فصلنامه دیده بان مرز شماره 1 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه دیده بان مرز شماره 1

صفحه بعد

فصلنامه دیده بان مرز شماره 1

فصلنامه دیده بان مرز شماره 1

صفحه 1 صفحه 2 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫فهرست مطالب‪:‬‬ ‫فراخوان عضویت خانه استان اردبیل ‪1 ....................................................................................................‬‬ ‫سخن مدیرمسئول ‪ /‬مرز فقط یک خط نیست ‪2 .............................................................................................‬‬ ‫تبیین اینده ای روشن برای استان به همت فرزندان اردبیل ‪3 ...........................................................................‬‬ ‫اردبیل؛ سرزمین مادری ‪13 .................................................................................................................‬‬ ‫یادی از شهیدان غالمحسین و محمدرحیم دیده بان؛ دیده بانان ساواالن ‪11 .............................................................‬‬ ‫در گفت و گو با سیدجمال سیدحاتمی کارگردان به نام کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫هنرمندی که خانهنشین باشد و همنشینی با مردم را فراموش کند‪ ،‬رو به خاموشی است ‪11 ..............................................‬‬ ‫پیشنهاد خواهر خواندگی ماسوله و سرعین ‪21 ..............................................................................................‬‬ ‫گزارش تصویری از فعالیت یک ساله خانه استان اردبیل در تهران ‪22 ......................................................................‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪:‬‬ ‫محمدنقی دیده بان‬ ‫‪‬‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫فرهاد قنبری‬ ‫‪‬‬ ‫خبرنگاران‪:‬‬ ‫الناز قنبری‪ ،‬فرناز قنبری‪ ،‬گلناز قنبری‪،‬‬ ‫فرشاد قنبری‪ ،‬فاطمه سیدحاتمی‬ ‫و زینب سیدحاتمی‬ ‫فراخوان عضویت‬ ‫‪‬‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫حاج اسماعیل علیاکبری‪ ،‬نادر برزگر‪ ،‬بهرام‬ ‫پارساپور‪ ،‬غالمرضا دیباکار‪ ،‬مسلم سقاء و لطفی‬ ‫‪‬‬ ‫صفحه بند‪:‬‬ ‫فرهاد قنبری‬ ‫هم استانی ارجمند ضمن خوشامدگویی به همایش گرامیداشت روز ملی‬ ‫استان اردبیل؛ با استعانت از خداوند متعال و امیدوار به همراهی و پشتیبانی‬ ‫شما گرامیان‪ ،‬خانه استان عضو گیری رسمی خود را اغاز می کند‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬چایخانه خاتم نو‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان انقالب اسالمی‪ ،‬خیابان کارگر‬ ‫شمالی‪ ،‬خیابان مستعلی‪ ،‬پالک ‪ ،21‬واحد‪3‬‬ ‫کد پستی‪2121121441 :‬‬ ‫‪Email: info@marznews.com‬‬ ‫‪www.Marznews.com‬‬ ‫‪www.Marz.News‬‬ ‫با احترام؛ صمیمانه از شما دعوت می شود با مراجعه به سایت زیر و عضویت در‬ ‫خانه خود مشوق ما در ادامه راه باشید‪ .‬در ضمن اطالع رسانی به سایر‬ ‫اردبیلی های مقیم استان تهران موجب امتنان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪www.khanehardabil.ir/‬‬ ‫تلفن‪164 - 66462166 :‬‬ ‫‪1‬‬ صفحه 3 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫«مرز» فقط یک خط نیست‬ ‫حفظ تمامیت ارضی و استقالل و ازادی کشور در گروه تالش‬ ‫های مختلف همه احاد مردم است و امروزه کسی نمیتواند از‬ ‫این مسئولیت شانه خالی کند‪ .‬زیرا حفظ و حراست از سه فاکتور‬ ‫فوق صرفاً سالح به دست گرفتن و جنگیدن نیست بلکه‬ ‫مهمترین قدم اول اگاهی از سرنوشت کشور و اینده ان است‪.‬‬ ‫بصیرت داشتن و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی ایجاب می نماید در مقابله با تهاجم‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی غرب و ایادی وابسته (صهیونیسم‬ ‫جهانی و حاکمان مرتجع منطقه) از ابزارهای مختلف استفاده و‬ ‫با بهرهگیری از اثار تمدنی کهن‪ ،‬اسالم ناب محمدی(ص)‪ ،‬در حفظ ثمره‬ ‫انقالب پرشکوه ملی‪ ،‬اسالمی و دفاع مقدس تالش نموده و برگ زرینی‬ ‫دیگری بر صفحات تاریخی این کشور بیفزاییم‪ .‬هدف از ایجاد این رسانه‬ ‫پوشش کامل تمامی اخبار‪ ،‬تحلیلها‪ ،‬مقاالت و قوانین و مقررات مربوط به‬ ‫مرزهای کشور است‪.‬‬ ‫در بررسی رسانهها در خصوص مسائل ایران‪ ،‬خالء چنین رسانهای به شدت‬ ‫احساس میشد به ویژه برای مسئوالن و دستاندرکاران تصمیم گیر این‬ ‫حوزه که فرصت کافی جهت کندوکاو و بررسی اخبار و تحلیلهای مربوط‬ ‫به مسائل مرزی کشور را ندارند‪.‬‬ ‫تالش دست اندرکاران این فصلنامه بر این است تا بتواند تمامی اخبار‬ ‫مرزهای زمینی‪ ،‬هوایی و دریایی را به صورت تخصصی رصد نموده و تا حد‬ ‫ممکن اطالعات و اخبار مکتسبه را که فاقد طبقهبندی هستند منتشر نموده‬ ‫و در این راه از همه دستگاه ها و سازمان های مرتبط که امکان انتشار‬ ‫اطالعات و اخبار مربوط به حوزه های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬علمی و ورزشی استان ها و شهرستان های مرزی را دارند‪ ،‬دعوت‬ ‫می نماید تا در غنی تر شدن این رسانه مساعدت الزم را به عمل اورند تا‬ ‫با انعکاس اطالعات و اخبار موثق دولتمردان‪ ،‬مدیران تصمیم گیر‪،‬‬ ‫پژوهشگران‪ ،‬محققان‪ ،‬اساتید دانشگاه‪ ،‬دانشجویان و تمامی اقشار مختلف‬ ‫مردم را همراهی نماید که همکاری برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها انگیزه‬ ‫ما را در این راه مضاعف نموده و امید است با ادامه این حمایت ها بتوانیم‬ ‫در راه اطالع رسانی سریع‪ ،‬شفاف و صادقانه موفق عمل نمائیم‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مخاطبین این رسانه ها به خصوص مدیران صنایع‪ ،‬شرکت ها‬ ‫و‪ ...‬با تعامل دو سویه می توانند ما را در بهبود کیفیت خدمات اطالع رسانی‬ ‫یاری برسانند‪ .‬همچنین این رسانه اماده دریافت نظرات و پیشنهادات‬ ‫سازنده بوده و امید است با گسترش این همکاری ها وفاق رسانه ای‬ ‫مستحکم تر شده و بتوانیم رسالت رسانه ای خود را در عرصه اطالع رسانی‬ ‫را ادا نموده و نقش موثری در حوزه اگاهی بخشی به جامعه خصوص ًا‬ ‫مرزنشینان شریف کشورمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫با رشد و توسعه تکنولوژی به ویژه شبکههای ارتباطی‪ ،‬مرزهای‬ ‫جغرافیایی هر روز تحت سیطره فن اوریهای نوین بشر در‬ ‫حوزه ارتباطی قرار میگیرد و در این حوزه حفظ حریم و دست‬ ‫اوردهای محلی و منطقه ای در بخش مختلف فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و حتی امنیتی را با مشکالت زیادی روبه‬ ‫رو میسازد‪.‬‬ ‫امروزه سردمداران ثروت و قدرت در جهان با استفاده از ابزارها‬ ‫و شیوههای مختلف ارتباطی همه مرزها را برای خود شکسته‬ ‫و سعی در القای فرهنگ و نفوذ خود جهت سیطره بر جهان‬ ‫را دارند و در این راه با بهرهگیری از ترفندهای سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی‬ ‫تالش می نمایند مقاومتهای کشورها‪ ،‬ملتها و فرهنگ را شکسته و به‬ ‫اهداف خود دست یابند‪ .‬در حالی که جهان را به مثابه دهکده جهانی‬ ‫محسوب کرده و مرزهای جغرافیایی را صرفاً یک خط فرضی ترسیم شده‬ ‫می پندارند و به دنبال چالش کشیدن تمدن ها‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬ادیان و خرده‬ ‫فرهنگ های محلی و ملی کشورها در حاکم کردن تفکر امپریالیستی در‬ ‫سایه لیبرالیسم‪ ،‬سرمایهداری و حقوق بشر میباشند در صورتی که کماکان‬ ‫در برخی از نقاط جهان‪ ،‬ملتها سعی دارند هویت ملی‪ ،‬فرهنگی و تاریخی‬ ‫خود را در چارچوب سرزمین مادری خود حفظ کنند‪.‬‬ ‫کشور ما ایران با سابقه تاریخی تمدن درخشان خود در عصر حاضر در‬ ‫مقابله با تهدیدهای جدی تک قطبی شدن قرار گرفته و به ویژه که با وقوع‬ ‫انقالب اسالمی و حاکمیت مردم ساالری دینی خود در منطقه و جهان‬ ‫الگوی مناسب برای کشورهایی قرار گرفته که ضمن تاکید بر هویت ملی‬ ‫خود در مقابل سیطره قدرت و لیبرالیسم غرب ایستادگی کرده است‪ .‬شاید‬ ‫بتوان سه فاکتور تمدن و فرهنگ غنی‪ ،‬ام القرای جهان اسالم با تاکید بر‬ ‫مکتب شیعه علوی و حاکمیت مردم ساالری دینی را دلیل این همه ستیزه‬ ‫جویی غرب خصوصاً صهیونیسم جهانی را بر علیه ایران شمرد‪.‬‬ ‫سرزمین کهن ایران که امروزه‪ ،‬ایرانیها به ان افتخار میکنند در قرون‬ ‫متمادی با فراز و نشیبهای فراوان مواجه بوده و زمانی که برگهایی از‬ ‫تاریخ این کشور را ورق می زنیم‪ ،‬با تجاوزات و تهدید سرزمین مواجه می‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫چنانچه امروزه ما نتوانیم اقدامات خود را در حفط یکپارچگی‪ ،‬توسعه متوازن‬ ‫و ایجاد محیطی امن و پایدار در مناطق مرزی کشور به انجام برسانیم‪ ،‬قطعاً‬ ‫در اینده با چالش های جدی مواجه خواهیم شد و ایندگان درباره ما قضاوت‬ ‫سختی خواهند کرد‪.‬‬ ‫کشوری که در ان زندگی می کنیم با ‪ 8۱‬کشور همسایه است و بیش از‬ ‫‪ ۰۶۶۶‬کیلومتر مرز خشکی و ‪ ۰۰۶۶‬کیلومتر مرز ابی دارد که از نظر تعداد‬ ‫همسایه به همراه چین در رتبه دوم جهان قرار دارد‪ .‬ویژگیهای طبیعی‪،‬‬ ‫انسانی و فرهنگی مناطق مرزی ایران خود نشان از تنوع و پیچیدگی‬ ‫مدیریت بر این سرزمین دارد‪.‬‬ ‫محمدنقی دیده بان‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‬ ‫‪2‬‬ صفحه 4 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫در نخستین مجمع مدیران ارشد اردبیلی در تهران تاکید شد؛‬ ‫تبیین اینده ای روشن برای استان به همت فرزندان اردبیل‬ ‫رفع مشکالت استان به دست خود فرزندان اردبیل‬ ‫نشست مدیران ارشد استان اردبیل و اردبیلی های مقیم مرکز با حضور‬ ‫ایت اهلل سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه‬ ‫اردبیل‪ ،‬حجت االسالم میرنقی قاضی پور رئیس اسبق شعبه دوم تشخیص‬ ‫دیوان عدالت اداری کشور‪ ،‬امیر سرتیپ ناصر محمدیفر مشاور مقام‬ ‫معظم رهبری و فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل و جمعی از روحانیون‪،‬‬ ‫استانداران اسبق‪ ،‬نمایندگان مردم استان اردبیل در ادوار مختلف مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬صاحب نظران‪ ،‬اندیشمندان‪ ،‬نخبگان‪ ،‬کارشناسان‪،‬‬ ‫متخصصان اردبیلی در سالن اصلی جلسات برج میالد تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز؛ این نشست به منظور هم اندیشی پیشکسوتان و‬ ‫مدیران توانمند اردبیلی در سطح ملی که در دستگاه های مختلف دولتی‪،‬‬ ‫عمومی و نیز بنگاه های اقتصادی حضور موثر و مفیدی برای توسعه استان‬ ‫اردبیل دارند‪ ،‬در تهران برپا شد‪.‬‬ ‫در ابتدای نشست حاج اسماعیل علیاکبری‬ ‫مدیرعامل خانه استان اردبیل در تهران‬ ‫ضمن خوش امدگویی به مدعوین‪ ،‬هدف‬ ‫اصلی از تشکیل این همایش را همفکری‬ ‫برای توسعه‪ ،‬پیشرفت و شکوفایی اقتصاد‬ ‫استان اردبیل برشمرد و گفت‪ :‬تمامی‬ ‫مدعوین دغدغه استان دارند و ما نیز فارغ از‬ ‫سلیقه ها‪ ،‬جناح های سیاسی و تفکرات‬ ‫انتخاباتی از همه اردبیلی های مقیم مرکز که در مناسب حساس و کلیدی‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در حال خدمت هستند دعوت کرده‬ ‫ایم تا با تشکیل کمیته های تخصصی بتوانیم در راستای رفع نیازها‪ ،‬مسایل‬ ‫و مشکالت استان اردبیل به دست خود فرزندان اردبیل گام موثری برداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به نبود بانک اطالعات جامع و کامل و همچنین تغییر‬ ‫و تحول در جامعه اردبیلی های مقیم مرکز (تهران) بدینوسیله از تمامی‬ ‫‪3‬‬ صفحه 5 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫امور مربوط به استان و هم استانی ها نیز از وظایف این کمیته ها می باشد‬ ‫و فراهم کردن امکان مالقات های کاری مدیران استانی با مقامات و مدیران‬ ‫ارشد کشوری نیز جزو وظایف این کارگروه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫علی اکبری در پایان بیان داشت‪ :‬شناسایی مخاطبان در اولین فرصت انجام‬ ‫خواهد شد و نسبت به برگزاری جلسات تخصصی و اجرایی اقدام خواهد‬ ‫شد و توالی جلسات نیز مطابق با نظر اعضاء تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیران توانمند اردبیلی که در پایتخت حضور دارند و عالقمند به همکاری‬ ‫با این مجموعه هستند دعوت می شود تا با عضویت در خانه استان اردبیل‬ ‫در تهران دین خود را نسبت به سرزمین مادری خود ادا کرده و در جهت‬ ‫رفع کاستی ها و کمبودهای استان اردبیل سعی و تالش نمایند‪.‬‬ ‫علی اکبری ادامه داد‪ :‬خانه استان اردبیل در چارچوب رسالت ها و ماموریت‬ ‫های خود قصد دارد بستری فراهم کند تا از ظرفیت این مدیران در راستای‬ ‫حل مشکالت استان و سوق دادن منابع و امکانات به سمت استان اردبیل‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ارائه پیشنهاد و برنامه برای توسعه استان در عرصه های مختلف؛‬ ‫شناسایی مشکالت و مسایل استان و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای‬ ‫رفع این مشکالت؛ شناسایی نیروهای مستعد و متخصص و متعهد منتسب‬ ‫به استان اردبیل و تالش برای استفاده از انها در عرصه های مدیریتی‪،‬‬ ‫اقتصادی و کارشناسی در تهران و استان؛ تالش برای حل مشکالت و‬ ‫مسایل هم استانی های مقیم تهران؛ جلب توجه مدیران ارشد کشور و‬ ‫جلب حمایت و مساعدت انها به تصویب‪ ،‬اجرا‪ ،‬تسریع‪ ،‬و رفع مشکالت‬ ‫پروژه های استان؛ افزایش همدلی و صمیمیت و ارتباط بین مدیران ارشد‬ ‫هم استانی در تهران؛ برقراری ارتباط موثر بین مخاطبان طرح و ایجاد‬ ‫تعامل با هدف بهره مندی از ظرفیت های فکری‪ ،‬مالی‪ ،‬مدیریت انان برای‬ ‫توسعه استان اردبیل جزو اهداف این نشست عنوان کرد‪.‬‬ ‫علی اکبری با اشاره به روش های اجرای این طرح گفت‪ :‬یکی از اولویت‬ ‫های اجرایی شناسایی و تشکیل بانک اطالعات پیشکسوتان‪ ،‬مدیران ارشد‬ ‫و کارافرینان برجسته منسوب به استان اردبیل که در تهران و یا سایر‬ ‫استان های کشور (به جز استان اردبیل) حضور فعال دارند‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنین مخاطبان این طرح را چنین تشریح کرد‪ :‬مدیران ارشدی که‬ ‫در رده های مدیرکل به باال در دستگاه های دولتی مشغول خدمت هستند؛‬ ‫نمایندگان مردم استان در ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی و خبرگان؛‬ ‫کارافرینان‪ ،‬مدیران و صاحبان بنگاه های اقتصادی و یا فرهنگی با بیش از‬ ‫‪ 8۶۶‬نفر شاغل؛ مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادهای عمومی و شرکت‬ ‫های دولتی با حداقل ‪ 8۱۶‬نفر شاغل؛ اساتید دانشگاه ها‪ ،‬شخصیت های‬ ‫علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬نظامی‪ ،‬مدیران و افرادی که در سمت‬ ‫های مشمول این طرح سابقاً خدمت کرده اند با تصویب هیئت مدیره عضو‬ ‫ثابت یا مدعو جلسات خواهند بود‪.‬‬ ‫خانه استان اردبیل در تهران در خصوص نحوه برگزاری جلسات نیز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬جلسات هم اندیشی ماهانه عندالزوم با حضور مدیران ارشد و‬ ‫مسئولین استانی مرتبط با موضوع جلسه و حتی المقدور به میزبانی یکی‬ ‫از مدیران ارشد هم استانی برگزار خواهد شد‪ .‬همایش های تخصصی در‬ ‫ارتباط با مسایل استانی نیز شش ماهه برپا می شود‪ .‬همچنین نشست‬ ‫ساالنه با حضور مسئولین استانی و کشوری برای طرح موضوعات مورد نظر‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬کمیته ها و کارگروه های تخصصی بر اساس موضوع تشکیل‬ ‫شده و دیدار با مدیران و مقامات ارشد کشور در جهت تسهیل و پیگیری‬ ‫ایران فقط تهران نیست!‬ ‫ایت اهلل سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل‬ ‫در این نشست ابراز داشت‪ :‬از صمیم قلب از بانیان تشکیل این جلسه فاخر‬ ‫و محتشم تشکر و قدردانی می نمایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نفس عمل در تشکیل این جمع بسیار مبارک بوده و همراه‬ ‫کردن غیرت و تعصب با همفکری برای پیشرفت و توسعه استان بسیار‬ ‫ارزشمند است‪.‬‬ ‫ایت اهلل عاملی گفت‪ :‬در استان اردبیل باید برای رسیدن به استانی ایده‬ ‫ال فکر کنیم و دغدغه فرهنگی داشته باشیم‪ ،‬به طور حتم بدانید هر چه‬ ‫مشکالت اقتصادی که در کشور داریم ریشه فرهنگی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اختالس ریشه فرهنگی دارد‪ ،‬ذخیره کردن میلیاردها دالر‬ ‫در خانه ها‪ ،‬انبار کردن چندین تن طال در خانه ها و بسیاری از این دست‬ ‫معضالت ریشه فرهنگی دارد‪.‬‬ ‫عاملی افزود‪ :‬اگر ما احساس جمعی و وجدان کاری را در جامعه خوب‬ ‫پرورش دهیم این مشکالت بوجود نخواهد امد‪ .‬شما بگوئید اکنون چقدر‬ ‫سرمایه گذاری می شود تا در بچه های کوچک ارزوی های بزرگ ایجاد‬ ‫شود؟‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در گذشته ای که داشته ایم اورده اند زمانی قلمرومان‬ ‫تا دیوار چین گسترش یافت‪ ،‬زمانی در مصر تاج گذاری کرده ایم‪ ،‬سرزمین‬ ‫بربرها را فتح کرده ایم‪ ،‬زمانی پیامبر در کشور ما متولد شده است‪ ،‬اما‬ ‫اکنون ایا توانسته ایم در بچه ها غرور بزرگ مقدس را ایجاد کنیم تا انها‬ ‫ارمانی فکر کنند؟‬ ‫امام جمعه اردبیل اضافه کرد‪ ۱۶۶ :‬سال بعد از حکومت نادرشاه افشار‬ ‫غرورمان پایمال شد‪ ،‬تاریخ دانشگاه تهران ‪ ۰۶‬سال است اما تاریخ دانشگاه‬ ‫اکسفورد ‪ ۰۶۶‬سال می باشد‪ .‬هر چه در تاریخ کشورمان نگاه می کنیم‬ ‫تاسف می خوریم که چه بودیم و چه شده ایم‪ .‬چرا این اتفاق افتاد؟‬ ‫‪4‬‬ صفحه 6 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫های سوداور بسیاری برای سرمایه گذاری فراهم خواهد امد و این یکی از‬ ‫راه های تولید ثروت می باشد‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬عاملی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت‪ :‬به نظر من نظام‬ ‫دموکراسی جمهوری اسالمی در مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری‬ ‫اجازه نمی دهد تا نخبه باال بیاید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بزرگترین تکریم برای ملت این است که در راس حساس ترین‬ ‫مراکز تصمیم گیری نخبه ها باشند‪ .‬تنها نخبه در بحرانی ترین موقعیت‬ ‫کشور می داند که تصمیم امروز او ‪ ۱‬سال دیگر چه بازخوردی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امام جمعه اردبیل ادامه داد‪ :‬به کمک تمامی عزیزان نیاز داریم‪ ،‬باید‬ ‫مجلسی در طراز انقالب اسالمی داشته باشیم تا بتواند تصمیم های بزرگی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬سرعت تحول در جهان تمامی مرزها را دگرگون‬ ‫ساخته است‪ ،‬اگر نتوانیم پابه پای تحوالت علمی دنیا پیش برویم و در‬ ‫تولید جهانی سهمی داشته باشیم‪ ،‬حاکمیت ملی و تمامیت ارضی نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬عاملی در خصوص نیاز استان به امور عمرانی گفت‪ 3۱ :‬درصد‬ ‫بودجه جاری است و تنها ‪ ۱‬درصد ان به امور عمرانی اختصاص دارد و این‬ ‫یعنی ‪ 3۱‬درصد مصرف می شود و تنها ‪ ۱‬درصد کار انجام می گیرد‪.‬‬ ‫وی خطاب به مسئولین کشور هشدار داد‪ :‬ایران فقط تهران نیست! در‬ ‫کشور نباید تبعیض وجود داشته باشد‪ ،‬توازن باید رعایت شود‪ ،‬اگر تمامی‬ ‫امکانات به مرکز اختصاص یابد جمعیت همگی اینجا جمع خواهند شد و‬ ‫ایا می توان ان را مدیریت کرد؟ ایا این کار درستی است؟‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تاکید کرد‪ :‬ما باید به سیاست های‬ ‫غلط اقتصادی اعتراض کنیم‪ ،‬اگر درامد سرانه استانی نصف درامد میانگین‬ ‫کشوری باشد همه باید جمع شوند و به ان استان کمک کنند‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬عاملی اذعان داشت‪ :‬چه خوب می شد در طول ‪ 0۶‬سال گذشته‬ ‫پول نفت برای کارهای زیرساختی هزینه می شد و درامد کارهای‬ ‫زیرساخت نیز به امور عمرانی اختصاص می یافت‪.‬‬ ‫امام جمعه اردبیل به بن بست هایی در کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬از هم‬ ‫اکنون باید دست به دست هم دهیم و به فکر رفع بن بست های موجود‬ ‫در کشور باشیم‪ ،‬ایا از وضعیت صندوق های بازنشستگی خبر دارید؟ چند‬ ‫سال اینده تمامی بودجه کشور به صندوق بازنشستگی صرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ایا مجلس برای این مسئله فکری کرده است؟ بن بست انرژی به کجا‬ ‫خواهد رسید؟ ایا نفت برای همیشه است؟ ‪ 8۰۶‬میلیون لیتر مصرف روزانه‬ ‫بنزین فاجعه است‪ .‬لوله گاز باید به کارخانه ها کشیده می شد نه به خانه‬ ‫ای در بندرعباس که تنها برای سیستم گرمایش دو هفته در سال به ان‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دنیا برای کاالهای سرمایه ای مالیات تعیین می کند‪ ،‬اما‬ ‫در کشور ما تعجب می کنم رئیس جمهور‪ ،‬رئیس مجلس‪ ،‬وزیر دارایی و‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬چند بار جهان گشایی از ایران شروع شده است‪ .‬کاله‬ ‫چهارگوشه نادرشاه افشار گواهی بر این مدعاست که می خواست‬ ‫چهارگوشه جهان را فتح کند که تا هندوستان رفت و با لشکر ‪ ۰۶۶‬هزار‬ ‫نفره مواجه شد‪ ،‬او که یک کارشناس خبره نظامی بود از این رو پیروز شد‬ ‫و الماس کوه نور و دریای نور را محترمانه به دست اورد‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬عاملی به افتخارات دوران صفویه پرداخت و اذعان داشت‪ :‬ما به‬ ‫یک مدنیت بزرگ و احساس تعلق خاطر بزرگی نیاز داریم‪ ،‬بچه های اردبیل‬ ‫باید بدانند اردبیل یعنی اناتولی کوچک و اینکه این جاذبه از کجا امده‬ ‫است؟‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬باید مردم جهان بدانند شیخ صفی الدین اسحاقی حلی‬ ‫و شاه اسماعیل چه شخصیتی بوده اند؟ در جنگ چالدران چه گذشت؟‬ ‫ایت ا‪ ...‬عاملی بیان داشت‪ :‬در کشور ترکیه همایشی با نام «اردبیلی لر»‬ ‫برگزار شد که حساسیت فراوانی را ایجاد کرد البته این بحث ها را در‬ ‫همایش ‪ 3‬مرداد به طور مفصل تشریح خواهم کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره مسایل و مشکالت استان اردبیل‪ ،‬بیان داشت‪ :‬معضل‬ ‫طالق در شان استان ما نیست‪.‬‬ ‫نماینده ولیفقیه در استان اردبیل ابراز داشت‪ :‬به دادستان کل کشور گفتم‬ ‫که ما نمیتوانیم قبول کنیم ‪ 8۰‬میلیون پرونده در دادگاه ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬عاملی هشدار داد‪ :‬زمان ازمون خطاها گذشته است‪ ،‬زمان برقراری‬ ‫نظام صیانت است‪ ،‬جهان این مسیر را طی کرده و به این نتیجه رسیده‬ ‫است که برخی از امور بدون هزینه می تواند انجام گیرد و شفافیت مالی‬ ‫هم داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخی از صاحبان صنایع که با ‪ ۰۶‬درصد کارایی فعالیت می‬ ‫کنند برای دریافت تسهیالت کارایی خود را ‪ 8۶۶‬درصد اعالم میکنند اما‬ ‫در زمان اظهار مالیاتی همان ‪ ۰۶‬درصد را اعالم میکنند و این فرار مالیاتی‬ ‫قابل قبول نیست البته این مشکالت نیز ریشه فرهنگی دارد که برای اصالح‬ ‫این امور باید به بخش اموزش وپرورش توجه ویژه کرد‪.‬‬ ‫امام جمعه اردبیل اذعان داشت‪ :‬در مسایل اقتصادی چه بخواهیم و چه‬ ‫نخواهیم کارهای کشور با البی گری پیش می رود‪ ،‬هر کسی که نفوذ دارد‬ ‫سهم بیشتری دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی از هم استانی های خود خواست تا برای توسعه و پیشرفت استان با‬ ‫خانه استان اردبیل در تهران همکاری نماید و اعالم کرد‪ :‬اگر خواهان تحول‬ ‫در اقتصاد استان اردبیل هستید‪ ،‬سرمایه گذار معرفی نمایید تا کارهای‬ ‫اداری ان را تسهیل خواهیم بخشید و کارهایش را حصول نتیجه پیگیری‬ ‫نمائیم‪ ،‬البته در برخی از ادارات خبرهایی را می شنویم که مایه تاسف‬ ‫است اما اگر سرمایه گذار همت کند تا در استان اردبیل سرمایه گذاری‬ ‫نماید با تمام توان حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان به مذاکره استاندار اردبیل با دولت اذربایجان‬ ‫در خصوص انتقال ‪ 0۶‬هزار بشکه نفت این کشور به عراق اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما به پاالیشگاه نیاز داریم و اگر پاالیشگاه راه اندازی شود فرصت‬ ‫‪5‬‬ صفحه 7 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫بهنامجو اظهار داشت‪ :‬در این مبارزه باید همچون استان های دیگر به سهم‬ ‫خودمان گام های بزرگ را برداریم و استکبار جهانی را از نقشه هایی که‬ ‫در مورد کشور ما برنامه ریزی کرده اند‪ ،‬مایوس کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از نمونه های این جمع توانمند ان دکتر حسین‬ ‫زاده هستند که در بحث زیرساخت های استان نگاه بسیار خوبی داشت به‬ ‫کمک ایشان و سازمان مدیریت توانستیم اولین فاینانس ریلی کشور به‬ ‫میزان حدود ‪ ۰۱۶‬میلیارد تومان را برای استان اردبیل دریافت کنیم که‬ ‫با تغییر قیمت ها می توان این رقم را در منابع مالی افزایش داد‪ .‬سال‬ ‫گذشته ‪ ۰۱۶‬میلیارد تومان دریافت شد‪ ،‬امسال نیز ‪ ۰۱۶‬میلیارد تومان و‬ ‫سال اینده نیز ‪ ۰۱۶‬میلیارد تومان دریافت خواهد شد‪ .‬این پروژه در طول‬ ‫‪ ۰‬و نیم سال حدود ‪ ۱۶‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و جهش‬ ‫خوبی را در بخش حمل و نقل ریلی شاهد هستیم که این به برکت یکی‬ ‫از فرزندان استان اردبیل بوده است‪ .‬البته با تالش های انجام شده اعتبارات‬ ‫ملی نیز در کنار اعتبارات استانی افزایش یافته است به طور مثال اعتبار‬ ‫ملی راه اهن به ‪ 89۱‬میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل در خصوص پروژه راه اهن اردبیل‪ -‬پارس اباد گفت‪ :‬پرونده‬ ‫این مسیر در دست پیگیری است البته دو سال پیش اعالم کردند که‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد‪ ،‬در این خصوص با مسئولین قرارگاه خاتم االنبیاء‬ ‫وارد مذاکره شدیم و تفاهم نامه ای به امضاء رسید تا مطالعات را دوباره‬ ‫شروع کنند و در اینده ای نزدیک توجیه اقتصادی داشتن این مسیر نیز‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سفر سال گذشته به کشور اذربایجان تفاهم نامه ای به‬ ‫منظور اتصال راه اهن ایران به شبکه ریلی این کشور به امضاء رسید و‬ ‫طرف اذربایجانی قبول کرد تا ‪ 8۰‬کیلومتر از طرف خود اجرا کند تا در‬ ‫منطقه پارس اباد به بارانداز مغان متصل شود‪ ،‬با تکمیل این پروژه زودتر‬ ‫از اتصال ریلی استان گیالن در استارا به کریدور شمال به جنوب وصل‬ ‫خواهیم شد که این کار بزرگ با همت اردبیلی ها به عنوان زیرساخت‬ ‫محقق شده و جا دارد از مدیر این پروژه که یکی از فرزندان استان اردبیل‬ ‫بوده و در تهران مستقر هستند‪ ،‬تشکر و قدردانی نمایم‪.‬‬ ‫بهنامجو اضافه کرد‪ :‬وفاق و همدلی در استان اردبیل به مراتب بیشتر از‬ ‫استان های دیگر است و این اظهار نظر به پشتوانه این است که در استان‬ ‫های دیگر کار کرده ام و هم در همایش های استانداران شرکت می کنم‪،‬‬ ‫می بینیم که وضعیت به چه صورت می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در استانی که در راس ان نماینده ولی فقیه حضرت ایت ا‪...‬‬ ‫سید حسن عاملی‪ ،‬نمایندگان مردم و مدیران همه همسو کار می کنند و‬ ‫مسایل را پیگیری می نمایند‪ ،‬کارها به خوبی و به صورت تیمی انجام می‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل راه را یکی از پروژه های مهم و زیرساخت توسعه عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ ۰9۰ :‬کیلومتر راه اصلی داریم که تنها ‪ 80۶‬کیلومتر ان ‪0‬خطه‬ ‫است و فاصلهای زیادی برای ‪0‬خطه شدن تمام این جادهها داریم‪.‬‬ ‫امور اقتصادی‪ ،‬رئیس سازمان امور مالیاتی همه می گویند که باید مالیات‬ ‫تعیین شود ولی این مهم راه به جایی نمی برد‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬عاملی یاداور شد‪ :‬مبالغی که از بابت مالیات ارزش افزوده به استان‬ ‫پرداخت می شد مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعتراض از طریق نامه‬ ‫به وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به تشکیل جلسه ‪ 0‬ساعته شد که‬ ‫با اثبات حقانیت از محل مالیات ارزش افزوده کل کشور به نفع استان‬ ‫اردبیل مبالغ هنگفتی پرداخت شد و حتی برخی از استانها که در این‬ ‫محاسبه منتفع شده بودند‪ ،‬طی تماس های تلفنی از این حرکت تشکر‬ ‫کردند‪ .‬البته هم اکنون نیز مشکالتی در دریافت مالیات بانک ها‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫بیمه و شماره گذاری خودرو و‪ ...‬از سوی تهران وجود دارد که باید این‬ ‫موارد نیز پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬شما که دارای تجربه و در مراکز حساس تصمیم گیری‬ ‫هستید در برخی از عرصه ها به توان شما نیاز است‪ ،‬کسانی که در صف‬ ‫قرار دارند باید با کسانی که در بدنه دولت (ستاد) قرار دارند همکاری‬ ‫نمایند و با بیان مشکالت در جهت رفع ان ها گام موثر برداشته شود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان به کارهای بزرگ انجام شده اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پروژه های در حال احداث و راه اندازی مجموعه های بزرگ اینده استان‬ ‫بسیار روشن است‪ ،‬باید ارمانی فکر کنیم‪ ،‬انقالبمان انقالب ارمانی می‬ ‫باشد و هزینه هایی که تاکنون پرداخت کرده ایم هزینه های ارمانی است‪.‬‬ ‫امام جمعه اردبیل در پایان ابراز داشت‪ :‬امید است تشکیل این جمع ها‬ ‫مستمر و در فواصل کوتاه زمانی انجام گیرد تا خروجی و بازخورد مناسب‬ ‫داشته باشد‪ ،‬این برای استان ما سرمایه است و به همکاری تمامی عزیزان‬ ‫اردبیلی نیاز داریم‪.‬‬ ‫اتصال راه اهن اردبیل به کشور اذربایجان؛ به زودی‬ ‫مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل گفت‪ :‬در این مقطع بسیار حساس‬ ‫که جنگ اقتصادی اغاز شده باید با همدلی و استفاده از نقطه نظرات‬ ‫اندیشمندان و تجارب دلسوزان استان برای توسعه استان کمک بگیریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جنگ اقتصادی دشمنان اشتغال و سرمایه گذاری را نشانه‬ ‫گرفتهاند که باید کارهای اساسی انجام دهیم و یکی از انها بحث زیرساخت‬ ‫ها است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 8 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫شاهد مهاجرت معکوس در این منطقه خواهیم بود‪ .‬از سوی دیگر منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی اردبیل نیز در حال ساخت می باشد‪.‬‬ ‫بهنامجو به احیا واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت‪ :‬از ‪ 890۰‬واحد تعداد‬ ‫‪ 93۰‬واحد راکد وجود دارد که بقیه هم از ‪ ۰۶‬الی ‪ 8۶۶‬درصد در حال‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬توجه ویژه به واحدهای صنعتی راکد یکی از اولویت هایی‬ ‫است که در دستور کار قرار گرفته است به طور مثال کارخانه نئوپان‬ ‫خلخال قبل از راکد شدن حدود ‪ ۰۶‬نفر کارکنان داشت و با سپردن ان به‬ ‫بخش خصوصی احیا شده و اکنون بالغ بر ‪ 8۰۶‬نفر اشغالزایی داشته است‪،‬‬ ‫فاز دوم ان نیز با اختصاص ‪ ۱۶‬میلیارد تسهیالت بانکی در بانک صنعت و‬ ‫معدن مصوب شد که با راه اندازی این فاز شاهد اشتغالزایی ‪ 9۶۶‬نفر‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی از سفر ریاست محترم جمهوری به استان در اینده ای نزدیک خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در این سفر درخواست تسهیالت از صندوق توسعه ملی جهت‬ ‫توسعه استان را خواهیم داشت و با هماهنگی نمایندگان محترم مردم‬ ‫موضوعات راه و اب روستایی را پیگیری خواهیم کرد چون حدود ‪9۶۶‬‬ ‫هزار نفر جمعیت روستایی مشکل اب داشته و ‪ 8۰‬مجتمع اب رسانی‬ ‫روستایی هر کدام با پیشرفت فیزیکی ‪ ۰۶‬الی ‪ 3۶‬درصد باید احیاء شوند‬ ‫تا بتوانیم توسعه روستاها را پایدار کنیم‪ .‬یکی دیگر از درخواست ها نیز‬ ‫مطرح شدن استان اردبیل جزو ‪ 8۶‬استان غیربرخوردار در جلسه هیئت‬ ‫دولت خواهد بود که بتوانیم امتیازات ویژه جداگانه ای را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل به معضل مهاجرت اشاره کرد و گفت‪ :‬عید نوروز امسال به‬ ‫روستای کوهساره از توابع اردبیل برای بازدید رفتم‪ ،‬پرسیدم اینجا چند‬ ‫خانوار دارد گویا خالی از سکنه است‪ .‬گفتند سال ‪ ۱۶۶ ،1۱‬خانوار داشت‬ ‫اما االن ‪ 8۶۶‬خانوار در این روستا زندگی می کنند‪ .‬شغل اصلی انها‬ ‫دامداری سنتی بود‪ .‬گفتند اگر به داد ما نرسید این ‪ 8۶۶‬خانوار نیز روستا‬ ‫را تخلیه خواهند کرد و به شهرها مهاجرت خواهند کرد که این برای استان‬ ‫یک فاجعه است‪ .‬این موضوع به سازمان جهاد کشاورزی ماموریت داده شد‬ ‫تا امارها اخذ شود که بر اساس برنامه عادی اعالم کردند که اگر به همین‬ ‫منوال پیش برود اصالح نژاد دام هایشان نزدیک به ‪ ۰۶‬سال طول خواهد‬ ‫کشید‪ .‬برای رفع این مشکل طرحی را اماده کردیم و از عزیزانی که در‬ ‫تهران حضور دارند‪ ،‬کمک خواستیم‪ ،‬از اقای امید معاون روستایی ریاست‬ ‫جمهوری دعوت کردیم تا به استان اردبیل امدند و به ایشان پیشنهاد‬ ‫دادیم تا استان اردبیل را در بحث زنجیره تولید شیر و گوشت پایلوت کنند‬ ‫تا با اجرای این طرح روستاهای استان تقویت و توسعه پایداری داشته‬ ‫باشند که استقبال کردند و چندین جلسه مستمر با حضور مهندس رضایی‬ ‫از وزارت کشاورزی‪ ،‬نمایندگان بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت در طول ‪۰‬‬ ‫ماه اخیر برگزار شد و عزیزان جهادی و کمیته امداد نیز خوب کار کردند‪.‬‬ ‫این طرح در حال اماده شدن است تا دام های اصالح شده برای توزیع در‬ ‫اختیار استان قرار گیرد و روستاییان نیز از طریق دریافت تسهیالت این‬ ‫دام ها را خریداری نمایند و چرخه تولید شیر و گوشت تکمیل شود‪.‬‬ ‫توانمندسازی روستاییان در حال انجام بوده و مطالعات اولیه نحوه جمع‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای جذب گردشگر بیشتر باید به توسعه راه ها توجه‬ ‫داشت اما اینکه توان ملی در چه حدی می باشد تا به توسعه ان کمک‬ ‫کند از جمله مواردی است که باید پیگیری شود‪ ،‬امسال ‪ ۰۶‬کیلومتر نیز‬ ‫توسط اداره کل راه و شهرسازی به ‪ 80۶‬کیلومتر افزوده خواهد شد و‬ ‫مجموع جاده های ‪ 0‬بانده به ‪ ۰۶۶‬کیلومتر خواهد رسید‪ ،‬از سال اینده‬ ‫نیز باید هر ساله ‪ ۱۶‬کیلومتر به جاده های ‪ 0‬خطه اضافه شود‪ .‬علی رغم‬ ‫موانع و مشکالت‪ ،‬منابع از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری و‬ ‫سایر منابع مانند تبصره ‪ ۱۰‬برای تحقق این مهم تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫بهنامجو اذعان داشت‪ :‬مواردی که در این نشست مطرح می شود پشتوانه‬ ‫قطعی دارد چون پتانسیلی غیر از بودجه دولت وجود دارد که می توان با‬ ‫استفاده از ان کارهای بزرگی را انجام داد‪ ،‬به طور مثال پروژه پایاب حدود‬ ‫‪ ۰0۶‬میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و با مجوز دولتی اگهی فراخوان‬ ‫سرمایه گذار منتشر شده و حتی اگر سرمایه گذاران امتیاز الزم را کسب‬ ‫ننمایند باز با استفاده از منابع دیگر این پروژه را راه اندازی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در این بخش نیز علی رغم مشکالت فراوان جهش های بسیاری خوبی در‬ ‫قسمت های مختلف زیرساختی استان داشته ایم‪.‬‬ ‫وی به موضوع اشتغال پرداخت و تصریح کرد‪ :‬بر اساس سرشماری سال‬ ‫‪ 3۱‬در استان ‪ 8۱/9‬درصد نرخ بیکاری وجود داشت که حدود ‪ ۰۱‬هزار نفر‬ ‫می شد‪ .‬اکنون برای رفع این معضل باید ساالنه حداقل ‪ ۰۶‬هزار شغل‬ ‫ایجاد کنیم تا بتوانیم به یک نرخ خوبی از اشتغالزایی برسیم‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل اذعان داشت‪ :‬فرمانداران دیگر تنها کارکرد سیاسی ندارند‬ ‫تا فقط به برگزاری انتخابات محدود شوند بلکه برای همه انها برنامه سهمیه‬ ‫ای اشتغال شهرستان داده شده و بر اساس نرخ بیکاری خودشان را به‬ ‫حد مطلوب برسانند و هر ماه نیز جلسه ای برای بررسی روند تشکیل می‬ ‫شد و امسال نیز همین روند ادامه دارد تا بتوانیم با حمایتی که از سرمایه‬ ‫گذاران انجام می دهیم بتوانیم اشتغالزایی را به معنای واقعی خودش‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫بهنامجو خطاب به حاضرین گفت‪ :‬باید بدانیم که سرمایه گذاران چه می‬ ‫خواهند؟ باید از سرمایه گذاران با تامین امکانات‪ ،‬اعطای تسهیالت ویژه‬ ‫بانکی‪ ،‬سرعت دادن به صدور مجوز و زمین با قیمت مناسب در شهرک‬ ‫های صنعتی حمایت کنیم تا به اهداف از پیش تعیین شده در این راستا‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬امسال می خواستند ابالغ کنند تا زمین در شهرک های‬ ‫صنعتی متری ‪ 8۶۶‬هزار تومان واگذار شود که مخالفت کردیم و گفتیم‬ ‫که باید در این بخش یارانه پرداخت کنیم تا سرمایه گذاران با رغبت به‬ ‫سرمایه گذاری روی بیاورند‪ ،‬به طور مثال شهرک رضی اولین واگذاری را‬ ‫نصف قیمت انجام دادیم‪ ،‬زمین ها را حدود ‪ 8۰‬الی ‪ 81‬هزار تومان برای‬ ‫کارگاه هایی تولیدی پوشاک‪ ،‬در و پنجره‪ ،‬روغن و رنگ و‪ ...‬تحویل دادیم‬ ‫که هم اکنون این کارگاه ها در حال احداث است‪ .‬در شهرک کوثر نیز با‬ ‫واگذاری زمین‪ ،‬ساخت کارگاه ها سرعت گرفته و رشد اشتغالزایی به حدود‬ ‫‪ ۰۶۶‬الی ‪ ۰۶۶‬نفر رسیده است‪ ،‬اگر با این روند پیش برویم سال اینده‬ ‫‪7‬‬ صفحه 9 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫اوری شیر انجام شده و بعد از ان نیز تحویل شیر به کارخانه و تبدیل ان‬ ‫به لبنیات نیز از مراحل بعدی اجرای طرح خواهد بود‪ .‬به طور مثال واحد‬ ‫تولیدی که قادر بود در روز ‪ ۰۶۶‬تن شیر تحویل بگیرد تنها با ‪ ۱۶‬تن‬ ‫فعالیت می کند اما با اجرای این طرح می تواند با افزایش ظرفیت تولید‬ ‫اشتغالزایی باال داشته باشد و با رونق تولید فعالیت دامدار نیز در روستا به‬ ‫تثبیت خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی همچنین از تشکیل جلسه ای به منظور حمایت از تولید از ‪ 3‬الی ‪88‬‬ ‫مرداد ماه سال جاری با حضور رئیس سازمان مدیریت و روسای بانک ها‬ ‫در استان خبر داد و افزود‪ :‬در این جلسه مسایل تسهیالت و اشتغال استان‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و مسایل و مشکالت واحدهای‬ ‫صنعتی که راکد هستند و یا کارگاه هایی که نیاز به سرمایه در گردش و‬ ‫یا به تازگی راه اندازی می شوند در ان جلسات پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بهنامجو توسعه صنعت گردشگری را یکی از عوامل اشتغالزایی عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬جاذبه های بی شماری از شمال گرفته تا جنوب استان وجود دارد‬ ‫که باید از این مواهب الهی به نحو احسن استفاده کنیم‪ .‬از ازناو خلخال‬ ‫گرفته تا دریاچه میر مغان‪ ،‬تپه نادری اصالندوز و دریاچه گل الود گرمی‬ ‫که برخی از این پروژه ها طراحی شده و برخی نیز اگهی مناقصه ان منتشر‬ ‫شده و در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد‪.‬‬ ‫وی برنامه های اجرایی استانداری را برای در اوردن استان از رکود در‬ ‫فصل زمستان چنین تشریح کرد‪ :‬در برخی از کشورهای دنیا با وجود ابگرم‬ ‫ها زمستان فعال تری دارند‪ .‬مثال در کوه های الپ نیز به لحاظ برفی که‬ ‫در انجا می بارد در بحث جذب گردشگر زمستان بسیار فعالی دارند‪ .‬بعد‬ ‫از پیست الوارس اکنون ساخت سه پیست دیگر را با همکاری بخش‬ ‫خصوصی شروع کرده ایم که زیرساخت های ان را مانند جاده‪ ،‬برق و‬ ‫تسهیالت تامین خواهیم کرد یکی از این پروژه ها پیست الوارس شماره‬ ‫دو است که ساخت ان شروع شده و پیست اندبیل در خلخال که دستگاه‬ ‫هایش خریداری شده و در حال دریافت تسهیالت بانکی است و سومی نیز‬ ‫پیست اسکی شابیل مجدداً به سرمایه گذار داده شده تا کارهایش شروع‬ ‫شود اگر این پروژه ها تا سال اینده ساخته و راه اندازی شوند‪ ،‬استان‬ ‫اردبیل به هاب ورزش های زمستانی تبدیل خواهد شد و در این راستا‬ ‫برای جذب مسافران نیز تبلیغات اصولی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل اضافه کرد‪ :‬در بخش ابدرمانی هم که خواستگاه ان فصل‬ ‫زمستان است برنامه های خاصی را تدارک دیده ایم که در این خصوص با‬ ‫کشور ترکیه وارد مذاکره شده ایم تا در شهریور ماه امسال ‪ 8۰‬نفر از‬ ‫پزشکان اردبیلی برای گذراندن دوره تخصصی به این کشور اعزام شده و‬ ‫پس از بازگشت در مجتمع های ابدرمانی مستقر خواهند شد تا خدمات‬ ‫پزشکی ابدرمانی را به صورت اصولی به مسافران داخلی و خارجی ارائه‬ ‫دهند‪ .‬با توجه به باال رفتن قیمت دالر این بهترین فرصت برای جذب‬ ‫گردشگران و مسافرین خارجی خواهد بود‪ .‬اگر زیرساخت مناسب نداشته‬ ‫باشیم و تبلیغات اصولی انجام ندهیم این تالش ها و زحمات فایده ای‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ضرورت معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استان‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حاج میرنقی‬ ‫قاضی پور نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر و نمین‬ ‫در دوره های سوم و چهارم مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬برخی از سرمایه گذاران از‬ ‫مراحل اداری و قانونی اطالع کافی ندارند و‬ ‫برخی نیز نگران امنیت سرمایه گذاری شان‬ ‫هستند که می توان ان را تامین کرد‪.‬‬ ‫وی با ارائه پیشنهادی اظهار داشت‪ :‬اگر کمیته ای ذیل معاونت امور عمرانی‬ ‫استانداری تشکیل یابد و ادارات ذیربط همچون صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛‬ ‫جهاد کشاورزی؛ راه و شهرسازی؛ تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‪ ...‬هر کدام‬ ‫نماینده ای معرفی نمایند و هفته ای یک بار به طور مثال پنج شنبه ها‬ ‫جلسه ای تشکیل دهند تا تمامی سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه‬ ‫گذاری دارند و یا سرمایه گذارانی که با مشکالتی مواجه هستند انها را به‬ ‫صورت تخصصی راهنمایی کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر و نمین در دوره های سوم و چهارم مجلس‬ ‫شورای اسالمی در پایان سخنان خود بیان داشت‪ :‬برنامه ریزی توسط این‬ ‫کمیته و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری می تواند انگیزه و قوت قلبی‬ ‫برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذار باشد‪.‬‬ ‫برای خدمت به استان اردبیل دور هم جمع شده ایم‬ ‫حجت االسالم والمسلمین میرقسمت‬ ‫موسوی طی سخنانی کوتاه گفت‪ :‬از‬ ‫بیانات حضرت ایت ا‪ ...‬عاملی بهره بردیم‬ ‫و از اینکه دعوت خانه استان اردبیل را‬ ‫قبول کردند‪ ،‬کمال تشکر و قدردانی را‬ ‫داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این نشست از‬ ‫تجارب مدیرانی که برای توسعه و ابادانی استان اردبیل زحمت کشیده اند‪،‬‬ ‫بهره خواهیم برد‪ .‬موسوی اظهار داشت‪ :‬با جناح های راست و چپ نیز‬ ‫کاری نداریم بلکه برای خدمت رسانی و مساعدت در اجرای پروژه های‬ ‫مورد نیاز استان دور هم جمع شده ایم‪.‬‬ ‫به تولید ثروت بها دهیم!‬ ‫علی نیکزاد وزیر اسبق راه و شهرسازی ضمن‬ ‫قدردانی از برگزارکنندگان این جلسه گفت‪:‬‬ ‫استان اردبیل به عنوان داراالرشاد بر گردن‬ ‫ایران حق دارد که مذهب تشیع را به رسمیت‬ ‫شناساند‪ .‬وی افزود‪ :‬مشکل اصلی اردبیل با‬ ‫‪ 8/۶3‬وسعت و ‪ 8/۰‬جمعیت‪ 8۶ ،‬شهرستان‪،‬‬ ‫‪ ۰3‬شهر‪ ۰3 ،‬بخش‪ 8۰۰۶ ،‬ابادی انچه که مشهود است عدم تولید ثروت‬ ‫می باشد‪ .‬اگر یک منطقه اقتصاد و ثروت عقب مانده داشته باشد قطعاً در‬ ‫مباحث اجتماعی‪ ،‬سیاسی و امنیتی با مشکل مواجه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 10 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫پیشرفت داشته باشد به طور حتم بدانید که مشکالت حل خواهد شد‪.‬‬ ‫زمانی که من استاندار اردبیل بودم به شهرستان گرمی رفتم و مردم ان‬ ‫شهرستان سه مورد را خواستار بودند‪ .‬اب‪ ،‬بیمارستان و راه که در ان مقطع‬ ‫توانستیم این سه مورد را تامین کنیم‪ -0 .‬رعایت و عنایت بر گرفتاری‬ ‫مردم؛ مقام معظم رهبری چندین سال است که مباحث اقتصادی را مطرح‬ ‫می نمایند چرا مدیران نمی ایند تا حداقل اگر مشکلی را نمی توانیم حل‬ ‫کنیم در داخل و خارج از استان در سطح کشور تاکید شود کسانی که می‬ ‫توانند حاجت های واقعی و قانونی مردم را حل نمایند‪.‬‬ ‫نیکزاد اظهار داشت‪ :‬بر اساس سرشماری ‪ 8۰9۰ ،8930‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تولید ناخالص داخلی جمهوری اسالمی ایران بوده که اردبیل در ان زمان‬ ‫‪ 8۰1۶۶‬میلیارد تومان تولید ثروت داشته است‪ ،‬با این میزان از تولید ثروت‬ ‫نمی توانیم جایگاه واقعی داراالرشاد را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اردبیل بر اساس امار با تولید ‪ ۰1۶‬هزار تن گندم دیمی و‬ ‫ابی در رتبه ششم قرار دارد و با تولید ‪ ۰88‬هزار تن سیب زمینی رتبه‬ ‫دوم را دارد‪ .‬در شان این استان ثروتمند نیست که رقم بیکاری برای فارغ‬ ‫التحصیالن ‪ 9۰‬درصد و برای عموم ‪ 8۱/0‬درصد باشد‪.‬‬ ‫استاندار اسبق اردبیل بیان داشت‪ :‬برای رفع این مشکالت ‪ 0‬پیشنهاد دارم‪.‬‬ ‫‪ -8‬وحدت نیروهای استان اردبیل؛ دست به دست هم دهیم و از نیروهای‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران برای توسعه استان استفاده کنیم‪ -۰ .‬تولید‬ ‫ثروت؛ بودجه کشور ‪ 0۶۶‬هزار میلیارد تومان که ‪ 8۱۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ان از محل فروش نفت‪ 8۱۶ ،‬هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات و‬ ‫‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان از محل درامد اختصاصی وزارتخانه ها و ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫میلیاد تومان ان نیز از محل فروش اوراق می باشد که استحضار دارید تنها‬ ‫‪ ۰۶‬هزار میلیارد تومان ان عمرانی و بقیه ان نیز به بودجه جاری اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬مبالغی از بودجه ‪ 0۶۶‬هزار میلیارد تومان کمابیش با حمایت و‬ ‫پیگیری استاندار محترم اقای مهندس بهنامجو برای استان جذب خواهد‬ ‫شد اما این کافی نیست چنانکه شهر اردبیل برای استان اردبیل نخستین‬ ‫شهر بوده و زمانی که وزیر دو وزارتخانه بودم برای شمال و جنوب استان‬ ‫همیشه ‪ ۱‬درصد بیشتر بودجه اختصاص داده ایم اما هیچ وقت از ما راضی‬ ‫نبوده اند‪ .‬دلیل ان نیز این است که در بخش خصوصی ان شخصی که در‬ ‫مرکز استان پروژه عظیمی را انجام می دهد سایر شهرستانی های عزیز‬ ‫فکر می کنند که تبعض شده ولی باید بدانند که با بودجه ای که دولت به‬ ‫استان اختصاص می دهد نمی توان موفق بود‪ .‬برای تولید ثروت باید منافع‬ ‫سرمایه گذاران تامین شود‪ .‬برای مبالغی که سرمایه گذاران می اورد باید‬ ‫باالتر از تورم و سود بانکی نفع نداشته باشد کار نشدنی است‪ .‬بزرگان باید‬ ‫حمایت کنند چرا برخی از حمایت بخش خصوصی واهمه دارند اگر برای‬ ‫رفع مشکل کسی دو بار به وزارتخانه ای مراجعه می شود شایعاتی مطرح‬ ‫می شود‪ .‬اگر کارخانه ای که در دوران مسئولیت ما موجب تحول در استان‬ ‫شده است باید استاندار‪ ،‬نماینده ولی فقیه و مدیران دستگاه های اجرایی‬ ‫حمایت کنند تا مشکالت ان رفع شود‪ .‬پیگیری برای اخذ اعتبارات و فراهم‬ ‫کردن امنیت برای سرمایه گذاران دو عامل مهم جذب سرمایه گذار برای‬ ‫استان می باشد‪ -9 .‬انجام ‪ 8۰۶‬پروژه اساسی در استان؛ چه اشکالی دارد‬ ‫خانه استان اردبیل تعدادی از پروژه هایی را به عنوان ‪ ۰۶‬پروژه اساسی‬ ‫برای اردبیل و ‪ 8۶‬پروژه برای سایر شهرستان ها که مورد وثوق نماینده‬ ‫ولی فقیه در استان و امام جمعه‪ ،‬نمایندگان مردم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬استاندار با پشتوانه قوه قضائیه باشد همچون اب قزل اوزن‪،‬‬ ‫افزایش پروازهای استان اردبیل‪ ،‬کشت و صنعت مغان‪ ،‬پایاب سد یامچی‬ ‫و‪ ...‬با عدالت در استان تقسیم شده و هر ماه جلسه ای برگزار شود تا کسانی‬ ‫که می توانند در دستگاه های دولتی کمک نمایند و اگر پروژه های فوق‬ ‫باید از تمامی ظرفیت های انسانی بهره برد‬ ‫مصطفی افضلی فرد گفت‪ :‬از عالمت های تفکر‬ ‫استراتژیک استفاده از تمامی ظرفیت های‬ ‫انسانی است‪ .‬وی افزود‪ :‬مبادا یک نیرویی به‬ ‫خاطر صرفاً سالیق سیاسی از چرخه این تفکر‬ ‫حذف شود‪ ،‬اگر این اتفاق بیافتد دیگر حرفی‬ ‫برای گفتن نخواهد ماند‪ .‬برای جذب سرمایه گذار نیز باز بحث سالیق‬ ‫سیاسی را مد نظر قرار ندهیم‪ .‬افضلی فرد تاکید کرد‪ :‬در خصوص فعالیت‬ ‫خانه استان انتظار می رود موسمی‪ ،‬فصلی و مقطعی نباشد برخی از دوران‬ ‫دعوت شده و جلسه ای برگزار می شود و درخواست های مطرح شده بدون‬ ‫نتیجه باقی می ماند‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬کسانی که پیشنهادهای سازنده‬ ‫ارائه می دهند حاصل تجربیات گرانسنگ این عزیزان می باشد‪ .‬هزینه‬ ‫کارشناس ها نیز برای بررسی نجوه اجرایی شدن پیشنهادها تقبل می شود‬ ‫تا این پیشنهادات تا حصول نتیجه پیگیری شده و عملیاتی شوند‪.‬‬ ‫نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی در خصوص شناسایی ظرفیت ها‬ ‫ابراز داشت‪ :‬فرم طراحی شده بسیار ایده جالبی است که بعد از تکمیل از‬ ‫ظرفیت ها به طور بهینه استفاده شود اما یکی از عواملی که خانه استان‬ ‫اردبیل نمی تواند از انسجام کافی برخوردار شود نداشتن مکان ثابت و‬ ‫دائمی است‪.‬‬ ‫اهالی مغان با درد عدم سرمایه گذاری بیشتر اشنا هستند‬ ‫یکی از اهالی مغان اظهار داشت‪ :‬یکی از پروژه‬ ‫های بزرگ استان سد خدافرین است که به همت‬ ‫اقای استاندار خوشبختانه به مرحله بهره برداری‬ ‫رسیده است‪ ،‬اراضی پایاب سد خدافرین حدود‬ ‫‪ ۰۶‬هزار هکتار می باشد که اگر هر چه زودتر زیر‬ ‫کشت برود شاهد برداشت حدود یک میلیون و چهارصد هزار تن محصول‬ ‫خواهیم بود که این حجم از جابجایی وجود راه اهن را توجیه می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما زمانی که موعد سرمایه گذاری فرا می رسد دولت نمی گذارد‬ ‫که با تمام ظرفیت انجام گیرد‪ ،‬به طور مثال یکی از محلی ها که در کشور‬ ‫اکراین سرمایه گذاری نموده است دلیل اصلی سرمایه گذاری خود را در‬ ‫خارج از کشور عدم همکاری دولت اظهار می کند‪ .‬از هزار هکتار زمین دیم‬ ‫که در ان گوسفندان چرا می کرد اکنون به این زمین ها اب رسیده و تنها‬ ‫دولت اجازه می دهد ‪ ۰‬هکتار ان را به صورت ابی کشت نماید‪ ،‬این نمونه‬ ‫‪9‬‬ صفحه 11 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫بیشتر استفاده کنیم و این زمینه اماده است تا با استفاده از امکانات کشور‬ ‫برای اشتغالزایی که از موضوعات بسیار مهم است‪ ،‬تالش کنیم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اگر خط لوله اتیلن که از عسلویه می اید پیگیری کنیم‬ ‫برای پتروشیمی کاربرد دارد و در خصوص انرژی می توان از متخصصان و‬ ‫کارشناسانی که در صنعت نفت بوده اند برای توسعه استان استفاده کرد‪.‬‬ ‫نماینده اسبق مردم خلخال و کوثر در دوره نهم مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬عدالت در توسعه تمامی شهرستان ها رعایت شود تا به طور‬ ‫عادالنه همه انها منتفع شوند‪.‬‬ ‫ای از مشکالت محلی های منطقه مغان است که استاندار باید چاره ای‬ ‫برای این مشکل بیاندیشد‪ ،‬اهالی انجا با درد عدم سرمایه گذاری اشنا‬ ‫هستند و باید اجازه دهند خود محلی ها این زمین ها را اباد نمایند‪.‬‬ ‫من از مردم اردبیل عذرخواهی میکنم‬ ‫محمد فیضی زنگیر‪ ،‬نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر‪،‬‬ ‫نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫دولت های مختلف ‪ 0۶‬سال به مردم اردبیل‬ ‫بدهکارند و ما باید این واقعیت را بپذیریم که‬ ‫متاسفانه زیرساخت های قانونی و عملیاتی در‬ ‫اردبیل فراهم نشده است و تا زمانی که زیرساخت‬ ‫ها را فراهم نکردید انتظار سرمایه گذاری و اوردن حتی اردبیلی برای‬ ‫سرمایه گذاری در اردبیل نباید داشته باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ما وقتی که حتی‬ ‫راه مناسبی برای تردد به مرکز استان نداریم چگونه می توان از سرمایه‬ ‫گذاری حرف زد‪ ،‬من از مردم اردبیل عذرخواهی می کنم‪.‬‬ ‫فیضی اظهار داشت‪ :‬در سال ‪ 893۰‬تمامی جاده ها و راه های مواصالتی‬ ‫به اردبیل دارای ردیف ملی شد و قبل از ان علی رغم تالش های صورت‬ ‫گرفته نتوانسته بودیم به این مهم دست پیدا کنیم‪ .‬با تالش هایی که‬ ‫استاندار اردبیل و مجمع نمایندگان استان انجام دادند سال قبل بودجه‬ ‫عمرانی کشور همین ‪ ۰۶‬هزار میلیارد بود امسال هم همین ‪ ۰۶‬هزار‬ ‫میلیارد است ولی ما حدود ‪ 0۰‬درصد در اعتبارات عمرانی اردبیل افزایش‬ ‫داریم و همین بزرگراه ها‪ ،‬راه اهن و بسیاری از ردیف های ملی که توانسته‬ ‫ایم کسب کنیم اکنون اردبیل را کم کم در مسیر توسعه قرار می دهد و‬ ‫واقعاً نیازمند حمایت همه جانبه است‪ .‬نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر‪ ،‬نمین و‬ ‫سرعین در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ ۰۱۶ :‬میلیارد تومان‬ ‫فاینانس راه اهن را تامین کرده ایم و باید ‪ 81۶۶‬میلیارد تومان پس داده‬ ‫شود‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬استفاده از نخبگان و ظرفیت ها پشت درب بسته‬ ‫امکان ندارد افراد باید جمع شوند و به میدان عمل بیایند تا در فضای‬ ‫واقعی همچون کارخانه ها‪ ،‬امور عمرانی و تمامی مسایل حضور داشته و‬ ‫تصمیم گیری نیز انجام گیرد‪ .‬فیضی در پایان سخنان خود تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫جلسات استمرار داشته باشد تا اردبیلی در شان اردبیلی ها ساخته شود‪.‬‬ ‫میدان را برای نیروهای جوان باز کنیم‬ ‫حسن الماسی نماینده اسبق مردم پارس اباد و‬ ‫بیله سوار در دوره ششم مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬استان اردبیل دارای دو تاریخ است یکی بعد‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی که ‪ 0۶‬سال بوده و‬ ‫دیگری بعد از استان شدن که ‪ ۰۱‬سال می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دوستانی که در اینجا جمع شده اند هم‬ ‫در طول ‪ 0۶‬سال و هم در ‪ ۰۱‬سال بعد از استان شدن به عنوان استاندار‪،‬‬ ‫نماینده مجلس‪ ،‬مدیرکل و‪ ...‬نقش داشته اند‪ ،‬وضعیت کنونی استان اردبیل‬ ‫چه قوی و چه ضعیف حاصل تالش همگی ما می باشد به همین جهت‬ ‫هیچکس را نباید مالمت و سرزنش کنیم‪ .‬الماسی اذعان داشت‪ :‬باید میدان‬ ‫را برای نیروهای جوان باز کنیم و می توانیم در کنار انها کمک حال انها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫شفاف سازی در اولویت باشد‬ ‫حجت پناهی نیز در ادامه این نشست گفت‪ :‬در مورد واگذاری کشت و‬ ‫صنعت مغان انتقاد داشتیم و از مدیران خواهش می کنم لیست شرکت‬ ‫هایی که در پروژه پایاب سد خداافرین مشارکت خواهند کرد را بر اساس‬ ‫قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات به طور شفاف اعالم نمایند‪.‬‬ ‫موفقیت ها در سایه همدلی فرزندان استان اتفاق می افتد‬ ‫بشیر خالقی نماینده مردم خلخال و کوثر در‬ ‫دوره هشتم و دهم مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اجرای امایش سرزمینی در تمام‬ ‫نقاط استان بدون تبعیض‪ ،‬از راهکارهایی است‬ ‫که به توسعه استان کمک خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫وجود ظرفیت های گردشگری سالمت را از‬ ‫مزیت های استان اردبیل عنوان کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به پیشرفت های بزرگ حاصل شده در جامعه پزشکی استان‪ ،‬مدیران‬ ‫اجرایی باید در این زمینه برنامه ریزی کامل و جامعی داشته باشد‪ .‬خالقی‬ ‫با اشاره به اینکه جاده های استان در حال حاضر در فصول سرد سال از‬ ‫ایمنی کافی برخوردار نیستند‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬جاده خلخال‪ -‬طارم‪ -‬منجیل‪،‬‬ ‫که به عنوان پدافند غیرعامل سه استان مطرح شده‪ ،‬ظرفیت مناسبی برای‬ ‫تردد گردشگران محسوب می شود اما از ایمنی مناسبی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫توسعه عادالنه تمامی شهرستان های استان‬ ‫جلیل جعفری بنهخلخال نماینده اسبق مردم‬ ‫خلخال و کوثر در دوره نهم مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬در استان باید از تمامی ظرفیت ها‬ ‫استفاده کرد که یکی از انها بخش انرژی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک خط ‪ 9۰‬اینچ گاز برای استان‬ ‫اردبیل ضرورت دارد تا بتوان از گاز برای تولید پلی پروپیلن استفاده کرد‬ ‫و در حاشیه رودخانه های بزرگ قابل استفاده خواهد بود که اشتغال زایی‬ ‫نیز در این بخش به ارمغان خواهد اورد‪ .‬جعفری با اشاره به شعار «رونق‬ ‫تولید» اظهار داشت‪ :‬کشور ما یکی از تولیدکنندگان عمده گاز بوده و‬ ‫اکنون که صادرات نفت با مشکل مواجه شده است می توانیم از نعمت گاز‬ ‫‪11‬‬ صفحه 12 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫که مسئولین به عنوان میهمان به استان اردبیل می ایند از جاذبه های‬ ‫شمال و یا جنوب استان نیز استفاده نمایند‪ .‬میرزاده تاکید کرد‪ :‬از جلسات‬ ‫بعدی به صورت تخصصی کارها را پیش ببریم و از مدیرکل‪ ،‬کارشناسان‪،‬‬ ‫صاحب نظران و حتی وزرای قبلی و فعلی علی رغم اختالفات سیاسی‬ ‫دعوت شوند‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنان خود از مدیران اجرایی استان خواست در زمینه‬ ‫بهسازی جاده های روستایی خلخال و کوثر توجه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫از ظرفیت های خانه استان اردبیل در تهران استفاده شود‬ ‫حجت االسالم والمسلمین میثم امرودی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬باید قدردان گذشته و بزرگان باشیم که‬ ‫زحمات بسیاری برای استان کشیده اند به طور‬ ‫مثال مردم ایران مسکن مهر را با مهندس نیکزاد‬ ‫می شناسند‪ .‬االن هم اجرای چند پروژه بزرگ‬ ‫برای استان نیاز است‪ .‬وی افزود‪ :‬اقای استاندار‬ ‫از ظرفیت ها و پتانسیل خانه استان اردبیل که‬ ‫هر کدام اعضاء ان یا پول دارند یا فکر و یا ابرو میتوانید استفاده کنید‪.‬‬ ‫بیکاری در استان بیداد می کند‬ ‫حجت االسالم والمسلمین میرکاظم موسوی‬ ‫نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر و نمین در دوره‬ ‫هشتم مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬استان‬ ‫شدن اردبیل حاصل زحمات حضرت ایت ا‪...‬‬ ‫قاضی پور در مجلس شورای اسالمی بود که به‬ ‫همراه سایر عزیزان تالش کردند تا اردبیل‬ ‫استان شد‪ ،‬باید قدردان این تالش ها باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی در نامگذاری استان اردبیل بحث های زیادی وجود داشت‬ ‫که پیشنهاد اقای مهندس غریبانی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته‬ ‫شد و نام استان اردبیل به تصویب رسید‪ .‬نمایندگان ادوار گذشته در استان‬ ‫اردبیل هر کدام به نوبه خود زحماتی را متحمل شده اند که جای تشکر و‬ ‫قدردانی دارد‪ .‬مشاور وزیر دادگستری در امور ایثارگران و کارشناس ارشد‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد‪ :‬اگر بودجه استان را بررسی کنیم‬ ‫در رتبه ‪ ۰۰‬یا ‪ ۰1‬قرار دارد‪ ،‬بیکاری بیداد می کند‪ ،‬در بخش راه اهن و‬ ‫راه ها مشکل وجود دارد‪ ،‬باید بدانیم که برای زیرساخت های استان چه‬ ‫کارهایی باید انجام داد‪ .‬وی اذعان داشت‪ :‬اگر سرعین در استان اذربایجان‬ ‫شرقی و یا اصفهان بود می دانستند برای توسعه و بهره برداری چه کنند‪،‬‬ ‫به عمل کار براید به سخنرانی نیست‪.‬‬ ‫موسسه توسعه و عمران شمالغرب کشور راه اندازی شود‬ ‫احد قضایی نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر و نمین‬ ‫در دوره پنجم مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫مدیران موفقی در سطح کشور بوده اند که‬ ‫روابط بسیار قوی دارند و می توانند جهت‬ ‫رفع هر مشکلی در استان مشاوره دهند و در‬ ‫جهت رفع ان همکاری نمایند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برخی از همشهریان در کشور که سمتی دارند‪ ،‬صاحب تجربه ای هستند‬ ‫و یا موقعیتی دارند می توانند چه مادی‪ ،‬چه معنوی و چه فکری و یا ایجاد‬ ‫راهکارهایی در جهت توسعه استان همکاری داشته باشند‪ ،‬حتی در اینده‬ ‫می توان موسسه توسعه و عمران شمالغرب کشور را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫قضایی ادامه داد‪ :‬در راستای اهداف این جلسه می توانیم کار را به صورت‬ ‫تشکیالتی پیش ببریم و پیشنهاد می کنم حدود ‪ ۰۶‬کمیته و یا کارگروه‬ ‫که هر یک از اعضاء در یکی از این کارگروه ها به نسبت تخصص خود به‬ ‫صورت داوطلبانه برای فعالیت اعالم امادگی نماید‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫طور مثال بخش کشاورزی‪ ،‬صنایع‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬اقتصاد و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬گردشگری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬جوانان‪ ،‬بانوان‪ ،‬فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬حقوق و قضایی و‪ ...‬می تواند کارگروه هایی باشند که اعضاء این‬ ‫مجمع در قالب هیئت اجرایی دور هم جمع شود و کارها را تداوم دار‬ ‫پیگیری کنند‪ .‬سفیر اسبق ایران در کشور اذربایجان در پایان سخنان خود‬ ‫ابراز داشت‪ :‬به نظر من هدف اصلی این مجمع حمایت افراد توانمند مرکز‬ ‫نشین از قابلیت ها و مدیریت های استانی می تواند باشد‪.‬‬ ‫جای گردشگری خارجی در اردبیل خالی است‬ ‫دکتر فرزانه شرفبافی مدیرعامل شرکت کیش‬ ‫ایر ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه توسط‬ ‫خانه استان اردبیل در تهران گفت‪ :‬در مسایل‬ ‫فرهنگی و سابقه تاریخی قدرت و توانایی استان‬ ‫ما نسبت به برخی از استان های دیگر بیشتر‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬در بخش ظرفیت های‬ ‫گردشگری جای گردشگری خارجی در اردبیل خالی است‪.‬‬ ‫شرفبافی تاکید کرد‪ :‬مسیری را باید ایجاد کرد تا از کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج فارس پای گردشگران را به سرعین و استان اردبیل باز کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) ابراز‬ ‫داشت‪ :‬از انجائیکه تخصص کاری من در این زمینه است‪ ،‬در کمیته‬ ‫گردشگری برای اعتالی این هدف در خدمت هم استانی های گرامی‬ ‫خواهم بود‪.‬‬ ‫شرفبافی خاطرنشان کرد‪ :‬بانوان اردبیلی در بخش های مختلف فعال‬ ‫هستند که امید است در جلسات بعدی از انها نیز دعوت به عمل اید‪.‬‬ ‫ادامه جلسات به صورت تخصصی تشکیل شود‬ ‫میرحمایت میرزاده نماینده مردم گرمی در‬ ‫دوره دهم مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از افتخارات استان اردبیل در دوره دهم‬ ‫حضور هر یک از نمایندگان استان در ‪۰‬‬ ‫کمیسیون تخصصی و اکثراً در هیئت رئیسه‬ ‫این کمسیون ها می باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی‬ ‫‪11‬‬ صفحه 13 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫استان اردبیل از لحاظ راه یکی از فقیرترین استان ها است‬ ‫درصدی تا پایان سال به بهره برداری رسیده و حدود ‪ 8/۶۶۶/۶۶۶‬تن‬ ‫محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان اردبیل گفت‪ :‬مهمترین عامل توسعه هر‬ ‫استان زیرساخت های ان به شمار می رود که‬ ‫یکی از این زیرساخت ها نیز راه ها می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه هایی که در دو سال اخیر‬ ‫ساخته شد کمک شایانی به توسعه استان‬ ‫کرده که جا دارد از تمامی تالش های دست‬ ‫اندرکاران تشکر و قدردانی نمایم‪.‬‬ ‫حیدری ادامه داد‪ :‬تا پایان سال ‪ 893۰‬در کل استان ردیف های ملی حدود‬ ‫‪ ۰۰۶‬کیلومتر بود و در خالل سال های ‪ 3۰‬و ‪ 0۱۶ ،31‬کیلومتر به این‬ ‫‪ ۰۰۶‬کیلومتر اضافه شده است‪ ،‬اگر توجه داشته باشید از اول انقالب تا‬ ‫سال ‪ ۰۰۶ ،893۰‬ردیف ملی داشتیم و در سال ‪ 3۰‬و ‪ 31‬این رقم به ‪0۱۶‬‬ ‫کیلومتر افزایش یافته است که مجموعاً ‪ ۰۰۶‬کیلومتر از راه ها دارای ردیف‬ ‫ملی شده است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬تا اخر سال ‪ 893۰‬در سرجمع ردیف‬ ‫های ‪ 8۱‬میلیارد تومان بوده اما در سال ‪ 3۰‬همان ردیف ملی از ‪ 8۱‬میلیارد‬ ‫تومان به ‪ ۰۶‬میلیارد تومان افزایش یافته و همچنین در سال ‪ 31‬هم ‪۰۶‬‬ ‫میلیارد تومان به ‪ 81۶‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫حیدری اظهار داشت‪ :‬این اتفاق بسیار مهمی بود که اگر نبود زحمات شبانه‬ ‫روزی استاندار محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی محقق‬ ‫نمی شد و مردم استان اردبیل مدیون تالش های این عزیزان هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬استان اردبیل از لحاظ راه یکی از فقیرترین استان ها‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬در بحث امار تردد در رتبه ‪ ۰0‬قرار داریم اما از بابت‬ ‫زیرساخت بزرگراه در رتبه ‪ ۰۰‬قرار داریم که باید بزرگراه های استان‬ ‫حداقل هم ردیف امار تردد توسعه یابد‪ .‬حیدری اذعان داشت‪ :‬برای توسعه‬ ‫بزرگراه های استان به اعتباری بالغ بر ‪ 0۶۶۶‬میلیارد تومان نیاز است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در پایان سخنان خود ابراز داشت‪:‬‬ ‫نمایندگان محترم می توانند برای تخصیص کامل ‪ 8۰۶‬میلیارد تومان در‬ ‫این بخش کمک حال ما باشند‪.‬‬ ‫محصول و ‪ 8۶۱۶۶‬نفر ظرفیت اشتغالزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫نیکشاد افزود‪ :‬همچنین بزرگترین مجتمع گلخانه ای کشور بر اساس تفاهم‬ ‫نامه ای که بین وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی منعقد شد در زمینی‬ ‫به وسعت ‪ 8۱۰۶‬هکتار در حال راه اندازی می باشد که ‪ 9۶۶‬هکتار از‬ ‫زمین ان واگذار شده است و تا افق ‪ 80۶0‬شروع به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس امار اعالمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بیش‬ ‫از ‪ 0۱۶‬میلیون متر مکعب صرفه جویی در منابع ابی و بیش از ‪ ۰۶‬هزار‬ ‫نفر اشتغالزایی و همچنین بیش از‪ ۰۱۶‬میلیون تن تولیدات استان از‬ ‫افتخارات این سازمان به شمار می رود‪.‬‬ ‫نیکشاد اظهار داشت‪ 8۰8 :‬طرح راکد در طول ‪ 81‬ماه احیا شد که جا دارد‬ ‫از رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تشکر و قدردانی‬ ‫نمایم به عنوان شروع کننده این حرکت جهادی بوده اند‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬با راه اندازی صنایع تبدیلی می توان از خام فروشی‬ ‫جلوگیری کرد و ارزش افزوده محصوالت را به دست اورد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از نگاه تبعیض امیز بین‬ ‫جامعه کشاورزی و صنعت گالیه کرد و اظهار داشت‪ :‬در طول ‪ 0۶‬سال‬ ‫مصوبات قوه مقننه نسبت به جمعیت‪ ،‬سواد که به مطالبه گری بستگی‬ ‫دارد و از نظر اقتصادی در راستای حمایت از کشاورزی با بخش صنعت‬ ‫قیاس کنید‪.‬‬ ‫نیکشاد با طرح سئوالی گفت‪ :‬چرا مدیران کل‪ ،‬سیاستمداران و نخبگان‬ ‫وزن فکری‪ ،‬اندیشه و کاری شان در طول سال های مختلف با بازدهی کار‬ ‫و خواسته هایمان همخوانی ندارد؟‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت‪ :‬در استان ما شادی و‬ ‫انرژی جاری و ساری است و وظیفه تک تک ما بر اساس اموزه های دینی‬ ‫و توصیه روانشناسان ملزم هستیم جامعه مان را با نشاط نگه داریم‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح نگاه تبعض امیز بین جامعه کشاورزی و صنعت‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد‪ :‬گالیه ها و‬ ‫خلیل نیکشاد رئیس سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان اردبیل گفت‪ :‬پایاب‬ ‫خداافرین یکی از اهم کارکرد جامعه‬ ‫کشاورزی در استان اردبیل انجام گرفته‬ ‫است که در کنار پیشبرد اهداف تعریف‬ ‫شده وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬این پروژه با‪ 0۱۰۶۶‬هکتار پیوست زمین های دیم زراعی‬ ‫تمامی موارد طرح شده در خصوص مسایل و مشکالت کشاورزی استان‬ ‫اردبیل در جلسه را یادداشت کردم و در جلسه های بعد در خدمت ایشان‬ ‫خواهم بود‪.‬‬ ‫=================‬ ‫که در ان ‪ ۰۰۶۶۶‬هکتار اراضی ملی و مرتع با پیشرفت فیزیکی ‪3۶‬‬ ‫‪12‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬فرهاد قنبری‬ صفحه 14 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫گفت و گوی اختصاصی با مدیر موزه هنرهای دینی امام علی(ع)؛‬ ‫اردبیل؛ سرزمین مادری‬ ‫برپایی نشست های "سرزمین مادری" و"اردبیل استان سال ‪ "89‬به همت‬ ‫انجمن مفاخر معماری ایران و با مشارکت موزه هنرهای دینی امام علی (ع)‬ ‫بهانه ای شد تا به سراغ جناب اقای شهرام بابایی رئیس این موزه برویم که‬ ‫اتفاقاً متولد اردبیل نیز هستند و سابقه تدریس در دانشگاه سوره (گروه‬ ‫نقاشی)‪ ،‬هنرستان سوره‪ ،‬جهاد دانشگاهی واحد هنر تهران را دارند‪ .‬وی دیپلم‬ ‫نقاشی خود را از هنرستان هنر استاد شهریار اردبیل دریافت و لیسانس نقاشی‬ ‫را از دانشکده هنر و معماری اخذ نمود‪ .‬فوق لیسانس نقاشی را نیز از دانشکده‬ ‫هنر و معماری دانشگاه ازاد تهران گرفت و هم اکنون عضو انجمن هنرمندان‬ ‫نقاش ایران‪ ،‬عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران و عضو شهرک بین‬ ‫المللی هنرمندان (سیته پاریس) ‪CITE INTERNATIONALE‬‬ ‫‪ DES ARTS PARIS‬است‪.‬‬ ‫از سوابق اجرایی ایشان می توان از‪:‬‬ ‫دبیر بخش نقاشی هفتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر‬ ‫مدیر اجرایی جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران ساخت (معاونت علمی‬‫فناوری ریاست جمهوری)‬ ‫مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری‬‫تهران‬ ‫رئیس موزه هنرهای دینی امام علی (ع) نام برد‪.‬‬‫با مطالعه گفت و گوی اختصاصی و صمیمانه با ایشان از فعالیت های موزه‬ ‫هنرهای دینی امام علی (ع) که یکی از موزه های مهم پایتخت به شمار می‬ ‫رود بیشتر اشنا خواهیم شد‪:‬‬ ‫سبکهای معماری باستان‪ ،‬معابد چین‪ ،‬تبت‪ ،‬ژاپن و اهرام مصر یاد میکند و‬ ‫از شعر و موسیقی مذهبی و تاثیرگذار نُتها سخن میگوید که چگونه مخاطب‬ ‫را مسحور میسازند و غرق در احساس حضور میکنند‪ .‬و از تابلوهای نقاشی‬ ‫در چین باستان که چگونه رنگ و شکل و تناسب و نظم در این افرینشهای‬ ‫هنری جاودان‪ ،‬تداعیکننده و یاداور امر قدسی و شکوه و جالل بیبدیل ان‬ ‫است از سبک گوتیک وکلیسایی قرون وسطا تا کتیبههای مصری و بابلی‬ ‫میراث کهن فرهنگ بشری‪ ،‬همه جا نشان و ردّ پای امر قدسی را میتوان دید‪.‬‬ ‫هنر دینی همواره رو به سوی امر قدسی و موجود متعالی دارد و ادمی را به‬ ‫کمال بیکران متصل میسازد‪ .‬این احساس توسط هنرمند به اثر هنری به‬ ‫مخاطب انتقال مییابد و چنین تجربههایی را نمیتوان با توصیف مفهومی‬ ‫متعارف شناخت‪ ،‬بلکه باید ان حسّ مقدس در ادمی بیدار و برانگیخته شود‬ ‫تا خود حقیقت را بیابد کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬درک چنین حاالتی تنها میتواند از‬ ‫طریق فعالیت روحی در ما بیدار شود‪.‬‬ ‫لطفاً درباره موزه هنرهای دینی امام علی(ع) بیشتر توضیح دهید؟‬ ‫موزه هنرهای دینی امام علی(ع) در گروه موزههای هنری و مجموعههای هنر‬ ‫مدرن و معاصر & ‪(International Committee For Museums‬‬ ‫)‪ Collections of Modern Art‬قرار میگیرد‪ .‬این موزه به عنوان یکی‬ ‫از موزههای مطرح و اثربخش هنرهای تجسمی ایران قلمداد شده است‪ .‬در‬ ‫این موزه همانگونه که از نامش پیداست تاکید و تمرکز بر روی مجموعهای از‬ ‫اثار موضوعی با مضامین مذهبی و دینی است‪ .‬بیشتر اثار هنری این موزه در‬ ‫عرصه هنرهای تجسمی شامل نقاشیهای خیالینگاری‪ ،‬نقاشی معاصر‪ ،‬اثار‬ ‫حجمی‪ ،‬تصویرسازی‪ ،‬عکس و خوشنویسی است و معدود اثاری هم شامل‬ ‫جلدهای الکی‪ ،‬مرقع خوشنویسی‪ ،‬قلمدان‪ ،‬تابلو فرش و کتاب چاپ سنگی‬ ‫در این مجموعه حفظ و نگهداری میشود‪.‬‬ ‫با توجه به مسئولیت شما لطفاً در خصوص گسترش هنرهای دینی و‬ ‫اهمیت انها بیشتر توضیح دهید؟‬ ‫دینپژوهان هنرشناس هنر را یک امر قدسی یا مینوی و شاخص دینیبودن‬ ‫یک پدیده بهشمار میاورند‪ .‬عقیده به امر قدسی‪ ،‬و تجلی و احساسکردن‬ ‫ان که نوعی مواجههی وجودی است‪ ،‬از سوی پدیدهشناسان دین همواره به‬ ‫عنوان مالک و معیار معرفی شده است‪ .‬مقصود از امر قدسی‪ ،‬امر متعالی‪ ،‬امر‬ ‫معنوی‪ ،‬حقیقتی فراعقالنی‪ ،‬مبرّا و منزّه از هر عیب و محیط بر همهی‬ ‫مخلوقات و موجودات است که با زبان متعارف و تعقّل عادی‪ ،‬بیانناپذیر‪،‬‬ ‫دسترسناپذیر و ورای شرح و توصیف است‪ .‬دینشناسان از تجلی امر قدسی‬ ‫به انحای مختلف سخن راندهاند و معتقدند که هنر دینی ان نوع هنری است‬ ‫که مرات تجلی امر قدسی است و ادمی را به او رهنمون میگردد‪ .‬در هنرها‬ ‫تقریباً همه جا موثرترین شیوهی تجلی امر قدسی در قالب شکوه امر متعالی‬ ‫است‪ .‬این مسئله بهخصوص دربارهی معماری صادق است که ظاهراً تجلی‬ ‫قدسی نخستین بار در ان تحقق یافتهواز شکوه حیرتانگیز و تاثیرگذاری‬ ‫این موزه در چه سالی تاسیس شده و از چه بخش هایی تشکیل شده‬ ‫است؟‬ ‫ساخت موزه هنرهای دینی امام علی(ع) در سال ‪ 89۰3‬که به نام مبارک‬ ‫حضرت امیرالمومنین (ع) نامگذاری شده بود اغاز شد و در سال‪8918‬به پایان‬ ‫رسید‪ .‬موزه در زمینی به مساحت ‪ 803۶‬متر مربع و‪ ۰۰۶۶‬متر بنا در چهار‬ ‫‪13‬‬ صفحه 15 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫طبقه شامل بخشهای مختلف از جمله گالریهای موزه‪ ،‬بخش مرمت‪،‬‬ ‫کتابخانه تخصصی‪ ،‬سالن اجتماعات و کافهگالری شکل گرفته و توانسته در‬ ‫زمره یکی از معتبرترین گالری موزههای کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫کارگاه مرمت‬ ‫نگهداری اثار هنری‪ ،‬بررسی وضعیت سالمت اثر‪ ،‬ترمیم اثار اسیب دیده و‬ ‫ایجاد شناسنامه حفاظتی و مرمتی و اسیبشناسی اثار موزهای از مهمترین‬ ‫مواردی است که در کارگاه مرمت موزه مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فضای نمایشگاهی‬ ‫از ویژگیهای موزه اختصاص ‪ 80۶۶‬متر فضا به گالری جهت برپایی‬ ‫نمایشگاههای هنرمندان و اثار شاخص هنری است‪ ،‬که این وسعت نمایشگاهی‬ ‫همواره مورد توجه جامعه هنری و برگزارکنندگان رویدادهای هنری قرار‬ ‫گرفته و تا کنون برنامههای بسیاری از جمله همایش‪ ،‬نمایشگاه‪ ،‬جشنواره‪،‬‬ ‫میزگرد و نشستهای علمی‪ ،‬کارگاههای تخصصی و‪ ...‬در انجا برگزار شده‬ ‫است‪ .‬گالریهای موزه در ‪ 9‬طبقه با گنجایش‪ ،‬ظرفیت و معماری متفاوت‬ ‫برای نمایش اثار هنری طراحی شده است‪ .‬این نوع طراحی‪ ،‬فضایی را فراهم‬ ‫میاورد تا گالریها هم بهصورت نمایشگاه یکپارچه و هم بهصورت نمایشگاهها‬ ‫و گالریهای مستقل در هر طبقه برای هر رویداد اختصاص یابد‪.‬‬ ‫کافه گالری‬ ‫با هدف فراهم کردن تسهیالت جانبی برای مخاطبان‪ ،‬همچنین بسترسازی‬ ‫گردهمایی هنرمندان و موزهداران‪ ،‬کافه گالری موزه در طبقه همکف راهاندازی‬ ‫شده است تا هم مخاطبان دقایقی به استراحت بپردازند و پذیرایی شوند و هم‬ ‫نمایشگاههای کوچکتری متناسب با اهداف موزه در این محیط زیبا ساماندهی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گویا در سیصد و دوازدهمین گفتمان هنر و معماری اردبیل که به همت‬ ‫انجمن مفاخر معماری ایران و با مشارکت موزه هنرهای دینی امام‬ ‫علی(ع) برگزار شده‪ ،‬اردبیل؛ استان سال ‪ 8931‬برگزیده شده است‪،‬‬ ‫گنجینه‬ ‫در این خصوص نیز برای مخاطبین این رسانه توضیح دهید؟‬ ‫موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در کمتر از دو دهه فعالیت‪ ،‬توانسته است‬ ‫گنجینهای با ارزش از اثار هنرمندان صاحب نام در عرصه هنرهای تجسمی‬ ‫معاصر و بخش کوچکی از اثار قدمایی را جمعاوری کند‪ .‬اثار موجود در‬ ‫گنجینه‪ ،‬مهمترین بخش و پشتوانه علمی‪ ،‬پژوهشی و اعتباری موزه است‪ ،‬که‬ ‫با در اختیار داشتن این اثار‪ ،‬سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افتخار‬ ‫دارد امانتدار نمونههای فاخر‪ ،‬برجسته و منحصر به فردی از بزرگان هنر‬ ‫معاصر ایران باشد‪.‬‬ ‫انجمن مفاخر معماری ایران چند سالی است نشست های خود را با همکاری‬ ‫موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می کند و در هر سال به یکی از‬ ‫استان های کشور به عنوان استان سال به معرفی ان می پردازد‪ .‬به طور مثال‬ ‫در سال ‪ 3۰‬استان قزوین به عنوان استان سال معرفی شد و برنامه های‬ ‫متنوعی نیز در حوزه های مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت‪.‬‬ ‫در اواخر سال ‪ 3۰‬طی جلسه ای که اینجانب با اقای مهندس قهاری مدیرعامل‬ ‫انجمن مفاخر معماری ایران در محل موزه هنرهای دینی امام علی (ع)‬ ‫داشتیم‪ ،‬پیشنهاد معرفی استان اردبیل در سال ‪ 31‬را مطرح کردیم که مقرر‬ ‫شد ایشان موضوع را در جلسه هیات مدیره انجمن مطرح نمایند که با موافقت‬ ‫اعضای انجمن این امر میسر گردید‪.‬‬ ‫لذا بعد از انتخاب استان اردبیل اولین نشست و معرفی استان روز چهارشنبه‬ ‫‪ 8۱‬اسفند ‪ 3۰‬با حضور عالقه مندان‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران از جمله اقای‬ ‫علی دایی اسطوره ورزش ایران‪ ،‬اقای دکتر عظیم زاده مشاور استاندار‬ ‫اردبیل‪،‬حاج علی اکبری مدیر خانه‬ ‫استان اردبیل‪ ،‬فرمانداران خلخال‪،‬‬ ‫کوثر و‪ ...‬برگزار شد و استاد عاشیق‬ ‫شهبازی از رشادت های شیخ صفی‬ ‫الدین اردبیلی در جنگ چالدران‬ ‫خواند که مورد توجه عالقه مندان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫نشست دوم نیز با عنوان «سرزمین‬ ‫مادری» چهارشنبه ‪ ۰۱‬اردیبهشت‬ ‫سال جاری با سخنرانی اقایان بابک‬ ‫پهلوان‪ ،‬منصور کرم زاده شیرانی و‬ ‫اسماعیل صادقی لر در محل سالن‬ ‫کتابخانه تخصصی‬ ‫کتابخانه تخصصی این موزه در فضایی به وسعت ‪ 8۶۶‬متر مربع شامل سالن‬ ‫مطالعه‪ ،‬مخزن‪ ،‬بخش مرجع‪ ،‬نشریات ادواری و مرکز اطالع رسانی است که‬ ‫با تاکید بر منابع تخصصی هنر‪ ،‬هنر دینی‪ ،‬زندگی و وقایع مربوط به زندگی‬ ‫امام علی(ع) شامل شرح و ترجمههای متعددی از نهج البالغه شکل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫واحد پژوهش‬ ‫پژوهش و تحقیق در زمینه‬ ‫هنرهای دینی و برگزاری همایش‪،‬‬ ‫میزگرد و نشستهای تخصصی در‬ ‫راستای تحقق اهداف موزه از‬ ‫وظایف واحد پژوهش موزه است‬ ‫که تا کنون عالوه بر انتشار بیش‬ ‫از ‪ 9۶‬عنوان کتاب و ساماندهی‬ ‫بیش از ‪ 0۶۶‬نشست تخصصی‬ ‫منبع مهم و مستند و قابل توجهی‬ ‫برای پژوهشگران و نظریهپردازان‬ ‫و دانشجویان هنر برای پایاننامه‬ ‫تحصیلیشان شده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 16 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫دانمارک؛ نمایشگاه مکتب هنری لهستان؛ برگزاری ادواری نمایشگاه و کارگاه‬ ‫تخصصی برای بزرگان گرافیک جهان با حضور سرامدان گرافیک دنیا از جمله‬ ‫اشتفان بوندی‪ ،‬فین نیگارد‪ ،‬پیوتر کونتسه‪ ،‬لخ مایفسکی و ‪...‬؛ نمایشگاه‬ ‫شکوفههای گیالس و افسانه کنجی (با مشارکت سفارت ژاپن)؛ نمایشگاه اثار‬ ‫گونتر اوکر هنرمند بزرگ المانی با عنوان «کرنش به حافظ»؛ ویژه برنامه‬ ‫«ایران از نگاه کارستن نیپور» شامل طراحیها و نقشههای هوایی (با مشارکت‬ ‫سفارت دانمارک)؛ نمایشگاه بانوان خوشنویس ایران و ‪...‬؛ نمایشگاه‬ ‫تصویرسازی ادیان توحیدی در موزه هنرهای دینی امام علی(ع)؛ نمایه چهل؛‬ ‫دستاورد انتشارات هنرهای تجسمی؛ نمایشگاه نقاشی «هر نفس نو می شود»‬ ‫در موزه هنرهای دینی امام علی (ع)؛ نمایشگاه هنرهای تجسمی چهل چراغ؛‬ ‫نمایشگاه تصویر سازی امام مهربانی؛ ثلث نوسیان معاصر جهان اسالم و روز‬ ‫جهانی گرافیک در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) می باشند‪.‬‬ ‫اجتماعات موزه هنری های دینی امام علی(ع) برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین سومین نشست هم با عنوان «شاهسون ها» با سخنرانی اقایان‬ ‫میرنبی عزیزاده‪ ،‬علی جدید مغانلو و بهنام صادق مغانلو در قالب پنل گفتگو‬ ‫انجام شد که اقای مجتبی معروف خانی دبیری این پنل را بر عهده داشتند‪.‬‬ ‫این نشست نیز چهارشنبه ‪ ۰3‬خرداد سال جاری در محل سالن اجتماعات‬ ‫موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برپا شد‪.‬‬ ‫در این موزه هنرهای دینی امام علی(ع) چه برنامه های مهم دیگری‬ ‫برگزار شده است؟‬ ‫بجز برنامه های استان اردبیل با عنوان«اردبیل‪ ،‬استان سال ‪»8931‬‬ ‫برخی از رویدادها و برنامههای ملی و بینالمللی مهم موزه شامل جایزه‬ ‫هنری غدیر؛ جایزه جهانی ادیان توحیدی (در رشتههای پوستر‪ ،‬تصویرسازی‬ ‫و عکس)؛ سلسله نکوداشتهایی با عنوان «نقش خیال»؛ نشستهای‬ ‫انجمنهای تخصصی هنری (معماری‪ ،‬خوشنویسی‪ ،‬نقاشی‪ ،‬گرافیک و‪)...‬؛‬ ‫برگزاری نمایشگاههای ملی و بینالمللی در زیرشاخههای مختلف هنرهای‬ ‫تجسمی؛ نمایش ادواری اثار موجود در گنجینه موزه؛ جشنواره پوستر‬ ‫خبرنگار‪ :‬گلناز قنبری‬ ‫‪15‬‬ صفحه 17 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫یادی از شهیدان غالمحسین و محمدرحیم دیده بان؛‬ ‫دیدهبانان ساواالن‬ ‫وی جنگی که ایران دچار ان شده بود جنگ استکباری است و دشمن ان را‬ ‫بر این ملت تحمیل کرده و وظیفه هر مسلمان دفاع از اسالمی است‪ .‬با همه‬ ‫فرزندان مهربان و صمیمی بود و نسبت به امورات بچه ها حساس بود به‬ ‫همنشین های فرزندان خود حساسیت نشان می داد و همیشه به والدین و‬ ‫بزرگان احترام می گذاشت با همه صمیمی بود و مشکالت انها را حل می‬ ‫کرد‪ .‬به امور درسی فرزندانش خیلی حساس بود همیشه تاکید به درس‬ ‫خواندن بچه هایش داشت اگر نمرات پایین می گرفتیم با قاطعیت و سخت‬ ‫گیری برخورد می کرد‪ .‬به دوستانی که انتخاب می کردیم حساسیت نشان‬ ‫می داد و تاکید می کرد که در انتخاب دوست خیلی توجه داشته باشید‪ .‬در‬ ‫مورد بعضی امورات خانواده با ما و مادرم مشورت می کرد و از ما نظر خواهی‬ ‫می نمود‪ .‬دروغگویی‪ ،‬عدم انجام تکالیف دینی و بی احترامی به بزرگان از نظر‬ ‫ایشان خیلی ناشایست و نادرست بود‪ .‬بدون خواندن نماز هیچ کس را سر‬ ‫سفره غذا راه نمی داد به همین جهت همیشه قبل از جمع شدن سفر غذا‬ ‫باید نماز خود را ادا می کرد‪ .‬از دیگر خصوصیات بارز وی تقوی و درستکاری‬ ‫بود‪ .‬قبل از انقالب زمانی که در ارتش مشغول کار بود دوستان و همکارانش‬ ‫را در جریان خیانت رژیم قرار می داد یک بار اطالعات ارتش ایشان را به اتمام‬ ‫توهین به شخص اول مملکت (شاه) دستگیر و بازداشت کردند بعد از اینکه‬ ‫بازنشسته گردید فرصت را غنیمت شمرد و جهت خدمت به محرومان تصمیم‬ ‫گرفت در کانون انقالب مسجد مرحوم میرصالح فعاالنه شرکت می کرد و در‬ ‫پدر از زبان محمدحسین دیده بان (فرزند شهید)‬ ‫در زمان جنگ که پدرم در ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ فعالیت داشت برای‬ ‫تامین نان جبهه کیسه های ارد را به خانه ها می دادند تا نان بپزند‪ .‬وقتی‬ ‫نان ها را از خانواده های زحمتکش می گرفتند پدر همه ما (فرزندانش) را به‬ ‫مسجد می برد و ما را بسیج می کرد تا تمامی لواش ها را پهن کنیم تا خشک‬ ‫شوند و دوباره جمع کنیم و بسته بندی کنیم با این کار مانع از خراب شدن‬ ‫نانها (کپک زدن) می شدند‪ .‬پدر عالوه بر ان در تمام کارهایی که نیاز به‬ ‫کمک بود از ما استفاده می کرد‪.‬‬ ‫در زمان شهادت پدرم من ‪ ۰۰‬ساله بودم در اخرین باری که با خانواده دیداری‬ ‫کرد رفتارش خیلی عجیب بود وصیت و توصیه های فراوانی می کرد‪ .‬به عقیده‬ ‫‪16‬‬ صفحه 18 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫وقتی که خبردار می شد که ممکن است در جبهه عملیاتی صورت گیرد از‬ ‫حاج اقا مروج با اصرار فراوان اجازه می گرفت و راهی جبهه می شد‪ .‬دوستان‬ ‫رزمنده اش نقل می کردند که در جبهه حالش بسیار خوبتر از پشت جبهه‬ ‫است‪ .‬وقتی که تصمیم به رفتن جبهه می کرد دوستان اصرار می کردند که‬ ‫کار شما در ستاد خیلی بیشتر از جبهه است و کار شما را در جبهه رزمندگان‬ ‫انجام می دهند‪ .‬ولی اینجا کار شما مشکل است و هر کی نمی تواند ان را‬ ‫انجام دهد‪ .‬شهید هیچوقت زیر بار این حرف ها نمی رفت و می گفت اگر من‬ ‫بروم دیگری می اید و اداره می کند‪ .‬شهید نقل می کرد که حاج اقا مروج‬ ‫خیلی اصرار داشت که اینجا کار کنم و از رفتنم به جبهه جلوگیری می کرد‪.‬‬ ‫گفتم حاج اقا شما تضمین می کنید که من تا اخر عمر اینجا کار کنم و موقع‬ ‫از دنیا رفتن شهید بروم؟ من حرف شما را قبول می کنم‪ .‬حاج اقا می گفت‬ ‫من نمی توانم این کار را بکنم‪.‬‬ ‫مرحوم حاج سید ابراهیم سیدحاتمی نقل می کرد‪ :‬اخرین بار که شهید‬ ‫بزرگوار عازم جبهه بود برای اجازه گرفتن از حاج اقا مروج امده بود که ایشان‬ ‫اجازه نمی داد‪ .‬شهید در حالی که عصبانی شده بود و گریه می کرد‪ ،‬می گفت‬ ‫سایر ادارات در سال یک ماه مرخصی دارند شما به ما یک ماه مرخصی نیز‬ ‫نمی دهید‪ .‬حاج اقا باالخره قبول کردند و ایشان با روی خندان خدا را شکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اکثر راهپیمایی ها علیه رژیم ستم شاهی حضور فعال داشت در تکثیر و توزیع‬ ‫بیانیه های امام خیلی فعال بود در هنگام ورود امام به ایران برای استقبال از‬ ‫ان بزرگوار به تهران رفت‪.‬‬ ‫بعد از پیروزی انقالب مدتی در بسیج خدمت کرد و سپس در شورای اصناف‬ ‫مشغول به کار شد‪ .‬بعد به دفتر امام جمعه امد‪ ،‬بعد از سپری شدن مدتی و‬ ‫پس از شروع جنگ تحمیلی مسئولیت ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ از طرف‬ ‫امام جمعه به ایشان واگذار گردید‪.‬‬ ‫شهید غالمحسین چنان شیفته خدمت بود با اینکه بیماری قند و ناراحتی‬ ‫قلبی داشت و دکترها گفته بودند که نباید دست بکاری بزند و حاج اقا مروج‬ ‫(امام جمعه وقت اردبیل) نیز بارها ایشان را از کار کردن منع می کرد‪ ،‬ولی او‬ ‫نمی توانست قبول کند که دیگران کار کنند و او نگاه کند! وقت بخصوصی‬ ‫برای کار نمی شناخت‪ .‬از اول صبح تا اذان مغرب و حتی بعد از اذان مغرب تا‬ ‫نصفه های شب و گاهگاهی تا دوساعت گذشته از نصفه های شب‪ ،‬کارش‬ ‫ادامه داشت‪.‬‬ ‫در ضمن حاج اقا قاضیپور نقل میکرد که اقای مروج می گفتند من در طول‬ ‫خدمتشان هر چه سعی کردم با عناین مختلف به ایشان وجهی و مبلغی بدهم‬ ‫ایشان به هیچ وجه قبول نکردند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 19 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫شهید حاج غالمحسین دیده بان به غیر از موارد ذکر شده باال نماینده امام‬ ‫جمعه در کمیته خودرو و انجمن حمایت از زندانیان (رئیس هیئت مدیره)‬ ‫بود‪ .‬ایشان با دوستان و همکاران خود به نام های سیدعباس سیدحاتمی و‬ ‫غالمرضا رمضانی هر چند وقت یک بار برای بررسی وضعیت رزمندگان و‬ ‫برادران ارتشی در جبهه اعزام می شدند به جبهه های جنوب و غرب سرکشی‬ ‫می کردند‪ .‬در جبهه من و شهید غالمحسین (پدرم) و داییام در خط مقدم‬ ‫اول و دوم و سوم بین رزمندگان خوراکی هایی از قبیل پسته و بادام و کنسرو‬ ‫را که کمکهای مردمی بود پخش می کردیم‪ .‬هر روز دو نفرمان برای پخش‬ ‫خوراکی و وسایل می رفت و یک نفر در ستاد می ماند در روز شهادت ایشان‬ ‫قرار بود‪ ،‬من و دایی ام غذاها و خوراکی هایی را پخش کنیم صبح ان روز که‬ ‫از خواب بیدار شدم دیدم پدرم صبح زود از خواب بیدار شده و غسل کرده و‬ ‫لباس مرتب پوشیده‪ .‬علت از ایشان جویا شدم جواب دادند امروز من می‬ ‫خواهم به جای تو به پخش غذا بروم‪ .‬من در ان زمان کم سن و سال بودم و‬ ‫از وضعیت خطرناک جاده ها و بمب باران های دشمن می ترسیدم بعد از‬ ‫حرف پدر نفس عمیق کشیدم و ارامش یافتم‪ .‬پدر و دایی ام غذاها را اماده‬ ‫کردند و برای پخش غذا با ماشین به راه افتادند‪ .‬بعد از مدتی دایی ام در حالی‬ ‫که از ناحیه پا ترکش خورده بود به تنهایی به قرارگاه بازگشت از ایشان‬ ‫پرسیدم پدرم کجاست؟ جواب داد‪ :‬پدرت زخمی شده بود که به بیمارستان‬ ‫صحرایی انتقال داده شد‪ .‬من ان روز به بیمارستان های صحرایی رفتم ولی‬ ‫خبری از پدرم پیدا نکردم‪ .‬پیش دایی برگشتم و از دایی پرسیدم کجا برده‬ ‫اند چرا نمی توانم پیدایش کنم‪ .‬به دایی جواب داد نمی دانم شاید به جای‬ ‫دیگری انتقال داده اند‪ .‬با همدیگر به طرف اهواز به راه افتاده به اهواز که‬ ‫رسیدیم‪ ،‬دایی یواش‪ ،‬یواش خبر شهادت پدر را به من داد و گفت که پدرت‬ ‫در اصابت ترکش خمپاره از ناحیه صورت و دست و اعضای بدن زخمی شده‬ ‫و به شهادت رسید‪ .‬من خیلی ناراحت شدم و گریه کردم دایی من را ارام کرد‬ ‫به تهران رفتیم و پس از تحویل گرفتن پیکر پاک پدرم به اردبیل امدیم‪ .‬بعداً‬ ‫به محل شهادت پدرم رفتم گویا در حیاط دیده بانی در حال پخش غذا بوده‬ ‫اند که دشمن بمباران را شروع کرده بود‪.‬‬ ‫مادر شهید محمدرحیم دیده بان‪ :‬شهادت را در پیشانیاش خواندم‬ ‫خانم محترم سیدحاتمی از شیرزنان این مرز و بوم و مادر ‪ 1‬فرزند غیور از‬ ‫دیار سبالن که در دوران هشت سال دفاع مقدس هم فرزند و هم همسرش‬ ‫را تقدیم انقالب کرده است‪.‬‬ ‫محمدرحیم از همان کودکی در کنار پدر و برادرانش در فعالیت های پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی حضور داشت و در خانه همراه با ما اعالمیه سخنرانی های امام‬ ‫(ره) را تکثیر و پخش می کرد‪ .‬با وجود اینکه در پایگاه مقاومت بسیج و ستاد‬ ‫کمک رسانی به جبهه فعالیت داشت رفتن به جبهه را واجب کفایی می دانست‬ ‫یک روز کنارم امد و گفت‪« :‬به حاج اقا بگو اجازه بدهد به جبهه بروم»‪ ،‬چون‬ ‫می دانستم خجالت می کشد موضوع را به پدرش گفتم و او در جواب گفت‪:‬‬ ‫اجازه می دهم و پاهایش را هم می بوسم‪.‬‬ ‫محمدرحیم بعد چند بار به جبهه اعزام شد و هر بار که به خانه می امد‬ ‫تاثیرات معنوی جبهه را به وضوح در او می دیدم نمازش را چنان با حضور‬ ‫قلب می خواند که از تماشایش لذت می بردم اخرین بار که برای بدرقه اش‬ ‫رفتم شهادت را در پیشانی اش خواندم و به وجودش افتخار کردم‪.‬‬ ‫زمان شهادتش ‪ ۰0‬اسفند ماه ‪ 89۰۰‬پدرش در ستاد پشتیبانی جبهه مشغول‬ ‫باز کردن هدایای مردم برای اعزام به جبهه بود که خبر شهادت محمدرحیم‬ ‫را از بیمارستان شیراز می دهند او با کمال تعجب کارش را تعطیل نمی کند‬ ‫و بعد از اتمام کارش برای تحویل پیکر محمدرحیم اقدام می کند‪.‬‬ ‫دنیا به انقالب ما چشم دوخته است‬ ‫در قسمت هایی از وصیت نامه شهید غالمحسین دیده بان که در سال ‪۱3‬‬ ‫نوشته اند‪ ،‬امده است‪ :‬دوهزار و پانصد سال خودفروختگان و بی دین ها برای‬ ‫ما حکومت کردند مردم از مال و جان گذشته هفتاد هزار شهید و صدها هزار‬ ‫نفر مجروح و معلول دادند تا این انقالب به ثمر برسد حرفهای ضد و نقیض را‬ ‫به رادیو و تلویزیون نکشید دنیا به انقالب ما چشم دوخته است و خطابم به‬ ‫تمام خانواده و قوم و خویش است این زندگی چند روز را غنیمت شمرده و‬ ‫امر پروردگارعالم را مو به مو اجرا نمایند‪.‬‬ ‫یادش گرامی و راهش پر رهرو باد‬ ‫حراست از دستاوردهای انقالب کبیر اسالمی‪ ،‬ادامه راه شهداست‬ ‫شهید محمدرحیم دیده بان نیز در بخش هایی از وصیت نامه اش نوشته است‪:‬‬ ‫به نمازهای خود ارزش قائل شوید چرا که ما برای نماز جنگ می کنیم و‬ ‫اعمال نیک انجام داده و از کارهای زشت بپرهیزید و همیشه امام را یاری‬ ‫کنید که امام در دست شما نعمت است و پیام من به امت مسلمان پیروی از‬ ‫امام امت‪ ،‬حراست از دستاوردهای انقالب کبیر اسالمی و ادامه راه شهداست‪.‬‬ ‫یادش گرامی و راهش پررهرو باد‬ ‫به گزینی‪ :‬زینب سیدحاتمی‬ ‫‪18‬‬ صفحه 20 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫در گفت و گو با سیدجمال سیدحاتمی کارگردان به نام کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫هنرمندی که خانه نشین باشد و همنشینی با مردم را‬ ‫فراموش کند‪ ،‬رو به خاموشی است‬ ‫اذربایجانیها نه تنها در شمالغرب کشور بلکه در سراسر میهن‬ ‫و حتی در بسیاری از نقاط جهان افتخارافرین بوده و هستند‪،‬‬ ‫و‬ ‫جناب اقای سیدجمال سیدحاتمی اردبیلی االصل ساکن‬ ‫تهران یکی از افتخارافرینان استان اردبیل در عرصه هنر و‬ ‫فرهنگ کشور و در کسوت کارگردانی‪ ،‬خالق بسیاری از اثار‬ ‫هنری فاخر میباشند‪ .‬برای اشنایی بیشتر با اثار این هنرمند‬ ‫به نام کشور گفت وگویی اختصاصی و صمیمانه ای را ترتیب‬ ‫دادهایم که با هم حاصل ان را میخوانیم‪:‬‬ ‫لطفاً به عنوان اولین سووال از بیوگرافی خودتان و اینکه از چه‬ ‫تله فیلم «انگشتر» و «اوقات مشترک» کارهای بعدی من بود که در ادامه‬ ‫زمانی به این رشته از هنر عالقمند شدید برای مخاطبین این پرتال‬ ‫فیلم سینمایی «الک قرمز» را کار کردم البته در این میان سریال سرزمین‬ ‫بگوئید‪:‬‬ ‫کهن را به عنوان کارگردان دوم کار کردم‪.‬‬ ‫برای اولین بار به عنوان دستیار صحنه و دکور در فیلم سینمایی «پناهنده»‬ ‫از فراز و نشیب فیلم «الک قرمز» بگوئید؟‬ ‫وارد این عرصه شدم البته قبل از ان چند فیلم کوتاه در انجمن سینمای‬ ‫«الک قرمز» کار سخت و دوستداشتنی بود‪ .‬موضوع اجتماعی به روزی‬ ‫جوان کارگردانی کرده بودم‪ .‬بعدها در فیلم سینمایی «الو الو من جوجوام»‬ ‫داشت که داستان بزرگی و جسارت دختران را روایت می کرد‪ .‬دخترانی‬ ‫و فیلم سینمایی «کاله قرمزی و پسرخاله» نیز کار صحنه و دکور کردم تا‬ ‫که به مانند یک مرد از کیان خانواده شان محافظت می کنند‪ ،‬می جنگند‬ ‫باالخره در سریال «سمندون» به عنوان دستیار سوم کارگردان توانستم‬ ‫و پیروز می شوند‪ .‬سخت ترین بخش تولید «الک قرمز» پیدا کردن بازیگر‬ ‫وارد گروه کارگردانی شده و وظیفه برنامه ریزی را بر عهده گیرم و همزمان‬ ‫نقش اصلی ان بود که باعث شد ماه ها از افراد مختلف تست بگیریم و در‬ ‫فیلم کوتاه نیز کار می کردم و گاهی اوقات هم بعضی از فیلم های کوتاه‬ ‫نهایت خانم با استعدادی به نام پردیس احمدیه از بین شان شکوفا شد که‬ ‫دوستان را تدوین می کردم‪.‬‬ ‫به خوبی از پس ان نقش سخت بر امد‪.‬‬ ‫سال ها دستیار کارگردان و برنامه ریز اساتیدی چون غالمرضا رمضانی‪،‬‬ ‫ماجرای سریال «سرزمین کهن» که بعدها به «سرزمین مادری»‬ ‫محمدحسین لطیفی‪ ،‬مجید مجیدی و به خصوص استاد کمال تبریزی‬ ‫تغییر نام داد‪ ،‬چه بوده است؟‬ ‫بودم در کارهایی مانند «مارمولک»‪« ،‬اواز گنجشک ها» و «سریال دوران‬ ‫سریال سرزمین کهن سریال بسیار پرزحمت‪ ،‬فاخر و جذابی بود که با یک‬ ‫سرکشی»‪« ،‬شهریار» و «صاحبدالن» و‪...‬‬ ‫سوء تفاهم جلوی پخشش گرفته شد‪ .‬واقعاً حیف از ان سریال که مردم از‬ ‫اولین تله فیلم بنده به نام «بچه های ابری» در سال ‪ 891۱‬ساخته شد‬ ‫دیدنش محروم شدند‪.‬‬ ‫که موضوع ان در ارتباط با کودکان بود و در ان سال برنده بهترین فیلم‬ ‫گفتنی ها در مورد سریال سرزمین کهن توسط اقای تبریزی و سایر‬ ‫و بهترین بازیگر کودک در جشنواره بین المللی کودک شد که در همدان‬ ‫دوستان گفته شده و رایزنی ها با دوستان بختیاری انجام شده ولی هر بار‬ ‫برگزار می شد‪.‬‬ ‫تالش کردیم به بن بست خوردیم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 21 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫اکنون هر انچه که در سریال باعث شائبه بود تغییر کرده و مدیران صدا و‬ ‫سیما و نمایندگانی از بختیاری ها نیز ان را دیده اند و تایید کرده اند و‬ ‫اماده پخش است‪ .‬امیدوارم بعدها با توجه به درایت بیشتر مدیران در صدا‬ ‫و سیما پخش ان شروع شده و مردم از هر قومیتی از دیدنش لذت ببرند‪.‬‬ ‫ساخت سریال «محکومین‪ »2‬مطرح است تایید می کنید یا‬ ‫تکذیب؟‬ ‫بله‪ .‬چند هفته ای است که فیلمبرداری سریال محکومین (‪ )۰‬تمام شده‬ ‫است‪ .‬مجموعه ای ‪ 9۱‬اپیزودی است که در مدت ‪ 8۶‬ماه فیلمبرداری شد‪.‬‬ ‫این کار نیز موضوعی اجتماعی مانند سایر کارهایم دارد و تمرکز بیشتر‬ ‫قسمت ها به طالق و حکم جایگزین است‪.‬‬ ‫ان شاءا‪ ...‬سریال محکومین (‪ )۰‬از ‪ ۰0‬شهریور روی انتن رفته و امیدوارم‬ ‫که مردم از دیدن ان لذت برده و راضی باشند‪.‬‬ ‫عالقمندان به هنر سینما چگونه می توانند در این عرصه موفق‬ ‫شوند؟‬ ‫هر کسی که عالقه دارد وارد عرصه هنر شود در مرحله اول باید استعداد‬ ‫هنری داشته باشد و بعد صبر و پایداری و پشتکار الزم دارد تا پیشرفت‬ ‫کند اگر هر یک از این شاخصه ها را نداشته باشد بهتر است که وارد این‬ ‫عرصه نشود چون بعد از مدتی دچار سرخوردگی شده و باید با ناامیدی‬ ‫هر قسمت داستانی مستقل دارد که با بازی بازیگران در لوکیشنهای‬ ‫میدان را ترک کند‪ .‬بعد از داشتن همه موارد باال اموزش مرحله دوم کار‬ ‫مختلف باید در یک هفته فیلم برداری می شد‪ .‬همین موضوع باعث شد‬ ‫است و بعد تجربه‪ ،‬تجربه و باز تجربه‪.‬‬ ‫که کارمان سخت و پیچیده شود‪ .‬هر قسمت حداقل ‪ 8۶‬بازیگر داشت که‬ ‫سخن پایانی‪:‬‬ ‫باید خانم مقدسی به عنوان انتخاب کننده بازیگر هماهنگی های الزم را‬ ‫کسی که در سینما فعالیت می کند برای اینکه همیشه رو به پیشرفت‬ ‫به عمل می اورد و اقای پورحیدری هم به عنوان طراح صحنه و لباس‬ ‫باشد باید در مورد جامعه خود و جهان به روز باشد‪ ،‬اتفاقات و روزمرگی‬ ‫مجبور بود با کمک دوستان تولید و تدارک لوکیشن را پیدا کنند‪ .‬واقعاً‬ ‫مردم را در دنبال کند‪ ،‬نباید از مردم فاصله بگیرد‪ ،‬دائماً باید در حال‬ ‫یک پروژه سنگین شبانه روزی و پرزحمت‪ .‬که جا دارد از این عزیزان و‬ ‫کتابخوانی و دیدن فیلم به روز باشد و نسبت به اتفاقات اطرافش بی تفاوت‬ ‫اقای بهروز مفید تهیه کننده و نویسنده این کار اقای امیر عبدی و سایر‬ ‫نباشد چه از نظر اجتماعی‪ ،‬چه از نظر سیاسی و‪. ...‬‬ ‫دوستان اقای ناظریان (فیلمبردار)‪ ،‬احسان روناسی (طراح گریم)‪ ،‬علی‬ ‫هنرمندی که خانه نشین باشد و همنشینی با مردم را فراموش کند رو به‬ ‫نیازی (صدابردار)‪ ،‬حسین باقریان (مدیرتولید) و مسعود مهدوی (جانشین‬ ‫خاموشی است‪.‬‬ ‫تولید) تشکر و قدردانی نمایم که اگر زحمات و تالش های این عزیزان‬ ‫مصاحبه‪ :‬فاطمه سیدحاتمی‬ ‫نبود این کار به سرانجام نمی رسید‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 22 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫پیشنهاد خواهر خواندگی ماسوله و سرعین‬ ‫ماسوله مرکز بخش سردار جنگل شهرستان فومن که در فاصله ‪۰۶‬‬ ‫ایجاد همکاری و مشارکت در جذب گردشگر و تقویت اقتصاد محلی از‬ ‫جمله مزیتهای این قرارداد است و در خواهرخواندگی شهرهای ماسوله و‬ ‫سرعین پیوندهای اقتصادی و فرهنگی مد نظر میباشد‪.‬‬ ‫ماسوله در حال حاضر تقریبا در بنبست قرار دارد و بخش اعظم گردشگران‬ ‫پس از بازدید ازین شهر مجبور به برگشت از همان مسیر رفت خود‬ ‫میشوند واین امر باعث کاهش زمان ماندگاری گردشگران در ماسوله‬ ‫میشود‪ .‬از طرف دیگر مسیرهای دسترسی به سرعین نیز که از طرف‬ ‫استارا‪ ،‬تبریز و سرچم میباشد با مسیر جدید ماسوله‪-‬خلخال‪-‬اردبیل‬ ‫افزایش پیدا میکند‪.‬‬ ‫با اتمام عملیات اسفالت جاده خلخال به ماسوله هم شهر ماسوله از بنبست‬ ‫خارج میشود و هم مسیر دسترسی جدید برای گردشگران ایجاد میشود‬ ‫که به توسعه اقتصاد هر دو شهر و شهرستانهای فومن و سرعین کمک‬ ‫میکند‪ .‬به عبارت بهتر گردشگرانی که قصد عزیمت به سرعین را دارند‬ ‫میتوانند از مسیر فومن‪-‬ماسوله‪-‬خلخال‪-‬اردبیل تردد کنند و با توجه به‬ ‫نزدیکی مسیر‪ ،‬مسافران شمال غرب نیز میتوانند از مسیر اردبیل‪-‬خلخال‪-‬‬ ‫ماسوله به شمال کشور تردد کنند که با توجه به زیباییها و پتانسیلهای‬ ‫خاص دو استان اردبیل و گیالن‪ ،‬اقتصاد شهرهای مسیر شامل کلور‪،‬‬ ‫خلخال‪ ،‬کیوی و اردبیل نیز از این مسیر منتفع شود‪.‬‬ ‫قرارداد خواهرخواندگی ماسوله و سرعین تعامالت فرهنگی و اقتصادی دو‬ ‫منطقه را افزایش میدهد و به طور حتم در شکوفایی اقتصاد منطقه موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫فلذا از ادارات کل میراث فرهنگی دو استان اردبیل و گیالن و همچنین‬ ‫شهرداران سرعین و ماسوله تقاضا داریم این موضوع مهم را مد نظر قرار‬ ‫داده و با انجام نشستهای مشترک‪ ،‬نسبت به بررسی پیشنهاد مذکور‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫کیلومتری شهر رشت قرار دارد در سال ‪ 89۱0‬طی شماره ‪ 8۶3۶‬در‬ ‫فهرست میراث فرهنگی و طبیعی به ثبت رسیده است و یکی از جاذبههای‬ ‫مهم گردشگری ایران محسوب میشود‪.‬‬ ‫سرعین که در ‪ 9۶‬کیلومتری غرب اردبیل قرار دارد و مرکز شهرستان‬ ‫سرعین محسوب میشود به دلیل داشتن ابگرمهای زیاد به سرزمین‬ ‫چشمههای جوشان معروف است و ساالنه مقصد میلیونها گردشگر‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫نزدیکترین جاده بین این دو شهر بسیار مهم گردشگری مسیر ماسوله‪-‬‬ ‫خلخال‪-‬اردبیل‪-‬سرعین میباشد‪.‬‬ ‫جاده قدیمی ماسوله به خلخال که در گذشته شاهراه ارتباطی گیالن و‬ ‫اذربایجان بوده است هم اکنون نیز یک مسیر گردشگری معروف میباشد‬ ‫که حتی میتوان گفت معروفیت جهانی دارد و سالیانه تعداد کثیری‬ ‫گردشگر خارجی با انواع وسیلهها ( خودرو‪ ،‬موتور سیکلت و دوچرخه) ازین‬ ‫مسیر عبور میکنند‪.‬‬ ‫به جز مسافت اندکی که در مسیر خلخال‪-‬ماسوله در حوزه استان اردبیل‬ ‫خاکی میباشد و در اولین روزهای فصل کاری سال ‪ 31‬عملیات اسفالت‬ ‫ان خاتمه پیدا خواهد کرد و چند کیلومتر در حوزه استان گیالن مابقی‬ ‫مسیر‪ ،‬در دو سال گذشته اسفالت شده است‪.‬‬ ‫برای ایجاد جذابیت بیشتر و معرفی مناطق جدید و زیبا برای مسافران و‬ ‫گردشگران پیشنهاد میشود قرارداد خواهرخواندگی بین دو شهر ماسوله‬ ‫و سرعین بسته شود‪.‬‬ ‫اصطالح خواهرخواندگی قراردادی است بین سران مملکتی یا سران دو‬ ‫شهر که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی بسته‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫بهرام پارساپور کلور‬ ‫‪21‬‬ صفحه 23 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫تجمع عاشورائیان در میدان امام حسین (ع) تهران – سال ‪2331‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 24 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫جشنواره ملی چارسوق – ویژه برنامه استان اردبیل‬ ‫‪23‬‬ صفحه 25 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫مراسم یادبود حضرت ایت اهلل سیدحاتمی نماینده سابق مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان با حضور‬ ‫چهره های لشگری وکشوری واحاد مردم در مسجد مرکزی اردبیلی های مقیم مرکز برگزار شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 26 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫برگزاری جشن روز ملی اردبیل در تاالر ایوان شمس تهران – سال ‪2331‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 27 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫جلسه اعضای خانه استان اردبیل با دکتر افضلی فرد عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی‬ ‫برگزاری نخستین جلسه مشورتی و هماهنگی جهت تشکیل مجمع مدیران ارشد شاغل در تهران با دعوت خانه استان اردبیل‬ ‫‪26‬‬ صفحه 28 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫مراسم روز فرهنگ و هنر استان اردبیل همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور نام اوران علمی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری و سیاسی کشوری با دعوت استانداری اردبیل‪ ،‬ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه استان اردبیل برگزار شد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 29 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫دیدار اعضای خانه استان اردبیل با دکتر عباس تابش معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اعضای خانه استان اردبیل در دیدار با استاندار محترم جناب مهندس بهنامجو‬ ‫‪28‬‬ صفحه 30 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫به همت انجمن مفاخر ایران وموزه هنرهای دینی امام علی (ع) همچنین خانه استان اردبیل نشست گفتار وهنر معماری‬ ‫استان اردبیل با حضور اقایان علی دایی افتخار ایران ‪.‬حسن عظیم زاده مشاور امور بین الملل استاندار اردبیل ‪،‬گرشاسبی‬ ‫فرماندارمرند‪،‬بابایی فرماندارخلخال‪،‬کنعانی فرماندار کوثروجمع کثیری از هم استانی های مقیم تهران برگزارشد‪.‬‬ ‫دیدار استانداراردبیل مهندس بهنامجو و اقای عظیم زاده مشاورامور بین الملل استانداری اردبیل با دکتر باقری مدیرعامل‬ ‫شرکت هلدینگ مادرتخصصی انرژی گسترسینا (زیرمجموعه بنیاد مستضعفان) جهت سرمایهگذاری در استان‬ ‫‪29‬‬ صفحه 31 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫مالقات عمومی استاندار اردبیل با سرمایه گذاران واردبیلی های مقیم تهران به همت خانه استان اردبیل برگزار شد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 32 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی گردشگری سالمت کشورهای عضو اکو در اردبیل ‪ 11‬الی ‪ 33‬خرداد ماه ‪2331‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 33 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 8931‬سال اول ‪ -‬شماره اول‬ ‫مسابقات والیبال لیگ ملت های والیبال جهان_ اردبیل ‪ 1323‬در سالن رضازاده اردبیل‬ ‫‪32‬‬ صفحه 34 صفحه 35 صفحه 36

آخرین شماره های فصلنامه دیده بان مرز

فصلنامه دیده بان مرز 8

فصلنامه دیده بان مرز 8

شماره : 8
تاریخ : 1400/04/20
فصلنامه دیده بان مرز 7

فصلنامه دیده بان مرز 7

شماره : 7
تاریخ : 1400/03/01
فصلنامه دیده بان مرز 6

فصلنامه دیده بان مرز 6

شماره : 6
تاریخ : 1399/09/30
فصلنامه دیده بان مرز 5

فصلنامه دیده بان مرز 5

شماره : 5
تاریخ : 1399/07/30
فصلنامه دیده بان مرز 4

فصلنامه دیده بان مرز 4

شماره : 4
تاریخ : 1399/02/15
فصلنامه دیده بان مرز 3

فصلنامه دیده بان مرز 3

شماره : 3
تاریخ : 1398/10/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!