فصلنامه دیده بان مرز شماره 4 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه دیده بان مرز شماره 4

صفحه بعد

فصلنامه دیده بان مرز شماره 4

فصلنامه دیده بان مرز شماره 4

14 12 28 صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 ‫هاب کارافرینی ایران‬ ‫هاب کارافرینی ایران‪ ،‬با استفاده از کسب وکارهای‬ ‫خود‪ ،‬خدمات عالی و بینظیر در حوزهی راهاندازی و‬ ‫یا توسعه کسب وکار و کارافرینی به شما ارایه میکند‪.‬‬ ‫هاب کارافرینی ایران که در سال‬ ‫‪ 1395‬و با مدیریت اقای دکتر حیدر‬ ‫امیران تشکیل شده است‪ ،‬تسهیلگر و‬ ‫راهنمای کسب وکارهای ایرانی در‬ ‫مسیر موفقیت است‪ .‬هاب کارافرینی‬ ‫ایران به عنوان یک سازمان خصوصی‪ ،‬در پی تسهیل‬ ‫و سادهسازی و بهبود فضای کسب وکار کشور از طرق‬ ‫مختلف و ارایه خدمات زیر به کارافرینان ایرانی است‪.‬‬ ‫انتشارات امیران‬ ‫انتشارات امیران‪ ،‬ناشر برتر ملی در زمینه چاپ‬ ‫و تولید انواع محتوی مکتوب و الکترونیکی‬ ‫در زمینه موضوعات کارافرینی‪ ،‬استارت‬ ‫اپ‪ ،‬مدیریت و بهره وری‪ ،‬مدیریت و تفکر‬ ‫استراتژیک‪ ،‬بازاریابی و فروش‪ ،‬هلدینگ و‬ ‫اینده پژوهی و مجری جایزه مدیریت سال‬ ‫پروفسور میرسپاسی است‪.‬‬ ‫سایت بیزینس‬ ‫مانیتور ایران‬ ‫سایت بیزینس مانیتور ایران‪ ،‬اولین و تنها سایت‬ ‫ایرانی فعال در حوزهی مطالعات و استخراج‬ ‫اطالعات و امارهای تحلیلی مرتبط با کسب و‬ ‫کارهای ایرانی در زمینههای مثل اندازه بازار‪،‬‬ ‫گزارش حضور‪ ،‬اینده پژوهی‪ ،‬بررسی سهم‬ ‫بازار‪ ،‬بررسی عملکرد رقبا و‪ ...‬میباشد‪.‬‬ ‫دپارتمان بیزینس‬ ‫کوچینگ‬ ‫برنامهی ملی‬ ‫بیزینس کوچینگ‬ ‫مدل ‪ 7‬خوان کارافرینی‪ ،‬یک مدل ایرانی برای‬ ‫راهاندازی و توسعه کسب و کار است‪ ،‬که از سال‬ ‫‪ 1388‬توسط اقای دکتر حیدر امیران (رئیس‬ ‫هیات مدیره هاب کارافرینی ایران) به عنوان‬ ‫یک مدل بیزینس کوچینگ به جامعه کسب و‬ ‫کار و کارافرینی ایران معرفی شده است‪.‬‬ ‫برنامهی ملی بیزینس کوچینگ‪ ،‬در پی ان است‬ ‫تا ضمن شناسایی و انتخاب بیزینس کوچهای‬ ‫واجد صالحیت که مورد تایید هاب کارافرینی‬ ‫هستند‪ ،‬خدمات استاندارد بیزینس کوچینگ‬ ‫را به افراد و سازمانهای مشتاق دریافت این‬ ‫خدمات ارایه نماید‪.‬‬ صفحه 4 ‫هاب کارافرینی ایران‬ ‫همه نیازهای کارافرینی‬ ‫شما را تامین میکند‬ ‫هاب کارافرینی ایران‪ ،‬تنها مرکز ارایه خدمات کارافرینی چند منظوره در سطح ملی و‬ ‫ین‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫از د ر خدمات اهب کارا ر ی اریان‬ ‫بینالمللی برای ارایه خدمات کارافرینی به کارافرینان ایرانی در داخل و خارج ایران است‪.‬‬ ‫دفرت مرکزی هاب کارافرینی ایران‪:‬‬ ‫هاب کارافرینی ایران‪ ،‬غیر از تهران شعبهی دیگری ندارد‪ .‬برای دریافت منایندگی در شهر خود‪ ،‬با ما متاس بگیرید‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولی عرص(عج)‪ ،‬روبروی پارک ملت‪ ،‬شامره ‪ ،2665‬ساختامن صورتی‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬واحد ‪17‬‬ ‫تلفن‪ 02122059814 :‬و ‪02122041812‬‬ ‫ایمیل‪kscgroupp@gmail.com :‬‬ ‫خربنامه‪kscgroupp@gmail.com :‬‬ صفحه 5 صفحه 6 ‫فصلنامه رسارسی اجتامعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫فهرست مطالب‪:‬‬ ‫صاحبامتیاز و مدیرمسئول‪ :‬مهندس محمدنقی دیدهبان‬ ‫رسدبیر‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫ویراستار‪ :‬محمدعلی دیدهبان‬ ‫مدیر بازرگانی‪ :‬نادر خدابخش نیر‬ ‫خربنگاران‪:‬‬ ‫زینب سیدحامتی‪ ،‬الناز قنربی‪ ،‬فرناز قنربی‪ ،‬گلناز قنربی‬ ‫عکاسان خربی‪:‬‬ ‫محمدعلی دیدهبان‪ ،‬سیده سارا سیدحامتی‬ ‫و حانیه ملکی شهریور‬ ‫گروه کارشناسان‪:‬‬ ‫حسین قاسمی‪ ،‬مهدی حسنعباسی‪ ،‬مهدی قرالی‬ ‫دکرت مجتبی ملکی شهریور‪ ،‬دکرت اباصلت رحمتی‬ ‫مهندس محمدحسین دیدهبان‪ ،‬رسهنگ خانعلیزاده‬ ‫همکاران این شامره‪:‬‬ ‫داریوش فتحی‪ ،‬زهرا دیدهبان‪ ،‬غالمرضا خالوئی نائینی‬ ‫فاطمه سیدحامتی و شاهد مجتهدزاده اردبیلی‬ ‫صفحهبند و امور گرافیکی‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬خاتم نو‬ ‫‪‬‬ ‫‪Email: info@marznews.com‬‬ ‫‪www.Marznews.com‬‬ ‫‪www.Marz.News‬‬ ‫‪Marznews.ir‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان انقالب اسالمی‪ ،‬خیابان کارگر‬ ‫شاملی‪ ،‬خیابان مستعلی‪ ،‬پالک ‪ ،12‬واحد ‪3‬‬ ‫کد پستی‪1418814554 :‬‬ ‫صندوق پستی‪13145-483 :‬‬ ‫تلفکس‪+9821 – 66129426 :‬‬ ‫سازمان اگهیها‪+98-919-919-9881 :‬‬ ‫‪‬‬ ‫مدیران دفاتر رسپرستی و منایندگیها‬ ‫خربنگار مقیم در کشور ترکیه (استامبول)‪ :‬لیال نوروزی‬ ‫مدیر رسپرستی استان اردبیل‪ :‬مهندس علی قنربی‬ ‫مدیر رسپرستی استان الربز‪ :‬گلناز قنربی‬ ‫مدیر رسپرستی استان اذربایجان رشقی‪ :‬مهندس اکرب قنربی‬ ‫مناینده استان اذربایجان غربی‪ :‬احمد نرصالهی‬ ‫مناینده استان گیالن‪ :‬حسین مهدوی اسیابر‬ ‫مناینده استان کرمانشاه‪ :‬حسن کرمی‬ ‫‪‬‬ ‫مراکز توزیع‪ :‬دفاتر استانداران استان های مرزی‬ ‫وزارتخانهها‪ ،‬سازمانها و ادارات مرتبط‪ ،‬سفارتخانههای‬ ‫منتخب‪ ،‬کیوسکهای مطبوعاتی منتخب‪ ،‬رشکتها‪،‬‬ ‫واحدهای صنعتی و مراکز تفریحی و گردشگری و‪ ...‬طرف‬ ‫قرارداد و لیستهای پیشنهادی مشرتیان و مشرتکین و‪...‬‬ ‫سخن رسدبیر ‪8 ..................................................................................................................‬‬ ‫رشکت های دانش بنیان در حوزه مالکیت فکری کمک قانونی دریافت می کنند‪9 ...................‬‬ ‫مدیرعامل رشکت دانش بنیان اکسون مستقر در پارک علم و فناوری الربز خرب داد‪:‬‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی نوین در حوزه فیزیوتراپی با جلسات درمان کمرت ‪10 ........................‬‬ ‫ابتکار پارک علم و فناوری اذربایجان رشقی در تشکیل شبکه جهانی انتقال فناوری ‪11 .........‬‬ ‫«کرونا» و یاداوری لزوم تقویت بانکداری غیرحضوری ‪12 ...................................................‬‬ ‫قدردانی رییس کمیته اجتامعی وانتظامی ستادملی کرونا از رسانهها وهمکاری بینظیر مردم‪13 ......‬‬ ‫دبیر کمیته اجتامعی ستاد ملی کرونا اعالم کرد‪ :‬بازگشایی مرزها تدریجی خواهد بود ‪14......‬‬ ‫انتصاب فرمانده جدید مرزبانی ناجا ‪17 .............................................................................‬‬ ‫مدیرعامل خانه استان اردبیل در تهران خرب داد؛ برگزاری مراسم گرامیداشت روز اردبیل ‪17‬‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی خرب داد‪:‬‬ ‫نظام بهره وری در سازمان بنادر و دریانوردی کشور استقرار یافت ‪18 .................................‬‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم معرفی ظرفیت بی نظیر بنادر برای رسمایه گذاری و توسعه کشور ‪18 ..........................‬‬ ‫با حکم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی؛‬ ‫کمیته بحرانهای اقتصادی و هامهنگیهای لجستیکی در سازمان بنادر تشکیل شد ‪19 .......‬‬ ‫اشنایی بیشرت با مرز‪ ،‬انواع مرز و اهمیت مرزها ‪20 ............................................................‬‬ ‫بیانیه هواپیامیی ماهان درباره داستانپردازیهای منترششده علیه رشکت در فضای مجازی ‪24 ........‬‬ ‫تجلیل از کادر درمانی استان به همت بسیج رسانه و خانه مطبوعات الربز ‪25 .....................‬‬ ‫معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان الربز‪:‬‬ ‫خانه مطبوعات با عملکرد خود میتواند جایگاه خود را احراز و منزلتش را تقویت کند ‪26 ..‬‬ ‫معرفی رسپرست اداره کل ارتباطات و امور بین امللل شهرداری کرج ‪26 ...............................‬‬ ‫توزیع رایگان ماسک و موادضدعفونی سطوح توسط خانه مطبوعات الربز به خربنگاران‪26 ..‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان الربز خرب داد‪:‬‬ ‫اهالی رسانه و مطبوعات استان الربز خانه دار می شوند ‪27 ...............................................‬‬ ‫به همت خانه مطبوعات استان الربز برگزار شد؛‬ ‫نشست خربی مجمع منایندگان استان الربز در مجلس شورای اسالمی ‪27 .............................‬‬ ‫برگزاری جشنواره مطبوعات در استان الربز ‪27 ...................................................................‬‬ ‫با گذشت قریب به ‪ 3‬دهه؛ حال بیامرستان شهرجدیدهشتگرد همچنان خوب نیست! ‪28 ....‬‬ ‫حاج میرزا حکیم مجربی تربیزی‪ :‬من متعلق به این مرز و بوم هستم ‪32 ............................‬‬ ‫سیر سیاه دکرت بیز؛ ما سالمتی را از طبیعت گرفته و به شام ارمغان می دهیم ‪34 ................‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫این روزها ویروس کرونا بر روی فعالیت تمامی مشاغل در‬ ‫کشور تاثیر گذاشته است‪ .‬برخی از صاحبان مشاغل خود‬ ‫را با این وضعیت تطبیق داده اند و برخی نیز با تغییراتی در‬ ‫عملکردشان سعی در استفاده از این موقعیت دارند‪.‬‬ ‫در کنار این مشاغل‪ ،‬رسانهها نیز از زمان شیوع این بیماری‬ ‫با توجه به جنس کارشان به طور مستقیم درگیر این معضل‬ ‫جهانی شدند و حتی برخی از انها نیز از ادامه فعالیت‬ ‫بازماندند و عطای رسانه را به لقایش بخشیدند‪.‬‬ ‫انچه مسلم است رسانه ها با اراده محکم و انگیزه صادق‬ ‫میتوانند در این عرصه تاب اورده و به راه خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫مجله «دیدهبان مرز» با تغییر رویکرد تنها به انتشار مطالب‬ ‫تخصصی مرز جغرافیایی بسنده نکرده و در ادامه راه به‬ ‫مرزهای اجتماعی‪ ،‬مرزهای دانش‪ ،‬مرزهای علم و فناوری و‬ ‫مرزهای سالمت و مباحث گردشگری خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫از این رو از تمامی اساتید‪ ،‬صاحبنظران‪ ،‬مدیران صنایع و‬ ‫مراکز اقتصادی به خصوص اعضای پارک های علم و فناوری‬ ‫سراسر کشور دعوت می شود تا با همکاری با این رسانه‬ ‫موجب ایجاد انگیزه برای تداوم خدمت صادقانه شوند‪.‬‬ ‫امید است با این همراهی ها بتوانیم رسالت رسانه ای‬ ‫در عرصه اطالعرسانی را ادا نموده و نقش موثری در‬ ‫حوزه اگاهیبخشی به ملت بزرگ ایران خصوص ًا مدیران‬ ‫تجار و بازرگانان و سرمایهگذاران‬ ‫تصمیمگیر‪ ،‬گردشگران‪ّ ،‬‬ ‫داخلی و خارجی داشته و شاهد جهش تولید در تمامی‬ ‫مراکز صنعتی و اقتصادی کشور باشیم‪.‬‬ ‫فرهاد قنبری‬ صفحه 8 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫در حوزه مالکیت فکری‬ ‫کمک قانونی دریافت می کنند‬ ‫اختراعات‪ ،‬ابتکارات‪،‬‬ ‫ایده ها و موارد مشابه‬ ‫از جمله ارزشمند ترین‬ ‫داشته های شرکت های‬ ‫دانش بنیان محسوب‬ ‫می شوند‪ ،‬براین اساس‬ ‫الزم است تا این‬ ‫شرکت ها از تمامی‬ ‫جزئیات مرتبط با‬ ‫حفاظت حقوقی از‬ ‫دارایی های فکری‬ ‫مطلع باشند‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در‬ ‫راستای حل مشکالت حقوقی شرکت ها اقدام‬ ‫به ارائه خدمات حقوقی کرده است که این‬ ‫خدمات در حوزه های مانند تدوین قراردادهای‬ ‫حقوقی و مالیکت فکری ارائه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی‬ ‫پارک علم و فناوری البرز؛ با افزایش گردش‬ ‫مالی حوزه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان‪،‬‬ ‫پیچیدگی ها و مسائل حقوقی شرکت های‬ ‫فناور و دانش بنیان نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بر این اساس مرکز شرکت های دانش بنیان‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫اقدام به ارائه خدمات حقوقی کرده است و این‬ ‫خدمات در دو سرفصل مشاوره های حقوقی و‬ ‫مالکیت فکری و تدوین قراردادهای حقوقی به‬ ‫شرکت های دانش بنیان ارائه می شود‪.‬‬ ‫کمک به تدوین قراردادهای حقوقی‬ ‫شرکت های دانش بنیان برای خرید مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬فروش کاال‪ ،‬دریافت تسهیالت‪ ،‬تنظیم‬ ‫مسائل مربوط به مالیکت فکری و موارد‬ ‫متعدد باید قرارداد تنظیم کنند‪ .‬با توجه‬ ‫به گستردگی مسائل مربوط به قانون‪ ،‬الزم‬ ‫است تا این شرکت ها برای هر مورد مشخص‪،‬‬ ‫مشاوره های تخصصی دریافت کنند‪ .‬کمک به‬ ‫تدوین قراردادهای حقوقی یکی از حوزه های‬ ‫است که شرکت های دانش بنیان برای ان مشاوره دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫مشاوره حقوقی در زمینه حقوق قراردادها شامل مواردی مانند ویرایش‬ ‫و نگارش قراردادهای تجاری‪ ،‬قوانین تجارت‪ ،‬ثبت تغییرات اساسنامه و‬ ‫هیات مدیره شرکت و قوانین اسناد تجاری است‪.‬‬ ‫مشاوره حقوق و مالکیت فکری‬ ‫اختراعات‪ ،‬ابتکارات‪ ،‬ایده ها و موارد مشابه از جمله ارزشمند ترین‬ ‫داشته های شرکت های دانش بنیان محسوب می شوند‪ .‬براین اساس الزم‬ ‫است تا این شرکت ها از تمامی جزئیات مرتبط‬ ‫با حفاظت حقوقی از دارایی های فکری مطلع‬ ‫باشند‪ .‬به همین خاطر بسته خدمتی تخصصی‬ ‫تدوین شده در این حوزه به شرکت های دانش‬ ‫بنیان عرضه شده و بهره مندی از خدمات‬ ‫مشاوره در سرفصل های حقوق کسب و کار‪،‬‬ ‫حقوق بین الملل‪ ،‬تبادل فناوری و استفاده‬ ‫از محتوای پتنت و مانند این‪ ،‬از جمله این‬ ‫خدمات به شمار می رود‪.‬‬ ‫مشاوره در حوزه قانون کار‬ ‫مشاوره قانون کار شامل مشاوره پیرامون‬ ‫تمامی قوانین کار روابط کار‪ ،‬مدیریت‬ ‫کارخانه‪ ،‬امور اداری و پرسنلی و همچنین‬ ‫تهیه و تنظیم الیحه دفاعیه جهت ارایه به‬ ‫سازمان مربوطه می شود و بررسی قراردادها‬ ‫از نظر قوانین کار و ارائه خدمات مشاوره ای‬ ‫قبل و بعد از استخدام نیز بخش دیگری از‬ ‫این بسته خدمتی است‪.‬‬ ‫دفتر مصالحه و ارجاع به داوری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫اختالفات حقوقی به سه روش صلح و سازش‪،‬‬ ‫داوری و محاکم قضایی حل می شود‪ .‬از‬ ‫ان جایی که حل اختالف از طریق محاکم‬ ‫قضایی پر هزینه و طوالنی مدت است‪ ،‬بنابراین‬ ‫شرکت ها تمایل بیشتری به حل اختالف از‬ ‫طریق صلح و سازش و یا داوری دارند‪ .‬دفتر مصالحه و ارجاع به داوری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور حل و فصل اختالفات‬ ‫بازرگانی داخلی و خارجی شرکت های دانش بنیان راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان برای مصالحه و یا داوری می توانند به این دفتر‬ ‫مراجعه کنند و از مشاوران و وکال حقوقی خبره ان به صورت رایگان‬ ‫استفاده کنند‪ .‬در صورت عدم مصالحه نیز‪ ،‬این دفتر موضوع داوری را به‬ ‫مراکز داوری همکار ارجاع داده و بخشی از هزینه ان را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫مدیرعامل شرکت دانش بنیان اکسون مستقر در پارک علم و فناوری البرز خبر داد‪:‬‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی نوین‬ ‫در حوزه فیزیوتراپی با جلسات درمان کمتر‬ ‫مدیرعامل شرکت دانش بنیان اکسون‬ ‫مستقر در پارک علم و فناوری البرز از‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی نوین در حوزه‬ ‫فیزیوتراپی با جلسات درمان کمتر توسط‬ ‫متخصصان شرکت در این پارک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی‬ ‫پارک علم و فناوری البرز؛ مهندس حسن فدوی‬ ‫جهرمی که به همراه برادر خود مهدی فدوی‬ ‫جهرمی شرکت تجهیز الکترونیک اکسون را‬ ‫تاسیس کرده‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬این شرکت در زمینه‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی نوین در حوزه فیزیوتراپی‬ ‫و تجهیزات مربوط به پوست و مو فعالیت داشته‬ ‫و به تازگی نیز تولید دستگاه هایی در حوزه‬ ‫مبارزه با ویروس کرونا مانند تونل های ضد‬ ‫عفونی کننده‪ ،‬کاورزن حرارتی کفش و تب سنج‬ ‫های لیزری را شروع کرده است که عالوه بر‬ ‫فروش در داخل ایران محصوالت تولیدی را به‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادرات می‬ ‫کند و همچنین یک سری محصوالت را نیز به‬ ‫اروپا با تعداد کم صادر کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از اهداف این شرکت گسترش‬ ‫صادرات بوده و برای تحقق این هدف سال‬ ‫گذشته در نمایشگاه دوسلدورف المان جزو ده‬ ‫شرکت برتر تجهیزات پزشکی ایران شرکت کرده‬ ‫و از این تجربه برای راه اندازی یک دفتر در اروپا‬ ‫بهره بردیم و قصد داریم از این طریق بتوانیم‬ ‫در برخی از کشورها فروش محصوالت شرکت را‬ ‫گسترش دهند‪ .‬فدوی جهرمی درباره محصوالت‬ ‫تولیدی در زمینه فیزیوتراپی اظهار داشت‪:‬‬ ‫دستگاه های که در حوزه فیزیوتراپی ارائه می‬ ‫شود با توجه به اینکه تکنولوژی پیشرفته ای دارد‬ ‫به نسبت سایر روش های درمانی بسیار موثرتر‬ ‫بوده و با این روش می تواند جلسات درمان را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬طبیعتاً مشکالتی در کار وجود‬ ‫دارد ولی با توجه به اتفاقاتی که در حال رخ‬ ‫دادن است بسیار خوشبین هستیم و اینده بسیار‬ ‫روشنی در انتظار همه شرکت های مستقر در‬ ‫پارک علم و فناوری البرز است چرا که با حمایت‬ ‫های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت علوم تحقیقات و فناوری شرکت های‬ ‫دانش بنیان پیشرفت را تجربه خواهند کرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫ابتکار پارک‬ ‫علم و فناوری‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫در تشکیل شبکه‬ ‫جهانی انتقال‬ ‫فناوری‬ ‫رییس پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی‬ ‫با اشاره به ارایه ایده تشکیل «شبکه جهانی‬ ‫انتقال فناوری» از سوی این پارک در سطح‬ ‫بین المللی‪ ،‬گفت‪ :‬با پیوستن به این شبکه‬ ‫می توانیم تحریم ها را بشکنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از ایرنا؛ عبدالرضا‬ ‫واعظی‪ ،‬شبکه سازی و ارتباط با تمام بازیگران‬ ‫علم و صنعت را جزو برنامه های سال جاری‬ ‫برشمرد و افزود‪ :‬سال گذشته در اتحادیه پارک‬ ‫های بین المللی‪ ،‬پیشنهاد شبکه جهانی شرکت‬ ‫های دانش بنیان را مطرح کردیم که با استقبال‬ ‫اعضا مواجه شد و بر این اساس با همکاری پارک‬ ‫علم و فناوری اذربایجان شرقی‪ ،‬پارک علم و‬ ‫فناوری افریقای جنوبی‪ ،‬نانت فرانسه و تکنو‬ ‫پارک استانبول این ایده را اجرایی می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دستاوردهای نظام در حوزه پارک‬ ‫های فناوری اظهار کرد‪ :‬ارزش سرمایه گذاری‬ ‫های نظام در روزهای کرونایی نمود یافت و‬ ‫شرکت ها در کمترین زمان با محصوالت شان‬ ‫خود را نشان دادند‪.‬‬ ‫واعظی با بیان اینکه پارک های علم و فناوری‬ ‫بعد از ‪ ۲۰‬سال هم اکنون ثمر می دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫چون رهبر معظم انقالب پشتیبان پارک علم و‬ ‫فناوری است‪ ،‬بنابراین با تغییر دولت ها پارک ها‬ ‫دستخوش تغییر نمی شوند‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی‬ ‫با بیان اینکه پارک ها به رغم نوپا بودن‪ ،‬پویا‬ ‫هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت های دانش‬ ‫بنیان در هر حوزه ای می توانند باری از دوش‬ ‫مردم بردارند‪.‬‬ ‫واعظی با اشاره به اقدامات پارک علم و فناوری‬ ‫اذربایجان شرقی در سال گذشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شناساندن پارک و ارایه ظرفیت های ان به‬ ‫صنایع و مسووالن‪ ،‬افزایش بودجه پارک از ‪۴.۵‬‬ ‫میلیارد تومان به ‪ ۱۴‬میلیارد تومان و ارتقا به‬ ‫رتبه هشت از رتبه ‪ ۲۵‬از جمله عملکردهای‬ ‫پارک استان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون به هیچ شرکتی بدهکار‬ ‫نیستیم و فاز به فاز اعتبار شرکت ها را پرداخت‬ ‫کرده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬با شناساندن پارک به صنایع‪،‬‬ ‫درهای پارک به روی عموم باز شد و هم اکنون‬ ‫پارک ها قوت قلب صنایع و پژوهشگران بخش‬ ‫خصوصی هستند ‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫افتتاح دپارتمان «تجاری سازی و بازاریابی» را از‬ ‫جمله تحوالت روبه رشد در حوزه علم و صنعت‬ ‫نام برد و گفت‪ :‬سود شرکت های دانش بنیان ما‬ ‫از صنایع چشمگیر است به طوری که در سال‬ ‫گذشته رقم قراردادهای شرکت های مستقر در‬ ‫پارک حدود ‪ ۴‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫واعظی با اشاره به عضویت پارک علم و فناوری‬ ‫اذربایجان شرقی در سامانه ستاد ایران (مناقصه)‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با عضویت در این ستاد‪ ،‬بازارهایمان‬ ‫از سطح محلی به ملی ارتقا یافت و می توانیم در‬ ‫مناقصات شرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی از صدور ضمانت نامه های بانکی و پشتیبان‬ ‫اجرا توسط پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۰‬ضمانت نامه‬ ‫صادر کردیم و براساس قانون برای نهادهای‬ ‫دولتی ضمانت نامه با امضای رییس پارک صادر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫واعظی با بیان اینکه با راه اندازی سامانه ثبت‬ ‫ایده تمام مراحل یک ایده از طریق پیامک به‬ ‫اطالع صاحب فکر رسیده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با راه‬ ‫اندازی این سامانه هیچ نگرانی بابت نگرانی دزدی‬ ‫مالکیت فکری وجود ندارد و در این راستا در سال‬ ‫‪ ۱۲۰ ،۱۳۹۷‬ایده و سال گذشته ‪ ۶۹۱‬ایده در‬ ‫پارک استان ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دنبال عضویت واحدهای‬ ‫تحقیق و توسعه شرکت ها و صنایع در پارک‬ ‫علم و فناوری هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬با عضویت واحدهای‬ ‫تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ استان ضمن‬ ‫اینکه از محصوالت دانش بنیان حمایت می‬ ‫کنیم‪ ،‬انها می توانند از اخرین یافته های شرکت‬ ‫های دانش بنیان در جهت ارتقا کیفی و کمی‬ ‫تولیدات شان نیز بهره ببرند‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫پیگیری ایجاد پارک علم و فناوری ویژه کودکان‬ ‫و نوجوانان در تبریز را از جمله برنامه های در‬ ‫دست اقدام برای سال جاری نام برد و گفت‪ :‬با‬ ‫ایجاد این پارک دروس علوم دانش اموزان در‬ ‫مرکز خالقیت و شکوفایی شبیه سازی می شود‪،‬‬ ‫همچنین در این پارک کافه نواوری‪ ،‬کافه کتاب و‬ ‫رصدخانه ویژه نوجوانان و جوانان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫واعظی از راه اندازی چهار مرکز رشد در اذربایجان‬ ‫شرقی نیز خبر داد و گفت‪ :‬هم اکنون هشت مرکز‬ ‫رشد و سه مرکز نواوری در استان وجود دارد و در‬ ‫کنار این ها مراکز رشد تخصصی را نیز در تبریز‬ ‫راه اندازی می کنیم‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی کارخانه نواوری در تبریز برای‬ ‫اولین بار در کشور خبر داد و افزود‪ :‬این محل‬ ‫با هزینه بخش خصوصی اداره می شود و محل‬ ‫تجمع شتاب دهنده ها و بستری برای شد صنعت‬ ‫و اقتصاد است‪.‬‬ ‫واعظی همچنین از تاسیس نخستین صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری در استان با همکاری منطقه‬ ‫ازاد ارس در سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫صندوق تا یک میلیارد تومان به شرکت های‬ ‫دانش بنیان کمک کرد‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی با‬ ‫بیان اینکه اولین خط اعتباری با اعتبار ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫تومان به شرکت های دانش بنیان استان در سال‬ ‫گذشته پرداخت شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در جریان‬ ‫سفر رییس دفتر رییس جمهوری به تبریز‪۲۷ ،‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار به صندوق اختصاص یافت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫«کرونا» و یاداوری لزوم تقویت‬ ‫بانکداری غیرحضوری‬ ‫محمدرضا حسین زاده‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران‬ ‫«ویروس کرونا» همه جهانیان را در بهت فرو‬ ‫برد‪ .‬پدیده ای که همه اجزای زندگی روزمره‬ ‫انسان ها را تحت تاثیر قرار داد و حتی نفس‬ ‫کشیدن را تنها با ماسک و تجهیزات خاص‬ ‫امکان پذیر نمود‪.‬‬ ‫چه کسی تصور می کرد انسان ریزبین‬ ‫امروزی با این همه پیشرفت در بخش های‬ ‫مختلف‪ ،‬گرفتار چنین دردی شود؟! گویا‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬همه نوع بشر را تکان داد و از‬ ‫خواب غفلت بیدار کرد‪.‬‬ ‫مقابله با کرونا اما مانند هر پدیده شوم‬ ‫دیگری در کوتاه مدت اغاز شد‪ .‬کشور ما‬ ‫نیز از این رویه عقب نماند و مقامات مسئول‬ ‫در باالترین سطوح‪ ،‬تصمیم های مقتضی را‬ ‫به منظور مقابله با شیوع کرونا اتخاذ کردند‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران و بیمارستان بانک نیز در این‬ ‫زمینه همه توان خود را به کار بستند‪.‬‬ ‫نظام بانکی البته از این بال اسیب فراوان دید‪.‬‬ ‫متاسفانه تعدادی از همکاران شبکه بانکی‬ ‫پس از دست و پنجه نرم کردن با ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬دار فانی را وداع گفتند و تعداد‬ ‫بیشتری نیز توانستند ان را شکست دهند‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران تالش کرد از همان ابتدا‬ ‫اقدامات تهاجمی همه جانبه ای را برای‬ ‫شکست دادن این ویروس منحوس پیاده‬ ‫سازی کند‪ .‬تهیه و ارسال اقالم بهداشتی‬ ‫از قبیل مواد ضد عفونی کننده‪ ،‬ماسک و‬ ‫دستکش‪ ،‬لغو جلسات و همایش ها‪ ،‬حداقل‬ ‫کردن ساعات کار‪ ،‬استفاده از کمترین تعداد‬ ‫همکاران‪ ،‬تعطیلی فعالیت های غیر ضروری‪،‬‬ ‫ضدعفونی کردن واحدها‪ ،‬حداکثر سازی‬ ‫عملیات بانکی غیرحضوری به ویژه در حوزه‬ ‫«خودگردان»‪ ،‬تشویق مردم به استفاده از‬ ‫خدمات بانکی اینترنتی‪ ،‬تقویت سامانه های‬ ‫بام و بله و ‪ ،...‬تنها بخشی از این اقدامات بود‪.‬‬ ‫این ویروس اگر چه زیان هایی را بر ما‬ ‫تحمیل کرد‪ ،‬اما دستاوردهایی هم داشت‪.‬‬ ‫رویداد اخیر نشان داد که تمرکز بانک ملی‬ ‫ایران بر توسعه خدمات بانکداری دیجیتال‬ ‫و اینترنتی و تکمیل ابزارهای بانکداری‬ ‫غیرحضوری طی سال های اخیر تا چه اندازه‬ ‫درست و به جا بوده است‪.‬‬ ‫اگر خودگردان‪ ،‬نشان پرداخت‪ ،‬بام و بله‬ ‫نبودند‪ ،‬حجم تراکنش های انجام شده در‬ ‫این بسترها بدون شک به شعب هدایت می‬ ‫شد و می توانست فاجعه ای بزرگ در دوره‬ ‫شیوع ویروس کرونا را رقم بزند‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران باز هم در تالش است با ارائه‬ ‫خدماتی تازه‪ ،‬شعب را به درون خانه و محل‬ ‫کار مشتریان ببرد تا میزان مراجعه مشتریان‬ ‫به واحدهای بانک‪ ،‬حداقلی شود‪ .‬کاهش‬ ‫تبادل اسکناس‪ ،‬کاهش تردد و کاهش انتقال‬ ‫انواع بیماری ها‪ ،‬تنها بخشی از مزایای توسعه‬ ‫بانکداری غیرحضوری است‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن عرض تسلیت به اسیب‬ ‫دیدگان از این بیماری و ارزوی علو درجات‬ ‫برای درگذشتگان‪ ،‬به همه اعضای کادر‬ ‫درمان که به بیماران کرونایی رسیدگی‬ ‫کردند‪ ،‬همکاران فعال در شعب‪ ،‬همکارانی‬ ‫که در شعب کشیک فعالیت کردند و‬ ‫کسانی که شبکه و زیرساخت های بانکداری‬ ‫الکترونیک بانک ملی ایران طی روزهای‬ ‫شیوع ویروس کرونا را پایدار نگه داشتند‪،‬‬ ‫خسته نباشید می گویم و از خدای متعال‬ ‫برای همه زحمتکشان نظام بانکی توفیق روز‬ ‫افزون طلب می کنم‪.‬‬ صفحه 12 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫قدردانی رییس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد‬ ‫ملی کرونا از رسانهها و همکاری بینظیر مردم‬ ‫رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد‬ ‫ملی مدیریت بیماری کرونا با قدردانی از‬ ‫مشارکت مردم در مدت اجرای طرح فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی گفت‪ :‬با وجود همکاری‬ ‫ارزشمند اکثریت قاطع مردم در اجرای این‬ ‫طرح مخصوصا همراهی و همدلی بی نظیر‬ ‫انان در روز ‪ ۱۳‬فروردین متاسفانه عده‬ ‫قلیلی هم بودند که به این موضوع توجه‬ ‫نکرده و سالمت جامعه را به خطر انداختند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬حسین ذوالفقاری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به همین دلیل‪ ،‬به رانندگانی‬ ‫که به این طرح بی توجهی کرده و در‬ ‫تعطیالت نوروزی به مسافرت رفته اند‬ ‫تاکنون دو بار پیامک ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این پیامک ها ضمن گالیه از‬ ‫این افراد که به هشدارها در زمینه شیوع‬ ‫ویروس کرونا توجه نکرده اند‪ ،‬از انها خواسته‬ ‫شده است اطالعات وضعیت خویش را در‬ ‫سامانه ‪ Salamat.gov.ir‬وارد کرده و‬ ‫هر چه سریعتر به خانه هایشان برگردند‪.‬‬ ‫معاون وزیر کشور همچنین با قدردانی‬ ‫از اکثریت قاطع مردم که با رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی به مهار‬ ‫ویروس کرونا در کشور کمک می کنند‪ ،‬از‬ ‫کاهش ‪ ۷۰‬درصدی سفرها نسبت به سال‬ ‫قبل و کاهش بیش از ‪ ۴۰‬درصدی مصرف‬ ‫سوخت نسبت به روزهای قبل از اجرای‬ ‫طرح فاصله گذاری اجتماعی خبر داد‪.‬‬ ‫وی همچنین با قدردانی از همکاری رسانه‬ ‫ها و پلیس در اجرای این طرح گفت‪ :‬پلیس‬ ‫با متانت و انگیزه باال به اجرای این طرح‬ ‫کمک کرده و تاکنون هیچگونه نارضایتی‬ ‫از رفتار پلیس در این زمینه ابراز نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد‬ ‫ملی مدیریت کرونا با اشاره به همکاری‬ ‫بیش از ‪ ۴‬هزار نفر از نیروهای بسیجی‬ ‫در اجرای پروتکلهای بهداشتی‪ ،‬تالش‬ ‫های انان و همه نیروهای مردمی‪،‬‬ ‫عوامل بهداشتی‪ ،‬فرمانداران و دهیاران‬ ‫را در تحقق طرحهای مربوط به مهار این‬ ‫ویروس خطرناک ستود‪.‬‬ ‫معاون وزیر کشور تصریح کرد‪ :‬موضوع‬ ‫شیوع بیماری کرونا در جهان و کشور‬ ‫ما بسیار جدی است و همه باید تا‬ ‫حصول نتیجه مناسب به رعایت ضوابط‬ ‫و دستورالعمل های اعالمی از سوی‬ ‫ستاد ملی مقابله کرونا و وزارت بهداشت‬ ‫برای قطع زنجیره شیوع ان ادامه دهیم‪.‬‬ ‫ذوالفقاری گفت‪ :‬باید بدانیم مبارزه با این‬ ‫بیماری تنها از طریق مشارکت و همراهی‬ ‫جمعی میسر است و هر ایرانی در این‬ ‫زمینه باید یک رسانه و یک کادر بهداشتی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ذوالفقاری در پایان یاداور شد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تعداد زیادی از هموطنان ما در‬ ‫نقاط مختلف کشور در بیمارستانها گرفتار‬ ‫بیماری کرونا هستند و باید به انان و کادر‬ ‫پرتالش درمانی در این مبارزه کمک کنیم‪.‬‬ ‫موضوع شیوع بیماری‬ ‫کرونا در جهان و کشور‬ ‫ما بسیار جدی است و‬ ‫همه باید تا حصول نتیجه‬ ‫مناسب به رعایت ضوابط و‬ ‫دستورالعملهای اعالمی‬ ‫از سوی ستاد ملی مقابله‬ ‫کرونا و وزارت بهداشت‬ ‫برای قطع زنجیره شیوع‬ ‫ان ادامه دهیم‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫دبیر کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا اعالم کرد‪:‬‬ ‫بازگشایی مرزها تدریجی خواهد بود‬ ‫حسین قاسمی از اخرین تصمیمات کمیته ‬ ‫انتظامی ستاد مبارزه با کرونا برای پایان‬ ‫طرح ترافیک و نیز میزان رضایت مندی ها‬ ‫از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از خبرگزاری فارس؛‬ ‫با شروع رسمی مبارزه برای شکست کرونا در‬ ‫کشور ستاد ملی مبارزه با این بیماری نیز در ‪۴‬‬ ‫اسفند سال گذشته اغاز شد و این اتفاق باعث‬ ‫ایجاد کارگروه ها و کمیته های مختلفی در این‬ ‫ستاد شد‪ .‬فاز دوم مبارزه با این ویروس منحوس‬ ‫در ابتدای فروردین سال جاری اغاز شد که شامل‬ ‫محدودیت های بیشتر و ممنوعیت تردد استانی‬ ‫شد‪ .‬این اقدامات تالشی برای جلوگیری از روند‬ ‫صعودی ابتال به کرونا و گامی در جهت سالمت‬ ‫مردم بود‪ .‬در این بین کمیت ه اجتماعی و انتظامی‬ ‫ستاد ملی مبارزه با کرونا سهمی برجسته در‬ ‫اجرای دو فاز فاصله گذاری اجتماعی و فاصله‬ ‫گذاری هوشمند را دارا بود‪ ،‬روند رو به کاهش‬ ‫ابتالی هم میهنان به ویروس کرونا از تالش این‬ ‫کمیته خبر می دهد‪.‬‬ ‫این کمیته بر عهده وزارت کشور به عنوان یکی از‬ ‫متولیان امنیت کشور است و ریاست ان بر عهده‬ ‫معاونت امنیتی انتظامی این وزارتخان ه است‪ ،‬برای‬ ‫شناخت بهتر از اقدامات این کمیته به سراغ‬ ‫حسین قاسمی دبیر کمیت ه اجتماعی و انتظامی‬ ‫ستاد ملی مبارزه با کرونا رفتیم‪.‬‬ ‫در این گفت وگو نگاهی به دو ماه تالش ستاد‬ ‫مبارزه با کرونا در مسائل امنیتی و انتظامی شده‬ ‫است و از مسائلی چون کوله بران و رسیدگی‬ ‫به مرز نشینان تا استفاده از اتوبوس های برون‬ ‫شهری برای کمک به ناوگان عمومی درون‬ ‫شهری و مسائلی امنیتی سخن به میان امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫لطف ًا کمی در مورد روند اغاز به کار کمیته‬ ‫توضیح فرمایید‪:‬‬ ‫ما از پنجم بهمن ماه اقدامات خود را در قالب‬ ‫کارویژه مرزی شورای امنیت کشور و همچنین‬ ‫کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور انجام دادیم‪.‬‬ ‫ان زمان بحث بیماری کرونا در چین بود‪ .‬چهارم‬ ‫اسفند ماه ستاد ملی مدیریت کرونا تشکیل شد‬ ‫و پنجم اسفند تشکیل کمیته امنیتی‪ ،‬انتظامی‬ ‫و اجتماعی بود‪ ،‬که به وزارت کشور محول شد‪.‬‬ ‫از یک روز بعد اولین جلسه کمیته را تشکیل‬ ‫دادیم‪ ،‬دستور العمل اجرایی کمیته را تدوین‬ ‫کردیم و بالفاصله موضوعاتی که از طرف‬ ‫ستاد ملی به کمیته مطرح می کرد را پیگیری‬ ‫می کردیم‪ .‬تا به امروز در مجموع کمیته‪۱۶ ،‬‬ ‫جلسه اصلی و تعداد زیادی جلسه فرعی برگزار‬ ‫کرده است و ‪ ۴۰۰‬نامه ارسال شده است‪ .‬بعالوه‬ ‫طرح های مهمی نیز در این مدت تهیه و اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شاهد بودیم ‪ ۳۰‬بهمن ماه اولین موارد کرونا‬ ‫در کشور شناسایی شد اما بنظر روزهای‬ ‫ابتدایی یک شوک به مدیران کشور وارد‬ ‫شده بود‪ ،‬حتی شاهد بودیم مسافران‬ ‫ورودی که در پرواز مستقیم از چین بودند‬ ‫تنها با یک دستگاه تب سنج غربالگری‬ ‫می شدند و خبری از قرنطینه و تحت نظر‬ ‫بودن نبود؟‬ ‫این سئوال تخصصی را باید وزارت بهداشت پاسخ‬ ‫بدهد اما به نظرم اینطور نبوده است‪ ،‬این امادگی‬ ‫طبق زیرساخت های وزارت بهداشت وجود‬ ‫داشت‪ .‬باید این موضوع را در نظر بگیرید که در‬ ‫منطقه غرب اسیا زیر ساخت های ما حرف برای‬ ‫گفتن دارد‪ .‬هم از نظر نیروی انسانی و هم از‬ ‫لحاظ زیر ساخت بهداشتی از جمله تخت های‬ ‫بیمارستانی در شرایط بسیار بهتری قرار داریم‪.‬‬ ‫حتی سازمان بهداشت جهانی هم اعالم کرده‬ ‫که ایران ارزانترین خدمات بهداشت و درمان را‬ ‫حتی نسبت به کشورهایی چون ترکیه و هند‬ ‫دارد‪ .‬بنابر این ما از لحاظ نیروی انسانی و زیر‬ ‫ساختی در شرایط خوبی قرار داریم‪ .‬بیماری هایی‬ ‫که در کشورهای دیگر مانند سل و فلج اطفال‬ ‫وجود دارد در کشور ما ریشه کن شده است‪ ،‬اینها‬ ‫نشان می دهد در کشور اتفاق های خوبی افتاده‬ ‫است‪ .‬پس از سیل بهار ‪ ۹۸‬هم که ‪ ۲۵‬استان‬ ‫کشور درگیر بودند خطر بیماری مسری احساس‬ ‫می شد‪ ،‬اما با اقداماتی که انجام شد این اتفاق‬ ‫رخ نداد؛ نه اینکه این بیماری ها اتفاق نمی افتاد‬ ‫بلکه اقدامات پیشگیرانه ای بود که توسط وزارت‬ ‫بهداشت انجام شد‪ .‬در بحث کرونا هم این امادگی‬ ‫وجود داشت‪ ،‬البته این بیماری یک بیماری خاص‬ ‫است در یک دوره کومون یا نهفتگی هستیم که‬ ‫خیلی ها این بیماری را می گیرند اما متوجه نمی‬ ‫شوند و عالئمی هم ندارند‪ ،‬ضمن اینکه ما در‬ ‫فرودگاه امام خمینی ره مکاتباتی که انجام دادیم‬ ‫و تیم های وزارت بهداشت از قبل انجا حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫تیم های وزارت بهداشت بصورت دائمی در‬ ‫گلوگاه ها و ورودی های کشور حضور دارند؟‬ ‫بله‪ ،‬ما در اکثر مرزهایمان یکی از دستگاه هایی‬ ‫که حضور دارد وزارت بهداشت است‪ ،‬اینها برای‬ ‫کنترل افراد مشکوک حضور دارند‪ ،‬همینطور‬ ‫بخش های ذیربط وزارت جهادکشاورزی هم‬ ‫برای کنترل ورود و خروج حیوانات و محصوالت‬ ‫کشاورزی حضور دارند‪.‬‬ ‫یکی از سئواالتی که مخاطبان خبرگزاری‬ ‫فارس در قالب سامانه فارس من داشتند‪،‬‬ ‫سوال در مورد وضعیت کوله بران بود‪ ،‬هم‬ ‫از جهت خطر تردد به کشورهای همسایه و‬ ‫هم در جهت حمایت از این قشر محروم چه‬ ‫تدابیری اندیشیده شده است؟‬ ‫کال فعالیت مرزی ما چه در حوزه تجاری و چه در‬ ‫حوزه مسافری و چه در حوزه بازارچه های مرزی‬ ‫متوقف شده است‪ .‬بدلیل اینکه هم کشور مقابل‬ ‫و هم ما این امر را برای جلوگیری از ویروس‬ ‫کرونایی انجام دادیم‪ .‬االن کوله بری فعال نداریم‪،‬‬ ‫چون زمینه فعالیتی وجود ندارد که بخواهند‬ ‫انطرف مرز بروند و کاالیی وارد کنند‪ .‬ما االن‬ ‫به صورت محدود فقط در بازارچه مرزی میان‬ ‫فعالیت ترانشیپمنت دارند یعنی کاالهای کشور‬ ‫ما و کشور همسایه در مکانی از یک ماشین به‬ ‫ماشین دیگر منتقل و هر کدام به کشور مربوطه‬ ‫فرستاده می شود‪.‬‬ ‫شنیده می شد که در برخی از مرزها‬ ‫کشورهای مجاور اجازه واردات از ایران و‬ ‫صادرات محصوالت ایرانی را نمی دادند‪ ،‬این‬ ‫مشکل حل شد؟‬ ‫االن الحمداهلل این مشکل را نداریم‪ ،‬فقط در‬ ‫مرز میرجاوه بود که یک سری کامیون های گاز‬ ‫مایع بودند که طرف پاکستانی یک سری قوانین‬ ‫سختگیرانه گذاشته بود که با پیگیری های وزارت‬ ‫امورخارجه‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬استانداری‬ ‫مربوطه‪ ،‬خودبخشی از این مشکل حل شد‪.‬‬ ‫برای ایام اربعین چه اقداماتی می خواهید‬ ‫انجام دهید؟‬ ‫یکی از اقداماتی که ما در مورد مرزها انجام‬ ‫دادیم این بود که از وزارت بهداشت خواسته‬ ‫شد پروتکل های مربوط به مسافرت زمینی‪،‬‬ ‫هوایی و دریایی را به ما بدهند‪ ،‬اینکار زمان بر‬ ‫است و ما هم باید زمینه اجرایی ان را فراهم‬ صفحه 14 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫کنیم‪،‬بحث مهمتر این است که کشور مقابل را‬ ‫به سمت اعتماد سازی ببریم‪ .‬این موضوع فقط‬ ‫برای ما نیست ‪ ،‬االن کشور ترکیه پروتکل های‬ ‫خاصی را ایجاد کرده است انهم بدلیل اینکه این‬ ‫موضوع را باید مدیریت کند‪ .‬این موضوع زمان بر‬ ‫است ضمن اینکه وزارت بهداشت و ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا هم باید به یک جمع بندی برسند‪،‬‬ ‫البته ممکن است بازگشایی مرزها هم مثل داخل‬ ‫بصورت تدریجی باشد‪.‬‬ ‫دولت تقریبا برای تمام سرپرست خانوار‬ ‫های یارانه ها بگیران مبلغ یک میلیون واریز‬ ‫میکند‪ ،‬اما بسته هایی هم برای اقشار ضعیف‬ ‫جامعه که حتم ًا کوله بران هم بخشی از انان‬ ‫هستند در نظر گرفته است‪ ،‬شما چه اقدامی‬ ‫برای قرار گرفتن نام کوله بران در بسته های‬ ‫ویژه حمایتی دولت انجام داده اید؟‬ ‫کوله بران جمعیت جدایی از جمعیت کشور‬ ‫نیستند‪ ،‬االن کل ایران یارانه دریافت میکنند‪،‬‬ ‫یک بخشی از اینها هم یارانه بگیران هستند که‬ ‫االن هم در قالب حمایت هایی که دولت میکند‬ ‫این عزیزان نیز قرار دارند بدلیل اینکه قطعا جزو‬ ‫دهک هایی هستند که باید مورد حمایت قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫شما برای حمایت از این عزیزان در دولت‬ ‫چه اقدامی کردید؟‬ ‫از طریق استانداری های مرزی‪ ،‬و و فرمانداری‬ ‫ها به صورت ساختاری این حمایت ها انجام می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شما چه کردید؟‬ ‫اقدامات ما در این جهت بوده است که این‬ ‫عزیزان در بسته های حمایتی دولت دیده شوند‬ ‫و حمایت های الزم در شرایطی که فعالیت‬ ‫نمی کنند از انها صورت گیرد‪ .‬در واقع دولت کار‬ ‫مناسبتری در زیرساخت انجام داده و ان این‬ ‫که ما امدیم فعالیت کولبران را در دولت اصالح‬ ‫کردیم تا انها بتوانند فعالیت خود را به صورت‬ ‫ساختار مند داشته باشد و همین طور از حمایت‬ ‫های همیشگی برخوردار شد که اتفاقا مصوبه انها‬ ‫هم امد یکی موضوع ثبت سفارش بود و یکی‬ ‫هم بحث منشا تامین ارز که با پیگیری های‬ ‫مجددی که ما و وزارتخانه های ذی ربط اقتصادی‬ ‫داشتند‪ .‬بحث ثبت سفارش منتفی شد و قرار شد‬ ‫به صورت ثبت اماری انجام شود‪ ،‬در مورد منشا‬ ‫ارز این مسئولیت با کارگروه ساماندهی مبادالت‬ ‫مرزی ماده ‪ ۱۲‬قانون ساماندهی مبادالت مرزی‬ ‫که مسئولیت ان با وزارت صنعت معدن و تجارت‬ ‫است واگذار شده است که با هماهنگی بانک‬ ‫مرکزی و مسئله ارزی انها حل شود و از ان‬ ‫تخفیف سالیان های که در نظر گرفته شده است‬ ‫تا بتوانند استفاده کنند به کاالها را وارد کنند‪.‬‬ ‫به هر حال دولت برای حمایت از اقشاری‬ ‫چون عزیزان بهزیستی و کمیته امداد امام‬ ‫خمینی ره نیز اقداماتی در دستور کار دارد‪،‬‬ ‫شما هم میتوانید با رایزنی های با کمیته‬ ‫اقتصادی ستاد برای کمک به این عزیزان‬ ‫اقداماتی انجام دهید؟‬ ‫عموماً مشکالت کوله بران‪ ،‬اقتصادی است و‬ ‫متولی ان وزارت صمت است و اگر ما هم موردی‬ ‫را مشاهده کنیم پیگیری می کنیم‪ ،‬اما در این‬ ‫موضوع خاص حتما پیگیری هایی می شود‪.‬‬ ‫صحبت هایی مبنی بر استفاده از اتوبوس‬ ‫های برون شهری برای کمک به ناوگان‬ ‫عمومی درون شهری شد تا بتوان طرح‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی را بهتر در تهران‬ ‫اجرا کرد‪ ،‬اما گویا این طرح اجرایی نشده؟‬ ‫از لحاظ تخصصی این موضوع را وزارت راه باید‬ ‫پاسخ دهد اما از انجا که ما در کمیته ان را‬ ‫پیگیری کردیم به شما می گویم که وزارت راه‬ ‫این امادگی را دارد که اگر سیستم درون شهری‬ ‫این اعالم نیاز را بکند تا ‪ ۲۰‬الی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫موضوع را پوشش دهد اما دو نکته در این مساله‬ ‫است‪ .‬کرایه و قیمت خود این اتوبوس ها گران تر‬ ‫از قیمت و اتوبوس های درون شهری است اما‬ ‫باید این موضوع را در نظر گرفت که این بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬البته وزارت راه این امادگی را‬ ‫دارد که درصورت نیاز شهرداری ها این کمک را‬ ‫انجام دهد هر چند با عدم اجرای طرح ترافیک‬ ‫و الودگی هوا با حضور خودروهای شخصی این‬ ‫کمبود تا حدودی جبران شده است‪ .‬هرچند با‬ ‫این اقدامات شهرداری بخشی از درامد خود را‬ ‫نیز از دست داد‪ ،‬اما حفظ سالمتی مردم از همه‬ ‫چیز مهمتر است‪.‬‬ ‫ایا زمانی برای پایان طرح ترافیک در نظر‬ ‫گرفته شده است؟‬ ‫نه فعال این زمان باز است‪ .‬من صمیمانه از‬ ‫تمام اصناف و گروه ها که به ما کمک می کنند‬ ‫سپاسگزارم‪ ،‬در این مدت انسجام ملی بین مردم‪،‬‬ ‫گروههای سیاسی و احزاب و جریانات اتفاق افتاد‬ ‫و از طرح های ستاد حمایت کردند که نماد ان‬ ‫روز ‪ ۱۳‬فروردین بود که مردم از منازلشان بیرون‬ ‫نیامدند‪ .‬نارضایتی را در طول اجرای طرح نداشتیم‬ ‫تنها نگرانی ما تجمع در مراکز خرید بود که مردم‬ ‫نشان دادند در مواقع حساس تصمیماتشان در‬ ‫کمیته اجتماعی و‬ ‫انتظامی ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا بر‬ ‫عهده وزارت کشور‬ ‫به عنوان یکی از‬ ‫متولیان امنیت‬ ‫کشور است‬ ‫راستای تصمیمات نظام است‪ ،‬خداروشکر مشکل‬ ‫امنیتی نداشتیم‪ ،‬و اگر این حمایت ها نبود االن‬ ‫روند بیماری کرونا کاهشی نبود و مدیریت ان‬ ‫خیلی سخت می شد‪ .‬یک طرح دیگر که در‬ ‫کمیته بررسی شد و دستورالعمل ان تدوین شد‬ ‫و از طریق ستاد ملی ابالغ شد طرح ساماندهی‬ ‫مشارکت های مردمی بود‪ .‬میدانید در مواقع‬ ‫بحرانی مثل سیل و زلزله و االن هم بیماری یکی‬ ‫از بحث ها فعالیت تشکل های مردم نهاد وغیر‬ ‫دولتی است که در این حوزه فعال می شوند ما‬ ‫در این طرح سعی کردیم یک سامان بخشی‬ ‫انجام شود که الحمداهلل این هم نتایج خوبی‬ ‫داشت‪،‬کمک های خوبی به دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی شد و در حدود‪ ۲۵‬هزار گروه جهادی‬ ‫در سراسر کشور درحال خدمت به مردم هستند‬ ‫‪ ،‬در حدود سه هزار کارگاه محلی تولید ماسک‬ ‫در کشور انجام شده است‪ ۴۳۱،‬موکب اربعین در‬ ‫قالب همین مشارکت های مردمی در قالب تولید‬ ‫و خدمات اقدام کردند‪ .‬پس از فرمایش رهبری در‬ ‫مورد کمک مومنانه ما هم از استان ها خواستیم‬ ‫این هماهنگی ها بصورت جدی تر پیگیری شود‪.‬‬ ‫این اتفاقات بدیلی در دنیا ندارد بتواند فضا سازی‬ ‫های منفی که علیه نظام انجام می شود را پاسخ‬ ‫دهد‪ .‬شما به عنوان رسانه رسالتی در این شرایط‬ ‫دارید و ان هم اینکه زوایای حکم رانی نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران را در بحث مبارزه با کرونا‬ ‫را در مقایسه با کشورهایی که در انها اتفاقات‬ ‫خیلی بدی افتاد شما باید برجسته کنید‪ ،‬حتی‬ ‫در برخی کشورها مردم برای حمایت از خود‬ ‫اسلحه خریدند اما ما در ایران نه تنها این مسال‬ ‫را نداشتیم بلکه مردم از دارایی خود شبیه انچه‬ ‫در دفاع مقدس بود گذشتند به نظرم باید این‬ ‫موضوع را رسانه ها به رخ جهانیان بکشند‪.‬‬ ‫مشاغلی که دارای ارتباط بیشتری با مردم‬ ‫هستند چه زمانی می توانند اغاز بکار کنند؟‬ ‫مشاغلی چون ارایشگاه ها و اموزشگاه های‬ ‫رانندگی که نزدیک شدن به مشتری در ان است‬ ‫و مشاغلی که تراکم ایجاد می کنند‪ ،‬باعث می شود‬ ‫این بیماری دوباره چالش ایجاد کند ما به عنوان‬ ‫کمیته مبنای تصمیمات ما وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫حتی هیچ تصمیمی برای اماکن مقدس گرفته‬ ‫نشده اما از ‪ ۱۵‬اردیبهشت با توجه به شیوع روند‬ ‫کرونا در مورد انها تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫چه اقداماتی برای مبارزه با شایعه افکنان‬ ‫کرونا در فصلی مجازی شده است؟‬ ‫این وظیف ه با کمیته اطالع رسانی ستاد ملی‬ ‫است که متولی ان وزارت ارشاد است و اختیارات‬ ‫تا حدی است که با حضور نماینده قوه قضاییه‬ ‫حتی مجازات تعیین می کند‪.‬‬ ‫سخن اخر را بفرمایید‬ ‫از مردم که بسیار خوب همکاری می کنند و‬ ‫حتی جلوتر از مسئولین هستند مجددا تشکر‬ ‫می کنم‪ .‬ما در طول فروردین ماه سال جاری‬ ‫ترددهای بین استانی ‪ ۸۲‬درصد و مصرف سوخت‬ ‫‪ ۵۰‬درصد کاهش داشتیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ صفحه 16 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫انتصاب فرمانده جدید مرزبانی ناجا‬ ‫سردار احمدعلی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی‬ ‫انتظامی جمهوری اسالمی ایران شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز؛ بنا بر پیشنهاد فرمانده ناجا و موافقت‬ ‫فرمانده معظم کل قوا‪ ،‬سردار احمدعلی گودرزی به سمت‬ ‫فرمانده مرزبانی ناجا منصوب شد‪.‬‬ ‫همچنین بنا بر پیشنهاد سردار حسین اشتری فرمانده ناجا و‬ ‫موافقت و تایید فرمانده معظم کل قوا‪ ،‬سرتیپ دوم احمدعلی‬ ‫گودرزی به درجه سرتیپی نائل شد‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬فاطمه سیدحاتمی‬ ‫مدیرعامل خانه استان اردبیل در تهران خبر داد؛‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت روز اردبیل‬ ‫مدیرعامل خانه استان اردبیل در تهران از برگزاری مراسم گرامیداشت‬ ‫روز اردبیل خبر داد‪.‬‬ ‫اسماعیل علی اکبری در گفت و گوی اختصاصی به خبرنگار مرزنیوز‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور ‪ ۴‬مرداد به عنوان روز‬ ‫بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی (روز ملی اردبیل) در تقویم رسمی‬ ‫کشور به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری این مراسم در سنوات گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬هر ساله‬ ‫ائین بزرگداشت روز ملی استان اردبیل در یکی از تاالرها یا سالن های‬ ‫همایش در تهران برگزار می شد اما متاسفانه با شیوع بیماری کرونا‬ ‫امسال برگزاری این مراسم متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫علی اکبری ابراز داشت‪ :‬خوشبختانه با بهره گیری از فضای مجازی می‬ ‫توان امسال نیز به برگزاری این مراسم امیدوار بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه استان اردبیل در خصوص نحوه برگزاری و زمان ان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پس از اماده سازی مقدمات نحوه استفاده عموم مردم به‬ ‫خصوص اردبیلی های ساکن در پایتخت‪ ،‬سایر استانها و حتی اردبیلی‬ ‫های مقیم خارج از کشور اعالم شده و از طریق رسانه ها نیز اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است این مراسم سال گذشته روز سه شنبه ‪ ۹‬مرداد ماه از ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬و ‪ ۳۰‬دقیقه الی ‪ ۲۰‬در تاالر ایوان شمس برگزار شد‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬زینب سیدحاتمی‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫‪18‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد‪:‬‬ ‫نظام بهرهوری در سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی کشور استقرار یافت‬ ‫معاون برنامهریزی‪ ،‬توسعه مدیریت ومنابع‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬نگه داشت و‬ ‫حفظ منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی‪ ،‬از‬ ‫اولویت های سازمان بنادر و دریانوردی قلمداد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه اطالع‬ ‫رسانی سازمان بنادر ودریانوردی‪ ،‬سید سعید‬ ‫سید عالیی در همایش مدیران سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬اصالح ساختار و تشکیالت ادارات‬ ‫کل بنادر تا پایان سال نهایی و به بنادر ابالغ‬ ‫می شود با این اتفاق بعد از ‪ ۲۰‬سال شاهد‬ ‫ساختار جدید در بنادر استان ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با اصالح ساختار و تشکیالت در‬ ‫بنادر‪ ،‬باید تشکیالت تفضیلی با منابع انسانی‬ ‫استان ها تطبیق پیدا کند‪.‬‬ ‫سید عالیی از تهیه سند جامع نیروی انسانی‬ ‫در سازمان بنادر و اعالم ان به سازمان اداری و با توجه به نیاز سنجی انجام شده‪ ،‬دنبال می‬ ‫استخدامی کشور خبر داد و گفت‪ :‬امیدواریم بر شود‪.‬‬ ‫اساس این سند برای سال ‪ ۹۹‬تعدادی سهیمه وی در بخش دیگری از سخنان اش از عملیاتی‬ ‫با اولویت بنادر در استان ها اخذ کنیم‪.‬‬ ‫شدن بند ‪ ۱۰‬ماده ‪ ۶۸‬قانون مدیریت خدمات‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه مدیریت ومنابع کشوری در سازمان بنادر خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی یکی از کارهای استقرار نظام بهره وری در این سازمان از دیگر‬ ‫انجام شده در سال جاری را تهیه برنامه اقدمات در سال ‪ ۹۸‬بوده است‪.‬‬ ‫اموزشی پرسنل برشمرد و اظهار داشت‪ :‬از اول سیدعالیی با اشاره به امضای تفام نامه سازمان‬ ‫سال جدید‪ ،‬برنامه اموزش پرسنل و مدیران بنادر با اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی‬ ‫ارتش‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬کارکنان و پرسنل این‬ ‫سازمان می توانند از ظرفیت های پزشکی و‬ ‫درمانی نیروی دریایی ارتش استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه مدیریت‬ ‫ومنابع سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬اهداف‬ ‫برنامه های این سازمان به تصویب هیات عامل‬ ‫رسیده است و با بودجه تصویبی به استان ها‬ ‫ابالغ می شود تا نقشه راه و بودجه عملیاتی در‬ ‫اختیار بنادر کل کشور باشد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم معرفی ظرفیت بی نظیر بنادر برای سرمایه گذاری و توسعه کشور‬ ‫عضو هیاتعامل و معاون برنامهریزی‪ ،‬توسعه‬ ‫مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫با اشاره به اهمیت حوزه ارتباطی در جهان‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در دنیای ارتباط محور کنونی‪،‬‬ ‫روابط عمومی ها وظیفه سنگینی در نشان‬ ‫دادن و معرفی کارهای بسیار بزرگ برعهده‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه اطالع‬ ‫رسانی سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬سید‬ ‫سعید سیدعالیی‪ ،‬در نشست روز جهانی‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫روابط عمومی باید نماد اعتقاد و اعتماد‬ ‫در جامعه باشد تا بتواند اعتماد عمومی را‬ ‫جلب کند‪ .‬وی ارتباط دوسویه بین کارکنان‬ ‫و مدیریت را رویکردی دانست که انجام‬ ‫ان تنها از طریق حوزه ارتباطات و روابط‬ ‫عمومی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫سیدعالیی‪ ،‬رضایت مندی را یکی از‬ ‫کارکردهای حوزه ارتباطات دانست و افزود‪:‬‬ ‫چنانچه اطالعرسانی به موقع اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫موجب می شود مردم به رسانههای بیگانه‬ ‫نیازی نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬از ارتقای روابط عمومی ها تا سطح‬ ‫اداره برای بنادر کشور در اصالح ساختار‬ ‫خبر داد و اضافه کرد‪ :‬روابط عمومی‪ ،‬اقناع‬ ‫افکار عمومی را باید در سرلوحه کار خود‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫سیدعالیی جذب سرمایه گذاری را از یکی‬ ‫از نیازهای کشور در شرایط کنونی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬برای این منظور‪ ،‬روابط عمومی با‬ ‫ابزارهای مختلفی که در دست دارد‪ ،‬می‬ ‫تواند بسیار موثر باشد‪ .‬معاون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر‪ ،‬اشاعه‬ ‫فرهنگ دریایی را یکی دیگر از ماموریت‬ ‫های مهم روابط عمومی های این سازمان‬ ‫برشمرد‪.‬‬ صفحه 18 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫با حکم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی؛‬ ‫کمیته بحرانهای اقتصادی و‬ ‫هماهنگیهای لجستیکی در‬ ‫سازمان بنادر تشکیل شد‬ ‫طی حکمی از سوی محمد راستاد؛‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫و بر اساس تصمیم اتخاذ شده در‬ ‫نشست اخیر مدیران و مشاوران این‬ ‫سازمان‪ ،‬فرهاد منتصر کوهساری؛‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی‪،‬‬ ‫جلیل اسالمی؛ معاون امور دریایی‪،‬‬ ‫محمدرضا الهیار؛ معاون مهندسی‬ ‫و توسعه امور زیربنایی‪ ،‬سید سعید‬ ‫سید عالیی؛ معاون برنامه ریزی و‬ ‫توسعه مدیریت و منابع و خسرو‬ ‫سرایی؛ مدیرکل ترانزیت‪ ،‬لجستیک‬ ‫و توافقنامه ها به عنوان عضو کمیته‬ ‫بحران های اقتصادی و هماهنگی‬ ‫های لجستیکی منصوب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از‬ ‫پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‪ ،‬محمد راستاد در‬ ‫حکم خود اورده است‪ :‬با توجه به‬ ‫اهمیت پیش بینی‪ ،‬پیشگیری و‬ ‫کاهش تبعات و خسارات ناشی‬ ‫از تاثیر بحران ها و شوک های‬ ‫اقتصادی و لجستیکی از جمله‬ ‫پاندمی کرونا (کووید ‪ )19‬بر بخش‬ ‫حمل و نقل دریایی کشور‪ ،‬انتظار‬ ‫است با مشارکت واحدهای مرتبط‬ ‫زیر مجموعه و با هماهنگی معاونت‬ ‫امور بندری و اقتصادی سازمان‪،‬‬ ‫تصمیمات مقتضی اخذ شود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در این حکم‬ ‫همچنین با تاکید بر اهتمام به ایفای‬ ‫شایسته در وظایف محوله‪ ،‬انجام‬ ‫اقداماتی چون «مدیریت واحد در‬ ‫تصمیمات و یکپارچه سازی اقدامات‬ ‫واحدهای مرتبط با کمیته بحران‬ ‫های اقتصادی و لجستیکی در سطح‬ ‫بنادر تابعه» و « ارتباط و هماهنگی‬ ‫با سایر ارگان های ذی مدخل در‬ ‫سطح منطقه و استان» را ضروری‬ ‫الزم دانست‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫بر امور داخلی و خارجی خود حاکمیت دارد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫مرز‪،‬مطالعه میکنیم‪.‬‬ ‫کشور را بیشتر‬ ‫های سه رکن‬ ‫در این بخش‪ ،‬ویژگی‬ ‫انواع مرز و اهمیت مرزها‬ ‫بنیادیبا‬ ‫بیشتر‬ ‫اشنایی‬ ‫سرزمین‬ ‫فضا و قلمرو جغرافیایی یک کشور‪ ،‬سرزمین ان است‪ .‬فضا یا سرزمین یک کشوردارای منابعی است و عرصه ای برای فعالیت های‬ ‫اقتصادی و کار و زندگی مردم ان کشور محسوب می شود‪ .‬وسعت سرزمین در کشورهای مختلف متفاوت است‪ .‬سرزمین چه مکان‬ ‫تولد افراد باشد و چه محل سکونت انها‪ ،‬یکی از بنیادهای هویتی انان را تشکیل میدهد‪ِ .‬‬ ‫واسطه‬ ‫هویت مکانی احساس تعلقی است که به‬ ‫ٔ‬ ‫ارتباط با یک مکان در یک فرد یا گروهی از افراد برانگیخته میشود‪ .‬معموال ً وقتی دو فرد نا اشنا به هم میرسند‪ ،‬یکی از پرسشهای‬ ‫دهنده مکانی است که فرد به ان تعلق‪ ،‬دلبستگی و عاطفه دارد‪ ،‬ان را خانه‪،‬‬ ‫انها از یکدیگر این است‪ :‬اهل کجایی؟ اهل جایی بودن نشان‬ ‫ٔ‬ ‫بوم و وطن خود میداند‪.‬‬ ‫پس‪ ،‬انسانها نسبت به مکانها و فضاهای خاص نوعی وابستگی از خود نشان میدهند‪ .‬یکی از این فضاها ‪ ،‬میهن است‪ .‬البته‬ ‫وابستگیهای مکانی و فضایی سطوح مختلفی مانند زادگاه‪ ،‬شهرستان‪ ،‬استان‪ ،‬کشور و قاره را دربرمیگیرد‪.‬‬ ‫تعلقها یا وابستگیهای زادگاهی و وطنی بسیار پایدار و عمیق اند‪ .‬به همین سبب‪ ،‬دیده میشود حتی کسانی که سالها از وطن خود دور‬ ‫بودهاند‪ ،‬ارزوی بازگشت به وطن را دارند‪ .‬انها با وجود سالها دور بودن از وطن‪ ،‬از افتخارات و پیروزیهای کشور خود احساس‬ ‫غرور و شادمانی میکنند و دوست دارند کشورشان را سربلند ببینند‪.‬‬ ‫‪128‬‬ صفحه 20 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫‪22‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ صفحه 22 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫‪24‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫بیانیه هواپیمایی ماهان درباره داستان پردازیهای‬ ‫منتشرشده علیه شرکت در فضای مجازی‬ ‫در پی انتشار خبری در فضای مجازی که‬ ‫به تازگی دست مایه رسانه های خبری‬ ‫بیگانه شده است تا بدین وسیله هواپیمایی‬ ‫ماهان و خدمات این شرکت را مورد حمله‬ ‫و تاخت و تاز قراردهند؛ شرکت هواپیمایی‬ ‫ماهان ضمن تکذیب ان و به جهت تنویر‬ ‫افکار عمومی توجه مخاطبان محترم را به‬ ‫موارد ذیل جلب می نماید‪:‬‬ ‫‪ .١‬شرکت هواپیمایی ماهان شرکتی خصوصی‬ ‫است و هیچ سهمی از درامد عمومی یا منابع‬ ‫دولتی و غیره ندارد و از این رو تمام سعی و‬ ‫توانش براین استوار است که با سخت کوشی‪،‬‬ ‫عالوه بر تامین معیشت حدود ‪ ١٠‬هزار نفر‬ ‫پرسنل شاغل مستقیم و غیر مستقیم خود‪ ،‬سایر‬ ‫هزینه های سنگین صنعت گران قیمت هوایی‬ ‫را نیز تهیه و تامین نماید؛ از این رو نه تنها کلیه‬ ‫پروتکل ها و قوانین صنعت هوایی داخلی مطابق‬ ‫تایید سازمان هواپیمایی کشوری را رعایت می‬ ‫کند‪ ،‬بلکه تحت عالی ترین استانداردهای‬ ‫‪ ICAO‬و ‪ IATA‬و ‪ IOSA‬عمل می نماید‪.‬‬ ‫این شرکت هواپیمایی از معدود شرکت های‬ ‫داخلی است که می تواند بسیاری از خدمات‬ ‫حمل و نقل هوایی را در بهترین شکل ممکن‬ ‫انجام دهد و از این رو همواره مورد جدی ترین‬ ‫تهدیدهاو تحریم های ظالمانه دشمنان داخلی‬ ‫و خارجی کشورمان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اقبال همیشگی ملت شریف ایران به این شرکت‬ ‫هواپیمایی گواه همه خدمات صادقانه ی این‬ ‫شرکت در طول حدود سه دهه فعالیت ان می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ .٢‬این شرکت از سال ‪ ٢٠١١‬میالدی‪ ،‬یعنی از‬ ‫‪ ٩‬سال قبل‪ ،‬تحت شدیدترین و ظالمانه ترین‬ ‫تحریم ها قرارگرفته است و تمام حرکات و‬ ‫رفتارهای ان تحت نظر سرویس های امنیتی‬ ‫دشمنان ایران عزیز قراردارد‪ .‬بدیهی است در‬ ‫این جنگ رو در رو اگر می توانستند کوچکترین‬ ‫بهانه ای برای ضربه زدن و زمین گیر نمودن‬ ‫این شرکت هواپیمایی به دست اورند هرگز این‬ ‫فرصت را از دست نمی دادند و بهترین بهره را‬ ‫از ان می بردند‪ .‬تا امروز حتی یک مورد تخلف‬ ‫بر علیه هواپیمایی ماهان در هیچ نقطه ای از‬ ‫جهان ثبت و اعالم نشده است بلکه با کلی‬ ‫گویی و انتساب اتهامات واهی سعی بر تحریم و‬ ‫تخریب نموده اند‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اکنون که پرسنل خدوم‪ ،‬مومن و میهن‬ ‫دوست شرکت هواپیمایی ماهان راه های‬ ‫جدیدی را برای کم اثرنمودن فشار تحریم ها‬ ‫و حتی در برخی موارد خنثی نمودن ان کشف‬ ‫کرده اند و دشمنان از این امر به ستوه امده‬ ‫اند و غرور شان جریحه دار شده است‪ ،‬پی از‬ ‫ناکارامدی تحریم ها در زمین گیر کردن این‬ ‫شرکت‪ ،‬وارد فاز جدیدی شده اند که ان وضع‬ ‫تحریم های جدید و تخریب اعتماد عمومی‬ ‫است تاباایجاد جوسازی رسانه ای و تبلیغات‬ ‫منفی به خیال خود بتوانند این شرکت را در‬ ‫رسیدن به اهداف بلندخود متوقف نماید‪.‬‬ ‫‪ .٤‬امروز که سردار رشید اسالم‪ ،‬شهید سپهبد‬ ‫حاج قاسم سلیمانی به ارزوی دیرین خود‬ ‫رسیده است‪ ،‬بعید نیست که عده ای بخواهند با‬ ‫جعل حکایت و طرح داستان های خیالی برای‬ ‫خود شهرتی دست و پاکنند و ان شهید عزیز‬ ‫را مدیون جانفشانی خود قلمداد کنند؛ غافل از‬ ‫این که دروغ نمی تواند برای کسی عزت افرین‬ ‫باشد زیرا رسوایی برمالشدنش نه تنها عزت را‬ ‫از بین می برد بلکه مختصر ابروی گذشته را‬ ‫نیز به باد خواهد داد‪ .‬این قرائت خوش بینانه‬ ‫از نقل چنین حکایتهای کذبی است؛ وا اسفا‬ ‫اگر درهم راستایی و هم داستانی با دشمنان‬ ‫کشور و به منظور مستند سازی تخلف شرکت‬ ‫هواپیمایی ماهان باشد تا برای تحریم های‬ ‫جدید مورد بهره برداری قرارگیرد یا ماهان را‬ ‫شرکتی نظامی معرفی نماید و اعتماد عمومی‬ ‫را خدشه دار کند‪.‬‬ ‫‪ .٥‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یکی‬ ‫از ارکان مستحکم نظامی ایران همراه ارتش‬ ‫سرافراز جمهوری اسالمی و سایر قوای مسلح‬ ‫و نیروهای امنیتی و نظامی‪ ،‬رسالت پاسداری و‬ ‫صیانت از ایران عزیز اسالمی را عهده دار است‪.‬‬ ‫بنابر انچه در سالهای گذشته در عملکرد این‬ ‫نیروهای نظامی و در عمق استراتژیک دشمن‬ ‫مشاهده شده است‪ ،‬به قدر کافی از توان عملیاتی‬ ‫و لجستیکی مناسب برخوردار بوده است تا انجا‬ ‫که طومار داعش را در عراق و سوریه پیچیده‪،‬‬ ‫در خلیج فارس مقتدرانه حضور داشته‪ ،‬اسمان‬ ‫ایران را برای سیستم هوایی امریکا ناامن و‬ ‫پرخطر کرده و موجب سرافکندگی ارتش‬ ‫امریکا در پایگاه های نظامی خودش شده و‬ ‫به زانو دراورده است‪ .‬چنین نیروهای پرتوان‬ ‫و قدرتمندی با چنین اهداف بلند و متعالی‬ ‫هیچگاه نیازمند کمک یک شرکت هواپیمایی‬ ‫خصوصی برای رسیدن به اهداف خود نیستند‪.‬‬ ‫بدیهی است طرح اینگونه مسائل ناشی از عدم‬ ‫شناخت کافی قدرت نظامی جمهوری اسالمی‬ ‫و در راستای کوچک شمردن اقدامات بزرگ‬ ‫نیروهای نظامی و امنیتی برای حفظ و گسترش‬ ‫امنیت در منطقه به حساب می اید‪.‬‬ ‫‪ .٦‬هواپیمایی ماهان همانگونه که در عمل اثبات‬ ‫نموده است‪ ،‬به عنوان عضوی کوچک‪ ،‬همه‬ ‫ی توان و پتانسیل خود را برای جانفشانی در‬ ‫مسیراهداف بلند جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫کار خواهد بست و در این مسیر از هیچ اقدامی‬ ‫فروگذار نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ .٧‬شرکت ماهان اعالم امادگی می نماید چنانچه‬ ‫هر یک از رسانه های معاند‪ ،‬سند یا مدرکی دال‬ ‫برادعای مطرح شده در مورد این پرواز اعم از‬ ‫تاریخ پرواز‪ ،‬شماره پرواز یا هر ادعای دیگری‬ ‫دارند با ذکر جزئیات ان بیان نمایند تا مورد‬ ‫بررسی قرار دهد‪ .‬خاطر نشان می سازد به طور‬ ‫معمول در چنین پروازی حدود دوازده نفر‬ ‫پرسنل پروازی اعم از مهمانداران‪،‬مهندس پرواز‪،‬‬ ‫کمک خلبان حضور دارند و با توجه به عدم‬ ‫گزارش چنین موردی یا حتی مواردی مشابه‪،‬‬ ‫بدون تردید نقل چنین داستانی وهم الود زائیده‬ ‫ی ذهنی خالق و داستان پرداز است و نمی‬ ‫تواند به هیچ روی دستاویزی برای دشمنی های‬ ‫اتی معاندان گردد‪.‬‬ ‫‪ .٨‬شرکت هواپیمایی ماهان مجددا ً ضمن‬ ‫تکذیب ادعای مطرح شده و پیگیری موضوع‬ ‫از طریق محاکم قضائی و با تاکید بر رسالت‬ ‫ذاتی خود مبنی بر ارائه خدمات ایمن مسافرت‬ ‫هوایی و رعایت دقیق قوانین و مقررات کشوری‬ ‫و بین المللی‪ ،‬خود را متعهد به انجام رسالت‬ ‫خویش در شایسته ترین شکل خود می داند و‬ ‫در طی سالیان گذشته نیز این مهم را در عمل‬ ‫به اثبات ر سانده است‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫تکرار و نشر و بسط این خبر از سوی رسانه‬ ‫های مختلف‪ ،‬حق پیگیری قضایی ان برای این‬ ‫شرکت هواپیمایی محفوظ است‪.‬‬ ‫والعاقبه للمتقین‬ ‫روابطعمومی شرکت هواپیمایی ماهان‬ ‫‪ ٣٠‬خرداد ‪١٣٩٩‬‬ صفحه 24 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫تجلیل از کادر درمانی استان‬ ‫به همت بسیج رسانه و خانه مطبوعات البرز‬ ‫به همت سازمان بسیج رسانه و خانه مطبوعات‬ ‫استان البرز از زحمات چند ماهه کادر درمان و‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی البرز قدردانی شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران‬ ‫و رسانه؛ در این مراسم خبرنگاران استان به‬ ‫صورت نمادین با هدیه و شاخه های گل از‬ ‫مسووالن کادر پزشکی استان تشکر و قدردانی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رضا عباس زاده رئیس خانه مطبوعات البرز در‬ ‫این باره اظهار کرد‪ :‬ماه هاست که کادر درمانی‬ ‫استان با تالش های بی وقفه خود و به صورت‬ ‫شبانه روزی و جهادگرانه در جهت سالمتی‬ ‫مردم سخت در تالش هستند و توانستند‬ ‫ویروس منحوس کرونا را در استان مورد درمان ‬ ‫و کنترل قرار دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بدین منظور‬ ‫خانه مطبوعات استان‪ ،‬همراهی بسیج رسانه‬ ‫و خبرنگاران تصمیم گرفتند به نمایندگی از‬ ‫مردم و به عنوان زبان گویای مردم این خدمات‬ ‫را پاس بدارند که خوشبختانه مورد استقبال‬ ‫تمام جامعه رسانه ای استان قرار گرفت و با‬ ‫حضور در دانشگاه علوم پزشکی البرز از دکتر‬ ‫کریم رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز و‬ ‫دیگر معاونت ها و کادر درمان استان قدردانی‬ ‫کرده و هفته سالمت را به این دلسوزان تبریک‬ ‫ گفتند‪ .‬رییس خانه مطبوعات استان همچنین‬ ‫بیان کرد‪ :‬خوشحالیم که توانستیم در این برهه‬ ‫حساس به عنوان بازوی حمایتی بخش درمان‬ ‫در پیشگیری و فرهنگسازی مقابله با کرونا در‬ ‫جامعه موثر باشیم و جا دارد که از تمام رسانه‬ ‫های استان در این خصوص تشکر و قدردانی‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫دکتر کریم رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫نیز در این مراسم گفت‪ :‬کرونا با همه مشکالت‬ ‫اش دلهای همه را به هم نزدیک کرد و‬ ‫مهربانی بزرگی را به نمایش گذاشت ‪ ،‬این که‬ ‫چه دلهای مهربانی داریم ‪.‬وی افزود‪ :‬چه در‬ ‫زمینه کادر درمان و چه مردم و خبرنگاران به‬ ‫عنوان نمایندگان مردم همه یکصدا و یک دل در‬ ‫این میدان بودند و ما باید از شما تشکر کنیم‬ ‫که در کنار ما بودید چرا که اگر کمک رسانه‬ ‫ها نبود البرز اسیب های بسیار جدی را با‬ ‫توجه به تراکم جمعیتی اش می دید و این امر‬ ‫ممکن بود برای ما فاجعه ایجاد کند ‪.‬دکتر کریم‬ ‫مطرح کرد‪ :‬این سئوال که چه شد این اتفاق را‬ ‫خوشبختانه در استانمان نداشتیم یک سئوال‬ ‫تاریخی است که از جمله عوامل ان می توان‬ ‫از انسجامی که در استان بود یاد کرد‪ ،‬چرا که‬ ‫همه سازمانها با رهبری و هدایت در کنار ما قرار‬ ‫گرفتند و جلسات ستاد کرونا هر روز برگزار می‬ ‫شد و تصمیمات با تدبیر به سرانجام می رسید‬ ‫که تحقق ان حکایت از انسجام مسئوالن بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عامل دوم وجود رسانه های پر کار‬ ‫ن‬ ‫و ارزشمند که به عنوان صدای ما و پیام رسا ‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫دکتر کریم تصریح کرد‪ :‬این که صدای ما به‬ ‫مردم رسید و در دلشا ن نشست هنر ارزشمند‬ ‫ن هنر و انسجام بی شک در‬ ‫رسانه ها بود و ای ‬ ‫تاریخ خواهد ماند‪ .‬وی در اخر با بیان این که‬ ‫نجات جان تک به تک مردم برای ما ارزشمند‬ ‫است اظهار کرد‪ :‬پیشگیری از یک مرگ هم برای‬ ‫ما مهم بود که خوشبختانه با همراهی و کار‬ ‫مداوم رسانه ها جان هزاران نفر را نجات پیدا کرد‬ ‫و در البرز این در خاطره هاخواهد ماند و ما باید‬ ‫ت اینده‬ ‫این سرمایه را ذخیره کنیم و در مشکال ‬ ‫به خوبی مورد بهره برداری قرار دهیم و این‬ ‫مهربانی و همدلی و انسجام را حفط کنیم‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫‪26‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‪:‬‬ ‫خانه مطبوعات با عملکرد خود میتواند‬ ‫جایگاه خود را احراز و منزلتش را تقویت کند‬ ‫معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی استان البرز گفت‪ :‬خانه‬ ‫مطبوعات با عملکرد خود می تواند جایگاه‬ ‫خود را احراز و منزلتش را تقویت کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران‬ ‫و رسانه؛ نخستین جلسه هیئت مدیره خانه‬ ‫مطبوعات استان البرز با حضور معاون فرهنگی‬ ‫رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان البرز در محل این معاونت برگزار شد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی استان البرز با اشاره به جامعیت‬ ‫خانه مطبوعات اظهارداشت‪ :‬میزان مشارکت‬ ‫در انتخاباتی که به صورت الکترونیکی برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬شاخص مطلوبی است و نشان می دهد‬ ‫که اعضاء این خانه نسبت به این تشکل صنفی‬ ‫حساسیت دارند و می توانند خانه را در رسیدن‬ ‫به اهدافش کمک کنند‪.‬‬ ‫مرادی نور تصریح کرد‪ :‬نقش خانه های‬ ‫مطبوعات در سراسر کشور تولید محتوای‬ ‫دقیق‪ ،‬جذاب و درست است که می تواند به‬ ‫تثبیت این جایگاه کمک کند‪ .‬در این جلسه‬ ‫که ‪ ۶‬عضو هئیت مدیره خانه مطبوعات البرز و‬ ‫دو بازرس این مجموعه حضور داشتند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫نقل و انتقال مسئولیت از هئیت مدیره قبلی به‬ ‫هئیت مدیره جدید‪ ،‬برگزاری انتخابات هئیت‬ ‫رئیسه جدید خانه مطبوعات استان البرز انجام‬ ‫شد‪ .‬بر این اساس رضا عباس زاده با کسب‬ ‫‪ ۶‬رای هئیت مدیره به عنوان رئیس خانه‬ ‫مطبوعات استان البرز انتخاب شد‪ ،‬همچنین‬ ‫وی با نظر موافق تمامی اعضای هیئت مدیره‬ ‫حاضر در جلسه به عنوان مدیرعامل جدید خانه‬ ‫مطبوعات استان البرز معرفی شد‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه و در جریان انتخاب دیگر اعضای‬ ‫هئیت رئیسه خانه مطبوعات استان البرز‪ ،‬قاسم‬ ‫خاکی جوان‪ ،‬یحیی اکبری و امنه شکوهی هر‬ ‫کدام با کسب ‪ ۶‬رای به ترتیب به عنوان نائب‬ ‫رئیس‪ ،‬خزانه دار و دبیرخانه مطبوعات استان‬ ‫البرز انتخاب شدند‪ .‬در این جلسه همچنین‬ ‫مسئولیت کمیته مدیران مسئول به قاسم‬ ‫خاکی جوان‪ ،‬کمیته خبرنگاران به اقای محمد‬ ‫نیک ایین‪ ،‬کمیته عکاسان به میالد فیروزان‪،‬‬ ‫کمیته سرپرستان روزنامه ها به پردیس‬ ‫سلیمانی محول و مصوب شد روسای کمیته‬ ‫پیشکسوتان و فضای مجازی در جلسه اتی‬ ‫هیئت مدیره معرفی شوند‪.‬‬ ‫معرفی سرپرست اداره کل ارتباطات‬ ‫توزیع رایگان ماسک و مواد ضدعفونی سطوح‬ ‫طی حکمی از سوی شهردار کرج امیر‬ ‫اشتری به عنوان سرپرست کل ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شهرداری کرج معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه خبری کرج‬ ‫امروز‪ ،‬طی حکمی از سوی شهردار کرج‪ ،‬امیر‬ ‫اشتری به عنوان سرپرست اداره کل ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شهرداری کرج معرفی و از زحمات سید علیرضا موسوی به‬ ‫عنوان مدیرکل پیشین قدردانی شد‪.‬‬ ‫در بخشی از این حکم امده‪ :‬با عنایت به حسن سوابق‪ ،‬تخصص و تعهد‬ ‫جنابعالی به موجب این حکم‪ ،‬سرپرستی اداره کل ارتباطات و امور بین‬ ‫الملل شهرداری کرج را به جنابعالی محول می نمایم‪ .‬امید است با توکل به‬ ‫خداوند بر اساس شرح وظایف محوله در ساختار سازمانی و بهره گیری از‬ ‫تجارب و توان خویش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم پیشگیری از‬ ‫انتشار این ویروس‪ ،‬مواد ضدعفونی سطوح که مورد تایید یکی از‬ ‫شرکت های استان البرز است به همراه ماسک صورت توسط خانه‬ ‫مطبوعات استان البرز بین اصحاب رسانه توزیع شد‪.‬‬ ‫ژل ضد عفونی دست و دستکش یکبار مصرف به قیمت خیلی پایین نیز‬ ‫توسط خانه مطبوعات تهیه و در اختیار خبرنگاران قرار گرفت‪.‬‬ ‫اهالی رسانه در این استان مانند همیشه‬ ‫پیشرو در اطالع رسانی صحیح‪ ،‬دقیق و‬ ‫به موقع در بحران بودند و همچنان در‬ ‫خط مقدم اطالع رسانی جبهه مقابله با‬ ‫ویروس کرونا هستند و باید با حمایت‬ ‫مناسب از تالش این قشر‪ ،‬زمینه بهبود‬ ‫شرایط را فراهم کرد‪.‬‬ ‫و امور بین الملل شهرداری کرج‬ ‫توسط خانه مطبوعات البرز به خبرنگاران‬ صفحه 26 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز خبر داد‪:‬‬ ‫اهالی رسانه و مطبوعات استان البرز خانهدار میشوند‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫البرز از اختصاص ‪ 560‬میلیون تومان برای‬ ‫تکمیل پروژه خانه مطبوعات استان البرز‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ناصر مقدم به این اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫‪ 560‬میلیون تومان برای تکمیل پروژه خانه‬ ‫مطبوعات این استان اختصاص یافت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با پیگیری های انجام شده از سوی هیئت مدیره‬ ‫خانه مطبوعات و اهمیت بهره برداری این خانه‬ ‫از سوی اهالی رسانه استان‪ ،‬این پروژه جزو‬ ‫اولویت های این اداره کل برای تکمیل و راه‬ ‫اندازی قرار گرفت‪ .‬مقدم ابراز داشت‪ :‬امیدوارم‬ ‫با تخصیص این اعتبار‪ ،‬پروژه ساخت خانه‬ ‫مطبوعات استان البرز تا پایان سال جاری به‬ ‫اتمام رسیده و جامعه رسانه ای استان صاحب‬ ‫این خانه شوند‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬الناز قنبری‬ ‫به همت خانه مطبوعات استان البرز برگزار شد؛‬ ‫نشست خبری مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسالمی‬ ‫نشست خبری مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسالمی به همت‬ ‫خانه مطبوعات استان البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫این نشست با حضور دکتر محمدجواد کولیوند و سردار عزیز اکبریان نمایندگان مردم‬ ‫شهرستان های کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و اسارا در مجلس شورای اسالمیو دکتر محمود‬ ‫بهمنی نماینده مردم شهرستان های ساوجبالغ‪ ،‬نظراباد و طالقان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی و با حضور اصحاب رسانه در سالن باشگاه میالد شهرداری کرج برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر بهمنی در ابتدای این نشست گفت‪ :‬اصحاب رسانه نقش اساسی در جامعه دارند و‬ ‫جامعه مترقی دارای رسانه های خوبی است که اگر موضوعی را دنبال می کنند مسئوالن‬ ‫کارهایشان را دقیق تر انجام داده و موجب اطمینان و ارامش مردم می شوند‪.‬‬ ‫در ادامه عزیز اکبریان اظهار داشت‪ :‬امیدوارم موضوع کرونا هر چه زودتر رفع شده و اقتصاد‬ ‫و صنعت همچون گذشته پویایی خود را بدست اورد‪.‬‬ ‫همچنین دکتر کولیوند نیز اذعان داشت‪ :‬در عرصه بین الملل یکی از دستاوردهای مجلس‬ ‫ایجاد ثبات در غرب اسیا و حتی اروپا بوده است‪ .‬بزرگترین دستاورد مجلس دهم این بود‬ ‫که قدرت ایران در دنیا و خاورمیانه به ثبات رسیده و دستاوردهای خوبی در دنیا و منطقه‬ ‫بوجود اورد ‪ .‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬فاطمه سیدحاتمی‬ ‫برگزاری جشنواره مطبوعات در استان البرز‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‬ ‫از برگزاری جشنواره مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری ها و‬ ‫پایگاه های خبری استان البرز با همکاری خانه‬ ‫مطبوعات استان البرز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز؛ چهارمین‬ ‫جشنواره مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری ها و پایگاه های‬ ‫خبری استان البرز در دو بخش اصلی و موضوعی‬ ‫برگزار می شود‪ .‬ناصر مقدم با اعالم این خبر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬برگزاری این جشنواره با هدف‪ ،‬ارتقاء سطح‬ ‫کیفی خبر و اطالع رسانی در استان‪،‬گسترش فرهنگ‬ ‫مطالعه و روزنامه خوانی‪ ،‬شناسایی نقاط قوت و ضعف‬ ‫رسانه های استان و نیز توسعه ظرفیت های موجود‬ ‫مطبوعات برگزار خواهد شد‪ .‬وی افزود بخش های‬ ‫اصلی جشنواره‪ -۱ :‬مقاله ‪ -۲‬یادداشت و سرمقاله‬ ‫‪ -۳‬عکس (خبری‪ ،‬غیر خبری) ‪ -۴‬خبر ‪ -۵‬گزارش‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی) ‪ -۶‬مصاحبه ‪ -۷‬تیتر ‪ -۸‬طراحی و‬ ‫صفحه ارایی ‪ -۹‬طنز مکتوب ‪ -۱۰‬طرح و کاریکاتور‬ ‫و بخش های موضوعی شامل‪ -۱ :‬رونق تولید(حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی) ‪ -۲‬جهش تولید ‪- ۳‬توسعه استان‬ ‫البرز ‪ -۴‬حقوق شهروندی ‪ -۵‬دین و معنویت ‪-۶‬‬ ‫نشاط اجتماعی ‪ -۷‬خانواده و سبک زندگی ‪ -۸‬اب‬ ‫‪،‬محیط زیست ‪ -۹‬چالش ها و اسیب های اجتماعی‬ ‫(طالق‪،‬حاشیهنشینی‪،‬اعتیاد‪،‬فساداداری‪،‬بیکاری‪،‬فقر)‬ ‫‪ -۱۰‬نظام سالمت با محوریت ویروس کرونا خواهد‬ ‫بود‪ .‬مقدم بیان داشت‪ :‬اثار رسیده در بخش های‬ ‫موضوعی جداگانه بررسی شده و از رسانه ای که‬ ‫بیشترین اثار را در هر یک از موضوعات فوق داشته‬ ‫باشد تجلیل خواهد شد ‪ .‬در این بخش ارسال اصل‬ ‫و یا تصویر چاپ شده اثاربه دبیرخانه الزامی است‬ ‫و نیازی به بارگذاری این اثار در سامانه نمی باشد‪.‬‬ ‫برای مشاهده جزئیات ضوابط و مقررات شرکت در‬ ‫جشنواره به سایت زیر مراجعه نمایید‪:‬‬ ‫الف‪.‬متقاضیان شرکت در جشنواره باید از تاریخ ‪۲۰‬‬ ‫اردیبهشت سال جاری با مراجعه به سایت‪alborz.‬‬ ‫‪ pressfestival.ir‬اثار خود را تا تاریخ ‪ 3۰‬تیر ماه‬ ‫‪ 99‬بارگذاری نموده و همچنین به صورت چاپ شده‬ ‫به دبیرخانه ارسال نمایند‪ .‬اختتامیه نیز ‪ ۱۵‬مرداد ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نشانی دبیرخانه‪ :‬کرج‪ ،‬بعداز پل ازادگان‪ ،‬خیابان‬ ‫شهید مطهری‪ ،‬جنب شاهد ‪ ،۲‬اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی استان البرز‪ ،‬معاونت فرهنگی و‬ ‫رسانه ای‪ ،‬گروه امور رسانه ای‪ .‬تلفن دبیرخانه‪:‬‬ ‫‪۰۲۶۳۲۵۲۴۸۴۹‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫‪28‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫با گذشت قریب به ‪ 3‬دهه؛‬ ‫حال بیمارستان شهرجدیدهشتگرد‬ ‫همچنان خوب نیست!‬ ‫از سرگیری ساخت بیمارستان‬ ‫پس از ‪ 17‬سال وقفه‬ ‫گزارش‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫در این روزهای کرونایی تنها‬ ‫خبری که می تواند کام مردم را‬ ‫شیرین کرده و به انها روحیه دهد‪،‬‬ ‫تکمیل پروژههای نیمهتمام مراکز‬ ‫درمانی و شروع به کار انها است‪.‬‬ ‫این رسانه نیز بر حسب وظیفه‬ ‫رسانه ای و رسالت مطبوعاتی خود‬ ‫گزارشی از بیمارستان نیمه کاره‬ ‫شهر جدید هشتگرد که قریب به‬ ‫‪ 3‬دهه از کلنگزنی ان میگذرد‪،‬‬ ‫تهیه کرده است‪ .‬بیمارستانی که‬ ‫با تکمیل شدن ان می تواند بار‬ ‫سنگین سایر مراکز درمانی در‬ ‫استان البرز را به دوش بکشد‪ .‬امید‬ ‫است که شاهد راه اندازی ان به‬ ‫زودی زود باشیم‪.‬‬ ‫ابوالقاسم پالیزگیر‪ ،‬فرماندار وقت شهرستان‬ ‫ساوجبالغ در سال ‪ 93‬نوید داد‪ :‬با ورود‬ ‫پیمانکار جدید؛ فاز اول بیمارستان شهر‬ ‫جدید هشتگرد تا دهه فجر ‪ 93‬به بهره‬ ‫برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫او در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر‬ ‫می افزاید‪ :‬ساخت بیمارستان شهر جدید‬ ‫هشتگرد پس از وقفه ای ‪ 17‬ساله با ورود‬ ‫پیمانکار جدید از سرگرفته شد تا این شهر‬ ‫که حاال جمعیت ان به ‪ 50‬هزار نفر رسیده‬ ‫است‪ ،‬دهه فجر امسال شاهد بهره برداری از‬ ‫فاز اول تنها بیمارستانش باشد‪.‬‬ ‫پالیزگیر به گذشت ‪ ۲۵‬سال از اغاز این‬ ‫طرح اشاره می کند و می گوید‪ :‬ساخت‬ ‫بیمارستان شهرجدید هشتگرد در ابتدا‬ ‫بر عهده شرکت عمران بود که با گذشت‬ ‫‪ ۱۸‬سال حدود ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۵‬درصد پیشرفت‬ ‫داشت‪ .‬پس از ان به تامین اجتماعی‬ ‫تحویل داده شد که پس از گذشت یک دهه‬ ‫و ناتوانی این مجموعه به شهرداری شهر‬ ‫جدید واگذار شد‪.‬‬ ‫او در این گفت و گو ابراز داشته است‪:‬‬ ‫بیمارستانی که محلی برای درمان بیماران‬ ‫است امروز خود با از سرگیری ساختش‬ ‫جانی دوباره به رگ های ان تزریق شده‬ ‫است و گویا بیمارستان بیمار شهر جدید‬ ‫هشتگرد قرار است جانی دوباره بگیرد‪.‬‬ ‫پالیزگیر با بیان اینکه بودجه های دولتی‬ ‫کفاف ساخت بیمارستان شهر جدید را نمی‬ ‫دهد‪ ،‬اذعان دارد‪ :‬با هزینه ای که براورد‬ ‫شده بود برای ساخت این بیمارستان بودجه‬ صفحه 28 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫های دولتی کفاف اجرای این پروژه را نمی‬ ‫داد از این رو با انعقاد قرارداد با پیمانکاری‬ ‫که در ساخت بیمارستان تخصص دارد تا‬ ‫فجر امسال فاز اول این بیمارستان به بهره‬ ‫برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫فرماندار وقت شهرستان ساوجبالغ در‬ ‫حاشیه بازدید سرزده از بیمارستان در‬ ‫حال احداث شهر جدید هشتگرد که پس‬ ‫از سالها توقف مجدد کار خود را اغاز کرده‬ ‫بود‪ ،‬می گوید‪ :‬برای تکمیل این بیمارستان‬ ‫‪ 700‬میلیارد ریال پیش بینی شده که با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی و شهرداری اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این شهراکنون فاقد بیمارستان است‬ ‫مهندس کامران عظیم زاده شهردار اسبق‬ ‫شهر جدید هشتگرد هم ان زمان گفته بود‪:‬‬ ‫وزیر سابق راه و شهرسازی در قراردادی‬ ‫تکمیل بیمارستان ‪ 96‬تختخوابی این شهر‬ ‫را به شهرداری شهر جدید هشتگرد واگذار‬ ‫کرد که به علت کمبود اعتبارات امکان‬ ‫تکمیل ان از سوی شهرداری وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬با برگزاری نشست های‬ ‫تخصصی‪ ،‬اعضای شورای اسالمی و‬ ‫شهرداری با فعاالن امور درمانی‪ ،‬مراحل‬ ‫فراخوان بخش خصوصی از سوی شهرداری‬ ‫به اجرا درامد و یک شرکت خصوصی‬ ‫برای مشارکت در تکمیل بیمارستان ‪96‬‬ ‫تختخوابی این شهر انتخاب شد‪.‬‬ ‫عظیم زاده ادامه می دهد‪ :‬براساس این‬ ‫قرارداد ‪ 70‬درصد سهام این بیمارستان به‬ ‫شرکت سازنده تعلق می گیرد و ‪ 30‬درصد‬ ‫دیگر مربوط شهرداری است که طبق‬ ‫قرارداد باید عملیات تکمیل ان ظرف ‪36‬‬ ‫ماه اینده به پایان برسد‪.‬‬ ‫او با اشاره به رهاسازی این بیمارستان از‬ ‫سوی سازمان تامین اجتماعی و شرکت‬ ‫عمران شهر جدید هشتگرد طی ‪20‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬می گوید‪ :‬برای تکمیل این‬ ‫بیمارستان ‪ 700‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫پیش بینی شده که شهرداری شهرجدید‬ ‫هشتگرد امکان تامین این اعتبار را در زمان‬ ‫کوتاه نداشت و به همین دلیل با حمایت‬ ‫فرمانداری ساوجبالغ‪ ،‬بخش خصوصی برای‬ ‫تکمیل ان به مشارکت فرا خوانده شد‪.‬‬ ‫شهردار اسبق شهر جدید هشتگرد اذعان‬ ‫دارد‪ :‬ساخت بیمارستان ‪ 96‬تختخوابی شهر‬ ‫جدید هشتگرد در سال ‪ 76‬اغاز شد‪ ،‬که‬ ‫پس از مدتی به علت مشکل نقدینگی و‬ ‫مدیریتی ساخت این طرح متوقف شد‪ ،‬این‬ ‫شهر اکنون دارای ‪ 50‬هزار نفر جمعیت‬ ‫است که با تکمیل و واگذاری ‪ 55‬هزار‬ ‫مسکن مهر به مردم‪ ،‬جمعیت ان در سال‬ ‫های اینده از ‪ 500‬هزار نفر فراتر می رود‪.‬‬ ‫مالکیت بیمارستان زیر سئوال!‬ ‫اصغراقائی‪ ،‬شهردار سابق شهر جدید‬ ‫هشتگرد نیز می گوید‪ :‬مالک کنونی‬ ‫زمین بیمارستان ‪ ۱۲۰‬تختخوابی این‬ ‫شهر با گذشت سال ها از اغاز ساخت ان‪،‬‬ ‫شهرداری هشتگرد است‪ ،‬اما سند زمین‬ ‫همچنان به نام شرکت عمران شهرجدید‬ ‫باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طی رایزنی هایی که‬ ‫شهرداری با شرکت عمران شهرجدید‬ ‫انجام شده‪ ،‬قرار است سند ساختمان به‬ ‫نام شهرداری زده می شد تا از این طریق‬ ‫برای دریافت مجوز ساخت بیمارستان اقدام‬ ‫شود‪ ،‬همین موضوع موجب شد تا نتوانیم‬ ‫برای دریافت مجوز از طرف دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اقدام قانونی انجام دهیم‪.‬‬ ‫از سخنان وی اینگونه استنباط می شود‬ ‫که مالکیت بیمارستان و اینکه چه شخصی‬ ‫و یا سازمانی بر این مرکز مالکیت دارد‬ ‫خود یکی دیگر از گره های کور این پرونده‬ ‫است و شهرداری که احداث این پروژه را‬ ‫تقبل کرده است حال به دلیل اینکه سند‬ ‫این ملک به نام خودش نیست و از طرفی‬ ‫احداث این بنا را به یکی از خیران واگذار‬ ‫کرده است لذا گره دیگری بر این پرونده‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫شهرجدید هشتگرد‪ ،‬نیازمند‬ ‫بیمارستان است‬ ‫عزیزاله شهبازی‪ ،‬استاندار البرز در بازدید از‬ ‫این بیمارستان در اردیبهشت سال گذشته‬ ‫از روند پیشرفت پروژه دیدن کرده و به‬ ‫بررسی علل تاخیر در تکمیل این پروژه‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫وی بهره برداری از توان بخش خصوصی‬ ‫را مورد تاکید قرار داده و می افزاید‪ :‬پروژه‬ ‫بیمارستان ‪ ۹۶‬تخت خوابی شهرجدید‬ ‫هشتگرد از دهه ‪ ۸۰‬اغاز شده و تاکنون با‬ ‫تغییر پیمانکار و موانعی که پیش رو داشته‪،‬‬ ‫تنها ‪ ۴۵‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاندار البرز با تاکید بر تعیین تکلیف‬ ‫بیمارستان ‪ ۲۰‬ساله شهرجدید هشتگرد‬ ‫بیان می کند‪ :‬درنگ جایز نیست‪ ،‬شهرجدید‬ ‫هشتگرد نیازمند بیمارستان است و با پیش‬ ‫بینی سکونت بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر‪ ،‬این‬ ‫شهر باید دارای یک بیمارستان مجهز باشد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز می‬ ‫گوید‪ :‬عمر مدیریت ها کوتاه است و اکنون‬ ‫که پس از سال ها این اراده برای پیگیری‬ ‫تکمیل بیمارستان شهرجدید هشتگرد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ضرورت دارد شورای اسالمی و‬ ‫شهردار شهرجدید نسبت به همراهی برای‬ ‫حل و فصل این موضوع اقدام کنند‪.‬‬ ‫استاندار البرز‪:‬‬ ‫درنگ جایز نیست‪،‬‬ ‫شهرجدید هشتگرد‬ ‫نیازمند بیمارستان است‬ ‫و با پیش بینی سکونت‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر‪،‬‬ ‫این شهر باید دارای یک‬ ‫بیمارستان مجهز باشد‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫‪30‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫پروژه بیمارستان شهر جدید هشتگرد‬ ‫واگذاری سند مالکیت به بخش‬ ‫علی حدادی نماینده مردم شهرستان های‬ ‫ساوجبالغ‪ ،‬نظراباد و طالقان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز هشدار داد‪ :‬پروژه‬ ‫بیمارستان شهر جدید هشتگرد باید‬ ‫در اولویت برنامه های اجرایی باشد و‬ ‫دستگاه های مرتبط به فوریت نسبت به‬ ‫تعیین تکلیف پروژه اقدام کنند‪ ،‬چرا که‬ ‫این مهم تاثیر بسزایی در رفع مشکالت‬ ‫شهروندان با افزایش سرانه های درمانی‬ ‫دارد‪ .‬وی با اشاره به اهمیت راه اندازی‬ ‫بیمارستان شهر جدید هشتگرد و ضرورت‬ ‫تکمیل ان نیز می افزاید‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی از اقداماتی که در راستای تامین‬ ‫رفاه مردم باشد‪ ،‬تمام قد حمایت می کند‪.‬‬ ‫علی درویش پور‪ ،‬معاون هماهنگی امور‬ ‫عمرانی استانداری البرز نیز از تکمیل‬ ‫بیمارستان نیمه کاره شهر جدید هشتگرد‬ ‫از اوایل دی ماه سال گذشته خبر داده بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تکمیل بیمارستان نیمه‬ ‫کاره شهر جدید هشتگرد از اوایل دی ماه‬ ‫سال جاری اغاز می شود‪ ،‬ارتقا سرانه های‬ ‫حوزه بهداشت و درمان را یکی از مطالبات‬ ‫اصلی مردم استان دانسته و می گوید‪:‬‬ ‫حوزه بهداشت و درمان یکی از موضوعات‬ ‫مورد تاکید استاندار محترم و مطالبه اصلی‬ ‫شهروندان استان است که باید نسبت به ان‬ ‫اهتمام ویژه داشت‪.‬‬ ‫درویش پور در جلسه بررسی روند احداث‬ ‫و مشکالت بیمارستان شهر جدید هشتگرد‬ ‫با اشاره به اینکه اتحاد و همدلی دستگاه‬ ‫های اجرایی الزمه توسعه و پیشرفت است‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬تسریع در تکمیل و بهره برداری‬ ‫به سرعت تعیین و تکلیف شود‬ ‫خصوصی در اولین فرصت انجام شود‬ ‫از بیمارستان شهر جدید هشتگرد تنها در‬ ‫سایه همگرایی و انسجام بین دستگاه های‬ ‫مسئول صورت می پذیرد و باید مسئولین‬ ‫امر باجدیت و حمیت نسبت به حل‬ ‫مشکالت واگذاری سند و تسریع در روند‬ ‫تکمیل بیمارستان هشتگرد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری‬ ‫البرز با بیان اینکه با اجرای پروژه ها‬ ‫طبق برنامه زمان بندی شده می توان از‬ ‫صرف هزینه های اضافی جلوگیری کرد‪،‬‬ ‫تصریح داشت‪ :‬به منظور تسریع در تکمیل‬ ‫بیمارستان شهر جدید هشتگرد الزم است‬ ‫با هماهنگی و تعامل شهرداری و شرکت‬ ‫عمران واگذاری سند مالکیت به بخش‬ ‫خصوصی در اولین فرصت انجام شود و‬ ‫انتظار می رود شرایط الزم برای سرمایه‬ ‫گذاری بخش خصوصی به فوریت فراهم‬ ‫شود و ادامه احداث بیمارستان از اوائل دی‬ ‫ماه ‪ 98‬از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫سند زمین همچنان به نام شرکت‬ ‫عمران شهرجدید باقی مانده است‬ ‫شمس اهلل ارمندیی‪ ،‬رئیس وقت شورای‬ صفحه 30 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫اسالمی شهر جدید هشتگرد نیز اذعان‬ ‫داشت‪ :‬مجهزترین بیمارستان البرز به‬ ‫احتمال زیاد سال اینده در شهرجدید‬ ‫هشتگرد افتتاح می شود‪.‬‬ ‫او اوایل سال گذشته از پیشرفت ‪۷۰‬‬ ‫درصدی بیمارستان این شهر خبر داده‬ ‫بود و اذعان داشت‪ :‬مالک کنونی زمین‬ ‫شهرداری هشتگرد است‪ ،‬اما سند زمین‬ ‫همچنان به نام شرکت عمران شهرجدید‬ ‫باقی مانده‪ ،‬به همین دلیل امکان انتقال‬ ‫سند به نام سازنده امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫رئیس وقت شورای شهر جدید هشتگرد‬ ‫با بیان این که بیمارستان از سال ‪ ۸۹‬در‬ ‫دست احداث است‪ ،‬می افزاید‪ :‬ابتدا این‬ ‫پروژه توسط شرکت عمران انجام می شد‬ ‫اما به محض واگذاری طرح به شهرداری‪،‬‬ ‫بخش خصوصی با قبول تعهد ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫وارد مشارکت شد و خوشبختانه تعامل‬ ‫خوبی با بخش خصوصی برقرار شده و به‬ ‫دنبال ان شهرداری‪ ،‬امام جمعه و تمامی‬ ‫نهادهای مربوطه شهر جدید در بحث پروژه‬ ‫بیمارستان در کنار یکدیگر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ساوجبالغ در نشستی با سرپرست‬ ‫شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫جدید هشتگرد خواستار تعیین تکلیف‬ ‫بیمارستان ‪ ۹۶‬تخت خوابی این شهر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از تاخیر چندین ساله ساخت بیمارستان‬ ‫در این شهر گله کرد و گفت‪ :‬با وجود‬ ‫قرارهای گذشته سرمایه گذار و شهرداری‬ ‫متاسفانه این بیمارستان هنوز تکمیل نشده‬ ‫و قرار شد دادگاه به عنوان حاکم قضایی‪،‬‬ ‫بر این دعوا با پیگیری شورا و شهرداری‬ ‫قضاوت کند‪.‬‬ ‫اعالم امادگی شرکت عمران برای‬ ‫تکمیل بیمارستان شهر جدید هشتگرد‬ ‫* در شماره بعدی به سراغ پیمانکار این‬ ‫پروژه خواهیم رفت تا علت تاخیر در‬ ‫تکمیل و بهره برداری این بیمارستان را‬ ‫جویا شویم و از این طریق به سئواالت‬ ‫اهالی شهر جدید هشتگرد پاسخ داده‬ ‫و با پیگیری های الزم شاهد بهره مندی‬ ‫انها از خدمات این مرکز درمانی باشیم‪.‬‬ ‫گالیه سر پرست فرمانداری‬ ‫ساوجبالغ از تاخیر ساخت بیمارستان‬ ‫در زمان اتمام صفحه بندی این شماره از‬ ‫مجله با خبر شدیم شرکت عمران برای‬ ‫تکمیل بیمارستان شهر جدید هشتگرد‬ ‫اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫مسعود حقلطفی‪ ،‬مدیرعامل شرکت عمران‬ ‫شهرجدیدهشتگرد به خبرنگار ایرنا اعالم‬ ‫حمیدرضا ورزشی‪ ،‬سرپرست فرمانداری‬ ‫کرد که این شرکت اماده تکمیل بیمارستان‬ ‫نیمه کاره شهر جدید هشتگرد است و در‬ ‫صورت تعیین تکلیف پروژه توسط شهرداری‬ ‫شهر جدید هشتگرد نسبت به تکمیل ان‬ ‫اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬به منظور رفع مهمترین‬ ‫دغدغه شهروندان شهر جدید هشتگرد‪،‬‬ ‫امادگی این را داریم بیمارستان شهر را‬ ‫تکمیل و سرانه های درمانی را در این شهر‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫حق لطفی به برگزاری جلسات متعدد در‬ ‫سطح استان البرز و شهرستان ساوجبالغ‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۱‬پروژه‬ ‫بیمارستان شهرجدید هشتگرد تحویل‬ ‫شهرداری این شهر شده و اگر با پیمانکار‬ ‫تعیین تکلیف نمایند‪ ،‬شرکت عمران اقدام‬ ‫بعدی را به عمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫‪32‬‬ ‫حاجمیرزاحکیممجربیتبرزیی‪ :‬من متعلق هب این مرز و بوم هس مت‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫یکى از صاحب سبکهاى طب سنتى مرحوم‬ ‫حاج میرزا اقا حکیم مجربى تبریزى بودند‬ ‫و در این راه زحمات زیادى را متحمل شدند‪.‬‬ ‫مرحوم حاج میرزا اقا مجربی تبریزی‪ ،‬مشهور به‬ ‫حاج میرزا اقاحکیم در سنه ‪ 1260‬هجری شمسی‬ ‫در یک خانواده علمی و مذهبی در محله ویجویه‬ ‫تبریز (معروف ورجی) چشم به جهان هستی گشود‪.‬‬ ‫والدین و انساب‪ :‬والد ماجد ایشان‪ ،‬مرحوم‬ ‫میرزا ابوالفتح خان حکیم‪ ،‬در کسوت و لباس‬ ‫مقدس روحانی خود یکی از اطبای قدیمی و‬ ‫تجربی شهر تبریز بودند‪ .‬مرحوم حاج میرزا‬ ‫اقا حکیم در دامان بانوئی دانشمند و فاضل‪،‬‬ ‫مرحومه سیده خانم‪ ،‬معروف به اقا ننه پرورش‬ ‫یافتند‪ .‬سیده خانم در ان زمان از قاریان و‬ ‫مدرسان کتاب الهی‪ ،‬قران مجید بود و بانوان‬ ‫کثیری در محضر ایشان از فیض تعالیم و‬ ‫مفاهیم ارزشمند کالم خدا بهره مند شدند‪.‬‬ ‫تحصیالت رسمی و حرفه ای‪ :‬این حکیم نامدار‪،‬‬ ‫مقدمات فقه و اصول و علوم اولیه و علم طب را در‬ ‫محضر پدر فاضل خود فرا گرفت و پس از فوت‬ ‫پدر‪ ،‬به طبابت اشتغال ورزید‪ .‬با توجه به اشتهار‬ ‫ایشان‪ ،‬مردم کشور‪ ،‬از اطراف و اکناف و از دورترین‬ ‫روستاها برای مداوای بیماری خویش و وابستگان‬ ‫به نزد این حکیم خاضع و بی ادعا می شتافتند‪.‬‬ ‫انگیزه و بهانه انتخاب شغل طبابت‪ :‬در‬ ‫عنفوان جوانی او‪ ،‬در تبریز و حومه بیماری وبا‬ ‫به شدت شیوع داشت و به مرگ و میر بسیاری‬ ‫می انجامید‪ .‬پدرش که در ان عصر درمان های‬ ‫منحصر به فردی داشته اند‪ ،‬چون نمی توانست‬ ‫جوابگوی تمام مراجعان باشد و برسر بالین‬ ‫همگان حاضر گردد و به درمان و معالجه بپردازد‪،‬‬ ‫الجرم با اموزش کامل عالیم و عوارض بیماری‬ ‫و طرز درمان‪ ،‬فرزندش را به بالین پاره ای از‬ ‫مراجعان و بیماران گسیل می داشت و همین‬ ‫امر بهانه و انگیزه انتخاب شغل او گردیده است‪.‬‬ ‫وقایع میانسالی‪ :‬مرحوم حاج میرزا اقا حکیم‬ ‫در عنفوان جوانی عازم سفر حج گردید و با شتر‬ ‫و کشتی به مکه معظمه مشرف شد که این‬ ‫مسافت را در طول یک سال پیمود‪ .‬می گویند‬ ‫مستطع شدن و استطاعت مالی این حکیم به‬ ‫این صورت بوده است که به یکی از منسوبان‬ ‫فرزندان سلسله قاجار‪ ،‬مبتال به تب ادواری‬ ‫گردیده بود که توسط ایشان درمان و بهبود‬ ‫حاصل نمود و حق العالج‪ .‬پاداش قابل مالحظه‬ ‫ای پرداخت کرد که او به این طریق عازم‬ ‫مکه معظمه شد و رفت و برگشتش یک سال‬ ‫«حاج میرزا حکیم مجربی‬ ‫تبریزی» از مفاخر اذربایجان‬ ‫خطاب به ژنرال روسی‪:‬‬ ‫من متعلق به این مرز و‬ ‫بوم و در خدمت مردم‬ ‫پاک و بیاالیشش هستم‬ ‫تمام به طول انجامید و در برگشت خبردار شد‬ ‫که همسرش به رحمت خداوندی پیوسته است‪.‬‬ ‫درمانهای منحصربه فرد‪ :‬از خصوصیات عمده‬ ‫و بارز ایشان در طبابت‪ ،‬استفاده از روش تلقین‬ ‫و شیوه های روانشناسی و مطایبه با بیماران و‬ ‫مراجعه کنندگان به مطب و استفاده از داروهای‬ ‫گیاهی و بهره گیری از روش های طب قدیم و‬ ‫طب مرسوم به طب ابن سینا و پزشکی سنتی بود ‪.‬‬ ‫می گویند‪ :‬روزی زنی را که سال ها دچار تنگی‬ ‫نفس بوده است و سایر اطبا‪ ،‬تقریبا از معالجه‬ ‫قطعی وی ناامید شده بودند‪ ،‬از طریق دمیدن‬ ‫توسط یک لوله خارجی در دهان‪ ،‬از مرگ نجات‬ ‫داده بود و این زن چندین سال نیز پس از این‬ ‫واقعه به زندگی خویش ادامه داد‪ ،‬یا کودکی را‬ ‫که چندین سوزن بلعیده بود‪ ،‬از طریق خوراندن‬ ‫سیب زمینی خام از مرگ حتمی نجات داده بود‪.‬‬ ‫ان مرحوم مردی بسیار شفیق و مهربان بودند‪.‬‬ ‫غالباً بیمارانی را که از روستاها جهت معالجه به‬ ‫منزل او می امدند و به دلیل تنگدستی‪ ،‬قادر به‬ ‫تامین جا و مکان نبودند‪ ،‬در منزل خویش موسوم‬ ‫به حیاط حکیماخانه اسکان داده و پذیرائی می‬ ‫نمودند‪ .‬حاج میزرا اقاحکیم‪ ،‬در دوران مشروطیت‬ ‫از هواداران و یاران و دوستان نزدیک سردار‬ ‫ملی‪ ،‬ستارخان بوده‪ ،‬در حفظ حریت و ازادگی‬ ‫از مام میهن‪ ،‬کوشش و مجاهدت فراوان نمود‪.‬‬ ‫وی یکی از حکما و اطبای سنتی که جزو‬ ‫نوابغ و نوادر در عصر خود و اوازه شهرتش از‬ ‫چهار چوب منطقه فراتر رفته است‪ ،‬بوده و به‬ ‫عمده الحکما و لقمان العصر ملقب بوده است‬ ‫و کمتر محفل مجلسی پیدا شده است که‬ ‫از یاد و نام نیک ان بزرگوار و اعمال و طبابت‬ ‫اعجاب انگیز او ذکری به میان نیاورده باشد‪.‬‬ ‫مطب حاج میرزا اقاحکیم مملو از مراجعاتی‬ ‫می شد که از دور و نزدیک و اطراف و اکناف‬ ‫شهر و روستاها به او مراجعه می کردند و ازدحام‬ ‫و کثرت مراجعان به ان حد بود که خیلی ها‬ ‫(کاروانسراها از ان میان «کجوار کروانسراسی» در‬ ‫درب گجیل) استفاده می کردند تا نوبتشان برسد‪.‬‬ ‫از شگردهای خاص ان مرحوم نقل کرده اند‪،‬‬ ‫اگر نبض زن حامله ای را به دست می گرفت‪،‬‬ ‫دقیقاً اعالم می کرد که جنین چند روزه‪ ،‬یا‬ ‫چند ماهه است و چه زمانی به دنیا خواهد امد؟‬ ‫در زمان استیالی متجارسین بر تبریز توسط‬ ‫حاج میرزا علی شبستری که رئیس مجلس‬ ‫ملی حکومت پیشه وری بود‪ ،‬یکی از ژنرال‬ ‫های شوروی که همسرش باردار نمی شد به‬ ‫حاج میرزا اقا حکیم معرفی می شود که پس‬ ‫از حصول نتیجه همان ژنرال از حاج میرزا‬ ‫حکیم دعوت می کند تا به شوروی برود‪ ،‬او در‬ ‫جواب می گوید‪ :‬من متعلق به این مرز و بوم‬ ‫هستم و به مردم پاک و بی االیشش می ورزم‬ ‫و دلم می خواهد که فقط در خدمت انان باشم‪.‬‬ ‫باز می گویند‪ :‬وقتی بانویی خواست وضع حمال‬ ‫بکند و بچه بر خالف معمول می خواست با‬ ‫دست بیرون اید و در رحم مادر بند امده بود‪.‬‬ ‫پزشکان تحصیل کرده ان زمان جملگی نظر می‬ ‫دهند که برای حفظ سالمتی مادر باید بچه را با‬ ‫جراحی برون اورد‪ .‬چون حاج میرزا حکیم سر‬ ‫زاوو حاضر می شود بعد از اطمینان از زنده بودن‬ ‫بچه قطعه یخی را به دست نوزاد نزدیک می کند‬ ‫که با احساس سرما بچه بالفاصله دستش را می‬ ‫کشد و زایمان به صورت طبیعی انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫همچنین یکی از تیمساران نامی رژیم پهلوی که‬ ‫بعدها به وکالت اشتغال ورزیده بود نقل می کرد‪:‬‬ ‫طبق وظیفه در جوانی ماموریت یافتم تا در اطراف‬ ‫صوفیان ‪ -‬که در ‪ 30‬کیلومتری تبریز واقع است‬ ‫‪ -‬جهت به دام انداختن قاچاقچیان چند روزی با‬ صفحه 32 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫شتر به ماموریت بروم‪ .‬پس از انجام ماموریت که‬ ‫چند روز پشت سر هم و ان هم با شتر سواری‬ ‫انجام گرفته بود‪ ،‬به ناراحتی شدید قلبی دچار‬ ‫شدم که پس از مراجعات عدیده به پزشکان‪ ،‬در‬ ‫تهران و حتی المان نتیجه ای حاصل نشد و هر‬ ‫ان بر طبق رای پزشکان انتظار مرگ را داشتم‬ ‫که نهایتاً در روزهای نومیدی و یاس به حاج میرزا‬ ‫اقاحکیم مراجعه نمودم‪ .‬وقتی که ناراحتی و شرح‬ ‫ماجرای ماموریتم را گفتم‪ ،‬حاج میرزا اقاحکیم‬ ‫گفت‪ :‬فکر می کنم شما مشکل حادی ندارید و‬ ‫به فضل الهی در عرض چند روز بهبود می یابید‪.‬‬ ‫دارویی نداد و فقط گفت‪ :‬به مدت ده روز و هر‬ ‫روز ده سنجد میل کنید‪ .‬در کمال ناباوری و با‬ ‫همین تجویز ساده بهبودی حاصل شد و وقتی‬ ‫جهت تشکر به محضرش رفتم‪ ،‬اظهار داشت که‬ ‫شهرنشینان به شتر سواری عادت ندارند و وقتی‬ ‫شما به مدت چند روز با شتر مسافرت داشته‬ ‫اید‪ ،‬به علت حرکات خاص دوالدوالی شتر‪ ،‬معده‬ ‫شما بزرگ شده بود که الجرم به قلبتان فشار‬ ‫می اورد و سنجد باعث انقباض معده و برگشت‬ ‫به حال اولیه گشت که قلبتان را ازاد ساخت‪.‬‬ ‫باز میگویند‪ :‬زخمی در باالی لب یکی از افسران‬ ‫عالیرتبه ظاهر شده بود که به هیچ طریق التیام و‬ ‫بهبود نمییافت‪ .‬وقتی به حاج میرزاحکیم مراجعه‬ ‫میکند و عدم توفیق در بهبودی ان را بیان می‬ ‫کند‪ ،‬حکیمباشی پس از پرس وجوهای الزم می‬ ‫پرسد که ایا شما در منزل سگ دارید؟ وقتی‬ ‫جواب مثبت میشنود و معلوم میشود که ظروف‬ ‫غذاها را سگ لیس میزند با الهام از روشهای‬ ‫فقه اسالم دستور میدهد برای بهبود زخم‪ ،‬خاک‬ ‫تمیز کامال ریز الک شده بر روی زخم بپاشند و‬ ‫با همین روش ساده زخم او نیز التیام مییابد‪.‬‬ ‫ایمان و توکل مرحوم حاج میرزا حکیم و باور و‬ ‫اعتماد بیمارانش به او بیشترین نقش موفقیت‬ ‫او را داشته است‪ .‬گفتار درمانی و تلقین و‬ ‫معالجه از طریق درمان روانی که امروزه در‬ ‫علم پزشکی رواج یافته است در ان روزگاران‬ ‫توسط این حکیم متدین و وارسته اعمال میشد‪.‬‬ ‫باز از ان مرحوم نقل میکنند که یک روز بیماری‬ ‫بد حال از کوی الله (یکی از کوی های تبریز که‬ ‫اینک با گسترش شهر در داخل شهر قرار گرفته‬ ‫است) به مطب مراجعه میکند‪ .‬او نام چند قلم‬ ‫گیاه دارویی را در تکه کاغذی نوشته به دست‬ ‫بیمار میدهد تا ان را از عطاری بگیرد و می‬ ‫گوید در هاونی بریز و کامال بکوب و دم کرده‬ ‫ان را بخور ان شاءا‪ ...‬خوب میشوی»‪ .‬چند روز‬ ‫بعد وقتی همان مریض سر حال و قبراق مجددا ً‬ ‫به مطب مراجعه کرد‪ ،‬میپرسد‪« :‬چطوری؟» می‬ ‫گوید‪« :‬حاج اقا! الحمداهلل کام ً‬ ‫ال خوب شدهام‪.‬‬ ‫ولی حاج اقا! تو که گفتی کاغذ را در هاون بیانداز‬ ‫و بعد از کوبیدن ابش را بخور هر چه کوبیدم‬ ‫از کاغذ ابی نیامد و من خود ابی به کاغذ شما‬ ‫اضافه کردم و خوردم الحمداهلل خوب شدام‪».‬‬ ‫می گفت‪« :‬این نیست‪ ،‬مگر لطف و تفضل‬ ‫خداوندی و باور و اعتماد بیماران به من»‬ ‫همچنین همیشه معتقد بود‪« :‬هر چه‬ ‫دارم از خداست و انچه انجام می گیرد‬ ‫به فضل و عنایت خداست‪ .‬هوالشافی‪».‬‬ ‫شادروان می گفت‪« :‬بعد از توفیق زیارت‬ ‫بیت اهلل الحرام‪ ،‬در زیر ناودان طال‪ ،‬سه‬ ‫درخواست عاجزانه از پیشگاه الهی داشتم‪:‬‬ ‫پروردگارا! تو را به عزمتت قسم می دهم‪،‬‬ ‫توفیق ده من هرگز عاق والدین نباشم‪.‬‬ ‫پروردگارا! مرا تا اخرین دقیقه حیات به‬ ‫قید خود‪ ،‬حتی فرزندانم محتاج نگردان‪.‬‬ ‫خداوندا! من شغل پر مسولیتی به عهده دارم‪،‬‬ ‫توفیقات و عنایات خودت را شامل حالم بنما‪.‬‬ ‫هر سه دعای ان مرحوم مستجاب شده بود تا جائی‬ ‫که سیطره و اوازه شهرت او در طبابت از محدوده‬ ‫استان و حتی کشور فراتر رفته بود و امروزه کمتر‬ ‫کسی که در سنین باال باشد و خاطره ای از طبابت‬ ‫و درمان معجزه اسای او به یاد نداشته باشد‪.‬‬ ‫زمان و علت فوت‪ :‬این حکیم عارف و فاضل‬ ‫اذری پس از سال ها تالش و خدمت به مردم‬ ‫محروم و نیازمند‪ ،‬در سال ‪ 1334‬هجری شمسی‪،‬‬ ‫به دلیل بیماری قولنج پا و مسمومیت که در‬ ‫سن ‪ 74‬سالگی او رخ داد‪ ،‬دعوت حضرت حق‬ ‫را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت و پیکر او در‬ ‫گورستان شاه اباد تبریز (مشهور به دستمالچی)‬ ‫واقع در محله قره اغاج‪ ،‬به خاک سپرده شد‪ .‬الزم‬ ‫به توضیح است موقع تخریب گورستان شاه اباد‬ ‫پیکر ایشان به گورستان وادی رحمت تبریز انتقال‬ ‫یافت‪( .‬مفاخر اذربایجان ج ‪)2596-2601 , 5‬‬ ‫بهگزینی‪ :‬الناز قنبری‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫‪34‬‬ ‫سیر سیاه دکتر بیز‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫ما سالمتی را از طبیعت گرفته و به شما ارمغان میدهیم‬ ‫اولین تولیدکننده سیر سیاه با دستگاه پیشرفته ژاپنی در کشور با مجوز سازمان غذا و دارو‬ ‫سیر نه تنها به عنوان یک ماده غذایی‪ ،‬بلکه به‬ ‫عنوان یک غذای فراسودمند نیز در سراسر جهان‬ ‫محبوب است‪ .‬دلیل این امر این است که از مدت‬ ‫ها قبل خواص بی شمار سیر برای بدن انسان به‬ ‫رسمیت شناخته شده است‪.‬‬ ‫تاریخچه مصرف سیر طوالنی است و از زمان‬ ‫های بسیار قدیم‪ ،‬استفاده شده است‪:‬‬ ‫• در هند و یونان باستان از سیر برای افزایش‬ ‫مقاومت بدن استفاده می شده است‪.‬‬ ‫• در مصر باستان‪ ،‬سابقه ای وجود دارد که به‬ ‫کارگران ساخت هرم به منظور افزایش قدرت بدنی‬ ‫برای تحمل کار سنگین و بهبودی از خستگی سیر‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫• در روم باستان‪ ،‬ان را در طول مسابقات و نبردها‬ ‫به عنوان یک تونیک برتری می دادند‪.‬‬ ‫امروز نیز خواص مختلف سیر به طور گسترده‬ ‫ای به اثبات رسیده است‪:‬‬ ‫• سیر اثر تقویت ایمنی را دارد و انتظار می رود‬ ‫مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری زا‪ ،‬را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫• در بسیاری از ازمایشات حیوانی و بالینی نشان‬ ‫داده شده است که سیر اثرات حفاظتی بر سیستم‬ ‫قلبی عروقی دارد که مهمترین ان توانایی در‬ ‫کاهش کلسترول و فشار خون است و سیر برای‬ ‫کاهش خطر حمله قلبی و سکته مغزی توصیه می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫• سیر همچنین سرشار از مواد پیشگیرانه از سرطان‬ ‫است‪ .‬در نتیجه مطالعات اپیدمیولوژیک و تحقیقات‬ ‫علمی‪ ،‬بسیاری از مواد تشکیل دهنده سرکوب رشد‬ ‫و نمو سلول های سرطانی در سبزیجات از خانواده‬ ‫الیوم مانند سیر یافته شده است‪ .‬سبزیجات‪ ،‬میوه‬ ‫ها و ادویه جات که در جلوگیری از سرطان موثر‬ ‫هستند توسط ایاالت متحده منتشر شده است‪ ،‬اما‬ ‫سیر در صدر انها قرار دارد‪.‬‬ ‫• خواص سیر در طب سنتی به عنوان تند و گرم‬ ‫توصیف می شود‪ ،‬به این معنی که گردش خون‬ ‫را تقویت می کند و بدن را گرم می کند‪ .‬سیر‪،‬‬ ‫گردش خون را از طریق گشاد شدن رگ ها و‬ ‫افزایش سیالیت خون بهبود می بخشد‪ .‬عالوه‬ ‫براین‪ ،‬سوخت و ساز بدن را افزایش داده و باعث‬ ‫افزایش تولید گرمای بدن و بهبود سرماخوردگی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سیر خام معده و دستگاه گوارش را تحریک می‬ ‫کند و خوردن مقدار زیاد ان را دشوار می کند‪.‬‬ ‫اما وقتی سیر تخمیر می شود‪ ،‬بوی ان از بین‬ ‫می رود و باعث تحریکات‪ ،‬افزایش قدرت انتی‬ ‫اکسیدانی و اثرات پیشگیری از سرطان می شود‪.‬‬ ‫شناخته شده است که فرایند تخمیر باعث تولید‬ ‫‪ -S‬الیل سیستین می شود که مفیدترین ماده‬ ‫مغذی موجود در سیر هست‪.‬‬ ‫انتظار می رود سیر سیاه که از قدرت انتی‬ ‫اکسیدانی فوق العاده ای برخوردار است‪ ،‬در افزایش‬ ‫مقاومت بدن و جلوگیری از پیری موثر باشد‪.‬‬ ‫سیر سیاه چیست؟‬ ‫سیر سیاه از تخمیر سیر سفید در دما و رطوبت‬ ‫مشخص و بدون استفاده از هیچگونه افزودنی‬ ‫حاصل می شود‪ .‬برخالف سیر خام‪ ،‬بافت نرم و ژله‬ ‫مانند و مزه ای شبیه انجیر دارد‪.‬‬ ‫تغییر رنگ بدین معنی است که ترکیبات‬ ‫موجود با فرایند تخمیر تغییر می کنند‪:‬‬ ‫• ابتدا‪ ،‬فرایند تخمیر ترکیبات گوگرد فرار را که‬ ‫باعث بو می شود‪ ،‬کاهش می دهد‪ ،‬بنابراین هیچ‬ ‫بوی نامطبوع مخصوص سیر وجود ندارد که هنگام‬ ‫تنفس شما بعد از خوردن ان‪ ،‬ایجاد شود‪.‬‬ ‫• سپس‪ ،‬محتوای پلی فنول ها افزایش می یابد و‬ ‫یک اسید امینه حاوی گوگرد محلول در اب به نام‬ ‫‪ -S‬الیل سیستین تولید می شود‪.‬‬ ‫• همچنین‪ ،‬قدرت انتی اکسیدانی در مقایسه با‬ ‫سیر خام به عنوان ماده اولیه به میزان قابل توجهی‬ ‫افزایش می یابد و بنابراین افزایش اثرات مفید ان‬ ‫در مقایسه با سیر خام به میزان قابل توجهی اشکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫الیسین مولفه زیست فعال اصلی در سیر است‬ ‫که با خرد کردن سیر خام تولید می شود‪ .‬این‬ ‫همان چیزی است که طعم تُند و منحصربفرد را‬ ‫به سیر تازه می دهد‪ .‬اما مشکل اینجاست که این‬ ‫ترکیب در عرض چند دقیقه تجزیه شده و پایدار‬ ‫نیست و الیسین به قدری ناپایدار است که در خود‬ ‫تشخیص داده نمی شود‪.‬‬ ‫اما ‪ -S‬الیل سیستین‪ ،‬یک اسید امینه حاوی‬ ‫گوگرد محلول در اب و بدون بو است که در‬ ‫طول فرایند تخمیر تولید می شود و دارای مزایای‬ ‫سالمتی بیشمار است‪.‬‬ ‫گزارش هایی مبنی بر وجود سیر قوی ترین انتی‬ ‫اکسیدان در بین سبزیجات مختلف وجود دارد‪.‬‬ ‫سیر دارای اجزای فراوانی است که باعث تقویت‬ ‫قدرت انتی اکسیدانی می شود‪ ،‬دارای یک فعالیت‬ ‫کاهش دهنده اکسیژن فعال است و حاوی مقدار‬ ‫زیادی سلنیوم الزم برای فعالیت انزیم انتی‬ ‫اکسیدان گلوتاتیون پراکسیداز است‪ .‬مشخص شده‬ ‫است که تخمیر سیر باعث افزایش قدرت انتی‬ ‫اکسیدانی می شود‪ .‬اشتباه است که بگوییم سیر‬ ‫بدون بو خاصیت ندارد‪.‬‬ ‫ما یک ازمایش برای مقایسه سطح واقعی‬ ‫انتی اکسیدان با سیر معمولی انجام دادیم‪:‬‬ ‫فعالیت انتی اکسیدانی حدود سه برابر بیشتر از‬ ‫سیر سفید به عنوان ماده اولیه است‪( .‬نتایج حاصل‬ ‫از اندازه گیری فعالیت انتی اکسیدانی با روش‬ ‫‪.)DPPH‬‬ ‫افزایش قدرت انتی اکسیدانی مهمترین‬ ‫فایده در سیر سیاه است‪:‬‬ ‫انسان ها برای انجام فعالیت های زندگی خود به‬ ‫اکسیژن نیاز دارند‪ ،‬اما در بدن زنده به طور مداوم‬ ‫در طی فرایند مصرف اکسیژن‪ ،‬اکسیژن فعال‬ ‫تولید می کنند‪ .‬این اکسیژن فعال پروتئین ها‪،‬‬ ‫لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک بدن را اکسیده می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عالوه بر اکسیژن فعال تولید شده در بدن‪ ،‬رادیکال‬ ‫های ازاد حاصل از تنباکو‪ ،‬گاز اگزوز اتومبیل‪ ،‬اشعه‬ ‫ماوراء بنفش و غیره بدن را اکسید می کنند‪.‬‬ ‫اکسیداسیون مانند زنگ زدن اهن االت است که‬ ‫به رنگ قرمز در میاید‪.‬‬ ‫تصور می شود که اکسیداسیون پروتئین ها‪،‬‬ ‫لیپیدها و ژن ها در بدن باعث افزایش پیری و‬ ‫پیشرفت سرطان می شود‪.‬‬ ‫بدن مجهز به ازیم ها (مانند ‪ SOD‬و کاتاالز) و‬ ‫دستگاه های محافظ (انتی اکسیدان ها) است که‬ ‫اکسیژن فعال را تخریب می کنند و مرتباً ان را‬ ‫تمیز می کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اکسیژن فعال که به طور کامل نمی‬ ‫تواند از بین برود باعث اسیب سلول های اندوتلیال‬ ‫عروقی شده و اسیدهای چرب موجود در غشای‬ ‫سلولی را برای تولید پراکسید لیپید اکسیده می‬ ‫کند‪ ،‬این امر باعث ایجاد بیماری هایی مانند تصلب‬ ‫شرایین و سرطان می شود‪.‬‬ ‫از بین بردن تولید مداوم اکسیژن فعال و سرکوب‬ ‫تولید پراکسیدهای لیپیدی برای جلوگیری از‬ ‫پیری بدن و جلوگیری از بیماری های بزرگساالن‬ ‫اساسی است‪.‬‬ ‫به همین منظور با افزایش پتانسیل انتی اکسیدانی‬ ‫بدن‪ ،‬بیماری های بزرگساالن سرطان و پیری‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ صفحه 34 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫‪35‬‬ صفحه 35 صفحه 36 صفحه 37 صفحه 38 صفحه 39 صفحه 40 صفحه 41 صفحه 42 صفحه 43 صفحه 44

آخرین شماره های فصلنامه دیده بان مرز

فصلنامه دیده بان مرز 8

فصلنامه دیده بان مرز 8

شماره : 8
تاریخ : 1400/04/20
فصلنامه دیده بان مرز 7

فصلنامه دیده بان مرز 7

شماره : 7
تاریخ : 1400/03/01
فصلنامه دیده بان مرز 6

فصلنامه دیده بان مرز 6

شماره : 6
تاریخ : 1399/09/30
فصلنامه دیده بان مرز 5

فصلنامه دیده بان مرز 5

شماره : 5
تاریخ : 1399/07/30
فصلنامه دیده بان مرز 3

فصلنامه دیده بان مرز 3

شماره : 3
تاریخ : 1398/10/15
فصلنامه دیده بان مرز 2

فصلنامه دیده بان مرز 2

شماره : 2
تاریخ : 1398/07/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!