صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره ۱۰۷۷

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1077

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1077

‫‪2‬‬ ‫ا گر آزادی نباشد‬ ‫رشد معنوی‬ ‫و پیشرفت جامعه‬ ‫وجود نخواهد داشت‬ ‫‪ 14‬خرداد سالروز ارتحال ملکوتی‬ ‫حضرت امام خمینی (ره) و‬ ‫قیام خونین ‪ 15‬خرداد‬ ‫تسلیتباد‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1077‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21 | No.1077‬‬ ‫‪SAT.2 JUN. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه‬ ‫تا ‪ 3/8‬مترمکعب بر تن تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان فوالد بیشترین اقدامات را‬ ‫در راستای استفادۀ بهینه از آب انجام داده‌اند‬ ‫‪2‬‬ ‫در راستای رضایت‌مندی بیشتر مشتریان انجام شد؛‬ ‫نصب و راه‌اندازی دستگاه موج‌سنج سطح ورق‬ ‫در نورد گرم مجتمع فوالد سبا‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری‬ ‫موفق به دریافت گواهینامه‌های ‪ISO9001:2015‬‬ ‫و ‪ IATF16949:2016‬شد‬ ‫‪2‬‬ ‫درراستای بهبود فرایند آموزش انجام شد؛‬ ‫نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزش کارکنان‬ ‫با رویکرد کارگروه‌های تخصصی آموزش‬ ‫‪3‬‬ ‫تیم فوتسال فوالد مبارکه‬ ‫فاتح مسابقات کارگری جهان‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان پرکارترین تیم نقل و‬ ‫انتقاالت در هفتۀ گذشته‬ ‫‪7‬‬ ‫انتصاب‬ ‫انتصاب مدیر ناحیه نورد سرد‬ ‫طـی حکمـی از سـوی مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬مهنـدس سـید مهـدی نقـوی بـه سـمت مدیـر ناحیـۀ نـورد سـرد‬ ‫منصـوب شـد‪.‬‬ ‫در متـن ا یـن حکـم چنیـن آ مـده‬ ‫ا سـت ‪:‬‬ ‫به‌موجـب ایـن حکـم بـه سـمت مدیـر‬ ‫ناحیۀ نورد سـرد منصوب می‌گردید تا‬ ‫شهـای اسلامی‪ ،‬احتـرام‬ ‫بـا حفـظ ارز ‌‬ ‫بـه کرا مـت انسـانی‪ ،‬ایجـاد نظـم و‬ ‫انضبـاط اجتماعـی و رعایـت وجـدان‬ ‫کاری کـه از اصـول مدیریـت در فـوالد‬ ‫مبارکـه اسـت انجام‌وظیفـه نماییـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت مهنـدس نقـوی از سـال‬ ‫‪ 1380‬بـه ا سـتخدام شـرکت فـوالد‬ ‫مبار کـه درآ مـده و در سـمت‌های‬ ‫رئیـس تانـدم مـداوم‪ ،‬رئیـس خطـوط‬ ‫نورد و مدیر محصوالت سـرد مشـغول‬ ‫فعالیـت بـوده ا سـت‪ .‬ایشـان از‬ ‫خرداد مـاه سـال جـاری بـه سـمت‬ ‫مدیـر ناحیـۀ نـورد سـرد فـوالد مبارکـه‬ ‫منصـوب شـد‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫دوره‌های آموزش قرآن و معارف در سال ‪1397‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پوشش بیمۀ آتش‌سوزی منازل مسکونی همکاران شاغل و بازنشسته‬ ‫‪6‬‬ ‫مرا کز درمانی طرف قرارداد بیمۀ ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوان جذب سرمایه گذاری ‪ B.O.T‬تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه‬ ‫‪4‬‬ ‫فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت‬ ‫ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریت‬ ‫مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48448733‬‬ ‫تأمین خودروی اطفای حریق و نجات‬ ‫‪1397/03/19‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48456940‬‬ ‫انجام تعمیرات درایوهای الکتریکی در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1397/03/19‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48377562‬‬ ‫تأمین تعداد سه دستگاه سوییپر موردنیاز شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1397/03/19‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫فراخوان‬ ‫خرید سدل چیدمان کویل‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48464637‬‬ ‫‪1397/03/21‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48465408‬‬ ‫خرید ‪ 9‬ردیف لوله فوالدی بدون درز به وزن ‪ 110.000‬کیلوگرم طبق مشخصات فنی‬ ‫‪1397/03/28‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪6‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48458435‬‬ ‫احداث ساختمان اداری تعمیرگاه مرکزی سبا‬ ‫‪1397/03/23‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شناسایی‬ ‫***‬ ‫فراخوان شناسایی کلیۀ پیمانکاران تأمین وتعویض سیستم‌های موتور و درایو‬ ‫نواحی تولیدی (درایوهای ‪ AC‬و ‪)DC‬‬ ‫***‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫تلفن تماس با خبرنامه ‪:‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪97400018‬‬ ‫فروش مکانیسم‌های مستعمل‬ ‫‪1397/04/10‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫رادیو فوالد ‪ -‬موج ‪ ،FM‬فرکانس ‪-88‬ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12/30 - 11‬تا ‪ 14/30‬و ‪ 20‬تا ‪22‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪97400017‬‬ ‫فروش اقالم مستعمل و ضایعاتی‬ ‫‪1397/04/03‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48458435‬‬ ‫احداث ساختمان اداری تعمیرگاه مرکزی سبا‬ ‫‪1397/03/23‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫مناقصات‪ :‬جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین‌کنندگان مراجعه‬ ‫و طبق راهنمای موجود‪ ،‬جهت انتخاب مناقصۀ موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین‌کنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمایید‪.‬‬ ‫سایر فراخوان‌ها‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬بخش اطالعیه‌ها‪ ،‬فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شماره سامانه پیامک‌‪‌:‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪031-52732424‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪APARAT.COM/MSC.IR‬‬ ‫‪SAPP.IR/M.S.C_IR‬‬ ‫‪EITAA.COM/MSC_IR‬‬ ‫‪RINGMSG.COM/MSC_IR‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1077‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫در محضر والیت‬ ‫نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان فوالد بیشترین اقدامات را‬ ‫در راستای استفادۀ بهینه از آب انجام داده‌اند‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دانشجویان‪:‬‬ ‫ا گر آزادی نباشد‪ ،‬رشد معنوی‬ ‫و پیشرفت جامعه وجود نخواهد داشت‬ ‫نمایندۀ مردم لنجان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانۀ‬ ‫ملت‪ ،‬در خصوص اقدامات شرکت‌های‬ ‫تولیدکنندۀ فوالد در راستای کاهش مصرف آب‬ ‫با توجه به کاهش میزان بارندگی‌ها در کشور‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تولیدکنندگان فوالد بیشترین‬ ‫اقدامات را در راستای استفادۀ بهینه از آب انجام‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫در نشســت صمیمانــه‪ ،‬پرشــور و‬ ‫پرنشــاط دانشــجویان دانشــگاه‌های‬ ‫مختلـ ــف بــا رهبـ ــر معظــم انقــاب‬ ‫اسـ ــامی‪ ،‬نماینـ ــدگان تشــکل‌های‬ ‫مختل ــف علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماع ـ ــی و صنف ـ ــی دانشـ ــجویان‬ ‫دیدگاه‌هــا‪ ،‬انتقادهــا‪ ،‬پیشــنهادها و‬ ‫مطالب ـ ــات خـ ــود را از س ــه قـ ـ ــوه و‬ ‫دستگاه‌هایمختلفبیان کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای «روحیۀ‬ ‫جوانی‪ ،‬احساس هویت اثرگذار‪ ،‬انگیزه‌های ایمانی‬ ‫و آرمانی جریان‌های دانشجویی و مطالبه گری‬ ‫آرمان‌ها» را مایۀ امید به آینده خواندند و بر ضرورت‬ ‫«انقالبی بودن‪ ،‬انقالبی ماندن و انقالبی عمل‬ ‫کردن» البته با توجه به ظرایف و لوازم آن تأ کید و‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬باید با توجه به ظرفیت‌ها و‬ ‫امکانات کشور‪ ،‬حرکت پرافتخار به سمت آرمان‌ها‬ ‫را با قدرت و شتاب بیشتر ادامه دهیم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای ســخنان خــود‪،‬‬ ‫دیــدار و صحبت‌هــای دانشــجویان را کــه شــامل‬ ‫مســائل متنوعی از موضوعــات کشــور و دربردارندۀ‬ ‫ضهــا بــود‪ ،‬جلس ـه‌ای‬ ‫پیشــنهادها‪ ،‬گل ‌ههــا و اعترا ‌‬ ‫بــه معنــی واقعــی دانشــجویی خواندنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫مهم‌تریــن و برجســته‌ترین نتیجــۀ ایــن جلســه‪،‬‬ ‫نمایــان شــدن روحیــه و حرکــت پرنشــاط‪ ،‬زنــده‬ ‫و باانگیــزه در میــان دانشــجویان بــا گرایش‌هــای‬ ‫مختلــف اســت و ایــن فضــای واقعــی‪ ،‬برخــاف‬ ‫القائــات دشــمنان و بیگانــگان و برخــی عناصــر‬ ‫داخلــی دربــارۀ افســردگی و یــأس و ناامیــدی در‬ ‫دانشگا ه‌ها ســت‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودند‪ :‬وجود چنین‬ ‫روحیه‌ای موجب می‌شود دانشجو احساس‬ ‫اثرگذاری کند و بر مبنای همین احساس‪ ،‬سخن‬ ‫بگوید و مطالبه کند‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به سخنان دانشجویان در این‬ ‫دیدار و اعتراض آنان به بسیاری از مسائل کشور‪،‬‬ ‫بیشتر این اعتراض‌ها را وارد دانستند و درعین‌حال‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬تحقق آرزوهایی که از طرف‬ ‫جوانان پرشور به‌راحتی بیان می‌شوند‪ ،‬با در‬ ‫نظر گرفتن واقعیات به این سادگی‌ها امکان‌پذیر‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه نیازمند کار و تالش و برخی مقدمات‬ ‫است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی تأ کید کردند‪ :‬یکی از مقدمات‬ ‫الزم برای تحقق آرزوها‪ ،‬حضور جوانان پرشور و‬ ‫باانگیزه درصحنه و فکر و تالش آن‌ها برای برطرف‬ ‫کردن مشکالت است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان آرما ن‌های‬ ‫نظام اسالمی و انقالبی پرداختند و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬یکی از این آرمان‌ها که بسیار مهم است‪،‬‬ ‫«عزت ملی» یعنی احساس افتخار ملی مبتنی‬ ‫بر واقعیات متن جامعه و نه متکی بر توهمات و‬ ‫تصورات است‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪« ،‬اعتمادبه‌نفس‬ ‫ملی»‪« ،‬استقالل سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی» و‬ ‫«آزادی» اعم از «آزادی اندیشه‪ ،‬بیان و عمل» را از‬ ‫دیگر آرمان‌های نظام اسالمی برشمردند و گفتند‪:‬‬ ‫ا گر آزادی نباشد‪ ،‬رشد معنوی و پیشرفت جامعه‬ ‫وجود نخواهد داشت؛ اما همین آزادی نیازمند‬ ‫قانون و چارچوب است؛ زیرا در غیر این صورت‪،‬‬ ‫منجر به ولنگاری خواهد شد که نمونه‌های آن در‬ ‫دنیای غرب موجود است‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪« ،‬استقرار عدالت»‪،‬‬ ‫«پیشرفت مادی و تمدنی به برکت فناوری»‪،‬‬ ‫«رشد اخالق معاشرتی» و «آماده‌سازی فضا برای‬ ‫رشد معنویت و رهایی از بردگی شهوت و غضب»‬ ‫را از دیگر آرمان‌ها دانستند و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫تحقق این آرما ن‌ها در کوتا ه‌مدت امکا ن‌پذیر‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه نیازمند یک حرکت بلندمدت و‬ ‫مبتنی بر آ گاهی و هوشیاری است‪.‬‬ ‫ایشان تأ کید کردند‪ :‬انقالب بدون آرمان‌ها و بدون‬ ‫استمرار درواقع فقط تغییر مدیریت کشور از افرادی‬ ‫به افراد دیگر خواهد بود؛ بنابراین باید حرکت به‬ ‫سمت آرمان‌ها ادامه یابد‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬آزادی‌های جاری در‬ ‫کشور را در فضای اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬رسانه‌ای‬ ‫و مجازی غیرقابل مقایسه با خفقان رژیم‬ ‫ستم‌شاهی برشمردند و گفتند‪ :‬ممکن است‬ ‫کسی بگوید چرا در صداوسیما فالن انتقاد مطرح‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬اما در مقابل‪ ،‬مسئوالن دولتی مکرر از‬ ‫مطالب انتقادی صداوسیما و برخی بخش‌های‬ ‫خبری شکایت می‌کنند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با یادآوری پیشرفت‌های ملموس‬ ‫و عینی در زمینه‌های علم و فناوری افزودند‪:‬‬ ‫درزمینۀ آرما ن‌ها نیز چنین پیشرفت‌هایی‬ ‫داشته‌ایم؛ البته نباید به این حد قانع باشیم‪،‬‬ ‫بلکه باید با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات کشور‪،‬‬ ‫این حرکت پرافتخار را با قدرت و شتاب بیشتر‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫ایشان ترجیح کاالهای خارجی به ایرانی را یک‬ ‫مشکل جدی ذهنی در جامعه دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫باید تحرک و تحولی فکری و قوی شکل بگیرد تا‬ ‫برداشت غلط بهتر بودن جنس خارجی از ذهن‌ها‬ ‫پا ک شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪« ،‬مطالبۀ سبک زندگی اسالمی‪-‬‬ ‫ایرانی» و «مقابله با الابالی‌گری‪ ،‬تنبلی‪ ،‬بی‌هویتی‬ ‫و دین‌ستیزی» را از دیگر ضروریات حرکت انقالبی‬ ‫دانشجویی خواندند و تأ کید کردند‪« :‬البته همۀ‬ ‫این ضروریات باید باحوصله‪ ،‬هوشمندی و صبر‬ ‫انقالبی انجام شود‪».‬‬ ‫خبـ ـ ـ ــر‬ ‫برگزاری جلسات گروه‌های صالحین پایگاه‌های‬ ‫بسیج فوالد مبارکه در ماه مبارک رمضان‬ ‫محسـن کوهکـن بـا اشـاره بـه این‌کـه موضـوع کاهـش و‬ ‫صرفه‌جو یـی در مصـرف آب بـرای تولیدکننـدگان فـوالد از‬ ‫اهمیـت بسـیار زیـادی برخـوردار اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬اقدامـات‬ ‫تولیدکننـدگان آهـن و فـوالد در راسـتای حفاظـت از منابـع آب‬ ‫خـوب بـوده ا سـت‪.‬‬ ‫نماینـدۀ مـردم در مجلـس شـورای اسلامی بـا تأ کیـد بـر این‌کـه‬ ‫مجتمـع فـوالد سـبا در شـرایط فعلـی بـا جمـع‌آوری پسـاب‬ ‫و تصفیـه و بازچرخانـی آن در فراینـد در حـال تولیـد ا سـت‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬شـاید در سـطح کشـور ازنظـر اسـتفادۀ بهینـه‬ ‫از آب بیشـترین اقدامـات در اینجـا صـورت گرفتـه‪ ،‬هرچند هنوز‬ ‫ظرفیـت بـرای ادامـۀ کار وجـود دارد‪.‬‬ ‫کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه تا ‪ 3/8‬مترمکعب بر تن تولید‬ ‫رهبر انقالب ترجیح‬ ‫کاالهای خارجی‬ ‫به ایرانی را یک‬ ‫مشکل جدی ذهنی‬ ‫در جامعه دانستند‬ ‫و افزودند‪ :‬باید‬ ‫تحرک و تحولی‬ ‫فکری و قوی شکل‬ ‫بگیرد تا برداشت‬ ‫غلط بهتر بودن‬ ‫جنس خارجی از‬ ‫ذهن‌ها پاک شود‬ ‫راهبــرد مصــرف بهینــۀ آب در‬ ‫فــوالد مبارکــه از ابتــدای دوران‬ ‫ســاخت ایــن شــرکت بــا طراحــی و‬ ‫احــداث تصفیه‌خان ‌ههــای مــدرن و‬ ‫همچ ـ ــنین اج ـ ـ ـ ــرای ط ـ ـ ــر ح‌های‬ ‫بازچرخانــی آب در ســیکل تولیــد‬ ‫همــواره به‌عنــوان اولویــت مدنظــر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــن تفکــر بــه همــراه‬ ‫فرهنــگ ســازمانی کارکنــان و بــا‬ ‫اجــرای پروژ ‌ههــای متعــدد‪ ،‬مصــرف‬ ‫آب در فــوالد مبارکــه را بــه ‪3/8‬‬ ‫مترمکعــب بــر تــن تولیــد ورق نــورد‬ ‫گــرم کاهــش داده اســت کــه ایــن‬ ‫کاهــش مصــرف نه‌تنهــا در فــوالد‬ ‫مبارکــه رکــورد محســوب می‌شــود‪،‬‬ ‫بلکــه در مقایـ ــسه بــا سـ ــایر‬ ‫فــوالدسـ ــازان داخلــی و خارجــی‬ ‫بی‌نظیر است‪.‬‬ ‫محمدحسـن رحیمـی‪ ،‬رئیـس گـروه فنـی انـرژی‬ ‫و سـیاالت فـوالد مبارکـه در ایـن خصـوص گفـت‪:‬‬ ‫ایـن دسـتاورد بسـیار مهـم و ارزشـمند بنـا بـر‬ ‫تأ کیـد مدیریـت ارشـد شـرکت مبنـی بـر مشـارکت‬ ‫همه‌جانبـۀ کارکنـان بـرای کاهـش مصـرف آب و بـا‬ ‫اجرایپیشنهادهاوپروژه‌هایمتعددوهمچنین‬ ‫بـا سـرمایه‌گذاری‌های فـراوان بـه بـار نشسـت‪.‬‬ ‫نکـه رونـد کاهشـی مصـرف آب‬ ‫وی بـا تأ کیـد بـر ای ‌‬ ‫در فـوالد مبارکـه بـا سـرعت قابل‌مالحظـه‌ای در‬ ‫حـال پیشـرفت اسـت‪ ،‬در توضیـح برخـی اقدامات‬ ‫صورت‌پذیرفتهدر راستایاستفادۀبهینهاز منابع‬ ‫آبـی موجـود و کاهـش مصـارف آب در فرایندهـای‬ ‫تولیـد گفـت‪ :‬برخـی اقداماتـی کـه در ایـن راسـتا‬ ‫انجـام شـده عبارت‌انـد از تصفیـه و بازچرخانـی‬ ‫پسـاب‌های شـرکت و اسـتفاده از آن در فرایندهای‬ ‫تولید؛ استفاده از پسـاب‌های کم‌کیفیت خروجی‬ ‫برخـی از فرایندهـا بـرای خنـک‌کاری سـرباره و‬ ‫تختـال و درنتیجـه کاهـش مصـرف آب صنعتـی؛‬ ‫تکمیـل و بهر ‌هبـرداری از پـروژۀ جمـع‌آوری و انتقال‬ ‫پسـاب‌های شـهری شهرسـتان‌های منطقـۀ‬ ‫پیرامونـی شـرکت (مبارکـه‪ ،‬زرین‌شـهر‪ ،‬صفاییـه‪،‬‬ ‫ورنامخواستو‪)...‬؛راه‌اندازیفاز اولپروژۀتصفیۀ‬ ‫پساب‌هایصنعتیبهروشاسمزمعکوس(‪ )RO‬و‬ ‫تغذیۀآببا کیفیتباال بهفرایندهایخنک‌کاری‬ ‫بـا آب صنعتـی؛ جایگزینـی گیاهـان فضـای سـبز‬ ‫شـرکت با گونه‌های کم‌مصرف؛ بهسـازی آب‌های‬ ‫گردشـی در بر ج‌هـای خنـک‌کاری شـرکت بـا‬ ‫تزریـق مـواد شـیمیایی ضدرسـوب و خوردگـی‬ ‫و درنتیجـه امـکان افزایـش تعـداد سـیکل‌های‬ ‫گـردش آب؛ نوسـازی شـبکه‌های انتقـال و توزیـع‬ ‫آب صنعتی و بهداشـتی در سـطح شـرکت؛ توسـعۀ‬ ‫تصفیه‌خانه‌های پساب انسانی و صنعتی شرکت‬ ‫به‌منظـور افزایـش کیفیـت پسـاب تصفیه‌شـده و‬ ‫استفادۀمجدداز آن؛انجاممطالعاتاولیۀ کاهش‬ ‫جهـای خنـک‌کاری و فراینـد احیـا‬ ‫تلفـات آب در بر ‌‬ ‫مسـتقیم؛ و برگـزاری مسـابقۀ پیشـنهادات ویـژۀ‬ ‫کاهشمصرفوبهینه‌سازیآبدر سطحشرکت‪.‬‬ ‫در راستای رضایت‌مندی بیشتر مشتریان انجام شد؛‬ ‫نصب و راه‌اندازی دستگاه موج‌سنج سطح ورق‬ ‫در نورد گرم مجتمع فوالد سبا‬ ‫با نصب و‬ ‫بهره‌برداری از این‬ ‫دستگاه امکان‬ ‫ایجاد و اعمال‬ ‫تغییرات سریع در‬ ‫پارامترهایتنظیمی‬ ‫خط نورد گرم‪ ،‬در‬ ‫مواقع موردلزوم‬ ‫امکان حذف‬ ‫موج‌های اضافی‬ ‫سطح ورق و تولید‬ ‫محصول با کیفیت‬ ‫بسیار باال مهیا شد‬ ‫بــا نصــب دســتگاه موج‌ســنج‬ ‫(‪ )TOP Plan‬بــر روی خروجــی‬ ‫نــورد گــرم ســبا عمــا میــزان مــوج‬ ‫ورق‌هــای تولیــدی تحــت کنتــرل و‬ ‫نظــارت کارشناســان کنتــرل کیفــی‬ ‫این خط قرار گرفت‪.‬‬ ‫علیرضـا صادقـی‪ ،‬رئیـس خـط نـورد مجتمـع‬ ‫فـوالد سـبا ضمـن تأییـد ا یـن خبـر گفـت‪ :‬در‬ ‫فراینـد تولیـد نـورد در برخـی مواقـع بـه دالیـل‬ ‫مختلـف بـر سـطح ور ق‌هـای تولیدشـده‬ ‫مو ج‌هایـی بـا درجـات کـم‪ ،‬متوسـط و زیـاد‬ ‫ایجـاد می‌شـود کـه طبـق اسـتانداردهای‬ ‫تعریف‌شـده‪ ،‬ورق‌هایـی بـا مـوج بـاال درجـه ‪2‬‬ ‫محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫وی تأ کیـد کـرد‪ :‬بـا نصـب و بهر ه‌بـرداری‬ ‫از ایـن دسـتگاه امـکان ایجـاد و اعمـال‬ ‫تغییـرات سـریع در پارامترهـای تنظیمـی‬ ‫خـط نـورد گـرم‪ ،‬در مواقـع موردلـزوم امـکان‬ ‫حـذف مو ج‌هـای اضافـی سـطح ورق و‬ ‫تولیـد محصـول بـا کیفیـت بسـیار بـاال مهیـا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیـس خـط نـورد مجتمـع فـوالد سـبا در‬ ‫تشـریح مزایـای ناشـی از به‌کارگیـری ایـن‬ ‫سیسـتم خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا ایـن اقـدام‪،‬‬ ‫ارتقـای سـطح کیفـی محصـوالت‪،‬‬ ‫ارز ش‌افـزودۀ اقتصـادی و مهم‌تـر از همـه‬ ‫رضایت‌منـدی هرچـه بیشـتر مشـتریان را‬ ‫شـاهد خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫صادقـــی در همیـــن راســـتا از همـــکاری‬ ‫معاونت‌هـــای خریـــد و بهر ه‌بـــرداری و‬ ‫مدیریــت مجتمــع فــوالد ســبا‪ ،‬کــه در تحقــق‬ ‫ای ــن ام ــر هم ــت گماردن ــد‪ ،‬تش ــکر و قدردان ــی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری موفق به دریافت گواهینامه‌های‬ ‫‪ ISO9001:2015‬و ‪ IATF16949:2016‬شد‬ ‫جلســات گروه‌هــای صالحیــن‬ ‫پایگا ‌ههــای بســیج فــوالد مبارکــه در ماه‬ ‫مبــارک رمضــان نیــز بــا ســخنرانی‬ ‫حجت‌االســام و المســلمین اکبــری‪،‬‬ ‫اســتاد حــوزه از شــهر مقــدس قــم‬ ‫پیرامون درس‌هایی از نهج‌البالغه و با‬ ‫حضــور بیــش از هــزار نفــر از کارکنــان در‬ ‫پایگاه‌هــای حــوزۀ مقاومــت بســیج‬ ‫نواحیشرکتبرگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســات حجت‌االســام ا کبــری بــا اســتناد‬ ‫بــه فصل‌هایــی از نهج‌البالغــه‪ ،‬در خصــوص انــواع‬ ‫ارتباطــات انســانی گفــت‪ :‬ارتبــاط انســان بــا خــدا‪،‬‬ ‫ارتباط انســان با خــودش‪ ،‬ارتباط انســان با جامعه‬ ‫و ارتبــاط انســان بــا جمــادات‪ ،‬موجــودات و محیط‬ ‫اطــراف از مهم‌تریــن اشــکال ایــن ارتباطــات اســت‪.‬‬ ‫نکــه در بخــش ارتبــاط انســان‬ ‫وی بــا تأ کیــد بــر ای ‌‬ ‫بــا خــدا‪ ،‬اعتقــادات و توحیــد از اصــول اولیــه و پای ـه‌‬ ‫یشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ریشــه همۀ کــج فهمی‌ها‬ ‫شــمرده م ‌‬ ‫ناآ گاهــی اســت‪.‬‬ ‫حجت‌االســام ا کبــری خداشناســی را پایــۀ همــۀ‬ ‫علــوم اعتقــادی دانســت و گفــت‪ :‬اخالقیــات و‬ ‫رابطــۀ انســان بــا خــدا می‌توانــد راه را بــرای ارتبــاط‬ ‫بــا دیگــران و حضــور موفــق و مؤثــر در اجتمــاع مهیــا‬ ‫کنــد و در راه توســعه و تکامــل انســان‪ ،‬بــه او یــاری‬ ‫برســاند‪.‬‬ ‫شــــــرکـــــت ورق خـــــــــــودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری در راســتای‬ ‫تــاش مجدانــه و اهتمــام خــود‬ ‫جهــت تبدیــل شــدن بــه ســازمانی‬ ‫ســرآمد و نیــل بــه اهــداف عالــی و‬ ‫کســب مــدارج کیفیت‪ ،‬موفق شــد‬ ‫گـواهیـنـامه‌هـــای ‪ISO9001:2015‬‬ ‫و ‪ IATF 16949: 2016‬را دریافــت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رشـد و توسـعۀ سـریع صنعـت خودروسـازی در‬ ‫جهـان و اهتمـام شـرکت ورق خـودرو بـه ارتقـای‬ ‫سـطح محصـوالت تولیـدی و بهره‌منـدی از‬ ‫جدیدتریـن سیسـتم هـای مدیریـت کیفیـت‪،‬‬ ‫ایـن شـرکت را بـرای دریافـت ایـن گواهینامـه‬ ‫ترغیـب کـرد‪.‬‬ ‫نماینـدۀ شـرکت ‪ DQS‬آلمـان طـی دو روز‬ ‫واحدهای مختلف شرکت ورق خودرو را ممیزی‬ ‫و پس از تحقیق درخصوص عملکرد واحـدهای‬ ‫مختلـف‪ ،‬رونـد شـرکت ورق خـودرو را مثبـت و‬ ‫مطابـق بـا اسـتانداردهای‪ ISO9001:2015‬و‬ ‫‪ IATF: 2016‬ارزیابـی کـرد‪.‬‬ ‫درجلسـۀ اختتامیـۀ برنامـۀ ممیـزی‪ ،‬مهنـدس‬ ‫اسـماعیلی مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو در‬ ‫جمـع تیـم مدیریتـی خـود درخصـوص اهمیـت‬ ‫دریافـت ایـن گواهینامـه یـادآور شـد‪:‬‬ ‫ا کنـون بسـتر جامـع و مناسـبی مهیاسـت کـه‬ ‫بتوانیم با رعایت جدیدترین الزامات خودرویی‬ ‫در قالـب گواهی‌نامه‌هـای ‪ ISO9001:2015‬و‬ ‫‪IATF16949:2016‬مجموعـۀ خـود را همسـو‬ ‫بـا پیشـرفت سـریع صنعـت خودروسـازی در‬ ‫جهـان کنیـم و در حـوزۀ مدیریـت کیفیـت سـبد‬ ‫محصوالتتولیدیخود‪،‬از الگوهایاثربخش‌تر‬ ‫و کاراتر اسـتفاده کنیم‪ .‬در این راستا می‌کوشیم‬ ‫از مـدل‪ ISO9001:2015‬و ‪IATF16949:2016‬‬ ‫بـرای بازتـاب نتایـج تالش‌هـا و ارادۀ خـود‬ ‫درخصـوص عملکـرد شـرکت ورق خـودرو در‬ ‫جهـت تعالـی سـازمانی الگوبـرداری کنیـم و ایـن‬ ‫فرصـت جدیـدی اسـت تـا شـرکت ورق خـودرو‬ ‫در جهـت بهبـود مسـتمر گام اساسـی دیگـری‬ ‫بـردارد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬بهمن چشـفر مدیر تکنولوژی شـرکت‬ ‫از حمایت‌هـا و راهکارهـای ارزنـدۀ ارائه‌شـده از‬ ‫سـوی مدیـر یـت شـرکت و نیـز تأ کیـد بـر حرکـت‬ ‫در راسـتای تحقـق اهـداف بلندمـدت و ورود بـه‬ ‫فضای جدید برای تعالی سازمان قدردانی کرد‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1077‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫گــــــزارش‬ ‫درراستای بهبود فرایند آموزش انجام شد؛‬ ‫مقالۀ کارکنان فوالد مبارکه در کنفرانس‬ ‫بین‌المللی اسپانیا عنوان برتر را‬ ‫به خود اختصاص داد‬ ‫نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزش کارکنان با رویکرد‬ ‫کارگروه‌های تخصصی آموزش‬ ‫‪Sayedsajjad Mani‬‬ ‫‪CERTIFICATE OF BEST PAPER AWARD‬‬ ‫‪ICFDDMEM 2018: 20th International Conference on‬‬ ‫‪Fault Diagnosis, Detection and Monitoring in Electrical Machines‬‬ ‫‪hereby certifies that the below mentioned paper‬‬ ‫‪has been selected as the best paper‬‬ ‫‪Comprehensive Multilevel Practical Condition Monitoring‬‬ ‫‪Guidelines for Power Cables in Industries: Case Study of‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company in Iran‬‬ ‫‪S. Mani, M. Kafil, E. Asadi‬‬ ‫‪INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT‬‬ ‫‪March 26-27, 2018‬‬ ‫واحــد آمــوزش و توســعۀ منابــع‬ ‫انســانی بــا توجــه بــه مأموریــت خــود‬ ‫در سازمان که سازمان‌دهی‪ ،‬تأمین‪،‬‬ ‫نگهداشت‪ ،‬توانمندسازی و ارتقای‬ ‫بهــره‌وری منابــع انســانی اســت‪ ،‬در‬ ‫راســتای تحقــق اهــداف اســتراتژیک‬ ‫شــرکت جهــت بهبــود فرایندهــا و‬ ‫رویکردهــای خــود در ســال ‪1397‬‬ ‫اقدام نمود‪.‬‬ ‫طهمـورث جوانبخـت مدیـر آمـوزش و توسـعۀ‬ ‫منابع انسـانی فـوالد مبارکه ضمـن اعلام این خبر‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن اقـدام در راسـتای مأموریـت شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه و ایفـای نقـش محـوری در توسـعۀ‬ ‫صنعتـی‪ ،‬اقتصـادی و اجتماعـی کشـور و ارتقـای‬ ‫سـطح فنـاوری صنعـت فـوالد به‌عنـوان سـازمانی‬ ‫نتـراز و بـا توجه بـه رهنمودهـای مـدل تعالی‬ ‫جها ‌‬ ‫سـازمانی (‪ )EFQM‬به‌منظـور بهبـود مسـتمر‬ ‫فرایندها و فعالیت‌ها بر اساس نیازهای مشتریان‬ ‫و تغییرات محیطی در سـازمان‌های پیشرو انجام‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تأ کیـد بـر این‌کـه فراینـد «نیازسـنجی و‬ ‫برنامه‌ریزی آموزشـی» یکـی از این فرایندهاسـت‪،‬‬ ‫در ایـن خصـوص گفـت‪ :‬در اسـتاندارد بین‌المللی‬ ‫‪ ISO 10015‬کـه به‌عنـوان راهنمـا بـرای مجموعـۀ‬ ‫فعالیت‌هـای آموزشـی سـازمان‌ها کاربـرد دارد‪،‬‬ ‫اولیـن و اساسـی‌ترین گام در تدویـن و اجـرای‬ ‫برنامـه آموزشـی‪ ،‬اجـرای صحیـح و مبتنـی بـر‬ ‫واقعیـت فراینـد نیازسـنجی اسـت‪ .‬نیازسـنجی در‬ ‫حقیقـت سـنگ زیریـن فراینـد آمـوزش و توسـعۀ‬ ‫منابع انسـانی اسـت‪ .‬شـناخت و بررسـی نیازهای‬ ‫آموزشـی پیش‌نیـاز هـر نظـام آموزشـی موفـق‬ ‫است‪ .‬نیازسـنجی آموزشـی عبارت اسـت از فرایند‬ ‫جمع‌آوری اطالعات درمورد آن دسـته از نیازهای‬ ‫آشـکار یا پنهان سـازمان کـه از طریـق ارائـۀ آموزش‬ ‫قابل‌رفـع باشـد‪ .‬برنامه‌ریـزان آموزشـی در سراسـر‬ ‫جهان و در تمامی سـازمان‌های پیشـرو‪ ،‬نا گزیرند‬ ‫بـرای تدویـن برنامه‌هـا و طر ح‌هـای آموزشـی‬ ‫خویـش‪ ،‬دالیـل قانع‌کننـده‌ای داشـته باشـند‪.‬‬ ‫مدیر آموزش و توسعۀ منابع انسـانی فوالد مبارکه‬ ‫رشد و توسـعۀ سـازمان و کارکنان‪ ،‬استفاده بهینه‬ ‫از منابـع و امکانـات‪ ،‬پاسـخ‌گو و مسـئول کـردن‬ ‫مؤسسـات و نظام‌هـای آموزشـی و فراهم‌سـازی‬ ‫اطالعات برای برنامه‌ریـزی را از مهم‌تریـن اهداف‬ ‫نیازسـنجی دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫در ایـن راسـتا و بـا توجـه بـه مـوارد یادشـده‪ ،‬واحـد‬ ‫آمـوزش و توسـعۀ منابـع انسـانی در گام نخسـت‬ ‫اقـدام بـه شناسـایی نیازهـای آموزشـی سـاالنه‬ ‫جهـت سـال ‪ 97‬بـا سـه رویکـرد نیازسـنجی سـطح‬ ‫سـازمان‪ ،‬نیازسـنجی سـطح واحدهـای شـرکت و‬ ‫نیازسـنجی سـطح فـرد نمـود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬نیازهـای سـطح سـازمان‬ ‫مربـوط بـه فرایندهایـی اسـت که بـا هـدف ارتقای‬ ‫عملکـرد فرایندهـای اصلـی بـرای چندیـن‬ ‫واحـد یـا ناحیـه برنامه‌ریـزی می‌شـود؛ لـذا ایـن‬ ‫نیازسنجی صرفا از طریق درخواست مالکین این‬ ‫فرایندهـا انجـام و پـس از فراینـد پایـش و تصویـب‪،‬‬ ‫بـرای تمامـی ذی‌نفعـان مدنظـر‪ ،‬برنامه‌ر یـزی‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬نیازهـای سـطح واحدهـا مرتبـط‬ ‫بـا فرایندهـای تخصصـی هـر واحـد خواهـد بـود‬ ‫کـه در ایـن بخـش حدا کثـر ‪ 5‬دوره بـرای هـر واحـد‬ ‫سازمانی در سال ‪ 1397‬منظور شده است‪ .‬ضمن‬ ‫نکـه بـا توجـه بـه تغییـرات سـریع محیطـی و در‬ ‫ای ‌‬ ‫جهـت چابکـی پاسـخ‌گویی بـه نیازهـای آمـوزش‬ ‫یشـده در طول سـال که در ابتدای سـال‬ ‫شناسای ‌‬ ‫قابـل پیش‌بینـی و برنامه‌ر یـزی نیسـت‪ ،‬واحـد‬ ‫آمـوزش و توسـعۀ منابـع انسـانی امـکان ثبـت‬ ‫نیازسـنجی اضطراری به تعـداد ‪ 12‬نیـاز (به‌صورت‬ ‫فصلی و ‪ 3‬دوره بـرای هر فصل) برای هر قسـمت را‬ ‫فراهـم کـرده اسـت‪.‬‬ ‫جوانبخـت ادامـه داد‪ :‬حجـم وسـیع نیازهـای‬ ‫نهـا بـا توجه به وسـعت‬ ‫تشـده و تنـوع آ ‌‬ ‫درخواس ‌‬ ‫سـازمان در حوزه‌هـای مختلـف دانشـی و عـدم‬ ‫تخصـص کارکنـان واحـد آمـوزش و توسـعۀ منابـع‬ ‫انسـانی در همـۀ حوزه‌هـای تخصصـی جهـت‬ ‫شناسایی نیازهای واقعی و برطرف کردن مشکل‬ ‫یشـده به‌صورت اثربخش‪ ،‬صحه‌گذاری‬ ‫شناسای ‌‬ ‫تشـده‪،‬‬ ‫اهـداف و انتظـارات واحـد از نیازهـای ثب ‌‬ ‫بـا سـه رویکرد فـوق ایـن واحـد را بـر آن داشـت تـا در‬ ‫گام بعدی اقدام به تعریـف کارگروه‌های تخصصی‬ ‫آموزش در راستای بهره‌مندی حدا کثری از دانش‬ ‫و تخصـص کارکنـان در حوز ‌ههـای مختلـف کنـد‪.‬‬ ‫در همیـن خصـوص مهـدی دهقـان‪ ،‬رئیـس‬ ‫واحـد برنامه‌ریـزی آمـوزش فـوالد مبارکـه تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬کارگروه‌هـای تخصصـی آمـوزش شـامل ‪18‬‬ ‫کارگـروه اسـت کـه سـاختار کارگرو ‌ههـای تخصصی‬ ‫آموزش جهت تشـکیل جلسـات از نماینـدۀ واحد‬ ‫برنامه‌ر یـزی آمـوزش (دبیـر کارگـروه)‪ ،‬نماینـدۀ‬ ‫واحـد اجـرای آمـوزش و کارشناسـان متخصـص‬ ‫حوزه‌هـای مختلـف تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در خصـوص نحـوۀ انتخـاب و شـرایط اعضـای‬ ‫کارگـروه تخصصـی آمـوزش گفـت‪ :‬داشـتن حداقل‬ ‫مـدرک کارشناسـی مرتبـط بـا موضـوع تخصصـی‬ ‫کارگـروه‪ ،‬داشـتن حداقـل ‪ 5‬سـال سـابقۀ کار و دارا‬ ‫بـودن تجربـه و مقبولیـت بـا نظـر مدیریـت واحـد‬ ‫مربـوط از مهم‌تریـن شـرایط ایـن بخـش اسـت‪.‬‬ ‫دهقـان در تشـریح چگونگـی اجـرای ایـن فراینـد‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬رئیـس واحـد برنامه‌ریـزی آمـوزش‬ ‫نامـه‌ای جهـت اسـتعالم افـراد واجـد شـرایط‪،‬‬ ‫جهت عضویت در کارگرو ‌ههـای تخصصی آموزش‬ ‫بـرای مدیـران واحدهـای مرتبـط ارسـال می‌کند و‬ ‫یشـده را جهـت احـراز شـرایط‪،‬‬ ‫لیسـت افـراد معرف ‌‬ ‫بررسـی‪ ،‬جمع‌بنـدی و بـه تأییـد مدیـر آمـوزش و‬ ‫توسـعۀ منابـع انسـانی می‌رسـاند‪ .‬فهرسـت افـراد‬ ‫تأییدشـده بـه دبیـر کارگـروه و نماینـدۀ اجـرای‬ ‫آمـوزش اعلام می‌شـود‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬وظایـف کارگرو ‌ههـای تخصصـی آمـوزش‬ ‫عبارت‌انـد از‪ :‬همـکاری در تهیـه و تدویـن طـرح‬ ‫درس؛تعیینپیش‌نیاز دوره‌هایآموزشی؛تعیین‬ ‫مـدت اعتبـار دور ‌ههـا یـا نیـاز بـه بازآمـوزی دور ‌ههـا؛‬ ‫تشـده (صح ‌هگـذاری‬ ‫پایـش نیازسـنجی‌های ثب ‌‬ ‫بر محتوای نیـاز‪ ،‬اهـداف و انتظارات‪ ،‬سـیالبس‌ها‬ ‫و‪)...‬؛ ارزش‌گـذاری دوره‌هـای آموزشـی؛ تعییـن‬ ‫یشـده (حضـور‬ ‫روش اجـرای دور ‌ههـای نیازسنج ‌‬ ‫در کالس‪ ،‬حیـن کار‪ ،‬کارگاهـی و‪)...‬؛ ارزیابـی‬ ‫مدرسـان داخلـی و بیرونـی؛ بررسـی انطبـاق جزوۀ‬ ‫اعالم‌شده توسـط مدرس دوره؛ بررسی دوره‌های‬ ‫جدیـد درخواست‌شـده؛ لینـک شایسـتگی‌های‬ ‫نشـده به دور ‌ههـای آموزشـی؛ صحه‌گذاری‬ ‫تدوی ‌‬ ‫سؤاالت طراحی‌شده برای دوره‌ها؛ تعیین سطح‬ ‫ارزیابـی اثربخشـی دور ‌ههـا‪.‬‬ ‫نکـه‬ ‫رئیـس واحـد برنامه‌ریـزی آمـوزش بـا بیـان ای ‌‬ ‫در پایـان اطالعـات به‌دسـت‌آمده در کارگرو ‌ههـای‬ ‫تخصصی‪ ،‬جهت برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های‬ ‫آموزشـی در سیسـتم مدیریـت آمـوزش ثبـت‬ ‫می‌شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬به‌طـور خالصـه می‌تـوان گفـت‬ ‫تشـکیل کارگروه‌هـا بـا اهـداف فـوق باعـث بهبـود‬ ‫قابل‌مالحظه‌ای در کیفیت برنامه‌ریزی و برگزاری‬ ‫دور ‌ههـا نسـبت‌به قبـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دهقـان در پایـان ضمـن تشـکر از تمامـی‬ ‫دسـت‌اندرکاران کارگروه‌هـای تخصصـی کـه در‬ ‫کنار وظایف شـغلی خود واحد آمـوزش را در بهبود‬ ‫فراینـد آمـوزش و توسـعۀ منابـع انسـانی شـرکت‬ ‫یـاری می‌رسـانند‪ ،‬اظهـار امیـدواری کـرد بـا ایـن‬ ‫تغییـرات گامـی مؤثـر در راسـتای نیـل بـه اهـداف‬ ‫و اسـتراتژی‌های سـازمان و تعالـی فـوالد مبارکـه‬ ‫برداشـته شـود‪.‬‬ ‫رویکرد قدیم‬ ‫رویکرد جدید‬ ‫پایش نیازسنجی‌ها توسط افراد بعضا غیرمتخصص‬ ‫پایش نیازسنجی‌ها توسط افراد خبره حوزۀ تخصصی‬ ‫تعیین روش اجرای دوره توسط مدرس‬ ‫تعیین روش اجرای دوره توسط کارگروه‬ ‫برگزاری دوره‌ها با مدرس پیشنهادی از طرف واحدها‬ ‫ارزیابی مدرسان داخلی و بیرونی و انتخاب بهترین مدرس برای هر دوره‬ ‫ابالغ محتوای دوره توسط مدرس به واحد آموزش‬ ‫تعیین محتوای دوره‌ها و ابالغ به مدرس‬ ‫استفادۀ مدرس از جزوه پیشنهادی خود‬ ‫بررسی انطباق جزوۀ اعالم‌شده در کارگروه‬ ‫به بهانۀ پانزدهم خرداد (‪ 5‬ژوئن) روز جهانی محیط‌زیست‬ ‫و شعار سال ‪ :2018‬مقابله با آلودگی‌های پالستیکی‬ ‫آیــا می‌دانســتید هرســاله ‪13‬‬ ‫میلیــون تــن زبالــۀ پالســتیکی بــه‬ ‫یشــود؟ رشــد‬ ‫سهــا ریختــه م ‌‬ ‫اقیانو ‌‬ ‫چشــمگیر پالســتیک در زندگــی مــا‬ ‫تهدیــدی بــرای بقــای ســیارۀ زمیــن‬ ‫یهــای پالســتیکی بــه‬ ‫اســت‪ .‬آلودگ ‌‬ ‫زندگــی دریایــی آســیب می‌رســانند و‬ ‫نهــای‬ ‫می‌تواننــد در تداخــل هورمو ‌‬ ‫انســانی نیــز نقــش داشــته باشــند؛‬ ‫عالوه بر ایــن‪ ،‬منجر به ایجــاد ظاهری‬ ‫زشــت در ســواحل دریایــی و بســیاری‬ ‫یشــوند‪ .‬ســؤال‬ ‫از مناطــق طبیعــی م ‌‬ ‫اینجاســت‪ :‬آلودگی پالستیک چقدر‬ ‫جدیاست؟‬ ‫از زمانـی کـه یـک کـودک متولـد می‌شـود‪،‬‬ ‫پالسـتیک‌ها بخشـی از زندگـی این کودک هسـتند‬ ‫و تا زمانی که و بزرگ می‌شود‪ ،‬پالستیک‌ها همواره‬ ‫در کنار او باقی می‌مانند‪ .‬نگاه جهان به پالستیک‬ ‫نه‌تنهـا به‌عنـوان یـک چالـش زیسـت‌محیطی‪،‬‬ ‫متـر از یـک نمـاد ارزشـی بـرای‬ ‫بلکـه بایـد حتـی مه ‌‬ ‫تغییـر در ایجـاد یـک جهـان پایـدار و درسـت مـورد‬ ‫توجـه قـرار‌گیـرد؛ زیـرا بـا اقتصـاد مرتبـط بـا سـوخت‬ ‫فسیلیدرهم‌آمیختهاست‪.‬هرفعالیتاقتصادی‬ ‫اساسـا چیزی جز تبدیل یک نوع انـرژی به دیگری‬ ‫نیسـت و سـوخت‌های فسـیلی شـکل خاصـی از‬ ‫انـرژی هسـتند‪.‬‬ ‫تولیـد پالسـتیک طـی ‪ ۵۰‬سـال گذشـته همـواره‬ ‫افزایـش یافتـه و از ‪ ۱۵‬میلیـون تـن در سـال ‪۱۹۶۴‬‬ ‫بـه ‪ ۳۱۱‬میلیـون تـن در سـال ‪ ۲۰۱۴‬رسـیده اسـت؛‬ ‫یشـود طـی‪ ۲۰‬سـال آینده‬ ‫همچنین پیش‌بینی م ‌‬ ‫تولید آن دو برابر شـود‪ .‬پالستیک‌ها مصرف‌کنندۀ‬ ‫سوختفسیلیهستند‪.‬محققانعنوان کرده‌اند‬ ‫کـه تـا سـال‪ ،۲۰۵۰‬پالسـتیک‪ ۲۰‬درصـد از کل نفـت‬ ‫موجـود را مصـرف خواهـد کـرد‪ ۱۵ ،‬درصـد از ‪CO2‬‬ ‫یهـا در‬ ‫جهـان را تولیـد خواهـد کـرد و به‌انـدازۀ ماه ‌‬ ‫اقیانوس‌هـا پالسـتیک یافـت می‌شـود‪ .‬خلاص‬ ‫شدن از شر پالسـتیک یک‌بارمصرف مانند رهایی‬ ‫از شـر اتومبیل‌هـای مضـر اسـت‪ .‬گفتنـی اسـت‬ ‫ایـن موضـوع تنهـا مرتبـط بـا ظـروف یک‌بارمصرف‬ ‫و کیسـه‌های پالسـتیکی نیسـت‪ ،‬بلکـه موضـوع‬ ‫پالسـتیک بایـد در تمـام ابعـاد زندگـی انسـان‌ها‬ ‫مـورد توجـه قـرار گیـرد‪ .‬روز جهانـی محیط‌زیسـت‬ ‫می‌توانـد شـروعی بـرای مبـارزه بـا آلودگی‌هـای‬ ‫پالسـتیکی باشـد‪ ،‬پس بیاییـد آن را جـدی گرفته و‬ ‫بـه آن فکـر کنیـم‪.‬‬ ‫‪Authorized Signature‬‬ ‫در بیســتمین کنفرانــس‬ ‫بین‌المللــی پایــش وضعیــت و‬ ‫عیب‌یابــی تجهیــزات الکتریکــی‬ ‫(‪ )CM‬کــه در شــهر مادریــد اســپانیا‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬مقالــۀ کارشناســان‬ ‫بازرســی فنــی ماشــین‌های دوار و‬ ‫تجهیــزات قــدرت فــوالد مبارکــه ‪،‬‬ ‫عنــوان مقالــۀ برتــر را بــه خــود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫نیازهای سطح‬ ‫سازمان مربوط به‬ ‫فرایندهایی است‬ ‫که با هدف ارتقای‬ ‫عملکردفرایندهای‬ ‫اصلی برای چندین‬ ‫واحد یا ناحیه‬ ‫برنامه‌ریزی‬ ‫می‌شود؛ لذا این‬ ‫نیازسنجی صرفا از‬ ‫طریق درخواست‬ ‫مالکین این فرایندها‬ ‫انجام و پس از‬ ‫فرایند پایش و‬ ‫تصویب‪ ،‬برای‬ ‫تمامی ذی‌نفعان‬ ‫مدنظر‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫خواهد شد‬ ‫در این کنفرانس با حضور پژوهشگران و‬ ‫استادان این حوزه‪ ،‬تاز ه‌ترین دستاوردهای‬ ‫صنایع و شرکت‌های بزرگ دنیا درزمینۀ پایش‬ ‫وضعیت تجهیزات الکتریکی در قالب مقاله‌های‬ ‫علمی‪-‬پژوهشی بررسی شد و در همین راستا‪،‬‬ ‫مقالۀ علمی‪-‬پژوهشی با عنوان «دستورالعمل‬ ‫پایش وضعیت جامع و کاربردی کابل‌های‬ ‫قدرت در صنایع» که توسط آقایان سید سجاد‬ ‫مانی‪ ،‬محسن کفیل و ابراهیم اسدی از قسمت‬ ‫بازرسی فنی ماشین‌های دوار و تجهیزات قدرت‬ ‫تهیه و در کنفرانس یادشده پذیرفته شده بود‪،‬‬ ‫توسط سید سجاد مانی با موفقیت ارائه شد‬ ‫و با نظر هیئت داوران عنوان «بهترین مقاله‬ ‫کنفرانس» را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫گفتنی است مقالۀ مذکور بر اساس مطالعات‬ ‫انجام‌شده در واحد بازرسی فنی ماشین‌های‬ ‫دوار و تجهیزات قدرت دربارۀ رو ش‌ها و‬ ‫چارچوب کلی پایش وضعیت کابل‌های قدرت‬ ‫‪ 63‬کیلوولت شرکت فوالد مبارکه تهیه و ارائه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رادیو فوالد‬ ‫در خطوط نورد سرد بیش از کمیت‬ ‫بر کیفیت تأ کید می‌شود‬ ‫رادیو فوالد بستر ارتباطی مناسبی است‬ ‫که در آن مسئوالن عالوه بر اطالع‌رسانی و ارائۀ‬ ‫گزارش عملکرد‪ ،‬به سؤاالت متــعددی که برای‬ ‫کارکنان و خانوادۀ فوالد پیش می‌آی ــد‪ ،‬پاسـ ــخ‬ ‫می‌د ه ـن ــد‪ .‬مهندس محسن اختری‪ ،‬مدیر‬ ‫محصوالت پوشش‌دار و نهایی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه میهمان برنامۀ رادیو فوالد بود که‬ ‫بخش‌هایی از گفت‌وگوی ایشان با‬ ‫شنوندگان رادیو فوالد را از نظر می‌گذرانید‪:‬‬ ‫به‌طور کلی ورق‬ ‫رنگی و گالوانیزه‬ ‫طبق اعالم واحد‬ ‫فروش‪ ،‬متناسب‬ ‫با نیاز بازار تولید‬ ‫می‌شود و در‬ ‫شرایطی که اولویت‬ ‫بازار ایجاب کند‬ ‫محصول رنگی‬ ‫بیشتری تولید‬ ‫شود‪ ،‬این امکان‬ ‫وجود دارد که از‬ ‫‪ 200‬هزار تن ورق‬ ‫گالوانیزه ‪ 150‬هزار‬ ‫تن به تولید ورق‬ ‫رنگی اختصاص‬ ‫یابد‬ ‫‪Madrid, Spain‬‬ ‫دربارۀ خطوط تولید محصوالت پوشش‌دار‬ ‫و نهایی توضیح دهید‪.‬‬ ‫یکی از نواحی فوالد مبارکه ناحیۀ نورد سرد‬ ‫است و دو بخش خطوط تولید محصوالت سرد‬ ‫و پوشش‌دار از زیرمجموعه‌های این ناحیه‬ ‫به شمار می‌آیند‪ .‬با به بهر ه‌برداری رسیدن‬ ‫طر ح‌های توسعۀ فوالد مبارکه بعد از دهۀ ‪،1380‬‬ ‫تولید محصوالت متنوعی ازجمله ور ق‌های‬ ‫گالوانیزه‪ ،‬رنگی و قلع‌اندود به سبد محصوالت‬ ‫فوالد مبارکه اضافه شد‪ .‬به‌طور کلی واحدهای‬ ‫گالوانیزه‪ ،‬رنگی‪ ،‬قلع‌اندود‪ ،‬اسکین پاس ‪ 1‬و ‪،2‬‬ ‫تمپر‪ ،‬خطوط نهایی و بسته‌بندی و ارسال نیز‬ ‫از زیرمجموعه‌های واحد محصوالت پوشش‌دار‬ ‫هستند‪ .‬در واقع تهیه و ارسال تمام محصوالت‬ ‫سرد مورد سفارش مشتریان از طریق این واحد‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫محصوالت پوشش‌دار شامل چه‬ ‫محصوال تی است؟‬ ‫یکی از این محصوالت ورق گالوانیزه است که‬ ‫در ساخت و تولید انواع لواز م‌خانگی مانند کولر‬ ‫آبی و صنایع دیگر کاربرد گسترد ه‌ای دارد‪ .‬از‬ ‫دیگر محصوالت پوشش‌دار باید به ور ق‌های‬ ‫رنگی اشاره کرد که در صنعت ساختما ن‌های‬ ‫پیش‌ساخته‪ ،‬انواع ساندویچ پنل و‪ ...‬استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫میزان تولید هریک از واحدها چقدر است؟‬ ‫واحد گالوانیزه ‪ 200‬هزار تن ظرفیت دارد و این‬ ‫مقدار تقریبا با نیاز بازار که ورق‌های با ضخامت‬ ‫پایین‌تر و جرم پوشش فلز روی باالتر است‪ ،‬برابری‬ ‫می‌کند‪ .‬ظرفیت واحد قلع‌اندود نیز ساالنه ‪103‬‬ ‫هزار تن است که خوشبختانه با تالش همکاران‬ ‫این واحد‪ ،‬فراتر از ظرفیت اسمی نیاز بازار داخل‬ ‫را تأمین کرده است‪ .‬بخش بعدی‪ ،‬خط تولید‬ ‫ورق رنگی است که متناسب با نیاز بازار داخل‪،‬‬ ‫تولید این محصول را در اولویت قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫به‌طور کلی ورق رنگی و گالوانیزه طبق اعالم واحد‬ ‫فروش‪ ،‬متناسب با نیاز بازار تولید می‌شود و در‬ ‫شرایطی که اولویت بازار ایجاب کند محصول‬ ‫رنگی بیشتری تولید شود‪ ،‬این امکان وجود دارد‬ ‫که از ‪ 200‬هزار تن ورق گالوانیزه ‪ 150‬هزار تن به‬ ‫تولید ورق رنگی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫این خطوط تنها واحدهای تولیدکنندۀ این‬ ‫محصوالت در ایران‌اند یا تولیدکنندگان دیگری‬ ‫هم هستند؟‬ ‫خوشبختانه در سا ل‌های گذشته‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذار ی‌های خوبی در این زمینه صورت‬ ‫گرفته است؛ به نحوی که در حال حاضر در بخش‬ ‫ورق گالوانیزه در گروه فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬شرکت تاراز و شرکت‬ ‫ورق خودرو چهار محال و بختیاری به‌صورت‬ ‫تخصصی ور ق‌های پوشش‌دار موردنیاز صنایع‬ ‫لواز م‌خانگی و خودروسازی را تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫همچنین شرکت‌های دیگری مانند گروه هفت‬ ‫الماس در قزوین و شرکت روی‌اندود در نزدیکی‬ ‫شهر ساوه نیز در این زمینه فعال‌اند‪.‬‬ ‫دربارۀ فعالیت‌ها و چشم‌انداز آیندۀ‬ ‫خطوط تولید محصوالت پوشش‌دار و‬ ‫نهایی صحبت کنید‪.‬‬ ‫در گروه محصوالت فوالد مبارکه‪ ،‬محصوالت‬ ‫سرد بیشترین کیفیت را دارند‪ .‬از آنجا که این‬ ‫محصوالت در صنایع لوازم خانگی و به‌ویژه‬ ‫در خودروسازی استفاده می‌شوند‪ ،‬از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردارند‪ .‬همچنین به‌دلیل حساسیت‬ ‫و انتظارات مشتریان‪ ،‬مقولۀ کیفیت در اینجا‬ ‫اهمیت خاصی دارد؛ به عبارت دیگر‪ ،‬در این‬ ‫خطوط بیش از کمیت بر کیفیت تأ کید می‌شود‪.‬‬ ‫باید در نظر داشته باشیم در صنعت خودروسازی‬ ‫که مرتبا به سمت تولید خودروهایی با کیفیت‬ ‫پیش می‌رود‪ ،‬عمدۀ محصوالت مورد استفاده‪،‬‬ ‫محصوالت پوشش‌دار با کیفیت سطح و قابلیت‬ ‫کشش و فرم پذیری باالست؛ بر همین اساس‬ ‫در نورد سرد فوالد مبارکه برنامه‌های توسعه‬ ‫در دست بررسی و مطالعۀ طر ح است تا شاهد‬ ‫ظرفیت‌ها و تنوع محصوالت بیشتری در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه باشیم‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1077‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫خبری خوش برای صادرکنندگان فوالد‬ ‫فوالد در ایران و جهان‬ ‫ارزیابی شاخص‌های قراضۀ ترکیه‬ ‫به‌تازگی محمد شریعتمداری‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل گمرک‬ ‫نوشته و در آن ممنوعیت مشروط‬ ‫صادرات فوالد و هر نوع فلز دیگر را‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگانفوالدایراندرخصوصاینموضوع‬ ‫به عصر معدن گفت‪ :‬هیچ شخصی نباید محصول‬ ‫فوالدی را از یک شرکت به‌قصد مصرف داخلی‬ ‫خریداری کند و به‌جای مصرف آن را صادر کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب افزود‪ :‬اما با دستور جدید‬ ‫دالالن نمی‌توانند با خرید محصوالت فوالدی‬ ‫جهت صادرات اقدام کنند‪.‬‬ ‫سید رسول خلیفه سلطانی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬با قرارگیری تعدادی از صادرکنندگان در‬ ‫یک مسیر‪ ،‬دیگر احتمال تغییرات و تخریب‬ ‫قیمت محصوالت فوالدی وجود نخواهد‬ ‫داشت و درنهایت قدرت چانه‌زنی برای قیمت‬ ‫صادرکنندگان فوالدی در بازار هدف افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫به عقیدۀ خلیفه سلطانی‪ ،‬ممنوعیت مشروط‬ ‫برای صادرات فوالد هیچ تأثیر منفی بر صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی کشور نخواهد داشت؛‬ ‫زیرا ا کنون مسیرهای صادراتی در ایران کاملا‬ ‫مشخص است و شرکت‌های بزرگ در مسیر خود‬ ‫حرکت می‌کنند‪ .‬درواقع دالالن و تولید کنندگان‬ ‫در مسیر مجزا از یکدیگر در حال فعالیت‌اند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۷‬درصدی ظرفیت تولید فوالد خام‬ ‫فوالدسازهایترکیهبهخریدقراضهدر بازار ادامهمی‌دهندوتوانستنددر ماهمیقراضۀوارداتیراازحوزۀدریای‬ ‫بالتیکوانگلستانباقیمتپایین‌ترینسبتبهقبلخریداری کنند‪.‬‬ ‫یکی از فوالدسازها در منطقۀ مرمره محموله‌ای ‪ 16000‬تنی از قراضۀ سنگین ‪ 80:20‬به قیمت ‪ 338‬دالر ‪CFR‬‬ ‫و ‪ 4000‬تن قراضۀ تمیز را به قیمت ‪ 348‬دالر ‪ CFR‬خریداری کرد‪ .‬این سطح قیمت در مقایسه با خرید قراضۀ‬ ‫سنگین در هفتۀ قبل از آن به قیمت‪ 345‬دالر‪ CFR‬در سطح پایین‌تری قرار دارد‪.‬‬ ‫بهاینترتیبشاخص‌هایقراضۀوارداتیبهترکیهبا کاهشمواجهشد‪.‬در ارزیابیمتالبولتنشاخصقراضۀ‬ ‫وارداتی از آمریکا با‪ 5/51‬دالر کاهش نسبت‌به یک روز قبل به‪ 339/85‬دالر و شاخص وارداتی از اروپا با‪5/24‬‬ ‫دالر کاهش به‪ 331/21‬دالر‪ CFR‬رسید‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصد رشد تولید آهن اسفنجی جهان در ماه آوریل‬ ‫و احتمال بازگشت ایران به جایگاه نخست‬ ‫تولیـد آهـن اسـفنجی‪ 12‬کشـور جهان که توسـط انجمن جهانـی فـوالد (‪ )worldsteel‬گزارش شـده در آوریل‬ ‫به ‪ 7/1‬میلیون تن رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش چیلان‪ ،‬تولیـد آهـن اسـفنجی جهـان در آوریـل ‪ 14/8‬درصـد نسـبت بـه آوریـل سـال ‪ ۲۰۱۷‬رشـد‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫در حالی که هند به تولید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۹‬هزار تن آهن اسـفنجی رسـیده‪ ،‬ایران تولیداتش را به ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۴۰‬هـزار تـن رسـانده و انتظـار مـی‌رود بـا راه‌انـدازی واحدهـای جدیـد احیا مسـتقیم تـوان تولیداتش فراتر‬ ‫برود و هند را پشـت سـر بگذارد‪.‬‬ ‫تحلیل بازار سنگ‌آهن چین‬ ‫به گزارش متال بولتن‪ ،‬تمایل به مصرف سنگ‌آهن از نوع سیلیکات پایین به سمت آلومینای پایین تغییر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫قیمت‌گذاریبراساسمیزانسیلیسوآلومینایموجوددر سنگ‌آهنوارداتی‪،‬حساسیتخریدارانچینیرا‬ ‫به سمت میزان آلومینای موجود در سنگ‌آهن وارداتی سوق داده است؛ در حالی که به‌طور معمول بر میزان‬ ‫سیلیسمتمرکزبودند‪.‬‬ ‫کدرصدیآلومینادر سنگ‌آهنوارداتیاز‬ ‫شاخصماهیانۀ‪ VIU‬متالبولتننشانمی‌دهدجریمۀموجودیی ‌‬ ‫‪ 2/80‬دالربرتندر ماهژانویهبه‪3/24‬دالردر ماهمی‌افزایشیافتهاست‪.‬در مقابلمیزانجریمهبراییکدرصد‬ ‫سیلیسیم در سنگ‌آهن از ‪ 4/03‬دالر در ماه ژانویه به‪ 2/73‬دالر در ماه می‌کاهش یافته است‪.‬‬ ‫علت تغییر ذائقۀ خریداران سنگ‌آهن چین این است که عرضۀ سنگ‌آهن با درصد سیلیس باال به‌دلیل‬ ‫کاهشعرضهاز سویبرزیلی‌هانسبت‌بهسالقبل کمترشدهاست‪.‬در سال‪ 2017‬به‌دلیلباال بودنقیمت کک‬ ‫متالوژی تولید با سنگ‌آهن با درصد سیلیس باال برای فوالدسازها هزینۀ بیشتری دربرداشت؛ از این‌رو آنان به‬ ‫دنبالدریافتتخفیفاز تأمین‌کننده‌هایسنگ‌آهنبرآمدند‪.‬‬ ‫پیش‌بینیمی‌شودتقاضایسنگ‌آهنبادرصدآلومینایپایینتازمانی کهحاشیۀسودفوالدسازهاباالست‬ ‫باقیبماند؛اماممکناستباعثایجادتغییراتیدر بازار شود‪.‬بهنقلاز یکیاز کارشناسان‪،‬عرضۀسنگ‌آهنبا‬ ‫درصدسیلیسپاییناز سویبرزیلی‌هاممکناستتاپایانسالافزایشیابد؛البتهافزایشقیمت ککمی‌تواند‬ ‫به کاهشتقاضایفوالدسازهایچینیبرایسنگ‌آهنسیلیسباال منجرشود‪.‬‬ ‫ورود سرمایه‌های‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫به این حوزه‪،‬‬ ‫پروژه‌هایی را‬ ‫وارد مدار تولید‬ ‫کرد که سال‌ها‬ ‫بر زمین مانده‬ ‫بود‪ .‬نمونه‌های‬ ‫قابل‌توجه این‬ ‫اقدامات در‬ ‫سنگان و منطقۀ‬ ‫ویژۀ خلیج‌فـارس‬ ‫قابل‌مشاهـده‬ ‫است‬ ‫ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به این‬ ‫حوزه‪ ،‬پروژ ه‌هایی را وارد مدار تولید کرد‬ ‫که سا ل‌ها بر زمین مانده بود‪ .‬نمونه‌های‬ ‫قابل‌توجه این اقدامات در سنگان و منطقۀ‬ ‫ویژۀ خلیج‌فـارس قابل‌مشاهـده است‪.‬‬ ‫به‌واقع افتتاح‌هایی که در سال‌های ‪ ۹۵‬و ‪۹۶‬‬ ‫در زنجیرۀ فوالد شاهد بودیـم مربوط به همـان‬ ‫تغییـر نگاه در مجموعـۀ وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجـارت و ایمیـدرو است؛ همچنین نباید از‬ ‫چالش‌هایی که در کنـار ایـن دستـاوردها وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬غافـل شد‪.‬‬ ‫بر اساس مطالعاتی که در طر ح جامع فوالد‬ ‫انجـام شده‪ ،‬سـرریز شـدن مجـوز ایجاد‬ ‫واحـدهای جـدید نسبت‌بـه بـرنامۀ افق‬ ‫چشم‌انداز سال ‪ ۱۴۰۴‬ازجمله چالش‌های این‬ ‫بخش است که ممکن است تحقق تـوازن در‬ ‫صنعت فوالد ازجمله‬ ‫صنایعی است که با وجود‬ ‫مشکالت‪ ،‬همواره توانسته در‬ ‫مسیر رو به رشد خود در بخش‬ ‫تولید و صادرات گام بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش استیل پدیا‪ ،‬این امر در ابتدا به تغییر‬ ‫نگاهی مربوط است که بین مدیران بخش‬ ‫دولتی و خصوصی ایجاد شده است و در واقع‬ ‫مدیران و متخصصان این حوزه هیچ‌گاه از‬ ‫توسعه غافل نشد ه‌اند‪.‬به‌ویژه از نیمۀ دوم‬ ‫سال ‪ ،۹۲‬نوع نگاه دولت به‌عنوان برنامه‌ریز و‬ ‫حامی‪ ،‬سبب شد طر ح‌هایی که سال‌ها معطل‬ ‫مانده بود به تحرک درآید و با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی راه‌اندازی شوند‪.‬‬ ‫این زنجیـره را با مشکل روبه‌رو کند‪.‬‬ ‫همچنین تأمین آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و جاده برای‬ ‫این مجوزها خارج از توان فعلی کشور است؛ از‬ ‫این رو نیاز به بازبینی برخی مجوزها و طر ح‌ها‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫جایگاه ستاد زنجیرۀ فوالد در اینجا برجسته‌تر‬ ‫می‌شود؛ زیرا این ستاد با تصمیم‌گیری در این‬ ‫باره‪ ،‬موانع توازن در زنجیرۀ فوالد را برطرف‬ ‫می‌کند و از اهدافی است که وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬برای ایجاد ستاد زنجیرۀ فوالد‬ ‫مشخص کرده است و باید بتوان با تقویت‬ ‫نقاط قوت این زنجیره بر مشکالت فائق آمد‪.‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تن ظرفیت جدید‬ ‫گندله‌سازی در سنگان و ‪ ۵‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره در کشور و آغاز تولید کارخانه‌های‬ ‫جدید آهن اسفنجی و فوالد خام ازجمله‬ ‫در صنعت فوالد از زیر ساخت‌ها غفلت نشود‬ ‫با توجه به ظرفیت‬ ‫ایجادشده در‬ ‫صنعت فوالد و‬ ‫چشم‌انداز این‬ ‫صنعت‪ ،‬اگر نتوانیم‬ ‫در زمینۀ لجستیک‬ ‫و حمل‌ونقل‬ ‫برنامه‌ریزی کنیم‪،‬‬ ‫به‌یقین با مشکالت‬ ‫جدی روبه‌رو‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫به‌منظور ایجاد‬ ‫زیرساخت برای‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد باید حدود‬ ‫‪ ۱۳‬میلیارد یورو‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫کرد که حدود ‪۶‬‬ ‫میلیارد آن باید به‬ ‫شبکۀ حمل‌ونقل‬ ‫اختصاص یابد‬ ‫جاد ه‌ها و شبکۀ ریلی فرسوده مانع تحقق‬ ‫چشم‌انداز ‪1404‬‬ ‫در طــرح جامــع فــوالد یکــی از زیرســاخت‌های‬ ‫موردنیــاز توســعۀ فــوالد در بخــش حمل‌ونقــل‬ ‫ریلــی‪ ،‬توســعه ظرفیــت جابه‌جایــی و حمــل بــار از‬ ‫طریــق ریــل اســت‪.‬‬ ‫بــرآورد می‌شــود کــه بــا توجــه بــه سیاس ـت‌های‬ ‫موجــود‪ ،‬حمل‌ونقــل مــواد معدنــی و فــوالدی‬ ‫از طریــق ریــل در افــق ‪ ۱۴۰۴‬بایــد حــدود چهــار‬ ‫برابــر ‌شــود کــه بســیار قابل‌توجــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ا یــن در حا لــی ا ســت کــه ســامانۀ حمل‌ونقــل‬ ‫کشــور به‌هیچ‌وجــه تــوان ایــن مقــدار جابه‌جایــی‬ ‫را نــدارد‪ .‬از ا یــن رو د س ـت‌اندرکاران با یــد‬ ‫بیش‌ازپیــش بــه فکــر ســرمایه‌گذاری در ا یــن‬ ‫زمینــه با شــند‪.‬‬ ‫برسیم باید ‪ 200‬میلیون تن جابه‌جایی مواد انجام‬ ‫شود و این موضوع با وجود جاده‌های فرسوده‬ ‫و شبکۀ ریلی قدیمی به‌هیچ‌عنوان قابل‌تحقق‬ ‫نیست‪ .‬از نظر ایمنی جاده‌ها‪ ،‬ترافیک و مصرف‬ ‫سوخت‪ ،‬این کار امکان‌پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫در مسیر رسیدن به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن در‬ ‫سال ‪ ،1404‬به‌یقین شبکۀ حمل‌ونقل کشور‬ ‫برای جابه‌جایی قفل خواهد شد و ا گر بودجه‌ای‬ ‫به این امر اختصاص پیدا نکند‪ ،‬با مشکل اساسی‬ ‫روبه‌رو خواهیم شد؛ از همین رو باید ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر در سال فقط برای توسعۀ حمل‌ونقل ریلی‬ ‫اختصاص یابد‪۳ ،‬هزار کیلومتر به بخش ریلی‬ ‫کشور افزوده شود و تعداد وا گن‌ها و لکوموتیوها‬ ‫نیز افزایش یابد‪ .‬سیستم حمل‌ونقل جاد ه‌ای‬ ‫نیز باید تعمیر شود و گسترش پیدا کند‪ .‬ا گر‬ ‫این ‪ ۲‬میلیارد دالر اختصاص پیدا نکند‪،‬‬ ‫تنها به‌علت شبکۀ حمل‌ونقل‪ ،‬چشم‌انداز‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫درحا ل‌حاضر برای رسیدن سنگ معدن به‬ ‫نیاز به سه هزار کیلومتر خطوط ریلی‬ ‫وضعیت ریلی کشور در حد مطلوب نیست‪ .‬ا گر‬ ‫بخواهیم به چشم‌انداز تولید‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫کارخانه‌های کنسانتره‪ ،‬کنسانتره به گندله‪،‬‬ ‫گندله به احیا‪ ،‬احیا به فوالدسازی و فوالدسازی‬ ‫به نورد با مشکل اساسی روبه‌روییم‪ .‬درزمینۀ‬ ‫صادرات نیز باید شبکۀ حمل‌ونقل دریایی را‬ ‫بهبود بخشیم‪ .‬میزان صادرات در سال گذشته‬ ‫بیشتر از ‪ ۸‬میلیون تن بوده و برای امسال ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن در نظر گرفته شده است‪ .‬رسیدن به‬ ‫میزان صادرات چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬به‌یقین نیازمند‬ ‫زیربناهای صادراتی در این زمینه است‪.‬‬ ‫در سال گذشته مصرف میلگرد ‪ ۱۷‬درصد نسبت‬ ‫به سال پیش از آن کاهش یافت‪ .‬امسال نیز به نظر‬ ‫می‌رسد مصرف میلگرد نسبت‌به سال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۸‬درصد دیگر کاهش یابد‪ .‬از این‌رو باید با افزایش‬ ‫صادرات‪ ،‬کاهش میزان مصرف داخلی را جبران‬ ‫کرد؛ این در حالی است که با وضعیت بنادر‪ ،‬حجم‬ ‫زیاد صادرات امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫نیاز به سرمایه‌گذاری در لجستیک‬ ‫با توجه به ظرفیت ایجادشده در صنعت فوالد‬ ‫در هفتۀانتهاییماهمیبیلتدر بازار جهانیبیشترروند کاهشیداشت کهبهدلیلتضعیفبازار قراضهو کاهش‬ ‫فعالیتدر بازار به‌واسطۀماهمبارکرمضاندر کشورهایاسالمیبود‪.‬‬ ‫در چین قیمت بیلت تانگشان به ‪ 3620‬یوان رسید که ‪ 10‬یوان کمتر از هفتۀ پیش از آن بود‪ .‬در اواسط هفته‪،‬‬ ‫بیلت چین به دلیل افت قیمت میلگرد با کاهش همراه شد و به‪ 3600‬یوان رسید؛ اما در اواخر هفته بهبود بازار‬ ‫آتی عامل رشد مجدد آن را فراهم کرد‪.‬‬ ‫به گفتۀ یکی از تجار در روز جمعه ذخایر بیلت تانگشان با کاهش‪ 70,000‬تن نسبت‌به یک ماه قبل به‪350,000‬‬ ‫تنرسید‪.‬‬ ‫پیشنهادفروشصادراتیچینی‌هابرایبیلت‪ 150‬میلی‌متر‪ 525‬تا‪ 530‬دالر‪ FOB‬بودوبیلت‪ 130‬میلی‌متر‪530‬‬ ‫دالر‪ FOB‬تعیینقیمتشد که‪ 10‬دالر کمتراز هفتۀقبلاست‪.‬‬ ‫مشتریاناینسطوحقیمتچینی‌هارابه‌دلیلدریافتپیشنهادهایجذاب‌تراز دیگر کشورهانپذیرفتند‪.‬‬ ‫ارزیابی گالوانیزه صادراتی چین‬ ‫به گزارش استیل مارکت‪ ،‬در شرایط ثبات قیمت‌های داخلی و پرا کندگی تقاضا در بازارهای خارجی بهای‬ ‫گالوانیزۀصادراتیچیناندکی کاهشیافت‪.‬‬ ‫در هفتۀجاریبیشترصادرکننده‌هایچینیقیمت گالوانیزهرااندکی کاهشدادندوبهایمحصولضخامت‬ ‫‪1/00‬میلی‌متر با پوشش‪ 120‬گرم را به‪ 690‬تا‪ 710‬دالر‪ FOB‬تحویل ماه جوالی رساندند که در مقابل‪ 690‬تا‪715‬‬ ‫دالرهفتۀقبلاندکی کاهشداشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش متال ا کسپرت‪ ،‬تقاضا در بازارهای خارجی مطلوب نیست و قیمت‌ها همچنان برای خریداران زیاد‬ ‫است‪ .‬فروش به شرق آسیا و خاورمیانه نیز به‌دلیل ماه رمضان محدود شده است‪ .‬با این وجود مصرف داخلی‬ ‫گالوانیزۀچینزیاداستوتقاضادر صنعتلوازم‌خانگی‪،‬پیشاز تابستان‪،‬در حالبهبوداست‪.‬باوجودتقاضای‬ ‫مطلوب به‌دلیل افزایش سطح قیمت‌ها‪ ،‬افزایش اندکی در حد‪ 24‬یوان معادل‪ 3/7‬دالر در گالوانیزۀ صادراتی‬ ‫چینرقمخورد‪.‬‬ ‫همچنین با شروع فصل بارندگی‪ ،‬فروش به شرکت‌های ساختمانی کاهش خواهد یافت؛ بنابراین پیش‌بینی‬ ‫می‌شود تقاضای گالوانیزۀ داخلی بهتر از تقاضای محصوالت طویل باشد؛ البته چندان هم نمی‌توان به این‬ ‫پیش‌بینیخوش‌بینبود‪.‬اینشرایطباعثشدهاستبرخیاز تولیدکننده‌هایاصلیمانند‪ BAOSTEEL‬و‬ ‫‪ SHANGDONG‬قیمت‌هایفروشتولیدماهژوئنرابدونتغییرنسبتبهقبلاعالم کنند‪.‬‬ ‫و چشم‌انداز این صنعت‪ ،‬ا گر نتوانیم در زمینۀ‬ ‫لجستیک و حمل‌ونقل برنامه‌ریزی کنیم‪،‬‬ ‫به‌یقین با مشکالت جدی روبه‌رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫به‌منظور ایجاد زیرساخت برای ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد باید حدود ‪ ۱۳‬میلیارد یورو سرمایه‌گذاری‬ ‫کرد که حدود ‪ ۶‬میلیارد آن باید به شبکۀ‬ ‫حمل‌ونقل اختصاص یابد‪.‬‬ ‫زنجیرۀ فوالد از معدن تا تولید فوالد ادامه دارد؛‬ ‫اما تأمین لجستیک این زنجیره کار ساد ه‌ای‬ ‫نیست‪ .‬درزمینۀ جاده کمبود خاصی وجود ندارد؛‬ ‫اما درزمینۀ شبکۀ بارگیری و تخلیه مشکالتی‬ ‫هست و کمبود کامیون‌ها به‌ویژه در تعطیالت‬ ‫مشکل‌ساز می‌شود‪.‬‬ ‫درزمینۀحمل‌ونقل به‌صورت کلی‪ ،‬تعداد‬ ‫خطوط فعلی‪ ،‬تعداد وا گن‌ها و لکوموتیوها کافی‬ ‫نیست و ناوگان فعلی نیز نیاز به بازسازی دارد؛ اما‬ ‫سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی کشور در این‬ ‫زمینه کفایت نمی‌کند و باید قواعدی برای ایجاد‬ ‫امنیت سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در آیینۀ بورس‬ ‫جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه‬ ‫بازار جهانی بیلت در هفته گذشته‬ ‫طر ح‌های را ه‌انداز ی‌شده در سال گذشته‬ ‫است و امسال نیز طر ح‌های دیگری در نوبت‬ ‫راه‌اندازی قرار دارند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد ایجاد هماهنگی بین اجزای‬ ‫این زنجیره از مهم‌ترین اقداماتی است که‬ ‫در حال حاضر به توسعۀ این بخـش کمـک‬ ‫می‌کند‪ .‬بخش خصوصی فعاالنه وارد این‬ ‫عرصه شده و چشم‌انداز روشنـی در توسعه‬ ‫ایجاد شـده است‪.‬‬ ‫نکتــه‌ای کــه بایــد اضافــه کــرد تأمیــن‬ ‫زیرســاخت‌ها به‌ویــژه بخــش ریلــی و پــس‬ ‫از آن جــاد ه‌ای و دریایــی اســت‪.‬این بخــش‬ ‫نیــاز بــه همگرایــی بیشــتر بیــن دســتگاه‌های‬ ‫متولــی دارد‪ .‬بایــد بــه ایــن موضــوع تو جــه‬ ‫بیشــتری شــود تــا توســعۀ هم‌زمــان اتفــاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫تاريخ‬ ‫روز‬ ‫‪1397/03/02‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫قيمت (ريال)‬ ‫تغيير‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترين‬ ‫بيشترين‬ ‫پايانی‬ ‫تغيير‬ ‫(درصد)‬ ‫(ميليون سهم)‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪2969‬‬ ‫‪2948‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1397/03/05‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪2982‬‬ ‫‪3095‬‬ ‫‪3059‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1397/03/06‬‬ ‫يک شنبه‬ ‫‪3026‬‬ ‫‪3077‬‬ ‫‪3047‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1397/03/07‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪3035‬‬ ‫‪3083‬‬ ‫‪3051‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1397/03/08‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3051‬‬ ‫‪3071‬‬ ‫‪3062‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪19‬‬ ‫نمودار تغييرات قيمت سهام (ريال)‬ ‫‪3062‬‬ ‫‪3051‬‬ ‫‪3047‬‬ ‫‪3059‬‬ ‫‪2948‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫دو شنبه‬ ‫یک شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪3060‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪2920‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2880‬‬ ‫دانستنی های بورس‬ ‫انواع شرکت‌ها‬ ‫ادامه از هفتۀ قبل‪:‬‬ ‫شرکت با مسئولیت محدود‪ :‬شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای‬ ‫امور تجاری تشکیل می‌شود و هریک از شرکا بدون این‌که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده‬ ‫باشد‪ ،‬فقط به میزان سرمایۀ خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است‪ .‬در نام شرکت باید عبارت «با‬ ‫مسئولیت محدود» قید شود‪.‬‬ ‫شرکت تضامنی‪ :‬شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت‬ ‫تضامنی تشکیل می‌شود‪ .‬در شرکت تضامنی‪ ،‬هریک از شرکا در قبال کل شرکت مسؤولیت دارد‪ .‬یعنی‬ ‫درزمان انحالل و ورشکستگی‪ ،‬ا گر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد‪ ،‬هریک از شرکا‬ ‫مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است‪.‬‬ ‫شرکت مختلط غیرسهامی‪ :‬شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند‬ ‫نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود‪ ،‬بدون انتشار سهام‪ ،‬تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫شریک ضامن‪ ،‬مسئول کلیۀ قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود‪ .‬شریک با‬ ‫مسئولیت محدود‪ ،‬کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده یا‬ ‫بایستی بگذارد‪.‬‬ ‫شرکت مختلط سهامی‪ :‬شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا‬ ‫چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود‪ .‬شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایۀ آن‌ها به‌صورت سهام‬ ‫یا قطعات سهام متساوی‌القیمه (با قیمت برابر) درآمده است و مسئولیت آن‌ها به میزان همان سرمایه‌ای‬ ‫است که در شرکت دارند‪.‬‬ ‫شرکت نسبی‪ :‬شرکتی است که برای امور تجاری‪ ،‬تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل‬ ‫می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است‪.‬‬ ‫شرکت تعاونی‪ :‬شرکتی است که تمام یا حداقل ‪51‬درصد سرمایه آن به‌وسیلۀ اعضا در اختیار شرکت‬ ‫تعاونی قرار گیرد‪.‬‬ ‫پس به‌طور خالصه در خصوص شرکت‌های مطر ح‌شده در قانون تجارت که به آن‌ها اشاره شد می‌توان‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫شرکت‌هایی که فقط سرمایه در آن‌ها دخالت دارد‪ :‬مانند شرکت‌های سهامی و شرکت با مسئولیت‬ ‫محدود؛‬ ‫شرکت‌هایی که شخصیت اعتباری و ضمانت شرکا در آن‌ها دخالت دارد‪ :‬مانند شرکت‌های تضامنی و‬ ‫شرکت نسبی؛‬ ‫شرکت‌هایی که ترکیب دو قسم فوق در آن‌ها دخالت دارد‪ :‬مانند شرکت‌های مختلط؛‬ ‫شرکت‌هایی که تعداد شرکا در آن‌ها دخالت دارد‪ :‬مانند شرکت‌های تعاونی‪.‬‬ ‫آ گهی‬ ‫فراخوان جذب سرمایه‌گذاری به روش ‪ B.O.T‬تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه‬ ‫تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکۀ اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات نازک‌کاری استخر مجموعۀ‬ ‫مسکونی فدک و فضاهای مرتبط با آن را به سرمایه‌گذار واجد شرایط به‌صورت ‪( B.O.T‬ساخت–‬ ‫بهره‌برداری– وا گذاری) محول کند‪.‬‬ ‫محل پروژه‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان همدانیان‪ ،‬روبه‌روی بازار گل و گیاه‬ ‫زیربنای پروژه‪ :‬حدود ‪ 1500‬مترمربع‪ ،‬شامل استخر و سونا‪ ،‬رختکن‌ها‪ ،‬فضای ورزشی و تریا (سفت‌کاری‬ ‫بخش‌های ذکرشده به اتمام رسیده و آمادۀ اجرای تأسیسات و نازک‌کاری است‪).‬‬ ‫برآورد اجرای پروژه‪ :‬حدودا چهل میلیارد ریال‬ ‫مدت اجرای پروژه‪ :‬حدود ‪ 9‬ماه‬ ‫برای دریافت اطالعات بیشتر‪ ،‬پیشنهاددهندگان واجد شرایط سرمایه‌گذاری می‌توانند با تلفن‌های‬ ‫‪ 031- 32709097-9‬تعاونی مسکن فوالد مبارکه تماس بگیرند و جهت بازدید از محل اجرای پروژه‬ ‫هماهنگی کنند‪.‬‬ ‫تاریخ اعالم آمادگی و بازدید‪ 97/03/10 :‬تا ‪97/03/31‬‬ ‫توضیح این‌که ارسال اطالعات و اعالم آمادگی در این مرحله صرفا جهت بررسی و ارزیابی کیفی‬ ‫پیشنهاددهندگان است و پس از شناسایی‪ ،‬متعاقبا جهت انجام مراحل انتخاب واجدین شرایط و ارائۀ‬ ‫اسناد مناقصه اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه اصفهان‬
‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1077‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫عـــلــــمــــی‬ ‫تازه‌های علم و فناوری‬ ‫بهداشت و سالمت‬ ‫پنج علت هیپوکسمی‬ ‫یا کاهش اکسیژن در خون‬ ‫پوشش ‪Magnelis‬‬ ‫مقاومت در برابر خوردگی‬ ‫گرد آوری ‪ :‬تحقیق و توسعه‬ ‫منبع ‪ArcelorMittal R&D :‬‬ ‫‪ Magnelis‬دستاورد جدید شرکت ‪ ArcelorMittals‬درزمینۀ پوشش‌های فلزی‬ ‫برای محافظت بلندمدت فوالد در برابر سایش و خوردگی است و کاربردهای متنوعی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این پوشش با فرایند گالوانیزه کردن به روش غوطه‌وری گرم تولید می‌شود‪ .‬در ترکیب شیمیایی‬ ‫منحصربه‌فرد این پوشش‪ ،‬غیر از فلز روی‪ 3/5 ،‬درصد آلومینیم و ‪ 3‬درصد منیزیم وجود دارد‪ .‬منیزیم‬ ‫به ایجاد پوششی پایدار و بادوام کمک می‌کند و البته در مقایسه با پوشش‌هایی که منیزیم کمتری دارند‬ ‫محافظت مؤثرتری در برابر خوردگی ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫عالوه بر محافظت کاتدی به‌دلیل وجود روی در مجاورت فوالد‪ Magnelis ،‬قادر به ایجاد فیلم نازک‬ ‫محافظ بر روی لبه‌های بریده شده است که از وا کنش‌های خوردگی جلوگیری می‌کند‪ .‬ماهیت این فیلم‬ ‫نازک بسته به شرایط محیطی و میزان منیزیم و آلومینیم موجود در ترکیب پوشش متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫برای ارزیابی‪ ،‬این پوشش به همراه تعدادی از محصوالت گالوانیزۀ دیگر در یک دورۀ زمانی هشت‌ماهه‬ ‫تحت آزمون پاشش نمک قرار گرفتند‪ .‬نتایج حا کی از عملکرد فوق‌العادۀ ‪ Magnelis‬در مقایسه با رقبا‬ ‫بود؛ به نحوی‌که هیچ‌گونه اثری از خوردگی در سطح نمونه مشاهده نشد‪.‬‬ ‫در محیط‌های قلیایی (‪ PH‬بین ‪ 10‬تا ‪ )13‬پوشش ‪ Magnelis‬به‌لحاظ مقاومت در برابر خوردگی در مقایسه‬ ‫با دیگر پوشش‌های فلزی عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد؛ بنابراین به‌عنوان یکی از محصوالت پرکاربرد در‬ ‫محیط‌های آمونیا کی شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫در ترکیب شیمیایی‬ ‫منحصربه‌فرد‬ ‫پوشش ‪،Magnelis‬‬ ‫غیر از فلز روی‪،‬‬ ‫‪ 3/5‬درصد‬ ‫آلومینیم و ‪ 3‬درصد‬ ‫منیزیم وجود دارد‪.‬‬ ‫منیزیم به ایجاد‬ ‫پوششی پایدار و‬ ‫بادوام کمک می‌کند‬ ‫و البته در مقایسه‬ ‫با پوشش‌هایی که‬ ‫منیزیم کمتری دارند‬ ‫محافظت مؤثرتری‬ ‫در برابر خوردگی‬ ‫ایجاد می‌کند‬ ‫حملۀ آسم شدید‬ ‫از دالیل شایع‬ ‫هیپوکسی است‬ ‫و طی آن دریافت‬ ‫هوا در ریه‌ها با‬ ‫دشواری صورت‬ ‫می‌گیرد؛ زیرا‬ ‫مسیرهای هوایی‬ ‫تنگ شده‌اند‬ ‫ترفند‬ ‫چگونه از ابزارهای مدیریت فایل‌ها در ویندوز استفاده کنیم؟‬ ‫کاربرانی که با تعداد زیادی فایل مختلف سر و کار دارند‪ ،‬معموال هنگام مرتب کردن‬ ‫آن‌ها یا پیدا کردن یک فایل خاص دچار دردسر می‌شوند‪ .‬برخی سعی می‌کنند با‬ ‫پوشه‌بندی‌هایتودرتواینعملراتسهیل کنندوعده‌ایهمبهدنبالنرم‌افزارهاییبرای‬ ‫بهبوداینروندمی‌گردند‪.‬غافلاز این‌کهویندوز قابلیت‌هایبسیار خوبیبرایانجاماعمالی‬ ‫چونمرتب‌سازی‪،‬فیلتر کردنیا گروه‌بندیارائهمی‌کند کهباشناختاینامکانات ‌‪ ،‬کار با‬ ‫فایل‌هایاپوشه‌هاراحت‌تروسریع‌ترصورتمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫مرتب‌سازی‬ ‫یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های مرتب‌سازی فایل‌ها در ا کسپلورر ویندوز‪ ،‬گزینۀ ‪ Sort by‬یا «مرتب‌سازی‬ ‫براساس…» است‪ .‬این گزینه در تمام نسخه‌های ویندوز‪ ،‬با کلیک راست در فضای خالی ا کسپلورر و در‬ ‫ویندوزهایباالتراز نسخۀ‪،۸‬از راهنوار باالیا کسپلورر(کهبهروبانیا‪ ribbon‬مشهور است)در دسترساست‪.‬‬ ‫در تب ‪ View‬هنگامی که ‪ Sort by‬را می‌زنید‪ ،‬با یک زیرمنوی سه‌قسمتی مواجه می‌شوید‪ .‬در قسمت باال‬ ‫مواردی نمایش داده می‌شود که می‌توانید بر اساس آن‌ها مرتب‌سازی را انجام دهید‪ ،‬مانند نام‪ ،‬تاریخ یا‬ ‫عنوان‪ .‬در قسمت میانی‪ ،‬دو گزینۀ ‪ Ascending‬و ‪ Descending‬وجود دارد که با انتخاب اولی‪ ،‬مرتب‌سازی‬ ‫به‌صورتصعودی(اعداداز کوچکتابزرگیاحروفاز ابتدایالفباتاپایان)وباانتخابدومی‪،‬به‌صورتنزولی‬ ‫صورتمی‌گیرد‪.‬در قسمتسوموپایینهم گزینۀ…‪ More‬دیدهمی‌شود کهدر موردآنتوضیحخواهیمداد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین قسمت در زیرمنوی مرتب‌سازی‪ ،‬همان بخش باال یعنی موارد مرتب‌سازی است‪ .‬هنگامی که‬ ‫برای بار نخست این زیرمنو نمایش داده می‌شود‪ ،‬مواردی عمومی مانند نام (‪ ،)Name‬اندازۀ فایل (‪ )Size‬و‬ ‫نوعآن‌ها(‪)Type‬در اختیار شماقرار می‌گیرد؛اماا گربخواهیممواردبیشتریرابهاینفهرستبیفزاییم‪،‬چه‬ ‫بایدبکنیم؟بازدن گزینۀ…‪،More‬پنجره‌ایباز می‌شود کهفهرستبلندباالیتماممواردی کهویندوزبرای‬ ‫مرتب‌سازیارائهمی‌کند‪،‬در آناست‪.‬‬ ‫خودعملمرتب‌سازیسادهاست‪ :‬گزینۀموردنظرتانرااز زیرمنو کلیکمی‌کنیدتامرتب‌سازیبراساسآن‬ ‫انجامشود؛ امااینعملراچگونهمی‌توانهوشمندانه‌ترانجامداد؟پاسخدر استفادهاز مواردمتنوعیاست‬ ‫کهویندوزدر اختیارتانمی‌گذارد‪.‬برایمثال‪،‬پوشۀ دانلودهایتانرادر نظر بگیرید‪.‬بهاحتمالزیاددر داخل‬ ‫آن انواع فایل‌ها و پوشه‌ها وجود دارد‪ .‬حال تصور کنید می‌خواهید فایلی را که به‌تازگی دانلود کرده‌اید پیدا‬ ‫کنید‪.‬برایاین کار در اینپوشه‪،‬مرتب‌سازیرابراساسزمانساخته‌شدن(‪)DateCreated‬به‌صورتنزولی‬ ‫انجام می‌دهید تا جدیدترین فایل‌ها یا پوشه‌های دانلود شده در باال قرار بگیرند و بتوانید به‌راحتی فایل‬ ‫موردنظرتانرابیابید‪.‬‬ ‫برایانجامسریعوآسان‌تر اینعمل‪ ،‬کافیاستدر حالتنمایشجزئیات(‪،)Details‬رویعنوانهر ستون‬ ‫بزنید تا مرتب‌سازی براساس آن انجام شود‪ .‬هنگام مرتب‌سازی بر پایۀ یک ستون‪ ،‬فلش کوچکی در باالی‬ ‫عنوانآننشاندادهمی‌شود کهنشان‌دهندۀصعودی(فلشروبهباال)یانزولیبودناینمرتب‌سازیاست‪.‬‬ ‫با کلیکدوبارهرویعنوان‪،‬ایننوعمرتب‌سازیمعکوسمی‌شود‪.‬‬ ‫فیلتر کردن‬ ‫فیلتر کردن فایل‌ها گزینۀ سومی است که از دو گزینۀ پیشین هم مرموزتر است‪ .‬دلیلش هم تا حدی واضح‬ ‫است‪ :‬تنها راه دسترسی به این قابلیت در ویندوز‪ ،‬استفاده از فلش‌های کوچکی است که در حالت نمایش‬ ‫جزئیاتدر کنار عنوانهرستونبابردنمکان‌نما رویآندیدهمی‌شود‪.‬مطمئنا اولینباری کهیکیاز این‬ ‫فلش‌هارابزنید‪،‬متعجبخواهیدشد کهچراقبالاین گزینهراندیدهبودید‪.‬مواردفیلترمربوطبههرستوننیز‬ ‫در اصلهمان گروه‌هاییاست کهویندوزاستفادهمی‌کند‪.‬‬ ‫شاید بهترین ترجمۀ« فیلتر» در ویندوز این باشد‪« :‬فایل‌هایی را می‌خواهم که…»؛ یعنی مثال در همان‬ ‫پوشۀدانلودهایتان‪،‬فایل‌هاییباپسوند‪ pdf‬رامی‌خواهید‪.‬برایاین کار فلشستونمربوطبهنوع(‪)Type‬‬ ‫رامی‌زنیدواز انواعفایل‌ها‪،‬تیک‪ pdf‬راانتخابمی‌کنید‪.‬تنهافایل‌های‪ pdf‬در پوشهنمایشدادهمی‌شودو‬ ‫دیگرفایل‌هامحومی‌شود‪.‬برایبرگشتبهحالتقبلهمتیکرابرمی‌دارید‪.‬‬ ‫اماهیجان‌انگیزتریننکتهدربابفیلتر کردنفایل‌ها‪،‬امکاناعمالچندفیلتربه‌صورتهم‌زماناست‪.‬دوباره‬ ‫بههمانپوشۀدانلودهابازمی‌گردیم‪.‬اینبار ‪،‬به‌طور مثالفایل‌هایفشرده‌ایرامی‌خواهید کههفتۀپیش‬ ‫دانلود کرده بودید و نامشان با حرف‪ B‬شروع می‌شد‪ .‬فکر می‌کنید یافتن این فایل‌ها چقدر طول بکشد؟ با‬ ‫فیلترها‪ ،‬فقط چند ثانیه! از ستون نوع‪ RAR ،‬و‪ ZIP‬را تیک می‌زنید تا تمام فایل‌های فشرده نمایش داده‬ ‫خود عمل‬ ‫مرتب‌سازی ساده‬ ‫است‪ :‬گزینۀ‬ ‫موردنظرتان‬ ‫را از زیرمنو‬ ‫کلیک می‌کنید‬ ‫تا مرتب‌سازی‬ ‫براساس آن انجام‬ ‫شود؛ اما این عمل‬ ‫را چگونه می‌توان‬ ‫هوشمندانه‌تر‬ ‫انجام داد؟ پاسخ‬ ‫در استفاده از‬ ‫موارد متنوعی‬ ‫است که ویندوز در‬ ‫اختیارتان می‌گذارد‬ ‫شود‪.‬سپساز ستونزمانساخت‪ ،‬گزینه‪ Lastweek‬راانتخابمی‌کنیدواز ستوننامهم گزینۀ‪ A-H‬راتابه‬ ‫فایل‌هایی کهمی‌خواستید‪،‬دستیابید‪.‬‬ ‫گروه‌بندی‬ ‫گروه‌بندینسبتبهمرتب‌سازیقابلیتجالب‌تریاستوالبتهبههمینمیزانهمناشناخته‌تر‪.‬این گزینه‬ ‫کهعنوان‪ Group by‬یا«گروه‌بندیبراساس…»رادارد‪،‬شبیه گزینۀمرتب‌سازیهماز طریقنوار باال وهم کلیک‬ ‫راسترویفضایخالیقابل‌دسترسیاست‪.‬نحوۀعملکردآنهممانندمرتب‌سازیبا کلیکرویموردی‬ ‫است کهمی‌خواهید گروه‌بندیبراساسآنصورت گیرد‪.‬‬ ‫هنگامی که گروه‌بندی را می‌زنید‪ ،‬ویندوز فایل‌ها و پوشه‌ها را در گروه‌هایی نمایش می‌دهد که هرکدام‬ ‫عنوانیدارندودر کنار اینعنوانفلشیبرایباز کردنیاجمع کردنآن گروهوجوددارد‪.‬نکتۀجالبدر مورد‬ ‫گروه‌بندی‪ ،‬نحوۀ انتخاب گروه‌ها توسط ویندوز است‪ .‬ویندوز گروه‌بندی را به‌صورت «کاربرپسند» انجام‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫برایمثالا گرشما گروه‌بندیرابراساساندازهانجامدهید‪ ،‬گروه‌هاعناوینیبهاینترتیبدارند‪:‬ریز(‪،)Tiny‬‬ ‫کوچک (‪ ،)Small‬متوسط (‪ )Medium‬و به همین صورت تا غول‌پیکر(‪ . )Gigantic‬همچنین در کنار عنوان‬ ‫هر گروه‪ ،‬دو پرانتز هم وجود دارد‪ .‬در پرانتز اول‪ ،‬اندازۀ کمی آن گروه نمایش داده می‌شود که مثال فایل‌های‬ ‫غول‌پیکر‪ ،‬فایل‌هایی است که اندازه‌شان از ‪ ۱۲۸‬مگابایت بیشتر است؛ در پرانتز دوم هم عددی است که‬ ‫نشان‌دهندۀتعدادفایلیاپوشه‌ایاست کهدر هر گروهقرار دارد‪.‬‬ ‫دقیقامانندمرتب‌سازی‪،‬در گروه‌بندیهممی‌توانیدمواردالزمراازطریق گزینۀ‪ More‬تعیین کنید‪.‬همچنین‬ ‫توجهداشتهباشیدمواردی کهبرایهرکداماز مرتب‌سازییا گروه‌بندی‌ها بهفهرستاضافهمی‌کنید‪،‬توسط‬ ‫گزینۀدیگرهمقابلاستفادهاست‪.‬‬ ‫گروه‌بندیابزار بسیار قدرتمندیاستوبااستفادهاز مواردآنمی‌توانید کارهایبسیار جالبیانجامدهید‪.‬‬ ‫فرض کنید مجموعۀ بزرگی از تصاویر را برای پس‌زمینۀ رایانه‌تان در پوشه‌ای جمع‌آوری کرده‌اید‪ .‬حال برای‬ ‫رایانه‌تانمانیتوریبارزولوشنباالترخریده‌ایدوتعدادیاز اینتصاویر کهرزولوشنپایین‌تریدارند‪،‬دیگربه‬ ‫کارتاننمی‌آیدومی‌خواهیدحذفشان کنید‪.‬اینجاست که گروه‌بندیبه کمکتانمی‌آید‪.‬‬ ‫یکیاز موارد گروه‌بندی‪،‬ابعاد(‪)Dimensions‬است کهدر اصلهمانرزولوشنتصویراست‪.‬با گروه‌بندیبر‬ ‫اساساینمورد‪،‬به‌راحتیمی‌توانیدتمام گروه‌هایابعادیتصاویرتانراببینیدوابعادیرا کهالزمنداریدبا‬ ‫انتخاب گروهشان(کلیکرویعنوان گروه)مانندفایل‌هایعادیپاک کنید‪.‬‬ ‫منبع‪:‬بیتوته‬ ‫مواد غذایی‬ ‫به‌تنهایینمی‌توانند‬ ‫در پیشگیری از‬ ‫سرطان مؤثر‬ ‫باشند و هیچ‌یک‬ ‫نیز موجب ابتال به‬ ‫سرطان نمی‌شوند‪،‬‬ ‫مگر این‌که‬ ‫ساختمانطبیعی‬ ‫آن‌ها دستخوش‬ ‫تغییر شده باشد‪.‬‬ ‫فرایندهای طبخ‬ ‫غذایی ممکن است‬ ‫موجب بروز این‬ ‫تغییرات شود‬ ‫هیپوکســمی بــه وضعیتــی گفتــه‬ ‫یشــود کــه در آن محتــوای اکســیژن‬ ‫م ‌‬ ‫خونشریانی کاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫پنج علت هیپوکسمی یا کاهش ا کسیژن در‬ ‫خون‬ ‫این حالت ممکن است به علت اختالل‬ ‫ا کسیژناسیون‪ ،‬هموگلوبین پایین یا کم‌خونی‬ ‫(‪ )anemia‬یا کاهش تمایل هموگلوبین به ا کسیژن‬ ‫(مثال به علت مسمومیت با مونوکسید کربن) بروز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اینشرایطمی‌تواندبه‌طورناگهانیدرنتیجۀمصرف‬ ‫برخی داروها یا یک حملۀ آسم شکل بگیرد یا با‬ ‫گذشتزمانبه‌واسطۀمشکالتقلبییابیماری‌های‬ ‫ریوی‪،‬مانندبیماریانسدادمزمنریوی(‪)COPD‬و‬ ‫آمفیزم ایجاد شود‪ .‬ا گرچه عالئم هیپوکسی اغلب از‬ ‫فردیبهفرددیگرمتفاوتاست‪،‬برخیاز شایع‌ترین‬ ‫آن‌هادر ادامهارائهشده‌اند‪.‬‬ ‫تغییررنگپوست‬ ‫گلبول‌های قرمز خون وظیفۀ حمل ا کسیژن به‬ ‫بافت‌های بدن را بر عهده دارند و مقدار نا کافی از‬ ‫آن‌هامی‌تواندموجبتغییررنگپوستشود‪.‬دراین‬ ‫تغییررنگ‪ ،‬پوستمعموال ظاهرآبی‪-‬قرمز تیرهپیدا‬ ‫می‌کند و در صورت افت چشمگیر سطوح ا کسیژن‬ ‫پدیدمی‌آید‪.‬‬ ‫برای افرادی که پوستی تیره‌تر دارند‪،‬تغییر رنگ‬ ‫ممکن است در غشاهای مخاطی (لب‌ها‪ ،‬لثه‌ها و‬ ‫اطرافچشم‌هاوناخن‌ها)راحت‌ترمشاهدهشود‪.‬‬ ‫سردرگمی‬ ‫سردرگمیشرایطیاست کهدر آنانسانقادر بهتفکر‬ ‫واضحیاسریعنیست‪،‬احساساز خودبیخودشدن‬ ‫داردوبرایحفظتوجه‪،‬تصمیم‌گیرییابهیادآوردن‬ ‫چیزیتالشمی‌کند‪.‬‬ ‫ا گر به‌طور نا گهانی متوجه وجود این عالئم در‬ ‫خودتان یا کس دیگری شدید احتمال هیپوکسی را‬ ‫جدی بگیرید‪ .‬هیپوکسی نا گهانی می‌تواند دالیل‬ ‫مختلفیداشتهباشد‪،‬مثلحملۀآسمشدیدتابروز‬ ‫مشکلیدر قلبیاریه‌ها‪.‬‬ ‫سرفه‬ ‫حملۀ آسم شدید از دالیل شایع هیپوکسی است‬ ‫و طی آن دریافت هوا در ریه‌ها با دشواری صورت‬ ‫می‌گیرد؛زیرامسیرهایهواییتنگشده‌اند‪.‬‬ ‫در تالش برای پا ک‌سازی ریه‌ها‪ ،‬فرد ممکن است‬ ‫به‌طورمکررسرفه کند‪.‬دربعضیشرایطممکناست‬ ‫این وا کنش‪ ،‬طبیعی محسوب‌شود؛ اما می‌تواند‬ ‫خطرناکنیزباشد؛زیراسرفه کردنبرایپا ک‌سازی‬ ‫ریه‌ها ا کسیژن بیشتری را مصرف می‌کند و می‌تواند‬ ‫عالئمراوخیم‌تر کند‪.‬‬ ‫ضربانقلبوتنفسسریع‬ ‫ضربان قلب زمانی افزایش می‌یابد که فرد درگیر یک‬ ‫فعالیت جسمانی است؛ از این رو‪ ،‬مواجهه با آن‬ ‫زمانی کهدر وضعیتاستراحتقرار داردممکناست‬ ‫نشان‌دهندۀهیپوکسیباشد‪.‬‬ ‫هنگامی که بدن به میزان کافی ا کسیژن دریافت‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬قلب عملیات پمپاژ خون را برای کمک به‬ ‫گردش خون حاوی ا کسیژن در سراسر بدن و تأمین‬ ‫نیاز سلول‌هاسریع‌ترانجاممی‌دهد‪.‬‬ ‫تنفس نیز زمانی که نیاز بدن به ا کسیژن تأمین‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬برای افزایش ا کسیژن دریافتی تسریع‬ ‫می‌شود‪.‬انساندر شرایطعادی‪ ۱۲‬تا‪ ۱۶‬بار در دقیقه‬ ‫نفس می‌کشد؛ اما در چنین موقعیت‌هایی ممکن‬ ‫استتعدادتنفسبه‪ ۲۴‬بار یابیشترافزایشیابد‪.‬‬ ‫تنگینفس‬ ‫تنگینفسیکیازنشانه‌هایآشکارهیپوکسیدرنظر‬ ‫گرفتهمی‌شودواغلبدرنتیجۀافزایشضربانقلبو‬ ‫تعدادتنفس‪ ،‬کهپیشاز اینبهآن‌هااشارهشد‪،‬رخ‬ ‫می‌دهد‪.‬تنگینفساغلبدرحالتاستراحتشکل‬ ‫می‌گیرد و می‌تواند چنان شدید شود که احساس‬ ‫خفگیدر فردایجادشود‪.‬‬ ‫تهــای جســمانی‬ ‫تنگــی نفــس بیشــتر هنــگام فعالی ‌‬ ‫خــود را نشــان می‌دهــد و ممکــن اســت تحمــل فــرد‬ ‫در انجــام فعالیــت را کاهــش دهــد؛ همچنیــن تنگــی‬ ‫نفــس ممکــن اســت در زمــان خــواب رخ دهــد و فــرد‬ ‫را بیــدار کنــد‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬تنگــی نفــس ممکــن‬ ‫سخــس‪ ،‬به‌ویــژه هنــگام عمــل‬ ‫اســت بــا صــدای خ ‌‬ ‫بــازدم‪ ،‬همــراه باشــد‪.‬‬ ‫تغذیه و تندرستی‬ ‫مواد غذایی ضد‌سرطان‬ ‫سرطان حاصل تقسیم نامتقارن‬ ‫سلول‌های بدن است‪ .‬سلول‌های‬ ‫سرطانیاز سازوکارهایعادیتقسیمو‬ ‫رشد سلول‌ها جدا می‌افتند‪ .‬عوامل‬ ‫زیادی در القای این روند غیرعادی‬ ‫سلولیدخالتدارند‪.‬در اینمیاناین‬ ‫عوامل شاید بتوان گفت چاقی جزو‬ ‫متهمین ردیف اول باشد؛ بنابراین‬ ‫نمی‌توان نقش تغذیه را در ابتال به‬ ‫سرطاننادیده گرفت‪.‬‬ ‫تغذیه و انتخاب‌های غذایی اثر دوگانه دارند‪ .‬این‬ ‫بدانمعناست کهبرخیاز موادغذاییدر پیشگیری‬ ‫از ابتالبهسرطاننقشبرجسته‌ایدارند؛در حالی که‬ ‫برخیاز موادغذایینهبه‌دلیلمحتوایآن‌ها‪،‬بلکه‬ ‫بیشتربه‌دلیلفرایندطبخمی‌تواننددر بروزسرطان‬ ‫تأثیرگذارباشند‪.‬‬ ‫شاید هیچ‌یک از مواد غذایی به‌تنهایی نتوانند از‬ ‫بروز سرطان پیشگیری کنند‪ ،‬اما ترکیب مناسب‬ ‫آن‌ها می‌تواند در این روند مؤثر واقع شود‪ .‬به‌تازگی‬ ‫راهبردهاییبرایپیشگیریاز بروزسرطانارائهشده‬ ‫است‪.‬برایمثالانستیتویتحقیقاتسرطانآمریکا‬ ‫برای تغییر عادات غذایی و افزایش آ گاهی درزمینۀ‬ ‫سالمخوردن‪«،‬بشقابغذایجدید»راتعریف کرده‬ ‫است‪ .‬در این راهبرد توصیه شده است که بیش از‬ ‫دوسومبشقاببرپایۀموادغذایی گیاهیویک‌سوم‬ ‫آناز موادغذاییحیوانیباشد‪.‬‬ ‫یکی از نکات مهم درزمینۀ انتخاب مواد غذایی‬ ‫ضدسرطان‪ ،‬رنگ آن‌هاست‪ .‬میوه‌ها و سبزی‌های‬ ‫غنیازموادمغذیضدسرطان‪،‬پررنگ‌اند‪ .‬گنجاندن‬ ‫این نوع مواد غذایی در برنامۀ تغذیۀ روزانه می‌تواند‬ ‫در پیشگیری از ابتال به چاقی یا کاهش وزن نیز‬ ‫اثر به‌سزایی داشته باشد‪ .‬از آنجا که چاقی یکی‬ ‫از دالیل اصلی ابتال به سرطان به شمار می‌رود‪،‬‬ ‫استفاده از مواد غذایی با رنگ طبیعی زیاد می‌تواند‬ ‫به‌طور غیرمستقیم در پیشگیری از ابتال به سرطان‬ ‫مؤثر باشد‪ .‬افزایش وزن موجب افزایش احتمال‬ ‫سرطان‌هایی مثل سرطان کولون‪ ،‬مری و کلیه‬ ‫می‌شود‪ .‬خوردن انواع گونا گون سبزیجات به‌ویژه‬ ‫آن‌ها که رنگ سبز تیره‪ ،‬قرمز و نارنجی دارند بسیار‬ ‫توصیهمی‌شود‪.‬‬ ‫یکصبحانۀضدسرطان‬ ‫فــوالت یــا اســیدفولیک یکــی از مهم‌تریــن‬ ‫ویتامین‌هــای گــروه ‪ B‬اســت کــه در پیشــگیری از‬ ‫ابتال به ســرطان کولــون‪ ،‬رکتــوم و پســتان مؤثر اســت‪.‬‬ ‫شــما می‌توانیــد روز خــود را بــا یــک وعدۀ ضدســرطان‬ ‫یشــده و فرآورده‌های‬ ‫آغاز کنیــد‪ .‬غــات صبحانــه غن ‌‬ ‫ســبوس‌دار گنــدم منابع خــوب ایــن ویتامین اســت‪.‬‬ ‫آب‌پرتقــال طبیعــی‪ ،‬طالبــی و توت‌فرنگی نیــز حاوی‬ ‫اســیدفولیک‌اند‪ .‬از دیگــر مــواد غذایــی کــه ایــن‬ ‫ممــرغ‪ ،‬انــواع لوبیا‪،‬‬ ‫نهــا وجــود دارد تخ ‌‬ ‫ویتامیــن در آ ‌‬ ‫تخــم آفتابگــردان و ســبزیجات بــرگ ســبزی مثــل‬ ‫اســفناج و کاهوســت‪.‬‬ ‫مراقبفرایندهایغذاییباشید‬ ‫همان‌طور کهدر باال اشارهشدموادغذایی به‌تنهایی‬ ‫نمی‌توانند در پیشگیری از سرطان مؤثر باشند و‬ ‫هیچ‌یک نیز موجب ابتال به سرطان نمی‌شوند‪ ،‬مگر‬ ‫این‌که ساختمان طبیعی آن‌ها دستخوش تغییر‬ ‫شده باشد‪ .‬فرایندهای طبخ غذایی ممکن است‬ ‫موجببروزاینتغییراتشود؛برایمثالسرخ کردن‬ ‫موادغذاییباحرارتزیاد‪،‬نمک‌سود کردنودودی‬ ‫کردنغذاموجبتولیدنوعیاز موادشیمیاییدر غذا‬ ‫می‌شود کهزمینه‌ساز ایجادسرطاناست‪.‬اینقبیل‬ ‫فرایندهانه‌تنهاموجبتولیدموادشیمیاییخطرزا‬ ‫برای سالمتی می‌شود‪ ،‬بلکه محتوای ویتامینی و‬ ‫به‌طور کلی مواد مغذی غذاها را نیز از بین می‌برد؛‬ ‫برای مثال سرخ کردن ماهی با روغن داغ موجب از‬ ‫بینرفتنمحتوایاسیدچربامگا‪ 3‬می‌شود‪.‬عالوه‬ ‫براین‪،‬افزایشدرجۀحرارتروغنموجبتولیدمواد‬ ‫سرطان‌زامی‌شود؛بنابراینآب‌پز کردنماهییکیاز‬ ‫بهترینروش‌هایطبخآن است‪.‬‬ ‫فراموشنکنید کهانتخابغذاییمناسبوباارزش‬ ‫غذایی باال در کنار روش‌های آماده‌سازی سالم‬ ‫می‌تواندبرایسالمتیمفیدباشد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1077‬‬ ‫‪ 17‬رمضان ‪1439‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫جمعۀ قدس‪ ،‬جمعۀ شکوفا‬ ‫بازنشستگان‬ ‫سامانه ‪30003222‬‬ ‫شما و فوالد‬ ‫تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد‪ ،‬دیـروز چشـم انتظــار اینکــه‬ ‫چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه‬ ‫افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد‪،‬یــادشبخیــربــاد‪.‬همــواره‬ ‫بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکـه ب ــه عنـوان مول ــود انقـالب اسل ــامی و یکـی از افتخ ــارات عظیـم‬ ‫جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی ب ــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن‬ ‫عزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـالش کـردهانـدوموفـقشـدهانـد‪،‬ایـن‬ ‫شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی‬ ‫و خارجـی اسـت‪ ،‬برسـانند‪.‬‬ ‫نام‬ ‫تاریخاستخدام‬ ‫محلخدمت‬ ‫میثمتوکلی‬ ‫شاغلدر نوردسرد‬ ‫لطفادر خصوص جزئیات پوشش و مبلغ‬ ‫خسارت و همچنین شرایط استفاده از بیمۀ عمر‬ ‫اطالع‌رسانیفرمایید‪.‬‬ ‫‪938***1966‬‬ ‫حسینرضائی‬ ‫شاغلدر واحدخریدموادمصرفی‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دستدادنبرادر این‌جانبابراز همدردی کردند‪،‬‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫تاریخبازنشستگی‬ ‫ابوالفضلنصراصفهانی‬ ‫ناصر قاسمی‬ ‫گواهیکیفیت‬ ‫توزیع برق واحد انرژی و سیاالت‬ ‫‪1369/10/08‬‬ ‫‪1397/01/11‬‬ ‫‪1370/03/02‬‬ ‫‪1397/01/12‬‬ ‫فریبرزجعفرپور‬ ‫قنبرعلیشیرانیفرادنبه‬ ‫آماده سازی و انبار تختال‬ ‫واحد قلع اندود‬ ‫‪1371/11/03‬‬ ‫‪1397/01/13‬‬ ‫‪1372/02/27‬‬ ‫‪1397/01/13‬‬ ‫عبدالرضامعتمدی‬ ‫اسکندر صادقیانقمشلوئی‬ ‫حملمواد‬ ‫اجرای پروژه های آهن سازی‬ ‫‪1371/03/16‬‬ ‫‪1397/01/15‬‬ ‫‪1369/01/16‬‬ ‫‪1397/01/15‬‬ ‫جواد داوری‬ ‫امیرحمزه پای سخن‬ ‫مأموریت‌هاوتشریفات‬ ‫کنترل کیفینورد گرم‬ ‫‪1370/04/03‬‬ ‫‪1397/01/17‬‬ ‫‪1369/12/04‬‬ ‫‪1397/01/18‬‬ ‫ماشاءالهمحمدی‬ ‫علی صادقی برزانی‬ ‫برنامهریزیو کنترلنگهداری‬ ‫کنترل کیفینوردسرد‬ ‫‪1369/05/06‬‬ ‫‪1397/01/20‬‬ ‫‪1370/05/26‬‬ ‫‪1397/01/21‬‬ ‫مهران عبدی پور‬ ‫عباسلنجانی‬ ‫تکنولوژیشیمیاییودستگاهی‬ ‫خریداضطراری‬ ‫‪1370/05/12‬‬ ‫‪1397/01/22‬‬ ‫‪1370/05/01‬‬ ‫‪1397/01/23‬‬ ‫غالمرضارفیعی‬ ‫قربانعلیرشیدآبادی‬ ‫برخیز الخلیل!‬ ‫برخیز رام‌الله! ما‬ ‫نواده‌های معراجیم‪.‬‬ ‫در خانه‌هایمان‪،‬‬ ‫عطر ابراهیم‬ ‫(علیه‌السالم)‬ ‫وزیده است‪.‬‬ ‫در باغ‌هایمان‬ ‫صدای مسیح‬ ‫(علیه‌السالم) است‬ ‫که می‌آید‪ .‬در‬ ‫کوچه‌هایمان‪ ،‬جای‬ ‫پای رنج‌های موسی‬ ‫(علیه‌السالم) است‬ ‫که نقش بسته‬ ‫است‬ ‫آخرین جمعۀ ماه رمضان‪ ،‬روز پاسخ به انتظارهاست‪.‬‬ ‫همسایۀمظلومیت‪،‬در هاله‌ایاز بی‌سروسامانی‪،‬بهاعتراض‬ ‫یارانخوددر اینروز دل‌بستهاست‪.‬‬ ‫تا ک‌ها به خویش آمده‌اند‪ ،‬نخل‌ها به خروش؛ خون‌های مسموم‬ ‫اجنبی‪،‬تا کیدر شریان‌هایخاکبگردد؟‬ ‫سنگ‌هاآتش‌گرفته‌اند؛درنگتا کی؟‬ ‫روز قدس‪ ،‬روز تذکر قدرت اسالم به تمام مدعیان سلطه‌جوی جهان‬ ‫است‪.‬فلسطین‪،‬دفترایامسالرابهامیدرسیدنبهاینجمعۀشکوفا‬ ‫ورقزدهاست‪.‬‬ ‫فلسطین؛میهنرؤیاهاوپیامبران‬ ‫ینــوا و‬ ‫بــه نــام جمعــۀ قــدس برخیــز فلســطین مــن؛ میهــن مزامیــر ب ‌‬ ‫نهــا‬ ‫چهر ‌ههــای گمشــده؛ میهــن ریش ـه‌های کین ‌هتــوز؛ میهــن توفا ‌‬ ‫و تندرهــا و ش ـب‌های زمهریــر؛ میهــن باغ‌هــای اســیر و دس ـت‌های‬ ‫ملتمــس؛ میهــن درو ‌غهــای کهــن؛ میهــن رؤیاهــا و پیامبــران؛ میهــن‬ ‫خشــم؛ میهن شــعله؛ ای که یک‌میلیون پناهنده دســت تو را با اشــک‬ ‫می‌بو ســند‪.‬‬ ‫دیروز‪ ،‬شرم‌الشیخ بهانه‌ای بیش نبود؛ امروز‪ ،‬شورای امنیت بهانه‌ای‬ ‫بیشنیست‪.‬سکویخوبیاستبرایرصد کردندنیاوفرماندادن‪.‬‬ ‫درختی کهآباز مردابمی‌مکد‪،‬میوه‌اشتلخخواهدشد‪.‬‬ ‫وجب‌به‌وجب خا ک‌های فلسطین من بوی بال جبرئیل می‌دهد؛‬ ‫قدمگاهپیامبرانبودهاستروزی؛دریغا کهبزمگاهنمرودشودورزمگاه‬ ‫فرعون!‬ ‫تاجمعۀظهور‬ ‫بهصحنهمی‌آییمتاصفوفمعترضانظلم‪،‬پررنگ‌ترشود‪.‬بهصحنه‬ ‫می‌آییمتاباطل‪،‬بیداریاصحابحقیقتراواضح‌تربهنظارهبنشیند‪.‬‬ ‫بهصحنهمی‌آییمتابغضترک‌خوردۀفلسطینرابهالتیامیحماسی‬ ‫نشاندهباشیم‪.‬‬ ‫آری! جمعۀ قدس‪ ،‬ریشه در جمعۀ ظهور دارد؛ ریشه در آن ناقوس‬ ‫عدالت کهبهدستانمنجیصبح‪،‬بهصدادرخواهدآمد‪.‬‬ ‫بهنامجمعۀقدسبرخیزدیریاسین‪،‬تلزعتر‪،‬نوارغزه!دیوارهایحائل‬ ‫ترک برداشته؛ پوشال‌های پادشاهی فروریخته و شیشه‌های جادو و‬ ‫جنبلشکستهشده‌اند‪.‬‬ ‫برخیز بیت‌المقدس که«دستخداباجماعتاست»‪.‬‬ ‫حی ــله‌های خنــاسان تم ــامی نــدارد و دس ـت‌های خدان ــشناسان‬ ‫سدشدهاستدر مسیررفاهوآسایش گل‌سنگ‌هایمقاومت‪.‬‬ ‫چشم‌های زیتون سر خ‌شده‌‪ ،‬از بس دیده به دروازه‌های امید دوخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرملخ‌هایدرندهتا کیبرسدبهاین گندم‌زارهاوسایۀجغدهایشوم‬ ‫تا کیبیفتدبرسرپنجره‌هایروبه‌دریا؟‬ ‫بهنامجمعۀقدسمابرخواهیمخاست‬ ‫برخیزالخلیل!برخیزرام‌اهلل!مانواده‌هایمعراجیم‪.‬در خانه‌هایمان‪،‬‬ ‫عطر ابراهیم (علیه‌السالم) وزیده است‪ .‬در باغ‌هایمان صدای مسیح‬ ‫(علیه‌السالم) است که می‌آید‪ .‬در کوچه‌هایمان‪ ،‬جای پای رنج‌های‬ ‫موسی(علیه‌السالم)است کهنقشبستهاست‪.‬‬ ‫تاماهستیم‪،‬فلسطینهست؛مگرمارابکشند کهفلسطینبمیرد!‬ ‫مابرخواهیمخاستوفلسطینرابرنقشۀدنیاترسیمخواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪913***9093‬‬ ‫مجیدصفری‬ ‫شاغلدر اقتصادیومالی‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دست دادن پدر این‌جانب ابراز همدردی کردند‪،‬‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪913***1564‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫ب ــا نهای ــت تأس ــف در هفت ــۀ گذش ــته آقای ــان‬ ‫علیرض ــا فیض ــی ش ــاغل در ان ــرژی س ــیاالت‪،‬‬ ‫به ــروز برات ــی ش ــاغل در خدم ــات عموم ــی وام ــور‬ ‫رفاه ــی و بختی ــار برات ــی ش ــاغل در خدم ــات‬ ‫ش ــهری در غ ــم درگذش ــت پ ــدر ب ــه س ــوگ‬ ‫نشس ــتند ‪.‬‬ ‫ای ــن غ ــم جان ــکاه و ضایع ــۀ جبران‌ناپذی ــر را ب ــه‬ ‫محض ــر خانواد ‌هه ــای ای ــن مرحومی ــن تس ــلیت‬ ‫ع ــرض می‌کنی ــم و ب ــرای آن ــان عل ــو درج ــات را از‬ ‫درگاه حق‌تعال ــی مس ــئلت می‌نمایی ــم‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‬ ‫عبداهللهولی‬ ‫حسینپناهی‬ ‫فاطمهمسرت‌فر‬ ‫آقای عبداهلل هولی فرزند همکار گرامی جمشید هولی‪ ،‬شاغل در نورد سرد‪ ،‬در مسابقات قرآنی منطقۀ‬ ‫فوالدشهرموفقبه کسبرتبۀسومقرائتقرآنشد‪.‬‬ ‫آقای حسین پناهی فرزند همکار گرامی سیروس پناهی‪ ،‬شاغل در فوالدسازی و ریخته‌گری مداوم‪ ،‬در‬ ‫انجمنعلمیشیالت(اورانوس)موفقبه کسبرتبۀاولجشنوارۀحرکتدرحوزۀ کارآفرینیواقتصادمقاومتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خانمفاطمهمسرت‌فرفرزندهمکار گرامیوحیدمسرتفر‪،‬بازنشسته‪،‬درجشنوارۀنوجوانسالم‪،‬رشتۀ‬ ‫مقالۀدانش‌آموزیموفقبه کسبرتبۀاولناحیه‪ 2‬شد‪.‬‬ ‫خانم شکیبا فرهمند فرزند همکار گرامی فریدون فرهمند حسن‌آبادی‪ ،‬شاغل در تعمیرگاه مرکزی‪ ،‬در‬ ‫یو‌ششمین دورۀ مسابقات قران و معارف اسالمی شهرستان مبارکه در رشتۀ نهج‌البالغه موفق به کسب‬ ‫س ‌‬ ‫صبارجبی‬ ‫شکیبافرهمند‬ ‫مهرشادملک‌احمدی‬ ‫رتبۀاولشد‪.‬‬ ‫یو‌ششمین دورۀ‬ ‫خانم صبا رجبی فرزند همکار گرامی سعید رجبی‪ ،‬شاغل در تصفیه و توزیع آب‪ ،‬در س ‌‬ ‫مسابقاتفرهنگی‪-‬هنریشهرستانمبارکهدررشتۀآبرنگموفقبه کسبرتبۀاولورتبۀدومدررشتۀنمایش‬ ‫صحنه‌ایشد‪.‬‬ ‫یو‌ششــمین‬ ‫نســازی‪ ،‬در س ‌‬ ‫آقــای مهرشــاد ملک‌احمــدی فرزنــد مهــرداد ملــک احمــدی‪ ،‬شــاغل در آه ‌‬ ‫دورۀ مســابقات فرهنگی‪-‬هنــری شهرســتان مبارکــه موفــق به کســب رتبۀ ســوم در رشــتۀ نمایــش صحنه‌ای‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تهــای ارزشــمند را بــه ایــن عزیــزان و خانواد ‌ههــای محترمشــان تبریــک عــرض می‌کنیــم و‬ ‫کســب ایــن موفقی ‌‬ ‫توفیــق روزافزونشــان را از درگاه ایــزد متعــال خواســتاریم‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫آماده سازی و انبار تختال‬ ‫مرکزاسناد‬ ‫‪1372/06/30‬‬ ‫‪1397/01/24‬‬ ‫‪1369/11/27‬‬ ‫‪1397/01/24‬‬ ‫علینکوئی‬ ‫سعیدطرقی‬ ‫امور ورزش‬ ‫روابطعمومیمجتمعفوالدسبا‬ ‫‪1369/01/25‬‬ ‫‪1397/01/25‬‬ ‫‪1369/01/27‬‬ ‫‪1397/01/27‬‬ ‫ایمنی‬ ‫معرفی نفرات برتر ایمنی‬ ‫دوره‌های آموزش قرآن و معارف در سال ‪1397‬‬ ‫از همکارانمحترمدعوتمی‌شودجهتدریافتفرم‌هایمربوطبهدوره‌هایآموزشقرآنومعارفدر سال‪ 1397‬بهمرا کززیرمراجعهفرمایند‪.‬همچنینارائۀ کپیفرموپرینتاز فایلفرمنیزقابل‌قبولاست‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫محل تحویل فرم کالس‌های آموزش قرآن و معارف‬ ‫مسئول تحویل فرم‬ ‫شماره تماس‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬ساختمان مرکزی‪ ،‬امور فرهنگی‬ ‫آقای خالقی‬ ‫آقای جعفری‬ ‫‪03152735151‬‬ ‫‪03152733623‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬جنب اداره آموزش‪ ،‬حوزۀ مقاومت بسیج‪ ،‬کتابخانۀ امور فرهنگی‬ ‫آقای بهرامی‬ ‫‪03152735308‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت فوالد سبا‪ ،‬ساختمان مرکزی‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫آقای معتمدی‬ ‫‪03152752272‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬خیابان آمادگاه‪ ،‬کوچۀ نجفی‪ ،‬نبش ایران مبل‪ ،‬داخل کوچه ‪ ،‬کانون بازنشستگان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫خانم مجنون‬ ‫خانم مشرف‬ ‫‪03132226057‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫سید علی حسینی‬ ‫حسین نصیری‬ ‫محمد کیانی‬ ‫احمد اسحاقی‬ ‫سعادت افروخته‬ ‫بروز حوادث شغلی غیرمترقبه در تمام عرصه‌های مربوط به کار و صنعت‪ ،‬به‌ویژه صنایع فوالدسازی‪ ،‬همراه‬ ‫با صدمات انسانی و خسارت‌های فراوان است‪ .‬ازآنجا که کشور ما در زمرۀ کشورهای درحال‌توسعه است‪،‬‬ ‫بروز حوادث شغلی و حفظ منابع انسانی و تجهیزات شرکت‌ها از بسیاری جهات حائز اهمیت است؛ بررسی‌ها‬ ‫نشان می‌دهد که رعایت دستورالعمل‌های ایمنی پیش از وقوع حوادث سهم عمده‌ای در کاهش خطرات و‬ ‫آسیب‌هایناشیاز آن‌هادارد‪.‬‬ ‫در همین خصوص از سوی مدیریت انرژی و سیاالت مجتمع فوالد سبا آقایان سید علی حسینی‪ ،‬احمد‬ ‫اسحاقی‪،‬محمد کیانی‪،‬حسیننصیریوسعادتافروختهبه‌عنواننفراتبرترایمنیاینواحدمعرفیشدند‪.‬‬ ‫پوشش بیمۀ آتش‌سوزی منازل مسکونی همکاران شاغل و بازنشسته‬ ‫بهاطالعتمامیهمکارانشاغلوبازنشستۀمستمری‌بگیرشرکتفوالدمبارکهاصفهانمی‌رسانددر راستای‬ ‫دیدگاهمساعدمدیریتعالیشرکتدر حفظ کرامتانسانی‪،‬هرسالهجهتصدوربیمه‌نامۀجامعیتوسط‬ ‫واحدخدماتبیمۀشرکتبرایپوششبیمۀآتش‌سوزیمنازلمسکونیهمکاراندر اقصی‌نقاط کشور‬ ‫اقداممی‌شودواینامردر سال‪ 97‬نیزانجامپذیرفتهاست‪.‬‬ ‫از همکارانمحترمدرخواستمی‌شوددر صورتوقوعحادثۀناشیاز آتش‌سوزیمنزلمسکونی‪،‬مراتبرا‬ ‫در اسرعوقتبهسازمانآتش‌نشانیمحلسکونتومقاماتانتظامیوسپستاحدا کثر‪ 72‬ساعت کاریاز‬ ‫زمانحادثه کتبا(درخصوصشاغلین)ویااز طریقتماستلفنی(درخصوصهمکارانبازنشسته)بهواحد‬ ‫خدماتبیمۀشرکتاطالع‌رسانی کنندوجهتبازدیدوتهیۀ گزارشتوسط کارشناسشرکتبیمهاز تمام‬ ‫اشیاومواضعآسیب‌دیدهعکس‌برداریونگهدارینمایند‪.‬‬ ‫ضمناشمارهتلفن‌های‪ 33912- 33272- 33911‬جهتهماهنگیواطالع‌رسانیاعالممی‌شود‪.‬‬ ‫واحدخدماتبیمهشرکت‬ ‫مرا کز درمانی طرف قرارداد بیمۀ ایران‬ ‫بهاطالع کلیه کارکنانشرکتفوالدمبارکهمی‌رساندجهتاطالعاز مرا کزدرمانیطرفقراردادبیمۀایران‬ ‫می‌توانیدبهپرتال کارکنانشرکت(قسمتاطالعاتعمومی) یابهوب‌سایتشرکتبیمۀایرانبهآدرس‬ ‫‪ www.iraninsurance.ir‬مراجعهفرمایید‪.‬‬ ‫یادآوریایننکتهالزماست که بیمارستان‌هایآیت‌اهللصدوقی‪،‬حضرتامیرالمؤمنینوحجتیۀاصفهان‬ ‫طرفقراردادنیستندودر صورتاستفادۀبیمه‌شدگاناز خدماتآن‌ها‪،‬به‌دلیلتعرفۀوزارتبهداشت‪،‬‬ ‫درمانوآموزشپزشکیبخشیاز هزینه‌هاغیرقابلپرداختاست‪.‬‬ ‫مدیریت ایمنی‪،‬بهداشتومحیطزیست‬
‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1077‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫ورزش‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان پرکارترین تیم‬ ‫نقل و انتقاالت در هفتۀ گذشته‬ ‫تیم فوتسال فوالد مبارکه فاتح مسابقات کارگری جهان‬ ‫کارکنانپوالدینفوالدمبارکهدر‬ ‫مسابقات کارگری جهان‪ ،‬پرچم‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫پرچمپرافتخار فوالدمبارکهرابهاهتزاز‬ ‫درآوردند‪.‬‬ ‫سجادشهباززادهمهاجمسابقتیمفوتبالاستقاللتهرانباعقدقراردادیک‌سالهبهتیمفوالدمبارکۀسپاهان‬ ‫پیوست‪ .‬این پنجمین خرید فوالد مبارکه سپاهان در فصل نقل و انتقاالت است و این تیم پیش از این استنلی‬ ‫کی روش‪ ،‬ابراهیم صالحی‪ ،‬محمد ایرانپوریان و پیام نیازمند را به خدمت گرفته بود و حاال با جذب شهباززاده‬ ‫پرکارترین تیم نقل و انتقاالت تا این لحظه لقب گرفته است‪ .‬نکتۀ جالب در خرید شهباززاده این‌که او سومین‬ ‫مهاجمیاست کهامیرقلعه‌نوییاز زمانحضورشدر اینتیمخریدهوایندر حالیاست کهاومهاجمانیمثل‬ ‫ساسانانصاریومهردادمحمدیرانیزدر ترکیبتیمشدارد‪.‬فوالدمبارکۀسپاهانحاال باامیرقلعه‌نویینشان‬ ‫می‌دهدقصدداردلیگهجدهمراباقدرتشروع کند و بهروزهایپرشکوه گذشتهبازگردد‪.‬‬ ‫فوتسالیست‌های فوالد مبارکه در رقابت‌های‬ ‫ورزشی کارگران جهان که در فرانسه برگزار شد با‬ ‫شکسترقبایقدرتمندیهمچونفرانسهولتونی‬ ‫در مسابقۀ نهایی این دوره از رقابت‌ها با شکست‬ ‫تیم فوالد خوزستان دیگر نمایندۀ ایران‪ ،‬عنوان‬ ‫قهرمانیدومیندورۀمسابقات کارگریجهانرابه‬ ‫خوداختصاصدادندوجامقهرمانیاینمسابقات‬ ‫راباالیسربردند‪.‬دراینمسابقاتفوالدخوزستان‬ ‫وفرانسهنیزبهترتیبعناویندوموسومرابهخود‬ ‫اختصاصدادند‪.‬‬ ‫قهرمانی محمد گنج خانلو در اولین شب‬ ‫مسابقات لیگ برتر پیست (جام رمضان)‬ ‫کسب عنوان سومی تیم والیبال صنعت فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫دراینمسابقات‪ ،‬تیموالیبالفوالدمبارکهتوانست‬ ‫بر تیم فرانسه غلبه کند و عنوان سومی را به خود‬ ‫اختصاصدهد‪.‬‬ ‫تیم‌های لیتوانی و فرانسه نیز به‌ترتیب بر سکوی‬ ‫قهرمانیونایب‌قهرمانیایستادند‪.‬‬ ‫فهرست کادر فنی جدید تیم فوتبال فوالد مبارکۀ سپاهان‬ ‫اعضای کادر فنیودستیارانامیرقلعهنوعیبرایفصلجدیدمعرفیشدند‪:‬‬ ‫دستیار اول‪:‬میگوئلتکسیرا‬ ‫این مربی دارای مدرک مربی‌گری درجه‌یک یوفا و مسلط به چهار زبان پرتغالی‪ ،‬انگلیسی‪ ،‬فرانسوی و‬ ‫اسپانیایی است و از سال‪ ۲۰۱۲‬کار خود را آغاز کرده است‪ .‬او سابقۀ کار در ترا کتورسازی و ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫راهمدارد‪.‬‬ ‫مربی‪:‬سعیدالهویی‬ ‫سعیدالهوییمربیوآنالیزورسابقتیم‌هایتراکتورسازیوذوب‌آهناست کهدرفصلجدیدبه‌عنوانمربیدر‬ ‫کادر فنیسپاهانفعالیتخواهد کرد‪.‬او سابقۀهمکاریباتیمملیامیدوشهرداریاردبیلرادر کارنامهدارد‪.‬‬ ‫الهویی قبل از اینکه وارد عرصۀ مربیگری شود روزنامه‌نگار ورزشی بود و در حوزۀ مسائل فنی و آنالیز مطلب‬ ‫می‌نوشت‪.‬‬ ‫مربی‪:‬جاللامیدیان‬ ‫بازیکنسابقتیم‌هایسپاهان‪،‬ذوب‌آهنوتیمملی که کار خودرادر عرصۀمربی‌گریبه‌خوبیآغاز کردودر‬ ‫تیم‌هایمختلفیاز جملهذوب‌آهن اصفهانبه‌عنوانمربیفعالیت کردهاست‪.‬‬ ‫مربیدروازبان‌ها‪:‬رویتاوارس‬ ‫این مربی سابقۀ کار در ترا کتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان را همراه با امیر قلعه‌نوعی دارد و در این فصل‬ ‫به‌عنوانمربیدروازه‌بان‌هادر کادر فنیسپاهانباامیرقلعه‌نوعیهمکاریخواهدداشت‪.‬‬ ‫مربیبدن‌ساز‪:‬بیاضپور ممی‬ ‫قهرمانآسیادر دوهایماراتن‪،‬استقامتونیمه‌استقامتاستوسابقۀحضور در تیم‌هایترا کتورسازیو‬ ‫ماشین‌سازیتبریزرابه‌عنوانمربیبدن‌ساز داردوباامیرقلعه‌نوعیدر باشگاهذوب‌آهننیزهمکاریداشته‬ ‫استودراینفصلهم به‌عنوانمربیبدن‌سازتیم درباشگاهسپاهانمسئولیتحساسیرابرعهدهخواهد‬ ‫داشتتابازیکنانآمادگیخوبیبرایحضور در هجدهمیندورۀلیگبرترداشتهباشند‪.‬‬ ‫بهنقلاز سایتفدراسیوندوچرخه‌سواری‪،‬اولینمرحلۀلیگبرترپیست(جامرمضان)باحضور‪ ۶۲‬ورزشکار از‬ ‫‪ ۹‬تیمدر پیستآزادیبرگزار شد‪.‬‬ ‫در اولین مرحلۀ لیگ برتر پیست (جام رمضان) قهرمانان دو رشته اسکرچ و تعقیبی انفرادی مشخص شدند و‬ ‫محمددانشور از تیمپیشگامان کویریزدنیزموفقبه کسبمقاماولدر تایم‌گیریاسپرینتشد‪.‬‬ ‫بانوی سپاهانی به دومین‬ ‫مدال طالی خود دست یافت‬ ‫تمرین و تغذیۀ هوشمندانه در ماه رمضان‬ ‫ماه مبارک رمضان امسال‬ ‫خردادماهشروعشدهو گرفتنروزهدر‬ ‫فصول گرم سال دشوار است‪.‬‬ ‫روزهای طوالنی و شب‌های کوتاه‬ ‫موجب کم‌خوابیوتعدادوعده‌های‬ ‫غذایی کمترمی‌شود‪.‬اگرورزشکار هم‬ ‫باشید‪ ،‬این سختی دوچندان‬ ‫می‌شود‪.‬در اینمقالهبهشما کمک‬ ‫خواهد کرد و تغذیه و برنامۀ تمرین‬ ‫مناسبباهدفشمارادر اختیار تان‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اشتباهاترایجدر ماهمبارکرمضان‬ ‫بدون برنامه بودن در ماه رمضان بزرگ‌ترین‬ ‫اشتباهی است که هر شخص می‌تواند داشته‬ ‫باشد و شکست در برنامه‌ریزی‪ ،‬برنامه‌ریزی برای‬ ‫شکست است‪ .‬برنامه‌ای برای تغذیه‪ ،‬تمرین‪،‬‬ ‫کار و خواب خود داشته باشید تا از هرگونه اشتباه‬ ‫احتمالیپیشگیری کنید‪.‬‬ ‫تمریننمی‌کنید‬ ‫شما با تمرین نکردن در ماه رمضان قدرت و عضلۀ‬ ‫زیادیازدستنخواهیدداد؛اماتمایلبهشکستن‬ ‫رژیم غذایی در این ماه موجب از دست دادن‬ ‫عضله‪ ،‬قدرت و افزایش تودۀ چربی بدنی بیشتر‬ ‫نسبتبهزمانیمی‌شود کهتمرینمی‌کنید‪.‬‬ ‫تغذیۀناسالم‬ ‫ا کثر افراد در ماه رمضان شاهد افزایش تودۀ چربی‬ ‫در پهلووشکمخودهستند کهدلیلاصلیآنغذا‬ ‫و شیرینی‌های مخصوص این ماه است که اغلب‬ ‫دارایمیزانشکروچربیزیادیاست‪.‬‬ ‫کمبودتغذیه‬ ‫غذا انرژی است‪ .‬ا گر تغذیه به میزان کافی نداشته‬ ‫باشید‪،‬انرژی کافیبرایتمریننداریدودر ریکاوری‬ ‫نیز به مشکل برخورد خواهید کرد؛ بنابراین باید‬ ‫روی مواد غذایی سالم و مغذی با میزان کالری‬ ‫باال تمرکز کنید‪.‬‬ ‫کم‌خوابی‬ ‫شب‌های کوتاه باعث مشکالت خواب می‌شود و‬ ‫انگیزۀشمارابرایرفتنبهباشگاه می‌گیرد‪.‬‬ ‫باورهایرایجغلطدربارۀروزه‌داری‬ ‫تمامتحقیقاتدربارۀروزه‌داری‪،‬بر مزایایآنتأ کید‬ ‫کرده‌اند‪.‬چندینباور غلطدر اینزمینه رادر ادامه‬ ‫خواهیم گفت‪:‬‬ ‫کاهشمتابولیسم‬ ‫تحقیقات نشان می‌دهد روزه‌داری باعث کاهش‬ ‫سرعت متابولیسم بدن نمی‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫وعده‌های مکرر غذایی باعث افزایش متابولیسم‬ ‫نخواهدشد‪.‬‬ ‫کاهشقدرتوعضلهسوزی‬ ‫روزه‌داری باعث عضله‌سوزی نمی‌شود‪ ،‬ا گر در‬ ‫در دومینروز رقابت‌هایجهانیشرکت‌هادر فرانسه‪ ،‬کارواندوومیدانی کشورمان‪ ۱۱‬مدال(‪ ۶‬طال‪ ۴،‬نقرهویک‬ ‫برنز) کسب کردند‪ .‬در این رقابت‌ها مریم طوسی در ‪ ۲۰۰‬متر مدال طال گرفت‪ .‬سهند توانایی نیز در ‪ ۲۰۰‬متر مردان‬ ‫به مدال طال دست یافت‪ .‬فاطمه نصر نصرآبادی در ‪ ۱۵۰۰‬متر بانوان مدال خوش‌رنگ طال را به گردن آویخت‪.‬‬ ‫همایون همتی نیز در ‪ ۱۵۰۰‬متر آقایان به مدال طال دست یافت‪ .‬در ‪ ۴۰۰‬متر مردان سجاد هاشمی طالیی شد‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬در ‪ ۱۰۰‬متر امدادی تیم چهارنفره روح‌اهلل محمدی‪ ،‬سجاد هاشمی‪ ،‬پژمان یار ولی و علی قاسمی با کسب‬ ‫عنواننخستبهمدالطالرسیدند‪.‬در ‪ ۲۰۰‬مترمردانعلیقاسمینقره گرفت‪.‬در ‪ ۱۵۰۰‬مترمردانپژمانیار ولی‬ ‫هم نقره گرفت‪ .‬در پرش ارتفاع‪ ،‬هادی خوب یاری مدال نقره را بر گردن آویخت‪ .‬سهند توانایی هم در ‪ ۴۰۰‬متر‬ ‫مردان نقره گرفت‪ .‬تیم ‪ ۴‬در ‪ ۱۰۰‬متر متشکل از احمد فرود‪ ،‬همایون همتی‪ ،‬هادی خوب یاری و سهند توانایی‬ ‫همبهمدالبرنزدستیافتند‪.‬‬ ‫باشگاهقوی‌تروباپشتکاربیشتریتمرین کنید‪.‬‬ ‫کمبودانرژی‬ ‫برای تمرین و کارهای روزانه در صورتی انرژی‬ ‫خواهید داشت که به میزان کافی تغذیه داشته‬ ‫باشید‪ .‬بهره‌وری زمانی افزایش پیدا می‌کند که‬ ‫زمان کمتریرابرایغذاخوردنصرف کنید‪.‬‬ ‫چه زمانی برای تمرین در ماه رمضان مناسب‬ ‫است؟‬ ‫دوساعتپیشاز اذانمغرب‬ ‫با این روش می‌توانید پس از تمرین چندین وعدۀ‬ ‫غذاییمیل کنید کهبهریکاوریشما کمکخواهد‬ ‫کرد‪ .‬همچنین در مدت‌زمانی که روزه نیستید‬ ‫می‌توانید حدا کثر تغذیه را داشته باشید و بدنتان‬ ‫رابرایروز آیندهآماده کنید‪.‬‬ ‫دو ساعتپساز اذانمغرب‬ ‫یشــود که ضعــف بدنی‬ ‫ایــن روش زمانــی توصیه م ‌‬ ‫داریــد و نمی‌توانیــد تمریــن را قبــل از اذان مغــرب‬ ‫انجام دهیــد ؛ در ایــن حالت پــس از یک یــا دو وعدۀ‬ ‫غذایــی کامــا بــرای شــروع تمریــن پرانــرژی و آمــاده‬ ‫هســتید‪.‬‬ ‫در زمانی که روزه‌اید و تمرین می‌کنید باید قوی‌تر‬ ‫و باپشتکارتر باشید؛ ا گر نمی‌توانید‪ ،‬ممکن است‬ ‫تغذیۀشمامناسبنباشدیااین‌کهموضوعتلقین‬ ‫ذهنیاست‪.‬‬ ‫چگونهدر رمضانچربی‌سوزی کنیم؟‬ ‫روزهروندچربی‌سوزیراتسریعمی‌کند‪.‬می‌توانید‬ ‫کربوهیدراتبیشتریرانسبت‌بهزمان‌هایمعمول‬ ‫مصرف کنید‪ ،‬بدون این‌که تودۀ چربی بدنتان‬ ‫افزایشیابد‪.‬‬ ‫قوی‌تراز گذشتهتمرین کنید‬ ‫تمریناتقدرتیازعضله‌سوزیپیشگیریمی‌کندو‬ ‫تمریناتترکیبیهمراهبالیفتبهقوی‌ترشدنشما‬ ‫یاریمی‌رساند‪.‬‬ ‫تغذیۀسالم‬ ‫در ‪۹۰‬درصد مواقع از مصرف غذاهای فراوری‌شده‬ ‫خودداری کنید‪ .‬گوشت قرمز‪ ،‬سینۀ مر غ‪ ،‬تن‬ ‫ماهی‪ ،‬جو‪ ،‬برنج‪ ،‬ما کارونی‪ ،‬موز‪ ،‬تخم‌مرغ و… در‬ ‫رژیمغذاییخوداضافه کنید‪.‬‬ ‫آببنوشید‬ ‫از نوشــیدن قهــوه و چــای ســبز اجتنــاب کنیــد؛ زیــرا‬ ‫ادرارآور هستند؛ آب بنوشید تا مانع از دی‌هیدراته‬ ‫شــدن بدنتــان شــود ‪ .‬حداقــل چهــار لیتــر آب قبــل‬ ‫و بعــد از روزه بنوشــید تــا احســاس تشــنگی نکنیــد‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه ایــن میــزان آب را یک‌جا ننوشــید؛‬ ‫زیــرا بــدن ایــن میــزان آب دریافتــی را ســریعا دفــع‬ ‫می‌کنــد‪.‬‬ ‫از غذاهایناسالمدوری کنید‬ ‫ا کثر افراد در ماه رمضان به‌دلیل پرخوری در‬ ‫غذاهایناسالمدچاراضافه‌وزنمی‌شوند؛بنابراین‬ ‫از خوردنفست‌فودها‪،‬غذاهایپرچربوشیرینی‬ ‫دوری کنید‪.‬‬ ‫از تمریناتهوازیدوری کنید‬ ‫زمانی که روزه‌دارید‪ ،‬نمی‌توانید آب بنوشید؛‬ ‫بنابراینانجامتمریناتهوازیو‪ HIIT‬ایدۀچندان‬ ‫خوبینیست‪.‬بهلیفتوزنه‌هاتااتمامماهرمضان‬ ‫تکیه کنید‪.‬‬ ‫چگونهدر ماهرمضانعضله‌سازی کنیم؟‬ ‫در ماه رمضان باید در مقابل پرخوری ایستادگی‬ ‫کنیدومیزان کالریموردنیاز روزانۀخودرامحاسبه‬ ‫کنیدوبراساس آنتغذیۀخودرابرنامه‌ریزی کنید‪.‬‬ ‫نکاتی کهبایدرعایت کنید‪:‬‬ ‫چهارلیترشیربنوشید‬ ‫روزانه چهار لیتر شیر بنوشید‪ .‬این میزان شیر را‬ ‫زمانی کهروزهنیستیدتقسیم کنید؛برایمثالهر‬ ‫سهساعتدو لیوان‪.‬‬ ‫غذاهایبا کالریباال میل کنید‬ ‫پاستا با آرد سفید بهترین ماده غذایی است که‬ ‫می‌توانید انتخاب کنید؛ ‪ ۲۵۰‬گرم پاستا حاوی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬کیلوکالری است‪ .‬همچنین برنج‪ ،‬مخلوط‬ ‫مغزهاوموز پیشنهادمی‌شود‪.‬‬ ‫قوی‌تراز گذشتهتمرین کنید‬ ‫مانند چربی‌سوزی‪ ،‬سریع‌ترین راه برای رسیدن‬ ‫به عضله‌سازی تمرینات قدرتی‪ ،‬مانند تمرینات‬ ‫سنگیناسکواتاست‪.‬‬ ‫وعده‌هایغذاییمایع‬ ‫مواد غذایی مایع سریع‌تر از مواد غذایی خشک‬ ‫هضم و جذب می‌شوند؛ پس برای خودتان‬ ‫خوردنی‌هایی مانند اسموتی درست کنید‪ :‬موز‪،‬‬ ‫جوپرک‪،‬ماستبدونچربیوشیرراباهممخلوط‬ ‫کنید و یک وعدۀ غذایی با پروتئین و کالری باال‬ ‫آماده کنید‪.‬‬ ‫آببنوشید‬ ‫‪ ۸۷‬درصــد شــیر آب اســت؛ پــس از آنجــا کــه مقــدار‬ ‫زیــادی شــیر می‌نوشــید‪،‬نیاز بــه آب زیــادی نداریــد‬ ‫و می‌توانیــد فقــط بــرای رفــع تشــنگی آب بنوشــید‪.‬‬ ‫کالریدریافتیرابررسی کنید‬ ‫میزان کالری دریافتی را با میزان کالری موردنیاز‬ ‫مقایسه کنید؛ چهار لیترشیرو ‪ ۵۰۰‬گرمپاستا‪۴۵۰۰‬‬ ‫کیلوکالریدارد؛بررسی کنید کهاینمیزان بیشتریا‬ ‫کمتراز نیاز روزانۀشماست‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان‬ ‫می‌دهد روزه‌داری‬ ‫باعث کاهش‬ ‫سرعتمتابولیسم‬ ‫بدن نمی‌شود‪.‬‬ ‫همچنین وعده‌های‬ ‫مکرر غذایی باعث‬ ‫افزایشمتابولیسم‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫چهار طالیی‌پوش سپاهان‬ ‫در اردوی تیم ملی هندبال‬ ‫سجاد شیرازی‪ ،‬محمدحسین هاشمی‪ ،‬یونس بدیعی و کیارش طاهری چهار بازیکن از باشگاه فوالد مبارکه‬ ‫سپاهانهستند کهبهاردویتیمملیهندبالجوانان کشور دعوتشده‌اند‪.‬چهارمیناردویآمادگیتیمملی‬ ‫هندبالجواناناز دومتاهفتمخردادماهدر تهرانبرگزار شد‪.‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫عکس ارسالی از همکار گرامی جناب آقای لطف‌اله طالبی شاغل در شرکت برق آرا‬ ‫همکاران و خوانندگان محترم خبرنامۀ فوالد می‌توانند با ارسال عکس‌های جذاب و دیدنی ورزشی به‬ ‫واحد امور ورزش در مسابقۀ انتخاب بهترین عکس هفته شرکت کنند‪ .‬شایان‌ذکر است هر هفته به عکس‬ ‫منتخب جایزه‌ای به‌رسم یادبود از طرف امور ورزش اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت برای تمام کارکنان و خانوادۀ ایشان آزاد است‪.‬‬
‫یک‌شنبه ‪ 13‬خرداد‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪18‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬خرداد‬ ‫‪32‬‬ ‫‪17‬‬ ‫آفتابی‬ ‫‪33‬‬ ‫‪14‬‬ ‫آفتابی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬خرداد‬ ‫‪33‬‬ ‫‪15‬‬ ‫آفتابی‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫‌آفتابی‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫جعمه ‪ 18‬خرداد‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫شنبه‪19‬خرداد‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫‪33‬‬ ‫‪17‬‬ ‫آفتابی‬ ‫حدیث هفته‬ ‫پیامبر اکرم صل هللا علیه و آله‪:‬‬ ‫هر كه از روى ايمان و براى رسيدن به ثواب الهى‪ ،‬شب قدر را به عبادت بگذراند‪ ،‬گناهان‬ ‫گذشته اش آمرزيده مى شود ‪.‬‬ ‫فضائل األشهر الثالثه ‪ ،‬ص ‪136‬‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1077‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬رمضان ‪ 2 / 1439‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شركتفوالدمباركهاصفهان‪/‬مدیرمسئول‪:‬محمدناظمیهرندی‬ ‫سردبیر‪ :‬رسول مهماندوست ‪/‬دبیر تحریریه‪ :‬سید رسول موسوی ‪/‬شمارگان‪14000:‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21‬‬ ‫‪No.1077‬‬ ‫‪SAT.2 JUN. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫جامعیت اوصاف امیر مؤمنان علی‬ ‫سینما‬ ‫آن‌سوی ابرها ‪/‬مجید مجیدی‬ ‫سینما قدس‬ ‫تگزاس‪/‬التاری‬ ‫سینما فلسطین‬ ‫خجالت نکش ‪/‬تگزاس‪ /‬التاری‬ ‫سینما سپاهان‬ ‫اوصاف امیر‬ ‫مؤمنان امام علی‬ ‫(علیه‌السالم) از‬ ‫ایمان و معرفت‬ ‫عمیق او‪ ،‬از‬ ‫بندگی و تسلیم‬ ‫بی‌چون‌وچرای او‬ ‫در مقابل خداوند‬ ‫سرچشمه می‌گیرد‪.‬‬ ‫آنجا که فرمان الهی‬ ‫بر آن است که‬ ‫باید شجاع و دلیر‬ ‫باشد و جان در کف‬ ‫اخالص نهد‪ ،‬علی‬ ‫سراپا شجاعت و‬ ‫دلیری است؛ ولی‬ ‫وقتی به پیشگاه‬ ‫معبود خود می‌رسد‬ ‫که جایگاه خضوع‬ ‫و خشوع و تذلل‬ ‫و کوچکی است‪،‬‬ ‫سراپا ترس و لرز و‬ ‫گریه و ناله است‬ ‫چهارراه استانبول ‪/‬خجالت نکش‪/‬عصبانی نیستم‪/‬تگزاس‪/‬مصادره‬ ‫حضرت امیر مؤمنان علی (علیه‌السالم) در‬ ‫سیزدهم رجب سال ‪ 30‬عام‌الفیل در کعبه‬ ‫دیده به جهان گشود و در بیست و یکم‬ ‫ماه مبارک رمضان سال ‪ 40‬هجری در شهر‬ ‫بی‌وفای کوفه به شهادت رسید و شبانه و‬ ‫مخفیانه در نجف اشرف به خا ک سپرده شد‬ ‫وعزیزانشدر تاریکیشب‪،‬بدنپاکپدر رازیر‬ ‫خاکپنهان کردند‪.‬‬ ‫زمینرااز عدالتپاک کردند‬ ‫گریبانفلکراچاک کردند‬ ‫ز چشمانمالئکاشکمی‌ریخت‬ ‫بمیرممرتضیراخاک کردند‬ ‫دربارۀ امام علی (علیه‌السالم) سخن گفتن‬ ‫و اوصاف او را بیان کردن بدون شک کاری‬ ‫است بس مشکل‪ .‬پیامبر گرامی اسالم‬ ‫(صل اهلل علیه) فرمود‪« :‬ا گر همۀ درختان‬ ‫باغ‌ها قلم شوند و تمام دریاها مرکب و جوهر‪،‬‬ ‫وجن‌هاحسابگروانسان‌هانویسنده گردند‪،‬‬ ‫نمی‌توانندفضایلعلی(علی ‌هالسالم)راشماره‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫کتابفضلتوراآببحر کافینیست‬ ‫کهتر کنمسرانگشتوصفحهبشمارم‬ ‫اوصاف امیر مؤمنان امام علی (علیه‌السالم)‬ ‫از ایمان و معرفت عمیق او‪ ،‬از بندگی و تسلیم‬ ‫بی‌چون‌وچرایاودرمقابلخداوندسرچشمه‬ ‫می‌گیرد‪.‬آنجا کهفرمانالهیبرآناست کهباید‬ ‫شجاعودلیرباشدوجاندر کفاخالصنهد‪،‬‬ ‫علی سراپا شجاعت و دلیری است؛ ولی وقتی‬ ‫به پیشگاه معبود خود می‌رسد که جایگاه‬ ‫خضوعوخشوعوتذللو کوچکیاست‪،‬سراپا‬ ‫ترس و لرز و گریه و ناله است‪ .‬آنجا که به مال‬ ‫خودشمی‌رسدسراپاسخاوتاست؛اماآنگاه‬ ‫که به بیت‌المال می‌رسد و مأمور است طبق‬ ‫عدالترفتار کند‪،‬سراپابخلوامسا کاست‪.‬‬ ‫معرفی فیلم‬ ‫سینما فرهنگیان‬ ‫پردیس سینمایی چهارباغ‬ ‫آن‌سوی ابرها‪ /‬جشن دلتنگی ‪/‬چهارراه استانبول‪/‬خجالت نکش‪/‬خوک ‪/‬عصبانی نیستم ‪/‬‬ ‫تگزاس‪ /‬فیلشاه ‪ /‬کوپال‪ /‬پاپ‬ ‫اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع آفتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪1397/3/12‬‬ ‫‪04:21‬‬ ‫‪05:58‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:26‬‬ ‫یکشنبه ‪1397/3/13‬‬ ‫‪04:20‬‬ ‫‪05:57‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:27‬‬ ‫‪1397/3/14‬‬ ‫‪04:20‬‬ ‫‪05:57‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:27‬‬ ‫سه‌شنبه ‪1397/3/15‬‬ ‫‪04:20‬‬ ‫‪05:57‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:28‬‬ ‫چهارشنبه ‪1397/3/16‬‬ ‫‪04:19‬‬ ‫‪05:57‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪20:28‬‬ ‫پنجشنبه ‪1397/3/17‬‬ ‫‪04:19‬‬ ‫‪05:57‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪20:29‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪1397/3/18‬‬ ‫‪04:19‬‬ ‫‪05:57‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪20:29‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/3/19‬‬ ‫‪04:18‬‬ ‫‪05:57‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪20:30‬‬ ‫شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫فقه و زندگی‬ ‫احکام روزه‌داری‬ ‫روزهبدوننیت‬ ‫نکــه روزه از عبــادات اســت و بایــد همــراه نیــت باشــد‪ ،‬در مــواردی‪ ،‬تمام یــا بعضــی از روز ‌ههــا بدون‬ ‫بــا ای ‌‬ ‫یشــود و صحیــح اســت‪:‬‬ ‫نیــت انجــام م ‌‬ ‫‪ -1‬کسی که در سفر اســت و پیش از ظهر به وطن خود می‌رســد‪ ،‬ا گر در طول ســفر‪ ،‬کاری انجام نداده‬ ‫باشــد کــه روزه را باطــل کنــد‪ ،‬واجــب اســت نیــت روزه کنــد و روزه‌اش صحیــح اســت‪ .‬گفتنــی اســت در‬ ‫ســفر نمی‌توان نیــت روزه کــرد؛ زیــرا روزه در ســفر حرام اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا گــر مریــض قبــل از ظهــر خــوب شــود و تــا آن وقــت کاری انجــام نــداده باشــد کــه روزه را باطــل‌کنــد‪،‬‬ ‫الزم اســت از همــان وقــت نیــت روزه کنــد و روزه‌اش صحیــح اســت‪.‬‬ ‫‪ -3‬کســی که تصمیــم روزه داشــته‪ ،‬ولی یــک روز کامــل را خــواب مانده اســت روزه‌اش صحیح اســت‪،‬‬ ‫نکــه در طــول روز نیــت نکــرده؛ البتــه نمازهایــی را که نخوانــده باید قضــا کند‪.‬‬ ‫با ای ‌‬ ‫نکــه تــا آن وقــت کاری انجــام‬ ‫یتــوان نیــت روزه کــرد‪ ،‬ب ‌هشــرط ای ‌‬ ‫‪ -4‬بــرای روزۀ قضــا تــا قبــل از ظهــر م ‌‬ ‫نــداده باشــد کــه روزه را باطــل کنــد‪.‬‬ ‫یتــوان نیــت روزه کند‪ ،‬ب ‌هشــرط این‌که تــا آن وقت‬ ‫‪ -5‬برای روزۀ مســتحبی تــا دقایقی قبــل از غروب م ‌‬ ‫کاری انجام نداده باشــد کــه روزه را باطل کند‪.‬‬ ‫بیماری وروزه‬ ‫در خصوص بیماری وروزهالزماستبهچندنکتهتوجهشود‪:‬‬ ‫‪ -1‬معیار در تشــخیص مضر بــودن روزه‪ ،‬خود شــخص روزه‌گیرنده اســت نه دیگران‪ .‬ا گر خود شــخص‬ ‫نمی‌تواند تشــخیص دهد‪ ،‬به پزشــک مورداطمینان (که در رشتۀ خود متخصص اســت و نیز خالف‬ ‫واقــع نمی‌گوید) مراجعــه می‌کند‪ ،‬در این صورت ســخن پزشــک بــرای او حجت اســت چه آن پزشــک‬ ‫مســلمان باشــد یا کافر‪.‬‬ ‫‪-2‬تمارضوخودرابهمریضیزدن‪،‬مجوز خوردنروزهنیست‪.‬‬ ‫‪ -3‬ا گــر مریــض پیــش از ظهــر خــوب شــود و کاری انجــام نــداده باشــد کــه روزه را باطــل‌کنــد‪ ،‬بایــد نیت‬ ‫روزه کنــد و روزۀ آن روز را بگیــرد‪.‬‬ ‫‪-4‬ا گرشخصبااین‌کهروزهبرایشضرر داردروزهبگیرد‪،‬روزه‌اشباطلاست‪.‬‬ ‫«برادرم خسرو»‬ ‫با تمام ایراداتی‬ ‫که در فیلم‌نامه‬ ‫دارد‪ ،‬قطعا‬ ‫نسبت‌به بسیاری‬ ‫از فیلم‌هایی که‬ ‫این روزها به روی‬ ‫پرده می‌رود‪ ،‬ارزش‬ ‫تماشای بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬اولین فیلم‬ ‫احسان بیگلری‬ ‫قصه‌گوست و‬ ‫درنهایت به معضل‬ ‫جدیدی پرداخته‬ ‫که قبال کمتر در‬ ‫سینمای ایران به آن‬ ‫توجه شده است‪.‬‬ ‫«برادرم خسرو»‬ ‫بازی‌های درخشانی‬ ‫دارد و شاید اگر‬ ‫فیلم‌نامه با دقت و‬ ‫وسواس بیشتر و به‬ ‫دور از قضاوت‌های‬ ‫مستقیمنوشته‬ ‫می‌شد‪ ،‬شاهد‬ ‫فیلمی عمیق‌تر و‬ ‫ماندگارتر‌بودیم‬ ‫می‌کنیم‪:‬‬ ‫از امیر مؤمنان نقل شده است که به درگاه‬ ‫خداوند عرض می‌کرد‪« :‬در عزت من همین‬ ‫بس که بندۀ تو [و سراپا تسلیم امر تو] باشم‬ ‫و این افتخار مرا کافی است که تو پروردگار [و‬ ‫مربی]منباشی‪».‬‬ ‫برخی انسان‌ها به خاطر ترس از جهنم یا‬ ‫طمع به بهشت خدا را بندگی می‌کنند‪ ،‬ولی‬ ‫علی هم عبادت عاشقانه دارد و هم آ گاهانه؛‬ ‫از این رو عرض می‌کرد‪« :‬خدایا! من تو را‬ ‫به‌موجب بیم از آتشت یا طمع در بهشتت‬ ‫پرستش نکرده‌ام؛ بلکه بدان جهت تو را‬ ‫پرستش کردم کهشایستهپرستشیافتمت‪».‬‬ ‫شب نوزدهم وقتی حضرت اذان آخرش را‬ ‫گفت‪ ،‬از ماذنه پایین آمد و با خود این‌گونه‬ ‫زمزمه کرد‪:‬‬ ‫«باز کنیدراهمؤمنرزمندهدر راهخدارا‪ ،‬کهجز‬ ‫[خدای]واحدنپرستیدهاست‪».‬‬ ‫تمــام ارزش‌هــای علــی‪ ،‬عظمــت و مقــام او‬ ‫و همچنیــن تمــام اختالفــات و تضادهــا در‬ ‫اوصــاف او‪ ،‬در همیــن وصــف بندگــی او نهفتــه‬ ‫ا ســت‪.‬‬ ‫سوده همدانی بانوی فدا کار و دلباخته و‬ ‫شیعۀ راستین علی (علیه‌السالم)‪ ،‬در مقابل‬ ‫معاویه بر علی درود فرستاد و در وصف او‬ ‫چنین گفت‪:‬‬ ‫درود خدا بر روانی باد که او را خا ک برگرفت و‬ ‫عدلدرآنمدفون گشت‪.‬باحقپیمانبسته‬ ‫بود که به‌جای آن بدلی نگزیند؛ پس با حق و‬ ‫ایمانمقرون گشتهبود‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫برادرم خسرو‬ ‫فیلشاه‪ /‬مصادره‬ ‫دیگر اوصاف دیگر علی (علیه‌السالم) نیز تابع‬ ‫فرمانالهیاست‪.‬‬ ‫اینکبهنمونه‌ای کهنشان‌دهندۀروحیقین‪،‬‬ ‫ایمان عمیق و بندگی محض اوست اشاره‬ ‫علیه‌السالم‬ ‫خالصۀداستان‪:‬‬ ‫خسرو(شهابحسینی)مردجوانیاست که‬ ‫به بیماری دوقطبی مبتالست و باید مدتی‬ ‫را در خانۀ برادرش ناصر (ناصر هاشمی) و‬ ‫همسرش (هنگامه قاضیانی) بگذارند؛ اما‬ ‫رفتارهای عجیب و کودکانۀ خسرو آرامش‬ ‫خانۀناصررااز بینمی‌برد‪.‬‬ ‫احــسان بیگلــ ــری قب ـ ـ ــال در فیـ ــلم‌های‬ ‫تحسین‌شده‌ای چون «اتوبوس شب»‪،‬‬ ‫«‪ ۵۰‬قدم آخر»‪« ،‬درباره الی» و «گیس‌بریده»‬ ‫دستیار کارکردان بوده است‪ .‬او فعالیت‬ ‫خود را با دستیاری کارگردانانی همچون‬ ‫اصغر فرهادی و کیومرث پوراحمد آغاز کرد‬ ‫و مطمئنا همکاری با چنین فیلم‌سازان‬ ‫بزرگی در شکوفایی هنر فیلم‌سازی بیگلری‬ ‫مؤثر بوده است‪ .‬بیگلری حاال اولین ساختۀ‬ ‫سینمایی‌اش به‌نام «برادرم خسرو» را‬ ‫کارگردانی کرده تا خود را به‌عنوان کارگردان‬ ‫مطرح کند‪.‬‬ ‫دربارۀفیلم«برادرمخسرو»‪:‬‬ ‫بیگلری در اولین تجربۀ فیلم‌سازی‌اش به‬ ‫سراغ یک درام روان‌شناختی رفته است‪.‬‬ ‫تجربه‌ای که ا گر نگوییم در سینمای ایران‬ ‫همانندش را نداریم‪ ،‬باید اعتراف کنیم‬ ‫حداقل کمتر مشابهش را دیده‌ایم‪ .‬فیلم‬ ‫بیگلری بر فیلم‌نامه‌ای استوار است که برگ‬ ‫برندۀاوست‪.‬‬ ‫«برادرم خسرو» برخالف بسیاری از آثار امروز‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬اثری قصه‌محور است و‬ ‫قادر است وضعیت کلی داستان را برای‬ ‫مخاطبخودروشنسازدوداستانیواحدرا‬ ‫درچارچوبی کهمشخصمی‌کندروایت کند‪.‬‬ ‫اولینفیلماحسانبیگلریبه‌جایپرداخت‬ ‫به مسائل حاشیه‌ای و شخصیت‌های زائد‪،‬‬ ‫داستاناصلیرابسطو گسترشمی‌دهدواز‬ ‫اضافه‌گوییپرهیزمی‌کند‪.‬اینموضوعنوعی‬ ‫ویژگی مثبت در سینمای ایران محسوب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫داســتان اصلــی فیلــم قــرار اســت بــه تقابــل‬ ‫میــان ناصــر و خســرو (کــه ترکیــب نامشــان‬ ‫کنایــه از محل ـه‌ای در تهــران اســت) بپــردازد؛‬ ‫یعنــی جایــی کــه خســرو بیمــار دوقطبــی‬ ‫معرفــی می‌شــود و ناصــر فــرد عاقلــی اســت‬ ‫کــه بایــد از او مراقبــت کنــد‪ .‬فیلــم به‌درســتی‬ ‫در جریــان داســتان‪ ،‬تــوازن عاقــل و دیوانــه‬ ‫را برهــم می‌زنــد و ایــن نکتــه را بــه مخاطــب‬ ‫گوشــزد می‌کنــد کــه ناصــر برخــاف ظاهــر آرام‬ ‫و کاریزماتیــک خــود‪ ،‬وضعیتی بهتر از خســرو‬ ‫نــدارد و تنهــا تفــاوت آن‌هــا در ایــن اســت کــه‬ ‫ناصــر شــخصیت اجتماعــی قابل‌قبولــی بــه‬ ‫دســت آورده و خســرو بیشــتر بــا رفتارهــای‬ ‫هیســتریک خــود شــناخته می‌شــود‪.‬‬ ‫در سـینمای جهـان آثـار فراوانـی وجـود دارند‬ ‫کـه در آن بـرادر شـخصیت اصلـی فیلـم دچـار‬ ‫اختاللروانیبودهوفیلمدر طولداستانبه‬ ‫یـک وا کاوی ژرف دربارۀ عاقل و بیمار دسـت‬ ‫زده اسـت‪ .‬نمونـۀ موفـق ایـن نـوع داسـتان‬ ‫را می‌تـوان در «مـرد بارانـی» بـه کارگردانـی‬ ‫بـری لوینسـن و بـازی تـام کـروز و داسـتین‬ ‫هافمـن دیـد؛ جایـی کـه تعامـل دو بـرادر بـه‬ ‫شـناخت عمیـق مخاطـب از زندگـی و رفتـار‬ ‫آن‌دو می‌انجامـد و درنهایـت نیـز تماشـا گر‬ ‫را بـرای قضـاوت نهایـی بـه نقطـۀ اطمینـان‬ ‫می‌رسـاند‪.‬‬ ‫«برادرم خسرو» از بازی‌بازیگران خوبی‬ ‫بهره می‌گیرد‪ .‬ناصر هاشمی در سال‌های‬ ‫اخیر بسیار کم‌کار شده و کمتر او را در‬ ‫سینما می‌بینیم؛ اما در «برادرم خسرو»‪،‬‬ ‫بازی بسیار خوبی دارد و نقطۀ قوت فیلم‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬شهاب حسینی هم‬ ‫ا گرچه بی‌شباهت به شخصیت عماد در‬ ‫«فروشنده»نیست‪،‬اماتالشقابل‌تحسینی‬ ‫کرده و قابل‌قبول است‪ .‬هنگامه قاضیانی در‬ ‫میان این دو‪ ،‬تنها بازیگری است که به‌دلیل‬ ‫بی‌توجهی فیلم‌نامه به شخصیت میترا‪،‬‬ ‫فرصت درخشش در فیلم را از دست داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«برادرم خسرو» با تمام ایراداتی که در‬ ‫فیلم‌نامه دارد‪ ،‬قطعا نسبت‌به بسیاری از‬ ‫فیلم‌هایی کهاینروزهابهرویپردهمی‌رود‪،‬‬ ‫ارزش تماشای بیشتری دارد‪ .‬اولین فیلم‬ ‫احسان بیگلری قصه‌گوست و درنهایت‬ ‫به معضل جدیدی پرداخته که قبال کمتر‬ ‫در سینمای ایران به آن توجه شده است‪.‬‬ ‫«برادرم خسرو» بازی‌های درخشانی دارد و‬ ‫شاید ا گر فیلم‌نامه با دقت و وسواس بیشتر‬ ‫و به دور از قضاوت‌های مستقیم نوشته‬ ‫می‌شد‪ ،‬شاهد فیلمی عمیق‌تر و ماندگارتر‬ ‫‌بودیم‪.‬‬ ‫دانشنامۀ امام علی علیه‌السالم‬ ‫این اثر را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ‬ ‫اسالمی منتشر کرده است‪ .‬مجموعه‌ای‬ ‫کامل و بی‌نظیر برای محققان تاریخ و سیرۀ‬ ‫امیرالمؤمنین (علیه‌السالم) که در شش‌هزار‬ ‫صفحه و دوازده جلد‪ ،‬با همکاری مبرزترین‬ ‫مورخان معاصر همچون آیت‌اهلل جوادی‬ ‫آملی‪ ،‬عالمه عسکری‪ ،‬سید جعفر مرتضی‬ ‫عاملی‪،‬استادشهیدی‪،‬حجج‌االسالمدوانی‪،‬‬ ‫جعفریان‪،‬جاودانو‪...‬زیرنظرحجت‌االسالم‬ ‫علی‌ا کبر رشاد تألیف شده است‪ .‬نکتۀ مهم‬ ‫این‌کهایناثرصرفاجمع‌آوریمطالبتاریخی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه چینش موضوعات و نقل و‬ ‫تحلیلمباحث‪،‬مبتنیبردیدگاه‌هایخاص‬ ‫تاریخیواعتقادیشیعهاست‪.‬اینمجموعۀ‬ ‫ارزشمند شامل صد‌و‌سی مدخل اصلی و‬ ‫حدود سه‌هزار مدخل فرعی است و بیش‬ ‫از دویست محقق در تألیف آن همکاری‬ ‫داشته‌اند‪ .‬موضوعاتی همچون حکمت و‬ ‫معرفت‪ ،‬مبدأ و معاد‪ ،‬نبوت و امامت‪ ،‬اخالق‬ ‫و سلوک و همچنین مباحث بسیار درزمینۀ‬ ‫حقوق‪ ،‬سیاست و اقتصاد در سیره و دیدگاه‬ ‫امیرالمؤمنینعلی(علیه‌السالم)دراین کتاب‬ ‫بررسیشدهاست‪.‬‬ ‫به‌طورکلی می‌توان گفت جلد یکم تا سوم‬ ‫دانشنامۀامامعلیعلیه‌السالم‪،‬ویژۀمباحث‬ ‫اندیشه‌ای و عقیدتی است و در آن از حکمت‬ ‫و معرفت و کالم و الهیات سخن می‌رود‪ .‬در‬ ‫این مباحث کوشیده شده است تا ضمن‬ ‫تجزیه‌وتحلیل آموزه‌های علوی‪ ،‬با رویکرد‬ ‫فقهی به روایات امام علی (علیه‌السالم)‬ ‫نگریسته شود‪ .‬جلد چهارم دانشنامه‬ ‫درخصوص اخالق و سلوک است و در آن‬ ‫ی شده است‪.‬‬ ‫شماری از مباحث اخالق بررس ‌‬ ‫جلد پنجم به مباحث حقوقی در سیره و‬ ‫آموزه‌های آن حضرت مربوط است‪ .‬آنچه در‬ ‫اینعرصهشایانعبرت‌آموزیاستهمگونی‬ ‫سیرۀحضرتباآموزه‌هایبلنداوست‪.‬هرچه‬ ‫امام در باب حقوق مردم بر زبان آورده‪ ،‬در‬ ‫عرصۀ عمل نیز محقق ساخته است‪ .‬در این‬ ‫جلد فقه امام علی‪ ،‬حقوق بشر و حقوق زن‪،‬‬ ‫جایگاه بیعت در حکومت و حقوق متقابل‬ ‫مردم و حکومت‪ ،‬جرم‌شناسی و چگونگی‬ ‫پیشگیری از آن و حقوق مجرمان‪ ،‬آیین‬ ‫دادرسی در سیره و آموزه‌های آن امام تبیین‬ ‫سودوکو‬ ‫شده است‪ .‬عنوان ششمین جلد سیاست‬ ‫استودر آنهمسیاستاماموهمسیاست‬ ‫در نگاه آن حضرت تبیین شده است‪ .‬جلد‬ ‫هفتم ابعاد گونا گون اقتصاد و معیشت از‬ ‫آموزه‌ها و سنت آن حضرت استخراج شده‬ ‫است‪ .‬برخی از مقاالت این جلد کالن‌محور‬ ‫و برخی مورد‌محورند‪ .‬جلد هشتم و نهم‬ ‫دربارۀ زندگی و جلد دهم و یازدهم ویژۀ سیره‬ ‫آن حضرت است‪ .‬مقاالت این مجلدات‪ ،‬به‬ ‫اقتضای موضوع که پیشینۀ پژوهشی دارد‪،‬‬ ‫بلند است‪ .‬آنچه ذیل عنوان تاریخ و سیره‬ ‫آمده شامل سی مقالۀ تحقیقی و در حدود‬ ‫دو هزار صفحه است که دربردارندۀ کارنامۀ‬ ‫زندگی امیرالمؤمنین‪ ،‬دوستان و دشمنان‬ ‫و سیره و فضایل ایشان است‪ .‬دوازدهمین‬ ‫جلد از دانشنامه ذیل عنوان فرعی‬ ‫مرجع‌شناسیدربارۀمهم‌ترینمنابعمربوط‬ ‫بهامیرالمؤمنیناست‪.‬اینجلد‪ ،‬کتابشناسی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه کتاب‌های گزینش‌شدۀ مرجع‬ ‫است‪.‬‬ ‫درمجموع دانشنامۀ امام علی علیه‌السالم‬ ‫مجموعۀ مقاالتی در محور سیره و اندیشۀ‬ ‫امیرالمؤمنین است که مهم‌ترین مطالب‬ ‫دربارۀ آن حضرت را شامل می‌شود؛ اما‬ ‫به دلیل تفاوت آن با دائرة‌المعارف ادعای‬ ‫جامعیتموضوعیندارد‪.‬نظامایندانشنامه‬ ‫موضوعی است و سیاست آن در گزینش‬ ‫موضوعات‪ ،‬توجه به مسائل اساسی زندگی‬ ‫امیرالمؤمنینومباحثپربسامددر احادیث‬ ‫ایشاناست‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

شماره : ۱۰۸۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

شماره : ۱۰۸۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

شماره : ۱۰۸۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

شماره : ۱۰۸۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

شماره : ۱۰۸۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

شماره : ۱۰۸۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!