صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره ۴۸۴

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 484

هفته نامه ایران خودرو شماره 484

‫‪ISSN:1735‌1480‬‬ ‫صادرات ایران‌خودرو‬ ‫با قطعات آپشن رونق می‌گیرد‬ ‫‪484‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬آبـــان ‪ 1396‬سال بیست‌ویکم هفته‌نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪601‬‬ ‫بهترین و عجیب ترین‌های‬ ‫رویای تولید نخستین‬ ‫خودروی بومی در ترکیه‬ ‫نمایشگاه خودروی ‪SEMA‬‬ ‫مقایسه اشکودا رپید اسپیس بک‪ ،‬داچیا لوگان ‪ MCV‬و فیات تیپو‬ ‫فرار از ترافیک‬ ‫پر‬ ‫ونده ای‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‪:‬‬ ‫خودرو‬ ‫نی سازی‬ ‫سـان‬ ‫رالی خان‬ ‫رنجروور ایووک ِ‬ ‫پوستر‬ ‫ای‬ ‫ن هفته‬ ‫ه‬ ‫ایما اس‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بررسی جدیدترین نسل ب‌ام‌و ‪2017 X3‬‬
‫‪C‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سالـــروز رحلت حضرت رســــول اکــــرم(ص) و‬ ‫شهادت امام حسن مجتبی (ع) را تسلیت می‌گوییم‬ ‫فهــــــــرســــــت‬ ‫‪N‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪34‬‬ ‫رویداد‬ ‫نقشه خبر جهانی‬ ‫رویای تولیـد نخستین خودروی بومی‬ ‫گزارش خبری‬ ‫بدون تعارف‬ ‫پرونده‬ ‫معجزه در یوکوهاما‬ ‫تماشا‬ ‫شوی عجایب و غرایب‬ ‫تیونینگ‬ ‫رالی الهام بخش‬ ‫سبیل برای تی تی!‬ ‫اطالع نگاشت‬ ‫مراکز معاینه فنی‬ ‫حرفه‌ای‬ ‫نبرد در خاور دور‬ ‫ی‬ ‫رویارو ‬ ‫فرار از ترافیک‬ ‫عشق موتور‬ ‫از خود بیگانگی‬ ‫‪28‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــــــان ‪ 1396‬سال بیست‌ویکم‬ ‫هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫اطالع‌رسانی‌تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته‌نامه ایران‌خودرو صرفـا با ذکر منبـع آزاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریـــه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان آن است‪.‬‬ ‫مدیر مسوول‪:‬‬ ‫علی مصریان‬ ‫دبیر شورای سیاستگذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫دبیربخش حرفه‌ای‪ :‬آیدین وحید محمدی‬ ‫دبیر بخش رویداد‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫دبیر بخش فرهنگ و جامعه‪ :‬مهسا تاج‬ ‫دبیر بخش ترجمه‪ :‬نسرین اخوان‬ ‫دبیر بخش صنعت و دانشگاه‪ :‬افشین تقوی‬ ‫دبیر بخش گفت وگو‪ :‬محمد کیانی‬ ‫دبیر بخش گزارش‪ :‬هاشم حکمه‬ ‫دبیر بخش ورزش‪ :‬مرتضی زبردست‬
‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫شماره‌آینده‬ ‫گزارش‬ ‫هنرستانی که می‌خواهد همچنان نمونه باشد‪...‬‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای صنعت خودرو‬ ‫بررسی فنی‬ ‫سنگ محک‬ ‫خیابان یکم‬ ‫در حال صعودیم‬ ‫خودروها و آدم‌ها‬ ‫مسحور شدن حرفـه‌ای‌هـا‬ ‫نوآوران‬ ‫استارت هوشمند‬ ‫رویاروی‬ ‫آاودی ‪SQ5‬‬ ‫در برابر مرسدس‬ ‫‪ AMG GLC43‬و‬ ‫پورشه ماکان ‪ S‬‬ ‫شوماخر وطنی‬ ‫خیابان زیستان‬ ‫فرهنگ رانندگی‬ ‫رانندگی با مرام‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اتو گالری‬ ‫‪40‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫نسخه الکترونیک هفته‌نامه ایران‌خودرو را از دو اپلیکیشن‬ ‫«جار» و «لیمگ» مشترک شوید‪.‬‬ ‫‪www. limatech. ir www. jaaar. com‬‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه آرا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫تشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021‌48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫آرشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬
‫رویداد‬ ‫‪48406‬‬ ‫دیـدگــاه‬ ‫افزایش تولید ملی با ارتقای کیفیت محصوالت‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫با همــت معاونت صادرات ایران‌خودرو و شــرکت تولید محصوالت سفارشــی‬ ‫(آپکو)‪ ،‬صادرات خودروهای سفارشی و آپشنال به بازارهای هدف توسعه می‌یابد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایکوپرس‪ ،‬با توجــه به اســتقبال مشــتریان در بازار کشــورهای هدف‪،‬‬ ‫آپشــن‌بندی به عنوان بخشی از فرآیند فروش خودرو در کشورهای صادراتی ایران‌خودرو‬ ‫درآمده و تامین نیاز و خواســت مشــتریان به عنوان یکی از اهــداف و اولویت‌های اصلی‬ ‫ایران‌خودرو در این کشورها دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫بر همین اســاس‪ ،‬در اولیــن گام‪ ،‬معرفی آپشــن محصوالت در بازار عــراق از طریق‬ ‫نمایشــگاه بین‌المللی بازرگانی این کشــور صورت گرفته و با توجه به اســتقبال مشتریان‪،‬‬ ‫بــا همکاری آپکو‪ ،‬ایران‌خودرو و نماینده این شــرکت در عراق‪ ،‬در مجاورت محل عرضه‬ ‫محصوالت ایران‌خودرو در این کشور‪ ‌،‬غرفه‌ای برای عرضه آپشن خودرو ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب مشتریان‪ ،‬آپشن‌های مورد نیاز را از طریق شرکت تولید خودروهای سفارشی‬ ‫ایران‌خــودرو (آپکو) تامین می‌کنند‪ .‬افــزون بر این دو نمایندگی بــزرگ فروش خودرو در‬ ‫بغداد (زســکو) قطعات سفارشی محصوالت ایران‌خودرو را به نمایش خواهند گذاشت و به‬ ‫مشتریان معرفی خواهند کرد‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬پروژه صادرات خودروهای سفارشــی به عراق در دســتور کار و‬ ‫اولویت شرکت تولید خودروهای سفارشی و صادرات ایران‌خودرو قرار دارد به گونه‌ای که‬ ‫قطعات آپشــن محصوالت ایران‌خودرو با قیمت رقابتی و کیفیت مناســب سهم باالیی را‬ ‫در بازار این کشور هدف گذاری کرده است‪.‬‬ ‫ایــن گزارش می‌افزاید‪ ‌،‬از دیگر اقدامات صورت گرفته در بخش صادرات محصوالت‬ ‫آپشنال‪ ،‬تجهیز و ارسال خودروهای پلیس مورد نیاز کشور ارمنستان است که همکاری‌ها‬ ‫با این کشور برای تامین و آپشن بندی خودروهای دوگانه سوز نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬مشــارکت هر چه بیش‌تر معاونت صادرات ایران‌خودرو و شرکت تولید‬ ‫خودروهای سفارشی ایران‌خودرو (آپکو) برای ورود محصوالت آپشنال به سایر بازارهای‬ ‫صادراتی نیز درحال توسعه است‪.‬‬ ‫فتو پرس‬ ‫سهراب برفروشان‪ ،‬مدیر تضمین کیفیت فرایند و محصول‬ ‫طی ســال‌های گذشــته به خصوص از نیمه دوم سال ‪1392‬‬ ‫با تعیین و ابالغ راهبرد مدیریت ارشــد شــرکت‪ ،‬مبنی بر جهش‬ ‫کیفــی محصوالت و عــدم تولید خودرو با کســری‪ ،‬عــزم و اراده‬ ‫مدیران‪ ،‬کارشناســان و کارکنان شــرکت ایران‌خــودرو در ارتقای‬ ‫کیفیت محصوالت‪ ،‬با قوت و شدت بی سابقه‌ای فزونی یافت‪ .‬روند‬ ‫بهبود مستمر شاخص‌های کیفی قبل و بعد از تحویل محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬طی سال‌های ‪ 1392‬تا کنون موید این مطلب است‪.‬‬ ‫بر همین اســاس‪ ،‬توسعه و اشاعه نگرش استراتری محور در‬ ‫حوزه کیفیت‪ ،‬ازجمله رویه‌هایی است که از ابتدای سال ‪ 1393‬در‬ ‫حوزه برنامه‌ریزی کیفی گروه قرار گرفته است‪ .‬جلسات مرتبط با‬ ‫کیفیت در باالترین سطح سازمانی و به طور پیوسته با هدف ایجاد‬ ‫دورنمای مشترک کیفیت در ســطح گروه صنعتی ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشــته شــده که بارزترین آن‌ها جلسات‬ ‫ســتاد عالی کیفیت با حضور مدیران ارشد شرکت است و به طور‬ ‫هفتگی برگزار می‌شود‪ ،‬ماحصل این جلسه و سایر جلسات کیفی‪،‬‬ ‫تعریف و به اجرا گذاشــتن بیش از هزار پــروژه و برنامه بهبود در‬ ‫زمینــه ارتقای کیفیت محصوالت‪‌،‬فرایندهــا‪ ،‬تکنولوژی‌ها و ‪...‬‬ ‫طی چهار سال گذشته است‪.‬‬ ‫تمرکز بر خواست مشــتری در شاخص‌های کیفی‪ ،‬گسترش‬ ‫نظارت کیفی به همه واحدهای موثر در زنجیره ارزش شــرکت‪،‬‬ ‫فراینــد محوری در پیشــبرد فعالیت‌ها‪ ،‬استانداردســازی رویه‌ها‬ ‫و مشــخصه‌ها و دســت‌یابی به باالترین اســتانداردها در کیفیت‬ ‫محصوالت و خدمات و برنامه‌های متعدد دیگر از جمله اقدامات‬ ‫اصلی در حوزه کیفیت طی سال‌های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫گروه صنعتــی ایران‌خودرو‪ ،‬اســتراتژی‌ها و راهبردی‌های‬ ‫بلند مدت خود را با نگاه بر کســب حداکثری رضایت مشتریان‬ ‫تعیین و تبیین کرده اســت‪ ،‬پروژه عظیم تولید پلتفرم مشترک‪،‬‬ ‫احیا و راه اندازی ســایت‌های تولیدی در سطح کشور‪ ،‬توجه به‬ ‫امر صادرات از جمله ثمره‌های این رویکرد است‪.‬‬ ‫دیگر‌ بر کســی پوشــیده نیســت که شــرکت ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫مقوله کیفیت را سرلوحه همه فعالیت‌های خود قرار داده است‬ ‫و ان‌شــاءا‪ ...‬در آینده نزدیک‪ ،‬با تالشــی مضاعــف به باالترین‬ ‫نشان‌های کیفیت دست پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫امید است با استعانت از خداوند سبحان و با پشتوانه سرمایه‬ ‫انسانی متعهد و تالشگر‪ ،‬شاهد رشد روزافزون کیفیت فرآیندها‬ ‫و محصوالت‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫این نکته را در درجه نخست به خود و بعد به هم قطاران کیفیت‬ ‫خاطر نشان می‌کنم‪ ،‬کیفیت‪ ،‬کار درست‌ را بار اول‌صحیح‌ انجام‬ ‫ی بعد بهتر از بار نخست‌‪ ،‬انجا ‌م دادن است‪.‬‬ ‫ن و بارها ‌‬ ‫‌داد ‌‬ ‫کیفیــت از تعهــد و پای بندی بــه قوانین جــاری در زندگی‬ ‫روزمره مثل عدم عبور از چراغ قرمز‪ ،‬احترام به حقوق دیگران‪،‬‬ ‫خالصانــه کارکــردن‪‌،‬منافع جمعــی را به منافع فــردی ارجح‬ ‫دانســتن شــروع می‌شــود‪ .‬این مفاهیم در الگوی‌های دینی و‬ ‫تاریخی ما بسیار یافت می‌شوند‪.‬‬ ‫به قول ســید جمال الدین اســد آبادی‪ ،‬مشکل ما این نیست‬ ‫که بسیاری از چیزها را نمی‌دانیم‪ ،‬مشکل ما این است که معموال‬ ‫به چیزهایی کــه می‌دانیم عمل نمی‌کنیم‪ .‬اگــر به چیزهایی که‬ ‫می‌دانیم عمل کنیم‪ ،‬چیزهایی را که نمی‌دانیم خواهیم آموخت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صادرات ایران‌خودرو با قطعات آپشن رونق می‌گیرد‬ ‫خدمت‌رسانی ایساکو در مهران‬ ‫الگوی یک پلیس خوب و مردمی‬
‫امضای نقشه راه همکاری ایران‌خودرو و شرکت درویز‬ ‫نقشــه راه همکاری ایران‌خودرو و شرکت «درویز» روسیه در چهارمین نشست‬ ‫کارگروه صنعتی ایران و روسیه در شهر آستراخان امضا شد‪.‬‬ ‫در این نشســت که با حضورمجتبی خســرو تاج‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫کاالمانوف‪ ،‬معاون وزیر صنعت روســیه‪ ،‬ولی‌اله افخمی‌راد‪ ،‬معاون وزیر و رییس سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران و سابینا نوبری‪ ،‬مدیرصادرات آسیا‪ ،‬اروپا‪ ،‬آمریکا و ‪ CIS‬ایران‌خودرو‬ ‫و مقامــات مختلــف دولتی و بخش‌های خصوصی طرفین برگزار شــد؛ راه‌های توســعه‬ ‫همکاری دو کشــور در زمینه صنعتی‪ ،‬بازرگانی و تســهیل تجارت و رفع موانع همکاری‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تاج در این جلسه ضمن تشریح دستاوردها و ظرفیت‌های صادراتی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به ظرفیت‌های خودروســازی در ایران و مشــکالت مربوط بــه صادرات خودرو از‬ ‫جمله مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬مالیات بازیافت و عوارض گمرکی باال اشاره کرد و پیشنهاد‬ ‫شــد مقدمات بازدید مسووالن شــرکت ایران‌خودرو از امکانات تولید درشرکت آفتوواز و‬ ‫آغاز همکاری‌های متقابل در دســتور کار قرارگیرد‪ .‬در حاشــیه نشســت هیات ایرانی از‬ ‫امکانات تولید شرکت درویز در شهر چرکز روسیه بازدید کرد‪ .‬همچنین با نمایندگان توزیع‬ ‫خودرو در روســیه نیز مذاکراتی انجام شد که با نهایی شــدن مذاکرات و تایید مدیرعامل‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬قرارداد مربوطه در آینده نزدیک به امضای طرفین خواهد رسید‪.‬‬ ‫تولید‪ 900‬هزار خودرو طی هفت ماه‬ ‫معــاون امــور صنایع وزیــر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت از‬ ‫تحقــق ‪ 94‬درصدی تولید خودرو طی هفت ماهه گذشــته‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬حدود ‪ 900‬هزار دســتگاه خودرو تا امروز‬ ‫در کشور تولید شده است‪.‬‬ ‫حمایت از تولید ملی‬ ‫یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفــت که توجه به تولید داخل‪ ،‬جلوگیری از واردات بی‌رویه‬ ‫و قاچــاق کاال‪ ،‬از عوامــل اصلــی در جلوگیــری از رکــود‬ ‫اقتصادی به شــمار می‌رود و مهم‌تریــن اولویت اقتصادی‬ ‫در کشــور ما برای همه وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و قوای‬ ‫ســه گانه که در راس کشــور قرار دارند‪ ،‬محقق شدن شعار‬ ‫سال « اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال» است؛ چراکه راه‬ ‫حل تمام مســائل و مشکالت اقتصادی در این شعار نهفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرح جدیدارزیابی کیفی خودروها‬ ‫همکاری سه‌جانبه‬ ‫معــاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد ایــران از راه انــدازی برنامه‬ ‫ارزیابی خودروهای ایرانی( ‪ )IRCAP‬برای خودروها مطابق استاندارد روز اتحادیه‬ ‫اروپا خبر داد‪.‬‬ ‫یک کارشــناس صنعت خودرو معتقد است‪ ،‬همکاری‬ ‫ســه جانبه میان ایران‪ ،‬چین و شــرکای اروپایی چینی‌ها‬ ‫در صنعــت خودروســازی‪ ،‬انتقــال دانــش فنی و رشــد‬ ‫خودروسازی کشــور را به همراه خواهد داشت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر شــرکت‌های چینی عالقه بســیاری به بازار ایران‬ ‫دارند و در کنار آن بســیاری از شرکت‌های خودروسازی‬ ‫چینــی شــریک تجاری اروپایــی دارند کــه از طریق این‬ ‫شــرکت‌ها می‌تــوان بــا اروپایی‌هــا همکاری مشــترک‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫جهانبخش ســنجابی شــیرازی افزود‪ :‬طرح تحول نظام استانداردسازی در راستای‬ ‫رویکرد نوین استانداردســازی در کشــور راه اندازی شده که بر ســه مبنای خود اظهاری‬ ‫استاندارد‪ ،‬خودکنترلی در اجرای استاندارد و نظام تضمین کیفیت و حقوق مصرف کننده‬ ‫اســتوار است‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬این طرح به تصویب شــورای عالی استاندارد هم رسیده‬ ‫و بایــد تا پایان برنامه ششــم اتفاق بیفتد؛ در همین پیوند خرداد ماه امســال اجرای طرح‬ ‫پایلوت (نمونه) آن آغاز شد‪.‬‬ ‫ســنجابی خاطرنشان کرد‪ :‬این طرح پایلوت در ســه گروه خودرو و لوازم یدکی‪ ،‬مصالح‬ ‫ســاختمانی و تجهیزات انرژی بر لوازم خانگی و مواد غذایی غیرمشمول استاندارد اجباری‬ ‫اجرایی شــده است و به دنبال آن هستیم که تا پایان امســال استاندارد خودرویی را مستقر‬ ‫کنیم‪.‬وی در ادامه با بیان این که کیفیت یک مقوله نسبی است و به نظر و سلیقه مشتریان‬ ‫بســتگی دارد‪ ،‬به استقرار نظام مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت اشــاره کرد و یادآور شد‪:‬‬ ‫‪( ENCAP‬برنامه ارزیابی خودروهای اروپایی) ارزیابی کیفی خودرو را در اتحادیه اروپا انجام‬ ‫می‌دهد و سازمان ملی استاندارد به دنبال نسخه ایرانی آن موسوم به ‪ IRCAP‬است‪.‬‬ ‫سنجابی شیرازی خاطرنشان کرد‪ :‬تامین زیرساخت‌های اساسی این نظام کیفی شاید‬ ‫ســه سال دیگر نیز زمان بر شــود و امیدواریم تا پیش از سال ‪ 1400‬شاهد استقرار آن در‬ ‫کشــور باشــیم که در این صورت جایگزین شــیوه‌های کنونی ارزیابی کیفیت خودروها و‬ ‫اعطای ستاره به آن‌ها از سوی شرکت بازرسی کیفیت خودروها خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت سه ماهه برای تست خودروها‬ ‫مدیــر اجرایی معاینه فنی خودروهای ســبک کشــور با‬ ‫اشــاره به در نظر گرفته شــدن مهلت سه ماهه برای تست‬ ‫خودروهای دوگانه ســوز‪ ،‬گفت‪ :‬مراکز هیدرواستاتیک به‬ ‫ایــن منظور افزایــش یافته و مراکز غیر اســتاندارد پاالیش‬ ‫می‌شــوند‪.‬از آن‌جــا که زیرســاخت‌های الزم برای تســت‬ ‫خودروهای دوگانه سوز مهیا نبود و همین مساله نارضایتی‬ ‫اجتماعی در راســتای اجرای این پروژه ایجاد کرده بود‪ ،‬به‬ ‫ناچار مهلت ســه ماهه‌ای برای تست این خودروها در نظر‬ ‫گرفته شد‪.‬‬ ‫‪484072‬‬ ‫خالقیت راننده تریلی‬ ‫محل پارک جیپ‬ ‫‪484071‬‬ ‫خبـرهـای تلگرامی‬ ‫واردات بنزین از اول اسفند متوقف می‌شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به‬ ‫ذخیره ســازی مناسب ســوخت مایع در انبارها و نیروگاه ها برای‬ ‫سوخت رسانی مناسب در ایام سرد سال گفت‪ :‬صادرات گازويیل‬ ‫از مهر متوقف شــده و تمام تولید کشور برای ذخیره سازی صرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حذف کوپن‌های بیمه‌نامه شخص ثالث از سال آينده‬ ‫جایگزین بیمه‌نامه‌های شــخص ثالث و نحوه ادامه صدور کد‬ ‫یکتا در جلســه مشــترک رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل‬ ‫شرکت‌های بیمه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪7‬‬
‫نقشه خبر جهانی‬ ‫‪48408‬‬ ‫رویایتولیـد‬ ‫نخستیـــن‬ ‫خودروی بومی‬ ‫اروپا‬ ‫در معرض دید عموم قرار گرفت‪.‬‬ ‫رویای استانبولی‬ ‫رییس‌جمهوری ترکیه از شــرکت‌های خودروســازی‬ ‫این کشــور خواسته اســت یک برند خودروی داخلی در‬ ‫کشــور ایجاد کنند‪ .‬پنج شرکت خودروســازی ترکیه‌ای‬ ‫نیز در پاســخ به این اقدام اردوغان اعالم کردند تا ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬اولیــن خــودروی تولید داخــل ترکیه را بــه بازار‬ ‫عرضــه خواهنــد کرد‪ .‬شــرکت ‪ ،BMC‬گــروه آناتولی‪،‬‬ ‫هلدینگ کراســا‪ ،‬شرکت ترک‌سل و هلدینگ زورلو‪ ،‬پنج‬ ‫شــرکتی هستند که قرار اســت به‌صورت مشترک اولین‬ ‫خودروی داخلی ترکیه را تولید کنند‪.‬‬ ‫دگردیسی وانت‌ها‬ ‫شــرکت‌های رنــو‪ ،‬مرســدس بنــز و فیــات بــرای‬ ‫بازگردانــدن وانت‌ها به جاده‌هــای اروپا تالش می‌کنند‪.‬‬ ‫گرچــه وانت‌هــا بــرای جاده‌هــای اروپا بســیار بزرگ و‬ ‫پرمصرف هســتند‪ ،‬امــا برخی خودروســازان برای ورود‬ ‫وانت‌هــا بــه جاده‌های قاره ســبز تالش می‌کننــد‪ .‬آمار‬ ‫فــروش وانت‌ها در اروپــا هنوز برای هیچ یــک از تولید‬ ‫کنندگان قابل توجه نیســت‪ .‬در اغلب کشورهای اروپایی‬ ‫در ســال گذشــته آمار فروش وانت از ‪ ۱۰‬هزار دســتگاه‬ ‫فراتــر نرفته اســت‪ ،‬در حالی‌که آمار فــروش وانت‌ها در‬ ‫آمریــکا به مرز ‪ ۱ /۵‬میلیون دســتگاه در ســال رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬اما فروش در اروپــا نیز در حال افزایش اســت؛‬ ‫به‌طوری‌که در نیمه نخســت ســال‌جاری‪ ،‬فروشندگان‬ ‫وانت‌های سایز متوسط شاهد رشد ‪ ۱۹‬درصدی بوده‌اند‪.‬‬ ‫فراخوان یک میلیونی‬ ‫شــرکت خودروســازی ب‌ام‌و اعــام کــرد‪ ،‬بیش از‬ ‫یک‌میلیــون خودروی ســواری را در آمریــکا فراخواهد‬ ‫خواند‪ .‬ایــن فراخوان به‌منظور رفع دو نقص فنی صورت‬ ‫می‌گیرد و ممکن اســت در دیگر کشورها نیز انجام شود‪.‬‬ ‫در قالب ایــن فراخوان ‪ ۶۷۰‬هزار دســتگاه از مدل‌های‬ ‫گوناگون «ســری‪ »۳‬کــه در فاصله ســال‌های ‪ ۲۰۰۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬تولید شــده‌اند‪ ،‬برای رفع مشکل سیستم برقی و‬ ‫تهویه خودرو مراجعه خواهند کرد‪.‬‬ ‫راه پورشه‬ ‫پورشه تصمیم دارد‪ ،‬ظرف مدت پنج سال‪ ،‬بیش از سه‬ ‫میلیارد یورو در بخش تولید خودروهای برقی و هیبریدی‬ ‫ســرمایه‌گذاری کند‪ .‬میشن ای‪ ،‬نخستین مدل مفهومی‬ ‫تمام برقی پورشه بود که در نمایشگاه فرانکفورت امسال‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫رشد بی‌سابقه‬ ‫گرچــه مدیرعامــل فولکس‌واگــن خواســتار کنترل‬ ‫رشــد لجام گســیخته اشــکودا شــده بــود‪ ،‬امــا مدیر‬ ‫برندهای ایــن گروه عقیده دیگری دارد‪ .‬برند اشــکودا‬ ‫کــه زیرمجموعــه فولکس‌واگــن در جمهــوری چــک‬ ‫اســت‪ ،‬با ســرعتی باورنکردنی در حال رشد است و در‬ ‫بازارهــای اروپایی به‌عنــوان رقیبی بــرای خودروهای‬ ‫برند فولکس‌واگن مطرح شــده اســت‪ .‬هربرت دایس‪،‬‬ ‫مدیر برندهای فولکس‌واگــن در اظهارنظری متفاوت‪،‬‬ ‫رقابت اشکودا با شــرکت مادر را محدود به بخش‌های‬ ‫شــرقی اروپا دانســت و گفت‪ :‬در ســایر نقاط جهان ما‬ ‫با هــم رقابتی نداریم‪ .‬فــروش فولکس‌واگن در چین و‬ ‫آمریکا بیش‌ترین سود را برای این خودروساز به ارمغان‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫برنده بازار گل‬ ‫نیســان و تویوتــا بیش‌تریــن ســهم را در رشــد بازار‬ ‫خودروی فرانســه کســب کردند‪ .‬در مهر ماه آمار فروش‬ ‫خودرو در بازار فرانسه نشان از رشدی قابل توجه داشت‪.‬‬ ‫بازار خودروی فرانســه در مقایســه با مدت مشــابه سال‬ ‫قبل بیش از هشــت درصد رشــد کرده اســت‪ .‬در میان‬ ‫خودروســازان فرانسوی‪ ،‬گروه پژو ســیتروئن با افزایش‬ ‫‪ ۲۴‬درصــدی فروش پیش‌تاز بود‪ .‬البته این آمار با در نظر‬ ‫گرفتن رقم فروش اپل به‌دســت آمده است که تنها چند‬ ‫ماه از پیوســتنش به گروه پژو ســیتروئن می‌گذرد‪ .‬بدون‬ ‫در نظــر گرفتن اپل‪ ،‬گروه پژو ســیتروئن در مجموع‪۱۱  ‬‬ ‫درصد رشــد کرده است؛ در‌حالی‌که خودروسازان ژاپنی‪،‬‬ ‫نظیر نیسان و تویوتا رشــدی فراتر از ‪ ۲۰‬درصد را تجربه‬ ‫کرده‌انــد‪ .‬افزایــش تقاضا بــرای مدل‌های شاســی‌بلند‬ ‫کوچک و خودروهــای برقی و هیبریــدی قابل اعتماد‪،‬‬ ‫عامل پیش‌تازی خودروســازان ژاپنی در اغلب بازارهای‬ ‫اروپایــی اســت‪ .‬در پی کاهــش محبوبیــت خودروهای‬ ‫دیزلی‪ ،‬خودروهای بنزین‌ســوز با رشــدی چشم‌گیر ‪۴۷‬‬ ‫درصد از کل فروش را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫هم‌دستی اروپایی‬ ‫خودروســازان ‪ ۴۰۰‬جایگاه شارژ ســریع خودروهای‬ ‫برقی در اروپا احداث می‌کنند‪ .‬این خودروسازان که اغلب‬ ‫آلمانی هســتند با تشــکیل یک شرکت ســرمایه‌گذاری‬ ‫مشــترک تصمیم دارند تا سال ‪ ۲۰۲۰‬تعداد ‪ ۴۰۰‬جایگاه‬ ‫شارژ در سراسر اروپا تاسیس کنند‪ .‬ب‌ام‌و‪ ،‬دایملر‪ ،‬فورد‪،‬‬ ‫فولکس‌واگن‪ ،‬آاودی و پورشــه خودروسازانی هستند که‬ ‫در ایــن طرح مشــارکت دارند‪ .‬نگرانی‌ خریــداران از برد‬ ‫مســافتی اندک خودروهای برقــی و کمبود جایگاه‌های‬ ‫شارژ سریع‪ ،‬موجب شکل گیری این ائتالف شده است‪.‬‬ ‫هیبریدی‌ برقی‬ ‫فــورد با همــکاری اداره «حمل‌ونقل لنــدن» در حال‬ ‫انجام آزمایشــی برای اطمینان یافتن از اســتفاده از موتور‬ ‫الکتریکی خودروهای هیبریدی در مراکز آلوده شهر است‪.‬‬ ‫در این آزمایش قرار است از فن‌آوری جی‌پی‌اس فعال‌شده‬ ‫استفاده شود‪ .‬این فن‌آوری خودروهای هیبریدی را مجبور‬ ‫می‌سازد تا زمانی‌که به مراکز آلوده شهری وارد می‌شوند‪،‬‬ ‫تنها از موتورهای برقی استفاده کنند‪.‬‬ ‫بازگشت فولکس واگن‬ ‫هزینه‌های کاهشــی و مدل‌های جدیــدی همچون‬ ‫«آرتیون» فســت‌بک می‌تواند موجب ادامه یافتن رشــد‬ ‫فــروش شــرکت «فولکس‌واگــن» در ســه مــاه پایانی‬ ‫امســال شــود‪ .‬تحلیلگران معتقدند این برند خودروســاز‬ ‫که سال‌هاســت از هزینه‌های توســع ‌ه و نیــروی کار باال‬ ‫رنج می‌بــرد‪ ،‬می‌تواند شــروعی دوباره پس از رســوایی‬ ‫موتورهای دیزلی داشته باشد‪ .‬مدیران شرکت «فولکس‌‬ ‫واگن» با اشــاره بــه تقاضا در بازارهــای آمریکا‪ ،‬برزیل و‬ ‫روسیه معتقدند درآمد این شرکت می‌تواند نسبت به سال‬ ‫گذشته تا ‪ ۱۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫رکورد شکنی‬ ‫«کونیــگ‌زگ آگــرا آر‌اس»‪ ،‬رکــورد ســرعت ‪۴۵۰‬‬ ‫کیلومتر در ساعت را ثبت کرد تا لقب سریع‌ترین خودروی‬ ‫جهــان را به خود اختصاص دهد‪ .‬رکورد ‪ ۴۳۱‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت متعلق به خودروی بوگاتی ویرون بود که در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬در پیست فولکس‌واگن ثبت شده بود‪.‬‬ ‫کاهش فروش‬ ‫آمار فروش خودروهای ســواری در انگلیس‪ ،‬برای‬ ‫هفتمین ماه متوالــی کاهش یافت‪ .‬به گزارش گاردین‪،‬‬ ‫مقایسه آمار فروش مهرماه با مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫نشــان‌دهنده کاهــش ‪ ۱۲‬درصــدی اســت‪ .‬انجمن‬ ‫تولید‌کننــدگان و تجــار خودروی انگلیــس‪ ،‬این خبر را‬ ‫اعالم کرده و رکــود کلی کســب‌و‌کار و کاهش اعتماد‬ ‫مصرف‌کننــدگان را عوامــل اصلی این پدیده دانســته‬ ‫است‪.‬‬
‫آسیا‬ ‫صنعت با این پایگاه همکاری می‌کنند‪.‬‬ ‫کاهش سود هوندا‬ ‫هونــدا اعالم کرد‪ ،‬ســود عملیاتی این شــرکت در فصل‬ ‫گذشــته شــاهد افــت ‪ ۳۳‬درصدی بــوده اســت‪ .‬علت این‬ ‫افت‪ ،‬هزینه‌هایــی بود که هوندا در پرونــده مربوط به نقص‬ ‫کیسه‌های هوای ساخت شرکت تاکاتا متحمل شد؛ مشکلی‬ ‫که در نهایت مانع از افزایش فروش شرکت نیز شد‪.‬‬ ‫تویوتای خودران‬ ‫تویوتا اعالم کرد‪ ،‬قرارداد تازه‌ای برای توســعه فن‌آوری‬ ‫خودران با «گو‪ -‬منتوم» منعقد کرده اســت‪ ،‬گو‪ -‬منتوم یک‬ ‫پایگاه تحقیقاتی اســت و آزمایش خودروهای خودران نیز در‬ ‫این مجموعه انجام می‌شود‪ .‬این فضای آزمایش که بیش از‬ ‫دو هزارکیلومتر مربع وسعت دارد‪ ،‬در ایالت کالیفرنیای آمریکا‬ ‫واقع شده است‪ .‬برخی خودروسازان‪ ،‬تولیدکنندگان قطعات‬ ‫اصلی خودرو‪ ،‬تولید‌کنندگان تایر و ســایر تامین‌کنندگان این‬ ‫آمریکا‬ ‫«ای ‪ »۷‬در دیترویت‬ ‫آاودی اعــام کرد‪ ،‬نمایشــگاه دیترویــت را برای‬ ‫نمایــش عمومــی خودروی بســیار لوکــس جدیدش‬ ‫برگزیده اســت‪.‬پیش‌بینی می‌شــود نســل جدید «ای‬ ‫‪ »۷‬کــه طراحی منحصر بــه فــردی دارد و از تمامی‬ ‫فــن آوری‌های مطرح در خودروهای پیشــرفته بهره‬ ‫می‌برد‪ ،‬به ســرعت در میان خریداران محبوب شود‪.‬‬ ‫این مدل به یک موتور برقی ‪ ۴۸‬ولتی نیز مجهز است و‬ ‫با استفاده از فن‌آوری هیبریدی‪ ،‬عالوه‌بر صرفه‌جویی‬ ‫در مصرف سوخت‪ ،‬در طبقه‌بندی خودروهای سازگار‬ ‫با محیط زیست نیز قرار می‌گیرد‪ .‬نسخه اولیه «ای‪»۷‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۰‬معرفی شد‪ .‬نسخه کنونی‪ ،‬نسل دوم‬ ‫این مدل محســوب می‌شود که بناســت عرضه آن از‬ ‫ماه فوریه سال آینده میالدی در اروپا آغاز شود‪ .‬قیمت‬ ‫پایه این مــدل در آلمان بیش از ‪ ۶۷‬هزار دالر تخمین‬ ‫زده می‌شــود‪ .‬زمان عرضه این خودرو در بازار آمریکا‬ ‫هنوز مشخص نشــده اســت‪ .‬با اقبال بازار آمریکا به‬ ‫خودروهای شاسی‌بلند‪ ،‬فروش خودروهای سدان در‬ ‫ماه‌های اخیر کاهش یافته است‪ .‬آاودی امیدوار است‬ ‫خوش‌بینی «نیسان»‬ ‫در پــی تقویت خطوط تولید نیســان در اروپا‪‌،‬مدیر فرو ‌‬ ‫ش‬ ‫این شــرکت‪ ،‬درباره عملکرد امســال و ســال‌ آینده این برند‬ ‫ژاپنی در بازارهای اروپا ابراز خوش‌بینی کرد‪ .‬نیســان نسل‬ ‫جدیدی از مدل هاچ‌بک «میکرا ســابکامپکت»‪ ،‬مدل جدید‬ ‫خــودروی الکتریکــی با برد مســافتی بیش‌تــر و مدل جدید‬ ‫قشــقایی ‪ -‬پرفروش‌ترین محصول شاسی‌بلند این شرکت‪-‬‬ ‫کــه از تکنولوژی رانندگی شــبه خودران بهــره می‌برد را به‬ ‫محصوالت خــود افزوده است‪.‬براســاس آمارهای «انجمن‬ ‫تولیدکنندگان خودروی اروپا»‪ ،‬در ‪ ۹‬ماهه نخســت امســال‬ ‫فروش اروپایی «نیســان» با افزایش ‪ ۵ /۴‬درصدی به بیش‬ ‫از ‪ ۴۵۲‬هزار دستگاه رسید‪ .‬همچنین سهم بازار این شرکت‬ ‫با رشــدی چشــم‌گیر از ‪ ۰ /۱‬درصد به ‪ ۳ /۸‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫جذابیت‌های نسخه جدید «ای ‪ »۷‬روند کنونی بازار را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫نمایشگاه سما‬ ‫در نمایشگاه خودروی ســما (‪ )SEMA‬امسال‪،‬‬ ‫خودروی شورولت کامارو به‌عنوان جذاب‌ترین مدل‬ ‫کوپه معرفی شد‪ .‬کادیالک «ســی‌تی‌اس‪-‬وی» نیز‬ ‫به‌عنوان جذاب‌ترین خودروی ســدان برگزیده شــد‪.‬‬ ‫فورد فوکوس عنــوان جذاب‌ترین خودروی هاچ‌بک‬ ‫را از آن خــود کرد‪ .‬جیپ رنگلر در رقابتی ســخت و‬ ‫نزدیک‪ ،‬به‌عنوان جذاب‌ترین مدل شاسی‌بلند دست‬ ‫یافــت‪ .‬در نهایت‪ ،‬عنــوان جذاب‌ترین مدل وانت نیز‬ ‫به «ســری اف» فورد رســید‪ .‬هر ســال در نمایشگاه‬ ‫ســما محبوب‌ترین خودروها ازدیدگاه خدمات پس از‬ ‫فروش تعیین می‌شــوند‪ .‬بیــش از ‪ ۲۴۰۰‬تولید‌کننده‬ ‫لوازم جانبی‪ ،‬قطعه‌ساز و تیون‌کننده خودرو(مجموعه‬ ‫ســازان الکتریکی)‪ ،‬در انتخاب برگزیدگان امســال‬ ‫سما مشــارکت کردند‪ .‬نمایشگاه ســما که اولین بار‬ ‫در سال ‪ ۱۹۶۳‬برگزار شــد به یکی از نمایشگاه‌های‬ ‫مطرح خودرو در جهان تبدیل شــده است و هر ساله‬ ‫در شهر الس‌وگاس آمریکا برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫رمز موفقیت‬ ‫آاودی در مــاه اکتبــر رکورد افزایــش فروش در‬ ‫‪ ۹۶‬ماه متوالی را ثبت کرد‪ .‬هیچ خودروســاز دیگری‬ ‫چنین رکوردی در بازار آمریکا کســب نکرده اســت‪.‬‬ ‫پیتــر دانالن‪ ،‬مدیــر خدمات پس از فــروش آاودی‬ ‫در آمریــکا عقیــده دارد‪ ،‬این موفقیت در ســایه ارایه‬ ‫خدمات ممتاز به مشــتریان دســت آمده است‪ .‬طی‬ ‫هشت ســال گذشته‪ ،‬آاودی ســطح خدمات خود را‬ ‫بسیار بهبود بخشیده اســت‪ .‬این خودروساز در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬از نظر ارایــه خدمات پس از فروش‪ ،‬در میان‬ ‫خودروســازان در جایگاه نوزدهم قرار داشت‪ ،‬اما در‬ ‫چهار ســال اخیر‪ ،‬آاودی برای کسب جایگاه نخست‬ ‫با مرســدس بنز و لکســوس در رقابت بوده اســت‪.‬‬ ‫دانالن از ســال ‪ ۲۰۱۱‬برنامــه دقیقی برای افزایش‬ ‫ســطح خدمات ارایه شده به مشــتریان تدوین کرد و‬ ‫اســتاندارد خدمات ارایه شــده بــه خودروهای یک‬ ‫‌تا پنــج ســاله را به نحــو قابل‌توجهــی افزایش داد‪.‬‬ ‫فراخوان تعمیر رایگان بــرای برخی عیوب احتمالی‬ ‫نیز دیگر عامل موفقیت آاودی در بازار آمریکا عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪9‬‬
‫گزارش خبری‬ ‫حرکت صنعت خودرو‪ ،‬روی ریل کیفیت‬ ‫بدون تعارف‬ ‫‪48410‬‬ ‫مریم قاسمی‬ ‫دربررســی مقوله کیفیت کاالهای صنعتی ایران به طیف وســیعی از ســواالت برمی خوریم‪ .‬آیا به‬ ‫درســتی تمامی کاالهای ایرانی فاقد کیفیت هستند یا این مساله مربوط به پاره‌ای از آن‌هاست؟ آیا‬ ‫بی کیفیت بودن برخی از کاالهای ایرانی به عواملی همچون استفاده از ماده اولیه نامرغوب‪ ،‬توسعه‬ ‫نیافتگی تکنولوژی تولید محصول صنعتی‪ ،‬ضعف دانش فنی‪ ،‬قیمت تمام شــده باال و یا ناکارآمدی‬ ‫استراتژی‌ها منتسب می‌شود‪ .‬بدون تردید انگشت اشاره متوجه قیمت گذاری دستوری محصوالت‬ ‫تولیدی‪ ،‬محیط کسب و کار و برخی سیاست‌های اقتصادی است‪.‬‬ ‫محمدشــریعتمداری‪ ،‬وزیــر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫می‌گوید‪ :‬مــا به دنبال ایمنــی و کیفیت خــودروی تولید‬ ‫داخل هستیم و با کسی هم تعارف نداریم‪ .‬هر چند توسعه‬ ‫صنایــع خودرویی ما مانند کشــورهایی که به منابع عظیم‬ ‫مالی دسترســی دارند نبوده و با چنــگ و دندان به پیش‬ ‫رفته‪ ،‬اما مــا نباید به وضع موجود راضی و قانع باشــیم و‬ ‫همواره بر توسعه کمی و کیفی این صنعت توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی می‌افزایــد‪ :‬بنــده به عنــوان وزیر صنعــت همراه‬ ‫سازمان‌هایی نظیر محیط زیســت همواره به فکر داشتن‬ ‫استانداردهای زیســت محیطی و همچنین شاخص‌های‬ ‫ایمنی و ســامت در خودرو برای مردم هستم و تردیدی‬ ‫ندارم تولید کنندگان نیز با ما همراهند‪.‬‬ ‫شــریعتمداری با تاکید بر این که ایمنــی خودرو در کنار‬ ‫افزایش کمیت آن مورد تاکید اســت‪ ،‬اظهــار می‌دارد‪:‬اگر‬ ‫مردم در خودرو می‌نشــینند باید از ایمن بودن آن اطمینان‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬همچنین دســت‌یابی به حداقل استاندارد‬ ‫در صنعت خودروســازی در اولویــت کاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجارت اســت و انتقال تکنولوژی و بومی‌ســازی‬ ‫توان ساخت داخل باید با رعایت استانداردهای ایمنی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫تمرکز بر بهبود تجهیزات تولید‬ ‫سخت گیرانه‌تر کردن شــرایط استاندارد خودرو از یک‬ ‫سو و ورود شرکای خارجی و شکل گرفتن فضای رقابتی از‬ ‫سوی دیگرابزارهایی برای بهبودکیفیت هستند‪ .‬امیرحسن‬ ‫کاکایی‪ ،‬استاد دانشگاه علم و صنعت ایران‪ ،‬در این زمینه‬ ‫می‌گوید‪:‬طبق قراردادهای به امضا رسیده با شرکت‌های‬ ‫خارجــی در صنعــت خــودرو‪ ،‬ورود این شــرکا به کشــور‬ ‫همــراه با فن‌آوری‌های روز خواهد بــود‪ .‬همچنین با ورود‬ ‫ســرمایه‌های این شــرکا و تمرکــز آن روی بهبود وضعیت‬ ‫تجهیــزات تولیــد که یکــی از دالیــل ضعــف در کیفیت‬ ‫خودروهای ساخت داخل اســت‪ ،‬می‌توان درخصوص به‬ ‫روز شــدن تجهیزات امیدوار بود‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬موضوع‬ ‫دیگر تشــدید فضــای رقابت در بازار خودرو اســت که این‬ ‫فضــا منجر به اجبار خودروســازان بــرای افزایش کیفیت‬ ‫می‌شــود‪ .‬طراحی‌های قدیمی یکی از مشــکالت صنعت‬ ‫خودروی ایران است‪ ،‬چرا که بعضی از ابعاد کیفیت حسی‬ ‫بوده و با ورود طراحی‌های جدید‪ ،‬مشتری احساس بهتری‬ ‫از محصول خریداری شــده دارد‪ .‬امراله امینی‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنعت خودرو نیز در این زمینه بیان می‌کند‪ :‬ورود شرکای‬ ‫خارجی به صنعت خودرو‪ ،‬فضای بازار را به سمت رقابتی‌تر‬ ‫شــدن پیش بــرده و همین موضــوع به افزایــش کیفیت‬ ‫می‌انجامــد‪ ،‬زیرا تعدد انتخاب مشــتریان بیش‌تر شــده و‬ ‫از ســوی دیگر خودروســازان خارجی برای گسترش بازار‬ ‫خــود به تمرکــز روی کیفیت می‌پردازند‪ .‬کاکایی با اشــاره‬ ‫به نقــش زنجیره تامیــن در کیفیت خودروهــای داخلی‪،‬‬ ‫تصریح می‌کند‪ :‬زنجیره تامین نقشــی اساسی در افزایش‬ ‫کیفیــت بازی می‌کند یعنــی این زنجیره نیــز باید هم‌پای‬ ‫خودروســازان برای بهبود کیفیت گام بردارد البته جوینت‬ ‫ونچرهای صورت گرفته در پســابرجام در این صنعت و در‬ ‫پی آن درگیر شــدن قطعه سازان در قراردادهای خارجی‪،‬‬ ‫صنعــت قطعه‌ســازی را نیــز همزمان به ســمت توســعه‬ ‫می‌کشــاند‪ .‬نکته دیگر این است که صادرات محصوالت‬ ‫در هر دو صنعت خودرو و قطعه‌سازی دیده و هدف گذاری‬ ‫شــده است که برای رســیدن به این موضوع نیاز به تغییر‬ ‫اساســی در زنجیره تامین اســت‪ .‬همچنین امینی در این‬ ‫خصوص معتقد است‪ :‬مشکلی که در صنعت خودرو وجود‬ ‫دارد و باید برای آن ســرمایه گذاری و برنامه‌ریزی صورت‬ ‫بگیــرد‪ ،‬موضوع زنجیره تامین اســت‪ .‬ما باید ســازندگان‬ ‫مجموعه‌های خودرو را تقویت کنیم‪ ،‬چون خودروسازی ما‬ ‫برای توســعه به آن‌ها نیاز دارد‪ .‬اگر سرمایه گذاری و ارایه‬ ‫تســهیالت کم بهره به این بخش بــرود‪ ،‬مطمئنا صنعت‬ ‫خودروی ما تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫ضرورت سرمایه گذاری در قطعه‌سازی‬ ‫داوود میرخانی رشــتی‪ ،‬مشــاور انجمن خودرو سازان‬ ‫ایران می‌گوید‪ :‬یکــی از الزام‌ها در ارتقای کیفیت خودرو‪،‬‬ ‫کیفیــت قطعات آن اســت‪ 85.‬درصــد از مــواد‪ ،‬قطعات‬ ‫و مجموعه‌هــای مــورد نیــاز خودروســازان از خــارج از‬ ‫کارخانه‌های خودروســازی وارد می‌شود‪ .‬به همین جهت‬ ‫اگر هــر یک ازایــن بخش‌هــا کیفیت محصــوالت خود‬ ‫را رعایــت نکننــد یا ارتقــا ندهند‪ ،‬خودرویی که به دســت‬ ‫مردم می‌رســد معیوب اســت و در نهایت باعث نارضایتی‬
‫می‌شــود‪ .‬وی می‌افزایــد‪ :‬اگر کیفیت قطعــات باال برود‪،‬‬ ‫کیفیت خودروهای تولیــد داخل هم افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫با ماشین آالت ‪ 30‬سال پیش نمی‌توان قطعه با کیفیت از‬ ‫قطعه ســازان دریافت کرد‪ .‬یک خودرو از چهار هزار قطعه‬ ‫تشکیل شده‪ ،‬با کیفیت و استاندارد بودن این قطعات است‬ ‫که می‌توان به تولید یک خودروی با کیفیت اقدام کرد‪.‬‬ ‫میرخانی تاکید می‌کند ‌‪ :‬در ‪ 10‬سال گذشته‪ ،‬هم‌زمان‬ ‫با ســرمایه گذاری‌هایــی که بر روی خودرو انجام شــده‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاری الزم در صنعــت قطعه‌ســازی صورت‬ ‫نگرفته اســت‪ .‬رشــد حاصل در صنعت قطعه‌سازی تنها‬ ‫محدود بــه تعداد اندکی از قطعه ســازان اســت‪.‬در حال‬ ‫حاضــر دو هزار قطعه ســاز در ایران فعالیــت دارند که از‬ ‫این بین‪ 50 ،‬تا ‪100‬مورد از آن‌ها می‌توانند با شرکت‌های‬ ‫بزرگ قطعه‌سازی همکاری کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید‪ :‬با کوچک بودن‬ ‫شرکت‌های قطعه‌سازی کشور‪ ،‬توان آن‌ها محدود به خرید‬ ‫ماشــین آالت دســت دوم با مصرف انرژی باال و سرعت و‬ ‫دقت پایین بوده و بر همین اساس‪ ،‬امکان تولید قطعه دقیق‬ ‫و استاندارد کاهش می‌یابد‪ .‬باید شرایطی فراهم کرد تا قطعه‬ ‫سازان ما به سراغ قطعه سازان بزرگ جهانی رفته و سرمایه‬ ‫گذاری‌های مشــترک کنند‪ ،‬این اقدام‪ ،‬دانش و تکنولوژی‬ ‫الزم در حوزه قطعه‌ســازی را به صنعت خودروسازی ایران‬ ‫می‌بخشــد‪ .‬وی تاکید می‌کند‪ :‬ایــن راهی بوده که ترکیه و‬ ‫بسیاری از کشورها همچون تایلند‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن و چین رفته‬ ‫اند‪ ،‬به طــوری که اکنون ترکیه ‪10‬میلیــارد دالر صادرات‬ ‫قطعه قابل رقابت دارد و ایران‪ ،‬تنها صادراتی بین ‪ 20‬تا ‪50‬‬ ‫میلیون دالر در حوزه قطعه دارد‪.‬‬ ‫کیفیت خودرو را مشتری تعیین می‌کند‬ ‫رضــا رضایی‪ ،‬رییس انجمن قطعه ســازان در دفاع از‬ ‫توانایی‌های قطعه ســازان می‌گوید‪:‬کیفیت قطعات تولید‬ ‫داخل بســیار خــوب و قابل رقابــت با مشــابه اروپایی آن‬ ‫اســت‪ .‬وی براین باور اســت‪ ‌،‬کیفیت خودرو را مشــتری‬ ‫تعییــن می‌کند از این رو باید به نحوی در این مســیر قدم‬ ‫برداشت تا خریداران خودرو راضی شوند‪ .‬هر قطعه خودرو‬ ‫با توجه به اســتانداردهای تعریف شــده تولید می‌شود لذا‬ ‫قطعه ســازان نمی‌تواننــد خارج از ایــن چارچوب حرکت‬ ‫کننــد‪ .‬خوش‌بختانه سیســتم نــرم افزار‪ ،‬ســخت افزار‪،‬‬ ‫مهــارت نیروی انســانی و مدیریت کیفیــت در بین تولید‬ ‫کنندگان قطعات خودرو مناســب است و این امر از سوی‬ ‫تولیدکنندگان قطعه در خارج از کشور تایید شده است‪.‬‬ ‫رضایــی اظهارمــی دارد‪ :‬مشــکل اصلــی صنعــت‬ ‫خودرو‪،‬قدیمــی بودن برخی از محصوالت آن‌هاســت که‬ ‫باید بــا محصوالت جدید جایگزین شــود تــا این صنعت‬ ‫همراه قطعه ســازان بتواند به جایگاه بهتری دســت پیدا‬ ‫کند‪.‬از این رو خودروســازان باید به فکر تولید خودروهای‬ ‫جدید بــا تکنولوژی‌های روز باشــند و در ایــن باره قطعه‬ ‫سازان داخلی هم کمک خواهند کرد و با ورود خودروهای‬ ‫جدید مــا می‌توانیم با قالب گیری در جهت تامین قطعات‬ ‫در کشور و جلوگیری از خروج ارزاقدام کنیم‪.‬‬ ‫نوسان بسیار زیاد قطعات ایرانی‬ ‫اظهارات رضــا رضایــی درحالی مطرح می‌شــود که‬ ‫مشاور انجمن خودروســازان بر این باور است که کیفیت‬ ‫قطعات تولیدی در ایران از نوسان بسیار زیادی برخوردار‬ ‫اســت حال آن‌که برای داشــتن کیفیت پایدار باید دانش‬ ‫یکی از الزام‌ها در ارتقای کیفیت‬ ‫خودرو‪ ،‬کیفیت قطعات آن است‪.‬‬ ‫‪ 85‬درصد از مواد‪ ،‬قطعات و‬ ‫مجموعه‌های مورد نیاز خودروسازان‬ ‫از خارج از کارخانه‌های خودروسازی‬ ‫وارد می‌شود‬ ‫فنی را از ســایر خودروســازان مطرح دنیا خریداری کرد؛‬ ‫به‌عنــوان مثال باید همانند کشــور ترکیــه دانش فنی را‬ ‫از خودروســازان اروپایــی خریداری کنیــم‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫وقتی وارد کارخانه ترکیه می‌شــوی تمام بخش‌ها همانند‬ ‫کارخانه آلمانی است‪.‬‬ ‫کیفیت بین مردم نسبی است‬ ‫آرش محبی‌نــژاد‪ ،‬قطعــه ســاز می‌گویــد‪ :‬ببینید! در‬ ‫جامعه ما هنوز نســبت به مقولــه «کیفیت» مانند خیلی از‬ ‫مقــوالت دیگر اصال به مفهوم آن پرداخته نشــده اســت‪.‬‬ ‫«کیفیــت» آن چیزی اســت که مــردم بــرای آن هزینه‬ ‫مشــخصی پرداخت می‌کنند‪ .‬در صنعت خودرو استاندارد‬ ‫همان چیزی اســت کــه همه خودروهــا از یک خودروی‬ ‫چهار هزاردالری گرفته تا یک مرسدس بنز و یک خودروی‬ ‫‪ 250‬هزار‌دالری‪ ،‬آن را رعایت می‌کنند‪ .‬خب پس چگونه‬ ‫می‌شــود که ســطح کیفــی خودروهــا با هم تفــاوت پیدا‬ ‫می‌کند؟ علت این است که استاندارد نمی‌گوید «کیفیت»‬ ‫چه باشد‪ ،‬استاندارد می‌گوید «کیفیت» باید تضمین بشود‪.‬‬ ‫ما باید اول این را روشــن بکنیم که «کیفیت» رســیدن به‬ ‫یک حد مشــخص از مطلوبیت اســت؛ کیفیت بین مردم‬ ‫نســبی اســت و بســته به هزینه‌ای که پرداخت می‌کنیم‪،‬‬ ‫تعریف آن برای مردم فرق می‌کند‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬از قدیم‬ ‫گفته‌انــد هر چقدر پول بدهید همان‌قــدر آش می‌خورید‪.‬‬ ‫کیفیت هم همین اســت؛ خودروساز هر چه کیفیت را باال‬ ‫ببــرد‪ ،‬باید هزینه بیش‌تری بــرای تولید صرف کند و طبعا‬ ‫مشــتری هم باید پــول بیش‌تری بپردازد‪ .‬در این شــرایط‬ ‫وقتی شــما قیمت را دســتوری تعییــن می‌کنید کیفیت را‬ ‫هم دستوری تعیین کرده‌اید و این معادله خروجی دیگری‬ ‫نمی‌تواند داشته باشد‪ .‬وقتی شما می‌گویید من این کیفیت‬ ‫را می‌خواهم‪ ،‬قطعه‌ســاز و خودروساز هم می‌گویند من با‬ ‫این قیمت می‌توانم به شما بفروشم‪ .‬حاال اگر شما بگویید‬ ‫مــن نمی‌توانم با این قیمــت‪ ،‬فــان کاال را بخرم‪ ،‬دیگر‬ ‫نمی‌توانید مدعی کیفیت مورد نظرتان باشید‪.‬‬ ‫تضمین کیفیت وجود ندارد‬ ‫بهروز مشهدی‪ ،‬اســتاد دانشگاه علم و صنعت درباره‬ ‫کیفیت خودروهای داخلی می‌گوید‪ :‬وقتی بحث از کیفیت‬ ‫خودرو می‌شــود در حقیقت ســازوکاری است که خیلی از‬ ‫مــوارد را در بر می‌گیرد‪.‬کیفیت تنها کیفی بودن محصول‬ ‫نیســت بلکه عوامل مختلف چون خدمات پس از فروش‬ ‫را نیز شــامل می‌شــود‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬خودروسازان باید‬ ‫کیفیت خودروها را از هر جهت تضمین کنند تا خریداران‬ ‫دغدغه‌ای نداشــته باشند‪ .‬در حقیقت تا زمانی که سیستم‬ ‫کیفیت در تمام بخش‌ها نباشد رسیدن به خودروی کیفی‬ ‫معنا پیدا نمی‌کند‪ .‬نمی‌توان خدمات پس از فروش را ارتقا‬ ‫داد و بــه کیفیت قطعات نپرداخــت‪ .‬کیفیت یک زنجیره‬ ‫به هم پیوســته است‪.‬بر این اســاس اگر هر بخش از این‬ ‫زنجیره‌هــا رعایت نشــود‪ ،‬خودروی بی‌کیفیت به دســت‬ ‫مردم می‌رسد‪.‬‬ ‫گزارش‌های کیفی‬ ‫با ارایه گزارش کیفی خــودرو در جهان‪ ،‬میزان مراجعه‬ ‫هر ‪ 100‬خــودرو از یک مدل یا برند را در بازه ســه‌ماهه به‬ ‫تعمیرگاه بررســی می‌کند‌‪ .‬نتایج کلی این بررســی هر‌ساله‬ ‫به صورت عمومی منتشــر می‌شــود‪ ،‬نتایج جزیی‌تر هم در‬ ‫قالب بســته‌های اطالعاتی به شــرکت‌های خودرو‌سازی‬ ‫و ســازمان‌های مختلــف فروخته می‌شــود؛ بــا این روش‬ ‫مثــا تویوتا می‌تواند بفهمد در کجاها بیش‌تر ضعف دارد و‬ ‫رقیبش هیوندای چه قطعاتی از خودروهایش بیش‌تر خراب‬ ‫می‌شود‪ .‬این عامل سبب رقابت شدید و بهتر شدن کیفیت‬ ‫محصوالت خودرو‌ســازان می‌شــود‪ .‬به دلیل بازار رقابتی‪،‬‬ ‫خودروســازان از هــر فرصتی برای شــناخت نقاط ضعف‬ ‫خود و حریفان اســتفاده می‌کنند‪ .‬نتایج این بررســی‌ها هم‬ ‫بــه عنوان یک عامل موثر در تبلیغات برای فروش توســط‬ ‫خودرو‌سازان استفاده می‌شود‌‪.‬‬ ‫محمودمرتضوی‪ ،‬کارشــناس صنعت خــودرو در این‬ ‫زمینــه می‌گویــد‪ :‬ایرانی‌ها بیــش از آن که بــه آمارهای‬ ‫رســمی اعتماد داشــته باشــند‪ ،‬نظر یکدیگــر را در مورد‬ ‫کیفیــت خودروهــا بــه خصــوص مدل‌هــای داخلی‪ ،‬به‬ ‫کار می‌بندنــد و اتفاقــا در بیش‌تر مواقع نیــز این موضوع‬ ‫اثر مثبتــی در انتخاب آن‌هــا می‌گــذارد‪ .‬در واقع ارتباط‬ ‫شنیداری مشتریان سبب می‌شــود آن‌ها تجربیات عینی‬ ‫و واقعی خود را در مورد سطح کیفی خودروها (از مصرف‬ ‫سوخت گرفته تا هندلینگ) در اختیار یکدیگر قرار داده و‬ ‫در نتیجه با اطالعات کافی و به اصطالح با چشم باز‪ ،‬قدم‬ ‫به بازار خودرو بگذارند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪‌:‬از آن‌جا که خودروسازان خارجی الزاما‬ ‫مجوز ورود بازرســان جی‌دی‌پاور را به خطوط تولید صادر‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬این شــرکت با هزینه خود به بازرســی از انواع‬ ‫خودروها اقدام کرده‪ ،‬بنابراین گزارش هایش برای افکار‬ ‫عمومــی بســیار قابل اعتماد اســت‪ .‬تفاوت بــزرگ میان‬ ‫بررســی کیفی خودروها در ایران و جهان‪ ،‬این اســت که‬ ‫بازرســان خارجی در جایگاه مشتری و با همان دغدغه‌ها‬ ‫به بررســی کیفی خودروها اقدام می‌کننــد‪ ،‬اما در ایران‪،‬‬ ‫این گونه نیست‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت خودرو تاکیدمی کند‪ :‬به‌عنوان‬ ‫مثال در ایران بیش‌تر به مســایلی ماننــد رنگ و تعلیق و‬ ‫ایرادات ظاهری و امثال این‌ها پرداخته می‌شــود و برای‬ ‫پلتفــرم و مدلینــگ خودروها وقعی گذاشــته نمی‌شــود‪.‬‬ ‫معیارها و مالک‌های بررســی کیفیت خودروها در خارج‬ ‫از کشــور‪ ،‬دو‪ ،‬ســه ســطح باالتر از ایران بــوده‪ ،‬بنابراین‬ ‫گزارش‌هــای کیفی آن‌هــا بیش‌تر به واقعیــت (آن‌چه به‬ ‫ماهیت خودروها مربوط می‌شود) نزدیک است‪.‬‬ ‫□‬ ‫خودروســازان داخلــی دو هــدف «بــه روز بــودن» و‬ ‫«صــادرات قطعه بــه خارج از کشــور» را ســرلوحه خود‬ ‫قــرار داده انــد‪ ،‬ایــن دو هدف موجب شــده تــا از حضور‬ ‫خودروســازان خارجی اســتقبال کنیم‪ ،‬زیرا در همکاری‬ ‫متقابــل‪ ،‬ایــن دو هــدف محقــق می‌شــود و بــه کمک‬ ‫خودروســازان خارجی پای ما برای صــادرات قطعات به‬ ‫بازارهای جهانی باز می‌شود ‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪11‬‬
‫خودروسازی نیسان‬ ‫گروه رنو‬ ‫گروه تویوتا‬ ‫خودروی اقتصادی‬ ‫هوندا‬ ‫هایما‬ ‫تسال موتورز‬ ‫گروه سوزوکی‬ ‫داستان طراحی خودرو‬ ‫گروه پژو سیتروئن‬ ‫کیا موتورز‬ ‫گروه فولکس واگن‬ ‫هیوندای موتورز‬ ‫کیفیت‬ ‫تبلیغات و صنعت خودرو‬ ‫ماشین‌بازی‬ ‫خودران‌ها‬ ‫مقصد؛ مشتری‬ ‫صنعت خودرو و رسانه‬ ‫پروندهنیسان‬ ‫معجزه در یوکوهاما‬ ‫حامدکشاورزصفی و معصومه سبحانی‬ ‫‪48412‬‬ ‫این ســال‌ها رقابت در صنعت خودرو به شــدت افزایش یافته اســت ‪ .‬تکنولوژی‌ها لحظه به لحظه پیشرفت می‌کنند و در عین حال‬ ‫روند تولید ســاده و ســاده‌تر می‌شود‪ .‬واضح است که در این رقابت تنگاتنگ‪ ،‬شــرکت‌هایی که نتوانند خود را با آهنگ شتابان رشد‬ ‫و توســعه صنعت خودرو هماهنگ کنند از عرصه رقابت حذف می‌شــوند‪ .‬از این رو خودروســازها به دنبال تولید محصوالت پاک‪،‬‬ ‫هوشــمند و ایمــن هســتند‪ .‬دیر یا زود هر خودروســازی که قادر به تولید این نوع خودروها نباشــد‪ ،‬ناچار بــه وداع با صنعت خودرو‬ ‫خواهــد بود‪.‬نیســان در چنیــن اوضاع و احوالی بود کــه تحت رهبری کارلوس گــون‪ ،‬رویکرد اتحاد با دیگــران را در پیش گرفت‪.‬‬ ‫دومین خودروساز بزرگ ژاپن که پس از شوک دهه ‪ 90‬و بحران بدهی‌های انباشت شده‪ ،‬با مدیریت افسانه‌ای کارلوس گون‪ ،‬از پیله‬ ‫مشکالت خارج شد و پس از اتحاد با رنو گام در راه بزرگی نهاد که آن را به پنجمین خودروساز بزرگ جهان بدل ساخت‪ .‬اکنون گون‪ ،‬پس‬ ‫از ‪ ۱۸‬سال رهبری ‪،‬از این جایگاه کنار رفته است‪ ،‬اما او کماکان جایگاه خود را به عنوان رییس هیات مدیره حفظ می‌کند تا بر اتحاد سه‬ ‫گانه جدید نظارت کند‪ .‬اتحادی که با رهایی میتسوبیشی از بحران اعالم نادرست مصرف سوخت خودروها‪ ،‬شاهد شکل گیری غول‬ ‫جدیدی است که حاصل دوراندیشی «کاهنده هزینه‌ها*» و تمرکز بر توسعه برند‌های دیگر در اتحاد رنو ‌‪ ،‬نیسان‌ ‌و میتسوبیشی است‪.‬‬ ‫در پرونده این ماه‪ ،‬شرکت خودروسازی نیسان را مورد کندوکاو قرار می‌دهیم‪ .‬گستردگی و اهمیت موضوع چنان است که ناگزیریم‬ ‫در شماره‌های آینده‪ ،‬برای بررسی و تشریح استراتژی این شرکت به صورت مستقل‪ ،‬پرونده‌ای بازکنیم‪.‬‬ ‫* کاهنده هزینه‌ها لقب کارلوس گون است‪.‬‬
‫نیسان‪ ،‬شــرکت خودروسازی ژاپنی و چندملیتی است‬ ‫که دفتر مرکزی آن در شهر یوکوهاما‪ ،‬ژاپن قرار دارد‪.‬‬ ‫سال تاسیس‬ ‫‪1934‬‬ ‫بنیان گذار‬ ‫یوشیسوکه آیکاوا‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫حیطه فعالیت‬ ‫یوکوهاما‪ ،‬ژاپن‬ ‫خودرو‪ ،‬تجهیزات دریایی‪،‬‬ ‫فاینانس‬ ‫‪ 19‬کشور جهان‬ ‫سال ‪1999‬‬ ‫اتحاد استراتژیک با رنو‬ ‫رییس هیات مدیره‬ ‫کارلوس گون‬ ‫مدیر عامل‬ ‫هیروتو سایکاوا‬ ‫تعداد پرسنل ‪2016‬‬ ‫‪137,250‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫‪6,000,000,000‬‬ ‫تعداد سهام‌داران‬ ‫‪309,459‬‬ ‫تعداد کل فروش ‪2016‬‬ ‫‪5,626,000‬‬ ‫درآمد ‪2016‬‬ ‫‪ 88,4‬میلیارد یورو‬ ‫سود خالص ‪2016‬‬ ‫‪ 5‬میلیارد یورو‬ ‫زمینه فعالیت‬ ‫اینفوگرافی نیسان (از زمان تولد تاکنون)‬ ‫نــام اصلی اولیه این شــرکت‪Datson‬بود کــه بعدا به‬ ‫‪ Datsun‬تغییــر پیداکرد‪ .‬در ژاپنی ‪ SON‬به معنی «عیب‬ ‫و ایراد» است‪ .‬جالب است بدانید که سال مالی در شرکت‬ ‫نیسان از اول آوریل تا ‪ 31‬مارس سال بعد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل جدید‬ ‫ســایکاوا از اول آوریــل ســال ‪ 2017‬ســکان هدایت‬ ‫شرکت بین‌المللی نیسان را برعهده گرفت و پس از سال‌ها‬ ‫مدیرعاملــی کارلوس گون بر جایگاه او تکیه زد‪ ،‬ولی گون‬ ‫کماکان در ســمت ریاســت هیات مدیره این شرکت باقی‬ ‫مانده اســت‪ .‬هیروتو ســایکاوا پــس از فارغ‌التحصیلی از‬ ‫دانشگاه توکیو در آوریل ‪ 1977‬بالفاصله به نیسان پیوست‬ ‫و در سال ‪ 1998‬وارد بخش اروپایی نیسان شد‪ .‬سپس در‬ ‫ســال ‪ 2000‬به عنوان مدیر مســوول دپارتمان استراتژی‬ ‫خرید منصوب شــد و در ســال ‪ 2001‬همین ســمت را در‬ ‫اتحاد رنو – نیسان برعهده گرفت‪ .‬در سال ‪ 2003‬به عنوان‬ ‫قائم مقام نیسان نایل آمد و در سال ‪ 2005‬با ارتقای درجه‬ ‫به ســمت قائم مقام ارشــد اجرایی نیسان دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫او از ســال ‪ 2006‬تا ‪ 2016‬عضو هیــات مدیره رنو بوده و‬ ‫نیز در بسیاری از پست‌های مدیریتی شرکت نیسان ایفای‬ ‫نقش کرده است‪.‬‬ ‫تاریخچه شکل‌گیری نیسان‬ ‫در سال ‪ ۱۹۱۱‬ماسوجیرو هاشیموتو (مهندس ژاپنی)‪،‬‬ ‫شرکت کوایشــی نشا موتور کار ورکس (‪Kwaishinsha‬‬ ‫‪ )Motor Car Works‬را تاســیس کرد و در ‪ ۱۹۱۴‬این‬ ‫شــرکت با ســرمایه‌گذاری ســه بازرگان ژاپنی‪ ،‬نخستین‬ ‫خودروی خــود را طراحی و تولید کرد‪ .‬این وســیله نقلیه‬ ‫دو سیلندری که تنها ‪ ۱۰‬اســب بخار قدرت داشت‪ ،‬دات‬ ‫‪DAT‬نامیده شــد که از حــروف اول نام خانوادگی ســه‬ ‫ســرمایه‌گذار آن‪ ،‬گرفته شــده بــود‪ .‬ســرمایه‌گذاران این‬ ‫پروژه عبــارت بودند از‪:‬کنجیرو دیــن (‪)Kenjiro Den‬‬ ‫روکارو آویاما (به انگلیسی‪ )Rokuro Aoyama :‬میتارو‬ ‫تاکئوچــی (بــه انگلیســی‪)Meitaro Takeuchi :‬این‬ ‫شرکت در ســال ‪ ۱۹۱۸‬به «کوایشینشــا موتور کو» تغییر‬ ‫نام داد و شروع به تولید کامیون‌های نظامی کرد‪.‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۱۹‬شــرکت جیتسایو جیدوشــا‪ ،‬به‌عنوان شرکت تابعه‬ ‫شرکت کابوتا‪ ،‬در شــهر اوزاکا راه‌اندازی شد‪ .‬این شرکت‬ ‫بالفاصله شــروع به تولید کامیون‌های سایز کوچک کرد‬ ‫کــه قطعات مورد نیــاز آن‌ها را‪ ،‬از ایــاالت متحده آمریکا‬ ‫وارد و در ژاپن مونتاژ می‌کرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۲۵‬شــرکت کوایشینشــا موتور به «دات‬ ‫موتــور کار» تغییر نــام پیدا کرد‪ .‬یک ســال بعد در ‪۱۹۲۶‬‬ ‫شرکت دات موتور و جیتسایو جیدوشا با هم ادغام شدند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۳۰‬اتومبیل دات‪ ،‬دست‌خوش تغییر شد‪.‬‬ ‫خودروی کوچک جدیدی به نام دات سان (به معنی پسر‬ ‫دات) تولید شــد که چندی بعد‪ ،‬به داتسون تغییر نام داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۳۱‬این شرکت مدل داتســون تیپ ‪ ۱۱‬را به‬ ‫بازار عرضه کرد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۳۴‬داتســون به مشارکت با اتومبیل‌ساز دیگری‬ ‫بــه نــام نیهون ســانگیو اقدام کــرد‪ .‬این شــرکت متعلق‬ ‫بــه کارآفرین و بــازرگان ژاپنی؛ یوشیســوکه آیــکاوا بود‪.‬‬ ‫آیکاوا ابتدا برای خریداری داتســون اقدام کرد‪ ،‬سپس با‬ ‫تصاحب چند شرکت خودروســازی کوچک و ادغام کلیه‬ ‫شرکت‌ها در شرکت نیهون ســانگیو‪ ،‬این شرکت به یک‬ ‫شــرکت خوشه‌ای تبدیل شــد که از ‪ ۷۴‬شرکت صنعتی و‬ ‫غیرصنعتی تشکیل می‌شد و شرکت‌های زیرمجموعه آن‪،‬‬ ‫در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کردند‪ ،‬از این شرکت‌ها‬ ‫می‌تــوان به توباتا و هیتاچی اشــاره کــرد‪ .‬در ابتدای دهه‬ ‫‪ ۱۹۳۰‬پس از ورود شــرکت نیهون سانگیو به بازار بورس‬ ‫توکیو‪ ،‬این شــرکت در مبادالت ســهام‪ ،‬به‌اختصار از نام‬ ‫نیســان استفاده کرد که مختصر شده نیـــهون سانـــگیو‬ ‫بود‪ .‬این شــرکت و زیرمجموعه‌های آن‪ ،‬هیچ یک تا سال‬ ‫‪ ۱۹۳۳‬عمال در صنعت خودروســازی فعالیت نمی‌کردند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۳۳‬در پی خریداری شــرکت توباتا‪ ،‬مالکیت‬ ‫داتسون (که زیرمجموعه‌ای از توباتا بود) در اختیار نیسان‬ ‫قرار گرفت که نیسان را به صنعت خودروسازی وارد کرد‬ ‫و یک ســال بعد‪ ،‬در ‪ ۱۹۳۴‬شــرکت خودروسازی نیسان‬ ‫تشکیل شد‪ .‬آیکاوا که طرح عظیمی برای تولید انبوه ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬هزار دســتگاه خودرو در هر سال داشت‪ ،‬شروع به‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪13‬‬
‫پرونده‬ ‫عملی کردن این پروژه کرد‪ .‬یک سال بعد و پیش از جنگ‬ ‫جهانی دوم‪ ،‬اولین داتسون‌های سایز کوچک در کارخانه‬ ‫مستقر در یوکوهاما‪ ،‬به خط مونتاژ فرستاده شد‪.‬‬ ‫در طــول جنگ جهانــی دوم تولید این وســیله نقلیه‪،‬‬ ‫بــه کامیون‌های نظامــی و موتــور هواپیمــا و قایق‌های‬ ‫اژدرافکن‪ ،‬تغییر پیدا کرد‪ .‬شــرکت نیســان تولید وسایل‬ ‫غیرنظامی را در ســال ‪ ۱۹۴۵‬از سر گرفت و دو سال بعد‪،‬‬ ‫با دریافت ســفارش تولید خودروهای داتســون‪ ،‬بار دیگر‬ ‫برند داتسون وارد خط تولید شد‪.‬‬ ‫شــرکت نیســان همانند تویوتــا و هوندا کــه به ترتیب‬ ‫شــرکت‌های لکســوس و آکــورا را در آمریکای شــمالی‬ ‫تاســیس کردند‪ ،‬برای راه‌انــدازی شــرکت اینفینیتی در‬ ‫بخش خودروهای لوکســو داتسون در بخش خودروهای‬ ‫رده پایین خود اقدام کرد‪.‬‬ ‫چشم انداز شرکت نیسان‪:‬‬ ‫بهبود و ارتقای کیفیت زندگی مردم‪.‬‬ ‫ماموریــت شــرکت نیســان‪ :‬ارایــه محصــوالت و‬ ‫خدمــات منحصر به فــرد و نوآورانه در حــوزه خودرو به‬ ‫منظــور ایجــاد ارزش بــرای ذینفعان از طریــق اتحاد با‬ ‫شرکت نیسان‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۹۹‬شــرکت رنو به یکی از ســهام‌داران‬ ‫اصلی نیســان تبدیل شــد‪ ،‬به طوری که تا سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫مالــک حــدود‪ ۴۴‬درصد از ســهام آن شــد‪ ،‬در مقابل‬ ‫هم‌اکنــون نیســان نیز ‪ ۱۵‬درصــد از ســهام رنو را در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬از ســوی دیگر شرکت نیسان ‪ 1.5‬درصد‬ ‫از ســهام دایملر و دایملر ســه درصد از ســهام نیســان‬ ‫را تحــت تملک خــود دارنــد‪ .‬در ژانویــه ‪ 2017‬اتحاد‬ ‫رنو‪ -‬نیســان ‪ 34‬درصد از سهام میتسوبیشی را به امید‬ ‫کســب رتبــه برتر تعــداد تولید در این ســال‪ ،‬در اختیار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫تغییرات بنیادین کارلوس گون‪ -‬سال‪2000‬‬ ‫در ‪ 27‬مارس ‪ ،1999‬نیســان و رنو فرانسه قراردادی‬ ‫را در مورد یک اتحاد جامع جهانی به منظور دست‌یابی به‬ ‫رشد سودآور برای هر دو شرکت امضا کردند‪.‬‬ ‫کارلوس گــون در ژوییه ‪ ۱۹۹۹‬از رنو به نیســان آمد‬ ‫و به‌عنــوان مدیر عملیات نیســان‪ ،‬فعالیتــش را در این‬ ‫شــرکت آغاز کــرد‪ .‬در ابتدای ســال ‪ ۲۰۰۰‬به ریاســت‬ ‫هیــات مدیره شــرکت و در ژوییه ‪ ۲۰۰۱‬بــه مدیرعاملی‬ ‫نیســان منصوب شــد‪ .‬هنگامی‌که گون ســکان هدایت‬ ‫این شــرکت ژاپنی را در دست گرفت‪ ،‬نیسان بالغ بر ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد دالر بدهی داشــت و از ‪ 46‬مــدل خودرویی که‬ ‫تولید می‌کرد‪ ،‬تنها ســه مدل سوددهی داشت‪ .‬او وقتی‬ ‫نیســان را تحویــل گرفت‪ ،‬چندین گروه درســت کرد که‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬
‫گون وقتی نیسان را تحویل گرفت‪،‬‬ ‫چندین گروه درست کرد که برای‬ ‫کمک به او در تهیه طرح احیا در مورد‬ ‫عملکرد حیاتی مانند ساخت‪ ،‬خرید‬ ‫و مهندسی کندوکاو کنند‪ .‬وی برای‬ ‫افزایش مشارکت‪ ،‬کارمندان نمونه را‬ ‫در راس گروه‌ها قرار داد و هر یک از‬ ‫تیم‌ها را نیز به یک مدیر کلیدی سپرد‬ ‫که از رنو با او به ژاپن آمده بودند‪.‬‬ ‫طرح گون در نیسان برای صنعت‬ ‫خودروسازی ژاپن‪ ،‬مثل یک زلزله بود‬ ‫که آن را دگرگون ساخت‬ ‫برای کمک بــه او در تهیه طرح احیــا در مورد عملکرد‬ ‫حیاتی مانند ســاخت‪ ،‬خرید و مهندســی کندوکاو کنند‪.‬‬ ‫وی برای افزایش مشارکت‪ ،‬کارمندان نمونه را در راس‬ ‫گروه‌ها قــرار داد و هر یک از تیم‌هــا را نیز به یک مدیر‬ ‫کلیدی ســپرد کــه از رنو با او به ژاپن آمــده بودند‪ .‬طرح‬ ‫گون در نیســان برای صنعت خودروســازی ژاپن‪ ،‬مثل‬ ‫یک زلزله بود که آن را دگرگون ساخت‪.‬‬ ‫با افزایش ســرعت تولیدات‪ ،‬فروش نیسان به ‪ ۲۷‬سال‬ ‫پیش برگشــت‪ .‬فــروش ‪ ۱۷‬درصدی در بازار ژاپن در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬نیســان را قادر ســاخت تا جلوتر از هوندا بایستد که‬ ‫فروش ‪ ۱۳٫۸‬درصدی داشــت‪ ،‬ولی در مقایسه با تویوتای‬ ‫‪ ۴۲٫۲‬درصدی خیلی عقب بود‪ .‬نیسان با هشت مدل جدید‬ ‫به‌سوی نمایشــگاه ‪ ۲۰۰۳‬پیش رفت‪« .‬تاکیرو فوجی موتو»‬ ‫از دانشــگاه توکیو و معاون ســردبیر روزنامه خودروسازهای‬ ‫متحد می‌گوید‪« :‬داشــتن استراتژیست درجه یک به‌عنوان‬ ‫مدیرارشد‪ ،‬موثرترین راه برای انتقال توانایی‌هاست‪».‬‬ ‫عملکرد گون در نیســان چنان چشــم‌گیر بــود که در‬ ‫ســال نخســت ســود خالصی معادل ‪ ۲٫۷‬میلیارد دالر را‬ ‫عاید شــرکت کرد و تا سال ‪ ۲۰۰۵‬کلیه بدهی‌های نیسان‬ ‫را پرداخت کرد‪ .‬انتقال کارلوس گون از رنو به نیســان‪ ،‬در‬ ‫عمل کلیدی برای موفقیت این اتحاد بود‪ .‬در ماه مه سال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬پــس از انتصــاب او به‌عنوان رییــس هیات مدیره‬ ‫رنــو‪ ،‬گون درصدد بود کــه یک مدیر اجرایــی ژاپنی برای‬ ‫جایگزین کردن خود در نیســان بیابــد‪ ،‬ولی همچنان در‬ ‫این شــرکت ماندگار شــد‪ .‬گون در ماه مه ‪ ۲۰۰۹‬جانشین‬ ‫«شــوایتزر» مدیرعامل اسبق رنو شــد‪ .‬کوریر ماتسومورا‪،‬‬ ‫معــاون اجرایــی و عضو هیــات مدیره نیســان می‌گوید‪:‬‬ ‫بزرگ‌ترین موفقیت گون آن اســت کــه می‌تواند در عقاید‬ ‫مردم تغییرات ساختاری ایجاد کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر کارلوس گون به‌طور هم‌زمان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫و رییــس هیات مدیــره رنو‪ ،‬رییــس هیات مدیره شــرکت‬ ‫نیســان و نیز رییس هیات مدیره شرکت میتسوبیشی است‬ ‫و از طریق شــرکت رنو‪ -‬نیسان آلیانس که حاصل مشارکت‬ ‫استراتژیک این دو شرکت است‪ ،‬سکان رهبری رنو‪ ،‬نیسان‪،‬‬ ‫میتسوبیشی و چند خودروساز دیگر را در دست دارد‪.‬‬ ‫سایت‌های نیسان در جهان‬ ‫نیســان در مجمــوع دارای شــش دفتــر مرکــزی‬ ‫منطقه‌ای‪ 11 ،‬شــرکت منطقه ای‪ 48 ،‬کارخانه تولیدی‪،‬‬ ‫جدول تعداد سایت‌ها و مراکز طراحی و توسعه نیسان در مناطق مختلف جهان‬ ‫نقشه سایت‌های نیسان و رنو در سراسر جهان‬ ‫سایت‌های نیسان در ژاپن‬ ‫‪ 24‬مرکز ‪ ،R&D‬چهار مرکز طراحی‪ ،‬هفت شرکت مالی‬ ‫و ‪ 54‬شبکه فروش در سراسر جهان است‪.‬‬ ‫آمار فروش و تولید گروه نیسان‬ ‫تقاضای جهانی خودرو در ســال ‪ 2016‬با رشــد ‪5.3‬‬ ‫درصدی نســبت به ســال ‪ 2015‬به عدد قابــل توجه‪91‬‬ ‫میلیون و ‪ 810‬هزار دســتگاه رســید که که نیسان با رشد‬ ‫‪ 3.7‬درصدی آمار فروش خود را در این سال به رقم پنج‬ ‫میلیون و ‪ 630‬هزار دستگاه رساند و توانست ‪ 6.3‬درصد‬ ‫از سهم بازار جهانی را از آن خود کند‪ .‬انتظار می‌رود که در‬ ‫ســال ‪ 2017‬فروش جهانی خودرو با رشد ‪ 2.4‬درصدی‬ ‫بالغ بر ‪ 94‬میلیون دســتگاه شده و رنو بتواند با رشد ‪3.6‬‬ ‫درصدی و با فروش ‪ 5.83‬میلیون دستگاه خودرو‪ ،‬سهم‬ ‫خود از بازار جهانی را به ‪ 6.2‬درصد برساند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪15‬‬
‫پرونده‬ ‫رتبه نیسان در بین خودروسازان برتر جهانی‬ ‫در سال ‪ 2016‬از لحاظ فروش‬ ‫‪ 10‬بازار اول نیسان در سال ‪2015‬‬ ‫آمار سه خودروی پرفروش نیسان در مناطق مختلف‬ ‫آمار فروش در مناطق مختلف در سال ‪2016‬‬ ‫روند فروش نیسان‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫آمار سه خودروی پرفروش در مناطق مهم در سال ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬
‫روند تولید نیسان‬ ‫سهم هریک از مناطق از تولید نیسان در سال ‪2016‬‬ ‫استراتژی‌های نیسان‬ ‫بــا ورود کارلوس گون انقالبی در نیســان در حال رخ‬ ‫دادن بود‪ .‬این شــرکت فرایند توسعه‌ای خود را به صورت‬ ‫برنامه‌هــای میان مدت قابل حصولــی تعریف کرد که از‬ ‫سال ‪ 1999‬تا ‪ 2016‬در قالب پنج استراتژی معرفی شد‪.‬‬ ‫نیســان در ‪ 18‬اکتبر ‪ 1999‬طرح احیای خود (‪ )NRP‬را‬ ‫اعالم کــرد‪ ،‬این طرح یک برنامه بازســازی جامع برای‬ ‫دســت‌یابی به رشد ســودآور پایدار در ســطح جهانی بوده‬ ‫اســت‪ .‬با توجه به ‪ ،NRP‬تالش‌های پایدار برای افزایش‬ ‫جذابیــت محصــول و رقابت در کنار کاهــش هزینه‌های‬ ‫خریــد و بدهی صورت گرفته اســت‪ .‬این پنج اســتراتژی‬ ‫نیســان در شکل زیر قابل مالحظه اســت که در گزارش‬ ‫جداگانه‌ای در همین مجله به صورت مبســوط در اختیار‬ ‫دوستان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫پــس از «‪»NRP‬که برای ســال‌های ‪ 2000‬تا ‪2001‬‬ ‫طراحی شــده بود‪ ،‬در خالل ســال‌های ‪ 2002‬تا ‪2004‬‬ ‫از اســتراتژی «‪ »180 Nissan‬برای ورود به یک عرصه‬ ‫رقابتی کامل و به منظور یک رشد سودآور از طریق کسب‬ ‫هشت درصد حاشیه سود عملیاتی و تسویه کامل بدهی‌ها‬ ‫خودرویی استفاده شــد‪ .‬از سال ‪ 2005‬تا ‪ 2007‬نیسان با‬ ‫استفاده از اســتراتژی«‪ »Nissan Value-Up‬به دنبال‬ ‫ارزش آفرینی با تکیه بر ثبات عملکردی از طریق افزایش‬ ‫تولید و رســاندن آن بــه ‪ 4.2‬میلیون دســتگاه خودرو تا‬ ‫ســال ‪ 2008‬و رتبه اول در کسب حاشــیه سود عملیاتی‬ ‫اطالعات مالی نیسان‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪17‬‬
‫پرونده‬ ‫بوده است‪ .‬شعار نیســان برای سال‌های ‪ 2008‬تا ‪2012‬‬ ‫«‪ »2012 Nissan GT‬در نظــر گرفته شــد که شــرکت‬ ‫نیســان در این ســالها به دنبال رشــد پایــدار و نیز ایجاد‬ ‫اعتمــاد متقابــل با مشــتریان خود و ازطریــق رهبری در‬ ‫تولیــد محصوالت و خدمات کیفی بوده اســت‪ .‬در خالل‬ ‫سال‌های ‪ 2011‬تا ‪ 2016‬نیســان از استراتژی ‪Nissan‬‬ ‫‪ 88 Power‬اســتفاده کرده اســت که بر شــش پایه مهم‬ ‫کاهش هزینه‌ها‪ ،‬افزایش ســهم بازار‪ ،‬توسعه کسب وکار‪،‬‬ ‫رهبری در تولید خودروهای الکتریکی‪ ،‬افزایش کیفیت و‬ ‫افزایش قدرت شرکت استوار شده بود‪.‬‬ ‫برنامه نیسان برای رسیدن به چشم انداز‬ ‫«بهبود و ارتقای کیفیت زندگی مردم»‬ ‫نیســان برای رســیدن به این مقصود از هرم توســعه‬ ‫اجتماعی پایدار که به هرم ‪ Blue Citizenship‬معروف‬ ‫است استفاده می‌کند که شامل هشت رکن اساسی است‪.‬‬ ‫‪ -1‬محیط زیســت‪ :‬نیســان در راســتای هدایت یک‬ ‫دگردیســی اجتماعــی به منظور رســیدن به یــک جامعه‬ ‫پایدار و با اســتفاده از کاهش اثرات مضر زیست محیطی‬ ‫محصــوالت خود در طول چرخه عمــر محصول و نیز از‬ ‫طریق توســعه خطوط تولیــد خودروها و فــن آوری‌های‬ ‫سبز‪ ،‬در حال حرکت است‪.‬‬ ‫‪ -2‬ایمنــی‪ :‬به منظــور ارتقای ایمنــی و ایجاد جامعه‬ ‫عــاری از مخاطــرات خــودرو‪ ،‬نیســان در حال توســعه‬ ‫فن‌آوری‌هــای نوآورانه و نیز ایفای نقش اساســی در این‬ ‫خصوص است‪.‬‬ ‫‪ -3‬نوع دوستی‪ :‬نیسان فعالیت‌های مشارکت اجتماعی‬ ‫را بــه عنوان یک شــرکت بزرگ و با تمرکــز بر روی محیط‬ ‫زیست‪ ،‬آموزش و پشتیبانی انسانی انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫‪-4‬کیفیت‪:‬نیسانباالترینمرتبهکیفیترادرمحصوالت‬ ‫و خدمات خود و در سراسر جهان اعمال می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬زنجیره ارزش‪ :‬نیســان مــروج اقدامات اخالقی‬ ‫و ســازگار با محیط زیســت در تمام مراحل زنجیره تامین‬ ‫اســت و به همین علت زنجیره تامین نیســان را می‌توان‬ ‫بــه عنوان یــک زنجیره ارزش معرفی کــرد چراکه در آن‬ ‫ارزش‌های اخالقی و انسانی جزو اولویت‌ها هستند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫‪-6‬کارمندان‪ :‬هدف نیسان ایجاد یک سازمان جذاب‬ ‫است که کارمندان مختلف در این سازمان جهانی بتوانند‬ ‫از طریق افزایش دانش و تجربه به پیشرفت‌هایی متناسب‬ ‫با توانایی‌های خود دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫‪ -7‬اقتصاد‪ :‬یکی از اهداف نیســان رســیدن به رشد‬ ‫پایدار اقتصادی از طریق مشــارکت در توســعه اقتصادی‬ ‫جوامع است‪.‬‬ ‫‪ -8‬مدیریــت‪ :‬نیســان قصــد دارد فعالیت‌هــای‬ ‫تجاری منصفانه و کارآمد را با درجه باالیی از شــفافیت‬ ‫و هم‌افزایــی و با پیــروی از قوانین کاربردی و مقررات‬ ‫شرکت به انجام برساند‪.‬‬ ‫خودروهای الکتریکی‬ ‫یکــی از اســتراتژی‌های نیســان در جهــت کاهــش‬ ‫اثرات زیســت محیطی محصوالت خود‪ ،‬طراحی و تولید‬ ‫خودروهای الکتریکی اســت‪ .‬این شــرکت از سال ‪2010‬‬ ‫شــروع به تولید انبوه نخســتین خودروی تمام الکتریکی‬ ‫خود به نام ‪ LEAF‬کرد‪.‬‬ ‫ایــن خــودرو کــه بــه باتــری لیتیومی مجهز اســت‬ ‫دارای یــک موتــور الکتریکی و بدون تولیــد گاز آالینده‬ ‫دی اکســید کربــن در طــول عملکــرد موتــور اســت‪.‬‬ ‫نیســان ‪ LEAF‬در هنگام رانندگــی دارای عملکردی‬ ‫بســیار عالی و لــذت بخش برای راننده بــوده و افزایش‬
‫در سال ‪ 2014‬نیسان رهبری خود‬ ‫در بازار خودروهای الکتریکی را‬ ‫به سگمنت خودروهای تجاری‬ ‫سبک توسعه داد و توانست اولین‬ ‫خودروی تجاری الکتریکی خود‬ ‫به نام ‪ E-NV200‬را که بر پایه‬ ‫خودروی تجاری سبک ‪NV200‬‬ ‫بود‪ ،‬به جهان معرفی کند‬ ‫ســرعت خودرو به علت نبود سیســتم‌های انتقال قدرت‬ ‫موتورهــای احتراق داخلی‪ ،‬با تکانه‌های بســیار کم و با‬ ‫ملایمت باالیی صورت می‌گیرد‪ .‬در ســال ‪ 2015‬نیسان‬ ‫خــودروی الکتریکــی ‪ LEAF‬خود را با باتــری قوی‌تر‬ ‫لیتیومــی ‪ 30‬کیلوواتــی وارد بازارهای ژاپــن‪ ،‬آمریکای‬ ‫شمالی و اروپا کرد‪ .‬این خودرو این قابلیت را دارا بود که‬ ‫با یک بار شــارژ تا ‪ 280‬کیلومتر را پیمایش کند‪.‬‬ ‫این خــودرو تا کنــون در ‪ 48‬بــازار بین‌المللی معرفی‬ ‫و به‌فــروش رفتــه اســت و تقاضا بــرای آن بــه صورت‬ ‫فزاینده‌ای در حال افزایش اســت‪ .‬میزان فروش تجمعی‬ ‫آن تا مارس ‪ 2017‬بالغ بر ‪ 260‬هزار دستگاه شده که این‬ ‫آمار این خودرو را بــه عنوان پرفروش‌ترین خودروی تمام‬ ‫الکتریکی در جهان معرفی کرده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2014‬نیسان رهبری خود در بازار خودروهای‬ ‫الکتریکــی را بــه ســگمنت خودروهای تجاری ســبک‬ ‫توســعه داد و توانســت اولین خودروی تجاری الکتریکی‬ ‫خود به نــام ‪ E-NV200‬را که بر پایــه خودروی تجاری‬ ‫ســبک ‪ NV200‬بود‪ ،‬به جهان معرفــی کند‪ .‬محل تولد‬ ‫این خــودرو کارخانه نیســان در بارســلونای اســپانیا بود‬ ‫و بــه صورت رســمی تولید و عرضــه آن به ‪ 26‬بــازار در‬ ‫ژاپــن و اتحادیه اروپا و نیز به عنوان تاکســی در بارســلونا‬ ‫و آمســتردام هلند‪ ،‬از مارس ‪ 2017‬آغاز شــد‪ .‬این خودرو‬ ‫دومین خودروی الکتریکی شــرکت نیسان در اروپا و ژاپن‬ ‫لقــب گرفــت و از لحاظ کابیــن و امکانــات داخلی مانند‬ ‫‪ NV200‬بوده و به جهت عملکردی در زمره خودروهای‬ ‫تمام الکتریکی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در مقایســه با خودروهــای احتراق درونــی‪ ،‬این خودرو‬ ‫راندمان باالتری داشــته و سر و صدای کم‌تری تولید کرده و‬ ‫مهم‌تر از همه این که تولید آالیندگی آن صفر است و میزان‬ ‫پیمایش آن در هر بار شارژ کامل ‪ 180‬تا ‪ 190‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫نیسان در ایران‬ ‫خودروهای نیســان‪ ،‬از اواســط دهه ‪ ۱۹۸۰‬وارد بازار‬ ‫خودروی ایران شــد‪ .‬نخستین شــرکتی که برای مونتاژ و‬ ‫عرضه تولیدات نیســان اقدام کرد‪ ،‬شرکت پارس خودرو‬ ‫است که از سال ‪ ۱۹۸۶‬تولید خودروهای نیسان پاترول را‬ ‫آغاز کرد‪ .‬معروف‌ترین خودروی نیسانی که هم اکنون نیز‬ ‫در شــرکت زامیاد از زیرمجموعه‌های سایپا در حال تولید‬ ‫است‪ ،‬وانت نیسان است که به وانت آبی معروف است‪.‬‬ ‫مدل‌هایی از نیســان که هم‌اکنــون در بازار خودروی‬ ‫ایران موجودند‪ ،‬عبارتند از‪ :‬نیسان پاترول‪ ،‬نیسان رونیز‪،‬‬ ‫نیســان پیکاپ‪ ،‬نیسان ماکسیما‪ ،‬نیســان مورانو‪ ،‬نیسان‬ ‫قشقایی‪ ،‬نیسان تیانا‪ ،‬نیسان جوک و نیسان ایکس تریل‬ ‫پورتفولیوی محصوالت نیسان‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪19‬‬
‫تماشا‬ ‫نمایشگاه خودروی ‪ SEMA‬الس‌وگاس‪2017‬‬ ‫‪48420‬‬ ‫شوی عجایب و غرایب‬ ‫دکتر آرمین وحیدمحمدی‬ ‫وقتی صحبت از خودروهای دســت ســاز و تقویت شــده باشد‪ ،‬هیچ مکانی در دنیا بهتر از نمایشــگاه ‪ SEMA‬در الس وگاس آمریکا به‬ ‫حســاب نمی‌آید که هر ساله تعداد زیادی از شــرکت‌های بزرگ و کوچک فعال در زمینه تیونینگ را دور هم جمع می‌کند و محلی برای‬ ‫رونمایی از قطعات مختلف و جدیدترین خودروها از سوی سازندگان کوچک و حتی خودروسازان بزرگ است‪ .‬در نمایشگاه سال گذشته‬ ‫بیــش از ‪ 60‬هــزار خریدار آمریکایی و بین‌المللی در این گردهمایی حضور پیدا کردند که با توجه به آزاد نبودن بازدید برای عموم‪ ،‬بســیار‬ ‫قابل توجه است‪ .‬نمایشگاه ‪ SEMA‬امسال از نهم تا دوازدهم آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های الس وگاس با حضور بیش از ‪500‬‬ ‫شرکت کننده برگزار شد که در ادامه به معرفی بهترین و عجیب‌ترین خودروهای به نمایش در آمده می‌پردازیم‪.‬‬ ‫هیوندای – کیا‬ ‫چند هفته پیش هیوندای تصاویری از یک دســتگاه سانتافه تغییر شکل یافته با همکاری شرکت راک‬ ‫اســتار منتشر کرده بود که در نمایشــگاه ‪ SEMA‬شــاهد معرفی علنی آن بودیم‪ .‬این خودروی مفهومی‬ ‫همان‌طور که مشــخص اســت با محور افزایش قابلیت‌های آفرود ساخته شده که در آن از تایرهای غول‬ ‫پیکر بیابانی‪ ،‬سیســتم تعلیق جدید‪ ،‬سیســتم ترمز متفاوت و کپسول‌های نیتروژن بهره گرفته شده ضمن‬ ‫این‌که راک اســتار یک پوشــش رنگ متفاوت و عجیب را برای این ســانتافه در نظر گرفته تا به هیچ وجه‬ ‫نتوان آن را با خودروهای عادی دیگر اشتباه گرفت‪ .‬در کنار سانتافه‪ ،‬شاسی بلند محبوب دیگر هیوندای‪،‬‬ ‫توســان هم با همکاری شــرکت ‪ Vaccar‬تقویت شــده کــه از مهم‌ترین تغییرات آن باید بــه ارتفاع کم‌تر‬ ‫سیســتم تعلیق‪ ،‬رینگ‌های ‪ 20‬اینچی با تایرهای دیواره کوتاه و اســتفاده از توربو شارژر بوستیک بر روی‬ ‫پیشرانه اشاره داشت‪.‬‬ ‫دربخش دیگر غرفه کره‌ای‌ها‪ ،‬ســدان اســپرت کیا اســتینگر که در دو ورژن تغییر شــکل یافته قابل‬ ‫مشــاهده اســت‪ ،‬یکی دیگر از ستاره‌های نمایشــگاه ‪ SEMA‬به حســاب می‌آید‪ .‬این خودرو با همکاری‬ ‫شــرکت ‪ West Coast Customs‬که پیــش از این در برنامه ‪ Pimp My Ride‬شــبکه ‪ MTV‬خوش‬ ‫درخشــیده بــود‪ ،‬مورد ارتقا قرار گرفته تــا بدنه پهن تر‪ ،‬رینگ‌های بزرگ ‪ 21‬اینچــی به‌عالوه ارتفاء کم‌تر‬ ‫سیســتم تعلیق از مهم‌ترین ویژگی‌های آن به حســاب آید‪ .‬همچنین یک نسخه دیگر از استینگر با برخی‬ ‫تغییرات ظاهری و پیشرانه بهنیه شده در ‪ SEMA‬حضور دارد که قدرت آن از ‪ 365‬اسب بخار به بیش از‬ ‫‪ 380‬اسب بخار افزایش یافته تا توانایی‌های بهتری از خود نشان دهد‪.‬‬ ‫آاودی‬ ‫حضور شــرکت‌های اروپایی در نمایشــگاه ‪ SEMA‬معموال پر رنگ نیســت ولی آاودی برای امســال‬ ‫دو مدل بســیار پرقدرت از ‪ TT‬را در نظر گرفته بود‪ .‬نســخه اول یک ‪ TT RS‬با قطعات اســپرت و قدرتی‬ ‫آاودی به حســاب می‌آید که چند ماه پیش به صورت رسمی توســط این شرکت معرفی شد تا ویژگی‌های‬ ‫بیش‌تــری به ‪ RS‬اضافه کند‪ .‬در این مدل از سیســتم تعلیق قابل تنظیم اســپرت‪ ،‬رینگ‌های بزرگ ‪20‬‬ ‫اینچی آلومینیومی‪ ،‬دیســک‌های ترمز ســرامیکی ســبک‪ ،‬سیســتم اگزوز تیتانیومی و در داخل کابین از‬ ‫فرمان اســپرت به همراه تودوزی جدید بهره گرفته شــده بود‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬آاودی یک ‪ TT‬دیگر با نام کالب‬ ‫اسپرت توربوی مفهومی هم در غرفه خود به نمایش گذاشته بود که در اصل تنها برای استفاده در پیست‬ ‫مجــوز حرکت دارد‪ .‬این مدل ویژه اولین بار دو ســال پیش معرفی شــد و بــرای ‪ 2017‬تغییرات و به روز‬ ‫رســانی‌های بیش‌تری را در خود جای داده هر چند که ظاهر خودرو همچنان الهام گرفته شــده از آاودی‬ ‫‪ IMSO GTO‬دهه ‪ 80‬میالدی این شــرکت اســت‪ .‬پیشرانه ‪ 2.5‬لیتری پنج سیلندر توربوی این خودرو‬ ‫با قدرت ‪ 592‬اسب بخار باعث می‌شود تا شتاب اولیه آن برای رسیدن به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ 3.6‬ثانیه و حداکثر سرعت اش بیش از ‪ 310‬کیلومتر در ساعت باشد‪ .‬این مدل در مقایسه با نسخه قبلی‬ ‫‪ 5.5‬اینچ پهن‌تر و مجهز به بال بزرگ عقب قابل تنظیم به صورت دستی هم است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬
‫ب‌ام‌و‬ ‫‪ SEMA‬محل مناســبی برای نمایش نســخه ویژه ‪ 30‬سالگی ‪ M3‬در ایاالت متحده‬ ‫محســوب می‌شد که ب‌ام‌و به خوبی توانســت از این موقعیت نهایت استفاده را ببرد‪ .‬این‬ ‫ب‌ام‌و ‪ M3‬ویژه از رنــگ قرمز یخی به همراه رینگ‌های آلومینیومی طالیی بهره گرفته‬ ‫و در داخل کابین با وجود اصالت آلمانی‪ ،‬به واســطه پوشــش قرمز‪ ،‬سفید و آبی تودوزی‬ ‫و داشبورد شــاهد یکی از آمریکایی‌ترین تولیدات ب‌ام‌و هســتیم! همچنین بخش موتور‬ ‫اســپرت این شرکت‪ M3 ،‬جدید را مجهز به برخی تجهیزات بیش‌تر مانند سیستم تعلیق‬ ‫قابل تنظیم‪ ،‬بال فیبر کربنی عقب و الســتیک‌های گران قیمت میشلین پایلوت اسپرت‬ ‫کاپ ‪ 2‬نموده بود‪ .‬ب‌ام‌و ‪ M5‬جدید هم حضور پر رنگی در نمایشــگاه امســال ‪SEMA‬‬ ‫داشــت و به واســطه بهره مندی از اســپویلر کربنی جدید عقب‪ ،‬دیسک‌های سرامیکی‬ ‫بزرگ‌تر و سیستم اگزوز اسپرت دو گانه به خوبی می‌توانست غرش پیشرانه تویین توربوی‬ ‫هشــت ســیلندر ‪ 4.4‬لیتری خود به قدرت ‪ 592‬اســب بخار را به گوش بازدیدکنندگان‬ ‫برساند‪ .‬در نهایت بخش قطعات اسپرت ب‌ام‌و‪ ،‬سدان لوکس سری هفت را هم بی‌نصیب‬ ‫نگذاشته و از جلو پنجره تیره‪ ،‬رینگ و الستیک‌های اسپرت‌تر و ارتفاع کم‌تر در این مدل‬ ‫استفاده کرده ضمن این‌که ‪ 440i‬و ‪ X3‬جدید هم پکیج مشابه را دارا بودند‪.‬‬ ‫آکورا‬ ‫برند لوکس هوندا در نمایشــگاه امســال ‪ SEMA‬با یک نسخه منحصر به فرد و ویژه‬ ‫از ‪ NSX‬حضور پیدا کرده بود که کلیه مراحل تغییر و توســعه آن با همکاری یک شرکت‬ ‫تیونینگ از آریزونا با نــام ‪ Science of Speed‬صورت گرفته بود‪ .‬پروژه رویایی یا همان‬ ‫‪ NSX‬تقویت شــده مانند نســخه اســتاندارد از قوای محرکه هیبرید متشکل از پیشرانه‬ ‫شش ســیلندر خورجینی به حجم ‪ 3.5‬لیتر و یک موتور الکتریکی استفاده می‌کند‪ ،‬ولی‬ ‫قدرت این سیســتم به بیش از ‪ 602‬اسب بخار و گشتاور آن فرای ‪ 687‬نیوتن متر رسیده‬ ‫اســت تا در کنار رینگ‌های غول پیکر فورج کاری شــده و ارتفاع چسبیده به زمین شاهد‬ ‫یکــی از متفاوت‌ترین خودروهای این گردهمایی باشــیم‪ .‬البتــه این ‪ NSX‬کاملا قابلیت‬ ‫حرکت در خیابان‌های شــهری را دارد چرا که تیونر از یک سیســتم تعلیق ‪ Ilift‬بر روی‬ ‫آن بهره گرفته که در زمان نزدیک شــدن به ســرعت گیر یا دســت اندازها ارتفاع ماشین‬ ‫را بــه صــورت اتوماتیک تا حداکثــر ‪ 51‬میلی متــر افزایش می‌دهد‪ .‬در کنــار این هیوال‬ ‫هوندا مدل‌های دیگری را نیز عرضه کرده بود که شــامل ‪ ،NSX GT3‬خودروی جدید‬ ‫مســابقات دیتونا پروتوتایپ‪ ،TLX ،‬هوندا جاز با فیس لیفت متفاوت و ســیویک تایپ ‪R‬‬ ‫قرمز با پوشش کربنی می‌شد‪.‬‬ ‫فورد‬ ‫شــلوغ‌ترین بخش نمایشگاه امسال ‪ SEMA‬به طور قطع در اختیار فورد قرار داشت به‬ ‫طوری‌که بیش از ‪ 50‬مدل مختلف از این شــرکت شامل موستانگ فیس لیفت شده برای‬ ‫نمایش به چشم می‌خورد‪ .‬البته هفت فورد موستانگ تقویت شده با برند تیونرهای مختلف‬ ‫بیش‌تریــن جلــب توجه را انجام می‌دادند کــه هر یک از تغییرات ظاهــری تا ارتقای قوای‬ ‫محرکه را شامل می‌شدند‪ .‬به طور مثال شرکت کالیفرنیایی ‪ MAD‬یک دستگاه موستانگ‬ ‫کانورتیبل جدید را مجهز به رینگ و الستیک‌های غول پیکر ‪ 20‬اینچی و رنگ بندی خاص‬ ‫بدنه کرده بود‪ ،‬تیونر ‪ Roush‬که پیش از این مدل‌های مختلفی از فورد را دست‌کاری کرده‬ ‫بــود این بار با کیت بدنه پهن مشــابه با ‪ 429 BOSS‬مدل ‪ 1970‬در نمایشــگاه به چشــم‬ ‫می‌خورد‪ ،Tucci Hot Rods ،‬تیونر نیویورکی دو توربو شــارژر به پیشــرانه پنج لیتری ‪V8‬‬ ‫موســتانگ افزوده بود تا این خودرو به راحتی مرز سرعت ‪ 322‬کیلومتردر ساعت را بشکند‬ ‫و یا برخی دیگر از تیونر‌ها به عرضه مدل‌های پلیس و یا فست بک بهینه شده از موستانگ‬ ‫اقدام کرده بودند که همگی در رده خود جذابیت‌های منحصر به فردی داشتند‪ .‬در کنار این‬ ‫خودروها‪ ،‬هاچ بک دوست داشتنی فوکوس هم بسیار مورد توجه شرکت‌های تیونینگ واقع‬ ‫شــده بود تا عالوه بر کیت‌های بدنه مختلف و زیبا برای آن‪ ،‬برخی هم تغییراتی در پیشرانه‬ ‫این خودرو انجام داده‌اند به نحوی که قدرتمندترین نســخه اســتاندارد فوکوس‪ RS ،‬هم از‬ ‫این موضوع در امان نمانده بود!‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪21‬‬
‫تماشا‬ ‫مینی‬ ‫امســال غرفه کوچک مینی شــاهد معرفی مدل ‪ JCW‬برای اتاق‌های کانتری من و‬ ‫کالبمن بوده که در کنار آن‌ها کیت تقویتی به ارزش ‪ 1950‬دالر هم برای کوپر ‪ S‬عرضه‬ ‫شــده تا قدرت پیشــرانه دو لیتری توربوی این خودرو را از ‪ 186‬اســب بخار به ‪ 205‬اسب‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬ضمن این‌که این کیت شــامل سیستم اگزوز اسپرت (مشابه با مینی چلنج‬ ‫‪ )210‬و حاالت رانندگی اســپرت و اسپرت پالس اســت که در صورت انتخاب وضعیت‬ ‫دوم صدای تولیدی از پیشرانه به شکل قابل توجهی بم‌تر و بلند‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫هنسی‬ ‫تیونر نام آشنای هنسی هم یکی از شرکت‌هایی است که به طور تخصصی بر روی بیش‌تر‬ ‫خودروهای فورد بهینه ســازی انجام می‌دهد و طبیعتا در نمایشــگاه امسال حضور پر رنگی‬ ‫از خود نشــان داده بود‪ .‬یکی از جالب توجه‌ترین خودروهای حاضر در غرفه هنســی نســخه‬ ‫شــش چرخ تراک ‪ 150-F‬به حســاب می‌آید که دقیقا رو در روی مرســدس بنز ‪AMG G‬‬ ‫‪ 6×6 63‬قــرار می‌گیرد! هنســی در این وانــت عظیم الجثه از یک کیت توربوی سفارشــی‬ ‫به ارزش ‪ 22‬هزار و ‪ 500‬دالر بهره گرفته که قدرت ‪ 600‬اســب بخار اســتاندارد رپتور را به‬ ‫رقمی بسیار باالتر ارتقا می‌دهد هر چند که هنوز به طور رسمی عددی برای آن اعالم نشده‬ ‫اســت‪ .‬در عین حــال با پرداخت این مبلغ از یــک اینتر کولر بزرگ و ســت اگزوز فوالد ضد‬ ‫زنگ هم بهره‌مند خواهید شــد تا به واســطه رنگ زرد – مشــکی بدنه با یکی از متفاوت‌ترین‬ ‫‪‌150-F‬های تولید شده تا کنون مواجه باشیم‪ .‬هفته گذشته همچنین هنسی خبر از رونمایی‬ ‫یک ابرخودروی جدید با نام ونوم ‪ F5‬در نمایشگاه ‪ SEMA‬داده بود که توانایی دست‌یابی به‬ ‫حداکثر ســرعت ‪ 483‬کیلومتر در ســاعت را دارد! تفاوت عمده ‪ F5‬با سایر مدل‌های هنسی‬ ‫در این اســت که این خودرو از پایه توســط این شــرکت طراحی شده و در ساخت آن از سبک‌ترین مواد ممکن بهره گرفته شده تا به لطف فرم خاص ضریب کششی برابر با ‪CD 0.33‬‬ ‫داشته باشد در حالی که نزدیک‌ترین رقیب آن بوگاتی شیرون موفق به کسب ‪ CD 0.38‬شده است‪ .‬این ابر خودروی خارق العاده از یک پیشرانه هشت سیلندر خورجینی ‪ 7.4‬لیتری‬ ‫بای توربو در زیر بدنه خود بهره می‌برد که قادر به تولید قدرت غیر قابل تصور ‪ 1600‬اسب بخار و گشتاور عظیم ‪ 1762‬نیوتن متر است‪ .‬از همه این موارد عجیب‌تر سیستم انتقال قدرت‬ ‫تک کالچه هفته ســرعته ونوم ‪ F5‬اســت که کل نیرو را به چرخ‌های عقب و الستیک‌های تولید محدود میشلین پایلوت کاپ ‪ 2‬می‌رساند‪ ،‬ضمن این‌که خریدار می‌تواند یک گیربکس‬ ‫دســتی سکانســی را هم برای خودروی خود سفارش دهد‪ .‬توان تولیدی این خودرو به اندازه‌ای باالســت که برای فهم قابلیت‌های آن نیازی به شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫نیســت چرا که ‪ F5‬تنها در ‪ 10‬ثانیه از حالت ایســتاده به ســرعت ‪ 300‬کیلومتر در ساعت می‌رسد و تنها در کم‌تر از ‪ 20‬ثانیه می‌تواند در صورت وجود شرایط مناسب در مسیر به حداکثر‬ ‫ســرعت ‪ 483‬کیلومتر درســاعت برسد! هنسی قیمت هر دســتگاه از ‪ F5‬را ‪ 1.6‬میلیون دالر در نسخه پایه و بیش از دو میلیون دالر در مدل آپشن دار عنوان کرده و تنها ‪ 24‬دستگاه‬ ‫از این ابر خودرو تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫شورولت‬ ‫شــورولت پنجاهمین ســالگرد همکاری بــا تیونــر ‪ Hot Wheels‬را در نمایشــگاه‬ ‫‪ SEMA‬با عرضه یک کامرا منحصر به فرد جشــن گرفته بود‪ .‬با پرداخت نزدیک به پنج‬ ‫هزار دالر‪ ،‬مشــتریان در آمریکا می‌توانند کامــارو ‪ 2SS ،2LT‬یا کانورتیبل خود را مجهز‬ ‫بــه رنگ دو ‪ Tone‬نارنجی به همراه نوارهای گرافیتی کنند که به این پوشــش فوق زیبا‬ ‫باید رینگ‌های ‪ 20‬اینچی فورج کاری شــده و کالیپرهای نارنجی ‪ Hot Wheels‬را هم‬ ‫افزود‪ .‬علت اســتفاده از کامارا در این نمایشگاه توسط شورولت به سابقه همکاری دیرینه‬ ‫آن با تیونر همکار این شرکت مربوط می‌شود به‌طوری‌که مدل ‪ 1968‬کامارا اولین نسخه‬ ‫تقویت شــده توســط ‪ Hot Wheels‬است که به صورت رســمی با برندینگ ‪ Chevy‬به‬ ‫فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬
‫عجیب‌ترین خودروهای حاضر در نمایشگاه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪23‬‬
‫تیونینگ‬ ‫‪48424‬‬ ‫‪KAHN RANGE ROVER EVOQUE X‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫رالی الهام بخش‬ ‫رسول رازقندی‬ ‫رالی پاریس داکار با آن مراحل سخت و فنرشکن‬ ‫خود‪ ،‬مرزهای تاب و توان انسان و ماشین را جابه جا‬ ‫کرده و تاکنون الهام بخش تیونرهای بســیاری بوده‬ ‫است‪ .‬حاال افضل خان‪ ،‬تیونر انگلیسی‪ ،‬یک رنجروور‬ ‫ایووک را با الهــام از تغییرات الزامی برای این رالی‪،‬‬ ‫تیون کرده است‪.‬‬ ‫رنجروور خان که با نام ‪( 1 AFZ‬برگرفته از اسم تیونر)‬ ‫یک دست رینگ ‪ 20‬اینچی اسپرت پنج پره (ضربدرچهار‬ ‫جناغــی) دارد کــه بــا تایرهــای کوپر مخصــوص گل و‬ ‫سنگالخ پوشــیده شــده اند‪ .‬این تایرها گل پاشی را روی‬ ‫بدنه‌ای انجام می‌دهند که مشکی دورنگ است‪ :‬مات در‬ ‫پایین بدنه و براق در باالی بدنه‪.‬‬ ‫در نمــای جلو‪ ،‬دو تغییر عمده وجــود دارد‪ :‬جلوپنجره‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫جدید‪ ،‬ســپر جدید مات بــا هواخورهای وســیع تورفته و‬ ‫چراغ‌های مه شکن‪.‬‬ ‫نمای جانبی با گل‌گیرهــای فوق العاده عریض تزیین‬ ‫شده و در عقب هم یک ســپر جدید (براق برخالف پایین‬ ‫تنه مات) با پخش کننده هوای بزرگ مجهز به ســراگزوز‬ ‫جفتــی در مرکز متمایز شــده اســت‪ .‬البتــه از بال بزرگ‬ ‫انتهای سقف هم نباید گذشت‪.‬‬ ‫چهره اســپرت رنجروور ایووک رالی خــان با تزیینات‬ ‫چرم مشکی یک‌دســت در اتاق تکمیل می‌شود‪ .‬پیشنهاد‬ ‫خان‪ ،‬دوخت سفید درشــت‪ ،‬طرح بندساعتی فلش مانند‬ ‫اســت کــه صندلی‌ها را چشــم‌گیر ســاخته اســت‪ .‬تمام‬ ‫داشبورد‪ ،‬کنسول و رودری‌ها به همین منوال تزیین شده‬ ‫و پدال‌های آلومینیومی اســپرت به ایــن تغییرات افزون‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ایــن ماشــین فقط یک تفــاوت عمده با ماشــین‌های‬ ‫شــرکت کننده در رالی داکار دارد و آن هم نداشتن حفاظ‬ ‫واژگونی اســت! راســتی‪ ،‬قیمت تیون خان فقط ‪56‬هزار‬ ‫پوند است‪.‬‬
‫سبیل برای تی تی!‬ ‫‪48425‬‬ ‫تی تی کالب اســپرت توربو در نمای جلو‪ ،‬کاناردهای‬ ‫ســه گانه ســبیل ماننــد دارد کــه در ترکیب بــا تغییراتی‬ ‫همچــون نصــب هواخورهای فــوق العاده وســیع دارای‬ ‫ورودی‌هــای کربنی و نیــز بالچه زیرین بــزرگ به عالوه‬ ‫گل گیرهــای عریض که ‪ 14‬ســانتی متر نســبت به مدل‬ ‫استاندارد پهن‌تر هســتند‪ ،‬مردانه و عضالنی بودن تی تی‬ ‫جدید را به چشم می‌آورند‪.‬‬ ‫آاودی همچنین موتور قدرتمند ‪ 10‬سیلندر ‪ 600‬اسبی‬ ‫روی ایــن مدل نصب کــرده و برای هماهنگــی بیش‌تر‪،‬‬ ‫سیســتم تعلیق‪ ،‬ترمزها و شاســی را نیز بهبود بخشــیده‬ ‫است‪ .‬حاال این تیون عضالنی تی تی دارای شتاب صفرتا‬ ‫صد ‪ 3.6‬ثانیه و بیشــینه ســرعت ‪ 310‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪600 HP AUDI TT CLUBSPORT‬‬ ‫آاودی ‪ TT‬با وجود جذابیت‌های فراوان در طراحی‬ ‫و قدرت ‪ 400‬اســبی‪ ،‬هرگز به جایگاه حقیقی خود نزد‬ ‫مشتریان نرســید‪ .‬برخی از کارشناسان علت این امر‬ ‫را طراحــی زنانه تــی تی می‌دانند‪ .‬لیکــن تغییراتی که‬ ‫آاودی بــه تازگی در یک تیــون مفهومی به نام «تی تی‬ ‫کالب اســپرت توربو» ایجاد کرده‪ ،‬نشــانگر آن است‬ ‫که این شــرکت به ســمت مردانه کردن طراحی کوپه‬ ‫جذابش حرکت کرده است‪.‬‬ ‫رینگ‌های ‪ 10‬پره مشکی و رکاب آیرودینامیک کربنی‬ ‫در نمای جانبی کار گذاشــته شــده اند‪ .‬در نمای عقب نیز‬ ‫یک بال وســیع کربنی بــا ارتفاع کــم‪ ،‬روی دو پایه اریب‬ ‫نصب شده است‪.‬‬ ‫نمــای عقــب همچنیــن شــامل یک پخــش کننده‬ ‫هوای نســبتا وسیع است که دو سر اگزوز قطور بژ رنگ‬ ‫در دو طــرف آن قــرار گرفته‌انــد و جالب ایــن که‪ ،‬این‬ ‫قطعــه کربنی در جوانب خودرو بــه بالچه‌های عمودی‬ ‫تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫اگرچه هنــوز آاودی برنامــه‌ای برای تولیــد این مدل‬ ‫تی تی اعالم نکرده‪ ،‬اما اســتقبال مردان جوان اروپایی از‬ ‫همین حاال می‌تواند آینده بازارش را دگرگون سازد‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫اطالع نگاشت‬ ‫‪48426‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬
‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪27‬‬
‫حرفه‌ای‬ ‫هیوندای کونا هایلندر ‪ 2018‬در برابر تویوتا ‪ C-HR‬کوبا ‪2018‬‬ ‫نبرد در خاور دور‬ ‫‪48428‬‬ ‫آیدین وحیدمحمدی‬ ‫کــراس اوورهای جمع و جور شــهری این روزها بــه اندازه‌ای خواهان پیدا کرده‌انــد که تقریبا تمام‬ ‫شــرکت‌ها به دنبال ورود به این بازار هســتند تا حاشــیه ســود خــود را نیز افزایش دهنــد‪ .‬یکی از‬ ‫تازه‌واردها به این جمع هیوندای کونا به حســاب می‌آید که باوجود تصمیم دیر هنگام هیوندای‪ ،‬اما‬ ‫شروع توفانی را در حال تجربه کردن است! طراحی بدنه این کراس اوور کوچک در نوع خود و تنها‬ ‫یک برگ برنده برای آن محســوب می‌شود که در این زمینه حتی از رقبای مطرح و پرفروشی مانند‬ ‫مزدا ‪ ،3-CX‬میتسوبیشی ‪ ،ASX‬هوندا ‪ HR-V‬و ‪ ...‬یک قدم جلوتر قرار می‌گیرد‪ .‬در کنار ظاهر‬ ‫وسوسه انگیز‪ ،‬کونا از خصوصیات دیگری در بخش فنی و قابلیت‌های استفاده روزمره بهره می‌برد‬ ‫تا آن را بدل به خودرویی کوچک اما مناســب مصارف خانودگی و جوان پســند کند‪ ،‬ولی با همه این‬ ‫تفاســیر‪ ،‬آیا جدیدترین رقیب حکم‌ران این کالس یعنی تویوتا ‪ C-HR‬که در زمان عرضه به بازار در‬ ‫تمام زمینه‌ها از طرحی بدنه و کابین فوق العاده مدرن و اســپرت گرفته تا توانایی‌های حرکتی تاثیر‬ ‫بزرگی در ســگمنت مینی کراس اوورها گذاشــته‪ ،‬می‌تواند یک خودروی موفق و تغییر دهنده بازی‬ ‫لقب گیرد؟‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫‪ C-HR‬مــدت زمان زیادی نیســت کــه در بازارهای‬ ‫جهانی به فروش می‌رســد‪ ،‬اما وقتی صحبت از موفقیت‬ ‫باشــد باید آن را به نســبت بهتر از تمامــی نام‌های بزرگ‬ ‫دیگر این بخش یعنی هوندا‪ ،‬مزدا و میتسوبیشــی دانست‬ ‫و بــه عبــارت دیگــر در کنــار تویوتا ‪ GT86‬بدون شــک‬ ‫جذاب‌ترین ساخته این خودروساز ژاپنی به حساب می‌آید‬ ‫تا انتخاب و گزینه نخســت بســیاری برای سوار شدن به‬ ‫یک کراس اوور شــهری جمع وجور باشد‪ .‬در سوی دیگر‬ ‫این دوئل‪ ،‬اولین تجربه کره‌ای‌ها در این کالس با دستی‬ ‫پــر قرار دارد تا در نمای ظاهری چیــزی کم‌تر از تویوتای‬ ‫خوش ترکیب و خاص نداشــته باشــد! بــرای متعادل‌تر‬ ‫شــدن این مقایسه نسخه فول هر دو خودرو انتخاب شده‬ ‫تــا «کونا و کوبا» نیــز مانند طراحی آن‌هــا‪ ،‬نامی عجیب‬ ‫برای چنین بررســی دوتایی محسوب شــود‪ .‬دلیل رفتن‬ ‫به ســمت تجهیزات بیش‌تر‪ ،‬عدم تناسب قیمتی در نمونه‬ ‫پایه خودروهاســت چرا که ‪ C-HR‬بــا جعبه دنده ‪CVT‬‬ ‫و سیســتم انتقال قدرت به چرخ‌های جلو تقریبا ‪ 29‬هزار‬ ‫دالر اســترالیا قیمت دارد در حالی که هیوندای برچسب‬ ‫قیمــت ‪ 24‬هزار و ‪ 500‬دالری را با مشــخصات مشــابه‬
‫برای خودروی خود در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫بــا ســفارش مجهز‌ترین نســخه کونا هایلنــدر و البته‬ ‫پرداخت ‪ 36‬هزار دالر‪ ،‬شــما از یک پیشرانه ‪ 1.6‬لیتری‬ ‫قدرتمند و سیستم چهار چرخ متحرک بهره‌مند می‌شوید‬ ‫چیــزی که برای تویوتا با اندکی مبلغ پایین‌تر به ارزش ‪35‬‬ ‫هزار و‪ 300‬دالر خرید آن میسر است‪ .‬نکته‌ای که در این‬ ‫جا باید به آن توجه داشــت گســتردگی ادوات سفارشــی‬ ‫مشــترک و متفاوت این خودروهاســت تــا در این صورت‬ ‫خریدار خودرو کاملا مجهز در اختیار داشــته باشد‪ .‬به این‬ ‫مورد باید فهرســت انعطــاف پذیر و متنــوع مدل‌ها را نیز‬ ‫افزود تا بتوان برای هر ســلیقه‌ای یک خودروی منحصر‬ ‫به فرد داشت؛ به طور مثال اگر به دنبال جعبه دنده دستی‬ ‫باشــید در ‪ C-HR‬دیفرانسیل جلو می‌توان یافت یا جعبه‬ ‫دنــده ‪ CVT‬که برای هر دو مــدل چهارچرخ متحرک و‬ ‫‪ AWD‬قابــل نصب اســت‪ .‬همچنین هیونــدای کونا در‬ ‫مدل دیفرانسیل جلو با پیشــرانه دو لیتری تنفس طبیعی‬ ‫عرضه می‌شــود و در نسخه فول‪ ،‬این پیشرانه‪ ،‬جای خود‬ ‫را بــه یک نمونــه ‪ 1.6‬لیتری توربو می‌دهــد هر چند که‬ ‫تویوتا چنین ســخاوتی به خرج نداده و تنها یک پیشــرانه‬ ‫چهــار ســیلندر ‪ 1.2‬لیتری توربــو در تمامــی مدل‌های‬ ‫‪ C-HR‬در دسترس است‪.‬‬ ‫تویوتــا ‪ C-HR‬در عین حال تنهــا دو ورژن دارد‪ ،‬پایه‬ ‫و کوبــا کــه در ادامه می‌تــوان از میــان ‪ 60‬آیتم مختلف‬ ‫خودروی خود را سفارشی‌ســازی کرد‪ .‬هیوندای کونا یک‬ ‫ســطح بیش‌تر در این فهرســت قرار داده تــا مدل اکتیو‪،‬‬ ‫االیت و هایلندر به ترتیب نســخه‌های ســاده‪ ،‬میان رده و‬ ‫فول این ماشــین باشند‪ .‬خریداران امکان سفارش ‪ 9‬رنگ‬ ‫متفاوت برای بدنه و ســقف کونــا (در مجموع ‪ 22‬ترکیب‬ ‫مختلــف) با پرداخت ‪ 295‬دالر در صــورت دو رنگ بودن‬ ‫را دارنــد ضمن این‌که در هیونــدای این موضوع با ترکیب‬ ‫هشــت رنگ (‪ 15‬حالــت مختلف) با پرداخــت ‪ 450‬دالر‬ ‫امکان پذیر اســت‪ .‬تشــابه دو خــودرو در زمینه تجهیزات‬ ‫مطابــق انتظــار بســیار زیاد اســت به طوری‌که پوشــش‬ ‫چــرم صندلی‌ها‪ ،‬دوربین‌ها و سنســورهای عقب‪ ،‬فرمان‬ ‫چندمنظوره‪ ،‬سیســتم چند رســانه‌ای بــا صفحه نمایش‬ ‫لمســی و قابلیــت اســتفاده از اپلیکیشــن‌های مختص‬ ‫هر برند‪ ،‬سیســتم گرم کــن صندلی‌های جلــو‪ ،‬بلوتوث‪،‬‬ ‫تکنولوژی ‪ LED‬برای چراغ جلو‪ ،‬عقب و روشنایی در روز‪،‬‬ ‫سیستم ‪ ،AEB‬سیستم نمایش نقاط کور راننده‪ ،‬سیستم‬ ‫هشدار برخورد از عقب‪ ،‬سیستم هشدار حرکت بین خطوط‬ ‫و ‪ ...‬در آن‌ها قابل دســترس اســت‪ .‬البته مانند همیشــه‬ ‫تفاوت‌هایــی نیــز وجود دارد تــا از آیینه‌هــای برقی جمع‬ ‫شــونده‪ ،‬فرمان با گرم کن‪ ،‬سیستم خنک کننده صندلی‬ ‫راننده‪ ،‬تنظیم برقی صندلی‌های جلو‪ ،‬سیســتم نورباالی‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬سیستم شــارژ وایرلس تلفن‌های همراه مجهز‬ ‫به آن‪ ،‬سیســتم نمایش اطالعات بر روی شیشه جلو‪ ،‬اپل‬ ‫‪ CarPlay‬و اندروید ‪ Auto‬و سیســتم پیشــرفته کمکی‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪29‬‬
‫حرفه‌ای‬ ‫هدایت خــودرو بین خطوط تنها بتــوان در هیوندای کونا‬ ‫بهــره گرفت‪ .‬از طرف دیگر‪ C-HR ،‬رقیب کره‌ای خود را‬ ‫با تعداد بیش‌تر کیســه هوا (هفت در برابر شش)‪ ،‬سیستم‬ ‫ردیاب ماهواره‌ای با جزییات بیش‌تر‪ ،‬سیستم کروز کنترل‬ ‫فعال و پنج ســتاره ایمنی کامل از ‪( ANCAP‬هنوز نتایج‬ ‫تست ایمنی کونا منتشر نشده هرچند که کسب پنج ستاره‬ ‫توسط آن دور از ذهن نیست) به چالش می‌کشد‪.‬‬ ‫بدنه و کابین‬ ‫طراحی ظاهری در این دو خودرو قطعا بیش از ســایر‬ ‫رقبای آن‌ها مورد توجه خریداران قرار گرفته که نشــان از‬ ‫خالقیت طراحان آن‌ دارد‪ .‬در این‌جــا نمی‌خواهیم تویوتا‬ ‫یــا هیوندای را یکی بهتر از دیگــری معرفی کنیم چرا که‬ ‫قطعــا هر یک خصوصیات جــذاب و منحصر به فرد خود‬ ‫را دارند ضمن این‌که بدون شــک هــر دوی آن‌ها را باید‬ ‫خودروهــای زیبایی به صــورت کلی در نظــر گرفت‪ ،‬اما‬ ‫حتی از فرســخ‌ها دورتر نیز می‌شــود به این نتیجه رسید‬ ‫که ‪ C-HR‬ظاهــری کراس اوور‌تــر دارد و فرم خطوط‬ ‫بدنه و توجه به جزییات به خوبی آن را نشان می‌دهد‪ .‬کونا‬ ‫قطعــا چیزی کم‌تر از رقیب خــود در این مورد ندارد اما به‬ ‫طور حتم طراحی آن نشــانگر یک ‪ SUV‬کوچک است تا‬ ‫یک کراس اوور جمع و جور شهری‪ .‬همچنین آن چه کونا‬ ‫را یــک خودروی عجیب‌تر می‌کند طراحی کاملا متفاوت‬ ‫هیونــدای در چراغ‌های جلوی این مدل اســت که نمونه‬ ‫مشــابهی در هیچ یــک از خودروهای دیگر این شــرکت‬ ‫نــدارد‪ .‬در واقع آن چه در ابتدا تصور می‌شــود چراغ‌های‬ ‫اصلی جلو خواهد بود تنها ‪‌DLR‬ها یا چراغ‌های روشنایی‬ ‫در روز هســتند و در پاییــن آن‌ها دقیقا جــای معمول مه‬ ‫شــکن‌ها‪ ،‬چراغ‌های بزرگ جلو جاسازی شده‌اند تا از این‬ ‫نظر بتوان آن را هم شکل با سیتروئن کاکتوس دانست!‬ ‫بــا وجود ظاهــر بزرگ‌تــر و ‪ SUV‬ماننــد‪ ،‬اما همین‬ ‫چراغ‌های عجیب و وجود پالستیک در اطراف گل‌گیرها‬ ‫سعی بر آن دارد تا فاصله کونا را از باشگاه کراس‌اوور‌های‬ ‫کوچــک زیاد نکند! ‪ C-HR‬همان طور که اشــاره شــد‬ ‫رویه‌ای متفــاوت و فانتزی را ادامه می‌دهد تا عمال آن را‬ ‫یــک هاچ بک – کراس اوور قد بلند بتوان نامید چیزی که‬ ‫به خصوص در قســمت صندوق عقب به خوبی مشاهده‬ ‫می‌شــود‪ .‬نکتــه جالب در مــورد تویوتا محل قــرار گیری‬ ‫دســتگیره باز و بســته کردن صندوق است که به واسطه‬ ‫ارتفــاع به نســبت زیــاد‪ ،‬آن را دور از دســترس کودکان‬ ‫قــرار می‌دهد و ایــن یعنی توجه این خــودرو بیش‌تر نه بر‬ ‫روی خانواده‌هایــی با بچه‌های کوچــک بلکه جوان تر‌ها‬ ‫بوده اســت! هیوندای کونا مانند بســیاری دیگر از رقبای‬ ‫تویوتــا در این بخش بــا احتیاط بیش‌تری رفتــار کرده تا‬ ‫قابلیت‌هــای کاربردی این خودرو بیش از ‪ C-HR‬باشــد‬ ‫ضمــن این‌کــه با نشســتن داخــل کابیــن خودروها این‬ ‫تفاوت‌ها بیش از پیش مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫برخالف نمای انقالبی ظاهر‪ ،‬در کابین کونا خبری از‬ ‫سورپرایزهای زیادی نیست چرا که دقیقا با همان فضای‬ ‫آشنای یک شاسی بلند مدرن هیوندای روبه رو هستیم و‬ ‫همه چیز از چیدمان دکمه‌ها تا ارگونومی و ‪ ...‬به ســبک‬ ‫کره‌ای‌ها با دقت مشــخص شــده اند‪ .‬البته نبود پوشش‬ ‫دو رنــگ قرمز یــا زرد در تضــاد با صندلی‌هــای چرمی‬ ‫مشــکی شاید امتیاز منفی برای این خودرو به حساب آید‪،‬‬ ‫اما همین ترکیب تمام مشــکی داشــبورد نیز در نوع خود‬ ‫جذابیتی‌هایی به خصوص برای دوســت‌داران مدل‌های‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫اســپرت‌تر ایجاد می‌کند‪ .‬کیفیت مطلوب ســاخت کونا در‬ ‫این بخش به واســطه اســتفاده از پوشــش‌های خوب در‬ ‫داشبورد و صندلی‌هاســت هر چند که برخی موارد مانند‬ ‫کیفیت نه چندان مناســب دکمه استارت و قرار گیری آن‬ ‫در جای پنهــان کنار جعبه فرمان باید بیــش از این مورد‬ ‫توجه باشد‪.‬‬ ‫طراحی داشبورد در ‪ C-HR‬به صورت نامتقارن صورت‬ ‫گرفته به این معنی که عالوه بر صفحه نمایش کلیه دکمه‌ها‬ ‫و کنترل کننده‌های کنسول مرکزی با زاویه نسبت به راننده‬ ‫قرار گرفته‌اند تا یک پیام روشن از سوی تویوتا بتوان دریافت‬ ‫کرد‪«:‬طراحــی این فضا بــا محوریت راننــده و لذت بردن‬ ‫بیش‌تر وی» رنگ بندی کابین ‪ C-HR‬در مقایسه با رقیب‬ ‫کره‌ای اش حتی تیره‌تر نیز به چشم می‌آید‪ ،‬اما برتری تویوتا‬ ‫در تعداد بیش‌تر آپشــن‌های قابل سفارش بر روی آن است‬ ‫تا از موکت تا رنگ مشکی پیانوی برخی از قطعات را شامل‬ ‫شود‪ .‬در عین حال موقعیت قرار گیری راننده در این خودرو‬ ‫به لطف صندلی‌های نصب شده در ارتفاع پایین و داشبورد‬ ‫بلند‌تر از کونا به گونه‌ای اســت که گویا وی را تحت کنترل‬ ‫خود دارد و به بیان دیگر از این نظر شــباهت فراوانی میان‬ ‫‪ C-HR‬و مدل‌های اســپرت وجــود دارد! ایراد مهم وارد‬ ‫به تویوتا در این بخش به سیســتم چندرسانه‌ای آن مربوط‬ ‫می‌شــود که در مقایســه با هیوندای قدیمی به نظر می‌آید‬ ‫و عمــا در صفحه نمایــش ‪ 6.1‬اینچی کوچــک آن کار‬ ‫چندانی نمی‌شــود انجام داد‪ ،‬ضمن این‌که قابلیت اجرای‬ ‫اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند را نیز ندارد‪.‬‬ ‫در کونا مانند بســیاری دیگر از کراس اوورهای جدید‬ ‫این کالس‪ ،‬سیســتم چند رســانه‌ای بــا صفحه نمایش‬ ‫لمســی هفت اینچــی به طور عمــده به تلفــن همراه و‬ ‫برنامه‌هــای کاربــردی آن تکیه دارد و از منو‌یی ســاده‪،‬‬ ‫مجهز و با زمان پاســخ‌گویی کوتاه ســود می‌برد هر چند‬ ‫که نبود سیستم ردیاب ماهواره‌ای مجزا یک نکته منفی‬ ‫برای این خودرو به حســاب می‌آید‪ .‬با نشستن در داخل‬ ‫این خودروها آن‌چه باعث تعجب اســت‪ ،‬فضای بیش‌تر‬ ‫تویوتا ‪ C-HR‬بــه خصوص در ردیــف دوم برای پاها و‬ ‫زانوهاست تا چهار سرنشین بزرگ‌سال به راحتی بتوانند‬ ‫در آن قرار گیرند‪ .‬اما طراحی خاص این خودرو در ستون‬ ‫‪ C‬باعث می‌شــود تا کــودکان نتوانند فضای بیرون را به‬ ‫خوبی ببیننــد و در کنار نبود ورودی ‪ ،USB‬دریچه‌های‬ ‫هوا سیســتم تهویه مطبوع و هر گونه وســیله ســرگرمی‬ ‫دیگر به نوعی خود را محبوس شــده در کابین احســاس‬ ‫کنند! هیونــدای همانند تویوتا هیچ نــوع دریچه هوایی‬ ‫بــرای صندلی‌های عقــب در نظر نگرفته‪ ،‬امــا پروفیل‬ ‫بزرگ‌تــر شیشــه‌های جانبی فضایی دلباز و روشــن‌تر را‬
‫هیوندای کونا در مدل دیفرانسیل جلو‬ ‫با پیشرانه دو لیتری تنفس طبیعی‬ ‫عرضه می‌شود و در نسخه فول‪ ،‬این‬ ‫پیشرانه‪ ،‬جای خود را به یک نمونه‬ ‫‪ 1.6‬لیتری توربو می‌دهد هر چند که‬ ‫تویوتا چنین سخاوتی به خرج نداده‬ ‫و تنها یک پیشرانه چهار سیلندر‬ ‫‪ 1.2‬لیتری توربو در تمامی مدل‌های‬ ‫‪ C-HR‬در دسترس است‬ ‫قوای محرکه و توانایی‌های حرکتی‬ ‫هر چند نام این خودروهــا در کالس کراس اوور‌های‬ ‫جمع و جور شــهری به چشــم می‌خورد‪ ،‬اما این به معنی‬ ‫مواجهــه با دو نیمه شاســی بلند کامــا اقتصادی و فاقد‬ ‫هیجان ســواری نیســت ضمــن این‌که به ایــن موضوع‬ ‫بایــد تاحــدودی توانایی حرکــت در مســیرهای آفرود به‬ ‫لطف مجهز بودن به سیســتم چهارچــرخ متحرک را نیز‬ ‫افــزود‪ .‬تفاوت اصلــی این دو خودرو در حجم پیشــرانه و‬ ‫البتــه دینامیک رانندگی با آن‌هاســت‪ ،‬در حالی که تویوتا‬ ‫جمع بندی‬ ‫از آن‌جایــی که طراحی دو خودرو از نظر جســارت در‬ ‫طرح و جذابیــت اختالف معناداری با هم ندارد‪ ،‬این آیتم‬ ‫در انتخاب برنده این رقابت عمال بی‌اثر شــده اســت و به‬ ‫همین جهت باید به کیفیت سواری و تجهیزات آن‌ها وزن‬ ‫بیش‌تری داد‪ .‬تویوتا ‪ C-HR‬با وجود پیشــرانه ضعیف‌تر‬ ‫کیفیت بسیار مناسبی در ساخت داراست و فضای بیش‌تر‬ ‫کابیــن آن در صندلی‌هــای عقب برای خانواده‌ها شــاید‬ ‫مناســب‌تر باشــد‪ ،‬اما هیوندای کونا بــه لطف عملکردی‬ ‫اســپرت و باالنــس در همــه شــرایط‪ ،‬چیزی مشــابه با‬ ‫‪‌SUV‬های کوچک اســپرت و البتــه ارزش در برابر مبلغ‬ ‫پرداختی باالتر با اختالف اندکی عنوان خودروی برتر این‬ ‫بررسی را به دســت می‌آورد ضمن این‌که این واقعیت که‬ ‫تویوتا در ســاخت ‪ C-HR‬با دید تک بعدی پیش رفته را‪،‬‬ ‫ملموس‌تر از پیش می‌سازد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪Toyota CH-R / Hyundai Kona‬‬ ‫برای کابین ایــن خودرو ایجاد می‌کند تــا در این بخش‬ ‫هم نشــان دهد توجــه کونا تنها معطوف بــه یک جامعه‬ ‫خــاص از مصرف کننــدگان نبــوده از خانواده‌ها تا افراد‬ ‫جوان و حتی پا به سن گذاشته را شامل می‌شود‪ .‬فضای‬ ‫صنــدوق عقــب در تویوتا ‪ C-HR‬بــا ‪ 377‬لیتر بزرگ‌تر‬ ‫و کاراتــر از فضای ‪ 360‬لیتری هیوندای اســت‪ ،‬اما هر‬ ‫دوی ایــن خودرو برای مصارف شــهری در کالس خود‬ ‫مدل‌های جاداری به حســاب می‌آیند کــه قطعا فضای‬ ‫کافی برای قرار دادن وسایل خریداری شده را در اختیار‬ ‫دارنــد! همچنین هر دو خودرو قابلیت تاشــدن ‪40/60‬‬ ‫پشــتی‌های صندلی‌های عقب را دارند و می‌شود در این‬ ‫حالت وســایل بلند را نیز در آن‌ها جاسازی کرده‪ ،‬اما اگر‬ ‫هدف شــما از خریــد این خودروها فضای زیــاد کابین و‬ ‫صندوق باشــد قطعا باید به ســراغ ‪‌SUV‬های کوچکی‬ ‫مانند توسان یا ‪ RAV4‬بروید‪.‬‬ ‫‪ C-HR‬بــا پیشــرانه چهــار ســیلندر ‪ 1.2‬لیتــری توربو‬ ‫‪ 114‬اســب بخــاری (‪ 185‬نیوتن‌متــر گشــتاور) یکی از‬ ‫ضعیف‌ترین و کم مصرف‌ترین کــراس اوور‌های کوچک‬ ‫به حساب می‌آید‪ ،‬هیوندای کونا قدرتی برابر با ‪ 174‬اسب‬ ‫بخار و گشتاور ‪ 265‬نیوتن متری را از پیشرانه ‪ 1.6‬لیتری‬ ‫توربوی خود تولید می‌کند تا عنوان نیروگاه این ســگمنت‬ ‫را به دست آورد!‬ ‫البته افــرادی که بــرای خریداری کــراس اوور‌های‬ ‫شــهری در ایــن کالس اقــدام می‌کنند اصــوال در ابتدا‬ ‫بــه دنبال قدرت و گشــتاور بســیار باال نیســتند و تنها در‬ ‫بزرگ‌راه‌ها یا برخی موارد در ســبفت‌های شــهری شاید‬ ‫نیروی بیش‌تر به یاری‌شــان بیاید ضمن این‌که باید توجه‬ ‫داشــت در چنین محدوده قیمتی قطعا می‌توان به سراغ‬ ‫خودروی سریع‌تر و قدرتمندتر از این دو شاسی بلند رفت‪.‬‬ ‫بــا این وجود کونا در همه شــرایط یک خودروی ســریع و‬ ‫حســاس به پدال گاز احساس می‌شود و به لطف پیشرانه‬ ‫قدرتمند خود که در واقع همان نمونه به کار رفته در توسان‬ ‫است‪ ،‬احتماال هیچ‌گاه نیاز شما به یک مدل قدرتمندتر را‬ ‫تحریــک نکند! برای انتقال قدرت بــه چرخ‌ها در کونا از‬ ‫یک جعبه دنده هفت سرعته اتوماتیک دو کالچه استفاده‬ ‫شــده که انصافا تعویض‌های ســریع و نرمی دارد هر چند‬ ‫که اگر به دنبال ســنجیدن توانایی‌های آن باشید همیشه‬ ‫راضی نخواهید بود به خصوص در سرعت‌های پایین که‬ ‫گاهی تعویض‌های نابجایی انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫تویوتــا ‪ C-HR‬بــا پیشــرانه ‪ 1.2‬لیتــری را نبایــد‬ ‫یــک کراس اوور بــی روح دانســت‪ ،‬اما وقتــی از مدل‬ ‫بســیار قدرتمنــدی ماننــد کونا ســوار آن شــوید شــاید‬ ‫اســتانداردهای جدیدی را در ذهن خــود ایجاد کرده‌اید‬ ‫که تویوتا نمی‌تواند پاســخ‌گوی آن‌ها باشد! از سویی این‬ ‫پیشــرانه هر چند کم حجم اســت‪ ،‬اما برای دســت‌یابی‬ ‫بــه بهتریــن باالنس حرکتــی کار چندان ســختی پیش‬ ‫روی خود نمی‌بینــد به خصوص این‌که همراه با آن یک‬ ‫جعبــه دنده ‪ CVT‬قــرار گرفته که در مجمــوع نرم‌تر از‬ ‫نمونه دوکالچــه ‪ DCT‬هیوندای به نظر می‌آید‪ .‬حرکت‬ ‫با ‪ C-HR‬به جز اتوبان‌ها و ســرعت‌های باال در ســایر‬ ‫موارد دلچسب و روان است تا کمبود خاصی را نتوان در‬ ‫آن دید‪ ،‬همچنین با ‪ 6.3‬لیتر بنزین در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫خودروی کم مصرف تری در مقایسه با هیوندای با ‪6.7‬‬ ‫لیتر محسوب می‌شود‪ .‬کیفیت سواری این خودروها نیز‬ ‫تقریبا در یک ســطح ارزیابی می‌شــود با ایــن تفاوت که‬ ‫تویوتا به تبعیت از ســنت دیرین خود کراس‌اووری نرم‌تر‬ ‫اســت در حالی که باالنس سیستم تعلیق در کونا بهتر و‬ ‫دقیق‌تر صــورت گرفته تا هماهنگی مناســبی با حاالت‬ ‫مختلف رانندگی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪31‬‬
‫رویاروی‬ ‫مقایسه اشکودا رپید اسپیس بک‪ ،‬داچیا لوگان ‪ MCV‬و فیات تیپو‬ ‫فرار از ترافیک‬ ‫‪48432‬‬ ‫برگردان‪ :‬شاهین احمدزاده‬ ‫اشکودا کاملا روی غلتک افتاده و مدل‌های اوکتاویا استیت‪ ،‬ساپرب و کودیاک توانسته‌اند در سال‬ ‫‪ 2017‬جوایزی از مجله معتبر اتو اکسپرس دریافت کنند‪،‬اما مدل رپید هرگز نتوانسته موفقیت‌های‬ ‫حیاتی برادران خود را تکرار کند‪ ،‬بنابراین این خودروساز اهل جمهوری چک نسخه به‌روزشده‌ای به‬ ‫منظور بهبود اوضاع عرضه کرده است‪ .‬رپید اسپیس بک بیش‌تر شبیه نسخه هاچ‌بک رپید معمولی‬ ‫است بنابراین در این مقایسه به مصاف رقبای نزدیک‌تر خود؛ یعنی فیات تیپو و لوگان ‪ MCV‬استپ‬ ‫وی رفته است‪.‬‬ ‫رپیــد و تیپــو در کالس عجیب‌وغریبی قــرار می‌گیرند‪،‬‬ ‫کالسی که بین سوپرمینی‌ها و هاچ‌بک‌های خانوادگی قرار‬ ‫داشــته و این دو خودرو می‌خواهنــد حداکثر فضا را با بهایی‬ ‫ارزان ارایه کنند‪ .‬سوال این است که آیا رپید و تیپو این کار را‬ ‫انجام داده‌اند؟!‬ ‫امــا محصول لوگان بیش از آن‌که هاچ‌بک باشــد یک‬ ‫استیشن است و با فاصله نسبتا زیادی ارزان‌تر از رقباست‪.‬‬ ‫اگرچه این خودرو تجهیزات زیادی ندارد‪ ،‬اما همانند دیگر‬ ‫خودروهای این کالس با بهایی کم خودرویی مناسب ارایه‬ ‫می‌کند‪ .‬برای دانســتن این‌که کدام‌یک از ســه خودروی‬ ‫حاضر در این مصاف بیش‌ترین ارزش را نســبت به بهای‬ ‫پرداختی دارند‪ ،‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫اشــکودا رپید اســپیس بک از نظر ابعــاد و قیمت در‬ ‫جایگاهــی بین ســوپرمینی فابیــا و هاچ‌بــک خانوادگی‬ ‫اوکتاویــا قــرار می‌گیرد‪ .‬مدل حاضر در تســت از نوع ‪SE‬‬ ‫اسپرت بوده که پیشرانه ‪ 1.6‬لیتری دیزلی داشته و بهای‬ ‫آن از ‪19‬هزار و ‪ 210‬پوند آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫درحالی‌که این خودرو به اندازه هاچ‌بک‌های خانوادگی‬ ‫پایدار و مطمئن نیست‪ ،‬اما هنوز هم راحت‌ترین خودروی‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫تست است‪ .‬رپید اسپیس بک دست‌اندازها را به خوبی رد‬ ‫کرده و همانند داچیا عمل می‌کند و بهتر از فیات می‌تواند‬ ‫با ناهمواری‌های کوچک بزرگ‌راه روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫هیچ‌یک از ســه خودروی این مقایســه ســواری بسیار‬ ‫خوبی ندارند و اگرچه پیشرانه دیزلی قوی با گیربکسی که‬ ‫تعویض‌های نرم و ســریعی داشته هماهنگی خوبی نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬اما تجربه رانندگی با آن باعث دلسردی رانندگان‬ ‫می‌شود‪ .‬فرمان سست و کرخت‪ ،‬کنترل بدنه نومیدکننده‬ ‫و پیشرانه پر سروصدا باعث تاثیر منفی روی سواری خودرو‬ ‫می‌شوند‪ .‬اگرچه سواری محصول جمهوری چک بهتر از‬ ‫لوگان اســت‪ ،‬اما تیپو بیش‌ترین هیجان پشــت فرمان را‬ ‫ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫پیشــرانه‌های ‪ 1.6‬لیتــری دیزلــی موجــود در رپید و‬ ‫تیپــو پر ســروصدا هســتند و اشــکودا در ســرعت حدود‬ ‫‪ 110‬کیلومتر در ســاعت بیش‌ترین صدا را ایجاد می‌کند‬ ‫بنابراین اگرچه ســواری خودرو به حد کافی نرم است‪ ،‬اما‬ ‫در ســفرهای طوالنی بهتر اســت به دنبال گزینه دیگری‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫اگرچه گران‌ترین نســخه لوگان ‪ MCV‬اســتپ وی در‬ ‫این مصاف حاضر بوده‪ ،‬اما با فاصله زیادی ارزان‌ترین خودرو‬ ‫نسبت به دو رقیب دیگر است‪.‬‬ ‫اگرچه سیســتم تعلیق نــرم خودرو به معنــی عملکرد‬ ‫خــوب در دست‌اندازهاســت‪ ،‬امــا کیفیت ســواری آن در‬ ‫جاده‌ها پایین‌تر از رقبا خواهد بود‪ .‬موقعیت رانندگی باالتر‬ ‫داچیــا نیــز باعث می‌شــود تکان‌های بیش‌تــری در بدنه‬ ‫احساس کنید‪ ،‬اما جدای از این‌که فضایی برای استراحت‬ ‫پــای چپ در کنــار پدال کالچ تعبیه نشــده‪ ،‬اما هنوز هم‬ ‫خودرویی راحت محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫تکان‌هــای بدنه در زمــان عبور از پیــچ کاملا بیش‌تر‬ ‫از تیپــو و رپید بوده و چســبندگی زیادی نیــز وجود ندارد‬ ‫بنابرایــن نباید روی پایــداری لــوگان در جاده‌های فرعی‬ ‫حســاب باز کنید‪ .‬فرمان خودرو زیاد از حد ســبک بوده و‬ ‫مبهم نیز اســت بنابراین بهتر اســت روش ریلکسی را در‬ ‫رانندگی با آن پیش بگیرید‪.‬‬ ‫تمامی ایــن موضوعات در عملکرد خودرو در پیســت‬ ‫منعکس می‌شــود‪ ،‬زیرا قدرت لوگان نیز کم‌تر از رقبا بوده‬ ‫و ‪ 89‬اسب بخار لوگان در برابر ‪ 113‬اسب بخار اشکودا و‬ ‫‪ 118‬اسب فیات حرف چندانی برای گفتن ندارد‪.‬‬ ‫پیشرانه لوگان ‪ MCV‬استپ وی گشتاور مناسبی داشته‪،‬‬ ‫اما گشــتاور بیش‌تر رقبا به این معنی است که در تست‌های‬ ‫شتاب سریع‌تر از این رومانیایی ارزان‌قیمت هستند‪.‬‬ ‫شــتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ســاعت لــوگان برابر با‬ ‫‪ 12.4‬ثانیه بوده که بیش‌تر از شتاب ‪ 10.3‬ثانیه‌ای رپید و ‪10‬‬ ‫ثانیه‌ای تیپو است‪ .‬هی ‌چ یک از این سه خودرو سریع نیستند‪،‬‬ ‫اما به لطف گشتاور تولیدی در دورهای پایین پیشرانه‪ ،‬قدرت‬ ‫کافی برای فرار از ترافیک دارند‪.‬‬ ‫بــا عرضه تیپو در ســال پیــش محصــول ارزان‌قیمت‬ ‫جدیدی به ســبد محصوالت این برند ایتالیایی افزوده شد‪.‬‬ ‫مدل حاضر در تســت نســخه هاچ بک تیپو اســت که از‬ ‫پیشــرانه ‪ 1.6‬لیتری دیزلی مولتی جت بهره برده و بهای‬
‫آغازین ‪18‬هزار و‪ 795‬پوندی دارد‪.‬‬ ‫رانندگان حرفه‌ای عالقه زیادی به هر ســه خودروی‬ ‫حاضر در تست نخواهند داشــت‪ ،‬اما تیپو از پشت فرمان‬ ‫بهترین احســاس را نســبت به دو مدل دیگر دارد‪ .‬اگرچه‬ ‫فرمان خودرو احساس زیادی ندارد‪ ،‬اما توازن وزنی خوبی‬ ‫داشته و چسبندگی زیادی هم وجود دارد‪ .‬کیفیت تعویض‬ ‫دنده‌ها هــم در جایگاهی بین تعویض‌های نرم اشــکودا‬ ‫و تعویض‌هــای ســخت و مبهــم لــوگان قــرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫تعویض‌های گیربکس تیپو به‌طور معقولی کوتاه است‪ ،‬اما‬ ‫رفتن به دنده‌ای دیگر می‌تواند به کمی تالش بیش‌تر نیاز‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تیپو قدرتمندترین پیشرانه را نیز دارد‪ .‬به لطف قدرت ‪118‬‬ ‫اسبی و گشتاور ‪ 320‬نیوتن متری این خودرو در شتاب‌های‬ ‫بین دنده‌ای عملکرد خوبی دارد‪ .‬این خودرو ســریع‌تر از هر‬ ‫دو رقیب بوده اگرچه که دلیل آن گیربکس شــش سرعته با‬ ‫نسبت‌های کوتاه‌تر است‪.‬‬ ‫با این‌که خودروی مذکور از نظر راحتی سواری در مقابل‬ ‫رپید اندکی کم می‌آورد‪ ،‬اما در واقعیت تفاوت چندانی بین دو‬ ‫خودرو از نظر رد کردن دست‌اندازها وجود ندارد‪.‬‬ ‫موقعیت رانندگی تیپو پایین‌تر از رقبا احســاس می‌شود‬ ‫اگرچه راحت‌تر نیست‪ .‬متاسفانه تیپو از همان مشکل رپید‬ ‫که ســروصدای پیشــرانه دیزلی و ورود آن به کابین است‬ ‫رنج می‌برد‪.‬‬ ‫قضاوتنهایی‬ ‫رتبه اول‪ :‬داچیا لوگان ‪ MCV‬استپ وی‬ ‫اگــر می‌خواهید خودرویــی ارزان‌قیمــت بخرید داچیا‬ ‫یکی از بهترین گزینه‌هاســت‪ .‬اگرچه مدل‌های دیگر نیز‬ ‫بهای مناســبی دارند‪ ،‬اما خیلی ارزان‌تــر از یک هاچ بک‬ ‫خانوادگی نظیر اپل آســترا نیستند‪ .‬لوگان کاربردی‌تر بوده‬ ‫و درعین‌حــال قیمت بســیار ارزان‌تــری دارد‪ .‬این خودرو‬ ‫اقتصــادی و راحت نیز بــوده و تقریبا به انــدازه دیگر رقبا‬ ‫تجهیــزات دارد‪ .‬ماهیــت رجوع به اصول اساســی به این‬ ‫معنی اســت که داچیــا مزیت‌های خاص خود را داشــته‬ ‫درحالی‌که دیگران کمی عجیب‌وغریب هستند‪.‬‬ ‫رتبه دوم‪ :‬اشکودا رپید‬ ‫ســواری راحت‪ ،‬سیســتم اطالعات ســرگرمی بهتر و‬ ‫هزینه‌های ماهانه کم‌تر به این معنی اســت که اشــکودا‬ ‫رپید اســپیس بک با فاصله‌ای کم باالتر از فیات تیپو قرار‬ ‫می‌گیــرد‪ .‬این خودرو بــه اندازه کافی کاربــردی بوده و با‬ ‫مدل‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫پیشرانه‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت (ثانیه)‬ ‫مصرف سوخت (لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر)‬ ‫مالیات ساالنه (پوند)‬ ‫اشکودا رپید‬ ‫اشکودا رپید ‪115PS TDI CR SE Sport 1.6‬‬ ‫‪19‬هزار و ‪210‬‬ ‫چهار سیلندر ‪ 1.6‬لیتری دیزلی ‪ 113‬اسب بخاری‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪140‬‬ ‫داچیا لوگان ‪ MCV‬استپ وی‬ ‫مدل‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫پیشرانه‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت (ثانیه)‬ ‫مصرف سوخت (لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر)‬ ‫مالیات ساالنه (پوند)‬ ‫مدل‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫پیشرانه‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت (ثانیه)‬ ‫مصرف سوخت (لیتر در هر ‪100‬کیلومتر)‬ ‫مالیات ساالنه (پوند)‬ ‫داچیا لوگان ‪ MCV‬استپ وی ‪dCi SE Summit 1.5 ‬‬ ‫‪13‬هزار و ‪895‬‬ ‫چهار سیلندر ‪ 1.5‬لیتری دیزلی ‪ 89‬اسب بخاری‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪140‬‬ ‫فیات تیپو‬ ‫این که از نظــر فضای صندوق‌عقب پایین‌تــر از رقبا قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬اما ســواری برجســته‌ای دارد‪ .‬رپید هنوز هم در‬ ‫مقایســه با اوکتاویا و دیگر هــاچ بک‌های خانوادگی حرف‬ ‫زیــادی برای گفتن ندارد‪ .‬رپید اســپیس بک ارزش خیلی‬ ‫خوبی ندارد‪.‬‬ ‫رتبه سوم‪ :‬فیات تیپو‬ ‫اگرچه فیات تیپو ســواری برجســته‌ای داشته و راحت‬ ‫و جادار اســت‪ ،‬اما به خاطر گران بودن توصیه نمی‌شود‪.‬‬ ‫ارزش باقی‌مانــده کــم و مصرف ســوخت نومیدکننده نیز‬ ‫باعث افزایــش هزینه‌های مالکیت می‌شــود‪ .‬اگر ظاهر‬ ‫جــذاب فیــات را به اشــکودا ترجیــح می‌دهیــد بنابراین‬ ‫جایگزینی خوبی خواهید داشت‪ ،‬اما هیچ‌یک خرید خوبی‬ ‫نیستند‪ .‬گزینه‌های پیشنهادی ارزش کلی بهتری دارند‪.‬‬ ‫دیگر گزینه‌ها در این محدوده قیمتی‬ ‫اپل آسترا ‪Tech Line Nav‬‬ ‫فیات تیپو ‪120HP MultiJet Lounge 1.6‬‬ ‫‪18‬هزار و ‪795‬‬ ‫چهار سیلندر ‪ 1.6‬لیتری دیزلی ‪ 118‬اسب بخاری‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪140‬‬ ‫قیمت‪19 :‬هزار و ‪ 375‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ :‬چهار سیلندر ‪ 1.6‬لیتری ‪ 108‬اسب بخاری‬ ‫اپل آسترا یکی از بهترین هاچ‌بک‌های خانوادگی بازار‬ ‫بــوده و آرامشــی مثال‌زدنی‪ ،‬کابینی جــادار و هندلینگی‬ ‫هیجان‌انگیز دارد‪ .‬مدل دیزلی یاد شده تنها چند صد پوند‬ ‫گران‌تر از اشــکودایی است که در این مقایسه حاضر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اشکودا اوکتاویا ‪( TDI SE Sport 1.6‬کارکرده)‬ ‫قیمت‪13 :‬هزارو‪ 985‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ :‬چهار سیلندر ‪ 1.6‬لیتری ‪ 108‬اسب بخاری‬ ‫ما نسخه پیش از فیس لیفت اشکودا اوکتاویا با کارکرد‬ ‫حدود ‪ 10‬هــزار کیلومتر را با این قیمــت پیدا کردیم‪ .‬این‬ ‫خودرو بسیار کاربردی بوده‪ ،‬سواری خوبی داشته و راحت‬ ‫اســت‪ .‬با بهای نزدیک به قیمت داچیــا‪ ،‬این یک معامله‬ ‫ارزان بــوده و گزینه‌ای عالــی برای خریدارانــی با بودجه‬ ‫محدود محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪33‬‬
‫عشق موتور‬ ‫داستانموتوسیکلت‬ ‫‪48434‬‬ ‫از خود بیگانگی‬ ‫سید امیر ایافت‬ ‫سالم دوســتان‪ .‬مدت‌ها بود می‌خواستم غیراز‬ ‫انعــکاس اخبار محصــوالت جدید دنیای ســیکلت‬ ‫چیــز مهم‌تــری بــرای شــما بنویســم‪ .‬تــا این که‬ ‫اخیــرا مطلبــی تاریخی به دســتم رســید و حاال که‬ ‫بحمدا‪ ...‬والمنــه کمی حالم بهتر شــده فرصت را‬ ‫غنیمت شــمردم‪ .‬ان شــاءا‪ ...‬که مفید باشد‪ ،‬ولی‬ ‫اجــازه می‌خواهم قبل از شــروع مطلــب مقدمه‌ای‬ ‫را ذکــر کنــم‪ .‬بنده کم‌تریــن نه تاریخ دان هســتم‬ ‫و نــه چنــدان معتقد بــه تاریخ‪ ،‬امــا در نقش تاریخ‬ ‫به عنوان شــمعی راه گشــا برای زندگی امروز هم‬ ‫تردید ندارم‪ .‬با وجود این مقدمه ممکن است مقاله‬ ‫این بار دو یا حتی چند قســمتی شود‪ ،‬ولی خواهش‬ ‫می‌کنم با مــن بمانید و حوصله بفرمایید چون حس‬ ‫می‌کنــم کــه در محفــل انس مــا عشــق موتورها‪،‬‬ ‫وظیفــه پیرمردها این اســت که دانســته‌های خود‬ ‫را با جوانان که ســرمایه حقیقی کشــور هستند در‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫میــان بگذارند‪ .‬تاریخ بــا علم تاریخ فــرق دارد (با‬ ‫عرض پوزش از استادان محترم )‪ .‬تاریخ آمیزه‌ای‬ ‫اســت از گذشــت زمان و مکان و حوادث رخ داده‬ ‫در آن‪ ،‬امــا علم تاریخ به را ه‌ها و شــیو ه‌هایی گفته‬ ‫می‌شــود که بدان وســیله حوادث مذکور در ظرف‬ ‫زمانی و مکانی آن‌ها بررســی و دانســته می‌شوند‪.‬‬ ‫حــال دانســتن تاریخ برای مــا که هــزار بدبختی و‬ ‫گرفتــاری داریــم چــه نفعــی دارد؟ اشــتباه نکنیم‬ ‫عزیزان هر دانشــی به جای خود مفید است‪ .‬فردا‬ ‫که بــرای پنچری الســتیک موتورمان بــه تعمیرگاه‬ ‫رفتیم مگر بد اســت که بــه جای حرف‌های تکراری‬ ‫راجع به گرانی گوشــت و نان راجع به ســازندگان‬ ‫نخستین موتورها صحبت کنیم؟‬ ‫ســخن مالل‌آور خود مالل اســت‪ ،‬ولی سخن تازه د‬ ‫نیا مــا را تازه می‌کند‪ .‬اجماال این‌که علــم تاریخ مثل هر‬ ‫علم دیگــری مراتب و درجاتی دارد که مــا قصد ورود به‬ ‫آن را نداریم‪ ،‬اما جالب اســت بدانیم اکثر مورخان بزرگ‬ ‫غیر از چند تایی مثل طبری و هرودوت تخصصی غیر از‬ ‫تاریخ داشــته‌اند‪ .‬سوتفاهم نشود‪ .‬خوش‌بختانه بنده هیچ‬ ‫تخصصی در هیچ رشــته‌ای ندارم که بخواهم برای خود‬
‫بازار گرمی کنم‪ .‬غیر از وقایع نگاری صرف در علم تاریخ‬ ‫به مقوالتی از قبیل نظریه‌های تاریخی‪ ،‬فلســفه تاریخ و‬ ‫تجزیه و تحلیل تاریخــی و جعل تاریخ هم بر می‌خوریم‪.‬‬ ‫اتفاقــا این مقوله آخری برای خود ما عشــق موتورها هم‬ ‫مشکل ساز است‪.‬‬ ‫در بخــش نظریه‌هــای تاریخــی تقســیم بندی‌های‬ ‫فراوانــی داریــم که مثال تاریــخ فرهنگی و منشــا آن در‬ ‫جهان بحث‌هــای زیادی به وجود آورده اســت‪ .‬یکی از‬ ‫ایــن بحث‌ها مســاله «الیناســیون» یا از خــود بیگانگی‬ ‫انسان است‪.‬‬ ‫ایــن پدیده با این که امری نســبتا تــازه در اجتماعات‬ ‫بشــری محســوب می‌شــود‪،‬اما در رابطه با خودباختگی‬ ‫انســان در مقابــل مدرنیتــه و بــه خصوص ماشــین به‬ ‫موضوعی تاریخی بدل شــده است‪ .‬متاســفانه صور این‬ ‫بیماری در کشور عزیز خودمان هم دیده می‌شود‪.‬‬ ‫حتما شما هم جمالتی چون سرسیلندرم روغن زده یا‬ ‫چراغ عقبم شکســت یا در سمت راستم رفت تو را شنیده‬ ‫اید این یعنی که آقا با ماشــینش هم هویت یا یکی شــده‬ ‫اســت یا از خود انســانی‌اش بیگانه شده است‪ .‬در شکل‬ ‫افراطی آن کــه نمونه زیبای آن در فیلــم گاو به نمایش‬ ‫گذاشــته شــد می‌بینیم که مش حســن بــا گاوش یکی‬ ‫می‌شود و معالجات ســاده و تذکرات دوستان و آشنایان‬ ‫هم اثری ندارد‪.‬‬ ‫الیناســیون در جوامع و ســطوح اجتماعــی گوناگون‬ ‫شــکل‌های متفاوتــی بــه خود می‌گیــرد؛ مثــا در بین‬ ‫دوســتانم از بزرگ وکوچک شــنیده ام که من ســوزوکی‬ ‫هســتم یا من کاوازاکی هســتم! در حالی که درست آن‬ ‫اســت که بگویند من سوزوکی دارم یا من کاوازاکی دارم‪.‬‬ ‫فکر کنم که همه دوســتان عرض مــرا گرفتند‪ .‬پس باید‬ ‫خیلــی مراقب بود که دچار این بیماری تاریخی اجتماعی‬ ‫مخرب نشــد‪ .‬عکس‌ها تزیینی هســتند و شرح آن‌ها در‬ ‫شماره‌های بعد تقدیم می‌شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪35‬‬
‫گزارش‬ ‫دیدار از هنرستان کار و دانش پسرانه ایساکو منطقه ‪ 19‬تهران‬ ‫‪48436‬‬ ‫هنرستانی که می‌خواهد همچنان نمونه باشد‪...‬‬ ‫برخالف تصورمان پیدا کردن نشانی یک هنرستان در منطقه ‪ 19‬تهران و در محله «خانی آباد نو» که‬ ‫هنوز ردپای جوانمردی‌های جهان پهلوان تختی بر خاطرات خیابان‌های آن است‪ ،‬کار ساده‌ای نبود‪.‬‬ ‫باالخره با چند بار توقف و پرسیدن نشانی به خیابان بهمنیار رسیدیم و با دیدن تابلوی هنرستان کار و‬ ‫دانش پسرانه ایساکو و همچنین تعمیرگاه تخصصی بر سر در آن‪،‬مطمئن شدیم که راه را درست آمده‬ ‫ایم‪ .‬ورود ما هم‌زمان شــد با زنگ تفریح دانش‌آموزان و پایان جلســه اولیــا و مربیان‪ .‬اغلب بچه‌ها در‬ ‫حیاط مدرسه در گروه‌های چند نفره گردآمده بودند و با هم صحبت می‌کردند‪ .‬برخی از آن‌ها نیز همراه‬ ‫والدین شــان به دفتر معاون آمده بودند تا همان روز را مرخصی بگیرند یا مرخصی‌های قبلی شــان را‬ ‫تایید کنند‪ .‬پس از یک پذیرایی ســاده با مدیرهنرستان به گفت و گو نشستیم‪ .‬آرامش خوبی در مدرسه‬ ‫حکم‌فرما بود و از شیطنت‌های معمول در مدارس خبری نبود‪.‬‬ ‫نسرین اخوان‬ ‫هنرستان نمونه‬ ‫هنرســتانی کــه ‪ 15‬ســال پیــش و با امضــای توافق‬ ‫نامه‌ای بین وزارت آموزش و پرورش و شرکت ایران خودرو‬ ‫به منظور تربیت نیروی انســانی متخصص در ســطوح و‬ ‫زمینه‌های مختلف کاری احداث شد‪ .‬این هنرستان سال‬ ‫‪ 81‬با ‪ 128‬دانش‌آموز‪ ،‬شــروع به فعالیــت کرد‪ .‬آن زمان‬ ‫حسین زاده‪ ،‬مدیر و نعمتی معاون هنرستان بود‪ .‬در پایان‬ ‫سال اول‪ 50 ،‬نفر از دانش‌آموزان در دانشگاه‌های دولتی‬ ‫پذیرش شدند‪ .‬کم کم تعداد دانش‌آموزان افزایش پیدا کرد‬ ‫و به ‪ 720‬دانش‌آموز رسید‪.‬‬ ‫یکی از دانش‌آموزان هم اکنون از مهندســان شایسته‬ ‫ایــن منطقه اســت و با دلســوزی و عالقه تمــام کارهای‬ ‫شــهرداری هنرســتان را پی‌گیــری می‌کند تــا فضا برای‬ ‫دانش‌آموزان با اســتعدادی که محیط اجازه رشد به آن‌ها‬ ‫نداده‪ ،‬در مسیر صحیح تعلیم و تربیت قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وزیر آمــوزش و پرورش آن زمــان در بازدید از مدارس‬ ‫منطقه ‪ 19‬و هنرستان ایساکو معتقد بود که در کل کشور‬ ‫چنین هنرســتانی با چنین کارنامه درخشــانی نداریم‪ .‬هر‬ ‫دو ســه ماه یک بار فرانســوی‌ها از این هنرســتان بازدید‬ ‫می‌کردنــد‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬هر ســال ‪ 50‬تــا ‪ 60‬دانش‌آموز‬ ‫برای کارورزی به ایســاکو اعزام می‌شــدند که در یادگیری‬ ‫دروس تئوری بســیار تاثیرگــذار بود‪ .‬دانش‌آمــوزان دیگر‬ ‫بــرای ایــن کــه در فهرســت کارورزی ایران خــودرو قرار‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬تالش می‌کردنــد در زمره بهترین‌های مدرســه‬ ‫باشــند تا این امتیاز نیز شــامل حال شــان شود‪ .‬خالصه‬ ‫هنرستان ایساکو از هر نظر نمونه بود‪ ،‬حتی از نظر نظافت‬ ‫و پاکیزگی‪ .‬این‌ها را مدیر هنرستان می‌گوید‪ .‬او آدم خوش‬ ‫صحبتی اســت و آن قدر انگیزه وانــرژی دارد که در یک‬ ‫مدت کوتاه ما را از تمام مسایل هنرستان مطلع کند‪ .‬علی‬ ‫اصغر نعمتی آرانی‪ ،‬کارشــناس «کنترل ابزار دقیق» است‬ ‫و با ‪ 27‬سال ســابقه در آموزش و پرورش چندماهی است‬ ‫که مسوولیت هنرستان را برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫نعمتــی از ابتدای امســال بــه عنوان مدیرهنرســتان‬ ‫ایساکو شــروع به فعالیت کرده و از صحبت هایش کاملا‬ ‫معلوم است که دوســت دارد هنرستان و فضای آموزشی‬ ‫و تحصیلی آن را به همان روزهای رونق پیشــین برســاند‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫و بــه گفته خــودش در این راه حتی از هزینه شــخصی و‬ ‫همکاری دیگر همــکاران مضایقه نمی‌کند‪ .‬او در تکمیل‬ ‫صبحت هایش می‌گوید‪ :‬برای رونق گرفتن این هنرستان‬ ‫نیاز بــه همکاری ایران خــودرو داریم‪ .‬حتــی به ضایعات‬ ‫ایــران خــودرو قانع هســتیم و به کمک آن‌هــا می‌توانیم‬ ‫آموزش‌های مورد نیاز را برای دانش‌آموزان فراهم آوریم‪.‬‬ ‫در غیر این صورت مجبور می‌شــویم قطعات خودرو ‪ -‬که‬ ‫اغلب هم فرسوده و معیوب هســتند‪ -‬را خریداری کنیم‪.‬‬ ‫حضور یک نیروی ایران خودرویی مانند همان ســال‌های‬ ‫اول تاســیس هنرستان‪ ،‬کمک شــایانی به ما خواهد کرد‬ ‫و این همــکاری مطمئنا دوجانبه خواهــد بود‪ .‬تجهیزات‬ ‫اغلب فرســوده شــده‌اند و دانش‌آموزان برای یادگیری به‬ ‫قطعــات و تجهیــزات خودرویی به‬ ‫روزتری نیاز دارند‪.‬‬ ‫نعمتــی می‌گویــد‪ :‬اگر‬ ‫همکاری‌هــا و ارتبــاط با‬ ‫ایران خودرو مانند سابق‬ ‫از سرگرفته شــود‪ ،‬این‬ ‫نویــد را می‌دهیــم‬ ‫که بــرای تمام‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫خانواده‌هــا دوره‌های آموزشــی برگزار خواهیــم کرد‪ .‬این‬ ‫دوره‌های آموزشی در آن زمان برای به روز بودن همکاران‬ ‫و معلمان‪ ،‬یکی از نقاط قوت هنرستان بود و بازخوردش را‬ ‫در کارنامه درخشان هنرستان شاهد بودیم‪.‬‬ ‫مدیر آموزش ایساکو چه گفت‬ ‫دسترســی به ارژنــگ فرهمند‪ ،‬مدیر آموزش ایســاکو‬ ‫کار ســختی نبود و با وجود این که مشــغله کاری داشت‪،‬‬ ‫با روی باز به ســواالت ما پاســخ داد‪ .‬در جواب این سوال‬ ‫کــه آیا شــما برنامه‌ای برای تجهیز هنرســتان ایســاکو و‬ ‫تعامل و برقراری ارتباط با آن‌ها در راستای مسوولیت‌های‬ ‫اجتماعی این شرکت دارید‪ ،‬گفت که ایساکو ارتباطش را با‬ ‫هنرستان‌های فنی قطع نکرده است‪ .‬به گفته وی یکی از‬ ‫مشکالت اساسی‪ ،‬تغییر مستمر مدیران این هنرستان‌ها‬ ‫اســت که هر بار مانع این تعامل و همکاری شده است‪ .‬در‬ ‫ادامه از برنامه‌های در دســت اقدام برای این هنرســتان‬
‫پرســیدیم‪ .‬فرهمنــد گفت کــه تاکنون در زمینــه اهدای‬ ‫مستندات فنی شامل پوسترهای فنی‪ ،‬راهنمای تعمیرات‬ ‫و جزوات آموزشــی با آن‌ها همکاری داشتیم که می‌تواند‬ ‫به اهــداف آن‌ها کمک زیادی کنــد‪ .‬در زمینه تجهیزات‬ ‫ما هم قبــول داریم که تجهیزات هنرســتان فرســوده و‬ ‫قدیمی اســت و باید تعویض شود‪ .‬به این منظور مکاتباتی‬ ‫بــا مدیریت ارشــد و هیات مدیــره انجام دادیــم و منتظر‬ ‫دریافــت مجوز هســتیم‪ .‬یک تعداد موتــور و گیربکس را‬ ‫برای آن‌ها در نظر گرفته ایم که به محض دریافت مجوز‬ ‫به هنرستان اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫بازدید از کارگاه‌های آموزشی‬ ‫دور تــا دور حیــاط کارگاه‌هــای مختلــف قــرار دارند‪.‬‬ ‫نخســتین کارگاه تعمیر اتومبیل ســواری شــماره یک بود‪.‬‬ ‫وارد شــدیم چند تا از بچه‌ها مشغول شستن سطح کارگاه‬ ‫بودند‪ .‬ظاهرا بخشــی از برنامه آموزشــی شان بود‪ .‬در این‬ ‫کارگاه دانش‌آموزان با هفت قســمت اساسی خودرو آشنا‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫مجید عیسی پور با مدرک فوق دیپلم مکانیک از سال‬ ‫‪ 84‬وارد این هنرســتان شده اســت‪ .‬در دوره‌های ایساکو‬ ‫شــرکت کرده و اکنون تجربیات و آموخته‌های خود را در‬ ‫اختیــار دانش‌آموزان می‌گــذارد‪ .‬می‌گوید‪ :‬تجهیزات این‬ ‫هنرســتان مربوط به ‪ 15‬ســال پیش اســت و تقریبا تمام‬ ‫آن‌ها به نوعی غیر قابل اســتفاده هســتند‪ ،‬برخی قطعات‬ ‫می‌شــکنند و برخی دیگر گم می‌شــوند‪ .‬علت این اســت‬ ‫که دانش‌آموز برای آشــنایی با قطعه باید آن را باز و بســته‬ ‫کنــد و این کار شــاید ‪ 20‬بار در روز صــورت می‌گیرد و در‬ ‫نتیجه اســتفاده زیاد قطعه فرسوده می‌شود‪ .‬می‌پرسیم آیا‬ ‫دانش‌آموزان با دانشــی که در این هنرستان یاد می‌گیرند‬ ‫می‌توانند بعدا صاحب شــغل شــوند‪ .‬در پاســخ می‌گوید‪:‬‬ ‫کار در ایــن جا فقط جنبه آشــنایی و آموزشــی دارد و باید‬ ‫حتما به صورت عملــی دانش خود را به کار گیرند تا ملکه‬ ‫ذهن شان شود‪ .‬اگر یک گروه ‪ 30‬نفری را در نظر بگیریم‬ ‫‪10‬نفرشان وارد بازار کار می‌شــوند و از ‪ 20‬نفر باقی‌مانده‬ ‫هم فقط می‌توان روی پنج نفرشــان حســاب بــاز کرد که‬ ‫تــا آخر ادامــه دهنــد‪ .‬او اضافه می‌کند‪ :‬بــه نظر من این‬ ‫دانش‌آمــوزان بایــد بازدیدهای متعددی از ایــران خودرو‬ ‫داشــته باشــند تا اصول علمی و عملی را که در هنرستان‬ ‫آمــوزش دیده‌اند و از نزدیک نیز بــا تولید خودرو و قطعات‬ ‫مختلف آشنا شوند‪.‬‬ ‫کارگاه اتومبیل سواری‬ ‫کارگاه بعدی که نام کارگاه اتومبیل ســواری شــماره دو‬ ‫بر ســر در آن حک شده بود‪ ،‬مربوط به آموزش موتورهای‬ ‫احتــراق داخلی و بحث انتقال قدرت بــود‪ .‬مجتبی رحیم‬ ‫پور‪ ،‬کارشــناس مکانیک خودرو با دو ســال سابقه کار در‬ ‫آمــوزش و پــرورش دارد‪ .‬می‌گویــد خوش‌بختانه امســال‬ ‫کارگاه‌ها تخصصی شده تا دانش‌آموزان تمام قسمت‌های‬ ‫خودرو را طبق استاندارد یاد بگیرند‪ .‬سازمان فنی حرفه‌ای‬ ‫تاکید بــر آموزش مهارت‌ها دارد‪ .‬بچه‌هــا در این کارگاه با‬ ‫موتور‪ ،‬سیســتم انتقال قدرت‪ ،‬سیســتم ســوخت رسانی‬ ‫و غیره آشــنا می‌شوند اگر شــرایط و محیط مناسب باشد‬ ‫حدود ســه تا پنج نفــر از هر گروه در رشــته‌های مختلف‬ ‫تعمیــر موتــور‪ ،‬برق خــودرو و خدمات فنی خــودرو ادامه‬ ‫تحصیل می‌دهند‪.‬‬ ‫کارگاه تعمیر برق خودرو‬ ‫مهــدی فیاضــی نژاد با مــدرک کارشناســی مکانیک‬ ‫خودرو و ‪ 13‬ســال ســابقه تدریس و آموزش در مورد این‬ ‫کارگاه توضیحاتــی ارایــه می‌دهد‪ :‬دانش‌آمــوزان در این‬ ‫کارگاه‪ ،‬بــا دینام‪ ،‬اســتارت‪ ،‬انژکتور‪ ،‬عیــب یابی و دیاگ‪،‬‬ ‫تکنولوژهــای روز خودرو مانند ترمــز‌ای بی اس‪ ،‬ایربگ‪،‬‬ ‫ایموبیالیــزر‪ ،‬تهویه مطبوع و بخاری‪ ،‬مــدارات برف پاک‬ ‫کن‪ ،‬سیســتم روشنایی خورو‪ ،‬شــناخت باتری و اجزای و‬ ‫تعمیرات هر یک آشنا می‌شوند‪ ،‬اصول کار را یاد می‌گیرند‪.‬‬ ‫معموال بچه‌ها را تشــویق می‌کنیم کــه در کنار آموزش در‬ ‫اوقــات فراغت تابســتان یــا در کنار تحصیــل کار کنند تا‬ ‫اصولی که یــاد گرفته‌اند را عمال به کار بگیرند‪ .‬بازار کار با‬ ‫فضای مدرســه و هنرستان زمین تا آسمان متفاوت است‬ ‫باید با مشــکالت و اســترس‌های رو در رویی با مشــتری‬ ‫مواجه شــوند و بر ترس‌های خــود غلبه کنند و بعد بتوانند‬ ‫دانشی را که یاد گرفته‌اند با درخواست‌های مشتری تطابق‬ ‫دهند‪ .‬به عبارتی دیگر منظور مشــتری را درباره عیب فنی‬ ‫خودرو متوجه شوند‪.‬‬ ‫کارگاه مبانی برق (سوخت رسانی)‬ ‫در این کارگاه علیرضا افکاری‪ ،‬فوق لیسانس ساخت و‬ ‫تولید با ‪ 24‬سال سابقه کار در آموزش و پرورش و ‪10‬سال‬ ‫سابقه کار در هنرستان ایساکو با ما وارد گفت و گو می‌شود‪.‬‬ ‫خوش‌بختانه از امســال بچه‌ها با عالقه به انجام کارهای‬ ‫فنی و تعمیرات خودرو در این هنرستان ثبت نام کرده اند‪،‬‬ ‫یــک علت آن این اســت که بــازار کار دارد‪ .‬دانش‌آموزان‬ ‫این هنرســتان می‌توانند با یک دوره کوتاه مدت کارورزی‬ ‫وارد بازار کار شوند‪ .‬تعدادی از آن‌ها حتی در تعمیرگاه‌های‬ ‫اطراف همین هنرستان مشغول کار می‌شوند‪.‬‬ ‫علیرضا ترکی‪ ،‬کارشــناس مکانیک ســیاالت و قاســم‬ ‫خالو‪ ،‬کارشــناس مهندســی خودرو دو نفر از دانش‌آموزانی‬ ‫هستند که همان سال‌های نخست به این هنرستان آمدند‬ ‫و اکنون بعد از گذشــت چند سال و فارغ التحصیلی باز هم‬ ‫هنرســتان محل تحصیل خود را انتخــاب کردند تا بتوانند‬ ‫آموخته‌های شان را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند‪.‬‬ ‫□‬ ‫ایــن روزها یکی از کارها کــه در اولویت قرار گرفته رفع‬ ‫مشکالت شــهرداری برای این تعمیرگاه تخصصی است‬ ‫کــه در صورت راه اندازی آن‪ ،‬هم برای خدمت رســانی به‬ ‫ســاکنان این منطقــه ایفای نقش می‌کنــد و هم فرصتی‬ ‫اســت برای دانش‌آمــوزان و به کار گیری دانشــی که فرا‬ ‫گرفته اند‪ .‬شــاید زنگ تلفن نعمتــی در همین باره به صدا‬ ‫درآمده بود که با سرعت از ما خداحافظی کرد و با قدم‌های‬ ‫تند راهی دفترش شد‪...‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪37‬‬
‫صنعت و دانشگاه‬ ‫ارایه مدل مدیریت پروژه‬ ‫‪48438‬‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای صنعت خودرو‬ ‫ه موردی‪ :‬شرکت ایران‌خودرو)‬ ‫(مطالع ‌‬ ‫پژوهشگر ‪:‬علی مشیری موحد‬ ‫استاد راهنما‪:‬دکتر سیامک نوری‬ ‫متولــی پروژه‪:‬حســن ســیاحی‪ ،‬بهمــن‬ ‫سعیدپور‬ ‫دانشگاه‪:‬علم و صنعت ایران‬ ‫واحــد بهره بــردار‪ :‬معاونت اســتراتژی و‬ ‫برنامه‌ریزی ‪/‬مدیریت برنامه‌ریزی و پایش‬ ‫پروژه‌ها (شرکت ایران‌خودرو)‬ ‫اهداف و ضرورت انجام پروژه‬ ‫بــا توجــه به بررســی صــورت گرفتــه بــرای اجرای‬ ‫پروژه‌هــای تکویــن محصول در حــوزه صنعت خودروی‬ ‫جهان شــامل خودروســازان آمریکایی (کرایســلر‪ ،‬فورد‬ ‫و جنرال موتــورز) و اروپایی (شــرکت پژو‪ -‬ســیتروئن)‪،‬‬ ‫مالحظه شــد که نظام دروازه‌ای بــرای پایش اقالم قابل‬ ‫تحویل هر مرحله‪،‬در پروژه‌های توســع ‌ه محصول جدید‪،‬‬ ‫تعبیه شده است‪ .‬در این نظام با توجه به اقالم قابل تحویل‬ ‫هر مرحله بر پیشرفت پروژه نظارت می‌شود؛ به عبارتی با‬ ‫تعریف اقــام قابل تحویل هر مرحلــه و هدف کیفی آن‪،‬‬ ‫ورود به مرحله بعدی ممیــزی و در صورت تایید‪ ،‬عبور از‬ ‫آن دروازه تایید می‌شود‪.‬‬ ‫نبود الگوی مناســب مدیریت پــروژه در حوزه صنعت‬ ‫خــودرو‪ ،‬بــا توجه بــه تجاربی کــه در حــوزه پروژه‌های‬ ‫توســعه‌ای در شــرکت ایران‌خودرو حاصل شــده‌است‪،‬‬ ‫باعث شد‪ ،‬متناسب‌سازی فعالیت‌های توسعه‌ای پروژه‌ها‬ ‫با حوزه‌های مدیریت پروژه‪ ،‬در این پژوهش مورد بررســی‬ ‫قرار گرفته و طبق آن‌ها‪ ،‬مستندســازی این دانش انجام‬ ‫پذیرد‪ .‬این پژوهش ســعی دارد تالقی ایــن نظام اجرایی‬ ‫و اســتاندارد مدیریــت پروژه را مورد بررســی قــرار داده‬ ‫و پیشــنهادهایی برای ارتباط دوســویه‪ ،‬ارایــه کند‪ .‬قابل‬ ‫ذکر اســت ایــن پژوهش‪ ،‬نافــی نظــام دروازه‌ای نبوده و‬ ‫ســعی دارد که این نظام را در قالب فرآیندها و حوزه‌های‬ ‫مدیریت پروژه با ارایه راه‌کار کاربردی و عملی‪ ،‬پیاده‌سازی‬ ‫و اجــرا کند؛ به عبارت دیگر در ایــن تحقیق انطباق نظام‬ ‫دروازه‌ای با استاندارد مدیریت پروژه مورد بررسی و مدلی‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫برای آن پیشنهاد شد ‌ه است‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص بررســی رونــد اجــرای پروژه‌های‬ ‫توســعه‌ای (محصــول جدید) در ســازمان‌ها (بــا مطالعه‬ ‫موردی در شرکت ایران‌خودرو) و با توجه به استانداردهای‬ ‫مدیریــت پروژه و رویه اجرای پروژه‌های تکوین محصول‪،‬‬ ‫در قالب ارایــه مدلی کاربردی و عملــی در این پژوهش‪،‬‬ ‫انجام گرفت ‌ه است‪.‬‬ ‫ابــزاری کــه در پژوهــش مورد اســتفاده قــرار گرفته‬ ‫اســتاندارد ‪ PMBOK‬اســت‪ .‬نتایج تحقیقــات و تجارب‬ ‫کسب شده در حوزه صنعت خودرو (شرکت ایران‌خودرو)‬ ‫بوده و طبق آن سعی شــد ‌ه که فعالیت‌های اجرای پروژه‬ ‫در این صنعت مدل‌سازی‌ شود‪ .‬قابل ذکر است‪ ،‬استفاده‬ ‫از مقاالت به‌روز مدیریت پروژه‪ ،‬در جهت تهیه و بازنگری‬ ‫رویه‌ها و دســتورالعمل‌های پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬ضرورت تحقیق را باعث شده‌است‪ .‬براین‬ ‫اســاس حوزه‌ فعالیت‌های اجرای پروژه در صنعت‌خودرو‬ ‫با رویکرد الگوســازی مورد واکاوی قــرار گرفته‪ ،‬تا مدلی‬ ‫اجرایــی و کاربردی از تعریف پروژه تا اختتام آن‪ ،‬در حوزه‬ ‫صنعت خودرو ارایه شود‪.‬‬ ‫هــدف از اجــرای ایــن پژوهــش ایجــاد ارتبــاط بین‬ ‫فعالیت‌های عمده دســت‌اندرکاران حوزه صنعت خودرو‪،‬‬ ‫و فرآیندهــا و حوزه‌هــای مدیریــت پــروژه بــرای اجرای‬
‫این پژوهش‪ ،‬نافی نظام دروازه‌ای‬ ‫نبوده و سعی دارد که این نظام را در‬ ‫قالب فرآیندها و حوزه‌های مدیریت‬ ‫پروژه با ارایه راه‌کار کاربردی و‬ ‫عملی‪ ،‬پیاده‌سازی و اجرا کند؛ در‬ ‫این تحقیق انطباق نظام دروازه‌ای‬ ‫با استاندارد مدیریت پروژه مورد‬ ‫بررسی و مدلی برای آن پیشنهاد‬ ‫شد ‌ه است‬ ‫پروژه در صنعت خودرو‬ ‫اســتنتاج نیازمندی‌های اجرای پروژه توسعه‌ای در‬ ‫حوزه صنعت خودرو‬ ‫آسیب‌شناســی رویه‌هــا‪ ،‬دســتورالعمل‌های جاری‬ ‫مدیریت پروژه در صنعت خودرو و در صورت نیاز بازنگری‬ ‫آن‌ها‬ ‫ارایه مدلــی از روند اجرای مدیریت پروژه در صنعت‬ ‫خودرو با ارایه نمونه اجرا شــده (شــرکت ایران‌خودرو به‬ ‫عنوان مطالعــه موردی) در حوزه‌هــای طراحی‪ ،‬تامین‪،‬‬ ‫صنعتی‌سازی و تجاری‌سازی‬ ‫تبییــن مدیریــت دانــش کســب شــده پروژه‌های‬ ‫توسعه‌ای اجرا شده در صنعت خودرو‬ ‫کلیدواژه‌ها‪ :‬مدیریت پروژه‪ ،‬استاندارد ‪،PMBOK‬‬ ‫پروژه‌‌های توسعه‌ای و شرکت ایران‌خودرو‬ ‫روش تحقیق‬ ‫در مــورد دســته‌بندی انــواع پژوهــش علمــی‪،‬‬ ‫دیدگاه‌هــای مختلف و گاه متضاد وجــود دارد‪ ،‬اما در‬ ‫یک تقســیم بندی کلی می‌توان انــواع پژوهش علمی‬ ‫را بر اســاس پنج مبنــا‪ :‬مبنای نتیجــه‪ ،‬مبنای هدف‪،‬‬ ‫مبنــای نــوع داده‌ها‪ ،‬مبنــای کنتــرل و مبنای روش‪،‬‬ ‫تقســیم بندی کــرد‪ .‬با توجه به مبناهای اشــاره شــده‬ ‫می‌توان پژوهش و تحقیق ارایه شــده را به صورت زیر‬ ‫طبقه‌بندی کرد‪:‬‬ ‫مبانی فلسفی تحقیق‪ :‬تفسیری‬ ‫جهت‌گیری تحقیق (مبنای نتیجه)‪ :‬کاربردی‬ ‫رویکرد پژوهش‪ :‬تطبیقی‬ ‫ســبغه‌ی پژوهش (مبنــا و روش تحقیــق)‪ :‬کیفی‬ ‫(مطالعه موردی)‬ ‫نوع پژوهش‪ :‬کتاب‌خانه‌ای و میدانی (مصاحبه)‬ ‫استراتژی تحقیق‪ :‬تجربی‬ ‫هدف اصلی پژوهش‪ :‬توصیفی و تبیینی (ارایه مدل)‬ ‫شــیوه گردآوری داده‌ها‪ :‬مشاهده‪ ،‬مصاحبه و اسناد‬ ‫و مدارک‬ ‫خالصه پروژه‬ ‫موفق‌تر پروژه‌های توسعه‌ای است‪ .‬اهم اهداف پژوهش‬ ‫را می‌توان به شرح زیر مطرح کرد‪:‬‬ ‫کمک به ارایه الگوی مناسب مدیریت پروژه در حوزه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫اســتخراج فعالیت‌های اصلــی و ‪ WBS‬پروژه‌‌های‬ ‫توسعه‌ای مرتبط با صنعت خودرو‬ ‫تعییــن چارچــوب تعریف‪ ،‬اجــرا‪ ،‬کنتــرل و اختتام‬ ‫پروژه‌های توسعه‌ای (محصول جدید)‬ ‫تبییــن فرآیندهــای مدیریــت پــروژه در پروژه‌های‬ ‫توسعه‌ای مرتبط با صنعت خودرو‬ ‫اقــام قابل تحویــل در حوزه‌های دانشــی مدیریت‬ ‫ابتــدا در تعاریــف و ادبیــات موضوعــی حوزه‌های‬ ‫دانشــی مدیریت پروژه‪ ،‬فرآیندها و گروه‌های فرآیندی‬ ‫مدیریــت پروژه (در چرخه‌ی عمر پروژه) مورد بررســی‬ ‫قــرار گرفت‪ .‬در ادامــه فرآیندهای تولیــد خودرو طبق‬ ‫اســتانداردهای خودروسازان کرایســلر‪ ،‬فورد و جنرال‬ ‫موتورز (شناســایی مراحل مختلف و خروجی‌های آن)‬ ‫طبــق راهنمــای ‪APQP‬کــه نظام دروازه‌ای اســت‪،‬‬ ‫شناســایی شد‪ .‬در این قسمت بر ارتباط بین فرآیندهای‬ ‫ابزار اســتاندارد ‪ PMBOK‬و مراحــل ‪ APQP‬تاکید‬ ‫می‌شــود‪ .‬اســتاندارد ‪ SOD‬که مورد اســتفاده شرکت‬ ‫پــژو – ســیتروئن جهت اجرای پروژه‌هــای محصوالت‬ ‫جدید اســت یکی دیگر از تجارب ثبت شــده‌بود که در‬ ‫تاریخچه موضوع پژوهش ارایه شــد‪ .‬این استاندارد نیز‬ ‫بر نظام دروازه‌ای تاکید دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه پژوهــش مــدل بــرای مدیریت پــروژه در‬ ‫ســازمان تولیــد محــور ارایه وبــرای درک بهتــر مدل‪،‬‬ ‫الگوریتــم اجرایــی مــدل نیز ارایــه شــد‪ .‬مطالعه مدل‬ ‫بــرروی صنعت خــودرو به تفکیــک فرآیندهــای پروژه‬ ‫(چرخه‌ عمر پــروژه) و حوزه‌های مدیریت پروژه و تعامل‬ ‫آن بــا فعالیت‌هــای پــروژه تکوین و توســعه محصول‪،‬‬ ‫بــه صــورت موشــکافانه مــورد بررســی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫اعتبارسنجی تحقیق (روایی و پایایی) با توجه به ماهیت‬ ‫پژوهش (کیفی – تجربی)‪ ،‬براســاس فعالیت‌های انجام‬ ‫شــده و تجارب مســتندی کــه در مــدل و الگوریتم آن‬ ‫متجلی شــده‪ ،‬قابل اســتناد اســت‪ .‬حدود ‪ 40‬پروژه در‬ ‫قالب این مدل در شــرکت ایران‌خودرو‪ ،‬اجرایی شــده‌ و‬ ‫تمامی فرآیندهای آن طبق این مدل انجام شده‌اســت‪.‬‬ ‫اعتبارسنجی مدل با بررسی افراد خبره در حوزه صنعت‬ ‫خودرو (شــرکت ایران‌خــودرو) و کارشناســان مدیریت‬ ‫پروژه (مبحــث مربوط به اعتبار روایــی مدل) و اجرای‬ ‫متعــدد پروژه‌ها طبق الگوریتم پیشــنهادی در شــرکت‬ ‫ایران‌خــودرو (مبحث مربوط بــه پایایی مدل) با توجه به‬ ‫ماهیــت کیفی پژوهــش‪ ،‬انجام گرفته‌اســت‪ .‬قابل ذکر‬ ‫اســت‪ ،‬پروژه‌های محصوالت جدید و توســعه‌ای مانند‬ ‫پــروژه ‪( X12‬محصــول رانا)‪ ،‬پــروژه ‪( NX7‬محصول‬ ‫دنــا)‪ ،‬پــروژه ‪( PU1‬محصــول آریســان) از جمله اهم‬ ‫پروژه‌هایــی بودند کــه در قالب این متدولــوژی اجرایی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫نتایج پروژه‬ ‫با توجه به موارد ذکر شــده و پردازش آن‌ها اهم نتایج‬ ‫این پژوهش را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد‪:‬‬ ‫ارتباط بین فرآیندهای انجام پروژه‌های توســعه‌ای‬ ‫حــوزه صنعت خــودرو با اســتانداردهای مدیریــت پروژه‬ ‫(چرخه‌ عمر پروژه و حوزه‌های مدیریت پروژه)‬ ‫ارتبــاط برقرار کــردن بین نظــام دروازه‌ای اجرای‬ ‫پروژه‌های توسعه‌ای (مورد اســتفاده در خودروسازان) با‬ ‫استانداردهای مدیریت پروژه‬ ‫ارتباط بین تجارب کسب شده در اجرای پروژه‌های‬ ‫توســعه‌ای انجــام شــده در صنعــت خــودرو (شــرکت‬ ‫ایران‌خودرو) و اســتاندارد ‪ PMBOK‬و بومی‌ســازی آن‬ ‫برای اســتفاده در پروژه‌های جدید (طرح تکوین و توسعه‬ ‫محصوالت جدید)‬ ‫مدیریت دانش در حوزه مدیریت پروژه‌های توسعه‌ای‬ ‫خودرو (اعم از مستندسازی‪ ،‬ثبت دانش ضمنی و انتقال‬ ‫آن و‪)...‬‬ ‫ایجــاد مدل اجرایــی برای اجرای بهتــر پروژه‌های‬ ‫توسعه‌ای در صنعت خودرو‬ ‫استاندارد‌ســازی فرآیندهــا در تمامــی زیرپروژه‌های‬ ‫خودرویی (طراحی‪ ،‬تامین‪ ،‬صنعتی‌سازی و تجاری‌سازی)‬ ‫اســتفاده از تجارب موفــق در حوزه‌هــای مختلف‬ ‫مدیریت پروژه و استفاده آن در صنعت خودرو‬ ‫این مطالعه تحت حمایت شــرکت ایران‌خودرو انجام شــده است‪.‬‬ ‫دانشجویان عزیز می‌توانند برای آگاهی از عناوین و شرایط حمایت‬ ‫از پایان نامه‌های تحصیلی به سایت شرکت ایران‌خودرو به نشانی‬ ‫‪ WWW.IKCO.IR‬در قسمت تحقیق و توسعه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪39‬‬
‫بررسی فنی‬ ‫جدیدترین نسل ب‌ام‌و ‪2017 X3‬‬ ‫سنگ محک‬ ‫‪48440‬‬ ‫برگردان‪ :‬شاهین احمدزاده‬ ‫ب‌ام‌و با تولید و عرضه شاسی‌بلند‪ X3‬در سال ‪ 2003‬همواره ادعای بهترین بودن در کالس شاسی‬ ‫بلندهای لوکس میان ســایز را داشته است‪ .‬این کالس خودرویی در مرز انفجار بوده و رقبایی چون‬ ‫آاودی ‪ ،Q5‬ولوو ‪ XC60‬و مرســدس ‪ GLC‬از دیگر بازیگران قدرتمند این بخش از بازار هســتند‪.‬‬ ‫هر ســه رقیب اصلی ‪ X3‬در دو ســال گذشته یا فیس لیفت شده و یا نســل جدیدی داشته‌اند‪ .‬البته‬ ‫همین موضوع باعث شده بود احساس کنیم نسل دوم ‪ X3‬کمی بیش از حد نیاز در بازار مانده بود‪،‬‬ ‫اما هم‌اکنون با نســل جدید این خودرو روبه رو شــده‌ایم که پلتفرم‪ ،‬پیشرانه و تکنولوژی‌های نوینی‬ ‫داشته و نسخه تمام الکتریکی آن نیز در راه است‪...‬‬ ‫نخســتین برخورد ما با ‪ X3‬جدید به مدل فول ‪M40i‬‬ ‫مربوط می‌شــود که پیشرانه شش ســیلندر سه لیتری آن‬ ‫قدرت ‪ 355‬اســب بخاری دارد‪ .‬این خــودرو همچنین با‬ ‫پیشــرانه‌های دو لیتری بنزینی و دیزلی و نســخه دیزلی‬ ‫شش ســیلندر ســه لیتری قدرتمندتر نیز عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫‪ X3‬جدید بــر پایه همان پلتفرم ‪ CLAR‬بــه کار رفته در‬ ‫نسل جدید سری ‪ 5‬ســاخته شده و تمامی مدل‌های بازار‬ ‫بریتانیا به‌صورت اســتاندارد از گیربکس هشــت ســرعته‬ ‫اتوماتیک و سیســتم چهار چرخ محــرک ‪ xDrive‬بهره‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫با قدم گذاشتن به داخل کابین تاثیرپذیری از سری ‪ 5‬را‬ ‫مشاهده خواهید کرد‪ .‬نسل جدید ‪ X3‬در اکثر بخش‌های‬ ‫کابین و تکنولوژی‌های به‌کار رفته با ســری ‪ 5‬مشــترک‬ ‫بوده و البته از کیفیت باالی برادر سدان نیز بی‌بهره نبوده‬ ‫است‪ .‬نســخه ‪ M40i‬یاد شــده دارای کیت سفارشی نیز‬ ‫بوده‪ ،‬اما حتی نســخه‌های دیزلی پایه نیز دارای پوشــش‬ ‫چرمی کابین و عناصر مشکی براق یا آلومینیومی هستند‪.‬‬ ‫آرایش داشــبورد به خوبی صورت گرفتــه و مدل‌های‪M‬‬ ‫اســپرت و ‪ M40i‬از جدیدتریــن صفحه لمســی ‪10.25‬‬ ‫اینچی با کنترل حرکتی و سیســتم ناوبری حرفه‌ای بهره‬ ‫می‌برند‪ .‬این سیستم به خوبی کار کرده‪ ،‬اما این‌که برندی‬ ‫همچــون ب‌ام‌و برای سیســتمی چون اپــل کارپلی مبلغ‬ ‫‪ 235‬پوندی را طلب می‌کند جای سوال زیادی دارد‪.‬‬ ‫اگرچه ما ولوو ‪ XC60‬را به خاطر سیستم تعلیق راحت‬ ‫و هندلینگی ایمن تحســین می‌کنیم‪ ،‬این ‪X3‬بوده که به‬ ‫طرزاســتادانه‌ای دینامیــک تیز یک ب‌ام‌و را با ســواری‬ ‫نرم تعجب‌برانگیز ترکیب کرده اســت‪ .‬با آن روزهایی که‬ ‫باید راحتــی را قربانی هیجان رانندگــی کرد خداحافظی‬ ‫کنید‪ ،‬زیرا ‪ X3‬جدید هر دو را ارایه می‌کند‪ .‬مســیر تســت‬ ‫ما به اندازه جاده‌های متروکه خشــن و نامناسب نبود‪ ،‬اما‬ ‫چاله‌ها و دســت‌اندازها توازن خودرو را با اشــکال مواجه‬ ‫نمی‌کرد‪.‬‬ ‫این که نتوانســتیم یکی از نسخه‌های پرفروش دیزلی‬ ‫را تســت کنیم جای شرمســاری دارد‪ ،‬امــا نمی‌توان در‬ ‫جذابیــت مدل ‪ M40i‬خللی وارد ســاخت‪ .‬این خودرو در‬ ‫زمان حرکت بزرگ‌راهی آرام و ســاکت نشان می‌دهد‪ .‬با‬ ‫قدرت ‪ 355‬اسب بخاری‪ X3 ،‬جدید در شتاب صفر تا ‪96‬‬ ‫کیلومتر در ســاعت به اندازه پورشــه ‪ 911‬کررا کابریولت‬ ‫ســریع بــوده و به‌طورشــگفت‌انگیزی پایــدار احســاس‬ ‫می‌شود‪ .‬گیربکس ســریع و پاسخ‌گو بوده و بازی کردن با‬ ‫پدال گاز باعث پدیدار شدن غرش‌های گوش‌نواز سیستم‬ ‫اگزوز می‌شود‪.‬‬ ‫سیســتم فرمان از تــوازن وزنی خوبــی بهره‌مند بوده‬ ‫و بازخــورد زیادی بــه راننده اعطا می‌کنــد‪ .‬کنترل خوب‬
‫اگرچه ما ولوو ‪ XC60‬را به خاطر‬ ‫سیستم تعلیق راحت و هندلینگی‬ ‫ایمن تحسین می‌کنیم‪ ،‬این‬ ‫‪X3‬بوده که به طرزاستادانه‌ای‬ ‫دینامیک تیز یک ب‌ام‌و را با‬ ‫سواری نرم تعجب‌برانگیز ترکیب‬ ‫کرده است‬ ‫حرکات بدنه نیز به این معنی است که هیجان سواری آن‬ ‫به اندازه سدان‌های باواریایی است‪ .‬دینامیک این خودرو‬ ‫حتی دقیق‌تر از جگوار اف پیس احساس می‌شود‪.‬‬ ‫با استفاده از پلتفرم مشــترک سری ‪ ،5‬کاربرد خودرو‬ ‫نیز بهبود یافته است‪ .‬حتی اگر سقف پانورامیک سفارشی‬ ‫وجود داشــته باشــد‪ ،‬فضای زیادی در بخش عقب کابین‬ ‫مشخصات ب‌ام‌و ‪ M40i X3‬جدید‬ ‫قیمت‬ ‫‪50‬هزار و ‪ 530‬پوند‬ ‫پیشرانه‬ ‫شش سیلندر سه لیتری توربو‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‬ ‫‪ 355‬اسب بخار‪ 500/‬نیوتن متر‬ ‫گیربکس‬ ‫هشت سرعته اتوماتیک‪ ،‬چهار چرخ محرک‬ ‫شتاب صفر ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ 4.8‬ثانیه‬ ‫بیشینه سرعت‬ ‫‪ 250‬کیلومتر در ساعت‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫‪ 8.1‬لیتر در هر ‪100‬کیلومتر‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪BMW X3 M40i‬‬ ‫برای افراد بالغ تدارک دیده شــده است‪ .‬محفظه بار ‪550‬‬ ‫لیتــری ‪X3‬کوچک‌تــر از لندروور دیســکاوری اســپرت‬ ‫هفت نفره بوده‪ ،‬اما برای اکثــر نیازهای خانوادگی کافی‬ ‫اســت‪ .‬ســنگ محک بودن ب‌ام‌و در این خودرو مشهود‬ ‫بــوده زیرا تمامی اجزای ‪ X3‬جدید با حریف اشــتوتگارتی‬ ‫خــود برابری می‌کند‪ .‬فضای صندوق ‪X3‬کاملا با ‪GLC‬‬ ‫یکسان بوده و زمانی که تمامی صندلی‌هاخوابیده باشند‪،‬‬ ‫هر دو خودرو فضای بار ‪ 1550‬لیتری را ارایه می‌کنند‪.‬‬ ‫امــا تکنولوژی‌های بــه‌کار رفته در این خــودرو باعث‬ ‫شده بهای ‪ X3‬جدید بیش از چهار هزار پوند افزایش یابد‪.‬‬ ‫ارزان‌تریــن مدل کــه ‪ 20i xDrive‬بوده بهای ‪37‬هزار و‬ ‫‪ 980‬پوندی داشــته اگرچه که مقایســه تریم به تریم این‬ ‫خودرو با آاودی ‪ Q5‬نشان می‌دهد که محصول باواریایی‬ ‫چند صد پوندی گران‌تر اســت‪.‬اگرچه ما نتوانســتیم یکی‬ ‫از نســخه‌های پرفروش دیزلــی ‪ X3‬را آزمایش کنیم‪ ،‬اما‬ ‫نســخه فول ‪ M40i‬نشــان دهنــده پتانســیل جدیدترین‬ ‫شاســی‌بلند ب‌ام‌و در کالسی شلوغ اســت‪ .‬کابین خودرو‬ ‫درجه‌یک بــوده و ترکیبی عالی از راحتــی‪ ،‬پرفورمنس و‬ ‫کاربردی بــودن را ارایه می‌کند‪ .‬باید منتظر ماند و دید که‬ ‫‪ X3‬جدید می‌تواند جایگاه ولوو ‪ XC60‬به عنوان پادشــاه‬ ‫ایــن کالس را کســب کند یا خیــر‪ ،‬اما نشــانه‌های اولیه‬ ‫توانایی ب‌ام‌و در انجام این کار را نشان می‌دهند‪...‬‬ ‫‪41‬‬
‫خیابان یکم‬ ‫ماساهیرو مورو‪ ،‬عضو هیات مدیره مزدا‪:‬‬ ‫‪48442‬‬ ‫در حال صعودیم‬ ‫برگردان‪ :‬تینا جمالی‬ ‫مورو به عنوان ناجی مزدا کسی است که هدایت اقدامات داخلی را در ژانویه ‪ 2016‬در دست گرفت‪.‬‬ ‫او در ابتدای یک راه ده ســاله یا طوالنی‌تر از آن چه در اســتراتژی هدفمند مزدا آمده اســت‪ ،‬قرار‬ ‫دارد‪ .‬هدف او تغییر دو درصد سهم «تقریبی» مزدا در بازار ایاالت متحده به دو درصد سهم «خوب»‬ ‫است‪ .‬در این گفت و گو‪ ،‬مدیر ‪ 56‬ساله مزدا در منطقه آمریکای شمالی و عضو هیات مدیره مزدا‪،‬‬ ‫درمورد طرح‌ها و مشکالتی که مزدا با آن روبه رو است و همچنین در مورد صنعت خودرو می‌گوید‪.‬‬ ‫دو درصد سهم «خوب» چه معنی می‌دهد؟‬ ‫دو درصد ســهم خوب بدین معناســت که شــبک ‌ه‬ ‫نمایندگی‌های فروش ما سودده شده‌اند و به ثبات دست‬ ‫پیــدا کرد‌ه‌اند و با تجربه‌ای که مشــتری در ذهن دارد و‬ ‫اســم برند که در ذهن می‌ماند همراه است‪ .‬این درصد‪،‬‬ ‫پایه‌ای اســت که ما برای رســیدن به پله اول باید به آن‬ ‫برســیم‪ .‬در همین راســتا تا زمانی که ما به یک عملکرد‬ ‫تجــاری با کیفیت باال نرســیده‌ایم‪ ،‬هدفــی برای ایجاد‬ ‫فشــار در افزایــش حجم تولید از طریــق کاهش کیفیت‬ ‫یــا قــراردادن اولویت‌هــای پاییــن برای بهبود اســاس‬ ‫تجــارت نداریم‪ .‬به همین دلیــل می‌گویم ابتدا باید به دو‬ ‫درصد خوب دســت پیدا کنیم‪ .‬این دســتاورد اساس ما‬ ‫برای هر نماینده فروش می‌شــود تا رشــد را تسریع کند‪.‬‬ ‫باید وفاداری به برند وجود داشــته باشــد تــا به موفقیت‬ ‫برسیم‪ .‬اگر وفاداری درسطح پایین‌تری باشد و به دنبال‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫موفقیت‌هــای زیاد باشــیم تجــارت ما نتیجــه نخواهد‬ ‫گرفــت‪ .‬هدف نهایی ما این اســت که وفــاداری به برند‬ ‫را افزایش دهیم‪ .‬می‌خواهیم برندی باشــیم که باالترین‬ ‫وفــاداری را نســبت بــه خــود دارد‪ .‬این موضــوع برای‬ ‫شــرکت‌ها و برندهای کوچک بســیار مهم اســت که در‬ ‫حوزه‌ای که هستند آن ســهام را برای حیات خود حفظ‬ ‫کنند‪ .‬به نظر من برای رســیدن به این هدف‪ ،‬تحقیق بر‬ ‫روی تجربه برند از هر طریقی که برند بر روی مشــتری‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪ ،‬اهمیت فراوان دارد‪.‬‬ ‫چرا بــه تحقیقات در مورد تجربه مشــتری این‬ ‫قدر بها می‌دهید؟‬ ‫تحقیقات در مورد تجربه مشــتری در هر شــکل از‬ ‫ارتبــاط که بین تولیدکننده و مشــتری (نقاط مشــترک)‬ ‫ایجاد می‌شــود؛ از جمله پســت الکترونیکی‪ ،‬بیلبوردها‪،‬‬ ‫فروشنده مستقیم و مانند آن بسیار اهمیت دارد و از آن‌جا‬ ‫کــه فعالیت تجاری مزدا در صنعت جهانی خودروســازی‬ ‫بســیار نوپاســت این تحقیقات دارای اهمیتی دو چندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مورد چگونگی دعوت از آدم کارکشته‌ای مثل‬ ‫«دینو برناچی»‪ ،‬برای تصدی پســت ریاســت بخش‬ ‫بازاریابی در آمریکا بگویید‪.‬‬ ‫خیلی مهم بود که ما در شرکت مزدا کسی را داشته‬ ‫باشــیم که نه تنها بتواند اســتراتژی ما را بفهمد بلکه قادر‬ ‫باشــد به صورت فراگیر آن را اعمال و تمام فرآیند تجربه‬ ‫مشــتری را مدیریت کند‪ .‬مامور ارشد بازاریابی ما مسوول‬ ‫مدیریت تجربه‌ مشــتری در تمام موقعیت‌های مشــترک‬ ‫بیــن برند و مشــتری اســت‪ .‬بازاریابی بعضــی مواقع به‬ ‫معنای ارتباط بین برند و مشتری است‪ .‬این تعریف بسیار‬ ‫کوتاهی اســت‪ .‬تعریف من از بازاریابی اســتراتژی است‪.‬‬ ‫پس هر اقدامی دارای چشــم‌اندازی واضح و درک مداوم‬ ‫در مورد آن‌ چیزهایی اســت که ما برای مشتریان تدارک‬ ‫می‌بینیم‪.‬‬ ‫از افزایش نرخ وفاداری مشتریان به برند مزدا‬ ‫که در سال گذشته نسبت به سال ‪ 2011‬حدود ‪ 9‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ ،‬بگویید‪.‬‬ ‫وفاداری به برند مزدا نســبت بــه آن چه به عنوان‬ ‫میانگیــن وفاداری در صنعت وجود دارد پایین‌تر اســت‪.‬‬ ‫ما در حال صعود هســتیم و نــرخ وفاداری به ‪ 39‬درصد‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬اما هدف ما بیش‌تر از ‪ 50‬درصد اســت‬
‫که برای رســیدن به آن به تالش زیادی نیاز است‪ .‬باور‬ ‫دارم کــه نظم و ترتیبی که به مزدا داده شــده بین ‪ 50‬تا‬ ‫‪ 60‬درصد صنعت را پوشش می‌دهد‪ .‬عدد بیش‌تر از ‪50‬‬ ‫درصــد که نزدیک به ‪ 60‬درصد باشــد برای وفاداری به‬ ‫برند نرخ بســیار خوبی است و افزایش وفاداری به برند‪،‬‬ ‫موقعیت فوق‌العاده‌ای را برای نمایندگی‌های فروش به‬ ‫وجود می‌آورد و این منجر به آغاز روند بســیار سودآوری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زمانــی که رکود ایجاد می‌شــود یــا حتی کاهش‬ ‫می‌یابد‪ ،‬چه چیزهایی شــما را بــرای فروش خودرو‪،‬‬ ‫نگران می‌کند؟‬ ‫معتقدم چنان چه بازار کسادتر شود فلسفه ما مهم‌تر‬ ‫می‌شود؛ چرا که شرکای ما در نمایندگی‌های فروش باید‬ ‫مشــتریان خــود را حفظ کنند و آن‌ها را برای اســتفاده از‬ ‫خدمات به سمت خودشان بازگردانند‪.‬‬ ‫به نظر شــما حذف خودروهای سدان در آمریکا‪،‬‬ ‫بدیــن دلیل اســت کــه مشــتریان ترجیــح می‌دهند‬ ‫کراس‌اوور سوار شوند؟‬ ‫من در حــال حاضر هیچ تصمیمــی مبنی بر حذف‬ ‫خودرویی با نام خاص ندارم‪ .‬چرا که پارسال مزدا ‪ 2‬و مزدا‬ ‫‪ 5‬را حــذف و‪ 3-CX‬را معرفــی کردیــم ‪ .‬پورتفوی ما در‬ ‫حال حاضر در وضع خوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫اداره آژانــس حفاظت از محیط زیســت آمریکا‬ ‫احتماال از شــما خواهد خواســت که اســتانداردهای‬ ‫اقتصادی مصرف سوخت را پاس کنید‪.‬‬ ‫هــدف ما همــواره تامیــن راندمان باالتــر برای‬ ‫سوخت بوده است‪ .‬نه تنها برای گرفتن برچسب کیفیت‬ ‫سوخت بلکه برای اقتصاد سوخت‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که به دنبــال بهبود موتــور احتراقی خودمان هســتیم‪.‬‬ ‫معتقدیم که این روش برای محیط زیست مناسب است‪.‬‬ ‫هدف ما همواره تامین راندمان‬ ‫باالتر برای سوخت بوده‬ ‫است‪ .‬نه تنها برای گرفتن‬ ‫برچسب کیفیت سوخت بلکه‬ ‫برای اقتصاد سوخت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل است که به دنبال‬ ‫بهبود موتور احتراقی خودمان‬ ‫هستیم‬ ‫این موضوع نه تنها برای ایــاالت متحده بلکه برای هر‬ ‫جای دیگری مثل ژاپن‪ ،‬چین و اروپا هم مطرح اســت‪،‬‬ ‫چرا که استانداردهای محیط زیست در سطح جهان هر‬ ‫روز باالتر می‌رود‪.‬‬ ‫‪Masahiro Moro‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪43‬‬
‫خودروها و آدم‌ها‬ ‫اگر در خبرها خواندید کــه چگونه یک ورزش‌کار حرفه ای‪،‬‬ ‫ده‌هــا میلیون دالر برای تصاحب یک خودرو هزینه می‌کند‪،‬‬ ‫خیلــی تعجب نکنیــد‪ ،‬به خاطر این که ســتارگان ورزشــی‬ ‫روی خودروشــان تعصب بســیاری دارند و اغلب کلکسیونر‬ ‫خودرو هســتند و بــا تصاحب هر خودروی جدیــد‪ ،‬بر زرق و‬ ‫برق کلکســیون شــان اضافــه می‌کنند‪ ،‬ایــن ویژگی چنان‬ ‫ســیری ناپذیر اســت که هرگز متوقف نمی‌شود‪ .‬این هفته با‬ ‫خودروهایی آشنا خواهید شد که پیدا کردن آن‌ها دشوار و در‬ ‫مواردی حتی‪ ،‬غیر ممکن است!‬ ‫‪48444‬‬ ‫مسحور شدن‬ ‫حرفـه‌ای‌هـا‬ ‫آنتونیو براون‬ ‫رولزرویس ریث‬ ‫فراری ‪ 458‬ایتالیا‬ ‫‪Ferrari 458 Italia‬‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫رابینســون ژوزه کانو‪ ،‬مرســدس‬ ‫متولــد ‪ 1982‬که اغلــب به وی روبی‬ ‫کانــو می‌گویند‪ ،‬دومین بیسبالیســت‬ ‫حرفه‌ای دومینیکن – آمریکایی است‬ ‫که بــرای باشــگاه ســیاتل مارینرز از‬ ‫لیــگ بیســبال بــازی می‌کنــد‪ .‬وی‬ ‫نخستین بازی تیمی‌اش را با لیگ بیسبال در باشگاه نیویورک یانکیز شروع‬ ‫کرد که تا سال ‪ 2013‬ادامه یافت‪ .‬کانو در سال‌های ‪،2014 ،2010 ،2006‬‬ ‫‪ 2016‬و ‪ 2017‬به عنوان ســتاره تیم انتخاب شــد و در ســال ‪ 2017‬برنده‬ ‫باارزش‌تریــن بازیکــن را به خود اختصاص داد‪ .‬وی در ســال‌های ‪ 2010‬و‬ ‫‪ 2012‬برنده دست‌کش طالیی شد‪.‬‬ ‫رابینســون کانو خودروی فراری ‪ 458‬ایتالیا سوار می‌شود‪ .‬این خودروی‬ ‫اســپرت که پیشرانه آن در قسمت وســط قرار گرفته جایگزین فراری ‪458‬‬ ‫شــده و برای نخســتین بار در نمایشــگاه خودروی فرانکفورت سال ‪2009‬‬ ‫رونمایــی شــد که بعدا فــراری ‪ 488‬به جای آن تولید شــد و در نمایشــگاه‬ ‫خودروی ژنو سال ‪ 2015‬به مردم معرفی شد‪.‬‬ ‫این خودرو از پیشرانه هشت سیلندر به ظرفیت چهارهزار و ‪ 499‬سی‌سی‬ ‫بهــره می‌برد که ‪ 562‬اســب بخار نیرو در شــش هــزار دور در دقیقه تولید‬ ‫می‌کند و دارای ویژگی تزریق مســتقیم سوخت اســت و به جعبه گیربکس‬ ‫هفت سرعته دو کالچه مجهز است که به لحاظ خصوصیات با مرسدس بنز‬ ‫اس‌ال‌اس یکی است‪ .‬هیچ گزینه دستی برای آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫‪Rolls-Royce wraith‬‬ ‫رابینسون کانو‬ ‫آنتونیــو تاواریــس براون‪،‬متولــد‬ ‫‪ 1988‬دریافت‌کننده فوتبال و شوت‬ ‫هوایــی بــرای پیترزبورگ اســتیلرز‬ ‫از لیــگ ملــی فوتبــال اســت‪ .‬وی‬ ‫فوتبال کالج را در دانشــگاه مرکزی‬ ‫میشیگان بازی کرد جایی که وی به‬ ‫عنوان یک شــوت‌زن هوایی افتخاراتی در ســال ‪ 2008‬و ‪ 2009‬به دست‬ ‫آورد‪ .‬بعد از این‌که براون از میشیگان مرکزی بیرون آمد‪ ،‬به عنوان سی و‬ ‫هفتمین و بهترین دریافت‌کننده لیگ ملی فوتبال رتبه‌بندی شــد‪.‬‬ ‫براون خودروی رولزرویس ریث سوار می‌شود که از پیشرانه ‪12‬سیلندر‬ ‫توربوشــارژر بــه ظرفیت ‪ 6.6‬لیتر بهــره می‌برد که ‪ 624‬اســب بخار نیرو‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬این خودروی چهار سرنشــین سریع‌تر و چابک‌تر از خودروی‬ ‫گوســت اســت و به جعبه گیربکس هشت ســرعته اتوماتیک مجهز است‬ ‫و از سیســتم تعلیق نرم‌تری برخوردار اســت‪ .‬این خــودرو دارای امکاناتی‬ ‫ماننــد کنترل پایداری الکترونیکی‪ ،‬هشــدار فشــار کم تایر‪ ،‬حســگرهای‬ ‫پارک کردن جلو و عقب‪ ،‬حســگر زانوی سرنشــین و راننده‪ ،‬دوربین‌های‬ ‫تعبیه شــده در قسمت جلو و عقب و کنار هستند‪.‬‬
‫هنریک الندکوویست‬ ‫المبورگینی گاالردو‬ ‫‪Lamborghini Gallardo‬‬ ‫هنریــک الندکوویســت‪ ،‬متولــد‬ ‫‪ 1982‬دروازه‌بــان هاکــی روی یــخ‬ ‫اســت کــه بــرای باشــگاه نیویورک‬ ‫رنجــرز از لیــگ ملــی هاکــی بازی‬ ‫می‌کند‪ .‬قبل از برنده شــدن در سال‬ ‫‪ ‌،2012‬وی نامزد ســه فصل نخست‬ ‫انتخــاب شــد‪ .‬وی در حال حاضر به عنوان دروازه‌بــان اروپایی در بیش‌تر‬ ‫مســابقاتی که تیم برنده شده‪ ،‬حضور داشته است‪ .‬نقش مسلط او در بازی‬ ‫به گونه‌ای اســت که به او لقب «پادشــاه هنریــک» داده‌اند‪ .‬طی المپیک‬ ‫زمســتانی سال ‪ 2006‬در تورین ایتالیا حضور وی در تیم مردان سوئدی به‬ ‫دومین مدال طالی المپیک تیم منجر شد‪.‬‬ ‫هنریک الندکوویســت خودروی المبورگینی گاالردو ســوار می‌شــود‪.‬‬ ‫این خودروی اسپرت که ساخت خودروســاز ایتالیایی طی فاصله سال‌های‬ ‫‪ 2003‬تا ‪ 2013‬اســت‪ ،‬یکی از پرفروش‌ترین مدل‌هایی است که ‪ 14‬هزار و‬ ‫‪ 22‬دستگاه از آن به فروش رفته است‪ .‬این خودرو که از پیشرانه ‪12‬سیلندر‬ ‫به ظرفیت ‪ 5204‬سی‌سی بهره می‌برد‪ 550 ،‬اسب بخار نیرو تولید می‌کند‪.‬‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬این خودرو در مدت زمان ‪ 3.9‬ثانیه صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫فلوید ِمی‌ودر‬ ‫کووینگ‌سگ سی‌سی‬ ‫ایکس‌آر ترویتا‬ ‫‪Koenigsegg CCXR‬‬ ‫فلویــد جوی مِ ی‌ودر جــی‌آر‪ ،‬متولد‬ ‫‪ 1977‬بوکســور سابق آمریکایی است‪.‬‬ ‫وی از ســال‌های ‪ 1966‬تــا ‪ 2007‬و‬ ‫‪ 2005‬تــا ‪ 2015‬به رقابــت پرداخت‪.‬‬ ‫وی در دوران کاری‌اش‪ 15 ،‬عنــوان‬ ‫قهرمانی در پنج کالس وزنی کســب کرده اســت و در این حرفه بازنشســته‬ ‫شــده و توانست راکی مارســیانو را پشت ســر بگذارد‪ .‬به عنوان یک آماتور‪،‬‬ ‫مِ ــی‌ودر برنده مــدال برنــز در المپیک ‪ 1996‬در بخش ســبک وزن‪ ،‬ســه‬ ‫دست‌کش طالیی در مسابقات آمریکا دریافت کرده است‪ .‬می‌ودر دو بار برنده‬ ‫جنگ‌جوی ســال در مجله رینگ شده‪ ،‬سه بار برنده جنگ‌جوی سال آمریکا‬ ‫از نظر انجمن نویســندگان بوکسینگ طی سال‌های ‪ 2013 ،2007‬و ‪2015‬‬ ‫و شش بار بهترین جنگ‌جوی سال از نظر شبکه ورزش لقب گرفته است‪.‬‬ ‫وی خودروی کوویینگ‌سگ سی‌سی‌ایکس سوار می‌شود‪ .‬این خودروی‬ ‫اســپرت که پیشــرانه آن در قسمت وســط قرار گرفته به گونه‌ای طراحی و‬ ‫مهندسی شــده که قوانین ایمنی و محیط زیستی در آن به طور کامل برای‬ ‫ورود به بازار آمریکا رعایت شده است‪ .‬نام سی‌سی‌ایکس مخفف کامپیتیشن‬ ‫کوپه ایکس اســت‪ .‬ایکس عدد رومی برای ‪ 10‬اســت که کامل شدن تست‬ ‫رانندگی خودروی سی‌ســی در سال ‪ 1996‬را نشان می‌دهد‪ .‬سی‌سی‌ایکس‬ ‫در نمایشگاه خودروی ژنو در سال ‪ 2006‬رونمایی شد‪ .‬این خودرو از پیشرانه‬ ‫دوقلوی هشت سیلندر سوپرشارژ به ظرفیت ‪ 4.7‬لیتر بهره می‌برد که ‪795‬‬ ‫اسب بخار نیرو تولید می‌کند‪.‬‬ ‫اودل بکهام‬ ‫‪Mercedes AMG CLS 63‬‬ ‫مرسدس ای‌ام‌جی سی‌ال‌اس ‪63‬‬ ‫اودل کورنلیــوس بکهام جــی‌آر‪ ،‬متولد ‪ 1992‬دریافت‌کننــده فوتبال برای تیم‬ ‫نیویــورک جاینتــز از لیگ ملی فوتبــال اســت‪ .‬وی در باتــون روژ‪ ،‬لوییزیانو متولد‬ ‫شــد‪ .‬بکهام فوتبال را در دانشگاه ایالتی لوییزیانا شــروع کرد و در نخستین راند به‬ ‫اســتخدام این تیم درآمد‪ .‬از زمان ورود وی به لیــگ ملی فوتبال‪ ،‬بکهام‬ ‫به یکی از مشــهورترین بازیکنان تیم تبدیل شد و همیشه تحسین‬ ‫رســانه‌ها را به همراه داشــته اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2016‬بکهام به عنوان سریع‌ترین بازیکن لیگ ملی فوتبال معرفی شد که‬ ‫‪ 200‬دریافتی داشته است‪.‬‬ ‫اودل بکهام خودروی مرسدس سی‌ال‌اس ‪ 63‬سوار می‌شود که از‬ ‫پیشرانه هشت سیلندر دوقلوی توربو به ظرفیت ‪ 5.5‬لیتر بهره می‌برد‬ ‫که ‪ 557‬اســب بخــار نیرو تولید می‌کند‪ .‬این خودرو به شــتاب صفر تا‬ ‫‪ 100‬کیلومتر را در مدت زمان ‪ 4.2‬ثانیه بهره می‌برد‪ .‬این خودرو به جعبه‬ ‫گیربکس هفت سرعته خودکار و چرخ‌های آلیاژی ‪ 10‬پره مجهز است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪45‬‬
‫نوآوران‬ ‫‪48446‬‬ ‫استارتهوشمند‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫برگزاری نمایشــگاه مطبوعات و برنامه‌ریزی انجام شــده برای حضور اعضای تحریریه‪ ،‬فرصتی به‬ ‫دســت‌مان داد که بــا حضور در غرفه‪ ،‬موفق به مصاحبه با دوســتان نوآوری شــوم که آنان نیز این‬ ‫افتخار را به ما داده و از غرفه ما بازدید کردند‪ .‬یکی از همین دوستان که با توجه به آمار سرقت‌های‬ ‫خودرو‪ ،‬ایده‌ای برای جلوگیری از ســرقت به ثبت رسانده‌اســت؛ امیر اقشایی دریانی‪ ،‬متولد ‪،1372‬‬ ‫ســاکن منطقه ســیدخندان شــهر تهران و دارای مدرک کارشناســی برق –الکترونیک است که به‬ ‫نمایندگی از هم گروهی خود شــایان آقانســب که او نیز متولد ‪ ۱۳۷۲‬و ســاکن منطقه مجیدیه شهر‬ ‫تهران و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی در رشته نقشه‌کشی است‪ ،‬با ما به گفت وگو نشست‪.‬‬ ‫ایده شما با چه عنوانی به ثبت رسیده است؟‬ ‫استارت هوشمند‪.‬‬ ‫استارت هوشمند چیست و چطور عمل می‌کند؟‬ ‫این دســتگاه شــامل دو بخش اســت که یک بخش‬ ‫در زمانی که خودرو روی دنده اســت از استارت خوردن‬ ‫خــودرو جلوگیری کرده و همچنین از اســتارت خوردن‬ ‫مجــدد خــودرو در زمانــی که خودرو روشــن اســت نیز‬ ‫جلوگیــری می‌کنــد و قســمت دیگر این سیســتم‪ ،‬یک‬ ‫سیســتم امنیتی برای جلوگیری از ســرقت خودرو است‬ ‫کــه با نصب یک پد لمســی در قســمت زیر داشــبورد و‬ ‫لمس آن پــد می‌توان به خودرو اجازه اســتارت خوردن‬ ‫داد‪ .‬در غیر این صورت با وجود سوییچ نیز امکان روشن‬ ‫کردن خودرو وجود ندارد‪.‬‬ ‫چه مزایای ویژه‌ای دارد؟‬ ‫از مزایــای این دســتگاه می‌توان به قیمت بســیار کم‬ ‫و همچنین نصب بســیار راحت آن در زمــان کم‌تر از ‪۱۵‬‬ ‫دقیقه اشــاره کرد و همچنین این دستگاه امکان نصب بر‬ ‫روی تمامی خودروها را دارد‪.‬‬ ‫چه زمانی ابداع این طرح باعث شور و شعف در‬ ‫شما شد؟‬ ‫بدیهی اســت هر شــخصی که برای رسیدن به هدفی‬ ‫فعالیتــی را انجام می‌دهــد‪ ،‬لذت‌بخش‌تریــن اتفاقی که‬ ‫می‌تواند باعث آرامش و ایجاد شــور و انگیزه در وی شود‪،‬‬ ‫به ثمر رســیدن آن کار است‪ .‬کارگردان با دیدن فیلم خود‬ ‫بر روی پرده سینما‪ ،‬نویسنده‌ای با دیدن کتابش در دست‬ ‫مخاطب و مخترعی با دیدن اختراعش در دســت مردم‪،‬‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫مملــو از شــور و انگیزه بــرای ادام ‌ه راه می‌شــود‪ .‬در این‬ ‫اختراع نیز زمانی که این طرح تمامی تست‌های خود را با‬ ‫موفقیــت گذراند و آماده ورود به بازار شــد یکی از بهترین‬ ‫لحظات‌مان در این پروژه بود‪.‬‬ ‫چه فرقی با سیستم‌های قبلی دارد؟‬ ‫تنها سیســتمی که در حال حاضر بــرای جلوگیری از‬ ‫ســرقت خودرو وجود دارد؛ سیســتم ایموبیالزر است که‬ ‫این سیســتم با وجود سوییچ خودرو‪ ،‬از کار افتاده و خودرو‬ ‫روشــن نمی‌شــود‪ .‬در صورتی که در ایــن اختراع با وجود‬ ‫ســوییچ خودرو نیز نمی‌توان بدون از کار انداختن سیستم‬ ‫ایمنی‪ ،‬خودرو را روشن کرد و همچنین دستگاه ارایه شده‬ ‫را می‌تــوان به دلخــواه مالک خودرو نصــب و راه‌اندازی‬ ‫کرد‪ ،‬در صورتی که تمامی دستگاه‌های ایموبیالیزر نصب‬ ‫شده بر روی خودروها یکسان بوده و نحوه از کار انداختن‬ ‫آن‌ها توسط سارقان نیز یکسان است‪.‬‬ ‫چه میــزان وقت صرف طراحی تا نمونه‌ســازی‬ ‫شده است؟ در چه فضایی برای کار اقدام کرده‌اید؟‬ ‫ایــن پروزه بــا زمان تســت آن حدود یک ســال و نیم‬ ‫زمــان برده که تمامی مراحل آن را در کارگاه شــخصی و‬ ‫تست‌های اولیه آن را نیز بر روی خودروی شخصی انجام‬ ‫داده‌ام‪.‬‬ ‫چقدر هزینه تا به امروز انجام داده‌اید؟ از کسی‬ ‫هم کمک مالی دریافت کرده‌اید؟‬ ‫اگــر منظــور هزینه پرداختــی جهت خریــد قطعات و‬ ‫ســاخت دستگاه است؛ حدود پنج میلیون تومان‪ ،‬ولی اگر‬ ‫هزینه نفر ســاعت این طرح از ایده اولیه تا ســاخت نمونه‬ ‫نهایی را بخواهیم حساب کنیم عدد بزرگی می‌شود‪.‬‬ ‫آیا با این طرح رتبه یا مقامی هم کسب کرده‌اید؟‬ ‫این طرح در سال ‪ ۱۳۸۹‬در جشنواره خوارزمی عنوان‬ ‫اول اســتان تهــران و همچنیــن پنجم کشــور را به خود‬
‫با نصب یک پد لمسی در‬ ‫قسمت زیر داشبورد و لمس‬ ‫آن پد می‌توان به خودرو‬ ‫اجازه استارت خوردن داد‪.‬‬ ‫در غیر این صورت با وجود‬ ‫سوییچ نیز امکان روشن‬ ‫کردن خودرو وجود ندارد‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫کار شما به مرحله تجاری‌سازی رسیده است؟‬ ‫بلــه! ایــن دســتگاه در مرحلــه شــروع توزیــع بــه‬ ‫فروشگاه‌های تجهیزات خودرو است‪.‬‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬ولی قطعا با در نظر گرفتن شرایط کره زمین‬ ‫و تمایل به بقای ما انســان‌ها طرحی در زمینه انرژی‌های‬ ‫پاک و تجدیدپذیر خواهم داشت‪.‬‬ ‫آیا از نهاد یا ارگانی حمایت شده‌اید؟‬ ‫باوجــود پی‌گیری‌ها و درخواســت‌های متعدد تاکنون‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫آینده بخش صنعت را چگونه می‌بینید؟‬ ‫بــه نظــر مــن بــرای پیشــرفت بخــش صنعــت باید‬ ‫دانشــگاه‌های ما به روز و پیشــرفته باشند و با وجود نظام‬ ‫آموزشی حال حاضر کشور و شرایط موجود در دانشگاه‌ها‪،‬‬ ‫متاسفانه امیدی به بخش صنعت در آینده ندارم‪.‬‬ ‫اختراعات دیگری هم دارید؟‬ ‫بله! ‪ ۱۴‬عنوان اختراع ثبت شده در زمینه مکاترونیک‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬تجهیزات پزشکی و برق و همچنین دارای چهار‬ ‫عنــوان مقاله بین‌المللی ‪ isi‬در زمینه تجهیزات پزشــکی‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫آیا در نمایشگاهی شرکت کرده اید؟‬ ‫بله! در نمایشــگاه‌های منطقــه‌ای بنیاد ملی نخبگان‬ ‫و همچنین نمایشــگاه‌های بین‌المللــی اختراعات که در‬ ‫ایران برگزار می‌شــود از طریق اطالعیه‌های منتشر شده‬ ‫در سایت‌های مرتبط شرکت کرده‌ام‪.‬‬ ‫نمایشگاه‌ها را چطور دیده اید؟‬ ‫نمایشــگاه‌هایی کــه تاکنون در آن‌ها شــرکت کرده‌ام‬ ‫متاسفانه عملکرد ضعیفی داشته‌اند‪.‬‬ ‫آیا ســرمایه‌گذاری هــم برای ایــن طرح جذب‬ ‫کرده‌اید؟‬ ‫خیر! در خصوص جذب سرمایه‌گذار اقدامی نکرده‌ام‬ ‫چون بیش‌ترین مشــکل در ارایه محصول‪ ،‬بخش فروش‬ ‫آن است؛ در قسمت سرمایه‌گذاری مشکل چندانی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در مسیر فعالیت‌های خود نومید هم شده‌اید؟‬ ‫بله‪ .‬متاســفانه با ارزش بســیار پایین علــم در جامعه و‬ ‫همچنین مشــکالت متعدد مالی و ‪ ...‬در راستای تحقیق‬ ‫و توسعه اختراعات‪ ،‬نومیدی به یک بخش ثابتی از مسیر‬ ‫فعالیت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫چه انتظاری از بنیاد ملی نخبگان یا هر ســازمان‬ ‫دیگری دارید؟‬ ‫چــه در زمینه‌های علمی و چه در زمینه‌های دیگر‪ ،‬به‬ ‫نظر من در حال حاضر مشــکالت مالی یکی از ســدهای‬ ‫بزرگ برای رســیدن به هدف و پیشــرفت صنعت کشــور‬ ‫ماســت‪ .‬بدیهی اســت که ایجاد پشــتوانه مالی از ســوی‬ ‫بنیاد نخبگان و سایر سازمان‌های دیگر انتظاری‌است که‬ ‫می‌توان داشت‪.‬‬ ‫یک توصیه برای مخترعان و مبتکران؟‬ ‫با توجــه به تجربه‌هایی که در این ســال‌ها از کارهای‬ ‫علمــی پژوهشــی کســب کــرده‌ام؛ مهم‌تریــن نکتــه و‬ ‫توصیه‌ای که می‌توانم به مخترعان کنم این اســت که با‬ ‫توجه به شرایط اقتصادی‪ ،‬بازار و پتانسیل صنایع مختلف‬ ‫همیشــه سعی کنید به طرح و ایده‌هایی بپردازید که خود‬ ‫شــما مستقیم با مصرف‌کننده رو در رو باشید‪ .‬به نظر بنده‬ ‫طرح‌هایی که به صنایع مختلف وابســته و یا نیاز به روابط‬ ‫خاصی برای تولید داشــته باشند؛ عموما به سرقت رفته و‬ ‫یا هرگز به تولید نمی‌رسند‪.‬‬ ‫اگــر بخواهید یک طــرح برای چند ســال آینده‬ ‫بدهید آن چیست؟‬ ‫در حال حاضر در این زمــان محدود مصاحبه‪ ،‬امکان‬ ‫صحبت دقیق در خصوص طرحی برای ســال‌های آینده‬ ‫تا به حال خطوط تولید ایران‌خودرو را از نزدیک‬ ‫دیده‌اید؟‬ ‫متاسفانه با وجود پی‌گیری برای بازدید از خطوط تولید‬ ‫خودرو‪ ،‬موفق به این کار نشده‌ام‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫چــه خودرویی از محصوالت ما را می‌پســندید و‬ ‫به نظر من طراحــی بدنه خودروی پژو پارس نســبت‬ ‫به دیگــر محصوالت‪ ،‬زیبایــی و جذابیت بســزایی دارد‪،‬‬ ‫ولی در خصوص اســتهالک و مصرف سوخت که امروزه‬ ‫پارامتر بسیار مهمی جهت انتخاب خودرو در کشور است‪،‬‬ ‫خودروی ال ‪ 90‬را بیش‌تر ترجیح می‌دهم‪.‬‬ ‫آیــا می‌توانیــد مدعی باشــید که طعم شــیرین‬ ‫موفقیت را چشیده‌اید ؟‬ ‫موفقیــت از نطــر معنــوی‪ ،‬جایگاه علمــی و موقعیت‬ ‫اجتماعی را بله‪ ،‬ولی از نظر مالی و درآمد خیر‪.‬‬ ‫در پایان اگر سخنی دارید بفرمایید؟‬ ‫متاسفانه باید بگویم در حال حاضر دغدغه اکثر جامعه‬ ‫علمی کشــور‪ ،‬رســیدن به موقعیت علمی و مالی مناسب‬ ‫صرفا جهت مهاجرت به کشــورهای دیگر اســت که این‬ ‫کابوس بزرگی برای آینده کشور ماست‪ .‬با آرزوی پایداری‬ ‫و سربلندی کشورمان ایران‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪47‬‬
‫شوماخر وطنی‬ ‫‪48448‬‬ ‫خیابان زیستان‬ ‫فرامرز سیدآقایی‬ ‫از شــما خواننــدگان عزیز چه پنهان وقتــی این‌جانب درباره «چرایــی ایجاد ترافیک‬ ‫بدون هیچ دلیلی در خیابان‌های شــهر ما» تحقیق می‌کردم‪ ،‬زیر ذره بین میکروسکوپ‬ ‫آزمایشــگاه خود به گونه‌های جدیدی از انسان‌های غارنشین برخوردم که زندگی جالبی‬ ‫دارند‪ .‬آن‌ها دارای نوعی زندگی اجتماعی فردگرا هســتند‪ .‬شاید بپرسید چطور می‌شود‬ ‫هم زندگی اجتماعی داشت هم فردگرا و هم غارنشین بود‪ .‬این‌جانب هم درحال تحقیق‬ ‫روی همین مســایل هســتم تا بتوانم گره‌های ترافیکی را برای شما باز کنم‪ .‬اکتشافات‬ ‫زیست‌شناســانه این‌جانــب نشــان می‌دهد بنــا بر دالیل متعــددی این گونــه خاص از‬ ‫انسان‌های غارنشین‪ ،‬روی کره زمین و درست در شهر ما زندگی می‌کنند‪ .‬این انسان‌ها‬ ‫اگرچه دارای خانه و زندگی و زن و بچه هستند‪ ،‬با این حال به زندگی غارنشینی به شکل‬ ‫دسته جمعی در خیابان عالقه بیش‌تری دارند‪.‬‬ ‫بیت مغشوش‪:‬‬ ‫عاشق غارم و از گفته خود دل‌شادم من‬ ‫که چرا دل به این آهن‌پاره‌ها دادم من‬ ‫سر دهم جان بدهم به پای غاری که راه رود‬ ‫سگ من‬ ‫ز سر صبح خروس‌خوان تا االی بوق ِ‬ ‫دل‌خوشم با پرسه رو آسفالت خیابان‌های شهر‬ ‫این چنین زنده کنم روح و روان و حال خود من‬ ‫نــام ایــن انســان‌ها را براســاس اصــول نام‌گذاری‌هــای علمــی گذاشــته‌ایم‪:‬‬ ‫شــوماخروطنی‌های غارنشین خیابان زیست‪ .‬آن‌چه زیر میکروسکوپ دیده می‌شود این‬ ‫اســت که این گونه از انسان‌ها دارای غار شــخصی پرتابل(قابل حمل) هستند‪ .‬آن‌ها از‬ ‫صبح زود به غار تنهایی خود می‌روند و تا پایان شب در خیابان‌های شهرما گاز می‌دهند و‬ ‫پرسه می‌زنند‪ .‬زندگی آن‌ها در خیابان می‌گذرد‪ .‬آن‌ها غار خود را بیش‌تر از خانه‌هایشان‬ ‫دوست دارند‪ .‬این‌جانب در تحقیقات خود به نتایجی مهمی دست یافته‌ام‪.‬‬ ‫شــوماخروطنی‌های خیابان زیســت‪ ،‬زیر میکروسکوپ آزمایشــگاه این‌جانب به چند‬ ‫راسته تقسیم می‌شوند‪:‬‬ ‫یک‪-‬خیابان زیست بازگشت به خویشتن‪ :‬این راسته شوماخروطنی خیابان زیست‬ ‫از وقتی که چشم باز کرده‪ ،‬همه زندگی‌اش زیر آسمان آبی بوده است‪ .‬حاال که از ناچاری‬ ‫به شــهرما آمده اســت‪ ،‬تحمل چاردیواری و ســقف را ندارد‪ .‬یک غار پرتابل برای خود‬ ‫خریده و از صبح تا شــب بی هدف در خیابان‌ها پرســه می‌زند و ترافیک و آلودگی ایجاد‬ ‫می‌کند‪ .‬این نوع شوماخروطنی از اندرون خوشش نمی‌آید و بیرون را بیش‌تر می‌پسندد‪.‬‬ ‫برای او تصاویر اندرون تکراری و کسل کننده است؛ تصویر زن و بچه و تلویزیون و فرش‬ ‫و کمد و یخچال کالفه اش می‌کند‪ ،‬اما بیرون زیر آسمان شاد است و راضی‪.‬‬ ‫دو‪ -‬خیابان زیســت همین‌طوری‪ :‬شــوماخروطنی «خیابان زیست همین‌طوری»‬ ‫زیر میکروســکوپ این‌جانب اساســا هیچ دلیل واضحی برای پرســه زدن با اتومبیل در‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫خیابان از خود بروز نمی‌دهد‪ .‬او نه جزو راســته «بازگشــت به خویشــتن» است‪ ،‬نه جزو‬ ‫بقیه راسته‌ها‪ .‬او دوست دارد غار تنهایی خود را سوار شود و فقط گاز بدهد تو خیابان‌ها‪.‬‬ ‫او هیچ وقت از راه‌بندان و ترافیک و دود و آلودگی ناراحت نمی‌شــود‪ .‬برای او این مهم‬ ‫است که بی‌خودی تو خیابان‌ها گاز بدهد و از این خیابان به آن بزرگ‌راه و از آن بزرگ‌راه‬ ‫به این کوچه پس‌کوچه ســرک بکشد‪ .‬یکی از ویژگی‌های شوماخروطنی «خیابان زیست‬ ‫همین‌طوری» این اســت که برعکس بقیه مردم از ترافیک و راه‌بندان خوشــش می‌آید‪.‬‬ ‫هنــگام ترافیک با لــذت هرچه تمام‌تر تو اتومبیل خود نشســته و ریلکس و خندان وقت‬ ‫می‌گذراند‪ .‬در واقع اوقات راه‌بندان برای او حکم اســتراحت میان وعده و چرت مخملی‬ ‫بین دو شــیفت را دارد‪ .‬او پس از هفده هجده ساعت خیابان‌گردی بدون هیچ دستاورد‬ ‫مشــخصی نیمه‌های شــب به خانــه برمی‌گردد و می‌خوابــد و صبح زود بــاز به زندگی‬ ‫دسته‌جمعی در خیابان می‌پیوندد‪.‬‬ ‫ســه‪ -‬خیابان زیست خدمت به مردم‪ :‬راســته «خیابان زیست خدمت به مردم» از‬ ‫لحظــه‌ای که با غار ســیار خود بــه خیابان می‌آید در حال خدمت به مــردم و جابه جایی‬ ‫آن‌ها از مکانی به مکان دیگر اســت‪ .‬شــوماخروطنی‌های این راســته جزو اقشار منتقد‬ ‫مدیریت شهرما هستند و معتقدند شبکه‌های حمل و نقل زیر زمینی و روی زمینی مانند‬ ‫مترو‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬تاکسی‪ ،‬آژانس و تاکسی‌های هوشمند جدید برای حمل و نقل مسافران‬ ‫شــهرما کافی نیســتند و حتما باید افرادی با اتومبیل شخصی خود شبکه حمل و نقل را‬ ‫تکمیل کنند‪ .‬این شــوماخروطنی‌ها از صبح زود تا نیمه شــب در خیابان‌ها گاز می‌دهند‬ ‫و افــرادی را که روی زمین جــا مانده‌اند را جمع آوری می‌کنند و به مقصد می‌رســانند‪.‬‬ ‫اگر از بیش‌تر آن‌ها بپرســید چرا این کار را می‌کنید می‌گویند نیازی به پولش نداریم‪ ،‬اما‬ ‫برویم خانه چه کنیم؟ از نظر ژنتیکی این راســته از شــوماخروطنی‌های خیابان زیست با‬ ‫شــوماخروطنی‌های راسته «بازگشت به خویشتن» هم خانواده محسوب می‌شوند‪ .‬یکی‬ ‫از ویژگی‌های مهم این راســته بوق زدن پی در پی اســت‪ .‬بوق برای این راسته در حکم‬ ‫آهن‌ربا است‪ .‬برای این‌ها هر بوق یعنی جذب یک مسافر‪.‬‬ ‫چهــار‪ -‬راســته دیدنی‌ها‪ ،‬ارتبــاط جمعی‪ :‬طبق آن‌چــه زیر میکروســکوپ دیده‬ ‫می‌شــود‪ ،‬این راســته به زندگی دسته‌جمعی غارنشــینی روی آورده فقط برای این‌که با‬ ‫دیگران ارتباط بگیرد و دیدنی‌های شــهرما را ببیند‪ .‬این راســته بــه تفریحات کم خرج‬ ‫عالقــه زیــادی دارد‪ .‬او نه عالقه‌ای به رادیو و تلویزیــون دارد‪ ،‬نه به خواندن و مطالعه و‬ ‫نه پول خود را برای ســینما و تئاتر خرج می‌کند‪ .‬به اعتقاد این نوع شــوماخروطنی‌ها چه‬ ‫معنی دارد بیســت ســی هزار پول بی زبان را بدهی‪ ،‬بروی بنشینی در سالن تئاتر و بازی‬ ‫بازیگران را تماشا کنی؟ شــوماخروطنی‌های راسته «دیدنی‌ها‪ ،‬ارتباط جمعی» معتقدند‬ ‫باید ســوار ماشــین بشــوی و راه بیفتی تو خیابان و «آن‌چه دیدنی است آن بینی‪ ».‬پرسه‬ ‫بزنی و هرجا دیدی چند نفر ایســتاده‌اند اتومبیل را دوبله پارک کنی‪ ،‬پیاده شوی‪ ،‬بروی‬ ‫ببینی چه خبر اســت و با چند نفر آشــنا شــوی‪ .‬چنین تفریحی بهتر است از دیدن صدتا‬ ‫فیلم و تئاتر‪.‬‬
‫فرهنگ رانندگی‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫واقعیت این اســت کــه رانندگی یک امــر قانونی‬ ‫و اخالقی اســت‪ .‬فــردی کــه گواهی‌نامــ ‌ه رانندگی‬ ‫اخــذ می‌کند‪ ،‬باید به اصول و قوانین آن ملزم باشــد‪.‬‬ ‫متاســفانه ما رعایــت قوانین راهنمایــی و رانندگی را‬ ‫نمی‌کنیــم و از ایــن منظــر راننــدگان غیرقانونمند و‬ ‫بدی هســتیم کــه در جاده‌هــا و خیابان‌هــای ما ده‌ها‬ ‫هزار کشــته‪ ،‬مجروح و میلیاردها تومــان هزینه‌های‬ ‫گزاف اقتصادی و اجتماعی ناشی از این امر به وجود‬ ‫می‌آیــد‪ .‬در این راســتا‪ ،‬رعایــت قوانیــن و مقررات‬ ‫رانندگــی یک اصل انســانی و اخالقی اســت و تعهد‬ ‫به اصول اخالق و انســانی آن هم برای یک شهروند‬ ‫فرض و فریضه‌ای واجب است و شهروند ایرانی که‬ ‫گواهی‌نامه‌ رانندگــی اخذ می‌کند‪ ،‬بایــد به این تعهد‬ ‫اخالقی و انســانی پای بند و به ایــن مرام‌نامه متعهد‬ ‫و وفادار باشد‪.‬‬ ‫متن سوگندنامه‪:‬‬ ‫اکنــون که به عنــوان فردی کــه گواهی‌نامه رانندگی‬ ‫دریافت کرده‪ ،‬می‌خواهم و می‌توانم رانندگی کنم‪ ،‬سوگند‬ ‫یــاد می‌کنــم که به رعایــت حق‌الناس کــه در دین مبین‬ ‫اســام برآن تاکید فراوانی شده و به اخالق شهروندی و‬ ‫اصــول و قوانین رانندگی وفادار بمانم و در این مســیر از‬ ‫هیچ تالشی مضایقه نکنم‪.‬‬ ‫من ســوگند یاد می‌کنم که به جوهره قوانین رانندگی‬ ‫که نظم و انضباط است‪ ،‬ملزم باشم‪ .‬من قول می‌دهم که‬ ‫به این اصول اخالقی در رانندگی متعهد و مقید باشم‪.‬‬ ‫‪ )1‬در راســتای ناشی از این حدیث از پیامبر اکرم(ص)‬ ‫که فرمودند‪ :‬شــهروند کسی است که شهروندان دیگر از‬ ‫دســت و زبان او در امان باشــند‪ ،‬وظیفه خود می‌دانم که‬ ‫از اذیت و آزار شــهروندان و رانندگان و عابران به انحایی‬ ‫چون اذیت و آزار به وســیل ‌ه بوق زدن‪ ،‬ترساندن دیگران‪،‬‬ ‫ایجاد سروصدا‪ ،‬آلودگی‪ ،‬پارک دوبله و راه‌بندان و پاشیدن‬ ‫گل و الی پرهیز کنم‪.‬‬ ‫‪ )2‬به عنوان یک راننده ضمانت صدمات و خســارات‬ ‫وارد بــر دیگران چه صدمات مادی و چه صدمات معنوی‬ ‫را از منظر قانونی و اخالقی تعهد می‌کنم و در راستای این‬ ‫تعهد تالش می‌کنم‪.‬‬ ‫‪ )3‬اصــل نیکــی و کمک بــه دیگــران در رانندگی را‬ ‫فرامــوش نکنم‪ .‬پیرمــرد‪ ،‬پیرزن یا کودکی خردســال که‬ ‫قصــد عبور از نقطــه‌ای از خیابان را دارد که خط‌کشــی‬ ‫نشــده و پل عابر پیــاده‌ای در آن اطراف نیســت‪ ،‬ولی به‬ ‫دلیل پیری یا کودکی‪ ،‬مهارت الزم برای این کار را ندارد‪،‬‬ ‫در این شــرایط‪ ،‬گرچه حق تقدم و عبور با رانندگان است‪،‬‬ ‫ولــی اصل اخالقی کمک و نیکی به دیگران به ما توصیه‬ ‫می‌کنــد‪ ،‬با توقف خودرو‪ ،‬اجازه عبــور به این‌گونه افراد را‬ ‫بدهیم و به خویشــتن‌داری و صبوری در رانندگی متعهد‬ ‫باشم‪.‬‬ ‫‪ )4‬من به عنوان یک شــهروند تعهد می‌کنم که خشم‬ ‫و عصبانیــت خود را در هنگام رانندگــی کنترل کنم و در‬ ‫این راســتا از تغییر مسیر ناگهانی و خطرناک‪ ،‬سبقت غیر‬ ‫مجاز‪ ،‬عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی‪ ،‬توهین‪ ،‬نعره‬ ‫کشیدن و رفتارهای ضد اخالقی‪ ،‬بوق‌زدن غیرضروری و‬ ‫مکرر‪ ،‬استفاده از نور باال برای تنبیه راننده مقابل‪ ،‬حرکت‬ ‫ســریع و تعقیب و گریز خودروی دیگر‪ ،‬سرعت‌های نابجا‬ ‫و غیــر مجاز‪ ،‬مانور و تغییر مســیر به طور مکرر‪ ،‬اشــغال‬ ‫طوالنی خط ســرعت به قصد تنبیه خودروی پشــت سر‪،‬‬ ‫ترمزهــای مکــرر و ناگهانــی‪ ،‬انحراف از مســیر اصلی و‬ ‫حرکت در شــانه جاده‪ ،‬عبور از خط مقابل برای رهایی از‬ ‫ترافیک پرهیز کنم‪.‬‬ ‫‪ )5‬ســعی می‌کنم رفتاری خالف مقررات انجام ندهم‬ ‫و رعایت قوانیــن راهنمایی و رانندگی را نه تنها یک الزام‬ ‫قانونی و اجتماعی که تخلف از آن موجب جریمه اســت‪،‬‬ ‫بلکــه فراتر از آن یک الــزام اخالقی می‌دانم که تخلف از‬ ‫آن موجــب نکوهــش و مذمت اخالقــی از جانب وجدان‬ ‫شــخصی و اجتماعی فرض و فریضه‌ای است که مکلف‬ ‫به رعایت آن هستم‪.‬‬ ‫‪ )6‬می‌دانــم کــه ویتریــن قانونمندی یــک جامعه در‬ ‫رعایت قوانیــن و مقررات راهنمایی و رانندگی اســت‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر بر این نکتــه واقفم که عــدم رعایت قوانین‬ ‫و مقــررات‪ ،‬هزینه‌های فــردی و اجتماعــی گزافی وارد‬ ‫می‌کند‪ .‬متاسفانه غیرقابل‌انکار است که در جامعه شاهد‬ ‫بداخالقی‌های زیادی در امر رانندگی هستیم که نیازمند‬ ‫اصالح اســت و مــن اصالحات را از خــودم و از رانندگی‬ ‫خودم شــروع می‌کنم‪ ،‬باشــد که الزام همگان به رعایت‬ ‫قوانین به عنوان شــهروند بتوانــد تحقق رعایت مصادیق‬ ‫حقــوق شــهروندی و قوانین جامعه باشــد‪ .‬لــذا عمل به‬ ‫قوانیــن راهنمایــی و رانندگی را به عنوان یک شــهروند‬ ‫واجب می‌دانم و در تحقق آن تالش می‌کنم‪.‬‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪48449‬‬ ‫رانندگی با مرام‬ ‫‪49‬‬
‫باشگاهخوانندگان‬ ‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران‌خودرو پاسخ داده می‌شود‪ .‬لطفا سواالت خود را به‬ ‫شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫‪48450‬‬ ‫مســعود آموزگار از تهران‪ :‬سالم ‪ .‬خســته نباشید‪ .‬لطفا در باره محصول‬ ‫جدید ایران‌خودرو بیش‌تر توضیح دهید‪.‬‬ ‫دقیقا نگفته اید کدام محصول‪ .‬چنان‌چه منظور شما هایما ‪ 5S‬باشد‬ ‫که اخیرا رونمایی شد‪ ،‬بهتر است بدانید که این خودرو محصولی است که در سطح‬ ‫جهانی با نام کامپکت کراس اوور (‪)Compact Cross over‬شــناخته می‌شــود‪.‬‬ ‫این خودرو در ســال ‪ 2015‬در نمایشگاه گوانگژو برنده جایزه ساالنه بهترین ‪SUV‬‬ ‫شــهری شــده و همچنین پنج ســتاره ایمنی از‏ ‪ NCAP - C‬دریافت کرده است‪.‬‬ ‫قوای محرکه هایما ‪ 5S‬دارای اســتاندارد آالیندگی یورو ‪ 5‬است‪ .‬پیشرانه‌ ‪ 5S‬توربو‪،‬‬ ‫چهار ســیلندر ‪ ۱۶‬ســوپاپ ‪ ۱.۵‬لیتری توربوشارژ اســت که قدرت ‪ ۱۶۱‬اسب بخار‬ ‫در دور موتور شــش هزار دور بر دقیقه و گشــتاور ‪ ۲۲۳‬نیوتن‌متر از دور موتور هزار‬ ‫و‪ 800‬دور بر دقیقه تولید می‌کند که در مقایســه با خودروهای رقیب ایده‌آل به نظر‬ ‫می‌رســد‪ .‬هایما ‪5S‬خودرویی دوســت‌دار محیط زیست به شــمار می‌رود‪ .‬میانگین‬ ‫مصــرف ســوخت ترکیبی این خودرو با گیربکس‪ ،CVT‬هشــت لیتــر در هر ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر پیمایش اســت و توان رســیدن به ســرعت ‪ ۱۷۰‬کیلومتر بر ساعت را دارد‪.‬‬ ‫کراس‌اوور جدید هایما‪ ،‬دارای شــش ایربگ اســت و پنج ســتار ‌ه ایمنی را از بنیاد‬ ‫تســت تصادفات این کشــور (‪ )NCAP - C‬کسب کرده است‪ .‬دوربین ‪ ۳۶۰‬درجه‬ ‫با امکان دیــد نقاط کور‪ ،‬ترمز ضد قفل ‪ ABS‬سیســتم توزیع متعادل نیروی ترمز‬ ‫‪ ،EBD‬سیســتم کنترل پایــداری الکترونیکی‪ ،ESP‬سیســتم کمکــی حرکت در‬ ‫سرباالیی‪ ،HSA‬سیستم کنترل کشش‪ ،TCS‬قطع خودکار سوخت هنگام تصادف‬ ‫و باز شــدن خودکار قفل درها‪ ،‬امکان خــروج از صندوق‌عقب در مواقع اضطراری‪،‬‬ ‫دیگر امکانات هایما ‪ 5S‬توربو هســتند که بر سطح ایمنی این خودرو افزوده است‪.‬‬ ‫هایمــا ‪ 5S‬با مشــخصات فنی و ظاهری و تجهیــزات مدرنی کــه در اختیار دارد‪،‬‬ ‫رانندگی مطلوب و ایمنی را برای راننده فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫کیوان رســام از اراک‪ :‬درود بر شــما ‪ .‬لطفا علــت خرابی باتری را توضیح‬ ‫دهید؟‬ ‫یکی از دالیل خراب شــدن باتری استفاده نکردن از خودرو به مدت‬ ‫طوالنی است‪ .‬سولفات شدن صفحات باتری سبب عدم نگه داشتن شارژ می‌شود‪.‬‬ ‫با مرور زمان باتری غیر قابل اســتفاده شــده و نیاز به تعویض دارد‪ .‬دلیل دیگر تمام‬ ‫شدن عمر باتری و تضعیف عملکرد آن بر طول زمان است که در نهایت باید نسبت‬ ‫بــه تعویض باتری اقــدام کرد‪ .‬باتری‌های معمول هر دو ســال یک بار باید تعویض‬ ‫شوند‪ .‬باتری‌های مرغوب عمر چهار تا پنج ساله دارند‪.‬‬ ‫هیربد کاظم زاده از تهران‪ :‬ضمن تبریک ســالگرد مجله؛ لطفا بفرمایید‬ ‫چگونه می‌شود از پایان عمر صفحه کالچ مطلع شد؟‬ ‫پایان عمر صفحه کالچ‌خودرو پنج نشــانه دارد‪ :‬یکی از نشانه‌های‬ ‫زمان تعویض دیســک و صفحه زمانی است که ما ماشین را در دنده یک گذاشته و‬ ‫کالچ را رهــا می‌کنیم موتور و اتاق خودرو به لــرزه می‌افتد و البته این لرزش کاملا‬ ‫متفاوت اســت‪ .‬این یک نشــانه واضح و کامل برای تعویض دیســک خودرو است‪.‬‬ ‫شــاید پیش آمده باشد که نزد تعمیرکاری رفته و از او خواسته باشید تا صفحه کالچ‬ ‫شما را تست کند! خب او دوری با خودرو می‌زند و به شما می‌گوید‪ .‬آیا تا به حال فکر‬ ‫کرده‌اید که تعمیرکار چگونه این کار را می‌کند؟! وقتی ماشین در حال سکون است‬ ‫دنــده را در دو قــرار داده و کالچ را رها می‌کنیم اگر خــودرو حرکت کرد و خاموش‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 20 484‬آبــان ‪1396‬‬ ‫نشد دیســک و صفحه تمام شده اســت‪ .‬ولی اگر خودرو سریع خاموش شد‪ ،‬هنوز‬ ‫زمان تعویض صفحه کالچ فرا نرسیده است؛ به همین سادگی! در سر باالیی نیمه‬ ‫شــدید‪ ،‬اگر نیاز به تعویض دنده به شماره‌های ســنگین زیاد مشهود بود‪ ،‬نشانه‌ای‬ ‫برای تعویض صفحه کالچ اســت‪ .‬شاید برای شــما نیز پیش آمده که پشت فرمان‬ ‫متوجه شــوید‪ ،‬ماشــین زیاد گاز می‌خورد‪ ،‬ولی حرکت و شــتاب خوبی ندارد! خب‪،‬‬ ‫باید دســت به جیب شــوید‪ ،‬گاه پیش می‌آید که دنده‌های خــودرو‪ ،‬خصوصا دنده‬ ‫یــک و دنده عقب خوب جا نرفته و به ســختی این اتفاق می‌افتد‪ .‬این مشــکل در‬ ‫ترافیک‌های سنگین نیز به وضوح مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫مصطفــی بهبهانــی مطلق از برازجان‪:‬ســام‪ .‬من یک دســتگاه خودرو‬ ‫مدل‪ 90‬دارم‪( .‬دارای کامپیوتر سخن‌گو و گازسوز)هنگامی که بعدازخاموش‬ ‫شــدن(بعداز پنــج دقیقــه تاتقریبا نیم ســاعت) قصد روشــن کــردن آن را‬ ‫دارم‪،‬استارت زده می‌شود‪ ،‬اما روشن نمی‌شود که الزم است یک باراستارت‬ ‫را رها کرده و دوباره بعد از چند ثانیه اســتارت بزنم تا روشن شود‪( .‬درصورتی‬ ‫کــه به ســرعت بعد از اســتارت اول‪ ،‬اســتارت بزنم صدایی شــبیه « صدای‬ ‫استارت زدن هنگام روشن بودن موتور» می‌دهد‪).‬‬ ‫دالیل متعددی می‌تواند داشــته باشــد‪ :‬تعویض شمع‌ها در صورت‬ ‫کارکرد بیش از ‪۲۰‬هزار کیلومتر‪ ،‬اســتفاده مســتمر از بنزیــن معمولی (زیر خودرو‬ ‫گازسوز ابتدا با ســوخت بنزین روشن می‌شود ) یا چک کردن کلید تبدیل سوخت‪.‬‬ ‫لطفا به یکی از تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫دارا فضــل زاده ازتبریز‪ :‬باســام‪ .‬نصب فیلتر هوای اســپرت به همراه‬ ‫لوله‌هــای انتقال هوا آیا تاثیر مثبتی برقدرت ســمند با موتــور ای اف ‪ 7‬دارد؟‬ ‫مزایاومعایب این کار را بفرمایید‪.‬‬ ‫قدرت موتور را به علت کوتاه بودن مســیر هــوا به منیفولد افزایش‬ ‫می‌دهد‪ ،‬اما باعث صدای ناهنجار و ورود تدریجی گرد و خاک به داخل سر سیلندر‬ ‫(پشت سوپاپ)به علت عدم استاندارد بودن فیلتر می‌شود‪.‬‬ ‫محمد عصفوری از الهیجان‪:‬سالم ‪ .‬سالگرد مجله را تبریک می‌گویم‪.‬‬ ‫امیدوارم این مجله مفید صدوبیست ســال دیگر منتشر شود ‪ .‬لطفا بفرمایید‬ ‫چرا چک کردن دینام مهم است ؟‬ ‫ممکن اســت باتری خودرو مشکلی از لحاظ شــارژ نداشته باشد اما‬ ‫زمانی که خروجی دینام را چک می‌کنید متوجه می‌شــوید که دینام خروجی نداشته‬ ‫و معیوب شــده است یا افتامات مشکل پیدا کرده است‪ .‬برای شارژ باتری ولتاژ دینام‬ ‫حداقل باید ‪ ۱۳٫۸‬ولت باشد‪.‬ولتاژ مورد نیاز هر سلول ‪ ۲٫۲۵‬ولت است و با توجه به‬ ‫این قضیه ولتاژ اعمالی به باتری باید حدود ‪ ۱۳٫۸‬ولت جهت شــارژ باشــد‪.‬این ولتاژ‬ ‫کافی است اما مدت زمان شارژ طوالنی می‌شود‪ .‬در حالت معقول ولتاژ خروجی دینام‬ ‫باید ‪ ۱۴٫۲‬تا ‪ ۱۴٫۵‬باشد‪.‬اگر بیش از این باشد باتری تمایل زیادی به ایجاد و انتشار‬ ‫بخارات اسیدی و گاز هیدروژن دارد و می‌تواند مایع الکترولیت باتری را خشک کند‪.‬‬ ‫ذکر این نکته که ولتاژ شارژ باتری هیچوقت نباید از ‪ ۱۴٫۷‬ولت بیش‌تر شود‪.‬اگر دینام‬ ‫خراب شده باشد علت ان شاید به دلیل ان باشد که باتری مقاومت داخلی ان کاهش‬ ‫یافته در نتیجه جریان عبوری شــارژ افزایش پیداکرده اســت و همچنین ولتاژ باتری‬ ‫باالی ‪ ۱۴٫۵‬ولت نشــان داده می‌شــود‪ .‬هنگامی که خودرو روشن است مولتی متر‬ ‫باید ولتاژِ ی بین ‪ ۱۳٫۸‬تا ‪ ۱۴٫۴‬ولت را نشان دهد‪.‬‬
‫اتو گالری‬ ‫‪48451‬‬ ‫عرفان سامان‌فر از فارس ‪ /‬بخش عکس نخستین جشنواره «حرکت»‬ ‫امیر غفوری از قزوین ‪ /‬بخش عکس نخستین جشنواره «حرکت»‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

شماره : ۵۰۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
هفته نامه ایران خودرو شماره 506

هفته نامه ایران خودرو شماره 506

شماره : ۵۰۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
هفته نامه ایران خودرو شماره 505

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

شماره : ۵۰۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
هفته نامه ایران خودرو شماره 503

هفته نامه ایران خودرو شماره 503

شماره : ۵۰۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
هفته نامه ایران خودرو شماره 497

هفته نامه ایران خودرو شماره 497

شماره : ۴۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
هفته نامه ایران خودرو شماره 495

هفته نامه ایران خودرو شماره 495

شماره : ۴۹۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!