صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره ۵۰۷

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

‫‪ISSN:1735‌1480‬‬ ‫تیونینگ جگوار ‪۲۰۱۹ F-Pace‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبـه ‪ 5‬خـرداد ‪ 1397‬سال بیست‌ودوم هفته‌نامـه ‪ 2000‬تومان شمـاره پیاپـی ‪624‬‬ ‫مجادله دایملر و تسال‬ ‫خودروهای توربو در ایران‬ ‫تست گروهی بهترین هاچ بک‌های سریع السیر بازار‬ ‫جدال روی آسفالت داغ‬ ‫تند و تیزها‬ ‫موتوجی پی ‪ :‬مارکز هت‌تریک کرد‬
‫والدت امام حسن مجتبی‬ ‫را تبریک می‌گوییم‬ ‫(ع)‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪N‬‬ ‫در این شماره می‌خوانید ‪. . .‬‬ ‫رویداد ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪E‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خبرها‬ ‫فتوپرس‬ ‫در آیینه‪ :‬خودروهای توربو در ایران‬ ‫نقشه خبر جهانی‪ :‬فراخوان پورشـه‬ ‫حرفه‌ای ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬آیدین وحید محمدی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تست‪ :‬جدال روی آسفالت داغ‬ ‫استیج‪ :‬سادگی‬ ‫دوربین‌های جاسوسی‪ :‬رقیب فورد ‪!GT‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ورزش و هنر ‪ /‬دبیر بخش‪:‬مرتضی زبردست‬ ‫‪S‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪38‬‬ ‫شتاب‪ :‬مارکز هت‌تریک کرد‬ ‫سینما خودرو‪ :‬خودروهای مشهور سینما‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شمـاره ‪ 5 507‬خــرداد ‪ 1397‬سـال بیست‌ودوم‬ ‫هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫اطالع‌رسانی‌تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته‌نامه ایران‌خودرو صرفـا با ذکر منبـع آزاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان آن است‪.‬‬ ‫جانشین مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مرتضی آقایی‬ ‫دبیر شورای سیاست‌گذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه آرا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬
‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره‌آینده‬ ‫ترجمه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان (امیر دهقانی‪ ،‬شاهین احمدزاده)‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬ ‫بررسی‪ :‬قلب دیزلی‬ ‫اطالع‌نگاشت‪ :‬تویوتا کروال در گذر زمان‬ ‫رودررو‪ :‬جوان‌پسندان‬ ‫بهترین‌ها ‪ :‬تند و تیزها‬ ‫تجاری‪ :‬باور نمی‌کنیم!‬ ‫پاورقی‪ :‬جدایی والدین‬ ‫قطعه‌شناسی‪ :‬دیود چگونه کار می‌کند؟‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫لوکس و لوکس تر‬ ‫چشم بادامی در خیابان‌های مسکو‬ ‫پژو ‪ -‬سیتروئن‬ ‫استراتژی در‬ ‫حوزه سایت‌های‬ ‫تولیدی‪،‬محصوالت و‬ ‫پلتفرم‌ها‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪34‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫فرهنگ رانندگی‪ :‬رابطه تولید ناخالص داخلی با کاهش تصادفات‬ ‫خیابان یکم‪ :‬تغییرات فرهنگی‪ ،‬صبوری می‌خواهد‬ ‫جـاده‪ :‬خوب‪ ،‬بد‪ ،‬زشت‬ ‫نوآوران‪ :‬الکتریسیته سوخت آینده‬ ‫کلینیک مجازی‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬هرکه را پارکینگ خواهد جور هندوستان کشد‬ ‫‪28‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اتو گالری‬ ‫شماره بعدی هفته‌نامه شنبه ‪ 19‬خرداد‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021‌48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫آرشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬
‫رویداد‬ ‫دیدگاه‬ ‫رکورد کاهش زمان انتظار امداد خودرو ایران ثبت شد‬ ‫سناریوهایی برای تولید خودروی برقی‬ ‫محمود مرتضوی‬ ‫بــازار خودروهای برقــی‪ ،‬حدود یک دهه اســت که در جهان‬ ‫رونــق گرفته و اکنون در نمایشــگاه‌های ســاالنه مطرح مرتبط با‬ ‫خودرو‪ ،‬بیش از هر چیز نام خودروهای دوست‌دار محیط زیست به‬ ‫گوش می‌خورد‪ .‬کشورهای انگلیس و فرانسه نیز اعالم کرده‌اند‪‌،‬‬ ‫بعد از ســال ‪ 2040 /1419‬هیچ خودروی بنزینی و دیزلی در این‬ ‫کشورها به فروش نخواهد رسید‪ .‬در مجموع پیش‌بینی می‌شود تا‬ ‫سال ‪ ،1419‬حدود ‪35‬درصد فروش خودروهای سبک و شهری‬ ‫به خودروهای برقی اختصاص پیدا کند‪ .‬از دیدگاه محیط زیســتی‬ ‫نیز اگر تا ســال ‪ 1419‬یک چهارم خودروهایی که در جاده‌ها عبور‬ ‫و مرور می‌کنند‪ ،‬خودروهای پاک باشــند‪ ،‬حدود هشت درصد در‬ ‫مصرف انرژی صرفه‌جویی خواهد شد‪.‬‬ ‫در حــال حاضر در کشــورمان هیچ زیرســاختی برای اســتفاده‬ ‫از خودروهای برقی وجود ندارد‪ ،‬این در شــرایطی اســت که در دنیا‬ ‫ترکیبی از توسعه گسترده زیرســاخت‌ها‪ ،‬یارانه‌های سخاوتمندانه و‬ ‫همچنین پیشرفت در زمینه تکنولوژی باتری منجر به جذب بسیاری‬ ‫از رانندگان به ســمت این خودروها شــده اســت‪ .‬به اعتقاد بسیاری‬ ‫از کارشناســان اســتفاده از خودروهای ســازگار با محیط‌زیست در‬ ‫کشورمان امر اجتناب‌ناپذیری به‌نظر می‌رسد‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در اواخر دولت یازدهم شــورای سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت‬ ‫خودرو اهدافی برای تولید برقی‌ها مشخص کرد؛ به‌طوری‌که در این‬ ‫شورا سه برنامه برای پیشــبرد حضور و تولید برقی‌ها در کشور ارایه‬ ‫شــد‪.‬انجام پروژه تولید خودروی برقــی روی پلتفرم موجود خارجی‪،‬‬ ‫تولیــد برقی‌ها با طراحی پلتفرم از ابتدا و بــا حداقل تیراژ اقتصادی‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬هزار دستگاه و در نهایت پی‌گیری تولید برقی‌ها با طراحی‬ ‫پلتفرم موجود داخلی ســه برنامه‌ای بود که شورای سیاست‌گذاری‬ ‫خودرو بر آن اتفاق‌نظر داشــتند‪ .‬در هر صورت هر چه هست برخی‬ ‫کارشناســان با ایجاد شــبهه در توانایی تولید‌کنندگان داخلی برای‬ ‫تولید برقی‌ها معتقدند که بهتر است خودروسازان داخلی برای تولید‬ ‫محصوالتی با تکنولوژی باال و مصرف ســوخت کم‌تر تالش کنند؛‬ ‫چراکه تولید خودروهای برقی مســیری پرهزینه و طوالنی اســت و‬ ‫شرکت‌های خودروسازی‌ای توان تولید و طراحی خودروهای برقی‬ ‫را خواهند داشــت که در حال حاضر خودروهای بنزینی قابل‌قبولی‬ ‫تولید کنند‪ .‬آن‌چه مشخص اســت توسعه خودروهای برقی وابسته‬ ‫به چهار عامل قیمت‪ ،‬مسافت طی‌شــده به ازای هر بار شارژ‪ ،‬زمان‬ ‫شــارژ باتری و در نهایت وجود مشــوق و یارانه و تخفیف برای خرید‬ ‫خودروهای یاد شــده است‪ ،‬این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد‬ ‫برنامه‌ریزان صنعتی برای توسعه برقی‌ها در ایران باید به چهار عامل‬ ‫مذکور توجه کافی داشته باشند‪ ،‬اما یکی از موارد زیرساختی که تاکید‬ ‫فراوانی بر آن می‌شود‪ ،‬تامین برق مصرفی است‪ .‬اغلب در ماه‌هایی از‬ ‫سال به‌خصوص در تابستان بر صرفه‌جویی برق مصرفی تاکید زیادی‬ ‫می‌شود یا این‌که در ساعاتی از شب که به‌عنوان پیک مصرف شناخته‬ ‫شــده‪ ،‬گفته می‌شود مشــترکان کم‌تر از وسایل برقی استفاده کنند‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد چنین دســتورالعمل‌هایی برای کاهش مصرف برق‬ ‫چندان با توسعه خودروهای برقی در کشور سازگاری ندارد؛ به‌عبارت‬ ‫دیگــر توزیع برق خودروهای برقی برعهــده وزارت نیرو خواهد بود‪،‬‬ ‫به همین دلیل باید زیرساخت‌های آن طوری فراهم شود که امکان‬ ‫شــارژ خودروهای برقی در منازل مسکونی و دیگر اماکن تجاری و‬ ‫اداری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫رکــورد کاهش زمان انتظار امداد خودرو ایران ثبت شــد و در ‪ 30‬اردیبهشــت ماه به‬ ‫‪22‬دقیقه و ‪ 25‬ثانیه رسید‪.‬‬ ‫به گــزارش ارتباطات امداد خودرو ایــران‪ ،‬این کاهش زمان انتظــار و ثبت رکورد جدید در‬ ‫حالی صورت گرفت که تعداد خدمات امدادی ارایه شده‪ ،‬روال معمول را طی کرده است‪.‬‬ ‫میانگین زمان انتظار ارایه خدمات امداد خودرو ایران در دو ماهه نخســت ســال جاری ‪24‬‬ ‫دقیقه و ‪58‬ثانیه بوده است‪.‬‬ ‫ایــن کاهش زمان انتظــار در نتیجه برنامه‌ریزی‌های هدفمند و در راســتای اقدامات امداد‬ ‫خودرو ایران با هدف هوشمندســازی خدمات امدادی صورت گرفته اســت‪ .‬نصب جی‌پی‌‌اس‬ ‫روی تمام ناوگان امدادی و اعزام هوشــمند امدادگر با اســتفاده از نقشه از جمله این اقدامات‬ ‫هســتند‪ .‬امداد خــودرو ایران بــا ‪1500‬ناوگان امــدادی به عنــوان بزرگ‌ترین نــاوگان امداد‬ ‫خودرویــی‪ ،‬ارایه خدمات امدادی بــه محصوالت گروه صنعتی ایران‌خــودرو و در صورت نیاز‬ ‫خودروهای غیر ایران‌خودرویی را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫ارایه مشــاوره تلفنی‪ ،‬امداد بالینی و حمل‪ ،‬امداد پالس‪ ،‬سرویس در محل و خدمات بنزین‬ ‫و الســتیک از جمله خدمات متنوع امداد خودرو ایران در سراســر کشــور‪ ،‬هفــت روز هفته و‬ ‫‪24‬ساعت شبانه روز است‪.‬‬ ‫هم‌وطنــان در صورت نیاز بــه دریافت خدمات امدادی می‌توانند با شــماره تلفن ‪096440‬‬ ‫تماس گرفته یا درخواست امداد را از طریق اپلیکیشن ایساکو ثبت کنند‪.‬‬ ‫صادرات شش هزار دستگاه محصوالت به عراق‬ ‫در حال حاضر بازار عراق یکی از بهترین بازارهای صادراتی ما محســوب می‌شود و قرار‬ ‫است امسال شش هزار دستگاه از محصوالت ایران‌خودرو از جمله سمند‪ ،‬سورن‪ ،‬پژو‬ ‫پارس و دنا به این کشور صادر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حســن گلچوبیان‪ ،‬مدیر صادرات منطقه خاورمیانه و آفریقای شرکت‬ ‫ایران‌خودرو با بیان این مطلب افزود‪ :‬با توجه به اســتقبال و نیاز مشــتریان در بازار کشورهای‬ ‫عربی همســایه از خودروهــای اتوماتیک‪ ،‬صــادرات خودروهای اتوماتیک بــه عنوان یکی از‬ ‫اهــداف و اولویت‌های اصلی ایران‌خودرو در این کشــورها دنبال می‌شــود‪ .‬وی افزود ‪:‬یکی از‬ ‫محصوالتی که در بین بازارهای هدف تقاضای بســیار باالیی دارد‪ ،‬خودروی دنا پالس اســت‬ ‫و در صورتی که این خودرو با گیربکس اتوماتیک تولید شــود قطعا بازارهای هدف بســیاری را‬ ‫پوشــش خواهد داد‪ .‬گلچوبیان در خصوص شناســایی بازارهای صادراتی سودآور گفت‪ :‬بازار‬ ‫نیجریه نیز به عنوان یکی از بازارهای صادراتی ســودده برای ایران‌خودرو شناسایی شده است‬ ‫که پس از رفع موانع موجود برای صادرات به این کشور‪،‬آغاز خواهد شد و این بازار هم در انتظار‬ ‫محصوالت اتوماتیک گــروه صنعتی ایران‌خودرو خواهد بود‪.‬مدیرصــادرات منطقه خاورمیانه‬ ‫و آفریقــا دربــاره صادرات به عمان نیز گفت‪ :‬اســتقبال مردم این کشــور از ســبد محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو بســیار چشم‌گیر اســت‪ ،‬از این رو انتظار می‌رود امسال با صدور دو تا سه محصول‬ ‫اتوماتیک به بازار عمان‪ ،‬گام‌های بلندی در توســعه بازار خود در کشــورهای هم‌جوار برداریم‪.‬‬ ‫وی با ابراز رضایت از عملکرد صادرات به منطقه خاورمیانه در سال ‪ 96‬افزود‪ :‬این شرکت در‬ ‫تالش اســت با ارایه تسهیالت و خدمات پس از فروش در دسترس‪ ،‬سهم خود را در بازارهای‬ ‫خاورمیانه افزایش دهد‪.‬‬
‫افتتاح مرکز تست درایو «رنو» و «تویوتا» در ایران‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫مرکز تخصصی تســت درایو خودروهای‬ ‫رنو و تویوتا با حضور خبرنگاران و مسووالن‬ ‫شرکت‌های نگین‌خودرو و ایرتویا به‌صورت‬ ‫رسمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط‌عمومــی نگین‌خــودرو‪،‬‬ ‫ایــن مرکــز مــدرن و اختصاصــی بــه وســعت‬ ‫‪۴۳۰۰‬مترمربع و با اســتانداردهای جهانی رنو و‬ ‫تویوتا‪ ،‬امکان تســت و تجربه رانندگی با محصوالت رنو و تویوتا را به‌صورت رایگان ایجاد کرده‬ ‫است‪  .‬پیست تست درایو رنو که با حضور معاون کنترل کیفیت رنو فرانسه افتتاح شد‪ ،‬درجهت‬ ‫انتخاب آگاهانه مشــتریان و با هدف معرفی کیفیت خدمات ارایه شــده در کشورهای پیشرفته‬ ‫بــرای خریداران ایرانی اســت که با ایجاد تجربه متفاوت برای هر مشــتری‪ ،‬می‌تواند شــرایط‬ ‫آزمایش خودرو را در محیط امن و حرفه‌ای پیش از خرید برای خریداران خودرو فراهم ســازد‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در ســایت نگین‌خودرو در این پیســت حضور یافته و خودروهای‬ ‫رنو را از نزدیک مورد بررســی و تســت قرار دهند‪ .‬زمان تســت درایو برای هر فرد ثبت‌نام شده‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقه اســت‪ .‬این تســت درایو‪ ،‬کاملا رایگان بوده و برای عموم آزاد اســت‪ .‬تست شهری‬ ‫خودروهای رنو از سال گذشته در ‪ ۱۳‬شهر ایران در حال انجام است که با راه‌اندازی این مرکز‬ ‫امکان تست خودروها در پیست اختصاصی نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫همشــهری در مطلبــی دربــاره تاریخچه تاکســی‬ ‫نوشت‪ :‬سمند بعد از پیکان عطر و بوی وطن را دارد‪.‬‬ ‫مشکلی برای همکاری با خودروسازان اروپایی نیست‬ ‫معــاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬با توجه به تدابیر اندیشــیده شــده‪،‬‬ ‫خروج آمریکا از برجام تاثیری بر همکاری‌های خارجی صنعت خودرو از جمله مشــارکت‬ ‫با خودروسازان اروپایی نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫هفته گذشــته خودروســازان در مجلس حاضر شــدند تا‬ ‫=====درباره هزینه‌های تولید گزارش دهند‪.‬‬ ‫محســن صالحی‌نیا اظهار کرد‪ :‬خودروسازی ما ارتباطی با صنعت خودروی آمریکا نداشت‬ ‫که بخواهد از اقدام این کشــور متاثر شــود‪ .‬وی با بیان این‌که در روابط ما با کشورهای اروپایی‬ ‫نیز مشــکلی وجود ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه کشــورهای اروپایی تاکید کرده‌اند که‬ ‫بــه روابط اقتصادی با ایران ادامه خواهند داد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫بنابراین هیچ مشکلی در قراردادهای خارجی صنعت خودرو وجود ندارد و این همکاری‌ها ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر تمام قراردادهای خارجی منعقد شــده با خودروسازان‬ ‫خارجی طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال انجام است‪.‬‬ ‫طرح استعدادیابی کارکنان در شرکت تام‬ ‫«رانندگی تاکسی»؛ شغل جدید زنان عربستانی!‬ ‫نخســتین مرحلــه از طــرح اســتعدادیابی و توســعه شایســتگی‌های شــرکت تام‪،‬‬ ‫اردیبهشت‌ماه امسال در محل شرکت تام برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت تام‪ ،‬این آزمون که بــا همکاری مدیریت خدمات مدیران‬ ‫ایران‌خودرو برگزار شــد‪ ،‬با اســتقبال قابل توجه همکاران در رده‌های مختلف سازمانی مواجه‬ ‫شــد و شامل سواالت هوش هیجانی‪ ،‬آزمون شــخصیت شناسی مبتنی بر ‪ MBTI‬و شناخت‬ ‫سازمان در قالب تحلیل قضایای مدیریتی بود‪.‬‬ ‫در این آزمون مجموعا ‪ 157‬نفر از همکاران مشارکت داشتند که از این تعداد ‪ 44‬نفر در رده‬ ‫معاونان و مدیران و ‪ 113‬نفر نیز از دیگر رده‌های سازمانی مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح شناســایی اســتعدادهای مدیریتــی کارکنان‪ ،‬تهیه بانک‬ ‫اطالعاتــی از مهارت‌های مدیریتی موجود‪ ،‬بهبــود فرآیند انتصابات با توجه به اســتعدادهای‬ ‫موجود در منبع مهارت‌های مدیریتی‪ ،‬ارایه گزارش ارزیابی و بازخورد کامل از نقاط قوت و قابل‬ ‫بهبود در هر یک از شایســتگی‌های مدیریتی شــرکت تام به هر فرد و توســعه مدیران از طریق‬ ‫ارتقای نقاط قابل بهبود و با اتکا بر نقاط قوت آنان تعریف شده است‪.‬‬ ‫رانندگان کامیون در افغانستان‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪7‬‬
‫در آیینه‬ ‫خودروهای توربو در ایران‬ ‫خودروهای توربو روز به روز شرایط بهتر و فروش بیش‌تری برای خودروسازان به ارمغان می‌آورند و‬ ‫به لطف تکنولوژی خود‪ ،‬هم مصرف کم‌تر و هم توان بیش‌تری را عاید خریداران جدید در بازارهای‬ ‫مختلف می‌کنند‪ .‬در این گزارش به ‪ 25‬مدل خودروی مختلف پرداخته شــده که در پیشرانه خود به‬ ‫سامانه توربوشارژر مجهزند‪.‬‬ ‫بــه گزارش «هفــت‌صبح»‪ ،‬این خودروها از این به بعد فروش بیش‌تــری را عاید واردکنندگان خود‬ ‫می‌کنند چرا که تمرکز قانون جدید واردات‪ ،‬روی حجم کم‌تر موتور است‪ ،‬از این رو باید باز هم شاهد‬ ‫گسترش این خودروها در بازارایران باشیم‪.‬‬ ‫دو برادر ایرانی‪ ،‬سورن و دنا‬ ‫برادران جسور ساخت ایران‌خودرو به لطف یک موتور‬ ‫‪ 1700‬سی سی توربو که از تکنولوژی آلمانی سود می‌برد‬ ‫راننده را قادر می‌ســازد تا با داشــتن نیرویی معادل ‪150‬‬ ‫اسب بخار‪ ،‬سوخت کم‌تری از نمونه‌های مشابه غیرتوربو‬ ‫مصرف کنند‪.‬‬ ‫گروه چینی‌ها‬ ‫در این‌جــا ما با یک بســته شــش تایــی مواجهیم که‬ ‫اقسامی از خودروهای توربوی چینی را از برندهای گم‌نام‬ ‫یا مشــهور در خود دارد‪ .‬یکی از خودروهای توربوی چینی‬ ‫ام جی جــی اس مدل ‪ 2017‬اســت که از یک پیشــرانه‬ ‫دو لیتــری توربو با قدرت ‪ 217‬اســب بخار ســود می‌برد‪.‬‬ ‫مصرف ســوخت ایــن خودرو کم‌تر از هشــت لیتر اســت‬ ‫و شــتاب صفر تــا ‪ 100‬جی اس حدود ‪ 8.7‬ثانیه اســت‪.‬‬ ‫به غیــر از این خودرو‪ ،‬اما دوقلوهــای چری یعنی تیگو ‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫و آریــزو ‪ 5‬از یک موتور توربوی ‪ 1.5‬لیتری ‪ 147‬اســبی‬ ‫اســتفاده می‌کننــد که ضمن مصرف ســوخت مناســب‪،‬‬ ‫کشــش خوبی را برای این دو خــودرو به ارمغان می‌آورد‪.‬‬ ‫هایمــا اس ‪ 7‬محصــول ایران‌خــودرو هم از یــک موتور‬ ‫توربوی ‪ 1.8‬لیتری ‪ 170‬اســب بخاری استفاده می‌کند‬ ‫که در عین بخشــیدن شتاب بهتر به هایما‪ ،‬مصرف خوبی‬ ‫را عایــد این اس‌یووی چینــی می‌کند‪ .‬پایــان بخش این‬ ‫دســته هم کراس اوور اس ‪ 5‬ســاخته برند جک است که‬ ‫با موتوری توربو و دو لیتری توانســته از بدو ورود به ایران‬ ‫موفقیت باالیی کسب کند‪.‬‬ ‫یک دی اس خاص و تنها‬ ‫هــاچ بــک دودر و کوپــه دی اس که رانندگــی با آن‬ ‫تجربه‌ای فراموش نشــدنی اســت‪ ،‬با داشــتن یک موتور‬ ‫‪ 1.2‬لیتــری توربــو بــه نــام پیورتــک (‪ )Pure Tech‬از‬ ‫بهتریــن پیشــرانه‌های توربو و کم حجم جهان اســت که‬ ‫ضمن تولید ‪ 110‬اســب بخار قدرت‪ ،‬از مصرف ســوخت‬ ‫اندکــی به میزان ‪ 4.5‬لیتر ســود می‌بــرد و جدا از این در‬ ‫کم‌تــر از ‪ 10‬ثانیه دی اس ‪ 3‬را به ســرعت ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در ساعت می‌رساند‪.‬‬ ‫کپچر فقط با موتور ‪TCE‬‬ ‫کــراس اوور کامپکت و رنگارنگ رنو که توانســته در‬ ‫کم‌تر از ســه سال حدود هشــت هزار دســتگاه در ایران‬ ‫فروش داشــته باشــد‪ ،‬با کمک موتور ‪ 1200‬ســی سی و‬ ‫توربوی خود با کد تی ســی‌ای (‪ )Tce‬که ‪ 120‬اسب بخار‬ ‫نیــرو دارد‪ ،‬ضمن ارایه یک کشــش متوســط راننده را به‬ ‫سمت تجربه ســفر اقتصادی با مصرف ســوخت کم‌تر از‬ ‫‪ 4.7‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر هدایت می‌کند‪.‬‬ ‫آقای لیموزین توربو‬ ‫لیموزین ب‪.‬ام‪.‬و هم به یک موتور توربوی ‪ 257‬اسبی‬ ‫مجهز است‪ .‬ب‪.‬ام‪.‬و که توانسته بالغ بر ‪ 1200‬دستگاه از‬ ‫ایــن خودرو را به خریداران ایرانــی تحویل دهد‪ ،‬باالترین‬ ‫ســطوح مهندســی و تکنولوژی را در ساخت موتور سری‬ ‫‪ 7‬به کار برده است‪.‬‬ ‫گروه ‪ THP‬بازها‬ ‫موتــور این گروه کــه در مجموعــه‌ای از خودروهای‬ ‫خاص و فرانسوی بازار ایران به کار گرفته شده‪ ،‬یکی از‬ ‫نمونه‌های موتور توربوشــارژر در ایران محسوب می‌شود‬ ‫و مجموعــه‌ای متفــاوت از اتومبیل‌هــای برند پژو‪ ،‬دی‬ ‫اس و ســیتروئن را شــامل شــده و در همه آن‌ها به کار‬ ‫رفته اســت‪ .‬از دی اس ‪ 5‬که یک هاچ بک لوکس است‬
‫بخار قدرت دارد و به عامل اصلی فروش اندک تویوتا سی‬ ‫اچ‪ -‬آر تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دوگانه جوک‪ -‬تالیسمان‬ ‫موتوری که این همه تالیسمان را مشهور کرده و جوک‬ ‫اسپرت را به گزینه اول بسیاری از خریداران جوان‌تر بدل‬ ‫ســاخته‪ ،‬پیشرانه ‪ 1600‬سی سی ساخت نیسان است که‬ ‫با قدرتی بین ‪ 188‬تا ‪ 192‬اســب بخار‪ ،‬گشــتاور مناسبی‬ ‫به میزان ‪ 265‬نیوتن‌متر را در یک دور مناســب در اختیار‬ ‫راننده قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫پورشه ماکان‪ ،‬کوچک و خشن‬ ‫ایــن کــراس اوور آلمانــی که امســال حدود ‪500‬‬ ‫دستگاه در ایران فروش داشته‪ ،‬از یک موتور توربوی‬ ‫دو لیتری ‪ 252‬اســبی ســود می‌برد که گرچه شــتاب‬ ‫خوبــی به ماکان می‌دهد‪ ،‬امــا در مجموع توان باالیی‬ ‫بــرای کشــیدن وزن ســنگین ایــن هیــوالی آلمانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تا دی‌اس ‪ 5‬ال‌اس و دی‌اس ‪ 7‬کراس بک که اخیرا در‬ ‫ایران رونمایی شــده‪ ،‬همه از موتور تــی اچ پی ‪ 165‬که‬ ‫دارای پیشــرانه‌ای ‪ 1600‬سی ســی است سود می‌برند‪.‬‬ ‫پژو ‪ ،508‬پژو ‪ 2008‬و ســیتروئن ســی ‪ 4‬و سی ‪ 3‬نیز از‬ ‫همیــن موتور اســتفاده کرده و به مصــرف پایین‪ ،‬قدرت‬ ‫مناسب و استهالک پایین آن می‌نازند‪.‬‬ ‫تویوتا؛ توربوی گران‬ ‫کراس اوور اسپرت تویوتا با نام سی اچ‪ -‬آر از بدو ورود‬ ‫به ایران با حواشــی بســیاری همراه بوده؛ از قیمت گزاف‬ ‫‪ 240‬تا ‪ 265‬میلیونی که دو برابر رقباست تا موتور توربوی‬ ‫ضعیــف و کوچکی که با حجم ‪ 1.2‬لیتر تنها ‪ 118‬اســب‬ ‫سوئدی ها؛ تلفیق توربوشارژر و سوپرشارژر‬ ‫کار عجیب اندر عجیب ولوو در خودروی مســتحکم و‬ ‫جذاب ایکس ســی ‪ 90‬این بوده که بــا تلفیق موتوری دو‬ ‫لیتری با دو سامانه توربو شارژر و سوپر شارژر‪ ،‬یک نیروگاه‬ ‫واقعی با قدرت ‪ 320‬اســب بخار و گشتاور ‪ 400‬نیوتن‌متر‬ ‫را پدید آورده است‪.‬‬ ‫یک بنز کم‌یاب و توربو‬ ‫مرســدس بنز سی‌ال‌ای تیونینگ ای‌ام‌ج که با کد ‪45‬‬ ‫مک وارد بازار ایران شــده‪ ،‬یکی از سریع‌ترین خودروهای‬ ‫ســدان موجود در بازار اســت که در کالس اتومبیل‌های‬ ‫کامپکــت لوکــس قــرار دارد‪ .‬بنــز در این خــودرو کاری‬ ‫اعجــاب انگیز انجــام داده و از موتــور دو لیتری کوچک‬ ‫این بنز زیبا بیش از ‪ 375‬اسب بخار نیرو و ‪ 475‬نیوتن‌متر‬ ‫گشــتاور را بیرون کشیده و زیر پای راننده قرار داده است‬ ‫تا در زمانی کم‌تر از ‪ 4.4‬ثانیه به ســرعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت برسد‪.‬‬ ‫لکسوس محبوب ایرانی ها‬ ‫پرفروش‌ترین خودروی لکسوس از بدو ورود به ایران‪،‬‬ ‫با موتور توربوی دو لیتری قدرتی معادل ‪ 238‬اســب بخار‬ ‫داشته و ضمن مصرف سوخت مناسب‪ ،‬از کیفیت ساخت‬ ‫باال و استهالک اندکی برخوردار است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪9‬‬
‫نقشه خبر جهانی‬ ‫فراخوان‬ ‫پورشـه‬ ‫آسیا‬ ‫برقی‌های تویوتا‬ ‫تویوتا اعالم کرد‪ ،‬خودروهای برقی این شرکت تحت‬ ‫برنــد دیگری در چین عرضه خواهند شــد‪ .‬این خودروها‬ ‫با نشــان تجاری «گک موتورز» شــریک چینــی تویوتا به‬ ‫فروش می‌رسند‪ .‬گفته می‌شــود این خودروها با استفاده‬ ‫از فن آوری ارزان قیمت گک موتورز تولید خواهند شــد‪.‬‬ ‫منابــع آگاه اعالم کردند‪ ،‬خــودروی برقــی «گک تویوتا‬ ‫آی‌ایکس‪ »۴‬که فرآیند توسعه فن‌آوری‌ها و تولید آن از دو‬ ‫سال پیش آغاز شــده است‪ ،‬از اواخر سال‌جاری میالدی‬ ‫در بــازار چین به فروش خواهد رســید‪ .‬هنوز مشــخص‬ ‫نیســت که کدام قطعات این خودرو توســط تویوتا تامین‬ ‫خواهد شــد و اســتانداردهای طراحی کدام شــرکت در‬ ‫تولید این خودرو مالک عمل قرار خواهد گرفت‪ .‬براساس‬ ‫قوانین دولت چین‪ ،‬از سال آینده خودروهای برقی باید ‪۱۰‬‬ ‫درصد از تولیدات خودروســازان خارجی را تشکیل دهند‪.‬‬ ‫هیبریدی قابل‌شارژ‬ ‫ســوبارو اعالم کرد‪ ،‬نخســتین محصــول هیبریدی‬ ‫قابل‌شــارژ خــود را به کمک شــرکت تویوتــا تولید خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در تولید این خودروی شاســی‌بلند که در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بــه بازارهای جهانی عرضه خواهد شــد‪ ،‬از فن آوری‌های‬ ‫پیشرفته تویوتا استفاده خواهد شد تا سوبارو با سرمایه‌گذاری‬ ‫کم‌تر به دنیای خودروهای هیبریدی‌های قابل‌شــارژ گام‬ ‫بگــذارد‪ .‬این خودرو «کراس‌ترک هیبرید» نام دارد و موتور‬ ‫برقــی آن به‌طور کامل توســط تویوتا تامین شــده اســت‪.‬‬ ‫دیفرانسیل این خودرو چهار چرخ متحرک است و طراحی‬ ‫ظاهری آن نیز با محصوالت پیشین سوبارو متفاوت خواهد‬ ‫بود‪ .‬ویژگی‌های فنی این مدل هنوز اعالم نشده است‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری چینی‬ ‫فاو چین اعالم کرد‪ ،‬در شرکت «بایتون» سرمایه‌گذاری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬مبلغ ســرمایه‌گذاری فاو در بایتون حدود ‪۲۶۰‬‬ ‫میلیون دالر اســت‪ .‬بایتون می‌کوشــد برای پیشبرد طرح‬ ‫تولید شاســی‌بلند برقی و هوشــمند خود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ســرمایه جذب کند‪ .‬این شرکت یک اســتارت‌آپ برقی‌ساز‬ ‫چینی اســت که ســال گذشته نخســتین محصول خود را‬ ‫در نمایشــگاه قطعات مصرفی الکترونیکی در لس‌آنجلس‬ ‫آمریکا به نمایش گذاشت‪ .‬بایتون رویکرد تازه‌ای در طراحی‬ ‫و تولید خودروهای برقی در پیش گرفته اســت و قصد دارد‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫خودروهــای لوکس برقــی خــود را در اواخر ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی به بازار چیــن عرضه کند‪ .‬نمونه نهایی این خودرو‬ ‫در ماه‌های آینده تولید خواهد شــد‪ .‬بناســت عرضه جهانی‬ ‫تولیــدات بایتــون در ســال ‪ ۲۰۲۰‬آغاز شــود و پیش‌بینی‬ ‫می‌شود قیمت پایه این خودروها حدود ‪ ۴۵‬هزار دالر باشد‪.‬‬ ‫رقیب فن‌آوری خودروی برقی‬ ‫قائم‌مقام هیوندای اعالم کرد‪ ،‬خودروهای پیل سوختی‬ ‫بــرگ برنده هیوندای برای رقابــت در عصر جدید صنعت‬ ‫خــودرو خواهند بود‪ .‬چانگ ایویی ســون که نوه موســس‬ ‫هیوندای و وارث این شــرکت نیز به شــمار می‌آید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیوندای بــرای موفقیت در عرصه رقابــت بین‌المللی بر‬ ‫توسعه خودروهای پیل سوختی سرمایه‌گذاری کرده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬خریداران چینــی از خودروهای پیل ســوختی‬ ‫اســتقبال می‌کنند و هیوندای می‌تواند بــا ارایه مدل‌های‬ ‫متنوع سهم قابل توجهی از این بازار را کسب کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اتوبوس پیل سوختی تویوتا به نام سورا نیز مجوز تردد‬ ‫دریافت کرده است‪ .‬این اتوبوس که «سورا» نام دارد‪ ،‬انرژی‬ ‫مورد نیــاز برای حرکت خود را از پیل ســوختی هیدروژنی‬ ‫تامین می‌کند‪ .‬به گفته سخن‌گوی تویوتا تنها ‪ ۱۰۰‬دستگاه‬ ‫از این اتوبوس تولید خواهد شــد و تمامــی آن‌ها در اختیار‬ ‫شهرداری توکیو قرار خواهد گرفت تا در جریان بازی‌های‬ ‫المپیک سال ‪ ۲۰۲۰‬در توکیو مورد استفاده قرار بگیرند‪ .‬هر‬ ‫دستگاه اتوبوس سورا قابلیت جابه‌جایی ‪ ۷۸‬مسافر را دارد‪.‬‬ ‫مقایسه کیفیت‬ ‫رابین پیج‪ ،‬معاون ارشد تیم طراحی ولوو در اظهاراتی‬ ‫عجیــب عنوان کــرده که کیفیت ســاخت و خــط تولید‬ ‫کارخانه‌های مستقر در چین بهتر از همتایان اروپایی خود‬ ‫است‪ .‬در ســال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های مشهور‬ ‫جهــان نظیر غول‌های خودروســازی بین‌المللی تصمیم‬ ‫گرفته‌اند که کارخانه‌های خــود را به چین منتقل کنند تا‬ ‫عالوه‌بــر کاهش هزینه در تولید‪ ،‬بــه افزایش بهره‌وری و‬ ‫میزان تولید و عرضه نیز دست یابند‪ .‬بازار چین تحت‌تاثیر‬ ‫جمعیت بســیار باال و تقاضای فراوان شــهروندان برای‬ ‫اســتفاده از محصــوالت مختلف‪ ،‬یکــی از بزرگ‌ترین و‬ ‫پرتقاضاترین بازارهای جهان است‪ .‬بنابراین وجود کارخانه‬ ‫خودروســازان بــزرگ در این کشــور از اهمیــت خاص و‬ ‫بسزایی برخوردار است‪ .‬حاال رابین پیج‪ ،‬معاون ارشد تیم‬ ‫طراحی شرکت ولووی سوئد می‌گوید‪ :‬با این که بسیاری‬ ‫از مردم و شــرکت‌ها هنوز هم بــه کیفیت محصوالت و‬ ‫خودروهای چینی شــک دارند و دربــاره آن ابراز نگرانی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما باید بگویم که اتفاقا برخالف انتظار بسیاری‬ ‫از مردم‪ ،‬کیفیت ســاخت خودروهایی که توسط نیروهای‬ ‫انســانی متخصص فعال در کارخانه‌های مستقر در چین‬ ‫تولید می‌شوند‪ ،‬بســیار بیش‌تر از آن دسته از خودروهایی‬ ‫اســت که در کارخانه‌های اروپایی بــا خط تولید رباتیک و‬ ‫کاملا هوشمندانه ساخته می‌شوند‪.‬‬ ‫خودران نیسان‬ ‫نیســان اعالم کرد‪ ،‬ســامانه خودران «پــرو پایلوت‬ ‫اسیســت» را از ســال ‪ ۲۰۲۰‬در بیــش از ‪ ۲۰‬مــدل در‬ ‫سراســر جهان ارایــه خواهد کرد‪ .‬این ســامانه خودران‬ ‫ترکیبــی از ســامانه کــروز تطبیق‌پذیر‪ ،‬ســامانه کنترل‬ ‫خطوط و سیستم توقف و حرکت برای شرایط پرترافیک‬ ‫اســت‪ .‬این سامانه می‌تواند ســرعت خودرو و فاصله آن‬ ‫را با دیگــر خودروها تنظیم کند‪ ،‬در طول حرکت خودرو‬ ‫را در یــک خط جــاده نگه دارد و بهترین مســیر حرکت‬ ‫خودرو برای رســیدن به مقصد را مشخص کند‪ .‬نیسان‬ ‫تاکید دارد‪ ،‬این ســامانه تنها به جهت کمک به رانندگان‬ ‫و کاستن از خستگی آنان در ترافیک‌های سنگین روزانه‬ ‫طراحی شده است و به هیچ‌وجه جایگزین حضور راننده‬ ‫در خودرو نخواهد شد‪.‬‬ ‫تست خودران ب‌ام‌و‬ ‫در شــرایطی که غول‌های خودروسازی جهان برای‬ ‫به‌دســت آوردن یک مزیت در بزرگ‌ترین بازار خودروی‬ ‫جهــان درگیــر رقابتــی تنگاتنگ بــا یکدیگر هســتند‪،‬‬ ‫کمیســیون اقتصاد و فن‌آوری اطالعات شــانگهای دو‬ ‫مجوز تســت را برای سدان‌های ســری ‪ ۷‬ب‌ام‌و صادر‬ ‫کرده است‪ .‬تا پیش از این خودروسازهای چینی همچون‬ ‫شــرکت دولتی ســایک و شــرکت خودروهای برقی نیو‬ ‫خودروهــای خــود را در مســافتی بیش از شــش هزار‬ ‫کیلومتــری بدون راننــده و هرگونه ســانحه‌ای آزمایش‬ ‫کرده بودند‪ .‬دو مجوز جدید برای شــرکت ب‌ام‌و‪ ،‬اما به‬ ‫این خودروســاز اجازه نمی‌دهد که در همه خیابان‌های‬ ‫شــلوغ این شــهر تســت خود را انجام دهند‪ ،‬بلکه بنا به‬ ‫اعالم خبرگزاری رســمی دولــت چین‪ ،‬شــینهوآ‪ ،‬تنها‬ ‫مســیر ‪ ۵ /۶‬کیلومتری برای رفت و برگشت این خودرو‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫اروپا‬ ‫فراخوان پورشه‬ ‫مقامات دولتی آلمان از پورشــه خواستند بیش از ‪۶۰‬‬ ‫هزار دســتگاه از شاســی‌بلندهای دیزلی ماکان و کاین‬ ‫را در سراســر اروپا فرا بخوانند‪ .‬ســخن‌گوی ســازمان‬ ‫حمل‌و‌نقل موتوری آلمــان (‪ )KBA‬اعالم کرد‪ ،‬اگزوز‬ ‫این دو مدل مجهز به سامانه تخلف در آالیندگی است و‬ ‫با وجود کسب استاندارد یورو‪ ۶‬بیش از ‪ ۱۹‬هزار دستگاه‬ ‫از ایــن خودروها در آلمان باید فراخوان شــده و اصالح‬ ‫شوند‪ .‬سخن‌گوی پورشه در پی این خبر اعالم کرد‪۵۳ ،‬‬ ‫هزار دســتگاه خودروی ماکان و ‪ ۶۸۰۰‬خودروی کاین‬ ‫در این فراخوان به مراکز خدماتی دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫فراخوان در روسیه‬ ‫آژانس استانداردهای روسیه اعالم کرد‪ ،‬مطلع شده‬ ‫اســت هفت هزار و ‪ ۶۳۸‬دســتگاه خودروی لکسوس و‬ ‫تویوتا به‌طور داوطلبانه فراخوان داده شده‌اند‪ .‬سال تولید‬ ‫این خودروها بین ژوئن ‪ ۲۰۱۵‬تا ســپتامبر ‪ ۲۰۱۶‬است‪.‬‬ ‫این نهاد نظارتی اعالم کرده اســت کــه دلیل فراخوان‬ ‫این دو برند نقص احتمالی در میکروچیپ به‌کار رفته در‬ ‫این خودروهاســت‪ .‬بنا به این اعالم‪ ،‬این نقص می‌تواند‬ ‫موجب شود کیسه هوای این خودروها درست کار نکند‪.‬‬ ‫ایــن فراخوان طیف وســیعی از مدل‌های لکســوس و‬ ‫تویوتا را شــامل می‌شــود‪ .‬فراخوان خودرو نه به معنای‬ ‫اعتراف به شکست در تولید یک محصول که به معنای‬ ‫قابل‌اعتمــاد بودن یک تولید‌کننده اســت کــه در قبال‬ ‫آمریکا‬ ‫کاهش هزینه بازگشت‬ ‫پژو ســیتروئن اعالم کــرد‪ ،‬برای بازگشــت به بازار‬ ‫آمریکا برنامــه صرفه‌جویی تازه‌ای را اجــرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیر کســب‌و‌کار پــژو ســیتروئن در آمریــکا گفت‪ :‬این‬ ‫راه‌کار مجموعــه‌ای از ابزارهای نرم‌افزاری‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫کاربــردی تلفن همراه و یک شــبکه فروش کم هزینه و‬ ‫پربازده را در بر می‌گیرد‪ .‬طبق آمارهای رســمی بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از هزینه فروش خودرو‪ ،‬صرف مخارج شــبکه‬ ‫فروش می‌شود‪.‬‬ ‫مورد فورد‬ ‫فــورد اعالم کرد‪ ،‬از این پس تمــام محصوالت فورد‬ ‫در استرالیا مشمول ضمانت پنج ساله خواهند بود‪ .‬در این‬ ‫ضمانت‌نامــه هیچ محدودیتی برای مســافتی که خودرو‬ ‫طی می‌کند‪ ،‬در نظر گرفته نشــده اســت‪ .‬ایــن اقدام در‬ ‫پی محکومیت فــورد در یک دادگاه اســترالیایی صورت‬ ‫می‌گیــرد‪ .‬دادگاه فورد را به دلیل قصور در حل نقص فنی‬ ‫ســامانه انتقــال تولیداتش به جریمــه ‪ ۱۰‬میلیون دالری‬ ‫محکوم کرد‪ .‬تولیدات فورد پیش از این مشــمول ضمانت‬ ‫سه ساله می‌شدند و اگر خودرو بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر‬ ‫را می‌پیمود از شــمول این ضمانت خارج می‌شد‪ .‬ضمانت‬ ‫جدید فورد با آن چه از سوی خودروسازان ژاپنی نظیر تویوتا‬ ‫آن چه به مشــتریان خود عرضه می‌کنــد‪ ،‬حتی پس از‬ ‫فروش‪ ،‬احســاس مسوولیت کرده و سعی دارد تا از بروز‬ ‫هر گونه مشکل احتمالی پیش‌گیری کند‪.‬‬ ‫رونق بازار‬ ‫بازار خودروی اروپا در ماه آوریل شــاهد رشــد ‪۹ /۶‬‬ ‫درصدی بــود‪ .‬فروش برندهــای فولکس‌واگن‪ ،‬تویوتا‪،‬‬ ‫ســئات و داچیا در پنج بازار عمده اروپایی بیش از ســایر‬ ‫خودروسازان رشــد کرد‪ .‬آمارها نشان می‌دهند‪ ،‬در ماه‬ ‫آوریل سال‌جاری میالدی ثبت پالک خودروهای نو در‬ ‫اروپا یــک میلیون و ‪ ۳۴۰‬هزار دســتگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫ســئات در این مدت با رشد ‪ ۲۵‬درصدی فروش پیش‌تاز‬ ‫بود و سبب شد برند مادرش‪ ،‬فولکس‌واگن‪ ،‬در مجموع‬ ‫رشــد ‪ ۱۳‬درصــدی را تجربه کند‪ .‬فــروش محصوالت‬ ‫فولکس‌واگــن‪ ،‬برنــد محوری این گــروه نیز ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫پایان دیزلی‌های ولوو‬ ‫ولوو اعالم کرد‪ ،‬از ســال ‪ ۲۰۱۹‬به بعد خودروهای‬ ‫دارای موتورهــای دیزلی تولید نخواهد کــرد‪ .‬این خبر‬ ‫پس از آن منتشــر می‌شــود که در ماه ژوئیه گذشته این‬ ‫خودرو‌ســاز اعالم کرده بود‪ ،‬از سال ‪ ۲۰۱۹‬به بعد همه‬ ‫خودروهایش بــه برخی از ویژگی‌های خودروهای برقی‬ ‫مجهز خواهند بود‪ ،‬خواه خودروهای هیبریدی باشــند‪،‬‬ ‫خواه برقی هیبریدی و خواه خودروهای کاملا برقی‪.‬‬ ‫مرسدس بنز برقی‌‬ ‫مرســدس بنــز قصد دارد تــا ســال ‪ ۲۰۲۲‬بیش از‬ ‫و هوندا ارایه می‌شــود‪ ،‬رقابت می‌کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تمامی محصوالت شــرکت کیای کــره جنوبی دارای‬ ‫ضمانت هفت ســاله نامحدود هســتند و شرکت تسالی‬ ‫آمریکا هم خودروهای برقی خود را به مدت هشت سال و‬ ‫تا سقف ‪ ۱۶۰‬هزار کیلومتر ضمانت می‌کند‪.‬‬ ‫محبوب قطعه‌سازها‬ ‫گزارش شــاخص ارتباط خودروســاز‪ -‬قطعه‌ساز در‬ ‫آمریکا به روزرســانی شــد‪ .‬در این گزارش که از ســوی‬ ‫موسســه تحقیقاتی «چشــم‌انداز برنامه‌ریزی» در آمریکا‬ ‫منتشر شــده اســت‪ ،‬خودروســازان فعال در این کشور‬ ‫براساس درجه پای‌بندی به ضوابط ارتباط با قطعه‌سازان‬ ‫رتبه‌بندی شدند‪ .‬امسال تمامی شرکت‌های خودروسازی‬ ‫جز تویوتا شاهد افت امتیاز بودند و رتبه این شرکت‌ها در‬ ‫رده‌بنــدی تغییری نکرد‪ .‬بدین ترتیــب تویوتا کماکان در‬ ‫رتبه نخست قرار دارد و هوندا و جنرال موتورز رتبه‌های‬ ‫بعدی را به خود اختصاص داده‌اند‪ .‬پیش از ســال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫جنرال موتورز در این رتبه‌بندی جایگاه مناسبی نداشت‪،‬‬ ‫اما این خودروســاز توانســت ظرف مدت دو سال روابط‬ ‫خود را با قطعه‌ســازان بهبود دهد و به رتبه ســوم برسد‪.‬‬ ‫شرکت‌های فورد‪ ،‬فیات کرایسلر و نیسان هم رتبه‌های‬ ‫سوم تا ششم را از آن خود کردند‪ .‬نیسان در سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫ســومین خودروساز محبوب قطعه‌ســازان بود‪ ،‬اما از آن‬ ‫‪ ۱۰‬مــدل خودروی برقی روانه بــازار کند‪ .‬دایملر مالک‬ ‫برند مرســدس بنز اعالم کرد‪ ،‬با ســرمایه‌گذاری ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون یورویی تولید انبوه خودروهای برقی در فرانســه‬ ‫را آغــاز خواهــد کــرد‪ .‬این خودروســاز کــه هم‌اکنون‬ ‫خودروهــای برقــی خــود را تحــت برنــد اســمارت در‬ ‫فرانســه تولید می‌کند‪ ،‬تصمیم دارد رقیب تازه‌ای برای‬ ‫تســا‪ ،‬خودروی برقی لوکس آمریکایی تولید کند‪ .‬این‬ ‫نخســتین‌بار است که خودرویی تحت برند مرسدس بنز‬ ‫در فرانسه تولید می‌شود‪.‬‬ ‫استاندارد ایمنی‬ ‫کمیســیون اروپا اعالم کرد‪ ،‬از ســال ‪ ۲۰۲۱‬تمامی‬ ‫خودروهــای نو باید دارای ســامانه‌های ایمنی ضروری‬ ‫نظیر ترمــز اتوماتیک اضطراری‪ ،‬ســامانه کمکی حفظ‬ ‫خودرو بین خطوط و ســامانه تشخیص خستگی راننده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫کمیســیون اروپا مجموعه‌ جدیدی از استانداردهای‬ ‫ایمنی معرفی کرده است که به موجب آن خودروسازان‬ ‫موظف هســتند از سال ‪ ۲۰۲۱‬سه سامانه ایمنی مذکور‬ ‫را در تولیــدات خــود ارایه کنند‪ .‬به ایــن ترتیب مجموع‬ ‫ســامانه‌های ایمنی اجباری در سال ‪ ۲۰۲۱‬به ‪ ۱۱‬مورد‬ ‫خواهد رســید‪ .‬خودروســازان همچنین موظف شده‌اند‬ ‫تمامــی خودروهــای نو را بــه گونه‌ای طراحــی و تولید‬ ‫کنند که با ســامانه ثبت اطالعــات تصادفات هم‌خوانی‬ ‫داشته باشند‪ .‬گفته می‌شود الزامات ایمنی تازه‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش قیمت خودروهای نو خواهد شد‪.‬‬ ‫پس روند نزولی را در پیــش گرفت و هم‌اکنون در میان‬ ‫شش خودروساز بزرگ آمریکا مقام آخر را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫نفتای دیگری‬ ‫توافق نفتای جدید اشــتغال در خودروساز‌های آمریکا‬ ‫را بهتر نمی‌کند‪ .‬یکی از اهــداف دولت ترامپ در بازبینی‬ ‫توافــق نفتا این بود که شــرکت‌های خودروســازی فعال‬ ‫در آمریــکا را مجبور کند تا کارخانه‌هــای خود را به داخل‬ ‫آمریکا منتقل کنند‪ ،‬اما توافق جدید نمی‌تواند این خواسته‬ ‫آمریکا را برآورده کند‪ .‬مدیران شرکت‌های خودروسازی و‬ ‫کارشناسان زنجیره تامین قطعات خودرو در آمریکا اعالم‬ ‫کردند‪ :‬معیارهای جدید تعیین‌شــده در واردات خودرو در‬ ‫قرارداد جدید نفتا احتماال نخواهد توانســت خواسته‌های‬ ‫آمریکا در مجبور کردن شــرکت‌های خودروسازی برای‬ ‫انتقال کارخانه‌های خود بــه داخل آمریکا را برآورده کند‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدند‪ ،‬براســاس توافق جدید بعید به‌نظر‬ ‫می‌رسد خودروســازان میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری خود‬ ‫در کارخانه‌هــای خارج از آمریکا را رها کــرده و در داخل‬ ‫آمریکا کارخانه جدید تاسیس کنند‪ .‬این شرکت‌ها احتماال‬ ‫گزینــه پرداخت تعرفــه ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬دالری بــه ازای هر‬ ‫خــودرو را به جای انتقــال کل کارخانه بــه داخل آمریکا‬ ‫انتخــاب کرده و این هزینه را نیــز از طریق خرید قطعات‬ ‫ارزان‌قیمت از بازارهای آسیایی جبران می‌کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪11‬‬
‫تست‬ ‫تست گروهی بهترین هاچ بک‌های سریع السیر بازار‬ ‫جدال روی آسفالت داغ‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬
‫به احتمال زیاد هیچ ســگمنتی در دنیای خودرو را نمی‌توان به گســتردگی و عجیبی هاچ بک‌های ســریع الســیر یا اصطالحا داغ دانســت چرا که از یک سو‬ ‫یک خودروی نســبتا ارزان قیمت و جمع و جور شــهری مانند سوزوکی سوئیفت اســپرت به ارزش ‪ 25‬هزار دالر استرالیا و از طرف دیگر مدل‌های بزرگ‌تر و‬ ‫لوکس‌تــری همچون آاودی ‪ RS3‬و مرســدس بنز ‪ AMG A45‬با قیمت‌هایی بیش از ‪ 80‬هــزار دالر را در خود جای می‌دهد! در عین حال به این مجموعه‬ ‫باید برخی از مدل‌های ســدان را نیز اضافه کرد تا خودروهایی مانند ســوبارو ‪ ،WRX STI‬ب ام و ‪ M2‬کوپه و حتی ‪ CLA45‬در فهرســت به چشم بخورند‪.‬‬ ‫موضوعی که به خصوص طی سال‌های اخیر به صورت یک روند مشاهده می‌شود افزایش قابل توجه قوای این خودروهای کوچک است به طوری که هاچ‬ ‫بک‌های به نسبت معتدل امروزی در واقع مدل‌های داغ چند سال پیش بودند ضمن این که این رویه بر روی ابعاد این ماشین نیز تاثیر گذاشته تا با مدل‌های‬ ‫بزرگ‌تر از قبل رو به رو باشیم!‬ ‫در میان انبوه خودروهای این کالس برای این بررسی از هر رده بهترین‌ها انتخاب شدند تا در عمل رقابت متعادل‌تری را شاهد باشیم هر چند به دلیل اختالف‬ ‫قیمــت زیاد‪ ،‬آلمانی‌های لوکس جایی در این فهرســت نتوانســتند از آن خود کننــد‪ .‬ارزان‌ترین خودروی این جمع یکی از جدیدترین‌ها نیز به حســاب می‌آید‪.‬‬ ‫هیوندای ‪ N i30‬هرچند از پکیج پرفورمنس لوکس بهره می‌برد‪ ،‬اما قیمت تمام شــده آن برای مشــتری حدودا ‪ 43‬هزار دالر اســت ضمن این‌که پیشرانه دو‬ ‫لیتری توربوی به کار رفته در این چشم بادامی به راحتی می‌تواند قدرتی برابر با ‪ 271‬اسب بخار و گشتاور ‪ 353‬نیوتن‌متر تولید کند که این نیرو به وسیله یک‬ ‫جعبه دنده شش سرعته دستی به چرخ‌های جلو منتقل خواهد شد‪ .‬فهرست تجهیزات استاندارد در نظر گرفته شده برای آن نیز واقعا وسوسه انگیز است به‬ ‫طوری‌که از سیســتم تعلیق تطبیق شــونده تا کنترل شروع حرکت و حاالت مختلف رانندگی را شامل می‌شود‪ .‬البته اگر پکیج مذکور را سفارش ندهید قیمت‬ ‫این هاچ بک ‪ 1509‬کیلوگرمی سه هزار دالر کاهش می‌یابد‪ ،‬اما در این صورت بیش‌تر ادوات رفاهی را از دست خواهد داد!‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪13‬‬
‫تست‬ ‫با قیمــت ‪ 46‬هزار دالر اســترالیا‪ ،‬دومیــن خودروی‬ ‫ارزان قیمت گروه؛ یعنی پژو ‪ GTi 308‬نســخه ‪ 270‬قرار‬ ‫دارد که هر چند قدرتمندترین مدل این هاچ بک محسوب‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما در واقع ضعیف‌ترین و کم حجم‌ترین پیشرانه‬ ‫در این جمع را در اختیار دارد! البته پژو یک امتیاز بســیار‬ ‫بزرگ دارد و آن هم وزن ‪ 1178‬کیلوگرمی آن اســت که‬ ‫‪ 187‬کیلــو از دومین خودروی ســبک گــروه یعنی هوندا‬ ‫ســیویک تایــپ ‪ R‬کم‌تر اســت‪ .‬این هاچ بک فرانســوی‬ ‫برای ســال ‪ 2018‬بهینه‌سازی‌هایی را به خود می‌بیند که‬ ‫مهم‌تریــن آن‌ها پهنای بیش‌تر محور جلو‪ ،‬دیســک‌های‬ ‫ترمز غــول پیکر ‪ 380‬میلــی متری‪ ،‬دیفرانســیل لغزش‬ ‫محدود درســت مانند هیونــدای و رینگ‌های ‪ 19‬اینچی‬ ‫جدید هســتند‪ 308 .‬نیز مانند رقیب کــره‌ای خود از یک‬ ‫جعبه دنده شــش ســرعته دســتی برای انتقال قدرت به‬ ‫چرخ‌های جلو استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫هوندا ســیویک با قیمــت ‪ 51‬هزار دالر در رده ســوم‬ ‫گران‌های گروه ایستاده و در مقایسه با قبل به طور کامل‬ ‫یــک خودروی جدید به حســاب می‌آیــد‪ .‬از طراحی بدنه‬ ‫آیرودینامیک گرفته تا اگزوز‌های ســه گانه‪ ،‬سیویک تایپ‬ ‫‪ R‬جدید هاچ بکی است که اصوال برای تند راندن ساخته‬ ‫شــده و در این راستا پیشرانه چهار ســیلندر توربوی آن با‬ ‫قدرت ‪ 306‬اسب بخار و گشتاور ‪ 400‬نیوتن‌متر به بهترین‬ ‫نحو ممکن این نیرو را به از طریق جعبه دنده شش سرعته‬ ‫دستی به دیفرانسیل ‪ LSD‬جلو منتقل می‌کند‪ .‬در واقع با‬ ‫یک مقایسه ساده به راحتی می‌توان فهمید که پیشرانه دو‬ ‫لیتری هوندا پر بازده‌ترین در این جمع است تا حتی قدرت‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫آن از نمونــه ‪ 2.5‬لیتری ‪ WRX STI‬نیز بیش‌تر باشــد‪.‬‬ ‫در عیــن حال همانند هیوندای در این خودرو از سیســتم‬ ‫ترمز برمبو‪ ،‬سیســتم تعلیق تطبیق شونده و برخی ادوات‬ ‫خاص ماشین‌های قدرتی ژاپنی اســتفاده شده تا همانند‬ ‫طراحــی بدنه یکی از منحصر بــه فردترین هاچ بک‌های‬ ‫سریع السیر به حساب آید!‬ ‫درمیان مدل‌های چهار چرخ متحرک در این بررسی‬ ‫فولکــس واگن گلــف ‪ R‬قابــل دســترس‌ترین هاچ بک‬ ‫محســوب می‌شــود تا با قیمــت ‪ 56‬هــزار دالر مجهز به‬ ‫جعبه دنده تعویض ســریع دو کالچه نیز باشد هر چند که‬ ‫بــرای آن باید ‪ 2500‬دالر بیش از نمونه دســتی پرداخت‬ ‫کــرد‪ .‬مدل مــورد آزمایــش در این‌جا همچنیــن از پکیج‬ ‫وولســبورگ بهره می‌برد که دو هــزار دالر به قیمت این‬ ‫خودرو افزوده اســت‪ .‬گلف در میانه راه نســل هفتم خود‬ ‫قــرار دارد به همین منظور فولکس بهینه‌ســازی‌هایی را‬ ‫بــر روی آن انجام داده کــه بیش از هر چیــز به افزایش‬ ‫قدرت پیشرانه این خودرو منجر شده است‪ .‬پیشرانه چهار‬ ‫سیلندر به کار رفته در گلف ‪ R‬در مدل ‪ 2018‬توانایی تولید‬ ‫بیش‌ترین قدرت ‪ 286‬اسب بخار و گشتاور ‪ 380‬نیوتن‌متر‬ ‫را دارد که برای وزن ‪ 1450‬کیلوگرمی آن رقم متوســطی‬ ‫به حساب می‌آید‪ ،‬همچنین گلف برخالف بیش‌تر رقبایش‬ ‫از دیفرانســیل لغــزش محــدود مکانیکی ســود نمی‌برد‬ ‫تا این کار توســط یــک نرم افــزار به صــورت الکتریکی‬ ‫صورت گیرد‪ .‬یکــی از مزیت‌های مدل ‪ R‬حالت رانندگی‬ ‫مسابقه‌ای است که در صورت فعال بودن سیستم شاسی‬ ‫کامــا خود را با شــرایط حرکتی منطبــق می‌کند ضمن‬ ‫این‌کــه جعبه دنده ‪ DSG‬نیز به پیروی از آن تعویض‌های‬ ‫به مراتب سریع‌تری را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫اگر فورد فوکس ‪ RS‬با قیمت ‪ 51‬هزار دالری را یکی‬ ‫از اســپرت‌ترین و دینامیک‌تریــن هاچ بک‌های اســپرت‬ ‫این ســگمت بدانیــم‪ ،‬مدل جدید این خــودرو را که برای‬ ‫ســال ‪ 2018‬با پسوند لیمیتد ادیشــن روانه بازار شده باید‬ ‫قطعا یک هیوالی واقعــی در نظر گرفت چرا که تقریبا از‬ ‫تمام تجهیزات یک خودروی مســابقه‌ای واقعی شــامل‬ ‫دیفرانسیل لغزش محدود‪ ،‬رینگ‌های آلیاژی ‪ 19‬اینچی‪،‬‬ ‫تایرهای میشــلین پایلوت اســپرت کاپ ‪ ،2‬صندلی‌های‬ ‫ریــکارو‪ ،‬کمــک فنر‌های قابــل تنظیم‪ ،‬سیســتم کنترل‬ ‫شروع حرکت‪ ،‬سیستم توزیع گشــتاور میان چهار چرخ و‬ ‫صد البته حالت دریفت بهره می‌برد هر چند که قیمت آن‬ ‫به حدود ‪ 57‬هزار دالر بالغ شده است! پیشرانه قرار گرفته‬ ‫در زیرکاپــوت جمع و جور فوکس ‪ RS‬بدون تغییر نســبت‬ ‫به موســتانگ همان نمونه اکوبوســت ‪ 2.3‬لیتری مجهز‬ ‫به توربو به قدرت ‪ 345‬اســب بخار و گشــتاور قابل توجه‬ ‫‪ 440‬نیوتن‌متر است که برای تکمیل آن از یک جعبه دنده‬ ‫شش سرعته دستی بهره گرفته شده است‪ .‬این خودرو که‬ ‫عمال در آلمان تولید می‌شود البته چندان سبک وزن هم‬ ‫نیســت چرا که با ‪ 1543‬کیلوگرم رقابــت پایاپایی با دیگر‬ ‫خودروی سنگین وزن گروه یعنی سوبارو دارد!‬
‫تنها خودروی ســدان این جمع ســوبارو ‪WRX STI‬‬ ‫نســخه ‪ R‬اســت که با وجود تفاوت اتاق با سایر رقبایش‪،‬‬ ‫اما به دلیل شــباهت زیاد به مدل هــاچ بک قبلی خود به‬ ‫ســادگی در محدوده این بررســی قرار می‌گیــرد‪ .‬در واقع‬ ‫‪ WRX‬یکی از خودروهای انگشت شماری است که هنوز‬ ‫هم برای بســیاری جلب توجه کننده محســوب می‌شود‬ ‫خصوصــا این‌که با رنگی به قرمزی یک فراری ســفارش‬ ‫داده شود! ســوزوکی همچنین پرحجم‌ترین پیشرانه این‬ ‫گــروه را نیــز در اختیار خــود دارد که به ایــن عنوان باید‬ ‫گران‌تریــن را نیز با مبلغ ‪ 57‬هزار و‪ 700‬دالر اضافه کرد‪.‬‬ ‫این خودرو که تنها با جعبه دنده شش سرعته دستی قابل‬ ‫سفارش است در نسخه ‪ R‬از قدرت و گشتاوری به ترتیب‬ ‫برابر با ‪ 296‬اســب بخار و ‪ 407‬نیوتن‌متر بهره می‌برد؛ از‬ ‫جمله تجهیزات اســپرت این خودرو باید به دیفرانسیل با‬ ‫کنترل توســط راننده‪ ،‬سیستم توزیع گشــتاور‪ ،‬ترمز‌های‬ ‫برمبو با کالیپرهای شــش پیستونه‪ ،‬صندلی‌های ریکارو و‬ ‫‪ ...‬اشاره داشت هر چند که مانند هیوندای ‪ i30N‬و گلف‬ ‫‪ R‬می‌توان با حذف بســیاری از این ادوات بیش از ‪6800‬‬ ‫دالر در قیمت آن صرفه‌جویی کرد!‬ ‫توانایی‌های حرکتی‬ ‫بهتریــن و جذاب‌ترین راه برای بررســی عملکرد این‬ ‫خــودرو در وهله اول به تســت شــتاب در خط مســتقیم‬ ‫اختصاص دارد که در ادامه با تســت ترمز نیز همراه شده‬ ‫است‪ .‬این آزمایش شامل چند بخش می‌شود که از شتاب‬ ‫صفر تــا ‪ 100‬کیلومتر در ســاعت تا زمــان طی ‪‌400‬متر‬ ‫را در بــر می‌گیرد به طوری که در مجمــوع بتوان عالوه‬ ‫بر قــدرت‪ ،‬نتیجه گیــری منطقی نیز در مــورد دینامیک‬ ‫ســواری و فرمان پذیری آن‌ها به دســت آورد‪ .‬سه خودرو‬ ‫از شــش مدل این بررســی مجهز به سیســتم چهار چرخ‬ ‫متحــرک هســتند تا پیــش بینی نتایج تســت شــتاب را‬ ‫تاحدودی آسان‌تر کنند! ســردمدار هاچ بک‌های داغ در‬ ‫این‌جــا همان‌طور که از ابتدا قابل حــدس بود گلف ‪ R‬به‬ ‫حســاب می‌آید که بــه لطف سیســتم ‪ AWD‬و مکانیزم‬ ‫توزیع گشتاور هوشــمند بهترین رکورد را از آن خود کرده‬ ‫اســت‪ .‬گلف ‪ R‬در صورت اســتفاده از جعبه دنده دســتی‬ ‫شــتابی برابر با ‪ 5.2‬ثانیه را ثبت می‌کنــد که این رقم در‬ ‫مــورد جعبه دنده ‪ DSG‬به ‪ 4.8‬ثانیه کاهش پیدا می‌کند‬ ‫هر چنــد که در زمان آزمایش شــتاب اولیــه خیره کننده‬ ‫‪ 4.52‬ثانیــه بــرای آن به ثبت رســید تا حتی ســریع‌تر از‬ ‫اعالم رسمی خود فولکس واگن باشد! در عین حال گلف‬ ‫تنها خودروی این جمع است که توانسته مسافت ‪‌400‬متر‬ ‫را در زمان ‪ 12.83‬ثانیه با حداکثر ســرعت ‪ 171‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت بپیماید ضمن این‌که برای متوقف کردن آن از‬ ‫چنین ســرعتی به حال سکون به ‪‌35.2‬متر جا نیاز است‬ ‫تا این خودرو را در این زمینه در جایگاه چهارم قرار دهد‪.‬‬ ‫رده دوم این بررســی با اختالف بیــش از نیم ثانیه‌ای‬ ‫بــه فورد فوکس ‪ RS LE‬می‌رســد کــه در بهترین حالت‬ ‫توانست شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت را در زمان‬ ‫‪ 5.08‬به دســت آورد و مســافت ‪ 400‬متر را نیز در زمان‬ ‫‪ 13.25‬ثانیه بــا بیش‌ترین ســرعت ‪ 167.5‬کیلومتر در‬ ‫ســاعت بپیماید‪ .‬البته با توجه به مشــخصات فنی فوکس‬ ‫حداقــل بر روی کاغــذ انتظار بیش‌تــری از این هیوالی‬ ‫کوچک می‌رفت‪ ،‬اما به هر صورت ثبت چنین رکوردهایی‬ ‫نیــز در این کالس در خور توجه اســت! فوکس در عین‬ ‫حال برای متوقف شــدن عملکرد بهتری را در مقایسه با‬ ‫گلف داراست به این ترتیب که از ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫تنها در ‪‌34.9‬متر به ســکون کامل می‌رســد تا ســومین‬ ‫سیستم قدرتمند ترمز را در این گروه دارا باشد‪.‬‬ ‫سوبارو ‪ STI‬جدید هرچند پیشرانه‌ای به قدرت رقبای‬ ‫اصلــی اش ندارد‪ ،‬اما سیســتم چهار چــرخ متحرک این‬ ‫خودرو که حاصل ســال‌ها تجربه ســوبارو در تولید چنین‬ ‫سیســتم‌هایی است باعث شــده تا با زمان ‪ 5.99‬ثانیه‌ای‬ ‫برای رســیدن به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت سومین‬ ‫عضو سریع جمع به حساب آید‪ .‬همچنین ‪ WRX‬به لطف‬ ‫هماهنگی عالی میان پیشــرانه و جعبه دنده شش سرعته‬ ‫خود‪ ،‬مســافت ‪ 400‬متــر را در ‪ 14.1‬ثانیــه و با حداکثر‬ ‫ســرعت ‪ 162‬کیلومتر در ساعت طی می‌کند هر چند که‬ ‫سیستم ترمز آن به هیچ وجه در قیاس با دیگر خودروهای‬ ‫این گروه رضایت بخش نیســت چرا کــه توقف کامل این‬ ‫هاچ بک را در مسافت ‪ 35.6‬متری رقم می‌زند‪.‬‬ ‫گــران قیمت‌ترین خــودروی دیفرانســیل جلو در این‬ ‫جمع هوندا ســیویک است که موفق شــده عنوان چهارم‬ ‫را در شــتاب اولیه به دست آورد‪ .‬تایپ ‪ R‬برای رسیدن به‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪15‬‬
‫تست‬ ‫ســرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت به زمان ‪ 6.05‬ثانیه نیاز‬ ‫دارد و یــک چهارم مایل را در ‪ 14.108‬ثانیه با بیش‌ترین‬ ‫ســرعت ‪ 163.3‬کیلومتــر در ســاعت ثبــت می‌کند که‬ ‫همان‌طور که پیداست رقابت بسیار فشرده‌ای میان آن و‬ ‫دیگر رقیب هم وطنش در این بخش وجود دارد‪ .‬عملکرد‬ ‫به نســبت خوب هوندا در خط ترمــز این خودرو نیز کاملا‬ ‫مشــخص است به طوری‌که با مسافت ‪‌33.4‬متر بهترین‬ ‫رکــورد را از آن خــود کرده هــر چند که تنها فرانســوی‬ ‫این جمع با ‪‌0.1‬متر اختالف درســت پشــت ســر آن قرار‬ ‫می‌گیرد!‬ ‫پژو ‪ 308‬بــه دلیل این که کوچک‌ترین پیشــرانه را در‬ ‫این گروه در اختیار دارد طبیعتا گشــتاور آن نیز پایین‌ترین‬ ‫خواهد بود حتی اگر سیســتم توربــو بهترین عملکرد را از‬ ‫خود نشان دهد‪ .‬همین موضوع باعث شده تا ‪ GTI‬برای‬ ‫کســب شــتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ســاعت به زمانی‬ ‫بیش از ‪ 6.2‬ثانیه نیاز داشــته باشد‪ ،‬هر چند که در کسب‬ ‫رکورد مســافت ‪‌400‬متر پژو نشان داده که قابلیت رقابت‬ ‫با دیگر خودروهای ســریع گروه مانند ‪ STI‬و تایپ ‪ R‬را به‬ ‫راحتی دارد چرا که زمان به دست آمده برای آن ‪14.248‬‬ ‫ثانیه و بیش‌ترین سرعت کسب شده نیز ‪ 162.2‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت اســت‪ .‬در عین حال در صورت انتخاب حالت‬ ‫اســپرت عمال محدوده دور موتور قرمــز از بین می‌رود تا‬ ‫دورگیری پیشرانه و بازده آن به شدت افزایش یابد‪.‬‬ ‫اولین محصــول منحصر بــه فرد بخــش موتور‌های‬ ‫اســپرت شهری هیوندای در ابتدا این طور به نظر می‌آمد‬ ‫کار چنــدان دشــواری در این رقابت نداشــته باشــد‪ ،‬اما‬ ‫در عیــن ناباوری رده‌ای بهتر از آخر را در تســت شــتاب‬ ‫نتوانســت کســب کند‪ .‬هیوندای ‪ i30N‬برای رسیدن به‬ ‫سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ســاعت به زمان ‪ 6.37‬ثانیه‌ای‬ ‫نیاز دارد و در ادامه مســافت ‪‌400‬متــر را در ‪ 14.5‬ثانیه‬ ‫با حداکثر ســرعت ‪ 156.6‬کیلومتر در ســاعت به دست‬ ‫مــی‌آورد کــه آن را بــه خودرویی عــادی در میــان هاچ‬ ‫بک‌هــای داغ بدل می‌کنــد‪ .‬برای توقــف کامل‪i30N ،‬‬ ‫مســافتی در حدود ‪‌35.2‬متر نیاز دارد تا با فولکس واگن‬ ‫دقیقا در یک جایگاه قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫در جاده‬ ‫ایــن هاچ بک‌های داغ هر چند در مســیر مســتقیم و‬ ‫دور پیســت رکورد‌های متفاوت و بعضا جالبی را کســب‬ ‫کرده‌انــد‪ ،‬اما قابلیت‌های واقعــی آن‌ها در جاده‌های بین‬ ‫شــهری به دســت می‌آید خصوصا این‌که این مسیرها از‬ ‫نوع پر پیچ و خم انتخاب شــده باشند‪ .‬در عین حال برای‬ ‫این‌که هیــچ یک از شــرکت کنندگان در ســرعت مجاز‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫تجاوز نکنند و در عین حال بهترین شــرایط برای بررسی‬ ‫دینامیک حرکتی آن‌ها ایجاد شود مسیر دارای عرض به‬ ‫نســبت کمی اســت تا توانایی کنترل و تند راندن در عین‬ ‫چســبندگی قابل قبول به زمیــن عامل اصلی در موفقیت‬ ‫آن‌ها به حساب آید‪.‬‬ ‫ســیویک تایــپ ‪ R‬بــه لطــف خصوصیات اســپرت و‬ ‫آیرودینامیک بدنه فوق العاده و البته شاســی تقویت شــده‬
‫دارای چسبندگی زیادی به مسیر است تا به اذعان بسیاری‬ ‫از اعضای تیم تست بهترین خودرو در این جمع باشد‪ .‬دقت‬ ‫فرمــان در تایــپ ‪ R‬قطعا یکی از مواردی اســت که باعث‬ ‫شده پایداری این هاچ بک حتی در بدترین شرایط نیز مثال‬ ‫زدنی باشــد هر چند که گشتاور پیشــرانه بیش‌ترین در این‬ ‫گروه نیســت و نمی‌توان به لحاظ چابکی با گلف یا فورد آن‬ ‫را قیاس کرد‪ .‬دومین خودرویی که بیش‌ترین لذت رانندگی‬ ‫را در چنین مسیرهایی ایجاد می‌کند‪ ،‬کندترین عضو گروه‬ ‫یعنی هیونــدای ‪ i30N‬اســت! این هاچ بک تــازه وارد از‬ ‫شاسی مستحکم‌تری بهره می‌برد تا سواری متعادلی برای‬ ‫آن به ارمغان بیاورد ضمن این‌که گشتاور در دورهای پایین‬ ‫به درســتی در اختیار راننده قرار می‌گیرد و همین موضوع‬ ‫به افزایش لذت رانندگی آن کمک شــایانی می‌کند‪ .‬با این‬ ‫حال فرمان هیوندای در دورها تاحدودی ســفت و سنگین‬ ‫احســاس می‌شود و در این بخش نباید آن را یک هاچ بک‬ ‫تمام عیار محسوب کرد‪.‬‬ ‫فرمان پذیری مناســب گلف همــواره جزو خصوصیات‬ ‫جدایی نشــدنی این هاچ بک در میان هم کالس‌هایش به‬ ‫حســاب می‌آید‪ ،‬اما طی سال‌های اخیر رقابت آن‌قدر میان‬ ‫هاچ بک‌های داغ فشــرده شــده تا در نهایت گلف ‪ R‬را در‬ ‫رده ســوم لذت رانندگی و دینامیک حرکتی قرار دهد‪ ،‬هر‬ ‫چند که هنوز هم برای افرادی که به دنبال یک کوچولوی‬ ‫بسیار ســریع هســتند‪ ،‬گزینه اول خواهد بود! با وجود کم‬ ‫پیچی فرمان‪ ،‬سیســتم تعلیق بســیار عالی به کار رفته در‬ ‫این آلمانی باعث شــده تا راحت‌ترین و ساکت‌ترین کابین را‬ ‫برای سرنشــینان به همراه داشته باشد که خود یک امتیاز‬ ‫بزرگ برای آن است‪ .‬درست در نقطه مقابل فولکس‪ ،‬فورد‬ ‫فوکــس ‪ RS‬قرار می‌گیرد که به لطف مشــخصات کاملا‬ ‫اســپرت بهترین انتخاب برای پیســت به حســاب می‌آید‪،‬‬ ‫اما همین موضوع به پاشــنه آشیل خودرو در استفاده‌های‬ ‫روزمره تبدیل می‌شود به طوری‌که تقریبا تمام دست انداز‌ها‬ ‫به صورت مســتقیم به کابین منتقل و باعث می‌شود راننده‬ ‫نتواند تمرکز خود را به تند راندن معطوف کند!‬ ‫پژو ‪ 308GTi‬در جاده دارای کارکردی بیش‌تر شبیه‬ ‫به دیگر رقیب اروپایی خود یعنی گلف است تا سرنشینان‬ ‫در موقعیتی به نســبت راحت قرار داشته باشند‪ .‬سیستم‬ ‫تعلیق و به طور کلی شاســی پــژو هر چند بهترین در این‬ ‫جمع نیســت‪ ،‬اما چیزی که باعث شــده ‪ GTi‬همچنان‬ ‫مورد عالقه تعداد قابل توجهی از افراد باشد وزن سبک‬ ‫آن اســت کــه کشــش مناســب و توانایی‌هــای حرکتی‬ ‫مثال زدنــی برای آن ایجاد می‌کند‪ ،‬اگــر چه در مبحث‬ ‫ارگونومــی چندان خودروی اصطالحا خوش دســتی به‬ ‫حســاب نمی‌آید تا در رده‌های پایینــی جدول قرار گیرد‪.‬‬ ‫دیدن نام ســوبارو ‪ WRX STI‬در انتهای رده‌بندی این‬ ‫بررسی شــاید برای برخی عجیب به نظر آید اما واقعیت‬ ‫این اســت که حتی سیســتم ‪ AWD‬فوق‌العاده سوبارو‬ ‫نیز نتوانســته کاستی‌های فنی این خودرو را جبران کند‪.‬‬ ‫کیفیت ســواری در تنها مدل ســدان گروه خشک است‬ ‫و فرمان نیز به همان نســبت ســفت احســاس می‌شود‬ ‫که بــه این موارد باید عملکرد خشــن پیشــرانه در تولید‬ ‫قدرت و گشــتاور را نیز افزود تا در کنار برچســب قیمت‬ ‫باال‪ ،‬سوبارو به هیچ وجه یک مدل موفق حداقل در این‬ ‫بررسی نباشد!‬ ‫دیدن نام سوبارو ‪WRX‬‬ ‫‪ STI‬در انتهای رده‌بندی این‬ ‫بررسی شاید برای برخی‬ ‫عجیب به نظر آید اما واقعیت‬ ‫این است که حتی سیستم‬ ‫‪ AWD‬فوق‌العاده سوبارو نیز‬ ‫نتوانسته کاستی‌های فنی‬ ‫این خودرو را جبران کند‬ ‫جمع بندی‬ ‫هــاچ بک‌هــای ســریع الســیر اصــوال بــه واســطه‬ ‫توانایی‌هــای حرکتــی بهتــر و اســپرت‌تر از همتایــان‬ ‫اسپرت‌شان توســط مشتریان خاص خریداری می‌شوند و‬ ‫به همیــن دلیل هم آیتم‌های مهــم در خصوص انتخاب‬ ‫آن‌ها دقیقا همان چیزهایی اســت که در باال به آن اشاره‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اما در دنیــای واقعی وقتی یــک خودروی‬ ‫شهری در بازار پر رقابت موفق می‌شود که عالوه بر آن‌چه‬ ‫بیان شــد از فاکتور قیمت معقول و به طور کلی ارزش در‬ ‫برابــر مبلــغ پرداختی خوبی بهــره ببرد‪ .‬بر این اســاس با‬ ‫در نظــر گرفتن تمــام عوامل مهم در این بررســی‪ ،‬هوندا‬ ‫سیویک تایپ ‪ R‬انتخاب اول بیش‌تر خریداران به حساب‬ ‫می‌آید که در نتیجه در راس جدول تست هاچ بک‌ها قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬در رده‌های بعــدی به ترتیب فورد فوکس‬ ‫‪ RS‬و پــس از آن بــا اختالف اندکــی فولکس واگن گلف‬ ‫‪ R‬مشــاهده می‌شــود ضمن این‌که عنوان‌های چهارم تا‬ ‫ششــم نیز به ترتیب به هیوندای ‪ ،i30N‬پژو ‪ GTi 308‬و‬ ‫در نهایت سوبارو ‪ WRX STI‬اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫جدول رده‌بندی تست (‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫)‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪17‬‬
‫استیج‬ ‫نگاهی به سدان متوسط و لوکس آاودی ‪ A6‬مدل ‪2019‬‬ ‫سادگی‬ ‫‪Audi A6‬‬ ‫دکتر آرمین وحیدمحمدی‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫ســدان متوســط و لوکس آاودی پیش از سیســتم کد گذاری کنونی این شــرکت با نام آاودی ‪100‬‬ ‫در اروپا یا ‪ 5000‬در ایاالت متحده شــناخته می‌شــد‪ .‬پس از عرضــه لیموزین لوکس ‪ A8‬به عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین عضو خانواده ســدان‌های این شرکت و برای هماهنگی با روند نام گذاری جدید آن‪ ‌،‬در‬ ‫سال ‪ 1994‬آخرین نسل آاودی ‪ 100‬با اعمال برخی تغییرات و فیس لیفت بدنه به عنوان نخستین‬ ‫نسل ‪ A6‬روانه بازار شد‪ .‬آاودی تا کنون چهار نسل از این خودرو را طراحی و تولید کرده و به تازگی‬ ‫هم مدل کاملا جددید ‪ A6‬با طراحی به مراتب مدرن‌تر و هیجان انگیزتر از اجداد خود برای عرضه‬ ‫در سال جاری میالدی مهیا شده که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم‪.‬‬ ‫آاودی ‪ A6‬جدیــد با بهــره گیری از بدنه‌ای ســبک ‌‪،‬‬ ‫شاســی اسپرت و گســتره وســیعی از تجهیزات ایمنی و‬ ‫رفاهــی در کنار تکنولوژی‌های نوآورانه به کار رفته در آن‬ ‫به طــور حتم رقیبی جدی بــرای خودروهای هم کالس‬ ‫خود مانند نسل جدید ‪ E‬کالس مرسدس بنز یا سری پنج‬ ‫جدید خواهد بــود‪ .‬در عین حــال آاودی برای ‪ A6‬جدید‬ ‫پیشــرانه‌های بهینه سازی شــده و قدرتمند چهار و شش‬ ‫ســیلندر متنوعی را در نظر گرفته که در مقایســه با نسل‬ ‫پیشــین از قدرت بیش‌تر و مصرف و آالیندگی کم‌تر سود‬ ‫می‌برند ضمــن این‌که همگی آن‌هــا از تکنولوژی ‪mild‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫‪ hybrid‬در مکانیزم خود اســتفاده می‌کنند تا این شرکت‬ ‫یک قدم به جایگزینی کامل پیشــرانه‌های درون ســوز با‬ ‫موتورهای الکتریکی نزدیک‌تر شود‪.‬‬ ‫یکی از نکاتی که در نســل جدید آاودی ‪ A6‬بســیار بر‬ ‫روی آن تاکید شده ســازه بدنه بسیار پیشرفته این خودرو‬ ‫اســت‪ .‬آاودی برای برقراری یک هارمونی ایده آل میان‬ ‫وزن پاییــن‪ ،‬ایمنی و اســتحکام‪ ،‬ترکیبی هوشــمندانه از‬ ‫چندیــن ماده مختلف را برای آن منظور کرده تا در نتیجه‬ ‫بدنه کامپوزیتی فوالد ‪ -‬آلومینیومی این خودرو تقریبا ‪15‬‬ ‫درصد ســبک وزن‌تر از انواع فوالدی معمول به کار رفته‬ ‫در رقبا باشــد‪ .‬قطعــات آلومینیومی موجود در این ســازه‬ ‫در مجمــوع بیش از ‪ 20‬درصــد از وزن بدنه این خودرو را‬ ‫تشکیل می‌دهند و به صورت تفکیکی شامل گل‌گیرهای‬ ‫جلو‪ ،‬کاپوت‪ ،‬هر چهار در و در صندوق عقب می‌شــوند تا‬ ‫این سدان لوکس وزن کلی برابر با ‪ 1645‬کیلوگرم داشته‬ ‫باشــد‪ .‬در عین حال پانل‌های فوالد‌های پیشــرفته نقش‬ ‫کلیدی را در این بدنه دارا هســتند به طوری‌که از بهترین‬ ‫فرمول آن‌ها یعنی «فوالدهای شکل داده شده در دمای‬ ‫باال» که قدرت کششــی فوق العاده خود را در حین شکل‬ ‫دادن همراه با افزایش شــدید دما به دســت می‌آورند در‬ ‫برخی از قســمت‌های کابین خودرو اســتفاده شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن عایق بنــدی بدنه ‪ A6‬جدید به لطف سیســتم‬ ‫آیروآکوســتیک بــه کار رفتــه در آن به طــور حتم یکی از‬ ‫برترین‌ها در کالس خود به حســاب می‌آیــد‪ .‬میزان نفوذ‬ ‫صدا به داخل کابین این خــودرو حتی در بزرگ‌راه‌ها هم‬ ‫به شکل شگفت انگیزی پایین احساس می‌شود‪ .‬البته به‬ ‫این موارد باید کمک فنرهای هیدرولیکی هر دو اکســل‬ ‫و در عین حال بدنه‌ای چفت و مســتحکم را نیز افزود که‬ ‫در به حداقل رســاندن ارتعاشــات و صدای داخل کابین‬ ‫نقــش حیاتی را ایفــا می‌کنند‪ .‬آیرودینامیــک فوق العاده‬ ‫بدنــه آاودی ‪ A6‬هــم به خودی خود مهندســی قدرتمند‬ ‫و حساب شــده این خودرو را به معرض نمایش می‌گذارد‬ ‫به طوری‌که ضریب کششــی برابر با ‪ cd 0.24‬که در حد‬ ‫بهترین‌های این سگمنت اســت را باید گواهی مستند بر‬
‫آن‌چه آاودی به خصوص در طرح‬ ‫ظاهری به آن معروف است یعنی‬ ‫سادگی‪ ،‬در این مدل نیز به وضوح‬ ‫قابل مشاهده است تا حتی ساده‬ ‫بودن هم برای این خودرو یک‬ ‫مزیت محسوب شود‬ ‫ارتفاع نســبتا باالیی قرار گرفته باعث شــده تا ‪ A6‬جدید‬ ‫همانند نســل پیشــین خــود از پروفیلی اســپرت و مهیج‬ ‫برخوردار شــود‪ .‬در مجموع آن‌چــه آاودی به خصوص در‬ ‫طرح ظاهری به آن معروف اســت یعنی ســادگی‪ ،‬در این‬ ‫مدل نیز به وضوح قابل مشاهده است تا حتی ساده بودن‬ ‫هم برای این خودرو یک مزیت محســوب شود! در نمای‬ ‫عقب هم ‌‪ ،‬چراغ‌های تغییر شکل یافته در مقایسه با مدل‬ ‫قبلــی و همچنین بالچــه کوچک تعبیه شــده بر روی در‬ ‫صندوق از مهم‌ترین موارد قابل ذکر دراین بخش هستند‪.‬‬ ‫همچنیــن چراغ‌هــای عقب به تبعیــت از چراغ‌های جلو‬ ‫مجهز به تکنولوژی ‪ LED‬شده‌اند تا در کنار رفلکتورهای‬ ‫ســه بعدی نمایی بســیار زیبا به خصوص در شب را ایجاد‬ ‫کننــد‪ .‬آاودی بــرای ‪ A6‬جدیــد در مجمــوع از ‪ 14‬رنگ‬ ‫مختلف بدنه استفاده کرده که هفت رنگ آن برای اولین‬ ‫بار برای این مدل قابل سفارش هستند‪.‬‬ ‫با ورود به داخل کابین آاودی ‪ A6‬همان کیفیت ممتاز‬ ‫مونتاژ بدنه خودرو را می‌توان در این فضا مشاهده کرد‪ .‬در‬ ‫واقع این کابین ترکیبی استادانه و کم نظیر از پوشش‌های‬ ‫درجه یک و فضا ســازی ایده آل را با هم فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫طراحی داشبورد به شــکل منحنی مانند شکل گرفته که‬ ‫از در سمت راننده شروع شــده و به صورت متقارن به در‬ ‫سمت سرنشین کناری ختم می‌شود‪ .‬جاسازی و چیدمان‬ ‫تمــام ادوات در ایــن کابیــن در بهترین وضعیــت خود به‬ ‫ســر می‌برد و رد پای ارگونومی را به وضــوح می‌توان در‬ ‫جای جای این اتمســفر تشــخیص داد‪ .‬صندلی‌ها نیز که‬ ‫از پوشــش چرم طبیعی اعال بهره می‌برنــد در ردیف جلو‬ ‫تایید گفته‌های فوق دانست!‬ ‫بــا نگاهی کلی به نســل چهــارم آاودی ‪ A6‬می‌توان‬ ‫دریافــت که تفاوت‌هــای بنیادی بین این خودرو و نســل‬ ‫پیشــین آن به چشــم نمی‌خورد و در واقع آاودی با یک به‬ ‫اصطالح فیس لیفت همه گیر و بهینه سازی‌های فراوان‬ ‫به عرضــه آن به بازار اقدام کرده اســت‪ .‬طول‪ ،‬عرض و‬ ‫ارتفاع کلی ایــن خودرو به ترتیب برابــر با ‪1886 ‌،4939‬‬ ‫و ‪ 1457‬میلی‌متــر و فاصله بین دو محــور آن نیز برابر با‬ ‫‪ 2924‬میلی‌متر اســت که در مقایســه با نســل قبلی چند‬ ‫میلی‌متر در طول و عرض و ارتفاع بیش‌تر شــده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه جالب توجــه در مــورد ‪ A6‬جدید این‌کــه با وجود‬ ‫کاپوتی کشــیده فاصله بین دو محور آن یکی از بهترین‌ها‬ ‫در کالس خود محســوب می‌شــود و این مهــم به لطف‬ ‫اوورهنگ‌های کوتــاه در محورهای جلــو و عقب تحقق‬ ‫یافته است‪ .‬در نمای جلو‪ ،‬جلو پنجره شش ضلعی آشنای‬ ‫آاودی کــه چهــار حلقه این شــرکت را در خود جای داده‬ ‫بعــد از چراغ‌های بزرگ جلو بیش‌ترین توجه را به ســوی‬ ‫خود جلب می‌کنند‪ .‬این جلــو پنجره با خطوط براق افقی‬ ‫کــه یــک زه کرومی هم دور تــا دور آن را احاطه کرده در‬ ‫واقــع بزرگ‌ترین جلو پنجره تمام مدل‌های موجود در این‬ ‫کالس بــه حســاب می‌آید تا حتــی از فاصله‌های دور نیز‬ ‫نتــوان آن را با خودروی دیگری اشــتباه گرفت! در نمای‬ ‫جانبی بیش از هر چیز سقف کوتاه و منحنی خودرو جلب‬ ‫نظــر می‌کند ضمن این‌که خــط کمربند شــانه‌ای که در‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪19‬‬
‫استیج‬ ‫‪Audi A6‬‬ ‫قابلیت تنظیــم الکتریکی در ‪ 18‬جهــت مختلف را دارند‬ ‫تا بهترین وضعیت برای سرنشــینان فراهم شــود‪ .‬آخرین‬ ‫نسل سیستم چند رسانه‌ای ‪ MMI‬و کاکپیت مجازی هم‬ ‫برای نخســتین بار برای این مدل به کار گرفته شــده‌اند‬ ‫تا یک صفحــه نمایش لمســی ‪ 10.1‬اینچــی در باالی‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫کنســول مرکزی به عالوه یک صفحه نمایش تک رنگ‬ ‫‪ 8.6‬اینچی مختص سیستم تهویه مطبوع و ادوات دیگر‬ ‫در کنار صفحه نمایش ‪ 12.3‬اینچی پشت فرمان را بشود‬ ‫در این اتاق بسیار مدرن مشاهده کرد‪.‬‬ ‫همان طور که در ابتدا هم بیان شــد آاودی برای ‪A6‬‬ ‫جدید مجموعه کاملی از پیشــرانه‌های مختلف را در نظر‬ ‫گرفته تا هر ســلیقه‌ای را بتوان با آن پوشــش داد‪ .‬در این‬ ‫میان در زمــان معرفی‪ ،‬این خودرو تنها با ســه پیشــرانه‬ ‫شش ســیلندر خورجینی در دسترس است و چند ماه بعد‬ ‫پیشرانه‌های چهار سیلندر ‪ TFSI‬و ‪ TDI‬هم به این جمع‬ ‫اضافه خواهند شد‪ .‬هر یک از این پیشرانه‌ها در مقایسه با‬ ‫انواع پیشین مورد بازنگری و بهینه سازی قرار گرفته‌اند و‬ ‫از پلتفرم جدید آاودی در آن‌ها بهره گرفته شده که به طور‬ ‫حتم اضافه شدن سیستم هیبرید خفیف یکی از مهم‌ترین‬ ‫آن‌ها به حســاب می‌آید‪ .‬قوی‌ترین پیشــرانه بنزین ســوز‬ ‫آاودی ‪ A6‬از نوع شــش ســیلندر خورجینی سه لیتری و‬ ‫مجهز به توربو شارژر است که حداکثر قدرتی برابر با ‪340‬‬ ‫اســب بخار و گشــتاور ‪ 500‬نیوتن‌متر (دورهای ‪ 1370‬تا‬ ‫‪ )4500‬تولید می‌کند‪ A6 .‬مجهز به این پیشرانه در زمان‬ ‫‪ 5.1‬ثانیــه از حال ســکون به ســرعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت رســیده و در نهایت توانایی دســت‌یابی به حداکثر‬ ‫ســرعت محدود شــده ‪ 250‬کیلومتر در ساعت را دارد‪ .‬با‬ ‫وجود چنین توانایی‌هایی میزان مصرف ســوخت ترکیبی‬ ‫آن برابــر با ‪ 7.7‬لیتــر در هر ‪ 100‬کیلومتر و انتشــار گاز‬ ‫‪ CO2‬آن معــادل ‪ 175‬گــرم در هر کیلومتر اســت تا در‬ ‫عین مصرف کم‌تر ‪ 16‬درصد نیروی بیش‌تری در مقایسه‬ ‫با پیشــرانه مشــابه قبلی تولید کند‪ .‬همچنین پیشرانه سه‬ ‫لیتری ‪ TDI‬در دو مــدل مختلف در آاودی ‪ A6‬جدید به‬ ‫کار گرفته شده است که نســخه اول حداکثر قدرتی برابر‬ ‫با ‪ 245‬اســب بخار و گشتاور ‪ 510‬نیوتن‌متر دارد تا شتاب‬ ‫اولیه‌ای معادل‪ 6.1‬ثانیه و حداکثر سرعت ‪ 240‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت را برای این خودرو فراهم کند‪ .‬نسخه دوم این‬ ‫پیشرانه هم توانایی تولید حداکثر قدرت ‪ 286‬اسب بخار و‬ ‫گشتاور عظیم ‪ 620‬نیوتن‌متر را دارد تا نسل جدید ‪ A6‬در‬ ‫زمان ‪ 5.5‬ثانیه از حال ســکون به سرعت ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در ساعت رسیده و در نهایت توانایی دست یابی به حداکثر‬ ‫سرعت محدود شــده ‪ 250‬کیلومتر در ســاعت را داشته‬ ‫باشد ضمن این‌که مصرف سوخت کلی آن در حدود ‪5.5‬‬ ‫لیتر است‪ .‬در عین حال آاودی برای نسل جدید ‪ A6‬از دو‬ ‫گیربکس هفت سرعته ‪ S-Tronic‬و هشت سرعته تیپ‬ ‫ترونیک بهره گرفته که نسخه اول ویژه مدل‌های بنزینی‬ ‫و گیربکس دوم بر روی مدل‌های دیزلی نصب می‌شوند‪.‬‬
‫دوربین‌های جاسوسی‬ ‫شورولت کوروت موتور وسط برای سال ‪2020‬‬ ‫رقیب فورد ‪!GT‬‬ ‫رفتــه رفته به زمــان معرفی و عرضه نســل جدید‬ ‫کــوروت نزدیــک می‌شــویم و بــه تبع آن هــم تعداد‬ ‫عکس‌های جاسوسی منتشر شده از این سوپر خودرو‬ ‫در حال انجام تست‌های جاده در حال افزایش است‪.‬‬ ‫در ماه‌های گذشــته فیلم و تصاویر قابل توجهی از این‬ ‫خودروی موتور وسط در سایت‌های مختلف انعکاس‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬ولی در همگی آن‌ها به واسطه پوشش‌های‬ ‫اســتتار کننده ســنگین با جزییات محدودی برخورد‬ ‫می‌کردیم‪ ،‬ولی در جدیدترین تصاویر جاسوسی برای‬ ‫اولین بار به دلیل کیفیت بســیار بــاالی این عکس‌ها‬ ‫می‌توان با دقت باالیی نســبت به ویژگی‌های طراحی‬ ‫کــوروت جدید صحبت کــرد‪ .‬شــورولت در نظر دارد‬ ‫تا این ســوپر خودرو را در اواســط سال آینده میالدی‬ ‫رســما رونمایی کند‪ ،‬ولی به واســطه ماهیت متفاوت‬ ‫آن در مقایســه با دیگر مدل‌های این خانواده نباید آن‬ ‫را جایگزینی برای نســل کنونی کوروت ‪ C7‬دانســت‬ ‫وبه جای آن فرایند بازاریابی کوروت موتور وســط در‬ ‫کالســی متفاوت و به بیان دیگر بــرای رقابت با فورد‬ ‫‪ GT‬خواهد بود!‬ ‫طرفداران این خــودرو از مدت‌ها پیش فرضیات خود‬ ‫را در خصوص قوای محرکه کوروت جدید در شبکه‌های‬ ‫اجتماعی بیان داشــته‌اند که در مجموع به ســه پیشرانه‬ ‫مختلف منتهــی می‌شــود‪ .‬محتمل‌ترین انتخــاب برای‬ ‫قلب تپنده این ســوپر خودرو یک پیشــرانه هشت سیلندر‬ ‫خورجینی به حجم ‪ 4.2‬لیتر با قدرتی بیش از ‪ 550‬اسب‬ ‫بخار اســت که در عین حال برای نسخه جدید کادیالک‬ ‫‪ CT6‬هــم به کار گرفته می‌شــود‪ .‬البته بــا توجه به اخبار‬ ‫منتشر شده این پیشرانه در کوروت با قدرتی بسیار بیش‌تر‬ ‫و در حــدود ‪ 650‬اســب بخــار حاضر خواهد شــد تا توان‬ ‫رقابت با خودروهای گران قیمت این ســگمنت را داشته‬ ‫باشد‪ .‬شــایعات دیگری هم در این خصوص مطرح است‬ ‫به طوری‌که در یکی از آن‌ها صحبت از پیشــرانه‌ای بای‬ ‫توربو بــه حجم ‪ 5.5‬لیتری و قدرتی فراتر از ‪ 850‬اســب‬ ‫بخــار شــده و در جایی دیگر این پیشــرانه را از نوع ‪LT1‬‬ ‫و بــا حجم ‪ 6.2‬لیتر ذکر کــرده اند! همچنین به احتمال‬ ‫باال شورولت برای این ابر خودرو تنها از یک گیربکس دو‬ ‫کالچــه اتوماتیک بهره می‌گیرد که به صورت اختصاصی‬ ‫برای آن توسعه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در تصاویر جاسوســی که اخیرا منتشــر شــده اگر چه‬ ‫پوشش‌های اســتتار کننده همچنان وجود دارند‪ ،‬ولی به‬ ‫واســطه وضوح باال به راحتی می‌شــود دماغه کوتاه جلو‪،‬‬ ‫پهنــای زیاد بخش عقب و سیســتم اگــزوز چهارگانه آن‬ ‫را مشــاهده کرد ضمن این‌که الســتیک‌های کنونی این‬ ‫خودرو برای محور جلو از نــوع ‪ ZR19 35/245‬و برای‬ ‫عقب ‪ ZR20 30/305‬است‪.‬‬ ‫در کنار این ابر خودرو که نقش حماسی و سمبلیک را‬ ‫برای جنرال موتورز بازی می‌کند‪ ،‬این شــرکت قصد دارد‬ ‫تا برای ســال ‪ 2022‬مدل کاملا جدیدی از نســل هشتم‬ ‫کوروت را به بازار عرضه کند که به احتمال زیاد مجهز به‬ ‫قوای محرکه الکتریکی اســت‪ .‬چند سال پیش شورولت‬ ‫نام تجاری ‪ E-Ray‬را به ثبت رســانده که شــواهد حاکی‬ ‫از آن اســت برای مدل جدید کوروت مورد اســتفاده قرار‬ ‫می‌گیرد هر چند که در حال حاضر این مسایل تنها در حد‬ ‫فرضیه باقی می‌مانند!‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪21‬‬
‫شتاب‬ ‫موتوجی پی – جایزه بزرگ له مانز فرانسه‬ ‫‪Marc Marquez‬‬ ‫مارکز هت‌تریک کرد‬ ‫مارک مارکز از تیم هوندا ریســول دور پنجم مســابقات موتوجی پی جایزه بزرگ فرانســه را بر روی‬ ‫پیســت شــهر مانس پس از ‪ 27‬دور با اقتدار فتح کرد‪ .‬راننده اسپانیایی تیم هوندا پس از ‪ 27‬گردش‬ ‫به دور پیســت و طی مســافتی به طول ‪ ۱۱۳‬کیلومتر با ثبت زمان ‪ ۴۱‬دقیقه و ‪ ۴۹‬ثانیه و ‪ ۷۷۳‬صدم‬ ‫ثانیه‪ ،‬زودتر از دانیلو پتروچی(آلماپراک) و والنتینو روســی(یاماها مووی اســتار)‪ ،‬رانندگان ایتالیایی‬ ‫تیم‌های دوکاتی و یاماها از خط پایان گذشت‪.‬‬ ‫مســابقه در هوایی مطبوع و ابری بــا دمای ‪ 24‬درجه‬ ‫سانتی‌گراد و دمای سطح پیست ‪ 45‬درجه آغاز شد‪ .‬یوان‬ ‫زارکو‪ ،‬موتورسوار فرانســوی تیم یاماها که «پل پوزیشن»‬ ‫را از آن خود کرده و مســابقه را از خط یک اســتارت زده‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫بــود باوجــود رقابت تنگاتنــگ با خورخه لورنــزو و مارک‬ ‫مارکز برای پیش‌تازی‪ ،‬در دور هفتم دچار ســانحه شــد و‬ ‫از ادامه رقابت بازماند ‪.‬مارکز از جایگاه دوم‪ ،‬دنیلوپتروچی‬ ‫و ماوریک وینالس(‌یاماها) و والنتینو روسی و دنی پدروسا‬ ‫در جایگاه‌های بعدی خط اســتارت بودند‪ 24 .‬موتورسوار‬ ‫مســابقه را آغاز کردند‪ .‬خورخه لورنزو(دوکاتی) در همان‬ ‫ابتــدا دور گرفــت و خیلــی زود جایــگاه اول را بــه خود‬ ‫اختصــاص داد‪ .‬روســی و مارکز برای رتبــه پنجم رقابت‬ ‫می‌کردند‪ .‬در دور دوم باتیستا و رابات هر دو در پیچ شماره‬ ‫شش زمین خوردند‪ .‬پتروچی با عبور از روسی به رتبه پنجم‬ ‫رســید‪ .‬سه دور مسابقه گذشته بود که لورنزو‪ ،‬دویزیوسو‪،‬‬ ‫زاراکــو‪ ،‬مارکز‪ ،‬پتروچی‪ ،‬روســی‪ ،‬میلر‪ ،‬پدروســا‪ ،‬رینس‬ ‫و اســپارگارو رتبه‌های اول تا دهم را داشــتند‪ .‬دویزیوسو‬ ‫با ســبقتی که از لورنــزو گرفته بود و پیش‌تــاز بود در پیچ‬ ‫شــماره شش زمین خورد‪ .‬لورنزو‪ ،‬زارکو و مارکز به عنوان‬ ‫سه موتورسوار پیش‌تاز مقداری از باقی موتورسواران جدا‬ ‫شدند‪.‬موتورســوار دوم زارکو در پیچ شــماره ‪ 8‬به علت لو‬ ‫ســاید به زمین خــورد‪ .‬پس از کــش و قوس‌های فراوان‬ ‫باالخره مارکز از لورنزو سبقت گرفت‪ .‬اسکات ردینگ در‬
‫پیچ شــماره شــش زمین خورد و از مسابقه خارج شد‪ .‬روسی از لورنزو عبور کرد‬ ‫او رتبه ســوم را به دســت آورد‪ .‬پتروچی هم از لورنزو رد شد‪ .‬اسکات ردینگ در‬ ‫پیچ شماره ششم زمین خورد و از مسابقه خارج شد‪ .‬روسی از لورنزو عبور کرد و‬ ‫رتبه سوم را گرفت‪ .‬وینالس و کروچلو به ترتیب در رتبه‌های ‪ 9‬و‪ 12‬قرار گرفتند‪.‬‬ ‫روســی لحظه به لحظه به پتروچی نزیک می‌شد‪ 13 .‬دور از مسابقه گذشته بود‬ ‫که مارکز‪ ،‬پتروچی‪ ،‬روســی‪ ،‬لورنزو‪ ،‬میلر و پدروسا‪‌،‬الکس اسپاروگارو‪ ،‬رینس‪،‬‬ ‫وینالس و پل اســپاروگارو به ترتیب پیش‌تاز بودند‪ .‬حاال جک میلر هم از لورنزو‬ ‫رد شــد و به رتبه سوم رســید‪ .‬مارکز همچنان با صالبت پیش‌تاز موتورسواران‬ ‫بود‪ .‬وینالس‪ ،‬اسپاروگارو و رینس برای رتبه هفتم در حال رقابت نزدیکی بودند‪.‬‬ ‫دنی پدروســا با ســبقت از لورنزو به رتبه پنجم رســید‪ .‬مارکز یــک ونیم ثانیه از‬ ‫پتروچی جلوتر بود‪ .‬فاصله مشــابهی بین مارکز با پتروچی و پتروچی با روســی‬ ‫و روســی با جک میلر ایجاد شــد‪ .‬چهار دور به پایان مسابقه مانده بود که مارکز‬ ‫کماکان پیش‌تازی می‌کرد‪ .‬دور پایانی نیز برای مارکز بود ‪.‬روسی موتورسوار تیم‬ ‫یاماها مووی اســتار مقام سوم موتوجی پی له مانز فرانسه ‪ 2018‬را کسب کرد‪.‬‬ ‫پتروچی موتورسوار تیم آلماپراماک نایب قهرمان موتوجی پی له مانز شد‪ .‬مارکز‬ ‫موتورسوار هوندا ریســول قهرمان موتوجی پی شد‪ .‬بدین ترتیب مارکز با کسب‬ ‫سومین عنوان نخست پیاپی در مسابقات فصل‪ ،‬شمار پیروزی‌های خود را پس‬ ‫از پنجمیــن مرحله از رقابت‌های قهرمانی موتوجی پی به عدد ‪ ۳۸‬رســاند‪ .‬این‬ ‫رکورد پیش‌تر به تنهایی در اختیار کیســی استونر‪ ،‬راننده استرالیایی و قهرمان‬ ‫دوگانه جهان در ســال‌های ‪ ۲۰۰۷‬و ‪ ۲۰۱۱‬بود‪ .‬مارک مارکز اینک با ‪ ۳۶‬امتیاز‬ ‫اختالف نسبت به ماوریک وینالس اسپانیایی‪ ،‬نزدیک‌ترین تعقیب کننده اش در‬ ‫جدول کلی مسابقات فصل‪ ،‬به صدرنشینی ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫موتوجی‌پی‬ ‫تقویم مسابقات موتوجی پی ‪2018‬‬ ‫مسووالن موتوجی پی بزرگ‌ترین رقابت موتورسواری دنیا در سال ‪2018‬‬ ‫اعالم کردند مســابقات همانند سال‌های گذشته از پیست گرندپریکس قطر‬ ‫آغاز شــد و پایان این رقابت‌ها در پیست والنسیای اسپانیا خواهدبود‪ .‬امسال‬ ‫بااضافه شدن پیســت موتوجی پی تایلند رقابت‌ها به ‪ 19‬مرحله افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬موتوجی پی (‪ )2108 MotoGP‬امســال هشــت روز زودتر آغاز شد و‬ ‫به علت اضافه شدن پیست تایلند شش روز دیرتر به پایان می‌رسد‪ .‬بر اساس‬ ‫تاریخ‌هایی که در تقویم اولیه ســال ‪ 2016‬درج شــده است‪ ،‬مسابقه بوریرام‬ ‫تایلند تنها مســابقه‌ای است که به تقویم ‪18‬تایی مسابقات موتوجی‌پی اضافه‬ ‫شــده است‪ .‬به این ترتیب مســابقه تایلند بین روز‌های ســیزدهم تا پانزدهم‬ ‫مهر برگزار خواهد شــد‪ .‬شــنیده‌ها حاکی از آن اســت که مسابقه تایلند قبل‬ ‫از مســابقات ژاپن‪ ،‬استرالیا و مالزی برگزار خواهد شد‪ .‬گفته می‌شود بوریرام‬ ‫نسبت به سه پیســت دیگر با یک هفته فاصله زمانی جدا شده است و زودتر‬ ‫از آن‌ها برگزار خواهد شــد‪ .‬الزم به ذکر اســت مسابقه بریتانیا طبق معمول‬ ‫گذشته‪ ،‬در اواخر مرداد برگزار خواهد شد‪ ،‬اما محل برگزاری مسابقه با توجه‬ ‫به وجود پیســت ولز‪ ،‬هنوز تصمیم گیری نشده است‪ .‬اما احتماال با توجه به‬ ‫قرارداد جدید همچنان در پیســت سیلوراستون برگزار خواهد شد‪ .‬بر اساس‬ ‫برنامه طراحی شده‪ ،‬مسابقات ‪ 27‬اسفند یعنی یک هفته زودتر از سال گذشته‬ ‫شروع شد و ‪ 27‬آبان یعنی یک هفته دیرتر از سال ‪ 2017‬در والنسیا به اتمام‬ ‫خواهد رسید‪ .‬با این اوصاف‪ ،‬تعطیالت تابستانی از چهار هفته به تنها دو هفته‬ ‫کاهش یافته اســت‪ .‬همچنین قرار است که پیست فنالند در سال ‪ 2019‬به‬ ‫تقویم مسابقات اضافه شود‪.‬‬ ‫‪ ‬تقویم مسابقات موتوجی پی ‪2018‬‬ ‫رده بندی نهایی دور فرانسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬مارک مارکز(هوندا ریسول) با زمان ‪ 41‬ساعت و ‪ 49‬دقیقه و ‪ 773‬هزارم ثانیه‬ ‫‪ -2‬دنیلوپتروچی (آلما پراماک) با دو دقیقه و ‪ 31‬ثانیه زمان بیش‌تر‬ ‫‪ -3‬والنتینو روسی (یاماها مووی استار) با پنج دقیقه و ‪ 35‬ثانیه زمان بیش‌تر‬ ‫‪ -4‬جک میلر (آلما پراماک)‬ ‫‪ -5‬دنی پدروسا(هوندا ریسول)‬ ‫‪ -6‬خورخه لورنزو(دوکاتی )‬ ‫‪ -7‬ماوریک وینالس( یاماها مووی استار)‬ ‫‪ -8‬کال کروچلو(‌هوندا ال سی آر)‬ ‫‪ -9‬الکس گاسپارگارو(آپریلیا)‬ ‫‪– 10‬الکس رینس (‌سوزوکی اکستار)‬ ‫‪ -11‬پل گاسپارگارو(‌کی تی ام ردبول)‬ ‫‪ -12‬هافیز سیارین(یاماها مانستر تچ ‪)3‬‬ ‫‪ -13‬فرانکو موربیدلی ( استرال گالیسیا)‬ ‫‪ – 14‬بردلی اسمیت(کی تی ام ردبول)‬ ‫‪– 15‬تاکاکی ناکاگامی (هوندا ال سی ار)‬ ‫‪ -16‬توماس لوتی ( استرال گالیسیا)‬ ‫‪ -17‬کارل آبراهام (انجل نیتو)‬ ‫‪ – 18‬ژاویر سیمون(آوینیتا)‬ ‫دور اول‪ 18:‬مارچ‪-‬پیست لوزایل‪-‬دوحه قطر (برگزاری در شب)‬ ‫دور دوم‪ 8:‬آوریل‪-‬پیست ترماس دریو هوندو‪-‬آرژانتین‬ ‫دور سوم‪ 22:‬آوریل‪-‬پیست آستین‪-‬تگزاس آمریکا‬ ‫دور چهارم‪ 6:‬می‪-‬پیست خرز‪-‬اسپانیا‬ ‫دور پنجم‪ 20:‬می‪-‬پیست لمانز‪-‬فرانسه‬ ‫دور ششم‪ 3:‬ژوئن‪-‬پیست موجلو‪-‬ایتالیا‬ ‫دور هفتم‪ 17:‬ژوئن‪-‬پیست کاتالونیا‪-‬اسپانیا‬ ‫دور هشتم‪ 1:‬جوالی‪-‬پیست تی تی اسن‪-‬هلند‬ ‫دور نهم‪ 15:‬جوالی‪ -‬پیست زاکسنرینگ‪-‬آلمان‬ ‫دور دهم‪ 5:‬آگوست‪-‬پیست برنو‪-‬جمهوری چک‬ ‫دور یازدهم‪ 12:‬آگوست‪-‬پیست ردبول رینگ‪-‬اتریش‬ ‫دور دوازدهم‪ 26:‬آگوست‪-‬پیست (احتمالی) سیلوراستون‪-‬بریتانیا‬ ‫دور سیزدهم‪9:‬سپتامبر‪-‬پیست میزانو‪-‬سن مارینو‬ ‫دور چهاردهم‪ 23:‬سپتامبر‪-‬پیست آراگون‪-‬اسپانیا‬ ‫دور پانزدهم‪ 7:‬اکتبر‪-‬پیست بوریرام‪-‬تایلند‬ ‫دور شانزدهم‪ 21:‬اکتبر‪-‬پیست توئین موتجی‪-‬ژاپن‬ ‫دور هفدهم‪ 28:‬اکتبر‪-‬پیست جزیره فیلیپ‪-‬استرالیا‬ ‫دور هجدهم‪ 4:‬نوامبر‪-‬پیست سپنگ‪-‬مالزی‬ ‫دور نوزدهم‪18:‬نوامبر‪-‬پیست والنسیا‪-‬اسپانیا‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪23‬‬
‫بررسی‬ ‫بررسی شاسی‌بلند جیپ کامپس جدید ‪2018‬‬ ‫‪Jeep Compass AR‬‬ ‫قلب دیزلی‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫جیپ کامپس یکی از قابل‌توجه‌ترین شاســی بلندهای تازه‌وارد بازار بوده‪ ،‬اما به اندازه پیشــروهای این‬ ‫کالس دینامیک و آرام نیست‪...‬‬ ‫جیپ همچنان یکی از گزینه‌های دست چندم در بازار اروپا بوده و تصویر خشن بودنی که از محصوالت‬ ‫این برند در ذهن خریداران نقش بسته باعث شده اکثر خریداران این قاره که بیش‌تر در محیط‌های شهری‬ ‫تردد می‌کنند به سمت دیگر محصوالت کشیده شوند‪ ،‬اما این خودروساز همواره با ارایه محصوالتی جدید‬ ‫درصدد جذب مشــتریان بوده و هم‌اکنون افرادی که به دنبال یک شاســی‌بلند مناسب خانواده هستند‬ ‫می‌توانند جیپ کامپس جدید را بخرند‪.‬‬ ‫کامپــس خودرویی با طول ‪ 4.4‬متری بوده بنابراین با‬ ‫برخی رقبای قدرتمند باید سرشــاخ شود‪ .‬هر خودرویی از‬ ‫نیسان قشــقایی و اشــکودا کاروک گرفته تا پژو ‪ 3008‬و‬ ‫فولکس‌واگن تیگوان را می‌توان به عنوان رقیب کامپس‬ ‫در نظــر گرفت‪ .‬کامپس بــا پیکربندی‌هــای متنوعی در‬ ‫دســترس است‪ .‬کار با نســخه دیفرانسیل جلو و مجهز به‬ ‫گیربکس شش ســرعته دستی که با پیشرانه ‪ 1.6‬لیتری‬ ‫مولتی جت دیزلی یا ‪ 1.4‬لیتری بنزینی توربو همراه است‬ ‫آغاز می‌شــود‪ .‬اگر مدل‌های چهار چــرخ محرک مجهز‬ ‫به گیربکس دســتی را می‌خواهید باید پیشرانه دو لیتری‬ ‫دیزلــی ‪ 138‬اســب بخــاری را انتخاب کنیــد‪ ،‬اما برخی‬ ‫مدل‌هــای کامپــس با گیربکــس ‪ 9‬ســرعته اتوماتیک و‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک نیز عرضه می‌شوند‪.‬‬ ‫چهار تریم برای این شاســی‌بلند وجود دارد که با تریم‬ ‫اســپرت آغاز می‌شود‪ .‬این نســخه دارای رینگ‌های ‪16‬‬ ‫اینچــی آلیاژی‪ ،‬سیســتم تهویــه مطبوع‪ ،‬کــروز کنترل‪،‬‬ ‫فرمــان چرمی و هشــدار برخورد از جلوســت‪ .‬با رفتن به‬ ‫مدل النگتیتود شاهد تجهیزاتی همچون رینگ‌های ‪17‬‬ ‫اینچی آلیاژی‪ ،‬مه شــکن‌های جلــو‪ ،‬دوربین دنده‌عقب‪،‬‬ ‫سیستم اطالعات سرگرمی با صفحه‌نمایش ‪ 8.4‬اینچی‪،‬‬ ‫ارتباطات اندروید اتو و اپل کارپلی‪ ،‬سیســتم تهویه مطبوع‬ ‫دو ناحیه‌ای و ورود و استارت بدون کلید خواهید بود‪.‬‬ ‫مدل‌هــای لیمیتــد مجهزتر بــوده و از رینگ‌های ‪18‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫اینچــی‪ ،‬صندلی‌هــای چرمــی و گرم شــونده بــا تنظیم‬ ‫الکتریکی‪ ،‬غربیلک فرمان گرم شونده‪ ،‬برف‌پاک‌کن‌های‬ ‫حســاس به سرعت‪ ،‬تشــخیص نقاط کور و دستیار پارک‬ ‫ســود می‌برند‪ ،‬اما نســخه پرچم‌دار تریل هاوک تابستان‬ ‫ســال جــاری عرضه خواهد شــد و بــرای کاربردی‌های‬ ‫خارج جاده یا همان آفرود طراحی شده است‪ .‬این خودرو‬ ‫تنهــا با گیربکــس ‪ 9‬ســرعته اتوماتیک و سیســتم چهار‬ ‫چرخ محرک در دسترس بوده و دارای چراغ‌های جلوی‬ ‫هالوژنی‪ ،‬ســپرهای جلو و عقب متفــاوت‪ ،‬ارتفاع بیش‌تر‬ ‫از سطح زمین و کف‌پوش‌های مقاوم‌تر است‪ .‬رینگ‌های‬ ‫ایــن خودرو ‪ 17‬اینچــی بوده و دارای دســتیار حرکت در‬ ‫سراشیبی اســت که بســیار به کار می‌آید‪،‬اما مدل حاضر‬ ‫در تســت از نوع لیمیتد مجهز به پیشرانه دو لیتری دیزلی‬ ‫است که دارای گیربکس دستی بوده و از نوع دیفرانسیل‬ ‫جلوســت‪ ،‬با قیمــت ‪ 31‬هزار و ‪ 495‬پونــد‪ ،‬روی کاغذ با‬ ‫خودروی گران‌قیمتی طرف هســتیم‪ ،‬اما باید گفت برخی‬ ‫رقبا همچون نیســان قشــقایی نیز در این حالت شــرایط‬ ‫تقریبا مشابهی دارند‪.‬‬ ‫متاســفانه این خودرو بــه اندازه رقیبی که ذکر شــد‬ ‫دینامیک نیست‪ .‬پیشــرانه با یک صدای سنتی ناهنجار‬ ‫اســتارت می‌خورد و با شــنیدن صدای آن شــکی باقی‬ ‫نمی‌گــذارد که بــا قلب دیزلــی طرف هســتید و اگرچه‬ ‫پیشــرانه با گرم شدن خود خونسرد می‌شود‪ ،‬اما احتماال‬ ‫در ترافیک ســنگین همیــن صدا به گوش‌تــان خواهد‬ ‫رســید‪ .‬بهتر اســت صــدای برخاســته از زیــر کاپوت را‬ ‫فراموش کنید!‬ ‫این پیشــرانه مولتــی جت گشــتاور ‪ 350‬نیوتن متری‬ ‫داشــته که از دور ‪ 1750‬پیشــرانه در دســترس بوده‪ ،‬اما‬ ‫محــدوده ارایه قــدرت این خــودرو در مقایســه با حجم‬ ‫پیشــرانه به‌طور غیرعادی‌ای محدود است‪ .‬جیپ اعالم‬ ‫کــرده‪ ،‬حداکثر قدرت پیشــرانه در دور ‪ 3750‬به دســت‬ ‫می‌آید و برای کسب حداکثر قدرت باید محدوده باالتر از‬ ‫‪ 2500‬پیشــرانه را در نظر بگیرید‪ .‬خوش‌بختانه گیربکس‬ ‫به‌طــور معقولــی نرم بــوده و به شــما اجــازه می‌دهد تا‬ ‫تعویض‌های نســبتا سریعی انجام دهید‪ .‬نرم بودن خودرو‬ ‫در هنــگام حرکت با ســرعت‌های باالتر بهبــود می‌یابد‬ ‫هرچنــد در این نقطه اســت که محدودیت‌های شاســی‬ ‫کامپس خود را نشان خواهد داد‪ .‬تنظیمات سیستم تعلیق‬ ‫حــس نرمی را منتقل کرده و همین امــر در پیچ‌ها باعث‬ ‫تکان‌های بیش‌تر بدنه می‌شود‪.‬‬ ‫بد نیســت به این نکته اشاره کنیم که پایداری کامپس‬ ‫با عبور از ناهمواری‌های روی جاده به ســادگی شکسته‬ ‫می‌شــود‪ .‬ایــن خــودرو در مقایســه بــا قشــقایی پایدار و‬ ‫اعتمادبه‌نفــس کم‌تری داشــته و در عبور از پیچ‌ها هم به‬ ‫پای سئات آتکا نمی‌رسد‪.‬‬ ‫در کابیــن جیــپ کامپــس‬ ‫از مــواد نــرم زیــاد در‬ ‫مکان‌هــای صحیح‬
‫مشخصات جیپ کامپس لیمیتد‬ ‫‪4˟4 140HP MultiJet II 2.0‬‬ ‫‪31‬هزار و ‪ 495‬پوند‬ ‫چهار سیلندر دو لیتری دیزلی‬ ‫‪ 138‬اسب بخار‪ 350/‬نیوتن متر‬ ‫شش سرعته دستی‪ ،‬دیفرانسیل جلو‬ ‫قیمت‬ ‫پیشرانه‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‬ ‫گیربکس‬ ‫‪100‬‬ ‫تا‬ ‫صفر‬ ‫شتاب‬ ‫کیلومتر در ساعت ‪ 10.1‬ثانیه‬ ‫‪ 190‬کیلومتر در ساعت‬ ‫حداکثر سرعت‬ ‫‪ 5.2‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫اســتفاده شــده هرچند طراحی کابین کمی شلوغ است‪.‬‬ ‫این شلوغی را می‌توان در داشبورد دید‪.‬‬ ‫فضای پای صندلی‌های عقب برای سرنشینان قدبلند‬ ‫مناســب بوده هرچند وجود‬ ‫ســقف پانورامیــک‬ ‫باعث شــده فضای سر کمی تحت تاثیر قرار گیرد‪ .‬فضای‬ ‫محفظه بار کامپس ‪ 438‬لیتر اســت کــه کمی بیش‌تر از‬ ‫قشــقایی بوده‪ ،‬اما کامــا کم‌تــر از خودروهایی همچون‬ ‫اشکودا کاروک است‪.‬‬ ‫کامپــس یکــی از تازه‌واردهای ارزشــمند در کالس‬ ‫شاســی بلندهای خانوادگی بوده اما محصول جدید جیپ‬ ‫خیلــی آرام و نرم نبوده و از نظــر دینامیکی نیز نمی‌تواند‬ ‫خودروهایــی همچون نیســان قشــقایی‪ ،‬اشــکودا‬ ‫کاروک و یــا پــژو ‪ 5008‬را بترســاند‪ .‬شــاید‬ ‫نســخه‌های ارزان‌تــر دیفرانســیل جلو‬ ‫جذابیت بیش‌تری داشــته باشند‪،‬‬ ‫امــا ایــن نســخه چهــار چرخ‬ ‫محــرک در قاره اروپا توجیه‬ ‫زیادی ندارد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪25‬‬
‫اطالع‌نگاشت‬ ‫تویوتا کروال در گذر زمان‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫نسل سوم‬ ‫نسل دوم‬ ‫نسل اول‬ ‫نسل اول كروال در زمان ورود به بازار‬ ‫(‪ ،)1966‬فقط مدل دو در آن موجود‬ ‫بود‪ .‬از آن زمان به بعد مدل‌های چهار‬ ‫در آن نیز تولید شدند‪.‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نسل دوم كروال در خالل سال‌های‬ ‫‪ 1970‬تا ‪ 1974‬وارد بازار شد‪ .‬این‬ ‫نسل دارای حجم موتور ‪1400‬سی‬ ‫سی بوده است‪ .‬سیستم ‪DOHC‬‬ ‫برای اولین بار روی این خودرو‬ ‫مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫ویژگی‌های متمایز نسل دوم از نسل‬ ‫اول‪ ،‬مدل‌های اسپورتی آن و در‬ ‫نظرگرفتن انحناهای خاص برای‬ ‫طراحی بیرونی خودرو بوده است‪.‬‬ ‫نسل سوم كروال‬ ‫در خالل سال‌های‬ ‫‪ 1979-1974‬روانه‬ ‫بازار شد‪.‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫نسل یازدهم‬ ‫كروال در نسل یازدهم خود طراحی بسیار‬ ‫پیشرفته و جسورانه‪ ،‬عملکرد رانندگی فوق العاده‬ ‫را در کنار مصرف بهینه سوخت و انتشار بسیار‬ ‫پایین آالیندگی در نظر گرفته تا باز هم شاهد‬ ‫موفقیت این خودروی افسانه‌ای باشیم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫نسل دهم‬ ‫نسل دهم كروال‬ ‫در بازه زمانی ‪ 2006‬تا‬ ‫‪ 2013‬روانه بازار خودرو‬ ‫شده است‪.‬‬
‫‪1979‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫نسل چهارم‬ ‫نسل چهارم كروال‬ ‫در سال‌های ‪ 1979‬تا‬ ‫‪ 1983‬در بازار خودرو‬ ‫حضور داشت‪.‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫نسل پنجم‬ ‫نسل پنجم كروال‬ ‫در سال‌های ‪ 1983‬تا‬ ‫‪ 1987‬وارد بازار خودرو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫نسل ششم‬ ‫نسل ششم كروال‬ ‫در سال‌های ‪1987‬‬ ‫تا ‪ 1991‬روانه بازار‬ ‫خودرو شده است‪.‬‬ ‫نسل هفتم‬ ‫نسل هفتم كروال‬ ‫در سال‌های ‪ 1991‬تا‬ ‫‪ 1995‬روانه بازار خودرو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نسل هشتم‬ ‫نسل نهم‬ ‫نسل نهم كروال‬ ‫در بازه زمانی ‪ 2000‬تا ‪2006‬‬ ‫وارد بازار خودرو شده است‪.‬‬ ‫نسل هشتم كروال‬ ‫در بازه زمانی ‪ 1995‬تا‬ ‫‪ 2000‬وارد بازار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪27‬‬
‫رودررو‬ ‫مقایسه نیسان ‪ 370Z‬و مزدا ‪ BBR GTi 5-MX‬توربو‬ ‫جوان‌پسندان‬ ‫‪Nissan Z370‬‬ ‫نیســان ‪ 370Z‬یکی از آخرین بازماندگان خودروهای اســپرت اصیل است‪ .‬پیشرانه تنفس طبیعی‪،‬‬ ‫طراحی دیفرانســیل عقب و وجود گیربکس دســتی باعث شــده بودند این خودرو در سال‌های قبل‬ ‫موفق باشــد‪ ،‬اما این روزها پیشــرانه‌های توربــو و گیربکس‌های اتوماتیــک هم‌خوانی بیش‌تری با‬ ‫رفتارها و عادات رانندگان دارند‪.‬‬ ‫البته ‪ 370Z‬هنوز هم نفس می‌کشــد و برای مدل ســال ‪ 2018‬فیس لیفت شده است‪ ،‬اما با کمی‬ ‫جســت‌وجو در بازار به خودروی دیگری می‌رسید که قیمتی مشابه با نیسان دارد‪ .‬بله مزدا ‪5-MX‬‬ ‫‪ RF‬اســتاندارد تقریبا به اندازه ‪ 370Z‬سریع اســت‪ ،‬اما برای مقایسه‌ای همه‌جانبه باید مدل ارتقای‬ ‫یافته‌ ‪ BBR‬توربو وارد کارزار شــود‪ .‬خب کدام‌یک از این خودروهای اسپرت سنتی انتخاب بهتری‬ ‫هستند؟ با ما باشید تا پاسخ این سوال را بدانید‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫نیسان ‪370Z‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬ســواری هیجان‌انگیز‪ ،‬احســاس سنتی‬ ‫بودن‪ ،‬صدای پیشرانه و بازخورد گیربکس دستی‬ ‫نقــاط ضعــف‪ :‬کابین از مــد افتاده‪ ،‬نبــود تجهیزات‬ ‫مناسب‪ ،‬وزن زیاد‪ ،‬چابکی کم‬ ‫نام نیسان ‪ 370Z‬برای همه آشنا بوده‪ ،‬زیرا این خودرو‬ ‫ســنی حدود ‪ 10‬ســال داشــته و اگرچه به‌روزرسانی‌های‬ ‫زیادی در طی این ســال‌ها داشــته‪ ،‬اما نســبت به زمان‬ ‫عرضه تقریبا بدون تغییر باقی مانده است‪.‬‬ ‫این خودرو هنوز هم از پیشــرانه شــش ســیلندر ‪3.7‬‬ ‫لیتری با قدرت ‪ 324‬اســب بخار و گشتاور ‪ 363‬نیوتن‌متر‬ ‫اســتفاده می‌کند‪ .‬در مقایســه با اســتانداردهای کنونی‪،‬‬ ‫قدرت این پیشــرانه شــش ســیلندر چندان زیاد نیســت‪،‬‬ ‫اما برای کســانی که از پیشــرانه‌های توربو گریزان بوده و‬ ‫خواهان تجربه‌ای سنتی هستند مناسب است‪.‬‬ ‫خــودروی حاضر در تســت توانســت در ‪ 6.3‬ثانیه از‬ ‫سکون به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت برسد که درست‬ ‫بــا رکورد مزدا یکســان اســت‪ .‬پیســت تســت خودروها‬ ‫در زمــان حضــور کاملا خیس بــوده و همیــن امر باعث‬ ‫کاهشش کشش خودرو در زمان شروع به حرکت می‌شد‪،‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫اما زمانی که دو خودرو به شــتاب گیری بین دنده‌ای و با‬ ‫سرعت‌های باال اقدام کردند این نیسان بود که با اختالف‬ ‫چند دهم ثانیه‌ای از مزدا ‪ BBR 5-MX‬جلو افتاد‪.‬‬ ‫باوجــود این‌که نیســان ‪ 370Z‬بــا وزن ‪ 1496‬کیلویی‬ ‫خود سنگین‌تر از مزداســت‪ ،‬اما گشتاور بیش‌تر آن باعث‬ ‫می‌شود در سرعت باالتر از ‪ 110‬کیلومتر در ساعت حریف‬ ‫را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫احســاس گیربکس این خودرو ســنتی‌تر از مزداست‪.‬‬ ‫کالچ ‪ 370Z‬باوجود جدید بودن هنوز هم سنگین است و‬ ‫بازه حرکتی آن بیش‌تر از رقیب است‪ .‬استفاده از آن کالچ‬ ‫رضایت‌بخــش بوده و عملکرد هماهنگ هوشــمندانه‌ای‬ ‫بــا دور پیشــرانه دارد که اگــر بخواهید می‌توانیــد آن را‬ ‫خاموش کنید‪ .‬گیربکس این کوپه اسپرت خوب بوده‪ ،‬اما‬ ‫فوق‌العاده نیســت مخصوصا زمانی که آن را با گیربکس‬ ‫فوق‌العاده ‪ 5-MX‬مقایسه می‌کنید‪.‬‬ ‫خود پیشــرانه کاراکتر سنتی‌تری داشته‪ ،‬زیرا نبود توربو‬ ‫به این معنی اســت که شــما باید دور را باال ببرید تا بهترین‬ ‫عملکرد را دریافت کنید‪ .‬البته تحت فشار قرار دادن پیشرانه‬ ‫لذت‌بخش اســت‪ ،‬زیرا تحویل قدرت نرم و قابل پیش‌بینی‬ ‫بوده و با صدای جذاب و گیرای اگزوز همراه است‪.‬‬ ‫بــه لطف دیفرانســیل لغزش محدود عقــب حرکت با‬ ‫‪ 370Z‬در پیچ‌هــا بســیار هیجان‌انگیز اســت‪ .‬خبر خوب‬ ‫برای رانندگان مشــتاق این‌که سیســتم کنترل کشــش‬ ‫خیلی به کاراکتر اصیل نیســان آســیب نمــی‌زد بنابراین‬ ‫می‌توانید از این خودروی اســپرت دیفرانسیل عقب لذت‬ ‫ببرید‪.‬‬ ‫فرمان نیسان سنگین‌تر از مزدا است‪ ،‬اما به اندازه آن‬ ‫سریع نیست‪ .‬بازخورد کمی از آن به دست می‌آید و اگرچه‬ ‫خود خودرو احســاس چابکی را به راننده منتقل می‌کند‪،‬‬
‫خود ‪ 5-MX‬استاندارد یکی از‬ ‫دوست‌داشتنی‌ترین خودروهای‬ ‫اسپرت است‪ .‬این خودرو سواری‬ ‫هیجان‌انگیزی داشته و جذاب‬ ‫است‪ ،‬اما پیشرانه‌های تنفس‬ ‫طبیعی نمی‌توانند با عملکرد‬ ‫نیسان برابری کنند‬ ‫اما وزن خودرو به چشــم می‌آید مخصوصا وقتی که مزدا‬ ‫را رانده باشــید‪ .‬نیســان نمی‌تواند از نظــر چابکی با مزدا‬ ‫رقابت کند‪ 370Z .‬ســواری ناهنجارتری نسبت به رقیب‬ ‫در جاده‌های ناهموار دارد‪ .‬البته وقتی سرعت‌ باال می‌رود‬ ‫اوضاع بهتر می‌شود‪.‬‬ ‫نظرات آزمایش‌کنندگان‬ ‫سیســتم ناوبری‪ :‬کار کــردن با سیســتم اطالعات‬ ‫سرگرمی نیسان سخت اســت‪ .‬این سیستم گیج کننده و‬ ‫زشت بوده و سن باالی ‪ 370Z‬را به ما یادآوری می‌کند‪.‬‬ ‫گیربکس‪ :‬دکمه روی کنســول مرکزی برای روشن‬ ‫کردن سیستم هماهنگی با دور پیشرانه یک ویژگی بسیار‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫در‌هــا‪ :‬بــاز کــردن در‌های بــزرگ ایــن خــودرو در‬ ‫پارکینگ‌های تنگ یک کار دشــوار بوده و دستگیره‌های‬ ‫در‌ها نیز عجیب به نظر می‌رسند‪.‬‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫‪34495‬‬ ‫‪32189‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫شش سیلندر ‪ 3.7‬لیتری بنزینی‬ ‫چهار سیلندر دو لیتری توربوی بنزینی‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور (اسب بخار‪/‬گشتاور)‬ ‫‪363/324‬‬ ‫‪320/248‬‬ ‫گیربکس‬ ‫شش سرعته دستی‪ ،‬دیفرانسیل عقب شش سرعته دستی‪ ،‬دیفرانسیل عقب‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫(ثانیه)‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫مصرف سوخت (لیتر در هر صد‬ ‫کیلومتر)‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫می‌شــود‪ .‬دلیل این عملکرد خوب وزن ‪ 1045‬کیلوگرمی‬ ‫مزدا بوده و به ازای هر تن از وزن خودرو ‪ 237‬اسب بخار‬ ‫قدرت وجود دارد که باالتر از نسبت ‪ 217‬اسبی نیسان به‬ ‫ازای هر تن است‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیب ‪ 5-MX‬در ســرعت‌های پایین گیراتر از‬ ‫نیســان بوده مخصوصا این‌که گشتاور ‪ 320‬نیوتن متری‬ ‫آن در دور ‪ 3800‬بــه دســت می‌آید که بســیار پایین‌تر از‬ ‫محدوده گشتاور حداکثری ‪ 370Z‬است‪.‬‬ ‫توربوی این پیشــرانه تاخیر بســیار کمی داشته و حتی‬ ‫شــاید فکر کنید خــودرو فاقد توربو اســت‪ ،‬زیــرا ردالین‬ ‫این پیشــرانه باالتر از نســخه اســتاندارد و تنفس طبیعی‬ ‫اســت‪ BBR .‬نه تنها در دورهای پایین قوی‌تر است بلکه‬ ‫رســاندن آن به ردالین بســیار لذت‌بخش و هیجان‌انگیز‬ ‫بوده و صدای پیشــرانه نیز به لطف اگزوز ســوپر اسپرت‬ ‫‪ 594‬پوندی فوق‌العاده است‪.‬‬ ‫پیشــرانه ‪ 5-MX‬که پیش از این نیز بسیار خوب بوده‬ ‫با پذیرایی از توربو بهتر هم شــده و تجربه رانندگی خودرو‬ ‫را ارتقا داده است‪ .‬این خودرو به‌طور هوشمندانه‌ای سریع‬ ‫احساس شده و در سرعت‌های باال نیز لذت‌بخش است‪.‬‬ ‫قدرت بیش‌تر پیشــرانه به شــما اجــازه می‌دهد تا عصاره‬ ‫دیفرانسیل لغزش محدود را بیرون بکشید و دم خودرو را‬ ‫با گاز دادن در سر پیچ‌ها بازی دهید‪.‬‬ ‫کیــت ‪ BBR‬شــامل خوبی‌هــای دیگــر نیز هســت‪.‬‬ ‫خودروی حاضر در تســت دارای الستیک‌های یوکوهاما‬ ‫و رینگ‌هــای ‪ 17‬اینچی روتا‪ ،‬ترمزهــای بهتر و فنرهای‬ ‫ســفت‌تر اســت‪ .‬این اصالحات تاثیر مثبتــی روی تجربه‬ ‫سواری با این مزدا داشته‌اند‪.‬‬ ‫نظرات آزمایش‌کنندگان‬ ‫سیستم ناوبری‪ :‬سیستم ناوبری مزدا بهتر از سیستم به‬ ‫کار رفته در نیسان بوده و اینترفیس و گرافیک بهتری دارد‪.‬‬ ‫صندلی‌هــا‪ :‬وجــود بلندگوها در پشت‌ســری‌ها باعث‬ ‫شده‌اند شما از صدای سیستم صوتی لذت بیش‌تری ببرید‪.‬‬ ‫فرمان‪ :‬جای شرمســاری اســت که فرمان خودرو را‬ ‫نمی‌توان تنظیم کرد‪ ،‬اما بــا این وجود هم جایگاه فرمان‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫قضاوت نهایی‬ ‫رتبه اول‪ :‬مزدا ‪ BBT GTi 5-MX‬توربو‬ ‫مزدا ‪ 5-MX‬استاندارد از نظر پرفورمنس نمی‌تواند با‬ ‫نیسان ‪ 370Z‬رقابت کند‪ ،‬اما هندلینگ سرزنده و چابک‬ ‫آن باعث می‌شــود ســواری فوق‌العاده‌ای را تجربه کنید‪،‬‬ ‫ولی با ســفارش کیت ‪ BBR‬شــما می‌توانید نیسان را در‬ ‫پیست پشت سر بگذارید‪ .‬قدرت بیش‌تر این پیشرانه باعث‬ ‫افزایش فاکتور جذابیت شده است‪.‬‬ ‫رتبه دوم‪ :‬نیسان ‪370Z‬‬ ‫راندن نیسان ‪ 370Z‬هیجان‌انگیز است و ما هنوز هم‬ ‫از زنــده بودن آن خوش‌حالیم‪ .‬چنین خودرویی این روزها‬ ‫کم پیدا می‌شــود‪ ،‬امــا این کوپه اســپرت تنفس طبیعی‪،‬‬ ‫دیفرانســیل عقــب و دنده تســتی همچنان خنــده را بر‬ ‫لبان‌تان خواهد نشاند‪ ،‬هرچند کابین از مد افتاده‪ ،‬قیمت‬ ‫بیش‌تر‪ ،‬سیستم اطالعات سرگرمی ضعیف و هزینه‌های‬ ‫مالکیت بیش‌تر باعث شــده‌اند نیسان پایین‌تر از مزدا قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪Mazda MX 5 BBR GTi‬‬ ‫مزدا ‪ BBR GTi 5-MX‬توربو‬ ‫نقــاط قــوت‪ :‬هندلینــگ لذت‌بخــش‪ ،‬پیشــرانه‬ ‫هیجان‌انگیز‪ ،‬امکان باز کردن سقف‬ ‫نقــاط ضعف‪ :‬برای خرید کیت توربو باید خودرو را نیز‬ ‫خریداری کرد‪ ،‬کابین تنگ‪ ،‬محفظه بار کوچک‬ ‫خود ‪ 5-MX‬اســتاندارد یکی از دوست‌داشــتنی‌ترین‬ ‫خودروهــای اســپرت اســت‪ .‬ایــن خــودرو ســواری‬ ‫هیجان‌انگیزی داشــته و جذاب اســت‪ ،‬اما پیشرانه‌های‬ ‫تنفس طبیعی نمی‌توانند با عملکرد نیســان برابری کنند‬ ‫بنابراین پیشــرانه مــزدا برخی جذابیت‌هــای خاص خود‬ ‫برای طرفداران را از دست داده است‪.‬‬ ‫البته کیت ‪ BBT GTi‬با توربوی جدید باعث افزایش‬ ‫‪ 90‬اســب بخاری و ‪ 120‬نیوتن‌متری گشــتاور شــده که‬ ‫برای ثبت زمان ‪ 6.3‬ثانیه‌ای در بحث شــتاب کافی بوده‬ ‫و همیــن امر باعث اثبات توانایی‌های آن در برابر نیســان‬ ‫نام خودرو‬ ‫نیسان ‪370Z GT‬‬ ‫مزدا ‪Sport 2.0 RF 5-MX ‬‬ ‫‪Turbo 1 Nav BBR Stage‬‬ ‫‪29‬‬
‫بهترین‌ها‬ ‫بهترین و ارزان ترین خودروهای اسپرت ‪2018‬‬ ‫تند و تیزها‬ ‫با این که خودروسازان این روزها سخت به دنبال توسعه شاسی بلندها هستند‪ ،‬اما هنوز هم خودروهای اسپرت با بهایی نسبتا ارزان در دسترس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با کمی جست‌وجو در بین خودروهای اسپرتی که عرضه می‌شوند به برخی گزینه‌ها برخوردیم که بهای مناسبی داشتند‪ .‬برخی از این خودروها‬ ‫کاملا ارزان بوده و برخی نیز گران هستند‪ ،‬اما با این وجود هنوز هم ارزش باالیی دارند‪ .‬شما با خود فکر کنید برای خرید یک خودروی اسپرت‬ ‫باید هزینه زیادی بکنید‪ ،‬اما همان‌گونه که فهرست ما نشان می‌دهد هنوز هم خودروهای پرفورمنس زیادی وجود دارند که حساب بانکی شما‬ ‫را خالی نمی‌کنند (چرا هاچ‌بک‌های داغی همچون سیویک تایپ ‪ R‬یا گلف ‪ GTI‬در این فهرست حضور ندارند؟ این‌گونه خودروها جوان‌پسند‬ ‫هستند‪ ،‬اما این موضوع باعث اسپرت بودن آن‌ها نمی‌شود و این یک تفاوت ظریف است‪).‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫ب ام و ‪M240i‬‬ ‫ب ام و ‪ M240i‬تقریبا همان عملکرد و هیجان مدل ‪ M2‬را داشــته‪ ،‬اما حدود‬ ‫‪ 10‬هزار دالر ارزان‌تر است‪ .‬خریداران احتماال پرفورمنس بیش‌تری را از ‪M240i‬‬ ‫نخواهند خواســت و همان پیشــرانه شش ســیلندر خطی توربو با قدرت قابل‌توجه‬ ‫‪ 335‬اسب بخار کافی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫تویوتا ‪ /86‬سوبارو ‪BRZ‬‬ ‫دوقلوی‌های تویوتا و ســوبارو شاید ســریع‌ترین کوپه‌های بازار نباشند‪ ،‬اما قطعا‬ ‫معامله مناســبی محســوب می‌شــوند‪ .‬با پرداخت تنها ‪ 27‬هــزار دالر می‌توانید به‬ ‫یک کوپه اسپرت دیفرانســیل عقب و صفرکیلومتر دست پیدا کنید‪ .‬این دو خودرو‬ ‫هزینه‌های مالکیت بســیار ارزانی داشــته و این هم یک عامل مهم دیگر در زمان‬ ‫خرید خودرویی اسپرت است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫نیسان ‪370Z‬‬ ‫این خودرو حدود ‪ 10‬ســال اســت که در بازار حضــور دارد‪ ،‬اما خب هنوز هم‬ ‫مدلی اســپرت با بهایی معقول محســوب می‌شــود‪ .‬هر فردی که ‪ 370Z‬را رانده‬ ‫می‌داند که شاســی این خودرو فوق‌العاده بوده و پیشــرانه نیــز صدای دل‌پذیری‬ ‫دارد‪ .‬این خودرو با قیمت حدود ‪ 30‬هزار دالر نسبتا ارزان بوده و می‌توان آن را با‬ ‫گیربکس دستی نیز خریداری کرد‪.‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫آاودی ‪TT RS‬‬ ‫‪ TT RS‬خودروی ارزان‌قیمتی نیســت و بهای حــدود ‪ 65‬هزار دالری دارد‪،‬‬ ‫امــا پرفورمنس آن واقعا دیوانه کننــده بوده و ارزش پولی که می‌پردازید را دارد‪ .‬با‬ ‫پیشــرانه پنج سیلندر ‪ 400‬اســب بخاری و وجود سیستم چهار چرخ محرک‪ ،‬این‬ ‫کوپه آلمانی تنها در ‪ 3.4‬ثانیه از سکون به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت می‌رسد‪.‬‬ ‫این خودرو کاملا مناسب جاده‌های پر پیچ و خم بوده و برخالف دیگر خودروهای‬ ‫حاضر در فهرســت می‌توان در همه فصل‌ها از آن لذت برد‪ .‬نســخه‌های ارزان‌تر‬ ‫‪ TT‬نیز بازخوردهای خوبی داشته و قیمت معقوالنه‌ای دارند‪.‬‬
‫‪۶‬‬ ‫فورد موستانگ اکوبوست‬ ‫مدل پایه موستانگ از پیشــرانه ‪ 2.3‬لیتری اکوبوست با قدرت قابل‌توجه ‪310‬‬ ‫اسب بخاری اســتفاده می‌کند و به‌صورت سفارشــی به یک گیربکس ‪ 10‬سرعته‬ ‫اتوماتیک متصل اســت‪ .‬این خودرو شــتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت زیر پنج‬ ‫ثانیه‌ای داشــته و قیمــت آن از حدود ‪ 25‬هــزار دالر آغاز می‌شــود‪ .‬اگر بخواهید‬ ‫هندلینگ و ترمز خودرو بهبود یابد می‌توانید پکیج پرفورمنس فورد را نیز ســفارش‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫شورولت کامارو ‪1LE‬‬ ‫کامارو ‪ 1LE‬با پیشــرانه‌های چهار‪ ،‬شــش و هشت سیلندر عرضه می‌شود و‬ ‫بنابرایــن خریــداران انتخاب‌های فراوانی پیش روی خود دارند‪ .‬پکیج یاد شــده‬ ‫‪ 4500‬دالر دیگــر به قیمت خــودرو اضافه کرده و باعث بهبــود خنک‌کنندگی‬ ‫خودرو‪ ،‬اســتفاده از ترمزهای قوی‌تر و اگزوز پرفورمنس‪ ،‬الســتیک‌های پهن‌تر‬ ‫و رینگ‌های بزرگ‌تر و‪ ...‬می‌شود‪.‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫شورولت کوروت‬ ‫خــب درباره کوروت چــه باید گفت؟ این خــودروی اســپرت آمریکایی یکی از‬ ‫شــناخته شــده‌ترین محصوالت این کشــور بوده و نســل کنونی آن که با کد ‪C7‬‬ ‫شــناخته می‌شود یکی از محصوالت ارزان‌قیمت بوده و می‌توان با حدود ‪ 55‬هزار‬ ‫دالر به قدرت ‪ 455‬اسب بخاری دست یافت‪.‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫آلفارومئو ‪4C‬‬ ‫بــا قیمــت حــدود ‪ 60‬هــزار دالر قطعا می‌تــوان محصوالت ســریع‌تری در‬ ‫مقایســه با این آلفارومئو خرید‪ ،‬اما خیلی از آن‌ها نمی‌توانند رفتار یک ســوپرکار‬ ‫را شبیه‌ســازی کنند‪ 4C .‬از فیبر کربن زیاد در بدنه سود برده و دارای گیربکس‬ ‫پدال شــیفترداری اســت که حــس راندن یک خــودروی مســابقه‌ای را تداعی‬ ‫می‌کند‪ .‬این یک پیشنهاد ویژه بوده بنابراین طرفداران خودروهای اسپرت حتما‬ ‫باید آن را مدنظر بگیرند‪.‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫مزدا میاتا‬ ‫میاتا هم همانند کوروت یک انتخاب مناســب با قیمتی نازل اســت‪ .‬شما با ‪25‬‬ ‫هزار دالر می‌توانید بیش‌ترین لذت را در جاده داشــته باشــید و همانند تویوتا ‪ 86‬و‬ ‫سوبارو ‪ ،BRZ‬مزدا میاتا هم هزینه‌های نگه‌داری کمی دارد‪.‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫پورشه کایمن‬ ‫پورشــه کایمن همواره به عنوان یکی از لذت‌بخش‌ترین خودروهای اســپرت‬ ‫مطرح بوده اســت‪ .‬این خودرو از همان تنظیمات شاســی مشــهور پورشه و قوای‬ ‫محرکه‌ای لذت‌بخش سود برده و بهایی در حدود ‪ 57‬هزار دالر دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪31‬‬
‫‪Tesla Semi Electric truck‬‬ ‫تجاری‬ ‫مجادله دایملر و تسال بر سر کامیون برقی تسال‬ ‫باورنمی‌کنیم!‬ ‫شــرکت تســا موتورز در واکنش به اظهارات شــرکت کامیون ســازی دایملر آلمان‪ ،‬اعالم کرده‪،‬‬ ‫مســافتی که کامیون برقی تســا می‌تواند بپیماید نزدیک به ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر اســت‪.‬به گزارش وب‬ ‫سایت ‪ ،auto car‬ایالن ماسک‪ ،‬مدیرعامل شرکت تسال موتورز آمریکا در پاسخ به اظهارات رییس‬ ‫بخش کامیون سازی شرکت دایملر آلمان عنوان کرده که این کامیون برقی قادر است تا در نسخه‬ ‫تولیدی خود‪ ۹۶۵ ،‬کیلومتر را بپیماید‪.‬‬ ‫ماســک ضمن اعالم محدوده پیمایــش این کامیون‬ ‫الکتریکی موســوم به ‪،Tesla Semi Electric truck‬‬ ‫گفت که این ارقام ذکر شــده حداقل میزان مسافت طی‬ ‫شده را نشان می‌دهد و به طور قطع قادر است در برخی‬ ‫شــرایط مطلوب تر‪ ،‬میزان مســافت طی شده بیش‌تری‬ ‫داشــته باشــد و فراتر از این عدد نیز برود‪ .‬این شرکت با‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫انتشــار اطالعات زیر ســعی دارد که به عملکرد بهینه و‬ ‫بسیار مطلوب این کامیون افتخار کند‪:‬‬ ‫مدت زمانی که این کامیون برقی با حمل یک بار ‪۳۶‬‬ ‫هزار کیلوگرمی از سرعت صفر به ‪ ۹۶‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫می‌رســد‪ ۲۰ ،‬ثانیه است‪ .‬سرعت تســا در یک شیب با‬ ‫زاویه پنج درصد‪ ۱۰۴ ،‬کیلومتر بر ســاعت اســت‪ .‬شعاع‬ ‫حرکتی و مســافت قابــل پیمایش آن نیــز در حدفاصل‬ ‫‪ ۴۸۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬کیلومتر اســت‪.‬این کامیــون الکتریکی به‬ ‫چهــار موتور برقی مســتقل در محور عقب مجهز اســت‬ ‫و میــزان مصرف انرژی آن کم‌تر از دو کیلووات ســاعت‬ ‫در هر ‪ ۱.۵‬کیلومتر تخمین زده شــده اســت‪ .‬قیمت پایه‬ ‫پیش بینی شــده از ســوی تحلیلگران‪ ،‬برای مدل ‪۴۸۰‬‬ ‫کیلومتــری ‪۱۵۰‬هزار دالر و برای مدل ‪ ۸۰۰‬کیلومتری‬ ‫‪ ۱۸۰‬هــزار دالر خواهــد بود‪.‬البتــه الزم به ذکر اســت‬ ‫که این مبالــغ و ارقام برای بازار فــروش آمریکا در نظر‬ ‫گرفته شده اســت و قیمت آن به طور قطع در بازارهای‬ ‫جهانــی و بین‌المللی متفاوت خواهد بــود‪ .‬مارتین دام‪،‬‬ ‫رییس بخش کامیون شــرکت دایملر در ماه مارس سال‬ ‫جاری میالدی خطاب به تســا ایــن انتقادات را مطرح‬ ‫کرده بود‪ :‬اگر تســا واقعا به این وعده پیمایش مسافتی‬ ‫خود عمل کند‪ ،‬ما دو کامیون از این شرکت را خریداری‬ ‫خواهیــم کرد یکی بــرای آزمایش و صحــت گفته‌های‬ ‫ایالن ماســک و دیگری برای بازرسی قطعه به قطعه به‬
‫ورود به بازار خودروهای ســنگین و نیمه سنگین داشته‬ ‫و هــم اکنــون پیش از آغاز بــه کار نمایشــگاه خودروی‬ ‫لس‌آنجلس‪ ،‬در رویدادی از کامیون نیمه ســنگین تمام‬ ‫برقی و الکتریکی خود موســوم به ‪ Semi‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با‬ ‫آلودگی هوا و کاهش میزان انتشــار آالینده‌ها و گازهای‬ ‫گل‌خانــه‌ای و حفظ بیش‌تر محیط زیســت‪ ،‬خودروهای‬ ‫تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند‪ .‬بنابراین‬ ‫بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در جهان عزم خود‬ ‫را بــرای تولید انبــوه خودروهای برقی جــزم کرده و از‬ ‫برنامه‌هــای خود بدین منظور رونمایی کرده اند‪ .‬افزایش‬ ‫روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیش‌تر‬ ‫از این خودروهای پاک موجب شــده اســت شرکت‌های‬ ‫خودروســازی در سراســر جهان بــه رقابتــی تنگاتنگ‬ ‫پرداختــه و هــر یــک از برنامه‌های خود بــرای طراحی‬ ‫و تولیــد خودروهایــی بهتــر و با تــوان پیمایــش بیش‌تر‬ ‫رونمایی کنند‪.‬‬ ‫تسال پیش از آغاز به‬ ‫کار نمایشگاه خودروی‬ ‫لس آنجلس‪ ،‬در‬ ‫رویدادی از کامیون‬ ‫نیمه سنگین تمام‬ ‫برقی و الکتریکی‬ ‫خود موسوم به ‪Semi‬‬ ‫رونمایی کرد‬ ‫دولت‌های بســیاری همچون انگلســتان‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫نــروژ‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬مکزیــک‪ ،‬چین و هنــد از جمله‬ ‫پیش‌گامانی هســتند که قصد دارند به منظور جلوگیری‬ ‫از آلودگــی هوا و حفــظ محیط زیســت‪ ،‬تولید و فروش‬ ‫خودروهــای بنزینی و دیزلی را تا دهــه ‪ ۲۰۳۰‬و نهایتا تا‬ ‫دهــه ‪ ۲۰۴۰‬میــادی (حدودا‪ ‬دو دهه آینــده) ممنوع و‬ ‫متوقف اعالم کنند‪.‬‬ ‫خصوص باتری آن!‬ ‫وی در اصــل با این کنایه به تســا قصد داشــت که‬ ‫منظــور خود را مبنــی بر باورپذیــر نبودن ایــن وعده‌ها‬ ‫بــه مخاطبــان و طرفداران خــودرو در جهان برســاند‪.‬‬ ‫شــرکت دانش بنیان و نوآور تســا موتورز که در آمریکا‬ ‫مســتقر اســت‪ ،‬مدت هاســت که به رقابت با غول‌های‬ ‫خودروســازی در جهان پرداخته اســت و همــواره ادعا‬ ‫می‌کنــد‪ ،‬دیگر روزگار تولیــد و اســتفاده از خودروهای‬ ‫بنزینی و دیزلی به پایان رســیده است و باید با استفاده از‬ ‫فن‌آوری‌های جدید و ســوخت‌های پاک و غیر آالینده‪،‬‬ ‫برای حفظ محیط زیســت و کاهش آلودگی هوا چاره‌ای‬ ‫اندیشــید و خودرو و وســایل نقلیه پــاک طراحی و تولید‬ ‫کرد‪ .‬شرکت تسال تاکنون خودروهای برقی و الکتریکی‬ ‫لوکس بســیاری را طراحی و تولید کرده اســت‪ .‬البته در‬ ‫رقابت با تســا‪ ،‬ســایر غول‌های خودروسازی در جهان‬ ‫نیــز از خودروهــای برقی خود رونمایی کــرده و آن‌ها را‬ ‫وارد بازار کرده‌اند‪ .‬تســا همواره اشتیاق بسیاری برای‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪33‬‬
‫فرهنگ رانندگی‬ ‫پریسا بازدار اردبیلی‪ ،‬محقق حوزه حمل و نقل‪:‬‬ ‫رابطه تولید ناخالص داخلی با کاهش تصادفات‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫مهندس پریســا بازدار اردبیلی‪ ،‬متولد ســال ‪ 1357‬در شهر اردبیل اســت و در سال ‪ 1386‬در رشته‬ ‫اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی فارغ‌التحصیل و در بخش اقتصاد پژوهشکده حمل و نقل وقت‬ ‫مشــغول فعالیت شد‪ .‬هم‌اکنون نیز با انتقال پژوهشکده حمل و نقل به مرکز تحقیقات راه مسکن و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬با بخش اقتصاد و مالی مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی به عنوان هیات علمی‬ ‫همکاری دارد‪ .‬این محقق حوزه حمل و نقل از منظر اقتصاد به حمل و نقل می‌نگرد‪ .‬وی بر این باور‬ ‫است که با افزایش تولیدناخالص داخلی میزان تصادفات جاده‌ای کاهش خواهد یافت‪ .‬همچنین با‬ ‫افزایش توزیع نابرابری درآمد‪ ،‬تصادفات جاده‌ای نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫خودرو در کودکی چه حســی به شــما می‌داد؟ و‬ ‫اکنون چه حسی به شما می‌دهد؟‬ ‫در کودکــی به دلیــل این که من خواهــر کوچکم را در‬ ‫اثر تصادف رانندگی از دســت داده بودم‪ ،‬از خودرو وحشت‬ ‫داشــتم و حتی نمی‌توانســتم از خیابان عبور کنــم‪ .‬بعد از‬ ‫این‌که گواهی‌نامــه رانندگی‌ام را هم گرفتم از ترس این‌که‬ ‫ممکن است تصادف کنم و به کسی آسیب برسانم رانندگی‬ ‫نکــردم‪ ،‬ولی اکنون حس بهتری دارم و با رعایت قوانین و‬ ‫در حد سرعت مجاز رانندگی می‌کنم‪.‬‬ ‫آیــا بین وضعیت توســعه وفرهنــگ رانندگی در‬ ‫ایران ارتباطی وجود دارد ؟‬ ‫بررســی وضع موجود کشــور نشــان می‌دهــد که طی‬ ‫ســال‌های ‪ 1369-85‬بــا افزایــش تولیدناخالص داخلی‪،‬‬ ‫میزان تصادفات جاده‌ای نیز افزایش می‌یابد‪ ،‬ولی از ســال‬ ‫‪ 1385‬بــه بعد با وجود رشــد اقتصادی میــزان تصادفات‬ ‫جــاده‌ای رونــد نزولی داشــته اســت‪ .‬البته ایــن افزایش‬ ‫تولیدناخالص داخلی تا ســال ‪ 1390‬ادامه دارد و بعد از آن‬ ‫روند نزولی طی کرده اســت‪ ،‬در حالی که به طور متوســط‬ ‫روند نزولی تصادفات جاده‌ای همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫بــه تازگی شــما تحقیقی دراین موضــوع انجام‬ ‫دادید تحقیقات شما چه می‌گوید؟‬ ‫تحقیقاتی که انجام دادم نشــان می‌دهد که در مراحل‬ ‫ابتدایی رشــد اقتصادی(افزایش درآمد ســرانه) کشــور با‬ ‫افزایــش تولیدناخالص داخلی کشــور‪ ،‬میــزان تصادفات‬ ‫جــاده‌ای افزایــش می‌یابد‪ ،‬ولــی در مراحل بعدی رشــد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با افزایش تولید ناخالص داخلی میزان تصادفات‬ ‫جــاده‌ای کاهش خواهد یافت‪ .‬هم‌چنین بــا افزایش توزیع‬ ‫نابرابری درآمد تصادفات جاده‌ای نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫شــما در تحقیقــات خــود از منظــر اقتصادی و‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫هزینه‌هــای اقتصــادی بــه حمــل و نقــل می‌نگرید‪.‬‬ ‫بفرماییــد هزینه‌هــای اقتصــادی رانندگــی در ایران‬ ‫چگونه است؟‬ ‫در ایــران معموال در بررســی هزینه تصادفات‪ ،‬شــش‬ ‫عنصــر بــه عنــوان عناصر اصلــی تشــکیل‌دهنده هزینه‬ ‫تصادفات جاده‌ای در نظر گرفته می‌شــوند‪ :‬هزینه اشیای‬ ‫منهدم شده یا خسارت دیده‪ ،‬هزینه جراحات جسمانی (غیر‬ ‫از معلولیت دایمی)‪ ،‬هزینه اوقات تلف شــده و از بین رفته‬ ‫در تصادفــات جــاده‌ای‌‪ ،‬هزینه درد‪ ،‬غــم‪ ،‬جراحات روانی‬ ‫و صدمــات روحی‌‪ ،‬هزینــه جان افراد فوت شــده و هزینه‬ ‫معلولیت‌های دایمی و هزینه‌هــای اداری‪ .‬در ایران هزینه‬ ‫تصادفــات به‌طــور جامع بــرای اولین بار در ســال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫میالدی (مقارن با ســال ‪ ۱۳۸۰‬هجری شمســی) معادل‬ ‫‪ 3.6170‬میلیارد ریال برآورد شــد‪ .‬در محاسبه دیگری که‬ ‫در مورد هزینه آســیب به وســایل نقلیه در تصادفات ایران‬ ‫انجام گرفته است‪ ،‬نشان داده شد که در سال ‪ ۱۳۸۳‬بیش‬ ‫از شــش هزار میلیارد ریال از این طریق به اقتصاد کشــور‬ ‫زیان وارد شــده اســت‪ .‬این زیان اقتصــادی بیش از ‪0.5‬‬ ‫درصد تولید ناخالص ملی و بیش از کل بودجه راه‌ســازی و‬ ‫راه‌داری کشور در سال مزبور بوده است‪.‬‬ ‫مطالعه دیگری بر اساس شاخص ‪( DALY‬سال‌های‬ ‫از دست‌رفته عمر) هزینه خارجی تصادفات جاده‌ای کشور‬ ‫بر محیط اجتماعی برای ســال‌های ‪ ۱۳۷۸-۱۳۷۹‬برآورد‬ ‫شــده اســت‪ .‬در این مطالعه هزینه جان افراد فوت شــده‬ ‫و هزینــه معلولیت‌هــای دایمــی تصادفــات در جاده‌های‬ ‫کشور طی ســال‌های ‪ ۱۳۷۸-۱۳۷۹‬برآورد شده است‪ .‬بر‬ ‫اساس این برآورد با استفاده از آمار تصادفات در جاده‌های‬ ‫کشور طی ســال‌های ‪ ۱۳۷۸-۱۳۷۹‬هزینه محاسبه جان‬ ‫افراد فوت شــده و هزینه معلولیت‌های دائــم ‪ 0.3‬تا‪۲/۲‬‬ ‫درصد از تولید ناخالص داخلی کشــور اســت‪ .‬در ضمن در‬ ‫این مطالعه‪ ،‬هزینه مذکور در ‪ ۲۸‬اســتان کشــور نیز برآورد‬ ‫شده اســت که بر این اساس استان‌های تهران‪ ،‬خراسان‪،‬‬ ‫مازنــدران و اصفهان بــه ترتیب باالترین ســهم در هزینه‬ ‫تصادفــات و اســتان‌های ایــام‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمد‪،‬‬ ‫چهارمحال‌وبختیــاری بــه ترتیــب کم‌ترین ســهم را دارا‬ ‫هســتند‪ .‬با توجه به برآورد فوق‌الذکر‪ ،‬چنان‌چه متغیرهای‬ ‫مدنظر در این تحقیق (از جملــه امید به زندگی‪ ،‬نرخ بهره‬ ‫و‪ )..‬را برای برآورد هزینه‌هــای خارجی تصادفات ثابت در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬براساس سهم ‪ 0.3‬تا‪ ۲/۲‬درصدی این متغیر‬ ‫از تولید ناخالص داخلی‪ ،‬این هزینه برای ســال ‪ ۱۳۹۰‬بین‬ ‫‪ ۱۸۳۱۴/۶‬میلیــارد ریال تا ‪ ۱۳۴۳۰۷/۹‬میلیارد ریال قابل‬ ‫برآورد خواهد بود‪.‬‬ ‫در مطالعــه پژوهشــکده حمل‌ونقــل وزارت راه ‌و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬هزینه تصادفات جاده‌ای کشور در سال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫حدود ‪ ۱۸۵‬هزار میلیارد ریال برآورد شــده است‪ .‬بر اساس‬ ‫ایــن تحقیــق‪ ،‬هزینه تصادفــات جاده‌ای نســبت به تولید‬ ‫ناخالص ملی کشــور در ســال ‪ ۱۳۸۶‬معــادل ‪ 6.3‬درصد‬ ‫برآورد شــده اســت‪ .‬همچنین این پژوهشکده با انتشار‬ ‫گزارشــی درباره آمار تصادفات جــاده‌ای در ایران و‬ ‫مقایســه آن با سایر کشورها نشــان می‌دهد که‬ ‫تصادفات جاده‌ای‪ ،‬دومین عامل مرگ و میر‬ ‫ایرانی‌ها شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش یونیســف‪۹۰،‬‬ ‫درصــد از مرگ‌هــای جــاده‌ای‬ ‫جهــان در کشــورهایی بــا‬ ‫درآمــد پاییــن و متوســط‬
‫اتفــاق می‌افتد‪ .‬نرخ تصادف‌هــای جــاده‌ای در ایران ‪۲۰‬‬ ‫برابر بیش‌تر از میانگین جهانی اســت‪ .‬در سراســر جهان‪،‬‬ ‫تصادف‌های جاده‌ای ساالنه ‪ ۱٫۲‬میلیون نفر را می‌کشد و‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون نفر را مجروح و معلول می‌کند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم رییس پلیس راهور ناجا ‪ ۴۱‬درصد علل‬ ‫تصادفات در نوروز امســال توجه نداشتن به جلو و خستگی‬ ‫و خواب‌آلودگی ‌‪ ۲۳ ،‬درصد ســرعت غیر مجاز و ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫ســبقت غیر مجاز و انحراف به چپ بوده است‪ .‬بیش‌ترین‬ ‫علل این تصادفات لغزندگی معابر‪ ،‬خستگی و خواب‌آلودگی‬ ‫رانندگان یا سرعت غیر مجاز بوده است‪.‬‬ ‫اقتصاد ایــران روزانه ‪ ۳۲‬میلیارد تومان ضرر ناشــی از‬ ‫تصادفات را متحمل می‌شود‪.‬‬ ‫ایران از نظر تصادفات ناایمن‬ ‫رانندگی در بین ‪ ۱۹۰‬کشور جهان‪،‬‬ ‫در رتبه ‪ ۱۸۹‬است و تنها سیرالئون‬ ‫است که وضعیت نامناسب‌تری‬ ‫نسبت به ایران دارد‬ ‫کشورهای توســعه یافته چه کشورهایی هستند‬ ‫و وضعیــت حمــل ونقــل و فرهنگ رانندگــی در این‬ ‫کشورها چگونه است؟‬ ‫از واژه کشورهای توســعه یافته برای توصیف‬ ‫کشــورهایی اســتفاده می‌شــود که بر اساس‬ ‫معیارهایی به توسعه دست یافته‌اند‪ .‬تعیین‬ ‫مصداق بــرای معیار توســعه یافتگی‬ ‫همــواره مــورد بحث بوده‌اســت‪،‬‬ ‫امــا به طــور کلــی معیارهای‬ ‫اقتصادی معموال شاخص‬ ‫اصلــی کشــورهای‬ ‫توسعه یافته بوده‌است‪ .‬برای مثال‪ ،‬میزان سرانه درآمد یکی‬ ‫از مهم‌ترین معیارهاست بنابراین‪ ،‬کشورهایی که دارای نرخ‬ ‫تولید ناخالص داخلی باالیی هستند‪ ،‬توسعه یافته محسوب‬ ‫می‌شوند‪ .‬معیار مهم اقتصادی دیگر‪ ،‬میزان صنعتی بودن‬ ‫کشور اســت‪ .‬یکی دیگر از معیارهایی که اخیرا مورد توجه‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬شــاخص توسعه انسانی اســت‪ .‬این شاخص‪،‬‬ ‫معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان‬ ‫امید زندگی و ســطح آموزش عمومــی ترکیب می‌کند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬کشورهایی که دارای نمره باالتری در شاخص‬ ‫توســعه انسانی هستند‪ ،‬توســعه یافته محسوب می‌شوند‬ ‫و به بقیه کشــورها‪ ،‬کشــورهای در حال توسعه گفته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به باال بودن ســرانه وسایل نقلیه‬ ‫و رشــد روزافزون اســتفاده از آن‌ها در‬ ‫کشــور و از طرفی تراکم و ســرانه‬ ‫پایین راه در ایران نســبت کشورهای همسایه بار ترافیکی‬ ‫راه‌های کشور نسبت به کشورهای همسایه بسیار بیش‌تر‬ ‫است و این روند در حال افزایش است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬بر‬ ‫اساس تحقیقی که انجام شده است سرانه راه در ایران‬ ‫‪ 2/6‬کیلومتــر به ازای هزار نفر جمعیت اســت‪ .‬درحالی‬ ‫که بر اســاس گزارش ســال ‪ 2013‬ســازمان بهداشت‬ ‫جهانــی درایران بیــش از ‪ 20‬میلیون وســیله نقلیه ثبت‬ ‫شده وجود دارد‪ ،‬اما در کشور همسایه ترکیه با سرانه راه‬ ‫‪ 5/9‬کیلومتر به ازای هزار نفــر جمعیت تنها ‪15‬میلیون‬ ‫وســیله نقلیه ثبت شــده وجود دارد‪ .‬وضعیت کشورمان‬ ‫از این نظر نسبت به کشــورهای توسعه یافته بسیار بدتر‬ ‫اســت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در فرانســه با سرانه راه ‪16 /9‬‬ ‫کیلومتــر به ازای هر هزار نفر حدود ‪ 35‬میلیون وســیله‬ ‫نقلیه ثبت شــده وجــود دارد‪ .‬در حالی که ســرانه راه در‬ ‫فرانســه ‪ 6/5‬برابر ایران است‪ ،‬تعداد وســایل نقلیه ثبت‬ ‫شده کم‌تر از دو برابر کشورمان است‪.‬‬ ‫میزان مرگ و میر ناشــی از حــوادث ترافیکی به ازای‬ ‫صد هزار نفر جمعیت در ایران‪ ،‬بر اساس نخستین گزارش‬ ‫جهانی ایمنی راه‌ها ‪ 35/8‬بود که در دومین گزارش جهانی‬ ‫ایمنی راه‌ها به ‪ 34/1‬کاهش یافته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ایران در منطقه مدیترانه شرقی باالترین میزان مرگ به‬ ‫ازای صد هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص داده است و‬ ‫عراق (‪ )31/5‬و عمان (‪ )30/4‬در جایگاه‌های بعدی قرار‬ ‫دارند‪ ،‬کم‌ترین میزان مرگ به ازای ‪ 100‬هزار نفر جمعیت‬ ‫در این منطقه مربوط بــه بحرین (‪ )10/5‬و امارات متحده‬ ‫عربی (‪ )12/7‬است‪.‬‬ ‫یکی از شــاخص‌هایی که در تحلیل حــوادث ترافیکی‬ ‫به کار می‌رود‪ ،‬نســبت تعداد اتومبیل به جمعیت و نســبت‬ ‫مرگ ناشــی از حوادث ترافیکی به تعداد اتومبیل اســت‪ .‬با‬ ‫وجــود پایین بودن نســبت تعداد اتومبیل بــه ازای هزارنفر‬ ‫جمعیت در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مثل‬ ‫ایاالت متحده آمریکا و آلمان نسبت مرگ ناشی از حوادث‬ ‫ترافیکی به تعداد اتومبیل در کشورمان از کشورهای توسعه‬ ‫یافته و برخی از کشورهای همسایه بسیار بیش‌تر است‪.‬‬ ‫اجرای مقررات راهنمایــی و رانندگی یکی از مهم‌ترین‬ ‫عوامــل کاهش حــوادث رانندگــی و پیامدهای ناشــی از‬ ‫آن‌هاست‪ .‬کشورهای مختلف جهان از این نظر نیز تفاوت‬ ‫زیادی با یکدیگر دارند‪ .‬در کشورهای پیشرفته عالوه بر این‬ ‫که مقررات شدیدتری وجود دارد‪ ،‬اجرای آن‌ها نیز دقیق‌تر‬ ‫صورت می‌گیرد‪ .‬آخرین گزارش ســازمان بهداشت جهانی‬ ‫نشان می‌دهد که اجرای مناسب و دقیق مقررات راهنمایی‬ ‫و رانندگی تنها در ‪ 35‬کشــور جهــان صورت می‌گیرد‪ .‬این‬ ‫کشــورها تنها ‪10‬درصــد جمعیت جهــان را در خود جای‬ ‫داده‌انــد‪ .‬این گزارش نشــان می‌دهد که اجــرای مقررات‬ ‫راهنمایــی و رانندگی در فاصله ســال‌های ‪ 2008‬و ‪2011‬‬ ‫برای پنج مورد از مهم‌تریــن عوامل خطر حوادث رانندگی‬ ‫شامل‪ :‬ســرعت غیر مجاز‪ ،‬مصرف الکل‪ ،‬استفاده نکردن‬ ‫از کاله ایمنی‪ ،‬نبســتن کمربند ایمنی و استفاده نکردن از‬ ‫صندلی ایمنی کودک در مجموع در سطح جهان نسبتاارتقا‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫آیــا تحقیقاتی در زمینه وضعیت توســعه و رابطه‬ ‫آن با حمل ونقل در اســتان‌های ایران و مقایسه آن‌ها‬ ‫باهم انجام شده است؟‬ ‫مطالعات پراکنده‌ای در این خصوص انجام شــده‪ ،‬ولی‬ ‫برای موضوعی با این عنوان تحقیقی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪35‬‬
‫تیونینگ‬ ‫جگوار ‪۲۰۱۹ F-Pace‬‬ ‫‪JAGUAR LISTER‬‬ ‫لوکس و لوکس تر‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫لیســتر از دهه ‪ 50‬میالدی به تولیــد خودرو و تیون‬ ‫مشغول است و سال هاست که همکار و تیونر رسمی‬ ‫جگوار محســوب می‌شــود‪ .‬پــس از عرضــه جگوار‬ ‫‪ F-Pace‬که مدل پایه آن ‪ 42‬هزار دالر قیمت داشت‪،‬‬ ‫پیشــنهادهای لیســتر ســبب عرضه مــدل باالتری با‬ ‫قیمت ‪ 80‬هزار دالر شــد‪ .‬حاال مدل ‪ F-Pace 2019‬با‬ ‫تیون لیســتر و کد ‪ 140 SVR‬هزار پوند قیمت گرفته و‬ ‫قرار است با مدل ‪ 2019‬بزودی وارد بازار شود‪ .‬از این‬ ‫مدل فقط ‪ 99‬دستگاه تولید خواهد شد و کلکسیونرها‬ ‫باید شتاب کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫لیســتر کاپوت جدیدی با دو هواخــور در طرفین روی‬ ‫جگوار نصب کرده اســت‪ .‬ســپر جلو دارای هواخورهای‬ ‫بزرگ بدون مقســم و لبه زیرین است‪ .‬گل گیرهای جلو و‬ ‫عقب خروجی هوای عمودی دارند که ماشین را مهاجم‌تر‬ ‫می‌نمایاند‪.‬‬ ‫در نمــای جانبــی رینگ‌هــای جدیــد پنــج پــره ‪ Y‬و‬ ‫سیلندرهای ترمز ســرخ رنگ پشت آن‌ها به عالوه رکاب‬ ‫جدید به چشم می‌آیند‪.‬‬ ‫در نمای عقب هم دو جفت سراگزوز فوالدین و پخش‬ ‫کننده هوای ظریف زیر سپر دیده می‌شوند‪.‬‬ ‫تفــاوت جــدی جگوار لیســتر با مدل اســتاندارد در‬ ‫تزیینــات فوق‌العــاده لوکس اتاق اســت‪ .‬چرم دو رنگ‬ ‫تیره و روشــن با دوخت درشــت لوزی در سراســر اتاق‬ ‫از جمله صندلی‌های اســپرت بســیار زیبای ماشین کار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موتــور هم از نقاط تمایز این تیون اســت‪ .‬در حالی که‬ ‫مدل پایــه جگوار ‪ 247 F-Pace‬اســب قدرت داشــت‪،‬‬ ‫‪ 542 SVR‬اسب بخار قدرت دارد‪ .‬شتاب صفرتا ‪100‬این‬ ‫ماشــین ‪ 4.3‬ثانیه و بیشینه ســرعت آن ‪ 283‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت است‪.‬‬
‫تویوتا کروال ‪ KE70‬مدل ‪1979‬‬ ‫چشم بادامی در خیابان‌های مسکو‬ ‫پاول موکالوف یکی از عالقه مندان این ســبک تیون‬ ‫در مسکو اســت که یک تویوتا کروال ‪ KE70‬مدل ‪1979‬‬ ‫را به شــکلی که در تصاویر می‌بینید‪ ،‬ارتقا داده است‪ .‬این‬ ‫ماشین سال ‪ 1996‬بصورت دست دوم وارد روسیه شده و‬ ‫پاول هم که عاشــقش بوده‪ ،‬آن را خریده و به تدریج تیون‬ ‫کرده است‪ .‬او ساعت‌ها در اینترنت به دنبال قطعات مورد‬ ‫نظرش گشــته و برخی اجــزا را از ژاپــن‪ ،‬نیوزیلند و حتی‬ ‫آمریکا خریداری کرده است‪.‬‬ ‫کاهش ارتفاع ماشــین با بهره‌گیری از سیســتم تعلیق‬ ‫‪ Coilover‬برگرفته از نیســان ســیلویا و سفیرو در محور‬ ‫جلــو و دمپرهای بلیتز ‪ ZZ-R‬صورت گرفته اســت‪ .‬زیر‬ ‫گل‌گیرهای پهن‪ ،‬رینگ‌های اســپرت کرومی ســتاره‌ای‬ ‫چهارپره پیچ‌وسط مجهز به تایرهای اسپرت کار شده اند‪.‬‬ ‫فراوانــی دارد؛ یــک قاب چراغ ‪ LED‬روزنما باالی ســر‬ ‫راننده داخل اتاق نصب شده و یک غربیلک فرمان چوبی‬ ‫و نیز دســت دنده مجهز به ســه تاس بزرگ در این بخش‬ ‫چشــم نواز هستند‪ .‬حتی قفل درها با تاس‌های آبی رنگ‬ ‫زیبایی تزیین شده اند‪.‬‬ ‫صندلی‌هــای مســابقه‌ای ریــکارو ‪ SR3‬مجهــز بــه‬ ‫کمربندهــای ایمنی ســبزرنگ را هم بــه مجموعه فوق‬ ‫بیفزایید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪KE70 COROLLA‬‬ ‫«شــاکوتان» نــام ناحیــه‌ای شــبه جزیــره‌ای در‬ ‫شــمال ژاپن و نزدیک خاک روســیه است که سبکی‬ ‫از تیونینگ در دنیا به این نام شــناخته می‌شــود‪ .‬این‬ ‫ســبک متعلق به خالف‌کاران ژاپن بوده و ماشین خود‬ ‫را بــا کم‌ترین هزینــه متمایز و متفاوت می‌ســاختند و‬ ‫اصلی‌ترین وجــه تمایز آن نیز‪ ،‬ارتفاع بســیار پایین و‬ ‫پهن کردن گل‌گیرهای ماشین است‪.‬‬ ‫این رینگ‌ها سوپراستار ‪ 14 SS01s‬اینچ هستند‪.‬‬ ‫کاپوت که باال می‌آید‪ ،‬پرچم ژاپن و آفتاب تابان ســرخ‬ ‫رنگ داخل آن نقش بســته و موتور ارتقا یافته قدرتمندی‬ ‫مشاهده می‌شود‪ .‬تمام فضاهای خالی فلزی اطراف موتور‬ ‫سیاه شده و با نوشته‌های سفید تزیین شده است‪ .‬سیستم‬ ‫اگزوز فوجیتســو و گیربکس تویوتــا ‪ T50‬از دیگر اجزای‬ ‫جدید این تیون هستند‪.‬‬ ‫داخل اتاق هم اگرچه لوکس نیست‪ ،‬اما جذابیت‌های‬ ‫‪37‬‬
‫سینما خودرو‬ ‫خودروهای مشهور سینما‬ ‫خودرو به ســبب ایفای نقش در صحنه‌های تعقیب و گریز سرعتی‬ ‫و انفجار و البته تبیین شخصیت‌های اصلی داستان‪ ،‬نقش پرماجرا‬ ‫و هیجان انگیزی را در اغلــب فیلم‌های پرفروش ایفا می‌کند‪ .‬این‬ ‫هفته می‌خواهیم تعــدادی از مهم‌ترین فیلم‌های تاریخ ســینما که‬ ‫در آن خــودرو نقش اصلــی را بازی کرده اســت‪ ،‬معرفی کنیم‪ .‬در‬ ‫این انتخاب نگاه ما به فیلم‌های مســتند از مســابقات شبانه روزی‬ ‫له‌مانــز تا فرمول یک و فیلم‌های کالســیک و پر از تعقیب و گریز و‬ ‫تریلر امروزی بود‪.‬‬ ‫کسب و کارایتالیایی (‪)2003‬‬ ‫کارگردان‪ :‬اف‪ .‬گری گری‬ ‫مدت زمان ‪ 110 :‬دقیقه‬ ‫محصول آمریکا‬ ‫نام یک فیلم جنایی‪/‬ســرقتی محصول مشــترک فرانســه‬ ‫و آمریکاســت‪ .‬اکثــر صحنه‌هــای فیلم در لس‌آنجلــس و ونیز‬ ‫فیلمبرداری شده‌اند‪ .‬چارلی مغز متفکر گروهی سارق است که‬ ‫گرد هم می‌آیند تا در نقشه‌ای انتقام جویانه‪ ،‬چنگ استیو‪ -‬یکی‬ ‫از دوســتان سابق شــان که به آنان رودســت زده ‪ -‬را از تمامی‬ ‫درآمدهای نامشروعش خالی کنند‪.‬‬ ‫آیرتون سنا (‪)2011‬‬ ‫‪ ‬کارگردان‪ :‬آصف کاپادیا‬ ‫مدت زمان ‪ 102 :‬دقیقه‬ ‫محصول انگلیس‬ ‫مستند‪ -‬بیوگرافی‬ ‫مســتندی در مورد راننده فرمول یک برزیلی‪« ،‬ایرتون سنا»‬ ‫شخصی که جام قهرمانی ‪ F1‬را سه مرتبه قبل از مرگش در ‪۳۴‬‬ ‫ســالگی باالی ســر برد‪ ...‬او مرموز‪ ،‬متمرکز و بسیار جاه طلب‬ ‫بود و در مســابقات فرمــول یک بیش از هر راننــده دیگری در‬ ‫تاریخ ورزش‪ ،‬موقعیت باالیی داشت‪ .‬او قهرمان ملی برزیل بود‪.‬‬ ‫بســیاری از عالقه‌مندان به فرمول یک آیرتون ســنا‪ ،‬راننده‬ ‫برزیلــی برنده ســه عنوان جهانــی را بهترین راننده مســابقات‬ ‫می‌دانند‪ .‬او در ســال ‪ ۱۹۹۴‬در تصادفــی مرگ‌بار در گرندپری‬ ‫ســن‌مارینو‪ ،‬در پیچ تامبورلو در شهر ایموال ایتالیا و هنگامی که‬ ‫پیش‌تاز بود‪ ،‬کشــته شــد‪ .‬این مســتند روایتگر زندگی حرفه‌ای‬ ‫این اسطوره فرمول یک است‪ .‬فیلم به کارگردانی آصف کاپادیا‬ ‫مستند ساز مشهور انگلیسی ســاخته شده است‪ .‬فیلم برنده دو‬ ‫جایزه بهترین فیلم مســتند و بهترین تدوین از جوایز بفتاســت‪.‬‬ ‫کاپادیا سال‪ ۲۰۱۶ ‬نیز برای فیلم ‪ Amy‬برنده جایزه اسکار شد‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫دیوانه مکس ‪ :2‬جنگ‌جو جاده‬ ‫کارگردان‪ :‬جرج میلر‬ ‫مدت زمان ‪ 96 :‬دقیقه‬ ‫محصول ‪ 1981:‬استرالیا‬ ‫یک فیلم در سبک اکشن‪ ،‬علمی– تخیلی و ادبیات داستانی‬ ‫رســتاخیزی و پسارســتاخیزی به کارگردانی جرج میلر اســت‬ ‫که در ســال ‪ ۱۹۸۱‬ساخته شــد‪ .‬از بازیگران آن می‌توان به مل‬ ‫گیبسون اشاره کرد‪.‬‬
‫بولیت‬ ‫کارگردان‪ :‬پیتر بیتس‬ ‫مدت زمان ‪ 114 :‬دقیقه‬ ‫محصول ‪ 1968:‬آمریکا‬ ‫له مانز و یک مرد‬ ‫کارگردان‪ :‬جان استورجز و هم لی کاتزین‬ ‫مدت زمان ‪ 100 :‬دقیقه‬ ‫محصول ‪ 1970:‬آمریکا‬ ‫مســابقات ‪ ۲۴‬ســاعته‌ لمانــز ‪ lemans /‬مهم‌تریــن رویداد‬ ‫اتومبیل‌رانی اســتقامتی است‪ .‬این مســابقات از سال ‪ ۱۹۲۳‬در‬ ‫نزدیکی شهر له مانز فرانســه و در پنج کالس خودرویی برگزار‬ ‫می‌شود‪«.‬مک‌کویین» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران آن‬ ‫دوره‪ ،‬وزنه بزرگی برای ساخت فیلم «له مانز» به شمار می‌آمد‪.‬‬ ‫وی خــودش تا جای ممکن برای کیفیت این فیلم تالش کرد و‬ ‫این در واقع‪ ،‬واکنشــی به تالش قبلی و غیرواقع‌گرایانه هالیوود‬ ‫در فیلم موتور اســپرت «گرندپری» بود‪ .‬بسیاری از تصاویر این‬ ‫فیلم از مســابقات ‪ ۲۴‬ســاعته لمانز در ســال ‪ ۱۹۷۰‬جمع‌آوری‬ ‫شــده بودند و بــه این منظور از یک پورشــه اختصاصی با نصب‬ ‫ســه دوربین بر روی آن‪ ،‬کمک گرفته شده بود‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫اگر تصویربرداری را کنــار بگذاریم‪ ،‬تولید این فیلم یک «فاجعه‬ ‫به تمام معنا» بــود‪ .‬فیلم‌برداری بدون هرگونه متن یا حتی یک‬ ‫طرح داســتانی‪ ،‬شروع شــد و بیش‌تر وســواس «مک‌کویین»‬ ‫برای اتومبیل‌ها و رانندگان مســابقه در این پروژه دیده می‌شــد‬ ‫تا شــرایط ســاخت یک فیلم ســینمایی‪ .‬این شــرایط تــا آن‌جا‬ ‫پیــش رفت که کارگردان‪« ،‬جان اســتورجز» با فیلم‌هایی مانند‬ ‫«هفــت دالور» و «فــرار بزرگ» در کارنامــه‌اش‪ ،‬پروژه را ترک‬ ‫کرد‪ .‬بودجه‌ها از دســت رفتند و تولید به تعویق افتاد‪ .‬زمانی که‬ ‫تصویربرداری اصلی در نوامبر ‪ ۱۹۷۰‬به پایان می‌رســید‪ ،‬گروه‬ ‫فیلم‌سازی مجبور بودند که برگ درختان را رنگ کنند تا شرایط‬ ‫همچنان «تابســتانی» به نظر برســد‪ .‬البته «استیو مک‌کویین‪:‬‬ ‫انســان و لمانز» جذابیت فراگیر فیلمی مانند «ســنا» را ندارد‪،‬‬ ‫ولــی هنوز هم تصویری زیبا از پشــت صحنه فیلمی اســت که‬ ‫همچنان محبوبیت خود را در بیــن عالقه‌مندان دنیای خودرو‬ ‫حفظ کرده است‪ .‬این فیلم مستند‪ ،‬به‌تازگی‪ ،‬به صورت محدود‬ ‫در شهرهای نیویورک و پیتسبورگ در آمریکا اکران شده است‪.‬‬ ‫ســتوان بولیــت( اســتیو مــک کوییــن)‪ ،‬کارآگاه پلیــس‬ ‫سان‌فرانسیســکو‪ ،‬مامور محافظت از جانــی راس(‌رنال) عضو‬ ‫ســندیکای تبه‌کاران می‌شود که قرار اســت علیه هم‌دستانش‬ ‫شــهادت بدهــد‪ ،‬والترچالمرز(وون)‪ ،‬معاون دادســتان‪ ،‬بولیت‬ ‫را تهدیــد می‌کند که اگر راس بمیرد‪ ،‬او نیز کراش را از دســت‬ ‫می‌دهد و خیلی زود راس کشته می‌شود‪ .‬صحنه مشهور تعقیب‬ ‫وگریــز هیجــان انگیز بــا خودرو به طــول ‪ 11‬دقیقــه‌ای فورد‬ ‫موستانگ ‪ CID Fastback 390 GT‬با خودروهای ‪Dodge‬‬ ‫‪ Magnum 440 Charger R / T‬در خاطره‌ها مانده است‪.‬‬ ‫رونین‬ ‫کارگردان‪ :‬جان فرانکن هایمر‬ ‫مدت زمان ‪ 121 :‬دقیقه‬ ‫محصول ‪ 1998:‬آمریکا‬ ‫این فیلم دربارهٔ نزاع چند گــروه روس‪ ،‬ایرلندی و آمریکایی‬ ‫بر ســر کیفی است که حاوی مدارک مهمی است‪ .‬در این میان‬ ‫ســام(رابرت دنیــرو) که وانمــود می‌کند از ســازمان اطالعات‬ ‫مرکزی آمریکا(ســیا) خارج شــده بــا همکاری بــا گروهی که‬ ‫می‌خواهد این کیف را از دســته روسی برباید درصدد دست‌یابی‬ ‫به آن است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪39‬‬
‫خیابان یکم‬ ‫دیتر زتچه‪ ،‬مدیرعامل بنز و رییس هیات مدیره دایملر‪:‬‬ ‫تغییراتفرهنگی‪،‬صبوریمی‌خواهد‬ ‫دیتــر زتچه متولد پنجم می‌‪ 1953‬در اســتانبول ترکیه اســت‪ .‬پدرش هربرت زتچــه مهندس راه و‬ ‫ســاختمان بود که به دلیل پروژه سدســازی برای مدت کوتاهی در ترکیه اقامت داشت‪ .‬خانواده‌اش‬ ‫در سال ‪ 1956‬به آلمان برگشتند‪ .‬او در فرانکفورت به مدرسه رفت و مهندسی برق را طی سال‌های‬ ‫‪ 1971‬تا ‪ 1976‬در دانشــگاه کارلســروهه گذراند و دکترای مهندسی را در سال ‪ 1982‬در دانشگاه‬ ‫پادربورن تکمیل کرد‪ .‬زتچه با ورود به شــرکت مرســدس بنز تغییراتی در سیســتم مدیریتی شرکت‬ ‫ایجــاد کــرد که به دوران رکود این شــرکت پایان داد و باعث ســوددهی مجدد آن شــد‪ .‬او نه تنها‬ ‫مدیرعامل مرسدس بنز بلکه رییس هیات مدیره شرکت دایملر نیز است‪.‬‬ ‫در نمایشــگاه اخیــر خودروی ژنو‪ ،‬زتچه در گفــت و گویی با مطبوعاتی نظیــر فلیت یوروپ (‪Fleet‬‬ ‫‪ )Europe‬درباره استراتژی گروه مرسدس ‪ -‬بنز توضیحاتی ارایه داد که با هم می‌خوانیم‪.‬‬ ‫روند آزمــون جهانی بــرای خودروهای ســبک‬ ‫چگونه است؟‬ ‫از سپتامبر گذشته سعی کردیم‪ ،‬به تدریج آزمون‌های‬ ‫آزمایشــگاهی ‪( NEDC‬چرخه رانندگی جدید اروپایی) را‬ ‫بــا آزمون‌های جدید ‪( WLTP‬آزمون جهانی خودروهای‬ ‫ســبک) تعویض کنیم که اجرای آن بسیار چالش‌برانگیز‬ ‫اســت و باید نسبت به گذشته برای خودروهای بیش‌تری‬ ‫تاییدیه بگیریم و همین‌طور هر مدل خاص باید با امکانات‬ ‫متفاوتی ارایه شــود‪ ،‬اما این به معنای شکایت نیست و ما‬ ‫فقط باید دنبال راه حل باشیم‪.‬‬ ‫درباره همکاری شرکت جیلی چه نظری دارید؟‬ ‫در هفته‌های اخیر‪ ،‬صنعت خــودروی آلمان تحت‬ ‫تاثیر اخبــاری قرار گرفت که لی‌شــوفو‪ ،‬میلیاردر چینی و‬ ‫رییس هیات مدیره شــرکت خودروســازی جیلی – که در‬ ‫حال حاضر صاحب ولوو است‪ 10 -‬درصد از سهام دایملر‬ ‫بــه ارزش ‪ 9‬میلیــارد دالر را خریده و اکنــون بزرگ‌ترین‬ ‫ســهام‌دار آن است‪ .‬لی‌شوفو قطعا ســرمایه‌گذاری خوبی‬ ‫کرده و همیشه گفته‌ایم که از سرمایه‌گذاران مهم استقبال‬ ‫خواهیــم کرد‪ .‬به این منظور‪ ،‬این یک حرکت مثبت برای‬ ‫ماســت و این که لی‌شــوفو در تمامی کارهایی که تاکنون‬ ‫انجام داده ســربلند بیرون آمده و به طور واضح کارآفرین‬ ‫موفقی است‪ .‬به طور یقین‪ ،‬در رابطه با کارآفرینان موفقی‬ ‫که جایگاه مستحکمی در این بازار دارند‪ ،‬جای هیچ شک‬ ‫و تردیدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫بازارهای شــرکت خودروسازی مرسدس بنز را‬ ‫چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫آمریکا و بریتانیا بازارهای مهمی برای مرسدس بنز‬ ‫هستند‪ ،‬اما ممکن است در آینده‌ای نزدیک دچار مشکل‬ ‫شوند‪ :‬در این مورد می‌توان به جنگ تجاری که ترامپ در‬ ‫آن مورد هشدار داده‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫جدای از فروش ســاالنه ‪ 2.3‬میلیون خودرو‪ ،‬در حال‬ ‫فــروش ‪ 340‬هزار دســتگاه خــودرو در آمریکا هســتیم‪،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬
‫پس نمی‌توان از آن چشم‌پوشــی کرد‪ .‬بــازار بریتانیا ‪180‬‬ ‫هزار دســتگاه خودرو را پوشش می‌دهد – در سال ‪،2017‬‬ ‫برای اولیــن بار در بخش برند خودروهای نســبتا لوکس‬ ‫در بریتانیا نفر اول شــدیم‪ .‬بنابراین بازار مطرحی برای ما‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫البته ما سیاست‌مدار نیســتیم‪ .‬ما چارچوب‌ها را وضع‬ ‫نمی‌کنیــم‪ .‬تنهــا می‌توانیم در انتظــار وقایع باشــیم‪ .‬در‬ ‫بهترین حالــت‪ ،‬تغییری در وضعیت کنونــی رخ نخواهد‬ ‫داد و اگر چنین شود‪ ،‬ما باید بیش‌ترین استفاده را بکنیم‪.‬‬ ‫برای توسعه شــرکت‌های تابعه چه راه‌کاری در‬ ‫پیش گرفته‌اید؟‬ ‫در زمینــه امکان ادغــام ‪ car2go‬و ‪DriveNow‬‬ ‫که به ترتیب شــرکت‌های وابسته دایملر و ب‌ام‌و هستند‪،‬‬ ‫مایلیم برای توســعه این زمینــه‪ ،‬گمانه‌زنی‌های مقاالت‬ ‫روزنامه‌هــا را دنبال کنیم؛ بعضی از آن‌هــا واقعیت دارند‬ ‫و برخــی خیر‪ .‬ما اســتراتژی ارتباطی خودمــان را داریم‪:‬‬ ‫اگر هیچ محتوایی برای ارتباط وجود نداشــته باشد‪ ،‬سعی‬ ‫می‌کنیم آن را به وجود بیاوریم‪.‬‬ ‫به طــور کلی‪ ،‬فعالیت‌های به اشــتراک‌گذاری خودرو‬ ‫بــه طور قطع نیازمند مقیاس اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬به عنوان‬ ‫بررســی کلی‪ ،‬تقویــت مقیاس در ایــن زمینه‌ها به زودی‬ ‫تحقق می‌یابد‪ ،‬چرا که در ایــن کار نیز مزیتی وجود دارد‪.‬‬ ‫این موارد بررســی‌های کلی هســتند؛ نتایج به خصوصی‬ ‫که ممکن اســت ایجاد شود‪ ،‬قابل مشــاهده خواهد بود‪،‬‬ ‫اما ممکن اســت من مقداری بیش‌تر از شما در این مورد‬ ‫بدانم‪.‬‬ ‫وضعیــت خودروهــای دیزلــی مرســدس – بنز‬ ‫چگونه است؟‬ ‫تغییر پیشــرانه‌‌های احتراقی به برقی چه موقع‬ ‫انجام می‌شود؟‬ ‫زمان اجرای این تغییرات توســط یک سری عوامل‬ ‫تعییــن می‌شــود‪ .‬هزینه سیســتم نیروی محرکــه باتری‬ ‫ برقــی یکــی از این عوامل اســت‪ .‬محــدوده رانندگی‪،‬‬‫زمان و زیرساخت‌های شــارژ نیز عوامل مهمی هستند و‬ ‫ویژگی‌های مشترک این چهار خودرو چیست؟‬ ‫هر چهار مدل در ســه چیز مشــترک هستند‪ .‬یکی‬ ‫از ایــن وجوه اشــتراک ایســتادگی برای یــک‌چیز بدون‬ ‫افراط و تفریط اســت که این موضــوع می‌تواند طراحی‪،‬‬ ‫ساده‌سازی‪ ،‬عملکرد و یا کاربرد را دربربگیرد‪.‬‬ ‫دومین وجه اشتراک کلیدی این چهار خودرو جذابیت‬ ‫بدون زمان و ذاتی است که سبب شده صرف نظر از زمان‬ ‫تولید و عرضه دل‌چســب و زیبا باقی بمانند که بخشی از‬ ‫این جذابیــت به خاطر ظاهر مشــخص و وفاداری به آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســومین و آخرین وجه اشــتراک چهار خــودروی یاد‬ ‫شــده این حقیقت اســت که آن‌هــا یک اســطوره بوده و‬ ‫داستان‌هایی برای گفتن دارند‪.‬‬ ‫کالس ‪ G‬هم تمامی این موارد را داشته و به نظرم این‬ ‫شاســی‌بلند لوکس را نیز می‌توان به فهرست اضافه کرد‪.‬‬ ‫طراحی این شاسی‌بلند نمادین ربطی به زمان نداشته و به‬ ‫همین دلیل است که مدل ‪ 2019‬آن یادآور اولین نسل و‬ ‫همچنین نسل قبلی خود است‪.‬‬ ‫آیا قرار است به تولید خودروهای دیزلی پای‌بند‬ ‫بمانید؟‬ ‫بــه نظــرم دیــزل ارزش مبــارزه را دارد و برای آن‬ ‫می‌جنگم‪ ،‬اما مانند خودروســازان دیگر متقاعد شــده‌ایم‬ ‫تا به ســمت حمل و نقل بــا فــن‌آوری الکتریکی حرکت‬ ‫کنیــم‪ .‬تا زمانی که این اتفــاق بیفتد‪ ،‬کاهش بیش‌تر(دی‬ ‫اکســیدکربن) در موتورهای درون‌ســوز مدنظر ما خواهد‬ ‫بود و در این مورد دیزل نقش مهمی ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫باوجود پیشــرفت خودروهای برقــی در آینده‪ ،‬منطقی‬ ‫است که مرســدس بنز پیشــرفت در دیگر زمینه‌ها مانند‬ ‫تولید بهتر موتورهای دیزلی را ادامه دهد‪.‬‬ ‫آینــده خودروهــای مرســدس بنــز را چگونــه‬ ‫می‌بینید؟‬ ‫آیا به ارتباط در دنیای مجازی معتقد هستید؟‬ ‫من هــم ماننــد بقیه از تلفــن هوشــمند بلک‌بری‬ ‫اســتفاده می‌کنم و کمی به آن وابسته هستم‪ ،‬اما به طور‬ ‫کلی‪ ،‬دوست دارم تعامل حضوری با مردم داشته باشم‪.‬‬ ‫باوجود پیشرفت‬ ‫خودروهای برقی در‬ ‫آینده‪ ،‬منطقی است که‬ ‫مرسدس بنز پیشرفت‬ ‫در دیگر زمینه‌ها مانند‬ ‫تولید بهتر موتورهای‬ ‫دیزلی را ادامه دهد‬ ‫چه چیزی شما را بیش از همه نومید می‌کند؟‬ ‫شــاید بشــود گفت زمانی که برای فن‌آوری صرف‬ ‫می‌شــود و محصوالت جدیدی که قرار اســت به شرکت‬ ‫اضافــه بشــود‪ .‬در صنعت خودروســازی‪ ،‬ســال‌ها زمان‬ ‫می‌بــرد تا یک پروتوتایپ طراحی و به مرحله تولید برســد‬ ‫تا بتوان آن را در نمایشــگاه خــودرو عرضه کرد‪ .‬تغییرات‬ ‫فرهنگــی به صبوری نیــاز دارد‪ .‬ما می‌خواهیم شــرکتی‬ ‫داشــته باشــیم تا با ارزش‌هــای کلیدی ما اداره بشــوند‪،‬‬ ‫افــرادی مطمئن با افکار نــو که با انســجام کار می‌کنند‬ ‫و کارآیــی باالیــی دارند‪ .‬مــا داریم به این ســمت حرکت‬ ‫می‌کنیم اما گام‌های‌مان را باید به ترتیب برداریم‪.‬‬ ‫شما شــخصیت آرامی دارید‪ ،‬آیا تا به حال شده‬ ‫که عصبانی بشوید و از کوره در بروید؟‬ ‫نمی‌توانــم آن را انکار کنم‪ ،‬اما بــرای من خیلی به‬ ‫ندرت این اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫چگونه در سازمانی در حد و اندازه دایملر به صدها‬ ‫هزار نفر از پرسنل این شرکت انگیزه می‌دهید؟‬ ‫همیشه قدرتمندترین ابزار‪ ،‬ارتباط بین فردی است‪.‬‬ ‫مسلم است که شما نمی‌توانید با ‪ 270‬هزار نفر به صورت‬ ‫رودررو صحبت کنید‪ ،‬اما می‌توانید با نماینده‌های آن‌ها به‬ ‫صورت مســتقیم صحبت کنید‪ .‬گاهی اوقات پیش می‌آید‬ ‫که در آسانســور یــا هنگام ناهار خوردن در میان پرســنل‬ ‫شــرکت هستم‪ .‬ارتباط مســتقیم بذری است که در آینده‬ ‫برداشت خواهید کرد‪ .‬با این کانال‌های ارتباطی می‌توانید‬ ‫فرهنگ را تغییر دهید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪Dieter Zetsche‬‬ ‫دایملر به طــرز قابل توجهی در سیســتم‌های نیرو‬ ‫محرکــه برقــی در حال ســرمایه‌گذاری اســت و از دیزل‬ ‫دســت نکشــیده اســت‪ .‬موتورهای دیزلی اخیر – به ویژه‬ ‫آن‌هایــی که توســط این شــرکت توســعه یافتــه و تولید‬ ‫شــده‌اند‪ ،‬گازهای خروجــی کمی دارند و نیــاز موجود را‬ ‫برطــرف می‌کنند و نســل جدید پیشــرانه دیزلــی دارای‬ ‫ی است که نیازهای آتی را نیز برطرف می‌کند‪.‬‬ ‫فن‌آور ‌‬ ‫این ســطح از گازهای خروجی دیزل به افزایش ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 15‬درصدی گاز دی‌اکسیدکربن منجر می‌شود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ما اکنون در تالشیم تا اثر کربن توسط بشر را کاهش‬ ‫دهیــم‪ ،‬فکر می‌کنم ما مســوول اســتفاده از این فرصت‬ ‫برای کاهش گازهای خروجی دی‌اکســیدکربن هستیم‪.‬‬ ‫مادامی که دیزل نتواند مضرات خود را کاهش دهد‪ ،‬این‬ ‫روند ادامه پیدا می‌کند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ما استراتژی قبلی‬ ‫نیرومحرکه را دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫ســرانجام‪ ،‬حتی زمانی که تمامی این عوامل مثبت عمل‬ ‫کننــد‪ ،‬همه چیز به واکنش مشــتری وابســته اســت که‬ ‫صددر‌صد غیرقابل پیش‌بینی است‪.‬‬ ‫می‌دانید که چیزی جدیدی در راه است‪ ،‬اما نمی‌دانید‬ ‫در چه زمانی و با چه قیمتی‪ .‬ما باید آگاه باشــیم که دنیای‬ ‫خارج مانند نمایشگاه خودرو نیست‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬پیش‌بینــی زمانی که تاسیســات‬ ‫زیربنایی شارژ در مکان‌های دورافتاده دنیا مهیا باشد‪ ،‬کار‬ ‫مشکلی اســت‪ .‬بنابراین فکر می‌کنم برای مدتی طوالنی‬ ‫خودروهای احتراقی وجود خواهند داشت‪ ،‬مستقل از آن‬ ‫کــه ما با تمام قابلیت‌ها و با ســرعتی زیاد به ســمت تولید‬ ‫خودروهای برقی و باتری ‪ -‬برقی برای تمامی بخش‌های‬ ‫ارایه شده پیش رویم‪.‬‬ ‫بــه اعتقاد من تنهــا چهار نماد واقعــی صنعت خودرو‬ ‫وجود دارند که زمان روی آن تاثیری نگذاشته است‪.‬‬ ‫فهرست نمادهای خودرویی طوالنی نیست و باور دارم‬ ‫این فهرســت شامل فورد موستانگ‪ ،‬جیپ رانگلر‪ ،‬پورشه‬ ‫‪ 911‬و مرسدس ‪ SL 300‬است‪.‬‬ ‫خصوصیات خودروهای مرســدس بنز باید به گونه‌ای‬ ‫باشد که مردم از آن لذت ببرند و به لحاظ ایمنی‪ ،‬آسایش‬ ‫و کیفیــت در بهترین وضعیت باشــد‪ .‬ما به فکر ســاخت‬ ‫پیشــرانه‌هایی بــا آالیندگی صفر هســتیم و توانســته‌ایم‬ ‫خودروهایی در کالس اس تولید کنیم که میزان آالیندگی‬ ‫آن‌ها ‪ 190‬گرم در هر کیلومتر بوده است‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫جـاده‬ ‫تجربه رانندگی در جاده‌ها و خیابان‌های ایتالیا‪-‬بخش دوم و پایانی‬ ‫خوب‪ ،‬بد‪ ،‬زشت‬ ‫سهراب پاک‌دل‪ ،‬محسن کیا‬ ‫ایتالیا سرزمینی با چشم‌اندازهای بدیع و مردمانی‬ ‫صمیمی است‪ .‬به علت فیلم‌ها و سریال‌های ایتالیایی‬ ‫زیاد اکران شــده از ایتالیا در ایــران‪ ،‬رانندگی در این‬ ‫کشــور‪ ،‬برای‌تان دل‌تنگی خاصی ناشــی از خاطرات‬ ‫گذشته به ارمغان می‌آورد‪.‬‬ ‫در مــدت اقامــت در ایتالیــا مفهوم مافیــا در ذهن باز‬ ‫تعریف می‌شــود‪ .‬به عنــوان نمونه‪ ،‬عــوارض بزرگ‌راه‌ها‬ ‫و مالیــات در جنوب ایتالیا از شــمال ایتالیا کم‌تر اســت و‬ ‫وقتی علت را جویا شدیم‪ ،‬وجود مافیای قوی که هم‌چنان‬ ‫در جنوب ایتالیا فعال اســت را در پاســخ دریافت کردیم و‬ ‫قیمت بنزین در برخی اســتان‌ها تحت تاثیر مافیای حاکم‬ ‫بر مالیات است‪.‬‬ ‫اما در کشــوری که قیمت هر لیتر بنزین حدود دو یورو‬ ‫اســت و خودروی گازســوز وجود خارجی نــدارد‪ ،‬عبارت‬ ‫خودروهای الکتریکی بیش‌تر شــنیده می‌شــود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر این آمارها حاکی از وجود ظرفیت‌های مناســب در‬ ‫شــبکه برق ایتالیا برای فراگیــری حمل و نقل الکتریکی‬ ‫اســت‪ .‬حمل و نقل الکتریکی در ایتالیــا ابعادی دارد که‬ ‫به عنوان یک شــهروند تجربه روبه رو شدن با جنبه‌های‬ ‫خوب و بد آن را داشــتیم‪ .‬اگر ســخت‌گیرتر باشیم‪ ،‬شاید‬ ‫تقسیم‌بندی «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬زشت» عنوان مناسبی برای این‬ ‫بررسی باشد‪.‬‬ ‫خوب‪ :‬آن‌جا که کارشناس فنی لبخند می‌زند‬ ‫• ایتالیا چهاردهمین تولیدکننده بزرگ برق دنیاســت‬ ‫(ایــران در جایگاه هفدهم قرار دارد) و در این کشــور ‪62‬‬ ‫میلیون نفری به ازای هــر فرد ‪ 535‬وات توان الکتریکی‬ ‫تولید می‌شود‪( .‬این سرانه در ایران ‪ 315‬وات به ازای هر‬ ‫ایرانی اســت‪ ).‬ایتالیا نزدیک بــه ‪ 28‬درصد برق مورد نیاز‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌کند و در تالش‬ ‫است تا باز هم سهم انرژی‌های نو و فن‌آوری‌های سبز را‬ ‫در سبد انرژی خود افزایش دهد‪.‬‬ ‫• در ایتالیــا با آب و هــوای مدیترانه‌ای و دمای حدود‬ ‫‪ 20‬درجه در اغلب سال‪ ،‬شــرایط محیطی مناسبی برای‬ ‫باتری و سیســتم‌های ذخیــره انــرژی الکتریکی فراهم‬ ‫اســت‪( .‬همان‌طور که در شــکل ‪ 1‬مشــخص اســت در‬ ‫بیش‌تر انواع باتری‪ ،‬عملکرد باتری با کاهش دما به شدت‬ ‫افت می‌کند‪).‬‬ ‫شــکل ‪ .1‬نمودار افت عملکرد باتری بــا کاهش دما‪ :‬در دمای ‪-20‬‬ ‫درجه ‪ 40‬درصد از ظرفیت باتری بال استفاده می‌ماند‪.‬‬ ‫• فواصل بین شــهری و به طور کلی مسافت سفر در‬ ‫ایتالیا زیاد نیست‪.‬‬ ‫• در ایتالیا حدود ‪ 9‬هزار شــارژر الکتریکی در سراسر‬ ‫کشــور پراکنده‌انــد‪ .‬در ‪ 92‬شهرســتان ایتالیا حداقل یک‬ ‫شــارژر عمومی وجود دارد که اغلب توســط ‪،Enel Net‬‬ ‫(شــرکت ملی برق ایتالیا) برپا شده‌اند‪ .‬جایگاه‌ها در شهر‬ ‫به سادگی قابل تشخیص بوده و اپلیکیشن ‪EnelDrive‬‬ ‫نیز کار را راحت‌تر کرده است‪.‬‬ ‫• تمام جایگاه‌های شارژ پارکینگ رایگان دارند‪ ،‬حتی‬ ‫در وسط شهر شلوغی مثل میالن‪ .‬بعضی به حدی شیک‬ ‫و مدرن هستند که به اشتباه تصور کردیم پارکینگ ‪VIP‬‬ ‫و غیرعمومی است‪.‬‬ ‫• مشــوق‌های انگیزه بخش بسیاری برای استفاده از‬ ‫خودروهــای الکتریکی مثل تردد رایگان در مناطق طرح‬ ‫ترافیک‪ ،‬تخفیف‌های مالیاتی‪ ،‬فروش اقساطی بلندمدت‬ ‫با بهره ناچیز‪ ،‬یارانه قیمت برق و‪ ...‬است که نقش مهمی‬ ‫در گسترش این فن‌آوری در نزد عموم بازی می‌کند‪.‬‬ ‫• برنامــه بلندمدتــی با نــام ‪ E-move.me‬درجریان‬ ‫اســت که هــدف آن الکتریکی کردن کل سیســتم حمل‬ ‫و نقــل در میــان و حومه اســت‪ .‬این ســایت بــه همراه‬ ‫شــرکت‌هایی همچــون ‪ Vado Electro‬و ‪Evibility‬‬
‫اســت‪ .‬اغلب جایگاه‌هــا مدل ‪ TYPE2‬دارنــد‪ ،‬اما مدل‬ ‫‪ TYPE2ccs‬و ‪ TYPE1ccs‬وجــود دارنــد‪ .‬جالب این‬ ‫کــه یک مدل رابــط چینی هم وجود دارد که اســمش را‬ ‫نمی‌دانــم‪( .‬ایــن مدل‌های چینی همیشــه دردسرســاز‬ ‫می‌شوند‪).‬‬ ‫مشوق‌های انگیزه بخش بسیاری‬ ‫برای استفاده از خودروهای‬ ‫الکتریکی مثل تردد رایگان در‬ ‫مناطق طرح ترافیک‪ ،‬تخفیف‌های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬فروش اقساطی بلندمدت‬ ‫با بهره ناچیز‪ ،‬یارانه قیمت برق‬ ‫و‪ ...‬است که نقش مهمی در‬ ‫گسترش این فن‌آوری در نزد‬ ‫عموم بازی می‌کند‬ ‫امــا نکتــه‌ای که بــا رصد اخبــار ایتالیــا و زندگی در‬ ‫ایتالیا مشــخص اســت الزام این کشــور و اتحادیه اروپا‬ ‫برای کاهش هرچه بیش‌تر گازهای گل‌خانه‌ای اســت‪.‬‬ ‫بهینــه مصرف کــردن و اســتفاده از فن‌آوری‌های نوین‬ ‫کم‌کــم به یک دغدغه در نزد عوام جامعه تبدیل شــده و‬ ‫می‌توان قدم‌های پرشــتاب فرهنگ‌سازی در این حوزه‬ ‫را دید‪ .‬حرکتی دلگرم‌کننده که ســرمایه‌گذاری دولت و‬ ‫مشــارکت بخش خصوصی آغازکننده آن بوده اســت و‬ ‫امیدواریم که کشــور ما نیز هرچه زودتر با جامعه جهانی‬ ‫همراه شــده و ســهم بیش‌تــری از آینده ســبز این کره‬ ‫خاکی داشته باشیم‪.‬‬ ‫عالوه بر فروش دوچرخه و اســکوتر برقی‪ ،‬در محل‌های‬ ‫تقاضا به نصب جایگاه شارژ شده اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫بد‪ :‬وقتی صحبت از جایگاه‌های شارژ سریع می‌شود‬ ‫• فراموش نکنیم که از ‪ 9‬هزار جایگاه شــارژ فعال در‬ ‫ایتالیا باالی هفت هزار جایگاه شــخصی بــوده و با توان‬ ‫پایین قابلیت شارژ سریع را ندارند‪.‬‬ ‫• تعداد اندکی جایگاه‌های شــارژ ســریع‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫که به ندرت حتی در ســطح چند شهر مهم ایتالیا مشاهده‬ ‫کــردم‪( .‬البته اگر یک خودروی الکتریکی داشــتیم حتما‬ ‫نوع جســت و جوی ما فرق می‌کرد!) تعداد این جایگاه‌ها‬ ‫در چند کشور دیگر اروپایی بیش‌تر بود‪.‬‬ ‫با توجه به این‌که جایگاه‌های شــارژ سریع در سفرهای‬ ‫مســافت بلند بایســته هســتند‪ ،‬نادربودن ایــن جایگاه‌ها‬ ‫بــه خصــوص در مســیرهای برون شــهری و روســتاها‬ ‫مشکل‌ساز اســت‪ .‬کافی اســت یک جایگاه کار نکند و یا‬ ‫در تخمین فاصله تا رسیدن به جایگاه بعدی اشتباه کنید‪،‬‬ ‫قابل تصور است که چقدر بد می‌شود‪.‬‬ ‫شکل ‪ .3‬انواع سوکت‌های شارژ در خودروهای الکتریکی سبک‬ ‫شکل ‪ .2‬جدول هدف گذاری وزارت صنایع و حمل و نقل ایتالیا برای گسترش جایگاههای شارژ تا سال ‪2020‬‬ ‫شارژر‌های معمولی (قدرت کم‌تر از ‪ 22‬کیلووات)‬ ‫‪ 4500‬تا ‪ 13000‬جایگاه‬ ‫شارژهای سریع (با قدرت باالی ‪ 22‬کیلو وات)‬ ‫‪ 2000‬تا ‪ 6000‬جایگاه‬ ‫زشت‪ :‬آن‌جا که دردسر آغاز می‌شود‬ ‫• بارها مشاهده شــد که جایگاه‌های شارژ بعد از چند‬ ‫دقیقه از کار می‌افتند‪( .‬پیچیدگی یک دســتگاه شــارژر از‬ ‫یک پمپ بنزین به مراتب بیش‌تر است‪ ).‬عموما متصدی‬ ‫دســتگاهی وجود نــدارد و نمی‌توانید تا آمــدن تعمیرکار‬ ‫منتظر بمانید‪ .‬به ســبک رفع عیب شارژرهای موبایل‌مان‬ ‫خــودرو را از منبع شــارژ جدا می‌کنیم‪ ،‬چنــد لحظه صبر‬ ‫کــرده و دوبــاره اتصال را برقــرار می‌کنیــم‪ .‬این مراحل‬ ‫احتمــاال چندین بــار تکرار می‌شــود‪(...‬این مشــکل در‬ ‫خودروها و جایگاه‌های مختلفــی دیده و احتمال معیوب‬ ‫بودن یک خودرو و یک جایگاه رد شد)‬ ‫• مشــکل خنــده‌دار دیگــر تنوع ســوکت‌های شــارژ‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪43‬‬
‫نوآوران‬ ‫خودروی بدون سوخت مغناطیسی تک سرنشین مسیر یاب‬ ‫الکتریسیتهسوختآینده‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫چند شــب پیش در برنامه تلویزیونی ماه عســل‪ ،‬مجری برنامه از یک کاشف داروی سرطان دعوت‬ ‫به عمل آورده بود تا عالوه بر پر کردن برنامه‪ ،‬به نوعی در معرفی او از طریق رســانه ملی نقشــی ایفا‬ ‫کند تا شاید در جهت تجاری سازی این ادعا که هنوز در مراحل اولیه آزمایشگاهی بود کمکی شده‬ ‫باشد‪ ،‬اما چند نکته در این جا مطرح بود‪ .‬یکی مهمان برنامه فاقد قدرت بیان در جهت دفاع از طرح‬ ‫بود‪ ،‬دوم عدم اشــراف کامل به قوانین و مقررات حوزه مورد تحقیق‪ ،‬ســوم نداشتن آگاهی کافی از‬ ‫طی مراحل بررســی و ثبت و مواردی دیگری بود که با احترام به تمام ادعاهای مطرح شــده‌اش‪،‬‬ ‫او خود را دراین برنامه به چالش کشــید و مجری برای جمع کردن برنامه دست به دامن دو پزشک‬ ‫متخصص شــد‪ .‬نکته موجود در این برنامه عالوه بر موارد مطروحه این اســت که در ســایر حوزه‌ها‬ ‫از جمله خودروســازی هم ما شاهد موارد مشــابه بسیاری هستیم‪ .‬به همین علت ما همیشه پس از‬ ‫معرفی مخترعان‪ ،‬منتظر بازخورد مطلب چاپ شده توسط صاحب نظران و اهل فن بوده‌ایم و هیچ‬ ‫گاه ضریبــی به افراد و اختراعات‌شــان نداده‌ایم‪ .‬این هفته نیز با معرفــی یک اختراع و مخترع آن‬ ‫در خدمت‌تان هســتیم‪ .‬محمد حقی‪ ،‬متولد ‪ 1367‬اهل شــهر خوانســار و دارای مدرک کارشناسی‬ ‫مکانیک خودرو است‪.‬‬ ‫سیستم وایرهای تک برای تغییر توان خروجی موتور به‬ ‫چرخ‌ها استفاده می‌شود که با توجه به تولید برق‪ ،‬توسط‬ ‫چرخ‌های عقب‪ ،‬گشــتاور را تغییر می‌دهــد که کاملا با‬ ‫هم هماهنگ عمل می‌کنند‪.‬از باتری برای نیروی اولیه‬ ‫پیشــران و کمکی در برخی حالت‌ها استفاده شده است‪.‬‬ ‫مزیت‌های ویژه آن چیست؟‬ ‫نحوه تولید انــرژی و قرار گیری موتور و گیربکس‪،‬‬ ‫کامــا با بقیه خودروها متفاوت اســت که این کار فضای‬ ‫داخــل بدنه خودرو را بیش‌تر می‌کند‪ .‬اتالف کم انرژی به‬ ‫دلیل کوتاه بودن خط انتقال قدرت و سیســتم حرکت آن‬ ‫بدون پیــروی از مدل‌های خودروهــای هیبریدی‪ ،‬خود‬ ‫صاحب یک سبک است‪.‬‬ ‫از ابداع این سیستم خرسند هستید؟‬ ‫بله‪ ،‬با توجه به گرانی ســوخت و آلودگی هوا که یک‬ ‫مشــکل بزرگ برای بشــر تلقی می‌شــود‪ ،‬تولید این نوع‬ ‫خودرو یک گام برای رفع این مشکل است‪.‬‬ ‫چه فرقی باسیستم‌های قبلی دارد؟‬ ‫عنوان ثبتی اختراع شــما چیست و در چه سالی‬ ‫به ثبت رسیده است؟‬ ‫خودرو بدون ســوخت مغناطیســی تک سرنشــین‬ ‫مسیریاب که در شهریور سال ‪ 1386‬به ثبت رسیده‪.‬‬ ‫فکراین اختراع چطوربه ذهن شماخطورکرده؟‬ ‫بــا توجه به این‌که ســوخت‌های فســیلی پایان‌پذیر‬ ‫هســتند و این‌کــه بخشــی از آلودگی هوا ناشــی از تردد‬ ‫خودروهاســت‪ ،‬در نتیجــه باید به ســمتی حرکت کرد که‬ ‫استفاده از این سوخت‌ها به حداقل برسد‪.‬‬ ‫این وسیله چیست و چطورعمل می‌کند؟‬ ‫این وســیله یک خودروی هیبریدی برقی اســت‪.‬‬ ‫من فکر می‌کنم خودروهایی که در آینده تولید می‌شــود‪،‬‬ ‫بــه این شــکل طراحی و ســاخته می‌شــود کــه حداقل‬ ‫اســتفاده از انــرژی را داشــته و بــدون آلودگی باشــند‪.‬‬ ‫ایــن خودرو بــا موتــور الکتریکــی حرکت می‌کنــد و از‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫دینام‌های مخصوص برای تولید برق اســتفاده شده‬ ‫اســت‪ .‬این سیســتم در تمام خودروهای هیبریدی‬ ‫اســتفاده می‌شــود‪ ،‬ولی فــرق بین این خــودرو با‬ ‫بقیــه‌ خودروهــای هیبریــدی‪ ،‬نحوه‌ تولیــد جریان‬ ‫الکتریســیته و انتقال قدرت در چرخ‌هاست و در این‬ ‫طرح از موتور بنزینی اســتفاده نشده است‪.‬همچنین‬ ‫از چرخ‌هــای عقب برای تولید انرژی اســتفاده شــده‬ ‫اســت‪ .‬بدیــن صــورت کــه در این خــودرو‪،‬‬ ‫تمــام موتورهــا و گیربکس‌هــا و دینام‌ها‬ ‫در داخــل چرخ‌ها تعبیه شــده اســت‪.‬‬ ‫در چرخ‌هــای عقــب از گیربکس‌های‬ ‫خورشــیدی برای حرکت دادن دینام‬ ‫استفاده شــده است که نسبت یک به‬ ‫چند بودن آن‪ ،‬دور باالیی به دینام‌ها‬ ‫می‌دهد کــه تولید انــرژی باالیی را‬ ‫ایجاد می‌کند‪ .‬در چرخ‌های جلو‪ ،‬در‬ ‫هر چرخ یک موتور الکتریکی و یک‬ ‫فرق در سیســتم حرکت و نحوه‬ ‫قرارگیری موتــور الکتریکی و دینام‬ ‫تولید برق اســت‪ .‬نحــوه قرارگیری‬ ‫موتــور الکتریکــی و گیربکس در‬ ‫چرخ‌ها به جای تعبیــه در بدنه‬ ‫خودرو است‪.‬‬
‫را بررســی کنند که اگر طرح مطلوبی است‪ ،‬بدون اتالف‬ ‫وقت‪ ،‬روی آن ســرمایه‌گذاری شود‪ .‬چون یک اختراع در‬ ‫یک زمان خاص می‌تواند بدرخشــد‪ ،‬شــاید نیاز به آن در‬ ‫طوالنی مدت‪ ،‬محدود شــود و اصال بــه تولید آن نیازی‬ ‫نباشــد و اگر ایده خوب و قابل اســتفاده‌ای باشد‪ ،‬از همه‬ ‫نظر از مخترع حمایت شود تا به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫یک توصیه برای مخترعان ومبتکران؟‬ ‫توصیه من به دوستان این است که هیچ وقت دست‬ ‫از کار و تالش نکشــند؛ چون حسرت در اتمام یک طرح‪،‬‬ ‫کم‌تر از شکست در آن نیست‪.‬‬ ‫نکتــه فوق‌العــاده مهم و تاثیرگــذار دیگر دراین‬ ‫سیستم چیست؟‬ ‫می‌توان در ابعاد و توان‌های مختلف با آپشــن‌های‬ ‫مختلف آن را تولید کرد‪.‬‬ ‫چه میزان وقــت صرف طراحی تا نمونه‌ســازی‬ ‫شده است؟درچه فضایی برای کار اقدام کرده‌اید؟‬ ‫حدود دو سال تحقیق و بررسی و طراحی طول کشید‬ ‫و برای ســاخت این خودرو حدود شش ماه کار انجام دادیم‬ ‫و تالش زیادی کردیم‪ ،‬ولی متاسفانه دقت قطعات ساخته‬ ‫شده پایین بود و کیفیت قطعات مونتاژ شده برای تولید این‬ ‫خــودرو به اندازه کافی نبود و بعداز شــش مــاه کار مداوم‪،‬‬ ‫دست از کار کشیدیم و پروژه ساخت آن به پایان نرسید‪.‬‬ ‫چقدرهزینه کرده‌اید؟ ازکســی هــم کمک مالی‬ ‫گرفته‌اید؟‬ ‫حمایــت مالی از طرف شــخص یا نهــادی صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬برای ســاخت آن نیز به دلیل ناکافی بودن‬ ‫منبع مالی‪ ،‬از قطعات اســتوک اســتفاده شــده که کار را‬ ‫بسیار دشوارکرده‪.‬‬ ‫پس کارشــما به مرحله تجاری ســازی نرسیده‬ ‫است؟‬ ‫بله‪ .‬متاسفانه نرسیده‪.‬‬ ‫آیاازنهادیاارگانی حمایت شده‌اید؟‬ ‫این خودرو با موتور‬ ‫الکتریکی حرکت می‌کند‬ ‫و از دینام‌های مخصوص‬ ‫برای تولید برق استفاده‬ ‫شده است‪ .‬فرق بین این‬ ‫خودرو با بقیه‌ خودروهای‬ ‫هیبریدی‪ ،‬نحوه‌ تولید‬ ‫جریان الکتریسیته و انتقال‬ ‫قدرت در چر خ‌هاست‬ ‫از جانــب وزارت صنعــت و معــدن و یک ســری از‬ ‫شرکت‌های صنعتی‪ ،‬تقاضای حمایت کردیم‪ ،‬ولی جواب‬ ‫درستی دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫آیااختراع دیگری هم دارید؟‬ ‫چنــد طرح دیگر در زمینه تولید برق به صورت پاک‬ ‫و بدون آلودگی و ماشــین آالت پاک‌سازی محیط زیست‬ ‫از زباله‌های سرگردان و ماشین آالت کشاورزی دارم که‬ ‫ثبت اختراع شده اند‪.‬‬ ‫اگربخواهیــد یک طــرح برای چند ســال آینده‬ ‫بدهید آن چیست؟‬ ‫تولید برق توسط خودروهای داخل خیابان‪ ،‬چون از‬ ‫دید این طرح‪ ،‬خودروهای در حال حرکت در خیابان یک‬ ‫منبع انرژی هستند‪.‬‬ ‫آیا سرمایه‌گذاری هم به سراغ شما آمده است؟‬ ‫دوست دارید از خطوط ایران‌خودرو بازدید کنید؟‬ ‫خیر‪ .‬زیرا سرمایه‌گذار بر روی کاری که نمونه نهایی‬ ‫ندارد و ریسک باالیی دارد سرمایه‌گذاری نمی‌کند‪.‬‬ ‫زمانی پیش آمده که نومیدشده باشید؟‬ ‫این طرح ‪ 10‬ســال پیش طراحی شده و اگر ساخته‬ ‫می‌شد تا به امروز پیشــرفت‌های زیادی کرده بود و شاید‬ ‫به تولید انبوه می‌رســید‪ .‬وقتی که بعد از شــش ماه تالش‬ ‫برای ساخت و چند ســال برای طراحی وقت صرف کنی‬ ‫بعد متوجه بشــوی کــه دقت قطعات تولید شــده در بازار‬ ‫کم اســت‪ ،‬از نهادی یا شــرکتی هم کمکی برای ساخت‬ ‫دریافت نکردی‪ ،‬قطعا نومید خواهی شد‪.‬‬ ‫چه انتظاری از بنیاد ملی نخبگان یا هرســازمان‬ ‫دیگری دارید؟‬ ‫به نظر بنده باید یک تیم تشــکیل دهند و اختراعات‬ ‫بله‪ .‬اگر این فرصت فراهم شود‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫چــه خودرویی از محصوالت ما را می‌پســندید و‬ ‫دنــا پــاس‪ ،‬به دلیــل شــکل ظاهری و داشــتن‬ ‫آپشــن‌های بیش‌تر نســبت به ســایر خودروهای تولیدی‬ ‫ایران‌خودرو برایم جذاب است‪.‬‬ ‫آیامی‌توانیدمدعــی باشــید کــه طعــم شــیرین‬ ‫موفقیت راچشیده‌اید؟‬ ‫من به تالش خودم ادامه می‌دهم تا طرح‌هایم را به‬ ‫نتیجه برســانم‪ .‬طعم موفقیت زمانی چشیده می‌شود که‬ ‫این طرح‌ها به بهره‌برداری برســند و برای چشیدن طعم‬ ‫موفقیت تا هر زمان تالش می‌‌کنم‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪45‬‬
‫کلینیکمجازی‬ ‫روغن موتور‬ ‫الزم است روغن موتور خودرو در هر هزار کیلومتر بررسی شود‪ .‬به ویژه‬ ‫قبل از هر ســفر طوالنی ایــن کار باید حتما جزو برنامه ســفر قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫تصویر روبه رو ‪ Danger‬به این معناســت‪ :‬شما نیاز دارید سطح روغن موتور‬ ‫خود را باال ببرید‪ .‬کلمه ‪ correct‬به این معناســت‪ :‬سطح روغن مناسب بوده‬ ‫و نیازی به افزودن روغن نیست‪.‬‬ ‫نتایج توجه به سطح بهینه روغن‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کاهش ورود آالینده‌های مضر به جو‬ ‫‪ -۲‬کاهش ساییدگی زودرس قطعات موتور‬ ‫‪ -۳‬افزایش راندمان موتور و کاهش مصرف سوخت‬ ‫‪ -۴‬جلوگیری از شکل گیری رسوبات و کاهش زنگ زدگی‬ ‫به یاد داشته باشید که انتخاب روغن صحیح در عملکرد و عمر موتور خودروی‬ ‫شما بسیار مهم است‪.‬‬ ‫میزان مصرف روغن بستگی دارد به ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نوع خودرو‬ ‫‪ -۲‬نحوه رانندگی‬ ‫‪ -۳‬وضعیت مکانیکی موتور‬ ‫‪ -۴‬وضعیــت آب و هوایــی‪ :‬اگر میزان مصرف روغن بیــش از یک لیتر در هر‬ ‫هزار مایل (‪ ۱۶۰۰‬کیلومتر) باشد باید به تعمیرگاه مراجعه کنید‪.‬‬ ‫روش انجام کار‪:‬‬ ‫حداقــل پنج دقیقــه پس از خاموش کردن موتور‪ ،‬ســطح روغن خود را چک‬‫کنید‪.‬‬ ‫‪-‬میله اندازه گیری روغن موتور(گیج) را خارج کنید‪.‬‬ ‫گیج را با یک دســتمال تمیز کنید و دوباره ســر جای خود قرار دهید‪ .‬چند ثانیه‬‫صبر کرده و دوباره آن را خارج کنید‪.‬‬ ‫ســطح گیج را با توجه به عالمت‌های‪ MIN‬و ‪ MAX‬چک کنید‪ .‬اگر سطح‬‫روغن پایین‌تر از ‪ MAX‬باشد باید روغن اضافه کنید‪.‬‬ ‫کمی روغن اضافه کنید‪.‬‬‫ســطح روغن را به وســیله گیج دوباره چک کنید و اضافه کردن روغن را ادامه‬‫دهید تا به عالمت ‪ MAX‬برســد‪ .‬توجه داشــته باشــید روغن بــه باالتر از عالمت‬ ‫‪ MAX‬نرسد‪.‬‬ ‫گیج را سر جای خود قرار دهید‪.‬‬‫سطح روغن را هر هزار کیلومتر دوباره چک کنید‪.‬‬ ‫آشنایی با مفهوم گرم شدن در خودرو‬ ‫برخــاف تصور رانندگان قدیمــی‪ ،‬امروزه یکی از راه‌های کاهش اســتهالک‬ ‫و ســاییدگی موتــور و اجــزای درونی آن گرم کردن ســریع موتور یــا به اصطالح‬ ‫‪ Warm-up‬است‪ .‬در درون محفظه سیلندر قطعاتی از جنس‌های مختلف وجود‬ ‫دارندکه هریک دارای ضریب انبســاط و هدایت گرمایی خاصی هستند؛ به عنوان‬ ‫مثال پیستون از جنس آلومینیوم‪ ،‬بوش سیلندر و سوپاپ‌ها از جنس فوالد‪ ،‬شاتون‬ ‫از جنس چدن‪ ،‬رینگ‌های روغن و کمپرس از جنس فوالد‪ ،‬سرسیلندر معموال از‬ ‫جنس آلومینیوم و یاتاقان‌ها از جنس بابیت هستند‪.‬‬ ‫محض روشــن کــردن موتــور‪ ،‬قطعــات متحرک داخلــی در اثــر اصطکاک‬ ‫شــروع به گرم شــدن می‌کننــد کــه در نتیجه بر اســاس قوانین انتقــال حرارت‬ ‫و ترمودینامیــک‪ ،‬هرگاه به فلــزی حرارت دهیم به واســطه افزایش دما افزایش‬ ‫طول در ســطح مقطع آن فلــز اتفاق خواهد افتــاد‪ .‬اگر موتوری کــه برای انجام‬ ‫تعمیرات اساســی دمونتاژ شــده را به صورت دقیق بررسی کنیم متوجه می‌شویم‬ ‫که در داخل بوش ســیلندر شــیارهای عمودی ایجاد شده اســت که یکی از علل‬ ‫اصلــی ایجــاد آن خوردگــی بــوش ســیلندر توســط رینگ‌های فوالدی اســت‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیم موضوع را کمی ســاده‌تر بیان کنیم باید بگوییم به محض روشــن‬ ‫شــدن موتور‪ ،‬پیســتون که از جنس آلومینیوم اســت تغییر طول متفاوتی نســبت‬ ‫به بوش ســیلندر و رینگ‌های روغن و کمپرس خواهد داشــت که به واسطه این‬ ‫تغییر طول‌های مختلف در دمای یکســان‪ ،‬خوردگی و سایش بوش سیلندر توسط‬ ‫رینگ‌های فوالدی اتفاق می‌افتد‪ .‬این مســاله تا زمانــی روی می‌دهد که تمامی‬ ‫اجزای موتور به یک دمای تعادل رسیده باشند؛ به عبارت دیگر با رسیدن قطعات‬ ‫داخلی موتور به دمای تعادل کلیه قطعات انبساط طولی خود را به دست می‌آورند‬ ‫که در این صورت کم‌ترین میزان ساییدگی و استهالک قطعات را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫برای این منظور باید هر چه ســریع‌تر موتور را گرم کرد تا زمان رســیدن به دمای‬ ‫تعادل کوتاه‌تر شــود؛ ایــن فرایند اصطالحا بــه فرایند گرم کردن ســریع موتور یا‬ ‫‪ Warm-up‬معروف است‪ .‬‬ ‫انــواع کامیون‪ ،‬اتوبوس و مینی بوس از سیســتم پنوماتیک در ترمز‌ها و ادوات‬ ‫کنترلی و ایمنی اســتفاده می‌کنند و بهتر اســت به خصوص در فصول سرد سال‬ ‫به محض روشــن کردن موتور‪ ،‬آهســته شــروع به حرکت کنیم تــا عالوه بر گرم‬ ‫شدن ســریع موتور‪ ،‬روغن و متعلقات داخل گیربکس نیز سریع‌تر گرم شود‪ .‬با این‬ ‫توضیح‪ ،‬هرچه زمان گرم شدن موتور و رسیدن به دمای تعادل کم‌تر باشد‪ ،‬آسیب‬ ‫دیدگی قطعات موتور کم‌تر خواهد بود‪ .‬‬
‫شوماخر وطنی‬ ‫هرکه را پارکینگ خواهد جور هندوستان کشد‬ ‫فرامر ‌ز سیدآقایی‬ ‫تقصیر تکنولوژی اســت‪ .‬اگر جای پارک در شــهرما کم است‪ ،‬این تکنولوژی ساخت‬ ‫درهای اتوماتیک اســت که باعث آن شــده اســت‪ .‬اساســا بیزینس جــک هیدرولیکی‬ ‫مخل آسایش است‪ .‬شــوماخروطنی‌ها ماشین می‌خرند که سوار شوند و با آن راه بروند‪.‬‬ ‫شــهرداری هم هرگونه همکاری که از دســتش بربیاید انجام می‌دهــد و تا می‌تواند در‬ ‫شــهرما خیابان و بزرگ راه و تونل و میدان و رمپ و لوپ می‌ســازد تا شــوماخروطنی‌ها‬ ‫بتواننــد با ماشین‌هایشــان گاز بدهند‪ ،‬از شــرق به غــرب بروند و از شــمال به جنوب و‬ ‫برعکس‪ ،‬اما این بیزینس ســاخت جک‌های هیدرولیک در پارکینگی واقعا یک مزاحم‬ ‫است‪ .‬اگر جک هیدرولیکی نبود ســاکنان مجتمع‌های آپارتمانی حال‌وحوصله نداشتند‬ ‫برای هر دفعه بیرون رفتن و آمدن از ماشین پیاده شوند و در پارکینگ را بازوبسته کنند‬ ‫بنابراین‪ ،‬نیازی نبود که هر ســاختمانی به تعداد ساکنانش پارکینگ بسازد‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫به همین راحتی جلوی هر ساختمانی یک عدد جای پارک خالی پیدا می‌شد‪.‬‬ ‫تصورش را بکنید وقتی جلوی میلیون‌ها ســاختمان در شــهرما یک جای پارکینگ‬ ‫خالی باشــد‪ ،‬چه آســان مشــکل جای پارک رفع می‌شــود‪ .‬مدیران شــهرما باید به این‬ ‫نکات مهم دقت و در قوانین ساخت‌وســاز تجدیــد نظر کنند‪ .‬درخصوص جای پارک در‬ ‫شــهر‪ ،‬ما دو نوع شوماخروطنی داریم‪ .‬یکی آن‌ها که به مسدود بودن جای پارک جلوی‬ ‫ساختمان‌ها واکنش نشان می‌دهند و دیگری آن‌ها که برای رفع مشکل جای پارک راه‬ ‫حل ارایه می‌دهند‪.‬‬ ‫یک‪ -‬شوماخروطنی‌های واکنش دار‪ :‬این نوع شــوماخروطنی‌ها وقتی به پل‬ ‫پارکینگ ســاختما ن‌ها می‌رســند‪ ،‬تعمدا ماشــین خود را جلوی پل پارک می‌کنند‪.‬‬ ‫مخصوصا اگر روی در پارکینگ نوشــته باشــد‪« :‬پارک = پنچــری»‪ .‬وقتی به این‬ ‫نوع شــوماخروطنی‌ها اعتراض می‌شود که چرا پارک کردی؟ می‌گویند‪ :‬قانون به‬ ‫کســی اجازه نمی‌دهد بقیه شــوماخروطنی‌ها را به پنچر کردن ماشــین تهدید کند‪.‬‬ ‫اگر از شــما شکایت شــود مجازات می‌شــوید‪ .‬شــوماخروطنی عزیز! وقتی جلوی‬ ‫در پارکینــگ مــردم پارک می‌کردی یــاد قانون نبودی؟ حاال یــاد قانون افتادی؟‬ ‫قانون به کدام شــوماخروطنی اجازه داده حقوق ســاکنان مجتمع‌های ســاختمانی‬ ‫را زیرپا بگذارد؟‬ ‫در این مورد‪ ،‬شــوماخروطنی ســواره قانون را خوب بلد اســت و به رخ می‌کشد و به‬ ‫هیچ عنوان تحمل ندارد جلوی در پارکینگی تابلونوشــته «لطفا پارک نکنید وگرنه پنچر‬ ‫می‌شــوید» ببیند‪ .‬همین شوماخروطنی البته روی در پارکینگ منزل خودش تابلونوشته‬ ‫«پــارک = پنچــری» با فونت ‪ 120‬نصب کرده اســت و روزانه به چندیــن آپاراتی محله‬ ‫خودش خدمت می‌کند‪.‬‬ ‫دو‪ -‬شــوماخروطنی‌های طرح‌وبرنامــه‌دار‪ :‬ایــن نوع شــوماخروطنی‌ها معموال‬ ‫افــکار بدیــع و مبتکرانه‌ای در ســر دارنــد‪ .‬به خصــوص از وقتی که شــهرما صاحب‬ ‫بزرگ‌راه‌هــای دوطبقه و تونل شــده و در تکنولوژی ســاخت بزرگ‌راه‌های دوطبقه و‬ ‫تونل پیشرفت کرده است‪ ،‬ذوق و ابتکار این نوع شوماخروطنی‌ها هم مثل گل شکفته‬ ‫و بالنده شــده اســت به‌طــوری که حتی به وجود پــل جلوی در پارکینــگ خانه‌ها هم‬ ‫اعتــراض می‌کنند‪ .‬باید از این نوع شــوماخروطنی‌ها پرســید اگــر نخواهیم جلوی در‬ ‫پارکینگ‌هــا پــل بگذاریم پس باید چــه کار کنیم‪ .‬البد طرح‌هــای بی‌نظیری خواهند‬ ‫داد و خواهند گفت‪ :‬مســووالن شــهرما باید در پارکینگــی را از جلوی خانه‌ها بردارند‬ ‫تــا جای پارک زیاد شــود و به جایــش از درون پارکینــگ ســاختمان‌ها «تونل‌پایین»‬ ‫بکشــند به خیابان‌ها و بزرگ‌راه‌ها و تونل‌های شــهری‪ .‬البد از بس ما در تونل‌سازی‬ ‫پیشــرفت کرده‌ایم باید راه پارکینگ‌ها را هم مستقیما به وسیله تونل‌پایین به تونل‌های‬ ‫شــهرمان وصــل کنیم تا از ایــن طریق هم از بــروز ترافیــک در خیابان‌های فرعی و‬ ‫کوچه‌پس‌کوچه‌ها جلوگیری کرده باشــیم‪ ،‬هم بر تعداد جای پارک در شــهرما افزوده‬ ‫باشــیم‪ .‬البته راه حل‌های دیگری هم می‌توان پیشــنهاد داد‪ .‬یکــی از راه حل‌ها این‬ ‫اســت که از پارکینگ ساختمان‌ها «راه‌باال» بسازیم و ماشــین‌ها را به آسمان هدایت‬ ‫کنیم‪ .‬در آســمان‪ ،‬ماشــین‌ها از طریق بزرگ‌راه‌های دوطبقه بــه بقیه راه‌های درون‬ ‫شــهری وصل شــوند‪ .‬از این طریق هم مشــکل جای پارک رفع می‌شــود هم بیش‌تر‬ ‫خیابان‌ها دوطبقه می‌شــود و ترافیک هم کاهش می‌یابد مثل دوطبقه صدر‪ .‬در ضمن‬ ‫می‌توانیم تکنولوژی ســاخت راه‌بــاال و تونل‌پایین را به کشــورهای دیگر صادر کنیم‪.‬‬ ‫بعــد هم تونل‌پایین و راه‌باال را به عنوان یک تکنولوژی بومی شــوماخروطنانه در تمام‬ ‫قاره‌ها گســترش دهیم و از این طریق به نوع بشر خدمت کنیم‪.‬‬ ‫البته این کار خاصیت‌های فرهنگی هم به دنبال دارد؛ به عنوان مثال با اســتفاده از‬ ‫راه‌باال و تونل‌پایین و جاانداختن اســتفاده از این دو اختراع شــهری‪ ،‬به ادبیات فولکلور‬ ‫خدمت‌رســانی می‌شود که یکی از آن‌ها تولید ضرب‌المثل‌های جدید با تلفیق تکنولوژی‬ ‫راه باال با ضرب‌المثل‌های قدیمی است‪ .‬از این پس می‌توان به جای ضرب‌المثل(معادل‬ ‫راه بــاز جاده دراز‪ ،‬بفرما) گفت‪ :‬راه‌باال بــاز تونل‌پایین باز بفرما‪ .‬یا به جای گفتن(هرکی‬ ‫خربزه می‌خوره پای لرزش هم می‌شــینه) می‌توانیم بگوییم‪ :‬هرکی پارکینگ داره توی‬ ‫تونل‌پاییــن راه داره‪ .‬همچنین می‌توانیم به‌جای گفتن(هرکه بامش بیش برفش بیش‌تر‬ ‫بگوییم‪ :‬هرکه ماشینش بیش تونل‌پایین و راه‌باالش بیش بیش‪ .‬به جای(هرکه طاووس‬ ‫خواهد جور هندســتان کشــد) می‌توان گفت‪ :‬هرکه را پارکینــگ خواهد زحمت راه‌باال‬ ‫تونل‌پایین‌کشد‪ .‬حتی می‌توان ضرب‌المثل‌های جدیدی هم ساخت‪ :‬تونل‌پایین‪ ،‬راه‌باال‬ ‫بدوبدوبدو بپر باال! این ضرب‌المثل کنایه از این است که وقتی راه‌باال و تونل‌پایین داری‬ ‫می‌توانی سریع‌تر از قبل به راه‌های شهری دسترسی پیدا کنی‪.‬‬ ‫‪ ‬بیت مغشوش‪:‬‬ ‫بامدادان که تفاوت نکند شام و ناهار‬ ‫خوش بود راه‌باال تونل‌پایین گشت و گذار‬ ‫جای پارکی که نباشد دم دستت آسان‬ ‫بنشین بر لب جوی و بده یک طرح روان‬ ‫مشکل شهرما با فکر تو آسان بشود‬ ‫سعی کن تاب بیار شهر بسامان بشود‬ ‫پارکینگ هم چو بقیه مسایل مشکل‬ ‫حل شود غصه نخور گیر نکن اندر گل‬ ‫پند حافظ بشنو این گره وا خواهد شد‬ ‫چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد‬ ‫گر نشد پند دهم ز شیخ سعدی تو را‬ ‫صالح کار کجا و من خراب کجا‬ ‫چنین کنید که چون رفع شود کل مشکالت‬ ‫مبادا دگر بار بترسید ز انبوه معضالت‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪47‬‬
‫پاورقی‬ ‫اعجوبه‌ای به نام ایالن ماسک‬ ‫جدایی والدین‬ ‫نویسنده‪ :‬اشلی ونس‬ ‫برای مدتی‪ ،‬زندگی خانواده ماسک کاملا خوب پیش‬ ‫می‌رفت‪ .‬آن‌ها به خاطر موفقیت ارول در شغل مهندسی‬ ‫صاحــب یکــی از بزرگ‌تریــن خانه‌هــای پرتوریــا بودند‪.‬‬ ‫عکســی از ســه فرزند خانواده ماسک هســت که مربوط‬ ‫به هشــت ســالگی ایالن می‌شود و ســه فرزند مو بلوند و‬ ‫سرحال و قبراق را نشان می‌دهد که در ایوان آجری کنار‬ ‫یکدیگر نشســته‌اند و درختان پیچ انــاری ارغوانی رنگ و‬ ‫معروف پرتوریا در پس زمینه عکس دیده می‌شــود‪ .‬ایالن‬ ‫گونه‌های گرد و تپلی دارد و لبخند می‌زند‪.‬‬ ‫متاسفانه مدت کوتاهی بعد از ثبت این خاطره‪ ،‬خانواده‬ ‫از هم پاشــیده شــد‪ .‬پدر و مادر بعد از یک سال از هم جدا‬ ‫شــدند‪ .‬مای با بچه‌ها به خانه تابستانی خانواده در دوربان‬ ‫واقع در ســاحل شــرقی آفریقای جنوبی نقل مکان کرد‪.‬‬ ‫چند ســال بعــد از این اتفاق ناخوشــایند‪ ،‬ایــان تصمیم‬ ‫گرفت که با پدرش زندگی کنــد‪ .‬ایالن درباره تصمیمش‬ ‫گفت‪« :‬پدرم غمگین و تنها به نظر می‌رسید‪ .‬هر سه بچه‬ ‫نزد مادر بودند و پدر تنها مانده بود‪ .‬به نظرم عادالنه نبود‪».‬‬ ‫بعضی از افراد خانواده این رفتار ایالن را ناشی از ماهیت‬ ‫منطقی او می‌دانســتند‪ ،‬در حالی کــه برخی دیگر مدعی‬ ‫بودند «کورا»‪ ،‬مادربزرگ پدری اش او را تحت فشــار قرار‬ ‫داده اســت‪ .‬مای می‌گفت‪« :‬من نمی‌توانستم درک کنم‬ ‫چرا ایالن کانون گرم و واقعا شــادی را که برایش فراهم‬ ‫کــرده بودم‪ ،‬ترک کرد‪،‬ولی ایــان اختیار زندگی خودش‬ ‫را داشــت‪ ».‬نظر جاستین ماســک‪ ،‬همسر سابق ایالن و‬ ‫مادر پنج پســرش این بود که شخصیت ایالن در خانواده‬ ‫بیش‌تر با ویژگی‌های نر برتر عجین بود و هیچ احساساتی‬ ‫در تصمیم گیری هایش دخالت نداشت‪ .‬جاستین خانواده‬ ‫ماسک را خونســرد‪ ،‬بی خیال و افرادی که اصال شیفته‬ ‫دیگران نمی‌شدند‪ ،‬توصیف می‌کرد و می‌گفت‪« :‬به نظرم‬ ‫ایــان با هیچ یک از والدینش ارتباط صمیمانه و نزدیکی‬ ‫نداشــت‪ ».‬و وقتی کیمبال هم ترجیح داد با پدرش‪ ،‬ارول‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫زندگی کند‪ ،‬گفت که پسرها همه همین طوری هستند و‬ ‫ترجیح می‌دهند با پدرشان زندگی کنند‪.‬‬ ‫هر وقــت حــرف از ارول می‌شــد‪ ،‬اعضــای خانواده‬ ‫ســکوت می‌کردند‪ .‬همه آن‌ها در این که ارول فرد خوش‬ ‫مشــربی برای معاشرت نیســت‪ ،‬هم عقیده بودند‪ ،‬اما از‬ ‫توضیح بیش‌تر خودداری می‌کردنــد‪ .‬ارول بعد از جدایی‬ ‫از همســر اول یک بار دیگر ازدواج کرد‪ .‬ایالن دو خواهر‬ ‫ناتنــی کوچک‌تــر از خــودش دارد که به خوبــی از آن‌ها‬ ‫مراقبت می‌کــرد‪ .‬ایالن و خواهر و بــرادرش در این باور‬ ‫که مراقب باشــند در جمع دیگران‪ ،‬پشت سر ارول حرفی‬ ‫نزنند تا باعث ناراحتی دو خواهر کوچک‌تر شــوند‪ ،‬خیلی‬ ‫مصمم به نظر می‌رسیدند‪.‬‬ ‫این روحیــات و خلقیات را می‌توان ایــن گونه توضیح‬ ‫داد‪ :‬اصالــت خانــواده از طرف ارول بــه آفریقای جنوبی‬ ‫برمی‌گردد‪ .‬این خانواده حدود ‪ 200‬ســال پا به این کشور‬ ‫گذاشــتند و می‌توانند قدمت خانوادگی خود را با استناد به‬ ‫اولین دفترچــه تلفن پرتوریا اثبات کنند‪ .‬والتر هری جیمز‬ ‫ماســک‪ ،‬پدر ارول‪ ،‬گروهبان ارتش بود‪ .‬ایالن گفت‪« :‬تا‬ ‫جایی که یادم می‌آید‪ ،‬والتر به ندرت با کسی حرف می‌زد‪.‬‬ ‫بدخلقــی می‌کــرد و البته در حل جــدول کلمات متقاطع‬ ‫حرفه‌ای بود‪ ».‬کورا آملیا ماســک‪ ،‬مادر ارول در انلگیس‬ ‫و در خانواده‌ای به دنیا آمد که از نظر هوش ذهنی شــهره‬ ‫عام و خاص بودند‪ .‬کورا خیلی دوســت داشــت که مرکز‬ ‫توجــه قــرار بگیرد و نوه هایش را همیشــه بــا آغوش باز‬ ‫می‌پذیرفت‪ .‬کیمبال می‌گوید‪« :‬مادربزرگ ما شــخصیت‬ ‫بسیار برجسته‌ای داشت و زنی خوش مشرب بود‪ .‬او تاثیر‬ ‫بسیار زیادی بر زندگی تک تک ما گذاشت‪ ».‬رابطه ایالن‬ ‫بــا کورا که او را «نانا» خطاب می‌کرد‪ ،‬خیلی عالی بود‪ .‬او‬ ‫می‌گفــت‪« :‬بعد از جدایی پدر و مــادرم‪ ،‬به خوبی مراقبم‬ ‫بود‪ .‬هر روز به مدرسه می‌آمد تا مرا به خانه برگرداند و من‬ ‫بیش‌تر وقتم را با او به بازی‌های مختلف از جمله اسکربل‬ ‫(بازی با کلمات) می‌گذراندم‪».‬‬ ‫بخش دوازدهم‬ ‫در نــگاه اول‪،‬‬ ‫زندگــی در خانــواده‬ ‫ارول بســیار با شــکوه و عالی‬ ‫به نظر می‌رسید‪ .‬ارول کتاب‌های زیادی برای‬ ‫مطالعــه در اختیار ایالن گذاشــته بود و آن قــدر پول‌دار‬ ‫بود که می‌توانســت کامپیوتر و وســایل دیگر مورد عالقه‬ ‫اش را تهیــه کنــد‪ .‬او فرزندانش را به ســفرهای خارجی‬ ‫زیادی می‌بــرد‪ .‬کیمبال می‌گفت‪« :‬آن موقع خیلی خوب‬ ‫بــود و من خاطــرات خوش زیــادی از آن زمان‌ها دارم‪».‬‬ ‫ارول مشــاوره‌های خوبی به بچه‌ها مــی‌داد و آن‌ها را در‬ ‫تجربه هایش سهیم می‌کرد‪ .‬ایالن در این باره می‌گفت‪:‬‬ ‫«پدرم‪ ،‬مهندس برجســته‌ای بــود‪ .‬او از نحوه کارکرد هر‬ ‫شــی فیزیکی آگاه بود‪ ».‬ایالن و کیمبال مجبور بودند به‬ ‫محــل کار ارول بروند و در آن جــا مهارت‌های گوناگونی‬ ‫یاد بگیرند‪ ،‬این که چگونه آجر بچینند‪ ،‬لوله کشــی کنند‪،‬‬ ‫پنجره‌ها را نصب کنند و ســیم کشــی بــرق انجام دهند‪.‬‬ ‫ایــان می‌گفــت‪« :‬با انجام این کارها حســابی ســرگرم‬ ‫می‌شدیم‪».‬‬ ‫کیمبــال‪ ،‬پــدرش ارول را مــردی همیشــه حاضــر‬ ‫و صمیمــی توصیــف می‌کــرد‪ .‬او ایــان و کیمبــال را‬ ‫می‌نشــاند و ســه تا چهار ســاعت برای آن‌ها سخنرانی‬ ‫می‌کرد‪ ،‬بدون این که اجازه دهد پسرها پاسخی بدهند‪.‬‬ ‫سخت گیری نسبت به پسرها را دوست داشت و شادی‬ ‫و خوشــی را که حق معمول هر کودکی اســت‪ ،‬از آن‌ها‬ ‫می‌گرفــت‪ .‬هر از گاهــی‪ ،‬ایالن ســعی می‌کرد پدرش‬ ‫را متقاعــد کند که بــه آمریکا برود و اغلــب از اهدافش‬ ‫برای زندگی در ایاالت متحده در آینده ســخن می‌گفت‬ ‫و ارول مخالفــت خود را با رویاهای ایالن با اســتفاده از‬ ‫درس‌هــای عملی بیان می‌کرد‪ .‬بــرای این منظور‪ ،‬یک‬ ‫روز خدمــت‌کاران را مرخص کرد تا ایالن مجبور شــود‬ ‫تمــام کارها را به تنهایی انجام دهد و پی ببرد زندگی در‬ ‫آمریکا چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫هرچنــد ایــان و کیمبال از بازگویــی دقیق خاطرات‬ ‫کودکی خودداری می‌کردند‪ ،‬اما مشخص بود که طی آن‬ ‫ســال‌ها در زندگی با پدرشان چه دوران بد و ناخوشایندی‬ ‫را پشــت ســر گذاشــته اند‪ .‬آن‌ها گاهــی از تحمل نوعی‬ ‫شــکنجه روانی صحبــت می‌کردند‪ .‬کیمبــال می‌گفت‪:‬‬ ‫«معلــوم بود که ارول مشــکل روانی جــدی دارد و البته‬ ‫مطمئنم من و ایالن هم این مشــکل را به ارث برده ایم‪.‬‬ ‫روش تربیتی پدرم خیلی ســتیزه جویانه بــود‪ ،‬اما ما را به‬ ‫افرادی تبدیل کرد که شــما می‌بینید‪ ».‬وقتی صحبت از‬ ‫ارول بــه میان می‌آمد‪ ،‬مای عصبانی می‌شــد‪ .‬می‌گفت‪:‬‬ ‫«هیــچ کس با ارول کنار نمی‌آمــد‪ .‬او با هیچ کس خوش‬ ‫رفتــاری نمی‌کرد‪ .‬دوســت نــدارم در مــورد رفتارهایش‬ ‫صحبــت کنم‪ ،‬چــون واقعا وحشــتناک بودند‪ .‬راســتش‬ ‫را بخواهیــد‪ ،‬نبایــد در این باره چیزی گفــت‪ ،‬چون پای‬ ‫فرزندان و نوه‌ها در میان است‪».‬‬
‫باشگاهخوانندگان‬ ‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران‌خودرو پاسخ داده می‌شود‪ .‬لطفا سواالت‬ ‫خود را به شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫جدول عیب یابی و رفع عیب خودرو‬ ‫نوع عیب‬ ‫علت خرابی‬ ‫‪ – 1‬سنسور دور موتور‬ ‫ثابت ماندن یا حرکت نکردن دورسنج دریک دورموتور مشخص‬ ‫دودکردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک است یا بعد از گرم ‪ – 1‬سنسور دمای آب‬ ‫شدن موتور )معموال دریکی از حاالت)‬ ‫‪ – 2‬برنامه ریزی ایپرام ‪ECU‬‬ ‫‪ – 1‬گرفتگی انژکتورها‬ ‫‪ – 2‬نشتی از ناحیه اورینگ انژکتور‬ ‫دود کردن موتور درحالت عادی (دود سیاه)‬ ‫‪ – 3‬برنامه ریزی ایپرام ‪ECU‬‬ ‫‪ – 1‬سنسور سرعت خودرو‬ ‫دود کردن موتور گاهی اوقات که درهنگام گازدادن کم یا زیاد می‌شود‬ ‫‪ – 2‬گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین‬ ‫پمپ بنزین‬ ‫درسرباالیی‌ها و هنگام شتاب گیری‬ ‫خودرو درسرباالیی‌ها شتاب الزم ندارد‪ ،‬ولی به سمت سرپایینی بدون مشکل ‪ – 1‬سنسور مپ (منیفولد)‬ ‫است‬ ‫‪ – 2‬اگر موتور تعمیر شده است تسمه تایم چک شود‬ ‫سنسور سرعت خودرو‬ ‫در سرباالیی و هنگام دنده معکوس خودرو ریپ می‌زند‬ ‫‪ – 1‬فیلتر بنزین خراب است‬ ‫شتاب موتور دارد (سکته می‌زند)‬ ‫‪ – 2‬شمع‌ها و وایر‬ ‫‪ – 3‬بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود‬ ‫خودرو درهنگام گازخوردن یا برداشتن پا از روی پدال گاز دچار دور موتور‬ ‫سنسور مپ ‪MAP‬‬ ‫نامنظم (ریپ) می‌شود‬ ‫‪ – 1‬خراب شدن و نیم سوز شدن کویل‬ ‫‪ – 2‬کثیف بودن فیلتر هوا‬ ‫موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است‬ ‫‪ – 3‬شمع و وایرها‪ ،‬بهتراست از شمع سوزنی اصلی استفاده شود‬ ‫‪ -4‬به هم ریختن برنامه ایپرام ‪ECU‬‬ ‫‪ – 1‬نشتی یا گرفتگی انژکتورها‬ ‫موتور کشش ندارد‬ ‫‪ – 2‬به هم ریختن برنامه ایپرام ‪ECU‬‬ ‫خرابی استپر موتور‬ ‫کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه درزمان گرفتن کولر دردور آرام خودرو‬ ‫خرابی استپر موتور‬ ‫گازخوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتورخودرو‬ ‫‪ – 1‬استپر موتور‬ ‫‪ – 2‬سنسور و موتور دریچه گاز (درصورت وجود)‬ ‫‪ – 3‬مپ سنسور (سنسور فشار هوای ورودی)‬ ‫‪ – 4‬ایراد سیم و پدال و دریچه گاز‬ ‫‪ – 5‬سیستم ورودی هوا و منیفولد (نشتی هوا از هوزینگ دریچه گاز)‬ ‫خودرو بی دلیل گاز می‌خورد و یا دور موتور باال می‌رود‬ ‫‪ – 6‬سنسور دور موتور‬ ‫‪ ECU –7‬موتور (فلش برنامه ریزی شود)‬ ‫‪ – 8‬انژکتور‌ها و غیره‬ ‫‪ – 9‬ممکن است دراثر شست‌و‌شوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها‬ ‫مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و به‌هم ریختگی‬ ‫آی‌سی‌یو شود‪ .‬معموال با فلش رفع عیب می‌شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪49‬‬
‫قطعه‌شناسی‬ ‫سیستم برق و مدارات الکتریکی خودرو ‪18 -‬‬ ‫دیود چگونه کار می‌کند؟‬ ‫یک سو ساز نیم موج با استفاده از یک دیود‬ ‫دیود‌هــای یک‌سوســاز عمومــا در مدارهــای جریان‬ ‫متناوب بکار برده می‌شــوند تا با کمک آن‌ها بتوان جریان‬ ‫متنــاوب (‪ )AC‬را بــه مســتقیم (‪ )DC‬تبدیــل کرد‪ .‬این‬ ‫عملیات یک سوسازی یا ‪ Rectification‬نامیده می‌شود‪.‬‬ ‫از مشــهورترین این دیودهــا می‌توان به انــواع دیودهای‬ ‫‪ 1N400x‬و یــا ‪ 1N540x‬اشــاره کــرد کــه دارای‬ ‫ولتــاژ کاری بیــن ‪ 50‬تا بیــش از ‪ 1000‬ولت هســتند و‬ ‫می‌تواننــد جریان‌های باال را یک ســو کننــد‪ .‬این ولتاژ‪،‬‬ ‫ولتاژی اســت که دیــود می‌تواند بدون شکســته شــدن‬ ‫ ســوختن ‪ -‬در جهــت معکــوس آن را تحمــل کنــد‪.‬‬‫دیودهای یک سوساز معموال از سیلیکون ساخته می‌شوند‬ ‫و ولتاژ بایاس مستقیم آن‌ها حدود ‪ 0.7‬ولت است‪.‬‬ ‫یک‌سو سازی جریان متناوب با یک دیود‬ ‫شــما می‌توانید بــا قرار دادن فقط یک دیود در مســیر‬ ‫جریان متناوب مانع از گذر ســیکل منفی جریان در جهت‬ ‫مــورد نظر در مدار باشــید به شــکل اول دقــت کنید که‬ ‫چگونــه قرار دادن یک دیود در جهت موافق‪ ،‬فقط به نیم‬ ‫ســیکل‌های مثبت اجاز خروج به سمت بار را می‌دهد‪ .‬به‬ ‫این روش یک‌سوســازی نیم موج یــا ‪ Half Wave‬گفته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برای باالبردن کیفیت مــوج خروجی و‬ ‫نزدیک کــردن آن به یک ولتاژ مســتقیم باید در خروجی‬ ‫از خازن‌هایــی با ظرفیت باال اســتفاده کرد‪ .‬این خازن در‬ ‫نیم ســیکل مثبت شــارژ می‌شــود و در نیم سیکل منفی‬ ‫در غیاب منبــع تغذیه‪ ،‬وظیفه تغذیه بار را به عهده خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫یک‌سو ساز تمام موج با استفاده از پل دیود‬ ‫پل دیود یا ‪Bridge Rectifiers‬‬ ‫اما برای آن‪ ‬کــه بتوانیم از نیمه منفی موج ورودی که‬ ‫در نیمی از سیکل جریان امکان عبور به خروجی را ندارد‪،‬‬ ‫اســتفاده کنیم باید از مداری به‌عنوان پل دیود اســتفاده‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫کنیم‪ .‬پل دیود همان‌طور که از شکل دوم مشخص است‬ ‫متشــکل از چهار دیــود به یکدیگر متصل اســت‪ .‬جریان‬ ‫متنــاوب به قســمتی که دو جفــت آند و کاتد بــه یکدیگر‬ ‫متصل هســتند وصل می‌شود و خروجی از یک جفت آند‬ ‫و یک جفت کاتد به یکدیگر متصل شده گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫دیودهای زنر‬ ‫همان‌طور که قبال اشــاره کردیــم از این دیودها برای‬ ‫استفاده از دیود زنر برای تهیه ولتاژ ثابت‬ ‫استفاده از دیود سیگنار در مدار رله برای جلوگیری ازایجاد‬ ‫ولتاژهای ناخواسته زیاد‬ ‫روش کار به این صورت است که در سیکل مثبت مدار‬ ‫دیودهــای ‪ 1‬و ‪ 2‬عمل کرده و خروجی را تامین می‌کنند و‬ ‫در ســیکل منفی مدار دیودهای ‪ 3‬و ‪ 4‬عمل می‌کند و باز‬ ‫خروجی را در همان وضعیت تامین می‌کند‪.‬‬ ‫انواع دیود‬ ‫‪  ‬دیودهای سیگنال‬ ‫ایــن نوع از انواع دیودها برای پردازش ســیگنال‌های‬ ‫ضعیف ‪ -‬معموال رادیویی ‪ -‬و کم جریان تا حداکثر حدود‬ ‫‪ 100mA‬کاربرد دارنــد‪ .‬معروف‌ترین و پر اســتفاده‌ترین‬ ‫آن‌ها که ممکن اســت با آن آشنا باشــید دیود ‪1N4148‬‬ ‫اســت که از سیلیکون ساخته شــده است و ولتاژ شکست‬ ‫مســتقیم آن ‪ 0.7‬ولت اســت‪ ،‬امــا برخــی از دیود‌های‬ ‫ســیگنال از ژرمانیم هم ســاخته می‌شوند‪ ،‬مانند ‪OA90‬‬ ‫که ولتاژ شکســت مســتقیم پایین‌تری دارد‪ ،‬حدود ‪0.2‬‬ ‫ولت‪ .‬به همین دلیل از این نوع دیود بیش‌تر برای آشــکار‬ ‫سازی امواج مدوله شده رادیویی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫به صورت یک قانون کلی هنگامی که ولتاژ شکســت‬ ‫مستقیم دیوید خیلی مهم نباشــد‪ ،‬از دیودهای سیلیکون‬ ‫استفاده می‌شــود‪ .‬دلیل آن مقاومت بهتر آن‌ها در مقابل‬ ‫حــرارت محیط یــا حــرارت هنــگام لحیــم کاری و نیز‬ ‫مقاومت الکتریکی کم‌تر در ولتاژ مستقیم است‪ .‬همچنین‬ ‫دیود‌های ســیلیکونی ســیگنال معموال در ولتاژ معکوس‬ ‫جریان نشتی بسیار کم‌تری نسبت به نوع ژرمانیم دارند‪.‬‬ ‫از کاربــرد دیگری که برای دیودهای ســیگنال وجود‬ ‫دارد می‌تــوان بــه اســتفاده از آن‌ها بــرای حفاظت مدار‬ ‫هنگامی که رلــه در یک مدار الکترونیکــی قرار دارد نام‬ ‫بــرد‪ .‬هنگامی که رله خاموش می‌شــود تغییــر جریان در‬ ‫ســیم پیچ آن می‌تواند در دوسر آن ولتاژ بسیار زیادی القا‬ ‫کند که قرار دادن یک دیود در جهت مناسب می‌تواند این‬ ‫ولتاژ را خنثی کند‪.‬‬ ‫تثبیت ولتاژ اســتفاده می‌شــود‪ .‬این نــوع از دیود‌ها برای‬ ‫شکســته شــدن بــا اطمینــان در ولتاژ معکوس ســاخته‬ ‫شــده اند‪ ،‬بنابراین بدون ترس می‌توان آن‌ها را در جهت‬ ‫معکوس بایاس کرد و از آن‌ها برای تثبیت ولتاژ اســتفاده‬ ‫کرد‪ .‬به هنگام اســتفاده از آن‌هــا معموال از یک مقاومت‬ ‫بــرای محــدود کردن جریان به‌طور ســری نیز اســتفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬به شــکل نگاه کنید به این طریق شما یک ولتاژ‬ ‫رفرنس دقیق به دست آورده اید‪.‬‬ ‫دیودهــای زنر معموال با حروفــی که در آن‌ها ‪ Z‬وجود‬ ‫دارد نام‌گذاری می‌شوند مانند ‪ BZX‬یا ‪ BZY‬و ‪ ...‬و ولتاژ‬ ‫شکست آن‌ها نیز معموال روی دیود نوشته می‌شود‪ ،‬مانند‬ ‫‪ 4V7‬که به معنی ‪ 4.7‬ولت است‪ .‬همچنین توان تحمل‬ ‫این دیود‌ها نیز معموال مشخص است و شما هنگام خرید‬ ‫باید آن‌را به فروشــنده بگویید‪ ،‬در بــازار نوع ‪ 400mW‬و‬ ‫‪ 1.3W‬آن بسیار رایج است‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫دیود چگونه کار می‌کند؟‬ ‫منحنی رفتار یک دیود در هنگام اعمال ولتاژ مثبت‬ ‫‪ ‬اگــر به یــک پیونــد ‪ PN‬ولتاژ بــا پالریتــه موافق را‬ ‫متصــل کنیم‪ ،‬جریان از این پیوند عبــور کرده و اگر ولتاژ‬ ‫را معکــوس کنیم در مقابل عبور جریــان از خود مقاومت‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬باید اشاره کنیم که قصد نداریم به تفصیل‬ ‫وارد بحث فیزیک الکترونیک شویم و فقط سعی خواهیم‬ ‫کرد با بیان نتایج حاصل از این شاخه علمی ابتدا عملکرد‬ ‫دیود و سپس ترانزیستور را بررسی کنیم‪.‬‬
‫اتو گالری‬ ‫یاسر محمدخانی از اراک‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬ ‫عمران اشرلو از بیجار‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو شماره 506

هفته نامه ایران خودرو شماره 506

شماره : ۵۰۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
هفته نامه ایران خودرو شماره 505

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

شماره : ۵۰۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
هفته نامه ایران خودرو شماره 503

هفته نامه ایران خودرو شماره 503

شماره : ۵۰۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
هفته نامه ایران خودرو شماره 497

هفته نامه ایران خودرو شماره 497

شماره : ۴۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
هفته نامه ایران خودرو شماره 495

هفته نامه ایران خودرو شماره 495

شماره : ۴۹۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
هفته نامه ایران خودرو شماره 493

هفته نامه ایران خودرو شماره 493

شماره : ۴۹۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!