صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره ۵۰۳

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 503

هفته نامه ایران خودرو شماره 503

‫‪ISSN:1735‌1480‬‬ ‫فرارسی‬ ‫دن میالد منجی عالم بشریت‬ ‫حضرت‬ ‫مه‬ ‫دی‬ ‫(‬ ‫عج)‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫مب‬ ‫ارک‬ ‫‪503‬‬ ‫شاسیبلندالکتریکیشورولتکامارو!‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪ 1397‬سال بیست‌ودوم هفته‌نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪620‬‬ ‫آموزش مهارت رانندگی‬ ‫خودروها چگونه‬ ‫آزمایش می‌شوند؟‬ ‫تست گروهی پیکاپ‌های دوکابین‬ ‫نبرد وانت بارهای مدرن‬ ‫مرسدس با طعم فلفل سیاه!‬ ‫توسن رهوار‬
‫‪C‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪O‬‬ ‫در این شماره می‌خوانید ‪. . .‬‬ ‫‪N‬‬ ‫رویداد ‪/‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫رویداد‬ ‫گزارش‪ :‬مهارت درست راندن‬ ‫گزارش دوم‪ :‬دومینوی کیفیت کاالی ایرانی‬ ‫نقشه خبر جهانی‪ :‬بازسـازی تصویر فولکس‬ ‫حرفه‌ای ‪/‬دبیر بخش‪ :‬آیدین وحید محمدی‬ ‫‪E‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪32‬‬ ‫رویاروی‪ :‬نبرد وانت بارهای مدرن‬ ‫حرفه‌ای‪ :‬وقتی کوچک ترها قدرتمند می‌شوند!‬ ‫دنیای هوشمند‬ ‫موتوسیکلت ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬سید امیر ایافت‬ ‫‪T‬‬ ‫‪22‬‬ ‫عشق موتور‪ :‬توسن رهوار‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪S‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مرسدس با طعم فلفل سیاه!‬ ‫این پانامرا بود؟!‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪ 1397‬سال بیست‌ودوم‬ ‫هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫اطالع‌رسانی‌تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته‌نامه ایران‌خودرو صرفـا با ذکر منبـع آزاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان آن است‪.‬‬ ‫جانشین مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مرتضی آقایی‬ ‫دبیر شورای سیاست‌گذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه آرا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬
‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره‌آینده‬ ‫ترجمه ‪/‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان (امیر دهقانی‪ ،‬شاهین احمدزاده)‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪50‬‬ ‫تور‪ :‬یادمان صنعت و فن‌آوری تویـوتـا‬ ‫اطالع‌نگاشت‪ :‬وفاداری مشتریان بـه برنـدهـا‬ ‫بازار‪ :‬هشت کلید‬ ‫کلینیک مجازی‪ :‬تست‌های تصادف خودرو‬ ‫رودررو‪ :‬ارباب حلقه‌ها در برابر باواريای لذت‌بخش‬ ‫قطعه‌شناسی‪ :‬سیستم برق و مدارات الکتریکی خودرو‬ ‫فن‌آوری ‪/‬دبیر بخش‪ :‬افشین تقوی‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫کندوکاو‪‌:‬نقاط قوت‪ -‬نقاط بهبود‬ ‫صنعت و دانشگاه‪ :‬بررسی اثر بخشی ترازنامه صالحیت ها‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪/‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫خیابان یکم‪ :‬خودرو در آینده از بین نمی‌رود‬ ‫نوآوران‪ :‬مالکیت فکری در دهکده جهانی‬ ‫فرهنگ رانندگی‪ :‬دلقک‌ها و فرشته‌ها‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬موتوسیکلت تو جاده همان هواپیماست‬ ‫تماشا‬ ‫گزارش نمایشگاه‬ ‫خودروی پکن‬ ‫‪34‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪51‬‬ ‫پاورقی‪ :‬فرهنگ آفریقایی‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اتو گالری‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021‌48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫آرشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬
‫رویداد‬ ‫دیدگاه‬ ‫سهم ما از آینده صنعت خودرو‬ ‫عبداله توکلی‌الهیجانی‪ ،‬کارشناس صنعت‬ ‫وقتــی صحبت از آینده صنعت خودرو می‌شــود بــه طور معمول‬ ‫تصویری از تاثیر انقالب چهارم صنعتی بر صنعت خودروسازی درنظر‬ ‫می‌آیــد‪ .‬تصویری که در آن خودروهــای برقی‪ ،‬خودروهای متصل و‬ ‫خودروهای خودران نقش مهمی ایفا می‌کنند‪.‬‬ ‫بــه این تصویر شــیک می‌توان تغییــرات در فضای کســب‌وکار‬ ‫حوزه‌های مرتبط با حمل‌ونقل را نیز افزود؛ تغییراتی مانند حمل‌ونقل‬ ‫اشــتراکی (‪ )car sharing‬که با اهرم‌های فن‌آوریکی که در آینده به‬ ‫خودروها اضافه خواهد شد‪ ،‬می‌توانند به‌شدت فراگیر شوند و مدل‌های‬ ‫کسب‌وکار در حوزه خودرو را تغییر دهند طوری که دیگر خودروسازان‪،‬‬ ‫خودروها را به مشــتریان معمولی نمی‌فروشــند بلکه شــرکت‌های‬ ‫خدمات‌دهنده نوپا متکی به حوزه‌هــای نوین فن‌آوری ارتباطات‪ ،‬در‬ ‫زمینه حمل‌ونقل اشتراکی مشتریان عمده خودروسازان خواهند بود؛‬ ‫گذشــته از آن که ترکیب کنونی خودروسازان و تامین‌کنندگان بزرگ‬ ‫کنونی با نفوذ شرکت‌های نوپا‪ ،‬ولی قوی در عرصه فن‌آوری ارتباطات‬ ‫به جمع آن‌ها دســت‌خوش تغییر خواهند شــد‪ .‬نکتــه دیگر آن‌که با‬ ‫کاهش نرخ باتری‪ ،‬روند برقی شدن خودروها شتاب بیش‌تری خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬تمایل به افزایش میزان پیمایش بیش‌تر میل به سبک‌سازی‬ ‫را در مواد به کار رفته در خودروها افزایش خواهد داد‪ .‬ازاین‌رو استفاده‬ ‫از بدنــه با مواد مختلــف (‪ )multi material‬به کارگیری آلومینیوم‬ ‫فوالدهای فوق‌مســتحکم و فیبرکربن در خودرو شــتاب بیش‌تری‬ ‫خواهدگرفت‪ .‬افــزودن امکانات رفاهی و ارتباطی بیش‌تر در خودرو‪،‬‬ ‫سبب پیچیده‌تر شــدن معماری الکتریکال خودرو خواهد شد و همه‬ ‫این‌ها بدان معناســت که سطح متوســط نرخ خودرو در آینده بسیار‬ ‫باالتر خواهد بود‪.‬اما آیا این تصویری که از آینده صنعت خودرو ترسیم‬ ‫می‌شود گویای تمام آینده‌ای است که پیش رو است؟‬ ‫در بیش‌تر اقتصادهای دنیا مالکیت خودرو زمانی شتاب می‌گیرد‬ ‫که درآمد ســرانه به محدوده ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬هزار دالر وارد می‌شود‪.‬تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬میالدی بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای نخستین‌بار‬ ‫به ایــن ســطح از درآمد خواهند رســید کــه تقاضای زیــادی برای‬ ‫خودروهای کوچک‌تر‪ ،‬ارزان‌تر و با هزینه نگه‌داری کم‌تر ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬این بدان معناســت که درآمد سرانه بسیاری از کشورها از جمله‬ ‫ایران اجازه نخواهد داد که مشتریان فراوانی در آن بازار‪ ،‬تاب پرداختن‬ ‫هزینه‌های خودروهای آینده را داشــته باشند و این نکته‌ای است که‬ ‫الزم است سیاست‌گذاران حوزه صنعت خودرو در رویارویی با تصویر‬ ‫پرزرق و برق آینده خودرو از آن غافل نباشند و مرعوب آن نشوند‪ ،‬زیرا‬ ‫جهش فن‌آوریکی پیش روی صنعت خودرو‪ ،‬تمام تصویری نیست که‬ ‫در آینده با آن روبه‌رو خواهیم شد‪ .‬ازاین‌رو‪ ،‬توجه به مفاهیم مهندسی‬ ‫مقتصدانه (‪ ) FrugalEngineering‬در راســتای ایجاد محصولی‬ ‫که به اندازه کافی مناســب باشد و نیازهای مشتریان انبوهی را پاسخ‬ ‫گوید‪ ،‬می‌تواند دریچه‌ای امیدبخش برای نقشی که می‌تواند صنعت‬ ‫خودروی ایران و زنجیره تامین مرتبط با آن ایفا کند‪ ،‬بگشاید‪ .‬بنابراین‬ ‫اگرچه ایجاد آمادگی برای رویارویی با تحوالت پیش‌روی این صنعت‬ ‫در صنعت خودروی کشــورمان ضروری اســت‪ ،‬امــا مهم‌تر از آن در‬ ‫پیش گرفتن اســتراتژی متناســب با توانمندی خودروساز و زنجیره‬ ‫تامین داخلی برای بهره‌گیری از فرصت‌هایی است که در آینده برای‬ ‫بازارهایی با مشتریان کم‌درآمدتر در کشورمان و بازارهای نوظهور در‬ ‫کشورهای درحال توسعه می‌تواند نصیب‌مان کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫مهلت یک‌ساله برای اجرای استانداردهای جدید‬ ‫معــاون وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت با ارســال نامــه‌ای به رییس ســازمان ملی‬ ‫استاندارد سه راه‌کار اجرای استانداردهای جدید در صنعت خودرو را تشریح کرد‪.‬‬ ‫محســن صالحی نیا در نامــه‌ای به نیره پیروزبخت ضمن ارایه فهرســت خودروهایی که‬ ‫اجرای اســتانداردهای جدید در آن ها با مشکالتی مواجه اســت‪ ،‬راه‌کارهایی را برای برون‬ ‫رفت از این چالش مطرح کرد‪.‬‬ ‫وی راه‌کار نخســت را ارایه مهلت زمانی بیش‌تر به خودروسازان(حداکثر یک سال) برای‬ ‫اجرای این اســتانداردها عنوان و تصریح کرد‪ :‬تعمیم نسخه‌های قبلی استانداردهای جدید‬ ‫با برخی از محصوالت که در حال حاضر در اتحادیه اروپا مجاز به تولید هستند نیز به عنوان‬ ‫راه‌کار دوم مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬الــزام رعایــت اســتانداردها‬ ‫مصــوب جدیــد تنهــا بــرای مرحلــه ‪ COP‬بــرای محصوالتــی کــه پیــش از ایــن‬ ‫گواهــی تاییــد نــوع اخذ کــرده اند نیــز راه‌کار ســوم بــرای رفع ایــن چالش خواهــد بود‪.‬‬ ‫صالحی نیا همچنین پیشنهاد کرد که جلسه‌ای با هدف جمع‌بندی نهایی با حضور نمایندگان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خودروسازان برگزار شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از کارخانه تولید قالب‌های ریخته گری تحت فشار‬ ‫نخســتین کارخانه طراحــی و تولید قالب‌های دایکاســت و ریژه با فرمان ریاســت‬ ‫محترم جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس‪ ،‬توســط وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با‬ ‫حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایکوپرس‪ ،‬بــا راه اندازی ایــن کارخانه در ســال حمایــت از کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫خودروســازان کشور از واردات قالب‌های قطعات موتوری از جمله سرسيلندر‪ ،‬بلوك سيلندر‪،‬‬ ‫پوســته كالچ و كپه ياتاقان بی نیاز شده و به این ترتیب با تامین از منابع داخلی به خودکفایی‬ ‫دست می‌یابند‪.‬‬ ‫بــا بهره برداری از اين واحد توليدي که با حمایت گروه صنعتی ایران خودرو انجام شــد‪،‬‬ ‫از خروج ســاالنه ‪ 30‬تا ‪ 35‬ميليون يورو از كشــور جلوگيري مي شــود‪ .‬براي راه اندازي اين‬ ‫واحد مدرن حدود ‪ 800‬ميليارد ريال ســرمايه گذاري شده كه با بهره برداري از آن ‪ 80‬نفر به‬ ‫صورت مســتقيم و ‪ 200‬نفر به صورت غيرمستقيم مشــغول كار شدند‪ .‬این کارخانه با نصب‬ ‫به روزترین تجهیزات راه اندازی شــده و محصوالت خود را با اســتانداردهای روز دنیا تولید‬ ‫و عرضه می‌کند‪  .‬‬ ‫نصــب و راه انــدازی تجهیزات دیگر بــرای طراحی و تولید قالب‌های دایکاســت و ریژه‬ ‫محصــوالت جدید ایران خودرو از جمله پژو ‪ 2008‬و ‪ 301‬در دســتور کار شــرکت آهنگری‬ ‫ایــران قرار دارد که بــا این اقدام در آینده‌ای نزدیک‪ ،‬گام دیگری در مســیر داخلی ســازی‬ ‫محصوالت جدید و کاهش ارزبری تولید محصوالت مشترک برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬در آیین بهره برداری از این پروژه‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آذربایجان شــرقی‪ ،‬مدیرعامل ســاپکو و جمعی از مقامات و مســووالن اســتانی نیز حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‪ ‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با هیات همراه‪ ،‬پس از مراســم افتتاح‪ ،‬از خطوط تولید این‬ ‫کارخانه بازدید کرد‪.‬‬
‫دو محصول جدید هایما برای بازار ایران‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫مصطفــی خــان کرمــی‪ ،‬معــاون‬ ‫فروش و بازاریابی گــروه صنعتی‬ ‫ایــران خــودرو در پــی بازدیــد از‬ ‫نمایشگاه خودروی پکن‪ ،‬در غرفه‬ ‫هایما به خبرنگاران گفت‪:‬ما برنامه‬ ‫داریــم که دو محصــول جدید را با‬ ‫مشــارکت هایمــا در ایــران تولید‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر هایما فامیلی به ایران آمده و مراحل تســت جاده‌ای و بررســی‬ ‫فرایند تولید را می‌گذراند‪ .‬خان‌کرمی ادامه داد‪‌:‬این خودرو به عنوان یک ســدان قرار است‪،‬‬ ‫توســط ایران خودرو به بازار معرفی شود‪ .‬باید گفت که پیشــرانه این خودرو مشابه هایما ‪S5‬‬ ‫است‪ ،‬اما به جای گیربکس ‪ CVT‬از یک جعبه دنده اتوماتیک عادی در آن استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران‌خودرو اظهار داشت‪‌:‬به دنبال آن هستیم که‬ ‫بــا آغاز عرضــه هایما ‪ S5‬جدید در بازار چین‪ ،‬این خودرو را هم در داخل کشــور تولید کنیم‪.‬‬ ‫خان کرمی با اشــاره به این‌که نمی‌توان در شــرایط فعلی زمان دقیقــی را برای آغاز تولید و‬ ‫عرضــه این خودروها اعالم کرد افزود‪ :‬باید منتظر باشــیم تــا فرایند عرضه این خودروها در‬ ‫نسخه جدید برای بازار چین آغاز شود‪.‬‬ ‫قابل ذکر اســت‪ ،‬هایما در نمایشــگاه خودروی پکن امســال‪ ،‬از نســخه‌های جدید ‪ S5‬و‬ ‫فامیلــی رونمایی کرد‪ .‬هایما فامیلی جدید در بازار چین نام ‪ F5‬را برای خود برگزیده اســت‪.‬‬ ‫هایمــا ‪ S5‬هم با طراحی بیرونی و داخلی جدید به بازار جهانی معرفی شــده و همچنین ‪F5‬‬ ‫هم به مراتب از گذشته خود به روزتر شده است‪ .‬پیش بینی می‌شود که هایما فامیلی یا همان‬ ‫‪ F5‬در نیمه دوم امســال به بازار کشــور عرضه شود و احتمال دارد که ‪ S5‬جدید هم از اوایل‬ ‫سال آینده و یا اواخر امسال به بازار بیاید‪.‬‬ ‫آینده خودروهای الکتریکی روشن است‬ ‫آغــاز به کار نخســتین مرکز معاینه فنی ســیار تک‬ ‫خطه شهر تهران در پایانه شهید دستواره‬ ‫اخیرا یــک واحد پارکینگ خــودرو در هنگ کنگ‬ ‫برای مدت یک ماه به مبلغ‪ 1274‬دالر آمریکا (حدود پنج‬ ‫میلیون و ‪ 300‬تومان) اجاره داده شد و رکورد جدیدی در‬ ‫جهان ثبت شد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه علم و صنعت گفت‪ :‬امروزه در دنیا شاهد نزدیک شدن‬ ‫قیمت خودروهای هیبریدی و درون‌ســوز به یکدیگر هســتیم و این یعنی آینده روشنی‬ ‫در انتظار خودروهای الکتریکی است‪.‬‬ ‫بهروز مشــهدی‪ ،‬در پنجمین نشســت تخصصی برنامه ملی آینده‌نــگاری علم و فن‌آوری‬ ‫صنعت خودرو با بیان مطلب فوق افزود‪ :‬سوبسیدها و مشوق‌هایی که در آمریکا برای استفاده‬ ‫از خودروهــای الکتریکی و ترغیب مصرف‌کنندگان به این نوع خودروها ارایه می‌شــود‪ ،‬باعث‬ ‫شده تا خودروهای الکتریکی و هیبریدی از نظر قیمتی تفاوت چندانی با خودروهای درون‌سوز‬ ‫نداشته باشند و میل به خرید خودروهای الکتریکی و هیبریدی بیش‌تر شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به مقایســه خودروهای بنزینی و الکتریکی از نظر مصرف انرژی اشــاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬خودروهای بنزینی حدود ‪ 20‬درصد انرژی مصرف می‌کنند این در حالی اســت که‬ ‫ایــن میزان برای خودروهای الکتریکی حدود ‪ 60‬درصد اســت‪ ،‬اما از آن‌جایی که خودروی‬ ‫الکتریکــی به‌واســطه جذب انرژی جنبشــی و برق انــرژی مصرف می‌کننــد‪ ،‬از نظر هزینه‬ ‫ارزان‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه علم و صنعت با اشــاره به مشکل زیرساخت خودروهای‬ ‫هیبریــدی‪ ،‬باتــری و قیمــت آن را به‌عنــوان اصــل ماجرا عنــوان کرد و گفــت‪ :‬با این‬ ‫حال‪ ،‬رشــد بازار خودروهــای برقی و الکتریکی ســرعت گرفته و پیش‌بینی می‌شــود تا‬ ‫ســال ‪ 2030‬تــا ‪ ،2050‬خودروهای الکتریکــی خودروهای غالب بازار باشــند و کم کم‬ ‫خودروهــای بنزینی از دور خارج خواهند شــد‪ .‬مشــهدی تحقق این ماجــرا در ایران را‬ ‫در گــرو زیرســاخت‌های الزم در ایــن زمینه دانســت و گفت‪ :‬طراحی‪ ،‬ســاخت و نصب‬ ‫ایســتگاه شــارژ خانگی و عمومــی‪ ،‬قوانین مربوط بــه برق منازل با تعرفــه کم‪ ،‬افزایش‬ ‫تولیــد و انتقــال برق‪ ،‬تقویت شــبکه برق شــهری از جمله موارد مهمی اســت که برای‬ ‫الکتریکی‌شــدن باید ابتدا به این‌ها فکر کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای افزایش اقبال عمومی به استفاده از خودروهای الکتریکی باید سوبسید‬ ‫در نصب ایســتگاه شارژ خانگی‪ ،‬کاهش تعرفه‌های مالیاتی‪ ،‬مجوز ورود به مسیرهای ویژه و‬ ‫پارکینگ مجانی را برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫نظم چینی‬ ‫فراری در گذر زمان‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪7‬‬
‫گزارش‬ ‫گزارش از اجرای طرح آموزش مهارت رانندگی کانون اتومبیل‌رانی‬ ‫مهارت درست راندن‬ ‫آموزشــی متعددی را در این جهت طراحی و اجرا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارسالن هادی‬ ‫ساعت هشت و سی دقیقه روز جمعه آخرین روز فروردین ماه ‪ 1397‬از خیابان‌های خط کشی و بند‬ ‫کشــی شــده پارک ارم تهران عبور کرده و در کنار درختان ســر به فلک کشیده در یک صبح جمعه‬ ‫بهاری وارد پارکینگ شماره دو شدیم‪.‬‬ ‫شــکل و شــمایل فضای پارکینگ با مستقر شدن تیم داوران و مســووالن صدا و تصویر در زیر یک‬ ‫ســایبان تابســتانی و تعدادی صندلی برزنتی در پشــت چند تا میز تحریر‪ ،‬چهره مسابقات را تداعی‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫چیدمان موانع مخروطی در اطراف خطوط ســطح پارکینگ و یک تابلوی نمایش دیجیتالی در کنار‬ ‫باندهایی که برای پخش موزیک‌های هیجان انگیز و پیج ارباب رجوع‌ها مستقر شده بود جدیت کار‬ ‫را بیش‌تر نمایان می‌کرد‪.‬‬ ‫کانــون جهان‌گــردی و اتومبیل‌رانــی جمهوری اســامی ایران‪ ،‬برای نخســتین بــار دوره رایگان‬ ‫آموزش‌مهارت‌های رانندگی را در ســه ســطح آماتور‪ ،‬اســتراتژیک و حرفه‌ای‪ ۳۱ ،‬فروردین ماه از‬ ‫ســاعت ‪ ۸:۳۰‬تا ‪ ۱۴‬در پارکینگ شــماره یک مجموعه فرهنگی ورزشــی ارم سبز برگزار کرد‪ .‬گویا‬ ‫برای تشــویق شــرکت کنندگان‪ ،‬برای آن‌ها گواهی‌نامه هم صادر می‌شــود و نفرات اول تا سوم تا‬ ‫مرحله فینال پیش خواهند رفت‪.‬‬ ‫این دوره با هــدف ترویج فرهنگ اتومبیل‌رانی ایمن‪،‬‬ ‫ارتقای سطح مهارت رانندگان‪ ،‬افزایش کیفیت عملکرد‬ ‫آنــان از طریق باال بردن ســطح کمی و کیفــی تمرکز و‬ ‫ســرعت آنــان در مواجهه بــا خطــر و در نتیجه کاهش‬ ‫خطاهای انسانی برگزار شد‪.‬‬ ‫ســلمان یارمحمــدی‪ ،‬مدیــر اتومبیل‌رانــی کانــون‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫جهان‌گــردی و اتومبیل‌رانی توضیــح می‌دهد که کانون‬ ‫به عنوان عضو رســمی نهادهای بین‌المللی فدراســیون‬ ‫بین‌المللــی اتومبیل‌رانــی (‪ )FIA‬و اتحادیــه جهانــی‬ ‫جهان‌گردی (‪ ،)AIT‬با توجــه به نام‌گذاری دهه حاضر‬ ‫میــادی (‪ )۲۰۱۱-۲۰۲۰‬به‌عنوان «دهــه اقدام برای‬ ‫ایمنی راه‌ها»‪ ،‬در ســال‌های اخیــر برنامه‌های فرهنگی‬ ‫هدف کاهش تصادفات است‬ ‫وی هــدف از اجرای این برنامــه را کاهش تصادفات‬ ‫اعالم و اظهار کرد‪ :‬مدتی اســت درتالش برای اجرای‬ ‫چنین طرحــی بودیم که در نهایت امســال این طرح به‬ ‫مرحلــه اجرا رســید‪ .‬وی با بیــان این که در ایــن برنامه‬ ‫قصــد داریم تا بــا آموزش صحیــح رانندگــی در بخش‬ ‫عمومــی و نــه در بحث تخصصی‪ ،‬فرهنــگ رانندگی را‬ ‫ارتقــا دهیم‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬اگر بتوانیم بــا برگزاری این‬ ‫برنامه‌هــا از آســیب دیدن حتــی یک نفــر در تصادفات‬ ‫رانندگی جلو‌گیری کنیم به رســالت خود دست یافته‌ایم‬ ‫و امیدواریــم بتوانیم با حمایت پلیس‪ ،‬وزارت راه و بعدها‬ ‫فدراســیون اتومبیل‌رانی این برنامه‌ها را تداوم بخشیم و‬ ‫آن را گسترده‌تر کنیم‪.‬‬ ‫یارمحمــدی اضافــه می‌کنــد‪ :‬کانــون جهان‌گردی‬ ‫و اتومبیل‌رانــی بــا توجه بــه آمارهای نگــران کننده در‬ ‫خصوص ســوانح ناشــی از حــوادث رانندگی در کشــور‬ ‫اجرای ایــن گونه برنامه‌ها را امســال نیــز ادامه داده و‬ ‫برگزاری دوره‌هــای آموزش رانندگی را در دســتور کار‬ ‫قرار داده‌ است‪.‬‬ ‫تغییر سبک رانندگی‬ ‫در ادامــه محمدعلــی مرندیــان‪ ،‬مجــری ایــن طرح‬ ‫می‌گوید‪ :‬این آموزش‌ها قرار است سبک رانندگی شخص‬ ‫را تغییر دهد تا شــاهد رشــد فرهنــگ رانندگی و خصوصا‬ ‫کاهش تصادفات جاده‌ای و درون شهری باشیم‪.‬‬
‫طرز گرفتن فرمان‬ ‫طرح آموزش رایگان همگانی‬ ‫مهارت‌های رانندگی از طرف‬ ‫کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تدارک‬ ‫دیده شده است‪ .‬رانندگانی‬ ‫که دارای گواهی‌نامه و خودرو‬ ‫هستند می‌توانند در این برنامه‬ ‫ثبت نام و شرکت کنند‬ ‫او اضافــه می‌کنــد‪ :‬ایــن آمــوزش شــامل آموزش‬ ‫تئــوری و عملــی خواهــد بــود و در این آمــوزش هیچ‬ ‫خودرویی آســیب نخواهد دید‪ .‬با توجه به این که برای‬ ‫نخســتین بار اســت که این اتفاق رخ می‌دهد من سعی‬ ‫می‌کنــم تا در ســریع‌ترین زمان ممکن به هر شــخص‬ ‫آموزش‌هــای الزم را بدهم و چندین دور را هم در کنار‬ ‫هنرجویان قرار بگیرم‪.‬‬ ‫طــرح آمــوزش رایــگان همگانــی مهارت‌هــای‬ ‫رانندگــی از طرف کانون جها ن‌گــردی و اتومبیل‌رانی‬ ‫جمهــوری اســامی ایران تدارک دیده شــده اســت‪.‬‬ ‫رانندگانــی کــه دارای گواهی‌نامــه و خودرو هســتند‬ ‫می‌توانند در این برنامه ثبت نام و شــرکت کنند‪ .‬شاید‬ ‫اصلی‌تریــن دلیــل اجرای ایــن طــرح پیش‌گیری از‬ ‫حوادث رانندگی اســت که بر اثر آن هر سال تعدادی‬ ‫از هم‌وطنا ن‌مــان جــان خود را از دســت می‌دهند یا‬ ‫مصدوم و گرفتار می‌شوند‪.‬‬ ‫مدیر اتومبیل‌رانی کانون جهان‌گــردی و اتومبیل‌رانی‬ ‫می‌گویــد‪ :‬طبــق آمار بین‌المللــی‪ ،‬ما بعد از هندوســتان‬ ‫بیش‌ترین آمــار تصادفات جاده‌ای را داریــم‪ .‬به زعم وی‬ ‫ســه عامل اصلی درپیش‌گیــری از تصادفات نقش دارد‪:‬‬ ‫خودروی مناســب و اســتاندارد؛ مســایل مربــوط به راه و‬ ‫راه‌داری و مهارت رانندگی‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬اکنون دیگر حرف زدن ممنوع است! باید‬ ‫عمــل کنیم‪ .‬در کنار اجرای مقــررات راهنمایی و رانندگی‬ ‫که پلیس راهور متولی آن اســت‪ ،‬باال بردن سطح مهارت‬ ‫رانندگی هم برعهده ماست‪.‬‬ ‫مهارت رانندگــی افرادی که االن این‌جا هســتند‬ ‫و حتــی همین یک جلســه را آموزش ببیننــد مطمئنا‬ ‫با مهارت ســایر افــرادی که این آمــوزش را ندید ه‌اند‬ ‫بســیار متفاوت خواهــد بود‪ .‬البته امروز اولین جلســه‬ ‫و شــروع این برنامه است ا ن‌شاءا‪ ...‬اســتمرار خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬طبق اعالم ســازمان ملل ســال‬ ‫‪ 2002‬تا ‪ 2020‬در دنیا دهه ایمنی نامیده شــده است و‬ ‫ما در سال‌های ‪ 94‬و ‪ 95‬با کمک راهنمایی و رانندگی‬ ‫و همــکاری پزشــکان و انجمن خواب ایــران در چند‬ ‫اســتان ازجمله اســتان‌های تهران‪ ،‬تبریــز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫شــیراز و ‪ ...‬برای رانندگان اتوبوس‌های بین شــهری‪،‬‬ ‫دوره‌هــای آموزشــی برگــزار کــرده و در پایــان دوره‪،‬‬ ‫گواهی‌نامــه‌ای هم برای رانندگان صــادر کردیم‪ .‬این‬ ‫افــراد خوش‌بختانه هیــچ وقت دچار ســانحه رانندگی‬ ‫نشدند‪.‬‬ ‫طرز گرفتــن فرمــان در این آموزش حتــی جدی‌تر‬ ‫از فرمــول یک آمــوزش داده می‌شــود‪ .‬در این جلســه‬ ‫بیش‌ترین خودروهای موجود از محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرندیان شــخصا کنــار راننده‌ها می‌نشــیند و از طرز‬ ‫نشســتن در پشــت فرمان‪ ،‬نحوه گرفتن فرمان تا گاز و‬ ‫ترمز و سرعت ‪ ...‬به آن‌ها آموزش می‌دهد‪.‬‬ ‫او قبــل از هــر چیــزی یک جلســه ســیار بــا اکیپ‬ ‫راننده‌هایــی که بــرای آموزش بــه این‌جا آمــده بودند‪،‬‬ ‫برگزار می‌کند و در این جلســه پاره‌ای از مطالب مربوط‬ ‫بــه موضوع رانندگــی و مهارت‌هــای مربوط بــه آن را‬ ‫توضیح می‌دهد‪.‬‬ ‫بنــا به گفتــه مرندیــان برنامه‌های زیادی در دســت‬ ‫اقــدام اســت که رالــی خانوادگــی یکــی از برنامه‌های‬ ‫مفرحی است که تاکید زیادی برای اجرای آن در کانون‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نفرات برتر شــرکت کننــده در کالس‌های‬ ‫مهارت‌آموزی و رالی قطعا موفق به دریافت لوح و جوایز‬ ‫ویژه خواهند شد‪.‬‬ ‫نخستین داوطلب‬ ‫نخســتین نفری که مهارت‌هــای رانندگی اش مورد‬ ‫آزمایش قــرار گرفت‪ ،‬خانمی بود که بــا اعتماد به نفس‬ ‫باال در پشــت رل نشست و وارد پیست شد‪ .‬مسووالن و‬ ‫دســت اندرکاران کانون‪ ،‬تمهیدات الزم را در این برنامه‬ ‫آموزشــی در نظر گرفته بودند‪ ،‬تا اتفــاق بدی رخ ندهد‪.‬‬ ‫شــاید برای همین هم بود که خودروهای آتش نشــانی‬ ‫و امداد خودرو از اول صبح‪ ،‬در محل حضور داشــتند‪.‬‬ ‫شور و شوق جوانی‬ ‫محســن یکی از شــرکت کننده‌ها کــه مرتب تماس‬ ‫تصویری با خانواده و دوســتانش برقرار می‌کرد با ذوق و‬ ‫شوق فراوان از وضعیت خودش گزارش می‌داد و مرتب‬ ‫عکــس و فیلم تهیــه می‌کرد‪ .‬او که به نظر می‌رســید از‬ ‫رانندگــی خودش مطمئن اســت با شــتاب از البه الی‬ ‫موانع عبور کرد‪.‬‬ ‫□‬ ‫رامیــن افشــاری‪ ،‬رییــس کانــون جهان‌گــردی و‬ ‫اتومبیل‌رانی قبال در این خصوص گفته بود در این برنامه‬ ‫قصد داریم‪ ،‬با آموزش صحیح رانندگی در بخش عمومی‬ ‫و نــه در بحث تخصصی‪ ،‬فرهنگ رانندگی را ارتقا دهیم و‬ ‫اگر بتوانیم با برگزاری این برنامه‌ها از آســیب دیدن حتی‬ ‫یک نفــر در تصادفات رانندگی جلوگیــری کنیم به هدف‬ ‫خود رســیده‌ایم و امیدواریم با حمایت پلیس‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫بعد‌ها فدراسیون اتومبیل‌رانی بتوانیم این برنامه‌ها را تداوم‬ ‫بخشیم و آن را گسترده‌تر کنیم‪.‬‬ ‫بنا بــه گفته یار محمــدی ایــن دوره از آموزش‌های‬ ‫رایگان «مهارت رانندگی» به طور هفتگی برگزار خواهد‬ ‫شــد و همه افرادی کــه دارای گواهی‌نامــه رانندگی و‬ ‫خودرو هســتند می‌توانند در این برنامه شرکت کنند‪.‬‬ ‫شــماره تلفن ‪ 021-66755591‬و وب سایت کانون‬ ‫به نشانی ‪ www.taci.ir‬در اختیار عموم عالقه مندان‬ ‫برای تماس و ثبت نام در نظر گرفته شــده است‪.‬‬ ‫زمان اجــرای آموزش فعــا در روزهــای جمعه هر‬ ‫هفته در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪9‬‬
‫گزارش دوم‬ ‫بررسی چالش‌های پیش‌روی کیفیت محصوالت ایرانی‬ ‫دومینوی کیفیت کاالی ایرانی‬ ‫طناز غنی زاده‬ ‫طی هفته‌های اخیر محمد شــریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشستی با تاکید بر این‬ ‫که تولید با صنعت و تکنولوژی به‌روز مهم‌ترین شاخصه تولید کاالی قابل رقابت در بازارهای جهانی‬ ‫اســت گفته‪ ،‬ارتقای کیفیت در محصوالت و افزایش توان رقابت پذیری کاالی ایرانی مســوولیت‬ ‫اصلی ما در حوزه صنعت و معدن اســت‪ .‬صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت پیشران‪ ،‬نقش‬ ‫و جایگاه ویژه‌ای در کل صنعت ایران دارد و مســیر افزایش ســتاره‌های کیفی خودروهای ساخت‬ ‫داخل باید با جهش بیش‌تر و با جدیت دنبال شــود و تحویل قطعه بی کیفیت توســط قطعه‌ســازان‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫دراین گزارش به چالش‌های پیش روی ارتقای کیفیت محصوالت خودروسازان درسال حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی و راه‌کار برای برون رفت ازآن پرداخته شده است‪.‬‬ ‫بنشینیم‪ ،‬هر یک با مقصر دانستن دیگری‪ ،‬خود را تقریبا‬ ‫مبــرا ازخطا دانســته و یکــی کیفیت نه چندان مناســب‬ ‫خودروهــای داخلــی را ناشــی از قطعــات آن می‌داند و‬ ‫دیگری از سطح کیفی پایین مونتاژ می‌گوید‪ .‬دراین میان‪،‬‬ ‫خودروســازان معتقدنــد اگــر کیفیت محصــوالت آن‌ها‬ ‫رضایت‌بخش نیست‪ ،‬ریشه این موضوع را باید در قطعات‬ ‫به کار برده شده جست‌‌وجو کرد‪ .‬به گفته آن‌ها‪ ،‬وقتی ‪80‬‬ ‫درصــد کیفیت یک خودرو را قطعــات آن تعیین می‌کند‪،‬‬ ‫مقصر اصلی درسطح کیفی پایین خودروها‪ ،‬قطعه‌سازان‬ ‫هســتند‪ .‬از آن ســو‪ ،‬اما قطعه‌ســازان نیز در مقام دفاع از‬ ‫خــود‪ ،‬توپ را به زمین خودروســازها انداختــه و معتقدند‬ ‫مســایلی مانند کیفیــت پایین مونتــاژ و همچنین نظارت‬ ‫ناکافی بر قطعات ورودی به خط تولید‪ ،‬دلیل سطح کیفی‬ ‫بعضا نامناسب برخی از خودروهای تولید داخل است‪.‬‬ ‫بهای کیفیت‬ ‫دغدغه مشتریان‬ ‫دربررســی مقوله کیفیــت کاال‌های ایرانــی به طیف‬ ‫وســیعی از ســواالت برمی خوریم‪ .‬آیا به درســتی تمامی‬ ‫کاالهای ایرانی فاقد کیفیت هستند یا این مساله مربوط به‬ ‫پاره‌ای از آن‌هاست؟ اقبال خارق‌العاده ایرانی‌ها به برنج‪،‬‬ ‫چای و زعفران ایرانی مطمئن‌مان می‌ســازد که مشتریان‬ ‫ایرانی به دنبال کاالی با کیفیت هستند و سازنده کاال در‬ ‫درجه دوم اهمیت اســت‪ .‬حال این سوال مطرح می‌شود‬ ‫که آیا بی‌کیفیت بودن برخی از کاالهای ایرانی به عواملی‬ ‫همچون استفاده از ماده اولیه نامرغوب‪ ،‬توسعه نیافتگی‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫تکنولــوژی تولید محصول صنعتی‪ ،‬ضعــف دانش فنی‪،‬‬ ‫فرســوده بودن خطــوط تولید‪ ،‬قیمت تمام شــده باال و یا‬ ‫ناکارآمدی اســتراتژی‌ها مربوط می‌شــود؟ نتیجه پرس و‬ ‫جو از مردم در ســطح شهر نشان می‌دهد که آن‌چه برای‬ ‫مشتریان خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪ ،‬سطح‬ ‫کیفیت خودرو‌های تولید داخل‪ ،‬قیمت مناسب‪ ،‬مرغوبیت‬ ‫قطعات آن و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب است‪.‬‬ ‫درد دل قطعه ساز‬ ‫اگر پای صحبت خودروســازان و قطعه‌ســازان کشور‬ ‫دکتر حســن روحانی در نشســت هم اندیشی مدیران‬ ‫ارشــد دولت تدبیــر و امید اذعان کرد کــه در تولید برخی‬ ‫کاالها اشــکال داریــم و باید کاالیی تولیــد کنیم که هم‬ ‫کیفیت باالیی داشته باشد و هم قیمت مناسب‪ .‬او در این‬ ‫زمینه بانک‌ها را مســوول دانست‪ .‬آمار ارایه تسهیالت به‬ ‫بانک‌ها در ســال ‪ ،۹۶‬خوش‌حال‌کننده نیســت‪ .‬بانک‌ها‬ ‫بایــد در ســریع‌ترین زمان ممکــن به تولیدکننــدگان وام‬ ‫بدهند‪ .‬مالیات تولیدکننده را هم نباید باال برد‪.‬‬ ‫ابزارهای بهبود کیفیت‬ ‫این درحالی است که با سخت‌تر شدن استاندارد خودرو‬ ‫از یک ســو و همکاری مشــترک خودروســازان داخلی با‬
‫درحال حاضر حدود ‪ 65‬درصد‬ ‫از محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫دارای سطح کیفی سه و چهار‬ ‫ستاره قرار دارند‪ .‬برای ارتقای‬ ‫کیفیت در زنجیره ارزش تولید‬ ‫شامل حوزه‌های کیفیت‪ ،‬تامین‪،‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬فرآیند‪ ،‬فروش‬ ‫و خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫برنامه‌های جامعی برای سال ‪97‬‬ ‫تدوین شده است‬ ‫کاکایی اظهار تاســف می‌کند که درحال حاضر بخشی‬ ‫از صنعت قطعه‌ســازی داخلی‪ ،‬فرســوده و قدیمی بوده و‬ ‫مطمئنا بــا این خطوط تولید نمی‌تــوان قطعات با کیفیت‬ ‫برای خودروهای جدید‪ ،‬تولید کرد‪ .‬اگرچه قطعه‌سازان از‬ ‫سال گذشته تغییراتی در سیستم‌ها و سرمایه‌گذاری خود‬ ‫بــه منظور تامین الزامات قراردادهای پســابرجامی انجام‬ ‫داده‌اند‪ ،‬اما با مشــکالت زیادی روبه رو هســتند و جز با‬ ‫حمایت دولت این مسیر هموار نمی‌شود‪.‬‬ ‫مهم‌ترین مشکل قطعه‌سازان‬ ‫بزرگان این صنعت و شــکل‌گیری فضای رقابتی از سوی‬ ‫دیگر ابزارهایی برای بهبود کیفیت تلقی می‌شوند‪.‬‬ ‫دکتر امیرحسن کاکایی‪ ،‬استاد دانشگاه علم و صنعت‬ ‫ایــران‪ ،‬می‌گوید‪ :‬طبــق قراردادهای به امضا رســیده با‬ ‫شرکت‌های خارجی در صنعت خودرو‪ ،‬ورود این شرکا به‬ ‫کشــور همراه با فن‌آوری‌هــای روز خواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫با ورود ســرمایه‌های این شــرکا و تمرکــز آن روی بهبود‬ ‫وضعیــت تجهیــزات تولید کــه یکی از دالیــل ضعف در‬ ‫کیفیت خودروهای ســاخت داخل است‪ ،‬می‌توان امیدوار‬ ‫بود این تجهیزات به روز شوند‪.‬‬ ‫وی براین باور اســت‪ ،‬یکی از عواملــی که می‌تواند به‬ ‫خودروسازان درافزایش کیفیت خودروهای تولیدی آن‌ها‬ ‫کمک کند‪ ،‬رشــد صنعت قطعه‌سازی اســت‪ .‬تا به امروز‬ ‫تمرکز دولت‌ها روی شــرکت‌های خودروسازی بوده و از‬ ‫بخش توسعه قطعه‌سازی غافل بوده‌اند‪ .‬اتفاق تازه‌ای که‬ ‫طی ســال‌های اخیر افتاده این است که خودروسازان به‬ ‫ســمت تولیدخودروهای جدید قدم برداشته‌اند و با انعقاد‬ ‫قراردادهای خارجی صورت گرفته در پسابرجام به سمت‬ ‫دوران شکوفایی در حرکت هستند‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه ســهم پاییــن‬ ‫داخلی‌ســازی خودروهای پســابرجامی می‌گوید‪ :‬در این‬ ‫زمینه قطعه‌ســازان بســیار ضعیف عمــل کرده‌اند‪ .‬عدم‬ ‫ســرمایه‌گذاری‌های بــه موقــع‪ ،‬فرســودگی تجهیزات و‬ ‫نداشــتن دانش فنی روز باعث شدکه قطعه‌سازان نتوانند‬ ‫در داخلی‌ســازی محصــوالت خــوب عمل کننــد‪ .‬البته‬ ‫ما قطعه‌ســاز قوی هــم داریم‪ ،‬اما زمانــی می‌توانیم یک‬ ‫خــودروی با کیفیت را به مــردم بدهیم که تمام قطعات با‬ ‫کیفیت‪ ،‬تحویل خودروساز شود‪.‬‬ ‫این درحالی اســت کــه ‪ 85‬درصد از مــواد‪ ،‬قطعات و‬ ‫مجموعه‌هــای مورد نیاز خودروســازان‪ ،‬خارج از کارخانه‬ ‫خودروســازی تامین می‌شود‪ .‬به همین جهت اگر هر یک‬ ‫از این بخش‌ها کیفیت محصوالت خود را رعایت نکنند یا‬ ‫ارتقا ندهند‪ ،‬خودرویی که به دســت مردم می‌رسد معیوب‬ ‫و در نهایت باعث نارضایتی می‌شــود‪ .‬اگر کیفیت قطعات‬ ‫باال برود‪ ،‬کیفیت خودروهای تولید داخل هم افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مازیــار بیگلــو‪ ،‬دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــات و‬ ‫مجموعه‌هــای خــودرو درباره مشــکالت قطعه‌ســازان‬ ‫می‌گوید‪ :‬در حال حاضر قطعه‌ســازان با دو مشکل اصلی‬ ‫مواجه هستند‪ .‬اولین مشکل موضوع افزایش قیمت مواد‬ ‫اولیــه تولیداســت و دوم تامین نقدینگی اســت و مجموع‬ ‫این معضالت شوکی بزرگی را به اقتصاد قطعه‌سازان وارد‬ ‫کــرده اســت‪ .‬وی تاکید می‌کند که بر این باور اســت‪ ‌،‬هر‬ ‫قطعه خودرو با توجه به اســتانداردهای تعریف شده تولید‬ ‫می‌شود‪ ،‬لذا قطعه‌سازان نمی‌توانند خارج از این چارچوب‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫دانش فنی و کیفیت پایدار‬ ‫اظهارات بیگلو درحالی مطرح می‌شود که دبیر انجمن‬ ‫خودرو‌ســازان ایران بر این باور اســت که کیفیت قطعات‬ ‫تولیدی در ایران از نوســان بســیار زیادی برخوردار است‬ ‫حال آن‌که برای داشــتن کیفیت پایدار باید دانش فنی را‬ ‫از سایر خودروسازان مطرح دنیا خریداری کرد‪.‬‬ ‫احمدنعمت بخش با اشــاره به قیمت‌گذاری دستوری‬ ‫می‌گوید‪ :‬اگر قطعه ســاز نتواند به‌اندازه قیمت تمام‌شده و‬ ‫ســود معقول‪ ،‬قطعات را بفروشد‪ ،‬قطعا نمی‌تواند قطعات‬ ‫باکیفیــت تولید کند و همین امــر منجر به کاهش کیفیت‬ ‫خودرو‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫وی تاکید می‌کند ‌‪ :‬حتی زمانی که قطعه ساز از فروش‬ ‫قطعه به خودروساز سودی نبرد‪ ،‬سرمایه‌گذاری نمی‌کند و‬ ‫قطعات را‪ ،‬ماشــین آالت قدیمی ‪ 20‬تا‪ 30‬سال عمر تولید‬ ‫می‌کند و این درکیفیت تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫نعمــت بخش می‌افزایــد‪ :‬باید شــرایطی فراهم کرد تا‬ ‫قطعه‌ســازان ما به سراغ قطعه‌ســازان بزرگ جهانی رفته‬ ‫و با آن‌ها ســرمایه‌گذاری‌های مشــترک کنند‪ ،‬این اقدام‬ ‫دانش و تکنولوژی الزم در حوزه قطعه‌ســازی را به صنعت‬ ‫خودرو‌سازی ایران می‌بخشد‪ .‬راهی که ترکیه و بسیاری از‬ ‫کشورها همچون تایلند‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن و چین رفته‌اند‪.‬‬ ‫گام‌های خودرو‌سازان‬ ‫ایرانی‌هــا بیش از آن کــه به آمارهای رســمی اعتماد‬ ‫کننــد‪ ،‬نظر دوســتان و آشنایان‌شــان را در مــورد کیفیت‬ ‫خودروها به خصوص مدل‌های داخلی می‌پذیرند‪ .‬در واقع‬ ‫ارتباط شنیداری مشــتریان سبب می‌شود آن‌ها تجربیات‬ ‫عینــی و واقعی خود را در مورد ســطح کیفی خودروها (از‬ ‫مصرف سوخت گرفته تا هندلینگ) در اختیار یکدیگر قرار‬ ‫داده و در نتیجه با اطالعات کافی و به اصطالح با چشــم‬ ‫باز‪ ،‬قدم به بازار خودرو بگذارند‪.‬‬ ‫مجتبی اســتاد رحیمی‪ ،‬معاون کیفیــت گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خــودرو در زمینــه رونــد ارتقــای کیفــی محصول و‬ ‫برنامه‌های آتی ایران‌خودرو می‌گوید‪ :‬درحال حاضر حدود‬ ‫‪ 65‬درصد از محصوالت ایران‌خودرو دارای ســطح کیفی‬ ‫سه و چهار ســتاره قرار دارند‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬برای ارتقای‬ ‫کیفیــت در زنجیره ارزش تولید شــامل حوزه‌های کیفیت‪،‬‬ ‫تامین‪ ،‬مهندسی‪ ،‬فرآیند‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫برنامه‌های جامعی برای سال ‪ 97‬تدوین شده است‪.‬‬ ‫استاد رحیمی‪ ،‬افزایش ســتاره‌های کیفی محصوالت‬ ‫براساس ارزیابی‌های شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایــران را حاصــل اجــرای برنامه‌هــای بهبــود متعدد در‬ ‫زنجیره ارزش در ســال‌های گذشته می‌داند و خاطرنشان‬ ‫می‌ســازد‪ :‬هیچ یک از محصوالت سواری ایران‌خودرو در‬ ‫ســطح کیفی تک ستاره نیستند‪ .‬این شــرکت با دارا بودن‬ ‫پنج محصول چهار ســتاره‪ ،‬شــش محصول ســه ستاره و‬ ‫شش محصول دو ســتاره در میان خودروسازان داخلی از‬ ‫نظر کیفیت محصول سرآمد است‪.‬‬ ‫وی از همــکاری با دانشــگاه صنعتی شــریف با هدف‬ ‫بهبود‪ ،‬توســعه و ارتقای ســطح کیفیت فرآیند و محصول‬ ‫براســاس آخریــن دســتاوردهای علمــی خبــر می‌دهد‬ ‫و می‌گویــد‪ :‬در حوزه‌هــای طراحــی‪ ،‬تامیــن قطعــات‪،‬‬ ‫فرآیندهــای تولیــد و همچنیــن آزمون‌هــای قطعــات و‬ ‫مجموعه‌ها و تعیین شــاخص‌ها و معیارها و خواص مواد‬ ‫آن‌ها همکاری‌های بسیار خوبی با دانشگاه آغاز کرده‌ایم و‬ ‫امسال قصد داریم با اندازه‌گیری و پایش مستمر و اجرای‬ ‫برنامه‌های بهبود بتوانیم گام دیگری برای ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت ایران‌خودرو و رضایت مشتریان برداریم‪.‬‬ ‫□‬ ‫امــروزه صنعت خــودرو بــا چالش‌های بســیاری در‬ ‫بخش‌هــای مختلف از جمله مســیر جهانی شــدن روبه‬ ‫رو اســت این در حالی اســت که مقابله بــا این چالش‌ها‬ ‫می‌تواند به پیشــرفت صنعــت درتولید محصــول رقابت‬ ‫پذیر و بــا کیفیت کمک کند‪ .‬صنعت خودروســازی برای‬ ‫جهانی شــدن نیازمند یک بــازار رقابتی اســت‪ .‬این بازار‬ ‫تنها با افزایش کیفیت محصوالت به دســت نخواهد آمد‪.‬‬ ‫قطعه‌ســازان در این مســیر صعب العبور سهم بسزایی را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪11‬‬
‫نقشه خبر جهانی‬ ‫بازســـــازی‬ ‫تصویر فولکس‬ ‫اروپا‬ ‫دایملر شریک تازه ولوو‬ ‫دایملر آلمان اعالم کرد‪ ،‬آمادگی دارد ســهام شرکت‬ ‫ولووی ســوئد را خریداری کند‪ .‬دایملر اظهار تمایل کرده‬ ‫اســت در خصوص تامین موتورهای مــورد نیاز ولوو نیز‬ ‫همــکاری کند‪ .‬البتــه دایملر تنها خواهــان خرید «چند‬ ‫درصد» از ســهام ولوو شــده اســت‪ .‬گروه خودروسازی‬ ‫جیلی چیــن که مالک کســب و کار تولیــد خودروهای‬ ‫ســواری ولوو اســت‪ ،‬کم‌تر از دو ماه پیش در معامله‌ای‬ ‫بــه ارزش ‪‌۹‬میلیــارد دالر ســها ‌م دایملــر را خرید‪ .‬جیلی‬ ‫در پــی ایجاد جبهه‌ای از خودروســازان بــرای مقابله با‬ ‫نفوذ شــرکت‌های فن آورانه نظیر تســا‪ ،‬گــوگل و اوبر‬ ‫در خودروســازی است‪ .‬از زمان انتشــار خبر این خرید‪،‬‬ ‫احتمال همکاری دایملر و ولوو مطرح شده است‪.‬‬ ‫قوانین تازه خودروسازی در اروپا‬ ‫اتحادیه اروپا قوانین تازه‌ای برای خودروســازان وضع‬ ‫کرده اســت تا از بروز مجدد رسوایی‌های آالیندگی نظیر‬ ‫دیزل‌گیــت پیش‌گیــری کنــد‪ .‬اتحادیه اروپا بر اســاس‬ ‫ایــن قوانین تازه بــر ارایه هر مدل خــودرو در هر یک از‬ ‫کشــورهای عضو این اتحادیه نظارت می‌کند و می‌تواند‬ ‫در ازای فروش هر دستگاه خودروی آالینده‪ ،‬خودروساز‬ ‫متخلف را تا ســقف ‪ ۳۰‬هزار یورو جریمه و خودروسازان‬ ‫را وادار کند بالفاصله محصوالت آالینده را برای اصالح‬ ‫مشــکل آالیندگی فــرا بخواننــد‪ .‬به این ترتیــب مراجع‬ ‫قانونی اتحادیه اروپا می‌توانند حتی پس از تایید هر مدل‬ ‫برای آزمایش مجدد ســطح آالیندگی خودرو اقدام کنند‬ ‫و خودروسازان را موظف می‌سازند جزییات پروتکل‌های‬ ‫نرم‌افزاری خود را افشا کنند تا امکان استفاده از ابزارهای‬ ‫تخلف نظیر آن‌چــه در فولکس‌واگن صورت گرفته بود‪،‬‬ ‫محدود شــود‪ .‬اتحادیه اروپا‪  ‬از ســال گذشــته عالوه بر‬ ‫تست‌های آزمایشــگاهی‪ ،‬میزان آالیندگی خودروها در‬ ‫سطح جاده‌ها را نیز بررسی می‌کند‪ .‬این قوانین بازدارنده‬ ‫به‌منظور جبــران خالءهای قانونی موجود و پیش‌گیری‬ ‫از تخلف خودروسازان تدوین شده‌اند‪.‬‬ ‫هشدار مرکل به پژو‬ ‫آنــگال مــرکل صدراعظــم آلمــان گفــت‪ :‬از گروه‬ ‫خودروســازی پژو سیتروئن انتظار داریم به تعهدات خود‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫پای‌بند باشــد‪ .‬این اظهارات در پی آن صورت گرفت که‬ ‫نمایندگان کارگران اوپل درخواســت کاهش دســت‌مزد‬ ‫گروه پژو ســیتروئن را رد کردند‪ .‬پژو ســیتروئن پیشنهاد‬ ‫کرده بود در ازای کاهش دســت‌مزد برای توســعه خط‬ ‫تولید کارخانه اوپــل و تولید یک مدل خودروی جدید در‬ ‫این کارخانه ســرمایه‌گذاری کنــد‪ .‬در حال حاضر برنامه‬ ‫تولید کارخانه اوپل در آیزناخ آلمان تنها یک مدل خودرو‬ ‫را در بــر می‌گیــرد و این به معنای اخــراج بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫کارگــر این کارخانــه خواهد بود‪ .‬گروه خودروســازی پژو‬ ‫ســیتروئن سال گذشــته در جریان خرید شرکت اوپل از‬ ‫جنرال موتورز بــه اتحادیه‌های کارگــری و دولت آلمان‬ ‫اطمینان داده بود تعدیل نیرو در اوپل انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫صدراعظم آلمان اعالم کرد دولت آلمان و حکومت‌های‬ ‫محلــی تمام تالش خود را برای حل این مشــکل به کار‬ ‫خواهنــد برد‪ .‬او گفت‪« :‬مذاکراتی در جریان اســت‪ ،‬اما‬ ‫درباره نتیجه آن هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم‪».‬‬ ‫لوگوی جدید فولکس‌واگن‬ ‫فولکس‌واگن نشان تجاری خود را تغییر خواهد داد‪.‬‬ ‫دامنه تغییرات اخیر در گروه خودروســازی فولکس‌واگن‬ ‫کــه با تغییر مدیر و سیاســت‌های اصلی ایــن گروه آغاز‬ ‫شــد‪ ،‬اکنون به جزییاتی نظیر نشــان تجاری نیز کشیده‬ ‫شده اســت‪ .‬به این ترتیب محصوالت برند فولکس‌واگن‬ ‫از ســال آینده میالدی با نشــانی جدید به بــازار عرضه‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬مدیــر برنــد فولکس‌واگن هــدف از این‬ ‫تغییر را هم‌گام شــدن با تحوالت صنعــت خودرو و ارایه‬ ‫هویتی به‌روز در آغاز عصر خودروهای برقی عنوان کرد‪.‬‬ ‫فولکس‌واگــن قصد دارد نســخه برقــی ‪ ۳۰۰‬محصول‬ ‫کنونــی‌اش را تا ســال ‪ ۲۰۳۰‬روانه بازار کند‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگر برخی کارشناسان عقیده دارند تغییر نشان تجاری‬ ‫فولکس‌واگــن تالشــی بــرای ایجاد تصویــری مثبت و‬ ‫متفــاوت از این خودروســاز‪ ،‬پس از رســوایی دیزل‌گیت‬ ‫اســت‪ .‬نشــان تجاری فولکس‌واگن از زمان احیای این‬ ‫گــروه خودروســازی پس از جنــگ جهانــی دوم تقریبا‬ ‫بدون تغییر باقی‌مانده است و تنها تغییراتی جزیی در آن‬ ‫اعمال شده است‪.‬‬ ‫ولوو به‌دنبال کاهش تعرفه واردات هند‬ ‫ولــوو اعــام کــرد‪ ،‬بــه‌دنبــال عرضه گســترده‌تر‬ ‫خودروهــای هیبریــدی در بــازار هنــد اســت‪ .‬پس از‬ ‫عرضه موفق خودروی «ســی‌ایکس ‪ »۹۰‬در هند‪ ،‬ولوو‬ ‫به‌دنبــال کاهش تعرفــه واردات خودرو به هند اســت‪.‬‬ ‫پاول والندر‪ ،‬مدیر ارشــد ولوو در هند گفت‪:‬دولت هند‬ ‫بایــد همچون آمریــکا و چین بــرای ترویج خودروهای‬ ‫برقی مشــوق‌های موثری در نظر بگیرد تا خودروسازان‬ ‫بتوانند در این زمینه فعالیت بهتری داشــته باشــند‪ .‬در‬ ‫نظر گرفتن تســهیالت برای خریــد خودروهای پاک با‬ ‫سیاســت‌های دولت هند نیز سازگار خواهد بود‪ .‬والندر‬ ‫افزود‪:‬هنــد بایــد در زمینــه تعرفــه واردات خودرو هم‬ ‫رقابتی‌تر عمل کند‪ .‬ولــوو احتمال مونتاژ موتور در هند‬ ‫را بررســی می‌کند تــا قیمت تمام‌شــده محصوالتش را‬ ‫در ایــن بازار کاهــش دهد‪ .‬هنــد در حال‌حاضر تنها از‬ ‫خودروهای برقی و هیبریدی قابل شــارژ تعرفه واردات‬ ‫دریافــت نمی‌کند و ســایر خودروها مشــمول عوارض‬ ‫ورود و مالیات‌هایــی می‌شــوند که معمــوال برابر با ‪۴۳‬‬ ‫درصد بهای اولیه خودرو هستند‪.‬‬ ‫بازندگان کسادی بازار اروپا‬ ‫نیسان‪ ،‬فورد و فیات در ماه مارس شاهد افت فروش‬ ‫محصوالت‌شــان در بازارهای اروپایی بودند‪ .‬ثبت پالک‬ ‫خــودرو در اروپا در ماه مارس بــا کاهش ‪ ۵ /۲‬درصدی‬ ‫مواجه شــد و بنا بر گــزارش اتحادیه خودروســازی اروپا‬ ‫این ســه خودروســاز بیش‌ترین ضرر را متحمل شده‌اند‪.‬‬ ‫در بیانیــه‌ ایــن اتحادیه آمده اســت‪« :‬در برخــی بازارها‬ ‫نظیر انگلســتان مرحله رشــد و قله فروش را پشــت سر‬ ‫گذاشــته‌ایم‪ ».‬هشــت کشــور در میان ‪ ۱۰‬بــازار عمده‬ ‫خــودروی اروپایی در این ماه شــاهد افت فروش خودرو‬ ‫بودنــد‪ .‬در ایــن مدت نیســان‪  ‬کاهش فــروش ‪۱۶ /۳‬‬ ‫درصــدی را تجربه کرد‪ .‬فورد نیز شــاهد کاهش فروش‬ ‫‪ ۱۴ /۶‬درصدی بود و فــروش برند فیات هم ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫کاهــش یافت‪ .‬این تحوالت تاثیری بــر آمار فروش کلی‬ ‫گروه فولکس‌واگن نداشت‪ ،‬اما فروش گروه خودروسازی‬ ‫پژو ســیتروئن با کاهش ‪ ۳ /۲‬درصدی روبه‌رو شد‪ .‬رکود‬ ‫بــازار دیزلی‌ها در آلمان کاهــش ‪ ۳ /۴‬درصدی فروش‬ ‫را به‌دنبال داشــت و تحوالت سیاســی و اقتصادی هم‬ ‫موجب تردید خریداران ایتالیایی و کاهش ‪ ۵ /۸‬درصدی‬ ‫فروش شد‪.‬‬
‫آسیا‬ ‫فن‌آوری ارتباطی تویوتا‬ ‫تویوتــا اعالم کرد‪ ،‬فــن‌آوری ارتباط خودرو بــا خودرو از‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬در بخشــی از محصوالت این شــرکت و تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬در تمامــی مدل‌هــای تویوتا به‌کار گرفته خواهد شــد‪.‬‬ ‫عرضه گســترده این فن‌آوری از سال ‪ ۲۰۲۱‬و در بازار آمریکا‬ ‫آغاز خواهد شــد‪ .‬این فــن‌آوری که مبتنی‌بر وای‌فای اســت‬ ‫پیش‌تر توســط شــرکت جنرال‌موتــورز نیز معرفی شــده بود‪،‬‬ ‫اما این خودروســاز آمریکایی در عرضــه تجاری این فن‌آوری‬ ‫چنــدان موفــق عمــل نکرده اســت‪ .‬عرضــه این فــن‌آوری‬ ‫ارتباطــی بخشــی از برنامــه افزایش ایمنی خودرو اســت که‬ ‫تولیــد و توســعه ســامانه کمکــی و ایمنــی تویوتا موســوم به‬ ‫«ســیف» نیز در قالــب همین برنامه صــورت می‌گیرد‪ .‬تویوتا‬ ‫برنامه توســعه این فن‌آوری را از آن رو اعالم کرده اســت که‬ ‫دیگر خودروســازان نیز به اســتفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی‬ ‫تشــویق شــوند‪ .‬گروه خودروســازی فولکس‌واگن آلمان هم‬ ‫اعالم کرده اســت از ســال آینده به‌تدریج این فن‌آوری را در‬ ‫تولیدات خود به‌کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫آمریکا‬ ‫انصراف از ورشکستگی‬ ‫هوندا در پکن‬ ‫هونــدای ژاپن اعــام کــرد‪ ،‬خــودروی هیبریــدی «آکورا‬ ‫سی‌دی‌ایکس» در نمایشگاه خودروی پکن رونمایی شد‪ .‬هوندا‬ ‫در یک غرفه مشــترک محصوالتی که با دو شــریک چینی‌اش‬ ‫یعنــی دانگ‌فنگ هونــدا و گوانــگ‌ژو هوندا تولیــد می‌کند در‬ ‫معرض دید عموم قرار داد‪ .‬یک مدل مفهومی تمام برقی در این‬ ‫نمایشگاه عرضه شد که بناست در سال آینده به‌عنوان خودروی‬ ‫تمــام برقی خاص بــازار چین تولید شــود‪ .‬مــدل مفهومی یک‬ ‫ســدان جدید نیز در این نمایشگاه حضور داشت که هنوز نام آن‬ ‫فاش نشــده است‪ .‬عرضه خودروی هوندا آکورد هیبریدی جدید‬ ‫توجه کارشناســان و عالقه‌مندان را به غرفــه هوندا جلب کرد‪،‬‬ ‫امــا آکورای هیبریدی جدید برگ برنده هوندا در این نمایشــگاه‬ ‫بــود‪ .‬ســامانه هیبریدی این خودرو براســاس خــودروی «وزل‬ ‫هیبریدی» تولید شده است که در بازار ژاپن عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫جنرال موتــورز کره جنوبی از اعالم ورشکســتگی منصرف‬ ‫شــد‪ .‬ایــن شــرکت خودروســازی در پــی توافــق بــا اتحادیه‬ ‫کارگری برای کاهش ســطح دســت‌مزد و تعدیل نیرو از اعالم‬ ‫ورشکســتگی صرف‌نظــر کــرد‪ .‬دولت کــره جنوبی نیــز برای‬ ‫پرداخت کمک به این شــرکت اعالم آمادگی کرده است‪ .‬هنوز‬ ‫اطالعاتی درخصوص شــیوه ادامه فعالیت این شرکت و سطح‬ ‫تولید مورد انتظار منتشــر نشده اســت‪ .‬صنایع خودروسازی در‬ ‫کره‌جنوبی با مشــکل ســطح باالی دســت‌مزد و کمبود تقاضا‬ ‫برای خودروهای سواری مواجه هستند و جنرال موتورز در ماه‬ ‫فوریه برنامه تحولی برای اصالح ســاختار این شرکت زیان‌ده‪ ‬‬ ‫ارایــه کرده بود که تعدیل نیــروی ‪ ۲۶۰۰‬نفری یکی از بندهای‬ ‫آن بود‪ ،‬اما اتحادیه‌های کارگــری تاکنون در برابر پذیرش این‬ ‫پیشــنهاد مقاومــت می‌کردند‪ .‬جنرال موتورز کــره تهدید کرده‬ ‫بــود در صورتی کــه توافقی با اتحادیه‌ها حاصل نشــود‪ ،‬اعالم‬ ‫ورشکســتگی خواهد کرد‪ .‬گفته می‌شــود‪  ‬دولت کــره جنوبی‬ ‫مشــوق‌های مالیاتــی قابل‌توجهــی نیز برای ســه کارخانه این‬ ‫خودروساز در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫‪ 1500‬نفر از کارکنان جنرال موتورز اخراج می‌شوند‬ ‫باوجــود وعده‌های پر ســر و صــدای دونالد ترامــپ‪ ،‬رییس‬ ‫جمهوری آمریکا مبنی بر احیای فرصت‌های شــغلی در صنعت‬ ‫خودروسازی این کشور‪ ،‬شرکت جنرال موتورز در پایان ماه ژوئن‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬نفر از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاکسی‌های برقی تسال در فرودگاه‌ها‬ ‫شرکت بیوس‌گروپ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های‬ ‫تاکســی‌رانی مســتقر در فرودگاه‌های آمســتردام هلند تصمیم‬ ‫گرفتــه کــه خودروهــای جدید تســا ایکــس را نیز به ســامانه‬ ‫تاکســی‌رانی خــود بیفزایــد‪ .‬خودروهــای برقــی و الکتریکــی‬ ‫تسالموتورز در کشــورهای هلند‪ ،‬سوئد و نروژ از استقبال خوبی‬ ‫برخوردار شده‌اند‪ .‬ازآن‌جاکه کشــورهای اسکاندیناوی و شمال‬ ‫اروپــا در مقابلــه با آلودگی هــوا و حفظ محیط زیســت پیش‌گام‬ ‫هستند‪ ،‬شرکت‌های تاکسی‌رانی بسیاری نیز اقدامات موثری را‬ ‫در ایــن خصوص انجــام داده و از برنامه‌های ویژه خود به‌منظور‬ ‫اســتفاده گســترده‌تر از این محصوالت و خودروهای دوست‌دار‬ ‫محیط زیست رونمایی کرده‌اند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪13‬‬
‫رویاروی‬ ‫تست گروهی پیکاپ‌های دوکابین‬ ‫نبرد وانت بارهای مدرن‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬
‫دکتر آرمین وحیدمحمدی‬ ‫برخــی از بازارهــای دنیا توجه ویژه‌ای به پیکاپ‌ها و منحصرا نســخه‌های دوکابین آن‌ها دارند تا با وجود رقابت بســیار فشــرده‌ای که کراس اوور‌ها‬ ‫به تمامی کالســی‌ها دیگر وارد کرده اند‪ ،‬هنوز هم تعداد خریداران این دســته از خودروها قابل قبول باشــد‪ .‬این قبیل پیکاپ‌ها به طور معمول جزو‬ ‫مدل‌های سخت و خشک به حساب می‌آیند‪ ،‬ولی در انواع لوکس آن‌ها می‌شود کابینی راحت‪ ،‬ایمنی باال و حتی طراحی جذاب و هیجانی را مشاهده‬ ‫کرد که البته بیش‌تر در ایاالت متحده یا استرالیا خواهان دارند‪ .‬اگر هر هشت خودروی این ابر تست را در یک کالس قرار دهیم‪ ،‬مجموع فروش آن‌ها‬ ‫در سال گذشته به رقم ‪ 193‬هزار دستگاه تنها در بازار استرالیا رسیده که بیش از ‪ 16‬درصد سهم فروش خودروهای جدید ساالنه را به خود اختصاص‬ ‫می‌دهد! به طور حتم معروف‌ترین پیکاپ‌های حاضر در این جمع تویوتا هایلوکس ‪ SR5‬و فورد رنجر وایلدترک هستند که نسخه‌های پرچم دار آن‌ها‬ ‫حتی از تویوتا کروال نیز فروش بیش‌تری داشته‌اند ضمن این‌که اولی نماینده قدرت و استقامت و دومی یک استرالیایی تمام عیار‪ ،‬ولی برای کل بازار‬ ‫جهان محســوب می‌شــوند! نیسان ناوارا ‪ ST-X‬در نسل ســوم خود عالوه بر طراحی مدرن‌تر به واسطه سیستم تعلیق و فرمان جدید‪ ،‬شباهت بسیار‬ ‫زیادی به خودروهای ســواری دارد‪ .‬قدرتمندترین پیکاپ این گروه فولکس واگن آماروک آلتیمیت اســت که از پیشــرانه شش سیلندر خورجینی توربو‬ ‫دیزل در زیر کاپوت خود نیرو می‌گیرد و حاال کاملا آماده رویارویی با مرســدس بنز ‪ X‬کالس به عنوان رقیب اصلی خود اســت‪ ،‬ضمن این‌که آماروک‬ ‫تنها وارداتی جمع اســت که در تایلند مونتاژ نشــده است‪ .‬وقتی چنین بررسی در خاک استرالیا بر گزار می‌شود طبیعتا حضور هولدن امری انکار ناپذیر‬ ‫استت تا با کلرادو ‪ Z71‬که به تازگی فیس لیفت هم شده بتواند به خوبی خودنمایی کند‪ .‬در کنار هولدن‪ ،‬میتسوبیشی تری تون اکسید به واسطه اعتبار‬ ‫مناســب میتسوبیشــی در این بازار امسال شــاهد جهش قابل مالحظه‌ای در فروش بوده تا بتواند در این بررسی یکی از انتخاب‌های اصلی به حساب‬ ‫آید‪ .‬در نهایت دو پیکاپ ایسوزو ‪ D-Max LS‬تریین و مزدا ‪ GT 50-BT‬هم به این رقابت دعوت شدند هر چند که شاید در برابر دیگر رقبای اصلی‬ ‫خود گزینه‌های پرطرفداری محسوب نشوند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪15‬‬
‫رویاروی‬ ‫قیمت و تجهیزات‬ ‫بــا قیمــت تقریبی ‪ 48‬هــزار دالر‪ ،‬تری تون اکســید‬ ‫ارزان‌تریــن پیکاپ این بررســی اســت هر چنــد که در‬ ‫فروش ویژه نیســان می‌توان آن را به قیمت فوق العاده‬ ‫‪ 46‬هــزار دالر اســترالیا هم خریداری کــرد‪S-Max .‬‬ ‫‪ LS‬نســخه ویژه دارای برچســب قیمت ‪54‬هزار و ‪200‬‬ ‫دالر اســت که در نزدیکی خود نیســان ناوارا و مزدا را با‬ ‫قیمت‌های یکســام ‪ 54‬هزار و‪ 490‬دالر می‌بیند‪ .‬از این‬ ‫چهار پیکاپ به بعد شــاهد جهش قیمت اندکی در سایر‬ ‫اعضای شرکت کننده هستیم که اولین آن‌ها هایلوکس‬ ‫با ‪ 56‬هزار و ‪ 500‬دالر اســت‪ .‬البته در مورد این خودرو‬ ‫داستان تاحدودی با بقیه رقبا متفاوت است چرا که بازار‬ ‫خریــد و فروش مدل‌های دســت دوم این پیکاپ هم به‬ ‫واســطه اعتبار بسیار عالی تویوتا در بازار پر رونق است و‬ ‫به راحتی می‌توان با قیمت‌های به نســبت پایین‌تر برای‬ ‫خریــد نســخه‌های کارکرده خــوب اقدام کــرد‪ .‬هولدن‬ ‫کلرادو ‪ Z71‬مورد بررسی قیمت ‪ 57‬هزار و ‪ 200‬دالری‬ ‫را داراســت‪ ،‬ولــی بیش‌تر خریداران ایــن پیکاپ ترجیح‬ ‫می‌دهند به جای نســخه فول مدل‌های پایه یا میانی آن‬ ‫را بــا قیمت‌های چند هــزار دالر ارزان‌تر بخرند‪ .‬دومین‬ ‫خودروی گــران قیمت گروه‪ ،‬رنجر وایلدترک اســت که‬ ‫بــرای آن باید بیــش از ‪ 61‬هــزار دالر پرداخت هر چند‬ ‫که اگــر تنها خواهان این پیکاپ بدون تجهیزات اضافی‬ ‫باشــید می‌تــوان آن را با ‪ 56‬هزار دالر به دســت آورد و‬ ‫همــان طور که مشــخص اســت‪ ،‬آمــاروک آلتیمیت با‬ ‫قیمت ‪ 68.5‬هزار دالری درصــدر گران ترین‌های این‬ ‫گروه قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به مدل‌هــای انتخابی این خودرو‌ها در بیش‌تر‬ ‫آن‌ها می‌توان سیســتم ردیاب ماهــواره ای‪ ،‬صندلی‌های‬ ‫چرمــی‪ ،‬رینــگ و الســتیک‌های بزرگ‌تر از اســتاندارد‪،‬‬ ‫اپــل ‪ / CarPlay‬آندرویــد ‪ ،Auto‬رادیــو ماهــواره ای‪،‬‬ ‫صندلی‌های گرم شــونده و اســتارت دکمه‌ای را مشاهده‬ ‫کــرد هر چند که مواردی مانند سیســتم ورود بدون کلید‪،‬‬ ‫چراغ‌های روشــنایی در روز‪ ،‬نور پردازی کابین و غیره تنها‬ ‫به صورت پراکنده و محدود در آن‌ها قابل سفارش است!‬ ‫به طور کلی حتی گران قیمت‌ترین پیکاپ‌های این بررسی‬ ‫هم بیش‌تر از آن‌ که به تجهیزات رفاهی توجه کرده باشند‬ ‫فهرســت ادوات خــود را با انــواع سیســتم‌های ایمنی پر‬ ‫کرده‌اند که البته موضوع ناخوشایندی محسوب نمی‌شود‪.‬‬ ‫همچنین تمام شرکت کنندگان دارای پنج ستاره ایمنی از‬ ‫‪ ANCAP‬هســتند هر چند که جدیدترین تســت صورت‬ ‫گرفتــه بر روی آن‌هــا مربوط به کلرادو و در ســال ‪2016‬‬ ‫است و سایر موارد حتی به اواخر سال ‪ 2011‬هم می‌رسد!‬ ‫بــه عــاوه هیچ یــک از این پیکاپ‌هــا از سیســتم ترمز‬ ‫هوشمند اضطراری بهره نمی‌برند موردی که جای اندکی‬ ‫تعجــب دارد چرا که این روزها حتــی برخی از خودروهای‬ ‫کوچک شــهری با قیمتی کم‌تــر از ‪ 15‬هــزار دالر به آن‬ ‫مجهز شده اند‪.‬‬ ‫کابین‬ ‫یک فضای داخلی تنها با ســطح لوکسی و راحتی آن‬ ‫تعریف نمی‌شــود بلکه موارد مانند ایمنــی‪ ،‬جادار بودن‬ ‫و دوام از مهم‌تریــن پارامترهــا در این زمینه به حســاب‬ ‫می‌آینــد‪ .‬بــا در نظــر گرفتن ایــن موضوع نبایــد کابین‬ ‫رنجر را یــک مثال عالی به حســاب آورد به ویژه این‌که‬ ‫از پوشــش‌های چرمی و پارچه‌ای روشن در آن استفاده‬ ‫شــده که ظاهری نه چندان گــران قیمت دارند‪ ،‬ولی در‬ ‫کل بایــد این تالش فورد برای ایجــاد محیطی متفاوت‬ ‫را تحســین کرد‪ .‬صفحــه نمایش بزرگ قــرار گرفته در‬ ‫کنســول مرکزی این پیکاپ به شــما اجازه اســتفاده از‬ ‫سیســتم ردیاب ماهواره‌ای و سیستم‌های چندرسانه‌ای‬ ‫مدرن را می‌دهد ضمن این‌که نشانگر‌های پشت فرمان‬ ‫هم به اندازه کافی جذاب بــه نظر می‌آیند هر چند که از‬ ‫نظر سطح تجهیزات نباید امتیاز باالیی به آن داد‪ .‬با این‬ ‫حال اهمیت سیســتم‌های ایمنی فعال این خودرو مانند‬ ‫کروز کنترل تطبیق شــونده را نباید دست کم گرفت که‬ ‫احساســی همانند ســواری در یک ‪ SUV‬پیشرفته را در‬ ‫راننده ایجاد می‌کند‪ .‬فضای صندلی عقب در این پیکاپ‬ ‫در ســطحی باالتر از متوسط قرار دارد‪ ،‬ولی نشستن سه‬ ‫نفر در آن احتماال با دشواری همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر هدف شما دست‌یابی به یک کابین جذاب‪ ،‬جادار‬ ‫و لوکس باشــد قطعا آماروک بهتریــن انتخاب این گروه‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬
‫اگر هدف شما‬ ‫دست‌یابی به یک کابین‬ ‫جذاب‪ ،‬جادار و لوکس‬ ‫باشد قطعا آماروک‬ ‫بهترین انتخاب این‬ ‫گروه محسوب می‌شود‬ ‫محســوب می‌شــود‪ .‬هر چند در ابتــدا پرداخت نزدیک‬ ‫به ‪70‬هــزار دالر برای ایــن پیکاپ رقــم گزافی به نظر‬ ‫می‌آیــد‪ ،‬ولــی وقتی در فضــای اتاق آن قــرار بگیرید با‬ ‫نگاهی به کیفیت ساخت و ســطح تجهیزات احتماال به‬ ‫این نتیجه می‌رســید کــه چنین رقمی ارزش آن را دارد‪.‬‬ ‫ماننــد فورد از صفحه نمایش فولکس هم می‌توان برای‬ ‫مســیریابی و اتصال تلفن همراه به خــودرو بهره گرفت‬ ‫ضمــن این‌که فضاهای بســیاری در همین کابین برای‬ ‫قرار دادن وســایل کوچک در نظر گرفته شــده اســت‪،‬‬ ‫ولی مشــکل اصلی آماروک در فضای نســبتا تنگ پاها‬ ‫در صندلی‌هــای عقب به ویژه بــا لحاظ کردن ابعاد بدنه‬ ‫اســت هــر چند که راحتی ســر و شــانه‌ها باالتــر از حد‬ ‫متوسط است‪.‬‬ ‫در تمــام قســمت‌های هولدن بــه راحتــی می‌توان‬ ‫ردپای شــورولت را مشــاهده کرد که البته جای تعجبی‬ ‫هم ندارد‪ .‬با ورود به داخل کابین کنسول بزرگ‪ ،‬صفحه‬ ‫نمایش شــفاف بــا منوی ســاده و کاربردی بــرای تمام‬ ‫افراد‪ ،‬سیســتم اتصــال تلفن همــراه‪ ،‬دوربین دید عقب‬ ‫دارای عملکرد مناســبی هســتند ضمــن این‌که بیش‌تر‬ ‫دکمه‌ها در بخش باالیی کنســول جاسازی شدند که کار‬ ‫کــردن با آن‌ها را آســان می‌کند‪ .‬در نقطــه مقابل عمده‬ ‫فضای کابین با پالســتیک خشک پوشــیده شده که به‬ ‫نظر چندان درجه یک نمی‌آید‪ ،‬ولی تمیز نگاه داشتن آن‬ ‫راحت‌تر از انواع نرم اســت‪ ،‬همچنین برخالف آماروک‬ ‫صندلی‌هــا بیش‌تر حالتی تخت به خود گرفته‌اند تا در بر‬ ‫گیرندگی کافی در آن‌ها احســاس نشــود و در عین حال‬ ‫غربیلــک فرمان هــم دارای طراحی به نســبت قدیمی‬ ‫اســت‪ ،‬ولی با همه این کاستی ها‪ ،‬فضایی که در اختیار‬ ‫سرنشــینان عقب قرار می‌گیرد در کنار ایســوزو یکی از‬ ‫بزرگ ترها به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫تویوتا هایلوکس در هر نسل به پیکاپی لوکس‌تر تبدیل‬ ‫می‌شــود و این به معنای اســتفاده از قطعات با کیفیت‌تر‬ ‫و گــران قیمت‌تر در آن اســت کــه عمده ایــن موارد از‬ ‫لکســوس قرض گرفته شــده اند‪ .‬کار کــردن با صفحه‬ ‫نمایــش اصلی ایــن خودرو بــه راحتی انجام می‌شــود‪،‬‬ ‫ولی در آن خبری از سیســتم‌های اتصال موبایل همانند‬ ‫رقبــای دیگرش نیســت ضمن این‌که به ایــن مورد باید‬ ‫فقــدان روکش چــرم صندلی‌هــا را هم افــزود هر چند‬ ‫کــه با این حــال هایولکس یکی از بــا کیفیت ترین‌ها در‬ ‫جمع هشــت تایی مورد بررسی اســت‪ .‬همچنین فضای‬ ‫صندلی‌هــای عقب به نســبت برای دو فرد بزرگ‌ســال‬ ‫مناســب است هر چند که آزادی کافی برای باالی تنه و‬ ‫به ویژه سر افراد در آن مشاهده نمی‌شود‪.‬‬ ‫نیســان ناوارا تنهــا پیکاپ مــورد بررســی در این‌جا‬ ‫مجهز بــه نورپــردازی داخلی ‪ LED‬به حســاب می‌آید‬ ‫ضمن این‌که وجــود دریچه‌های سیســتم تهویه مطبوع‬ ‫برای ردیف دوم و همچنین شیشه عقب باز شونده آن را‬ ‫خودرویــی منحصر به فرد در گروه می‌کند‪ .‬اگر به دنبال‬ ‫افــزودن تجهیــزات بیش‌تر هــم به پیکاپ خود باشــید‬ ‫می‌توان برای آن ســان‌روف ســفارش داد که استراتژی‬ ‫متفاوت نیســان در این بخش را نشان می‌دهد‪ .‬کیفیت‬ ‫پوشــش‌ها و مواد به کار رفته در داشبورد و کابین باالتر‬ ‫از حد متوسط قرار دارد‪ ،‬ولی کیفیت دوربین ‪ 360‬درجه‬ ‫و طراحــی غربیلک فرمان چنگی به دل نمی‌زد هر چند‬ ‫که احســاس ســواری در آن بسیار شــبیه به مدل‌های‬ ‫‪ SUV‬اســت‪ .‬با این حال بزرگ‌تریــن نقطه ضعف ناوارا‬ ‫در فضای محــدود صندلی‌های عقب اســت تا آن را به‬ ‫تنگ‌ترین و محدود‌ترین عضو جمع تبدیل کند‪.‬‬ ‫با لحاظ کــردن عامل قیمت‪ ،‬کیفیت میتسوبیشــی‬ ‫تری تــون قطعا بســیار باالتر از کالس خود به چشــم‬ ‫می‌آیــد هر چنــد که برخی بــه نبود تجهیزات مرســوم‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪17‬‬
‫رویاروی‬ ‫در بسیاری جهات باید‬ ‫آماروک را بهترین پیکاپ‬ ‫این بررسی دانست چرا‬ ‫که از پیشرانه‌ای فوق‬ ‫العاده قوی‪ ،‬دینامیک‬ ‫حرکتی باال و طراحی و‬ ‫کیفیت آلمانی بهره می‌برد‬ ‫بیش‌تــر خودروهــای این کالس مانند سیســتم ردیاب‬ ‫ماهواره‌ای ایراد وارد می‌کننــد ولی به راحتی می‌توان‬ ‫بــا اســتفاده از پایه نگه‌دارنده گوشــی و نــرم افزار ویز‬ ‫(‪ )Waze‬ایــن مشــکل را مرتفــع کرد! در تــری تون‬ ‫می‌توان موارد مانند پالستیک نرم داشبورد‪ ،‬پدال‌های‬ ‫تعویض دنده ‪ ،Evo‬اســتارت دکمــه ای‪ ،‬صندلی‌های‬ ‫گرم شــونده و رادیو دیجیتالی را در اختیار داشت‪ ،‬ولی‬ ‫به واســطه پهنای کم‌تر بدنه نســبت بــه دیگر اعضای‬ ‫گروه‪ ،‬فضای داخلی آن چندان وســیع نیســت هر چند‬ ‫کــه دو فرد بالــغ می‌تواننــد در صندلی‌هــای عقب به‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫راحتی بنشینند‪.‬‬ ‫وقتی به ‪ D-Max‬نــگاه می‌کنید گویی با خودرویی‬ ‫متعلق به چند ســال پیش رو به رو هســتید که در کنار‬ ‫ایــن مســاله‪ ،‬کیفیت پاییــن مواد بــه کار رفته در آن و‬ ‫تکنولوژی سیســتم چند رســانه‌ای قدیمی (احتماال به‬ ‫اواخــر دهه ‪ 2000‬برمی‌گــردد!) جای مانــور چندانی‬ ‫را بــرای آن باقــی نمی‌گــذارد ضمن این‌کــه خبری از‬ ‫سیســتم‌های رفاهی مرســوم ماننــد اندروید ‪ Auto‬و‬ ‫غیره در آن نیســت‪ .‬با این وجود فضــای صندلی‌های‬ ‫عقــب ماننــد هولدن تقریبا وســیع اســت هــر چند که‬ ‫ایســوزو جزء تنها دو خودروی گروه است که مجهز به‬ ‫سیستم ‪ ISOFIX‬نیست‪.‬‬ ‫وضعیــت توضیــح داده شــده در بــاال بــرای مــزدا‬ ‫‪ 50-BT‬حتــی حالتی بدتر هم داراســت‪ .‬بــه طور کلی‬ ‫برخــاف فورد‪ ،‬مزدا مشــخصا ســرمایه‌گذاری چندانی‬ ‫بــر روی پیکاپ خود از زمان عرضــه اولیه نکرده که به‬ ‫خوبی می‌شــود در حال حاضر آن را مشاهده کرد‪ .‬با این‬ ‫حال سیستم‌های ضروری و حتی رفاهی در سطح قابل‬ ‫قبولی قرار دارد اگر چه کیفیت پوشــش چرم صندلی‌ها‬ ‫و پالستیک پایین‌تر از حد متوسط است‪.‬‬ ‫قوای محرکه‬ ‫برای چنیــن پیکاپ‌هایی معمول‌ترین پیشــرانه به کار‬ ‫رفتــه از نوع چهار ســیلندر توربو دیزل به حســاب می‌آید‬ ‫هــر چند که فــورد و مزدا از پیشــرانه‌های پنج ســیلندر و‬ ‫فولکس واگن از نوع شش سیلندر خورجینی بهره می‌برد‪.‬‬ ‫پیشــرانه ‪ 2.4‬لیتری تری تون و ســه لیتــری ‪D-Max‬‬ ‫در این بررســی با گشتاورهای مشــابه ‪ 430‬نیوتن متر در‬ ‫پایین‌تریــن بخش جدول قــرار می‌گیرند هر چند که میان‬ ‫این دو ایسوزو به واسطه تولید این گشتاور در دور ‪ 2000‬با‬ ‫کشش‌تر از مزدا ( از دور ‪ )2500‬احساس می‌شود‪.‬‬ ‫با اختالف اندکی نســبت به دو خودروی فوق‪ ،‬نیسان‬ ‫نــاوارا و تویوتــا هایلوکس قرار می‌گیرند که پیشــرانه ‪2.3‬‬ ‫لیتری توربــو دیزل آن‌ها به صورت مشــترک ‪ 450‬نیوتن‬ ‫متــر گشــتاور تولیــد می‌کند ضمــن این‌که محــدوده در‬ ‫دســترس این گشــتاور هم در هر دو تقریبا یکسان است‪.‬‬ ‫فــورد رنجر و مــزدا ‪ 50-BT‬هم مطابق انتظــار از قوای‬ ‫محرکه یکســانی بهره می‌برند تا پیشرانه ‪ 3.2‬لیتری پنج‬ ‫ســیلندر گشــتاوری برابر بــا ‪ 470‬نیوتن متــر در ‪ 1750‬تا‬ ‫‪ 2500‬دور در دقیقه تولید کند‪ .‬هولدن کلورادو از پیشــرانه‬ ‫‪ 2.8‬لیتری خود گشتاور قابل توجه ‪ 500‬نیوتن متر در دو‬ ‫هزار دور در دقیقه می‌گیرد هر چند که آماروک به واســطه‬ ‫پیشــرانه شــش ســیلندر خورجینی توربو دیزل به راحتی‬ ‫می‌تواند گشــتاور ‪ 550‬نیوتن‌متری را حد فاصل دورهای‬ ‫‪ 1500‬تا ‪ 2500‬به رخ دیگر رقبایش بکشد!‬ ‫در بخش قدرت پیشــرانه هــم رده‌بندی‌ها کم وبیش‬ ‫مانند گشــتاور تولیدی اســت به طــوری که ‪ D-Max‬و‬ ‫هایلوکس ‪ 174‬اســب بخار‪ ،‬تری تون ‪ 178‬اســب بخار‪،‬‬ ‫ناوارا ‪ 188‬اسب‪ ،‬کلورادو ‪ 197‬اسب بخار‪ ،‬رنجر و ‪-BT‬‬ ‫‪ 50‬مشــترکا ‪ 197‬اســب بخار و آماروک ‪ 221‬اسب بخار‬ ‫(در حالت اوور بوســت بیش از ‪ 241‬اســب بخار) نیرو به‬ ‫چر خ‌هــای خود منتقل می‌کننــد‪ .‬از آن‌جایی که بیش‌تر‬ ‫خریــداران نســخه‌های پرچــم دار این قبیــل پیکاپ‌ها‬ ‫خــودروی خود را به گیربکــس اتوماتیک مجهز می‌کنند‬
‫در این بررســی هم چنین روندی پیش گرفته شد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب میتسوبیشی تری تون دارای گیربکس پنج سرعته‬ ‫اتوماتیک است ( برخالف پاجرو که از نوع هشت سرعته‬ ‫است )‪ ،‬فورد‪ ،‬مزدا‪ ،‬هولدن‪ ،‬ایسوزو و تویوتا از گیربکس‬ ‫شش سرعته استفاده کرده‌اند و ناوارا و آماروک به ترتیب‬ ‫با انواع هفت و هشــت سرعته جلوتر از آن‌ها می‌ایستند‪.‬‬ ‫با ایــن حال‪ ،‬تنها خــودروی گروه کــه از دنده کمکی‬ ‫مجــزا بهره نمی‌برد آماروک اســت که به جــای آن راننده‬ ‫تنهــا دنده‌های یک و دو قفل را می‌کنــد و بقیه فرایند به‬ ‫دست سیســتم ‪ 4MOTION‬سپرده می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫همــه پیکاپ‌هــای مورد بررســی بــه جز فولکــس واگن‬ ‫دارای سیســتم چهار چرخ متحرک پارت تایم هســتند به‬ ‫این صورت کــه راننده باید حالت‌هــای ‪ 4H‬و ‪ 4L‬را خود‬ ‫انتخــاب کند‪ .‬از نظــر میزان مصرف ســوخت هر یک از‬ ‫این پیکاپ‌ها دارای ویژگی‌های خاصی هســتند که باعث‬ ‫می‌شــود مصرف آن‌ها از هفت لیتر برای ناوارا تا ‪ 10‬لیتر‬ ‫در هر ‪ 100‬کیلومتر در مزدا ‪ 50-BT‬متغیر باشد‪ .‬البته در‬ ‫صورتی که پیکاپ‌ها پر بار باشند یا دارای یدک‌کش باشند‬ ‫به طور متوســط ‪ 15‬تــا ‪ 20‬درصد باید بــه میزان مصرف‬ ‫آن‌ها افزود‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫هر یــک از پیکاپ‌های مورد بررســی بــه تنهایی یک‬ ‫خــودروی کامــل و بــدون ایراد محســوب نمی‌شــوند و‬ ‫متناسب با عملکرد شــهری و آفرودشان در برخی جهات‬ ‫نیــاز به ارتقا دارند‪ .‬همچنین موضوعی که البته در بیش‌تر‬ ‫پیکاپ‌های این کالس ملموس اســت نبود ســطح قابل‬ ‫توجهــی از امکانات رفاهــی و به ویژه ایمنی اســت که با‬ ‫ورود مرســدس بنز ‪ X‬کالس به بازار در این زمینه شــاهد‬ ‫تغییراتــی خواهیم بــود‪ .‬اگر هریک از هشــت پیکاپ این‬ ‫بررســی را با مدل‌هــای یک دهه گذشــته دنیــای وانت‬ ‫بارهای دوکابین مقایسه کنیم به طور حتم در تمام جهات‬ ‫پیشــرفت‌هایی در آن‌ها رخ داده تا مجموعا با خودروهایی‬ ‫راحت‌تر و ایمن‌تر مواجه باشــیم که از آن‌ها برای مصارف‬ ‫روزمره هم به آسانی بتوان بهره برد‪.‬‬ ‫مــزدا ‪ 50-BT‬از آن‌جایــی کــه در ســال‌های اخیر‬ ‫تنها مورد بهینه ســازی‌های جزئی قرار گرفته در بیش‌تر‬ ‫جهــات فاصلــه‌ای فراوانــی بــا مدل‌هایی ماننــد فورد‬ ‫دارد‪ ،‬طراحــی آن قدیمی به نظر می‌رســد و هزینه‌های‬ ‫نگه‌داری به نســبت باالیی هــم دارد‪ ،‬ولی برای افرادی‬ ‫که فضــای بارگیری عقب اولویت اصلی اســت می‌تواند‬ ‫همچنــان یــک گزینه خــوب باشــد‪ D-Max LS .‬هر‬ ‫چنــد از آخر به رده بهتر از دوم دســت نیافته که نشــان‬ ‫دهنده ضعف‌های فراوان آن در تمام بخش‌هاست‪ ،‬ولی‬ ‫نباید از قیمت‌گذاری مناســب ایســوزو و خدمات پس از‬ ‫فــروش عالی این شــرکت برای پیکاپ خود غافل شــد‪.‬‬ ‫میتسوبیشــی تری تون شــاید برای بسیاری یک انتخاب‬ ‫اصلی محســوب نشــود هر چند که به واســطه سیستم‬ ‫تعلیــق مناســب‪ ،‬بیش‌تر ســواری همچــون مدل‌های‬ ‫‪ SUV‬از آن می‌تــوان دیــد‪ .‬اکثر مشــتریان این خودرو‬ ‫به جای نســخه گران قیمت اکســید به ســراغ ‪+GLX‬‬ ‫می‌رونــد کــه تنهــا ‪ 35‬هــزار دالر بــرای آن‌هــا هزینه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬نسل ســوم نیسان ناوارا در مدل ‪ST-X‬‬ ‫بیش‌تر برای افرادی مناســب است که به دنبال تنوع در‬ ‫ســواری هستند و در عین حال با خودروهای ‪ SUV‬هم‬ ‫ارتبــاط خوبی برقرار می‌کند‪ ،‬ضمــن این‌که وجود برخی‬ ‫تجهیزات مانند ســان‌روف نشــان دهنــده هدف‌گذاری‬ ‫متفاوت مشــتریان توســط نیســان در این کالس است‪.‬‬ ‫انتخــاب میان هولدن کلــوردا و تویوتا هایلوکس بســیار‬ ‫ســخت به نظــر می‌آید چرا که کلــوردا ‪ Z71‬یک جهش‬ ‫بزرگ در مقایســه با نسل پیشــین خود محسوب می‌شود‬ ‫که تقریبــا در تمام بخش‌های رفاهــی و عملکردی یک‬ ‫پیــکاپ درجــه یک خواهــد بــود‪ .‬برتــری هایلوکس در‬ ‫قابلیت‌های آفرود آن قــرار دارد ضمن این‌که بزرگ‌ترین‬ ‫خدمات پس از فروش و بازار دســت دوم را هم در اختیار‬ ‫دارد تا انتخاب اول بیش‌تر خریداران به حســاب آید‪ .‬در‬ ‫بسیاری جهات باید آماروک را بهترین پیکاپ این بررسی‬ ‫دانست چرا که از پیشرانه‌ای فوق العاده قوی‪ ،‬دینامیک‬ ‫حرکتــی باال و طراحی و کیفیت آلمانی بهره می‌برد‪ ،‬ولی‬ ‫قیمت گزاف عاملی شده که بسیاری از مشتریان قید آن‬ ‫را زده و به ســمت مدل‌هــای ‪ SUV‬واقعی بروند‪ .‬با این‬ ‫احتساب تنها خودروی باقی مانده‪ ،‬فورد رنجر وایلد ترک‬ ‫اســت که در بازار فروش از موقعیتی عالی ســود می‌برد‬ ‫ضمن این‌کــه در بخش عملکردی هم فراتر از انتظارات‬ ‫ظاهر شده تا با کمی تخفیف بتوان عنوان برترین پیکاپ‬ ‫این بررسی را به آن اختصاص داد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪19‬‬
‫حرفه‌ای‬ ‫نگاهی به ب ام و ‪ Competition M2‬مدل ‪2019‬‬ ‫وقتی کوچک ترها قدرتمند می‌شوند!‬ ‫ب ام و با عرضه سری ‪ 2‬کوپه به نوعی توانایی‌های باالی فنی خود را برای تصاحب بازار خودروهای‬ ‫کامپکت اسپرت به رخ رقبایش کشیده که در نسخه‌های پیشین به خوبی می‌توان این روند را نظاره‬ ‫گــر بود‪ .‬با این حال هیچ یک از ســری دوهای تولید شــده به اندازه ‪ M2‬نســخه ‪Competition‬‬ ‫نمی‌توانند اوج مهندسی دقیق این برند باواریایی را نشان دهد‪ M2 .‬در همان وهله نخست با توجه‬ ‫بــه کیت جدیــد آیرودینامیک بدنه خود ظاهــری عضالنی و قدرتمند را برای هــر بیننده‌ای تداعی‬ ‫می‌کنــد ضمن این که از قدرتمندترین پیشــرانه بنزینی برادران بزرگ‌تر خود یعنی ‪ M3‬و ‪ M4‬بهره‬ ‫می‌برد‪ .‬پیشــرانه شــش ســیلندر خطی این خودرو با تکنولوژی توربو دو زمانه ‪M Performance‬‬ ‫توانایــی تولید بیش‌ترین قدرت ‪ 410‬اســب بخار را دارد و این خــودرو را تنها در عرض ‪ 4.2‬ثانیه از‬ ‫حال ســکون به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت می‌رساند‪ .‬از دیگر نکات برجسته در مورد این کوپه‬ ‫کامپکت می‌توان به تکنولوژی پیشــرفته شاســی و همچنین ترمزهای قدرتمند آن اشــاره کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه به معرفی و بررسی بیش‌تر این خودرو می‌پردازیم‪.‬‬ ‫ماهیــت وجــودی تولیــد چنین مدلــی هماننــد دیگر‬ ‫خودروهــای ســری ‪ M‬ب ام و‪ ،‬رســیدن بــه ماشــینی با‬ ‫توانایی‌های اســپرتی و دینامیک رانندگی بیش‌تر بدون از‬ ‫بین بردن راحتی ســواری روزمره آن است‪ .‬در کنار قدرت‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫باالی پیشــرانه و ویژگی‌های فنی مثال زدنی ‪ M2‬جدید‪،‬‬ ‫فرمــان پذیری بهتر و دقیق‌تر یکی دیگر از خصوصیات آن‬ ‫اســت که بخــش ‪ M GmbH‬ب ام و با افزودن این موارد‬ ‫به خودرو توانســته تا سواری اسپرت آن را به بیش‌ترین حد‬ ‫ممکن برساند‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه پیش‌تــر اشــاره شــد‪ ،‬ب ام و ‪M2‬‬ ‫کوپــه از آخریــن نســل تکنولــوژی توربــو دو مرحلــه‌ای‬ ‫(‪ TwinPower (M‬این شــرکت بهره می‌برد‪ .‬سیســتم‬ ‫خنک کننده پیشرانه‪ ،‬سیستم مدیریت قدرت و همچنین‬ ‫صــدای خروجی از اگزوزهای این خودرو از جمله مواردی‬ ‫هســتند که توســط متخصصان بخــش ‪ M‬ب ام و ارتقا‬ ‫یافته‌اند؛ از جمله دیگر سیستم‌ها و تکنولوژی‌های پیشرانه‬ ‫این خودرو می‌توان به سیســتم تزریق مستقیم سوخت با‬ ‫دقت باال و انژکتورهای چند ســوراخه نصب شده در مرکز‬ ‫ســر ســیلندرها‪ ،‬سیســتم زمان بندی متغیر سوپاپ‌های‬ ‫والووترونیک و سیســتم کنترل میل بادامک‌ها اشاره کرد‬ ‫کــه تمام آن‌ها در کنار یکدیگر باعث شــده‌اند تا پیشــرانه‬ ‫ایــن خودرو قدرت خود را به صورت خطی در اختیار راننده‬ ‫قرار دهد! به این ترتیب‪ ،‬این پیشرانه سه لیتری بیش‌ترین‬ ‫قدرت ‪ 410‬اســب بخار را در محدوده دور موتور ‪ 5250‬تا‬ ‫هفت هزار دور در دقیقه تولید می‌کند و حداکثر گشــتاور‬ ‫‪ 550‬نیوتــن متری آن نیــز از دور موتور ‪ ( 2350‬تا ‪5200‬‬ ‫دور در دقیقه ) به دست می‌آید تا کوپه اسپرت جمع و جور‬ ‫در هــر دور موتــوری عطش باالیی برای شــتاب گیری از‬ ‫خود نشان دهد‪.‬‬ ‫ب ام و ‪ M2‬کوپه به صورت استاندارد از یک جعبه دنده‬
‫ب ام و ‪ M2‬کوپه به‬ ‫صورت استاندارد از یک‬ ‫جعبه دنده شش سرعته‬ ‫دستی بهره می‌برد تا‬ ‫راننده بتواند از نهایت‬ ‫قابلیت‌های دینامیکی‬ ‫باالی این خودرو سود ببرد‬ ‫شــش سرعته دســتی بهره می‌برد تا راننده بتواند از نهایت‬ ‫قابلیت‌های دینامیکــی باالی این خودرو ســود ببرد‪ .‬این‬ ‫جعبه دنده از سیســتم روغن کاری خشک و تعویض‌های‬ ‫کوتــاه و ســریع بهره می‌برد کــه در نتیجه آن‌هــا با انتقال‬ ‫مناســب قوای پیشــرانه این خــودرو را می‌تواند در عرض‬ ‫‪ 4.4‬ثانیــه از حالت ســکون به ســرعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت برســاند‪ .‬این دســت پرورده جدید مرکز ‪ M‬پاور ب‬ ‫ام و را می‌تــوان همچنین با یک جعبه دنده هفت ســرعته‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪BMW M2 Competition‬‬ ‫اتوماتیک دو کالچه با سیســتم کنترل شــروع حرکت (به‬ ‫صورت سفارشی) نیز در اختیار داشت که با استفاده از این‬ ‫جعبه دنده شــتاب خودرو ‪ 0.2‬ثانیه کاهش می‌یابد و ‪M2‬‬ ‫را تنها در ‪ 4.2‬ثانیه به ‪ 100‬کیلومتر در ســاعت می‌رساند‪.‬‬ ‫حداکثر ســرعت این خودرو نیز به صــورت الکترونیکی به‬ ‫‪ 250‬کیلومتر محدود شــده هر چند که در صورت سفارش‬ ‫پکیج ‪ M‬راننده ســرعت آن به ‪ 280‬کیلومتر در ساعت بالغ‬ ‫می‌شود‪ .‬مصرف سوخت ترکیبی رسمی این خودرو برابر با‬ ‫‪ 9.9‬لیتــر در هر ‪ 100‬کیلومتر اســت ضمن این که میزان‬ ‫گازهای آالینــده خروجی آن به ‪ 209‬گــرم در هر کیلومتر‬ ‫مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا می‌رسد‪.‬‬ ‫به منظورآن که قدرت باالی پیشــرانه به خوبی و بهینه‬ ‫در این کوپه مورد اســتفاده قرار گیرد‪ ،‬مهندسان مرکز ‪M‬‬ ‫برای این خودرو از تکنولوژی شاســی سبک وزن و مقاوم‬ ‫بهــره گرفتــه اند‪ .‬از جمله نکات برجســته در این شاســی‬ ‫می‌توان به سیســتم فنربندی و جذب ضربه تنظیم شــده‬ ‫انحصارا برای ‪ M2‬و همچنین تنظیمات الستوکینماتیک‬ ‫در نظر گرفته شــده برای محور جلو اشــاره کرد‪ .‬به عالوه‬ ‫ب ام و ‪ M2‬کوپــه به صورت اســتاندارد بــا پکیج ترمز ‪M‬‬ ‫اسپرت (دیسک‌های ‪ 400‬و ‪ 380‬میلی متری برای جلو و‬ ‫عقب به عالوه کالیپرهای شش پیستونه) و فرمان اسپرت‬ ‫حســاس به ســرعت در اختیار خریــداران قــرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫رینگ‌هــای ‪ 18‬اینچی آلیاژی ســبک وزن در نظر گرفته‬ ‫شــده برای این خودرو در جلو با الستیک‌های‪ 225.40‬و‬ ‫در عقب با الســتیک‌های ‪ 245.35‬روکش شده اند‪ .‬این‬ ‫الســتیک‌های خاص با چســبندگی باالی خــود بهترین‬ ‫انتقــال قدرت و همچنین نیروی ترمز را تضمین می‌کنند‪.‬‬ ‫مشتریان همچنین می‌توانند به صورت دلخواه رینگ‌های‬ ‫‪ 19‬اینچی ‪ M Performance‬آلیاژی ســبک وزن فورج‬ ‫کاری شده را نیز برای این خودرو سفارش دهند که در این‬ ‫صورت ابعاد تایر‌ها به ترتیب برای جلو و عقب به ‪245.35‬‬ ‫و ‪ 265.35‬افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مواردی که برای افزایش دینامیک سواری‬ ‫این خودرو ارایه شــده اســت‪ ،‬دیفرانســیل لغزش محدود‬ ‫‪ M‬پــاور اســت‪ ،‬به طوری کــه این دیفرانســیل مکانیکی‬ ‫محور عقب‪ ،‬هرزگردی و چســبندگی چرخ‌ها را در شرایط‬ ‫مختلف رانندگی به بهترین نحو ممکن کنترل می‌کند‪ .‬در‬ ‫این خودرو هنگامی که سیســتم کنترل پایداری دینامیک‬ ‫یا ‪ DSC‬خاموش باشــد‪ ،‬دیفرانسیل لغزش محدود نیروی‬ ‫پیشــرانه را به صورت هوشــمندانه بیــن چرخ‌های عقب‬ ‫تقسیم می‌کند تا بهترین اصطکاک را برای چرخ‌ها و سطح‬ ‫مســیر به وجود آورد‪ .‬این دیفرانســیل بــا کنترل لحظه‌ای‬ ‫نیروی پیشــرانه‪ ،‬لغزش چرخی که چســبندگی کم‌تری به‬ ‫سطح مسیر دارد را با توزیع نیرو به چرخ‌های دیگر از طریق‬ ‫قفل کردن دیفرانسیل کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫برای بهره مندی بهتر از توان پیشــرانه شــش ســیلندر‬ ‫خطی این خودرو‪ ،‬همانند شاســی آیرودینامیکی بدنه ‪M2‬‬ ‫نیز مورد بازنگری و بهینه‌ســازی قرار گرفته است‪ .‬از جمله‬ ‫نکات برجســته در طراحی ‪ M2‬جدید می‌توان به نشان ‪M‬‬ ‫بر روی گل‌گیرهــای جلو‪ ،‬جلو پنجره بــزرگ دوبل کلیوی‬ ‫شکل مختص ب ام و‪ ،‬ورودی‌های هوای غول پیکر نصب‬ ‫شــده در ســپر جلو که فالپ‌های داخل آن از خودروهای‬ ‫مســابقه‌ای الهــام گرفته شــده‌اند و جــای چراغ‌های مه‬ ‫شــکن متــداول در مدل‌های اســتاندارد ســری ‪ 2‬کوپه را‬ ‫نیــز گرفته اند‪ ،‬قاب آیینه‌های کناری به رنگ خاکســتری‪،‬‬ ‫اســکرت‌های کناری و بالچه نصب شــده بر روی صندوق‬ ‫عقب و بخش پایینی ســپر عقب به رنگ خاکستری که در‬ ‫دو گوشــه آن خروجی‌هــای اگزوز دوبل ایــن خودرو جای‬ ‫خوش کرده‌اند اشــاره کرد‪ .‬این خــودرو همچنین مجهز به‬ ‫رکابی‌های دری از جنس آلومینیوم اســت که بر روی آن‌ها‬ ‫‪ M2Competition‬نقــش بســته تا با نســخه‌های دیگر‬ ‫ســری دو تفاوت داشته باشــد‪ .‬فضای داخلی خودرو نیز از‬ ‫تریم اســپرت منحصر به فردی بهــره می‌برد که به صورت‬ ‫ویژه برای این خودرو در نظر گرفته شده است‪ .‬از جمله موارد‬ ‫برجســته در فضــای داخلی این خودرو می‌تــوان به فرمان‬ ‫چرمــی ‪ ،M‬تزیینات آلومینیومی‪ ،‬پوشــش‌های مشــکی‬ ‫پیانو کابین‪ ،‬دســته دنده چرمی‪ ،‬زیرپایی‌هایی با نشان ‪،M‬‬ ‫نشــانگرهای به روز شده پشت فرمان‪ ،‬نور پردازی محیطی‬ ‫کابین با رنگ‌های مختلف در کنار استفاده از رنگ آبی یخی‬ ‫برای پانل تجهیزات و دیگر ادوات اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫عشق موتور‬ ‫ب‪ .‬ام‪ .‬و‪.‬جی ‪310‬‬ ‫توسن رهوار‬ ‫‪BMW G310GS‬‬ ‫ســام دوســتان‪ .‬خدای بزرگ را ســپاس که این‬ ‫خوش‌بختــی را به مــن داد که در بهــاری دیگر برای‬ ‫شــما خوبان بنویسم‪.‬ســعدی شــاعر بــزرگ ایران‬ ‫می‌فرماید‪:‬‬ ‫بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار‬ ‫خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫درست است که تعطیالت نوروزی گذشت‪ ،‬اما خوش‬ ‫به حــال آنانی که همــان روزها را هم از دســت ندادند و‬ ‫با ســیکلت‌های خود به دامن طبیعت رفته و روح‌شان را‬ ‫برای یک ســال پر ماجرا آماده کردند‪ .‬از من دعاگو آن‌چه‬ ‫برای شــما جوانان عزیز بر می‌آید این است که نوشته‌ای‬ ‫موافق حــال خوش این ایام تقدیم شــما کــرده و آرزوی‬ ‫ســامتی‪ ،‬خوشــی وتمام خوبی‌هــای دنیا را برای شــما‬ ‫داشته باشم‪.‬‬ ‫کمپینگ موتورسواران‬ ‫دوســتان بر خود و خانواده خود ســخت نگیرید چون‬ ‫شاعر می‌فرماید‪ :‬که دنیا ســخت‌گیرد بر مردمان سخت‬ ‫کــوش‪ .‬بعد هــم آن‌چه بر خود نمی‌پســندید بــر دیگران‬ ‫هم نپســندید‪ .‬اگر دوســت ندارید خدای نکرده کســی به‬ ‫حق شــما تعدی کند شــما هم در حق هیــچ کس چنین‬ ‫نکنید‪ .‬االن متاســفانه دورانی نیســت کــه طبیعت بکر و‬ ‫دســت نخورده و به قول گفتنی‌ها ملک خدا باشــد‪ .‬بلکه‬ ‫هر وجب زمین در طبیعت مالک مشــخصی دارد البته به‬ ‫اعتبار قوانین مالکیت کشــورها‪ .‬لذا وقتی وارد مزرعه‌ای‬ ‫کنار جاده می‌شــوید ابتدا با ادب و احتــرام از صاحب آن‬ ‫اجــازه بخواهیــد و تنها پــس از موافقت او چند ســاعتی‬ ‫در مزرعــه او بمانیــد و گرنه آن جا را تــرک کرده و جای‬ ‫دیگری پیدا کنید‪ .‬همیشــه گروهی ســفرکنید چون لذت‬ ‫این ســفرها در دســته جمعی بودن آن‌هاست‪ ،‬ولی موقع‬ ‫حرکت در جاده‌ها اگر دیدید یکی از دوســتان بی تجربه یا‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫مغرور شــما از خط ســتون یک خارج شده ودر حال ویراژ‬ ‫و ســبقت گیری اســت گروه را در اولیــن فرصت ممکن‬ ‫متوقــف کنید‪ .‬کنار کشــیده و خیلی جدی بــا همه گروه‬ ‫صحبــت کنید و بگویید که برنامه را کنســل خواهید کرد‬ ‫مگر این‌که مسائل ایمنی از سوی همه رعایت شود‪ .‬وقتی‬ ‫به محل برپایی کمپ رسیدید‪ ،‬اول دنبال یک جای بلند و‬ ‫مسطح بگردید و آن جا را با هرچه گیرتان آمد جارو کنید‪.‬‬ ‫این محــل باید از رودخانه وجوی آب یا مثال حوضچه زیر‬ ‫لولــه تلمبه چاه‌هــای عمیق و یا آب انبار روباز دور باشــد‬ ‫چون در این صورت ممکن اســت مزاحم حریم آبشــخور‬ ‫حیوانات شوید‪.‬توی اسباب‌های ترک بند موتورتان چیزی‬ ‫شــبیه آفتابه داشته باشــید و بعد خواهید دید که چه ابزار‬ ‫پر اســتفاده‌ای است‪ .‬قبل از جارو زدن مقداری آب از نهر‬ ‫نزدیــک آورده و به صورت قطره‌ای تمــام محل کمپ را‬ ‫خیس کنید تا گرد و خاک مزاحم‌تان نشــود‪ .‬اگر ســوراخ‬ ‫مشکوکی دیدید سعی نکنید آن‌را خراب کنید چون آن‌جا‬ ‫ممکن است خانه و کاشــانه یک خانواده حیوان از موش‬ ‫گرفته تا مار باشــد و ممکن است این امر دست خود شما‬ ‫کار بدهد‪ .‬راه درســت دو روش اســت یا آن سوراخ را در‬ ‫مدت اقامت خود با چوب و ســنگ مسدود کنید و یا محل‬ ‫را ترک کنید‪ .‬یادتان باشد قبل از ترک طبیعت هر تغییری‬ ‫که ایجــاد کرده‌اید به حال اول بــاز گردانید‪ .‬به خصوص‬ ‫اگر آتشــی ســاخته‌اید حتما با ریختن آب و خاک روی آن‬ ‫از خاموش شــدنش مطمئن شوید‪ .‬برای قابل حمل بودن‬ ‫چادرهــا از چادرهای یک یا دونفره اســتفاده کنید‪ .‬برای‬ ‫آتش موثر اول جایی را برای آن در میان محوطه بازی که‬ ‫چادرها را بر پا می‌کنید‪ ،‬تعیین کنید‪ ،‬ســپس یک گودال‬ ‫به عمق ‪ 30‬سانت به شکل یک دایره به قطر نیم متر حفر‬ ‫کنید بعد هر چه توانستید هیزم کاملا خشک و بی مصرف‬ ‫پیداکرده توی آن گودال بریزید تا با زمین هم ســطح شود‬ ‫روی ایــن هیزم‌هــا چوب‌های‬ ‫خشــک کلفــت بگذارید‪ .‬اگر‬ ‫روزنامــه یــا کاغــذ باطلــه‬ ‫همراه داریــد آن را مچاله‬ ‫کــرده بین فواصــل این‬ ‫چوب‌هــا بیندازید‪ .‬االن‬ ‫یــک اجاق کارآمد و امن‬ ‫داریــد‪ .‬دور این ســوراخ‬ ‫را بــه ارتفاع ‪ 20‬ســانت‬ ‫ســنگ چین کنید‪ .‬با این‬ ‫وجــود موتوســیکلت‌های‬ ‫خــود را دور کــرده و بــا‬ ‫قفل‌هــای کابلی بــا فاصله‌ای‬ ‫امن همه را بــه یکدیگر قفل کنید‪.‬‬ ‫بعد از شام ونماز دور آتش جمع شوید و از‬ ‫هوای عالی طبیعت لذت ببرید واگر شکم هنوز جا دارد از‬ ‫ســیب زمینی‌هایی که چند کیلومتر جلوتر خریده بودید در‬ ‫آب نهر شســته و روی آتش گذاشته اید نوش جان کنید‪.‬‬ ‫این جا یک ضبط صوت باتری دار خوب با ســی دی‌های‬ ‫موســیقی ایرانی خیلی حال می‌دهد‪ .‬بعد از این که کمی‬ ‫گذشــت آتش را بگذارید برود روی شمعک و آن‌وقت اگر‬ ‫دورو برتان درخت هســت‪ ،‬تکیه بدهید و آســمان را نگاه‬ ‫کنید شــرط می‌بندم شگفت زده می‌شــوید‪ .‬توی شهر با‬ ‫آن همه دود و نور‪ ،‬هیچ وقت نمی‌توانید چنین منظره‌ای‬ ‫را ببینیــد‪ .‬بلــه آن ابرهــای فروزانی کــه می‌بینید همان‬ ‫کهکشان است‪ .‬میلیاردها خورشــید که همه از خورشید‬ ‫ما بزرگ‌تر هســتند‪ .‬نکته آخر هم این که هر چه جمع‌تان‬ ‫بزرگ‌تر باشــد بیش‌تر خوش می‌گــذرد‪ .‬خوب حاال اجازه‬ ‫بدهیــد نگاهی به مشــخصات اســب رهوار این شــماره‬ ‫بیندازیم‪.‬‬
‫قیمت‬ ‫‪ 5695‬دالر‬ ‫نوع پیشرانه‬ ‫‪ 313‬سی سی سینگل دو سیلندر با رادیاتور‬ ‫تعداد سیلندر‬ ‫دو عدد با چهار سوپاپ در هر یک‪ ،‬چهار زمانه‬ ‫سیستم سوخت‬ ‫انژکتوری ‪EFI‬‬ ‫ضریب کمپرس‬ ‫‪6/10‬‬ ‫قدرت‬ ‫‪ 34‬اسب بخار در ‪ 9500‬دور در دقیقه‬ ‫شتاب‬ ‫‪ 21‬پوند در فوت در ‪ 7500‬دور در دقیقه‬ ‫گیربکس‬ ‫شش دنده‬ ‫شاسی‬ ‫فوالد لوله ای‬ ‫کالچ‬ ‫چند صفحه روغنی‬ ‫انتقال نیرو‬ ‫زنجیر‬ ‫فنر جلو‬ ‫دو شاخ تلسکوپی معکوس ‪ 41‬میلی با جابه جایی تا ‪ 18‬سانت‬ ‫فنر عقب‬ ‫تک لول مثل جلو و هر دو‌ای بی اس‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪23‬‬
‫تور‬ ‫گردش در موزه خودروی ژاپن‬ ‫‪Toyota Museum‬‬ ‫یادمان صنعت و‬ ‫فن‌آوریتویـوتـا‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫موزه‌های اختصاصی شرکت‌های خودروسازی جذاب و مورد عالقه مردم جهان هستند‪ .‬یکی‬ ‫از این موزه‌ها‪ ،‬موزه تویوتا در شــهر ناگویاســت‪ .‬ایــن موزه بزرگ دقیقا در نزدیکی ســاختمان‬ ‫مرکزی تویوتا واقع شــده اســت‪ .‬خودروهایی که در این موزه در معرض نمایش قرار گرفته‌اند‬ ‫از خودروهای کالســکه‌ای دهه ‪ 20‬و ‪ 30‬تا خودروهای مدرن را شــامل می‌شوند‪ .‬موزه یادمان‬ ‫صنعــت و فن‌آوری تویوتا در یکصدمین ســالگرد تولد کیچیرو تویودا در ‪ ۱۱‬ژوئن ‪ ۱۹۹۴‬افتتاح‬ ‫شــد‪ .‬جالب اســت بدانید که تویوتا نخســتین خط تولید خودروی خود را در سال ‪ ۱۹۳۷‬در یک‬ ‫کارخانه نســاجی راه‌اندازی کرد و نخســتین خودروی خود را با نام تویوتا ‪ AA‬روانه بازار کرد‪.‬‬ ‫امــروزه این شــرکت به صورت چند ملیتی اداره می‌شــود و چند شــرکت خودروســاز از جمله‬ ‫لکسوس‪ ،‬ســوبارو‪ ،‬دایهاتسو‪ ،‬سایون و هینو و سهام گک‪ ،‬اف‌ای دبیلو و ایسوزو را در مالکیت‬ ‫خود دارد‪ .‬امروزه تویوتا بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در دنیاست و تمام سگمنت‌های خودرویی‬ ‫از کوچک‌تریــن تــا بزرگترین را در ســبد محصوالت خود دارد و عالوه بــر آن در زمینه صنایع‬ ‫دریایی‪ ،‬مخابراتی و ‪ ...‬فعال است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬
‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪25‬‬
‫اطالع‌نگاشت‬ ‫وفاداری مشتریان‬ ‫بـه برنـدهـا‬ ‫‪%۴۱‬‬ ‫وفادارترین مشتریان‬ ‫خودرو در جهان‬ ‫طرفدار برندهای‬ ‫ژاپنی هستند‪.‬‬ ‫‪%۳۰‬‬ ‫‪%۲۱‬‬ ‫‪%۲۴‬‬ ‫مــزدا در ســال ‪ 2017‬با‬ ‫ساخت کراس‌اوور ‪5-CX‬‬ ‫خود توانســت تعداد زیادی‬ ‫از مشــتریان از دســت‬ ‫رفته‌اش را‪  ‬به ســمت خود‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪%۵۴‬‬ ‫‪%۵۰‬‬ ‫‪%۴۸‬‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪۲۰۰۷‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫‪%۶۰‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪%۵۵‬‬ ‫‪%۵۱‬‬ ‫‪%۴۲‬‬ ‫‪%۴۴‬‬ ‫‪%۳۵‬‬ ‫‪%۳۷‬‬ ‫‪%۱۹‬‬ ‫‪%۲۴‬‬ ‫‪%۹‬‬
‫‪%63‬‬ ‫‪%۵۸‬‬ ‫‪%۶۱‬‬ ‫‪%۵۴‬‬ ‫‪%۴۵‬‬ ‫‪%۴۸‬‬ ‫‪%۴۴‬‬ ‫‪%۲۹‬‬ ‫‪%۳۵‬‬ ‫‪%۱۶‬‬ ‫‪ ‬در بخــش بازندگان فرار مشــتریان‬ ‫دوج و کرایســلر‪ .‬در هــر دو برنــد نــرخ‬ ‫وفاداری مشــتریان در طی دهه گذشــته‬ ‫حدود ‪ 50‬درصد کاهش نشــان می‌دهد‪.‬‬ ‫بیوک نیز در این زمینه کار و فعالیت زیادی‬ ‫نشان نداده و به همین دلیل‪  ‬نرخ وفاداری‬ ‫مشتریانش از ‪ 35‬درصد از سال ‪ 2007‬به‬ ‫‪ 29‬درصد در سال ‪ 2017‬می‌رسد‪.‬‬ ‫‪ ‬نتایج حاصل از این مطالعه نشــان می‌دهد که مشتریان‬ ‫برندهــای تویوتــا‪ ،‬ســوبارو و هونــدا پــس از اســتفاده از‬ ‫محصوالت این کارخانه‌ها همچنان خودروی دیگری از این‬ ‫شــركت را برمی‌گزینند و تمایلی به خودروهای دیگر نشان‬ ‫نمی‌دهند‪ .‬برندهای رم و شــورولت نیز در این طبقه‌بندی‪،‬‬ ‫با نرخ وفاداری ‪ 54‬درصدی مشتریان در رتبه‌های چهارم و‬ ‫پنجم قرار می‌گیرند‪  .‬درست در جریان مخالف این مشتریان‬ ‫وفادار‪ ،‬برندهای کرایسلر‪ ،‬اسمارت و دوج قرار دارند‪ .‬فیات‬ ‫و میتسوبیشی نیز مشتریانی دارند که در انتخاب‌های بعدی‬ ‫از این برندها رو برمی‌گردانند و یا دیگران را تشویق به خرید‬ ‫خودرویی از برندهای دیگر می‌کنند‪.‬‬ ‫‪%۵۲‬‬ ‫‪%۵۳‬‬ ‫‪%۴۴‬‬ ‫‪%۲۳‬‬ ‫‪%۳۷‬‬ ‫‪%۳۴‬‬ ‫‪%۲۲‬‬ ‫‪%۱۹‬‬ ‫‪%۳۷‬‬ ‫‪%۲۹‬‬ ‫منبع‪ :‬موسسه تحلیلی خبری ادموند‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪27‬‬
‫تیونینگ‬ ‫‪MERCEDES AMG GT R DOMANIG‬‬ ‫مرسدس آ امگ جی‌تی‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫مرسدس با طعم فلفل سیاه!‬ ‫مرســدس آ امگ جی‌تی کــه آمد حســابی عالقه‬ ‫مندان بنز را ذوق زده کرد و البته رقبایی مثل پورشــه‬ ‫را غافل‌گیر! این کالس کاملا از دســت بنز خارج بود‬ ‫و حاال مرسدس‪ ،‬یک محصول فوق العاده برای بازار‬ ‫عرضه کرده بود‪ .‬مرســدس بنز مغرورانه درجا نزد و‬ ‫برای سال ‪ ،2018‬یک تیون از این ماشین به نام آامگ‬ ‫جی‌تی‌آر معرفی کرد که ســپر جدید جلو‪ ،‬بال وســیع‬ ‫عقب و پخــش کننده هوای مهاجم کربنی داشــت و‬ ‫به رنگ ســبز بود‪ .‬خودرونویســان تغییرات این تیون‬ ‫سبزرنگ را به افزودن فلفل سبز به مرسدس جی‌تی‬ ‫تشــبیه کردند‪ .‬حاال دو تیونر آلمانی دیگر که ســقفی‬ ‫برای رویاهایشــان متصور نیســتند‪ ،‬یعنی دومانیگ و‬ ‫ایمســا ‪ Domanig & IMSA‬یــک تیون خاکســتری‬ ‫تیره با ارتقــای موتوری قابل توجه از ماشــین مذکور‬ ‫بیــرون داده اند که ما آن را به افزودن فلفل ســیاه به‬ ‫جی‌تی‌آر تشبیه می‌کنیم!‬ ‫جی‌تی‌آر دومانیگ نوارهای زرد رنگ در روی ســقف‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫و کاپوت و نیز در بدنه جانبی دارد که جلوه اســپرت قابل‬ ‫توجهی به آن بخشــیده است‪ .‬با تغییرات فن‌آورانه روی‬ ‫موتور هشــت سیلندر چهار لیتری این ماشین‪ ،‬قدرت آن‬ ‫به ‪ 780‬اســب بخار رســیده و بیشینه گشــتاور آن نیز تا‬ ‫‪ 960‬نیوتن متر ارتقا یافته است‪ .‬توربوشارژرهای اسپرت‬ ‫جدیــد‪ ،‬دســت‌کاری رایانــه‪ ،‬اگزوز اســپرت و سیســتم‬ ‫هوادهــی و خنــک کاری جدیــد از جمله ایــن تغییرات‬ ‫هســتند‪ .‬به لطف این تغییرات‪ ،‬حاال شــتاب صفرتا‪100‬‬ ‫ماشــین به ‪ 2.9‬ثانیه کاهش یافته و بیشــینه سرعت آن‬ ‫به ‪ 330‬کیلومتر در ســاعت می‌رســد؛ یعنی ‪ 12‬کیلومتر‬ ‫بیش‌تر از قبل‪.‬‬ ‫سیســتم تعلیق به اجزای کمکی ‪ KW‬مجهز شــده‬ ‫که بنابه خواســت راننده تــا ‪ 30‬میلی‌متر کاهش ارتفاع‬ ‫می‌دهد‪ .‬سیســتم انتقال قــدرت دوکالچه نیــز بهبود‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫یکــی از بهبودهــای جــذاب دومانیــگ‪ ،‬رینگ‌های‬ ‫اسپرت مشکی براق پنج پره جفتی سایز ‪ 20‬در محور جلو‬ ‫و ‪ 21‬در محور عقب هستند‪ .‬پیچ وسط زرد رنگ‪ ،‬رینگ‌ها‬ ‫را اســپرت تر کرده درحالی‌که رینگ‌ها همچنان پنج پیچ‬ ‫هستند و آن قطعه تزیینی است‪.‬‬
‫پانامرا اسپرت توریسمو‬ ‫این پانامرا بود؟!‬ ‫منصوری تیونر سوییســی در نمایشــگاه خودروی‬ ‫ژنــو که چندی قبل برگزار شــد‪ ،‬یکــی از جذاب‌ترین‬ ‫پورشــه‌های خودش را به معرض نمایش گذاشــت‪:‬‬ ‫پانامرا اسپرت توریسمو‪.‬‬ ‫‪MANSORY PANAMERA‬‬ ‫دو تمایــز عمده پانامرای منصوری با ســایر تیون‌ها و‬ ‫نیز خودروی اســتاندارد‪ ،‬شــامل شــباهت نمای ماشین‬ ‫به پورشــه ‪ 911‬جی‌تی‪ 3‬و نیز به کار بــردن الیاف کربن‬ ‫مرمری در این تیون بود‪.‬‬ ‫در وهلــه اول نگاهــی به رخ جلوی ماشــین‪ ،‬بیننده‬ ‫را به یاد پورشــه ‪ 911‬جی‌تی‪ 3‬می‌انــدازد؛ هواخورهای‬ ‫وســیع به عالوه یک پنجره اضافی درست بین کاپوت و‬ ‫جلوپنجــره جدید‪ ،‬پانامرا بودن ماشــین را نزد بیننده (از‬ ‫روبرو) زیر ســوال می‌برد طوری که ممکن است بیننده‬ ‫از خود بپرسد این واقعا پانامرا بود؟!‬ ‫گل‌گیرهای عریض دارای شــبکه هواخور که ماشین‬ ‫را شــبیه خودروهای مسابقات جی‌تی ســاخته‪ ،‬تردیدی‬ ‫باقی نمی‌گذارد که با یک ‪ 911‬جی‌تی‪ 3‬روبه‌رو هســتیم‪،‬‬ ‫اما وقتی به نمای جانبی برسیم چهار در پانامرا بالفاصله‬ ‫اصالــت ماشــین را یــادآوری می‌کننــد‪ .‬رینگ‌های پهن‬ ‫اســپرت طالیی طرح پنج پــره ‪ V‬که ســیلندرهای ترمز‬ ‫پشــت آن‌ها نیز طالیی شده اند‪ ،‬بر جلوه لوکس این تیون‬ ‫اســپرت افزوده‌اند‪ .‬این رینگ‌ها زیر گل‌گیرهای عریض‬ ‫جدیــد قــرار دارند کــه شــبکه‌های هواخور آن‌ها شــبیه‬ ‫ماشین‌های مســابقات جی‌تی است‪ ،‬اما تمایز دوم پورشه‬ ‫منصــوری در اجزای کربنی مرمرین آن اســت‪ .‬این اجزا‬ ‫در تمام نقاط از بالچه زیرین ســپرجلو‪ ،‬کاپوت و هواخورها‬ ‫گرفته تا آیینه جانبی‪ ،‬رکاب‪ ،‬بال انتهای ســقفی و پخش‬ ‫کننده هوا کار شده‌اند و در ترکیب با رنگ قهوه‌ای خاص‬ ‫ماشــین‪ ،‬جذاب از کار درآمده‌اند‪ .‬بال عقب بســیار وسیع‬ ‫اســت اما نه روی پایــه‪ .‬پخش کننده هوا هــم بزرگ کار‬ ‫شــده طوری که عقــب پانامرا از حالت لوکــس درآمده و‬ ‫به اســپرت مهاجم تغییر وضعیت داده است‪ .‬دو سراگزوز‬ ‫ذوزنقه حجیم در طرفین این قطعه کار شده اند‪.‬‬ ‫داخل اتاق به همان لوکســی اســت که از منصوری‬ ‫انتظار داریم؛ چرم شــتری‪ -‬اســتخوانی با دوخت لوزی‬ ‫الماســه دوبل که در سراســر اتاق به کار گرفته شــده و‬ ‫اجــزای چوبی در کنســول و آلومینیومــی در پدال آن را‬ ‫همراهی می‌کنند‪ .‬درصورت خواســت مشتری می‌توان‬ ‫الیــاف کربن مرمری را هم به ایــن ترکیب اضافه کرد و‬ ‫قطعا نتیجه مطلوبی خواهد داد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪29‬‬
‫بازار‬ ‫نکاتی که هنگام خرید خودروی لوکس دست‌دوم باید رعایت کنیم‬ ‫هشتکلید‬ ‫افت قیمت می‌تواند فاکتور خوبی باشد مخصوصا اگر شما بخواهید یک خودروی لوکس کالس جهانی و کارکرده بخرید!‬ ‫بسیاری از سدان‌های درجه‌یک دنیا در زمان صفرکیلومتر بودن واقعا گران هستند‪ ،‬اما با گذشت تنها چند سال افت قیمت قابل‌توجهی پیدا‬ ‫می‌کنند به این معنی که یک خودرو با قیمت شش رقمی را می‌توان پس از چند سال با بهای بسیار نازلی خريداري كرد‪.‬‬ ‫بسیاری از محصوالت لوکس قبلی حتی امروز هم خودروهای توانایی محسوب شده و با قیمت مناسبی می‌توان به آن‌ها دست یافت‪ .‬خواه‬ ‫به دنبال آاودی ‪ ،A6‬لکســوس‪ ،GS‬مرســدس ‪ S‬کالس و یا ب ام و سری ‪ 7‬باشــید یا هر خودروی دست‌دوم دیگری را بخرید‪ ،‬گزینه‌های‬ ‫فراوانی پیش روی شما قرار دارد‪.‬‬ ‫صرف‌نظــر از خودرویــی که می‌خواهید بخرید‪ ،‬برخی نکات مهم در رابطه با خرید محصولــی لوکس وجود دارد که باید در نظر گرفت‪ .‬موارد‬ ‫زیر را در زمان خرید خودروی لوکس حتما به یاد داشــته باشــید‪ ،‬زیرا می‌توانند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان شــده و از دردســرهای‬ ‫بعدی جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫اسکن خودروی لوکس‬ ‫یک ســدان لوکس کارکرده خودرویی تکنولوژیک با حســگرها‪ ،‬کنترلرها‪ ،‬رایانه‌ها و مدول‌های فراوانی اســت که با‬ ‫یکدیگر همکاری می‌کنند تا اوضاع رو به راه باشــد‪ .‬در زمان خرید خودروی لوکس تمامی موارد از بررسی چراغ پیشرانه‬ ‫گرفته تا برخی پیام‌های هشــدار در پشــت آمپر را بررسی کرده و مطمئن شــوید که خودروی موردنظر توسط تکنیسینی‬ ‫ماهر اســکن می‌شود‪ .‬برخی مشــکالت هزینه‌بر الکترونیکی باعث می‌شــوند چراغ‌های هشدار روشن شوند درحالی‌که‬ ‫برخی مشــکالت خود را نشــان نمی‌دهند‪ .‬تســت دیاگ راه‌حلی ارزان و ســریع بوده که اکثر مشــکالت را به شما نشان‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫بررسی و به‌روزرسانی خودرو‬ ‫بررســی پیــش از خرید (‪ )PPI‬خودرو توســط یک نمایندگــی معتبر کاملا توصیه می‌شــود‪ .‬در زمان‬ ‫ایــن فراینــد‪ ،‬یک مکانیک آشــنا با خودرو می‌تواند تمامی اجزا از رینگ‌ها گرفته تا ســقف و مشــکالت‬ ‫پیشرانه‌ای مختلف را بررسی کند‪PPI .‬معموال عملی با هزینه کم بوده و می‌تواند مشکالت چندین هزار‬ ‫دالری را نشان دهد‪ .‬به منظور ایجاد حداکثر آرامش خاطر در طوالنی‌مدت‪ ،‬خرید یک خودروی لوکس‬ ‫دســت‌دوم بدون بررســی پیش از خرید توصیه نمی‌شــود‪ .‬زمانی که در نمایندگی هســتید با سرویس‌کار‬ ‫درباره به‌روزرســانی‌های نرم‌افزاری احتمالی برای خودروی موردنظر صحبت کنید‪ .‬خرید یک خودروی‬ ‫لوکس که تمامی به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری را داشته باشد‪ ،‬می‌تواند از دردسرهای آتی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫دوری از سیستم تعلیق بادی‬ ‫بســیاری از ســدان‌های رده باال با انواع سیستم‌های تعلیق بادی عرضه شده‌اند و شــما باید از نمونه‌های دست‌دوم‬ ‫مجهز به این سیســتم تعلیق دوری کنید‪ .‬در ســال‌هایی که ما دنبال خودروهای دست‌دوم بوده‌ایم به ندرت با خودرویی‬ ‫مواجه شــده‌ایم که سیســتم تعلیق بادی بدون مشکلی داشته باشد‪ .‬سیستم تعلیق بادی می‌تواند سواری خودرو را بهبود‬ ‫بخشد‪ ،‬اما هزینه‌های تعمیر آن ارزشش را ندارد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬
‫بررسی سیستم دستور مرکزی‬ ‫اگر مالک اســبق خودرویی که می‌خواهید بخرید اســتفاده زیادی از سیستم دســتور و کنترل مرکزی داشته و‬ ‫این بخش‌ها فرســودگی بیش‌تری نشــان می‌دهد باید در خرید آن خودرو دقت بیش‌تری به خرج دهید‪ .‬خواه این‬ ‫اینترفیــس مرکــزی از نوع ‪ iDrive‬ب ام و‪ COMAND ،‬مرســدس‪ MMI ،‬آاودی‪ CUE ،‬کادیالک و یا ‪RTI‬‬ ‫لکســوس باشد‪ ،‬از عملکرد ســریع و روان سیســتم اطمینان حاصل کنید‪ .‬از طریق گوشی هوشــمند خود ارتباط‬ ‫بلوتوث و تماس برقرار کنید و در تمامی منوها بگردید تا از صحت عملکرد تمامی این موارد مطمئن شوید‪.‬‬ ‫اگر خودرویی که می‌خواهید بخرید اهرم کنترل مرکزی یا جوی اســتیک دارد‪ ،‬از درســتی عملکرد آن‌ها در تمامی‬ ‫جهات مطمئن شــوید‪ ،‬زیرا در غیر این صورت باید آن را تعویض کنید‪ .‬همچنین به درســتی عملکرد دکمه‌های روی‬ ‫فرمان نیز توجه کنید‪ .‬اگر اینترفیس دستور مرکزی کند بوده یا عمل نمی‌کند شاید نیازمند جایگزینی کل سیستم یا بازبینی‬ ‫نرم‌افزاری باشد‪.‬این موضوع تاثیر منفی روی هزینه‌های شما داشته بنابراین به این مورد دقت ویژه‌ای داشته باشید‪.‬‬ ‫مشاهده تغییرات صورت گرفته در بدنه و پیشرانه‬ ‫اگر خودروی لوکســی که می‌خواهید بخرید توســط یک فرد جوان یا راننده مســابقه‌ای و با استفاده از‬ ‫قطعات ارزان تغییر یافته بهتر است از خیر آن بگذرید‪ .‬بسیاری از سدان‌های لوکس کارکرده توسط مالکان‬ ‫خود دست کاری شده‌اند‪ .‬تغییرات معمول این خودروها عمدتا شامل تیون کامپیوتری و نصب توربو است‪.‬‬ ‫برخی افراد نیز ارتفاع خودروشان را کاهش داده یا از رینگ‌هایبزرگ‌تری استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫مراقب باشید‬ ‫یــک نرم‌افــزار مدیریت پیشــرانه‌ای تغییر یافتــه می‌تواند خــودرو را قدرتمندتر بکند‪ ،‬امــا این موضوع‬ ‫همچنین می‌تواند پیشــرانه را زودتر مستهلک کرده و پوشش گارانتی را باطل کند‪ .‬تغییرات سیستم تعلیق‬ ‫نیز می‌تواند اشکاالتی در رابطه با هندلینگ و دوام خودرو به وجود آورد مخصوصا اگر کیفیت قطعات به‌کار‬ ‫رفته پایین باشد‪ .‬رینگ‌های بزرگ‌تر نیز می‌تواند به خودرو آسیب زده و جلوبندی را مستهلک کند‪ .‬بهترین‬ ‫راه این است که به دنبال خودرویی باشید که نزدیک‌ترین حالت به نمونه فابریک کارخانه‌ای را داشته باشد‪.‬‬ ‫امتحان کردن همه‌چیز‬ ‫زمانی که می‌خواهید خودرو را تست کنید خیلی عجله نداشته باشید‪ .‬خریداران باید وقت مناسبی‬ ‫در حدود ‪ 15‬دقیقه یا بیش‌تر گذاشته و تمامی تجهیزات خودرو را بررسی کنند‪ .‬آیا سیستم صوتی به‬ ‫خوبی کار می‌کند؟ آیا صندوق‌عقب برقی بدون مشــکلی بســته می‌شود؟ آیا سردکن صندلی وظیفه‬ ‫خود را به خوبی انجام می‌دهد؟ سیســتم اطالعات ســرگرمی صندلی‌های عقب و هدآپ دیســپلی‬ ‫چطور؟ تمامی این موارد را بررسی کرده و عجله نکنید‪.‬‬ ‫بررسی باتری و بخش الکترونیکی‬ ‫قطعات الکترونیکی مدرن در حضور یک باتری ضعیف کاملا گیج‌کننده شــده و این موضوع در خودروی‬ ‫تکنولوژیکی مانند یک ســدان لوکس دردســر بیش‌تری دارد‪ .‬اگر خودرویی که می‌خواهید بخرید نشانه‌های‬ ‫مشکوکی چون پیام‌های هشدار‪ ،‬چراغ‌های گوناگون و یا دیگر مشکالت را نشان می‌دهد شاید باتری خودرو‬ ‫ضعیف شده باشد‪ .‬به منظور اطمینان خاطر از خرید‪ ،‬هزینه یک باتری جدید را در نظر داشته باشید‪.‬‬ ‫در نظر گرفتن هزینه‌های اضافی‬ ‫شاید قادر باشید همین حاال یک خودروی لوکس دست‌دوم بخرید‪ ،‬اما شاید نتوانید از پس هزینه‌های‬ ‫بعــدی بربیایید! مطمئن شــوید که تمامی هزینه‌هــای اضافی را در نظر می‌گیریــد‪ .‬خودروهای لوکس و‬ ‫گران‌بهــا معموال حق بیمه بیش‌تری داشــته و بایــد از بنزین مرغوب‌تر در آن‌ها اســتفاده کرد‪ .‬همچنین‬ ‫هزینه‌های تعمیر و ســرویس آن‌ها بیش‌تر از یک تویوتا کروال بوده که باعث می‌شــود جیب‌تان به سرعت‬ ‫خالی شــود‪ .‬اگر نمی‌توانید از عهده چنین هزینه‌هایی بربیایید شــاید خرید یک خودروی سطح میانی پر از‬ ‫تجهیزات‪ ،‬ایده بهتری باشد‪...‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪31‬‬
‫‪Mercedes Maybach Ultimate‬‬ ‫دنیای هوشمند‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫ویژن مرسدس می‌باخ آلتیمیت الکتریکی‬ ‫در حالی که مرســدس به سختی مشغول مانور تبلیغاتی بر روی خودروی‬ ‫مفهومی جدیدی از برند می‌باخ خود اســت تا آن را در بیست و پنجم آوریل‬ ‫رونمایی کند‪ ،‬برخی منابع مطلع در چین دســت به کار شده و زود‌تر از موعد‬ ‫مقرر برای انتشــار تصاویر رسمی از شاســی بلند می‌باخ اقدام کرده‌اند که‬ ‫به روشــنی می‌توان تمام زوایا و خصوصیات اصلــی این ‪ SUV‬فوق لوکس‬ ‫را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫همان طور که پیش‌تر نیز انتظار می‌رفت‪ ،‬مهم‌ترین مشــخصه طراحی می‌باخ‬ ‫جدید فرم‌های ورم کرده و برجسته بدنه است که در نمای جلو با جلو پنجره بسیار‬ ‫بــزرگ با خطوط عمودی یک‌پارچه و پوشــش کرومی ابهتی انحصاری برای این‬ ‫خودرو فراهم می‌کند‪ .‬البته ناگفته نماند که چنین طراحی در مرســدس می‌باخ ‪S‬‬ ‫کالس فیس لیفت شــده و نســخه پولمان همین مدل به کار گرفته شــده بود هر‬ ‫چنــد که در این ‪ SUV‬ابعاد به مراتب عظیم الجثه تری به خود می‌بیند‪ .‬در نمای‬ ‫عقب به وضوح از اســتایل رترو برای شکل دهی به شیشــه‌ها و بدنه بهره گرفته‬ ‫شــده که هر چند ظاهری عجیــب برای این مدل ایجاد می‌کنــد‪ ،‬اما باید اذعان‬ ‫داشت که فرم نسخه قبلی کانسپت می‌باخ یعنی ویژن مرسدس می‌باخ ‪( 6‬حدودا‬ ‫دو سال پیش معرفی شد) به مراتب از مدل کنونی بهتر به چشم می‌آید!‬ ‫این ‪ SUV‬ســوپر لوکس بــه صورت کامل مجهز به قــوای محرکه الکتریکی‬ ‫شــده که نیروی اصلی آن توســط چهار موتور الکتریکی تامین می‌شــود‪ .‬حداکثر‬ ‫قــوای خروجــی این مجموعه چیزی بیش از ‪ 738‬اســب بخار اســت تــا در کنار‬ ‫باتری‌های بزرگ ‪ 80‬کیلووات ساعتی می‌باخ جدید را قادر سازد مسافتی فراتر از‬ ‫‪ 500‬کیلومتر را با یک بار شــارژ طی کند هر چند که در اســتفاده‌های عادی این‬ ‫عدد قطعا پایین‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه این مــدل مفهومی احتمــاال پیش نمایشــی از نســخه می‌باخ‬ ‫نســل آینده مرســدس بنز ‪ GLS‬به عنوان بزرگ‌ترین و لوکس‌ترین شاســی بلند‬ ‫اشــتوتگارتی‌ها محسوب می‌شــود‪ ،‬هنوز ســوال‌های بی جوابی باقی می‌ماند به‬ ‫طوری کــه نمی‌توان تایید کرد کــه مدل لوکس این ‪ SUV‬برای ســال‪ 2019‬از‬ ‫ظاهری متفاوت در مقایســه با نمونه اســتاندارد ‪ GLS‬بهره می‌بــرد یا مانند این‬ ‫خودروی مفهومی به دســتور العمل ‪ S‬کالس یعنی فاصله بین دو محور بیش‌تر‪،‬‬ ‫جلو پنجره بزرگ با خطوط عمودی و برخی بهینه ســازی‌های جزئی دیگر بسنده‬ ‫خواهد کرد!‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬
‫اخیــرا یکــی از نمایندگی‌های شــورولت در ایاالت متحــده خبری را‬ ‫منتشــر کرد مبنی بر این‌که نســل جدیــدی از کوروت بــا چیدمان موتور‬ ‫وســط به زودی به بازار عرضه می‌شــود‪ .‬هرچند این خبر برای بسیاری‬ ‫از عالقــه مندان خودرو چندان عجیب نبود‪ ،‬اما همین نماینده فروش در‬ ‫خبــری تکمیلی عنوان کــرد که یک مدل الکتریکــی قدرتمند هم در حال‬ ‫توســعه است که احتماال در کالس کراس اوور‌های شهری قرار خواهد‬ ‫گرفت! البته یک ماه پیش فورد نقشه خود برای تولید یک ‪ SUV‬چهار در‬ ‫بر پایه موســتانگ را بیان کرده بود که اگر شــورولت نیز دست به چنین‬ ‫کاری بزند قطعا رقابتی هیجان انگیز میان آن‌ها تکرار خواهد شــد منتها‬ ‫در ارتفاع بیش‌تر!‬ ‫این طور که مشــخص اســت برخالف موستانگ شاســی بلند‪ ،‬در کامارو‬ ‫کــراس اوور خبــری از چهار در نیســت و فــرم بدنه آن بیش‌تــر به مدل‌های‬ ‫شــوتینگ بریک نزدیک است چیزی که به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک به‬ ‫واقعیت تبدیل می‌شــود‪ .‬در تصویر دیجیتالی منتشر شده همچنین باید به این‬ ‫نکته نیز اشاره داشت که ظاهر کاماروی جدید به مدل‌های الکتریکی شباهت‬ ‫زیاد دارد چرا که در جلو‪ ،‬جلو پنجره عمال حذف شــده تا ترکیبی شبیه به تسال‬ ‫مدل ‪ X‬را شاهد باشیم‪ .‬در عین حال بچه گل‌گیرهای پالستیکی و اسکرت‌ها‬ ‫و دیفیوزر‌های ســپرهای جلو و عقب به همین رنگ نشــان می‌دهد که ارتفاع‬ ‫کاماروی جدید بیش‌تر از همیشــه اســت چیزی که به صورت یک اســتاندارد‬ ‫برای تقریبا تمام کراس اوورهای شهری امروزی درآمده است‪.‬‬ ‫عالوه بر نیروی محرکه کاملا الکتریکی در این خودرو‪ ،‬همانند موستانگ‬ ‫بایــد منتظر اســتفاده از قوای محرکه هیبریدی نیز باشــیم کــه البته تا زمان‬ ‫معرفــی رســمی این فرضیات احتماال چندین بار به روز رســانی شــود! به هر‬ ‫شکل‪ ،‬اســتفاده از یک نام و برند معتبر برای تولید یک کراس اوور این روزها‬ ‫میان خودروسازان بسیار باب شده به طوری که میتسوبیشی از اکلیپس کراس‬ ‫بر پایه نســخه کوپه آن رونمایی کرده با این توجیه که وقتی بیش‌تر مشــتریان‬ ‫به دنبال یک کراس اوور هســتند چرا هر چیزی را به این دســته از خودروها‬ ‫تبدیل نکنیم!‬ ‫هر دو مدل کنونی المبورگینی یعنی آونتادور و هوراکان به شــکل‬ ‫بــاور نکردنی در بازار فروش موفق ظاهر شــده‌اند‪ ،‬اما این موضوع‬ ‫باعث نمی‌شــود المبو بــه فکر جایگزین کردن آن‌هــا به خودروهای‬ ‫مدرن‌تر و بهتری نباشد‪.‬‬ ‫به تازگی اســتفانو دومنیکالی مدیر عامل این شرکت‪ ،‬عنوان کرده که‬ ‫هر دو مدل در نســل جدید خود مجهز به قوای محرکه پالگین هیبریدی‬ ‫هســتند که در اولین گام این آونتادور اســت که در ســال ‪ 2020‬از چنین‬ ‫تکنولــوژی بهره خواهد برد در حالی که هوراکان حداقل تا ســال ‪2022‬‬ ‫در خــط تولید المبورگینی باقی می‌ماند‪ .‬نکتــه مهم که در این خصوص‬ ‫باید به آن اشاره داشت این است که هر چند نسل جدید این دو ابر خودرو‬ ‫مجهز به سیستم هیبریدی می‌شوند‪ ،‬اما در هیچ یک نباید انتظار استفاده‬ ‫از پیشــرانه‌های توربو شــارژر تکمیلی را داشــت چرا که گاو خشــمگین‬ ‫ایتالیایی‌هــا اعتقاد چندانی بــه آن ندارد‪ .‬به گفته مواریزیــو رجیانی مدیر‬ ‫فنی شرکت‪ ،‬وقتی صحبت از احساس باشد هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین‬ ‫پیشرانه‌های تنفس طبیعی شود و به همین دلیل به راحتی می‌توان پیش‬ ‫بینی کرد که با وجود ارایه تکنولوژی پالگین هیبریدی در مدل‌های جدید‬ ‫المبو‪ ،‬همچنان پیشــرانه ‪ 10‬و ‪ 12‬سیلندر خورجینی کنونی جایگاه خود‬ ‫را در آن‌هــا حفظ خواهند کرد با این تفاوت کــه این بار باید در کنار موتور‬ ‫الکتریکــی و مجموعه باتری‌ها به فعالیت بپردازنــد! همچنین حداقل تا‬ ‫سال ‪ 2026‬نباید منتظر تولید یک سوپر خودروی کاملا الکتریکی توسط‬ ‫المبورگینــی بود تا نمایندگان تســا‪ ،‬مرســدس‪ ،‬ب ام و و ‪ ...‬در بازار با‬ ‫آرامش بیش‌تری به رقابت با هم مشغول باشند!‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪Lamborghini Terzo Millennio‬‬ ‫المبورگینی‌هایالکتریکی‬ ‫‪Chevy Camaro Electric SUV‬‬ ‫شاسی بلند الکتریکی شورولت کامارو!‬ ‫‪33‬‬
‫کلینیک مجازی‬ ‫گزارش از موسسه معتبر ‪Euro NCAP‬‬ ‫تست‌های تصادف خودرو‬ ‫‪European New Car Assessment Programme‬‬ ‫به اختصار (‪ )Euro NCAP‬از معتبرترین مراکز تست تصادف‬ ‫خودروهای جدید به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫تست‌های تصادف در موسسه ‪ Euro NCAP‬به چهار‬ ‫قسمت برای هر خودرو تقسیم می‌شود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬برخورد از جلو با مانع دگردیس ناپذیر با سرعت‬ ‫‪ ۶۴‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫این تســت‪ ،‬تصادف از روبه‌رو را برای ما شبیه‌ســازی‬ ‫می‌کند‪ .‬این تســت‪ ،‬یکــی از اولیــن آزمون‌های تصادف‬ ‫خودرو بوده اســت و از ســال ‪ ،۱۹۶۸‬تغییرات بســیاری‬ ‫در آن انجــام شــده اســت‪ .‬ایــن تســت از همــان ابتدا‪،‬‬ ‫به‌صــورت مســتقیم و در برخــورد بــا قســمت جلــوی‬ ‫خــودرو انجــام می‌شــد و ســرعت آن خودرو نیــز به ‪50‬‬ ‫کیلومتر بر ســاعت می‌رســید‪ .‬ابعاد آدمک‌هــا نیز متغیر‬ ‫بــوده و بدون کمربنــد ایمنی در خودرو قــرار می‌گرفتند‪.‬‬ ‫این تســت محک مناسبی برای سیســتم‌های ایمنی در‬ ‫صندلــی جلو و عقــب اســت‪ .‬محدودیت‌هایی بــر نحو ‌ه‬ ‫شــتاب‌گیری منفــی قفســه ســینه و زاویــ ‌ه آن هنــگام‬ ‫تصادف‪ ‬وجود دارد که سازندگان خودرو را ملزم می‌کند تا‬ ‫هر چه بیش‌تر این قوانین ســفت و سخت را رعایت کنند‪.‬‬ ‫این آزمایش مکمل تست انحراف مانع نرم است به طوری‬ ‫که سیســتم‌های ایمنی خودرو به‌گونه‌ای باید عمل کنند‬ ‫تا آدمک مذکر در ســرعت ‪ ۶۴‬کیلومتر بر ساعت جراحت‬ ‫نبیند؛ خودروهــا همچنین باید به گونه‌ای ســازگار عمل‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫کننــد تــا جراحت جدی هنــگام ایجاد نیــروی حاصل از‬ ‫شتاب‌گیری منفی بر آدمک کوچک مونث وارد نشود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برخورد از پهلو با سرعت ‪ ۵۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫در آزمایــش ‪ ،Euro NCAP‬مانعــی منعطف (نرم) بر‬ ‫روی یک واگن متحرک با ســرعت ‪ ۵۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫وجود دارد و از ســمت راســت به خودروی ســاکن نزدیک‬ ‫می‌شــود‪ .‬در این آزمایش از آدمک مذکر در صندلی راننده‬ ‫و از آدمــک بچه در صندلی عقب اســتفاده می‌شــود‪ .‬این‬ ‫آزمایش مقاومت خودرو را در هنگام برخورد از ناحیه بحرانی‬ ‫بدنــه می‌آزماید‪ .‬همچنین اســتحکام کافی ســتون‌های‬ ‫بین دو درســتون(‪ )B‬مشخص می‌شــود و عملکرد کیسه‬ ‫هوای جانبی پــرده‌ای مورد آزمایش قرار می‌گیرد‪ .‬تســت‬
‫مانع متحرک جانبی‪ ،‬میزان جذب انرژی توســط ســازه در‬ ‫پنل‌های در و صندلی‌ها را مشــخص می‌کند‪ .‬زمان‌بندی‬ ‫عمل کردن کیسه هوا باید به دقت کنترل شود تا از حداکثر‬ ‫حفاظت ممکن اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برخورد از پهلو با تیرک عمودی و با سرعت ‪۲۹‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت‬ ‫البته این آزمایش هم اکنون با ســرعت ‪ ۳۲‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت انجام می‌شود‪.‬‬ ‫در تســت‌های ‪ ،Euro NCAP‬خــودرو بــا ســرعت‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومتــر بــر ســاعت به ســمت مانع که یک ســتون‬ ‫باریــک صلــب اســت حرکــت داده می‌شــود‪ .‬خــودرو‬ ‫به ســمت راســت خــود در حال کشــیده شــدن اســت‪.‬‬ ‫این آزمایش یکی از تســت‌های بســیار پیچیده به منظور‬ ‫ارزیابی توانایی خودرو در محافظت از ســر راننده اســت؛‬ ‫بــا توجه به ایــن که بارگــذاری بــر روی خــودرو در این‬ ‫تســت موضعی است‪ .‬تغییر شــکل خودرو می‌تواند بسیار‬ ‫حــاد باشــد و فرورفتگی ســتون در قســمت داخل اتاق‬ ‫نیــز از پارامتر‌هــای حیاتی اســت‪ .‬بــدون در نظر گرفتن‬ ‫سیستم‌های حفاظتی‪ ،‬ستون به سر راننده ضربه شدیدی‬ ‫وارد می‌کنــد و منجر به ایجاد جراحات جدی می‌شــود‪.‬‬ ‫کیســه‌ هوای محافظ ســر‪ ،‬معموال به شــکل پرده‌ای در‬ ‫کنــار پنجره فعال می‌شــود‪ ،‬ولی در برخی اوقات کیســه‬ ‫هــوای صندلی جلو نیز عمل می‌کند که می‌تواند راه حلی‬ ‫مناسب تلقی شود‪ .‬توجه زیاد در انجام این تست نیاز است‬ ‫تا عملکرد این چنین سیســتم‌های ایمنی در خودرو تاثیر‬ ‫مثبتی داشته باشند‪.‬‬ ‫در تست‌های ‪Euro‬‬ ‫‪ ،NCAP‬خودرو با‬ ‫سرعت ‪ ۳۲‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت به سمت مانع‬ ‫که یک ستون باریک‬ ‫صلب است حرکت داده‬ ‫می‌شود‬ ‫‪ .۴‬برخورد با عابر از جلو با ســرعت ‪ ۴۰‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت‬ ‫بــا بررســی آزمایش‌های این موسســه چنــد موضوع‬ ‫روشن می‌شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬در ایــن آزمایش‌هــا حفــظ فــرم اتاقــک راننده و‬ ‫سرنشــینان مــاک اســت نــه میــزان تخریب خــودرو‪.‬‬ ‫در این آزمایش شــاخص ایمنی براساس میزان آسیب به‬ ‫سرنشینان و اتاقک داخلی سنجیده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬کلیــه خودروهــا در تصــادف از پهلــو بــه مراتــب‬ ‫خطرناک‌تــر از تصــادف از روبــه‌رو عمــل می‌کننــد و‬ ‫این‌جاســت که آپشــن ایربگ‌های کناری تا حدی به داد‬ ‫افراد داخل خودرو می‌رسد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افزایش سن ماشین‌ها (بسته به شرایط آب و هوایی‬ ‫و نگه‌داری) رابطه مستقیمی با کاهش ایمنی‌اشان دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اکثر ماشــین‌های قدیمی حتی از زمــان تولید هم‬ ‫ایمنی مطلوبی نداشته‌اند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪35‬‬
‫رودررو‬ ‫شاخ‌به‌شاخ شدن آاودی ‪ 2018 S3‬و ب ام و ‪M240i‬‬ ‫ارباب حلقه‌ها در برابر باواريايي لذت‌بخش‬ ‫من اصال پیر نیستم‪ ،‬اما فکر می‌کنم برای استفاده از بعضی چیزها همچون جوراب‌های باب اسفنجی و یا‬ ‫حتی یک تولد پر زرق و برق کمی سن باالتری دارم‪ .‬امسال ‪ 27‬سال را تمام کرده و وارد بیست و هشتمین‬ ‫بهار زندگانی خود می‌شوم و البته به این نتیجه رسیده‌ام که سنم برای استفاده از یک هاچ‌بک داغ نیز کمی‬ ‫باال رفته است! به همان اندازه که دوست دارم پشت فرمان خودروهایی همچون فورد فوکوس ‪ ،RS‬سوبارو‬ ‫‪ WRX STI‬و هوندا سیویک تایپ‪ R‬بنشینم‪،‬اما به هماناندازه نیزاحساسمی‌کنماین کار مناسب سن من‬ ‫نیست‪ .‬من در برهه‌ای از زندگانی قرار دارم که خواهان خودروهای قابل‌احترام‌تری هستم‪ ،‬اما خب دوست‬ ‫ندارم هیجان رانندگی در این وسط قربانی شود‪ .‬خوش‌بختانه گزینه‌های معدودی باقی مانده‌اند که یکی از‬ ‫آن‌ها آاودی ‪ 2018 s8‬و دیگری ب ام و ‪ M240i‬است‪ .‬این دو خودرو خیلی گران نبوده و از آن‌جایی که من‬ ‫فرزندی ندارم بنابراین می‌توانم کمی خسیس بودن را کنار گذاشته و خودروی لوکس‌تری سوار شوم (وقتی‬ ‫فرزندم به دنیا بیاید هزینه‌های او قطعا اجازه خرید چنین خودرویی را دیگر نخواهد داد!)‪ ،‬اما بیایید به بررسی‬ ‫این که کدام‌یک از این دو خودروی آلمانی بهتر هستند بپردازیم‪.‬‬ ‫نســخه‌های عــادی آاودی ‪ A3‬و ب ام و ســری ‪2‬‬ ‫(‪ )230i‬هیجان زیــادی ندارند‪ ،‬زیــرا خودروهای پایه‌ای‬ ‫بــوده و عملکــرد آن‌ها نیز در ســطحی نیســت کــه ما را‬ ‫هیجانی کند‪ .‬از طرف دیگر هم نســخه‌های بسیار قوی‌تر‬ ‫‪ RS3‬و ‪ M2‬نیــز گران‌تر بوده و جیب ما یارای خرید آن‌ها‬ ‫نیســت! ‪ S3‬و ‪ M240i‬تعادل فوق‌العاده‌ای برای فردی‬ ‫همچون من فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫آاودی ‪ S3‬از پیشــرانه چهار سیلندر دو لیتری توربوی‬ ‫نرم و روان گروه فولکس‌واگن بهره می‌گیرد‪ .‬این پیشــرانه‬ ‫قدرت ‪ 292‬اســب بخاری داشــته و گشــتاور ‪ 380‬نیوتن‬ ‫متــری آن از دور ‪ 1900‬تــا ‪ 5300‬پیشــرانه در دســترس‬ ‫اســت‪ .‬سیســتم چهار چــرخ محــرک و گیربکس هفت‬ ‫ســرعته دوکالچه اتوماتیــک نیز به‌صورت اســتاندارد در‬ ‫این سدان ســاب کامپکت وجود دارند‪ .‬شتاب صفر تا ‪96‬‬ ‫کیلومتر در ســاعت آاودی ‪ S3‬برابر با ‪ 4.6‬ثانیه بوده و به‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫راحتی می‌تواند بســیاری از خودروها را در خیابان شرمنده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در ســال‌های دور ‪ S3‬بــا گیربکــس دســتی عرضــه‬ ‫نمی‌شــد و این برای من فاکتوری تعییــن کننده بود‪ ،‬زیرا‬ ‫من از آن دســته افرادی هســتم که طرفدار پر و پا قرص‬ ‫گیربکس‌های دســتی بوده‪ ،‬ولی این روزهــا اوضاع فرق‬ ‫کرده اســت‪ .‬از آن‌جایی که ســنم باالتر رفته کمی تنبل‌تر‬ ‫شده‌ام‪ .‬هنوز هم گیربکس‌های دستی را به خاطر هیجان‬ ‫بیش‌تــر ترجیح می‌دهــم‪ ،‬اما بــه خاطر این‌کــه ترافیک‬ ‫شهری بیش‌تر شــده و حوصله تعویض دنده‌ها نیز کم‌تر‪،‬‬ ‫بنابراین اســتفاده از گیربکس اتوماتیــک با تعویض‌های‬ ‫ســریع پایان دنیا نیست! و یکی از این گیربکس‌ها در ‪S3‬‬ ‫است که تعویض‌های تیزی داشــته‪ ،‬اما در برخی موارد و‬ ‫در سرعت‌های پایین برخی تعلل‌ها را نشان می‌دهد‪ .‬هنوز‬ ‫هم نیازی به اســتفاده از پدال شیفترها نمی‌بینم‪ ،‬زیرا این‬ ‫گیربکس همیشه می‌داند چه دنده‌ای را انتخاب کند‪.‬‬ ‫امــا ســاح ب ام و ‪ M240i‬کوپــه در برابــر حریــف‬ ‫هم‌وطن خود پیشــرانه شش سیلندر ســه لیتری توربوی‬ ‫خطی اســت که قــدرت را از طریق یک گیربکس شــش‬ ‫ســرعته دســتی به چرخ‌های عقب می‌فرســتد‪ .‬سیستم‬ ‫چهار چرخ محرک و گیربکس هشــت ســرعته اتوماتیک‬ ‫به‌صورت سفارشــی در دســترس هســتند‪ .‬پیشــرانه این‬ ‫خــودرو قدرت ‪ 340‬اســب بخاری و گشــتاور ‪ 500‬نیوتن‬ ‫متــری را تولیــد می‌کنــد کــه از دور ‪ 1520‬تــا ‪ 4500‬در‬ ‫دسترس است‪ .‬شــتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت این‬ ‫خودرو با آاودی یکســان اســت بنابرایــن ‪ M240i‬خیلی‬ ‫سریع‌تر نیســت‪ .‬بزرگ‌ترین تفاوت این دو خودرو احساس‬ ‫قوی‌تــر بودن ب ام و بدون جان کندن زیاد اســت؛ برای‬ ‫مثــال حتی در بزرگ‌راه و در دنده ششــم قدرت زیادی در‬ ‫دســترس بوده و نیــازی هم به معکوس دادن احســاس‬ ‫نمی‌شــود‪ .‬شتاب گیری این باواریایی خوش‌تیپ تقریبا در‬ ‫همه دنده‌ها بسیار سریع است‪.‬‬ ‫دیگــر تفاوت بــزرگ این دو خــودرو چگونگــی توازن‬ ‫ســواری و شــخصیت آن‌هاســت‪ .‬اگرچه ‪ S3‬احســاس‬ ‫اطمینــان را در هنگام عبــور از پیچ‌ها دارد‪ ،‬اما ب ام و در‬ ‫زمان تغییر جهت‌ها پایدارتر احســاس شــده و فرمان آن‬ ‫ســنگین‌تر و هیجان‌انگیزتر اســت‪ .‬من واقعا تقسیم وزن‬ ‫‪ 50/50‬ب ام و را ســتایش می‌کنم و زمانی که پیشــرانه‬ ‫بــا اگــزوز سفارشــی ‪ M‬پرفورمنس ترکیب شــود شــاهد‬ ‫غرش‌هــای جذابــی خواهیم بود که آاودی یــارای رقابت‬ ‫بــا آن را ندارد‪ S3 .‬مــا را خوش‌حال می‌کند‪ ،‬اما ‪M240i‬‬ ‫باعث می‌شود پشت سر هم قهقهه بزنیم و این یک تفاوت‬ ‫مهم است!‬ ‫یکــی از بخش‌هایی که آاودی بــر ب ام و برتری پیدا‬ ‫می‌کند کابین است که شــاید در کالس خود هم بهترین‬ ‫باشــد‪ .‬با نشســتن در کابین ‪ S3‬بــاور خواهید کرد که این‬ ‫خــودرو گران‌تر از قیمت واقعی بــوده و در جای جای آن‬
‫شــاهد مواد گران‌قیمت‪ ،‬چرم دوخته شــده‪ ،‬تریم فلزی‪،‬‬ ‫طراحی مدرن و داشبورد دیجیتال زیبا و کاربردی خواهید‬ ‫بود‪ .‬اگرچه کیفیت ســاخت هر دو خودرو یکســان بوده و‬ ‫هر دو از مواد و تریم‌های لوکســی اســتفاده کرده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫طراحــی کابیــن ‪ M240i‬در مقایســه با ‪ S3‬کمــی از مد‬ ‫افتاده حس می‌شــود‪ .‬البته یکی از مزیت‌های ب ام و در‬ ‫دسترس بودن صفحه لمسی است که باعث شده استفاده‬ ‫آسان‌تری داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگر معموال افراد بیش‌تری را حمل می‌کنید‬ ‫دو در اضافــی و صندلی‌هــای جادارتــر عقــب در ‪ S3‬را‬ ‫تحسین خواهید کرد‪ M240i .‬کوپه از نظر کاربردی بودن‬ ‫نمی‌توانــد بــا آاودی رقابت کند‪ ،‬زیرا دسترســی به بخش‬ ‫عقب آن چندان آسان نیست‪.‬‬ ‫امــا یکــی از مهم‌تریــن فاکتورهــا در زمــان خریــد‬ ‫بحــث قیمت اســت‪ .‬بهــای ب ام و ‪ M240i‬بــه همراه‬ ‫هزینه‌های تحویل از ‪46‬هزار و ‪ 295‬دالر آغاز می‌شــود‪.‬‬ ‫البته نمونه حاضر در تســت که دارای آپشن‌های اضافی‬ ‫بوده بهــای ‪51‬هــزار و ‪ 182‬دالری دارد‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫از سیســتم چهار چــرخ محــرک و گیربکــس اتوماتیک‬ ‫محو خواهند شــد‪ .‬اگر بی بــرو برگرد خواســتار خودروی‬ ‫دو دیفرانســیل هســتید‪ ،‬آاودی را انتخــاب کنید‪ ،‬اما اگر‬ ‫اهمیت چندانی به این موضوع نمی‌دهید ‪ M240i‬دستی‬ ‫و دیفرانسیل عقب انتخاب درست است‪.‬‬ ‫اگر اولویت شــما اشــرافیت و کاربردی بودن باشــد و‬ ‫دینامیک سواری را در صدر خواسته‌های خود قرار ندهید‬ ‫آاودی خــودروی بهتری خواهد بــود‪ .‬این خودرو به خاطر‬ ‫دو در بیش‌تر‪ ،‬صندلی‌های عقب جادارتر و سیســتم چهار‬ ‫چــرخ محرک کاربردی‌تر بــوده و کابین فوق‌العاده آن نیز‬ ‫شما را انگشت به دهان می‌کند‪.‬‬ ‫آاودی ‪ S3‬بــه عنوان یک خــودروی کاربردی انتخاب‬ ‫اشتباهی نیســت مخصوصا این‌که ســواری آن هنوز هم‬ ‫خوب بــوده‪ ،‬امــا از آن‌جایی کــه من دوســت دارم لذت‬ ‫رانندگــی را حتی در این ســن هــم تجربه کنــم بنابراین‬ ‫بیش‌تر به ب ام و تمایل دارم‪ ،‬زیرا فاکتور قهقهه زدن را به‬ ‫همراه دارد‪ .‬من یک فرد بالغ هســتم‪ ،‬اما خب دلیلی ندارد‬ ‫که از رانندگی لذت نبرم!‬ ‫قیمــت آاودی ‪ S3‬از ‪42‬هــزار و ‪ 900‬دالر آغاز شــده و‬ ‫نمونه تســت شده نیز به همراه آپشــن‌ها قیمت ‪51‬هزار‬ ‫و ‪ 850‬دالری داشــته اســت‪ .‬اگر قیمت‌هــای پایه را در‬ ‫نظر بگیریم این آاودی اســت که ارزان‌تر نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫امــا هر دو خودرو بــا وجود آپشــن‌های گوناگون فاصله‬ ‫قیمتی کم‌تری دارند‪ .‬ذکر این نکته هم مهم است که در‬ ‫صورت سفارش آپشن‌های گوناگون قیمت هر دو خودرو‬ ‫سریعا افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫این دو خودرو به حدی خوب هســتند که انتخاب پیروز‬ ‫قاطع میدان بسیار سخت اســت‪ ،‬اما اگر بتوانید نیازهای‬ ‫خود از یک خودرو را مشــخص کنید کار آســان‌تر خواهد‬ ‫بــود‪ .‬ب ام و خودروی خوبی برای راننــده بوده زیرا درگیر‬ ‫کننده‌تر از آاودی اســت‪ .‬دیفرانسیل عقب‪ ،‬شش سیلندر‪،‬‬ ‫گیربکس دســتی و غرش‌های سیستم اگزوز همه و همه‬ ‫برای یک طرفدار سرســخت لذت رانندگی عالی هستند‪.‬‬ ‫البته یــک نکته وجود دارد و آن‌هــم این‌که بخش اعظم‬ ‫شخصیت ویژه و ریشه‌های سنتی ب ام و که در گیربکس‬ ‫دستی و طراحی دیفرانســیل عقب وجود دارند با استفاده‬ ‫جدول رویارویی ب‌ام‌و ‪ -‬آاودی ‪S3‬‬ ‫ب ام و ‪M240i‬‬ ‫برنده‬ ‫آاودی ‪S3‬‬ ‫‪ 340‬اسب بخار‬ ‫ب ام و‬ ‫‪ 292‬اسب بخار‬ ‫‪ 500‬نیوتن متر‬ ‫ب ام و‬ ‫‪ 380‬نیوتن متر‬ ‫شش سرعته دستی‬ ‫‪-‬‬ ‫هفت سرعته دوکالچه‬ ‫‪ 4.6‬ثانیه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 4.6‬ثانیه‬ ‫‪ 10.7-8.4-12.5‬لیتر در هر ‪100‬‬ ‫کیلومتر‬ ‫آاودی‬ ‫‪ 9.6-8.3-10.6‬لیتر در هر ‪100‬‬ ‫کیلومتر‬ ‫‪46‬هزار و ‪ 295‬دالر‬ ‫آاودی‬ ‫‪42‬هزار و ‪ 900‬دالر‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪37‬‬
‫کندوکاو‬ ‫بررسی اثر حضور ایران‌خودرو در نمایشگاههای استانی‬ ‫نقاط قوت‪ -‬نقاط بهبود‬ ‫محسن حسینعلی‪ ،‬سید حسین موسوی‬ ‫الزمه رســیدن ایران‌خودرو به بازارهای گسترده‬ ‫و موفقیت‌هــای بــزرگ تجــاری‪ ،‬حرکــت به ســوی‬ ‫اقتصــاد بــاز‪ ،‬بــه کارگیــری اســتراتژی‌ها و عناصر‬ ‫آمیختــه بازاریابــی؛ شــامل محصــول(‪،)Product‬‬ ‫قیمــت (‪ ،)Price‬مــکان عرضــه یا توزیــع (‪ )Place‬و‬ ‫فعالیت‌های ترویجی (‪ )Promotion‬و بررســی دقیق‬ ‫نیازها و خواسته‌های مشتریان است‪.‬‬ ‫فعالیت‌هــای ترویجی در ایران‌خــودرو به طور کلی در‬ ‫برگیرنده موارد زیر است‪:‬‬ ‫انجام تبلیغات (در فضاهای حقیقی و مجازی) برای‬ ‫کلیه محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫مسوولیت‌های اجتماعی و انجام حمایت‌های مالی‬ ‫(اسپانسرینگ)‬ ‫فــروش مســتقیم محصــوالت (اینترنتــی و بدون‬ ‫واسطه)‬ ‫ارتقا و ایجاد تسهیل در روش‌های فروش‬ ‫رصد رقبا و مشــتریان از طریق برگزاری کلینیک و‬ ‫نظرسنجی‌های میدانی‬ ‫بازاریابــی چهــره بــه چهــره (مواجهه مســتقیم با‬ ‫مشتریان به خصوص مشتریان عمده)‬ ‫شــرکت در نمایشــگاه‌های اســتانی جنبــه مهمی از‬ ‫فعالیت‌هــای ترویجــی در ایــران محســوب شــده و این‬ ‫فرصت را فراهم می‌آورد که بخشــی از اهداف فوق الذکر‬ ‫در تعامل مستقیم با مشــتریان و مصرف کنندگان تحقق‬ ‫یافته و در کنار آن مشتریان بالقوه نیز شناسایی شوند‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫سیاســت‌های جدید معاونت بازاریابی و فروش شرکت‬ ‫ایران‌خودرو در خصوص مشارکت مستقیم نمایندگی‌های‬ ‫مجاز در مدیریت برگزاری نمایشــگاه‌های اســتانی باعث‬ ‫شــد‪ ،‬تا ضمن کاهــش هزینه بــاالی صــورت گرفته (و‬ ‫پذیرفته شده به عنوان یکی از پروژه‌های کاهش هزینه در‬ ‫ســال ‪ ،)96‬تعداد نمایشــگاه‌های برگزار شده در سال ‪96‬‬ ‫نسبت به سال ‪ ،95‬از افزایش چشم‌گیری برخوردار باشد‪.‬‬ ‫(تعداد ‪ 23‬نمایشگاه در سال ‪ 96‬برگزار شد‪).‬‬ ‫مثلــث برگزاری نمایشــگاه‌های اســتانی دارای ســه‬ ‫ضلع اصلی اســت که شــامل تولید کننده (ایران‌خودرو)‪،‬‬ ‫برگزارکننــده (نمایندگــی مجــاز ایران‌خــودرو) و بازدید‬ ‫کنندگان اســت‪ .‬در این نوشــتار هدف آن اســت تا ســه‬ ‫ضلع برگــزاری نمایشــگاه‌های اســتانی تشــریح و تاثیر‬ ‫حضور ایران‌خودرو در این نمایشــگاه‌ها با توجه به اهداف‬ ‫فعالیت‌های ترویجی (موارد شش گانه ذکر شده در فوق)‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه و اهداف مثلثی‬ ‫نمایشــگاه نقش یک رســانه را ایفا می‌کنــد که در آن‬ ‫نمایندگی مجــاز ایران‌خودرو‪ ،‬با در اختیــار گرفتن غرفه‬ ‫نمایشگاهی و نمایش محصوالت ایران‌خودرو‪ ،‬به عنوان‬ ‫فرســتنده اطالعات وارد عمــل شــده و بازدیدکننده نیز‬ ‫حکم گیرنده اطالعات را پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫در نمایشــگاه می‌توان عالوه بر جذب مشتریان جدید‬ ‫و بهبود مناســبات بــا مشــتریان کنونــی‪ ،‬از تغییرات در‬ ‫نگــرش و رفتار آن‌ها اطالع حاصــل کرد و ضمن تماس‬ ‫مســتقیم با مشــتریان کنونی و آتی‪ ،‬اطالعــات مورد نیاز‬ ‫آنــان‪ ،‬در زمینه‌هایی چون کیفیــت و ویژگی محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬روش‌های فروش ویژه نمایشــگاه و خدمات‬ ‫پس از فروش و ‪ ...‬را در اختیار آن‌ها گذاشت‪.‬‬ ‫در نمایشگاه‌های استانی‪ ،‬تولیدکننده (ایران‌خودرو)‪،‬‬ ‫برگــزار کننــده (نمایندگی مجــاز ایران‌خــودرو) و بازدید‬ ‫کننده گــرد هم می‌آینــد و برگزاری ایــن فرآیند‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش ســطح اطالعات و دانش عمومی‪ ،‬علمی و فنی‬ ‫بازدیدکنندگان و برگزار کنندگان می‌شود‪.‬‬ ‫بــه طور کلــی نمایشــگاه‌ها صرفا به خاطــر اهداف‬ ‫تجــاری برگــزار نمی‌شــوند‪ ،‬بــه همین دلیــل‪ ،‬میزان‬ ‫موفقیــت یــک نمایشــگاه را بــا ارزش قراردادهایی که‬ ‫در طول برپایی آن منعقد می‌شــود ارزیابــی نمی‌کنند‪،‬‬ ‫زیرا دســتاوردهای یک نمایشگاه وســیع‌تر و گسترده‌تر‬ ‫از مبــادالت تجــاری اســت کــه در جریــان برگــزاری‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫ایران‌خــودرو‪ ،‬نمایندگی‌های مجــاز و بازدیدکننده هر‬ ‫یک نقشی اصلی و حیاتی در این فعالیت بازاریابی دارند و‬ ‫محقق شدن اهداف هر یک در گرو تحقق اهداف سایرین‬ ‫است‪ .‬نمودار‪ 1‬ارتباط سه گروه را نشان می‌دهد‪:‬‬ ‫‪ ) 1-1‬اهداف ایران‌خودرو‬ ‫عمده اهداف ایران‌خودرو از شرکت در نمایشگاه‌های‬ ‫استانی در سال ‪ ،96‬به قرار زیر بوده است‪:‬‬ ‫معرفی و ارایه محصوالت جدید‬ ‫برقــراری ارتباط مســتقیم بــا مشــتریان و مصرف‬ ‫کنندگان نهایی‬
‫سیاست جدید معاونت‬ ‫بازاریابی و فروش باعث شده‬ ‫برگزارکنندگاننمایشگاه‌های‬ ‫استانی (نمایندگی‌های مجاز‬ ‫ایران‌خودرو) در زمینه عقد‬ ‫قراردادهای عمده انگیزه‬ ‫بیش‌تری از خود نشان دهند و‬ ‫نمایشگاه‌ها فرصت خوبی برای‬ ‫اجرای این سیاست است‬ ‫ارتقای جایگاه و برند ایران‌خودرو‪ ،‬اهداف زیر را در ســال‬ ‫‪ 96‬مد نظر قرار داده بودند‪:‬‬ ‫افزایش شهرت و اعتبار در شهر‬ ‫فروش بیش‌تر و توسعه بازار‬ ‫تقویــت ذهنیــت مشــتریان در ارتبــاط بــا عملکرد‬ ‫نمایندگی‬ ‫‪ )1-3‬اهداف بازدید کننده‬ ‫رویــت و کســب اطــاع از آخریــن وضعیــت تولید‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫مشــخصات فنــی و ویژگی‌های محصــوالت جدید‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫اطــاع و ثبت نــام خودرو با شــرایط فــروش ویژه‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫پی‌گیری ثبت نام‌های قبلی و مشکالت احتمالی در‬ ‫روند تخصیص و تحویل خودرو‬ ‫تاثیر حضور ایران‌خودرو در نمایشگاه‌های‬ ‫استانی در سال ‪96‬‬ ‫جنبه‌های مختلف فعالیت‌های ترویجی‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫نمایندگی‬ ‫مجاز شرکت‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫نمودار‪ -1‬عوامل اصلی و حیاتی مشارکت کننده در‬ ‫نمایشگاه‌های استانی خودرو‬ ‫تقویــت تصویر و جایگاه محصوالت ایران‌خودرو نزد‬ ‫مشتریان‬ ‫شناسایی و ارزیابی نیازهای جدید بازار و مشتریان بالقوه‬ ‫شناسایی‪ ،‬تحلیل و ارزیابی حضور رقبا‬ ‫فروش بیش‌تر و افزایش سهم بازار‬ ‫افزایــش تــوان تبلیغاتی و مدیریتــی نمایندگی‌های‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫‪)1-2‬اهداف نمایندگی‬ ‫نمایندگی‌هــای مجاز ایران‌خودرو در کنار هدف بزرگ‬ ‫تبلیغات و اطالع رسانی‬ ‫بازاریابــی نوین در ایران‌خودرو‪ ،‬انجــام کارهایی بیش‬ ‫از عرضــه خودرو‪ ،‬تعیین قیمت مناســب و تحویل خودرو‬ ‫به مشــتریان هدف در زمان مناسب و به شیوه‌ای مناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ایــن شــیوه‪ ،‬ایران‌خــودرو و نمایندگی‌هــای مجاز‬ ‫آن‪ ،‬از طریــق نمایشــگاه‌های اســتانی‪ ،‬مصــرف کننده‬ ‫را از ویژگی‌هــای فنــی‪ ،‬تجهیــزات و مزایــای محصول‬ ‫آگاه می‌ســازند و تصویــر بســیار خوبــی از محصــول در‬ ‫ذهــن مشــتریان ایجــاد می‌کننــد‪ .‬در اقتصــاد امــروز‬ ‫مصرف‌کنندگان بیش‌تر درصدد ارضای خواسته‌هایشــان‬ ‫هســتند تــا نیازهایشــان‪ .‬این امر ســبب شــده اســت تا‬ ‫ایران‌خودرو‪،‬بــرای جلب مشــتریان بیش‌تر‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫ترویجی (‪ )Promotion‬مناسبی تهیه و اجرا کند‪.‬‬ ‫اطــاع رســانی در واقع کوششــی اســت دیــداری‪،‬‬ ‫شــنیداری‪ ،‬گفتاری‪ ،‬نوشــتاری و حرکتی بــرای تفهیم‪،‬‬ ‫اثرگذاری و اثر پذیری که با آن پیام از طریق یک واسطه‪،‬‬ ‫برای گیرنده ارسال می‌شــود‪ .‬در این راستا‪ ،‬ایران‌خودرو‬ ‫بــه تناســب ابعــاد و تعــداد مخاطبــان و نمایندگی‌های‬ ‫مشارکت کننده برای توزیع بروشور و کاتالوگ‌ها و توضیح‬ ‫ویژگی‌های محصوالت به نمایــش درآمده اقدام می‌کند‬ ‫و از ایــن طریق آگاهی مشــتریان در مورد شــرکت و برند‬ ‫ایران‌خودرو را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫مسوولیت‌های اجتماعی و انجام حمایت‌های مالی‬ ‫(اسپانسرینگ)‬ ‫امروزه ســازمان‌های نوین در تالشند از طریق ارایه‬ ‫حمایت‌هــای مالی و انجام مســوولیت‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫جایــگاه مناســبی را در ذهــن مخاطبان ایجــاد کنند‪.‬‬ ‫نمایشــگاه‌ها‪ ،‬فضــای مناســبی بــرای تبلیــغ و ارایــه‬ ‫فعالیت‌هــای صــورت گرفته در زمینه مســوولیت‌های‬ ‫اجتماعــی در اختیــار ایران‌خــودرو قــرار می‌دهد‪ .‬در‬ ‫دوره اخیــر‪ ،‬نماینده مدیریت مســوولیت‌های اجتماعی‬ ‫ایران‌خــودرو در نمایشــگاه‌ها حضــوری فعال داشــته‬ ‫اســت و بــا تبییــن فعالیت‌های صــورت گرفتــه برای‬ ‫نمایندگی‌هــای مجــاز ایران‌خــودرو و بازدیدکنندگان‬ ‫و اخــذ نظرات آنان‪ ،‬نقــش خود را در ارتقــای جایگاه‬ ‫مســوولیت‌های اجتماعــی و انجــام حمایت‌‌های مالی‬ ‫ایفا کرده است‪.‬‬ ‫فروش مستقیم محصوالت (اینترنتی یا حضوری)‬ ‫فروش مستقیم محصوالت از مهم‌ترین دالیل حضور‬ ‫نمایندگی‌هــای مجــاز ایران‌خــودرو (بــه عنــوان برگزار‬ ‫کننــده) و بازدیدکننــدگان در نمایشگاه‌هاســت‪ .‬بــرای‬ ‫تحقق این هدف به تناســب ســطح موجودی و تعهدات و‬ ‫درجه نمایندگی‪ ،‬شــرایط فروش ویژه نمایشگاهی با تایید‬ ‫معاونــت بازاریابی و فروش بــرای انجام ثبت نام از طریق‬ ‫نمایندگی‌های مشارکت کننده در برگزاری نمایشگاه ارایه‬ ‫و برقرار می‌شود‪.‬‬ ‫ارتقا و ایجاد تسهیل در روش‌های فروش‬ ‫در طــول ســال ‪ ،96‬بازدیدکنندگان نمایشــگاه‌های‬ ‫خودرو‪ ،‬تبدیل به خریداران جدی تری شــده اند‪ .‬کیفیت‬ ‫کار نمایشگاه‌ها‪ ،‬ارتقا یافته و برگزارکنندگان توانسته‌اند‬ ‫بــا اعتمــاد به نفــس و انجــام فعالیت‌هــای ترویجی به‬ ‫نتایج بهتر در فروش دســت یابند‪ .‬در کنار آن‪ ،‬شــرکت‬ ‫ایران‌خــودرو بــرای تشــویق بهتــر بازدیدکننــدگان و‬ ‫نمایندگی‌هــای مجاز جهــت برگزاری بهتر نمایشــگاه‪،‬‬ ‫برخی تســهیالت از جمله واگذاری خودروهای امانی و‬ ‫فروش ویژه برخــی محصوالت را در برنامه کاری خود‪،‬‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫رصد رقبا و مشــتریان از طریق برگزاری کلینیک و‬ ‫نظرسنجی‌های میدانی‬ ‫در تمامی نمایشــگاه‌های برگزار شــده در استان‌های‬ ‫کشــور‪ ،‬نمایندگانی از واحد تحقیقــات و بازاریابی حضور‬ ‫دارند که یکی از مســوولیت‌های آن‌ها‪ ،‬انجام کلینیک و‬ ‫برگزاری نظرســنجی‌های میدانــی در خصوص کیفیت‪،‬‬ ‫نمــای محصــوالت‪ ،‬آپشــن‌ها و مقایســه محصــول بــا‬ ‫محصــوالت مشــابه تولیــدی در ســایر شرکت‌هاســت‪.‬‬ ‫نتیجــه این کلینیک‌ها پــس از اتمام نمایشــگاه در قالب‬ ‫گزارش‌های واحد مذکور منتشر و در اختیار تصمیم‌گیران‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫بازاریابــی چهــره بــه چهــره (مواجهه مســتقیم با‬ ‫مشتریان به خصوص مشتریان عمده)‬ ‫سیاســت جدیــد معاونــت بازاریابــی و فــروش مبنی‬ ‫بر فــروش عمــده محصــوالت از طریــق نمایندگی ها‪،‬‬ ‫باعــث شــده برگزارکننــدگان نمایشــگاه‌های اســتانی‬ ‫(نمایندگی‌هــای مجــاز ایران‌خــودرو) در زمینــه عقــد‬ ‫قراردادهــای عمده انگیزه بیش‌تری از خود نشــان دهند‬ ‫و نمایشــگاه‌ها فرصت خوبی برای اجرای این سیاســت‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪39‬‬
‫صنعت و دانشگاه‬ ‫بررسی اثر بخشی ترازنامه صالحیت ها‬ ‫به عنوان اهرمی اجتماعی برکاهش استرس شغلی و افزایش عزت نفس‪ ،‬انگیزش و‬ ‫خود شناسی در شرکت ایران‌خودرو‬ ‫رساله دکتری افشین رباطی‬ ‫اســتاد راهنما‪ :‬دکتر آنیک دوران – دلوین دانشگاه‬ ‫لیل ‪ 3‬فرانسه‬ ‫مسوول پروژه‪ :‬داوود اصغر پور‬ ‫متولی پروژه‪ :‬اصغر زهدی شیران‬ ‫واحد بهره بردار‪ :‬معاونت تولید خودرو‪ ،‬اداره امور‬ ‫منابع انسانی‬ ‫هدف از ایــن پروژه معرفی پتانســیل اثــرات ترازنامه‬ ‫صالحیت‌هــا بــوده اســت‪ .‬ایــن پژوهــش در جامعه‌ای‬ ‫انجام شــد که ترازنامه صالحیت‌ها در آن اجرا نشده بود‪.‬‬ ‫بنابراین شــرایط اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی سازمانی‬ ‫آن با مدل فرانســوی متفاوت بود‪ .‬به این ترتیب می‌توان‬ ‫از این تحقیق به عنــوان تحقیقی پیش‌گام در این عرصه‬ ‫یادآور شــد‪ .‬عــاوه بر این الزم به ذکر اســت که ترازنامه‬ ‫صالحیت‌ها به عنوان بخشی از سیاست‌های آموزشی در‬ ‫شرایطی که به صورت قانونی در کشور فرانسه به رسمیت‬ ‫شناخته شده و حمایت می‌شود‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫با توجه به موارد ذکر شــده می‌تــوان از یافته‌های این‬ ‫تحقیق در ساختارهای سازمانی متفاوت کشوری استفاده‬ ‫بهینه کرد‪ .‬در واقع هدف از این پژوهش ارزیابی اثرگذاری‬ ‫ترازنامه صالحیت‌ها بر عوامل روان‌شناختی افراد شاغل‬ ‫بــود که در خط یک مونتاژ ایران‌خودرو با ارایه یک تصویر‬ ‫روشــن‌تر از خود بــا شناســایی صالحیت‌های افــراد به‬ ‫منظور مدیریت منابع شــخصی انجام شد‪ ،‬تا به راهبردی‬ ‫جهت ســاز گاری با شغل دست یابند‪ .‬نتایج حاصله از این‬ ‫تحقیق که به صورت آزمایشی در پیش تست و پس تست‬ ‫گروه‌های کنترل و آزمایش انجام شــد‪ ،‬به نتایج روشــنی‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫در بعد عزت نفس نتایج حاصله از ترازنامه صالحیت‌ها‬ ‫بیانگر این نکته اســت که در پیش تســت و پس تست در‬ ‫نمرات گــروه آزمایش افزایش معناداری نســبت به گروه‬ ‫کنترل نشــان داده شده اســت ‪ .‬بنابراین روشن است که‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫ترازنامــه صالحیت‌ها در کارگران گــروه آزمایش موجب‬ ‫شده اســت تصویر مثبتی از خود داشته باشند و با اعتماد‬ ‫به نفس باالتر احساس کنند توانایی بیش‌تری در مقابله با‬ ‫مشــکالت کاری دارند‪ .‬در حالی که در گروه کنترل هیچ‬ ‫گونه تغییری رخ نداده اســت و ایــن تحقیق بر تحقیقات‬ ‫محققانی مانند فریو و کریــون (‪ )1998‬در مطالعه اثرات‬ ‫ترازنامه صالحیت‌ها صحه گذاشت‪.‬‬ ‫همچنیــن در بعــد خودشناســی نتایج به دســت آمده‬ ‫حاکــی از آن اســت که ترازنامه صالحیت‌ها در راســتای‬ ‫یک شــناخت بهتر از خود در حال حرکت اســت‪ .‬چرا که‬ ‫کارگران با دست‌یابی به تصویر روشن‌تر از خود می‌آموزند‬ ‫کــه نگاهــی نقادانه بــه رفتار خود داشــته باشــند‪ ،‬تا در‬ ‫موقعیت‌های مختلف بتوانند بهتر از صالحیت‌های خود‬ ‫اســتفاده کنند و مصمم‌تــر برای تحقــق پروژه‌های خود‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫در بخش مربوط به اثرات انگیزشــی بــا توجه به عدم‬ ‫مطابقــت پرســش‌نامه بــا محیــط کاری‪ ،‬پرســش نامه‬ ‫نتوانســت اعتبار خــود را حفظ کنــد و بنابراین یافته‌های‬ ‫مســتحکمی در این رابطه در دســت نیســت‪ ،‬اما همین‬ ‫داده‌هــا نیز مبین تغییرات ضعیفی در این مقیاس اســت‪.‬‬ ‫همچنین در ارزیابی‌های به دست آمده توسط پیش تست‬ ‫و پس تست‪ ،‬داده‌ها مبین این موضوع هستند که در گروه‬ ‫آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری در سطح‬ ‫استرس ابراز شده وجود دارد‪ .‬این نکته روشن می‌کند که‬ ‫ترازنامه صالحیت‌ها موجب شده است تا کارگران بتوانند‬ ‫اســترس شــغلی خود را در طول زمــان‪ ،‬مدیریت کرده و‬ ‫اثرات نا مطلوب آن را کنترل کنند‪.‬‬ ‫همــان گونه کــه یافته‌های این پژوهــش اثبات کرده‬ ‫اســت‪ ،‬ترازنامه صالحیت‌ها منجر بــه اثرگذاری در ابعاد‬ ‫روان‌شــناختی مختلف می‌شــود که در مدل اصلی قابل‬ ‫مشاهده بوده اســت‪ .‬بنابراین در این پروژه با به کارگیری‬ ‫ابزاری شناختی به منظور اســتفاده بهینه از صالحیت‌ها‬ ‫در پســت شــغلی مورد نظر که طبق یــک کارنامه نهایی‬ ‫خالصه می‌شــود‪ .‬یافته‌های قبلی تایید شــد و می‌توان با‬ ‫اســتفاده از نتایج این پروژه گفت که ترازنامه صالحیت‌ها‬ ‫در ایران همانند کشور فرانســه با توجه به تفاوت‌هایی در‬ ‫ابعاد اقتصادی اجتماعی قابل اجراســت و می‌توان آن را‬ ‫در سطوح دیگر نیز اجرا کرد‪.‬‬ ‫لغات کلیــدی‪ :‬ترازنامه صالحیت ها‪ ،‬عزت نفس‪،‬‬ ‫خودشناسی‪ ،‬استرس شغلی‪ ،‬انگیزش‬ ‫مقدمه‬ ‫تحوالت به وجود آمده حاصل از جهانی شدن بازار کار در‬ ‫اواخر قرن بیستم منجر به تغییراتی درسازمان‌ها و شرکت‌ها‬ ‫شده است‪ .‬در واقع درحالی که دسترسی به عرضه آسان شده‬ ‫و رقابت بین سازمان‌ها افزایش یافت‪ ،‬مفهوم همکاری بین‬ ‫کارگران و کارفرمایان نیز توسعه یافته است‪.‬‬ ‫امروزه اهمیت و نقش سرنوشــت ساز شــغل در ابعاد‬ ‫گوناگون زندگی انســان آشکار اســت‪ .‬کنار قسمت اصلی‬ ‫زندگی انســان و منشا برآورده شــدن حس کمال‌گرایی‪،‬‬ ‫خالقیت و احساس رضایت در فرد است‪.‬‬ ‫در ســازمان از‪ ،‬یک سو کارگران به دنبال شرایط بهتر‬ ‫کاری و پست‌های باالترند و از سوی دیگر کارفرمایان به‬ ‫دنبال کیفیت و کمیت بیش‌تر‪ ،‬به منظور رشــد و توســعه‬ ‫ســازمانی دربازار جهانی هستند‪ .‬برقراری تفاهم بین این‬ ‫دو قطب ســازمانی به شــکل از بین بردن شــرایط کاری‬ ‫مخــرب مانند شــرایط اســترس زا و همچنیــن ارایه کار‬ ‫بهتر ایجاد شده اســت‪ .‬بر اساس نظر دانورس «استرس‬ ‫حالتی اســت که هنگام عــدم تعادل بیــن ادراک فرد از‬ ‫محدودیت‌های اعمال شــده از ســوی محیــط و ادراک‬ ‫او از منابــع خود بــرای مقابله با رویداد پدیدار می‌شــود‪».‬‬ ‫الزاروســنیز استرس را به عنوان مجموعه فرآیندهایی در‬ ‫نظر می‌گیرد که فرد را بین خود و رویداد تهدید کننده قرار‬ ‫می‌دهند تا بهتر بر آن رویداد مســلط شــده و با آن مقابله‬ ‫کنــد‪ .‬بنابراین از یک ســو کار جایگاهی پر از اســترس و‬
‫تنش برای فرد ایجاد می‌کند و از سویی موجب شکوفایی‬ ‫فرد می‌شود‪ ،‬این دوگانگی باعث می‌شود در مورد جایگاه‬ ‫فرد در ســازمان تجدید نظر کنیم و روش‌های مشاهده و‬ ‫مداخله روان‌شناسی در سازمان‌ها را نیز مرورکنیم‪.‬‬ ‫برنامه ترازنامــه صالحیت‌ها به عنوان ابزاری اســت‬ ‫کــه شــناخت بهتــری از خود شــخص مهیا می‌ســازد‪،‬‬ ‫خودشناســی دانــش و اطالعاتی اســت که فــرد از خود‬ ‫در طــول زمــان و فرصت‌های زندگی به‌دســت می‌آورد‪.‬‬ ‫ترازنامه صالحیت‌ها به منظور توسعه خودشناسی و درک‬ ‫درســت از بازار کار با برگشــت دیدگاه دوباره‌ای در مورد‬ ‫وضعیت فرد به‌دســت می‌دهد تا این کــه تجربیات قبلی‬ ‫خــود را در ارتباط با فعالیت‌های مختلف به منظور تعریف‬ ‫یک مســیر شغلی جهت هدفمند کردن و ارزش‌گذاری بر‬ ‫کار داشته باشد‪.‬‬ ‫انگیــزش مجموعــه عوامــل و رفتار یک فــرد برای‬ ‫رســیدن به یک هدف یا تکمیل یک فعالیت اســت یعنی‬ ‫ترکیبی از تمامی دالیل آگاهانــه و غیر آگاهانه‪ ،‬جمعی و‬ ‫فردی که فرد را تشویق به عمل در یک تیم می‌کند و این‬ ‫یکــی دیگر از چالش‌های مهم مدیریتی اســت که امکان‬ ‫رشد آن توسط ترازنامه صالحیت‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نتایــج پژوهش‌هــای موجــود‪ ،‬ترازنامــه‬ ‫صالحیت‌هــا امــکان افزایــش عــزت نفس بــه عنوان‬ ‫ارزش‌یابی فرد در مورد خود یا قضاوت وی در مورد ارزش‬ ‫خود را فراهم می‌کند‪ .‬عزت نفس همان تجســمی است‬ ‫کــه فرد از خــود دارد‪ ،‬یک خود ارزیابی توســط فرد یعنی‬ ‫چگونه می‌بیند و مورد قضاوت قرار می‌گیرد‪ .‬عزت نفس‬ ‫یک ارزش قابل تغییر اســت که می‌توانــد در طول زمان‬ ‫بســته به نگاهی که فرد به خود‪ ،‬نتایج و عملکردش دارد‬ ‫کاهش یا افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫ترازنامه صالحیت‌ها جهت آموزش و راهنمایی شاغالن‬ ‫برای جهت گیری شــغلی از دهه ‪ 80‬میالدی معرفی شده‬ ‫اســت و تاثیــرات روان‌شــناختی مفیدی بــرای کارکنان‬ ‫فرانسوی ایجاد کرده است در واقع فرد با مدیریت بهتر خود‬ ‫در مورد رویدادهای شــخصی و شــغلی به واسطه آموزش‬ ‫و یــا جــدای از آن‪ ،‬به تصمیم‌گیری مصمم‌تــر می‌پردازد‪.‬‬ ‫در فرانســه این ابزار در یک ربع قرن به منظور پاســخ‌گویی‬ ‫بــه انتظــارات دو قطب اصلی ســازمان؛ یعنــی مدیران و‬ ‫کارمندان تکامل یافته اســت‪ .‬ترازنامــه صالحیت‌ها یک‬ ‫برنامه تدوین شــده رسمی و قانونی است که ابتدا در کشور‬ ‫فرانســه اجرا شد‪ .‬این ترازنامه در دسترس تمامی شاغالن‬ ‫با سابقه بیش از پنج سال و افرادی که جویای کار هستند‪،‬‬ ‫قرار می‌گیــرد‪ .‬ترازنامه صالحیت‌ها یک برنامه آموزشــی‬ ‫شــغلی و حرفه‌ای است که امکان پیشرفت و تغییر را برای‬ ‫شاغالن ایجاد می‌کند‪ .‬در واقع ترازنامه صالحیت‌ها زمانی‬ ‫استفاده می‌شود که فرد نیاز به جمع بندی صالحیت‌های‬ ‫شــغلی و شخصی خود را احساس می‌کند‪ ،‬تا به یک پروژه‬ ‫شخصی‪ ،‬شغلی و یا آموزشی منجر شود همچنین نیازمند‬ ‫گسترش شناخت‌های شغلی و تمرکز بر تصمیم گیری در‬ ‫مورد جای گیری جدید در سازمان و مسوولیت‌های شغلی‬ ‫است تا بتواند با استفاده از ترازنامه صالحیت‌ها مسیر آینده‬ ‫شــغلی خود را همراه با مشاور طی کند‪ .‬به این ترتیب افراد‬ ‫می‌توانند جهت سازگاری با شغل یا تصمیم گیری در مورد‬ ‫جایگاه‌های پیش رو و یا تغییر شغل از ترازنامه صالحیت‌ها‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫در باب مفهوم صالحیت‌هــا می‌توان گفت که این واژه‬ ‫در واقع از حقوق‪ ،‬وارد اصطالحات مدیریت منابع انســانی‬ ‫شده است‪ .‬لوموان یکی از محققان ترازنامه صالحیت‌ها‪،‬‬ ‫مفهوم صالحیت را جایگزین اصطالحاتی نظیر اســتعداد‪،‬‬ ‫توانایــی‪ ،‬ظرفیــت و قابلیــت کرده اســت‪ .‬وی عــاوه بر‬ ‫اصطالحات فوق‪ ،‬واژه‌های دیگری نظیر انگیزش‪ ،‬بسیج‬ ‫نیروهای درونی‪ ،‬تعهد و روحیــه همکاری را نیز درمفهوم‬ ‫صالحیت‌هــا جــای داده اســت‪ .‬صالحیت «بــه معنای‬ ‫دانش و توانایی بســیج کردن مجموعــه‌ای از منابع درونی‬ ‫شــخص و محیط به منظور مدیریت موقعیت‌های شــغلی‬ ‫برای دست‌یابی به نتیجه مورد نظر و افزایش رضایتمندی‬ ‫سازمان اســت‪ ».‬بنابراین ترازنامه صالحیت‌ها به شناخت‬ ‫صالحیت‌ها به معنی دانشــی اســت کــه ازطریق مدارک‬ ‫تحصیلــی و اطالعات عمومی کســب می‌شــود‪( ،‬دانش‬ ‫انجام دادن) یعنی تمامی تجربیات شــغلی‪( ،‬دانش بودن)‬ ‫نگرش و رفتار‌های فرد و در کنار آن استعدادها‪ ،‬توانایی‌ها‪،‬‬ ‫مهارت‌ها و عوامل انگیزشی و بی تفاوتی‪ ،‬عالیق‪ ،‬باورها و‬ ‫نیروهای بازدارنده عمل را بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫همان طور که بیان شد با توجه به ظرفیت‌های باالی‬ ‫روان‌شــناختی ترازنامــه صالحیت‌ها می‌تــوان گفت این‬ ‫برنامه ابزاری اســت که امکان جمــع بندی صالحیت‌ها‬ ‫و اســتعداد‌های شــغلی را ایجــاد می‌کنــد تا فــرد بتواند‬ ‫راهبردهایــی را بــه منظور تغییر فعالیت‌های شــخصی و‬ ‫شغلی خود ارایه دهند و مسیر شغلی روشن تری را ترسیم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در پژوهش حاضر تالش شده به این سوال پاسخ داده‬ ‫شــود که آیا ممکن است مدل فرانسوی مرتبط با ترازنامه‬ ‫صالحیت‌ها را در شرایط اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫ایران جــای داد و به همان نتایج روان‌شــناختی در ابعاد‬ ‫افزایــش عزت نفس‪ ،‬خودشناســی‪ ،‬مدیریت اســترس و‬ ‫انگیزش دسترسی پیدا کرد؟‬ ‫اهداف پروژه‬ ‫هــدف از اجــرای این پژوهــش به‌کارگیــری ترازنامه‬ ‫صالحیت‌هــا در شــرایط فرهنگــی اجتماعی ایــران به‬ ‫عنوان ابزاری برای شناســایی و بیــان منابع کارمندان و‬ ‫نیز ارزش‌گذاری بر صالحیت‌های آن در راستای استفاده‬ ‫بهینه جهت دسترسی به ترقی و پیشرفت در مسیر شغلی‬ ‫اســت‪ .‬در فرانســه این ابــزار در یک ربع قــرن به منظور‬ ‫پاســخ‌گویی به انتظارات دو قطب اصلی یعنی ســازمان و‬ ‫کارمندان تکامل یافته اســت‪ .‬به منظور دست‌یابی به این‬ ‫هدف بــه تجزیه و تحلیــل اثرات مختلف روان‌شــناختی‬ ‫مرتبط بــا اســتفاده از ترازنامه صالحیت‌هــا مانند عزت‬ ‫نفس‪ ،‬خودشناســی‪ ،‬انگیزش و نیــز اثرات آن بر مدیریت‬ ‫استرس در کار پرداخته شد‪.‬‬ ‫هدف این پژوهش مبتنی بر پاسخ به دو سوال است‪:‬‬ ‫اوال‪ ،‬آیــا نتایــج حاصلــه از ترازنامــه صالحیت‌ها در‬ ‫شرکت ایران‌خودرو نیز دست یافتنی است؟‬ ‫ثانیا‪ ،‬اجــرای ترازنامه صالحیت‌ها بــه عنوان ابزاری‬ ‫اجتماعــی و روان‌شــناختی اثراتــی ماننــد افزایش عزت‬ ‫نفس‪ ،‬انگیزش‪ ،‬خودشناســی و کاهش استرس شغلی را‬ ‫در پی خواهد داشت؟‬ ‫روش تحقیق‬ ‫پژوهش حاضر از نوع شــبه آزمایشی دوگروهی پیش‬ ‫آزمون‪‌،‬پس آزمون باگروه کنترل اســت‪ .‬پژوهش در ســه‬ ‫مرحله پیش آزمــون‪ ،‬مداخله‪ ،‬پس آزمون اجرا شــد‪.‬کل‬ ‫مراحل مداخله که شامل سه مرحله ترازنامه صالحیت‌ها‬ ‫بود طی ‪10‬ساعت شش جلسه بر روی کارکنان اجرا شد‪.‬‬ ‫جامعه آماری‪ ،‬نمونه و روش نمونه گیری‬ ‫جامعــه آماری این پژوهش را کارکنان مونتاژ خط یک‬ ‫شرکت ایران‌خودرو تشکیل می‌دهند‪ .‬نمونه مورد مطالعه‬ ‫‪ 62‬نفــر بوده‌اند و روش نمونه‌گیــری‪ ،‬نمونه‌گیری منظم‬ ‫(سیســتماتیک) بــود‪ .‬کارکنــان به صــورت تصادفی در‬ ‫دو گــروه آزمایش و کنترل جایگزین شــدند (‪32‬نفرگروه‬ ‫آزمایش و‪ 30‬نفرگروه کنترل)‪ .‬نمونه مورد نظر به صورت‬ ‫داوطلبانه پس از جلســات اطالع رسانی در مورد ترازنامه‬ ‫صالحیت‌هــا‪ ،‬نتایج و اثرات و نحــوه اجرای آن‪ ،‬انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ابزار استفاده شده در پیش و پس تست‪:‬‬ ‫برای انــدازه گیری و ســنجش متغیرهای مختلف از‬ ‫پرسش نامه‌های زیراستفاده شد‪:‬‬ ‫پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت (‪)1976‬‬ ‫پرســش‌نامه خودشناســی (گــودرون‪ ،‬برنــورد‪،‬‬ ‫لوموان‪)2001‬‬ ‫پرسش‌نامه انگیزش شغلی‬ ‫پرسش‌نامه استرس شغلی اسیپو (‪)1987‬‬ ‫روش محاسبات تحقیق‬ ‫بــرای تحلیــل داده‌هــای پژوهــش از شــاخص‌ها و‬ ‫روش‌های آمار توصیفی شامل فراوانی‪ ،‬درصد‪ ،‬میانگین‬ ‫و انحراف معیار و هم چنین از روش‌های آمار اســتنباطی‬ ‫تحلیل کوواریانس تک متغیری (‪ )ANCOVA‬و تحلیل‬ ‫کوواریانس چندمتغیری (‪ )MANCOVA‬استفاده شده‬ ‫و داده‌هــا پس از جمع آوری با اســتفاده از نرم افزار‪spss‬‬ ‫‪ 16‬مورد ارزیابی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫نتایج پروژه‬ ‫پژوهش حاضر با هدف اجــرای ترازنامه صالحیت‌ها‬ ‫به عنوان ابزاری اجتماعی و سنجش اثرات روان‌شناختی‬ ‫آن (عزت نفس‪ ،‬استرس شغلی‪ ،‬خودشناسی‪ ،‬انگیزش)‬ ‫انجام شــد‪ .‬این پژوهش با طرح نیمه آزمایشــی همراه با‬ ‫پیش آزمــون وپس آزمون باگروه کنترل درفاصله شــش‬ ‫ماه انجام شــد کــه ‪ 62‬نفرازکارگران خــط مونتاژکارخانه‬ ‫ایران‌خــودرو بــه صــورت تصادفی بــرای نمونــه گیری‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫نتایج حاصــل از اجرای آن بیانگــر افزایش معنی دار‬ ‫عزت نفس کارگران درهرچهار مقیاس آن شــده اســت‬ ‫(‪ .)p>0.01‬و در بعد انگیزشــی تفــاوت معنی داری در‬ ‫پس آزمون وجود داشت‪ ،)P>0.01( .‬اما در بعد استرس‬ ‫شغلی درپنج از شش خرده مقیاس‪،‬کارگران خط مونتاژبه‬ ‫شــکل معنی داری (‪ )P>0.01‬استرس هایشان کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬و در بعد خود شناسی در هر چهار مقیاس‬ ‫آن افزایــش معنی داری در ســطح (‪ )P>0.01‬در پیش‬ ‫آزمون و پس آزمون مشــاهده شد‪ .‬بنابراین می‌توان گفت‬ ‫ایــن ابزار با توجه بــه تفاوت‌های فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی بین کشــور‌ها قابلیت اجرایی در ایران را دارد و‬ ‫می‌توان از آن نتایج باال را انتظار داشت‪.‬‬ ‫«این پژوهش تحت حمایت شرکت ایران‌خودرو انجام شده است‪.‬‬ ‫اســتادان و دانشــجویان عزیــز می‌توانند برای آگاهــی از عناوین‬ ‫و شــرایط حمایــت از فعالیت‌های پژوهشــی به ســایت شــرکت‬ ‫ایران‌خودرو به نشــانی ‪ WWW.IKCO.IR‬در قسمت تحقیق و‬ ‫توسعه بخش ارتباط صنعت و دانشگاه مراجعه کنند‪».‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪41‬‬
‫خیابان یکم‬ ‫جیم هکت‪ ،‬مدیرعامل فورد‪:‬‬ ‫خودرو در آینده از بین نمی‌رود‬ ‫برگردان‪ :‬علی حسینی‌پور‬ ‫خرداد سال گذشته مارک فیلدز که از سال ‪ 1989‬در سمت مدیر عامل شرکت فورد فعالیت می‌کرد‪ ،‬از سمتش برکنار و جیم هکت‪ ،‬مدیر بخش حمل و نقل‬ ‫هوشمند فورد جانشین وی شد‪ .‬هکت با فعالیت چشم‌گیر در شرکت مبلمان اداری استیلکیس و همین طور با آوردن جیم هاربو‪ ،‬مربی سرشناس برای لیگ‬ ‫ملی فوتبال به دانشــگاه میشــیگان به چهره شناخته‌شده‌ای تبدیل شــد‪ .‬جدا از همه این موارد که در میشیگان رخ داد‪ ،‬دلیل زیادی وجود نداشت که بتوان‬ ‫هکت را به عنوان کسی شناخت که بتواند در راس شرکت ‪ 114‬ساله فورد قرار گیرد‪ .‬پس از گذشت چند ماه‪ ،‬هکت دیدگاهش را نسبت به این شرکت بهبود‬ ‫بخشید‪ .‬یک ماه پیش‪ ،‬او توضیحاتی ارایه داد بر این مبنا که در آینده تعهد شرکت را به وسایل نقلیه خودران و مفهوم کلی «پویایی» و «سیستم عامل حمل‬ ‫و نقل» دو برابر می‌کند‪ .‬با این همه او وارث شرکتی است که مشکالت زیادی دارد و در‌خور توجه است‪ .‬چند روز پیش از شروع کارش‪ ،‬فورد اعالم کرد‪10 ،‬‬ ‫درصد از نیروی کار خود را اخراج می‌کند تا عملکرد شرکت را بهبود بخشد‪ .‬هکت آن زمان گفت به عنوان بخشی از اقدامات به منظور کاهش هزینه‌ها در‬ ‫این شرکت‪ ،‬احتماال از تعداد مدل‌های فروشی فورد کم خواهد کرد‪.‬‬ ‫در دوره کوتاهی‪ ،‬ســهام فورد در چشــم‌انداز ساالنه ســقوط کرد‪ ،‬این شــرکت اعالم کرد‪ ،‬امید دارد با کاهش ارایه مدل‌هایش ارزشی پایدار را‬ ‫در بلندمــدت حفــظ کند‪ .‬امــا هکت تغییرات جدیدی را زیر نظر دارد کــه نوید روزهای بهتری را برای فورد و هم‌چنین ادیســون می‌دهد‪( .‬این‬ ‫شرکت سازنده خودروهای الکتریکی است و ممکن است با تسال بیش‌تر از حد یک اسم رقابت داشته باشد‪ .‬با شرکت‌هایی نظیر لیفت و دومینو‬ ‫همــکاری در زمینــه خودروهای خــودران همکاری دارد)‪ .‬در این بخش خبرگزاری رویترز گفت و گویی با جیم هکت انجام داده‌ که شــما را به‬ ‫خواندن آن دعوت می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬
‫ما در حال ایجاد اعتبار برای‬ ‫شرکت بر مبنای صد میلیون‬ ‫کاربر خودروهای‌مان هستیم‬ ‫که بــه تاثیر طوالنی‌مــدت خود توجه می‌کنــد‪ .‬بیل فورد‪،‬‬ ‫شــریک من در ایــن کار‪ ،‬با تمام توان در مورد مســوولیت‬ ‫اجتماعی این شــرکت در زمینه‌هایی ماننــد اثرهای کربن‬ ‫و ســهل‌الوصول کردن فن‌آوری پویایی به قسمت‌هایی از‬ ‫دنیا کــه در این زمینه محدود عمــل کرده‌اند‪ ،‬کمک کرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬فکر می‌کنم این کار می‌تواند به ســازمان اعتبار‬ ‫ببخشــد و فورد به این موضوعات از دید یک انســان توجه‬ ‫داشته پس شانسی برای ادام ‌ه این کار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫چه چیزی را به عنوان بزرگ‌ترین چالش در درک‬ ‫این آینده پویا می‌دانید؟‬ ‫چقــدر این چالش برای شــرکت خودروســازی‬ ‫فورد ســخت اســت که به این حیط ‌ه جدید تکنولوژی‬ ‫(امکانــات کامپیوتری‪ ،‬حساســیت و تمامــی چیزهای‬ ‫دیگــری که برای آینده پویایی که خواهان آن هســتید‬ ‫نیاز خواهید داشت) اعتماد کند؟‬ ‫هکــت‪ :‬مــا در این زمینــه خیلــی محتاطیــم و فکر‬ ‫می‌کنیــم یــک نفــر بایــد ایــن گونه باشــد‪ ،‬مــا در حال‬ ‫ایجــاد اعتبار برای شــرکت برمبنــای ‪ 100‬میلیون کاربر‬ ‫خودروهایمان هستیم‪ .‬امروزه خودرو یک وسیل ‌ه شخصی‬ ‫اســت؛ به عنوان نمونه‪ ،‬در فروش ‪ 150-F‬متوجه شدیم‬ ‫کــه مشــتریان‌مان خودروهای خــود را دوســت دارند‪ ،‬و‬ ‫اشــتیاق وصف‌ناپذیــری برای اســتفاده از آن‌هــا دارند؛‬ ‫بنابراین فرصت تفسیر تکنولوژی جدید برای آن‌ها‪ ،‬نشان‬ ‫می‌دهد که می‌توان این تکنولوژی‌‌ها را به گونه‌ای تفســیر‬ ‫کرد که سبب نگرانی آن‌ها نشود‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه تجربه‌ای کــه در این زمینه کســب کردم‪،‬‬ ‫متوجه می‌شویم که مردم قابلیت استفاده از این تکنولوژی‬ ‫را پیــدا کردند‪ ،‬امــا این قابلیت تغییر می‌کنــد و به گونه‌ای‬ ‫شکل می‌یابد تا این برتری‌ها را به افراد بدهد‪.‬‬ ‫دلیل دوم‪ ،‬دشــوار بودن انجام این کار برای من است؛‬ ‫زمانــی که فــورد در آن دوران ســخت در ســال ‪ 2008‬به‬ ‫موفقیت دســت یافت و افرادش بدون دریافت کمک مالی‬ ‫پیشــرفت کردند انجام این کار برای شــرکت میزان باالی‬ ‫اعتماد را نشان می‌دهد‪ .‬من از مدیرعامل اسبق‪ ،‬الن موللی‬ ‫و تیم مدیریت برای این کار تجلیل کردم‪.‬‬ ‫و دلیل ســوم این اســت که برای دومین بار من در یک‬ ‫شرکت با خصایص خانوادگی کار می‌کنم‪ .‬این مزیت بزرگی‬ ‫اســت‪ .‬این کار شرکت را قابل فهم‌تر می‌کند‪ ،‬از این جهت‬ ‫بزرگ‌ترین چالش که فرصت بزرگی اســت‪ ،‬سیســتمی‬ ‫اســت که تنها بــا یک نیرو کنترل نشــود‪ .‬در ایــن امکانات‬ ‫کامپیوتــری‪ ،‬همان‌طور که از انحصار یا کنترل توســط هر‬ ‫یک از این شرکت‌های فن‌آوری می‌ترسیدیم‪ ،‬آن‌هایی که به‬ ‫کسب و کار شبکه‌ای‪ ،‬نرم‌افزار و تراشه‌سازی متکی‌اند‪ ،‬باید‬ ‫راهی برای ساخت این پدیده باورنکردنی بیابند و این فرصت‪،‬‬ ‫انجام دوباره آن در این سیستم حمل و نقل است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫چالش بزرگی اســت‪ ،‬زیرا شــما محیطی را خلق می‌کنید تا‬ ‫افراد بیایند و با هم برای هدفی مشترک کار کنند‪.‬‬ ‫آیــا زمانی را بــه یاد می‌آورید که می‌توانســتید به‬ ‫‪( CES‬نمایشــگاه لوازم الکترونیکــی مصرفی) بیایید‬ ‫و آن‌هــا درمورد اســتانداردهای امکانــات کامپیوتری‬ ‫صحبت کنند؟‬ ‫ســن من آن‌قدرها قد می‌دهد که به یــاد بیاورم چنین‬ ‫چیزی وجود نداشت‪ USB .‬همیشه در دسترس نبود‪ ،‬اما‬ ‫زمانی که آن‌ها در این استاندارد به توافق رسیدند‪ ،‬کاری که‬ ‫برای رهایی کاربران از تنش‌ها انجام دادند باورنکردنی بود‬ ‫و ما نیز چالش مشابهی داریم‪.‬‬ ‫در شــرکتی مانند فورد ســود چه معنایــی دارد‪،‬‬ ‫زمانــی که مفهوم مالکیت از بین رفتــه و خودرو نقش‬ ‫خدمات را دارد تا دارایی؟‬ ‫من معتقدم که خودرو در آینده از بین نمی‌رود‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫تنها نقش یــک بازیگر نمایش‌نامــه را دارد که مالکیت در‬ ‫صحنه به خطر نمی‌افتد‪ .‬تمایل زیادی در مردمی می‌بینیم‬ ‫که صاحب موســتانگ و ‪ 150-F‬هستند و هیچ گاه تصور‬ ‫نمی‌کردیــم کــه بخواهند مســتقیما کنتــرل آن را به یک‬ ‫ربات بدهند‪ ،‬اما چه می‌شــد اگر می‌توانستیم وسیله نقلیه‬ ‫هوشمندی بسازیم‪ ،‬بسیار امن‌تر از زمانی که راننده حضور‬ ‫دارد و اوقات خوشــی را نیز تجربه کنیــم؟ این برای همه‬ ‫مزیت بزرگی است‪.‬‬ ‫فــورد قصد ندارد خودروهای بیش‌تری نفروشــد‪ .‬انواع‬ ‫مختلفــی از پلتفرم‌ها وجود خواهد داشــت که پیش از این‬ ‫به عنوان خودرو می‌شــناختیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬چیزی که‬ ‫امروز می‌بینیم ایده ‪ Chariot‬ماســت (ســرویس اتوبوس‬ ‫طبــق تقاضــا)‪ .‬این یک پلتفرم قیاســی اســت کــه افراد‬ ‫می‌توانند وســیله نقلیه خود را با دیگران تقسیم کنند‪ .‬این‬ ‫ایده به شهر کمک می‌کند‪ ،‬چرا که با تردد هر یک دستگاه‬ ‫ون فورد می‌توان ‪ 10‬تا ‪ 20‬خودرو را از چرخه ترافیک خارج‬ ‫کرد‪ .‬مزیت بزرگی اســت‪ ،‬و خیلی شبیه فورد است ما هنوز‬ ‫مشــتریان‌مان را جابه جا می‌کنیم که روش متفاوتی از کار‬ ‫به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫چطور با موضوعات به روش متفاوتی نســبت به‬ ‫مدیر عامل پیشین خود‪ ،‬مارک فیلدز که چند سال پیش‬ ‫همین جا با او صحبت کردیم‪ ،‬روبه‌رو می‌شوید؟‬ ‫من خیلــی چیزها از مــارک آموختــم‪ .‬او از تکنولوژی‬ ‫نمی‌ترســید‪ .‬در حقیقت‪ ،‬او در کارهــای اولش از خودرانی‬ ‫الهام گرفــت‪ .‬چیزی کــه فکر می‌کنم مهم اســت درس‬ ‫ی گذشــته اســت‪ ،‬جایــی که صنعت و‬ ‫گرفتن از تجربه‌ها ‌‬ ‫خــودرو به تکنولوژی به عنوان وســیله‌ای برای ایجاد رفاه‬ ‫نــگاه می‌کنــد‪ .‬به امکانــات کامپیوتری به عنــوان چیزی‬ ‫که به راحتی دســت دادن اســت نگاه کنید‪ ،‬اما در نهایت‪،‬‬ ‫«رفاه» جزیی از آن می‌شــود‪ .‬ســردبیر ســابق کوین کلی‪،‬‬ ‫کتابی با عنوان «آن چه تکنولوژی می‌خواهد»‪ ،‬می‌نویســد‬ ‫که تکنولوژی فقط وجود دارد‪ ،‬ولی در دســترس ما نیست‪.‬‬ ‫فورد دید که تکنولوژی وجود دارد و چیزی که فکر می‌کنم‬ ‫می‌توانم باعثش شوم تجدیدنظر در طراحی سیستم‌هاست‪.‬‬ ‫این یک مولف ‌ه توانمندســازی در مورد نحوه طراحی برای‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫و چــرا چیزی مانند تاکســی‌های خــودران فقط‬ ‫بخشی از برنام ‌ه فورد برای آینده است؟ آیا شرکت‌های‬ ‫دیگری نیز وجود دارند که تا این وسعت بیاندیشند؟‬ ‫فهمیــدم که در این دیدگاه منحصر به فرد هســتیم‪ .‬به‬ ‫یاد می‌آورم زمانی را که از کامپیوتر برای اولین بار رونمایی‬ ‫شده و به آن عینیت داده شده بود‪ .‬سپس کامپیوترها کلمه‌‬ ‫«لوازم جانبــی» را به دنیا معرفی کردنــد و الی ‌ه دیگری از‬ ‫قابلیت‌ها آشــکار و پــس از آن زمانی کــه کامپیوتر و لوازم‬ ‫جانبی پویایی نداشــتند‪ ،‬ما در مورد وایرلس بحث کردیم و‬ ‫سپس از ‪ ،3G‬به ‪ 4G‬و ‪ 5G‬پیشروی کردیم‪.‬‬ ‫امکانــات کامپیوتری راه خود را پیدا کردند و به ســمت‬ ‫لــوازم جانبی و سیســتمی که از آن تشــکیل شــده بودند‪،‬‬ ‫متمایل شدند‪ ،‬اما متقاعد شدم که باید شروع کنیم به جای‬ ‫این که منتظر باشیم و فورد فرصت این را دارد که بانی آن‬ ‫باشد و ممکن است دلیل این که از من خواسته شد در این‬ ‫سمت باشم‪ ،‬همین باشد‪.‬‬ ‫هیجان‌انگیزترین چیزی که فورد امسال معرفی‬ ‫خواهد کرد چیست؟‬ ‫ایده‌هــای زیادی بــه ذهن‌مان آمده اســت‪Unsung .‬‬ ‫مهندسی فورد است‪ .‬واقعا حیرت‌آور است‪ .‬نمی‌توانید باور‬ ‫کنید که چه تعداد افراد در ‪ 10‬سال گذشته در شرکت‌های‬ ‫فن‌آوری به دلیل قابلیت مهندسی مکانیک‌شان استخدام‬ ‫شــده‌اند‪ .‬از این رو این چیزها در وســایل نقلیه جدید وجود‬ ‫دارند کــه خارق‌العاده و نجات‌بخش هســتند‪ .‬احتماال هر‬ ‫هفته از یک نفر نامه‌ای دریافت خواهم کرد با این مضمون‬ ‫کــه خودروی فورد زندگی او را نجات داده اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫زمانی که شــما این ســوال را از من می‌پرســید‪ ،‬با افتخار‬ ‫می‌گویم که این بخش رشد یافته است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪43‬‬
‫نوآوران‬ ‫چگونه می‌توانید اظهارنامه بین‌المللی اختراع‌تان را طبق معاهده ‪ PCT‬ثبت کنید؟‬ ‫مالکیت فکری در دهکده جهانی‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫گاهــی در مصاحبــه بــا دوســتان نوآور‪ ،‬متوجــه این موضوع می‌شــویم کــه با اختراعــات خود در‬ ‫نمایشــگاه‌های خارجی شــرکت کرده‌اند و یا در خصوص آن‌ها با شرکت‌های خارجی ارتباط گرفته‬ ‫انــد؛ غافــل از این‌که فاقد پتنت یا همان برگه ثبت اختراع کشــور مقصد باشــند و بعد از اســتقبال‬ ‫طــرف خارجی و انتقال اطالعات اختراع خود‪ ،‬به یک بــاره ارتباط از طرف خارجی قطع و یا این‌که‬ ‫بعدها مشابه طرح خود را در تبلیغات آنان مشاهده می‌کنند‪ .‬سوال این‌جاست که یک مخترع برای‬ ‫جلوگیری از سو استفاده و حفظ مالکیت معنوی‪ ،‬چگونه باید و از چه طریقی اختراع خود را در کشور‬ ‫مورد نظرش به ثبت برساند؟‬ ‫اختــراع یکی از مصادیق مالکیت فکری اســت و هر‬ ‫فردی کــه تمایل به حفظ حقوق ناشــی از آن دارد‪ ،‬باید‬ ‫قبل از افشــای طرح‪ ،‬نســبت به ثبت آن اقدام کند‪ .‬این‬ ‫حقوق شــامل حق انحصــاری معموال ‪ 20‬ســاله برای‬ ‫بهره برداری از اختراع‪ ،‬ســاخت‪ ،‬صــادرات و واردات‪،‬‬ ‫فــروش‪ ،‬عرضه برای فروش‪ ،‬انتقال امتیاز اســتفاده از‬ ‫اختــراع و انتقال مالکیت آن اســت‪ .‬در ایــن مورد ذکر‬ ‫یک نکته ضروری اســت که تمام امتیازهای انحصاری‬ ‫فوق‪ ،‬محــدود به منطقه جغرافیایی اســت کــه اختراع‬ ‫در آن قلمرو به ثبت رســیده اســت‪ .‬این عبــارت به این‬ ‫معنی اســت که چنان‌چه شــما اختراع خود را به عنوان‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫مثال در کشــور ایران به ثبت رسانده باشید‪ ،‬تمام حقوق‬ ‫انحصاری فــوق‪ ،‬تنها در ایران برای شــما قابل اعمال‬ ‫اســت و چنان‌چه شــخص دیگری در هر کشور دیگری‬ ‫از جهان به نحوی از کار شــما بهره برداری کند‪ ،‬امکان‬ ‫پی‌گیــری قانونی حــق خــود را در آن کشــور نخواهید‬ ‫داشــت‪ .‬مگــر این‌که اختراع را در آن کشــور نیز به ثبت‬ ‫رســانده باشــید‪ .‬این موضوع در منابع حقوقی به عنوان‬ ‫اصل حمایت ســرزمینی شناخته می‌شود‪ .‬حال چنان‌چه‬ ‫فــردی اظهارنامه اختراع خود را در یک کشــور یا اداره‬ ‫تسلیم کرده باشد و بخواهد آن را در کشور یا کشورهای‬ ‫دیگری به ثبت برســاند؛ در حالت کلی دو روش پیش رو‬ ‫دارد‪ :‬هــر دو کشــور مبدا و مقصد باید عضــو معاهده یا‬ ‫کنوانسیون مورد نظر باشند‪.‬‬ ‫معاهــده همــکاری ثبــت اختــراع (‪PCT: Patent‬‬ ‫‪ )Cooperation Treaty‬یــک معاهــده چنــد جانبــه‬ ‫اســت که در سال ‪ 1970‬در واشــنگتن به تصویب رسیده‬ ‫و در ســال ‪ 1978‬نیز به اجرا در آمده اســت‪ .‬این معاهده‬ ‫توســط دفتر بین‌المللی (‪International Bureau (IB‬‬ ‫سازمان جهانی مالکیت معنوی (‪ )WIPO‬اداره می‌شود‬ ‫و مقر آن در شهر ژنو سوییس است‪.‬‬ ‫متقاضیــان ثبت اظهارنامه بین‌المللی اختراع در قالب‬ ‫معاهده ‪ ،PCT‬حتما به این نکته توجه داشته باشند که از‬ ‫زمان تسلیم اظهارنامه در کشور مبدا (ایران) تنها ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫مهلت دارند تا برای تســلیم اظهارنامه ‪ PCT‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫در غیــر این‌صورت نمی‌توانند از مزایای حق تقدم اختراع‬ ‫خود در فرآیند ثبت بین‌المللی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای ثبــت اظهارنامــه ‪ PCT‬تنها تســلیم‬ ‫اظهارنامه اختــراع داخلی‪ ،‬به منظور داشــتن امتیاز حق‬ ‫تقــدم آن‪ ،‬کفایت می‌کند و هم‌زمــان با طی کردن فرآیند‬ ‫ثبــت داخلی می‌توان بــرای ثبت اظهارنامــه‪ PCT‬اقدام‬ ‫کــرد‪ .‬آن‌چه برای ثبــت اظهارنامه ‪ PCT‬بســیار اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬تهیه مدارک اظهارنامه اختراع به زبان انگلیســی و‬ ‫مطابق اســتانداردهای فنی و حقوقی بین‌المللی است که‬ ‫متقاضــی باید در یک بازه ‪ ۱۲‬ماهه بــرای تهیه و تکمیل‬ ‫این مدارک اقدام کند‪.‬‬ ‫فرآیند دو مرحله‌ای ثبت اختراع‪:‬‬
‫‪ .1‬فاز بین‌المللی (‪)International phase‬‬ ‫ثبت اظهارنامه بین‌المللی (‪)File PCT application‬‬ ‫بر این اســاس از تاریخ حق تقدم (تاریخ ثبت اظهارنامه‬ ‫اول) ‪ 12‬مــاه فرصت دارید تا برای ثبــت یک اظهارنامه‬ ‫بین‌المللــی(‪ )PCT‬اقدام کنیــد‪ .‬ثبت ایــن اظهارنامه از‬ ‫طریق سیستم ‪ ePCT‬و ســایت وایپو ممکن است و پس‬ ‫از ثبت اظهارنامه‪ ،‬یک شــماره اظهارنامــه بین‌المللی به‬ ‫پرونده شما تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫جســت‌وجوی بین‌المللی مقدماتی (‪International‬‬ ‫‪( )search report and written opinion‬اجباری)‬ ‫در ایــن مرحله یک مرجــع جســت‌وجوی بین‌المللی‬ ‫(‪( )ISA‬بــرای جمهــوری اســامی ایران کشــورهای‬ ‫روســیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند و اداره ثبت اختراعــات اروپا در نظر‬ ‫گرفته شده اند) پرونده متقاضی را بررسی کرده و گزارش‬ ‫جست‌وجو و نظر کتبی خود را راجع به ادعاهای متقاضی‬ ‫اعــام می‌کنند‪ .‬این نظر برای ســایر کشــورها الزام آور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫انتشار بین‌المللی (‪Publication of‬‬ ‫‪(-)international application‬اجباری)‬ ‫در ایــن مرحلــه اظهارنامــه بین‌المللــی متقاضــی به‬ ‫همــراه ضمایــم مربوطه و همچنین گزارش جســت‌وجو‬ ‫و نظر کتبی مرجع بین‌المللی جســت‌وجو در ســایت وایپو‬ ‫(‪)/http://www.wipo.int/patentscope/en‬‬ ‫منتشــر خواهد شــد‪( .‬در صورتــی که متقاضــی قبال از‬ ‫اظهارنامه خود انصراف نداده باشد‪).‬‬ ‫جست‌وجوی بین‌المللی تکمیلی‬ ‫(‪-)Supplementary international searc‬‬ ‫(اختیاری)‬ ‫متقاضــی در صــورت تمایــل می‌توانــد درخواســت‬ ‫جست‌وجوی بین‌المللی تکمیلی داشته باشد که بر اساس‬ ‫آن‪ ،‬ادعاهــای او عالوه بــر پایگاه داده‌هــای بین‌المللی‪،‬‬ ‫در مجالت‪ ،‬مقاالت‪ ،‬نشــریه‌های علمی مرتبــط و ‪ ...‬نیز‬ ‫جست‌وجو شــده و مرجع بین‌المللی جســت‌وجو‪ ،‬گزارش‬ ‫جســت‌وجو و نظر کتبی خود را راجع به ادعاهای متقاضی‬ ‫اعالم می‌کند‪ .‬این نظر برای سایر کشورها الزام آور نیست‪.‬‬ ‫بررســی مقدماتــی بین‌المللــی ( ‪International‬‬ ‫‪(-)preliminary examination‬اختیاری)‬ ‫متقاضی در صورت تمایل می‌تواند درخواســت بررسی‬ ‫مقدماتی بین‌المللی داشته باشد که بر اساس آن‪ ،‬ادعاهای‬ ‫متقاضی مورد بررســی و کارشناسی قرارگرفته و در نهایت‬ ‫مرجع بررســی بین‌المللی (برای ایران کشورهای روسیه‪،‬‬ ‫چیــن‪ ،‬هند و اتحادیــه اروپا در نظر گرفته شــده اند)‪ ،‬نظر‬ ‫کتبی خود را راجع به ادعاهای متقاضی اعالم می‌کند‪ .‬این‬ ‫نظر برای سایر کشورها الزام آور نیست‪.‬‬ ‫‪ .2‬فاز ملی (‪)National phase‬‬ ‫پــس از تســلیم اظهارنامــه ‪ PCT‬و حداکثــر ‪ 30‬ماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اظهارنامــه مبنای حق تقــدم‪ ،‬فرصت‬ ‫خواهید داشــت تا برای ثبت اختراع خود در کشــورهای‬ ‫دیگر(کشورهای مشخص شده در اظهارنامه بین‌المللی)‬ ‫اقدام کرده یا به عبارتی در کشــورهای دیگر وارد فاز ملی‬ ‫شــوید‪ .‬ذکر این نکته ضروری اســت که به دلیل افشای‬ ‫اظهارنامه در ســایت ســازمان جهانــی مالکیت فکری‪،‬‬ ‫در صــورت عدم اقدام متقاضی بــرای ورود به فاز ملی و‬ ‫ثبــت ملی اظهارنامه مذکور در این مهلت ‪ 30‬ماهه‪ ،،‬ثبت‬ ‫در حقیقت این امکان وجود ندارد‬ ‫که شما با ثبت یک اظهارنامه‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬بتوانید اختراع خود را‬ ‫در تمام کشورهای مد نظر ثبت‬ ‫کنید‪ ،‬بلکه با ثبت یک اظهارنامه‬ ‫بین‌المللی در فرآیند ‪ ،PCT‬تنها‬ ‫حمایت ‪ 30‬ماهه حق تقدم را‬ ‫دریافت کرده‌اید‬ ‫اختراع مذکور در آن کشورها در آینده امکان پذیر نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نکاتی که متقاضی باید به آن‌ها توجه کند‪:‬‬ ‫منظور از تاریخ اظهارنامه حق تقدم‪ ،‬تاریخ تسلیم یک‬ ‫اظهارنامه برای اولین بار در یک کشــور یا دفتر منطقه‌ای‬ ‫یا اداره بین‌المللی اســت؛ به عنوان مثال اگر شــما برای‬ ‫اولین بار یک اظهارنامه را در اداره ثبت اختراعات کشــور‬ ‫ایران تسلیم کرده اید‪ ،‬این اظهارنامه به عنوان اظهارنامه‬ ‫حق تقدم شناخته شده و تاریخ تسلیم این اظهارنامه تاریخ‬ ‫اظهارنامه حق تقدم است‪.‬‬ ‫آن‌چــه گاهی بــه عنوان ثبــت بین‌المللــی اختراع از‬ ‫آن تعبیر می‌شــود؛ اصطالح درستی نیست و در حقیقت‬ ‫این امــکان وجود ندارد که شــما با ثبت یــک اظهارنامه‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬بتوانید اختراع خود را در تمام کشــورهای مد‬ ‫نظر ثبت کنیــد‪ ،‬بلکه با ثبت یک اظهارنامه بین‌المللی در‬ ‫فرآینــد ‪ ،PCT‬تنها حمایت ‪ 30‬ماهه حق تقدم را دریافت‬ ‫کرده و بــرای ثبت اختراع خود در کشــور‌های مورد نظر‬ ‫الزم اســت شــخصا و یا از طریق وکیل خود وارد فاز ملی‬ ‫آن کشورها شده و برای ثبت اختراع اقدام کنید‪.‬‬ ‫در هر حالت مبنای محاســبه حق تقدم‪ ،‬تاریخ تسلیم‬ ‫اظهارنامــه اســت و نه تاریخ ثبت اختــراع‪ .‬لذا در صورتی‬ ‫که تمایل به ثبت اختراع در کشــور دیگری یا در سیســتم‬ ‫‪ PCT‬را دارید‪ ،‬پس از تســلیم اظهارنامه در کشــور مبدا‬ ‫و قبل از ســپری شــدن مهلت ‪ 12‬ماهه اســتفاده از حق‬ ‫تقدم‪ ،‬نسبت به تسلیم اظهارنامه در سیستم ‪ PCT‬و یا در‬ ‫سیستم پاریس اقدام کنید‪.‬‬ ‫کشــورهای مورد نظــر باید عضــو معاهــده ‪ PCT‬یا‬ ‫کنوانسیون پاریس باشــند تا بتوان با استفاده از حق تقدم‬ ‫بــرای ثبت اختــراع در آن کشــورها اقدام کــرد که البته‬ ‫اکثریت کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه به این‬ ‫معاهدات ملحق شده اند‪.‬‬ ‫این امکان وجود دارد که قبــل از ثبت اختراع در یک‬ ‫کشــور؛ مثال ایــران‪ ،‬از همان ابتــدا اظهارنامه خود را در‬ ‫سیستم ‪ PCT‬تســلیم کرده و در ادامه روند و در فاز ملی‬ ‫برای ثبت در کشــورهای دیگر اقــدام کنید‪ .‬در این حالت‬ ‫اظهانامه ‪ PCT‬اظهارنامه حق تقدم است‪.‬‬ ‫مزایــای اســتفاده از سیســتم ‪ ،PCT‬امــکان ثبــت‬ ‫اظهارنامــه بین‌المللی از هر نقطــه‌ای از جهان (از طریق‬ ‫اینترنت)‪،‬کاهــش هزینــه و زمان در دریافــت حق تقدم‬ ‫‪30‬ماهــه در ‪ 152‬کشــور عضو بــا پرداخت یــک هزینه‬ ‫اســت همچنین افزایــش مهلت زمانی حــق تقدم از ‪12‬‬ ‫ماه کنوانســیون پاریس به ‪ 30‬ماه‪ ،‬برای ورود به فاز ملی‬ ‫کشــورهای عضو (‪ 152‬کشــور تا امــروز) صدور گزارش‬ ‫جســت‌وجو و نظر کتبی یــک اداره معتبر جســت‌وجوی‬ ‫بین‌المللــی نســبت بــه اظهارنامــه‪ .‬یکــی از مهم‌تریــن‬ ‫مزایای سیســتم ‪ PCT‬نیز ارایه گزارش جست‌وجو و نظر‬ ‫کتبی یــک مرجع معتبــر بین‌المللی جســت‌وجو‪ ،‬درباره‬ ‫اظهارنامه اختراع متقاضی است‪ .‬متقاضی با مشاهده این‬ ‫گــزارش می‌تواند به میزان اختــراع پذیری اختراع خود و‬ ‫اختراع‌هایی که احتماال در فرایند ملی ممکن اســت مانع‬ ‫ثبت این اختراع شوند؛ پی ببرد‪.‬‬ ‫انتشــار اظهارنامه به نــام متقاضی یــا متقاضیان‪ ،‬در‬ ‫ســایت ســازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) ‪ :‬از آن‌جا‬ ‫کــه اظهارنامه در یــک بانک معتبر بین‌المللی به انتشــار‬ ‫می‌رســد‪ ،‬افراد ثالث نمی‌توانند اختراعی مشــابه اختراع‬ ‫متقاضی را ثبت کنند‪ .‬البته با توجه به انتشــار اظهارنامه‪،‬‬ ‫چنان‌چــه متقاضی‪ ،‬حمایت از اختراع در هر کشــوری را‬ ‫بخواهد‪ ،‬حتما باید ظرف بازه ‪ 30‬ماهه از تاریخ حق تقدم‪،‬‬ ‫نسبت به ثبت در آن کشورها اقدام کند‪.‬‬ ‫هزینه‌های مرتبط با اظهارنامه بین‌المللی‪:‬‬ ‫هزینه ثبت اظهارنامه برابر ‪ 1330‬فرانک ســوییس (یا‬ ‫‪ 1366‬دالر آمریکا یا ‪ 1163‬یورو) است‪.‬‬ ‫هزینه جست‌وجوی مقدماتی برای ایران‪ ،‬ادارات ثبت‬ ‫اختراع چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬هند و اداره ثبت اختراع اروپا تعیین‬ ‫شــده اند‪ .‬هزینه هریــک از این ادارات متفــاوت و طبق‬ ‫جدول مندرج در سایت اداره ثبت اختراعات است‪.‬‬ ‫هزینــه اداره دریافت کننــده (ایران) برای بررســی و‬ ‫انتقــال اظهارنامــه به دفتــر بین‌المللی برای اشــخاص‬ ‫حقیقــی‪ 50 :‬هزار ریال و برای اشــخاص حقوقی ‪500‬‬ ‫هزار ریال است‪.‬‬ ‫ی بین‌المللی اختراعات‬ ‫طبقه‌بند ‌‬ ‫بخش الف‪ :‬نیازهای انسانی شامل‪ :‬کشاورزی‪ ،‬مواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬تنباکو‪ ،‬اقالم شــخصی یا خانگی و ســامتی و‬ ‫بهداشت‪ ،‬سرگرمی و تفریحات‪.‬‬ ‫بخــش ب‪ :‬انجــام عملیــات مختلف و حمــل ونقل‬ ‫و ترابری شــامل‪ :‬جداســازی‪ ،‬مخلوط کــردن‪ ،‬عملیات‬ ‫مختلف شکل دادن‪ ،‬چاپ و نشر‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬ترابری و‬ ‫فن‌آوری ساختارهای ذره‌بینی‪ ،‬نانو فن‌آوری‪.‬‬ ‫بخــش ج‪ :‬شــیمی متالورژی‪ ‬شــامل‪ :‬شــیمی‪،‬‬ ‫متالورژی‪ .‬‬ ‫بخــش د‪ :‬منســوجات‪ ،‬کاغذ زیربخش‪ :‬منســوجات‬ ‫یا ســایر مــواد قابل انعطــاف که به صورت دیگــری ارایه‬ ‫نمی‌شوند و کاغذ‪.‬‬ ‫بخش هـ ‪ :‬ســاختمان‌ها و بناهــای ثابت زیربخش‪:‬‬ ‫ساختمان و حفاری زمین و صخره‪ ،‬استخراج معدن‪ .‬‬ ‫بخــش و‪ :‬مهندســی مکانیک‪ ،‬روشــنایی‪ ،‬گرمایش‬ ‫و اســلحه‌ها و انفجار‪ ‬زیربخــش‪ :‬انــواع موتــور یا پمپ‪،‬‬ ‫مهندســی به مفهوم عام آن‪ ،‬روشــنایی‪ ،‬گرمایش‪ ،‬انواع‬ ‫اسلحه‪ ،‬انفجار‪.‬‬ ‫بخــش ز‪ :‬فیزیک‪ ‬زیربخــش‪ :‬وســایل و زیربخش‪:‬‬ ‫صنعت هسته‌ای‪.‬‬ ‫بخش ح‪ :‬برق‪.‬‬ ‫تســلیم اظهارنامــه اختــراع تنهــا از طریــق الکترونیکی امــکان پذیر‬ ‫بــوده و متقاضیــان ثبــت اختــراع می‌تواننــد از طریــق ایــن نشــانی‬ ‫‪  http://ip.ssaa.ir/Patent/New.aspx‬اظهار نامه خود را تسلیم‬ ‫اداره اختراع کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪45‬‬
‫فرهنگ رانندگی‬ ‫دلقک‌ها و فرشته‌ها‬ ‫مروری بر قوانین و شیوه‌های فرهنگی عجیب برای کاهش تخلفات در دنیا‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫برخــاف شــباهت‌های فــراوان قوانین‬ ‫رانندگی درکشــورهای دنیا‪ ،‬تفاو‌ت‌هایی در‬ ‫این قوانیــن نیز وجود دارد که همین ســبب‬ ‫شده هرکشوری قوانین خاصی برای کاهش‬ ‫تلفات و تصادفات و ارتقای فرهنگ رانندگی‬ ‫وضع کند‪ .‬دراین قســمت به سراغ برخی از‬ ‫این قوانیــن ترافیکی می‌رویم که خواندنش‬ ‫خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫من دیگر قانون را زیر پا نمی‌گذارم!‬ ‫مســووالن محلی یکــی از شــهرهای چین‬ ‫برای متخلفان قوانین راهنمایی و رانندگی نوع‬ ‫خاصی از جریمه را در نظر گرفته‌اند‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگزاری یونایتدپــرس و بنابر‬ ‫اعــام مقامــات محلــی اســتان جیانگ شــی‬ ‫رانندگانــی کــه بــا نقــض قوانیــن راهنمایی و‬ ‫رانندگی از چــراغ قرمز عبور می‌کنند باید جمله‬ ‫«مــن دیگر قانون را زیر پا نمی‌گذارم» را صد بار با صدای‬ ‫بلند تکرار کنند‪ .‬بر اســاس این طرح رانندگانی که بدون‬ ‫توجه به چراغ قرمز از چهارراه‌ها عبور می‌کنند پیش از آن‬ ‫که آزاد شوند باید این جمله را صد بار تکرار کنند‪ .‬مقامات‬ ‫محلــی می‌گویند‪ :‬هــدف اصلی ایــن اقــدام آگاه کردن‬ ‫متخلفــان و مردم از قانون و توجه بــه قوانین راهنمایی و‬ ‫رانندگی است‪.‬‬ ‫تماشای نور باال‬ ‫اگر تجربه رانندگی در شب را داشته باشید‪ ،‬چه در جاده‬ ‫و چــه در خیابان‪ ،‬حتمــا می‌دانید که اگر راننــده‌ای که در‬ ‫الین دیگر می‌راند‪ ،‬نور باالی خودروی خود را روشن کند‪،‬‬ ‫دید شــما در رانندگی بسته می‌شود و حتی احتمال این که‬ ‫تصادف کنید هم وجود دارد‪ .‬این موضوع در چین به قدری‬ ‫باعث بروز مشکل شده بود که پلیس راهنمایی رانندگی این‬ ‫کشــور دســت به جریمه تازه‌ای برای متخلفان زده است‪.‬‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی چیــن راننده‌هایی که با نور باال‬ ‫در خیابان‌ها رانندگی می‌کنند را مجبور می‌کند در شب به‬ ‫ن هم به مدت‬ ‫چراغ‌های روشن یک ماشین خیره شوند‪ ،‬آ ‌‬ ‫یک دقیقه کامل!‬ ‫بــه نظر می‌رســد این شــیوه جریمه مــورد توجه قرار‬ ‫گرفتــه و خیلی‌ها از آن اســتقبال کرده‌اند‪ .‬حتی برخی از‬ ‫شــهروندان نظراتی مبنی بر این‌که بــه جای یک دقیقه‪،‬‬ ‫پنج دقیقه این تنبیه طول بکشد‪ ،‬هم داده‌اند!‬ ‫پلیس جریمه را در خیابان و میان دیگر راننده‌ها انجام‬ ‫می‌دهد تا درس عبرتی برای همه شــود‪ ،‬این پلیس‌ها با‬ ‫جلیقه‌های زردی که در شــب مشخص هستند به همراه‬ ‫صندلــی زرد رنگ مخصوص‌شــان منتظــر راننده‌هایی‬ ‫می‌نشینند که با نور باال از خیابان‌ها و جاده‌ها عبور کنند‪.‬‬ ‫دلقک‌های کلمبیایی‬ ‫یک شــهردار در کلمبیا دلقک‌هایی را استخدام کرده‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫تاکسانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا می‌گذارند‬ ‫مســخره کنند! با این کار میزان تصادفات ترافیکی پنجاه‬ ‫درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫تشویق سوئدی‬ ‫در سوئد‪ ،‬افرادی هم که قانون را رعایت می‌کنند باید‬ ‫تشویق شــوند‪ .‬اداره پلیس راهنمایی و رانندگی استکهلم‬ ‫ســوئد گاهی اوقات پول‌هایی که از جریمه‌های رانندگانی‬ ‫که از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک ثبت شــده‌اند را‬ ‫به رانندگان قانونمندی که از این طریق جریمه نشــده‌اند‪،‬‬ ‫جایزه می‌دهد!‬ ‫فرشته‌های سوییسی‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی کشــور سوییس در اقدامی‬ ‫جالب و عجیب با پوشاندن لباس ویژه به یک بازیگر تئاتر‬ ‫و قــرار دادن او در منطقــ ‌ه خطرناکــی از جاده‌هــای این‬ ‫کشــور‪ ،‬راننــدگان را به رعایت قوانین و کاهش ســرعت‬ ‫دعوت کــرد‪ .‬این بازیگر با پوشــیدن لباس کاملا ســفید‬ ‫و نصــب بــال روی لباس‪ ،‬چهره‌ای شــبیه یک فرشــته‬ ‫بــه خود گرفتــه و در کنار جاده از راننــدگان می‌خواهد تا‬ ‫سرعت‌شان را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬آب‌پاشی ممنوع‬ ‫طبــق قوانین ژاپن‪ ،‬پاشــیدن آب روی عابــران پیاده‬ ‫عمدا یا سهوا منجر به جریمه ســنگین می‌شود؛ بنابراین‬ ‫رانندگان باید دقــت کنند که از گودال‌های آب‌گرفته دور‬ ‫بمانند‪.‬‬ ‫رانندگی به سبک کانادایی‬ ‫قوانیــن کلی رانندگــی که در کانادا باید رعایت شــوند‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬عدم عبور از خط ممتــد‪ ،‬نور باال زدن‪ ،‬چراغ‬ ‫چشــمک‌زن ســبز و زرد‪ ،‬عدم خــوردن و آشــامیدن در‬ ‫حیــن رانندگی‪ .‬در هر یک از شــهرهای کانــادا‪ ،‬هر یک‬ ‫از دســتورالعمل‌هایی که نام‌برده شــدند‪ ،‬معنا و‬ ‫مفهــوم خاص خــود را دارند‪ .‬ارســال و دریافت‬ ‫پیامک توســط تلفن همراه و یا هر گونه کاربری‬ ‫دیگــری با این دســتگاه در حیــن رانندگی‪ ،‬در‬ ‫تمام کانادا ممنوع است و در اکثر شهرهای این‬ ‫کشور شــامل جریمه‌های نقدی نیز می‌شود‪ .‬در‬ ‫کانادا برای اســتفاده از تلفن همــراه باید راننده‬ ‫خودروی خود را ابتدا پارک کند و سپس از تلفن‬ ‫همراه خود استفاده کند‪.‬‬ ‫در شــهر پرنــس ادوارد کانــادا‪ ،‬یــک قانون‬ ‫جالــب برای رانندگی وجــود دارد‪ .‬این قانون به‬ ‫راننده می‌گویــد‪ ،‬در هنگام عبــور از تقاطع باید‬ ‫بــوق بزند‪ .‬در واقــع راننده قبــل از عبور از یک‬ ‫تقاطــع باید حتما بوق بزنــد؛ در غیر این صورت‬ ‫مرتکب عمل غیر قانونی شده است‪ .‬با بوق زدن‬ ‫قبــل از عبور از تقاطع‪ ،‬راننــده افراد را از حضور‬ ‫خود آگاه می‌سازد‪.‬‬ ‫در ایالــت بریتیــش کلمبیا‪ ،‬شــهر ونکوور‬ ‫و یــوکان نیــز قانــون جالبــی بــرای رانندگــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬در ایــن شــهر هنگامــی که راننده بــه یک چراغ‬ ‫ســبز چشــمک‌زن می‌رســد باید توقف کند‪ .‬چراغ سبز‬ ‫چشــمک‌زن به این معناست که یکی از عابران در حال‬ ‫کنترل چراغ ســبز اســت‪ ،‬بنابراین راننده باید بایستد و‬ ‫حق تقدم با عابر است‪.‬‬ ‫در بسیاری از شهرهای کانادا‪ ،‬استفاده از شیشه‌های‬ ‫رنگی برای ماشین‌ها ممنوع است‪ .‬عالوه بر این مقررات‪،‬‬ ‫بایــد گفت که در کانــادا‪ ،‬رانندگی کردن بدون پوشــیدن‬ ‫کفــش و یا اســتفاده از کفش‌های پاشــنه بلند خطرناک‬ ‫ی که موجب تصادف شــود‪ ،‬شامل جریمه‬ ‫بوده و در صورت ‌‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دانمارکی‌ها و بررسی زیر خودرو‬ ‫در دانمــارک باید قبــل از حرکت زیر خــودرو را چک‬ ‫کنید‪ .‬چرا که ممکن اســت کودکان برای بازی در پشــت‬ ‫یا زیر خودرو‌تان مخفی شده باشند‪ .‬دانمارکی‌ها به منظور‬ ‫محافظت از افراد بــه ویژه کودکان که در زیر خودروهای‬ ‫آن‌ها مخفی شــده‌اند‪ ،‬قبل از روشن کردن خودرو مجبور‬ ‫به بررســی زیر خودرو هستند و در غیر این صورت جریمه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫جریمه خودروهای کثیف در روسیه‬ ‫اگر از آن دســته از رانندگانی هســتید کــه کم‌تر به‬ ‫کارواش و تمیزی خودروتان می‌اندیشــید‪ ،‬بدانید پلیس‬ ‫مســکو این قدرت را دارد که خودروهایــی که بیش از‬ ‫حد کثیــف تلقی می‌شــوند را جریمــه کند‪.‬تصمیم این‬ ‫که کدام خودرو کثیف تلقی می‌شــود‪ ،‬به نظر شــخصی‬ ‫افســر پلیس ارتباط دارد‪ .‬هر چند این دو مقوله‌ای جدا‬ ‫از یکدیگرند‪ ،‬امــا اگر پالک خودروی شــما در بریتانیا‬ ‫کثیف باشــد‪ ،‬باید هزار پوند بــرای آن جریمه پرداخت‬ ‫کنید‪.‬‬
‫شوماخر وطنی‬ ‫موتوسیکلت تو جاده همان هواپیماست‬ ‫فرامر ‌ز سیدآقایی‬ ‫عــده‌ای قبل از مســافرت خیلی دودوتا چارتــا می‌کنند که با چه وســیله نقلیه‌ای به‬ ‫ســفر برونــد‪ .‬این‌ها کســانی هســتند که فکر جیب‌شــان هم هســتند؛ یعنــی معموال‬ ‫هواپیمــا را دوســت دارنــد‪ ،‬امــا وقتی بــه قیمــت هواپیما می‌رســند دست‌ودل‌شــان‬ ‫می‌لرزد و وقتی یاد امنیت ســفر می‌افتند به کلی از ســفر با هواپیما منصرف می‌شــوند‪.‬‬ ‫بــا این حال مســافرانی هســتند که باالخــره تصمیم می‌گیرنــد با هواپیما ســفر کنند‪.‬‬ ‫ت به اســتقالل و آزادی خویش‬ ‫بعضی از مســافران برای انتخاب وســیله نقلیه مسافر ‌‬ ‫بیش‌تر اهمیت می‌دهند‪ .‬وجه اشــتراک این‌ها با مسافران هواپیماخواه در همین است‪.‬‬ ‫اصــوال مســافرانی که به اســتقالل و آزادی خویــش در طول مســیر اهمیت می‌دهند‬ ‫سه دســته اند‪ :‬مســافران هواپیما‌خواه‪ ،‬مســافران عشق ماشین‌شــخصی و مسافران‬ ‫موتورسوار‪.‬‬ ‫بیت مغشوش‪:‬‬ ‫دهد صبا‪ ،‬به سبا می‌فرستمت‬ ‫ای ُه ُ‬ ‫بنگر که با چه به کجا می‌فرستمت‬ ‫حیف شوماخری چو تو در راه‌بندان غم‬ ‫وز شهرما به سفر با هواپیما می‌فرستمت‬ ‫در راه سفر جای چانه زدن نیست که نیست‬ ‫گاهی سوار اتول ساخت وطن می‌فرستمت‬ ‫هر صبح و شام کاروانی از دعای خیر‬ ‫پشت سرت به شمال و دریا می‌فرستمت‬ ‫تا لشکر تصادف نکند حال خوشت خراب‬ ‫گاهی با موتور هوندا می‌فرستمت‬ ‫ای غایب از نظر شدی ترک‌نشین موتور؟‬ ‫هش‌دار که به پیش خدا می‌فرستمت‬ ‫گر بد برانی و عجول و شتابناک‬ ‫شک می‌ندار که به فضا می‌فرستمت‬ ‫ور دل به کار دهی و نکنی بازی خطر‬ ‫خود از جاده چالوس باقلوا می‌فرستمت‬ ‫یک‪ -‬مســافران هواپیماخواه‪ :‬شــوماخروطنی‌هایی هســتند کــه هیچ‌وقت وقت‬ ‫ندارند‪ .‬هیچ‌وقت ســوار قطار و اتوبوس نمی‌شــوند‪ .‬اساســا موجودی به نام جاده را مانع‬ ‫توســعه می‌دانند و معتقدند هوا یعنی توســعه‪ .‬منطق توسعه‌شــان هوایی است بنابراین‪،‬‬ ‫اگر روزی پنج فروند هواپیما هم ســقوط کند باز برای ســفر هواپیما را انتخاب می‌کنند‪.‬‬ ‫برایشــان فرقی نمی‌کند کدام خط هوایی و کدام شــرکت‪ ،‬همین که سفرشــان هوایی‬ ‫باشــد راضی‌اند‪ .‬چنین مســافرانی به منافع شــخصی خویش بیش‌تر از هرچیز دیگری‬ ‫اهمیــت می‌دهنــد به‌خاطر همین‪ ،‬همیشــه بیش‌تــر از مبلغی که برای بلیــت هواپیما‬ ‫پول داده‌اند اســتفاده می‌کنند‪ .‬این نوع شــوماخروطنی‌ها به محضــی که وارد فرودگاه‬ ‫می‌شــوند‪ ،‬به ســمت محل شــارژ موبایل می‌روند و هرچندتا موبایل همراه خود دارند با‬ ‫بــرق رایگان ترمینال هوایی شــارژ می‌کننــد‪ .‬این‌ها معموال کم‌تر از چهار عدد گوشــی‬ ‫همراه خود ندارند؛ یک گوشــی تک‌خطه برای خانواده‪ ،‬یک گوشی دو یا سه‌خطه برای‬ ‫فامیــل‪ ،‬دوســتان و اینا و اونا‪ ،‬دوتا هم بــرای بیزینس و ‪ ...‬همه را مجانی تا آخر شــارژ‬ ‫می‌کنند‪ .‬بعد به ســراغ کارت پرواز می‌روند‪ .‬این نوع شــوماخروطنی‌ها هر وقت برســند‬ ‫معموال اول صف کارت پروازند‪ .‬یکی از شگردهایشــان این اســت که به بهانه پرسیدن‬ ‫سوال به جلو می‌روند و سالم‌وعلیک گرمی با مامور پرواز می‌کنند طوری که خود مامور‬ ‫هم تعجب می‌کند‪ .‬همان‌جا می‌چســبند و صبر می‌کنند تا نفر اول صف برود بعد درباره‬ ‫وزن چمدان خود از مامور پرواز سوال می‌پرسند‪ .‬تا مامور می‌پرسد مگر وزن چمدان‌تان‬ ‫چقدر اســت معطل نکرده چمدان را روی باسکول می‌گذارند‪ .‬مامور دیگر که مثل ربات‬ ‫هر چمدانی برســد باندرول می‌زند‪ ،‬چمدانش را بانــدرول می‌زند و مامور اولی هم ناچار‬ ‫می‌شــود کارت پرواز را بدهد‪ .‬به همین راحتی‪ .‬تو هواپیما‪ ،‬برای این‌که حداکثر استفاده‬ ‫از امکانات هواپیما را کرده باشــند‪ ،‬حتی عینک چشم‌شــان را هم تو صندوق بار باالی‬ ‫ســر می‌گذارند و صندوق را که برای دو نفر طراحی شده به‌تنهایی با وسایل همراه خود‬ ‫پر می‌کنند‪ .‬روی صندلی‌ها می‌گردند و هر روزنامه‌ای را که دوســت دارند برمی‌دارند و‬ ‫بــا روزنامه صندلی خود عوض می‌کنند‪( .‬آیاهنوز هم در هواپیما روزنامه می‌دهند؟) این‬ ‫نوع شــوماخروطنی‌ها تا روی صندلی می‌نشینند از مهمان‌دار تقاضای آب می‌کنند‪ .‬آب‬ ‫را که نوشیدند‪ ،‬منتظر چای یا قهوه می‌شوند و حین پرواز وقتی مهمان‌دار می‌پرسد چای‬ ‫یا قهوه‪ ،‬قهوه ســفارش می‌دهنــد‪ ،‬اما وقتی قهوه را نوش جــان کردند چای هم تقاضا‬ ‫می‌کنند‪ .‬بعدا که پکیج تغذیه مســافر را می‌آورند به مهماندار می‌گویند‪ :‬ببخشــید من تا‬ ‫برســم‪ ،‬رســتوران شــرکت تعطیل کرده لطفا دوتا پکیج غذا به من بدهید‪ .‬با این روش‪،‬‬ ‫بیش‌تر از یک‌نفر امکانات مســافر دریافت می‌کنند‪ .‬این نوع شوماخروطنی‌ها پکیج‌ها را‬ ‫تو پاکت اســتفراغ خودشان و مسافر بغل دستی‌شان می‌گذارند و هردو را دست نخورده‬ ‫باخــود می‌برند‪ .‬بعد‪ ،‬بالش تقاضا می‌کنند‪ .‬بالش را هم می‌برند‪ .‬در داخل خانه این‌چنین‬ ‫شوماخروطنی‌هایی هم فنجان آرم‌دار هواپیمایی پیدا می‌شود هم پتوی آرم‌دار هم بالش‬ ‫و هم تخم مر ‌غ شانسی و اسباب‌بازی بچه‌ها‪.‬‬ ‫دو‪ -‬مسافران عشق ماشین شــخصی‪ :‬این نوع شوماخروطنی‌ها راحتی‪ ،‬تفریح‪،‬‬ ‫سفر‪ ،‬خوشی و زندگی را در سوار شدن ماشین شخصی و گاز دادن در جاده‌ها می‌دانند‪.‬‬ ‫به نظر چنین شــوماخروطنی‌هایی‪ ،‬بهترین مخلوق خدا جاده است به همین دلیل برای‬ ‫سفر جاده را انتخاب می‌کنند آن هم با ماشین شخصی‪ ،‬دوتخته فرش کرمان به عنوان‬ ‫زیرانــداز‪ ،‬رخت‌خواب‪ ،‬منقل‪ ،‬قلیــان و چند قابلمه غذای از پیش پخته شــده‪ .‬وقتی از‬ ‫شــهرما می‌خواهند به اصفهان بروند که حدودا پنج ساعت زمان می‌برد‪ ،‬دو شب تو راه‬ ‫می‌خوابنــد‪ .‬هرجایی را که ببینند باصفا و خوش‌منظر اســت فوری فرش کرمان را پهن‬ ‫می‌کنند و سفره و غذا و بقیه تفریحات را هم‪ .‬بعد رخت‌خواب می‌اندازند و می‌خوابند‪ .‬تا‬ ‫به اصفهان برسند دو روز از تعطیلی‌شان گذشته است‪.‬‬ ‫سه‪ -‬مســافران موتورسوار‪ :‬شوماخروطنی‌هایی هستند که به‌شدت معتقدند سفر‬ ‫با موتوســیکلت یعنی ســفر در بهشــت برین‪ .‬آن‌ها معموال دوترکه راه می‌افتند تو جاده‪.‬‬ ‫نفری یک کوله پشــتی برپشت دارند و یک بســته برزنتی بزرگ چادر هم به پشت موتور‬ ‫بســته‌اند‪ .‬این‌ها نه دغدغه مهمان‌ســرا دارند‪ ،‬نه دغدغه ترافیک جاده نه دغدغه هیچ‪.‬‬ ‫ارزان و کم هزینه ســفر می‌کنند و خوشند‪ .‬همه جا توقف می‌کنند‪ ،‬همه جا می‌خوابند و‬ ‫همه جا خوشند‪ .‬آن‌ها در جاده‌ها می‌تازند و از برخورد باد با صورت شان کیف می‌کنند‪.‬‬ ‫گاهی چنین شــوماخروطنی‌هایی همین که به لب دریا رسیدند و نصف روزی استراحت‬ ‫کردند سوار موتور می‌شوند و برمی گردند‪ .‬تمام لذت این مسافران رفتن و برگشتن است‬ ‫آن‌هم با سرعت هواپیما‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪47‬‬
‫پاورقی‬ ‫اعجوبه‌ای به نام ایالن ماسک‪ -‬فصل دوم‬ ‫بخش هشتم‬ ‫فرهنگآفریقایی‬ ‫نویسنده‪ :‬اشلی ونس‬ ‫مــردم نخســتین بــار در ســال ‪ 1984‬با «ایــان ریو‬ ‫ماســک» آشــنا شــدند‪ .‬در مجله تجاری ‪ PC‬و ‪Office‬‬ ‫‪ Technology‬کد برنامه نویســی بازی ویدیویی ماسک‬ ‫به چاپ رســیده بود‪ .‬برای اجرای بازی فضایی «بالستر»‬ ‫که برگرفته از داستان‌های علمی تخیلی بود‪ ،‬به ‪ 167‬راه‬ ‫کار نیاز بود‪ .‬این مربوط به زمانی اســت که کاربران رایانه‬ ‫مجبور بودنــد برای انجام هر کاری‪ ،‬کدهای فرمان تایپ‬ ‫کننــد‪ .‬اگرچه بازی رایانه‌ای ماســک معجــزه علم رایانه‬ ‫محســوب نمی‌شــد‪ ،‬اما مطمئنا فراتــر از بازی‌های رایج‬ ‫گروه ســنی نوجوان‌هــای آن زمان بود‪ .‬ماســک با چاپ‬ ‫ایــن کد برنامه نویســی در مجله‪ 500 ،‬دالر ســود کرد و‬ ‫عالوه بر این برخی ویژگی‌های شــخصیتی او نیز آشــکار‬ ‫شــد‪ .‬این بازی در صفحه ‪ 69‬مجله چاپ شده و نویسنده‬ ‫خود را با نام ای‪ .‬آر‪ .‬ماسک معرفی کرده بود؛ مرد جوانی‬ ‫که موفقیت‌های بزرگی را در ســرش می‌پروراند‪ .‬توضیح‬ ‫مختصری از بازی هم ارایه شــده بود‪«:‬در این بازی شما‬ ‫باید سفینه‌های فضایی بیگانه را که بمب‌های هیدروژنی‬ ‫مرگبار و ماشــین‌های پرتوافکن حمــل می‌کنند‪ ،‬تخریب‬ ‫کنید‪ ».‬در این بازی از اشباح و انیمیشن به خوبی استفاده‬ ‫شده بود و برای همین دانستن کد برنامه نویسی ضروری‬ ‫بود‪( .‬آن موقع‪ ،‬حتی در اینترنت ماشین پرتوافکن‪ ،‬عبارت‬ ‫ناشناخته‌ای بود!)‬ ‫دوران نوجوانی‬ ‫پســربچه‌ای که رویاهایش در فضا و مبارزه بین خوبی‬ ‫و بدی خالصه می‌شــود‪ ،‬خارق العاده است و پسربچه‌ای‬ ‫که این تخیالت را جدی می‌گیرد‪ ،‬خارق العاده تر‪ .‬ایالن‬ ‫ماســک جوان یک چنین پســربچه‌ای بــود‪ .‬در نوجوانی‬ ‫اش‪ ،‬تخیــل و واقعیــت را طوری به هــم آمیخته بود که‬ ‫در ذهنــش تفکیکی برای آن‌ها وجود نداشــت‪ .‬ماســک‬ ‫در برابــر سرنوشــت انســان در جهــان احســاس وظیفه‬ ‫می‌کرد‪ .‬اگر این وظیفه به معنای جست وجوی فن‌آوری‬ ‫انرژی‌هــای پاک‌تر یا ســاخت ســفینه‌های فضایی برای‬ ‫گســترش دامنه دسترســی انســان بود‪ ،‬باید به آن عمل‬ ‫می‌شــد‪ .‬ماســک مطمئنا راهی برای محقق شدن آن‌ها‬ ‫پیدا می‌کرد‪ .‬در این باره می‌گوید‪ ،‬در کودکی داستان‌های‬ ‫مصور زیادی خوانده‌ام‪ .‬در کتاب‌های مصور شخصیت‌ها‬ ‫همیشــه تالش دارند دنیــا را نجات دهنــد‪ .‬برای همین‬ ‫معتقــدم باید دنیــا را به جای بهتری تبدیــل کرد و غیر از‬ ‫این راهی ندارد‪.‬‬ ‫ماسک در سن ‪ 14‬سالگی گرفتار بحران وجودی شد‪.‬‬ ‫او هــم مانند خیلی از نوجوان‌هــای تیزهوش تالش کرد‬ ‫تا با این بحران برخورد درســتی داشــته باشــد و به متون‬ ‫مذهبی و فلســفی روی آورد‪ .‬ایدئولوژی‌های مختلفی را‬ ‫مطالعه و بررســی کــرد و در نهایت با قبــول آموخته‌های‬ ‫علمی و تخیلی یکی از موثرترین کتاب‌های طول عمرش‬ ‫با نام راهنمای مسافران کهکشان‪ ،‬نوشته داگالس آدامز‬ ‫به هیچ نتیجه متفاوتی دســت نیافت و به نقطه شروعش‬ ‫بازگشــت‪ .‬ماســک می‌گوید‪ ،‬آدامز در این کتاب آورده که‬ ‫یکی از کارهای بسیار دشوار این است که چه سواالتی را‬ ‫باید پرسید‪ .‬با یافتن سواالت‪ ،‬رسیدن به پاسخ تقریبا ساده‬ ‫است‪ .‬در نتیجه باید دامنه و میزان آگاهی انسان افزایش‬ ‫پیدا کند تا درک بهتری از سواالت مدنظر داشته باشد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬ماســک نوجوان به ماموریت فرامنطقی خود‬ ‫کاملا ایمان پیدا کرد‪ .‬او می‌گفت‪ ،‬مهم این اســت که باید‬ ‫تالش کنیم تا بیش از پیش به روشن فکری جمعی دست‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬آفریقایی‬ ‫بــه راحتی می‌تــوان پی بــرد که تالش ماســک برای‬ ‫رسیدن به این هدف از کجا نشات می‌گیرد‪ .‬او سال ‪1971‬‬ ‫در پرتوریا متولد و بزرگ شــد‪ ،‬شهر بزرگی در بخش شمال‬ ‫شــرقی آفریقای جنوبی که یک ســاعت از ژوهانســبورگ‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬کودکــی او مقــارن با زمانی بــود که تنش و‬ ‫خشــونت به شــدت در آفریقای جنوبی رواج داشت و شبح‬ ‫آپارتاید سراسر کودکی او را در برگرفته بود‪ .‬سیاه‌پوست‌ها با‬ ‫سفیدپوست‌ها و همچنین سیاه پوست‌های قبایل مختلف‬ ‫پیوســته زد و خورد داشــتند‪ .‬ماســک چهارســاله بود که‬ ‫شورش ســوتو درگرفت و صدها دانش آموز سیاه‌پوست در‬ ‫اعتراض به قوانین دولت سفیدپوست کشته شدند‪ .‬آفریقای‬ ‫جنوبــی به دلیل سیاســت‌های نژادپرســتانه‪ ،‬ســال‌های‬ ‫متمادی با تحریم‌های اعمال شده از سوی ملت‌های دیگر‬ ‫روبه‌رو بود‪ .‬ماسک در کودکی‌اش شانس زیادی برای سفر‬ ‫به خارج از آفریقا داشــت و برای همین از نگاه و برداشــت‬ ‫کشــورهای دیگــر آگاه بود‪ ،‬اما فرهنــگ آفریقایی رایج در‬ ‫پرتوریا و مناطق اطراف آن بیش‌ترین تاثیر را بر شــخصیت‬ ‫ماسک داشت‪ .‬در آن جا‪ ،‬رفتار به شدت مردساالرانه مورد‬ ‫تشــویق قرار می‌گرفت و از جوک‌های خشــن اســتقبال‬ ‫می‌شد‪ .‬هرچند ماســک از امتیازهایی برخوردار بود‪ ،‬اما به‬ ‫هر حال یک غریبه بود و شــخصیت متفــاوت و تمایالت‬ ‫غیرعــادی او با نگرش‌هــای رایج زمان مغایرت داشــت‪.‬‬ ‫عقیــده او مبنی بر این که دنیا به بیراهه می‌رود‪ ،‬روز به روز‬ ‫تقویت می‌شد و ماسک تقریبا از اولین روزهای اقامتش در‬ ‫آفریقا‪ ،‬نقشــه فرار از آن منطقــه را در ذهنش طرح ریزی‬ ‫می‌کــرد و رویــای جایی را در ســر می‌پرورانــد که امکان‬ ‫شکوفایی شخصیت و رویاهایش را به او بدهد‪ .‬برداشت او‬ ‫از آمریکا‪ ،‬کلیشه‌ای‌ترین برداشت بود‪ ،‬سرزمین فرصت‌ها و‬ ‫احتمالی‌ترین پایگاه برای محقق ساختن رویاهایش‪ .‬به این‬ ‫ترتیب پسر تنهای آفریقای جنوبی که به صادقانه‌ترین شکل‬ ‫از تعقیب هدف دست‌یابی به روشن‌فکری جمعی صحبت‬ ‫می‌کرد‪ ،‬به ماجراجوترین صنعتگر آمریکایی تبدیل شد‪.‬‬ ‫ورود به آمریکا‬ ‫ورود ماســک در اوایــل بیســت ســالگی بــه آمریکا‬ ‫مصادف بود با بازگشت او به ریشه‌های آبا و اجدادی‌اش‪.‬‬ ‫شــجره‌نامه خانوادگی نشــان می‌دهد که اجــداد مادری‬ ‫خانــواده ماســک با نــام خانوادگــی سوییســی ‪ -‬آلمانی‬ ‫«هالدمــن» در دوران جنــگ انقالبی‪ ،‬اروپــا را به مقصد‬ ‫نیویــورک ترک کردنــد و از نیویــورک بــه گندمزارهای‬ ‫میدوست به خصوص ایلی نویز و مینوسوتا رفتند‪ .‬اسکات‬ ‫هالدمن‪ ،‬عموی ماســک و مورخ غیررســمی خانواده در‬ ‫این باره می‌گوید‪ :‬مردم ما کشاورز بودند و در هر دو جناح‬ ‫جنگ داخلی مبارزه می‌کردند‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬
‫باشگاهخوانندگان‬ ‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران‌خودرو پاسخ داده می‌شود‪ .‬لطفا سواالت‬ ‫خود را به شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫بهــرام غنــی طبع از مشــهد ‪ :‬چگونــه مصرف ســوخت کاهش‬ ‫می‌یابد؟‬ ‫می‌گیــرد‪ ،‬به همین خاطــر لبه ترموســتات بهترین جا بــرای هواگیری‬ ‫اســت‪ .‬روی هوزینگ ترموســتات پژو روآ یک والو یا سوپاپ هست که از‬ ‫نظر اســتاندارد‪ ،‬محل هواگیری اســت و به دلیل باز بودن مدار سیستم‬ ‫خنــک کننده این خــودرو‪ ،‬هواگیری آن ارتباطی با بخــاری ندارد‪ .‬البته‬ ‫اگر رادیاتورتان دو شــیر داشته باشــد‪ ،‬شیر پایینی برای خروج آب و شیر‬ ‫باالیی برای ورود اســت که از باالیی برای این کار هم می‌توان استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اســتارت نخوردن خودرو چنــد دلیــل دارد‪ :‬باتری تمام‬ ‫شــده (دشارژ شــده‪ ،‬یا خالی شده‪ ،‬یا خراب شده)‪ ،‬ســیم کشی استارت‬ ‫یا ســوییچ قطع شده‪ ،‬خرابی اســتارت‪ ،‬یا سیم کشــی و اتصاالت‪.‬موتور‬ ‫قفل شــده‪ :‬امکان دارد که یاتاقان‌های میل لنگ یا شــاتون‌ها چسبیده‬ ‫باشــند‪ ،‬یا این‌که دنده استارت شکسته و الی فالیویل رفته باشد‪ .‬خراب‬ ‫شدن ســلکتور گیربکس اتوماتیک‪ .‬در خودروهای اتومات‪ ،‬خراب شدن‬ ‫ســلکتور گیربکس اتوماتیــک‪ ،‬می‌تواند باعث اســتارت نخوردن خودرو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ژان باباســی از اصفهان‪ :‬سوپرشارژر روی موتور تی یو ‪ 5‬خودرو‬ ‫‪ 206‬جواب می‌دهد؟‬ ‫شســت و شــوی ریــل ســوخت و انژکتورهــا‪ ،‬تعویــض به‬ ‫موقــع فیلترهــوا و روغــن موتــور‪ ،‬تنظیم باد الســتیک‌ها در هوای ســرد‬ ‫عدم گاز دادن‌های پی درپی و افزایش وزن و بارخودرو‪.‬‬ ‫علیرضا داور پناه از شــهرری‪ :‬خودرو اســتارت نمی‌خورد ؛ علت‬ ‫چه می‌تواند باشد؟‬ ‫ســعید جابری ازکرج‪ :‬آیا تاکنون کلمه حجم موتور را که اغلب در‬ ‫بیان اطالعات فنی خودروها به کار می‌رود‪ ،‬شنیده‌‌اید؟‬ ‫حجــم یا ظرفیت موتور (پیشــرانه) در واقــع مجموع حجم‬ ‫سیلندرهاســت و معمــوال در اصطالح عامیانه معیاری بــرای تعیین قدرت‬ ‫خروجی پیشــرانه به شــمار می‌رود‪ .‬همان طور کــه می‌دانید داخل هر یک‬ ‫از ســیلندرهای موتور‪ ،‬پیســتون به صورت باال و پایین حرکت می‌کند‪ .‬حال‬ ‫اگــر فضایی را که پیســتون در حرکت از پایین‌ترین نقطــه به باالترین نقطه‬ ‫پیمایش می‌کند (کورس ســیلندر) اندازه بگیریم و در تعداد سیلندرها ضرب‬ ‫کنیم‪ ،‬حجم پیشــرانه به دســت می‌آیــد که معموال با واحد لیتر یا سی‌ســی‬ ‫بیان می‌شــود‪ .‬واضح اســت که در حالت تنفس طبیعی (اســتفاده نکردن‬ ‫از سیســتم‌های پرخوران مانند ســوپر شــارژر و توربو شــارژر) هرچه تعداد‬ ‫ســیلندرها و به طبع آن حجم پیشــرانه بیش‌تر باشــد قــدرت آن نیز باالتر‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اما باید دقت داشــت که مصرف سوخت نیز متناسب با افزایش‬ ‫حجم پیشــرانه باال می‌رود‪ .‬در حال حاضر دوج وایپر با پیشــرانه ‪ 10‬سیلندر‬ ‫‪ 8.3‬لیتری و همچنین بوگاتی ویرون با پیشــرانه ‪ 16‬سیلندر هشت لیتری‬ ‫از حجیم‌ترین پیشــرانه‌های تولید شده بهره برده‌اند‪ .‬پس از طی مسافتی با‬ ‫بنزیــن و تعویض به گاز‪ ،‬خودرو با اولین توقف خاموش می‌شــود و خاموش‬ ‫شدن چندین بار تکرار می‌شود تا به حالت عادی برگردد‪.‬‬ ‫استپر گاز و بنزین را سرویس کردم ولی فرقی نکرد‪.‬‬ ‫چنین موردی ممکن اســت به دلیل خارج شدن ایی سی یو‬ ‫از تنظیم هم باشد و در هر صورت بهتر است خودرو از نزدیک بررسی شود‪.‬‬ ‫فریدون اسکندریان از تهران‪ :‬برای هواگیری رادیاتور خودروی‬ ‫روآ ابتدا باید شیلنگ بخاری را هواگیری کرد یا روی رادیاتور را؟‬ ‫معمــوال بخــارات آب در باالتریــن نقطه ســطح آب قرار‬ ‫اضافه کردن انواع شارژرها و به ویژه سوپرشارژر که در داخل‬ ‫موتور و با اتصاالت مکانیکی نصب می‌شــود‪ ،‬حتما باید توسط خودروساز یا‬ ‫نماینده مجاز آن صورت گیرد‪ ،‬چرا که غیر از نصب فیزیکی آن‪ ،‬به تغییرات‬ ‫دیگــری از جمله تغییرات نرم افزاری هم نیاز دارد که از عهده افراد متفرقه‬ ‫بر نمی‌آید‪.‬‬ ‫فرشید فریدنیا از ماهشهر‪ :‬فرمان ماشین در هنگام ترمز گرفتن‬ ‫می‌لرزد‪ ،‬چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟‬ ‫تاب داشــتن دیسک ترمز یا کاســه‌های چرخ عقب‪ ،‬خرابی‬ ‫یا ســفتی ســیلندر و کالیپر ترمزهــای جلو‪ .‬اگــر در هنگام ترمــز‪ ،‬اتاق نیز‬ ‫بلرزد‪ ،‬علــت می‌تواند عالوه بر موارد مذکور‪ ،‬خرابــی و عدم توازن رینگ و‬ ‫الستیک‌های چرخ نیز باشد‪.‬‬ ‫مرتضــی محمــدزاده از تهران‪ :‬چرا پــدال ترمز بیــش از اندازه‬ ‫معمول پایین می‌رود؟‬ ‫ممکن است این مشــکل به یکی از دالیل زیر باشد‪ :‬میزان‬ ‫نبودن کفشک‌های ترمز (تنظیم)‪ ،‬میزان نبودن پدال ترمز (تنظیم)‪ ،‬خورده‬ ‫شــدن لنت‌های ترمز (تعویض لنت‌هــا)‪ ،‬نبودن مایع ترمــز (افزودن مایع‪،‬‬ ‫هواگیری دستگاه)‪ ،‬ساییدگی سیلندر (تعویض سیلندر)‪.‬‬ ‫نادر شــیرازی از اصفهان‪ :‬لطفــا راهنمایی کنید که چگونه روغن‬ ‫هیدرولیک فرمان را چک کنیم؟‬ ‫همه خودروها به جز برخی خودروهای کوچک از سیســتم‬ ‫فرمان هیدرولیک بهره می‌برند که به راننده اجازه می‌دهد بدون زحمت زیاد‬ ‫فرمان را بچرخاند‪ .‬سیستم فرمان هیدرولیک از چند بخش تشکیل شده است‪:‬‬ ‫یــک چــرخ دنــده و یــک پنیــون که بــه چرخ‌هــای جلــو متصل اســت‪،‬‬ ‫یــک پنیــون و یــک پیســتون در داخــل پنیــون‪ ،‬ایــن پیســتون توســط‬ ‫روغنــی کــه پمــپ هیدرولیــک فرمــان را فشــرده کــرده اســت بــه‬ ‫حرکــت در می‌آیــد و بــه چرخانــدن غربیلــک فرمــان کمــک می‌کنــد‪.‬‬ ‫(اگر روغن هیدرولیک کم شــده باشد‪ ،‬فرمان سفت می‌شود و ممکن است‬ ‫چرخ دنده‪ ،‬پنیون و پمپ هیدرولیک آســیب ببینند‪ ).‬بنابراین‪ ،‬چک کردن‬ ‫میــزان روغــن هیدرولیک در دوره‌هــای زمانی معین ضروری اســت و در‬ ‫صورت نیاز روغن باید سر ریز شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته‌نامه‬ ‫‪49‬‬
‫قطعه‌شناسی‬ ‫سیستم برق و مدارات الکتریکی خودرو‬ ‫پوسته و درپوش باتری‬ ‫(‪)battery case and cover‬‬ ‫جعبه‌ای که تمام اجزای یک باتری را در خود جای‬ ‫می‌دهد پوسته باتری نامیده می‌شــود‪ .‬پوسته یا بدنه‬ ‫باتری‌ها باید در مقابل اثرات اسید مقاوم باشند عالوه‬ ‫بــر آن بایــد بتواند تغییــرات دما ( ‪ -50‬تــا ‪ 150‬درجه‬ ‫ســانتی‌گراد) و ضربــه را نیز تحمل کند‪ .‬در گذشــته‬ ‫پوسته باتری را از نوعی الستیک تهیه می‌کردند‪ ،‬اما‬ ‫امروزه معموال از پالســتیک‌ها مخصــوص برای این‬ ‫کار استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫بدنه باتری‌ها توســط جداره‌های عمــودی معموال به‬ ‫شش قسمت تقســیم می‌شود این قســمت‌ها محل قرار‬ ‫گرفتــن صفحــات مثبت‪ ،‬منفــی‪ ،‬عایق‪ ،‬شــانه باتری و‬ ‫الکترولیت اســت‪ .‬به هریک از این قســمت‌ها یک خانه‬ ‫باتری گفته می‌شود‪.‬‬ ‫همان‌طور که مالحظه می‌شود‪ ،‬عالوه بر این جدارها‬ ‫تعــدادی شــیار نیز در کف پوســته باتری وجــود دارد که‬ ‫دو وظیفــه برعهــده دارند یکی این‌که تکیــه گاهی برای‬ ‫صفحات باتری هســتند و دیگر این‌که چون پس از مدتی‬ ‫صفحات باتــری دراثر فعل و انفعاالت شــیمیایی ریزش‬ ‫می‌کننــد فاصله بین این شــیارها فضای مناســب برای‬ ‫ته‌نشین شدن این رسوبات را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫جنــس درپوش باتــری نیز ماننــد بدنه باتــری از نوع‬ ‫پالســتیک تهیه می‌شــود‪ .‬بر روی در پوش محلی برای‬ ‫خــروج قطبیــن باتــری و همچنین نصــب در خانه‌های‬ ‫باتری تعبیه می‌شود‪ .‬البته الزم به ذکر است که گاهی در‬ ‫خانه‌های باتری از روی درپوش حذف می‌شــود ‪ .‬معموال‬ ‫باتری‌هایی از نوع ژلی (‪ )Gell – cell‬که الکترولیت آن‌ها‬ ‫مایع نیست‪ ،‬احتیاجی به در خانه باتری ندارند‪.‬‬ ‫در خانه باتری ‪Vent Cap‬‬ ‫معمــوال برای هــر خانه باتــری یک ســوراخ در نظر‬ ‫می‌گیرند که از طریق آن مقدار الکترولیت داخل هر خانه‬ ‫کنترل شــود‪ .‬هر یک از این سوراخ‌ها توسط یک درپوش‬ ‫بسته می‌شــوند که به آن در خانه باتری می‌گویند‪ .‬هر در‬ ‫خانه باتری باید دارای دو مشخصه مهم باشد که عبارتند‬ ‫از‪:‬‬ ‫اجازه خروج گازهای تولیدی در هر خانه‬ ‫جلوگیری از خروج الکترولیت مایع از در‬ ‫قطب باتری ‪Terminal post of battery‬‬ ‫هر باتری دارای دو قطب اصلی است‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬هر خانه باتری خود دارای دو قطب است‪ ،‬اما‬ ‫در باتری‌های غیر قابل تعمیــر این قطب‌ها زیر درپوش‬ ‫باالیــی باتری قــرار گرفته و دیده نمی‌شــوند؛ یعنی یک‬ ‫باتــری ‪ 12‬ولتــی دارای ‪ 12‬قطب اســت؛ شــش قطب‬ ‫مثبت و شــش قطب منفی که دوتــای آن‌ها قطب‌های‬ ‫اصلی و ســایرین در زیر درپوش هســتند‪ .‬در مورد نحوه‬ ‫اتصــال خانه‌هــای باتری در آینده صحبت خواهد شــد‪.‬‬ ‫(از این پس در این دســت مطالب منظور از قطب همان‬ ‫قطب‌های اصلی باتری خواهــد بود‪ ).‬قطب‌های باتری‬ ‫محل خروج جریان برق از باتری در زمان مصرف شدن‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 8 503‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫و محل ورود جریان برق به باتری در زمان شــارژ شــدن‬ ‫باتری‌هاســت‪ .‬باتوجه به جهت جریان برق یک قطب را‬ ‫قطــب مثبت و دیگری را قطب منفی می‌نامند‪.‬‬ ‫نحــوه قــرار گرفتــن قطب‌هــای باتری روی پوســته‬ ‫متفاوت اســت‪ .‬چنــد روش متــداول عبارتنــد از‪ :‬مدل‬ ‫‪ ،SAE‬ترمینــال جانبــی‪ ،‬ترمینــال ‪ L‬شــکل‪ ،‬ترمینال‬ ‫مهــره‌ای و ترمینــال ترکیبی که سیســتم قطب بندی به‬ ‫روش ‪ SAE‬متداول‌تر از سایر روش‌هاست‪.‬‬ ‫شناسایی قطب‌های مثبت ومنفی‬ ‫با توجه به این که در هنگام نصب باتری روی اتومبیل‬ ‫قطــب منفی بــه بدنه و قطــب مثبت به کابل اســتارت (‬ ‫اتومات اســتارت) متصل می‌شود‪ ،‬تشــخیص قطبین از‬ ‫یکدیگر حایز اهمیت است‪.‬‬ ‫قطب مثبت با عالمت‪P، POS ،+ :‬‬ ‫رنگ‪ :‬قرمز‬ ‫ضخامت‪ :‬بیش‌تر از منفی مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫قطب منفی با عالیم‪N، NEG ،- :‬‬ ‫رنگ‪ :‬مشکی یا آبی‬ ‫ضخامت‪ :‬کم‌تر از مثبت مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه هیچ یــک از عالیم ذکر شــده وجود‬ ‫نداشــتند (پــاک شــده بودند یــا قابل تشــخیص نبودند)‬ ‫می‌تــوان بــا یک آزمایــش ســاده قطب‌هــا را از یکدیگر‬ ‫تشخیص داد‪.‬‬ ‫یک سر سیمی را به یکی از دو قطب متصل کنید و سر‬ ‫دیگــر آن را داخل الکترولیت یکــی ار خانه‌ها باتری قرار‬ ‫دهید‪ .‬مالحظه خواهید کرد که اطراف ســیم حباب‌هایی‬ ‫به‌وجــود می‌آید‪ .‬ایــن آزمایش را با قطــب دیگر نیز انجام‬ ‫دهیــد هر یک از قطب‌ها که حبــاب بیش‌تری در اطراف‬ ‫ســیم داخل الکترولیت تولید کرد آن قطب‪ ،‬قطب منفی‬ ‫اســت‪( .‬تذکر‪ :‬آن آزمایــش فقط جهت مــوارد ضروری‬ ‫اســت‪ .‬تکرار باعث خراب شــدن باتری می‌شــود‪ ).‬توجه‬ ‫هیچ‌گاه دوسیم از قطبین را هم‌زمان وارد یک خانه باتری‬ ‫نکنید‪،‬چون ممکن اســت در اثر اتصال بین دو ســیم در‬ ‫خانه باتری آب باتری به صورت شما بپاشد‪.‬‬ ‫الکترولیت باتری‪Battery Electrolyte‬‬ ‫الکترولیت باتری ســربی اســیدی محلول رقیق شده‬ ‫اســید ســولفوریک اســت‪ .‬الزم اســت مقدار آب و اسید‬ ‫ســولفوریک به دقت و نســبت معین بــا یکدیگر مخلوط‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ظرفیت باتری‬ ‫روش‌های مختلفــی برای تعییــن مقدارظرفیت یک‬ ‫باتــری توســط انجمــن بین‌المللــی باتــری ( ‪Battery‬‬ ‫‪ )Council International=BCI‬ارایه شــده است که‬ ‫چهار روش به ترتیب اهمیت عبارتند از ‪:‬‬ ‫الــف‪ :‬آمپر گردانــدن میل لنگ در شــرایط ســرد=‬ ‫تســت باتــری در شــرایط ســرد (‪Cold Cracking‬‬ ‫‪:) Amps=CCA‬‬ ‫ب‪ :‬آمپــر گردانــدن میــل لنــگ = تســت باتــری‬ ‫(‪)Cracking Amps = CA‬‬ ‫ج‪ :‬ظرفیت ذخیره باتری (‪)Reserve Capacity=RC‬‬ ‫د‪ :‬آمپر‪ -‬ساعت‬
‫اتو گالری‬ ‫جمشید فرجوند فردا از بیجار‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬ ‫حامد جعفرنژاد از تهران‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

شماره : ۵۰۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
هفته نامه ایران خودرو شماره 506

هفته نامه ایران خودرو شماره 506

شماره : ۵۰۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
هفته نامه ایران خودرو شماره 505

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

شماره : ۵۰۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
هفته نامه ایران خودرو شماره 497

هفته نامه ایران خودرو شماره 497

شماره : ۴۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
هفته نامه ایران خودرو شماره 495

هفته نامه ایران خودرو شماره 495

شماره : ۴۹۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
هفته نامه ایران خودرو شماره 493

هفته نامه ایران خودرو شماره 493

شماره : ۴۹۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!