صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره ۴۹۱

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 491

هفته نامه ایران خودرو شماره 491

‫‪ISSN:1735‌1480‬‬ ‫فروش محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو با مدل‪97‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬دی ‪ 1396‬سال بیست‌ودوم هفته‌نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪608‬‬ ‫معرفی ب‌ام‌و ‪M5‬‬ ‫مدل ‪2018‬‬ ‫پنج تکنولوژی تاثیرگذار در‬ ‫دنیای خودرو در سال ‪2017‬‬ ‫هیوندای کونا اکتیو در برابر نیسان قشقایی ‪ST‬‬ ‫سرخ و آبی‬ ‫‪Hyundai Kona / Nissan Qashqai‬‬ ‫چریک هزار اسب‬ ‫سیكلتی كه خواب ها را می‌پراند‬
‫‪C‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪O‬‬ ‫در این شماره می‌خوانید ‪. . .‬‬ ‫رویداد ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خبرها‬ ‫فتوپرس‬ ‫گزارش خبری‪ :‬بازخوانی مسیر یک بلوغ‬ ‫گزارش دوم‪ :‬حق انتخاب‬ ‫گفت و گو ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬محمد كيانی‬ ‫‪E‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قهوه يا چای ‪ :‬تجربه؛نقطه قوت تام است‬ ‫حرفه‌ای ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬آیدین وحید محمدی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫روياروي ‪ :‬هیوندای کونا اکتیو در برابر نیســان قشــقایی ‪ST‬‬ ‫دنياي هوشمند ‪ :‬پنج تکنولوژی تاثیر گذار‬ ‫حرفه ای‪ :‬معرفی ب ام و ‪ M5‬مدل ‪2018‬‬ ‫دوربين های جاسوسی‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪20‬‬ ‫چريك هزار اسب‬ ‫فيات ‪ 500‬رومئو فراريس‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شمـــاره ‪ 16 491‬دی ‪ 1396‬ســـــال بیست‌ودوم‬ ‫هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫اطالع‌رسانی‌تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته‌نامه ایران‌خودرو صرفـا با ذکر منبـع آزاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان آن است‪.‬‬ ‫جانشین مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مرتضی آقایی‬ ‫دبیر شورای سیاستگذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه آرا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬
‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره‌آینده‬ ‫ترجمه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اطالع‌نگاشت‪ :‬جهان چه رنگی را می‌پسندد؟‬ ‫بررسی‪ :‬برگ برنده‬ ‫فرهنگ قطعه شناسی‪ :‬سیستم فنربندی و تعلیق‬ ‫پیشرانه ‪ :‬چرا مایع خنک‌کننده عنصری مهم است؟‬ ‫مقایسه‪ :‬دورهمی اروپایی‌های محبوب!‬ ‫فن‌آوری ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬افشین تقوی‬ ‫‪36‬‬ ‫صنعت و دانشــگاه‪ :‬بررســی و شبیه‌ســازی رفتار جوش مقاومتی‬ ‫نقطه‌ای با استفاده از نرم‌افزار آباکوس‬ ‫موتوسیکلت ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬سید امیر ایافت‬ ‫‪38‬‬ ‫عشق موتور‪ :‬سیكلتی كه خواب ها را می‌پراند‬ ‫رویاروی‬ ‫ب‌ام‌و‪ 740E ‬‬ ‫دربرابرلکسوس‪LS ‬‬ ‫‪،500‬جنسیس‪G90 ‬‬ ‫‪ 3.3T‬ولینکلنکانتیننتال‬ ‫‪ 3.0‬مدل ‪2018‬‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫خیابان یکم‪ :‬آینده خودروهای امروزی‬ ‫خودروها و آدم‌ها‪ :‬حاکمان تاج‌محل چی سوار می‌شوند؟ ‬ ‫نوآوران‪ :‬آزمون تسمه زمان‌بندی‬ ‫فرهنگ رانندگی ‪ :‬رانندگی در شرایط غیر متعادل‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬این تماشاییان!‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ما و شما‬ ‫نتایج نظرسنجی‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اشتراک‬ ‫اتو گالری‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫‪32‬‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021‌48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫آرشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬
‫رویداد‬ ‫‪49106‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫صنعت خودرو پس از برجام‬ ‫بیوک علیمرادلو‪ ،‬پژوهشگر صنعت خودرو‬ ‫خودروســازی کشــور تنها صنعتی بود که تحــت تحریم‌های‬ ‫مســتقیم آمریکا قرار گرفت؛ به‌طوری‌که تولید خودروســازان بعد‬ ‫از تشدید تحریم‌ها در ســال ‪ 1391‬کاهش جدی یافت و این روند‬ ‫در ‪ 1392‬ســبب شــد تولید خودرو در مقایسه با سال ‪ 90‬به نصف‬ ‫کاهــش پیدا کنــد‪ .‬این موضــوع در حالی بود کــه صنعت خودرو‬ ‫پیش از تشدید تحریم‌ها توانسته بود طی یک بازه زمانی ‪ 10‬ساله؛‬ ‫یعنی از ســال ‪ 1378‬تا ســال ‪ 1388‬میزان تولید خــود را بیش از‬ ‫‪ 10‬برابر کند‪ .‬این روند افزایشی تولید تا سال ‪ 1390‬ادامه داشت‪،‬‬ ‫به‌طوری‌کــه در این ســال با تولید بیش از ‪ 1 /6‬میلیون دســتگاه‬ ‫انواع خودرو‪ ،‬ایران توانســت جزو ‪ 10‬تولیدکننده بزرگ دنیا شود‪،‬‬ ‫اما با تشدید تحریم‌ها و تحریم مستقیم خودروسازی کشور شرایط‬ ‫تغییر کرد‪ .‬براین اســاس روابط خودروســازان کشــور با شــرکای‬ ‫خارجی دچار مشــکالت عدیده‌ای شــد‪ ،‬اما صنعت خودرو بعد از‬ ‫امضــای توافق هســته‌ای بار دیگر با تمایل شــرکت‌های خارجی‬ ‫برای حضــور در ایران مواجه شــد‪ .‬این موضوع خــود را در قالب‬ ‫مذاکــرات تولیدکنندگان داخلی با خودروســازان خارجی نشــان‬ ‫داد‪ ،‬به‌طوری‌کــه بــ ‌ه دنبال اجرای توافق هســته‌ای در بهمن‌ماه‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۴‬نخســتین قــرارداد خودرویی میــان ایران‌خودرو و‬ ‫پژو به امضا رســید‪ .‬بعد از تفاهم‌نامه ســایپا و سیتروئن‪ ،‬هیوندای‬ ‫و فولکس واگــن با بخش خصوصی و از همــه مهم‌تر تفاهم‌نامه‬ ‫مســتقل رنو با سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران به امضا‬ ‫رســید‪ .‬در ســال ‪ ۹۵‬نیز ضمن آن که خودروسازان به‌دنبال جذب‬ ‫ســرمایه‌های بیش‌تر و راه‌اندازی خطوط تولید قراردادهای جدید‬ ‫خود بودند‪ ،‬اما توانســتند تولید خود را ‪ ۴۵‬درصد رشد دهند‪ .‬حال‬ ‫در شرایطی که به‌نظر می‌رســد‪ ،‬صنعت خودرو بار دیگر روی ریل‬ ‫رشــد قرار گرفته است‪ ،‬هر چند نظرات متفاوتی درخصوص آینده‬ ‫صنعت خودرو با فراهم شــدن زمینه برجام وجــود دارد‪ ،‬اما همه‬ ‫کارشناســان به‌صــورت متفق‌القول معتقدند که برجام شــرایط و‬ ‫زمینه‌های خوبی برای توســعه صنعت خودرو ایجاد کرده است و‬ ‫خودروسازان باید مسیری درست را در این زمینه انتخاب کنند‪ .‬این‬ ‫موضوع از آن‌رو اهمیت دارد که خودروسازان ایرانی بعد از سال‌ها‬ ‫قطع رابطه با خودروسازان جهانی توانستند بار دیگر روند همکاری‬ ‫خود با خودروسازان جهانی را از سر بگیرند با توجه به شروط انعقاد‬ ‫قرارداد با خودروسازان خارجی از جمله داخلی‌سازی ‪ ۴۰‬درصدی‪،‬‬ ‫صادرات ‪ ۳۰‬درصدی و لزوم انتقال دانش فنی به صنعت خودروی‬ ‫ایران‪ ،‬برجام توانســت صنعت خودروی کشــور را با خودروسازان‬ ‫جهانی آشتی دهد‪ .‬طی یک‌سال گذشــته خودروسازان توانستند‬ ‫از طریق شیوه‌های مختلف با خودروسازان خارجی شراکت کنند‬ ‫و در حال حاضر به‌دنبال مهیا کردن امور اجرایی تولید هســتند تا‬ ‫محصوالت جدیــد خود را عرضه کنند‪ .‬خودروســازی جزو اولین‬ ‫صنایعــی بود که توانســت از شــرایط لغو تحریم‌ها بهــره ببرد که‬ ‫به‌واسطه ســرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته باید مراکز تحقیق و‬ ‫ی خود که‬ ‫توســعه راه‌اندازی شود تا صنعت خودرو به اهداف اساس ‌‬ ‫همان ایجاد تحولی جدی در این صنعت اســت دست پیدا کند‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر مجموع سیاســت‌ها بعد از برجام نشان از آن دارد که‬ ‫مسیر برگشت به تیراژ تولید باال در صنعت خودرو هدف قرار گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬حال آن که باید اهدافی چون تغییرات زیرســاختی در این‬ ‫صنعت به‌صورت جدی دنبال شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫سه میلیارد یورو نیاز صنعت قطعه سازی کشور‬ ‫صنعت قطعه ســازی نیازمند نزدیک به ســه میلیارد یورو و بیش از ‪ 100‬هزار میلیارد‬ ‫ریال ســرمایه گذاری اســت‪ ،‬بنابراین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید تسهیالت‬ ‫ارزی برای آن‌ها فراهم کند تا بتوانند ماشین آالت خود را نوسازی کنند تا با تجهیزات‬ ‫روز‪ ،‬تولید قطعات با کیفیت و قابل رقابت انجام شود‪.‬‬ ‫احمــد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودرو ســازان با بیان این مطلب افــزود‪ 85 :‬درصد یک‬ ‫خودرو‪ ،‬قطعات آن است و برای ارتقای این صنعت و هم‌گام شدن با صنعت خودروسازی‪ ،‬نیازمند‬ ‫ســرمایه گذاری و ایجاد واحد تحقیق و توسعه برای هر قطعه‌ساز هستیم‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬بر‬ ‫اســاس ضوابط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید قراردادهای جدید خودروســازان با شرکای‬ ‫خارجی براســاس سهم حدود ‪ 40‬درصدی داخلی سازی باشــد‪ ،‬اما از آن‌جایی که قطعه سازان‬ ‫داخلی نتوانستند به روز باشند‪ ،‬اکنون خودروهای جدید با ‪ 20‬درصد ساخت داخلی سازی استارت‬ ‫می‌خورد‪ .‬نعمت بخش ضمن یادآوری برپایی پنجمین همایش خودروی ایران که با محور«زنجیره‬ ‫تامین رقابت پذیر» در روزهای ‪ 24‬و ‪ 25‬بهمن ماه امســال در تهران برگزار می‌شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫صنعت قطعه ســازی نیازمند یاری و توجه ویژه است‪ .‬به گفته این مسوول‪ ،‬اکنون خودروسازان‬ ‫بزرگ کشــور برای تامین قطعات مورد نیاز‪ ،‬هم زمان با حدود ‪ 600‬قطعه‌ساز روبه رو هستند که‬ ‫رویه اشــتباه و نادرستی اســت؛ چنان چه بخواهیم به سطح خودروسازان مطرح جهانی نزدیک‬ ‫شویم باید این فرآیند را تصحیح و به سمت مجموعه سازی و ادغام قطعه سازان حرکت کرد‪.‬‬ ‫دستورالعمل جدید واردات خودرو‬ ‫معاون اول رییس جمهوری دســتورالعمل ســامان‌دهی و مدیریــت واردات خودرو‬ ‫را به تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ کرد‪.‬‬ ‫طبق این دستورالعمل‪ ،‬تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ‪ ۱۵۰۰‬سی سی‬ ‫معادل ‪ ۵۵‬درصد‪ ،‬واردات خودروهای ســواری با حجم موتور ‪ ۱۵۰۱‬تا ‪ ۲۰۰۰‬ســی ســی ‪۷۵‬‬ ‫درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۵۰۰‬ســی سی برابر با ‪ ۹۵‬درصد تعیین‬ ‫شــده است‪ .‬همچنین واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ‪ ۴۰‬هزار دالر ممنوع اعالم‬ ‫شــده و واردات خودروهای ســواری با حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬ســی سی همچنان ممنوع‬ ‫است‪ .‬تعرفه واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور پیستونی درون‌سوز جرقه‌ای احتراقی‬ ‫‪ ۱۵۰۱‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی سی برابر با ‪ ۲۵‬درصد و تعرفه واردات این خودروها با حجم موتور پیستونی‬ ‫درون ســوز جرقه‌ای احتراقی ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۵۰۰‬ســی ســی‪ ۶۵ ،‬درصد تعیین شده است‪ .‬طبق‬ ‫این دســتورالعمل واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در‬ ‫صورت عقد قرارداد ارایه خدمات پس از فروش با نمایندگی رسمی بر اساس ضوابط تعیین شده‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫تک خبرهفته‬ ‫اتفاق هفته‬ ‫خودروهای فرسوده؛ منبع‬ ‫آلودگی هوا‬ ‫ممنوعیت واردات خودروهای‬ ‫باالتر از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫با نوسازی ناوگان ‪ ،‬ساالنه ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون لیتر ســوخت صرفه‌جویی‬ ‫می‌شــود‪ .‬ایــن را طالیــی‪ ،‬نماینده‬ ‫صنف اســقاط خودروهای فرسوده‬ ‫با اشــاره بــه این که یــک میلیون و‬ ‫‪۳۵۰‬هزار دســتگاه خودرو‪ ،‬فرسوده‬ ‫هستند گفت‪.‬‬ ‫علــی علی‌آبــادی‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫دفتر مقــررات صــادرات و واردات‬ ‫سازمان توسعه تجارت درباره علت‬ ‫ممنوعیــت واردات خودروهــای‬ ‫باالتــر از ‪ ۴۰‬هــزار دالر گفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬تعریــف خــودروی لوکس‬ ‫دست‌خوش تغییراتی شده است‪.‬‬
‫فروش محصوالت ایران‌خودرو با مدل‪97‬‬ ‫‪ ‬معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬توقع و انتظار مشتریان‬ ‫از ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه فراتر از دیگر رقباست‪ ،‬از این رو و با‬ ‫هدف جلب رضایت مشــتریان و به پاس اعتماد و حمایت هم‌وطنان عزیز از تولید و محصول‬ ‫داخلی‪ ،‬تغییر مدل محصوالت ایران‌خودرو همانند سایر خودروسازان جهانی چندماه پیش از‬ ‫تغییر سال جدید در دستور کار این شرکت قرار گرفته است‪ .‬مصطفی خان کرمی ضمن تقدیر‬ ‫از همکاری راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران در تحقق این امر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجوزهای شماره‌گذاری با مدل‪ 97‬اخذ شده و محصوالت ایران‌خودرو از امروز‪،‬‬ ‫نهم دی ماه با مدل ‪ 97‬روانه بازار شــد‪.‬خان کرمی افــزود‪ :‬تمامی ثبت‌نام‌های محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو از دهم دی‌ماه نیز با مدل‪ 97‬صورت می‌پذیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در معاونت بازاریابی و فروش ایران‌خودرو ســعی کرده‌ایم با ارایه طرح‌های‬ ‫متنوع فروش در جهت تامین خواســته‌ها و ســایق اقشــار مختلف‪ ،‬شــرایطی ایجاد کنیم تا‬ ‫هم‌وطنان عزیــز با هر میزان توان مالی‪ ،‬بتوانند از محصوالت گروه صنعتی ایران‌خودرو بهره‬ ‫مند شــوند‪.‬وی با بیان این که نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران‌خودرو آماده انجام فرآیندهای‬ ‫ثبت نام از مشــتریان هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در راســتای تکریم مشتریان و کاهش ترددهایی که‬ ‫باعث اتالف زمــان هم‌وطنان و همچنین آلودگی هوا می‌شــود متقاضیان می‌توانند درجهت‬ ‫سهولت امر ثبت‌نام از طریق سایت ‪ esale.ikco.ir‬نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪49107‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو محصوالت خود را ســه ماه قبل از شروع سال جدید‪ ،‬از‬ ‫نهم دی ماه با مدل‪ 97‬به بازار عرضه کرد‪.‬‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫پرش با نیزه!‬ ‫حمایت از صنعت خودرو در بودجه سال ‪97‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با توجه به آغاز بررسی بودجه‬ ‫ســال ‪ 97‬در مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان مجلس در بخش صنعت خودرو به خصوص در‬ ‫حوزه تولید داخل‪ ،‬واردات و صادرات به دنبال حمایت از این صنعت هستند‪.‬‬ ‫شهاب نادری‪ ،‬عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم پاوه‪،‬‬ ‫جوانرود و ثالث در مجلس شــورای اســامی با تاکید بر اهمیت خصوصی سازی در صنعت‬ ‫خــودرو گفت‪ :‬امروز بایــد به بخش خصوصی در صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شــود چرا که‬ ‫طبق اصل ‪ 44‬قانون اساســی و فرمایشــات مقام معظم رهبری توجه به بخش خصوصی در‬ ‫صنعت خودرو باعث رونق این صنعت خواهد شــد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬انتظار می‌رود نمایندگان‬ ‫مجلس در حوزه صنعت خودرو و حمایت از تولید داخل و بازار صادرات تصمیمات عاقالنه‌ای‬ ‫برای این صنعت اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫خبرساز هفته‬ ‫با آلودگی هوا مردم از اســقاط و جایگزینی خودروهای‬ ‫فرسوده می‌پرسند؟‬ ‫تلنگرهفته‬ ‫آنتی راکو‪ ،‬راننده ‪ 72‬ســاله فنالندی ‪10‬سال است که‬ ‫قطعات خودروهای مختلف را جمع آوری و روی ماشــینش‬ ‫نصب می‌کند‪.‬‬ ‫بنزین دونرخی باز می‌گردد‬ ‫اســداله قره خانی‪ ،‬سخن‌گوی‬ ‫کمیســیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬بــا اشــاره به پیشــنهاد‬ ‫رییــس مجلــس‪ ،‬بــرای دو نرخی‬ ‫کــردن بنزیــن‪ ،‬گفــت‪ :‬آخریــن‬ ‫راه‌کاری که بــرای اصالح قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی می‌ماند دو نرخی‬ ‫کردن بنزین است‪.‬‬ ‫‪ 700‬هزار مجروح در تصادفات‬ ‫رانندگی هرسال‬ ‫محمدهــادی ایــازی‪ ،‬معــاون‬ ‫اجتماعــی وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان‬ ‫و آموزش پزشــکی گفت‪ :‬هر سال‬ ‫حدود ‪ 700‬هزار نفر در کشور بر اثر‬ ‫تصادفات رانندگی در بیمارســتان‬ ‫بســتری و حدود ‪ 16‬هــزار و ‪500‬‬ ‫نفر در این حوادث کشته می‌شوند‪.‬‬ ‫پورشه سردار آزمون‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪7‬‬
‫گزارش خبری‬ ‫به مناسبت ‪ 16‬دی‌ماه‪ ،‬سال‌روز تاسیس شرکت تام‬ ‫بازخوانی مسیر یک بلوغ‬ ‫‪49108‬‬ ‫شــرکت تام در ســال ‪ 1376‬با هدف توســعه خطوط تولید ایران‌خودرو جهت افزایش ظرفیت تولید‬ ‫کارخانه و باالبردن ســطح اتوماســیون این خطوط تاسیس شــد‪ .‬تام پس از مدت کوتاهی توانست‪،‬‬ ‫پروژه ارتقای ســطح اتوماســیون ایران‌خودرو را (کــه برای محصوالتی مانند پیــکان و پروژه ‪405‬‬ ‫تعریف شــده بود) به محصوالت متنوع دیگری مثل ‪ ،206‬رانــا و دنا تعمیم دهد که البته این کار با‬ ‫باال رفتن ظرفیت تولید و کیفیت محصوالت همراه بود همچنین طی سال‌های ‪ 1378‬تا ‪ 1382‬تام‬ ‫خطــوط متعددی چون خط تولید بدنه‪ ،‬موتور‪ ،‬پــرس و مونتاژ و تریم نهایی خودرو را طراحی و اجرا‬ ‫کرد و در این مسیر به انتقال تکنولوژی از منابع صاحب نام بین‌المللی و بومی‌سازی آن در ایران نیز‬ ‫پرداخت‪ .‬به گونه‌ای که در ســال ‪ 1384‬تام نه تنها توانایی طراحی و ساخت تجهیزات خطوط تولید‬ ‫را داشت بلکه قادر به احداث پلنت کامل تولید خودرو با تکنولوژی روز دنیا بود‪ .‬ایجاد کارخانه‌هایی‬ ‫مانند «ایران‌خودرو خراســان» در داخل‌ و کارخانه‌های خودروســازی ســنگال‪ ،‬سوریه و ونزوئال در‬ ‫خارج از کشور‪ ،‬خود گواهی بر این مدعاست‪ .‬در نهایت پس از اتمام طرح‌های توسعه اجرا شده‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ،1387‬ظرفیت ایران‌خودرو به تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال رسید‪.‬‬ ‫مرحله ایجاد و رشد (سال ‪ 1377‬تا ‪)1382‬‬ ‫در ســال‌های اولیه تاســیس تام‪ ،‬توسعه خطوط تولید‬ ‫خودرو در ســطح کشــور به تازگی آغاز شــده بود و در این‬ ‫صنعت دانش فنی بومی وجود نداشــت‪ ،‬ولی در راستای‬ ‫نیل به سیاســت‌های تعیین شــده‪ ،‬این شرکت توانست با‬ ‫انتخاب پیمان‌کاران صاحب‌نام خارجی و انجام پروژه‌های‬ ‫متعــدد و ایجاد زمینه‌های همــکاری بلند مدت که نهایتا‬ ‫تبدیل به مشارکت‌های پایدار شد‪ ،‬همکاری هدفمندی را‬ ‫برقرار سازد‪ .‬در این خصوص در اثنای اجرای پروژه‌های‬ ‫بــزرگ هم‌زمــان با انتخاب شــرکای خارجــی‪ ،‬گام‌های‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫موثــری در راســتای خودکفایی صنعتی کشــور از طریق‬ ‫انتقال دانش و فن‌آوری و بومی‌ســازی توسط شرکت تام‬ ‫برداشته شد‪ .‬به گونه‌ای که احداث کامل برخی از خطوط‬ ‫تولید شــرکت ایران‌خودرو در خارج از کشور بدون حضور‬ ‫هیچ شرکت خارجی و تنها به واسطه فرآیند موفق انتقال‬ ‫دانش‪ ،‬گواهی بر این مدعاست‪.‬‬ ‫مرحله ایجاد و رشــد تام معطوف به شکل‌گیری کسب‬ ‫و کار اصلی و ایجاد زیر ســاخت‌های پایه‌ای شــرکت بود‪.‬‬ ‫در ایــن دوره تمرکــز اصلی شــرکت تربیت و شناســایی‬ ‫اســتعدادهای جوان و فارغ‌التحصیالن از دانشــگاه‌های‬ ‫برتر کشور برای سرمایه‌گذاری در آینده بود‪.‬‬ ‫مهم‌تریــن اســتراتژی ایــن دوران را می‌تــوان‪،‬‬ ‫ســرمایه‌گذاری برای آشــنایی بــا فن‌آوری‌هــای نوین و‬ ‫شــناخت روندهای جهانی فن‌آوری و کسب و کار در دنیا‬ ‫به همراه اســتعدادیابی افــراد توانمند و بــا انگیزه جهت‬ ‫سرمایه‌گذاری آینده‪ ،‬برشمرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اقداماتــی از قبیــل ســرمایه‌گذاری روی‬ ‫نیروهــای متخصــص‪ ،‬تعامل مســتقیم با شــرکت‌ها و‬ ‫پیمــان‌کاران مطرح بین‌المللــی‪ ،‬برنامه‌ریزی و برگزاری‬ ‫دوره‌‌های آموزشی تخصصی پروژه‌ها به ویژه آموزش‌های‬ ‫خــارج کشــور بــه انجــام رســید و نتیجــه آن جــذب و‬ ‫بومی‌سازی فن‌آوری‌های روز دنیا در حوزه صنعت خودرو‬ ‫از شــرکت‌هایی ماننــد ‪Wooshin ، KUKA ، Durr ،‬‬ ‫‪ Eiseman‬و ‪ ،Hyundai‬رشد درآمد شرکت و دست‌یابی‬ ‫به ‪ 55‬درصد توان داخلی‌ســازی شــرکت تــام در بخش‬ ‫خودرو بود‪.‬‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و نصب خطوط تولید خودرو در‬ ‫ســایت‌های داخلی و خارجی ایران‌خودرو (پایداری و‬ ‫ثبات ‪)1383‬‬ ‫از اوایل سال ‪ 83‬شرکت تام با اتخاذ سیاست گسترش‬ ‫بازار و ورود به بازارهای غیرخودرویی توانســت روند اخذ‬ ‫پروژه‌هــای غیرخودرویی را بهبود بخشــد‪ .‬در این راســتا‬ ‫فعالیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف کســب و کار از‬ ‫طریق تامین‌کننــدگان داخلی و خارجی و برقراری روابط‬ ‫مستمر با شرکای تجاری انجام داد‪.‬‬ ‫توسعه بازار شرکت تام‪ ،‬از یک‌سو بر مبنای برنامه‌های‬ ‫توسعه‌ای دولت در سند چشم‌انداز‪ ،‬برنامه‌چهارم توسعه‪،‬‬ ‫اولویت‌هــای صنعت کشــور و از ســوی دیگر بر اســاس‬ ‫اســتراتژی‌های گــروه صنعتــی ایران‌خودرو در ســاخت‬
‫صورت یــک پیمــان‌کار عمومی و انجــام پروژه‌ها به‬ ‫صورت ‪)1388 - 1393( EPC‬‬ ‫در واقع برای پرواز مجدد و‬ ‫اوج‌گیری دوباره‪ ،‬تام دو بال به‬ ‫پلتفرم انتقال تکنولوژی اضافه‬ ‫کرد‪ .‬بال استراتژی و بال توسعه‬ ‫بازار که کمک کرد تام در بازار‌های‬ ‫جدید با وجود رقبا و شرایط خاص‬ ‫کارفرماها موفق باشد‬ ‫نــاوگان (واگــن و لوکوموتیــو)‪ ،‬حوزه‌های نفــت و گاز و‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬معدنی و ریلی با توجه به پیشــینه ســوابق و‬ ‫توانمندی‌ها‪ ،‬انتخاب و هدف‌گذاری شد‪.‬‬ ‫ورود‪ ،‬رشــد تدریجی و ایجاد ثبات گام اول شرکت تام‬ ‫در حوزه‌هــای بازار جدید بود که عمده فعالیت‌های انجام‬ ‫شــده در بازه زمانــی ‪ 83‬تا ‪ 85‬غالبا به نفــوذ به بازارهای‬ ‫مذکور و معرفــی توانمندی‌های شــرکت در این حوزه‌ها‬ ‫پرداخته شد‪.‬‬ ‫بلوغ تام در حوزه خودرویی و استفاده از دانش‬ ‫آن در سایر بازارهای کسب و کار (‪)1384 – 1387‬‬ ‫در ســال ‪ 84‬اولیــن نتایج تالش‌ها با برنده شــدن در‬ ‫مناقصات بین‌المللی اتوماســیون مجتمع مس سرچشمه‬ ‫و طراحی‪ ،‬ســاخت‪ ،‬نصب و راه‌اندازی کابین رنگ واگن‬ ‫بــه عنــوان اولیــن تجربه‌های حضــور تــام در بازارهای‬ ‫غیرخودرویی به بار نشست‪.‬‬ ‫پــروژه مس سرچشــمه‪ ،‬پروژه‌های طراحی سیســتم‬ ‫غبارگیر فوالد خوزســتان در ســال ‪ ،85‬پــروژه طراحی‪،‬‬ ‫‌ســاخت‪ ،‬نصب و راه‌اندازی کارگــو ترمینال فرودگاه امام‬ ‫خمینــی(ره)‪ ،‬جایگزینی ‪PLC‬های جدیــد و قدیم فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان‪ ،‬طراحی‪ ،‬نصب و راه‌اندازی ‪ 115‬جایگاه‬ ‫‪ ،CNG‬طراحی‪ ،‬نصب و راه‌اندازی سیســتم پیجینگ و‬ ‫اعالم وضعیت پاالیشــگاه بندرعباس در سال ‪ 87‬نمایی‬ ‫از حضــور تام در بازارهای غیر خودرویی اســت؛ از جمله‬ ‫دســتاوردهای دیگر ایــن مقطع می‌توان به برنده شــدن‬ ‫مناقصــه برقی کردن راه‌آهــن محور تهران – مشــهد به‬ ‫واسطه ایجاد شراکت مناسب اشاره کرد‪.‬‬ ‫از اهم اقدامات انجام شــده در این مرحله برنامه‌ریزی‬ ‫و اجــرای آموزش‌هــای عمومی مدیریــت‪ ،‬تعیین جامعه‬ ‫منتخب جهت شناســایی افراد مســتعد ســرمایه‌‌گذاری‪،‬‬ ‫انجــام ارزیابــی و شناســایی افــراد منتخــب و برگزاری‬ ‫آموزش‌های مــورد نظر به ویــژه دوره بلند مدت مدیریت‬ ‫اجرایــی (‪ )MBA‬بــود کــه نتیجــه آن‌ها دســت‌یابی به‬ ‫‪90‬درصد توان داخلی‌سازی شرکت تام در بخش خودرو‪،‬‬ ‫حرکت به سمت بازارهای جدید و توسعه کیفی مدیریت از‬ ‫طریق آموزش‌های هدفمند بود‪.‬‬ ‫توســعه بازار در حوزه‌های کسب و کار معدنی‪،‬‬ ‫ریلی‪ ،‬نفت‌‪ ،‬گاز و پتروشــیمی و نیرو و تاسیســات به‬ ‫از ســال ‪ 88‬حجم مناقصات در کل کشــور نســبت به‬ ‫گذشته کم‌تر شد و در نتیجه میزان کار ورودی به شرکت‬ ‫نیز کاهش یافت‪.‬‬ ‫این شــرایط تحت تاثیر رکود جهانی و تاثیر آن بر بازار‬ ‫کار کشــور‪ ،‬کاهش پروژه‌های عمرانی ناشــی از کاهش‬ ‫بودجه‌هــای عمرانی پدید آمد‪ .‬با این حال افزایش ســهم‬ ‫بازار‌هــای جدیــد به حــدود ‪ 70‬درصــد و دســت‌یابی به‬ ‫‪99‬درصد توان داخلی سازی شرکت تام در بخش خودرو‬ ‫از جمله دستاوردهای آن بود‪.‬‬ ‫اجرای پروژه اسلب‌برگردان فوالد هرمزگان به عنوان‬ ‫یک تجربه خودرویی که کار جابه‌جایی اســلب‌های فوالد‬ ‫هرمــزگان را انجــام می‌داد‪ ،‬یــک نماد اســتفاده کارا از‬ ‫تجارب خودرویی در بازارهــای غیرخودرویی می‌توان نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫ترسیم نقشــه راه برای ایجاد ساختاری چابک‬ ‫با هدف کیفی‌سازی اجرای پروژه‌ها (‪)1394 - 1396‬‬ ‫این دوره را می‌توان دوره اصالحات ســاختاری پس از‬ ‫دوره تکامل ســازمانی تام ارزیابی کرد‪ .‬در ساختار جدید تام‬ ‫به سمت چابک‌سازی فرآیندها‪ ،‬تقویت شاخص‌های پروژه‬ ‫محوری و کاهش ســربار در راستای افزایش رقابت‌پذیری‬ ‫پیش رفت‪ .‬توســعه بازار به شــکل مدون‌تری دنبال شد و‬ ‫بازاریابی ساختار یافته‌ای در شرکت به وجود آمد‪.‬‬ ‫در کنار آن با ایجاد شــرکت ایکاپ به عنوان شــرکت‬ ‫مشــترک بین ایران‌خودرو و پژو بار دیگر پروژه‌های جدید‬ ‫در حوزه خودرو تعریف شــد کــه از جمله پروژه‌هایی که به‬ ‫تام واگذار شــد می‌توان به خط بدنه پژو ‪ ،2008‬خط بدنه‬ ‫پژو ‪ 208‬و ‪ 301‬و خط در پژو ‪ 301‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫این اقــدام منجر به هم‌افزایــی توانمندی فنی و مالی‬ ‫و امــکان حضور هر چــه موفق‌تــر در حوزه‌های مختلف‬ ‫بــازار شــد‪ .‬امضــای تفاهم‌نامه بــا شــرکت‌های مطرح‬ ‫خارجی جهت معرفی تام به عنوان شــریک اســتراتژیک‬ ‫برای تعریف پــروژه‌ در ایران از جمله اقداماتی اســت که‬ ‫اکنــون تام در راســتای ارتقای دانش فنی و اســتفاده از‬ ‫تجــارب بین‌المللــی از آن بهره برده و خــود را به عنوان‬ ‫یک شــریک مطمئن در بازار ایران مطرح کرده است که‬ ‫از جملــه تفاهم‌نامه‌های اخیر نیز با شــرکت‌های اروپایی‬ ‫‪ Siemens‬و ‪ Safetec‬بوده است‪.‬‬ ‫در واقع برای پــرواز مجدد و اوج گیری دوباره‪ ،‬تام دو‬ ‫بال به پلتفرم انتقال تکنولوژی اضافه کرد‪ .‬بال استراتژی‬ ‫و بال توســعه بازار که کمک کرد تام در بازار‌های جدید با‬ ‫وجود رقبا و شــرایط خاص کارفرماها موفق باشد‪ .‬نتیجه‬ ‫تمام این تالش‌ها این شــد که تام بــه جز صنعت خودرو‪،‬‬ ‫در حوزه‌های معدنی و فوالدسازی (فوالد سازی بردسیر‬ ‫و احیای اردکان)‪ ،‬حوزه نیرو و تاسیســات (پست مسکن‬ ‫گلبهار و پست برق فوالدسازی بردسیر)‪ ،‬حوزه اتوماسیون‬ ‫و کنتــرل و ابزار دقیق (نوســازی اتوماســیون‌های مس‬ ‫سرچشــمه و کوره بلند و ریخته گــری ذوب‌آهن)‪ ،‬حوزه‬ ‫ریلی (قطار شــهری کرمانشــاه) و حوزه نفت گاز ( میدان‬ ‫گازی خانگیران‪ ،‬احداث ایستگاه‌های ‪ CNG‬و پایپینگ‬ ‫ناحیه ‪ 7‬فاز ‪ 17‬و ‪ 18‬پارس جنوبی) فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫در مجمــوع پلتفرمــی که اکنون در تام بــه وجود آمده‬ ‫زمینه‌ســاز این خواهد بود که ســایر صنایــع و حوزه‌های‬ ‫اقتصادی نیز بتوانند از آن‌ها منتفع شوند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪9‬‬
‫گزارش دوم‬ ‫به بهــانه ‪ 19‬دی‌ماه سالـــروز دهمین سالگــرد‬ ‫تاسیس شرکت تولید خودروهای سفارشی «آپکو»‬ ‫‪49110‬‬ ‫حق انتخاب‬ ‫فرهنگ هر جامعه نشــان دهنده عقاید‪ ،‬ارزش‌ها و شــیوه تفکر افراد آن اســت‪ .‬در این رستا زیبایی‬ ‫شــناختی افراد از اهمیــت خاصی برخوردار اســت و به همین منظور جهت دســت‌یابی به رضایت‬ ‫مشتریان ایرانی تالش شده تا با ایجاد تنوع بصری در اجزای خودروها عالوه بر جلب نظر مشتریان‬ ‫در توســعه و ارتقای کمــی و کیفی تولیدات شــرکت ایران‌خــودرو فعالیت‌هــای متمایزی صورت‬ ‫پذیرد‪13.‬سال پیش ایران‌خودرو با بهره‌گیری از پتانسیل‌های ویژه و غیر قابل رقابت موجود شرکت‬ ‫در تولید خودروهای سفارشــی و به منظور افزایش رضایت مندی مشــتریان و ارتقای فروش (حفظ‬ ‫بــازار) از طریق افزایش تنوع محصوالت و برآورده ســاختن نیازهای مشــتریان‪ ،‬تولید خودروهای‬ ‫سفارشــی را در دســتور کار خود قرار داد‪ .‬ابتدا تولید انواع خودروهای سفارشی از اواخر سال ‪ 83‬در‬ ‫مرکز تحقیقات ایران‌خودرو آغاز شد و با توجه به تمایل روز افزون مشتریان به استفاده از خودروهای‬ ‫سفارشــی با تجهیزات آپشن‪ ،‬تولید خودروهای سفارشی شرکت ایران‌خودرو گسترش یافت‪ .‬از ‪19‬‬ ‫دی ‪ 86‬شرکت تولید خودروهای سفارشی (آپکو)فعالیت خود را رسما آغاز کرد‪ .‬این شرکت در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ 70‬نمایندگی فعال در سراسر کشور دارد‪.‬‬ ‫کافی اســت این بار که چند ثانیه‌ای پشت چراغ قرمز‬ ‫ســر چهارراه معطل شــدید نگاهی بــه اتومبیل‌های دور‬ ‫و برتــان بیندازید بــه راحتی می‌بینید که تــب تیونینگ و‬ ‫اســپرت کردن ماشــین این روزها چقدر در جامعه فراگیر‬ ‫شده است‪ .‬این گزارش به بهانه سالگرد تاسیس شرکت‬ ‫آپکو‪ ،‬بــه واکاوی تیونینگ کــردن خودروها‪‌،‬هزینه‌های‬ ‫گران و قطعات غیر اســتاندارد درایــن بازار و برنامه‌های‬ ‫مهم شــرکت تولید خودروهای سفارشــی ایران‌خودرو و‬ ‫کسب سهم بیش‌تر از بازار این دسته از خودروها پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫تیونینگ؛ علم یا سرگرمی‬ ‫ایــن صنعت مــدرن و حرفه‌ای در کشــورهای مختلف‬ ‫یک روند علمی و تخصصی را دنبال می‌کند‪ .‬شــرکت‌های‬ ‫برابوس‪،‬آلپینــا‪ ،‬آ ام گ‪ ،‬از جملــه مهم‌ترین شــرکت‌های‬ ‫تیونینگ جهان هستند‪ .‬در ایران بیش از آن که از این صنعت‬ ‫بــه عنوان یــک علم و تخصص یاد شــود‪ ،‬زیبایــی و ظاهر‬ ‫فعالیت‌های تیونینگ مورد توجه اســت‪ .‬گاهی حتی رعایت‬ ‫نکردن اصول این حرفه موجب آســیب رساندن به خودروها‬ ‫نیز می‌شــود‪ .‬در هر صورت تیونینگ چند سالی است که با‬ ‫ســبک و سیاقی جدیدتر‪ ،‬فضایی از بازار صنعت خودرو را به‬ ‫خود اختصاص داده؛ فضایی که طرفداران نسبتا زیاد و خاص‬ ‫خود را دارد‪ ،‬بازاری رو به گســترش و با گردش مالی نســبتا‬ ‫باال‪.‬‬ ‫دسته بندی سه گانه‬ ‫در حــال حاضر خودروهای سفارشــی در دنیا به ســه‬ ‫دسته خودروهای تیپ‪ ،‬سفارشی(آفالین) و خدمات پس‬ ‫از فروش (آفترمارکت) تقسیم‌بندی می‌شوند‪:‬‬ ‫خودروهای تیپ به خودروهایی گفته می‌شــود که در‬ ‫خط تولید روی آن‌ها تغییراتی ایجاد می‌شــود و پس از آن‬ ‫خودرو به صورت آپشــن شــده از خط خارج می‌شــود‪ .‬در‬ ‫این روش زمان تولید بسیار اهمیت دارد و باید به گونه‌ای‬ ‫تنظیم شــود که در خط تولید خللی ایجاد نشــود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگــر اهمیــت زمان تولید موجب شــد که شــرکت‌های‬ ‫خودروساز اســتفاده از روش سفارشــی(آفالین) را برای‬ ‫تولیــد این خودروها در برنامه کار خــود قرار دهند در این‬ ‫روش شــرکت‌های خودروســاز یک خط تولید جدا برای‬ ‫تولید خودروهای سفارشــی در نظر می‌گیرند و به منظور‬ ‫اجرای عملیات آپشــن‪ ،‬خودرو را از خط تولید خارج کرده‬ ‫و پس از انجام عملیــات خودرو مجددا به خط بازگردانده‬ ‫می‌شود‪ .‬در این روش خللی در زمان تولید ایجاد نمی‌شود‬ ‫و خودرو پس از انجام کلیه مراحل تولید به صورت آپشــن‬ ‫شده از خط خارج می‌شود‪ ،‬اما در روش سوم‪ ،‬خودرو پس‬ ‫از خروج از کارخانه و در نمایندگی‌های فروش آپشن‌بندی‬ ‫می‌شــود‪ ،‬در این روش مشــتری به هنگام تحویل خودرو‬ ‫در نمایندگی قطعات مورد نیــاز خود را انتخاب و قطعات‬ ‫توسط نمایندگی بر روی خودرو نصب می‌شود‪.‬‬ ‫سودآوری خودروسازها‬ ‫در‌حال‌حاضــر بیش‌تــر ســودآوری کارخانه‌هــای‬
‫مختلف یک انتظار مشــترک با هزینه یکســان را داشت‪.‬‬ ‫هزینه این کار برحسب نوع فعالیت‪ ،‬مدل خودرو‪ ،‬قطعات‬ ‫و تجهیــزات مــورد نیاز بســیار متغیر اســت؛ تیونینگ از‬ ‫تغییراتی چند ده هزار تومانی در خودروهای مدل پایین‌تر‬ ‫شــروع می‌شــود تا تقویت چند صد میلیونــی خودروهای‬ ‫لوکس و گران قیمت تر‪.‬‬ ‫از آپکو تا خیابان سورنا‬ ‫ب آپشن است به همین علت‬ ‫خودروســازی در دنیا به سب ‌‬ ‫برخی کارخانه‌های معتبر ‪30‬درصد از محصوالت خود را‬ ‫به صورت آپشن وارد بازار می‌کنند‪.‬‬ ‫پنج درصد از ســود شــرکت‌های خودروسازی داخلی‬ ‫در موفق‌تریــن حالت مربــوط به خودروهای سفارشــی‬ ‫اســت‪ .‬بیش از ‪ 20‬ســال از آپشــن کــردن خودروها در‬ ‫دنیا می‌گذرد‪ ،‬اما در کشــور ما تنها ‪ 10‬ســال اســت که‬ ‫شــرکت‌های خودروســاز بــه آپشــن کــردن خودروهــا‬ ‫روی آورده‌اندکه نشــان دهنده آن اســت که ما از ســایر‬ ‫شرکت‌های خودروساز مطرح دنیا عقب هستیم‪.‬‬ ‫هزینه برای اسپرت کردن‬ ‫تصــور بســیاری از به اصطالح عشــق ماشــین‌ها از‬ ‫«تیونینــگ»‪ ،‬تنهــا معطوف بــه یک رینگ و الســتیک‬ ‫اســپرت است و اگزوزهای پر سروصدا و کم کردن ارتفاع‬ ‫خودرو‪ .‬این‌ها تنها بخشی از تیونینگ به حساب می‌آیند‪،‬‬ ‫چند سالی است که این صنعت مدرن در کنار پرداختن به‬ ‫ظاهر خودروها‪ ،‬به تقویت موتور‪ ،‬شاســی و ‪ ...‬می‌پردازد‬ ‫و ارتقــای عملکرد خودرو را هدف قرار داده اســت‪.‬قدیم‬ ‫ترهــا‪ ،‬زمانی که حرف از تغییر ظاهر خودرو یا حتی تقویت‬ ‫موتور آن می‌شــد‪ ،‬از اصطالح اســپرت کردن اســتفاده‬ ‫می‌شد‪ ،‬اما چند سالی اســت که واژه تخصصی‌تر و حتی‬ ‫علمی‌تر آن یعنی تیونینگ‪ ،‬میان حرفه ای‌ها و نیمه حرفه‬ ‫ای‌های این بازار رواج پیدا کرده‪ .‬مشتری تیونینگ کاران‬ ‫اغلب جوان ترها هستند‪ .‬آن‌هایی که اغلب به دنبال تغییر‬ ‫هســتند و تفاوت‪ .‬خیلی هم فرقی ندارد که چه خودرویی‬ ‫داشته باشــند؛ از پیکان گرفته تا خودروهای لوکس چند‬ ‫صــد میلیون تومانی و بعضا بیــش از یک میلیاردی‪ .‬همه‬ ‫را بســته به ویژگی هایشــان می‌توان تغییــر داد‪ ،‬اما این‬ ‫بدان معنا نیســت که می‌تــوان از تیونینــگ خودروهای‬ ‫و مصمم اســت‪ .‬این شرکت در تالش اســت تا به صورت‬ ‫موازی با ایران‌خودرو‪ ،‬به ارایه و نصب آپشن‌ها در سه دسته‬ ‫ظاهــری‪ ،‬ایمنی و عملکردی بپردازد‪ .‬آپکو بیش‌تر بر روی‬ ‫قطعات مربوط به سیستم ایمنی تمرکز دارد‪ ،‬قطعاتی مانند‬ ‫کروز کنترل‪ ،‬اتوالیت‪ ،‬سنســور جلو و عقب‪ ،‬دوربین دنده‬ ‫عقب و مواردی از این دست که به کاهش میزان تصادفات‬ ‫و خطرات ناشــی از نبود این سیســتم‌ها کمــک می‌کند‪.‬‬ ‫وزیری براین باور اســت که چینی‌ها ‪ 20‬ســال پیش تقریبا‬ ‫هیچ صنعتی نداشــتند ولی در ‪ 10‬سال اخیر توانسته‌اند با‬ ‫ارایه آپشن‌های بیش‌تر به بازار تسلط پیدا کنند و توانسته‌اند‬ ‫بــا تحلیل بــازار و عالیق و ســایق مردم ایــران به خرید‬ ‫خــودروی فول آپشــن‪ ،‬در بازار ما موفق شــوند‪ ،‬ماهم اگر‬ ‫بخواهیم موفق شــویم باید بازار را تحلیل کنیم و نیازهای‬ ‫مردم را برطرف کنیم‪ .‬وی در ادامه از توســعه فعالیت‌های‬ ‫آپکــو می‌گوید‪:‬از ســال ‪ 96‬اقدام به تجهیــز بیش از ‪160‬‬ ‫شــعبه فعال در زمینه ارایه آپشــن کردیم که حدود نیمی از‬ ‫آن‌ها نماینده‌های خودمان و نیم دیگر شــعب ایران‌خودرو‬ ‫هستند‪ .‬این شــعبات می‌توانند محصوالت آپشنی را برای‬ ‫تمامی خودروهای گروه صنعتــی ایران‌خودرو ارایه دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل آپکو رویکرد این شــرکت در ســال ‪ 96‬را ایجاد‬ ‫تعالی کســب و کار و بازسازی و ارتقای تصویر آپکو ‪ ،‬اقدام‬ ‫بر اســاس منشــور عملکــرد و احیای برند گــروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو‪،‬ایجاد توانایی ارزش اقتصادی‪ ،‬الگوگیری رشد‬ ‫و توسعه و عملکرد و سود آوری واقعی می‌داند و می‌گوید‪:‬‬ ‫عرضه آپشن اصلی خودروهای ‪ ،۲۰۰۸‬سوزوکی و ‪ ۲۰۷‬با‬ ‫همکاری جوینت ونچرهای اصلی تامین شده است‪.‬‬ ‫اگــر گفته شــود آپکو(شــرکت خودروهای سفارشــی‬ ‫ایران‌خودرو) نتیجه خالقیت و همچنین حاصل تجربیات‬ ‫حضور در بازار جهانی اســت‪ ،‬بیراه نیست و بی‌دلیل هم‬ ‫نیســت خیابان ســورنا در تهران به بهشت فروشندگان و‬ ‫گ تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫متخصصان لوازم جانبی و تیونین ‌‬ ‫حضــور قــوی و موثر ایــن خیابــان در پایتخت نشــان از‬ ‫بازار بالقــوه‌ای برای تیــون خودرو دارد و بــه این ترتیب‬ ‫درحالی که خودروسازان جهانی با دو هدف جلب رضایت‬ ‫مشــتریان خاص و کســب حاشیه ســود بیش‌تر عالوه بر‬ ‫آپشــن‪ ،‬سفارشی‌ســازی و تیون را نیز در برنامه‌هایشــان‬ ‫دارند‪ ،‬آپکو نیز گام‌های موثری برای جذب ماشــین‌بازها‬ ‫برداشــته اســت‪ .‬با این‌حال رقابت یک‌طرفه ادامه دارد و‬ ‫آپکو امیدوار اســت با توجه به مــواردی همچون قیمت و‬ ‫حفــظ گارانتی خــودرو‪ ،‬فعالیت‌هایش را گســترش دهد‪.‬‬ ‫این شــرکت در چند وقت اخیر مجموعــه‌ای از امکانات‬ ‫و تجهیــزات سفارشــی نظیر کروز کنتــرل‪ ،‬ره‌یاب‪ ،‬آیینه‬ ‫تاشو‪ ،‬پاور ویندوز‪ ،‬ردیاب‪ ،‬موقعیت یاب اتوماتیک‪ ،‬پخش‬ ‫دی وی دی‪ ،‬کالچ هوشــمند‪ ،‬دوربین دنده عقب‪ ،‬کیت‬ ‫موبایل هندزفری و سیســتم هشــدار دهنــده کاک پیت‪،‬‬ ‫ســان‌روف‪ ،‬دزدگیر ویژه و خودروهایی با رنگ‌های متنوع‬ ‫از آبــی الجوردی تا قرمز آتشــین را در برنامــه قرار داده‬ ‫اســت‪ .‬فاصلــه این تجهیزات بــا خدماتی کــه در خیابان‬ ‫سورنا به ماشــین‌بازها ارایه می‌شود بسیار متفاوت است‪،‬‬ ‫اما شرکت خودروهای سفارشی ایران‌خودرو امیدوار است‬ ‫بــا این امکانات و تنوع موجــود و با توجه به قیمت حداقل‬ ‫ماشین‌بازهای نیمه‌حرفه‌ای را جذب کند‪.‬‬ ‫به زودی آپشن خودروهای‬ ‫تولیدی ایران‌خودرو بر‬ ‫روی خطوط تولید و بر‬ ‫مبنای سفارش مشتری‬ ‫نصب خواهد شد‬ ‫کیــوان وزیــری‪ ،‬مدیرعامل شــرکت آپکــو می‌گوید‪:‬‬ ‫ســاالنه افزون بر ‪1.5‬میلیون دســتگاه انــواع خودرو در‬ ‫کشــور تولید می‌شــود که ‪65‬درصد مالــکان آن‌ها تمایل‬ ‫به خرید و نصب آپشــن بر روی خودروی خود دارند‪ .‬وی‬ ‫می‌افزاید‪ :‬آمار و ارقام نشــان می‌دهد که ســاالنه حدود‬ ‫‪ 800‬هــزار خودرو زمینه مســتعدی برای نصب آپشــن‪،‬‬ ‫اسپرت کردن و تیونینگ خودرو دارند‪.‬‬ ‫وزیــری از برنامه آپکــو برای جذب حداقــل ‪50‬درصد‬ ‫بازار آپشــن کشــور به خصــوص در خودروهــای تولیدی‬ ‫ایران‌خــودرو خبــر می‌دهد و اظهار مــی‌دارد‪ :‬ما عالوه بر‬ ‫تامین و تجهیز آپشــن‌های مورد نظر خریــداران‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فروش مناسب را در اختیار آنان قرار می‌دهیم‪ .‬وی‬ ‫از رویکــرد جدید «کیفیت برتــر» و «خدمات پس از فروش‬ ‫برتر» برای فروش تجهیزات و خدمات آپشــن توسط آپکو‬ ‫خبر می‌دهد و خاطر نشــان می‌ســازد ‌‪ :‬چنان چه به سمت‬ ‫بازار شفاف آپشن و خدمات تیونینگ در کشور حرکت کنیم‬ ‫قول عرضه محصــوالت با قیمت‌های رقابتــی در بازار را‬ ‫می‌دهیم‪ .‬وی تاکید می‌کند‪ :‬شــرکت آپکو همواره ســعی‬ ‫کرده تا رضایت مشــتریان را از محصــوالت گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو افزایش دهد و در این زمینه هم بســیار جدی‬ ‫وزیــری مهم‌ترین اقدامــات و پروژه‌های انجام شــده در‬ ‫ســال جاری را حضور در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و‬ ‫بین المللی خودرو و لوازم خودرویی‪‌،‬برگزاری گردهمایی‌های‬ ‫خودرویــی پژو ‪ ، 206‬اچ ســی کــراس و ســایر خودروهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬انعقاد قرارداد صادرات با کشــور عراق ‌‪ ،‬آماده سازی‬ ‫خودروهای سفارشــی پلیس ارمنســتان‪ ،‬فــروش اینترنتی‬ ‫قطعات و لوازم آپشن ‌‪ ،‬فروش قطعات سفارشی خودروی اچ‬ ‫سی کراس‪ ،‬فروش مجموعه سفارشی سازی ویژه مشتریان‬ ‫ایران‌خــودرو ‌‪ ،‬توافق تامیــن ‪ 100‬کوپــن ‪ 100‬دالری برای‬ ‫تســهیل در فروش محصول آریســان‪ ،‬فروش ‪ 600‬دستگاه‬ ‫خودرو با رنگ سفارشی آپشن شده و‪ ...‬عنوان می‌کند ‪.‬‬ ‫وزیری همچنین از نصب آپشــن خودروهای تولیدی‬ ‫ایران‌خــودرو‪ ،‬بــر روی خطــوط تولیــد بر مبنــای نیاز و‬ ‫خواسته مشــتریان در آینده‌ای بسیار نزدیک خبر می‌دهد‬ ‫و می‌افزاید‪ :‬از مردم و به خصوص مشتریان ایران‌خودرو‬ ‫درخواســت می‌کنــم در موضوع آپشــن و خریــد لوازم و‬ ‫تجهیزات جانبی خودرو به اصالت و خدمات کاالی مورد‬ ‫نظرشان اهمیت دهند‪.‬‬ ‫تمایل ‪ 65‬درصد خریداران‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪11‬‬
‫قهوه یا چای‬ ‫گفت و گو با موسی بهروزی ‪ ،‬عضو هیات مدیره تام ایران‌خودرو به مناسبت سالگرد تاسیس این شرکت‬ ‫‪49112‬‬ ‫تجربه؛ نقطه قوت تام است‬ ‫آیا قبــل از خط چهار کاره‪ ،‬ایران‌خودرو در حوزه‬ ‫رباتیک پروژه دیگری نیز داشت؟‬ ‫محمد کیانی‬ ‫فعالیــت خــود را در شــرکت تام از ســال ‪ 1377‬آغاز کــرد‪ .‬در آن زمان تام نقشــه راه آینده رباتیک‬ ‫خود را ترســیم کرده بود و ایران‌خودرو به شدت خواســتار استفاده از اتوماسیون برای افزایش تیراژ‬ ‫محصوالتش بود‪ .‬شرکت ووشین آمده بود تا برای ایران‌خودرو خط تولید بسازد و تام‌ایران‌خودرو نیز‬ ‫بــا آموزش حین کار و انجام چند پروژه ابتدایی قرار بود بــرای ایران‌خودرو و چهار محصول روز آن‬ ‫زمان یعنی پژو ‪ ،405‬پارس‪ RD ،‬و پیکان استیشــن خط تولید بســازد‪ ،‬خطی که به خط چهار کاره‬ ‫معروف و مهم‌ترین پروژه تام برای انجام طرح‌های بزرگ بعدی شــد تا مقدمات بزرگ‌ترین ســالن‬ ‫رباتیک ایران فراهم شــود‪ .‬موســی بهروزی در ابتدای حضورش در تام‪ ‌،‬قائم مقام گروه بدنه بود و‬ ‫اکنون مدیر کل بدنه‌سازی در ایران‌خودرو است‪.‬‬ ‫وی حدود چهار ســال اســت عضو هیات مدیره تام اســت‪ .‬بهروزی خط چهار کاره را تلویحا نقطه‬ ‫عطفی در شــکل‌گیری تجارب پایه رباتیک تام می‌داند و معتقد اســت در مســیری که تاکنون پیش‬ ‫رفته «تجربه» نقطه قوت آن بوده است‪.‬‬ ‫شــما تقریبــا از ابتــدای حضور تام در شــرکت‬ ‫حضــور داشــتید و مدیــر خط چهــار کاره بــه عنوان‬ ‫نخســتین پروژه مهم تام بودید‪ ،‬از ویژگی‌های خاص‬ ‫این خط برای ما بگویید‪.‬‬ ‫پروژه چهارکاره‪ ،‬تقریبا اولین پروژه بزرگ تام بود‬ ‫که از ســوی ایران‌خودرو واگذار شــد‪ .‬یــک خط کامل‬ ‫بدنــه بــا ظرفیت تولید ‪ 30‬دســتگاه در ســاعت بود که‬ ‫مقرر شــده بود خودروهای پــژو ‪ ،405‬پارس‪ ،‬پژو ‪RD‬‬ ‫و پیکان استیشــن در آن تولید شــود‪ ،‬ولی عمال ‪405‬‬ ‫و پارس تولید شــد حتــی در آن خط‪ RD ،‬هــم تولید‬ ‫کردیم ولی با توجه به باال بودن سطح اتوماسیون خط‪،‬‬ ‫ایران‌خــودرو تصمیــم گرفت که تنهــا ‪ 405‬و پارس در‬ ‫آن تولید شود‪.‬‬ ‫پروژه خط چهارکاره در چه ســالی شــروع و چه‬ ‫تعداد ربات در آن به کار گرفته شد؟‬ ‫شــروع کار ســال ‪ 1379‬بود و این خط در واقع خط‬ ‫خاصــی بود‪ .‬در این خط مــا از تجهیزاتی که ایران‌خودرو‬ ‫از آلمان خریداری کرده بود‪ ،‬اســتفاده کردیم و حدود ‪90‬‬ ‫ربات در آن نصب شد‪.‬‬ ‫منظورتان همان خط ‪ BMW‬است؟‬ ‫از تجهیــزات خطــی کــه از ‪ BMW‬خریــداری‬ ‫شــده بود ما یک ســری ربات‪ Turn table ،‬و خط شاتل‬ ‫اســتفاده کردیــم‪ .‬کار تعمیــر و نگه‌داری خــط از همان‬ ‫ابتدای پروژه به تام واگذارشد از آن‌جا بود که گروه تعمیر و‬ ‫نگه‌داری(نت) به مدیریت مهندس سیدی شکل گرفت‪.‬‬ ‫البته ما نیز انتظار بازدهی یک خط نو را از پروژه چهارکاره‬ ‫نداشــتیم‪ .‬کار بســیار ســنگینی بود و تیم پــروژه تالش‬ ‫بســیار زیــادی برای تحقــق آن انجــام داد‪ .‬در آن برهه‬ ‫ایران‌خــودرو نیز به شــدت پی‌گیر اجرای بــه موقع پروژه‬ ‫بود و درخواســت داشــت که خریدها نیز بــه موقع انجام‬ ‫شود‪ .‬در مجموع اولین تجربه بزرگ تام از همان‌جا شکل‬ ‫گرفت و همین تجربه موجب شــد که یک پایه دانشی‬ ‫خــوب به همراه کار عملی برای ســایر پروژه‌ها‬ ‫مثل بدنه‌سازی شماره پنج که یک پروژه‬ ‫بی‌نقص بود‪ ،‬شکل گیرد؛ چرا که‬ ‫تقریبا با تکنولوژی روز دنیا‬ ‫کار کردیم‪.‬‬ ‫قبل از خط چهار کاره‪ ،‬پروژه خط ســمند که تقریبا‬ ‫شــبیه به همین خط بــود در ایران‌خــودرو کلید خورد و‬ ‫حدود یک‌ســال از آن جلوتر بود و جالــب این‌جا بود که‬ ‫هــر دو پروژه با هــم به اتمام رســید‪ .‬این پروژه توســط‬ ‫ایران‌خودرو انجام می‌شــد و فقط قسمت رباتیک آن به‬ ‫تام واگذار شــد که مسوولیت این قسمت هم به مهندس‬ ‫هاشم شریفی واگذار شد‪.‬‬ ‫تــا قبل از پــروژه چهارکاره ایران‌خودرو ســطح‬ ‫اتوماسیونش در چه حدی بود؟‬ ‫در ایران‌خودرو اتوماسیونی به شکل امروزی وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫چه تعداد ربــات در ایران‌خودرو در تولید خودرو‬ ‫نقش داشت؟‬ ‫همان خط سمند بود که ‪ 60‬تا ‪ 70‬ربات داشت‪ .‬کل‬ ‫کار رباتیک ایران‌خودرو با همین ربات‌ها انجام می‌شــد و‬ ‫بقیه تولید به صورت دستی بود‪.‬‬ ‫تیراژ تولید در سال ‪ 76‬و ‪ 77‬چقدر بود؟‬ ‫در آن زمان بیش‌تر پیکان‪ ،‬وانت پیکان (که این دو‬ ‫در یک سالن بودند) و در یک سالن نیز ‪ 405‬تولید می‌شد‬ ‫و تیراژ تولید در مجموع هزار دستگاه بود‪.‬‬ ‫آقای بهروزی شــما در همان ابتدای حضورتان‬ ‫در تام در حوزه بدنه‌سازی با سمت قائم مقام فعالیت‬ ‫داشتید‪ ،‬از فضای آن زمان شرکت برای ما بگویید‪.‬‬ ‫در آن زمــان همه پرســنل از دانشــگاه‌های معتبر‬ ‫کشور جذب شده بودند‪ .‬همه مستعد کار بودند و با عالقه‬ ‫کار می‌کردند‪ .‬دنبال یاد گرفتن کار بودند‪ ،‬اما الزم به‌ذکر‬ ‫است که تجربه کافی نداشتند‪.‬‬ ‫تقریبــا تیــم با تجربــه آن زمان گروه بدنــه‪ ،‬مهندس‬ ‫مــرادی‪ ،‬اذعــان‪ ،‬مــن و تعــدادی از همــکاران قدیمی‬ ‫بودیم که به نوعی همکاران جذب شــده جدید را حمایت‬ ‫می‌کردیم و در ســال‌های ‪ 79‬و ‪ 80‬دوره آموزشــی برای‬ ‫پرسنل برگزار کردیم‪.‬‬ ‫چقــدر طول کشــید تا بــه بدنه ســازی ‪ 5‬منتقل‬ ‫شدید؟‬ ‫سال ‪ 1383‬تا ‪ 1386‬به عنوان مامور از تام به عنوان‬ ‫مدیر بدنه‌سازی شماره ‪ 5‬کار می‌کردم که در نهایت نیز بنا‬ ‫به درخواست ایران‌خودرو به همین قسمت منتقل شدم‪.‬‬ ‫چــه تعــداد پرســنل در گــروه بدنه تــام فعالیت‬ ‫داشتند؟‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬
‫گروه بدنــه بزرگ‌ترین گروه تام بود‪ .‬غیراز نیروهای‬ ‫کارگری ‌‪ ،‬پرســنل مهندس و کارشــناس حــدود ‪ 40‬نفر‬ ‫بودنــد‪ ،‬گروه نت نیز حــدود ‪ 60‬نفــر در ایران‌خودرو نیرو‬ ‫داشــت‪ .‬در مجمــوع می‌تــوان گفت در مقابــل ‪ 400‬نفر‬ ‫پرســنل کل تام‪ ،‬در گروه بدنه حدود ‪ 100‬نفر مشغول کار‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫عمده‌ترین پروژه‌های تام در آن زمان چه بود؟‬ ‫اولین پروژه را گروه بدنه گرفت‪ ،‬پروژه چهارکاره‪ ،‬در‬ ‫صنــدوق عقب پژو پارس‪ ،‬فاز دوم پژو ‪ 206‬از جمله آن‌ها‬ ‫بود‪ ،‬پروژه فاز دوم پژو ‪ 206‬که به تام محول شــد‪ ،‬ســایر‬ ‫فرآیندها هم از قبیل رنگ‪ ،‬پرس‪ ،‬مونتاژ و قالب را شامل‬ ‫می‌شــد‪ .‬در پروژه‌های بدنه‌سازی در خصوص کانوایرها‪،‬‬ ‫گروه لجستیک و در حوزه اتوماسیون هم گروه الکتریکال‬ ‫به ما سرویس ارایه می‌دادند‪ .‬در آن سال بدنه به اصطالح‬ ‫‪ Main Project‬بــود و بعد از آن ســایر گروه‌های رنگ‪،‬‬ ‫مونتــاژ‪ ،‬قالــب و پرس هر یــک پروژه اصلی محســوب‬ ‫می‌شــدند‪ ،‬محقق و میرعلمی جزو گــروه بدنه بودند که‬ ‫به تدریج جدا شــدند و به ترتیب به سمت‌های مدیر پروژه‬ ‫رنگ و مدیر پروژه قالب و پرس منصوب شدند‪.‬‬ ‫فــاز‪ 2‬پــژو ‪ 206‬پروژه بدنــه ســازی ‪ 5‬تقریبا در‬ ‫زمان خــودش بزرگ‌ترین پروژه رباتیــک ایران بود‪.‬‬ ‫شما از چهارکاره وارد فاز جدیدی از یک پروژه بزرگ‬ ‫شــدید که هم به لحاظ تعداد ربات‪ ،‬هم سرفصل‌ها و‬ ‫فرآیندهای مختلــف کاری پیچیده‌ترین چالش جدی‬ ‫بود‪ .‬این چالش را چگونه مدیریت کردید؟‬ ‫بلــه‪ .‬یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌ها بــود‪ .‬روحیه کاری‬ ‫و تجربــه الزم در خط چهارکاره ایجاد شــده بــود و ما از‬ ‫صفر شروع نکردیم‪ .‬در خط چهار کاره ‪ 90‬دستگاه ربات‬ ‫داشــتیم که دارای ظرفیت ‪30‬دســتگاه در ســاعت بود‪،‬‬ ‫ولی در بدنه‌ســازی شــماره پنج این ظرفیت ‪ 42‬دستگاه‬ ‫در ســاعت بود و تمام قطعات به صــورت ‪ CKD0‬مونتاژ‬ ‫می‌شــد‪ .‬به همیــن دلیل تعــداد تجهیــزات و حجم کار‬ ‫بیش‌تر بود‪.‬‬ ‫این پروژه بدین شــکل تعریف شــد که تمام قطعات به‬ ‫صورت ‪ single‬وارد بدنه‌سازی می‌شد و حتی پیچ و مهره‬ ‫این‌جا مونتاژ می‌شــد‪ .‬پژو ‪ 206‬صنــدوق‌دار هم در ادامه‬ ‫به ســرفصل‌های کاری ما اضافه شــد و در مجموع ‪283‬‬ ‫دستگاه ربات شد‪.‬‬ ‫می‌توان گفت بیش‌ترین تعداد ربات در ایران و در یک‬ ‫پروژه‪ ،‬در این جا جمع شــده است‪ .‬در حین اجرای پروژه‪،‬‬ ‫شــرکت ایتالیایی فاتا ورشکست شد و بقیه کارهای آن را‬ ‫گروه الکتریکال‪ ،‬ربات و بدنه انجام دادند تا نبود شــرکت‬ ‫فاتا خللی ایجاد نکند‪.‬‬ ‫کار شرکت فاتا و اداگ در این پروژه چه بود؟‬ ‫بدنــه ‪ 5‬در قالــب یــک کنسرســیوم با مشــارکت‬ ‫شرکت‌های ایران‌خودرو‪ ،‬تام‪ ،‬فاتا و اداگ تعریف شده بود‬ ‫و به مانند تام‪ ،‬شــرکت فاتا و اداگ هر یک سهم بزرگی را‬ ‫به عهده داشتند که باید تا دو سال انجام می‌شد‪.‬‬ ‫شــرکت فاتــا مدیریــت بخــش ‪ body under‬را به‬ ‫عهده داشــت که در انتهای کار شــرکت ورشکســته شد‬ ‫و قســمتی از کارها باقــی مانده آن را نیز تــام انجام داد‪.‬‬ ‫شرکت اداگ آلمان هم در‌سازی و قسمت ‪ Farming‬را‬ ‫به عهده داشــت‪ .‬ســاخت بدنه جانبــی و کانوایرها هم به‬ ‫عهده شرکت تام بود‪.‬‬ ‫اکنون اوضاع بدنه‌سازی در ایران‌خودرو چگونه‬ ‫است؟‬ ‫ایران‌خودرو ‪ 9‬سالن بدنه‌سازی دارد که هفت سالن‬ ‫آن فعال و دو ســالن آن غیر فعال اســت و مدیریت بدنه‬ ‫مجموعا ‪ 3500‬نفر نیرو دارد‪.‬‬ ‫میزان تولید چقدر است؟‬ ‫اگر مشــکل تامین نداشته باشــیم‪ ،‬روزانه ‪ 2100‬تا‬ ‫‪ 2200‬بدنــه تولید می‌کنیم که البته توان ما بیش‌تر از این‬ ‫رقم هم هست‪.‬‬ ‫حدود چهار سال اســت در تام و به عنوان عضو‬ ‫هیــات مدیــره از نزدیک با مســایل کالن تام روبه رو‬ ‫هســتید‪ ،‬تحلیل‌تان از مســیر جدیدی که تام انتخاب‬ ‫کرده است چیست؟‬ ‫در تام شــاهد انتخاب استراتژیک درستی بودیم و آن‬ ‫ورود بــه صنایع غیر خودرویی بود‪ .‬در زمانی که پروژه‌های‬ ‫خودرویی به شــدت کاهش پیدا کرد‪ ،‬تــام با این تعداد نیرو‬ ‫و هزینه‌ها نمی‌توانســت فقط منتظــر پروژه‌های خودرویی‬ ‫باشــد‪ .‬اگر به حــوزه غیرخودرویی ورود پیــدا نمی‌کرد‪ ،‬به‬ ‫یک شرکت بســیار کوچک و با دامنه کاری محدود تبدیل‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫یعنــی از همــان ابتــدا پیش‌بینی می‌شــد روزی‬ ‫پروژه‌های خودرویی کم شود؟‬ ‫در ســال‌های ‪ 83‬تــا ‪ 85‬کار خودرویــی آن‌قدر زیاد‬ ‫بــود که حتی اگر پیشــنهاد ورود به صنایــع غیرخودرویی‬ ‫می‌شــد‪ ،‬وقت انجام آن را نداشــتیم‪ ،‬ولی از سال ‪ 86‬به‬ ‫بعد پروژه‌های خودرویی به شدت کاهش پیدا کرد‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رسد می‌شــد به ســمتی حرکت کرد که خودروسازان‬ ‫داخلی در این شرکت سهام‌دار شوند تا بتوانند به راحتی از‬ ‫خدمات تام استفاده کنند‪.‬‬ ‫در تام شاهد انتخاب‬ ‫استراتژیک درستی بودیم‬ ‫و آن ورود به صنایع غیر‬ ‫خودرویی بود‪ .‬در زمانی‬ ‫که پروژه‌های خودرویی به‬ ‫شدت کاهش پیدا کرد‪ ،‬تام‬ ‫با این تعداد نیرو و هزینه‌ها‬ ‫نمی‌توانست فقط منتظر‬ ‫پروژه‌های خودرویی باشد‬ ‫مسیری که در پیش روست را چگونه می‌بینید؟‬ ‫فضــای کســب و کار غیرخودرویــی که تــام در آن‬ ‫حضــور دارد کامــا رقابتــی اســت و در این بــازار دیگر‬ ‫کارفرما نگاهی متفاوت از ایران‌خودرو به تام دارد؛ چرا که‬ ‫سرنوشت پروژه وی از سرنوشت تام برایش مهم‌تر است و‬ ‫این امری بدیهی است‪ .‬البته درست است که ایران‌خودرو‬ ‫از تام حمایت می‌کند‪ ،‬ولی این موضوع یک طرفه نیست؛‬ ‫چــرا که تام هم در خیلی مواقــع و به خصوص راه‌اندازی‬ ‫خطــوط و تعمیر و نگه‌داری‪ ،‬دســت راســت ایران‌خودرو‬ ‫بوده و هست‪.‬‬ ‫ولــی انصافــا در پروژه‌هایــی مانند صنایــع فوالدی‪،‬‬ ‫تله‌کابیــن‪ ،‬ذوب آهن و متــرو اگر ذره‌ای کوتاهی شــود‬ ‫پروژه متضرر خواهد شد‪ ،‬بنابراین در دو عرصه باید کاملا‬ ‫احتیاط کرد‪ .‬تام در کنار خروجی باکیفیتی که در پروژه‌ها‬ ‫ارایــه می‌دهد بایــد مقوله زمان و ســوددهی را نیز لحاظ‬ ‫کند‪ .‬به خصوص در پروژه‌های خیلی بزرگ حاشــیه سود‬ ‫اهمیت بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫ما تجربه خوبی در پروژه‌هایی مثل فوالدسازی و قطار‬ ‫شهری پیدا کرده‌ایم و به مانند پروژه‌های خودرویی که در‬ ‫آن متبحریم‪ ،‬می‌توانیم انتظارات کارفرما را برآورده کنیم‪.‬‬ ‫به نظر شما نقطه قوت تام چیست؟‬ ‫به نظرمن نقطه قوت تام‪ ،‬تجربه‌اش است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪13‬‬
‫رویاروی‬ ‫‪Nissan Q‬‬ ‫‪ashqai‬‬ ‫‪na‬‬ ‫‪Hyundai Ko‬‬ ‫هیوندای کونا اکتیو در برابر نیسان قشقایی ‪ST‬‬ ‫سرخ و آبی‬ ‫‪49114‬‬ ‫کراس اوورهای کوچک شــهری این روزها بیش از هر خودروی دیگری محبوبیت کســب کرده‌اند‬ ‫که چند دلیل اصلی می‌توان برای این اتفاق در نظر داشــت‪ .‬برخی از خریداران به دنبال نشســتن‬ ‫در ارتفاع بیش‌تری از ســطح زمین حین رانندگی هســتند ضمن این‌کــه دیگر فضای محدود هاچ‬ ‫بک‌هــای هم رده جواب‌گوی اســتفاده روزمره آن‌ها نیســت‪ .‬از طرفی به لطــف رقابتی بودن فوق‬ ‫العاده زیاد این سگمنت تقریبا تمام شرکت‌های خودروساز در تالش برای ارایه بهترین و جذاب‌ترین‬ ‫طرح‌های ممکن برای نمایندگان خود هســتند که همین امر به متفاوت شدن بیش‌تر این خودروها‬ ‫از مدل‌های دیگر کمک قابل توجهی کرده اســت‪ .‬در میان طیف وسیع این مدل‌ها‪ ،‬هیوندای کونا‬ ‫با طرح رادیکال و متفاوت خود عضو تازه وارد کراس اوورهای جمع و جور شهری به حساب می‌آید‬ ‫که در مقابل نیســان قشقایی فیس لیفت شده با قابلیت‌های کاربردی باالتر قرار گرفته‪ ،‬هر چند از‬ ‫همین ابتدا نیز می‌توان فهمید رویکرد دو خودروساز چندان هم در این زمینه به هم نزدیک نیست!‬ ‫در فلسفه زیبایی شناسی هر پارامتر یا آیتمی را در نظر‬ ‫بگیریم بازهم این ســلیقه و نظر بیننده آن است که تعیین‬ ‫می‌کنــد مثال یک خودرو زیباســت یا خیــر‪ .‬در مورد این‬ ‫دو کــراس اوور نیز تاکتیک‌های بــه کار رفته در طراحی‬ ‫آن‌ها از رویه‌ای خاص پیروی می‌کند که البته بیش‌تر این‬ ‫موضوع در مورد نماینده ژاپنی این رقابت قابل بیان است‪.‬‬ ‫نیسان قشقایی در فیس لیفت جدید خود از جلوپنجره‌ای‬ ‫به روز شــده بهره می‌برد تا بتــوان آن را یک ایکس تریل‬ ‫کوچــک شــده نامید ضمــن این‪ ‬که فــرم کلــی بدنه آن‬ ‫بــا ســنت‌ها و ملاحظات چند ســال اخیر نیســان کاملا‬ ‫هماهنگ است تا برای بسیاری از خریداران یک انتخاب‬ ‫بی دردســر و راحت به حســاب آید‪ .‬اگر تویوتا ‪ C-HR‬را‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫در رونــد کالس بندی تولیدات تویوتا یک اســتثنا و بهره‬ ‫منــد از طرحی انقالبی‌تــر بدانیم‪ ،‬به روشــنی باید همین‬ ‫واژه را بــرای کونای هیوندای نیز بــه کار گیریم که البته‬ ‫هــر دوی ایــن خودروها دنباله رو نیســان جوک (نســل‬ ‫اولیه) محســوب می‌شــوند! به همین دلیــل‪ ،‬هدف اول‬ ‫هیوندای در ساخت کونا‪ ،‬بازار رو به رشد خریداران جوان‬ ‫بوده که عالوه بر ســبک متفاوت طراحی‪ ،‬در آپشــن‌ها و‬ ‫حتی رنگ‌های اکثرا جیغ بدنــه نیز می‌توان این موضوع‬ ‫را نظاره گر بود‪.‬‬ ‫قیمت‬ ‫هیونــدای کونــا در مــدل پایــه خــود قیمتــی برابر با‬ ‫‪24‬هزارو ‪ 500‬دالر اســترالیا دارد هر چند که نمونه مورد‬ ‫بررســی به واســطه بهره گیری از تجهیزات سفارشــی و‬ ‫پکیچ ایمنی حــدود ‪ 30‬هزار دالر برای مالک خود هزینه‬ ‫خواهد داشــت! در ســوی دیگر میدان‪ ،‬نیســان قشقایی‬ ‫‪ ST‬نیز به لطف اســتفاده از سیســتم‌ها و ادوات بیش‌تر‬ ‫قیمتی بیــش از ‪32‬هزار و ‪ 500‬دالر پیدا کــرده تا از این‬ ‫نظر قدرت رقابت پایین‌تری با رقیب کره‌ای خود داشــته‬ ‫باشــد؛ از جمله تجهیزات مشــترک هر دو خودرو باید به‬ ‫شش کیســه هوا‪ ،‬دوربین دید عقب‪ ،‬سنسورهای کمکی‬ ‫پارک‪ ،‬سیســتم کمکی حرکت بین خطوط‪ ،‬سیستم ترمز‬ ‫اضطراری (‪ )AEB‬و سیستم هشدار برخورد از جلو اشاره‬ ‫داشــت‪ .‬همچنین در هر یک از این خودروها‪ ،‬چراغ‌های‬ ‫روشــنایی در روز ‪ ،LED‬کروز کنتــرل‪ ،‬روکش پارچه‌ای‬ ‫صندلی‌ها و سیســتم صوتی اســتاندارد با ورودی ‪USB‬‬ ‫و بلوتــوث تعبیه شــده بود تا اگر به دنبال ســطح باالتری‬ ‫از تجهیزات باشــید باید به سراغ مدل‌های کونا هایلندر و‬ ‫قشقایی ‪ N-Tec‬بروید‪.‬‬ ‫در کنــار این موارد مشــترک‪ ،‬برخی ادوات مختص هر‬ ‫یک از خودروهاســت به طوری که در قشقایی رینگ‌های‬ ‫‪ 17‬اینچــی آلیاژی و دکمه اســتارت پیشــرانه را می‌توان‬ ‫دراختیــار داشــت در حالی کــه در کونــای ارزان قیمت‌تر‬ ‫مــواردی ماننــد روف بــار‪ ،‬صفحه نمایــش بزرگ‌تر هفت‬ ‫اینچی لمســی با اپل ‪ CarPlay‬و اندروید ‪ ،Auto‬سیستم‬ ‫نمایش نقاط کور اطراف خودرو و هشدار موانع پشت خودرو‬ ‫و آیینه‌های برقی جمع شونده در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫کابین‬ ‫اگــر بخواهیم صادقانــه قضاوت کنیم بایــد گفت که‬ ‫در همــان وهله اول این کابین هیوندای کوناســت که به‬
‫‪Hyundai Kona‬‬ ‫استفاده از پالستیک نرم در‬ ‫بیش‌تر بخش‌های کابین باعث‬ ‫شده تا کیفیت کلی ساخت خودرو‬ ‫از رقیب کره‌ای‌اش باالتر به‬ ‫نظر رسد‪ .‬نشانگر‌های آنالوگ و‬ ‫دیجیتال پشت فرمان نیز دارای‬ ‫گرافیک جذاب‌تری از آن‌چه در‬ ‫کونا یافت می‌شود هستند‬ ‫لطف صفحه نمایش لمسی به نسبت بزرگ خود در باالی‬ ‫کنســول مرکزی و طراحی اسپرت‌تر داشبورد جلب توجه‬ ‫می‌کنــد‪ ،‬هر چند که در مدل‌های حتی ارزان‌تر هیوندای‬ ‫مانند ‪ i30‬با چیدمانی مدرن‌تر از این کراس اوور تازه وارد‬ ‫رو به رو هســتیم‪ .‬البته غربیلک فرمان کوچک که با چرم‬ ‫روکش شــده‪ ،‬اهرم تعویض دنده اسپرت‌تر‪ ،‬دریچه‌های‬ ‫هوای گــرد و مدرن در کنــار طرح جــذاب تودوزی‌ها از‬ ‫کابین کونا‪ ،‬فضایی کاملا در ســطح یک خودروی ‪2018‬‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬از نکات منفی این کابین باید به استفاده‬ ‫بســیار زیاد از پالســتیک خشک اشــاره داشت که حس‬ ‫چندان خوبی را به سرنشــینان منتقل نمی کند و احتماال‬ ‫به مرور زمان عامل ایجاد سروصدای اضافی نیز خواهند‬ ‫بود‪ ،‬همچنین کلید کونا به طور کلی با سوییچ‌هایی که در‬ ‫مدل‌های جدید می‌بینیم تفاوت دارد چرا که عمال با یک‬ ‫نمونه قدیمی مواجه هستیم!‬ ‫با این‌که نیســان به تازگی دســتی بر کراس اوور کوچک‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪Nissan Qashqai‬‬ ‫شــهری خود کشیده‪ ،‬اما اتمسفر کلی کابین قشقایی همان‬ ‫حال و هوای چند سال گذشته را در ذهن تداعی می‌کند که‬ ‫نبود سیستم چندرســانه‌ای مدرن با صفحه نمایش لمسی‬ ‫یکــی از دالیل اصلی آن به حســاب می‌آید‪ ،‬اگر چه کیفیت‬ ‫پخش صوت در این کالس خوب اســت‪ .‬تغییر عمده کابین‬ ‫قشقایی در مقایســه با مدل اولیه آن در غربیلک فرمان قرار‬ ‫دارد که عمال از برادر بزرگ‌تر آن یعنی ایکس تریل به عاریت‬ ‫گرفته شده‪ ،‬اما با وجود این انتقاد‪ ،‬استفاده از پالستیک نرم‬ ‫در بیش‌تر بخش‌های کابین باعث شده تا کیفیت کلی ساخت‬ ‫خودرو از رقیب کره‌ای‌اش باالتر به نظر رســد‪ .‬نشانگر‌های‬ ‫آنالوگ و دیجیتال پشت فرمان نیز دارای گرافیک جذاب‌تری‬ ‫از آن‌چه در کونا یافت می‌شــود‪ ،‬هســتند ضمن این‌که پاور‬ ‫ویندوز و قابلیت تنظیــم ارتفاع هر دو صندلی جلو هیچ یک‬ ‫در هیوندای تعبیه نشــده است‪ .‬همچنین اســتفاده روزمره‬ ‫از قشقایی به شکل محسوســی کاربردی‌تر از کونا احساس‬ ‫می‌شــود چرا که این خودرو ‪ 20‬سانتی‌متر طویل‌تر و دارای‬ ‫فضای پا و ســر کاملا جادارتری در ردیف عقب است ضمن‬ ‫این‌که پروفیل بلندتر شیشــه‌های جانبــی دید بهتری برای‬ ‫سرنشــینان ایجاد می‌کند‪ .‬البته نکته منفی در مورد ردیف‬ ‫دوم صندلی‌های کونا وجود نــدارد‪ ،‬ولی باید فضای موجود‬ ‫را بیش‌تر برای دو سرنشین بزرگ‌سال و یا کودکان مناسب‬ ‫دانســت چیزی که تــا حدود زیــادی در ‪ i30‬هــاچ بک نیز‬ ‫مشاهده می‌شــود‪ .‬در بخش صندوق عقب نیز نیسان با ‪70‬‬ ‫لیتر برتری به صورت تئوری و گودی بیش‌تر بخش بارگیری‬ ‫خودروی معقول‌تری برای خانواده‌ها به حســاب می‌آید هر‬ ‫چند که در هــر دو خودرو قابلیت خواباندن کامل صندلی‌ها‬ ‫‪15‬‬
‫رویاروی‬ ‫وجــود دارد ضمن این‌که چرخ زاپاس نیــز در بخش پایینی‬ ‫صندوق جاسازی شده است‪.‬‬ ‫قوای محرکه‬ ‫هر دو خودروی مورد بررســی از پیشرانه چهار سیلندر‬ ‫دو لیتری تنفس طبیعــی بهره می‌بردند ضمن این‌که هر‬ ‫دوی آن‌ها نیــز کم‌تر از ‪ 1400‬کیلوگرم وزن دارند تا وجه‬ ‫تشــابهات در این بخش زیاد باشد! پیشــرانه قرار گرفته‬ ‫در هیوندای کونا قادر به تولید حداکثر قدرت ‪ 147‬اســب‬ ‫بخار قدرت و گشــتاور ‪ 180‬نیوتن متر اســت در حالی که‬ ‫پیشــرانه نیســان اندکی قدرت کم‌تر (‪ 142‬اســب بخار)‬ ‫تولیــد می‌کند در حالی که بیشــینه گشــتاور آن به حدود‬ ‫‪ 200‬نیوتــن متــر می‌رســد‪ ،‬همچنین باید گفــت که هر‬ ‫دو خــودرو از نوع دیفرانســیل جلو هســتند‪ .‬بــا این حال‬ ‫‪Nissan Qashqai‬‬ ‫بزرگ‌ترین نقطه تفــاوت این خودروها در جعبه دنده‌های‬ ‫آن‌ها قرار گرفتــه جایی که نیســان از نمونه ‪ CVT‬بهره‬ ‫جســته و در طرف دیگر هیوندای‪ ،‬کونا را مجهز به جعبه‬ ‫دنده آشنایی شش سرعته اتوماتیک خود با قابلیت تبدیل‬ ‫و توزیع گشتاور بین چرخ‌ها کرده است‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫باید انتظار ســواری اقتصادی‌تری از قشــقایی داشت در‬ ‫حالی که در کونا احســاس طبیعی‌تــری در حرکت وجود‬ ‫خواهد داشت‪ .‬نتیجه حاصله با کمی رانندگی با دو خودرو‬ ‫به خوبی مشــخص می‌شــود چرا که تعویــض دنده‌ها در‬ ‫هیوندای با ســرعت و دقت بیش‌تری همراه است ضمن‬ ‫این‌کــه در صورت اســتفاده از حالت اســپرت می‌توان بر‬ ‫هیجان رانندگی نیز اندکی افزود‪ .‬البته این به معنای نبود‬ ‫هیچ‌گونه لذت رانندگی در نیســان نیست‪ ،‬اما از آن‌جایی‬ ‫که بهترین عملکرد جعبــه دنده ‪ CVT‬به کار رفته در آن‬ ‫در دورهــای باالی چهار هزار به دســت می‌آیــد نباید در‬ ‫ســواری‌های شــهری انتظار شــتاب‌گیری در حد کونا را‬ ‫برای این کراس‌اوور داشت‪.‬‬ ‫مصرف سوخت ترکیبی رسمی اعالم شده برای کونا‪،‬‬ ‫‪ 7.2‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر اســت در حالی که این رقم‬ ‫برای نیســان قشــقایی به ‪ 6.9‬لیتر کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫البته در صورت نیاز می‌توان یک جعبه دنده شش سرعته‬ ‫دستی را برای نیسان سفارش داد تا عملکرد بهتری برای‬ ‫آن به دســت آید هر چند که این آپشن در هیوندای وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اما از ســوی دیگر اگر خواهان ســواری مطلوب‌تر‬ ‫و ســریع‌تری باشــید باید به ســراغ پیشــرانه ‪ 1.6‬لیتری‬ ‫توربــو کونا رفت که با قدرت ‪ 174‬اســب بخار و گشــتاور‬ ‫‪ 265‬نیوتــن متر در کنار سیســتم چهارچرخ متحرک هم‬ ‫دینامیک حرکتــی بهتری در اختیار راننده قرار می‌دهد و‬ ‫هم مصرف سوخت کم‌تری دارد!‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫سواری‬ ‫نیسان برای این‌که دینامیک حرکتی قشقایی را در حد‬ ‫و اندازه‌هــای دیگر کراس اوورهــای کوچک این کالس‬ ‫ارتقــا دهد برخــی تغییرات را در مــدل ‪ 2018‬این خودرو‬ ‫انجام داده که از مهم‌ترین آن‌ها باید به برنامه ریزی مجدد‬ ‫‪ ،ECU‬بهینه سازی سیستم تعلیق شامل کمک فنرها و‬ ‫لول فنرها و همچنین افزودن اســتحکام بیش‌تر به میله‬ ‫ضد غلتش بــرای بهبود کنترل بدنــه در انجام مانورها و‬ ‫جذب ضربات وارده به بدنه اشــاره داشــت‪ .‬در عین حال‬ ‫می‌توان احساس کرد که فرمان نیز تاحدودی در مقایسه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬
‫تجهیزات ایمنی و رفاهی در ســطح باالتری از نیســان قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬اما اگر قصد هزینه کردن در این محدوده قیمتی را‬ ‫داشته باشید احتماال گزینه‌های بهتری حتی از خود هیوندای‬ ‫(ماننــد ‪ )SR i30‬خواهیــد یافت که در مصــارف روزانه نیز‬ ‫کاربردی‌تر هستند‪ .‬ایراد اصلی وارد به قشقایی ‪ ST‬در کابین‬ ‫به قدیمی بودن سیستم چندرسانه‌ای آن مربوط می‌شود‪ ،‬اما‬ ‫همان‌طور که گفته شــد فضای وسیع‌تری در این بخش به‬ ‫خصوص برای سرنشینان عقب در نظر گرفته شده و کیفیت‬ ‫کلی مواد به کار رفته در آن باالتر از هیوندای کوناست تا اگر‬ ‫قصد خرید کراس اوور شهری کوچکی با تمرکز بر مصارف‬ ‫خانوادگی داشــته باشــید‪ ،‬این خودرو گزینه مناسب‌تری از‬ ‫کونا محسوب شود‪ .‬در نهایت باید گفت انتخاب میان این دو‬ ‫کراس اوور جمع و جور بیش‌تر با ســلیقه افراد درگیر خواهد‬ ‫بود تا تفاوت‌های فنی و تجهیزات خودروها!‬ ‫‪Hyundai Kona‬‬ ‫با قبل دقت بیش‌تری را داراســت تــا در مجموع با خیال‬ ‫راحت‌تری در ســر دورها بتوان با خودرو پیچید‪ .‬به لطف‬ ‫تایرهــای کانتیننتال و رینگ‌های ‪ 17‬اینچی‪ ،‬میزان نفوذ‬ ‫صدا و پســتی و بلندی‌های مسیر به داخل کابین قشقایی‬ ‫کم‌تر از هیوندای اســت که خود نکته مثبت دیگری برای‬ ‫مصارف خانوادگی به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫در کونا همه چیز به ســمت ســواری خشک‌تر متمایل‬ ‫شــده تا تنظیم سیســتم تعلیق‪ ،‬میل تعادل و حتی میزان‬ ‫نرمی فرمــان تفاوت معناداری با رقیب ژاپنی آن داشــته‬ ‫باشــد که این موارد به جوان پســندتر شدن خودرو کمک‬ ‫شایانی کرده اســت‪ .‬به طور کلی فرمان پذیری هیوندای‬ ‫در این کراس اوور به لطف مواردی که گفته شــد بهتر از‬ ‫نیسان احساس می‌شــود‪ ،‬اما نباید منکر این موضوع نیز‬ ‫شد که عمال کم‌تر فردی پیدا می‌شود که در این سگمنت‬ ‫بــه دنبــال چنین خصوصیاتی باشــد و راحتــی بیش‌تر را‬ ‫فدای اندکی دینامیک هدایتی باالتر کند!‬ ‫در بخش خدمات پس از فروش‪ ،‬هیوندای مانند تمامی‬ ‫مدل‌هــای خود از یک وارانتی پنج ســاله بدون محدودیت‬ ‫پیمایش در کونا بهره گرفته در حالی که قشقایی با وارانتی‬ ‫ســه ســاله یا ‪ 100‬هزار کیلومتری نیســان عرضه می‌شد‬ ‫ضمن این‌که خدمات امدادی جاده‌ای هیوندای برای این‬ ‫کراس اوور تا ‪ 10‬سال به صورت رایگان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫در این‌کــه هیوندای کونا خودروی ارزان‌تر با ارزش خرید‬ ‫بیش‌تر اســت تقریبا هیچ شــکی وجود نــدارد (مگر این‌که‬ ‫نیســان در برخــی از بازارهای خــود از تخفیف ویــژه برای‬ ‫فروش قشقایی ‪ ST‬استفاده کند)‪ ،‬ضمن این‌که از نظر سطح‬ ‫در کونا همه چیز به سمت سواری‬ ‫خشک‌تر متمایل شده تا تنظیم‬ ‫سیستم تعلیق‪ ،‬میل تعادل و حتی‬ ‫میزان نرمی فرمان تفاوت معناداری‬ ‫با رقیب ژاپنی آن داشته باشد که‬ ‫این موارد به جوان پسندتر شدن‬ ‫خودرو کمک شایانی کرده است‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪17‬‬
‫دنیای هوشمند‬ ‫نگاهی به پنج تکنولوژی تاثیرگذار در دنیای خودرو که در سال ‪ 2017‬معرفی شدند‬ ‫‪49118‬‬ ‫جوراب‌های قرمز‬ ‫دکتر آرمین وحیدمحمدی‬ ‫با این که در اولین روزهای ســال جدید میالدی به ســر می‌بریم و در بیش‌تر نقاط دنیا تعطیالت رسمی است‪،‬‬ ‫ولی از این فرصت می‌شــود نهایت اســتفاده را برد تا با نگاهی گذرا به آن‌چه در ســال ‪ 2017‬گذشت برخی از‬ ‫مهم‌ترین و تاثیر گذار‌ترین تکنولوژی‌های صنعت خودروسازی را مرور کرد که نه تنها در سال گذشته بلکه در‬ ‫جدیدترین مدل‌های شــرکت‌های سازنده در ســال جدید و یا در آینده‌ای نزدیک به کار گرفته خواهند شد‪ .‬در‬ ‫ادامه پنج اتفاق فنی و تکنولوژیکی دنیای خودروها بیان شده است‪.‬‬ ‫مزدا ‪Skyactiv-X‬‬ ‫این روزها تقریبا تمام شــرکت معتبر خودروســازی به دنبال راهی برای کاهش مصرف ســوخت خودروهای خود هســتند تا عالوه بر افزایش فروش به کم‬ ‫کردن گازهای آالینده هم کمک کنند‪ .‬در این باره به طور مثال‪ ،‬اینفینیتی از تکنولوژی نســبت تراکم متغیر برای پیشــرانه‌های خود اســتفاده کرد تا ترکیبی از‬ ‫قدرت و اقتصادی بودن ایجاد شــود‪ ،‬هر چند که مزدا یک قدم جلوتر برداشــته تا با تکنولوژی ‪ Skyactiv-X‬پیشرانه بنزینی خود یکی از پیشروترین‌ها در این‬ ‫حوزه باشــد‪ .‬برخالف پیشــرانه‌های معمول که در آن‌ها از شمع برای احتراق مخلوط بنزین و هوا استفاده می‌شود‪ ،‬مزدا از روش جدیدی موسوم به ‪ SCCI‬بیا‬ ‫با «مکانیزم کنترل شــده احتراق تراکم درون ســیلندر‌ها» بهره گرفته تا باالترین درجه احتراق به دست آید‪ ،‬ضمن این‌که در این متد تقریبا دیگر دیرکرد زمانی‬ ‫میان جرقه شمع‌ها و احتراق مخلوط هوا و سوخت وجود ندارد‪.‬‬ ‫مزدا این تکنولوژی را ترکیبی از فن‌آوری پیشــرانه‌های بنزینی و دیزلی عنوان کرده که پیش از این برخی از شــرکت‌های دیگر این ایده را مطرح و آزمایش‬ ‫کرده بودند هر چند که به واسطه مشکالت موجود به فاز تجاری سازی تبدیل نشده بود‪ .‬در مقایسه با پیشرانه‌های ‪ Skyactiv-G‬کنونی‌‪ ،‬این تکنولوژی جدید‬ ‫به گفته مزدا از ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد بنزین کم‌تری استفاده می‌کند ضمن این‌که وقتی در ترکیب با سیستم‌های پرخوران مانند سوپرشارژر قرار گیرد می‌تواند ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 30‬درصد گشــتاور بیش‌تری در مقایســه با مدل‌های مشابه دیگر تولید کند‪ .‬این تکنولوژی برای اولین بار در نسل آینده مزدا ‪ 3‬که سال ‪ 2019‬معرفی می‌شود‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬
‫توشیبا ‪SCiBTM‬‬ ‫هرچند نامی که توشــیبا برای پک باتری‌های آینده خود به کار‬ ‫برده اندکی عجیب اســت‪ ،‬ولی به طور حتــم قدمی انقالبی برای‬ ‫نســل جدیــد خودروهای ‪ EV‬به حســاب می‌آید‪ .‬باترهــای به کار‬ ‫رفته در مدل‌های کنونی ‪‌EV‬هایی مانند میتسشوبیشی ‪i-Miev‬‬ ‫و هوندا فیت از نوع سوپرشــارژر شــده یونی هســتند که در آینده با‬ ‫نســخه ‪ SCiBTM‬جایگزین می‌شوند که در آن در الکتروید آند از‬ ‫اکســید تیتانیوم – نیوبیوم بهره گرفته شده است‪ .‬استفاده از چنین‬ ‫آند‌های پیشــرفته و جدیدی باعث می‌شــود تا در گام اول سرعت‬ ‫شارژر باتری‌های یونی به طرز سرسام آوری افزایش یابد تا پیمودن‬ ‫‪ 320‬کیلومتر تنها با شش دقیقه شارژر امکان پذیر باشد!‬ ‫به این ترتیب باید باتری‌های جدید را حداقل ســه برابر ســریع‌تر از‬ ‫مدل‌های کنونی دانســت ضمن این‌که در نســخه ‪ 50‬آمپر ســاعت‬ ‫پروتوتایپکی که توشیبا بر روی آن کار می‌کند پس از پنج هزار بار سیکل‬ ‫شارژ ‪ /‬دشارژ‪ ،‬بیش از ‪ 90‬درصد ظرفیت اولیه سلول‌ها باقی می‌ماند‬ ‫تا با یک محاســبه ساده بتوان برای دست کم ‪ 14‬سال استفاده عادی‬ ‫روزانــه از این باتری‌ها بدون افت پتانســیل بهره گرفــت‪ .‬با این وجود‬ ‫همچنان برخی مشکالت برای باتری‌های ‪ SCiBTM‬قابل مالحظه‬ ‫است که باید به نبود هرگونه مزیت افزایش ظرفیت در مقایسه با انواع‬ ‫کنونی و نداشتن ایمنی الزم در ضربات شدید (درست مانند باتری‌های‬ ‫لیتیوم یونی کنونی) اشاره داشت‪.‬‬ ‫تبدیل آب دریا به هیدروژن‬ ‫هیدروژن یکی از عناصری به حساب می‌آید که حجم وسیعی از آن‬ ‫در کره زمین وجود دارد‪ ،‬ولی نکته منفی آن این اســت که هیدروژن‬ ‫تنها به صورت ترکیبی قابل مشاهده است‪ .‬به این ترتیب استخراج آن‬ ‫از منابع موجود انرژی بر و پرهزینه است ضمن این‌که ذخیره‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل و فروش آن هم مشکالت خاص خود را دارد‪ .‬در مقاله‌ای که در‬ ‫ژورنال علم انرژی و محیط زیســت در سال گذشته منتشر شد روش‬ ‫جالبی برای تولید هیدروژن از آب دریا مطرح شــده که به کمک یک‬ ‫صفحه بسیار نازک از دی اکسید تیتانیوم که با روکشی از دی سولفید‬ ‫مولیبدیم پوشــیده شده می‌توان کاتالیســت خورشیدی را به سرعت‬ ‫انجام داد تا ترکیب حاصله آب و هیدروژن باشد‪ .‬باید بیان کرد تا پیش‬ ‫از این تولید هیدروژن از آب‌های سبک و خالص صورت می‌گرفت که‬ ‫خود پروسه هزینه بری محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫سیستم رانندگی ‪ AI‬آاودی‬ ‫سیســتم‌های کمکــی رانندگــی نیمه هوشــمند در مقایســه با‬ ‫چند ســال گذشته شــاهد پیشرفت بســیار زیادی بودند‪ ،‬ولی یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین قدم‌ها را در ســال ‪ ،2017‬آاودی با معرفی سیســتم‬ ‫رانندگی ‪ AI‬خود برداشــت‪ .‬این سیســتم به طور رســمی در نسل‬ ‫جدید آاودی ‪ A8‬رونمایی شــد تا این سدان لوکس اولین خودرویی‬ ‫باشــد که از آن بهره مند می‌شــود‪ .‬در این سیســتم به واسطه اتکا‬ ‫به سنســورهای فراصــوت‪ ،‬رادار و لیزر در کنــار چندین دوربین‪،‬‬ ‫راننــده این فرصــت را پیدا خواهد کــرد تا بدون اســترس تنها به‬ ‫تماشــای حرکت هوشمندانه خودروی خود بپردازد! در سطح سوم‬ ‫خودران‌ها‪ ،‬سیســتم به طور اتوماتیک به آنالیز محیط اطراف خود‬ ‫می‌پردازد تا اطمینان حاصل کند شــرایط بــرای تغییر وضعیت به‬ ‫هدایت خودکار مناســب اســت ضمن این‌که شــرکت‌های سازنده‬ ‫اعــام کرده‌اند کلیه هزینه‌هــای حادثه‌ها در ایــن حالت بر عهده‬ ‫آن‌هــا خواهد بود‪ .‬البته باید توجه داشــت کــه مهم‌ترین موضوعی‬ ‫که باعث شــده ســطح ســوم خودران‌ها هنوز فراگیر نشوند کمبود‬ ‫پشــتیبانی سازمانی برای این سیستم اســت که در برخی کشورها‬ ‫مانند آلمان و آمریکا بسیار بهتر از دیگر بازارها است‪.‬‬ ‫فیبر کربن ‪CSIRO‬‬ ‫فیبرهای کربن مستحکم و در عین حال سبک هستند تا استفاده‬ ‫از آن‌ها در صنایع هوا و فضا و خودرو بســیار زیاد باشد‪ ،‬ولی به دلیل‬ ‫قیمت باالتر در مقایسه با فوالد و آلومینیوم بیش‌تر کاربردهای عمده‬ ‫آن در ابــر خودروهــا یا خودروهای الکتریکی لوکس اســت‪ .‬چندی‬ ‫قبل یک شرکت استرالیایی به‌نام ‪ CSIRO‬در همکاری با دانشگاه‬ ‫‪ Deakin‬روش جدیــد و نوآورانه‌ای را برای تولید انبوه فیبرکربن به‬ ‫کار گرفته که در آن هر رشــته به بیش از ‪ 500‬رشــته دیگر تقســیم‬ ‫می‌شــود که ضخامت آن‌ها در حد تار موی انسان است‪ .‬سپس این‬ ‫رشته‌ها به صورت حلقوی در می‌آیند تا در مرحله نهایی برای تبدیل‬ ‫شــدن به فیبر کربن داخل کوره قرار گیرند‪ CSIRO .‬حق مالکیت‬ ‫این سیســتم را انحصــاری برای خود به ثبت رســانده تا در آینده‌ای‬ ‫نزدیــک بــا تولیــد ارزان قیمت آن‌هــا‪ ،‬اتومبیل‌هــای بیش‌تری در‬ ‫پانل‌های بدنه از فیبر کربن و مزیت‌های آن بهره گیرند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪19‬‬
‫حرفه‌ای‬ ‫معرفی ب‌ام‌و ‪ M5‬مدل ‪2018‬‬ ‫‪49120‬‬ ‫سی سال با ‪M5‬‬ ‫ب‌ام‌و از نظر تعداد بی شــماری از افراد حتی در مدل‌های اســتاندارد جزو خودروهای اســپرت به‬ ‫حســاب می‌آید‪ ،‬ولی مدل‌های بســیار قدرتمند ارتقا یافته به وسیله بخش ‪ M Power‬این شرکت‪،‬‬ ‫بدون شک ترکیبی بی نظیر از یک خودروی لوکس شهری با توانمندی‌های اسپرت ارایه می‌دهند‬ ‫تا در برخی موارد بتوان آن‌ها را روی در روی خودروهای ذاتا اســپرت قرار داد‪ .‬در این میان ب‌ام‌و‬ ‫‪ M5‬از ســی سال گذشته تا به حال با وجود رقبای قدرتمندی همچون مرسدس ‪ AMG E63‬و یا‬ ‫آاودی ‪ S6‬همچنان جزء قدرتمندترین و ســریع‌ترین مدل‌های این بخش از بازار یعنی ســدان‌های‬ ‫لوکس اســپرت متوســط باقی مانده که بدون شک ماحصل تالش بی وقفه و موشکافانه مهندسان‬ ‫ب‌ام‌و اســت‪ .‬اینک با ارایه نســل جدید آن برای سال ‪ 2018‬که با کد داخلی ‪ F90‬شناخته می‌شود‬ ‫بازهم شاهد معجزه گری این هیوالی آهنی در قدرت‪ ،‬دینامیک و کاربردی بودن در مصارف روزانه‬ ‫هستیم‪ ،‬فرمولی که رمز موفقیت ‪ M5‬است!‬ ‫وقتی صحبت از حفظ و ارتقای جایگاه مدل‌های فوق‬ ‫العاده محبوب بــه خصوص در صنعت خودروســازی در‬ ‫نســل‌های آتی آن‌ها به میان می‌آید بدون شــک یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین چالش‌ها پیش روی گروه طراحی و مهندســی‬ ‫قرار خواهد داشــت‪ .‬همین موضوع دقیقا مساله‌ای بوده‬ ‫کــه ب‌ام‌و ‪ M5‬جدید نیز بــه خوبی از عهــده آن بر آمده‬ ‫تــا همچنان یکی از انتخاب‌هــای اول برای خریداران به‬ ‫حســاب آید‪ .‬نســل جدید ســری پنج ب‌ام‌و که از ابتدای‬ ‫سال ‪ 2017‬تحویل مشتریان شد بنا بر اظهار نظر بسیاری‬ ‫از افراد مانند گذشته دقیقا فضای خالی میان سری سه و‬ ‫ســری لوکس ب‌ام‌و یعنی هفت را پرنمی کند‪ ،‬بلکه عمال‬ ‫تا حدودی به ســمت برادر بزرگ‌تر خود نزدیک‌تر شده که‬ ‫این موضوع را در کیفیت ســاخت بسیار باالتر‪ ،‬آپشن‌های‬ ‫لوکس‌تر و البته طراحی بدنه باید جست وجو کرد‪.‬‬ ‫طراحی‬ ‫طراحــی گــوه‌ای شــکل بدنــه ایــن خــودرو همانند‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬
‫فلسفه طراحی بدنه از باالنس و‬ ‫تعادل بی‌نظیری بهره می‌برد که‬ ‫در نتیجه آن امکان توزیع مناسب‬ ‫وزن بین قسمت جلو و عقب‬ ‫خودرو با به کارگیری پیشرانه‬ ‫قدرتمند ‪ V8‬ممکن شده است‬ ‫از تکنولوژی ‪ LED‬بهره می‌برند‪.‬‬ ‫با حرکت از جلو به ســمت نمــای جانبی‪ ،‬خط کمربند‬ ‫شــانه‌ای بلند و خط ســقف کوپــه مانند خــودرو در کنار‬ ‫شیشــه‌های کنــاری کشــیده کــه دیــد مناســبی برای‬ ‫سرنشــینان ایجــاد می‌کنند‪ ،‬بیــش از هر چیــز دیگری‬ ‫جلب توجه می‌کند‪ .‬در این میان تلفیق ســطوح منحنی با‬ ‫ســطوح شکسته و خطوط برجسته متمایز کننده آن‌ها نیز‬ ‫جلوه‌های نوری زیبایی با سایه‌های شناور بر روی سطوح‬ ‫بدنــه خلق می‌کند که ضمن ایجاد حالتی اســپرت برخی‬ ‫از خصوصیات لوکس مدل‌های اســتاندارد ســری پنج را‬ ‫نیــز بیان می‌کند‪ .‬در این قســمت همچنیــن رینگ‌های‬ ‫غول پیکر ‪ 20‬اینچی آلیاژی جدید مخصوص ‪ M5‬که بر‬ ‫روی الستیک‌های ‪ ZR20 35/275‬در جلو و ‪35/285‬‬ ‫‪ ZR20‬در عقــب قرار گرفتــه؛ از جمله دیگر ویژگی‌های‬ ‫منحصــر به فــرد ب‌ام‌و ‪ M5‬جدید به حســاب می‌آید‪ .‬در‬ ‫نمای عقب هم خودرو بین خطوط ختم شده به چراغ‌ها و‬ ‫گل‌گیرهای عقب به صورت مقعر دیده می‌شود که فرمی‬ ‫مستحکم و عضالنی را به نمایش می‌گذارد ضمن این‌که‬ ‫پهنای سپر و منطقه انتهایی گل‌گیرها به برجسته‌تر شدن‬ ‫ایــن فرم کمک شــایانی کــرده اند‪ .‬چراغ‌های ‪ L‬شــکل‬ ‫خمیــده عقــب با گرافیک داخلی بســیار مــدرن از دیگر‬ ‫سنت‌های طراحی‌های جدید ب‌ام‌و به حساب می‌آیند که‬ ‫این ســبک خاص در شــب جلوه‌ای متفاوت و بسیار زیبا‬ ‫برای این هیوالی سرعت ایجاد می‌کند!‬ ‫در داخل همانند نســل قبل‪ ،‬کابین خــودرو در جهت‬ ‫راحتی راننده و به اصطالح ‪ Driver oriented‬طراحی‬ ‫شــده که تقریبا شــیبی هفت درجه به سمت وی دارد‪ .‬در‬ ‫این خودرو همچون هر ب‌ام‌و دیگری کنترل‌های ادوات‬ ‫بــا توجه به رعایت مســایل ارگونومی به گونــه‌ای جایابی‬ ‫شــده‌اند که بیش‌ترین کارایی را برای راننده و سرنشــین‬ ‫جلویی داشته باشــند (به طور مثال کنترل‌های مورد نیاز‬ ‫راننــده تنها در ســمت چپ فرمان و یا در کنســول میانی‬ ‫جلویــی قرار گرفتنــد) ضمن این‌که کمــاکان باید فضای‬ ‫کلی کابین و داشبورد را بسیار مدرن همراه با ویژگی‌های‬ ‫اســپرت منحصــر بــه فــرد نســخه‌های ‪ M‬دانســت‪.‬‬ ‫فرمــان قابلیــت تنظیم الکترونیکی و تلســکوپی داشــته‬ ‫و صندلی‌هــای جلو نیــز دارای تنظیمــات برقی ‪ 10‬گانه‬ ‫هســتند که از جمله آن‌ها می‌توان به تنظیم ارتفاع پشت‬ ‫ســری‌ها اشاره کرد تا برای مصارف روزمره و مسافرت‌ها‬ ‫هم بتوان بر روی ‪ M5‬حساب کرد!‬ ‫‪BMW M5‬‬ ‫نســخه‌های استاندارد‪ ،‬شخصیتی اســپرت را برای ‪M5‬‬ ‫ایجــاد کــرده به طوری‌کــه گویی خودرو حتــی در حالت‬ ‫ایستاده آماده شتاب‌گیری اســت! فلسفه طراحی بدنه از‬ ‫باالنس و تعادل بی‌نظیــری بهره می‌برد که در نتیجه آن‬ ‫امکان توزیع مناسب وزن بین قسمت جلو و عقب خودرو‬ ‫با به کارگیری پیشــرانه قدرتمند ‪ V8‬ممکن شده ضمن‬ ‫این‌کــه فاصله دو محور نســل جدید ســری ‪ 5‬و به دنبال‬ ‫آن ‪ M5‬یکی از بیش‌ترین‌ها در ســگمنت خود به حساب‬ ‫می‌آید و این در حالی است که طراحی هنرمندانه و متمایز‬ ‫ب‌ام‌و جریانــی روان از خطوط را به نمایــش می‌گذارد تا‬ ‫ایــن تصور را ایجاد کند که بدنه از قالبی یک تکه ســاخته‬ ‫شده است! نمای جذاب قســمت جلو نسل جدید ‪ M5‬با‬ ‫جلــو پنجره‌های کلیوی شــکل شــیب دار و گل‌گیرهای‬ ‫عضالنــی و منحنی وار به نوعی فرم رو به جلو و تهاجمی‬ ‫آن را در ذهن بیننده تداعی می‌کند‪ .‬سپر جلو از نو طراحی‬ ‫شــده تا با ورودی‌های عظیم تعبیه شــده در بخش زیرین‬ ‫آن جریــان هــوای بیش‌تری به ســمت پیشــرانه خودرو‬ ‫هدایــت کند‪ .‬همچنین چراغ‌های جلو نیــز از نوع بای ‪-‬‬ ‫زنون هســتند که اطــراف آن‌هــا را حلقه‌هایی چراغ‌های‬ ‫روشــنایی در روز ‪ LED‬در بــر گرفته‌انــد و همچنین در‬ ‫گوشــه‌ها نیز راهنماها جای خــوش کرده‌اند که آن‌ها نیز‬ ‫قوای محرکه‬ ‫در دو نســل پیشــین ‪ ،M5‬ب‌ام‌و از یک پیشــرانه ‪10‬‬ ‫ســیلندر آن هم به صورت تنفــس طبیعی بهره گرفته بود‬ ‫کــه در مدل جدید همانند نســل قبل این پیشــرانه جای‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪21‬‬
‫حرفه‌ای‬ ‫قلب تپنده ‪ M5‬جدید از هشت‬ ‫سیلندر خورجینی به حجم ‪ 4.4‬لیتر و‬ ‫تزریق مستقیم سوخت مجهز به دو‬ ‫توربو شارژر با زاویه ‪ 90‬درجه سیلندر‬ ‫هاست که به راحتی توانایی تولید‬ ‫حداکثر قدرتی برابر با ‪ 600‬اسب بخار‬ ‫در بین دورهای ‪ 5600‬تا ‪ 6700‬دور در‬ ‫دقیقه دارد‬ ‫‪BMW M5‬‬ ‫نوربــرگ رینــگ را بدون داغ کردن بیش از حد پیشــرانه‬ ‫طی کرد‪ ،‬رکوردی که تقریبا هیچ خودروی دیگری در این‬ ‫کالس توانایی آن را نخواهد داشت!‬ ‫قلب تپنده ‪ M5‬جدید از هشــت ســیلندر خورجینی به‬ ‫حجــم ‪ 4.4‬لیتر و تزریق مســتقیم ســوخت مجهز به دو‬ ‫توربو شــارژر با زاویه ‪ 90‬درجه ســیلندر هاســت که پیش‬ ‫از این نســخه کم توان‌تر آن در شاســی بلند ‪ X5‬استفاده‬ ‫شده بود‪ .‬این پیشرانه ‪ ،V8‬به راحتی توانایی تولید حداکثر‬ ‫قدرتــی برابر با ‪ 600‬اســب بخار در بیــن دورهای ‪5600‬‬ ‫تــا ‪ 6700‬دور در دقیقه دارد و همچنین حداکثر گشــتاور‬ ‫‪ 750‬نیوتن متــر را از دور ‪ 1800‬به راننده تحویل می‌دهد‬ ‫تا این خودرو در زمانی کم‌تر از ‪3.4‬ثانیه از حالت ســکون‬ ‫به ســرعت ‪ 100‬کیلومتر در ســاعت رســیده و تنها ‪7.7‬‬ ‫ثانیــه بعد امکان مشــاهده عبور عقربه ســرعت ســنج از‬ ‫‪ 200‬کیلومتر در ســاعت فراهم باشــد! البته همانند اکثر‬ ‫خودروهای هم‌رده‪ ،‬حداکثر ســرعت ایــن خودرو مطابق‬ ‫قوانیــن اتحادیــه اروپــا به صــورت الکترونیکــی به ‪250‬‬ ‫کیلومتر در ســاعت محدود شــده که در صورت سفارش‬ ‫پکیج خاصــی با نام ‪ driver‬محدودیت ســرعت به ‪305‬‬ ‫کیلومتر در ساعت افزایش می‌یابد!‬ ‫در عیــن حال بــه دلیل برخــی تغییرات در سیســتم‬ ‫زمان‌بندی متغیر سوپاپ ها‪ ،‬نســبت تراکم از ‪ 9.3:1‬به‬ ‫خود را به یک نســخه هشــت ســیلندر توربو داد تا عالوه‬ ‫بر قدرت بیش‌تر هم‌ســو با اســتانداردهای سخت گیرانه‬ ‫زیست محیطی هم قلمداد شــود! مهم‌ترین مساله برای‬ ‫چنین پیشرانه‌هایی تامین هوای الزم برای سیستم توربو‬ ‫و همچنین خنک کردن کل مجموعه پیشــرانه اســت به‬ ‫همیــن دلیــل در ‪ M5‬جدیــد حتی خبــری از چراغ‌های‬ ‫مه شــکن جلو نیســت تا حجــم بیش‌تــری از جریان هوا‬ ‫امــکان ورود بــه بخش پیشــرانه را داشــته باشــد‪ .‬بنا به‬ ‫گفته مسووالن ب‌ام‌و‪ ،‬سیســتم خنک کننده این خودرو‬ ‫بســیار بهتر از مدل پیشــین وظیفه خود را انجام می‌دهد‬ ‫به طوری که می‌توان حداقل با دو باک پر بنزین‪ ،‬پیســت‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 10:1‬افزایــش پیدا کرده که در کنــار افزایش ‪ 70‬نیوتن‬ ‫متــری گشــتاور‪ ،‬دور مجاز پیشــرانه هم بــه ‪ 7200‬دور‬ ‫در دقیقه رســید که برای یک پیشــرانه توربــو رقم جالب‬ ‫توجهی به حســاب می‌آید‪ .‬این پیشــرانه ‪ V8‬به واســطه‬ ‫مهندســی کم نظیر آلمانی خــود‪ ،‬دارای قدرت خروجی‬ ‫خطی بوده و پاســخ‌گویی بدون وقفه پیشرانه به پدال گاز‬ ‫یکی از خصوصیات اصلی آن است‪ .‬همه این تغییرات در‬ ‫مجموع باعث شــده تا قدرت این پیشــرانه با افزایش ‪40‬‬ ‫اســب بخاری در مقایسه با نســخه قبلی رو به رو شود در‬ ‫عین حال نیز میزان مصرف سوخت با کاهش قابل توجه‬ ‫‪ 10‬درصدی بــه ‪ 9.6‬لیتر در هر ‪100‬کیلومتر رســیده و‬ ‫میزان انتشــار گاز دی اکســید کربن آن هم ‪ 230‬گرم در‬ ‫هر کیلومتر پیمایش است که برای چنین خودرویی بدون‬ ‫شک ارقام بی نظیری محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫در ‪ M5‬مدل ‪ 2018‬نیروی تولیدی پیشرانه به بهترین‬ ‫نحو ممکن با اســتفاده از یک جعبه دنده هشــت سرعته‬ ‫اتوماتیــک ‪ M Steptronic‬جدیــد مجهــز به سیســتم‬ ‫‪ Drivelogic‬بــه هر چهــار چرخ‌های منتقل می‌شــود‬ ‫(‪ )xDrive‬که البته در صورتی که حالت اســپرت پالس‬ ‫انتخاب شــود و سیستم ‪( DSC‬کنترل پایداری) خاموش‬ ‫باشد‪ ،‬بیش‌تر نیرو در اختیار محور عقب قرار خواهد گرفت‬ ‫تا لذت رانندگی فوق‌العاده یک ب‌ام‌و برای دوســت‌داران‬ ‫این برند ایجاد شود‪ .‬سیستم ‪ DCT‬ب‌ام‌و نیز که در واقع‬ ‫وظیفه کنترل پایداری کالچ را برای تعویض‌های سریع و‬ ‫نرم بر عهده دارد بــرای ‪ M5‬جدید به صورت انحصاری‪،‬‬ ‫تا حدودی در مقایســه با نمونه مشابه نصب شده در ‪M3‬‬ ‫تغییر کرده تا هماهنگی اســتثنایی میان پیشــرانه هشت‬ ‫ســیلندر خورجینی و جعبه دنده هشــت ســرعته اسپرت‬ ‫خودرو ایجاد کند‪ .‬این سیستم از سه برنامه از پیش تنظیم‬ ‫شــده برای هر دو حالت تعویض دســتی و اتوماتیک بهره‬ ‫می‌برد که بنا به شرایط متفاوت رانندگی ایده‌آل‌تر وضعیت‬ ‫هدایت خودرو را برای راننــده به وجود آورد‪ .‬در عین حال‬ ‫در هــر دو حالــت دســتی و اتوماتیک این جعبــه دنده از‬ ‫عملکرد بســیار ســریعی برخوردار بــوده و به خصوص در‬ ‫حالت تعویض سکانســی پشت سر هم باعث شده تا ‪F90‬‬ ‫سریع‌ترین ‪ M5‬تولید شده تا به امروز لقب گیرد‪.‬‬
‫‪T‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪Mercede‬‬ ‫دوربین‌های جاسوسی‬ ‫این طور که به نظر می‌رسد زمان زیادی تا رونمایی‬ ‫رسمی از مرسدس بنز ‪ AMG GT‬سدان باقی نمانده‬ ‫و احتماال طی هفته‌های آینده در نمایشگاه بین المللی‬ ‫خودروی آمریکای شــمالی در دیترویت‪ ،‬رقیب جدید‬ ‫پورشــه پانامرا رسما به عنوان یک مدل تولید انبوه در‬ ‫معــرض دید عموم قرار خواهد گرفــت‪ ،‬اما به تازگی‬ ‫ایــن خودرو که احتماال با کــد ‪ GT4‬به فروش خواهد‬ ‫رســید در حال انجام برخی آزمایش‌ها در برف توسط‬ ‫عکاســان جاسوسی شکار شده که خود نشان دهنده‬ ‫پایان مراحل توسعه این خودرو است‪.‬‬ ‫در تصاویر منتشــر شــده از روی پالک‌های خودروها‬ ‫می‌تــوان به راحتی گفــت که دو دســتگاه نمونه آزمایش‬ ‫قابل مشاهده است هر چند که در نوع پوشش‌های استتار‬ ‫کننده هیــچ تفاوتی با یکدیگر ندارند‪ .‬این ‪ GT‬ســدان به‬ ‫لطف پهنای زیاد و پروفیل کم ارتفاع بدنه که هنر ‪AMG‬‬ ‫نیــز در آن به وفــور به کار رفته قطعا یکــی از جذاب‌ترین‬ ‫خودروهای امســال نه تنهــا در کالس لوکس خود بلکه‬ ‫در میــان ســدان‌های بزرگ‌تر لوکس به حســاب خواهد‬ ‫آمد هر چند که باید دید آیا طراحی اســپرت بدنه با چنین‬ ‫خصوصیاتی اثر منفی در فضای در دســترس سرنشینان‬ ‫دارد یا خیر‪.‬‬ ‫البته در زیر این پوشش‌های سنگین استتار کننده نمی‬ ‫توان بــه طور صد در صد حکم یک خودروی اســپرت را‬ ‫بــرای ‪ GT4‬جدید امضا کرد‪ ،‬اما با نگاهی به کالیپرهای‬ ‫بزرگ قرمز رنگ سیستم ترمز در پشت چرخ‌ها باید گفت‬ ‫کــه قطعا این خــودرو مشــکل خاصی با اســپرت نامیده‬ ‫شدن نخواهد داشــت! در نمای عقب هم اسپویلر از نوع‬ ‫متحرک اســت که با افزایش ســرعت از جای خود خارج‬ ‫شده تا نیروی عمودی بیش‌تری به اکسل عقب وارد کند‪،‬‬ ‫همچنین چهار خروجی اگزوز بزرگ به شدت در این مدل‬ ‫آزمایشی جلب توجه می‌کنند‪.‬‬ ‫عکس‌هــای جاسوســی قبلــی از این خودرو نشــان‬ ‫مــی‌داد که ‪ GT4‬از روند جدید مرســدس در اســتفاده از‬ ‫صفحــه نمایش‌های عریض و بزرگ در کابین به شــدت‬ ‫پیروی می‌کند که در این ســری از عکس‌ها نیز به خوبی‬ ‫این موضوع قابل رویت اســت‪ ،‬ضمن این‌که دریچه‌های‬ ‫گرد سیســتم تهویه مطبوع که با الهام از توربین‌های جت‬ ‫طراحی شــده‌اند در باالی کنســول مرکزی و داشــبورد‬ ‫قرار گرفتند و مطابق انتظار داخل کابین پوشــیده شده از‬ ‫آلکانترا و چرم طبیعی است‪.‬‬ ‫مرسدس بنز ‪ AMG GT‬سدان جدید طبق اطالعات‬ ‫منتشر شده از پیشرانه هشت ســیلندر خورجینی به حجم‬ ‫چهار لیتر همانند نســخه کوپه انرژی خواهد گرفت به این‬ ‫معنی که حداکثــر قدرت خروجی آن بیش از ‪ 600‬اســب‬ ‫بخار است‪ .‬در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که یک‬ ‫مدل هیبریدی با قدرت مجموع ‪ 805‬اســب بخار در آینده‬ ‫از این خودرو تولید شــود که شــتاب اولیه آن برای رسیدن‬ ‫به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعتش کم‌تر از سه ثانیه باشد!‬ ‫از رقبای اصلی این خودرو باید به پورشه پانامرا و نسل‬ ‫جدید آاودی ‪ RS7‬اشــاره داشت هر چند که اگر از ظاهر‬ ‫‪ GT4‬جدیــد خوش‌تان آمده باشــد‪ ،‬اما بــه دنبال خوی‬ ‫اســپرت زیادی نباشــید‪ ،‬می‌توانید به ســراغ نسل جدید‬ ‫مرســدس بنز ‪ CLS‬رفت که وجه تشــابه زیادی با ‪GT4‬‬ ‫جدید دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪49123‬‬ ‫مرسدس ‪ AMG GT‬سدان‬ ‫‪23‬‬
‫تیونینگ‬ ‫چریک هزار اسب‬ ‫‪POSAIDON‬‬ ‫‪49124‬‬ ‫رسول رازقندی‬ ‫«پوزیــدون» از معــدود تیونرهایــی اســت کــه به‬ ‫نســل جدیــد مرســدس کالس ‪ E‬یعنــی ‪AMG E‬‬ ‫‪ S 63‬دسترســی دارد؛ طبعــا بــه خاطر ایــن که اهل‬ ‫مالهایم کارلیش آلمان اســت! متخصصان این تیونر‬ ‫توانسته‌اند با انجام تغییراتی در موتور مرسدس‪ ،‬آن‬ ‫را به ‪ 1000‬اســب ارتقا دهند و رکورد جدیدی در تیون‬ ‫مرســدس به ثبت برسانند‪ .‬بیشینه گشــتاور تولیدی‬ ‫هم به ‪ 1350‬نیوتن متر رسیده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫پوزیدونی ها موتور ‪ 5.5‬لیتری را به ‪ 6.5‬لیتری تبدیل‬ ‫کرده‌اند‪ .‬آن‌ها توربوشــارژر جدید‪ ،‬رایانه جدید و سیســتم‬ ‫اگزوز اســپرت روی ماشــین نصب کرده اند‪ .‬گیربکس و‬ ‫دیفرانســیل هم ارتقا یافته و سیســتم تعلیق در محور جلو‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫با اجزای اســپرت و در محور عقب با اجزای الکترونیکی‬ ‫ارتقا یافته است‪ .‬ترمزها هم بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫طرح بدنه این مرسدس با رنگ‌های سفید‪ ،‬خاکستری‬ ‫و مشــکی‪ ،‬چریکی استتار شــده‪ ،‬اما این استتار زمستانی‬ ‫محســوب می‌شــود‪ .‬در همین حال‪ ،‬اجزای کربنی مانند‬ ‫بالچه زیرین ســپر‪ ،‬بالچه ظریــف انتهایی و پخش کننده‬ ‫هوا بــه این چریک جلوه می‌دهند‪ .‬ســراگزوزهای جفتی‬ ‫ذوزنقه در طرفین ســپر عقب هم ترکیب تهاجمی یادشده‬ ‫را تقویت می‌کنند‪.‬‬ ‫نشــان ســتاره بنز هــم با چنــگک رب النــوع دریاها‬ ‫(پوزیدون) به رنگ آبی جایگزین شده است؛ رنگ آبی در‬ ‫سیلندرهای ترمز پشت رینگ‌های مشکی ‪ 10‬پره هم کار‬ ‫شده و البته جذاب از کار درآمده است‪.‬‬ ‫داخل ماشــین تغییــرات چندانی مالحظه نمی‌شــود‬ ‫جــز این‌که از الیاف کربن در داشــبورد بهره گرفته شــده‬ ‫و آلکانتــرا در غربیلــک فرمان به راننــده حس خوبی القا‬ ‫می‌کند‪.‬‬
‫‪CINQUONE QATAR FIAT 500‬‬ ‫رومئو فراریس شش دهه ســابقه تیونینگ دارد‬ ‫و در میالن مســتقر است؛ این شــرکت چندی قبل‬ ‫یک فیات ‪ 500‬را برای مســابقات جی تی ارایه کرد‬ ‫کــه حاال همــان را با الهــام گرفتن از اتــاق لوکس‬ ‫رولزرویــس و البته با حفظ ویژگی‌های مســابقه‌ای‬ ‫مجددا ارتقا داده است‪.‬‬ ‫‪49125‬‬ ‫فیات ‪ 500‬رومئو فراریس‬ ‫تغییــرات کابین چشــم‌گیر اســت؛ چرم دســت دوز‬ ‫عاجی رنگ با ارغوانی روشن و تیره – رنگ سلطنتی‪ -‬در‬ ‫داشبورد مخلوط شده و در باقی قسمت‌ها نیز با طالیی‬ ‫ترکیب شــده تا حداکثر لوکس بودن را القا کند‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که حفــاظ واژگونی و حــذف صندلی‌های‬ ‫عقب و نیز قراردادن دو کاله ایمنی در قسمت صندوق‬ ‫فیات‪ ،‬جلوه مسابقه‌ای ماشین را نمایان می‌سازد‪.‬‬ ‫دنده‌هــای اتوماتیک به‌صــورت کلید درآمــده و در‬ ‫نقطه‌ای کنسول مانند (جای دسته دنده) کار شده اند و‬ ‫درست در جلوی آن‌ها‪ ،‬یک فضای قراردادن نوشیدنی‬ ‫تعبیه شده است‪.‬‬ ‫بدنــه دارای گل‌گیرهای عریــض هم‌رنگ (عاجی)‬ ‫است و ســپر جدید جلو با هواخور بزرگ و مشبک فلزی‬ ‫به عالوه کاپوت با دو شــکاف هواخور وســیع خودنمایی‬ ‫می‌کنند‪ .‬رکاب جدید‪ ،‬یک ورودی هوا روی ســقف‪ ،‬بال‬ ‫انتهای ســقف که روی دو پایه کوتاه اندکی باال آمده‪ ،‬دو‬ ‫ســراگزوز فوالدین و یک پخش کننــده هوای کربنی در‬ ‫عقب‪ ،‬از دیگر اجزای تیون فراریس هستند‪.‬‬ ‫رینگ‌هــای ‪ 18‬اینــچ ســفید پنــج پــره جفتــی بــا‬ ‫ســیلندرهای ترمز ســرخ رنگ پشــت آن‌هــا مجهز به‬ ‫تایرهای ‪ 215‬در ‪ 35‬شده اند‪.‬‬ ‫تیونــر همچنین موتور ‪ 1.4‬لیتری توربو را ارتقا داده‬ ‫و حاال ‪ 248‬اســب بخار قدرت و ‪ 300‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬برای مقایســه‪ ،‬قدرت ایــن تیون معادل‬ ‫یک آاودی تی تی شــش سیلندر اســت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫دســت‌یابی به شــتاب صفرتا صد ‪ 5.5‬ثانیه و بیشــینه‬ ‫سرعت ‪ 240‬کیلومتر در ساعات امکان‌پذیر شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪25‬‬
‫اصالع نگاشت‬ ‫‪49126‬‬ ‫جهان چه رنگی را می‌پسندد؟‬ ‫‪%48‬‬ ‫‪%5 %2‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫آسیا‬ ‫‪%4 %1‬‬ ‫‪%7 %3‬‬ ‫‪%6 %1‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%16‬‬ ‫‪%47‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫آفریقا‬ ‫‪%4 %1‬‬ ‫‪%8 %1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫‪%16‬‬
‫‪%1‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%27‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫اروپا‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%8 %1‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫آمریکای‬ ‫جنوبی‬ ‫دیگر‬ ‫زرد‬ ‫‪ /‬طالیی‬ ‫آبی‬ ‫‪%16‬‬ ‫‪%5 %2‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%41‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪%5 %1‬‬ ‫‪%8 %2‬‬ ‫قهوه‌ای‬ ‫‪ /‬بژ‬ ‫آمریکای‬ ‫شمالی‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫سبز‬ ‫‪%25‬‬ ‫قرمز‬ ‫مشکی‬ ‫خاکستری‬ ‫نقره‌ای‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫سفید‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪27‬‬
‫بررسی‬ ‫بررسی لیف جدید نیسان‬ ‫‪49128‬‬ ‫برگ برنده‬ ‫برگردان‪ :‬شاهین احمدزاده‬ ‫‪Nissan Leaf‬‬ ‫نیســان لیف قابل‌توجه‌ترین خودروی الکتریکی خواهد بود که امســال می‌بینید‪ .‬درحالی‌که تسال با‬ ‫مشکالت متعدد برای تولید مدل ‪ 3‬جدید خود مواجه است‪ ،‬نیسان تولید نسل جدید لیف را افزایش‬ ‫داده و البته نیازی به گفتن این موضوع نیست که از زمان ورود نسل اول این خودرو به بازار در سال‬ ‫‪ 2011‬تاکنون ‪ 300‬هزار دستگاه از این خودرو به دست مشتریان رسیده است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫با چنین ســرعتی کــه در بازار خودروهــای الکتریکی‬ ‫دیــده می‌شــود‪ ،‬لیــف جدیــد مــوارد مشــترک کمی با‬ ‫نســل قبلی خــود دارد‪ .‬اســتایل بیرونــی و کابین خودرو‬ ‫کاملا جدید بوده و قدرت و گشــتاور خــودرو نیز افزایش‬ ‫یافته اســت‪ .‬همچنین بــه لطف بهبود ظرفیــت و تراکم‬ ‫باتری‌هــای لیتیوم‪-‬یونی‪ ،‬محدوده حرکتی نســل جدید‬ ‫لیــف نیز افزایش یافته اســت‪ .‬از ویژگی‌های تکنولوژیک‬ ‫جدید این خودرو نیز نباید غافل شد‪.‬‬ ‫اکثر افراد به راحتی می‌توانند لیف جدید را تشــخیص‬ ‫دهند‪ ،‬اما شــاید برخی افراد از دیدن این که نســل جدید‬ ‫این خودرو به اندازه مدل قبلی متمایز نیست نومید شوند‪.‬‬ ‫اســتایل محافظه‌کارانه این خودروی الکتریکی هنوز هم‬ ‫دارای برخی عناصر عجیب است که از آن جمله می‌توان‬ ‫به اوورهنگ جلوی طویل اشاره کرد‪ ،‬اما اکثر بخش‌های‬ ‫خودرو پیام درســتی را ارسال می‌کنند‪ :‬مدرن‪ ،‬کاربردی‪،‬‬ ‫بی‌آزار‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫داخل کابین نیز همین داســتان برقرار اســت‪ .‬پشــت‬ ‫آمپرهــای لیف جدید مرســوم بــوده و خوانا هســتند‪ ،‬اما‬ ‫داشــبورد مرکزی شــناور لیــف قدیمی جای خــود را به‬ ‫طراحی نوینی داده‌اند‪.‬‬ ‫صندلی‌هــا تخت‪ ،‬اما راحت‌تر بوده و فضای زیادی در‬ ‫بخش عقب وجود دارد‪ .‬صندوق‌عقب خودرو نیز گنجایش‬ ‫‪ 435‬لیتــری را ارایه می‌کند‪ ،‬امــا از آن‌جایی که فرمان را‬ ‫نمی‌تــوان خیلــی تنظیم کرد‪ ،‬شــاید برخــی رانندگان در‬ ‫یافتن موقعیت رانندگی مناســب خود به مشکل بخورند‪.‬‬ ‫هنوز هم انتخاب کننده حالت رانندگی ماوس مانند نسل‬ ‫قبلی لیف در نســل جدید نیز دیده می‌شــود و البته برخی‬ ‫دکمه‌ها با نمای آشنا نیز به چشم می‌خورند‪.‬‬ ‫با فشــردن دکمه اســتارتر آبی شــاهد همان احساس‬ ‫آرامــش و بــی ســر و صدایی خواهیــد بــود‪ .‬از موقعیت‬ ‫رانندگی باال گرفته تا فرمان بی‌احساس‪ ،‬لیف جدید برای‬ ‫دوری از جنبه‌های اســترس‌زای رانندگی طراحی شده و‬ ‫تالشی برای افزایش لذت رانندگی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫مســیر بزرگ‌راهی در نظر گرفته شــده برای تست این‬ ‫خودرو جزییات کمی را از ســواری و هندلینگ لیف جدید‬ ‫آشــکار کرد‪ ،‬امــا فهمیدیم که این خودرو برای ســرگرمی‬ ‫طراحی شــده اســت‪ .‬اگــر می‌خواهیــد کمــی بیش‌تر در‬ ‫فرایند رانندگی دخیل و درگیر شــوید بهتر اســت به سمت‬ ‫فولکس‌واگن گلف الکتریکی و ب‌ام‌و ‪ i3‬را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫بــا این وجود‪ ،‬قــوای محرکه قوی‌تر لیــف جدید یک‬ ‫نقطه قوت پررنگ اســت‪ .‬تکنولوژی جدید به‌کار رفته در‬ ‫این خودرو تنظیمات ‪ e-Pedal‬است که باعث شده پدال‬ ‫گاز حتی در سرعت‌های باال تند و پاسخ‌گو باشد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگر محدوده حرکتی خودرو در تســت‌های‬ ‫‪ NEDC‬برابــر با ‪ 378‬کیلومتر اعالم شــده اســت‪ .‬یکی‬ ‫از مدیران نیســان گفته می‌توان در شــرایط واقعی انتظار‬ ‫محدوده حرکتی ‪ 240‬تا ‪ 320‬کیلومتری را با یک‌بار شارژ‬ ‫داشت‪ .‬شــما می‌توانید با شــارژر خانگی ‪ 6.6‬کیلوواتی‪،‬‬ ‫باتری خالی را در مدت هشــت ســاعت شارژ کنید‪ .‬شارژر‬ ‫ســریع ‪ 50‬کیلوواتــی می‌تواند در حــدود ‪ 40‬دقیقه باعث‬ ‫شارژ ‪ 80‬درصدی باتری شود‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از دکمــه کوچــک و آبــی می‌توانیــد از‬ ‫مزیت‌هــای ترمز احیا شــونده بهره‌مند شــوید‪ ،‬اما در این‬ ‫حالت باید فشــار بیش‌تری روی پدال گاز وارد کنید‪ .‬البته‬ ‫سریعا با این حالت خو می‌گیرید‪.‬‬ ‫پاســخ پدال گاز در تمامی سرعت‌هابه‌طورباورنکردنی‌‬ ‫دقیــق بوده و لیــف جدید در اکثر مــوارد و حتی در زمان‬ ‫رســیدن به سرپایینی‌ها‪ ،‬بدون فشردن پدال ترمز متوقف‬
‫خواهد شد‪ .‬نیسان می‌گوید سیستم ‪ e-Pedal‬حدود ‪90‬‬ ‫درصد شــرایط ترمز گیری نرمال را پوشــش می‌دهد‪ ،‬اما‬ ‫شــما می‌توانیدهفته‌ها بــدون نیاز به فشــردن پدال ترمز‬ ‫رانندگی کنید‪.‬‬ ‫دیگر ویژگی مؤثر لیف جدید سیســتم پارک پروپایلوت‬ ‫است و درحالی‌که نســخه‌های ژاپنی لیف عملکرد کاملا‬ ‫خــودکاری ندارنــد‪ ،‬اما بــه ما گفته شــد کــه مدل‌های‬ ‫مخصــوص بازار اروپــا در ســرعت‌های پایین عملکردی‬ ‫خــودکار خواهند داشــت‪،‬اما حالــت دســتیار پروپایلوت‬ ‫موفقیت کم‌تری دارد‪ .‬این سیســتم خودروی جلویی را در‬ ‫نظــر گرفته و لیف را بین خطوط نگه می‌دارد‪ .‬در حقیقت‬ ‫شــاهد ســطح پایینی از خودرانی هســتیم‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫به اندازه سیســتم‌های معرفی شــده در مرسدس یا تسال‬ ‫رضایت بخش نیســت‪ .‬بــا این وجود رانندگــی با لیف در‬ ‫بزرگ‌راه‌ها هنوز هم آرام‌بخش بوده و ما استرسی از بابت‬ ‫فرمان پذیری‪ ،‬شتاب گیری و ترمز نداشتیم‪.‬‬ ‫مدل‌هــای مخصــوص بــازار بریتانیــا اصالحاتی در‬ ‫سیســتم تعلیق و دامپرها خواهند داشت تا احساس دقت‬ ‫و چابکــی آن بهبود یابد بنابرایــن احتماال هنوز با بهترین‬ ‫عملکرد نیســان لیــف جدید روبه رو نشــده‌ایم‪ ،‬اما تصور‬ ‫این‌که جدیدترین نســخه لیف رکورد فروش نســل قبلی‬ ‫را بشــکند ســخت نیســت مخصوصا این‌که رویه صنعت‬ ‫خــودرو حرکت بیش‌تر و ســریع‌تر به ســوی خودروهای‬ ‫بدون آالیندگی است‪.‬‬ ‫پیــش از قضــاوت نهایــی درباره نیســان لیــف جدید‬ ‫باید منتظر نســخه نهایــی آن در بازار بریتانیا باشــیم‪ ،‬اما‬ ‫عملکرد بهتر این خودرو بســیار قابل توجه بوده و سیستم‬ ‫‪ e-Pedal‬جدید نیســان عملکــرد فوق‌العاده‌ای دارد‪ .‬در‬ ‫حقیقت شــما به ندرت مجبور خواهید بود از ترمز استفاده‬ ‫کنید‪ .‬با محدوده حرکتی واقع‌بینانه ‪ 320‬کیلومتری‪ ،‬لیف‬ ‫جدید می‌تواند طیف بیش‌تری از خریداران را به‌سوی خود‬ ‫جلب کند‪.‬‬ ‫سیستم ‪e-Pedal‬‬ ‫جدید نیسان عملکرد‬ ‫فوق‌العاده‌ای دارد‪ .‬در‬ ‫حقیقت شما به ندرت‬ ‫مجبور خواهید بود از‬ ‫ترمز استفاده کنید‬ ‫مشخصات نیسان لیف ‪2017‬‬ ‫قیمت‬ ‫پیشرانه‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‬ ‫گیربکس‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫محدوده حرکتی‬ ‫میزان آالیندگی‬ ‫‪26‬هزار و ‪ 490‬پوند (به همراه مشوق‌های دولتی)‬ ‫واحد الکتریکی ‪ 110‬کیلوواتی‬ ‫‪ 148‬اسب بخار‪ 320/‬نیوتن متر‬ ‫تک سرعته‪ ،‬دیفرانسیل جلو‬ ‫‪ 9‬ثانیه (تخمینی)‬ ‫‪ 378‬کیلومتر‬ ‫صفر‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪29‬‬
‫فرهنگ قطعه شناسی‬ ‫‪49130‬‬ ‫سیستم فنربندی و تعلیق‬ ‫وظیفه سیســتم تعلیق که یکی از مهم‌ترین اجزای‬ ‫خــودرو به شــمار مــی‌رود‪ ،‬ایجــاد ارتباط بیــن جاده‬ ‫و خودرو اســت‪ .‬این سیســتم در مــواردی همچون‬ ‫هدایت خودرو‪ ،‬شتاب‌گیری و ترمز نقش ویژه‪ ‬ای ایفا‬ ‫می‌کند‪ .‬الزم به یادآوری است‪ ،‬در صورت عدم وجود‬ ‫سیســتم تعلیق‪ ،‬تمام قطعات خودرو به دلیل شــدت‬ ‫ضربــات وارده از جاده‪ ،‬به ســرعت از بیــن می‌روند‬ ‫و عمــر خــودرو کوتــاه می‌شــود‪ .‬با توجه بــه اهمیت‬ ‫موضــوع‪ ،‬در ایــن مقاله قصــد داریم ضمن بررســی‬ ‫اجزای تشکیل دهنده سیستم تعلیق‪ ،‬به مطالعه انواع‬ ‫آن‌ها بپردازیم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫انواع سیستم تعلیق‬ ‫سیســتم تعلیق خــودرو؛ انــواع مختلفــی دارد که از‬ ‫مهم‪ ‬تریــن آن‌هــا می‌تــوان به‪ ‬مســتقل‪ ،‬طبق‪ ‬دار دوبل‬ ‫و‪ ‬مک‪ ‬فرسون‪ ‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫تعلیق مســتقل‪ :‬در سیســتم تعلیق مستقل‪ ،‬هر چرخ‬ ‫به‪ ‬طور جداگانه نوسان می‌کند و این نوسان در چرخ دیگر‬ ‫تاثیــر نمی‌گذارد‪ .‬بنابرایــن وقتی به یک تایــر ضربه وارد‬ ‫شــود‪ ،‬فقط همان چــرخ به ارتعاش در می‌آیــد و بر چرخ‬ ‫دیگر تاثیری نمی‪ ‬گذارد‪ .‬ازاین‪ ‬رو‪ ،‬این سیســتم نسبت به‬ ‫تعلیق ثابت نرم‌تر است‪.‬‬ ‫تعلیق طبق‪ ‬دار دوبل‪ :‬در این نوع سیســتم تعلیق‪ ،‬دو‬ ‫طبق یکی در بخش زیرین و دیگری در بخش باالیی قرار‬ ‫می‌گیرد و بین آن‌ها یک فنر مارپیچی قرار داده می‌شود‪.‬‬ ‫این سیســتم باعــث فرمان‪ ‬پذیری پایدارتــری در هنگام‬ ‫پیچ‌ها و عملکرد نرم خودرو در جاده می‌شود‪.‬‬ ‫تعلیق‪ ‬مک‪ ‬فرسون‪ :‬در سیستم تعلیق مک‪ ‬فرسون‪،‬‬ ‫چرخ از زیر توسط‪ ‬طبق به شاسی متصل است و به کمک‬ ‫فنــر‪ ،‬وزن بدنه تحمل می‌شــود‪ .‬این سیســتم‪ ،‬ارزان‌تر از‬ ‫بقیه است و تعمیر و نگه‌داری آن هزینه زیادی را تحمیل‬ ‫نمی‪ ‬کنــد‪ .‬البته از آن‪ ‬جا که فنر به اتاق وصل می‌شــود‪،‬‬ ‫ضربات به طریقی به بدنه منتقل می‌شود‪.‬‬ ‫سیستم تعلیق یا فنربندی (‪ :)Suspension‬قسمتی‬ ‫از خــودرو اســت که باعث می‌شــود نوســانات حاصل از‬ ‫حرکت خودرو‪ ،‬برروی ســطوح ناهموار به جرم معلق که‬ ‫شــامل اتاق‪ ،‬شاســی‪ ،‬متعلقات و سرنشینان است‪ ،‬وارد‬ ‫نشود‪ .‬سیســتم تعلیق از جرم فنربندی شده‪ ،‬فنر‪ ،‬کمک‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫فنر و جرم فنربندی نشده تشکیل شده‌است‪.‬‬ ‫در سیســتم تعلیق خودرو همیشــه دو مقوله مورد‬ ‫بحث بوده‪ :‬یکی کیفیت ســواری دادن و دیگری قابلیت‬ ‫هدایــت و کنترل که این دو مرتبا در تضاد با یکدیگرند‪ .‬به‬ ‫عبــارت دیگر‪ ،‬بهبود یکی باعث بروز اشــکال در دیگری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در خودروهــای جدید دســتگاه فنربنــدی و تعلیق در‬ ‫هــر دقیقه بیش از ‪ 1000‬تا ‪ 1200‬بار نوســان می‌کنند تا‬ ‫اتاق و شاســی‪ ،‬سرنشینان را در معرض ضربه‌های ناشی‬ ‫از ناهمواری‌های جاده قرار ندهند و آســایش سرنشینان‬ ‫خودرو را فراهم کنند و تسلط راننده بر خودرو نیز افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وظایف سیستم تعلیق‬ ‫تحمل وزن خودرو‬ ‫جذب ضربات وارده و تبدیل آن‌ها به ارتعاش‬ ‫حفظ هندسه سیستم فرمان و موقعیت چرخ ها‬ ‫افزایش قابلیت فرمان پذیری خودرو‬ ‫افزایش میزان پایداری خودرو‬ ‫حفظ تماس چرخ‌ها با سطح جاده‬
‫پیشرانه‬ ‫برگردان‪:‬شین الف‬ ‫همانند دیگر مایعات به کار رفته در خودروی شما‪،‬‬ ‫مایع خنک‌کننده پیشــرانه‪ ،‬نقش مهمی در چگونگی‬ ‫عملکرد خودرو داشــته و باید آن را همواره بررســی‬ ‫کرد‪ .‬زمان بازدید ایــن مایع به نوع خودرو و همچنین‬ ‫به شــرایط فنی کلی و تاریخچه ســواری آن بستگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نادیــده گرفتن وضعیت مایعات بــه کار رفته در خودرو‬ ‫هرگز ایده‌ خوبی نیســت و این موضوع درباره خنک‌کننده‬ ‫پیشرانه اهمیت دوچندانی دارد‪ .‬فهم عملکرد این مایع در‬ ‫کوتاه و درازمدت نقطه شروع خوبی برای بحثی است که‬ ‫با شما در میان خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫چرا مایع خنک‌کننده پیشرانه مهم است؟‬ ‫مایع خنک‌کننده پیشــرانه ترکیبــی از آب و ضد یخ در‬ ‫رادیاتــور خودرو اســت‪ .‬این مایع از داغ کردن پیشــرانه و‬ ‫یخ زدن آن در آب‌وهوای گرم و ســرد جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫دســتورالعمل کلی و عمومی در این بــاره مخلوط کردن‬ ‫مســاوی آب و ضد یخ در سیســتم خنک‌کننده است‪ ،‬اما‬ ‫این قانــون در خودروهــای مختلف فرق می‌کنــد‪ .‬با در‬ ‫نظر گرفتــن این که خودروها در آب‌وهوای متفاوتی تردد‬ ‫می‌کننــد‪ ،‬این مخلوط می‌تواند بــا افزایش نقطه‌جوش یا‬ ‫کاهش نقطه انجماد تغییر یابد‪ .‬برای رســیدن به ترکیبی‬ ‫ایــده آل از ضد یخ و آب باید بــه دفترچه راهنمای خودرو‬ ‫مراجعه کرده و یا این که از مکانیک قابل اعتمادی سوال‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫چرا نباید نگه‌داری مایع خنک‌کننده را نادیده گرفت؟‬ ‫تاثیرات عدم توجه به مایع خنک‌کننده می‌تواند وســیع‬ ‫و ترســناک باشد و بدتر این‌که امکان صدمه آسیب جدی‬ ‫بــه خودرو وجــود دارد‪ .‬رابیــن الش‪ ،‬مدیر ســرویس در‬ ‫یک نمایندگی تویوتا می‌گویــد‪« :‬مایع خنک‌کننده‌ای که‬ ‫ما به مشــتریان عرضه می‌کنیم با گذشــت زمان به دلیل‬ ‫شــرایط ســخت رانندگی و آب و هوایی با کاهش کیفیت‬ ‫مواجه می‌شود‪ .‬این موضوع شاید باعث ورود غیرضروری‬ ‫رطوبت به سیستم خنک‌کننده خودرو شود‪ .‬رطوبت باعث‬ ‫می‌شــود سیستم خنک‌کننده در شــرایط سخت‌تری کار‬ ‫کند خصوصا زمانی که این رطوبت به بخار تبدیل شــده و‬ ‫باعث داغ شدن قطعات فلزی پیشرانه شود‪».‬‬ ‫یکی از مدیران شــرکت تولید کننده مایع خنک‌کننده‬ ‫را ‌ه حل منحصربه‌فردی دارد‪ .‬شــرکت او خنک‌کننده‌ای‬ ‫بــدون آب عرضه می‌کنــد که نقطه‌جــوش باالتر و نقطه‬ ‫انجمــاد پایین‌تــری دارد‪ .‬این موضــوع در ابتــدا امکان‬ ‫شکســته شــدن قطعــات محافظــت کننــده سیســتم‬ ‫خنک‌کننــده در طول زمان و به دلیــل مولکول‌های آب‬ ‫را کاهش می‌دهد‪ .‬همچنیــن نقطه‌جوش باالتر این مایع‬ ‫نســبت به مایعــات اتیلــن گلیکولی مرســوم از به جوش‬ ‫آمدن مایع بدون آب و تولیــد بخار جلوگیری می‌کند‪.‬این‬ ‫مدیر ارشــد می‌گوید‪« :‬فرســودگی و زنگ‌زدگی سیستم‬ ‫خنک‌کننده پیشــرانه به ســرعت می‌تواند از کنترل خارج‬ ‫شود‪ .‬بهترین کار برای حفاظت سیستم جلوگیری ابتدایی‬ ‫از رخ دادن فراینــد فرســودگی در مرحلــه اول اســت‪.‬‬ ‫محصول ما به‌طــور مخصوص برای انجــام آن طراحی‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫خودروهای قدیمی‌تر در برابر خودروهای جدیدتر‬ ‫مشتریان باید از روش‌های نگه‌داری مایع خنک‌کننده‬ ‫خودروی خود آگاه باشــند‪ .‬برخی خودروســازان از جمله‬ ‫تویوتــا تغییراتــی در نــوع خنک‌کننــده بــه کار رفتــه در‬ ‫خودروهای خود انجام داده‌اند‪ .‬اساسا مایعات خنک‌کننده‬ ‫باید به فرم خالص و رقیق نشــده باشــند و ســپس با آب‬ ‫رقیق شــوند‪ .‬نسبت ترکیب آن‌ها مخصوص بوده و از ‪60‬‬ ‫درصــد مایع خنک‌کننده و ‪ 40‬درصد آب تشــکیل شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از سال ‪ ،2004‬تویوتا طول عمر مایع خنک‌کننده‬ ‫پیشــرانه‌های خــود را از ‪ 48‬هزار کیلومتر بــه ‪ 160‬هزار‬ ‫کیلومتــر افزایــش داد‪ .‬این مایع نیازی به مخلوط شــدن‬ ‫با آب نداشــته و به تشــخیص بهتر نشــتی‌ها در سیستم‬ ‫خنک‌کننده کمک می‌کنــد‪ .‬همچنین باعث تضمین این‬ ‫موضوع می‌شــود که مایع خنک‌کننده خودرو همیشه در‬ ‫سطح بهینه است‪.‬‬ ‫دیگــر خودروســازها نظیــر آاودی و مرســدس زمان‬ ‫تعویــض مایع خنک‌کننده کوتا ‌ه مدت‌تــری دارند‪ .‬آاودی‬ ‫بــرای اکثر محصــوالت خــود بــازه پیمایــش ‪ 30‬هزار‬ ‫کیلومتری و مرسدس نیز بازه ‪ 16‬هزار کیلومتری را برای‬ ‫اکثر خودروهای بنزینی خود تعیین کرده است‪.‬‬ ‫‪49131‬‬ ‫چرا مایع خنک‌کننده عنصری مهم است؟‬ ‫مسوولیت‌های مصرف‌کننده‬ ‫مصرف‌کننــدگان باید به دســتورالعمل‌های مایعی که‬ ‫برای سیستم خنک‌کننده انتخاب کرده‌اند توجه کنند‪ .‬هر‬ ‫نوع مخصوص مایع خنک‌کننده مشــخصات خاص خود‬ ‫را داشته و تغییرات احتمالی صورت گرفته در آن‌ها باعث‬ ‫خواهد شد عملکرد مورد انتظار را نداشته باشد‪.‬‬ ‫پیروی دقیــق از دســتورالعمل‌های صادر شــده باید‬ ‫قانون نهایی در این باره باشد‪ .‬یکی از مدیران توزیع کننده‬ ‫مایعــات خنک‌کننــده متنوع می‌گوید‪«:‬مایعات یاد شــده‬ ‫برای هر خودرو ویژه بوده و تاثیر مختلفی روی عملکرد و‬ ‫حتی مصرف سوخت خودرو دارند‪ ».‬اگر شما موارد باال را‬ ‫رعایت نکنید قطعا مصرف ســوخت خودرو نیز تحت تاثیر‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪31‬‬
‫مقایسه‬ ‫مقایسه آلفارومئو استلویو‪ ،‬ولوو ‪ XC60‬و مرسدس ‪GLC‬‬ ‫‪49132‬‬ ‫دورهمی اروپایی‌های محبوب!‬ ‫برگردان‪ :‬شاهین احمدزاده‬ ‫آلفارومئو احیا شده است‪ .‬محصول اسپرت ‪ 4C‬با طراحی جذاب خود اولین قدم در راستای بازسازی‬ ‫این برند محبوب بود و پس از آن جیولیا عرضه شــد‪ .‬ســدانی شیک و اسپرت که می‌توان آن را هم با‬ ‫عقل و هم با دل خرید‪ ،‬اما با توجه به این که خریداران بیش از هر زمان دیگری به شاسی بلندها روی‬ ‫خوش نشان می‌دهند‪ ،‬آلفارومئو نیز به جرگه شاسی بلندسازان پیوسته است‪.‬‬ ‫اســتلویو نخســتین قدبلند ایــن برند بــرای قرن ‪21‬‬ ‫بــوده کــه ترکیبــی از روش معمول این برنــد در طراحی‬ ‫را بــا دینامیک ســواری تیز‪ ،‬کاربردی مناســب خانواده و‬ ‫تصویری لوکس از آلفا ترکیب کرده اســت‪ .‬انتظار می‌رود‬ ‫بازار به این شاسی‌بلند میدسایز روی خوشی نشان دهد‪.‬‬ ‫البتــه رقبا نیز بی‌کار نبوده و اســتلویو باید توانایی‌های‬ ‫خــود در برابر یکــی از بهترین‌هــای کالس یعنــی ولوو‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ XC60‬را نشــان دهد‪ ،‬اما دیگر رقیب قدرتمند حاضر در‬ ‫این کالس مرسدس ‪ GLC‬اســت که حرف‌های زیادی‬ ‫برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫هر سه خودرو دارای پیشرانه‌های چهار سیلندر دیزلی‬ ‫هســتند که عملکرد برجســته با راندمان مناسب را روی‬ ‫کاغــذ دارند‪ ،‬اما تنها در دنیای واقعی یک برند وجود دارد‬ ‫و این مقایسه مفصل جواب تمامی سواالت را خواهد داد‪.‬‬ ‫آلفارومئو استلویو‬ ‫مدل‬ ‫آلفارومئو استلویو ‪2.2‬‬ ‫‪Q4 210 Turbo Diesel‬‬ ‫‪AWD Milano Edizione‬‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫‪43‬هزار و‪990‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫چهار سیلندر ‪ 2.2‬لیتری‬ ‫توربو دیزل‪ 207 ،‬اسب بخار‬ ‫شتاب صفر تا ‪96‬‬ ‫کیلومتر در ساعت (ثانیه)‬ ‫‪6.5‬‬ ‫مالیات جاده‌ای ساالنه‬ ‫(پوند)‬ ‫‪450‬‬
‫نســخه فــول ‪ Milano Edizione‬در این مقایســه‬ ‫حاضر بوده اســت‪ .‬این خودرو در مقایســه با رقبای دیگر‬ ‫گران‌تر بوده‪ ،‬ولی سوال این است که می‌تواند در کالسی‬ ‫رقابتی موفق باشد؟‬ ‫شــاید اســتلویو یک خودروی قدبلند باشــد‪ ،‬اما اولین‬ ‫چیزی کــه شــما را تحت تاثیر قــرار می‌دهد ســرعت و‬ ‫پاســخ‌های فرمان به دســتورات راننده است‪ .‬این خودرو‬ ‫نشــانی از آلفارومئــو را داشــته و برخــاف ابعــاد آن‪ ،‬در‬ ‫پیچ‌ها عملکرد درخوری دارد‪ .‬فرمان خودرو ســریع بوده‬ ‫و چســبندگی کافی وجود دارد‪ .‬البته شاسی کمی عصبی‬ ‫بوده و چندان آرام نیست‪.‬‬ ‫اســتلویو چابک‌تریــن شاســی‌بلند حاضر در مســابقه‬ ‫بــوده‪ ،‬اما خنثی کننده این مزیت احســاس ناهنجاری به‬ ‫خاطر تمرکز بیش‌تر روی راننده اســت‪ .‬سواری خودرو به‬ ‫اندازه ولوو یا مرســدس آرام و ریلکس نیست و صرف‌نظر‬ ‫از ســرعتی کــه داریــد در عبور از دســت‌اندازها شــاهد‬ ‫ناهنجاری خواهید بود‪ .‬البته همین امر باعث شده کنترل‬ ‫بدنه استلویو مثال‌زدنی باشد‪.‬‬ ‫پیشــرانه ‪ 2.2‬لیتــری توربــو دیــزل بــا گشــتاور‬ ‫‪470‬نیوتن‌متری اگرچه کم‌ترین گشــتاور گــروه را دارد اما‬ ‫تواناســت‪ .‬گیربکس اتوماتیک نرم اســتلویو خود را کمک‬ ‫حال قلب تپنده خودرو نشان داده‪ ،‬ولی تعویض‌های حالت‬ ‫دستی با استفاده از پدال شیفتر چندان جالب نیست‪.‬‬ ‫آرامش پیشــرانه مشــکلی ندارد‪ ،‬اما هنوز هم پر سر و‬ ‫صداترین مدل در حال حرکت بوده و اگر دور پیشــرانه را‬ ‫باال ببرید صدای پیشرانه در کابین به گوش خواهد رسید‪.‬‬ ‫همچنین در مقایســه بــا رقبا صدای بــاد بیش‌تری وارد‬ ‫کابین می‌شود‪.‬‬ ‫البته شتاب گیری استلویو برای یک شاسی‌بلند دیزلی‬ ‫واقعــا عالی بوده و وزن پایین ‪ 1659‬کیلوگرمی به این کار‬ ‫کمک می‌کند‪ .‬ما شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر ‪ 6.5‬ثانیه‌ای‬ ‫را ثبت کردیم‪ .‬گشــتاوری که از دور ‪ 1750‬در دســترس‬ ‫بــوده و مزیــت ‪ 200‬کیلوگــرم وزن کم‌تر نســبت به رقبا‬ ‫باعث می‌شــود استلویو شتاب گیری بهتری در دنده‌های‬ ‫گوناگون داشته باشد‪.‬‬ ‫نظــرات آزمایــش کننــده‪ :‬انتخــاب کننــده حالت‬ ‫رانندگی ‪ DNA‬اســتلویو هنوز دامپرهــای تطبیق‌پذیر را‬ ‫ندارد‪ .‬احتماال در آینده این سیســتم به همراه دیفرانسیل‬ ‫لغزش محدود عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫ولوو ‪XC60‬‬ ‫مدل‬ ‫ولوو ‪D5 XC60‬‬ ‫‪PowerPulse AWD‬‬ ‫‪R-Design‬‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫‪43‬هزار و ‪205‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫چهارسیلندر دو لیتری‬ ‫توربو دیزل‪ 232 ،‬اسب‬ ‫بخار‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫ساعت (ثانیه)‬ ‫‪7.4‬‬ ‫مالیات جاده‌ای ساالنه‬ ‫(پوند)‬ ‫‪450‬‬ ‫ایــن خودرو بــا پیشــرانه‌های چهار ســیلندر بنزینی و‬ ‫دیزلــی و همچنین نســخه‌ای پالگیــن هیبریدی عرضه‬ ‫می‌شــود‪ .‬درحالی‌که آلفارومئو اســتلویو تمرکز بیش‌تری‬ ‫روی هیجان راننــده دارد‪ ،‬اما ولوو ‪ XC60‬توازن بهتری‬ ‫بین چاالکی و راحتی ایجاد کرده اســت‪ .‬این خودرو عالی‬ ‫نیســت و مدل‌های‪ R-Design‬کــه دارای رینگ‌های‬ ‫آلیاژی بزرگ‌تر هســتند ممکن اســت در زمــان عبور از‬ ‫پیچ و مواجهه با یک دســت‌انداز‪ ،‬پایداری خود را از دست‬ ‫بدهنــد‪ ،‬امــا در کل ولوو هماهنگی خوبــی بین درگیری‬ ‫راننده و راحتی سواری دارد‪.‬‬ ‫ایــن خــودرو اکثــر اوقــات از زمین‌های ناهمــوار به‬ ‫خوبی عبور می‌کند و تنهــا لرزش‌های کوچکی در کابین‬ ‫احساس می‌شود‪ .‬سیســتم تعلیق تطبیق‌پذیر‪ XC60‬که‬ ‫دارای حالت‌های گوناگون اســت به این ســواری راحت‬ ‫کمک می‌کند‪ ،‬اما شما در واقع به چیزی بیش‌تر از حالت‬ ‫راحت نیاز نخواهید داشت‪.‬‬ ‫ذکر این نکته مهم اســت که ولوو بــه اندازه آلفارومئو‬ ‫پاســخ‌گو نیست‪ ،‬اما فرمان سبک بوده و با توجه به وزن و‬ ‫ابعاد خودرو توازن مناســبی دارد؛ بنابراین ‪ XC60‬به حد‬ ‫کافی چابک بوده و شــمه‌ای از راحتی مرسدس ‪ GLC‬را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫از نظــر پرفورمنس‪ ،‬ولوو در جایگاهــی بین آلفارومئو‬ ‫و مرســدس قرار داشــته و شــتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫ســاعت آن عدد قابل‌احترام ‪ 7.4‬ثانیه اســت‪ .‬همچنین‬ ‫شــتاب گیــری ایــن خــودرو در ســرعت‌ها و دنده‌های‬ ‫گوناگون قوی است‪.‬‬ ‫گیربکس هشت سرعته اتوماتیک عملکرد برجسته‌ای‬ ‫در شــرایط ضروری داشــته و با نگه‌داشــتن دور پیشرانه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪33‬‬
‫در بازه‌هــای پایین به آرامش کابین و سرنشــینان کمک‬ ‫می‌کنــد‪ .‬البته تریم‪ D5‬با باال رفتن دور پیشــرانه صدای‬ ‫بیش‌تری تولید می‌کند‪ .‬گیربکس ولوو نرم‌تر از گیربکس‬ ‫استلویو است‪ ،‬اما از نظر سرعت و دقت به پای گیربکس ‪9‬‬ ‫سرعته مرسدس ‪GLC‬نمی‌رسد‪ .‬مدل‌های‪R-Design‬‬ ‫همچنین برای تعویض دستی دارای پدال شیفتر هستند‪.‬‬ ‫نظــرات آزمایش کننــده‪ :‬ولــوو ‪ D5 XC60‬دارای‬ ‫حالت آفرود اســت که قــوای محرکه و کنتــرل پایداری‬ ‫را برای بهبود کشــش در ســطوح لغزنــده بهینه کرده و‬ ‫به‌صورت خودکار سیســتم کنترل حرکت در سرپایینی را‬ ‫فعال می‌سازد‪.‬‬ ‫مرسدس ‪GLC‬‬ ‫مدل‬ ‫مرسدس ‪d 250 GLC‬‬ ‫‪4MATIC AMG Line‬‬ ‫‪Premium Plus‬‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫‪44‬هزار و ‪465‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫چهار سیلندر ‪ 2.1‬لیتری‬ ‫توربو دیزل‪ 201 ،‬اسب بخار‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در ساعت (ثانیه)‬ ‫‪7.7‬‬ ‫مالیات جاده‌ای ساالنه‬ ‫(پوند)‬ ‫‪450‬‬ ‫تمرکــز اصلی مرســدس ‪ GLC‬روی راحتــی بوده و‬ ‫این دقیقا همان چیزی اســت که شــما از یک شاسی‌بلند‬ ‫خانوادگی می‌خواهیــد‪ .‬البته خریداران این‌گونه خودروها‬ ‫خواسته‌های زیادی داشته و به همین خاطر مدل ‪AMG‬‬ ‫‪ Line‬بــا پکیــج سفارشــی پریمیوم پالس در این تســت‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫اگر به دنبال یک شاســی‌بلند راحت هستید‪ ،‬مرسدس‬ ‫گزینه‌ای برای شماســت‪ .‬سیستم تعلیق بادی این خودرو‬ ‫نــرم و مثال‌زدنی بــوده و دســت‌اندازها را بــه راحتی رد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫این کیفیت ســواری شــناور نقطه قوت اصلی ‪GLC‬‬ ‫بوده و باعث شــده این خــودرو بهترین و راحت‌ترین مدل‬ ‫در مســیرهای ناهموار باشد‪ .‬پیشرانه قوی که عملکردی‬ ‫قوی دارد این خصیصه را تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫شــتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ســاعت مرســدس در‬ ‫‪ 7.7‬ثانیه ثبت می‌شود‪ .‬گشتاور زیادی در دورهای پایین‬ ‫تولید شده و این خودرو در شتاب گیری‌های بین دنده‌ای‬ ‫کمبودی ندارد‪ .‬مرســدس از این نظــر حریف قدرتمندی‬ ‫برای آلفارومئو استلویو است‪.‬‬ ‫گیربکس خودرو از نظر تعویض دنده اندکی کند بوده‪،‬‬ ‫اما نرم اســت و پیشرانه نیز در ســرعت‌های متوسط آرام‬ ‫حس می‌شــود‪ ،‬ولی آرامش کابین در زمانی که پیشــرانه‬ ‫قدیمی ‪ 2.1‬لیتری تحت‌فشار قرار گیرد کمی تحت تاثیر‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬بهتر اســت شتاب گیری با سرعت مناسبی‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫انجام شــود و بــه گیربکس اجازه داده شــود تا به‌صورت‬ ‫هوشمند و آرام دنده‌ها را تعویض کند‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت ‪ GLC‬بهتر خــود را نشــان داده‪ ،‬زیرا‬ ‫تنظیمــات نــرم شاســی و سیســتم تعلیــق باعث شــده‬ ‫شاســی‌بلند مرســدس کم‌تریــن چابکی را در این تســت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬فرمان خودرو ســنگین بوده و در عبور از‬ ‫پیچ‌ها نیز شــاهد تکان‌های بدنه حتی در حالت اســپرت‬ ‫پالس هستیم‪.‬‬ ‫نظرات آزمایش کننده‪ :‬نســخه اســپرت‌تر ‪AMG‬‬ ‫‪ Line‬با پکیج آفرود ‪ 495‬پوندی عرضه نمی‌شــود‪ .‬البته‬ ‫افزایش ‪ 20‬میلی‌متری ارتفاع خودرو به همراه حالت‌های‬ ‫مختلف رانندگی به درد می‌خورند‪.‬‬ ‫قضاوت نهایی‬ ‫رتبه اول‪ :‬ولوو ‪XC60‬‬ ‫تریــم ‪ D5‬بهتریــن نســخه از ولوو ‪ XC60‬نیســت‪،‬‬ ‫اما نســبت بــه پــول پرداختی عملکــرد خوبی داشــته و‬ ‫پیشــرفته‌ترین تکنولوژی‌هــا را ارایه می‌کنــد‪ .‬این خودرو‬
‫بهتریــن ترکیب از کاربردی بــودن‪ ،‬پرفورمنس‪ ،‬راحتی و‬ ‫مفید فایده بودن را در پکیجی مدرن ارایه کرده و سواری‬ ‫خوبی دارد‪ .‬به همین دلیل اســت که شاســی‌بلند ولوو در‬ ‫این مقایسه رتبه اول را به دست آورده است‪.‬‬ ‫رتبه دوم‪ :‬مرسدس ‪GLC‬‬ ‫کیفیــت و راحتی مرســدس ‪GLC‬به همــراه کابینی‬ ‫جادار و کاربردی باعث شــده این خودرو گزینه‌ای ایده‌آل‬ ‫بــرای خانواده‌ها باشــد‪ .‬البته مرســدس از نظــر قیمت‪،‬‬ ‫پرفورمنــس و چابکــی قافیه را به ولــوو ‪XC60‬می‌بازد و‬ ‫نیازی به گفتن نیســت که مرســدس مسن‌تر از رقباست‪.‬‬ ‫سیستم اطالعات ســرگرمی مرسدس سن باالی خودرو‬ ‫را نشــان می‌دهد‪ ،‬امــا بازهم بهتر از سیســتم اطالعات‬ ‫ســرگرمی آلفارومئو اســت‪ GLC .‬در مقایســه با استلویو‬ ‫خودروی کامل‌تری است‪.‬‬ ‫رتبه سوم‪ :‬آلفارومئو استلویو‬ ‫اگرچــه اســتلویو ســریع و چابک اســت‪ ،‬امــا از نظر‬ ‫راحتی‪ ،‬کیفیت کابین و تکنولــوژی به کار رفته نمی‌تواند‬ ‫به دو رقیب خود برســد‪ .‬اگرچه آالیندگــی و قیمت کم‌تر‬ ‫آن برای خریداران ســازمانی مناسب است‪ ،‬اما خریداران‬ ‫شــخصی پول زیــادی را از دســت خواهنــد داد‪ .‬کیفیت‬ ‫ساخت آلفارومئو هنوز به اندازه رقبا نیست و نبود سیستم‬ ‫اطالعات سرگرمی پیشرفته و آرامش سواری باعث شده‬ ‫این خودرو باوجود شایســتگی‌های خود نتواند به رتبه‌ای‬ ‫بهتر از سومی دست یابد‪.‬‬ ‫دیگر گزینه‌ها با بودجه‌ای مشابه‬ ‫جدید‪ :‬جگوار اف پیس ‪R-Sport 240 2.0d‬‬ ‫قیمت‪44 :‬هزار و ‪ 60‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ :‬چهار سیلندر دو لیتری ‪ 237‬اسب بخاری‬ ‫با بودجه‌ای مشــابه با ســه خــودروی حاضــر در این‬ ‫مقایســه می‌توانید نگاهی هــم به مدل فــول جگوار اف‬ ‫پیــس ‪ R-sport‬بیندازید‪ .‬این خــودرو از نظر هندلینگ‬ ‫و کاربــردی بودن حرف‌های زیادی برای گفتن داشــته و‬ ‫سواری و راحتی فوق‌العاده‌ای ارایه می‌کند‪.‬‬ ‫کارکرده‪ :‬پورشه ماکان ‪ S‬دیزل‬ ‫قیمت‪42 :‬هزار و ‪ 500‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ :‬شش سیلندر سه لیتری ‪ 254‬اسب بخاری‬ ‫انتخــاب خودرویــی کارکــرده به این معنی اســت که‬ ‫می‌توانید پشــت فرمان پورشه ماکان فوق‌العاده بنشینید‪.‬‬ ‫مــاکان بهتریــن ســواری در کالس خود را داشــته و از‬ ‫پیشرانه نرم و قدرتمند شش سیلندر لذت می‌برد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪35‬‬
‫صنعت و دانشگاه‬ ‫‪49136‬‬ ‫بررسی و شبیه‌سازی رفتار جوش مقاومتی‬ ‫نقطه‌ای با استفاده از نرم‌افزار آباکوس‬ ‫دکتر رضا میراسمعیلی‬ ‫پروژه اینترن شیپ‬ ‫دانشگاه‪ :‬تربیت مدرس‬ ‫مسوول پروژه‪ :‬آرش زمان ران‬ ‫متولی پروژه‪ :‬اصغر زهدی شیران‬ ‫واحــد بهــره بــردار‪ :‬معاونت مهندســی‬ ‫شــرکت ایران‌خودرو‪ /‬مدیریت مهندسی‬ ‫خودرو‬ ‫چکیده‬ ‫‌پژوهــش حاضر بــا هدف ارزیابی عملکــرد مکانیکی‬ ‫جوش‌های نقطه‌ای بدنه خودرو از طریق شــبیه ســازی‬ ‫عــددی بــه کمــک نرم‌افــزار آباکــوس طراحــی و اجرا‬ ‫شــد‪ .‬مبانی مربوط به فرآیند جــوش مقاومتی نقطه‌ای‪،‬‬ ‫متغیرهــای اصلی این فرآیند و نحــوه اثر گذاری آن‌ها بر‬ ‫فرآینــد‪ ،‬اســتانداردهای مرتبط و ســیر تکامل مدل‌های‬ ‫عددی مورد مطالعه قرار گرفت‪ .‬برپایه اطالعات کســب‬ ‫شــده‪ ،‬مدل عددی جامــع برای ارزیابی رفتــار مکانیکی‬ ‫جــوش نقطــه‌ای در حالــت تک نقطــه و چنــد نقطه در‬ ‫قالب آزمون برش‪-‬کشــش ارایه شد‪ .‬مدل عددی المان‬ ‫محــدود مورد نظر توســط نرم افزار آباکوس ایجاد شــد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫مدل گسســته مذکور به صوررت المان‌های سه بعدی در‬ ‫ورق‌های تحت اتصال و دکمه جوش در نظر گرفته شــد‪.‬‬ ‫از خواص االستوپالســتیک ورق فوالدی ‪ ،DC04‬برای‬ ‫پیش‌بینی دقیق رفتار تغییرشــکل جوش بهره گرفته شد‪.‬‬ ‫معیار شکســت برپایه کرنش ورق‌های فــوالد نرم تحت‬ ‫اتصال جهت تعیین صحیح اســتحکام برشــی جوش به‬ ‫عنوان ورودی مدل لحاظ شــد‪ .‬نتایج شبیه سازی جوش‬ ‫تک‌نقطه حاکی از وقوع حالت شکســت به صورت خروج‬ ‫دکمــه جوش بــود و صحت انتخاب انــدازه دکمه جوش‬ ‫بــرای ضخامت ورق مــورد نظر را تایید کــرد‪ .‬هم‌چنین‪،‬‬ ‫نتایج این مدل‪ ،‬با نتایج تجربی موجود در منابع‪ ،‬هم‌خوانی‬ ‫مناســبی دارد‪ .‬مدل جوش چندنقطــه‪ ،‬امکان ارزیابی اثر‬ ‫تعداد دکمه جوش بر اســتحکام اتصــال را فراهم کرد‪ .‬با‬ ‫شبیه‌ســازی‌های انجام گرفته‪ ،‬رابطه‌ای کاربردی جهت‬ ‫پیش‌بینی استحکام جوش نقطه‌ای برحسب اندازه دکمه‬ ‫و تعداد دکمه جوش معین ارایه شــد‪ .‬تحلیل نتایج حاکی‬ ‫از آن اســت که برای دســت‌یابی به یک استحکام برشی‬ ‫معیــن‪ ،‬می‌توان حالت بهینه‌ای برای ترکیب اندازه دکمه‬ ‫و تعداد دکمه جوش پیشــنهاد کرد تا در مدت زمان مونتاژ‬ ‫محصول صرفه‌جویی شــود‪ .‬با این حــال‪ ،‬انتخاب نهایی‬ ‫اندازه دکمه جوش‪ ،‬نیازمند در نظر گرفتن سایر پارامترها‬ ‫همانند سالمت و بدون عیب بودن جوش است‪.‬‬ ‫کلمات کلیدی‪ :‬جــوش مقاومتی نقطه‌ای‪ ،‬شــبیه‬ ‫ســازی‪ ،‬رفتار مکانیکی اتصال‪ ،‬روش المان محدود‪،‬‬ ‫استحکام برشی‬ ‫مقدمه‬ ‫پژوهش حاضر با هــدف پایه‌ریزی دانش فنی الزم در‬ ‫زمینه مدل‌ســازی رفتار مکانیکــی جوش‌های مقاومتی‬ ‫نقطه‌ای به‌کار رفته در بدنه خودرو تعریف شد‪ .‬از آن‌جا که‬ ‫بدنه خودرو به صورت یک تک ســازه نیست‪ ،‬باید قطعات‬ ‫و بخش‌هــای کوچک‌تر توســط فن‌آوری‌هــای مختلف‬ ‫اتصال همانند جوش‌کاری مقاومتی نقطه‌ای‪ ،‬به همدیگر‬ ‫اتصــال یافته و مونتاژ شــوند‪ .‬ایــن اتصاالت بــه عنوان‬ ‫حســاس‌ترین نقاط کل سازه محسوب شده و استحکام و‬ ‫کارایی سازه بدنه‪ ،‬به کیفیت این اتصاالت بستگی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬جوش مقاومتی نقطه‌ای یک فرآیند اتصال بسیار‬ ‫متداول در صنعت خودروســازی محســوب می‌شود‪ .‬این‬ ‫روش مقرون بــه صرفه بوده و ســبب افزایش نرخ تولید‬ ‫قطعات خودرو می‌شــود‪ .‬با این وجود‪ ،‬جوش نقطه‌ای به‬ ‫شرایط مختلف بارگذاری بسیار حساس است‪ .‬هم‌چنین‪،‬‬ ‫در صــورت طراحــی نادرســت‪ ،‬مســتعد شکســت حین‬ ‫ســرویس‌دهی هســتند‪ .‬بنابرایــن درک رفتــار مکانیکی‬ ‫جوش‌هــای نقطــه‌ای و پیش‌بینی اســتحکام مکانیکی‬ ‫آن‌ها و نیز مشخصات شکست آن‌ها‪ ،‬بسیار مهم است‪.‬‬ ‫امروزه قابلیــت تامین امنیت سرنشــینان یک خودرو‪،‬‬ ‫نقش بســیار برجســته‌ای در صنایع خودرویی ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫قبــل از مرحلــه تولیــد‪ ،‬بســیاری از قطعات بدنــه خودرو‬ ‫طراحــی شــده و در محیط طراحی مجازی مــورد آزمون‬ ‫قرار می‌گیرند‪ .‬ارزیابی توانایی اســکلت خــودرو به منظور‬ ‫محافظت از سرنشــینان در برابر ضربه و یا تصادم بســیار‬ ‫مهم است‪ .‬شبیه‌سازی پدیده تصادم‪ ،‬وسیله‌ای بسیار مهم‬
‫و کارا در طراحی و بهینه‌سازی محصول به ویژه با رویکرد‬ ‫کاهــش هزینه‌ها اســت‪ .‬انجــام چنین شبیه‌ســازی‌های‬ ‫مجازی خود مســتلزم توســعه مدل‌های عــددی اتصال‬ ‫جــوش نقطه‌ای اســت‪ .‬از آن‌جایی که معمــوال مدل‌های‬ ‫اســکلت بدنه‪ ،‬پیچیده و بزرگ بوده و شامل هزاران جوش‬ ‫نقطه‌ای هســتند‪ ،‬توســعه یک مدل ســاده و مناســب که‬ ‫اطالعات درســتی از رفتار مکانیکی اتصاالت و در نتیجه‬ ‫کل سازه را گزارش دهد‪ ،‬ضروری خواهد بود‪.‬‬ ‫بــا مراجعه به منابع موجود در زمینه مدل‌ســازی رفتار‬ ‫مکانیکــی جــوش مقاومتی نقطــه‌ای‪ ،‬می‌تــوان پی برد‬ ‫که شــرکت‌ها و محققان بســیاری در این زمینه در حال‬ ‫فعالیــت و پژوهش هســتند‪ .‬در این میان‪ ،‬مدل‌ســازی و‬ ‫شبیه‌ســازی‪ ،‬به عنوان یک ابزار قدرتمند و کارا در زمینه‬ ‫طراحی و بهینه‌ســازی‪ ،‬به شکل گسترده مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫اهداف پروژه‬ ‫اهداف اصلی‪:‬‬ ‫• بررســی رفتــار مکانیکی و عملکــرد اتصال جوش‬ ‫نقطــه‌ای در حین بارگــذاری با اســتفاده از نرم‌افزارهای‬ ‫المان محدود‬ ‫اهداف جانبی‪:‬‬ ‫• مروری بر منابع و تحلیل مراجع مرتبط با مدل‌سازی‬ ‫شــبیه ســازی جوش‌کاری نقطه‌ای در صنایــع مرتبط با‬ ‫خودرو‬ ‫• تدوین دانش علمی و فنی مدل‌سازی و شبیه سازی‬ ‫رفتار مکانیکی جوش مقاومتی نقطه ای‬ ‫• پیش‌بینی تعداد نقطه جوش‌های موردنیاز به منظور‬ ‫ایجاد استحکام مشخص در مدل‌های مربوطه‬ ‫روش تحقیق‬ ‫فاز اول‪ :‬جمع‌آوری کتب و مقاالت مرتبط و مطالعه‬ ‫جزییات آن‌ها‪:‬‬ ‫• مروری بر فرایند جوش‌کاری نقطه‌ای‬ ‫• تعییــن پارامترهای موثر بر جــوش‌کاری نقطه‌ای و‬ ‫پارامترهای موثر بر شبیه‌ســازی این نــوع جوش‌کاری و‬ ‫شبیه‌سازی رفتار مکانیکی اتصال جوش نقطه‌ای‬ ‫• تعیین اســتاندارهای موجود به منظور بررسی رفتار‬ ‫اتصال حاصل از جوش‌کاری نقطه‌ای‬ ‫• تعیین نرم‌افزارها در شبیه‌سازی جوش‌کاری نقطه‌ای‬ ‫و رفتار اتصال حاصل از آن به همراه مزایا و معایب‪.‬‬ ‫• تهیه گزارش اول‬ ‫فاز دوم ‪ :‬بررسی و انتخاب مدل‌های شبیه‌سازی ‪:‬‬ ‫• تعیین مدل‌های شبیه‌سازی جوش‌کاری نقطه‌ای و‬ ‫رفتار اتصال حاصل از آن‬ ‫• تعییــن بهترین مدل و انجام مراحل مدل‌ســازی با‬ ‫استفاده از نرم‌افزارهای تعیین شده‬ ‫• تهیه گزارش دوم‬ ‫فاز ســوم ‪ :‬شبیه‌ســازی رفتار اتصال جوش‌کاری‬ ‫نقطه‌ای با استفاده از نرم‌افزار ‪:ABAQUS‬‬ ‫• بررسی خواص کششی اتصال جوش‌کاری نقطه‌ای‬ ‫با استفاده از نرم‌افزار ‪ABAQUS‬‬ ‫• پــردازش نهایــی اطالعات حاصل از شبیه‌ســازی‬ ‫جهت پیش‌بینی رفتار جوش حاصل از جوش‌کاری‬ ‫• پیش‌بینی تعداد بهینه نقطه جوش‌های مورد نیاز در‬ ‫مدل‌های مربوطه‬ ‫• جمع‌بندی و ارایه نتایج در گزارش نهایی‬ ‫نتایج پروژه‬ ‫جــوش مقاومتی نقطه‌ای یکــی از فرایندهای اصلی‬ ‫مونتــاژ بدنــه خــودرو بــوده و اســتحکام نهایی ســازه‬ ‫خــودرو و تامین امنیت سرنشــینان‪ ،‬تاحد زیادی در گرو‬ ‫ســامت طراحی مکانیکی این جوش‌هاســت‪ .‬پژوهش‬ ‫حاضر با هــدف‌ تولید دانش الزم در زمینه مدل‌ســازی‬ ‫و شبیه‌ســازی رفتار مکانیکی جــوش مقاومتی نقطه‌ای‬ ‫مــورد اســتفاده در صنعت خــودروی کشــور طراحی و‬ ‫اجرا شــد‪ .‬مرور منابع علمی و فنی موجود در این زمینه‬ ‫انجــام و فصل‌مشــترک پژوهــش کنونــی بــا مطالعات‬ ‫پیشــین تعیین شــد‪ .‬بر پایه اطالعات به‌دست آمده‪ ،‬یک‬ ‫مــدل عددی جامع جهت شبیه‌ســازی رفتــار مکانیکی‬ ‫جوش نقطه‌ای در بســتر آزمون برش‪-‬کشش به عنوان‬ ‫مهم‌ترین ابــزار طراحی و پرکاربردتریــن آزمون ارزیابی‬ ‫جوش‌هــای یادشــده توســط نرم‌افــزار المــان محدود‬ ‫آباکوس توسعه داده شــد‪ .‬باتوجه به نتایج به دست آمده‬ ‫نتیجه‌گیری‌های زیر انجام گرفت‪:‬‬ ‫‪ -1‬بر پایه مدل عددی توســعه داده شده در قالب این‬ ‫پژوهش‪ ،‬امکان بررســی موفقیت آمیز رفتــار و عملکرد‬ ‫مکانیکی جوش مقاومتی نقطه‌ای با اســتفاده از نرم‌افزار‬ ‫المان محــدود آباکوس وجــود دارد‪ .‬داده‌های مربوط به‬ ‫منحنــی تنش‪-‬کرنــش ورق تحــت اتصــال و داده‌های‬ ‫مربوط به معیار شــروع و گسترش شکست جوش‪ ،‬باید به‬ ‫عنوان ورودی مدل به نرم‌افزار وارد شــوند‪ .‬کارایی مدل‬ ‫توســعه داده شــده در پیش‌بینی رفتــار مکانیکی اتصال‪،‬‬ ‫قابــل مقایســه با نرم‌افزارهــای تجاری جــوش نقطه‌ای‬ ‫(همانند ‪ )SORPAS‬است‪.‬‬ ‫‪ -2‬مــدل توســعه یافته امــکان شبیه‌ســازی آزمون‬ ‫با شبیه‌سازی‌های انجام‬ ‫گرفته‪ ،‬رابطه‌ای کاربردی‬ ‫جهت پیش‌بینی استحکام‬ ‫جوش نقطه‌ای برحسب‬ ‫اندازه دکمه و تعداد دکمه‬ ‫جوش معین ارایه شد‬ ‫مکانیکــی برش‪-‬کشــش جوش نقطــه‌ای در حالت تک‬ ‫نقطه و چند نقطه را دارا بوده و استحکام برشی اتصال را‬ ‫پیش‌بینی می‌کند‪ .‬عالو ‌ه بر این‪ ،‬با فراهم‌سازی داده‌های‬ ‫مربوط به رفتار شکست جوش نقطه‌ای‪ ،‬امکان پیش‌بینی‬ ‫نوع شکست جوش و انعطاف پذیری جوش‌ها و درنتیجه‬ ‫ظرفیت جذب انرژی سازه جوش‌کاری شده وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بر پایه مدل جوش چند نقطه‌ای و شبیه‌سازی‌های‬ ‫انجام گرفته‪ ،‬معادالت ساده‌ و کاربردی جهت پیش‌بینی‬ ‫اســتحکام برشــی اســتاتیک جوش‌های چنــد نقطه‌ای‬ ‫براســاس فاصله بین دکمه‌ای و اندازه دکمه جوش ارایه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬دو پارامتــر اساســی در بهینه‌ســازی جوش‌های‬ ‫نقطه‌ای یک محصول از پیش طراحی شده‪ ،‬اندازه دکمه‬ ‫جــوش و تعداد دکمه جــوش در واحد طول اتصال تعیین‬ ‫شــد‪ .‬نتایج شبیه‌ســازی‌ها نشان داد با اســتفاده از دکمه‬ ‫جوش بزرگ‌تر‪‌،‬می‌توان با تعداد کم‌تری از دکمه جوش‪،‬‬ ‫به اســتحکام برشی مورد نظر برای اتصال رسید و به این‬ ‫ترتیــب‪ ،‬زمان الزم برای جوش‌کاری و مونتاژ یک ســازه‬ ‫را کاهش داد‪.‬‬ ‫این مطالعه تحت حمایت شــرکت ایران‌خودرو انجام شــده است‪.‬‬ ‫دانشجویان عزیز می‌توانند برای آگاهی از عناوین و شرایط حمایت‬ ‫از پایان نامه‌های تحصیلی به سایت شرکت ایران‌خودرو به نشانی‬ ‫‪ WWW.IKCO.IR‬در قسمت تحقیق و توسعه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪37‬‬
‫عشق موتور‬ ‫‪49138‬‬ ‫سیكلتیكه‬ ‫خواب ها را می‌پراند‬ ‫سیدامیر ایافت‬ ‫سالم دوســتان‪.‬امروز از یک موتوسیکلت‬ ‫می‌نویســم کــه هــم مفهومی اســت هم‬ ‫از عجیــب تریــن انــواع موتوســیکلت‪.‬‬ ‫این‪،‬هسکوارنا اسوارت بیلن ‪ 701‬مفهومی‬ ‫مدل‪ 2018‬از نوع «ا اسکرامبل»اســت‪.‬‬ ‫دیدید دوستان چه آش شله قلم کاری شد‪.‬‬ ‫خب! اجــازه دهیــد اول این معادله ســه مجهولی را‬ ‫یکی یکی حل کنیم‪ .‬اســکرامبل در لغت انگلیسی یعنی‬ ‫به هم زده یا درهم و این اســم برای آن داده شــده که در‬ ‫سیکلت مذکور از هر نوع سیکلت دیگری تکه‌ای به چشم‬ ‫می‌خــورد‪ .‬مفهومی را هم که بارها شــرح داده‌ام ولی به‬ ‫افتخارخواننــدگان جدید تکــرار آن عیبی ندارد‪ .‬مفهومی‬ ‫یعنی مدلی که قرار است در سال‌های آینده ساخته شود‪،‬‬ ‫ولی فعال بــه دالیل بازاریابی به نمایــش در می‌آید‪ .‬هیچ‬ ‫چیز اعــم از مشــخصات ظاهری یا فنی قطعی نیســت‬ ‫و ممکــن اســت همه به هنــگام تولیــد نهایی عوض‬ ‫شوند‪،‬اما اســوارتبیلن فقط یک اسم سوئدی است‪.‬‬ ‫عجالتا می‌شود مختصات سه گونه سیکلت معین‬ ‫را در ظاهــر آن مشــاهده کرد‪:‬اســتریت‪ ،‬تریلو‬ ‫آفرود‪.‬برویم سراغ سایر نکات‪.‬‬ ‫نکته‌هایــی کــه بــه حیــرت آدم اضافــه‬ ‫می‌کنــد‪ .‬در واقع در ســال ‪ 2014‬ســه مدل‬ ‫مفهومــی ویت‌بیلــن ‪ 401‬و ‪701‬واســوارت‬ ‫بیلن‪401‬رونمایی شــد که در ســال ‪2017‬‬ ‫تولید شدند‪ .‬با توجه به این سه مدل می‌توان‬ ‫گمان‌هایی حســاب شــده در مورد اسوارت‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫‪1396‬‬ ‫دی ‪1396‬‬ ‫‪16‬دی‬ ‫‪۹ ۴۹۰‬‬ ‫شماره ‪491‬‬ ‫شماره‬
‫بیلن ‪ 701‬مفهومی زد‪ .‬نکته قابل توجه این اســت که سه‬ ‫یا چهار ســال طول کشــید تا مدل‌های مفهومی به تولید‬ ‫نهایی برســند‪ .‬شاید اســوارت بیلن ‪ 701‬هم سال ‪2020‬‬ ‫به تولید برســد کســی چه می‌داند؟ آن‌چــه از مدل ویت‬ ‫بیلن ‪ 701‬می‌دانیم پیشــرانه تک سیلندری ‪ 693‬سی‌سی‬ ‫رادیاتوری آن اســت‪ .‬ظاهر دم بریده سیکلت هم به مدل‬ ‫استریت ‪ 2017‬تریومف شــبیه است‪ .‬پیشرانه از کا‪.‬تی‌‪‌.‬ام‬ ‫آفرود ‪ 2017‬الهام گرفته شــده که خود هســکوارنا با نام‬ ‫«دوک» برای این ســیکلت ســاز آلمانی اتریشــی ساخته‬ ‫است‪ .‬من که خودم گیج شدم شما چطور؟ در هر صورت‬ ‫سیلندر غول پیکر بســیار قدرتمند و مقاوم است‪ .‬سیستم‬ ‫گاز سیمی وشــبیه موتورگازی‌های قدیمی است‪،‬ولی در‬ ‫عــوض کالچ پایی اســت‪ .‬ترمزهای جلــو و عقب هر دو‬ ‫ای بی اس هستند‪ .‬سوار به اختیار می‌تواند آن‌ها را فعال‬ ‫یا غیر فعال کند‪ .‬دیگر اصال داشبورد و دسته موتور خیلی‬ ‫ساده هســتند و شــکل تریل‌های مســابقات گل نوردی‬ ‫را تداعــی می‌کند‪ .‬چراغ جلو برای چشــم ناآزموده جای‬ ‫تردید نمی‌گذارد که این یک ســیکلت گل رو اســت‪ ،‬ولی‬ ‫ظاهر اســکرامبل یعنی همین‪:‬آن جلو یکی از قوی‌ترین‬ ‫و گران‌ترین چراغ‌های زنون موتوسیکلت‌های دنیا روی‬ ‫صفحــه‌ای تخت قرار گرفته و همین بازی هاســت که‬ ‫یک عده عشــق موتور پول‌دار را ایــن چنین در رویای‬ ‫وصل اســوارت بیلن در اقصا نقــاط جهان از خواب و‬ ‫خــوراک انداخته اســت‪.‬خب این هــم یک جورش‬ ‫اســت‪ .‬تفاوت دیگر اســوارت بیلــن مفهومی در‬ ‫انــدازه چــرخ جلوی آن اســت نســبت به ویت‬ ‫بیلن ســه سال پیش که از ‪ 17‬اینچ به ‪ 18‬اینچ‬ ‫افزایش یافته و این خود از نظر سینه چاکان‬ ‫موتورهای اسکرامبل امتیاز دیگری است‪.‬‬ ‫رنگ نمونــه مفهومی به نمایش گذاشــته‬ ‫شده ســرمه‌ای صنعتی اســت و قیمت و‬ ‫وزن آن اعالم نشــده اســت‪ .‬بــا توجه به‬ ‫کوچک‌تــر بودن این نمونه بــه ویت بیلن‬ ‫ســه ســال پیش می‌توان حــدس زد که‬ ‫دارای باکی ‪ 14‬لیتری وزنی ‪ 160‬کیلویی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ 16‬دی‬ ‫‪9 490‬‬ ‫شماره‪491‬‬ ‫شماره‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪39‬‬
‫خیابان یکم‬ ‫جیم هکت‪ ،‬مدیرعامل فورد‬ ‫‪49140‬‬ ‫آینده خودروهای امروزی‬ ‫نشان داد‪ ،‬استقبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫برگردان‪:‬علی حسینی‌پور‬ ‫اردیبهشت امسال‪ ،‬جیم هکت ‪ 62‬ساله به‌طور ناگهانی جایگزین مارک فیلدز شد‪ ،‬کسی که از سال‬ ‫‪ 1989‬در این شــرکت خودروساز آمریکایی مشــغول به کار بود‪ .‬او قبال بر واحد جابه جایی هوشمند‬ ‫فورد نظارت داشــت؛ این واحد یک شرکت وابسته بود که سال گذشته بر پایه ظهور تکنولوژی‌هایی‬ ‫برای خودروهای متصل و اتوماتیک تاســیس شــد‪ .‬هنــوز هم هکت با افتخــار می‌گوید که «اهل‬ ‫ماشین» نیست و انواع و اقسام شغل‌ها را داشته است‪ .‬او به تحول شرکت میشیگانی استیل‌کیس از‬ ‫یک شرکت معمولی به شرکتی پیشرو با درآمد ‪ 1/3‬میلیارد دالر در سال گذشته مفتخر است‪ .‬جیم‬ ‫هکت درباره زمانی که در دانشــگاه میشــیگان فوتبال بازی می‌کرد‪ ،‬رفاقت بیست ساله‌اش با بیل‬ ‫فورد و اولویت‌هایش در این شرکت خودروسازی‪ ،‬با ‪ Free Press‬به گفت و گو نشست‪.‬‬ ‫می‌توانیــد کمــی دربــاره رابطه‌تان بــا بیل فورد‬ ‫صحبت کنید که چگونه این دوستی شکل گرفت و به‬ ‫دو دوست صمیمی تبدیل شدید؟‬ ‫دوســتی چیزی اســت که من برایش ارزش زیادی‬ ‫قائــل هســتم‪ .‬هنگامی که دربــاره زندگــی‌ کاری‌ام فکر‬ ‫می‌کنم‪ ،‬رابطه‌ای اســت که من آن را در سطح خیلی باال‬ ‫حفظ کردم و ماهیت رفاقت هم همین اســت و به زمانی‬ ‫برمی‌گــردد که او رییس هیات مدیره شــرکت فورد بود و‬ ‫من مدیرعامل جدید شــرکت اســتیل‌کیس بــودم و ما در‬ ‫میــان گروهی از مدیــران در ایالت میشــیگان بودیم که‬ ‫ســعی می‌کردیم تا مشکل سود و زیان بین سهام‌داران را‬ ‫رفع کنیم‪.‬‬ ‫من و بیل چندین بار بیرون با هم شام خوردیم و در آن‬ ‫زمان از بســیاری از مسایل دنیا بی‌اطالع بودیم‪ .‬پدرم که‬ ‫بــرای «پول براون» در ایالت اوهایو فوتبال بازی می‌کرد‪،‬‬ ‫جزو افرادی بود که بنگالی‌ها را به سینسی‌ناتی آورد و من‬ ‫در دوران بچگی شــانس این را داشــتم که در خانواده‌ای‬ ‫بزرگ شوم که تیم فوتبال از آن جا شکل گرفت‪ .‬حاال شما‬ ‫معنی این ارتباط را می‌فهمید‪ .‬بنابراین یک شــب شام‪ ،‬ما‬ ‫فقــط درباره تیم ‪ Lions‬و بنگالی‌ها صحبت کردیم و این‬ ‫که چرا ما برنده مسابقات لیگ ملی فوتبال نشدیم‪.‬‬ ‫فوتبــال نقش مهمی در زندگی شــما داشــته به‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫صورتی که هــم پدرتان در دانشــگاه اوهایــو فوتبال‬ ‫بازی می‌کرد و هم خودتان عضو تیم فوتبال دانشگاه‬ ‫میشــیگان بودیــد که ســپس در زندگــی حرفه‌ای به‬ ‫عنوان مدیر ورزشــی در دانشگاه مشــغول شدید‪ .‬آیا‬ ‫فوتبال در استایل مدیریتی شما تاثیرگذار بوده است؟‬ ‫پدرم که فارغ التحصیل رشته دام‌پزشکی بوده همیشه‬ ‫به من تاکیــد می‌کرد که تحصیالت را نســبت به ورزش‬ ‫در اولویت قرار بدهم‪ .‬بنابراین فوتبال زیاد نقشــی نداشته‬ ‫اســت‪ .‬شــما باید در مدیریت‪ ،‬فضایی به نام «انســجام»‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬اگر چه همه ما کامل نیســتیم و انســان‬ ‫جایزالخطاســت‪ ،‬اما شما همیشه باید به دنبال این عقیده‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫در مــورد چالش‌های ســر راه تزریق خالقیت در‬ ‫شــرکت ‪114‬ساله شــرکت فورد در نیویورک صحبت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫هنوز چندین سال راه داریم تا به رویای خودرویی که‬ ‫عوض می‌شــود‪ ،‬همانند خودروی قهرمان سریال «نایت‬ ‫رایدر» (راننده شب) برســیم‪ ،‬اما همان طور که فن‌آوری‬ ‫خودروهای هوشــمند ماننــد سیســتم‌های موقعیت‌یاب‬ ‫ط پذیــری و ترمز خودکار فراگیر می‌شــود‪،‬‬ ‫جهانــی‪ ،‬ارتبا ‌‬ ‫جامعــه مصرف‌کننــده از خودروهای هوشــمند با همان‬ ‫شــوق وصف‌ناپذیری که نســبت به آیفــون در دهه اخیر‬ ‫این روزهــا‪ ،‬پیش‌بینی آینده خودرو‪ ،‬نقل محافل‬ ‫شده است و خیلی در باره آن صحبت می‌شود‪.‬‬ ‫ممکن اســت صنعت خــودرو در ســال‌های پیش‌رو‬ ‫تغییرات چشــم‌گیری مانند خودروهای کاملا اتوماتیک‬ ‫در خــود نبیند‪ .‬بــا این حال‪ ،‬کامــا مطمئنم که خودرو‬ ‫بــه عنوان یک شــی منفعل ‪ -‬وســیله‌ای که ســوار آن‬ ‫می‌شــوید و تمام کنترل آن را به دست می‌گیرید ‪ -‬زودتر‬ ‫از چیزی که فکر می‌کنیم به دســت فراموشــی ســپرده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش بینی شــما از وضعیت آینده صنعت خودرو‬ ‫چیست؟‬ ‫مطمئن هســتم که ایده خودروی هوشــمند به این‬ ‫زودی پیشــرفت نخواهد کرد‪ .‬خودرو به مصرف‌کنندگان‬ ‫حس کنترل می‌دهد و این موضوع‪ ،‬صرف نظر از تغییرات‬ ‫آتی‪ ،‬کمــاکان مهم خواهد بود‪ .‬افســانه‌ای در مطبوعات‬ ‫مطرح شــده که قرار اســت مردم خودروهای خود را کنار‬ ‫بگذارند‪ .‬شــاید این گونه باشــد‪ ،‬اما بــا در نظر گرفتن این‬ ‫که مطبوعات چقدر به شــهرهای ترافیــک زده‌ای مانند‬ ‫نیویــورک و لس‌آنجلــس توجه دارند‪ ،‬حداقل افســانه‌ای‬ ‫است که چاشنی امید را هم در خود دارد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رســد با وجود ایمنی رانندگی با خودروهای‬ ‫غیرهوشمند‪ ،‬ظاهرا عمر این خودروها رو به پایان است‪.‬‬ ‫در آینده‪ ،‬جامعه مصرف‌کننده‪ ،‬وســایل نقلیه هوشمند‬ ‫را می‌پذیرد‪ ،‬همان گونه که در دهه پیش نسبت به آیفون‬ ‫اپل عالقه نشان داد‪.‬‬ ‫مردم به خودروهای غیرهوشــمند عالقه مندند‪.‬‬ ‫چگونه ممکن اســت به پدیده خودران‌ها روی خوش‬ ‫نشان دهند؟‬ ‫امــروزه چیزهایــی وجود دارد که پر از محســناتند‪،‬‬ ‫ولــی ممکن اســت دوام نیاورند؛ یکــی از آن‌ها خودروی‬ ‫غیرهوشمند است‪ .‬زمانی که هوشمندی را در خودروتان‬ ‫تجربه کنید‪ ،‬هیچ گاه به گذشته برنمی‌گردید‪.‬‬ ‫این مزیت‌ها در دنیای هوشمند چه خواهد بود؟‬
‫ما االن درجایی که باید باشیم‪،‬‬ ‫نیستیم‪ ،‬اما دست‌کم در حال‬ ‫حاضر مشکل اساسی این‬ ‫نیست‪ .‬خودروساز نمی‌تواند‬ ‫بدون حمایت دولت‪ ،‬خودروی‬ ‫برقی تولید کند‬ ‫نظرتــان درمــورد خودروهــای الکتریکــی فورد‬ ‫چیست؟‬ ‫مــا االن درجایــی کــه باید باشــیم‪ ،‬نیســتیم‪ ،‬اما‬ ‫دســت‌کم در حال حاضر مشــکل اساســی این نیســت‪.‬‬ ‫خودروســاز نمی‌توانــد بــدون حمایت دولــت‪ ،‬خودروی‬ ‫برقی تولید کند چون هزینه فن آوری بســیار باالســت و‬ ‫مشــتریان باید پول بســیار زیادی برای آن بپردازند‪ .‬شما‬ ‫واقعا نمی‌توانید هزینه این سیستم را حساب کنید‪.‬‬ ‫آیا امکان حمایت دولت از فورد فراهم نیست؟‬ ‫من نسبت به این مساله خوش‌بین هستم‪.‬‬ ‫‪Jim Hackett‬‬ ‫ایــن قبیــل تکنولوژی‌هــا تجربه رانندگــی را تغییر‬ ‫خواهد داد‪ ،‬امــا احتماال در ابتدا بــا راه‌کارهای کوچک‬ ‫کار خــود را آغاز می‌کنــد؛ به عنوان مثــال‪ ،‬فورد زمانی‬ ‫را مجســم می‌کنــد کــه خودروها قــادر خواهنــد بود با‬ ‫محیــط اطراف خود ارتبــاط برقرار کــرده و نزدیک‌ترین‬ ‫محــل پارک را بــرای رانندگان پیدا کننــد‪ .‬این ویژگی نه‬ ‫تنهــا باعث ســهولت می‌شــود بلکه به کاهــش مصرف‬ ‫سوخت به واســطه کاهش میزان زمانی که رانندگان در‬ ‫خودروی خود هدر می‌دهند و صرف دور زدن و چرخیدن‬ ‫می‌کننــد‪ ،‬منجر می‌شــود‪ .‬برای پیدا کــردن جای پارک‬ ‫نســبت به زمانی کــه در ترافیــک گیر می‌کنیــد‪ ،‬زمان‬ ‫بیش‌تری صرف می‌کنید‪ .‬این کار به این دلیل اســت که‬ ‫تالش می‌کنیــد جای پارکی پیدا کنید کــه به مقصدتان‬ ‫نزدیک باشــد‪ .‬ما آرزو می‌کنیم که خــودرو و جای پارک‬ ‫بتواننــد یکدیگر را پیدا کنند‪ ،‬امــا فروش موبایل از زمان‬ ‫ظهــور آیفون‌های هوشــمند اپــل به نرخ ثابتی رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬این موضوع تا حدی به این دلیل است که جامعه‬ ‫مصرف‌کننده‪‌ ،‬اشــتیاقی که زمانی برای موبایل‌هایی که‬ ‫کاری بیش‌تــر از تلفن زدن و پیام دادن انجام می‌دهند‪،‬‬ ‫از دست داده است‪.‬‬ ‫حضور داشته باشیم که هیچ سودی ندارد‪ ،‬اما باور دارم که‬ ‫واقعا کسب و کار بزرگی در خودروهای خودران وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر این فکر را درباره‌اش نداشتم‪ ،‬دنبالش نمی‌رفتم‪.‬‬ ‫می‌خواهم از شما بپرســم در زندگی امروز خود‬ ‫چند کار انجام می‌دهید که متکی به فن‌آوری هوشمند‬ ‫است و جور دیگری نمی‌توانید آن‌ها را انجام دهید؟‬ ‫خودرو نیز این گونه اســت‪ .‬مزیت و اهمیت خودرو را‬ ‫شما به آن می‌دهید‪ ،‬چون نمی‌توانید بدون آن زندگی کنید‪.‬‬ ‫آیا فورد در خدمات انتقال کاال ‪ ،‬افراد و یا فروش‬ ‫خودروهای خودران همکاری دارد؟‬ ‫ایــن گونــه خدمات به ســرمایه زیادی نیــاز ندارد و‬ ‫حاشــیه ســود زیادی نیز می‌تواند تولید کند‪ .‬سرویس ون‬ ‫شاتل اولین نوآوری ما در این بخش است به طوری که به‬ ‫جــای ‪ 12‬نفر یک گروه ‪ 300‬نفره را منتقل می‌کند که در‬ ‫ایــن بخش اختراع زیادی می‌توان انجام داد و من در این‬ ‫مورد خوش‌حال هستم‪.‬‬ ‫قضیــه دوم خودران‌هــا هســتند که به ســرمایه و علم‬ ‫نیاز دارند و بنابراین یــک افق طوالنی مدت پیش روی ما‬ ‫قــرار دارد و مجبوریم اطمینان حاصل کنیم که ســودی را‬ ‫از ســرمایه به دســت می‌آوریم‪ .‬ما نمی‌خواهیم در مناطقی‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪41‬‬
‫خودروها و آدم‌ها‬ ‫سیاست مداران هندی و خودروهای‌شان‬ ‫‪49142‬‬ ‫حاکمـانتاج‌محــل‬ ‫چی سوار می‌شوند؟‬ ‫شــبه قاره هند‪ ،‬سرزمین هفتاد و دو ملت است‬ ‫و تــا چند ســال آینده بــدل بــه پرجمعیت‌ترین‬ ‫کشور دنیا خواهد شد‪ .‬اختالف طبقاتی فقیران‬ ‫و اغنیــا در این کشــور بســیار زیاد اســت و در‬ ‫حالی که بخش زیادی از مردم آهی در بســاط‬ ‫ندارنــد‪ ،‬عده قابل توجهی بــا آخرین مدل‌های‬ ‫خودروهای لوکــس و گران‌قیمت در خیابان‌ها‬ ‫دور دور می‌کننــد‪ .‬این هفته مــروری داریم بر‬ ‫خودروهای سیاســت‌مداران هندی که در نوع‬ ‫خود جالب است‪.‬‬ ‫عمر عبداله‬ ‫خودروی بیابانی‬ ‫رنجرووراووک‬ ‫تویوتا لند کروزر‬ ‫‪Toyota Land Cruiser‬‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫رائــول گانــدی‪ ،‬متولــد ‪1970‬‬ ‫سیاست‌مدار هندی است که در حال‬ ‫حاضر بــه عنوان رهبر حــزب کنگره‬ ‫هنــد منصوب شــده اســت‪ .‬وی که‬ ‫فرزنــد نوه جواهر لعل نهرو اســت در‬ ‫ســال ‪ 2013‬به عنوان معــاون رهبر‬ ‫حزب کنگره برگزیده شــد و از همان زمان تاکنون به عنوان گزینه جانشینی‬ ‫مادرش مطرح بوده است‪.‬‬ ‫رائول کــه تاکنون هم پدر و هم مادربزرگ و هــم جد پدری‌اش همگی‬ ‫به عنوان نخســت وزیر هند خدمت کرده‌اند در انتخابات سراسری قبلی به‬ ‫عنوان نفرنخست این حزب چپ میانه‌رو مطرح بود‪.‬‬ ‫رائول خودروی تویوتا لندکروزر ســوار می‌شــود‪ .‬تولید نسل نخست این‬ ‫خودروی دو دیفرانسیل در سال ‪ 1951‬شروع شد که در مدل‌های کانورتیبل‪،‬‬ ‫هاردتاپ‪ ،‬استیشن واگن و شاسی تاکسی تولید می‌شود‪ .‬قابلیت اطمینان و‬ ‫دوام این خودرو سبب معروف بودن و پرفروش‌بودن آن شده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ،2016‬لندکروزر در بیش‌تر بازارها از جمله کانادا‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬مالزی‪ ،‬کره‬ ‫شمالی‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬تایلند و بخش بزرگی از اروپا به مردم عرضه‬ ‫شــد‪ .‬مدل وی‌‌آرایکس تویوتا لندکروزر از پیشرانه هشت سیلندر به ظرفیت‬ ‫‪ 4664‬سی‌سی بهره می‌برد که ‪ 271‬اسب بخار نیرو تولید می‌کند و در مدت‬ ‫زمان ‪ 9.2‬ثانیه به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت می‌رسد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫‪Range Rover Evoque‬‬ ‫رائول گاندی‬ ‫عمــر عبدالــه‪ ،‬متولــد ‪ 1970‬در‬ ‫انگلیــس پســر فــاروغ عبدالــه و نوه‬ ‫پســری شــیخ عبداله سیاســت‌مدار‬ ‫هنــدی و فرزند یکــی از خانواده‌های‬ ‫بانفوذ سیاسی جامو و کشمیر‪ ،‬خانواده‬ ‫عبداله اســت‪ .‬وی یازدهمین و جوان‌ترین نخست‌وزیر ایالت جامو و کشمیر‬ ‫بعد از تشــکیل دولت ائتالفی با حزب کنگره است‪ .‬وی عضو چهاردهمین‬ ‫الک سبحاســت که نماینده حوزه انتخاباتی ســریناگار جامو و کشــمیر هند‬ ‫اســت‪ .‬وی از ســال ‪ 1998‬به سیاســت ملحق شــد تا در ســه دوره متوالی‬ ‫انتخابات‪ ،‬عضو «الک سبحا» باشد و به عالوه وزیر اتحادیه باقی ماند‪.‬‬ ‫وی خــودروی رنجــروور اووک سوارمی‌شــود‪ .‬ایــن خــودروی لوکس‬ ‫کراس‌اوور بیابانی ساخت شرکت لندرووراست که خود زیرمجموعه شرکت‬ ‫تاتاســت که از جوالی ‪ 2011‬در ســه مدل تولید می‌شــود و به دلیل این که‬ ‫گاز دی اکســید کربن کم‌تری تولید می‌کند در مصرف بهینه سوخت کمک‬ ‫بســزایی می‌کند‪ .‬این خودرو با داشــتن مشــخصه‌های خوب‪ ،‬تسهیالت و‬ ‫قابلیت‌های آفرود از اســتقبال خوبی در مطبوعات برخوردار شــد‪ .‬لندروور‬ ‫تقریبا ‪ 80‬هزار دستگاه از اووک را در سال اول تولید به فروش رساند‪ .‬اووک‬ ‫از پیشــرانه توربودیزل چهارســیلندر به ظرفیت ‪ 2.2‬لیتــر بهره می‌برد‪ .‬این‬ ‫خودرو در ســال ‪ 2017‬در ســه مدل به بازار عرضه شد که شامل اووک پنج‬ ‫در‪ ،‬اووک ســه در کوپه و اووک کانورتیبل است که فقط مدل آخر همچنان‬ ‫در حال تولید است‪.‬‬
‫آرون جیتلی‬ ‫تویوتا فورچونر‬ ‫‪Toyota Fortuner‬‬ ‫آرون جیتلــی‪ ،‬متولــد ‪1952‬‬ ‫سیاســت‌مدار هنــدی‪ ،‬وکیــل‪ ،‬وزیر‬ ‫مالــی و وزیر امور رایج در دولت ‪BJP‬‬ ‫تحت نخســت وزیری نارندرا مودیس‬ ‫اســت‪ .‬وی عضــو حــزب باهاراتیــا‬ ‫جاناتاست‪ .‬پیش از این‪ ،‬جیتلی کابینه‬ ‫تجارت و صنعت و قانون و عدالت را در دولت واجپایی طی فاصله سال‌های‬ ‫‪ 1998‬تا ‪ 2004‬نگه داشــت و به عنوان وزیر دفاع در دولت نارندرا مودی به‬ ‫خدمت گرفته شد‪ .‬وی حامی ارشد دادگاه عالی هندوستان است‪.‬‬ ‫وی خودروی تویوتا فورچونر ســوار می‌شــود‪ .‬این خودروی بیابانی سایز‬ ‫متوســط‪ ،‬ساخت شرکت تویوتاســت که در ابتدا فقط در تایلند مونتاژ می‌شد‬ ‫اما بعدها در اندونزی و کشــورهای دیگر نیز این کار انجام شــد‪ .‬این خودرو‬ ‫براساس پلتفرم تویوتا هیلوکس ساخته می‌شود که شامل سه ردیف صندلی‬ ‫اســت که در مدل‌های دیفرانســیل عقب و دو دیفرانســیل بــه بازار عرضه‬ ‫می‌شــود‪ .‬نســل دوم فورچونر هم‌زمان در ‪ 16‬جوالی ‪ 2015‬در اســترالیا و‬ ‫تایلند رونمایی شــد‪ .‬تویوتا فورچونر ســال ‪ 2016‬به سه مدل جی‌ال‌ایکس‪،‬‬ ‫جی‌ایکس و کراسید تقسیم‌بندی می‌شود که هر سه از پیشرانه چهار سیلندر‬ ‫تزریق مســتقیم ســوخت توربو به ظرفیت ‪ 2.8‬لیتر بهــره می‌برند که ‪175‬‬ ‫اسب بخار نیرو تولید می‌کند‪.‬‬ ‫پریانکا گاندی‬ ‫تاتا سافاری‬ ‫‪Tata Safari‬‬ ‫پریانــکا گانــدی‪ ،‬متولــد ‪1972‬‬ ‫سیاســت‌مدار هنــدی و دختــر راجیو‬ ‫گاندی و سونیا گاندی است‪ .‬وی عضو‬ ‫هیات امنای بنیاد راجیو گاندی است‪.‬‬ ‫پریانــکا نوه دختــری ایندیــرا گاندی‬ ‫و عضو خانــواده نهرو گاندی اســت‪.‬‬ ‫گاندی به صورت منظــم از حوزه انتخاباتی برادر و مادرش بازدید می‌کرد تا‬ ‫از این طریق بتواند به صورت مســتقیم با مردم صحبت کند‪ .‬در سال ‪2004‬‬ ‫در حوزه انتخاباتــی هند‪ ،‬وی مدیر کمپین مادرش بود و به کمپین برادرش‬ ‫رائول گاندی نیز کمک بسزایی کرد‪.‬‬ ‫پریانکا خودروی تاتا ســافاری سوار می‌شود‪ .‬این خودروی بیابانی ساخت‬ ‫شــرکت تاتا موتورز هند اســت و اولین خودروی بیابانی است که طراحی و‬ ‫ســاخت آن منحصرا در هند انجام شــده اســت‪ .‬این خودرو برای اولین بار‬ ‫در ســال ‪ 1998‬به شکل توربو دیزل تولید شــد‪ .‬بیش‌ترین سرعت تاتا ‪180‬‬ ‫کیلومتر در ساعت است‪ .‬این خودرو از پیشرانه چهار سیلندر خطی وی‌تی‌تی‬ ‫دیکور به ظرفیت ســه هزار سی‌ســی بهره می‌برد که ‪ 140‬اســب بخار نیرو‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬این خودرو به گیربکس پنج سرعته دستی مجهز است‪.‬‬ ‫ماماتا بانرجی‬ ‫ماروتی زن‬ ‫‪Maruti Zen‬‬ ‫ماماتا بانرجی که او را با عنوان «دی‌دی» به معنای خواهر بزرگ‌تر می‌شناســند‪ ،‬متولد ‪ 1955‬است‪ .‬وی‬ ‫شــاعر‪ ،‬نقاش و سیاســت‌مدار هندی است که هشتمین ســروزیر غرب بنگال از سال ‪ 2011‬بوده است‪ .‬وی‬ ‫نخستین زنی است که این جایگاه را حفظ کرده و بنیان‌گذار حزب کنگره ترینامول هند است‪ .‬وی اولین زنی‬ ‫اســت که در ســمت‌های وزیر راه‌آهن‪ ،‬وزیر معادن و وزیر منابع‬ ‫انســانی‪ ،‬امور جوانان‪ ‌،‬ورزش‪ ،‬توسعه زنان و کودکان در‬ ‫دولت هند به خدمت فراخوانده شد‪.‬‬ ‫بانرجی خودروی ماروتی زن ســوار می‌شــود‪ .‬این خودروی پنج در هاچ‌بک در کشــور‬ ‫هند توســط شرکت ماروتی ســوزوکی تولید می‌شود‪ .‬واژه «زن» سرواژه صدای زیر صفر‬ ‫پیشــرانه و در زبان ژاپنی به معنای « کامل»‌اســت‪ .‬ماروتی زن از پیشرانه چهار سیلندر‬ ‫خطی از جنس آلومینیوم بهره می‌برد که ‪ 60‬اســب بخار نیــرو تولید می‌کند و به جعبه‬ ‫گیربکس پنج ســرعته دســتی مجهز است‪ .‬این خودرو شــتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر را‬ ‫در مدت زمان ‪ 15.58‬ثانیه طی می‌کند‪ .‬نســل دوم آن به نام «زن اســتیلو» در دسامبر‬ ‫‪ 2006‬رونمایی شــد که دارای همان پیشــرانه و شاســی و بدنه آن براساس سوزوکی ام‌آر‬ ‫واگن (نیسان موکو) است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪43‬‬
‫نوآوران‬ ‫بررسی دستگاه بومی آزمون مشخصات تسمه زمان‌بندی پیشرانه خودرو‬ ‫‪49144‬‬ ‫آزمون تسمه زمان‌بندی‬ ‫نیز نیاز دارد‪.‬‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫هیچ خودروســازی راضی نمی‌شــود تا با گذاشــتن یک قطعه نامرغــوب و ارزان‪ ،‬اعتبار خود را زیر‬ ‫سوال برده و در قراردادهای خود با قطعه‌سازها‪ ،‬موضوع کیفیت با استاندارد مشخص را در دستور‬ ‫کار خود قرار ندهد‪ ،‬اما آن‌چه موجب انحرافاتی هر چند خواســته یا ناخواسته توسط تامین‌کنندگان‬ ‫در فرآینــد تولید می‌شــود؛ عالوه بر افزایــش نارضایتــی مصرف‌کننده‪ ،‬موجب ســلب اطمینان از‬ ‫محصوالت خودروســاز‪ ،‬کاهش فروش و ورشکســتگی نیز می‌شــود و تبعات آن مستقیم به همان‬ ‫قطعه‌ســاز برمی‌گردد‪ ،‬اما چندی پیش یک مبتکر جوان با پیشــنهاد یکی از مدیران شــرکت مرکز‬ ‫تحقیقات موتور ایران‌خودرو در خصوص ســاخت دستگاه بومی آزمون‌های تسمه‌های پیشرانه یکی‬ ‫از همین قطعات حیاتی در خودرو که عدم کیفیت آن خســارات زیادی به بار می‌آورد‪ ،‬به ســاخت و‬ ‫ثبت این وســیله اقدام کرده است تا از ورود تسمه‌های معیوب به خطوط تولید جلوگیری شود‪ .‬سید‬ ‫امیر شــاددل‪ ،‬متولد ‪ 1368‬در شهر سبزوار کارشــناس الکترونیک و ساکن شهر تهران که در حال‬ ‫حاضر به عنوان مدیرعامل شــرکت دانش بنیان آســیم الکترونیک مشــغول کار است‪ .‬با ما در این‬ ‫بخش از نوآوران به گفت وگو نشسته‌است‪.‬‬ ‫عنوان ثبت شده این دستگاه چیست؟‬ ‫دســتگاه آزمــون مشــخصات تســمه زمان‌بنــدی‬ ‫پیشرانه خودرو‪.‬‬ ‫دســتگاه آزمــون مشــخصات تســمه زمان‌بندی‬ ‫پیشرانه خودرو چیست و چطور عمل می‌کند؟‬ ‫با توجه به نیاز کارخانه‌های خودروســازی به تامین‬ ‫تســمه‌های مــورد اســتفاده در پیشــرانه خودرو (تســمه‬ ‫زمان‌بندی و تســمه جانبی) از تولیدکننــدگان مختلف و‬ ‫همچنیــن نیاز به تایید کیفیت این تســمه‌ها‪ ،‬آزمون‌هایی‬ ‫تعریف می‌شــود که مشــخصات و کیفیت این تسمه‌ها را‬ ‫اندازه‌گیری می‌کند‪ .‬این سیســتم وظیفه انجام آزمون و‬ ‫تحلیــل اطالعات را بر عهده دارد؛ بــه طوری که تمامی‬ ‫مشــخصات تســمه آزمون شــده را از لحاظ نیروی وارده‬ ‫(‪ ،)Force‬میــزان ســر خــوردن (‪ ، )slipping‬میــزان‬ ‫کشــش (‪ )Tension‬در حالت‌هــای مختلــف بررســی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مهم‌تریــن مزایــای بومی‌ســازی این دســتگاه‬ ‫چیست؟‬ ‫نخستین مزیت این سیســتم رفع همه وابستگی‌ها‬ ‫به خارج از کشــور و در درجه دوم کاهش هزینه انجام این‬ ‫نوع آزمون‌هاست‪.‬‬ ‫چه زمانی ابداع این طرح باعث شور و شعف در‬ ‫شما شد؟‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫پس از ســاخت و تست این سیســتم‪ ،‬این مجموعه‬ ‫در اختیار آزمایشــگاه شرکت تحقیقات موتور ایران‌خودرو‬ ‫قرار گرفت و با تالش کارکنان آزمایشــگاه این شــرکت‪،‬‬ ‫حــدود دو مــاه آزمون‌های مختلفــی بــر روی آن انجام‬ ‫شــد‪ .‬نتایج این آزمون‌ها به شــرکت پژو فرانسه ارایه شد‬ ‫که نخســتین پرسش شرکت پژو فرانســه این بود که چه‬ ‫کسانی این آزمون را انجام دادند؟ وقتی جواب را شنیدند‬ ‫تعجب کردند و پس از بررســی‪ ،‬درســتی این آزمون‌ها را‬ ‫تایید کردند و این لحظه جزو بهترین اتفاقات پس از تولید‬ ‫این دستگاه بود‪.‬‬ ‫چــه فرقی با سیســتم‌های قبلــی دارد؟ آیا برای‬ ‫نخستین بار ابداع شده؟‬ ‫این سیســتم برای نخستین بار در کشور ابداع شده‬ ‫و نمونه مشــابه داخلی ندارد‪ .‬پس از نخســتین تولید‪ ،‬دو‬ ‫مرتبــه تغییراتی برای بهبود این دســتگاه انجام شــد که‬ ‫آخرین بار در شرکت دانش بنیان تاسیس شده توسط بنده‬ ‫بود که اصالحات نهایی انجام گرفت‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم و تاثیرگــذار دیگر در این سیســتم‬ ‫چیست؟‬ ‫ســرعت بــاالی داده‌برداری در این سیســتم‪ ،‬جزو‬ ‫مهم‌ترین قسمت‌های آن است‪ .‬در این سیستم‪ ،‬از ارتباط‬ ‫با رایانه توسط شبکه ای که سرعت باالیی دارد‪ ،‬استفاده‬ ‫شــده و یکی از نقاط قوت این دســتگاه به شــمار می‌آید؛‬ ‫چون داده‌برداری با ســرعت باال‪ ،‬به انتقال ســرعت باال‬ ‫انعطاف‌پذیــری و قابلیت ارتقای سیســتم درچه‬ ‫حدی است؟‬ ‫این سیســتم طوری طراحی شده که امکان اتصال‬ ‫انواع حسگرهای دیجیتال و آنالوگ را داشته باشد‪.‬‬ ‫چه میزان وقــت صرف طراحی تا نمونه‌ســازی‬ ‫شده است؟ در چه فضایی برای کار اقدام کرده‌اید؟‬ ‫برای ســاخت نمونه اول این دستگاه‪ ،‬زمانی حدود‬ ‫چهار ماه صرف شــد و پس از آن حدود دو ماه آزمون‌های‬ ‫مختلــف بــر روی آن انجام شــد‪ ،‬اما به طــور کلی برای‬ ‫ساخت نمونه و مدل‌های اصالح شده حدود ‪ 12‬ماه زمان‬ ‫صرف شد‪.‬‬ ‫چقدر هزینه تا به امروز انجام داده‌اید؟ از کسی‬ ‫هم کمک مالی دریافت کرده‌اید؟‬ ‫بیش‌ترین هزینه این سیســتم در قســمت طراحی‬ ‫در شــرکت تحقیقات موتور ایران‌خــودرو به خصوص در‬ ‫آزمایشــگاه موتور این شــرکت (با اعتمــاد و پی‌گیری‌ها‬ ‫مهنــدس احمد نصیری) انجام شــد و بــرای اصالح در‬ ‫فاز نخســت‪ ،‬شــرکت توســعه قوای محرکه دینا و در فاز‬ ‫دوم‪ ،‬شــرکت طراحی و توســعه تجهیــزات الکترونیک‬ ‫آســیم عهده دار انجام کار شــدند‪ .‬کل طراحی و ساخت‬ ‫مجموعه‪ ،‬حدود ‪ 100‬میلیون تومان هزینه داشــته که در‬ ‫شرکت‌های ذکر شده انجام گرفته است‪.‬‬ ‫آیا با این طرح رتبه یا مقامی هم کسب کرده‌اید؟‬ ‫بله‪،‬این سیستم در جشنواره اختراعات خلیج فارس‬
‫بنیــاد ملی نخبــگان از لحاظ علمی تاییــد و رتبه چهار را‬ ‫کسب کرده و برنده کمک بالعوض چهار میلیون تومانی‬ ‫هم شده است‪.‬‬ ‫آیا در نمایشگاهی شرکت کرده‌اید؟‬ ‫بله‪ .‬این دستگاه در نمایشگاه ساخت ایران‪ ،‬به مدت‬ ‫دو سال ارایه شده است‪.‬‬ ‫این گونه نمایشگاه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫نمایشــگاه ســاخت ایران‪ ،‬با توجه بــه حمایت مالی‬ ‫خوب‪ ،‬خصوصا برای دانشگاه‌ها گزینه خوبی جهت ارایه‌‬ ‫ایده‌های موفق است‪.‬‬ ‫مواجهه بازدیدکنندگان با شما چطور بود؟‬ ‫به طور کلی بازدیدکننده‌هایی که اطالعات کافی در‬ ‫مورد پیشــرانه‌های خودرو داشتند‪ ،‬بسیار راغب وکنجکاو‬ ‫بودند و پس از پرسش و پاسخ‪ ،‬احساس رضایت خاصی را‬ ‫به بنده منتقل می‌کردند‪.‬‬ ‫شد؟‬ ‫آیا حمایتی درخصوص ســرمایه‌گذاری از شــما‬ ‫بله‪ .‬شرکت توسعه‌ قوای محرکه دینا موتور نخستین‬ ‫سرمایه‌گذار خصوصی بود که باعث شد به تاسیس شرکتی‬ ‫برای فروش دســتگاه‌های طراحی شده خودم فکر کنم و‬ ‫موفق هم شــدم‪ .‬البته پس از شرکت توسعه قوای محرکه‬ ‫دینا‪ ،‬توسط مهندس نصیری‪ ،‬حمایت فنی و روحی زیادی‬ ‫شده‌ام که همیشه در تمام عمر کاری مانند برادر بزرگ در‬ ‫کنارم بوده و هستند‪.‬‬ ‫آیا اختراع دیگری هم دارید؟‬ ‫در مجموع بیش از ‪ 30‬دســتگاه را طراحی کرده و‬ ‫ساخته‌ام که حدود ‪ 20‬دســتگاه آن قابلیت ثبت داشته‪،‬‬ ‫ولی با توجه به مشــغله کاری زیــاد و عدم نیاز به حمایت‬ ‫مالی و ثبتی‪ ،‬ثبت اختراع آن‌ها انجام نشده است‪ .‬برخی‬ ‫ازاین دســتگاه‌ها عبارتند از‪ :‬دســتگاه کرنش‌سنج ‪64‬‬ ‫کانال‪ ،‬دســتگاه کرنش‌ســنج ‪ 2‬کانال رومیزی‪ ،‬دستگاه‬ ‫کرنش‌ســنج بی‌ســیم‪ ،‬دســتگاه کنترل‌کننده دینامومتر‬ ‫ادی کارنت‪ ،‬دســتگاه پــاور ماژول دینامومتر‪ ،‬دســتگاه‬ ‫داده‌بردار پیشــرانه بیزینی و گازوییلی و دســتگاه تســت‬ ‫بخار بنزین‪.‬‬ ‫زمانــی پیش آمده کــه از ادامه راه خود دلســرد‬ ‫شده باشید؟‬ ‫تقریبا هیچ وقت یادم نمی‌آید که نومید شــده باشم‪.‬‬ ‫معمــوال در بین همکاران و دوســتانم‪ ،‬به عنوان کســی‬ ‫شــناخته می‌شــوم که هیج وقت به کاری نــه نگفته‌ام و‬ ‫کارهای سخت و طاقت‌فرسا را به سرانجام رسانده‌ام‪.‬‬ ‫چه انتظاری از بنیاد ملی نخبگان یا هر ســازمان‬ ‫دیگری دارید؟‬ ‫بنیــاد ملی نخبــگان به‌طور کلی به درســتی عمل‬ ‫می‌کنــد‪ ،‬اما من فکر می‌کنم که باید خیلی تخصصی‌تر و‬ ‫بیش‌تر ایده‌های مختلف را بررســی کند‪ ،‬چون به نظرم‪،‬‬ ‫ایده‌های بــزرگ و خاصی وجــود دارند کــه می‌توانند به‬ ‫کشور کمک کنند تا به جایگاه علمی مناسب خود برسد‪.‬‬ ‫یک توصیه برای مخترعان و مبتکران؟‬ ‫هیچ‌گاه نومید نشوند چون هر تالشی چه به پیروزی‬ ‫و چه به شکســت ختم شود؛ برای پیروزی‌های آینده نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگــر بخواهید یک طــرح برای چند ســال آینده‬ ‫بدهید آن چیست؟‬ ‫اگر فرصتی پیش بیاید نخســتین طرحی که عملی‬ ‫می‌کنم اجرای نیروگاه خورشیدی به روش جدیدی است‬ ‫که فکر می‌کنم حتی در کشــور‌های پیشــرفته نیز انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رشــد بخش صنعت به‌خصوص خودروسازی را‬ ‫در چه چیزی می‌بینید؟‬ ‫خودروســازی در ایران به کیفیت ســاخت بهتر نیاز‬ ‫دارد کــه این مهم فقط بــا تعریف و انجــام آزمایش‌های‬ ‫مختلف بر روی قطعات ساخته شده توسط تامین‌کنندگان‬ ‫خصوصــا کارگاه‌هــا و کارخانه‌های کوچــک قابل انجام‬ ‫است که شرکت «طراحی و توسعه تجهیزات الکترونیک‬ ‫آســیم» در حال حاضر با ســاخت دســتگاه‌های مختلف‬ ‫تست و فروش آن به شرکت‌های تولیدکننده قطعات‪ ،‬در‬ ‫حد توان خود این کار را شروع کرده و ادامه خواهید داد‪.‬‬ ‫تــا به حال خطوط تولید ایران‌خودرو را از نزدیک‬ ‫دیده‌اید؟‬ ‫به صــورت کامــل از شــرکت ایران‌خــودرو و چند‬ ‫شرکت خودروسازی و خطوط تولید آن‌ها بازدید کرده‌ام‪،‬‬ ‫ولی بــه نظر من قدرتمندترین شــرکت خودروســازی در‬ ‫کشور‪ ،‬ایران‌خودرو است‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫چــه خودرویی از محصوالت ما را می‌پســندید و‬ ‫به طور کلی تمامی مدل‌هایی که از پیشــرانه ‪EF7‬‬ ‫این سیستم وظیفه انجام‬ ‫آزمون و تحلیل اطالعات را‬ ‫بر عهده دارد؛ به طوری که‬ ‫تمامی مشخصات تسمه آزمون‬ ‫شده را از لحاظ نیروی وارده‬ ‫(‪ ،)Force‬میزان سر خوردن‬ ‫(‪ ، )slipping‬میزان کشش‬ ‫(‪ )Tension‬در حالت‌های‬ ‫مختلف بررسی می‌کند‬ ‫به خصوص ‪ TC EF7‬بهره می‌برند را می‌پســندم‪ .‬دلیل‬ ‫آن هم انجام آزمون‌های این پیشــرانه و پیشــرانه ‪TU5‬‬ ‫توسط سیستم طراحی شده بنده است‪.‬‬ ‫آیــا می‌توانیــد مدعــی باشــید که طعم شــیرین‬ ‫موفقیت را چشیده‌اید؟‬ ‫خیــر! این اختــراع فقط بــه عنوان آزمونــی برای‬ ‫ارزیابــی توانایی‌هایم بوده و باعث شــروع فاز جدیدی در‬ ‫زندگی کاری‌ام شده اســت‪ .‬به این صورت که پس از این‬ ‫اختراع‪ ،‬به فکر تاســیس شــرکت دانش بنیــان افتاده و‬ ‫پس از مدتی این فکــر را عملی کردم‪ .‬حدود هفت نفر به‬ ‫صورت مستقیم در این شرکت فعال هستند که به همراه‬ ‫بیش از ‪ 30‬دستگاه‪ ،‬خدمات تخصصی در این زمینه را در‬ ‫این شرکت ارایه می‌کنیم‪.‬‬ ‫در پایان اگرسخنی دارید بفرمایید؟‬ ‫از پدر و مادرم برای زحمات و حمایت‌هایشــان و از‬ ‫همســرم که در شرایط ســخت کاری همیشه به من امید‬ ‫داده و از من حمایت کرده‌اند‪ ،‬تشــکر می‌کنم و همچنین‬ ‫از عاصمی‌پور که زحمت طراحی نرم‌افزار این سیســتم را‬ ‫برعهده داشته نیز تشکر ویژه‌ای می‌کنم‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪45‬‬
‫فرهنگ رانندگی‬ ‫‪49146‬‬ ‫رانندگی در شرایط غیر متعادل‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫بــه روایــت تاریخ آمــده اســت نخســتین فردی‬ ‫کــه به خاطــر رانندگــی در حالت نامتعــادل در جهان‬ ‫دستگیر شد یک راننده تاکســی در لندن به نام جرج‬ ‫اســمیت بود که تاکسی‌اش با وسیله نقلیه‌ای در سال‬ ‫‪۱۸۹۷‬میــادی تصادف کــرد‪ .‬در تعریــف رانندگی در‬ ‫شرایط غیر متعادل نیز گفته شده است که فرد تحت‬ ‫تاثیر نوشــیدنی غیرمجاز یا داروهــای دیگر (از جمله‬ ‫داروهایی که پزشــک تجویز کرده است) در سطحی‬ ‫قرار گرفته اســت که راننده قــادر به کنترل صحیح و‬ ‫امن وسیله نقلیه نیست‪.‬‬ ‫رانندگــی در حالت غیرمتعــادل و تصادفات مربوط به‬ ‫نوشیدنی‌های غیرمجاز هر سال ‪ ۴۵‬میلیارد دالر خسارت‬ ‫بــه بار می‌آورد‪ .‬در بیش‌تر کشــورها‪ ،‬راننــده‌ای که تحت‬ ‫تاثیر نوشــیدنی غیرمجاز یا داروهای دیگر موجب زخمی‬ ‫شدن یا کشته شــدن فردی شده باشــد عالوه بر زندانی‬ ‫شدن باید جریمه سنگینی را هم بپردازد‪.‬‬ ‫جرایم برای رانندگان غیر متعادل در دنیا‬ ‫راننــده‌ غیر متعادل در آلمان‌هزار یورو جریمه شــده‬ ‫وگواهی‌نامه‌اش باطل می‌شــود‪ .‬این مجــازات در هلند‬ ‫بســتگی به مدت‌ زمان دریافــت گواهی‌نامه فرد دارد و‬ ‫مجازات جریمه نقدی تا هــزار یورو و ابطال گواهی‌نامه‬ ‫به‌ عالوه کار اجباری و زندان هم شــامل آن می‌شود‪ .‬به‌‬ ‫غیــر از این‪ ،‬فــرد خاطی به یک دوره آموزشــی اجباری‬ ‫نیز فرســتاده می‌شــود که هزینه آن ‪ ٨٥٠‬یورو است‪ .‬در‬ ‫استرالیا بســته به سابقه افراد نوع جریمه متفاوت است‪،‬‬ ‫اما متوســط مبلغ جریمه در ایالت استرالیای غربی ‪۵۰۰‬‬ ‫دالر اســت‪.‬در بلژیک هــم جریمه رانندگی در شــرایط‬ ‫غیرمتعادل بســیار سنگین اســت و از هزار و ‪ ٢٠٠‬یورو‬ ‫شــروع می‌شود و تا ســه‌هزار یورو هم خواهد رسید‪ .‬به‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬ ‫‌غیر از‌این‪ ،‬ابطال گواهی‌نامه هم بخشــی از جریمه فرد‬ ‫خاطی اســت‪ .‬در شــهر دوبی در امــارات متحده عربی‬ ‫حــدود ‪ ٢٠‬هزار درهم و تعلیق گواهی‌نامه به ســه ماه و‬ ‫گاهی حبس شــامل حال راننده می‌شود‪.‬در ترکیه ‪٨٠٠‬‬ ‫لیر و شــش ماه ضبــط گواهی‌نامه جریمــه رانندگی در‬ ‫شرایط غیرمتعادل است‪.‬‬ ‫در نروژ رانندگی در این وضعیت تعلیق شش ماه تا یک‬ ‫ســال گواهی‌نامه فرد و همچنین جریمه نقدی به میزان‬ ‫نصف حقــوق فرد خاطی را به همراه خواهد داشــت‪ .‬در‬ ‫آمریکا قوانین ایالت به ایالت فرق می‌کند؛ ب ‌ه عنوان مثال‬ ‫در واشــنگتن جریمه میانگین سه ماه تعلیق گواهی‌نامه‪،‬‬ ‫توقف خودرو و درج در ســوابق برای هفت سال ب ‌ه عالوه‬ ‫جریمه بین ‪ ٩٤٥‬تا پنج هزار دالر در انتظار فرد است‪.‬‬ ‫جرایم رانندگان غیر متعادل‬ ‫واقعیت این است که تا سال ‪ 1395‬مساله غیرمتعادل‬ ‫بــودن در رانندگی به صورت عمومی و رســانه‌ای مطرح‬ ‫نمی‌شــد‪ ،‬اما در این ســال عباس جعفــری دولت‌آبادی‪،‬‬ ‫دادستان تهران در نخستین جلسه شورای معاونان اعالم‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫«طــی بازدیدهایــی کــه از دو دادســرای ارشــاد و‬ ‫راهور انجام شــد‪ ،‬با آمار قابل توجه رانندگی در شــرایط‬ ‫غیرمتعــادل مواجه بودیم کــه نیازمند تحلیل‪ ،‬بررســی‬ ‫و اتخــاذ تدابیر مناســب اســت‪ ».‬وی در توضیــح‪ ،‬آمار‬ ‫پرونده‌هــای رانندگی در این حالت شــهر تهران ســال‬ ‫‪ 1394‬را ‪ 2900‬فقره اعالم کرد و از سرپرســتان نواحی‬ ‫خواســت برای مقابله با این‌گونه جرایم اقدام‌های الزم‬ ‫را انجــام دهند‪ .‬پس از اظهارنظر دادســتان‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫مراد مرادی‪ ،‬رییس مرکز اطالع‌رسانی پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگــی تهــران بــزرگ درخصــوص مصــرف مواد‬ ‫روان‌گــردان در حیــن رانندگی و جرایم پیش‌بینی‌شــده‬ ‫برای متخلفان اظهار داشــت‪«:‬مصرف نوشــیدنی‌های‬ ‫غیرمجــاز و مــواد روان‌گــردان باعــث عــدم تمرکز در‬ ‫رانندگــی شــده و موجب می‌شــود که راننــده نتواند در‬ ‫حین رانندگی تصمیم‌گیری صحیح داشته باشد؛ چراکه‬ ‫راننده به انجــام رفتارهای خطرآفریــن اقدام می‌کند‪».‬‬ ‫وی این را هم گفت‪«:‬مصرف نوشیدنی‌های غیرمجاز و‬ ‫روان‌گردان دشمن شــماره یک ایمنی در رانندگی تلقی‬ ‫شــده و خطر ریســک‌پذیری و وقوع تصادف را ‪ 10‬برابر‬ ‫افزایش می‌دهد‪».‬‬ ‫امــا مهم‌تریــن اتفاقــی کــه افتاد‪،‬جریمــه ‪400‬‬ ‫هــزار تومانــی بــرای راننــدگان غیرمتعادل بــوده که‬ ‫ســنگین‌ترین جریمــه مالــی در تاریخ رانندگــی ایران‬ ‫اســت‪.‬عالوه بر این ضمن ضبــط گواهی‌نامه به مدت‬ ‫شــش ماه‪ ،‬پرونده قضایی نیز برای فرد خاطی تشکیل‬ ‫شــده و وی به مرجع قضایی معرفی خواهد شــد‪ .‬برابر‬ ‫قانــون مجــازات اســامی عالوه بــر حد شــرعی که‬ ‫‪ 80‬ضربــه تازیانه اســت‪ ،‬مجازات حبــس تعزیری نیز‬ ‫برای فرد خاطی در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬تشخیص‬ ‫مصرف نوشــیدنی‌های غیرمجاز توســط راننده متخلف‬ ‫با دســتگاه‌های الکل‌ســنجی که در اختیار پلیس‌های‬ ‫راهنمایی و رانندگی اســت‪ ،‬صــورت می‌گیرد و مطابق‬ ‫مــاده ‪ 718‬قانــون جــزای اســامی هرگاه فــردی با‬ ‫وســیله نقلیه موتوری در حالت غیرمتعادل به رانندگی‬ ‫اقدام ‌کند‪ ،‬عمل وی جزو موارد مشــدد و تشدید‌کننده‬ ‫محســوب شــده و قانون‌گذار مجازاتی بیش از دوسوم‬ ‫حداکثــر مجازات تعییــن خواهد کرد‪ .‬طبــق این ماده‬ ‫قانونی فرد خاطی یک تا پنج ســال از رانندگی محروم‬ ‫خواهــد شــد‪،‬اما باوجــود ایــن جرایــم ســنگین هنوز‬ ‫رانندگانــی هســتند کــه در این شــرایط پشــت فرمان‬ ‫می‌نشــینند و در خیابان‌هــا و بزرگ‌راه‌هــا با ســرعت‬ ‫دیوانه‌وار ویراژ می‌دهند‪!...‬‬
‫شوماخر وطنی‬ ‫اینتماشاییان!‬ ‫فرامرز سیدآقایی‬ ‫چو بشنوی صدای تصادف مگو که خطاست‬ ‫تو گر توقف نکنی جان من خطا این جاست‬ ‫چنین صحنه‌ای دگر کجا توانی یافت‬ ‫تبارک ا‪ ...‬این صحنه‌ها که در خیابان‌هاست‬ ‫در اندرون اتول‌های خسته دل ندانم کیست‬ ‫که وقت تصادفات درفغان و درغوغاست‬ ‫دلم گرفت ازین یک‌نواختی کجایی‌ای مطرب‬ ‫بکوب سپر به دیگران که تفریح سالمم رواست‬ ‫من در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌ام که چند گروه از شوماخروطنی‌ها اصوال‬ ‫به تصادف عالقه‌ای مفرط دارند و همیشــه دســت دعا به آســمان بلنــد کرده‌اند که در‬ ‫صحنه تصادفات مخصوصا تصادفات شــدید حاضر باشند؛ یعنی جایی باشند که تصادف‬ ‫همان‌جا قرار اســت رخ بدهد‪ :‬هنردوســتان و فیلم‌بازها‪ ،‬عالفان‪ ،‬تالشــگران عرصه‬ ‫ارتباطات‪ ،‬جیب‌برها و کسبه‪.‬‬ ‫هنردوســتان و فیلم‌بازهــا‪ -‬این گــروه از شــوماخروطنی‌های عالقه‌مند تصادف‪،‬‬ ‫کسانی هستند که فیلم‌های اکشن زیاد می‌بینند؛ فیلم‌هایی که در آن‌ها تعداد ماشین‌ها‬ ‫از تعداد بازیگران بیش‌تر است و فیلم درواقع صحنه بازی ماشین هاست و این ماشین‌ها‬ ‫هســتند که از ابتدا تا انتهای فیلم در حال جنگ و جدل با یکدیگرند‪ ،‬به هم می‌کوبند‪،‬‬ ‫معلق می‌زنند‪ ،‬شــیرجه می‌روند‪ ،‬پشــتک وارو می‌زنند و با یکدیگر و با عناصر شــهری‬ ‫تصادف می‌کنند‪ .‬هنردوســتان و فیلم‌بازها هم‌زمان که این فیلم‌ها را می‌بینند‪ ،‬در ذهن‬ ‫خــود صحنه‌های واقعی تصادف را تجســم و آرزو می‌کنند که بتوانند چنین صحنه‌هایی‬ ‫را از نزدیــک ببینند‪ .‬این‌ها وقتی در خیابان با صحنه تصادف برخورد می‌کنند‪ ،‬بی‌درنگ‬ ‫می‌ایســتند و با لذت فراوان تماشــا می‌کنند‪ .‬آن‌ها گرداگرد ماشــین‌های تصادف‌کرده‬ ‫می‌چرخند و از همه زوایا از برخورد وســایل‌نقلیه با یکدیگر‪ ،‬لذت می‌برند‪ .‬هرچه شــدت‬ ‫تصادف و خسارت و تلفات در این تصادف‌ها بیش‌تر باشد‪ ،‬هنردوستان و فیلم‌بازها لذت‬ ‫بیش‌تری می‌برند‪.‬‬ ‫عالفــان‪ -‬به این جماعت شــوماخروطنی تصادف‌دوســت احترام بگذارید‪ .‬درســت‬ ‫است ما نام عالفان را روی آن‌ها گذاشته‌ایم اما این‌ها افرادی هستند که برای پرکردن‬ ‫اوقات‌فراغت خــود راهی ندارند‪ .‬یعنی راه‌های زیادی دارنــد‪ ،‬اما پولش را ندارند‪ .‬آن‌ها‬ ‫در خیابان‌ها می‌گردند بلکه به‌طور غیرمنتظره‪ ،‬ســالم و ضمنا رایگان ســرگرم شــوند‪،‬‬ ‫تفریحات سالمی بجا بیاورند و اوقات فراغت خود را که ‪ 24‬ساعته است‪ ،‬پر کنند‪ .‬این‌ها‬ ‫اگــر در ابتدای تصــادف در صحنه حاضر باشــند‪ ،‬تا پایان آن در صحنــه باقی می‌مانند‬ ‫و حتــی پــس از پایان صحنــه تصادف و رفتــن طرفین تصــادف و جرثقیــل و پلیس و‬ ‫متفرق‌شــدن مردم‪ ،‬در صحنه باقی می‌مانند و به تحلیل و تفســیر خود از پیش‪ ،‬حین‪،‬‬ ‫پس از تصادف و حواشــی آن کماکان ادامه می‌دهند‪ .‬این‌ها درضمن‪ ،‬در بیش‌تر اوقات‬ ‫ویتامین روحیه‌بخش جمع به حساب می‌آیند و هرجا که باشند در ابتدا همه را جذب خود‬ ‫و فضای غم‌آلود جمعی را به فضایی شــاد و ّبشــاش تبدیل می‌کنند‪ ،‬البته فقط در ابتدا‬ ‫چون در صحنه‌هایی مثل تصادف که موضوعی جدی و با رقم و عدد سروکار دارد پس از‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪49147‬‬ ‫یکی از دوســت داشــتنی‌ترین اتفاقات ترافیک و رانندگی در شــهرما تصادف‬ ‫اســت‪ .‬شــوماخروطنی‌ها در شــهرما به تصادف عالقه زیادی دارند‪ .‬به طور کلی‬ ‫جنس شــوماخروطنی به هر اتفاق خــارج از روال عادی و خــارج از جریان عادی‬ ‫زندگی عالقه و ارادت ویژه و برای آن واکنش‌های منحصر به فردی دارد‪ .‬اصوال‬ ‫شــوماخروطنی‌ها از یک‌نواختی و ســکون و سکوت زیاد خوش‌شــان نمی‌آید‪ .‬به‬ ‫همین دلیل دائما سوار بر ماشین تو خیابان‌ها سرگردان هستند‪ .‬آن‌ها هرگاه هرجا‬ ‫تصادفی پیش بیاید خوش‌حال می‌شــوند و به تماشــا می‌ایســتند‪ .‬دلیل این که در‬ ‫آمارهای ســاالنه شــوماخروطنی‌های ما یکی از خوش‌حال‌ترین ملل دنیا محسوب‬ ‫می‌شوند این است که در شــهرما تصادف به‌وفور روی می‌دهد به‌طوری که به هر‬ ‫شوماخروطنی سهمیه یک تصادف می‌رسد‪.‬‬ ‫‪ ‬بیت مغشوش‪:‬‬ ‫مدت کمی این مدل شوماخروطنی‌ها پس از دقایقی مغضوب جمع می‌شوند‪.‬‬ ‫تالشگران میدان ارتباطات‪ -‬این‌ها شوماخروطنی‌هایی مردم‌دار و خوش‌مشربند‪.‬‬ ‫هرجا پا می‌گذارند مشــغول گپ‌زدن و ارتباط برقرارکردن با دیگران می‌شوند‪ .‬این دسته‬ ‫از عالقه‌مندان به تصادف‪ ،‬اشخاصی هستند که در ارتباط گیری با دیگران خیلی موفق‬ ‫عمل می‌کنند و به راحتی می‌توانند سرصحبت با دیگران را باز کنند‪ .‬آن‌ها چنان مهارتی‬ ‫در ســخن‌گفتن دارند که حتی کارشــناس تصادف ســر‌صحنه به‌خود اجازه نمی‌‌دهد به‬ ‫ایــن مــدل شــوماخروطنی‌ها بگوید در مســاله تصادف دخالــت نکننــد‪ .‬این‌ها مهارت‬ ‫باالیی در اقناع دیگران دارند و چنان ســخن می‌گویند که هیچ شــنونده‌ای در درســتی‬ ‫حرف‌های‌شــان شــک نمی‌کند و چون به تصادف عالقه زیــادی دارند فرصت می‌یابند‬ ‫مهارت‌های خود را به رخ همگان بکشــند‪ .‬آن‌ها چنان درباره تصادف و مسایل پیرامون‬ ‫آن و درصد تقصیر طرفین سنجیده و کارشناسی سخن می‌گویند که همه نظرات‌شان را‬ ‫می‌پسندند و بر نظر کارشــناس ترجیح می‌دهند به‌طوری که خود کارشناس هم ترجیح‬ ‫می‌دهد نظری مشابه نظر این افراد درباره تصادف ابراز کند‪.‬‬ ‫جیب‌برها‪ -‬از جمله عالقه‌مندان پروپاقرص تصادف باید از جیب برها نام برد‪ .‬این‌ها‬ ‫به محض این‌که دو وســیله نقلیه تصادف می‌کنند‪ ،‬با ترفندهای منحصر به فرد صحنه‬ ‫را به شــلوغی می‌کشــانند و جمعیتی را بــه دور صحنه جمع می‌کننــد‪ .‬جیب‌برها وقتی‬ ‫جمعیتی جمع شــد(حتی پنج نفر) کار خود را آغاز می‌کنند‪ .‬گاهی هم از میان شــلوغی‬ ‫دوســه جمله درباره مقصر بودن یکی از طرفین فریاد می‌زنند و جو را به آشوب و تنش و‬ ‫گاهی دعوا و مرافعه می‌کشــانند و در این هنگام است که جیب‌های تماشاگران تصادف‬ ‫یکی پس از دیگری خالی می‌شود‪.‬‬ ‫کســبه‪ -‬از مبتکرتریــن و خالق‌تریــن گروه‌هــای عالقه‌منــد تصادف می‌تــوان از‬ ‫کســبه یادکرد‪ .‬کســبه پیرامون محل تصادف اعــم از مکانیک‪ ،‬باتری‌ســاز‪ ،‬صاف‌کار‪،‬‬ ‫جلوبندی‌ساز و ســوپری معموال از دریای مواج جمعیت گرداگرد تصادف کره می‌گیرند‪.‬‬ ‫آن‌ها با خوش‌حالی هرچه تمام‌تر به تماشاچیان صحنه تصادف خدمات و کاالهای خود‬ ‫را پیشــنهاد می‌کنند و از این فرصت طالیی بهترین بهره را می‌برند‪ .‬درمیان کســبه‪ ،‬از‬ ‫همه نقدتر تالش سوپری هاست‪ .‬از نظر آن‌ها بهترین فصل سال برای تصادف تابستان‬ ‫اســت‪ ،‬چون طرفین تصادف از فشــار گرما عصبانی می‌شوند و مســتعد خرید نوشابه و‬ ‫بســتنی هستند‪ .‬کســبه در این مواقع هنر خود را با این جمله آغاز می‌کنند‪« :‬عموجون!‬ ‫بیا یه نوشابه خنک سربکش کتک‌کاری نکن‪ ،‬ماشینه دیگه درست می‌شه‪».‬‬ ‫‪47‬‬
‫باشگاهخوانندگان‬ ‫ما و شما‬ ‫‪49148‬‬ ‫‪ :914…1693‬ســام خســته نباشــید‪ ،‬من چند ســوال درمورد مجله‬ ‫ایران‌خودرو داشتم‪ .‬از کجا می‌توانم بپرسم؟‬ ‫حســین قنبری از الهیجان ‪‌:‬سالم به شما عزیزان‪ ،‬تشکر می‌کنم از این‬ ‫که خبرهای مهم را به ما اطالع رسانی می‌کنید‪ .‬باتشکر‪.‬‬ ‫‪ ‌:913...2001‬مشکل اصلی شهرهای کشورمان؛ ازجمله شهرستان بوکان‬ ‫ترافیک ســنگین آن هاست‪ ،‬تنها راه حل این مشکل احداث کنار گذر و احداث‬ ‫خط آهن سراسری است!‬ ‫صورت الکترونیکى محدود می‌کنند؟‬ ‫گرچــه در بزرگ‌راه‌های کشــور آلمان محدودیت ســرعت وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اما برخی از شــرکت‌های آلمانی مانند مرسدس‌بنز به جهت رعایت ایمنی‬ ‫محصوالت و مشــتریان خــود و با وجــود قابلیت این خودروها برای رســیدن به‬ ‫ســرعت‌های باالتر‪ ،‬حداکثر ســرعت آن‌ها را به ‪ 250‬کیلومتر بر ساعت محدود‬ ‫می‌کنند و این کار با تعریف حد در برنامه ایی‌سی‌یو امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫جوادمهرگانازاسالمشهر‪:‬نصباگزوزاسپرتچهمحاسنومعايبیدارد؟‬ ‫فرامرز بختياري از تهران‪ :‬آيا فولكس گلف ‪ R‬ضعيف تر از فوكوس است؟‬ ‫امروزه و به ویژه در بین نســل جوان نصب اگزوز اسپرت بسیار رایج‬ ‫شده است‪ .‬انجام برخی از این کارها‪ ،‬از نظر فنی کاملا غیرمنطقی و غیر استاندارد‬ ‫بوده و جز ایجاد صدای آزاردهنده هیچ خاصیت دیگری ندارد‪ .‬یکی از این اقدامات‬ ‫برداشــتن و حذف منبع اگزوز از مسیر اســت که باعث ایجاد صدای گوش‌خراش و‬ ‫آلودگی محیط زیست می‌شود‪ .‬افزایش مصرف سوخت بدون افزایش شتاب نیز این‬ ‫مساله را تایید می‌کند‪ .‬عد ‌ه دیگری نیز محتویات داخلی منبع و کاتالیست را تخلیه‬ ‫کرده و در آن‌ها تغییراتی ایجاد می‌کنند و سپس توسط یک شیر که توسط دست باز‬ ‫یا بسته می‌شود مسیر دود را تغییر می‌دهند که این کار نیز صدای آزاردهنده‌ای ایجاد‬ ‫کرده و برخالف تصور تاثیری هم در شتاب خودرو ندارد‪.‬‬ ‫نادر صیامیان از بوشهر‪ :‬لطفا از نمایشگاه دیترویت گزارش چاپ کنید‪.‬‬ ‫فــراز محمدزاده از تهران‪ :‬در کشــورهای اروپایی ســرعت را چگونه‬ ‫هر محصولی که قرار اســت به ســبد تولیدات ایران‌خودرو اضافه‬ ‫شــود‪ ،‬طبق دســتورالعمل‌های موجود در داخل شــرکت و نیز مقــررات ابالغی‬ ‫توســط نهادهای ذیربط مثل سازمان اســتاندارد و پلیس‪ ،‬باید تمام مراحل فنی و‬ ‫قانونی مورد نیاز را بگذراند و تنها در صورت تایید اســت که خودرو وارد خط تولید‬ ‫می‌شــود‪ .‬اس‪ 5‬نیز از این قاعده مستثنا نیســت و آزمایش‌های کوتاه و بلندمدت‬ ‫شــامل تســت‌های ‪ 10‬و ‪ 20‬هزار کیلومتر در اقلیم‌های مختلف کشور روی این‬ ‫محصول انجام شــده و مجوز تولید را دریافت کرده است‪ .‬در شماره‌های گذشته‬ ‫در باره این خودرو مفصل خوانده‌اید‪.‬‬ ‫وحید وایگان نژاد از تبریز‪ :‬چرا به برخی از خودروها شوالیه می‌گویند؟‬ ‫ایــن واژه کــه در اصــل فرانســوی اســت (‪ ،)Chevalier‬بــه‬ ‫جنگ‌جویان قدیم که افتخاراتی کسب می‌کردند گفته می‌شد‪ .‬در دنیای خودروها‬ ‫نیز از این کلمه برای توصیف برخی از خودروهایی اســتفاده می‌شــود که به دلیل‬ ‫عملکرد بــاال‪ ،‬قابلیت رقابت زیادی بــا اغلب خودروهای موجــود در بازار دارند‪.‬‬ ‫این گونه صفات و اصطالحات تا حدودی مفهومی اســت و بیش از این که جنبه‬ ‫رسمی داشته باشد‪ ،‬در مطبوعات و مقاالت مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫رســول پورنجاتی از تهران‪ :‬افضل خان‪ ،‬تیونر انگلیسی است که با برند‬ ‫‪ Kahn‬شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫بر روی کاغذ گلف ‪ R‬به عنوان قدرتمندترین گلف تولید انبوه‪ 58 ،‬اســب بخار‬ ‫قدرت کم‌تری به نسبت فوکوس تولید می‌کند تا به ویژه در مقابل این خودرو یک‬ ‫بازنده به تمام معنا باشد‪ ،‬اما در عمل فاصله میان این دو خودرو به قدری کم است‬ ‫که اسب بخارهای کم‌تر گلف اصال محسوس نیست!‬ ‫علیرضــا نوریان از اراک‪« :‬کنورث»‪ ،‬تولیدکننده آمریکایی‪-‬اســترالیایی‬ ‫کامیون‌هــای ســنگین و نیمــه ســنگین کالس ‪ 8‬اســت و دفتــر مرکــزی و‬ ‫واحدمهندســی آن در ایالت واشنگتن آمریکا واقع شده است‪ .‬این شرکت یکی از‬ ‫شرکت‌های تابعه شرکت پاکار و همچنین تولیدکننده سابق اتوبوس‌های ترانزیت‬ ‫و مدرسه‌ای است‪.‬‬ ‫علی نیجانی از اصفهان‪ :‬آیا اس‪ 5‬برای جاده‌های کشورمان آزمایش‬ ‫خود را پس داده و مناسب خانواده ایرانی است؟‬ ‫نظرسنجی‬ ‫نتایج نظرخواهی از خوانندگان ‪ +‬نظرات اعضای شورای خوانندگان درباره مجله شماره ‪490‬‬ ‫برای این که بتوانیم این هفته نامه را مطابق با خواسته‌های شما منتشر کنیم‪ ،‬با ارایه نظرات‌تان به ما یاری رسانید‪.‬‬ ‫بدین منظور شــماره مطلب برگزیده و مورد پســندتان را حداکثر تا پایان هر هفته به شــماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪ .‬شــماره مطالبی که برای اعالم نظر شــما‬ ‫انتخاب شــده‌اند‪ ،‬در حاشــیه مطلب‪ ،‬داخل کادر کوچک خاکســتری رنگ مشــخص شده اســت‪ .‬ضمنا در صورتی که صفحه‌آرایی نشریه را می‌پســندید کد ‪،49100‬‬ ‫روی جلد کد ‪ 49101‬و تیترهای صفحه اول کد ‪ 49102‬را پیامک فرمایید‪ .‬ضمنا هر هفته به یکی از شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی‪ ،‬اشتراک سه ماهه نشریه اهدا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مجله شماره ‪490‬‬ ‫شماره‬ ‫پیامک‬ ‫‪033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300 3‬‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫بررسی‪ ،‬حرفه‌ای و كلينيک مجازی‬ ‫‪ 13/2‬درصد‬ ‫پيشرانه‪ ،‬استيج و نوآوران‬ ‫‪ 9/25‬درصد‬ ‫فرهنگ نامه‪ ،‬تیونینگ ‪ ،‬صنعت و دانشگاه‬ ‫‪ 7/5‬درصد‬ ‫گزارش خبری‪ ،‬شتاب و فرهنگ رانندگی‬ ‫‪ 3/3‬درصد‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬
‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران‌خودرو پاسخ داده می‌شود‪ .‬لطفا سواالت خود را به‬ ‫شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫موردی که گفتید نه فقط در مورد سمند ای اف ‪ ،7‬بلکه در تمامی‬ ‫خودروهــای دنده دســتی از دو علت؛ یعنی ضعف دیســک و کاهش ضخامت‬ ‫صفحه کالچ ناشــی می‌شــود‪ .‬از عالیم ضعف مجموعه کالچ شامل دیسک و‬ ‫صفحه‪،‬می توان به کشــش کــم خودرو به ویژه در هنگام شــتاب گیری و طی‬ ‫مســیرهای ســرباالیی‪ ،‬لرزش در هنگام رها کردن پدال کالچ و در حالت‌های‬ ‫شــدید‪ ،‬بکســباد کردن کالچ اشــاره کرد‪ .‬در مــورد اخیر‪ ،‬خــودرو هنگام طی‬ ‫مسیرهای سرباالیی دچار لغزش در کالچ می‌شود که در این حالت ممکن است‬ ‫حتی با باال رفتن دور موتور‪ ،‬هیچ تغییری در سرعت خودرو به وجود نیاید‪ .‬ضمنا‬ ‫در خودروهای باری‪ ،‬قدرت جابه جایی بار نیز کاهش می‌یابد‪ .‬‬ ‫ســهراب قندچی لر از تهران‪ :‬چــرا از موتور ای اف ‪ 7‬با قدرت ‪114‬‬ ‫اســب بخار قدرت و گشتاور ‪ 155‬که هم شــتاب اولیه بسیار خوب و هم‬ ‫مصرف کمی دارد‪ ،‬بر روی رانا استفاده نشده است؟‬ ‫هــر پیشــرانه‌ای بــا هدف اســتفاده در یــک یا چنــد پالتفرم‬ ‫مشــخص طراحی می‌شــود‪ .‬طراحی پیشــرانه ملی هم با هــدف نصب روی‬ ‫پالتفرم خودروهای کالس ‪ D‬صورت گرفته است و برای پالتفرم خودروهای‬ ‫کالس ‪ C‬از قبیــل رانا و‪ 206‬ا س دی‪ ،‬قوای محرکه‌ای اف ‪ 4‬یا همان موتور‬ ‫ملی ‪ 1.4‬لیتری در نظر گرفته شده است که در آینده به آن مجهز خواهد شد‪ .‬‬ ‫در صورتی که باتری خودرو سالم باشد‪ ،‬دلیل استارت نخوردن و یا‬ ‫دیر استارت خوردن چیست؟‬ ‫کاهش کیفیت اســتارت خوردن موتور – صرف نظر از روشــن‬ ‫شدن یانشدن پیشرانه – به عواملی هم چون افت ولتاژ و آمپراژ باتری‪ ،‬ضعیف‬ ‫بودن اتصاالت باتری و اســتارت به ویژه اتصال منفی‪ ،‬کیفیت پایین یا خرابی‬ ‫زغال‌های بوبین اســتارت‪ ،‬تعمیری بودن مجموعه اســتارت‪ ،‬سنگین بودن‬ ‫موتور و گیربکس به دلیل اســتفاده ازروغن نامناسب یا سرد بودن آن و برخی‬ ‫عوامل دیگر مرتبط اســت که باید بررســی شــود‪ .‬برای آزمایش باتری نیز در‬ ‫هنگام شب‪ ،‬چراغ‌ها را روشن می‌کنیم؛ اگر با گاز دادن و رها کردن پدال گاز‪،‬‬ ‫نور آن‌ها کم و زیاد شد‪ ،‬باتری ضعیف است‪ .‬‬ ‫آیا گیربکس ســمند که از نوع ‪ BE3‬اســت بــا گیربکس پارس که‬ ‫همین مدل اســت‪ ،‬فرق دارد؟ شنیده ام که سمند در سرعت باال به دلیل‬ ‫تفاوت جزیی در گیربکس‪ ،‬عملکرد بهتری دارد؟‬ ‫خیــر! گیربکس ایــن دو خودرو در حالتی کــه از یک نوع موتور‬ ‫استفاده می‌کنند هیچ تفاوتی با هم ندارد و تفاوت جزیی حداکثر سرعت این دو‬ ‫خودرو ممکن است به خاطر ضریب آیرودینامیک و عواملی از این دست باشد‬ ‫اگر دیســک و صفحه به اصطالح ضعیف شود و مالک خودرو نسبت‬ ‫به تعمیر آن اقدام نکند چه مشکلی ممکن است برای خودروبه وجود آید؟‬ ‫ضعــف یا کاهش ضخامت دیســک و صفحــه کالچ منجر به‬ ‫هدررفت انرژی خواهد شــد که پیامدهای آن‪ ،‬کاهش کشــش و توان خودرو‪،‬‬ ‫افزایش مصرف ســوخت‪،‬افزایش گرمای تولیدشده در مجموعه انتقال نیرو و‬ ‫در حالت‌های شدید‪ ،‬ایجاد آسیب به قسمت‌های دیگر است‪.‬‬ ‫فرق سیستم انتقال قدرت ‪ ME‬با ‪ BE4‬و ‪ BE3‬در چیست؟کدام بهتر‬ ‫است؟‬ ‫جعبــه دنده‌های مختلــف که برای شناســایی در زنجیره تامین‬ ‫قطعــات از کدهای متفاوتی اســتفاده می‌کننــد‪ ،‬برای محصــوالت مختلف و‬ ‫‪49149‬‬ ‫نیما پوردایی از تهران‪:‬نشانه‌های ضعیف شدن دیسک وصفحه در‬ ‫سمند‌ای اف ‪ 7‬چیست؟‬ ‫پیشرانه‌های متناسب با خود طراحی شده اند‪ .‬در واقع تفاوت میان جعبه دنده‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬در تعداد دنده وضرایب و نسبت‌های آن هاست تا در خودروهای متنوع‬ ‫قابلیت استفاده داشته باشند؛ مثال تفاوت گیربکس پیکان سواری با پیکان وانت‬ ‫این اســت که ضریب دنده‌ها در پیکان وانت ســنگین‌تر است تا خودرو بتواند بار‬ ‫ســنگینی را که بر آن قرار گرفته حمل کند و در عوض به دلیل زیاد بودن نسبت‬ ‫دنده‌ها‪ ،‬حداکثر سرعت کم‌تری نسبت به مدل سواری دارد‪ .‬‬ ‫فرمــان خودروی من در ســرعت ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۰۵‬آن هم هنگام حرکت‬ ‫لرزش دارد‪ ،‬دلیل آن چیست؟‬ ‫لــرزش فرمان در ســرعت‌های باال معموال بــه دلیل باالنس‬ ‫نبودن چرخ‌هاســت‪ ،‬اما اگر این اتفاق در هنگام اســتفاده از ترمز رخ می‌داد‪،‬‬ ‫شاید به دلیل اشکال در جلوبندی و یا تاب داشتن دیسک‌های ترمز بود که در‬ ‫آن صورت توصیه می‌شد از دیسک‌های ترمز استاندارد استفاده شود‪ .‬‬ ‫پیمان بدیعی از تبریز‪ :‬چگونه نمره منفی خود را پاک کنیم؟ ‬ ‫پلیس راهور تهران اعالم کرده اســت که اگر فردی که دارای‬ ‫نمره منفی اســت تا شش ماه مرتکب تخلف نشــود نمره منفی از کارنامه وی‬ ‫حذف می‌شود‪.‬‬ ‫از لحــاظ اقتصادی و نگه‌داری کدام موتور بهتراســت؛ ای اف ‪ 7‬یا‬ ‫تی یو ‪5‬؟‬ ‫هر دو پیشرانه از فن‌آوری باالیی برخوردارند و مصرف سوخت‬ ‫کم وبیش مشــابهی دارند‪ ،‬اما از نظر قطعات یدکی‪ ،‬پیشــرانه تی یو ‪ 5‬فراوانی‬ ‫بیش‌تری دارد و به همین خاطر هزینه کم‌تری خواهد داشت‪ .‬‬ ‫چرا شتاب خودرو در سرباالیی کم می‌شود؟‬ ‫طبیعی اســت که در همه وســایل نقلیه‪ ،‬هر نــوع بار اضافه بر‬ ‫موتــور از جمله افزایش تعداد سرنشــین یا بار‪ ،‬ســرباالیی و یا بــاد مخالف‪ ،‬بر‬ ‫عملکرد آن تاثیر منفی یا کاهنده خواهد داشــت و مختص یک خودرو نیست‪،‬‬ ‫اما اگر فکر می‌کنید که این کاهش شــتاب‪ ،‬غیرطبیعی اســت شــاید علت آن‬ ‫تنظیم نبودن موتور یا ضعف دیسک و صفحه کالچ باشد‪.‬‬ ‫حسن یونچی از تبریز‪ :‬حداکثر قدرت موتور در پایه بنزینی محاسبه‬ ‫می‌شود یا گازسوز؟‬ ‫در پیشرانه‌های دوگانه ســوز‪ ،‬مشخصه‌های عملکردی نظیر‬ ‫حداکثر قدرت‪ ،‬حداکثر گشــتاور‪ ،‬میزان مصرف سوخت‪ ،‬شتاب صفرتا‪ 100‬و‬ ‫امثالهــم در دو حالت بنزینی و گازســوز اندازه گیری و به همین صورت نیز در‬ ‫مشخصات فنی خودرو قید می‌شود‪.‬‬ ‫ابراهیم الهی از نظر آباد‪ :‬پس از طی مسافتی با بنزین و تعویض به‬ ‫گاز‪ ،‬خودرو با اولین توقف خاموش می‌شود و این حالت چندین بار تکرار‬ ‫می‌شــود تا به حالت عادی برگردد‪ .‬استپر گاز و بنزین را سرویس کردم‬ ‫ولی فرقی نکرد‪.‬‬ ‫چنین موردی ممکن اســت به دلیل خارج شــدن ای ســی یو‬ ‫از تنظیم هم باشد و در هر صورت بهتر است خودرو از نزدیک بررسی شود‪ .‬‬ ‫عبدالحمید عباســی از محالت‪ :‬سوپرشــارژر روی موتــور تی یو ‪5‬‬ ‫خودرو ‪ 206‬جواب می‌دهد؟‬ ‫اضافه کردن انواع شــارژرها و به ویژه سوپرشــارژر که در داخل‬ ‫موتــور و با اتصاالت مکانیکی نصب می‌شــود‪ ،‬حتما باید توســط خودروســاز یا‬ ‫نماینده مجاز آن صورت گیرد‪ ،‬چرا که غیر از نصب فیزیکی آن‪ ،‬تغییرات دیگری‬ ‫از جمله تغییرات نرم افزاری هم نیاز دارد که از عهده افراد متفرقه بر نمی آید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪49‬‬
‫اشتراک‬ ‫برگه اشتراک‬ ‫الکتنسخ ‌‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ونیکی‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫راهنمای اشتراک یک‌ساله هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫متقاضیــان محتــرم‪ ،‬لطفــا فــرم اشــتراک را پــس از تکمیــل بــه همــراه اصــل فیــش بانکی‬ ‫بــه نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کــرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫شماره تماس بخش اشتراک‪021‌48 22 84 63 :‬‬ ‫بانک ملی ایران ‪/‬شعبه پیکان‬ ‫مشخصات حساب‬ ‫شماره حساب‪0106157748006 :‬‬ ‫هزینه اشتراک یک ساله مجله تخصصی ایران‌خودرو‬ ‫اشتراک یک ساله با پست عادی تهران‬ ‫‪ 1،194،300‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست عادی شهرستان‬ ‫‪ 1،243،350‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست سفارشی تهران‬ ‫‪ 3،375،000‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست سفارشی شهرستان‬ ‫‪ 3،870،000‬ریال‬ ‫تخفیف برای دانش آموزان‪ ،‬دانشجویان و نمایندگان مجاز شرکت ایران‌خودرو ‪( %20‬فقط پست عادی)‬ ‫اشتراک یک ساله نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 450،000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 6‬ماهه نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 225،000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 3‬ماهه نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 112،500‬ریال‬ ‫توضیح‪ :‬نسخه الکترونیک هفته‌نامه‪ ،‬هر هفته قبل از توزیع نشریه به نشانی ایمیل مشترکان ارسال می‌شود ارسال می‌گردد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫کد ملی‪:‬‬ ‫تاریخ و محل تولد‪ :‬‬ ‫نوع اشتراک‪ :‬عادی‪/‬تهران‬ ‫ویژه (عادی‪/‬تهران)‬ ‫عادی‪/‬شهرستان‬ ‫ویژه (عادی‪/‬شهرستان)‬ ‫شغل‪:‬‬ ‫سفارشی‬ ‫نشانی ایمیل (برای مشترکان نسخه الکترونیکی)‪:‬‬ ‫نشانی دقیق پستی برای دریافت هفته‌نامه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫استان‪:‬‬ ‫شهرستان‪ :‬‬ ‫خیابان‪:‬‬ ‫ ‬ ‫کوچه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن ثابت‪:‬‬ ‫کد پستی ده رقمی‪:‬‬ ‫پالک‪ :‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫واحد‪:‬‬ ‫شماره صندوق پستی (در صورت وجود)‪:‬‬ ‫لطفا در صورت تغییر نشانی‪ ،‬مراتب را به روابط عمومی هفته‌نامه اطالع دهید‪.‬‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫مبنای محاسبات تعرفه بر اساس قیمت پشت جلد مجله (‪ 20000‬ریال)‪ ،‬تعداد ‪ 45‬شماره پیش بینی چاپ و توزیع در سال ‪ 1396‬و هزینه‬ ‫پست اعالم شده از طرف اداره پست است‪ .‬هزینه‌های پستی به ترتیب عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ 6،540‬ریال‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬پست عادی (مطبوع) تهران‬ ‫‪ 7،630‬ریال‬ ‫‪ -2‬پست عادی (مطبوع) شهرستان ‬ ‫‪ 55،000‬ریال‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬پست سفارشی(مطبوع) تهران‬ ‫‪ 66،000‬ریال‬ ‫‪ -4‬پست سفارشی(مطبوع) شهرستان ‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 16 491‬دی ‪1396‬‬
‫اتو گالری‬ ‫‪49151‬‬ ‫علی‌رضا یونسی از گیالن‪ ،‬بخش عکس نخستین جشنواره «حرکت»‬ ‫هادی دهقان‌پور از خراسان‪ ،‬بخش عکس نخستین جشنواره «حرکت»‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

شماره : ۵۰۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
هفته نامه ایران خودرو شماره 506

هفته نامه ایران خودرو شماره 506

شماره : ۵۰۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
هفته نامه ایران خودرو شماره 505

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

شماره : ۵۰۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
هفته نامه ایران خودرو شماره 503

هفته نامه ایران خودرو شماره 503

شماره : ۵۰۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
هفته نامه ایران خودرو شماره 497

هفته نامه ایران خودرو شماره 497

شماره : ۴۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
هفته نامه ایران خودرو شماره 495

هفته نامه ایران خودرو شماره 495

شماره : ۴۹۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!