صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره ۴۹۲

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 492

هفته نامه ایران خودرو شماره 492

‫‪ISSN:1735‌1480‬‬ ‫‪14‬خودروی سبک و سنگین‬ ‫چهار ستاره کیفی گرفتند‬ ‫‪492‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬دی ‪ 1396‬سال بیست‌ودوم هفته‌نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪609‬‬ ‫راهی جذاب برای‬ ‫ترددهای شهری‬ ‫مراقبت‌هایزمستانی‬ ‫از خودرو‬ ‫ب‌ا ‌مو ‪740E‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫اب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫سوس ‪LS‬‬ ‫‪ ،500‬جنسی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف ‌‬ ‫یها‬ ‫س‬ ‫‪3.3T G90‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫کانتیننتا‬ ‫ل سه مدل‬ ‫پر‬ ‫ونده ای‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‪:‬‬ ‫میت‬ ‫س‬ ‫وبیشی‬ ‫‪2018‬‬ ‫پ‬ ‫وستر ای‬ ‫کشن‬ ‫ن هفته‬ ‫ده آ‬ ‫کتروس‬ ‫شعبد ‌ه جدید ژرمن‌ها‬ ‫تازه‌های خودرویی نمایشگاه محصوالت‬ ‫الکترونیکیمصرفی(‪2018)CES‬‬
‫‪C‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪O‬‬ ‫در این شماره می‌خوانید ‪. . .‬‬ ‫رویداد ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪N‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خبرها‬ ‫فتوپرس‬ ‫گزارش ‪ :‬حكایت خودباوری‬ ‫‪T‬‬ ‫پرونده‪/‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪10‬‬ ‫میتسوبیشی ‪:‬آرزوهایت را فراموش نکن‬ ‫حرفه‌ای ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬آیدین وحید محمدی‬ ‫‪N‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تماشا‪ :‬عرض اندام الکتریکی ها‬ ‫رویاروی‪ :‬نبرد اشرافی‌ها‬ ‫دوربین‌های جاسوسی‬ ‫‪T‬‬ ‫ترجمه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اطالع‌نگاشت‪ :‬چراغ‌های خطر‬ ‫بررسی‪ :‬سرزنده و فرز‬ ‫فرهنگ قطعه شناسی‪ :‬سیستم فنربندی و تعلیق‬ ‫بررسی‪ :‬شعبده‌ جدید ژرمن‌ها‬ ‫کلینیک مجازی ‪:‬محافظت از باتری‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شمـــاره ‪ 23 492‬دی ‪ 1396‬ســـــال بیست‌ودوم‬ ‫هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫اطالع‌رسانی‌تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته‌نامه ایران‌خودرو صرفـا با ذکر منبـع آزاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان آن است‪.‬‬ ‫جانشین مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مرتضی آقایی‬ ‫دبیر شورای سیاستگذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه آرا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬
‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره‌آینده‬ ‫موتوسیکلت ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬سید امیر ایافت‬ ‫‪31‬‬ ‫عشق موتور‪ :‬راهی جذاب برای ترددهای شهری‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مالقات در پارکینگ‬ ‫محیط بان‬ ‫فن‌آوری ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬افشین تقوی‬ ‫‪36‬‬ ‫صنعت و دانشگاه‪ :‬نقش هدف گذاری‬ ‫افکارسنجی ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬پیمان مقدسی‬ ‫‪38‬‬ ‫آرامش خاطر‬ ‫تماشا‬ ‫نمایشگاهبین‌المللی‬ ‫دیترویت ‪2018‬‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫فرهنگ رانندگی ‪ :‬آموزش با نمونه‌های مینیاتوری خودرو‬ ‫خودروها و آدم‌ها‪ :‬دور دور بازیگران گران دنیا ‬ ‫نوآوران‪ :‬بازدید رویایی‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬لغت‌نامه کدخدا‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ما و شما‬ ‫نتایج نظرسنجی‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اشتراک‬ ‫اتو گالری‬ ‫‪31‬‬ ‫عکس پوستر از علی شهاب‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021‌48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫آرشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬
‫رویداد‬ ‫‪49206‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫اقتصاد مقاومتی و تولیدملی‬ ‫مرتضی آقایی‬ ‫اقتصادمقاومتی‪ ،‬برتولید‪ ،‬صادرات کاال و اقتصاد بدون نفت‬ ‫بیش‌ترین تکیه را دارد و اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نخواهد کرد‪،‬‬ ‫مگر این که تولید کشــور بیش از گذشته رونق و موانع آن برداشته‬ ‫شــود؛ به عبارت بهتر تولید داخل ركن محوری اقتصاد مقاومتی‬ ‫است و مسووالن ذیربط باید شرایط امنیت و جذب سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت و اقتصاد کشور را فراهم کنند‪.‬‬ ‫از دیگــر الزامات بــرای تحقق اقتصــاد مقاومتــی و افزایش‬ ‫تولیــد داخــل این اســت کــه بانک‌ها بایــد اعتمــاد بیش‌تری به‬ ‫واحدهای تولیدی داشــته باشــند‪ .‬اگر به واحدهای تولید داخلی‬ ‫اعتمــاد کنیم‪ ،‬می‌توانیم تــوان تولید داخل را بــا تزریق نقدینگی‬ ‫بانک‌هــا به پنج برابرافزایش دهیم‪ .‬یكی از مهم‌ترین نشــانه‌های‬ ‫اجــرای سیاســت‌های اقتصاد مقاومتــی اســتفاده از تجربیات و‬ ‫توانمندی‌هــای موجــود در داخل و تالش جهــت ارتقای جایگاه‬ ‫اقتصاد و صنایع كشــور اســت‪ ،‬در ایــن میان یكــی از مهم‌ترین‬ ‫صنایعی كه همواره در كشــور ما مــورد توجه بوده و برای اعتالی‬ ‫آن تالش‌های زیادی صورت گرفته اســت صنعت خودروســازی‬ ‫اســت‪ ،‬صنعت خودرو از جمله بخش‌هایی اســت كه باید بیش از‬ ‫گذشــته مــورد توجه قرار گرفتــه و در خصوص آینــده آن با دقت‬ ‫نظر بیش‌تری موضوعات مورد بررســی قرار گیرد‪ ،‬از آن جایی كه‬ ‫ایــن صنعت‪ ،‬نیروی انســانی خبره را به عنوان ســرمایه كاری در‬ ‫اختیار داشــته و منابع مالی زیــادی در دو دهه اخیر برای افزایش‬ ‫ظرفیت‌های تولیدی آن هزینه شــده‪ ،‬می‌توان این بخش را یكی‬ ‫از حوزه‌هایی دانســت كه باید مورد توجــه نهادهای قانون گذار و‬ ‫اجرایــی قرار بگیــرد‪ .‬همچنین برای تحقق اقتصــاد مقاومتی در‬ ‫صنعــت خودرو عالوه بــر همت و تالش خودروســازان‪ ،‬دولت و‬ ‫مجلــس نیز باید از این صنعت مهم حمایت کنند و نســبت به رفع‬ ‫موانع تولید در این بخش اقدامات جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫چنان چــه می‌خواهیــم در صنعت خــودروی کشــور تحولی‬ ‫صورت گیرد باید به فکر تولید محصولی باشــیم که به روز باشد و‬ ‫بتواند استانداردهای روز دنیا را داشته باشد‪ .‬محصول که انتخاب‬ ‫شد قطعه‌سازان کشــور را فرا بخوانیم و از آن‌ها بخواهیم به فکر‬ ‫تولیــد‪ 40‬تا ‪ 50‬درصد قطعــات این خودرو باشــند‪ .‬در گام بعدی‬ ‫بایــد در کنار بزرگان صنعــت خودرو قرار بگیریــم و دوره تکاملی‬ ‫خودروســازی را طی كنیم‪ .‬از ســوی دیگر باید نگاه صرف به بازار‬ ‫داخلــی را کنــار بگذاریم و به فکــر تولید محصوالتی باشــیم که‬ ‫نه‌تنها نیاز داخــل را تامین می‌کند بلکه می‌توانــد وارد بازارهای‬ ‫بین‌المللی شــود‪ .‬با این روش خودروهایی به تولید خواهند رسید‬ ‫که هم مدرن هســتند و هم سطح چانه‌زنی ما را با شرکایمان ارتقا‬ ‫می‌دهند و می‌توانیم به سمتی حرکت کنیم که اتحاد استراتژیک‬ ‫داشته باشــیم‪ .‬یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد‬ ‫اســتفاده از توانمندی‌های علمی و فن‌آوری‌های بومی اســت که‬ ‫در جامعــه ما به وفور یافت می‌شــود و خیلی‌ها عالقه‌مندند که در‬ ‫زمینه طراحی و تولید خودرو با خودروسازان کشور شریک شوند و‬ ‫فن‌آوری‌های جدیدی به وجود بیاورند‪.‬‬ ‫با اراده و تالش های جدی كه مســووالن سیاســت گذاری و‬ ‫اجرایی صنعت خودرو در اجــرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی از‬ ‫خود نشــان می‌دهند‪ ،‬افق های این صنعت روشــن تر از گذشته‬ ‫به نظر می‌رسد ‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش‬ ‫مطابــق نتایــج ارزش‌یابی خدمــات پس از فروش خودروســازان داخلی شــرکت‬ ‫بازرســی کیفیت و استاندارد ایران‪ ‌،‬رضایت مشتریان ایران‌خودرو در چهار سال اخیر‬ ‫با نرخ بهبود بیش‌تری نسبت به سایر خودروسازان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫براســاس نتایج ارزیابی شــرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران که دربرگیرنده نتایج ‌‪،‬‬ ‫فرآیندها و زیرســاخت‌های شرکت‌ها و نمایندگی‌های ارایه دهنده خدمات است‪ ‌،‬بیانگر روند‬ ‫رو به بهبود در شــاخص‌های رضایت مشــتریان از خدمات پس از فروش ایران‌خودرو است‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬آخرین وضعیت نتایج ارزیابی که برای ســال‪ 95‬اســت از کســب رتبه‬ ‫نخســت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو حکایت دارد‪ .‬در این بررســی شاخص نظام‌های‬ ‫مدیریتــی ‌‪ ،‬وضعیــت نمایندگی‌های مجاز و رضایت تلفیقی مشــتریان در ســال ‪ 95‬با امتیاز‬ ‫‪ 79/4‬به شــرکت ایســاکو اختصاص یافت‪ .‬این شــرکت در حالی این امتیاز را کســب کرده‬ ‫که میانگین کشــوری این عدد ‪ 65/6‬بوده اســت‪ .‬همچنین در ســال جاری امتیاز رضایت‬ ‫مشــتریان از خدمــات پس از فــروش ایران‌خودرو رشــد ‪ 32‬امتیازی را تجربه کرده اســت‪.‬‬ ‫خدمات پس از فروش ایران‌خودرو‪ ،‬از ابتدای ســال جاری توانسته به صورت صعودی امتیاز‬ ‫خود را در شاخص رضایت مشتری ارتقا داده و امتیاز ‪ 711‬خود را در تابستان ‪ 95‬به ‪ 743‬در‬ ‫مهر ماه سال جاری برساند‪.‬‬ ‫دلیل افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫رییس ســازمان برنامــه و بودجه درباره انتقادات مطرح شــده نســبت به افزایش‬ ‫تعرفه واردات خودروهای هیبریدی با توجه به ســهمی که می‌تواند در کاهش آلودگی‬ ‫هوا داشته باشند با ارایه توضیحاتی گفت‪ :‬این خودروها اثر چندانی در کاهش آلودگی‬ ‫هوا در شهرها نداشته و پایین ماندن تعرفه موجب ایجاد رانت می‌شد‪.‬‬ ‫‏‪‎‬در جریــان توضیح محمد باقر نوبخت رییس ســازمان برنامه و بودجه درباره برنامه دولت‬ ‫برای تحول در حمل و نقل درون و برون شهری به منظور ایجاد شغل و کاهش آلودگی هوا‪،‬‬ ‫این موضوع مطرح شد که چرا دولت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را هم از پنج به ‪٤٥‬‬ ‫درصــد افزایش داده در حالی که می‌تواند موجب کاهش آلودگی هوا شــود؟ وی در این باره‬ ‫درجمع خبرنگاران گفت‪:‬آن خودرویــی که در عمل می‌تواند برای کاهش آلودگی هوا موثر‬ ‫باشد‪ ،‬خودروی برقی است که تعرفه آن‌ صفر است‪ ،‬اما خودروهای هیبریدی سوخت بنزین‬ ‫هم دارند و از یک ســرعتی به باال از برق استفاده می‌کنند که این سرعت عموما برای خارج‬ ‫از شــهر است‪ ،‬بنابرین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا در شهر نمی‌کنند‪ .‬در این حالت‬ ‫پایین ماندن تعرفه آن‌ها نســبت به سایر خودروها می‌تواند موجب ایجاد رانت شود‪ ،‬از این رو‬ ‫تصمیم به افزایش تعرفه واردات آن‌ها مانند بقیه خودروها گرفتیم‪.‬‬ ‫تک خبرهفته‬ ‫ممنوعیت ترخیص خودروها‬ ‫با بیش از یک سال ساخت‬ ‫گمــرک ایــران ضوابــط جدید و‬ ‫تغییــرات حقــوق ورودی واردات‬ ‫خــودرو را جهت اجرا بــه گمرکات‬ ‫سراســر کشــور ابالغ کرد که بر این‬ ‫اســاس واردات خودروهایــی که از‬ ‫سال ساخت آن‌ها بیش از یک سال‬ ‫گذشته باشد‪ ،‬ممنوع شد‪.‬‬ ‫خبرساز هفته‬ ‫دکترامیرحسنکاکایی‬ ‫این اســتاد دانشگاه علم وصنعت‬ ‫گفته کــه برخالف تبلیغــات صورت‬ ‫گرفته خودروهای هیبریدی وارداتی‬ ‫تاثیر چندانی بر کاهــش آلودگی هوا‬ ‫ندارند‪.‬‬
‫‪14‬خودروی سبک و سنگین چهار ستاره کیفی گرفتند‬ ‫به گــزارش تارنمــای وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‪ ،‬در آذر‌ماه امســال در گروه ســبک‬ ‫و در بخش وانت‪ ،‬وانت تندر شــرکت ایران‌خودرو با دریافت ســه ســتاره کیفی باالترین کیفیت‬ ‫خودروهای تولیدی ســاخت داخل را در ســطح قیمتــی پایین تر از ‪ 500‬میلیــون ریال به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬برپایه این گزارش‪ ،‬در بخش سواری‪ ،‬گراند ویتارا از شرکت ایران‌خودرو خراسان‬ ‫در ســطح قیمتی باالتر از یک هزار میلیون ریال‪ ،‬با کســب چهار ستاره کیفی و در سطح قیمتی‬ ‫‪ 250‬تا ‪ 500‬میلیون ریالی خودروهای پژو ‪ 207‬اتوماتیک و تندر ‪ 90‬پالس اتوماتیک ایران‌خودرو‬ ‫با دریافت چهار ســتاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولید ســاخت داخل را در این ماه به‬ ‫خود اختصــاص دادند‪.‬خودروهای تندر ‪ ،90‬رانا‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬پــژو ‪ ،206‬پژو ‪ 206SD‬همگی از‬ ‫ایران‌خودرو در این کالس قیمتی سه ستاره کیفی به دست آوردند‪.‬‬ ‫‪49207‬‬ ‫اداره کل خــودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬بر پایه‬ ‫ارزش‌یابی کیفی آذرماه‪ ،‬در گروه خودروهای ســبک ‪ 9‬خــودرو و در گروه خودروهای‬ ‫سنگین پنج خودرو چهار ستاره کیفی به دست آوردند‪.‬‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫پیاده‌رو یا پارکینگ؟‬ ‫عرضه محصوالت با مدل‪97‬؛ پاسخ به اعتماد مشتریان‬ ‫معــاون بازاریابی و فروش ایران‌خــودرو گفت‪ :‬عرضه محصــوالت گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو سه ماه پیش از شروع سال جدید با مدل‪ 97‬پاسخی به اعتماد و همراهی‬ ‫مشتریان این گروه صنعتی است‪.‬‬ ‫مصطفی خان‌كرمی اظهار كرد‪ :‬عرضه محصول با مدل سال جدید در سه ماهه پایانی سال‪،‬‬ ‫اقدامی است كه خودروسازان مطرح دنیا انجام می‌دهند و امسال نیز همانند سال گذشته‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو به عنوان تنها خودروساز ایرانی آن را اجرا كرد‪ .‬وی افزود‪ :‬مشتریان همواره‬ ‫در شــرایط ســخت و دشــوار گروه صنعتی ایران‌خودرو را همراهی كرده‌اند و در مقابل ما به پاس‬ ‫این همراهی و ارج نهادن به اعتماد ایشــان در حوزه بازاریابی و فروش سعی داریم‪ ،‬طرح‌هایی را‬ ‫برای پاسخ به این اعتماد و همراهی‪ ،‬برنامه ریزی و اجرا كنیم‪ .‬خان‌كرمی ادامه داد‪ :‬توقع و انتظار‬ ‫مشتری ایرانی از ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه فراتر از دیگر رقباست‪ ،‬از‬ ‫این رو‪ ،‬تغییر مدل محصوالت ایران‌خودرو چندماه پیش از شــروع ســال جدید در دستور كار این‬ ‫شركت قرار گرفت‪ ،‬به طوری که از دهم دی ماه تا کنون حدود ‪ 30‬هزار دستگاه خودرو با مدل ‪97‬‬ ‫تحویل شده است‪ .‬کاری که هیچ یک از خودروسازان تاکنون موفق به انجام آن نشده اند‪.‬معاون‬ ‫بازاریابــی و فروش ایران‌خودرو در پایان گفت‪ :‬ســعی كرده‌ایم با ارایه طرح‌های متنوع فروش در‬ ‫جهت تامین خواســته‌ها و سالیق اقشار مختلف‪ ،‬شرایطی را ایجاد كنیم تا هم‌وطنان عزیز با هر‬ ‫میزان توان مالی‪ ،‬بتوانند با بهترین شرایط از محصوالت گروه صنعتی ایران‌خودرو بهره مند شوند‪.‬‬ ‫تم هفته‬ ‫کوری عصاکش کور دیگر شود!‬ ‫چهره هفته‬ ‫مسافرکشی در جاده‬ ‫خودروهای هیبرید‬ ‫هفته گذشــته موضوع افزایش‬ ‫تعرفــه خودروهای هیبریــدی نقل‬ ‫مجالس بود و به تم هفته بدل شــد ‪.‬‬ ‫یك عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفته است‬ ‫كه در نخســتین فرصت آغاز به کار‬ ‫مجلــس در این هفته‪ ،‬بــه موضوع‬ ‫افزایش تعرفــه واردات خودروهای‬ ‫هیبرید ورود خواهد كرد‪.‬‬ ‫وزیر صمت‬ ‫شــریعتمداری با اشاره به قوانین‬ ‫تو در تو و پیچیده و مشکالت موجود‬ ‫پیش پای تولید گفته و این که با این‬ ‫وجــود کارآفرینــان و تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگــران مــا از تــاش و ادامه‬ ‫فعالیت خود باز نایستادند و تولید ادامه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫هر که هستی‪ ،‬به هرچه داری خوش باش‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪7‬‬
‫گزارش‬ ‫‪ 16‬دی ‪ ،‬روزی كه ایپكو بیست ساله شد‬ ‫‪49208‬‬ ‫حكایتخودباوری‬ ‫بیش از ‪ 20‬سال از زمانی که جلسه مهم و تاثیر گذاری در دفتر مدیرعامل وقت گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫به منظور تشــکیل نخســتین پایه‌های استقالل در حوزه قوای محرکه تشــکیل شد ‌‌‪ ،‬می‌گذرد‪ .‬آن روز‬ ‫رســیدن به یک محصول با مالکیت ایران‌خودرو تفکر حاکم بر بزرگ‌ترین خودروسازی خاورمیانه بود‬ ‫و برای رســیدن به این منظور تالش زیادی آغاز شــده بود‪ .‬داشــتن یک قوای محرکه با مالکیت گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو‪ ،‬یکی از مهم‌ترین اهداف پیش رو در این مسیر بود‪.‬‬ ‫هر چند در نگاه نخســت این هدف کمی دور از دســترس قرار داشــت‪ ،‬ولی تشــکیل هســته اولیه‬ ‫نشــان از عزم جزم مدیریتی داشــت‪ .‬قوای محرکه به درســتی قلب تپنده خودرو است و تا امروز نیز‬ ‫خودروسازان زیادی هستند که در این حوزه وام دار دیگرانند‪.‬‬ ‫شورای عالی تحقیقات‬ ‫گام نخســت این حرکت یافتن افــرادی بود که دارای‬ ‫تخصــص در این زمینه بودند‪ ،‬این افراد انگشــت شــمار‬ ‫متاســفانه به طور کامل پراکنــده بودند و فعالیت‌های این‬ ‫حوزه در آن زمان مکمل یکدیگر نبود‪ .‬تشــکیل شــرکت‬ ‫تحقیقات موتــور ایران‌خودرو و همچنیــن دریافت پروانه‬ ‫تحقیقــات در حوزه موتورهای درون ســوز باعث شــد تا‬ ‫اکثریــت این گروه متخصــص دور هم جمع شــده و کار‬ ‫متمرکزی را انجام دهند‪ .‬اســتادان برجســته دانشــگاه‬ ‫و صنعت از گوشــه گوشــه ایران همانند شــیراز‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫مشــهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریــز و البته تهران گــرد هم آمدند و‬ ‫شورای عالی تحقیقات را ایجاد کردند‪.‬‬ ‫نخستین آزمایشگاه مجهز موتور در ایران‬ ‫در راســتای ایجــاد دانش فنی طرح‌هــای زیادی چه‬ ‫به عنــوان پایــان نامه‌های دانشــجویی و چه بــه عنوان‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫طرح صنعتی تعریف شــد‪ .‬به بهانه ایــن طرح‌ها افرادی‬ ‫کــه عالقه همــکاری در این حوزه را داشــتند جذب این‬ ‫مجموعه شــدند و دانش فنی اولیه‌ای نیز ایجاد شد‪ .‬این‬ ‫روش امــروز نیز در اولویت کاری این شــرکت قرار دارد و‬ ‫توانســته یکی از موفق‌ترین الگوهای همکاری صنعت و‬ ‫دانشــگاه را ایجاد کند‪ .‬ایجاد نخســتین آزمایشگاه مجهز‬ ‫موتور در ایران کمک کرد تا دانش فنی ارتقای دو چندان‬ ‫یافتــه و فعالیت‌هــای شــرکت رویکرد عملــی بیش‌تری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫نخستین چالش‬ ‫در اواخــر دهــه هفتاد شمســی و با توجه بــه اولویت‬ ‫کاهش مصرف سوخت‪ ،‬طرح ارتقای موتور پیکان تعریف‬ ‫شــد‪ .‬این طرح ر‌‌ا می‌توان نخستین چالش پیش‌روی این‬ ‫مجموعه دانست‪ .‬عملی کردن دانسته‌های ایجاد شده در‬ ‫بســتر یک محصول صنعتی کاری بزرگ و خطیر به نظر‌‌‬ ‫می‌رســید‪ ،‬همچنین شکست در این مســیر‌‌ می‌توانست‬ ‫باعث نومید شدن بخشــی از گروه جوان همراه شود‪ .‬لذا‬ ‫سعی شــد قدم نخست با مشــارکت یک شرکت خارجی‬ ‫توانا در این حوزه برداشــته شــود‪ .‬تولید این محصول باور‬ ‫تیــم اجرایی را بــاال برد و در کنار آن بــه نوبت طرح‌های‬ ‫دانشــجویی قبلی راه به تولید بــا ‌‌ز می‌کردند‪ .‬از مهم‌ترین‬ ‫آن‌هــا طرح بســتار (سرســیلندر) آلومینیومــی پیکان به‬ ‫همراه بهینه ســازی محفظه احتراق و مسیر سیال خنک‬ ‫کن بود‪ .‬پــس از فعالیت‌های فوق بایــد قدم اصلی برای‬ ‫رســیدن به مالکیت قوای محرکه برداشــته‌‌ می‌شــد‪ ،‬اما‬ ‫تغییــر مدیریت به ناگاه وقفه‌ای در این مســیر ایجاد کرد‪.‬‬ ‫خوش‌بختانه مدیریت بعدی نیز پس از طی زمان و آشنایی‬ ‫بــا نیازها انجــام این فعالیت را تایید کــرد‪ ،‬اما در این بین‬ ‫شــرکت تحقیقات موتور برای رسیدن به یک شرکت رده‬ ‫اولی به شرکت تحقیق‪ ،‬طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو‬ ‫(ایپکــو) تغییــر نــام داد‪ .‬به همیــن دلیــل فعالیت‌های‬ ‫مهندسی و تضمین بخشی از موتورهای تولیدی به ایپکو‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫موتور ملی (‪)EF7‬‬ ‫آغــاز طراحی موتــور ملی (‪ )EF7‬که قرار بود در ســه‬ ‫مرحله و با کمک مشــاوران آلمانی انجام شود را‌‌ می‌توان‬ ‫نقطه عطــف این ماجرا دانســت‪ .‬قــرار بــود در طراحی‬ ‫موتــور اول همکاری مشــترک اتفاق بیفتــد و موتورهای‬ ‫بعدی حاصل تــاش متخصصان ایرانی باشــد‪ .‬هرچند‬ ‫ایــن اتفاق کمی دیر افتــاد‪ ،‬اما وقوع آن بــاور را در گروه‬ ‫کامل کرد‪ .‬گروهی که حال باید بیش از ســختی مســایل‬ ‫پیچیده طراحی و توســعه‪ ،‬به فکر مشــکالت ایجاد شده‬ ‫داخلی نی ‌‌ز باشد‪ .‬البته نباید از مشکالت و کارشکنی‌های‬ ‫شــرکت‌های خارجــی و عوامل آن‌هــا در این راســتا به‬ ‫ســادگی گذشــت‪ ،‬اما تالش بی دریغ گــروه با هم‌یاری و‬
‫حمایت دیگــر ارکان گروه صنعتی ایران‌خودرو توانســت‬ ‫این محصوالت را به سرمنزل مقصود برساند‪.‬‬ ‫ارتقای دانش‬ ‫تحریم‌های خارجی فصل پــر چالش دیگری در پیش‬ ‫روی ایپکو و صنعت خودروســازی قرار داد‪ .‬این تحریم‌ها‬ ‫بــه خوبــی نمایان ســاخت که نمــی توان بدون داشــتن‬ ‫ســازندگانی با دانــش و متبحر به مالکیت برند اندیشــید‪.‬‬ ‫این بود کــه ایپکو بار دیگر تصمیم گرفت تا با فرســتادن‬ ‫تعدادی از متخصصان خود به میان سازندگان تالش کند‬ ‫تا ارتقای دانشی آنان اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫موتور دیزل‬ ‫تکمیل ســبد ســوختی با موتور دیــزل از دیگر اهداف‬ ‫وزارت‌خانه‌های صنعت و نفت بود که توســط ایپکو انجام‬ ‫گردید و امروز در آغاز راه تولید انبوه قرار دارد‪ .‬موتور ســه‬ ‫اســتوانه کم مصرف با به روزترین فن آوری ها‪ ،‬برنامه‌ای‬ ‫است که ایپکو در آستانه ‪ 20‬سالگی در سبد تعهدات خود‬ ‫قرار داده است تا بدین وسیله استانداردهای بسیار سخت‬ ‫گیرانه را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫طرح خودروهای دورگه پایه برق (هیبرید)‬ ‫اما شــاید مهم‌ترین سوال امروز در مورد رویکرد ایپکو‬ ‫در برابر تغییر ساختار قوای محرکه بر پایه سوخت فسیلی‬ ‫به قوای محرکه برقی است‪ .‬آیا اتمام کار ایپکو فرا رسیده‬ ‫است؟ شرکت‌های این چنینی در دنیا به کدام سو حرکت‬ ‫کرده اند؟ این سوال‌ها فارغ از این که آینده قوای محرکه‬ ‫در دنیا چیســت و در ایران به کدام سو‌‌ می‌رود معتبر است‬ ‫موتور سه استوانه کم‬ ‫مصرف با به روزترین‬ ‫فن‌آوری‌ها‪ ،‬برنامه‌ای‬ ‫است که ایپکو در آستانه‬ ‫‪ 20‬سالگی در سبد تعهدات‬ ‫خود قرار داده است‬ ‫اما باید دانســت که برای پاســخ به آن‌ها باید جهت‌گیری‬ ‫قوای محرکه در بازار هدف را خوب شناخت‪ .‬در این راستا‬ ‫و خیلی قبل از هر یک از ارگان‌های مربوطه‪ ،‬ایپکو طرح‬ ‫خودروهای دورگه پایه برق (هیبرید) را شــروع کرد‪ .‬این‬ ‫خودروها با ایده دو رگه سری قابلیت پیمایش ‪ 90‬کیلومتر‬ ‫با برق شــبکه و پیمایش ‪ 800‬کیلومتر با کمک مولد برق‬ ‫داخل خودرو را دارند‪.‬‬ ‫همكاری ایران‌خودرو و ماهله آلمان‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت ماهله آلمان‪۱۳،‬‬ ‫مرداد ســال ‪ ،۱۳۹۵‬قرارداد طراحی و تولید خانواده‌ای‬ ‫از موتورهای ســه سیلندر را امضا کردند‪ .‬موتورهایی که‬ ‫بر اســاس این قرارداد پنج هــزار میلیارد ریالی‪ ،‬طراحی‬ ‫و تولیــد خواهند شــد‪ ۱۲۰ ،‬تا ‪ ۱۶۰‬اســب بخار قدرت و‬ ‫‪ ۲۸۵‬نیوتن بر متر گشــتاور داشــته و از نظــر آالیندگی‪،‬‬ ‫دست‌کم استانداردهای یورو ‪ ۶‬را خواهند داشت؛ ضمن‬ ‫این که مصــرف ســوخت ‪ ۴.۷‬لیتــر در ‪100‬کیلومتر در‬ ‫واحد محصول و در ســبد تولید محصوالت به چهار لیتر‬ ‫در ‪ 100‬کیلومتر کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬شــرکت ماهله‬ ‫یکی از ‪ ۲۰‬شــرکت برترطراحی قــوای محرکه خودرو و‬ ‫بزرگ‌ترین شرکت توسعه قوای محرکه به شمار‌‌ می‌رود‪.‬‬ ‫آینده‬ ‫امروز و پس از ‪ 20‬ســال دو سوال اساسی پیش روی‬ ‫بنیان‌گذاران این شــرکت اســت‪ ،‬ابتدا این که آیا به هدف‬ ‫اولیه دســت پیدا کــرده اند؟ و بعــد این که آینــده قوای‬ ‫محرکــه و قــوای محرکه آینده چیســت؟ پاســخ صحیح‌‌‬ ‫می‌تواند مسیر پیش رو را برای ‪ 20‬سال بعدی شفاف کند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪9‬‬
‫میتسوبیشیژاپن‬ ‫اتحاد رنو ‪ -‬نیسان‬ ‫خودروسازی نیسان‬ ‫گروه رنو‬ ‫گروه تویوتا‬ ‫خودروی اقتصادی‬ ‫هایما‬ ‫هوندا‬ ‫تسال موتورز‬ ‫گروه سوزوکی‬ ‫داستان طراحی خودرو‬ ‫گروه پژو سیتروئن‬ ‫گروه فولکس واگن‬ ‫کیا موتورز‬ ‫هیوندای موتورز‬ ‫کیفیت‬ ‫ماشین‌بازی‬ ‫تبلیغات و صنعت خودرو‬ ‫خودران‌ها‬ ‫مقصد؛ مشتری‬ ‫صنعت خودرو و رسانه‬ ‫میتسوبیشیژاپن‬ ‫آرزوهایت را فراموش نکن!‬ ‫حامد کشاورز صفی ‪ ،‬معصومه سبحانی‬ ‫‪48410‬‬ ‫در ســه شماره قبلی به بررسی شــرکت‌های رنو‪ ،‬نیسان و اتحاد رنو‪-‬نیســان پرداختیم و عنوان نکردیم که این‬ ‫اتحاد در ســال ‪ 2016‬توانســت رتبه چهارم را در میان خودروسازان برتر دنیا به لحاظ تیراژ تولید از آن خود کند‪.‬‬ ‫در اواخر ســال ‪ 2016‬این اتحاد از طریق شــرکت نیسان به خرید ‪ 34‬درصد از شرکت میتسوبیشی موتورز اقدام‬ ‫کرد و کارلوس گون به سمت ریاست هیات مدیره این شرکت نایل شد و بدین ترتیب شرکت میتسوبیشی موتورز‬ ‫نیز به عنوان عضو جدید این خانواده معرفی شــده و عمال اتحاد رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیشی شکل گرفت‪ .‬هدف از‬ ‫شکل گیری این اتحاد از یک سو اضافه کردن تیراژ یک میلیون دستگاهی این خودروساز به مجموع تیراژ اتحاد‬ ‫رنو نیسان و کسب جایگاه نخست و یا دوم در سال ‪ 2017‬و از سوی دیگر استفاده از مزیت‌های نسبی هر یک از‬ ‫اعضای گروه توســط اعضای دیگر اســت که با توجه به تجربه موفق اتحاد رنو‪ -‬نیسان به احتمال بسیار باال هم‬ ‫افزایی موفقیت آمیز دیگری در راه است‪.‬‬
‫در پرونــده ایــن ماه به معرفی شــرکت میتسوبیشــی‬ ‫پرداختــه‪ ،‬نقــش این شــرکت اصیل ژاپنی را در رشــد و‬ ‫ارتقای اتحاد شکل گرفته توضیح می‌دهیم‪.‬‬ ‫میتسوبیشــی موتورز‪ ،‬یک شــرکت اصیل و قدرتمند‬ ‫خودروسازی ژاپنی است که دفتر مرکزی آن در میناتوی‬ ‫توکیو قرار دارد و ســهام آن در بازار بــورس توکیو مبادله‬ ‫می‌شــود و نام کامل این شرکت ‪CORPORATION‬‬ ‫‪ MITSUBISHI MOTORS‬اســت‪ .‬میتسوبیشــی‬ ‫موتــورز زیرمجموعــه‌ای از مجموعــه شــرکت‌های‬ ‫میتسوبیشی اســت که تحت حمایت این شرکت و در ‪22‬‬ ‫آوریل ســال ‪ 1970‬در زمینه خودروسازی فعالیت خود را‬ ‫آغاز کرده است‪.‬‬ ‫میتسوبیشی‪ ،‬شرکت خوشه‌ای ژاپنی است که مالکیت‬ ‫شــمار زیادی از شــرکت‌های فعــال در صنایــع مختلف‬ ‫را برعهده دارد‪.‬شــرکت میتسوبیشــی در ابتــدا در قالب‬ ‫یک شرکت حمل‌ونقل‪ ،‬توســط ایوازاکی یاتارو (‪-۱۸۳۴‬‬ ‫‪ )۱۸۸۵‬در ســال ‪ ۱۸۷۰‬تاســیس شــد‪ .‬میتسوبیشــی به‬ ‫معنای ســه لوزی (الماس) است‪.‬هم‌اکنون شرکت‌های‬ ‫تابعه میتسوبیشــی‪ ،‬در عرصه‌های معدن‪ ،‬کشتی‌سازی‪،‬‬ ‫مخابــرات‪ ،‬خدمات مالــی‪ ،‬بیمه‪ ،‬الکترونیــک‪ ،‬صنعت‬ ‫خودروســازی‪ ،‬امالک و مســتغالت ‪ ،‬صنایع ســنگین‪،‬‬ ‫صنایــع نفت و گاز و صنایع شــیمیایی فعالیت می‌کنند‪ .‬از‬ ‫شــرکت‌های زیرمجموعه میتسوبیشــی می‌توان به گروه‬ ‫مالی میتسوبیشــی یواف‌جی‪ ،‬میتسوبیشــی کورپوریشن‪،‬‬ ‫صنایع ســنگین میتسوبیشــی‪ ،‬نیکون‪ ،‬شــرکت آساهی‬ ‫گلس‪ ،‬نیپون اویل‪ ،‬میتسوبیشــی الکتریک‪ ،‬میتسوبیشی‬ ‫کمیــکال‪ ،‬جی‌اکس هولدینگــز‪ ،‬میجی یاســودا الیف‪،‬‬ ‫میتسوبیشــی اســتیت‪ ،‬توکیــو ماریــن‪ ،‬میتسوبیشــی‬ ‫پیپــر‪ ،‬چیــودا کورپوریشــن‪ ،‬کیرین‪ ،‬میتسوبیشــی فیزو‪،‬‬ ‫میتسوبیشــی متریالــز‪ ،‬نیپــون یوســن‪ ،‬میتسوبیشــی‬ ‫لجستیک و میتسوبیشــی موتورز اشاره کرد‪ .‬خودروهای‬ ‫این شــرکت دارای شهرت جهانی اســت و لنسر‪ ،‬پاجرو‬ ‫و گاالنت آن مشخص و شــناخته شده‌تر از بقیه هستند‪.‬‬ ‫در طول جنــگ جهانی دوم‪ ،‬هواپیماهای میتسوبیشــی‬ ‫زیر نظــر ‪ Jiro Horikoshi‬ســاخته می‌شــد‪ .‬شــرکت‬ ‫میتسوبیشــی در جریــان جنــگ جهانی دوم از اســرای‬ ‫نیروهای نظامی ایاالت متحــده آمریکا به عنوان نیروی‬ ‫کار اجباری استفاده می‌کرد‪.‬‬ ‫فلسفه وجودی‬ ‫ما متعهد هستیم تا مشــتریان ارزشمندمان و جامعه‪،‬‬ ‫بیش‌ترین لذت رانندگــی همراه با ایمنی را تجربه کنند و‬ ‫از انجام تعهدات‌مان هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫رویکردهای اساسی‬ ‫ رویکرد مشتری محوری‬‫ رویکــرد شــفاف و واضــح بــرای توســعه و تولیــد‬‫خودروهای میتسوبیشی موتورز‬ ‫ رویکرد فراتر رفتن از نیازهای مشتری‬‫ رویکرد حفظ پیوستگی در انجام تعهدات‬‫شــرکت میتسوبیشــی موتــورز بیش‌تریــن اولویت را‬ ‫برای برطرف کردن نیازهای مشــتریان خود قایل اســت‬ ‫و حتــی از نیازهــای آن‌ها فراتر رفته و به جزییات بســیار‬ ‫کوچک نیز اهمیت می‌دهد که بدین‌وســیله مابین خود و‬ ‫مشــتریان یک اعتماد و رابطه تنگاتنگــی ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫بدین منظور این شرکت تمام تالش خود را برای افزایش‬ ‫نام شرکت‬ ‫سال تاسیس‬ ‫بنیان گذار‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫زمینه فعالیت‬ ‫رییس هیات مدیره‬ ‫مدیر عامل‬ ‫تعداد پرسنل ‪2016‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫تعداد سهام‌داران‬ ‫سرمایه‬ ‫تعداد کل فروش ‪2016‬‬ ‫فروش خالص ‪2016‬‬ ‫حوزه جهانی‬ ‫‪MITSUBISHI MOTORS CORPORATION‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫ایوازاکی یاتارو‬ ‫میناتو‪ ،‬توکیو‪ ،‬ژاپن‬ ‫خودرو‪ ،‬وسایل نقلیه تجاری‬ ‫کارلوس گون‬ ‫اوسامو ماسوکا‬ ‫‪ 29,604‬نفردر کل مجموعه و‪13,222‬نفر دربخش خودروسازی‬ ‫‪1,490,282,496‬‬ ‫‪269,908‬‬ ‫‪284,382‬میلیون ین (‪ 2,5‬میلیارد دالر)‬ ‫‪ 926,000‬دستگاه‬ ‫‪ 1,906.6‬میلیارد ین (‪ 16,8‬میلیارد دالر)‬ ‫بیش از ‪ 160‬کشور‬ ‫ایمنی مســافران و صاحبان خودرو‪ ،‬به کار گرفته اســت‬ ‫بدین ترتیب افرادی که در خودروهای میتسوبیشــی قرار‬ ‫می‌گیرند دارای آرامش خیال بوده و تنها از رانندگی خود‬ ‫لذت می‌برند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر شــرکت میتسوبیشــی موتــورز تمامی‬ ‫مســوولیت‌های خــود در قبــال اجتمــاع و نیــز حفــظ و‬ ‫نگه‌داشــت محیط پیرامونی را یکــی از اولویت‌های مهم‬ ‫خود می‌داند‪.‬‬ ‫سه اصل اساسی تفکر میتسو بیشی‬ ‫شــرکت‌های فعــال در مجموعه میتسوبیشــی یک‬ ‫حس قوی از پاسخ‌گویی در ســازمان خود را با یکدیگر‬ ‫به اشــتراک می‌گذارند که منشــا آن به ابتدای شــکل‬ ‫گیری میتسوبیشــی در ‪ 140‬ســال پیــش بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫واضح‌تریــن و شــناخته شــده‌ترین بیــان اصــول‬ ‫میتسوبیشــی‪ ،‬توســط چهارمین مدیرعامــل آن‪ ،‬کویاتا‬ ‫ایواســکی در دهه ‪ 1930‬بیان شــده اســت‪ .‬حتی پس‬ ‫از ‪ 80‬ســال‪ ،‬روح و ارزش ایــن اصــول همچنان زنده‬ ‫و پایداراست‪.‬‬ ‫‪ Shoki Hoko‬مســوولیت ســازمانی و تعهــدات‬ ‫اجتماعی‬ ‫تــاش برای غنی‌ســازی جامعــه‪ ،‬به لحــاظ مادی و‬ ‫معنوی‪ ،‬در حالی که به حفظ محیط جهانی کمک می‌کند‪.‬‬ ‫‪ Shoji Komei‬اتحاد و انصاف‬ ‫حفظ اصول شفافیت و پاسخ‌گویی‪ ،‬انجام کسب و کار‬ ‫با اتحاد و رعایت انصاف‪.‬‬ ‫‪ Ritsugyo Boeki‬درک جهانــی از طریق کســب‬ ‫و کار‬ ‫توسعه کســب و کار‪ ،‬بر اساس یک چشم انداز جهانی‬ ‫همه جانبه‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫میتسوبیشــــی یکـــــی از بزرگ‌تریــن شرکت‌هـــای‬ ‫خودروســازی در جهــان بــه‬ ‫حســاب می‌آید و شانزدهمین‬ ‫خودروســاز بــزرگ جهــان به‬ ‫لحــاظ شــمار خودروهــای‬ ‫تولیدی محسوب می‌شود‪ .‬این‬ ‫شرکت بخشی از گروه صنعتی‬ ‫میتسوبیشی به‌شمار می‌آید که در گذشته بزرگ‌ترین گروه‬ ‫صنعتی ژاپن بود‪ .‬میتسوبیشــی موتورز در سال ‪ ۱۹۷۰‬در‬ ‫بخش خودروی صنایع سنگین میتسوبیشی بنیان‌گذاری‬ ‫شــد‪ .‬میتسوبیشــی موتورز در ســال ‪34 ،2016‬درصد از‬ ‫ســهام خود را به شرکت رقیب خود «نیسان» واگذار کرد‪.‬‬ ‫با این مقدار سهم‪ ،‬نیسان کنترل میتسوبیشی را به دست‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫منشــا خودرو‌هــای میتسوبیشــی بــه ســال ‪۱۹۱۷‬‬ ‫برمی‌گردد‪ ،‬زمانی که شــرکت کشتی‌سازی میتسوبیشی‬ ‫مــدل ‪ A‬را معرفــی کــرد‪ ،‬مــدل ‪ A‬اولیــن خــودروی‬ ‫تولید ســری در ژاپن بود‪ ،‬یک ســدان هفت نفره کاملا‬ ‫دست‌ســاز که بر پایــه ‪ Fiat Tipo 3‬طراحی شــده بود‬ ‫و نســبت به رقبای آمریکایــی و اروپایی کــه تولید انبوه‬ ‫می‌شــدند‪ ،‬بســیار گران قیمت‌تر بود‪ ،‬تولید این مدل در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۲۱‬بعد از این که فقط ‪ ۲۲‬دستگاه از آن تولید‬ ‫شده بود‪ ،‬متوقف شد‪.‬‬ ‫بعــد از اتمام جنــگ جهانی دوم این شــرکت دوباره‬ ‫بــه تولید خــودرو روی آورد‪ ،‬با این حــال ‪‌Zaibatsu‬ها‬ ‫(جمع‌هــای خانوادگــی کــه صنایــع ژاپــن را کنتــرل‬ ‫می‌کردند) توســط نیروهــای متحدین در ســال ‪۱۹۵۰‬‬ ‫منحــل شــدند و بدیــن ترتیب شــرکت صنایع ســنگین‬ ‫میتسوبیشــی به ســه شــرکت ناحیه‌ای کوچک‌تر تبدیل‬ ‫شد؛ صنایع ســنگین غرب ژاپن‪ ،‬صنایع سنگین مرکزی‬ ‫ژاپن و صنایع ســنگین شرق ژاپن که هر یک از این سه‬ ‫شــرکت در زمینه توســعه موتور‌ خودرو فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫ایــن ســه شــرکت در طــول فعالیت خــود بــه واردات‬ ‫خودروهــای خارجی اقــدام کردند تا این کــه در ابتدای‬ ‫ســال ‪ ۱۹۶۰‬چرخ‌دنده‌های اقتصاد ژاپن سرعت گرفتند‬ ‫و تقاضــا برای خــودروی خانوادگی روز بــه روز افزایش‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬شــرکت صنایع سنگین مرکزی ژاپن که با نام‬ ‫صنایع ســنگین ‪ Shin Mitsubishi‬شــناخته می‌شــد‬ ‫مــدل میتسوبیشــی ‪ 500‬کــه یک ســدان تولیــد انبوه‬ ‫شــده بود را برای پاســخ به تقاضا عرضه کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫مدل‌هــای ‪ Minica kei‬و کلــت ‪ 1000‬در ‪ ۱۹۶۲‬و‬ ‫‪ ۱۹۶۳‬را معرفی کرد و در ســال ‪ ۱۹۶۴‬بزرگ‌ترین مدل‬ ‫ســدان خود با نام ‪ Mitsubishi Debonair‬را که جزو‬ ‫خودرو‌هــای لوکــس طبقه بندی می‌شــد‪ ،‬معرفی کرد‪،‬‬ ‫این ســه شــرکت در ســال ‪ ۱۹۶۴‬به یکدیگر پیوستند و‬ ‫صنایع سنگین میتسوبیشی را پدید آوردند‪.‬‬ ‫در طــی ســه ســال تولیــد این شــرکت به ســاالنه‬ ‫‪ ۷۵۰۰۰‬دســتگاه رســید و بعــد از معرفی موفــق اولین‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪11‬‬
‫پرونده‬ ‫‪ Mitsubishi Galant‬در ســال ‪ ۱۹۶۹‬مدیران شرکت‬ ‫بــه این نتیجه رســیدند که شــرکتی که تمرکــز آن فقط‬ ‫بر روی تولید خودرو اســت باید تاســیس شــود‪ ،‬به این‬ ‫ترتیــب در ســال ‪ ۱۹۷۰‬شــرکت میتسوبیشــی موتــورز‬ ‫تحــت رهبری ‪ ،Tomio Kubo‬مهندس موفق شــاخه‬ ‫هواپیما‪ ،‬تاســیس شــد‪ .‬لوگــوی میتسوبیشــی موتورز‪،‬‬ ‫همــان ســه المــاس قرمز معــروف که در بیــن بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬شــرکت زیرمجموعه میتسوبیشــی مشــترک است‪،‬‬ ‫توسط ایواســاکی یاتا‪ ،‬موسس میتسوبیشی انتخاب شد‪،‬‬ ‫میتسوبیشی‪ ،‬کلمه‌ای مرکب از دو واژه ‪ Mitsu‬به معنی‬ ‫«سه» و ‪ Hishi‬به معنی «الماس» است‪.‬‬ ‫‪ ‬اتحاد رنو – نیسان ‪ -‬میتسوبیشی‬ ‫در اواخر ســال ‪ 2016‬نیسان با خریداری ‪ 34‬درصد از‬ ‫ســهام میتسوبیشی عمال این شــرکت را وارد یک اتحاد‬ ‫مثلثــی بــزرگ کرد‪ .‬میتسوبیشــی ســال‌های زیــادی از‬ ‫مشــکالت مالی عدیده‌ای رنج می‌برد به گونه‌ای که این‬ ‫مشکالت میزان تولید و فروش این شرکت را دست‌خوش‬ ‫تغییرات زیادی کرده و در چند سال اخیر روند نزولی را در‬ ‫فروش تجربه کرده است‪.‬‬ ‫در اتحاد جدید رنو‪ -‬نیســان‪ -‬میتسوبیشی این شرکت‬ ‫در شــش حوزه خــاص از مزایــای این همــکاری منتفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫استفاده مشترک از سایت‌ها‬ ‫خرید مشترک‬ ‫تعمیق داخلی‌سازی‬ ‫پلتفرم‌های مشترک خودرویی‬ ‫به اشتراک گذاری فن‌آوری‬ ‫حضور گسترده در بازار‬ ‫از مهم‌تریــن اقداماتی که پس از بــه کارآمدن مدیریت‬ ‫تیم جدید به رهبری کارلوس گون در شرکت میتسوبیشی‬ ‫موتورز صورت گرفته اســت‪ ،‬توســعه اصالحات ســاختار‬ ‫داخلی شرکت بود‪ .‬براساس این تغییرات بنیادین و اساسی‪،‬‬ ‫شــرکت تحت تحوالت چشــم گیری قرارگرفت که از آن‬ ‫جملــه می‌توان به تشــکیل دپارتمانی تحت عنــوان گروه‬ ‫کنترل ریسک جهانی‪ ،‬تغییرات اساسی در سیستم آموزشی‬ ‫جهت بهبود اثربخشی‪ ،‬ایجادتغییراتی در چارچوب ساختار‬ ‫اجرایی شــرکت‪ ،‬اجرای مدیریت چرخه ‪PDCA (plan-‬‬ ‫‪ )do-check-act‬به صورت ماهانه جهت مدیریت موثرتر‬ ‫سود و زیان شرکت‪ ،‬اصالح سیستم‌های ارزیابی و جبران‬ ‫خسارت‪ ،‬به کارگیری اســتعدادهای پرسنلی و مدیریتی از‬ ‫شرکت نیسان اشــاره کرد‪ .‬تمامی این اقدامات در راستای‬ ‫رشد و توسعه بنیادین برای آینده انجام شده است‪.‬‬ ‫استراتژی‌های کالن‬ ‫مدیران ارشد میتسوبیشی‬ ‫برای دست‌یابی به رشد پایدار‪ ،‬افزایش میزان فروش الزم‬ ‫و ضروری است‪ .‬از برنامه‌های اساسی شرکت میتسوبیشی‬ ‫موتــورز برای حصول به این امر‪ ،‬توســعه مداوم محصول و‬ ‫پلتفرم مدل‌های جدیــد‪ ،‬تقویت خطوط تولیــدی‪ ،‬افزایش‬ ‫برندها از طریــق به‌کارگیری اســتراتژی بازاریابی قوی‌تر و‬ ‫بهبود کیفیت در توســعه و تولید محصوالت‪ ،‬دست‌یابی به‬ ‫ســود بیش‌تر و ضرر و زیان کم‌تر با مدیریت ماهرانه اســت‪.‬‬ ‫اتحاد با رنو و نیسان فرصت‌های زیادی در زمینه‌هایی مانند‬ ‫توسعه محصول‪ ،‬خرید مشترک‪ ،‬فن‌آوری‪ ،‬تولید‪ ،‬گسترش‬ ‫بازار و خدمات پس ازفروش ایجاد خواهد کرد‪ .‬با دسترسی به‬ ‫توانایی‌های اتحاد در حوزه فن‌آوری جدید از قبیل خودروهای‬ ‫خــودران و خودروهای برقی‪ ،‬میتسوبیشــی موتورز فرصتی‬ ‫برای به حداکثر رســاندن توان بالقوه خود درارایه خدمات به‬ ‫مشتریان با محصوالت جذاب‌تر خواهد داشت‪.‬‬ ‫در اکتبــر ‪ 2017‬این شــرکت خودروی اســتراتژیک‬ ‫جهانــی خــود را تحــت عنــوان‪ Cross Eclipse‬برای‬ ‫نخســتین بار در اروپا رونمایی کرد‪ .‬انتظار می‌رود‪Cross‬‬ ‫‪ Eclipse‬که بسیار مورد ستایش قرار گرفته است پتانسیل‬ ‫الزم برای تبدیل شدن به ‪ SUV‬اول میتسوبیشی و یکی‬ ‫از برترین ‪‌SUV‬های جهان را داشته باشد‪.‬‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫میتسوبیشــی دارای مراکــز تحقیقاتی در ژاپن و خارج‬ ‫از کشــور اســت‪ .‬فن‌آوری‌هــای جدید میتسوبیشــی نیاز‬ ‫آینــده را برآورده می‌کند و دارای تفکر آینده نگر اســت و‬ ‫از ‪ R&D‬و فعالیت‌های تجاری شــرکت حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫تمــام فعالیت‌هــای الکتریکــی میتسوبیشــی متکــی بر‬ ‫تکنولوژی‌های پیشرفته است و مراکز پیشرفته ‪ R&D‬با‬ ‫طیف گسترده‌ای از ابتکارات و نوآوری‌هایی همراه است‬ ‫که از تکنولوژی‌های بنیادین تا توســعه محصول جدید و‬ ‫همچنین تحقیقاتی که منجر به کســب و کار جدید آینده‬ ‫می‌شود‪ ،‬پشتیبانی می‌کند‪ .‬پایه همه فعالیت‌های ‪R&D‬‬ ‫میتسوبیشی‪ ،‬بر طیف گسترده‌ای از تحقیقات برای آینده‬ ‫متمرکز شده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬
‫میتسوبیشــی مبتکر طراحــی نوآورانــه‪ ،‬خودروهای‬ ‫الکتریکــی پیشــرفته‪ ،‬هیبریــدی مــدرن و خودروهــای‬ ‫لوکس بــا تکنولوژی مدرن و مصرف ســوخت اقتصادی‬ ‫باورنکردنــی اســت‪ ،‬بدون این کــه در انــدازه و راحتی و‬ ‫عملکرد آن‌ها خللی ایجاد شود‪.‬‬ ‫سایت‌های مستقر در ژاپن‬ ‫سایت‌های مستقر در آسیا و چین‬ ‫مرکــز ‪Mitsubishi Electric R&D Center‬‬ ‫‪ Europe‬در اروپــا‪ ،‬مرکز ‪ R&D‬شــرکت‪Mitsubishi‬‬ ‫‪ Electric‬است‪ .‬هدف این مرکز ارایه پشتیبانی پیشرفته‬ ‫‪R&D‬به مراکز تحقیق و توسعه ژاپن و واحدهای تجاری‬ ‫شرکت میتسوبیشی است‪.‬‬ ‫این مرکز دارای دو نهاد مســتقر در شهر رن فرانسه و‬ ‫دیگری در لیوینگستون انگلستان است‪.‬‬ ‫تحقیق و توســعه در این مراکز به ســمت نســل جدید‬ ‫سیســتم‌های ارتباطــی و فن‌آوری‌هــای اخیــر مرتبط با‬ ‫انرژی و محیط زیست هدایت شده است‪.‬‬ ‫هدف از تحقیقــات صنعتی‪ ،‬افزایش اعتماد‪ ،‬کارایی و‬ ‫راه حل‌های کیفیت مختلف برای افزایش ســود و رشــد‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫میتسوبیشــی بــه لحــاظ تولیــد انبــوه در خودروهای‬ ‫الکتریکــی با آغاز به تولید ‪ ‌i-MiEV‬از ســال ‪ 2009‬و نیز‬ ‫اوتلنــدر ‪ PHEV‬از ســال ‪ 2013‬در رتبــه اول جهان قرار‬ ‫گرفت و بر اســاس آمار‪ ،‬شرکت میتسوبیشی در حدود ‪16‬‬ ‫درصد از بازار خودروهای الکتریکی را در اختیار خود دارد‪.‬‬ ‫استراتژی‌های بازار‬ ‫سایت‌های مستقر در اروپا و آمریکا‬ ‫میتسوبیشــی موتــورز در بازارهــای مختلــف دارای‬ ‫برنامه‌های اســتراتژیک و جدول زمــان بندی محصوالت‬ ‫متنوع اســت‪ .‬از اهداف میتسوبیشــی برای ســال ‪2018‬‬ ‫افزایش میزان فروش در مناطق‪ ،‬شمال‪ ،‬جنوب آسیا و ژاپن‬ ‫است‪ .‬به طور ویژه این شرکت قصد دارد فروش خودروهای‬ ‫تولیدی در سایت تولیدی اندونزی خود را که در سال ‪2017‬‬ ‫آغــاز به کار کرده اســت‪ ،‬افزایش دهد‪ .‬از ســوی دیگر این‬ ‫شــرکت در نظــر دارد فروش خــود را در چیــن با محصول‬ ‫پرطرفــدار خود به نام اوتلندر افزایش دهد‪ .‬در ژاپن به علت‬ ‫مشکالتی که در خصوص تست‌های مربوط به سوخت در‬ ‫خودروهای تولیدی این شــرکت صــورت گرفت تا حدودی‬ ‫اعتماد مصرف‌کنندگان به این برند کاهش یافته اســت که‬ ‫گــواه آن را می‌توان کاهش ‪ 28‬درصــدی محصوالت این‬ ‫شرکت نسبت به ســال ‪ 2015‬دانست‪ .‬به همین علت این‬ ‫شرکت در تالش است که با افزایش مشوق‌های انگیزشی‬ ‫از قبیل فروش‌های شرایطی با درصد سود صفر از یک سو‬ ‫و عرضه محصوالت جدید از قبیل ‪ Cross Eclipse‬اعتماد‬ ‫مصرف کننده را برگرداند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪13‬‬
‫پرونده‬ ‫آمار تولید و فروش‬ ‫رتبه فروش میتسوبیشی موتورز در سال ‪2016‬‬ ‫عملکرد در حوزه فروش‬ ‫در طول ســال‌های اخیر شــرکت میتسوبیشی به طور‬ ‫متوسط ساالنه یک میلیون خودرو فروخته است و برنامه‬ ‫این شــرکت برای ســال ‪ 2020‬افزایش ‪ 25‬درصدی در‬ ‫فروش و رسیدن به سقف فروش یک میلیون و ‪ 250‬هزار‬ ‫دســتگاه خودرو در سال است‪ .‬این شــرکت در نظر دارد‪،‬‬ ‫جهت بهبود بهره وری خود حاشــیه ســود عملیاتی را به‬ ‫حدود شش درصد برگرداند‪.‬‬ ‫عملکرد مالی سال ‪:2017‬‬ ‫در نیمه نخســت ســال کــه در ‪ 31‬مــارس ‪ 2017‬به‬ ‫پایان رســید‪ ،‬این شــرکت به دلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز‬ ‫و افزایــش هزینه‌های مربوط به کیفیت محصوالت خود‪،‬‬ ‫متحمــل ‪ 280‬میلیــون دالر زیان عملیاتی شــد‪ ،‬ولی در‬ ‫نیمه دوم ســال ســود عملیاتی به رقم ‪ 325‬میلیون دالر‬ ‫رســید که افزایش حاشیه سود ‪ 3.5‬درصدی در برداشت‬ ‫و آورده کلی آن برای شــرکت در مجموع رقمی در حدود‬ ‫‪ 45‬میلیون دالر بوده اســت‪ .‬مهم‌ترین علت این افزایش‬ ‫در ســود عملیاتــی را می‌توان تغییــر در عملکرد مدیریتی‬ ‫شــرکت به واســطه ورود به اتحاد استراتژیک رنو‪-‬نیسان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫آمار فروش خودرو در مناطق مختلف در سال ‪ 2016‬و پیش بینی سال ‪2017‬‬ ‫‪FY2015‬‬ ‫‪2016 FY‬‬ ‫‪)Target(FY2017‬‬ ‫‪Japan‬‬ ‫‪101,924‬‬ ‫‪79,775‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪North America‬‬ ‫‪135,170‬‬ ‫‪138,286‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪Europe‬‬ ‫‪206,142‬‬ ‫‪179,319‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ASEAN & North Asia‬‬ ‫‪321,992‬‬ ‫‪314,852‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪Oceania‬‬ ‫‪81,574‬‬ ‫‪83,332‬‬ ‫‪Middle East & Africa‬‬ ‫‪Central & South‬‬ ‫‪America‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪126,648‬‬ ‫‪70,900‬‬ ‫‪74,878‬‬ ‫‪59,926‬‬ ‫‪1,048,328‬‬ ‫‪926,930‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪Ref. Mitsubishi Motors Annual Report - 2017‬‬ ‫پنج خودروی برتر از لحاظ آمار فروش در سال ‪2016‬‬ ‫چشم انداز میتسوبیشی برای سال ‪2018‬‬ ‫پیــش بینی شــده در پایان ‪ 31‬مــارس ‪ ،2018‬فروش‬ ‫خالص شــرکت با افزایــش ‪ 826‬میلیــون دالری به رقم‬ ‫سال مالی‬ ‫‪2015‬‬ ‫سال مالی‬ ‫‪2016‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪652,966‬‬ ‫‪531,471‬‬ ‫آمریکای شمالی‬ ‫‪38,186‬‬ ‫‪---‬‬ ‫اروپا‬ ‫‪3,049‬‬ ‫‪---‬‬ ‫آسه آن‪ ،‬آسیای شمالی ‪489,829‬‬ ‫روند تولید خودرو بین سال‌های ‪ 2012‬تا ‪ 2016‬در مناطق مختلف در سال ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫‪532,875‬‬ ‫اقیانوسیه‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫خاورمیانه‪،‬آفریقا‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫آمریکای مرکزی و‬ ‫جنوبی‬ ‫‪23,898‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫جمع‬ ‫‪1,079,346 1,207,928‬‬
‫روند فروش خالص ( ‪( )2011-2016‬میلیارد دالر)‬ ‫رتبه بندی میزان تولید و فروش بر اساس کشور در سال ‪2016‬‬ ‫روند سود عملیاتی (‪( )2011-2016‬میلیون دالر)‬ ‫(میلیون دالر)‬ ‫‪ 9/17‬میلیــارد دالر و ســود عملیاتــی بــا افزایش ‪574‬‬ ‫میلیــون دالری به رقم ‪ 619‬میلیون دالر خواهد برســد‪.‬‬ ‫همچنین از نظر تعدادی پیش بینی شــده است که میزان‬ ‫فروش این شــرکت با افزایــش ‪ 11‬درصدی از رقم ‪926‬‬ ‫هزار دستگاه به یک میلیون و ‪ 29‬هزار دستگاه برسد‪.‬‬ ‫عملکرد مالی‬ ‫هزینه‌های ‪R&D‬‬ ‫(میلیون دالر‬ ‫میلیون‬ ‫دالر)‬ ‫روند فروش خالص به تفکیک مناطق (میلیارد دالر)‬ ‫ژاپن‬ ‫آمریکای‬ ‫شمالی‬ ‫اروپا‬ ‫آسیا‬ ‫دیگر‬ ‫کشورها‬ ‫‪Total‬‬ ‫سال مالی‬ ‫‪2015‬‬ ‫سال مالی‬ ‫‪2016‬‬ ‫سال مالی‬ ‫‪2017‬‬ ‫(پیش‌بینی)‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪20.06‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫سود عملیاتی (ضرر و زیان)به تفکیک مناطق‬ ‫(میلیون دالر)‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ژاپن‬ ‫(‪)21.2‬‬ ‫(‪)316.7‬‬ ‫آمریکای‬ ‫شمالی‬ ‫‪54.8‬‬ ‫(‪)146.8‬‬ ‫اروپا‬ ‫‪195.5‬‬ ‫(‪)191.0‬‬ ‫آسیا‬ ‫‪662.6‬‬ ‫‪452.9‬‬ ‫سایر‬ ‫‪332.6‬‬ ‫‪246.8‬‬ ‫جمع‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫حضور در مسابقات اتومبیل‌رانی‬ ‫این شــرکت از سال ‪ 1985‬به‌صورت جدی وارد عرصه‬ ‫ساخت خودروهای مسابقه شد که در طول سه دهه چالش‬ ‫جدی برای رقبای دیگر ایجاد کرد‪ .‬در همان اولین ســال‬ ‫حضــور پر رنگ خود‪ ،‬میتسوبیشــی موتورز ســه خودروی‬ ‫پاجرو وارد عرصه مسابقات کرد که به طور غیر منتظره‌ای‬ ‫دو خودرو‪ ،‬موفق به کسب جایگاه اول و دوم شدند‪.‬‬ ‫خودروهای میتسوبیشــی در ‪ 26‬دوره از مســابقات رالی‬ ‫پاریس‪-‬داکار شرکت کرده‌اند و در مجموع موفق شده‌اند ‪12‬‬ ‫مرتبه به پیروزی دست یابند که هفت مرتبه به‌صورت متوالی‬ ‫به این مهم نایل آمده‌اند‪ .‬میتسوبیشــی موتورز با خودروهای‬ ‫مختلف خود در ســال‌های ‪،1997 ،1993 ،1992 ،1985‬‬ ‫‪ 2006 ،2005 ،2004 ،2003 ،2002 ،2001 ،1998‬و‬ ‫‪ 2007‬موفق به کسب رتبه اول در این مسابقات شده است‪.‬‬ ‫کلید موفقیت خودروهای میتسوبیشی در رالی پاریس‪-‬‬ ‫داکار‪ ،‬برتــری ایــن خودروهــا از لحاظ قابلیــت اطمینان‬ ‫و عملکرد باالســت‪ .‬نســل‌های مختلفــی از خودروهای‬ ‫میتسوبیشــی پاجرو‪ ،L200 ،‬پاجرو‪ ،‬اوولوشــن و لنســر تا‬ ‫کنون موفق به کسب عنوان در این مسابقات شده اند‪.‬‬ ‫شــایان ذکر است که این مســابقات به مدت ‪ 15‬روز و‬ ‫در شرایط بسیار دشوار برای رانندگان برگزار می‌شود‪ .‬رالی‬ ‫داکار ابتدا در سال ‪ ۱۹۷۹‬میالدی و به ابتکار یک فرانسوی‬ ‫به‌نام تیری سابین راه‌اندازی شد‪ .‬ماجرا از آن‌جا شروع شد‬ ‫که تیری سابین که یک اتومبیل‌ران بود در صحرای داکار‬ ‫گــم شــد و این فکر به ذهنــش خطور کرد کــه این مکان‬ ‫می‌تواند محل مناســبی برای برگزاری رالی ساالنه باشد‪.‬‬ ‫به دلیــل این که کاروان طویل شــرکت‌کنندگان‪ ،‬کار خود‬ ‫را از شــهر پاریس در کشــور فرانســه آغــاز می‌کردند و در‬ ‫کنار ســواحل دریای داکار‪ ،‬پایتخت کشور سنگال به پایان‬ ‫می‌رســاندند‪ ،‬این رالی‪« ،‬پاریس ‪ -‬داکار» نام گرفته بود‪ .‬با‬ ‫توجه به مسایل سیاسی و برخی از عوامل دیگر‪ ،‬مسیر اولیه‬ ‫طی سال‌های اخیر چندین بار تغییر کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪15‬‬
‫تماشا‬ ‫نگاهی به تازه‌های خودرویی نمایشگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی (‪2018 )CES‬‬ ‫‪49216‬‬ ‫عرض اندام الکتریکی ها‬ ‫نخستین نمایشگاه بزرگ و معتبر رسمی امسال هرچند طبق رسالت اصلی اش باید به معرفی جدیدترین محصوالت‬ ‫الکترونیکی مصرفی (تجاری و مفهومی) بپردازد‪ ،‬اما به نظر بسیاری از کارشناسان در حوزه نوآوری‌های گجت‌های‬ ‫سیســتم عامل‌های مختلفی به خصوص اندروید آن‌طور که انتظار‌‌ می‌رفت با دســت پر حاضر نشــده و به غیر از چند‬ ‫محصول متفاوت خبر داغی نداشت‪ .‬با این حال در بخش صنعت اتومبیل چند رونمایی هیجان انگیز در الس وگاس‬ ‫و نمایشــگاه ‪ 2018 CES‬انجام شد که همگی مطابق چند دوره قبلی به خودروهای الکتریکی و آینده نگرانه مربوط‌‌‬ ‫می‌شود‪ .‬در ادامه نگاهی کوتاه به تازه‌های خودرویی نمایشگاه امسال محصوالت الکترونیکی مصرفی داریم‪.‬‬ ‫هیوندای نکسو‬ ‫کراس اوور کاملا جدید هیوندای از تکنولوژی ســلول ســوختی ‪ EV‬بهره‌‌ می‌برد تا نقشه راه این‬ ‫شــرکت را طی چند ســال آینده در عرضه خودروهای پاک به خوبی نشان دهد‪ .‬البته ناگفته نماند‪،‬‬ ‫نکسو تنها یکی از ‪ 18‬مدل دوست دار محیط زیست به شما ‌‌ر می‌رود که هیوندای قصد دارد تا سال‬ ‫‪ 2025‬به بازار عرضه کند‪ .‬در این شاســی بلند از هیدروژن به عنوان جایگزینی برای بنزین در تولید‬ ‫انرژی الکتریکی اســتفاده شــده که پیش از این هیوندای تجربه خوبی با معرفی مدل ‪ ix35‬سلول‬ ‫سوختی در آن کسب کرده است‪ .‬نکسو در واقع نسل دوم خودروهای سلول سوختی ‪ EV‬به حساب‌‌‬ ‫می‌آید که به گفته هیوندای‌‌ می‌تواند با یک بار سوخت گیری بیش از ‪ 800‬کیلومتر را با آن طی کرد‬ ‫ضمن این‌که سیستم جدید به گونه‌ای ساخته و پرداخته شده که حتی در دماهای کم‌تر از ‪ 20‬درجه‬ ‫سانتی گراد نیز امکان استارت خودرو وجود دارد!‬ ‫هیوندای در این کراس اوور کاملا جدید از ســازه بهینه شــده و سبک بهره گرفته تا در مقایسه با‬ ‫‪ ix35‬سلول سوختی ‪ 25‬درصد عملکرد بهتر و ‪ 20‬درصد شتاب‌گیری سریع‌تری داشته باشد‪ .‬نکسو‬ ‫از ســلول ســوختی ‪ 95‬کیلوواتی و باتری‌های ‪ 40‬کیلوواتی استفاده‌‌ می‌کند که کل مجموعه به یک‬ ‫موتور الکتریکی ‪ 120‬کیلوواتی با گشتاور ‪ 291‬پوند فیت متصل شده است تا این خودرو برای دست‬ ‫یابی به ســرعت ‪ 96‬کیلومتر در ســاعت از حال ســکون به زمان ‪ 9.5‬ثانیه‌ای نیاز داشته باشد‪ .‬هر‬ ‫چند این شتاب در استانداردهای امروزی رقم متوسطی محسوب‌‌ می‌شود‪ ،‬اما دقیقا سه ثانیه سریع‬ ‫تر از ‪ ix35‬ســلول ســوختی خواهد بود که خود پیشــرفت قابل توجهی است‪ .‬هیوندای هنوز قیمت‬ ‫دقیقــی برای ایــن خودرو اعالم نکرده تا هم‌زمان با عرضه آن در اواخر ســال جاری این اطالعات‬ ‫تکمیلی منتشر شود‪.‬‬ ‫فیسکر ‪Emotion‬‬ ‫چند ماه پیش فیســکر خبر از معرفی جدیدترین خودروی اسپرت خود در نمایشگاه ‪ CES‬امسال داده‬ ‫بوده که این اتفاق درســت در سر زمان تعیین شــده به وقوع پیوست‪ Emotion .‬جدید که از آن به عنوان‬ ‫رقیب جدی تسال مدل ‪ S‬یا ‌‌د می‌شود‪ ،‬دارای طراحی بدنه‌ای بسیار جذاب و کاملا اسپرت است و به لطف‬ ‫نبود هرگونه پیشرانه درون سوز فرم بخش جلوی ماشین کوتاه و عریض شکل گرفته تا آیرودینامیک آن به‬ ‫شدت بهبود یابد‪ .‬فیسکر در این خودرو همان‌طور که مشخص است تنها از چهار صندلی مجزا بهره گرفته‬ ‫تا هر چند فضای در دسترس هر فرد وسیع باشد‪ ،‬اما کاربردی بودن نمونه‌های پنج نفره را نتوان در آن دید‪،‬‬ ‫ضمن این‌که درهای خودرو به صورت گالوینگ و ‪ LSD‬باز و بست ‌‌ه می‌شوند تا یادآور مدل‌های افسانه‌ای‬ ‫از المبورگینی و مرسدس بنز باشد! فیسکر ‪ Emotion‬جدید در حالت استاندار ‌‌د می‌تواند مسافتی بیش از‬ ‫‪ 640‬کیلومتر را با باتری‌های پرشارژ طی کند هر چند که بعد از آن هم نباید چندان نگران بود چرا که تنها با‬ ‫‪ 9‬دقیقه شارژ‪ ،‬خودرو قادر به حرکت تا ‪ 200‬کیلومتر است‪ .‬قیمت در نظر گرفته شده برای این خودرو ‪129‬‬ ‫هزار دالر عنوان شده و تولید آن به صورت محدود از سال آینده میالدی آغا ‌‌ز می‌شود‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬
‫خودروی مفهومی بایتون‬ ‫یکی از اولین خودروهایی که در نمایشــگاه ‪ CES‬امسال جلب توجه فوق العاده‌ای کرد یک ‪SUV‬‬ ‫مفهومی تمام الکتریکی از شــرکت (اســتارت آپ) چینی حرکت آینده یا ‪ Future Mobility‬بود که از‬ ‫صفحه نمایش غول پیکر یک‌پارچه داشــبورد و ســطح چهارسیســتم خودران بهر ‌‌ه می‌برد‪ .‬بایتون هر‬ ‫چند از طراحی آینده نگرانه در ســاختار خود اســتفاده کرده‪ ،‬اما قرار است با این ظاهر و خصوصیات از‬ ‫اواخر ســال ‪ 2019‬میالدی به صورت تولید انبوه و با قیمت پایه ‪ 45‬هزار دالر در اختیار مشــتریان قرار‬ ‫گیرد! داخل کابین این شاســی بلنــد بیش‌ترین جذابیت‌های بصری را در خود جــای داده که قطعا در‬ ‫وهلــه اول‪ ،‬صفحه نمایش عریض ‪ 49‬اینچی با وضوح تصویر ‪ 720 × 3840‬خود نمایی‌‌ می‌کند که قادر‬ ‫اســت به بیش‌ترین روشــنایی ‪ 1000‬نیت برسد تا حتی در زیر آفتاب مستقیم نیز به راحتی اطالعات آن‬ ‫قابل رویت باشد‪.‬‬ ‫بــه منظور کارکرد بهتر و عدم کاســتن از دید راننده‪ ،‬داشــبورد این خودرو در ارتفــاع اندکی پایین‌تر‬ ‫از حالت نرمال قرار گرفته تا در کنار انحناهای صفحه نمایش و شــارپنس و اشــباع رنگی بســیار عالی‪،‬‬ ‫تجربــه‌ای متفاوت و بی نظیر را در این فضا ایجاد کنــد‪ .‬همچنین در بایتون این صفحه نمایش به چند‬ ‫پانل تقسیم شده که در بخش‌های مرکزی و سمت راست عمدتا منوهای سیستم صوتی‪ ،‬چندرسانه‌ای‬ ‫و سرگرمی قرار گرفته و بخش سمت چپ مانند هر خودروی دیگری اطالعات حرکتی مورد نیاز راننده‬ ‫را در وضعیــت عادی به نمایش‌‌ می‌گذارد‪ .‬یکی از نکات جالب این سیســتم‪ ،‬نمایش زنده کلیه اتفاقات‬ ‫پیرامون خودرو است تا به لطف آن نیاز به آیینه‌های جانبی در بایتون نباشد‪.‬‬ ‫ب می‌آید به طوری‌که‬ ‫توجــه به لوکس بودن یکی دیگر از خصوصیات این ‪ SUV‬مفهومی به حســا ‌‌‬ ‫عالوه بر اســتفاده از پوشــش‌های با کیفیت در داخل کابین و مونتاژ دقیق ادوات‪ ،‬راحتی صندلی‌ها و‬ ‫وسعت فضای در دسترس سرنشینان واقعا فوق العاده به نظر‌‌ می‌رسد‪ .‬در ردیف عقب دو صفحه نمایش‬ ‫بزرگ لمســی دیگر نیز تعبیه شــده تا همانند کابین فرســت کالس یک هواپیما بتوان امور مختلف را با‬ ‫آن‌ها انجام داد ضمن این‌که یک صفحه نمایش کوچک نیز درست وسط غربیلک فرمان جاسازی شده‬ ‫و کیسه هوای راننده نیز در زیر آن قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در بخش فنی بایتون مفهومی دارای عملکردی به نسبت مناسبی است هرچند که نباید آن را چیزی‬ ‫متفاوتی با تســا دانســت! موتورهای الکتریکــی برخی اوقات بیش از اندازه در مقایســه با نمونه‌های‬ ‫مشــابه پر ســر و صدا احساس‌‌ می‌شوند و شــتاب اولیه خودرو برای رسیدن به ســرعت ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫ســاعت حدود پنج ثانیه است‪ .‬مدل پرقدرت بایتون از موتورهای الکتریکی به قدرت ترکیبی ‪ 476‬اسب‬ ‫بخار نیرو‌‌ می‌گیرد که شتاب بیان شده مربوط به همین نسخه است‪.‬‬ ‫تویوتا ‪ e-Palette‬مفهومی‬ ‫در نمایشگاه امسال‪ ،‬تویوتا در کنار برخی نوآوری‌های دیگر همچون افزودن آلکسا آمازون به خودروهای‬ ‫خود‪ ،‬از یک مدل مفهومی که عمدتا برای سیستم چندمنظوره حمل و نقل شهری مناسب است رونمایی‬ ‫کــرد‪ E-Palette .‬در واقع حساســیت فوق العاده باالی پلتفرم خدمات متحــرک تویوتا (‪ )MSPF‬برای‬ ‫ن می‌دهد که متشکل از‬ ‫تبدیل شــدن به یک سیســتم پویا‪ ،‬انعطاف پذیر و چند منظوره از خودروها را نشا ‌‌‬ ‫یک اکوسیستم سخت افزاری و نرم افزاری است‪ .‬پیش از این تویوتا همکاری خود را با شرکت‌های معتبر‬ ‫دیگری مانند آمازون‪ ،‬دی دی‪ ،‬مزدا‪ ،‬پیتزا هات و اوبر برای توسعه کاربری این سیستم آغاز کرده بود‪ ،‬اما‬ ‫در نمایشگاه ‪ CES‬برای نخستین بار بخش سخت افزاری و خودرویی آن معرفی شده است‪ .‬همان‌طور که‬ ‫ب می‌آید که با اتکا به سیستم خودران‬ ‫در تصاویر مشخص است‪ ،‬این خودرو در واقع یک مینی باس به حسا ‌‌‬ ‫و نیروی محرکه الکتریکی در ســه طول بدنه مختلف از ‪ 13‬تا ‪ 23‬فوت عرضه خواهد شــد و تویوتا در نظر‬ ‫دارد به لطف فراهم بودن بســتر‌های الزم‪ ،‬فعالیت این خودروها و خدمات خود را در برخی از ایالت‌های‬ ‫آمریکا از اوایل سال ‪ 2020‬آغاز کند‪ .‬همچنین به احتمال بسیار زیاد شاهد استفاده آزمایشی از این ناوگان‬ ‫در بازی‌های المپیک ‪ 2020‬توکیو خواهیم بود‪.‬‬ ‫کیا نیرو ‪ EV‬مفهومی‬ ‫حضور چشم بادامی‌ها در بخش خودرویی نمایشگاه امسال ‪ CES‬بی نهایت چشم گیر بود تا در کنار دیگر‬ ‫شــرکت‌ها کیا نیز از جدیدترین شاســی بلند مفهومی کاملا الکتریکی خود با نام نیرو ‪ EV‬رونمایی کند‪ .‬این‬ ‫خودرو از یکی از اقتصادی‌ترین سیستم‌های قوای محرکه مختص خودروهای الکتریکی بهر ‌‌ه می‌برد تا قادر‬ ‫به طی کردن مسافتی بیش از ‪ 383‬کیلومتر با باتری‌های خود باشد هر چند که اگر تنها پیمایش مد نظر قرار‬ ‫ب می‌شود! کیا همچنین فهرست کاملی از‬ ‫گیرد تسال مدل ‪ X‬همچنان گزینه بهتری نسبت به نیرو محسو ‌‌‬ ‫سیستم‌های فعال کمکی هوشمند را برای نیرو ‪ EV‬مفهومی تدارک دید که از جمله مهم‌ترین آن‌ها باید به‬ ‫‪ APWS‬اشاره داشت که با اتکا به شبکه‌ای از دوربین‌ها و سنسورها‪ ،‬محیط اطراف خودرو را مدام اسکن و‬ ‫آنالیز کرده تا مانع از هرگونه تصادف و یا برخوردی از سوی نیرو شود‪ .‬درعین حال با استفاده از اینترنت فوق‬ ‫پرسرعت نسل پنجم یا ‪ 5G‬که برای نخستین بار شاهد معرفی آن در خودروهای به نمایش در آمده در ‪CES‬‬ ‫بودیم تمام نیازهای سمعی و بصری سرنشینان برطرف شده و مغز متفکر خودرو نیز با سرعت و دقت باالتری‌‌‬ ‫می‌تواند به تبادل اطالعات با محیط پیرامون خود در چرخه ‪ C2X‬بپردازد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪17‬‬
‫رویاروی‬ ‫ب‌ام‌و ‪ 740E‬در برابر لکسوس ‪ ،500 LS‬جنسیس ‪ 3.3T G90‬و لینکلن کانتیننتال سه مدل ‪2018‬‬ ‫‪49218‬‬ ‫نبرداشرافی‌ها‬ ‫دکتر آرمین وحیدمحمدی‬ ‫اگر سری به بخش لوکس بازار خودرو و به ویژه سدان‌های بزرگ گران قیمت بزنید یک نام را بیش از هر برندی دیگری می‌شنوید‪ :‬مرسدس بنز ‪ S‬کالس!‬ ‫بدون هیچ شکی نسل جدید ‪ S‬کالس نه تنها در زمینه طراحی مدرن و اغوا کننده خود بلکه در بخش تکنولوژی‌های ایمنی و رفاهی‪ ،‬استانداردهای متحول‬ ‫شــده‌ای را به ســگمنت مدل‌های لوکس تزریق کرده تا آمار فروش خیره کننده آن هم به خوبی گواه اوج مقبولیت این خودرو در میان خریداران باشد‪ .‬با این‬ ‫حــال موضــوع به همین جا ختم نمی شــود و مدل‌های پرطرفدار دیگــری هم در بازار حضور دارند‪ ،‬ولی باید دید کدام یــک از این خودروها که اتفاقا در این‬ ‫بررسی نگاهی دقیق‌تر به آن‌ها خواهیم داشت می‌تواند خطر جدی برای سلطان بالمنازع سدان‌های لوکس باشد‪.‬‬ ‫بســیاری از کارشناســان صنعت خودرو که ســال‌ها با انواع و اقسام ماشــین‌ها اصطالحا ســر و کله زده‌اند بعد از مدتی‪ ،‬جواب‌های منطقی و از پیش تعیین‬ ‫شــده‌ای برای ســوال‌هایی از این دســت که به طور مثال چه خودرویی در رده مدل‌های کوچک‪ ،‬اسپرت اقتصادی و یا همه جا رو پیشنهاد می‌کنید خواهند‬ ‫داشــت تا گزینه‌های به ترتیب‪ ،‬هوندا ســیویک‪ ،‬مزدا میاتا و تویوتا لندکروزر به حساب آیند‪ .‬برای دهه‌های متوالی همان طور که پیش‌تر اشاره شد اگر فردی‬ ‫خواهان خرید یک خودروی لوکس بزرگ بود به طور ســنتی آپشــنی مانند مرسدس بنز ‪ S‬کالس را پیش روی خود می‌دید‪ ،‬ولی با رقابتی‌تر شدن بازار دیگر‬ ‫یک انتخاب قطعی برای مشتریان وجود ندارد تا مدل‌های دیگر اجازه عرض اندام بیش‌تری پیدا کنند‪ .‬به همین جهت در این بررسی‪ ،‬چهار رقیب قدرتمند‬ ‫و به روز شده از چهار گوشه دنیا برای ‪ S‬کالس رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند تا در انتها مشخص شود کدام یک حداکثر توانایی برای به چالش کشیدن‬ ‫جایگاه ســلطان را خواهند داشــت! البته برای هر چه واقعی‌تر شدن این آزمایش‪ ،‬سقف مجاز قیمتی هم برای خودروهای حاضر در این تست در نظر گرفته‬ ‫شــده چرا که نســبت افرادی که بیش از ‪100‬هزار دالر برای خودروی (هرچند) لوکس خود هزینه می‌کنند به ســایر خریداران رقم چشــم‌گیری نیست و در‬ ‫نتیجه با چهار سدان بزرگ لوکس شش و یا حتی چهار سیلندر همگی مجهز به سیستم چهار چرخ متحرک مواجه هستیم‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬
‫‪Lexus LS 500‬‬ ‫از آلمان‪ ،‬رقیب سنتی مرسدس‪ ،‬ب‌ام‌و سری هفت در این‬ ‫بررســی یکی از بهترین‌های خود را با مدل ‪740e xDrive‬‬ ‫‪ iPerformance‬ارایه کرده که از یک پیشرانه چهار سیلندر‬ ‫خطــی توربو به حجم دو لیتر و یک موتــور الکتریکی در زیر‬ ‫کاپوت کشیده آن استفاده شــده است‪ .‬در واقع سری هفت‬ ‫این بررسی در مقایسه با رقبای دیگر خود کاملا متفاوت است‬ ‫چرا که برخالف سه خودروی دیگر از پیشرانه شش سیلندر‬ ‫ن جایی که روند حرکت به‬ ‫خورجینی بهره نمی برد‪ ،‬ولی از آ ‌‬ ‫ســمت الکتریکی‌تر شدن مدل‌های مختلف هر روز در حال‬ ‫افزایش اســت‪ ،‬بهترین انتخــاب در محدوده قیمتی همین‬ ‫نسخه به حساب می‌آید که با تجهیزات اضافی دقیقا ‪99‬هزار‬ ‫و‪ 845‬دالر برای خریدار خود هزینه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حدودا یک دهه پیش لکســوس با وجود پیشرفت قابل‬ ‫توجــه‪ ،‬همچنــان رقیب جدی بــرای ژرمن‌ها محســوب‬ ‫نمی شــد که البته ایــن موضوع در زمان حــال دیگر قابل‬ ‫تعمیم نیســت و باید آن را یکــی از بازیگران اصلی کالس‬ ‫ســدان‌های لوکس دانست‪ .‬نسل پنجم ‪ LS‬از هر لحاظی‬ ‫بهترین مدل تولیدی این خودرو اســت که برخالف قبل از‬ ‫ظاهری برجســته‌تر و مدرن بهره می‌برد هر چند که مدل‬ ‫‪ 500 LS‬با سیســتم ‪ AWD‬با قیمت ‪ 103‬هزار دالری پا‬ ‫را فراتر از حد نهایی قیمتی این بررسی گذاشته و گران‌ترین‬ ‫خودروی حاضر در جمع هم است‪.‬‬ ‫حضــور هیوندای با برند لوکس جنســیس خــود در این‬ ‫بررسی یک نتیجه اولیه کلی دارد و آن هم پیشرفت چشم‌گیر‬ ‫کره‌ای‌ها در سگمنت سدان‌های لوکس است به طوری که‬ ‫می‌توان آن‌ها را به سادگی با خودروهای به مراتب مطرح‌تر‬ ‫مقایسه کرد‪ .‬رویه هیوندای دقیقا از استراتژی تویوتا سرچشمه‬ ‫‪Lincoln Continental‬‬ ‫‪BMW 740E‬‬ ‫‪Genesis G90 33T‬‬ ‫می‌گیرد که در سال ‪ 1989‬نسل اولیه لکسوس ‪ LS‬را روانه‬ ‫بازار کرد تا جنسیس ‪ AWD G90‬نه تنها جایگزینی مناسب‬ ‫برای ‪ Equus‬باشد بلکه به عنوان پرچم‌دار تمامی مدل‌های‬ ‫لوکس این برند کره‌ای بیش‌ترین نوآوری‌ها و لوکس گرایی‬ ‫را در خــود جای دهد‪ .‬در عین حال درســت مانند روند قبلی‬ ‫لکسوس‪ ،‬جنسیس ‪ G90‬یک پارامتر وسوسه انگیز دیگر هم‬ ‫در اختیار دارد و آن برچســب قیمت کم‌تر از ‪ 72‬هزار دالری‬ ‫در مدل شــش سیلندر ‪ 3.3‬لیتری است تا از این نظر سدان‬ ‫بزرگ لوکس بی رقیبی به حساب آید‪.‬‬ ‫در میــان آمریکایی‌هــا لینکلن کانتیننتــال با چهره‌ای‬ ‫جدید که تنها چند ماه پیش به روز رســانی شــده با پیشرانه‬ ‫ســه لیتری و سیســتم ‪ AWD‬بهترین گزینه برای حضور‬ ‫در بررســی اســت‪ ،‬ولی برای کسانی که شــاید این سوال‬ ‫را مطــرح کنند که چرا از تســا مدل ‪ S‬بــه عنوان نماینده‬ ‫ایاالت متحده اســتفاده نشــده باید گفت که این خودرو در‬ ‫کالســی تاحدودی متفاوت قــرار می‌گیرد ضمن این‌که به‬ ‫لحاظ آمار و ارقام فــروش حتی از ‪ S‬کالس هم در آمریکا‬ ‫پیشــی گرفته تا بهترین کار قــرار دادن آن در برابر نماینده‬ ‫ژرمن‌ها و البته برنده این رقابت در بررسی‌های آینده باشد!‬ ‫همچنیــن دیگر نماینــده آمریکایی‌ها‪ ،‬کادیــاک ‪ CT6‬با‬ ‫وجود ظاهر مخوف خود‪ ،‬نتوانست از پس دو خودروی هم‬ ‫رده قیمتــی خود یعنی مرســدس ‪ E‬کالس و ولوو ‪ S90‬بر‬ ‫آید تا قرار دادن آن در چنین کالســی عمال جز شکســت‬ ‫مجدد‪ ،‬دســت‌آورد دیگری برای آن نداشته باشد! در کنار‬ ‫این موارد‪ ،‬کانتیننتال مورد بررسی به واسطه بهره گیری از‬ ‫فهرست بلند باالیی از تجهیزات بهره می‌برد‪ ،‬قیمت آن با‬ ‫‪79‬هزار و ‪ 780‬دالر تنها کمی بیش‌تر از جنســیس است تا‬ ‫یکی دیگر از انتخاب‌های معقول محسوب شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪19‬‬
‫رویاروی‬ ‫در بررســی خودروهای لوکس بزرگ در چنین کالسی‬ ‫تقریبا یک اتفــاق نظر میان خریداران وجــود دارد تا در دو‬ ‫بخش کلی دینامیک رانندگی و لذت ســواری بتوان آن را‬ ‫مورد نقد قــرار داد‪ .‬در گزینه اول به نحوی با اعداد و ارقام‬ ‫در ارتباطیم تا مثال زمان رســیدن به سرعت ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫درســاعت از وضعیــت ایســتاده و یا هندلینــگ و کیفیت‬ ‫رانندگی مورد توجه باشــد‪ ،‬در حالی که در لذت ســواری‪،‬‬ ‫میزان راحتی داخل کابین‪ ،‬احســاس قرار گیری در فضا و‬ ‫میــزان لوکس بودن و تجهیزات جلب توجه خواهند کرد تا‬ ‫به عبارت دیگر هر آن‌چه باعث می‌شود خودروی مورد نظر‬ ‫برای خریدار ویژه باشد در این دسته بندی جای گیرد‪.‬‬ ‫دینامیکرانندگی‬ ‫با وجود بهره گیری از پیشــرانه‌های تقریبا مشــابه‪ ،‬این‬ ‫ذهنیت ممکن اســت پیش آید که عملکــرد هر یک از این‬ ‫خودروهــا تفــاوت چندانی با دیگری نــدارد‪ ،‬ولی باید گفت‬ ‫که هر چهار خودروی مورد بررســی از شــخصیت منحصر‬ ‫به فردی بهره می‌برنــد‪ .‬ب‌ام‌و ‪ 740e‬تقریبا دارای عملکرد‬ ‫اسپرتی اســت که برای این ســدان بزرگ اندکی غیر قابل‬ ‫پیش بینی است‪ .‬پیشرانه چهار سیلندر دو لیتری قرار گرفته‬ ‫در زیر کاپوت آن به واســطه استفاده از سیستم توربوشارژر و‬ ‫یک موتور الکتریکی قدرت ترکیبی برابر با ‪ 322‬اسب بخار‬ ‫و گشتاور ‪ 369‬پوند فیت تولید می‌کند که البته پایین‌ترین در‬ ‫میان اعضای گروه به حساب می‌آید‪ ،‬ولی ب‌ام‌و از فیبر کربن‬ ‫تا حد امکان در این خودرو بهره گرفته تا تنها ســه کیلوگرم‬ ‫سنگین‌تر از ســبک‌ترین عضو گروه‪ ،‬لینکلن باشد! ‪740e‬‬ ‫همچنین از یک گیربکس هشت سرعته اتوماتیک پیشرفته‬ ‫در کنار این موارد اســتفاده می‌کند تا شــتاب اولیه آن برای‬ ‫رسیدن به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت تنها ‪ 5.1‬ثانیه باشد‬ ‫و یک چهارم مایل را هم در ‪ 13.6‬ثانیه با بیش‌ترین سرعت‬ ‫‪ 165‬کیلومتر در ســاعت طی کند‪ .‬در بخش هندلینگ باید‬ ‫آن را دومین خودروی گروه دانســت که در تســت اساللوم‬ ‫با ‪ 26‬ثانیه و تحمل شــتاب جانبی ‪ 0.71‬جی رکورد جالب‬ ‫توجهی را از خود به جا گذاشــته ضمن این‌که برای متوقف‬ ‫کــردن ســری هفت از ســرعت ‪ 96‬کیلومتر در ســاعت به‬ ‫مسافت تقریبا ‪ 37‬متری نیاز است‪.‬‬ ‫رانندگی با بیمر این بررسی به طور کلی در همه جوانب‬ ‫هیجــان خاصــی را به سرنشــینان منتقــل می‌کند که از‬ ‫شــتاب‌گیری ســریع و نرم تا توانایی‌هــای حرکتی جایی‬ ‫برای انتقــاد باز نمی‌گــذارد‪ .‬مضاف بر این‌کــه ‪ 740e‬به‬ ‫واســطه بهره‌گیری از قوای محرکه هیبرید و مهندســی‬ ‫ســازه دقیق‪ ،‬چابک‌تر از آن‌چیزی است که بر روی کاغذ‬ ‫به نظــر می‌آید اســت و انجــام ســنگین‌ترین مانورهای‬ ‫شــهری و جاده با آن لذت بخش خواهد بود تا بتوان این‬ ‫خودرو را یک مثال علنی برای سبک اسپرت رانندگی در‬ ‫سدان‌های لوکس بزرگ به حساب آورد‪.‬‬ ‫طی چند ســال اخیر (به ویژه از پنج ســال گذشته تا به‬ ‫حال) این‌طور به نظر می‌رســد که لکسوس و ب‌ام‌و اندکی‬ ‫جایگاه خود را نســبت به قبل با هم تعویــض کرده‌اند چرا‬ ‫که لکســوس ‪‌LS‬ای که به نرمی بیش از حد معروف بوده‬ ‫امروزه از سیستم تعلیق فوق العاده خشک‌تر با خصوصیاتی‬ ‫نزدیک به یک مدل اســپرت بهره می‌برد! پیشــرانه شش‬ ‫ســیلندر خورجینی جدید این خودرو بــا حجم ‪ 3.4‬لیتر به‬ ‫واسطه سیســتم توربو قادر به تولید قدرت ‪ 416‬اسب بخار‬ ‫و گشــتاور ‪ 442‬پوند فیت اســت که در ترکیب با گیربکس‬ ‫‪ 10‬ســرعته اتوماتیک شــتاب اولیه ‪ 5.3‬ثانیه‌ای را برای‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬
‫‪Lexus LS 500‬‬ ‫در مقایسه با ب‌ام‌و‪ ،‬جنسیس و‬ ‫لینکلن‪ ،‬لکسوس در بسیاری جهات‬ ‫روحیات اسپرتی بیش‌تری از خود‬ ‫نشان می‌دهد که پیشرانه ‪ V6‬آن با‬ ‫دورگیری روان و گشتاور باال به ویژه‬ ‫در دورهای انتهای موتور در این‬ ‫موضوع تاثیر بسیاری داشته است‬ ‫‪Lincoln Continental‬‬ ‫‪BMW 740E‬‬ ‫‪Genesis G90 33T‬‬ ‫این خودرو به همراه می‌آورد ضمن این‌که برای طی کردن‬ ‫مســافت یک چهارم مایل با حداکثر سرعت ‪ 165‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت ‪ 13.7‬ثانیه زمان نیاز خواهد داشت‪ .‬همان‌طور‬ ‫که مشخص اســت این ارقام شباهت فراوانی به آن‌چه در‬ ‫ب‌ام‌و سری هفت می‌بینیم دارد به عالوه این‌که ‪500 LS‬‬ ‫در تحمل شــتاب جانبی با ‪ 0.73‬جی و خط ترمز با ‪34.5‬‬ ‫متر از ‪ 740e‬هم بهتر است!‬ ‫در مقایســه با ب‌ام‌و‪ ،‬جنســیس و لینکلن‪ ،‬لکسوس در‬ ‫بســیاری جهات روحیات اســپرتی بیش‌تری از خود نشان‬ ‫می‌دهد که پیشــرانه ‪ V6‬آن با دورگیری روان و گشــتاور‬ ‫باال به ویــژه در دورهای انتهای موتور در این موضوع تاثیر‬ ‫بسیاری داشته‪ ،‬ولی اگر به دنبال شتاب گیری میانی قوی‬ ‫باشید قطعا ‪ 500 LS‬با وزن ‪ 2327‬کیلوگرمی گزینه دلخواه‬ ‫شــما نخواهد بود! هندلینگ خودرو به نســبت مدل‌های‬ ‫قبلی ‪ LS‬پیشــرفت چشــم گیری داشــته و قــدرت مانور‬ ‫بیش‌تری را به راننده می‌دهد ضمن این‌که سیســتم تعلیق‬ ‫در مواجهه با دست اندازهای بزرگ عملکرد عالی دارد هر‬ ‫چند که پســتی و بلندی‌های ریز را با فرکانس بیش‌تری به‬ ‫کابین منتقل می‌کند‪.‬‬ ‫به لحــاظ توانایی‌های حرکتی‪ ،‬جنســیس ‪ G90‬را باید‬ ‫حد فاصلی میان لکسوس و ب‌ام‌و دانست چرا که پیشرانه‬ ‫شش ســیلندر ‪ 3.3‬لیتری تویین توربوی ساخت هیوندای‬ ‫آن می‌تواند قدرت ‪ 365‬اسب بخار و گشتاور ‪ 376‬پوند فیت‬ ‫را به چرخ‌های این خودرو منتقل کند تا شــتاب صفر تا ‪96‬‬ ‫کیلومتر درساعت در ‪ 5.3‬ثانیه به دست آید و مسافت یک‬ ‫چهارم مایــل را با آن در ‪ 13.9‬ثانیه با بیش‌ترین ســرعت‬ ‫‪ 161‬کیلومتر در ســاعت طی کرد‪ .‬همچنین جنســیس با‬ ‫کسب رکورد ‪ 0.72‬جی در تســت اساللوم و زمان ‪26.1‬‬ ‫ثانیه تنها ‪ 0.1‬ثانیه پایین‌تر از بیمر قرار می‌گیرد ضمن این‬ ‫که برای متوقف کردن آن از سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫باید مسافتی به اندازه مورد نیاز ب‌ام‌و برایش خالی کرد‪.‬‬ ‫هــر چنــد جنســیس اندکــی عقب‌تــر از ‪ LS500‬در‬ ‫مسیرهای مستقیم و پیست قرار می‌گیرد‪ ،‬ولی در استفاده‬ ‫روزمره و در جاده تفاوتی میان آن‌ها قابل مشــاهده نیست‪.‬‬ ‫تقریبا هر بخشــی در ‪ G90‬به نحوه احســن وظایف خود را‬ ‫انجام می‌دهد به این صورت که هماهنگی میان پیشرانه‪،‬‬ ‫گیربکــس و مجموعــه انتقال نیــرو برای یــک خودروی‬ ‫ســاخت کره واقعــا مثال زدنی اســت‪ .‬صدای پیشــرانه و‬ ‫ســرعت تعویض دنده‌ها در این سدان بزرگ به نوعی است‬ ‫که راننده را به فشــردن بیش‌تر پدال گاز تشــویق می‌کند‪،‬‬ ‫ولی فرمان پذیری آن و انجام مانورهای سنگین به دقت و‬ ‫چابکی لکســوس و ب‌ام‌و احساس نمی شود ضمن این‌که‬ ‫استحکام سازه مونوکوک ‪ 740e‬هم در آن جایی ندارد!‬ ‫لینکلن کانتیننتال که با کمی خوش شاســی توانســته‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪21‬‬
‫رویاروی‬ ‫نماینده ایاالت متحده در این تســت باشد از پیشرانه شش‬ ‫سیلندر ســه لیتری خود قدرت و گشــتاور یکسانی برابر با‬ ‫‪ 400‬اســب بخار ‪ /‬پوند فیت تولید می‌کند که از طریق یک‬ ‫گیربکس شــش سرعته اتوماتیک به هر چهار چرخ منتقل‬ ‫می‌شود‪ .‬کانتیننتال به واسطه این نیرو توانایی دست یابی به‬ ‫شتاب اولیه ‪ 5.5‬ثانیه برای رسیدن به سرعت ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در ساعت از وضعیت ایستاده را دارد و یک چهارم مایل را در‬ ‫‪ 14‬ثانیه با بیش‌ترین ســرعت ‪ 162‬کیلومتر در ساعت طی‬ ‫می‌کند‪ .‬همچنین در تســت اساللوم با کسب زمان ‪26.1‬‬ ‫ثانیــه و تحمــل بیش‌ترین نیروی جانبــی ‪ 0.7‬جی در رده‌‬ ‫پایین‌تــری از خودروهای دیگر قرار می‌گیرد‪ .‬برای متوقف‬ ‫کردن این خودرو از ســرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت در عین‬ ‫حــال باید منتظر خط ترمزی برابر بــا ‪ 36‬متر بود که از این‬ ‫نظر بهتر از ب‌ام‌و و جنسیس است‪.‬‬ ‫در جــاده رانندگی بــا کانتیننتال هر چنــد لذت بخش‬ ‫و محکم احســاس می‌شــود‪ ،‬ولی نوعی گیجی در فلسفه‬ ‫شــکل‌گیری این خودرو از ســوی ســازنده به خوبی قابل‬ ‫مشــاهده اســت به‌طوری‌که لینکلن که پیشــینه خوبی در‬ ‫تولید مدل‌های لوکس دارد‪ ،‬در این نسل کانتیننتال سعی‬ ‫کرده تا پای ویژگی‌های اســپرتی بیش‌تری را به آن باز کند‬ ‫هر چند که نتیجــه کار اصطالحا «از این طرف مانده از آن‬ ‫طرف رانده» شــده است! صدای پیشــرانه به نسبت سایر‬ ‫رقبا بیش‌تر به داخل کابین نفوذ می‌کند و متاسفانه باالنس‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫مناسبی میان هندلینگ و کیفیت سواری وجود ندارد‪ ،‬ولی‬ ‫توجه بیش‌تر لینکلن به اسپرت‌ســازی در یک جا خود را به‬ ‫وضوح نشان می‌دهد و آن هم عبور در دورهاست‪.‬‬ ‫البته یک راه حل ســاده برای مشــکالت گفته شده در‬ ‫کانتیننتــال جدید وجــود دارد و آن تنظیم خــودرو بر روی‬ ‫حالت کامفورت است! در واقع لینکلن به طور پیش فرض‬ ‫این مدل را در حالت اسپرت به راننده تحویل می‌‌دهد که با‬ ‫تغییر آن به حالت گفته شــده می‌توان از سواری به مراتب‬ ‫نرم‌تری بهره برد‪.‬‬ ‫لذت سواری‬ ‫در خودروهــای لوکس عالوه بر توانایی حرکتی‪ ،‬بخش‬ ‫مهم دیگــری که احتماال عامــل تعیین کننــده‌ای هم در‬ ‫انتخاب آن‌ها توسط خریداران است‪ ،‬کیفیت پوشش‌های به‬ ‫کار رفته در کابین‪ ،‬طراحی فضا و تجهیزات رفاهی و ایمنی‬ ‫پیشــرفته اســت‪ ،‬موضوعی که در برخورد اول در لینکلن با‬ ‫بیش‌ترین تاثیر احساس می‌شود! کابین این خودرو عالوه بر‬ ‫تم مشکی – سفید چرمی که ظاهری اشرافی برای آن ایجاد‬ ‫کرده پر از انواع تجهیزات رفاهی است هر چند که به لحاظ‬ ‫فضاسازی دومین در گروه است‪ ،‬ولی موضوعی که لینکلن‬ ‫نتوانســته در آن به خوبی بدرخشد توجه به جزییات است به‬ ‫طــوری که عالوه بر نفوذ صدای محیط بــه داخل اتاق که‬ ‫قبال اشاره شــد حتی برخی صدای ریز معمول در داشبورد‬ ‫خودروهای به نســبت ارزان‌تر را هم می‌توان حین حرکت‬ ‫شــنید که جای تعجب دارد! شــاید این مسائل بسیار جزئی‬ ‫به حســاب آیند‪ ،‬ولی نباید فراموش کرد که در خودروهای‬ ‫لوکــس بزرگ این کالس همین ریزه کاری‌ها هســتند که‬ ‫منجر به جلب توجه بیش‌تر مشتریان خواهند شد‪.‬‬ ‫در لکســوس هم با همان حال و هوای اشرافی گرایی‬ ‫کانتیننتال فارغ از ایرادات بیان شــده ایــن خودرو رو به رو‬ ‫هســتیم که البته جای تعجب هم ندارد! طراحی بدنه ‪LS‬‬ ‫هر چند مانند برادر ‪ LC‬خود یک طرح انقالبی در این برند‬ ‫به حســاب نمی آید‪ ،‬ولی در مقایسه با نسل‌های پیشین نه‬ ‫یک قدم بلکه چندین قدم پیشــرفت داشــته تــا در ترکیب‬ ‫با کابین پوشــیده شــده از چرم و چــوب درجه یک و برخی‬ ‫تودوزی‌های هنــری (مانند آن‌چه در رولز رویس فانتوم به‬ ‫کار رفتــه!) بتواند تمامی خودروهــای رقیب خود را در این‬ ‫بررسی پشت سر بگذارد و باالترین احساس لوکس بودن را‬ ‫به سرنشینان خود منتقل کند‪ .‬البته حتی در این خودرو هم‬ ‫برخی کاستی‌ها وجود دارد تا مهم‌ترین آن‌ها فضای محدود‬ ‫سرنشینان ردیف عقب باشد که با وجود افزایش فاصله بین‬ ‫دو محــور ولی همچنــان کوچک‌ترین در گروه اســت‪ .‬در‬ ‫کنــار این موضوع‪ ،‬در بخش تجهیزات الکتریکی و به ویژه‬ ‫سیستم چندرسانه‌ای امتیاز پایینی به ‪ 500 LS‬می‌رسد چرا‬ ‫که این سیستم فاقد نوآوری و کاربردی بودن سیستم‌های‬ ‫مشــابه خودروهای دیگر است و حتی از این نظر باید آن را‬
‫در رده سدان‌های کوچک دسته بندی کرد!‬ ‫پس از کمی منفی نگاری در مورد لکســوس ‪ ،LS‬نوبت‬ ‫بــه جنســیس ‪ G90‬جدید می‌رســد که با کابین ســاکت و‬ ‫مهیج خود یادآور لکسوس‌های پیش از خود است! در واقع‬ ‫صندلی‌های این خودرو در هر دو ردیف بســیار راحت و نرم‬ ‫هســتند و بدن سرنشــینان را به طور کامل در بر می‌گیرند‪.‬‬ ‫در عیــن حال جنســیس در پرچم دار خود فکــر همه جا را‬ ‫کرده تا اســتفاده زیاد از پوشــش‌های درجــه یک و طبیعی‬ ‫احســاس لوکس بودن را به افراد منتقل کند ضمن این‌که‬ ‫ارگونومی کابین در ســطح باالیی قرار گرفته تا دسترسی به‬ ‫همه تجهیزات به راحتی ممکن میسر باشــد‪ .‬ایراد وارد به‬ ‫جنسیس ‪ G90‬نه در جزییات بلکه در بیش از اندازه محافظه‬ ‫کار بودن کابین این خودرو اســت به طوری که با تم مشکی‬ ‫یک دست همراه با تزیینات چوبی کالسیک هر چند لوکس‬ ‫گرایی معنی می‌شود‪ ،‬ولی الزاما نباید آن را جذاب دانست‪.‬‬ ‫ب‌ام‌و ‪ 740e‬مــورد بررســی در مقابل دیگر رقبای خود‬ ‫در اینجا تاحدودی تجهیزات رفاهی کم‌تری در اختیار دارد‬ ‫ولــی می‌توان با افــزودن پنج هزار دالر دیگر به برچســب‬ ‫قیمــت ‪99‬هــزار و‪ 845‬دالری آن یــک کابیــن کامــل را‬ ‫مشــاهده کرد‪ ،‬موردی که البته برای این بررســی مناسب‬ ‫نیست‪ .‬با این حال و بدون توجه به کسری‌های این کابین‪،‬‬ ‫فضای هر دو ردیف صندلی‌ها در ســری هفت بزرگ‌ترین‬ ‫در گــروه اســت ضمن این‌که بــه لحــاظ تکنولوژیکی هم‬ ‫در رده‌ای باالتــر از هر ســه خودروی دیگر قــرار می‌گیرد‬ ‫تا نشســتن در این فضا ترکیبی از مــدرن گرایی و توجه به‬ ‫ویژگی‌های سنتی یک ب‌ام‌و باشد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫در پایــان ایــن بررســی بــه هر یــک از ایــن خودروها‬ ‫می‌شود شانســی را برای خرید توسط مشــتریان داد‪ ،‬ولی‬ ‫همچــون هر آزمایــش گروهی دیگر یک خــودرو در راس‬ ‫انتخاب‌ها قرار می‌گیــرد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬اولین خودرویی‬ ‫که با کم‌ترین اســترس می‌توان آن را از لیســت حذف کرد‬ ‫لینکلن کانتیننتال است چرا که با وجود این‌که موارد فراوانی‬ ‫موجب جذابیت این خودرو شــده‌اند‪ ،‬ولی ایــرادات وارد به‬ ‫آن به ویژه در ســگمنت ســدان‌های بزرگ لوکس چندان‬ ‫توجیه پذیر نیســت‪ 740e .‬قطعا یک خــودروی درجه یک‬ ‫آلمانی اســت که در این مدل هیبریدی از سواری اسپرت‪،‬‬ ‫راحت و دینامیک فوق العاده‌ای بهره می‌برد‪ .‬فضای وسیع‬ ‫کابیــن این خودرو بــرای هر فردی کامــا راحت و لوکس‬ ‫احساس می‌شود‪ ،‬ولی نبود تجهیزات رفاهی کامل با توجه‬ ‫به محدوده قیمتی‪ ،‬بزرگ‌ترین عیب آن به شــمار می‌رود تا‬ ‫در صورتــی که بتــوان مدل فول آپشــن آن را بدون در نظر‬ ‫گرفتن قیمت ســفارش داد‪ ،‬یکی از انتخاب‌های اصلی هر‬ ‫خریداری محسوب شود‪ .‬مقام دوم این بررسی به لکسوس‬ ‫‪ 500 LS‬می‌رسد‪ ،‬خودرویی که عالوه بر طراحی جذاب‌تر‬ ‫جنسیس ‪ G90‬باید خودرو‬ ‫را یک مدل لوکس در کالس‬ ‫خود به حساب آورد که همه‬ ‫فاکتور‌های راحتی‪ ،‬فضای‬ ‫وسیع‪ ،‬کیفیت ساخت باال و‬ ‫دینامیک سواری خوب را با‬ ‫قیمتی بسیار رقابتی داراست‬ ‫بدنه و کابین در مقایسه با نسل‌های پیشین‪ ،‬از لذت رانندگی‬ ‫اســپرتی هم بهره می‌برد هر چند که به عنوان یک ســدان‬ ‫لوکس بزرگ فضای کاملا راحتی را برای تمامی سرنشینان‬ ‫خود فراهم نمی کند‪ .‬انتخاب جنســیس ‪ G90‬در رده اول‬ ‫این بررسی قطعا برای بســیاری تعجب آور و یا حتی جانب‬ ‫دارانه احساس می‌شــود‪ ،‬ولی در یک جمله باید این خودرو‬ ‫را یک مدل لوکس در کالس خود به حســاب آورد که همه‬ ‫فاکتور‌های راحتی‪ ،‬فضای وســیع‪ ،‬کیفیت ســاخت باال و‬ ‫دینامیک سواری خوب را با قیمتی بسیار رقابتی داراست تا‬ ‫رقیب آینده مرســدس بنز و تسال مدل ‪ ،S‬نماینده‌ای از کره‬ ‫جنوبی باشد!‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪23‬‬
‫دوربین‌های جاسوسی‬ ‫جیپ واگونر مدل ‪2018‬‬ ‫‪49224‬‬ ‫‪JEEP WAGONEER‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫آیدینوحیدمحمدی‬ ‫تصاویر جاسوســی جدید این طور نشان می‌دهد که‬ ‫بزرگ‌ترین مدل جیپ در فاز پایانی توسعه محصول خود‬ ‫قرار دارد و در حال انجام آزمایش‌های جاده‌ای اســت‪.‬‬ ‫البته با توجه به اخبار داخلی شــرکت جیپ‪ ،‬طرح بدنه و‬ ‫کابین این شاسی بلند هنوز نهایی نشده و انتظار اعمال‬ ‫برخی تغییــرات در آن همچنان وجود دارد‪ .‬در عین حال‬ ‫جیپ دو نسخه از این خودرو را با فاصله بین دو محورهای‬ ‫متفاوت روانه بازار می‌کند که به احتمال بسیار زیاد مدلی‬ ‫که در تصاویر مشاهده می‌کنید‪ ،‬نمونه واگونر به حساب‬ ‫می‌آید و نســخه گراند واگونر از طــول بیش‌تری بهره‬ ‫خواهد برد‪ .‬در هر یک از این خودروها استفاده فراوان از‬ ‫آلومینیوم برای کاهش وزن امری محتمل است هر چند‬ ‫که تا معرفی رســمی آن‌ها در سال ‪ 2020‬امکان افزودن‬ ‫بخش‌های فیبرکربنی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫اگرچه جیپ واگونر جدید با پوشش‌های استتار کننده‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫کامل توســط عکاسان شــکار شــده‪ ،‬اما باز هم می‌توان‬ ‫وجه تشــابه آن با طرح‌ها (اســکچ ها) منتشــر شده قبلی‬ ‫را مشــاهده کرد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬هر دو نسخه این شاسی‬ ‫بلنــد بزرگ در نمای جلو از چراغ‌هایی کشــیده و باریک با‬ ‫گرافیک داخلی المپ‌هــا و رفلکتورهای مجزا از یکدیگر‬ ‫بهره خواهد برد و جلوپنجره هفت گانه جیپ نیز همچون‬ ‫همیشــه در مرکــز چراغ‌هــا قــرار می‌گیرد‪ .‬بــا این حال‬ ‫شــباهت‌هایی هم میان این خــودرو و مدل گراند چروکی‬ ‫خواهیــم یافت هر چند که واگونر جدیــد به اندازه کافی از‬ ‫شخصیت متمایز ســود می‌برد که بتوان از فاصله دور نیز‬ ‫متفاوت بودن آن از چروکی را تشخیص داد!‬ ‫در نمای جانبی پوشــش‌های اســتتار کننــده به خوبی‬ ‫توانســته‌اند ماهیت و پروفیل کلی بدنــه را پنهان کنند‪ ،‬اما‬ ‫همچنان می‌توان شباهت میان تصاویر و اسکچ‌های قبلی‬ ‫را به وضوح مشاهده کرد هر چند که با نگاهی به نمای عقب‬ ‫بدنه‪ ،‬شیشــه‌های جانبی کوتاه و یکپارچه‪ ،‬شیب کم شیشه‬ ‫عقب و چراغ‌های افقی دو تکه عقب بیش از هر چیز جلب‬ ‫توجه می‌کنند‪ .‬در عین حال در بخش پایین سپر‪ ،‬چیدمان و‬ ‫شکل خروجی‌های اگزوز دقیقا شبیه آن چیزی است که در‬ ‫طرح‌های دستی پیش از این دیده‌ایم تا به خوبی تایید کننده‬ ‫شکل و شمایل کلی بدنه واگونر باشد‪.‬‬ ‫با توجه به ابعاد بزرگ این خودروها باید انتظار داشــت‬ ‫که هر دو نسخه از جیپ واگونر مجهز به سه ردیف صندلی‬ ‫برای هفت نفر باشــد هر چند در مدل کشــیده‌تر با فضای‬ ‫بســیار وســیع‌تر در بخش عقب و صندوق مواجه خواهیم‬ ‫بــود‪ .‬قیمت در نظــر گرفته شــده برای این شاســی بلند‬ ‫بزرگ ممکن اســت تا بیش از ‪ 140‬هزار دالر نیز افزایش‬ ‫یابــد تا آن را در ردیف مدل‌های لوکــس لندروور و رقبای‬ ‫آلمانی‌اش قرار دهد‪ .‬درمورد قوای محرکه‪ ،‬پیشــرانه‌ها و‬ ‫جعبه دنده هنوز اطالعات تایید شده‌ای منتشر نشده است‬ ‫امــا باید منتظر دیدن برخی از پیشــرانه گرانــد چروکی با‬ ‫قدرت بیش‌تر در زیر کاپوت واگونر نیز باشیم‪.‬‬
‫‪49225‬‬ ‫پورشه ماکان فیس لیفت ‪2018‬‬ ‫‪PORSCHE MACAN‬‬ ‫موفقیــت فوق العاده شاســی بلند کوچک پورشــه‬ ‫باعــث شــده تا ایــن شــرکت بــرای آینــده مدل‌های‬ ‫بیش‌تــری از این خودرو را آماده عرضــه به بازار کند‪.‬‬ ‫طبق شــنیده ها‪ ،‬پورشه در نظر دارد تا از هر دو شاسی‬ ‫بلند خود یعنی ماکان و کاین یک نسخه کوپه مانند تولید‬ ‫کنــد‪ ،‬هر چند که ایــن کار به بعــد از ارایه نمونه فیس‬ ‫لیفت شده ماکان برای سال ‪ 2018‬موکول شده است‪.‬‬ ‫تصاویر جاسوســی جدید چهره‌ای تقریبا نهایی و فاقد‬ ‫پوشش‌های اســتتار کننده این ‪ SUV‬جمع و جور را در‬ ‫حال انجام آزمایش‌های جاده‌ای در برف نشان می‌دهد‬ ‫هــر چند که تغییــرات در وهله اول احتمــاال چندان به‬ ‫چشم نمی آیند‪.‬‬ ‫پورشــه در نسخه به روز شــده ماکان از سپر‌های جلو و‬ ‫عقب کاملا جدیدی بهره گرفته که در آن‌ها از ورودی‌های‬ ‫هــوای عظیم الجثه‌ای بــرای تبادل حرارتــی بهتر قوای‬ ‫محرکه این خودرو اســتفاده شــده ضمــن این‌که تغییرات‬ ‫جزیی دیگــری مانند موقعیت پایین‌تر راهنمای‌های جلو و‬ ‫گرافیک داخل چراغ‌های ‪ LED‬نیز قابل مشــاهده‌اند اگر‬ ‫چه فرم کلی بخش‌هــای اصلی بدنه همچنان بدون تغییر‬ ‫باقی مانده اســت‪ .‬در عقب آن‌طور که از تصاویر پیداست‪،‬‬ ‫ماکان تقریبا هیچ به روزرســانی را به جز سپر شاهد نبوده و‬ ‫تنها اندکی چیدمان داخلی چراغ‌های عقب متحول شده تا‬ ‫از این حیث دقیقا با نسخه کنونی یکسان باشد‪.‬‬ ‫هــر چند در ایــن تصاویر خبــر از داخل کابین نیســت‪،‬‬ ‫اما با توجه به اطالعات قبلی منتشــر شــده‪ ،‬ماکان از برخی‬ ‫سیستم‌ها و تجیهزات جدید در مدل ‪ 2018‬استفاده خواهد‬ ‫کرد که از مهمترین آن‌ها باید به کلیدها و سوییچ‌های لمسی‬ ‫داخــل یک صفحه نمایش هفت اینچی کــه پیش از این در‬ ‫پانامرا شاهد بودیم و سیستم چندرسانه‌ای ارتقا یافته با صفحه‬ ‫نمایش‪ 12.3‬لینچی لمسی در باالی کنسول مرکزی مجهز‬ ‫به اندروید ‪ Auto‬و اپل ‪ CarPlay‬اشاره داشت‪.‬‬ ‫در بخش قــوای محرکه‪ ،‬انتظار مــی‌رود ماکان فیس‬ ‫لیفت شــده دو پیشــرانه شــش ســیلندر فعلی خود یعنی‬ ‫نمونه‌های سه و ‪ 3.6‬لیتری را با پیشرانه‌های اقتصادی‌تر‬ ‫و البته قدرتمندتر جایگزین کند‪ .‬پیشرانه‌های جدید از نوع‬ ‫‪ 2.9‬و ســه لیتری هســتند که نمونه دومی پیش از این در‬ ‫پورشــه پانامرا قادر به تولید حداکثر قدرت ‪ 330‬اسب بخار‬ ‫(‪ 246‬کیلووات) و گشتاور ‪ 331‬پوند فیت (‪ 448‬نیوتن متر)‬ ‫بوده است‪ .‬در عین حال به طور قطع یک نسخه هیبریدی‬ ‫نیز از این شاســی بلند به بازار عرضه می‌شود که باز هم از‬ ‫تکنولوژی پانامرا ‪ E-Hybrid‬در آن استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن حجم تصاویر جاسوســی منتشــر شده‬ ‫و اطالعــات موجود‪ ،‬عرضه این خودرو نهایتا طی چند ماه‬ ‫آینده انجام خواهد شد تا از اوایل آوریل به فهرست تولیدات‬ ‫پورشه اضافه شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪25‬‬
‫اطالع‌نگاشت‬ ‫‪49226‬‬ ‫چراغ‌های خطر‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫‪48‬‬ ‫‪63‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪58‬‬
‫‪ .15‬اخطار ضعیف بودن باتری ریموت‬ ‫‪ .16‬اخطار نزدیک شدن به خودروی جلویی‬ ‫‪ .17‬پدال کالچ را فشار دهید‬ ‫‪ .18‬پدال ترمز را فشار دهید‬ ‫‪ .19‬اخطار قفل فرمان‬ ‫‪ .20‬چراغ‌های جلو (نور باال)‬ ‫‪ .21‬فشار تایرها کم است‬ ‫‪ .22‬چراغ نورهای جانبی (چراغ کوچک)‬ ‫‪ .23‬وجود ایراد در چراغ‌های جانبی‬ ‫‪ .24‬اخطار چراغ‌های ترمز‬ ‫‪ .25‬اخطار فیلتر ذرات در موتورهای دیزلی‬ ‫‪ .26‬اخطار جرثقیل کمکی جلو‬ ‫‪ .27‬اخطار سیستم تعلیق پنوماتیکی‬ ‫‪ .28‬اخطار خارج شدن از خط جاده‬ ‫‪ .1‬چراغ‌های مه‌شکن جلو‬ ‫‪ .2‬اخطار سیستم فرمان هیدرولیک‬ ‫‪ .3‬مه‌شکن‌های عقب‬ ‫‪ .4‬نشان‌دهنده مایع شیشه‌شوی‬ ‫‪ .5‬اخطار لنت‌های جلو‬ ‫‪ .6‬کروز کنترل روشن‬ ‫‪ .7‬چراغ‌های راهنما‬ ‫‪ .8‬سنسور باران و نور‬ ‫‪ .9‬حالت زمستانی‬ ‫‪ .10‬اطالعات‬ ‫‪ .11‬گرمکن خودروهای دیزل‬ ‫‪ .12‬اخطار وجود یخ‌زدگی‬ ‫‪ .13‬اخطار سوییچ باز‬ ‫‪ .14‬اخطار نبودن کلید در خودرو‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .29‬اخطار کاتالیک کانورتور (پر شده است)‬ ‫‪ .30‬اخطار نبستن کمربند ایمنی‬ ‫‪ .31‬اخطــار قرارگیری در حالــت ‪ P‬گیربکس‬ ‫اتوماتیک‬ ‫‪ .32‬چراغ شارژ باتری و آلترناتور‬ ‫‪ .33‬سیستم کمکی پارک‬ ‫‪ .34‬نیاز به سرویس‬ ‫‪ .35‬سیستم چراغ‌های هوشمند‬ ‫‪ .36‬سیستم تغییر زاویه چراغ‌ها‬ ‫‪ .37‬اخطار اسپویلر عقب‬ ‫‪ .38‬اخطار سقف جمع‌شونده‬ ‫‪ .39‬اخطار ایربگ‬ ‫‪ .40‬اخطار ترمز دستی‬ ‫‪ .41‬وجود آب در فیلتر سوخت موتورهای دیزلی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .56‬اخطار کمک فنرها‬ ‫‪ .57‬فشار روغن موتور کم است‬ ‫‪ .58‬گرمایش شیشه‌های جلو‬ ‫‪ .59‬در صندوق عقب باز است‬ ‫‪ .60‬سیستم کنترل پایداری غیرفعال‬ ‫‪ .61‬فعال بودن سنسور باران‬ ‫‪ .62‬چراغ اخطار موتور (چک یا انژکتور)‬ ‫‪ .63‬گرمکن شیشه‌های عقب فعال‬ ‫‪ .64‬فعال شدن برف‌پاک‌کن اتوماتیک‬ ‫‪ .42‬غیر فعال بودن ایربگ‬ ‫‪ .43‬وجود ایراد در سرویس خودرو‬ ‫‪ .44‬چراغ‌های نور پایین‬ ‫‪ .45‬گرفتگی در فیلتر هوا‬ ‫‪ .46‬رانندگی در حالت اقتصادی‬ ‫‪ .47‬سیستم کنترل حرکت روی تپه‬ ‫‪ .48‬اخطار دمای مایع خنک کننده‬ ‫‪ .49‬اخطار سیستم ترمز ضدقفل‬ ‫‪ .50‬اخطار فیلتر سوخت‬ ‫‪ .51‬اخطار باز بودن درها‬ ‫‪ .52‬در موتور باز است‬ ‫‪ .53‬چراغ بنزین‬ ‫‪ .54‬اخطار گیربکس اتوماتیک‬ ‫‪ .55‬چراغ محدود کننده سرعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪27‬‬
‫بررسی‬ ‫شاخ‌به‌شاخ جنسیس ‪ 2019 G70‬و کیا استینگر ‪2018‬‬ ‫‪Genesis G70 VS Kia Stinger‬‬ ‫‪49228‬‬ ‫سرزنده و فرز‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫برگردان‪ :‬شاهین احمدزاده‬ ‫این که کیا اســتینگر ‪ 2018 GT‬و جنســیس ‪ 2019 G70‬از یک پلتفرم اســتفاده می‌کنند یک راز‬ ‫نیســت‪ .‬جالب آن که پلتفرم این دو خودرو نمونه‌ای تکامل یافته از مهندســی به کار رفته در نســل‬ ‫کنونی جنســیس ‪ G80‬است‪ .‬هر دو خودرو از پیشــرانه‌هایی استفاده می‌کنند که شامل یک نسخه‬ ‫چهار ســیلندر دو لیتری توربوی ‪ 255‬اســب بخاری به عنوان پیشــرانه پایه و نســخه شش سیلندر‬ ‫‪ 3.3‬لیتری تویین توربوی ‪ 365‬اســبی اســت‪ .‬همچنین یک سیســتم تعلیــق تطبیق‌پذیر‪ ،‬انتخاب‬ ‫کننده حالت رانندگی با تنظیمات شخصی و ترمزهای برمبو در نسخه‌های شش سیلندر وجود دارد‪.‬‬ ‫گیربکس هشت سرعته اتوماتیک نیز در هر دو خودرو به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫باوجــود آن‌که گروه هیوندای از بیان تفاوت‌های بین‬ ‫این دو خــودرو در زمان عرضه جهانی جنســیس ‪G70‬‬ ‫خودداری کرده‪ ،‬اما مجله معتبر موتور ترند هر دو خودرو‬ ‫را تست کرده و متوجه تفاوت‌های بین سدان کامپکت و‬ ‫کوچک‌تر جنســیس با فست بک بزرگ‌تر کیا شده است‪.‬‬ ‫کلیدی‌تریــن تفــاوت بیــن دو خــودرو بــه «راحتــی‬ ‫ســواری» آن‌ها مربوط می‌شود‪ .‬کیا اســتینگر به عنوان‬ ‫یک ‪GT‬بزرگ‌تر و ســنگین‌تر‪ ،‬سیســتم تعلیق پایدارتری‬ ‫در وضعیت‌هــای گوناگــون دارد‪ .‬حالت اســپرت باعث‬ ‫ســفت‌تر شــدن خودرو شــده‪ ،‬امــا این موضــوع راحتی‬ ‫سواری را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد‪ ،‬زیرا سواری استینگر‬ ‫به‌طورشگفت‌انگیزی حتی در جاده‌های ناهموار نیز نرم‬ ‫باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر جنســیس کوچک‌تر بوده‪ ،‬اما ســواری‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫آن نیز ســفت است و پایداری نســبتا کم‌تری در مقایسه‬ ‫با پســرعموی خود دارد‪ .‬سیســتم تعلیق ایــن خودرو که‬ ‫به‌صورت الکترونیکی کنترل می‌شــود در حالت اسپرت‬ ‫گیراتر بوده به این معنی که شــما جــاده را بیش‌تر حس‬ ‫می‌کنید‪.‬‬ ‫زمانــی کــه اســتینگر ‪ GT‬و ‪ G70‬را وارد جاده‌های‬ ‫کوهســتانی کنید‪ ،‬تفاوت‌های بیش‌تــری بین دو خودرو‬ ‫پیدا خواهید کرد‪ .‬اســتینگر ‪ GT‬بــه همان اندازه‌ای که‬ ‫بزرگ اســت ســواری متفاوت‌تری دارد و بــا وزن حدود‬ ‫‪ 1815‬کیلوگــرم بــوده عکس‌العمل‌هــای آن بــه اندازه‬ ‫‪ G70‬تیز نیســت‪ .‬البته این به معنــی عملکرد نامطلوبی‬ ‫نیســت‪ .‬محصول کیا با توجه به ابعاد خود عملکرد خوبی‬ ‫داشته و احساسی شبیه لنگر انداختن ندارد‪.‬‬ ‫با نشستن پشت فرمان جنسیس خواهید فهمید ابعاد‬ ‫کوچک‌تر و فاصله کم‌تر بین محورها باعث شــده ‪G70‬‬ ‫در پیچ‌هاســرزنده‌تر باشد حتی اگر از سیستم چهار چرخ‬ ‫محرک ســود ببرد‪ .‬عملکرد خودرو درســت همانی است‬ ‫که از یک ســدان کامپکت اســپرت انتظار دارید به این‬ ‫صــورت که ســواری آن مخصوصا اگر حالت اســپرت را‬ ‫انتخاب کنید تیز‪ ،‬فرز و چابک و احســاس‌برانگیز است‪.‬‬ ‫کــم فرمانی کم‌تری در ‪ G70‬وجــود دارد بدین معنی که‬ ‫حرکــت آن در پیچ‌هــا و انجــام حرکات دریفت آســان‌تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در هر دو مدل استینگر ‪ GT‬و ‪ G70‬احساس فرمان‬ ‫در مقایســه با محصوالت قبلی کیا‪-‬هیوندای و جنسیس‬ ‫بهبود یافته اســت‪ .‬هر دو خودرو احساس بهتری دارند‪،‬‬ ‫اما یکســان نیستند‪ .‬اســتینگر ‪ GT‬فرمانی دقیق دارد و‬ ‫سبک‌تر است و مخصوصا در حالت‌ غیر از حالت اسپرت‬ ‫ایزوله‌تر حس می‌شود‪ .‬در حالت اسپرت شاهد سنگین‌تر‬ ‫شــدن فرمان هســتیم‪ ،‬اما این وضعیت به نقطه‌ای که‬ ‫ســنگینی بیش از حد داشــته باشــد نمی‌رســد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر فرمان ‪G70‬ســریع‌تر و دقیق‌تــر بوده و توازن وزن‬ ‫فوق‌العــاده‌ای در حالــت اســپرت نســبت به کیــا دارد‪.‬‬ ‫عکس‌العمــل فرمان جنســیس نســبت به کیا ســریع‌تر‬ ‫است و این موضوع مخصوصا در زمانی که از جاده‌های‬ ‫پر پیچ و خم عبور می‌کنید بســیار مفید خواهد بود؛ جایی‬ ‫کــه اســتینگر راه خود را به عنوان یک ‪ GT‬از پســرعمو‬ ‫جــدا می‌کند به کنترل بدنه مربوط می‌شــود‪ .‬تکان‌های‬ ‫بیش‌تری در بدنه اســتینگر ‪ GT‬وجــود دارد و این مورد‬ ‫فورا در جاده‌های فرعی و پر پیچ و خم نمایان می‌شــود‪.‬‬ ‫در ایــن وضعیــت بدنه خــودرو بــه نرمــی از یک طرف‬
‫با نشستن پشت فرمان‬ ‫جنسیس خواهید فهمید ابعاد‬ ‫کوچک‌تر و فاصله کم‌تر بین‬ ‫محورها باعث شده ‪ G70‬در‬ ‫پیچ‌هاسرزنده‌تر باشد حتی اگر‬ ‫از سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫سود ببرد‬ ‫به طــرف دیگر می‌رود‪ .‬با نشســتن پشــت فرمان ‪G70‬‬ ‫ســریعا می‌فهمید که این خودرو آرام‌تر بوده و تکان‌های‬ ‫کم‌تری در ســر پیچ‌ها دارد‪ .‬زمان عبور از پیچ‌ها احساس‬ ‫می‌کنید در موقعیت پایین‌تری قرار داشته و حس بهتری‬ ‫از کنترل خودرو در پشت فرمان دارید‪.‬‬ ‫ابعــاد و وزن خــودرو واضح‌تریــن تفــاوت بیــن کیــا‬ ‫اســتینگر ‪ GT‬و جنســیس‪ G70‬هســتند‪ .‬با وزن حدود‬ ‫‪ 1815‬کیلوگــرم‪ ،‬اســتینگر طویــل و ســنگین اســت و‬ ‫این را می‌تــوان در جاده حس کــرد‪ .‬مطمئنا این خودرو‬ ‫نســبت به ابعــاد خود چابک اســت‪ ،‬امــا وزن آن باعث‬ ‫می‌شــودبه اندازه ‪ G70‬ســرزنده و فرز نباشد‪ .‬هنوز وزن‬ ‫‪ G70‬مخصوص بازار آمریکا مشــخص نشــده اما مدلی‬ ‫که اخیرا در کره تست شــده وزنی کم‌تر از استینگر حتی‬ ‫در حالت چهار چرخ محرک داشــته اســت‪ .‬تفاوت وزنی‬ ‫بین دو خودرو و این حقیقت که ‪G70‬کوتاه‌تر از استینگر‬ ‫اســت باعث ایجاد حس چابکــی در محصول هیوندای‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جــدای از تفاوت‌های واضح بیــن ابعاد‪ ،‬وزن و ظاهر‬ ‫دو خودرو‪ ،‬تنظیمات صورت گرفته در شاســی و سیستم‬ ‫تعلیق نیز باعث جدا شــدن راه این دو خودرو شده است‪.‬‬ ‫اگرچــه هر دو خودرو از یک پلتفرم و پیشــرانه اســتفاده‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما آپشــن گیربکس شش ســرعته دستی تنها‬ ‫مختص مدل چهار ســیلندر ‪ G70‬بــوده و هر دو خودرو‬ ‫در جاده رفتار متفاوتی داشته و برای ذائقه‌های متفاوتی‬ ‫ساخت ‌ه شده‌اند‪.‬‬ ‫افــرادی که دنبــال هیجان در یک ســدان لوکس‬ ‫کامپکت هســتند باید جنسیس‪ 2019 G70‬را انتخاب‬ ‫کننــد و خریدارانــی که بــه دنبال یــک ‪ GT‬راحت با‬ ‫هندلینــگ عالــی نســبت به ابعــاد خــود و فضای بار‬ ‫بزرگی هســتند‪ ،‬بهتر اســت کیا اســتینگر ‪2018 GT‬‬ ‫را بخرند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪29‬‬
‫فرهنگ قطعه شناسی‬ ‫‪49230‬‬ ‫سیستم فنربندی و تعلیق‬ ‫اجزای تشکیل دهنده سیستم تعلیق‬ ‫این سیستم به‪ ‬طورکلی از پنج قسمت مختلف شامل‪:‬‬ ‫فنــر‪ ،‬کمک فنر‪ ،‬ســیبک‪ ،‬بوش و طبق تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬البته هر یــک از این بخش‌ها نیز بــه نوبه خود به‬ ‫زیرشاخه‌های متعددی تقسیم‪ ‬بندی می‌شوند‪.‬‬ ‫فنر‪ :‬ایــن قطعه‪ ،‬یکی از بخش‌های اصلی سیســتم‬ ‫تعلیق خودرو محســوب می‌شود و بســته به نوع سیستم‬ ‫تعلیق‪ ،‬در شــکل‌های گوناگونی اعم از فنر تخت‪ ،‬لول و‬ ‫پیچشی ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫فنر تخت‪ :‬ایــن نوع فنر در سیســتم تعلیق ثابت‪ ،‬به‬ ‫شــکل فلز تخت و محکم و قابل انعطاف ساخته می‌شود‬ ‫که ســپس تعدادی از آن‌ها روی هم چیده می‌شوند و به‬ ‫سیبک‬ ‫عنوان یک مجموعه در سیستم به کار می‌رود‪.‬‬ ‫فنر لول‪ :‬این نــوع فنر در واقع میل‪ ‬گــرد پیچیده به‬ ‫دور محوری استوانه‪ ‬ای شکل است‪.‬‬ ‫فنر پیچشی‪ :‬خاصیت ارتجاعی‪ ‬این نوع فنر‪ ‬در جهت‬ ‫عقربه‌های ساعت افزایش و ‪ ‬خالف آن کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫کمــک فنر‪ :‬کمک فنــر یا جــاذب ضربه نیــز از دیگر‬ ‫بخش‌های مهم سیســتم تعلیق اســت‪ .‬وظیفه این قطعه‪،‬‬ ‫جذب ضربات ناشی از حرکت در مسیرهای ناهموار است‪.‬‬ ‫سیبک‪ :‬در سیستم تعلیق گاهی نیاز به اتصال قطعات‬ ‫به‪ ‬صورت محکم به یکدیگر و گاهی نیاز اســت تا در عین‬ ‫وجــود اتصاالت محکم‪ ،‬امکان حرکــت و چرخش آن‌ها‬ ‫نیز وجود داشته باشد که در این هنگام از سیبک استفاده‬ ‫طبق‬ ‫فنر تخت‬ ‫کمک فنر‬ ‫میل تعادل‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫می‌شــود‪ .‬ســیبک یک گوی فلزی دســته‪ ‬دار اســت که‬ ‫درون محفظه‪ ‬ای فوالدی قرار دارد و‪ ‬دور آن با الستیک‬ ‫پوشانده شده است‪ ‬و در داخل آن امکان گردش دارد‪.‬‬ ‫بوش‪ :‬بوش نیز مانند ســیبک بــرای اتصال قطعات‬ ‫مختلف سیستم تعلیق استفاده می‌شود‪ ،‬ولی قطعاتی که‬ ‫با بوش به هم وصل شــوند فقــط در یک جهت می‌توانند‬ ‫حرکــت کننــد و نمی‌تواننــد مانند ســیبک در هر جهت‬ ‫گردش کنند‪.‬‬ ‫طبق‪ :‬طبق قطعه فوالدی محکمی اســت که شاسی‬ ‫را بــه سیســتم تعلیق متصــل می‌کنــد و در طرفی که به‬ ‫شاســی متصل می‌شــود بوش‌ها و در طــرف دیگر که به‬ ‫چرخ وصل می‌شود سیبک‌ها وجود دارند‪.‬‬
‫عشق موتور‬ ‫موتوسیکلت ب‌ام‌و کانسپت ‪Link‬‬ ‫برگردان‪ :‬امیر دهقانی‬ ‫خیابان‌هــای شــهرهای بــزرگ هــرروز شــلوغ و‬ ‫شلوغ‌تر می‌شــود و به همین دلیل رســیدن به مقصد‬ ‫در زمان مورد نظر با خودرو دشــوار خواهد بود‪ .‬یکی‬ ‫از راه‌حل‌ها برای این مشــکل‪ ،‬خرید یک اســکوتر یا‬ ‫موتوســیکلت اســت‪،‬زیرا تردد با این وسایل نقلیه در‬ ‫خیابان‌های شــلوغ به‌طور قابل‌مالحظه‌ای آســان‌تر‬ ‫صورت می‌گیرد‪ ،‬اما یا این وجود‪ ،‬این وســایل کارایی‬ ‫یک خودرو را ندارند‪ .‬این همان جایی است که ب‌ام‌و‬ ‫با موتوســیکلت کانسپت جدید خود به نام ‪Link‬سعی‬ ‫در حل مشکل دارد‪.‬‬ ‫هــدف از ســاخت ایــن کانســپت ارایــه چابکــی یک‬ ‫موتوســیکلت با بخشــی از راحتی یک خودرو اســت‪ .‬این‬ ‫موتورســیکلت از نوع تمام برقی بوده و با بدنه کشیده خود‪،‬‬ ‫زبــان طراحی جدیدی را برای بخش موتوسیکلت‌ســازی‬ ‫ب‌ام‌و معرفی کرده اســت‪ .‬بدنه این موتوســیکلت به رنگ‬ ‫خاکســتری متالیک تیتانیومی اســت که با بخش‌هایی به‬ ‫رنگ مشکی ترکیب شــده است‪ .‬چراغ‌های جلو نیز بسیار‬ ‫باریک بوده و به شکل یک‌پارچه در زیر قسمت بال مانندی‬ ‫قــرار گرفته‌اند‪ .‬ایــن طراحی موجب بهبــود آیرودینامیک‬ ‫شــده و همچنین هوای خنک را هم بــه موتور الکتریکی‬ ‫می‌رساند‪.‬‬ ‫با توجه به ارتفاع کم بدنه موتوســیکلت‪ ،‬نشستن روی‬ ‫زین آن بســیار راحت اســت‪ .‬حال که صحبــت از زین یا‬ ‫همان صندلی موتوســیکلت شد بهتر اســت بدانید طول‬ ‫این صندلی را می‌توان برحســب نیاز تنظیم کرد؛ مثال در‬ ‫حالــت تک‌نفره قــرار داد یا برای حمــل دو نفر یا هر چیز‬ ‫دیگری طــول آن‌را افزایش داد‪ .‬در زیــر این صندلی نیز‬ ‫فضــای بزرگی برای قرار دادن بار و اشــیای تعبیه شــده‬ ‫که به لطف در کشــویی آن‪ ،‬به‌راحتی قابل‌دسترس است‪.‬‬ ‫اگر از دیدن کابل‌های نارنجی در این موتوسیکلت تعجب‬ ‫کرده‌اید باید بدانید که هــدف از وجود این کابل‌ها اتصال‬ ‫باتری‌هایی اســت که در کف موتورسیکلت نصب شده‌اند‬ ‫به پیشرانه الکتریکی که در سمت راست قرار دارد‪.‬‬ ‫موتوسیکلت کانسپت ب‌ام‌و با آپشن‌های سفارشی‌سازی‬ ‫زیادی پیوند خورده است مانند رنگ‌های مختلفی که برای‬ ‫پانل‌های جانبی در نظر گرفته شــده و طرح‌های گوناگونی‬ ‫کــه برای شیشــه جلو پیش‌بینی شــده اســت‪ .‬طــرح این‬ ‫موتوســیکلت از کانســپت ب‌ام‌و ‪100 Vision NEXT‬‬ ‫الهام گرفته شــده که در ماه اکتبــر ‪ 2016‬به نمایش درآمد‬ ‫تا بتواند توانایی‌های ب‌ام‌و را در ‪100‬سال آینده نشان دهد‪.‬‬ ‫این موتوســیکلت کانســپت از صفحه آمپــر معمولی‬ ‫اســتفاده نمی‌کند‪ ،‬زیرا تمامی اطالعات مانند ســرعت‪،‬‬ ‫شــارژ باتری‌هــا و ناوبری به‌طور مســتقیم روی شیشــه‬ ‫جلــو به نمایــش درمی‌آینــد‪ ،‬بنابراین نمایــش اطالعات‬ ‫به‌طــور مســتقیم در روبه روی دید راکب بدین معناســت‬ ‫کــه حواس‌پرتی کم‌تری وجود خواهد داشــت و درنتیجه‬ ‫ریســک تصادفات کاهش خواهد یافت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در‬ ‫زیر فرمان نیز یک پانل لمســی تعبیه شــده که اطالعات‬ ‫بیش‌تــری ارایــه می‌کنــد و دسترســی بــه امکانــات و‬ ‫قسمت‌های مختلف موتوسیکلت را فراهم می‌سازد‪.‬‬ ‫‪49231‬‬ ‫راهی جذاب برای ترددهای شهری‬ ‫همچنین دکمه‌های لمسی با قابلیت برنامه‌ریزی هم‬ ‫در دسته‌های فرمان موتوسیکلت نصب شده‌اند که راکب‬ ‫می‌تواند با اســتفاده از آن‌هــا کنترلرهــا را مدیریت کند؛‬ ‫به‌عنوان‌مثال از این طریق می‌توان سیســتم اطالعاتی‪-‬‬ ‫ســرگرمی موتوســیکلت را تنظیم کــرد و درنتیجه برای‬ ‫این کار نیازی به برداشــتن دســت از روی فرمان نیست‪.‬‬ ‫بااین‌حــال هماننــد کانســپت ‪،100 Vision NEXT‬‬ ‫موتوســیکلت کانســپت ‪ Link‬هم تولید نخواهد شد‪ ،‬اما‬ ‫این کانســپت نشان می‌دهد که بازوی موتوسیکلت‌سازی‬ ‫ب‌ام‌و آینده حمل‌ونقل دوچرخ شهری را چگونه می‌بیند‪.‬‬ ‫این موتوسیکلت کانسپت در کنار کانسپت ب‌ام‌و سری ‪8‬‬ ‫در فســتیوال ‪Concorsod’Eleganza Villa d’Este‬‬ ‫سال ‪ 2017‬به نمایش در آمد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪31‬‬
‫تیونینگ‬ ‫مالقات در پارکینگ‬ ‫‪49232‬‬ ‫‪SLAMMED-NISSAN‬‬ ‫نیســان اس ایکس ‪ 180‬قرمز رنگ متعلق به یودای‬ ‫ایشــیزوکا را در پارکینگی در توکیــو مالقات کنید! این‬ ‫ماشین دهه نودی به شکلی زیبا و جذاب برای مسابقات‬ ‫دریفتینگ و خیابان گردی خرامان‪ ،‬تیون شده است‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫ایشیزوکا ســپر جدیدی هم‌رنگ بدنه برای جلو و عقب‬ ‫ماشــین با پلیمر ســاخته که در جلــو‪ ،‬فاقد شــبکه بوده و‬ ‫یک‌ضرب هوا را به رادیاتور ماشین می‌رساند‪ .‬کاپوت را که‬ ‫باال بزنی‪ ،‬یک موتور قدرتمند ارتقا یافته با ‪ 400‬اسب قدرت‬ ‫خودنمایی می‌کند‪ .‬شکاف هواخور کاپوت به‌صورت افقی در‬ ‫باالی آن طراحی شده و گل‌گیرهای عریض در تمام نقاط‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫به بدنه پیچ و پرچ شده اند‪ .‬افزایش پهنا را می‌توان از میزان‬ ‫تورفتگی ورودی باک مشاهده کرد‪.‬‬ ‫یک بال انتهای سقف و یک بال وسیع و خمیده هم‌رنگ‬ ‫بدنه روی دو پایه کوتاه درســت در انتهای در صندوق نصب‬ ‫شــده اند‪ .‬ســپر عقب هم بــا یک جفت ســراگزوز فوالدین‬ ‫قطور و نوار ســبز مخصوص بکسل تزیین شده است‪ .‬قطعه‬ ‫آیرودینامیک خاصی در دو طرف زیر ســپر عقب نصب شده‬ ‫که هوا را به خوبی هدایت کند‪.‬‬ ‫این ماشــین اگرچه با کاهش ارتفاع شــدید‪ ،‬تقریبا به‬ ‫زمین چسبیده‪ ،‬اما رینگ‌های کرومی براق حاشیه دارش‬ ‫با تایر به گلگیرها می‌سایند و پشت آن‌ها سیلندرهای ترمز‬ ‫سبزرنگ شــده اند‪ .‬داخل اتاق‪ ،‬حفاظ واژگونی فوالدین‬ ‫ســبزرنگ‪ ،‬یک جفت صندلی قرمز رنگ مسابقه‌ای براید‬ ‫با کمربندهای ســبز تاکاتا‪ ،‬جلوه خاص و هیجان انگیزی‬ ‫به ماشین داده اند‪.‬‬ ‫ایــن ماشــین وارث خوبــی بــرای هم نســان دهه‬ ‫نودی خود اســت که در مســابقات گراندپری ‪ D1‬خاطره‬ ‫دریفت‌های هیجان انگیزشــان همــه را به صندلی‌های‬ ‫پیست مسابقات فوجی ژاپن میخ‌کوب می‌کرد؛ ترکیبی از‬ ‫استایل و عملکرد فوق العاده!‬
‫‪49233‬‬ ‫محیط بان‬ ‫اتوبات ‪ Autobot‬تیونر معروف‪ ،‬یک دستگاه فورد رپتور‬ ‫را به شکلی که در تصاویر می‌بینید برای استفاده رنجرهای‬ ‫آمریکایی آماده کرده اســت‪ .‬بدنه این وانت غول آسا کاملا‬ ‫تغییر یافته و سپرها نیز مارک ‪ Nikom Open-N‬و جدید‬ ‫هســتند‪ .‬نمای جلو با آن افزایش ارتفاع اساسی که به مدد‬ ‫تجهیزات‪ Option4wd‬و دست‌کاری سیستم تعلیق ایجاد‬ ‫شــده بسیار خوفناک اســت‪ .‬گل‌گیرهای عریض مجموعا‬ ‫‪ 15‬سانتی‌متر به عرض وانت افزوده اند‪ .‬جلوپنجره جدید بر‬ ‫مستحکم بودن ماشین تاکید دارد و کاپوت با آن برجستگی‬ ‫خاص‪ ،‬ماشین را مهاجم‌تر نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫یــک دســت رینــگ ‪ 20‬اینــچ ‪Fuel CLEAVER‬‬ ‫با پره‌های مشــکی بــراق به شــکل دشــنه‌ای برنده که‬ ‫ســیلندرهای ترمز سرخ رنگ پشــت آن‌ها می‌درخشند‪،‬‬ ‫مجهز بــه تایرهــای ‪ 35‬اینچی ‪ Nitto‬زیــر گل‌گیرهای‬ ‫‪FORD-RANGER‬‬ ‫رنجرها یا به عبارتی محیط‌بانان و محافظان مناطق‬ ‫بکر و حفاظت شــده در سراســر دنیا از وسایل موتوری‬ ‫خاصی اســتفاده می‌کنند‪ .‬آن‌ها برای این‌که بتوانند از‬ ‫بیراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی به راحتی عبور کنند‪ ،‬از‬ ‫شاسی بلندهای مخصوصی استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫باالآمده این وانت آرام گرفته‌اند‪.‬‬ ‫از رکاب فلــزی جانبی خبری نیســت‪ ،‬امــا دو رکاب‬ ‫تاشــونده مجزا در عقب ماشین‪ ،‬اطراف وینچ قدرتمند آن‬ ‫کار گذاشته شده اند‪.‬‬ ‫اگرچــه اســنورکل در کنار ســتون جلو بــاال آمده‪ ،‬اما‬ ‫ســراگزوز قطور ‪ HKS‬در زیر قسمت عقب دیده می‌شود‬ ‫(البته به سختی)‪.‬‬ ‫قیمت ماشــین اعالم نشــده‪ ،‬اما تک تک آپشن‌ها در‬ ‫ســایت اتوبات قیمت دارند و می‌توان آن‌ها را جمع زد که‬ ‫می‌شود چیزی حدود ‪ 30‬هزار دالر‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪33‬‬
‫بررسی‬ ‫بررسی فولکس‌واگن ‪ 2017 T-Roc‬جدید‬ ‫‪49234‬‬ ‫شعبد ‌ه جدید ژرمن‌ها‬ ‫برگردان‪ :‬شین الف‬ ‫به همان انــدازه که خریــداران بــه خودروهای‬ ‫کوچکرویخوشنشانمی‌دهند‪،‬شاسی‌بلندجدید‬ ‫فولکس‌واگن که ابعادی مشــابه گلف داشته باید در‬ ‫میان بهترین‌ها قرار بگیرد‪ .‬شاید از تعلل فولکس در‬ ‫ورود به این بخش تعجب کنید‪.‬‬ ‫البته این غول آلمانی اخیرا برنامه‌های زیادی در ســر‬ ‫پرورانده‪ ،‬اما خب بازار شاســی بلندها هیچ نشانی از سرد‬ ‫شدن را نشان نمی‌دهد‪ .‬جدیدترین برنامه آلمان‌ها برای‬ ‫این بخش از بــازار محصولی به نام ‪ T-Roc‬اســت که‬ ‫بنا بر شنیده‌ها سطح جدیدی از احساس عاطفی را وارد‬ ‫محصوالتفولکسخواهدکرد‪.‬‬ ‫احساس توسط فولکس متفاوت بوده‪ ،‬اما در این مورد‬ ‫شاسی‌بلندکوچکشرکتدارایبرخیازویژگی‌هاشامل‬ ‫چراغ‌های روز روشن ‪ LED‬است که ورودی‌های هوای‬ ‫زیر چراغ‌های اصلی را احاطه کرده‌اند‪.‬‬ ‫همچنیــن برخی خیزهــای تیز در قــوس چرخ‌ها‪،‬‬ ‫گل‌گیرهاواطرافکاپوتوجودداشتهکهظاهرامهندسی‬ ‫آن‌ها کار ســختی بوده است‪ .‬آپشن بدنه دو رنگ با چهار‬ ‫رنگ مختلف برای سقف و‪ 11‬رنگ بدنه تکمیل می‌شود‬ ‫و البتــه از انتخــاب رنگ‌های به کار رفته در داشــبورد و‬ ‫صندلی‌هانیزنبایدغافلشد‪.‬‬ ‫ابعاد‪ T-Roc‬آشنابوده‪،‬زیراهمانفاصلهبینمحوری‬ ‫آاودی ‪ Q2‬را داشته‪ ،‬اما طول اندکی بیش‌تر از محصول‬ ‫آاودی است‪ .‬از نظر ما خودروی جدید فولکس‌واگن کمی‬ ‫جذاب‌تر بوده و مدت زمان زیادی است که ما چنین چیزی‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫را درباره رقابت بین آاودی و فولکس نگفته بودیم‪.‬‬ ‫زیر پوســت شاسی‌بلند فولکس پلتفرم ‪ MQB‬وجود‬ ‫دارد که باعث می‌شــود طیف وســیعی از پیشــرانه‌ها‪،‬‬ ‫تجهیزات ایمنی‪ ،‬ارتباطی و تکنولوژی‌های ارتباطی سایر‬ ‫محصوالت قابل انتخاب باشند‪ T-Roc .‬اگرچه در هیچ‬ ‫یک از این زمینه‌ها بهترین نیست‪ ،‬اما در کل امتیاز خوبی‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫سه پیشرانه بنزینی و دو نسخه دیزلی برای ‪T-Roc‬‬ ‫در دســترس هســتند‪ .‬مدل‌های بنزینی خروجی ‪،114‬‬ ‫‪ 148‬و‪ 188‬اسب بخاری داشته و نسخه‌های دیزلی نیز با‬ ‫قدرت‌های ‪ 114‬و ‪ 148‬اسبی ارایه می‌شوند‪.‬‬ ‫خودروی حاضر در تســت کامل‌تریــن نمونه بنزینی‬ ‫بوده و البته زمانی که نســخه احتمالی ‪ T-Roc R‬با‬ ‫قدرت ‪ 300‬اســب بخار عرضه شــود این جایگاه را‬ ‫واگذار خواهد کرد‪ .‬شــتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت ادعایی کارخانه در ‪ 7.2‬ثانیه ثبت‬ ‫می‌شود‪ .‬البته برای دست‌یابی به این رکورد‬ ‫بهتر اســت از حالت اسپرت رانندگی به همراه گیربکس‬ ‫‪ DSG‬و سیستم چهار چرخ محرک ‪ 4Motion‬استفاده‬ ‫کنید‪ ،‬پس بدانید شــتاب گیری خودرو در حالت عادی با‬ ‫اندکی مکث همراه است‪.‬‬ ‫حالت رانندگی اکو نیز وجود داشــته‪ ،‬اما بهتر اســت‬ ‫حالــت انفــرادی را انتخاب کنید کــه در آن ویژگی‌های‬ ‫اســپرت باعث بهبود تعویض دنده‌ها و پاســخ پدال گاز و‬ ‫تیزتر شدن فرمان شده و در عین حال سیستم تعلیق نرم‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫حالت اسپرت باعث می‌شود در عبور از ناهمواری‌ها‬ ‫اندکــی ناراحت شــوید‪ ،‬اما حالت کامفــورت بهتر بوده و‬ ‫ترکیب مناسبی از تجمل و کنترل خودرو را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫با ابعــاد بدن ‌ه کامپکت (جمع وجور)‪ ،‬عملکرد خوب و‬ ‫ســواری مناســب‪ T-Roc ،‬برای رانندگی در شهر فوق‬ ‫العاده اســت‪ .‬میزان دید خودرو خوب بوده و اســتفاده از‬
‫‪20‬هزار و ‪ 425‬پوندی داشته درحالی‌که نسخه دو لیتری‬ ‫اســپرت حاضر در تســت دارای تجهیزاتی چون صفحه‬ ‫لمسی هشــت اینچی‪ ،‬صفحه‌نمایش فعال دیجیتال در‬ ‫جلوی دید راننده‪ ،‬کنترل شاســی دینامیک با دامپرهای‬ ‫تطبیقشونده‪،‬رینگ‌هایبزرگ‌تر‪،‬سیستمصوتی‪Beats‬‬ ‫و تکنولوژی‌هایی چون کروز کنترل تطبیقی و پارک خودرو‬ ‫بوده و قیمت خودرو به باالی‪ 35‬هزار پوند می‌رسد و این‌جا‬ ‫شما با یک سورپرایز بزرگ مواجه می‌شوید! به همان اندازه‬ ‫که کیفیت ساخت ‪ T-Roc‬خوب است‪ ،‬با لمس داشبورد‬ ‫یا روی در‌ها شاهد پالستیک‌های سختی خواهید بود که‬ ‫آن‌ها را برای چنین خودرویی مضحک خواهید‬ ‫نامید‪ .‬موضــوع عجیــب این‌که کیفیت‬ ‫کابیــن پولــو بهتــر از این‬ ‫شاسی‌بلند است‪.‬‬ ‫فولکس‌واگــن می‌گوید‪ :‬این خودرو در ســطحی‬ ‫برابر با رقبا قرار داشــته‪ ،‬ولی شــاید خریداران چنین‬ ‫نظری نداشــته باشــند‪ .‬زمانی که بهــای کامل‌ترین‬ ‫نمونه‌ها با آپشــن‌های متنوع به ‪ 40‬هزار پوند نزدیک‬ ‫شود ما هم چنین نظری نخواهیم داشت‪ .‬امیدواریم‬ ‫فولکس‌واگــن ایــن کار را انجام ندهــد‪ .‬نمونه‌های‬ ‫ارزان‌تــر‪ T-Roc‬از نظــر کیفیتــی مشــکل زیادی‬ ‫نخواهند داشــت‪ ،‬امــا کابین پــژو ‪( 3008‬و احتماال‬ ‫نمای بیرونــی) بهتر اســت‪ .‬البته برای بســیاری از‬ ‫افــراد‪ ،‬اید ‌ه ارایه یک شاســی‌بلند کوچک و جذاب از‬ ‫طرف فولکس‌واگن کافی خواهد بود‪.‬‬ ‫چه چیزی را درباره شاسی‌بلند کوچک و هم‌اندازه با‬ ‫گلف دوســت نداریم؟ خب در واقع دو چیز وجود دارد‪:‬‬ ‫پالســتیک‌های ســخت داشــبورد و قیمت که این دو‬ ‫فاکتور به هم مرتبط هســتند‪ .‬جدای از ایــن دو مورد‪،‬‬ ‫‪ T-Roc‬خودروی شــیکی بوده که سواری فوق‌العاده‬ ‫و ابعاد مناســب و تجهیــزات زیــادی دارد‪،‬اما‬ ‫پالســتیک‌های ســخت یــاد شــده اصال‬ ‫شباهتی به فولکس‌واگن نداشته و قیمت‬ ‫خودرو زیاد از حد به آاودی شبیه است!‬ ‫‪VW T ROC 2017‬‬ ‫اجزای داخل کابین به آسانی صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫کابین خودرو در ســرعت‌های باال کاملا ساکت بوده‬ ‫اگرچه خــودروی حاضر در تســت از صدای بــاد عذاب‬ ‫می‌کشــد‪ ،‬زیرا آیینه‌های جانبی بزرگ ســبب آن بودند‪.‬‬ ‫البته باید از این نکته کوچک گذشت‪ ،‬زیرا کابین ‪T-Roc‬‬ ‫آرامش مثال‌زدنی دارد‪.‬‬ ‫شاســی‌بلند جدید فولکس بــا ارتفاع ســواری باالتر‬ ‫اگر بهتر از گلف نباشــد حداقل با آن برابری خواهد کرد‪.‬‬ ‫سرنشینانقدبلندمی‌توانندبهخوبیدرصندلی‌هایعقب‬ ‫نشسته و راننده‌های قدبلند نیز احساس راحتی خواهند‬ ‫داشت‪ .‬صندوق نیز ظرفیت ‪ 45‬لیتری داشته (در مقابل‬ ‫صندوق ‪ 380‬لیتری گلف) و طراحی آن نیز خوب است‪.‬‬ ‫امــا بد نیســت نگاهی هــم به قیمــت ایــن خودرو‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬نســخه یــک لیتــری بهــای آغازین‬ ‫مشخصات فولکس‌واگن‬ ‫‪TSI Sport 2.0 T-Roc‬‬ ‫قیمت‪ 35:‬هزارپوند(تخمینی)‬ ‫پیشرانه‪ :‬چهار سیلندر دو لیتری‬ ‫توربویبنزینی‬ ‫قدرت‪ 188 :‬اسب بخار‬ ‫گیربکــس‪ :‬هفــت ســرعته‬ ‫اتوماتیک‪،‬چهارچرخمحرک‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت‪ 7.2:‬ثانیه‬ ‫بیشینهسرعت‪:‬‬ ‫‪ 215‬کیلومتر در ساعت‬ ‫مصرفسوخت‪:‬‬ ‫‪ 6.7‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪35‬‬
‫صنعت و دانشگاه‬ ‫مدیریتعملکردکارکنان‬ ‫‪49236‬‬ ‫نقش هدف گذاری‬ ‫مهدی فضل الهی زنجانی‬ ‫این مقاله به نقش و اهمیت هدف‌گذاری در ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان واز ســوی دیگر به‬ ‫نتیجه مدیریت عملکرد که به انگیزش و توانمندســازی کارکنان منجر می‌شود‪ ،‬می‌پردازد‪ .‬مفاهیم‬ ‫هدف‌گذاری در مدیریت‪ ،‬ارایه بازخور به عملکرد کارکنان‪ ،‬انگیزه و عوامل موثر بر آن و ویژگی‌های‬ ‫هدف‌گذاری صحیح در مدل کارت امتیازی متوازن(‪ )BSC‬و طبق نظریه مدیریت بر مبنای هدف‪،‬‬ ‫از جمله مباحث این نوشتار هستند‪.‬‬ ‫ارزیابی عملکرد کارکنــان‪ ،‬ارزیابی عملکرد فرایندی‬ ‫اســت که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به‬ ‫طور رسمی‪ ،‬مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مدیریــت عملکــرد کارکنــان‪ ،‬فرایندی اســت دایمی‬ ‫و مســتمر که هر ســازمان توســط آن‪ ،‬کارکنــان خود را‬ ‫به صــورت فردی یــا عضوی از گــروه به منظــور انجام‬ ‫ماموریت‌ها و دســت‌یابی بــه اهداف ســازمان‪ ،‬در بهبود‬ ‫اثربخشی سازمانی درگیر می‌کند‪.‬‬ ‫مدیریت عملکرد کارکنان‪ ،‬شامل موارد زیر می‌شود‪:‬‬ ‫برنامه‌ریزی وظایف و تعیین انتظارات از کارکنان‬ ‫نظارت و پایش مستمر بر عملکرد‬ ‫توسعه‌ و گسترش عملکرد‬ ‫رتبه‌بندی دوره‌ای عملکرد‬ ‫پــاداش دادن بــه عملکرد خــوب و رفــع عملکرد‬ ‫ضعیف و ســطح پایین کارکنان از طریق توسعه مهارت‌ها‬ ‫و توانمندسازی آنان‬ ‫ارزیابــی عملکــرد و متعاقــب آن مدیریــت عملکــرد‬ ‫کارکنان برای ســازمان‌هایی که می‌خواهند پیشرو باشند‬ ‫یا پیشــرو و موفق باقی بمانند از اهمیت بسزایی برخوردار‬ ‫است‪،‬مدیریت عملکرد کارکنان ابزاری قدرتمند در اختیار‬ ‫شــرکت هاســت تا به وســیله آن بهــره وری و کارآمدی‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫نیروی انسانی را به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه‬ ‫خــود‪ ،‬حفــظ و ارتقا دهنــد‪ ،‬همچنین ســازمان‌ها محق‬ ‫هســتند نظرات خود را در مورد عملکرد کارکنان سازمان‬ ‫منعکس کرده و به اطالع ایشــان برسانند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫کارکنان نیز حق دارند نظر سازمان را در خصوص نقش و‬ ‫جایگاه خودشان بدانند‪ ،‬آن‌ها همچنین عالقه‌مند هستند‬ ‫که از نتایج عملکردشــان آگاه باشند و در خصوص نحوه‬ ‫ارتقای جایگاه و موقعیت خود در ســازمان مطلع شوند‪ ،‬از‬ ‫کارکنانی که از انتظارات و خواسته‌های سازمان در مورد‬ ‫خویش بی‌اطالع هســتند چگونه می‌توان انتظار داشــت‬ ‫کــه در جهــت رفع و جبران کاســتی‌های گذشــته اقدام‬ ‫کنند؟ این عدم اطالع رســانی و نبود تعامل بین سازمان‬ ‫و کارکنان ‪،‬منجر به این می‌شــود کــه کارکنان‪ ،‬مدیران‬ ‫مســتقیم خود را‪ ،‬مسوول و مسبب افت یا ضعف عملکرد‬ ‫خــود تلقی کنند و در جهت رفع نقاط ضعف و ناتوانی خود‬ ‫اقــدام موثری انجام ندهند‪ .‬از این رو با ارزیابی و ســپس‬ ‫مدیریت عملکرد کارکنان عالوه بر اقدامی موثر در بهبود‬ ‫عملکرد کارکنان‪ ،‬می‌توان به نتایج زیر نیز دست یافت‪:‬‬ ‫ایجاد نظام هدفمنــدی که کارکنان از نظرات کارفرما‬ ‫در مــورد عملکرد خود مطلع شــده و در راســتای اهداف‬ ‫شرکت فعالیت کنند‪.‬‬ ‫تشــویق عملکردهای مطلــوب و نهی از عملکردهای‬ ‫نامطلوب کارکنان از طریق اجرای سیســتم‌های تشویق‬ ‫و تنبیــه مرتبط با عملکرد شناســایی افــرادی که قابلیت‬ ‫ارتقای و یا انتصاب دارند ‪.‬‬ ‫نیاز سنجی آموزشــی کارکنانی که جهت ارتقا و بهبود‬ ‫عملکردشان نیاز به آموزش دارند‪.‬‬ ‫امــکان بازنگری مشــاغل یــا جابه‌جایــی کارکنان به‬ ‫واحدهایی دیگری که مطابق با روحیات یا توانمندی‌های‬ ‫آنان است‪.‬‬ ‫چالش‌های اصلی در ارزیابی عملکرد‬ ‫تعداد زیادی از ســازمان‌ها در مقابــل ارزیابی عملکرد‬ ‫کارکنان مقاومــت می‌کنند و عمده نگرانــی مدیران این‬ ‫چنین ســازمان‌هایی این اســت که مبــادا کارکنان در اثر‬ ‫اطــاع از قضاوت مافوق هایشــان در خصوص عملکرد‬ ‫خود‪ ،‬رنجیده خاطر شــده و این مســاله منجر به کاهش‬ ‫بازدهــی‪ ،‬ســرخوردگی‪ ،‬تعــارض و نهایتا افــت بازدهی‬ ‫ســازمان شــود‪ ،‬ولی اگر ارزیابی عملکرد به جای آن که‬ ‫بر مبنای احساســات آنی ارزیاب باشــد‪ ،‬بر مبنای حقایق‬ ‫انجام شــود و از سوی دیگر کارکنان نیز با فواید و مزایای‬ ‫ارزیابی عملکرد مطلع و آشــنا شــوند که ایــن ارزیابی به‬ ‫منظــور رفع عملکرد ضعیــف و افزایــش توانمندی آنان‬ ‫است و نه مچ گیری و تخریب افراد؛ این نگرانی و دغدغه‬ ‫قابل رفع است‪.‬‬ ‫معیارهای ارزیابی عملکرد‬ ‫معیارهــای ارزیابی عملکرد حداقــل باید در بر گیرنده‬ ‫ارزش‌های سازمانی و اهداف سازمانی باشد که به ترتیب‬ ‫آن‌هــا را معیارهــای رفتــاری و معیارهــای عملکــردی‬ ‫می‌نامیم‪ .‬معیارهای رفتاری ناظر بر ارزش‌های سازمانی‬ ‫و وضعیت رفتاری فرد در ســازمان اســت ولی معیارهای‬ ‫عملکــردی بــه پایــش وضعیــت عملکــردی و خروجی‬ ‫فعالیت‌های افراد در ســازمان تاکید و اشــاره دارد با این‬ ‫اوصــاف‪ ،‬با قاطعیت می‌توان اذعــان کرد که هیچ یک از‬
‫معیارهای مذکور در ســازمان‌ها به طور کلی قابل حذف و‬ ‫نادیده گرفتن نیستند از این رو استفاده توام از هر دو معیار‬ ‫در ســازمان‌ها توصیه می‌شــود‪ ،‬ولی میــزان اهمیت هر‬ ‫معیار توســط مدیران ســازمان‌ها می‌تواند کم‌تر یا بیش‌تر‬ ‫نسبت به معیار دیگر تعیین و مشخص شود که این امر نیز‬ ‫منجر به اثربخشی مناسب‌تر و دقیق‌تر در ارزیابی عملکرد‬ ‫کارکنان شــده و به نوعی با وضعیــت و نیازهای هر واحد‬ ‫منطبق شود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر؛ جهت حصــول اطمینــان از انجام‬ ‫مطلــوب ارزیابــی بــه نــکات زیــر در تعییــن معیارهای‬ ‫عملکردی و رفتاری هم باید توجه شود‪:‬‬ ‫شــرح وظایف و امور محوله به طور شفاف و واضح در‬ ‫اختیار و دسترس کارکنان باشد‪.‬‬ ‫بــه منظور ارایه بازخور به عملکــرد کارکنان باید نتایج‬ ‫ارزیابی‌هــای قبلی بــه اطالع کارکنان رســیده باشــد و‬ ‫همچنیــن نتایج هر دوره نیز پــس از اتمام ارزیابی اطالع‬ ‫رسانی شود‪.‬‬ ‫معیارهــای عملکردی باید از اهداف کالن ســازمانی‬ ‫نشــات گرفتــه باشــد و میــزان پیشــرفت در هــر معیار‬ ‫عملکــردی باید در نایل شــدن به اهــداف کالن اثر گذار‬ ‫باشــد تا از فعالیت‌های موازی و پراکنــده کاری کارکنان‬ ‫پیش‌گیری شود‪.‬‬ ‫در صــورت تعیین برنامه کاری بــرای کارکنان باید از‬ ‫عبارت‌هــای کلی و مبهــم اجتناب شــود و هدف‌گذاری‬ ‫کاری بــرای کارکنــان حتی االمکان به صــورت کمی و‬ ‫قابل شــمارش باشد تا کنترل و ارزیابی به سهولت و دقت‬ ‫باال انجام شود‪.‬‬ ‫در تعیین معیارهای رفتاری‪ ،‬اطالعات خاص هر یک‬ ‫از کارکنان از قیبل صدور احکام تشــویقی یا تنبیهی طی‬ ‫هــر دوره می‌تواند مــاک خوبی برای ارزیابــی کارکنان‬ ‫باشــد همچنیــن اطالعــات مربــوط بــه ورود و خروج‪،‬‬ ‫میزان غیبــت‪ ،‬میزان و تعداد دفعات عــدم حضور موجه‬ ‫و مرخصی‌هــای بدون حقوق‪ ،‬نحوه برخورد با مشــتریان‬ ‫داخلی و خارجی ســازمان یا مشــارکت در انجــام امور و‬ ‫فعالیت‌های ســازمان و کال میزان تقید و رعایت مقررات‬ ‫و ارزش‌های تبیین شــده سازمانی از مهم‌ترین اطالعات‬ ‫مرتبط با معیارهای رفتاری کارکنان هستند‪.‬‬ ‫ارزیابی عملکرد کارکنان‬ ‫همان طور که قبال نیز اشاره شد باید ریشه و‬ ‫اساس عملکرد کارکنان از اهداف کالن نشات و‬ ‫از استراتژی‌های اصلی سازمان سرچشمه گرفته‬ ‫باشد‪ .‬یکی از روش‌های حصول اطمینان از رعایت‬ ‫استراتژی‌های شرکت و سازمان به‌کارگیری مدل ‪BSC‬‬ ‫(کارت امتیازی متوازن ‪) Balance Score Card‬‬ ‫در تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان و پایش‬ ‫عملکرد افراد بر مبنای شاخص‌های ذیربط است‪.‬‬ ‫مــدل ‪ BSC‬از چهار منظر یا وجه اساســی تشــکیل‬ ‫یافته که اولین منظر‪ ،‬وجه دانش‪ ،‬رشــد و یادگیری است‬ ‫که با اهداف ارتقا و توســعه دانش و مهارت‌ها و همچنین‬ ‫بهبــود ابــزار و فن‌آوری‌ها هدف گذاری شــده‪ ،‬وجه دوم‬ ‫فرایندهای داخلی اســت که اشــاره به افزایش اثربخشی‬ ‫فرایندهــا و کاهش زمان انجام کارها (حذف فعالیت‌های‬ ‫زایــد و وقت‌گیــر) دارد و ســومین منظر یا وجه اساســی‬ ‫مدیریت عملکرد کارکنان‬ ‫ابزاری قدرتمند در اختیار‬ ‫شرکت هاست تا به وسیله آن‬ ‫بهره وری و کارآمدی نیروی‬ ‫انسانی را به عنوان مهم‌ترین‬ ‫و اصلی‌ترین سرمایه خود‪،‬‬ ‫حفظ و ارتقا دهند‬ ‫‪ ، BSC‬وجه مشــتریان اســت که با اهداف کاهش زمان‬ ‫انتظار مشــتری و افزایش رضایت آنان شناســایی شده و‬ ‫نهایتا منظر چهارم‪ ،‬وجه مالی است که با کاهش هزینه و‬ ‫افزایش سودآوری و درآمد هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه مــدل‪ ،‬تنظیم و ابــاغ اســتراتژی‌ها در‬ ‫گــروه صنعتی ایران‌خودرو از ســال‌های قبل آغاز شــده‬ ‫و در دوره‌هــای زمانی خاصی مــورد بازنگری قرار گرفته‬ ‫و جهت هــدف گذاری و اجــرای برنامه‌هــای منتهی به‬ ‫استراتژی‌های اصلی‪ ،‬به حوزه‌های ذیربط ابالغ می‌شود‪،‬‬ ‫بر این مبنــا مهم‌ترین و جدیدترین اهــداف کالن و نتایج‬ ‫استراتژیک در نظر گرفته شده در سطح گروه ایران‌خودرو‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫پیشرو بودن در صنعت خودروی کشور و حضور موثر‬ ‫در بازارهای خارجی‬ ‫دســت‌یابی بــه کیفیت مطلــوب و قابــل رقابت در‬ ‫حوزه‌های قطعات و محصوالت تولیدی‬ ‫حصــول به جایــگاه محبوب‌تریــن برنــد ایرانی در‬ ‫صنعت خودروی کشور‬ ‫مدیریــت هزینه‌ها و افزایش بهــره وری و درآمد در‬ ‫زنجیره ارزش محصول‬ ‫افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان‪ ،‬ذی نفعــان و‬ ‫کارکنان سازمان‬ ‫بر اســاس توضیحاتی که برای شــرکت ایران‌خودرو‬ ‫ارایه شــد طی دوره‌هــای اخیر برنامه‌هایــی تدوین و در‬ ‫حال اجراست که از این طریق‪ ،‬ارزیابی عملکرد کارکنان‬ ‫نیز با رویکرد مدل ‪ BSC‬بنا نهاده شــده و اســتراتژی‌ها‬ ‫و اهداف کالن ســازمان بر مبنــای نقش و ماموریتی که‬ ‫هر واحد در ســازمان دارد تقســیم بندی و تفکیک شده‬ ‫و به مســووالن واحدها ابالغ می‌شود سپس مسووالن‬ ‫هــر واحد‪ ،‬برنامه‌های هر واحــد را به برنامه‌های فردی‬ ‫تبدیل کرده به نحوی که با انجام تمام برنامه‌های درون‬ ‫واحدی توســط افــراد واحــد‪ ،‬برنامه تعیین شــده برای‬ ‫واحد نیز محقق و کســب می‌شود؛ به عبارت دیگر طبق‬ ‫نظریــه مدیریت بر مبنای هــدف (‪Management By‬‬ ‫‪ ،)Objective‬بــا تعیین اهداف توســط مدیران ارشــد‬ ‫ســازمان‌ها و پی‌گیری تحقق اهداف به صورت جداگانه‬ ‫توســط هر واحد‪ ،‬فعالیت‌ها هم راســتا با استراتژی‌های‬ ‫تعیین شــده توسط مدیران ارشــد سازمان‪ ،‬هدف‌گذاری‬ ‫شده و توسط واحدها و افراد سازمان اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫بــا توجه به توضیحــات فوق‪ ،‬از طریــق هدف گذاری‬ ‫فعالیت‌های کارکنان و ســپس ارزیابی عملکرد کارکنان‪،‬‬ ‫بر نکات زیر تاکید می‌شود‪:‬‬ ‫افــراد هدفمنــد بهتر و موثرتر از افــراد بی‌هدف کار‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫کارکنان دارای اهداف چالش برانگیز (نه سخت و نه‬ ‫آسان)‪ ،‬از افراد دارای اهداف آسان‪ ،‬بهتر فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫اگر برای افراد اهداف روشن و معینی در نظر گرفته‬ ‫شــود‪ ،‬موثرتر و اثربخش‌تر از آن اســت که به آن‌ها گفته‬ ‫شود «حداکثر تالش خود را به کار بگیر!»‬ ‫برای چالش برانگیز شــدن اهــداف باید «هدف‌گذاری‬ ‫دقیق و کمی صورت گیرد» و افراد اهداف را منطقی و قابل‬ ‫حصول بیابند و پذیرای اهداف باشــند (در اختیار گذاشتن‬ ‫ابزار‪ ،‬امکانات و تجهیزاتی که در دست‌یابی به اهداف مورد‬ ‫نیاز کارکنان است حتما باید مورد توجه قرار گیرد‪).‬‬ ‫تمرکز بر هدف نهایی‬ ‫باید توجه داشــت که هــدف نهایی ارزیابــی عملکرد‬ ‫کارکنــان‪ ،‬مبادلــه اطالعات بین ارزیــاب و کارکنان در‬ ‫جهــت جلوگیــری از عملکــرد نامطلــوب و اصالح آن‬ ‫و تشــویق عملکــرد مطلوب کارکنــان اســت‪ ،‬بنابراین‬ ‫شــروع مذاکره در جلســه ارزیابــی با ذکر نــکات مثبت‬ ‫ارزیابی‌شــونده و تشــویق عملکردهــای مطلوب وی در‬ ‫گذشــته باعث اعتماد به نفس در او می‌شــود‪ ،‬به طوری‬ ‫که در ادامه وقتی با عبارات منفی از خطاها و یا عملکرد‬ ‫ناموفق وی انتقاد می‌شــود‪ ،‬وی را وادار به اصالح رویه‬ ‫و عملکرد نامطلوب گذشــته می‌کنــد‪ ،‬به این منظور باید‬ ‫در مذاکــرات مربوط به ارزیابــی کارکنان دقت کرد تا در‬ ‫جهــت نتیجه‌گیری از مباحث حرکت شــود و از طرح و‬ ‫بحث در خصــوص موضوعات حاشــیه‌ای و غیر مرتبط‬ ‫با عملکرد‪ ،‬پیش‌گیری شــود‪(.‬مثال مطرح شدن حقوق‬ ‫و مزایــای بــاالی واحدها یــا شــرکت‌های دیگر‪ ،‬طرح‬ ‫مشــکالت خانوادگی یا تخریب همکاران دیگر به‌منظور‬ ‫تحت الشــعاع قراردادن عملکرد ضعیف و ‪ )...‬همچنین‬ ‫انتظــارات ســازمان باید بــه وضوح به اطــاع کارکنان‬ ‫رســانده شــده و نقش و جایــگاه کنونی کارکنــان را در‬ ‫این مســیر برای آن‌ها بیان شــود‪ ،‬بنابر این اگر عملکرد‬ ‫مطلــوب یــا نامطلوبی از هر یــک از کارکنان وجود دارد‬ ‫نبایــد صراحت و شــفافیت را فراموش کرد‪ .‬تمامی نقاط‬ ‫قوت بــا تقویت روحیه و جمالت تشــویقی به فرد اعالم‬ ‫شــده و متقابال در برخورد با عملکرد سطح پایین افراد‪،‬‬ ‫نقــاط ضعف‌ باید به وضوح و به طور مســتقیم به اطالع‬ ‫کارکنان ذیربط برسد‪.‬‬ ‫در نتیجه گیری می‌توان به این نکته اصلی اشاره کرد‬ ‫که در ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان سعی می‌شود‪:‬‬ ‫الف ‪ -‬از جنبه فردی به شناســایی و رفع نقاط ضعف‬ ‫جهت بهبود عملکرد آتی و تشــویق عملکرد‌های مطلوب‬ ‫و برجسته تمرکز شود‪.‬‬ ‫ب‪ -‬از جنبه ســازمانی نیز هم‌ســویی و هم راســتایی‬ ‫فعالیت‌های افراد با اهداف کلی و اســتراتژی‌های کالن‬ ‫شرکت و سازمان مدنظر است که آثار و پیامدهای تمامی‬ ‫این اقدامات به افزایش کارآیی و بهره وری نیروی انسانی‬ ‫و ارتقای قدرت رقابت و تعالی سازمان می‌انجامد‪.‬‬ ‫این مطالعه تحت حمایت شــرکت ایران‌خودرو انجام شــده است‪.‬‬ ‫دانشجویان عزیز می‌توانند برای آگاهی از عناوین و شرایط حمایت‬ ‫از پایان نامه‌های تحصیلی به سایت شرکت ایران‌خودرو به نشانی‬ ‫‪ WWW.IKCO.IR‬در قسمت تحقیق و توسعه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪37‬‬
‫افکارسنجی‬ ‫سنجش جایگاه تصویر ذهنی گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪49238‬‬ ‫آرامش خاطر‬ ‫«تصویــر ذهنی» اغلب بــا واژه‌هایی چون تصویر عمومی یا تصویر ســازمانی به صورت جایگزین به‬ ‫کارگرفته می‌شود‪ .‬از این واژه تعاریف متفاوتی در مطالعات بازاریابی و روان‌شناسی ارایه شده است‪.‬‬ ‫تصویــر ذهنــی به عنوان دانــش ذهنی و همچنین به عنــوان ترکیبی از ویژگی‌هــای محصول که‬ ‫متفاوت از محصول فیزیکی یا خدمت است توصیف می‌شود‪.‬‬ ‫به همین منظور پژوهشــی در راستای ســنجش جایگاه تصویر ذهنی گروه صنعتی ایران‌خودرو در‬ ‫آذرماه ‪ 96‬در سطح جامعه انجام شده است که نتایج آن را می‌خوانید‪.‬‬ ‫امنیت باالتر‪ ،‬فضای داخلی بیش‌تر‪ ،‬حس قدرت و اقتدار‬ ‫و کالس اجتماعی این نوع خودروها بوده است‪.‬‬ ‫کالس خودروی مورد عالقه آقایان‪:‬‬ ‫خودروی قبلی خانم ها‪:‬‬ ‫خــودروی قبلــی ‪ 13‬نفــر از ‪ 16‬نفــر (‪ 81‬درصــد)‬ ‫پاسخ‌گویان‪ ،‬صفر خریداری شده بود‪.‬‬ ‫همــه پاســخ‌گویان اعتقاد بــه خرید خــودروی صفر‬ ‫کیلومتــر داشــتند و دالیــل آن هزینه نگــه‌داری پایین‪،‬‬ ‫آسایش خاطر بیش‌تر و حس نو بودن عنوان شده است‪.‬‬ ‫علت تعویض خودروی قبلی‪:‬‬ ‫موضــوع «ایجــاد تصویر ذهنــی از شرکت»نخســتین‬ ‫بــار در ســال ‪ 1913‬توســط ورچســتر درکنفرانس جامعه‬ ‫تحقیقات بازار ارایه شــد‪ .‬ورچستر در کتاب «تحقیقات بازار‬ ‫مصرف‌کنندگان» به مبحث «بررسی تصویر شرکت» اشاره‬ ‫کرده است‪ .‬او در این مبحث به بررسی جایگاه شرکت‌های‬ ‫بــزرگ در بازارهای بین‌الملل و چرخــه عمر آن‌ها پرداخت‬ ‫و نتایج این تحقیق به مــوارد موثر در تاثیر ذهنی به عنوان‬ ‫نتیجه نهایی تعامل از همه تجربیات‪ ،‬برداشــت ها‪ ،‬باورها‪،‬‬ ‫احساسات و دانش در مورد یک شرکت اشاره کرده است‪.‬‬ ‫به بیان دیگر تصویر ذهنی شــرکت به ادراکات مشتری‬ ‫از جنبه‌هــای مختلف خدمات ســازمان مربوط می‌شــود‪.‬‬ ‫تصویر ذهنی به کیفیت ســتاده و کیفیت وظیفه‌ای‪ ،‬قیمت‪،‬‬ ‫فعالیت‌های ارتباطی بیرونی‪ ،‬موقعیت فیزیکی‪ ،‬آراستگی و‬ ‫تمیزی شعبه‪ ،‬شایســتگی و رفتار کارکنان سازمان بستگی‬ ‫دارد‪ .‬تصویر ذهنی ســازمانی در حقیقت احساس و نگرش‬ ‫افراد به شــغل و بیان کننده طرز تلقی آن‌ها ازسازمان است‬ ‫و ارزش‌های شــغلی ژرفی را که در اعماق افکار آن‌ها وجود‬ ‫دارد و در عملکرد آن‌ها ظاهر می‌شود‪ ،‬نشان می‌دهد تصویر‬ ‫ذهنی شرکت خدماتی به عنوان یک صافی عمل می‌کند‪.‬‬ ‫گرونــروز در این باره توضیح می‌دهد‪ :‬اگر تصویر ذهنی‬ ‫شــرکت در ذهن مشــتری خاصی خوب باشد‪ ،‬مشکالتی‬ ‫که این مشــتری در ارتباط با نتیجه یا فرآیند داشــته باشد‪،‬‬ ‫احتماال تا اندازه‌ای به وســیله تصویر ذهنی‪ ،‬نادیده گرفته‬ ‫می‌شود‪ .‬اگر مشکالت به صورت پیوسته روی دهد‪ ،‬تصویر‬ ‫ذهنی مثبت نهایتا مخدوش و تصویر ذهنی منفی می‌شود‪.‬‬ ‫در چنین حالتی مشــکالت کیفی به احتمــال زیاد‪ ،‬بدتر از‬ ‫آن چیزی که در واقعیت اســت ادراک خواهد شد‪ .‬بنابراین‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫پیشــنهاد می‌شــود‪ ،‬قضاوت‌های مشــتری مثــل کیفیت‬ ‫خدمات ادراک شــده و رضایت درفرآیندهای اســتنباطی‬ ‫متشــکل از انتظــارات قرار گیــرد‪ .‬تصویر ذهنــی مقدم بر‬ ‫ارزیابی‌های مشــتری خواهد بود به جای این که ارزیابی از‬ ‫اجزای تصویر ذهنی باشند‪ .‬در این صورت است که تصویر‬ ‫ذهنی‪ ،‬تعیین کننده ماهیت انتظارات مشتری است و تاثیر‬ ‫قاطعی بر شکل گیری انتظارات کیفیت خواهد داشت‪.‬‬ ‫ادراکات مشــتریان از تصویر سازمان می‌تواند بر رفتار‬ ‫خرید و وفاداری مشتریان تاثیر داشته باشد‪ .‬تصویر ذهنی‬ ‫تاثیر بالقوه‌ای بر وضعیت رقابتی ســازمان داشته و درک‬ ‫بهتر از تصویر ذهنی به عنوان ارزشی استراتژیک شناخته‬ ‫می‌شود‪ .‬بنابراین سازمان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به‬ ‫جای تولیدات ملموس بیش‌تر بر تصویر ذهنی مشــتریان‬ ‫تاکید کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫نتایج شاخص‌های جمعیت شناسی‬ ‫در این پروژه شاخص‌های سن‪ ،‬جنسیت‪ ،‬تحصیالت‪،‬‬ ‫وضعیــت تاهــل‪ ،‬شــغل و مالکیــت خــودرو بــه عنوان‬ ‫شاخص‌های جمعیت شناختی در نظر گرفته شده اند‪.‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫کالس خودروی مورد عالقه خانم ها‪:‬‬ ‫تمامی پاســخ‌گویان کالس شاســی بلند جمع و جور و‬ ‫یا کــراس‌اوور را به عنــوان کالس مورد عالقــه خود ذکر‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫دالیل آن‌ها برای این موضوع‪:‬‬ ‫بیش‌تــر دالیل آن‌ها تســلط به مســیر و دید بیش‌تر‪،‬‬ ‫به غیر از اســتهالک خودرو که امری رایج و از طرف‬ ‫بیش‌تر پاسخ‌گویان عنوان شده است‪ ،‬مواردی نظیر‪:‬‬ ‫امنیت پایین‬ ‫دید کم‬ ‫نیاز به جعبه دنده اتوماتیک‬ ‫حس تنــوع طلبی به عنوان دالیــل تعویض خودروی‬ ‫قبلی عنوان شده‌اند‪.‬‬ ‫خودروی قبلی آقایان‪:‬‬ ‫خودروی قبلی ‪ 21‬نفر از پاسخ‌گویان صفر خریداری شده‬ ‫بود‪ .‬اکثر پاسخ‌گویان اعتقاد به خرید خودروی صفر کیلومتر‬ ‫داشتند و دلیل آن نداشتن اعتماد به فروشنده خودرو دست‬ ‫دوم و نداشتن گارانتی خودروی کارکرده عنوان شده است‪.‬‬ ‫علت تعویض خودروی قبلی‪:‬‬ ‫به غیر از اســتهالک خــودرو که به عنــوان مهم‌ترین‬ ‫دلیل از طرف پاسخ‌گویان عنوان شد‪ ،‬مواردی نظیر‪:‬‬ ‫هزینه‌های باال در اثر استفاده بلند مدت از خودرو‬ ‫تنوع طلبی‬ ‫داشتن بودجه و تمایل به خرید مدل باالتر‬ ‫قدرت موتوری ضعیف‬ ‫کمبود آپشن‬ ‫هزینه تعمیر و نگه‌داری باال‬ ‫نیاز مالی‬ ‫بــزرگ بودن ســایز خودرو برای رانندگی در شــهر به‬ ‫عنوان دالیل تعویض خودروی قبلی عنوان شد‪.‬‬ ‫فرآیند تصمیم‌گیری خرید خودروی کنونی‬ ‫خانم‌ها‪ :‬تمامی پاسخ‌گویان با مشورت همسران خود‬ ‫به تصمیــم گیری اقــدام کرده‌اند‪ .‬در مــورد خودروهای‬
‫وارداتی‪ ،‬جســت و جوی اینترنتی و مقایســه خودروهای‬ ‫مشابه نیر مشهود بود‪.‬‬ ‫آقایان‪ :‬اکثر پاسخ‌گویان تنها تصمیم گیرنده اصلی در‬ ‫فرایند خرید خودروی کنونی‌شان بوده‌اند‪ .‬در مواردی هم‬ ‫از طریق مشــورت با خانواده‪ ،‬دوستان و مکانیک ماهر به‬ ‫تصمیم گیری اقدام کرده‌اند‪.‬‬ ‫میزان استفاده از خودروهای کنونی‬ ‫خانم‪ ‬ها‪ :‬شــرکت کنندگان دعوت شــده به جلســات‬ ‫کانونــی به طــور میانگین بــه مدت ‪ 18‬مــاه از خودروی‬ ‫کنونی خود استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫آقایان‪ :‬شرکت کنندگان دعوت شده به جلسات کانونی به‬ ‫طور میانگین به مدت ‪ 26‬ماه از خودروی کنونی خود استفاده‬ ‫کرده اند‪ .‬همه پاســخ‌گویان خودروی خــود را صفر خریداری‬ ‫کرده‌انــد و بنا بــه دالیلی نظیر عــدم اعتماد به فروشــنده‪،‬‬ ‫هزینه‌های باالی خودروی کارکرده‪ ،‬کارایی و عمرمفید سه یا‬ ‫چهارساله خودروها چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند‪.‬‬ ‫تصویر ذهنی نسبت به خودروهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬ژاپنی‪ ،‬کره‌ای و چینی‬ ‫در ادامه پاســخ‌گویان در ارزیابی که از محصوالت ایرانی‬ ‫داشــتند دالیل زیــر را به عنوان مهم‌تریــن عامل ارجحیت‬ ‫محصوالت داخلی نسبت به محصوالت خارجی ذکر کردند‪:‬‬ ‫قیمت پایین‌تر نسبت به سایر رقبا‬ ‫در دسترس بودن قطعات‬ ‫هزینه تعمیر و نگه‌داری‬ ‫زمانی که از پاســخ‌گویان خواسته شد مفهوم کیفیت را‬ ‫به طور کلی و فارغ از بحث خودرو تعریف کنند پاسخ‌های‬ ‫ثبت شده به سه شاخص اساسی اشاره می‌کرد‪.‬‬ ‫کیفیت خودرو‬ ‫خانــم ها‪ :‬مفهــوم کیفیت زمانی کــه در قالب خودرو‬ ‫مورد کنــدوکاو قرار گرفت به صورت نــرخ خرابی پایین‪،‬‬ ‫امنیت باال و پیشرانه قدرتمند نمود پیدا کرد‪.‬‬ ‫همان‌طور که مشهود است‪ ،‬دو مورد از شاخص‌های‬ ‫عنوان شده از سوی پاسخ‌گویان مربوط به عملکرد خودرو‬ ‫و یک مــورد مربوط بــه هزینه‌های تعمیــر و نگه‌داری و‬ ‫عملکرد خودرو به صورت هم‌زمان است‪.‬‬ ‫آقایان‪ :‬از آن‌جایی که آقایان آشنایی بیش‌تری با مسائل‬ ‫فنی خودرو در ایران دارند‪ ،‬موارد بیش‌تری از سوی ایشان‬ ‫به عنوان موارد آنی کیفیت خودرو مطرح شد‪.‬‬ ‫آرامــش خاطر‪ ،‬ایمنی‪ ،‬راحتی‪ ،‬آپشــن‪ ،‬اســتحکام و‬ ‫دوام‪ ،‬عــدم نفوذ صــدای موتور بــه داخل اتــاق‪ ،‬هزینه‬ ‫نگه‌داری پایین‪ ،‬اســتهالک پاییــن‪ ،‬طراحی ظاهری‪ ،‬در‬ ‫دسترس بودن قطعات‪ ،‬امکانات رفاهی‪ ،‬استفاده از مواد‬ ‫با کیفیت در داخل خودرو از جمله این عوامل است‪.‬‬ ‫شاخص‌های آنی کیفیت‬ ‫خانم‌ها‪:‬‬ ‫قدرت پیشرانه‬ ‫ایمنی خودرو‬ ‫راحتی راننده و سرنشینان‬ ‫مصرف سوخت (جلسه خودروهای خارجی)‬ ‫آپشن‌ها (جلسه خودروهای داخلی)‬ ‫آقایان‪:‬‬ ‫ایمنی‬ ‫راحتی‬ ‫قدرت موتور‬ ‫کیفیت قطعات‬ ‫مصرف سوخت و آپشن (دارای اهمیت یکسان)‬ ‫خدمــات پــس از فــروش و زیبایی ظاهــری (دارای‬ ‫اهمیت یکسان)‬ ‫رتبه بندی شاخص‌ها ( کلی)‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫در پایــان این تحقیــق راه‌کارهای پیشــنهادی که در‬ ‫جهت ارتقای جایگاه تصویــر برند ایران‌خودرو می‌توان به‬ ‫آن اشاره کرد‪ ،‬آمده است‪:‬‬ ‫نصب آپشن‌های پایه بر روی تمامی مدل‌های خودرویی‬ ‫کاهش مدل‌های مختلــف از یک خودرو و ارایه یک‬ ‫مدل از خودرو در تیپ‌های متفاوت‬ ‫افزایش کیفیت قطعات‬ ‫استخدام نیروهای ماهر در تعمیرگاه‌ها‬ ‫کنترل کیفیت خودروها‬ ‫کاهش قیمت خودرو‬ ‫همکاری با شرکت‌های خودروساز برتر دنیا‬ ‫تمرکز بیش‌تر روی طراحی خودروها‬ ‫قرار دادن امکانات رفاهی‬ ‫الگو برداری از خودروسازان موفق دنیا‬ ‫خصوصی شدن شرکت ایران‌خودرو‬ ‫افزایش ایمنی‬ ‫ارزش قایل شدن برای مشتریان‬ ‫تنوع طرح‌های فروش‬ ‫روش تحقیق‬ ‫در مطالعه تصویر ذهنی مصرف کنندگان محصوالت‬ ‫ایران‌خــودرو و رقبا از کیفیت محصوالت این شــرکت به‬ ‫روش کیفی اقدام شــده است‪ .‬با استناد به ماهیت مبحث‬ ‫و برای دست‌یابی دقیق و ریشه‌ای‌تر به اهداف تحقیق‪ ،‬از‬ ‫شیوه اجرایی جلســات کانونی به منظور کسب اطالعات‬ ‫دقیق و جامع استفاده شده است‪.‬‬ ‫روش اجرایی‬ ‫برای کســب بیش‌ترین اطالعات از تحقیق انجام شــده‬ ‫از روش تحقیقات کیفی و متــد اجرایی برگزاری گروه‌های‬ ‫کانونی (‪ )Focus Group‬استفاده می‌شود‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫گروه‌هایی متشکل از شش تا هشت نفر گردهم آمده و توسط‬ ‫سرپرستی آموزش دیده‪ ،‬هدایت و راهنمایی شده و موضوعی‬ ‫را مــورد بحث و تبادل نظر قرار داده تا بتوان به پاســخ‌گویی‬ ‫چرا و چگونه (‪ )Why , How‬موضوع مورد بحث پرداخت‪.‬‬ ‫پردازش و تحلیل داده‬ ‫در طــول دوره مصاحبــه‪ ،‬اطالعــات الزم و مرتبط با‬ ‫اهداف مختلف‪ ،‬جمع آوری شــدند‪ .‬داده‌های جمع آوری‬ ‫شــده برای تعیین میزان دقت و پیوستگی داده‌ها غربال‬ ‫شــده و برای پــردازش بیش‌تر جــدول بنــدی و داده‌ها‬ ‫براساس آن مورد تحلیل قرار گرفتند‪.‬‬ ‫روند اجرا‬ ‫برای دســت‌یابی دقیق‌تر بــه اهداف تحقیق از شــیوه‬ ‫اجرایی فوکوس گروپ (جلسات کانونی) استفاده شد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیــب که از دارندگان خودرو در کالس‌های مختلف و در‬ ‫سه گروه خودروهای ایرانی و مونتاژ ایران‪ ،‬چینی و وارداتی‬ ‫در بازه ســنی بین ‪ 25‬تا ‪ 50‬سال دعوت به عمل آمد تا نظر‬ ‫و تحلیل‌شان را در مورد موضوع مورد نظر به صورت آزادانه‬ ‫به بحث و تبادل نظر بگذارند‪.‬‬ ‫رتبه بندی شاخص‌ها ( کلی)‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪39‬‬
‫فرهنگ رانندگی‬ ‫گفت و گو با فروتن‪ ،‬معاون آموزش سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران‬ ‫‪49240‬‬ ‫آموزش با نمونه‌های‬ ‫مینیاتوری خودرو‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫کالن شهر تهران بالغ بر ‪ 700‬کیلومتر مساحت دارد و نزدیک به چهار میلیون خودرو و یک میلیون‬ ‫و ‪ 900‬هزار موتوســیکلت در این شــهر در حال رفت وآمد هســتند و روزانه بالغ بر ‪ 18‬میلیون سفر‬ ‫درون شــهری در تهــران صورت می‌گیرد‪ .‬در شــهر تهــران روزانه ‪ 15‬میلیون لیتــر بنزین مصرف‬ ‫می‌شــود‪.‬این‌ها نمونه‌هایی از آمارهایی‌ هســتند که اهمیت و گســتردگی مسائل و مشکالت کالن‬ ‫شــهر در بخــش حمل ونقل و ضــرورت اراده و عزم ملی برای کاهش معضــات و بهبود وضیعت‬ ‫موجود به ســمت و سوی وضیعت مطلوب را نشان می‌دهند‪.‬گریز و گزیری نیست که برای رسیدن‬ ‫بــه وضیعت مطلوب بایــد به مقوله آموزش و فرهنگ‌ســازی بیش از پیش اهمیت قایل شــویم‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگرمدتی اســت که سرپرســتی معاونت آموزش ســازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران به امیر فروتن ســپرده شده است‪.‬ایشان ســال‌ها صبغه و سابق ‌ه کار آموزشی و دانشگاهی در‬ ‫حوز ‌ه رفتارهای شهروندی دارد و به مفاهیم مدرن آموزش و ظرایف و پیچیدگی‌های آن آشناست‪.‬‬ ‫خواندن این گفت و گو خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫در ابتــدا بفرمایید جنابعالی چه برنامه‌هایی برای‬ ‫آموزش رفتارهای شهروندی و ترافیکی دارید؟‬ ‫ماموریــت اول بنده ســامان‌دهی پارک‌های آموزش‬ ‫فرهنــگ ترافیــک اســت‪ ،‬به نحوی کــه ما پــس از انجام‬ ‫مطالعات به یک مدل بومی و سند راهبردی در حوز ‌ه مدیریت‬ ‫پارک‌های ترافیک و آموزش رفتارهای شهروندی می‌رسیم‪.‬‬ ‫ماموریت دوم ســامان‌دهی همایش‌ها‪ ،‬کنفرانس‌ها و‬ ‫منابع و آثار آن‌هاســت به نحوی که سازمان یادگیرنده‪ ،‬با‬ ‫اســتقرار یک نظام مدیریت دانش بتواند مجاری دانشــی‬ ‫خــود را مدیریــت کنــد‪ .‬ســاالنه کنفرانــس ترافیک در‬ ‫سطح بین‌المللی برگزار می‌شــود که اندیشمندان جهانی‬ ‫یافته‌هــای علمی خــود را ارســال می‌کنند‪ ،‬امــا عنایت‬ ‫چندانــی در خروجــی کنفرانس و به کارگیــری دانش در‬ ‫این کنفرانس را نداریم‪ .‬واقعیت این اســت که کنفرانسی‬ ‫در چنــد روز و بــا هزینــه‌ای قابل توجه برگزار می‌شــود‪،‬‬ ‫اما مباحث و یافته‌های کارشناســی ایــن کنفرانس مورد‬ ‫اســتفاده قرار نمی‌گیرد‪ .‬یافته‌های ایــن کنفرانس باید به‬ ‫ســطح مردم و مدیران راه یابد و در رفتار شهروندان موثر‬ ‫باشــد‪ .‬لذا ضرورت دارد که ما یافته‌های کنفرانس علمی‬ ‫را ترویج کنیم‪ .‬در این راستا به مجالت علمی پژوهشی و‬ ‫علمی ترویجی و هفته‌نامه یا روزنامه مردمی که بتواند این‬ ‫مفاهیم را گســترش و ترویج دهد‪ ،‬نیاز داریم‪ .‬این مساله‬ ‫باید سامان یابد‪ .‬متاسفانه در دوره‌ قبلی بی‌توجهی صورت‬ ‫گرفت و یکی از برندهای سازمان ما همین نشریات علمی‬ ‫بوده که تعطیل شــده بود‪ .‬ســومین ماموریت درراســتای‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫آموزش شهروندی‪ ،‬تدوین دســتورالعمل‌ها‪ ،‬آیین‌نامه‌ها‪،‬‬ ‫مقــررات و شــیوه نامه‌هــای الزم برای تــداوم و اصالح‬ ‫ساختار سازمانی اســت‪.‬اعتقادم بر این است سازمانی که‬ ‫قوانین شفافی ندارد‪ ،‬وجود خارجی ندارد و سربار است‪.‬‬ ‫تعریــف دنیای مدرن و کشــورهای پیشــرفته از‬ ‫پارک‌های آموزش ترافیک چیست و پارک‌های آموزش‬ ‫در کشور ما چه اندازه به این تعریف نزدیک است؟‬ ‫متاســفانه آن چه در پارک‌های آموزش ترافیک ما‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬این اســت که اوال با یک نظم دســتوری در‬ ‫مناطــق مختلــف تهران ایجاد شــده‌اند‪ .‬از ســویی تعداد‬ ‫پارک‌های ترافیک در تهران تقریبا معادل یک ســوم کل‬ ‫پارک‌های ترافیک فعال جهان است‪ .‬آن‌چه عمال در این‬ ‫پارک‌ها وجود دارد این اســت که این پارک‌ها چند ســال‬ ‫اســت که بالتکلیفنــد و به‌صورت تعطیل یــا نیمه تعطیل‬ ‫اداره می‌شوند‪ .‬ساختار ســازمانی و نیروی انسانی به قدر‬ ‫کافی وجود دارد‪ ،‬ولی پارک‌ها به شــکل ســلیقه‌ای و نه‬ ‫تابعــی از یک برنامه منســجم و هدفمند بــه حیات خود‬ ‫ادامه می‌دهند‪ .‬درعین حــال بودجه‌هایی تخصیص پیدا‬ ‫می‌کند که به پیمان‌کار می‌رسد و تنها ماموریتی که برای‬ ‫این پارک‌ها تصور کرده‌اند‪ ،‬قوانین ترافیکی را به کودکان‬ ‫به روش شفاهی و سنتی آموزش دهند!‬ ‫بودجه‌های این پارک‌ها چقدر است؟‬ ‫هر پارکــی تقریبا ‪ 400‬تا ‪ 500‬میلیون تومان بودجه‬ ‫ســاالنه دارد‪ .‬در عیــن حال یک نظــام عملکردی برای‬ ‫ســنجش پیمان‌کاران نداریــم‪ .‬آمارهایی کــه از پارک‌ها‬ ‫می‌رســد‪ ،‬باورنکردنی اســت؛ مثال آمار می‌دهند که ‪10‬‬ ‫هــزار نفر را آموزش دادیــم‪ .‬خوب این آمــار از کجا آمده‬ ‫اســت؟ فرض کنید پیمان‌کار به یک مدرسه رفته و برای‬ ‫هزار نفــر از دانش آموزان در ‪ 10‬دقیقه ســخنرانی کرده‬ ‫باشــد‪ ،‬بعد این آمار را ارایه می‌دهند که ما آموزش دادیم‪.‬‬ ‫واقعــا آیا این آمــوزش هدف‌دار اســت؟ آیا ایــن آموزش‬ ‫آگاهانه اســت؟ و ایــن آموزش منتج به تغییر رفتار شــده‬ ‫است؟‬ ‫برای رســیدن بــه وضعیت مطلــوب پارک‌های‬ ‫آموزش چه برنامه‌هایی دارید؟‬ ‫به نظر می‌رسد که به یک هدف‌گذاری جدید احتیاج‬ ‫داریــم‪ .‬ما اگر بدانیم که از پارک چــه انتظاری داریم‪ ،‬آن‬ ‫وقت می‌توانیم برنامه‌ریزی مناســبی انجام دهیم‪ .‬انتظار‬ ‫مدیریــت جدید از پارک ترافیک در ســه حوزه اســت‪-1‬‬ ‫حوزه اول این اســت که این پارک‌ها قادر باشــند در تمام‬ ‫الیه‌ها و قشــرهای اجتماعی و در ســه نســل پدربزرگ و‬ ‫مــادر بزرگ‪،‬پــدر و مادر و فرزندان را آمــوزش دهند‪-2 .‬‬ ‫مســاله بعد این است که چه چیزی را می‌خواهیم آموزش‬ ‫دهیم؟ برای آموزش‪ ،‬ســه خروجی مد نظر قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اول‪ ،‬آمــوزش آییــن نامه‌ها و قوانین ترافیکی اســت‪ ،‬اما‬ ‫تمام انتظار ما این نیســت‪ .‬انتظــار اصلی ما اصالح رفتار‬ ‫شهروندی حوزه ترافیک است‪ ،‬به نحوی که آموزش‌های‬ ‫ترافیکــی متولیــان دیگری هــم دارد‪ .‬مثل راهــور ناجا‪،‬‬ ‫آمــوزش و پــرورش‪ ،‬به عــاوه این بخــش از آموزش‌ها‬ ‫توســط قانون پشتیبانی می‌شوند‪ .‬شــهروندان اگر رعایت‬ ‫نکنند‪ ،‬حمایت قانونی را از دست می‌دهند‪ ،‬اما رفتارهای‬ ‫شــهروندی حوزه ترافیک توســط آیین‌نامه‌ها پشــتیبانی‬ ‫نمی‌شــوند و صرفــا رعایت آن‌ها جنب ‌ه اخالقــی دارد و با‬ ‫روش‌های ســلیقه‌ای هم تشــخیص داده می‌شود که در‬ ‫این جا با چالش اساســی روبه رو هســتیم‪ .‬به عالوه هیچ‬ ‫نهادی خود را متولی آموزش‌های شــهروندی نمی‌داند‪.‬‬ ‫بنابراین در مدل و ســاختار جدید‪ ،‬بایــد عالوه بر آموزش‬ ‫مقررات ترافیکی‪ ،‬آموزش‌های شهروندی حوزه ترافیک‪،‬‬ ‫با ابزارهای جدید را نیز ترویج کنیم‪.‬‬ ‫آیا با این ســاختار و کارکــرد پارک‌های آموزش‬ ‫ترافیــک‪ ،‬رســیدن به وضعیــت مطلــوب امکان‌پذیر‬ ‫است؟‬ ‫مطمئنا خیر! ساختار و کارکرد باید تغییر کند‪ ،‬چون‬ ‫مدل متفاوت است و این مدل باید این دو ویژگی را داشته‬ ‫باشــد‪ -1:‬اول آن که برای سه نسل هم‌زمان در یک بازه‌‬
‫زمانی هشــت ســاعته برنامه داشته باشــد‪ -2.‬دوم آن‌که‬ ‫برنامه‌ها باید جذاب و سرگرم‌کننده باشند‪ -3.‬سوم آن که‬ ‫باید به صورت اقتصادی اداره شــوند و سوبسیدایز کردن‬ ‫پارک‌هــا نه ممکــن و مقدور و نه صحیح اســت‪ .‬پارک‌ها‬ ‫باید به صــورت طبیعی درآمد ایجاد کننــد و یا به صورت‬ ‫خودگردان اداره شوند‪.‬‬ ‫آیــا در کنــار کنفرانس‌ها و همایش‌هــای علمی‪،‬‬ ‫می‌تــوان شــرایطی برای نخبــگان اجتماعــی فراهم‬ ‫کرد کــه در خصوص مســایل حــوزه ترافیــک و برای‬ ‫فرهنگ‌سازی ترافیک بی‌واسطه با مردم صحبت کنند؟‬ ‫در مدل جدید اداره پارک‌هــای ترافیک درصددیم‬ ‫کــه تعریف جدیدی از پارک‌ها ارایه دهیم‪ .‬در مدل جدید‪،‬‬ ‫تــاش ما براین اســت کــه در مناطقی که پــارک وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به صورت تخصصی به آموزش پرداخته و از ســوی‬ ‫دیگر مناطــق فاقد پــارک بتوانند تامین کننــدگان مالی‬ ‫مناطقی شــوند که پارک‌ها در آن‌جا فعال نیســتند‪ .‬براین‬ ‫اســاس پارک‌هایی که در دســت پیمان‌کاران ذی‌صالح‬ ‫اســت باید برنامه‌هــای تخصصی ارایه دهنــد‪ .‬مثال یک‬ ‫پارک به آموزش روان‌شناســی و جامعه‌شناســی ترافیک‬ ‫و رفتارهای شــهروندی بپردازد‪ .‬شما می‌دانید که رعایت‬ ‫فاصلــه‌ نزدیکی یک متغیر اســت و شکســتن این فاصله‬ ‫منجر بــه بروز تغییرات و تنش‌هایی می‌شــود‪ .‬درجاهایی‬ ‫که مــردم بیش‌تر تمــاس دارند و فاصله‌ها کم‌تر اســت‪،‬‬ ‫مردم خشمگین‌تر و عصبانی‌تر هستند‪ .‬این مساله موجب‬ ‫تغییر در خلق و خوی انســان و تغییرات هورمونی در بدن‬ ‫می‌شــود‪ .‬در فرهنــگ جدید عبور ومــرور باید اصطکاک‬ ‫بین افراد کم‌تر شــود و کم‌تر شــرایط عصبانیت‌ها فراهم‬ ‫شود‪ .‬این مساله حتی در موقعیت قرار گرفتن در آسانسور‬ ‫و ورود و خروج وسیله حمل ونقل عمومی باید دیده شود‪.‬‬ ‫ما ترجیح می‌دهیم مشــقت ترافیــک را تحمل کنیم‪ ،‬اما‬ ‫از وسایل شــخصی اســتفاده کنیم درحال حاضر وسایل‬ ‫حمل ونقل عمومــی کم‌کیفیت نیســتند‪ ،‬در حالی که ما‬ ‫از آن‌هــا از روی ناچاری اســتفاده می‌کنیم‪ .‬در عین حال‬ ‫که اتوبوس وســیله‌ مهربان و دل‌چســبی اســت‪ ،‬ولی از‬ ‫آن اســتفاده نمی‌کنیــم‪ .‬تمام این مــوارد می‌تواند مرتبط‬ ‫بــا فاصله نزدیکی باشــد‪ ،‬ضرورتا باید بــا عوامل ضوابط‪،‬‬ ‫شرایط اصطکاک مردم در حمل و نقل را کم کنیم‪.‬‬ ‫آیــا معاونت آمــوزش ترافیک در حــوزه‌ فضای‬ ‫مجازی هم فعال است؟‬ ‫مــا نمی‌خواهیــم در همــه‌ حوزه‌ها و همــه اموربه‬ ‫صورت آمرانه حاضر باشیم‪ .‬فضای مجازی که از ما اجازه‬ ‫نمی‌گیــرد‪ .‬نمی‌توانیم هم فضای مجــازی را تقبیح کنیم‬ ‫و هم از آن اســتفاده ابزاری کنیم‪ .‬من به عنوان مسوول‬ ‫رسمی از ظرفیت‌های رسمی استفاده می‌کنم و با تولید و‬ ‫توزیع و تالش در ارتقای فرهنگ شــهروندی و ترافیکی‪،‬‬ ‫این مفاهیم و آموزه‌ها به تدریج به ســمت فضای مجازی‬ ‫هدایت می‌شوند‪.‬‬ ‫راننــدگان تاکســی مرجع مهمی هســتند که در‬ ‫سطح شــهر حضور دارند و می‌توانند مانند رسانه‌ای‬ ‫مهم برای فرهنگ‌ســازی عمل کنند‪ ،‬آیــا اقدامات و‬ ‫برنامه‌هایی در این راستا دارید؟‬ ‫به نکته خوبی اشاره کردید‪ .‬ما می‌توانیم از رانندگان‬ ‫تاکسی به عنوان همکار خود در این راستا کمک بگیریم‪.‬‬ ‫بــرای ما ‪ 105‬هزار راننده‌ای که در ســطح شــهر حضور‬ ‫دارنــد‪ ،‬در حکم ‪ 105‬هزار رســانه اســت کــه می‌توان با‬ ‫همــکاری آن‌هــا فرهنگ شــهروندی حــوزه ترافیک را‬ ‫تبلیــغ و ترویج کرد‪ .‬رانندگان تاکســی‪ ،‬شــرکای طرح ما‬ ‫هســتند و ما باید شــان آن‌ها را تا حد ممکن ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫به نحــوی که رفتار و کردار یک راننــده برای همگان در‬ ‫بستر جامعه مهم باشد‪ .‬راننده تاکسی مورد رجوع پلیس و‬ ‫دستگاه‌های قضایی قرار بگیرد‪ .‬شخصیت راننده تاکسی‬ ‫بیش‌ترمورد احترام قرار گیرد‪ .‬چنان‌چه با همکاری مرکز‬ ‫علمی‪ -‬کاربردی سازمان تاکسی رانی شهرداری بتوانیم‬ ‫برنامه‌هایی در این خصوص طراحی و اجرا کنیم‪ ،‬می‌توان‬ ‫امیدوار بود که ظرفیت رانندگان تاکسی‪ ،‬به عنوان رسانه‌‬ ‫مهمی در اصالح رفتارهای شــهروندی حوزه ترافیک در‬ ‫خدمت بهبود رفتارهای ترافیکی باشد‪.‬‬ ‫چه انتظاری از مسووالن صنعت کشور دارید؟‬ ‫ما به شــکل فــوری و عاجل احتیاج بــه نمونه‌های‬ ‫شبیه‌سازی شده و مینیاتوری از تمام وسایل نقلی ‌ه شهری‬ ‫داریــم‪ .‬از اتوبوس‌هــای دو طبقــه و یک طبقــه گرفته تا‬ ‫آمبوالنــس‪ ،‬ماشــین آتش‌نشــانی‪ ،‬خودروهای ســواری‬ ‫و وانت‪ .‬مــا همه این‌هــا را برای تجهیــز پارک‌ها‌ی‌مان‬ ‫می‌خواهیــم‪ .‬بــرای چهار راه‌ها ماشــین آتش نشــانی و‬ ‫آمبوالنــس واقعی بیاوریــم و در پارک تــردد کنند‪ .‬ما در‬ ‫پارک‌هــا باید قوانین و مقــررات راهنمایــی و رانندگی را‬ ‫به صــورت واقعی تمرین کنیم‪ .‬پــارک‪ ،‬جای صرفا بازی‬ ‫کودکان نیســت‪ ،‬بلکه فضایی اســت که بر بســتر بازی و‬ ‫ســرگرمی‪ ،‬آموزش‪ ،‬امتحان و یادگیری فرهنگ ترافیک‬ ‫تمرین می‌شود‪ .‬بنابراین دوســت داریم سازندگان داخلی‬ ‫نمونه‌ها و مصنوعات شبیه‌سازی شده خود را در اختیار ما‬ ‫قرار دهند و یا حداقل توان خود را به اطالع ما برســانند‪.‬‬ ‫مــا چاره‌ای جــز تامیــن نمونه‌هــا و مصنوعــات حتی از‬ ‫کشــورهای خارجی نداریم‪ ،‬ولی بســیار عالقه مندیم که‬ ‫این نمونه‌ها توسط خودروســازان داخلی تولید شوند و در‬ ‫پارک‌ها مورد اســتفاده قرار گیرند‪ .‬از ســویی شرکت‌های‬ ‫نرم‌افزاری نیز برای پارک‌هــای آموزش می‌توانند کمک‬ ‫کار ما باشــند‪ .‬ما بــه برنامه‌های جــذاب و کاربردی نرم‬ ‫افــزاری در ایــن پارک‌هــا نیاز داریــم‪ .‬اگر فــردی رفتار‬ ‫نابهنجاری انجام داده اســت دیده شــود و یــا تخلفی که‬ ‫کرده‪ ،‬ثبت و جریمه شــود‪ ،‬تمام رفتارها و تخلفات توسط‬ ‫دوربین و رایانه‌ها ثبت شــده و فرد بداند که مورد ارزیابی‬ ‫و نظارت قــرار دارد و در صورت تخلف از او امتیاز کســر‬ ‫می‌شود و گذراندن موفقیت آمیز همه‌ این موارد‪ ،‬منجر به‬ ‫اخذ گواهی‌نامه شــود که در این زمینه مذاکراتی با راهور‬ ‫نیز داشــته‌ایم که این گواهی‌نامه‌هــا را حداقل به عنوان‬ ‫ســندی برای دریافت گواهی‌نامــه رانندگی از نوجوانان و‬ ‫جوانان مطالبه کنند‪ .‬این کاری هماهنگ و منجسم است‬ ‫که می‌تواند توســط مجموعه صنعت‪ ،‬مدیریت شــهری و‬ ‫راهور در راســتای بهبود رفتار شــهروندی حوزه ترافیک‬ ‫پی‌گیری شود‪.‬‬ ‫آموزش امری سهل و ممتنع است‪ .‬واقعیت این‬ ‫اســت که مردم آگاهــی دارند‪ ،‬ولی بــه این آگاهی‌ها‬ ‫عمــل نمی‌کنند و این امر مســاله آمــوزش را پیچیده‬ ‫می‌کند؟ نظر جنابعالی چیست؟‬ ‫آموزش پاسخ به ندانستن‌هاست‪ ،‬اما شواهدی داریم‬ ‫که در جامعه ناهنجاری‌های اجتماعی ناشــی از ندانستن‬ ‫نیســت بلکه ما باید افراد را برای تغییر متقاعد کنیم و افراد‬ ‫متقاعد شوند که بهبود کیفیت زندگی شهری منوط به تغییر‬ ‫رفتار شــهروندی‪ ،‬از جمله در حوزه ترافیک است‪ ،‬فارغ از‬ ‫این که نظام سیاســی یا مدیریت شــهری را قبول داشــته‬ ‫باشــیم یا نه‪ .‬ناهنجاری و بی‌قانونی‪ ،‬روش مناســبی برای‬ ‫انتقاد نیست!‬ ‫رسانه‌ها چه نقشــی در ارتقای فرهنگ ترافیک‬ ‫دارند؟‬ ‫من در مــورد ترافیک‪ ،‬نقش و نــگاه ویژه و خاصی‬ ‫نمی‌بینــم جز ایــن‌که به نظــرم باید نگاه رســانه به همه‌‬ ‫مســایل‪ ،‬نگاه نقادانــه و همراه با اطالع‌رســانی باشــد‪.‬‬ ‫می‌توانید ازخود بپرســید‪ ،‬آیا شما به درستی نقد کرده‌اید؟‬ ‫آیا صرفا به انتشــار اطالعات می‌پردازیــد و مبلغ مدیران‬ ‫دستگاه یا سازمان می‌شوید؟‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪41‬‬
‫خودروها و آدم‌ها‬ ‫‪49242‬‬ ‫دور دور‬ ‫بازیگران گران دنیا‬ ‫مجلــه فوربــس فهرســتی از پردرآمد‌تریــن‬ ‫بازیگران ســال ‪ ۲۰۱۷‬منتشر کرده‪ ،‬به صورتی‬ ‫که بــا نقش‌آفرینی این افراد رکوردهای فروش‬ ‫جابه‌جا شده و در گیشه‪ ،‬عملکرد موفقی از خود‬ ‫ثبت می‌کنند‪ .‬در این مطلب‪ ،‬به پنج نفر از آن‌ها‬ ‫پرداخته می‌شود‪.‬‬ ‫آکشای کومار‬ ‫بنتلی فالینگ اسپر؛ ‪35.5‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫مارک والبرگ‬ ‫کادیالک اسکاالد؛ ‪ 68‬میلیون‬ ‫دالر‬ ‫‪Cadillac Escalade‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫‪Bentley Fying spur‬‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫مارک روبرت مایکل والبرگ‪ ،‬متولد‬ ‫‪ 1971‬هنرپیشــه و تهیه‌کننده آمریکایی‬ ‫اســت‪ .‬وی در فیلم‌های زیــادی ایفای‬ ‫نقــش کــرده اســت کــه از آن جملــه‬ ‫می‌توان به «خاطرات بسکتبال» و درام‬ ‫جنگی کمدی با نام «ســه پادشــاه» درسال ‪1999‬اشــاره کرد‪ .‬همچنین وی‬ ‫درفیلم‌هایی با ژانر علمی تخیلی مانند «ســیاره میمون‌ها»‪ ،‬ســرقت مسلحانه‬ ‫مانند «شــغل ایتالیایی»‪ ،‬مهیج مانند «چهاربرادر» بازی کرده است‪ .‬وی برای‬ ‫فیلــم «رفتگان» نامزد جایز اســکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شــد و بار‬ ‫دیگر برای تهیه‌کنندگی در فیلم « جنگ‌جو» جایزه اســکار را به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ 2017‬با درآمد ‪ 68‬میلیون دالر عنوان پردرآمدترین بازیگر را از‬ ‫آن خود کرد‪.‬‬ ‫وی خودروی کادیالک اسکاالد سوار می‌شود‪ .‬این خودروی لوکس بیابانی‬ ‫در آرلینگتون تگزاس ســاخته می‌شود‪ .‬واژه «اسکاالد» به تاکتیک جنگاوری‬ ‫محاصره اشاره دارد که با خاک‌ریز دیوارهای دفاعی درست می‌کنند‪ .‬اسکاالد‬ ‫در بازار کشــورهای آمریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬مکزیک و خاورمیانه عرضه می‌شــود‪ .‬این‬ ‫خودرو از پیشــرانه هشت سیلندر به ظرفیت شــش لیتر بهره می‌برد که ‪420‬‬ ‫اسب بخار نیرو تولید می‌کند و به جعبه گیربکس هشت سرعته خودکار مجهز‬ ‫اســت‪ .‬دیفرانســیل عقب این خودرو به صورت اســتاندارد وجود دارد‪ ،‬اما دو‬ ‫دیفرانســیل بودن آن اختیاری است‪ .‬شــتاب صفر تا ‪ 100‬این خودرو در مدت‬ ‫زمان ‪ 5.8‬ثانیه صورت می‌گیرد و بیش‌ترین ســرعت آن ‪ 112‬مایل در ساعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫از دیگر ویژگی‌های اســکاالد می‌توان به کیســه هــوای بین صندلی‌های‬ ‫وســط برای جلوگیری از پرتاب سرنشــین میانی عقب‪ ،‬سیســتم هشدار نقاط‬ ‫کور‪ ،‬هشــدار ترافیک‪ ،‬سیســتم جلوگیری از برخورد‪ ،‬کــروز کنترل تطبیقی‪،‬‬ ‫هشــدار خــروج از الیــن‪ ،‬ترمزهــای جلو و عقب خــودکار و میزان ســفتی و‬ ‫کشیدگی خودکار کمربندهای ایمنی اشاره کرد‪.‬‬ ‫آکشــای کومــار‪ ،‬متولــد ‪1967‬‬ ‫هندی‪-‬کانادایــی‪،‬‬ ‫هنرپیشــه‬ ‫تهیه‌کننــده‪ ،‬بــدل‌کار و شــخصیت‬ ‫تلویزیونی اســت‪ .‬در مدت ‪ 25‬ســال‬ ‫کار‪ ،‬کومــار در بیــش از ‪100‬فیلــم‬ ‫هندی ایفای نقش کرده و جوایز آســیایی زیادی را در ســینما کســب کرده‬ ‫اســت‪ .‬وی معموال در فیلم‌های اکشــن و ماجراجویانه و اخیرا در فیلم‌های‬ ‫کمدی بازی کرده و در بیش‌تــر فیلم‌هایش نقش‌های بدل‌کارانه خطرناک‬ ‫را خــودش ایفا می‌کند و بــه همین علت به جکی چان هند شــهرت دارد‪.‬‬ ‫درسال ‪ ،2008‬کومار به پاس انجام فعالیت‌های هنری از دانشگاه ویندسور‬ ‫دکترای افتخاری گرفت و در ســال بعد‪ ‌،‬دولت هند جایزه «پادما شری» را‬ ‫به وی تقدیم کرد‪.‬‬ ‫کومار خودروی بنتلی فالیینگ اســپر سوار می‌شود که دومین خودروی‬ ‫بنتلی طی فاصله ســال‌های ‪ 2006‬تا ‪ 2013‬اســت‪ .‬خودروی مدل ‪2013‬‬ ‫از پیشــرانه ‪ 12‬ســیلندر دوقلوی توربو به ظرفیت شش لیتر بهره می‌برد که‬ ‫‪ 600‬اســب بخار نیرو تولید می‌کند‪ .‬این خودرو شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫را در مدت زمان ‪ 4.5‬ثانیه طی کرده و بیش‌ترین ســرعت آن ‪ 320‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت اســت و به جعبه گیربکس شــش ســرعته مجهز است‪ .‬مصرف‬ ‫ســوخت آن در شــهر ‪ 11‬میلی‌گرم و در بزرگ‌راه ‪ 19‬میلی‌گرم در هر ‪100‬‬ ‫کیلومتر است‪ .‬مدل ‪ 2014‬این خودرو در نمایشگاه بین‌المللی خودروی ژنو‬ ‫رونمایی شــد که پیشرانه آن با مدل قبلی یکی بوده‪ ،‬اما نیروی آن نسبت به‬ ‫مدل پیشــین ‪ 16‬اسب بخار بیش‌تر اســت‪ .‬مدل ‪ 2014‬این خودرو به جعبه‬ ‫گیربکس هشت سرعته خودکار مجهز است‪.‬‬
‫رابرت داونی جونیور‬ ‫آاودی آر‪8‬؛ ‪ 48‬میلیون دالر‬ ‫‪Audi R8‬‬ ‫رابرت جــان داونی جونیــور‪ ،‬متولد‬ ‫‪ 1965‬هنرپیشــه و خواننــده آمریکایی‬ ‫است‪ .‬براســاس اعالم مجله «فوربس»‬ ‫‌به مدت ســه ســال متوالی طی فاصله‬ ‫ســال‌های ‪ 2012‬تــا ‪ 2015‬داونــی در‬ ‫صدر فهرســت بازیگــران پردرآمد قرار‬ ‫گرفــت به طــوری که درآمد وی بیــن ژوئن ‪ 2014‬تا ژوئــن ‪ 2015‬حدود ‪80‬‬ ‫میلیون دالر برآورد شــد‪ .‬در ســن پنج ســالگی در فیل ‌م پدرش بــا نام «پوند»‬ ‫در ســال ‪ 1970‬بازی کــرد‪ .‬وی برای ایفای نقش در فیلــم «چارلی چاپلین»‬ ‫نامزد جایزه اســکار و برنده جایزه بفتار برای بهترین بازیگر نقش اول مرد شد‪.‬‬ ‫همچنین برای بازی در سریال «‪»Ally McBeal‬توانست جایزه گلدن گلوب‬ ‫را از آن خود کند‪ .‬وی خودروی آاودی آر‪ 8‬سوار می‌شود‪ .‬این خودروی اسپرت‬ ‫دو دیفرانسیل توسط شرکت آاودی در سال ‪ 2006‬رونمایی شد‪ .‬این خودرو از‬ ‫پیشــرانه ‪ 10‬سیلندر به ظرفیت ‪ 5.2‬لیتر بهره می‌برد که ‪ 540‬اسب بخار نیرو‬ ‫تولید می‌کند و به جعبه گیربکس هفت سرعته خودکار مجهز است‪ .‬مدل‌های‬ ‫کوپه و کانورتیبل این خودرو در دســترس عموم قرار دارند‪ .‬این خودرو شــتاب‬ ‫صفر تا ‪ 100‬ثانیه را در مدت زمان ‪ 2.9‬ثانیه طی کرده و بیش‌ترین سرعت آن‬ ‫‪ 205‬کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫کریس هامسورث‬ ‫آکورا؛ ‪ 31.5‬میلیون دالر‬ ‫‪Acura‬‬ ‫کریستوفرهامسورث‪ ،‬متولد ‪1983‬‬ ‫هنرپیشه استرالیایی است که به دلیل‬ ‫ایفــای نقــش در ســریال تلویزیــون‬ ‫اســترالیا به نام «خانــه و دوری» طی‬ ‫فاصله ســال‌های ‪ 2004‬تــا ‪ 2007‬و‬ ‫«ثــور» در دنیای ســینمایی مارول از‬ ‫سال ‪ 2011‬معروف و مشهور شد‪ .‬همچنین وی در فیلم‌های علمی تخیلی‬ ‫و ماجراجویــی مانند «گریز بی‌نقص» ســال ‪ ،2009‬کمدی وحشــت مانند‬ ‫«کلبه‌ای درجنگل» ســال ‪« ،2012‬ســفید برفی و شکارچی» سال ‪،2012‬‬ ‫فیلم جنگی «ســحرگاه ســرخ» سال ‪ 2012‬و «شتاب» ســال ‪ 2013‬بازی‬ ‫کرده است‪ .‬دو برادر وی لوک و لیام همسورث نیز بازیگر هستند‪.‬‬ ‫کریــس همســورث خودروی آکورا ســوار می‌شــود‪ .‬آکورا تولیــد کننده‬ ‫خودروهــای لوکس برنده ژاپنی هونداســت‪ .‬این برنــد در آمریکا و کانادا در‬ ‫مــارس ‪ 1986‬بــه بازار خودروی لوکــس با عملکرد باال رونمایی شــد‪ .‬این‬ ‫خودرو در هنگ‌کنگ ســال ‪ ،1991‬در مکزیک ســال ‪ ،2004‬درچین سال‬ ‫‪ ،2006‬در روسیه سال ‪ 2014‬و در کویت و اکراین سال ‪ 2015‬فروخته شد‪.‬‬ ‫معرفــی این خودرو به بازار ژاپــن به دلیل دالیل اقتصــادی و بحران مالی‬ ‫ســال ‪ 2008‬با تاخیر انجام شــد‪ .‬امروزه رقبای آکورا‪ ،‬دو شــرکت لکسوس‬ ‫و اینفینیتی هســتند‪ .‬مدل ام‌دی‌ایکس آکورا از پیشــرانه شــش سیلندر به‬ ‫ظرفیت ‪ 3.5‬لیتر بهره می‌برد که ‪ 290‬اســب بخــار نیرو تولید می‌کند و به‬ ‫جعبه گیربکس ‪ 9‬سرعته مجهز است که بسیار روان عمل می‌کند‪.‬‬ ‫تام کروز‬ ‫بوگاتی ویرون؛ ‪ 43‬میلیون دالر‬ ‫‪Bugatti Veyron‬‬ ‫تامس کروز ماپوتر‪ ،‬متولد ‪ 1962‬که نام حرفه‌ای وی تام کروز اســت هنرپیشه و تهیه‌کننده آمریکایی است‪ .‬وی‬ ‫ســه بار نامزد جایزه اســکار شده و ســه بار جایزه گلدن گلوب را از آن‌ خود کرده است‪ .‬آغاز کار حرفه‌ای وی در سن‬ ‫‪ 19‬ســالگی برای فیلم «عشق بی‌پایان» بود‪ .‬کروز با بازی در فیلم «ماموریت غیرممکن» شهرت فراوانی به دست‬ ‫آورد‪ .‬در ســال ‪ 2012‬وی پردرآمدترین بازیگر هالیوود به حســاب آمد به صورتی که ‪ 16‬نسخه از فیلم‌هایی که وی‬ ‫بازی کرده بود‪ ،‬ارزشــی به مبلغ ‪ 100‬میلیون دالر داشــت‪ .‬در سپتامبر ‪ ،2017‬فیلم‌های کروز به رقمی بیش از سه‬ ‫میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر رسید و او را به هشتمین بازیگر پردرآمد در آمریکای شمالی تبدیل کرد‪ .‬در سال ‪،1990‬‬ ‫وی سه بار برنده جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در فیلم‌های «متولد چهارم جوالی»‪« ،‬جری مگوایر» و «مگنولیا» شد‪.‬‬ ‫وی یک بار برنده جایزه ساترن شده است‪.‬‬ ‫تام کروز خودروی بوگاتی ویرون سوار می‌شود که طراحی و توسعه این محصول در شرکت فولکس‬ ‫واگن انجام شــده اســت‪ .‬این خودرو از پیشرانه ‪ 16‬ســیلندر به ظرفیت هشت لیتر بهره می‌برد‬ ‫کــه ‪ 1001‬اســب بخــار نیرو و گشــتاور ‪ 1500‬نیوتن متــر تولید می‌کند کــه در نوع خود‬ ‫بزرگ‌ترین دســتاورد فنی است‪ .‬شــتاب صفر تا ‪ 100‬بوگاتی ویرون در مدت زمان ‪2.4‬‬ ‫ثانیه صورت می‌گیرد و بیش‌ترین ســرعت آن ‪ 408‬کیلومتر در ســاعت اســت قبل از‬ ‫این که تمام سوخت آن به پایان برسد‪ .‬گینس‪ ،‬خودروی بوگاتی ویرون را که به جعبه‬ ‫گیربکس هفت سرعته دو کالچه مجهز است‪ ،‬سریع‌ترین خودروی دنیا نامیده است‪.‬‬ ‫فرمان‌پذیری آن بســیار نرم و روان اســت‪ .‬بدنه تماما از فیبر کربن است و در صورت‬ ‫سفارش مشتری بدنه پوشیده از جنسی پولیش شده در اختیارش قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪43‬‬
‫نوآوران‬ ‫بازدید رویایی‬ ‫نوآوران جوان به دعوت مجله ایران خودرو از خطوط تولید ایران‌خودرو دیدن کردند‬ ‫‪49244‬‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫توجه به نیازها و انجام تحقیقات کاربردی برای پاســخ به نیازهای کشــور‪ ،‬امروزه بیش از هر زمان‬ ‫دیگری به دغدغه تصمیم‌گیران تبدیل شــده اســت‪ .‬مهم‌ترین مشکل پژوهش در ایران‪ ،‬اتصال آن‬ ‫به بازار تولید و مصرف اســت و حلقه مفقوده این فرآیند‪ ،‬نبو ‌د ارتباط میان پژوهشگاه‌ها‪ ،‬دانشگاه‌ها‬ ‫و صنعت است‪.‬‬ ‫هفته‌نامــه ایران‌خــودرو با هــدف برقراری ایــن ارتباط وانگیزه بخشــیدن به جوانان و شناســایی‬ ‫اختراع‌های کاربردی با قابلیت تجاری‌‌ســازی و تســهیل مســیر حرکت آن‌ها به منظور رسیدن به‬ ‫محصولــی دانش بنیان و تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت علمی‪ ،‬عده‌ای‬ ‫از ایــن مخترعان جــوان را برای بازدید از خطوط تولید ایران‌خــودرو دعوت کرد‪.‬گزارش این بازدید‬ ‫را می‌خوانید‪.‬‬ ‫هفته گذشــته نخســتین گروه ‪ 20‬نفــره از نوآوران‪ ،‬از‬ ‫مجموعه ســالن‌های پرس سه‪ ،‬بدنه‌ســازی پنج‪ ،‬مونتاژ‬ ‫چهــار و مرکز تحقیقــات‪ ،‬طراحی و توســعه محصوالت‬ ‫جدیــد ایران‌خــودرو دیــدن کردنــد‪ .‬در این بازدیــد که با‬ ‫هدف آشــنایی هرچه بیش‌تر نــوآوران و نخبگان جوان با‬ ‫فرآیند تولید خودرو و بخش‌هــای مختلف کارخانه انجام‬ ‫شــد‪ ،‬نوآوران جوان کــه برخی از آنان از شــهرهای دور‬ ‫نظیــر زابل آمده بودند‪ ،‬توانســتند از نزدیک با فرآیندهای‬ ‫تولید خودرو آشــنا شــوند ‪ .‬تالش‌ها و دستاوردهای گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو برای نوآوران بســیار تحسین‌برانگیز‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬ ‫بود بــه صورتی که زمینه‌های تعامل این گروه با شــرکت‬ ‫ایران‌خودرو را فراهم خواهد آورد‪.‬‬ ‫□‬ ‫امیرسیاحان‪ ،‬مخترع سامانه ترکیبی انرژی خورشیدی‬ ‫برای کاهــش مصرف ســوخت خودرو‪،‬عبدالرضا عابدی‬ ‫تجریشی‪ ،‬مخترع دستگاه الکترومکانیکی میزان فرمان‬ ‫خودرو با اســتفاده از حســگر شناســایی مــکان‪ ،‬محمد‬ ‫رجبلو‪ ،‬مخترع سیســتم کنترل خودکار سرعت خودرو با‬ ‫دریچه گاز مکانیکی توســط کنترلر مقــاوم ‪ ، pid‬محمد‬ ‫عامری‪ ،‬مبتکــر کلید ضد آب الکترونیکی شیشــه باالبر‬ ‫خودرو‪ ،‬وحید زلفی زره‌شــوران‪ ،‬مبتکر سیســتم ایمنی و‬ ‫کنترل شیشه باال بر خودرو در مقابل فشار جسم خارجی‪،‬‬ ‫مصطفی تقی‌زاده‪ ،‬مبتکر سیســتم خنک‌کننده دیســک‬ ‫ترمــز در خودروهای فرمول یک‪ ،‬مســابقه‌ای‪ ،‬معمولی و‬ ‫موتورهای ســیکلت مسابقه‌ای و تندرو‪ ،‬مرتضی راشکی‪،‬‬ ‫مبتکــر نوعی ترمز بــرای جلوگیری از برگشــت به عقب‬ ‫خودروهــای ســبک و ســنگین در جاده‌های شــیب‌دار‬ ‫و متوقــف کــردن آن‌ها در انحرافات بیــش از ‪ 90‬درجه‪،‬‬ ‫بهــزاد غفرانی‪ ،‬مبتکر تابلو هوشــمند با قابلیت ارســال و‬ ‫دریافت اطالعات جاده‌ای توســط خودرو با فن‌آوری‌های‬ ‫‪ RF-ID‬و‪ ،Wireless‬امیــر اقشــایی دریانــی‪ ،‬مبتکــر‬ ‫اســتارت هوشــمند خــودرو‪ ،‬مهدی عســگرپور‪ ،‬مخترع‬ ‫آب‌ســردکن و میوه ســردکن برای خودروهای ســبک و‬ ‫ســنگین قابل حمل بدون اســتفاده از کمپرســور و گاز و‬ ‫سیســتم ترمودینامیک‪ ،‬عبدالحمید و عبدالمجید خلفی‬ ‫و حســین دهقانــی‪ ،‬ســازندگان خــودروی کم‌مصرف با‬ ‫سیســتم انتقال قدرت متناســب با وزن و سرعت خودرو‪،‬‬ ‫ســید امیر شاددل‪ ،‬ســازنده دســتگاه آزمون مشخصات‬ ‫تســمه زمان‌بندی موتور خــودرو‪ ،‬مهدی رضایی ناشــر‪،‬‬ ‫مخترع سیســتم ایجاد پوشــش ضد بخار بر روی شیشه‬ ‫خودرو با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم مزدوج‬ ‫شــده‪ ،‬امیرکشتی آرای‪ ،‬ســازنده نوعی خودروی آفرود و‬ ‫دارای چندین اختراع خودرویی‪ ،‬محمد حســین کاظمی‪،‬‬ ‫مخترع محلول با قابلیــت از بین بردن زنگ‌زدگی‪ ،‬الهام‬ ‫شجاعی ارانی‪ ،‬مبتکر سیستم گرم‌کن شیشه‌شوی خودرو‬ ‫با اســتفاده از دو حسگر و یک ســیم گرم کننده در مسیر‬ ‫جریــان آب و مرضیه قائــم ملکی‪ ،‬مبتکر سیســتم قفل‬
‫عبدالحمید خلفی‪ :‬این‬ ‫بازدید فرصت خوبی بود تا با‬ ‫تکنولوژی‌های مدرن به کار‬ ‫رفته در خطوط تولید و‌مرکز‬ ‫طراحی و توسعه محصوالت‬ ‫جدید ایران‌خودرو که برای ما از‬ ‫اهمیت بسیار زیادی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬آشنا شویم‬ ‫اســتارت لمســی خودرو‪ ،‬نوآورانی بودند که در این بازدید‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫□‬ ‫مخترعان جوان می‌گویند تعامل بیش‌تر خودروسازان‬ ‫با نخبگان و بهره‌‏گیــری از تجارب و تخصص‏‌های آنان‪،‬‬ ‫به تعریف پروژه‏‌های تحقیقاتی‪ ،‬پیشــرفت و بهبود صنعت‬ ‫خودروی کشور منجر می‌شود‪.‬‬ ‫وحید زلفی یکــی از جوانان مختــرع گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫جلســه بین نوآوران با مدیــران مربوطــه‪ ،‬پی‌گیری روند‬ ‫صنعتی‌ســازی طرح‌ها و حمایت‌ها برای انبوه‌ســازی از‬ ‫اختراعات ثبت شــده و دعوت به کار نــوآوران به صورت‬ ‫پروژه‌ای در جهت پی‌گیری و به سرانجام رساندن طرح‌ها‬ ‫در صنعت خــودرو می‌تواند از جمله نقاط مثبت این اقدام‬ ‫سازنده باشد‪.‬‬ ‫مرتضی راشــکی دارای ســه گواهی ثبــت اختراع نیز‬ ‫ضمن این که بازدید را خیلی خوب ارزیابی کرد‪ ،‬خواســتار‬ ‫تمهیــد امکانی برای ارایه طرح‌هــا و اختراعات مبتکران‬ ‫جوانبه خودروسازان شد‪ .‬به گفته وی بسیاری از طرح‌ها‪،‬‬ ‫ارزش تحقیق و توسعه را دارند‪.‬‬ ‫عبدالحمید خلفی یکی دیگر از نوآوران با ابراز شگفتی‬ ‫ازتکنولــوژی خطوط رباتیک ‪ ،‬گفــت‪ :‬این بازدید فرصت‬ ‫خوبــی بــود تا بــا تکنولوژی‌های مــدرن بــه کار رفته در‬ ‫خطوط تولید و‌مرکز طراحی و توســعه محصوالت جدید‬ ‫ایران‌خودرو که برای ما از اهمیت بســیار زیادی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬آشنا شویم‪.‬‬ ‫در این بازدید که با هدف آشنایی هرچه بیش‌تر نوآوران‬ ‫و نخبــگان جــوان با فرآینــد تولید خــودرو و بخش‌های‬ ‫مختلــف کارخانه انجام شــد؛ نوآوران جوان توانســتند از‬ ‫نزدیک با فرآیندهای تولید خودرو آشــنا شــوند که از این‬ ‫میان مرکز طراحی و توسعه محصوالت جدید‪ ،‬بیش‌ترین‬ ‫درصد توجه مخترعان را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫در ســالن پرس ســه‪ ،‬نماینــده این ســالن مصطفی‬ ‫پاییزی شــرح کاملــی از فرایندهای این ســالن داد ؛ از‬ ‫جمله انبــار کویل‪ ،‬انتقــال خط پلنکینــگ‪ ،‬انبار پلنک‪،‬‬ ‫انــواع قالب‌های پرس فرم‪ ،‬فــرج و برش‪ ،‬نوع ربات‌ها‪،‬‬ ‫نــوع کنترل کیفیت در خط نهایی پرس و دســتگاه‌های‬ ‫اندازگیری دقیق و ‪...‬‬ ‫او همچنین به ارایه توضیحاتی در خصوص دغدغه و‬ ‫مشــکالت سالن پرداخت و در پایان بازدید‪ ،‬کارت‌هایی را‬ ‫برای اســتمرار ارتباط بین مخترعان توزیع کرد‪ .‬دوستان‬ ‫نوآور در پاســخ به این ســوال که به جــز مکان‌های مورد‬ ‫بازدید‪ ،‬عالقه مند بودند چه بخش‌های دیگری را ببینند؟‬ ‫به ســالن‌های رنگ‪ ،‬موتورســازی و مونتــاژ خودروهای‬ ‫جدیدی همچون دنا پالس و پژو ‪ 2008‬اشــاره کردند‪ .‬در‬ ‫پاســخ به این سوال که چه پیشــنهاد ویژه‌ای برای ارتباط‬ ‫بخش صنعت با نوآوران دارید؟ پاسخ‌‌های گوناگونی ارایه‬ ‫کردند کــه از آن جملــه می‌توان به ایجاد یــک دبیرخانه‬ ‫دایمی برای نوآوران در ایران‌خودرو‪ ،‬برگزاری جلسه بین‬ ‫نوآوران با مدیران مربوطه‪ ،‬پی‌گیری روند صنعتی‌ســازی‬ ‫طرح‌هــا و حمایت‌ها برای تجاری‌ســازی اختراعات ثبت‬ ‫شده و دعوت به کار نوآوران به صورت پروژه‌ای در جهت‬ ‫پی‌گیری و به سرانجام رساندن طرح‌ها در صنعت خودرو‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪45‬‬
‫شوماخر وطنی‬ ‫‪49246‬‬ ‫لغت‌نامهکدخدا‬ ‫فرامرز سیدآقایی‬ ‫در قاموس شــوماخروطنی همان‌طور که اتومبیل وســیله‌نقلیه‌ای اســت برای همه‬ ‫جــا حتی خیابــان‪ ،‬خیابان هم مکانی اســت برای انجــام همه کار حتــی رانندگی‪ .‬اگر‬ ‫لغت‌نامه‌ای برای شــوماخروطنی جماعت نوشته می‌شد می‌دیدید که هر اسم و واژه‌ای‬ ‫برای خودش مفهومی وســیع و شــگفت‌انگیز دارد که شــوماخروطنی براساس همان‬ ‫مفهوم با آن اســم و شی ســلوک می‌کند و براســاس همان مفاهیم وقتی پشت فرمان‬ ‫می‌نشــیند چنــان رفتار می‌کند که هرکــه نداند خیال می‌کند او کدخــدای کل ممالک‬ ‫محروســه و غیرمحروســه از زمین تا فضاست‪ .‬تصورش را بکنید که در شهرما چهارپنج‬ ‫میلیون شوماخروطنی پشت فرمان نشســته و هریکی برای خودش کدخداست‪ .‬نتیجه‬ ‫چه می‌شود؟ برایتان می‌نویسیم‪ .‬به ما اعتماد کنید‪.‬‬ ‫‪ ‬بیت مغشوش‪:‬‬ ‫راهی‌ست این خیابان که برای ما هیچش کناره نیست‬ ‫آن‌جا جز آن که گاز دهند و ویراژ هیچ چاره نیست‬ ‫هر گه که گهگه دنده زنی و گاز دهی خوش دمی بود‬ ‫در کار شوماخروطنی حاجت هیچ استخاره نیست‬ ‫ما را ز خط‌کشی و چراغ زرد مترسان و گاز بده‬ ‫کاین لوس‌بازی‌ها در شهرما هیچ کاره نیست‬ ‫آهن‌پاره‌ ببین که ما را چه‌سان ‪ ‬سرکیف می‌کند‬ ‫رسم شوماخری‌ست گناه طالع و جرم ستاره نیست‬ ‫اتول سواری به چشم پاک توان دید چو نیک بنگری‬ ‫کاین دفتر پر رمز و راز جای هر واژه ‪ ‬نیست‬ ‫فرصت شمر در خیابان بران و بگاز و معلق بزن‬ ‫چون راه و چاه شوماخروطنی چندان آشکاره نیست‬ ‫القصه بیا و بنشین به جمع رندان فرمان به‌دست‬ ‫حیران آن شوماخرم که کم از سنگ خاره نیست‬ ‫وقتی لغت‌نامه کدخدا(نام دیگرش لغت‌نامه شــوماخروطنی اســت) را ورق می‌زنید‪،‬‬ ‫به کلمات و لغت‌هایی برمی خورید که اســتفاده روزمره دارد و نشان‌دهنده عمق معنای‬ ‫لغات اســت‪ .‬آن‌جاست که متوجه می‌شــوید هر لغتی یک معنای ظاهری دارد و یک یا‬ ‫چندین معنای باطنی‪ .‬می‌فهمید معنای باطنی لغت‌ها را فقط شــوماخروطنی‌ها کشف‬ ‫کــرده اند‪ .‬این لغت‌نامه را میــرزا علی اصغر کدخدا ملقب به «کخــو» جمع آوری کرده‬ ‫و هنگام مسافرکشــی به مســافران خود می‌فروشد و اگر هر مســافری از خریدن این‬ ‫لغت‌نامــه خودداری کنــد‪ ،‬اصغرآقا دلخور می‌شــود و او را با گفتــن «کخو» از ته‬ ‫حلق می‌ترســاند و از ماشــین پیاده می‌کند‪ .‬اجازه دهید به برخی از لغات و واژه‌های این‬ ‫لغت‌نامه نگاهی بیندازیم‪:‬‬ ‫خیابان‪ -‬مجموعه‌ای از آســفالت‪ ،‬چاله‪ ،‬چوله‪ ،‬جدول‪ ،‬درخت‪ ،‬دریچه‌های باالتر یا‬ ‫پایین‌تر از سطح زمین و جوی آب که چون کمبود آب است و دیگر آبی نمانده جوی هم‬ ‫نمی سازند و دربرخی از راه‌ها جوی‌ها را سرپوشیده کرده و باعث شده‌اند خیابان و‪  ‬پیاده‬ ‫رو باهم یکی شــود‪ .‬با این وصف شــوماخروطنی مختار اســت که برای رانندگی یا حتی‬ ‫شترســواری از خیابان استفاده کند یا پیاده‌رو چون وقتی جوی نباشد به راحتی می‌توان‬ ‫فرمان را چرخاند و کشید تو پیاده‌رو‪.‬‬ ‫عــرض خیابان‪ -‬در قوانین رانندگی با ایــن لغت زیاد برخورد می‌کنید که اگر عرض‬ ‫خیابــان‪ ،‬مگــر عرض خیابان‪ ،‬از عــرض خیابان‪ ،‬در عرض خیابــان و از این قصه‌های‬ ‫لــوس‪ .‬عرض خیابان یعنــی همان جایی کــه می‌توانید عمود بــرآن گاز بدهید‪ .‬عرض‬ ‫خیابان اصوال به دو‪ ،‬ســه‪ ،‬چهار یا پنج قســمت گاهی مســاوی و گاهی نامساوی(دلیل‬ ‫این پدیده ذیل لغت بعدی شــرح داده شــده است) تقسیم می‌شود‪ ،‬اما معموال هریک از‬ ‫این قســمت‌ها به یکی از قاره‌ها اصابت می‌کند که گاهی به دلیل نامفهوم بودن تابلوها‬ ‫حتما باید آن را تا ته بروید تا ببینید از کدام قاره سردر می‌آورید‪ .‬عرض خیابان هیچ‌وقت‬ ‫نباید مســاوی باشد چون باعث می‌شــود ذهن شــوماخروطنی از اصول اولیه مرام‌نامه‬ ‫شــوماخروطنی(ر‪.‬ک شماره آینده مجله) دور شــود‪ .‬عرض خیابان باید گاهی در بعضی‬ ‫جاها همین‌طوری تفریحی و مرامی و گاهی براساس اندازه‌اش ناگهان کم یا زیاد شود‪،‬‬ ‫امــا تعداد قســمت‌های آن نباید از تعداد قاره‌ها بیش‌تر شــود چــون از کره زمین بیرون‬ ‫می‌زنــد و این هم با توجه به تکنولوژی وســایل نقلیه امروزین بشــر نوعی بی‌معرفتی در‬ ‫حق شوماخروطنی‌هاست‪.‬‬ ‫بیت مغشوش‪:‬‬ ‫در خیابان گر به شوق قاره خواهی زد قدم‬ ‫پیچ و واپیچ گر دهد عرض خیابان غم مخور‬ ‫ط کشی چیزی است که عرض خیابان را به چند قسمت تقسیم می‌کند؛‬ ‫خط‌کشی‪ -‬خ ‌‌‬ ‫گاهی یک قســمت‪ ،‬گاهی دو قسمت‪ ،‬گاهی سه قســمت که همه این‌ها بستگی دارد به‬ ‫ط انداز‪ .‬اگر بخواهد به شوماخروطنی‌ها حال‬ ‫مرام و داش‌مشــدی‌گری راننده ماشــین خ ‌‬ ‫بدهد گاهی خیابان را به پنج قسمت هم تقسیم می‌کند تا شوماخروطنی‌ها همه باهم گاز‬ ‫بدهند و خوش باشــند‪ .‬صاف بودن یا زیگزاگ یا انحنای خط کشــی‬ ‫خیابان‌ها بستگی دارد به مقدار و عمق چرت‌زدگی راننده ماشین‬ ‫خــط انداز‪ .‬این خط کشــی‌ها در اشــکال منحنی سینوســی‪،‬‬ ‫هذلولــی‪ ،‬زاویه دار ‪ 60 ،45 ،30‬و ‪ 90‬درجه و گاهی هم صاف‬ ‫و بدون زاویه بر کف خیابان کشــیده می‌شــود و البته گاهی هم‬ ‫از پیاده‌رو ســردر می‌آورد‪ .‬در بزرگ‌راه‌های شهرما‪ ،‬به دلیل این‌که‬ ‫گاهی ســه‌بانده می‌شــوند‪ ،‬گاهی دوبانده‪ ،‬گاهی چهاربانده‪ ،‬گاهی ناگهان‬ ‫از چهاربانده به ســه‌بانده تقلیــل می‌یابند و گاهی ناگهان از ســه بانده به یک بانده‬ ‫ط‌کشــی‌های زیبایی در آن‌ها دیده می‌شــود که مشخص‬ ‫نزول درجه می‌کنند‪ ،‬خ ‌‬ ‫می‌کند راننده ماشــین خط انداز می‌خواسته با آفریدن اشکال زیبا و دیدنی کاری‬ ‫کند که شــوماخروطنی‌ها سرگرم شــوند و هنگام رانندگی حوصله‌شان سر نرود‪.‬‬ ‫انتهای این خط‌کشی‌ها گاهی وسط زمین و هوا رها می‌شود‪ ،‬اما گاهی با انحنای‬ ‫رمانتیک به جدول ســمت راست خیابان می‌رسد‪ .‬شوماخروطنی‌هایی که عادت‬ ‫دارند روی خط حرکت کنند بارها دیده شده رفته‌اند روی جدول و درخت و غیره‪.‬‬ ‫رانندگان ماشــین‌های خط انداز بهتر است راه شوماخروطنی‌ها را به این شکل‬ ‫ط کشی بالتکلیف را با‬ ‫نبرند‪ .‬پیشــنهاد کدخدا اصغرآقا این اســت که انتهای خ ‌‬ ‫تصویر گل و بلبل یا حداقل با تصویر پلنگ صورتی تزیین و مشخص کنند تا کار‬ ‫شوماخروطنی‌ها به جدول سیمانی نکشد‪.‬‬ ‫بیت مغشوش‪:‬‬ ‫خط اندازی گر به دستت داد چرخ روزگار‬ ‫هرچه می‌خواهی ببر اما نبر راه کسی‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬
‫کلینیکمجازی‬ ‫مراقبت‌های زمستانی از خودرو‬ ‫‪49247‬‬ ‫محافظت از باتری‬ ‫◄امروزه با وجود ترافیک باال و حجم زیاد خودروها‬ ‫در شــهرهای شلوغ‪ ،‬خیلی از افراد ترجیح می‌دهند تا‬ ‫از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند‪ .‬بنابراین امکان‬ ‫دارد تعداد قابل توجهی از خودروهای شــخصی فقط‬ ‫آخــر هفته‌ها مورد اســتفاده قــرار بگیرنــد و در باقی‬ ‫روزهای هفته‪ ،‬بدون این‌که حتی استارت زده شوند‪،‬‬ ‫در گوشــه‌ای از پارکینــگ و یــا در مقابــل خانــه فقط‬ ‫جاخوش کنند‪.‬‬ ‫البته این به معنی کاهش نرخ خرید خودرو توسط مردم‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه منظور اســتفاده روزمره از خودروی شخصی‬ ‫اســت‪ .‬بسیاری از افراد اگر روزانه از خودروی خود استفاده‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬اما همیشه آخر هفته به گشت و گذار و رانندگی‬ ‫طوالنی مدت می‌پردازند‪ ،‬ولی همیشــه همه چیز آن‌طور‬ ‫پیش نمی‌رود که ما انتظارش را داریم‪ .‬شــاید بالاســتفاده‬ ‫مانــدن خــودرو در برخــی هزینه‌ها و اســتهالک قطعات‬ ‫مصرفــی‪ ،‬مخصوصــا هنــگام اســتفاده در ترافیک‌های‬ ‫شهری‪ ،‬باعث صرفه جویی باال و سالم ماندن آن شود‪ ،‬اما‬ ‫یک‌سری مشکالت را هم باخودش به دنبال دارد‪.‬‬ ‫یکــی از مهم‌ترین مســایلی که در این نــوع نگه‌داری‬ ‫از خــودرو‪ ،‬مخصوصا در آب و هوای ســرد می‌توان دید‪،‬‬ ‫مشکل «روشــن شدن» است‪ .‬اگرچه حرف و حدیث‌های‬ ‫زیادی در مــورد چگونه و چه موقع اســتارت زدن خودرو‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬اما رعایــت چندین نکته هنــگام رها کردن‬ ‫طوالنی مدت خودرو بسیار حایز اهمیت است‪ .‬مدتی قبل‬ ‫یکی از موسســات تحقیقاتی مطلبی درمورد پارک خودرو‬ ‫در فصل زمســتان منتشر کرده بود و در آن به تفکر غالب‬ ‫اکثــر مردم که فکــر می‌کنند اگر لــوازم الکتریکی داخل‬ ‫خودرو همچون چراغ‌ها‪ ،‬رادیو‪ ،‬سیســتم گرمایشی و …‬ ‫خاموش باشند‪ ،‬فرآیند خالی شدن باتری اتفاق نمی‌افتد‪،‬‬ ‫اشاره داشت‪ .‬این در صورتی است که هنگام استارت زدن‬ ‫خودرو‪ ،‬این مســائل دخیل نیســتند و فرآیند پیچیده‌تری‬ ‫اتفــاق می‌افتــد‪ .‬در ایــن مطلــب آموزشــی همچنین به‬ ‫افــرادی که به فضای بســته پارکینگ دسترســی ندارند‬ ‫پیشــنهاد شــده تا خودروی خود را طوری پــارک کنند تا‬ ‫مجموعه موتور توسط یک دیوار یا موانعی از جریان وزش‬ ‫بادهای سرد در امان باشد‪◄.‬‬ ‫امــا دلیل اصلی که بــرای این موضوع عنوان شــده‪،‬‬ ‫تاثیر بسیار شدیدتر آب و هوای سرد به فرآیند تخلیه شدن‬ ‫باتری خودروهاســت‪ .‬درواقع زمانی که هوا سرد می‌شود‬ ‫واکنش‌ها و فعل و انفعاالت شــیمیایی که درون باتری‌ها‬ ‫اتفاق می‌افتد‪ ،‬بســیار کند شــده و در نتیجه توان کم‌تری‬ ‫تولید می‌شــود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬در این شرایط روغن موتور‬ ‫خودرو هم بســیار سفت شــده و برای این‌که در مجموعه‬ ‫موتور به حرکــت دربیاید‪ ،‬به قدرت بیش‌تری نیاز دارد که‬ ‫باتری هنگام استارت زدن باید فراهم کند‪.‬‬ ‫اگر شــما در وضعیتی قرار گرفتید که با استارت زدن‬ ‫موفق به روشن کردن خودرو نشــدید‪ ،‬پیشنهاد می‌شود‬ ‫ســوییچ را به حالت اولیه برگردانده و حداقل به مدت دو‬ ‫دقیقه منتظر بمانید‪ .‬ســپس سوییچ را باز کرده و چند بار‬ ‫پدال گاز را فشــار داده و به مدت حداکثر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬ثانیه‬ ‫استارت بزنید‪ .‬البته اگر باتری خودروی شما حداقل شارژ‬ ‫خود را هم از دســت بدهد‪ ،‬مشکل بســیار بدتر می‌شود‬ ‫چراکــه فرآیند اســتارت زدن هم متوقف شــده و عمال‬ ‫شــانس روشن شدن خودرو توسط شما به صفر می‌رسد‪.‬‬ ‫◄ در بســیاری از منابع معتبر آموزشــی درباره خودرو به‬ ‫این نکته اشــاره شده که در فصل ســرما به هیچ عنوان‬ ‫از باتری خودرو غافل نشــوید؛ مخصوصا اگر قرار اســت‬ ‫مدت نســبتا طوالنی بدون استفاده باقی بماند‪ .‬البته این‬ ‫موضــوع در آب و هوای گرم هم اهمیت دارد‪ ،‬ولی بازه‬ ‫زمانی کمی طوالنی‌تر اســت‪ .‬اقدامــات پیش‌گیرانه‌ای‬ ‫که معموال توصیه می‌شــود‪ ،‬خارج کردن کامل باتری از‬ ‫خودرو و قرار دادن آن در یک فضای بســته مثل انباری‬ ‫است‪ .‬به همراه داشــتن یک شارژر مخصوص که تحت‬ ‫عنوان ‪ trickle charger‬شــناخته می‌شــود‪ ،‬می‌تواند‬ ‫راه حــل ایده‌آلــی برای شــارژ باتری خالی شــده در هر‬ ‫زمانی محســوب شود‪ ،‬ولی شــاید این نسخه برای همه‬ ‫امکان پذیر نباشد‪.‬‬ ‫تعــداد قابل توجهی از افراد بنا به دالیلی مثل نداشــتن‬ ‫پارکینــگ‪ ،‬خــودروی خــود را در کوچه یا خیابــان پارک‬ ‫می‌کنند و یا این‌که امکان خرید شــارژر باتری را ندارند‪ .‬در‬ ‫این حالت به‌عنوان یک راه حل موقت‪ ،‬پیشــنهاد می‌شود‬ ‫اتصال منفی باتری را جدا کنید‪ .‬بازهم تاکید می‌شود که این‬ ‫شــیوه نباید به عنوان یک روش دایمی مورد اســتفاده قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬زیرا باتری فرآیند دشــارژ شدن را همچنان خواهد‬ ‫داشت‪ .‬بعد از قطع اتصال سیم منفی‪ ،‬به هیچ عنوان با سیم‬ ‫خطرناک مثبت کاری نداشته باشید‪ .‬جدای از این‌که باتری‬ ‫را از ماشین جدا کرده و به خانه می‌برید و یا فقط سیم منفی‬ ‫را قطع می‌کنید‪ ،‬بهترین راه‌حل ممکن این است که هر دو‬ ‫ســه روز یک‌بار خودروی خود را استارت زده و به مدت ‪10‬‬ ‫دقیقه روشــن رها کنید و یا حداقل یک دوری با آن بزنید تا‬ ‫مشکل خاصی برای باتری آن پیش نیاید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪47‬‬
‫باشگاهخوانندگان‬ ‫ما و شما‬ ‫‪49248‬‬ ‫گزارش یکی از خوانندگان مجله از ساخت‬ ‫شاسی دست ساز‬ ‫محمــد امیــن اعتمادخواه‪16،‬ســاله محصــل پایــه یازدهــم هنرســتان‬ ‫نمونــه دولتی امام صادق(ع) تهران‪ :‬ســام‪ ،‬من یکی از اعضای شــورای‬ ‫خوانندگان مجله خوب ایران‌خودرو هستم ‪.‬‬ ‫من و دو نفر دیگر از دوستانم علی حیدری نژاد و امیررضا مهرپسند از دی ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬شروع به ساخت یک شاسی دست ساز کردیم که بعد از مشورت‌های‬ ‫فراوان تصمیم گرفتیم که بر روی شاســی‪ ،‬موتور پراید کاربراتوری قرار دهیم که‬ ‫بعد از کار کردن‌های زیاد و نومیدی‌های بسیاری توانستیم کار شاسی و سرویس‬ ‫کردن و سوار کردن موتور را به اتمام برسانیم‪ .‬البته بعد از گذشت یک سال از کار‬ ‫و به اتمام رســاندن موتور و شاسی‪ ،‬هنوز هم مقداری کار ناتمام باقی مانده است‬ ‫که بعد از سوار کردن آن‌ها خودرو آماده حرکت کردن می‌شود‪.‬‬ ‫نظرسنجی‬ ‫نتایج نظرخواهی از خوانندگان ‪ +‬نظرات اعضای شورای خوانندگان درباره مجله شماره ‪491‬‬ ‫برای این که بتوانیم این هفته نامه را مطابق با خواسته‌های شما منتشر کنیم‪ ،‬با ارایه نظرات‌تان به ما یاری رسانید‪.‬‬ ‫بدین منظور شــماره مطلب برگزیده و مورد پســندتان را حداکثر تا پایان هر هفته به شــماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪ .‬شــماره مطالبی که برای اعالم نظر شــما‬ ‫انتخاب شــده‌اند‪ ،‬در حاشــیه مطلب‪ ،‬داخل کادر کوچک خاکســتری رنگ مشــخص شده اســت‪ .‬ضمنا در صورتی که صفحه‌آرایی نشریه را می‌پســندید کد ‪،49200‬‬ ‫روی جلد کد ‪ 49201‬و تیترهای صفحه اول کد ‪ 49202‬را پیامک فرمایید‪ .‬ضمنا هر هفته به یکی از شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی‪ ،‬اشتراک سه ماهه نشریه اهدا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مجله شماره ‪491‬‬ ‫شماره‬ ‫پیامک‬ ‫‪033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300 3‬‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫فرهنگ قطعه شناسی‪ ،‬عشق موتور و گزارش دوم‬ ‫‪ 13/7‬درصد‬ ‫رویاروی‪ ،‬فرهنگ رانندگی و شوماخر وطنی‬ ‫‪ 9/25‬درصد‬ ‫خودروها و آدم‌ها‪ ،‬پیشرانه و فتوپرس‬ ‫‪ 7/5‬درصد‬ ‫ما و شما‪ ،‬دوربین جاسوسی واطالع نگاشت‬ ‫‪ 2/9‬درصد‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬
‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران‌خودرو پاسخ داده می‌شود‪ .‬لطفا سواالت خود را به‬ ‫شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫بهتریــن نقطه بــرای درگیر شــدن کالچ‪ ،‬جایی بین انتهــای باالیی‬ ‫کورس پدال و نقطه میانی آن اســت تا هم نیازی به گرفتن کالچ تا انتها نباشد و هم‬ ‫درگیری مناسبی بین صفحات به وجود آید و انتقال قدرت تضمین شود‪.‬‬ ‫بــا وجود آن که در مجالت مختلف بارها به این موضوع پرداخته شــده‬ ‫است‪ ،‬به اختصار به بیان تفاوت میان این دو سیستم در افزایش قدرت پیشرانه خودروها‬ ‫می‌پردازیم‪ .‬برای شــروع بهتر اســت ابتدا به بیان شــباهت‌های میان این دو سیســتم‬ ‫بپردازیم‪ .‬هر دو سیســتم توربوشارژر و‪ ‬سوپرشــارژر به طور کلی به عنوان«سیستم‌های‬ ‫القای تحت فشار» یا همان پرخوران‌ها شناخته می‌شوند‪ .‬این سیستم‌ها در واقع جریان‬ ‫هوای ورودی به داخل پیشرانه را فشرده می‌سازند‪ .‬مزیت فشرده‌سازی هوا در این است‬ ‫که هوای بیش‌تری از نظر تعداد مولکول می‌تواند وارد ســیلندر شــود که خود به معنی‬ ‫ورود بیش‌تر بنزین به داخل ســیلندر نیز هســت؛ در نتیجه از هر احتراق توان بیش‌تری‬ ‫را می‌توان دریافت کرد‪ .‬به همین دلیل اســت که پیشرانه‌های توربو و سوپرشارژر قدرت‬ ‫بیش‌تری در مقایســه با همان موتور در حالت اســتاندارد تولید می‌کنند‪ .‬افزایش فشــار‬ ‫معمول سوپرشارژرها و توربوشارژرها بین ‪ 0.4‬تا ‪ 0.5‬اتمسفر است و از آن جا که فشار‬ ‫هوا در ســطح دریا برابر با یک اتمســفر است می‌توان مشــاهده کرد که این سیستم‌ها‬ ‫باعث خواهند شد تا نزدیک به ‪ 50‬درصد هوای بیش‌تری به داخل پیشرانه کشیده شود!‬ ‫با این توضیح شــاید انتظار افزایش ‪ 50‬درصدی قدرت موتور را نیز داشــته باشــید‪ ،‬اما‬ ‫چنین نیســت و بازدهی این نوع سیســتم‌ها معموال بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد اســت‪ .‬پس از‬ ‫شــباهت‌های این دو سیستم‪ ،‬اصلی‌ترین تفاوت میان سوپرشــارژرها و توربوشارژرها را‬ ‫می‌توان منبع تغذیه آن‌ها بیان کرد‪ .‬به بیان بهتر در این سیستم‌ها چیزی باید انرژی الزم‬ ‫برای به کار افتادن کمپرســور هوا را تامین کند‪ .‬در سوپرشــارژرها یک تسمه وجود دارد‬ ‫که مستقیما به پیشرانه متصل است و انرژی را دقیقا همان طور که پمپ آب و یا ژنراتور‬ ‫خودرو به دســت می‌آورد از پیشــرانه می‌گیرد‪ ،‬در حالی که‪ ‬در توربوشارژرها انرژی الزم‬ ‫برای چرخیدن توربوشــارژر‪ ،‬از جریان گازهای خروجی تامین می‌شود‪ ،‬بدین صورت که‬ ‫گاز اگزوز به داخل توربین دمیده می‌شود که وظیفه چرخاندن کمپرسور را برعهده دارد‪.‬‬ ‫هــر یک از این سیســتم‌ها مزیت‌هــا و معایب خود را دارند‪ .‬به صــورت تئوری و بر روی‬ ‫کاغذ‪ ،‬توربوشــارژرها بســیار اقتصادی‌تر به نظر می‌رســند‪ ،‬چرا که از انرژی تلف شــده‬ ‫گازهای خروجی اگزوز به عنوان منبع انرژی خود اســتفاده می‌کنند‪ ،‬اما در سوی دیگر‬ ‫توربوشارژرها یک فشار پشتی نیز در سیستم اگزوز تولید می‌کنند که در نتیجه تمایل به‬ ‫تولید فشار کم‌تری در دورهای پایین موتور دارند و برای دسترسی به باالترین توان‪ ‬آن‌ها‬ ‫بایــد در دورهای باالی موتور رانندگی کرد‪(.‬البته شــرکت‌های مختلف تدابیر مختلفی‬ ‫برای بهبود این مســاله اندیشــیده‌اند‪ ).‬سوپرشــارژرها نصب و راه اندازی آسان‌تری هم‬ ‫دارند‪ ،‬اما معموال گران قیمت‌تر از سیستم‌های توربو هستند‪.‬‬ ‫معموال بخارات آب در باالترین نقطه سطح آب قرار می‌گیرد‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر لبه ترموســتات بهترین جا برای هواگیری است‪ .‬روی هوزینگ ترموستات پژو‬ ‫روآ یک والو یا سوپاپ هست که از نظر استاندارد‪ ،‬محل هواگیری است و به دلیل باز‬ ‫بودن مدار سیســتم خنک کننده این خــودرو‪ ،‬هواگیری آن ارتباطی با بخاری ندارد‪.‬‬ ‫البته اگر رادیاتورتان دو شــیر داشته باشد‪ ،‬شــیر پایینی برای خروج آب و شیر باالیی‬ ‫برای ورود است که از باالیی برای این کار هم می‌توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫حمید قراب از تهران‪ :‬چهار ماهی اســت که ‪ 206‬صندوق‌دار تحویل گرفته‬ ‫ام‪ .‬نصــاب برای نصب پاور وینــدوز‪ ،‬کابل برق مثبت باتری را جــدا کرد‪ .‬بعد از‬ ‫نصب کابل‪ ،‬کیلومتر دیجیتال خود به خود ‪ 17‬هزار را نشان می‌دهد‪ .‬به نمایندگی‬ ‫مراجعه کردم‪ ،‬اما متاسفانه نتوانستند کاری کنند‪ .‬خواهشمندم راهنمایی کنید‪ .‬‬ ‫طبــق اطالعیه فنــی ایران‌خــودرو بــه نمایندگی‌ها این مشــکل در‬ ‫‪‌۲۰۶‬هــای ‪ eco mux‬بــروز می‌کند کــه در مرحله اول باید نود‪ BCM‬و پشــت آمپر‬ ‫دانلــود شــود‪.‬درصورت رفع نشــدن مشــکل بایــد هردو تعویض شــوند ایــن کار در‬ ‫نمایندگی‌ها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بــرای عملکرد بهتر سیســتم کالچ و گیربکس‪ ،‬بهتر اســت کالچ خودرو‬ ‫چگونه باشد؟‬ ‫علی لواســانی از قزوین‪ :‬آیا خودروهای شاسی بلند غیر از مخزن سوخت‬ ‫خود‪ ،‬مخزن دیگری هم برای سوخت دارند؟‬ ‫معمــوال خودروهای تولید انبــوه و عادی‪ ،‬فقط یک مخزن ســوخت‬ ‫دارند مگر این که خودرو دوگانه ســوز باشــد‪ ،‬اما در مورد شاســی بلندها‪ ،‬مدل‌های‬ ‫آفرود(جــاده ای) دارای یــک باک هســتند و معموال زاپاس شــان در بخش زیرین‬ ‫قسمت بار قرار می‌گیرد‪ ،‬اما در مدل‌های آفرود(بیابانی)‪ ،‬زاپاس جای خود را به باک‬ ‫دوم می‌دهد و به قسمت پشت خودرو منتقل می‌شود‪ .‬در این خودروها‪ ،‬باک اصلی و‬ ‫باک رزرو توسط لوله به یکدیگر متصل هستند‪ .‬‬ ‫جواد روحانی از مشهد‪ :‬چه عواملی باعث آسیب به سر سیلندر و مجموعه‬ ‫سوپاپ می‌شود ؟‬ ‫ســوپاپ سوخته‪ ،‬سوپاپی است که بیش از حدگرم شده و دیگر قدرت‬ ‫و توان آب بندی مناسب را ندارد‪ .‬سوختن سوپاپ معموال در مورد سوپاپ‌های تخلیه‬ ‫یا دود رخ می‌دهد‪ ،‬زیرا نســبت به ســوپاپ‌های مکش بســیار داغ‌تر کار می‌کنند‪ .‬با‬ ‫آزمایش تراکم یا همان کمپرس می‌توان به تشــخیص ســوپاپ ســوخته پی برد‪ .‬اگر‬ ‫ســیلندر‪ ،‬کمپرس زیاد یا کمی نشــان دهد‪ ،‬معموال به معنی وجود سوپاپ تخلیه‌ای‬ ‫اســت که آب بندی نمی کند‪ .‬ســوپاپ ممکن است‪ ‬سوخته باشــد‪ ،‬اما ممکن است‬ ‫آســیب‌های دیگــری مانند ترک خوردگی هم در آن وجود داشــته باشــد که ســبب‬ ‫شــود تا قســمت‌هایی از فلز‪ ،‬از بین رفته و یا ســطح ســوپاپ دچار خوردگی شــود‪.‬‬ ‫راه رفع این مشــکل‪ ،‬باز کردن سرســیلندر‪ ،‬تعویض ســوپاپ ایراددار و حتی تعویض‬ ‫نشــیمن یا «سیت» سوپاپ‪ ‬است‪ .‬به عنوان یک اصل‪ ،‬معموال سرسیلندر وظیفه یک‬ ‫ســوپاپ کامل را در ایــن وضعیت برعهده دارد‪ ،‬زیرا بقیه ســوپاپ‌ها و گایدها نیز نیاز‬ ‫به رســیدگی دارند‪ .‬اگر ســوپاپ تخلیه خوب کار نکند‪ ،‬احتماال بقیه سوپاپ‌ها نیز در‬ ‫آستانه از کار افتادن خواهند بود‪.‬‬ ‫اصالن مهرآیین از تهران‪ :‬چرا سوپاپ می‌سوزد؟‬ ‫دالیل گوناگونی برای سوختن سوپاپ‌ها وجود دارد‪ .‬یک علت‪ ،‬خوردگی‬ ‫اســت که به صورت خــودکار روی می‌دهد‪ .‬هر چه کارکرد خــودرو باالتر رود‪ ،‬به دلیل‬ ‫ضربات مداوم و خوردگی حرارتی‪ ،‬فلز روی ســطح ســوپاپ و‪ ‬نشیمن ساییده می‌شود‪.‬‬ ‫‪49249‬‬ ‫فــرزام قلیونــد از بروجرد‪:‬برای هواگیری رادیاتور خــودروی روآ ابتدا باید‬ ‫شیلنگ بخاری را هواگیری کرد یا روی رادیاتور را؟‪ ‬‬ ‫ســوپاپ تخلیه از طریق نشــیمن‪ ،‬گرمای زیادی را بیرون می‌برد‪ ،‬بنابراین هنگامی که‬ ‫ســطح آن و سیت سوپاپ مســتهلک می‌شــود و ناحیه تماس کاهش می‌یابد‪ ،‬سوپاپ‬ ‫شروع به داغ شدن می‌کند‪ .‬سرانجام ساختار گرما‪ ،‬فلز را ضعیف کرده و قطعات سوپاپ‬ ‫شــروع به داغ شــدن می‌کند‪ .‬به محض رخ دادن این موضوع‪ ،‬در آن محل یک نقطه‬ ‫گرم تشکیل می‌شود که فرایند اضمحالل سوپاپ و متعلقات آن را هر چه بیش‌تر تسریع‬ ‫می‌کند‪ .‬این فرایند از نشتی سوپاپ شروع شده و سپس‪ ،‬تراکم کاهش می‌یابد که نتیجه‬ ‫آن روبه رو شدن با یک سیلندر ضعیف یا از کار افتاده است و قدرت‪ ،‬نرمی و روان بودن‬ ‫و نیز عملکــرد موتور کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند‪ .‬اگر ســوپاپ تخلیه خوب عمل‬ ‫نکنــد‪ ،‬آالینده‌ها را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد‪ ،‬زیــرا این فرصت را به وجود‬ ‫می‌آورد که ســوخت خام به ســمت اگزوز راه پیدا کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬مــواد آالینده‌ای مانند‬ ‫هیدروکربن‌های نسوخته زیاد ممکن است نشانه‌ای از سوختگی سوپاپ باشد‪ .‬اگر لبه‬ ‫کناری ســوپاپ نیز به دلیلی خراب شود سوپاپ تخلیه ممکن است بسوزد‪ .‬عدم کارایی‬ ‫لبه کناری سوپاپ مانع این می‌شود که سوپاپ به طور کامل بسته شود و در این صورت‬ ‫سبب نشتی و گرم‪  ‬شدن بیش از حد خواهد شد‪ .‬سوختن سوپاپ نیز می‌تواند سبب داغ‬ ‫شدن پیشرانه یا دمای احتراق باال شود که معموال به دالیل مشکالت خنک کنندگی‪،‬‬ ‫احتراق نامعمول مانند انفجار یا احتراق زودهنگام و عدم گردش دوباره گازهای اگزوز‪،‬‬ ‫زمان بندی احتراق به تاخیر افتاده یا ترکیبات ناشی از احتراق به هم می‌ریزد‪.‬‬ ‫آرش اسالمی فر از برازجان‪ :‬تفاوت سوپر شارژر با توربو شارژرها در چیست؟‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪49‬‬
‫اشتراک‬ ‫برگه اشتراک‬ ‫الکتنسخ ‌‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ونیکی‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫راهنمای اشتراک یک‌ساله هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫متقاضیــان محتــرم‪ ،‬لطفــا فــرم اشــتراک را پــس از تکمیــل بــه همــراه اصــل فیــش بانکی‬ ‫بــه نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کــرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫شماره تماس بخش اشتراک‪021‌48 22 84 63 :‬‬ ‫بانک ملی ایران ‪/‬شعبه پیکان‬ ‫مشخصات حساب‬ ‫شماره حساب‪0106157748006 :‬‬ ‫هزینه اشتراک یک ساله مجله تخصصی ایران‌خودرو‬ ‫اشتراک یک ساله با پست عادی تهران‬ ‫‪ 1،194،300‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست عادی شهرستان‬ ‫‪ 1،243،350‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست سفارشی تهران‬ ‫‪ 3،375،000‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست سفارشی شهرستان‬ ‫‪ 3،870،000‬ریال‬ ‫تخفیف برای دانش آموزان‪ ،‬دانشجویان و نمایندگان مجاز شرکت ایران‌خودرو ‪( %20‬فقط پست عادی)‬ ‫اشتراک یک ساله نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 450،000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 6‬ماهه نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 225،000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 3‬ماهه نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 112،500‬ریال‬ ‫توضیح‪ :‬نسخه الکترونیک هفته‌نامه‪ ،‬هر هفته قبل از توزیع نشریه به نشانی ایمیل مشترکان ارسال می‌شود ارسال می‌گردد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫کد ملی‪:‬‬ ‫تاریخ و محل تولد‪ :‬‬ ‫نوع اشتراک‪ :‬عادی‪/‬تهران‬ ‫ویژه (عادی‪/‬تهران)‬ ‫عادی‪/‬شهرستان‬ ‫ویژه (عادی‪/‬شهرستان)‬ ‫شغل‪:‬‬ ‫سفارشی‬ ‫نشانی ایمیل (برای مشترکان نسخه الکترونیکی)‪:‬‬ ‫نشانی دقیق پستی برای دریافت هفته‌نامه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫استان‪:‬‬ ‫شهرستان‪ :‬‬ ‫خیابان‪:‬‬ ‫ ‬ ‫کوچه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن ثابت‪:‬‬ ‫کد پستی ده رقمی‪:‬‬ ‫پالک‪ :‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫واحد‪:‬‬ ‫شماره صندوق پستی (در صورت وجود)‪:‬‬ ‫لطفا در صورت تغییر نشانی‪ ،‬مراتب را به روابط عمومی هفته‌نامه اطالع دهید‪.‬‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫مبنای محاسبات تعرفه بر اساس قیمت پشت جلد مجله (‪ 20000‬ریال)‪ ،‬تعداد ‪ 45‬شماره پیش بینی چاپ و توزیع در سال ‪ 1396‬و هزینه‬ ‫پست اعالم شده از طرف اداره پست است‪ .‬هزینه‌های پستی به ترتیب عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ 6،540‬ریال‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬پست عادی (مطبوع) تهران‬ ‫‪ 7،630‬ریال‬ ‫‪ -2‬پست عادی (مطبوع) شهرستان ‬ ‫‪ 55،000‬ریال‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬پست سفارشی(مطبوع) تهران‬ ‫‪ 66،000‬ریال‬ ‫‪ -4‬پست سفارشی(مطبوع) شهرستان ‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 23 492‬دی ‪1396‬‬
‫اتو گالری‬ ‫‪49251‬‬ ‫اسحاق آقایی از کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬بخش عکس نخستین جشنواره «حرکت»‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

شماره : ۵۰۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
هفته نامه ایران خودرو شماره 506

هفته نامه ایران خودرو شماره 506

شماره : ۵۰۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
هفته نامه ایران خودرو شماره 505

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

شماره : ۵۰۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
هفته نامه ایران خودرو شماره 503

هفته نامه ایران خودرو شماره 503

شماره : ۵۰۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
هفته نامه ایران خودرو شماره 497

هفته نامه ایران خودرو شماره 497

شماره : ۴۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
هفته نامه ایران خودرو شماره 495

هفته نامه ایران خودرو شماره 495

شماره : ۴۹۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!