صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره ۱۰۷۶

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1076

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1076

‫‪2‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫عالج همه مشکالت‬ ‫کشور است‬ ‫میـالد کریـــماهلبیــت‬ ‫امام حسن مجتبی (ع)‬ ‫مبارک باد‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1076‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬می ‪2018‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21 | No.1076‬‬ ‫‪SAT.26 May. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫نقش فوالد مبارکه در امدادرسانی به مردم‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه نیاز صنایع پایین دستی‬ ‫کشور را تأمین می‌کند‬ ‫مدیر عامل فوالد مبارکه تاکید کرد‪:‬‬ ‫زلزله‌زدۀ کرمانشاه‬ ‫نݤ‬ ‫یݤ ݤاݤصفه ݤاݤ ݤ‬ ‫دݤ ݤاݤ ݤرݤ ݤ‬ ‫نݤ ݤاݤست ݤاݤن ݤ‬ ‫تݤ بح ݤرݤ ݤاݤ ݤ‬ ‫دݤی ݤرݤی ݤ‬ ‫لݤ م ݤ‬ ‫دݤی ݤرݤک ݤ‬ ‫ݤاݤزݤݤ ݤزݤب ݤاݤنݤݤ م ݤ‬ ‫نݤ‬ ‫نݤ ݤاݤست ݤاݤ ݤ‬ ‫لݤ بنی ݤاݤ ݤدݤ مسک ݤ‬ ‫دݤی ݤرݤک ݤ‬ ‫ݤوݤ م ݤ‬ ‫‪3‬‬ ‫برای اولین بار انجام شد؛‬ ‫‪4‬‬ ‫تعویض تاندیش ماشین ریخته‌گری شمارۀ ‪5‬‬ ‫هم‌زمان با تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫با افزایش کیفی محصول و کاهش مصرف آب و برق حاصل شد؛‬ ‫تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و بهره‌برداری‬ ‫کامل از پساب‌های شهری و صنعتی‬ ‫دست یابی به رکورد تولید در نورد گرم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کسب رکورد تولید در واحد‬ ‫احیا مستقیم ‪‌2‬همزمان با کاهش مصرف آب‬ ‫‪2‬‬ ‫استفادۀ حدا کثری پساب در سیکل‬ ‫تولید مجتمع فوالد سبا‬ ‫ثبت رکوردهای جدید تولید و حمل گندله‬ ‫در فوالد سنگان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازگشت پرافتخارترین سرمربی لیگ برتر به خانه‬ ‫‪7‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫قابل توجه شرکت‌کنندگان در سی‌امین دورۀ مسابقات قرآن و معارف ‪1397‬‬ ‫‪6‬‬ ‫برگزاری سیزدهمین دورۀ مسابقات سراسری قرآن کریم از سوی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪6‬‬ ‫آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه تعاونی مسکن کارکنان شرکت فوالد مبارکه نوبت اول‬ ‫‪4‬‬ ‫فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع‬ ‫فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریت‬ ‫مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48448733‬‬ ‫تأمین خودروی اطفای حریق و نجات‬ ‫‪1397/03/19‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48456940‬‬ ‫انجام تعمیرات درایوهای الکتریکی در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪1397/03/19‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48377562‬‬ ‫تأمین تعداد سه دستگاه سوییپر موردنیاز شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪1397/03/19‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪4‬‬ ‫شناسایی‬ ‫***‬ ‫فراخوان شناسایی کلیۀ پیمانکاران تأمین و‬ ‫تعویض سیستم‌های موتور و درایو نواحی تولیدی‬ ‫***‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪5‬‬ ‫شناسایی‬ ‫***‬ ‫فراخوان شناسایی سازندگان تجهیزات انبارشی‬ ‫آزمایشگاهی‬ ‫‪1397/03/15‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪6‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪97400017‬‬ ‫فروش اقالم مستعمل و ضایعاتی‬ ‫‪1397/04/03‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪7‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪97400018‬‬ ‫فروش مکانیسم‌های مستعمل‬ ‫‪1397/04/10‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫(درایوهای ‪ AC‬و ‪)DC‬‬ ‫مناقصات‪ :‬جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید‬ ‫و تأمین‌کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود‪ ،‬جهت انتخاب مناقصۀ موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین‌کنندگان‬ ‫(‪ )SRM‬اقدام نمایید‪.‬‬ ‫سایر فراخوان‌ها‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬بخش اطالعیه‌ها‪ ،‬فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫تلفن تماس با خبرنامه ‪:‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪031-52732424‬‬ ‫رادیو فوالد ‪ -‬موج ‪ ،FM‬فرکانس ‪-88‬ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12/30 ، 11‬تا ‪ 14/30‬و ‪ 20‬تا ‪22‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫شماره سامانه پیامک‌‪‌:‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪APARAT.COM/MSC.IR‬‬ ‫‪SAPP.IR/M.S.C_IR‬‬ ‫‪EITAA.COM/MSC_IR‬‬ ‫‪RINGMSG.COM/MSC_IR‬‬
‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1076‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬می ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫در محضر والیت‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه تأ کید کرد؛‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار سران قوا و جمعی از مسئوالن و کارگزاران نظام‪:‬‬ ‫تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و بهره‌برداری کامل‬ ‫از پساب‌های شهری و صنعتی‬ ‫اقتصاد مقاومتی عالج همه مشکالت کشور است‬ ‫دکتــر ســبحانی مدیرعامــل‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه در جر یــان‬ ‫بازدیــد از پروژ ‌ههــای مرتبــط بــا شــبکۀ‬ ‫جم ـع‌آوری و تصفیــۀ پســاب شــهری‬ ‫شــهرهای هم‌جــوار شــرکت و‬ ‫پروژه‌هــای تصفیــه و بازچرخانــی‬ ‫پســاب صنعتــی بــر تســریع و تکمیــل‬ ‫فازهــای پایانــی و بهر ‌هبــرداری کامل و‬ ‫هرچــه ســریع‌تر پروژه‌هــای مذکــور‬ ‫تأ کید کرد‪.‬‬ ‫حضـرت آیـت‌اهلل خامنـه‌ای‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در‬ ‫دیـدار سـران قـوا و جمعـی از‬ ‫مسـئوالن و کارگـزاران نظـام‪ ،‬در‬ ‫سخــــــنـــــان مهمــــــــی لــــــــــوازم و‬ ‫ضرور ت‌هـای حرکـت راهگشـای‬ ‫اقتصـادی در داخـل کشـور را‬ ‫تشریح کردند‪.‬‬ ‫ایشــان مســئله اول کشــور را مســئله اقتصــادی‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬فعالیت‌هــای دولــت بایــد بــا‬ ‫گســترش خدمــات ادامــه پیــدا کنــد امــا بــا همــه‬ ‫تالش‌هــا وضــع اقتصــادی کشــور تعریفــی نــدارد و‬ ‫بسیاری از مردم در فشار شــدید گرانی و مشکالت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت آی ـت‌اهلل خامن ـه‌ای حــل مشــکالت‬ ‫اقتصــادی را در درجــۀ اول در گــرو اعتقــاد قلبــی‬ ‫مســئوالن بــه چنــد مســئله دانســتند و افزودنــد‪:‬‬ ‫بایــد عمیقــا بــاور کنیــم کــه مشــکالت اقتصــادی‬ ‫بــا تکیــه بــر ظرفیت‌هــای فــراوان داخــل کشــور‬ ‫قابل‌حــل اســت و نســخه‌های غربــی نــه در زمینــۀ‬ ‫اقتصــاد و نــه در عرصه‌هــای دیگــر نظیــر جمعیــت‪،‬‬ ‫حــال مســائل و دشــواری‌های کشــور نیســتند‪.‬‬ ‫حضــرت آی ـت‌اهلل خامن ـه‌ای بــا اشــاره بــه منابــع و‬ ‫ذخایرطبیعیومعدنی‪،‬ظرفیت‌هایسرزمینی‪،‬‬ ‫لکــرده‪ ،‬دسترســی‬ ‫نیــروی انســانی جــوان و تحصی ‌‬ ‫بــه آب‌هــای بین‌المللــی و دیگــر نقــاط قــوت کشــور‬ ‫تأ کیــد کردنــد‪ :‬کارشناســان معتقدنــد ا گــر ایــران‬ ‫از ایــن ظرفیت‌هــا به‌درســتی اســتفاده کنــد جــزو‬ ‫اقتصادهــای پیشــرفته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬اقتصــاد مقاومتــی عــاج‬ ‫همــۀ مشــکالت کشــور اســت و امــروز بــا توجــه بــه‬ ‫اقدامــات دشــمن‪ ،‬بایــد بخش‌هایــی از اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی در اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حضــرت آی ـت‌اهلل خامن ـه‌ای اقتصــاد نفتــی را‬ ‫از عیــوب اساســی اقتصــاد ایــران خواندنــد و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ ۲۰:‬ســال پیــش گفتیــم بایــد‬ ‫به‌جایــی برســیم کــه هــر وقــت اراده کردیــم در‬ ‫چاه‌هــای نفــت را ببندیــم و ایــن ممکــن اســت‪.‬‬ ‫اهمیــت دادن بــه اقتصــاد دانش‌بنیــان‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه جوانــان کارآفریــن در رســانه‌ها‪ ،‬تقویــت‬ ‫تولیــد داخــل‪ ،‬اهمیــت فــراوان بــه کاالی ایرانــی‬ ‫و خــودداری مطلــق همــۀ دســتگاه‌ها از خریــد‬ ‫محصــوالت غیــر ایرانــی از دیگر نکاتــی بود کــه رهبر‬ ‫انقــاب مــورد تأ کیــد قراردادنــد‪.‬‬ ‫حضــرت آی ـت‌اهلل خامن ـه‌ای در پایــان‪ ،‬ســخنان‬ ‫جمهوری اسالمی را در مسائل مختلف سخنانی‬ ‫متین‪ ،‬مســتدل و قابل‌اثبات خواندنــد و افزودند‪:‬‬ ‫جمهــوری اســامی در ایــن ســال‌ها روزب ـه‌روز‬ ‫یتــر شــده اســت و حرکــت بــه ســمت اقتــدار‬ ‫قو ‌‬ ‫بیشــتر را در پرتو اســتحکام ســاخت داخلــی و رفتار‬ ‫صحیــح مســئوالن بــا مــردم همچنــان به‌پیــش‬ ‫خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌الله‬ ‫خامنه‌ای حل‬ ‫مشکالت اقتصادی‬ ‫را در درجۀ اول در‬ ‫گرو اعتقاد قلبی‬ ‫مسئوالن به چند‬ ‫مسئلهدانستند‬ ‫و افزودند‪ :‬باید‬ ‫عمیقا باور کنیم‬ ‫که مشکالت‬ ‫اقتصادی با تکیه‬ ‫بر ظرفیت‌های‬ ‫فراوان داخل کشور‬ ‫قابل‌حل است‬ ‫وی درخصوص اهمیت این موضوع تصریح کرد‪:‬‬ ‫استفادۀبهینهاز منابعانرژیوبه‌ویژهآباز ابتدای‬ ‫بهره‌برداری در دستور کار فوالد مبارکه قرار گرفته و‬ ‫از اهداف استراتژیک و اساسی شرکت بوده است؛‬ ‫ازاین‌روبایددر اینراستاهموارهبااجرایپروژه‌های‬ ‫متعدد راه‌کارهای مناسبی برای کاهش مصرف‬ ‫هرچهبیشترارائهواجرا کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار فوالد در این بازدید مهندس‬ ‫استکی مدیر اجرای پروژه‌های انرژی و سیاالت‬ ‫گزارشی از روند پیشرفت طر ح‌های در دست اجرا‬ ‫ارائه نمود‪ .‬در ادامه این بازدید‪ ،‬عباس ا کبری‬ ‫مدیر ناحیۀ انرژی و سیاالت فوالد مبارکه نیز با‬ ‫ارائۀ گزارشی از روند پیشرفت اجرای این پروژه‌ها‬ ‫از کاهش مصرف آب شرکت خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های عظیم انجام‌شده و در دست‬ ‫انجام در این زمینه که بیش از ‪ 450‬میلیارد تومان‬ ‫است و همچنین با شروع بهره‌برداری از قسمتی‬ ‫از این پروژه‌ها‪ ،‬مصرف ویژۀ آب صنعتی شرکت‬ ‫کاهش قابل‌توجهی داشته و از ‪ 4/4‬مترمکعب در‬ ‫هر تن تولید کالف نورد گرم در سال ‪ 1396‬به ‪3/6‬‬ ‫مترمکعب در سال‪ 97‬رسیده است که در مقایسه‬ ‫با سایر شرکت‌های فوالدسازی نوعی رکورد به‬ ‫شمار می‌آید‪.‬‬ ‫وی با تأ کید بر این‌که با بهره‌برداری از فازهای‬ ‫نهایی پروژه‌های مذکور میزان مصرف‪ ،‬کاهش‬ ‫چشمگیرتریخواهدداشت گفت‪:‬طراحیواجرای‬ ‫این پروژه‌ها از سال‌ها قبل از سوی فوالد مبارکه‬ ‫نشانگردوراندیشیمدیریتشرکتدر جهتایجاد‬ ‫شرایطتولیدپایدار است‪.‬‬ ‫مدیر ناحیۀ انرژی و سیاالت فوالد مبارکه با اشاره‬ ‫به پروژه‌های انجام‌شده و در دست اقدام مرتبط‬ ‫با موضوع آب در فوالد مبارکه گفت‪ :‬این پروژه‌ها‬ ‫در فوالد مبارکه به سه دسته تقسیم می‌شوند‪.‬‬ ‫دستۀاولپروژه‌هایتأمینآباست کهمهم‌ترین‬ ‫آن‌ها جمع‌آوری و تصفیۀ پساب شهرهای اطراف‬ ‫و استفاده به‌عنوان آب صنعتی موردنیاز شرکت‬ ‫است‪ .‬این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از ‪350‬‬ ‫میلیارد تومان در مراحل پایانی خود قرار دارد؛‬ ‫به‌گونه‌ای که انتقال و تصفیۀ پساب‌های شهر‬ ‫مبارکه و صفائیه انجام شده و انتقال پساب‬ ‫شهرهایزرین‌شهروورنامخواستنیزطییکماه‬ ‫آیندهتکمیلمی‌شودوباتکمیلشبکۀجمع‌آوری‬ ‫داخلشهرهاواتصالمشترکینطییکسالآینده‬ ‫ورسیدنبهظرفیتنهاییطرح‪،‬حدود‪ 30‬درصد‬ ‫آبموردنیاز شرکتاز اینطریقتأمینخواهدشد‪.‬‬ ‫ا کبری در همین خصوص خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای‬ ‫پروژۀ جمع‌آوری پساب‌های شهری شهرهای‬ ‫هم‌جوار شرکت عالوه بر این‌که آب باطله را به آب‬ ‫قابل‌استفاده در صنعت مبدل می‌کند‪ ،‬شرایط‬ ‫منطقه را نیز از منظر بهداشتی و محیط زیستی‬ ‫ارتقامی‌دهد‪.‬‬ ‫مدیرناحیۀانرژیوسیاالتفوالدمبارکهدر توضیح‬ ‫دستۀ دوم گفت‪ :‬این بخش مربوط به پروژه‌های‬ ‫تصفیه و بازچرخانی است که مهم‌ترین آن‌ها‬ ‫پروژۀ توسعۀ ظرفیت تصفیه‌خانۀ پساب صنعتی‬ ‫است که در آستانۀ راه‌اندازی قرار دارد‪ .‬پروژۀ ُ‬ ‫اسمز‬ ‫معکوس (‪ )RO‬سه‌هزار مترمکعبی که فاز اول آن‬ ‫راه‌اندازی شده و فاز دوم آن نیز در حال راه‌اندازی‬ ‫است‪،‬ازایندسته‌اند‪.‬همچنینپروژۀ‪ RO‬تکمیلی‬ ‫‪ 900‬مترمکعبی‪ ،‬استخرهای ذخیرۀ پنجاه‌هزار‬ ‫مترمکعبیوخطوطانتقالمربوطه‪،‬استخرذخیرۀ‬ ‫آب ریجکت ‪ RO‬و خط انتقال آب ریجکت جهت‬ ‫خنک‌کاریسربارهوآبگیروپمپ‌خانۀمنبعذخیره‬ ‫از دیگر پروژه‌هایی است که با سرمایه‌گذاری بیش‬ ‫از ‪ 100‬میلیارد تومان انجام شده یا در حال تکمیل‬ ‫است‪ .‬این پروژه‌ها نقش مهمی در کاهش مصرف‬ ‫وتأمینآبصنعتیموردنیاز شرکتدارد؛به‌گونه‌ای‬ ‫که با تکمیل آن‌ها‪ ،‬حدود ‪ 20‬درصد از آب صنعتی‬ ‫موردنیاز شرکتاز اینطریقتأمینمی‌شود‪.‬‬ ‫وی سومین دسته از پروژه‌های مرتبط با کاهش‬ ‫مصرف آب در فوالد مبارکه را مربوط به طر ح‌های‬ ‫کاهش مصرف آب در فرایندهای تولید دانست و‬ ‫در این خصوص گفت‪ :‬پروژه‌ها و اقدامات بزرگ و‬ ‫کوچک متعددی با همکاری واحدهای تولیدی‬ ‫شرکت و ناحیۀ انرژی و سیاالت تعریف و اجرایی‬ ‫شده کهنتیجۀآن‌هانیز کاهش‪ 10‬درصدیمصرف‬ ‫آب صنعتی در واحدهای تولیدی شرکت طی دو‬ ‫ماهاخیراست‪.‬‬ ‫ا کبری خاطرنشان کرد‪ :‬باراه‌اندازی و تکمیل تمام‬ ‫فازهای مجموعۀ پروژه‌های فوق درمجموع به‬ ‫میزان ‪ 50‬درصد از آب خام موردنیاز شرکت تأمین‬ ‫خواهد شد که در نوع خود بی‌نظیر است و برگ‬ ‫زرین دیگری بر کارنامۀ افتخارات فوالد مبارکه‬ ‫خواهدافزود‪.‬‬ ‫وی در پایان از حمایت‌های مدیرعامل‪ ،‬معاونان‬ ‫و کارکنان ناحیۀ انرژی و سیاالت و واحد اجرای‬ ‫پروژه‌های انرژی و سیاالت که در انجام پروژه‌های‬ ‫مذکور تالش کردندوهمچنیناز مسئولیت‌پذیری‬ ‫تمامی کارکنان شرکت در راستای کاهش مصارف‬ ‫آبتشکروقدردانینمودواظهار امیدواری کردطی‬ ‫ماه‌هایآیندهبااتمام کلیۀپروژه‌ها‪،‬وضعیت کاهش‬ ‫مصرفآبدرشرکتبهشرایطبسیاربهتریبرسد‪.‬‬ ‫برای اولین بار انجام شد؛‬ ‫تعویض تاندیش ماشین ریخته‌گری شمارۀ ‪ 5‬هم‌زمان با تولید‬ ‫خبـ ـ ـ ــر‬ ‫اولیــــــن عملیـــــــات تعویـــض‬ ‫تاندیـش در حیـن انجـام ریختـه‬ ‫گـری (‪ )flying tundish‬بـــه‬ ‫منظـــور انتقالمذاباز پاتیلاصلی‬ ‫بـه دو خـط ریختـه گـری یـا همـان‬ ‫قالب ها بـدون قطع پروسـه تولید‬ ‫و افزایـش تنـاوب ذوب در یـک‬ ‫سـیکل تولید تختـال به‌طور مـداوم‬ ‫بر روی ماشین ریخته‌گری شمارۀ ‪5‬‬ ‫بـا اتـکا بـه تجربـه و همـت کارکنـان‬ ‫این واحـد در تاریـخ ‪1397/2/17‬‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫دست‌یابی به رکورد تولید در واحد‬ ‫احیا مستقیم ‪ 2‬همزمان با کاهش مصرف آب‬ ‫کارکنـان بلندهم ــت واحـد احیـــا مستقیـــم ‪2‬‬ ‫فـوالد مبار کـه همزمـان بـا اسـتفاده از پسـاب‬ ‫تصفیه‌شـده و بازچرخانی آن در سـیکل تولید در‬ ‫اردیبهشـت‌ماه رکـورد زدنـد‪.‬‬ ‫محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مستقیم ‪ 2‬در‬ ‫این خصـوص گفـت‪ :‬با توجه بـه اهمیـت پایداری‬ ‫تولیـد در فـوالد مبارکـه و اهـداف ایـن شـرکت در‬ ‫سـال جـاری و بـا در نظـر داشـتن کمبـود آب و لزوم‬ ‫اسـتفاده از آب‌هـای باطلـه در سـیکل تولیـد کـه از‬ ‫سـوی مدیریـت ارشـد سـازمان مـورد تأ کیـد قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬کارکنـان ایـن واحـد موفـق شـدند با‬ ‫همـکاری سـایر قسـمت‌های تأمین‌کننـدۀ آب‬ ‫در شـرکت کـه تلاش زیـادی بـرای بازچرخانـی‬ ‫پسـاب تصفیه‌شـده در سـیکل تولید می‌کنند‪ ،‬در‬ ‫اردیبهشـت‌ماه نیـز بـا تولیـد ‪ 247‬هـزار و ‪ 165‬تـن‬ ‫آهـن اسـفنجی بـه رکـورد جدیـدی دسـت یابنـد‪.‬‬ ‫وی رکـورد قبلـی تولیـد آ هـن اسـفنجی در ا یـن‬ ‫واحـد را ‪ 246‬هـزار و ‪ 270‬تـن اعلام کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫ایـن رکـورد در خردادمـاه سـال قبل محقق شـده‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫استفادۀحدا کثری پساب‬ ‫در سیکل تولید مجتمع فوالد سبا‬ ‫بــا انجــام چند یــن پــروژه در‬ ‫مجتمــع فــوالد ســبا و همــکاری و‬ ‫حما یــت همه‌جانبــۀ مدیر یــت و‬ ‫کارکنــان ا یــن مجتمــع‪ ،‬تصفیــه و‬ ‫بازچرخانــی پســاب در ســیکل تولیــد‬ ‫ایــن مجتمــع بــه باالتر یــن میــزان خــود‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مصطفـی اعتصا مـی‪ ،‬رئیـس ا نـرژی و سـیاالت‬ ‫مجتمع فوالد سـبا‪ ،‬این خبر را اعالم کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به چالش تأمیـن آب در حوضۀ فالت مرکزی‬ ‫و به‌منظـور کا هـش هر چـه بیشـتر وابسـتگی بـه‬ ‫بهـای جاری و تـداوم تولیـد با حمایـت مدیریت‬ ‫آ ‌‬ ‫و همـکاری نواحـی تولیـدی‪ ،‬تعمیـرات مرکـزی و‬ ‫پیگیری‌هـای مجدانـۀ دفتـر فنـی خدمـات فنـی‬ ‫و پشـتیبانی و وا حـد تصفیـه و توز یـع سـیاالت‬ ‫سـبا در انجـام فعالیت‌هـا‪ ،‬اسـتفاده و بازچرخانـی‬ ‫پسـاب‌های صنعتی در سـیکل تولیـد این مجتمع‬ ‫بـه باالتریـن میـزان خـود رسـید‪.‬‬ ‫نکـه بـرای دسـت‌یابی بـه چنین‬ ‫وی بـا تأ کیـد بـر ای ‌‬ ‫شـرایطی پروژ ه‌هـای ز یـادی تو سـط کارکنـان‬ ‫بلندهمـت ایـن مجتمـع اجـرا شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫برخـی از ایـن پروژه‌هـا عبارت‌انـد از‪ :‬بهینه‌سـازی‬ ‫شـاخص‌های کیفـی آب صنعتـی و آب در گـردش‪،‬‬ ‫بهین ‌هسـازی سـیکل‌های آب در گـردش‪ ،‬بازنگری‬ ‫نوع و میزان مواد شیمیایی افزودنی به آب‌های در‬ ‫گردش‪ ،‬کنترل مستمر وضعیت آب از نظر خوردگی‬ ‫و ر سـو ب‌گذاری‪ ،‬تعا مـل بـا ذو ب‌آ هـن اصفهـان‬ ‫جهـت تصفیـۀ پسـاب‌های صنعتـی قابـل بازیافت‬ ‫و احـداث حوضچـه و نصـب تأسیسـات الزم بـرای‬ ‫برداشـت پسـاب و کنتـرل آنالیـن کیفیـت پسـاب‪،‬‬ ‫انجام جارتسـت‌های مـداوم و تنظیـم پارامترهای‬ ‫فراینـدی تصفیه‌خانـۀ پسـاب بـا توجـه بـه تنـوع و‬ ‫میـزان پسـاب‪ ،‬کاهـش مصـرف آب موردنیـاز واحد‬ ‫احیـا مسـتقیم بـا پایـش مسـتمر پارامترهـای مؤثر‪،‬‬ ‫انجام چند پروژۀ دیگر برای کاهش هدررفت آب یا‬ ‫اصالح مسـیرهای چرخش آب‪ ،‬انجام سـرویس‌ها‬ ‫و تعمیرات به‌موقـع تجهیزات تصفیه‌خانۀ پسـاب‬ ‫خصو صـا سیسـتم‌های آ ب‌شـیرین‌کن ا س ُـمز‬ ‫معکـوس (‪ )RO‬جهـت جلوگیـری از هرگونـه توقـف‬ ‫یهـای‬ ‫اضطـراری‪ ،‬پیگیـری مسـتمر تأمیـن افزودن ‌‬ ‫موردنیاز جهت کنترل سـختی و هدایت الکتریکی‬ ‫پسـاب صنعتـی‪.‬‬ ‫وی بـا تأ کیـد بـر این‌کـه از سـوی مدیر یـت ار شـد‬ ‫فوالد مبارکه و مدیریت مجتمع فوالد سبا همواره‬ ‫بـر اسـتفاده از پسـاب در چرخـۀ تولیـد تأ کیـد شـده‬ ‫ا سـت گفـت‪ :‬در همیـن را سـتا اقدا مـات دیگـری‬ ‫ازجملـه احیـای خـط لو لـۀ قدیمـی انتقـال آب‬ ‫از تصفیه‌خا نـۀ پسـاب بـه مخـازن آب صنعتـی‪،‬‬ ‫نصـب سیسـتم ‪ RO‬ثانو یـه جهـت بازیا فـت آب‪،‬‬ ‫نصـب فیلترهـای کربنـی در تصفیه‌خانـۀ پسـاب‪،‬‬ ‫امکا ن‌سـنجی ا سـتفاده از نا نـوذرات پا یـۀ آهنـی‬ ‫جهـت تصفیـۀ پسـاب و ا سـتفاده از کولینـگ‬ ‫تاورهـای مداربسـته در حـال انجـام اسـت کـه بـا‬ ‫تکمیـل آن‌هـا‪ ،‬امـکان تأمیـن پایـدار آب صنعتـی‬ ‫خـط تولیـد سـبا افزایـش خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫انجام این کار‬ ‫باعث کاهش‬ ‫توقفات و افزایش‬ ‫بهره‌وری در تولید‬ ‫می‌شود؛ به نحوی‬ ‫که با هر بار انجام‬ ‫آن‪ ،‬حدود ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫ساعت از توقفات‬ ‫آماده‌سازی ماشین‬ ‫در بین فرآیند‬ ‫ریخته‌گری کم و به‬ ‫زمان آماده‌به‌کاری‬ ‫ماشین اضافه‬ ‫می‌شود‬ ‫رئیس تولید ماشین ریخته‌گری شمارۀ‪ 5‬ضمن‬ ‫اعالم این خبر و با بیان این‌که شرکت طراح‬ ‫و سازندۀ این ماشین ریخته‌گری برنامه‌ای‬ ‫برای این عملیات در نظر نگرفته بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کارکنان این واحد با استعانت از خدای متعال‬ ‫و انجام تغییرات زیاد در برنامه‌ها و بهینه‌سازی‬ ‫سیستم‌های این ماشین‪ ،‬موفق به تحقق این‬ ‫مهم شدند‪.‬‬ ‫محمد فخری در توضیح بیشتر این عملیات‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در ریخته‌گری پیوسته یکی از موارد‬ ‫بحرانی‪ ،‬زمان ریخته‌گری با یک تاندیش است‪.‬‬ ‫در حال حاضر یک تاندیش بر روی ماشین ‪5‬‬ ‫ریخته‌گری در شرایط مساعد حدود ‪ 700‬دقیقه‬ ‫در سیکل ریخته‌گری باقی می‌ماند و پس از آن‬ ‫ریخته‌گری به دلیل پایان عمر نسوز تاندیش‬ ‫قطع می‌شود و پس از آماده‌سازی مجدد‪،‬‬ ‫ریخته‌گری با تاندیش جدید آغاز می‌شود‪ .‬در‬ ‫اینعملیاتبدونقطعشدنریخته‌گریاقدام‬ ‫به تعویض تاندیش می‌شود؛ در این حالت‬ ‫سرعت خط ریخته‌گری برای لحظاتی صفر و‬ ‫سپس با تاندیش جدید ادامه پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وی در اهمیت و مزایای انجام این عملیات‬ ‫حین ریخته‌گری خاطرنشان کرد‪ :‬انجام این‬ ‫کار باعث کاهش توقفات و افزایش بهره‌وری‬ ‫در تولید می‌شود؛ به نحوی که با هر بار انجام‬ ‫آن‪ ،‬حدود ‪ 2‬تا ‪ 3‬ساعت از توقفات آماده‌سازی‬ ‫ماشین در بین فرآیند ریخته‌گری کم‌ و به زمان‬ ‫آماده‌به‌کاری ماشین اضافه می‌شود و باعث‬ ‫افزایش تولید (‪ )PDW‬و استفادۀ بهینه از زمان‬ ‫و تجهیزات و نفرات می‌گردد‪.‬‬ ‫رئیس تولید ماشین ریخته‌گری شمارۀ‪ 5‬کسب‬ ‫این موفقیت ارزشمند و درخور تحسین را به‬ ‫تمامی کارکنان شرکت و به‌خصوص کارکنان‬ ‫ناحیۀ فوالدسازی و ریخته‌گری مداوم تبریک‬ ‫گفتواز حمایتمدیریتوتالش کارکنانناحیۀ‬ ‫فوالدسازی و ریخته‌گری مداوم و همچنین از‬ ‫همکاری دفتر فنی و سایر واحدها که در به ثمر‬ ‫رسیدن این موفقیت نقش ارزنده‌ای داشته‌اند‬ ‫تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫با افزایش کیفی محصول و کاهش مصرف آب و برق حاصل شد؛‬ ‫دست یابی به دومین رکورد تولید در ناحیۀ نورد گرم‬ ‫کارکنان ناحیۀ نورد گرم در راسـتای استفادۀ‬ ‫حدا کثری از ظرفیت ایجادشده و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی با ایمان به اهداف و راهبردهای‬ ‫مدیریـت شـرکت‪ ،‬بـرای دومیـن بـار در سـال‬ ‫جاری بـه رکورد جدیـدی در تولیـد کالف گرم‬ ‫دسـت یافتند‪.‬‬ ‫مهـدی علی‌ا کبریـان رئیـس تولید خـط نورد‬ ‫گـرم ضمـن اعلام ایـن خبـر افـزود‪ :‬تلاش‪،‬‬ ‫کار گروهـی و همچنیـن رعایـت‬ ‫صمیمیـت‪ِ ،‬‬ ‫دسـتورالعمل‌های ایمنـی‪ ،‬فراینـدی‪،‬‬ ‫تولیـدی و تعمیراتـی در نـورد گـرم‪ ،‬شـرایط‬ ‫دسـت‌یابی بـه رکـورد تولیـد ‪ 497‬هـزار و ‪509‬‬ ‫تن محصول گـرم در اردیبهشـت‌ماه را فراهم‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫وی بـا تأ کیـد بـر این‌کـه رکـورد جدیـد تولیـد‬ ‫نسبت‌به ماه گذشته حدود‪ 1500‬تن افزایش‬ ‫نشـان می‌دهد‪ ،‬افـزود‪ :‬کاهش مصـرف آب و‬ ‫برق علی‌رغـم افزایـش تولید و بهبـود کیفیت‬ ‫محصول در ایـن رکورد از دسـتاوردهای دیگر‬ ‫کارکنـان در اردیبهشـت‌ماه بـوده اسـت کـه‬ ‫اهمیت و ارزش این رکوردشکنی را دوچندان‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وی کسـب ایـن موفقیـت را کـه بـرای دومین‬ ‫بـار از ابتـدای سـال جدیـد بـه دسـت آمـده‬ ‫اسـت‪ ،‬حاصـل تلاش و همدلـی تمامـی‬ ‫کارکنـان و پیمانـکاران ناحیـۀ نـورد گـرم و‬ ‫واحدهای پشـتیبانی دانسـت و صمیمانه از‬ ‫آنـان قدردانـی کـرد‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1076‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬می ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫ثبت رکوردهای جدید تولید و حمل گندله در فوالد سنگان‬ ‫نقش فوالد مبارکه در امدادرسانی به مردم زلزله‌زدۀ کرمانشاه‬ ‫از زبان مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و مدیرکل بنیاد مسکن استان‬ ‫شــرکت فــوالد مبار کــه‬ ‫به‌عنــوان بزر گ‌تر یــن شــرکت‬ ‫فوالد ســاز کشــور و خاورمیا نــه از‬ ‫ابتــدای بهر ه‌بــرداری به‌طــور‬ ‫داوطلبا نــه و در چار چــوب‬ ‫الـ ــزامـ ــات قانـ ـ ــونی‪ ،‬احت ـ ــرام بـ ــه‬ ‫ذی‌نفـ ـع ـ ـ ــان ‌و آحـ ـ ــاد جام ـع ـ ــه و‬ ‫به‌طـورکلـ ـ ــی توجـ ـ ــه بـ ــه مسـ ـ ــائل‬ ‫اجتما عــی و فــرا اجتما عــی را‬ ‫به‌عنــوان راهبــرد اصلــی و‬ ‫ارز ش‌آفر یــن مدنظــر قــرار داده و‬ ‫توســعۀ پایــدار شــرکت را براســاس‬ ‫تفکــر هم‌زیســتی ســازنده بــا جامعــه‬ ‫و پیشــرفت دوجانبــه بنــا نهــاده‬ ‫ا ســت و در ا یــن را ســتا متنا ســب‬ ‫بافرهنــگ تعا لــی ســازمانی‪ ،‬بــه‬ ‫تـ ـ ــدو ی ـ ـ ـ ــن سی ـ ـ ــا س ـ ـ ـت‌ه ـ ـ ــای‬ ‫مسئولی ـت‌پذ یـ ــری اجتمـ ــاعی در‬ ‫گروه فــوالد مبارکــه مبــادرت ورزیده‬ ‫و همواره به آن عمل کرده است‪.‬‬ ‫دریکـی از ایـن اقدامـات شـاهد بودیـم کـه ایـن‬ ‫شـرکت هنگام وقوع زلزلۀ کرمانشاه دوشادوش‬ ‫دو لـت و مـردم شـریف ا یـران بـا ا هـدای ‪260‬‬ ‫د سـتگاه کانکـس و تولیـد خـار ج از نو بـت‬ ‫ورق موردنیـاز سـاخت کانکـس تو سـط سـایر‬ ‫ارگان‌هـای دلسـوز کشـور بـه یـاری هم‌وطنـان‬ ‫عز یـز شـتافت و مرهمـی بـر زخم‌هـای ایشـان‬ ‫شـد‪ .‬در مطلـب ذ یـل پـای صحبـت منصـور‬ ‫شیشـه‌فروش مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتان‬ ‫اصفهـان و غال م‌حسـین خانـی مدیـرکل بنیـاد‬ ‫مسـکن اسـتان اصفهان نشسـتیم و نظر ایشان‬ ‫را پیرا مـون ا یـن کمک‌هـا جو یـا شـدیم؛‬ ‫منصور شیشه فروش‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‪:‬‬ ‫لطفـا درخصـوص زلز لـۀ کرمانشـاه و‬ ‫اقدامات پس از آن توضیح دهید‪.‬‬ ‫در آغـاز سـخن از همـکاری همـۀ مـردم ایـران‪،‬‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه و سـایر کسـانی کـه در هـر‬ ‫موقعیتـی بـا مدیریـت بحـران اسـتان درزمینـۀ‬ ‫پیشـگیری و کنتـرل حـوادث غیرمترقبـه‬ ‫همـکاری دا شـته و دار نـد تشـکر و قدردا نـی‬ ‫می‌کنـم ‪.‬‬ ‫هما ن‌گو نـه کـه بـه خا طـر دار یـد‪ ،‬و قـوع زلز لـۀ‬ ‫کرمانشاه باعث تخریب اما کن مسکونی فراوانی‬ ‫شـد؛ امـا بـا فرمـان مقـام معظـم رهبـری مـردم‬ ‫سراسـر کشـور در ایـن خصـوص آسـتین همـت‬ ‫بـاال زدنـد‪ .‬اسـتان اصفهـان هـم در بدو اطلاع از‬ ‫وقوع حادثه اقداماتی را در بخش‌های مختلف‬ ‫انجـام داد‪ :‬اوال در همـان سـاعات اولیـه پـس از‬ ‫وقـوع زلزلـه‪ ،‬شـورای مدیریـت بحـران بـا حضـور‬ ‫اسـتاندار محتـرم و اعضـا تشـکیل شـد و ضمـن‬ ‫بررسـی آخریـن وضعیـت منطقـه و خرابی‌هـای‬ ‫برجا ی‌ما نـده را ه‌کار هـای ممکـن بـرای‬ ‫کمک‌رسـانی از اسـتان اصفهـان بـه آن منطقـه‬ ‫مورد بررسـی قـرار گرفـت‪ .‬پـس از اعـزام نیروهای‬ ‫ا مـدادی جمعیـت فوریت‌هـای پز شـکی و‬ ‫هال ل‌احمـر اسـتان‪ ،‬اقدامـات اسـتان اصفهـان‬ ‫در کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه در چند محور‬ ‫اساسـی به تصویب رسـید‪ .‬جسـت‌وجو و نجات‬ ‫در لحظۀ اول‪ ،‬اعزام بالگرد امدادی و همچنین‬ ‫‪ 26‬دستگاه اتوبوس بیمارسـتانی به همراه ‪300‬‬ ‫نفر با اقالم و تجهیزات الزم‪ ،‬اعزام مصدومان به‬ ‫بیمارسـتان و در ادامه ارزیابی خسارات و توزیع‬ ‫اقلام ا مـدادی ازجملـۀ اقدا مـات انجا م‌شـده‬ ‫در آن موقعیـت بـود‪ .‬ضمـن حضـور حـدود یـک‬ ‫مـاه و نیمـی عوا مـل جمعیـت هال ل‌احمـر بـا‬ ‫ا سـتعداد ‪ 120‬نفـر نیـرو‪ ،‬حـدود یک‌صـد هـزار‬ ‫تختـه پتـو و ‪ 70‬هـزار دسـتگاه چـادر در آن مـکان‬ ‫توز یـع شـد؛ همچنیـن اقدا مـات مر بـوط بـه‬ ‫جمـع‌آوری کمک‌هـای مردمـی و اهـدای خـون‬ ‫از دیگـر اقدامـات ارزشـمند آن شـرایط خـاص‬ ‫بـود؛ تـا جایـی کـه در دو روز اول بیـش از ‪3000‬‬ ‫واحد خون اهدا شـده بود و باید از مردم شـریف‬ ‫ا سـتان اصفهـان‪ ،‬مدیر یـت و کارکنـان فـوالد‬ ‫مبار کـه و سـایر کارآفرینـان و صنعت‌گـران و‬ ‫همـۀ اقشـار کـه کمـک ز یـادی کردنـد‪ ،‬تشـکر و‬ ‫قدردانـی کنیـم‪.‬‬ ‫اقدام بعدی چه بود؟‬ ‫مرحلـۀ بعـد بازسـازی و اسـکان موقـت بـود کـه‬ ‫پـس از زلزلـه‪ ،‬کمک‌هـای با کیفیـت و به‌موقـع‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬همچون کمک‌های این شـرکت‬ ‫بـه مـردم زلز لـه‌زدۀ بـم‪ ،‬در اختیـار مـردم قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬کارکنـان فـوالد مبارکـه ابتـدا بـا ارسـال‬ ‫کمک‌هـای نقـدی و غیرنقـدی خـود ازجملـه‬ ‫پتـو‪ ،‬کنسـرو و آ ب‌معدنـی در روزهـای اول‬ ‫کاملا به‌موقـع و مؤثـر وارد عمـل شـدند‪ .‬ایـن‬ ‫نکتـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت کـه در چنیـن‬ ‫مواقعـی اقـدام مؤ ثـر و به‌موقـع بسـیار مهـم‬ ‫اسـت؛ به‌طـوری کـه طبـق آمـار حـدود ‪15000‬‬ ‫بسـته آب‌معدنـی‪ 20000 ،‬قوطـی کنسـرو‪1500 ،‬‬ ‫تخته پتو‪ 4000 ،‬دسـت لبـاس‪ 20000،‬قرص نان‬ ‫و مقدار زیادی نایلون از سـوی فـوالد مبارکه در‬ ‫کنار سـایر کمک‌های اسـتان به منطقه ارسـال‬ ‫شـد که همـۀ ایـن اقلام ارزشـمند و مفیـد بود و‬ ‫به‌موقـع بیـن آسـیب‌دیدگان توزیـع شـد‪.‬‬ ‫در شـرایط بارند گـی بـرای ا سـکان و‬ ‫پا سـ ـخ‌گویی بـه نیـاز بـه سـرپناه چگو نـه‬ ‫تصمیم‌گیری شد؟‬ ‫پـس از مرحلـۀ امـداد و نجـات‪ ،‬مرحلـۀ اسـکان‬ ‫مو قـت بـود و سـهم اسـتان اصفهـان را در‬ ‫شهرسـتان سـرپل ذهـاب و تعـدادی روسـتا‬ ‫مشـخص کردنـد‪ .‬از آنجـا کـه به‌دلیـل شـرایط‬ ‫جـوی حا کم بـر منطقه اسـتفاده از چادر میسـر‬ ‫و مؤثـر نبـود‪ ،‬تدبیـری کـه بـرای اسـکان موقـت‬ ‫اندیشـیده شـد اسـتفاده از کانکـس بـود؛ بـه‬ ‫همیـن منظـور جلسـه‌ای در اسـتانداری بـا‬ ‫حضور امام‌جمعۀ محترم و نمایندۀ ولی‌فقیه‪،‬‬ ‫اسـتاندار‪ ،‬صنعت‌گـران و کارآفرینـان تشـکیل‬ ‫شـد و طـی آن مـردم‪ ،‬اصنـاف‪ ،‬خیریه‌هـا و‬ ‫صنایـع ازجملـه شـرکت فـوالد مبار کـه بـرای‬ ‫خریـد کانکـس کمـک کردنـد‪ .‬برخـی ا فـراد و‬ ‫نهادها هم ازجمله جامعۀ نظام پزشکی‪ ،‬اطبا‬ ‫و داروسـازان به‌طـور خودجوش اقـدام به تهیه‬ ‫و ارسـال کانکـس نمودنـد‪ .‬در همیـن شـرایط‬ ‫دکتر سـبحانی مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه‬ ‫نیـز در ا یـن زمینـه اعلام آمادگـی کـرد‪ .‬تعهـد‬ ‫فـوالد مبارکـه ‪ 260‬کانکـس بـا هزینـه‌ای بالغ‌بـر‬ ‫تالشگران شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان با‬ ‫تالش روزافزون خود توانستند در اردیبهشت‌ماه‬ ‫سال جاری عالوه بر کسب رکوردهای تولید روزانه‬ ‫و ماهانه‪ ،‬به رکورد جدیدی در حمل گندله نیز‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫میرمحمدیمدیرعاملشرکتصنایعمعدنیفوالد‬ ‫سنگان با تأیید این خبر و با بیان این‌که کارکنان این‬ ‫شرکت در اردیبهشت‌ماه امسال با تولید ‪ 319‬هزار و‬ ‫‪ 200‬تن گندله‪ ،‬موفق به تحقق ‪ 115‬درصدی برنامۀ‬ ‫تولید ماهانه شدند‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر رکورد ماهانه‪،‬‬ ‫در تاریخ بیستم اردیبهشت نیز رکورد تولید روزانۀ‬ ‫‪ 14530‬تن گندله به ثبت رسید‪.‬‬ ‫وی رکورد قبلی تولید روزانۀ این کارخانه را مربوط به‬ ‫‪ 2‬میلیـارد تومـان بـود کـه قـرار شـد با کیفیـت غالم‌حسینخانی‬ ‫بـاال تهیـه و ارسـال شـود‪ .‬ازآنجا‌کـه کانکس‌هـا‬ ‫باید در محـل نصب مونتاژ می‌شـدند‪ ،‬بـا بنیاد‬ ‫مسـکن هماهنگـی بـه عمـل آمـد و کارگاهـی‬ ‫بـرای مونتـاژ کانکس‌هـا در منطقـه مشـخص‬ ‫شـد‪ .‬در ادا مـه‪ ،‬کانکس‌هـای با کیفیـت و‬ ‫مقـاوم فـوالد مبارکـه توسـط ‪ 15‬دسـتگاه تریلـر‬ ‫ارسـال شـد و مراحل نصـب به دسـت نیروهای‬ ‫متخصـص شـرکت به‌صـورت خـاص طـی‬ ‫یـک مـاه فعالیـت شـبانه‌روزی انجـام گرفـت و‬ ‫درنهایـت کانکس‌هـا بـه مـردم شـریف منطقـه‬ ‫تحویـل داده شـد‪.‬‬ ‫اقدامات دیگری هم بود؟‬ ‫بلـه‪ .‬در امـر درمـان هـم اقدامـات بسـیار خوبـی‬ ‫صورت گرفـت‪ .‬اسـتان اصفهان ‪ 3‬بیمارسـتان‬ ‫صحرا یـی در سـرپل ذهـاب احـداث کـرد‪.‬‬ ‫یکـی از آ ن‌هـا ‪ 577‬ار تـش بـود کـه در همـان‬ ‫روزهای اولیـه اسـتقرار یافت و خدمات‌رسـانی‬ ‫بـه مـردم را در حـوزۀ بهداشـت و درمـان آغـاز‬ ‫کـرد‪ .‬دومیـن بیمارسـتان مربـوط بـه مدیریـت‬ ‫بحـران اسـتان بـود کـه در اختیـار دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی بـود و هنـوز هـم در آنجـا مسـتقر‬ ‫اسـت و خدمت‌رسـانی می‌کنـد‪ .‬همچنیـن در‬ ‫دو نوبـت پزشـکان متخصص از دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی به بیمارسـتان اعزام شـدند و بسیاری‬ ‫کارهـای پزشـکی و امـدادی دیگـر نیـز صـورت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در حال حاضر شرایط چگونه است؟‬ ‫با مشخص شـدن نهادهای مسـئول بازسازی‬ ‫در شـهرها‪ ،‬بنیاد مسکن اسـتقرار یافت و ستاد‬ ‫معیـن بازسـازی از سـوی اسـتان اصفهـان نیـز‬ ‫در سـرپل ذهـاب شـکل گر فـت‪ .‬ا یـن سـتاد‬ ‫همچنـان بـا اسـتعداد ‪ 200‬دسـتگاه خـودرو‬ ‫ازجمله ماشـین‌آالت سـنگین‪ ،‬کامیون‪ ،‬لودر‪،‬‬ ‫گریـدر‪ ،‬بیـل مکانیکـی و حـدود ‪ 250‬نفـر نیـروی‬ ‫متخصص بازسـازی در آن مکان حضور دارند‪.‬‬ ‫حـدود ‪ 22000‬واحـد مسـکونی و تجـاری نیاز به‬ ‫تخریـب و تعمیـر و بازسـازی داشـت‪ .‬ایـن کار‬ ‫بزرگـی اسـت و بیشـترین میـزان آن بـه اسـتان‬ ‫اصفهـان اختصـاص داده شـد‪.‬‬ ‫سخن پایانی شما؟‬ ‫ضمن قدردانی از همۀ اقدامـات صورت‌گرفته‬ ‫متذکـر می‌شـوم کـه ا کنـون نیـز ازنظـر آب در‬ ‫شـرایط بحرانـی قرارگرفته‌ایـم‪ .‬خوشـبختانه‬ ‫شـرکت فوالد درزمینۀ صرفه‌جویـی در مصرف‬ ‫آب و انـرژی پیشـتاز و الگـو بـوده و اقدامـات‬ ‫بسـیار خوبـی انجـام داده اسـت‪ .‬ایـن شـرکت‬ ‫بـا سـرمایه‌گذار ی‌های کالن در بازچرخانـی‬ ‫آب در سـیکل تولیـد خـود و همچنیـن ایجـاد‬ ‫شـبکۀ جمـع‌آوری پسـا ب‌های شـهری‬ ‫شـهرهای مجـاور کارخانـه‪ ،‬وابسـتگی خـود‬ ‫بـه آ ب‌هـای جـاری را بـه حداقـل ممکـن‬ ‫رسـانده کـه در بخـش صنعـت کار بزرگـی‬ ‫اسـت‪ .‬در اصـل فرهنـگ کاهـش مصـرف‬ ‫نـزد کارکنـان ایـن شـرکت و پروژه‌هایـی کـه در‬ ‫ایـن زمینـه تعریـف و اجـرا کرده‌انـد‪ ،‬به‌نوعـی‬ ‫پیشـگیری از عـوارض حـوادث غیرمترقبـه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان‪:‬‬ ‫سهــای اهدایی فوالد‬ ‫از کانک ‌‬ ‫مبارکــه‪ 85‬عــدد در ســرپل ذهــاب و‬ ‫مابقــی در ‪ 33‬روســتا بــا هزینــۀ فوالد‬ ‫مبارکــه در محل‌هــای موردنظــر‬ ‫نصــب و بــرای اســکان موقــت در‬ ‫اختیار مردم قرار داده شد‬ ‫لطفا از زلزلۀ کرمانشاه و اقداماتی که برای‬ ‫اسـکان هم‌وطنـان زلزلـه‌زده صـورت گرفـت‪،‬‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫بعد از زلزلۀ دل‌خراش‪ 21‬آبان‪ 1396‬در کرمانشاه‪،‬‬ ‫شـهر سـرپل ذهـاب و تعـداد زیـادی از روسـتاهای‬ ‫کرمانشـاه آسـیب دیـد‪ .‬پـس از آن بنیـاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی به‌عنـوان متولـی بازسـازی در‬ ‫اسـتان کرمانشـاه مسـتقر شـد و خدمات‌رسـانی‬ ‫بـه مـردم عزیـز را در شـهر سـرپل ذهـاب آغـاز کـرد و‬ ‫از همـان ابتـدا بحث اسـکان موقـت هم‌وطنـان را‬ ‫پیگیری نمـود‪ .‬در کنـار ‪ 2000‬مورد اسـکان موقتی‬ ‫کـه خیریـن اصفهانـی اهـدا کردنـد‪ ،‬شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه نیـز ‪ 260‬کانکـس بـا باالتریـن کیفیـت را‬ ‫تقدیم هم‌وطنان در سرپل ذهاب نمود که از این‬ ‫تعداد کانکس بخشـی از آن توسـط بنیاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی اسـتان اصفهـان توزیـع شـد‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه نیـاز روسـتاهای شهرسـتان سـرپل‬ ‫سهـای اهدایـی فـوالد‬ ‫ذهـاب‪ ،‬از مجمـوع کانک ‌‬ ‫مبارکـه ‪ 85‬عـدد در سـرپل ذهـاب و مابقـی نیـز در‬ ‫‪ 33‬روسـتا بـا هزینـۀ فـوالد مبارکـه در محل‌هـای‬ ‫موردنظـر نصـب و بـرای اسـکان موقـت در اختیـار‬ ‫مردم قرار داده شـد‪ .‬این کار ارزشـمند در سـرمای‬ ‫شـدید زمسـتان منطقـه بسـیار به‌موقـع بـود و‬ ‫رضایـت مـردم را در برداشـت‪.‬‬ ‫به‌طورکلـی از همـان روزهـای ابتدایـی زلزلـه مقـرر‬ ‫شـد ‪ 10‬هـزار کانکـس بـا همـکاری ارتـش و سـپاه‬ ‫سـاخته شـود و در اختیـار زلزلـه‌زدگان قـرار گیـرد و‬ ‫تولید ورق موردنیاز سـاخت این تعـداد کانکس را‬ ‫نیـز فـوالد مبارکـه بـر عهـده گرفـت‪.‬‬ ‫کهـا را چگونـه ارزیابـی‬ ‫اثربخشـی ایـن کم ‌‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫بنیاد مسـکن‪ 13‬اسـتان بـه همـراه حـدود‪ 180‬نفر‬ ‫از نیروهای اسـتان اصفهـان از آبـان ماه‪ 96‬تـا اآلن‬ ‫در سرپل ذهاب مستقر هستند‪ .‬با بارندگی‌هایی‬ ‫کـه سـال گذشـته و هم‌ا کنـون شـاهد آن بـوده و‬ ‫هسـتیم‪ ،‬ا گـر اسـکان موقـت نبـود‪ ،‬به‌طورقطـع‬ ‫مردم با مشکالت زیادی مواجه می‌شدند‪ .‬وجود‬ ‫کانکس‌ها تا سـاخت خانه‌های دائمی نیـاز مردم‬ ‫را برطـرف کـرد‪.‬‬ ‫اسـتفاده از محصـوالت فـوالد مبارکـه و سـایر‬ ‫کارخانه‌های فـوالدی اسـتان اصفهان در اسـتان‬ ‫کرمانشـاه‪ ،‬به‌ویژه شـهر سـرپل ذهاب‪ ،‬برای همۀ‬ ‫مـردم اسـتان اصفهـان مایـه عـزت و سـربلندی‬ ‫ا سـت‪.‬‬ ‫سخنآخر؟‬ ‫از مدیرعامـل‪ ،‬معاونـان مدیـران و کارکنـان‬ ‫زحمت‌کـش فـوالد مبارکـه تشـکر می‌کنـم کـه‬ ‫در ایـن امـر خداپسـندانه مسـئوالن اسـتان را‬ ‫یـاری کردنـد و باعـث سـربلندی اسـتان اصفهـان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫اسفندماه ‪ 1396‬و به میزان ‪ 13‬هزار و ‪ 33‬تن و رکورد‬ ‫ماهانۀ قبل را تولید‪ 300‬هزار تن گندله اعالم کرد‪.‬‬ ‫میرمحمدی در ادامه با بیان اینکه میزان حمل‬ ‫گندله در این شرکت رشد ‪ 89‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫است تصریح کرد‪ :‬در ماه گذشته شاهد بیشترین‬ ‫میزان حمل گندله از شرکت صنایع معدنی فوالد‬ ‫سنگان بودیم و حمل بیش از ‪ 318‬هزار تن گندلۀ‬ ‫تولیدشده در این شرکت به‌وسیلۀ ریل و جاده به‬ ‫مقاصد فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان‪ ،‬نقش مؤثری‬ ‫در پشتیبانی از مجموعۀ فوالد مبارکه داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در‬ ‫پایان از تمامی عوامل دست‌اندرکار در تحقق این‬ ‫رکوردها تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫برگزاری مجامع عمومی عادی ساالنۀ شرکت های‬ ‫ورق خودرو و فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫مجامع عمومی عادی ساالنۀ شرکت های ورق‬ ‫خودرو و فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫در تاریخ ‪ 1397/2/29‬در محل دفتر شرکت فوالد‬ ‫مبارکۀاصفهانوباحضور دکترسبحانیمدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه و سهامداران این شرکت ها‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارشخبرنگارفوالددرمجمعشرکتورقخودرو‬ ‫چهارمحالوبختیاری گزارشهیئت‌مدیرهوعملکرد‬ ‫شرکتدر سال گذشتهتوسطمهندساسماعیلی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‪ ،‬به مجمع و سهامداران ارائه‬ ‫شد‪ .‬در ادامه‪ ،‬گزارش حسابرس و بازرس قانونی‬ ‫شرکت برای تصویب صورت‌های مالی قرائت شد و‬ ‫صورت‌های مالی مورد تصویب قرار گرفت؛ سپس‬ ‫درخصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و‬ ‫روزنامۀرسمیشرکتتصمیماتالزمتوسطمجمع‬ ‫اتخاذشد‪.‬‬ ‫این گزارش حا کی است مجمع عمومی عادی‬ ‫ساالنه شرکت فوالد سفید دشت چهار محال و‬ ‫بختیاری نیز گزارش هیأت مدیره و عملکرد شرکت‬ ‫در سال گذشته توسط مهندس ارباب زاده مدیر‬ ‫عاملشرکتبهمجمعوسهامدارانارائه گردیدودر‬ ‫ادامه گزارشحسابرس وبازرسقانونیشرکتبرای‬ ‫تصویبصورتهایمالیقرائتشدوموردتصویب‬ ‫قرارگرفتودر ادامهدر خصوصانتخابحسابرسو‬ ‫بازرسقانونیوروزنامهرسمیوتقسیمسودشرکت‬ ‫تصمیماتالزمتوسطمجمعاتخاذ گردید‪.‬‬ ‫درپایاناینمجامعاززحماتوتالشهایمجموعه‬ ‫مدیران و کارکنان شرکت های ورق خودرو و فوالد‬ ‫سفیددشتچهار محالوبختیاریدر سال گذشته‬ ‫قدردانی گردید‪.‬‬ ‫رادیو فوالد‬ ‫کانکس‌های‬ ‫باکیفیت و مقاوم‬ ‫فوالد مبارکه توسط‬ ‫‪ 15‬دستگاه تریلر‬ ‫ارسال شد و مراحل‬ ‫نصب به دست‬ ‫نیروهای متخصص‬ ‫شرکت به‌صورت‬ ‫خاص طی یک ماه‬ ‫فعالیت شبانه‌روزی‬ ‫انجام گرفت و‬ ‫درنهایت کانکس‌ها‬ ‫به مردم شریف‬ ‫منطقه تحویل داده‬ ‫شد‬ ‫مدیـــــر برنامه‌ریزی و خدمات خرید شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد‪:‬‬ ‫ن ف ݤو ݤال ݤد مب ݤا ݤرک ݤه‬ ‫م ت ݤامی ݤ‬ ‫ت ݤد ݤر سیست ݤ‬ ‫ت ن ݤا ݤم ‪۴۷۰۷‬ݤ ش ݤرک ݤ‬ ‫ثب ݤ‬ ‫رادیو فوالد بستر ارتباطی مناسبی است‬ ‫که در آن مسئوالن عالوه بر اطال ع‌رسانی و‬ ‫ارائۀ گزارش عملکرد‪ ،‬به سؤاالت متــعددی‬ ‫که برای کارکنان و خانوادۀ فوالد پیش‬ ‫می‌آیـــد‪ ،‬پاســــخ می‌دهــنـــد و خوشبختانه‬ ‫این رادیو با استقبال چشمگیری از سوی‬ ‫شنوندگان مواجـــه شـده است‪ .‬مهــــنــــدس‬ ‫حسیــــــن همــــت‌گیــــر مدیـــــر برنامه‌ریزی و‬ ‫خدمات خرید شرکت فوالد مبارکه میهمان‬ ‫برنامۀ رادیو فوالد بود که بخش‌هایی از‬ ‫گفت‌وگوی ایشان با شنوندگان رادیو فوالد‬ ‫را از نظر می‌گذرانید‪:‬‬ ‫مأموریت واحد برنامه‌ریزی خرید در فوالد‬ ‫مبارکه چیست؟‬ ‫این واحد از سه قسمت‪ ،‬برنامه‌ریزی خرید‪،‬‬ ‫خدمات خرید و بومی‌سازی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫در بخش نخست وظیفۀ اصلی واحد‬ ‫برنامه‌ریزی خرید ارزیابی تأمین‌کنندگانی‬ ‫است که می‌خواهند با سیستم فوالد مبارکه‬ ‫کار کنند و به‌نوعی تأمین کاال یا ارائۀ خدماتی‬ ‫را به عهده داشته باشند‪ .‬تسهیل فرایند ورود‬ ‫این شرکت‌ها به سیستم خرید فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫همچنین شناسایی‪ ،‬ارزیابی‌های اولیه و دوره‌ای‬ ‫و ارزیابی عملکرد آن‌ها بر عهدۀ این بخش است‪.‬‬ ‫فعالیت‌های انجام‌شده منجر به تهیۀ یک بانک‬ ‫اطالعاتی می‌شود که در اختیار همکاران محترم‬ ‫در واحدهای خرید قرار می‌گیرد تا در مواقع‬ ‫موردنیاز برای خرید اقالم موردنظر از این بانک‬ ‫استفاده کنند‪ .‬ذکر این نکته ضروری است که‬ ‫تمامی تأمین‌کنندگانی که قصد دارند به نحوی‬ ‫در بخش ارائۀ خدمات با فوالد مبارکه همکاری‬ ‫کنند‪ ،‬باید از طریق کانال واحد برنامه‌ریزی‬ ‫خرید و از طریق سیستم (‪ )SRM‬وارد شوند‪،‬‬ ‫خود اظهاری کنند‪ ،‬مورد ارزیابی اولیه قرار گیرند‬ ‫و سپس یک کد موقت بگیرند و بعد از این‌که‬ ‫عملکردشان طی یکی‌دو سفارش سنجیده شد‪،‬‬ ‫کد دائم خواهند گرفت‪ .‬عملکرد این عزیزان در‬ ‫طول دوران ارائۀ خدمت‪ ،‬همواره مورد ارزیابی‬ ‫قرار می‌گیرد؛ چنانچه تأمین‌کننده مورد اطمینان‬ ‫باشد‪ ،‬در سیستم باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫در حال حاضر چه تعداد تأمین‌کننده در‬ ‫سیستمفوالدمبارکهبهثبترسیدهاست؟‬ ‫از سال ‪ 1393‬که سیستم ‪ SRM‬در بانک اطالعاتی‬ ‫فوالدمبارکهراه‌اندازیشدهاست‪ 4707،‬تأمین‌کننده‬ ‫در این سیستم ثبت‌نام کرده‌اند‪ .‬از این تعداد ‪1174‬‬ ‫شرکتاز قبلدر سیستم کدداشتند‪.‬اطالعاتسایر‬ ‫درخواست‌کنندگان نیز یا تکمیل شده یا در حال‬ ‫کامل شدن است‪ .‬برای هر تأمین‌کننده در سیستم‬ ‫یک کارنامۀ عملکرد وجود دارد که با هر بار ارزیابی‪،‬‬ ‫کیفیتعملکردآن‌هامشخصمی‌شود‪.‬در اینراستا‬ ‫شاخص‌هایی نظیر خوش‌قولی‪ ،‬قیمت و کیفیت‬ ‫کار بر ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان مؤثر است‪.‬‬ ‫مجموع نمرات طی فرایندی هر ‪ 24‬ساعت به‌روز‬ ‫و در استعالمات بعدی به درخواست‌کننده اعالم‬ ‫می‌شود‪.‬نظرسنجی‌هانشانمی‌دهدسیستم‪SRM‬‬ ‫یکفرصتبرابربههمۀتأمین‌کنندگاندادهاست‪.‬‬ ‫در خصوصبخشدومتوضیحدهید‪.‬‬ ‫بخش خدمات خرید یکی دیگر از زیرمجموعه‌های‬ ‫این واحد است‪ .‬کار این واحد حمل بین‌المللی و‬ ‫ترخیص کاالهایی است که همکاران در بخش‌های‬ ‫دیگرخریداریمی‌کنند‪.‬در اینراستااقداماتخوبی‬ ‫صورت گرفته است تا بتوانیم با همکاری کشتیرانی‬ ‫جمهوریاسالمیایران‪،‬تمامیمحصوالتموردنیاز‬ ‫شرکت را از مبادی سراسر دنیا به سمت فوالد مبارکه‬ ‫هدایتوحمل کنیم‪.‬‬ ‫لطفاواحدبومی‌سازیرامعرفیفرمایید‪.‬‬ ‫همان‌گونه که از نام این واحد مشخص است‪ ،‬کار‬ ‫این واحد بومی‌سازی قطعات موردنیاز و ضروری‬ ‫شرکت است که به‌نوعی برای تأمین آ ن‌ها در‬ ‫داخل کشور با محدودیت مواجهیم‪ .‬از آنجا که‬ ‫بخش اعظمی از فعالیت‌های واحد بومی‌سازی‬ ‫از جنس برنامه‌ریزی بود‪ ،‬این واحد از اواخر سال‬ ‫‪ 1396‬به این مدیریت ملحق شد‪ .‬پیش از این‬ ‫نیز این واحد در زیرمجموعۀ دفتر فنی تعمیرات‬ ‫شرکت‪ ،‬کارهای بزرگی در راستای بومی‌سازی‬ ‫قطعات پیچیده و موردنیاز شرکت انجام داده‬ ‫بود‪ .‬با این اقدام‪ ،‬روند حرکت واحد بومی‌سازی‬ ‫و ارتباط آن با سازندگان داخلی تسهیل شد‬ ‫تا بتوانند با همکاری هم بخش بیشتری از‬ ‫تجهیزات را بومی‌سازی کنند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1076‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬می ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫فوالد در ایران و جهان‬ ‫فوالد مبارکه نیاز صنایع پایین دستی کشور را تأمین می‌کند‬ ‫بازار جهانی بیلت در هفته گذشته‬ ‫به گزارش استیل مارکت در هفتۀ گذشته بیلت در بازارهای جهانی در مسیرهای متفاوتی حرکت کرد‪.‬‬ ‫تأمین‌کنندگان بیلت ‪ ،CIS‬سیاست افزایشی در قیمت‌گذاری را در پیش گرفتند؛ به‌عالوه انتظار می‌رفت‬ ‫به‌واسطۀتوقفشرکتارسلور در اوکرایندر ‪ 16‬میبه‌دلیلاعتصاب کارگران‪،‬عرضۀبیلتدر بازار محدودشود‪.‬‬ ‫چینی‌ها چشم‌انداز مثبتی به روند قیمت‌ها داشتند؛ چرا که در بازار داخلی از شرایط مطلوبی بهره می‌بردند؛‬ ‫امادر مقابل‪،‬مشتریانجنوبشرقآسیامعتقدبودندقیمت‌هادر سطحباالییقرار داردوترجیحدادندمنتظر‬ ‫بمانندتاپیشنهادقیمت‌هایپایین‌تریدریافت کنند‪.‬‬ ‫در خاورمیانه به‌دلیل فرارسیدن ماه رمضان بازار غیرفعال است و در ترکیه به‌دلیل افت قیمت بیلت و میلگرد‬ ‫داخلیونیز کاهشارزشلیردر برابردالرتقاضایخریدمحصوالتنهایی کاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫ظرفیت فوالد چین زیر یک میلیارد تن تا سال ‪2025‬‬ ‫به گزارش رویترز و به نقل از انجمن آهن و فوالد چین تقاضای فوالد این کشور طی سال‌های آتی در روند نزولی‬ ‫خواهد بود و چین ظرفیت‌های غیراستاندارد بیشتری را از مدار خارج خواهد کرد‪ .‬به‌این‌ترتیب تا سال‪2025‬‬ ‫بهظرفیت کمتراز ‪ 1‬میلیاردتندر تولیدفوالدخواهدرسید‪.‬‬ ‫در سال‪ 2016‬چینبرایافزایششاخصبهره‌برداریاز ظرفیتفوالدتصمیم گرفتطی‪ 5‬سال‪ 150‬میلیونتن‬ ‫از ظرفیتتولیدفوالدرا کاهشدهد‪.‬برآوردمی‌شودظرفیتتولیدفوالددر چینبه‪1/2‬میلیاردتنرسیدهباشد‪.‬‬ ‫با کاهش ‪ 120‬میلیون تن ظرفیت تولید‪ ،‬حاشیۀ سود اعضای انجمن فوالد این کشور در سال گذشته ‪4/7‬‬ ‫درصدافزایشیافت‪.‬‬ ‫ادغام شرکت‌ها و خرید شرکت‌های کوچک توسط شرکت‌های بزرگ ازجمله سیاست‌های چین برای کاهش‬ ‫مازادظرفیتتولیداست‪.‬‬ ‫در سال‪ 2015‬شاخصبهره‌برداریاز ظرفیتتولیدفوالددر چین‪ 70‬درصدبود‪.‬چینی‌هاقصددارنداینشاخص‬ ‫را به بیش از ‪ 80‬درصد برسانند‪.‬‬ ‫شرکت استمکور به سوددهی بازگشت‬ ‫شرکت انگلیسی استمکور یکی از مشتریان قبلی فوالد ایران و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تجاری مستقل در‬ ‫بازار فوالد با‪ 70‬سال سابقه است که چند سالی با بدهی دست‌به‌گریبان بود؛ اما ورق برای این شرکت برگشته و‬ ‫شرایط آن از زیان‌دهی به سودآوری تغییر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارشفایننشالتایمز‪،‬شرکتاستمکور در اوایلقرنجاریتأسیسشدو گردشمالیآنبیشاز ‪ 5‬میلیارد‬ ‫دالر بود‪.‬‬ ‫در دوران کاهش قیمت‌ها در بازار فوالد در سال ‪ 2013‬این شرکت در شرایط با حاشیۀ سود پایین قرار گرفت و‬ ‫مجبور بهدریافت‪ 850‬میلیوندالروامبانکیشد‪.‬‬ ‫ارزیابی اسلب صادراتی برزیل‬ ‫به گزارشاستیلمارکت‪،‬پیشنهادهایفروشبرزیلی‌هادر حدود‪ 570‬دالر‪ FOB‬گزارش‌شدهاستوشنیده‌ها‬ ‫حا کیاز فروشحداقلیکمحمولهدر اینقیمتاست‪.‬‬ ‫در ارزیابیمتالبولتن‪،‬اسلبصادراتیبرزیل‪ 565‬تا‪ 570‬دالر‪ FOB‬قیمت‌گذاریشدودر مقایسهبا‪ 560‬تا‪580‬‬ ‫دالر‪ FOB‬یکهفتۀقبلدر محدودۀبسته‌تریقرار گرفت‪.‬‬ ‫پس‌از این‌که ارزیابی انجام شد‪ ،‬تأمین‌کننده‌های برزیلی قیمت پیشنهادی خود را به‪ 575‬دالر‪ FOB‬افزایش‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫قیمتاسلبصادراتیبرزیلبهبازار آمریکادر هفته‌هایاخیر کاهش‌یافتهاست؛اماهمچناندر سطحباالتری‬ ‫نسبت‌بهدیگر بازارهاقرار دارد‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند اقدامات بازدارندۀ کنونی برای واردات محصوالت نیمه‌نهایی از سوی آمریکا در آیندۀ‬ ‫نزدیکبازنگریخواهدشد؛چرا کهآمریکاقادر بهتولیدمحصوالتنیمه‌نهاییموردنیاز خودنیستودر صورت‬ ‫جلوگیری از واردات اسلب‪،‬شغل‌هایزیادیدر این کشور تحتتأثیرقرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گفتۀ یکی از کارشناسان در بازار آمریکا حباب قیمت وجود دارد و هرگونه تغییری در تصمیم‌های این کشور‬ ‫باعث کاهشقیمت‌هاخواهدشد‪.‬‬ ‫شواهد نشان‬ ‫می‌دهد قیمت‌های‬ ‫داخلی و جهانی‬ ‫باهم همخوانی‬ ‫دارند؛ به این ترتیب‬ ‫براساس گفتۀ مقام‬ ‫معظم رهبری‪،‬‬ ‫واردات کاالهایی‬ ‫که در کشور تولید‬ ‫شده و مشابه‬ ‫داخلی دارد‪ ،‬حرام‬ ‫شرعی است و در‬ ‫این حالت اعمال‬ ‫تعرفۀ واردات‬ ‫یک کار اساسی و‬ ‫قانونی است‬ ‫سید ناصر موسوی الرگانی در‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانۀ‬ ‫ملت‪ ،‬در خصوص مزایای عرضۀ‬ ‫فوالد در بورس کاال‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در سالی که از سوی مقام معظم‬ ‫رهبری به نام سال حمایت از کاالی‬ ‫ایـــرانی نام‌گذاری شــــده‪ ،‬برخــــی‬ ‫صنایع پایین‌دستی به‌جای تمرکز بر‬ ‫تولید داخلی و افزایش اشتغال‪ ،‬به‬ ‫سمت منفعت شخصی و تقویت‬ ‫واردات برخی محصوالت گرایش‬ ‫دارند؛ آنچــــنان‌که برخـــی صنایع‬ ‫ازجمله صنایع پایین‌دست فوالد‬ ‫به بهانۀ تأمین نشدن نیاز داخلی‬ ‫توسط تولیدکنندگان داخلی در‬ ‫صنایع باالدست‪ ،‬به دنبال کاهش‬ ‫تعرفۀ واردات انواع محصوالت‬ ‫فوالدی هستند‪.‬‬ ‫بوده و به نفع تولید کشـور اسـت‪ .‬در این بین ا گر‬ ‫برخـی صنایـع پایین‌دسـت در اندیشـۀ دیگـری‬ ‫ب ‌هجـز تولیـد هسـتند‪ ،‬به‌طـور حتـم راه بـه جایی‬ ‫نخواهنـد بـرد‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬بعضـا عنـوان می‌شـود کـه قیمـت‬ ‫محصـوالت در بـازار داخلـی بسـیار بیشـتر از‬ ‫نر خ‌هـای جهانـی اسـت؛ امـا مشـاهده می‌شـود‬ ‫کـه مصرف‌کننـدگان پرشـماری بـرای خریـد‬ ‫ایـن محصـوالت صـف می‌کشـند؛البته وزارت‬ ‫صنعت به‌عنوان متولی باید در راستای حمایت‬ ‫از تولیدکننـدگان واقعـی‪ ،‬اجـازۀ شـکل‌گیری‬ ‫تقاضاهـای کاذب را بـه عـده‌ای خـاص کـه بـا هـر‬ ‫ترفنـدی عنـوان تولیدکننـده را یـدک می‌کشـند‪،‬‬ ‫ندهـد‪.‬‬ ‫موسـوی الرگانـی ادامـه داد‪ :‬همچنیـن به‌طـور‬ ‫طبیعـی ا گـر قیمت‌هـای داخلـی به‌صرفـه‬ ‫نبـود‪ ،‬صنایـع بـا وجـود تعرفـۀ فعلـی‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫واردات می‌کردنـد؛ امـا امـروز هـم خریـد پرحجـم‬ ‫انجـام می‌دهنـد و هـم از کاهـش تعرفـه سـخن‬ ‫می‌گوینـد‪.‬‬ ‫واردات کاالی مشـابه تولیـد داخـل حـرام‬ ‫شرعی است‬ ‫موسـوی الرگانـی تأ کیـد کـرد‪ :‬شـواهد نشـان‬ ‫می‌دهـد قیمت‌هـای داخلـی و جهانـی باهـم‬ ‫همخوانـی دارنـد؛ بـه ایـن ترتیـب براسـاس گفتۀ‬ ‫مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬واردات کاالهایـی کـه‬ ‫در کشـور تولیـد شـده و مشـابه داخلـی دارد‪،‬‬ ‫حرام شـرعی اسـت و در ایـن حالت اعمـال تعرفۀ‬ ‫واردات یـک کار اساسـی و قانونـی اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نمایندۀ مردم در مجلس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬ا گـر محصولـی موردنیـاز صنایـع‬ ‫پایین‌دسـتی اسـت کـه فـوالد مبارکـه یـا سـایر‬ ‫مجتمع‌هـای فعـال ایـن حـوزه تـوان تولیـد آن را‬ ‫ندارنـد‪ ،‬وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت بایـد‬ ‫فهرست این محصوالت را مشخص کند تا برای‬ ‫ایـن محصـوالت تعرفـه‌ای تعیین شـود کـه ابتدا‬ ‫نیاز صنایـع تأمین شـود‪ ،‬امـا زمینۀ واسـطه‌گری‬ ‫بـا ایـن واردات فراهـم نشـود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفـت‪ :‬تأ کیـد می‌کنم کـه بـا توجه بـه وجـود توان‬ ‫عضـ ـ ـــو کمیـــسیون اقت ـ ـ ـــصادی مجـ ـ ـلـ ــس‬ ‫شـــورای اســلامی‪ ،‬گفـت‪ :‬در سـال‌های قبـل‪،‬‬ ‫تولیدکننـدگان فـوالد ازجملـه مجتمـع فـوالد‬ ‫مبارکـه به‌عنـوان بزرگ‌تریـن تولیدکننـدۀ‬ ‫محصوالت فوالدی موردنیـاز صنایع‪ ،‬همچون‬ ‫ورق‪ ،‬میلگـرد‪ ،‬نبشـی‪ ،‬آهـن و سـایر محصـوالت‬ ‫تـوان پاسـخ‌گویی بـه نیـاز بـازار داخـل‪ ،‬به‌ویـژه‬ ‫صنایـع پایین‌دسـتی را نداشـتند؛ به‌طـوری کـه‬ ‫برخـی ضخامت‌هـای ورق‌هـای فـوالدی یـا در‬ ‫کشـور تولیـد نمی‌شـد و یـا تـوان تولیـد آن وجـود‬ ‫ندا شـت‪.‬‬ ‫ظرفیـت تولیـد فـوالد مبارکـه ‪ 7/2‬میلیـون‬ ‫تن فوالد است‬ ‫نماینـدۀ مـردم فالورجـان در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی افـزود‪ :‬ایـن در حالـی اسـت کـه در حـال‬ ‫حاضـر‪ ،‬ظرفیـت تولیـد مجتمـع فـوالد مبارکـه‬ ‫حـدود ‪7/2‬میلیون تـن اسـت و در کنار آن سـایر‬ ‫مجتمع‌هـای فـوالدی نیـز در کشـور فعال‌انـد‪.‬‬ ‫وی تأ کید کرد‪ :‬با توجـه به این‌که طبق آمارهای‬ ‫موجود‪ ،‬فـوالد مبارکـه نیاز صنایع پایین‌دسـتی‬ ‫کشـور را تأمیـن می‌کنـد‪ ،‬اعمـال تعرفـۀ واردات‬ ‫محصـوالت در ایـن حـوزه‪ ،‬قانونـی و اساسـی‬ ‫تولیـد داخلـی و فشـاری کـه از سـمت مجامـع‬ ‫بین‌المللـی بـه کشـور تحمیـل می‌شـود‪ ،‬اولویت‬ ‫اول حمایـت از تولیـد کاالی ایرانـی اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نماینـدۀ مـردم در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬فـوالد جـزو صنایـع مـادر کشـور بـه‬ ‫شـمار مـی‌رود و بایـد مـورد حمایـت قـرار گیـرد تـا‬ ‫طر ح‌هـای تولیـد آن بـرای تأمیـن کلیـۀ نیازهای‬ ‫بازار داخل توسعه یابد و از بابت فروش محصول‬ ‫و وجـود مشـتری در داخـل کشـور اطمینـان‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬نـه این‌کـه بـا تمایـل بـه افزایـش‬ ‫واردات‪ ،‬صنایـع داخلـی را تضعیـف کنیـم و‬ ‫ضمن خروج ارز از کشـور‪ ،‬خریدمـان به نفع دیگر‬ ‫کشـورها باشـد‪.‬‬ ‫شـفافیت بورس کاال خطـری بـرای منافع‬ ‫گروه‌های خاص‬ ‫موسـوی الرگانـی بـا اشـاره بـه معاملات انـواع‬ ‫محصـوالت ازجملـه محصـوالت فـوالدی در‬ ‫بـورس کاال‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬یکـی از امتیازهـای مـا در‬ ‫بـازار کاالی کشـور‪ ،‬وجـود بـورس کاالسـت کـه‬ ‫نخسـتین مزیت و امتیـاز این بـازار‪ ،‬شـفافیت آن‬ ‫است‪ .‬این‌که امروز محصوالت در بازاری معامله‬ ‫می‌شـوند کـه همـۀ مـردم و مسـئوالن می‌توانند‬ ‫از قیمت‌ها و رونـد معامالت آ گاه باشـند‪ ،‬آن‌هم‬ ‫در اقتصـاد تقریبـا غیرشـفاف مـا‪ ،‬یـک امتیـاز‬ ‫ویـژه اسـت‪.‬‬ ‫عض ـــو کمیسـیون اقتـــصادی مجــلس عنـــوان‬ ‫کرد‪ :‬محصـوالت فـوالدی نیز هـر هفتـه در بورس‬ ‫کاال عرضـه و معاملـه می‌شـوند و مسـئوالن‬ ‫مربـوط به‌خوبـی می‌تواننـد بـا در نظـر گرفتـن‬ ‫همـۀ جوانـب‪ ،‬بهتریـن شـیوه‌ها را بـرای انجـام‬ ‫معاملات در بـورس اتخـاذ کننـد‪.‬‬ ‫نماینـدۀ مـردم فالورجـان در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی گفـت‪ :‬امـروز برخـی افـراد بیـش از‬ ‫آن‌کـه بخـــواهند بـه حـل موضــــوع یـا مشـکل‬ ‫به‌وجودآمـده بپردازنـد‪ ،‬مـدام در پـی ایجـاد‬ ‫حاشـیه و جنجال‌انـد تـا از التهـاب ایجادشـده‬ ‫منافـع و درآمـد خـود را افزایـش دهنـد‪ .‬مسـلما‬ ‫این افراد با شـفافیت معاملات حا کـم در بورس‬ ‫کاال مخالف‌انـد؛ چرا کـه سـود آن‌هـا در معامالت‬ ‫پنهانـی و غیرشـفاف اسـت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متأسـفانه ایـن افراد نه به فکـر تولید و‬ ‫اشـتغال در کشـورند و نه بابت خروج ارز از کشور‬ ‫نگرانـی دارند‪ .‬تفکـر ایـن گروه‌ها صرفا این اسـت‬ ‫کـه بـا واردات فلان محصـول فـوالدی‪ ،‬درآمـد‬ ‫بیشـتری بـه دسـت می‌آورنـد‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی در پایـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬حمایـت از‬ ‫تولیدکننـده و کاالی ایرانـی از مسـیر شـفاف و‬ ‫قانونـی بـورس کاال در جریـان اسـت و عـده‌ای‬ ‫کـه بـه دنبـال رانـت و منافـع خـود در اوضـاع‬ ‫فعلی اقتصـاد هسـتند‪ ،‬بـا اقدامـات مسـئوالن و‬ ‫مجلـس‪ ،‬راه بـه جایـی نخواهنـد بـرد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در آیینۀ بورس‬ ‫جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه‬ ‫قيمت (ريال)‬ ‫تغيير‬ ‫تاريخ‬ ‫روز‬ ‫‪1397/02/26‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪2841‬‬ ‫‪1397/02/29‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪1397/02/30‬‬ ‫يک شنبه‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫‪1397/02/31‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪2896‬‬ ‫‪2936‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1397/03/01‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪2958‬‬ ‫‪2931‬‬ ‫‪19‬‬ ‫نمودار تغييرات قيمت سهام (ريال)‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترين‬ ‫بيشترين‬ ‫پايانی‬ ‫تغيير‬ ‫(درصد)‬ ‫(ميليون سهم)‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪2854‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2931‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪2920‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪2854‬‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪2820‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫سه شنبه‬ ‫دو شنبه‬ ‫یک شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪2800‬‬ ‫گزارش عرضه‪ ،‬معامالت و قیمتهای کشفشدۀ محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ ‪ 31‬اردیبهشتماه ‪1397‬‬ ‫محصول‬ ‫کالف گرم‬ ‫پیش‌بینی تاتااستیل از بازار فوالد هند و اروپا‬ ‫تختال‬ ‫جمع کل‬ ‫مقدار‬ ‫مقدار عرضه‬ ‫مقدار تقاضا‬ ‫‪HB‬‬ ‫‪40700‬‬ ‫‪86570‬‬ ‫‪40700‬‬ ‫‪HC‬‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪67540‬‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪SM‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪77000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪23117‬‬ ‫‪98200‬‬ ‫‪231110‬‬ ‫‪98200‬‬ ‫ادارۀ فروش بورس کاال‬ ‫نماد‬ ‫(تن)‬ ‫(تن)‬ ‫معاملهشده‬ ‫(تن)‬ ‫قیمت‬ ‫(ریال بهازای کیلوگرم)‬ ‫‪27276‬‬ ‫‪26501‬‬ ‫تاریخ تحویل‬ ‫تیر ‪97‬‬ ‫تیر ‪97‬‬ ‫دانستنی های بورس‬ ‫انواع شرکت‌ها‬ ‫‪ -1‬شرکت‌های سهامی ‪ -2‬شرکت با مسئولیت محدود ‪ -3‬شرکت‌های تضامنی ‪ -4‬شرکت‌های مختلط‬ ‫غیرسهامی ‪ -5‬شرکت‌های مختلط سهامی ‪ -6‬شرکت‌های نسبی ‪ -7‬شرکت‌های تعاونی‬ ‫به گفتۀ مدیرعامل شرکت تاتااستیل‪ ،‬با افزایش تقاضای فوالد در کشور هند این شرکت همچنان دیدگاه‬ ‫افزایشی به قیمت‌های فوالد در شبه‌قاره دارد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود تقاضای محصوالت نهایی فوالدی در هند در سال ‪ 2018‬به ‪ 92‬میلیون تن برسد که ‪5‬‬ ‫میلیون تن بیشتر از سال ‪ 2017‬است؛ همچنین بر اساس پیش‌بینی شرکت تاتا استیل تقاضای فوالد هند در‬ ‫سال‪ 2019‬به‪ 98‬میلیون تنافزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫باتوجهبهافتتقاضایفصلی‪،‬انتظار می‌روددر فصلباران‌هایموسمی(جوالیتاسپتامبر)قیمتفوالددر‬ ‫این کشور تاحدودزیادیباثباتباشد‪.‬‬ ‫در ارزیابی ماه می متال بولتن کالف گرم داخلی هند در محدودۀ‪ 45,300‬تا‪ 45,800‬روپیه معادل‪ 666‬تا‪674‬‬ ‫دالر‪ EXW‬قرار گرفت و نسبت به‪ 41,750‬تا‪ 42,250‬روپیه در ژانویۀ سال جاری رشد محسوسی داشته است‪.‬‬ ‫شرکت تاتااستیل در هند در ‪ 12‬ماه منتهی به مارس سال جاری‪ 12/48‬میلیون تن فوالد خام تولید کرد و سود‬ ‫خالص آن پس از کسر مالیات‪ ،‬بهره و استهال ک به‪ 3/24‬میلیارد دالر رسید و نسبت به‪ 2/5‬میلیارد دالر سود‬ ‫سالقبلرشدچشمگیریداشتهاست‪.‬‬ ‫این سود باال به‌دلیل قیمت‌های فروش باال و سرمایه‌گذاری زیاد دولت هند در پروژه‌های زیربنایی و عمرانی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫پیش‌بینیبازار اروپا‬ ‫پیش‌بینیاینشرکتاز بازار فوالداروپاحاکیاز ثباتقیمت‌هابادر نظر گرفتنمحدودیت‌هایجدیدچینی‌ها‬ ‫پساز کاهشتولیددر زمستاناست‪.‬‬ ‫پیش‌بینیمی‌شودتقاضایفوالداروپادر سال‪ 2018‬بهمیزان‪ 2/3‬درصدرشدداشتهباشد‪،‬در شرایطی کهفشار‬ ‫وارداتفوالدبهاینقارهنیزادامهخواهدیافت‪.‬در سالملایمنتهیبه‪ 31‬مارسواحدهایتولیدیتاتااستیل‬ ‫در اروپا‪9/9‬میلیونتنفوالدتولید کردند که‪ 0/6‬درصدبیشتراز سالمالیقبلاست‪.‬‬ ‫‪-1‬شرکت سهامی‪ :‬شرکت سهامی شرکتی است که سرمایۀ آن به تعداد معینی سهم با ارزش مساوی‬ ‫تقسیم شده است‪ .‬شرکت‌های سهامی به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم‌بندی می‌شوند‪.‬‬ ‫در شرکت‌های سهامی‪ ،‬مسئولیت سهامداران به میزان سهامی است که در اختیار دارند و سهامداران‬ ‫مسئول بدهی‌های شرکت نیستند‪.‬‬ ‫الف‌) شرکت سهامی عام‪ :‬شرکتی است که مؤسسان آن قسمتی از سرمایۀ شرکت را از طریق فروش‬ ‫سهام به مردم تأمین می‌کنند‪ .‬در شرکت‌های سهامی عام‪ ،‬مؤسسان باید بیست درصد سرمایه را تعهد‬ ‫کنند و سی‌وپنج درصد از مبلغ تعهد‌شده را نزد یکی از بانک‌ها در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس‬ ‫بسپارند‪.‬‬ ‫مثال برای شرکتی که با سرمایۀ یک‌صد میلیون ریال تأسیس می‌شود‪ ،‬مؤسسان باید دست‌کم بیست‬ ‫میلیون ریال آن را تعهد کنند و هفت میلیون ریال که سی‌وپنج درصد سرمایۀ مورد تعهد است‪ ،‬در حساب‬ ‫جدیدی که به نام شرکت سهامی در حال تأسیس است (با قید اسم شرکت) به امانت بسپارند‪ .‬مدیریت‬ ‫این شرکت‌ها در اختیار هیئت‌مدیره است که منتخب سهامداران (براساس میزان سهام اختیارشده)‬ ‫هستند و کنترل این شرکت‌ها معموال با حسابرس و بازرسی است که سهامداران انتخاب کرده‌اند‪.‬‬ ‫ب‌) شرکت سهامی خاص‪ :‬شرکتی است که تمام سرمایۀ آن در موقع تأسیس‪ ،‬توسط مؤسسان تأمین‬ ‫شده است‪ .‬مدیریت‪ ،‬کنترل‪ ،‬مالکیت و تصمیم‌گیری این شرکت‌ها در اختیار افراد خاص است‪.‬‬ ‫آ گهی‬ ‫آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه تعاونی مسکن‬ ‫کاݥرݥکناݥنݥ شرݥکتݥ فوݥالݥدݥ مباݥرݥکهݥ نوݥبتݥ اݥوݥلݥ‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجتمع فوالد مبارکۀ اصفهان رأس‬ ‫ساعت‪ 14‬روز پنج‌شنبه‪ 97/4/7‬در محل سالن آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات به آدرس مجتمع فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫کیلومتر‪ 75‬جنوبغرباصفهانتشکیلمی‌شود‪.‬‬ ‫لذا از کلیۀ اعضا دعوت می‌شود با در دست داشتن کارت شناسایی یا برگ سهام رأس ساعت مقرر در محل‬ ‫مذکور حضور بههمرسانندیاوکیل‪/‬نمایندۀخودرا کتبامعرفینمایند‪.‬‬ ‫ضمنا به اطالع می‌رساند به‌موجب مادۀ‪ 19‬آیین‌نامۀ نحوۀ تشکیل مجامع عمومی‪ ،‬تعداد آرای وکالتی هر‬ ‫عضوحدا کثر‪ 3‬رأیوهرشخصغیرعضوتنهایکرأیخواهدبودواعضایمتقاضیاعطاینمایندگیباید‬ ‫به همراه نمایندۀ خود حدا کثر تا پایان وقت اداری دوشنبه‪ 97/4/4‬در محل دفتر تعاونی مسکن واقع در‬ ‫فوالد مبارکه یا دفتر فدک واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان همدانیان‪ ،‬مجتمع مسکونی فدک حاضر شوند تا پس‬ ‫از احراز هویت و تأیید وکالت‪ ،‬برگ ورود به مجمع را دریافت کنند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان‬ ‫‪-2‬ارائۀ گزارشحسابرسیتوسطمؤسسۀحسابرسی کاربردتحقیق(حسابدارانرسمی)‬ ‫‪ - 3‬طرح و تصویب صورت‌های سال مالی منتهی به‪ 1396/12/29‬و بودجۀ سال جاری شرکت‬ ‫‪-4‬ارائۀ گزارشتغییراتاعضاوسرمایۀشرکتتعاونیمسکن‬ ‫‪-5‬انتخاباعضایاصلیوعلی‌البدلبازرسان‬ ‫‪-6‬طرحوتصویب گسترشفعالیتفرااستانیشرکت‬ ‫‪-7‬طرحوتصویباستفادۀ کارکنانوبازنشستگانشرکت‌هایاقماریوابستهبهفوالدمبارکه‬ ‫‪- 8‬طرحوتصمیم‌گیریپاداشوحقجلسه‬ ‫‪-9‬تعیینخط‌مشیآیندۀشرکتومعرفیوخریدپروژه‌هایجدید‬ ‫داوطلبان تصدی سمت بازرسی به‌موجب مادۀ‪ 2‬دستورالعمل مادۀ‪ 38‬قانون تعاون موظف‌اند حدا کثر‬ ‫ظرفیکهفتهاز انتشار آ گهیدعوت‪،‬فرمداوطلبیراتکمیلوبهدفترتعاونیتحویلدهند‪.‬‬ ‫هیئت‌مدیرۀتعاونیمسکن کارکنانشرکتفوالدمبارکه‬
‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1076‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬می ‪2018‬‬ ‫عـــلــــمــــی‬ ‫تازه‌های علم و فناوری‬ ‫بهداشت و سالمت‬ ‫درد مچ دست؛‬ ‫علل و عالئم شایع و درمان‌های متداول‬ ‫آشنایی با گرانولۀ آهن خام‬ ‫گردآوری‪ :‬تحقیقوتوسعه‬ ‫گرانوله کردن فلز مذاب روشی برای‬ ‫نگهداری از مازاد تولید کورۀ بلند‬ ‫است‪ .‬محصول این فرایند‪ ،‬گرانولۀ‬ ‫آهنخامیا‪ GPI‬نامیدهمی‌شود‪.‬برای‬ ‫این منظور در سال ‪ 1970‬در سوئد‬ ‫شرکتی به نام ‪ UHT‬فرایندی با نام‬ ‫‪ Granshot‬طراحی کرد‪.‬‬ ‫درواقع‪ GPI‬نامیتجاریاست کهاینشرکتبرای‬ ‫این نوع محصول به ثبت رسانده است‪ .‬از سال‬ ‫‪ 2008‬این شرکت با همکاری ‪ Danieli Corus‬این‬ ‫فناوریرادر صنایعآهنوفوالدبه کار گرفتهاست‪.‬‬ ‫اینفناوریدر صنعتفروآلیاژسازینیزبااستقبال‬ ‫خوبیمواجهشدهودرحالحاضردر‪ 35‬کارخانهدر‬ ‫دنیادر حالاستفادهاست‪.‬مزیتعمدۀاینفرایند‬ ‫برای صنایع فوالد‪ ،‬پوشش هرگونه ناهماهنگی‬ ‫بین کورۀبلندوواحدفوالدسازیاست؛بهقسمی‬ ‫که می‌توان همواره بدون هیچ محدودیتی و با‬ ‫ظرفیت کاملاز کورۀبلندبهره‌برداری کردونگرانی‬ ‫از بابت مازاد تولید وجود نخواهد داشت‪GPI .‬‬ ‫عالوه‌بر مزایایی همچون قابلیت نگه‌داری در‬ ‫مخازن و حمل روی نوار نقاله‪ ،‬می‌تواند به‌عنوان‬ ‫خنک‌کنندهدرفرایند‪ BOF‬یابه‌عنوانمادۀاولیهدر‬ ‫کوره‌های کوپل‪ ،‬القایی و قوس الکتریکی استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ Granshot‬قابلی ــت گرانوله‌س ــازی با ظرفی ــت‬ ‫‪ 250ton/hr‬رادارد‪.‬اینفرایندمشابهباریخته‌گری‬ ‫مداوم از دو پاتیل دوار و یک تاندیش برای انتقال‬ ‫پیوستهوبدونانقطاعمذابتشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫میزانتولید گرانولهازطریق کنترلوزنمذابدرون‬ ‫تاندیش به کمک لود سل‌های نصب‌شده روی‬ ‫آن و همچنین انتخاب اندازۀ قطر نازل خروجی‬ ‫تعیین می‌شود‪ .‬یک نازل سرامیکی برای پاشش‬ ‫یکنواخت مذاب روی سطح آب مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬در مواقعی که سرعت تولید بیشتری‬ ‫موردنیاز است مذاب روی یک دیسک سرامیکی‬ ‫گردان که درون یک مخزن آب استوانه‌ای قرار دارد‬ ‫پاشیدهمی‌شود‪.‬انتهایمخزنآبمخروطی‌شکل‬ ‫است و گرانوله‌های منجمد‌شده در این قسمت‬ ‫جمع می‌شوند‪ .‬برای خشک کردن گرانوله‌ها از‬ ‫سیستم ‪ air ejector‬استفاده می‌شود‪ .‬به‌دلیل‬ ‫حرارت زیادی که فلز مذاب در طول فرایند به آب‬ ‫درون مخزن منتقل می‌کند (‪،)19-20 Mcal/sec‬‬ ‫تمهیداتالزمبرایپاییننگه‌داشتنتراکمحرارتی‬ ‫(‪)cal/unit vol‬به‌منظور جلوگیریاز انفجار بخار آب‬ ‫در نظر گرفتهمی‌شود‪.‬‬ ‫‪ GPI‬خواص فیزیکی و شیمیایی همسان و‬ ‫پایداری دارد‪ .‬شکل ظاهری آن به‌صورت کره‌های‬ ‫تخت‌شده کوچک با اندازه ‪ 8-25 mm‬است که‬ ‫چگالی باالیی در حدود ‪ 4 ton/m3‬دارد‪ .‬این‬ ‫چگالی به همراه پایداری مناسب ذرات روی‬ ‫هم‪ ،‬حمل و انبار کردن این محصول را ساده‬ ‫می‌کند‪ .‬گرانولۀ آهن خام به‌طور میانگین‬ ‫‪4-4/5‬درصد کربن‪0/5-0/6 ،‬درصد سیلیسیم‬ ‫و ‪95-95/5‬درصد آهن و مقدار اندکی ناخالصی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مزیت عمدۀ فرایند‬ ‫گرانوله کردن فلز‬ ‫مذاب برای صنایع‬ ‫فوالد پوشش‬ ‫هرگونهناهماهنگی‬ ‫بین کورۀ بلند و‬ ‫واحد فوالدسازی‬ ‫است؛ به قسمی‬ ‫که می‌توان‬ ‫همواره بدون‬ ‫هیچ محدودیتی‬ ‫و با ظرفیت کامل‬ ‫از کورۀ بلند‬ ‫بهره‌برداری کرد‬ ‫و نگرانی از بابت‬ ‫مازاد تولید وجود‬ ‫نخواهد داشت‬ ‫تایپیست‌ها‪،‬‬ ‫کاربران کامپیوتر‪،‬‬ ‫آرایشگران‪،‬‬ ‫تکنسین‌ها و‬ ‫کارگران صنایع‬ ‫و کارخانه‌ها‪،‬‬ ‫نوازندگان آالت‬ ‫موسیقی و‬ ‫کسانی‌که به‌نوعی‬ ‫هنرهای دستی‬ ‫اشتغال دارند‪،‬‬ ‫بیشتر در معرض‬ ‫درد مچ دست‬ ‫ناشی از التهاب‬ ‫تاندون هستند‬ ‫ترفند‬ ‫نحوۀ تقویت امواج وای‌فای در حیاط و محیط خارج از خانه‬ ‫تقویت‌کننده‌ها‬ ‫ظاهری شبیه به‬ ‫یک مودم کوچک‬ ‫آنتن‌دار دارند‪،‬‬ ‫اما تنها استفادۀ‬ ‫آن‌ها گسترش‬ ‫دادن دامنۀامواج‬ ‫وای‌فای در محیط‬ ‫است و با استفاده‬ ‫از آن‌ها می‌توانید‬ ‫امواج قوی را بدون‬ ‫این‌که نیاز باشد به‬ ‫مودم اصلی نزدیک‬ ‫باشید‪ ،‬دریافت‬ ‫کنید‬ ‫همان‌طور کهمی‌دانیدامواجوای‌فایدر محدودۀمشخصیدر دسترسهستندو‬ ‫دور شدناز آنمحدودهباعثمی‌شوددسترسیمابهاینترنتقطعشود‪.‬اگرزمانزیادی‬ ‫رادر ایوانیاحیاطخانۀخودبااینترنتصرفمی‌کنیدیاهنگامباغبانیدر حیاطموسیقی‬ ‫دانلودمی‌کنیدو گوشمی‌دهید‪،‬بهیکسیگنالقویوای‌فایاحتیاجدارید‪.‬در اینجاچند‬ ‫راهکاررامرور می‌کنیم کهبااستفادهاز آن‌هامی‌توانیدبهترینسیگنالرااز وای‌فایخوددر‬ ‫محیطبیروندریافت کنید‪.‬‬ ‫حتما بارها برایتان پیش آمده است که هنگامی که داخل منزل هستید سرعت وای‌فای خوب است؛ ولی‬ ‫همین‌کهاز در خارجمی‌شوید‪،‬مقدار زیادیاز سرعتآن کممی‌شود‪.‬بهلطفدیوارهایبیرونی کهمعموال از‬ ‫موادمحکم‌ترینسبت‌بهدیواره‌هایداخلیساختهشده‌اند‪،‬خانهمثلیکجعبۀفارادیغول‌پیکرشده‬ ‫است‪.‬خوشبختانهراه‌هاییبرایجلوگیریاز اینمشکلوتقویتامواجوای‌فایوجوددارند‪.‬‬ ‫مودمرادر محلینزدیک‌تربهایوانیاحیاطقرار دهید‬ ‫یکی از آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل‌ها که در ابتدا باید امتحان کرد این است که مودمتان را در جایی‬ ‫نزدیکبهایوان‪ ،‬گاراژ‪،‬حیاطیاهرقسمتبیرونیدیگر کهوقتزیادیرادر آنجامی‌گذرانیدقرار دهید‪.‬‬ ‫البته ازآنجا‌که مودم شما همچنان باید به اینترنت داخل خانه وصل باشد ابتدا بایستی بررسی کنید که‬ ‫آیا امکان جابه‌جایی مودم وجود دارد یا خیر‪ .‬بسته به این‌که سیم‌کشی منزل شما چگونه است‪ ،‬میزان‬ ‫جابه‌جاییمودمتانممکناستمحدودشود‪.‬‬ ‫ا گرمی‌توانیدمودمرابهحیاطنزدیک کنیدوتغییرمحسوسیدرسرعتاینترنتایجادشود‪،‬مشکلحلشده‬ ‫است‪.‬ضمنامطمئنشوید کهاین کار سرعتاینترنترادر قسمت‌هایدیگرخانه کاهشندهد‪.‬‬ ‫از یکتقویت‌کنندۀوای‌فایاستفاده کنید‬ ‫ا گر مودم را جابه‌جا کردید و سرعت اینترنت در دیگر نقاط خانه دچار مشکل شد‪ ،‬شاید الزم باشد یک‬ ‫تقویت‌کنندۀ وای‌فای بخرید‪ .‬همان‌طور که از اسمش پیداست این دستگاه سیگنال‌های وای‌فای را که‬ ‫از مودم اصلی ساطع می‌شوند‪ ،‬تقویت می‌کند و گسترش می‌دهد؛ بنابراین بدون هیچ نگرانی می‌توانید‬ ‫مودم اصلی را در جای خودش نگه‌دارید و تقویت‌کنندۀ وای‌فای را در محلی نزدیک به در و پنجرۀ محیط‬ ‫بیرونیقرار دهید‪.‬‬ ‫تقویت‌کننده‌ها ظاهری شبیه به یک مودم کوچک آنتن‌دار دارند‪ ،‬اما تنها استفادۀ آن‌ها گسترش دادن‬ ‫دامنۀامواج وای‌فای در محیط است و با استفاده از آن‌ها می‌توانید امواج قوی را بدون این‌که نیاز باشد به‬ ‫مودماصلینزدیکباشید‪،‬دریافت کنید‪.‬تقویت‌کننده‌هایوای‌فایمی‌توانندبه‌صورتبی‌سیمیااز طریق‬ ‫شبکۀاترنترابهیکمکانجدیدمنتقل کنید‬ ‫ا گر قصد دارید دسترسی به اینترنت را به مکان‌هایی در اطراف منزلتان منتقل کنید که برق در آن‌ها جریان‬ ‫ندارد‪ ،‬گزینۀنهاییپیشرویشما ایناست کهتوسطیک کابلاترنتقدیمی کهمدت‌هاستازآناستفاده‬ ‫نکرده‌اید از منزل تا محل موردنظر سیم‌کشی کنید‪ .‬مشخصا این کار زمانبرتر و پیچیده‌تر از گزینه‌های‬ ‫قیدشده در باالست؛ چرا که باید مقداری از زمین را حفاری کنید و همچنین بابت مصالح و سیم‌کشی‌ها‬ ‫هزینه‌هایی بپردازید‪ .‬به‌هرحال ا گر نیاز وافری به اینترنت در فضای بیرون دارید و هیچ روش دیگری جواب‬ ‫نداده‪،‬اینتنهاراه‌حلممکناست‪.‬‬ ‫منبع‪:‬رسانه کلیک‬ ‫بیماری‌هایشایع‬ ‫تاندونیت مچ دست‪ :‬استفادۀ مکرر از دست و‬ ‫انگشتانبه‌خصوصدرمشاغلی کهمستلزمحرکات‬ ‫تکراری در مچ دست است‪ ،‬باعث تحریک این الیۀ‬ ‫پوشانندهودرنتیجهبروز التهابدر آنمی‌شود‪.‬این‬ ‫حرکات وقتی در زاویۀ خاصی از مچ دست مانند‬ ‫وضعیت خم‌شده به جلو صورت می‌گیرد یا توأم با‬ ‫انقباض در عضالت ساعد به علت زور زدن در مچ‬ ‫دست و انگشتان است‪ ،‬بیشتر باعث تحریک بافت‬ ‫پوشاننده می‌شود و احتمال ایجاد التهاب در آن‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‪ .‬این عارضه می‌تواند هریک از‬ ‫تاندون‌ها را در مچ دست گرفتار کند‪ .‬تایپیست‌ها‪،‬‬ ‫کاربران کامپیوتر‪ ،‬آرایشگران‪ ،‬تکنسین‌ها و کارگران‬ ‫صنایع و کارخانه‌ها‪ ،‬نوازندگان آالت موسیقی و‬ ‫کسانی‌که به‌نوعی هنرهای دستی اشتغال دارند‪،‬‬ ‫بیشتر در معرض درد مچ دست ناشی از التهاب‬ ‫تاندونهستند‪.‬‬ ‫ساییدگی یا آرتروز در مفصل مچ دست‪ :‬این‬ ‫عارضهمی‌تواندموجبدردومحدودیتحرکتیآن‬ ‫شود‪ .‬شکستگی‌های بدجوش‌خوردۀ مچ دست یا‬ ‫آسیب‌های ماندگار در غضروف‌ها و یا ناپایداری در‬ ‫مفاصلمچدستمی‌تواننددردرازمدتموجببروز‬ ‫آرتروزیااستئوآرتریتشود‪.‬‬ ‫سندروم کانال کارپ‪ :‬این عارضه که به آن‬ ‫سندروم تونل مچ دستی نیز گفته می‌شود به علت‬ ‫تحت‌فشار قرار گرفتن عصب مدیان در ناحیۀ مچ‬ ‫دست ایجاد می‌شود‪ .‬این بیماری می‌تواند موجب‬ ‫درد مچ دست شود‪ .‬بااین‌حال عالمت اصلی‬ ‫سندروم کانال کارپ معموال احساس گزگز یا‬ ‫بی‌حسیدر انگشتاندستاست‪.‬‬ ‫گانگلیون‪ :‬گانگلیون یک کیست خوش‌خیم‬ ‫بافتنرماست کهمعموال درپشتمچدستخانم‌ها‬ ‫ایجادمی‌شود‪.‬دروناین کیستمایعغلیظیجمع‬ ‫می‌شود‪ .‬گانگلیونبه‌صورتیکبرجستگیسفت‬ ‫دیدمی‌شود کهاندازهآنممکناستدر طولزمان‬ ‫کم‌وزیادشود‪.‬‬ ‫بیماری دکرون‪ :‬در بیماری دکرون که موجب‬ ‫احساس درد در سمت خارجی مچ دست می‌شود‬ ‫مشکلاصلیتورمغالفتاندون‌هاییاست کهازاین‬ ‫ناحیه عبور می‌کنند‪ .‬این بیماری بیشتر در خانم‌ها‬ ‫به‌خصوص آن‌هایی که کارهای مکرری را با مچ‬ ‫دستانجاممی‌دهنددیدهمی‌شود‪.‬‬ ‫سندروم تقاطع‪ :‬این بیماری به علت ساییده‬ ‫شدن تاندون‌های مچ دست بر روی هم ایجاد‬ ‫می‌شود‪.‬اینبیماریموجباحساسدرددر سطح‬ ‫بیرونیمچدستمی‌شود‪.‬‬ ‫بیماری کینباخ‪:‬بهعلت کاهشخون‌رسانیبه‬ ‫استخوانلونیتایجادمی‌شود‪.‬بیمار مبتالبه کین‬ ‫باخ دچار درد و محدودیت حرکتی در مچ دست‬ ‫است‪.‬‬ ‫تومورهای این ناحیه و یا انواع روماتیسم‌ها هم‬ ‫می‌توانندموجبدردمچدستشوند‪.‬‬ ‫بدون وجود روی‬ ‫شما قادر به‬ ‫احساس طعم و‬ ‫بو نخواهید بود‪.‬‬ ‫سیستم ایمنی‬ ‫بدن به این مادۀ‬ ‫معدنی نیاز دارد‪.‬‬ ‫روی به بهبود زخم‬ ‫و سالمت چشم‬ ‫کمک می‌کند‪ .‬دانۀ‬ ‫کنجد‪ ،‬نخود‪ ،‬عدس‬ ‫و گوشت گاو از‬ ‫منابع غذایی حاوی‬ ‫روی هستند‬ ‫درمان‌هایرایج‬ ‫هدفاز درمان‪،‬برطرف کردنفشار بررویعصبمچ‬ ‫دستاست‪.‬بهاینمنظور نکاتزیررادر نظربگیرید‪:‬‬ ‫تحت نظر متخصص فیزیوتراپی مچ دست را ورزش‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫بستن شبانۀ انگشت‌ها با آتل یا نوارهای‬ ‫مخصوص به مدت چند هفته هنگام خواب در‬ ‫کاهشدردمؤثراست‪.‬اگرنتیجهموفقیت‌آمیزنباشد‪،‬‬ ‫در طول روز هم بستن این نوارها و آتل توصیه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫از انجام کارهایی کهباعثشروعدردمی‌شوند‪،‬‬ ‫خودداری نمایید ودر صورتی که امکان توقف کارها‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬فعالیت‌های خود را کاهش دهید یا به‬ ‫نحویتغییردهید کهمچدستتحت‌فشارنباشد‪.‬‬ ‫استرس به همراه فعالیت می‌تواند صدمه بیشتری‬ ‫وارد کند‪.‬بنابراین کنترلاسترسنقشبه‌سزاییدر‬ ‫کاهشدرددارد‪.‬‬ ‫پیروی از برنامه‌های فیزیوتراپی از سفتی و‬ ‫سختیمفاصلواختاللدر عملکردعضالتمربوط‬ ‫بهمفصلوارگان‌هایاطرافآنبههنگامپوشیدن‬ ‫آتلپیشگیریمی‌کند‪.‬‬ ‫برایجلوگیریاز بروزدرددر مچدست‪،‬بهمدت‬ ‫طوالنی در یک حالت کار نکنید‪ .‬هنگام کار‪،‬‬ ‫استراحت‌هایمتوالیانجامدهید‪.‬‬ ‫درمان‌های دارویی شامل ضدالتهاب‌های‬ ‫استروئیدی مثل کورتون‌ها و غیراستروئیدی مثل‬ ‫ایبوپروفن‪،‬دیکلوفناکوپیروکسیکاماست‪.‬‬ ‫در صورت استفاده از داروهای ضدالتهاب‬ ‫استروئیدی خورا کی‪ ،‬معده نباید خالی باشد و در‬ ‫صورت تجویز پزشک‪ ،‬باید با آنتی‌اسید و آب فراوان‬ ‫میلشود‪.‬‬ ‫ممکن است پزشک یک داروی کورتونی مثل‬ ‫کورتیزونرابهدرون کانالمچدستشماتزریق کند‪.‬‬ ‫پس از تزریق‪ ،‬باید حداقل تا ‪ ۲۴‬ساعت استراحت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫افراد باالی ‪ ۶۵‬سال بیش از ‪ ۷‬روز نباید از‬ ‫داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی بدون تجویز‬ ‫پزشکاستفاده کنند‪.‬‬ ‫مصرفویتامین‪( B6‬پیریدوکسین)‪،‬عالئمرا کم‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما نباید آن را بدون تجویز پزشک مصرف‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫در صورتی که با اقدامات غیر جراحی مشکل‬ ‫برطرفنشود‪،‬نیاز بهجراحیاست‪.‬جراحیمعموال‬ ‫عالئمرابرطرفمی‌کند‪،‬به‌ویژهزمانی کهعصبدچار‬ ‫آسیبدائمینشدهباشد‪.‬‬ ‫تغذیه و تندرستی‬ ‫آشنایی با هشت مادۀ معدنی موردنیاز بدن‬ ‫کلسیم‬ ‫این مادۀ معدنی در سالمت استخوان و دندان و‬ ‫عملکردعضالتیمانندعضلۀقلبنقشدارد‪ .‬کلسیم‬ ‫در شیر‪ ،‬پنیر‪ ،‬ماست و انواع کلم وجود دارد‪ .‬میزان‬ ‫کلسیمموردنیاز روزانهبهسنوجنسوابستهاست‪.‬‬ ‫شبکۀاترنتبهمودمشماوصلشوند‪.‬‬ ‫راهدیگرایناست کهاز مودمدوماستفاده کنیدوآنراطوریپیکربندی کنید کهبه‌عنوانیکتقویت‌کنندۀ‬ ‫وای‌فایعمل کند‪.‬ا گریکمودمقدیمیبالاستفادهدر منزلدارید‪،‬اینمی‌تواندبهترینراهبرایشماباشد‪،‬‬ ‫امانیاز استآنرادوبارهپیکربندی کنید‪.‬‬ ‫درآخرساده‌ترینوالبتههزینه‌برترینراهتقویتامواجوای‌فایایناست کهیکسیستمشبکۀمشوای‌فای‬ ‫ن سیستم مجموعه‌ای از نقاط دسترسی بی‌سیم به‬ ‫مثل‪ Eero‬یا گوگل وای‌فای را امتحان کنید‪ .‬اساسا ای ‌‬ ‫اینترنت است که در اطراف خانه قرار می‌گیرند‪ .‬آن‌ها به‌طور خودکار با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و یک‬ ‫شبکۀ وای‌فای بزرگ را در کنار هم تشکیل می‌دهند‪ .‬تنظیم آن‌ها بسیار ساده است و کار را برای کاربران‬ ‫تازه‌واردراحتمی‌کند‪.‬‬ ‫از آداپتورهایپاورالیناستفاده کنید‬ ‫روش‌های تقویت امواج وای‌فای باال تنها زمانی که شما اطراف خانه باشید قابل‌اجراست؛ ولی ا گر کمی از‬ ‫فضایمنزلتاندورشوید‪،‬در اینصورتبایداز آداپتورهایپاورالیناستفاده کنید‪.‬‬ ‫ا گرتصمیمداریدبهجاییبروید کهچندانهمبهخانۀشمانزدیکنیست‪،‬همچنانمی‌توانیدازتقویت‌کنندۀ‬ ‫وای‌فایاستفاده کنید‪.‬ا گراین کار بههردلیلیجوابنداد‪،‬می‌توانیداز آداپتورهایپاورالینمثل‪TP-Link‬‬ ‫استفاده کنید‪.‬آن‌هااطالعاتراازسیم‌کشی‌هایمنزلعبورمی‌دهندوآن‌هاراتبدیلبه کابلاترنتمی‌کنند‪.‬‬ ‫تقویت کنندهوآداپتور هردوبهپریزبرقمتصلمی‌شوند‪.‬یکیاز آن‌هابایدجایینزدیکمودمباشدواز طریق‬ ‫شبکۀاترنتبهآنوصلشود‪.‬دیگریبهتقویت‌کنندۀوای‌فای(بازهماز طریقشبکۀاترنت)وصلمی‌شود‬ ‫ومی‌توانیدآنرابرایهرمحوطه‌ای کهدر نظرداریدتنظیم کنید‪.‬البتهفرضرابراین گرفتیم کهاتصاالتبرق‬ ‫میانخانهومحلموردنظرشمابرقرار باشد کهاحتماال همین‌طور نیزخواهدبود؛بااینحالبهتراستقبل‬ ‫از شروعاین کار‪،‬از اینموضوعاطمینانحاصل کنید‪.‬‬ ‫درد مــچ دســت یــک شــکایت‬ ‫بســیار معمول اســت و بســیاری از علل‬ ‫بــرای بــروز آن مطــرح هســتند‪.‬درد مــچ‬ ‫دســت می‌توانــد در انجــام بســیاری از‬ ‫فعالیت‌هــای روزانــه مشــکل ایجــاد‬ ‫کند‪ .‬بســیاری از بافت‌های مچ دست‬ ‫می‌تواننــد منشــأ درد باشــند‪ .‬دردهای‬ ‫مچ دســت شــاید همــراه یا بــدون تــورم‬ ‫ایجادشوند‪.‬‬ ‫چهزمانیبایدبهپزشکمراجعه کرد؟‬ ‫ا گرشمااز علتوجوددردمچدستبی‌خبرهستید‬ ‫ویادرمان‌هایالزمرابرایرفعآندریافتنکرده‌اید‪،‬‬ ‫باید حتما به دنبال دریافت مراقبت‌های پزشکی‬ ‫باشید‪.‬سایرموارد کهلزوممراجعهبهپزشکرانشان‬ ‫می‌دهد‪،‬عبارت‌انداز‪:‬‬ ‫عدم توانایی در حمل اشیا و یا استفادۀ کامل از‬ ‫بازو؛‬ ‫تغییرشکلمفاصل؛‬ ‫دردمچدستدر شب‌هنگامیازماناستراحت؛‬ ‫ادامهداشتندردبرایچندروز متوالی؛‬ ‫ناتوانیدر خم کردنمفاصل؛‬ ‫تورم یا کبودی قابل‌توجه در اطراف مفصل یا‬ ‫ساعد‬ ‫عالئمیاز عفونتازجملهتب‪،‬قرمزییا گرمی‪.‬‬ ‫کروم‬ ‫بــدن بــه مقــدار ناچیــزی کــروم در طــی روز نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن مــادۀ معدنــی بــه حفظ‬ ‫گســاالن‬ ‫ثبــات قنــد خــون کمــک می‌کنــد‪ .‬ا کثــر بزر ‌‬ ‫بــا مصــرف غذاهایــی ماننــد بروکلــی و ســیر قــادر بــه‬ ‫یشــود‬ ‫تأمیــن کــروم موردنیــاز بــدن هســتند‪ .‬ادعــا م ‌‬ ‫کــه مکمــل کــروم بــه کاهــش وزن کمــک می‌کنــد‪،‬‬ ‫امــا هیچ‌گونــه شــواهد علمــی در تأییــد ایــن گفتــه‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ید‬ ‫غدۀ تیروئید از ید برای ساخت هورمون‌های‬ ‫کنتر ل‌کنندۀ سوخت‌وساز بدن استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫اولین عالمت کمبود ید معموال گواتر (برآمدگی‬ ‫ایجادشدهدر گردنبهعلتبزرگشدنغدۀتیروئید)‬ ‫است‪ .‬منابع غذایی حاوی ید عبارت‌اند از‪ :‬نمک‬ ‫یددار و ماهی‪ .‬مصرف بیش از حد ید نیز خطرنا ک‬ ‫است و مصرف مکمل آن می‌تواند با برخی داروها‬ ‫تداخلداشتهباشد‪.‬‬ ‫آهن‬ ‫کمبودآهنسببمی‌شودبدنقادر بهتولیدمقادیر‬ ‫کافی سلول‌های قرمز خون نباشد‪ .‬در این صورت‪،‬‬ ‫ا کسیژن کافی به بافت‌ها نمی‌رسد‪ .‬در زنان باردار‬ ‫یا زنانی که قاعدگی‌های شدید را تجربه می‌کنند‬ ‫احتمال کم‌خونی ناشی از آهن بیشتر است‪ .‬آهن در‬ ‫حبوبات‪ ،‬اسفناج‪ ،‬غالت صبحانۀ غنی‌شده‪ ،‬جگر و‬ ‫انواع گوشتیافتمی‌شود‪.‬‬ ‫منیزیم‬ ‫این مادۀ معدنی در انقباض عضالت‪ ،‬ضربان قلب‪،‬‬ ‫کنترل قند خون و فشارخون‪ ،‬ساخت پروتئین و‬ ‫‪ DNA‬و تبدیل غذا به انرژی نقش دارد‪ .‬منیزیم در‬ ‫بادام‪ ،‬اسفناج‪ ،‬لوبیای سویا‪ ،‬آووکادو و غالت کامل‬ ‫وجوددارد‪.‬‬ ‫پتاسیم‬ ‫پتاسیمدر موز وسبزی‌هایبرگ‌سبزیافتمی‌شود‪.‬‬ ‫این مادۀ معدنی در کنترل فشارخون و عملکرد‬ ‫کلیه‌هانقشدارد‪.‬سطوحبسیار پایینیابسیار باالی‬ ‫پتاسیم سبب اختالل در عملکرد قلب و سیستم‬ ‫عصبیمی‌شود‪.‬‬ ‫سلنیم‬ ‫این مادۀ معدنی در مبارزه با عفونت‌ها و کمک‬ ‫به عملکرد غدۀ تیروئید نقش دارد‪ .‬مقادیر‬ ‫بیش‌ازحد سلنیم سبب شکنندگی ناخن‪ ،‬تهوع و‬ ‫تحریک‌پذیری می‌شود‪ .‬مواد غذایی حاوی سلنیم‬ ‫عبارت‌انداز‪ :‬گوشتقرمز‪،‬نانوتخم‌مرغ‪.‬‬ ‫روی‬ ‫بدون وجود روی شما قادر به احساس طعم و بو‬ ‫نخواهیدبود‪.‬سیستمایمنیبدنبهاینمادۀمعدنی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬روی به بهبود زخم و سالمت چشم کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬دانۀ کنجد‪ ،‬نخود‪ ،‬عدس و گوشت گاو از‬ ‫منابعغذاییحاویرویهستند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1076‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬می ‪2018‬‬ ‫‪ 10‬رمضان ‪1439‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ضرورت تربیت روحی و معنوی در خانواده‬ ‫از منظر امام مجتبی (علیه‌السالم)‬ ‫بازنشستگان‬ ‫تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد‪ ،‬دیـروز چشـم انتظــار اینکــه‬ ‫چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه‬ ‫افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد‪،‬یــادشبخیــربــاد‪.‬همــواره‬ ‫بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکـه ب ــه عنـوان مول ــود انقـالب اسل ــامی و یکـی از افتخ ــارات عظیـم‬ ‫جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی ب ــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن‬ ‫عزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـالش کـردهانـدوموفـقشـدهانـد‪،‬ایـن‬ ‫شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی‬ ‫و خارجـی اسـت‪ ،‬برسـانند‪.‬‬ ‫نام‬ ‫محلخدمت‬ ‫تاریخاستخدام‬ ‫برایساختنجامعه‌اینمونهوتربیتانسان‌های کاملو‬ ‫سالم‪ ،‬اصول و روش‌هایی الزم است که انسان در سایۀ آن‌ها‬ ‫بتواندبهدور از هرگونهانحرافمسیرسعادترابپیماید‪.‬‬ ‫تاریخبازنشستگی‬ ‫محمدرضاصالحینجف‌آبادی‬ ‫بهروزصمدزاده گندمانی‬ ‫برنامهریزیو کنترلونگهداری‬ ‫فوالدسازیوریخته‌گریمداوم‬ ‫‪1369/01/09‬‬ ‫‪1397/01/06‬‬ ‫‪1370/04/23‬‬ ‫‪1397/01/06‬‬ ‫سیدمرتضیحسینی‬ ‫رضاغفارپور‬ ‫خدماتخرید‬ ‫تعمیراتبرقواتوماسیون‬ ‫‪1370/03/18‬‬ ‫‪1397/01/07‬‬ ‫‪1369/05/03‬‬ ‫‪1397/01/07‬‬ ‫مهدیغزنوی‬ ‫شاپور عزیزی‬ ‫دفتر‪ MPC‬نورد گرم‬ ‫آزمایشگاهمحصوالتپوششدار‬ ‫‪1369/01/16‬‬ ‫‪1397/01/07‬‬ ‫‪1370/03/25‬‬ ‫‪1397/01/07‬‬ ‫مسعودغزالی‬ ‫علی ربانی یکتا‬ ‫اجرای پروژه های نورد سرد‬ ‫واردات و انبارها‬ ‫‪1368/12/12‬‬ ‫‪1397/01/08‬‬ ‫‪1371/04/10‬‬ ‫‪1397/01/08‬‬ ‫عباس کاظمی نجف‌آبادی‬ ‫نوازاله فرهمندیان‬ ‫اجرای پروژه های فوالدسازی‬ ‫بستهبندیوبارگیری‬ ‫‪1369/10/08‬‬ ‫‪1397/01/08‬‬ ‫‪1370/05/12‬‬ ‫‪1397/01/08‬‬ ‫مجیدرضائی‬ ‫صادقسهیلیبهبهانی‬ ‫بستهبندیوبارگیری‬ ‫حملمواد‬ ‫‪1370/05/01‬‬ ‫‪1397/01/10‬‬ ‫‪1369/10/26‬‬ ‫‪1397/01/10‬‬ ‫خانواده از مهم‌ترین‬ ‫عوامل تربیتی‬ ‫محسوب می‌شود‬ ‫که هدف از آن‪،‬‬ ‫ایجاد و پرورش‬ ‫نسل و هدایت آن‬ ‫به‌سوی اهداف‬ ‫صحیح تربیت‬ ‫است‪ .‬خانواده‬ ‫کانون مقدسی‬ ‫است که در پرتو‬ ‫پیوند زناشویی دو‬ ‫انسان پایه‌گذاری‬ ‫شده و با پیدایش‬ ‫فرزند جلوه‌ای تازه‬ ‫به خود می‌گیرد‬ ‫شهـای تربیتی‪ ،‬انسـان را به سـعادت‬ ‫ارائۀ کامل‌تریـن و سـالم‌ترین رو ‌‬ ‫حقیقی و زندگی جاودانه و رضای پروردگار متعال نزدیک می‌کند‪ .‬این‬ ‫یتـوان از زندگـی و رفتـار و گفتـار اسـوه‌های حقیقـی دیـن‬ ‫شـیوه‌ها را م ‌‬ ‫اسلام و پیشـوایان راسـتین به دسـت آورد‪.‬‬ ‫در این نوشـتار به مناسـبت والدت کریم اهل‌بیت امام حسن مجتبی‬ ‫(علیه‌السلام) بـه ضـرورت تربیـت روحـی و معنـوی در کالم آن بزرگـوار‬ ‫نکـه بتوانیـم از راه و روش آن پیشـوای معصوم‬ ‫می‌پردازیـم؛ بـه امیـد ای ‌‬ ‫کمـال بهـره را ببریـم و در پرتـو رهنمودهـای نورانـی‌اش تربیت شـویم‪.‬‬ ‫از آن جهـت که انسـان موجودی متعالـی و دارای اسـتعداد رسـیدن به‬ ‫کمـال اسـت و بـرای سـیر تکاملـی خویـش نیازمنـد پیـروی از یـک روش‬ ‫تربیتـی قـوی و کامـل اسـت‪ ،‬بایـد بـه دنبـال تربیـت روح و روان خویـش‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫امـام مجتبـی (علیه‌السلام) درزمینـۀ ضـرورت تربیـت روحـی و معنوی‬ ‫انسان و تغذیۀ روان او می‌فرماید‪ :‬تعجب می‌کنم از فردی که در غذای‬ ‫جسـمانی خود فکر می‌کند (که سـالم و بهداشـتی باشـد)‪ ،‬اما در غذای‬ ‫روح و جـان خویـش نمی‌اندیشـد؛ در نتیجـه شـکم خـود را از غذاهـای‬ ‫زیان‌بخش حفظ می‌کنـد‪ ،‬ولی سـینه‌اش را در مقابل آنچه آن را پسـت‬ ‫می‌گردانـد رهـا می‌کنـد‪.‬‬ ‫در اینمیانخانوادهاز مهم‌ترینعواملتربیتیمحسوبمی‌شود که‬ ‫هدف از آن‪ ،‬ایجاد و پرورش نسل و هدایت آن به‌سوی اهداف صحیح‬ ‫تربیت است‪ .‬خانواده کانون مقدسی است که در پرتو پیوند زناشویی‬ ‫دو انسـان پای ‌هگـذاری شـده و بـا پیدایـش فرزنـد جلـوه‌ای تـازه بـه خـود‬ ‫می‌گیرد‪ .‬نتیجۀ این پیوند فرزندانی اسـت که هرکدام ممکن اسـت در‬ ‫آینده سرباز یا سربار جامعه باشند‪ .‬روان‌شناسـان اجتماعی‪ ،‬خانواده‬ ‫رایکیاز پاسدارانآثار تمدنمی‌دانند‪.‬در موردتأثیرونقشخانوادهدر‬ ‫روندصحیحتربیتاز اماممجتبی(علیه‌السالم)سخنانقابل‌توجهی‬ ‫به ما رسـیده است‪.‬‬ ‫یکــی از مــواردی کــه در زمین ‌هســازی تربیــت فرزنــدان مؤثــر اســت و در‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫ســیرۀ تربیتــی حضــرت امــام حســن (علیه‌الســام) مشــاهده م ‌‬ ‫تالش برای جلوگیری از بروز اختالف و از هم پاشــیدن خانواده‌هاست‪.‬‬ ‫بگومگو و کشــمکش در داخــل خانــواده و در بیــن والدیــن‪ ،‬بی‌تردید در‬ ‫روح و روان کــودک تأثیــر دارد و ناخواســته‪ ،‬فرزنــدان را در مســیر انحــراف‬ ‫و ناســازگاری‌های اجتماعــی و فــردی قــرار می‌دهــد‪ .‬بایــد در تربیــت‬ ‫فرزنــدان‪ ،‬زمین ‌ههــای هنجارشــکنی را از بیــن بــرد و از اختــاف شــدیدا‬ ‫پرهیز کــرد و در صورت بــروز مشــکل‪ ،‬از راه‌های صحیــح آن را حل نمود‪.‬‬ ‫در رفتــار تربیتــی و منــش اخالقــی امــام حســن مجتبــی (علیه‌الســام)‬ ‫فهــای داخلــی خانواده‌ها‬ ‫تالش بــرای اصــاح درگیری‌ها و رفــع اختال ‌‬ ‫قابل‌توجــه اســت‪ .‬روزی مــردی بــه نــام غاضــری بــه حضــور آن جنــاب‬ ‫آمــد و از ضــرر و زیانــی کــه بــه ســبب گفتــار و رفتــار همســرش بــه او وارد‬ ‫شــده بــود‪ ،‬ســخن بــه میــان آورد و از دســت همســرش اظهــار ناراحتــی‬ ‫نکــه درمــورد‬ ‫و رنجــش نمــود‪ .‬امــام حســن (علیه‌الســام) بــدون ای ‌‬ ‫جزئیــات ماجــرا و کیفیــت اختــاف توضیحاتــی بخواهــد‪ ،‬خســارت آن‬ ‫فرد را شــخصا جبــران نمــود و به ایــن ترتیــب زمینــۀ درگیــری خانوادگی‬ ‫را از میان برداشــت و اجازه نداد کــه در اثر مقداری ضرر مالــی‪ ،‬کدورت و‬ ‫اختالف در بین زن و شوهر ریش ـه‌دار شود و به‌مرور اســاس خانواده‌ای‬ ‫از هم بپاشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن والدین بایــد از اختالفــات و بگومگوهای خویش بکاهنــد و در‬ ‫مقابــل اطفــال خــود از آن پرهیــز کننــد؛ زیــرا کشــمکش و مجادلــۀ پــدر و‬ ‫ی فرزنــدان را فراهم می‌کنــد‪ .‬بعضــی از عالئم این‬ ‫مادر‪ ،‬زمینــۀ ناســازگار ‌‬ ‫ناســازگاری‌ها عبارت‌انــد از‪:‬‬ ‫حضـور نیافتـن کـودک در گرو ‌ههـا و جلسـات اجتماعـی و نداشـتن‬ ‫فرصت برای ابراز وجود و شکوفایی استعدادهایش و بیمنا ک بودن از‬ ‫آیندهولذتنبردناز درسومدرسهوزندگی؛‬ ‫عقب‌ماندگیآموزشیدر اثر کمبودعواطفومحبتخانوادگی؛‬ ‫روی آوردن بــه افــراد منحــرف و ســرگرمی‌های پــوچ و باطــل و‬ ‫اغوا کنندهبهعلتبهره‌مندنبودناز محبتخانوادگی؛‬ ‫داشــتن تشــویش ذهنی‪ ،‬افــکار مضطــرب و اشــتغال ذهــن و فکر به‬ ‫اختالفاتومشکالتخانوادگی‪.‬‬ ‫در این‌گونــه مــوارد بهتــر اســت کــه پــدر و مــادر در حضــور کــودکان‬ ‫از ســرزنش یکدیگــر و بگومگــو و مجادلــه به‌شــدت بپرهیزنــد و در‬ ‫نشسـت‌های خانوادگی از مطالبــی کــه روح حــرص و طمع و بدگویــی از‬ ‫دیگــران را در فرزنــدان القــا می‌کنــد‪ ،‬خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫موفقیت فرزندان کارکنان در عرصه‌های عملی و فرهنگی‬ ‫یگانه‌ساداتمیرصفایی سیدعباسداتلی‌بیگی‬ ‫عرفانخورسندی‬ ‫خانم یگانه‌سادات میرصفایی فرزند همکار گرامی احمد میرصفایی‪،‬‬ ‫شاغل در واحد حفاظت فیزیکی‪ ،‬در رشتۀ حفظ از سری مسابقات معارف‬ ‫اسالمیمنطقۀلنجانموفقبه کسبمقامدومودرمسابقاتداستان‌نویسی‬ ‫موفقبه کسبمقامسوممنطقه‌ایشد‪.‬‬ ‫آقایسیدعباسداتلی‌بیگیفرزندهمکار گرامیسیدمحمدداتلی‌بیگی‪،‬‬ ‫شاغلدر واحدفوالدسازی‪،‬در جشنوارۀوقایع‌نگاریدر نشریاتدانشجویی‬ ‫دانشگاه‌هایاصفهانبه کسبمقامدومنائلشد‪.‬‬ ‫آقای عرفان خورسندی فرزند همکار گرامی محمدعلی خورسندی‪،‬‬ ‫شاغل در مرکز اسناد فنی‪ ،‬در مسابقات عکاسی پرسش مهر ‪ 96‬ناحیۀ یک‬ ‫اصفهانموفقبه کسبرتبۀاولشد‪.‬‬ ‫خانمصبانصوحیفرزندهمکار گران‌قدرعبداهللنصوحی‪،‬شاغلدرواحد‬ ‫صبانصوحی‬ ‫سیدرضاحمیدیان‬ ‫زهراپناهی‬ ‫نورد گرم‪،‬درمسابقاتبهترینپاسخگوبهزبانانگلیسیدرمرکزتحقیقاتادیب‬ ‫شهرستانمبارکهموفقبه کسبعنواننخستشد‪.‬‬ ‫آقایسیدرضاحمیدیانفرزندهمکارارجمندسیدعلیحمیدیان‪،‬شاغل‬ ‫در واحدتعمیراتمرکزیبرق‪،‬در مسابقاتقرآنی گامنخستمدارسمهاددر‬ ‫رشتۀ گامنخستپایۀاولموفقبه کسبرتبۀدومشد‪.‬‬ ‫خانم زهرا پناهی فرزند همکار گرامی سیروس پناهی موفق شد در اولین‬ ‫همایشملیریاضیوآمار دانشگاه گنبدکاووسمقاله‌ایباعنوان«مقادیرویژه‬ ‫از ماتریس‌هایفاصلهاقلیدسی»ارائهدهد‪.‬‬ ‫کســب ایــن موفقیت‌هــای ارزشــمند را بــه ایــن عزیــزان و خانواده‌هــای‬ ‫محترمشــان تبریــک عــرض می‌کنیــم و توفیــق روزافزونشــان را از درگاه ایــزد‬ ‫متعــال خواســتاریم‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫برگزاری سیزدهمین دورۀ مسابقات سراسری قرآن کریم‬ ‫مجیدتوکلی گارماسه‬ ‫عباس آیتی سجزه ئی‬ ‫ابزاردقیقو کالیبراسیون‬ ‫خریدماشین‌آالت‪،‬تجهیزات‬ ‫از سوی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪1369/01/18‬‬ ‫‪1397/01/10‬‬ ‫‪1369/03/26‬‬ ‫‪1397/01/10‬‬ ‫باعنایتبهبرگزاریسیزدهمیندورۀمسابقاتسراسریقرآن کریمویژۀجامعۀ کار وتالشاز سویوزارتتعاون‪ ،‬کار ورفاهاجتماعیهمکارانشاغلوبازنشستۀ‬ ‫شرکتفوالدمبارکهوهمچنینپیمانکارانشاغلوخانواده‌هایاینعزیزان کهحداقل‪ 15‬سالدارند‪،‬می‌تواننددر مسابقاتحفظقرآندر رشته‌های‪ 10‬جزء‪20،‬‬ ‫جزءوحفظ کلقرآن کریم کهدر تیرماه‪ 1397‬در محلادارۀ کار اصفهانبرگزار می‌شود‪،‬شرکت کنند‪.‬‬ ‫عالقه‌مندانبهحضور در اینمسابقاتمی‌توانندبه‌منظور دریافتاطالعاتبیشترتاتاریخ‪ 13‬خردادماه‪ 1397‬باشمارۀ‪ 03152735151‬تماسحاصلفرمایند‪.‬‬ ‫روابطعمومی‬ ‫ضامنسلحشور‬ ‫مسعود دارابی بروجنی‬ ‫واحداکسیژنوهیدروژن‬ ‫امورعایدات‬ ‫قابل توجه شرکت‌کنندگان در سی‌امین دورۀ مسابقات قرآن و معارف ‪1397‬‬ ‫‪1369/05/01‬‬ ‫‪1397/01/11‬‬ ‫‪1370/04/03‬‬ ‫‪1397/01/10‬‬ ‫ایمنی‬ ‫معرفی نفرات برتر ایمنی‬ ‫جهانبخش رضائی‌پور‬ ‫مهدی محمدی‬ ‫محمد برقی‌کار‬ ‫شما و فوالد‬ ‫محمد جوادی‪ ،‬شاغل در حفاظت‬ ‫فیزیکی‬ ‫از مسئوالن مربوط خواهشمندم غذای سرد را به‬ ‫منویبرنامۀافطار اضافه کنند‪.‬‬ ‫‪913***7440‬‬ ‫محمدحسینوکیلی‪،‬شاغلدردفتر‬ ‫فنینگهداریوتعمیرات‬ ‫تهــای چندمنظــورۀ بانــک تجــارت‬ ‫عملکــرد کار ‌‬ ‫روزب ـه‌روز بدتــر می‌شــود و الزم اســت مســئوالن‬ ‫محتــرم در اســرع وقت بــا بانک یا مؤسســۀ دیگری‬ ‫قــرارداد منعقــد کننــد‪.‬‬ ‫‪913***0266‬‬ ‫محمدرضا عطائی قلعه‌قاسمی‪،‬‬ ‫شاغلدر نوردسرد‬ ‫عملکرد بیمــۀ ایــران در داروخانه‌ها هنــگام تحول‬ ‫دارو و هنــگام پرداخــت مابه‌التفــاوت در داخــل‬ ‫فــوالد بســیار ضعیــف اســت‪ .‬بیشــتر خدمــات‬ ‫یشــود یــا افــراد‬ ‫بیمارســتان‌ها یــا شــامل بیمــه نم ‌‬ ‫نهــا بــه اصفهــان ارجــاع داده‬ ‫بــرای تأییــد هزینــۀ آ ‌‬ ‫می‌شــوند‪.‬‬ ‫‪913***7691‬‬ ‫محمدصادقابراهیمیان‪،‬شاغلدر‬ ‫آهن‌سازی‬ ‫بعضــی از مرا کــز طــرف قــرارداد بــا دفترچــۀ تأمیــن‬ ‫اجتماعــی خدمــات ارائــه نمی‌کننــد و اعــام‬ ‫می‌نمایند که ســقف شــما بــه پایــان رســیده و الزم‬ ‫اســت فا کتــور تهیــه شــود کــه باعــث کاغذبــازی و‬ ‫اتالف وقت اســت‪ .‬خواهشــمندم به ایــن موضوع‬ ‫رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫‪913***3032‬‬ ‫سی ــد ج ــواد موس ــوی‪ ،‬شاغل در‬ ‫آهن‌سازی‬ ‫از مسئوالن واحد مدیریت شهری جهت ارائۀ‬ ‫خدمات مطلوب‪ ،‬سرویس‌دهی به‌موقع و‬ ‫شست‌وشوی البسۀ کارکنان فوالد صمیمانه‬ ‫تشکرمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪913***7459‬‬ ‫محمدجواد صابری‪ ،‬شاغل در‬ ‫تعمیرگاهمرکزی‬ ‫بانک ملی جهت ارائۀ پرینت گردش سه‌ماهۀ‬ ‫حساب‪،‬عالوهبر کسرمبلغپرینتحساب‪،‬مبلغی‬ ‫نیز بابت یک مهر ساده اخذ می‌کند‪ .‬مسئوالن‬ ‫رسیدگیفرمایند‪.‬‬ ‫‪913***5918‬‬ ‫سعی ـ ـ ــد مح ـ ـم ـ ـ ــدی‪ ،‬شـ ـ ــاغل در‬ ‫فوالدسازی‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دست دادن پدر این‌جانب شادروان سیف‌اهلل‬ ‫محمدی ابراز همدردی کردند‪ ،‬صمیمانه تشکر‬ ‫وقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫بانهایتتأسفدر هفتۀ گذشتهآقایانمصطفی‬ ‫یلمه و سعید محمدی شاغل در فوالدسازی‪،‬‬ ‫ی‬ ‫مجیدصفریشاغلدرباسکولو فرهادفالح ‬ ‫شاغلدر نورد گرم در غمدرگذشتپدر وآقایاکبر‬ ‫فروز شاغل در فوالد سازی در غم درگذشت مادر‬ ‫بهسوگنشستند‪.‬‬ ‫شادروان غالمحسین کورنگ بهشتی‬ ‫شرکت‌کنندگانمحترمسی‌امیندورۀمسابقاتقرآنومعارفمی‌توانندبه‌منظور دریافتمنابعمسابقاترشته‌های کتبیوسؤاالتمرحلۀاولمسابقاتبه‬ ‫مرا کزذیلمراجعه کنند‪.‬‬ ‫گفتنیاستآخرینمهلتدریافتمنابعوسؤاالتروز یکشنبه‪ 13‬خردادوآخرینمهلتارسالپاسخنامه‌ها‪ 20‬خرداد‪ 1397‬است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫محلتحویلمنابعوسؤاالتمسابقات کتبی‬ ‫مسئولتحویل‬ ‫منابع‬ ‫شمارۀتماس‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکه‪،‬ساختمانمرکزی‪،‬امور فرهنگی‬ ‫آقایخالقی‬ ‫آقایجعفری‬ ‫‪03152735151‬‬ ‫‪03152733623‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکه‪،‬جنبادارۀآموزش‪،‬حوزۀمقاومتبسیج‪ ،‬کتابخانۀامور فرهنگی‬ ‫آقایبهرامی‬ ‫‪03152735308‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مجتمعفوالدسبا‪،‬ساختمانمرکزی‪،‬روابطعمومی‬ ‫آقایمعتمدی‬ ‫‪03152752272‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اصفهان‪،‬خیابانآمادگاه‪ ،‬کوچۀنجفی‪،‬نبشایران‌مبل‪،‬داخل کوچه‪ ،‬کانونبازنشستگانفوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫سرکارخانممجنون‬ ‫سرکار خانممشرف‬ ‫‪03132226057‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫بــروز حــوادث شــغلی غیرمترقبــه در تمــام عرص ‌ههــای مربــوط بــه کار و صنعــت‪ ،‬به‌ویــژه صنایــع فوالدســازی‪،‬‬ ‫همراه بــا صدمــات انســانی و خســارت‌های فــراوان اســت‪ .‬ازآنجا که کشــور مــا در زمرۀ کشــورهای درحال‌توســعه‬ ‫اســت‪ ،‬بروز حوادث شــغلی و حفــظ منابع انســانی و تجهیزات شــرکت‌ها از بســیاری جهات حائز اهمیت اســت؛‬ ‫بررسی‌ها نشان می‌دهد که رعایت دســتورالعمل‌های ایمنی پیش از وقوع حوادث ســهم عمده‌ای در کاهش‬ ‫نهــا دارد‪.‬‬ ‫خطــرات و آســیب‌های ناشــی از آ ‌‬ ‫در همین خصــوص از ســوی مدیریــت بازرســی فنــی‪ ،‬اتوماســیون و ابزار دقیــق آقایــان جهانبخــش رضائی‌پور‪،‬‬ ‫مهــدی محمــدی‪ ،‬محمــد برقـی‌کار و ســید مهــدی موســوی به‌عنــوان نفــرات برتــر ایمنــی ایــن واحــد معرفــی‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫سامانه ‪30003222‬‬ ‫روابطعمومی‬ ‫شادروان دکتر همایون مهربان باغبادرانی‬ ‫شادروان حاج رمضان براتی‬ ‫همچ ـ ــنین هم ـ ـ ــکاران بازنشس ـ ــتۀ گرام ـ ــی‬ ‫شادروانان غالمحسین کورنگ بهشــتی در اثر‬ ‫بیماری‪ ،‬دکتر همایــون مهربــان باغبادرانــی در‬ ‫اثر ایســت قلبی و حــاج رمضــان براتی پدر شــهید‬ ‫منصــور براتــی (از شــهدای فوالدمبارکــه در دوران‬ ‫دفــاع مقــدس) دار فانــی را وداع گفتنــد و بــه دیــار‬ ‫حــق شــتافتند‪.‬‬ ‫ایــن غــم جانــکاه و ضایعــۀ جبران‌ناپذیــر را بــه‬ ‫محضــر خانواد ‌ههــای ایــن مرحومیــن تســلیت‬ ‫عرض می‌کنیــم و برای آنــان علــو درجــات را از درگاه‬ ‫حق‌تعالــی مســئلت می‌نماییــم‪.‬‬ ‫روابطعمومی‬
‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1076‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬می ‪2018‬‬ ‫ورزش‬ ‫صعود تیم کوه‌پیمایی‬ ‫شهید امینی به قلۀ درفک‬ ‫تغذیۀ ورزشکاران در ماه رمضان‬ ‫استفاده به‌موقع و به‌اندازه از آب از نکات بسیار مهمی است کهدر طول ماه مبارک‬ ‫رمضانبایدبهآنتوجه کرد‪ .‬کم‌آبیمی‌توانددر برخیاز مواردبه‌خصوصهنگامورزش‬ ‫کردنمشکل‌ساز شود؛اماباتغییرزمانیدر برنامه‌هایورزشیمی‌توانبااینمشکلمقابله‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ورزشکارانمی‌توانندبرنامۀورزشیصبحخودرابهعصروبعداز افطار منتقل کنندوبهاینترتیب‪،‬احتمالبه‬ ‫وجودآمدنمشکالترابهحداقلبرسانند‪.‬‬ ‫بهافرادی کهامکانتغییربرنامۀورزشیخودرا ندارندنیزتوصیهمی‌شود کهدرهنگامسحروافطارمقداربسیار‬ ‫زیادیآببنوشندتاعالوهبررفعنیاز بدنبهآب‪،‬مقداریاز آنرانیزذخیره کنندتادر موقعنیاز واز دستدادن‬ ‫آببدن‪،‬از آنبهرهجویندو بهاینترتیباحتمال کم‌آبشدنبدنوعوارضناشیاز آنرابهحداقلبرسانند‪.‬‬ ‫راهکار دیگر هم این است که افراد از مصرف مواد غذایی که باعث از دست رفتن آب بدن از راه ادرار می‌شود‪،‬‬ ‫خودداری کنند‪.‬در اینبین کافئینیکیاز مهم‌تریناینمواداست کهدر قهوهوچایفراوانوجوددارد‪.‬‬ ‫روزه‌داریبه‌شرطرعایتنکاتتغذیه‌ایوجلوگیریاز پایینآمدنفشار وقندخون‪،‬نه‌تنهامنافاتیباورزش‬ ‫کردنندارد‪،‬بلکهبهانجامهرچه‌بهترفعالیت‌هایورزشکاراننیز کمکمی‌کند‪.‬‬ ‫مصرفتمام گروه‌هایاصلیغذایی(شیرولبنیات‪،‬نانوغالت‪،‬سبزیجاتومیوه‌جات‪ ،‬گوشت‪،‬تخم‌مرغو‬ ‫حبوباتبدونپوست)در ماهمبارکرمضانبرایورزشکارانروزه‌دار واجباست‪.‬آنانمی‌توانندبایکرژیم‬ ‫غذاییسالم‪،‬نیازهایبدنشانراتأمین کنندواز فوایدروزهبرایسالمتیخودبرخوردار شوند‪.‬‬ ‫در نظرداشتهباشیم کهمیزانانرژیدریافتیاز پروتئیندر ورزشکاراننبایدزیادباشد‪.‬آنانبایدحدود‪ 15‬تا‬ ‫‪ 20‬درصد کل انرژی روزانۀ خود را از پروتئین دریافت کنند؛ زیرا مصرف زیاد پروتئین سبب ایجاد مواد زائد در‬ ‫خونواحساسخستگیهنگامورزشمی‌شود‪.‬الزماستورزشکاراندراینماهازمصرفغذاهایسر خ‌کرده‬ ‫خودداری کنندوبرایطبخغذااز روش‌هایدیگریمثلآب‌پز کردنیابخارپز کردناستفاده کنند‪.‬برایدور‬ ‫ماندناز عوارضبعدیدر دستگاه گوارشی‪،‬ورزشکارانروزه‌دار بایداز خوردنغذاهایچرب‪،‬حجیمونفاخ‪،‬‬ ‫محرکوپرنمکدر سحروافطار پرهیز کنند‪.‬‬ ‫ورزشکاران روزه‌دار باید افطار را با نوشیدن یک فنجان آب گرم‪ ،‬چای کمرنگ یا شیر گرم شروع کنند و برای‬ ‫دوریاز سوءهاضمهبایدتوجه کنند کهمایعاتمصرفیافطارشانخیلی گرمویاخیلیسردنباشد‪.‬‬ ‫مصرفآبوآبمیوۀتازهدر افطار بسیار مهماستوورزشکارانبایددر نظرداشتهباشند کهمیزانزیادیآبرا‬ ‫یک‌جادر افطار ننوشند‪.‬اینامرباعثبی‌حالی‪،‬ضعفودردمعدهمی‌شود‪.‬‬ ‫در ساعاتبعداز افطار توصیهمی‌شودمیزاننوشیدنآبومایعاتبیشترشودتاورزشکار در هنگامورزش‪،‬‬ ‫دچار مشکل کم‌آبینشود‪.‬‬ ‫ورزشکارانروزه‌دار می‌توانندهنگامافطار نانوپنیرو گردو‪،‬خرما‪،‬نانوسبزیتازهاستفاده کنندوبعداز آن‬ ‫از یک وعده غذای سبک‪ ،‬پرکالری و زودهضم مثل خرما‪ ،‬شله‌زرد‪ ،‬شیر‪ ،‬کشمش و انجیر خشک استفاده‬ ‫کنندودر هنگامشام(یکی‌دوساعتبعداز افطار)نیزاز یکغذایسادهمثلسوپوحلیماستفاده کنند‪.‬‬ ‫ورزشکاران نباید وعدۀ سحری را حذف کنند‪ .‬بیشتر انرژی بدن با خوردن سحری تأمین شود و ورزشکاران‬ ‫نباید بدون سحری روزه بگیرند؛ زیرا در این صورت حتما در طول روز دچار ضعف و بی‌حالی خواهند شد؛‬ ‫البتهورزشکاراننبایددر وعدۀسحریباایندید کهدر طولروز احساس گرسنگینکنند‪،‬پرخوری کنند؛زیرا‬ ‫پرخوریهنگامسحرباعثمی‌شوددرساعاتابتداییبعدازسحرفشارزیادیبهمعدهودستگاه گوارشوارد‬ ‫شودوسوءهاضمهونفخمعدهایجاد کند‪.‬همچنینورزشکارانباید کمیزودتربخوابندویک‌ونیمساعت‬ ‫قبلاز اذانصبحبیدار شوندتافرصتبیشتریبرایاستفادۀتدریجیاز موادغذاییومایعاتداشتهباشند‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از بروز تشنگی در ورزشکاران روزه‌دار پیشنهاد می‌شود تا از مصرف غذاهای خشک مثل‬ ‫کوکوها‪ ،‬گوشتسر خ‌شده‪،‬جوجه‌کباب‪،‬خامه‪،‬سسمایونزو کالباسدرسحرپرهیز کنند‪.‬استفادهازشربت‬ ‫عسل (یک قاشق کوچک عسل به اضافۀ یک لیموترش تازه) در سحر به ورزشکاران کمک می‌کند در طول‬ ‫روز دیرترتشنهشوند‪.‬‬ ‫ورزشکارانسعی کنندبعداز خوردنسحرینخوابند؛زیراوضعیتدرازکشباعثبرگشتموادغذاییمعده‬ ‫بهمری(رفال کسبهمری)وترش کردنمی‌شود‪.‬‬ ‫ورزشکارانسعی کننددر ماهرمضانتمریناتورزشیخودراسبک‌ترانجامدهند؛زیراانجامحرکاتورزشی‬ ‫سنگین‪،‬موجباز دستدادننمک‪،‬آبزیادوضعفشدیددر ورزشکارانمی‌شود‪.‬‬ ‫زمانمناسبشروعورزشسهساعتبعداز مصرفافطار وشاماستوفاصلۀبینغذاخوردنوورزش کردن‬ ‫باعثمی‌شودبدنفرصت کافیبرایهضمغذاداشتهباشدوخونبه‌راحتیدرعضالتشانجریانپیدا کند‪.‬‬ ‫مصرف تمام‬ ‫گروه‌های اصلی‬ ‫غذایی (شیر و‬ ‫لبنیات‪ ،‬نان و‬ ‫غالت‪ ،‬سبزیجات‬ ‫و میوه‌جات‪،‬‬ ‫گوشت‪ ،‬تخم‌مرغ‬ ‫و حبوبات بدون‬ ‫پوست) در ماه‬ ‫مبارک رمضان برای‬ ‫ورزشکاران روزه‌دار‬ ‫واجب است‪ .‬آنان‬ ‫می‌توانند با یک‬ ‫رژیم غذایی سالم‪،‬‬ ‫نیازهای بدنشان‬ ‫را تأمین کنند و از‬ ‫فواید روزه برای‬ ‫سالمتی خود‬ ‫برخوردار شوند‬ ‫تیم کوه‌پیماییشهیدامینیدر اولینبرنامۀسال‪ 97‬خودبهقله‪ 2733‬متریدرفکصعود کرد‪.‬‬ ‫درفک نام قله‌ای در استان گیالن و در رشته‌کوه البرز مرکزی است‪ .‬این قله در ‪ 27‬کیلومتری شمال‌شرقی‬ ‫شهرستان رودبار بخش رحمت‌آباد و بلوکات دهستان دشتویل در منطقۀ جنگلی سیاهکل قرار دارد که از‬ ‫پرترددترینقللاینمنطقهاست‪.‬‬ ‫برای دسترسی به این قله پس از طی کردن مسیر از روستاهای رستم‌آباد‪ ،‬توتکابن‪ ،‬راجعون‪ ،‬جیرونی می‌توان‬ ‫بهقلهرسید‪.‬‬ ‫حضور ورزشکاران فوالد مبارکه سپاهان در‬ ‫مسابقات ورزشی کارگران در فرانسه‬ ‫بازگشت پرافتخارترین سرمربی لیگ برتر به خانه‬ ‫حمیدباقریمدیرروابطعمومیباشگاهفوالدمبارکهسپاهاندر گفت‌وگوییبامرکز‬ ‫اطالع‌رسانیاینباشگاه گفت‪:‬مجموعۀمدیریتیباشگاهفوالدمبارکۀسپاهاناز مدت‌ها‬ ‫قبل برای انتخاب یک مربی توانمند و باتجربه‪ ،‬رایزنی‌های خود را آغاز کرد و در نهایت با‬ ‫توافقاتصورت‌گرفته‪،‬امیرقلعه‌نویی‪،‬هدایتتیمفوتبالفوالدمبارکۀسپاهاندر لیگ‬ ‫هجدهمرابرایدوفصلبهعهده گرفت‪.‬‬ ‫دلیــلطوالنــیشــدنرونــدمذا کــرات‪،‬تــاشبــرایرســیدنبــهتوافــقدر کلیــۀبندهــایقــراردادبــود کــه‬ ‫خوشــبختانهطرفیــندر فضایــیصمیمانــهبــهتوافقرســیدند‪.‬امیــرقلعه‌نویــی‪،‬ســرمربیتیــمفــوالدمبارکۀ‬ ‫ســپاهان‪،‬در اولیــن گام‪،‬فهرســتبرنام ‌ههــایخــودرادر اختیــار مدیریــتایــنباشــگاهقــرار دادتــابــراســاس‬ ‫آن‪،‬اقدامــاتالزمدر مجموعــۀفــوالدمبارکــۀســپاهانصــورت گیــرد‪ .‬گفتنــیاســتامیــرقلعه‌نویــیبه‌عنوان‬ ‫پرافتخارترینســرمربیلیگبرترفوتبالایرانبا کســبپنجعنــوانقهرمانــیدر ادوار مختلفلیگ‪،‬رکــورددار‬ ‫گهــاینهمودهــمبه‌عنوانســرمربیفوالدمبارکۀســپاهانایــنتیــمراهمراهی کردهو ســابقۀ‬ ‫اســتودر لی ‌‬ ‫کســبدوقهرمانیمتوالیدر لیگبرتررادر کارنامــهدارد‪.‬امیدمی‌رود کهبادرایتمجموعۀباشــگاه‪،‬دانشو‬ ‫یپــوش‪،‬فوالدمبارکۀســپاهانبتوانــددر‬ ‫تجربۀامیرقلعه‌نویــیوحمایتهمه‌جانبۀهــوادارانپرشــور طالی ‌‬ ‫تهــایلیــگبرتــرخاطــراتخوشــیرابــرایمــردماصفهــانرقــمبزند‪.‬‬ ‫فصــلآینــدۀرقاب ‌‬ ‫دیدار مدیرعامل باشگاه سپاهان با مدرس فیفا‬ ‫فلمینگ‪،‬مدرسدانمارکیفیفا‪،‬باحضور در باشگاهفوالدمبارکۀسپاهانبامسعود‬ ‫تابش‪،‬مدیرعاملباشگاه‪،‬دیدار داشت‪.‬‬ ‫فلمینگسرتیسلو‪،‬مدرسدانمارکیفیفا‪ ،‬کهبه‌منظور برگزاریششمیندورۀ کالسدانش‌افزاییوارتقای‬ ‫سطحمربیانایرانیبه کشورمانسفر کردهاست‪،‬باحضوردرباشگاهفوالدمبارکۀسپاهان‪،‬نشستیدوستانه‬ ‫بامسعودتابشمدیرعاملباشگاهبرگزار کرد‪.‬‬ ‫فلمینگدر ایندیدار‪،‬بابیاناینکهدر اینسال‌هاهموارهنتایجتیمفوتبالفوالدمبارکۀسپاهانراپیگیری‬ ‫می‌کردهاست‪ ،‬گفت‪:‬خوشبختانهدر بینباشگاه‌هایایرانی‪،‬فوالدمبارکۀسپاهانازلحاظزیرساخت‌هاو‬ ‫امکانات‪،‬شرایطبسیار خوبیداردواینمسئلهمی‌توانداتفاقاتبسیار خوبیرادر فوتبالایرانرقمبزند‪.‬‬ ‫تابش‪،‬مدیرعاملباشگاهفوالدمبارکۀسپاهاننیزباتشریحاهدافوفعالیت‌هایباشگاهدر حوزۀآموزشاز‬ ‫فلمینگبابتتالشدر جهتافزایشدانشمربیانایرانیتشکر کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است در این کالس دانش‌افزایی‪ ،‬سه نفر از مربیان سپاهانی به نام‌های حسین چرخابی‪ ،‬مجتبی‬ ‫توتونیو کریمقنبریحضور داشتند‪.‬‬ ‫پیش از این و در سال‪ ۲۰۰۹‬نیز فلمینگ یک دورۀ آموزشی را برای مربیان تیم‌های پایۀ فوتبال فوالد مبارکه‬ ‫سپاهاندر مجموعۀورزشیصفائیهبرگزار کردهبود‪.‬‬ ‫امیر قلعه‌نویی‬ ‫به‌عنوان‬ ‫پرافتخارترین‬ ‫سرمربی لیگ برتر‬ ‫فوتبال ایران با‬ ‫کسب پنج عنوان‬ ‫قهرمانی در ادوار‬ ‫مختلف لیگ‪،‬‬ ‫رکورددار است و‬ ‫در لیگ‌های نهم‬ ‫و دهم به‌عنوان‬ ‫سرمربی فوالد‬ ‫مبارکۀ سپاهان این‬ ‫تیم را همراهی کرده‬ ‫و سابقۀ کسب‬ ‫دو قهرمانی متوالی‬ ‫در لیگ برتر را در‬ ‫کارنامه دارد‬ ‫کاروان ورزشکاران تیم‌های کارگری ایران با حمایت وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و مساعدت‌های وزارت‬ ‫ورزش و جوانان در قالب گروهی ‪ ۱۰۰‬نفره با حمایت مالی چندین شرکت داخلی و همین‌طور بانک رفاه‬ ‫کارگران به این مسابقات که از تاریخ اول تا هفتم خرداد در فرانسه برگزار می‌شود اعزام می‌شوند‪ .‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۵‬ورزشکار زن و ‪ ۹۵‬نفر مرد هستند‪ .‬این اعزام در حالی صورت می‌گیرد که ساختار تشکیالتی ورزشی‬ ‫شرکت‌ها از سال ‪ ۲۰۱۴‬در فرانسه با هدف توسعۀ فعالیت‌های ورزش منظم بین کارخانجات و تأ کید بر ایجاد‬ ‫نشاط و شادابی بین کارگران شروع به فعالیت کرد‪ .‬فدراسیون نیز این اهداف را در کنار تقویت ارتباطات‬ ‫و توسعۀ فعالیت‌های کارگران و ایجاد مؤلفه‌هایی برای نشاط هرچه بیشتر آنان دنبال کرده و بر سالمت‬ ‫و همبستگی جوامع کارگری تأ کید دارد‪ .‬قابل ذکر است تیم‌های فوتسال و والیبال کارگری فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان و فاطمه نصر عضو تیم دوگانۀ فوالد مبارکه سپاهان نیز در قالب کاروان ورزشی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به این مسابقات اعزام شدند‪.‬‬ ‫جمشیدیان و گنج‌خانلو‬ ‫به تیم ملی دعوت شدند‬ ‫سومیناردویتدارکاتیتیمملیدوچرخه‌سواریاستقامتآقایانوبانواناز تاریخ‪ ۱۱‬تا‪ ۲۳‬خردادماهسالجاری‬ ‫بهمیزبانیهیئتدوچرخه‌سواریاستان گیالندر شهرستانرشتبرگزار خواهدشدوامیرحسینجمشیدیان‬ ‫و محمد گنج‌خانلو از سپاهان در این اردو حضور دارند‪ .‬این اردو به‌منظور آمادگی جهت حضور در بازی‌های‬ ‫آسیاییجاکارتاست‪.‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫بازیکنان موردنظر قلعه‌نویی را جذب می‌کنیم‬ ‫مسعودتابشپساز عقدقراردادباامیرقلعه‌نوییدر گفت‌وگوباخبرنگار ایمنااظهار‬ ‫کرد‪:‬قلعه‌نوییبرنامه‌هایخودرابهباشگاهارائهدادهاست‪.‬در حالحاضردربارۀ کلیات‬ ‫مباحثصحبت کرده‌ایم؛اماهنوز برنامۀویرامطالعهنکرده‌ام‪.‬‬ ‫مدیرعاملباشگاهفوالدمبارکۀسپاهاندر موردشروعتمریناتتیم‪،‬تصریح کرد‪:‬تمریناتتیمباقلعه‌نویی‪،‬‬ ‫بعداز‪ ۲۰‬خردادماهبایکی‌دوروز فاصلهآغاز می‌شود‪.‬‬ ‫تابــش دربــارۀ ارائۀ فهرســت بازیکنــان مدنظر قلعه‌نویــی به باشــگاه گفت‪ :‬تــا حــدودی در مــورد ایــن موضوع‬ ‫تهــای یــک‪ ،‬دو و ســه در هــر پســت مشــخص کــرده و فهرســت‬ ‫صحبــت کردیــم و ایشــان بازیکنــان را بــا اولوی ‌‬ ‫بازیکنان درخواســتی خود را به باشــگاه ارائه کرده اســت‪ .‬بازیکنان موردنظــر وی را جذب می‌کنیــم و نگرانی‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی درخصوص مبلغ قرارداد قلعه‌نویی خاطرنشان کرد‪ :‬مبلغ قرارداد قلعه‌نویی با باشگاه فوالد مبارکۀ‬ ‫سپاهان‪ ،‬مبلغ مناسبی است؛ اما در مورد مقدار آن نمی‌توانم صحبت کنم‪ .‬مبلغ قرارداد در سازمان لیگ‬ ‫مشخصمی‌شود‪.‬‬ ‫عکس ارسالی از همکار گرامی جناب آقای سعید فردوسی‪ ،‬شاغل در خدمات عمومی و امور رفاهی‬ ‫همــکاران و خوانندگان محترم خبرنامۀ فوالد می‌توانند با ارســال عکس‌های جذاب و دیدنی ورزشــی‬ ‫به واحد امور ورزش در مسابقۀ انتخاب بهترین عکس هفته شرکت کنند‪ .‬شایان‌ذکر است هر هفته به‬ ‫عکس منتخب جایزه‌ای به‌رسم یادبود از طرف امور ورزش اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت برای تمام کارکنان و خانوادۀ ایشان آزاد است‪.‬‬
‫یک‌شنبه ‪ 6‬خرداد‬ ‫شنبه ‪ 5‬خرداد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬خرداد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪14‬‬ ‫آفتابی‬ ‫‪28‬‬ ‫‪15‬‬ ‫آفتابی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 8‬خرداد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪16‬‬ ‫آفتابی‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬خرداد‬ ‫‌آفتابی‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رگبار‬ ‫جعمه ‪ 11‬خرداد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه ‪12‬خرداد‬ ‫‪32‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫ابری‬ ‫‪31‬‬ ‫‪16‬‬ ‫حدیث هفته‬ ‫امام علی علیه‌السالم‪:‬‬ ‫روزۀ قلب بهتر از روزۀ زبان است و روزۀ زبان بهتر از روزۀ شكم است‪.‬‬ ‫آفتابی‬ ‫غرر الحكم‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ ،417‬ح ‪80‬‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1076‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رمضان ‪ 26 / 1439‬می ‪2018‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شركتفوالدمباركهاصفهان‪/‬مدیرمسئول‪:‬محمدناظمیهرندی‬ ‫سردبیر‪ :‬رسول مهماندوست ‪/‬دبیر تحریریه‪ :‬سید رسول موسوی ‪/‬شمارگان‪14000:‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21‬‬ ‫‪No.1076‬‬ ‫‪SAT.26 May. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫سینما‬ ‫فضائل اخالقی و علمی حضرت خدیجه‬ ‫رفتن ‪/‬نوید محمودی‬ ‫سینما قدس‬ ‫تگزاس‪/‬التاری‪ /‬مصادره‬ ‫سینما فلسطین‬ ‫عصبانی نیستم‪ /‬التاری‬ ‫سینما سپاهان‬ ‫وفاداری این بانوی‬ ‫آسمانی در راه‬ ‫رسیدن به اهداف‬ ‫واالی همسر‬ ‫خویش‪ ،‬موردتوجه‬ ‫سیره‌نویسان و‬ ‫محققان قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬او از اولین‬ ‫لحظات بعثت‪ ،‬به‬ ‫رسول خدا‌(ص)‬ ‫ایمان آورد و تا‬ ‫آخرین لحظات‬ ‫بر ایمان خود پای‬ ‫فشرد و لحظه‌ای‬ ‫شک و تردید به دل‬ ‫راه نداد‬ ‫چهارراه استانبول ‪ /‬خجالت نکش‪/‬عصبانی نیستم‪/‬تگزاس‪ /‬مصادره‬ ‫سینما فرهنگیان‬ ‫فیلشاه‪ /‬مصادره‬ ‫پردیس سینمایی چهارباغ‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع آفتاب‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/3/5‬‬ ‫‪04:25‬‬ ‫‪06:00‬‬ ‫‪13:01‬‬ ‫‪20:22‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1397/3/6‬‬ ‫‪04:24‬‬ ‫‪06:00‬‬ ‫‪13:01‬‬ ‫‪20:22‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪1397/3/7‬‬ ‫‪04:23‬‬ ‫‪05:59‬‬ ‫‪13:01‬‬ ‫‪20:23‬‬ ‫سه‌شنبه ‪1397/3/8‬‬ ‫‪04:23‬‬ ‫‪05:59‬‬ ‫‪13:01‬‬ ‫‪20:24‬‬ ‫چهارشنبه ‪1397/3/9‬‬ ‫‪04:22‬‬ ‫‪05:59‬‬ ‫‪13:01‬‬ ‫‪20:24‬‬ ‫پنجشنبه ‪1397/3/10‬‬ ‫‪04:22‬‬ ‫‪05:58‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:25‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪1397/3/11‬‬ ‫‪04:21‬‬ ‫‪05:58‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:26‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/3/12‬‬ ‫‪04:21‬‬ ‫‪05:58‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:26‬‬ ‫«بهترین زنان اهل بهشت خدیجه دختر‬ ‫خویلد و فاطمه دختر محمد و مریم دختر‬ ‫عمرانوآسیه دخترمزاحم[یعنی]زنفرعون‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫وفاداری این بانوی آسمانی در راه رسیدن‬ ‫به اهداف واالی همسر خویش‪ ،‬موردتوجه‬ ‫فقه و زندگی‬ ‫احکام روزه‌داری‬ ‫بقایبرجنابت‬ ‫‪.1‬یکــی از مبطــات روزه‪ ،‬بقــای بــر جنابــت تــا اذان صبــح اســت‪ ،‬چــه بــه صــورت عمــدی باشــد‪ ،‬چــه از‬ ‫روی فراموشــی‪.‬‬ ‫‪.2‬ا گرجنبعمداغسلنکندوتیممهمنکند‪،‬روزه‌اشباطلاستوباید کفارهبدهد‪.‬‬ ‫‪.3‬ا گر جنب عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شــود و با تیمم بدل از غســل روزه بگیرد‪ ،‬روزه‌اش صحیح‬ ‫است‪ ،‬ولی معصیت‌کار است‪.‬‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫‪.4‬کســی کــه در شــب مــاه رمضــان جنــب اســت و می‌دانــد کــه ا گــر بخوابــد تــا صبــح بیــدار نم ‌‬ ‫نبایــد بخوابــد و چنانچــه بخوابــد و تــا صبــح بیــدار نشــود‪ ،‬روزه‌اش باطــل اســت و قضــا و کفــاره بــر او‬ ‫واجــب می‌شــود‪.‬‬ ‫‪.5‬ا گرجنببعداز اذانصبحبیدار شود‪،‬روزۀاوصحیحاست‪.‬‬ ‫‪.6‬ا گرروزه‌دار در روز محتلمشود‪،‬واجبنیستفوراغسل کند‪.‬‬ ‫‪.7‬هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شــود و ببیند محتلم شــده‪ ،‬ا گرچه بداند پیش از اذان‬ ‫محتلم شده‪ ،‬روزۀ او صحیح است‪.‬‬ ‫‪.8‬کســی که می‌خواهد قضای روزۀ رمضــان را بگیرد‪ ،‬هــرگاه تا اذان صبــح جنب بماند‪ ،‬ا گرچــه از روی‬ ‫عمد نباشــد‪ ،‬روزۀ او باطل اســت‪.‬‬ ‫رساندنغبار غلیظبهحلق‬ ‫‪.1‬رســاندن غبــار غلیــظ بــه حلــق‪ ،‬روزه را باطــل می‌کنــد‪ ،‬چــه غبــار چیــزی باشــد کــه خــوردن آن حــال‬ ‫اســت‪ ،‬مثــل آرد‪،‬چــه غبــار چیــزی باشــد کــه خــوردن آن حــرام اســت ماننــد خــا ک‪ ،‬گــچ و ســیمان‪.‬‬ ‫‪.2‬ا گر به‌واســطۀ باد‪ ،‬غبار غلیظی پیدا شــود و انســان بااینکه متوجه اســت مواظبت نکنــد و به حلق‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫برســد‪ ،‬روزه‌اش باطل م ‌‬ ‫‪.3‬احتیاط واجب آن اســت که روزه‌دار دود ســیگار و تنبا کو و مانند این‌ها را هم به حلق نرساند؛ ولی‬ ‫نکــه در دهان ب ‌هصــورت آب درآیــد و فرودهد‪.‬‬ ‫بخار غلیظ روزه را باطــل نمی‌کند‪ ،‬مگر ای ‌‬ ‫‪.4‬ا گــر فرامــوش کنــد کــه روزه اســت و مواظبــت نکند‪ ،‬یــا بی‌اختیــار غبــار و ماننــد آن بــه حلق او برســد‪،‬‬ ‫یشــود و چنانچــه ممکــن اســت بایــد آن را بیــرون آورد‪.‬‬ ‫روزه‌اش باطــل نم ‌‬ ‫«روز سوم»‬ ‫ماحصل ماه‌ها‬ ‫تحقیق و مرارت و‬ ‫البته ارتباط معنوی‬ ‫و حسی با سوژه‬ ‫است؛ سوژه‌ای که‬ ‫به ورطۀ کلیشه‌ای‬ ‫عاشقانه نمی‌افتد و‬ ‫حد خود را در مرز‬ ‫درام تاریخی‪ ،‬کاملا‬ ‫متعادل‬ ‫نگه می‌دارد؛‬ ‫به همین سبب‬ ‫شخصیت‌ها از‬ ‫کلیشه‌ها فراتر‬ ‫می‌روند‪ ،‬همه‬ ‫شناسنامه دارند‬ ‫و هیچ‌کدام دچار‬ ‫تقسیم‌بندی‌های‬ ‫سیاه‌وسفید و‬ ‫مرسوم فیلم‌های‬ ‫جنگیتلویزیونی‬ ‫نمی‌شوند‬ ‫سیره‌نویسان و محققان قرار گرفته است‪ .‬او‬ ‫از اولین لحظات بعثت‪ ،‬به رسول خدا‌(ص)‬ ‫ایمان آورد و تا آخرین لحظات بر ایمان خود‬ ‫پای فشرد و لحظه‌ای شک و تردید به دل‬ ‫راه نداد‪.‬‬ ‫گذشته از فضائل اخالقی‪ ،‬او از کماالت علمی‬ ‫نیز برخوردار بود‪ .‬تاریخ گواهی می‌دهد که‬ ‫خدیجه در مورد دانش عصر خود اطالعات‬ ‫فراوانی داشت و از کتاب‌های آسمانی آ گاه و‬ ‫ازنظر عقل و درایت و زیرکی بر تمام زنان حتی‬ ‫بسیاری از مردان معاصرش برتری داشت؛‬ ‫بنابراین او دارای تمام کماالت و امتیازهایی‬ ‫بود کهیکزنمی‌تواندداشتهباشد‪.‬‬ ‫با توجه به نکات یادشده‪ ،‬خدیجه به‌عنوان‬ ‫اولین بانوی مسلمان در ترویج فرهنگ‬ ‫اسالمی و الگوهای یک زن مسلمان و‬ ‫با کمال نقش واالی خود را ایفا کرده است و‬ ‫بانوان بسیاری از تربیت عملی وی درس‌ها‬ ‫آموخته‌اند‪.‬اهمیتفضائلاخالقیو کماالت‬ ‫انسانیدر وجوداینبانویبافضیلتآنگاهبه‬ ‫اوج خود می‌رسد که نگاهی به وضع زن در‬ ‫ایامجاهلیتوقبلاز بعثتپیامبرا کرم‌(ص)‬ ‫بیندازیم‪.‬‬ ‫زن در آن روز نه‌تنها از حقوق خود محروم‬ ‫بود و با رقت‌آورترین وضع زندگی می‌کرد‪،‬‬ ‫بلکه به‌عنوان مایۀ ننگ و موجودی شوم‬ ‫زنده‌به‌گور می‌شد‪ .‬خدیجه در چنین عصری‬ ‫اثبات کرد کهیکزننه‌تنهاحقحیاتداردو‬ ‫باید حقوق مسلم خود را استیفا نماید‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌تواندبااعمالشایستهوتالشو کوشش‪،‬‬ ‫به مرحله‌ای برسد که خداوند متعال بر او‬ ‫سالم کند‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫روز سوم‬ ‫اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه‬ ‫اذان ظهر‬ ‫سخاوت‪ ،‬کرامت‪ ،‬ایثار و فدا کاری‪ ،‬عفت‬ ‫و پا ک‌دامنی‪ ،‬دوراندیشی و درایت‪ ،‬توجه‬ ‫به مستمندان‪ ،‬عطوفت‪ ،‬مهربانی‪ ،‬صبر و‬ ‫استقامت‪،‬ازجملهفضیلت‌هایپسندیده‌ای‬ ‫است که در تاریخ برای این زن نمونه آورده‬ ‫شده است؛ به همین جهت است که آن‬ ‫بانوی یگانه در میان زنان رسول خدا‌(ص)‬ ‫شرایط هم‌کفو بودن را احراز کرد و همراهی‬ ‫واقعی برای ایشان بود‪ .‬عدم ازدواج مجدد‬ ‫پیامبر ا کرم‌(ص) در زمان حیات خدیجه‬ ‫کبری (علیهاالسالم) نشانگر جاذبه‌های‬ ‫معنوی و فضائل اخالقی بی‌شمار در وجود‬ ‫آن حضرت است‪،‬که بدون تردید برخورداری‬ ‫از آن صفات نقشی مهم و اساسی در زندگی‬ ‫رسول خدا‌(ص) داشته است‪ .‬به همین‬ ‫جهت پیامبر‌(ص) این بانوی تربیت‌یافته را‬ ‫از برترین زنان بهشتی شمرده و می‌فرماید‪:‬‬ ‫معرفی فیلم‬ ‫آن‌سوی ابرها ‪ /‬جشن دلتنگی‪ /‬چهارراه استانبول‪ /‬خجالت نکش‪ /‬خوک ‪ /‬عصبانی نیستم ‪/‬‬ ‫تگزاس‪/‬فیلشاه‪ /‬رفتن ‪ /‬فیلم‌های کوتاه روز (هنر و تجربه)‬ ‫اذان مغرب‬ ‫مطالعۀ تاریخ زندگی حضرت‬ ‫خدیجه(سالم‌اهللعلیها) نشانمی‌دهد که‬ ‫او هم در دوران جاهلیت و هم بعد از‬ ‫بعثتخاتم‌االنبیا(ص)دارایفضائل‬ ‫اخالقی و کماالت معنوی بسیاری‬ ‫بودهودر جامعۀخودبه‌عنوانالگوی‬ ‫زن برتر‪ ،‬تأثیر به‌‌‌سزایی در گسترش‬ ‫صفاتنیکانسانیداشتهاست‪.‬‬ ‫(سالم‌اهلل علیها)‬ ‫«روز سوم» فیـ ـلـمی اس ــت براســاس یک‬ ‫داستانواقعیوپرازشخصیت‌های گوناگون‬ ‫کهقصۀجذابوپرتنشآنراپیشمی‌برند‪.‬‬ ‫تماشای این فیلم بهانه‌ای است برای‬ ‫بازگشت به خاطرۀ تلخ سقوط خرمشهر؛‬ ‫قصۀ هزاران زن و مرد آواره‌ای که از خانه و‬ ‫کاشانۀخودراندهشدند‪.‬‬ ‫«رضا»و«سمیره»قهرماناناینفیلمهستند‬ ‫که در شهر محاصره‌شدۀ خود مانده‌اند و‬ ‫دل کندن از آن برایشان تلخ و دشوار به نظر‬ ‫می‌رسد‪ .‬رضا به‌اجبار سمیرۀ پاشکسته را‬ ‫در خانه تنها گذاشته و خود به نیروهای‬ ‫بخشدیگرشهرمی‌پیوندد‪.‬دل‌نگرانی‌های‬ ‫رضا برای سمیره متقاعدکننده و باورپذیر‬ ‫است و مخاطب را در بیم و امید نسبت به‬ ‫سرنوشتآن‌هاقرار می‌دهد‪.‬در قطبمنفی‬ ‫با ضدقهرمانی به نام«فؤاد» روبه‌روییم که‬ ‫شخصیتی چند الیه دارد‪ .‬معلم عرب‌زبان‬ ‫سابق و نظامی این روزها که دل در گرو‬ ‫سمیره دارد و پیش از آغاز جنگ هم به‬ ‫خواستگاری او ‪ -‬که همکارش نیز هست‪-‬‬ ‫آمده بوده است‪ .‬همین عالقه است که‬ ‫به شخصیت فؤاد عمق بخشیده و او را از‬ ‫دیگر نمونه‌های مشابه متمایز کرده است؛‬ ‫به‌طوری که کشته شدنش به ضرب گلولۀ‬ ‫سمیره آن را کامل‌تر کرده است‪ .‬مرگی که‬ ‫محمدحسین لطیفی در مقام کارگردان‬ ‫برای این شخصیت تدارک دیده در ماندگار‬ ‫شدن این شخصیت منفی در گوشۀ ذهن‬ ‫سینمادوستاننقشمهمیدارد‪.‬‬ ‫«روز ســوم» اتفاقــی خــوب در ســینمای دفاع‬ ‫مقــدس و یکــی از موفق‌تریــن آثــار ســینمایی‬ ‫چنــد ســال گذشــته اســت؛ فیلمــی کــه‬ ‫بگــوی نیــاز معنــوی‬ ‫به‌خوبــی می‌توانــد جوا ‌‬ ‫و شــور و حماســۀ نســل جوانــی باشــد کــه‬ ‫ســال‌های دفــاع مقــدس را درک نکــرده‬ ‫ا ســت‪.‬‬ ‫این فیلم روایت سه روز آخر سقوط خرمشهر‬ ‫استووقایعتاریخیودفاعستودنیعده‌ای‬ ‫معدود در خرمشهر را از زاویۀ قصه‌ای زیبا‪،‬‬ ‫پرکشش و پرتعلیق بازمی‌گوید؛ به همین‬ ‫جهت وقایع آن سه روز‪ ،‬بسیار جذاب‌تر از‬ ‫یک اثر صرف تاریخی به تماشا گر منتقل‬ ‫می‌شود‪ .‬لطیفی در مصاحبه با نشریۀ ویژۀ‬ ‫جشنوارۀ فجر همان سال گفته‪« :‬من‬ ‫فیلم‌نامه را تهران گذاشتم و رفتم‪ ...‬در‬ ‫آبادان‪ 48‬ساعتخودرادر اتاقمزندانی کردم‬ ‫و فیلم‌نامۀ جدیدی نوشتم‪ ،‬اما این بار به‬ ‫شیوۀ کارگردانیفیلم‌نامه‌نویس‪».‬‬ ‫«روز سوم» ماحصل ماه‌ها تحقیق و مرارت‬ ‫و البته ارتباط معنوی و حسی با سوژه است؛‬ ‫سوژه‌ای که به ورطۀ کلیشه‌ای عاشقانه‬ ‫نمی‌افتد و حد خود را در مرز درام تاریخی‪،‬‬ ‫کاملا متعادل نگه می‌دارد؛ به همین سبب‬ ‫شخصیت‌ها از کلیشه‌ها فراتر می‌روند‪،‬‬ ‫همه شناسنامه دارند و هیچ‌کدام دچار‬ ‫تقسیم‌بندی‌های سیاه‌وسفید و مرسوم‬ ‫فیلم‌های جنگی تلویزیونی نمی‌شوند‪.‬‬ ‫لهجه‌های خوب و واقعی هنرپیشه‌ها هم‬ ‫به این امر کمک شایانی می‌کند؛ حتی‬ ‫شخصیت عراقی به‌عنوان یک دشمن‪،‬‬ ‫عمیق و چندوجهی و باورپذیر است‪ .‬با این‬ ‫شخصیت‌هاست که کارگردان توانسته‬ ‫لحظات تعلیق‪ ،‬چرخش‌ها و دلهره‌های‬ ‫فیلمرابه‌خوبیایجاد کندوتماشا گرراتاانتها‬ ‫باخودنگهدارد‪.‬‬ ‫نوع نگاه به شخصیت زن در این فیلم یکی‬ ‫از نکات برجستۀ آن است که به دور از ابتذال‬ ‫و درست در جایگاه خود تصویر می‌شود‪.‬‬ ‫دوستمنتقدیمی‌گفت‪:‬از روزی کهزنوارد‬ ‫سینمای بعضی‌ها شد‪ ،‬آن‌ها در سرازیری‬ ‫قرار گرفتند؛امااینجازنیرامی‌بینیم کههمۀ‬ ‫مرداندر خدمتنجاتاوهستند؛چرا کهاو‬ ‫ناموسوطناست‪.‬صحنه‌هایحملدختر‬ ‫بر رویدریچوبی‪،‬در حالی کهمردانبدون‬ ‫هیچتماسیاوراحملمی‌کنندوبیشترشان‬ ‫جان را در این راه می‌بازند‪ ،‬به‌خوبی گویای‬ ‫اینمفاهیماست‪.‬‬ ‫سفر به گرای ‪ ۲۷۰‬درجه‬ ‫در این شمارۀ خبرنامه به معرفی یکی از آثار‬ ‫خوب در زمینۀ دفاع مقدس می‌پردازیم‪.‬‬ ‫کتاب «سفر به گرای ‪ ۲۷۰‬درجه» به‌دلیل‬ ‫سبک خاص نوشته و روایت عمیق و ویژۀ‬ ‫جنگ‪ ،‬با اقبال بسیاری مواجه شد و مورد‬ ‫توجه بسیاری قرار گرفت‪ .‬داستان کتاب از‬ ‫زبان« ناصر» بیان می‌شود‪ .‬ناصر رزمندۀ‬ ‫جوانیاست کهبارهاسابقۀشرکتدر جبهه‬ ‫داشتهواینبار در بحبوحۀامتحانات‪،‬درس‬ ‫و مشق را رها کرده و به همراه دوستش علی‬ ‫راهی منطقۀ جنگی جنوب شده است‪ .‬در‬ ‫آنجاضمندیدار مجددبادوستانسابقش‪،‬‬ ‫از قریب‌الوقوع بودن عملیاتی مهم اطالع‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫قلم توانای احمد دهقان در جان دادن به‬ ‫ماجراوشخصیت‌هایداستانسببشده‬ ‫تا کتابیخواندنیدر اینزمینهمنتشرشود‪.‬‬ ‫کتاب حاضر به کوشش انتشارات سورۀ مهر‬ ‫روانۀبازار کتابشدهاست‪.‬‬ ‫از این نویسنده دو عنوان کتاب دیگر نیز در‬ ‫همینزمینهبهچاپرسیدهاست‪«:‬روزهای‬ ‫آخر»و«بچه‌های کارون»‪.‬‬ ‫راوی از آنجا آغازگر داستان می‌شود که‬ ‫نوجوانی با وساطت مادرش به میدان نبرد‬ ‫می‌آید‪.‬او تاپیشاز آندر آشپزخانهمشغول‬ ‫بوده و فرماندهش او را در صورت تخطی‬ ‫به آشپزخانه برخواهند گرداند؛ اما نوجوان‬ ‫قصه تالش خود را می‌کند تا در پست‌ها‬ ‫و امور محوله دقیق باشد؛ هرچند گاهی‬ ‫شیطنت‌هایی نوجوانانه از او می‌بینیم که‬ ‫خاص این گروه سنی است‪ .‬این اثر از مقطع‬ ‫اشغالخرمشهرشروعودر مقطعآزادسازی‬ ‫آنبهپایانمی‌رسد‪.‬‬ ‫احمد دهقان اهل شعار نیست‪ ،‬حرف از‬ ‫ایدهوعقیدههمنمی‌زند‪،‬امابه‌جایاین‌ها‬ ‫قهرمان داستانش و خواننده را با خود از‬ ‫فضای گرم و راحت خانه برمی‌دارد و می‌برد‬ ‫درست وسط کارزار جنگ‪ .‬حاال خواننده‬ ‫با چشم خود می‌بیند چگونه ناصر و دیگر‬ ‫سودوکو‬ ‫رزمندگان‪،‬حماسه‌ایبزرگخلقمی‌کنند‪،‬‬ ‫بی‌آنکه حرف‌های بزرگ بزنند یا ادعاهای‬ ‫ناصر رمان‬ ‫عجیب‌وغریب داشته باشند‪ِ .‬‬ ‫«سفر به گرای ‪ 270‬درجه» که به مرخصی‬ ‫تحصیلی آمده و بعد از امتحاناتش دوباره با‬ ‫بچه‌محلش علی به جبهه برمی‌گردد‪ ،‬راوی‬ ‫قصۀاحمددهقاناست؛راویشوخ‌طبعی‬ ‫کههمخودشلحنسرخوشانهوطنزآلودی‬ ‫داردوهمدر میاناتفاقاتجبههوجنگ‪،‬با‬ ‫نگاهی تیزبین‪ ،‬آن‌ها را که سویه‌ای طنازانه‬ ‫داردشکار و روایتمی‌کند؛مثلماجراهایی‬ ‫که بین میرزا ‪-‬رزمنده‌ای که لکنت زبان‬ ‫دارد‪ -‬و سایر رزمندگان اتفاق می‌افتد‪ .‬اما‬ ‫این‌یک روی سکه است و در سوی دیگر‪،‬‬ ‫طوفان آتش و سایۀ تلخ مرگ است و هجوم‬ ‫تانک‌ها‪ .‬دهقان در این سوی ماجرا‪ ،‬یکی از‬ ‫موحش‌ترین و هول‌انگیزترین صحنه‌های‬ ‫جنگرابهتصویر کشیدهاست؛بااینهمه‪،‬‬ ‫نویسندۀ کتاب نشان می‌دهد که امید به‬ ‫زندگیوالبتهجنگیدنهمچنانادامهدارد‪.‬‬ ‫احمد دهقان نوشتن دربارۀ جنگ را‬ ‫زمانی آغاز کرد که جنگ تمام شد‪ .‬او بعد‬ ‫از «روزهای آخر» و «ستارۀ شلمچه»‪ ،‬اولین‬ ‫رمان خود یعنی «سفر به گرای ‪ ۲۷۰‬درجه»‬ ‫رانوشت کهعالوهبر کسبجوایزداخلی‪،‬به‬ ‫زبانانگلیسیهمترجمهشد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

شماره : ۱۰۸۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

شماره : ۱۰۸۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

شماره : ۱۰۸۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

شماره : ۱۰۸۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

شماره : ۱۰۸۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

شماره : ۱۰۸۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!