صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره ۴۸۲

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 482

هفته نامه ایران خودرو شماره 482

‫‪ISSN:1735‌1480‬‬ ‫قرارداد جدید «ایران‌خودرو»‬ ‫و «هیوندای» امضا شد‬ ‫‪482‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬آبـــان ‪ 1396‬سال بیست‌ویکم هفته‌نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪599‬‬ ‫شرایط تحقق برنامه‌های‬ ‫صادراتی خودروسازان‬ ‫بررسی ایده چراغ راهنمایی و‬ ‫رانندگی مجهز به تلویزیون شهری‬ ‫پژو ‪ 3008‬در برابر مزدا ‪5-CX‬‬ ‫تازه وارد در برابر کهنه کار!‬ ‫‪Mazda-CX5 / Peugot 3008‬‬ ‫نگاهی به رولزرویس فانتوم‪2018‬‬ ‫سومین دوره مسابقات سرعت‬ ‫موتوسیکلترانیقهرمانیکشور‬
‫‪C‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪T‬‬ ‫فهــــــــرســــــت‬ ‫‪N‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪24‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبــــــان ‪ 1396‬سال بیست‌ویکم‬ ‫هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫اطالع‌رسانی‌تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته‌نامه ایران‌خودرو صرفـا با ذکر منبـع آزاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریـــه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان آن است‪.‬‬ ‫مدیر مسوول‪:‬‬ ‫علی مصریان‬ ‫دبیر شورای سیاستگذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫رویداد‬ ‫امضـای قـرارداد جدید «ایران‌خودرو» و «هیوندای»‬ ‫گزارش خبری‬ ‫از داشته‌ها تا خواسته‌ها‬ ‫نقشه خبر جهانی‬ ‫زبان جدید طراحـی‬ ‫شتاب‬ ‫جابری‪،‬بی چون و چرا قهرمان شد‬ ‫قهوه یا چای؟‬ ‫مدیریت تجربیات مشتریان‬ ‫رویاروی‬ ‫تازه وارد در برابر کهنه کار! ‬ ‫دوربین‌های جاسوسی‬ ‫دنیای هوشمند‬ ‫خودورهای تجاری هم پاک می‌شونـد‬ ‫استیج‬ ‫فانتوم روی جاده‬ ‫اطالع نگاشت‬ ‫خودروی خود را دوست داشته باشید‬ ‫اتوبیوگرافی‬ ‫اشراف‌زاده بریتانیایی‬ ‫تیونینگ‬ ‫سوپرکار مخفی‬ ‫دعوت به چالش‬ ‫دبیربخش حرفه‌ای‪ :‬آیدین وحید محمدی‬ ‫دبیر بخش رویداد‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫دبیر بخش فرهنگ و جامعه‪ :‬مهسا تاج‬ ‫دبیر بخش ترجمه‪ :‬نسرین اخوان‬ ‫دبیر بخش صنعت و دانشگاه‪ :‬افشین تقوی‬ ‫دبیر بخش گفت وگو‪ :‬محمد کیانی‬ ‫دبیر بخش گزارش‪ :‬هاشم حکمه‬ ‫دبیر بخش ورزش‪ :‬مرتضی زبردست‬
‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره‌آینده‬ ‫عشق موتور‬ ‫دم باریک‌های هارلی به خط‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫شناسایی و مدیریت ریسک‌های تجهیزات باالسری‬ ‫بررسی‬ ‫مالقات با نورسیده فرانسوی!‬ ‫هاشور‬ ‫نخستین مدیر استایل خودرو در ایران‬ ‫شوماخر وطنی‬ ‫از لذتی که موتورسواران می‌برند!‬ ‫خودروها و آدم‌ها‬ ‫داراها چه سوار می شوند؟‬ ‫نوآوران‬ ‫فانوس خیابانی‬ ‫حرفه‌ای‬ ‫بررسی و تجربه‬ ‫رانندگی با ون تازه‬ ‫وارد ایران‌خودرو‬ ‫فرهنگ رانندگی‬ ‫لهج ‌ه گنجشک‌ها ماشینی است‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫ما و شما‬ ‫مجله خودتان را ارزیابی کنید‬ ‫اشتراک‬ ‫اتو گالری‬ ‫‪32‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫نسخه الکترونیک هفته‌نامه ایران‌خودرو را از دو اپلیکیشن‬ ‫«جار» و «لیمگ» مشترک شوید‪.‬‬ ‫‪www. limatech. ir www. jaaar. com‬‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه آرا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫تشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021‌48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫آرشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬
‫رویداد‬ ‫دو رویداد مهم در صنعت خودرو‬ ‫‪48206‬‬ ‫امضـایقـراردادجدیــد‬ ‫«ایران‌خودرو» و «هیوندای»‬ ‫نشست مشترک سازندگان پلتفرم جدید ایران‌خودرو‬ ‫هفتــه گذشــته دو خبــر مهــم در صنعــت خودرو‬ ‫روی داد‪ .‬روز ســه شــنبه قــرارداد مهــم طراحــی‪،‬‬ ‫توســعه‪ ،‬تولیــد و تامین ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هزار دســتگاه‬ ‫گیربکس جدید اتوماتیک شــش سرعته برای پلتفرم‬ ‫محصــوالت جدیــد ایران‌خودرو با شــرکت هیوندای‬ ‫پاورتک امضا شــد و فردای آن روز نخستین نشست‬ ‫سازندگان پلتفرم جدید ایران‌خودرو با حضورمدیران‬ ‫ارشــد ایران‌خودرو و نمایندگان ‪ 80‬شــرکت خارجی‬ ‫از جملــه پینین فارینا‪ ،‬ماهلــه و هیوندای پاور تک در‬ ‫سالن ساپکو برگزار شد‪.‬‬ ‫بــا امضای قــرارداد بین گروه صنعتــی ایران‌خودرو و‬ ‫شــرکت هیوندای پاورتک کره جنوبی‪ ،‬ایران‌خودرو قادر‬ ‫خواهد بود با طراحی‪ ،‬توسعه‪ ،‬تولید و تامین ساالنه ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار دســتگاه گیربکس جدید اتوماتیک شــش ســرعته‬ ‫بــرای پلتفرم محصــوالت جدید بــه نیازهــای بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی مشتریان پاسخ بگوید‪.‬‬ ‫این قرار داد میان مهندس هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتــی ایران‌خودرو و‌هــا جین کیــم‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫شــرکت هیوندای پاور تک امضا شــد‪ .‬این ســومین قرار‬ ‫داد از تفاهم نامــه ‪ 10‬جانبه گروه صنعتی ایران‌خودرو با‬ ‫سازندگان معتبر جهانی و داخلی قطعات و مجموعه‌های‬ ‫خودرو اســت که بین مدیران عامل دو شرکت امضا شد‪.‬‬ ‫گیربکس‌های مدرن شــش ســرعته اتوماتیک هیوندای‬ ‫بــر روی پلتفرم‌هــای جدید گــروه صنعتــی ایران‌خودرو‬ ‫نصب خواهد شــد‪ .‬هدف از امضای این قرار داد کســب‬ ‫ســهم مناســب از بازارهــای داخلی و صادراتی اســت و‬ ‫در آینــده ایران‌خــودرو بــه دنبال نصــب گیربکس‌های‬ ‫اتوماتیــک جدید بــر روی خودروهای هیبریدی اســت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬شــرکت هیوندای پاورتک ســازنده ســه‬ ‫میلیــون و ‪ 700‬هزار دســتگاه گیربکــس اتوماتیک در‬ ‫سال است‪.‬‬ ‫نشست سازندگان پلتفرم جدید‬ ‫همچنیــن در نخســتین نشســت ســازندگان پلتفرم‬ ‫جدیــد ایران‌خودرو با حضورمدیران ارشــد ایران‌خودرو و‬ ‫نمایندگان ‪ 80‬شــرکت خارجــی از جمله پینیــن فارینا و‬ ‫ماهله و هیوندای پاور تک در ســالن ساپکو برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست دکتر حسین نجاری‪ ،‬مدیرعامل ساپکو‬ ‫گفــت‪ ‌:‬پینیــن فارینا از شــرکت‌های مطــرح در بخش‬ ‫طراحی خودرو‪ ‌،‬هیوندای پاورتک کره در طراحی و تولید‬ ‫گیربکــس اتوماتیک و ماهلــه آلمــان در طراحی موتور‬ ‫خــودرو از شــرکای اصلی ایران‌خودرو در پــروژه طراحی‬ ‫پلتفــرم جدید هســتند کــه با همراهــی ســازندگان بنام‬ ‫خارجی بیش از ‪ 100‬ســازنده داخلی مســوولیت اجرای‬ ‫پروژه پلتفرم جدید ایران‌خودرو را برعهده دارند‪.‬‬ ‫حســین نجاری هــدف پروژه طراحی پلتفــرم جدید را‬ ‫ارتقای نام ایران‌خودرو در بازارهای بین‌المللی دانســت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این پروژه با مشارکت و همکاری شرکت‌های‬ ‫مطرح جهانــی چون پینیــن فارینای ایتالیــا‪ ‌،‬هیوندای‬ ‫پاورتک و‌ ماهله درحال اجراست‪.‬‬ ‫وی ایــن پــروژه را وســیع و آن را از مرحله مفهومی و‬ ‫کانســپت تا تولیــد انبوه خودرو خوانــد و گفت‪ ‌:‬طراحی‪،‬‬ ‫مهندســی‪ ،‬اجرا‪ ،‬تولیــد و ارزیابی در طیــف اجرای این‬ ‫پروژه قرار دارند‪.‬‬
‫نجاری افزود‪ :‬شــرکت ایتالیایی پینین فارینا طراحی‬ ‫پلتفرم ماژوالر برای خودرو‌هایی در کالس‌های ســدان‪‌،‬‬ ‫هاچ بــک‪ ‌،‬کراس اوور و وانت را برعهده خواهد داشــت‬ ‫و شــرکت ماهله نیز طراحی پیشــرانه با احتراق بنزینی را‬ ‫انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه طراحــی پلتفرم جدیــد ایران‌خودرو تاکید‬ ‫کرد‪ ‌:‬محصوالت در دو بخش مشــخصات ســطح باال و‬ ‫معمولی طراحی خواهد شــد که پیشــرانه محصوالت در‬ ‫هر دو بخش موتور ســه ســیلندر توربوشــارژر است‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ ‌:‬پروژه‌های صنعتی‌ســازی نیــز هم زمان در‬ ‫بخش‌های بدنه‌ســازی‪ ‌،‬پرس‪ ‌،‬مونتاژ و‪ ...‬درحال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســاپکو زمان عرضه اولیــن محصول این‬ ‫همــکاری را ســال ‪ 2020‬اعــام کرد و گفــت‪ :‬قیمت‬ ‫محصــوالت در دو بخش ســطح باال و معمولــی رقابتی‬ ‫خواهد بــود‪ .‬وی صــادرات ‪ 30‬درصدی و بومی‌ســازی‬ ‫بیــش از ‪ 70‬درصــدی قطعات و مجموعه‌هــا را از دیگر‬ ‫اهــداف پروژه عنــوان کــرد و گفت‪ ‌:‬در صــورت تحقق‬ ‫اهــداف داخلی ســازی‪ ،‬قیمت محصــول رقابتی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی همــکاری ســازندگان در اجــرای پــروژه را مهم‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ ‌:‬درحال حاضر بیش از ‪ 600‬سازنده‬ ‫و تولیدکننــده داخلی با ســاپکو همــکاری می‌کنند و در‬ ‫بخش‌هــای مختلف مجموعه‌ها و قطعــات را در اختیار‬ ‫ایران‌خودرو قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ‌:‬همــه طراحان و ‪ ‬ســازندگان‬ ‫خارجــی مســوولیت دارند تــا با همــکاری و مشــارکت‬ ‫ســازندگان داخلــی طبــق برنامه زمــان بنــدی اهداف‬ ‫پــروژه را محقق کننــد و هم زمان انتقــال دانش فنی و‬ ‫تکنولوژی‌هــای جدیــد حــوزه خودروهــای هیبریدی و‬ ‫الکتریکی نیز صورت گیرد‪.‬‬ ‫افزایش سهم بازار با پلتفرم جدید‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫معاون طراحی و توســعه محصول جدید ایران‌خودرو‬ ‫گفت‪ :‬با اجرای پروژه طراحــی پلتفرم جدید ایران‌خودرو‬ ‫و عرضه محصوالت جدید‪ ‌،‬ســهم بــازار افزایش یافته و‬ ‫اهداف صادراتی نیز محقق شود‪.‬‬ ‫کامران ســپهری که در نخستین نشســت سازندگان‬ ‫پلتفرم ایران‌خودرو ســخنرانی می‌کرد‪ ،‬با اشــاره به رشد‬ ‫اقتصــادی ایران در شــرایط لغو تحریم‌هــای بین‌المللی‬ ‫گفــت‪ ‌:‬زیرســاخت‌های موجــود در ایــران نســبت بــه‬ ‫کشــورهای منطقه در شــرایط مطلوبی قرار دارد‪ ‌،‬نیروی‬ ‫انســانی جوان در دســترس با ســطح دانش و تخصص‬ ‫مناســب نیز یکــی از مزایای ســرمایه گذاری به شــمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫کامــران ســپهری افــزود‪ ‌:‬ایــران بــا جمعیــت ‪84‬‬ ‫میلیونــی خــود تقاضای باالیــی برای خــودرو در آینده‬ ‫خواهد داشــت که این فرصت و مزیتی است که سرمایه‬ ‫گذاران به آن توجه دارنــد‪ .‬وی به میزان باالی فروش‬ ‫خودرو در بازار ایران اشاره کرد و گفت‪ ‌:‬در سال ‪2016‬‬ ‫بــا فروش یــک میلیون و نیــم خودرو رتبــه ‪ 13‬فروش‬ ‫از آن بــازار ایــران بوده اســت که پیش بینی می‌شــود‬ ‫با عرضــه محصــوالت متنوع در آینــده این رتبــه ارتقا‬ ‫یابــد‪ .‬معاون طراحی و توســعه محصــول‪ ،‬ایران‌خودرو‬ ‫را بزرگ‌ترین و مشــهور‌ترین خودروســاز ایران توصیف‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬با اشــباع بــازار خودروســازان بزرگ در‬ ‫تمرکز دولت روی پروژه سه‌گانه‬ ‫«تولید‪ ،‬کیفیت و صادرات»‬ ‫به‌شدت می‌تواند خودروسازی‬ ‫ایران را در مسیر توسعه و‬ ‫جهانی شدن قرار داده و نه‌تنها‬ ‫تقاضا در بازار داخل را باال ببرد‪،‬‬ ‫بلکه راه صادرات را فراخ‌تر کند‬ ‫غرب‪ ،‬این شــرکت‌ها به سرمایه گذاری و تولید در ایران‬ ‫روی آورده‌اند‪ .‬ســپهری ظرفیــت تولید در ایران‌خودرو‪‌،‬‬ ‫قابلیــت طراحــی و توســعه‪ ،‬نیروی انســانی متخصص‬ ‫و کارآمد را مزیــت رقابتی برای ایران‌خودرو دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬این شــرکت بزرگ‌ترین شــبکه فروش و خدمات‬ ‫پــس از فروش را در ایــران دارد که امکانات مناســبی‬ ‫در اختیــار شــرکای خارجی قرار خواهــد داد‪ .‬وی تولید‬ ‫بیش از یک میلیون خودرو در ســال‪ ،‬حفظ سهم بازار‪‌،‬‬ ‫افزایــش تنوع تولیدات بــا معرفی محصــوالت جدید و‬ ‫همچنین صادرات ‪ 30‬درصدی را از اهداف میان مدت‬ ‫ایران‌خودرو عنوان کرد‪.‬‬ ‫تولید خودروهای مختلف روی پلتفرم جدید‬ ‫نماینــده مدیرعامــل شــرکت پینیــن فارینــای ایتالیا‬ ‫پروژه این شــرکت در همکاری بــا ایران‌خودرو را طراحی‬ ‫پلتفرم آینده این خودروساز اعالم کرد و گفت‪ :‬طراحی و‬ ‫توســعه خودروها و موتورهای احتراق داخلی با همکاری‬ ‫دیگــر شــرکت‌های حاضر در ایــن کنسرســیوم از جمله‬ ‫فعالیت‌هــای ما خواهد بــود‪ .‬جینو مازوکو در نخســتین‬ ‫نشســت مشــترک ســازندگان پلتفرم جدیــد ایران‌خودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اســتراتژی اصلی ما سبک جدیدی دارد که‬ ‫تنها شــامل طراحی یک خودرو نمی‌شود و مباحثی مثل‬ ‫مصرف ســوخت‪ ،‬رقابتی بودن‪ ،‬ایمنی و محیط زیست را‬ ‫نیز در نظر دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تولید خودرو در کالس‌های مختلف هاچ‬ ‫بک‪ ،‬ســدان‪ ،‬کراس اوور و اس‪.‬یــو‪.‬وی روی این پلتفرم‬ ‫پیش بینی شــده اســت‪ ،‬ضمن این که تولید خودروهای‬ ‫هیبریــدی و الکتریکی نیز در این کنسرســیوم مورد نظر‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مازوکــو در ادامه ضمــن معرفی شــرکت پینین فارینا‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت ما یک شــرکت طراحی و مهندسی است‬ ‫که محصوالتی مثل فراری از جمله خودروهایی هســتند‬ ‫که توســط این شــرکت طراحــی می‌شــوند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫پینیــن فارینا عالوه بــر کار طراحی‪ ،‬در بخش پیشــرانه‬ ‫هــم فعالیــت دارد و قادر به تولیــد خودروهای خاص به‬ ‫صــورت محدود اســت‪ .‬مســوول امور فنی و مهندســی‬ ‫پینیــن فارینا در ادامــه گفت‪ :‬پینین فارینا تنها شــرکتی‬ ‫اســت که می‌تواند همه تســت‌های مورد نیاز را همراه با‬ ‫آنالیزها خودش انجام دهد‪.‬‬ ‫تولید موتور بسیار کم مصرف‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت ماهله آلمان با بیان این که‬ ‫همکاری ما با ایران‌خودرو در مســیر پیشــرفت و توسعه‬ ‫قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از پروژه‌های مشترک ایران‌خودرو‬ ‫و ماهله تولید یک نمونه پیشــرانه ســه ســیلندر است که‬ ‫بسیار کم مصرف خواهد بود‪.‬‬ ‫مارتین برگر در نخســتین نشســت مشترک سازندگان‬ ‫پلتفــرم جدیــد ایران‌خــودرو اظهــار کــرد‪ :‬افزایــش‬ ‫اســتانداردهای پیشــرانه‌ها و رفتن به سمت هیبریدی‌ها‬ ‫پرهزینه اســت و به همیــن دلیل از نمونه‌های ســاده‌تر‬ ‫شــروع کردیم‪ .‬ضمن این که ماهله در بخش ســی‪.‬ان‪.‬‬ ‫جــی هم تجربیــات زیــادی دارد‪ .‬برگــر در ادامه ضمن‬ ‫اشــاره به پتانســیل‌های همکاری بــا ایران‌خودرو گفت‪:‬‬ ‫شــرکت ما در بخش پیشــرانه کنسرسیوم طراحی و تولید‬ ‫پلتفــرم جدید ایران‌خــودرو فعالیت می‌کنــد و با توجه به‬ ‫پتانســیل‌های موجود اطمینان داریم کــه این همکاری‬ ‫چند ملیتی نتیجه بســیار خوبی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬می‌دانیــم کــه در ســال‌های آینــده‬ ‫برقی‌ســازی و رانندگی اتوماتیک تا ســال‪ ٢٠٣٠‬و بعد از‬ ‫آن تقش مهمی در صنعت خودروی جهان خواهد داشت‬ ‫از این رو باید فن‌آوری‌هایی را به کار بگیریم که در ســال‬ ‫‪ ٢٠٣٠‬شیب اســتفاده از پیشــرانه‌های درون سوز کم‌تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خودرو بخش مهمی از اینترنت‬ ‫در نخســتین نشســت ســازندگان پلتفــرم جدیــد‬ ‫ایران‌خــودرو‪ ،‬مابیــره‪ ،‬قائــم مقــام مدیرعامل شــرکت‬ ‫کانتیننتال گفت‪ :‬بومی‌ســازی بازار ایران برای فن‌آوری‬ ‫خیلی مهم است‪ .‬وی افزود‪ :‬سیستم‌های ایمنی فعال را‬ ‫باید ارتقا داد‪ .‬ما باید از ارتباطات خودرو با خودرو استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مابیــره ادامه داد‪ :‬از آن جا کــه خودروهای خودران‬ ‫ســبب کاهش تصادفــات در آینده می‌شــود‪ ،‬انســجام‬ ‫اطالعــات در خودروهــای خودران بســیار مهم اســت‬ ‫بنابراین در این خصوص باید مختصات جاده‪ ،‬اطالعات‬ ‫و مشکالت جاده را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫مابیره بیــان کرد‪ :‬خــودرو بخش مهمــی از اینترنت‬ ‫محســوب می‌شــود‪ .‬پس باید ایمنی‌ســازی را انجام داد‬ ‫و همــه عوامل حواس پرتی را در نظــر گرفت‪ .‬فرصت‌ها‬ ‫دارنــد تغییــر می‌کننــد‪ .‬ما بایــد اطالعات را به اشــیای‬ ‫مختلــف برســانیم و طراحــی را توســعه داده و بــه آن‬ ‫اعتماد داشــته باشــیم‪ .‬در آینده خودروها می‌توانند از دو‬ ‫کیلومتری داده‌ها را از ماشــینی به ماشــین دیگر منتقل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ 10‬درصد خودروها تا ‪ 2020‬برقی می‌شوند‬ ‫دانویل‪ ‌،‬نماینده بوش در نخســتین نشست سازندگان‬ ‫پلتفرم جدید ایران‌خودرو ضمن بر شــمردن این موضوع‬ ‫که پس از برجام و توافق هسته‌ای‪ ،‬نمایندگی این شرکت‬ ‫در ســال ‪ 2016‬راه‌انــدازی شــد‪ ‌،‬افزود‪:‬ارتباط پذیری و‬ ‫اقتصاد در رانندگی اهمیت بســزایی دارد‪ .‬تا سال ‪2020‬‬ ‫بیش از ‪ 50‬میلیارد ریال وســیله به هم وصل می‌شود که‬ ‫خودرو هم جزیی از آن اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ 10:‬ســال‬ ‫اســت که برقی کردن خودروها مطرح اســت‪ .‬موضوعی‬ ‫کــه قطعه‌ســازان اصلی باید در نظر داشــته باشــند این‬ ‫اســت که ‪ 10‬درصد تولیــدات خودرو تا ســال ‪ 2020‬به‬ ‫ســمت الکتریکی شــدن پیش برود و اکنون این کار باید‬ ‫با ســرعت بیش‌تری انجام شــود‪ .‬دانویل در پایان اضافه‬ ‫کرد‪‌:‬خودروهای برقی و هیبریدی از دو میلیون دســتگاه‬ ‫در ســال ‪ 2015‬به باالی ‪ 11‬میلیون دســتگاه تا ســال‬ ‫‪ 2020‬خواهند رسید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪7‬‬
‫گزارش خبری‬ ‫در باره شرایط تحقق برنامه‌های صادراتی خودروسازان‬ ‫از داشته‌ها تا خواسته‌ها‬ ‫‪48208‬‬ ‫صبح شــنبه ‪ 29‬مهرماه‪ ،‬مصادف با روز ملی صادرات‪ ،‬ســالن اجالس ســران گوش تا گوش پر از‬ ‫مدیران و کارآفرینان شرکت‌های بزرگ و کوچک تجاری و صنعتی بود‪ .‬آیین گرامی‌داشت بیست و‬ ‫یکمین سال‌روز ملی صادرات با شعار «صادرات؛ تکرار عزم ملی»برگزارشد و از ‪ 9‬صادرکننده ممتاز‬ ‫و ‪ 51‬شــرکت نمونه صادراتی با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر صنعت‪ ‌،‬معدن و تجارت‬ ‫تقدیر به عمل آمد‪.‬‬ ‫افزایش بهره وری و کیفیت‬ ‫اســحاق جهانگیری‪ ،‬معــاون اول رییــس جمهوری‬ ‫در روز ملــی صادرات گفــت‪ :‬برای حضــور در بازارهای‬ ‫بین‌المللــی نیازمند افزایش بهره‌وری و کیفیت هســتیم‬ ‫و فضــای پس از برجام فرصــت فعالیت‌های اقتصادی و‬ ‫همکاری‌های بین‌المللی است‪ .‬وی تاکید کرد ‌‪ :‬حضور در‬ ‫بازارهای بین‌المللــی نیازمند رقابت‌های جدی و افزایش‬ ‫بهــره وری بــرای کاهــش هزینه‌ها و باال بــردن کیفیت‬ ‫بایــد به طور جــدی در دســتور کار باشــد‪ .‬جهانگیری با‬ ‫بیــان این که امروز بازار داخلی کشــور یک بازار محدود و‬ ‫محصوری نیست که تنها در اختیار تولید کنندگان داخلی‬ ‫قرار داشــته باشــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم به مسایل‬ ‫اقتصادی و توسعه کشور به طور جدی و اساسی بپردازیم‬ ‫تولیدی ماندگار و قادر به ادامه حیات اســت که بتواند در‬ ‫صحنه‌های مختلف اقتصاد جهانی و رقابت حضور داشته‬ ‫باشــد‪ .‬معاون اول رییس جمهوری با اعالم این‌که دولت‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫بــه دنبال افزایــش صادرات و حمایت از صــادر کنندگان‬ ‫اســت بر ضرورت گفت وگوی بخش خصوصی با وزارت‬ ‫خانه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی تاکید‬ ‫کرد و افزود‪:‬هر چه تعامل میان دولت و بخش خصوصی‬ ‫بیش‌تر باشــد موانع توســعه صادرات با ارایــه راه‌کارها و‬ ‫پیشــنهادها زودتر برطرف خواهد شــد‪ .‬وی اجرای کامل‬ ‫مشــوق‌های صادراتی را در توســعه صادرات کشور حایز‬ ‫اهمیت‌دانســت و افزود‪:‬باید سیاســت‌های قطعی دولت‬ ‫در زمینه مشوق‌های صادراتی از جمله برگشت مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده یک ماهه به صادر کنندگان اجرایی شــود و‬ ‫هیچ کس حق تخلف از این سیاست‌ها را ندارد‪.‬‬ ‫دیوار مشوق‌ها را باال ببریم‬ ‫محمد شــریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعــت‪‌،‬معدن و تجارت‬ ‫نیــز در این همایــش عامل اصلی عدم توســعه صادرات‬ ‫را نبــود بــاور در عزم ملی برای جهش صــادرات در بین‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و مــردم دانســت و گفــت‪ :‬فقدان‬ ‫بــاور و عزم ملی بــه این‌که صادرات تنها راه شــکوفایی‬ ‫اقتصــادی کشــور ماســت شــکافی بیــن داشــته‌ها و‬ ‫خواســته‌ها در عرصه تولیــد‪ ،‬تجارت و صــادرات ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬شــریعتمداری خاطر‌نشــان کرد‪:‬عامل دوم‬ ‫در این امر این اســت که ‪ 95‬درصد از واحدهای تولیدی‬ ‫صادرات گرا نیســتند و از ‪ 85‬هــزار واحد فعال ‪ 81‬هزار‬ ‫آن‌ها واحد کوچک شــمرده می‌شــوند که برای نوسازی‬ ‫آن‌هــا باید قدم‌هــای بزرگی برداریم و نــگاه این واحدها‬ ‫بایــد جایگزینی واردات باشــد‪ .‬وی با بیــان این که نیل‬ ‫به توســعه پایــدار اقتصادی بدون دســت‌یابی به اهداف‬ ‫بزرگ صادراتی ممکن نیســت تصریح کرد‪ :‬در سال ‪95‬‬ ‫ارزش ‪ 10‬قــدم کاالی صادراتی‪ 23.8‬میلیارد دالر بوده‬ ‫اســت که معــادل ‪ 55‬درصد صــادرات غیــر نفتی ایران‬ ‫اســت‪ .‬شریعتمداری براین باور است که‌ ما هنوز در تنوع‬ ‫کاالهــای صادراتــی به جایگاه شایســته‌ای نرســیده‌ایم‬ ‫و کل حجم تجارت در کشــور ما در شــش ماه نخســت‬ ‫امســال ‪ 45‬میلیارد دالر بوده و این نشان می‌دهد کیک‬ ‫اقتصــادی ما همچنان کوچک اســت‪ .‬وی بــا بیان این‬ ‫که توسعه صنعتی با نر خ‌های موجود تسهیالت و مقدور‬ ‫نیســت اظهــار کرد‪ :‬مــا به التفــاوت نرخ تســهیالت را‬ ‫بایــد از طریق یارانــه صنعتی پرداخت کنیــم چرا که آثار‬ ‫توســعه‌ای در کشــور ایجاد می‌کند و اگر عزم ملی برای‬ ‫صــادرات غیــر نفتی داریــم باید مشــوق‌های صادراتی‬ ‫بدهیم و حتما به ســمت اصالح قوانین و مقررات موجود‬ ‫قــدم برداریم‪ .‬شــریعتمداری یــادآوری کرد‪ :‬اگــر ارز را‬ ‫واقعی نکنیــم‪ ،‬تنبیه صادرات و تشــویق واردات صورت‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬پــس باید تغییرات طبیعی صــورت دهیم‪ .‬اگر‬
‫تمرکز دولت روی پروژه سه‌گانه‬ ‫«تولید‪ ،‬کیفیت و صادرات»‬ ‫به‌شدت می‌تواند خودروسازی‬ ‫ایران را در مسیر توسعه و جهانی‬ ‫شدن قرار داده و نه‌تنها تقاضا در‬ ‫بازار داخل را باال ببرد‪ ،‬بلکه راه‬ ‫صادرات را فراخ‌تر کند‬ ‫به تحقق سند ‪ ۱۴۰۴‬خودروســازی کشور در حوزه تولید‬ ‫و صادرات داشــت‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬برای رسیدن‬ ‫به این هدف بزرگ‪ ،‬خودروسازی کشور باید تمرکز اصلی‬ ‫خود را روی دو فاکتور مهــم یعنی «قیمت» و «کیفیت»‬ ‫بگذارد‪ ،‬زیرا بــدون این دو پارامتر حیاتــی‪ ،‬امکان ندارد‬ ‫صنعــت خودروی ایران به تولید ســه میلیونی و صادرات‬ ‫یک میلیونی دســت پیدا کند‪.‬در ایــن بین‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫یکــی از پروژه‌هــای دولــت دوازدهم در صنعــت خودرو‬ ‫به‌شــمار می‌رود کــه اگر در چهار ســال پیــش رو توجه‬ ‫بیش‌تری به آن شود‪ ،‬نقش مهمی در آینده خودروسازی‬ ‫کشــور خواهد داشت‪ .‬در این شــرایط‪ ،‬تمرکز دولت روی‬ ‫پــروژه ســه‌گانه «تولید‪ ،‬کیفیــت و صادرات» به‌شــدت‬ ‫می‌تواند خودروســازی ایران را در مسیر توسعه و جهانی‬ ‫شدن قرار داده و نه‌تنها تقاضا در بازار داخل را باال ببرد‪،‬‬ ‫بلکه راه صادرات را فراخ‌تر کند‪.‬‬ ‫تغییرات طبیعی نباشد باید مشوق صادراتی بدهیم تا این‬ ‫مشکالت برطرف شود‪ .‬در مورد قوانین و مقررات نیز باید‬ ‫اصالحاتی صورت گیرد‪.‬‬ ‫خودروسازان و سه گام دولت‬ ‫دولــت دوازدهــم با یــک پــروژه ســه‌گانه در صنعت‬ ‫خودرو مواجه است که توجه به آن نقش بسیار مهمی در‬ ‫جهانی شدن این صنعت دارد‪.‬این سه‌گانه استراتژیک را‬ ‫«تولید»‪« ،‬کیفیت» و «صادرات» تشکیل می‌دهند و هر‬ ‫یک چالش‌های خاص خــود را دارند‪ .‬نگاهی به کارنامه‬ ‫دولت نشــان می‌دهــد در بخش تولید بــا اتفاقات مثبتی‬ ‫طی چهار ســال گذشــته مواجــه بوده‌ایــم‪ ،‬به‌نحوی‌که‬ ‫خودروســازان ضمن خــروج از بحران‪ ،‬رفتــه رفته تیراژ‬ ‫خــود را نیــز افزایش دادند‪ .‬در حال حاضــر تولید خودرو‬ ‫در کشــور با نرخ رشد قابل قبولی در جریان است و از آن‬ ‫جا که طبق ســند ‪ ۱۴۰۴‬قرار اســت تولید خودرو به سه‬ ‫میلیون دســتگاه برســد‪ ،‬باال بردن نرخ رشد نیز می‌تواند‬ ‫جزو اولویت‌های دولت دوازدهم باشــد‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫قرار است یک ســوم این تولید ســه میلیون دستگاهی‪،‬‬ ‫صادر شــود‪ .‬بنابرایــن اولویت مهم دیگــر دولت در این‬ ‫چهارسال پیش رو‪ ،‬می‌تواند بهبود صادرات خودرو باشد‪.‬‬ ‫اگر قرار است صنعت خودروی ایران به تولید سه میلیون‬ ‫دستگاهی و صادرات یک میلیونی در سال ‪ ۱۴۰۴‬دست‬ ‫یابد‪ ،‬بخش قابل توجهی از این مســیر پر از دســت انداز‬ ‫باید توســط دولت دوازدهم هموار شــود‪ .‬تردیدی نیست‬ ‫کــه تولید ســه میلیونی و صادرات یــک میلیونی‪ ،‬نیاز به‬ ‫بــازار دارد و اگر فکری به حال ایجــاد تقاضای داخلی و‬ ‫خارجی برای این حجم از تولید نشــود‪ ،‬نمی‌توان امیدی‬ ‫«ایران» پایلوت صادرات پژو و رنو‬ ‫یکــی از برنامه‌هــای مهــم خودروســازان خارجــی‬ ‫به‌خصوص پــژو و رنــو در ایران‪ ،‬صــادرات محصول به‬ ‫کشــورهای همســایه اســت‪ ،‬چه آن که ایران به لحاظ‬ ‫جغرافیایی در موقعیت اســتراتژیکی قــرار دارد‪ .‬در واقع‬ ‫یکی از مزیت‌های بزرگ بازار ایران‪ ،‬قابلیت تبدیل شدن‬ ‫به مرکز صادرات است و خودروسازان خارجی می‌تواننداز‬ ‫ایــران به همــه کشــورهای منطقه خودرو صــادر کنند‪.‬‬ ‫محمود صرافین‪ ،‬کارشــناس صنعت خودرو دراین زمینه‬ ‫می‌گویــد‪ :‬خارجی‌ها می‌توانند با تولیــد محصوالت خود‬ ‫در ایران‪ ،‬بازارهای اطراف به‌خصوص کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج فارس و همســایگان شــرقی و غربــی را در حوزه‬ ‫صادرات‪ ،‬پوشــش دهند‪ .‬وی می‌افزاید‪:‬این در شرایطی‬ ‫است که حواشی ایجاد شــده در مناسبات ایران و برخی‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬تردیدهایی در مورد صادرات خودرو‬ ‫به این بازارها پدید آورده اســت‪ .‬در این میان‪ ،‬کشورهای‬ ‫حاشــیه خلیج فــارس و برخی همســایگان غربی‪ ،‬یکی‬ ‫از بازارهای هدف خودروســازان خارجــی برای صادرات‬ ‫محصول از ایران به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫دو راه‌کار توسعه صادرات صنعت خودرو‬ ‫امسال در حالی سند راهبردی صنعت خودرو از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ شــده که براســاس‬ ‫این ســند‪ ،‬باید یک ســوم تولید خودروسازان به صادرات‬ ‫اختصــاص یابــد‪ .‬ابوالفضل کزازی‪ ،‬اســتاد دانشــگاه و‬ ‫کارشــناس صنعت خودرو دراین زمینــه می‌گوید‪ :‬تجربه‬ ‫کشــورهای موفــق در زمینــه صــادرات خودرو نشــان‬ ‫می‌دهد کــه صادرکنندگان خودرو در بازارهای جهانی به‬ ‫دنبال کســب بازارهای هدف بیش‌تری هســتند و رقابت‬ ‫را در اولویــت هدف‌گذاری‌هــای خــود قــرار داده‌اند‪ .‬به‬ ‫طــور قطع الزمه ورود شــرکت‌های خودروســازی ایران‬ ‫به بازارهای رقابتی صــادرات و افزایش میزان آن‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت باکیفیت و رقابت‌پذیر اســت تا با اســتفاده از‬ ‫این تولیدات‪ ،‬بازارهای بیش‌تــری برای صادرات خودرو‬ ‫جــذب کنند‪ .‬وی می‌گوید‪ :‬بی‌شــک در صــورت عرضه‬ ‫خودروهای تولیــد داخل باکیفیت‪ ،‬نــرخ نهایی مطلوب‬ ‫و ســرویس دهــی و خدمــات پــس از فروش مناســب‬ ‫و بستر‌ســازی و حمایــت دولــت‪ ،‬ورود ایــن صنعــت به‬ ‫بازارهای جهانی محقق می‌شود‪ .‬همچنین دست‌یابی به‬ ‫اهداف صادراتی قوی در صنعت خودرو‪ ،‬نیازمند حمایت‬ ‫و تامین زیرســاخت‌های الزم اســت‪ .‬هرچند نباید به این‬ ‫نکتــه بی‌توجه بود کــه بانک‌ها نقش مهمی در توســعه‬ ‫صــادرات خودرو دارند و با تامین نقدینگی خودروســازان‬ ‫و کاهش بهره بانکی می‌توانند قدرت خودروســازان را در‬ ‫زمینه تولید و افزایش صادرات ارتقا دهند‪.‬‬ ‫فربــد زاوه‪ ،‬کارشــناس صنعــت خودرو نیــز می‌گوید‪:‬‬ ‫خودروسازی ایران برای دست‌یابی به بازارهای جهانی باید‬ ‫فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه تحقیق و توسعه انجام دهد‬ ‫ش رود‬ ‫تا با سرعت بیش‌تری در حوزه طراحی محصول پی ‌‬ ‫و دو خودروساز مطرح ایرانی باید خودروهای مشتری پسند‬ ‫در ســطح جهانی بسازند‪ .‬وی با اشاره به نخستین نکته‌ای‬ ‫کــه در موفقیت صادرات یک محصول نقش ایفا می‌کند و‬ ‫آن مزیت قیمت رقابتی است‪ ،‬اظهار می‌دارد ‌‪ :‬چنین مزیتی‬ ‫در برخی از خودروهای ایرانی نسبت به محصوالت هم تراز‬ ‫خود وجود ندارد‪ .‬از سوی دیگر فاصله میان نرخ دالر و تورم‬ ‫نیز راه را برای صادرات تولیدات صنعتی دشوار کرده است‪.‬‬ ‫موضوع دیگر نبود ایران در پیمان‌های منطقه‌ای است که‬ ‫موجب می‌شــود هزینه حضور در بســیاری از بازارها برای‬ ‫خودروســازان ایرانی به دلیل وجــود دیوار تعرفه‪ ،‬چند برابر‬ ‫سایر کشورها باشد‪.‬‬ ‫آن چه بخش‌خصوصی پیشنهاد می‌کند‬ ‫در ایــن بــاره محمدرضــا نجفــی منــش‪ ،‬رییــس‬ ‫کمیســیون تســهیل کســب و کار اتاق بازرگانــی ایران‬ ‫بــا اشــاره به راه‌هــای مثبت شــدن تراز تجاری کشــور‬ ‫می‌گوید‪«:‬نخســتین راه‌کار توســعه صــادرات‪ ،‬واقعــی‬ ‫کردن نرخ ارز اســت؛ مادامی که نــرخ ارز را به صورت‬ ‫فشــرده نگــه داریــم این تصمیم بــه ســود واردات و به‬ ‫ضرر صــادرات تمام خواهد شــد‪ .‬بنابرایــن باید نرخ ارز‬ ‫واقعی شــود و از سویی سیاســت یکسان‌سازی نرخ ارز‬ ‫به ســرعت اجرایی شــود‪ ».‬وی براین باور است که‌باید‬ ‫برای صــادرات‪ ،‬یارانــه در نظر گرفت و از ســوی دیگر‬ ‫زمینــه تولیدات کشــور را رقابتی کرد‪ .‬ایــن عضو هیات‬ ‫نمایندگان تهران می‌گویــد‪ « :‬نهایتا فعالیت رایزن‌های‬ ‫بازرگانی در سفارت‌خانه‌های کشورهای هدف به کمک‬ ‫صادرات می‌آید‪ .‬اگر همه این اصول در کشور ما اجرایی‬ ‫شــود و از ســویی کاالهایی که صادر می‌شود‪،‬دیگر وارد‬ ‫نشــود‪ ،‬تراز تجاری مثبت و با ثباتی خواهیم داشت‪».‬‬ ‫□‬ ‫قــرار اســت از ســال ‪ ،۱۴۰۴‬ســاالنه‪ ،‬یــک میلیون‬ ‫خودرو ســواری صادر کنیم‪ .‬جالــب آن که باید ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫این خودروها با برند داخلی تولید شــده باشــند‪ .‬اتفاقی که‬ ‫بدون عزم ملی و حمایت دولت و مجلس شورای اسالمی‬ ‫ماموریتی است ناممکن‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪9‬‬
‫نقشه خبر جهانی‬ ‫‪48210‬‬ ‫زبان جدید‬ ‫طراحـــی‬ ‫آسیا‬ ‫تسال به چین می‌رود‬ ‫تســا‪ ،‬تولید‌کننده خودروهای برقــی‪ ،‬کارخانه‌ای‬ ‫در چین احداث خواهد کرد‪ .‬تســا اخبار منتشــر شــده‬ ‫در خصــوص مذاکــرات با مقامات چینــی را تایید کرده‬ ‫اســت‪ .‬در صــورت نهایی شــدن ایــن توافق‪ ،‬قــرارداد‬ ‫احداث کارخانه تسال در منطقه شانگهای‪ ،‬تا پایان سال‬ ‫میــادی جاری منعقد خواهد شــد‪ .‬دولــت چین پیش‬ ‫از ایــن به هیچ خودروســاز خارجی اجازه نــداده بود که‬ ‫کارخانه خود را بدون مشــارکت با خودروســازان بومی‪،‬‬ ‫در چین احداث کند‪ .‬صادرات خودروهای تولید شده در‬ ‫سایر نقاط دنیا نیز با توجه به عوارض ‪ ۲۵‬درصدی ورود‬ ‫خودرو به چین‪ ،‬برای خودروسازان به صرفه نیست‪ ،‬اما‬ ‫قانون تــازه‌ای در چین به خودروســازان خارجی اجازه‬ ‫می‌دهد در مناطق آزاد تجاری کارخانه‌هایشان را بدون‬ ‫مشــارکت بومی تاســیس کنند‪ .‬این قانون در راســتای‬ ‫رونق بخشــیدن به تولید خودروهــای برقی به تصویب‬ ‫رســیده است‪ .‬شــانگهای یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد‬ ‫اقتصــادی و قطب تولیــد خودرو در چین اســت و بازار‬ ‫مهمی برای خودروهای لوکس نیز محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫لوتوس جدید‬ ‫لوتــوس از مــدل جدیــدش با نــام کوپــه الیز ‪۲۶۰‬‬ ‫پرده‌برداری کرد‪ .‬این مدل نسبت به نسخه‌های پیشین‬ ‫سبک‌تر شده است و وزن آن در مقایسه با کوپه الیز ‪۲۵۰‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬کیلوگرم کم‌تر شــده اســت‪ .‬این کاهش وزن‬ ‫ت و دلبازانه تیم مهندسی لوتوس‬ ‫مرهون استفاده دســ ‌‬ ‫از فیبر کربن است‪ .‬تنها ‪ ۳۰‬نمونه از این خودروی بسیار‬ ‫لوکس تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫چانگان برقی‌ساز‬ ‫چانــگان اعالم کــرد‪ ،‬فروش خودروهایــی با موتور‬ ‫درون‌سوز را در سال ‪ ۲۰۲۵‬متوقف خواهد کرد‪ .‬پس از‬ ‫این تاریــخ‪ ،‬چانگان تنها خودروهایی خواهد فروخت که‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫از انرژی‌های نوین استفاده می‌کنند‪ .‬چانگان قصد دارد‬ ‫ب ‌ه منظور اجرای این طــرح‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد یوآن‬ ‫(‪ ۱۵‬میلیارد دالر) سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫خودروهای مورد اعتما ‌د مشتریان‬ ‫تویوتا و برند لوکس زیرمجموعه‌اش‪ ،‬لکســوس‪ ،‬در‬ ‫نظرســنجی مشــتریان‪ ،‬به‌عنوان برترین خودروســازان‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬این پنجمین سال پیاپی است که بر‌اساس‬ ‫نتایج این نظرسنجی‪ ،‬تویوتا در صدر خودروسازان مورد‬ ‫اعتماد مشــتریان قرار می‌گیرد‪ .‬برند‌های کیا‪ ،‬آاودی و‬ ‫ب‌‌ام‌و جایگاه‌های بعــدی را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که کادیالک‪ ،‬جی‌ام‌سی‪ ،‬رم‪ ،‬ولوو‪،‬‬ ‫و داج بدترین نتایج را در این نظرسنجی کسب کرده‌اند‪.‬‬ ‫این نظرســنجی بازخورد مشتریانی را نشان می‌دهد که‬ ‫در فاصله سال‌های ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۱۷‬برای خرید بیش از‬ ‫‪ ۶۴‬هزار دستگاه خودرو در آمریکا اقدام کرده‌اند‪.‬‬ ‫هدف‌گذاری میتسوبیشی‬ ‫میتسوبیشــی اعالم کــرد قصــد دارد حجم فروش‬ ‫خود را ظرف مدت ســه ســال ‪ ۳۰‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫این خودروســاز همچنیــن اعالم کرد‪ ،‬ســرمایه‌گذاری‬ ‫در فعالیت‌هــای تحقیــق و توســعه را افزایــش خواهد‬ ‫داد‪ .‬اوســامو موســاکو‪ ،‬مدیرعامــل میتسوبیشــی عدد‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هزار دســتگاه را به‌عنــوان هدف‬ ‫فــروش ســال‌جاری اعالم کرده اســت‪ .‬میتسوبیشــی‬ ‫هفتمین خودروســاز بزرگ ژاپن اســت و قصــد دارد با‬ ‫افزایش ‪۵۰‬درصدی بودجــه تحقیقاتی خود‪ ،‬رقم آن را‬ ‫بــه ‪ ۱۳۳‬میلیارد ین (یک میلیــارد و ‪ ۱۹۰‬میلیون دالر)‬ ‫افزایش دهد‪ .‬این شــرکت‪ ،‬از زمان پیوســتن به ائتالف‬ ‫رنو‪ -‬نیســان‪ ،‬برای صرفه‌جویی ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ینی نیز‬ ‫برنامه‌ریــزی کــرده و بــر افزایــش ســهم در بازارهای‬ ‫نوظهور آسیایی متمرکز شده است‪.‬‬ ‫کاهش تولید‬ ‫فیات کرایســلر اعالم کرد‪ ،‬با توجه به کاهش تقاضا‬ ‫در چیــن‪ ،‬تولید مدل‌های مختلف آلفــا رومئو ومازراتی‬ ‫را کاهش خواهــد داد‪ .‬این کاهش در پی اعمال قوانین‬ ‫جدید دولت چین درخصوص شرایط فروش خودروهای‬ ‫خارجــی روی داده اســت‪ .‬قوانیــن تازه چیــن‪ ،‬ارتباط‬ ‫خودروســازان را بــا نمایندگان فروش محدود ســاخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدل جدید جگوار‬ ‫جگوار خودروی ســدان جدیدش‪ ،‬بــه نام ایکس‌ای‬ ‫ال را به بازار چین معرفی کرد‪ .‬این برند لوکس انگلیســی‬ ‫اعــام کرد‪ ،‬ایکس‌ای‌ال در واقع مدل بزرگ‌تر ســواری‬ ‫سایز متوسط ایکس‌ای است‪ .‬جگوار به انتشار یک عکس‬ ‫از ایــن مدل اکتفا کرده و جزییات فنــی این خودرو هنوز‬ ‫منتشر نشده است‪ .‬این خودرو در چین تولید خواهد شد با‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک جگوار‪ -‬لندروور که خودروسازی‬ ‫چینی «چری»‪ ،‬تولیدکننده آن خواهد بود‪.‬‬ ‫زبان طراحی جدید لکسوس‬ ‫در طراحــی لکســوس از طراحــی تازه‌ای اســتفاده‬ ‫خواهد شــد‪ .‬کوییچی ســوگا‪ ،‬سرپرســت تیــم طراحی‬ ‫لکســوس در رویــداد رونمایی نســل پنجم ایــن خودرو‬ ‫اعالم کرد‪« :‬لکســوس از زبان تازه‌ای بهره خواهد برد‬ ‫که ویژگی اصلی آن ســادگی عمیق است‪ ».‬استفاده از‬ ‫این زبان تازه طراحی از مدل‌های ال‌سی کوپه و ال‌اس‬ ‫ســدان آغاز خواهد شد‪ .‬او افزود‪ « :‬استفاده از این زبان‬ ‫طراحی‪ ،‬تنهــا حذف خطوط را در پی نخواهد داشــت‪،‬‬ ‫بلکــه این طراحی‌هــا واجد احساســاتی عمیق خواهند‬ ‫بود‪ ».‬ســوگا تاکید کــرد‪« :‬طراحــی مدل‌های مختلف‬ ‫لکســوس نظیر اعضــای یک خانواده اســت و در عین‬ ‫وجود شباهت‌ها‪ ،‬تفاوت‌ها نیز چشم‌گیر خواهد بود‪ .‬هر‬ ‫مدل‪ ،‬شخصیت خاص خودش را دارد و طراحی چنین‬ ‫شخصیتی زمان‌بر است‪ ».‬سوگا افزود‪ :‬تویوتا در طراحی‬ ‫مدل‌های لکســوس‪ ،‬ســعی دارد اصالت یک خودروی‬ ‫لوکس را به مخاطب نشان دهد‪.‬‬
‫اروپا‬ ‫اخراج درون‌سوزها‬ ‫دولــت هلنــد قصــد دارد‪ ،‬فــروش خودروهایی با‬ ‫موتور درون‌ســوز را از ســال ‪ ۲۰۳۰‬ممنوع اعالم کند‪.‬‬ ‫ایــن تصمیم در جهــت کاهــش ‪ ۴۹‬درصدی انتشــار‬ ‫دی‌اکسیدکربن اتخاذ شده اســت‪  .‬در اقدامی مکمل‪،‬‬ ‫تمامی نیروگاه‌های زغال‌ســنگی در محدوده مرزهای‬ ‫هلنــد‪ ،‬در آغــاز ســال ‪ ۲۰۳۰‬خاموش خواهند شــد‪ .‬با‬ ‫اجرای این قانون‪ ،‬هلند نخســتین کشوری خواهد بود‬ ‫که فروش خودروهــای درون‌ســوز را متوقف می‌کند‪.‬‬ ‫انگلســتان و فرانســه ممنوعیت مشــابهی را از ابتدای‬ ‫ســال ‪ ۲۰۴۰‬میــادی اعمــال خواهند کرد‪ .‬نــروژ نیز‬ ‫اعــام کرده اســت‪ ،‬از ســال ‪ ۲۰۲۵‬تنهــا خودروهای‬ ‫هیبریدی و برقی در این کشور فروخته خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه‌ها‬ ‫اپل بــه‌زودی ناچــار بــه صرفه‌جویــی در هزینه‌ها‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬کارلــوس تــاوارس‪ ،‬مدیرعامــل گــروه‬ ‫خودروســازی پژو‪ -‬سیتروئن‪ ،‬در گفت‌و‌گو با یک نشریه‬ ‫آلمانــی اعــام کــرد‪« :‬هزینه‌هــای تولیــد در اپل‪ ،‬در‬ ‫مقایســه با کارخانه‌های دیگر ما در فرانســه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫بیش‌تر اســت‪ ».‬او افزود‪« :‬برداشــت من این است که‬ ‫کارآیــی الزم در اپل وجــود ندارد‪ .‬آن‌ها انرژی بســیار‬ ‫زیادی مصرف می‌کنند‪ ».‬تاوارس تاکید کرد‪« :‬ناچاریم‬ ‫در تمامــی زمینه‌ها کاراتر عمل کنیــم‪ .‬هنوز در خودرو‬ ‫با هدررفت منابع و انرژی مواجه هســتیم‪ ».‬اپل فرآیند‬ ‫هماهنگی با گروه خودروســازی پژو‪ -‬سیتروئن را طی‬ ‫می‌کنــد‪ .‬این گروه خودروســازی قصــد دارد از پلتفرم‬ ‫محصــوالت کنونــی‌‪ ،‬در تولیــد خودروهــای آتی اپل‬ ‫بهــره گیرد‪ ،‬زیــرا تغییراتی کــه تاکنــون در اپل اعمال‬ ‫شــده‪ ،‬نتیجه‌بخــش نبــوده و موجــب ســودآوری این‬ ‫مجموعه نشده اســت‪ .‬تاوارس در این خصوص گفت‪:‬‬ ‫«طرح‌هایی اجرا شد که موفقیتی در پی نداشت‪ .‬اکنون‬ ‫آمریکا‬ ‫رقیب تسال سه آمد‬ ‫ثبت‌نام مدل تــازه‌ بولت برقی آغاز شــد‪ .‬جنرال‌موتورز‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬امکان ســفارش آنالین شــورولت بولت برقی‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬فراهم شــده اســت‪ .‬این نخســتین خودروی تمام‬ ‫برقــی جنرال‌موتــورز با برد مســافتی طوالنی اســت‪ .‬این‬ ‫مــدل‪ ،‬در واقع یک کراس‌اوور کوچک اســت که با هر بار‬ ‫شــارژ کامل می‌تواند بیــش از ‪ ۳۸۰‬کیلومتــر را طی کند‪.‬‬ ‫قیمت پایه این خودرو‪ ،‬بدون در نظر گرفتن مشوق‌ها‪۳۷ ،‬‬ ‫این خطر وجود دارد که اپل نتواند سطح مجاز آالینده‌ها‬ ‫را در سال ‪ ۲۰۲۰‬تامین کند‪».‬‬ ‫سقوط ‪ ۱۴‬درصدی‬ ‫ســود دایملر در سه‌ماهه سوم ســال‌جاری میالدی‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد کاهش یافته اســت‪ .‬کاهــش درآمد بخش‬ ‫خودروهــای ســواری مرســدس بنز‪ ،‬دلیــل عمده این‬ ‫افت عنوان شــد ‌ه است‪ .‬مجموع درآمدها‪ ،‬پیش از کسر‬ ‫مالیــات‪ ،‬بالغ‌بر ‪ ۳ /۴۶‬میلیارد یورو (‪ ۴ /۱‬میلیارد دالر)‬ ‫اســت که در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل کاهش‬ ‫یافته اســت‪ .‬هزینه‌های فراخوان گســترده خودروهای‬ ‫دیزلــی و ارتقــای ســطح آالیندگی‌ آن‌ها کــه به‌منظور‬ ‫تامیــن نظر وزارت حمل‌و‌نقل آلمان انجام شــد‪ ،‬ســود‬ ‫این خودروســازی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫دایملر در سه‌ماهه سوم سال‌جاری بیش از ‪ ۲ /۳‬میلیارد‬ ‫دالر نیز صرف فعالیت‌های تحقیق و توسعه کرده که در‬ ‫مقایسه با سال گذشته‪ ۲۱ ،‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر است که شورولت بولت برقی را به رقیبی‬ ‫جدی برای «مدل سه» تسال تبدیل می‌کند‪ .‬جنرال‌موتورز‬ ‫ســاخت این مدل را از اواســط ســال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی آغاز‬ ‫کرده بود و پیش‌بینی می‌شــود این خودرو در فاصله زمانی‬ ‫اندکی در اختیار خریداران قرار بگیرد‪ .‬شورولت به‌تازگی از‬ ‫نمایندگان فروشش در نروژ خواسته ثبت‌سفارش این مدل‬ ‫را متوقف کنند‪ ،‬زیرا ظرفیت تولید هنوز یارای پاســخ‌گویی‬ ‫به نیاز بازار را ندارد‪ .‬نروژ یکی از بازارهای مهم خودروهای‬ ‫برقی در اروپاست‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪11‬‬
‫شتاب‬ ‫سومین دوره مسابقات سرعت موتوسیکلت رانی قهرمانی کشور‬ ‫‪48212‬‬ ‫جابری‪،‬بی چون و چرا قهرمان شد‬ ‫بیش‌تر می‌تواند شتاب آن‌ها را کاهش دهد‪.‬‬ ‫کالس ‪125‬‬ ‫امید آذرزمانی ‪ /‬عکاس‪ :‬فاطیما روشنی‬ ‫دور ســوم مســابقات موتورسواری در رشته ســرعت در پیســت آزادی تهران برگزار شد‪ .‬جمعه ‪28‬‬ ‫مهرماه ‪ 40‬موتورسوار از استان‌های مختلف کشور گرد هم آمدند تا برای کسب سکوهای قهرمانی‬ ‫ســومین دوره با هم پیــکار کنند‪ .‬از نکات جالب توجه این مســابقه می‌توان به اســتقبال نه چندان‬ ‫گرم ورزش‌کاران این رشــته اشــاره کرد‪ ،‬زیرا در مســابقات قبلی تعداد موتوسیکلت‌های حاضر در‬ ‫کالس‌های مختلف بیش‌تر از دور ســوم بود‪ .‬هر چند در ســال‌های قبل اســتقبال ورزش‌کاران از‬ ‫رشــته ســرعت به اندازه‌ای بود که در بعضی از کالس‌ها مثل هزار سی‌سی دو کالس با حدود ‪12‬‬ ‫شــرکت‌کننده وجود داشــت‪ .‬پیش‌تر اعالم شده بود که مسابقه در ســاعت ‪ 10‬صبح آغاز می‌شود‪،‬‬ ‫زیرا شــبکه ورزش این مســابقه را به صورت زنده پوشش خواهد داد‪ ،‬اما حدود ساعت ‪ 10‬صبح بود‬ ‫که عوامل پخش تازه وارد پیســت شــدند تا شرایط فنی پخش مســابقه را مهیا کنند‪ .‬ضمن این که‬ ‫در ســاعت ‪ 10‬تقریبا ‪ 20‬درصد ســکوهای پیست میزبان تماشــاگران بود و به همین دلیل استارت‬ ‫مســابقه در ساعت ‪ 11‬صبح زده شد تا هم تماشاگران بیش‌تری به پیست بیایند و هم شرایط پخش‬ ‫تلویزیونی مساعد شود‪.‬‬ ‫نخســتین کالس طبق معمول به موتوســیکلت‌های‬ ‫‪ 125‬ســی ســی اختصاص داشــت‪ .‬کالســی که همه‬ ‫موتوسیکلت‌های شرکت کننده در آن از مدل ‪CB125‬‬ ‫دهــه ‪ 60‬میــادی هونــدا موتــورز الگــو گرفته‌اند‪ .‬هر‬ ‫چند این موتوســیکلت‌ها اغلب با قطعــات چینی مونتاژ‬ ‫می‌شــوند‪ ،‬امــا بــه عنــوان اولیــن کالس مســابقات‬ ‫موتوســیکلت رانی سرعت جذابیت‌های خاص خودشان‬ ‫را دارنــد‪ ،‬زیرا افزایــش حجم موتور و تغییر در ســاختار‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫شاسی در این کالس ممنوع است و از این رو تیونرهای‬ ‫آن‌هــا بــا محدودیت‌های خاصی مواجه هســتند‪ .‬با این‬ ‫حــال به دلیــل کاهــش وزن و ایجاد تغییر در سیســتم‬ ‫سوخت رســانی و جرقه زنی‪ ،‬این موتوسیکلت‌ها شتابی‬ ‫بهتــر از انواع پرحجم‌تر خیابانی دارنــد‪ .‬نکته دیگر وزن‬ ‫موتورسوار است که می‌تواند تاثیر منفی در شتاب گیری‬ ‫موتوســیکلت داشــته باشــد‪ ،‬زیــرا این موتوســیکلت‌ها‬ ‫گشــتاور باالیی ندارند و بــه همین دلیل هــر کیلو وزن‬ ‫اســتارت کالس ‪ 125‬با پیش‌تازی یاسین سینه سپر‬ ‫از مازندران همراه بود‪ .‬او از همان ابتدای کار توانســت‬ ‫جایگاه اول را کسب کند و تا آخر مسابقه هم این جایگاه‬ ‫را حفظ کرد‪ .‬در دورهای آخر حتی دو موتورســوار آخر را‬ ‫لپ هم کرد تا ســکوی اول به نامش ثبت شود‪ .‬علیرضا‬ ‫برقمــدی هم از تهران باوجود تالش بســیار نتوانســت‬ ‫فاصله اش را بــا نماینده مازندران کاهش دهد و جایگاه‬ ‫دوم دســت پیــدا کــرد‪ .‬حســین برومنــد نیز از اســتان‬ ‫خراسان رضوی سکوی سوم را فتح کرد‪ .‬در این کالس‬ ‫حوادثــی هم اتفاق افتاد که خوش‌بختانه به دلیل رعایت‬ ‫مســائل ایمنی از ســوی ورزش‌کاران تبعات ناگواری در‬ ‫پی نداشت‪.‬‬ ‫کالس ‪ 250‬سی سی هم این بار آن‌قدرها جذاب نبود‪،‬‬ ‫زیــرا ورزش‌کاران از این کالس چندان اســتقبال نکرده و‬ ‫همین موضوع باعث شده بود بعد از استارت مسابقه از دور‬ ‫سوم به بعد فاصله موتوسیکلت‌ها با هم آن‌قدر زیاد شود که‬ ‫مسابقه جذابیت هایش را از دست بدهد‪ .‬با این حال شرکت‬ ‫کنندگان این کالس تالش کردنــد تا بهترین نتایج را رقم‬ ‫بزنند‪ .‬از این رو مصطفی کهنی از اســتان تهران توانست با‬ ‫اختالف خوبی به مقام اول دســت پیدا کند‪ .‬محمد هادی‬ ‫حیدری نیز با موتوســیکلت یاماهــا ‪ R1‬هر چه تالش کرد‬ ‫نتوانســت به کهنی برسد هر چند در دورهای پایانی فاصله‬ ‫نفر اول و دوم در حال کاهش بود و به نظر می‌رسید کهنی‬ ‫به دلیل فاصله‌ای که با نفر دوم دارد کم‌تر به موتوسیکلتش‬ ‫فشــار می‌آورد‪ .‬در نهایت حیدری دوم شد و حسین برومند‬ ‫نیز در سکوی سوم جا خوش کرد‪.‬‬
‫با خاموش شدن چراغ‌های خط‬ ‫استارت مهدی جابری همچون‬ ‫تیری از چله کمان رها شد تا در پیچ‬ ‫اول نفر نخست باشد‪ .‬او در ورود به‬ ‫پیچ اول از سمت راست به سمت‬ ‫چپ متمایل شد و به همین دلیل‬ ‫دو نفر پشت سرش مجبور شدند‬ ‫سرعت شان را کاهش دهند‬ ‫کالس ‪600‬‬ ‫نوبــت بــه کالس ‪ 600‬ســی ســی رســید‪ .‬جایی که‬ ‫موتوسیکلت‌ها رنگ و روی بهتری دارند و باعث می‌شوند‬ ‫آدرنالین خون‌تان بیش‌تر ترشــح شــود‪ .‬نکتــه قابل توجه‬ ‫در مورد موتوســیکلت‌های ‪ 600‬ســی ســی ایــن که این‬ ‫موتوســیکلت‌های میان وزن به دلیل وزن کم نســبت به‬ ‫هزار سی سی‌ها و چابکی که دارند از جمله پرفروش‌ترین‬ ‫موتوسیکلت‌های شهری به شــمار می‌روند‪ .‬عملکرد این‬ ‫موتوســیکلت‌ها به خصوص در زمان ترمزگیری و خروج‬ ‫از پیچ بســیار خوب است‪ .‬در کالس ‪ 600‬سی سی خوش‬ ‫بختانــه حادثه خاصــی رخ نداد‪ .‬در ایــن کالس علیرضا‬ ‫عباس‌جی توانســت با اقتدار به مقام اول دست پیدا کند‪.‬‬ ‫در پی او ســلمان عضایی کــه از باتجربه‌های این کالس‬ ‫اســت به سکوی دوم رسید‪ .‬نفر ســوم هم کسی نبود جز‬ ‫میثــم کبودیان از تهران که در حرکات نمایشــی نیز جزو‬ ‫بهترین هاست‪.‬‬ ‫کالس آزاد‬ ‫اما کالس آزاد مســابقات موتوسیکلت رانی یا همان‬ ‫کالس هزار ســی ســی آخرین کالســی بود کــه برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن کالس مدعیــان اصلی حضور داشــتند‪.‬‬ ‫مهــدی جابری قهرمان بی چون و چرای این کالس در‬ ‫جایگاه نخســت قرار داشت‪ .‬پشت سر او حمید محسنی‬ ‫و ساســان اکبــری ایســتاده بودنــد‪ .‬با خاموش شــدن‬ ‫چراغ‌های خط اســتارت مهدی جابــری همچون تیری‬ ‫از چله کمان رها شــد تا در پیچ اول نفر نخســت باشــد‪.‬‬ ‫او در ورود به پیچ اول از ســمت راســت به ســمت چپ‬ ‫متمایل شــد و به همین دلیل دو نفر پشت سرش مجبور‬ ‫شدند ســرعت شــان را کاهش دهند‪ .‬با این حال تا دور‬ ‫دوم تقریبا فاصله بین موتورســواران و به خصوص ســه‬ ‫نفر اول هنوز زیاد نشــده بود‪ ،‬اما از دور سوم به بعد انگار‬ ‫موتوســیکلت مهدی جابری تازه گرم شد‪ ،‬زیرا فاصله او‬ ‫با رقیبان رفتــه رفته افزایش می‌یافت‪ .‬ساســان اکبری‬ ‫نیز در رده ســوم بسیار تالش کرد تا رده دوم را از حمید‬ ‫محســنی بگیرد‪ .‬در حالی که در ترمزگیری‌های ساسان‬ ‫اکبــری بــه محســنی نزدیک می‌شــد‪ ،‬در مســیرهای‬ ‫مســتقیم ایــن موتوســیکلت اکبــری بــود که بــه دلیل‬ ‫ســت آپ بهتر با نفر ســوم فاصله ایجــاد می‌کرد‪ ،‬اما در‬ ‫پایان این کالس طبق اعالم رســمی ســایت فدراسیون‬ ‫موتورســواری و اتومبیل‌رانی کشــور مهــدی جابری به‬ ‫مقام اول دست پیدا کرد‪ .‬محسن مرگن دوم شد و حمید‬ ‫محسنی نیز به مقام سوم رسید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪13‬‬
‫قهوه یا چای؟‬ ‫دکتر علی بنیادی نایینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪:‬‬ ‫مدیریتتجربیاتمشتریان‬ ‫‪48214‬‬ ‫بخش دوم و پایانی‬ ‫هفته گذشته در بخش نخست گفت وگو با دكترعلی بنیادی نایینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم‬ ‫و صنعت (گروه آموزشــی مدیریت و مهندســی کسب و کار) در باره بازاریابی در محیط كسب وكار و‬ ‫ضرورت شــناخت خواســته های ذی نفعان و باز تعریف نوع ارتباط با مشتری‪ ،‬دانشگاه‪ ،‬قطعه ساز‬ ‫وصنایع باالدســت و پایین دســت برای حركت به سمت نوآوری در صنعت خودرو گفت وگو كردیم‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه معتقد است كه باید ذایقه مشتری را خوب بشناســیم‪ .‬وی برای ارتباط متقابل‬ ‫صنعت و دانشگاه نیز پیشنهادهایی را ارایه كرد‪ .‬در بخش دوم و پایانی این گفت وگو دكتر بنیادی از‬ ‫ضرورت حركت از نقطه مدیریت ارتباط با مشــتری به سمت مدیریت تجارب مشتری می‌گوید و این‬ ‫كه خودروســاز باید در كنار مباحث فنی محصوالت خود‪ ،‬به جنبه‌های احساسی مورد نظر مشتری‬ ‫نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد‪.‬‬ ‫در مجموعه ایران‌خودرو چه پروژه‌ای به شــما‬ ‫ارجاع داده شد؟‬ ‫کاری کــه ما انجام دادیم‪ ،‬ترســیم نقشــه ســفر‬ ‫مشــتری بود‪ .‬مثالی می‌زنم؛ اگر شما خودروی تندر‪90‬‬ ‫داشــته باشــید ممکن اســت به این فکر کنید که برای‬ ‫باز کــردن در صندوق عقب مجبور هســتید که خودرو‬ ‫را خامــوش کرده و ســوییچ را خارج و با آن در صندوق‬ ‫را بــاز کنید‪ .‬آیا نمی‌تــوان صندوق پــران تعریف کرد؟‬ ‫آیا می‌شــود دســتگیره‌ای برای باال بــردن در صندوق‬ ‫تعریــف کرد؟ آیا نمی‌توان کاری کــرد نقاط کور خودرو‬ ‫کم‌تر شــود؟ این‌ها از چــه طریقی منتقل می‌شــود؟ از‬ ‫طریق شــکایت‌ها و پیشــنهادهایی که از طــرف تجربه‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫مشــتری نهایی مطرح می‌شــود‪ .‬اگر مکانیزم ارتباطی‬ ‫این‌جا وجود داشــته باشــد این مســایل خیلی راحت‌تر‬ ‫منتقل می‌شــود‪ .‬ما در ایران‌خودرو مجموعه ســی آر ام‬ ‫داریم که تلفنی یک ســری مسایل را پی‌گیری می‌کنند‬ ‫یا این‌که نظرسنجی انجام می‌دهند‪ ،‬اما کجا قرار است‬ ‫تجربه مشــتری ثبت شــود و این تجربه بــه تغییراتی در‬ ‫محصول منجر شــود؟ ما تجربیات بخشــی از مشتریان‬ ‫را بــه عنوان مســافرانی کــه وارد چرخــه خرید خودرو‬ ‫می‌شــوند مستندســازی کردیــم‪ .‬نــگاه چرخــه ارتباط‬ ‫با مشــتری شــرکت‌ها نگاه از درون به بیرون اســت و‬ ‫می‌گویــد آیا از محصول من راضی هســتید؟ در مرحله‬ ‫بعــد که من به عنوان مشــتری با شــرکت مــورد نظرم‬ ‫کار دارم‪ ،‬چــه کانالی برای شــنیدن صــدای من وجود‬ ‫دارد تــا به درســتی نظراتم منتقل شــود؟ ایــن ارتباط‬ ‫در حــال حاضــر کمــی ســخت اســت‪ .‬این‌جا نــگاه از‬ ‫مدیریت ارتباط با مشــتری(‪ )CRM‬بــه مدیریت تجربه‬ ‫مشتری(‪ )CEM‬تبدیل می‌شــود‪ .‬هر مشتری به مانند‬ ‫یــک مســافر وارد چرخــه کار خودروســاز می‌شــود‪ .‬از‬ ‫زمانی که مشــتری به خرید خود فکر می‌کند تمام نقاط‬ ‫تمــاس و ویژگی‌های برتر برند مــد نظر خود را به دقت‬ ‫بررســی می‌کند‪ .‬ســایت خودروســاز‪ ،‬قیمت محصول‪،‬‬ ‫روش‌های فــروش‪ ،‬گســتردگی نمایندگی‌ها‪ ،‬تخفیف‪،‬‬ ‫کارت طالیی و کلیه آپشــن‌ها بررسی می‌شود‪ .‬از زمان‬ ‫بررســی خرید تا انتخــاب محصول نهایــی و بعد از آن‬ ‫ســفری برای مشتری تعریف می‌شــود‪ ،‬بعضا ‪12‬تا ‪18‬‬ ‫ماه تا رســیدن به سرویس اولیه‪ ،‬طول خواهد کشید‪ .‬در‬ ‫همه این چرخه و نقشــه سفر‪ ،‬مشــتری به انتخاب خود‬ ‫و ایــن که آیا درســت بوده فکر می‌کند‪ .‬امروزه بخشــی‬ ‫از رضایتمندی و در درجه باالتر وفاداری مشــتریان در‬ ‫گرو کیفیت محصول اســت‪ .‬سهم عمده آن نیز در گرو‬ ‫خدمات پس از فروش اســت‪ .‬امروزه ســهم خدمت در‬ ‫تولیــد داخلی و زنجیره خودروســازی جهانــی بیش از‬ ‫ســهم تولید اســت‪ .‬باید بگویم که اولین شرکت داخلی‬ ‫کــه به مدیریــت تجربیات مشــتریان فکر کرده اســت‪،‬‬ ‫ایران‌خودرو بوده است‪.‬‬ ‫ایــن تجربه‌ای کــه در خصــوص ایران‌خودرو‬ ‫عنوان کردید‪ ،‬به کجا رسید؟‬ ‫مــا مشــتریان چنــد محصــول ایران‌خــودرو را‬ ‫انتخــاب و از آن‌ها بــرای حضور در شــرکت دعوت به‬
‫در ارتباط با مشتری اگر‬ ‫بتوانیم اپلیکیشنی طراحی‬ ‫کنیم که سفر خود را‬ ‫بتواند در آن ببیند و بتواند‬ ‫رضایت خود را منتقل کند‪،‬‬ ‫کار بزرگی کرده ایم؛ به‬ ‫عنوان مثال برای مشتری‬ ‫مهم است که پذیرشگر‬ ‫خودرو در نمایندگی‬ ‫دستانش روغنی نباشد تا‬ ‫خودروی وی را آلوده نکند‬ ‫عمــل آوردیم‪ .‬مشــتریانی که بــه برند فکــر کرده‌اند و‬ ‫محصــول را خریداری کــرده اند‪ .‬می‌خواســتیم بدانیم‬ ‫کــه کــدام دســته از مشــتریان بــه برنــد ایران‌خودرو‬ ‫وفادارنــد‪ .‬وفــاداری یعنی ایــن که اعتمــاد وی به برند‬ ‫ایران‌خــودرو زیــاد و میزان و تعداد خرید وی از شــبکه‬ ‫قابل مالحظه باشــد و در درجه اول دارای شــخصیت‬ ‫حقیقــی باشــد‪ .‬این‌ها حس با ما بــودن دارند و آن‌ها را‬ ‫بــه مجموعه ‪ CRM‬دعــوت کردیم و برایشــان جالب‬ ‫بــود که ایران‌خــودرو در حال نظرســنجی مســتقیم از‬ ‫مشتریان خود اســت‪ .‬در طول مصاحبه سفارش کردیم‬ ‫که یک‌ســری خدمات رایگان به آن‌ها ارایه و خودروی‬ ‫آن‌ها بررســی شــود‪ .‬تصویر ذهنی آن‌ها در زمان ورود‬ ‫و خروج کاملا متفاوت بود‪ .‬توســعه برنــد یعنی همین‪.‬‬ ‫ما در این مراوده تجربیات آن‌ها را مستند‌ســازی کرده‬ ‫و ‪9‬مرحله ســفر برای مشــتری ترســیم کردیم و میزان‬ ‫خشــنودی مشــتریان در هر مرحله ســفر را سنجیدیم‪.‬‬ ‫ایــن تجربه موفقی بود که به عنــوان یکی از پروژه‌های‬ ‫موفق اینترن شــیپ مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬نتایج آن‬ ‫را می‌توان تعمیم داد‪.‬‬ ‫تســری دادن ایــن تجربه نکته مهمی اســت‪،‬‬ ‫چگونه می‌شــود با تمرکز بر ســفری کــه از آن نام‬ ‫بردید این تجربه را عمومیت داد؟‬ ‫وقتی بر وجود یک مشــکل توســط چند مشتری‬ ‫تاکید می‌شــود‪ ،‬باید آن را شــنید‪ .‬این‌ها حاکی از تجربه‬ ‫اســت‪ .‬خودروتان ممکن است از لحاظ فنی و مهندسی‬ ‫استاندارد باشــد‪ ،‬ولی مشتری رفاه حال خود را مد نظر‬ ‫دارد‪ .‬نکته بعد این است که تجربه به صورت منطقه‌ای‬ ‫تست شــود‪ .‬در همه شرکت‌های تولیدی یک زاویه دید‬ ‫متفاوت بین واحد «تولید و کیفیت» و «فروش و ارتباط‬ ‫با مشــتری» وجود دارد‪ .‬واحد بازاریابی نماینده مشتری‬ ‫اســت و در مقابــل واحد کیفیــت‪ ،‬وکیل تولید اســت‪.‬‬ ‫این‌جاست که اســتراتژی توسعه و بهبود در هر یک که‬ ‫تعریف می‌شــود با هم تالقی دارد‪ .‬چه کســی باید نقطه‬ ‫نظرات مشــتری را به واحد تولید بــرده و اصالح کند؟‬ ‫باید یک رابطه دقیق و منطقی بین این‌ها برقرار شــود‪.‬‬ ‫اتفاقا یک پروژه دیگر که به انجام رســاندیم این بود که‬ ‫چگونه صدای مشــتری را بتوانیم به عنوان پروژه بهبود‬ ‫بــه خط تولیــد ببریم‪ .‬بایــد در یک فضای شبیه‌ســازی‬ ‫امتحان کنیم و نتایج آن بررســی شــود‪ .‬در این صورت‬ ‫اســت که قطعا واحد تولید آن را می‌پذیرد‪.‬‬ ‫یعنی شــما معتقدید که نظرات مشــتری با راه‬ ‫کار خوبی به واحد تولید منتقل نمی‌شــود و یا این که‬ ‫الزام قطعی راجــع به تعریف پــژوه بهبود برای آن‬ ‫وجود ندارد؟‬ ‫من در بســیاری از شــرکت‌ها شــاهد این موضوع‬ ‫بوده‌ام‪ .‬ما در واحد‌های ســی آر ام نقطه نظرات مشتری‬ ‫را داریــم و باید ســعی کنیم راهــی برای تعریــف پروژه‬ ‫بهبود از منظر مشــتری بیابیم و قبل از تعریف آن بتوانیم‬ ‫اثربخشی پروژه بهبود را تست کنیم‪ .‬در مهندسی صنایع‬ ‫بحثــی به عنــوان «مهندســی همزمان» داریــم؛ به این‬ ‫شــکل که کســی که در حال مهندســی محصول است‪،‬‬ ‫کســی که در حال تعریف اســتاندارد اســت و کســی که‬ ‫در حــال مدیریت کیفیت اســت‪ ،‬آیا همه مانند مشــتری‬ ‫فکر می‌کنند؟ مســلما این گونه نیســت‪ .‬چطور می‌شــود‬ ‫کــه هم‌زمان با تولید‪ ،‬نظر مشــتری نهایــی را هم لحاظ‬ ‫کرد‪ .‬این پروســه بایــد دایما اتفاق بیفتــد‪ .‬باید یک نمونه‬ ‫پروتوتایپ شود و اصالحات مد نظر مشتری اعمال شود‪.‬‬ ‫همــان طور که گفتم مبحثی فراتر از بازاریابی وجود دارد‬ ‫و آن رفتــن به ســمت فن‌آوری و نوآوری اســت‪ .‬امروزه‬ ‫در توســعه مدل‌هــای کســب و کار یک مــدل «نوآوری‬ ‫باز» داریم که می‌گوید شــما می‌توانید در واحد تحقیق و‬ ‫توســعه افرادی داشته باشــید که به تولید ایده بپردازند و‬ ‫تکنولوژی شما را توسعه دهند و شما می‌توانید قلمرو این‬ ‫افراد را از داخل شــرکت توســعه داده و به افراد بیرونی‬ ‫نیز که مشتریان شما هســتند‪ ،‬تعمیم دهید که این مدل‬ ‫به نظــر من موفق‌تر و بهتر اســت؛ یعنی گــذر از فروش‬ ‫به ســمت بازاریابی؛ گذر از مدیریت ارتباط با مشــتری و‬ ‫رفتن به ســمت مدیریت تجارب مشــتری؛ گــذر از چپ‬ ‫فکر کردن(افرادی که از نیم کره چپ مغز خود اســتفاده‬ ‫می‌کنند انســان‌های اهــل منطق و ریاضی هســتند) و‬ ‫رفتن به راســت فکر کردن(یعنی افــرادی که از نیم کره‬ ‫ســمت راســت خود اســتفاده و به نگاه هنری و حساس‬ ‫توجــه بیش‌تری می‌کننــد‪ ).‬بنابراین نــگاه توامان فنی و‬ ‫احساسی با هم توصیه می‌شوند‪.‬‬ ‫در مدلــی که به ایران‌خودرو ارایه شــد توجه ویژه‌ای‬ ‫به احساســات مشتری شده است؛ به جایی می‌رسیم که‬ ‫صرفا مهندســی محض جواب‌گو نیست‪ .‬در دنیا بحثی‬ ‫به نام «بازی‌ســازی» یا همان ‪ Gamification‬داریم؛‬ ‫یعنــی اســتفاده از هر چیزی که بتوانیــم آن را در قالب‬ ‫بــازی ببریم تا لذت بیش‌تــری ببرید و متوجه گذر زمان‬ ‫هم نباشــید‪ .‬ایــن مقوله را در آمــوزش‪ ،‬کار و بازاریابی‬ ‫داریم‪ .‬نوع شــغل را طــوری تعریف کنیــد که فرد لذت‬ ‫ببــرد‪ .‬در مارکتینــگ دنبال نشــاندن یــک تجربه لذت‬ ‫بخش در ذهن مشــتری هســتیم و کاری کــه ما آن را‬ ‫انجام دادیم برای مشتری لذت بخش بود‪ .‬حاال اگر در‬ ‫قالب بازی آن را ارایــه کنیم این لذت چند برابر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مصــداق عینــی اســتفاده از «بــازی ســازی»‬ ‫کجاست؟‬ ‫شــما معدنی را تصور کنید که کارگران آن باید کار‬ ‫سخت بدنی و به مدت طوالنی انجام دهند‪ .‬ما پیشنهادی‬ ‫که به مســووالن آن‌جا کردیم این بود که یک موســیقی‬ ‫انرژیک برای آن‌ها پخش شــود و جالب بود که کارگران‬ ‫معــدن صدای ضربــات چکش خود را بــا آن هماهنگ‬ ‫کردند یا در یک کارگاه نخ ریســی تعدادی از پرسنل الزم‬ ‫بود که نخ‌ها را جابه جا و هر جا نخ پاره می‌شــد سریع آن‬ ‫را گره بزنند؛ پیشــنهاد شد که یک نفر با اسکیت این کار‬ ‫را انجام دهد که هم ورزش کرده و هم با ســرعت عمل‬ ‫وظیفه اش را انجام می‌دهد؛ یعنی شــما دایما دنبال راه‬ ‫حلی باشید که انجام وظایف تکراری که موجب خستگی‬ ‫هســتند‪ ،‬به یک فعالیت طاقت فرســا تبدیل نشــود‪ .‬در‬ ‫ارتباط با مشــتری اگر بتوانیم اپلیکیشــنی طراحی کنیم‬ ‫که ســفر خود را بتواند در آن ببینــد و بتواند رضایت خود‬ ‫را منتقل کند‪ ،‬کار بزرگی کرده ایم؛ به عنوان مثال برای‬ ‫مشــتری مهم اســت که پذیرشــگر خودرو در نمایندگی‬ ‫دســتانش روغنی نباشــد تا خودروی وی را آلوده نکند یا‬ ‫مثال به رستوران که می‌روید برای شما مهم است که چه‬ ‫اتفاقی در آشــپزخانه در حال رخ دادن اســت و برخی به‬ ‫دنبال اســتفاده از آشــپزخانه‌های شیشه‌ای افتاده‌اند که‬ ‫مشتری بتواند آن را رصد کند و در واقع آرامش خاطری‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬می‌توانید یک فضای شــاد طراحــی کنید و‬ ‫مشــتری هم آن را ببیند‪ .‬همان القای احساس خاص به‬ ‫مشــتری‪ .‬بنابراین نگاه مدیریت تجربه مشتری به دنبال‬ ‫این نکته اســت که مشــتری را از فضــای فنی محصول‬ ‫جدا کرده و توجه وی را به جنبه‌های احساســی معطوف‬ ‫کند که مشــتری ترکیــب بهینه‌ای ببینــد؛ نوع خدمات‪،‬‬ ‫نحوه نگاه مشــتری را تغییر می‌دهد وگرنه محصول بنز‬ ‫هم به مانند محصوالت داخلی خراب می‌شود؛ حال اگر‬ ‫جنبه فنی و احساســی با هم دیده شــود‪ ،‬مشــتری حس‬ ‫خوبی نسبت به برند شما خواهد داشت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪15‬‬
‫رویاروی‬ ‫پژو ‪ 3008‬در برابر مزدا ‪5-CX‬‬ ‫‪48216‬‬ ‫تازه وارد در برابر کهنه کار!‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬
‫‪Mazda-CX5‬‬ ‫‪Peugot 3008‬‬ ‫آیدین وحیدمحمدی‬ ‫در بازار کراس اوور‌های متوسط شهری هرچند هجوم بی وقفه شرکت‌های خودروسازی همانند آن‌چه در یک کالس پایین‌تر شاهد آن هستیم‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬اما همچنان با طیف قابل توجهی از مدل‌های مختلف رو به رو هســتیم که در برخی موارد حتــی راه را برای ورود اعضای جدید‬ ‫سخت و شاید غیر ممکن می‌کنند! در باالترین بخش این سگمنت یک نام آشنا قرار گرفته که طی چند سال گذشته همواره بیش‌ترین توجه را‬ ‫از سوی خریداران به خود اختصاص داده است‪ ،‬هر چند طی یک بازه زمانی هیوندای توسان گزینه بهتری برای مشتریان به حساب می‌آمد که‬ ‫البته دیگر چنین نیســت‪ .‬نســل جدید مزدا ‪ 5-CX‬از اوایل سال جاری میالدی در بازار حضور دارد و با اقتدار پر فروش‌ترین کراس‌اوور متوسط‬ ‫محســوب می‌شــود که برای یک خرید مطمئن و با کم‌ترین ریسک یک ژاپنی دســت اول لقب گرفته است! در سوی دیگر این بررسی‪ ،‬اما یک‬ ‫رقیب تازه وارد و سرســخت وجود دارد‪ ،‬پژو ‪ 3‌ 008‬که توانســته برای اولین بار در تاریخ عنوان بهترین خودروی ســال اروپا را برای یک ‪SUV‬‬ ‫شهری به دست آورد به طور حتم حرف‌های فراوانی برای گفتن خواهد داشت‪ .‬پژو بر خالف نسل قبلی‪ ،‬این کراس اوور را در مدل جدید به طور‬ ‫کامل از پایه طراحی کرده تا دســت کم شــاهد یکی از خوش تیپ‌ترین مدل‌های این کالس باشیم هر چند که عالوه بر ظاهر برجسته و وسوسه‬ ‫انگیز که یک عامل انگیزشی مهم برای جذب خریداران به حساب می‌آید در زیر کاپوت و داخل کابین مجموعه‌ای از مدرن‌ترین تکنولوژی‌های‬ ‫فرانســوی‌ها را در خود جای داده اســت‪ .‬در ادامه باالترین رده هر یک از این دو خودروی مجهز به پیشــرانه دیزلی رو در روی هم قرار گرفته تا‬ ‫مشــخص شــود هنوز دود از کنده بلند می‌شود یا خیر هر چند که برای بازار داخل کشورمان محصول جدید پژو ( ‪ )3008‬با پیشرانه ‪ 1.6‬لیتری‬ ‫توربو بنزینی عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪17‬‬
‫رویاروی‬ ‫‪Peugot 3008‬‬ ‫قیمت‪ ،‬یکی از مهم‌ترین شــاخصه‌ها برای بســیاری‬ ‫از خریداران به حســاب می‌آید چرا کــه الزاما یک کراس‬ ‫اوور این چنینی در این کالس اگر بهترین هم باشد الزاما‬ ‫نمی‌تواند به درجه پرفروش‌ترین مدل نایل شود! به همین‬ ‫دلیل مــزدا و پژو هر دو در یک محدوده قیمتی در اختیار‬ ‫خریــداران قرار می‌گیرند هر چند که یک اختالف بســیار‬ ‫مهــم و حتی شــاید تعیین کننده بین آن‌ها وجود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬پــژو ‪ 3008‬در کمــال تعجب کامــا یک ‪SUV‬‬ ‫شــهری اســت به این معنی که عمال امکان خرید نسخه‬ ‫چهــار چرخ متحــرک آن در هیــچ بازاری وجــود ندارد‪،‬‬ ‫چیزی که مزدا در آن دست مشتریان را باز گذاشته است‬ ‫تا به ســلیقه خود به سراغ مدل دیفرانسیل جلو یا ‪AWD‬‬ ‫بروند!‬ ‫پــژو ‪ 3008‬مورد بررســی از نــوع ‪ GT‬دیزلی انتخاب‬ ‫شــده که قیمتی برابر با ‪49‬هزار و ‪ 490‬دالر استرالیا دارد‬ ‫و مــزدا ‪ 5-CX‬آکــرا دیزل نیز که از نوع دو دیفرانســیل‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫اســت‪ ،‬حدود هــزار دالر بیش‌تــر یعنی ‪50‬هــزار و ‪410‬‬ ‫دالر قیمــت گذاری شــده تا همان طور که اشــاره شــد‬ ‫تقریبــا تــوازن در این بخش برقرار باشــد‪ ،‬اما وقتی نوبت‬ ‫به آپشن‌ها می‌رسد باید گفت که مزدا دستش خالی است‬ ‫چــرا که همه تجهیزات از قبل بر روی آن ســوار شــده و‬ ‫دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های بیش‌تر نیست! در پژو‬ ‫بــرای اســتفاده از رنگ مگنتیک آبــی متالیک باید ‪690‬‬ ‫دالر‪ ،‬تــودوزی چرم ناپا ‪ 2700‬دالر (در حالت اســتاندارد‬ ‫از آلکانتــرا در کابیــن بهره گرفته شــده) و پکیج ســقف‬ ‫پانورامایی و در برقی صنــدوق ‪ 2500‬دالر اضافی هزینه‬ ‫کرد که خوب برای بسیاری از افراد چندان رضایت بخش‬ ‫نیســت! در مزدا به صورت استاندارد می‌توان سان‌روف‪،‬‬ ‫در برقــی صندوق عقب و البته تمام رنگ‌های متالیک را‬ ‫بــدون هزینه جانبی در اختیــار گرفت که قطعا یک مزیت‬ ‫رقابتی عالی برای آن محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حال وجــه تشــابه دو خــودرو کم نیســت به‬ ‫طــوری که می‌تــوان چراغ‌های جلــوی ‪ LED‬با کنترل‬ ‫اتوماتیک نوربــاال‪ ،‬برف پاک کن‌های خــودکار مجهز به‬ ‫سنسور باران‪ ،‬آیینه تاریک شــونده عقب‪ ،‬سیستم ردیاب‬ ‫ماهــواره‌ای‪ ،‬رادیــو دیجیتالــی ‪ ،DAB‬قابلیــت دریافت‬ ‫فرامیــن صوتی‪ ،‬سیســتم تهویه مطبــوع دو منطقه ای‪،‬‬ ‫دریچه‌های هوا در ردیف عقب‪ ،‬سیستم ورود بدون کلید‪،‬‬ ‫اســتارت دکمه‌ای و مه شــکن‌های ‪ LED‬را در هر یک‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬همچنین در بخش تجهیزات ایمنی فاصله‬ ‫میان آن‌ها بســیار اندک اســت تا کروز کنترل با سیستم‬ ‫هشــدار برخورد از جلو و ترمز اضطراری‪ ،‬سیستم کمکی‬ ‫حرکت بین خطوط‪ ،‬سیســتم مشــاهده نقاط کور راننده‪،‬‬ ‫سیستم تشخیص خســتگی راننده و شش کیسه هوا (دو‬ ‫عدد جلو‪ ،‬طولی بدنه و پرده ای) در هر یک در دســترس‬ ‫باشــد ضمن این‌که مزدا سیســتم هشــدار ترافیک عقب‬ ‫و ترمــز هوشــمند را نیز به فهرســت ادوات قابل دریافت‬ ‫برای ‪ 5-CX‬افزوده است‪ .‬البته در بخش تکنولوژی باید‬ ‫‪ 3008‬را خودرویی پیشروتر دانست به طوری که سیستم‬ ‫دوربین محیطی متشــکل از سنسورها و دوربین‌ها کمک‬ ‫بزرگــی برای راننده به خصوص در پــارک کردن می‌کند‬ ‫هر چند که برای پارک دوبل نیز سیســتم نیمه اتوماتیک‬ ‫در نظر گرفته شــده و تکنولوژی ‪ i-Cockpit‬به کار رفته‬ ‫در کابیــن به لطف بهــره گیری از اندرویــد ‪ Auto‬و اپل‬ ‫‪ CarPlay‬هیجان بیش‌تری در سرنشینان ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫البتــه نباید فرامــوش کرد کــه در مزدا سیســتم نمایش‬ ‫اطالعات بر روی شیشــه جلو و تنظیم برقی صندلی‌های‬ ‫جلــو وجــود دارد در حالی که در پژو تنهــا راننده می‌تواند‬ ‫صندلی خود را به صورت الکتریکی تغییر وضعیت دهد!‬ ‫در داخــل کابین پــژو ‪ 3008‬جدید تقریبــا هیچ چیز از‬ ‫فضاســازی فرانســوی کم گذاشته نشــده و به نوعی باید‬ ‫ایــن بخش را یک عامل تعیین کننده در انتخاب برخی از‬
‫پژو با معرفی ‪ 3008‬جدید قدمی‬ ‫فوق العاده بزرگ برداشته که‬ ‫در آن از طراحی بدنه گرفته تا‬ ‫کابین و تکنولوژی هایش چیزی‬ ‫متفاوت از بیش‌تر خودروهای‬ ‫مشابه این سگمنت است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل بد نیست پیش از‬ ‫خرید مزدا نگاهی جدی به دست‬ ‫پرورده پژو نیز داشت و تجربه‌ای‬ ‫خاص‌تر را با آن به دست آورد!‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪Mazda-CX5‬‬ ‫خریداران در نظر گرفت‪ .‬پژو در اســتفاده از غربیلک‌های‬ ‫فرمان کوچک‌تر از حد استاندارد بازار شهره خاص و عام‬ ‫اســت که این موضوع در این کراس اوور متوســط نیز به‬ ‫خوبی تکرار شــده‪ ،‬اما داســتان به این‌جا ختم نمی‌شــود‬ ‫چــرا کــه تکنولــوژی ‪ i-Cockpit‬نســل دوم به وضوح‬ ‫تاثیر قابل توجهی در فضای کلی کابین داشــته و آن را به‬ ‫یک ســطح باالتر از استانداردهای این کالس سوق داده‬ ‫است! پشت فرمان اســپرت و جمع و جور خودرو صفحه‬ ‫نمایــش ‪ 12.3‬اینچی یک تکه و عریضی قــرار گرفته تا‬ ‫احساســی دقیقا مشــابه با قرارگیری پشــت فرمان یک‬ ‫خودروی ســوپر اســپرت برای راننده فراهم شود چیزی‬ ‫کــه تاحدودی در مدل‌های کوچک‌تر دیگــر پژو نیز قابل‬ ‫لمس است‪ .‬با نگاهی به اتمسفر کابین باید اذعان داشت‬ ‫کــه بهتــر از این نمی‌شــد از یک کــراس اوور اقتصادی‬ ‫شهری انتظار داشت‪ ،‬ترکیب چرم ناپا با سایر بخش‌های‬ ‫پالستیکی یا حتی پوشــش آلکانترای استاندارد هارمونی‬ ‫کم نظیری بــرای ‪ GT 3008‬فراهم آورده ضمن این‌که‬ ‫فضاهای مختلفی برای قرار دادن وســایل دم دســتی در‬ ‫این کابین در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬کنســول مرکزی‬ ‫کــه در بخــش باالیی آن صفحــه نمایش لمســی رنگی‬ ‫قرار گرفته قطعا برای بســیاری یادآور المبورگینی است‬ ‫چرا که سوییچ‌های سیســتم تهویه مطبوع و سایر ادوات‬ ‫شــبیه کابین هواپیماهای جنگنده طراحی شده اند! البته‬ ‫در کنــار تمام ایــن هیجانات باید به بخش بد این ســبک‬ ‫طراحی نیز اشــاره داشــت که آن هم بــه کاهش فضای‬ ‫مفید پای سرنشــینان جلو و عقب برمی گردد‪ .‬فضای سر‬ ‫نیز به واسطه وجود سقف پانورامایی به اندازه کافی وسیع‬ ‫نیست‪ ،‬اما نمی‌شود خیلی هم به آن انتقاد کرد‪.‬‬ ‫از آن‌جایی که در مزدا تنها ســان‌روف استاندارد وجود‬ ‫دارد‪ ،‬فضــای ســر بیش‌تری را می‌تــوان در هر دو ردیف‬ ‫تجربه کرد هر چند در مورد فضای زانوهای سرنشــینان‬ ‫عقب‪ ،‬برتری با اختالف اندکی به ‪ 3008‬می‌رسد‪ .‬درعین‬ ‫حــال به لطف ابعــاد بزرگ‌تر بدنه‪ ،‬صنــدوق عقب پژو با‬ ‫‪ 520‬لیتــر ظرفیت‪ ،‬قطعــا کاربردی‌تــر از صندوق ‪442‬‬ ‫لیتــری ‪ 5-CX‬خواهــد بــود‪ .‬البته صندلی‌هــای عقب‬ ‫مزدا قابلیــت جمع شــوندگی ‪ 40:20:40‬را دارند که در‬ ‫مقایســه با اســتاندارد ‪ 60:40‬پژو قطعا راحتی بیش‌تری‬ ‫در جاســازی وســایل بلند فراهم می‌آورند‪ .‬شاید در وهله‬ ‫اول ایــن طور به نظر آید کــه ‪ 5-CX‬در مقابل پژو حرف‬ ‫چندانی حداقل در خصوص کابین نداشــته باشد‪ ،‬اما باید‬ ‫گفــت که وقتی صحبت از چیدمان ارگونومیک و منطقی‬ ‫دکمه‌ها وسیســتم‌ها در داشبورد باشــد‪ ،‬کم‌تر خودرویی‬ ‫را در ایــن کالس می‌تــوان یافت که به پای مزدا برســد!‬ ‫همه چیز در این کابین دقیقا همان جایی هســتند که باید‬ ‫باشند تا دسترســی به آن‌ها به سهولت میسر شود و البته‬ ‫به ایــن موارد باید کیفیت باالی مواد بــه کار رفته در این‬ ‫بخش را افزود تا عمال ‪ 5-CX‬یک ‪ SUV‬متوســط نیمه‬ ‫لوکــس لقب گیرد‪ .‬همچنین کاربــردی بودن کابین مزدا‬ ‫‪19‬‬
‫رویاروی‬ ‫نکته دیگری اســت که باید حتمــا آن را در تصمیم گیری‬ ‫لحــاظ کرد‪ ،‬به طــور مثال‪ ،‬دکمه‌های چرخان سیســتم‬ ‫چندرســانه‌ای ‪ MZD‬مــزدا‪ ،‬دو ورودی ‪ USB‬در مقابل‬ ‫تنها یکی برای ‪ 3008‬جدیدتر و از آن نومید کننده تر‪ ،‬نبود‬ ‫تبدیل مناســب خروجی برق ‪ 220‬ولت پژو مواردی است‬ ‫که قطعا به امتیازهای منفی پژو می‌افزایند‪.‬‬ ‫به طور کلی آن اشــتباهاتی که پــژو در متمرکز کردن‬ ‫کلــی قابلیت‌های کارکردی تنها بــر روی صفحه نمایش‬ ‫لمسی ‪ 308‬انجام داده بود در ‪ 3008‬مشاهده نمی‌شود و‬ ‫بعــد از مدتی قطعا راننده به آن عادت می‌کند‪ ،‬اما پیچیده‬ ‫بودن منوها‪ ،‬عدم دسترســی ســریع به برخی تنظیمات و‬ ‫نبود دکمه‌های فیزیکی مجــزا به طور مثال برای تنظیم‬ ‫درجه دما مواردی هستند که نباید از نظر دور داشت!‬ ‫در زیر کاپوت این دو خــودرو همان طور که قبال بیان‬ ‫شد‪ ،‬پیشــرانه‌های دیزلی قرار گرفته که تا حد فراوانی به‬ ‫هم شــباهت دارنــد‪ .‬نیروی مورد نیاز بــرای حرکت مزدا‬ ‫‪ 5-CX‬از پیشــرانه ‪ 2.2‬لیتــری چهــار ســیلندر تامین‬ ‫می‌شــود که توانایی تولید حداکثر قدرت ‪ 173‬اسب بخار‬ ‫در ‪ 4500‬دور در دقیقــه را دارد ضمــن این‌که بیش‌ترین‬ ‫گشــتاور ‪ 420‬نیوتن متری نیز در دور دوهــزار در اختیار‬ ‫راننده قرار می‌گیرد‪ .‬در پژو ‪ ،3008‬یک پیشرانه دولیتری‬ ‫چهار سیلندر وظیفه تولید قدرت را برعهده دارد تا با ‪178‬‬ ‫اسب بخار و ‪ 200‬سی سی حجم کم‌تر‪ ،‬مدل پیش‌تاز این‬ ‫بخش به حســاب آیــد هر چند که گشــتاور این خودرو در‬ ‫همان دور دوهــزار حداکثر به ‪ 400‬نیوتن متر می‌رســد‪.‬‬ ‫خوش‌بختانه به لطف پیشــرانه‌های قــوی‪ ،‬هر دوی این‬ ‫کراس‌اوورهای شــهری عملکــرد خوبی حتی در صورت‬ ‫بهره گیری از تمام ظرفیت سرنشــینان نشــان می‌دهند‬ ‫بدون این‌که بخواهید به پیشرانه و در کل مجموعه قوای‬ ‫محرکه فشار وارد کنید‪ .‬موضوع جالب توجه دیگر این‌که‪،‬‬ ‫با وجود استفاده از جعبه دنده‌های شش سرعته اتوماتیک‬ ‫در هر یک‪ ،‬اما شــخصیت هر خــودرو متفاوت با دیگری‬ ‫احساس می‌شود!‬ ‫پیشــرانه توربو دیزل پژو در سرعت‌های پایین پر سر و‬ ‫صدا‌تــر از همتای ژاپنی خود به نظر می‌رســد هر چند که‬ ‫این صــدای زیادتر با لرزش خاصی همراه نیســت ضمن‬ ‫این‌که با افزایش ســرعت نیز پیشــرانه مــزدا در مجموع‬ ‫آرام‌تــر از پژو باقی می‌ماند‪ .‬اســتایل اســپرت‌تر ‪ 3008‬در‬ ‫مقایســه بــا ‪ 5-CX‬حتــی در موقعیت قــرار گیری اهرم‬ ‫تعویض دنده نیز قابل مشــاهده اســت کــه احتماال برای‬ ‫بســیاری افراد تعویض‌های لذت بخشی فراهم می‌آورد‪،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫اما اگر عملکرد معیار سنجش باشد‪ ،‬باید دقت جعبه دنده‬ ‫شش ســرعته اتومات مزدا را به مراتب بیش‌تر دانست‪ .‬تا‬ ‫زمانی که سرعت خودرو پایین‌تر از ‪ 60‬کیلومتر در ساعت‬ ‫باشــد‪ ،‬جعبه دنده پژو فوق العاده عالی عمل می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫به محض فشــردن پــدال گاز‪ ،‬نوعی گیجــی تعویض‌ها‬ ‫به خصــوص میان دنده‌هــای چهار‪ ،‬پنج و شــش کاملا‬ ‫احســاس می‌شود‪ .‬البته با انتخاب حالت اسپرت می‌توان‬ ‫تاحــدی بر این مشــکل غلبه کــرد‪ ،‬اما به همیــن اندازه‬ ‫صدای پیشــرانه افزایش یافته و نوعی فشــار در آن حس‬ ‫می‌شود‪ .‬در طرف دیگر‪ ،‬هماهنگی میان پیشرانه و جبعه‬ ‫دنده مزدا قطعا یکی از بهترین‌ها در این کالس به حساب‬ ‫می‌آیــد و بایــد آن را به اندازه کافی هوشــمند در تعویض‬ ‫دنده‌ها در نظر گرفت که به خوبی سبک متفاوت رانندگی‬ ‫در شــهر‪ ،‬بــزرگ راه و یا مســیرهای پر شــیب را نشــان‬ ‫می‌دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬لگ سیستم توربو در هر دو پیشرانه‬ ‫به اندازه‌ای اســت که بتوان گاهی اوقات آن را حس کرد‬ ‫هر چند که تاثیر منفی چندانی در عملکرد خودروها ایجاد‬ ‫نمی‌کند‪ .‬برای بهینه‌تر کردن مصرف ســوخت‪ ،‬سیســتم‬ ‫استارت – اســتاپ به صورت پیش فرض برای هر یک از‬ ‫این خودرو‌ها استفاده شده تا مصرف سوخت ‪ 4.5‬لیتری‬ ‫به صورت رســمی ( هفت لیتر در زمان بررسی ) برای پژو‬ ‫‪ 3008‬و شــش لیتری رسمی ( هنگام آزمایش نیز همین‬ ‫مصرف به دست آمد! ) در مزدا به ثبت برسد‪.‬‬ ‫همان‌طور که در ابتدا نیز اشــاره شد‪ ،‬بزرگ‌ترین نکته‬ ‫منفی پژو در نبود سیســتم چهارچرخ متحــرک قرار دارد‬ ‫به طوری‌که در مواجهه با مســیرهای لغزنــده (حتی اگر‬ ‫نخواهید آفروود ســواری با آن کنید) قطعا دینامیک پایین‬ ‫تری در مقایســه با رقیب خود ارایه می‌دهــد‪ ،‬اما واقعیت‬ ‫این اســت که بیش‌تر خریداران با چنین شــرایطی مواجه‬ ‫نمی‌شــوند چرا که اصــوال کاربرد اصلــی ‪ 3008‬در جابه‬ ‫جایی‌هــای شــهری روزمــره و نهایتا مســافرت‌های ایام‬ ‫تعطیل آن هم در بزرگ‌راه هاســت! از طرفی پژو با ‪1433‬‬ ‫کیلوگــرم به مراتب ســبک‌تر از ‪ 1605 5-CX‬کیلوگرمی‬ ‫اســت هر چند که این موضوع تنها بر روی کاغذ جذابیت‬ ‫پیدا می‌کند و در عمل به لطف هماهنگی باالتر پیشــرانه‬ ‫و جعبه دنده مزدا‪ ،‬شــتاب‌گیری دو خودرو در یک ســطح‬ ‫قــرار می‌گیرد‪ .‬رینگ‌های ‪ 19‬اینچی آلیــاژی نیز از دیگر‬ ‫بخش‌های مشــابه این دو کراس اوور به حســاب می‌آید‬ ‫که البتــه در پژو بــا الســتیک‌های ‪ 50/235‬کانتیننتال‬ ‫کانتی اســپرت کانتکــت و در مزدا بــا تایرهای ‪55/225‬‬ ‫تویو پروکســز ‪ R46‬احاطه شــده اند‪ .‬موضوع جالب توجه‬ ‫این‌که میزان نفوذ صدای باد و تایرها به داخل کابین مزدا‬ ‫بیش‌تر از آن‌چه در پژو شــاهد هســتیم احساس می‌شود‬ ‫و از ایــن رو اگر قصد خرید یکــی از این دو خودرو را برای‬ ‫ســفرهای برون شــهری در اتوبان‌ها دارید‪ 3008 ،‬گزینه‬ ‫مناســب تری خواهد بــود‪ .‬با این حال در ســایر موارد این‬ ‫‪ 5-CX‬است که ســواری نرم‌تر و راحت تری را از خود به‬ ‫نمایــش می‌گذارد ضمــن این‌که به لطف سیســتم تعلیق‬ ‫بهتر و سیســتم چهار چرخ متحرک لذت رانندگی با مزدا‬ ‫قطعــا برتر از رقیب فرانســوی خود اســت چیزی که البته‬ ‫نه تنها در خصــوص ‪ 3008‬بلکه اکثر رقبای دیگر آن نیز‬ ‫صادق اســت‪ .‬نــوع خدمات پس از فــروش و وارانتی این‬ ‫خودروها طبعا در بازارهای مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ ،‬اما در‬ ‫اســترالیا پژو ‪ 3008‬و مزدا ‪ 5-CX‬هر دو با گارانتی ســه‬ ‫ســال یا ‪ 100‬هزار کیلومتر به فروش می‌رسند تا انتخاب‬ ‫بازهم میان آن‌ها دشوارتر از قبل شود!‬ ‫در انتهای این بررســی موضوع اصلی این است که در‬ ‫نهایــت کدام خودرو گزینه بهتری بــرای خرید منطقی به‬ ‫حساب می‌آید؟ بودن شک مزدا ‪ 5-CX‬یک کراس اوور‬ ‫متوســط شــهری ایده آل برای بیش‌تر سلیقه هاست که‬ ‫هم می‌توان با آن لذت ســواری باالتــری را تجربه کرد و‬ ‫هــم به اندازه‌ای در بازارهای گوناگون حضور داشــته که‬ ‫مزدا بــه راحتی توانســته بیش‌تر ایــرادات آن را برطرف‬ ‫کند‪ ،‬امــا پژو با معرفــی ‪ 3008‬جدید قدمی فــوق العاده‬ ‫بزرگ برداشــته که در آن از طراحــی بدنه گرفته تا کابین‬ ‫و تکنولــوژی هایش چیزی متفاوت از بیش‌تر خودروهای‬ ‫مشــابه این سگمنت است‪ .‬به همین دلیل بد نیست پیش‬ ‫از خرید مزدا نگاهی جدی به دست پرورده پژو نیز داشت‬ ‫و تجربه‌ای خاص‌تر را با آن به دست آورد!‬
‫دوربین‌های جاسوسی‬ ‫‪Peugeot 508‬‬ ‫پژو ‪ 508‬با ظاهری جذاب‌تر از قبل‬ ‫‪48221‬‬ ‫زبان طراحی جدید پژو به طور حتم مورد توجه افراد بســیاری در‬ ‫سرتاســر دنیا قرار گرفته چرا که هم زیباست و هم ویژگی‌های یک‬ ‫مدل اســپرت لوکس را به بیننده القا می‌کند‪ .‬این شــرکت برای هم‬ ‫دست کردن محصوالت مختلف خود این بار سدان لوکس و متوسط‬ ‫‪ 508‬را نشانه رفته به طوری که حتی با انبوهی از پوشش‌های استتار‬ ‫کننده بازهم می‌شــود اســتایل متفــاوت و جذاب این خــودرو را در‬ ‫مقایسه با نسل کنونی تشخیص داد‪.‬‬ ‫با نیم نگاهی به مدل مفهومی ‪ Exalt‬که ســه سال پیش به نمایش در‬ ‫آمد شــاید بشــود حدســیاتی هم در مورد ‪ 508‬جدید مطرح کرد تا به طور‬ ‫مثال‪ ،‬طراحی کشیده‌تر سقف با ظاهری کوپه مانند‪ ،‬خط کمربند شانه‌ای‬ ‫بلند و اســتفاده از خطوط عضالنی و برجســته بر روی کاپوت و پانل درها‬ ‫به‌عــاوه چراغ‌های مدرن و کوچک بخشــی از المان‌هــای طراحی این‬ ‫ســدان چهار در به حســاب آید‪ .‬در عین حال این امــکان هم وجود دارد‬ ‫تــا به منظور بهبود کارایی خودرو در اســتفاده‌های روزمــره از اتاق لیفت‬ ‫بک (مشابه نســل جدید اوپل اینساینیا) در ‪ 508‬استفاده شود که درعمل‬ ‫قــرار دادن بارهای ســنگین و حجیم را در صندوق آســان‌تر می‌کند‪ .‬در‬ ‫تصاویر جاسوسی منتشر شده از آزمایش ‪ 508‬جدید‪ ،‬داخل کابین چندان‬ ‫مشخص نیســت‪ ،‬ولی به طور حتم چیدمان فضایی ‪ i-Cockpit‬پژو که‬ ‫به تازگی در ‪ 5008‬رونمایی شده‪ ،‬با ظاهری مدرن و دیجیتالی‌تر در ‪508‬‬ ‫هم تکرار خواهد شــد که یــک امتیاز بزرگ برای این خودرو به حســاب‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫نسل آینده تویوتا پریوس ‪V‬‬ ‫‪Toyota Prius‬‬ ‫نسل جدید پریوس و پرایم مدتی است به بازار عرضه شده‌اند‬ ‫و مانند قبل توجه بسیاری از خریداران را به سرعت به سمت خود‬ ‫جلــب کرده‌اند ولی تویوتا بــه این موفقیت قانع نیســت و در نظر‬ ‫دارد تــا با معرفی استیشــن واگن پریوس ‪ V‬بــا پریوس پالس در‬ ‫بازارهــای اروپایی بــاز هم درصد فروش خود را در این ســگمنت‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫تصاویر جاسوســی جدید از این خودرو که در پیســت نوربرگ رینگ‬ ‫گرفتــه شــده این طور نشــان می‌دهد کــه تویوتا طراحی ایــن مدل را‬ ‫بیش‌تر به ســمت خودروهای ‪ CUVS‬متمایل کرده تا با اقبال بهتری‬ ‫از ســوی مشــتریان مواجه شــود‪ .‬هر چند بدنه مدل مورد بررســی به‬ ‫طور کامل با پوشــش‌های اســتتار کننده احاطه شــده‪ ،‬ولی می‌شــود‬ ‫پروفایل کلی نســل جدید پریوس و تغییــرات صورت گرفته بر روی آن‬ ‫را تاحدودی تشــخیص داد‪ .‬در نمای جلو‪ ،‬طرح چراغ‌ها از همان فرم‬ ‫چند وجهی مدل اســتاندارد پریوس تبعیــت می‌کند و در نمای عقب با‬ ‫ســقفی کشــیده‌تر برای افزایش فضای صندوق رو به رو هستیم‪ .‬البته‬ ‫اظهار نظر در مورد طراحی بدنه تنها از روی این تصاویر ممکن اســت‬ ‫کار اشــتباهی هم باشــد چرا که شــاید تویوتا از برخی بخش‌های بدنه‬ ‫لکســوس ‪ NX‬بر روی این مدل بهره گرفته باشد! ولی در مورد قوای‬ ‫محرکه با قطعیت کامل می‌شــود گفت که همان پیشرانه ‪ 1.8‬لیتری‬ ‫چهار ســیلندر کنونی در کنار یک موتور الکتریکی برای حرکت پریوس‬ ‫‪ V‬مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪21‬‬
‫دنیای هوشمند‬ ‫‪48222‬‬ ‫سوپر کامپیوتر جدید انویدیا برای‬ ‫خودروهای خودران‬ ‫اگر کمی در حوزه تکنولوژی خودروهای هوشــمند و خودران بررسی‬ ‫کرده باشــید قطعا با یک نام بارها مواجه می‌شــوید‪ :‬انویدیا‪ .‬این شرکت‬ ‫سخت افزاری که تبحر خاصی در تولید انواع ریز پردازنده‌ها‪ ،‬کارت‌های‬ ‫گرافیک و ‪ CPU‬دارد مدت‌هاســت ســرمایه گذاری عظیمی در پیشبرد‬ ‫فن آوری خودروهای آینده انجام داده تا بسیاری از خودروهای هوشمند‬ ‫کنونی از مغز متفکر آن استفاده کنند‪ .‬به تازگی انویدیا از جدیدترین سوپر‬ ‫رایانه کوچک خود رونمایی کرده که توانایی پشــتیبانی کامل از سیســتم‬ ‫هدایت خودکار سطح پنج به عنوان پیچیده‌ترین سیستم خودران را دارد‪.‬‬ ‫چیــپ درایو ‪ PX‬پگاســوس در واقــع اولین ســوپر پردازنده با هوش‬ ‫مصنوعــی به حســاب می‌آیــد که انحصارا بــرای تاکســی‌های رباتیک‬ ‫خودران توســعه داده شــده و بــه راحتی می‌تواند بیــش از ‪ 320‬تریلیون‬ ‫محاســبه را تنها در یک ثانیه انجام دهد تا در مقایســه با نســل پیشــین‬ ‫خود یعنی درایو ‪ ،PX2‬ده برابر سریع‌تر باشد! این موضوع زمانی بیش‌تر‬ ‫اهمیــت پیدا می‌کند کــه بدانیم در حــال حاضــر ‪ PX2‬در خودروهای‬ ‫پیشــرفته‌ای مانند تســا مدل ‪ ،S‬مدل ‪ X‬و ولوو ‪ XC90‬مورد استفاده‬ ‫قــرار می‌گیرد ضمــن این‌که به گفته انویدیا به این فهرســت باید نام ‪25‬‬ ‫شرکت دیگر را نیز افزود!‬ ‫این سیستم جدید بر روی پلتفرم درایو ‪ PX‬کنونی انویدیا شکل گرفته‬ ‫که بــه آن دو ‪« SOC‬خاویار» (‪ SOC‬که در تمــام موبایل‌های امروزی‬ ‫به کار گرفته می‌شــود در اصل متشــکل از یک برد بــا کلیه بخش‌های‬ ‫محرک و حیاتی الزم بر روی آن مانند ‪ ،CPU‬رم‪ ،‬گرافیک و ‪ ...‬اســت)‬ ‫بــا یک ‪ CPU‬جدید بــرای به حداکثر رســاندن قابلیت هوش مصنوعی‬ ‫افزوده شــده اســت تا الگوریتم خود یادگیری کاملا فعالــی را برای آن‬ ‫بــه وجــود آورد‪ .‬در عین حــال این سیســتم توان دریافــت اطالعات از‬ ‫‪ 16‬سنســور متفــاوت را دارد و به خوبی با اســتاندارد ایمنی خودروهای‬ ‫هوشــمند (‪ )ASIL D‬در هماهنگی کامل به ســر می‌برد‪ .‬ســوپر رایانه‬ ‫جدید انویدیا از نیمه دوم ســال ‪ 2018‬به صــورت تجاری به بازار عرضه‬ ‫می‌شود و در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خودورهای تجاری‬ ‫رولزرویس الکتریکی!‬ ‫ایــن هفته به بررســی اجمالی نســل جدیــد لوکس‌تریــن خودروی‬ ‫رولزرویس یعنی فانتوم در همین نشــریه پرداخته شده‌اســت‪ ،‬اما چیزی‬ ‫که بســیاری انتظار آن را می‌کشــیدند حداقل در حال حاضر به واقعیت‬ ‫تبدیل نشده اســت چرا که فانتوم با همان پیشرانه ‪ 12‬سیلندر خورجینی‬ ‫پرحجم و بنزینی خود معرفی شــد و خبری از نســخه کاملا برقی از آن‬ ‫نیســت! داســتان به آن‌جا برمی گردد که ســال ‪ 2011‬رولزرویس مدل‬ ‫مفهومــی ‪ 102EX‬را بــه عنــوان یک خــودروی کامــا الکتریکی در‬ ‫نمایشــگاه ژنو معرفی کــرد که از دو موتور الکتریکــی به قدرت مجموع‬ ‫‪ 290‬کیلووات‪ ،‬گشــتاور ‪ 800‬نیوتن متر و شــعاع حرکتی ‪ 200‬کیلومتر‬ ‫بهــره می‌گرفت‪ ،‬اما هیــچ‌گاه به مرحله تولید نرســید! اما به لطف تغییر‬ ‫ســریع استراتژی خودروســازان جهان در حرکت به سمت حرکت بدون‬ ‫آالیندگی و از آن‌جایی که این شــرکت انگلیســی هیــچ برنامه‌ای برای‬ ‫معرفی نســخه هیبریدی از فانتوم نخواهد داشــت می‌توان به صراحت‬ ‫و البتــه خوش بینانه گفت که زمان چندان زیــادی به معرفی مدل ‪EV‬‬ ‫فانتوم باقی نمانده اســت‪ .‬البته رولزرویس یک سیستم الکتریکی کاملا‬ ‫جدیــد را رونمایی نخواهد کرد و در واقع از همان تکنولوژی خودروهای‬ ‫برقــی ب ام و در این مدل لوکس بهره می‌گیرد تا زمان عرضه به بازار و‬ ‫هزینه‌های تولید را در پایین‌ترین حالت خود حفظ کند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬
‫جزییات بیش‌تر در مورد پلتفرم‬ ‫الکتریکی پریمیوم آاودی و پورشه‬ ‫آاودی و پورشــه هر دو زیر مجموعه‌ای از گروه معظم فولکس واگن‬ ‫آلمان محســوب می‌شــوند‪ ،‬اما این موضوع باعث نمی‌شــود وجه تشابه‬ ‫خود را در پلتفرم مدل‌هــای آینده خود به خصوص در حوزه خودروهای‬ ‫الکتریکــی حفظ کنند! از این رو پلتفرم کــه آاودی برای ‪‌EV‬های خود‬ ‫در نظر گرفته ‪ C-BEV‬نام دارد که اصوال برای مدل‌های شاســی بلند‬ ‫طراحی و توسعه پیدا کرده و اولین محصول آن نیز یک ‪e-tron SUV‬‬ ‫است که چند ماه دیگر رسما به بازار عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫در سوی دیگر این داستان‪ ،‬مهندسان پورشه پلتفرم ‪ J1‬را بر پایه مدل‬ ‫مهفومی ‪ Mission E‬خود که یک ســدان اســت طرح‌ریزی کردند و با‬ ‫توجه به تصاویر جاسوســی منتشر شــده از آن می‌توان انتظار داشت که‬ ‫نخستین خروجی آن اوایل سال ‪ 2019‬به فروش برسد‪ .‬با در نظر گرفتن‬ ‫ســرعت فوق العاده زیاد پیشــرفت تکنولوژی در حــوزه خودرو‪ ،‬آاودی و‬ ‫پورشــه از چندین ســال پیش کار بــر روی مدل‌های برقی خــود را آغاز‬ ‫کرده‌اند تا البته با توجه به رســوایی فولکس واگن در دیزل‌گیت با جدیت‬ ‫بیش‌تــری از عهده عرضه ســریع‌تر خودروهای جدیــد برقی خود بر پایه‬ ‫پلتفرم ‪ PPE‬با همان پلتفرم الکتریکی پریمیوم به بازار برآیند‪ .‬با این حال‬ ‫نباید انتظار داشت که عمر پیشرانه چهار‪ ،‬شش و حتی هشت سیلندر به‬ ‫این زودی‌ها به پایان برســد‪ ،‬اما در مورد پیشــرانه ‪ 10‬و ‪ 12‬سیلندر شاید‬ ‫وقت خداحافظی چندان دور نباشد!‬ ‫هم پاک می‌شونـد‬ ‫کشنده سلول سوختی تویوتا‬ ‫اوایل ســه ماهه دوم ســال جاری‪ ،‬تویوتا از یک کشنده مفهومی‬ ‫جدید مجهز به ســلول ســوختی رونمایی کرد تا نشان دهد می‌توان‬ ‫پای تکنولــوژی پاک را به خودروهای تجاری ســنگین نیز باز کرد!‬ ‫چند روز پیش‪ ،‬تویوتا رســما اعالم کرد‪ ،‬این کشنده در مسافت‌های‬ ‫کوتــاه بین شــهری در کالیفرنیا در حال اســتفاده اســت که به طور‬ ‫دقیق‌تــر به جابه‌جایی کانتینرها در مســیر بین بنــدر لس آنجلس به‬ ‫ترمینــال النگ بیــچ اقدام می‌کند‪ .‬بــه گفته تویوتا این جــاده کوتاه‬ ‫بیش‌تــر با هدف بررســی و تســت قابلیت‌های این کشــنده ســلول‬ ‫ســوختی به بهره برداری رســیده که پس از گذراندن مراحل الزم از‬ ‫آن در مســیرهای طوالنی‌تر نیز قطعا بهره گرفته می‌شــود‪ .‬با توجه‬ ‫به اخبار منتشــر شده پیشین‪ ،‬وزن کلی کشنده مدرن تویوتا در حدود‬ ‫‪ 80‬هزار پوند اســت و در آن از دو تامیــن کننده نیرو تویوتا میرای به‬ ‫صورت موازی اســتفاده شــده تا مجموع قدرت تولیدی آن به ‪670‬‬ ‫اســب بخار و گشــتاور ‪ 1325‬پوند – فیت برسد! در عین حال مخزن‬ ‫ســوخت هیدروژن تقریبا بزرگ این کشنده می‌تواند مسافتی بیش از‬ ‫‪ 320‬کیلومتر را با یک بار سوخت گیری بپیماید ضمن این که در آن‬ ‫یک مجموعه باتری با ظرفیت ‪ 12‬کیلووات ساعت گنجانده شده هر‬ ‫چند که عمال نمی‌توان برای حرکت به آن اکتفا کرد‪.‬‬ ‫در کنار تویوتا‪ ،‬شــرکت‌های بــزرگ دیگری نیز به صورت جدی به‬ ‫دنبال تولید کشــنده‌های پاک هســتند که یکی از آن‌ها جنرال موتورز‬ ‫به حســاب می‌آید‪ GM .‬در نظر دارد تا چند ســال آینده کشنده سلول‬ ‫ســوختی با برد بیــش از ‪ 640‬کیلومتــر را روانه بازار کنــد هرچند که‬ ‫هیچ یک از این دو در بلند پروازی به پای شــرکت تازه تاسیس نیکوال‬ ‫نمی‌رسند چرا که نیکوال تا سال ‪ 2020‬هدف گذاری تولید کشنده‌هایی‬ ‫با شعاع حرکتی بیش از ‪ 1280‬کیلومتر را در سر می‌پروراند!‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪23‬‬
‫استیج‬ ‫نگاهی به رولزرویس فانتوم ‪2018‬‬ ‫‪48224‬‬ ‫فانتوم روی جاده‬ ‫دکتر آرمین وحیدمحمدی‬ ‫از زمانی که ســر هنــری رویس‪ ،‬رولزرویس فانتــوم را برای اولین بار در ســال ‪ 1925‬معرفی کرد‪،‬‬ ‫این خودرو یا بهتر بگوییم این برند به ســرعت به عنوان بهترین خودروی جهان از ســوی خریداران‬ ‫متمول آن شــناخته شــد تا ‪ 92‬سال بعد باز هم بتوان با چنین واژه آشنایی رو به رو شد! با این وجود‬ ‫برای امســال‪ ،‬فانتوم دست پرورده‌ای تاحدودی متحول شــده را از معروف‌ترین لوکس ساز دنیا به‬ ‫نمایــش در آورده تــا به نوعی الگوی خودروهای فوق لوکس قرن بیســت و یکــم لقب گیرد! البته‬ ‫نباید از نظر دور داشــت همانند هر خودروی دیگری تمامی تولیدات این شرکت هم طبیعتا متاثر از‬ ‫پیشرفت تکنولوژی است‪ ،‬ولی در فانتوم همچنان می‌شود آن اصالت ناب یک رولزرویس درجه یک‬ ‫را به خوبی تشــخیص داد‪ ،‬از جلو پنجره غول آســای آن گرفته تا اورهنگ زیاد بخش عقب همگی‬ ‫تنها شــخصیت یک رولزرویس اصیل را به نمایش می‌گذارند‪ .‬همچنین در پس ظاهر ســنگین و پر‬ ‫ابهت این خودرو‪ ،‬قلبی پر قدرت این امکان را می‌دهد تا سرنشینان در کنار بهره مندی از خودرویی‬ ‫مجلل و راحت بتواند در صورت نیاز توان دســت یابی به ســرعت و شتاب سریع را هم داشته باشند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که پیشــرانه مورد استفاده در فانتوم جدید درست مانند نسل‌های قبلی آن از نوع‬ ‫‪ 12‬سیلندر خورجینی با تکنولوژی تزریق مستقیم سوخت انتخاب شده که نیروی تولیدی خود را از‬ ‫طریق یک گیربکس هشت سرعته اتوماتیک ساخت ‪ ZF‬به چرخ‌ها منتقل می‌کند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫در نمای جلــو فانتوم جدید با توجه بــه طرح متفاوت‬ ‫ســپر جلو و چراغ‌های مســتطیلی شــکل تمــام ‪LED‬با‬ ‫گرافیک متفاوت‪ ،‬بخش عمــده تغییرات ظاهری اعمال‬ ‫شده در این مدل را به آســانی می‌شود از دور دست‌ها هم‬ ‫تشــخیص داد‪ .‬تکنولوژی به کار رفته در چراغ‌های جلوی‬ ‫فانتــوم جدید امکان تغییــر زاویه نوری را با مســیر حرکت‬ ‫فراهــم می‌آورد تا فضای بیش‌تری از مســیر روبــه رو را در‬ ‫سر دورها برای راننده روشن کند‪ .‬همچنین چراغ‌های جلو‬ ‫این خودرو از سیستم تطبیق شونده خودکار بهره می‌برد که‬ ‫وابســته به سرعت خودرو و شــرایط رانندگی‪ ،‬زاویه نوری و‬ ‫الگــوی نور دهی المپ‌ها را تغییر می‌دهد که این مســاله‬ ‫شــامل سیســتم نورباال خودکار هم اســت‪ .‬سیستم قوای‬ ‫محرکه و انتقال نیروی فانتوم در مدل جدید آن باز هم مورد‬ ‫ارتقا و بهینه‌سازی قرار گرفته و به کار گیری یک گیربکس‬ ‫هشت سرعته اتوماتیک جدید در کنار چیدمان دیفرانسیل‬ ‫عقب این امکان را فراهم آورده تا راننده و سرنشینان بتوانند‬ ‫از بیش‌ترین توان پیشرانه ‪ 12‬سیلندر رولزرویس بهره ببرند‪.‬‬ ‫استفاده از این جعبه دنده جدید باعث شده است تا مصرف‬ ‫ســوخت و میزان آالیندگــی رولزرویس فانتــوم حدود ‪10‬‬ ‫درصد در مقایسه با نسخه پیشین کاهش یابد‪ ،‬به طوری که‬ ‫فانتوم جدید در هر کیلومتر ‪ 308‬گرم گاز آالینده دی اکسید‬ ‫کربن منتشــر می‌ســازد که نســبت به قبل ‪ 38‬گرم در هر‬ ‫کیلومتر کاهش یافته اســت‪ .‬در عین حال‪ ،‬جدا از تغییرات‬ ‫ظاهری و فنی‪ ،‬این خودرو از مجموعه‌ای از سیســتم‌های‬ ‫جدید کمکی راننده که بر روی پلتفرم الکترونیکی جدیدی‬ ‫نصب شــده‌اند بهره می‌برد‪ .‬سیســتم ره‌یــاب ماهواره‌ای‬ ‫فانتــوم هم بــا بهــره گیــری از تجربیــات ب ام و کاملا‬ ‫ارتقا داده شــده و قابلیت نمایش نقشــه‌های سه بعدی و‬ ‫ترکیب مســیرهای جدید برای رســیدن به مقصد را برای‬
‫فانتوم جدید در مدل‌های مختلف‬ ‫خود از یک پیشرانه ‪ 6.75‬لیتری‬ ‫‪V12‬توربو دست ساز جدید بهره‬ ‫می‌برد که به واسطه حجم وسیع‬ ‫بهینه سازی‌های صورت گرفته بر‬ ‫روی آن (مهم‌ترین تغییر استفاده‬ ‫از سیستم توربوست) امکان تولید‬ ‫حداکثر قدرت ‪ 563‬اسب بخار را دارد‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪Rolls-Royce Phantom‬‬ ‫راننده فراهم آورده است‪ .‬تمام اطالعات مرتبط با سیستم‬ ‫ناوبری جدید مانند نقشــه‌های سه بعدی‪ ،‬سیستم صوتی‬ ‫و دیگر مســایل مربوط به شــرایط رانندگی همگی در یک‬ ‫صفحه نمایش ‪ 12.3‬اینچی جدید که در کنسول مرکزی‬ ‫نصب شــده نشان داده می‌شــوند‪ .‬همچنین دوربین‌های‬ ‫جلو‪ ،‬عقب و باالی فانتوم (سیســتم ‪ 360‬درجه) به راننده‬ ‫این خــودرو کمک می‌کنند تــا در محیط‌های فشــرده و‬ ‫پرترافیک شــهری به راحتــی به کنترل ایــن خودروی نه‬ ‫چندان کوچک بپردازد!‬ ‫همچنین در داخل خودرو همه جزییات در جهت ایجاد‬ ‫فضایی مجلل طراحی و ساخته شده‌اند تا حتی بیش از نیاز‬ ‫سرنشــینان بتوان انواع خدمات رفاهــی را در آن یافت! در‬ ‫این بخش فرم خاص سه پره و البته بزرگ غربیلک فرمان‬ ‫رولزرویس فانتوم‪ ،‬ظاهر قدیمی دریچه‌های خروجی هوا و‬ ‫البته تزیینات چوبی داشبورد دقیقا ویژگی‌های خودروهای‬ ‫کالســیک دهــه ‪ 60‬میــادی را در ذهن بیننــده تداعی‬ ‫می‌کند‪ .‬در کنــار این طرح‌های کالســیک مواردی چون‬ ‫نشان رولزرویس نصب شده در وسط فرمان‪ ،‬سازوکار بسیار‬ ‫نرم و بی صدا باز و بسته شدن درهای کالسکه‌ای خودرو و‬ ‫همچنین صفحه نمایش بزرگ لمسی نصب شده در باالی‬ ‫کنسول مرکزی‪ ،‬فضای داخلی فانتوم جدید را از گذشته به‬ ‫قرن بیست و یکم منتقل می‌سازند و به معنای واقعی کلمه‬ ‫یک خودروی مدرن – کالســیک را به نمایش می‌گذارد که‬ ‫در هیچ مدل مشــابه دیگری نمی‌شود آن را مشاهده کرد!‬ ‫فهرســت تجهیزات رفاهــی به کار گرفته شــده در فضای‬ ‫داخلی این خودرو به اندازه‌ای طوالنی اســت که اشــاره به‬ ‫تمــام ادوات آن تقریبــا غیر ممکن اســت‪ ،‬ولی دو صفحه‬ ‫نمایش نصب شــده در پشت ســری‌های صندلی‌های جلو‬ ‫برای سرنشینان عقب‪ ،‬سیستم پخش کننده چند رسانه‌ای‬ ‫مدرن با انبوهی از درگاه‌های ‪ AV‬و ‪ USB‬جاســازی شده‬ ‫در کنسول میانی و عقب‪ ،‬تعویض کننده ‪DVD‬چند خشابه‬ ‫و سیستم صوتی حرفه‌ای ساخته شده توسط شرکت هارمن‬ ‫بــا یک آمپلی فایــر ‪ 11‬کاناله‪ ،‬صندلی‌هــای فوق راحت با‬ ‫تنظیم کامل الکتریکی مجهز به گرم کن و سرد کن همراه‬ ‫با ماساژور چند حالته‪ ،‬تودوزی اعالی چرم طبیعی در تمام‬ ‫کابین‪ ،‬سرویس پذیرایی تشریفاتی و غیره بخش کوچکی از‬ ‫آن به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫فانتوم جدید در مدل‌های مختلف خود از یک پیشرانه‬ ‫‪ 6.75‬لیتری ‪V12‬توربو دست ساز جدید بهره می‌برد که‬ ‫به واســطه حجم وسیع بهینه سازی‌های صورت گرفته بر‬ ‫روی آن (مهم‌ترین تغییر اســتفاده از سیســتم توربوست)‬ ‫امکان تولید حداکثر قدرت ‪ 563‬اســب بخار را دارد ضمن‬ ‫این که بیش‌ترین گشــتاور آن بــه ‪ 900‬نیوتن متر (حدود‬ ‫ســه چهارم این گشــتاور عظیم از دور ‪ 1700‬در دسترس‬ ‫اســت) افزایش یافته اســت‪ .‬به واســطه این گشتاور باال‬ ‫رولزرویس فانتوم ســنگین وزن تنهــا در عرض ‪ 5.2‬ثانیه‬ ‫از حالت ســکون به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت دست‬ ‫می‌یابد و بیش‌ترین ســرعت آن نیز به صورت الکترونیکی‬ ‫به ‪ 250‬کیلومتر در ســاعت محدود شــده اســت‪ .‬پروسه‬ ‫انتقال قدرت در این خودرو از طریق یک گیربکس هشت‬ ‫ســرعته اتوماتیک ساخت ‪ ZF‬به چرخ‌ها صورت می‌گیرد‬ ‫که در درجه اول راحتی و در فاز بعدی عملکرد بسیار عالی‬ ‫را برای فانتوم ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫اطالع نگاشت‬ ‫خودروی خود را دوست داشته باشید‬ ‫‪48226‬‬ ‫نكات مراقبتی و نگه‌داری به منظور حفظ عملكرد خودرو در شرایط عالی‬ ‫از این اقدام‌ها در زمان‬ ‫آب‌بندی خودرو اجتناب كنید‬ ‫سرعت بیش از ‪ 90‬كیلومتر در ساعت‬ ‫بكسل خودرو‬ ‫بایدها‬ ‫به تدریج‬ ‫شتاب‌گیری كنید‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫پشت چراغ قرمز‪،‬‬ ‫دنده را خالص‬ ‫كنید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫سرعت مجاز را‬ ‫رعایت كنید‪.‬‬ ‫سعی كنید استفاده‬ ‫از خودرو را برای‬ ‫انجام كارها به‬ ‫حداقل برسانید‪.‬‬ ‫از عبور از روی‬ ‫دست اندازها‬ ‫اجتناب كنید‪.‬‬
‫بارگذاری بیش از ظرفیت وسیله نقلیه‬ ‫شتاب باال‬ ‫خاموش بودن خودرو‬ ‫در مدت زمان طوالنی‬ ‫دور بیش از سه هزار در دقیقه‬ ‫نبایدها‬ ‫شروع حركت‬ ‫با سرعت باال‬ ‫خاموش نگاه‬ ‫داشتن خودرو‬ ‫برای مدت زمان‬ ‫طوالنی‬ ‫رانندگی‬ ‫با سرعت باال‬ ‫شتاب گیری سریع‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫فرمان را‬ ‫تا آخر چرخاندن‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪27‬‬
‫اتوبیوگرافی‬ ‫معرفی نسل جدید بنتلی کانتیننتال‬ ‫اشراف‌زادهبریتانیایی‬ ‫‪48228‬‬ ‫برگردان‪ :‬امیر دهقانی‬ ‫بنتلی سرانجام نسل جدید کوپه لوکس کانتیننتال ‪ GT‬را معرفی کرد‪ .‬سازنده بریتانیایی در طراحی‬ ‫نســل جدید این ماشین از کانســپت ‪ 6 Speed 10 EXP‬الهام گرفته و حاال کانتیننتال ‪ GT‬بسیار‬ ‫پویاتر از قبل شــده و نمایی خاص پیدا کرده اســت‪ .‬بنتلی به‌طور کامل نســل جدید این گرند تورر را‬ ‫از نو طراحی کرده اســت‪ .‬نســل تازه کانتیننتال ‪ GT‬پروفیل جانبی کشیده‌تر و کم‌ارتفاع‌تری نسبت‬ ‫به ســلف خود دارد چراکه محور جلو به میزان ‪ 135‬میلی‌متر به ســمت جلو کشــیده شده که اجازه‬ ‫طراحی کاپوتی کشیده‌تر و دماغه‌ای کم‌ارتفاع‌تر را داده است‪.‬‬ ‫امــا در بخش عقبــی کانتیننتال ‪ GT‬جدیــد با نمای‬ ‫رادیکال‌تــری مواجــه هســتیم‪ .‬در ایــن جــا دو چــراغ‬ ‫بیضی‌شــکل کار شــده کــه هماهنگــی کاملــی با ســر‬ ‫اگزوزهای زیر آن‌ها دارد و همچنین نمای بســیار ظریفی‬ ‫به عقب خودرو بخشیده است‪ .‬فاصله محوری این خودرو‬ ‫‪ 110‬میلی‌متر بیش‌تر شــده و ‪ 25‬میلی‌متر هم به عرض‬ ‫آن اضافه شده است که این امر به افزایش پویایی استایل‬ ‫آن کمک کرده است‪ ،‬اما یکی از اصلی‌ترین تغییرات نسل‬ ‫جدید بنتلی کانتیننتال ‪ ،GT‬ســاخته شــدن آن بر اساس‬ ‫پلتفرم جدید ‪ MSB‬گروه فولکس‌واگن است که در نسل‬ ‫جدید پورشــه پانامرا هم استفاده شده و امکان استفاده از‬ ‫جدیدترین نســخه سیســتم الکتریکی ‪ 48‬ولت را فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬این سیســتم که در اصل یک سیستم هیبریدی‬ ‫خفیف محسوب می‌شود‪ ،‬توسط شرکت مادر بنتلی یعنی‬ ‫فولکس‌واگن توسعه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫بااین‌حال بنتلــی ادعا می‌کند که ‪ 82‬درصد از قطعات‬ ‫اســتفاده شــده در نســل جدید کانتیننتال ‪ GT‬متعلق به‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫خودش اســت درحالی‌که نســخه ‪ 12‬ســیلندر آن نیز ‪85‬‬ ‫کیلوگــرم وزن کم‌تری از نمونه مشــابه نســل قبلی دارد‪.‬‬ ‫به‌منظور کاهش وزن‪ ،‬کل پوســته خــودرو از آلومینیوم و‬ ‫با اســتفاده از تکنولوژی ‪ Super Formed‬ســاخته شده‬ ‫که اجازه ایجاد خطوط بدنه پیچیده و دقیق‌تر نســل جدید‬ ‫کانتیننتال ‪ GT‬را می‌دهد‪ ،‬اما بااین‌وجود این کوپه بزرگ‬ ‫و لوکس بریتانیایی هنوز هم وزنی برابر با ‪ 2250‬کیلوگرم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نســل جدید کانتیننتال ‪ GT‬در ابتدا‪ ،‬با نســخه به‌روز‬ ‫شــده پیشــرانه شــش لیتری ‪ W12‬تویین توربوی بنتلی‬ ‫معرفی شــده که بــرای اولین بار در کنــار یک گیربکس‬ ‫هشت ســرعته اتوماتیک دوکالچه قرار گرفته است‪ .‬این‬ ‫نیروگاه‪ 635 ،‬اسب بخار قدرت و ‪ 900‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫تولیــد می‌کند و کوپه لوکس بنتلــی را ظرف ‪ 3.7‬ثانیه از‬ ‫حالت سکون به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت می‌رساند‬ ‫و توانایــی رســیدن به حداکثــر ســرعت ‪ 333‬کیلومتر در‬ ‫ساعت را هم برای آن فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫بنتلی به لطف تجهیز به سیســتم الکتریکی ‪ 48‬ولت‪،‬‬ ‫ادعاهــای جســورانه‌ای را در مــورد پویایی نســل جدید‬ ‫کانتیننتال مطرح کرده اســت‪ .‬به‌عنوان‌مثال‪ ،‬نسل جدید‬ ‫ایــن خودرو بــه سیســتم «پویایی ســواری بنتلی» مجهز‬ ‫شــده که عملگرهــای الکترونیکی در نــوار آنتی رول در‬ ‫هر محور را تنظیم کرده و موجب بهبود راحتی ســواری و‬ ‫البته هندلینگ خودرو می‌شود‪ .‬آن‌چه این سیستم اساسا‬ ‫انجام می‌دهد این است که با جلوگیری از ورود نیروهای‬ ‫گهواره‌ای جانبــی‪ ،‬خودرو را ثابت نگه داشــته و حداکثر‬ ‫تماس تایرها با مسیر را حفظ می‌کند‪.‬‬ ‫اســتفاده از سیستم الکتریکی ‪ 48‬ولت نیز بدین معنی‬ ‫اســت که در پاســخ‌گویی سیســتم پویایی ســواری تقریبا‬ ‫هیچ‌گونــه تاخیری وجــود ندارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سیســتم‬ ‫تعلیق بــادی کانتیننتــال ‪ GT‬نیز مــورد تجدیدنظر قرار‬ ‫گرفته و از فنرهای بادی سه‌بخشــی استفاده می‌کند که‬
‫نسل جدید این خودرو به‬ ‫سیستم «پویایی سواری بنتلی»‬ ‫مجهز شده که عملگرهای‬ ‫الکترونیکی در نوار آنتی رول‬ ‫در هر محور را تنظیم کرده و‬ ‫موجب بهبود راحتی سواری و‬ ‫البته هندلینگ خودرو می‌شود‬ ‫در نرم‌تریــن حالت ‪ 60‬درصد هوای بیش‌تری در آن‌ها پُر‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین دامنه نوسان و جابه جایی کمک‌فنرها‬ ‫هــم بهبود پیدا کــرده که درنتیجه می‌تواند ســواری را از‬ ‫حالت کاملا اســپرت تا راحتــی در حد یک لیموزین تغییر‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫اما سیســتم ‪ 48‬ولت خدمات دیگری هم ارایه می‌کند‬ ‫که شامل سیستم توقف‪-‬حرکت و خاموش کردن تعدادی‬ ‫از ســیلندرها به‌منظور کاهش مصرف ســوخت می‌شود‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیب حاال مصرف ســوخت کانتیننتال ‪ GT‬جدید‬ ‫به ‪ 10.1‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر رسیده است که نسبت‬ ‫به مصرف ‪ 11.8‬لیتر در ‪ 100‬کیلومتر نسل قبلی کاهش‬ ‫قابل‌توجهی داشته است‪ .‬همچنین تولید دی‌اکسید کربن‬ ‫این ماشــین نیز با ‪ 16‬درصد کاهش نسبت به نسل قبلی‪،‬‬ ‫به ‪ 278‬گرم در هر کیلومتر رسیده است‪.‬‬ ‫بنتلی یک سیستم چهارچرخ محرک فعال جدید را نیز‬ ‫بــرای کانتیننتال ‪ GT‬جدید در نظــر گرفته که جایگزین‬ ‫تقســیم نیروی ‪ 40‬به ‪ 60‬در جلو و عقب نســل قبلی شده‬ ‫اســت‪ .‬هرچند این سیســتم جدید هنوز هم تا حد امکان‬ ‫بیش‌تر قدرت را به چرخ‌های عقب می‌فرستد‪ ،‬اما به‌طور‬ ‫مــداوم رانندگی خــودرو را کنترل می‌کند تــا قدرت را به‬ ‫چرخی بفرســتد که به آن نیاز دارد‪ .‬همانند قبل‪ ،‬به‌منظور‬ ‫پوشــش وزن قابل‌توجه پیشــرانه ‪ 12‬ســیلندر‪ ،‬ترمزهای‬ ‫جلوی کانتیننتال ‪ GT‬بزرگ‌تر از ترمزهای عقبی هستند‪.‬‬ ‫رینگ‌های اســتاندارد این کوپه لوکس از نوع ‪ 21‬اینچی‬ ‫هســتند‪ ،‬اما رینگ‌های ‪ 22‬اینچی فورج‌کاری شــده هم‬ ‫برای آن قابل سفارش است‪.‬‬ ‫در کابیــن هــم بنتلی کارهایی انجــام داده که همه از‬ ‫آن انتظــار دارند؛ یعنی اســتفاده از بهتریــن مواد طبیعی‬ ‫که شــامل مواردی چون تزیینات کرومی جال داده‌شــده‬ ‫با دســت و چرم طبیعی می‌شــود‪ .‬عالوه بــر این‪ ،‬در هر‬ ‫دســتگاه از کانتیننتــال ‪ GT‬بیــش از ‪ 10‬مترمربع چوب‬ ‫مورداســتفاده قــرار می‌گیــرد کــه ایجاد و نصــب آن‌ها‬ ‫توســط دست ‪ 9‬ساعت زمان می‌برد‪ .‬در بخش تکنولوژی‬ ‫نیــز ســازنده بریتانیایی اقدامــات مهمی در نســل جدید‬ ‫کانتیننتال ‪ GT‬انجام داده است که ازجمله آن‌ها می‌توان‬ ‫بــه ارایه یک صفحه آمپر تمــام دیجیتال و قابل تنظیم به‬ ‫همراه یــک صفحه‌نمایش ‪ 12.3‬اینچی برای سیســتم‬ ‫اطالعاتی‪-‬سرگرمی اشاره کرد‪ .‬این صفحه‌نمایش بزرگ‬ ‫قابلیــت چرخیدن را هم دارد و همچنیــن در مواقعی که‬ ‫نیازی به آن نباشــد می‌توان از طریق پانلی کاملا آن‌ها را‬ ‫مخفی کــرد‪ ،‬اما این پایان کار نیســت چراکه بنتلی روی‬ ‫همین پانل هم سه نشانگر دایره شکل آنالوگ تعبیه کرده‬ ‫که اولی نشــان‌دهنده دمای بیرون اســت‪ ،‬نشانگر میانی‬ ‫قطب‌نماست و آخری هم یک کرنومتر است‪.‬‬ ‫برای کانتیننتال ‪ GT‬جدید دو پکیج تکنولوژی مختلف‬ ‫قابل سفارش است که اولی شهری و دومی مسافرتی نام‬ ‫دارد‪ .‬همان‌طور که از نام این پکیج‌ها مشــخص اســت‪،‬‬ ‫اولی برای ترددهای شــهری و دومی بــرای رانندگی در‬ ‫مســافت‌های طوالنی مناســب اســت‪ .‬پکیج تکنولوژی‬ ‫شــهری شــامل باز کردن خودکار در صندوق بار‪ ،‬هشدار‬ ‫عابر پیــاده‪ ،‬شناســایی عالئــم ترافیکی‪ ،‬سیســتم ترمز‬ ‫شــهری و دوربین دید کامل اطراف می‌شــود درحالی‌که‬ ‫پکیج تکنولوژی مســافرتی کروز کنترل تطبیقی‪ ،‬دستیار‬ ‫فعال کمک به حرکت میان خطوط‪ ،‬نمایشــگر ســرباال‪،‬‬ ‫سیستم دید در شب با دوربین مادون‌قرمز و ترمز هوشمند‬ ‫را به خودرو اضافه می‌کند‪.‬‬ ‫بنتلی می‌گوید‪ ،‬گزینه‌های سفارشی‌سازی برای نسل‬ ‫جدید کانتیننتال ‪ GT‬عمال نامحدود هســتند به‌نحوی‌که‬ ‫رنگ‌هــای بیرونــی اســتاندارد آن به‌تنهایی شــامل ‪17‬‬ ‫رنگ مختلف می‌شــود و به‌صورت سفارشــی تا ‪ 70‬رنگ‬ ‫قابل‌افزایــش اســت‪ .‬عالوه بــر این‪ 15 ،‬آپشــن مختلف‬ ‫کف‌پوش‪ ،‬هشــت روکش چوبی دست‌ســاز داخلی و ‪15‬‬ ‫تریم مختلف داخلی هم برای این اشــراف‌زاده بریتانیایی‬ ‫قابل ســفارش است‪ .‬تولید نســل جدید بنتلی کانتیننتال‬ ‫اواخر امســال آغاز خواهد شــد و اولین نمونه‌های آن در‬ ‫بهار ســال آینده بــه بازار عرضه خواهند شــد‪ .‬هنوز هیچ‬ ‫صحبتی در مورد قیمت این خودرو مطرح نشــده اســت‪،‬‬ ‫اما انتظار می‌رود افزایش قیمتی جزئی را نســبت به نسل‬ ‫قبلی تجربه کند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪29‬‬
‫تیونینگ‬ ‫‪G-POWER BMW X5‬‬ ‫‪48230‬‬ ‫سوپرکارمخفی‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫رسول رازقندی‬ ‫اگــر بگوییم جی‪-‬پــاور‪ ،‬برترین تیونــر ب ام و در‬ ‫دنیاســت اغراق نکرده ایم؛ محصوالت این شــرکت‬ ‫بــا افزودن لقب توفان ‪ Typhoon‬به اعداد و اســامی‬ ‫مدل‌هــای ب ام و عرضه می‌شــوند و دســت کمی از‬ ‫گردبادهای خانمان برانــداز ندارند‪ .‬برای نمونه مدل‬ ‫ایکس‪ 5‬ام تایفون که اخیرا توســط جی‪-‬پاور معرفی‬ ‫شده‪ ،‬یک سوپرکار در لباس شاسی بلند است‪ .‬شتاب‬ ‫صفرتا ‪ 100‬ماشــین زیر چهار ثانیه و شتاب صفرتا ‪400‬‬ ‫آن فقط ‪ 11.5‬ثانیه است!‬ ‫جی‪-‬پاور موتور ‪ 4.4‬لیتری دوتوربوی هشــت سیلندر‬ ‫ب ام و ایکس‪ 5‬ام را با توربوشــارژرهای جدید و ماشــین‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫کاری هایی که جزییاتش اعالم نشده تیون کرده و قدرت‬ ‫آن را از سطح استاندارد ‪ 575‬به ‪ 750‬اسب بخار ارتقا داده‬ ‫اســت‪ .‬بیشــینه گشــتاور این تیون ‪ 980‬نیوتن متر است‪.‬‬ ‫سرعت ماشین هم به ‪ 300‬کیلومتر در ساعت می‌رسد‪.‬‬ ‫جی‪-‬پاور معموال تیون ظاهری سبک و آیرودینامیک‬ ‫دارد‪ .‬در ایکس ‪ 5‬ام یک ســپر جدید با هواخور وسیع کار‬ ‫گذاشــته‪ ،‬گل گیرهای عریــض دارای ورودی و خروجی‬ ‫هــوا (کرومــی در جلــو)‪ ،‬رکاب جدیــد‪ ،‬آیینه‌هــای قاب‬ ‫کربنــی جدید‪ ،‬پخش کننــده هوا در زیر ســپر عقب و دو‬ ‫جفت ســراگزوز کربــن‪ -‬تیتانیوم با قطر ‪ 10‬ســانتی متر‬ ‫دیده می‌شــود‪ .‬رینگ‌های ‪ 23‬اینچ پنج پره جفتی مشکی‬ ‫که پشــت آن‌ها ســیلندر ترمز آبی رنگ کار شده‪ ،‬از دیگر‬ ‫اجزای اسپرت این سوپرکار شاسی بلند هستند‪ .‬مشتریان‬ ‫می‌توانند کاپوت کربنی دارای شبکه هواخور هم سفارش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫همچنیــن تزیینات اســپرت و فوق العــاده لوکس اتاق‬ ‫شــامل صندلی‌هــای طرح مســابقه بــا روکش چــرم در‬ ‫رنگ‌هــای مختلــف و اجزای الیاف کربنی قابل ســفارش‬ ‫اســت‪ .‬برخی از جزییات اجزای پیشنهادی جی‪-‬پاور برای‬ ‫اتــاق ب ام و را در تصویر مشــاهده کنید تا به متخصصان‬ ‫این شــرکت ایمان بیاورید‪ .‬راســتی‪ ،‬طبق فهرست قیمت‬ ‫جی‪-‬پاور‪ ،‬هزینه تیون اتاق بنابر آپشن‌های مورد درخواست‬ ‫مشتری ممکن است به یک میلیون یورو هم برسد!‬
‫مرســدس جی آر اس ‪ 850‬پوزیدون با قدرتی که در نام‬ ‫خود یدک می‌کشد و ‪ 1350‬نیوتن متر گشتاور تولیدی (دو‬ ‫برابر اســتاندارد) اکنون به یک هیوالی آفرود بدل شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پوزیــدون موتــور ‪ 5.5‬لیتری دو توربوی مرســدس‬ ‫جی کالس را که به طور اســتاندارد ‪ 570‬اســب قدرت‬ ‫دارد تــا ‪ 850‬اســب بخــار ارتقــا داده و در ایــن راه از‬ ‫توربوشارژرهای جدید‪ ،‬سیستم اگزوز جدید با کاتالیست‬ ‫اســپرت ‪ Free flow‬مجهز به کنتــرل غرش خروجی‬ ‫(با ســراگزوزهای جفتــی بیــرون زده از طرفین) و نیز‬ ‫برنامه ریزی جدید ‪ ECU‬بهره برده اســت‪ .‬حاال بیشینه‬ ‫ســرعت ماشــین از ‪ 210‬بــه ‪ 285‬کیلومتر در ســاعت‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تیون پوزیدون تغییــرات ظاهری اندک از جنس الیاف‬ ‫کربن مشــکی‪ ،‬اما قابل توجه دارد؛ گل گیرهای عریض‪،‬‬ ‫سپر جلو با هواخورهای وسیع و توری محافظ چراغ‪ ،‬سقف‬ ‫غیر هم رنگ و در نهایت یک دست رینگ مشکی ‪ 22‬اینچ‬ ‫هشت پره جفتی‪.‬‬ ‫رب النــوع دریا و ســیالب در تزیینــات داخل هم چرم‬ ‫قهوه‌ای اســتاندارد بنز را کنار گذاشــته و از چرم مشــکی‬ ‫با دوخت درشــت زرد و طرح لوزی الماســه استفاده کرده‬ ‫به عالوه الیاف کربن که در کنســول و داشــبورد به چشم‬ ‫می‌خورد‪.‬‬ ‫یک نکته جالب این که سیستم لمسی کنترلی و گویای‬ ‫ناوبری این ماشــین توســط تیونر ارتقا یافته و با اتصال به‬ ‫اینترنــت (مجهز به رادار) آماده دریافت دســتورات راننده‬ ‫و انتقــال اطالعات لحظه‌ای به اوســت‪ .‬اطالعات به روز‬ ‫راه‌هــای اروپــا و تمام دوربین‌های ثابت و ســیار پلیس در‬ ‫سیستم قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫قیمت ماشــین اســتاندارد ‪ 140‬هزار دالر اســت‪ ،‬اما‬ ‫هزینه تیون آن توسط پوزیدون اعالم نشده است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪POSAIDON-G-RS‬‬ ‫«پوزیــدون» متخصــص تیــون مرســدس بنز در‬ ‫آلمان با خلق شــاهکاری از قدرت و ســرعت‪ ،‬رقیب‬ ‫خــود‪ ،‬برابوس بزرگ را به چالشــی ســخت دعوت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪48231‬‬ ‫دعوت به چالش‬ ‫‪31‬‬
‫عشق موتور‬ ‫دم باریک‌های هارلی به خط‬ ‫‪48232‬‬ ‫سید امیر ایافت‬ ‫ســام دوستان‪ .‬در مصاحبه‌ای که ســایت موتورسایکل دات کام با پل جیمز مدیر خط تولید شرکت‬ ‫هارلی دیویدسون داشته از او درباره سیکلت‌های سافت تیل (دم نرم یا دم نازک) و دینا (بر وزن اینا)‬ ‫سوال کرد‪ .‬نتیجه این مصاحبه را مالحظه می‌فرمایید‪:‬‬ ‫همان‌طور که می‌دانید در ســال ‪ ،۱۹۹۷‬با تولید موتور‬ ‫دو ســیلندر خورجینی بزرگ‪ ،‬میلواکی ‪ ۸-‬سافت تیل‌ها و‬ ‫دیناهای قدیمی را از بــازار جمع کرده و به اصطالح خط‬ ‫تولیــد آن را متوقــف کردیم‪ .‬خط تولید جدید که تا ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬ادامــه یافت مورد اســتقبال فراوان قــرار گرفت‪،‬‬ ‫ولی با تغییراتی که طی ســال‌ها در بازار و ســایق مردم‬ ‫ایجاد شــد بار دیگر طراحان هارلی به فکر ایجاد تغییرات‬ ‫تازه‌ای افتادند و امســال مفتخریــم که صف بزرگی از دم‬ ‫باریک‌های ‪ ۲۰۱۸‬را عرضه کنیم‪.‬‬ ‫موتــور میلواکی ‪ ۸ -‬غیر از ایــن که ظرفیت بیش‌تری‬ ‫نســبت به انواع مشابه قبلی دارد و به نوعی از انگیزه‌های‬ ‫عمده ایحاد خط تولید جدید ‪ ۲۰۱۸‬هم محسوب می‌شود‪،‬‬ ‫امــا تفاوت عمــده آن که باعث کاهــش ‪ ۷۵‬درصد لرزه و‬ ‫صدای موتور می‌شــود یک کانتــر باالنس معکوس بر‌ای‬ ‫هر سیلندر است‪.‬‬ ‫این هــم تصویــر میلواکــی ‪ ۸‬کــه دارای دوســیلندر‬ ‫خورجینی بزرگ اســت و روی سرسیلندر آن عدد ‪ ۱۰۷‬را‬ ‫مالحظه می‌فرمایید‪ .‬کانتر باالنس دوگانه پایین سیلندرها‬ ‫امتیازات فراوانی بــرای هارلی به ارمغان آورد‪ .‬این موتور‬ ‫جایگزین موتور «توین کم ‪ »۱۰۳‬شد‪.‬‬ ‫این هارلی مــدل ‪ ۱۹۵۰‬الهام‬ ‫بخش اصلی ســری سافت تیل‬ ‫بــود‪ .‬چــون تعــداد عکس‌های‬ ‫مدل‌هــای مختلــف دم نازک‌ها‬ ‫مثل اســتریت باب‪ ،‬فــت باب‪،‬‬ ‫بــاب بوی‪ ،‬هریتیج کالســیک و‬ ‫میلواکی ایــت و‪ ...‬خیلی زیادند‬ ‫همه را یک جــا جمع کرده چاپ‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬
‫این هم تصویر موتور باز هم قوی‌تر شده دم باریک‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬که نه تنها حجم آن باالتر رفته بلکه زیر سر سیلندر‬ ‫‪ ۱۱۴‬نشــان آن یک هواکش توربــو مانند هم وجود دارد‪.‬‬ ‫موتور ‪ ۱۱۴‬اینچــی دوبل خورحینــی میلواکی ‪ ۸ -‬جدید‬ ‫روی مدل‌های فت باب‪ ،‬فت بوی‪ ،‬استریت باب‪ ،‬هریتیج‬ ‫کالسیک‪ ،‬و چند «دم باریک» دیگر سوار شده است‪.‬‬ ‫هارلی لرزه‌ای است بر اندام‪.‬‬ ‫اهمیت ســری ســافت تیل برای هارلی دیویدســون‬ ‫بــه حدی بــود که در ســال ‪ ۱۹۹۷‬برای نخســتین بار در‬ ‫اســتودیوهای طراحــی و ســبک دهــی هارلــی به روی‬ ‫خبرنگاران گشوده شد‪.‬‬ ‫طراح برای شــکیل‌تر کردن اســتایل ســیکلت آن را به‬ ‫شکل دوکی طراحی کرده است‪.‬‬ ‫شاسی یک تکه و بزرگ دم باریک‌ها و به خصوص این‬ ‫مدل که فت باب باشــدبه خوبی موتور سنگین میلواکی ‪۸‬‬ ‫را پذیراســت‪.‬البته به خاطر وضوح بیش‌تر بند وبست‌های‬ ‫باالی موتور در عکس حذف شــده اســت‪ .‬این شاسی از‬ ‫جنس فوالد است و برای موتورهای کوچک‌تر حتی خود‬ ‫وقتی از باال به شــاه فنر عقــب موتور‌های دم باریک‬ ‫نــگاه کنیــم‪ ،‬می‌بینیم کــه بر خالف مدل‌هــای قدیمی‬ ‫که شــاه فنر اصلی عقــب زیر موتور بود‪ ،‬این ســری زیر‬ ‫صندلــی راننده قرار دارد و این امــر باعث نرمی بیش‌تر‬ ‫رانندگی می‌شود‪.‬‬ ‫اســتفاده وســیع از آلومینیوم در یراق‌های ســری دم‬ ‫باریک‌ها که قبال همه از جنس اســتیل بودند به ســبکی‬ ‫در مدل «دولوکس» دم باریک ‪ ۲۰۱۸‬تمام چراغ‌های‬ ‫اصلی و چشمک زن جلو و عقب همگی از نوع ال‌ای‌دی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در بیش‌تــر مدل‌های دم باریک روی دســته فرمان و‬ ‫کنار گاز و کالچ‪ ،‬نماگرهای‌ای ال سی دی که اطالعات‬ ‫مربــوط بــه دنــده وکالچ را نشــان می‌دهند بــه صورت‬ ‫وسیله‌ای استاندارد نصب می‌شوند‪.‬‬ ‫این سری کمک زیادی کرده است‪.‬‬ ‫بازهــم بــرای سبک‌ســازی کل ســیکلت یکــی از‬ ‫کارهایــی که شــد کاهش انــدازه باک‌هــای بنزین بود‪.‬‬ ‫شــاید یکــی از علل اصلــی این بــود که شــبکه پهناور‬ ‫پمــپ بنزین‌های جــاده‌ای غرب در حــال حاضر نیاز به‬ ‫باک‌های خیلی بزرگ را از میان بر داشــته است‪ .‬در این‬ ‫تصویر باک ‪ ۵/۱۳‬لیتری اســتریت بــاب را می‌بینید که‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪33‬‬
‫صنعت و دانشگاه‬ ‫در سالن‌های بدنه‌سازی ایران‌خودرو‬ ‫شناسایی و مدیریت‬ ‫ریسک‌های تجهیزات باالسری‬ ‫‪48234‬‬ ‫دکتر زهرا ویسه‬ ‫دانشگاه‪ :‬آزاد اسالمی واحد تهران مرکز‬ ‫متولی پروژه‪ :‬محمد جعفر واحدی زارج‬ ‫مسوول پروژه‪ :‬موسی بهروزی ‪ -‬اسمعیل فرجی جوینی‬ ‫واحد بهره بردار‪ :‬مدیریت بدنه خودرو‬ ‫پیامدها و اثرات غیر قابل تصور رویدادهای شغلی‪ ،‬سبب تاکید بر اقدامات پیش‌گیرانه قبل از وقوع‬ ‫حوادث می‌شود‪ .‬در این تحقیق به بررسی حوادث و مشخص کردن علل ریشه‌ای حوادث و مدیریت‬ ‫ریســک تجهیزات باالسری در خطوط تولید بدنه شــرکت ایران‌خودرو پرداخته می‌شود‪ .‬برای این‬ ‫منظور از روش تحلیلی ‪ TRIPOD BETA‬اســتفاده و از این تکنیک به منظور شناســایی شرایط‬ ‫زمینه‌ای و ریشه‌ای حوادث تجهیزات باالسری استفاده شد‪.‬در این تحقیق‪ ،‬شرایط زمینه‌ای و علل‬ ‫ریشه‌ای شناسایی شــدند‪ .‬نتایج این پروژه نشان داد که طراحی تجهیزات باالسری مهم‌ترین علت‬ ‫ریشه‌ای حوادث است‪.‬‬ ‫در ایــن پــروژه از تکنیــک ‪ BOW TIE‬بــه منظــور‬ ‫شناســایی خطرات و مدیریت ریســک‌ها اســتفاده شد و‬ ‫برای کمی کردن ریســک‌های کیفــی از مقیاس لیکرت‬ ‫اســتفاده شــد‪ .‬در این تکنیک کلیه خطــرات (تهدیدها)‬ ‫مرتبط با بروز یک حادثه شناســایی و در ادامه موانع بروز‬ ‫حادثــه (اقدامات کنترلی) و علل ناکارآمدی موانع مطابق‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫با اصول تکنیک شناســایی شد‪ .‬در این مطالعه تهدیدها‪،‬‬ ‫مانع‌هــا و فاکتورهــای ناکارآمــدی موانع بــرای مدیریت‬ ‫ریسک شناسایی شد‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫امــروزه حــوادث ناشــی از کار بــه عنــوان یکــی‬ ‫از مهم‌تریــن ریســک فاکتورهــای مهــم بهداشــتی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی در جوامــع صنعتــی و در حال‬ ‫توســعه مطــرح بوده و بــه عنوان ســومین عامل مرگ‬ ‫و میــر در جهان به شــمار می‌روند‪ .‬براســاس آمارهای‬ ‫موجود در ســال ‪ 2005‬در آمریکا بیش از ‪ 5702‬نفر در‬ ‫اثر حوادث ناشــی از کار کشــته شده‌اند و بیش از شش‬ ‫میلیــون نفر دچار معلولیت شــده‌اند که هزینه ســاالنه‬ ‫ضررهای اقتصادی ناشــی از ایــن حوادث حدود ‪140‬‬ ‫میلیارد دالر بر آورد شــده است‪ .‬در ایران نیز بر اساس‬ ‫جدیدتریــن آمار ارایه شــده از ســوی گــروه تخصصی‬ ‫بهداشــت حرفــه‌ای و طــب کار تامیــن اجتماعی‪16 ،‬‬ ‫هزار حادثه شــغلی طی سال ‪ 2003‬میالدی ثبت شده‬ ‫که منجر به از دســت رفتن چهار هزار سال کاری شده‬ ‫اســت‪ .‬نکته قابل توجه این که میزان حوادث ناشی از‬ ‫کار در کشــور از ‪15‬هــزار و ‪ 552‬مورد حادثه در ســال‬ ‫‪ 2000‬میالدی به ‪ 16‬هزار و ‪ 745‬مورد حادثه در سال‬ ‫‪ 2003‬افزایــش یافته و با رشــد ‪ 7/67‬درصدی روبه‌رو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫حوادث‌ ناشی‌ از کار از سویی‌ سبب‌ ناراحتی‌ فرد کارگر‬ ‫ب از بین‌‬ ‫و یا افراد خانواده‌اش‌ می‌شود و از سوی‌ دیگر سب ‌‬ ‫ی جامعه‌ می‌شود‪ .‬لذا‬ ‫ن اقتصاد ‌‬ ‫رفتن‌ سرمایه‌ و تزلزل‌ بنیا ‌‬ ‫ن‬ ‫ت شــایا ‌‬ ‫این گون ‌ه حوادث‌ از دیدگاه‌های‌ زیر دارای‌ اهمی ‌‬ ‫ی هستند‪:‬‬ ‫توجه ‌‬ ‫‪1‬ـ از نظر انسان ‌‬ ‫ی‬ ‫‪2 ‬ـ از نظر اجتماعی‌‬
‫امروزه حوادث ناشی از کار‬ ‫به عنوان یکی از مهم‌ترین‬ ‫ریسک فاکتورهای مهم‬ ‫بهداشتی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی در جوامع صنعتی‬ ‫و در حال توسعه مطرح‬ ‫بوده و به عنوان سومین‬ ‫عامل مرگ و میر در جهان‬ ‫به شمار می‌روند‬ ‫و نگه‌داری‪ ،‬ایمنی‪ ،‬مهندســی و سایر بخش‌های مرتبط‬ ‫تشــکیل و در ادامه آموزش‌های الزم برای آنالیز حوادث‬ ‫به تیم پروژه ارایه شــد‪ .‬در ادامه به منظور بررسی حوادث‬ ‫با اســتفاده از تکنیــک ‪ TRIPOD BETA‬آنالیز حادثه‬ ‫صــورت گرفــت‪ .‬در ادامه با اســتفاده از تکنیک ‪BOW‬‬ ‫‪ TIE‬مدیریت ریســک‌های مرتبط صــورت گرفت‪ .‬الزم‬ ‫بــه ذکر اســت در حیــن انجام پــروژه مســتندات فنی و‬ ‫کاتالوگ‌هــای مرتبط با تجهیزات‪ ،‬بررســی و نکات فنی‬ ‫استخراج شد‪.‬‬ ‫‪3 ‬ـ از نظر اقتصادی‌‬ ‫‪  -4‬مکانیزم و علل وقوع حوادث‬ ‫نتایج پروژه‬ ‫اهداف و ضرورت انجام پروژه‬ ‫با توجه به لزوم بررســی علل اصلی و ریشه‌ای حوادث‬ ‫بــرای پیش‌گیــری از بروز‪ ،‬الزم اســت که با اســتفاده از‬ ‫تکنیک‌های مناســب آنالیز حادثه صورت گیرد و در ادامه‬ ‫کلیه ریسک‌های مرتبط شناسایی شود‪.‬‬ ‫روش تحقیق‬ ‫در ایــن تحقیق بــه منظور بررســی و آنالیــز حادثه از‬ ‫تکنیــک ‪ TRIPOD BETA‬اســتفاده شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫تکنیک از روش اســتاندارد و نظام منــد ابتدا موانع ایجاد‬ ‫حادثه شناســایی و در ادامه علل شکست این موانع و بروز‬ ‫رویداد شناســایی شــده و به دنبال آن با استفاده از چک‬ ‫فهرســت‌های استاندارد ‪ 11‬گانه علل سطحی و در ادامه‬ ‫علل ریشــه‌ای تعیین شــد‪ .‬برای جمع آوری اطالعات و‬ ‫تعیین علل ســطحی بــا اســتفاده از روش توفان فکری‪،‬‬ ‫کلیه چک لیســت‌های اســتاندارد مورد بررسی تیم قرار‬ ‫گرفت و علل مرتبط شناسایی شد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا اســتفاده از اطالعات به دســت آمده در‬ ‫آنالیز حادثه و بررسی شرایط محیطی و فنی‪ ،‬ریسک‌های‬ ‫مرتبط با به کار گیری تجهیزات باالســری شناسایی شد‪.‬‬ ‫بدیــن منظور از تکنیک ‪ BOW TIE‬اســتفاده شــد‪ .‬در‬ ‫این تکنیــک در ابتدا کلیه تهدیــدات و خطرات مرتبط با‬ ‫بروز حوادث شناســایی می‌شــوند و در ادامه با موانع بروز‬ ‫رویداد یا اقدامات کنترلی شناســایی و سپس فاکتورهای‬ ‫ناکارآمــدی این موانع شناســایی شــده و بدیــن صورت‬ ‫ریســک‌ها‪ ،‬موانع بروز حوادث ( اقدامــات کنترلی) و در‬ ‫انتها فاکتورهای ناکارآمدی برای این اقدامات شناســایی‬ ‫و چرخه مدیریت ریسک تکمیل می‌شود‪.‬‬ ‫خالصه پروژه‬ ‫در ایــن تحقیــق در ابتــدا تیــم پــروژه متشــکل از‬ ‫متخصصان حوزه‌های مختلف ســازمان شامل تعمیرات‬ ‫مطابــق بــا طــراح ‪ TRIPOOD BETA‬در زمینه‬ ‫ریل‌هــای ‪ 14 ،KBK‬دســته علــل ســطحی حوادث‪،‬‬ ‫‪ 38‬علت زمینه‌ای و ‪ 80‬علت ریشــه‌ای شناســایی شد‪.‬‬ ‫بیش‌تریــن علت حادثــه‪ ،‬مربوط به علــت طراحی بود‪.‬‬ ‫در زمینــه آنالیــز مرتبط با باالنســور‪ ،‬هفت دســته علل‬ ‫سطحی‪ 19 ،‬شــرط زمینه‌ای و ‪ 41‬علت ریشه‌ای مورد‬ ‫شناســایی قرار گرفــت که در این حادثه هــم بیش‌ترین‬ ‫علل مرتبط با طراحی بود‪ .‬ســایر علل نقص در رویه‌ها و‬ ‫ساختار سازمانی‪ ،‬نقایص سخت افزاری و تامین و نقص‬ ‫در ارتباطات است‪.‬‬ ‫مطابق بــا ارزیابی ریســک بــه روش ‪ BOW TIE‬در‬ ‫زمینه ریل‌های ‪ KBK‬در زمینه مدیریت ریسک ‪ 13‬تهدید‪،‬‬ ‫‪ 30‬مانع و ‪ 72‬فاکتور ناکارآمدی اقدامات کنترلی شناسایی‬ ‫شــد‪ .‬در خصوص ارزیابی ریســک باالنسور نیز ‪ 14‬تهدید‪،‬‬ ‫‪ 29‬مانــع و ‪ 67‬عامل ناکارآمدی شناســایی شــد‪ .‬در ادامه‬ ‫پروژه ریسک‌های پروژه با استفاده از جداول پایه‌ای ریسک‬ ‫کمی شــد و الزامات استاندارد و چک فهرست‌های مرتبط‬ ‫طراحی و در اختیار کارفرما قرار گرفت‪.‬‬ ‫این مطالعه تحت حمایت شــرکت ایران‌خودرو انجام شــده است‪.‬‬ ‫دانشجویان عزیز می‌توانند برای آگاهی از عناوین و شرایط حمایت‬ ‫از پایان نامه‌های تحصیلی به سایت شرکت ایران‌خودرو به نشانی‬ ‫‪ WWW.IKCO.IR‬در قسمت تحقیق و توسعه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪35‬‬
‫بررسی‬ ‫‪48236‬‬ ‫بررسی رنو آالسکان ‪ 2017‬جدید‬ ‫مالقات با نورسیده فرانسوی!‬ ‫برگردان‪ :‬شاهین احمدزاده‬ ‫رنــو هرگز مدلی خــاص در کالس پیکاپ تراک‌ها‬ ‫نداشته‪ ،‬اما مدل جدید آالسکان این موضوع را تغییر‬ ‫می‌دهد‪ ،‬زیرا این خودروســاز فرانسوی نیز به تازگی‬ ‫وارد بازی پیکاپ‌های یک تنی شده است‪.‬‬ ‫ایــن کالس خودرویــی شــاهد فروش بیــش از ‪4.5‬‬ ‫میلیون دســتگاهی در بازار بوده و اگرچه بــازار اروپا تنها‬ ‫سهم سه درصدی دارد‪ ،‬اما فروش این گونه خودروها در‬ ‫حال افزایش است‪ .‬آالسکان باید به مصاف رقبای اثبات‬ ‫شده‌ای چون تویوتا هایلوکس‪ ،‬میتسوبیشی ‪ L200‬و فورد‬ ‫رنجر برود‪ .‬پلتفرم رنو آالسکان با نیسان ناوارا و مرسدس‬ ‫‪ X‬کالس جدید مشــترک اســت‪ .‬موضوع جالب این که‬ ‫عرضه این پیکاپ فرانسوی در بازار بریتانیا با تاخیر مواجه‬ ‫شــده و اگرچه هنوز زمان رســمی برای عرضه آالسکان‬ ‫مشــخص نشــده‪ ،‬اما به نظرمی‌رســد اولین نمونه‌ها در‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫مارس سال ‪ 2018‬به دست مشتریان برسند‪.‬‬ ‫هنوز زمان زیادی برای انتشــار مشــخصات دقیق رنو‬ ‫آالســکان وجود دارد‪ ،‬اما پســرعموی ژاپنــی این خودرو‬ ‫می‌توانــد برخــی از نهفته‌هــا را آشــکار کنــد‪ .‬مدل‌های‬ ‫اســتاندارد آالســکان احتماال از رینگ‌هــای ‪ 16‬اینچی‬ ‫آلیــاژی‪ ،‬صفحــه‌نمایش لمســی پنج اینچــی و دوربین‬ ‫عقب جای گرفته در درهای پشــتی سود خواهند برد‪ .‬در‬ ‫مدل‌های مجهزتر شــاهد صفحه‌نمایــش هفت اینچی‪،‬‬ ‫رادیــوی دیجیتــال ‪ DAB‬و ارتبــاط گوشــی هوشــمند‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫یــک صفحه‌نمایــش‪ TFT‬پنج اینچی نیز بین پشــت‬ ‫آمپرهــا قــرار گرفته کــه اطالعــات گوناگونــی از قبیل‬ ‫ناوبری را نشــان می‌دهد‪ .‬صندلی‌های چرمی آالســکان‬ ‫به‌صورت الکتریکی تنظیم شــده و راحتی مناسبی دارند‪.‬‬ ‫حســگرهای پارک عقب و دوربیــن ‪ 360‬درجه به میدان‬ ‫دید خــودرو اضافه کرده‌اند‪ .‬متاســفانه فرمان این پیکاپ‬
‫‪RENAULT ALASKAN‬‬ ‫را تنهــا می‌تــوان از نظــر ارتفــاع تنظیــم کرد‪.‬‬ ‫فضای سرنشــین در بخش عقب معقول بوده‬ ‫و برخــاف برخی پیکاپ‌هــای این کالس‪،‬‬ ‫صندلی‌های عقب بیش از آن که به‌صورت‬ ‫قائم و ثابت باشــند زاویه‌دار هستند‪ .‬هنوز‬ ‫هــم تونــل گیربکس بزرگــی پیش روی‬ ‫سرنشین وسطی وجود داشته‪ ،‬اما در کل‬ ‫فضای ســر و زانو جای شــکایت زیادی‬ ‫باقــی نمی‌گــذارد‪ .‬فضای ذخیــره‌ای در‬ ‫سراســر کابین تعبیه شــده‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫این که برخی خریداران از این فضاها برای‬ ‫قرار دادن چیــزی بیش‌تر از گوشــی تلفن‬ ‫همراه استفاده می‌کنند‪ ،‬بعضی از فضاهای‬ ‫در نظر گرفته شــده برای جای دادن اشیایی‬ ‫چون پوشه‌ها و‪ ...‬بزرگ هستند‪ .‬رنو آالسکان‬ ‫می‌تواند تا حداکثــر ‪ 1059‬کیلوگرم بار را حمل‬ ‫کند و پنج نقطه مخصوص برای کمک به پایین‬ ‫آوردن بارها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫خریداران می‌توانند از بین دو پیشــرانه چهار سیلندر‬ ‫‪ 2.3‬لیتری دیزلی با قدرت ‪ 158‬یا ‪ 187‬اســب بخاری‬ ‫یکــی را انتخاب کنند‪ .‬هر دو پیشــرانه به یک پیشــرانه‬ ‫شــش ســرعته دســتی متصل شــده درحالی‌که امکان‬ ‫ســفارش گیربکس هفت ســرعته اتوماتیــک نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬هر دو نسخه آالسکان می‌توانند ظرفیت کشش تا‬ ‫حداکثر ‪ 3500‬کیلوگرم داشــته باشند‪ .‬تمامی مدل‌های‬ ‫ایــن پیــکاپ دارای سیســتم چهار چرخ محــرک قابل‬ ‫انتخــاب و قفل دیفرانســیل هســتند‪ .‬این سیســتم در‬ ‫حالت دیفرانسیل عقب عمل کرده و توانایی به‌کارگیری‬ ‫سیســتم چهــار چرخ محرک تــا حداکثر ســرعت ‪100‬‬ ‫کیلومتــر در ســاعت وجــود دارد‪.‬رنــو در آالســکان از‬ ‫تنظیمــات سیســتم تعلیق عقــب مرســوم پیکاپ‌ها که‬ ‫همان فنــر تخت بوده صرف‌نظر کــرده و تنظیمات پنج‬ ‫اتصالی را برگزیده اســت‪ .‬بدین ترتیب کیفیت ســواری‬ ‫خــودرو صرف‌نظر از بــود و نبود بار بهبود یافته اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه هرگز شــاهد راحتی ســواری یک شاســی‌بلند‬ ‫نخواهید بود‪ ،‬اما به حد کافی راحت است‪.‬‬ ‫پیشرانه ‪ 187‬اســب بخاری دیزلی قدرت کافی برای‬ ‫ســرعت گرفتن در حد یک پیکاپ را دارد‪ .‬البته گیربکس‬ ‫اتوماتیکی که در خودروی حاضر در تســت وجود داشــت‬ ‫در زمان شــتاب‌گیری هــر دنده را کمــی طوالنی‌تر نگه‬ ‫می‌دارد و همین امر به گیربکس فشار می‌آورد‪ .‬زمانی که‬ ‫سرعت خودرو از ‪ 105‬کیلومتر در ساعت بیش‌تر می‌شود‬ ‫صــدای باد اطراف آیینه‌های جانبــی نیز بیش‌تر به گوش‬ ‫می‌رسد‪ .‬فرمان آالسکان مبهم عمل می‌کند‪ .‬برای عبور‬ ‫از چند پیچ با ســرعت نسبتا باال باید حداکثر دقت و توجه‬ ‫را داشــت زیرا تکان‌های شــدیدی در بدنه دیده می‌شود‪.‬‬ ‫البته این خصیصه اکثر پیکاپ‌ها بوده و آالسکان با دایره‬ ‫گــردش قابل‌احترام ‪ 12.4‬متری! در شــهر بر آن صحه‬ ‫می‌گــذارد‪ .‬محصــول رنو بنــا به ماهیت خود یک اســب‬ ‫کاری بوده و ثابت کرده می‌تواند در زمان آفرود قابل‌اعتنا‬ ‫باشــد‪ .‬در حالــت گل‌والی‪ ،‬آالســکان می‌توانــد فرایند‬ ‫پایداری را در دنده‌های ســنگین ایجاد کند و کنترل عبور‬ ‫از تپــه نیز به عبــور راحت‌تر خودرو از این شــرایط کمک‬ ‫می‌کند‪.‬رنو آالســکان چیزی بیش‌تر از یک نیســان ناوارا‬ ‫با نشان فرانسوی اســت‪ ،‬اما زیرساخت به‌کار رفته در آن‬ ‫قبال خود را در پسرعموی ژاپنی اثبات کرده است‪ .‬استایل‬ ‫ظاهــری منحصربه‌فرد و آپشــن کف‌پوش ســخت برای‬ ‫محفظه بار به جذابیت محصول جدید فرانسوی‌ها اضافه‬ ‫خواهــد کرد و در عین حال امکان انتخاب دو پیشــرانه و‬ ‫سواری مناســب در جاده باعث می‌شود خریداران پیکاپ‬ ‫نظر مثبتی به آالسکان داشته باشند‪.‬‬ ‫مشخصات رنو آالسکان‬ ‫‪dCi 190PS 4WD Auto 2.3‬‬ ‫قیمت‪ :‬اعالم نشده‬ ‫پیشرانه‪ :‬چهار سیلندر ‪ 2.3‬لیتری دیزلی‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 187 :‬اسب بخار‪ 450/‬نیوتون متر‬ ‫گیربکس‪ :‬هفت سرعته اتوماتیک‪ ،‬چهار چرخ محرک‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‪ 10.8 :‬ثانیه‬ ‫حداکثر سرعت‪ 180 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫مصرف سوخت‪ :‬هفت لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪37‬‬
‫هاشور‬ ‫‪n‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪oh ni‬‬ ‫‪M ia‬‬ ‫‪D‬‬ ‫آشنایی با طراحان خودروی ایرانی ‪ -‬محسن دیانی‬ ‫نخستین مدیر استایل خودرو در ایران‬ ‫محسندیانی‬ ‫متولد ‪ ،1341‬اصفهان‬ ‫کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه تهران ‪1367‬‬ ‫کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه تهران ‪1372‬‬ ‫طراحی مجدد ســه نمونه خودروی رنو ‪ 5‬از جمله رنو سپند اشاره کرد‪ .‬عالوه‬ ‫بــر این موارد‪ ،‬طراحی لوگوتایپ‪ ،‬نام‌گــذاری این محصول و طراحی معماری‬ ‫شرکت سایپا موتور از فعالیت‌های دیانی در این خصوص بود‪.‬‬ ‫‪48238‬‬ ‫محســن دیانــی دوره تحصیالت متوســطه خود را در شــهر‬ ‫اصفهان به پایان رســاند و در ســال ‪ 1363‬به عنوان نخستین‬ ‫ورودی‌های رشته طراحی صنعتی در دانشگاه تهران پذیرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهروز محمودزاده‬ ‫وی دوره کارشناســی خود را با موضوع «بررســی عوامل انســانی موثر در‬ ‫تصادفات اتوبوس‌های بین شهری و طراحی کاکپیت راننده اتوبوس» در سال‬ ‫‪ 1367‬به پایان رساند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1369‬درنخستین کنکور کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی‬ ‫در همان محل تحصیل سابق پذیرفته شد و در سال ‪ 1372‬مدرک کارشناسی‬ ‫ارشــد خــود را با موضوع «بررســی آنتروپومتــری ایرانــی و طراحی صندلی‬ ‫اتوبوس بین شهری» دریافت کرد‪.‬‬ ‫او فعالیت حرفه‌ای خود را هم‌زمان با فراغت تحصیلی دوره کارشناســی‌‪،‬‬ ‫در اردیبهشت ماه ‪ 1368‬در ایران خودرو آغاز کرد و در کارخانه اتوبوس‌سازی‬ ‫طرح‌هایی برای صندلی و داشبورد اتوبوس ارایه کرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1370‬به عضویت هیات موسس نخســتین انجمن طراحان‬ ‫صنعتــی ایــران از پایه گذاران انجمــن طراحان صنعتی ایــران درآمد و تا‬ ‫ســال ‪1380‬عضویت هیــات مدیره و مدیریــت عاملی انجمــن را برعهده‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ 1373‬به شــرکت ســایپا موتور رفت و تا بهمــن ‪ 1374‬در این‬ ‫شــرکت مشــغول کار بود‪ .‬از جمله فعالیت‌های او در این شــرکت می‌توان به‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫رنو سپند‬ ‫در ســال ‪ 1374‬هم‌زمان با تاسیس مرکز تحقیقات ایران خودرو به دعوت‬ ‫مدیر عامل وقت ایران خودروبه این شــرکت بازگشــت و با تاسیس دپارتمان‬ ‫طراحــی صنعتــی ریاســت اداره کل طراحی صنعتــی را در مرکــز تحقیقات‬ ‫برعهــده گرفت‪.‬با آغاز پروژه ســمند‪ ،‬مدیریت طراحی فرم ایــن پروژه به وی‬
‫ســپرده شــد‪ .‬دیانی این پروژه را همراه با همکاران مرکز تحقیقات در ســال‬ ‫‪ 1380‬به پایان رساند‪.‬‬ ‫سمند کوپه‬ ‫‪۱۳۸۱‬‬ ‫سمند ‪LX‬‬ ‫در همان سال پروژه خودروی ‪ PK‬را با تیم خود آغاز کرد و این پروژه را تا‬ ‫مرحله مدل سازی در سه طرح مدیریت کرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1376‬پروژه خودروی کانســپت مهــر تعریف شــد و او مدیریت‬ ‫طراحی استایل این پروژه را نیز هم زمان با خودروی سمند در دستور کار اداره‬ ‫طراحی صنعتی قرار داد‪.‬‬ ‫‪PK‬‬ ‫‪۱۳۸۱‬‬ ‫خودروی مهر‬ ‫محســن دیانــی طی ایــن ســال‌ها دوره‌هــای آموزشــی مختلفــی را در‬ ‫شــرکت‌های اروپایی با موفقیت گذراند‪ ،‬ازجمله این دوره‌ها و مهارت‌هایی که‬ ‫کسب کرده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫طراحی اتومبیل در شرکت‌های ‪ GMD‬و ‪ MGA‬انگلستان‬ ‫مدیر پروژه استایل اتومبیل در شرکت ‪ GMD‬انگلستان‬ ‫مدل سازی خودرو در شرکت ‪ First Automotive‬انگلستان‬ ‫نرم افزار ‪ Alias Wavefront‬در شرکت ‪ AKA Team‬انگلستان‬ ‫طراحی داخلی اتومبیل در شرکت ‪ TED‬آلمان‬ ‫تدوین استراتژی طراحی در شرکت ‪ TWR‬انگلستان‬ ‫در سال ‪ 1378‬طراحی خودروی پارس را آغاز کرد و در همکاری مشترک‬ ‫با شرکت پژو‪ ،‬این پروژه بسیار موفق نیز به پایان رسید‪.‬‬ ‫از دیگــر پروژه‌هــای دوره ریاســت وی در ایــن اداره می‌تــوان به مدیریت‬ ‫طراحی کانســپت خودروی کســری در ســال ‪ 1380‬اشــاره کرد‪ .‬این خودرو‬ ‫ایده‌ای برای یک خودروی دوسرنشین شهری بود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1381‬وی فیــس لیفت ســمند را‬ ‫در کالس خــودروی کوپــه مطرح کرد و‬ ‫مدیریت طراحی تا ســاخت نمونه آن‬ ‫را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫او پس از کسب تجربیات موفق در پروژه‌های سال‌های گذشته‪ ،‬این بار در‬ ‫سال ‪ ،1382‬مدیریت طراحی اســتایل پروژه‌ای با نام ‪NP‬را با شرکت مشهور‬ ‫طراحی خودرو‪ ،‬یعنی شرکت ‪ ItalDesign‬تجربه کرد‪.‬‬ ‫خودروی کسری‬ ‫‪۱۳۸۰‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪39‬‬
‫شرکت سایپا موتور رفتم و در آن‌جا مشغول کار شدم‪ .‬در طول یک سال باغ‌انار بلوار‬ ‫چیتگر به ســالن تولید رنو ‪ 5‬تبدیل شد‪.‬در آن دوره‪ ،‬برای خودروی رنو طراحی‌های‬ ‫جدیدی انجام دادم و نام آن را ســپند گذاشتم و لوگوی این محصول را نیز شخصا‬ ‫طراحی کردم‪».‬‬ ‫‪NP‬‬ ‫‪۱۳۸۲‬‬ ‫در همین ســال یعنی سال ‪ 1382‬یکی دیگر از کانسپت‌های اداره طراحی‬ ‫صنعتی را مدیریت کرد که با نام ساحل در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیل تهران‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫دیانی در سال ‪ 1383‬نیز طراحی خودروی پژو ‪ 206‬صندوقدار را به سوابق‬ ‫کاری خود افزود و پس از آن‪ ،‬جهت پیشبرد اهداف شرکت ایران خودرو مامور‬ ‫شــد تا با شــرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو همکاری کــرده و تجربیات‬ ‫مدیریتی خود را در این شرکت‌ها به کار گیرد‪.‬‬ ‫رنو سپند‬ ‫پژو ‪206‬‬ ‫صندوقدار‬ ‫‪۱۳۸۳‬‬ ‫دیانی در ســال ‪ 1384‬با ســمت مشاور معاونت مهندســی به شرکت مهرکام‬ ‫پارس رفت تا در پروژه‌های مشــترک با مرکز تحقیقات ایران خودرو دریچه تازه‌ای‬ ‫در مقوله طراحی باز کند‪ .‬سپس به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی اردکان‬ ‫از شــرکت‌های اقماری ایران خودرو رفت و سمت قائم مقام مدیرعامل شرکت را‬ ‫برعهده گرفت‪ ،‬همچنین وی عضویت هیات مدیره شرکت پوشش گستر اردکان‬ ‫را تا سال ‪ 1386‬عهده دار بود‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ 1386‬پــس از پایان دوره ماموریت به ایران خودرو بازگشــت و با‬ ‫ســمت کارشــناس ارشــد مدیریت طراحی مرکز تحقیقات ایران خودرو‪ ،‬دوباره‬ ‫فعالیت خود را در سطحی کالن تر آغاز و در سال ‪ 1394‬به تاسیس اداره برنامه‬ ‫ریزی و کنترل پروژه مرکز تحقیقات ایران خودرو اقدام کرد‪.‬‬ ‫او عالوه بر فعالیت حرفه‌ای خود در زمینه خودرو‪ ،‬به تدریس در رشته طراحی‬ ‫صنعتی در دانشــگاه‌های مختلف کشور مانند دانشگاه علم و صنعت‪ ،‬دانشگاه‬ ‫الزهرا(س)‪ ،‬دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی نیز پرداخت و تجربیات خود‬ ‫را به جامعه طراحان صنعتی کشور منتقل کرد‪.‬‬ ‫او در مورد چگونگی شروع تا تولید پروژه سمند که نخستین خودروی طراحی‬ ‫شده توسط مرکز تحقیقات ایران خودرو بود چنین می‌گوید‪:‬‬ ‫«در سال ‪ 1373‬تیراژ تولید پیکان کاهش پیدا کرده بود‪ .‬در آن زمان ایران خودرو‬ ‫فقط اتوبوس ‪ 302‬را با تیراژ بســیار پایین تولید می‌کــرد‪ .‬در همین اوقات من به‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫خودروی ساحل‬ ‫‪1382‬‬ ‫«در بهمن ماه سال ‪ 1374‬با تماس تلفنی از سوی شرکت ایران خودرو دعوت‬ ‫به گفت وگویی حضوری شــدم‪ .‬این نخســتین مالقات حضوری من با مهندس‬ ‫بهروز جوادی‪ ،‬نخستین رییس مرکز تحقیقات ایران خودرو بود‪ .‬پس از چند جلسه‬ ‫گفت‌وگــو در رابطــه با اهداف و پروژه جدیــد مرکز‪ ،‬دوباره به شــرکت ایران خودرو‬ ‫برگشتم‪ .‬نکته جالب توجه این بود که تمام امور اداری مربوط به آغاز کار مجدد من‬ ‫در کم‌تر از ‪ 24‬ساعت انجام شد و برای بررسی وضعیت پروژه‌ای که بعدا به‌نام ‪X7‬‬ ‫شهرت یافت عازم انگلستان شدم‪.‬‬ ‫در شرکت مشاور انگلیسی‪ ،‬پروژه‌ای با نام ‪ P4‬به من معرفی شد که روی پلتفرم‬ ‫خودروی پژو ‪ 405‬طراحی شــده بود‪ .‬به دلیل این که‪ P4‬طرحی اســپرت و سقفی‬ ‫کوتاه داشت‪ ،‬مناسب معرفی به بازار ایران به عنوان خودروی سدان و خانواده نبود‬ ‫و تغییراتی که روی آن صورت گرفت نیز به نتیجه مطلوبی نرســید در گزارشی که‬ ‫توسط تیم طراحی تهیه شد ضرورت بازنگری کلی در برنامه طراحی پروژه از ابتدا با‬ ‫مدیر عامل وقت مطرح گردید‪.‬این‌جا زمان شروع مجدد داستان پروژه ‪ X7‬یا همان‬ ‫سمند به‌عنوان پروژه‌ای کامل شامل طراحی بدنه و فضای داخلی بود‪.‬‬ ‫در خالل ســال‌های ‪ 75-76‬با توجه به حجم گســترده فعالیت‌ها و ضرورت‬ ‫شــکل گیری کامل تیم طراحی اســتایل تحت عنــوان اداره کل طراحی صنعتی‬ ‫نخســتین نفر را که مهندس رامین محمود نژاد بود‪ ،‬بــرای جذب به ایران خودرو‬ ‫معرفی کردم و او در خرداد ‪ 1376‬به استخدام شرکت درآمد‪ .‬او اکنون مسوول اداره‬ ‫پیکره سازی خودرو در مرکز تحقیقات است‪.‬‬ ‫از دســتاوردهای ســال‌های ‪75‬تا ‪ 80‬در زمینه طراحی صنعتی می‌توان موارد‬ ‫متعددی را نام برد از جمله این که در این سال‌ها برای نخستین بار جامعه طراحی‬ ‫کشور از طریق پروژه ‪ X7‬با مواد و تکنولوژی‌های به‌روز صنعت خودرو آشنا شد‪ ،‬از‬ ‫جمله این موارد می‌توان به ‪ Clay‬یا گل مدل سازی اشاره کرد‪ .‬از موارد دیگر در کنار‬ ‫مواد فیزیکی مدل ســازی الزم است از نرم افزار‌های مختلف طراحی و مدلسازی‬ ‫خودرو برای شبیه سازی مجازی نام برد‪.‬‬ ‫دســت‌یابی به این مواد و نرم افزار‌ها و ســخت افزارهای مربوطه‪ ،‬خود حاوی‬ ‫داســتان و خاطرات تلخ و شــیرین زیادی اســت که شــرح آن‌ها فرصتی دیگر را‬ ‫می‌طلبد‪ .‬محســن دیانی در حال حاضر مدیر پروژه‪ Brand Identity‬و‬ ‫کانسپت جدید ایران خودرو در معاونت طراحی و توسعه‬ ‫محصوالت ایران خودرو است‪.‬‬
‫شوماخر وطنی‬ ‫‪47641‬‬ ‫از لذتی که موتورسواران می‌برند!‬ ‫فرامرز سیدآقایی‬ ‫همان‌طوری که شــوماخروطنی پشت فرمان شخصیتش دگرگون می‌شود و ناگهان‬ ‫از پوســتین یک شــهروند خجول بیرون می‌آید و پوستین شوماخروطنی عجول را به تن‬ ‫می‌کشــد‪ ،‬وقتی از ماشین پیاده و سوار موتوسیکلت می‌شود به شخصیت دیگری تبدیل‬ ‫می‌شــود که مسلمان نشنود کافر نبیند‪ .‬داســتان موتورسواری در شهرما‪ ،‬شبیه داستان‬ ‫مرغ و تخم مرغ اســت‪ .‬همان‌طوری که هنوز مشــخص نشــده اول تخم مرغ بوده که‬ ‫مرغ به دنیا آمده یا اول مرغ بوده که تخم گذاشــته و نســل مرغان را تکثیر کرده‪ ،‬هنوز‬ ‫هم معلوم نشــده وقتی شــوماخروطنی سوار موتور می‌شــود اخالقش عوض می‌شود یا‬ ‫موتور همان موتور اســت‪ ،‬اما شوماخروطنی آن را به وسیله تفریح خودش و آزار دیگران‬ ‫تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫بیت مغشوش (از زبان موتور)‪:‬‬ ‫من موتور بودم و پارکینگ برین جایم بود‬ ‫سوارم شد چپکی گاز بداد تک چرخ زد‬ ‫شوماخ آورد به این دیر خراب آبادم‬ ‫کشت و کشتار نمود با من و جد آبادم‬ ‫بیت مغشوش (از زبان شوماخروطنی)‪:‬‬ ‫عاقبت ضعف تو رو یه روز تالفی می‌کنم‬ ‫میاد اون روزی که تو گاز دادنم رو ببینی‬ ‫باک تو پر می‌کنم با گاز تبانی می‌کنم‬ ‫چرخاتو ول بکنی مثل جت پرواز بکنی‬ ‫می گازم تو پیاده رو چراغا رو رد می‌کنم‬ ‫همه رو سوسک می‌کنم آسفالتا رو پودر می‌کنم‬ ‫اگر این‌جانب روزی فرهنگ لغات بنویســم(یعنی اگر کســی‪ ،‬موسسه ای‪ ،‬انتشاراتی‬ ‫چیــزی بــا من قــرارداد خوبــی در حد دســت‌مزد فوتبالیســت‌های لیگ برتــر ببندد و‬ ‫پیش پرداخــت خوبی بدهد و فدراســیون فوتبال هم بازی درنیــاورد) حتما جلوی واژه‬ ‫موتوســیکلت می‌نویســم‪ :‬آلت شــکنجه روحی در شــهر ما و در مقابل واژه موتورسوار‬ ‫می‌نویســم‪ :‬بی خیال بابا بذار کیفشــو ببریم‪ .‬اساسا موتورسواری چهار نوع لذت (کیف)‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫یک‪ -‬لذت سواری روی دو چرخ‬ ‫دو‪ -‬لذت ویراژ دادن و شیلنگ تخته انداختن با موتور‬ ‫سه‪ -‬لذت مردم آزاری و شکنجه گری‬ ‫چهار‪ -‬لذت فرار از ترافیک‬ ‫یک‪ -‬لذت سواری روی دو چرخ‪ :‬طبیعت در خلقت انسان امتیازات بسیاری برای‬ ‫این موجود در نظر گرفته اســت ازجمله این‌که انسان توانایی راه رفتن روی دو پا را دارد‬ ‫و این امتیاز را تقریبا هیچ موجود زنده دیگری ندارد‪ .‬درخت هم که یک پا دارد‪ ،‬توان راه‬ ‫رفتن ندارد‪ .‬انســان نه مثل پشه ناچار است روی شش پا راه برود نه مثل سلطان جنگل‬ ‫ناچار اســت روی چهارپا راه برود‪ ،‬نه مثل مار ناچار اســت بدون پا راه برود‪ .‬امتیاز از این‬ ‫باالتر و بهتر؟ روی دو پا راه برو و با دو دستت مردم را بیازار‪ .‬خیلی طبیعی است که وقتی‬ ‫لذت راه رفتن روی دو پا زیر دندان انسان مزه کرد‪ ،‬رفت وسیله نقلیه دوچرخ موتوری را‬ ‫هم ساخت(با اگزوز و تشکیالت) تا لذت بیش‌تری ببرد‪.‬‬ ‫دو‪ -‬لــذت ویراژ دادن و شــیلنگ تخته انداختــن با موتور‪ :‬یکــی از کارهایی که‬ ‫می‌شــود با وســیله نقلیه دوچرخ در هرجایــی حتی در پیاده روهای یک متری شــهرما‬ ‫مثل آب خوردن انجام داد‪ ،‬شــیلنگ تخته انداختن‪ ،‬تک چرخ زدن و ویراژ دادن است‪.‬‬ ‫موتورسواری که این کارها را در خیابان‪ ،‬بیابان‪ ،‬جاده‪ ،‬جاده چالوس‪ ،‬پارک‌های شهری‪،‬‬ ‫پل‌های عابر پیاده‪ ،‬زیرگذرها‪ ،‬روگذرها و حتی در قبرســتان (بهشــت زهرا) انجام ندهد‬ ‫باید در موتورسوار بودن او شک کرد‪ .‬موتورسوار باید مهارت‌های خود را در هریک از این‬ ‫رشــته‌ها نشان بدهد؛ خدارا چه دیدی شــاید روزی به مسابقات بین‌المللی موتورسواری‬ ‫راه پیدا کرد‪ .‬به طور کلی لذتی که در شیلنگ تخته انداختن با موتور هست‪ ،‬در هیچ کار‬ ‫دیگری نیست‪ .‬اگر نمایندگان فدراســیون‌های موتورسواری جهانی یک سفر به شهرما‬ ‫بیایند می‌توانند رشته‌های متعددی از ورزش مفرح شیلنگ تخته با موتور را کشف و ثبت‬ ‫جهانی کنند و از ســال آینده درمیان مسابقات جهانی و منطقه‌ای و قاره‌ای موتوسیکلت‬ ‫سواری‪ ،‬رشته‌ها و زیررشته‌های شیلنگ تخته را هم بیفزایند‪ .‬طبعا شوماخروطنی‌های‬ ‫موتورســوار شــهر ما تا ســال‌ها و بلکه قرن‌های آینده قهرمانان بالمنــازع و پیاپی این‬ ‫رشته‌ها خواهند شد و افتخارات زیادی برای ما به ارمغان خواهند آورد‪.‬‬ ‫سه‪ -‬لذت مردم آزاری و شکنجه‌گری‪ :‬ازجمله کاربردهای مرسوم و معمول و معروف‬ ‫موتورسواری که با هیچ چیزی در این دنیا نمی‌توان عوض کرد این است که با موتوسیکلت‬ ‫به تیشــه زدن روی اعصاب مردم مشغول شوید‪ .‬شک نکنید که یکی از تفریحات پرطرفدار‬ ‫و کم خرج بلکه بدون خرج برای موتورســواران همین است‪ .‬یکی از زیرمجموعه‌های این‬ ‫نوع تفریح‪ ،‬درآوردن صدای بلند از اگزوز موتوسیکلت است تا جایی که حتی به پارگی اگزوز‬ ‫بینجامد‪ ،‬به تفریحش می‌ارزد‪ .‬شــوماخروطنی موتورسوار برای هرچه بیش‌تر لذت بردن از‬ ‫اوقات فراغت خود می‌تواند بیخ گوش عابران پیاده روها یا البه‌الی ماشــین‌های گیرکرده‬ ‫در ترافیک و بیخ گوش شــوماخروطنی‌های خســته از ترافیک به موتورش چنان گاز بدهد‬ ‫که صدایش زلزله هشت ریشتری بر جان و روح آن‌ها بیندازد‪ .‬راه دیگر لذت بردن از موتور‪،‬‬ ‫این اســت که شــب‌ها دیروقت هنگامی که کارگران و کارمندان خســته از سرکار به خانه‬ ‫برمی گردند‪ ،‬شــوماخروطنی موتورسوار به شکل پرگاز ناگهان از کنارشان رد شود و لرزه بر‬ ‫تن شان بیندازد‪ .‬اگر باعث سکته‪ ،‬سنکوپ‪ ،‬اخالل در سیستم مغری و عصبی‪ ،‬لقوه‪ ،‬فلج‬ ‫اندام‌های فوقانی و تحتانی هم شــوند که چه بهتر‪ .‬هریــک از این‌ها امتیازاتی دارد که در‬ ‫مهارت شوماخروطنی موتورسوار لحاظ می‌شود‪ .‬معموال هم هیچ‌کسی مزاحم و مانع چنین‬ ‫موتورســوارانی نمی‌شــود‪ .‬اساسا چرا باید مزاحم موتورســواران متخلف شد وقتی این همه‬ ‫اتومبیل خالف‌کار در شهر ما هست و می‌شود آن‌ها را جریمه یا به پارکینگ منتقل کرد؟‬ ‫چهار‪ -‬لذت فرار از ترافیک‪ :‬در شــهرما‪ ،‬شوماخروطنی‌هایی هستند که از صبح تا‬ ‫شب با این وسیله نقلیه دوچرخ تردد می‌کنند‪ ،‬اما شب که به مهمانی می‌روند‪ ،‬المبورگینی‬ ‫شان را استارت می‌زنند‪ .‬این‌ها تنها انگیزه شان از موتورسواری فرار از ترافیک کشنده شهر‬ ‫ماست نه چیز دیگر؛ لطفا برایشان حرف درنیاورید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪41‬‬
‫خودروها و آدم‌ها‬ ‫‪48242‬‬ ‫داراها چه سوار‬ ‫میشونـــد؟‬ ‫همیشــه امکانــات‪ ،‬مکان‌هــای تفریحــی‪ ،‬مســافرت‌ها و‬ ‫عالقه‌مندی‌های‌ آدم‌های پول دار مورد توجه بوده اســت‪ .‬این‬ ‫بار به سراغ ثروتمندترین افراد جهان و خودروهای گران‌قیمتی‬ ‫که این چهره‌های شــاخص و سرشــناس اســتفاده می‌کنند‪،‬‬ ‫رفته‌ایم ‪.‬‬ ‫جیم والتون‬ ‫‪ 53‬ناش هیلی‬ ‫لیلیان بتنکورت‬ ‫‪Mercedes-Benz C Class Coupe‬‬ ‫لیلیــان هنریــت شــارلوت‬ ‫بتنکــورت‪ ،‬متولــد ‪ 1992‬تاجــر‬ ‫فرانســوی و تنهــا فرزنــد خانواده‬ ‫بتنکــورت بــود‪ .‬در پنــج ســالگی‬ ‫مادرش را از دســت داد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 1957‬زمان مرگ پدرش‪ ،‬تمام ثروت شــرکت لوازم آرایشی و بهداشتی‪،‬‬ ‫لوریــال به وی رســید و یکی از ســهام‌داران عمده آن‌جا شــد‪ .‬در زمان‬ ‫مرگــش‪ ،‬وی ثروتمندتریــن زن و چهاردهمیــن فــرد پــول‌دار دنیا بود‪.‬‬ ‫براساس فهرســت منتشر شــده در بلومبرگ درباره میلیاردهای دنیا در‬ ‫سال ‪ ،2017‬سرمایه خالص وی ‪ 44.3‬میلیارد دالر آمریکا بود‪ .‬او در ‪21‬‬ ‫سپتامبر ‪ 2017‬در سن ‪ 94‬سالگی در پاریس درگذشت‪.‬‬ ‫بتنکورت خودروی مرسدس کوپه کالس سی ‪ 300‬سوار می‌شد‪ .‬این‬ ‫خودرو از پیشــرانه توربوشارژ دو لیتری چهار ســیلندر بهره می‌برد که با‬ ‫گشــتاور ‪ 370‬نیوتن متر‪ 240 ،‬اسب بخار نیرو در حالت استاندارد توسط‬ ‫یک گیربکس هفت سرعته اتوماتیک به چرخ‌های عقب منتقل می‌کند‪.‬‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬این خودرو در مدت زمان ‪ 6.1‬ثانیه صورت می‌گیرد‬ ‫و حداکثــر ســرعت این خودرو ‪ 210‬کیلومتر در ســاعت اســت‪ .‬مصرف‬ ‫سوخت این خودرو ‪ 8.55‬در هر ‪ 100‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫‪1953 Nash Healey‬‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫مرسدس کوپه کالس‬ ‫سی‬ ‫جیمز کار والتون‪،‬متولد ‪1948‬‬ ‫جوان‌تریــن پســر ســام والتون و‬ ‫بنیان‌گذار بزرگ‌ترین عمده‌فروش‬ ‫به نــام والمارت اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2016‬مجله فوربــز‪ ،‬وی را جزو‬ ‫میلیاردرهای دنیا قرار داد‪ .‬وی در‬ ‫رتبه‌بندی ‪ 15‬با ســرمایه خالص ‪ 33.6‬میلیارد دالر قرار گرفت‪ .‬والتون‬ ‫مدرک کارشناســی خود را از دانشــگاه آرکانزاس دریافت کرده اســت‪.‬‬ ‫شــریک زندگی وی لین مک‌ناب والتون بوده و دارای چهار فرزند است‪.‬‬ ‫از جملــه فرزندان او‪ ،‬آلیس آن والتون و توماس لیتون والتون هســتند‪.‬‬ ‫جیم والتون به‌همراه خانواده‌اش در بنتونویل‪ ،‬آرکانزاس زندگی می‌کند‪.‬‬ ‫وی خودروی نش هیلی که یک خودروی اســپرت با دو صندلی اســت‪،‬‬ ‫ســوار می‌شــود‪ .‬ناش هیلی ســاخت بازار آمریکا بین سال‌های ‪ 1951‬و‬ ‫‪ 1954‬است‪ .‬وی مرد کالسیک نامیده می‌شود‪ .‬رانندگی با این خودروی‬ ‫قدیمــی به وی حس نوســتالژی و جوانی پرافتخــار می‌دهد‪ .‬نش هیلی‬ ‫خودروی اســپرتی اســت که در ســال‌های ‪ ۱۹۵۱‬تــا ‪۱۹۵۴‬در انگلند‪،‬‬ ‫تورین‪ ،‬ایتالیا و ایاالت متحده آمریکا تولید شده‌است‪.‬‬ ‫طراحی آن جزو خودروهــای موتور جلو‪ -‬محور عقب بوده و وزن آن‬ ‫در حالت طبیعی ‪ ۱۰۸۹‬کیلوگرم اســت‪ .‬سیستم جعب ‌ه دنده آن سه دنده‬ ‫به صورت دستی است‪ .‬وی ‪ 16‬هزار کیلومتر را با این خودرو رانده است‪،‬‬ ‫اگرچــه بیش‌تر اوقات ترجیح می‌دهد که با هواپیما به مقصدش برســد‪.‬‬ ‫این خودرو به پیشــرانه هشت ســیلندر به ظرفیت ‪ 4.1‬لیتر مجهز است‬ ‫که ‪ 190‬اسب بخار نیرو تولید می‌کند‪.‬‬
‫مایکل سال دل‬ ‫باکستر‬ ‫‪Porsche Boxster‬‬ ‫مایــکل دل‪ ،‬متولد ‪ 1965‬تاجر‬ ‫و سرمایه‌گذار آمریکایی است‪ .‬وی‬ ‫بنیان‌گــذار و مدیرعامل فن‌آوری‬ ‫دل اســت که یکــی از بزرگ‌ترین‬ ‫شــرکت‌ها در زمینــه فــن آوری‬ ‫محســوب می‌شــود بنا بر گزارش‬ ‫مجلــه فوربس در فوریه ‪ ،2017‬وی در بین ثروتمندان جهان رتبه ‪ 37‬را‬ ‫با سرمایه خالص ‪ 20.8‬میلیون دالر به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫وی نزدیک به ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر از ثروت شخصی خود را وقف مراکز‬ ‫علمی و پزشکی در تگزاس کرده است‪.‬‬ ‫به عالوه در سپتامبر ‪ ،2016‬وی مالکیت شرکت ‪ EMC‬را با سرمایه‬ ‫‪ 67‬میلیون دالر به دست آورد‪.‬‬ ‫وی خودروی اســپرت پورشــه باکســتر سوار می‌شــود که دارای دو‬ ‫صندلی اســت و پیشــرانه آن در قسمت وســط قرار گرفته است‪ .‬اولین‬ ‫نســل این خودرو در ســال ‪ 1996‬عرضه شــد و در اواخر سال ‪ 2005‬به‬ ‫فروش رفت که از پیشرانه شش سیلندر تخت به ظرفیت ‪ 2.5‬لیتر بهره‬ ‫می‌برد‪ .‬طراحی آن به شــدت تحت تاثیر خودروی مفهومی باکستر سال‬ ‫‪ 1992‬است‪ .‬در ســال ‪ ،2000‬مدل پایه آن به پیشرانه ‪ 2.7‬لیتری ارتقا‬ ‫یافت و باکستر جدید مدل اس با پیشرانه ‪ 3.2‬لیتری به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫درســال ‪ ،2005‬پورشه نســل دوم باکســتر را رونمایی کرد که به مراتب‬ ‫قدرتمندتر از نسل قبلی است‪ .‬در سال ‪ ،2009‬مدل‌های باکستر چندین‬ ‫ارتقای مکانیکی و ظاهری دریافت کردند و عملکرد و خروجی پیشــرانه‬ ‫افزایش یافت‪ .‬نســل ســوم آن تیپ ‪ 981‬در نمایشگاه خودروی ژنو سال‬ ‫‪ 2012‬به عموم معرفی شد‪.‬‬ ‫لورن پاول جابز‬ ‫آاودی آ‪5‬‬ ‫‪Audi A5‬‬ ‫لورن پاول جابــز‪ ،‬متولد ‪۱۹۶۳‬‬ ‫کارآفریــن‪ ،‬ســرمایه‌دار و مدیــر‬ ‫ارشــد اجرایی آمریکایی اســت که‬ ‫هم‌اکنــون بزرگ‌تریــن ســهام‌دار‬ ‫شــرکت اپــل بــه ارزش ‪38.5‬‬ ‫میلیــون اســت‪ ،‬همچنیــن ‪7.3‬‬ ‫درصد از سهام شرکت والت دیزنی به ارزش ‪ 11.1‬میلیارد دالر را نیز در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬وی در سال ‪ ۱۹۹۱‬با بنیان‌گذار اپل‪ ،‬استیو جابز ازدواج کرد‬ ‫و پس از درگذشــت جابز در ســال ‪ ۲۰۱۱‬وارث کلیه دارایی‌های او شد‪.‬‬ ‫لورن دارای دو فرزند دختر و یک فرزند پســر اســت‪ .‬وی در سال ‪۲۰۱6‬‬ ‫در رتبه‌بندی انجام شده توســط مجله فوربس در رتبه چهل و چهارمین‬ ‫از فهرســت قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفــت و ثروتمندترین زن در‬ ‫دنیای صنعت و فن‌آوری است‪.‬الرن جابز با خودروی آاودی آ‪ 5‬رانندگی‬ ‫می‌کند که مدل پایه آن ارزشــی بیش از ‪ 37‬هزار دالر آمریکا دارد که از‬ ‫مارس ســال ‪ 2007‬تولید می‌شود‪ .‬این خودرو از پیشرانه شش سیلندر به‬ ‫ظرفیت ‪ 3.2‬لیتر بهره می‌برد که ‪ 261‬اسب بخار نیرو تولید می‌کند‪.‬‬ ‫پیشــرانه‌های مدل جدید آاودی ‪ A5‬شــامل دو موتور بنزینی و ســه‬ ‫موتور دیزلی بوده که قدرت خروجی بین ‪ 190‬تا ‪ 286‬اسب بخار را شامل‬ ‫می‌شود‪ .‬این خودرو با پیشــرانه شش سیلندر به ظرفیت سه لیتر توانایی‬ ‫تولید ‪ 354‬اســب بخار قدرت داشــته که نســبت به مدل قبلی ‪ 21‬اسب‬ ‫بخار افزایش نشــان می‌دهد‪ .‬این قدرت از طریق یک گیربکس هشــت‬ ‫ســرعته به هر چهار چرخ این خودرو منتقل شــده و با چنین نیرویی قادر‬ ‫خواهد بود شــتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر بر ســاعت را در مدت ‪ 4.7‬ثانیه‬ ‫به دست آورد‪ .‬فن‌آوری‌هایی که در این خودرو به‌کار رفته در سطح بسیار‬ ‫باالیــی قرار دارند‪ .‬بدنه آن از آلومینیوم ســاخته شــده که ‪ 110‬کیلوگرم‬ ‫سبک‌تر از مدل قبلی است‪.‬‬ ‫اریک اشمیدت‬ ‫تویوتا پریوس‬ ‫‪Toyota Prius‬‬ ‫اریک امرسون اشمیدت‪ ،‬متولد ‪ 1955‬مهندس نرم‌افزار‪ ،‬سرمایه‌دار و رییس هیات اجرایی شرکت آلفابت است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2017‬مجلــه فوربس وی را صــد و نوزدهمین فرد ثروتمند جهان با ســرمایه تقریبــی ‪ 11.1‬میلیارد دالر‬ ‫آمریکا دانست‪ .‬طی فاصله سال‌های ‪ 2001‬تا ‪ 2011‬وی در سمت مدیر عامل گوگل فعالیت کرد و در سال ‪ 2011‬از آن‬ ‫جا اســتعفا داد و اکنون در سمت‌های گوناگون ر بخش‌های آکادمیکی و‬ ‫صنعتی مشغول به کار است‪.‬‬ ‫وی خودروی تویوتا پریوس که یک خودروی هیبریدی‬ ‫کاملا الکتریکی است‪ ،‬سوار می‌شود‪ .‬این خودرو که از سال ‪ 1997‬تولید می‌شود توسط‬ ‫آژانس حفاظت از محیط زیســت آمریکا و بــورد منابع هوای کالیفرنیا جزو پاک‌ترین‬ ‫خودروهای فروخته شــده از نظر میزان آالیندگی در آمریکا شــناخته شده است‪.‬‬ ‫ن بــه صرفه‌ترین خودروهــای بنزینی بدون‬ ‫درســال ‪ ‌،2016‬پریوس جزو مقرو ‌‬ ‫قابلیت هیبریدی آن اعالم شــد‪ .‬شــتاب صفر تا ‪100‬ایــن خودرو در مدت زمان‬ ‫‪ 10.6‬ثانیــه صورت می‌گیرد‪ .‬حداکثر ســرعت خودرو ‪ 180‬کیلومتر بر ســاعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪43‬‬
‫نوآوران‬ ‫بررسی ایده چراغ راهنمایی و رانندگی مجهز به تلویزیون شهری‬ ‫‪48244‬‬ ‫فانوسخیابانی‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫یک گام پیش از هر ابتکاری‪« ،‬احســاس نیازی» اســت که در یک جامعه نهفته و توســط افرادی‬ ‫حس و بیان شده است‪ .‬برای تک تک افرادی که در جامعه امروزی زندگی می‌کنند؛ سرعت عمل‬ ‫حرف اول را می‌زند و احســاس این که وقت شــان را بیهوده تلف کنند ناخوشایند است‪ .‬یکی از این‬ ‫زمان‌ها که بســیاری از افراد جامعه آن را تجربه کرده‌اند و این احســاس نا خوشایند به آن‌ها منتقل‬ ‫شــده؛ زمانی است که پشت چراغ قرمز هر تقاطع باید سپری شود‪ .‬همین نیاز باعث شد تا جرقه‌ای‬ ‫در ذهن مســعود که از کودکی طالب نوآوری بوده‪ ،‬زده شــود‪ .‬او طرحی آماده کرد تا زمان از دست‬ ‫رفته را برای رانندگان‪ ،‬پشــت چراغ قرمز هدفمند ســازد و مرحله به مرحله به نکات دیگر این طرح‬ ‫توجه کرد و بستر‌ســازی هر مرحله را انجام داد‪ .‬مسعود اسماعیلی‪ ،‬متولد ‪ ،1367‬اهل یزد و دارای‬ ‫کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه هنر شیراز است که با او در نمایشگاه ایپاس آشنا شدیم و در‬ ‫خصوص ایده اش به گفت و گو نشستیم‪.‬‬ ‫چــراغ راهنمایی و رانندگــی مجهزبه تلویزیون‬ ‫شهری چیست وچطورعمل می‌کند؟‬ ‫چراغی مجهز به تلویزیون شــهری که برنامه ریزی‬ ‫زمــان و رنگ در زمــان رنگ قرمز‪ ،‬توقف کامل وســایل‬ ‫نقلیه در پشــت خط ایســت چهارراه و یا تقاطع اســت که‬ ‫بر روی صفحه نمایشــگر تلویزیون تصاویــری که از قبل‬ ‫تهیه شــده برای رانندگان نمایش داده می‌شود؛ در ضمن‬ ‫مدت زمان باقی مانده از زمان قرمز تا ســبز شــدن چراغ‬ ‫راهنمایــی نیز در گوشــه صفحــه نمایشــگر نمایش داده‬ ‫می‌شــود‪ .‬در زمان رنگ ســبز‪ ،‬صفحه نمایشگر تلویزیون‬ ‫از چراغ راهنمایی دســتور گرفته به رنگ ســبز در می‌آید‬ ‫و عالمــت عبور آزاد را برای راننــدگان نمایش می‌دهد و‬ ‫اگر زمان مشــخصی برای چراغ راهنمایی تعیین شــود‪،‬‬ ‫آن را نیز بر روی صفحــه نمایش می‌دهد‪ .‬در زمان رنگ‬ ‫زرد هم تنها یک عالمت احتیاط بر روی صفحه نمایشگر‬ ‫تلویزیــون نمایش داده می‌شــود و به راننــده مفهوم الزم‬ ‫جهت حفظ و تعادل در پشت چراغ راهنمایی برای ایست‬ ‫کامل را نشــان می‌دهد‪.‬موارد فوق برای ارایه زمان بندی‬ ‫و رنــگ مورد نظر‪ ،‬جهــت اجرای قوانیــن در نظر گرفته‬ ‫شــده اســت و این موضوع رعایت بهتر مقــررات را برای‬ ‫شهروندان میسر‌کند‪.‬‬ ‫نمای ظاهری این طرح چگونه است؟‬ ‫پایــه چــراغ راهنمایی دو عــدد چــراغ دارد که در‬ ‫باالترین نقطه این سازه نصب شده و بین آن یک تلویزیون‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫شــهری برای ارایه امور اطالع رسانی مذکور تعبیه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویژگی‌های بارز این طرح چیست؟‬ ‫زیباســازی شــهری‪ ،‬فرهنگ‌ســازی و آمــوزش‬ ‫رفتارهــای ترافیکــی‪ ،‬ارایــه هشــدارهای انتظامــی در‬ ‫راستای افزایش ســطح آموزش عمومی‪ ،‬ارایه هشدارها‬ ‫و آموزش‌هــای برخط‪ ،‬کارآفرینــی و خالقیت و نوآوری‪،‬‬ ‫اهمیت حقوق شــهروندی‪ ،‬اهمیت بهداشــت و سالمت‬ ‫بصری شهروندان و ایجادهماهنگی بیش‌تر درسیستم‬ ‫حمل ونقل شهری‪.‬‬ ‫با استفاده از این تکنولوژی و فن‌آوری چگونه‬ ‫می‌خواهیــد در جهــت رشــد فرهنگی و زیباســازی‬ ‫شهری گام بردارید؟‬ ‫کاهش بنرهــای متعدد جهت حفظ‬ ‫زیبایی شــهر‪ ،‬تمرکز بر انجــام تبلیغات‬ ‫در نقطه مشــخصی از شــهر به جای‬ ‫پراکندگی و ایجاد آشفتگی در سطح‬ ‫شــهر‪ ،‬جلوگیری از پخــش تراکت و‬ ‫آلودگــی محیط شــهری و رفع مانع‬ ‫از پیــاده روهــا بــا کوچک‌ســازی و‬ ‫ظریــف کــردن پایه‌ها و عــدم ایجاد‬ ‫مانــع در خیابان‌ها و پیاده روها برای‬ ‫شهروندان‪.‬‬ ‫فرهنگ‌ســازی و آمــوزش رفتارهــای ترافیکی‬ ‫چطور انجام می‌شود؟‬ ‫آموزش دهــی موضوعات ترافیکی به شــهروندان‬ ‫از طریق تلویزیون شــهری‪ ،‬بــا کاهش جرایم و تصادفات‬ ‫با تغییر رنگ چراغ در فضایی گسترده‌تر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به‌نظر شــما ارایــه هشــدارهای انتظامی دراین‬ ‫تابلو‌ها می‌تواند در راســتای افزایش ســطح آموزش‬ ‫عمومی نیز کارساز باشد؟‬ ‫بله‪ .‬چون تمرکز رانندگان در زمان انتظار پشت چراغ‬ ‫کاملا معطوف به آن اســت و می‌توان با ارایه هشدارهای‬ ‫جلوگیری از ســرقت‪ ،‬آموزش خانواده‪ ،‬ارایه آموزش‌های‬ ‫مربوط به جلوگیری از اعتیاد‪ ،‬پخش کلیپ‌های هشداری‬ ‫انتظامی به صورت انیمیشن و تصویر‪ ،‬در راستای افزایش‬ ‫سطح آموزش عمومی بسیار موثر بود‪.‬‬ ‫ارایه هشدارها و آموزش‌های برخط چیست؟‬ ‫اطالع رسانی مسیرهای مسدود به صورت برخط‪،‬‬ ‫اطــاع رســانی وضعیــت آب و هوایــی و هشــدارهای‬ ‫احتمالی به شــهروندان به صورت برخط و اعالم مســیر‬ ‫تردد و اسکورت مقامات سیاسی‪.‬‬ ‫چه نوع خالقیت و نوآوری در این سیستم وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫تنظیــم روشــنایی بر اســاس نور‬ ‫مکان و شرایط محیط‪ ،‬تنظیم شدت‬ ‫نور در محل‌های هم جهت با تابش‬ ‫نور خورشــید و در زمان‌ها و ساعات‬ ‫مختلف شــبانه روز‪ ،‬تنظیم شــدت‬
‫تنظیم روشنایی بر اساس نور‬ ‫مکان و شرایط محیط‪ ،‬تنظیم‬ ‫شدت نور در محل‌های هم‬ ‫جهت با تابش نور خورشید و‬ ‫در زمان‌ها و ساعات مختلف‬ ‫شبانه روز‪ ،‬ازجمله خالقیت‌ها‬ ‫و نوآوری‌های این سیستم‬ ‫است‬ ‫پرتاب نور ‪ ،LED‬جلوگیری از نادیده شــدن مســیرهای‬ ‫هم‌جوار بــه دلیل محدب بودن‪ ،‬وســعت دیــد بیش‌تر با‬ ‫تغییر رنگ چراغ در حجم گســترده‌تر از محیط‪ ،‬نوآوری و‬ ‫خالقیت در فرهنگ‌سازی با توجه به کلیپ‌های ویدئویی‬ ‫رنگی‪ ،‬اســتفاده از امکانات حرکتی برای شــهروندان در‬ ‫تمام گروه‌ها و سنین‪.‬‬ ‫در این کار به ظاهر ســاده بعد کارآفرینی آن هم‬ ‫دیده شده است؟‬ ‫بله‪ .‬با ایجاد فرصت شــغلی و با جذب نیرو به صورت‬ ‫مســتقیم وغیرمســتقیم و اقدام موثردرجهــت کاهش بی‬ ‫کاری درصورت عمومی‌ســازی طرح درتمامی نقاط کشور‬ ‫می‌توان موثر بود‪.‬‬ ‫آیا برای اولین بارابداع شده؟‬ ‫بدین شکل بله‪.‬‬ ‫از نگاه شما چراغ‌های راهنمایی موجود درسطح‬ ‫شهرها عمدتا چه کمبودها و معایبی دارند؟‬ ‫به دلیل کوچــک بودن چراغ‌ها کمبود وســعت دید‬ ‫دارند‪ .‬وجود اشتباه در آن فراوان و خرابی‌های مکرر دارند‪.‬‬ ‫چــه میزان وقــت صرف طراحی تانمونه‌ســازی‬ ‫شده است؟ در چه فضایی برای کار اقدام کرده اید؟‬ ‫حدودا هشــت مــاه در کارگاه بــرادرم که در حوزه‬ ‫تلویزیون‌های شهری فعالیت می‌کرد‪ ،‬زمان گذاشتیم تا‬ ‫این سیستم را به این شکل برنامه ریزی کرده و بسازیم‪.‬‬ ‫چقدرهزینه تا به امروزانجام داده اید؟‬ ‫حدود ‪ 25‬میلیون تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫کارشما به مرحله تجاری‌سازی رسیده است؟‬ ‫در شرف تجاری‌سازی است‪.‬‬ ‫آیا از جانب نهاد یا ارگانی حمایت شده اید؟‬ ‫مــورد حمایــت ســتاد فرماندهی انتظامــی ناجا در‬ ‫استان یزد و پلیس راهور یزد قرار گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫دراین نمایشگاه چگونه شرکت کرده‌‌اید؟‬ ‫درنمایشگاه ایپاس ‪ ( 2017‬شانزدهمین نمایشگاه‬ ‫ایمنــی‪ ،‬امنیتــی و پلیســی ) توســط پژوهشــگاه علوم‬ ‫انتظامــی ومطالعــات اجتماعــی ناجا و دفتــر تحقیقات‬ ‫کاربــردی ناجا اســتان یزد توانســتیم در این نمایشــگاه‬ ‫حضور داشته باشیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه را چطور دیدید؟‬ ‫در صورت عملی شدن قول‌های داده شده از طرف‬ ‫مسووالن‪ ،‬خوب بود‪.‬‬ ‫مواجهه بازدیدکنندگان با این طرح چگونه بود؟‬ ‫بســیار خوب و با کنجکاوی سواالت متعددی از ما‬ ‫می‌پرسیدند‪.‬‬ ‫توانســتید برای تجاری‌سازی ســرمایه گذاری‬ ‫برای این کار جذب کنید؟‬ ‫مــا نیازمنــد هیــچ ســرمایه گــذاری نیســتیم‪ .‬در‬ ‫صحبت‌هــای انجــام شــده در اســتان‪ ،‬هزینــه نصب و‬ ‫راه‌اندازی این طرح را خودمان عهده دار شــدیم؛ منتهی‬ ‫به جای هزینــه نصب‪ ،‬بهره بــرداری آن را به مدت چند‬ ‫سال خواهانیم‪.‬‬ ‫آیا پیش آمده در مسیر نوآوری کاملا نومید شده‬ ‫باشید؟‬ ‫زمانی که یک مسوول یا کارشناس‪ ،‬با اعمال سلیقه‬ ‫شخصی سعی در رد طرح را داشت‪.‬‬ ‫چه انتظــاری ازبنیادملی نخبگان یاهرســازمان‬ ‫دیگری دارید؟‬ ‫فقط حمایت‪ ،‬حمایت و حمایت‪.‬‬ ‫یک مخترع خوب از نگاه شما کیست؟‬ ‫کســی که همیشــه در مســیر نوآوری باشد و هرگز‬ ‫نومید نشود‪.‬‬ ‫به نظر شــما بخش خودروســازی ما در آینده در‬ ‫چه فضای رقابتی باید قدم بگذارد؟‬ ‫عرضه خودروهای هیبریدی‪.‬‬ ‫تابه حــال خطوط تولید ایران‌خودرو را از نزدیک‬ ‫دیده‌اید؟‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خیر‪ ،‬امیدوارم دوســتان این شــرایط را یک روز مهیا‬ ‫چه خودرویی ازمحصوالت ایران‌خودرو راسوار‬ ‫می‌شوید؟‬ ‫خودروی پارس‪.‬‬ ‫آیامــی توانیدمدعــی باشــید کــه طعم شــیرین‬ ‫موفقیت راچشیده‌اید؟‬ ‫خیر‪ ،‬من هنوز تا موفقیت فاصله زیادی دارم ‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪45‬‬
‫فرهنگ رانندگی‬ ‫گفت وگوی اختصاصی با افشین عال‪ ،‬شاعر کودک و نوجوان‬ ‫‪48246‬‬ ‫هگنجشک‌هاماشینیاست‬ ‫لهج ‌‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫شــعرش ســاده و صمیمی اســت و بــوی زندگی‬ ‫می‌دهــد و صــدای مهربانــی و عاشــقی اســت‪.‬‬ ‫سال‌هاســت که شــعر می‌گوید و می‌داند که کلمات‪،‬‬ ‫قدرتــی دارند که می‌توانند دنیای ما را زیباتر ســازند‪.‬‬ ‫گفت و گو با شــاعری پرشــور که از کودکی در دنیای‬ ‫شعر و شاعری شناور است‪ ،‬خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫افشــین عالء در چهارم فروردین ‪ ۱۳۴۸‬در شهرستان‬ ‫نور بــه دنیا آمد‪ .‬دیپلــم فرهنگ و ادب را در ســال ‪۱۳۶۶‬‬ ‫خورشــیدی در همین شــهر گرفت و در همین ســال وارد‬ ‫دانشــکده حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران شــد‪.‬‬ ‫هم‌زمان بــا تحصیل با مجالت کیهان بچه‌ها و ســروش‬ ‫نوجوان همــکاری می‌کرد‪ .‬بعــد از تحصیل نیــز‪ ،‬ادبیات‬ ‫کــودک و کار در مطبوعات را برگزید‪ .‬در راه‌اندازی روزنامه‬ ‫آفتابگردان (نخســتین روزنامه کودکان ایــران) با فریدون‬ ‫عمــوزاده خلیلی همــکاری نزدیکی داشــت‪ .‬ســردبیری‬ ‫برنامه‌های کودک‪ ،‬خردسال‪ ،‬نوجوان و شب بخیر کوچولو‬ ‫در رادیو‪ ،‬سردبیری نشــریات گنبد کبود‪ ،‬صدف و دوست‪،‬‬ ‫ریاست فرهنگ‌سرای کودک و مدیریت در شبکه فرهنگ‬ ‫رادیو را بر عهده داشــت‪ .‬تا سال ‪ ۱۳۹۴‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن شاعران ایران بود‪.‬‬ ‫بود؟‬ ‫بهترین اســباب‌بازی‌های دوران کودکی‌تان چه‬ ‫واقعیتش این اســت که من همیشه با شعر و کتاب‬ ‫مانــوس بودم و بازی‌هــای کالمی مرا ســرگرم می‌کرد‪.‬‬ ‫اگرچــه تفنــگ و ماشــین و اســباب‌بازی‌های دیگر هم‬ ‫داشــتم‪ ،‬اما به هم بافتن کلمات موزون و قافیه‌دار و بازی‬ ‫با کلمات مایه دل‌خوشی من در کودکی بود‪.‬‬ ‫دوران کودکی در چه درسی ضعیف بودید؟‬ ‫بچــ ‌ه درس‌خوانی نبــودم‪ ،‬اما نمراتم همیشــه ‪20‬‬ ‫بود‪ .‬کتاب‌های غیر درســی زیاد می‌خواندم‪ ،‬ولی خواندن‬ ‫کتاب‌های درســی به همان کالس بسنده می‌شد‪ .‬درس‬ ‫هیچ وقت به‌عنوان یک مشکل مطرح نبود‪.‬‬ ‫چه درسی را بیش‌تر از همه دوست داشتید؟‬ ‫ادبیات و جغرافیا را خیلی دوست می‌داشتم‪ .‬جغرافیا‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬ ‫را به جهت شــناخت کشــورها‪ ،‬فرهنگ‌هــا و ملت‌های‬ ‫مختلف دوســت می‌داشتم‪ .‬نقشه‌های مختلف کشورها و‬ ‫اســتان‌ها را می‌کشــیدم و قبل از این که به مدرسه بروم‬ ‫مراکز استان‌های ایران و پایتخت کشورها را حفظ بودم و‬ ‫به گونه‌ای هم به مسایل سیاسی عالقه مند بودم‪.‬‬ ‫مادرتان هم آموزگار بود؟‬ ‫بلــه‪ .‬بیش‌ترین تاثیر را مادرم داشــت‪ .‬ایشــان هم‬ ‫آموزگارم بودند و شــعر خوب و صدای دل‌نشین و زیبایی‬ ‫هم داشــتند‪ .‬تالوت قرآن‪ ،‬شــعر و الالیی‌های مادرم را‬ ‫هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم‪.‬‬ ‫قدیمی‌تریــن نشــانه‌ای کــه از گذشــته دارید‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫قدیمی‌تریــن حس من بر می‌گردد بــه خان ‌ه قدیمی‬ ‫پدر بزرگ مادری‌ام در ییالقات نور‪ .‬هنوز پس از ســال‌ها‬ ‫وقتی از آن جا رد می‌شــوم احساس می‌کنم که از داالنی‬ ‫از گذشت ‌ه اسرار آمیز برگشته‌ام‪.‬‬ ‫در کودکی دوست داشتید چه کاره شوید؟‬ ‫دوســت داشتم شاعر و نویســنده شوم و در کنارش‬ ‫فعالیت‌های اجتماعی و سیاســی هم داشته باشم و االن‬ ‫هم همان روحیه کودکی را حفظ کرده‌ام‪ .‬حفظ معیارهای‬ ‫کودکانه و توام با فعالیت‌های اجتماعی با من همراه است‪.‬‬ ‫بهترین سال‌های زندگی شما چه سال‌هایی بود؟‬ ‫قطعــا دوران کودکــی یکــی از بهترین ســال‌های‬ ‫زندگــی‌ام بود و بعــد از کودکی خیلی دهه‌ ‪ 60‬را دوســت‬ ‫دارم‪ .‬دهــه‌ ‪ 60‬که جنگ بــود و اعتماد و صداقت خاصی‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫چطور با دختر زنده‌یاد خانم الهی قمشــه‌ای آشنا‬ ‫شدید؟‬ ‫سال ‪ 73‬کنگره شــعر زن در زاهدان برگزار شد که‬ ‫بانوان شــاعر در آن حضور داشــتند و من یکی از داوران‬ ‫این کنگــره بودم‪ .‬بــرای اختتامیــه از من دعوت شــد و‬ ‫چون کنگره مخصوص بانــوان بود‪ ،‬ترجیح دادم با مادرم‬ ‫بــه زاهدان بروم‪ .‬ســخنران اختتامیه کنگــره خانم الهی‬ ‫قمشــه‌ای بودند‪ .‬در همین مراســم بود کــه بین مادرم و‬ ‫خانم الهی قمشــه‌ای دوســتی و الفتی به وجود آمد‪ .‬این‬ ‫آشــنایی باعث شد تا یک سال بعد من با دختر خانم الهی‬ ‫قمشــه‌ای ازدواج کنــم وافتخار دامادی ایشــان نصیبم‬ ‫شود‪ .‬حاصل این ازدواج لیلی دخترم است که دانشجوی‬ ‫ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی است‪.‬‬ ‫خودرو در کودکی چه حسی به شما می‌داد؟‬ ‫مــن چون برخالف برادرانم که از بچگی عشــق به‬ ‫رانندگی داشــت‪ ،‬هیچ‌وقت عالقه‌‌ای به رانندگی نداشتم‬ ‫ولی پدرم خودروهای مختلفی داشــت‪ ،‬دوســت داشــتم‬ ‫کنار پدرم باشــم و به ســفرهای مختلفی بروم‪ .‬خودرو به‬
‫من حس سفر می‌داد‪.‬‬ ‫االن خودرو چه حسی به شما می‌دهد؟‬ ‫همچنــان همین حس را دارم و خودرو به من حس‬ ‫سفر می‌دهد‪.‬‬ ‫االن ماشین دارید؟‬ ‫نــه! ماشــین نــدارم و سال‌هاســت کــه رانندگی‬ ‫نمی‌کنم‪ .‬همسرم و دخترم ماشین دارند‪.‬‬ ‫بــه عنوان یک شــاعر چگونه بــه خیابان‌ها نگاه‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫خیابان مســیر عبور و مرور روزمره زندگی ماســت‪.‬‬ ‫مشــکالتی در خیابان‌هاست که نمی‌شــود نادیده گرفت‪.‬‬ ‫که این امر منوط به پژوهش است‪.‬‬ ‫آیا اشــعاری دربــاره مضامین خیابــان و خودرو‬ ‫ومقررات دارید؟‬ ‫بله ! اشعاری در این زمینه گفته‌ام از جمله شعری با‬ ‫عنوان «کوچه‌های یوش» که به این موضوع می‌پردازد‪.‬‬ ‫خسته‌ام از این خیابان‌های شیک‬ ‫پارک‌های خشک خالی از تلیک‬ ‫هیچ دستی در خیابان‌های شهر‬ ‫توی مشت من نمی‌ریزد ولیک‬ ‫لهجه گنجشک‌ها ماشینی است‬ ‫فرق دارد با صدای جیک جیک‬ ‫هیچ می‌دانی چه می‌خواهد دلم؟‬ ‫آه مادر‪ ،‬آه مادر‪ ،‬بشته زیک‬ ‫تو مرا با خود ببر یک جای دنج‬ ‫‪ ...‬که فقط من باشم وبوی برنــــج‬ ‫ماشین نوشته‌ها را می‌خوانید؟‬ ‫بله! سفر که می‌روم ماشین نوشته‌ها را می‌خوانم‪.‬‬ ‫می‌توانیــد جملــه‌ای را بگویید کــه در ذهن‌تان‬ ‫مانده است؟‬ ‫چند بار شعر خودم را پشت ماشین‌ها دیدم که برایم‬ ‫جالب بود‪.‬‬ ‫از کدام تابلوی رانندگی بدتان می‌آید؟‬ ‫معموال من همه تابلوهای رانندگی را دوست دارم‪.‬‬ ‫وقتی به حواشــی جاده نگاه می‌کنم‪ ،‬تابلوها نظم و قواعد‬ ‫و قوانین خاصی دارد که جالب است‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما کــه اهــل ســفر هــم هســتید‪،‬‬ ‫شهرستانی‌ها قانونمندترند یا تهرانی‌ها؟‬ ‫به نظر من هم شهرســتانی‌ها و هم تهرانی‌ها کم‌تر‬ ‫قانــون را رعایــت می‌کنند‪ .‬تفاوتی نیســت‪ .‬البتــه انتظار‬ ‫مــی‌رود که شــهرهای بــزرگ بیش‌تر رعایــت کنند‪ ،‬ولی‬ ‫رفتــار رانندگی در بزرگ‌راه‌ها شــاهد عــدم رعایت قوانین‬ ‫در بزرگ‌راه‌ها اســت که در شهرســتان‌ها کم‌تر مشــاهده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫گره کور قانونمندی کجاست؟‬ ‫مــن فکر می‌کنم که ریشــه در کودکی افراد دارد‪.‬‬ ‫ما در هــر زمینه اجتماعــی که بحران داریــم قطعا باید‬ ‫از دوران کودکی شــروع کنیم؛ یعنی بزرگ‌ســاالنی که‬ ‫خــاف قانون رفتــار می‌کنند و هنجار شــکنی می‌کنند‬ ‫قطعــا در کودکی با قانون و نظم آشــنا نشــده‌اند و االن‬ ‫هم آموزش برای کــودکان یکی از ضرورت‌های زندگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫لطفا به محض شنیدن این کلمات‪ ،‬تنها یک کلمه‬ ‫که گویای احساس شما در آن لحظه باشد‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫چراغ قرمز‪ :‬آب نبات‬ ‫اعتماد‪ :‬مادر‬ ‫گلفروش‪ :‬رنگ‬ ‫بوق‪ :‬مزاحمت‬ ‫جرثقیل‪ :‬برج‬ ‫جریمه‪ :‬طرح‬ ‫تخت گاز‪ :‬وحشت‬ ‫جای پارک‪ :‬کم یاب‬ ‫توقف دوبله‪ :‬دشوار‬ ‫چهارراه‪ :‬حیرت‬ ‫حق تقدم‪ :‬خانم ها‬ ‫پارکینگ‪ :‬تهران‬ ‫ماشین‪:‬سفر‬ ‫ایران‌خودرو‪ :‬تاکنون من دوبار به ایران‌خودرو آمدم‪.‬‬ ‫آیا سوال خاصی بود که باید مطرح می‌شد؟‬ ‫نه نمی‌دانم! شما پرسیدید و من هم پاسخ دادم‪.‬‬ ‫حرف پایانی شما شاعر محبوب برای خوانندگان‬ ‫چیست؟‬ ‫از تــاش نویســندگان نشــریه ایران‌خــودرو برای‬ ‫ارتقای مســایل فرهنگــی و اجتماعی ترافیــک و خودرو‬ ‫قدردانی می‌کنم‪.‬‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪47‬‬
‫باشگاهخوانندگان‬ ‫ما و شما‬ ‫‪48248‬‬ ‫فرشــاد کوهســتانی از دزفول‪:‬خســته نباشــید‪ .‬ســالگرد مجله قدیمی‬ ‫ایران‌خودرو را تبریک می‌گویم‪.‬امیدوارم صدســاله شوید‪ .‬لطفا در باره ‪ 206‬و‬ ‫سابقه حضور آن در ایران بنویسید‪.‬‬ ‫ضمن تشکر از شــما‪ .‬پر تغییرترین خودروی تولیدی پژو در تمام طول‬ ‫تاریخ این شرکت بدون شــک ‪ 206‬است ضمن این‌که این هاچ بک شهری همه فن‬ ‫حریف تنها بازمانده از ســری خودروهای دهه ‪ 90‬میالدی پژو به حســاب می‌آید که‬ ‫عالوه بر ایران در کشورهای دیگری نیز همچنان تولید می‌شود! ‪ 206‬برای اولین بار‬ ‫در ســال ‪ 1998‬معرفی شــد و تولید آن به همین نام و ‪ +206‬تا سال ‪ 2012‬در فرانسه‬ ‫ادامه داشت تا بیش از ‪ 7.2‬میلیون دستگاه از آن در این مدت به وسیله پژو به فروش‬ ‫برسد‪.‬اگر قرار باشد در مورد سیر تحول ‪ 206‬با جزییات ادامه دهیم به راحتی می‌شود‬ ‫کل این مطلب را به آن اختصاص داد که از حوصله خارج است اما این خودرو در ابتدا‬ ‫ســه اتاق هاچ بک‪ ،‬کابریولت ‪ CC‬و استیشن ‪ SW‬داشــت که در سال ‪ 2005‬نمونه‬ ‫صندوق دار ‪ SD‬نیز به آن‌ها افزوده شــد‪ .‬مدل فیس لیفت شده ‪ ،206‬به طور رسمی‬ ‫‪ +206‬نام دارد که در برخی بازارها مانند ایران‪ ،‬چین و برزیل‪ ،‬به دلیل اســتراتژی‌های‬ ‫متفاوت با نام ‪ 207‬نیز شــناخته می‌شود ضمن این‌که یک مدل متفاوت‌تر از آن با نام‬ ‫ســیتروئن ‪ C2‬در چین به فروش می‌رسد که حاصل همکاری ‪ PSA‬با شریک چینی‬ ‫خود دانگ فنگ اســت‪ .‬پژو ‪ 206‬در طیف وســیعی از پیشرانه‌ها شامل یک لیتری تا‬ ‫دو لیتری عرضه می‌شــده و موفقیت‌های بســیار زیادی عالوه بر فروش در مسابقات‬ ‫‪ WRC‬به دســت آورده تا محبوب‌ترین ســاخته پژو تا به حال به حســاب آید! دومین‬ ‫خودرو از برند ملی یعنی رانا نیز بر روی پلتفرم ‪ 206‬ســدان ســاخته شده تا این مدل را‬ ‫نیز بتوان در کنار پیکان و ‪ 405‬جزو مثلث قدرت صنعت خودروسازی کشور دانست‪.‬‬ ‫مجیــد مکری فر تهران‪:‬با ســام‪ .‬چند روز پیــش در خیابان‪ ،‬دنا پالس‬ ‫دیدم‪.‬ناز شست بچه‌های ایران‌خودرو خیلی زیبا بود‪.‬‬ ‫فرید اجاللی از شــاهرود‪ :‬سالم‪ .‬با تشکر از مجله خوب‌تان‪ .‬لطفا درباره‬ ‫مرکز تحقیقات ایران‌خودرو بیش‌تر بنویسید‪.‬‬ ‫مرکز طراحی و توســعه محصوالت جدید ایران‌خودرو در سال ‪1374‬‬ ‫با هدف ایجاد امکانات و دانش فنی روز برای طراحی و توســعه محصوالت شــرکت‬ ‫ایران‌خودرو تاســیس شــد‪ .‬این مرکز دارای تجهیزات مــدرن و متخصصان ماهر در‬ ‫زمینه طراحی خودرو اســت و از بدو تاســیس ضمن اجرای پروژه‌های بزرگ طراحی‬ ‫خــودرو از جملــه خودروی ملی(‪ ،)X7‬دانش فنی روز را در ســطح جهانی را کســب‬ ‫کرده و به کار گرفته اســت‪.‬مرکز ‪ NPD‬از بخش‌هــای مختلفی جهت اجرای کامل‬ ‫فرایند طراحی تشــکیل شده اســت که عبارتند از‪ :‬طراحی محصول‪ ،‬ساخت نمونه‪،‬‬ ‫مهندسی محصول‪ ،‬تســت و ‪ .Homologation‬مرکز طراحی و توسعه محصوالت‬ ‫جدید ایران‌خودرو با داشتن مجهزترین و توانمندترین مجموعه سخت افزار و نرم افزار‬ ‫تخصصی روز در صنعت خــودرو در خاورمیانه امکان اجرای پروژه‌های طراحی را به‬ ‫طور کامل در سیستم ‪ CAD/CAM/CAE‬دارد‪ .‬وجود تکنولوژی و دانش فنی به‬ ‫روز‪ ،‬در شبکه‌ای گسترده با طراحان مجرب این امکان را فراهم می‌کند که بتوان در‬ ‫کوتاه‌ترین زمان‪ ،‬طرح را با کامل‌ترین کیفیت ارایه کرد‪.‬‬ ‫این عزیزان با ارسال پیام‌های تبریک‪ ،‬سالگرد مجله را تهنیت گفته اند‪.‬‬ ‫از همه آن‌ها تشکر می‌کنیم‪.‬‬ ‫ســیامک صنیــع نــژاد‪ ،‬اشــکان بیرانونــد( کــرج )‪ ،‬ابراهیــم فراســت‪،‬علیرضا‬ ‫حافظی(اصفهــان)‪ ،‬عرفان داوودی‪ ،‬فرشــید نجفی مقدم‪،‬امیرحســین خداپرســت‪،‬‬ ‫سیدســروش رضایی‪ ،‬رهام رحمانی (شــیراز)‪ ،‬امیرحسین قاســم ابادی‪ ،‬میالد رافع‪،‬‬ ‫هادی ممقانی(تبریز)‪ ،‬شــایان غفارپور‪ ،‬آیدین علیپور‪ ،‬احســان بهادری‪،‬اکبر عیدوند‪،‬‬ ‫کیارش ثنایی‪،‬ســینارضوانی‪ ،‬ایرج اســمی‪ ،‬برزو یگانه‪ ،‬جــواد برمک‪ ،‬بابک مهرطلب‬ ‫(تهران)‪ ،‬صمد اســفندیاری‪ ،‬ســهیل آهن فروش(مشــهد)‪ ،‬حمیدرضا تقی (رشت)‪،‬‬ ‫محمد جوکار(انزلی)‪ ،‬ابراهیم رمضانی‪،‬قربان علی کرامت (زنجان)‪ ،‬علی رحم آموزگار‬ ‫(الهیجان) ‪،‬علی سلیمانی (ایالم) حسام علی نژاد (ارومیه)‪ ،‬علی بیگی (بروجرد) نیکان‬ ‫کرم نژاد (آبادان)‪ ،‬لطیف باشــقره(گرگان)‪،‬نوید اسماعیلی نژاد(شبستر) ‪،‬امین بنکدار‬ ‫(زابل)‪ ،‬داوود خلیلی (کرمانشاه)‪ ،‬حامد ناصری (همدان)‪ ،‬غالمرضا مظاهری (اهواز)‪،‬‬ ‫رضــا امینــی (بندرلنگــه)‪ ،‬عبداله میرحاجــی (قوچان)‬ ‫‪،‬حســنعلی درویشــی (محمودآباد)‪ ،‬کریم مهربخش‬ ‫(کاشان )‪ ،‬ســیروان حامدی فر (ســنندج)‪ ،‬کیوان‬ ‫احمــدی (درود)‪ ،‬صابر عصفوری (بوشــهر)‪ ،‬حیدر‬ ‫هاشــمی (میبد)‪ ،‬محمد ریســمانچی (سمنان)‪،‬‬ ‫کریم شکاری (گچساران) و ‪...‬‬ ‫نظرسنجی‬ ‫نتایج نظرخواهی از خوانندگان ‪ +‬نظرات اعضای شورای خوانندگان درباره مجله شماره ‪481‬‬ ‫برای این که بتوانیم این هفته نامه را مطابق با خواسته‌های شما منتشر کنیم‪ ،‬با ارایه نظرات‌تان به ما یاری رسانید‪.‬‬ ‫بدین منظور شــماره مطلب برگزیده و مورد پســندتان را حداکثر تا پایان هر هفته به شــماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪ .‬شــماره مطالبی که برای اعالم نظر شــما‬ ‫انتخاب شــده‌اند‪ ،‬در حاشــیه مطلب‪ ،‬داخل کادر کوچک خاکســتری رنگ مشــخص شده اســت‪ .‬ضمنا در صورتی که صفحه‌آرایی نشریه را می‌پســندید کد ‪،48100‬‬ ‫روی جلد کد ‪ 48101‬و تیترهای صفحه اول کد ‪ 48102‬را پیامک فرمایید‪ .‬ضمنا هر هفته به یکی از شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی‪ ،‬اشتراک سه ماهه نشریه اهدا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مجله شماره ‪481‬‬ ‫شماره‬ ‫پیامک‬ ‫‪033‬‬ ‫‪30003‬‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫هاشور‪ ،‬قهوه یا چای‪ ،‬نوآوران و روی جلد‬ ‫‪ 12‬درصد‬ ‫عشق موتور‪ ،‬تیونینگ‪ ،‬شوماخر وطنی و بررسی‬ ‫‪ 7‬درصد‬ ‫خودرو‌ها و آدم‌ها و خیابان یکم‬ ‫‪ 6‬درصد‬ ‫در آسمان و فرهنگ رانندگی‬ ‫‪ 3/3‬درصد‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬
‫ارزیابی مجله‬ ‫مجله خودتان را ارزیابی کنید‬ ‫مجلــه هفتگی «ایران‌خــودرو» از هفته پایانی آبان ماه امســال‪ ،‬وارد بیســت و‬ ‫دومین ســال از انتشارش می‌شود‪ .‬رسم ما در طول همه این سال‌ها این بوده است‬ ‫که در شماره ویژه سالگرد‪ ،‬صفحاتی را به خوانندگان مجله وانعکاس نظرات آنان‬ ‫اختصاص دهیم‪ .‬از این رو در صورتی که تمایل دارید در این راه ما را یاری رسانید‪،‬‬ ‫خواهشــمندیم این پرسش نامه را تکمیل و به دفتر نشریه ارسال فرمایید‪ .‬از آن جا‬ ‫که پاسخ‌های درست و صریح شــما‪ ،‬مجله را خواندنی‌تر خواهد کرد‪ ،‬به قید قرعه‬ ‫به ‪( 22‬به تعداد سال انتشار) نفر از شرکت کنندگانی که در این نظرسنجی شرکت‬ ‫کنند‪،‬اشتراک یک ساله مجله هفتگی «ایران‌خودرو» اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫مجله هفتگی «ایران‌خودرو» را در مقایســه با سایر نشــریات تخصصی خودرو‬ ‫چقدر موفق می‌دانید؟‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫کم‬ ‫به نظرشــما نشــریه ایران‌خودرو چقدر توانسته اســت در ایفای نقش‌های زیر‬ ‫موفق باشد؟‬ ‫ردیف‬ ‫گویه‬ ‫‪1‬‬ ‫انعکاس رویدادهای مهم جهان خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫اطالع رسانی درباره رویدادهای مهم صنعت خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫توجه به مخترعان و مبتکران جوان‬ ‫‪4‬‬ ‫باال بردن سطح آگاهی فنی خوانندگان‬ ‫‪5‬‬ ‫ارتباط با خوانندگان مجله‬ ‫‪6‬‬ ‫معرفی محصوالت جدید‬ ‫‪7‬‬ ‫طرح دیدگاه‌ها و تضارب آرا و افکار متخصصان‬ ‫‪8‬‬ ‫تحلیل رویدادها و وقایع دنیای خودرو‬ ‫‪9‬‬ ‫پاسخ به سواالت فنی مخاطبان‬ ‫زیاد متوسط کم‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫روی جلدها‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس ها‬ ‫‪3‬‬ ‫لوگو (نشانه ایران‌خودرو در باالی روی جلد مجله)‬ ‫‪4‬‬ ‫صفحه آرایی وگرافیک‬ ‫‪5‬‬ ‫پوستر‌های بزرگ (سه لتی )‬ ‫‪6‬‬ ‫نوع کاغذ‬ ‫‪7‬‬ ‫قطع مجله‬ ‫خیلی زیاد‬ ‫بیش از ده نفر‬ ‫بین پنج تا ده نفر‬ ‫کم‌تر از پنج نفر‬ ‫اصال‬ ‫تنوع عناوین و مطالب مطرح شده درمجله هفتگی «ایران‌خودرو» چگونه است؟‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫کم‬ ‫نقاط قوت مجله هفتگی «ایران‌خودرو» کدام است؟‬ ‫مقایسه خودروها پاسخ به سواالت فنی تست خودروها‬ ‫مطالب ایران‌خودرویی صفحه موتور یادداشت‌های تحلیلی‬ ‫گزارش‌های ویژه گزارش‌های خبری پرونده‌های ماهانه‬ ‫پوسترهای بزرگ اینفوگرافیک تیونینگ‬ ‫صفحه طراحی خودرو صفحه خودروها و آدم‌ها صفحه هوافضا‬ ‫صفحه فن آوری صفحه طنز شوماخر وطنی باشگاه خوانندگان‬ ‫گزارش مصور صفحه نقشه خبر جهانی‬ ‫گزارش‌های نمایشگاه‌های داخلی و خارجی‬ ‫صفحه آرایی جذاب و پرهیجان بهای مناسب تک شماره‬ ‫منتسب بودن به شرکت ایران‌خودرو نویسندگان و کارشناسان‬ ‫تازگی مطالب تنوع مطالب‬ ‫جای چه نوع مطالبی درمجله هفتگی «ایران‌خودرو» خالی است؟‬ ‫تاریخی خودروهای کالسیک بازارخودرو‬ ‫بورس خودرویی‌ها خطوط تولید مسابقه‬ ‫دوچرخه حمل و نقل ریلی و دریایی‬ ‫کدام نشریه خودرویی را بیش‌تر می‌پسندید؟‬ ‫ماهنامــه ماشــین‬ ‫هفته‌نامــه ایران‌خودرو‬ ‫حمل و نقل سرعت‬ ‫نظرشما درمورد خصوصیات ظاهری مجله هفتگی «ایران‌خودرو» چیست؟‬ ‫گویه‬ ‫تاکنون به چند نفر از دوستان و آشنایان‌تان مطالعه مجله هفتگی «ایران‌خودرو»‬ ‫را توصیه کرده اید؟‬ ‫خوب متوسط‬ ‫بد‬ ‫دنیــای امــروز‬ ‫هفتــه نامــه خــودرو امــروز‬ ‫نســل برتر ماهنامه صنعت خــودرو ماهنامه صنعت‬ ‫روزنامه دنیای خودرو سایر‬ ‫پیشنهادات وانتقادات‪:‬‬ ‫مشخصات‬ ‫ ‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫شماره تماس (تلفن همراه)‪:‬‬ ‫جنسیت‪ :‬زن مرد سن‪:‬‬ ‫وضعیت تاهل‪ :‬مجرد متاهل‬ ‫تحصیالت‪ :‬دانش آموز دبیرستان دیپلم‬ ‫لیسانس فوق لیسانس و یا باالتر‬ ‫شغل‪:‬‬ ‫شهر محل سکونت‪:‬‬ ‫کد پستی ده رقمی‪:‬‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫شماره ‪ 6 481‬آبــــان‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪49‬‬
‫اشتراک‬ ‫برگه اشتراک‬ ‫الکتنسخ ‌‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ونیکی‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫راهنمای اشتراک یک‌ساله هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫متقاضیــان محتــرم‪ ،‬لطفــا فــرم اشــتراک را پــس از تکمیــل بــه همــراه اصــل فیــش بانکی‬ ‫بــه نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کــرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫شماره تماس بخش اشتراک‪021‌48 22 84 63 :‬‬ ‫بانک ملی ایران ‪/‬شعبه پیکان‬ ‫مشخصات حساب‬ ‫شماره حساب‪0106157748006 :‬‬ ‫هزینه اشتراک یک ساله مجله تخصصی ایران‌خودرو‬ ‫اشتراک یک ساله با پست عادی تهران‬ ‫‪ 1،194،300‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست عادی شهرستان‬ ‫‪ 1،243،350‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست سفارشی تهران‬ ‫‪ 3،375،000‬ریال‬ ‫اشتراک یک ساله با پست سفارشی شهرستان‬ ‫‪ 3،870،000‬ریال‬ ‫تخفیف برای دانش آموزان‪ ،‬دانشجویان و نمایندگان مجاز شرکت ایران‌خودرو ‪( %20‬فقط پست عادی)‬ ‫اشتراک یک ساله نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 450،000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 6‬ماهه نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 225،000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 3‬ماهه نسخه الکترونیکی‬ ‫‪ 112،500‬ریال‬ ‫توضیح‪ :‬نسخه الکترونیک هفته‌نامه‪ ،‬هر هفته قبل از توزیع نشریه به نشانی ایمیل مشترکان ارسال می‌شود ارسال می‌گردد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫کد ملی‪:‬‬ ‫تاریخ و محل تولد‪ :‬‬ ‫نوع اشتراک‪ :‬عادی‪/‬تهران‬ ‫ویژه (عادی‪/‬تهران)‬ ‫عادی‪/‬شهرستان‬ ‫ویژه (عادی‪/‬شهرستان)‬ ‫شغل‪:‬‬ ‫سفارشی‬ ‫نشانی ایمیل (برای مشترکان نسخه الکترونیکی)‪:‬‬ ‫نشانی دقیق پستی برای دریافت هفته‌نامه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫استان‪:‬‬ ‫شهرستان‪ :‬‬ ‫خیابان‪:‬‬ ‫ ‬ ‫کوچه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن ثابت‪:‬‬ ‫کد پستی ده رقمی‪:‬‬ ‫پالک‪ :‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫واحد‪:‬‬ ‫شماره صندوق پستی (در صورت وجود)‪:‬‬ ‫لطفا در صورت تغییر نشانی‪ ،‬مراتب را به روابط عمومی هفته‌نامه اطالع دهید‪.‬‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫مبنای محاسبات تعرفه بر اساس قیمت پشت جلد مجله (‪ 20000‬ریال)‪ ،‬تعداد ‪ 45‬شماره پیش بینی چاپ و توزیع در سال ‪ 1396‬و هزینه‬ ‫پست اعالم شده از طرف اداره پست است‪ .‬هزینه‌های پستی به ترتیب عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ 6،540‬ریال‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬پست عادی (مطبوع) تهران‬ ‫‪ 7،630‬ریال‬ ‫‪ -2‬پست عادی (مطبوع) شهرستان ‬ ‫‪ 55،000‬ریال‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬پست سفارشی(مطبوع) تهران‬ ‫‪ 66،000‬ریال‬ ‫‪ -4‬پست سفارشی(مطبوع) شهرستان ‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 6 482‬آبـــان ‪1396‬‬
‫اتو گالری‬ ‫‪48251‬‬ ‫مهدی ساعت‌ساز‪ ،‬نفر دوم عکاسی نخستین جشنواره «حرکت» ‪ /‬تهران‬ ‫محمد جواد عباسی‪ ،‬نفر سوم عکاسی نخستین جشنواره «حرکت» ‪ /‬قم‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

شماره : ۵۰۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
هفته نامه ایران خودرو شماره 506

هفته نامه ایران خودرو شماره 506

شماره : ۵۰۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
هفته نامه ایران خودرو شماره 505

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

شماره : ۵۰۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
هفته نامه ایران خودرو شماره 503

هفته نامه ایران خودرو شماره 503

شماره : ۵۰۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
هفته نامه ایران خودرو شماره 497

هفته نامه ایران خودرو شماره 497

شماره : ۴۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
هفته نامه ایران خودرو شماره 495

هفته نامه ایران خودرو شماره 495

شماره : ۴۹۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!