صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۲۹

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1129

هفته نامه بازار کار شماره 1129

‫استخدام‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫معاون آموزشی جهاددانشگاهی اعالم کرد‪:‬‬ ‫شناسایی بیش از ‪ ۳۰۰‬شغل‬ ‫در بخش مشاغل خانگی‬ ‫‪3‬‬ ‫استخدام بانک‬ ‫استخدام در‬ ‫حکمت ایرانیان‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫استخدام در‬ ‫استخدام در‬ ‫چارگون‬ ‫استخدام شرکت توسعه‬ ‫پلیمر پاد جم در مقاطع‬ ‫کاردانی تا کارشناسی ارشد‬ ‫آسیا ابزار دقیق‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫در ردیف‌های مختلف شغلی ثبت نام می کند‬ ‫با تدوین راهکارهایی جهت رونق فضای کسب و کار‬ ‫جزئیات بسته اشتغال دولت در دوران تحریم اعالم شد‬ ‫‪2‬‬ ‫زمان مصاحبه علمی‬ ‫واجدان شرایط جذب اختصاصی‬ ‫قضاوت ‪ 1397‬اعالم شد‬ ‫آخرین وضعیت‬ ‫اعزام پرستاران و‬ ‫مهندسان‬ ‫به کشورهای‬ ‫اروپایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها بهترین راهکار‬ ‫حل معضل اشتغال‬ ‫دانشجویان ریاضی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شگردهای برخی کارفرمایان‬ ‫در بهره‌کشی از کارگران!‬ ‫‪14‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫بررسی فرصت‌های‬ ‫اشتغال و کارآفرینی در صنعت نشر و کتاب‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه بهرامی‪/‬خبرگزاری آناتولی‬ ‫مجوز جذب تکمیل ظرفیت‬ ‫دانشگاه فرهنگیان اخذ شد‬ ‫‪6‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫باید و نبایدهای‬ ‫نوشتن یک رزومه خوب‬ ‫‪6‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫با تدوین راهکارهایی جهت رونق فضای کسب و کار‬ ‫جزئیات بسته اشتغال دولت‬ ‫در دوران تحریم اعالم شد‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواد آموزی‪:‬‬ ‫هنوز هیچ یک نیروهای نهضت سوادآموزی‬ ‫تبدیل وضعیت نشده‌اند‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت‪ :‬هنوز هیچ یک آموزش‌دهندگان نیروهای‬ ‫نهضت سوادآموزی تبدیل وضعیت نشده‌اند‪.‬‬ ‫علی باقرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گفت‌وگو با ایلنا درباره‬ ‫نارضایتی آموزش‌دهندگان از وضعیت شغلی‌شان که کماکان به قوت خود باقی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به تازگی در مجلس شورای اسالمی قانونی تصویب شد که بین آموزش‌دهندگان‬ ‫نهضت سوادآموزی و دیگر گروه‌ها مانند حق التدریسی‌ها‪ ،‬پیش دبستانی‌ها و نیروهای‬ ‫خرید خدماتی که در قوانین قبلی شرایط یکسانی با یکدیگر داشته‌اند‪ ،‬تفاوت‌هایی اعمال‬ ‫شده است‪ .‬در اصالحیه اخیر مجلس در خصوص این قانون بین آموزش‌دهندگان نهضت‬ ‫سوادآموزی و آن سه گروه دیگر تفاوت زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در تبصره ‪ ۱۰‬ماده ‪ ۱۸‬قانون تعیین‌تکلیف به صراحت آمده که اگر‬ ‫آموزش و پرورش با کسری نیرو مواجه است‪ ،‬بر اساس این قانون جهت برطرف کردن‬ ‫مشکل کمبود نیرو می‌توان از مربیان پیش دبستانی‪ ،‬نیروهای حق‌التدریس و نیروهای‬ ‫خرید خدمات و آموزش‌دهندگان بهره برد‪.‬‬ ‫باقرزاده افزود‪ :‬مبنای استفاده از این نیروها‪ ،‬میزان نیاز منطقه و کسری نیروی انسانی‬ ‫در آن محل است‪ ،‬قاعدتا پذیرش افراد نیز به رشته و مدرک تحصیلی مرتبط نیز بستگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیرآموزش و پرورش در خصوص قانونی که اخیرا تصویب شده‌است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این قانون به این صورت است که معلمان حق‌التدریسی که در سال ‪ ۹۱‬در آزمون‬ ‫استخدامی آموزش و پرورش رد شدند و نیز مربیان پیش‌دبستانی می‌توانند بدون آزمون‬ ‫استخدام شوند‪ ،‬اما این قانون برای آموزش دهندگان به شکلی دیگری است‪ .‬قانون در مورد‬ ‫آموزش‌دهندگان تاکید کرده است که این افراد باید یک آزمون اولیه بدهند و به شرط پذیرش‬ ‫می‌توانند به دانشگاه فرهنگیان بیایند‪ ،‬سپس دوره یک ساله‌ای را طی کنند و بعد به‬ ‫سرکالس درس بروند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظرم این مساله یک تفاوت فاحش در میان گروه‌های مختلف‬ ‫چهارگان ‌ه است‪ ،‬شرایط گروه‌ها در قانون اولیه مساوی بود‪ ،‬ولی در اصالحیه قانون بین این گروه‌ها‬ ‫تفاوت ایجاد شد‪ .‬در حال حاضر این تفاوت موجب نارضایتی و اعتراض آموزش‌دهندگان‬ ‫شده‌است‪ ،‬ولی هنوز هیچ کدام از آن آموزش‌دهندگان طبق قانون تبدیل وضعیت‬ ‫نشده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اشاره به اینکه آموزش‌دهندگان بر اساس آیین‬ ‫نامه‌ای که قرار است به زودی به تصویب هیات وزیران برسد تعیین تکلیف خواهند شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این آیین‌نامه مشخص می‌کند که آزمون در چه زمانی و در چه رشته‌هایی برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬همچنین نحوه پذیرش آن سه گروه دیگر نیز به این صورت است که باید دوره‬ ‫یک ساله را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند که باز آن هم منوط به آن آیین نامه‌ای است‬ ‫که قرار است ظرف سه ماه آینده تهیه و تصویب شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس نمی‌خواهد در خصوص این تفاوت فاحش‬ ‫تجدیدنظر کند‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال مجلس به همه جوانب توجه کرده و بر اساس بررسی‬ ‫جوانب این قانون را تصویب کرده است‪ ،‬اما ابهامات زیادی در قانون برای آموزش‌دهندگان‬ ‫وجود دارد که فرآیند تبدیل وضعیت آنها را دچار مشکل می‌کند‪.‬‬ ‫باق ــرزاده در خص ــوص نیروه ــای س ــوادآموزی گف ــت‪ :‬در ه ــر ج ــا و ه ــر نقطـ ـه‌ای ک ــه ب ــا‬ ‫کس ــری نی ــرو مواج ــه باش ــیم از تحصیل‌کرده‌ه ــای هم ــان مح ــل ب ــه ص ــورت داوطلبان ــه‬ ‫اســتفاده می‌کنیــم‪ .‬گاهــا در برخــی مناطــق کشــور بــرای کالس‌هــای ســوادآموزی بــا کمبــود‬ ‫نی ــروی آق ــا مواج ــه هس ــتیم‪ ،‬ول ــی ای ــن ب ــه ص ــورت کالن خیل ــی تاثیرگ ــذار نیس ــت‪ ،‬ب ــه ط ــور‬ ‫مث ــال در مناط ــق دورافت ــاده آقای ــان کمت ــر داوطل ــب می‌ش ــوند ک ــه ب ــه ب ــی س ــوادان آن مح ــل‬ ‫آم ــوزش دهن ــد‪ ،‬ام ــا مش ــکل آن خیل ــی ب ــرای م ــا ح ــاد نیس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان نهض ــت س ــواد آم ــوزی در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه ک ــدام اس ــتان‬ ‫کمتریــن آموزش‌دهنــده را دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬معمــوال تعــداد نیروهــای مــا و حجــم ابالغــی بــا هــم‬ ‫تناس ــب دارن ــد ب ــه عن ــوان مث ــال در ی ــک اس ــتان س ــاالنه دو ه ــزار نف ــر را پوش ــش می‌دهی ــم‬ ‫ک ــه ای ــن دو ه ــزار نف ــر ‪ ۲۰۰‬نف ــر آموزش‌دهن ــده برایش ــان کاف ــی اس ــت‪ .‬ی ــا در اس ــتانی مث ــل‬ ‫سیس ــتان و بلوچس ــتان ش ــاید ح ــدود ‪ ۴۰‬ه ــزار نف ــر تح ــت پوش ــش س ــازمان نهض ــت س ــواد‬ ‫آم ــوزی برون ــد ک ــه حداق ــل ب ــه پن ــج ه ــزار آم ــوزش دهن ــده نی ــاز دارد‪.‬‬ ‫معــاون وز یــر آمــوزش و پــرورش و رئیــس ســازمان نهضــت وســواد آمــوزی در پایــان اظهــار‬ ‫داش ــت‪ :‬فع ــا مس ــاله م ــا کمب ــود آموزش‌دهن ــده نیس ــت مگ ــر در مناط ــق خ ــاص ی ــا در‬ ‫قومی ــت و مناطق ــی ک ــه گویش‌ه ــای خ ــاص خ ــود را دارن ــد‪ .‬تقریب ــا ح ــدود ‪ ۶۲‬ه ــزار نف ــر دوره‬ ‫بــدو همــکاری بــا ســوادآموزی را در قالــب دوره آمــوزش و توانمندســازی جهــاد دانشــگاهی‬ ‫س ــپری کردن ــد‪ ،‬ه ــر ک ــدام ه ــم ا گ ــر ‪ ۱۰‬نف ــر را تح ــت پوش ــش ببرن ــد نزدی ــک ب ــه ‪ ۶۰۰‬ه ــزار نف ــر را‬ ‫تح ــت پوش ــش برده‌ان ــد‪.‬‬ ‫خبر خوش کمیسیون آموزش برای ‪ ۵‬هزار داوطلب دانشگاه فرهنگیان‬ ‫مجوز جذب تکمیل ظرفیت‬ ‫دانشگاه فرهنگیان اخذ شد‬ ‫رییــس کمیتــه آمــوزش و پــرورش کمیســیون آمــوزش مجلــس از اخــذ مجــوز تکمیــل‬ ‫ظرفیــت دانشــگاه فرهنگیــان بــرای ســال تحصیلــی ‪ ۹۸-۹۷‬خبــر داد‪.‬‬ ‫محم ــد بیرانون ــدی در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت ب ــا اب ــراز خرس ــندی از‬ ‫اینک ــه باالخ ــره پ ــس از ک ــش و ق ــوس ه ــای ف ــراوان ت ــاش جه ــت اخ ــذ مج ــوز اش ــتغال‬ ‫بــه تحصیــل بیــش از ‪ 5‬هــزار دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان بــه نتیجــه رســید‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تکمی ــل ظرفی ــت دانش ــگاه فرهنگی ــان کش ــور ب ــه می ــزان ‪ 5‬ه ــزار نف ــر ع ــاوه ب ــر نی ــاز ب ــه‬ ‫ردی ــف اس ــتخدامی‪ ،‬نیازمن ــد موافق ــت دانش ــگاه فرهنگی ــان‪ ،‬وزی ــر آم ــوزش و پ ــرورش و‬ ‫وزی ــر عل ــوم و ش ــورای گس ــترش وزارت عل ــوم ب ــود‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم خ ــرم آب ــاد و دوره در مجل ــس ش ــورای اس ــامی اف ــزود‪ :‬ک ــه در نهای ــت‬ ‫پ ــس از ت ــاش ه ــای ف ــراوان موف ــق ش ــدیم ب ــا جل ــب رضای ــت تم ــام متولی ــان ام ــر‪ ،‬مج ــوز‬ ‫تکمی ــل ظرفی ــت دانش ــگاه فرهنگی ــان را ب ــرای س ــال تحصیل ــی ‪ 98-97‬کس ــب کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬شـــیوه نامـــه تکمیـــل ظرفیـــت بـــه زودی در ســـایت وزارت آمـــوزش‬ ‫وپ ــرورش درج خواه ــد ش ــد امی ــد اس ــت تم ــام داوطلب ــان ب ــدون ف ــوت وق ــت ب ــا دق ــت‬ ‫نس ــبت ب ــه تکمی ــل ف ــرم اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم یــادآور شــد‪ :‬ایــن اقــدام مهــم و موثــر عــاوه بــر اینکــه‬ ‫کم ــک ش ــایان توجه ــی ب ــه تامی ــن نی ــروی انس ــانی ماه ــر و خب ــره آم ــوزش وپ ــرورش م ــی‬ ‫کنـــد ‪ 5‬هـــزار جـــوان ایـــن مملکـــت را بـــدون دغدغـــه مشـــغول بـــه کار خواهـــد کـــرد و‬ ‫ب ــی ش ــک اش ــتغال یعن ــی کم ــک ب ــه س ــامت روح ــی و روان ــی خان ــواده ه ــا و تش ــکیل‬ ‫خان ــواده ‪ 5‬ه ــزار ج ــوان ایران ــی‪.‬‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد‬ ‫معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره به استخراج مشاغل متاثر‬ ‫از دوران تحریم گفت‪ :‬الزامات و راهکارهای عملیاتی بهبود فضای کسب و کار‬ ‫هر فعالیت اقتصادی در دوران تحریم‪ ،‬تدوین شده است‪.‬‬ ‫عیســی منصــوری در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬بــا تشــریح آخرین وضعیت بســته اختصاصی‬ ‫حمایــت از تولیــد و اشــتغال در دوران تحر یــم گفــت‪ :‬ارزیابــی هــای دقیــق مــا ایــن‬ ‫اســت کــه برخــی از رســته فعالیــت هــا در دوران تحر یــم بــا رونــق مواجــه مــی شــوند‪،‬‬ ‫ب ــه ش ــرطی ک ــه م ــا فض ــای کس ــب و کار اختصاص ــی ب ــرای ای ــن فعالی ــت ه ــا را ب ــه‬ ‫خوبــی بتوانیــم مدیر یــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در ای ــن بس ــته تم ــام رس ــته فعالیت‌های ــی ک ــه در دوران تحر ی ــم‬ ‫ب ــا «رون ــق» مواج ــه م ــی ش ــوند‪ ،‬رس ــته فعالیت‌های ــی ک ــه دچ ــار «رک ــود» می‌ش ــوند‬ ‫و رس ــته فعالیت‌های ــی ک ــه «کمت ــر تاثی ــر می‌پذیرن ــد» اس ــتخراج ش ــده و ب ــرای ه ــر گ ــروه‬ ‫در جه ــت صیان ــت از اش ــتغال و افزای ــش اش ــتغال پذی ــری آنه ــا‪ ،‬راهکاره ــای‬ ‫مش ــخصی ارائ ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این بسته با دستور رئیس جمهور به زودی در دستور کار‬ ‫شورای عالی اشتغال یا هیأت وزیران قرار می‌گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫رسته‌های پایین دستی پتروشیمی‪ ،‬پوشاک و مبلمان از جمله رسته‌هایی هستند‬ ‫مرکز آمار ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫وزیر کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی تأکید کرد‬ ‫لزوم حمایت از طر ح‌های اشتغال‌زایی نوین در کشور‬ ‫وز ی ــر کار‪ ،‬تع ــاون و رف ــاه اجتماع ــی گف ــت‪ :‬یک ــی از‬ ‫مهم‌تری ــن و هدفمندتری ــن کارهای ــی ک ــه دول ــت ترغی ــب‬ ‫می‌کن ــد‪ ،‬حمای ــت از طرح‌ه ــای اش ــتغال‌زایی نوی ــن ب ــوده‬ ‫ک ــه بای ــد بیش ــتر موردتوج ــه ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس ‪ ،‬محم ــد ش ــریعتمداری‬ ‫در حاش ــیه مراس ــم باز ی ــد از ی ــک واح ــد نمون ــه در مش ــهد‬ ‫گف ــت‪ :‬یک ــی از مهم‌تری ــن و هدفمندتری ــن کارهای ــی‬ ‫ک ــه دول ــت ترغی ــب می‌کن ــد حمای ــت از طرح‌ه ــای‬ ‫اش ــتغال‌زایی نوی ــن اس ــت ک ــه بای ــد بیش ــتر موردتوج ــه ق ــرار‬ ‫گی ــرد‪.‬‬ ‫وز ی ــر کار‪ ،‬تع ــاون و رف ــاه اجتماع ــی اف ــزود‪ :‬گ ــروه‬ ‫بین‌الملل ــی زعف ــران نوی ــن یک ــی از ‪ 10‬پ ــروژه مه ــم در کش ــور‬ ‫ک ــه از ش ــکل نوین ــی ک ــه در تأمی ــن مال ــی هوش ــمند وج ــود‬ ‫دارد ب ــرای ثاب ــت نگه‌داش ــتن اش ــتغال اس ــتفاده می‌کن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در نخس ــتین فرص ــت ممک ــن در ح ــوزه‬ ‫تأمی ــن نیازه ــای کارمن ــدان‪ ،‬تأمی ــن س ــبد معیش ــتی در‬ ‫ارتب ــاط ب ــا بخ ــش مر ب ــوط ب ــه تأمی ــن اجتماع ــی ب ــا اولو ی ــت‬ ‫اف ــراد تح ــت پوش ــش کمیت ــه ام ــداد ام ــام خمین ــی(ره)‪،‬‬ ‫س ــازمان بهزیس ــتی‪ ،‬اف ــرادی ک ــه در نوب ــت پیوس ــتن ب ــه ای ــن‬ ‫نهادهــا هســتند و خانوارهــای بــا درآمــد کمتــر از ‪ 30‬میلیــون‬ ‫ر ی ــال در م ــاه اق ــدام ش ــود‪.‬‬ ‫ش ــریعتمداری بی ــان ک ــرد‪ :‬س ــبد معیش ــتی ب ــرای‬ ‫کارمن ــدان دول ــت و بازنشس ــتگان پی ــش از آم ــدن م ــن ب ــه‬ ‫وزارت تع ــاون در س ــازمان برنامه‌وبودج ــه ب ــه تصو ی ــب‬ ‫رس ــیده و در قال ــب تقس ــیم‌کار بی ــن وزارتخانه‌ه ــای‬ ‫تع ــاون‪ ،‬س ــازمان برنامه‌وبودج ــه و اقتص ــاد و دارای ــی ب ــرای‬ ‫کارمن ــدان دول ــت‪ ،‬مس ــتمری‌بگیران و اف ــراد تح ــت پوش ــش‬ ‫نهاده ــای حمایت ــی ی ــا در نوب ــت حض ــور در ای ــن نهاده ــا‬ ‫نرخ بیکاری تابستان ‪1397‬‬ ‫برابر با ‪ 12,2‬درصد است‬ ‫دنب ــال می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وز ی ــر کار‪ ،‬تع ــاون و رف ــاه اجتماع ــی متذک ــر ش ــد‪ :‬قال ــب‬ ‫برنام ـه‌ای ک ــه در دنی ــا ب ــه ن ــام تأمی ــن مال ــی هوش ــمند ب ــرای‬ ‫فعالیت‌ه ــای کش ــاورزی وج ــود دارد بس ــیار دارای اهمی ــت‬ ‫اس ــت و تکمی ــل زنجی ــره ب ــر ارزش‪ ،‬آم ــوزش کشـــاورزان‪،‬‬ ‫تکمی ــل توانایی‌ه ــای کش ــاورزان در سراســـر کشـــور و‬ ‫دسترس ــی بهت ــر ب ــه ب ــازار ازجمل ــه فوای ــدی اس ــت ک ــه ای ــن‬ ‫برنام ــه دارد و در دس ــتور کار حمایت ــی وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی اس ــت‪.‬‬ ‫معاون منابع انسانی قوه قضائیه‪:‬‬ ‫‪۳۵‬درصدپست هادر دادرسی خالی است‬ ‫معاون منابع انسانی قوه قضائیه از کاهش پست های‬ ‫بالتصدی در دستگاه قضائی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫حجــت االســام علیرضــا امینــی در گفتگــو بــا مهــر در‬ ‫خص ــوص می ــزان پس ــت ه ــای بالتص ــدی در ق ــوه قضائی ــه‬ ‫گف ــت‪ :‬نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته تغییرات ــی را در ای ــن‬ ‫رابط ــه داش ــتیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سئوال که معموال بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پست ها در قوه قضائیه بالتصدی بود‪ ،‬اکنون وضعیت‬ ‫پست های بالتصدی در دستگاه قضا چگونه است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پست های قضایی در بخش دادسرا باالی ‪۸۵‬‬ ‫درصد اشغال شده و همچون گذشته به آن صورت پست‬ ‫خالی نداریم‪.‬‬ ‫معاون منابع انسانی قوه قضائیه تصریح کرد‪ :‬اما در‬ ‫دادرسی هنوز مشکالتی وجود دارد و حدود سی الی سی و پنج‬ ‫درصد پست ها بالتصدی است‪.‬‬ ‫امین ــی همچنی ــن در خص ــوص تع ــداد بازنشس ــته ه ــا‬ ‫در دس ــتگاه قض ــا‪ ،‬گف ــت‪ ۲۱۰۰ :‬نف ــر نی ــرو از ق ــوه قضایی ــه‬ ‫خ ــارج ش ــدند و ح ــدود ‪ ۳‬ه ــزار و ‪ ۱۰۰‬نف ــر نی ــرو توانس ــتیم‬ ‫وارد دس ــتگاه قضای ــی کنی ــم‪ .‬ب ــه ازای ه ــر ‪ ۱۰۰‬ه ــزار نــــفــ ــر‬ ‫‪ ۱۲‬قاض ــی دار ی ــم‪ ،‬ب ــه ازای ه ــر قاض ــی ه ــم ســـــه نــفـــــر‬ ‫نی ــروی اداری ج ــذب ش ــدند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس‪:‬‬ ‫جذب پرستاران در ایران فاصله زیادی‬ ‫با استاندارد جهانی دارد‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون بهداش ــت مجل ــس‪ ،‬از‬ ‫لح ــاظ ردیف ــی در بودج ــه س ــال ‪ ۹۸‬ب ــرای اج ــرای قان ــون‬ ‫تعرفه‌گ ــذاری نظ ــام پرس ــتاری خب ــر داد‪.‬‬ ‫حیدر علی عابدی در گفت وگو با خبرگزاری خانه‬ ‫ملت ‪ ،‬در مورد انتقاد جامعه پرستاری از بی‌توجهی‬ ‫مجلس و دولت به رفع مشکالت این قشر و مطالبه آنها‬ ‫در جهت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که‬ ‫‪ 11‬سال قبل تصویب شده است‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه پرستاری‬ ‫تعدادی گالیه بجا دارند اعم از اینکه در کار فشار زیادی‬ ‫بر پرستاران تحمیل می‌شود‪ ،‬به طوری که نمی‌توانند‬ ‫خدمات با کیفیتی را ارائه دهند و به علت کثرت تعداد‬ ‫بیمارانی که در بخش از آنها مراقبت می‌کنند‪ ،‬به فرسودگی‬ ‫شغلی زودرس و خستگی روحی دچار می‌شوند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬البته یکی دیگر از مشکالتی که پرستاران در‬ ‫بخش با آن مواجه هستند‪ ،‬این است که به دلیل نبود‬ ‫کادر کمکی در بیمارستان‌ها‪ ،‬یک یا دو نفر مدعی همراه‬ ‫بیمار هستند که این موضوع هم خانواده‌ها را با مشکل‬ ‫مواجه کرده و هم وجود آنها در بخش ازدحام ایجاد می‌کند‬ ‫و انتظارات متفاوتی را از جمله تردد آزاد در بخش یا‬ ‫مالقات‌های مکرر و تبدیل این فضا به مکانی برای دید‬ ‫نیاز به ‪ ۴۰‬هزار نیروی مشاور در آموزش و پرورش‬ ‫معـــاون پرورشـــی و فرهنگـــی وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش گفـــت‪ 40 :‬هـــزار مشـــاور نیـــاز‬ ‫داری ــم ت ــا بتوانی ــم نظ ــام جام ــع مش ــاوره را اج ــرا کنی ــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس‪ ،‬علیرضــا کاظمــی معــاون پرورشــی و فرهنگــی آمــوزش‬ ‫و پ ــرورش ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح همی ــار مش ــاور گف ــت‪ :‬یک ــی از بهتری ــن اقدام ــات در ح ــوزه‬ ‫پیش ــگیری و مراقب ــت از آس ــیب‌های اجتماع ــی‪ ،‬اس ــتفاده از خ ــود دانش‌آم ــوز اس ــت‬ ‫ل ــذا ط ــرح همی ــار مش ــاور را در م ــدارس متوس ــطه اول ک ــه مش ــاور دارن ــد‪ ،‬ب ــا ش ــعار «ه ــر‬ ‫کالس ی ــک مش ــاور» ش ــروع کردی ــم و پیش‌بین ــی م ــا ‪ ۱۰۰‬ه ــزار همی ــار مش ــاور اس ــت‪.‬‬ ‫کاظم ــی ادام ــه داد‪ :‬م ــا تولی ــد محت ــوا انج ــام دادی ــم و ب ــه همی ــاران مش ــاور آم ــوزش‬ ‫می‌دهیـــم کـــه آســـیب‌های اجتماعـــی را در بیـــن دانش‌آمـــوزان رصـــد کننـــد‪ ،‬اطـــاع‬ ‫دهنـــد و کمـــک کننـــد؛ البتـــه ایـــن کمـــک بـــا توانمندی‌هایـــی اســـت کـــه ایجـــاد‬ ‫می‌کنیـــم ‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــدون نی ــروی انس ــانی متخص ــص هی ــچ اتفاق ــی نمی‌افت ــد؛ م ــا ‪ ۴۰‬ه ــزار‬ ‫مش ــاور نی ــاز داری ــم ت ــا بتوانــــیــــ ــم نــــ ــظام جــــامــــ ــع مــــشــــ ــاوره را در آمــــ ــوزش و پــــ ــرورش‬ ‫پی ــاده کنی ــم‪.‬‬ ‫که در دوران تحریم رونق می گیرند که رویکرد مداخله‌ای دولت برای این رست ‌ه‬ ‫از فعالیت‌ها‪ ،‬در قالب حمایت از تولید و کاهش هزینه ها و همچنین کاهش‬ ‫توجیه اقتصادی قاچاق است‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد‪« :‬حمایت از حفظ و‬ ‫کسب بازارهای داخلی و منطقه‌ای» و «حذف موانع قانونی و مقرراتی موجود برای‬ ‫روان سازی کسب و کار» از دیگر اقدامات حمایتی برای این نوع مشاغل است‪.‬‬ ‫منصوری افزود‪ :‬در مورد فعالیت‌هایی که دچار رکود می شوند مانند لوازم‬ ‫خانگی و صنعت خودرو ‪ ،‬برونداد این رسته‌ها می‌تواند کاهش تولید و کاهش‬ ‫نیروی کار باشد؛ به همین دلیل رویکرد مداخله‌ای دولت برای این نوع از‬ ‫فعالیت‌ها‪ ،‬تثبیت اشتغال موجود و همچنین کنترل تولید داخل است‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ط ــرح و راه ــکار حمایت ــی ب ــرای رس ــته فعالیت‌های ــی ک ــه‬ ‫دچ ــار رک ــود خواهن ــد ش ــد‪« ،‬هدای ــت مناب ــع بیم ــه بی ــکاری ب ــه حف ــظ اش ــتغال و‬ ‫پیش ــگیری از ر ی ــزش نی ــروی کار» اس ــت‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار‪ ،‬همچنین با اشاره به ریکردهای مداخله‌ای و حمایتی‬ ‫«رسته فعالیت‌هایی که کمتر تاثیر می‌پذیرند» گفت‪ :‬فرش و زعفران از جمله‬ ‫فعالیت‌هایی هستند که تاثیر اندکی از شرایط تحریم می گیرند که برونداد این‬ ‫رسته ها در دوران تحریم‪ ،‬نهایتا تداوم وضع موجود با هزینه مبادالتی بیشتر است‬ ‫اما برای این دسته از فعالیت ها نیز رویکرد ما‪ ،‬حفظ وضع موجود و در پیش‬ ‫گرفتن سیاست حمایتی است‪.‬‬ ‫منصوری ادامه داد‪ :‬راهکار و بسته اشتغالی برای این رسته فعالیت ها با‬ ‫محور «تثبیت حضور در بازارهای بین المللی»‪« ،‬تثبیت اشتغال» و «تامین مالی‬ ‫روان تر» تدوین شده است‪.‬‬ ‫اصالح نظام تعرفه‪‎‬ای و مالیاتی برخی رسته فعالیت‌ها‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رسته فعالیت های هر سه گروه را دسته بندی کردیم و نحوه‬ ‫مواجهه با هر یک این رسته ها اعم از شناسایی نیاز آنها‪ ،‬اعمال سیاست تعرفه‬ ‫ای جدید و تغییر سیاست های مالیاتی در این بسته پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره به سیاست های کاهش‬ ‫هزینه اشتغال نیز گفت‪ :‬نیروی کار اولین و مهمترین ابزار کارفرمایان واحدهای‬ ‫کوچک است که حق بیمه و دستمزد می تواند به عنوان دو عامل مهم در افزایش‬ ‫هزینه های این گروه از کارفرمایان قابل توجه باشد‪ ،‬که در این شرایط ممکن است‬ ‫کارفرما برای کاهش هزینه های خود تعدیل نیروی کار یا خروج نیروی کار از‬ ‫لیست بیمه را در دستور کار قرار دهد؛ بنابراین در این شرایط با ریزش نیروی کار‬ ‫مواجه می شویم‪ .‬برای جلوگیری از ریزش نیروی کار نگاه ما این است که هزینه‬ ‫های این واحدها را کاهش دهیم که راهکارهای مشخص و عملیاتی برای آن‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫منصوری با بیان اینکه کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و دادن اعتبار‬ ‫مالیاتی به بنگاه های کوچک در این بسته پیشنهاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬نظر‬ ‫شخص وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی این است که اگر امکان کاهش مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده برای واحدها و بنگاه های کوچک وجود دارد‪ ،‬سازوکار اجرایی‬ ‫آن فراهم شود چرا که سهم مالیات این بنگاه ها در درآمد مالیاتی کشور باال‬ ‫نیست لذا کاهش مالیات بر ارزش افزوده این واحدها تاثیر محسوسی بر کاهش‬ ‫درآمدهای مالیاتی کشور ندارد اما قطعا می تواند در تثبیت اشتغال موثر است‪.‬‬ ‫و بازدید ایجاد می‌کند و انتظار اصلی در بیمارستان که‬ ‫مراقبت و بهبودی بیمار بوده را تحت شعاع قرار دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اولین مشکلی که خسارات ناشی‬ ‫از آن هم به پرستاران و هم بیماران آسیب می‌رساند‪،‬‬ ‫کمبود شدید کادر پرستاری و کمک پرستاری در‬ ‫بخش‌ها است و در جلسه کارگروهی که با حضور اعضای‬ ‫کمیسیون بهداشت ‪ ،‬معاونت پرستاری و رئیس سازمان‬ ‫نظام پرستاری تشکیل شد‪ ،‬به این موضوع اشاره شد که‬ ‫اگر بتوانیم بر اساس قانون بهره‌وری به ازای هر صد تخت‬ ‫بیمارستانی استاندارد ‪ 4‬پرستار داشته باشیم در شیفت‬ ‫شب ساعت کار را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫عاب ــدی اظهارک ــرد‪ :‬ا گ ــر ب ــه ازای ه ــر ‪ 4‬پرس ــتار تخ ــت‬ ‫داش ــته باش ــیم‪ 6/2 ،‬پرس ــتار س ــاعت کار دار ی ــم‪ ،‬یعن ــی ب ــه‬ ‫ازای ه ــر ص ــد تخ ــت بیمارس ــتانی ‪ 400‬نف ــر کادر پرس ــتاری‬ ‫اع ــم از پرس ــتار‪ ،‬کارش ــناس ات ــاق عم ــل‪ ،‬بهی ــار و کم ــک‬ ‫پرس ــتار دار ی ــم و ب ــه دلی ــل ط ــرح به ــره‌وری خدم ــات‬ ‫پرست ـ ــاری ‪ 260‬کادر پرس ــتاری دار ی ــم و ای ــن حداق ــل‬ ‫اســتانداردی اســت کــه در دنیــا وجــود دارد‪ ،‬و ایــن در حالــی‬ ‫اس ــت ک ــه در کش ــورهای توسعه‌یاف ـت ـ ــه ضــر ی ـ ــب پــرس ـت ـ ــار‬ ‫بــه تخــت نزدیــک ‪ 10‬اســت‪ ،‬یعنــی در بیمارســتانی کــه صــد‬ ‫تخ ــت داش ــته باش ــد ‪ 1100‬پرس ــتار اس ــتخدام می‌کن ــد ت ــا‬ ‫بتوانن ــد خدم ــات مراقبت ــی خوب ــی را ارائ ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون در ایران به ازای هر ‪100‬‬ ‫تخت بیمارستانی تعداد ‪ 100‬پرستار وجود دارد و ضریب‬ ‫ما نزدیک به ‪ 1/1‬و برخی جاها ‪ 0/9‬است که باعث افزایش‬ ‫فشار کار به پرستاران می‌شود‪ ،‬ضمن اینکه آنها را مجبور‬ ‫می‌کنند تا اضافه کار هم بایستند که موجب کاهش‬ ‫کیفیت خدمات پرستاری شده است و در نهایت بیمار‬ ‫با عوارض ناشی از کمبود کادر پرستاری مواجه می‌شود‪.‬‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون بهداش ــت و درمـــان مجلـــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬کمیســیون بهداشــت بــه طــور‬ ‫ج ــدی پیگی ــر ای ــن موض ــوع اس ــت ک ــه نشس ــت مش ــترکی‬ ‫را ب ــا حض ــور وز ی ــر بهداش ــت‪ ،‬رئی ــس س ــازمان مدیری ــت و‬ ‫برنامه‌ر یــزی کشــور و رئیــس ســازمان اداره امــور اســتخدامی‬ ‫برگ ــزار کن ــد ت ــا راه ــکاری ب ــرای ج ــذب پرس ــتاران متناســب‬ ‫بــا اســتانداردی کــه در ازای تخت‌هــای بیمارســتانی وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬ارائ ــه ش ــود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار ‪:‬‬ ‫شرکت‌های تامین نیروی انسانی «استثمار » را نهادینه می کنند‬ ‫عض ــو هی ــات مدی ــره کان ــون عال ــی ش ــوراهای اس ــامی‬ ‫کار کشــور گفــت‪ :‬شــرکت‌های تامیــن نیــروی انســانی نمــاد‬ ‫ب ــارز اس ــتثمار نی ــروی کار هس ــتند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪ ،‬هج ــوم ش ــرکت‌های تامی ــن نی ــروی‬ ‫انس ــانی ب ــه ب ــازار کار‪ ،‬مب ــدع قرارداده ــای عجی ــب و‬ ‫غر ی ــب کارگ ــری‪ -‬کارفرمای ــی اس ــت‪ .‬حس ــین حبیب ــی ای ــن‬ ‫قرارداده ــا را ناف ــی کرام ــت انس ــانی و در تع ــارض ب ــا حق ــوق‬ ‫اولی ــه نیـــروی کار م ــی دان ــد و می‌گو ی ــد‪ :‬ا گ ــر ش ــعارمان‬ ‫«مب ــارزه ب ــا هرن ــوع اس ــتثمار» اس ــت بای ــد ب ــا ای ــن ش ــرکت‌ها‬ ‫مقابل ــه کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ک ــه معتق ــد اس ــت «ف ــروش نی ــروی انس ــانی» آن‬ ‫ه ــم ب ــا ای ــن ش ــرایط نا گ ــوار و مده ــش‪ ،‬معن ــای واقع ــی‬ ‫زیرپاگذاش ــتن حق ــوق کار اس ــت‪ ،‬می‌گو ی ــد‪ :‬ای ــن‬ ‫ش ــرکت‌ها ک ــه مث ــل ق ــارچ از زمی ــن س ــبز ش ــده‌اند و ب ــه‬ ‫همــه‌ی حوزه‌ه ــا رس ــوخ کرده‌ان ــد‪ ،‬ب ــا نی ــروی کار ب ــه مثابــه‌‬ ‫«اب ــزار س ــودآوری» برخ ــورد می‌کنن ــد؛ آنه ــا در ارتب ــاط ب ــا‬ ‫ـان م ــادر‬ ‫هزین ــه ی نی ــروی کار‪ ،‬قراردادهای ــی ب ــا کارفرمای ـ ِ‬ ‫منعق ــد می‌کنن ــد و در مقاب ــل‪ ،‬درص ــدی از آن را ب ــه نی ــروی‬ ‫کار می‌دهن ــد و بخ ــش قاب ــل توجه ــی از آن را بـــه جیـــب‬ ‫می‌زنن ــد‪.‬‬ ‫کار کارگــر نبایــد باعــث‬ ‫حبیبــی ّبــر ایــن بــاور اســت کــه ِ‬ ‫فربــه شــدن دلالن شــود؛ در شــرایطی کــه خــود کارگــر از پــس‬ ‫هزینه‌ه ــای اولی ـه‌ی معیش ــت برنمی‌آی ــد‪.‬‬ ‫او در پای ــان تا کی ــد می‌کن ــد‪ :‬ب ــدون شـــک یکـــی از‬ ‫مهم‌تری ــن مطالب ــات جمع ــی کارگ ــران‪ ،‬مخالفـــت بـــا‬ ‫ش ــرکت‌های «تامی ــن نی ــروی انس ــانی» اســـت؛ اســـتخدام‬ ‫از طری ــق ای ــن ش ــرکت‌ها‪ ،‬ه ــم معیش ــت کارگ ــران را تهدی ــد‬ ‫می‌کن ــد و ه ــم امنی ــت ش ــغلی آنه ــا را ل ــذا از مس ــئوالن ام ــر‬ ‫می‌خواهی ــم ک ــه ب ــا به‌کارگی ــری نی ــروی کار از طری ــق ای ــن‬ ‫واس ــطه‌ها مخالف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫جمعیــت شــاغلین‬ ‫‪ ١٠‬س ـ ــاله و بی ـ ــشتر در‬ ‫ایــن ف ـ ــصل ‪ ٢٣‬میلیــون‬ ‫و ‪ ٩٥٦‬ه ـ ـ ــزار نفــر بــوده‬ ‫کــه نسبـ ـ ـ ــت بــه فصــل‬ ‫م ـ ــشاب ـ ــه سـ ـ ــال قـ ـ ـبـ ـ ــل‬ ‫‪ ١٥٨‬ه ـ ـ ــزار نـ ـ ــفر افزایــش‬ ‫داش ـ ـتـ ـ ــه اسـ ــت‪ .‬بررسی‬ ‫اشتغـ ـ ــال در بخش‌هــای‬ ‫عمــده اقتصــادی نشــان‬ ‫می‌دهــد کــه درتابســتان‬ ‫‪ ،١٣٩٧‬بخــش خدمــات بــا ‪ ٤٩,٥‬درصــد ب ـ ـی ـ ـ ـش­‌ترین ســهم‬ ‫اشــتغال را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬در مراتــب بعــدی‬ ‫بخـ ـش‌ه ـ ــای صـ ـنـ ـع ـ ــت ب ـ ــا ‪ ٣١.٦‬درص ـ ــد و کـ ـش ـ ــاورزی بــا‬ ‫‪ ١٨.٩‬درصــد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬نتایــج طــرح آمارگیــری نیــرو ی‌کار تابســتان‬ ‫‪ ١٣٩٧‬منتشــر شــد‪ .‬بررســی نــرخ بیــکاری افــراد ‪ ١٠‬ســاله و بیش‌تــر‬ ‫نشــان می‌دهــد کــه ‪ ١٢,٢‬درصــد از جمعیــت فعــال (شــاغل و‬ ‫بیــکار)‪ ،‬بیــکار بوده‌انــد‪ .‬رونــد تغییــرات ایــن نــرخ حا کــی از آن‬ ‫اســت کــه ایــن شــاخص نســبت بــه تابســتان ‪ ١٣٩٦‬بــه مـ ـی ـ ــزان‬ ‫‪ ٠.٧‬درصــد افزایــش داشــته اســت و جمعیــت بیــکار کشــور بــا‬ ‫‪ ٢٣٧‬هــزار نفــر افزایــش بــه ‪ ٣‬میلیــون و ‪ ٣٢٦‬هــزار نفــر رســیده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫درتابستان ‪ ،١٣٩٧‬به میزان ‪ ٤٠,٩‬درصد جمعیت ‪ ١٠‬ساله و‬ ‫بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند‪ ،‬یعنی در گروه شاغالن یا‬ ‫بیکاران قرار گرفته‌اند‪ .‬بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال‬ ‫قبل (تابستان ‪ ٠.٢ )١٣٩٦‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫جمعیت شاغلین ‪ ١٠‬ساله و ب ـ ــیش ـ ـت ـ ــر در ای ـ ــن ف ـ ـص ــل‬ ‫‪ ٢٣‬میلیون و ‪ ٩٥٦‬هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه‬ ‫سال قبل ‪ ١٥٨‬هزار نفر افزایش داشته است‪ .‬بررسی اشتغال‬ ‫در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که درتابستان‬ ‫‪ ،١٣٩٧‬بخش خدمات با ‪ ٤٩,٥‬درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ .‬در مراتب بعدی بخش‌های‬ ‫صنعت با ‪ ٣١,٦‬درصد و کشاورزی با ‪ ١٨.٩‬درصد قرار دارند‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری جوانان ‪ ١٥‬تا ‪ ٢٩‬ساله حاکی از آن است‬ ‫که ‪ ٢٤,٩‬درصد از فعاالن این گروه سنی در تابستان ‪١٣٩٧‬‬ ‫بیکار بوده‌اند‪ .‬بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد‬ ‫نشان می‌دهد‪ ،‬این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل‬ ‫(تابستان‪ ٠.٨ )١٣٩٦‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بررســی ســهم اشــتغال ناقــص نشــان می‌دهــد کــه درتابســتان‬ ‫‪ ١٠,٠ ،١٣٩٧‬درصــد جمعیــت شــاغل‪ ‌،‬بــه دالیــل اقتصــادی‬ ‫(فصــل غیــرکاری‪ ،‬رکــود کاری‪ ،‬پیــدا نکــردن کار بــا ســاعت‬ ‫بیش‌تــر و…) کم‌تــر از ‪ ٤٤‬ســاعت در هفتــه کار کــرده و آمــاده بــرای‬ ‫انجــام کار اضافــی بوده‌انــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه ‪ ٤١.٠‬درصــد‬ ‫شتــر در هفتــه کار‬ ‫شتــر‪ ٤٩ ،‬ســاعت و بی ‌‬ ‫از شــاغلین ‪ ١٠‬ســاله و بی ‌‬ ‫کرده‌اند‪.‬چکیــده نتایــج طــرح مذکــور در فایل پیوســت موجود اســت‪.‬‬ ‫خاطــر نشــان می‌ســازد اطالعــات نتایــج طــرح مذکــور بــه‬ ‫­صــورت تفصیلــی ب ـ ­ه زودی در درگاه ملــی آمــار ب ـ ـ ــه نـ ـ ــشانی‬ ‫‪ www.amar.org.ir‬قابــل دســترس خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در کمیسیون آموزش مجلس انجام می‌شود‬ ‫بررسی شکایات احتمالی نتایج‬ ‫آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش‬ ‫یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید‬ ‫کرد که اگر در موضوع آزمون استخدامی آموزش و پرورش‬ ‫شکایات مستمری ارائه شود‪ ،‬این کمیسیون بررسی‌های‬ ‫الزم را انجام می‌دهد تا حق کسی پایمال نشود‪.‬‬ ‫داود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره برخی‬ ‫اعتراضات به نتایج آزمون استخدامی وزارت آموزش و‬ ‫پرورش گفت‪ :‬گالیه‌هایی درباره این آزمون مطرح شده که‬ ‫زیاد هم نبوده است‪ .‬البته معموال در چنین امتحان‌هایی‬ ‫یکسری افراد قبول نمی‌شوند و به عناوین مختلف به آن‬ ‫اعتراض می‌کنند که نمی‌شود خیلی روی این اعتراضات‬ ‫حساب کرد‪.‬‬ ‫وی در عین حال گفت‪ :‬با این وجود اگر ایراد جدی‬ ‫نسبت به نتایج آزمون وجود داشته باشد و یا حقی پایمال‬ ‫شده باشد ما آن را بررسی می‌کنیم البته منوط به آنکه بر اساس‬ ‫مستندات شکایات خود را به ما بدهند تا ما آن را پیگیری‬ ‫کنیم‪ .‬ما قطعا این مستندات را در کمیسیون پیگیری کرده‬ ‫و بنده شخصا آن را دنبال می‌کنم‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫رئیس دانشگاه علم و فرهنگ تاکید کرد‬ ‫ضرورت ایجاد مراکزی‬ ‫در دانشگاه‌ها برای کارآفرینی‬ ‫دانشجویان‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ ب ــا موث ــر‬ ‫دانســتن نقــش «بنیــاد کســب و کار» در اشــتغال‬ ‫دانش ــجویان ای ــن دانش ــگاه ب ــر ض ــروت تش ــکیل‬ ‫چنیــن مرا کــزی در ســایر دانشــگاه‌ها تاکیــد کــرد‬ ‫و گف ــت‪ :‬تمام ــی دانش ــگاه‌ها ب ــه مرک ــزی نی ــاز‬ ‫دارن ــد ت ــا دانش ــجویان را ب ــا ب ــازار کار رش ــته‌ای‬ ‫ک ــه در آن مش ــغول ب ــه تحصیل‌ان ــد آش ــنا ک ــرده‬ ‫و فض ــای مناس ــبی را ب ــرای آن‌ه ــا فراه ــم کن ــد ت ــا‬ ‫دانش ــجویان بتوانن ــد ه ــم ب ــرای خودش ــان و ه ــم‬ ‫ب ــرای دیگ ــران اش ــتغال ایج ــاد کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــعید هاش ــمی در گف ــت و گ ــو ب ــا ایس ــنا‬ ‫در ب ــاره بنی ــاد کس ــب و کار دانش ــگاه عل ــم و‬ ‫فرهن ــگ توضی ــح داد‪ :‬یک ــی از برنامه‌ه ــای م ــا‬ ‫در راس ــتای ایج ــاد دانش ــگاه‌های نس ــل س ــوم‬ ‫ایج ــاد بس ــتری ب ــود ک ــه از طری ــق آن بتوانی ــم مجموعـ ـه‌ای از مهارت‌ه ــای مختل ــف را ب ــرای‬ ‫دانش ــجویان فراه ــم کنی ــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن بنیــاد از حــدود ‪ ۵/۲‬ســال پیــش فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت‪،‬‬ ‫یــادآور شــد‪ :‬هــدف مــا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه رشــته‌های مختلــف تحصیلــی دانشــجویان‪،‬‬ ‫ای ــن مجموع ــه بتوان ــد توانمندی‌ه ــای عموم ــی و تخصص ــی الزم ب ــرای آن ــان را فراه ــم کن ــد ت ــا‬ ‫بتوانن ــد وارد ب ــازار کار ش ــوند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــا بیــان اینکــه بنیــاد کســب و کار نقــش مهمــی در آمــاده ســازی‬ ‫دانشــجویان بــرای فعالیــت در بــازار کار دارد‪ ،‬در بــاره اســتقبال دانشــجویان رشــته‌های مختلــف‬ ‫ای ــن دانش ــگاه از بنی ــاد کس ــب و کار گف ــت‪ :‬اس ــتقبال دانش ــجویان رش ــته‌های عل ــوم انس ــانی‪،‬‬ ‫گردش ــگری و هن ــر از ای ــن بنی ــاد نس ــبت ب ــه رش ــته‌های فن ــی بهت ــر ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــا ایج ــاد پ ــارک عل ــوم و فناور ی‌ه ــای ن ــرم و صنای ــع فرهنگ ــی ای ــن حلق ــه کام ــل‬ ‫ش ــد ت ــا دانش ــجویان بتوانن ــد ب ــا دانش ــی ک ــه دارن ــد‪ ،‬ب ــرای ایج ــاد کس ــب و کاره ــای مبتن ــی ب ــر‬ ‫دان ــش فعالی ــت کنن ــد و خوش ــبختانه ب ــا وج ــود ای ــن پ ــارک در حوزه‌ه ــای عل ــوم انس ــانی‪ ،‬هن ــر و‬ ‫گردش ــگری ب ــه م ــا کم ــک ز ی ــادی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی ی ــادآور ش ــد‪ :‬بنی ــاد کس ــب و کار مخت ــص دوران دانش ــجویی اس ــت و افـ ـ ــراد در دوره‬ ‫دان ــش آموختگ ــی می‌توانن ــد در ص ــورت عاق ــه‪ ،‬وارد پ ــارک عل ــوم و فناور ی‌ه ــای ن ــرم و صنای ــع‬ ‫فرهنگ ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــا بیــان اینکه یکی از مشــکات فعلــی‪ ،‬بیکاری فــارغ التحصیان‬ ‫دانش ــگاهی اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬خوش ــبختانه بیش ــتر دانش‌آموخت ــگان ای ــن دانش ــگاه پ ــس از‬ ‫فارغ‌التحصیل ــی ج ــذب ب ــازار کار می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬آم ــوزش ی ــک عنص ــر پیش ــن نی ــاز در تعیی ــن و تقو ی ــت ش ــرایط و چارچ ــوب‬ ‫کارآفرین ـی‌ بــرای توســعه اقتصــادی اســت و یکــی از ظرفیت‌هــای دانشــگاه‌ها افزایــش کارآفرینــی‬ ‫دانش‌آموخت ــگان از طری ــق برنامه‌ه ــا و آموز ‌‬ ‫شه ــای دانش ــگاهی اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه توس ــعه کم ــی آم ــوزش عال ــی در کش ــور‪ ،‬چن ــد س ــالی اس ــت ک ــه مس ــئله اش ــتغال‬ ‫فارغ‌التحصی ــان ب ــه یک ــی از دغدغه‌ه ــای اساس ــی تبدی ــل ش ــده اس ــت‪ ،‬در همی ــن راس ــتا‬ ‫س ـی ـــاست‌های وزارت ع ـــلوم ‪ ،‬ت ـح ـق ـی ـــقات و ف ـــناوری در چ ـن ـــد س ـــال گذشــته‪ ،‬م ـب ـت ـــنی ب ـــر‬ ‫ت ـــرغیب دان ـش ـگ ـــاه‌ها ب ـــرای ت ـبــدی ـــل ش ـــدن بــه دانش ـگ ـــاه‌های نـ ـــسل ســوم و یــا کارآفریــن بــوده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫معاونآموزشیجهاددانشگاهیاعالم کرد‪:‬‬ ‫یک حلقه واسطه‪ ،‬به اتصال بین بخش های‬ ‫خصوصی‪ ،‬دولتی‪ ،‬سمن ها‪ ،‬رسانه ها‪ ،‬دانشگاه‬ ‫ها و غیره کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی تصریح کرد‪ :‬در ابتدا این طرح‬ ‫در استان های خراسان شمالی‪ ،‬رضوی و جنوبی‪،‬‬ ‫آذربایجان غربی‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کردستان‪ ،‬لرستان‬ ‫و چهار محال و بختیاری اجرا و در ادامه استان‬ ‫ایام هم به این استان ها افزوده شد‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به اینکه انتخاب استان ها بر‬ ‫عهده ما قرار داده نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی استان ها را انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان تجاری سازی فناوری و‬ ‫اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی‬ ‫درخصوص این طرح‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح های قبلی‬ ‫فرد در سامانه ثبت نام می کرد و وزارت کار با‬ ‫توجه به نوع شغل انتخابی‪ ،‬طرح را به دستگاه‬ ‫های اجرایی مربوطه ارجاع می داد و در صورت‬ ‫پذیرش‪ ،‬به بانک معرفی و کار تمام می شد‪ .‬اما‬ ‫در طرح جدید‪ ،‬ابتدا کار پژوهشی انجام دادیم و‬ ‫مزیت های استان را احصاء کردیم و بعد به سراغ‬ ‫برند های ملی و بین المللی در هر بخش رفتیم‪ .‬با‬ ‫آنها وارد مذاکره شدیم و تفاهم نامه امضاء کردیم‪.‬‬ ‫رئیس این دانشگاه خبر داد‬ ‫ساماندهیجذب‬ ‫هیئت علمی در دانشگاه پیام نور‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه پی ــام ن ــور از توق ــف ج ــذب‬ ‫هیئ ــت علم ــی جدی ــد در ای ــن دانش ــگاه خب ــر داد و‬ ‫گف ــت‪ :‬تنه ــا در ص ــورت نی ــاز عض ــو هیئ ــت علم ــی‬ ‫جدی ــد ج ــذب خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫محمد رضا زمانی در گفتگو با مهر از ساماندهی‬ ‫اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬دانشگاه پیام نور درحال حاضر برنامه‌ای‬ ‫برای جذب هیئت علمی جدید ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البتــه ا گــر دانشــگاه در رشــته هایــی‬ ‫بــه هیئــت علمــی نیــاز داشــته باشــد برحســب نیــاز‪،‬‬ ‫هیئــت علمــی جــذب خواهــد شــد‪ ،‬ولــی در حــال‬ ‫حاضــر برنامــه ای بــرای جــذب هیئــت علمــی‬ ‫جدیــد ندار یــم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۴‬هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫به گزارشمهر‪،‬عزتاله کردمیرزادبیرهیئتاجرایی‬ ‫جذب اعضای علمی دانشگاه پیام نور اخیرا‬ ‫اعام کرد‪ :‬در آخرین جلسه هیئت مرکزی جذب‬ ‫از مجموع ‪ ۵۲‬پرونده مربوط به همکاران علمی‬ ‫با مدرک دکتری که تحت عنوان پیمانی مشروط‬ ‫در سال های گذشته در دانشگاه پیام نور جذب‬ ‫شــرکت توســعه زیرســاخت های فناوری اطالعات ســیگما دارای رتبه یک شــورای عالی انفورماتیک در زمینه طراحی پورتال های سازمانی‬ ‫و بزرگترین ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال های ســازمانی و خدمات الکترونیکی امن با ‪ ۱۵‬ســال ســابقه کار در حوزه وب و‬ ‫خدمات الکترونیک و انتخاب شده به عنوان شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در نظر دارد در راستای تکمیل کادر‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مهارت ها‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪۱‬‬ ‫برنامه نویس ارشد‬ ‫مسلط به ‪C #‬‬ ‫مسلط به ‪MVC Asp.net‬‬ ‫مسلط به مفاهیم ‪Object Oriented‬‬ ‫مسلط به ‪Design Pattern‬‬ ‫‪ ‬آشنا با ‪Domain Driven Design‬‬ ‫‪ ‬آشنا با ‪ Clean Code‬و ‪CQRS‬‬ ‫حداقل ‪ ۳‬سال‬ ‫‪۲‬‬ ‫برنامه نویس حرفه ای ‪ #C‬و ‪MVC‬‬ ‫مسلط به ‪C #‬‬ ‫مسلط به ‪MVC Asp.net‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪MS SQL Server T-SQL Programming‬‬ ‫‪ ‬آشنا با ‪Design Pattern‬‬ ‫‪ ‬ذهن خالق در تحلیل‪ ،‬طراحی و تولید نرم افزار‬ ‫بهینه سازی و خطایابی کدهای نرم افزار‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫‪۳‬‬ ‫برنامه‪ ‬نویس‪ ‬حرفه ای ‪ #C‬و ‪ASP‬‬ ‫تحت وب‬ ‫مسلط به ‪C #‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪ Asp.net‬وبفرم‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪MS SQL Server T-SQL Programming‬‬ ‫‪ ‬آشنا با ‪Design Pattern‬‬ ‫ذهن خالق در تحلیل‪ ،‬طراحی و تولید نرم افزار‬ ‫‪ ‬بهینه سازی و خطایابی کدهای نرم افزار‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫‪۴‬‬ ‫کارشناس متخصص ‪JavaScript‬‬ ‫مسلط به ‪Javascript‬‬ ‫مسلط به ‪JSon‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪Web API‬‬ ‫مسلط به ‪Jquery‬‬ ‫• مسلط به ‪HTML‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪CSS‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫‪۵‬‬ ‫کارشناس‪ ‬پایگاه داده و سیستم عامل‬ ‫مسلط به ‪MS SQL Server T-SQL Administration‬‬ ‫مسلط به ‪Windows Server Administration‬‬ ‫‪ ‬مسلط ‪MS SQL Server T-SQL Programming‬‬ ‫‪ ‬مسلط به بهینه سازی و خطایابی ‪T_SQL‬‬ ‫آشنایی با ‪DNS/IIS/ VmWare‬‬ ‫‪ ‬آشنایی با سخت افزار و فایروال‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫‪۶‬‬ ‫برنامه نویس حرفه ای پایتون‬ ‫مسلط به لینوکس‬ ‫‪ ‬مسلط به زبان برنامه نویسی پایتون‬ ‫‪ ‬آشنا به اوپن استک‬ ‫‪ ‬آشنا به کلود کامپیوتینگ‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫‪۷‬‬ ‫کارشناس‪ ‬متخصص‪ ‬طراحی و تحلیل‬ ‫سامانه های تحت وب‬ ‫مسلط به ‪HTML‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪CSS‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪JavaScript‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪Jquery‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪MS-SQL Server T-SQL Programming‬‬ ‫مسلط به مفاهیم پایگاه داده رابطه ای‬ ‫‪ ‬مسلط به نرم افزارهای ‪ CMS‬با ‪Portal‬‬ ‫‪ ‬آشنایی با ‪C #‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫کارشناس فروش نرم افزار‬ ‫سابقه کار فروش در شرکت های نرم افزاری‬ ‫مسلط به جمع کردن پروپوزال برای محصول‬ ‫مسلط به فروش محصوالت نرم افزاری‬ ‫فن بیان و قدرت سخنوری خوب و قدرت مذاکره باال‬ ‫ترجیحا آشنا با امور قراردادها‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫متخصص ‪SEO‬‬ ‫مسلط به تکنیک های روز ‪ SEO‬و اصول ‪ SEO‬در نگارش متن‬ ‫مسلط به اصول سئوی ‪ On Page‬و ‪Off Page‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ابزارهای سئو مانند ‪ Google Analytics‬و وب مستر‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫آشنا با دیجیتال مارکتینگ‬ ‫حداقل ‪ ۳‬سال‬ ‫کارشناس گرافیک ( ‪) UI/UX‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫متخصص طراح گرافیک وب‬ ‫مسلط به ‪Photoshop‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪Illustrator‬‬ ‫مسلط به مفاهیم وب‬ ‫‪ ‬آشنا به مفاهیم ‪UI/UX‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫توسعه دهنده جیرا (‪)JIRA‬‬ ‫مسلط به جیرا‬ ‫حداقل ‪ ۱‬سال‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫کارشناس ‪OPENSTACK‬‬ ‫مسلط به اوپن استک‬ ‫‪ ‬آشنا به کالود کامپیوتینگ‬ ‫مسلط به لینوکس‬ ‫‪ ‬آشنا به زبان برنامه نویسی پایتون‬ ‫حداقل ‪ ۱‬سال‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫ادمین لینوکس ( ‪) Linux‬‬ ‫مسلط به پیاده سازی‪ ،‬عیب یابی و نگهداری سرویس های لینوکسی‬ ‫‪ ‬مسلط به ابزارهای رایج مانیتورینگ و ‪Package Management‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪Shell Scripting‬‬ ‫مسلط به ‪ Configuration Management‬مانند ‪Ansible‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ابزارهای کنترل ورژن مانند ‪Git‬‬ ‫مسلط به ‪TCP/IP Networking‬‬ ‫آشنا به ‪Cloud Computing‬‬ ‫حداقل ‪۳‬سال‬ ‫متخصص تولید محتوا‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪ ‬مسلط به تولید محتوی در حوزه خدمات طراحی وب‪ ،‬پرتال‬ ‫و حوزه کلود‬ ‫‪ ‬توانایی طراحی استراتژی محتوی سایت و شبکه های اجتماعی‬ ‫استراتژی محتوا و تکنیک ها و روشهای بازاریابی محتوا‬ ‫‪ ‬آشنایی با اصول اولیه سئو (‪)OnPage SEO‬‬ ‫حداقل ‪ ۳‬سال‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این طرح آموزش را‬ ‫نیز به برندها واگذار کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برندها‬ ‫محصوالتی که با کیفیت مورد نظر آن ها تولید‬ ‫شود را به صورت تضمینی خریداری می کنند‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی یادآور شد‪ :‬در این ‪ 9‬استان‪،‬‬ ‫از ‪ 343‬شغل شناسایی شده در بخش مشاغل‬ ‫خانگی‪ 72 ،‬شغل را در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که جهاددانشگاهی به عنوان‬ ‫یک نهاد واسطه ای در حال شبکه سازی در این‬ ‫بخش است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مشاغل خانگی دنیایی‬ ‫برای حل مشکات اشتغال کشور است اما نیاز به‬ ‫همکاری‪ ،‬همدلی و همراهی همه دستگاه ها دارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان تجاری سازی فناوری و‬ ‫اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از مزیت های این الگو را استفاده از بستر‬ ‫‪ IT‬عنوان کرد و افزود‪ :‬سایت الگوی‌نوین توسعه‬ ‫مشاغل خانگی به آدرس اینترنتی ‪www.inhb.ir‬‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی در پایان گفت‪ :‬استان گلستان‬ ‫ظرفیت های بی نظیری دارد و می تواند یکی از‬ ‫استان های موفق در این طرح باشد‪.‬‬ ‫شده بودند‪ ۴۴ ،‬پرونده پس از بررسی‪ ،‬موفق به‬ ‫اخذ تائیدیه شد و ‪ ۸‬پرونده باقی مانده نیز برای‬ ‫بررسی مجدد و رفع نواقص ارجاع شد تا پس از‬ ‫ً‬ ‫احراز شرایط الزم‪ ،‬مجددا بررسی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مجموع پرونده های همکاران‬ ‫علمی با وضعیت تحت عنوان پیمانی مشروط‬ ‫تاکنون ‪ ۲۳۸‬پرونده منتهی به صدور حکم پیمانی‬ ‫قطعی و یا بر حسب تسهیاتی که مقنن به ایثارگران‬ ‫اختصاص داده است‪ ،‬به رسمی‪ ،‬تبدیل وضعیت‬ ‫شده اند که از نظر ما مختومه و مابقی نیز در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫دبی ــر هیئ ــت اجرای ــی ج ــذب اعض ــای علم ــی‬ ‫دانش ــگاه پی ــام ن ــور درخص ــوص عملک ــرد ح ــوزه‬ ‫ج ــذب ط ــی ‪ ۷‬م ــاه اخی ــر گف ــت‪ :‬از آغ ــاز س ــال ‪۹۷‬‬ ‫تاکن ــون‪ ،‬تع ــداد ‪ ۱۲۳‬پرون ــده از پیمان ــی ب ــه رس ــمی‬ ‫آزمایش ــی‪ ،‬تع ــداد ‪ ۳۱‬پرون ــده از رس ــمی آزمایش ــی‬ ‫ب ــه رس ــمی قطع ــی‪ ،‬تع ــداد ‪ ۴۳‬پرون ــده از طری ــق‬ ‫ارتق ــای مرتب ــه و ‪ ۵‬پرون ــده طب ــق تس ــهیات قانون ــی‬ ‫ایثارگ ــران منته ــی ب ــه ص ــدور حک ــم رس ــمی قطع ــی‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رییس دانشگاهفنی‌وحرفه‌ای با ارسال نامه‌ایبهوزیر علوم‪،‬از آمادگیایندانشگاه‬ ‫برای شفاف سازی و رفع ابهامات در خصوص استخدام نیروهای قراردادی خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر ابراهیم صالحی عمران در جهت شفاف‌سازی و تنویر‬ ‫افکار عمومی طی نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به دکتر منصور غامی وزیر علوم‬ ‫و دکتر محمدرضا عارف رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس شورای‬ ‫اسامی اقدامات صورت گرفته در خصوص بند ذال ماده ‪ ۶۴‬قانون برنامه ششم‬ ‫توسعه کشور و تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس قبل از سال ‪ ۱۳۹۰‬این‬ ‫دانشگاه را شرح داد‪.‬‬ ‫متن نامه به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫«با سام و احترام‬ ‫ضمن عرض خدا قوت و گرامیداشت یوم اهلل ‪ ۱۳‬آبان‪ ،‬همچنین قدردانی از‬ ‫اهتمام حضرتعالی به توسعه و تعالی نظام آموزش عالی کشور‪ ،‬به ویژه توجه به‬ ‫دانشگاه مأموریت گرا و مهارت محور فنی و حرفه ای‪ ،‬به استحضار می رساند این‬ ‫دانشگاه در راستای عمل به تعهدات مربوط به بند ذ ماده‪ ۶۴‬قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫کشور و تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس‪ ،‬بر مبنای قوانین اباغی سازمان‬ ‫برنامه و بودجه ‪ ،‬هیأت امنا و سازمان امور اداری و استخدامی و مکاتبات وزارت‬ ‫عتف‪ ،‬از اواخر سال ‪ ۱۳۹۶‬ضمن اطاع رسانی جامع‪ ،‬اقدام به بررسی پرونده‬ ‫متقاضیان نموده و در این مسیر‪ ،‬به منظور رعایت عدالت و پرهیز از تضییع حقوق‬ ‫افراد‪ ،‬خود را به شفاف سازی فرایند و پاسخگویی به تمامی مراجعه کنندگان‬ ‫مکلف و ملزم نموده است‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت تعــداد ‪ ۵۲۸‬نفــر از واجدیــن شــرایط‪ ،‬پــس از بررســی کامــل‬ ‫پرونــده ایشــان در مرحلــه گزینــش هســتند و باقــی مــوارد در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫ب ــر همی ــن اس ــاس‪ ،‬لیس ــت اس ــامی و مش ــخصات ای ــن اف ــراد ب ــه تفکی ــک اس ــتان‬ ‫ضمیم ــه م ــی گ ــردد‪.‬‬ ‫همچنین با عنایت به آمار و اطاعات احصا شده در خصوص افرادی‬ ‫که شرایط مطرح در دستورالعمل را نداشته اند‪ ،‬در صورتی که تغییراتی در‬ ‫دستورالعمل مذکور از سوی کمیته منتخب هیأت امنا انجام شود‪ ،‬امکان تبدیل‬ ‫وضعیت تقریبا ‪ ۲۰۰‬الی ‪ ۳۰۰‬نفر از مربیان حق التدریس قبل از سال ‪ ۹۰‬آموزشکده‬ ‫ها که از آموزش و پرورش به وزارت متبوع منتقل شده اند نیز فراهم خواهد شد که‬ ‫نتیجه آن متعاقبا به استحضار حضرتعالی خواهد رسید‪.‬‬ ‫امی ــد اس ــت دانش ــگاه فن ــی و حرف ــه ای را همچ ــون گذش ــته‪ ،‬در ط ــول فرآین ــد‬ ‫س ــامان ده ــی نیروه ــای ح ــق التدر ی ــس نی ــز حمای ــت نم ــوده و م ــا را از ارائـــه‬ ‫رهنمودهــای ارزشــمند و همراهــی نهــاد نظارتــی بــر عملکــرد ایــن دانشــگاه در طــول‬ ‫فرآین ــد مذک ــور به ــره من ــد فرمایی ــد‪».‬‬ ‫بانــک حکمت ایرانیان به عنوان یکی از بانکهای خصوصی پویا در عرصه بانکداری با در نظر گرفتن این موضوع که ســرمایه‬ ‫انســانی مهم ترین اهرم کسب موفقیت در بازار رقابتی می‌باشد در ســطح معاون ارزی از افراد مجرب ‪ ،‬متخصص ‪ ،‬متعهد ‪ ،‬با‬ ‫انگیزه در جذب مشــتری و دارای روابط عمومی باال و بازاریابی فوق العاده باشند با الویت بازنشستگان سایربانکها به شرح ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسلط به ‪ HTML۵‬و ‪CSS۳‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ابزار کدنویسی صفحات وب مانند‪)MS – Visual Studio( :‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪Photoshop‬و آشنایی با مباحث ‪:‬طراحی لوگو ‪ ،‬آرم‪،‬‬ ‫اینفوگرافیک ‪ wireframe ،‬و ‪Mokeup‬‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪ JavaScript‬و ‪Jquery‬‬ ‫‪ ‬مسلط به تبدیل طرح گرافیکی ‪ Photoshop‬به ‪ CSS‬و ‪HTML‬‬ ‫‪ ‬پیاده سازی طرح گرافیکی روی ‪ CMS‬مثل جومال‬ ‫مسلط به رفع مشکل قالبهای گرافیکی در مرورگرها‬ ‫‪ ‬آشنایی با اصول استراتژی محتوی‬ ‫‪ ‬آشنا با اصول ‪ ( UI/UX‬رابط کاربری ‪ /‬تجربه کاربری)‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫آمادگی دانشگاه فنی‌و حرفه‌ای‬ ‫برای شفاف سازی استخدام‬ ‫نیروهای قراردادی‬ ‫شناسایی بیش از ‪ ۳۰۰‬شغل‬ ‫در بخش مشاغل خانگی‬ ‫سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و‬ ‫اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی با‬ ‫اشاره به اجرای طرح الگوی نوین اشتغال خانگی‬ ‫در ‪ ۹‬استان کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در این استان‪ ،‬از ‪۳۴۳‬‬ ‫شغل شناسایی شده در بخش مشاغل خانگی‪،‬‬ ‫‪ ۷۲‬شغل را در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد‬ ‫گلستان‪ ،‬دکترمحمد صادق بیجندی‪ ،‬معاون‬ ‫آموزشی جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری‬ ‫سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان ‪ 12‬آبان‬ ‫ماه در نشست بررسی طرح الگوی نوین توسعه‬ ‫مشاغل خانگی که با همکاری جهاددانشگاهی‬ ‫واحد گلستان و اداره کل تعاون کار و رفاعه‬ ‫اجتماعی استان برگزار شد‌‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با برگزاری‬ ‫جلسات مختلف کارشناسی در ستاد مشاغل‬ ‫خانگی کشور‪ ،‬الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی‬ ‫به تصویب رسید و بعد از آن در مهرماه سال‬ ‫گذشته بر اساس تفاهم نامه ای که بین وزارت کار‬ ‫و جهاددانشگاهی به تصویب رسید‪ ،‬اجرای این‬ ‫الگو به جهاددانشگاهی در هشت استان پایلوت‬ ‫کشور واگذار شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬جهاددانشگاهی به عنوان‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫رییس دانشگاه در نامه‌ای به وزیر علوم اعالم کرد؛‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫شهرهای مورد نیاز ‪:‬‬ ‫تهران – اســتان البرز (کرج) –اســتان مرکزی (اراک)‪ -‬استان‬ ‫لرســتان ( خرم آباد )‪ -‬اســتان گیالن (بندر انزلی )‪ -‬اســتان‬ ‫خوزستان (اهواز )‪-‬اســتان مازندران (رامسر)‪ -‬استان خراسان‬ ‫رضوی (مشهد ) – استان کرمان – استان هرمزگان (بندر عباس )‬ ‫شرایط عمومی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن تابعیت ایرانی و التزام به قوانین جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬اعتقاد به ادیان رسمی کشور‬ ‫‪ -3‬برخورداری از روابط عمومی مناسب و روحیه مشتری مداری‬ ‫‪ -4‬دارا بودن روحیه مشارکت و انجام کارگروهی‬ ‫‪-5‬دارا بودن حسن شهرت در طول دوران خدمت‬ ‫‪-6‬داشتن روحیه بازاریابی تهاجمی با بهره گیری از روشهای نوین بازاریابی‬ ‫‪ -7‬بومی و ساکن شهر مورد تقاضا‬ ‫‪-8‬عدم سوء پیشینه کیفری‬ ‫‪-9‬آشنائی با مهارتهای رایانه و خدمات بانکداری‬ ‫‪ -10‬آشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -11‬سالمت کامل جسم و روان‬ ‫شرایط اختصاصی‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مدرک لیســانس ( در شــرایط خــاص و دارا بودن تجارب‬ ‫خدمتی در سطح مدیریت تقاضای دارندگان دیپلم پذیرفته میشود)‬ ‫‪-2‬حداکثر سن ‪ 58‬سال‬ ‫‪-3‬داشــتن حداقل ‪ 3‬سابقه کاری در پســت معاونت ارزی در شعب ممتاز‬ ‫و درجه‪1‬‬ ‫‪ -4‬گذشــت حداکثر ‪ 1‬سال از تاریخ بازنشســتگی و عدم انتقال در سایر‬ ‫بانکها‬ ‫مدارک مورد نیاز‬ ‫‪-1‬تصویر صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی‬ ‫‪-2‬تصویر آخرین مدرک تحصیلی‬ ‫‪-3‬تصویر حکم بازنشستگی‬ ‫‪-4‬تصویر خالصه سوابق شغلی از اداره کار گزینی بانک مربوطه‬ ‫‪-5‬دو قطعه عکس ‪ 3*4‬به روز‬ ‫نحوه ارسال مدارک‪:‬‬ ‫واجدین شــرایط می تواننــد حداکثر تا تاریــخ ‪ 97/09/10‬فرم دعوت به‬ ‫همکاری را از طریق سایت بانک حکمت ‪www.hibank24.com‬‬ ‫دریافت و از طریق پست سفارشی به آدرس تهران میدان آرژانتین ابتدای‬ ‫بزرگــراه آفریقا نبش کوچه ســی و هفتم (حکمت) پــاک‪ 26‬دبیرخانه‬ ‫مرکزی تلفن ‪ 89570‬ارســال‪ ،‬تا پس از بررســی مراتب از طریق تلفن به‬ ‫اطالع متقاضیان خواهد رسید لذا خواهشمند است از پیگیری حضوری و‬ ‫تلفنی خودداری نمائید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط با رنج سنی ‪ ۳۷ -۲۵‬سال می‌توانند رزومه خود را با درج عنوان شغلی‬ ‫در قسمت موضوع ایمیل به آدرس ایمیل ‪ CV@Sigma.ir‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نرم افزاری آموت جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی‬ ‫شهر تبریز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تعداد‬ ‫شرایط احراز‬ ‫طراح(گرافیست)‬ ‫یک‬ ‫نفر‬ ‫ماهر‬ ‫آشنا به نرم افزار های گرافیکی‬ ‫ترجیحا آشنا به دیجیتال پینت‬ ‫افتر افکت و موشن سازی‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط می‌تواننــد رزومــه خــود را بــه آدرس ایمیل و شــماره‬ ‫تلگرام زیر ارسال نمایند‪.‬از تماس تلفنی خودداری شود‪.‬‬ ‫‪a.bazgosha94@gmail.com‬‬ ‫تلفن‪(09143324202 :‬تلگرام)‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‌شغلی‬ ‫شرایط‌احراز‬ ‫‪۱‬‬ ‫کارشناس‌فروش‌و‌بازرگانی‬ ‫فن‌بیان‌و‌روابط‌عمومی‌باال ‌‪‌-‬قدرت‌درک‌و‌تحلیل‌باال ‌‪‌-‬دارای‌دو‌سال‌سابقه‌ کار‬ ‫‪۲‬‬ ‫برنامه‌نویس‌‪ASP.NET‬‬ ‫حداقل‌مدرک‌ کارشناسی‌‪‌-‬مسلط‌به‌‪‌-‌MVC‬دارای‌سابقه‌ کار‬ ‫‪۳‬‬ ‫طراح‌وب‬ ‫مسلط‌به‌‪‌UI‬و‌‪‌-‌UX‬آشنا‌با‌نرم‌افزارهای‌ گرافیکی‌‬ ‫‌متعهد‌‪‌-‬دارای‌روحیه‌ کار‌تیمی‌‪‌-‬همراه‌با‌نمونه‌ کار‬ ‫‪۴‬‬ ‫کارشناس‌پشتیبان‌نرم‌افزار‬ ‫دارای‌تحصیالت‌ کارشناسی‌نرم‌افزار‌ویا‌فناوری‌اطالعات‌‬ ‫‌دارای‌روحیه‌ کار‌تیمی‌‪‌-‬دارای‌فن‌بیان‌و‌توانایی‌برقراری‌ارتباط‌موثر‌با‌افراد‬ ‫افراد‌مسلط‌به‌‪‌SQL‌SERVER‬در‌اولویت‌می‌باشند‪.‬‬ ‫متقاضیان محترم رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظر به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@amootco.com‬‬
‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری یزد خبر داد‪:‬‬ ‫ایجاد اشــتغال پایدار برای ‪ ۱۵۰۰‬نخبه‬ ‫و فار غ‌التحصیل دانشــگاهی یزد‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری یـزد بـا بیـان اینکـه بسـیاری از بیـکاران یـزد را تحصیلکرده‌هـا‬ ‫تشـکیل می‌دهنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬پـارک علـم و فنـاوری یـزد بـرای هـزار و ‪ ۵۰۰‬نخبـه و فارغ‌التحصیـل‬ ‫دانشـگاهی شـغل ایجـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬داریوش پورسـراجیان در نشسـتی خبری با اشـاره به اینکه پارک علم و فناوری‬ ‫یـزد یکـی از سـه پـارک برتـر ملـی و ‪ ۱۰‬پـارک برتـر منطقـه‌ای اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫‪ ۲۶۴‬شـرکت فنـاور در ‪ ۱۰‬نهـاد فنـاوری وابسـته بـه پـارک مشـغول فعالیـت هسـتند‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه سـؤالی در مـورد دسـتاوردهای پـارک علـم و فنـاوری بـرای نخبـگان و‬ ‫شـرکت‌های فناور بیان کرد‪ :‬پارک علم و فناوری اسـتان یزد از زمان تأسـیس تا کنون‪ ،‬زمینه‌سـاز‬ ‫ایجـاد‪ ،‬رشـد و توسـعه همچنیـن حمایـت از ‪ ۸۵۱‬هسـته و موسسـه فنـاور بـوده اسـت‪.‬‬ ‫پورسـراجیان همچنیـن بـا بیـان اینکـه جمعیـت قابل‌توجهـی از بیـکاران اسـتان یـزد را افـراد‬ ‫تحصیل‌کـرده تشـکیل می‌دهنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬پـارک علـم و فنـاوری یـزد بـرای هـزار و ‪ ۵۰۰‬نخبـه و‬ ‫فارغ‌التحصیـل دانشـگاهی اسـتان یـزد اشـتغال پایـدار ایجـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری یزد خاطرنشـان کـرد‪ :‬پارک علم و فناوری یزد نخسـتین صندوق‬ ‫پژوهـش و فنـاوری کشـور را درسـال ‪ ۸۳‬باهـدف ارائـه انـواع خدمـات و تسـهیات مالـی و‬ ‫اعتبـاری ازجملـه اعطـای انـواع تسـهیات‪ ،‬صـدور انـواع ضمانت‌نامـه‪ ،‬عاملیـت مالـی مراجـع و‬ ‫صندو ق‌هـای حمایتـی‪ ،‬سـرمایه‌گذاری ریسـک‌پذیر و ‪ ...‬راه‌انـدازی کـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن صنـدوق تاکنـون در قالـب ‪ ۳‬هـزار و ‪ ۵۰‬طـرح فنـاوری‪ ۷۲۲ ،‬میلیـارد ر یـال‬ ‫تسـهیات بـه متقاضیـان واجـد شـرایط پرداخـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫پورسـراجیان عنـوان کـرد‪ :‬شـرکت‌های مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری ‪ ۱۹۴‬میلیـارد ر یـال از‬ ‫صنـدوق شـکوفایی و نـوآوری معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری دریافـت کرده‌انـد و‬ ‫رتبـه اول جـذب منابـع از ایـن صنـدوق رادارنـد‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری یـزد در مـورد سـرمایه‌گذار ی‌های خطرپذیـر نیـز بیـان کـرد‪:‬‬ ‫ایـن صنـدوق در اسـتان یـزد‪ ،‬بـه ‪ ۱۰‬طـرح فنـاوری کان منطقـه‌ای بـه مبلـغ ‪ ۹۸‬میلیـارد ر یـال‬ ‫تسـهیات داده اسـت‪.‬‬ ‫وی در مـورد دیگـر دسـتاوردهایی کـه پـارک علـم و فنـاوری یـزد در طـول مـدت فعالیـت خـود‬ ‫داشـته اسـت‪ ‌،‬افـزود‪ :‬پـارک علـم و فنـاوری یـزد از ‪ ۷۳۰‬طـرح نـوآوری حمایت کـرده و بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫اختـراع توسـط نـوآوران مرکـز بـه تولید انبوه رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز‪:‬‬ ‫با پنج میلیون تومان‬ ‫شــرکت دانش بنیان راه‌اندازی کردم‬ ‫مدیرعامـل یـک شـرکت دانـش بنیـان مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری البـرز گفـت‪ :‬همـواره از‬ ‫زمـان تحصیـل در دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـه فکـر ایجـاد شـرکت و توسـعه‬ ‫کارآفرینـی بـودم و بـا تلاش فـراوان بـه ایـن مهـم دسـت یافتـم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار‪ ،‬شـاهین خا کـی صدیـق مدیرعامـل شـرکت سـامانه‌های‬ ‫پیشـرفته نانو ارتباط( سـپنا) فعال در زمینه طراحی و سـاخت واحدهای رادار و کنترل رادار و‬ ‫عضـو پـارک علـم و فنـاوری البـرز خاطرنشـان کرد‪ :‬من فارغ‌التحصیل کارشناسـی ارشـد در رشـته‬ ‫بـرق و الکترونیـک از دانشـگاه خواجـه نصیرالدیـن طوسـی هسـتم و همـواره هدفـم ایـن بـود کـه‬ ‫نه‌تنهـا بـرای خـودم بلکـه بـرای هم‌وطنـان فارغ‌التحصیلـم نیـز اشـتغال ایجـاد کنـم‪.‬‬ ‫کهـای علـم و فنـاوری بـه و یـژه پـارک علم و‬ ‫ایـن فارغ‌التحصیـل کارآفریـن بـا اشـاره بـه اینکـه پار ‌‬ ‫یسـازی اید ‌ههـای فارغ‌التحصیلان اسـت گفـت‪ :‬در پـارک‬ ‫فنـاوری البـرز مـکان خوبـی بـرای تجار ‌‬ ‫علم و فناوری البرز شرایط خوبی داریم و تنها انتظار و توقع ما این است که دولت از شرکت‌های‬ ‫دانـش بنیـان و فارغ‌التحصیلان عاقه‌منـد بـه راه‌انـدازی این شـرکت‌ها حمایت کند‪.‬‬ ‫خا کـی صدیـق بـا اشـاره بـه اینکـه فنـاوری و داشـتن دانـش از مهم‌تریـن عوامـل موفقیـت‬ ‫فارغ‌التحصیلان در راه‌انـدازی شـرکت‌های فنـاور و کارآفریـن اسـت اظهـار داشـت‪ :‬ا گـر‬ ‫تکنولـوژی و دانـش رقابتـی و بـه‌روز داشـته باشـیم م ـی‌تــوان ـی ــم ب ــا ســرمــای ــه ک ــم ه ــم ش ــرکت‬ ‫دانـش بنیـان ایجـاد کنیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تکنولـوژی بسـیار مهـم اسـت و دانـش و آموزش‌هـای دانشـگاهی هـم بزرگ‌تریـن‬ ‫سـرمایه اسـت کـه می‌توانـد دو بـال موفقیـت در حـوزه کارآفرینـی باشـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت پـارک علـم و فنـاوری البـرز در حـال حاضـر ‪ 120‬شـرکت فنـاور و دانـش بنیـان را‬ ‫در خـود جـای داده اسـت و از آن‌هـا حمایـت می‌کنـد‪.‬‬ ‫با مصوبه ممنوعیت به‌کارگیری بستگان مدیران در شهرداری پایتخت‬ ‫استخدام‌ها در شهرداری تهران‬ ‫به سمت آزمون‌های فراگیر و عمومی می‌رود‬ ‫رئ ـ ـی ــس ک ـم ـی ـتـ ــه ش ـ ـفــاف ـ ـیــت‬ ‫و هوشمنــد ســازی شهر شورای شهر‬ ‫تهران گفت‪ :‬در مصوبه «ممنوعیت‬ ‫به‌کارگیری بستگان مدیران در زمان‬ ‫تصدی مسئولیت» جهت جلوگیری‬ ‫از تضییع احتمالی حقوق بستگان‬ ‫مشموالن‪ ،‬امکان اشتغال ایشان در‬ ‫شهرداری تهران و واحدهای تابعه‬ ‫از طریق شرکت در آزمون‌های فراگیر‬ ‫و رسمی استخدامی مورد تأیید‬ ‫قرارگرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬بهاره آروین‬ ‫در نود و هفتمین جلسه شورای‬ ‫اسامی شهر تهران با اشاره به پاسخ‬ ‫کمیسیون‌های برنامه و بودجه و حقوقی و نظارت‬ ‫شورا به مصوبه «ممنوعیت به‌کارگیری بستگان‬ ‫مدیران در زمان ت ـصــدی م ـس ـئــول ـیــت»‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اعتراض هیئت تطب ـیــق بــه ایــن م ـصـ ــوبــه‬ ‫بـ ــه ب ـنــد ‪ ۱۰‬بـ ــوده و اینکه مغایر با اصل ‪ ۲۸‬قانون‬ ‫اساسی می‌باشد در حالی که در تبصره این بند‬ ‫به این موضوع اشاره‌شده که به‌کارگیری بستگان‬ ‫مدیران از طریق آزمون‌های رسمی ممنوع نبوده و‬ ‫ً‬ ‫حتی کاما منطبق بر آن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت موظف است با رعایت‬ ‫نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان‬ ‫اشتغال به کار با شرایط مساوی را ایجاد نماید‪.‬‬ ‫زیرا طبق اصل ‪ ۲۸‬قانون اساسی «هرکس حق دارد‬ ‫شغلی را که بدان مایل بوده و مخالف اسام و‬ ‫مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند»‪.‬‬ ‫آروین با تأ کید بر اینکه شاید این مصوبه‬ ‫راهی شود تا استخدام‌ها در شهرداری به‬ ‫سمت آزمون‌های فراگیر و عمومی برود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شورای شهر تهران در راستای رعایت اصل‬ ‫مذکور و همچنین رعایت مصالح عمومی‪ ،‬رفع‬ ‫عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس ‪:‬‬ ‫تعداد محیط‌بانان جوابگوی حفاظت از حیات وحش نیست‬ ‫عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس با انتقاد‬ ‫از اینکه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬محیط‌بان جوابگوی مقابله‬ ‫با شکارچیان غیرمجاز و حفاظت از حیات وحش‬ ‫نیست خواستار بررسی فوری الیحه حمایت از‬ ‫محیط‌بانان شد‪.‬‬ ‫سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خانه ملت‬ ‫با ارزیابی مثبت تاش‌های محیط‌زیست جهت‬ ‫افزایش دستمزد محیط‌بانان گفت‪ 3 :‬هزار و ‪400‬‬ ‫محیط‌بان در کشور فعالیت می‌کنند و به ازای هر‬ ‫‪ 12‬هزار هکتار یک محیط‌بان انجام وظیفه می‌کند‬ ‫که این تعداد محیط‌بان به هیچ‌وجه جوابگوی‬ ‫حفاظت از مراتع و حیات وحش کشور و مقابله با‬ ‫شکارچیان غیرمجاز نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسامشهر و‬ ‫یک فرد با موتورسیکلت در تهران روزی‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان درآمد دارد‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران فرصت های اشتغال در حوزه خدمات‬ ‫در این استان گفت‪ :‬یک فرد با موتورسیکلت در تهران روزی ‪ ۱۰۰‬هزار تومان درآمد دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نعمت اهلل ترکی در نخستین جلسه مجمع خیرین اشتغال و کارآفرینان‬ ‫استان تهران خطاب به خیرین گفت‪ :‬شما نه وظیفه ذاتی داشتید و نه دستوری داده شده‬ ‫و تمام اعمال و اقدامات شما خیرخواهانه و خدایی است اما باید بگویم که شرایط تهران با‬ ‫سایر استان ها متفاوت است برای همین درخواست دادم مجمع خیرین اشتغال و کار آفرین‬ ‫استان تهران تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نرخ اشتغال در استان تهران ‪ ۶۵‬درصد در بخش خدمات و ‪ ۳۰‬درصد در بخش‬ ‫صنعت و معدن و ‪ ۵‬درصد کشاورزی است‪ ،‬چون تهران در بخش خدمات بیشترین درصد‬ ‫اشتغال را دارد موجب می شود بیکارهای سایر استان ها به سمت تهران بیایند‪ ،‬چون فرد با‬ ‫یک موتور سیکلت در کوتاه مدت در تهران صاحب درآمد و اشتغال شده و می تواند روزی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزارتومان درآمد داشته باشد‪.‬‬ ‫ترکی اضافه کرد‪ :‬همچنین در تهران ما ‪ ۶۵۰‬هزار واحد صنفی و ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی داریم‬ ‫که همان ‪ ۳۰‬درصد را شامل می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد‪ :‬اشتغال در تهران به ‪۲‬‬ ‫قسمت تحصیلکرده ها و سایر تقسیم می شود که مشاغل خانگی و سایر بخش عمده ای از‬ ‫اشتغال تهرانی ها است‪ ،‬به جرات باید گفت فرصت های زیادی در تهران داریم برای همین به‬ ‫بخش خصوصی رجوع کردیم و دولت باید فقط پشتیبانی کند‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ایران کسی بگوید بیکار هستم درست نیست‪ ،‬چون فرد یا اهل کار نیست‬ ‫یا حرفه نمی داند‪ ،‬کار در ایران زیاد است‪ ،‬با این حال این مجمع می تواند با حمایت دولت‬ ‫نقش موثری در احیای صنایع و توسعه اشتغال و کارآفرینی نقش داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت‪:‬‬ ‫حمایت از صندو ق‌های خرد بانوان روستایی و‬ ‫تعاونی‌ها و نیز توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد‬ ‫از برنامه‌های امسال در حوزه زنان و خانواده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬معصومه ابتکار در حاشیه بازدید‬ ‫از صنایع‌دستیروستایخراشادبیرجندافزود‪:‬انسجام‬ ‫خانواده و ارتقای مهارت‌های ارتباطی از برنامه‌های‬ ‫ملی در حال اجرای حوزه زنان و خانواده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه هر کدام از این برنامه‌ها اعتبارات‬ ‫خاص خود را دارد که در حوزه‌های مربوط برای‬ ‫آن برنامه‌ریزی می‌شود یادآور شد‪ :‬زنان ‪ 75‬درصد‬ ‫فعالیت‌های صنایع‌دستی کشور را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه های مختلف برای‬ ‫تأ کید بر اینکه دولت‬ ‫مهم هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد تا فرآیند‬ ‫استفاده از ساح برای محیط‌بانان تسهیل شود‪.‬‬ ‫بهبود وضع زنان تاش می‌کند گفت‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫برنامه اشتغال و کارآفرینی به خصوص برای زنان‬ ‫سرپرست خانوار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تسهیات قابل‌توجهی در‬ ‫حوزه‌های مختلف در اختیار بانوان قرارگرفته است‬ ‫به ویژه اینکه بانوان از تسهیات اشتغال پایدار‬ ‫روستایی و عشایری استقبال خوبی دارند‪.‬‬ ‫ابتکار اضافه کرد‪ :‬از طرح‌های کارآفرینی بسیاری‬ ‫روستاها و مناطق مختلف کشور بازدید داشته‌ایم‬ ‫بانوان با استفاده از تسهیات اشتغال کسب‌وکارهای‬ ‫مناسب و باارزشی راه‌اندازی کرده‌اند و از این طریق‬ ‫ٔ‬ ‫طرح‌های خوبی‬ ‫درزمینه گردشگری‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫سایر تولیدات اجراشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت کار خبر داد‬ ‫استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها‬ ‫برای ایجاد مشاغل روستایی‬ ‫مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون‪،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح‬ ‫روستا تعاون زمینه ایجاد اشتغال گسترده در روستاها‬ ‫و جلوگیری از مهاجرت به شهرها به وجود آید‪.‬‬ ‫البرز محمدی در گفت‌وگو با ایسنا طرح‬ ‫«روستاتعاون» را موجب ایجاد اشتغال پایدار در‬ ‫روستاها دانست و گفت‪ :‬ایجاد شغل در روستاها‬ ‫ارزان و کم هزین ‌ه است و با اجرای طرح «روستا تعاون»‬ ‫زمینه اشتغال مولد از طریق ایجاد تعاونی در‬ ‫روستاها فراهم و اهداف دولت در ایجاد اشتغال‬ ‫روستایی محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که مصوبه برداشت ‪ 1/۵‬میلیارد‬ ‫دالر از منابع صندوق توسعه ملی‪ ،‬پشتوانه اجرای این‬ ‫طرح است‪ ،‬گفت‪ :‬اع ـت ـبــار ت ـس ـه ـیــات ایــن ط ــرح‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان برای اشتغال در مناطق روستایی‬ ‫و شهرهای کمتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت است که در‬ ‫اختیار تعاونی‌های روستایی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون‬ ‫تأ کید کرد‪ :‬در برنامه ششم‪ ،‬برای توسعه روستاها‪،‬‬ ‫عمران و آبادی و اشتغال روستایی اهداف کمی‬ ‫مناسبی درنظر گرفته شده است‪ ،‬به نحوی که ایجاد‬ ‫‪ ۵۴‬خوشه کسب و کار روستایی‪ ،‬ایجاد حداقل‬ ‫یک میلیون فرصت شغلی در روستاها توسط بخش‬ ‫خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫وی طرح «روستا تعاون» را زیر مجموعه طرح‬ ‫اشتغال فراگیر دانست و گفت‪ :‬اجرای این طرح‬ ‫با تعاونی‌هاست و دولت تنها اعمال نظارت و‬ ‫سیاستگذاری می‌کند‪ .‬در حال حاضر هزار روستا‬ ‫طرح‌هایشان یا منعقدشده یا به مرحله دریافت وام‬ ‫رسیده و قرار است از ظرفیت این روستاها برای‬ ‫ایجاد تعاونی‌های فعال و پویا استفاده شود‪.‬‬ ‫ب ــه گـ ـفـ ـتـ ـ ــه مـ ـحـ ـم ــدی ه ــدف ای ــن طـ ـ ــرح‪،‬‬ ‫توانمندسازی اقتـ ـص ــادی و مـ ـعـ ـی ــشتی در مناطق‬ ‫روستایی اس ــت و در روسـ ـت ــاه ــای ــی ک ــه بیش‌ترین‬ ‫میزان مهاجر فرستی رادارند‪ ،‬به اجرا درمی‌آید تا از‬ ‫این طریق امکان بازگشت روستاییان به زادگاه خود‬ ‫و رونق کسب و کار روستایی فراهم شود‪.‬‬ ‫استاندار تهران‪:‬‬ ‫بانک‌ها باید ‪ 20‬روزه تسهیالت بدهند‬ ‫استاندار تهران گفت‪ :‬طرح‌های مصوب کمیته‬ ‫فنی کارگروه اشتغال باید ظرف مدت ‪ 20‬روز از‬ ‫بانک‌ها و صندوق‌های کارآفرینی امید‪ ،‬تسهیات‬ ‫اشتغال‌زاییدریافت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدحسین مقیمی در جلسه‬ ‫کارگروه اشتغال استان تهران تأ کید کرد‪ :‬پنج میلیارد‬ ‫و ‪ 6٠٠‬میلیون ریال طرح روستایی و عشایری برای‬ ‫تسهیات به بانک‌ها ارسال‌شده است‪.‬‬ ‫وی با تأ کید بر اینکه همه دستگاه‌های استان‬ ‫باید خدمتگزار مردم باشند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اعتبار‬ ‫پرداخت تسهیات اشتغال روستایی عشایری‬ ‫از محل صندوق توسعه ملی تأمین‌شده است و‬ ‫قابل‌قبول نیست که قراردادی بدون دلیل از سوی‬ ‫بانک‌ها عودت داده شود‪.‬‬ ‫جوانان تحصیل‌کرده‬ ‫بیش‌ترین نرخ بیکاری‬ ‫کردستان را تشکیل داده‌اند‬ ‫معـاون آمـار و اطاعـات سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان کردسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬بنـا بـر آخریـن آمـار ارائه‌شـده از سـوی مرکـز آمـار ایـران در بهـار‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬نـرخ بیـکاری اسـتان کردسـتان ‪ ۱۳‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬مســـعود ســـالمی در ویژه‌برنامـــه روز آمـــار و‬ ‫برنامه‌ریـــزی کـــه بـــا حضـــور رئیـــس اطاعـــات و فنـــاوری مرکـــز آمـــار‬ ‫ایـــران در دانشـــگاه کردســـتان‪ ،‬برگـــزار شـــد‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬در‬ ‫خص ــوص بی ــکاری بیش ــتر آح ــاد جامع ــه ذهنش ــان تنه ــا درگی ــر ن ــرخ‬ ‫بیــکاری می‌شــود امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بیشــتر نــرخ‬ ‫بیـــکاری را جوانـــان تحصیل‌کـــرده تشـــکیل داده‌انـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه تع ــداد جوان ــان تحصیل‌ک ــرده بی ــکار در اس ــتان‬ ‫ً‬ ‫کردس ــتان از اف ــراد مس ــن ب ــدون تحصی ــات عال ــی و صرف ــا بی‌س ــواد‬ ‫بیش ــتر اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬از کل بی ــکاران اس ــتان کردس ــتان رقم ــی نزدی ــک‬ ‫ب ــه ‪ ۹۵‬درص ــد آن ــان باس ــواد و تنه ــا پن ــج درص ــد بیس ــواد هس ــتند و در‬ ‫میــان تحصیل‌کــردگان هرچــه ســطح ســواد باالتــر م ـی‌رود نــرخ بیــکاری‬ ‫نی ــز افزای ــش پی ــدا می‌کن ــد‪.‬‬ ‫معــاون آمــار و اطاعــات ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان کردســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬متأســفانه نــرخ بیــکاری جوانــان اســتان کردســتان در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۳۴/۵‬درصــد اســت کــه رتبــه ‪ ۲۵‬کشــور راداریــم و ایــن بســیار‬ ‫جایــگاه نامناســبی اســت‪.‬‬ ‫ســالمی یــادآور شــد‪ :‬درســال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬تــا امــروز ‪ ۲۴‬طــرح آمــاری در‬ ‫اس ــتان کردس ــتان انجام‌ش ــده ک ــه ش ــاخص‌ترین آن‌ه ــا در خص ــوص‬ ‫هزینـــه درآمـــد خانوارهـــا‪ ،‬معـــدن‪ ،‬نیـــروی انســـانی و کارگاه‌هـــای‬ ‫صنعت ــی ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬بـــر اســـاس اطاعـــات به‌دســـت‌آمده از ایـــن‬ ‫طرح‌ه ــا متوس ــط هزین ــه ه ــر خان ــوار ش ــهری درس ــال ‪ ۲۳۱‬میلی ــون ری ــال‬ ‫اســـت کـــه جایـــگاه ‪ ۲۶‬کشـــور راداریـــم و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه‬ ‫متوســط درآمــد هــر خانــوار شــهری درســال ‪ ۲۴۹‬میلیــون ریــال اســت و‬ ‫جایـــگاه ‪ ۳۰‬کشـــوری راداریـــم‪.‬‬ ‫فرماندار مبارکه‪:‬‬ ‫کمبود نیرو در منابع طبیعی استان بوشهر جبران می‌شود‬ ‫راه‌انــدازی «پارک مالمین» ارومیه امکان‬ ‫اشــتغال ‪ ۵‬هزار نفر را فراهم می‌آورد‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران‪:‬‬ ‫پردیس در مجلس شورای اسامی‪ ،‬افزود‪ :‬انتظار می‌رود‬ ‫همان‌طور که سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت‬ ‫به نامه‌نگاری با سازمان امور اداری و استخدامی برای‬ ‫افزایش دستمزد و حقوق محیط‌بانان اقدام کرده تاش‬ ‫مناسبی را برای پیگیری جذب و استخدام نیروی‬ ‫محیط‌بان نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫فوریتدادنبهبررسیالیحهحمایتاز محیط‌بانان‬ ‫در صحن علنی به صورت جدی احساس می‌شود تا‬ ‫فرآینداستفادهاز ساحبرایمحیط‌بانانتسهیلشود‬ ‫وی با تأ کید بر اینکه مجلس حمایت الزم را‬ ‫از جذب و افزایش دستمزد محیط‌بانان در بودجه‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬البته فوریت دادن به بررسی‬ ‫الیحه حمایت از محیط‌بانان در صحن علنی به‬ ‫صورت جدی احساس می‌شود و نیاز است این‬ ‫معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده‪:‬‬ ‫نماینده ارومیه در مجلس‪:‬‬ ‫نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪ :‬بـا ایجـاد «پـارک مامیـن» در ارومیـه‬ ‫تعـداد ‪ ۵‬هـزار شـغل مسـتقیم و غیرمسـتقیم در ایـن شهرسـتان ایجـاد می‌شـود‪.‬‬ ‫روح‌اهلل حضـرت پـور در گفت‌وگـو بـا تسـنیم در ارومیـه‪ ،‬در پاسـخ بـه سـؤالی در مـورد اهمیـت‬ ‫پیگیـری طرح‌هـای بـا محور یـت ایجـاد اشـتغال بـرای جوانان ارومیه از سـوی نماینـدگان مجلس‬ ‫شـورای اسلامی اظهـار داشـت‪ :‬وظیفـه دولـت آماده‌سـازی زیرسـاخت‌ها بـرای اشـتغال جوانـان‬ ‫اسـت امـا در ایـن میـان برخـی از شـهروندان از نماینـدگان مجلـس انتظـار دارنـد راسـا بـرای‬ ‫جوانانشـان ایجـاد اشـتغال کننـد در حالـی کـه دفاتـر نماینـدگان محترم مجلس شـرکت کاریابی‬ ‫بـرای افـراد نبـوده و نیسـت بنابرایـن نماینـدگان مجلس به دنبـال شناسـایی ظرفیت‌های مغفول‬ ‫مانـده مختلـف در شـهرک‌های صنعتـی هسـتند تـا هـم مشـکات واحدهـای تولیـدی کنونـی را‬ ‫برطـرف کـرده و هـم ظرفیت‌هـای جدیـد ایجـاد اشـتغال را فعـال کننـد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـه تازگـی طـی جلسـه‌ای کـه بیـن شـرکت شـاهد و پتروشـیمی‬ ‫خلیج‌فـارس برگـزار شـد بـرای سـرمایه‌گذاری در بخـش «پـارک مامیـن» ارومیـه بـه توافق‌هایـی‬ ‫رسـیدیم بـه طـوری کـه در صـورت عملیاتی شـدن آن س ـب ــب اش ـت ـغــال‌زای ــی ب ــرای ‪ 5‬ه ــزار ن ـف ــر‬ ‫بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫نگرانی جامعه و فراهم نمودن بستر‬ ‫فعالیت برای کلیه واجدین شرایط‬ ‫احراز پست که در متن قانون بدان‬ ‫اشاره‌شده است‪ ،‬شهرداری تهران و‬ ‫اعضای شورای اسامی شهر تهران را‬ ‫مکلف نموده در طول دوره مسئولیت‬ ‫از موقعیت شغلی جهت به‌کارگیری‬ ‫بستگان خویش استفاده ننمایند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در این مصوبه‬ ‫جهت جلوگیری از تضییع احتمالی‬ ‫حقوق بستگان مشموالن‪ ،‬امکان‬ ‫اشتغال ایشان در شهرداری تهران و‬ ‫واحدهای تابعه از طریق شرکت در‬ ‫آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی‬ ‫در قالب تبصره ماده ‪ ۱۰‬مورد تأیید قرارگرفته است‬ ‫ً‬ ‫و صرفا به‌کارگیری بستگان مدیران به واسطه‬ ‫موقعیت شغلی ایشان در تضاد با مصالح عمومی‬ ‫ممنوع اعام‌شده است‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است با اعتراض فرمانداری تهران‬ ‫بر مصوبه مدیریت تعارض منافع شهرداری‬ ‫(مصوبه منع استخدام خویشاوندی در شهرداری‬ ‫پایتخت)و زیربار نرفتن شورای اسامی شهر از‬ ‫ایرادات گرفته‌شده موجب شد که مصوبه مذکور‬ ‫به هیئت حل اختاف ارجاع شود‪.‬‬ ‫معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان کردستان‪:‬‬ ‫مقیمی ادامه داد‪ :‬در شرایطی که دشمن تمام‌عیار‬ ‫علیه کشور در جنگ اقتصادی قرارگرفته است و نیاز‬ ‫است همه دستگاه‌ها‪ ،‬مسئوالن و بانک‌ها با تمام قوا‬ ‫وارد شوند و همه کارگاه‌ها باید در کشور فعال شوند تا‬ ‫اشتغال مهیا شود‪.‬‬ ‫استاندار تهران درعین‌حال از عملکرد مدیران‬ ‫کل دفتر روستایی وعشایری استانداری‪ ،‬دفتر جذب‬ ‫و حمایت ازسرمایه گذاری و اداره کار استان در‬ ‫جمع‌آوری و ارسال پرونده تسهیات اشتغال به‬ ‫بانک‌ها قدردانی کرد‪.‬‬ ‫کارفرمایان با به‌کارگیری‬ ‫معتادان بهبودیافته‬ ‫تسهیالت دریافت می‌کنند‬ ‫فرمانـــدار شهرســـتان مبارکـــه گفـــت‪ :‬کارفرمایـــان بـــا به‌کارگیـــری‬ ‫بهبودیافت ــگان و خانواده‌ه ــای آس ــیب‌دیده از اعتی ــاد می‌توانن ــد ب ــرای‬ ‫ه ــر ش ــغل ایجادش ــده‪ ۱۵۰ ،‬میلی ــون ری ــال تس ــهیات دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫حمی ــد عص ــار زادگان در گفت‌وگ ــو ب ــا ایمن ــا از شهرس ــتان مبارک ــه‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس دس ــتورالعمل اباغ ــی س ــتاد مب ــارزه ب ــا م ــواد‬ ‫مخ ــدر مبن ــی ب ــر صیان ــت از اش ــتغال بهبودیافت ــگان و خانواده‌ه ــای‬ ‫آس ــیب‌دیده از اعتی ــاد‪ ،‬کارفرمایان ــی ک ــه نس ــبت ب ــه اس ــتخدام اف ــراد‬ ‫بهبودیافتـــه یـــا افـــراد خانـــواده آســـیب‌دیده از اعتیـــاد اقـــدام کننـــد‬ ‫بـــه ازای به‌کارگیـــری هـــر نفـــر مبلـــغ ‪ ۱۵۰‬میلیـــون ریـــال تســـهیات بـــا‬ ‫پرداخ ــت ‪ ۵۰‬درص ــد س ــهم بیم ــه کارفرم ــا دریاف ــت می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫وی حمایـــت از معتـــادان تحـــت درمـــان را وظیفـــه مســـئوالن‬ ‫دانســـت و تأ کیـــد کـــرد‪ :‬ایـــن افـــراد نیـــاز بـــه حمایـــت ویـــژه دارنـــد و‬ ‫مس ــئوالن بای ــد ت ــا جای ــی ک ــه می‌توانن ــد ش ــرایط را ب ــرای بهبودیافت ــگان‬ ‫فراه ــم کنن ــد ت ــا اش ــتغال ب ــرای آن ــان ایج ــاد ش ــود‪.‬‬ ‫فرمانـــدار شهرســـتان مبارکـــه بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد در زمینـــه از‬ ‫س ــازمان‌های م ــردم نه ــاد مرتب ــط ب ــا ام ــر پیش ــگیری در ام ــر م ــواد مخ ــدر‬ ‫کم ــک گرف ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬دس ــتگاه‌ها و س ــازمان‌های ذی‌رب ــط موظ ــف‬ ‫هس ــتند ب ــا ای ــن س ــازمان‌ها هم ــکاری کنن ــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش مؤثـــر و حیاتـــی آمـــوزش و پـــرورش در‬ ‫پیشـــگیری از اعتیـــاد بـــه مـــواد مخـــدر گفـــت‪ :‬بـــا توجـــه بـــه اینکـــه‬ ‫س ــن اعتی ــاد بس ــیار پایی ــن آم ــده بای ــد ب ــا برنامه‌ری ــزی ب ــرای جوان ــان‬ ‫و نوجوان ــان و برگ ــزاری کاس‌ه ــای آموزش ــی اف ــراد را ب ــا مض ــرات م ــواد‬ ‫مخـــدر آشـــنا کنیـــم‪.‬‬ ‫عصـــار زادگان‪ ،‬بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت توجـــه جـــدی بـــه اعتیـــاد‬ ‫بان ــوان و ل ــزوم ایج ــاد اش ــتغال ب ــرای بهبودیافت ــگان‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫اعتیـــاد بانـــوان آســـیب‌های بیشـــتری بـــه خانـــواده و جامعـــه وارد‬ ‫می‌کنـــد کـــه بایـــد جـــدی گرفتـــه شـــود‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬افـــراد واجـــد شـــرایط می‌تواننـــد بـــرای دریافـــت‬ ‫اطاع ــات بیش ــتر ب ــه دبیرخان ــه ش ــورای هماهنگ ــی مب ــارزه ب ــا م ــواد‬ ‫مـــخــــدر فرمــــانـــداری مــــبــارکـــه مــراجــعـــــــه و یـــــا بــــا شــمـــاره تــلــــفــــــن‬ ‫‪ ۵۲۴۱۴۰۶۱ - ۳‬داخلـــی ‪ ۲۰۳‬تمـــاس حاصـــل کننـــد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ایالم‪:‬‬ ‫جذب نیروهای بومی‬ ‫در شرکت‌های نفت و گاز دهلران‬ ‫پیگیری می‌شود‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ایام گفت‪ :‬جذب نیروهای بومی‬ ‫در شرکت‌های نفت و گاز دهلران پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫شکراهلل شیرخانی در گفتگو با مهر اظهار داشت‪ :‬با توجه به فراهم‬ ‫بودن زمینه اشتغال روستایی و تقاضای روستائیان در دهلران بخش‬ ‫اعظم اعتبارات تسهیات روستایی به کشاورزان این شهرستان‬ ‫اختصاص‌یافتهاست‪.‬‬ ‫شیرخانی اظهار داشت‪ :‬در بخش تســهــیات روســـتـــایــی تــاکـنــــون‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان در شهرستان دهلران جذب‌شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بحث مشاغل خانگی نیز تصمیم گرفته شد که توجه‬ ‫ویژه‌ای به شهرستان دهلران شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ایام عنوان کرد‪ :‬موضوع استفاده‬ ‫از کارگران غیربومی در پروژه‌های نفت و گاز در شهرستان دهلران که از‬ ‫مطالبات به حق عمومی است تصمیم بر این گرفته شد که از طریق‬ ‫کمیسیون کارگری که برگزار خواهد شد اعمال قانون شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مطالبه مردمی جذب نیروهای بومی در شرکت‌های نفت و‬ ‫گاز شهرستان نیز در دستور کار قرارگرفته است‪.‬‬
‫کاریابی‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اعزام‌پرستاران‌به‌انگلستان‌ادامه‌دارد‬ ‫رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران(اصکابا)‬ ‫با اشاره به اینکه مطابق توافق‌نامه به امضا رسیده بین یکی از کاریابی‌های‬ ‫بین‌المللی ایران با کاریابی انگلیسی‪ ،‬شرایط مناسبی برای اشتغال پرستاران‬ ‫در کشور انگلستان فراهم‌شده است افزود‪ :‬بر اساس این توافق‌نامه امکان اعزام‬ ‫پرستار به انگلستان با ویزای کار سه‌ساله و حداقل ‪ 2000‬پوند حقوق در ماه در‬ ‫شهرهای نیوکاسل‪ ،‬ساندرلند‪ ،‬بیرمنگام‪ ،‬دورهام و یورک به وجود آمده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه امکان اعزام ‪ 100‬پرستار بر اساس این توافق‌نامه وجود‬ ‫دارد ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۲۰‬نفر از افراد واجد شرایط ثبت‌نام کردند و هنوز ظرفیت‬ ‫ثبت‌نام جدید وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران(اصکابا)‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه الزامات موردنیاز پرستاران جهت اشتغال در کشور انگلستان نیز گفت‪:‬‬ ‫پرستاران داوطلب الزم است حداقل دارای کارشناسی پرستاری‪ ،‬حداقل ‪ 1‬سال‬ ‫سابقه کار‪ ،‬مدرک زبان انگلیسی آیلتس آ کادمیک با نمره ‪ 7‬یا مدرک ‪ OET‬با‬ ‫حداقل نمره ‪ B‬را داشته باشند‪ .‬این افراد مطابق تعهد طرف انگلیسی‪ ،‬بعد از ‪8‬‬ ‫ماه تا یک سال موفق به اخذ مجوز کار در انگلستان می‌شوند‪.‬‬ ‫زبان؛‌مهم‌ترین‌معضل‌اعزام‌نیروی‌کار‌به‌خارج‌از‌کشور‬ ‫احمدپور در این گفتگو از مشکل زبان به عنوان مهم‌ترین معضل اعزام نیروی کار‬ ‫به خارج از کشور یادکرد و گفت‪ :‬مهم‌ترین نیاز افراد جهت اشتغال در کشور‬ ‫ً‬ ‫انگلستان‪ ،‬آلمان و یا سایر کشورها و مخصوصا در گروه پزشکی و پیراپزشکی‪،‬‬ ‫داشتن مدرک زبان است‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر اینکه در کشور انگلستان استانداردهای باالیی برای‬ ‫جذبدر گروهپزشکیوجودداردافزود‪:‬افرادجهتاشتغالدر این کشور در حرفهپزشکی‬ ‫و پرستاری باید مدرک آیلتس ‪ ۷‬در هر چهار مهارت را داشته باشند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫احمد پور با اشاره به اینکه متأسفانه افراد در کشورمان مخصوصا در مهارت‬ ‫ً‬ ‫نوشتن به مشکل برمی‌خورند ادامه داد‪ :‬این بخش از آزمون آیلتس مستقیما توسط‬ ‫دانشگاه کمبریج تصحیح می‌شود و با توجه به استانداردهای آن دانشگاه و سطح‬ ‫توقعات بسیار باالی آن‪ ،‬هنوز مدرسان ما با این استانداردها منطبق نشده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران(اصکابا)‬ ‫ٔ‬ ‫بابیان اینکه‬ ‫درزمینه زبان برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام‌شده است ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این زمینه با سازمان توسعه تجارت تعامل کردیم و این سازمان متقبل گردیده فضا‬ ‫و امکانات آموزشی رایگان جهت آموزش زبان‌های خارجی در اختیار اصکابا قرار‬ ‫دهد تا بتوانیم با جذب اساتید توانمند‪ ،‬دوره‌های استاندارد مناسبی با حداقل‬ ‫هزینه برای شرکت‌کنندگان برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به فرآیند اشتغال به حرفه پرستاری در انگلستان‬ ‫گفت‪ :‬هر فرد برای اشتغال به حرفه پرستاری در این کشور‪ ،‬نیاز به داشتن مدرک‬ ‫کارشناسی پرستاری‪ ،‬مدرک زبان انگلیسی و مدرک ‪ Registered Nurse‬یا ‪RN‬‬ ‫انگلستان را دارد‪ .‬مدرک زبان انگلیسی را در ایران می‌توان اخذ کرد‪ ،‬اما کسب‬ ‫مدرک ‪ RN‬نیاز به حضور در کشور انگلستان‪ ،‬شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه‬ ‫و شرکت در آزمون نهایی دومرحله‌ای دارد که تحقق این شرایط‪ ،‬مشمول تأمین‬ ‫هزینه سنگین اقامت طوالنی مدت‪ ،‬تأمین هزینه دوره‌های آموزشی و همچنین‬ ‫پرداخت هزینه آزمون است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه این شرایط به‌طور مشابه در کشورهای استرالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬امریکا‬ ‫و بسیاری از کشورهای معتبر در حوزه علم پرستاری حاکم است افزود‪ :‬اما در‬ ‫این توافق‌نامه خاص‪ ،‬ما موفق شده‌ایم با کمک طرف قرارداد خود‪ ،‬شرایطی را‬ ‫فراهم نماییم تا داوطلبان قادر باشند بعد از داشتن مدرک زبان انگلیسی‪ ،‬چون‬ ‫هنوز مدرک پرستاری مورد تأیید انجمن پرستاری و مامایی انگلستان و دولت‬ ‫انگلستان را دارا نبوده و امکان انجام کار در حرفه پرستاری را ندارند‪ ،‬برای مدت‬ ‫محدودی به‌طور تمام وقت در مراکز طب سالمندی به عنوان کمک پرستار کار‬ ‫کنند و درآمد داشته باشند و هم‌زمان با کار‪ ،‬در دوره‌های آموزشی ‪ RN‬شرکت‬ ‫نموده و برای آزمون آماده شوند‪ .‬با توجه به محدودیت‌های مالی‪ ،‬این امکان‬ ‫اشتغال تمام وقت کمک بسیار مناسبی برای موفقیت در اشتغال در این کشور را‬ ‫برای آن‌ها فراهم می‌کند که مزیت بسیار ارزشمندی است‪.‬‬ ‫البته تجربه نشان داده تعدادی از پرستاران پس از اشتغال به حرفه کمک پرستاری‪،‬‬ ‫با توجه به شرایط سنی خود‪ ،‬سختی گذراندن دوره‌های آموزشی و قبولی در دو‬ ‫مرحله آزمون تئوری و بالینی‪ ،‬با توجه به رضایت از شرایط کاری و درآمدی خود‪،‬‬ ‫عاقه‌ای به گرفتن مدرک ‪ RN‬نشان نداده و در همین حرفه به کار خود ادامه‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران(اصکابا)‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از طریق آزمون ورودی و مصاحبه شفاهی در زمینه های‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس اخذ و پردازش تصاویر پزشکی‬ ‫(با مدرک فوق لیسانس)‬ ‫‪ -2‬کارشناس اخذ و پردازش سیگنال پزشکی‬ ‫(با مدرک فوق لیسانس)‬ ‫‪ -3‬کارشناس امور اداری و پشتیبانی آشنا‬ ‫به فرآیندهای مربوطه‬ ‫‪ -4‬کارشناس مدیریت ارتباط با مشتری (‪)CRM‬‬ ‫یک نفر آقا‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را حدا کثر تا تاریخ ‪97/9/8‬‬ ‫همراه با ذکر نام زمینه مورد نظر جهت همکاری‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪hr@nbml.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نهـ ــا‌از‌‬ ‫اعـ ـ ـ ــزام‌ن ـ ـ ـ ـی ـ ـ ــروی‌ کـ ــار‌بـ ـ ـ ــه‌خـ ــارج‌و‌ب ـ ـه‌کـ ــارگ ـ ـم ـ ـ ــاری‌آ ‌‬ ‫طریق‌سرمایه‌گذاری‌های‌انجام‌شده‌توسط‌ کارفرمای‌خارجی‪‌،‬شیوه‌ای‌‬ ‫مرسوم‌در‌تمام‌دنیا‌برای‌افزایش‌درآمدهای‌ارزی‌و‌افزایش‌توان‌اقتصادی‌‬ ‫کشورها‌به‌شمار‌می‌رود‌و‌بسیاری‌از‌ کشورها‌با‌برنامه‌ریزی‌مناسب‌در‌‬ ‫تالش‌اند‌تا‌سهم‌خود‌را‌از‌این‌بازار‌را‌افزایش‌دهند‌تا‌از‌این‌طریق‌هم‌‬ ‫مشکالت‌بیکاری‌در‌کشورشان‌کاهش‌یابد‌و‌هم‌از‌طریق‌ارز‌واردشده‌به‌‬ ‫کشور‪‌،‬زمینه‌افزایش‌تولید‌ناخالص‌ملی‌را‌فراهم‌کنند‪.‬‬ ‫در‌ کشور‌ما‌ نـ ــیز‌تا کـ ــنون‌ چـ ــه‌در‌ بـ ــرنـ ــامـ ــه‌ششم‌توسعه‌و‌چه‌دیگر‌‬ ‫ٔ‬ ‫برنامه‌های‌توسعه‌ای‪‌،‬هدف‌گذاری‌هایی‌درزمینه‌اعزام‌نیروی‌کار‌به‌خارج‌‬ ‫از‌کشور‌انجام‌شده‌است‌و‌حتی‌در‌بسته‌ستاد‌فرماندهی‌اقتصاد‌مقاومتی‌‬ ‫نیز‌ که‌به‌منظور‌رونق‌تولید‌و‌اشتغال‌به‌دستگاه‌ها‌ابالغ‌شده‌از‌‪‌۱۲‬تکلیف‌‬ ‫بر‌عهده‌وزارت‌کار‌گذاشته‌شده‌در‌دو‌مورد‌اعزام‌نیروی‌کار‌به‌خارج‌مورد‌‬ ‫تأ کید‌قرارگرفته‌است‌ که‌نشان‌دهنده‌جایگاه‌باالی‌آن‌در‌اسناد‌باالدستی‌‬ ‫نظام‌جمهوری‌اسالمی‌ایران‌است‪.‬‬ ‫این‌هدف‌گذاری‌ها‌سبب‌شد‌تا‌کاریابی‌های‌بین‌المللی‌دست‌به‌کارشده‌‬ ‫و‌بر‌اساس‌خبر‌اعالم‌شده‌در‌تیرماه‌ گذشته‪‌،‬با‌انعقاد‌توافق‌نامه‌ای‌با‌یک‌‬ ‫کاریابی‌انگلیسی‪‌،‬زمینه‌اعزام‌پرستاران‪‌،‬مهندسان‌و‌دانش‌آموختگان‌حوزه‌‬ ‫فناوری‌اطالعات‌داوطلب‌واجد‌شرایط‌به‌این‌ کشور‌را‌فراهم‌آورند‪‌.‬البته‌‬ ‫اعزام‌نیروی‌ کار‌فقط‌محدود‌به‌ کشور‌انگلستان‌نمی‌شود‌و‌داوطلبان‌در‌‬ ‫صورت‌داشتن‌مدرک‌زبان‌و‌سابقه‌کار‌مرتبط‌امکان‌اعزام‌به‌دیگر‌کشورها‌‬ ‫همچون‌ آلمان‪ ‌،‬کانادا‪ ‌،‬استرالیا‪ ‌،‬نیوزلند‪ ‌،‬سوئد‪ ‌،‬دانمارک‪ ‌،‬فنالند‪ ‌،‬نروژ‪‌،‬‬ ‫فرانسه‌و‌برخی‌کشورهای‌دیگر‌را‌خواهند‌داشت‪.‬‬ ‫جهت‌پیگیری‌آخرین‌وضعیت‌این‌اعزام‌ها‌با‌توجه‌به‌شرایط‌فعلی‌‬ ‫پیش‌آمده‌ در‌ کشور‌ با‌ دکتر‌ محمدحسن‌ احمدپور‪ ‌،‬رئیس‌ هیئت‌مدیره‌‬ ‫انجمن‌ صنفی‌ کاریابی‌های‌ بین‌المللی‌ ایران(اصکابا)‌ به‌ گفت‌ ‌و‌ گو‌‬ ‫نشستیم‌و‌وی‌خبر‌از‌ادامه‌اعزام‌نیروی‌کار‌به‌این‌کشورها‌را‌داد‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هزینه شرکت در دوره‌های مذکور توسط کارفرما تأمین می‌شود‪ .‬پس‌ازآن‬ ‫در آزمون مذکور شرکت نموده و پس از قبولی توسط همین کارفرما‪ ،‬در موقعیت‬ ‫شغلی پرستار تأیید صاحیت شده و با حقوق پرستاری که به مراتب بیشتر از‬ ‫کمک پرستاری است‪ ،‬به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫انگلستان فقط به رشته پرستاری محدود می‌شود گفت‪ :‬فرصت‌های شغلی‬ ‫این کشور منحصر به گروه پرستاری نیست و در گروه مهندسی مثل مهندسی‬ ‫مکانیک‪ ،‬مهندسی برق‪ IT،‬و دیگر گروه‌های مهندسی نیز ام ـکــان اعــزام ن ـی ــرو‬ ‫به کشور انگلستان و کانادا وجود دارد‪ ،‬اما برای این گروه از افراد نیز دو شرط داشتن‬ ‫زبان و سابقه کار مطرح است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای این گروه داشتن سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی فرد‬ ‫بسیار مهم است ‪،‬چون از این طریق کارفرمای خارجی می‌تواند میزان داشتن‬ ‫صاحیت فرد را سنجش کند‪.‬‬ ‫خبر‌خوب‌در‌خصوص‌کاهش‌هزینه‌اعزام‌پرستاران‌به‌انگلستان‬ ‫مدیر کاریابی بین‌المللی سامت در ادامه گفت‪ :‬با توجه به مشکل تأمین‬ ‫ً‬ ‫هزینه نسبتا باالی اعزام توسط متقاضیان و همچنین باال رفتن نرخ ارز گفت‪:‬‬ ‫بر این مبنا مجدد با طرف انگلیسی مذاکراتی صورت گرفته تا بتوانیم با توجه به‬ ‫مشکات موجود‪ ،‬تا جای ممکن هزینه را کاهش دهیم‪ .‬از سوی دیگر سیاست‬ ‫ً‬ ‫کاهش هزینه اعزام در رأس برنامه‌های کاریابی‌های بین‌المللی قرارگرفته و نهایتا‬ ‫موفق شدیم هزینه اعزام به انگلستان را برای پرستاران محترم به میزان قابل‌توجهی‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫فرصت‌اعزام‌مهندسان‌به‌انگلستان‌و‌کانادا‬ ‫وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا فرصت‌های شغلی کشور‬ ‫شرایط‌جذب‌کمک‌پرستاران‌در‌کشور‌آلمان‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه جذب کمک پرستاران در کشور آلمان نیز گفت‪ :‬بنابر‬ ‫وی‬ ‫ٔ‬ ‫توافق‌نامه‌ای که بین اصکابا و موسسه ویویدوس آلمان (شهر برلین) درزمینه آموزش‬ ‫کمک پرستاری منعقد شده‪ ،‬قرار است عاقه‌مندان به فعالیت در رشته کمک‬ ‫پرستاری در آلمان پس از شرکت در دوره‌های آموزشی تئوری (‪ 240‬ساعت در‬ ‫ایران)‪ ،‬بالینی (‪ 240‬ساعت در برلین) و دوره توجیهی (‪ 80‬ساعت در برلین) که‬ ‫نقش‌تحریم‌‌ها‌در‌اعزام‌نیروی‌ کار‬ ‫وی در پاسخ به سؤال خبرنگار بازارکار مبنی بر اینکه آیا تحریم‌های ظالمانه‬ ‫علیه کشورمان در اعزام نیروی کار به خارج از کشور تأثیر داشته است گفت‪:‬‬ ‫اظهارنظر سیاسی در این زمینه در حوزه تخصص من نیست‪ ،‬اما از دیدگاه‬ ‫حقوق بین‌الملل که رشته تحصیلی بنده بوده تاکید می‌کنم باید به این موضوع‬ ‫توجه داشته باشیم که بر اساس منشور سازمان ملل‪ ،‬حق اشتغال جزو حقوقی‬ ‫است که کشورها نمی‌توانند به دلیل ملیت‪ ،‬افراد را از این حق محروم کرده و‬ ‫این موضوع تبعیض محسوب شده و در محاکم بین‌المللی قابل‌پیگیری است‪،‬‬ ‫لذا اعمال تبعیض برای شهروندان ایرانی توسط این کشورها مستلزم عدم رعایت‬ ‫حقوق بین‌الملل و پاسخگویی در مراجع قضایی بین‌المللی است که عدم تأثیر‬ ‫تحریم‌ها را در این حوزه تضمین می‌کند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران(اصکابا)‬ ‫بابیاناینکهبراساساسنادبین‌المللیمی‌توانیمبگوییم کهتحریم‌هاارتباطمستقیمی‬ ‫به پیدا کردن شغل برای افراد در خارج از کشور ندارد ادامه داد‪ :‬اما باید توجه‬ ‫داشته باشیم که در حوزه کشورهای حوزه خلیج‌فارس وضعیت به گونه دیگری‬ ‫است و به‌طور مثال در کشور قطر و در پروژه اعزام پرستار به دلیل مشکات‬ ‫سیاسی نتوانستیم حتی یک نیرو نیز با توجه به توافقات انجام‌شده به این کشور‬ ‫اعزام کنیم‪.‬‬ ‫متقاضیان‌اعزام‌به‌خارج‌مراقب‌نیش‌گزنده‌مؤسسات‌غیرمجاز‌باشند‬ ‫وی در ادامه بابیان اینکه متأسفانه در شرایط فعلی که متقاضیان اشتغال‬ ‫در کشور افزایش‌یافته است بسیاری افراد به مؤسسات غیرمجاز مراجعه می‌کنند‬ ‫گفت‪ :‬برخی از این مؤسسات حتی در کشور شعبه ندارند و در مواردی حتی وجود‬ ‫خارجی نیز ندارند و فرد از طریق شبکه‌های اجتماعی با متقاضیان ارتباط برقرار‬ ‫کرده و سپس با یک ایمیل قرارداد منعقد شده و مبالغ هنگفتی دریافت می‌شود‪.‬‬ ‫احمدپور ادامه داد‪ :‬به همین دلیل انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی‬ ‫ایران مهم‌ترین مأموریت خود را این موضوع قرار داده است تا مؤسسات دارای‬ ‫مجوز را به مردم و متقاضیان معرفی کند؛ از طرفی متقاضیان نیز باید مراقب نیش‬ ‫گزنده مؤسسات غیرمجاز باشند و به آن‌ها مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران(اصکابا) در‬ ‫پایان گفت‪ :‬متقاضیان می‌توانند برای اطاع از اسامی کاریابی‌های خارجی دارای‬ ‫مجوز بهسایتوزارتتعاون کار و رفاهاجتـــمـــاعی(‪)https://www.mcls.gov.ir‬و انجمن‬ ‫صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران(اصکابا) به نشانی ‪http://www.scaba.ir‬‬ ‫مراجعه کرده و یا در صورت نیاز با تلفن تماس دبیرخانه انجمن ‪02188886875‬‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫وزارت‌نیرو‪ ،‬در راستای راهبرد شایسته گزینی در دولت‬ ‫دوازدهم و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد‬ ‫دارای صالحیت های عمومی و تخصصی خدمت گزاری‬ ‫‪ ،‬از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در‬ ‫سمت های زیر دعوت به اعالم آمادگی می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن‬ ‫‪ -2‬مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -3‬مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫‪ -4‬مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان‬ ‫آذربایجان غربی‬ ‫برای کسب اطالع از شرایط احراز و وظایف مربوطه و‬ ‫همچنین تکمیل فرم درخواست‪ ،‬لطفا از تاریخ ‪97/8/5‬‬ ‫لغایت ‪ 97/8/18‬به آدرس مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫‪www.moe.gov.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تحلیلگران روزنه شرق جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‌شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‌احراز‬ ‫وظایف‌عمده‬ ‫‪۱‬‬ ‫منشی‌مخصوص‌‬ ‫مدیرعامل‬ ‫خانم‬ ‫حداقل‌‪‌۲۵‬سال‌سن‬ ‫حداقل‌‪‌۲‬سال‌سابقه‌ کار‌مرتبط‌با‌‬ ‫روابط‌عمومی‌باال‬ ‫آشنا‌به‌زبان‌انگلیسی‌و‌ کامپیوتر‬ ‫پاسخگویی‌به‌تماس‌های‌تلفنی‬ ‫انجام‌امور‌دفتری‌و‌بایگانی‬ ‫برنامه‌ریزی‌و‌هماهنگی‌امور‌‬ ‫کاری‪‌،‬جلسات‌و‌قرارهای‌مالقات‌‬ ‫مدیرعامل‬ ‫آ قا‬ ‫مسلط‌به‌‪‌SQL‌SERVER‌,‌C#‌,‬‬ ‫‪MVC‬‬ ‫آشنا‌به‌مفاهیم‌‪‌Object‌Oriented‌,‬‬ ‫‪Ajax‌,‌JQuery‬‬ ‫دارای‌روحیه‌ کار‌تیمی‬ ‫با‌حداقل‌‪‌۲‬سال‌سابقه‌ کار‌مرتبط‬ ‫انجام‌عملیات‌تولید‌نرم‌افزار‬ ‫انجام‌عملیات‌تست‌و‌عیب‌یابی‌‬ ‫نرم‌افزار‬ ‫آنالیز‌و‌طراحی‌پایگاه‌داده‬ ‫خالق‌در‌تحلیل‌نرم‌افزار‌با‌رویکرد‌‬ ‫حل‌مساله‬ ‫‪ ‬خانم‪/‬‬ ‫آ قا‬ ‫مسلط‌به‌‪SQL‌Server‬‬ ‫ً‬ ‫تر‌جیحا‌آشنا‌به‌مفاهیم‌مالی‌‬ ‫وحسابداری‬ ‫ً‬ ‫ترجیحا‌آشنا‌به‌فرآیندهای‌‬ ‫حسابداری‪،‬انبار‪،‬خزانه‌و‌بازرگانی‬ ‫ارائه‌پشتیبانی‌حضوری‌و‌تلفنی‬ ‫انجام‌عملیات‌راه‌اندازی‌نرم‌افزار‬ ‫آ قا‪ ‬‬ ‫مسلط‌به‌‪HTML,‌JavaScript‬‬ ‫مسلط‌به‌ کتابخانه‌های‌‪‌JQuery,‬‬ ‫‪Bootstrap,‌Angular‌Js‬‬ ‫دارای‌حداقل‌یک‌سال‌سابقه‌ کار‌مرتبط‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫برنامه‌نویس‌نرم‌‬ ‫افزارهای‌تحت‌وب‬ ‫کارآموز‌برنامه‌نویسی‬ ‫‪ ‬کارشناس‌پشتیبان‌فنی‌‬ ‫نرم‌افزار‌مالی‌تحت‌وب‬ ‫‪ ‬برنامه‌نویس‌رابط‌‬ ‫کاربری‌(‪)UI‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتداروییازافرادمشروحهزیردعوتبههمکاریمینماید‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کد شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫پرستار‬ ‫‪2‬‬ ‫پیراپزشکی‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫و کامپیوتر‬ ‫‪223‬‬ ‫ارسال رزومه با ذکر کد شغلی به‬ ‫آخرین وضعیت اعزام پرستاران و مهندسان‬ ‫به کشورهای اروپایی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫آزمایشگاه‌ملی‌نقشه‌برداری‌مغز‬ ‫ردیف‬ ‫بازارکار در گفت‌وگو با رئیس هیئت‌مدیره اصکابا بررسی کرد‬ ‫توسط اساتید آلمانی و بر اساس استانداردهای کشور آلمــان بــرگــزار مــی‌شــونــد‪،‬‬ ‫به عنوان کمک پرستار در کشور آلمان مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران(اصکابا)‬ ‫بابیان اینکه دارا بودن مدرک پایان دوره پیش‌دانشگاهی‪ ،‬دیپلم و تسلط به زبان‬ ‫آلمانی در حد ‪ B1‬را از شرایط شرکت در این دوره آموزشی است افزود‪ :‬دارندگان‬ ‫مدارک دانشگاهی باالتر که به زبان آلمانی تسلط داشته و از سایر روش‌ها موفق به اخذ‬ ‫موقعیت کاری یا اقامتی در آلمان نشده‌اند نیز می‌توانند از این طریق اقدام‬ ‫نمایند‪ ،‬اما این امر منوط به تصمیم آن‌ها در عدم استفاده از مدرک دانشگاهی‬ ‫در کشور آلمان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با برگزاری سه ماه از دوره در ایران و سه ماه آن در آلمان‬ ‫شرایط جذب کمک پرستاران تسهیل شده است افزود‪ :‬درگذشته افراد پس‌ازآن‬ ‫پایان دوره در آلمان باید به ایران برمی‌گشتند و برای آن‌ها تقاضای ویزای کار‬ ‫می‌شد‪ ،‬اما با هماهنگی‌های انجام‌شده‪ ،‬فرد پس از پایان دوره در آلمان تقاضای‬ ‫ویزای کار می‌کند و با توجه به اینکه هم مدرک تحصیلی دارد و هم کارفرمای‬ ‫خارجی موجود است ویزای تحصیلی آن‌ها در اداره مهاجرت و در خا ک آلمان‬ ‫تبدیل به ویزای کار می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در این حوزه مشکل کارفرمای خارجی نداریم ادامه داد‪:‬‬ ‫اما مشکل اصلی داشتن افرادی است که مدرک ‪ B1‬زبان آلمانی را داشته باشند‪.‬‬ ‫احمدپور بابیان اینکه درسال می‌توانیم دو دوره شش‌ماهه آموزش کمک‬ ‫پرستار برگزار کنیم گفت‪ :‬در هر دوره شش‌ماهه می‌توانیم ‪ ۲۴‬نفر و در یک سال‬ ‫تنها ‪ 48‬نفر را جذب کنیم‪ .‬در این زمینه افرادی که در رشته‌های علوم انسانی و‬ ‫سایر رشته‌ها نیز تحصیل‌کرده‌اند با داشتن مدرک زبان آلمانی می‌توانند در دوره‬ ‫شرکت کرد و از این طریق در کشور آلمان مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪hr@koa.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کاردان‌یا‌کارشناس‌برق‌‬ ‫جهتنصبوراهاندازیسیستمهایایمنی‬ ‫خدمات فنی و پروژه آشنا به‬ ‫‪ Auto cad‬و ‪( office‬محدوده غرب)‬ ‫‪agahi.estekhdam2013@gmail.com‬‬ ‫تکنسین‌ماشین‌ابزار‬ ‫مسلط به برنامه نویسی تراش ‪ CNC‬با تجربه کار‬ ‫‪patern_ir@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر‌مالی‌با‌سابقه‌‬ ‫تخصصیمالیدرزمینهشرکتهایبازرگانی‬ ‫(واردات و صادرات)‬ ‫@‪commercialdepartment87‬‬ ‫‪gmail.com‬‬ ‫اجرای‌محیط‌رابط‌ کاربری‌نرم‌‬ ‫افزار‬ ‫ایجاد‌فرم‌های‌‪Interactive‬‬ ‫طراحی‌ کتابخانه‌های‌اختصاصی‌‬ ‫رابط‌ کاربری‌نرم‌افزار‬ ‫از‌متقاضیانی‌ که‌تمایل‌به‌ گذراندن‌دوره‌ کارآموزی‌حسابداری‌در‌مجموعه‌روزنه‌شرق‌دارند‌نیز‌دعوت‌به‌همکاری‌میشود‌‪‌.‬‬ ‫بدیهی‌ست‌در‌صورت‌توافق‌طرفین‌این‌همکاری‌منجر‌به‌استخدام‌در‌سمت‌پشتیبان‌حسابدار‌نرم‌افزار‌مالی‌خواهد‌شد‪.‬‬ ‫جهت پیوستن به شرکت تحلیلگران روزنه شرق می توانید روزمه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایید‪(.‬درج عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی است)‬ ‫حتما عنوان شغل مورد نظر را درقسمت موضوع ایمیل ذکر کنید در غیر این صورت رزومه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪jobs@rozaneco.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانس‌نقشه‌کش‌صنعتی‌‬ ‫مسلط به اتوکد‬ ‫کد شغلی‪NR13 :‬‬ ‫بازنشسته‌نیروهای‌مسلح‬ ‫با سابقه انبارداری و یا حسابداری‬ ‫آشنا به کامپیوتر ‪ /‬ساکن کرج و حومه‬ ‫‪employee@nahadin.com‬‬ ‫‪resumintfo3@gmail.com‬‬
‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بایدها‬ ‫‪‌.۱‬مختصر‌و‌مفید‌بودن‬ ‫تحقیقات نشان می‌دهد که کارمندان منابع انسانی‬ ‫تنها شش تا هفت ثانیه زمان را صرف بررسی اولیه یک رزومه‬ ‫می‌کنند؛ بنابراین زمان خود را صرف نوشتن محتوایی نکنید‬ ‫ً‬ ‫که ممکن است اصا خوانده نشود‪ .‬تا جای ممکن از کلمات‬ ‫و عباراتی استفاده کنید که به مختصر شدن نوشته‌های شما‬ ‫کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫این موضوع را نیز در ذهن‌تان داشته باشید که برای خاصه کردن‬ ‫رزومه باید روی انتخاب تک‌تک کلمات خود دقت داشته‬ ‫باشید‪ .‬هرچقدر یک رزومه کوتاه‌تر باشد خواندن آن نیز راحت‌تر‬ ‫است؛ اما باید به‌گونه‌ای نوشته‌شده باشد که منظور شما را سریع‬ ‫بیان کند و همچنین دقیق و قدرتمند باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در سال‌های گذشته معموال به متقاضیان کار توصیه‬ ‫می‌شد که رزومه‌های طوالنی بنویسند و برای نوشتن متن آن از‬ ‫داستان‌سرایی استفاده کنند؛ اما امروز هدف از نوشتن رزومه‬ ‫ایناست کهبهمخاطبخودنشاندهیدشایستگیانجامچه کارهایی‬ ‫رادارید و شرکت چگونه از حضور شما سود خواهد برد‪.‬‬ ‫زمانی‌ که‌رزومه‌شما‌‬ ‫مختصر‌باشد‌و‌پیام‌خود‌‬ ‫را‌به‌طور‌واضح‌بیان‌ کند‪‌،‬‬ ‫یک‌قدم‌از‌مابقی‌رزومه‌ها‌‬ ‫جلوتر‌خواهد‌بود‬ ‫اینکه از چه مدل اطاعاتی باید استفاده کنید و آن‌ها را در‬ ‫چه قالبی بیان کنید‪ ،‬رابطه مستقیمی با نقش مورد تقاضای‬ ‫شما در شرکت دارد؛ بنابراین کمی جست‌وجو کنید و ببینید‬ ‫که بهتر است چه اطاعاتی را وارد رزومه خود کنید‪ .‬زمانی که‬ ‫رزومه شما مختصر باشد و پیام خود را به‌طور واضح بیان کند‪،‬‬ ‫یک‌قدم از مابقی رزومه‌ها جلوتر خواهد بود و این موضوع شانس‬ ‫شما را برای استخدام در شرکت موردنظر افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫‪‌.۲‬لینک‌دادن‌به‌موارد‌مرتبط‬ ‫اگر رزومه شما به صورت محتوای دیجیتالی است‪ ،‬یک‬ ‫راه آسان برای اطمینان از مختصر بودن رزومه و درعین‌حال‬ ‫تاثیرگذار بودن آن‪ ،‬استفاده از هایپرلینک است‪ .‬شما می‌توانید‬ ‫از هایپرلینک‌ها برای ارائه اطاعات و منابع مرتبط با محتوای‬ ‫خود در داخل رزومه استفاده کنید‪ .‬هایپرلینک‌ها نقش‬ ‫توضیحات اضافه را در رزومه بازی می‌کنند و به شما اجازه‬ ‫می‌دهند که با حفظ اختصار محتوای رزومه اصلی‪ ،‬اطاعات‬ ‫اضافه‌تری را به خواننده منتقل کنید‪ .‬فراموش نکنید که هدف‬ ‫است فاقد صاحیت تشخیص داده شده و هیچ موقع در‬ ‫اختیار مدیران قرار نگیرد‪.‬‬ ‫یکی از جدیدترین راه‌های نوشتن رزومه استفاده از جداول و‬ ‫طراحی‌های گرافیکی است‪ .‬اما این موضوع ممکن است خوانایی‬ ‫رزومه و تشخیص کلمات کلیدی آن را سخت کند؛ بنابراین‬ ‫بهتر است از قالب‌هایی استفاده کنید که بخش‌بندی‌های آن‬ ‫با استفاده از تیترهای مناسب از هم تفکیک شد ‌ه باشند‪ .‬تیترها‬ ‫توجه خواننده را جلب می‌کنند و همچنین خوانایی رزومه را باال‬ ‫می‌برند‪ .‬برای افزایش خوانایی رزومه می‌توانید بخش‌بندی‌های آن‬ ‫مانند تجربیات کاری‪ ،‬تحصیات‪ ،‬مهارت‌ها و ‪ ...‬را با استفاده از‬ ‫یک خط از هم تفکیک کنید‪.‬‬ ‫اگر برای موقعیت شغلی درخواست می‌دهید که خاقیت‬ ‫به‌عنوان یک امتیاز مثبت در نظر گرفته می‌شود‪ ،‬می‌توانید‬ ‫از هایپرلینک‌ها استفاده کنید‪ .‬یک پورتفولیو از نمونه‌های‬ ‫کارهای خود بسازید و لینک آن را داخل رزومه قرار دهید‪ .‬این‬ ‫کار باعث می‌شود که خوانایی رزومه حفظ شده و خاقیت و‬ ‫نوآور ی‌تان نیز مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪‌.۲‬نمره‌دادن‌به‌مهارت‌ها‬ ‫مدیران و کارمندان منابع انسانی عاشق این هستند که شما‬ ‫نگاهی به‬ ‫ا گر‌اطالعات‌وارد‌شده‌‬ ‫در‌یک‌رزومه‌غیرواقعی‌‬ ‫به‌نظر‌برسند‌ممکن‌است‌‬ ‫فاقد‌صالحیت‌تشخیص‬ ‫‌داده‌شوید‬ ‫باید و نبایدهای نوشتن یک رزومه خوب‬ ‫◄ عوامل‌زیادی‌در‌تاثیرگذار‌بودن‌رزومه‌دخالت‌دارند‌و‌این‌عوامل‌ب ــا‌ گــذشــت‌زمان‌‬ ‫تغییر‌می‌کنند؛‌بنابراین‌اطالع‌داشتن‌از‌آخرین‌تغییرات‌به‌نفع‌متقاضیان‌کار‌خواهد‌بود‪.‬‬ ‫ب ــه‌ گ ــزارش‌پای ــگاه‌خب ــری‌نوپان ــا‪‌،‬ای ــن‌روز‌ه ــا‌همه‌چی ــز‌ب ــا‌س ــرعت‌زی ــادی‌در‌ح ــال‌تغیی ــر‌‬ ‫اس ــت‌و‌ای ــن‌تغیی ــرات‌در‌فض ــای‌اس ــتخدام‌ه ــم‌اثرات ــی‌می‌گ ــذارد‪‌.‬به‌عن ــوان‌مث ــال‌اینک ــه‌‬ ‫مدی ــران‌مناب ــع‌انس ــانی‌ب ــه‌دنب ــال‌ج ــذب‌چ ــه‌نیروهای ــی‌هس ــتند‌و‌اینک ــه‌متقاضی ــان‌چگون ــه‌‬ ‫بای ــد‌توج ــه‌آن‌ه ــا‌را‌جل ــب‌کنن ــد‪‌،‬همیش ــه‌ثاب ــت‌نیس ــت؛‌بنابرای ــن‌ا گ ــر‌ش ــما‌نتوانی ــد‌آمادگ ــی‌‬ ‫الزم‌را‌ کس ــب‌ کنی ــد‪‌،‬از‌رقیب ــان‌ خ ــود‌عق ــب‌خواهی ــد‌افت ــاد‪‌.‬ای ــن‌موض ــوع‌ ب ــرای‌نوش ــتن‌‬ ‫مهم‌تری ــن‌معرفی‌نامـ ـه‌‌ ش ــما‌یعن ــی‌رزومه‌ت ــان‌اهمی ــت‌دارد‪.‬‬ ‫زمان ــی‌ ک ــه‌ ش ــما‌ ب ــرای‌ ش ــرکتی‌درخواس ــت‌هم ــکاری‌ارس ــال‌و‌رزومه‌‌ت ــان‌را‌ضمیم ــه‌‬ ‫می‌کنی ــد‪‌،‬تنه ــا‌ی ــک‌ش ــانس‌داری ــد‌ت ــا‌ط ــرف‌مقاب ــل‌را‌تح ــت‌تأثی ــر‌ق ــرار‌دهی ــد؛‌بنابرای ــن‌بای ــد‌از‌‬ ‫ای ــن‌فرص ــت‌نهای ــت‌اس ــتفاده‌را‌ب ــرده‌و‌رقبایت ــان‌را‌کن ــار‌بزنی ــد‪.‬‬ ‫س ــؤالی‌ ک ــه‌مط ــرح‌می‌ش ــود‌ای ــن‌اس ــت‌ ک ــه‌در‌ح ــال‌حاض ــر‌چ ــه‌بایده ــا‌و‌نبایدهای ــی‌‬ ‫ب ــرای‌نوش ــتن‌رزوم ــه‌بای ــد‌رعای ــت‌ش ــود‪‌.‬در‌ادام ــه‌ای ــن‌مطل ــب‌ابت ــدا‌ب ــه‌بررس ــی‌س ــه‌م ــورد‌از‌‬ ‫بایده ــای‌رزوم ــه‌و‌س ــپس‌‪‌۲‬م ــورد‌از‌نبایده ــای‌آن‌می‌پردازی ــم‪.‬‬ ‫یکی از بهترین گزینه‌ها هستند‪ .‬یک ویدئوی کوتاه از خودتان‬ ‫تهیه‌کرده و خودتان را به شرکت موردنظر معرفی کنید‪ .‬ویدئوها‬ ‫تاثیر فوق‌العاده بیشتری نسبت به متن‌ها دارند و دید بهتری به‬ ‫مخاطب می‌دهند‪.‬‬ ‫در ویدئوهایمعرفیدر موردویژگی‌هایشخصیتیو نحوهبرقراری‬ ‫ارتباط خود با دیگران صحبت کنید‪ .‬همچنین توضیح دهید‬ ‫که چرا قصد دارید در این موقعیت شغلی کار کنید و چرا‬ ‫شرکت باید شما را از میان دیگران انتخاب کند‪.‬‬ ‫اگر دارای سابقه کاری مرتبط هستید‪ ،‬می‌توانید یک‬ ‫پورتفولیوی دیجیتال (مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌ها) درست‬ ‫کرده و لینک آن را در رزومه خود درج کنید‪ .‬این کار باعث‬ ‫اصلی شما مختصر بودن رزومه است؛ بنابراین می‌توانید از‬ ‫هایپرلینک‌ها برای توضیحات بیشتر در مورد کلمات کلیدی‬ ‫رزومه استفاده کنید‪.‬‬ ‫چندنکته‌ای کهبایدهنگاماستفادهاز هایپرلینک‌هادقت کنید‪:‬‬ ‫◄ از لینک‌هایی استفاده کنید که تصویر بهتری از شما در‬ ‫ذهن خواننده ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫◄ خواننده باید متوجه لینک‌های داخل رزومه شود؛‬ ‫بنابراین از رنگ‌های غیرقابل تشخیص استفاده نکنید‪.‬‬ ‫‪‌.۳‬تولید‌محتوای‌دیجیتال‬ ‫ً‬ ‫احتماال این سؤال در ذهن‌تان ایجاد می‌شود که چه‬ ‫منابعی باید داخل رزومه شما لینک شوند‪ .‬ویدئوهای معرفی‬ ‫می‌شود که کارمند منابع انسانی احساس کند شما برای انجام‬ ‫این کار آماده هستید و همچنین به شناخت بهتری از شما و‬ ‫مهارت‌هایتان برسد‪.‬‬ ‫نبایدها‬ ‫‪‌.۱‬اغراق‌ کردن‌در‌مورد‌اطالعات‬ ‫درست است که یک رزومه خوب و پربار می‌تواند توجه هر‬ ‫بیننده‌ای را جلب کند؛ اما مانند هر چیز دیگری‪ ،‬اغراق کردن‬ ‫در این زمینه نیز اصا خوب نیست‪ .‬گاهی اوقات رزومه‌ها برای‬ ‫بررسی بیشتر در اختیار مدیران منابع انسانی قرار می‌گیرند‪ .‬اگر‬ ‫اطاعات وارد شده در یک رزومه غیرواقعی به نظر برسند ممکن‬ ‫بتوانید مهارت‌های خودتان را ارزیابی کنید‪ .‬اما این ارزیابی‌ها‬ ‫همیشه دقیق نیستند‪ .‬بسیاری از متقاضیان تصور می‌کنند که نمره‬ ‫دادن به مهارت‌ها کار هوشمندانه‌ای است و به‌عنوان مثال در رزومه‬ ‫خود می‌نویسند‪ :‬فتوشاپ‪ ۷ :‬از ‪ ،۱۰‬ورد‪ ۴ :‬از ‪ ۱۰‬و اکسل‪ ۸ :‬از ‪.۱۰‬‬ ‫مسئله‌ای که وجود دارد این است که ارزیابی مهارت‌ها تا‬ ‫حدودی مبهم و سلیقه‌ای است‪ .‬همچنین بسیاری از متقاضیان‬ ‫ترجیح می‌دهند در تمام زمینه‌ها به خودشان نمره باال بدهند‪.‬‬ ‫دادن نمره ‪ ۹‬یا ‪ ۱۰‬از ‪ ۱۰‬به تمام مهارت‌ها باعث شک کردن افراد‬ ‫تصمیم گیرنده برای استخدام خواهد شد‪ .‬بهترین راه حل‪ ،‬بیان‬ ‫سطح آشنایی در مورد مهارت‌ها است‪ .‬به‌عنوان مثال استفاده از‬ ‫عبارت‌های زیر به جای سیستم نمره‌دهی توصیه می‌شوند‪:‬‬ ‫ مهارت باال در فتوشاپ‬‫ آشنا با وردپرس‬‫ دارای تجربه در زمینه‌ برنامه‌نویسی به زبان‌های ‪ Java‬و ‪C#‬‬‫این روش موثرتر از نمره دادن خواهد بود و تاثیر بیشتری نیز‬ ‫روی خواننده خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری با شرکت توسعه پلیمرپادجم‬ ‫شــركت‌توســعه‌پليمر‌پادجــم‌واقــع‌در‌اســتان‌بوشــهر‪‌-‬شهرســتان‌عســلويه‌‪‌-‬منطقــه‌ويــژه‌اقتصــادی‌انــرژی‌پــارس‌جنوبــي‌در‌نظــر‌دارد‌نيــروی‌انســاني‌مــورد‌نيــاز‌خــود‌را‌از‌بيــن‌فــارغ‌التحصيــان‌مقاطــع‌كاردانــی‪‌،‬كارشناسی‪/‬كارشناســی‌ارشــد‌و‌از‌طريق‌‬ ‫آزمــون‌كتبــی‌‪‌،‬مصاحبــه‌عمومــی‌و‌معاينــات‌پزشــكی‌مطابــق‌بــا‌مقــررات‌شــركت‌در‌قالــب‌قــرارداد‌قانــون‌كار‌و‌از‌طريــق‌شــركت‌تاميــن‌نيــروی‌انســانی‌و‌بــه‌صــورت‌مــدت‌معيــن‌جــذب‌نمايــد‪‌.‬‬ ‫جدول‌رشته‌ها‌و‌مقاطع‌تحصيلی‌مورد‌نياز‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرايش‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندسی شیمی‬ ‫کلیه گرایش ها به جز صنایع غذایی‬ ‫رديف‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندسی پلیمر‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫قدرت ‪ /‬الکترونیک ‪ /‬کنترل ‪ /‬ابزار دقیق‬ ‫‪4‬‬ ‫‪HSE‬‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسی ایمنی صنعتی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫جنسيت‬ ‫مقطع تحصيلي‬ ‫تعداد‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪66‬‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪25‬‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تربیت بدنی (واحد آتش نشانی)‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫‪7‬‬ ‫بهداشت حرفه ای‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندسی ایمنی و بازرسی فنی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫‪11‬‬ ‫مهندسی مواد‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مهندسی فناوری اطالعات و کامپیوتر‬ ‫فن آوری اطالعات ‪ /‬شبکه ‪ /‬نرم افزار‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناس شیمی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیریت‬ ‫صنعتی‪/‬بازرگانی‪/‬دولتی‪/‬بیمه‪/‬اقتصاد‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17‬‬ ‫پدافند غیر عامل‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫کاردانی شیمی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪44‬‬ ‫‪19‬‬ ‫کاردانی مکانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪1‬‬ ‫تذکر‪‌:‬استفاده‌از‌نیروهای‌خانم‌صرفا‌از‌میان‌داوطلبان‌بومی‌که‌موفق‌به‌کسب‌نمره‌قبولی‌شده‌باشند‪‌،‬خواهد‌بود‪.‬‬ ‫شرایط‌عمومی‌داوطلبان‌‪‌:‬‬ ‫‪ -1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -3‬متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی‬ ‫‪ -4‬داش ــتن تندرس ــتی و توانایی کامل جس ــماني و روانش ــناختی و نداشتن کوررنگی‬ ‫به تأیی ــد طب کار‪ ،‬بهداش ــت و درمان‬ ‫‪ -5‬عدم تعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غیر دولتی‬ ‫‪ -6‬داوطلبان نباید به صورت رس ــمی یا پیمانی دراس ــتخدام واحدهای تابعه صنعت‬ ‫نفت باشند‪.‬‬ ‫‪-7‬داش ــتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه يا دارا بودن کارت معافيت تا قبل از تاریخ‬ ‫برگزاری آزمون کتبی‬ ‫‪ -8‬نداش ــتن س ــوء پیش ــینه کیفری به تأیی ــد مراجع ذيصالح و عدم اش ــتهار به فس ــاد‬ ‫اخالق ــي و اعتياد به م ــواد مخدر‬ ‫‪-9‬محلخدمت کلیهپذیرفتهشدگاننهایی(آزمون کتبی‪-‬مصاحبه‪-‬معایناتپزشکی)‬ ‫در منطقـــهويژهاقتصـــادیانرژیپارسجنوبیبـــودهوترددآنانمطابقرويـــههای جاري‬ ‫شركت خواهد بود‪.‬‬ ‫شرایط‌اختصاصی‌داوطلبان‪‌:‬‬ ‫‪ –1‬داشتن مدرک تحصیلی متناسب با پستهای مندرج در آ گهی‬ ‫‪ -2‬حداقل معدل برای کلیه داوطلبان مقاطع کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬کارشناسی و كاردانی‬ ‫‪ 14‬می باشد‪.‬‬ ‫امتیاز‬ ‫اولویت‬ ‫يك نمره پايین‌تر از معدل اعالمي‬ ‫رزمندگان وجانبازان‬ ‫يك نمره پايین‌تر از معدل اعالمي‬ ‫فرزندان شهدا‪ ،‬مفقودین‪،‬‬ ‫جانبازان‪ ،‬آزادگان و ایثارگران‬ ‫يك نمره پايین‌تر از معدل اعالمي‬ ‫فرزندان كاركنان شاغل و بازنشسته‬ ‫صندوق بازنشستگي كشوري‬ ‫يك نمره پايین‌تر از معدل اعالمي‬ ‫داوطلبین بومی‬ ‫تبصره‌‪ :‬امتياز يك نمره پايین‌تر از معدل اعالمی در جدول فوق مشمول فارغ التحصيالن‬ ‫كارشناسی ارشد نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬دارا ب ــودن کارت پای ــان خدم ــت س ــربازی ت ــا قب ــل از تاریخ برگ ــزاری آزم ــون کتبی‬ ‫• برای افرادی که خدمت س ــربازی را انجام داده اند‪ ،‬تاریخ اتمام س ــربازی درج شده بر‬ ‫روی کارت‪ ،‬معیار مقایس ــه با تاریخ آزمون کتبی خواهد بود‪.‬‬ ‫• ب ــرای اف ــراد دارای کارت معافی ــت از خدم ــت س ــربازی‪ ،‬تاریخ ص ــدور کارت معافیت‪،‬‬ ‫معیار مقایس ــه ب ــا تاری ــخ آزمون کتبی خواه ــد بود‪.‬‬ ‫• قبول ــی نهای ــی اف ــراد دارای کارت معافیت پزش ــکی‪ ،‬پس از قبول ــی در تمامی مراحل‪،‬‬ ‫من ــوط به تأیید پزش ــک م ــورد تأیید ش ــرکت خواهد بود‪.‬‬ ‫• افراد دارای کس ــر خدمت س ــربازی می بایس ــت هنگام ورود اطالع ــات‪ ،‬مدت خدمت‬ ‫س ــربازی را ب ــدون در نظر گرفتن مدت هر گونه کس ــر خدم ــت درج نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬س ــن ب ــرای تمامی دارن ــدگان مدرک تحصیل ــی كاردانی ‪ 26‬س ــال تم ــام ‪ ،‬دارندگان‬ ‫مدرک تحصیلی کارشناس ــی ‪ 28‬ســـال وكارشناسی ارشد ‪ 30‬ســـال تمام تا تاریخ برگزاری‬ ‫آزم ــون کتبی ضروری می باش ــد‪.‬‬ ‫• م ــدت زم ــان خدم ــت نظ ــام وظیفه ب ــه حداکث ــر س ــن داوطلبان اف ــزوده می ش ــود‪.‬‬ ‫• مدت س ــابقه خدمت مرتبط با ارائه گواهی معتبر تا س ــقف ش ــش س ــال و به ازای هر‬ ‫ســـال ســـابقه کار مفید و مرتبط شش ماه به حداکثر ســـن اعالم شده اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫شـــايان ذكر اســـت سابقه مرتبط به ســـابقه ای اطالق می ش ــود كه داراي گواهی انجام‬ ‫كار مرتبط (رشـــته ثبت نامی) و بيمه پرداخت شـــده آن باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬م ــدارک تحصیلی افرادی برای ش ــرکت در آزمون اس ــتخدامی قابل قبول مي باش ــد‬ ‫که در مقاطع دانشـــگاهی از طریق آزمون های سراســـری دانشـــگاه های سراسری و آزاد‬ ‫موفق به ورود به مراکز آموزش عالی برای دریافت مدارک رســـمی شـــده باشـــند و مدارک‬ ‫یاد شـــده مورد تایید وزارت علوم قرار گرفته باشـــد‪.‬‬ ‫• تاری ــخ فراغ ــت از تحصی ــل درج ش ــده در مدرک تحصیلی می بایس ــت قب ــل از تاریخ‬ ‫آزمون کتبی باشـــد‪.‬‬ ‫ی تامين‬ ‫‪ -6‬كلي ــه تخص ــص ه ــای مورد ني ــاز در مقط ــع كاردانی از قب ــول ش ــدگان بوم ‌‬ ‫خواه ــد ش ــد و مقاط ــع باالت ــر از كاردانی‪ ،‬داوطلبي ــن بومی در صورت كس ــب حد نصاب‬ ‫‪ 80‬درص ــد از آخري ــن نمره قبولی در آزمون كتبي بر حس ــب اولوي ــت به مرحله مصاحبه‬ ‫فنی دعوت خواهند ش ــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬داوطلب بومی به فردی اطالق می شـــود که داراي شرايط قيد شده در دستورالعمل‬ ‫شماره ‪ 200/93/9757‬مورخ ‪ 1393/07/19‬رياست جمهوری باشد‪.‬‬ ‫• شهرس ــتان های مهر‪،‬المرد‪،‬پارس ــیان و اس ــتان بوش ــهر معیار مکانی بومی می باشد‪.‬‬ ‫• تذک ــر‪ :‬اســـتفاده از نیروهای خانم صرفـــا از میان داوطلبان بومی که موفق به کســـب‬ ‫نمره قبولی ش ــده باش ــند‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫• شـــايان ذكر اســـت احراز شـــرايط بومي و اخذ نامه منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫در مرحله مصاحبه به عهده داوطلب می باش ــد‪.‬‬ ‫• ب ــه پذيرفت ــه ش ــدگانی ك ــه موط ــن ب ــدو اس ــتخدام آن ــان ت ــا ش ــعاع صدكيلومت ــر از‬ ‫مح ــل مجتمع فاصله داش ــته باش ــد خواب ــگاه و پ ــرواز تعل ــق نخواهد گرف ــت‪ .‬بديهی‬ ‫اس ــت تعيی ــر موط ــن بع ــد از ج ــذب ني ــز ب ــه ه ــر عن ــوان م ــورد تايی ــد نخواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫جدول‌برنامه‌زمان‌بندی‌شده‌‪:‬‬ ‫برنامه زمان بندی و تاریخ های مهم اجرایی‬ ‫ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ‬ ‫کد رهگیری‬ ‫از تاريخ ‪ 97/08/15‬لغايت ساعت‬ ‫‪ 24‬مور خ ‪97/08/30‬‬ ‫مراجعه به وب سایت و دریافت کارت‬ ‫ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون‬ ‫‪ 97/09/05‬الی ‪97/09/07‬‬ ‫برگزاری آزمون‬ ‫‪ 8‬يا ‪ 9‬آذر ‪1397‬‬ ‫سایر مراحل بعدی و تشریفات‬ ‫ً‬ ‫اداری مرتبط متعاقبا اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدارک‌مورد‌نیاز‌و‌مراحل‌ثبت‌نام‌آزمون‌‪:‬‬ ‫* تکمی ــل ف ــرم الکترونیک ــی تقاض ــای ثب ــت ن ــام در س ــایت ‪www.pjpc.ir‬‬ ‫* اس ــکن و بارگ ــذاری عک ــس ‪ 4x3‬جدی ــد (ب ــا مش ــخصات ذک ــر ش ــده درس ــایت)‬ ‫* پرداخت الکترونیکی مبلغ‪ 250.000‬ريال بابت ثبت نام و ش ــرکت در آزمون از طریق سامانه‬ ‫ثبت نام در آزمون (الزم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد)‬ ‫تذکرات‌بسیار‌مهم‪‌:‬‬ ‫‪ -1‬داوطلب ــان برای آ گاه ــی از همه مراحل جذب‪ ،‬آزمون و تاریخ مراحل می بایس ــت‬ ‫به صورت مستمر به س ــایت ‪ WWW.PJPC.IR‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مس ــئولیت صح ــت ثبت اطالع ــات در س ــایت اینترنتی به عهده ش ــخص متقاضی‬ ‫م ــی باش ــد‪.‬در هرمرحلهاز جذبچنانچهمحرز گرددداوطلباطالعاتخـــافدادهیافاقد‬ ‫ش ــرایط منـــدرج در آ گهی باشـــد از انجام بعدی مراحـــل جذب محروم می شـــود ‪ .‬هزینه‬ ‫ثبت نام مســـترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-3‬ب ــهمـــدرکتحصیلیباالتـــراز مدارکمنـــدرجدر اطالعیهترتیـــباثردادهنخواهدشـــد‪.‬‬ ‫‪-4‬بهتقاضایثبتناماینترنتیمتقاضیانی کهپسازمهلتمقررونهايی(‪)1397/08/30‬‬ ‫اقدام نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-5‬ثبتنامزمانیتکمیلمیباشد کهشمارهرهگیریازطریقسیستمبهمتقاضیاعالم گردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬الزم به توضیح اس ــت که جذب نیروی انس ــانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان‬ ‫در تمامی مراحل استخدامـ ــی (مشتمل بر آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه عمومی و روان شناختی‪،‬‬ ‫گزینش و معاینات پزشـــکی) تعیین گردیده و چنانچه متقاضیان در هریـــک از مراحل فوق‬ ‫موفقیت الزم را کسب ننمایند‪ ،‬موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید‪.‬‬ ‫‪ -7‬همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود‪.‬‬ ‫آزمون کتبیدر تاریخهايقيدش ــدهودر ش ــهرهایبوشهروتهرانبهصورتهمزمانبرگزار‬ ‫خواهد گردید‪ .‬س ــاعت و آدرس محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت اعالم می گردد‪.‬‬ ‫آزمـــون از طریـــق ســـایت و در زمـــان ثبـــت نـــام میســـر خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫• انتخـــاب محـــل ً‬ ‫‪-8‬جذبنیروهاصرفاجهتبکارگیریدر واحدهایموردنیاز شركتمستقردر منطقهويژه‬ ‫اقتصادی انرژی پارس می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬ج ــذب نفرات طبق مدرك تحصيلی ارائه ش ــده در زمان ثبت نام صورت خواهد گرفت و‬ ‫تحويل مدرك تحصيلی در حين اشتغال مجاز نخواهد بود‪.‬‬ ‫مواد‌آزمون‪:‬‬ ‫عنوان رشته‬ ‫مواد آزمون‬ ‫مهندسی شیمی ‪ /‬پلیمر‬ ‫انتقال حرارت ‪ -‬ترمودینامیک ‪ -‬انتقال جرم و عملیات واحد ‪ -‬سیاالت‬ ‫‪ -‬را کتور ‪ -‬کنترل ‪ -‬کاربرد ریاضیات‬ ‫مهندسی برق ‪ -‬قدرت‬ ‫مدار ‪ 1‬و ‪ - 2‬بررسی سیستم های قدرت ‪ -‬کنترل ‪ -‬ماشین ‪ -‬اندازه‬ ‫گیری الکتریکی ‪ -‬الکترومغناطیس‬ ‫مهندسی برق – الکترونیک‪ ،‬کنترل‬ ‫و ابزار دقیق‬ ‫مدار ‪ 1‬و ‪ - 2‬مدار منطقی ‪ -‬اندازه‌گیری ‪ -‬الکترونیک ‪ -‬کنترل ‪-‬‬ ‫الکترومغناطیس‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫ترمودینامیک ‪ -‬سیاالت ‪ -‬انتقال حرارت ‪ -‬استاتیک ‪ -‬مقاومت‬ ‫مصالح ‪ -‬دینامیک و ارتعاشات‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫مبانی سازمان و مدیریت ‪ -‬کنترل پروژه ‪ -‬تحقیق در عملیات ‪ 1‬و ‪- 2‬‬ ‫آمار و احتمال ‪ -‬اقتصاد مهندسی ‪ -‬کنترل موجودی‬ ‫مهندس مواد‬ ‫خواص فیزیکی ‪ -‬خواص مکانیکی ‪ -‬شیمی فیزیک و ترمودینامیک ‪-‬‬ ‫خوردگی و الکتروشیمی‬ ‫مهندسی ایمنی صنعتی‪ /‬بهداشت‬ ‫حرفه ای ‪HSE /‬‬ ‫آ آلودگی هوای محیط کار و کنترل آن ‪ -‬عوامل فیزیکی و شیمیایی‬ ‫محیط کار ‪ -‬بهداشت محیط کار ‪ -‬حریق و روش‌های مبارزه با‬ ‫آن ‪HSE -‬‬ ‫مهندسی ایمنی و بازرسی فنی‬ ‫ترمودینامیک – مکانیک سیاالت – متالورژی فیزیکی و مکانیکی –‬ ‫الکتروشیمی و خوردگی – مقاومت مصالح و تست های غیر مخرب‬ ‫لیسانس شیمی‬ ‫شیمی آلی ‪ -‬شیمی معدنی ‪ -‬شیمی تجزیه ‪ -‬شیمی فیزیک‬ ‫محیط زیست‬ ‫آلودگی های محیط زیست – ارزیابی محیط زیست ‪ -‬اصول ایمنی و‬ ‫حفاظت محیط زیست – برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ‪ -‬دفع‬ ‫مواد زاید صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫تئوری های مدیریت ‪ -‬مدیریت منابع انسانی ‪ -‬تحقیق در عملیات –‬ ‫بازاریابی ‪ -‬اقصاد خرد و کالن ‪ -‬ریاضی و آمار‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری مالیاتی – حسابرسی ‪ -‬حسابداری صنعتی ‪ -‬اصول تنظیم‬ ‫و کنترل بودجه ‪ -‬مدیریت مالی ‪ -‬ریاضی و آمار‬ ‫پدافند غیر عامل‬ ‫امنیت ملی – اطالعات و حفاظت اطالعات – مدیریت بحران – پدافند‬ ‫غیر عامل‬ ‫مهندسی کامپیوتر ‪IT /‬‬ ‫ساختمان داده – نظریه زبان ها و ماشین ها – مدارهای منطقی –‬ ‫سیستم عامل – پایگاه داده – طراحی الگوریتم – شبکه کامپیوتری‬ ‫تربیت بدنی و علوم ورزشی‬ ‫فیزیولوژی و تغذیه ورزشی – حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی‬ ‫– حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی – آناتومی بدن – کمک‬ ‫های اولیه‬ ‫کاردانی شیمی‬ ‫انتقال حرارت ‪ -‬موازنه ‪ -‬ترمودینامیک و شیمی فیزیک ‪ -‬سیاالت‬ ‫‪ -‬شیمی آلی‬ ‫کاردانی مکانیک‬ ‫ترمودینامیک ‪ -‬سیاالت ‪ -‬انتقال حرارت ‪ -‬استاتیک ‪-‬‬ ‫مقاومت مصالح‬ ‫دروس عمومی کاردانی‪ ،‬کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد ‪ -‬مبانی کامپیوتر ‪-‬‬ ‫زبان انگلیسی‬
‫دانشگاه‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫لزوم سرمایهگذاری برای هدایت دانشآموزان نخبه به رشتههای علومپایه و علومانسانی‬ ‫اشتغال‌دانشجویان‌در‌استارت‌آپ‌ها‬ ‫دکتر اسداهلل آسرایی ‪ ،‬درباره اشتغال دانشجویان در‬ ‫استارت‌آپ‌ها که می‌توانند در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا‬ ‫زیرنظرپارک علم و فناوری دانشگاه‌ها به فعالیت خود بپردازند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در استارت‌آپ‌های موفق مدل‌سازی ریاضی صورت‬ ‫می‌گیرد‪ .‬دانشگاه‌های موفق در ایران دانشگاه‌هایی هستند که در‬ ‫آن‌ها به دانشجویان جوان میدان داده می‌شود تا فکرهایشان را پیاده‬ ‫کنند‪ ،‬طرح ارائه بدهند و این طرح‌ها به پروژه تبدیل شود و دانشگاه‬ ‫در مرحل ‌ه آخر شرکت‌هایی را دعوت کند تا طرح این دانشجویان را‬ ‫بخرند و به تولید برسانند‪ .‬بهترین راهکار برای حل معضل اشتغال‬ ‫دانشجویان ریاضی حضور در استارت‌آپ‌ها است‪.‬‬ ‫این استاد ریاضی با اشاره به این‌که یکی از اقدامات مؤثر‬ ‫دولت‪ ،‬حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از‬ ‫این استارت‌آپ‌ها است‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از پیشرفت استارت‌آپ‌ها‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از استارت‌آپ‌ها‬ ‫پشتیبانی می‌کند تا هنگامی‌که به تولید برسند و بعدازآن یا‬ ‫شرکتی با آن‌ها سهیم می‌شود یا با سرمایه‌ خودشان محصولشان‬ ‫را به بازار عرضه می‌کنند؛ اما استارت‌آپ‌ها و دانشگاه‌ها‬ ‫ً‬ ‫نباید صرفا منتظر حمایت دولت باشند‪ .‬باید مانند کشورهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬خود دانشگاه‌ها پیشرفت کنند و جلو بروند؛ البته‬ ‫ممکن است از هر ‪ 10‬استارتاپ پنج یا ‪ 6‬مورد با شکست مواجه‬ ‫شوند‪ ،‬اما با هر شکست راه جدیدی در مقابلشان باز می‌شود و‬ ‫آن‌هایی هم که موفق می‌شوند به سرمایه یا ثروت کان می‌رسند‪.‬‬ ‫وی راز موفقیت دانشگاه‌های مطرح جهان مانند استنفورد‬ ‫را در حمایـ ــت از اس ـتـ ــارت‌آپ‌ها دان ـســت و ایــن دان ـش ـگ ــاه را‬ ‫مهد شکل‌گیری شرکت‌هایی مانند ‪ HP‬و ‪ Nike‬خواند‪.‬‬ ‫آسرایی لزوم مشورت مسئوالن دانشگاه‌ها با کارآفرینان برای‬ ‫مشخص شدن نیازهای بازار جهت حمایت از استارت‌آپ‌ها‬ ‫را یادآور شد و گفت‪ :‬دانشگاه‌ها باید از کارآفرینان بخواهند‬ ‫کارگاه‌هایی برای دانشجویان برگزار کنند تا دانشجویان با نیاز روز‬ ‫بازار آشنا شوند و متناسب با راهنمایی‌های کارآفرینان دروسی‬ ‫در کنار دروس اصلی دانشجویان به آن‌ها آموزش دهند تا با‬ ‫توجه به نیاز بازار در اشتغال موفق باشند‪ .‬دلیل شهرت رشته‌ای‬ ‫مانند ریاضیات مالی همین بود که نیاز جهان به چنین رشته‌ای‬ ‫احساس و باعث ایجاد این رشته شد‪.‬‬ ‫قوانین‌سخت‌گیرانه‌‌دانشگاه‌ها‌مانع‌جذب‌نوابغ‬ ‫وی یکی از مشکات ریاضی در ایران را «قوانین سخت‌گیرانه»‬ ‫در مقاطع تحصیات تکمیلی دانست و یکی از دالیل افزایش‬ ‫«دزدی» در مقاله‌نویسی را تاکید زیاد دانشگاه‌ها بر تعداد‬ ‫مقاله‌های ‪ ISI‬عنوان کرد و گفت‪ :‬یکی از مشکات ریاضی و‬ ‫دیگر رشته‌ها در ایران این است که دانشگاه‌ها تاکید بیش از‬ ‫اندازه‌ای بر تعداد مقاله‌های ‪ ISI‬دارند؛ مثا برخی دانشگاه‌ها‬ ‫تا دانشجو ‪ 8‬مقاله ‪ ISI‬نداشته باشد‪ ،‬اجازه نمی‌دهند از رساله‬ ‫دکتری خود دفاع کند‪ .‬همچنین در مورد درخواست هیات علمی‬ ‫شدن در دانشگاه‌های کشور نیز تعداد مقاالت‪ ،‬شاخصی برای‬ ‫جذب است‪ ،‬درصورتی که در خارج از کشور چنین نیست و اگر‬ ‫فرد مدرک‌دکتری خود را از دانشگاهی مانند کمبریج یا استنفورد‬ ‫گرفته باشد‪ ،‬دیگر نیازی به مقاله‌ ‪ ISI‬نیست و اعتبار دانشگاه‬ ‫مهم‌تر از مقاله‌ ‪ ISI‬است‪ .‬اگر مرحوم «مریم میرزاخانی» قبل از‬ ‫پروفسور شدن به ایران می‌آمد‪ ،‬به خاطر همین قوانینی که تعداد‬ ‫استادانباتجربهایندروسپایهراتدریسمی‌کنندو وقتیدانشجویان‬ ‫به دروس اختصاصی می‌رسند‪ ،‬دیگر درس‌ها برایشان آسان است‪.‬‬ ‫به گفت ‌ه این استاد دانشگاه‪ ،‬وقتی استادان با تجربه دروس پایه‬ ‫را تدریس می‌کنند‪ ،‬حتی مسائلی هم که در دو کاس پشت سر هم‬ ‫می‌خواهند برای دانشجویان طرح کنند‪ ،‬متفاوت است؛ بنابراین‬ ‫تدریس دروس پایه بسیار مهم است و باید استادان خوبی برای‬ ‫تدریس دروس ریاضی و فیزیک تربیت کنیم‪.‬‬ ‫عضو سابق شورای اجرایی المپیاد دانشجویی یکی از‬ ‫معضل‌های کشور را سرمایه‌گذاری نکردن در رشته‌های علوم‌پایه و‬ ‫علوم‌انسانی دانست و گفت‪ :‬یکی از دالیلی که ما نابغه اقتصاد در‬ ‫ایران نداریم‪ ،‬همین است که دانشجویان رتبه برتر به سراغ رشته‌هایی‬ ‫مانند برق می‌روند که در ایران متخصصان زیادی دارد‪ .‬باید‬ ‫سیاست‌گذاری شود که به دانشجویان رتب ‌ه برتر امکاناتی داده شود و‬ ‫این‌ها به جای رشت ‌ه برق و کامپیوتر به سراغ اقتصاد بروند‪ .‬این‪ ،‬طرحی‬ ‫است که در آینده به نظام هم کمک خواهد کرد تا مسئوالن بهتری به‬ ‫کشور خدمت کنند‪.‬البتهاجرایاینطرحنیازمندمصوباتیاست که‬ ‫امکانات در اختیار دانشجویان نخبه قرار داده شود و از دانشجویان‬ ‫حمایت شود‪ .‬حضور دانشجویان نخبه در رشته‌های انسانی باعث‬ ‫می‌شود این‌ها در آینده که به مقام استادی رسیدند‪ ،‬شاگردان خوبی‬ ‫در علوم انسانی تربیت کنند‪.‬‬ ‫آسرایی افزود‪ :‬اگر ما یکی از بهترین وزارت نیروهای جهان را داریم‪،‬‬ ‫به این دلیل است که ‪ 100‬هزار نابغه برق و کامپیوتر وضعیت برق‬ ‫کشور را که یکی از سخت‌ترین سیستم‌های برق‌رسانی را دارد‪ ،‬رصد‬ ‫می‌کنند؛ چرا که بهترین دانش‌آموزانمان چهل سال است که رشته‌‬ ‫برق را انتخاب می‌کنند‪.‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها بهترین راهکار‬ ‫حل معضل اشتغال‬ ‫دانشجویان ریاضی‬ ‫عضو‌سابق‌هیئت‌علمی‌دانشگاه‌شریف‪‌،‬اشتغال‌دانشجویان‌ریاضی‌در‌استارت‌آپ‌ها‪،‬ارتقای‌‬ ‫دانشگاه‌ها‌و‌اهمیت‌دادن‌به‌نوابغ‌را‌رمز‌حفظ‌نخبگان‌ریاضی‌در‌ کشور‌دانست‌وگفت‪‌:‬‬ ‫یکی‌ از‌ مشکالت‌ ما‌ قوانین‌ سخت‌گیرانه‌‌ دانشگاه‌ها‌ برای‌ جذب‌ نوابغ‌ و‌ همچنین‌‬ ‫سرمایه‌گذاری‌نکردن‌در‌رشته‌های‌علوم‌پایه‌و‌علوم‌انسانی‌است؛لذا‌یکی‌از‌دالیلی‌ که‌‬ ‫نابغه‌اقتصاد‌در‌ایران‌نداریم‪‌،‬این‌است‌که‌دانشجویان‌برتر‌به‌سراغ‌رشته‌هایی‌مانند‌برق‌‬ ‫می‌روند‌ که‌متخصصان‌زیادی‌دارد‪‌.‬باید‌سیاست‌گذاری‌شود‌ که‌به‌آن‌ها‌امکاناتی‌داده‌‬ ‫شود‌تا‌به‌جای‌رشته‌‌برق‌و‌ کامپیوتر‌به‌سراغ‌اقتصاد‌بروند‪‌.‬این‪،‬طرحی‌است‌ که‌به‌نظام‌‬ ‫هم‌کمک‌خواهد‌کرد‌تا‌مسئوالن‌بهتری‌به‌کشور‌خدمت‌کنند‪.‬‬ ‫مقاله را ما ک قرار می‌دهند‪ ،‬احتماال در دانشگاه‌های ایران‬ ‫استخدام نمی‌شد‪.‬‬ ‫عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شریف گفت‪ :‬هنگامی که‬ ‫مرحوم میرزاخانی وارد دانشگاه هاروارد شد‪ ،‬امتحان جامع دکتری‬ ‫در آ ‌‬ ‫ن دانشگاه در حال برگزاری بود به ایشان اجازه داده شد که با‬ ‫مدرک لیسانس آزمون جامع دکتری را بدهد و چون در آن آزمون نمرات‬ ‫عالی آورد‪ ،‬به او اعام شد نیازی به گذراندن درس‌های دیگر ندارد‬ ‫و می‌تواند نوشتن تز دکتری را آغاز کند‪ .‬اگر مریم میرزاخانی در ایران‬ ‫بود ابتدا باید ‪ 28‬واحد در مقطع ارشد می‌گذراند‪ ،‬بعد ‪ 21‬واحد هم در‬ ‫مقطع دکتری می‌گذراند و سپس اجازه داده می‌شد تا امتحان جامع‬ ‫‪ phd‬دهد‪ .‬این چیزی است که در دانشگاه‌های ایران رخ نمی‌دهد‪.‬‬ ‫مورد مشابهی در دانشگاه شریف وجود داشت که به تایید استادان‬ ‫بزرگ نابغه علم فیزیک بود‪ ،‬اما مجبور بود تمام واحدها را بگذراند تا‬ ‫بتواند مدرک کارشناسی ارشد خود را بگیرد‪.‬‬ ‫به‌ گزارش‌ ایسنا‪ ‌،‬دکتر‌ اسداله‌ آسرایی‌ مقطع‌ کارشناسی‌ و‌ کارشناسی‌ ارشد‌ خود‌ را‌ در‌‬ ‫رشته‌‌ریاضی‌و‌در‌دانشگاه‌شریف‌گذراند‌و‌دکتری‌خود‌در‌این‌رشته‌را‌از‌دانشگاه‌سالفورد‌‬ ‫انگلستان‌ گرفته‌ است‪ ‌.‬وی‌ ‪ ‌41‬سال‌ سابقه‌ تدریس‌ ریاضی‌ دارد‌ و‌ هم‌ا کنون‌ مشغول‌‬ ‫فار غ‌التحصیل‌کردن‌سومین‌دانشجوی‌خود‌در‌مقطع‌دکتری‌است‪‌.‬به‌گفته‌‌دکتر‌آسرایی‌‬ ‫این‌دانشجو‌در‌رشته‌ کنترل‌ریاضی‌مشغول‌به‌تحصیل‌است‌و‌به‌صورت‌حق‌التدریسی‌‬ ‫هم‌با‌دانشگاه‌ها‌در‌ارتباط‌است‪.‬‬ ‫دکتر‌آسرایی‌از‌سال‌‪‌1353‬تا‌‪‌1357‬استاد‌دانشکده‌علوم‌ریاضی‌دانشگاه‌صنعتی‌شریف‌‬ ‫و‌از‌سال‌‪‌58‬تا‌‪‌97‬هم‌عضو‌هیئت‌علمی‌دانشگاه‌گیالن‌بوده‌است‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬هنگامی کهمریممیرزاخانیاستاددانشگاهپرینستون‬ ‫بود‪،‬دانشگاهاستنفوردبهایشاننامهداد کهاگربرایتدریسایندانشگاه‬ ‫را انتخاب کنید به عنوان استاد تمام (‪ )full professor‬شما را استخدام‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬کدامدانشگاهدر ایرانچنین کاریمی‌کند؟‬ ‫کمبود‌دبیر‌خوب‌در‌دبیرستان‌ها‬ ‫آسرایی در ادامه یکی از مشکات ریاضی را نبود معلم خوب‬ ‫در دبیرستان‌ها عنوان کرد و گفت‪ :‬یکی از پیشنهادهایی که‬ ‫ما قبا برای دانشگاه پیام‌نور ارائه داده بودیم‪ ،‬این بود که این‬ ‫دانشگاه‌ مانند دانشگاه شریف‪ ،‬تهران و… کارشناس ریاضی‬ ‫یا فیزیک تربیت نکند و با آموزش کتاب‌های مرجعی مانند‬ ‫«توماس» در ریاضی و «هالیدی» در فیزیک دبیر ریاضی و فیزیک‬ ‫تربیت کنند و به مدارس تحویل دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه دانشگاه فرهنگیان را که صرفا برای تربیت دبیر‬ ‫تاسیس شده‪ ،‬دانشگاهی «قابل‌احترام» توص ــیف ک ــرد و گـــفـــت‪:‬‬ ‫به نظر من بهتر است در این دانشگاه سیستم درسی را تغییر دهند‪.‬‬ ‫این دانشگاه نباید برنامه‌های درسی دانشگاه‌های دیگر را پیاده کند و‬ ‫صرفا یک لیسانس ریاضی تربیت کند‪ .‬تغییر دیگری که باید صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬این است که از اساتید برجست ‌ه هر رشته استفاده کنند که‬ ‫دبیران بهتری در هم ‌ه رشته‌ها و مخصوصا ریاضی به آموزش و پرورش‬ ‫تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‌لزوم‌سرمایه‌گذاری‌برای‌هدایت‌دانش‌آموزان‌نخبه‬ ‫‌به‌رشته‌های‌علوم‌پایه‌و‌علوم‌انسانی‬ ‫عضو سابق هیات علمی دانشگاه شریف با بیان این که در این‬ ‫دانشگاه روی دروس پایه تمرکز زیادی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای این که‬ ‫زمینه تفکر و استدالل در دانشجویان ایجاد شود‪ ،‬سخت‌گیری‌ها‬ ‫در آموزش دروس پایه مانند ریاضی ‪ 1‬و فیزیک ‪ 1‬و ‪ ...‬بیشتر است و‬ ‫ارتقای‌دانشگاه‌ها‌رمز‌حفظ‌نخبگان‌ریاضی‌در‌ایران‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای حفظ نخبگان ریاضی‬ ‫در کشور از لزوم قدم برداشتن دانشگاه‌هـــا در مســـیـــر تـــبـــدیـــل ش ــدن‬ ‫بهدانشگاهیمانند«هاروارد»چنین گفت‪:‬دانشگاهیماننددانشگاه‬ ‫هاروارد‪ ،‬تعداد دانشجویان خارجی زیادی دارد و یکی از دالیل‬ ‫موفقیتش این است که دانشجویان خارجی خوب را جذب می‌کند‪،‬‬ ‫در ایران هم زمینه‌های ورود دانشجویان خارجی به دانشگاه‌ها فراهم‬ ‫شده اما چندان پیشرفت نکرده است؛ البته باید توجه داشت که در‬ ‫ریاضی ایران نمی‌شود‪ 100‬تا مریم میرزاخانی تربیت کرد‪ .‬در آمریکا هم‬ ‫ممکن است هر‪ 10‬سال فقط یک بار برنده جایزه فیلدز یک آمریکایی‬ ‫باشد‪ ،‬بقی ‌ه سال‌ها برندگان خارجی هستند‪ .‬قدم بعدی این است‬ ‫که در قوانین تجدید نظر شود و به نوابغ اهمیت دهیم؛ مثا وقتی یک‬ ‫نابغه از خارج از کشور به ایران می‌آید‪ ،‬سوابق را بررسی کنند و دیگر از‬ ‫تک‌تک واحدهایی که گذرانده نپرسند‪ ،‬او را سر کاس بفرستند و به‬ ‫او حقوق خوبی بدهند‪ .‬قدم دیگری که می‌توان برداشت این است‬ ‫که امکانات خوبی به دانشجویان داده شود و به آن‌ها کمک کنند تا‬ ‫شرایطی مانند وقتی که یک نابغه از ایران به کشورهای خارجی می‌رود‬ ‫و آن دانشگاه‌ها هم ‌ه تسهیات و امکانات را برایش فراهم می‌کنند‪،‬‬ ‫برای وی در داخل کشور نیز این شرایط مهیا شود‪.‬‬ ‫آسرایی با اشاره به این‌که وجود امثال مریم میرزاخانی و‬ ‫استادان ریاضی ایرانی در دانشگاه‌های معتبر دنیا گواه این‬ ‫است که ایران جایگاه خوبی در ریاضیات جهان دارد؛ مراودات‬ ‫بین‌المللی علمی دانشگاه‌های ایران در علم ریاضیات را خوب‬ ‫توصیف کرد‪ ،‬اما به گفته‌ وی مشکات ارزی باعث کاهش این‬ ‫ارتباطات بین‌المللی شده است‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‌شغلی‬ ‫مدرک‌تحصیلی‬ ‫محل‌ کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫کارمند‌خرید‌داخلی‬ ‫‌در‌واحد‌بازرگانی‬ ‫مدیریت‌بازرگانی‬ ‫جاده‌مخصوص‬ ‫آ قا‬ ‫دارای‌سابقه‌ کار‌خرید‌–‌متولدین‌‪‌68‬به‌بعد‌‬ ‫‪2‬‬ ‫منشی‌در‌دفتر‌مهندسی‌‌‬ ‫کاردانی‌به‌باال‌‌‬ ‫فاطمی‬ ‫خانم‌‬ ‫زمینه‌فعالیت‌شرکت‌‪‌:‬راهسازی‪‌-‬با‌سابقه‌ کار‌‬ ‫دفتری‪-‬تیپ‌اداری‬ ‫مسلط‌به‌آفیس‌و‌تایپ‌خوب‌الزامی‌است‪.‬‬ ‫‌حقوق‌وزارت‌ کاری‌اما‌ا گر‌مهارتهای‌باال تری‌داشته‌‬ ‫باشند‌امکان‌افزایش‌حقوق‌هم‌هست‪.‬‬ ‫بیمه‌از‌روز‌اول‪‌-‬سفته‌بابت‌تضمین‌دریافت‌می‌شود‪‌.‬‬ ‫حجم‌ کاری‌باال‪‌-‬ساعت‌ کاری‌‪‌8‬الی‌‪‌16:30‬و‌‬ ‫‪5‬شنبه‌ها‌تا‌ظهر‪‌-‬بعضا‌اضافه‌ کاری‌اجباری‌‌دارد‌‬ ‫تا‌ساعت‌‪18‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس‌فروش‌تلفنی‌‬ ‫پشتیبان‌آموزش‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم‬ ‫سابقه‌ کار‌در‌فروش‌‪‌-‬زمینه‌فعالیت‌شرکت‌‪‌:‬‬ ‫پایان‌نامه‌های‌مقطع‌ارشد‪‌-‬حقوق‌ کارشناس‌‬ ‫فروش‪:‬ماه‌اول‌‪1150000‬و‌‪ ‌200‬کارانه‌‪‌-‬و‌ماه‌دوم‌‌‬ ‫‪‌1150000‬به‌همراه‌پورسانت‪-‬حقوق‌پشتیبان‌‬ ‫آموزش‪‌1300000‌:‬و‌‪ ‌200‬کارانه‪‌-‬و‌ماه‌دوم‪‌1300000‬‬ ‫به‌همراه‌پورسانت‪‌-‬بیمه‌بعد‌از‌سه‌ماه‬ ‫‌ناهار‌دارد‪‌-‬هفته‌اول‌آزمایشی‪‌-‬روابط‌عمومی‌و‌‬ ‫فن‌بیان‌قوی‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر‌آموزشگاه‬ ‫کارشناسی‌ کامپیوتر‬ ‫غرب‌‪‌،‬شرق‌‬ ‫تهران‌و‌مرکز‌‬ ‫تهران‌‬ ‫خانم‌‬ ‫دارای‌سابقه‌ کار‪‌-‬ساعت‌ کار‪‌10‌:‬الی‌‪18‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیس‌پشتیبانی‌و‌رفاه‬ ‫کارشناسی‌و‌باال تر‌در‌‬ ‫رشته‌های‌‌مدیریت‌‬ ‫منابع‌انسانی‬ ‫‌و‌‌مدیریت‌بیمه‬ ‫صفا‌دشت‬ ‫آ قا‌و‌خانم‌‬ ‫تسلط‌بر‌تشریفات‌و‌برگزاری‌مراسم‪‌-‬مسلط‌به‌امور‌‬ ‫بیمه‌‪‌،‬رفاه‌و‌‪‌-HSE‬دارای‌‌سابقه‌مرتبط‌در‌شرکت‌‬ ‫ها‌و‌سازمانهای‌بزرگ‬ ‫‌حداقل‌دارای‌‪‌10‬سال‌سابقه‌ کار‬ ‫آشنا‌به‌صنعت‌خودرو‬ ‫‌آشنایی‌خوب‌با‌زبان‌انگلیسی‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئول‌خدمات‌پس‌از‌فروش‌‬ ‫کارشناسی‌و‌باال تر‌در‌‬ ‫رشته‌های‌‌صنایع‪‌،‬‬ ‫مکانیک‪‌،‬پلیمر‌‌و‪)...‬‬ ‫صفا‌دشت‬ ‫آ قا‌و‌خانم‌‬ ‫حداقل‌مسلط‌‌به‌الزامات‌ساپکو‌و‌سازه‌ گستر‌و‌‬ ‫کاهش‌‪‌-ppm‬آشنایی‌ کامل‌با‌الزامات‌مشتری‬ ‫‌دارای‌سابقه‌ کار‌در‌صنعت‌خودرو‬ ‫‌حداقل‌‪‌6‬سال‌سابقه‌ کار‌مرتبط‬ ‫‌آشنایی‌خوب‌با‌زبان‌انگلیسی‬ ‫‪7‬‬ ‫حسابدار‬ ‫ترجیحا‌آ قا‬ ‫مسلط‌به‌مفاهیم‌قیمت‌تمام‌شده‌و‌انبار‬ ‫‪8‬‬ ‫مسئول‌فنی‌مهد‌ کودک‬ ‫در‌مجتمع‌آموزشی‬ ‫خانم‬ ‫دارای‌سابقه‌ کار‪‌-‬حجاب‌چادر‌الزامی‌است‪.‬‬ ‫کیلومتر‌‪‌15‬جاده‌‬ ‫کاردانی‬ ‫قدیم‬ ‫کارشناسی‌حسابداری‬ ‫مرتبط‬ ‫شهر‌ری‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‌شغلی‬ ‫مدرک‌تحصیلی‬ ‫محل‌ کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪9‬‬ ‫تکنسین‌و‌یا‌مهندس‌الکترونیک‬ ‫مربوط‬ ‫سعادت‌اباد‬ ‫اقا‬ ‫آزمایش‌تجهیزات‌الکتریکی‌و‌یا‌سیستم‌ها‌برای‌‬ ‫اطمینان‌از‌عملکرد‌مناسب‌و‌بررسی‌تجهیزات‌برای‌‬ ‫یافتن‌یا‌شناسایی‌مشکالت‌الکتریکی‌‬ ‫تعمیر‌مدار‌الکتریکی‌یا‌سیم‌ کشی‬ ‫‪10‬‬ ‫برنامه‌نویس‬ ‫مربوط‬ ‫سعادت‌اباد‬ ‫آ قا‪‌-‬خانم‬ ‫مسلط‌به‌‪‌C#,‌MVC‌,‌Asp.Net,‌WPF,‌Sql‬‬ ‫‪Server,‌data‌mining‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تبلیغات‌و‌بازاریابی‌در‌داروسازی‬ ‫حداقل‌دیپلم‬ ‫تهران‬ ‫اقا‬ ‫مراجعه‌به‌داروخانه‌ها‬ ‫دارای‌حقوق‌ثابت‌و‌بیمه‌و‌پاداش‌‪‌+‬هزینه‌نهار‌و‌‬ ‫ایاب‌و‌ذهاب‬ ‫‪12‬‬ ‫کارمند‌دفتری‬ ‫کاردانی‌به‌باال‬ ‫ترجیحا‌حقوق‬ ‫تهران‌‬ ‫خانم‬ ‫دارای‌مهارت‌آفیس‌و‌اشنایی‌خوب‌با‌زبان‌‬ ‫انگلیسی‬ ‫‪13‬‬ ‫کارمند‌فروش‬ ‫کاردانی‌به‌باال‬ ‫سهروردی‬ ‫آ قا‬ ‫حدا کثر‌سن‌‪‌35‬سال‪‌-‬دارای‌‪‌2‬سال‌سابقه‌ کار‌‬ ‫فروش‪‌-‬روابط‌عمومی‌باال‪-‬بدون‌لهجه‬ ‫‌اضافه‌ کار‌دارد‬ ‫خانم‌‬ ‫زرنگ‌و‌فعال‪‌-‬آموزش‌دارد‪‌-‬حدا کثر‌‪‌35‬سال‌تیپ‌‬ ‫اداری‪‌-‬حقوق‌وزارت‌ کاری‪‌-‬بیمه‌از‌روز‌اول‬ ‫‌‪5‬شنبه‌تعطیل‪‌-‬ساعت‌ کاری‌‪‌8:30‬الی‌‪17:15‬‬ ‫‌زمینه‌فعالیت‪‌:‬چاپ‪-‬ترجیحا‌آشنا‌به‌زبان‌انگلیسی‌‬ ‫‪-‬الزاما‌محدوده‌منزل‌غرب‌تهران‌یا‌اطراف‌محل‌ کار‬ ‫خانم‬ ‫دارای‌مدرک‌مربی‌ گری‪‌-‬ترجیحا‌مجرد‪‌-‬سن‌بین‌‬ ‫‪‌24‬الی‌‪‌35‬سال‪‌-‬دارای‌ظاهر‌مرتب‌ساعت‌ کار‪‌:‬‬ ‫تمام‌وقت‌‪‌7‬الی‌‪‌-16:30‬در‌صورتی‌ که‌مربی‌ویژه‌‬ ‫باشد‪‌،‬ساعت‌ کار‌قابل‌بررسی‌است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫منشی‌حسابدار‬ ‫مربی‌مهد‌ کودک‬ ‫شهر‌قدس‌‬ ‫کاردانی‌یا‌ کارشناسی‌‬ ‫الزاما‌رشته‌حسابداری (کیلومتر‌‪‌19‬جاده‌‬ ‫قدیم‌)‬ ‫‌یا‌مدیریت‌بازرگانی‬ ‫رشته‌مرتبط‌‬ ‫انقالب‬ ‫مینی‌سیتی‬ ‫‪16‬‬ ‫تکنسین‌برق‌خودرو‬ ‫‪---‬‬ ‫شرق‌تهران‬ ‫آ قا‌‬ ‫دارای‌سابقه‌ کار‪‌-‬سا کن‌شرق‌تهران‪‌-‬جوان‬ ‫‪17‬‬ ‫برنامه‌نویس‬ ‫رشته‌ کامپیوتر‌و‌مرتبط‬ ‫مطهری‬ ‫آ قا‌و‌خانم‬ ‫مسلط‌به‌‪‌MVC‬و‌‪‌Net‬و‌یا‌برنامه‌نویسی‌مسلط‌به‌‬ ‫‪‌WebForm‬و‌‪‌-vb.net‬آشنا‌به‌‪‌#c‬و‌‪mvc‬‬ ‫‌سطح‌مهارت‌نیمه‌حرفه‌ای‌و‌حرفه‌ای‌حقوق‌توافقی‬ ‫‪18‬‬ ‫بازاریابی‌تلفنی‌‬ ‫دیپلم‌به‌باال‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‌‬ ‫دریافت‌سفارش‌از‌طریق‌تلفن‪‌-‬حقوق‌ثابت‬ ‫‌بیمه‪‌-‬قرارداد‌قانونی‬ ‫‪19‬‬ ‫نیروی‌فنی‌برای‌تعمیر‌و‌نگهداری‬ ‫فنی‬ ‫ایوانکی‬ ‫آ قا‬ ‫دارای‌توانایی‌و‌سابقه‌ کار‌فنی‌الزامی‌است‬ ‫‌محل‌سکونت‌بهتر‌است‌شرق‌تهران‌باشد‌‬ ‫‌امکان‌استفاده‌از‌خوابگاه‌ کارخانه‌وجود‌دارد‪.‬‬ ‫آ قا‬ ‫جوان‪‌-‬ساعت‌ کاری‌‪‌10:00‬الی‌‪22:00‬‬ ‫‌حقوق‌یک‌میلیون‌پانصد‪‌-‬بعد‌از‌سه‌ماه‌بیمه‬ ‫‪20‬‬ ‫فروشنده‬ ‫دیپلم‬ ‫فردوسی‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪ 15:30‬پنجشنبه ها ‪ 8 :‬الی ‪13‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫فرهنگی‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بازارکار وضعیت صنعت نشر را بررسی میکند‬ ‫ظرفیتها و فرصتهای اشتغال و کارآفرینی‬ ‫در صنعت نشر و کتاب‬ ‫خیاب ــان‌انق ــاب‌ته ــران‪‌،‬مح ــدوده‌خیاب ــان‌دانش ــگاه‌ت ــا‌می ــدان‌انق ــاب‪‌،‬اینج ــا‌و‌یک ــی‌‬ ‫دو‌خیاب ــان‌اطراف ــش‪‌،‬مرج ــع‌کس ــانی‌اس ــت‌ ک ــه‌ب ــه‌دنب ــال‌کت ــاب‌و‌کتابخوان ــی‌هس ــتند‪‌،‬‬ ‫نب ــض‌صنع ــت‌نش ــر‌ای ــران‌در‌اینج ــا‌می‌تپ ــد؛‌اینج ــا‌بزرگ‌تری ــن‌واصلی‌تری ــن‌ب ــازار‌خری ــد‌و‌‬ ‫ف ــروش‌کت ــاب‌در‌ای ــران‌اس ــت‪.‬‬ ‫‌ ب ــدون‌ ش ــک‌ تجم ــع‌ کتاب‌فروشـ ـی‌ها‌ و‌ دفا‌ت ــر‌ انتش ــاراتی‌های‌ مختل ــف‌ در‌ می ــدان‌‬ ‫انق ــاب‌ته ــران‌و‌خیابان‌ه ــای‌اط ــراف‌آن‌در‌ کل‌ای ــران‌بی‌نظی ــر‌اس ــت؛‌رفت‌وآم ــد‌پرت ــردد‌‬ ‫بیست‌میلیون‌دانشجو‌و‌دانش‌آموز‌فرصتی‌برای‌کارآفرینی‌‬ ‫شاید بسیاری از براین باور باشند که در شرایطی که قیمت‬ ‫کاغذ و سایر هزینه‌ها به‌شدت افزایش‌یافته به راحتی نمی‌توان‬ ‫به صنعت نشر به عنوان صنعتی درآمدزا و کارآفرین نگاه کرد‬ ‫ولی واقعیت این است که کشور ‪ 80‬میلیونی ایران حدود ‪20‬‬ ‫میلیون فقط دانشجو و دانش‌آموز دارد که مخاطب اصلی کتاب‬ ‫و کتاب‌فروشان هستند‪ .‬این بازار بزرگ فرصت‌های بسیاری‬ ‫برای کارآفرینی در حوزه فرهنگ دارد که از آن غفلت شده است‪.‬‬ ‫سنتی بودن صنعت نشر نیز شاید به همین دلیل به بخش کتاب‬ ‫و کتابخوانی اطاق می‌شود چراکه بسیاری از کسانی که در این‬ ‫صنف هستند نیز به ظرفیت‌های واقعی کارآفرینی و درآمدزایی‬ ‫در این بخش پی نبرده‌اند‪.‬‬ ‫ممیزی‌کتاب‌کارآمد‌نیست‬ ‫رئیس اتحادیه ناشران‬ ‫وکتافروشان تهران ممیزی‬ ‫کتاب و عدم رعایت‬ ‫کپی‌رایت را از مشکات‬ ‫صنعت چاپ کشور عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ممیزی را برای صنعت نشر‬ ‫کشور مناسب نمی‌دانم و‬ ‫معتقدم ممیزی مشکات را‬ ‫بیشتر می‌کند و گره‌ای از کار‬ ‫ناشران باز نمی‌کند‪ .‬نه اینکه معتقد به آزادی بی‌حساب و کتاب‬ ‫در این حوزه باشم اما این مدل ممیزی را مناسب نمی‌دانم‪ .‬باید‬ ‫ممیزی‌ها را به مردم بسپاریم و آن‌ها خودشان بدانند که چه باید‬ ‫بنویسند و چه نباید!‬ ‫توجه‌به‌شیوه‌های‌نوین‌بازاریابی‌و‌فروش‌کتاب‌یک‌اولویت‌است‬ ‫محمود آموزگار با اشاره به اینکه توجه به شیوه‌های نوین‬ ‫بازاریابی و فروش کتاب یک اولویت است گفت‪ :‬در صنعت‬ ‫نشر با دو تفکر سنتی و مدرن مواجه هستیم؛ بسیاری از ناشران‬ ‫کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی از تکنیک و شیوه‌های‬ ‫مدرن برای بازاریابی و فروش بهره می‌برند و موفق هستند ولی‬ ‫در‌راهروه ــا‌و‌پاس ــاژهای‌پ ــر‌از‌کت ــاب‪‌،‬احس ــاس‌مطبوع ــی‌را‌برای ــت‌تداع ــی‌می‌کن ــد‌ ک ــه‌‬ ‫ب ــا‌ش ــلوغی‌هی ــچ‌ب ــازاری‌قابل‌مقایس ــه‌نیس ــت‪‌.‬ام ــا‌ای ــن‌هم ــه‌ش ــور‌و‌حرک ــت‌در‌کتابفروش ــی‌‬ ‫چ ــه‌فرصت‌های ــی‌ب ــرای‌ کسـ ـب‌وکار‌دارد‪‌.‬‬ ‫چگونـه‌می‌تـوان‌از‌ظرفیت‌هـای‌صنعـت‌نشـر‌بـرای‌اشـتغال‌و‌ کارآفرینـی‌بهـره‌جسـت‪‌.‬آیـا‌‬ ‫می‌تـوان‌از‌دل‌ایـن‌همـه‌عالقـه‌ بـه‌خریـدن‌و‌خوانـدن‌ کتـاب‪‌،‬صفحـه‌ای‌ بـرای‌رسـیدن‌ بـه‌‬ ‫کسـب‌وکار‌در‌ایـن‌بخـش‌ گشـود‪.‬‬ ‫بخش دیگری که رمان فروشان و سایر فروشنده‌های کتاب‌های‬ ‫تاریخی و فرهنگی هستند چندان به این تکنیک‌ها توجه‬ ‫نمی‌کنند و هدف ما این است که این ناشران را با شیوه‌ها و‬ ‫راهکارهای نوین نشر آشنا کنیم‪.‬‬ ‫صنعت نشر در داخل کشور را بهبود ببخشیم‪.‬‬ ‫آموزگار با اشاره به اینکه اعتقادی به حمایت دولتی در‬ ‫صنعت نشر نداریم یادآور شد‪ :‬اتحادیه تاش می‌کند با ارائه‬ ‫خدمات مشاوره‌ای ‪ ،‬تخصصی و ارتباط با نمایشگاه‌های‬ ‫بزرگ خارجی شرایط را برای ناشران بهبود ببخشد‪ .‬نگاه ما این‬ ‫است که صنف ناشر و کتاب‌فروش روی پای خودش بایستد نه‬ ‫حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مشاغل متعدد و مختلفی درگیر صنعت‬ ‫نشر هستند گفت‪ :‬با توجه به بازار بزرگ داخلی و جمعیت جوان‬ ‫کشور صنعت نشر کشور هم کوچک نیست و مشاغل مختلفی‬ ‫در این زمینه فعال هستند که از تألیف و صنعت چاپ‪،‬‬ ‫صحافی تا توزیع و فروش کتاب را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫اتحادیه‌ناشران‌وکتافروشان‌تهران‌‪‌1300‬عضو‌دارد‬ ‫رئیس اتحادیه ناشران وکتافروشان تهران با اشاره به اینکه این‬ ‫اتحادیه بیش از ‪ 1300‬عضو دارد گفت‪ :‬از این تعداد نیمی ناشر و‬ ‫نیمی کتابفروش هستند‪.‬‬ ‫آموزگار در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر همکاری‬ ‫خوبی با مسئوالن فرهنگی آلمان داریم گفت‪ :‬ما بدون توجه‬ ‫به تحریم‌ها تاش می‌کنیم همکار ی‌های فرهنگی خود را با‬ ‫کشورهای مختلف دنیا حفظ کنیم و در این راستا چهارمین‬ ‫کارگاه آموزشی مدیریت کتابفروشی مدرن با هزینه و کمک وزارت‬ ‫خارجه آلمان در تهران برگزار شد و فعاالن نشر و کتابفروشی ها در‬ ‫آن شرکت کردند‪.‬‬ ‫صنعت‌نشر‌به‌نیروهای‌جوان‌و‌تحصیل‌کرده‌نیاز‌دارد‬ ‫تقوی رئیس سازمان انتشارات‬ ‫جهاد دانشگاهی نیز با اشاره به‬ ‫اینکه صنعت نشر به نیروهای‬ ‫جوان و تحصیلکرده نیاز دارد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬صنعت نشر‬ ‫قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیاری‬ ‫دارد و می‌توان با استفاده از‬ ‫فارغ‌التحصیان و جوانان این‬ ‫صنعت را متحول کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید از‬ ‫ساختار سنتی تولید‪ ،‬فروش و پخش کتاب بیرون بیاییم اظهار‬ ‫داشت‪ :‬محور کتاب استاد‪ ،‬دانشجو و معلم و دانش‌آموز است‬ ‫و استفاده از فارغ‌التحصیان توانمند می‌تواند مسیر خوبی برای‬ ‫متحول کردن این صنعت باشد‪.‬‬ ‫تقوی با اشاره به اینکه پرفروش‌ترین کتاب‌ها در میان‬ ‫کتابفروشان متنوع است اما قریب به اتفاق آن‌ها پرفروش‌ترین‬ ‫کتاب‌ها در حال حاضر را کتاب‌های درسی و کمک‌درسی‬ ‫می‌دانند افزود‪ :‬اگرچه بنا به مناسبت‌های مختلف ممکن است‬ ‫تغییری در روند فروش کتاب‌ها رخ دهد‪ ،‬اما در حال حاضر با‬ ‫وجود شرایط حاکم بر بازار کتاب‌های درسی و کمک‌درسی‬ ‫همچنان بیش‌ترین میزان فروش را به خود اختصاص می‌دهند‪.‬‬ ‫صدور‌پروانه‌های‌نشر‌باید‌حساب‌شده‌باشد‬ ‫رئیس اتحادیه ناشران وکتافروشان تهران با اشاره به اینکه‬ ‫صدور پروانه‌های نشر باید حساب‌شده باشد خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بیش ا ز ‪ 17‬هزار پروانه نشر توسط ارشاد صادرشده‬ ‫است‪ ،‬باید صدور پروانه‌ها حساب‌وکتاب داشته باشد از ‪17‬‬ ‫هزار مجوزی که صادرشده شاید چهارتا پنج هزار ناشر کتب‬ ‫چاپ کنند مابقی کتاب چاپ نمی‌کنند!‬ ‫تجربیات‌بازاریابی‌و‌فروش‌کتاب‌‬ ‫نمایشگاه‌کتاب‌فرانکفورت‌به‌ایران‌منتقل‌می‌شود‬ ‫همچنین رئیس اتحادیه ناشران وکتافروشان تهران در گفتگو‬ ‫با بازارکار با اشاره به اینکه صنعت نشر کشور سنتی است و نیاز‬ ‫به تحول دارد اظهار داشت‪ :‬صنعت نشر کشور سنتی است و‬ ‫نیاز به تحول دارد؛ نیاز به این دارد که از فناور ی‌ها‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و تکنیک‌های جدید استفاده کند و به کسب‌وکار در این‬ ‫صنعت بهبود ببخشد‪ .‬و ما در اتحادیه تاش می‌کنیم تجربیات‬ ‫و راهکارهای موفق نمایشگاه کتاب فرانکفورت آلمان را به ایران‬ ‫و ناشران و کتاب‌فروشان داخلی منتقل کنیم و کسب‌وکارهای‬ ‫در‌حوزه‌صنعت‌نشر‌"تحصیالت‌آ کادمیک"‌مستقل‌وجود‌ندارد‬ ‫محمدرضــا ســالکی رئیــس کمســیون آمــوزش اتحادیــه ناشــران‬ ‫وکتافروشــان تهــران و مدیــر انتشــارات کا گــو نیــز در گفتگــو بــا‬ ‫بــازارکار می‌گو یــد‪ :‬درســت اســت کــه مؤلــف و محتــوا از ارکان‬ ‫صنعــت نشــر اســت ولــی چیــزی کــه ایــن صنعــت بــا آن مواجــه‬ ‫اســت ایــن اســت کــه ایــن صنعــت رشــته‌های مســتقل بــرای‬ ‫خــود نــدارد‪ .‬صنعــت نفــت بــرای خــودش دانشــگاه و رشــته‌های‬ ‫مســتقل دارد ولــی صنعــت نشــر از ایــن فرصت‌هــا بی‌بهــره‬ ‫اســت‪.‬بنابراین توجــه بــه‬ ‫ایجــاد رشــته‌های تخصصــی‬ ‫در صنعــت نشــر‪ ،‬کتــاب و‬ ‫کتابخوانــی یــک ضــرورت‬ ‫ا ســت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره بـــه اینکـــه‬ ‫صنع ــت نش ــر نیـــاز بـــه‬ ‫خان ــه تکان ــی دارد گفـــت‪:‬‬ ‫ه ــم کتابفروش ــی هـــا و هـــم‬ ‫ناش ــران نی ــاز دارن ــد جوانـــان و‬ ‫فارغ‌التحصی ــان متخص ــص وارد ای ــن ح ــوزه ش ــوند؛ بـــه نظـــر‬ ‫می‌رس ــد ای ــن فرصت‌ه ــا ب ــرای توس ــعه کسـ ـب‌وکارهای ایـــن‬ ‫بخ ــش بس ــیار مناس ــب اس ــت و می‌توانی ــم از آن ب ــرای توســـعه‬ ‫صنع ــت نش ــر اس ــتفاده کنی ــم‪.‬‬ ‫کتابفروشی‌مدرن؛‌توجه‌به‌نیروی‌انسانی‌در‌صنعت‌نشر‌‬ ‫رئیس کمسیون آموزش اتحادیه ناشران وکتافروشان تهران به‬ ‫تکنیک‌های مدرن فروش کتاب اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬برای‬ ‫موفقیت در امر نشر و کتابفروشی دیگر نگاه سنتی پاسخ نیست‬ ‫و باید کتابفروشان تکنیک‌های مدیریت کتابفروشی مدرن را فرا‬ ‫بگیرند‪ .‬چیدمان کتاب‌ها‪ ،‬نحوه برخورد با مخاطب و مشتری‪،‬‬ ‫امکان جستجو برای ناشران و کتابفروشان متحول شده و آن‌ها‬ ‫باید به این موضوعات توجه کنند‪.‬‬ ‫محمدرض ــا س ــالکی ب ــا اش ــاره ب ــه مش ــاغل ف ــراوان در صنع ــت‬ ‫نش ــر گف ــت‪ :‬توج ــه ب ــه نی ــروی انس ــانی در بخ ــش صنع ــت نش ــر‬ ‫مـــورد غفلـــت قرارگرفتـــه اســـت‪ .‬هنـــوز بـــه تربیـــت‪ ،‬آمـــوزش و‬ ‫اســتفاده از نیروهــای متخصــص در صنعــت نشــر توجــه خاصــی‬ ‫نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ناشران‌و‌ کتابفروشان‌تهرانی‌آموزش‌دیدند‬ ‫مدیران دو بخش نشر و فروش کتاب در اتحادیه ناشران و‬ ‫کتابفروشان آلمان‪ ،‬برای شرکت در دو کارگاه آموزشی با حضور‬ ‫تعدادی از اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران‪ ،‬هفته‬ ‫گذشته به تهران آمدند‪.‬‬ ‫«آیریـــس هانشـــید» رئیـــس انجمـــن کتابفروشـــان آلــــم ـ ــان و‬ ‫دکتـــر «ســـیو بابلیتـــز» مدیـــر برنامه‌ریـــزی و اســـتراتژی انتشـــارات‬ ‫فیش ــر ک ــه ب ــه ترتی ــب مس ــئولیت بخ ــش کتابفروش ــان و ناش ــران‬ ‫را در اتحادیـــه ناشـــران و کتابفروشـــان آلمـــان بـــر عهـــده دارن ــد‪،‬‬ ‫ب ــرای ش ــرکت در دو کارگاه آموزش ــی در ای ــن حوزه‌ه ــا ب ــه عن ــوان‬ ‫م ــدرس‪ ،‬ب ــه ته ــران س ــفر ک ــرد‪.‬‬ ‫عنوان کارگاه‌های آموزشی یادشده «مدیریت نشر» و‬ ‫«کتابفروشی مدرن» بود که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران‪،‬‬ ‫روزهای ‪ 13‬و ‪ 14‬آبانماه آن را با همکاری نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫کتاب فرانکفورت و برای اعضای خود‪ ،‬برگزار کرد‪.‬‬ ‫شـــرکت‌کنندگان در ایـــن کارگاه‌هـــای آموزشـــی ســـه‌روزه‪،‬‬ ‫ع ــاوه ب ــر آموخت ــن تکنیک‌ه ــای مدیریت ــی م ــدرن نش ــر و ف ــروش‬ ‫کتـــاب‪ ،‬ضمـــن دیـــدار و گفتگـــو بـــا کارشناســـان آلمانـــی‪ ،‬از‬ ‫ش ــیوه‌های ارتب ــاط مؤث ــر ب ــرای تبدی ــل بن ــگاه خ ــود ب ــه کســب‌وکار‬ ‫موفـــق آ گاه شـــدند‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬
‫مهارت‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برق خودرو و اهمیت آن‪:‬‬ ‫همین طور که موتور و سایر تجهیزات و امکانات موجود در‬ ‫خودروها پیشرفت می کند‪ ،‬سیستم های الکترونیکی و الکتریکی‬ ‫آنها نیز گسترش می یابد و پیچیده تر می شود ‪ .‬درواقع گسترش این‬ ‫سیستم ها الزمه ی استفاده انسان ها از خودروهای مجهزتر‪ ،‬راحت تر‬ ‫و دارای امکانات بیشتر است‪ .‬بر این اساس تعمیرکار برق خودرو نیز‬ ‫باید مهارت های فنی‪ ،‬توان حل مساله و تسلط برسیستم های سیم‬ ‫کشی برق خودرو را دارا باشد‪ .‬در ایران فردی که برق کاری خودرو را‬ ‫انجام میدهد به نام باتری ساز نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫شرح شغل‪:‬‬ ‫تعمیرکار برق خودرو از مشاغل گروه صنایع خودرو می باشد و‬ ‫شاملشایستگیهای‪:‬انجام کمکهایاولیه‪،‬فلزکاری(اندازه گیری‪،‬‬ ‫لحیم کاری‪ ،‬ابزارهای عمومی و تخصصی)‪ ،‬تعمیر مدارهای ساده‬ ‫الکتریکی خودرو‪ ،‬شارژ باتری و تعمیر سیستم شارژ خودرو‪ ،‬تعمیر‬ ‫استارت خودرو‪ ،‬سیم کشی و نصب تمام چراغ های خودرو‪،‬‬ ‫نعمیر بخاری و کولر خودرو‪ ،‬تعمیر سیستم صوتی خودرو (آنتن‪،‬‬ ‫رادیو پخش و ‪ ، )...‬تعمیر تجهیزات جانبی خودرو(شیشه باالبر‪،‬‬ ‫فندک‪ ،‬آینه برقی‪ ،‬شیشه گرم کن‪ ،)... ،‬تعمیر برف پاک کن و‬ ‫شیشه شوی خودرو‪ ،‬تعمیر سیستم الکتریکی سوخت رسانی و‬ ‫جرقه زنی انژکتوری (‪ ،ECU‬دستگاه دیاگ)‪ ،‬تعمیر سیستم خنک‬ ‫کاری خودرو (فن) و حسگرهای مربوطه‪ ،‬تعمیر نشان دهنده های‬ ‫خودرو‪ ،‬الکترونیک خودرو و نقشه خوانی مدارات الکتریکی خودرو‪،‬‬ ‫سیم کشی مدارات‪ ،‬و به طور کلی بررسی و عیب یابی سیستم های‬ ‫الکتریکی و رفع عیب آنها و راه اندازی و چکاپ است‪.‬‬ ‫آشنائی با رشته ‪ /‬دوره آموزشی‪:‬‬ ‫عنوان دوره‪ :‬تعمیرکار برق خودرو‬ ‫(‪)Automotive electrical system repairman‬‬ ‫کد ملی آموزش شغل‪741220010010001 :‬‬ ‫طول دوره آموزش ‪ :‬مدت دوره تعمیرکار برق خودرو ‪ 480‬ساعت‬ ‫است که‪ 111‬ساعت آن آموزش تئوری و ‪ 369‬ساعت نیز آموزش‬ ‫کارگاهی به صورت عملی می باشد‪.‬‬ ‫(بر این اساس با توجه به ساعات برگزاری دوره و شیفت آموزشی‬ ‫که می تواند در شیفت صبح‪ ،‬شیفت بعد از ظهر یا یکسره برنامه ریزی‬ ‫و اجرا شود‪ ،‬طول دوره آموزشی بین ‪ 4‬تا ‪ 6‬ماه خواهد بود)‬ ‫ویژگی کارآموز‪:‬‬ ‫حداقل توانایی جسمی وذهنی‪ :‬شخصی که وارد این دوره می شود‬ ‫باید سامت کامل جسمی و روانی داشته باشد‪.‬‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی‪ :‬پایان سوم راهنمایی‬ ‫(پایان دوره متوسطه اول)‬ ‫شرایط سنی‪ :‬حداقل سن برای شركت در دوره های آموزشی‬ ‫‪ 15‬سال تمام می باشد‪ .‬به استناد تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 18‬آئین نامه‬ ‫نحوه تشكیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد پذیرش‬ ‫كارآموزان گروه سنی ‪ 12 -15‬سال منوط به ارائه اجازه ی كتبی ولی‬ ‫و یا قیم قانونی كارآموز است‪.‬‬ ‫پیش نیاز مهارتی‪ :‬این دوره پیش نیاز الزم ندارد‪.‬‬ ‫حضور در المپیاد ملی‪/‬بین المللی مهارت‪:‬‬ ‫مهارت آموختگان این حرفه می توانند درمسابقات المپیاد‬ ‫ملی و درصورت کسب مقام‪ ،‬در مسابقات المپیاد بین المللی‬ ‫شرکت نمایند‪ .‬در مسابقات مذکور‪ ،‬گرایش خودرو دارای سه شاخه‬ ‫تکنولوژی خودرو‪ ،‬صافکاری و نقاشی خودرو می باشد که مهارت‬ ‫آموختگان حرفه تعمیرکار برق خودرو در شاخه تکنولوژی خودرو‬ ‫به رقابت می پردازند‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‪:‬‬ ‫كارآموزان پس از طی دوره آموزشی در صورت تمایل جهت‬ ‫ارتقای دانش و مهارت های تخصصی می توانند در دوره تعمیرکار‬ ‫برق خودرودرجه ‪ 1‬به مدت ‪ 640‬ساعت شرکت نمایند‪ .‬همچنین‬ ‫می توانند در دوره های پیشرفته و تخصصی خاص هر خودرو با‬ ‫طول دوره یک یا دو هفته‪ ،‬مهارت و دانش خود را تکمیل نمایند‪.‬‬ ‫ضرورت واهمیت آموزش تعمیرکار برق خودرو‪:‬‬ ‫همانگونه که اشاره کردیم با پیشرفته تر شدن خودروها‪ ،‬سیستم‬ ‫های الکترونیکی و الکتریکی آنها نیز پیچیده تر می شود‪ .‬این‬ ‫واقعیت لزوم ارائه آموزش بر اساس آخرین تکنولوژی به کار رفته‬ ‫در خودروها را نشان می دهد تا درصورت بروز خرابی در سیستم‬ ‫برق خودرو‪ ،‬تعمیرکار با شناخت و دانــش کــافــی بـ ـتـ ــوانــد اقــدام‬ ‫به تشخیص و رفع عیب نماید‪.‬‬ ‫به عاوه امروزه به علت رشد بیکاری در جمعیت جوان‬ ‫کشور و همچنین عدم ثبات برخی از مشاغل ‪ ،‬در صد زیادی از‬ ‫افراد به دنبال انتخاب شغل پایدار با درآمد مناسب می باشند‪.‬‬ ‫و این موضوع بر اهمیت کار تعمیرکاران خودرو و برقکاران خودرو و‬ ‫لزوم مهارت کافی این افراد تأ کید می کند‪.‬‬ ‫مشاغل مرتبط با دوره‪:‬‬ ‫این شغل با مشاغلی نظیر دوره تعمیرکار خودروهای سواری‬ ‫بنزینی مرتبط می باشد‪.‬مهارت آموختگان در این حرفه آموزشی‬ ‫می توانند در مسیر خوداشتغالی تعمیرگاهی با اخذ مجوز از‬ ‫اتحادیه صنفی باتری ساز و برقکار خودرو راه اندازی نمایند‬ ‫نمایند ‪ .‬آمارهای جهانی نیز بر همین مطلب تأ کید دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در بازه زمانی ‪ ۵‬سال گذشته میزان استخدام این شغل در‬ ‫کشور استرالیا رشد ‪ ۵۷.۴‬درصدی داشته و رشد زیادی در آینده‬ ‫برای آن پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫میزان درآمد شاغل‪:‬‬ ‫در صورتی که شما به عنوان برق کار خودرو در شرکت های‬ ‫خودرو سازی یا تعمیرگاه های بزرگ و کوچک خودرو کار کنید‪،‬‬ ‫آشنایی با دوره های مهارتی‬ ‫شغل تعمیرکار برق خودرو و نحوه آموزش آن‬ ‫ٔ‬ ‫همان‌گونه‌ که‌ در‌ شماره‌ های‌ گذشته‌ بازارکار‌ درزمینه‌ معرفی‌ دوره‌های‌‬ ‫مهارتی‌سازمان‌آموزش‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌اشاره‌شد‪‌،‬مأموريت‌اصلي‌این‌سازمان‌‬ ‫آموزش‪‌،‬پژوهش‪‌،‬توليد‌استانداردهاي‌آموزشي‌و‌ارزشيابي‌مهارت‌نيروي‌ كار‌‬ ‫كشور‌است‌كه‌فرآيند‌آموزش‌به‌صورت‌کوتاه‌مدت‌و‌پودمان‌هاي‌تکميلي‌بين‌‬ ‫سطوح‌تحصيلي‌از‌طريق‌آموزش‌در‌مرا كز‌ثابت‌بخش‌دولتي‪‌،‬تيم‌هاي‌سيار‌‬ ‫شهري‌و‌روستايي‪‌،‬مرا کز‌جوار‌صنايع‌و‌صنوف‪‌،‬مرا کز‌جوار‌دانشگاه‪‌،‬مرا کز‌‬ ‫جوار‌زندان‪‌،‬مرا کز‌جوار‌پادگان‌ها‪‌،‬آموزش‌در‌مركز‌تربيت‌مربي‌و‌‌پژوهش‌هاي‌‬ ‫فني‌و‌حرفه‌اي‌و‌همچنين‌آموزش‌در‌بخش‌غير‌دولتي‌توسط‌آموزشگاه‌هاي‌‬ ‫آزاد‌فني‌و‌حرفه‌اي‌انجام‌مي‌شود‌و‌بدين‌وسيله‌نسبت‌به‌تأمين‌و‌تربيت‌‬ ‫نيروي‌كار‌ماهر‌و‌نيمه‌ماهر‌مورد‌نياز‌بخش‌هاي‌مختلف‌صنعت‪‌،‬كشاورزي‌و‌‬ ‫خدمات‌و‌ارتقاي‌فرهنگ‌مهارت‌هاي‌فني‌جامعه‌اقدام‌مي‌نمايد‪.‬‬ ‫همچنین‌به‌مهارت‌آموختگان‌درصورتی‌که‌در‌ارزشیابی‌احراز‌صالحیت‌شغلی‌‬ ‫و‌حرفه‌ای‌موفقیت‌ کسب‌ کنند‪ ‌،‬گواهینامه‌صالحیت‌شغلی‌اعطا‌می‌شود‪‌.‬‬ ‫متقاضیان‌دریافت‌گواهینامه‌با‌شرکت‌در‌آزمون‌های‌کتبی‌و‌عملی‌و‌قبولی‌نهایی‌‬ ‫موفق‌به‌اخذ‌گواهی‌نامه‌از‌سازمان‌آموزش‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌کشور‌خواهند‌شد‪.‬‬ ‫اهمیت‌آموزش‌های‌اشاره‌شده‌سبب‌شد‌تا‌نشریه‌بازار‌کار‌با‌همکاری‌سازمان‌‬ ‫آموزش‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌ کشور‌به‌معرفی‌خدمات‌آموزشی‌و‌دوره‌های‌آموزشی‌‬ ‫این‌سازمان‌بپردازد‪.‬‬ ‫عنوان‌حرفه‌آموزشی‌ که‌در‌این‌هفته‌به‌معرفی‌آن‌خواهیم‌پرداخت‪‌،‬تعمیرکار‌‬ ‫برق‌خودرو‌است‪‌.‬این‌حرفه‌در‌خوشه‌صنعت‌و‌ گروه‌صنایع‌خودرو‌قرار‌می‌‬ ‫گیرد‌و‌در‌سال‌ گذشته‌جزء‌حرفه‌های‌پرمخاطب‌سازمان‌بوده‌است‌و‌در‌‬ ‫مجموع‌با‌استانداردهای‌تعمیرکار‌برق‌خودرو‌درجه‌‪‌،2‬تعمیرکار‌برق‌خودرو‌و‌‬ ‫تعمیرکار‌برق‌خودروهای‌سواری‌درجه‌‪‌1‬عملکرد‌آموزشی‌بیش‌از‌‪‌11000‬نفر‪-‬دوره‌‬ ‫تنها‌در‌بخش‌آموزش‌دولتی‌محقق‌شده‌است‪.‬‬ ‫عدم وجود فرصتهای استخدامی کافی در ادارات دولتی باعث‬ ‫شده تا بسیاری از این افراد جذب شرکتهای خصوصی و بازار کار‬ ‫آزاد گردند‪ .‬اما ضعفی که دراین زمینه وجود دارد‪ ،‬فقدان مهارت‬ ‫مورد نیاز در این افراد در زمینه شغل مورد نظر می باشد‪ .‬اینجاست‬ ‫که اهمیت فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در‬ ‫ارائه آموزش های مهارتی بیش از پیش روشن می شود‪.‬‬ ‫در استانداردهای آموزش شغل سازمان آموزش فنی و حرفه ای‬ ‫کشور‪ ،‬حرفه تعمیرکاربرق خودرو یکی از حرف گروه صنایع خودرو‬ ‫است که مکمل تعمیرکار خودروی سواری بنزینی و دیگر رشته‬ ‫های مختص خودرو می باشد ‪.‬‬ ‫سرانه تعمیرات سیستم برق خودرو ‪:‬‬ ‫سرانه تعمیرات خودرودر کشور ما در مقایسه با متوسط جهانی‬ ‫بیشتر است به گونه ای که هر ایرانی ساالنه به طور میــان ـگ ـیــن‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 8‬بار برای سرویس و تعمیر برق خودرو به تعمیرگاه مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬اولین علت نیاز بیش از حد خودروهای کشور ما به‬ ‫حوزه تعمیرات‪ ،‬اهمیت ندادن به بحث سرویس های خودرو و‬ ‫جلوگیری از بروز عیوب بزرگ می باشد‪ .‬اگر مردم کشور درخصوص‬ ‫سرویس و نگهداری خودرو آموزش ببینند و درخصوص نحوه‬ ‫عملکرد و سرویس های مورد نیاز خودروی شخصی خود بیشتر‬ ‫بدانند این مشکل تا حد زیادی مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که عمر مفید خودروها بر‬ ‫اساس استاندارد جهانی بین ‪ 7‬تا ‪ 10‬سال است ولی در کشور ما‬ ‫خودروها به طور میانگین بین‪ 15‬تا‪ 25‬سال مورد استفاده قرار می گیرند‬ ‫(پیشنهاد می شود جهت اطاعات بیشتر قانون نظام صنفی را‬ ‫مطالعه نمائید)‪ ،‬در خط تولید کارخانجات تولید کننده خودرو‬ ‫یا تعمیرگاه های مجاز مربوطه شاغل شوند و یا با مراکز تحقیقاتی‬ ‫صنایع خودرو همکاری نمایند‪.‬‬ ‫وضعیت كنونی ‪،‬آینده شغلی و مزایای آن‪:‬‬ ‫شما به عنوان برق کار خودرو در کارخانه های خودرو سازی‬ ‫داخلی می توانید فرصت های شغلی مناسبی پیدا کنید‪.‬‬ ‫همچنین می توانید در تعمیرگاه های خصوصی یا وابسته به یکی‬ ‫از شرکت های خودرو سازی فعالیت نمایید‪ .‬البته با داشتن‬ ‫تجربه و سرمایه کافی نیز می توانید کسب و کار خود را ایجاد‬ ‫کرده و به طور مستقل کار کنید‪ .‬برای این کار نیاز است مغازه ای‬ ‫بخرید یا اجاره کنید‪ .‬دستگاه ها و ابزارهای الزم را خریداری کرده‬ ‫و خودروی مشتریانتان را تعمیر کنید‪ .‬همچنین امروزه بسیاری‬ ‫از متخصصین برق خودرو مشغول فروش‪ ،‬نصب و تعمیر دزدگیر‬ ‫خودرو می باشند‪ .‬این شغل در تمامی شهرها و مناطق ایران‬ ‫گسترش یافته و مشتریان زیادی نیز دارد‪.‬‬ ‫در مجموع اقبال به فعالیت در شغل تعمیرکار برق خودور در‬ ‫دنیا و کشور ایران نسبت به سایر رشته ها با توجه به توسعه روز‬ ‫افزون این تکنولوژی و تغییرات و گستردگی سیستم های جدید‬ ‫موجود بر روی خودرو همچون خودروهای برقی وهیبریدی در حال‬ ‫افزایش است به طوری که می توان نتیجه گرفت اگر فعاالن در‬ ‫این عرصه همیشه اطاعات و مهارت خود را به روز نمایند سالیان‬ ‫زیادی می توانند در این حرفه فعال بوده و درآمد مطلوبی کسب‬ ‫حداقل میزان حقوق شاغلین بر اساس مصوبات شورای عالی در‬ ‫چارچوب ماده‪ 41‬قانون كار که هر ساله تعیین می گردد شروع می شود‬ ‫كه در صورت رضایت كارفرما تا دو الی سه برابر پایه وزارت کار قابل‬ ‫افزایش خواهد بود و حداکثر آن بر اساس تجربه و تخصص شما و‬ ‫ضوابط حقوق و دستمزد تعیین می شود‪.‬‬ ‫امادر صورتی کهشمابهصورتمستقلو برایخودتان کار می کنید‪،‬‬ ‫عاوهبرتخصصو تجربه کهشرطاصلیمیباشد‪،‬نحوهبرخوردو روابط‬ ‫عمومیشمابامشتریانو امانتداریو صداقتشمانیزاز اهمیتویژه‬ ‫ای در مقدار درآمد شما برخوردار است‪ .‬به غیر از موارد فوق برخی دیگر از‬ ‫عواملتأثیر گذار در میزاندرآمدشمابهشرحزیرمیباشد‪:‬‬ ‫خیابانی که تعمیرگاه (مغازه) شما در آن قرار دارد و مقدار رفت و‬ ‫آمد ماشین در آن‪ ،‬بزرگی و کوچکی مغازه (محل تعمیرگاه) و مجهز‬ ‫بودن آن به تجهیزات مدرن و به روز‪ ،‬دوری و نزدیکی سایر تعمیرگاه‬ ‫ها و اینکه تعمیرگاه شما در بورس تعمیرگاه های خودرو قرار دارید یا‬ ‫خیر‪ .‬براساس تحقیق محیطی انجام شده توسط نگارنده مبلغ در‬ ‫آمد تعمیرکاران برق خودرو بین ‪ 3‬الی ‪ 7‬برابر حداقل حقوق اداره کار‬ ‫و در برخی شرایط بیشتر از این مقدار نیز می باشد‪.‬‬ ‫شخصیت های مناسب شغل تعمیرکار برق خودرو‪:‬‬ ‫شاید تا به حال شنیده باشید که تطابق تیپ شخصیتی فرد‬ ‫با شغل او می تواند زمینه ساز موفقیت و رضایت شغلی باشد‪.‬‬ ‫شما می توانید با انجام تست های شخصیت شناسی در بخش‬ ‫مشاوره الکترونیک پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (که‬ ‫آدرس آن در پایان این مطلب آمده است) بیشتر تیپ شخصیتی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌صادارتی‌در‌حوزه‌مواد‌غذایی جهت تکمیل نیروی انسانی از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫یک‌شرکت‌در‌حوزه‌نفت‌و‌ گاز‌‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫سایر شرایط احراز‬ ‫محل سکونت‬ ‫کارشناس دبیرخانه‬ ‫(خانم)‬ ‫لیسانس‬ ‫آشنایی با امور دبیرخانه و بایگانی‪ ،‬مسلط‬ ‫به نرم افزار ‪ ، office‬آشنا با زبان انگلیسی ‪،‬‬ ‫منضبط ودقیق ‪ ،‬دارای روابط عمومی باال‬ ‫تهران‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫خزانه دار‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫محل کار‬ ‫میدان‬ ‫ولیعصر‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ‪aban970812@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌(آدفا)‌پیشگام‌در‌صنعت‬ ‫‌فناوری‌اطالعات‌و‌ارتباطات‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr2018.ppk@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تراشکار‌مسلط‌به‌مونتاژ‌دستگاه‌‬ ‫(کیلومتر ‪ 3‬بزرگراه فتح)‬ ‫‪Grips1968@gmail.com‬‬ ‫شرکت‌مهندسی‌بازرگانی‌‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی استخدام می نماید‬ ‫عنوان شغل‬ ‫توضیحات‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫خانم مسلط به فروش‬ ‫ترجیحا آشنا به تجهیزات‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و بسته بندی صنعت‬ ‫داروسازی‬ ‫دارای سابقه کاری مرتبط‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و‬ ‫مکاتبات بازرگانی‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪jobvacancypatent@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌نفر‌خانم‌یا‌آقا‌‬ ‫جهت فرآیند تحقیقات بازار‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای خانواده‬ ‫مایکروسافت و ‪office‬‬ ‫‪infohoodad@gmail.com‬‬ ‫مهارت‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مفید مسلط به نرم افزار مالی و خزانه داری دو ضامن معتبر‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود از افراد متخصص‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‌صنعتی‌در‌زمینه‌‬ ‫محصوالت‌وابسته‌به‌نفت‌و‌ گاز‌و‌معادن‌‬ ‫جهت تکمیل کادر واحد‬ ‫بازاریابی‌و‌فروش‌‬ ‫خود به یک نفر با شرایط ذیل نیاز دارد‬ ‫‪ -1‬حداقل دارای مدرک کارشناسی‬ ‫‪ -2‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪ -3‬مسلط به نرم افزار ‪office‬و ‪Excel‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobvacancy1974@gmail.com‬‬ ‫خود را بشناسید‪ .‬به عنوان مثال با انجام آزمون شخصیت شناسی‬ ‫مایرز‪-‬بریگزمشخصمیشودشخصیتشمابه کــدامــیــکاز‪16‬تیپ‬ ‫مختلف موجود در این تست نزدیک است‪ .‬افراد با تیپ های‬ ‫شخصیتی زیر برای شغل تعمیرکار برق خودرو مناسب هستند‪:‬‬ ‫‪( ISFJ‬این تیپ شخصیتی توجه زیادی به جزئیات دارد)‪.‬‬ ‫‪( ISTJ‬این تیپ شخصیتی از دقت باالیی برخوردار است و‬ ‫دارای مهارت های فنی خوبی می باشند‪ .‬همچنین افرادی به شدت‬ ‫با ثبات ‪ ،‬مسئول و قابل اتکا هستند و به واقعیت ها و حقایق‬ ‫بهای زیاد می دهند)‬ ‫‪( ESTP‬این تیپ شخصیتی از اطاعات فنی خوبی برخوردار‬ ‫بوده و به خوبی می تواند با ابزارهای مختلف کار کند‪ .‬او بیشتر‬ ‫مایل است برای خود کار کند‪).‬‬ ‫بههرحال اگربه کارهایفنیو مخصوصاالکتریکیعاقهدارید‪،‬‬ ‫از سر و کله زدن با خودرو لذت می برید و می خواهید زودتر وارد‬ ‫بازار کار شوید‪ ،‬این شغل مناسب شماست‪ .‬به طور کلی به عنوان‬ ‫برق کار خودرو باید به نصب و تعمیر سیستم های الکتریکی و‬ ‫الکترونیکی خودرو ها بپردازید‪.‬‬ ‫امکان خوداشتغالی و حداقل سرمایه الزم‬ ‫جهت کارآفرینی در این رشته‪:‬‬ ‫به منظور خوداشتغالی در این حرفه الزم است عاوه بر تأمین‬ ‫فضای تعمیرگاه‪ ،‬تجهیزات الزم برای راه اندازی یک واحد‬ ‫تعمیرگاهی را تهیه نمائید‪ .‬از مهم ترین تجهیزات الزم که در یک‬ ‫تعمیرگاه برق خودرو می بایست وجود داشته باشند می توان به موارد‬ ‫زیر اشاره نمود‪:‬‬ ‫انواع آچار با توجه به نوع خودرو ‪ -‬جک سوسماری‪ -‬دستگاه‬ ‫عیب یاب انژکتوری ‪ -‬دستگاه انژ کتور شور – استارتر باتری ‪ -‬ابزار‬ ‫مخصوص ‪-‬ابزارهای اندازه گیری دقیق ‪-‬شارژر باتری ‪ -‬مولتی متر‬ ‫دستگاه تست دینام و استارت و‪ .....‬هزینه راه اندازی کارگاه‬‫سیم کشی خودرو‪ ،‬حداقل ‪ 10‬میلیون و بر اساس میزان تجهیزات تا‬ ‫حداکثر ‪ 25‬میلیون تومان می باشد‪.‬‬ ‫بر این اساس شغل تعمیرکار برق خودرو از بین مشاغل فنی‬ ‫جزء مواردی است که با سرمایه اولیه نسبتا‪ -‬پائین می توان حداقل‬ ‫تجهیزات مورد نیاز جهت خوداشتغالی در این حرفه را فراهم نمود‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور‪:‬‬ ‫ضوابط احتساب دوره های آموزش فنی و حرفه ای به جای‬ ‫سوابق تجربی در طبقه بندی مشاغل‪ :‬در اجرای تبصره ماده ‪ 10‬آئین‬ ‫نامه ایجاد مراكز كارآموزی و جوار كارگاه و بین كارگاهی موضوع‬ ‫تبصره‪ 2‬ماده‪ 110‬قانون كار جمـــهـــوریاســـامــــــیایـــرانمـــــــــص ــوب‬ ‫( ‪ )71/10/27‬هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرایی تبصره ‪ 1‬ماده‬ ‫‪ 49‬قانون مذكور(‪ )71/2/12‬و بر اساس بخشنامه ‪ /4660‬ن تاریخ‬ ‫‪ 73/2/24‬معاونت نظارت بر روابط كار وزارت كار وامور اجتماعی‪،‬‬ ‫ضوابطجایگزینیواحتــــســـابدورههایآمـــوزشفــــــنیوحـــــــــرفـــهایبه‬ ‫جای تجربه شغلی (سوابق كار)‪ ،‬در طرح های طبقه بندی مشاغل‬ ‫كارگاه های مشمول قانون كار به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫مشخصات دوره ها و میزان حداكثر تجربه های معادل آن ها‪:‬‬ ‫الف‪-‬طیدورهآموزشی‪18‬ماههمهارتتخصصی(برابر‪2800‬ساعت)‪،‬‬ ‫معادل‪ 8‬سال تجربه‬ ‫ب‪-‬طیدورهآموزشی‪18‬ماههمهارتتخصصی(برابر‪2700‬ساعت)‪،‬‬ ‫معادل‪ 7‬سال تجربه‬ ‫ج‪ -‬طی دوره آموزشی‪9‬ماهه ( برابر‪1200‬ساعت) مهارت درجه‬ ‫‪ ،1‬معادل‪ 6‬سال تجربه‬ ‫د‪ -‬طی دوره آموزشی‪6‬ماهه ( برابر‪900‬ساعت) مهارت درجه ‪،2‬‬ ‫معادل‪ 4‬سال تجربه‬ ‫ه‪ -‬طی دوره آموزشی مراكز جوار و ضمن كار‪ ،‬آموزش ارتقاء‬ ‫مهارت كمتر از ‪ 6‬ماه‪ ،‬به تناسب مدت دوره‪ ،‬حداكثر‪ 3‬سال تجربه‪.‬‬ ‫کارجویان می‌توانند جهت آشنایی بیشتر با دوره‌های آموزشی‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و ثبت‌نام در این دوره‌ها به‬ ‫آدرس پورتال سازمان‪ http://www.portaltvto.com :‬و آدرس‬ ‫سایت سازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است که این مطلب با همکاری مهدی فرشاد‪ ،‬مربی‬ ‫مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند تهیه شده است‪.‬‬ ‫استخدام‌کارشناس‌فروش‌و‌بازاریابی‬ ‫‌راهکارها‌و‌محصوالت‌‪IT‬‬ ‫●تسلط کامل به حوزه شبکه و مرکز داده‬ ‫●داشتن حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●دارا بودن مدارک تخصص در این زمینه‬ ‫●آشنا با فنون و تکنیکهای مذاکره‬ ‫●دارای روابط عمومی بسیار خوب‬ ‫متقاضیان محترم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@adfa.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام‌کارشناس‌فروش‌در‌شرکت‌بازرگانی‌‬ ‫در زمینه ملزومات ماشینهای اداری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابق کاری‬ ‫و آشنا به اصول و فنون مذا کره‬ ‫‪emp_edari@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‌در‌صدد‌جذب‌‬ ‫کارشناس‌بازرگانی‌‬ ‫با مشخصات ذیل است‪:‬‬ ‫خانم‪ ،‬لیسانس بازرگانی‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و دوسال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Tire.employ@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌فرآیند‬ ‫لیسانس‌یا‌باالتر‌‬ ‫مهندسی‌شیمی‌‪‌/‬مهندسی‌محیط‌زیست‌‬ ‫(آب‌و‌فاضالب)‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال ‪ ،‬مسلط به طراحی تصفیه خانه‬ ‫آب و فاضالب شهری و صنعتی‬ ‫لطفا سوابق و مشخصات خود را حدا کثر تا ‪ 3‬روز پس از‬ ‫انتشار آ گهی به آدرس پست الکترونیکی ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪CV@zolal-iran.com‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از‌کارمندی‌تا‌کارآفرینی‌در‌صنعت‌فرش‬ ‫انتقاد از ناچیزسهم بافندگان از فروش میلیونی فرش‬ ‫جوانی که با استعفاء از کارمندی وزارت راه‬ ‫کارآفرین صنعت فرش شد‬ ‫الهه حاجی پور‪ ،‬کارآفرین جوانی است که از سال ‪ 82‬وارد تولید شده است؛ وی‬ ‫کارمند وزارت راه بوده است‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیتش می گوید‪ :‬با داشتن بیش از ‪8‬سال سابقه کاررسمی ‪ ،‬استعفا‬ ‫دادم و به سمت کار تولید آمدم‪ .‬کار را با بافت تابلوهای کوچک شروع کردم‪ ،‬رفته‬ ‫رفته سفارش های ما گسترده تر شد و تصمیم گرفتیم کارگاه کوچکی را تأسیس کنیم‪.‬‬ ‫این اتفاق افتاد و چند نیروی کار ماهر را استخدام کردیم و تصمیم گرفتیم بافت های‬ ‫خاص را دنبال کنیم‪ .‬بافت سفارش های ما بر اساس آثار خاص بود‪ .‬از روند تولید‬ ‫رضایت داشتیم اما با افزایش مواد اولیه شرایط فعالیت برای تولید کنندگان هر روز‬ ‫سخت تر شده است‪.‬‬ ‫یکی از گایه های این کارآفرین داللی ها در بازار تهیه مواد اولیه است‪ .‬عاوه‬ ‫بر این‪‌،‬نبود ثبات در قیمت مواد اولیه و عدم همکاری دولت در تهیه مواد اولیه و‬ ‫بازاریابی از دیگر مشکات بافندگان فرش دستباف است‪.‬‬ ‫این کارآفرین با وجود اینکه از کار کارمندی خداحافظی کرده است اما از‬ ‫اینکه به کار تولید آمده پشیمان نیست؛ دلیل وی سود کان در تولید نیست!بلکه‬ ‫عاقه به بافندن فرش است‪ .‬نکته جالب در کارگاه این زوج کارآفرین فعالیت یک‬ ‫دانشجوی رشته عمران است که از سر ناچاری و مشکات مالی در حال حاضر به‬ ‫جای فعالیت در رشته عمران بافنده فرش شده است‪.‬همکار دیگر این جوان‪،‬پیرمرد‬ ‫سالخورده ای است که از چهره‌اش پیدا است زمان بازنشستگی اش گذشته است‪.‬‬ ‫اما به قول خودش از سر ناچاری و برای تأمین امرار معاش خانه باید کار کند‪ .‬این‬ ‫ً‬ ‫پیرمرد ‌‬ ‫قبا تولید کننده بوده و کارگاه بافندگی داشته است‪ ،‬اما به دلیل مشکات‬ ‫اقتصادی ورشکست و کارگاهش تعطیل شده و در حال حاضر جایگاهش از‬ ‫کارآفرینی به کارگر بافنده رسیده است ‪.‬‬ ‫سهم این پیرمرد و این جوان دانشجو از فرش های میلیاردی در این کارگاه ماهیانه‬ ‫تنها ‪1‬میلیون و ‪200‬هزار تومان‪ ،‬حقوق اندک است‪ .‬عاوه بر آن ؛ بیمه ای که به قول‬ ‫خود کارگران جز اضطراب برای آنها چیزی ندارد‪ .‬بهانه جویی های وزارت کار و تأمین‬ ‫اجتماعی در بیمه بافندگان فرش تا حدی است که اکثر بافندگان از داشتن آن محروم‬ ‫هستند و آن دسته از کارگران بافنده ای که بیمه دارند‪ ،‬هر روز نگران از این هستند که‬ ‫به بهانه ای بیمه آنها قطع شود‪.‬‬ ‫حاجی پور در تعریف از مهارت بافندگان خود می‌گوید‪ :‬استادکاران ماهر فرش‬ ‫های این کارگاه را می بافند و هر کدام می توانند برای خود یک تولید کننده باشند‪،‬‬ ‫اما شرایط اقتصادی و نبود جایگاه ممتاز فرش دستباف ایرانی در نمایشگاه های‬ ‫بین المللی باعث شده است که این افراد اطمینانی به بازگشت سرمایه خود نداشته‬ ‫باشند و به این درآمد اندک بسنده کنند‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش در حالی که سهم این بافندگان از فرش های میلیونی درآمدی‬ ‫اندک است که به اعتقاد عبداهلل بهرامی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش‬ ‫دستباف کشور‪ 32‬درصد قیمت فرش در جیب دالل می رود‪.‬‬ ‫چرا‌کارخانه‌ابریشم‌خودمان‌را‌تعطیل‌کردیم‌و‌از‌کره‌وارد‌م ‏‬ ‫ی‪‎‬کنیم؟‬ ‫عبداهلل بهرامی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف کشور ‪ ،‬درباره‬ ‫مشکات صنعت فرش دستباف گفت‪ :‬یکی از مولفه های اصلی صادراتی که در‬ ‫صنعت فرش وجود ندارد‪ ،‬تولید برای بازار هدف است‪ .‬هم اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫و هم اتحادیه فرش دستباف به صورت مستمر فروشگاه و تیم بازاریابی خوب ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این روزها بهترین فرش ها توسط دالل ها از بافنده خریداری می شود‪ ،‬از‬ ‫سال ‪ 74‬به این سمت حتی یک ریال تسهیات دریافت نکرده ایم‪ .‬همه تشکیات‬ ‫این صنعت حتی یک ریال تسهیات نگرفته اند‪ .‬سرمایه کان الزم دارد تا یک فرش‬ ‫بافته و به فروش برسد‪ .‬این چرخه دچار نقص بسیار است‪ .‬بافنده برای بافت فرش‬ ‫حدود ‪ 6‬میلیون هزینه می کند‪ ،‬اما آن فرش را به قیمت ‪18‬میلیون تومان می فروشد‬ ‫حتی‌ گاهی مجبور است آن فرش را به قیمت ‪ 14‬میلیون بفروشد‪ ،‬چرا که بازار فروش‬ ‫مناسبی برای فرش وجود ندارد‪.‬‬ ‫بهرامی گفت‪ :‬در حال حاضر بافنده ها چون شرایط مالی خوبی ندارند مجبورند‬ ‫◄ حاجی‌پور‪‌،‬کارآفرین‌جوانی‌است‌که‌از‌سال‌‪‌۸۲‬وارد‌تولید‌شده‌؛‌وی‌‬ ‫کارمند‌وزارت‌راه‌بوده‌ که‌استعفا‌داده‌به‌سمت‌تولید‌آمده‌است‪‌.‬اما‌سهم‌‬ ‫بافندگان‌ از‌ فرش‌ میلیونی‌ این‌ کارگاه‌ یک‌ میلیون‌ و‌ ‪۲۰۰‬هزار‌ تومان‌ حقوق‌‬ ‫ماهیانه‌است‪.‬‬ ‫به‌گزارش‌تسنیم‪‌،‬ترس‌از‌قراردادهای‌کوتاه‌مدت‌در‌جامعه‌تا‌جایی‌پیش‌‬ ‫رفته‌ که‌این‌روزها‌هر‌جوانی‌ که‌به‌دنبال‌شغل‌می‌ گردد‪،‬آمال‌و‌آرزویش‌در‌‬ ‫کارمندی‌خالصه‌می‌شود‪‌.‬اما‌الهه‌حاجی‌پور‪ ‌،‬کارآفرین‌جوانی‌است‌ که‌از‌‬ ‫کارمندی‌استعفا‌داده‌و‌ا کنون‌برای‌خود‌کارآفرین‌در‌صنعت‌فرش‌است‪.‬‬ ‫‌در‌ کارگاه‌نقشینه‌ که‌متعلق‌به‌الهه‌حاجی‌پور‌و‌همسرش‌است‪‌،‬فرش‌‬ ‫های‌نفیس‌‌و‌گران‌قیمت‌بافته‌می‌شود‪‌.‬فرش‌هایی‌که‌از‌کشورهای‌اروپایی‌‬ ‫سفارش‌داده‌می‌شود‌و‌در‌آن‌از‌نخ‌طال‌و‌نقره‌استفاده‌شده‌است‪.‬‬ ‫اینطور‌که‌حاجی‌پور‌می‌گوید‪‌:‬برخی‌از‌فرش‌ها‌بعد‌از‌آنکه‌به‌پایان‌می‌رسد‌‪‌،‬‬ ‫ضخامتی‌حدود‌‪3‬میلی‌متر‌دارد‌ ‪‌،‬چرا‌ که‌فرش‌ابریشم‌و‌با‌رج‌شمار‪‌،‌90‬نخ‌‬ ‫طال‌و‌نقره‌بافته‌شده‌است‪.‬‬ ‫مواد اولیه را به صورت قسطی خریداری کنند‪ ،‬زمانی که مواد اولیه را به صورت‬ ‫قسطی خریداری می کنند هزینه بیشتری را پرداخت می کنند‪ .‬امروز نقشه فرش هایی‬ ‫که مصرف کننده از آن استقبال می کند با فرش هایی که در گذشته بوده متفاوت‬ ‫است‪.‬امااز آنجایی کهبافندهایمامشکلدارند‪،‬نقشههایقدیمیرامیبافند و به فروش‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف گفت‪ :‬اتحادیه هیچ منبع مالی‬ ‫ندارد‪ .‬نیاز کشور در شبکه تهیه و توزیع مواد اولیه است‪ ،‬تا بافنده مواد اولیه به دستش‬ ‫برسد ده ها دالل از آن سود می کنند‪ .‬بخش زیادی از مواد اولیه ما وارداتی است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر فراوری مواد اولیه در داخل کشورمان یا وجود ندارد یا به میزان خیلی کم و‬ ‫محدودی است‪ ،‬پشم از جمله مواد اولیه تولید شده کشورمان است؛ ولی به دلیل‬ ‫نبود امکانات یا هر دلیل دیگری به خارج از کشور به صورت خام صادر شده و پس از‬ ‫فرآوری مجددا به کشور وارد می‌شود و پشم مرغوب فرآوری شده را دوباره ما خریداری‬ ‫کرده و با قیمت تمام شده باالیی به دست تولید کننده می سپاریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکثر دامداران پشم های گوسفند خود را می سوزانند اظهار‬ ‫داشت‪:‬بهترین کارخانه های ابریشم کشی در گیان و مازندران است اما با بی‬ ‫تدبیری تعطیل شده اند و ابریشم از کره و اوروگوئه وارد می کنیم‪ .‬ابریشم ایران بهترین‬ ‫ابریشم است‪ .‬بیشترین ارزش افزوده را پشم دارد‪ .‬اگر فرآوری درکشور رونق بگیرد‬ ‫صنعت نساجی متحول می شود‪.‬‬ ‫بهرامی با بیان اینکه دالل بازی و واسطه‌گری در صنعت فرش بسیار زیاد شده‬ ‫است گفت‪ :‬نه تنها در مواد اولیه بلکه در خرید تولیدات شاهد داللی هستیم‪ .‬در‬ ‫کشورمان‪ ،‬صنعت فرش به اسم شبکه فروش وجود ندارد؛ واردکنندگان مواد اولیه را با‬ ‫چند حلقه واسطه‌گری در اختیار قالیبافان قرار می دهند و با یک محاسبه معمولی‬ ‫هم اگر هر داللی ‪ 5‬تا ‪ 8‬درصد روی جنس اضافه کند و حداقل هم ‪ 4‬واسطه وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬مواد اولیه با ‪ 32‬درصد گران تر به دست بافندگان می‌رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرفی بافندگان فاقد منابع الزم برای تداوم کار هستند و با این وجود‬ ‫دولت آمار صحیحی از تعداد بافندگان در کشور را جمع آوری نکرده است متاسفانه‬ ‫بارها دولت اعام کرده است که تدوین آمار بافندگان هزینه بر است و تاکنون‬ ‫سرشماری صورت نگرفته است‪ .‬همچنین نبود سامانه جامع آماری بافندگان از‬ ‫جمله چالش‌های مهم در صنعت فرش دستباف است و همین موجب شده است‬ ‫تا مشکات فراوان در تولید فرش دستباف وجود داشته باشد از اینرو فرش دستباف‬ ‫در اکثر استان ها به روزرسانی نشده است‪ ،‬فقط یکی دو استان از کشورمان‪،‬به‬ ‫لحاظ طرح و فناوری همگام با فناوری نوین هستند و بافنده و طراح از این طریق‬ ‫می‌توانند سود بیشتری را کسب کنند ولی سایر استان های به طرح و نقشه های‬ ‫سال‌های گذشته که بیش از بیست سال قدمت دارد و از روش طرح تجربی که از‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌برای‌تکمیل‌کادر‌پرسنلی‌خود‪،‬‬ ‫‌الگو‌ساز‌و‌طراح‌لباس‪‌،‬‬ ‫استخدام می نماید‪:‬‬ ‫● تجربه کاری حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫●تسلط به الگوسازی و برش‬ ‫●با انگیزه کاری باال‬ ‫● آشنا به نرم افزارهای طراحی و الگوسازی‬ ‫محیط کاری حرفه ای ‪ ،‬شرایط کاری خوب‪،‬‬ ‫آینده شغلی درخشان‬ ‫‪shahshenas.m@asmt-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌با‌تجربه‌منابع‌انسانی‌‬ ‫مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی نیازمندیم‬ ‫‪Hire3810@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌معدنی‌‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی خود برای فعالیت در معادن‬ ‫سبزوار به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪‌-1‬کارشناس‌فرآوری‌مواد‌معدنی‬ ‫با ‪ 5‬سال تجربه مرتبط (‪ 1‬نفر)‬ ‫‪‌-2‬کارشناس‌استخراج‌معدن‌‬ ‫با ‪ 5‬سال تجربه مرتبط (‪ 2‬نفر)‬ ‫‪‌-3‬کارشناس‌آزمایشگاه‌شیمی‌‬ ‫با ‪ 2‬سال تجربه (‪ 1‬نفر)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است‬ ‫رزومه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@kavandeganbana.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌صنعتی‌ایران‌‬ ‫جهت تکمیل دپارتمان مالی خود اقدام به جذب رئیس حسابداری می نماید‪.‬‬ ‫شرح‌موقعیت‌شغلی‪:‬‬ ‫●نظارت و کنترل بر اجرای صحیح امور محوله در چارچوب شرح وظایف تعیین شده کارکنان واحد حسابداری‬ ‫همکاری در عملیات بستن حساب های پایان دوره مالی‬ ‫●کنترل دوره ای حساب های باز‪ ،‬ثبت به موقع دفاتر قانونی و قراردادهای شرکت با واحدهای مختلف‬ ‫●هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت به منظور شفاف سازی و رفع ابهام از حساب ها و اسناد و ارتقاء‌کیفی‬ ‫گزارشات ارائه شده توسط آن ها‬ ‫●کنترل صحت مدارک ضمیمه اسناد حسابداری و سرفصل آرتیکل های اسناد حسابداری صادره در روشهای اجرایی‪،‬‬ ‫به همراه پیشنهادات اصالحی به مدیر مالی‬ ‫●نظارت بر گزارشات ارسالی کدال کلیه شرکت های گروه‬ ‫شرایط‌احراز‌شغل‪:‬‬ ‫●دارای حداقل ‪ 6‬سال سابقه رئیس حسابداری شرکت های سرمایه گذاری سهام عام‬ ‫●دارای نگرش سیستمی و روحیه یادگیری مستمر‬ ‫●توان سرپرستی و گزارش دهی باال‬ ‫●مسلط بر کدال و صورت های مالی تلفیقی و دوره ای‬ ‫●سن ایده آل ‪ 27‬تا ‪ 40‬سال ‪ ،‬آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫اگر عالقمند به این موقعیت شغلی هستید رزومه خود را ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪HR@iidic.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار‌‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار ‪،‬‬ ‫مسلط به امور بایگانی وکامپیوتر‬ ‫ارسال رزومه به‪sarvestanhoding@gmail.com‌ :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌در‌جاده‌مخصوص‌ کر ج‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪‌-1‬انباردار‌آقا‬ ‫مسلط به امور انبارداری و سیستم سپیدار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪‌-2‬حسابدارخانم‌‬ ‫شرکت‌پیمانکار‌استخدام‌می‌نماید‬ ‫آشنا به کلیه امور حابداری‬ ‫مسلط به حسابداری مالی و پیمانکاری‪ ،‬تسلط کامل‬ ‫به راهکاران سیستم ‪ ،‬آشنایی به امور مالیاتی ‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کارمرتبط‪ ،‬حدا کثر ‪ 33‬سال سن‬ ‫«محل کار‪ :‬وردآورد»‬ ‫کارشناس‌حسابداری‌‬ ‫‪accounting.department@iran.ir‬‬ ‫اجداد خود نسل به نسل گرفته‌اند طراحی می‌کنند‪.‬‬ ‫بهرامی گفت‪ :‬این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا‪ ،‬همگام با پیشرفت‬ ‫تکنولوژی محصوالت تولیدی خود را از نظر رنگ‪ ،‬طرح و نقشه تغییر داده‌اند و از‬ ‫ایده‌ها‪ ،‬ساختارهای جدید بهره گیری کردند ولی هنر – صنعت فرش دستباف از‬ ‫لحاظ طراحی‪ ،‬تنوع رنگ و ابعاد فاقد هرگونه تغییر در بدنه تولید و طراحی است‬ ‫و این یکی از ایرادات اساسی به فرش کشور است ‪.‬از طرف دیگر عملکرد سنتی‬ ‫گرایانه و طراحی قدیمی‪ ،‬یکی از چالش‌های مهم در عرصه صادرات فرش دستباف‬ ‫است‪ .‬اینکه همچنان تخته‌های فرش دستباف با ابعاد و حـــجـــم سنـــگـ ـیـ ــن را‬ ‫به نمایشگاه‌های خارج از کشور عرضه می‌کنیم ‪ ،‬در حقیقت نوعی عدم مدیریت‬ ‫بهینه را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف گفت‪ :‬یکی از مباحث مهم‬ ‫برای تولیدکنندگان فرش دستباف نرخ ارز است که تاثیرات مستقیمی در تشویق‬ ‫صادرات فرش دستباف دارد‪ .‬در حقیقت دالر ‪ 4200‬تومان و باالتر ایجاد کننده‬ ‫شکافی است که برای دست اندرکاران فرش دستباف خسارت ‌زا است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر تولیدکنندگان فرش دستباف با عدم حمایت از سوی دولت مواجه بوده‌ و نه‬ ‫تنها هیچ سرمایه گذاری در این بخش مهم صنعتی نشده بلکه تسهیاتی هم به آنها‬ ‫ارائه نشده یا با بهره های بانکی زیادی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬تولید کننده فرش دستباف دارای توانمندی‪ ،‬اخاق و طبع ظریفی‬ ‫است‪ .‬لذا فرش دستباف از نظر بحث فرهنگی هم دارای دامنه وسیعی است‬ ‫و می‌تواند تاریخ و تمدن ایرانی را با خود به سایر کشورها انتقال دهد‪ .‬لذا هرگونه‬ ‫حمایت از فرش دستباف بزرگترین خدمت محسوب می‌شود ولی متاسفانه از سوی‬ ‫دولت هیچ بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫بهرامــی گفــت‪ :‬هنــد شــبکه بــازار یابــی گســترده ای در عرصــه فــرش دســتباف دارد‬ ‫عــاوه بــر اینکــه دارای فروشــگاه‌های زنجیــره‌ای گســترده ای اســت از بازاریابــی مویرگــی‬ ‫بــرای فــروش بیشــتر کاال اســتفاده می‌کنــد‪ ،‬پــس از اینکــه کاال انتخــاب و میــزان وجــه‬ ‫مــورد نظــر پرداخــت مــی شــود‪ ،‬پــس از ‪ 24‬ســاعت در اختیــار مشــتری قــرار می‌گیــرد‪ .‬مــا‬ ‫فاقــد ایــن سیســتم فروشــگاه زنجیــره ای در خــارج از کشــور هســتیم لــذا فــروش اینترنتــی‬ ‫نداشــته بــرای خریــد از همــان روش ســنتی اســتفاده می‌کنیــم کــه پــس از اینکــه تختــه‬ ‫فــرش مشــاهده شــد اقــدام بــه خریــداری می‌کننــد‪ .‬مــا فاقــد بازاریابــی مویرگــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنده اعتقاد دارم که می‌توان از طریق فرش بیش از چندین میلیارد دالر‬ ‫درآمدزایی ایجاد کرد به شرط اینکه مقدمات الزم در نظر گرفته شود این در حالی‬ ‫است که با دارابودن مواد اولیه خوب‪ ،‬طراحان بومی می‌توانیم نقش موثری در ارزآوری‬ ‫داشته باشیم‪ .‬ما در حال حاضر بیش از ‪ 14‬هزار نفر فوق لیسانس و لیسانس در رشته‬ ‫فرش داریم که این خود توان بسیار باالیی است‪ .‬همین کشور ترکیه‪ ،‬دکترای طراحی‬ ‫فرش را آموزش می دهد اما ما هنوز این دکترا را نداریم‪ .‬یعنی آنان پی برده اند که به‬ ‫چه میزان فرش برای افرادی که شغل دیگری ندارند یا توانایی مهارتی شغل دیگری‬ ‫ندارند اثر گذار است ‪ .‬از این طریق یک فرد می‌تواند در مدت دو ماه یک بافنده شود‬ ‫چنانچه هیچ شغلی از این پتانسیل درآمدزایی برخوردار نیست‪ .‬به عنوان نمونه باید‬ ‫گفت که افغانستان در نمایشگاه‌هایی که در خارج از کشور شرکت می‌کند با نام‬ ‫هنر زن افغانی شرکت می‌کند‪ .‬آنها بازاریابی و برند زن افغانی را در لوگوهای خود‬ ‫می آورند ‪ .‬این کاما حمایت شده است و آنان به گونه ای حضور پیدا می‌کنند که‬ ‫بتوانند با فرش ایرانی رقابت کنند و آن را از بین ببرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به واقع فرش دستباف نمادی از اقتصاد مقاومتی است ‪ .‬از یکسو‬ ‫متکی به تولید داخل است در تهیه مواد اولیه و نیروی انسانی ‪ .‬از سوی دیگر فرش‬ ‫دستباف چرخه توانمندی در اقتصاد دارد‪ .‬در مبحث اقتصادی‪ ،‬فرش دستباف از‬ ‫مزیت باالیی برخوردار است و انتظار می‌رود مسووالن توجه به آن ویژه داشته باشند ‪.‬‬ ‫اما در چند سال اخیر حمایت بانک کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بهرامــی گفت‪:‬چنانچــه بســیاری از تســهیات بانکــی بــرای تعاونی‌هــای تولیــد‬ ‫فــرش از بیــن رفتــه اســت ‪ .‬بودجــه باعــوض اصــا وجــود نــدارد‪ .‬تنهــا بانکــی کــه در یکــی‬ ‫دوســال اخیــر بخــش تولیــد مــا را حمایــت کــرده‪ ،‬بانــک توســعه تعــاون بــوده کــه یکــی از‬ ‫کوچکتریــن بانک‌هــای دولتــی کشــور اســت‪ .‬ایــن بانــک بــه ازای هــر نفــر بــرای تهیــه مــواد‬ ‫اولیــه مبلــغ ‪ 6‬میلیــون بــا بازگشــت ســه ســاله پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪dav_tt9290@yahoo.com‬‬ ‫فارست‌مبل‌‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مدیر‌مالی‌‬ ‫دارای حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به نرم افزار راهکاران‬ ‫آشنا با سایر نرم افزارهای حسابداری‬ ‫مسلط به ‪ICDL‬‬ ‫مسلط به قوانین مالیاتی و کار و تجارت‬ ‫تهیه و تدوین گزارشات مدیریتی و بهای تمام شده‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫‪employment@forestmobl.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫رئیس‌حسابداری‌‬ ‫یک شرکت در زمینه تجارت الکترونیک‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫دارای مدرک کارشناسی حسابداری و یا باالتر‬ ‫مسلط به نرم افزار راهکاران ‪ /‬سندپرداز‬ ‫و آفیس ‪Excel ،‬‬ ‫مسلط به حسابداری مالی‪ ،‬انبار‪ ،‬خزانه داری و فروش‬ ‫آشنایی با بهای تمام شده‬ ‫مسلط به قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫مسلط به اظهارنامه ارزش افزوده و معامالت فصلی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪info@kiantadbirgaran.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌حسابداری با مدرک لیسانس مرتبط‬ ‫و ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫آشنا با نرم افزارهای رایورز و زبان انگلیسی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪arcojob@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫حسابدار‬ ‫یک واحد تولیدی واقع در ناحیه صنعتی دهسرخ مبارکه جهت‬ ‫تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫● مدرک کارشناسی حسابداری‬ ‫● دارای ‪ ۲‬سال سابقه کار مفید در زمینه فعالیت‬ ‫● آشنا به نرم افزارهای حسابداری‬ ‫ساکن به ترتیب اولویت‪ :‬بهارستان‪ ،‬سپاهانشهر‪،‬‬ ‫نقاط جنوبی شهر اصفهان‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را تا تاریخ‬ ‫‪ 1397/۰۸/24‬با ذکر واژه “‪ ”accuntant‬در قسمت موضوع‬ ‫(‪ )subject‬ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪taavoni.parsdaneh@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫فارغ التحصیل رشته برق‬ ‫یک شرکت اتوماسیون صنعتی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر‬ ‫خود به یک نفر فارغ التحصیل رشته برق آقا نیازمند است‪.‬‬ ‫‪raadin.sanaat@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناس خرید خارجی‬ ‫خانم و یا آقا‬ ‫شرکت کاشی مرجان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس خرید خارجی‬ ‫خانم و یا آقا‬ ‫● دارای مدرک مدیریت گرایش بازرگانی‬ ‫● یا صنعتی آشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط جهت تکمیل فرم استخدام‬ ‫به آدرس زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪www.marjantileco.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مترجم همزمان انگلیسی‬ ‫آقا و خانم‬ ‫شرکت ‪ B&F Services‬جهت تکمیل کادر تخصصی دفتر ایران‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مترجم همزمان انگلیسی‬ ‫آقا و خانم‬ ‫● دارای سابقه کار معتبر حداقل ‪ ۵‬سال‬ ‫●جدی●خالق●توانایی کار تیمی ●آراسته‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج ردیف‬ ‫شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪cv@bfsc.co.uk‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫انباردار مواد غذایی آقا‬ ‫مجموعه ی رستورانهای زنجیره ای لمزی کیش جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫انباردار مواد غذایی‬ ‫آقا‬ ‫● با حداقل سه سال سابقه ی کاری‬ ‫●آشنایی با نرم افزار سپیدز‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫‪fereshteh_plf@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناس سفارشات خارجی‬ ‫به کارشناس سفارشات خارجی با ‪ ۵‬سال سابقه مفید‬ ‫در اصفهان نیازمندیم‪.‬‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪at.estekhdam1397@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناس الکترونیک وکارشناس فروش‬ ‫شرکت مدبران هفت آسمان سپاهان فعال در زمینه طراحی و ساخت‬ ‫سیستمهای رباتیک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫● مسلط به برنامه نویسی میکرو کنترلر و طراحی ‪pcb‬‬ ‫با توجه به نوع فعالیت شرکت کسانی که در زمینه رباتیک و‬ ‫مکاترونیک فعالیت کرده باشند در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‪:‬‬ ‫● دارای شمه اقتصادی فروشندگی و سابقه فروش‬ ‫● آشنا به تبلیغات اینترنتی و شبکه های اجتماعی‬ ‫●آشنا با انجام امور اداری‬ ‫( کارشناس ‪ ) mba‬در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫بیمه انجام میشود‪ .‬مبنای حقوق اداره کار و درصورت داشتن‬ ‫سابقه مطلوب و توانمندی خاص ‪ ،‬حق فنی به صورت توافقی در نظر‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫توضیح آنکه رزومه باید حاوی عکس‪ ،‬سابقه تحصیل ‪،‬‬ ‫سابقه کار ‪ ،‬آدرس محل سکونت ‪،‬اعالم انتظار حقوقی و انتظارات‬ ‫شغلی باشد‪.‬‬ ‫‪mhasepahan@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سرپرست واحد مهندس صنایع‬ ‫یک کارخانه جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست واحد مهندس صنایع‬ ‫● تحصیالت دانشگاهی ترجیحا مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫● مسلط به روشهای ارزیابی کار و زمان‬ ‫● تسلط کامل به نرم افزار ‪Excel‬‬ ‫● آشنایی کامل با مفاهیم ‪BSC‬‬ ‫● آشنایی کامل با مفاهیم مدیریت موجودی و ارزیابی تامین‬ ‫کنندگان‪/‬مشتریان‬ ‫● دارای ‪ ۳‬الی ‪ ۵‬سال سابقه مرتبط‬ ‫●تمام وقت‬ ‫● همراه به سرویس رفت و برگشت رایگان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج عنوان‬ ‫شغلی در موضوع ایمیل به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm.jobapp@gmail.com‬‬ ‫فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس و فوق لیسانس شیمی‬ ‫ایمنی‬ ‫‪KC-06‬‬ ‫●آآقا ●آ دیپلم به باال ●آ دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫●آشنا به قوانین و دستورالعمل های محیط کار‬ ‫در زمینه های ایمنی صنعتی‬ ‫منشی‪ /‬مسئول دفتر‬ ‫‪KC-07‬‬ ‫●خانم ●مهارت در کار با کامپیوتر ●نامه نگاری اداری و تایپ‬ ‫●آمهارت های نوشتاری و گفتاری خوب‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را حداکثر تا پایان روز ‪ 97/8/22‬با‬ ‫ذکر کد شغلی به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫رزومه بدون ذکر عنوان شغلی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت‬ ‫‪karoon.chemical@gmail.com‬‬ ‫آذربایجانشرقی‬ ‫البرز‬ ‫کارشناسآزمایشگاه‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‪،‬سیمین‬ ‫دشت کرج از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس آزمایشگاه‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫● لیسانس علوم صنایع غذایی و یا آرد سازی‬ ‫●حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫● آشنا به برنامه های کاربردی ‪office‬‬ ‫● حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫ترجیحا ساکن استان البرز و حومه‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪jobs@alborzflour.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫حسابدار‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‪،‬کرج‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪ 1/‬نفر‬ ‫●با تجربه در زمینه فروش و پخش مویرگی‬ ‫● ترجیحاً آشنا به نرم افزار ویژن‬ ‫● با دو سال سابقه کار‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪mahdi_z1356@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناسآزمایشگاه‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس آزمایشگاه و ‪QC‬‬ ‫● لیسانس‪/‬فوق لیسانس میکروبیولوژی‬ ‫● حداقل ‪۳‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● زبان انگلیسی ‪ :‬خوب‬ ‫● آشنایی با کار آزمایشگاهی‬ ‫● داشتن تفکر انتقادی و توانایی تجزیه و تحلیل اطالعات ونتایج و‬ ‫رویکردهایمختلف‬ ‫محل فعالیت شهرک صنعتی بهارستان(کمالشهر)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv@saziba.com‬‬ ‫اهواز‬ ‫مهندس فروش‬ ‫به یک نفر مهندس فروش (کارشناس برق و ابزار دقیق)‬ ‫جهت کار در دفتر ماهشهر نیازمندیم‪.‬‬ ‫افراد واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪industrial.hr2018@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مهندس تاسیسات و معماری‬ ‫یک شرکت مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر نظارتی خود در‬ ‫شهر اهواز به مهندس تاسیسات و مهندس معماری با حداقل ‪۱۰‬‬ ‫سال سابقه کار در اجرای معماری داخلی‬ ‫و نما نیازمند است‪.‬‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪arkanahvaz1@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام در یک شرکت شیمیایی‬ ‫یک شرکت شیمیایی در منطقه آزاد ارون ِد اهواز برای تامین نیروی‬ ‫انسانی خود از افراد فعال‪ ،‬خالق‪ ،‬پر انرژی و توانمند (ترجیحا بومی)‬ ‫براساس ضوابط و مقررات دعوت‬ ‫به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫اپراتور شیمی‪ ،‬مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬ابزار دقیق و تاسیسات‬ ‫‪KC-04‬‬ ‫آقا‪ -‬دیپلم به باال‬ ‫تکنسین‪ /‬کارشناس ازمایشگاه‬ ‫‪KC-05‬‬ ‫استخدام در مجتمع تفریحی ورزشی سینا مرند‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی‪ ،‬واقع در‬ ‫شهرستان مرند جنب فرمانداری از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫فروشنده هایپر مارکت‬ ‫خانم‬ ‫مدیر داخلی‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪info@sinacomplex.com‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫استخدام مشاور آقا‬ ‫به تعدادی مشاور آقا با روابط عمومی باال جهت همکاری در دفتر‬ ‫امالک در بندر عباس ‪ ،‬خیابان اتوبوسرانی نیازمندیم‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫‪۰۷۶۳۳۶۱۷۰۵۵‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ ‬ ‫کارشناس عمران و بهداشت محیط‬ ‫شرکت بهبود سیستم آب پیمانکار بهره برداری شبکه و تصفیه خانه‬ ‫فاضالب بیرجند جهت تکمیل کادر خود به یکنفر کارشناس عمران‬ ‫گرایش آب و فاضالب و یکنفر کارشناس بهداشت محیط مسلط به‬ ‫‪ GIS‬نیازمند است‪.‬‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل اعالم شده‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪bsawater@gmail.com‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫شرکت تولیدی صنعتی آبی سوز‬ ‫یکنفر منشی خانم با روابط عمومی باال مسلط به تایپ‪ ،‬برنامه و دونفر‬ ‫مونتاژکار کولر‬ ‫دو نفر مونتاژکار آبگرمکن و بخاری و جوشکار‬ ‫‪ 1‬نفر جوشکار ‪ co2‬و نقطه کار‬ ‫متقاضیان میتوانند از ساعت ‪ 8‬الی ‪ 14‬با شماره درج شده تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن ‪36512742 :‬‬ ‫رشت‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫فوق لیسانس شیمی عالی‬ ‫‪ 1‬نفر‪/‬خانم‬ ‫● مسلط به زبان انگلیسی ● با معدل باال ●ساکن رشت‬ ‫فوق لیسانس شیمی تجزیه‬ ‫‪ 1‬نفر‪/‬خانم‬ ‫● مسلط به زبان انگلیسی● با معدل باال ● ساکن رشت‬ ‫نیرو با تحصیالت فنی و حرفه ای در رشته اتومکانیک‬ ‫‪ 1‬نفر‪/‬آقا‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫● با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط – ساکن رشت‬ ‫لطفا با شماره های درج شده در آگهی تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫تلفن ‪33882044 :‬‬ ‫زنجان‬ ‫مهندس عمران و نقشه بردار‬ ‫‪ ۴‬نفر نیروی مجرب و با سابقه مطابق لیست مشروحه جهت اجرای‬ ‫پروژه های راه سازی مورد نیاز می باشد عالقه مندان رزومه کاری‬ ‫خود را به ایمل درج شده ارسال فرمایند افراد بومی شهرستان های‬ ‫طارم و زنجان و ابهر و سلطانیه و خرمدره در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫●‪ ۲‬نفر مهندس عمران با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه نظارت در پروژه‬ ‫راه سازی‪.‬‬ ‫● ‪ ۲‬نفر مهندس نقشه بردار با حداقل ‪ ۳‬سال سابقه نظارت در‬ ‫پروژه های راه سازی‪.‬‬ ‫‪zanjan.Consulting.Engineers‬‬ ‫‪@gmail.com‬‬ ‫شیراز‬ ‫نیروی حراست و خدمات‬ ‫به دو نفر نیروی آقا با کد شغلی ‪۹۷۱۰۷‬جهت حراست و خدمات‬ ‫با مدرک کاردانی به باال با دقت و حساسیت باال در کنترل ورودی‬ ‫و خروجی و آمارگیری پرتالش و با انگیزه جهت انجام کار فشرده‬ ‫و پر حجم با ظاهر خوب و دارای توان بدنی مناسب برای انجام‬ ‫امور انبارداری و امانتدار با آشنایی به امور فنی و تاسیساتی دارای‬ ‫گواهینامه رضایت شغلی از شرکت های سابق و ضامن معتبر در‬ ‫شیرازنیازمندیم‪.‬‬ ‫محل کار دفتر مرکزی شیراز و پروزه واقع در شهر عسلویه میباشد‪.‬‬ ‫(رزومه بدون کد شغل بررسی نمیگردد)‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند ‪.‬‬ ‫‪opc.co.hr@gmail.com‬‬ ‫قم‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫شرکت آذین نگار جهت تکمیل کادر خود در استان قم خیابان‬ ‫جمهوری از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫●سن حداقل ‪ ● ۲۲‬نداشتن سوء سابقه‬ ‫● با درآمدی عالی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪۰۲۵۳۲۹۳۸۶۱۶ :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫یک شرکت پتروشیمی جهت تکمیل کادر خود در استان قم‪،‬واقع در‬ ‫شهرک شکوهیه قم از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫جهت اپراتوری اتاق کنترل‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن‌های‬ ‫زیر تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫‪۰۲۵۳۳۳۴۶۳۲۵‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام در یک شرکت تولیدی‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در قم جهت تکمیل کادر کارشناسی خود‬ ‫از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫لیسانس مکانیک‬ ‫● با ‪ 2‬سال سابقه کار ● آشنا به نقشه کشی صنعتی‬ ‫و نرم افزار آفیس – آقا‬ ‫مهندس مکانیک‪:‬‬ ‫●با ‪ 2‬سال سابقه کار – آشنا به فرایند های تولدی قطعات فلزی‪ ،‬آقا‬ ‫(تماس تبلیغاتی ممنوع)‬ ‫تلفن ‪36640793 :‬‬ ‫کرمان‬ ‫استخدام مدیر فروش‬ ‫یک شرکت آرایشی بهداشتی در راستای تکمیل کادر فروش خود در‬ ‫استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر فروش‪:‬‬ ‫●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫●آشنا به فروش مویرگی‬ ‫● آشنا به صنعت آرایشی بهداشتی‬ ‫● آشنایی کامل به داروخانه های استان کرمان‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪kermanresume@gmail.com‬‬ ‫گرگان‬ ‫کارشناس‬ ‫به نیروی واجد شرایط ذیل در استان گلستان نیازمندیم‪:‬‬ ‫کارشناس تعمیرات و نگهداری دیزل ژنراتور‬ ‫●دارای سابقه کار حرفه ایی مرتبط‬ ‫●دارای حداقل مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک‬ ‫یا مهندسی برق‬ ‫متقاضیان محترم لطفا رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info.shy32@gmail.com‬‬ ‫مازندران‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت دوان کیش یک شرکت فعال در زمینه بازرگانی جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان مازندران‪ ،‬محدوده ایزد شهر از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫فروشنده‬ ‫●ترجیحاً آقا ● حداقل ‪۳‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● حداقل دیپلم ● بیمه‬ ‫●حقوق ثابت ‪۱,۶۰۰,۰۰۰‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند ‪.‬‬ ‫‪cv.theoneplanet@gmail.com‬‬ ‫مشهد‬ ‫کارشناس یا دانشجوی رشته صنایع غذایی‬ ‫از کارشناسان یا دانشجویان رشته صنایع غذایی جهت کار در واحد‬ ‫کنترل هزینه یک هتل – رستوران در مشهد نیازمندیم‪.‬‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪Hotelcosts@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام در شرکت صنعتی‬ ‫شرکت صنعتی تولیدی امیران استیل در خراسان رضوی جهت‬ ‫تکمیل کادر خود با شرایط ذیل استخدام مینماید‪:‬‬ ‫مسئول طراحی‬ ‫●آشنا به نرم افزار های مربوطه یا ماژول ای انتقال‬ ‫حرارت و طراحی قالب‬ ‫مدیر آزمایشگاه لوازم خانگی‬ ‫●دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس فیزیک‬ ‫یا مکانیک ویا مرتبط‬ ‫مدیر تولیدی خط یخچال‬ ‫●دارای ‪ 5‬سال سابقه کار در خط یخچال‬ ‫مهندسی برنامه ریزی تولید‬ ‫●دارای مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫متقاضیان میتوانند ظرف مدت دو روز رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪a.estekhdam97@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫نماینده فروش‬ ‫یک شرکت دارویی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان‬ ‫رضوی‪،‬مشهد از نیروهای انسانی شایسته دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نماینده فروش‬ ‫(‪)Pharma Rep‬‬ ‫●داشتن سابقه کار مرتبط●روابط عمومی باال‬ ‫●روحیه همکاری تیمی‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪@company.employment2001‬‬ ‫‪gmail.com‬‬ ‫همدان‬ ‫نیروی تاسیسات‬ ‫شرکت صنایع غذایی صالحی پیمان (همدست)‬ ‫واقع در همدان (جاده بهار به اللجین) به یک نفر نیروی‬ ‫با سابقه کار (آقا) تاسیسات نیازمند است‪.‬‬ ‫با حقوق توافقی و ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪17:30‬‬ ‫(مراجعه حضوری)‬ ‫آدرس ‪ :‬همدان‪ -‬جاده بهار به اللجبن‪-‬‬ ‫روبروی روستای گنج تپه‬ ‫تلفن ‪08134555511 :‬‬ ‫یزد‬ ‫مدیر فروش‬ ‫شرکت بهینه کار یزد جهت تکمیل نیروی انسانی خود‬ ‫در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر فروش‪/‬آقا و خانم‬ ‫● دارای حداقل پنج سال سابقه مفید و مرتبط‬ ‫● مسلط به سیستم‌های فروش و مدیریت نمایندگان‬ ‫● مسلط به اصول بازاریابی و فروش‬ ‫● خوش برخورد و دارای روابط عمومی باال‬ ‫● خالق و پرانرژی● دارای روحیه کار گروهی‬ ‫اولویت با رشته‌های مدیریت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪resume@nbky.ir‬‬
‫اجتماعی‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬ضمن‬ ‫مقایسه وضعیت کاردرمانی در ایران با وضعیت جهانی آن‬ ‫توضیح داد‪ :‬از لحاظ استانداردهای علمی وضعیت کاردرمانی‬ ‫در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله چندانی نــدارد‪،‬‬ ‫به همین دلیل بسیاری از متخصصان این حوزه بعد از خروج‬ ‫از کشور به سرعت در مراکز پیشرفته دنیا جذب می‌شود‪ .‬این‬ ‫در حالیست که این رشته در حال حاضر جایگاه خود را در‬ ‫سیستم بهداشت و درمان پیدا نکرده است‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫نظام سامت و سیستم بهداشت و درمان کشور همچنان‬ ‫متوجه اهمیت این رشته نشده‌اند و به همین دلیل وضعیت‬ ‫ایران از این لحاظ با وضعیت جهانی رشته تفاوت‌هایی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر این اساس باید بین ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬هزار کار‬ ‫درمانگر در کشور داشته باشیم گفت‪ :‬در حال حاضر این‬ ‫تعداد حدود ‪ ۴‬هزار نفر هستند که و تنها ‪ ۳‬هزار نفر آنها مشغول‬ ‫فعالیت‌اند‪.‬‬ ‫علیزاده با بیان اینکه در کاردرمانی سامت به معنی بیمار‬ ‫نبودن نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای مثال به فردی که سکته کرده‬ ‫است نمی‌گوییم که سامتش از بین رفته است‪ .‬در نهایت‬ ‫نیز تاش می‌کنیم تا فرد را به جامعه برگردانیم‪ .‬با این وجود به‬ ‫دلیل اینکه» نظام ارجاع»‪ ،‬کار درمانی را به درستی نمی‌شناسد‬ ‫جذب این تعداد از کمبود نیروی کار درمانگر به سرعت ممکن‬ ‫نیست و به دلیل نبود پوشش بیمه‌ای برای مراجعه کنندگان‬ ‫نیز جذب این تعداد کاردرمانگر و فراهم کردن اشتغال آنها کار‬ ‫راحتی نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کاردرمانی یکی از ریشه‌های توان‌بخشی و‬ ‫شاخه‌های علوم پزشکی است‪ ،‬گفت‪ :‬هدف کلی کاردرمانی‬ ‫به حداکثر رساندن استقال افرادی است که به هر دلیلی‬ ‫دچار ناتوانی در اعمال روزمره شده‌اند‪ .‬هیچ محدودیتی درباره‬ ‫درحالی‌که‌ب ــاید‌بین‬ ‫‌‪‌۶‬تا‌‪‌۸‬هزار‌ کار‌درمانگر‌در‌‬ ‫کـشور‌داش ــته‌باشیم‪،‬‬ ‫‌ایـن‌تعداد‌در‌حال‌حاضر‌‬ ‫حدود‌‪‌۴‬هزار‌نــفر‌هستند‬ ‫اختاالت وجود ندارد و هر نارسایی که به نحوی در عملکرد‬ ‫فرد محدودیت ایجاد کند در کاردرمانی مورد توجه قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن عملی کاردرمانی ایران‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫شاخص سنی نیز در مورد کار درمانی مطرح نیست‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬برای مثال کودکی که به دنیا می‌آید و مشکات تکاملی و‬ ‫رشدی دارد‪ ،‬می‌تواند توسط یک کاردرمان ویزیت شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه محدوده کاردرمانی بسیار جامع و کل‌نگر‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از هر فرد انتظار می‌رود تا فعالیت‌های‬ ‫در محورهای استخدامی وزارت بهداشت باعث شده تا به‬ ‫جامعه هدف آنها‪ ،‬یعنی معلوالن آسیب برسد‪.‬‬ ‫عدم‌پوشش‌بیمه‌ای‪‌،‬مهم‌ترین‌چالش‌کاردرمانی‌در‌ایران‬ ‫عماد مازاده‪ ،‬دبیر انجمن علمی کاردرمانی ایران مهم‌ترین‬ ‫مشکل حوزه کاردرمانی را عدم پوشش بیمه این خدمات‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در دنیا خدمتی بیمه نمی شود مگر آنکه نیاز‬ ‫بیشتری به آن وجود داشته باشد‪ .‬اما چنین دیدگاهی در کشور‬ ‫وجود ندارد و بیمه‌ها اعام می‌کنند بودجه کافی برای این منظور‬ ‫ندارند؛ این در حالی که خدمات فیزیوتراپی را تحت پوشش‬ ‫قرار داده‌اند‪ .‬نباید فراموش کرد که در دنیا رویکرد پیشگیرانه‬ ‫حا کم است و با استفاده از این رویکرد می‌توان از آسیب‌های‬ ‫ثانویه کم کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هزینه ماهانه هر فرد مبتا به اوتیسم یک و نیم‬ ‫تا دو میلیون تومان است اظهار کرد‪ :‬با استفاده از این خدمات‬ ‫می‌توان به تدریج مشکات آنها را کاهش داد‪ ،‬اما بسیاری از‬ ‫مراجعه کنندگان به دلیل هزینه‌های باال بعد از مدتی مراجعه‪،‬‬ ‫از تعداد جلسات حضورشان کم می‌کنند و این مسئله باعث‬ ‫می‌شود تا به بیماران آسیب‌های جدی وارد شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسیاری از درمانگران حتی از حق الزحمه‬ ‫اصلیشان چشم پوشی می‌کنند‪ .‬برای مثال در حال حاضر تعرفه‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه کار درمانی حدود ‪ ۶۰‬هزار تومان است اما بسیاری از‬ ‫کاردرمانگران از دریافت تمام این هزینه صرف نظر می‌کنند‪.‬‬ ‫مازاد با بیان اینکه به دلیل نبود خدمات بیمه‌ای‬ ‫کلینیک‌ها مراجعان کمتری دارند و همین مسئله باعث این‬ ‫می‌شود تا باب سوءاستفاده نیز باز شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مداخات‬ ‫بین رشته‌ای مثل حضور بسیاری از روانشناسان در حوزه کار‬ ‫درمانی باعث می‌شود تا افراد غیر متخصص و تحصیلکرده‬ ‫وارد بازار کار شوند‪ .‬بسیاری از این افراد مجوز ندارند و به این ترتیب‬ ‫بررسی مهم‌ترین مشکالت کاردرمانی در ایران‬ ‫مجوز استخدام کاردرمانگران وجود ندارد‬ ‫رئی ــس‌ انجم ــن‌ علم ــی‌ کاردرمان ــی‌ ای ــران‌ ضم ــن‌ انتق ــاد‌ از‌ ع ــدم‌ پوش ــش‌ بیمـ ـه‌ای‌ و‌‬ ‫نب ــود‌«نظ ــام‌ارج ــاع»‌دقی ــق‌ب ــرای‌ارائ ــه‌خدم ــات‌ کاردرمان ــی‌در‌ای ــران‌ گف ــت‪‌:‬درحا ل ــی‌ ک ــه‌‬ ‫بـ ـ ــاید‌بی ــن‌‪ ‌۶‬ت ــا‌‪ ‌۸‬ه ــزار‌ کار‌درم ــانـ ـ ــگر‌در‌ کـ ـشـ ـ ــور‌داشـ ـت ـ ـ ـ ــه‌ ب ــاشیـ ـ ــم‪‌،‬ایـ ـ ــن‌ تـ ـعـ ـ ــداد‌در‌‬ ‫ح ــال‌حاض ــر‌ح ــدود‌‪‌۴‬ه ــزار‌نـ ـ ــفر‌هس ــتند‌ ک ــه‌ای ــن‌رق ــم‌بـ ـ ــا‌اسـ ـتـ ـ ــان ــدارده ـ ـ ـ ــای‌جـ ـه ــانـ ـ ــی‌‬ ‫ف ــاصلـ ـ ــه‌ دارد‪.‬‬ ‫روزمره را به خوبی انجام دهد‪ ،‬به همین دلیل کاردرمانگر می‌تواند‬ ‫روی افزایش کارآمدی افراد نیز کار کند‪ ،‬برای مثال به فردی که به‬ ‫دلیل سکته مغزی دچار مشکل شده است و نمی‌تواند وظایفش‬ ‫را انجام دهد به کمک می‌کند تا کارآیی خود را بازیابد‪ .‬محدوده‬ ‫این مداخات تنها روی جسم فرد نیست بلکه هدف کار درمانی‬ ‫بهبود و ارتقای کیفیت زندگی فرد در همه ابعاد آن است‪.‬‬ ‫تنها‌‪‌۱۳۰‬کاردرمانگر‌در‌بهزیستی‌استخدام‌هستند‬ ‫محمدرضا اسدی‪ ،‬نایب رئیس انجمن کاردرمانی با بیان‬ ‫اینکه کاردرمانی به کل سامت فرد ارتباط دارد و تنها جسمی‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬سامت روان فرد نیز در کاردرمانی توجه قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬در حال حاضر معلوالن ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬درصد افراد هر جامعه‬ ‫را تشکیل می‌دهد و نیازمند دریافت خدمات مستمر از این‬ ‫رشته هستند‪ .‬این معلوالن در طیف‌های مختلف‪ ،‬از خفیف‬ ‫تا شدید هستند اما تنها بخش محدودی از آنها تحت پوشش‬ ‫بهزیستی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ب ــه‌ گ ــزارش‌ایس ــنا‪‌،‬دکت ــر‌مه ــدی‌علی ــزاده‪‌،‬در‌نشس ــتی‌ ک ــه‌ب ــه‌مناس ــبت‌ص ــد‌و‌یکمی ــن‌‬ ‫س ــالگرد‌ کاردرمان ــی‌برگ ــزار‌ش ــد‌ب ــا‌بی ــان‌اینک ــه‌تع ــداد‌ کاردرمانگ ــران‌در‌ای ــران‌ب ــه‌ان ــدازه‌‬ ‫اس ــتاندارد‌نیس ــت‪ ‌،‬گف ــت‪‌:‬در‌ کش ــورهای‌ کمت ــر‌توس ــعه‌یافت ــه‌ب ــه‌ازای‌ه ــر‌ی ــک‌میلی ــون‌نف ــر‌‬ ‫ح ــدود‌‪ ‌۶۰‬کاردرمانگ ــر‌وج ــود‌دارد‌و‌اس ــت‌و‌ای ــن‌تع ــداد‌در‌ کش ــورهای‌توس ــعه‌یافته‌ت ــا‌ص ــد‌‬ ‫نف ــر‌ کاردرمانگ ــر‌مش ــغول‌فعالی ــت‌هس ــتند‪.‬‬ ‫معاون سابق توانبخشی بهزیستی استان تهران با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر حدود یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار نفر معلول‬ ‫در کشور وجود دارد و این افراد نیازمند خدمات توانبخشی‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این افراد باید به شکل مستمر خدمات‬ ‫توان‌بخشی را دریافت کنند و این فرایند نیازمند نظام ارجاع‬ ‫دقیق‪ ،‬آ گاه‌سازی کافی و نظام ارجاع اولیه صحیح است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تنها در ‪ ۱۳‬دانشکده کشور رشته کاردرمانی‬ ‫تدریس می‌شود وتنها در ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬استان کاردرمانگران در حال‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که افراد با این رشته ناآشنا‬ ‫باشند‪ ،‬در زمان طایی نیز به متخصص کاردرمانگر مراجعه‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬در حال حاضر در سازمان بهزیستی تنها ‪ ۱۳۰‬نفر در‬ ‫حوزه کاردرمانی استخدام هستند‪ .‬این در حالیست که حتی در‬ ‫بیمارستان های تحت پوشش نظام سامت‪ ،‬مجوز استخدامی‬ ‫برای کاردرمانگران وجود ندارد‪ .‬در استان‌هایی که کاردرمانگران‬ ‫فعال هستند نیز آنها در همه بیمارستان‌ها حضور ندارند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن کاردرمانی با بیان اینکه کاردرمانی یک‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فرایند طوالنی مدت است و گاهی ممکن است فرد تا چندین‬ ‫سال نیازمند دریافت خدمات آن باشد توضیح داد‪ :‬این مسئله‬ ‫بار مالی سنگینی را متوجه خانواده‌ها می‌کند‪ .‬کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از بیمارستان‌های عمومی خدمات توانبخشی دارند و کمتر از‬ ‫‪ ۵‬درصد خدمات آنها مربوط به حوزه کار درمانی است و آنها‬ ‫عمدتا در حوزه فیزیوتراپی فعال هستند‪ ،‬این در حالیست که‬ ‫با استفاده از کار درمانی و کاهش عوارض بسیاری از بیمار ی‌ها‬ ‫می‌توان به کاهش کلی هزینه‌های خانواده کمک کرد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره مجمع عمومی انجمن‌های علمی‬ ‫کشور با بیان اینکه مجوز استخدامی برای کارفرمایان از سوی‬ ‫وزارت بهداشت تعریف شده و سازمان بهزیستی نمی‌تواند‬ ‫مجوز فعالیت کار درمانگران را صادر کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫مسئولیت این افراد با وزارت بهداشت است‪ .‬کاردرمانگران تنها‬ ‫می‌توانند مجوز مرکز نگهداری معلوالن را از سازمان بهزیستی‬ ‫دریافت کنند و از کسانی که از وزارت بهداشت مجوز گرفته‌اند‬ ‫برای کاردرمانگری بهره بگیرند‪ .‬بنابراین با توجه به این تنگناها‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر‌بازرگانی‌خانم‬ ‫یک‌مجتمع‌مسکونی‌در‌شمال‌شهر‌تهران‌نیاز‌به‌‬ ‫حداقل‌مدرک‌لیسانس‬ ‫استخدام‌یک‌مدیر‌داخلی‌دارد‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل خانم‬ ‫داوطلبین میبایست دارای مدرک زبان انگلیسی‬ ‫لیسانس ترجیحا مهندسی صنایع یا رشته های مرتبط‬ ‫و حداقل لیسانس مدیریت هتلداری‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫و دو سال تجربه کاری باشند‪.‬‬ ‫پر انرژی با روابط عمومی باال‬ ‫داوطلبین لطفا رزومه کاری خود را‬ ‫(محدوده قلهک)‬ ‫محدوده سعادت آباد‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪samgostar@yahoo.com‬‬ ‫‪mhp@kspintl.ae‬‬ ‫‪CV@steenoil.com‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫آشنا به امور دفتری و بایگانی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حدا کثر سن ‪ 32‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسین‌مشاور‌‬ ‫از معماران حرفه ای مسلط به طراحی جزئیات اجرائی و فاز‬ ‫‪ 2‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪mcdmtose2@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌فنی‌و‌مهندسی‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود به یک نقشه کش آقا‬ ‫با مشخصات ذیل نیاز دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تسلط کامل به نرم افزارهای ‪ AutoCAD‬و ‪Office‬‬ ‫‪ -2‬تسلط کامل به نقشه کشی پایپیت و نقشه کشی‬ ‫ایزومتریک‬ ‫‪ -3‬تسلط کامل به نقشه کشی الکتریکال‬ ‫‪ -4‬آشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -5‬دارای مدرک کارشناسی(مرتبط)‬ ‫‪ -6‬درای حداقل ‪3‬سال سابقه کار در زمینه نقشه کشی‬ ‫(مرتبط با الکتریکال و مکانیکال)‬ ‫ارسال رزومه کاری به انضمام یک نمونه از کار های‬ ‫اجرائی قبلی در زمینه تاسیسات مکانیکی شامل‬ ‫‪ piping&isometric‬یک نمونه تاسیسات الکترونیکی‬ ‫در فرمت ‪ DWG‬به آدرس‬ ‫‪jobvacancies_nns@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس‌▪‌با سابقه کار تدارکات فنی‬ ‫▪ تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫▪‌آشنا به امور بازرگانی خرید و فروش‬ ‫▪‌داخلی و خارجی در شرکت مهندسی نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه به‪t.sadidgroup@yahoo.com:‬‬ ‫مهندس‌آقا‬ ‫در رشته های کامپیوتر ‪ ،‬صنایع جهت کادر اداری و فنی در‬ ‫دفتر مرکزی شرکت تولیدی واقع در تهران میدان ولیعصر‬ ‫نیازمندیم ارسال رزومه‪service@medpit.com:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌تولیدی‌و‌صنعتی‬ ‫به یکنفر مهندس شیمی خانم‬ ‫در زمینه پلیمر و رنگ واقع در ‪ 45‬کیلومتری جاده خاوران‬ ‫‪chasb.sepehr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس‌شیمی‬ ‫از دانشگاه های معتبر‬ ‫جهت بهره برداری از یک واحد صنعتی در حومه گرمسار‬ ‫مشروط بر اقامت در شهر گرمسار نیازمندیم‬ ‫‪dibaenergysina@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌صنایع‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در زمینه کنترل پروژه‬ ‫‪opt3@faramowj.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس‌مکانیک‌کارشناس‌ارشد‌با گرایش‌‬ ‫تبدیل انرژی و طراحی کاربردی مسلط به ‪piping‬‬ ‫و نرم افزارهای مربوطه جهت دفتر مرکزی یک شرکت تولید‬ ‫در زمینه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی به صورت تمام‬ ‫وقت یا پاره وقت ارسال رزومه‪aoc1391@gmail.com:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌نفر‌مسئول‌انبار‌‬ ‫(صرفا‌آقا)‌‬ ‫محدوده شهرک غرب نیازمندیم‬ ‫‪kolahzari@metsaco.com‬‬ ‫لیسانس‌نقشه‌کشی‌صنعتی‬ ‫مسلط به اتوکد‬ ‫کد شغلی ‪NR13 :‬‬ ‫‪Email:‌employee@nahadin.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌راهسازی‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود به تعدادی‬ ‫نیروی‌آقا جهت کاردر کارگاهها (شهرستان ها)‬ ‫با مشخصات ذیل نیاز دارد‪:‬‬ ‫● مسلط به امور اداری در حوزه قوانین اداره کار‪،‬‬ ‫بیمه و احکام اداری‬ ‫● ده سال سابقه کار‬ ‫● آشنایی به اتوماسیون اداری‬ ‫از واجدین شرایط دعوت می شود سوابق کاری‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪arp.tehran@gmail.com‬‬ ‫وزارت بهداشت مسئول برخورد با آنها نیز شناخته نمی‌شود‪.‬‬ ‫همچنین تامین اجتماعی‪ ،‬هال احمر یا آموزش و پرورش‬ ‫استثنایی نیز از کارشناسان توانبخشی بهره مند نمی‌شود و‬ ‫بسیاری از آنها خیلی هوشمندانه بعد از گذراندن طرح‪ ،‬هیچ‬ ‫تعهدی برای استخدام آنها نمی‌دهند‪ .‬همچنین هر چند‬ ‫اساسنامه مرکز جامع توانبخشی تهیه شده اما مسئول فنی‬ ‫آنها به جای یک متخصص کاردرمانگری باید یک پزشک‬ ‫متخصص باشد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌بازرگانی‬ ‫آشنا به برنامه ‪ excel‬و ‪word‬‬ ‫تنها‌در‌‪‌۱۳‬دانشکده‌ کشور‌‬ ‫رشته‌کاردرمانی‌تدریس‌‬ ‫می‌شود‌وتنها‌در‬ ‫‌‪‌۸‬تا‌‪‌‌۹‬استان‌ کاردرمانگران‌‬ ‫در‌حال‌فعالیت‌هستند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به‌مهندس‌مکانیک‌و‌تاسیسات‬ ‫متخصص در امور تاسیساتی و موتورخانه ای با ‪ 7‬سال‬ ‫تجربه کاری مرتبط بصورت پاره وقت نیازمندیم‬ ‫کارشناس‌اندازه‌برداری(آقا)‬ ‫جهت پنجره آلمومینیومی و نمای شیشه ای‬ ‫‪sales@ng-diba.com‬‬ ‫ارساله رزومه به‪info@refahmehr78.ir :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری در یک واحد تولیدی واقع در محدوده کیلومتر ‪ 18‬جاده مخصوص کرج‬ ‫کد شغل‬ ‫پست سازمانی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪HR 269‬‬ ‫مدیر بازرگانی خارجی‬ ‫آقا ‪ -‬کاملا مسلط به زبان انگلیسی ‪ -‬الزاما لیسانس شیمی ‪ ،‬ترجیحا با سابقه فروش جهت کار‬ ‫در بخش بازرگانی خارجی (صادرات)‬ ‫ارسال رزومه طی ‪ 3‬روز حتما با ذکر کد شغل‬ ‫ایمیل ‪:‬‬ ‫‪hr.cv.ap@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام‪‌‌-‬شیراز‬ ‫استخدام‪-‬گیالن‬ ‫استخدام مهندس کامپیوتر ‪/‬آی تی‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫به یک نفر مهندس کامپیوتر ‪IT /‬‬ ‫یک موسسه آموزشی واقع در گیالن به همکاری تعدادی مهندس‬ ‫خانم آقا‬ ‫کامپیوتر با رشته های مرتبط خانم و آقا با مدرک کارشناسی و باالتر‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫● با کد شغلی ‪ ● ۹۷۱۰۵‬با مدرک تحصیلی کارشناسی ‪IT‬‬ ‫(مسلط به شبکه ‪ ،‬طراحی وب و زبان عای برنامه نویسی)‬ ‫● مسلط به طراحی تیزرهای تبلیغاتی حرفه ای ● مسلط به طراحی‬ ‫(حداقل یک زبان پایه و فتوشاپ) نیازمند است‪.‬‬ ‫خانم‬ ‫وب سایت ● مسلط به شبکه ‪sql server‬‬ ‫● مسلط به امور ‪helpdesk‬‬ ‫● مسلط به امور سخت افزار و مسلط به نرم افزارهای گرافیکی و‬ ‫● آشنا به مجازی سازی‬ ‫آفیس و ‪ ..‬به صورت پاره وقت در شیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫● آشنا به سرور ها و سرویس های مایکروسافت‬ ‫محل کار دفتر مرکزی شیراز و پروزه واقع در شهر عسلویه میباشد‪.‬‬ ‫●آشنا به ‪ mikrotik‬و ‪passive‬‬ ‫(رزومه بدون کد شغل بررسی نمیگردد)‬ ‫●حداقل لیسانس●حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫‪opc.co.hr@gmail.com‬‬ ‫یک هلدینگ فعال در زمینه تولید‬ ‫محصوالت آرایشی و بهداشتی و‬ ‫غذایی به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در استان‬ ‫البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‌‬ ‫شرکت متک واقع در دروازه‬ ‫شیراز جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ‪ Seo‬و ‪digital marketing‬‬ ‫● مسلط به طراحی ‪Social media‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی‬ ‫استخدام‌در‌اصفهان‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرکت دمیس جهت تکمیل کادر فنی خود در استان اصفهان از‬ ‫در موضوع ایمیل حتما موردی که متقاضی همکاری هستید‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫را مشخص کنید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪Full Stack‬‬ ‫‪ SOAT‬و ‪RESTful‬‬ ‫● آشنا به مباحث طراحی و پیاده سازی پایگاه داده های‬ ‫رابطه ای (‪)oracle‬‬ ‫● آشنا به پایگاه داده های غیر رابطه ای (‪)mongo DB‬‬ ‫● آشنایی کامل با گیت و ‪SVN‬‬ ‫● آشنایی با مفاهیم ‪clean coding‬‬ ‫● آشنایی با سرویس های ‪ Gitlab ، SonarQube‬مزیت‬ ‫محسوب می گردد‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫■□■‬ ‫●ترجیحا آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫● اولویت انتخاب افراد ‪ ،‬سابقه کاری و مهارت میباشد‬ ‫منظور تکمیل تیم خود جهت توسعه و پشتیبانی به افراد متخصص‬ ‫●ترجیحا مسلط به گرافیک‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫وردپرس کار (‪)WordPress‬‬ ‫● ترجیحا ساکن کرج(امکان دورکاری برای ساکنین‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اقا یا خانم‬ ‫حومه وجود دارد)‬ ‫در قسمت ‪ Subject‬ایمیل حتما عبارت ‪ ۸_۹۷_Jobs‬نوشته شود‪.‬‬ ‫● آشنایی کامل با وردپرس●مسلط به ‪HTML‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫‪jobs@webcomco.com‬‬ ‫● مسلط به ‪CSS‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@rangarangsoft.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت فروش آهن آالت با ‪ ۲۰‬سال سابقه فروش آهن آالت‬ ‫ساختمانی و صنعتی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نرم افزار‬ ‫‪ 1‬نفر‪/‬خانم‬ ‫● داری تجربه تولید و انتشار محتوا بهینه سازی شده( ‪) seo‬‬ ‫● تسلط به ‪word press‬‬ ‫● انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام‪ ،‬تلگرام ‪)... ,‬‬ ‫● مسلط به نرم افزار ویرایش عکس ‪.‬فتوشاپ یا کرل‬ ‫(جهت پوستر و آگهی تبلیغاتی)‬ ‫● آشنا به نرم افزارهای ویرایش فیلم یا انیمیشن‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Full Stack Developer‬‬ ‫زمینه ‪HTML , SQL, SEO , Social Marketing‬‬ ‫همچنین از دانشجویان رشته کامپوتر که امکان حداقل ‪ ۲۰‬ساعت‬ ‫کار در هفته داشته باشند دعوت به کار میشود‪.‬‬ ‫عالقه مندان میتوانند رزومه خود را به ایمیل درج شده ارسال نمایند‬ ‫● مسلط به شخصی‌سازی پوسته‌های آماده‬ ‫■□■‬ ‫● آشنایی با ‪jQuery‬‬ ‫شرکت کیوی‪ ،‬تنها ارائه دهنده خدمات بیمه ای و خدمات پس از‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪‌-‬اهواز‌‬ ‫● سابقه کار در زمینه طراحی وب‌سایت‌های وردپرس‬ ‫مهندس آی تی یا نرم افزار‬ ‫فروش مجاز برندهای معتبر تجهیزات الکترونیک جهت تکمیل‬ ‫کادر فنی خود در استان گیالن از تمامی عالقمندان و متخصصین‬ ‫به مهندس ‪ IT‬یا نرم افزار با مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد‬ ‫تعمیرات لپ تاپ‪ ،‬تبلت‪ ،‬تلفن همراه و هارد با شرایط زیر‬ ‫مسلط به نرم افزار آفیس به خصوص ‪،Excell‬دارای روابط عمومی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس حرفه ای وب‬ ‫خانم‬ ‫● با تجربه کاری‬ ‫● طراح سایت وردپرس‬ ‫● طراح سایت ‪PHP‬‬ ‫ ‬ ‫ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫●آشنایی با افزونه های پر کاربرد وردپرس‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫‪cv@parsianhost.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫‪irandanesh24@gmail.com‬‬ ‫استخدام‪-‬گیالن‬ ‫یک برند جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد‬ ‫● حداقل یک سال سابقه کار مرتبط‬ ‫■□■‬ ‫ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪niala1357@gmail.com‬‬ ‫در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت‬ ‫● مسلط به ‪Asp.Net MVC‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود رزومه کامل خود را به‬ ‫● مسلط به کمپین سازی در فضای مجازی‬ ‫■□■‬ ‫● مسلط به ‪Entity،Linq‬‬ ‫(مراجعه حضوری)‬ ‫● روحیه کار تیمی ‪ ،‬منظم ‪ ،‬عالقه مند به پیشرفت‬ ‫‪studionine@yahoo.com‬‬ ‫برنامه نویس ویندوز و وب‬ ‫●حداقل کارشناسی‪ -‬ترجیحا در رشته های حسابداری و حقوق‬ ‫شرکت استارت اپ در زمینه ‪ MarketPlace‬واقع در مشهد به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫شرکت نرم افزاری داده افزار رنگارنگ جهت تکمیل کادر خود‬ ‫کارمند خانم‪:‬‬ ‫(سایت ها و شبکه های اجتماعی)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫‪mojfarokhi20@gmail.com‬‬ ‫●حداقل کارشناسی‪ -‬صرفا در رشته مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫● آشنایی کامل با ‪html , css, js‬‬ ‫●مسلط به اصول بهینه‌سازی موتورهای جستجو و ‪SEO‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫مترجم حرفه ای‪:‬‬ ‫استخدام‪‌-‬مشهد‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● آشنایی کامل با مفاهیم تست واحد با ‪JUnit‬‬ ‫●حداقل کارشناسی‪-‬تسلط کامل به ‪ asp.net‬و ‪php‬‬ ‫●خالق ● مهارت جستجو در فضای مجازی‬ ‫جهت همکاری در پروژه های طراحی سایت‬ ‫● آشنایی کامل به مفاهیم و پیاده سازی وب سرویس های‬ ‫برنامه نویس حرفه ای خانم‬ ‫● تسلط به ‪ SQL‬پایگاه داده‬ ‫البرز‪،‬محدوده کرج از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت‬ ‫●آشنایی با اصول طراحی سیستم ‪ API ،‬و الگو های طراحی‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس سی شارپ‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫●حضوری و یا دورکار● روابط عمومی خوب‬ ‫هلدینگ ناین در راستای تکمیل واحد ‪ IT‬خود در استان‬ ‫‪& Spring Boot‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد‬ ‫قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان همدان از افراد واجد‬ ‫● تسلط بر یکی از پلتفرم های ‪WEBFORM – MVC‬‬ ‫استخدام‪‌‌-‬البرز‬ ‫● تجربه پیاده سازی با فریم ورک های ‪Spring-Hibernate‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت تولیدی نرم افزار جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫استخدام‪-‬همدان‬ ‫کارشناس شبکه های اجتماعی و سایت‬ ‫■□■‬ ‫پلتفرم ‪Java EE‬‬ ‫‪hr.resume95@gmail.com‬‬ ‫استخدام‪‌-‬قزوین‬ ‫■□■‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪Horr.business@gmail.com‬‬ ‫●حداقل چهار سال سابقه کار در زمینه زبان جاوا (‪ )JDK8‬و‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫تلفن ‪33771202 :‬‬ ‫● طراح سایت ‪ASP.NET - MVC‬‬ ‫● مسلط به ‪ SQL SERVER‬و ‪SOURCE‬‬ ‫‪CONTROL‬‬ ‫● تسلط کامل به ‪ WEB SERVICE‬و سئو‬ ‫● تسلط به شبکه و ‪VOIP‬‬ ‫● مدیریت سرور و هاست و امنیت سرور و‬ ‫باال‪،‬مسئولیت پذیر و متعهد نیازمندیم‪.‬‬ ‫تعمیرکار موبایل و لپ تاپ و تبلت‬ ‫حقوق و مزایا و بیمه ‪ :‬مطابق با قانون اداره کار‬ ‫● کارت پایان خدمت‪ ،‬معافیت تحصیلی یا پزشکی‬ ‫افراد واجد شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‬ ‫‪misagh.nasimi@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪‌‌-‬آذربایجان‌شرقی‌‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫وردپرس(جومال) کار حرفه ای‬ ‫●مسلط به موارد زیر ‪:‬‬ ‫‪Php & Mysql‬‬ ‫‪Javascript & JQuery‬‬ ‫‪Ajax‬‬ ‫‪Visual composer‬‬ ‫‪BACKUP SERVER‬‬ ‫‪Bootstrap‬‬ ‫مهم‪ :‬متقاضیان به نکات ذیل توجه فرمایند ‪:‬‬ ‫●طراحی اختصاصی قالب برای وردپرس یا جومال ( امکان‬ ‫لینک نمونه کار طراحی سایت با ذکر نوع زبان برنامه نویسی را‬ ‫ارسالبفرمائید‬ ‫حداقل حقوق درخواستی و منطقه محل سکونت حتم ًا در رزومه‬ ‫ذکر گردد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با رعایت‬ ‫‪Khalijefars900@gmail.com‬‬ ‫موارد ذکر شده به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫‪mivehstar@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫ویرایش و سفارشی سازی آن )‬ ‫● مسلط به مسائل بهینه سازی و امنیت سایت‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای گرافیکی به ویژه فتوشاپ‬ ‫● امکان ویرایش و شخصی سازی پالگین ها‬ ‫● تمام وقت● با نمونه کار حرفه ای‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪tabriz.webmaster2018@gmail.com‬‬ ‫● سابقه کار مرتبط‬ ‫● مدارک تحصیلی و دوره های مرتبط‬ ‫● سکونت در استان گیالن‬ ‫● آشنایی با متدها و روش های روز تعمیرات‬ ‫● توانایی عیب یابی‪ ،‬نقشه خوانی‪ ،‬رفع مشکالت‬ ‫نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫● آشنایی با باکس ها و تجهیزات تعمیرات سخت افزاری متفاوت‬ ‫توانایی الزم در حوزه لب تاپ‪:‬‬ ‫● تعویض چیپ گرافیک‪ ،‬تعویض نمایشگر‪ ،‬تعویض انواع فلت‪،‬‬ ‫تعویض انواع آی سی ها‬ ‫● توانایی های الزم در حوزه تلفن همراه و تبلت‪:‬‬ ‫● تعویض هارد و پروگرم‪ ، ،‬تعویض دوربین‪ ،‬فلش و اسپیکر‪،‬‬ ‫● تعویض انواع فلت‪ ،‬تعویض انواع آی سی ها‪ ،‬عیب یابی‬ ‫و رفع عیب نرم افزاری‬ ‫توانایی های الزم در حوزه هارد‪:‬‬ ‫● تعویض سوکت‪ ،‬تعویض پالتر‪ ،‬تعویض برد‪ ،‬بازیابی اطالعات‪،‬‬ ‫استخدام‪‌-‬مشهد‬ ‫استارتاپ الین استور – مشاور و مجری تبلیغات در شبکه های‬ ‫اجتماعی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی ‪،‬مشهد‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس‪it / ict‬‬ ‫‪ ۳‬نفر‬ ‫● خالق و مستعد یادگیری در دفتر مجموعه استارتاپی الین استور‬ ‫(در گوگل سرچ کنید)‬ ‫● بصورت تمام وقت‬ ‫● مسلط به آفیس ( ورد اکسل پاورپوینت )‬ ‫● سرعت تایپ خوب‬ ‫● وقت شناس و منظم‬ ‫● آشنا به سرچ حرفه ای‬ ‫● آشنا به شبکه های اجتماعی‬ ‫● آشنا به میکس مونتاژ صداگذاری ویرایش مدیا‬ ‫● با اعتماد به نفس و روابط عمومی باال‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫دوستانیکه آشنا به وردپرس بوده‪ ،‬دارای لب تاپ هستند و در‬ ‫منطقه طالب سکونت دارند در اولویت پذیرش قرار دارند‬ ‫توجه داشته باشید که مدرک تحصیلی و سن شما برای ما اهمیتی‬ ‫ندارد و راندمان مهم هست ‪.‬‬ ‫● حقوق قانون کار و بیمه بعد ‪ ۶‬ماه مقدور میباشد‬ ‫در صورت رضایت از فعالیت همکار تاییدیه رسمی همکاری‬ ‫جهت رزومه صادر می گردد‬ ‫دوره آزمایشی بین یک هفته تا یک ماه میباشد و بعد از آن‬ ‫قرارداد همکاری منعقد میگردد‬ ‫کار با نرم افزار و سخت افزارهای تعمیرات هارد‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫●حقوق ثابت ‪ 1500000‬تومان ‪ +‬پورسانت ‪ +‬بیمه‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل درج شده در‬ ‫آگهی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@kiwi.co.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫‪http://i.linestore.ir/‬‬ ‫استخدام فقط در عنوان شغلی ذکر شده انجام می گیرد‬ ‫‪majidaelm@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫قابل‌توجه‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌فناوری‌اطالعات‪:‬‬ ‫‌دپارتمان‌‪‌IT‬و‌مرکز‌مشاوره‌شغلی‌و‌کاریابی‌بازارکار‌‌جهاددانشگاهی‌با‌توجه‌به‌قرارداد‌فی‌مابین‌با‌شرکت‌ها‌و‌برندهای‌معتبر‌اقدام‌به‌معرفی‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌‬ ‫کامپیوتر‌‪‌،‬سخت‌افزار‌و‌نرم‌افزار‌به‌شرکت‌های‌متقاضی‌نموده‌است‌‪‌.‬لذا‌متقاضیان‌می‌بایست‌به‌آدرس‌زیر‌مراجعه‌و‌یا‌با‌شماره‌تلفن‌ذکر‌شده‌تماس‌حاصل‌نمایند‪.‬‬
‫کار و کارگری‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نگاهی به رایج‌ترین روش‌های جستجوی شغل‬ ‫چرا جمعیت غیرفعال به‌دنبال شغل نیست؟‬ ‫شه ــای آم ــاری مرک ــز آم ــار ای ــران حا ک ــی از آن اس ــت ک ــه در بی ــن گرفتن ــد ک ــه جمعی ــت ای ــن گ ــروه از اف ــراد ‪ ۲۰۶‬ه ــزار و ‪ ۶۰۰‬نف ــر اع ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بررس ــی گزار ‌‬ ‫عوامل‌عدم‌جستجوی‌کار‌توسط‌گروهی‌از‌بیکاران‬ ‫ـت در جســتجوی شــغل‪ ،‬غالــب افــراد بــرای جــذب در بــازار کار پــرس و جــو‬ ‫جمعیـ ِ‬ ‫همچنی ــن بخش ــی‬ ‫از دوس ــتان و آش ــنایان را‬ ‫از جامع ــه ب ــه دنب ــال‬ ‫در پ ــی م ــی گیرن ــد‪.‬‬ ‫ش ــغل‬ ‫جس ــتجوی‬ ‫بـ ـ ــه گـ ـزارشم ـه ـ ــر‪،‬‬ ‫نیس ــتند ک ــه ای ــن اف ــراد‬ ‫آخـ ـ ــر ی ـ ـ ـ ـ ــن آمـ ـ ـ ـ ـ ــار از‬ ‫در بی ــن جمعی ــت‬ ‫اقـ ـ ــدامـ ـ ــات صـ ـ ــورت‬ ‫غیرفع ــال کش ــور ق ــرار‬ ‫گ ـ ـ ـ ــرفـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ــرای‬ ‫م ــی گیرن ــد‪ .‬جمعی ــت‬ ‫جس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــوی ک ـ ـ ـ ــار‬ ‫غیرفعــال شــامل افــرادی‬ ‫توس ــط بی ــکاران نش ــان‬ ‫از ی ــک جامع ــه م ــی‬ ‫می‌ده ــد ک ــه در س ــال‬ ‫ش ــوند ک ــه ن ــه ش ــاغل و‬ ‫گذش ــته رای ـ ـ ـج‌تـ ـ ــر یـ ـ ــن‬ ‫نــه در جســتجوی شــغل‬ ‫روش جـ ـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـجـ ـ ــوی‬ ‫هس ــتند‪ .‬ای ــن گ ــروه از‬ ‫ش ــغل‪ ،‬پ ــرس و ج ــو از‬ ‫اف ــراد در عی ــن ح ــال‬ ‫دوستـ ـ ــان و آشـ ـنـ ـ ــایان‬ ‫ک ــه ش ــاغل نیسـ ـتـ ـنـ ـ ــد‪،‬‬ ‫ب ــوده اس ــت ک ــه طب ــق‬ ‫ام ــا بن ــا ب ــه دالیل ــی ب ــرای‬ ‫آمـ ـ ــار مـ ـ ــرک ـ ـ ـ ــز آم ــار ‪۲‬‬ ‫ورود ب ــه ب ــازار کار ت ــاش‬ ‫میـ ـلـ ـ ــیون و ‪ ۹۵۲‬ه ــزار‬ ‫و ج ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــو یـ ـ ــی‬ ‫نف ــر ای ــن روش را ب ــرای‬ ‫نم ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫جستجـ ـ ــوی شغـ ـ ــل در‬ ‫جمعیــت غیرفعــال کشــور در ســال گذشــته ‪ ۳۹‬میلیــون و ‪ ۳۳۶‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر‬ ‫پـ ـیـ ـ ــش گ ــرفـ ـ ــتند‪.‬‬ ‫دومی ــن ش ــیوه رای ــج ب ــرای کاریاب ــی‪ ،‬جس ــتجو در جرای ــد و مطالع ــه آ گه ــی اع ــام ش ــده اس ــت ک ــه نتای ــج مرک ــز آم ــار از «عل ــت ع ــدم جس ــتجوی کار» نش ــان م ــی‬ ‫هــای اســتخدامی بــوده اســت بــه طوریکــه بالــغ بــر یــک میلیــون و ‪ ۶۰۱‬هــزار نفــر از دهــد‪ ۱۱ ،‬عامــل در عــدم جســتجوی شــغل توســط ایــن افــراد دخیــل بــوده اســت‪.‬‬ ‫بیش ــترین عل ــت ع ــدم جس ــتجوی کار‪،‬‬ ‫ایــن طریــق در جســتجوی شــغل مــورد نظــر بودنــد‪.‬‬ ‫«مس ــئولیت ه ــای ش ــخصی ی ــا خانوادگ ــی»‬ ‫همچنی ــن بی ــش از ی ــک میلی ــون و ‪ ۲۸۵‬ه ــزار‬ ‫اس ــت ک ــه حـ ـ ــدود ‪ ۱۹‬میـ ـلـ ـیـ ـ ــون و ‪ ۹۹۳‬ه ــزار نف ــر‬ ‫نفــر از طریــق تمــاس بــا کارفرمایــان بــه دنبــال شــغل‬ ‫از جمعی ــت غـ ـی ــرفـ ـ ــعال را در ب ــر م ــی گی ــرد‪ .‬ب ــه‬ ‫م ــورد نظ ــر خ ــود بودن ــد ک ــه س ــومین ش ــیوه رای ــج‬ ‫عبارت ــی نیم ــی از جمعی ــت غیرفع ــال کش ــور ب ــه‬ ‫جس ــتجوی کار محس ــوب می‌ش ــود‪.‬‬ ‫در سال گذشته‬ ‫دلی ــل مس ــئولیت ه ــای اجتماع ــی در جس ــتجوی‬ ‫مراجع ــه ب ــه موسس ــات کاریاب ــی غیردولت ــی‬ ‫رایــــــج‌تــــــریـــن روش‬ ‫ش ــغل نیس ــتند‪.‬‬ ‫و مراجع ــه ب ــه مرا ک ــز خدم ــات اش ــتغال وزارت کار‬ ‫«اش ــتغال ب ــه تحصی ــل» نی ــز دومی ــن عام ــل‬ ‫(کاریاب ــی ه ــای دولت ــی) نی ــز ب ــه ترتی ــب از دیگ ــر‬ ‫جـــــــــســـتـــجـــوی شغل‪،‬‬ ‫عــدم جســتجوی کار اســت‪ ،‬بــه طوریکــه در ســال‬ ‫ش ــیوه‌های رای ــج جس ــتجوی ش ــغل توس ــط بی ــکاران‬ ‫پرس و جو از دوستـــان‬ ‫گذش ــته ‪ ۱۱‬میلی ــون و ‪ ۲۲۷‬ه ــزار نف ــر ب ــه دلی ــل‬ ‫در ســال گذشــته بــوده اســت بــه ایــن ترتیــب کــه در‬ ‫و آشـــنـــایان بوده است‬ ‫اش ــتغال ب ــه تحصی ــل ی ــا آم ــوزش در جس ــتجوی‬ ‫س ــال گذش ــته بال ــغ ب ــر ی ــک میلی ــون و ‪ ۸۹‬ه ــزار نف ــر‬ ‫ش ــغل نبودن ــد‪.‬‬ ‫از طری ــق موسس ــات کاریاب ــی غی ــر دولت ــی و ح ــدود‬ ‫همچنی ــن در س ــال گذش ــته‪ ،‬بی ــش از‬ ‫‪ ۷۷۱‬هــزار نفــر از طریــق کاریابــی هــای دولتــی شــغل‬ ‫‪ ۳‬میلی ــون و ‪ ۲۲۰‬ه ــزار و ‪ ۴۰۰‬نف ــر از جمعی ــت‬ ‫م ــورد نظ ــر خ ــود را جس ــتجو کردن ــد‪.‬‬ ‫غیرفعــال کشــور بــه دلیــل بــی نیــاز بــودن از انجــام‬ ‫امــا در ایــن بیــن برخــی از افــراد بیــکار ‪ ،‬تــاش‬ ‫بــرای خوداشــتغالی را بــه جســتجوی شــغل ترجیــح دادنــد؛ بــر ایــن اســاس در ســال کار ب ــه دنب ــال جس ــتجوی ش ــغل نبودن ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش‪ ،‬ناامی ــد ش ــدن از پی ــدا ک ــردن ش ــغل‪ ،‬انتظ ــار بازگش ــت‬ ‫گذش ــته ح ــدود ‪ ۵۶۱‬ه ــزار نف ــر ب ــه دنب ــال جس ــتجوی مناب ــع مال ــی و امکان ــات ب ــرای‬ ‫شــروع فعالیــت خوداشــتغالی بودنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بخــش دیگــری از افــراد بیــکار‪ ،‬ب ــه ش ــغل قبل ــی‪ ،‬انتظ ــار ب ــرای ش ــروع کار جدی ــد‪ ،‬انتظ ــار ب ــرای اع ــام نتای ــج آزم ــون‬ ‫پیگی ــر تقاض ــای ج ــواز کس ــب ی ــا پروان ــه کار ب ــرای ش ــروع کار جدی ــد بودن ــد ک ــه ای ــن اس ــتخدامی ی ــا اع ــام نتیج ــه اس ــتخدام توس ــط کارفرم ــا‪ ،‬انتظ ــار ب ــرای ش ــروع کار‬ ‫فصلــی‪ ،‬عــدم آ گاهــی از روش هــای جســتجوی شــغل و بیمــاری یــا ناتوانــی جســمی‬ ‫آمــار در ســال گذشــته ‪ ۱۳۲‬هــزار و ‪ ۶۸۰‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫البت ــه جمع ــی از بی ــکاران س ــایر روش ه ــای جس ــتجوی ش ــغل را در پی ــش موق ــت از دیگ ــر عوام ــل ع ــدم جس ــتجوی کار در س ــال گذش ــته ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌مهندسین‌مشاور‌‬ ‫به‌تعدادی‌مهندس‌‪‌،‌HSE‬مکانیک‌و‌برق‬ ‫جهت نظارت در تهران برای پروژه‬ ‫ساختمان بلند مرتبه نیاز دارد‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Resume.fajr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌مخابرات‬ ‫با ‪ 2‬سال سابقه کار در حوزه ترنسمیشن‬ ‫شبکه های موبایل‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪jobs@fwutech.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس‌برق‌الکترونیک‌‬ ‫با سابقه کار‪ ،‬نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪sim3_5@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌افق‌ کوروش‬ ‫انتظامات‌انبار‌‬ ‫● آشنا به تجهیزات حفاظتی و امنیتی‬ ‫● حدا کثر سن‪ 30 :‬سال‬ ‫● تحصیالت‪ :‬دیپلم و فوق دیپلم‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کارمرتبط‬ ‫● دارای کارت پایان خدمت یا گواهی معافیت‬ ‫جهت تکمیل و ارسال رزومه به سایت زیر قسمت فرصت های‬ ‫شغلی مراجعه و شغل انتظامات انبار را انتخاب نمایید‪.‬‬ ‫‪www.okcs.com‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫شگردهای برخی کارفرمایان در بهره‌کشی از کارگران!‬ ‫در حالی که مطالبه چک ضمانت برای عقد قرارداد و نگه داشتن حقوق و به عنوان امانت تا زمان تسویه حساب نهایی نزد خود نگه می‌دارند‪ .‬نگه داشتن‬ ‫ماه‌های اول کارگران توسط کارفرمایان اقدامی غیرقانونی است ولی هیچ قانون حقوق اول کارگران ظلمی نا گفته در حق آنهاست و این موضوع در هیچ قانونی‬ ‫ً‬ ‫ذکر نشده و اقدامی کاما غیرقانونی است‪.‬‬ ‫محکمی برای برخورد جدی با کارفرمایان متخلف وجود ندارد‪.‬‬ ‫« محمد جو ا د‬ ‫چـ ـ ـ ـ ـن ــدی اسـ ـ ــت‬ ‫حیدری» مدیر روابط‬ ‫کـ ـ ــه س ـ ـ ـخ ـ ـ ـتـ ـی‌های‬ ‫کار اداره کـــل تــعــــاون‪،‬‬ ‫کار کارگران فقط در انجام‬ ‫کار و رفــــاه اجــــتماعی‬ ‫کارهای س ــخت خاصه‬ ‫اســـــــــــــــتــــــــــــان یـــ ـ ــزد‪،‬‬ ‫نمـ ـی‌ش ــود بـ ـل ــکه آنـ ــان‬ ‫در گــفــت‌وگو با ایسنا‬ ‫حـ ـتـ ـ ــی بـ ـ ــرای در ی ــافت‬ ‫با بیان این‌که توجه به‬ ‫ح ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزح ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫اهمیت کار و رعایــت‬ ‫و نیز با مشکاتی جدی‬ ‫حــــقــــوقکــــــــــــارگـــ ـ ــران‬ ‫نظیر دریافت چک‌های‬ ‫یکی از عوامل پیشرفت‬ ‫ضمانـ ـت ــی چند میلیونی‬ ‫اقتصادی کشور است‪،‬‬ ‫از سوی کارفرمایان و عدم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گاهی اوقات‬ ‫پرداخت حقوق ماه‌های‬ ‫کارگران ما برای دریافت‬ ‫اول‪ ،‬دوم و در بـ ـعـ ـض ــی‬ ‫حــــقــــوق خود رنج های‬ ‫موارد نیز ماه سوم مواجه‬ ‫زیادیمی‌کشند‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بـــــه ضــرورت‬ ‫«پرویز ال ــف» یکـ ـ ــی‬ ‫پــــرداخــت بــــه مــوقـ ـ ـ ــع‬ ‫از کارگران معترض در این‬ ‫خصوصبهایسنااظهار کرد‪:‬مندر یکشرکتساختمانی کار می‌کنمتامخارجخانواده‌ام حقوق کارگران از سوی کارفرمایان تاکید کرد و گفت‪ :‬همه کارفرمایان ملزم هستند‬ ‫در پایان ماه حق‌الزحمه کارگران را بدون هیچ بهانه‌ای پرداخت کنند‪ .‬با توجه به‬ ‫رابدهمامااالن کهقیمت کاالهازیادشدهنمی‌توانمشکمزنو بچهامراسیر کنم‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌که خود و دیگران همکارانش از مردادماه امسال تاکنون هیچ مشکل بیکاری و شرایط بازار کار مدتی است که کارفرمایان با سوء استفاده از‬ ‫حقوقی دریافت نکرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬کارفرماها نسبت به کارگران بی‌تفاوت هستند شرایط موجود در پرداخت حقوق نیروهای خود کوتاهی می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیر روابط کار اداره کل تعاون یزد در ادامه‬ ‫و در جواب اعتراضات ما می‌گویند پول نداریم‪.‬‬ ‫نبود فرصت‌های شغلی متعدد را یکی از عوامل‬ ‫احمدی‪ ،‬کارگری دیگر گفت‪ ‌:‬کارفرمایان‬ ‫بروز این سوء استفاده‌ها از سوی کارفرمایان‬ ‫در حالی دم از بی‌پولی می‌زنند که برای خرید‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬کارفرمایان تحت هیچ شرایطی‬ ‫دستگاه‌های جدید و توسعه فیزیکی کارگاه‌های‬ ‫بسیاری از کارگران برای‬ ‫نمی‌تواننداز زیربار پرداختحقوق کارگرانشانهخالی‬ ‫تولیدی خود بدون هیچ محدودیت پرداختی‬ ‫کنند‪ .‬کارگران می‌توانند با مراجعه به ادارات کار‬ ‫اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫شروع کار با شروطی‬ ‫نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود شکایت‬ ‫این کارگر با بیان این‌که از دید برخی کارفرمایان‬ ‫نظیر نگه داشتن حقوق‬ ‫کنند؛ در هیچ جای قانون ذکر نشده که کارفرمایان‬ ‫سیرکردن شکم زن و بچه کارگران بعد از توسعه‬ ‫و‬ ‫ماه‌های اول نزد کارفرما‬ ‫حقوق کارگران را پرداخت نکنند‪.‬‬ ‫فیزیکی واحدهای تولیدی قرار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪‌:‬‬ ‫یا دادن چک‌های تضمینی‬ ‫وی به اعمال شروط جدید کاری از سوی‬ ‫آنها باید بدانند تا زمانی که کارگران دغدغه حقوق‬ ‫کارفرمایان اشاره و تصریح کرد‪ :‬بسیاری از کارگران‬ ‫و تأمین مایحتاج اولیه زندگی را داشته باشند هیچ‬ ‫روبه رو می‌شوند‬ ‫برای شروع کار با شروطی نظیر نگه داشتن حقوق‬ ‫وقت اقتصاد کشور پیشرفت نخواهد کرد‪‌.‬‬ ‫ماه‌های اول نزد کارفرما و یا دادن چک‌های تضمینی‬ ‫احمدی در ادامه با بیان این‌که برخی از‬ ‫روبه رو می‌شوند که این امر خاف قانون است‪.‬‬ ‫کارفرمایان برای جلوگیری از شکایات کارگران در‬ ‫زمان تمدید قرارداد‪ ،‬بدون انجام هیچ تسویه حسابی‪ ،‬امضای فرم تسویه حساب چنانچه کارگری با این شروط مواجه شد‪ ،‬می‌تواند با قبول آن در پایان ماه درخواست‬ ‫نهایی را یکی از شروط عقد قرارداد جدید تعیین می‌کنند‪ ‌،‬گفت‪ ‌:‬کارگران به دلیل حقوق کند زیرا پس از انجام مراحل قانونی کارفرما ملزم به پرداخت حقوق می‌شود‬ ‫ترس از بیکاری و عواقب بی‌پولی با وجود میل باطنی بدون دریافت مبلغی‪ ،‬فرم و شرط عدم پرداخت حقوق ماه‌های اول به دلیل غیرقانونی بودن حذف می‌شود‪.‬‬ ‫حیدری‪ ،‬نبود قانونی محکم و دقیق برای برخورد جدی با کارفرمایان‬ ‫تسویه حساب را تکمیل و به کارفرما تحویل می‌دهد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مطالبه یک فقره چک ضمانت ‪ 25‬میلیونی برای ظرف شستن را یکی متخلف را یکی از چالش‌های جدی در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫از شروط سخت و غیرمنطقی کارفرمایان دانست و گفت‪ ‌:‬مشکل تنها مطالبه قانون‌گذاران باید با درنظر گرفتن جریمه برای کارفرمایان‪ ،‬مانع از بروز این‬ ‫چک نیست‪ ،‬به هر جا مراجعه کردم حقوق دو یا سه ماه اول را پرداخت نمی‌کنند مشکات شوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫آ گهی‌جذب‌مدیر‌فروش‬ ‫یک شرکت نیاز‌به‌یک‌نفر‌مدیر‌فروش‌مواد‌‬ ‫شیمیایی‌و‌پلیمریبه شرح زیر دارد‬ ‫تحصیالت‪:‬‬ ‫مهندس‌شیمی‌‪‌/‬پلیمر‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کارمفید در زمینه‬ ‫فروش مواد شیمیایی و پلیمر‬ ‫تخصص ها‪:‬‬ ‫آشنایی کامل با صنایع ‪ PVC‬ماننده گرانول سازی‪،‬‬ ‫صنایع چرم مصنوعی‪ ،‬سیم و کابل و ‪...‬‬ ‫آشنایی کامل به صنایع فوم پلی پورتان‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪evontech.2018@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‌در‌زمینه‌صنایع‌غذایی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫استخدام می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس‌برنامه‌ریزی‌تولید‬ ‫دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‪ ،‬مسلط به‬ ‫برنامه ریزی تولید و مصرف مواد اولیه‪ ،‬کنترل تولید‬ ‫و مسلط به نرم افزارهای مربوطه و ‪office‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با مشخصات کامل و‬ ‫ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪resume.hr1396@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی‌در‌زمینه‌فنی‌و‌مهندسی‬ ‫محدوده شرق تهران‬ ‫مهندس‌صنایع‌‬ ‫جهت برنامه ریزی ‪ ،‬کنترل فرآیندها و کنترل پروژه‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪resume_pt@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به‌یک‌نفر‌مهندس‌عمران‬ ‫با حداقل ‪ 7‬سال سابقه اجرا‬ ‫پروژه بیمارستانی در زرند کرمان نیازمندیم‪:‬‬ ‫‪orcv1396@gmail.com‬‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‌و‌بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر مدیریت خود از افراد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شرایط احراز و توانایی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫فقط آقا‬ ‫تا ‪ 40‬سال‬ ‫سابقه کار فروش در صنعت غذایی بخصوص پروتئین‪ ،‬معرفی استانداردهای‬ ‫شرکت به مشتری و مشتری مداری‪ ،‬آشنا به توزیع مویرگی مهارت رهبری‬ ‫تیم فروش و بازاریابی و فعالیت بعنوان عضوی از تیم‪ ،‬پیاده سازی استراتژی‬ ‫فروش شرکت و تعهد به آن ‪ ،‬تحقیق بازار فروش و مشتریان‪ ،‬داشتن دانش‬ ‫فنی کافی‪ ،‬پیگیر و فعال و منضبط و توانایی در ارائه گزارشات فروش‬ ‫لیسانس و باالتر‬ ‫داوطلبان می توانند درخواست خود را با ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪ subject‬به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HRMengage93@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس‌الکترونیک‌‬ ‫یک‌شرکت‌مهندسی‌‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس الکترنیک‬ ‫فارغ التحصیل دانشگاههای دولتی‬ ‫آشنا و عالقمند به ‪programming fpga‬‬ ‫و طراحی بردهای چند الیه آنالوگ و دیجیتال‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫رزومه خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@kiatakar.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌پیمانکاری‌فعال‌در‌زمینه‬ ‫‌اجرای‌پروژه‌های‌آب‌‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی دفترمرکزی در تهران از‬ ‫متقاضیان با حداقل ‪ 10‬سال سابقه مرتبط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس‌مکانیک‌‬ ‫مسلط به طراحی واجرای تاسیسات مکانیکال‬ ‫تصفیه خانه های آب و فاضالب‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪job@comar-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام‌مهندس‌فروش‌‬ ‫با سابقه کارمرتبط در صنایع فوالد و نفت‬ ‫محل کار در شهر اصفهان‬ ‫‪at.estekhdam1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌برق‬ ‫با ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی و فروش‬ ‫‪manager@top-co.biz‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‌مهندس‌مکانیک‌‪‌/‬برق‬ ‫مسلط به زبان ‪ -‬غرب تهران‬ ‫‪job.hnb@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌فنی‌و‌مهندسی‌استخدام‌می‌نماید‪:‬‬ ‫یکنفر‌مهندس‌برق‌‬ ‫تسلط کامل به اتوکد و ‪ EPLAN‬تسلط به طراحی تابلوهای‬ ‫برق و کنترل ‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫‪engineering.department@iran.ir‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصویب شد؛‬ ‫با اطالعیه سازمان امور دانشجویان‬ ‫شرایط پرداخت ارز دانشجویی‬ ‫مشخص شد‬ ‫تن ــام‬ ‫س ــازمان ام ــور دانش ــجویان در ب ــاره ش ــرایط ثب ‌‬ ‫ارز دانش ــجویی اطاعیـ ـه‌ای ص ــادر ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش س ــازمان ام ــور دانش ــجویان‪ ،‬طب ــق‬ ‫بخش ــنامه بان ــک مرک ــزی مبن ــای ن ــرخ ارز در خص ــوص‬ ‫حواله‌ه ــای ارزی‪ ،‬ن ــرخ ارز حوال ــه من ــدرج در س ــامانه‬ ‫معامــات الکترونیکــی ارز (‪ )ETS‬و در مــورد اســکناس‪،‬‬ ‫نــرخ ارز اســکناس منــدرج در ســامانه مذکــور اســت و ارز‬ ‫ً‬ ‫دانــشجــو ی ـــی صرفــا در ب ـــازه زمــان ـــی ی ـ ـــک م ـه ـــر ‪ 97‬ت ـ ـــا‬ ‫‪ 29‬اســفند ‪- 97‬از مهــر تــا اســفند ‪ 1397‬تعلــق می‌گیــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تغییــر ســامانه ارزی از ســامانه مشــارکت‬ ‫دانش ــجویی (نش ــا) ب ــه س ــامانه جام ــع دانش ــجویی‬ ‫س ــجاد‪ ،‬کلی ــه دانش ــجویان متقاض ــی در مرحل ــه اول در س ــامانه جدی ــد (س ــامانه س ــجاد)‬ ‫ثبت‌ن ــام ک ــرده و در مرحل ــه بع ــدی درخواس ــت ارز دانش ــجویی کنن ــد‪.‬‬ ‫طب ــق بخش ــنامه بان ــک مرک ــزی‪ ،‬ارز دانش ــجویی ب ــه مقاط ــع دکت ــری‪ ،‬کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫تعلــق می‌گیــرد و بــرای مقطــع کارشناســی‪ ،‬تنهــا دانشــجویانی کــه شــروع بــه تحصیــل آن‌هــا‬ ‫قب ــل از ‪ 31‬اردیبهش ــت ‪ 97‬ب ــوده اس ــت‪ ،‬می‌توانن ــد درخواس ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــازمان ام ــور دانش ــجویان فق ــط موظ ــف ب ــه تأیی ــد وضعی ــت تحصیل ــی دانش ــجویان‬ ‫ب ــوده و مراح ــل و ضواب ــط پرداخ ــت ارز (ن ــوع‪ ،‬می ــزان و ن ــرخ) ب ــر اس ــاس دس ــتورالعمل‌های‬ ‫بان ــک مرک ــزی ب ــر عه ــده بانک‌ه ــای عام ــل اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه کلی ــه فرآینده ــا و خدم ــات ب ــه ص ــورت غیرحض ــوری و از طری ــق‬ ‫س ــامانه انج ــام می‌ش ــود‪ ،‬نی ــازی ب ــه مراجع ــه حض ــوری نیس ــت‪.‬‬ ‫تأثیر ‪ 30‬درصدی سوابق تحصیلی کنکوری‌ها‬ ‫در آزمون سراسری ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در چهاردهمی ــن جلس ــه ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش‬ ‫دانش ــجو مص ــوب ش ــد ک ــه س ــوابق تحصیل ــی متقاضی ــان‬ ‫ورود ب ــه دانش ــگاه‌ها و مؤسس ــات آم ــوزش عال ــی از طری ــق‬ ‫آزم ــون سراس ــری درس ــال ‪ ۱۳۹۸‬ب ــا «حداکث ــر ‪ ۳۰‬درص ــد‬ ‫تأثی ــر مثب ــت» درنظ ــر گرفت ــه ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا‬ ‫حضــور وزیــران علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬آمــوزش و پــرورش‬ ‫رئیس دانشگاه اعالم کرد‬ ‫مرکز نظارت‪ ،‬ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم اعام کرد‪ :‬فهرست‬ ‫اسامی متقاضیان واجد شرایط «طرح سربازی» دانشگاه‌ها باید هر ‪2‬ماه یک‌بار به ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح ارسال شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مرکز نظارت‪ ،‬ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی‪ ،‬خطاب به‬ ‫متقاضیان استفاده از قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی‪ ،‬در دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی‬ ‫اعام کرد‪ :‬بر اساس اعام ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬ضروریست‪ ،‬هر دو ماه یـــکـــبـــار‬ ‫و ‪ ۴۵‬روز قبل از سررسید برگه‌های آماده به خدمت‪ ،‬فهرســـت اســـامی مـــتـــقـــاضــــیان‬ ‫واجد شرایط «طرح سربازی» به آن ستاد ارسال شود‪.‬‬ ‫لذا دانشگاه‌ها باید ضمن توجه به مدت زمان اعام‌شده‪ ،‬مدارک مشمولین که‬ ‫دفترچه آماده به خدمت با تاریخ یک اسفند ‪ ۹۷‬و بعدازآن را دریافت کرده‌اند‪ ،‬از طریق‬ ‫سامانه ‪ Hes‬بارگذاری و ارسال کنند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت عدم رعایت مهلت زمان فوق‪ ،‬الزم است متقاضیان راسا نسبت‬ ‫ً‬ ‫به تمدید دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت اقدام و از طریق سامانه مجددا ارسال کنند‪.‬‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس در نشســـت‬ ‫شـــورای دانشـــگاه بـــا اشـــاره بـــه گـــزارش معاونـــت‬ ‫پژوهشـــی وزارت علـــوم در خصـــوص اشـــتغال‬ ‫فارغ‌التحصی ــان دانش ــگاه‌های کش ــور تصری ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫بـــر اســـاس اطاعـــات اعام‌شـــده‪ ،‬دانشـــگاه تربیـــت‬ ‫مـــدرس در میـــان دانشـــگاه‌های منطقـــه یـــک کشـــور‪،‬‬ ‫رتبـــه اول را از نظـــر اشـــتغال فارغ‌التحصیـــان داشـــته‬ ‫و در ســـطح کشـــور نیـــز در میـــان باالترین‌هـــا قـــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتر محمدتقی احمــدی در ابتدای‬ ‫ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری همای ــش فرهنگ ــی و‬ ‫اجتماعــی اعضــای هیئت‌علمــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫همای ــش از اعض ــای هیئت‌علم ــی جه ــت مش ــارکت‬ ‫عمی ــق در مس ــائل اجتماع ــی و فرهنگ ــی دعوت‌ش ــده‬ ‫بــود تــا در خصــوص بســیاری از رســالت‌های دانشــگاه‬ ‫هم ــکاری و همفک ــری کنن ــد و ای ــن ام ــر از اهمی ــت‬ ‫در ای ــن جلس ــه مص ــوب ش ــد ک ــه ب ــه منظ ــور پذی ــرش‬ ‫دانشــجو در دانشــگاه‌ها و مراکــز آمــوزش عالــی بــرای ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بـــه بعـــد در رشـــته محل‌هـــای بـــا آزمـــون‪ ،‬میـــزان‬ ‫و نحـــوه ســـوابق تحصیلـــی‪ ،‬حداکثـــر ظـــرف یـــک م ــاه‬ ‫توســط کارگــروه تهیــه و بــرای تصویــب و اعــام بــه شــورای‬ ‫س ــنجش و پذی ــرش ارائ ــه ش ــود‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد‬ ‫رتبه اول دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫در زمینه اشتغال فار غ‌التحصیالن‬ ‫مرکز نظارت وزارت علوم اعالم کرد‪:‬‬ ‫اعالم زمان ارسال فهرست‬ ‫اسامی متقاضیان طرح سربازی‬ ‫در دانشگاه‌ها‬ ‫و اعض ــای ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش دانش ــجو برگ ــزار ش ــد‪،‬‬ ‫مص ــوب ش ــد ک ــه در پذی ــرش دانش ــجو در دانش ــگاه‌ها و‬ ‫مؤسس ــات آم ــوزش عال ــی از س ــال ‪ ۹۸‬ب ــه بع ــد حداق ــل ‪۸۵‬‬ ‫ً‬ ‫درص ــد ظرفی ــت کل آم ــوزش عال ــی صرف ــا از طری ــق س ــوابق‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تحصیلــی و خــارج از فراینــد کنکــور سراســری انجام م ‌‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬آیین‌نامــه اجرایــی ایــن مصوبــه‬ ‫حداکث ــر ت ــا ی ــک م ــاه آین ــده در س ــازمان س ــنجش آم ــوزش‬ ‫کشــور تهیــه و بــرای تصو یــب بــه شــورای ســنجش و پذیــرش‬ ‫ارائ ــه م ‌‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن آیین‌نام ــه بای ــد قب ــل از ثــــــبــــــت‌نـــ ــام‬ ‫ک ـ ـ ـن ـ ـ ـکـ ـ ــور سـ ـ ــراسـ ـ ــری اطـ ـ ــاع‌رس ــان ــی شـــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬همچنیــن در پذیــرش دانشــجو‬ ‫ب ــرای دانش ــگاه‌ها و مرا ک ــز آم ــوزش عال ــی کش ــور ب ــه روش‬ ‫پذی ــرش ب ــا آزم ــون درس ــال ‪ ،۱۳۹۸‬س ــوابق تحصیلـــی بـــا‬ ‫حداکث ــر ‪ ۳۰‬درص ــد تأثی ــر مثب ــت م ــا ک ق ــرار می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫بســـیاری برخـــوردار اســـت و اعضـــای هیئت‌علمـــی‬ ‫بای ــد در ام ــور فرهنگ ــی دانش ــگاه‪ ،‬کم ــک و هم ــکاری‬ ‫نماین ــد‪.‬‬ ‫وی در خصوص تشکیل مجمع فارغ‌التحصیان‬ ‫دانــــــشــــگـــاه و فــــــعـــال کـــردن ارتـــبـــاط دانـــشــــــگاه‬ ‫و فارغ‌التحصیان گفت‪ :‬در این راستا حرکت خوبی‬ ‫طی دو سال اخیر شروع‌شده که نیازمند پشتیبانی‬ ‫دانشکده‌هاست و از دانشکده‌ها تقاضا می‌شود در‬ ‫اسرع وقت فارغ‌التحصیان خود را در جلسه‌ای دورهم‬ ‫جمع نمایند و هیئت دانشکده‌ای فارغ‌التحصیان را‬ ‫شکل دهند که این امر در بهبود برنامه‌ریزی درسی و‬ ‫بهبود فرایندهای دانشگاه مؤثر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه گـــزارش معاونـــت پژوهشـــی‬ ‫وزارت عل ــوم در خص ــوص اش ــتغال فارغ‌التحصی ــان‬ ‫دانشـــگاه‌های کشـــور تصریـــح کـــرد‪ :‬بـــر اســـاس‬ ‫اطاعـــات اعام‌شـــده‪ ،‬دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس‬ ‫در میـــان دانشـــگاه‌های منطقـــه یـــک کشـــور‪ ،‬رتبـــه‬ ‫اول را از نظـــر اشـــتغال فارغ‌التحصیـــان داشـــته‬ ‫و در ســـطح کشـــور نیـــز در میـــان باالترین‌هـــا قـــرار‬ ‫دارد‪ 77.‬درصـــد فارغ‌التحصیـــان دکتـــری و بیـــش از‬ ‫‪ 60‬درصــــــد از فارغ‌التـــحــــــصیان کارشناســـی ارشـــد‬ ‫دانش ــگاه م ــا ش ــغل مناس ــبی پی ــدا کردن ــد و همچنی ــن‬ ‫فارغ‌التحصیـــان دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس در میـــان‬ ‫دانشـــگاه‌های منطقـــه یک‪،‬کمتریـــن مهاجـــرت را بـــه‬ ‫خـــارج از کشـــور داشـــته‌اند‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفر به ظرفیت رشته‌های‬ ‫پزشکی دانشگاه آزاد اضافه شد‬ ‫معـــاون آموزشـــی وزارت بهداشـــت گفـــت‪ :‬بـــرای‬ ‫حـــل مشـــکل پذیرفته‌شـــدگان دانشـــگاه آزاد حـــدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفــر را بــه ظرفیــت پذیــرش در رشــته‌های علــوم پزشــکی‬ ‫اف ــزوده ش ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت‪ ،‬دکتـــر باقـــر الریجانـــی‬ ‫در نشســـت کمیتـــه آمـــوزش عالـــی و علـــوم پزشـــکی‬ ‫کمیســـیون آمـــوزش‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری مجلـــس‬ ‫شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه متأســـفانه در ایـــن‬ ‫زمینـــه صـــورت مســـئله دقیـــق مشـــخص نیســـت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬وزارت بهداشــت بــرای حــل مشــکل‬ ‫پذیرفته‌شـــدگان دانشـــگاه آزاد حـــدود ‪ ۶۰۰‬نفـــر را بـــه‬ ‫ظرفی ــت پذی ــرش در رش ــته‌های عل ــوم پزش ــکی اف ــزود‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬عـــاوه بـــر ایـــن افزایـــش ظرفیـــت‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬واحـــد کـــه بـــه دلیـــل مشـــکات بســـیار اخطـــار‬ ‫آموزش ــی دریاف ــت ک ــرده بودن ــد‪ ،‬ب ــه منظ ــور هم ــکاری‬ ‫ً‬ ‫بـــا دانشـــگاه آزاد مجـــددا اجـــازه پذیـــرش دانشـــجو‬ ‫دریافـــت کردنـــد‪.‬‬ ‫معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت‪ ،‬بــا بیــان اینکــه‬ ‫تم ــام ت ــاش خ ــود را ب ــرای ح ــل مش ــکل دانش ــگاه آزاد‬ ‫انجـــام داده‌ایـــم‪ ،‬اضافـــه کـــرد‪ :‬راهـــکار ایـــن مشـــکل‬ ‫اج ــازه افزای ــش ظرفی ــت رش ــته‌های پزش ــکی نیس ــت‪.‬‬ ‫در حـــال حاضـــر خانواده‌هـــا میلیـــاردی هزینـــه‬ ‫می‌کننـــد تـــا فرزندانشـــان در ایـــن رشـــته پذیرفتـــه‬ ‫شـــوند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشـــت نمی‌توانـــد اقـــدام دیگـــری در‬ ‫ایـــن حـــوزه انجـــام دهـــد‪.‬‬ ‫الریجان ــی ب ــا بی ــان اینک ــه اگ ــر ب ــرای رف ــع مش ــکل‬ ‫پذیرفته‌شـــدگان معتـــرض افزایـــش ظرفیـــت دهیـــم‪،‬‬ ‫تمامـــی افـــرادی کـــه در کنکـــور شـــرکت کرده‌انـــد‪،‬‬ ‫معتـــرض می‌شـــوند‪ ،‬تأ کیـــد کـــرد‪ :‬مشـــکل در درون‬ ‫وزارت بهداشـــت نیســـت‪ ،‬بلکـــه دانشـــگاه آزاد بایـــد‬ ‫راه چـــاره‌ای پیـــدا کنـــد‪.‬‬ ‫نشست کمیته آموزش عالی و علوم پزشکی‬ ‫کمیسیون آموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری مجلس‬ ‫شورای اسامی که به منظور بررسی نهایی مشکات‬ ‫آزمون دانشگاه آزاد با حضور مسئوالن دانشگاه آزاد‪،‬‬ ‫معاون آموزشی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان سنــجــش و مــعــاون مرکــز پــــژوهــــش‌هــای‬ ‫مــــجــلس شــورای اســامــی برگزار شد‪.‬‬ ‫انتشارات‌خیلی‌سبز‌در جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کدشغلی‬ ‫عنوان‬ ‫شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫سن‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کدشغلی‬ ‫عنوان‬ ‫شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫سن‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪F3‬‬ ‫کارشناس‬ ‫مالی‬ ‫آقا‪/‬‬ ‫خانم‬ ‫‪۲۵‬الی‪۳۵‬‬ ‫●حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری و مدیریت مالی‬ ‫●مسلط به مفاهیم حسابداری●ثبت و صدور اسناد حسابداری و مالی‬ ‫●شناسایی و ثبت اسناد حسابداری●کنترل محاسبات‬ ‫دریافت ها و پرداخت ها●ارائه گزارش های مالی‬ ‫‪PG3‬‬ ‫گرافیست‬ ‫آقا‪/‬‬ ‫خانم‬ ‫‪۲۵‬الی‪۳۵‬‬ ‫●حداقل مدرک کاردانی●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای ‪Illustrator,Photoshop‬‬ ‫●آشنایی با نرم افزار ‪●Indesign‬آشنایی با طراحی دیجیتال و قلم نوری‬ ‫(ارسال نمونه کار در حوزه های تصویر سازی‪،‬جلد و پوستر و طرح های‬ ‫خالقانه برای شبکه های اجتماعی الزامی است‪).‬‬ ‫‪SD3‬‬ ‫‪A3‬‬ ‫منشی‬ ‫دفتری‬ ‫فقط‬ ‫خانم‬ ‫‪۲۵‬الی‪۳۵‬‬ ‫●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کاری مرتبط●حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫●مسلط به نرم افزار ‪●office‬مسلط به مکاتبات اداری‬ ‫●دارای فن بیان و روابط عمومی باال‬ ‫برنامه‬ ‫نویس‬ ‫‪.Net‬‬ ‫آقا‪/‬‬ ‫خانم‬ ‫‪ ۲۶‬الی‪۳۶‬‬ ‫●حداقل مدرک کارشناسی در رشته های نرم افزار و مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات●حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کاری مرتبط●تسلط به ‪T-SQL‬‬ ‫‪Programming ,ASP.NET‬‬ ‫●توان برنامه نویسی و حل مساله باال●خالقیت و نوآوری‬ ‫‪PM3‬‬ ‫کارشناس‬ ‫کنترل‬ ‫پروژه‬ ‫آقا‪/‬‬ ‫خانم‬ ‫‪۲۶‬الی‪۳۶‬‬ ‫●حداقل مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و یا سایر رشته های‬ ‫مرتبط●حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫●آشنایی با مفاهیم ‪BI، Data warehouse، MIS‬‬ ‫●آشنایی با نرم افزارهای کنترل پروژه (‪)MSP، P6 ,VISIO‬‬ ‫●تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله‬ ‫●توانایی مدیریت وظایف متنوع و پروژه های مختلف به طور هم زمان‬ ‫فروش سیار فقط آقا ‪۲۳‬الی‪۳۵‬‬ ‫●تحصیالت ‪:‬حداقل کاردانی●فروش کتاب بصورت سیار‬ ‫●توانایی ارائه گزارش مستمر●روابط عمومی باال و دارای قدرت مذاکره‬ ‫خوب●داشتن گواهینامه رانندگی الزامی است‬ ‫‪S6‬‬ ‫‪Helpdesk Help3‬‬ ‫‪LC3‬‬ ‫کارشناس‬ ‫بازرگانی‬ ‫خارجی‬ ‫فقط آقا ‪ ۲۵‬الی‪۳۵‬‬ ‫آقا‪/‬‬ ‫خانم‬ ‫‪ ۲۵‬الی‪۳۵‬‬ ‫●حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی کامپیوتر و فناوری‬ ‫اطالعات●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫●نظارت بر میز خدمات برای تیکت های اختصاص یافته و اقدامات‬ ‫الزم● براساس اولویت زمان ارسال‬ ‫●نصب‪ ،‬تست‪ ،‬اصالح و پیکربندی دستگاه های جانبی‬ ‫●تنظیمات پیکربندی‪ ،‬ابزارهای نرم افزاری‪ ،‬تنظیمات پیش فرض‬ ‫نرم افزار●گذراندن دوره های آموزشی ‪A+, Network+, CCNA,‬‬ ‫‪ MCSE‬مزیت محسوب می گردد‪.‬‬ ‫●امکان سفرهای کاری‪‌،‬اضافه کار و ‪●oncall‬روابط عمومی باال‬ ‫●حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مدیریت‪،‬بازرگانی و سایر‬ ‫رشته های مرتبط●حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫●آشنا به فرایند های بازرگانی‬ ‫●مسلط به مکاتبات بازرگانی خارجی‬ ‫●شناسایی و مذاکره با فروشندگان و تامین کنندگان خارجی‬ ‫●تسلط کامل به مهارت های نوشتاری و گفتاری زبان انگلیسی‬ ‫●روابط عمومی باال و توانایی برقراری ارتباط موثر‬ ‫از‌متقاضیان‌واجد‌شرایط‌خواهشمندیم‌رزومه‌خود‌را‌به‌آدرس‌ایمیل‌زیر‌ارسال‌نمایند‪.‬درج‌کد‌شغلی‌در‌موضوع‌ایمیل‌الزامی‌است‬ ‫آدرس‌ایمیل‪resume@kheilisabz.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌در‌زمینه‌پروژه‌های‌آب‌جهت‌کارگاه‌‬ ‫مهرشهر کرج‬ ‫شرکت آسیا ابزار دقیق فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی واقع در‬ ‫جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در سمت های شغلی ذیل از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬آشنا با صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫‪3‬‬ ‫امور گمرکی و‬ ‫لجستیک‬ ‫فوق دیپلم لجستیک‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به امور گمرکی و مسلط به برنامه گمرک کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫منشی مالی‬ ‫کاردانی یا کارشناسی‬ ‫حسابداری‪ ،‬مدیریت‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس امور‬ ‫مالیاتی و حسابرسی‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫حسابداری یا مالی‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫و مسلط به مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر‬ ‫‪6‬‬ ‫امور اداری‬ ‫کارشناس‬ ‫خانم‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر ‪ICDL‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خدمات‬ ‫دیپلم‬ ‫آقا‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫ظاهر مناسب‪ ،‬خوش برخورد و منظم‬ ‫عالقه مندان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل روبرو ارسال نمایند‪:‬‬ ‫شرح وظایف‬ ‫واقعدر شهربافقاستخداممینماید‬ ‫سرپرست کارگاهباحداقل‪5‬سالسابقه‬ ‫کارشناسدفترفنیمسلطبهنرمافزارتدبیروفهرستخطوطانتقال‬ ‫مسلط به قوانین امور مالیاتی‬ ‫‪hr.employment78@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خارجی و داخلی‬ ‫انجام کلیه امور دفتری‪ ،‬آشنا به فرایند های مالی و حسابداری‬ ‫کارشناس‌بازرگانی‌خارجی‌‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی جهت مذاکره و مکاتبات خارجی‬ ‫(بلوار آفریقا)‬ ‫‪abcojob@gmail.com‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و قراردادهای خارجی و خریدوفروش‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪ ، Office‬آشنایی با نرم افزارهای مالی‬ ‫شرکت‌تولیدی‌بازرگانی‌‬ ‫شرکت‌پیمانکاری‌جهت‌تکمیل‌کادر‌فنی‌خود‌نیازمند‌افراد‌ذیل‌می‌باشد‬ ‫کد شغل‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫تخصص‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪TPO1‬‬ ‫مهندس معماری‬ ‫تهیه نقشه های فاز ‪II‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫‪TPO2‬‬ ‫مهندس معماری‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪Revit‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫‪TPO3‬‬ ‫نقشه کش سه بعدی‬ ‫مسلط به نرم افزار اتوکد و سه بعدی‪ ،‬راینو و ‪3dmax‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫‪TPO4‬‬ ‫نقشه کش‬ ‫ترسیم نقشه های فاز ‪I‬و‪II‬‬ ‫حداقل ‪ 8‬سال‬ ‫‪TPO5‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫مسلط به فهرست بها و تهیه صورت وضعیت‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫‪TPO6‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫مسلط به طراحی سازه های بتنی و فوالدی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫کلیه متقاضیان واجد شرایط می بایست رزومه خود را به همراه درج کد شغل در موضوع ایمیل به آدرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪torbatpak@gmail.com‬‬
‫شنبه ‪19‬آبان‪ 2 -1397‬ربیع االول ‪ 10 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1129‬‬ ‫زمان مصاحبه علمی واجدان شرایط‬ ‫جذب اختصاصی قضاوت ‪1397‬اعالم شد‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطاعیه ای اعام کرده است که مصاحبه علمی‬ ‫داوطلبان جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ‪ 1397‬از ‪ 5‬آذر ماه آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه‪ ،‬متن این اطاعیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫مصاحبه علمی داوطلبان جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ‪ 1397‬از ‪5‬‬ ‫آذر ماه آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب طی تماس تلفنی اباغ خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و اباغ می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد‪ .‬عدم‬ ‫پاسخگویی به تلفن همراه در دو نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است‪.‬‬ ‫مدارک الزم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی‪:‬‬ ‫‪ .1‬اصل و تصویر کارت ملی‬ ‫‪ .2‬اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن‬ ‫‪ .3‬مدارک تحصیلی (سطح ‪ 2‬یا کارشناسی و باالتر)‬ ‫‪ .4‬گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل‬ ‫‪ .5‬گواهی الزم از کانون وکاء دادگستری یا مرکز امور مشاوران و وکاء قوه قضائیه برای‬ ‫وکا و نفرات برتر آزمون‌های وکالت‬ ‫تذکر ‪ :1‬همه مدارک می بایست در قطع ‪ A4‬تهیه و تحویل شوند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به‬ ‫عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مصاحبه‌ها در دو محل به نشانی‌های زیر برگزار می‌شود و محل برگزاری مصاحبه هر‬ ‫داوطلب در تماس تلفنی به وی اعام می‌گردد‪.‬‬ ‫نشانی محل‌های مصاحبه‪:‬‬ ‫* تهران‪ ،‬خیابان حافظ‪ ،‬تقاطع خیابان سمیه‪ ،‬روبروی دانشگاه امیرکبیر‪ ،‬معاونت‬ ‫منابع انسانی قوه قضائیه‪ ،‬طبقه نهم‬ ‫* قم‪ ،‬بلوار ‪ 15‬خرداد‪ ،‬بعد از پمپ بنزین‪ ،‬نبش خیابان سعدی‪ ،‬مرکز آموزش قوه‬ ‫قضائیه‪ ،‬طبقه همکف»‬ ‫■□■‬ ‫پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر کرد‬ ‫فراخوان پذیرش امریه سربازی از بین‬ ‫دانش‌آموختگان رشته‌های فنی‬ ‫پردی ــس مناب ــع طبیع ــی دانش ــگاه ته ــران از بی ــن دانش‌آموخت ــگان کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫واج ــد ش ــرایط‪ ،‬امر ی ــه س ــربازی می‌پذی ــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دانشــگاه شــهید بهشــتی‪ ،‬پردیــس منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران واقــع در‬ ‫اس ــتان ک ــرج از بی ــن دانش‌آموخت ــگان کارشناس ــی ارش ــد واج ــد ش ــرایط‪ ،‬امر ی ــه س ــربازی‬ ‫می‌پذی ــرد‪.‬‬ ‫دانش‌آموخت ــگان کارشناسی‌ارش ــد رش ــته مکانی ــک ب ــا گرای ــش س ــیاالت‪ ،‬رش ــته ب ــرق‬ ‫ب ــا گرای ــش ق ــدرت و رش ــته عم ــران ب ــا گرای ــش مهندس ــی س ــازه متقاض ــی ب ــا در دس ــت‬ ‫ً‬ ‫داش ــتن م ــدارک می‌توانن ــد ش ــخصا ب ــه مح ــل پردی ــس مراجع ــه ک ــرده و ی ــا از طری ــق ش ــماره‬ ‫فا ک ــس ‪ ۰۲۶۳۲۲۲۸۰۱۶‬مکاتب ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫امیدواری کارگران پیمانکاری جهت استقرار نظام بومی‌گزینی‬ ‫ابهام در برگزاری آزمون‬ ‫استخدامی نفت درسال جاری‬ ‫کارگران پیمانکاری صنعت نفت می‌گویند‪ :‬امیدواریم آزمون نفت با در نظر گرفتن‬ ‫سهمیه مناسب برای بومی‌ها برگزار شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬کارگران پیمانکاری صنعت نفت که مدت‌هاست در آرزوی رسمی‬ ‫موقت ارکان ثالث هستند‪،‬‬ ‫شدن یا حداقل قراردادی شدن و رهایی از قراردادهای‬ ‫ِ‬ ‫می‌گویند‪ :‬امیدواریم آزمون استخدامی نفت با رفع همه اشکاالت و با در نظر گرفتن‬ ‫«بایدها» برگزار شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ظاهرا این آزمون که سال گذشته به دلیل اشکاالت موجود در سیستم جذب ازجمله‬ ‫عدم رعایت سهمیه مناسب برای بومی‌ها‪ ،‬لغو شد‪ ،‬امسال هم برگزار نمی‌شود؛ اطاعیه‬ ‫رسمی در این مورد منتشرنشده اما کارگران پیمانکاری و موقت نفت می‌گویند‪ :‬دو مسئله‬ ‫موردنظر ماست یکی در نظر گرفتن سهمیه خاص برای شاغان فعلی صنعت نفت و‬ ‫دیگری «بومی‌گزینی»‪.‬‬ ‫بومی‌ها علی‌الخصوص در استان نفتی بوشهر مدعی هستند که سهم چندانی از‬ ‫اشتغال در تأسیسات نفتی ندارند و حق‌شان ضایع شده‌است؛ آنها همچنین کمپینی‬ ‫در فضای مجازی به راه‌ انداخته‌اند و با مقامات مسئول ازجمله نمایندگان مجلس‬ ‫کار بوشهری می‌گویند اگر ظرفیت مناسب‬ ‫نامه‌نگاری کرده‌اند‪ .‬جوانان‬ ‫بیکار جویای ِ‬ ‫ِ‬ ‫برای «بومی‌ها» در نظر گرفته نشود‪ ،‬خارج از ضابطه‌ی «عدالت» عمل شده‌است‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور اعالم كرد‬ ‫ثبت‌نام ششمین مرحله‬ ‫آزمون‌های سنجش مهارت آغاز شد‬ ‫ثبت‌ناماینترنتیششمینمرحلهآزمون‌هایسنجشمهارتدرسال‪ 1397‬آغاز شد‪.‬‬ ‫رض ــا باجولون ــد‪ ،‬مع ــاون پژوه ــش‪ ،‬برنامه‌ر ی ــزی و س ــنجش مه ــارت س ــازمان آم ــوزش‬ ‫فن ــی و حرفــه‌ای گف ــت‪ :‬ثبت‌ن ــام اینترنت ــی شش ــمین مرحل ــه آزم ــون متقاضی ــان صنع ــت‬ ‫س ــاختمان‪ ،‬تفاهم‌نامه‌ه ــای صنایع‌دس ــتی‪ ،‬ف ــرش و‪ ...‬درس ــال ‪ 1397‬از س ــاعت ‪8:00‬‬ ‫صب ــح پانزده ــم آب ــان م ــاه س ــال ج ــاری آغ ــاز و ت ــا س ــاعت ‪ 24:00‬بیس ــت و دوم آب ــان م ــاه‬ ‫ادام ــه می‌یاب ــد‪.‬‬ ‫رض ــا باجولون ــد اف ــزود‪ :‬شش ــمین مرحل ــه آزم ــون س ــنجش مه ــارت در حوزه‌ه ــای‬ ‫صنع ــت س ــاختمان‪ ،‬تفاهم‌نامه‌ه ــای (صنایع‌دس ــتی‪ ،‬ف ــرش و ن ــان و غل ــه و‪ ) ...‬س ــال‬ ‫‪ ،1397‬دوم آذرم ــاه س ــال ج ــاری برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص نح ــوه ثبت‌ن ــام متقاضی ــان در بخش‌ه ــای صنع ــت س ــاختمان‪،‬‬ ‫تفاهم‌نامه‌های(صنایع‌دس ــتی‪ ،‬ف ــرش و ن ــان و غل ــه و‪ )...‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬داوطلب ــان‬ ‫از پ ــان ــزدهـ ـــم تـ ـــا بـ ـیـ ـسـ ـــت و دوم آب ـ ـ ـــان مـ ـــاه سـ ـــال جـ ـــاری بـ ـــا مراجـ ـعـ ـــه بـ ـــه سـ ـــایت‬ ‫‪ http://advari.irantvto.ir‬پ ــس از خر ی ــد کارت اعتب ــاری می‌توانن ــد در حرف ــه موردنظ ــر‬ ‫خ ــود ثبت‌ن ــام نماین ــد‪.‬‬ ‫رض ــا باجولون ــد گف ــت‪ :‬آزم ــون ه ــر حرف ــه ش ــامل دو مرحل ــه کتب ــی و عمل ــی اس ــت ک ــه‬ ‫متقاضی ــان بخش‌ه ــای صنع ــت س ــاختمان‪ ،‬تفاهم‌نامه‌ه ــا (صنایع‌دس ــتی‪ ،‬ف ــرش و‬ ‫ن ــان و غل ــه و‪ )...‬بایس ــتی پ ــس از ثبت‌ن ــام در آزم ــون از بیس ــت و هش ــتم ت ــا سـ ـی‌ام آب ــان‬ ‫مــاه بــا مراجعــه بــه ســامانه ‪ http://advari.irantvto.ir‬بــا درج شناســه پرداخــت و شــماره‬ ‫پرون ــده‪ ،‬و ی ــا ب ــا درج مش ــخصات ف ــردی‪ ،‬کارت ورود ب ــه جلس ــه آزم ــون را دریاف ــت نماین ــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬داوطلبــان پــس از شــرکت در آزمــون کتبــی و کســب نمــره قبولــی بــر اســاس‬ ‫برنامــه زمان‌بنــدی اعام‌شــده از ســوی ادارات ســنجش اســتان‌ها بــرای شــرکت در آزمــون‬ ‫عمل ــی بای ــد ب ــه حوزه‌ه ــای تعیین‌ش ــده مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫در راستای تأمین نظم و امنیت اقتصادی؛‬ ‫اعضای شبکه هرمی «ورد واید انرژی» دستگیر شدند‬ ‫روابط عمومی وزارت اطاعات‬ ‫اعام کرد‪ :‬در راستای تأمین نظم و‬ ‫امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخال‬ ‫در نظام اقتصادی اعضای شبکه‬ ‫هرمی به نام (ورد واید انرژی) دستگیر و‬ ‫به مراجع قضایی تحویل دادند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از‬ ‫روابط عمومی و اطاع‌رسانی وزارت‬ ‫اطاعات‪ ،‬سربازان گمنام امام‬ ‫زمان(عج) در راستای تأمین نظم‬ ‫و امنیت اقتصادی و جلوگیری از‬ ‫اخال در نظام اقتصادی کشور‪ ،‬ضمن‬ ‫شناسایی و برخورد با یک شبکه هرمی‬ ‫به نام (ورد واید انرژی) تعداد ‪ ۱۰‬نفر از‬ ‫مسئولین‪ ،‬لیدرها و اعضای فعال این‬ ‫شبکه هرمی نوظهور را در استان‌های تهران‪ ،‬همدان‬ ‫و اصفهان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند‪.‬‬ ‫این شبکه هرمی در پوشش دوره‌های آموزشی‬ ‫مؤسسه کریتور آ کادمی (‪،)Creator Academy‬‬ ‫در گذشته با نام شرکت‌ هایی همچون و ی‌ جی‬ ‫‌ام ‌سی (‪ ،)VGMC‬ادروز (‪ )Adrows‬و یونیفاندز‬ ‫ً‬ ‫(‪ )Unifunds‬و اخیرا با نام ورد واید انرژی (‪World‬‬ ‫‪ ،)Wide Energy‬مردم را فریفته و از این طریق‬ ‫توانسته میلیاردها تومان کاهبرداری نماید‪.‬‬ ‫شرکت مذکور با ادعای دروغین سرمایه‌گذاری در‬ ‫ت های زیستی‬ ‫ارتقاء و پیشرفت انرژی سبز و سوخ ‌‬ ‫و غیرفسیلی‪ ،‬اقدام به جذب سرمایه‬ ‫افراد و انعقاد قرارداد صوری با آنها نموده‬ ‫و از همان سرمایه جمع شده مجدد به‬ ‫سرمایه‌گذاران سود پرداخت می‌نمود‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است استفاده از ارزهای‬ ‫رمزنگار شده جهت امور غیرقانونی‬ ‫و پولشوئی‪ ،‬ترغیب و اغفال افراد از‬ ‫طریق برگزاری همایش‌ها‪ ،‬سمینارها‬ ‫و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور‪،‬‬ ‫خروج ارز از کشور و اقدام به شبکه‌سازی‬ ‫هرمی‪ ،‬بخشی از فعالیت‌های غیرقانونی‬ ‫و مخرب این مجموعه کاهبرداری و‬ ‫اخال‌گر اقتصادی است‪.‬‬ ‫با عنایت به شکل‌گیری مجدد‬ ‫شبکه‌های هرمی با ترفندهای جدید و‬ ‫کاهبرداری آن‌ها و احتمال مال‌باخته شدن افراد‪،‬‬ ‫مقتضی است مردم شریف از هرگونه سرمایه‌گذاری‬ ‫در طرح‌هایی از این قبیل‪ ،‬خودداری و در صورت‬ ‫مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به شماره‬ ‫‪ ۱۱۳‬منعکس نمایند‪.‬‬ ‫جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد‬ ‫وضعیت اجرای جریمه ریالی سربازی درسال آینده‬ ‫جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا‬ ‫اعام کرد که تا پایان امسال برای بهره‌مندی از‬ ‫جریمه ریالی سربازی فرصت وجود دارد‪.‬‬ ‫سردار ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫درباره اجرای طرح جریمه ریالی سربازی درسال‬ ‫آینده اظهار کرد‪ :‬درسال آتی هیچ تصمیمی برای‬ ‫ادامه اجرای طرح جریمه ریالی سربازی اتخاذ نشده‬ ‫و این طرح تنها تا پایان امسال اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکن ــون‬ ‫‪ ۲۴‬هزار نفر از طرح جریمه ریالی سربازی بهره‌مند‬ ‫شده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬آمارها نشان می‌دهد که هرسال‬ ‫تعداد متقاضیان طرح جریمه ریالی سربازی در‬ ‫مقایسه با سال قبل کاهش چشم گیری داشته است‬ ‫و این نشان می‌دهد که افرادی که تمایل به استفاده‬ ‫از این طرح داشتند در همان سال‌های نخست‬ ‫اقدامات الزم را انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا‬ ‫بابیان اینکه تنها تا پایان امسال برای بهره‌مندی از‬ ‫این طرح زمان وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی افرادی که تا‬ ‫پایان سال ‪ ،۹۷‬هشت سال یا بیشتر غیبت داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس‪۱۰+‬‬ ‫درخواست خود را ثبت کنند تا پس از راستی آزمایی‬ ‫و تأیید مدارک و اظهارات آنان کارت معافیت از‬ ‫سربازی خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫کریمی از متقاضیان و افراد واجد شرایط خواست‬ ‫ثبت‌نام در این طرح را به‌روزهای پایانی سال موکول‬ ‫نکنند و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬امکان پرداخت نقدی و اقساطی‬ ‫جریمه ریالی برای متقاضیان وجود دارد‪.‬‬ ‫سردار کمالی در گفت‌وگو با ایلنا اعالم کرد‪:‬‬ ‫خرید خدمت سربازی‬ ‫افزایش غیبت عمدی مشموالن به امید‬ ‫ِ‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح با تأ کید بر اینکه اجرای جریمه ریالی‬ ‫سربازی را یک طرح تبعیض‌آمیز می‌دانیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ستاد نظر مثبت درباره اجرای این طرح ندارد و‬ ‫اقدامات الزم را برای توقف این طرح انجام داده‬ ‫است‪ .‬اکنون هم منتظر هستیم تا دولت و مجلس‬ ‫نیز در این خصوص نظر بدهند‪.‬‬ ‫سردار موسی کمالی (رئیس اداره سرمایه انسانی‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح) در گفت‌وگو با ایلنا درباره‬ ‫طرح جریمه ریالی سربازی گفت‪ :‬ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح این طرح را تبعیض‌آمیز می‌داند و از ابتدا با‬ ‫اجرای این طرح موافق نبود و پیشنهاد داده‪ ،‬این طرح‬ ‫درسال آینده حذف‌شده و اجرا نشود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه ستاد کل موافق استمرار طرح‬ ‫جریمهریالیسربازیدرسالآیندهنیست‪،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این طرح با دو هدف حل مشکات مشموالن غایب‬ ‫بود تا با این قانون مشکل سربازی مشموالن غایب‬ ‫حل و تعیین تکلیف شوند‪ .‬همچنین قرار بود این‬ ‫طرح منبع درآمدی برای سربازان شاغل باشد‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح با اشاره به هدف اول این طرح خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هدف اول یعنی تعیین تکلیف مشموالن غایب‬ ‫با اجرای این طرح تحقق پیدا نکرد‪ ،‬چراکه تعداد‬ ‫قابل‌توجهی از این طرح استقبال نکردند‪ ،‬در‬ ‫حقیقت نه‌تنها تعداد غایبان کاهش پیدا نکرد‪،‬‬ ‫بلکه افزایش هم پیدا کرد؛ یعنی تعدادی از جوانان‬ ‫به امید اینکه از این جریمه بتوانند استفاده کنند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تعمدا غیبت می‌کنند‪ ،‬بنابراین اجرای طرح‬ ‫باهدف آن مغایرت داشت‪ .‬همچنین ازآنجاکه از‬ ‫این طرح به خوبی استقبال نشد‪ ،‬هدف منبع درآمد‬ ‫برای سربازان شاغل نیز محقق نشد‪.‬‬ ‫سردار کمالی بابیان اینکه این طرح تنها تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۷‬اجرا خواهد شد‪ ،‬تأ کید کرد‪ :‬ستاد نظر‬ ‫مثبت درباره اجرای این طرح ندارد و اقدامات الزم را‬ ‫برای توقف این طرح انجام داده است‪.‬منتظر هستیم‬ ‫تا دولت و مجلس نیز در این خصوص نظر بدهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متأسفانه همان‌طور که گفتم برخی‬ ‫جوانان به عمد غیبت می‌کنند تا بتوانند از این قانون‬ ‫استفاده کنند یا اینکه دانشجو هستند و از ادامه‬ ‫ت از زمان مدرک‬ ‫تحصیل انصراف می‌دهند تا غیب ‌‬ ‫تحصیلی قبلی‌اش برایشان محاسبه شود و بتوانند در‬ ‫شمول این طرح قرار بگیرند‪ .‬متأسفانه اجرا و ادامه این‬ ‫طرح محلی برای دور زدن قانون می‌شود‪ .‬اگر چنین‬ ‫قانونی نباشد‪ ،‬دیگر امیدی برای عده‌ای از جوانان به‬ ‫وجود نمی‌آید و خود را به مشکل نمی‌اندازند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح طبق قانون کسانی که غیبت دارند با یکسری‬ ‫محدودیت‌های اجتماعی ازجمله ممنوعیت‬ ‫استخدام در شرکت‌های دولتی و خصوصی‪،‬‬ ‫ممنوعیت تحصیل‪ ،‬ممنوعیت خروج از کشور‪،‬‬ ‫ممنوعیت دریافت جواز برای راه‌اندازی شرکت‬ ‫و ممنوعیت اخذ وام یا تسهیات روبه‌رو هستند‬ ‫و نیروی انتظامی نیز می‌تواند هم افراد غایب را‬ ‫دستگیر کند و هم افرادی را که به این مشموالن‬ ‫غایب کار یا تسهیات داده‌اند را به مراجع قضایی‬ ‫معرفی کند و این افراد در دفعه اول هزینه یک سرباز‬ ‫و در صورت تکرار‪ ،‬هزینه بیش از دو سرباز را باید‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬میزان این جریمه از ‪ ۶‬میلیون تومان‬ ‫شروع می‌شود و سال به سال نیز تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫سردار کمالی همچنین در خصوص نهست‬ ‫یا سربازانی که در حین خدمت غیبت می‌کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به افرادی که در حین خدمت سربازی مرتکب‬ ‫غیبت می‌شوند‪ ،‬نهست گفته می‌شود‪ .‬این افراد در‬ ‫صورتی که غیبت آنها کمتر از ‪ ۶۰‬روز باشد به عنوان‬ ‫غایب شناخته می‌شوند و به ازای هر روز غیبت دو‬ ‫روز اضافه خدمت برای آنها در نظر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫فرماندهان یگان می‌توانند با تشکیل هیئتی در یگان‬ ‫تمام یا بخشی از این اضافه خدمت را ببخشند‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در صورت ــی ک ــه غیب ــت ای ــن‬ ‫س ــربازان بی ــش از ‪ ۶۰‬روز باش ــد‪ ،‬ی ــا ب ــرای ب ــار دوم‬ ‫حتــی کمتــر از ‪ ۶۰‬روز غیبــت داشــته باشــند‪ ،‬فــراری‬ ‫محس ــوب می‌ش ــوند در ای ــن ص ــورت ب ــه مراج ــع‬ ‫قضای ــی ک ــه هم ــان دادس ــرای نظام ــی اس ــت‪،‬‬ ‫معرفی‌ش ــده و دادس ــرای نظام ــی ب ــرای ای ــن اف ــراد‬ ‫حداق ــل دو م ــاه حب ــس را در نظ ــر می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫با وجود مخالفت مردم این کشور‬ ‫ژاپن طرح اعطای ویزای کار به کارگران نیمه ماهر خارجی را تصویب کرد‬ ‫هیئ ــت دول ــت ژاپ ــن ط ــرح اعط ــای و ی ــزای کار‬ ‫ب ــه کارگ ــران نیم ــه ماه ــر خارج ــی را تصو ی ــب ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلـ ـنـ ـ ــا‪ ،‬هـ ـیـ ـ ــئت دولـ ـ ــت ژاپ ــن‬ ‫طــرح اعطــای و یــزای کار ‪ ۵‬ســاله بــه کارگــران نیمــه‬ ‫ماه ــر خارج ــی را تصو ی ــب ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس ق ــرار اس ــت ک ــه دو ن ــوع و ی ــزا ب ــه‬ ‫کارگــران خارجــی اعطــا شــود‪ .‬و یــزای نــوع اول بــرای‬ ‫کارگران ــی اس ــت ک ــه ح ــدی از مه ــارت در مکالم ــه‬ ‫ب ــه ز ب ــان ژاپن ــی رادارن ــد و می‌توانن ــد خانواده‌ه ــای‬ ‫خ ــود را ب ــرای زندگ ــی ب ــه ژاپ ــن بیاورن ــد‪.‬‬ ‫و ی ــزای ن ــوع دوم ه ــم ب ــرای کارگران ــی اس ــت ک ــه‬ ‫ز ب ــان ژاپن ــی نیاموخته‌ان ــد‪ ،‬ام ــا مه ــارت باال ت ــری‬ ‫ب ــرای کار در مش ــاغل موردنی ــاز دارن ــد‪ .‬آنه ــا ه ــم‬ ‫می‌توانن ــد پ ــس از مدت ــی خانواده‌ه ــای خ ــود را ب ــه‬ ‫ژاپ ــن بیاورن ــد‪.‬‬ ‫مشــاغل کــه دولــت ژاپــن در آنهــا بــه کارگــر نیــاز‬ ‫دارد از ای ــن ق ــرار هس ــتند‪ :‬کاره ــای س ــاختمانی‪،‬‬ ‫خدمات ــی و‪. ...‬‬ ‫استخـ ـ ــدام کـ ـ ــارگری خ ــارجـ ـ ــی در ش ــرایطی‬ ‫ب ــه سیاس ــت دول ــت لیب ــرال دموک ــرات ژاپ ــن‬ ‫تبدیل‌ش ــده اس ــت ک ــه م ــردم ژاپ ــن مخال ــف ورود‬ ‫خ ــا ر ج ــی‌ها‌ه ـ ـ ـسـ ـتـ ـنـ ـ ــد ‪.‬‬ ‫ح ــاال بای ــد منتظ ــر مان ــد ت ــا مجل ــس ای ــن کش ــور‬ ‫ه ــم ط ــرح را تصو ی ــب کن ــد ت ــا ب ــه قان ــون تبدی ــل‬ ‫ش ــود‪ .‬ازآنجا ک ــه اکثر ی ــت مجل ــس در دس ــت‬ ‫نماین ــدگان ح ــزب لیب ــرال دموک ــرات اس ــت ب ــه نظ ــر‬ ‫نمی‌رس ــد ک ــه تصو ی ــب آن ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــود‪.‬‬ ‫معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان‪:‬‬ ‫تعیین تکلیف دستورالعمل‬ ‫امریه سمن‌های جوان‬ ‫تا پایان آبان ماه‬ ‫معاون امور جوانان وزارت‬ ‫ورزش و جوانان از تعیین‬ ‫تکلیف دستورالعمل امریه‬ ‫سمن‌های جوان تا پایان آبان‬ ‫ماه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری‬ ‫فارس‪ ،‬محمدمهدی تندگویان‬ ‫معاون امور جوانان وزارت‬ ‫ورزش و جوانان در پاسخ به‬ ‫سوال خبرنگاران در خصوص‬ ‫توافقنامه‌ صورت گرفته میان‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت ورزش و جوانان برای بحث امریه‬ ‫جوانان فعال در تشکل‌های مردمی در حوزه جوانان‪ ،‬گفت‪ :‬بندهای‬ ‫توافقنامه را می‌توانیم رسانه‌ای کنیم‪ ،‬ما معتقدیم باید دو طرف به‬ ‫بندها پایبند باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬وزارت ورزش به عنوان مجری‬ ‫بندهای این توافقنامه دستاوردهایی داشته و در بخش جوانان‬ ‫دستورالعمل‌های اجرایی شکل‌گرفته است‪.‬‬ ‫تندگویان با اشاره به اینکه این توافقنامه دارای دو بخش است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یک بخش از آن به حوزه ورزش بازمی‌گردد که در این زمینه هنوز‬ ‫به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم و منتظریم دستورالعمل این بخش به‬ ‫امضای طرفین برسد و آن اباغ شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس این توافقنامه آموزش‌های تخصصی‬ ‫مهارت‌های سربازی در حوزه ورزش انجام می‌شود و ما پیشنهاد‬ ‫کرده‌ایم آموزش‌ مهارت‌های زندگی نیز به عنوان سرباز مهارت‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬این مسئله می‌تواند منجر به افزایش توانایی‬ ‫جوانان در حوزه مهارت‌های حقوقی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تندگویان با تأ کید بر اینکه در قبال این مسئله توافق‌هایی‬ ‫انجام‌گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در توافقنامه مشخص‌شده ما می‌توانیم‬ ‫با توجه به شاخص‌های تعریف‌شده و سهمیه‌های مشخص برای‬ ‫فعاالن تشکل‌های مردم نهاد در ‪ 6‬ماه پایان سربازی امریه بگیریم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬جمع‌بندی این مبحث و تعیین تکلیف‬ ‫دستورالعمل امریه سازمان‌های مردم نهاد تا پایان آبان ماه صورت‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫در دانشگاه امیرکبیر؛‬ ‫ایده بازار خوراکی و نوشیدنی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫دومی ــن روی ــداد مل ــی ای ــده ب ــازار خوراک ــی و نوش ــیدنی ‪ ۲۳‬آب ــان م ــاه‬ ‫در دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر‪ ،‬دومیــن رویــداد ملــی ایــده‬ ‫بـــازار خوراکـــی و نوشـــیدنی بـــا همـــکاری وزارت بهداشـــت‪ ،‬درمـــان‬ ‫و آم ــوزش پزش ــکی‪ ،‬س ــازمان غ ــذا و دارو ‪ ،‬دانش ــگاه عل ــوم پزشکـــ ــی‬ ‫ش ــهید بهش ــتی در دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫در ای ــن روی ــداد ضم ــن ارائ ــه ایده‌ه ــای منتخ ــب در ح ــوزه خ ــوراک‬ ‫و نوشـــیدنی‪ ،‬نشســـتی بـــا عنـــوان «بررســـی چالش‌هـــا‪ ،‬ظرفیت‌هـــا و‬ ‫فرصت‌ه ــای پی ــش روی صنع ــت خ ــوراک و نوش ــیدنی»‪ ،‬ب ــا حض ــور‬ ‫صنعتگ ــران فع ــال در ای ــن ح ــوزه و نمایندگان ــی از نه ــاد ه ــای مس ــئول‬ ‫برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ایـــده بـــازار دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر یـــک زیســـت بـــوم دانـــش‬ ‫بنیـــان اســـت کـــه همـــواره بـــه دنبـــال شناســـایی ایده‌هـــای برتـــر و‬ ‫برق ــراری تعام ــل می ــان دانش ــگاه و صنع ــت ب ــوده اس ــت‪ .‬ای ــده ب ــازار‬ ‫خ ــوراک و نوش ــیدنی ب ــا ه ــدف شناس ــایی ایده‌ه ــا و ای ــده پ ــردازان برت ــر‬ ‫در ح ــوزه خوراک ــی و نوش ــیدنی و هدای ــت ایده‌ه ــای برگزی ــده ب ــه س ــوی‬ ‫س ــرمایه گ ــذاران برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫زمـــان برگـــزاری ایـــن رویـــداد روز چهارشـــنبه ‪ ۲۳‬آبـــان مـــاه در‬ ‫دانشـــگاه صنعتـــی امیـــر کبیـــر برگـــزار خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫قابل‌توجه قبول‌شدگان مرحله اول‬ ‫آزمون کادر اداری قوه قضاییه‬ ‫فرایند مصاحبه مجدد برای‬ ‫مردودین آغاز شد‬ ‫امـور اداری و اســــتـــــــــــخــــدامــــی کــــارکــــنـــــان اداری قوه قضاییه‬ ‫با ذکر اینکه افرادی که پس از شرکت در مصاحبه‪ ،‬حدنصاب الزم‬ ‫را جهت ادامــــه مــــراحــــل اســــتــخدامی کسب ننموده‌اند‪ ،‬فرصت‬ ‫مصاحبه مجدد دارند‪ ،‬اعام می‌دارد‪ :‬فرایند برگزاری مجدد مصاحبه‬ ‫تخصصی برای مردودین این مرحله آغازشده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار در ادامه اطاعیه معاونت مـــناب ــع‬ ‫انســـانی قــــــوه قـــضـــایـــیـــه آمـــده اســـت‪ :‬در خـــصـــوص بـــررســـی نواقص‬ ‫پرونده و عدم انطباق با مدارک موردنیاز‪ ،‬نتیجه بررسی به استان‌ها اعام‬ ‫و به زودی افراد واجد شرایط جهت مصاحبه دعوت خواهند‌شد‪ .‬البته‬ ‫یکسری از نواقص مربوط به سهمیه‌ها و شرایط بومی بودن به منظور‬ ‫بررسی و اعام نظر به سازمان سنجش و آموزش کشور ارجاع شده است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است پس از حصول نتیجه‪ ،‬مراتب از سوی دادگستری‬ ‫استان‌‌ها به این افراد اعام خواهد شد و نیاز به پیگیری از سوی این امور‬ ‫نمی‌باشد‪.‬‬ ‫پذیرفته‌شدگان جهت کسب اطاعات بیشتر می‌توانند از‬ ‫طریق سایت معاونت منابع انسانی به نشانی ‪ www.qazahrm.ir‬و‬ ‫پیام‌رسان‌ سروش ‪ sapp.ir/qazahrm‬اخبار مرتبط را پیگیری نمایند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
هفته نامه بازار کار شماره 1159

هفته نامه بازار کار شماره 1159

شماره : ۱۱۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه بازار کار شماره 1158

هفته نامه بازار کار شماره 1158

شماره : ۱۱۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
هفته نامه بازار کار شماره 1157

هفته نامه بازار کار شماره 1157

شماره : ۱۱۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
هفته نامه بازار کار شماره 1156

هفته نامه بازار کار شماره 1156

شماره : ۱۱۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!