صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره ۴۸۹

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 489

هفته نامه ایران خودرو شماره 489

‫‪ISSN:1735‌1480‬‬ ‫اجرای طرح پیش فروش‬ ‫پژو‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪489‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬دی ‪ 1396‬سال بیست‌ودوم هفته‌نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪606‬‬ ‫با حضور رییس مجلس تولید دنا پالس توربو‬ ‫و ‪ 207‬صندوق‌دار اتوماتیک آغاز شد‬ ‫‪Abarth 695‬‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تیونینگ داتسون ‪ 240Z‬مدل‪1971‬‬ ‫ک ‌ا تی‌ام ‪ 790‬دوک‬ ‫‪Abarth 595‬‬ ‫آبــارت ‪695‬‬ ‫رخ‌به رخ ‪595‬‬
‫‪C‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در این شماره می‌خوانید ‪. . .‬‬ ‫رویداد ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪N‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خبرها‬ ‫فتوپرس‬ ‫گزارش خبری‪ :‬امید به خودروسازشدن‬ ‫نقشه خبر جهانی‪ :‬جیـلی جامپ!‬ ‫گزارش ویژه‪ :‬یک تجربه موفق‬ ‫‪T‬‬ ‫حرفه‌ای ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬آیدین وحید محمدی‬ ‫‪E‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫فراسو‪ :‬رونوشت برابر اصل!‬ ‫ترین ها‪ :‬گران قیمت ها‬ ‫رویاروی‪ :‬جدید دربرابر قدیم‬ ‫ترجمه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان‬ ‫‪T‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اطالع‌نگاشت‪ :‬ایرانی‌ها چه خودروهایی را بیش‌تر می‌پسندند؟‬ ‫ترین ها‪ :‬هاچ‌بک‌هایی که داغ شان بر دل آمریکایی‌ها مانده است!‬ ‫فرهنگ قطعه شناسی‪ :‬قطعه شناسی خودرو‬ ‫پیشرانه‪:‬کوالک فورد و هوندا‬ ‫‪S‬‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ایکس ‪ 6‬واقعا آفرود‬ ‫برخورد دنیاها‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شمـــاره ‪ 2 489‬دی ‪ 1396‬ســـــال بیست‌ودوم‬ ‫هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫اطالع‌رسانی‌تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته‌نامه ایران‌خودرو صرفـا با ذکر منبـع آزاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان آن است‪.‬‬ ‫مدیر مسوول‪:‬‬ ‫علی مصریان‬ ‫دبیر شورای سیاستگذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه آرا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬
‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره‌آینده‬ ‫موتوسیکلت ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬سید امیر ایافت‬ ‫‪34‬‬ ‫عشق موتور‪ :‬ستاره میالن‬ ‫فن‌آوری ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬افشین تقوی‬ ‫‪36‬‬ ‫صنعت و دانش��گاه‪ :‬شناس��ایی و اولویت‌بندی زیرفرآیندهای سالن‬ ‫رنگ دو‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫بازار‪ :‬مشتری؛ روش‌های فروش‬ ‫خیابان یکم‪ :‬آینده را می‌توان تغییر داد‬ ‫خودروها و آدم‌ها‪ :‬المبورگینی بازهای کره‌ای‬ ‫نوآوران‪ :‬استارت لمسی‬ ‫فرهنگ رانندگی‪ :‬رانندگان گروه مرگ‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬خودرو‪ ،‬هرچه بلندتر بهتر‬ ‫بررسی‬ ‫مالقات و بررسی اولیه‬ ‫کشنده مرسدس بنز‬ ‫اکتروس ‪1844‬‬ ‫مدل ‪2017‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ما و شما‬ ‫نتایج نظرسنجی‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اشتراک‬ ‫اتو گالری‬ ‫‪32‬‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نش��انی‪ :‬ته��ران‪ ،‬کیلومتر‪14‬ج��اده مخص��وص کرج (ش��هید لش��گری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021‌48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫آرشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬
‫رویداد‬ ‫‪48906‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫تمرین خودرو درکالس جهانی‬ ‫کریمی سنجری‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‬ ‫کارشناسان معتقدند که صادرات خودرو عالوه‌بر تامین منابع‬ ‫ارزی خودروســازان‪ ،‬باعث ارتقای محصوالت آن‌ها نیز می‌شود‪.‬‬ ‫چراکه این ارتقا تالشــی از ســوی خودروســازان برای حضور در‬ ‫بازارهــای جهانی اســت که البتــه با تولید محصوالتــی متنوع و‬ ‫کیفی‪ ،‬مشــتریان داخلی نیز از نتیجه آن بی‌بهره نخواهند ماند‪ .‬با‬ ‫وجود این خودروســازان با محصوالت کنونی‌شان نمی‌توانند نظر‬ ‫مشتریان خودرو را در بازارهای هدف جلب کنند؛ چراکه برخی از‬ ‫خودروهای کنونی فاقد کیفیت و قیمت رقابتی است‪ ،‬زیرا تحقق‬ ‫صادرات تولیدکننــدگان خودرو به بازارهای هدف‌شــان نیازمند‬ ‫ایجاد شــرایط مطلوب در تولیدات‌شــان است که این موضوع نیز‬ ‫نیازمند شــناخت از بازارهای هدف و نیازهای مشتریان در شبکه‬ ‫جهانــی فروش خودرو اســت‪ .‬به این ترتیب به نظر می‌رســد که‬ ‫نبود کیفیت و تکنولــوژی در محصوالت تولیدی خودروســازان‬ ‫و همچنیــن نبود قیمت رقابتــی از جمله عوامل اصلــی اثرگذار‬ ‫بــر صــادرات خودرو بــوده اســت؛ موضوعی که در ســال‌جاری‬ ‫همچنان گریبان صادرات خودروهای ســواری را گرفته اســت و‬ ‫موجب شــده که خروج از شــرایط تحریم نیز نتواند کمک جدی‬ ‫در ایــن زمینه کند‪ .‬با این حســاب هرچند سیاســت‌گذار صنعتی‬ ‫یکــی از رویکردهــای مهم صنعت خــودرو را صــادرات در نظر‬ ‫گرفته‪ ،‬اما خودروسازان با توجه به هزینه باالی تولید و همچنین‬ ‫عدم‌رقابت‌پذیــری محصــوالت تولیدی نتوانســتند زمینه صدور‬ ‫خــودرو به بازارهــای هدف را هموار کنند‪ .‬این درحالی اســت در‬ ‫صورتــی که تغییراتی اساســی در مــدل خودروها و تنــوع آن‌ها‬ ‫صورت نگیرد قطعا خودروسازان نمی‌توانند حتی بازارهای کنونی‬ ‫را نگه دارند‪ .‬صادرات خودرو از ســه مولفه کیفیت‪ ،‬قیمت رقابتی‬ ‫و وضعیت سیاسی کشــورها در جهان اثر می‌گیرد‪ .‬خودروسازی‬ ‫کــه قصد دارد محصوالت خود را صادر کنــد باید بتواند با قیمت‬ ‫و کیفیــت محصوالت روز جهان رقابت کند‪ .‬البته خودروســازان‬ ‫جهانی توجه جدی به این ســه مقوله داشــته‌اند؛ چراکه صادرات‬ ‫خودرو در میان خودروسازان بزرگ دنیا بسیار حائز اهمیت است؛‬ ‫برهمیــن اســاس آن‌ها در رقابتــی بزرگ برای به دســت آوردن‬ ‫بازارهایــی جدیــد و همچنین حفــظ بازارهایی کــه در آن حضور‬ ‫دارند‪ ،‬هر سال محصوالتی جدید را طراحی‪ ،‬تولید و روانه بازارها‬ ‫می‌کنند تا پاسخ‌گوی مشتریان با هر تنوع و سلیقه‌ای باشند‪ .‬توجه‬ ‫به نیاز مشتریان بازارهای هدف آن چنان برای خودروسازان حائز‬ ‫اهمیت است که توجه جدی به بازارسنجی بازارهای هدف دارند‪.‬‬ ‫موضوعی که خودروسازان ایرانی توجه چندانی به آن نداشته‌اند‪.‬‬ ‫لذاخودروســازی ایران تا زمانی که نتوانــد محصوالت خود را در‬ ‫معرض انتخاب سلیقه مشــتریان جهانی قرار دهد امکان توسعه‬ ‫ندارد‪ .‬این صنعت زمانی می‌تواند در تجارت جهانی خودرو سهیم‬ ‫باشــد که در زنجیره ارزش خودروســازان صاحــب برند دنیا قرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬خودروســازان باید تولید یک خــودرو در کالس جهانی را‬ ‫تمرین کنند و بر این اساس توان تولیدی خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫خودروســاز برای این کــه در زنجیره ارزش این شــرکت‌های‬ ‫بــزرگ قرار گیرد باید راه و رســم این تجارت را بلد باشــد؛ ورود به‬ ‫زنجیــره جهانی خودرو نیازمند تولید در مقیاس جهانی اســت که‬ ‫خودروسازان ما باید به آن دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫بیش از ‪ 90‬نمایندگی تخصصی «اچ‪ 30‬کراس»‬ ‫مدیرعامل شــرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو‪ ،‬ایســاکو از ارایه خدمات‬ ‫تخصصی به خــودروی اچ‪ 30‬کــراس در بیش از ‪ 90‬نمایندگی منتخب این شــرکت‬ ‫همراه با طرح‌های ویژه خدماتی خبر داد‪.‬‬ ‫ســید رضا حســینی‪ ،‬با بیان این مطلب اظهار داشــت‪ :‬با توجه به اســتقبال گســترده‬ ‫هم‌وطنان گرامی از این خودرو‪ ،‬شــرکت ایســاکو به عنوان متولــی خدمات پس از فروش‬ ‫شــرکت ایران‌خودرو در راســتای افزایش رضایت مشــتریان هم زمان بــا ارایه خدمات به‬ ‫ســایر خودروهای این شــرکت‪ ،‬تدابیر ابتکاری و خاصی در ارایه خدمات به خودروی‪H30‬‬ ‫اندیشیده است‪ .‬مدیرعامل ایساکو در این خصوص گفت‪ :‬بیش از ‪ 90‬نمایندگی مجاز شبکه‬ ‫خدمــات پس از فروش‪ ،‬در حــال حاضر به عنوان نمایندگی تخصصی و منتخب برای ارایه‬ ‫خدمــات به این خودرو آمادگی کامل دارند و تجهیزات‪ ،‬قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز این‬ ‫خودرو‪ ،‬در نمایندگی‌های مذکور تامین شده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص ســایر طرح‌های ویژه برای این خودرو از طرح‌ مراقبت از مشتری برای‬ ‫خودروهای تازه تحویل شــده‪ ،‬طرح پشتیبان مشتری و حفظ ارتباط دو سویه با مشتریان و‬ ‫تخفیف در ارایه سرویس‌های ادواری در محل مشتری نام برد‪.‬‬ ‫حســینی در همین راســتا اضافه کرد‪ :‬هم زمان با دور جدید تحویــل این خودرو‪ ،‬تعداد‬ ‫نمایندگی‌های منتخب ارایه دهنده خدمات به این خودرو نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫اجرای طرح پیش فروش پژو‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫گروه صنعتــی ایران‌خودرو در راســتای‬ ‫تحقق اهداف خــود در زمینه تامین تقاضای‬ ‫بــازار و جــذب مشــتریان جــوان و جویای‬ ‫تجربه متمایز‪ ،‬به پیش فروش محصول پژو‬ ‫‪ 207‬هاچ بک اتوماتیک اقدام کرد ‪.‬‬ ‫این خودرو در رنگ‌های متنوع و با مبلغ پیش‬ ‫پرداخت اولیه ‪ 25‬میلیون تومان به مشــتریان عرضه می‌شــود‪ .‬به منظور باال بردن احتمال‬ ‫موفقیــت مصرف کنندگان نهایی در ثبــت نام این محصول‪ ،‬کنترل‌هایــی مانند اختصاص‬ ‫یک دســتگاه برای هر کد ملی و امکان ثبت نام صرفا برای مشــتریان حقیقی اعمال شــده‬ ‫اســت‪ .‬پژو‪ 207‬هاچ بک اتوماتیک‪‌،‬با بهره گیری از فن آوری‌های روز دنیا‪ ،‬سطح تجهیزات‬ ‫مناســب‪ ،‬چاالکی‪ ،‬قابلیت‌های دینامیکی باال و مصرف ســوخت مناسب‪ ،‬پاسخی از سوی‬ ‫شرکت ایران‌خودرو به استقبال بازار از این محصول است‪.‬‬ ‫چهره هفته‬ ‫محمد باقر نوبخت‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‬ ‫او با اشاره به این که افزایش تعرفه‬ ‫وارداتــی برخی کاالها جزو مطالبات‬ ‫مقامات عالیه نظام از دولت اســت‪،‬‬ ‫گفت‪:‬به‌زودی الیحه افزایش تعرفه‬ ‫واردات خــودرو و دیگــر کاالهــا به‬ ‫مجلس ارسال خواهدشد‪.‬‬ ‫خبرساز هفته‬ ‫معاون وزیرراه وشهرسازی‬ ‫داوود کشاورزیان‪ ،‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی خبرســاز بود‪ .‬او معتقد‬ ‫اســت‪‌ ،‬یکی ازابعــاد مهــم ایمنی‬ ‫درجاده‌ها کیفیت خودروهاست‪،‬این‬ ‫که به جای افزایش قیمت ســوخت‬ ‫تعرفــه خودروبــاالرود‪ ،‬قطعا اتفاق‬ ‫اشتباهی است‪.‬‬
‫محصوالت اتومات ایران‌خودرو در مسیر بازار عراق‬ ‫براســاس پیش بینی‌ها تا پایان امسال ‪ 500‬دســتگاه از این محصول به بازار عراق عرضه‬ ‫خواهد شد‪ .‬برمبنای این گزارش ‌‪ ،‬سهم قابل توجه محصوالت گروه صنعتی ایران‌خودرو در بازار‬ ‫عراق و شناخت مشــتریان این بازار از خودروی پارس و همچنین خواست و تمایل به استفاده‬ ‫از محصول سدان اتوماتیک موجب شد تا صادرات پارس اتوماتیک در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایــن گزارش می‌افزاید‪ ‌،‬پس از عرضه و صادرات پارس به صورت محصول کامل‪ ‌،‬تولید‬ ‫این خودرو در ســایت اســکندریه ایران‌خودرو برنامه ریزی شــده که پیش بینی می‌شود در‬ ‫آینــده‌ای نزدیک خط تولیــد این خودرو در عراق راه اندازی شــود‪ .‬انتظار مــی‌رود با توجه‬ ‫به شــناخت مــردم عراق از پارس و عملکــرد مطلوب این خودرو‪ ،‬در آینده ســهم باالیی از‬ ‫خودروهای ســدان بازار عراق به این خودرو اختصــاص یابد‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ 20‬هزار‬ ‫دســتگاه خودروی پارس در عراق تردد می‌کند‪ .‬همچنین امکان نصب آپشن‌های مختلف‬ ‫از جمله مولتی مدیا و رینگ آلومینیوم از طریق نمایندگی شرکت تولید خودروهای سفارشی‬ ‫ایران‌خودرو (آپکو) نیز برای مشتریان پارس در عراق فراهم شده است‪.‬‬ ‫‪48907‬‬ ‫با توجه به استقبال مشتریان محصوالت گروه صنعتی ایران‌خودرو در بازار عراق‬ ‫و تمایل آنان به اســتفاده از خــودرو با گیربکس اتوماتیک‪ ،‬نخســتین محموله پارس‬ ‫اتوماتیک به بازار این کشور صادر می‌شود‪.‬‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫بازسازی قدیمی‌ترین پورشه ‪ ۹۱۱‬جهان‬ ‫افتتاح خطتولیدکامیونت‌هایهیوندایدرایران‌خودرودیزل‬ ‫ایران‌خودرو دیزل از راه‌اندازی خط تولید کامیونت‌های ‪ HD65‬و ‪ HD78‬شــرکت‬ ‫هیوندای پس از آغاز مجدد همکاری با این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت ایران‌خودرو دیزل‪ ،‬پس از امضای قرارداد آغاز مجدد‬ ‫همکاری بین شرکت‌های هیوندای و ایران‌خودرو دیزل و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬خط تولید کامیونت‌های جدید این شرکت مورد بهره‌برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫علیرضا ساجی‪ ،‬مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل گفت‪ :‬شرکت ایران‌خودرو دیزل به عنوان‬ ‫اولین و قدیمی‌ترین همکار شــرکت هیوندای در بخش خودروهای تجاری‪ ،‬تالش خواهد‬ ‫کرد عالوه بر تولید جدیدترین محصوالت این شــرکت نســبت به انتقال دانش و فن‌آوری‬ ‫تولیــد این محصوالت و همچنین افزایش روزافزون ضریب داخلی‌ســازی این محصوالت‬ ‫اقــدام کند‪ .‬وی تاکید کرد که بــا انجام مراحل دریافت تاییدیه‌هــای الزم از مراجع ذیربط‪،‬‬ ‫شماره‌گذاری و تحویل این محصوالت به مشتریان آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫کامیونــت هیونــدای بــاری ‪ HD78‬از موتوری با قدرت ‪ 150‬اســب بخــار و کامیونت‬ ‫هیوندای باری و کمپرسی ‪ HD65‬از موتوری با قدرت ‪ 140‬اسب بخار برخوردار است و هر‬ ‫دوی این محصوالت به استاندارد آالیندگی ‪ DPF+Euro4‬مجهز هستند‪.‬‬ ‫غافل‌گيريهفته‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۰‬در ایران پنج روز به طور مداوم برف بارید و‬ ‫ارتفاع برف تا ‪ ۹‬متر هم رسید!‬ ‫اتفاق هفته‬ ‫هفته گذشته آلودگی هوا اکثر شهرهای بزرگ ایران را‬ ‫به تعطیلی کشاند‪.‬‬ ‫موزه خودروی كودكان‬ ‫موزه پترســن شهر لس‌آنجلس‬ ‫در ایالت کالیفرنیــای آمریکا اخیرا‬ ‫تعــدادی از خودروهــای اســپرت‬ ‫و مســابقه‌ای ویــژه کــودکان را به‬ ‫نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫پیش‌فروش خودرویی که‬ ‫هنوزتولیدنشده است!‬ ‫عرضه‌کننده محصوالت‪BYD‬‬ ‫چین در حالی که هنوز حتی بسیاری‬ ‫نامــی از آن نشــنیده‌اند‪،‬عرضه‬ ‫محیرالعقــول ســدانی جدیــد را در‬ ‫برنامه خود قرار داده است‪.‬‬ ‫یــوز؛ خــودروی برقــی دانشــگاه آزاد اســامی راهی‬ ‫خیابان‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪7‬‬
‫گزارش خبری‬ ‫با حضور رییس مجلس تولید دنا پالس توربو و ‪ 207‬صندوق‌دار اتوماتیک آغاز شد‬ ‫‪48908‬‬ ‫امید به خودروسازشدن‬ ‫رییس مجلس شــورای اسالمی وقتی هفته گذشته‪ ،‬همراه با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس‬ ‫کمیســیون صنایع مجلس به ایران‌خودرو رفت و ضمن بازدید از خطوط تولید‪ ،‬در مراسم آغاز تولید‬ ‫دنــا پــاس توربو و پژو ‪ 207‬صندوق دار اتوماتیک‪ ،‬روبان قرمز را قیچی کرد‪ ،‬چنان شــیفته همت‬ ‫و تکاپوی مهندســان و کارگران جوان و کوشای ایران‌خودرو شده بود که وقتی پشت تریبون رفت‪،‬‬ ‫اذعان داشــت که خادمان ملت در ایران‌خودرو خوش درخشــیده و امید به خودروساز شدن را زنده‌‬ ‫کرده‌اند‪ .‬رییس مجلس در مراسمی که درسالن ساپکو برگزار شد‪ ،‬وعده داد که صنعت خودرو وقتی‬ ‫در مجلس نیاز به حمایت داشته باشد‪ ،‬گام‌هایش لرزان نخواهد بود‪.‬‬ ‫دکترعلــی الریجانــی حمایــت از ‌خودروســازان را‬ ‫مشــروط به اجرای چهار شــرط‪ :‬افزایش کیفیت و توجه‬ ‫بــه تولیدمحصوالت باکیفیت‪،‬ارایه برنامه روشــن ارتقای‬ ‫تولید‪ ،‬توســعه بخش تحقیق و توســعه و خصوصی‌سازی‬ ‫واقعی صنعت خودرو دانست‪.‬‬ ‫رییس مجلس شــورای اسالمی در این مراسم با ابراز‬ ‫خرســندی از حضور در جمع پرســنل ایــن واحد تولیدی‬ ‫بزرگ اظهار داشــت‪« :‬از مدت‌ها قبــل عالقه مند بودم‬ ‫کــه از نزدیــک تالش‌های شــما را ببینــم‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫شــرکت ایران‌خودرو بــا فــراز و فرودهایی همــراه بوده‬ ‫و نگرانی‌هایــی در مــورد این شــرکت وجود داشــت‪ ،‬اما‬ ‫می‌بینم در شرایط بهتری قرار گرفته‌اید‪ ».‬دکتر الریجانی‬ ‫افزود‪« ‌:‬آقای یکه‌زارع و مدیــران ایران‌خودرو در جریان‬ ‫بازدید از خط‌های تولید این شــرکت توضیحاتی در رابطه‬ ‫با برنامه‌ها و مشــکالت این شــرکت بیان داشتند‪ ،‬در هر‬ ‫صورت باید تکنولوژی‌های بهتر به خدمت گرفته شــود و‬ ‫این که در این زمینه‌ها کار شــده و ارتباطات درســتی در‬ ‫این راستا صورت گرفته‪ ،‬بیانگر این است که مسیر درست‬ ‫اســت‪ ».‬وی ادامه داد‪«:‬این که مدیریت این شــرکت به‬ ‫نیروی انســانی و درد‌های پرسنل شــرکت توجه می‌کند‪،‬‬ ‫مخصوصا در شــرایطی که وضع اقتصادی کشور بسامان‬ ‫نیست‪ ،‬نکته خوبی است و مدیران باید دردمندانه مسایل‬ ‫کارمندان را دنبال کنند‪ ».‬رییس مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهار داشــت‪« :‬این کــه آقای یکه‌زارع توقــع حمایت از‬ ‫ایران‌خــودرو را دارند‪ ،‬بایــد در این رابطــه بگویم بنده به‬ ‫دلیل این که شــرکت ایران‌خودرو‪ ،‬یک صنعت مادر است‬ ‫و تاثیرات زیــادی روی بخش‌های مختلف دارد‪ ،‬حمایت‬ ‫می‌کنم‪ ،‬اما برای حمایت بیش‌تر شرط و شروطی داریم‪».‬‬
‫موفقیــت در این زمینه حمایت‌هــای بیش‌تری از صنعت‬ ‫خودروسازی انجام می‌شود‪ ».‬وی تاکید کرد‪« :‬تا صنعت‬ ‫خــودرو خصوصی نشــود و رقابت واقعــی در آن به وجود‬ ‫نیاید‪ ،‬خیلــی اتفاق مهمی صورت نمی گیرد‪ .‬البته منظور‬ ‫بنده این نیســت که االن شــما خیلی مشــکل دارید‪ ،‬اما‬ ‫اگــر اصطالحــا از حالت نیمچه خصوصــی دربیایید‪ ،‬هم‬ ‫عملکرد موفق‌تری خواهید داشــت و هم بــه کارگران و‬ ‫مهندسان بیش‌تر رسیدگی می‌شود‪».‬‬ ‫رییس قوه مقننه‪ :‬می‌توان‬ ‫در صورت برنامه ریزی‬ ‫مناسب برای ارتقای‬ ‫کیفیت خودروهای تولیدی‬ ‫از صندوق توسعه ملی وام‬ ‫به خودروسازان داد‪ ،‬حتی‬ ‫وام‌های دیگر نیز برای‬ ‫آنان تامین شود‬ ‫رییــس قوه مقننه در تشــریح شــروط حمایت مجلس‬ ‫از صنعت خودروســازی افزود‪«:‬اگر مدیــران و کارگران‬ ‫ایران‌خودرو کیفیت خودروهــای تولیدی را از نظر ایمنی‬ ‫باال ببرند‪ ،‬حمایت می‌شــوند‪ » .‬وی تاکید کرد‪« :‬برای ما‬ ‫ارتقای ایمنی خودروها نکته بســیار مهمی است‪ ».‬رییس‬ ‫مجلس شــورای اسالمی خاطر نشان ساخت‪«:‬هر کسی‬ ‫باید در حــوزه تخصصی‌اش کار خــود را انجام دهد‪ ،‬این‬ ‫که خودروســازان بگویند جاده‌ها وضعیــت خوبی ندارند‬ ‫و مســووالن وزارت راه بگوینــد پلیس بایــد نظارت کند‪،‬‬ ‫قابل قبول نیســت‪ ،‬چرا که هــم پلیس باید بر دوربین‌ها و‬ ‫اعمال روش‌های صحیح نظارت موثر داشــته باشد و هم‬ ‫مسووالن وزارت راه به ساخت جاده مناسب کمک کرده‬ ‫و خودروسازان نیز باید ســطح ایمنی خودروهای تولیدی‬ ‫را باال ببرند‪ ،‬چرا که ‪ 16‬هزار کشــته ناشــی از تصادفات‬ ‫رانندگــی و تعــداد زیــادی مجــروح و معلــول ناشــی از‬ ‫تصادفات در ســال واقعا کم نیست‪ .‬همچنین هزینه‌های‬ ‫زیادی نیز برای کشــور ایجاد می‌کنــد‪ ».‬دکتر الریجانی‬ ‫تاکیــد کرد‪«:‬مدیــران از نظر دینی‪ ،‬ملــی و عقلی وظیفه‬ ‫دارند که ســطح ایمنی تولید خــودرو را باال ببرند‪ .‬به طور‬ ‫مثال وضعیت کیفــی صندلی‌هــای خودروهای تولیدی‬ ‫خوب نیســت و اگر شــخصی بخواهد به مشهد مسافرت‬ ‫کند‪ ،‬با کمردرد مواجه می‌شــود و باید هزینه پزشــکی نیز‬ ‫متحمل شود‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪«:‬مدیرعامــل ایران‌خــودرو و مدیران‬ ‫دیگــر بایــد برنامــه‌ای درخصــوص ارتقــای کیفیــت‬ ‫محصوالت تولیدی داشته باشند و از تجربیات کشورهای‬ ‫موفق استفاده کنند‪ ».‬رییس قوه مقننه کشورمان افزود‪:‬‬ ‫«می‌تــوان در صورت برنامه ریزی مناســب برای ارتقای‬ ‫کیفیت خودروهــای تولیدی از صندوق توســعه ملی وام‬ ‫به خودروســازان داد‪ ،‬حتی وام‌های دیگــر نیز برای آنان‬ ‫تامین شود‪ ،‬منتهی برنامه خودروسازان باید برای ارتقای‬ ‫ســطح ایمنی معلوم باشــد‪ ».‬دکتر الریجانی با اشــاره به‬ ‫ایــن که در بخــش تحقیق و توســعه‪ ،‬فعالیت‌هایی به راه‬ ‫افتاده اما در تراز یک خودروســازی بزرگ نیســت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪«:‬دانشــجویان نخبــه معمــوال در دانشــکده‌های‬ ‫فنــی در داخــل و خــارج از کشــور مشــغول تحصیــل و‬ ‫جویای اشــتغال هســتند‪ ،‬بنابراین اگر خودروسازان آنان‬ ‫را در بخش‌های مختلف به کار بگیرند‪ ،‬شــرایط پیشرفت‬ ‫فراهم خواهد شد‪ ،‬باید از استعدادها و ظرفیت دانشگاه‌ها‬ ‫به صورت صحیحی اســتفاده شــود‪ ،‬چرا که این موضوع‬ ‫باعث تســلط بــه تکنولوژی می‌شــود‪ ».‬رییــس مجلس‬ ‫شــورای اســامی با اشــاره به اهمیت رقابــت در زمینه‬ ‫تولیــد محصــوالت خودرویی در ســطح بین‌المللی تاکید‬ ‫کرد‪«:‬شــرکت‌های بــزرگ خودروســازی مانورهایی در‬ ‫دنیای رقابــت دارند و به موضوع تحقیق و توســعه توجه‬ ‫می‌کننــد‪ ،‬بنابراین ایران‌خودرو نیــز باید در زمینه تحقیق‬ ‫و توسعه بیش‌تر ســرمایه گذاری کند‪ ،‬البته انتظار نداریم‬ ‫به صــورت آنی مانند خودروســازان بــزرگ در بازارهای‬ ‫بین‌المللی حضور داشــته باشــید‪ ،‬اما همین بازار ایران و‬ ‫کشــورهای اطراف بازار خوبی اســت و اگر از نظر زیبایی‬ ‫و ایمنــی و قیمت‌گــذاری‪ ،‬خودروهای خوبی در کشــور‬ ‫تولیــد شــود‪ ،‬از ســوی متقاضیان خودرو در کشــورهای‬ ‫اطراف خریداری می‌شــود‪ ».‬دکترالریجانــی افزود‪« :‬در‬ ‫بخش ‪ R&D‬باید تحرک بیش‌تری داشــت و در صورت‬ ‫رییس قوه مقننه کشورمان با اشاره به اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساســی اظهار داشت‪«:‬متاسفانه قانون اصل ‪ 44‬در اجرا‬ ‫دچار ســقط جنین شــد و اصطالحا خصولتی‌ها به خاطر‬ ‫همین رفتار نادرســت ایجاد شــدند‪ ،‬بنابراین باید یک بار‬ ‫دیگر این قانون اجرایی و اشتباهات رفع شود‪ .‬حتی آقای‬ ‫روحانی نیــز در هنــگام تقدیم الیحه بودجــه به مجلس‬ ‫تاکید داشــتند به این موضوع توجه می‌شــود و قوه مقننه‬ ‫نیز در این راستا تاکید دارد‪ ».‬وی خطاب به خودروسازان‬ ‫اظهار داشــت‪«:‬باید شــما برنامه‌های مدت دار در زمینه‬ ‫خصوصی‌ســازی ارایه کنید و همچنین سازمان گسترش‬ ‫نیز تکلیف این موضوع را روشــن کند و سامان‌دهی الزم‬ ‫در خصوص ســهام مختلف این گونه شــرکت‌ها صورت‬ ‫گیرد‪ ».‬دکترالریجانی ادامه داد‪« :‬این‌که خودروسازان در‬ ‫زمینه ارایه وام گله داشتند‪ ،‬فکر می‌کنم اگر خودروسازان‬ ‫اصالحــات الزم را انجــام دهنــد‪ ،‬بانک‌هــا نیــز کمک‬ ‫می‌کنند‪ ،‬هــر چند که بانک‌ها نیز مســائل خاص خود را‬ ‫دارند‪ ».‬رییس مجلس شــورای اســامی افزود‪« :‬توسعه‬ ‫بخش قطعه‌ســازی در صنعت خودروســازی اقدام خوب‬ ‫و اشــتغال‌زایی بود‪ .‬ارتقای تکنولوژی باید همواره مدنظر‬ ‫باشــد و برنامه ریزی برای رونق صادرات قطعه نیز لحاظ‬ ‫شــود‪ .‬این‌که شرکت پژو در یک کشــور سرمایه گذاری و‬ ‫اظهــار می‌کند قطعات آن از ســوی قطعه‌ســازان ایرانی‬ ‫تامین شــود نیز نکتــه قابل قبولی اســت‪ ،‬بنابراین باید به‬ ‫موضوع صــادرات قطعات خــودرو بیش‌تر توجه شــود و‬ ‫داشتن این گونه ایده‌ها برای ما مهم است‪».‬‬ ‫ایران‌خودرو پیش‌تاز صنعت ایران‬ ‫درادامه این مراســم‪ ،‬دکتر محمد شــریعتمداری وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار داشــت‪«:‬برنامه سه ساله‬ ‫نوســازی صنعت قطعه‌ســازی کشــور را در دســتور کار‬ ‫داریم که اگر در بودجــه ‪ ۹۷‬مورد موافقت قراربگیرد رقم‬ ‫قابل توجهی تســهیالت به نوســازی صنعت ایران تعلق‬ ‫خواهــد گرفت‪ ».‬وی با بیــان این که صنعــت خودرو در‬ ‫ایران راه پر فراز و نشــیبی را ســپری کرده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«ایران‌خودرو با ســهم بیش‌تر در تولیــد‪ ،‬پیش‌تاز صنعت‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪9‬‬
‫گزارش خبری‬ ‫یکه‌زارع‪ :‬طبق فرمایشات‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬با تکیه‬ ‫بر توان داخلی و نیروی‬ ‫کار جوانان کشور‪ ،‬تولید‬ ‫در ایران‌خودرو را به سمت‬ ‫تولید ایرانی و برند ایرانی‬ ‫هدایت می‌کنیم‬ ‫خودروســازی ایران اســت امــا تاریخ نشــان می‌دهد که‬ ‫بایــد گام‌هایمــان را در این صنعت بهتر برمی داشــتیم و‬ ‫امیدواریــم بتوانیم با برنامه ریزی درســت جبران کنیم‪».‬‬ ‫شــریعتمداری با اشــاره به اهداف صنعت خودرو در افق‬ ‫‪ ،۱۴۰۴‬اظهار داشــت‪«:‬تحقق این اهداف مقدور اســت‬ ‫و همین امســال تا پایان آبان مــاه تولید خودرو ‪۱۷‬درصد‬ ‫افزایش داشــته اســت‪ ».‬وی بــا بیان این کــه دولت باید‬ ‫ســهم خود را در خودروســازی‌ها به صفر برساند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬در این راستا ما برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی‬ ‫واقعــی در دو شــرکت ایران‌خودرو و ســایپا را انجام داده‬ ‫ایــم و اصــا موافــق خصولتی‌ســازی نیســتیم‪ ».‬وزیر‬ ‫صنعت‪،‬معدن و تجارت با اشــاره بــه موضوع تامین مالی‬ ‫خودروســازان‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬سیستم تامین مالی در کشور‬ ‫برای خودروســازان با مشــکالت جدی مواجه است‪ .‬در‬ ‫حــال حاضر نیاز به چهار هزار میلیــارد تومان منابع مالی‬ ‫برای ســرمایه در گــردش و تحقــق اهداف پیــش بینی‬ ‫شــده در صنعت خودرو وجود دارد‪ ».‬شریعتمداری خاطر‬ ‫نشان ســاخت‪«:‬یکی از مشکالت صنعت قطعه‌سازی ما‬ ‫این است که ابر قطعه‌ســازی در کشور نداریم و به همین‬ ‫خاطر برنامه سه ساله نوسازی صنعت قطعه‌سازی کشور‬ ‫را در دســتور کار داریم که اگر در بودجه ‪ ۹۷‬مورد موافقت‬ ‫قرار گیرد رقم قابل توجهی تسهیالت به نوسازی صنعت‬ ‫ایران تعلق خواهد گرفت‪ ».‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بیان این که ما نیازمند شــرکت‌های مشــترک تجاری‬ ‫(‪ )joint venture‬واقعی هســتیم‪ ،‬اظهار داشــت‪« :‬اگر‬ ‫ما می‌خواهیم به سمت توسعه خودروسازی حرکت کنیم‬ ‫توجه به خروج خودروهای فرســوده باید مورد تاکید قرار‬ ‫گیرد‪ ».‬شــریعتمداری با اشاره به این‌که یکی از مشکالت‬ ‫کنونــی صنعت خودرو تولید در مقیاس اقتصادی اســت‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪«:‬تولید خودرو در یــک کارخانه نباید کم‌تر‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هزار دســتگاه خودرو در سال باشد‪ ،‬بنابراین الزم‬ ‫اســت صرفه مقیاس تولید را در دســتور کار قرار دهیم‪‌».‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت دســت‌یابی بــه حداقل‬ ‫اســتاندارد در صنعــت خودرو‌ســازی را در اولویت کاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانســت و اظهار داشت‪:‬‬ ‫«انتقال تکنولوژی و بومی‌ســازی توان ساخت داخل باید‬ ‫با رعایت استانداردهای ایمنی انجام شود‪ ».‬شریعتمداری‬ ‫با بیان این که برای توســعه و نوســازی نــاوگان حمل و‬ ‫نقل نیز برنامه‌هایی مناســبی وجــود دارد که در این مورد‬ ‫پیشــنهاد‌های مناســبی در الیحه بودجــه ‪ ۹۷‬به مجلس‬ ‫ارایه شده است‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬اختصاص ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال از صندوق توســعه ملــی‪ ۱۰ ،‬هزار میلیــارد ریال از‬ ‫ســوی دولت و نصف این رقم از ســوی بخش خصوصی‬ ‫نیز در دست پی‌گیری است‪».‬‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫حمایت از صنعت خودرو نیازمند همکاری‬ ‫سه قوه‬ ‫دکتر عزیز اکبریان‪ ،‬رییس کمیســیون صنایع مجلس‬ ‫نیز اظهار داشت‪« :‬بدنه کارشناسی دولت به دلیل آشنایی‬ ‫بیش‌تری که با آسیب‌ها و مشکالت موجود در این صنعت‬ ‫دارد‪ ،‬بیش‌تر از مجلس قادر است به ارایه لوایح اثربخش‬ ‫در صنعت خودرو و قطعه‌ســازی اقدام کنــد و دولت باید‬ ‫در قالب ارایه الیحه‪ ،‬فرماندهی میدان حمایت از صنعت‬ ‫خودرو را در دست گیرد‪ ».‬‬ ‫وی در مراســم بهره برداری از خط تولید دو محصول‬ ‫دنــا پــاس توربوشــارژر و ‪ 207‬صنــدوق‌دار اتوماتیــک‬ ‫بهتریــن راه حمایــت از بخــش خصوصی را رفــع موانع‬ ‫سیستم بانکی‪ ،‬قاچاق کاال و مالیات بر تولید عنوان کرد‪.‬‬ ‫اکبریــان خاطرنشــان ساخت‪«:‬متاســفانه بــا وجــود‬ ‫حمایتــی که ایران‌خــودرو از ســازندگان داشــته صنعت‬ ‫قطعه‌ســازی کشــور آســیب دیده اســت در حالی که این‬ ‫صنعت با کم‌ترین امکانات می‌تواند نقش مهمی در رقابت‬ ‫پذیری و حضور کشور در بازاهای جهانی ایفا کند‪».‬‬ ‫طراحی و تولید پلتفرم ایران‌خودرو‪ ،‬نیازمند‬ ‫حمایت قانون گذاران‬ ‫هاشم یکه‌زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو‪‌،‬‬ ‫در این مراسم رویکرد مهم این گروه را عقد قرارداد برای‬ ‫طراحــی و تولید پلتفرم اختصاصی عنــوان کرد و اظهار‬ ‫داشــت‪«:‬اجرای این قرارداد مستلزم تامین مالی بیش از‬ ‫هزار میلیارد تومان است که نیازمند حمایت قانون‌گذاران‬ ‫هســتیم‪ ».‬وی افزود‪«:‬تولید امســال خودروســازی یک‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار دســتگاه خودرو اســت که در صورت‬
‫واردات ایــن تعــداد ‪ 15‬میلیــارد دالر ارز از کشــور خارج‬ ‫می‌شــد که خودروسازی کشور با صرف یک و نیم میلیارد‬ ‫دالر این تعداد را تولید می‌کند‪».‬‬ ‫یکــه‌زارع از مذاکره با شــرکت پژو برای اســتفاده از‬ ‫توان قطعه‌ســازان ایرانی برای تولید در ســایت الجزایر‬ ‫پژو خبر داد و خاطر نشان ساخت‪« :‬قطعه‌سازان توانمند‬ ‫ایرانی می‌توانند با ســرمایه گــذاری در الجزایر‪ ،‬قطعات‬ ‫پــژو را در این کشــور تولید و تامین کننــد‪ ».‬وی ضمن‬ ‫تشریح مشــارکت‌های بین‌المللی ایران‌خودرو در دوران‬ ‫دولت تدبیــر و امید اظهار داشــت‪« :‬طبق فرمایشــات‬ ‫مقــام معظم رهبری‪ ،‬بــا تکیه بر تــوان داخلی و نیروی‬ ‫کار جوانان کشــور‪ ،‬تولیــد در ایران‌خودرو را به ســمت‬ ‫تولید ایرانــی و برند ایرانی هدایــت می‌کنیم‪ ».‬یکه‌زارع‬ ‫با اشــاره به این‌که ســاخت داخل ‪ 70‬درصد از قطعات و‬ ‫صادرات ‪ 30‬درصدی محصوالت مشــترک‪ ،‬خط قرمز‬ ‫درحاشیه ‪...‬‬ ‫مشــارکت‌های ایران‌خودرو با طرف‌های خارجی است‪،‬‬ ‫خاطر نشــان ساخت‪« :‬انتقال دانش و فن آوری تولید از‬ ‫دیگر موارد قراردادهای بین‌المللی ایران‌خودرو اســت و‬ ‫بازار بزرگ ایران را بدون آورده جدید از دســت نخواهیم‬ ‫داد‪ ».‬یکــه‌زارع تاکیــد کــرد‪« :‬ایران‌خودرو خــود را در‬ ‫قبال مشــتری مســوول و متعهد می‌داند تــا خودرو را با‬ ‫تکنولــوژی روز تولید کرده و بــا کیفیت مطلوب و قیمت‬ ‫مناســب در اختیار مشــتری قرار دهد‪ ».‬وی با بیان این‬ ‫که قطعه‌ســازی کشــور در معرض فرسودگی قرار دارد‪،‬‬ ‫این صنعت را اشــتغال‌زا خواند و ضمن ضروری دانستن‬ ‫سرمایه گذاری جدید برای نوسازی خطوط قطعه‌سازان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ 80«:‬درصد از کیفیــت خودرو مربوط‬ ‫به قطعــات به کار رفته در آن اســت که در چهار ســال‬ ‫اخیــر جهــش کیفــی قابل مالحظــه‌ای در ایــن بخش‬ ‫داشته‌ایم‪ ».‬یکه‌زارع در ادامه خواستار توجه و حمایت از‬ ‫خروج خودروهای فرسوده شد و اظهار داشت‪«:‬در سال‬ ‫گذشــته با حمایت‌های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪50‬‬ ‫هزار دســتگاه تاکســی را از شــبکه حمــل و نقل خارج‬ ‫کردیــم کــه ادامه این رونــد و خروج ‪ 57‬هزار دســتگاه‬ ‫نیازمند توجه و حمایت ویژه و تخصیص بودجه مناســب‬ ‫از ســوی مجلس شورای اسالمی اســت‪ ».‬وی از طرح‬ ‫موضــوع واردات خودروهــای تجاری به جای ســرمایه‬ ‫گذاری برای خروج فرســوده‌ها انتقاد کرد و گفت‪« :‬باید‬ ‫بســتر حمایت از قــوای محرکه خودروهــای تجاری در‬ ‫کشور فراهم شود‪».‬‬ ‫دکترعلــی الریجانــی ‪،‬رییــس مجلس‬ ‫شورای اســامی‪‌ ،‬دکترشــریعتمداری ‪،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‪ ،‬رییس کمیســیون‬ ‫صنایــع مجلــس و جمعــی از قطعه‌ســازان و‬ ‫مدیران ارشــد گــروه صنعتــی ایران‌خودروبا‬ ‫حضــور در این گــروه صنعتی از ســالن‌های‬ ‫بدنه‌سازی خلیج فارس‪ ،‬سالن پرس ‪ ،3‬سالن‬ ‫موتورســازی ‪ ،3‬ســالن مونتاژ و مرکز طراحی‬ ‫و توســعه محصــوالت جدیــد بازدیدکردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در این بازدید خــط تولید دنا پالس‬ ‫توربوشارژر و پژو‪ 207‬صندوق داراتوماتیک به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫عکاســان و تصویر برداران شــبکه‌های‬ ‫مختلف خبری به ثبت این واقعه تاریخ ساز در‬ ‫ایران‌خودرو پرداختنــد‪ .‬همچنین خبرنگاران‬ ‫رســانه‌های داخلی و خارجی خبرهای خودرا‬ ‫ازطریــق تلگــرام بــه رســانه‌های مــورد نظر‬ ‫مخابره کردند‪.‬‬ ‫رییس مجلس شــورای اسالمی برروی‬ ‫در موتــور خودروی دنا پالس توربو یادگاری با‬ ‫این مضمون نوشت‪«:‬به عزیزان فعال در تولید‬ ‫دنا پالس توربوتبریــک می‌گویم‪ .‬امیدوارم در‬ ‫این مسیر شاهد نوآوری‌های دیگر باشیم‪».‬‬ ‫پخــش کلیــپ بازدیــد رییــس مجلس‬ ‫شورای اســامی و هیات همراه از سالن‌های‬ ‫تولیدی ایران‌خودرو مورداســتقبال حاضران‬ ‫درمراســم قــرار گرفت کــه از ابتــکارات برو‬ ‫بچه‌های صدا و سیمای ایران‌خودرو بود‪.‬‬ ‫این برنامه به صورت زنده از شــبکه خبر‬ ‫سیما پخش شد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪11‬‬
‫نقشه خبر جهانی‬ ‫‪48912‬‬ ‫جیـلی‬ ‫جامپ!‬ ‫آسیا‬ ‫سبزترین خودروسازان‬ ‫تویوتا به‌عنوان سبزترین خودروساز جهان معرفی شد‪ .‬هفته‌نامه‬ ‫نیوزویــک در ارزیابی ســاالنه خود ســبزترین شــرکت‌های جهان‬ ‫را معرفــی کــرد و در میــان ‪ ۵۰۰‬شــرکت جهان‪ ،‬تویوتــا به‌عنوان‬ ‫ســبزترین خودروساز توانست در جایگاه شــانزدهم قرار بگیرد‪ .‬در‬ ‫این رتبه‌بندی‪ ،‬شــرکت‌ها براســاس عواملی نظیر مصرف انرژی‪،‬‬ ‫مصــرف آب و ســطح تولید پســماندها ارزیابی می‌شــوند‪ .‬در میان‬ ‫خودروســازان‪ ،‬دایملر آلمان با قرار گرفتن در جایگاه چهل و پنجم‬ ‫در کل ‪ ۵۰۰‬شــرکت جهان‪ ،‬دومین خودروســاز ســبز جهان لقب‬ ‫گرفت‪ .‬هیوندای نیز در رتبه ‪ ۶۸‬قرار گرفت و ســومین خودروســاز‬ ‫سبز جهان شناخته شد‪.‬‬ ‫فراخوان کیا و هیوندای‬ ‫کیــا و هیونــدای بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار دســتگاه از تولیدات خود را‬ ‫در آمریــکا فراخواندند‪ .‬این فراخــوان تنها خودروهای کامپکت را‬ ‫شــامل می‌شود و دو خودروســاز کره جنوبی از مالکان خودروهای‬ ‫النترا مــدل ‪ ۲۰۱۳‬و ‪ ۲۰۱۴‬و نیز کیــا فورته‌های مدل‌های ‪۲۰۱۲‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۴‬خواســتند به مراکز خدماتی تعیین‌شــده مراجعه کنند‪ .‬این‬ ‫فراخــوان به‌دلیل «نقص فنی چراغ ترمز» انجام می‌شــود‪ .‬اجرای‬ ‫فراخوان هیوندای ‪ ۳۰‬ژانویه و فراخوان کیا هشتم فوریه سال آینده‬ ‫میالدی آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫جیلی جامپ‬ ‫هلدینگ جیلی‪ ،‬بخشــی از سهام دایملر‪‌،‬شرکت مادر برندهای‬ ‫مرســدس بنز و اســمارت را خریداری می‌کند‪ .‬طی این معامله سه‬ ‫تــا پنج درصد از کل ســهام دایملر به ارزش بیــش از چهار میلیارد‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫یورو به جیلی واگذار می‌شــود‪ .‬در صورت نهایی شدن این قرارداد‪،‬‬ ‫جیلی به دومین یا ســومین ســهام‌دار عمده دایملــر تبدیل خواهد‬ ‫شــد‪ .‬کویت ‪ ۶/۸‬درصد و اتحاد رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیشی‪-‬آلیانس‬ ‫هم ‪ ۳/۱‬درصد از ســهام دایملر را در اختیار دارند‪ .‬هلدینگ جیلی‬ ‫هم‌اکنون مالکیت شرکت خودروسازی ولوو را نیز در اختیار دارد و‬ ‫نیمی از ســهام خودروسازی پروتون و ‪ ۱۵‬درصد از سهام لوتوس را‬ ‫نیز خریداری کرده است‪.‬‬ ‫خودروی برقی لوکس چینی‬ ‫شــرکت تولیدکننــده خودروهای برقی نیو نخســتین محصول‬ ‫خود را به بازار عرضه کرد‪.‬‬ ‫نخستین محصول نیو‪ ،‬یک خودروی شاسی‌بلند برقی است که‬ ‫پس از هر شــارژ کامل می‌تواند مســافت ‪ ۵۰۰‬کیلومتر را بپیماید و‬ ‫شــتاب صفر تا ‪ 100‬آن ‪ ۴/۴‬ثانیه است‪ .‬این خودرو که «ای‌اس‪»۸‬‬ ‫نــام دارد‪ ،‬با قیمت پایه ‪ ۴۴۸‬هــزار یوآن (معادل با‪ ۶۷  ‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫دالر) در بازار چین به فروش می‌رسد‪ .‬قیمت این خودرو در مقایسه‬ ‫با رقیبانی چون «مدل ایکس» تسال و «ایکس ‪ »۵‬ب‌ام‌و مناسب‌تر‬ ‫است‪.‬نیو پیش‌تر با نام «خودروی برقی آینده» شناخته می‌شد‪.‬‬ ‫برنامه هیوندای برای خودروهای برقی‬ ‫هیوندای برای تسخیر بازار خودروهای برقی در ‪ ۱۰‬سال آینده‬ ‫آماده می‌شــود‪ .‬لی‌کی‌سانگ یکی از مدیران ارشد هیوندای گفت‪:‬‬ ‫«اگرچه هیوندای در پیوســتن به جمــع تولیدکنندگان خودروهای‬ ‫برقی تاخیری ســه ســاله داشــت‪ ‌،‬اما قصد داریم پیش‌تــازان این‬ ‫حرکــت را ســایه به ســایه تعقیب کنیــم‪ ».‬هیوندای قصــد دارد تا‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۵‬الاقل ‪ ۳۸‬مدل خــودروی جدید تولید کنــد که منبع‬ ‫انرژی‌شان پیل‌های سوختی هیدروژنی است‪.‬‬
‫اروپا‬ ‫شاسی‌بلند برقی مینی‬ ‫مینــی دومین محصــول شاســی‌بلندش را روانه‬ ‫بازار خواهد کرد‪ .‬این مدل شاســی‌بلند یک خودروی‬ ‫برقی خواهد بود‪ .‬مینی زیرمجموعه انگلیســی ب‌ام‌و‬ ‫به شــمار می‌آید و قصد دارد با ارایه یک مدل جدید‪،‬‬ ‫بر موج استقبال خریداران اروپایی از شاسی‌بلندهای‬ ‫کوچک ســوار شــود‪ .‬گفته می‌شــود پلتفرم ســاخت‬ ‫شاســی‌بلند برقی مینــی‪ ،‬برخــی قابلیت‌های اصلی‬ ‫پلتفــرم «یو‌کــی‌ال» ب‌ام‌و را نیــز دارا خواهــد بود‪.‬‬ ‫شاســی‌بلند کوچــک مینــی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫انصراف از فروش دوکاتی‬ ‫آاودی از فــروش برنــد دوکاتی منصرف شــد‪،‬‬ ‫پیش‌تر اعالم شــده بود کــه آاودی قصد دارد‪ ،‬برند‬ ‫دوکاتی و رنک را به‌منظور تامین هزینه‌های کاهش‬ ‫آالیندگــی محصوالتش به فروش برســاند‪ .‬آاودی‬ ‫اعالم کرده اســت تا ســال ‪ ۲۰۲۵‬به تولید ‪ ۶۰‬مدل‬ ‫از محصــوالت درون‌ســوز خود ادامــه خواهد داد‪.‬‬ ‫کاهش ســطح آالیندگی ایــن خودروهــا هزینه‌ای‬ ‫بالغ‌بــر ‪ ۱۰‬میلیارد یــورو بــر آاودی تحمیل خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬آاودی بیــش از نیم میلیــارد یــورو نیز برای‬ ‫آمــوزش کارکنانش درخصــوص فن‌آوری‌های روز‬ ‫خودرو صرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫موتور مشترک رنو‪ -‬دایملر‬ ‫رنو اعالم کرد‪ ،‬موتور بنزین‌سوزی که با همکاری‬ ‫شــرکت دایملر به‌طور مشــترک طراحــی کرده‌اند‪،‬‬ ‫ســال آینــده در برخی از مدل‌های رنو بــه کار گرفته‬ ‫خواهد شــد‪ .‬در این موتور توربوشارژر ‪ ۱/۳‬لیتری از‬ ‫سامانه اینجکشــن موتور به‌صورت مستقیم استفاده‬ ‫شــده اســت‪ .‬رنو انتظار دارد در اروپا شاهد تقاضای‬ ‫فراخوان دولتی درآلمان‬ ‫بیش‌تری برای خودروهای بنزین‌ســوز باشد‪ .‬برنامه‬ ‫ســازمان‌های نظارتــی آلمــان پرچم‌دار شاســی‬ ‫استراتژیک رنو نیز نشان‌دهنده کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫‌بلندهــای فولکس‌واگــن را بــه خاطــر مشــکالت‬ ‫عرضه خودروهای دیزلی در اروپاست‪.‬‬ ‫آالیندگــی فراخواندند‪ .‬ســازمان حمل‌و‌نقل موتوری‬ ‫رونق بازار سوپر اسپرت‌ها‬ ‫فــراری به‌دلیــل افزایش فــروش خودروهای آلمان اعالم کرد‪ ،‬بیش از ‪ ۵۷‬هزار دســتگاه توارگ‬ ‫ســوپر اســپرت قصــد دارد تولید خــود را افزایش در مــاه جاری بایــد به مراکــز تعیین شــده مراجعه‬ ‫دهد‪  .‬این خودروســاز ایتالیایی که در سال ‪ ۲۰۱۶‬کننــد‪ .‬تقریبا نیمی از این خودروها در کشــور آلمان‬ ‫از مجموعه فیات کرایسلر جدا شد‪ ،‬اکنون تصمیم تولید شــده‌اند‪ .‬توارگ که یکی از مدل‌های محبوب‬ ‫دارد بــه رکورد تولیــد ‪ ۹‬هزار دســتگاه خودرو در فولکس‌ واگن به‌شــمار می‌آید‪ ،‬از یــک موتور توربو‬ ‫ســال برســد‪ .‬به این ترتیب فراری یک سال زودتر شارژرســه لیتــری دیزلی بهــره می‌برد و اســتاندارد‬ ‫از موعــد پیش‌بینی شــده‪ ،‬اهداف خــود را محقق یورو‪ ۶‬را نیز کســب کرده اســت‪ .‬مسووالن سازمان‬ ‫حمل‌و‌نقــل موتوری آلمــان می‌گویند ابــزار تخلفی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ایــن خودروهــا نصب شــده اســت کــه در طول‬ ‫برنامه‌های مارچیونه‬ ‫ســرجیو مارچیونــه‪ ،‬مدیــر فــراری‪ ،‬برنامه‌های آزمایش‌هــای آالیندگــی میــزان گازهــای ســمی‬ ‫متعددی برای گســترش کسب‌و‌کار این شرکت دارد خروجی را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫آمریکا‬ ‫سدان‌های فورد‬ ‫که طرح جنجالی تولید نخســتین مدل شاســی‌بلند‬ ‫فراری نیز از جمله این برنامه‌هاست‪ .‬طبق برنامه‌های‬ ‫مارچیونه‪ ،‬سود عملیاتی فراری در سال ‪ ۲۰۲۲‬از مرز‬ ‫دو میلیــارد یورو خواهــد گذشــت‪ .‬در ماه‌های اخیر‬ ‫تقاضای بــازار برای تولیدات فــراری افزایش یافته‪،‬‬ ‫به‌طوری که هم‌اکنون اغلــب خریداران باید بیش از‬ ‫یک ســال در انتظار تحویل خودروی ســفارش داده‬ ‫شده بمانند‪.‬‬ ‫فوردموتــور تولیــد ســدان‌های ســایز متوســط را از مکزیک‬ ‫و اســپانیا بــه چین منتقل خواهــد کرد‪ .‬فورد بــه تامین‌کنندگان‬ ‫قطعــات خود اعالم کرده اســت تا ســال ‪ ۲۰۲۰‬تولید مدل‌های‬ ‫فیــوژن و موندیو به‌طور کامــل به چین منتقل خواهد شــد‪ .‬جیم‬ ‫هکــت‪ ،‬مدیرعامل فورد‪ ،‬در راســتای کاهش هزینــه‌ قصد دارد‬ ‫در بازارهــای اروپایــی و آمریکایــی تنهــا بر فــروش خودروهای‬ ‫شاسی‌بلند متمرکز شود‪.‬‬ ‫وانت جدید سیلورادو‬ ‫سیلورادو در میان پرفروش‌ترین خودروهای آمریکا جایگاه دوم‬ ‫را بــه خود اختصاص داده اســت و پرفروش‌ترین محصول جنرال‬ ‫‌موتورز به‌شــمار می‌آید‪ .‬شــورولت و فورد بازار وانت‌ها را در آمریکا‬ ‫در اختیار دارند‪ .‬وانت‌ها ســودآورترین محصوالت هر دو شــرکت‬ ‫محســوب می‌شــوند‪ .‬ســیلورادوی جدید شــورولت در نمایشــگاه‬ ‫خودروی دیترویت در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪13‬‬
‫گزارش ویژه‬ ‫به بهانه پنجم دی ماه‪ ،‬دوازدهمین سال‌روز تاسیس ایران‌خودرو خراسان‬ ‫‪48914‬‬ ‫یک تجربه موفق‬ ‫محسن بذری‬ ‫شــرکت ایران‌خودروی خراســان در‪60‬کیلومتری جاده مشهد به نیشــابور و در مسیر جاده ابریشم‪،‬‬ ‫در منطقه‌ای به نام شــهر جدید بینالود قرار دارد‪ .‬با توجه به رویکرد حذف سوبســید انرژی‪ ،‬موقعیت‬ ‫جغرافیایی ویژه ســایت ایران‌خودرو خراسان که در محل تقاطع خطوط ریلی و جاده‌ای شرق کشور‬ ‫واقع شــده‪ ،‬مزیت‌های ناشی از کوتاه شدن مسیر تا بندرعباس(‪800‬کیلومتر کاهش مسافت نسبت‬ ‫به مســیرهای قبل)‪ ،‬قرار گرفتن در مســیر ترانزیت کاال به آســیای میانه و افغانستان و قرارگرفتن‬ ‫در مرکز جمعیتی شــرق کشــور‪ ،‬مزیت‌های لجستیکی مناســبی برای بازارهای داخلی و صادراتی‬ ‫فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫ایران‌خودروخراسان با مشارکت و حمایت از ایجاد کارخانه‬ ‫خودروسازى و اتخاذ راهبرد استقرار مجموعه‌سازان در شعاع‬ ‫عملیاتى حداکثر ‪60‬کیلومترى سایت تولیدى‪ ،‬موجب انتقال‬ ‫بخش قابل توجهــى از تولید مجموعه هایى مانند صندلى‪،‬‬ ‫داشبورد‪ ،‬مجموعه باک‪ ،‬رام و فرمان‪ ،‬رینگ و الستیک و‪...‬‬ ‫به استان شــده است‪ .‬از طرفی این شرکت‪ ،‬محور اقتصاد و‬ ‫عامل اسکان مولد جمعیت سرریز مشهد در قالب شهر جدید‬ ‫اقمــارى بینالود(با پیش بینى جمعیت‪113‬هزارنفر) اســت‪.‬‬ ‫رویکرد اسکان این گونه‪ ،‬شرایط پایدارى را براى جلوگیرى‬ ‫از رشد بى رویه شهرهاى بزرگ فراهم مى آورد‪.‬‬ ‫تاکنــون بــراى تامیــن مســکن بیــش از‪500‬نفــر از‬ ‫پرســنل شــرکت در شــهر جدید بینالــود اقــدام و ‪20‬درصد‬ ‫از شــاغالن و خانــواده آنــان در ایــن شــهر و روســتاها‬ ‫و شــهرک‌های اطــراف کارخانــه ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی ویژه ســایت ایران‌خودروخراســان که در‬ ‫محل تقاطع خطوط ریلی و جاده‌ای شــرق کشــور واقع شده‬ ‫است‪ ،‬مزیت‌های ناشی از کوتاه شدن مسیر تا بندرعباس(‪800‬‬ ‫کیلومترکاهشمسافتنسبتبهمسیرهایقبل)‪،‬قرارگرفتن‬ ‫در مسیر ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان و قرار گرفتن‬ ‫در مرکز جمعیتی شرق کشور‪ ،‬مزیت‌های لجستیکی مناسبی‬ ‫برای بازارهای داخلی و صادراتی فراهم آورده است‪.‬‬ ‫اســتقرار و تمرکــز تامین کنندگان در مجاورت ســایت‬ ‫ایران‌خودروخراســان‪ ،‬بــه منظور مدیریــت بهینه زنجیره‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫تامین‪ ،‬کاهش‪ JIT‬هزینه‌ها و بهبود کیفیت از طریق ایجاد‬ ‫خوشــه‌های صنعتى و به کارگیرى سیستم‌های کانبان‪ ،‬از‬ ‫دیگر مزیت‌های قابل اعتنا در ایران‌خودروخراسان است‪.‬‬ ‫تســهیل در فرایند تولیــد دانش از طریــق ایجاد مراکز‬ ‫آزمایشگاهی‪ ،‬تحقیقاتى‪ ،‬پژوهشى و آموزش در جوار سایت‬ ‫تولیدى‪ ،‬یکی دیگر از نقاط قوت سایت خراسان است‪.‬‬ ‫برخــورداری از حمایت‌هــای دولــت در ایجــاد شــهر‬ ‫مســکونى صنعتى بینالــود براى اســتقرار بیــش از ‪100‬‬ ‫هزارنفــر‪ ،‬با محوریــت صنعت خودرو و نیــز بهره گیرى از‬ ‫مزیت اســتراتژیک منطقه که در حد فاصل تقاطع خطوط‬ ‫ریلى و جاده اى شرق کشور قرار گرفته (مرکزیت لجستیکى‬ ‫شرق کشور) و توسعه این مزیت با احداث گمرک تخصصى‬ ‫و مدیریــت حمل ترکیبى محموله‌های داخلى و ترانزیتى از‬ ‫دیگر مزیت‌های رقابتی ایران‌خودروخراسان است‪.‬‬ ‫وضعیت اشتغال‬ ‫با تاســیس شــرکت ایران‌خــودرو خراســان در منطقه‬ ‫بینالود و رونق اشــتغال‪ ،‬روند مهاجرت ســاکنان منطقه به‬ ‫شهرهای بزرگ کاهش یافت و بسیاری از اهالی منطقه که‬ ‫مهاجرت کرده بودند به منطقه بازگشــتند و در شهرک‌های‬ ‫مسکونی اطراف شرکت ساکن شدند‪ .‬در حال حاضر شرکت‬ ‫ایران‌خودرو خراســان با اســتخدام پنج هزار نفر نیروی کار‬ ‫مستقیم و هفت هزار نفر غیر مستقیم سهم بزرگی از اشتغال‬ ‫اســتان را به خود اختصاص داده است به طوری که بخش‬ ‫عظیمی از تولیدات بیش از ‪ 20‬شرکت قطعه‌سازی استان در‬ ‫ایران‌خودرو خراسان مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وضعیت تولید از ابتدا تا کنون‬ ‫ایران‌خودرو خراســان در ســال ‪ 1383‬تنها با تولید ‪47‬‬ ‫دســتگاه خودرو کار خود را آغاز کرد و توانســت در ســال‬ ‫‪ 88‬با تولید بیش از ‪ 111‬هزار دســتگاه‪ ،‬بیش‌تر از ظرفیت‬ ‫اســمی خود تولیدکند‪ .‬از ســال ‪ 1393‬با تعریف پروژه‌های‬ ‫افزایش ظرفیت‪ ،‬رکوردهای تولید هر ســال شکسته شد و‬ ‫در ســال ‪ 1395‬با تولید ‪ 141‬هزار دستگاه انواع پژو ‪،405‬‬ ‫سوزوکی گراند ویتارا و هایما اس ‪ ،7‬توانست با تولید روزانه‬ ‫‪550‬دستگاه در روز رکوردی کم نظیر به ثبت رساند‪ .‬طبق‬ ‫اهداف پــروژه افزایش ظرفیــت‪ ،‬تولید روزانه در شــرکت‬ ‫ایران‌خودرو خراســان باید تا پایان سال ‪ 96‬به‪ 700‬دستگاه‬ ‫در روز (بــا ترکیب ‪ 600‬پــژو ‪ ) SUV 100 +‬و در نیمه دوم‬ ‫سال ‪ 1397‬نیز با تجهیز خطوط تولید به عدد ‪ 750‬دستگاه‬ ‫در روز برســد‪ .‬تولیدات ایران‌خودرو خراســان تا نیمه سال‬ ‫‪ 1396‬به طور متوســط ‪ 25‬درصد از مجموع تولیدات گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫محصوالت‬ ‫سوزوکی گراند ویتارا‬ ‫ســوزوکی گراند ویتارا بــه عنوان نخســتین محصول‬ ‫‪ SUV‬گــروه صنعتــی ایران‌خــودرو از ســال ‪ 1384‬در‬ ‫ایران‌خودرو خراسان آغاز و تا به امروز تولید آن همراه با به‬ ‫روز آوری کیفی و مدل‌های مختلف همچون ارتقای قدرت‬ ‫موتور از ‪ 2000‬ســی سی به ‪ 2400‬ســی سی‪ ،‬تولید مدل‬ ‫‪ FACE LIFT‬با تجهیــزات ایمنی‪ ،‬رفاهی و عملکردی‬ ‫بیش‌تر و کیفیت باالتر در سایت خراســان ادامه دارد‪ .‬این‬ ‫خودرو از ابتدای تولید در ســایت خراسان همواره در صدر‬ ‫جدول کیفی تولیدات داخل بوده است‪.‬‬ ‫هایما ‪ S7‬و ‪S7‬توربوشارژر‬ ‫با توجه به این که شرکت ایران‌خودرو خراسان به عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین شرکت اقماری گروه صنعتی ایران‌خودرو‪ ،‬تجربه‬ ‫تولیــد خودروهای ‪ SUV‬با شــرکای خارجــی را دارا بود‪،‬‬ ‫با بررســی کارشناســان و متخصصان‪ ،‬تولید محصول ‪S7‬‬
‫شــرکت هایما به ایران‌خودروخراسان محول شد و در یک‬ ‫پروســه ‪ 9‬ماهه این محصول در ســایت خراسان تولید و به‬ ‫عنوان دومین شاسی بلند تولیدی گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫در ســال ‪ 1394‬وارد بازار شــد‪ .‬با توجه به نیاز ســنجی بازار‬ ‫داخلــی‪ ،‬تولید مدل توربوشــارژر هایمــا ‪ S7‬نیــز از مرداد‬ ‫‪ 1395‬درخطوط تولید ایران‌خودرو خراسان آغاز شد‪ .‬هر دو‬ ‫محصول در اولین ارزیابی خود از ســوی ســازمان کنترل و‬ ‫بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران در کالس قیمتی ‪ 75‬تا‬ ‫‪100‬میلیون تومانی سه ستاره کیفی کسب کرده اند‪.‬‬ ‫هایما ‪ S5‬توربوشارژر‬ ‫پس از اســتقبال مشــتریان از دو خودروی شاسی بلند‬ ‫هایما‪ ،‬خودروی کراس اوور شــرکت هایما با نام‪ S5‬که از‬ ‫طراحی روز دنیا و امکانات ایمنی و رفاهی باالیی برخوردار‬ ‫اســت در برنامه تولید ایران‌خودرو خراســان قــرار گرفت‪.‬‬ ‫این خودرو در شــهریور ســال ‪1396‬در مشهد معرفی شد‬ ‫و هم‌زمــان با دوازدهمین ســالگرد تاســیس ایران‌خودرو‬ ‫خراسان تولید انبوه آن در سایت خراسان آغاز شد‪.‬‬ ‫پژو ‪405‬‬ ‫در گــروه صنعتــی ایران‌خــودرو‪ ،‬پــژو ‪ 405‬به صورت‬ ‫انحصاری در شــرکت ایران‌خودروخراسان تولید می‌شود‪.‬‬ ‫تولید این محصول از ابتدای تاسیس ایران‌خودرو خراسان‬ ‫آغاز شد‪ .‬مدل‌های دوگانه ســوز و ‪ SLX‬با داشبورد جدید‬ ‫جزو پر تیراژترین تولیدات است‪.‬‬ ‫مسوولیت‌های اجتماعی‬ ‫ایران‌خــودرو خراســان بــا توجــه بــه قــرار گرفتن در‬ ‫منطقه‌ای خاص از نظر زیســت محیطــی و از طرفی دیگر‬ ‫وجــود بحران‌هــای آب و آلودگی‌هــای زیســت محیطی‬ ‫حفظ و صیانت از منابع زیست محیطی را همواره سرلوحه‬ ‫اهداف خود قرار داده از این رو بر اساس خط مشی خود به‬ ‫مدیریت مصرف منابع و انرژی توجه جدی داشته و رعایت‬ ‫به‌کارگیری استانداردهای ملی را همواره مالک عمل خود‬ ‫قرار داده است‪ .‬به همین منظور در مراحل طراحی و احداث‬ ‫خطوط تولیدی و یوتیلیتی سایت خراسان از فن‌آوری‌های‬ ‫نوین دوست‌دار محیط زیســت نظیر استفاده از موتورهای‬ ‫دارای استاندارد یورو ‪ ،4‬سیستم‌های ‪Air Purification‬‬ ‫و ‪ Oil Separator‬در ســالن رنــگ و فــن‌آوری نویــن‬ ‫بیوراکتور غشــایی در تصفیه فاضالب اســتفاده شده است‬ ‫تا از حصول اهداف توســعه پایدار اطمینان حاصل شــود‪.‬‬ ‫هم چنین مجموعه اقدامات انجام شــده در بهینه‌ســازی‬ ‫مصــرف انرژی در بخش‌های آب‪ ،‬گاز و برق ســبب بهبود‬ ‫قابل توجهی در عملکرد زیست محیطی شرکت شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر شرکت ایران‌خودرو‬ ‫خراسان با استخدام پنج هزار نفر‬ ‫نیروی کار مستقیم و هفت هزار نفر‬ ‫غیر مستقیم سهم بزرگی از اشتغال‬ ‫استان را به خود اختصاص داده‬ ‫است به طوری که بخش عظیمی‬ ‫از تولیدات بیش از ‪ 20‬شرکت‬ ‫قطعه‌سازی استان در ایران‌خودرو‬ ‫خراسان مورد استفاده قرار می‌گیرد‬ ‫اسمز معکوس ‪ )RO‬است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1394‬بــا بهره برداری پروژه اســتحصال آب‬ ‫صنعتی از پساب شرکت ایران‌خودرو خراسان‪ ،‬روزانه ‪800‬‬ ‫مترمکعب پساب شرکت به چرخه تولید بازگردانده شد که‬ ‫به همین مقدار نیاز شرکت به برداشت از آب‌های زیر زمینی‬ ‫را کاهش داد‪.‬‬ ‫دفع پسماند سالن رنگ‬ ‫لجن رنگ تولیدی در سالن رنگ ایران‌خودرو خراسان‬ ‫به علت وجود مواد خطرناک دارای پتانسیل آلودگی باالیی‬ ‫است و دفع آن نیازمند تمهیدات خاصی است‪ .‬با بررسی‌ها‬ ‫و تالش‌های کارشناسان ایران‌خودرو خراسان‪ ،‬این مواد در‬ ‫فرآیندی بی‌خطرسازی شده و پس از انجام مراحل فرآوری‬ ‫به کف پوش و دیوارپوش‌های ســاختمانی تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫این محصوالت پس از آزمایش‌های زیست محیطی فراوان‬ ‫توسط ســازمان محیط زیست‪ ،‬بی‌خطر اعالم شده است و‬ ‫امکان اســتفاده آن در معابر و مکان‌هــای عمومی فراهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صرفه جویی آب در سالن رنگ‬ ‫در ایران‌خودرو خراسان در گذشته به ازای هر بدنه ‪2.5‬‬ ‫لیتر آب مصرف می‌شــد‪ .‬با توجه به رویکرد زیست محیطی‬ ‫شــرکت و در راســتای حرکت به ســمت مســوولیت‌های‬ ‫اجتماعی در صرفه جویی آب‪ ،‬تصمیم برآن شد تا حد ممکن‬ ‫مصرف آب در سالن رنگ به حداقل برسد از این رو نواحی و‬ ‫فرآیندهای پرمصرف آب در سالن رنگ که خطوط ‪ PT‬و ‪ED‬‬ ‫بودند شناســایی و نسبت به چگونگی کاهش مصرف آب در‬ ‫آن‌ها بررسی‌های فراوانی صورت گرفت‪ .‬با اجرای این پروژه‬ ‫مصرف آب در ســالن رنگ سایت خراســان با کاهش ‪0.8‬‬ ‫به‪ 1.7،‬مترمکعب به ازای هر بدنه رسید که با توجه به برنامه‬ ‫تولید ‪ 160‬هزار دســتگاه در سال ‪ 1396‬به میزان ‪ 128‬هزار‬ ‫مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی می‌شود‪.‬‬ ‫سایت نگه‌داری و پرورش آهوی ایرانی‬ ‫شرکت ایران‌خودرو خراسان در راستای حفاظت ازمحیط‬ ‫زیســت و حیوانات در معــرض انقراض‪ ،‬به تاســیس و بهره‬ ‫برداری از ســایت نگه‌داری و پرورش آهــوی ایرانی در محل‬ ‫شرکت اقدام کرد‪ .‬این پروژه از فروردین ماه ‪ 1395‬آغاز و پس از‬ ‫جلساتمتعددباسازمانحفاظتاز محیطزیست‪،‬تفاهم‌های‬ ‫اولیــه انجام و اقدامات الزم جهت رعایت اســتانداردها و اخذ‬ ‫مجوزهای الزم انجام شد‪ .‬در مهر ماه سال ‪ 1395‬با رها‌سازی‬ ‫یک جفت آهوی ایرانی به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫افتخارات‬ ‫تولید بیش از یک میلیون دستگاه انواع خودروی سواری‬ ‫و تحقــق تولید بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری شــرکت‬ ‫(‪ 100‬هزار دســتگاه در ســال) ‪،‬قرارگرفتن درفهرســت ‪10‬‬ ‫شرکت پیشروی کشــور براساس ارزیابی ســازمان مدیریت‬ ‫صنعتی کشور در سال ‪،1388‬قرارداشتن مداوم در فهرست‬ ‫‪ 100‬شرکت برترکشور در ســال ‪ ،1388‬سودآورترین و بهره‬ ‫ورترین شرکت در بین ‪ 130‬شرکت گروه صنعتی ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫دریافت لوح اشتهار در سرآمدی منابع انسانی گروه صنعتی در‬ ‫سال‌های ‪ 1391‬و ‪ ،1394‬دریافت تقدیرنامه سه ستاره جایزه‬ ‫ملی تعالی منابع انسانی در سال ‪ ،1395‬واحد نمونه صنعتی‬ ‫استان خراسان رضوی درسال‌های ‪،96،95،94،93‬عنوان‬ ‫واحد نمونه اســتان در جشنواره امتنان اداره کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سال‌های ‪96،95،94،93‬‬ ‫انتخاب به عنوان شــرکت برتر اســتان خراســان رضوی در‬ ‫جشنواره روز ملی صنعت و معدن در سال‌های ‪،96،95،94‬‬ ‫دریافــت لوح تقدیر از نخســتین مجمع ملی ســامت‪ ،‬اخذ‬ ‫تندیس برند برتر استان در پنجمین همایش برندینگ در سال‬ ‫‪،1396‬اخذ گواهی‌نامه‌های استاندارد ‪ 9001:2008 ISO‬و‬ ‫‪ 14001:2004 ISO‬و ‪ 18001:2007 OHSAS‬و ‪ISO‬‬ ‫‪50001:2011‬‬ ‫تصفیه خانه پساب صنعتی‬ ‫به منظــور حفظ و صیانت از محیط زیســت‪ ،‬شــرکت‬ ‫ایران‌خــودرو خراســان دارای دو تصفیــه خانه بــا فرایند‬ ‫الگون‌هــای بی‌هــوازی و هــوازی و فراینــد تصفیه نوین‬ ‫بیوراکتور غشــایی است بااجرای شــبکه انتقال فاضالب‪،‬‬ ‫پساب صنعتی خروجی از سالن رنگ پس از راه اندازی این‬ ‫سالن به این الگون‌ها منتقل شد‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در ســطح کشور شرکت ایران‌خودرو‬ ‫خراســان از فرآیند نوین بیوراکتور غشــایی بــرای تصفیه‬ ‫فاضالب صنعتی و بهداشــتی استفاده کرده است و پساب‬ ‫خروجی تصفیه خانه عالوه بر دارا بودن شــرایط استاندارد‬ ‫برای تخلیه به آب‌های ســطحی‪ ،‬واجد شرایط الزم برای‬ ‫تغذیه واحد‌های تصفیــه خانه آب صنعتی (با روش تصفیه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪15‬‬
‫فراسو‬ ‫مروری بر تحوالت صنعت خودرو در چین‬ ‫رونوشت برابر اصل!‬ ‫‪48916‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جمهــوری خلق چین یا ‪ PRC‬پر جمعیت‌ترین کشــور دنیا به حســاب می‌آید که در آن بیش از ‪ 1.4‬میلیارد نفــر زندگی می‌کنند و به لطف همین موضوع‬ ‫بزرگ‌ترین صادر کننده دنیا و دومین کشــور در زمینه حجم واردات لقب گرفته که به خوبی اقتصاد قدرتمند آن را نشــان می‌دهد‪ GDP .‬یا تولید ناخالص‬ ‫داخلی اسمی این کشور در سال جاری میالدی طبق برآوردهای صورت گرفته به بیش از ‪ 12‬تیلیارد دالر خواهد رسید تا حجم غیر قابل تصور درآمد‌های‬ ‫به دست آمده برای بیش‌تر شرکت‌های داخلی و خارجی حکم یک جزیره گنج را داشته باشد! اما در کنار صنایع مختلف‪ ،‬خودروسازی به خصوص در دهه‬ ‫اخیر به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد چین تبدیل شده به طوری که از سال ‪ 2008‬تاکنون باعث شده این کشور به تنهایی در راس هرم بزرگ‌ترین تولید‬ ‫کننده خودرو در تمام دنیا قرار گیرد‪ .‬در سال ‪ 2009‬تولید ساالنه انواع اتومبیل در چین به تنهایی از مجموع تولیدات سه غول اصلی این بازار یعنی اروپا‪،‬‬ ‫آمریکا و ژاپن فراتر رفت که دلیل اصلی آن به نیروی کار بســیار ارزان و سیاســت‌های حمایتی دولت در آن دوران باز می‌گردد‪ .‬چهار گروه خودروســازی‬ ‫اصلی شامل سایک موتور (‪ ،)SAIC Motor‬دانگ فنگ‪ ،‬فاو (‪ )FAW‬و چانگان در چین همواره سهم بزرگی از این بازار را در اختیار خود دارند ضمن‬ ‫این‌که به این فهرست باید شرکت‌های معروف دیگری مانند گروه خودروسازی پکن‪ ،‬برلیانس‪ ،BYD ،‬چری‪ ،‬جیلی‪ ،‬جک (‪ ،)JAC‬گریفت وال و گروه‬ ‫خودروسازی گوانجو را نیز افزود که در دل خود شرکت‌های کوچک بسیاری را می‌بینند‪ .‬در حالی که بیش‌تر خودروهای تولید شده در چین در بازار داخلی‬ ‫فوق العاده بزرگ آن به فروش می‌رسد‪ ،‬دیدگاه صادراتی چینی‌ها نیز روندی کاملا رو به رشد دارد به طوری‌که طبق آمار قبلی موجود‪ ،‬این رقم به حدود‬ ‫یک میلیون دستگاه در سال ‪ 2012‬رسیده بود‪.‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬
‫‪ 1928‬تا ‪1949‬‬ ‫اولین وســیله نقلیه موتوری که در چین تولید شــد در‬ ‫واقــع یک کامیون با نام «مینگ شــنگ» بود که توســط‬ ‫دانیــل اف مایــرز طراحی و نســخه پروتوتایــپ آن نیز در‬ ‫کارخانه لیانو نینگ واقع در شــنیانگ ســاخته شــد‪ .‬این‬ ‫کامیون در نهایت در ســال ‪ 1931‬بــه مرحله نهایی تولید‬ ‫رســید‪ ،‬اما هیچ‌گاه نتوانســت رســما به بازار عرضه شود‬ ‫چرا که تاسیســات آن مورد بمباران ژاپنی‌ها قرار گرفت!‬ ‫بــا این وجود در ســال ‪ 1932‬تیم فعــال در پروژه کامیون‬ ‫مینگ شــنگ خط تولید پیشــرانه‌های زغالــی خود را به‬ ‫راه انداختنــد کــه اتومبیل‌های تولید شــده بــر پایه آن به‬ ‫طور خاص در جنگ دوم این کشــور با ژاپن مورد استفاده‬ ‫فراوان داشــت‪ .‬در کنار این موارد برخــی منابع نیز وجود‬ ‫دارنــد که خبــر از طراحی یــک خودروی دیگر در ســال‬ ‫‪ 1937‬داده بودنــد هر چند که به واســطه ســایه جنگ تا‬ ‫سال ‪ 1943‬عمال خبری از تولید آن نبود و اطالعات مفید‬ ‫دیگری نیز از پروسه خودروســازی‌های دیگر در این بازه‬ ‫زمانی در دسترس نیست‪.‬‬ ‫چهار ضلع اصلی‬ ‫خودروسازی چینی‌ها‬ ‫در اختیار جنرال موتورز‬ ‫شانگهای یا همان سایک‪،‬‬ ‫دانگ فنگ‪ FAW ،‬و چانگان‬ ‫است هر چند که به تازگی‬ ‫گروه خودروسازی پکن یا‬ ‫‪ BAIC‬توانسته رده چهارم را‬ ‫در این مربع از آن خود کند‬ ‫‪ 1949‬تا ‪1980‬‬ ‫بــا کمی دقت بــه خوبــی می‌توان ردپای شــوروی‬ ‫ســابق را در صنعــت خودروی چین مشــاهده کرد‪ .‬در‬ ‫اوایــل دهه ‪50‬میالدی تولید خــودرو و قطعات در این‬ ‫کشــور با حجم بسیار پایین آغاز شــد و در نهایت تا ‪30‬‬ ‫ســال پس از آن به حدود ‪ 200‬هزار دســتگاه در سال‬ ‫رسید‪ .‬اما اوج شکوفایی خودروسازی در چین به اوایل‬ ‫دهــه ‪90‬میــادی برمی‌گردد که تنها در ســال ‪1992‬‬ ‫مجمــوع تولیــدات آن به بیش از یک میلیون دســتگاه‬ ‫بالغ شــد و این یعنی رشــد حدود ‪ 10‬برابری! در سال‬ ‫‪ 2000‬تولیــد خــودرو در چین مرز دو میلیون دســتگاه‬ ‫را نیز پشــت ســر گذاشت و یک ســال بعد هم زمان با‬ ‫ورود این کشــور به ســازمان تجارت جهانی (‪)WTO‬‬ ‫ســرعت رشــد خودروســازی نیز به یک باره بیش‌تر از‬ ‫قبل شــد‪ .‬حد فاصل ســال‌های ‪ 2002‬تــا ‪ 2007‬بازار‬ ‫خــودرو در چین به طور متوســط ‪ 21‬درصد گســترش‬ ‫یافت تا به عبارت ســاده‌تر هر سال یک میلیون دستگاه‬ ‫به میزان تولیدات قبل افزوده شــود‪ .‬در ســال ‪،2009‬‬ ‫چیــن ‪ 13.8‬میلیون دســتگاه اتومبیل تولیــد کرد که‬ ‫از ایــن تعداد هشــت میلیون دســتگاه بــه خودروهای‬ ‫ســواری‪ 3.4 ،‬میلیون دســتگاه به خودروهای تجاری‬ ‫و درصــد اندکی نیــز به بخش‌هــای نظامــی و دولتی‬ ‫اختصاص داشت تا به لطف این رکورد‪ ،‬ایاالت متحده‬ ‫آمریکا را از رده نخســت بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو‬ ‫به زیر بکشــاند‪ .‬یک ســال بعد‪ ،‬تولید و فروش اتومبیل‬ ‫در چین از مرز ‪ 18‬میلیون دســتگاه عبور کرد (شــامل‬ ‫‪ 13.76‬میلیون دستگاه خودروی سواری) تا در هر دو‬ ‫عدد یک رکورد جهانــی جدید از خود به جای بگذارد!‬ ‫در ســال ‪ 2014‬چین بــا تولید ‪ 23.7‬میلیون دســتگاه‬ ‫خــودرو به تنهایی ‪ 26‬درصــد از تولید تمام خودروهای‬ ‫جهــان را به دســت آورد تا تمــام رکوردهــای قبل در‬ ‫این مورد را جابــه جا کند‪ .‬همچنین طبق آمار منتشــر‬ ‫شــده در ســال ‪ 2009‬تعداد انواع خودروهای سواری‪،‬‬ ‫اتوبوس هــا‪ ،‬کامیون‌هــا و ون‌های ثبت شــده در این‬ ‫کشــور ‪ 62‬میلیون دســتگاه بــود و انتظــار می‌رود این‬ ‫عدد در ســال ‪ 2020‬به بیش از ‪ 200‬میلیون دســتگاه‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫پــس از اتمام جنگ و برگشــت آرامش به کشــور طی‬ ‫بیش از یک دهه یعنی از سال ‪ 50‬تا اواسطه دهه ‪ 60‬تعداد‬ ‫شرکت‌هایی که به ســاخت و مونتاژ خودرو دست می‌زنند‬ ‫به یــک باره افزایــش قابل توجهــی می‌یابــد‪ .‬گروه‌های‬ ‫نانجینگ‪ ،‬شــانگهای‪ ،‬جینان‪ ،‬پکن و در آخر دانگ فنگ‬ ‫اولین‌هــا در این بــازار به حســاب می‌آمدند تا نخســتین‬ ‫خــودروی تولیــد انبوه چینی‌هــا یعنی کامیــون جیفانگ‬ ‫‪ 30-CA‬را به دســت مشتریان برســانند‪ .‬رشد تقاضا در‬ ‫جامعــه پرجمعیت چین باعث شــده بود تا درخواســت‌ها‬ ‫برای کامیون‌ها بیش از هر چیز دیگری باشــد و به همین‬ ‫دلیل دومین تــراک دو و نیم تنی آن‌ها با کد ‪ NJ130‬که‬ ‫بر پایه کامیون ‪ 51-GAZ‬روســی طراحی شده بود روانه‬ ‫بازار شــد‪ ،‬اما اولیــن خودروهای ســواری چینی از اواخر‬ ‫سال ‪ 58‬میالدی تولید شدند تا شاهد عرضه مدل‌هایی از‬ ‫دانگ فنگ (‪ Hongqi (CA72( ،)CA71‬و شانگهای‬ ‫موتور (‪ )SH760‬باشیم‪.‬‬ ‫‪ 1980‬تا ‪1990‬‬ ‫طــی چند دهــه نخســت شــروع فعالیت‌هــای تولید‬ ‫خــودرو در چیــن‪ ،‬همان‌طور کــه گفته شــد خودروهای‬ ‫سواری درصد بســیار پایینی از مجموع تولیدات را به خود‬ ‫اختصــاص می‌دادنــد به طوری‌کــه تا ســال ‪ 1985‬تنها‬ ‫‪ 5200‬دســتگاه انواع سدان و هاچ بک از خط تولید خارج‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪17‬‬
‫فراسو‬ ‫شــدند‪ .‬اما هم‌زمان با روند خارج شــدن چیــن از دوران‬ ‫کمونیسم‪ ،‬حق مالکیت شخصی به رسمیت شناخته شد‪.‬‬ ‫ضمن این‌که دولت مانور وسیعی برای جذب سرمایه‌های‬ ‫خارجــی بــه راه انداخته بــود‪ .‬در کنار این موارد داســتان‬ ‫جالبی از کشــاورزی که توانسته بود یک خودرو برای خود‬ ‫خریداری کند نیز مزید بر علت شــد تا فروش خودروهای‬ ‫ســواری وارد مرحله جدیدی شــود‪ .‬البته از آن‌جایی که در‬ ‫آن زمــان تولیدات داخلی کفاف تقاضای بازار را نداشــت‬ ‫واردات‪ ،‬بیــش از ‪ 260‬درصد افزایــش یافت‪ .‬پیش از این‬ ‫دوران‪ ،‬شوروی ســابق عمده صادر کننده خودرو به چین‬ ‫به حســاب می‌آمد‪ ،‬اما از ســال ‪ 1984‬به بعد این ژاپنی‌ها‬ ‫بودنــد تا بــا جهش عجیــب از ‪ 10‬هزار و‪ 800‬دســتگاه‪،‬‬ ‫صادرات خود را به بیش از ‪ 85‬هزار دســتگاه برســانند به‬ ‫طوری‌کــه در اواســط ‪ ،1985‬چین پس از آمریکا رســما‬ ‫دومیــن بــازار بزرگ هدف شــرکت‌های ژاپنی محســوب‬ ‫می‌شــد‪ .‬تنها در همین ســال‪ ،‬چین بیش از ســه میلیون‬ ‫دالر برای واردات ‪ 350‬هزار دســتگاه انواع خودرو (‪106‬‬ ‫هزار دســتگاه سواری و ‪ 111‬دســتگاه تجاری) به کشور‬ ‫صرف کرد که نه تنها با اســتقبال مصرف کنندگان نهایی‬ ‫مواجه شد بلکه شــرکت‌های تاکسی رانی نیز از مشتریان‬ ‫پروپا قرص خودروی‌های ژاپنی مانند تویوتا کرونز و نیسان‬ ‫بلوبرد بودند‪.‬‬ ‫دوران خوش واردات دوام چندانی نداشــت و مدتی‬ ‫بعد بــه علت پایین بــودن ارزش واحد پولی این کشــور‬ ‫در برابــر ارزهــای خارجــی و البتــه وضــع تعرفه‌هــای‬ ‫گمرکــی‪ ،‬توجهــات از خودروهــای وارداتی به ســمت‬ ‫تولیــدات داخلی تغییــر کرد‪ .‬گســترش جوینت ونچرها‬ ‫بــا شــرکت‌های معتبــر خودروســازی از مهم‌تریــن‬ ‫اســتراتژی‌های دولت‌مردان چینی برای بهبود صنعت‬ ‫خودرو در این کشــور به حســاب می‌آمد تا قرارپدادهای‬ ‫بیســت ســاله ‪ AMC‬آمریکا برای تولید جیپ در پکن‪،‬‬ ‫قــرار داد ‪ 25‬ســاله تولیــد مدل‌های ســواری فولکس‬ ‫واگــن در شــانگهای و قــرارداد تولید محصــوالت پژو‬ ‫در گوانجو بخشــی از این موارد به حســاب آیند‪ .‬ناگفته‬ ‫نماند در اوایل دهه نود هوندا جایگزین پژو در شراکت با‬ ‫گروه خودروســازی گوانجو شد و در سال ‪ 2006‬نیز این‬ ‫شــرکت‪ ،‬قرارداد جدیدی با تویوتا به منظور تولید کمری‬ ‫در تاسیســات خود منعقد کرد تا این شهر عمال به مرکز‬ ‫تولید خودروهای ژاپنی در حال حاضر تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪ 1990‬تا زمان حال‬ ‫تقریبــا از ســال ‪ 1994‬صنعــت اتومبیل‌ســازی چین‬ ‫شــاهد ورود بازیگران جدیدی به ایــن بخش بود‪ .‬به طور‬ ‫مثال می‌توان از چانگان موتــورز و هافی موتور به عنوان‬ ‫زیــر مجموعــه وزرات دفاع چین‪ ،‬شــرکت چینی – ژاپنی‬ ‫‪ ،BYD‬برلیانــس‪ ،‬چــری و چانگ فنگ نــام برد ضمن‬ ‫این‌که شــرکت‌های کاملا خصوصی دیگر مانند جیلی و‬ ‫گریــت وال نیز در همیــن دوران فعالیت‌های اصلی خود‬ ‫را آغاز کردند‪.‬‬ ‫مربع قدرت صنعت خودروی چین‬ ‫بــا وجــود تعداد فــراوان شــرکت‌ها‪ ،‬امــا کل صنعت‬ ‫خودروســازی این کشــور در نهایت معطوف به ســازمان‬ ‫ســاخت اتومبیل چین یا ‪ CAAM‬می‌شــود‪ .‬چهار ضلع‬ ‫اصلی خودروســازی چینی‌هــا در اختیار جنــرال موتورز‬ ‫شــانگهای یــا همــان ســایک‪ ،‬دانگ فنــگ‪ FAW ،‬و‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫هم‌زمان با روند خارج شدن چین‬ ‫از دوران کمونیسم‪ ،‬حق مالکیت‬ ‫شخصی به رسمیت شناخته شد‪.‬‬ ‫ضمن این‌که دولت مانور وسیعی‬ ‫برای جذب سرمایه‌های خارجی‬ ‫به راه انداخته بود‬ ‫چانگان اســت هر چنــد که به تازگی گروه خودروســازی‬ ‫پکن یا ‪ BAIC‬توانســته رده چهــارم را در این مربع از آن‬ ‫خود کند و جایگزین چانگان شود‪.‬‬ ‫فهرست برترین خودروسازان چین‬ ‫جنرال موتورز شانگهای یا سایک (‪)SAIC‬‬ ‫همــان طــور کــه از نــام آن‬ ‫نیــز پیداســت‪ ،‬ســایک در شــهر‬ ‫شــانگهای واقع شــده و همکاری‬ ‫تنگاتنگی بــا جنرال موتورز آمریکا‬ ‫دارد‪ .‬این شــرکت به لحاظ حجم‬ ‫تولیدات با حدود ‪ 4.5‬میلیون دســتگاه انــواع خودرو به‬ ‫تنهایــی در صدر جدول بزرگ‌ترین خودروســاز چین قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬سایک در عین حال برندهای مختلفی را به بازار‬ ‫می‌کند که شــامل لکســوس‪ ،MG، Roewo ،‬یایجن‪،‬‬ ‫بوانجون‪ ،‬بیوک‪ ،‬شورولت‪ ،‬ایوکو‪ ،‬اشکودا‪ ،‬فولکس واگن‬ ‫و ولینگ می‌شود‪.‬‬ ‫گروه خودروسازی دانگ فنگ‬ ‫طبق آمار ثبت شــده در ســال‬ ‫‪ ،2014‬دانــگ فنگ با تولید بیش‬ ‫از ‪ 3.5‬میلیون دستگاه خودرو در‬ ‫سال دومین شــرکت بزرگ فعال‬ ‫چینــی در این حــوزه به حســاب‬ ‫می‌آید؛ از جمله برندهای تولید شده توسط این خودروساز‬ ‫باید به دانگ فنگ‪ ،‬ونوشــیا‪ ،‬کامینز‪ ،‬دانا‪ ،‬هوندا‪ ،‬نیسان‪،‬‬ ‫اینفینیتــی‪ ،‬انواع مدل‌هــای پژو‪ -‬ســیتروئن‪ ،‬رنو‪ ،‬کیا و‬ ‫یوالن اشاره کرد‪.‬‬ ‫گروه خودروسازی ‪FAW‬‬ ‫دفتر مرکزی ‪ FAW‬در شــهر‬ ‫چانــگ چــون واقــع شــده و این‬ ‫شــرکت توانســته به لطــف تولید‬ ‫‪ 2.7‬میلیون دســتگاه در سال در‬ ‫رده ســوم این فهرست قرار گیرد‪.‬‬ ‫فاو همکاری فراوانی با شــرکت‌های بزرگ خودروسازی‬ ‫داشــته و از زیر برندهای آن باید به بسترن‪ ،‬داریو‪ ،‬هایما‪،‬‬ ‫‪ ،Hongqi‬ژیاژینگ‪ ،‬ژی فنــگ‪ ،‬جیلین‪ ،‬آاودی‪،GM ،‬‬ ‫مزدا‪ ،‬تویوتا و فولکس واگن اشــاره داشت که طبیعتا چند‬
‫برنــد معتبر انتهایــی حاصل تولید مشــترک محصوالت‬ ‫آن‌ها در چین بوده است‪.‬‬ ‫گروه ‪BAIC‬‬ ‫بایــک در واقع یــک هولدینگ‬ ‫بزرگ متشــکل از چندین شــرکت‬ ‫خودروســازی کوچــک به حســاب‬ ‫می‌آید که توانســت در ســال ‪2014‬‬ ‫میــزان تولیــدات خــود را بــه ‪2.6‬‬ ‫میلیون دســتگاه برســاند تا باالتر از چانگان به عنوان ضلع‬ ‫چهارم غول‌های خودروســازی چین شــناخته شود‪ .‬عمده‬ ‫فعالیت ‪ BAIC‬در زمینه تولید خودروهای نظامی‪‌SUV ،‬ها‪،‬‬ ‫اتوبــوس و کامیون اســت و به همین دلیــل از مدت‌ها قبل‬ ‫شرکت فوتون را نیز به تملک خود درآورده است‪.‬‬ ‫چانگان‬ ‫هرچنــد چانگان جایــگاه قبلی‬ ‫خــود را در میــان تولیدکننــدگان‬ ‫بــزرگ چینــی از دســت داده‪ ،‬اما‬ ‫همچنــان بــا اختالف زیــادی در‬ ‫باالی این فهرســت قرار می‌گیرد‬ ‫بــه طوری‌که مجمــوع تولیــدات آن در ســال ‪ 2014‬به‬ ‫بیش از ‪ 2.1‬میلیون دســتگاه می‌رسد‪ .‬چانگان از معدود‬ ‫شــرکت‌های بــزرگ چینی اســت کــه تنها با یــک برند‬ ‫محصوالت ســواری خود را روانه بازار می‌کند و در بخش‬ ‫خودروهای تجاری نیز از نام چانا (‪ )Chana‬بهره می‌برد‪.‬‬ ‫از شــرکت‌های خودروســازی معتبــر جهانی شــریک با‬ ‫چانگان می‌توان به سوزوکی‪ ،‬فورد‪ ،‬مزدا و پژو – سیتروئن‬ ‫اشاره داشت‪.‬‬ ‫از دیگــر شــرکت‌های بنام خودروســازی در چین‬ ‫می‌توان به این شرکت‌ها اشاره کرد‪:‬‬ ‫جک‪ ،‬ششمین خودروساز بزرگ این کشور در سال‪2014‬‬ ‫گریت وال‪ ،‬هفتمین خودرو ساز بزرگ چین در سال‬ ‫‪ 2014‬کــه بیش‌تر در زمینه تولید مدل‌های شاســی بلند‬ ‫فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫چــری‪ ،‬که یکــی از شــرکت‌های پیشــرو در حوزه‬ ‫صادرات محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ،BYD‬نهمین شرکت بزرگ خودروسازی در این کشور‬ ‫جیلــی‪ ،‬که تجربــه حضور در بازارهای آســیا و اروپا‬ ‫را دارد و در رده دهمین خودروســازان بــزرگ چین قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫کپی کاری!‬ ‫امکان ندارد راجع به محصوالت چینی صحبت شــود‬ ‫و حرفــی در مــورد اســتراتژی کپی کاری زده نشــود! از‬ ‫سال‌ها پیش‪ ،‬این رویه در صنعت خودروسازی این کشور‬ ‫به کار گرفته شــده و هر چند در سال‌های اخیر شدت آن‬ ‫کاهــش یافته‪ ،‬امــا همچنان تعداد مدل‌های کپی شــده‬ ‫بســیار زیاد هستند‪ .‬در میان شــرکت‌های فراوان چینی‪،‬‬ ‫چند برند به خوبی توانســته‌اند کپی‌های معقولی از برخی‬ ‫از معروف‌ترین خودروهای شــرکت‌های معتبر دیگر تولید‬ ‫کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود‪.‬‬ ‫‪BYD‬‬ ‫پیش‌تــاز کپــی کاری در میــان خودروســازان چینی‬ ‫قطعــا ‪ BYD‬به حســاب می‌آید که به دفعــات حق پتنت‬ ‫محصوالت شــرکت‌های دیگر را نقض کرده اســت! به‬ ‫طور کلی خودروهای تولیدی این شــرکت شــباهت‌های‬ ‫غیر قابل انــکاری به برخی مدل‌های لکســوس‪ ،‬تویوتا‪،‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪19‬‬
‫فراسو‬ ‫هوندا‪ ،‬مرسدس بنز و پورشه دارد که از جمله آن‌ها باید به‬ ‫‪ BYD S8‬به عنوان کپی مرسدس بنز ‪ ،CLK‬رنو مگان‬ ‫‪ CC‬و کرایسلر ســبرینگ کانورتیبل اشاره کرد‪ .‬همچنین‬ ‫‪ BYD F3‬کــه در ایــران نیــز بــه فروش می‌رســد کپی‬ ‫مشــهودی از نســل کنونی تویوتا کروال همراه با برخی از‬ ‫خصوصیات هوندا فیت است ضمن این‌که برادر کوچک‌تر‬ ‫آن یعنی ‪ F1‬نیز در واقع یک تویوتا آیگو چینی‌ســازی شده‬ ‫به حساب می‌آید! این اتفاق در عین حال برای شاسی بلند‬ ‫‪ BYD S6‬که آن هم در کشــور به فروش می‌رســد تکرار‬ ‫شده که با کمی دقت می‌توان شباهت فوق العاده‌ای میان‬ ‫آن و لکسوس ‪ RX350‬نسل قبلی را دید‪.‬‬ ‫‪ BYD‬رســما اعالم کرده که این شــرکت بزرگ‌ترین‬ ‫تامیــن و تولیــد کننــده خودروهــای مجهــز بــه باتــری‬ ‫(الکتریکی) در دنیا محســوب می‌شــود تا این کار در کنار‬ ‫فعالیت‌هــای دیگر ‪ BYD‬مانند تولیــد قطعات رایانه‌ای‪،‬‬ ‫خودروهــای اســتاندارد فســیلی‪ ،‬تجهیزات کشــاورزی‬ ‫خورشــیدی‪ ،‬تکنولوژی‌های ‪ LED‬و ‪ ...‬قرار گیرد‪ .‬برای‬ ‫دســت‌یابی به اهداف بلند پروازانه ‪ ،BYD‬بخش تحقیق‬ ‫و توســعه شــرکت صدها هزار نیروی فعال در بیش از ‪30‬‬ ‫پارک صنعتی دنیا دارد که خود نشــان از اوج فعالیت‌های‬ ‫ایــن شــرکت چینــی در پیشــبرد فــن‌آوری خودروهای‬ ‫الکتریکی است‪.‬‬ ‫چری‬ ‫ســال ‪ 2003‬بود که جنرال موتورز به واســطه استفاده‬ ‫چری از ایده و طرح نسل اولیه دوو ماتیز برای تولید چری‬ ‫‪ QQ‬یا همان ‪ 110 MVM‬از این شــرکت رسما شکایت‬ ‫کرد‪ .‬موضوع جالب توجه این‌که مســووالن ‪ GM‬شکایت‬ ‫دیگری را هم از چری تنظیم کردند که در آن این شــرکت‬ ‫چینی به فریب افکار عمومــی در جایگزینی ماتیز به جای‬ ‫‪ MVM110‬در تســت تصادف متهم شده بود! البته رای‬ ‫دادگاه چین در سال ‪ 2005‬در نهایت دعوا را به نفع چری‬ ‫به پایان رســاند چرا که به گفتــه دادگاه‪ ،‬جنرال موتورز در‬ ‫آن زمان هیچ پتنتی را برای تکنولوژی‌های به کار رفته در‬ ‫دوو ماتیز ثبت نکرده بود‪.‬‬ ‫گریت وال‬ ‫گریت وال پری یکی دیگر از خودروهای چینی اســت‬ ‫که به گفته بســیاری از صاحب نظران یک کپی ملموس‬ ‫از نســل دوم فیــات پاندا به حســاب می‌آیــد‪ ،‬چیزی که‬ ‫در ســال ‪ 2008‬دادگاهــی در تورین ایتالیــا نیز آن را به‬ ‫خوبــی تایید کرد‪ .‬در کنار این خــودرو مدل‌های دیگری‬ ‫از گریــت وال مانند فلورید (نمونه مشــابه تویوتا ‪ )IST‬و‬ ‫هاور (نمونه شــبیه به ایســوزو ‪ )Axioms‬نیز به چشــم‬ ‫می‌خورند‪.‬‬ ‫لندویند‬ ‫لندویند شــرکت نوپایی اســت که از ســرمایه گذاری‬ ‫مشترک شــرکت اتومبیل‌ســازی چانگان و ‪Jiangling‬‬ ‫ایجاد شده و یکی از محصوالت مهم و اصلی آن لندویند‬ ‫‪ X7‬به حساب می‌آید که برای نخستین بار در سال ‪2014‬‬ ‫معرفی شــد‪ ،‬اما ‪ X7‬در واقع اسطوره کپی کاری در میان‬ ‫خودروهــای چینی اســت چرا که شــباهت ایــن مدل به‬ ‫لنــدروور ‪ Evoque‬به اندازه‌ای اســت که قطعات تزیینی‬ ‫لنــدروور در خود چین برای تبدیل کردن ‪ X7‬به خودروی‬ ‫اصلــی به وفــور یافت می‌شــود و عمال تشــخیص آن از‬ ‫‪ Evoque‬بــه خصــوص از فواصــل دور کار غیر ممکنی‬ ‫به نظر می‌رســد! ‪ X7‬در چین در مدل پایــه قیمتی برابر‬ ‫با ‪21‬هزار و ‪ 700‬دالر دارد که با این حســاب یک ســوم‬ ‫قیمت یک ‪ Evoque‬اصلی (‪64‬هزار دالر) برای خریدار‬ ‫است!‬ ‫وسایل نقلیه الکتریکی در چین‬ ‫خودروهــای الکتریکی این روزهــا در بهترین دوران‬ ‫خــود از بــدو تولد قــرار گرفته‌انــد چرا کــه اوال حمایت‬ ‫دولت‌های کشورهای مختلف را به عنوان پشتوانه خود‬ ‫می‌بیننــد و ثانیا تقاضــا برای این دســته از خودروها به‬ ‫ســرعت در حال افزایش اســت تا بازار ‪‌EV‬ها رقابتی‌تر‬ ‫از همیشــه باشــد‪ .‬ورود دوچرخه‌هــا یــا بهتــر بگوییــم‬ ‫اســکوترهای الکتریکی بــه چین به دهــه ‪ 90‬میالدی‬ ‫برمــی گــردد و تــا همین چند ســال قبل‪ ،‬بیــش از ‪25‬‬ ‫میلیون انواع وســایل نقلیه دوچرخ در این کشور در حال‬ ‫تــردد بودنــد که طبیعتا این رقم در ســال جاری بســیار‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬
‫عــاوه بــر این‌که چیــن بزر گ‌ترین بــازار مصرفی‬ ‫خــودروی دنیاســت‪ ،‬بزر گ‌تریــن بــازار خودروهــای‬ ‫الکتریکــی و هیبریــدی نیــز به حســاب می‌آیــد تا به‬ ‫همین دلیل شــرکت‌های خودروسازی فعال در حوزه‬ ‫‪ EV‬فو ق‌العاده زیاد باشــند‪ .‬در میان این شــرکت‌ها‪،‬‬ ‫نــام ســه خودروســاز چینی بســیار بــه چشــم می‌آید‬ ‫تــا تکنولــوژی پیشــرفته بــه کار رفتــه در مد ل‌هــای‬ ‫الکتریکــی آ ن‌هــا زنگ خطــری بــرای بزر گ‌ترین و‬ ‫پیشــروترین شــرکت‌های جهان در تولید خودروهای‬ ‫‪ EV‬مانند تسال باشد‪.‬‬ ‫بیش‌تر نیز شــده است‪ .‬اواخرسال ‪ 2009‬چین با فروش‬ ‫نزدیک به ‪ 14‬میلیون دســتگاه خودرو در ســال توانست‬ ‫خود را جلوتر از ایــاالت متحده با فروش ‪ 10.5‬میلیون‬ ‫دســتگاه قــرار دهد تا این رشــد تقاضا در این کشــور به‬ ‫افزایــش حجم ســرمایه گــذاری بــر روی خودروهای‬ ‫الکتریکــی نیز منجر شــود‪ .‬دولت چیــن در نظر دارد تا‬ ‫با هدف رهایی از وابســتگی به نفت و البته مهم‌تر از آن‬ ‫کاهــش آلودگی هوا بیــش از ‪ 15‬میلیــارد دالر به طور‬ ‫مســتقیم بر روی طراحــی و تولید خودروهــای برقی و‬ ‫زیرســاخت‌های مورد نیاز آن‌ها بودجــه اختصاص دهد‬ ‫تا در ســال ‪ 2020‬حداقل پنج میلیون دستگاه خودروی‬ ‫برقی و پالگین هیبرید در ســطح این کشور تردد کند‪.‬‬ ‫فن‌آوری‌های «کندی»‬ ‫بــه واســطه تعــدد شــرکت‌های خودروســازی در‬ ‫چین‪ ،‬بســیاری از مــا حتی نــام تکنولوژی‌هــای کندی‬ ‫را نشــنیده‌ایم! این شــرکت که دفتر اصلی آن در شــهر‬ ‫ژینهواســت به عنوان یکی از بزرگ‌تریــن و پیش رو‌ترین‬ ‫شــرکت‌های چینــی فعال در حــوزه مطالعات‪ ،‬توســعه‪،‬‬ ‫تولید و فروش خودروهای الکتریکی شــناخته می‌شــود‪.‬‬ ‫تکنولوژی‌هــای کنــدی در عیــن حال به عنــوان عضو‬ ‫انجمــن انرژی‌های تجدید پذیر خودروهای چین‪ ،‬تمرکز‬ ‫خــود را برای تقریبا تمام انواع خودروهای برقی قرار داده‬ ‫ضمن این‌که فعالیت‌های این شرکت به پک‌های باتری و‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع نیز تعمیم می‌یابد‪.‬‬ ‫چانگ ژیانگ ‪EV‬‬ ‫هــر چنــد فعالیت رســمی چانگ ژیانــگ در تولید‬ ‫انبــوه خودروهای الکتریکــی تنها یک ســال قدمت‬ ‫دارد امــا این برنــد لوکــس چینی به طــور تخصصی‬ ‫بــر روی قطعــات و مجموعه‌های پیشــرفته ‪ EV‬کار‬ ‫می‌کنــد و خودروهــای برقــی آن در نشســت گــروه‬ ‫‪G20‬ســال ‪ 2016‬مورد تحســین فوق العاده شــرکت‬ ‫کننــدگان قــرار گرفــت‪ .‬در عین حال این شــرکت از‬ ‫دو ماه گذشــته روند تحویــل کامیو ن‌های صد در صد‬ ‫الکتریکــی خود به صورت محدود را به ایاالت متحده‬ ‫آغــاز کرده تــا اســتراتژی جهانی شــدن آن به خوبی‬ ‫قابل مشاهده باشد‪.‬‬ ‫چانگ ژیانگ برند لوکس‬ ‫چینی به طور تخصصی بر‬ ‫روی قطعات و مجموعه‌های‬ ‫پیشرفته ‪ EV‬کار می‌کند‬ ‫و خودروهای برقی آن در‬ ‫نشست گروه ‪G20‬سال ‪2016‬‬ ‫مورد تحسین فو ق‌العاده‬ ‫شرکت کنندگان قرار گرفت‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪21‬‬
‫ترین ها‬ ‫صنعت خودرو در سال ‪ 2017‬از نگاه بلومبرگ‬ ‫‪48922‬‬ ‫گران قیمت ها‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Top‬‬ ‫دکتر آرمین وحیدمحمدی‬ ‫همــه می‌دانیــم که هیچ‌گاه نمی‌توان یک خودروی کاملا ایده آل در تمام زمینه‌ها یافــت چرا که چنین موردی وجود خارجی ندارد‪ ،‬ولی به طور قطع با کمی‬ ‫تغییر در تعریف «بهترین متناســب با شــرایط بهره‌برداری» می‌شود به نتیجه منطقی‌تری دســت یافت‪ .‬در هر حال باید به این موضوع اذعان داشت که هیچ‬ ‫فردی را نمی توان پیدا کرد که از رانندگی با یک مک الرن ‪ 720S‬که از سیســتم تعلیق بســیار خشــک‪ ،‬ارتفاع کم و فضای محدود کابین بهره می‌برد‪ ،‬در‬ ‫طوالنی مدت آن هم در شــهرهای بزرگ نهایت لذت را ببرد‪ .‬از طرفی همین خودرو وقتی در بزرگ راه به کار گرفته شــود به طور حتم نهایت لذت ممکن را‬ ‫برای سرنشــینان خود به همراه می‌آورد و این همان تعریفی اســت که از «بهترین متناسب با شــرایط بهره برداری» باید در نظر داشت‪ .‬خودروهای گنجانده‬ ‫شــده در فهرســت «بهترین‌های سال» هر یک‪ ،‬یکی از بهترین‌های کالس خود محسوب می‌شوند که در عین حال قیمت گذاری گزاف‪ ،‬ولی عادالنه برای‬ ‫آن‌ها لحاظ شده تا «گران قیمت‌های سال ‪ »2017‬عنوان درخوری برای این فهرست باشد‪.‬‬ ‫کوپه اسپرت‪ :‬مرسدس بنز ‪AMG GTR‬‬ ‫ایــن خــودرو با قیمتی برابر با ‪ 157‬هزار دالر بهترین و گران قیمت‌ترین نســخه از ســری ‪ AMG GT‬غیر‬ ‫مســابقه‌ای مرسدس است که در زیر کاپوت کشیده خود از یک پیشــرانه هشت سیلندر خورجینی چهار لیتری‬ ‫به قدرت ‪ 577‬اســب بخار بهره می‌برد تا برای رســیدن به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت به زمان ‪ 3.5‬ثانیه‌ای‬ ‫نیاز داشــته باشــد‪ .‬این هیوال در مقایسه با ســریع‌ترین برادر بعد از خود (‪ 27 )GT C‬اسب بخار قدرت بیش‌تر و‬ ‫‪ 0.1‬ثانیه شتاب پایین‌تری دارد که این موضوع برای ‪ GT S‬به ترتیب برابر با ‪ 62‬اسب بخار و ‪ 0.2‬ثانیه است‪.‬‬ ‫رانندگی با ‪ GTR‬حتی در ســرعت‌های بیش از ‪ 160‬کیلومتر در ســاعت آن هم در مســیرهای کوهستانی کار‬ ‫بســیار راحتی است چرا که چسبندگی خودرو به جاده یکی از بی نظیرترین‌ها در کالس خود محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫از همه مهم تر‪ ،‬دست یابی به چنین توانایی‌های حرکتی به قیمت از دست دادن راحتی نخواهد بود و با ورود به‬ ‫داخل کابین لوکس و اسپرت ‪ GTR‬به خوبی می‌توان پوشش‌هایی از چرم طبیعی و آلکانترا همراه با ارگونومی‬ ‫فوق العاده و اســتفاده از سیســتم‌های مختلف را مشــاهده کرد‪ .‬با این حال هنوز برخی افراد از شــباهت زیاد‬ ‫بدنه خودرو به ویژه در نمای عقب با پورشــه ‪ 911‬احســاس رضایت چندانی ندارند‪ ،‬ولی نباید فراموش کرد که‬ ‫اصلی‌ترین رقیب آن هم دقیقا همین پورشه ‪ GTS 911‬است!‬ ‫هاچ بک اسپرت‪ :‬فراری ‪ GTC4‬لوسو‬ ‫شــاید برخی بر این عقیده باشند که فراری ‪ GTC4‬لوسو با استانداردهای یک فراری اصلی تفاوت فراوانی‬ ‫دارد و یــا نمــی توان آن را رقیب جدی در مقابل المبورگینی و مک الرن دانســت‪ ،‬ولی بهتر اســت چندان به‬ ‫صحبت آن‌ها توجه نکرد چرا که این مدل با بهره گیری از پیشــرانه ‪ 12‬ســیلندر خورجینی به قدرت ‪ 680‬اسب‬ ‫بخار بهترین نسبت نیرو به وزن را در میان تمام خودروهای ‪ GT‬یا گراند تور دارا است تا به واسطه آن به راحتی‬ ‫بتواند ســرعت خود را در ‪ 3.4‬ثانیه از حالت ایســتاده به ‪ 100‬کیلومتر در ساعت برساند و در ادامه توانایی دست‬ ‫یابی به حداکثر ســرعت ‪ 334‬کیلومتر در ســاعت را هم داشته باشــد‪ .‬در عین حال فراری برای مدل ‪ 2018‬از‬ ‫سیســتم‌های کنترل کشــش و پایداری جدیدی اســتفاده کرده که در افزایش دینامیک ســواری ‪ GTC‬بسیار‬ ‫موثر اســت‪ .‬همچنین گیربکس فوق العاده دقیق هفت ســرعته دو کالچه به کار رفته در این خودرو عالوه بر‬ ‫تعویض‌های سریع در رانندگی شهری هم بسیار نرم است تا در کنارفضای لوکس داخل کابین که به طور کامل‬ ‫با چرم و آلکانترا پوشیده شده حتی از آستون مارتین ‪ DB11‬هم خانوادگی‌تر احساس شود!‬ ‫‪:SUV‬پورشه ماکان ‪S‬‬ ‫شاید باور این موضوع کمی دشوار باشد‪ ،‬ولی ماکان با عمر بسیار کوتاه خود‪ ،‬در حال حاضر عنوان پر فروش‌ترین‬ ‫خودروی تولیدی پورشه را در اختیار دارد و همین امر کافی است تا بتوان آن را در کالس ‪‌SUV‬های کوچک بهترین‬ ‫انتخاب ممکن در نظر گرفت‪ .‬این خودرو در مدل ‪ S‬از یک پیشرانه شش سیلندر ‪ V‬مجهز به دو توربو به قدرت ‪340‬‬ ‫اســب بخار بهره می‌برد تا شــتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ســاعت آن زیر پنج ثانیه باشد ضمن این‌که گیربکس هفت‬ ‫سرعته اتوماتیک دو کالچه ‪ PDK‬و سیستم چهار چرخ متحرک باعث می‌شود عملکرد دینامیکی بسیار خوبی برای‬ ‫آن ایجاد شود که در کم‌تر شاسی بلندی می‌توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬
‫ابرخودرو‪ :‬المبورگینی آونتادور ‪S‬‬ ‫حرف ‪ S‬همیشه در لغت نامه المبورگینی به معنی افزایش قدرت‪ ،‬توانایی‌های حرکتی و تکنولوژی است که‬ ‫این اتفاق در آونتادور ‪ S‬با برچسب قیمت ‪ 422‬هزار دالر به اوج خودرو رسیده است‪ .‬به عالوه به واسطه مجهز‬ ‫بــودن به سیســتم چهارچر خ متحرک جدیــد که چرخش اندک چرخ‌های عقب را هم برای این خودرو میســر‬ ‫کرده‪ ،‬مانورهای ســریع با آونتادور ‪ S‬در دورها تجربه‌ای جدید و متفاوت را برای راننده به همراه خواهد داشــت‬ ‫چرا که چســبندگی بیش‌تر با ســرعت باالتر از مزیت‌های این سیستم هســتند‪ .‬المبورگینی در این ابرخودرو از‬ ‫شاســی مونوکوک فیبر کربنی استفاده کرده که اســتحکام بیش‌تری در مقایسه با انواع آلومینیومی دارد ضمن‬ ‫این‌که به واســطه وزن پایین تر‪ ،‬عملکرد بهتری را برای خودرو به همراه می‌آورد‪ .‬قلب تپنده آونتادور ‪ S‬از یک‬ ‫پیشرانه ‪ 12‬سیلندر خورجینی به قدرت ‪ 740‬اسب بخار تشکیل شده که شتاب اولیه ‪ 2.9‬ثانیه‌ای را برای آن به‬ ‫همراه می‌آورد و حداکثر سرعت این ابر خودرو را هم به بیش از ‪ 350‬کیلومتر در ساعت می‌رساند‪.‬‬ ‫سدان بزرگ‪:‬رولزرویس فانتوم‬ ‫بزرگ‌ترین و لوکس‌ترین خودروی تولیدی رولزرویس تاکنون‪ ،‬همین فانتوم جدید اســت که با قیمت فضایی‬ ‫‪ 450‬هزار دالری خود از یک پیشــرانه ‪ 12‬ســیلندر خورجینی به حجم ‪ 6.75‬لیتر و حداکثر قدرت ‪ 563‬اســب‬ ‫بخار بهره می‌برد تا برای به حرکت در آوردن این تانک اشراف زادگان به زمان تقریبا پنج ثانیه در شتاب گیری‬ ‫اولیه نیاز باشــد! جذاب‌ترین بخش این خودرو پیشــرانه‪ ،‬بلکه سیستم تعلیق فوق پیشرفته آن است که احتماال‬ ‫تجربه آن را در مدل مشــابه دیگری نتوان داشــت چرا که هر چرخ در فانتوم متناســب با شــرایط مسیر میزان‬ ‫تکان‌ها و ضربه‌های وارد به خود را آنالیز کرده و در نتیجه نرمی سیستم تعلیق و همچنین چسبندگی به سطح‬ ‫آسفالت را تعیین می‌کند‪ .‬این سیستم باعث می‌شود تا سرنشینان در فانتوم جدید عمال تحت تاثیر محرک‌های‬ ‫بیرونی قرار نداشــته باشــند و عمال نتوانند تفاوت میان حرکت در یک مسیر استاندارد بزرگ‌راهی یا یک راه پر‬ ‫دســت انداز را تشخیص دهند! داخل کابین رولزرویس فانتوم هم مانند همیشه فضایی فوق لوکس متشکل از‬ ‫بهترین پوشــش‌های طبیعی چرم و چوب و البته سیســتم‌های ایمنی و رفاهی مختلف دارد تا تنها نام بردن از‬ ‫آن‌ها نیازمند چند صفحه مطلب باشد!‬ ‫سدان‪:‬ب ام و ‪M760i‬‬ ‫ب ام و ‪ M760i‬با قیمت ‪ 157‬هزار دالری قطعا مدلی متفاوت در مقایسه با دیگر نسخه‌های سری هفت به‬ ‫حســاب می‌آید که در عین حال شــاخصه لوکس بودن را هم به شدت باالیی در اختیار دارد! همچنین در جایی‬ ‫که سدان‌های مشابه‪ ،‬جلب توجه چندانی درمیان عابران پیدا نمی کنند‪ ،‬این خودرو با ظاهر اسپرت و عضالنی‬ ‫غول پیکر خود برای بسیاری یک مدل کم‌یاب است‪ .‬تکمیل کننده این ویژگی ها‪ ،‬پیشرانه ‪ 12‬سیلندر ‪M760i‬‬ ‫به حســاب می‌آید که به واســطه اســتفاده از سیســتم تویین توربو می‌تواند قدرتی برابر با ‪ 601‬اسب بخار تولید‬ ‫کند تا شــتاب اولیه آن برای رسیدن به ســرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت تنها ‪ 3.6‬ثانیه باشد هر چند که حداکثر‬ ‫ســرعت این ســدان لوکس به صورت الکتریکی به ‪ 250‬کیلومتر در ساعت محدود شده است‪ .‬با ورود به کابین‬ ‫این کشتی فضایی لوکس مجموعه‌ای تجهیزات رفاهی مختلف را می‌توان دید که برخی از آن‌ها شامل سیستم‬ ‫صوتی حرفه‌ای با ‪ 16‬بلندگو‪ ،‬سیســتم نورپردازی اتوماتیک و هوشمند داخلی‪ ،‬سقف پانورامایی بزرگ‪ ،‬صفحه‬ ‫نمایش‌های بزرگ صندلی عقب و غیره است‪.‬‬ ‫کراس اوور‪:‬ولوو ‪ V90‬کراس کانتری‬ ‫در حال حاضر ولوو دو ‪ SUV‬عالی‪ XC60 ،‬و ‪ XC90‬در این سگمنت تولید می‌کند‪ ،‬ولی این موضوع باعث نمی شود تا‬ ‫نگاهی به مدل‌های کراس اوور یا استیشن واگن خود نیندازد‪ .‬قیمت پایه کراس کانتری کمی بیش از ‪ 55‬هزار دالر است و‬ ‫ولوو در این خودرو تا آن‌جا که توانسته انواع سیستم‌های ایمنی و رفاهی پیشرفته را جاسازی کرده تا برای مصارف خانوادگی‬ ‫و مســافرت‌های طوالنی یکی از ایده آل‌ترین انتخاب‌ها به حســاب آید‪ .‬همچنین طراحی بدنه آن به واســطه بهره گیری از‬ ‫چراغ‌های ماتریس ‪ ،LED‬رینگ‌های اسپرت و برخی ادوات آیرودینامیکی‪ ،‬نمایی جذاب و عضالنی را به نمایش می‌گذارد‬ ‫تا ارزش در برابر هزینه پرداختی در آن از تمام خودروهای این فهرست بیش‌تر باشد‪.‬‬ ‫کانورتیبل‪:‬پورشه ‪ 911‬توربو کابریولت‬ ‫پورشه ‪ 911‬توربو کابریولت مانند تمام خودروهای این فهرست‪ ،‬یک مدل ارزان قیمت به حساب نمی آید چرا که‬ ‫با قیمت ‪ 182‬هزار دالری باید واقعا عاشــق آن بود تا بیش از ‪ 80‬هزار دالر بیش‌تر در مقایســه با نسخه غیر توربوی‬ ‫آن پرداخت کرد! همچنین این خودرو در مقابل رقبای دیگر خود همچون آاودی ‪ R8‬اســپایدر (‪ 175‬هزار دالر) و‬ ‫مرســدس بنز ‪ AMG S63‬کابریولت (‪ 176‬هزار دالر) دارای ظاهری آرام‌تر و کالســیک است و از هر دوی آن‌ها‬ ‫هم تجهیزات کم‌تری در کابین خود می‌بیند‪ ،‬ولی آن چه باعث می‌شــود برتری از آن ‪ 911‬توربو شــود توانایی‌های‬ ‫حرکتی آن است‪ .‬این خودرو برای رسیدن به سرعت ‪ 96‬کیلومتر درساعت از حال سکون به زمان سه ثانیه نیاز دارد‬ ‫در حالی که آاودی و مرسدس به ترتیب در ‪ 3.5‬و ‪ 3.8‬ثانیه این رکورد را ثبت می‌کنند! در عین حال پیشرانه شش‬ ‫سیلندرتوربو تخت پورشه به مراتب کم مصرف‌تر از دیگر رقبای آن است تا هزینه‌های جانبی پایین‌تری به عنوان یک‬ ‫خودروی اسپرت لوکس به خریدار خود تحمیل کند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪23‬‬
‫رویاروی‬ ‫آبارت ‪ 695‬رخ‌به رخ ‪595‬‬ ‫‪48924‬‬ ‫جدید دربرابر قدیم‬ ‫داشــتن خودروهای خاص در پارکینگ هر فردی به طــور حتم لذت وصف ناپذیری نه تنها برای‬ ‫مالــک آن بلکه برای تمام اطرافیان فراهم می‌کند‪ .‬با شــنیدن این جمله بدون شــک نخســتین‬ ‫گزینه‌هــا خودروهــای اســپرت ایتالیایی مانند فــراری و المبورگینی اســت که بــه ذهن خطور‬ ‫می‌کننــد‪ ،‬اما نباید فراموش کرد که هیچ یک از این نمونه‌ها به عنوان یک خودروی روزمره قابل‬ ‫استفاده نیست‪ .‬با این حال در مدل‌های مختلف ایتالیایی همچنان می‌توان به دنبال خودرو‌های‬ ‫در دســترس‌تر رفت که بهترین مثال آن چیزی نیست جز آبارت ‪ 595‬که در واقع یک فیات ‪500‬‬ ‫بــا قدرت بیش‌تــر و البته برخی تغییرات ظاهری اســت تا جذابیت بیش‌تری برای ســواری‌های‬ ‫شهری ایجاد کند!‬ ‫فیــات دقیقــا در ســال ‪ 1971‬بــه طور کامــل تیونر‬ ‫کوچک آبــارت را تحت مالکیت خــود در آورد‪ ،‬اما نکته‬ ‫مثبت این اســت که هیــچ یک از تولیدات آبــارت با نام‬ ‫فیات به بازار عرضه نشــد تا ســنت قبلی این شرکت به‬ ‫خوبی حفظ شــود‪ .‬اگــر بخواهیم با جزییــات بیش‌تری‬ ‫از آبــارت بدانیم باید گفت که این شــرکت توســط کارل‬ ‫آبــارت با هدف طراحی وســاخت قطعــات تقویتی برای‬ ‫شــرکت‌های نــام آشــنایی همچــوم فیــات‪ ،‬النچیــا‪،‬‬ ‫سیستیلیا‪ ،‬پورشه و سیمکا تاسیس شد که از میان آن‌ها‬ ‫تنها مدل‌های فیات با نشــان عقرب مزین می‌شــدند تا‬ ‫رقیب جــدی بــرای خودروهای مطــرح آن زمان یعنی‬ ‫پورشه ‪ 904s‬و فراری دینوز باشند‪.‬‬ ‫در نخســتین سال تولید آبارت ‪ ،595‬این مدل خاص‬ ‫توانســت در بیش از ‪ 900‬مســابقه به عنــوان قهرمانی‬ ‫دســت یابد ضمن این‌که در این مدت شش رکورد جدید‬ ‫را نیــز به ثبت رســاند‪ .‬با چنین پیشــینه در خور توجهی‪،‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫مقابســه ‪ 595‬جدید با نسخه کالســیک آن بدون شک‬ ‫جذابیت‌هــای فراوانی خواهد داشــت‪ .‬انتخاب کد ‪595‬‬ ‫برای این هاچ بک کوچک شــهری بدون دلیل و منطق‬ ‫نبــوده چــرا کــه در روزگاران قدیم‪ ،‬این خــودرو از یک‬ ‫پیشرانه ‪ 595‬سی ســی نیرو می‌گرفت که خوش‌بختانه‬ ‫در مدل‌هــای جدید به هیچ عنوان نمی‌توان از این حیث‬ ‫شــباهتی میان این دو بــرادر پیدا کرد! آبــارت در مدل‬ ‫‪ 2017‬برای ‪ 595‬از پیشرانه ‪ 1.4‬لیتری توربو به قدرت‬ ‫‪ 138‬اســب بخار اســتفاده کــرده که گشــتاوری برابر با‬ ‫‪ 203‬نیوتن متــر تولید می‌کند‪ .‬در نســخه ‪ 1970‬آبارت‬ ‫‪ 695‬بنا به ســنت قبلی این شــرکت از پیشــرانه اندکی‬ ‫حجیم‌تر ‪ 695‬سی سی استفاده شده بود که می‌توانست‬ ‫قدرت و گشــتاوری به ترتیب برابر با ‪ 29‬اسب بخار و ‪44‬‬ ‫نیوتن متر تولید کند تا در مقایســه با مدل جدید به شدت‬ ‫خودروی کندتری باشــد‪ ،‬زیرا برای رســیدن به سرعت‬ ‫‪ 100‬کیلومتر در ســاعت با آن نیــاز به زمان ‪ 43‬ثانیه‌ای‬ ‫اســت( حداکثر ســرعت ‪ 115‬کیلومتر در ســاعت)! در‬ ‫عین حال آبارت‌های آن دوران از پیشرانه قرار گرفته در‬ ‫محــور عقب نیرو می‌گرفتند و مکانیزم خنک شــوندگی‬ ‫موتور نیز به طور کامل توســط هوا انجام می‌شد‪.‬‬ ‫بر روی کاغذ نیروی تولیدی پیشــرانه ‪ 695‬سی سی‬ ‫آبــارت بســیار ضعیف به نظر می‌رســد‪ ،‬امــا اگر به وزن‬ ‫‪ 500‬کیلوگرمــی آن نگاه کنید (آبارت ‪ 2017‬وزنی برابر‬ ‫بــا ‪ 1042‬کیلوگرم دارد ) خواهید دید که نســبت نیرو به‬ ‫وزن معقولی در آن گنجانده شــده ضمن این‌که با توجه‬ ‫به ابعاد بسیار جمع و جور بدنه ( طول و عرض به ترتیب‬ ‫‪ 2.9‬و ‪ 1.3‬متر) کم‌تر کســی را می‌توان یافت که قصد‬ ‫(بخوانید جرات!) تند رفتن با آن را داشــته باشد!‬ ‫آبارت ‪ 595‬جدید‪ ،‬اما دیگر آن هاچ بک ســوپر مینی‬ ‫قبلــی نیســت و با طــول و عرضی برابر بــا ‪ 3.6‬و ‪1.6‬‬ ‫متــر توانایی‌های بیش‌تــری برای تبدیل شــدن به یک‬ ‫خودروی اســپرت‌تر دارد بــه خصوص وقتــی از حالت‬ ‫نرمال به اسپرت تغییر وضعیت دهید‪ ،‬عملکرد پدال گاز‬ ‫و پیشرانه هم‌زمان با آن خشن‌تر شده و صدای خروجی‬ ‫از اگزوز‌هــا نیــز در کنار ســوت معمول توربــو آدرنالین‬ ‫راننده را افزایش می‌دهد‪ .‬آبارت به طور رســمی مصرف‬ ‫ســوخت این خودرو را شــش لیتر در هــر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫عنــوان کــرده کــه در عمل نیــز همین رقم بــه صورت‬ ‫متغیر به دســت می‌آید هر چند که نباید فراموش کرد در‬ ‫حالت اســپرت باید هزینه بیش‌تــری برای بنزین خودرو‬ ‫پرداخــت کنید! مدل ‪ 1970‬آبــارت ‪ 695‬در این زمینه‬ ‫حرف چندانی برای بیان ندارد چرا که اوال به طور دقیق‬ ‫نمــی توان مصرف ســوخت آن را تخمیــن زد و در عین‬ ‫حال تکنولوژی پیشــرانه‌های دو خودرو تقریبا غیر قابل‬ ‫مقایسه است‪.‬‬ ‫دینامیــک ســواری ‪ 595‬مــورد بررســی همان طور‬
‫‪Abarth 595‬‬ ‫دینامیک سواری ‪ 595‬مورد‬ ‫بررسی همان طور که قابل انتظار‬ ‫هم بود به لطف بهره گیری از‬ ‫شاسی مدرن تر‪ ،‬سیستم تعلیق‬ ‫بهتر‪ ،‬رینگ‌های ‪ 16‬اینچی و‬ ‫سیستم‌های کمکی الکتریکی‬ ‫از هم‌کالس استاندارد خود در‬ ‫رده‌ای باالتر قرار می‌گیرد‬ ‫تجهیــزات دیگــری این‌چنینی را دید‪ .‬بــا ورود به کابین‬ ‫مــدل ‪ 695‬اوضــاع طبیعتا بدتــر از قبل نیز می‌شــود و‬ ‫با فضای کاملا ســاده حتی در مقایســه با ســال ساخت‬ ‫خودرو مواجه خواهید شــد که با در نظر گرفتن برچسب‬ ‫اســپرت بودن شــاید بتوان توجیهی منطقــی برای این‬ ‫نقصان پیدا کرد!‬ ‫در پایــان بایــد گفت کــه رانندگی با هــر یک از این‬ ‫خودروهــا‪ ،‬تجربــه‌ای بســیار متفاوت‪ ،‬امــا جذاب در‬ ‫پــی دارد تــا نتوان یکــی را بر دیگــری ترجیح داد‪ .‬در‬ ‫عیــن حال از نظر ارزش‪ ،‬قیمــت نمونه قدیمی‌تر آبارت‬ ‫جهشــی چند هزار دالری در مقایســه با برادر به روزتر‬ ‫خــود دارد و البتــه نباید فراموش کــرد که آبارت ‪695‬‬ ‫مورد بررســی به طور کامل توسط مالک خود بازسازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪Abarth 695‬‬ ‫کــه قابل انتظــار هم بود به لطف بهره گیری از شاســی‬ ‫مدرن تر‪ ،‬سیســتم تعلیق بهتر‪ ،‬رینگ‌های ‪ 16‬اینچی و‬ ‫سیســتم‌های کمکی الکتریکی از هم‌کالس اســتاندارد‬ ‫خــود در رده‌ای باالتر قرار می‌گیرد‪ .‬آبارت ‪ 695‬با ســن‬ ‫بیش از ‪ 47‬ســال هر چند به هیــچ وجه نمی‌تواند رقیبی‬ ‫برای برادر مدرن‌تر خود به حساب آید‪ ،‬اما با رینگ‌های‬ ‫‪ 12‬اینچی‪ ،‬تعلیق به نســبت خشــک و جعبه دنده چهار‬ ‫ســرعته دســتی برای کالســیک ســواران یــک گزینه‬ ‫نوستالژیک خواهد بود‪.‬‬ ‫در داخــل کابیــن ایــن دو خودرو یک چیز مشــترک‬ ‫بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت‪ :‬هــر دوی آن‌ها از‬ ‫حداقــل امکانات رفاهی بهره می‌برند تا حتی در نســخه‬ ‫‪ 2017‬آبــارت نیز نتــوان مواردی مانند سیســتم ردیاب‬ ‫ماهواره‌ای‪ ،‬سیســتم چند رســانه‌ای با بلوتوث و یا انواع‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪25‬‬
‫اطالع نگاشت‬ ‫ایرانی‌ها چه خودروهایی را‬ ‫بیش‌تر می‌پسندند؟‬ ‫‪48926‬‬ ‫‪27‬‬ ‫آلمان‬ ‫درصد‬ ‫پرطرفدارترین‬ ‫کشورهای‬ ‫خودروساز برای‬ ‫مشتریان ایرانی‬ ‫‪14‬‬ ‫کره‌جنوبی‬ ‫‪19‬‬ ‫درصد‬ ‫فرانسه‬ ‫‪20‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫درصد‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫درصد‬ ‫‪6‬‬ ‫چین‬ ‫درصد‬
‫اولویت خرید‬ ‫کالس‌های‬ ‫خودرو‬ ‫‪13‬‬ ‫زیبایی ظاهر‬ ‫‪29‬‬ ‫قدرت و شتاب‬ ‫‪5‬‬ ‫درصد‬ ‫درصد‬ ‫اولویت اصلی‬ ‫برای خرید‬ ‫خودرو‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫درصد‬ ‫‪33‬‬ ‫استحکام و ایمنی‬ ‫‪11‬‬ ‫درصد‬ ‫کیفیت بدنه‬ ‫‪9‬‬ ‫خدمات پس‌از فروش‬ ‫‪35‬‬ ‫شاسی بلند‬ ‫درصد‬ ‫‪28‬‬ ‫درصد‬ ‫کراس‌اوور‬ ‫‪25‬‬ ‫درصد‬ ‫صندوق‌دار‬ ‫درصد‬ ‫درصد‬ ‫‪12‬‬ ‫هاچ‌بک‬ ‫درصد‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪27‬‬
‫ترین ها‬ ‫‪48928‬‬ ‫هاچ‌بک‌هاییکه‬ ‫داغ شان بر دل‬ ‫آمریکایی‌ها‬ ‫مانده است!‬ ‫هوندا ســیویک تایپ ‪ R‬ســرانجام وارد آمریکای شمالی شــد‪ ،‬اما به نظرمی‌رسد‬ ‫هنــوز هم هــاچ بک‌های داغ زیادی هســتند که در این بازار عرضه نمی‌شــوند‪.‬‬ ‫هاچ‌بک‌ها‪ ،‬ســال‌های ســال اســت که از فــروش باالیی در آمریکای شــمالی‬ ‫برخوردار نیســتند به همین دلیل اســت که ورود خودروهایی چون فورد فوکوس‬ ‫‪ RS‬و هونــدا ســیویک تایــپ ‪ R‬به آمریــکا طول کشــیده اســت‪ .‬اگرچه برخی‬ ‫خودروســازان در حال تالش برای وارد کردن برخی از هاچ‌بک‌های داغ خود به‬ ‫آمریکا هستند‪ ،‬اما هنوز هم تعلل‌هایی در این باره مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫بزرگ‌تریــن دلیل برای عدم دســت‌یابی آمریکایی‌ها به بهتریــن هاچ بک‌ها این‬ ‫اســت که شرکت‌های ســازنده آن‌ها در آمریکا حضور ندارند‪ .‬هاچ بک‌ها در اروپا‬ ‫همچنان محبوب هســتند و اکثر خودروهای حاضر در این فهرست را می‌توانید‬ ‫در قاره ســبز ببینید‪ .‬این شــما و این هم ‪ 10‬هاچ بک اسپرتی که داغ‌شان بر دل‬ ‫آمریکایی‌ها مانده است!‬ ‫برگردان‪ :‬شاهین احمدزاده‬ ‫هیوندای ‪N i30‬‬ ‫نخستین مدل پرفورمنس از زیربرند ‪ N‬هیوندای وارد آمریکا نخواهد شد‪ .‬این خودرو‬ ‫که بر پایه مدل ‪ i30‬ساخته شده دارای پیشرانه چهار سیلندر دو لیتری توربو با قدرت ‪272‬‬ ‫اسب بخار و گشتاور ‪ 352‬نیوتن متر بوده و از گیربکس شش سرعته دستی سود می‌برد‪.‬‬ ‫هیوندای ‪ N i30‬به دنبال ســهم باال از کالس هاچ بک‌های داغ بوده و استایل گیرایی‬ ‫دارد‪ .‬آمریکایی‌هامی‌توانند چشم به تولید مدل ولوستر ‪ N‬داشته باشند‪.‬‬ ‫پژو ‪GTi 308‬‬ ‫هــاچ بک‌های داغ پژو همواره شــهره خــاص و عام بوده‪ ،‬امــا ‪ GTi 308‬چیز‬ ‫دیگر‌ی‌اســت‪ .‬این خودرو از قلب تپنده چهار ســیلندر ‪ 1.6‬لیتری توربو سود برده و‬ ‫خروجی ‪ 272‬اســبی دارد‪ .‬این پیشرانه به یک گیربکس شش سرعته دستی متصل‬ ‫شده و یکی از اسپرت‌ترین هاچ بک‌های پنج در موجود در قاره سبز است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫سئات لئون ‪ SC‬کوپرا ‪300‬‬ ‫پیشــرانه چهار ســیلندر دو لیتری توربوی فولکس‌واگن که در قلب سئات لئون‬ ‫کوپرا ‪ 300‬می‌تپد قدرت ‪ 296‬اســبی و گشتاور ‪ 380‬نیوتن متری داشته و عملکرد‬ ‫برجسته‌ای ارایه می‌کند‪ .‬شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت این خودرو در ‪5.8‬‬ ‫ثانیه ثبت شده و اگر مدل پنج در را بخرید فضای باز زیادی را به دست می‌آورید‪.‬‬ ‫آاودی ‪ S1‬اسپرت بک‬ ‫شــاید آاودی یک از معدود شــرکت‌های حاضر در فهرست باشــد که در آمریکا‬ ‫فعال بوده‪ ،‬اما مدل ‪ S1‬اســپرت بک در دســترس خریــداران آمریکایی قرار ندارد‪.‬‬ ‫این خــودرو نه تنها از شــاخصه‌های طراحی خاص ارباب حلقه‌هــا بهره برده بلکه‬ ‫پرفورمنــس درخوری نیز دارد‪ .‬پیشــرانه دو لیتری مجهز به سیســتم کواترو دارای‬ ‫قدرت ‪ 231‬اسبی بوده و شتابی برابر با ‪ 5.9‬ثانیه به این فلفل تند آلمانی می‌بخشد!‬
‫واکسهال آسترا ‪VXR‬‬ ‫قلــب آهنین چهار ســیلندر دو لیتــری توربو با قدرت ‪ 276‬اســب بخار به همراه‬ ‫اســتایل بدنه گیرا باعث برجســته‌تر شــدن واکســهال آســترا ‪VXR‬می‌شود‪ .‬این‬ ‫هاچ‌بک جمع‌وجورمی‌تواند ظرف مدت ‪ 5.9‬ثانیه از ســکون به سرعت ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در ساعت برسد و حداکثر سرعت آن ‪ 250‬کیلومتر در ساعت اعالم شده است‪.‬‬ ‫رنو مگان ‪RS‬‬ ‫هم‌وطن پــژو یعنی رنو نیز هاچ بک‌های قابل‌توجهی در ســبد محصوالت خود‬ ‫داشته‪ ،‬اما مدل موردعالقه ما مگان ‪ RS‬است‪ .‬نسخه فول آن از پیشرانه دو لیتری‬ ‫توربویی اســتفاده می‌کند که قدرت ‪ 275‬اســبی و گشــتاور ‪ 361‬نیوتن متری دارد‪.‬‬ ‫موضوعی که این هاچ‌بــک را لذت‌بخش‌ترمی‌کند اگزوز تیتانیومی ‪ Akrapovic‬و‬ ‫صندلی‌های آلکانترای ریکارو در کابین است‪.‬‬ ‫آلفارومئو میتو کوادروفولیو ‪Verde‬‬ ‫حاال که آلفارومئو جیولیا کوادروفولیو در برابر ب ام و ‪ M3‬قد علم کرده وقت آن‬ ‫اســت که از این خودروســاز ایتالیایی بخواهیم یکی از هاچ بک‌های داغ خود را نیز‬ ‫وارد بازار آمریکا کند‪ .‬اگر میتوی کوچک اســتاندارد باب میل شما نیست می‌توانید‬ ‫مــدل جیولتا را در خارج از آمریکا انتخــاب کنید‪ .‬در قلب میتو کوادروفولیو ‪Verde‬‬ ‫یــک پیشــرانه ‪ 1.4‬لیتری توربو با خروجی ‪ 170‬اســب بخار قــرار دارد درحالی‌که‬ ‫پیشرانه ‪ 1.75‬لیتری توربوی جیولتا کوادروفولیو قدرت ‪ 240‬اسبی ارایه می‌کند‪.‬‬ ‫فولکس‌واگن شیروکو ‪R‬‬ ‫فولکس‌واگن گلف ‪ R‬در آمریکا عرضه می‌شــود‪ ،‬اما طرفداران همیشــه حســرت‬ ‫می‌خورند که چرا شیروکو ‪ R‬در دسترس نیست‪ .‬با بدنه‌ای برجسته‌تر از گلف‪ ،‬شیروکو ‪R‬‬ ‫پیشرانه چهار سیلندر دو لیتری توربو با قدرت ‪ 276‬اسبی داشته که شتابی ‪ 5.5‬ثانیه‌ای‬ ‫را به این خودروی اصیل بخشیده است‪ .‬البته زمانی که به جای گیربکس ‪ ،DSG‬نسخه‬ ‫شش سرعته دستی را انتخاب کنید شتاب خودرو در ‪ 5.7‬ثانیه ثبت می‌شود‪.‬‬ ‫رنو ‪ Zoe e-Sport‬کانسپت‬ ‫اذعان می‌کنیم که شــرایط این خودرو فــرق می‌کند‪ Zoe e-Sport .‬خودرویی‬ ‫مفهومــی بوده و نمی‌توان همین‌االن آن را خرید‪ ،‬اما به ظاهر آن نگاه کنید! زمانی‬ ‫که رنو تصمیم بگیرد آن را تولید کند آمریکای شــمالی خارج از دایره شــمول ‪Zoe‬‬ ‫‪ e-Sport‬خواهد بود‪ .‬این کانســپت که بر پایه مدل موجود ســاخته شــده از قوای‬ ‫محرکه تمام الکتریکی سود برده و قدرت حدود ‪ 460‬اسبی دارد‪ .‬خب باالخره یک‬ ‫هاچ‌بک الکتریکی نیز توانست ما را هیجان‌زده کند!‬ ‫ب ام و ‪M140i‬‬ ‫متاســفانه حتی نسخه سدان ب ام و ســری ‪ 1‬نیز در آمریکا عرضه نمی‌شود چه‬ ‫رسد به مدل داغ هاچ‌بک! اما ‪ M140i‬یکی از بهترین هاچ‌بک‌های کالس خود با‬ ‫قدرت ‪ 340‬اسب بخاری بوده و در مدت زمان ‪ 4.6‬ثانیه می‌تواند از زمین کنده شده‬ ‫و به ســرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت برســد‪ .‬این زمان با گیربکس سفارشی هشت‬ ‫ســرعته استپ ترونیک اسپرت ثبت می‌شود‪ ،‬اما استفاده از گیربکس دستی شتاب‬ ‫را به ‪ 4.8‬ثانیه افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪29‬‬
‫فرهنگ قطعه شناسی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪48930‬‬ ‫قطعه شناسی خودرو‬ ‫میل سوپاپ‬ ‫نصف میل سوپاپ است و در نتیجه با هر دو بار چرخیدن‬ ‫میل لنگ فقط یک بار میل سوپاپ می‌چرخد‪.‬‬ ‫‪ ‬زنجیر موتور‬ ‫تسمه ســفت کن مانند زنجیر ســفت کن است با این‬ ‫تفــاوت که نیروی محرکه خــود را از میل‌لنگ می‌گیرد و‬ ‫معموال بعد از چند مدت کارکردن احتمال خراب شدن و‬ ‫به صدا در آمدن را دارد‪.‬‬ ‫میل لنگ‬ ‫میل ســوپاپ یا میل بادامک به دو دلیل به این اســم‪،‬‬ ‫نام‌گذاری شده است‪:‬‬ ‫‪)1‬چون وســیله‌ای جهت باز و بســته شدن سوپاپ‌ها‬ ‫است‪ ،‬میل سوپاپ نامیده می‌شود‪.‬‬ ‫‪)2‬چون قطعاتی به شکل بادام بر روی آن تراش‌کاری‬ ‫شده به میل بادامک معروف است‪.‬‬ ‫میل سوپاپ در حقیقت چهار وظیفه اصلی دارد‪:‬‬ ‫‪)1‬باز شدن سوپاپ‌های موتور درمراحل مختلف کار موتور‬ ‫‪)2‬راه‌ندازی پمپ بنزین مکانیکی توسط دایره خارج از مرکز‬ ‫‪)3‬راه اندازی اویل پمپ یا پمپ بنزین‬ ‫‪)4‬راه اندازی یا چرخاندن میل دلکو در خودروهایی که‬ ‫دلکوی معمولی دارند‪.‬‬ ‫‪ ‬دنده سرمیل سوپاپ‬ ‫زنجیــر موتور نیروی چرخشــی میل لنــگ را به میل‬ ‫سوپاپ انتقال می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ ‬تسمه تایم‬ ‫میــل لنــگ از جمله قطعــات اصلی و مهــم موتور‬ ‫اســت کــه شــاتو ن‌ها روی آن مونتــاژ شــده‌اند و در‬ ‫حقیقــت نیروی چرخشــی خود را در زمــان انفجار از‬ ‫پیســتو ن‌ها گرفتــه و در مراحل دیگر باعث می‌شــود‬ ‫که پیســتون‌ها به کار خود ادامه داده و حرکت رفت و‬ ‫برگشــتی خود را برای انجام چهــار عمل اصلی انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫تســمه تایم مانند زنجیر عمل کرده و وســیله‌ای برای‬ ‫انتقال نیروی چرخشی میل لنگ به میل سوپاپ است‪.‬‬ ‫پولی سر میل لنگ‬ ‫زنجیر سفت کن‬ ‫دنده ســرمیل ســوپاپ وسیله‌ای اســت که توسط آن‬ ‫نیروی چرخشــی میل لنگ به میل سوپاپ وارد می‌شود؛‬ ‫یعنــی این دنده با دنــده میل لنگ به صورت مســتقیم یا‬ ‫غیر مســتقیم درگیر می‌شود و نیروی چرخشی میل لنگ‬ ‫توسط (تسمه یا زنجیر) یا روش‌های درگیری دنده با دنده‬ ‫بسته به میل سوپاپ منتقل می‌شود‪.‬‬ ‫دنده سر میل لنگ‪:‬‬ ‫زنجیر ســفت کن از شل شدن زنجیر و به هم خوردن‬ ‫تایــم موتــور و همچنین از بــه وجود آمدن ســروصدای‬ ‫اضافی در موتور جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫تسمه سفت کن‬ ‫وظیفه دنده ســر میل‌لنگ با دنده ســر میل ســوپاپ‬ ‫تقریبــا یکی اســت و تفاوت آن در انــدازه و قطر محوری‬ ‫آن اســت به طوری که در هر خودرو قطر دنده میل لنگ‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫پولی یا فولی ســر میل لنگ وسیله‌ای است که تسمه‬ ‫پروانــه روی آن قرار گرفته و نیروی میل لنگ را از طریق‬ ‫تســمه به دیگر قسمت‌ها از جمله دینام‪ ،‬واتر پمپ یا پمپ‬ ‫آب و کمپرســور کولــر‪ ،‬پمپ هیدرولیک فرمــان و غیره‬ ‫انتقال می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ ...‬ادامه دارد‬
‫پیشرانه‬ ‫‪48931‬‬ ‫«واردز اتو» معرفی کرد‪ ۱۰ :‬موتور برتر سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کوالک فورد و هوندا‬ ‫مطابق معمول هر سال‪ ،‬شرکت «واردزاتو»‌پس از‬ ‫دو ماه آزمایش و بررسی بیش از ‪ ۳۲‬پیشرانه مختلف‪،‬‬ ‫فهرســت موتورهای برنده را اعــام کرد‪ .‬جالب این‬ ‫که برندگان این فهرســت همگــی از برندهای عادی‬ ‫خودرویی هســتند و این نشــریه اعالم کرده که هیچ‬ ‫خودروســاز آلمانی نتوانســته در این فهرست حضور‬ ‫داشته باشد!‬ ‫فورد و هوندا هر یک با دو موتور در فهرست ‪ ۱۰‬موتور‬ ‫برتر قرار دارند‪ .‬موتور توربوی دوقلوی ‪ ۲/۷‬لیتری شــش‬ ‫ســیلندر خورجینی در فورد اف ‪ ۱۵۰‬و همچنین موتورپنج‬ ‫لیتری هشت ســیلندر خورجینی که در موستانگ جی‌تی‬ ‫نصب شده است دو موتور برگزیده فورد هستند‪ .‬موتور دو‬ ‫لیتری توربوی چهار سیلندر هوندا سیویک تیپ آر و موتور‬ ‫توربوی دوقلوی شــش ســیلندر خورجینــی در اینفینیتی‬ ‫‪ Q۵۰‬نیز ســهم هوندا را در این رقابت به دو موتور رسانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ‬جگوار و کیا که برای نخســتین بار در این رقابت جزو‬ ‫برگزیدگان اعالم شدند‪ ،‬به لطف موتور توربوی دو لیتری‬ ‫چهار سیلندر ایکس اف و موتور توربوی ‪ ۳/۳‬لیتری شش‬ ‫ســیلندر خورجینی اســتینگر در فهرســت ‪ ۱۰‬موتور برتر‬ ‫سال واردزاتو حضور یافتند‪.‬‬ ‫پیشرانه‌های ســبز نیز نتایج قابل‌قبولی در تست‌های‬ ‫واردزاتو داشــته‌اند و این نشریه مدل‌هایی مانند شورولت‬ ‫بولــت‪ ،‬کرایســلر پاســیفیکا هیبریدی‪ ،‬هونــدا کالریتی‬ ‫و تویوتــا کمــری هیبریدی را تحســین کرده اســت‪ .‬این‬ ‫مدل‌ها گروه بســیار گسترده‌ای را شامل می‌شوند و انواع‬ ‫مدل‌های الکتریکی‪ ،‬پالگین هیبریدی‪ ،‬سلول سوختی و‬ ‫جدول نامزدان بهترین‬ ‫موتــور ســـال ‪2018‬‬ ‫هیبریدی در آن حضور دارند‪.‬‬ ‫تعداد زیادی از مدل‌های پرفورمنس در این فهرســت‬ ‫غایب هستند و جای خالی موتورهای آلمانی مانند آاودی‬ ‫آر اس ‪ ۳‬و اس ‪ ۴‬دیده می‌شــود‪ .‬جالب این که تنها موتور‬ ‫دیزلی‪ ،‬موتور ‪ ۱.۶‬لیتری توربوی چهار ســیلندر شورولت‬ ‫اکوناکــس کــه جزو نامــزدان نهایــی بود‪ ،‬نتوانســت در‬ ‫فهرست ‪ ۱۰‬موتور برتر حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫برندگان امسال‬ ‫موتــور توربــوی دوقلوی ‪ ۲/۷‬لیتری شــش ســیلندر‬ ‫خورجینی در خودروی اف ‪۱۵۰‬‬ ‫موتورسبز ‪ 150‬کیلووات برقی شورولت بولت‬ ‫موتور ســبز ‪ 3/6‬لیتری شش سیلندر هیبرید پاسفیک‬ ‫کرایسلر‬ ‫موتــور پنــج لیتری هشــت ســیلندر خورجینــی در‬ ‫موستانگ جی‌تی‬ ‫موتورســبز ‪ 130‬کیلووات سلول ســوختی برقی هوندا‬ ‫کالریتی‬ ‫موتور دو لیتری توربو چهار ســیلندر هوندا ســیویک‬ ‫تیپ آر‬ ‫موتــور توربوی دوقلوی شــش ســیلندر خورجینی در‬ ‫اینفینیتی ‪Q۵۰‬‬ ‫موتور توربوی دو لیتری چهار سیلندر ایکس اف جگوار‬ ‫موتــور توربوی ‪ ۳/۳‬لیتری شــش ســیلندر خورجینی‬ ‫استینگر کیا‬ ‫موتورسبز ‪2/5‬لیتری اتکینسون چهار سیلندر هیبرید‬ ‫تویوتا کمری‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪31‬‬
‫تیونینگ‬ ‫تیونینگ ب ام و ایکس‪ 6‬ام‬ ‫‪48932‬‬ ‫ایکس ‪ 6‬واقعا آفرود‬ ‫‪BMW X6 M‬‬ ‫مانهــارت‪ ،‬تیونر آلمانی‪ ،‬یــک ب ام و ایکس‪ 6‬ام‬ ‫را بــرای آفــرود در بیابان‌هــای داغ خاورمیانه آماده‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫این ماشین که فقط دو عکس از کانسپت آن در سایت‬ ‫مانهارت منتشــر شــده نشــان از توان طراحی و ســلیقه‬ ‫خــوب متخصصان مانهــارت دارد‪ .‬ام اچ ایکس‪ 6‬درت‪2‬‬ ‫‪ Dirt² MHX6‬که تصاویر مدل زرد رنگ آن منتشر شده‬ ‫فقط پنج دســتگاه ساخته می‌شود و قیمت هر دستگاه آن‬ ‫حدود ‪ 400‬هزار یورو خواهد بود‪.‬‬ ‫این ماشــین در موقع تحویل –شــش تا هشت ماه بعد‬ ‫از ســفارش‪ 900 -‬اســب بخار قدرت و ‪ 1200‬نیوتن متر‬ ‫گشتاور تولید می‌کند‪ .‬بنابر اعالم تیونر‪ ،‬موتور کاملا تغییر‬ ‫یافته و از پیســتون‌ها تا سیســتم ورود هوا و خنک کاری‬ ‫و اگزوز دســت‌کاری شــده اند‪ .‬سیستم تعلیق ‪ KW‬برای‬ ‫افزایش ارتفاع نصب شده و ترمزها بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫اجــزای کربنی در سراســر بدنــه به چشــم می‌خورد‬ ‫از جملــه کاپوت برجســته با شــبکه هواخــور در طرفین‪.‬‬ ‫رینگ‌هــای مقعر مشــکی ‪ 21‬اینــچ با تایرهــای بی اف‬ ‫گودریچ سایز ‪ 40‬در ‪ 305‬زیر گل‌گیرهای عریض ایکس‪6‬‬ ‫ام مانهارت نصب شده است‪ .‬یک وینچ قدرتمند به عالوه‬ ‫اگزوز اســنورکل ایــن امکان را به ماشــین می‌دهد که به‬ ‫رودخانه‌های عمیق وارد شــود یا در چاله گل بدون ترس‬ ‫فرو برود‪.‬‬ ‫نکته جذاب دیگر این تیون‪ ،‬حفاظ واژگونی بیرون بدنه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫است که هم از بدنه و هم از سرنشینان حفاظت می‌کند و‬ ‫در عین حال‪ ،‬باربند و زاپاس بند هم هست‪.‬‬ ‫تیونر تاکید دارد از صندلی‌های باکت فوق العاده راحت‬ ‫و اســپرت در زمان تحویل در اتاق اســتفاده خواهد کرد و‬ ‫همچنین صندلی‌های لوکس و راحتی برای سرنشــینان‬ ‫عقب در نظر خواهد گرفت‪ .‬یخچال و آپشــن‌های متعدد‬ ‫دیگر‪ ،‬انتخاب‌هایی اســت که مانهارت قولش را به شیوخ‬ ‫پول‌دار خاورمیانه برای خرید این ماشین ارایه کرده است‪.‬‬
‫تیونینگ داتسون ‪ 240Z‬مدل ‪1971‬‬ ‫او اسم ماشینش را ‪ LouZfer‬گذاشته (لوسیفر‪ ،‬گربه‬ ‫شیطان صفت داستان سیندرال که یادتان هست؟)‬ ‫وسط سپر عقب حسابی توی چشم هستند‪.‬‬ ‫در ادامــه می‌توان به رینگ‌هــای تورفته طالیی مات‬ ‫پنج پره اشــاره کرد کــه تایرهای پهن هانکــوک دارند و‬ ‫پشت آن‌ها ترمزهای چهاردرچهار تویوتا نصب شده است‪.‬‬ ‫موتور این تیون از شورولت آمده و یک موتور شش سیلندر‬ ‫خطی ال‪ 20‬اســت‪ .‬تمام اجزای موتور ارتقا یافته تا قدرت‬ ‫خروجــی افزایش یابد و یک فیلتر هــوای عظیم الجثه با‬ ‫نشان سامورایی در وسط محوطه موتور کار شده است‪.‬‬ ‫داخل ماشــین دنیای دیجیتال بهتر لمس می‌شــود‪.‬‬ ‫نماگرهــا بــه ســبک مســابقه‌ای از کلیدهــای متعدد و‬ ‫نمایشــگرهای دیجیتــال قرمز رنگ تشــکیل شــده اند‪.‬‬ ‫تزیینات چرم با دوخت لوزی در سراســر اتاق کار شــده و‬ ‫حس لوکس و اســپرت را هم‌زمان به راننده و سرنشــین‬ ‫القا می‌کند‪.‬‬ ‫ترکیــب ســلیقه آمریکایی اســکات با طراحــی ژاپنی‬ ‫داتســون را می‌تــوان برخــورد دنیاها نامیــد و نتیجه‌اش‬ ‫البته بســیار جذاب از کار درآمده اســت‪ .‬رنــگ مات بدنه‬ ‫با اجــزای طالیی رنــگ در رینــگ و جلوپنجــره ترکیب‬ ‫شــده اســت‪ .‬کاپوت برجســته شــده و جلوپنجــره با آن‬ ‫شــیلنگ‌های سیســتم خنــک کاری روغن کــه آویزان‬ ‫هســتند‪ ،‬منحصربه‌فرد شــده اســت‪ .‬ســپر جدید جلو به‬ ‫یک چانه پیــش آمده در زیر بدل می‌شــود و گل‌گیرهای‬ ‫عضالنی پیچ شده به بدنه ماشین را عریض‌تر و تهاجمی‌تر‬ ‫نشان می‌دهند‪ .‬سیستم تعلیق ‪ RCA‬هم حداکثر کاهش‬ ‫ارتفاع را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫چراغ‌های ‪ Q45‬ال‌ای دی برای جلو‪ ،‬راهنمای ال‌ای‌دی‬ ‫و نیز چراغ عقب ال‌ای دی‪ ،‬نمای داتسون را امروزی کرده اند‪.‬‬ ‫در عقب ماشین یک بال انتهای بدنه و اگزوزهای قطور دوبل‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪Datsun Z 240 1971‬‬ ‫اســکات کوهلر آمریکایی مدتی قبل‪ ،‬یک دستگاه‬ ‫داتسون ‪ 240Z‬مدل ‪ 1971‬به قیمت ‪ 1100‬دالر خریده و‬ ‫آن را به این زیبایی و جذابیت که در تصاویر می‌بینید‪،‬‬ ‫تیون کرده است‪.‬‬ ‫‪48933‬‬ ‫برخورد دنیاها‬ ‫‪33‬‬
‫عشق موتور‬ ‫ک‌ا تی‌ام ‪ 790‬دوک‬ ‫‪48934‬‬ ‫ستاره میالن‬ ‫سید امیر ایافت‬ ‫سالم دوستان‪ .‬امروز یکی از موتورهای سرسبد نمایشگاه میالن را خدمت شما معرفی می‌کنم‪.‬‬ ‫اما چطورشــده که به جای مدل ‪ 2018‬یک باره رفته ایم ســراغ مدل سال بعد؟ خوب این هم یکی‬ ‫دیگر از بازی‌های بازار اســت که االن عرض می‌کنم‪ .‬این مدل اواســط سال ‪ 2018‬وارد بازار اروپا‬ ‫می‌شــود‪ ،‬ولی اواسط ســال ‪ 2019‬به بازار آمریکا می‌رســد و چون االن طوری شده که اروپایی‌ها‬ ‫دنباله رو آمریکا شــده‌اند این مدل معروف به مدل ‪ 2019‬شده است! از این بازی‌ها که بگذریم باید‬ ‫گفت که واقعا موتور خوبی است و در سری موتورهای آفرود‪ ،‬کا تی ام چون ستاره‌ای می‌درخشد‪.‬‬ ‫شــرکت کا تــی ام در ســال‌های قبــل از جنگ‌های‬ ‫جهانــی یعنــی در ‪ 1934‬در شــهر کوچــک ماتیگهوفن‬ ‫اتریش تاسیس شــد‪ .‬این شرکت در سال‌های بعد ابتدا با‬ ‫شرکت هسکوارنا و سپس با شرکت باجاج هند به صورت‬ ‫جوینت ونچر به همکاری پرداخت‪.‬‬ ‫این ســیکلت ازیــک سلســله امتیــازات الکترونیکی‬ ‫برخوردار اســت که در ســایر مدل‌های کا تــی ام و دیگر‬ ‫کارخانجات مشــابه بی‌نظیر است‪ .‬اول پیشرانه آن است‬ ‫که با دو سیلندر بزرگ خورجینی جمعا به قدرت ‪ 800‬سی‬ ‫سی بسیار نیرومند است و به قول حرفه ای‌ها کندی دارد‬ ‫که با چند گازتا باالی کوه یا تپه می‌رسد‪.‬‬ ‫باک بنزین غول آسای آن برای یک سفر کافی است ‪.‬‬ ‫اجازه بدهید نگاهی به مشخصات فنی آن بیندازیم‪:‬‬ ‫پیشــرانه ال ســی ایت ‪ 799‬ســی ســی با دو سیلندر‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫موازی بزرگ وهشت سوپاپ ‪DOHC‬‬ ‫کالچ سرســره‌ای که با بقیه قطعــات داخلی موتور‬ ‫توسط روغن کالچ خنک می‌شود‪.‬‬ ‫دو شــاخ تلســکوپی برتــر فرمــان که تمــام لرزه و‬ ‫تکان‌های سواری را می‌گیرد‪.‬‬ ‫شــتاب ‪ 86‬متر نیوتن در هشت هزار دور در دقیقه یا‬ ‫به اصطالح رایج‌تر ‪ 63‬پوند بر فوت‬ ‫عالوه بر امتیازات الکترونیک برشــمرده پیشــرانه‪،‬‬ ‫یک سنســورخاص که نشان دهنده زاویه سیکلت ازجاده‬ ‫یا لینومتر و یک سنســور برای زاویه ســیکلت نســبت به‬ ‫ارتفاع یا پســتی جاده به نام شیب سنج داردکه به سوار تا‬ ‫حد زیادی کمک می‌کند تا در ارتفاعات توان فنی سیکلت‬ ‫خود را بهتر حدس بزند‪.‬‬ ‫دنده پایی ســریع مخصــوص که «کوییک شــیفتر‬ ‫پالس» نام دارد وبرای باال رفتن از مسیرهای کوهستانی‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ســیم گاز دســتی ســیکلت به این معنی اســت که‬ ‫می‌شــود انواع حالت‌های اکونومی‪ ،‬اسپرت و استریت را‬ ‫روی دسته فرمان انتخاب کرد‪.‬‬ ‫عالوه برموارد فوق یک دکمه خاص هم کنار دســته‬ ‫گاز روی میــل فرمــان قــرار دارد به نام «دکمــه تنظیم‬ ‫دقیق» یا فاین تیون که به سوار امکان می‌دهد تا عملکرد‬ ‫سیکلت را با ســلیقه و ترجیحات وی منطبق سازد‪ .‬طبعا‬
‫در ســیکلتی با این همه فــن آوری‌های پیشــرفته حتما‬ ‫فکری هم برای ترمز ‪ ABS‬شــده است‪ .‬اتفاقا ترمزهای‬ ‫جلو با دیسکی ‪ 30‬سانتی چهار قاشقکی و عقب با دیسکی‬ ‫‪24‬ســانتی و دوقاشــقک چنان درجا ترمز می‌گیرند که نه‬ ‫تنها معنی‌ای بی اس معلوم می‌شود بلکه در سر پیچ‌های‬ ‫خطرناک ســیکلت را از خطر سقوط به دره حفظ می‌کند‬ ‫و در یک آن زاویه مومنتم حرکت را به ســوی داخل جاده‬ ‫می‌کشــاند‪ .‬از چیزهای خیلــی جالب این موتور شاســی‬ ‫ســه تکه آن اســت‪ .‬اصل شاســی یعنی جایی که نگه‌دار‬ ‫پیشرانه سوار وسایر اقالم ســنگین است از فوالد سخت‬ ‫وسبک شــده استفاده شده‪ ،‬اما در دســته فرمان و ساب‬ ‫فریم عقب کــه نگه‌دارنده گل‌گیر و اگــزوز و چراغ عقب‬ ‫است از آلومینیوم سخت شده استفاده شده است و همین‬ ‫است که کا تی ام ادعا می‌کند سیکلت به این بزرگی فقط‬ ‫از چیزهای خیلی جالب این موتور‬ ‫شاسی سه تکه آن است‪ .‬اصل‬ ‫شاسی یعنی جایی که نگه‌دار‬ ‫پیشرانه سوار وسایر اقالم‬ ‫سنگین است از فوالد سخت‬ ‫وسبک شده استفاده شده است‬ ‫‪ 186‬کیلو وزن دارد‪ .‬دوشاخ فرمان از نوع خوب آلمانی با‬ ‫قطر ‪ 43‬م‪.‬م‪ .‬و یک فنر مارپیچ معکوس است که بهترین‬ ‫ضربه گیــری را ایجاد می‌کند‪ ،‬امــا فنرهای عقب هم به‬ ‫همین ترتیب اســت با این تفاوت که هر فنر عقب به یک‬ ‫سیلندر گاز دایمی وصل است که آن‌ها را نسبت به دست‬ ‫اندازها حســاس‌تر می‌کند‪.‬چرخ جلــو‪ 17‬اینچ یا‪70/120‬‬ ‫است وچرخ عقب نیز ‪ 17‬اینچ یا‪ 55/80‬زد آر است و برند‬ ‫مدل نمونه نمایشــگاه از نوع مخصوص مسابقات آفرود‬ ‫سوپرماکس بود‪ .‬این سیکلت هم مثل سایر سیکلت‌های‬ ‫کا تی ام یک طلق رنگی به عنوان شیشــه جلو دارد‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از فن آوری‌های آن سیســتم ‪ KMR‬است که قادر‬ ‫است تلفن‌های هوشــمند را با کمک بلوتوث به داشبورد‬ ‫نصب کند و به ســوار اجازه دهد هنگام سواری با موبایل‬ ‫نیز صحبت کند‪ .‬تمام المپ‌های ســیکلت از نوع ‪LED‬‬ ‫اســت‪ .‬تمام عالقه مندان که از نمایشگاه «ایکما ‪»2017‬‬ ‫میــان تا کنــون در انتظــار عرضــه دوک ‪ 790‬در بازار‬ ‫هستند از در ودیوار پیام التماس برای کا تی ام می‌فرستند‬ ‫که‪ :‬تو رو خدا دیرنکنی ها!‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪35‬‬
‫صنعت و دانشگاه‬ ‫‪48936‬‬ ‫شناسایی و اولویت‌بندی‬ ‫زیرفرآیندهای سالن رنگ دو‬ ‫برای اجرای طراحی آزمایش‌ها و بهبود کیفیت رنگ محصول‬ ‫دکتررسول نورالسناء‬ ‫پروژه اینترن شیپ‬ ‫دانشگاه‪ :‬علم و صنعت ایران‬ ‫مسوول پروژه‪ :‬محمد ابراهیمی مقدم‬ ‫متولی پروژه‪ :‬اصغر زهدی شیران‬ ‫واحد بهره بردار‪ :‬معاونــت تولید خودرو‪/‬‬ ‫مدیریت رنگ خودرو‬ ‫چکیده‬ ‫بدنه‌ خودرو پس از قســمت بدنه‌ســازی وارد ســالن‬ ‫رنگ شــده‪ ،‬عملیات رنگ‌آمیزی روی آن اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫در ابتــدا بدنه وارد حوض‪ PT‬و پــس از آن وارد حوض‬ ‫‪ ED‬خواهد شد‪ .‬سپس کف بدنه سیلرکاری شده و برای‬ ‫پاشــش ‪ PVC‬آماده می‌شــود‪ .‬قبل از پاشش ‪ PVC‬به‬ ‫ترتیب ماســکینگ و دی‌ماســکینگ صــورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫پــس از این‌که بدنــه از کــوره‌ ‪ PVC‬خارج شــد‪ ،‬رنگ‬ ‫آســتر روی آن پاشیده می‌شــود و در نهایت رنگ نهایی‬ ‫و کیلر به بدنه زده‌ می‌شــود‪ .‬در ســالن رنگ ‪ ،۲‬از زمانی‬ ‫کــه ایرادی در رنگ خــودرو رخ می‌دهد تا زمانی که آن‬ ‫ایراد شناســایی شود مدت زمانی نســبتا طوالنی سپری‬ ‫می‌شــود‪ .‬همچنین بعد از شناســایی ایراد‪ ،‬تغییراتی که‬ ‫بــه منظور رفع آن در خط تولیــد انجام می‌گیرد‪ ،‬تجربی‬ ‫و بــا توجه به نظر مهندســان خط اســت و مدل دقیق و‬ ‫مشــخصی برای آن وجود نداشــته بنابراین بخشــی از‬ ‫زمان هم تا رســیدن به تنظیم مناسب از دست می‌رود‪.‬‬ ‫هدف این پروژه شناســایی زیرفرایند‌های ســالن رنگ ‪۲‬‬ ‫و عوامــل قابل کنترل وغیر قابل کنترل در بروز ایرادات‬ ‫اســت تا زمینه را برای اجرای طراحی‌ آزمایش‌ها فراهم‬ ‫کند و به کمک آن بتوان به مدلی از عوامل تاثیرگذار در‬ ‫رخ دادن ایرادی خاص رســید‪ ،‬تــا در صورت بروز ایراد‬ ‫مشــاهده بتوان با تنظیم مجدد پارامترها‌ی خط به رفع‬ ‫سریع‌تر آن ایراد کمک کرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مقدمه‬ ‫در تمامــی‌ زمینه‌هــای تحقیــق‪ ،‬پژوهشــگران از‬ ‫آزمایش‌ها با هدف کســب اطالعــات در مورد یک فرایند‬ ‫اســتفاده می‌کنند‪ .‬یک آزمایــش را می‌توان یک آزمون یا‬ ‫مجموعه‌ای از آزمون‌هایی تعریف کرد که به طور هدفمند‬ ‫تغییراتی در متغیر‌های ورودی یک فرایند یا یک سیستم‬ ‫ایجاد کرده تا از این طریق‪ ،‬امکان مشــاهده و شناســایی‬ ‫تغییرات ممکن در پاسخ خروجی فراهم شود‪ .‬آزمایش‌ها‬ ‫نقش مهمــی در فعالیت‌های مرتبط با ویژگی شناســایی‬ ‫محصول ایفا می‌کنند که شــامل طراحی و فرموله کردن‬ ‫محصول جدیــد‪ ،‬تکوین فرایند ســاخت و بهبــود فرایند‬ ‫می‌شود‪ .‬در اغلب موارد‪ ،‬هدف اصلی یک آزمایش تکوین‬ ‫یــک فرایند مقاوم یا اســتوار اســت‪ .‬یک فرایند اســتوار‬ ‫فرایندی‌ اســت که کم‌ترین تاثیر را از منابع خارجی ایجاد‬ ‫تغییرات می‌پذیرد‪.‬‬ ‫رو ش‌هــای طراحــی آزمایــش کاربرد وســیعی در‬ ‫زمینه‌هــای مختلــف پیدا کــرده ‌اســت‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫آزمایش را می‌توان به عنوان بخشــی از فرایند علمی‬ ‫و یکــی از رو ش‌هــای یادگیــری در مــورد چگونگی‬ ‫عملکرد فرایند‌ها یا سیســتم‌ها در نظر گرفت‪ .‬به طور‬ ‫کلــی‪ ،‬یادگیــری از طریق انجام یک ســری اقدامات‬ ‫و طــرح ســواالتی در مــورد فراینــد آغاز می‌شــود و‬
‫ســپس با انجــام آزمایش‌هایی برای به دســت آوردن‬ ‫داد ه‌هایــی از فراینــد و اســتفاده از اطالعات حاصل‬ ‫از آزمایــش جهت طرح ســواالت جدیدی کــه منجر‬ ‫به انجــام آزمایش‌هــای جدیدی می‌شــود ادامه پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در دنیای مهندســی‪ ،‬طراحی آزمایش‌ها ابزاری مهم‬ ‫جهت بهبود عملکرد یک فرایند تولید محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫این ابزار‪ ،‬کاربرد وســیعی در تکوین فرایندهای جدید نیز‬ ‫دارد‪ .‬کاربــرد فنــون طراحی آزمایش‌هــا در مراحل اولیه‬ ‫تکوین فرایند می‌تواند نتایج زیر را به همراه داشته باشد‪:‬‬ ‫ بهبود بازده فرایند‬‫ کاهش تغییر پذیری و انطباق بیش‌تر با مقدار اسمی‬‫یا هدف‬ ‫ کاهش زمان تکوین‬‫ کاهش هزینه‌ها‬‫همان گونه که اشاره شد در این پروژه هدف از طراحی‬ ‫آزمایــش‪ ،‬بهبود کیفیــت فرایند رنگ اســت‪ .‬با مطالعات‬ ‫انجام شــده تا ایــن مرحله و همچنین بــا توجه به نظرات‬ ‫کارشناســان ذیربط‪ ،‬ایراد شره رنگ جهت بهبود انتخاب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اهداف پروژه‬ ‫هــدف از اجرای ایــن پــروژه‪ ،‬مستند‌ســازی فرایند‬ ‫ســالن رنگ ‪ 2‬شــرکت ایران‌خودرو بوده تا از این طریق‬ ‫زیــر فرایند منتخب جهت اجــرای طراحی آزمایش‌های‬ ‫آمــاری در مراحل آتی فراهم شــود‪ .‬طراحی آزمایش‌ها‬ ‫یک روش آماری بســیار کاربردی است که امکان این را‬ ‫فراهم می‌ســازد تا با ایجاد تغییــرات هدفمند در عوامل‬ ‫ورودی و قابل کنترل تاثیرگذار بر خروجی(های) فرایند‬ ‫بتــوان به نحوه اثربخشــی کیفیت محصــول خروجی را‬ ‫بهبود بخشــید‪ .‬به منظور ایجاد بستر الزم برای اجرای‬ ‫طراحــی آزمایش‌های آماری نیاز اســت تا ابتــدا فرایند‬ ‫ســالن رنگ ‪ 2‬به شکل عملی در قالب یک فرایند کالن‬ ‫مدل‌سازی و زیر فرایندهای آن از منظر اجرای طراحی‬ ‫آزمایش‌هــا اولویت‌بندی شــوند‪ .‬ســپس در زیــر فرایند‬ ‫منتخــب باید بر اســاس مــدل طراحــی آزمایش‌ها و با‬ ‫انجــام یک مطالعه دقیق و همچنین برگزاری جلســات‬ ‫توفان فکری تالش کرد تا عوامل ورودی‪ ،‬متغیر(های)‬ ‫پاســخ‪ ،‬عوامل قابل کنترل‪ ،‬عوامل غیــر قابل کنترل و‬ ‫عوامل اغتشــاش و دامنه مقادیر این عوامل شناســایی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫روش تحقیق‬ ‫در ایــن تحقیق از روش‌های مطالعــات کتاب‌خانه‌ای‬ ‫و مطالعات میدانی اســتفاده شــده‪ ،‬مطالعات میدانی این‬ ‫تحقیــق به صورت جلســات توفان فکــری و مصاحبه با‬ ‫اپراتورهــا‪ ،‬کارشناســان و مدیران ســالن رنگ شــرکت‬ ‫ایران‌خــودرو و مطالعــات کتاب‌خانــه‌ای نیــز به صورت‬ ‫استفاده از کتب‪ ،‬مقاالت‪ ،‬تارنماها و استانداردهاست‪.‬‬ ‫نتایج پروژه‬ ‫ثبت فرایند رنگ در سالن رنگ ‪2‬‬ ‫روش‌های طراحی آزمایش‬ ‫کاربرد وسیعی در زمینه‌های‬ ‫مختلف پیدا کرده‌است‪ .‬در‬ ‫حقیقت‪ ،‬آزمایش را می‌توان‬ ‫به عنوان بخشی از فرایند‬ ‫علمی و یکی از روش‌های‬ ‫یادگیری در مورد چگونگی‬ ‫عملکرد فرایند‌ها یا سیستم‌ها‬ ‫در نظر گرفت‬ ‫اولویت‌بنــدی زیــر فرایندهــا برای اجــرای طراحی‬ ‫آزمایش‌های آماری‬ ‫شناسایی عوامل بالقوه قابل کنترل‪ ،‬غیرقابل کنترل‪،‬‬ ‫ورودی‌ها و متغیرهای پاسخ برای زیر فرایند منتخب‬ ‫تعیین مــدل طراحــی آزمایش‌های آمــاری برای زیر‬ ‫فرایند منتخب‬ ‫این مطالعه تحت حمایت شــرکت ایران‌خودرو انجام شــده است‪.‬‬ ‫دانشجویان عزیز می‌توانند برای آگاهی از عناوین و شرایط حمایت‬ ‫از پایان نامه‌های تحصیلی به سایت شرکت ایران‌خودرو به نشانی‬ ‫‪ WWW.IKCO.IR‬در قسمت تحقیق و توسعه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪37‬‬
‫بازار‬ ‫دالیل ایجاد روش‌های متنوع فروش خودرو‬ ‫‪48938‬‬ ‫روش‌های فروش‬ ‫علیرضا رنجبر‬ ‫هدف اصلی هر کسب و کاری در وهله نخست سود‬ ‫آوری و درآمد است که در هر دوره زمانی پارامترهای‬ ‫مختل��ف و متغی��ری در تحقق این ه��دف موثرند‪ .‬یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن و اصلی‌تری��ن ای��ن ش��اخص‌ها‪ ،‬می��زان‬ ‫رضایتمندی مش��تریان در حوزه‌های فروش‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فروش و کیفیت است‪.‬‬ ‫از آن جایی که در کس��ب و کاره��ای جدید‪ ،‬رقابت‬ ‫بین ش��رکت‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی در جهت‬ ‫کسب سهم بازار و جذب مشتری بسیار زیاد شده است‬ ‫از ای��ن رو هریک از این ش��رکت‌ها به نوبه خود حداکثر‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫ت�لاش را ب��رای ارایه خدم��ات جدیدت��ر و کارآمدتر به‬ ‫مش��تریان به‌کار می‌برند؛ به عنوان نمونه ارایه خدمات‬ ‫پس از فروش در محل مش��تری یکی از مواردی است‬ ‫که موجب اس��تقبال و ایجاد حس اعتماد در مش��تریان‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این نوع خدمات در گذشته به این نحو عرضه‬ ‫نمی‌ ش��د‪ ،‬ولی ارایه آن باهدف جلب رضایت مش��تری‬ ‫در ب��ازار رقابت��ی کنونی‪ ،‬امری ع��ادی و در عین حال‬ ‫ضروریش��دهاس��ت‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا در حوزه ف��روش نیز بای��د امکانات‬ ‫جدیدتری با هدف جلب مش��تری ایجاد می‌ش��د‪ .‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین این موارد‪ ،‬امکان خرید خودرو با توجه به شرایط‬ ‫مالی مشتری است؛ لذا تحقق این امر با ایجاد روش‌های‬ ‫متنوع در فروش امکان پذی��ر خواهد بود که البته محقق‬ ‫شدن این فرایند ارتباط مستقیمی با تولید نیز دارد‪.‬‬ ‫در چن��د ده��ه گذش��ته در کش��ورمان ب��ه دلی��ل‬ ‫محدودیت‌ه��ای اجرای��ی در فرایندهای تامی��ن و تولید‪،‬‬ ‫ام��کان ایجاد تن��وع در روش‌های فروش ب��ه نحوی که‬ ‫امروزه ش��اهد آن هستیم‪ ،‬میسر نبود و بیش‌تر به صورت‬ ‫پی��ش فروش آن هم با زمان‌ه��ای تحویل طوالنی انجام‬ ‫می‌پذیرفت‪ .‬عالوه ب��ر محدودیت‌های تولید‪ ،‬نبود رقبای‬ ‫جدی نی��ز در این خصوص تاثیر گذار بوده اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫این ک��ه به دلیل کم بودن رقاب��ت‪ ،‬پارامترهای کیفی نیز‬
‫می‌تواند ب��ه انواع مختلف صورت پذیرد ک��ه ازانواع رایج‬ ‫آن فروش ازمحل امانی و فروش از محل کارخانه است‪.‬‬ ‫فروش نقد و اقساط‬ ‫به ش��دت امروزی از اهمیت باالیی برخوردار نبوده است‪.‬‬ ‫در باره آپش��ن‌های خودرو نیز وضع به همین منوال بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما تنها تف��اوت اصلی که دیروز و ام��روز را از هم‬ ‫متمایز کرده‪ ،‬موضوع رقابت است‪.‬‬ ‫هم��ان گونه ک��ه ذکر ش��د‪ ،‬در ح��وزه ف��روش توجه‬ ‫خودروس��ازها به توانایی خرید مش��تری نیز معطوف شده‬ ‫است لذا باید شرایط فروش را به نحوی برنامه ریزی کرد‬ ‫که امکان جذب مشتری برای خرید خودروی مورد نظر‪،‬‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫در واقع برای تش��خیص تنوع فروش و تسهیم شرایط‬ ‫مورد نظر نیاز اس��ت ک��ه فرایندهای مرتب��ط با تحقیقات‬ ‫ب��ازار‪ ،‬بخش بندی ب��ازار و حفظ و توس��عه بازار توس��ط‬ ‫خودروس��از انج��ام پذیرد ک��ه هر ی��ک از حوزه‌های فوق‬ ‫دارای مباحث خاص خود است‪.‬‬ ‫به طور کلی اکثر خودروسازها عمدتا روش‌های فروش‬ ‫خود را به شرح زیر تقسیم بندی و اجرایی می‌کنند‪:‬‬ ‫پیش فروش‬ ‫فروش فوری (نقدی)‬ ‫فروش نقد و اقساط‬ ‫فروش عمده‬ ‫پیش فروش‬ ‫نوعی ازفروش ف��وری باموعد تحویل ف��وری و کوتاه‬ ‫مدت اس��ت ک��ه درآن براس��اس ضوابط جاری ش��رکت‬ ‫درصدی از قیمت فروش خودرو به صورت نقد و مابقی به‬ ‫صورت اعتباری درقالب تعدادی چک ازمشتری دریافت‬ ‫می‌شود‪ .‬نحوه تکمیل مدارک و پرونده مشتری دراین نوع‬ ‫فروش با توجه به شرایط اطالعیه مربوطه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫فروش عمده‬ ‫نوعی از فروش اس��ت که معموال ب��ه صورت عمده و‬ ‫تعدادی جهت فروش از طریق ارگان‌ها و سازمان‌ها قابل‬ ‫انجام است و مطابق قرارداد مبلغ خودروها محاسبه شده‬ ‫و توسط طرف قرارداد به خودروساز پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫□‬ ‫البته در هر یک از روش‌های فوق بر حسب نیاز بازار و‬ ‫سیاس��ت‌های تولید و فروش بر حسب مورد‪ ،‬شرایط قابل‬ ‫تغییرن��د؛ به عن��وان مثال در روش فروش نقد و اقس��اط‬ ‫ن��وع خودروهای قابل عرضه‪ ،‬می��زان آورده نقدی اولیه‪،‬‬ ‫مبلغ اقس��اط‪ ،‬تعداد اقس��اط‪ ،‬میزان به��ره‪ ،‬زمان تحویل‬ ‫خودرو‪ ،‬امکان ف��روش در قالب خودروه��ای امانی و ‪...‬‬ ‫بسته به سیاس��ت‌هایی که عنوان شد‪ ،‬قابل تغییرند‪ .‬الزم‬ ‫به توضیح اس��ت ایجاد تنوع در روش‌های فروش عالوه‬ ‫ب��ر تامی��ن رضایت مش��تری با ه��دف س��هولت در خرید‬ ‫خودرو‪ ،‬امکان تغییر در سیاست‌های عرضه خودرو توسط‬ ‫خودروساز را نیز میس��ر می‌سازد بدین مفهوم که بسته به‬ ‫اعمال هرچه بیش‌تر‬ ‫حق انتخاب در هریک‬ ‫از حوزه‌های فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫فرایند رقابت را برای‬ ‫خودروسازها جهت حفظ‬ ‫و توسعه بازار دشوارتر‬ ‫خواهد ساخت‬ ‫ش��رایط حاکم بر تولید و فروش‪ ،‬امکان تغییر سیاس��ت از‬ ‫یک روش به روش دیگر نیز برای خودروس��از مهیاس��ت‬ ‫که خود‪ ،‬یک ابزار مناسبی جهت کنترل قیمت محصول‬ ‫در ب��ازار نیز خواهد بود‪.‬در عین حال امکان حق انتخاب‬ ‫خودرو با توجه به ش��رایط پرداختی مش��تریان‪ ،‬منعطف‬ ‫شده است لذا مش��تری مختار است ضمن انتخاب یکی‬ ‫از ش��رایط پرداخت‪ ،‬خ��ودروی مورد عرض��ه را انتخاب‬ ‫کند‪ .‬البته اعمال هرچ��ه بیش‌تر حق انتخاب در هریک‬ ‫از حوزه‌ه��ای ف��روش و خدمات پس از ف��روش‪ ،‬فرایند‬ ‫رقابت را برای خودروس��ازها جهت حفظ و توس��عه بازار‬ ‫دش��وارتر خواهد ساخت‪ .‬از این‌رو س��ازمان‌هایی در این‬ ‫مس��یر موفق هس��تند که امکان پاس��خ‌گویی به نیازهای‬ ‫انگیزش��ی مش��تریان را در این ب��ازار به ش��دت رقابتی با‬ ‫بهترین کیفیت پاسخ‌گو باشند‪.‬‬ ‫نوع��ی ازف��روش اس��ت ک��ه به ص��ورت ی��ک یاچند‬ ‫مرحل��ه‌ای وباموعدتحویل بلند مدت انجام می‌ش��ود وبه‬ ‫مبالغ ودیعه مش��تری‪ ،‬درصورت پرداخت درموعد مقرر و‬ ‫تاریخ‌های قیدشده دراطالعیه‪ ،‬سود مشارکت وتخفیفات‬ ‫احتمال��ی تعلق می‌گیرد‪ .‬ب��رای قرارداده��ای ثبت نامی‬ ‫دراین نوع فروش دعوت‌نامه ارس��ال شده ومبنای قیمت‬ ‫گذاری خودروی مش��تری دردعوت‌نام��ه‪ ،‬قیمت فروش‬ ‫مصوب خودرو در زمان تحویل است‪ .‬دراین روش فروش‬ ‫امکان انج��ام صلح‌نامه وانصراف وج��ود دارد‪ ،‬همچنین‬ ‫درصورت انصراف از خرید‪ ،‬به مشتری طبق قرارداد سود‬ ‫انصراف تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫فروش فوری (نقدی)‬ ‫نوع��ی ازفروش اس��ت که درآن مش��تری پس از ثبت‬ ‫نام‪،‬خ��ودرو را طی مدت زمان اعالمی مندرج دراطالعیه‬ ‫خودروساز تحویل می‌گیرد‪ .‬دراین نوع فروش هنگام ثبت‬ ‫ن��ام کل وجه خودرو از مش��تری دریافت ش��ده و معموال‬ ‫مشمول س��ود ودیعه نمی‌ش��ود‪ .‬همچنین فروش فوری‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪39‬‬
‫خیابان یکم‬ ‫وارن ایست‪ ،‬مدیر عامل رولزرویس‪:‬‬ ‫‪48940‬‬ ‫آینده را می‌توان تغییر داد‬ ‫«گالســدور» وب ســایتی اســت که هر ســاله از‬ ‫طریق نظرسنجی از کارکنان شرکت‌ها برای ارزیابی‬ ‫مدیــران عامل شــرکت‌ها اقدا کــرده و محبوب‌ترین‬ ‫آن‌هــا را معرفــی می‌کنــد‪ .‬در ســال ‪ 2017‬این وارن‬ ‫ایســت‪ ،‬مدیــر عامــل رولزرویس اســت کــه عنوان‬ ‫محبوب‌ترین مدیر عامل را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫دیوید وارن‌آرتورایســت‪ ،‬متولد ‪ 1961‬و دارای سه‬ ‫فرزند‪ ،‬تاجر و مدیر ارشــد انگلیسی است که از سال‬ ‫‪ 2015‬تاکنون مدیر عامل هولدینگ رولزرویس است‪.‬‬ ‫برنامه روزانه شما چیست؟‬ ‫اگــر ســفر نروم‪ ،‬معمــوال کمی پیــش از ‪ 5:30‬از‬ ‫خواب بیدار می‌شــوم و حدود ‪ 45‬دقیقه طول می‌کشــد‬ ‫تا بیدار شــوم و صبحانه‌ای بخورم و کمی پس از ساعت‬ ‫شــش به ســمت محــل کار حرکــت می‌کنم یا تا شــهر‬ ‫داربــی رانندگــی می‌کنم کــه زمان مناســبی برای فکر‬ ‫کردن و چند تمــاس تلفنی در اختیــارم می‌گذارد و یا تا‬ ‫مقصد لندن ســوار قطار می‌شــوم کــه در این صورت از‬ ‫این فرصت سفر برای فرستادن ایمیل استفاده می‌کنم‪.‬‬ ‫در غیر این صورت به ســفر می‌روم که عموما به این‬ ‫معناســت کــه تمامی کارهــای معمول را زودتر شــروع‬ ‫می‌کنم و هــر جای دیگر دنیا باشــم کارها همچنان در‬ ‫جریان هستند و ادامه دارند‪.‬‬ ‫«مدیریت» برای شما به چه معناست؟‬ ‫ســوال کلی‌ای اســت‪ ،‬خیلی چیزها را در بردارد؛‬ ‫بــه طور خالصه‪ ،‬ایجــاد محیطی برای هر شــخص در‬ ‫شــرکت تا در کارش موفق شــود‪ ،‬بدین صورت همگی‬ ‫موفق هستیم‪.‬‬ ‫دیگر این‌کــه مدیریت یعنی اطمینان حاصل کردن از‬ ‫داشــتن دیدگاهی از تاثیر شــرکت‌مان بر دنیا در آینده و‬ ‫سامان‌دهی کردن استراتژی‌مان به منظور دنبال کردن‬ ‫آن‪ ،‬در حالی که آن استراتژی دایما در حال تکامل است‬ ‫و به بازنگری دقیق نیاز دارد‪ ،‬شــرح دادن و شــخصیت‬ ‫دادن بــه شــرکت بــرای جامعــه‌ مشــتریان‪ ،‬شــرکا‪ ،‬و‬ ‫ســرمایه‌گذاران خارجی‪ ،‬در دســترس بودن برای افراد‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫داخل رولزرویس و ارسال گزارش‌های مستقیم و کمک‬ ‫کردن اعضای تیم به نحوی که موارد باال محقق شــود‪.‬‬ ‫زیباترین لحظه مدیرعاملی‌ شــما چه زمانی بوده‬ ‫است؟‬ ‫جذاب‌ترینش در شــغل قبلی‌ام بــود‪ :‬دیدم ارزش‬ ‫پردازشــگرهای مــا بر پایه ‪ ARM‬ســاالنه بــا اینتل که‬ ‫شــرکتی معروف و با ســابقه‌ای قدرتمند اســت‪ ،‬رقابت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫چالش‌برانگیزترین لحظه چطور؟‬ ‫چالش‌برانگیزترین آن هم با ‪ ARM‬بود‪ ،‬زمانی که‬ ‫پی بردیم دلیل کســب ‪ 40‬درصد بازار سرمایه از‬ ‫سهم بین‌المللی را به طور کامل برای بازارهای‬ ‫بین‌المللی توضیح ندادیم و متوجه شدیم تحقق‬ ‫آن چندین ســال طول می‌کشد و شاهد آن هم‬ ‫کاهش ‪ 30‬درصدی ارزش سهام بود‪.‬‬ ‫برای ایجاد اعتمــاد در میان کارمندان‬ ‫و ایــن کــه شــرکت را از خــود بداننــد‪ ،‬چه‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫خیلــی تــاش می‌کنم تــا آن چــه را که‬ ‫می‌گویــم‪ ،‬خودم هم به آن عمــل کنم‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر افراد مرا در حال انجام کار ببینند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫آن را به آن‌چه گفته‌ام نسبت دهند و حقیقت آن‬ ‫را دریابنــد‪ .‬در تایید این حرف‪ ،‬ســعی می‌کنم تا‬ ‫جایی که ممکن است اطالعات شفاف و روشنی‬ ‫درباره شــرکت بدهم‪ .‬اگر آن‌ها بخواهند با من‬ ‫در شــرکت در تماس باشند و پاســخ مستقیمی‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬تشویق‌شان می‌کنم‪.‬‬ ‫کارمندان‌تــان نمــره باالیی در ســایت‬ ‫گالســدور به شــما داده‌اند که یعنــی کار در‬ ‫این جا را دوســت دارند‪ .‬چگونه این جا را به‬ ‫مکانی عالــی برای کار کــردن روزانه تبدیل‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫این تنها کار من نیســت‪ ،‬یک تالش تیمی است و‬ ‫همه در آن دخیلند‪ .‬به واســطه‌ داشــتن برندی بزرگ با‬ ‫پســتی بلندی‌های زیاد و سابقه همکاری درازمدت‌مان‪،‬‬ ‫کمک‌های شایانی به ما شده است‪ .‬عالوه بر برند‪ ،‬افراد‬ ‫روی محصوالتــی کار می‌کننــد که می‌داننــد با زندگی‬ ‫میلیون‌هــا نفر هر روزه در تماس اســت و زندگی‌شــان‬ ‫به آن‌ها وابســته اســت‪ .‬این موضوع طبیعتا حس غرور‬ ‫ایجاد می‌کند‪ .‬وظیفه‌ من تشــویق تیم تحت مدیریت‌مان‬ ‫بــرای از بین بردن موانع روزانه به منظور راحت‌تر کردن‬ ‫زندگی کاری این افراد است‪.‬‬ ‫رهبری خوب تنها به واسطه‌ یک فرد نیست‪ .‬با‬
‫رهبــران و تیم‌های مدیریتی خود چگونه کار می‌کنید‬ ‫تــا اطمینان حاصل کنید کارمندان در این‌جا به خوبی‬ ‫هدایت می‌شوند؟‬ ‫ما از یک شــرکت نســبتا کوچک که تصمیم‌گیری‬ ‫در آن توســط تعداد کمی از افراد انجام می‌شــد‪ ،‬رشــد‬ ‫کرده‌ایــم‪ .‬وظیفــه‌ تحول که مــا روی آن کار می‌کنیم و‬ ‫در حال حاضر اجرا می‌شــود‪ ،‬ایجاد سادگی است‪ ،‬کنار‬ ‫گذاشتن تصمیم‌گیری فردی و انجام دادن آن به روشی‬ ‫حســاب شــده و اجتناب از آشــفتگی در عین رسیدن به‬ ‫مقیاس‌پذیری است‪.‬‬ ‫به ایــن معنا کــه ارتباطات زیاد‪ ،‬افراد را از جلســات‬ ‫مشــاوره‌ای که بــر بحث‌های زیاد و تصمیمات آهســته‬ ‫(اگر باشــد) اشاره دارد‪ ،‬دور می‌کند و به سمت تیم‌هایی‬ ‫می‌بــرد کــه فعالیــت کم‌تــری دارنــد و ســریع تصمیم‬ ‫می‌گیرند‪ ،‬عمل می‌کنند و اگر اشــتباهی کرده‌ باشــند‪،‬‬ ‫به سرعت متوجه می‌شــوند‪ 150 .‬فرد برتر در تیم ارشد‬ ‫رهبری این شــرکت یکــی از بخش‌های ضــروری این‬ ‫فرآیند هستند‪.‬‬ ‫آیا پیشــنهادی بــرای رهبران بقیه شــرکت‌ها‬ ‫دارید؟‬ ‫شــرکت‌های اســتارت آپی اغلب کمبــود بودجه و‬ ‫ســابقه دارنــد و آن را به عنوان نقطه ضعف به حســاب‬ ‫می‌آورنــد‪ .‬در فاز اســتارت آپ‪ ،‬ســفارش‌های خرید از‬ ‫بودجــه بهترنــد‪ .‬این کمــک می‌کنــد تا هر دو مســاله‬ ‫برطرف شــود‪ .‬مزیت اســتارت آپ این است که آن‌ها با‬ ‫یک بوم خالی وارد سازمان‪ ،‬مدل کسب و کار‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و غیــره می‌شــوند‪ .‬همان‌طــور کــه رشــد می‌کنید‪ ،‬آن‬ ‫چابکی را فرامــوش نکنید‪ .‬فکر کنید اگر یک اســتارت‬ ‫آپ بودیــد‪ ،‬چه می‌کردید؟ و ســپس بپرســید چرا امروز‬ ‫نتوانیــم آن را انجام دهیم؟ به چــه چیزی نیاز داریم که‬ ‫تغییر کنیم و همانند یک اســتارت آپ با مزیت مقیاس و‬ ‫سابقه عمل کنیم؟‬ ‫کلید دوم نگاه رو به جلوســت‪ .‬نمی‌توانیم گذشــته را‬ ‫تغییــر دهیم‪ ،‬اما آینده را می‌توان‪ .‬اگر تو آن تغییر را رقم‬ ‫نزنی‪ ،‬دیگری رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫مــا به واســطه‌ داشــتن برنــدی بزرگ و‬ ‫شــرکتی که افراد آن کارهــای رضایت‌بخش‬ ‫می‌کنند‪ ،‬پشــتیبانی می‌شــویم‪ .‬ما چند ســال‬ ‫زمــان ســختی را گذراندیــم‪ .‬مــن دربــاره‬ ‫موقعیت‌مان با سازمان شفاف هستم و اکنون‬ ‫بــه ســختی کار می‌کنیم تــا کســب و کار را‬ ‫تغییر دهیــم و به مبارز قرن ‪ 21‬تبدیل شــویم‬ ‫تا شــرکت درخــوری در آینده باشــیم‪ .‬این یک‬ ‫ماموریت هیجان‌انگیز است‪.‬‬ ‫روشن است که به بسیاری از کارمندان‌تان‬ ‫الهــام می‌بخشــید‪ ،‬امــا چــه کســی الهام‌بخــش‬ ‫عموما اگر مدیران ارشد را‬ ‫استخدام می‌کنم‪ ،‬به دنبال‬ ‫افراد کنجکاو‪ ،‬پرانرژی‪،‬‬ ‫تیزهوش و باهوش هستم که‬ ‫توانایی کنار آمدن با دیگران‬ ‫را دارند و می‌توانند اهداف و‬ ‫نقاط عطف خود را مشخص‬ ‫کرده و به آن‌ها دست یابند‬ ‫دوست دارید چه نوع افرادی را استخدام کنید‬ ‫و چرا؟‬ ‫تالش می‌کنم تا به جای رزومه‪ ،‬فرد را اســتخدام‬ ‫کنم‪( ،‬البته بــا دانش و تجربه کافی بــرای انجام کار!)‬ ‫عموما اگر مدیران ارشد را اســتخدام می‌کنم‪ ،‬به دنبال‬ ‫افراد کنجکاو‪ ،‬پرانرژی‪ ،‬تیزهوش و باهوش هســتم که‬ ‫توانایــی کنار آمدن با دیگران را دارند و می‌توانند اهداف‬ ‫و نقاط عطف خود را مشــخص کرده و به آن‌ها دســت‬ ‫یابند‪ .‬ایده‌آلش این اســت که این افراد کسانی باشند که‬ ‫از کار کردن با آن‌ها خوش‌حال شوم‪.‬‬ ‫نخســتین شــغل شــما مهندس طراحــی بود و‬ ‫حاال اگر مدیر عامل نبودید‪ ،‬دوســت داشتید چه کاره‬ ‫شوید؟‬ ‫‪Warren East‬‬ ‫فکــر می‌کنید چرا این چنین ســطح باالیی‬ ‫از رضایت‌منــدی را از ســوی کارمندان‌تــان‬ ‫دریافت می‌کنید؟‬ ‫شماست؟‬ ‫یک شــخص خاص را نمی‌توانم نــام ببرم‪ .‬من به‬ ‫فاتحان دانش بشر در طول تاریخ‪ ،‬به خصوص در حیطه‌‬ ‫علوم و مهندســی‪ ،‬نــگاه می‌کنم‪ ،‬اما در طــول روز باید‬ ‫بگویم‪ ،‬همسرم!‬ ‫قطعــا مهنــدس و یــا یــک کارآفرین با شــرکت‬ ‫می‌شــدم‪ .‬من بایــد تاثیر خودم را روی دنیــا بگذارم و با‬ ‫ایده‌هایم آن را وسعت دهم‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪41‬‬
‫خودروها و آدم‌ها‬ ‫‪48942‬‬ ‫المبورگینیبازهای‬ ‫کـــره‌ای‬ ‫در این نوشــتار به هنرمندان کره جنوبی و خودروهای‬ ‫لوکــس آن‌ها می‌پردازیم‪.‬کشــوری که در شــرق دور‬ ‫قــرار دارد و به ســبب فعالیت هیونــدای‪ ،‬کیا‪ ،‬دوو و‬ ‫سامســونگ بــه عنوان یکــی از کشــورهای صاحب‬ ‫صنعت خودرو شــناخته می‌شــود‪ .‬با این حال بررسی‬ ‫خبرنگار ما نشــان می‌دهد هنرمندان این کشــور گویا‬ ‫اصال تعصبی بــه محصوالت کــره‌ای ندارند و اغلب‬ ‫آن‌ها عشق المبورگینی و فراری و مای باخ هستند!‬ ‫کیم جونسو‬ ‫فراری کالیفرنیا‬ ‫چوی سی وون‬ ‫آاودی آر‪8‬‬ ‫‪Audi R8‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫‪Ferrari California‬‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫چــوی ســی وون‪ ،‬متولــد ‪1986‬‬ ‫خواننده و هنرپیشه کره جنوبی است‪.‬‬ ‫وی عضو برند سوپرجونیور کره است‪.‬‬ ‫او نقش‌هــای کلیــدی در درام‌هــای‬ ‫کره‌ای مانند « پوســایدون» در ســال‬ ‫‪ 2011‬و نقش‌هــای مکملــی در فیلم‬ ‫«آتن‪ ،‬خدای جنگ» درســال ‪ 2012‬ایفا کرده اســت‪ .‬چوی در بســیاری از‬ ‫فیلم‌های چینی زبان مانند «به ســوی ســینه‌ کشــتی» و « تیــغ اژدها» نیز‬ ‫شرکت داشته است‪.‬‬ ‫وی خودروی آاودی آر‪ 8‬ســوار می‌شود که در ســال ‪ 2006‬معرفی شد‪.‬‬ ‫این خودرو از روی پلتفرم المبورگینی گاالردو پایه‌‌ریزی شــده که در ساختار‬ ‫اصلی آن از آلومینیوم اســتفاده شده اســت‪ .‬این نخستین خودروی تولیدی‬ ‫اســت که چراغ‌های جلوی آن به طور کامل ال‌ای‌دی است‪ .‬این خودروی‬ ‫اسپرت از پیشرانه اف‌اس‌آی با ظرفیت ‪ 5.2‬لیتر بهره می‌برد که در قسمت‬ ‫وســط قرار گرفته و ‪ 532‬اســب بخار نیرو و ‪ 530‬نیوتن متر گشــتاور تولید‬ ‫می‌کنــد‪ .‬این خودرو شــتاب صفر تــا ‪ 100‬کیلومتر را در مــدت زمان ‪3.9‬‬ ‫ثانیه طی می‌کند و بیش‌ترین ســرعت آن ‪ 316‬کیلومتر در ســاعت اســت‪.‬‬ ‫تغییراتــی که در این خودرو انجام شــده به لحاظ زیبایی‌شناســی اســت که‬ ‫شــامل چراغ‌های ال‌ای‌دی‪ ،‬سیســتم صوتی بنگ و اولوفســن‪ ،‬ترمزهای‬ ‫عقب بزرگ‌تر و چرخ‌های متفاوت آن است‪.‬‬ ‫کیم جونسو که نام هنری آن «ژیا»‬ ‫اســت خواننده و هنرپیشه کره جنوبی‬ ‫اســت‪ .‬وی عضو گروه پــاپ و یکی از‬ ‫اعضای اصلــی برند تی‌وی‌ایکس‌کیو‬ ‫اســت‪ .‬وی چهار آلبوم کره‌ای‪ ،‬چهار‬ ‫آلبــوم ژاپنــی‪ 30 ،‬ترانه تــک ژاپنی و‬ ‫چندیــن ترانه تک کــره‌ای را به بازار عرضه کرده اســت‪ .‬در طول فعالیتش‬ ‫به عنوان عضوی از ‪ ،TVXQ‬جونسو چندین ترانه را نوشته و آهنگ‌سازی‬ ‫کرد که در آلبوم‌های کره‌ای و ژاپنی گروه منتشــر شد‪ .‬نخستین ترانه‌ای که‬ ‫آهنگ‌سازی کرد ترانه «دروغ سپید» بود که در آلبوم سوم تی‌وی‌ایکس‌کیو‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫وی خــودروی فراری کالیفرنیا سوارمی‌شــود که برای نخســتین بار در‬ ‫سال ‪ 2008‬در نمایشگاه خودروی پاریس معرفی شد‪ .‬این خودرو از پیشرانه‬ ‫هشــت ســیلندر تنفس طبیعی با ظرفیــت ‪ 4.3‬لیتر بهره می‌برد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2014‬فراری دومین نســل این مدل بــه نام کالیفرنیا تی را معرفی کرد که‬ ‫از پیشــرانه هشت ســیلندردوقلوی توربو به ظرفیت ‪ 3.9‬لیتر بهره می‌برد‪.‬‬ ‫فراری کالیفرنیا نماینده بســیاری از نخستین‌هاســت که شــامل نخستین‬ ‫خودرویی اســت که پیشــرانه آن در قســمت جلو قرار گرفته و به گیربکس‬ ‫دو کالچه هفت ســرعته مجهز است و نخســتین خودرویی است که دارای‬ ‫سیســتم تزریق بنزینی مســتقیم و ســقف فلزی تاشونده اســت‪ .‬بیش‌ترین‬ ‫ســرعت آن ‪ 310‬کیلومتر در ساعت است که شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر را‬ ‫در مدت زمان کم‌تر از چهار ثانیه طی می‌کند‪.‬‬
‫جی دراگون‬ ‫المبورگینی آونتادور‬ ‫‪Lamborghini Aventador‬‬ ‫کوآن جــی یونگ‪ ،‬متولــد ‪1988‬‬ ‫خواننــده‪ ،‬تهیه‌کننــده‪ ،‬کارآفرین کره‬ ‫جنوبــی اســت که نــام هنــری وی‬ ‫«جی‌دراگــون»‌ اســت‪ .‬وی از ســن‬ ‫‪12‬ســالگی‪ ،‬برای برنامه ســرگرمی‬ ‫به مدت شش ســال کارآموزی دید تا‬ ‫این‌که در ســال ‪ 2006‬به عنوان عضو بیگ بنگ پذیرفته شد‪ .‬وی نخستین‬ ‫آلبومش را به نام «دل‌شــکن» در ســال ‪ 2009‬به بازار عرضه کرد که بسیار‬ ‫موفقیت‌آمیز بود و برای او جایزه‌ موسیقی آسیایی «ام‌نت» را در سال ‪2009‬‬ ‫به ارمغان آورد که بیش از ‪ 200‬هزار نسخه از آن فروش رفت‪.‬‬ ‫وی خــودروی المبورگینی آونتادور ســوار می‌شــود‪ .‬این خــودرو بعد از‬ ‫معرفی آن در ســانتاگاتا‪ ،‬برای نخستین بار در ‪ 28‬فوریه ‪ 2011‬در نمایشگاه‬ ‫خــودروی ژنو رونمایی شــد و کد این خودرو ال‌بی‪ 834‬اســت و به گونه‌ای‬ ‫طراحی شــده تا جایگزین مورســیه‌الگوی قدیمی شــود‪ .‬بعــد از رونمایی‪،‬‬ ‫المبورگینــی اعــام کرد که بیش از ‪ 12‬دســتگاه از این خــودرو به فروش‬ ‫رفته اســت که آغاز تحویل آن در نیمه دوم سال ‪ 2011‬انجام شد‪ .‬تا مارس‬ ‫‪ ،2016‬المبورگینی بیش از پنج هزار دســتگاه از آن را ســاخت و پنج سال‬ ‫طول کشــید تا به این هدف برسد‪ .‬این خودرو از پیشرانه ‪ 12‬سیلندر به وزن‬ ‫‪ 235‬کیلوگرم و به ظرفیت ‪ 6.5‬لیتر بهره می‌برد که ‪ 690‬اســب بخار نیرو‬ ‫تولید می‌کند‪.‬‬ ‫بائه یاناگ جون‬ ‫مایباخ ‪ 62‬اس‬ ‫‪Maybach 62S‬‬ ‫بائــه یانگ جــون‪‌،‬متولــد ‪1972‬‬ ‫هنرپیشــه و تاجــر کره جنوبی اســت‬ ‫که در بســیاری از درام‌های تلویزیونی‬ ‫شــرکت کرده که از جمله نقش‌های‬ ‫برجســته وی می‌تــوان بــه ســریال‬ ‫«زمســتان ســوناتا» اشــاره کرد‪ .‬وی‬ ‫یکــی از طرفداران اصلی موج کره‌ای اســت‪ .‬بائه در ســال ‪ 2007‬از حرفه‬ ‫هنرپیشگی بازنشسته شد‪ ،‬اما همچنان به عنوان رییس هیات مدیره آژانس‬ ‫«کی‌ایست» فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫وی خودروی مایباخ ‪ 62‬اس ســوار می‌شــود‪ .‬مایباخ ‪ 62‬جزو نخســتین‬ ‫مدل خودروهای برند مایباخ اســت که از سال ‪ 2002‬در اشتوتگارت آلمان‬ ‫تولید می‌شــود‪ .‬این خودرو به سیستم جعبه‌دنده پنج دنده به صورت خودکار‬ ‫مجهز اســت‪ .‬مشــخصه‌های اســتاندارد آن شــامل سیســتم جهت‌یابی با‬ ‫تشــخیص صدا‪ ،‬سیستم تهویه همراه با کنترل آب و هوا‪ ،‬سیستم سرگرمی‬ ‫دی‌وی‌دی در صندلــی عقب‪ ،‬فیلتر هوای داخلی‪ ،‬ماســاژ صندلی عقب و‬ ‫جلو‪ ،‬سیســتم صوتی بوز با ‪ 21‬بلندگو‪ ،‬درصندوق عقب برقی‪ ،‬صندلی‌های‬ ‫گرم‌شــونده عقب و جلــو‪ ‌،‬صندلی‌های جلــوی خنک‌کننــده‪ ،‬کروزکنترل‬ ‫ســازگار و بســیاری موارد دیگر اســت‪ .‬این خودرو از پیشــرانه ‪ 12‬ســیلندر‬ ‫دوقلوی توربوشــارژ بــه ظرفیت ‪ 5.5‬لیتر بهره می‌برد که ‪ 543‬اســب بخار‬ ‫نیرو تولید می‌کند‪.‬‬ ‫کیم جه جونگ‬ ‫‪Lamborghini Murcielago‬‬ ‫المبورگینی مورسیه‌الگو‬ ‫کیم جه جونگ ‪‌،‬متولد ‪ 1986‬خواننده‪ ،‬هنرپیشــه‪ ،‬کارگردان و طراح اهل کره جنوبی اســت که با اسم «قهرمان»‬ ‫بــر روی صحنــه شــناخته می‌شــود‪ .‬وی به عنــوان عضو جی‌وای‌جی گــروه پاپ کــره‌ای و یکــی از اعضای اصلی‬ ‫«تی‌وی‌ایکس‌کیو»شــناخته می‌شــود‪ .‬وی نقش‌های گوناگونی در درام‌های تلویزیونی داشــته اســت که عبارتند از‪:‬‬ ‫«حمایــت از رییــس»‪« ،‬جاســوس»‪« ،‬پســتچی‬ ‫بهشت» و «جکی دارد می‌آید»‪.‬‬ ‫وی خــودروی المبورگینــی مورســیه‌الگو‬ ‫ســوار می‌شــود که طی فاصله ســال‌های ‪ 2001‬و ‪ 2010‬تولید شــد که جانشــین‬ ‫خودروی دیابلو اســت‪ .‬مورسیه‌الگو به عنوان خودروی کوپه در سال ‪ 2001‬معرفی‬ ‫شد که برای نخستین بار در آمریکای شمالی به عنوان مدل سال ‪ 2002‬در دسترس‬ ‫عمــوم قرار گرفــت‪ .‬این خودرو نخســتین برندی بود که تحت مالکیت شــرکت مادر‬ ‫فولکــس واگن قــرار می‌گرفت‪ .‬تولید این خــودرو در پنجم نوامبر ســال ‪ 2010‬با تولید‬ ‫‪ 4099‬دستگاه خاتمه یافت که بعد از آن آونتادور در نمایشگاه خودروی ژنو در سال ‪ 2011‬به‬ ‫بازار عرضه شد‪ .‬این خودرو از پیشرانه ‪ 12‬سیلندر به ظرفیت ‪ 6.2‬لیتر بهره می‌برد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪43‬‬
‫نوآوران‬ ‫بررسی ایده سیستم لمسی قفل استارت خودرو‬ ‫‪48944‬‬ ‫استارتلمسی‬ ‫قبلی دارد؟ آیا برای نخستین بار ابداع شده؟‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫حتما ماجرای بنیتای هشــت ماهه را به یاد دارید که او را در جلوی منزل به همراه خودروی پدرش‬ ‫به ســرقت بردند و متاســفانه آن خبر ناگوار را شنیدید و از این دســت ماجراها که با سهل‌انگاری و‬ ‫حواس‌پرتی راننده و با به جای ماندن سوییچ بر روی خودرو فرصتی برای سرقت به دست سارقان‬ ‫داد می‌شود‪.‬‬ ‫حتی امروزه هم با وجود سیســتم‌های امنیتــی خودرو مانند‪ :‬ایموبیالیــزر و دزدگیرهای مختلف‪،‬‬ ‫کماکان شــاهد ســرقت خودروها به روش‌های گوناگون هســتیم‪ ،‬امــا خانم مبتکری توانســته‌ با‬ ‫بررســی موضوع و خلق یک ایده و ساخت یک نمونه عملی‪ ،‬راه حلی برای این موضوع پیدا کند که‬ ‫مهمان این بخش از نوآوران هســتند‪ .‬مرضیه قائم ملکی‪ ،‬متولد ســال ‪ 1369‬فارغ‌التحصیل رشته‬ ‫حســاب‌داری از دانشــگاه موالنای قزوین و ساکن شــهر تهران که در خصوص این ابداع با وی به‬ ‫گفت و گو نشسته‌ایم‪.‬‬ ‫شما حســابداری خوانده‌اید‪ ،‬اما در حوزه خودرو‬ ‫دست به ابداع زده‌اید! آیا در مسایل فنی از کسی هم‬ ‫کمک گرفته‌اید؟‬ ‫پشــت داشــبورد اســت؛ به صورتی که مالک خودرو به‬ ‫دلخــواه خود‪ ،‬حســگر را در هر نقطه از داشــبورد و یا در‬ ‫نقاط مختلف خودرو؛ مانند ســقف‪ ،‬زیــر صندلی‪ ،‬داخل‬ ‫درها و ‪ ...‬قرار داده و با لمس آن نقطه‪ ،‬اجازه اســتارت را‬ ‫به خودرو بدهد که این موضوع ســبب می‌شود در هنگام‬ ‫ســرقت خودرو سارق امکان غیر فعال کردن این سیستم‬ ‫را نداشــته باشد‪ .‬این سیســتم به علت قطع برق استارت‬ ‫پــس از ‪ 10‬ثانیــه‪ ،‬از اســتارت خوردن مجــدد خودرو در‬ ‫هنگام روشــن بودن و آســیب به فرایویل و استارتر‬ ‫خــودرو نیز جلوگیری می‌کنــد‪ .‬همچنین نحوه‬ ‫از کار انداختن آن به دلیل محدودیت زمان‬ ‫برای سرقت خودرو برای سارقان ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫سیســتم لمسی قفل اســتارت خودرو چیست و‬ ‫چطور عمل می‌کند؟‬ ‫چه زمانی از ابداع این طرح‬ ‫خرسند شدید؟‬ ‫از مزایــای ایــن محصول‪ ،‬نصب کلید مغناطیســی‬ ‫چــه فرقــی با سیســتم‌های‬ ‫با وجود تحصیل در رشته حساب‌داری‪ ،‬به دلیل عالقه‬ ‫بــه الکترونیــک و نرم‌افزارهای برنامه‌نویســی و همچنین‬ ‫گســترش زمینه اختراعات خود و کاهش وابستگی به افراد‬ ‫دیگــر در پروژه‌هــای مختلف از ســال ‪ 89‬تــا ‪ 93‬در جهاد‬ ‫دانشــگاهی و مجتمع فنــی تهران و همچنین شــرکت در‬ ‫کارگاه‌هــای فنی رشــته الکترونیک دانشــگاه خود موفق‬ ‫به یادگیری این رشــته در ســطح طراحی مدارات آنالوگ و‬ ‫همچنین طراحی‪ pcb‬و برنامه‌نویسی میکروکنترلرها شده‌ام‬ ‫کــه با ایده‌ای که در این خصوص به ذهنم رســید سیســتم‬ ‫لمسی قفل استارت خودرو را طراحی و نمونه‌سازی کردم‪.‬‬ ‫نحــوه عملکرد سیســتم قفل اســتارت خــودرو به‬ ‫این گونه اســت که این دســتگاه بین سیستم برق‌رسانی‬ ‫اســتارت خــودرو قــرار گرفته و اجازه روشــن شــدن به‬ ‫خــودرو را نمی‌دهد تــا زمانی که راننده دســت خود را بر‬ ‫روی سنســور لمسی دستگاه قرار دهد‪ .‬با لمس سنسور‪،‬‬ ‫سیســتم قفل به مدت ‪ 10‬ثانیه غیر فعال شــده به خودرو‬ ‫اجازه استارت خوردن می‌دهد‪.‬‬ ‫چه مزایای ویژه‌ای دارد؟‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫قطعــا یکی از شــیرین‌ترین‬ ‫لحظات زندگی‪ ،‬به ثمر رســیدن‬ ‫حاصل تالش انســان اســت‪ .‬در‬ ‫این مــورد نیــز‪ ،‬لحظــه‌ای که‬ ‫طرحم ساعت‌ها بر روی خودرو‪،‬‬ ‫بدون هیچ گونه ایــراد و خطایی‬ ‫کار کــرد؛ یکــی از شــیرین‌ترین‬ ‫لحظات زندگی‌ام بود‪.‬‬ ‫سیســتم‌های ضــد ســرقت خودروها‪ ،‬مشــکالت‬ ‫یکسانی دارند؛ برای مثال نحوه از کار انداختن ایموبیالیزر‬ ‫یک مدل خودرو در تمامی خودروها با مدل مشابه یکسان‬ ‫اســت و سارقان با به دســت آوردن فرمول از کار انداختن‬ ‫یک خودرو‪ ،‬می‌توانند به راحتی سیستم امنیتی خودروهای‬ ‫مشابه دیگر را غیر فعال و خودرو را سرقت کنند‪ ،‬همچنین‬ ‫تمامی اطالعات امنیتی ضد سرقت خودروها در یک نقطه‬ ‫است؛ برای مثال‌ای سی یو و رایانه خودرو‌ها‪ ،‬جعبه دزدگیر‬ ‫و مرکز پردازش سیستم‌های امنیتی خودروها‪ ،‬همه آن‌ها‬ ‫مکان مشــخصی در خودروها دارند و در دسترس سارقان‬ ‫هســتند که بــا از کار انداختن آن‌ها و یا اعمــال تغییراتی‪،‬‬ ‫می‌توانند خودرو را ســرقت کنند‪ .‬این اختراع‪ ،‬دســتگاهی‬ ‫است که تمامی ایرادهای سیســتم‌های امنیتی موجود را‬ ‫پوشش داده و مانع از سرقت خودروها حتی با وجود سوییچ‬ ‫اصلی خودرو می‌شود‪.‬‬ ‫چه میــزان وقت صرف طراحی تا نمونه‌ســازی‬ ‫شده است؟ و در چه فضایی برای کار اقدام کرده‌اید؟‬ ‫این پــروژه حدود دو ســال از ایده اولیه تا ســاخت‬ ‫محصــول نهایــی زمان‌بر بــوده و بخش اعظــم آن را در‬ ‫منزل و تســت‌های آن را نیز بر روی خودروی شــخصی‬ ‫خود انجام داده‌ام‪.‬‬ ‫هزینه ایــن اختراع چقدر شــده؟ از کســی هم‬ ‫کمک مالی دریافت کردید؟‬ ‫تاکنون بالغ بر هشــت میلیون تومان جهت‬ ‫نمونه‌ســازی و تحقیق و توسعه این محصول‬ ‫بــدون در نظــر گرفتن هزینه‌هــای نیروی‬ ‫انسانی هزینه شده است‪.‬‬ ‫کار شــما به مرحله تجاری‌سازی‬ ‫رسیده است؟‬ ‫نمونه نهایی این طــرح که تمامی‬ ‫تســت‌ها بر روی آن بــا موفقیت انجام‬ ‫شده باشــد؛ آماده تجاری‌ســازی است‬ ‫و در حــال حاضر بــرای اخذ مجوزهای‬ ‫الزم بــرای فروش این دســتگاه اقدام‬ ‫کرده‌ام‪.‬‬ ‫اختراع دیگری هم دارید؟‬ ‫چنــد طرح پژوهشــی و اختراع‬ ‫در زمینــه رباتیــک و تجهیــزات‬ ‫آزمایشگاهی دارم‪.‬‬
‫این دستگاه بین سیستم‬ ‫برق‌رسانی استارت خودرو قرار‬ ‫گرفته و اجازه روشن شدن به‬ ‫خودرو را نمی‌دهد تا زمانی که‬ ‫راننده دست خود را بر روی‬ ‫سنسور لمسی دستگاه قرار دهد‬ ‫به بســیاری از نیازهای انســان‌ها پاســخ داد‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫منابع پاک و تجدیدپذیری جهت تولید برق داشــته باشیم؛‬ ‫با مشــکالتی همچون کم آبی و اتمام ذخایر نفتی و ‪ ...‬به‬ ‫راحتــی می‌توانیم کنار بیاییم‪ .‬اگر هم من بخواهم طرحی‬ ‫برای چند ســال آینده معرفی کنــم در زمینه تولید انرژی‬ ‫برق از منابع تجدیدپذیر است‪.‬‬ ‫آیا در نمایشگاهی شرکت کرده‌اید؟‬ ‫بله‪ .‬در نمایشگاه بین‌المللی اختراعات کیش شرکت‬ ‫کردم‪ ،‬ولی متاســفانه هیــچ خاطره خوبی از شــرکت در‬ ‫نمایشــگاه‌های اختراعات ندارم و بیش‌تر ترجیح می‌دهم‬ ‫به عنوان بازدیدکننده در نمایشــگاه‌ها حضور داشته باشم‬ ‫نه به عنوان شرکت‌کننده‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫عملکرد نمایشگاه‌ها به نظر من‪ ،‬هم از نظر تبلیغات‬ ‫و اطالع‌رســانی و هم از نظر حفظ حقوق مخترع‪ ،‬بســیار‬ ‫ضعیف اســت و به نظر من‪ ،‬تنها مزیت این نمایشــگاه‌ها‬ ‫بــرای مخترعــان آشــنایی آن‌ها بــا یکدیگر و تشــکیل‬ ‫گروه‌های همکاری جدید اســت‪ .‬بــه نظرم از آن‌جایی که‬ ‫اختراع‪ ،‬یک دســتگاه و یا فرآیند جدیدی اســت‪ ،‬به دلیل‬ ‫نبودن قانون کپی رایت در کشــور‪ ،‬شرکت در نمایشگاه‌ها‬ ‫فقط منجر به لو رفتن اختراع می‌شود‪.‬‬ ‫مواجهه بازدیدکنندگان با شما چطور بود؟‬ ‫در نمایشــگاه اختراعات‪ ،‬هــدف بازدید عموم مردم‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه هدف‪ ،‬بازدید سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان‬ ‫اســت که بتوان با مذاکره با آنان در این گونه نمایشگاه‌ها‬ ‫اختراعات را وارد صنعت و تجاری‌سازی کرد‪ .‬همان‌طور‬ ‫که عرض کــردم اطالع رســانی این نمایشــگاه‌ها برای‬ ‫جذب این گروه از بازدیدکنندگان بسیار ضعیف بوده است‪.‬‬ ‫یعنی شما نتوانسته‌اید هیچ سرمایه‌گذاری برای‬ ‫کار خود جذب کنید؟‬ ‫در خصوص چند طرح با دو سرمایه‌گذار و تولیدکننده‬ ‫مذاکره شد‪ ،‬ولی متاسفانه بازهم مجبور به تکرار این جمله‬ ‫هســتم که به دلیــل نبودن قانــون کپی رایت در کشــور‪،‬‬ ‫ســرمایه‌گذاران تمایلی به ریســک و ســرمایه‌گذاری روی‬ ‫اختراعــات ندارند‪ ،‬زیرا به راحتی ایــن اختراعات می‌توانند‬ ‫توسط شرکت‌های دیگر کپی و تولید شوند‪.‬‬ ‫آیا در این شرایط نومید هم شده‌اید؟‬ ‫نومیدی بخش اجتناب‌ناپذیر زندگی است و یکی از‬ ‫لذت‌های زندگی‪ ،‬رسیدن به موفقیت پس از نومیدی‌ها و‬ ‫شکست‌های متعدد است‪.‬‬ ‫چه انتظاری از بنیاد ملی نخبگان یا هر ســازمان‬ ‫دیگری دارید؟‬ ‫از بنیاد نخبگان و همچنین ســازمان‌های حمایتی‪،‬‬ ‫توقع حمایت مالی و پشــتیبانی در راســتای تجاری‌سازی‬ ‫اختراعات را دارم‪.‬‬ ‫یک توصیه برای مخترعان و مبتکران؟‬ ‫تنها تجربــه‌ای کــه می‌توانم در اختیــار مخترعان‬ ‫دیگر بگذارم این اســت که اگــر اختراعی دارند که امکان‬ ‫تجاری‌ســازی و فــروش دارد؛ هرگز با آن در مســابقات و‬ ‫جشــنواره‌ها شــرکت نکنند و حتــی این پیشــنهاد را دارم‬ ‫که اختراع‌هــای خود را ثبت هم نکنند‪ .‬متاســفانه با یک‬ ‫تغییر ســاده می‌توان یک اختراع را مجــددا ثبت کرد و از‬ ‫آن اســتفاده کرد و ایــن بدترین اتفاق بــرای یک مخترع‬ ‫می‌تواند باشد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهید یک طــرح برای چند ســال آینده‬ ‫بدهید آن چیست؟‬ ‫طبــق پیش‌بینی‌هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬در آینــده‬ ‫کــره زمین با چالش‌هــای مختلفی رو بــه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫چالش‌هایی که زندگی ما انسان‌ها را تهدید می‌کند؛ مانند‬ ‫از بین رفتن منابع آب شــیرین‪ ،‬تمام شــدن ذخایر نفتی‪،‬‬ ‫گرم شدن کره زمین و ‪ ...‬از دید من با انرژی برق می‌توان‬ ‫آینده خودروسازی داخلی را چگونه می‌‌بینید؟‬ ‫همان‌طــور که اطالع دارید روز بــه روز خودروهای‬ ‫بنزینــی جــای خود را بــه خودروهای هیبریــد و یا همان‬ ‫دو نیــرو می‌دهند بــه گونه‌ای که تا ســال ‪ 2030‬در اروپا‬ ‫و ‪ 2050‬در چیــن تولید تمامی خودروهای بنزینی متوقف‬ ‫خواهد شــد‪ .‬با توجــه به شــرایط حاکم بر ایــن صنعت و‬ ‫همچنیــن کاهش منابــع زیرزمینی (نفــت) بقای بخش‬ ‫خودروســازی داخلی را در طراحی و ســاخت خودروهای‬ ‫هیبریدی می‌دانم‪.‬‬ ‫تــا به حال خطوط تولید ایران‌خودرو را از نزدیک‬ ‫دیده‌اید؟‬ ‫متاسفانه خیر‪ ،‬ولی مشتاق به بازدید از خطوط تولید‬ ‫و همچنین بخش تحقیق و توسعه این کارخانه هستم‪.‬‬ ‫چــه خودرویــی از محصــوالت ایران‌خــودرو را‬ ‫می‌پسندید و چرا؟‬ ‫خــودروی دنا پــاس را کــه به‌روزتریــن خودروی‬ ‫طراحــی و تولید شــده ایران‌خودرو اســت؛ از خودروهای‬ ‫مونتاژ شــده توســط ایران‌خودرو نیز خودروی ســوزوکی‬ ‫ویتارا از خودروهای محبوبم است‪.‬‬ ‫آیــا می‌توانیــد مدعــی باشــید که طعم شــیرین‬ ‫موفقیت را چشیده‌اید؟‬ ‫بــه نظر من موفقیت هر فرد به نگرش او نســبت به‬ ‫زندگی برمی‌گردد‪ .‬موفقیت در من زمانی معنا پیدا می‌کند‬ ‫که اختراعاتم روزی بتواند مورد استفاده مردم قرار بگیرد‬ ‫و زندگی را برای آن‌ها سهل و لذت بخش‌تر کند‪.‬‬ ‫دو حرفی برای حسن ختام؟‬ ‫امیــدوارم روزی علــم‪ ،‬جایــگاه واقعی خــود را در‬ ‫کشورم پیداکند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪45‬‬
‫فرهنگ رانندگی‬ ‫مروری بر فرهنگ رانندگی کشورهای هم‌گروه ایران در جام جهانی ‪2018‬‬ ‫‪48946‬‬ ‫رانندگان گروه مرگ‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫فوتبــال‪ ،‬اجتماعی‌تریــن‪ ،‬مهیج‌تریــن و‬ ‫پرتماشــاگرترین بــازی در عصــر مدرنیتــه اســت و‬ ‫برگزاری مســابقات جام جهانی یکی از باشکوه‌ترین‬ ‫مراســمی اســت کــه جامعــه جهانــی را به تســخیر‬ ‫خویش در می‌آورد و هر کشــوری دوست دارد در این‬ ‫جشــنواره شــرکت کند‪ .‬در جام جهانی ‪ 2018‬نیز تیم‬ ‫ملــی فوتبال جمهوری اســامی ایران با کشــورهای‬ ‫پرتغال‪ ،‬اسپانیا و مراکش هم گروه شده است‪ .‬جالب‬ ‫اســت بدانیم که رانندگان کشــورهای هم‌گروه با ما‬ ‫چگونه رانندگانی هستند؟‬ ‫اسپانیا‬ ‫طبــق آمارهــای بین‌المللی از نظــر مالکیت خودرو‪،‬‬ ‫اسپانیا در سال ‪ 2014‬در رده پانزدهم جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫در این کشــور بــه ازای هر هزار نفــر ‪ 593‬خودرو وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رانندگــی در مراکز شــهرهای بزرگ اســپانیا ممکن‬ ‫اســت مســوولیتی را بــه‌ وجــود آورده و دسترســی‬ ‫گســترده‌ای به مناطق شهری برای فروشگاه‌ها و مراکز‬ ‫خرید و هم چنین مراکز پزشکی و مراکز تفریحی فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬اگر شــما در منطقه‌ای از شــهر زندگی می‌کنید‬ ‫ممکن اســت الزم نباشد از خودرو اســتفاده کنید چون‬ ‫بــه دنبال آن با مشــکل جــای پارک و ترافیــک روبه‌رو‬ ‫می‌شوید‪ .‬سیســتم حمل و نقل عمومی در شهرها مانند‬ ‫مادرید و بارســلونا و والنسیا فوق العاده است و شما را با‬ ‫کم‌ترین هزینه و بســیار راحت به مقصد‌تان می‌رســاند‪.‬‬ ‫البته شــما باید راننده خوبی باشــید و امنیت و احتیاط را‬ ‫مد نظــر قرار دهید وگرنه در اســپانیا هنگام رانندگی به‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬ ‫مشکل برمی‌خورید‪.‬‬ ‫شبکه جاده‌ای در اسپانیا به خوبی توسعه یافته و باالی‬ ‫‪681‬هزارکیلومتر از جاده‌های آن آسفالت شده است‪.‬‬ ‫عــوارض جاده‌ها را می‌توان با پول و یا کارت اعتباری‬ ‫پرداخــت کــرد‪ .‬هــم چنیــن با سیســتم جدیــدی که در‬ ‫عوارضی‌ها ایجاد شده‪ ،‬بدون ایستادن در صف عوارضی‪،‬‬ ‫پالک آن‌ها توســط دوربین رویت می‌شــود و عوارض به‬ ‫صــورت خودکار از حســاب بانکــی‌ دارنده خودرو کســر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫هر که بــرای رانندگی در خیابان‌های اســپانیا نیاز به‬ ‫عینک داشــته باشــد‪ ،‬باید همیشــه یک عینک یدکی در‬ ‫خودروی خود داشته باشــد‪ .‬این قانون در سراسر اسپانیا‬ ‫اجرا می‌شــود و بســته به صالح‌دید مامور پلیس می‌تواند‬ ‫برای راننده جریمه درپی داشته باشد‪.‬‬ ‫پرتغال‬ ‫در کشــور پرتغال بــه ازای هر هزار نفــر‪ 548،‬خودرو‬ ‫وجود دارد و این کشور در رتبه ‪ 25‬جهانی قرار دارد‪.‬‬ ‫پرتغال شبکه‌های جاده‌ای بسیار بزرگ و پیشرفته‌ای‬ ‫دارد (حدود ‪69‬هزار کیلومتر جاده) که به راحتی هر شهر‬ ‫و روســتایی را به هم با جاده‌های بســیار مطلوب متصل‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در پرتغال باید از ســمت راســت جــاده رانندگی کرد و‬ ‫در جاده‌های یک‌طرفه اولویت با خودروی ســمت راست‬ ‫برای حرکت است‪ .‬حداقل ســن برای رانندگی ‪ 18‬سال‬ ‫اســت و حداکثر ســرعت در بزرگ‌راه‌ها ‪ 120‬کیلومتر در‬ ‫ساعت تعیین شده است‪ .‬این سرعت در سطح شهر حدود‬ ‫‪ 50‬کیلومتــر در ســاعت و در محدوده راه‌های روســتایی‬ ‫حدود ‪ 90‬کیلومتر در ساعت تعیین شده است‪.‬‬ ‫بســتن کمربند ایمنی هم برای سرنشــینان جلو و هم‬ ‫عقب الزامی اســت و در هنگام رانندگی داشــتن مدارک‬ ‫خــودرو و گواهی‌نامــه رانندگــی ضــروری اســت‪ .‬برای‬ ‫رانندگــی در پرتغــال باید گواهی‌نامه رانندگــی معتبر این‬ ‫کشــور را داشته باشید‪ .‬برای رانندگی در پرتغال می‌توانید‬ ‫خــودرو بــا گزینه‌های فــراوان کرایــه کنیــد‪ .‬در تمامی‬ ‫شــهر‌های بــزرگ و فرودگاه‌هــای پرتغال شــرکت‌های‬ ‫زیــادی برای اجاره خودرو وجــود دارند‪ ،‬ولی کرایه کردن‬ ‫خودرو نیازمند حداقل ‪ 21‬سال تمام است‪.‬‬ ‫تاکســی‌ها در شهر از تاکســی متر اســتفاده می‌کنند‬ ‫ولی برای مقصد‌های برون شــهری به ازای هر کیلومتر‬ ‫محاسبه می‌شــوند‪ .‬البته مســافر می‌تواند یک تاکسی را‬ ‫به‌صــورت رفت و برگشــت هم کرایه کند‪ .‬قبــل از کرایه‬ ‫تاکســی باید میانگین هزینه و برآورد زمانی و … با راننده‬ ‫حتما بررسی شود‪ .‬بعد از ساعت ‪ 10‬شب و قبل از ساعت‬ ‫شــش صبح قیمت کرایه‌ها ‪ 20‬درصد افزایش می‌یابد اگر‬ ‫چه عادالنه‌اش ‪ 10‬درصد است‪.‬‬ ‫مراکش‬ ‫کشــور مراکش از نظر تعداد وسایط نقلیه در رتبه ‪124‬‬ ‫جهانی قــرار دارد و به ازای هر هزار نفر ‪ 68‬خودرو وجود‬ ‫دارد‪ .‬تلفات جاده‌ای در این کشــور باالست‪ ،‬ولی جزو ‪30‬‬ ‫کشــور برتر فاجعه رانندگــی قرار ندارد‪ .‬در ســال ‪2015‬‬ ‫در یک ســانحه رانندگی فجیع در مراکش دســت کم ‪۴۰‬‬ ‫سرنشین یک اتوبوس زنده در آتش سوختند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگردر کشــور مراکش‪ ،‬مسیرهای جاده‌ای‬ ‫زیبا و دیدنی بی‌شــماری وجود دارد‪.‬راه‌های پر پیچ و خم‬ ‫کوهستانی‪ ،‬از جنوب مراکش به سمت شمال که ممکن‬ ‫اســت برای کســانی که ارتفــاع را دوســت ندارند‪ ،‬کمی‬ ‫ناخوشایند باشد‪ ،‬اما مناظر کوهستانی اطراف جاده‪ ،‬بسیار‬ ‫زیبا و دیدنی است‪.‬‬
‫شوماخر وطنی‬ ‫خودرو‪ ،‬هرچه بلندتر بهتر‬ ‫انواع عالقه مندان به شاسی بلند‪:‬‬ ‫عاشــقان میــز‪ -‬یکــی ازعالقه‌منــدان ثابــت ماشــین‌های شاســی‌بلند افــراد‬ ‫میزدوســتند‪ .‬عالقه شــدید به میز و داشــتن زیردســت و کارمند و خدمتکار‪ ،‬این نوع‬ ‫شــوماخروطنی‌ها را عادت داده است که همیشه از موضع باال با دیگران برخورد کنند‪،‬‬ ‫همــه را از باال نگاه کنند و دســتور بدهنــد‪ .‬چنین شــوماخروطنی‌هایی نمی توانند در‬ ‫اتومبیل‌های شاســی کوتاه رانندگــی کنند چون عادت کرده‌اند دیگــران را ریز ببینند‪.‬‬ ‫ازجملــه تکیــه کالم‌هــای چنیــن افرادی یــک جمله اســت‪ :‬ریز می‌بینمــت! چنین‬ ‫شــوماخروطنی‌هایی جز شاســی‌بلند ســیاه ‪‌،‬هیچ ماشینی را به رســمیت نمی‌شناسند‪.‬‬ ‫عاشــقان دراکوال‪ -‬کســانی که فیلم‌های اکشــن‪ ،‬ترســناک‪ ،‬خشــن و پــر از خون و‬ ‫خونریــزی زیاد می‌بینند و به چنیــن فیلم‌هایی عالقه زیادی دارنــد یکی از طرفداران‬ ‫جدی ماشین‌های شاســی‌بلند محسوب می‌شوند‪ ،‬چون این نوع اتومبیل‌ها عموما رخ‬ ‫خشن و جدی دارند و هنگام رانندگی‪ ،‬به ماشین‌های کوچک‌تر می‌فهمانند باید سریعا‬ ‫از ســر‌راه شاســی‌بلند کنار بروند وگرنه‪ ...‬اساســا در نظر عاشــقان دراکوال خشونت یا‬ ‫تظاهر به خشونت و بی‌رحمی یکی از راه‌های فرار از ترافیک و راه‌بندان است‪ .‬عده‌ای‬ ‫از شــوماخروطنی‌ها اساسا رانندگی را صحنه مبارزه می‌دانند و به همین دلیل به قدرت‬ ‫باال نیاز شــدید دارنــد برای همین معتقدند در شــهرما فقط باید ماشــین شاســی‌بلند‬ ‫‪48947‬‬ ‫فرامرز سیدآقایی‪ ‬‬ ‫بیت مغشوش‪:‬‬ ‫می تراود شاسی‬ ‫می درخشد اگزوز‬ ‫هست هردم هوس شاسی ‌بلند‬ ‫به سر هرچه شوماخر درشهر‬ ‫خواب در چشم همه می‌شکند‬ ‫نیمه شب‌ در فراق ماشین شاسی‌بلند‬ ‫ایــن روزهــا شــوماخروطنی‌ها اصــا نمی‌تواننــد تصــورش را بکننــد روزی را که‬ ‫بــدون شاســی‌بلند زندگــی کننــد‪ .‬فرهنــگ شاســی بلندســواری حتی بــه بچه‌های‬ ‫شــوماخروطنی‌ها هم ســرایت کرده اســت به طوری که در خانواده‌هــای مرفه به باال‬ ‫هــر فرزنــد از لحظه‌ای کــه به دنیا می‌آیــد یک دســتگاه شاســی‌بلند صفر‌کیلومتر به‬ ‫نامــش می‌خــورد و والدینــش منتظــر می‌مانند تا بزرگ شــود و بــا آن دوردور کند‪ .‬به‬ ‫همیــن دلیل بعضــی از والدین حتــی در نام‌گذاری فرزندان‌شــان از شاســی‌بلند الگو‬ ‫می‌گیرند‪ :‬شایســان‪ ،‬شاســیال‪ ،‬شاسوار‪ ،‬شاســو‪ ،‬شاسدر‪ ،‬شاســبورگینی‪ ،‬شاسوبیشی‬ ‫وغیــره‪ .‬عالقه‌مندان به شاســی بلند حتی هنگام فحاشــی به یکدیگــر نیز از فرهنگ‬ ‫شاســی‌بلند‌ دوســتی وام می‌گیرند و اگر از دست کسی عصبانی شــوند فریاد می‌زنند‪:‬‬ ‫آهــای شاســکول! در فرهنگ این افراد شاســکول به کســی گفته می‌شــود که فاقد‬ ‫ماشــین شاسی‌بلند است و ماشــین قدیمی و همیشه خراب خود را به کول می‌کشد(به‬ ‫نقــل از فرهنــگ کدخدا!) شــاید در نســخه دیگری از همین فرهنگ نوشــته شــده‬ ‫باشــد‪ :‬شاسکول= کســی که شاســی بلند ندارد و هرجا چنین ماشــینی می‌بیند کت‬ ‫و کولش را به آن می‌مالد و با این کار حســرت شاســی‌بلند داشــتن را از دل می‌زداید!‬ ‫عشق شاسی بلند در دل شوماخروطنی‌ها چنان ریشه دوانده و فکر و ذکرشان را به خود‬ ‫اختصاص داده که حتی دیده شده بعضی خانواد‌ه‌ها در محله‌های فقیرنشین «شهرما»‬ ‫در کنار ماشین کوچولوی مسافرکشی‌شان یک دستگاه شاسی‌بلند هم پارک کرده‌اند و‬ ‫از آن برای مواقع دوردور در شهرک‌غرب یا مسافرت‌ و مهمانی رفتن استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫اکنــون بایــد بررســی کنیــم و ببینیــم شاســی‌بلند چــه جذابیت‌هایی دارد و اساســا‬ ‫باوجودی‌که اســتفاده از این نوع ماشین‌ها خسارات زیادی برای محیط‌‌‌ زیست به‌دلیل‬ ‫مصرف ســوخت زیاد به بار می‌آورد‪ ،‬چه کســانی بــه این نوع ماشــین‌ها عالقه دارند‪.‬‬ ‫جذابیت‌های شاســی‌بلند‪ :‬دیــدن دنیا از موضع باال‪ ،‬خشــن بــودن رخ اتومبیل‌های‬ ‫شاسی بلند‪ ،‬از دور دیده‌شدن‪ ،‬بنزین خور بودن‪ ،‬جادار بودن‪ ،‬اسپرت بودن الستیک‌ها‬ ‫و دودی بودن شیشه‌ها از در کارخانه‬ ‫ســوار شــد چون هیکل‌دار است و باعث می‌شــود همه از ســر‌راهش کنار بروند‪ .‬نابود‬ ‫کردن حداقل ‪ 20‬تا ماشــین در یــک فقره تصادف‪ ،‬از ویژگی‌های مــورد عالقه چنین‬ ‫شوماخروطنی‌هایی است‪.‬‬ ‫عاشــقان ماه‌ و خورشــید‪ -‬شــوماخروطنی‌هایی که دوســت دارند همیشــه دیده‬ ‫شــوند‪ ،‬از فاصله دور دیده شــوند‪ ،‬حتی وقتی نیســتند هم دیده شوند و بچه‌محل‌ها از‬ ‫حضورشــان به‌موقع خبردار شــوند به اتومبیل شاسی‌بلند مخصوصا از نوع «تنه بزرگ»‬ ‫عالقه زیادی دارند‪ .‬آن‌ها دوســت دارند مثل ماه و خورشید از فاصله چندین سال‌نوری‬ ‫دیده شوند و لذتش را ببرند‪.‬‬ ‫ریوزونیســت‌ها‪ -‬به عقیده عده زیادی از شاسی‌بلنددوســتان‪ ،‬گردش پول و کاال‬ ‫و فروش هرچه بیش‌تر کاال با ســود کم در رونق اقتصادی بســیار مهم اســت و باعث‬ ‫می‌شــود هم هزینه تولید پایین بیاید هم مشــتریان زیاد شــوند و هــم با گردش پول‪،‬‬ ‫ثــروت به همه جای اقتصاد عمیقا رســوخ کنــد و همه از منافع آن بهره‌مند شــوند به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬این نوع شــوماخروطنی‌ها به مصرف زیاد کاال عالقه دارند ازجمله بنزین‪.‬‬ ‫الگوی چنین شــوماخروطنی‌های اقتصاددانی ریوزوتاناکورا همســر اوشــین است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل یکی از دالیل ثابت ماندن قیمت بنزین مصرف زیاد آن توســط ماشین‌های‬ ‫شاســی‌بلند است‪ .‬ماشــین‌های شاســی‌بلند در این حرکت ناب اقتصادی نقش مهمی‬ ‫دارند‪ .‬ماشــین‌هایی با موتور ‪ 2300‬سی‌ســی‪ 4500 ،‬سی‌سی و ‪ 6800‬سی‌سی اساسا‬ ‫باید وارد اقتصاد کشــور ما شــوند تا مثل مردعنکبوتی یا سوپرمن به رونق فروش بنزین‬ ‫و ثابــت ماندن قیمتش کمک کنند‪ .‬حتی پمپ بنزین‌داران نیز جزو عاشــقان ماشــین‬ ‫شاســی‌بلند محســوب می‌شــوند چون باعث می‌شــود فروش‌شــان باال رود و اقتصاد‬ ‫خانواده شان تکانی بخورد‪.‬‬ ‫خانه‌به دوشــان‪ -‬شــوماخروطنی‌هایی که مدام در ســفر و طبیعت‌گردی هستند‬ ‫عالقه شــدیدی به ماشــین شاســی‌بلند دارند و ازجمله مشــتریان ثابت ماشــین‌های‬ ‫شاســی بلندند چون برای این افراد ماشین شاســی‌بلند هم هتل است‪ ،‬هم خانه‪ ،‬هم‬ ‫آشــپزخانه‪ ،‬هم انبار‪ ،‬هم جالباسی و هم همه‌چیز‪.‬‬ ‫اسپرتمندان‪ -‬این دیگر توضیح ندارد که شوماخروطنی‌ها وقتی ماشین شاسی‌بلند‬ ‫می‌خرند از یک‌ســری اقدامات اضافی و آپشن‌دار کردن ماشین معاف می‌شوند ازجمله‬ ‫تعویــض چر خ‌های ماشــین با چر خ‌ اســپرت و دودی کردن شیشــه‪ .‬همــه این‌ها در‬ ‫کارخانه انجام شــده و زحمت شوماخروطنی را می‌کاهد‪.‬‬ ‫بیت مغشوش‪:‬‬ ‫آمدی با چرخ اسپرت‪ ،‬تا که بی تابم کنی‬ ‫شیشه را دودی زدی‪ ،‬تا غرق مهتابم کنی‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪47‬‬
‫باشگاهخوانندگان‬ ‫ما و شما‬ ‫‪48948‬‬ ‫نیما موحد از شــهرری‪ :‬مجله شــما را ســال هاســت مطالعه می‌کنم‪.‬‬ ‫درباره خطوط تولید خودروســازان چیزی نمی‌نویسید‪ .‬امکان ارایه پیشنهاد‬ ‫به ایران‌خــودرو را فراهم نســاخته‌اید‪ .‬خواننده مجله شــما انتظار دارد از‬ ‫امکانات پشتیبانی خودروساز بهره مند شود و دست کم بتواند از سالن‌های‬ ‫تولید بازدید کند ‪.‬چنان چه می‌خواهید به خوانندگان مجله افزوده شود حتما‬ ‫فکری به حال اجرایی شدن این پیشنهادها بکنید‪.‬‬ ‫هاشم مویری زاده ازتهران‪ :‬ویژگی‌های رنگ با کیفیت چیست؟‬ ‫کیفیت رنگ به عوامل مختلفی بستگی دارد‪ ،‬اما یک رنگ خوب‬ ‫و باکیفیت‪ ،‬ویژگی‌هایی دارد که توســط نقاش به راحتی قابل تشخیص است؛ از‬ ‫جمله‪ :‬چسبندگی رنگ روی قطعه‪ ،‬اعمال (پاشش) راحت‪ ،‬بی عیب بودن سطح‬ ‫بعد از پاشــش از نظر مواد‪ ،‬مانــدگاری کیفیت در مدت طوالنی بعد از پاشــش‪،‬‬ ‫خشک شدن به‌موقع بعد از پاشش و ته‌نشین نشدن هنگام کاربرد ‪.‬‬ ‫علی محمدی از لواسان‪ :‬لطفا پوستر لندروور دیفندر را چاپ کنید‪.‬‬ ‫نیما بقراطی از تهران‪ :‬لطفا از تجربه‌های رانندگی با خودروهای برقی‬ ‫بنویسید‪.‬‬ ‫آرش پنبــه چی از مرند‪ :‬چگونــه می‌توانیم نمایندگــی ایران‌خودرو را‬ ‫دریافت کنیم؟‬ ‫مطابق با استاندارد‌های شرکت ایساکو‪ ،‬دارا بودن تحصیالت حداقل دیپلم برای‬ ‫متقاضی و توجیه فنی – اقتصادی پروژه و ارایه آن‪.‬‬ ‫شــهرام انصارپور از مراغه‪ :‬چرا آرم پــژو بر روی خودروی پژو پارس‬ ‫نصب شده است مگر این خودرو در ایران‌خودرو طراحی نشده است؟‬ ‫رعایت پتنت در مورد پژو پارس و ســایر محصوالت پژو تولید شده‬ ‫در داخل کشور جزو الزامات بین‌المللی است‪ ،‬ضمن این که رعایت حق امتیاز در‬ ‫مورد تمامی برندهای معتبر جهانی نیز به همین شکل است‪.‬‬ ‫جعفــر شــکرالهی از ســرپل ذهاب‪:‬مدتی اســت ایــران خودرویی ها‬ ‫عالوه بر امدادرسانی با حضور در مناطق زلزله زده به ارایه خدمت فرهنگی‬ ‫مشــغولند‪.‬الزم دیدم از این طریق از تالش های مسووالنه ایران خودرویی‬ ‫ها تشکر و قدردانی کنم‪.‬‬ ‫تصویرآینده‌ســازان عالقــه مند بــه مجله ایران‌خودرو در هنرســتان‬ ‫شهید باهنر شهرستان نیریز اســتان فارس که توسط معلم خوبشان آقای‬ ‫نوبختی ارسال شده است ‪.‬‬ ‫احراز و جذب متقاضی نمایندگی در صورت وجود ظرفیت اعطای‬ ‫امتیاز به نمایندگی جدید در شهر شما‪ ،‬عبارت است از‪ :‬دارا بودن فضای مناسب‬ ‫در مناطــق پرتــردد با مســاحت حداقــل ‪ 1000‬متر و عرض حداقــل ‪ 20‬متر در‬ ‫مجاورت خیابان‪ ،‬ارایه اســناد مالکیت یا اجاره نامه محضری ‪10‬ســاله همراه با‬ ‫تعهــد مبنی بر عدم جابه جایی‪ ،‬فاصله حداقل ‪1000‬متری محل معرفی شــده با‬ ‫ســایر نمایندگی‌های مجاز ایران‌خودرو‪ ،‬دارا بودن ســن بین ‪ 30‬تا ‪ 55‬سال برای‬ ‫متقاضی‪ ،‬دارا بودن تجربه و تخصص در زمینه‌های مرتبط با خودرو یا زمینه‌های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬دارا بودن توان مالی مناسب جهت احداث و استاندارد‌سازی نمایندگی‬ ‫نظرسنجی‬ ‫نتایج نظرخواهی از خوانندگان ‪ +‬نظرات اعضای شورای خوانندگان درباره مجله شماره ‪488‬‬ ‫برای این که بتوانیم این هفته نامه را مطابق با خواسته‌های شما منتشر کنیم‪ ،‬با ارایه نظرات‌تان به ما یاری رسانید‪.‬‬ ‫بدین منظور شــماره مطلب برگزیده و مورد پســندتان را حداکثر تا پایان هر هفته به شــماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪ .‬شــماره مطالبی که برای اعالم نظر شــما‬ ‫انتخاب شــده‌اند‪ ،‬در حاشــیه مطلب‪ ،‬داخل کادر کوچک خاکســتری رنگ مشــخص شده اســت‪ .‬ضمنا در صورتی که صفحه‌آرایی نشریه را می‌پســندید کد ‪،48900‬‬ ‫روی جلد کد ‪ 48901‬و تیترهای صفحه اول کد ‪ 48902‬را پیامک فرمایید‪ .‬ضمنا هر هفته به یکی از شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی‪ ،‬اشتراک سه ماهه نشریه اهدا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مجله شماره ‪488‬‬ ‫شماره‬ ‫پیامک‬ ‫‪033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300 3‬‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫اطالع نگاشت‪ ،‬صنعت و دانشگاه‪ ،‬روياروی ‪ ،‬پرونده‬ ‫‪ 12‬درصد‬ ‫تيونينگ‪ ،‬شتاب‪ ،‬شوماخر وطنی‬ ‫‪ 9‬درصد‬ ‫باشگاه خوانندگان‪ ،‬كلينيک مجازی ‪ ،‬ترين‌ها‬ ‫‪ 6‬درصد‬ ‫نوآوران و دانايی‬ ‫‪ 3/3‬درصد‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬
‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران‌خودرو پاسخ داده می‌شود‪ .‬لطفا سواالت خود را به‬ ‫شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫کامران عبدی از تهران‪ :‬سالم وقت بخیر‪ .‬آیا امکان دارد تنظیمات‬ ‫سیســتم تهویه در خودروی‪‌H30‬کراس را به گونه‌ای تغییر داد که بعد از‬ ‫روشــن کردن مجدد سیستم تهویه‪ ،‬میزان درجه حرارت و باددهی و باز‬ ‫و بسته بودن درجه بیرونی‪ ،‬همان مقدار قبل از خاموش کردن باشد؟‬ ‫مراد فرهنگ دوســت از زاهدان‪ :‬هنگام اســتفاده از دنده عقب در‬ ‫رانا صدایی شــنیده می‌شــود‪ ،‬برخی می‌گویند همه خودروهای دیسکی‬ ‫ایــن مشــکل را دارند و راه حلی ندارد‪ .‬به نظر شــما این جواب درســت‬ ‫است؟‪ ‬‬ ‫محمد بشــیری ازتاکستان‪ :‬چرا قبل از اســتارت زدن‪ ،‬بهتر است‬ ‫چند بار چراغ‌های بزرگ را خاموش و روشن کنیم؟‬ ‫مشکل بسیار کوچکی که عبارت است از کوچک‌تر بودن قطر‬ ‫دیســک‌های عقب در حد یک میلی متر نسبت به لنت ترمز‪ ،‬باعث می‌شود تا‬ ‫لنت مدتی پس از کارکرد‪ ،‬به صورت غیر یک‌نواخت ســاییده شود و به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬هنگام دنده عقب رفتن چنین صدایی به گوش می‌رســد‪ .‬این مشکل به‬ ‫قطعه ساز مربوط است و باید رفع شود‪.‬‬ ‫فرنوش حســنی از تهران‪ :‬امســال در نمایشــگاه خودروی تهران‬ ‫خــودروی هایما اس‪ ۷‬را دیدم‪ .‬لطفا در بــاره این خودرو و توانایی هایش‬ ‫بیش‌تر بنویسید‪.‬‬ ‫مصطفــی رنجبــرزاده از تهران‪ :‬دالیــل خاموش شــدن موتور در‬ ‫خودروها چیست؟‬ ‫بــه دلیل فعــل و انفعاالت باتــری برای تولید نیــرو‪ ،‬از این رو‬ ‫توصیه می‌شــود قبل از اســتارت زدن‪ ،‬با خاموش و روشــن کردن چراغ‌های‬ ‫بزرگ‪ ،‬باتری را برای زدن استارت آماده کنید‪.‬‬ ‫هایمــا ‪ S7‬یک خودروی شاســی بلنــد با ظاهــر و تجهیزات‬ ‫مناسب است‪ .‬این خودروی شاسی بلند از امکانات ایمنی مناسب‪ ،‬اتاق جادار‬ ‫برای سرنشــینان و تجهیزات رفاهی کامل در کنــار طراحی مدرن برگرفته از‬ ‫فن آوری مزدا برخوردار اســت‪ S7 .‬یکی از پرفروش‌ترین محصوالت شرکت‬ ‫هایما درســال ‪ 2013‬است که توانسته با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات به‬ ‫روز جایگاه مناسبی را در بازار رقابتی به خود اختصاص دهد‪ .‬هایما به پیشرانه‬ ‫دو لیتری چهار ســیلندر مجهز شــده که می‌تواند حداکثر ‪ 130‬اســب بخار در‬ ‫شــش هزار دور در دقیقــه و ‪ 180‬نیوتن متــر در ‪ 4500‬دور در دقیقه را تولید‬ ‫کند‪ .‬برند هایما در ســال ‪ ۱۹۹۲‬توســط بخش خصوصی چین و با همکاری و‬ ‫مشارکت مزدای ژاپن تاسیس شد‪ .‬این شرکت‪ ،‬زمان نه‌چندان درازی به تولید‬ ‫خودروهــای مزدا و عرضه آن‌ها به بازار داخلــی چینی می‌پرداخت‪ ،‬ولی پس‬ ‫از مدتی‪ ،‬یعنی در ســال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی‪ ،‬تمامی ســهام مزدا در این مجموعه‬ ‫توسط شرکت فاو (‪ )FAW‬خریداری و در پی آن‪ ،‬هایما نیز به یکی از شرکای‬ ‫فاو تبدیل شــد‪ .‬این خودرو با مشارکت شــرکت هایما در ایران‌خودرو خراسان‬ ‫در دو تیپ گیربکس دســتی و اتوماتیک تولید می‌شــود‪ .‬محصولی که از زمره‬ ‫جدی‌ترین رقبای جک ‪ S۵‬و جیلی ‪ X۷‬و چری تیگو ‪ ۵‬به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫مرتضی پیرداوری از تهران‪ GATEWAY:‬چیست؟‬ ‫‪ Gateway‬به سیســتمی گفته می‌شــود که توانایی آن را دارد‬ ‫تا دو شــبکه متفاوت که از پایه از دو پروتکل متفاوت تشــکیل شده است را به‬ ‫یکدیگر متصل کند‪ .‬در ‪ Gateway‬شبکه می‌تواند به طور کامل در نرم افزار‪،‬‬ ‫سخت افزار و یا ترکیبی از هر دو شبکه ایفای نقش کند‪ .‬بسته به نوع پروتکلی‬ ‫که در شــبکه شــما پشــتیبانی می‌شــود‪ Gateway ،‬می‌تواند در هر سطح از‬ ‫مــدل ‪ OSI‬کار خود را انجام دهد‪ .‬در یک شــبکه معموال ‪‌Gateway‬ها جزو‬ ‫پیچیده‌ترین وسایل هســتند به این دلیل که عملیات انتقال را در چندین الیه‬ ‫در مــدل ‪ OSI‬انجام می‌دهند؛ به عنوان مثــال می‌توان این گونه تعریف کرد‬ ‫که ‪ Gateway‬وســیله‌ای است که یک شــبکه ‪ LAN‬را به پردازنده اصلی یا‬ ‫همان مرکز اصلی متصل می‌کند‪ .‬این دو قسمت کاملا از هم متفاوت هستند‪.‬‬ ‫‪48949‬‬ ‫با فشــردن هریک از دکمه‌های چهارگانه‪ ،‬بعد از روشن کردن‬ ‫خودرو یا بعد از فشردن دکمه ‪ OFF‬سیستم تهویه‪ ،‬حالت تنظیم قبلی بازیابی‬ ‫می‌شــود‪ .‬سیســتم تهویه ‪ H30‬کراس اتومات دارای حافظه ذخیره‌ســازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫قســمت ‪ LAN‬از یک سیستم پردازش غیر متمرکز‪ ،‬ارتباط نوع ‪Baseband‬‬ ‫و کاراکترهــای نوع ‪ ASCII‬اســتفاده می‌کند‪ .‬قســمت مرکــزی نیز از یک‬ ‫پردازنده مرکزی‪ ،‬ارتباط نــوع ‪ Baseband‬و ‪ Broadband‬و نوع کاراکتری‬ ‫‪ EBCDIC‬استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫دالیل مختلفی برای خاموش شدن موتور خودروها وجود دارد‪.‬‬ ‫از جمله‪ :‬اشــکال در کانکتور پمپ بنزین در داخل خودرو‪ ،‬مشــکل از سوکت‬ ‫برق پمپ بنزین خودرو در جلو پای راننده‪ ،‬مشکل در رله دوبل‪ ،‬کانکتور اصلی‬ ‫برق در زیر داشــبورد که با گرم شــدن شل می‌شود (مشــکلی معمول در بعد‬ ‫نصب دزدگیر و بی‌دقتی نصاب دزدگیر)‪ ،‬سوییچ اینرسی(که یکی از رایج‌ترین‬ ‫مشکالت است و معموال با افتادن خودرو در دست اندازها مشکل ساز می‌شود‪).‬‬ ‫مشــکل از سوکت بنزین در داخل کاپوت‪ ،‬مشکل از سوکت پمپ بنزین در زیر‬ ‫کاپوت‪ ،‬تعویض سنسور اکسیژن نا مرغوب با جنس مرغوب‌‪ ،‬مشکل از اتصال‬ ‫باتری خودرو‪ ،‬اشــکال یا کثیفی در اســتپر_موتور (که معموال با شتاب گیری‬ ‫یا کاهش ســرعت ناگهانــی اتفاق می‌افتد)‪ ،‬فیوز ‪ 80‬آمپــری در داخل جعبه‬ ‫فیوز زیر کاپوت‪ ،‬ســوختن یا وجود گیر در پمپ بنزین‪ ،‬هوا کشــیدن واشــر در‬ ‫پمپ سنســور‪ ،‬گشاد بودن جای دو فیوز مربوط به سوخت‪ ،‬مشکل در هرزگرد‬ ‫دینام یا پاره شدن تسمه دینام‪ ،‬مشکالت ‪ ECU‬که این مشکل با برنامه ریزی‬ ‫مجدد آن معموال طبق تجربه رفع نشــده و در این صورت باید سیستم ‪ECU‬‬ ‫تعویض یا حداقل تعمیر شود‪.‬‬ ‫نادر اکبری از کرج‪ :‬آیا سیســتم تعلیق و جعبه دنده ســورن ایی ال‬ ‫ایکس ایی اف ‪ 7‬بنزینی با پژو ‪ 405‬یکسان است یا تفاوت دارد؟‪ ‬‬ ‫به دلیل متفاوت بودن پیشــرانه ها‪ ،‬نســبت دنده‌ها در این دو‬ ‫خودرو متفاوت اســت‪ ،‬اما پلتفرم گیربکس‌ها یکســان است‪ .‬در مورد سیستم‬ ‫تعلیق هر دو خودرو یکســان هســتند‪ ،‬چرا که تعلیق ‪ ،405‬سمند و سورن به‬ ‫صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫سلیمان میرواحدی از کرمان‪ :‬مشخصات فنی‌ای اف ‪ 7‬چیست؟‬ ‫طبق مســتندات این موتور به صورت تنفس طبیعی‪ ،‬در حالت‬ ‫گازسوز قادر به تولید‪ 100‬اسب بخار قدرت و ‪ 136‬نیوتن متر گشتاور است‪ ،‬در‬ ‫حالی که با ســوخت بنزین‪ ،‬این ارقام به ترتیب به ‪ 113‬و ‪ 142‬می‌رســد‪ .‬نمونه‬ ‫توربوشارژر موتور ملی قادر به تولید ‪ 150‬اسب بخار قدرت در هر دو حالت گاز‬ ‫و بنزین است و گشتاور تولیدی آن نیز ‪ 215‬نیوتن‌متر است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪49‬‬
‫اشتراک‬ ‫برگه اشتراک‬ ‫الکتنسخ ‌‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ونیکی‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫راهنمای اشتراک یک‌ساله هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫متقاضیــان محتــرم‪ ،‬لطفــا فــرم اشــتراک را پــس از تکمیــل بــه همــراه اصــل فیــش بانکی‬ ‫بــه نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کــرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫شماره تماس بخش اشتراک‪021‌48 22 84 63 :‬‬ ‫بانک ملی ایران ‪/‬شعبه پیکان‬ ‫مشخصات حساب‬ ‫شماره حساب‪0106157748006 :‬‬ ‫هزینه اشتراک یک ساله مجله تخصصی ایران‌خودرو‬ ‫اشتراک یک ساله با پست عادی تهران‬ ‫‪ 1،194،300‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست عادی شهرستان‬ ‫‪ 1،243،350‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست سفارشی تهران‬ ‫‪ 3،375،000‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست سفارشی شهرستان‬ ‫‪ 3،870،000‬ریال‬ ‫تخفیف برای دانش آموزان‪ ،‬دانشجویان و نمایندگان مجاز شرکت ایران‌خودرو ‪( %20‬فقط پست عادی)‬ ‫اشتراک یک ساله نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 450،000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 6‬ماهه نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 225،000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 3‬ماهه نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 112،500‬ریال‬ ‫توضیح‪ :‬نسخه الکترونیک هفته‌نامه‪ ،‬هر هفته قبل از توزیع نشریه به نشانی ایمیل مشترکان ارسال می‌شود ارسال می‌گردد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫کد ملی‪:‬‬ ‫تاریخ و محل تولد‪ :‬‬ ‫نوع اشتراک‪ :‬عادی‪/‬تهران‬ ‫ویژه (عادی‪/‬تهران)‬ ‫عادی‪/‬شهرستان‬ ‫ویژه (عادی‪/‬شهرستان)‬ ‫شغل‪:‬‬ ‫سفارشی‬ ‫نشانی ایمیل (برای مشترکان نسخه الکترونیکی)‪:‬‬ ‫نشانی دقیق پستی برای دریافت هفته‌نامه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫استان‪:‬‬ ‫شهرستان‪ :‬‬ ‫خیابان‪:‬‬ ‫ ‬ ‫کوچه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن ثابت‪:‬‬ ‫کد پستی ده رقمی‪:‬‬ ‫پالک‪ :‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫واحد‪:‬‬ ‫شماره صندوق پستی (در صورت وجود)‪:‬‬ ‫لطفا در صورت تغییر نشانی‪ ،‬مراتب را به روابط عمومی هفته‌نامه اطالع دهید‪.‬‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫مبنای محاسبات تعرفه بر اساس قیمت پشت جلد مجله (‪ 20000‬ریال)‪ ،‬تعداد ‪ 45‬شماره پیش بینی چاپ و توزیع در سال ‪ 1396‬و هزینه‬ ‫پست اعالم شده از طرف اداره پست است‪ .‬هزینه‌های پستی به ترتیب عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ 6،540‬ریال‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬پست عادی (مطبوع) تهران‬ ‫‪ 7،630‬ریال‬ ‫‪ -2‬پست عادی (مطبوع) شهرستان ‬ ‫‪ 55،000‬ریال‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬پست سفارشی(مطبوع) تهران‬ ‫‪ 66،000‬ریال‬ ‫‪ -4‬پست سفارشی(مطبوع) شهرستان ‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 2 489‬دی ‪1396‬‬
‫اتو گالری‬ ‫‪48951‬‬ ‫علی اسدالهی سوته از گیالن‪ ،‬بخش عکس نخستین جشنواره «حرکت»‬ ‫پوپک خواجه امیری از البرز‪ ،‬بخش عکس نخستین جشنواره «حرکت»‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

شماره : ۵۰۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
هفته نامه ایران خودرو شماره 506

هفته نامه ایران خودرو شماره 506

شماره : ۵۰۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
هفته نامه ایران خودرو شماره 505

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

شماره : ۵۰۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
هفته نامه ایران خودرو شماره 503

هفته نامه ایران خودرو شماره 503

شماره : ۵۰۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
هفته نامه ایران خودرو شماره 497

هفته نامه ایران خودرو شماره 497

شماره : ۴۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
هفته نامه ایران خودرو شماره 495

هفته نامه ایران خودرو شماره 495

شماره : ۴۹۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!