاثیر‬ ‫استرس روزمره بر بدن شما را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اداپتوژنها محافظت کننده عصبی‪ ،‬ضد‬ ‫خستگی‪ ،‬ضد افسردگی‪ ،‬تنظیمکننده و‬ ‫بهبوددهنده کیفیت خواب نیز هستند‪.‬فشار‪،‬‬ ‫چربی و قند خونتان را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫تری ترپن (یکی از ترکیبهای مهم گانودرما)‬ ‫تمامی التهابهای بدنتان را از بین میبرد‬ ‫و از التهابهای بعدی نیز جلوگیری می‬ ‫کند که نتیجه این فرایند در پوست شما‬ ‫منجر به جوانسازی می شود‪ .‬ژرمانیوم‬ ‫ارگانیک موجود در گانودرما بهبود جریان‬ ‫خون‪ ،‬فرایند دفع سموم و اکسیژن رسانی‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫‪32‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫به سلول ها و بافت های بدن را به ارمغان‬ ‫می اورند که نتیجه ان احساس خستگی‬ ‫کمتر می باشد‪ .‬گانودرما و انتی اکسیدان‬ ‫های متنوع و فراوانی که دارد باعث تقویت‬ ‫سیستم ایمنی شما می شود‪ ،‬همچنین پلی‬ ‫ساکاریدها و چندین ماده عامل دیگر ضمن‬ ‫اینکه تنظیم سیستم ایمنی را به خوبی انجام‬ ‫میدهند و در کنار هم بهترین سالح در‬ ‫برابر سرطان و عفونت ها را شکل میدهند‪.‬‬ ‫در نهایت پلی ساکاریدها در کنار پپتیدها‬ ‫و سوپر اکسید دیسموتاز روند پیری شما‬ ‫را کند میکند‪ .‬همچنین گانودرما حاوی‬ ‫مقادیر زیاد و متنوعی از ویتامینها و مواد‬ ‫معدنی می باشد‪.‬‬ ‫تاثیر بر بیماریهای مختلف‬ ‫حال که میدانید خواص قارچ گانودرما‬ ‫لوسیدوم چیست‪ ،‬جالب است بدانید با‬ ‫توجه به تحقیقات به عمل امده در رابطه‬ ‫با خواص و تاثیرات این قارچ و همچنین‬ ‫مقاالت متعدد منتشر شده در این زمینه‪،‬‬ ‫این قارچ میتواند بر روی پیشگیری و کمک‬ ‫به درمان نزدیک به ‪ ۳۰‬نوع بیماری مختلف‬ ‫تاثیر موثر و مثبت داشته باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که گانودرما به هیچ وجه‬ ‫دارو نبوده و مصرف ان به عنوان داروی‬ ‫درمانی و یا جایگزین کردن ان به جای‬ ‫سایر دارو ها به هیچ وجه توصیه نمیشود و‬ ‫در واقع ما این قارچ را به عنوان یک مکمل‬ ‫غذایی دارویی میشناسیم‪ ،‬ان هم نه یک‬ ‫مکمل معمولی‪ ،‬بلکه یک مکمل غذایی‬ ‫بسیار پر خاصیت و منحصر بفرد که مصرف‬ ‫ان میتواند باعث تقویت و ارتقای سطح‬ ‫سالمتی شما شود‪.‬‬ ‫مشکالت و اختالالتی که خواص گانودرما‬ ‫میتواند برای انها موثر و مفید باشد را می‬ ‫توان به صورت زیر دستهبندی کرد‪:‬‬ ‫ انواع سرطان‬‫ مشکالت قلبی و عروقی از جمله فشار‬‫خون و کلسترول‬ ‫ مشکالت گوارشی و کلیوی‬‫ مشکالت پوستی‬‫ مشکالت کبدی از جمله کبد چرب‬‫ مشکالت تنفسی و ریوی از جمله اسم و‬‫برونشیت‬ ‫ مشکالت مفصلی‬‫ اختالالت مغزی از جمله الزایمر‬‫ اختالالت عصبی از جمله پارکینسون‬‫ اختالالت خواب از جمله بی خوابی‬‫میتوانند به واسطه گانودرما تا حد قابل‬ ‫قبولی کنترل شوند و حتی در برخی از‬ ‫بیماریها میتوان از مصرف طوالنی مدت‬ ‫(مصرف بیش از ‪ ۱‬سال که بسته به افراد‬ ‫مختلف نیز متغیر خواهد بود) انتظار‬ ‫بهبودی و درمان داشت‪.‬‬ ‫خواص متعدد و متنوع این قارچ موجب‬ ‫کمک به پیشگیری و کنترل و درمان طیف‬ ‫وسیعی از بیماری ها می شود‪:‬‬ ‫گانودرما و سرطان‪ :‬به دلیل وجود انتی‬ ‫اکسیدانهای فراوان و همچنین وجود تری‬ ‫ترپن به عنوان ماده ای ضد تومور شاهد‬ ‫تاثیر گانودرما بر سرطان خواهیم بود‪.‬‬ ‫گانودرما و دیابت‪ :‬با ایجاد تعادل و بهبود‬ ‫در ترشح هورمون انسولین در بدن و منظم‬ ‫کردن عملکرد غده پانکراس گانودرما برای‬ ‫دیابت موثر است‪.‬‬ ‫گانودرما و ام اس‪ :‬به دلیل خاصیت‬ ‫اداپتوژن سازی باعث ایجاد تعادل در‬ ‫سیستم ایمنی بدن شده و با کاهش‬ ‫تنشهای عصبی و استرس برای کنترل ام‬ ‫اس موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫گانودرما و پیسی‪ :‬ایجاد تعادل در سیستم‬ ‫ایمنی بدن و وجود انتی اکسیدانهای‬ ‫فراوانی که باعث بازسازی و بازیابی سلولی‬ ‫میشوند منجر به تاثیر گانودرما برای پیسی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گانودرما و پسوریازیس‪ :‬ایجاد تعادل‬ ‫در سیستم ایمنی بدن و وجود خواص‬ ‫ضد التهابی منجر به تاثیر گانودرما بر‬ ‫پسوریازیس میشود‪.‬‬ ‫ارتریت روماتوئید‪ :‬ایجاد تعادل در‬ ‫سیستم ایمنی بدن و سرکوب سلول های‬ ‫ایمنی فعال بوجود اورنده بیماری باعث‬ ‫کنترل ارتریت می شود‪.‬‬ ‫گانودرما و اکنه‪ :‬با ایجاد توازن در‬ ‫متابولیسم و هورمونهای بدن و بهبود‬ ‫فرایند سمزدایی بدن برای اکنه مناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫گانودرما و کبد چرب‪ :‬به دلیل وجود انتی‬ ‫اکسیدانهای فراوان باعث ترمیم و بازسازی‬ ‫سلولهای کبدی شده و به خاطر خاصیت‬ ‫سمزدایی قوی شاهد درمان کبد چرب با‬ ‫گانودرما خواهیم بود‪.‬‬ ‫بیماری های کبد‪ :‬با تقویت سیستم ایمنی‬ ‫بدن‪ ،‬کمک به دفع سریعتر ویروس ها و‬ ‫عفونت های کبدی می کند و از این طریق‬ ‫تاثیر ان را بر بیماری های کبد را شاهد‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫گانودرما و پارکینسون‪ :‬به دلیل دارا بودن‬ ‫خواص ضد التهابی مانع از التهابات عصبی‬ صفحه 32 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال اول ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫شده و با ایجاد تعدیل در سیستم ایمنی‬ ‫بدن‪ ،‬کنترل پارکینسون اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫اسم‪ :‬با تقویت اینترفرون الفا و گاما در‬ ‫بدن و همچنین خواص ضد التهابی شاهد‬ ‫بهبود اسم خواهیم بود‪.‬‬ ‫نقرس‪ :‬با تقویت اعضای داخلی مرتبط‬ ‫با کنترل اسید اوره در بدن و خاصیت‬ ‫سمزدایی باالیی که گانودرما دارد شاهد‬ ‫بهبود نقرس خواهیم بود‪.‬‬ ‫کلیه‪ :‬به دلیل وجود اسید نوکلئیک در این‬ ‫قارچ‪ ،‬عملکرد کلیه تقویت میشود‪.‬‬ ‫گانودرما و فشار خون‪ :‬با کاهش مواد‬ ‫چرب انباشته شده در رگها مانند کلسترول‬ ‫و تری گلیسیریدها انسداد رگهای خونی را‬ ‫از بین میبرد و منجر به کنترل فشار خون‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫سردرد‪ :‬با بهبود جریان خون در رگها‬ ‫و ایجاد تعادل در سیستم اعصاب شاهد‬ ‫درمان سردرد خواهیم بود‬ ‫بی خوابی‪ :‬با متعادل کردن و کنترل هورمون‬ ‫مالتونین که توسط غده پینه ال مغز انجام‬ ‫میشود‪ ،‬درمان بیخوابی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫عوارض و مضرات قارچ گانودرما چیست؟‬ ‫مصرف گانودرما به صورت بلندمدت به‬ ‫دلیل یکی از خاصیت های اصلی ان یعنی‬ ‫سم زدایی با برون ریزی هایی همراه است‪،‬‬ ‫اگر چه این برون ریزی در اکثر موارد از‬ ‫طریق ادرار و تعریق انجام می شود‪ ،‬ولی در‬ ‫صورت وجود مقدار سموم باال در بدن شما‬ ‫ممکن است این برون ریزی به اشکالی مانند‬ ‫خلط‪ ،‬جوش‪ ،‬اسهال‪ ،‬حالت تهوع‪ ،‬سردرد‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫اگر در مراحل مصرف گانودرما عالئم باال در‬ ‫شما ظهور کرد‪ ،‬نشانه وجود سموم فراوان‬ ‫و سمزدایی قوی در بدن شما است و این‬ ‫نشانه ها کامال موقتی و زودگذر هستند و‬ ‫با تداوم مصرف گانودرما بدن شما کامال‬ ‫سمزدایی شده و سطح باالتری از سالمتی‬ ‫را تجربه خواهید کرد‪.‬‬ ‫به منظور جلوگیری از این مسمومیت باید‬ ‫پودر قارچ گانودرما حتما به صورت دمنوش‬ ‫میل شود و در ابتدا مصرف را با نیم گرم در‬ ‫روز اغاز نموده و به تدریج در روزهای بعد‬ ‫میزان ان را افزایش دهید و مراقب باشید‬ ‫که این میزان بیشتر از چهار گرم در روز‬ ‫نشود‪ .‬همچنین پس از هر ‪ ۱۰۰‬روز مصرف‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۵‬روز دوره استراحت یا عدم‬ ‫مصرف در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫موارد منع مصرف گانودرما چیست؟‬ ‫ زنان باردار و شیرده‬‫ افرادی که در پنج سال اخیر‪ ،‬عمل پیوند‬‫اعضا داشتهاند‪.‬‬ ‫ افرادی که اسپرین بزرگسال استفاده‬‫میکنند‪.‬‬ ‫چگونه گانودرما را تهیه و مصرف‬ ‫کنیم؟‬ ‫گانودرما پوسته ی سخت و چوب مانندی‬ ‫دارد که مصرف ان را دشوار میکند‪ .‬در‬ ‫نتیجه اول باید گانودرما را فراوری کنیم تا‬ ‫بتوانیم راحت مصرف کنیم و از تمام خواص‬ ‫ان بهره ببریم‪.‬‬ ‫گانودرما به صورت های مختلفی مانند‬ ‫پودر‪ ،‬قارچ خشک شده‪ ،‬کپسول‪ ،‬دمنوش‪،‬‬ ‫شامپو‪ ،‬صابون و قهوه مصرف می شود‪.‬‬ ‫پودر قارچ گانودرما‬ ‫ساده ترین روش مصرف گانودرما استفاده از‬ ‫ان به صورت پودر میباشد‪ .‬البته این پودر‬ ‫به صورت دمنوش مصرف می شود و به‬ ‫هیچ وجه نباید به صورت مستقیم مصرف‬ ‫گردد‪ .‬قیمت قارچ گانودرما در ایران (به‬ ‫صورت پودر قارچ گانودرما یا قارچ گانودرما‬ ‫خشک)‪ ،‬گرمی یک الی دو هزار تومان است‪.‬‬ ‫البته الزم است به نکات زیر توجه شود‪:‬‬ ‫ نژاد ان گانودرما لوسیدوم یا گانودرما‬‫قرمز باشد‪.‬‬ ‫ حتما از نوع پرورشی باشد (قارچ وحشی‬‫نباشد) و از بذرهای اصلی و شناسنامه دار‬ ‫استفاده شده باشد‪.‬‬ ‫ تحت شرایط استاندارد محیطی و با یکی‬‫از روش های علمی کاشت گانودرما‪ ،‬پرورش‬ ‫یافته باشد‪.‬‬ ‫قهوه گانودرما‬ ‫معروف ترین روش مصرف گانودرما‬ ‫لوسیدوم در دنیا ترکیب ان با قهوه است که‬ ‫به این ترتیب ما می توانیم با صرف روزانه‬ ‫یک فنجان ” قهوه گانودرما ” در طعم های‬ ‫مختلف از تمام خواص گانودرما بهره مند‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫قهوه به دلیل دارا بودن کافئین طبیعی و‬ ‫همچنین خواص منحصر بفرد دیگری که‬ ‫دارد به عنوان مکمل در کنار گانودرما‬ ‫عمل می کند و خواص جدید و مضاعفی‬ ‫را بوجود اورده و همچنین باعث افزایش‬ ‫جذب گانودرما می شود‪.‬‬ ‫میزان کافئین و شکر موجود در قهوه‬ ‫گانودرما کامال استاندارد است و حتی‬ ‫بیماران قلبی و دیابتی نیز با مصرف ان‬ ‫دچار مشکل نمی شوند‪.‬‬ ‫منبع‪https://ganuderma.ir :‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫‪34‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫عسل و مشخصات ان‬ ‫نامگذاری عسل عسلها را از نقطه نظرهای‬ ‫مختلفی بر اثر خواص یا وضع بخصوصشان‬ ‫به شرح زیر تقسیم بندی می کنند‪:‬‬ ‫بر حسب منبع شهد گل نوع گیاه‪:‬‬ ‫الف‪ -‬عسل تک گل که زنبوران عسل‬ ‫شهد را از روی یک گل خاص جمع اوری‬ ‫می نمایند مانند عسل شبدر ‪ ،‬اقاقیا ‪،‬‬ ‫افتابگردان‪ .‬عسل تک گل خالص با مشکل‬ ‫زیادی بدست می اید‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عسل چند گل که شهد از روی چندین‬ ‫گل جمع اوری می گردد مانند عسل‬ ‫کوهستان ‪ ،‬عسل میوه مانند عسل مرکبات‬ ‫و انواع درختان مثمر و غیر مثمر‪.‬‬ ‫متناسب بازمان تولید‬ ‫الف‪ -‬عسل بهاره ‪ :‬مانند عسل مرکبات و‬ ‫اقاقیا و درختان میوه که زنبورداران در اوایل‬ ‫بهار جمع اوری می کنند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عسل پاییزه ‪ :‬که تولید ان از اواسط‬ ‫تابستان تا اوایل پاییز صورت می گیرد‪.‬‬ ‫متناسب با رنگ عسل‬ ‫عسل بی رنگ مانند عسل اقاقیا ‪ ،‬عسل زد‬ ‫مانند عسل اسپرس ‪ ،‬عسل قرمز مانند عسل‬ ‫اویشن‪.‬‬ ‫بر حسب نحوه تولید و استخراج‬ ‫مانند عسل مایع ( شهد ) ‪ ،‬عسل کرسیتالیزه‬ ‫( شکرک زده ) ‪ ،‬عسل شان ‪ ،‬مخلوط‬ ‫عسل مایع با عسل شان و عسل با موم که‬ ‫مخصوص کندوهای بومی است و بصورت‬ ‫تکه های خرد شده در ظرف های مخصوص‬ ‫به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫انواع عسل عسل را به روشهای مختلف‬ ‫تقسیم بندی و نامگذاری کرده اند‪ .‬سه نوع‬ ‫عسل که استثنایی هستند تعریف می شوند‪.‬‬ ‫عسل سمی‬ ‫ثابت شده که عسل حاصله از بعضی گیاهان‬ ‫برای انسان سمی بوده و ایجاد مسمومیت و‬ ‫عوارضی از قبیل استفراغ ‪ ،‬سرگیجه و عدم‬ ‫تعادل می نماید چون حاوی نوعی گلوکزید‬ ‫مسموم کننده است‪.‬‬ ‫این نوع عسلها برای خود زنبور سمی نبوده‬ ‫و زنبوران انرا به راحتی مصرف می کنند‪.‬‬ ‫در مناطقی که گیاهان سمی می روید و‬ ‫زنبوران عسل جمع اوری میکنند زنبورداران‬ ‫می توانند از این مناطق برای تولید موم و‬ ‫بچه کندو استفاده نمایند‪ .‬گیاهانی نیز‬ ‫وجود دارند که نوش و گرده تولیدی انها‬ ‫برای زنبور عسل سمی است و عسل حاصل‬ ‫از ان برای انسان نیز مسموم کننده است‪.‬‬ ‫عسل مصنوعی‬ ‫به مواد و ترکیبات شبیه عسل اطالق می‬ ‫شود که بدون دخالت زنبور ساخته می‬ ‫شود‪ .‬و در معموال از قند نیشکر و میوه های‬ ‫شیرین مانند خربزه‪ ،‬هندوانه‪ ،‬کدوی تنبل و‬ ‫خرما در ساختن چنین عسل هایی استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫هر چند به عنوان عسل از انها نام برده‬ ‫می شود اما این مواد ‪ ،‬عسل نیستند بلکه‬ ‫از تغلیظ اب میوه ها بطریق مصنوعی و‬ ‫صنعتی بدست می ایند‪.‬‬ ‫این روش در ایران متداول نیست ولی در‬ ‫بعضی کشورهای خارجی مرسوم است‪ .‬در‬ ‫ایران هم در سالهای اخیر طرح تحقیقاتی‬ ‫تولید عسل از خرما توسط محققین‬ ‫کشورمان اغاز شده است‪.‬‬ ‫عسل رادیواکتیو‬ ‫در برخی از انواع عسل‪ ،‬مقدار خیلی ناچیزی‬ ‫رادیوم وجود دارد و این عمل با پوشانیدن‬ ‫شیشه های عسل با فیلم های حساس‬ ‫عکاسی و پوشانیدن ان با کاغذ سیاه و‬ ‫مشاهده تصاویری از تشعشع رادیوم در‬ ‫کاغذ حساس عکاسی ثابت شده است‪.‬‬ ‫این خاصیت مربوط به خاک و زمینی است‬ ‫که گیاهان عسل زا در ان رشد کرده اند‪.‬‬ ‫عسل طبیعی‬ ‫بر طبق تعاریف موجود در کشورهای‬ ‫پیشرفته و کشور ما ایران عسل به شهد گلها‬ ‫اطالق می شود که زنبور عسل پس از تغذیه‬ ‫از گیاهان مختلف ساخته باشد‪.‬‬ ‫حال اگر زنبوری به جای شهد گلها از قند‬ ‫سفید یا شکر استفاده نماید فراورده انرا‬ ‫نمی توان عسل نامید‪.‬‬ ‫زنبوران عسل دارای نیروی ذاتی هستند که‬ ‫گلهای مفید را از غیر مفید تشخیص می‬ ‫دهند انها با عالقه فراوان سراغ تمام گیاهان‬ ‫طبی و گلهای شفابخش می روند و عصاره‬ ‫ذیقیمت این گلهای قشنگ و مفید را گرفته‬ ‫و به بهترین شکل در اختیار ما قرار می‬ ‫دهند‪ .‬این عسل کامال طبیعی و سرشار از‬ ‫مواد غذایی و حیات بخش بوده و می تواند‬ ‫تمام نیازهای غذایی را برطرف کند‪ ،‬زیرا که‬ ‫تمام عناصر و امالح و ویتامین های که که‬ ‫گل فراهم میکند و زنبور می پروراند و ان‬ ‫را قابل جذب در خون می سازد را دارا می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از طرفی کیفیت عسل طبیعی ‪ 10‬برابر‬ ‫عسل مصنوعی است که از دادن اب و شکر‬ ‫به زنبوران بدست می اید‪ .‬عسل مصنوعی‬ ‫صرفا برای تغذیه زنبوران تا حدی مناسب‬ ‫بوده و برای انسان اهمیت چندانی ندارد‪.‬‬ ‫عسل غنی شده با ویتامین‬ ‫امروزه هر کس اهمیت چشمگیر ویتامین‬ ‫ها را می شناسد و می داند که وجود مقادیر‬ ‫بی اندازه کم ( به اندازه هزارم گرم ) نه‬ ‫تنها برای مصونیت بدن در برابر نا خوشی ها‬ ‫گوناگون ( حاصل از نبودن ویتامین ) بلکه‬ ‫برای افزاین پایداریش در برابر عفونت ها و‬ ‫شرایط بد زندگی کافی است‪.‬‬ ‫مشاهدات بالینی نشان داده اند که اگر‬ صفحه 34 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل پاییز ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره ششم‬ ‫بیماری زیر نظر پزشک به درمان بپردازد و‬ ‫ویتامین ساختگی را با غذایی که در اصل از‬ ‫فراورده های طبیعی تهیه شده تغذیه کند‬ ‫ویتامین هایی مزبور بهتر جذب می شوند‬ ‫از این نظر عسل غنی از ویتامین به صورت‬ ‫فراورده غذایی بسیار پر ارزش در خواد امد‪.‬‬ ‫این نوع عسل را معموال با مخلوط کردن‬ ‫ساده عسل و ویتامین ها می سازند که طرز‬ ‫تهیه یک نمونه از ان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪-۱‬عسل خالص ‪ 100‬گرم ‪ -2‬ویتامین‬ ‫‪ 13200 A‬واحد بین المللی ‪ -3‬ویتامنی‬ ‫‪ 8 – B1‬میلی گرم ‪ -4‬ویتامین ‪8 – B2‬‬ ‫میلی گرم ‪ -5‬ویتامین ‪ 300 – C‬میلی گرم‬ ‫‪ -6‬ویتامین ‪ 60 -PP‬میلی گرم ‪ -7‬نمک‬ ‫کلسیم – ‪ 300‬میلی گرم ارزش غذایی این‬ ‫عسل برای بدن انسان قابل مالحظه است‬ ‫و تغذیه ‪ 25‬گرم ( یک قاشق مربا خوری )‬ ‫ان در روز کافی است با وجود این با تجویز‬ ‫پزشک ‪ ،‬می توان ان را مصرف نمود‪.‬‬ ‫تقلبات در عسل‬ ‫به علت خواص بسیار زیاد و قیمت‬ ‫نسبتا باالیی که دارد همواره مورد توجه‬ ‫سودجویان بوده و با دست زدن به تقلب در‬ ‫ان درامد زیادی نصیب انان می شود‪.‬‬ ‫گاهی اوقات اجبارا یا عمدا عسل را از تغذیه‬ ‫مصنوعی زنبوران با محلول اب و شکر و‬ ‫یا شیره انگور و توت تهیه می کنند و انرا‬ ‫بجای عسل طبیعی می فروشند این عسل‬ ‫دارای هیچ عطر و طعم مطبوعی نبوده و‬ ‫مسلما خواص عسل گلهای مختلف را‬ ‫ندارد و استاندارد عسل انرا جزء عسل های‬ ‫طبیعی نمی داند‪.‬‬ ‫در بعضی از کشورها از جمله ایران گاهی‬ ‫عسل را به روشهای مختلف با شکر و یا‬ ‫گلکوز مایع مخلوط می کنند که این یک‬ ‫نوع تقلب در استحصال عسل محسوب می‬ ‫شود عین این کار قبال در امریکا نیز انجام‬ ‫می شده است‪.‬و دولت امریکا به ناچار در‬ ‫سال ‪ 1926‬در فصل مقررات راجع به دارو‬ ‫و غذا یک ماده تنبیهی برای ان قرار داد‪ .‬بر‬ ‫اساس این ماده مخلوط کرده عسل یا هر‬ ‫نوع ماده قندی دیگر برای فروشنده جرم‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫شکر زدن عسل (متبلور شده رس کردن‪ ،‬ته‬ ‫نشین شدن‪ ،‬دانه شدن‪ ،‬کرسیتالیزه شدن)‬ ‫انچه در اصطالح ( شکر زدن ) می گویند‬ ‫و به خاطر وجود کلمه شکر در ذهن تقلبی‬ ‫بدن عسل را تداعی می کند‪ ،‬چیزی جز‬ ‫پدید تبلوربلور شدن‪ ،‬کرسیتالیزاسیون‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عسل به علت درصد باالی مواد قندی که‬ ‫دارد در واقع یک ماده جامدی است که‬ ‫تحت شرایط بسیار شکننده ای به صورت‬ ‫مایع قرار دارد در واقع یک ماده جامدی‬ ‫است که تحت شرایط بسیار شکننده ای به‬ ‫صورت مایع قرار دارد‪.‬‬ ‫این ماده اشباع شده قندی منظور از قند‬ ‫انواع قندهایی است که در علم شیمی با‬ ‫پسوند اوز مشخص می شود مانند‪ :‬گلوکز‪،‬‬ ‫فروکتوز و مالتوز باید در واقع جامد باشد‪،‬‬ ‫ولی به طور اتفاقی مایع است‪.‬‬ ‫به همین دلیل به محض اینکه شرایط‬ ‫مطلوب مهیا شود این تغیی فیزیکی یعنی‬ ‫شکرک زدن‪ ،‬پدیدار میگردد‪ .‬شکرک‬ ‫زدن عسل بستگی به ترکیبات ان‪ ،‬شرایط‬ ‫انبارداری‪ ،‬بسته بندی نموندن و یا ذخیره‬ ‫شدن ان دارد و همیشه عالمت نامرغوب‬ ‫بودن ان نیست‪.‬‬ ‫بعضی از عسلها هرگز کریستالیزه نمی شوند‬ ‫و برخی دیگر چند روز پس از استخراج‬ ‫شکرک می زنند‪ ،‬بعضی از عسلها در شان‬ ‫(قاب) هم کریستالیزه می شوند‪.‬‬ ‫اکثر عسل ها پس از مدتی که درانبار‪،‬‬ ‫فروشگاه و منازل نگهداری شدند خودبخود‬ ‫شکرک زده و از حالت مایع خارج می گردند‬ ‫و به اصطالح رس می کنند‪.‬‬ ‫از نقطه نظر اکثر مصرف کنندگان که‬ ‫اگاهی کافی از خصوصیات عسل ندارند این‬ ‫امر مبین ناخالصی و غیر طبیعی بودن ان‬ ‫است‪ .‬متاسفانه این موضوع به حدی تاثیر‬ ‫سوء در ذهن مصرف کنندگان ایجاد کرده‬ ‫است از یک طرف مشکل بزرگی را برای‬ ‫تولید کننده زنبوردار در جریان عرضه به‬ ‫بازار و از طرف دیگر برای مصرف کنندگان‬ ‫از نظر طبیعی بودن عسل مایع بوجود اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که شکرک زدن و خاصیت‬ ‫تبلور عسل ‪ ،‬دلید عدم مرغوبیت ان نیست‬ ‫و در بعضی از کشورهای خارجی عسل‬ ‫متبلور را بیشتر دوست دارند و گاهی به‬ ‫عسل غیر متبلور ( مایع ) مقداری پودر قند‬ ‫می افزایند تا به مرور به شکل بلور دراید‪.‬‬ ‫ولی در کشور ما متاسفانه به علت عدم‬ ‫اگاهی افراد و خریداران ‪ ،‬تبلور عسل را یک‬ ‫صفت نامطلوب دانسته و تمایلی برای خرید‬ ‫عسل متبلور ندارند و بعضی افرد به غلط‬ ‫عسل بلوری شده را مصنوعی یا تقلبی می‬ ‫دانند‪ .‬خاصیت بلوری شدن ( شکرک زدن‬ ‫) عسل به عواملی متعددی بستگی دارد‪:‬‬ ‫درجه حرارت محیط دیاستاز ( امیالز ) اب‬ ‫مقدار گلوکز اجسام و مواد خارجی در عسل‪.‬‬ ‫منبع‪https://bizmlm.ir :‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 35 صفحه 36 صفحه 37 صفحه 38 صفحه 39 صفحه 40 صفحه 41 صفحه 42 صفحه 43 صفحه 44

آخرین شماره های فصلنامه دیده بان مرز

فصلنامه دیده بان مرز 13

فصلنامه دیده بان مرز 13

شماره : 13
تاریخ : 1401/06/30
فصلنامه دیده بان مرز 12

فصلنامه دیده بان مرز 12

شماره : 12
تاریخ : 1401/03/25
فصلنامه دیده بان مرز 11

فصلنامه دیده بان مرز 11

شماره : 11
تاریخ : 1400/12/25
فصلنامه دیده بان مرز 10

فصلنامه دیده بان مرز 10

شماره : 10
تاریخ : 1400/09/30
فصلنامه دیده بان مرز 9

فصلنامه دیده بان مرز 9

شماره : 9
تاریخ : 1400/07/15
فصلنامه دیده بان مرز 8

فصلنامه دیده بان مرز 8

شماره : 8
تاریخ : 1400/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!