صفحه قبل

ماهنامه بازار کار نوین شماره ۱۱

صفحه بعد

ماهنامه بازار کار نوین شماره 11

ماهنامه بازار کار نوین شماره 11

‫‪8‬‬ ‫مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی‬ ‫در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی‪:‬‬ ‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال اول ■ شماره یازدهم ■ مهر ‪1396‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان‬ ‫از اهداف منطقه ویژه علم و فناوری‬ ‫ربع رشیدی است‬ ‫‪ 9‬اخبار‬ ‫‪ 10‬گزارشی از فرصت های کارآفرینی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫چهارمین نمایشگاه زیست فناوری؛‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫بازار زیست فناوری خاورمیانه‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫در انتظار محصوالت‬ ‫عکس‪ :‬تزئینی ‪ /‬مرحومه عاطفه دهقانی‬ ‫زیست فناوری ایرانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلند همت‬ ‫تحریریه ‪ :‬امیر علی بینام و لیال قرنفلی‬ ‫همراه با مطلبی از ‪ :‬عباس خاراباف و محمد رزم آرا‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیــک و صفحه‌آرایــی‪ :‬شــهره ســلطان‌محمدی‪،‬‬ ‫حمیــد بختیــاری‬ ‫فن بازار‬ ‫‪16‬‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬الهام محمدی‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی‌پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫‪ 20‬در اجالس سراسری روسای دانشگاه‌ها ‪،‬‬ ‫پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اعالم شد‬ ‫سیاست وزارت علوم توسعه و تقویت‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫و پارک‌های علم و فناوری است‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه‌هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام آمادگــی می‌نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان در صــورت تمایــل می‌تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشــریه در درج و اصــاح مطالــب دریافتــی مختــار‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالـــب مختلـــف در ایـــن نشـــریه صرفـــا‬ ‫به‌منظـــور اطالع‌رســـانی صـــورت گرفتـــه و الزامـــا‬ ‫بـــه منزلـــه تاییـــد آنهـــا توســـط جهاددانشـــگاهی‬ ‫نیســـت ‪.‬‬ ‫خارجه در پانزدهمین اجالس این پارک‬ ‫فناوری پردیس معرفی شدند‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم‌میهن فارس‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور و وزیر امور‬ ‫برترین شرکت‌ها و دستاوردهای پارک‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان جمهـوری اسلامی‪ -‬بیـن خیابـان‬ ‫دانشـگاه و فخر رازی ‪ -‬بن بسـت درمانگاه ‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫تلفن ‪ 66972525 :‬دورنگار ‪66490739 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 24‬معاون وزیر جهادکشاورزی خبر داد‪:‬‬ ‫حل مشکل بیکاری دانش آموختگان کشاورزی‬ ‫با ایجاد پارک علم و فناوری در البرز‬ ‫‪ 28‬اخبار‬ ‫مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مطرح کرد‬ ‫استفاده دانشگاه آزاد از ظرفیت‬ ‫خالی صنایع برای تولید محصوالت‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪ 35‬تفاهم‌نامه همکاری توسعه تولید محصوالت‬ ‫دانش‌بنیان حوزه سالمت امضا شد‬ ‫‪ 36‬دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی‬ ‫معاونت علمی خبر داد‬ ‫ایجاد ‪۱۲‬شرکت دانش بنیان در حوزه‬ ‫علوم و فناوری‌های شناختی‬ ‫‪ 38‬در جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی کلید خورد‬ ‫تامین انرژی پایدار با تولید‬ ‫دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫‪ 40‬اخبار‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪33‬‬
‫◄ در استارت آپ ویکند علم تهران رقم خورد‬ ‫‪44‬‬ ‫تبدیل ایده‌های علمی به کسب‌وکار‌های نوپا‬ ‫◄ معرفی ‪ 8‬استارت آپ برتر در رویدادی تخصصی‬ ‫‪46‬‬ ‫استارت آپ دمو سالمت و محیط زیست‬ ‫‌‌‬ ‫پنجمین‬ ‫با حضور سرمایه گذاران برگزار شد‬ ‫‪48‬‬ ‫◄ رویداد نوآوری معدن و صنایع معدنی برگزار شد‬ ‫◄ نخستین رویداد استارت آپی بیمه در کشور‬ ‫‪50‬‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫◄ نشانه‌های جنگ اقتصادی در منطقه‬ ‫‪52‬‬ ‫و نقش استارت‌آپ‌ها در آن‬ ‫◄ چگونه در استارت آپ از روابط عمومی استفاده کنیم؟‬ ‫‪53‬‬ ‫◄ طرز تفکرهای غلط در مورد راه‌اندازی استارت‌آپ‬ ‫‪54‬‬ ‫◄ اصولی که باعث حفظ و بقای استارت آپ‬ ‫‪56‬‬ ‫در بازار می شوند ‬ ‫◄ رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی خبر داد‬ ‫‪58‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪43‬‬ ‫توسعه همکاری های ایران و کرواسی‬ ‫ب و کارهای نوین‬ ‫در حوزه کس ‌‬ ‫◄ فرانسه بهشت استارت آپ‌ها می‌شود‬ ‫‪60‬‬ ‫◄ احیای سوپر مارکت های سنتی رشت‬ ‫‪62‬‬ ‫با استارت آپ باشگاه دلفین مارکت‬ ‫◄ ارائه جزئیاتی تازه از برگزاری دومین‬ ‫‪63‬‬ ‫مسابقات ایده بازار دریایی‬ ‫◄ لزوم توجه به فرصت های کارآفرینی در صنعت سنگ؛‬ ‫‪64‬‬ ‫فعاالن و کارآفرینان سنگ هنوز به اهمیت نوآوری‬ ‫و فناوری پی نبرده اند!‬ ‫◄ اینفوگرافی‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ ۱۸‬اشتباه کشنده استارت‌آپ‌ها‬ ‫◄ انعطاف پذیری؛‬ ‫‪68‬‬ ‫راز بقای استارت‌آپ‌ها‬ ‫◄ به بهانه حذف اپليكيشن‌های ایرانی از اپ‌استور‬ ‫‪70‬‬ ‫ش مهم استارت‌آپ‌های ایرانی‬ ‫هفت چال ‌‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 76‬چگونه گوگل تالش می‌کند استارت‌آپ‌ها را در سراسر‬ ‫دنیا کنترل کند؟‬ ‫‪ 79‬با حضور رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور‬ ‫برندگان جشنواره بازی‌های رایانه‌ای الکام گیمز معرفی‬ ‫شدند‬ ‫‪ 80‬اخبار‬ ‫بازاراطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فن‬ ‫‪75‬‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بازآمد بوی ماه مهر‬ ‫هرسـال آغـاز فصـل پاییـز و اولیـن روزهـای‬ ‫مهرمـــــاه رنـگ و بویـی دیگـر دارد‪ ،‬خیابان‌هـا‬ ‫هـر روز صبـح مملـو از هـزاران کـودک‪ ،‬نوجـوان و‬ ‫جوانـی می‌شـود کـه بـا بازگشـایی مراکـز آموزشـی‬ ‫از پایین‌تریـن مقاطـع تحصیلـی تـا آمـوزش عالـی ‪،‬‬ ‫بـا هـدف سـاختن روزهایـی پرامیـد و پرتلاش در‬ ‫راه کسـب علـم و ادب و خدمـت بـه جامعـه و میهن‬ ‫خـود بـه ایـن مراکـز قـدم مـی گذارنـد ‪.‬‬ ‫ورود میلیـون هـا دانش آموز و دانشـجوی دختر‬ ‫و پسـر درمراکـز تحصیلـی نیازمنـد برنامه‌ریـزی‬ ‫همـه جانبـه ای اسـت کـه بایـد توسـط برنامه‌ریزان‬ ‫فرهنگـی و آموزشـی کشـــــور صـورت گیـرد و بـا‬ ‫مشـارکت خانواده‌هـــــا و مراکـز آموزشـی ایـن‬ ‫نسـل‌های پرتالش را برای سـاختن آینده‌ای روشـن‬ ‫درمیهـن عزیزمـان آمـاده نماید‪.‬‬ ‫دردیـن مبیـن اسلام بـر مسـائل تربیتـی تاکیـد‬ ‫فراوانـی شـده اسـت و تربیـت فرزنـدان امـری مهم‬ ‫شـناخته شـده اسـت ‪ ،‬زیباترین تعابیـر دراین مورد‬ ‫را امیرالمومنیـن حضـرت علـی (ع) داشـته اسـت ‪،‬‬ ‫ایشـان دریکـی از بیانـات زیبـای خـود درایـن مورد‬ ‫مـی فرمایند ‪:‬‬ ‫خلوقون‬ ‫ال تَقسِ ـروا اَوال َد ُكـم َعلى آداب ُِكـم ‪َ ،‬فاِن َّ ُهم َم‬ ‫َ‬ ‫مان َغيـ ِر َزمان ُِكم *‬ ‫ل ِ َز ٍ‬ ‫آداب و رسـوم خـود را بـه فرزندانتـان تحميـل‬ ‫نكنيـد‪ ،‬زيـرا آنـان بـراى زمانـى غيـر از زمـان شـما‬ ‫آفريـده شـده انـد ‪.‬‬ ‫اگـر فقـط همیـن جملـه از موالعلـی (ع) را طـی‬ ‫سـال ها و قـرن ها خانواده ها و متولیـان تعلیم وتربیت‬ ‫درکشــــــور سرلوحـــه برنامه‌ریزی‌هـای خــــود‬ ‫درتربیـت کـودکان و جوانـان قرارمـی دادنـد قطعـا‬ ‫بسـیاری از مشـکالت فعلـی گریبانگیـر جامعـه مـا‬ ‫نبـود ‪ ،‬مشـکل از آنجـا آغـاز می شـود که متاسـفانه‬ ‫چـه دربیشـتر خانـواده هـا و چـه دربرنامه‌ریزی‌های‬ ‫نظـام های آموزشـی ما به رغم تلاش های مختلفی‬ ‫کـه مـی شـود همـواره شـاهد نتایجـی هسـتیم که‬ ‫حکایـت از عـدم حرکـت براسـاس یـک افق روشـن‬ ‫دارد بـه همیـن دلیـل می بینیـم همواره مسـئولین‬ ‫مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی از پدیـده ای بـه نـام‬ ‫گسسـت نسـل هـا سـخن مـی گوینـد و مسـئولین‬ ‫اقتصـادی کشـور نیـز برایـن نکتـه تاکید مـی کنند‬ ‫کـه خروجـی نظـام آموزشـی کشـور منطبـق بـا‬ ‫نیازهـای موجـود و بـه خصوص بـازارکار نیسـت ‪.‬‬ ‫تحلیـل اینکـه چـرا درعرصـه هـای اجتماعـی‬ ‫وفرهنگـی گاه پدیـده هـای شـومی روی مـی دهـد‬ ‫کـه باعـث تعجـب و باعـث تاسـف مـی شـود دراین‬ ‫مختصـر نمـی گنجـد و قطعا دسـت اندرکـــــاران‬ ‫تعلیـم وتربیـت درکشـور باید به صورت مسـتمر این‬ ‫موضوعـات را در محافـل ‪ ،‬مجالـس و رسـانه هـای‬ ‫ویـژه ای کـه بـه ایـن امـر مـی پردازنـد مــــــورد‬ ‫تجزیـه وتحلیـل قراردهنـد امـا آنچه ذکـر آن دراین‬ ‫نشـریه و درایـن مختصـر مـی گنجـد اشـاره‌ای بـه‬ ‫نقـش و اهمیـت هدایـت شـغلی درنظـام آموزشـی‬ ‫مـدارس و دانشـگاه هاسـت‪.‬‬ ‫بـه رغـم مشـکالت فراوانـی کـه درحـال حاضـر‬ ‫گریبانگیـر بـازارکار اسـت وسـخن هـای فراوانی که‬ ‫دراین رابطه گفته می شـود ‪ ،‬متاسـفانه کمتر شـاهد‬ ‫توجـه بـه حـوزه هدایـت شـغلی درنظـام آموزشـی‬ ‫هسـتیم ‪ ،‬خـط ورود کورکورانـه هـزاران دانش آموز‬ ‫بـه دانشـگاه و ازآن پـس دانـش آموختگـی و ورود‬ ‫سـردرگم بـه بـازارکار همچنان ادامـه دارد ‪.‬‬ ‫مـدارس ‪ ،‬دانشـگاه هـا و رسـانه هـای مـا بایـد‬ ‫اهمیـت تغییـر درفرهنـگ کار را درکشـور درک‬ ‫نماینـد و بـا برنامـه ریـزی منسـجم و همسـو دراین‬ ‫راه تلاش کننـد ‪ ،‬بـا برگـزاری «هفتـه مشـاغل»‬ ‫درطـول یـک سـال نمـی تـوان شـاهد هیـچ تحولی‬ ‫بـود ‪.‬‬ ‫اگـر خواسـتار آن هسـتیم کـه جـوان ایرانـی بـه‬ ‫یـک سـرمایه انسـانی ارزشـمند تبدیـل شـود بایـد‬ ‫درنگاهمـان تغییـر ایجاد کنیـم ‪ ،‬از خانـواده تا متن‬ ‫جامعـه را باید به آموزشـگاهی عظیـم تبدیل نماییم‬ ‫کـه درآن فرهنـگ کار بـا زندگیمـان عجین شـود و‬ ‫از کـودک تـا بـزرگ بـرای کار ارزش قائل شـویم ‪.‬‬ ‫ایـران عزیـز مـا برخـوردار از موهبـت هـای‬ ‫خـدادادی فراوانـی اسـت و بـا تکیـه برفرهنگـی‬ ‫مبتنـی بـا ارزش های نـاب ایرانی و اسلامی توانایی‬ ‫درخشـش در همـه عرصـه هـا را دارد بایـد همـه‬ ‫موهبـت هـا و بـه خصـوص موهبـت نسـلی جـوان‬ ‫و غیرتمنـد را کـه وارث بزرگتریـن سـرمایه هـای‬ ‫بشـری اسـت قـدر دانسـت و او را برای ایفـای نقش‬ ‫عظیـم خوددرآینـده آمـاده نمـود‪.‬‬ ‫*شرح ابن ابى الحديد ‪ ،‬ج‪ ،20‬ح‪. 102‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫■‬ ‫‪8‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫مدیر مسئول‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن بازار‬ ‫◄ مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی‪:‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان از اهداف منطقه ویژه علم و فناوری‬ ‫ربع رشیدی است‬ ‫بازار زیست فناوری خاورمیانه در انتظار محصوالت زیست فناوری ایرانی‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫◄ گزارشی از فرصت های کارآفرینی چهارمین نمایشگاه زیست فناوری؛‬ ‫‪9‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی‪:‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان از اهداف منطقه ویژه‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫علم و فناوری ربع رشیدی است‬ ‫‪10‬‬ ‫مدی ــر منطق ــه وی ــژه عل ــم و فن ــاوری رب ــع رش ــیدی‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه عملکـــرد ایـــن منطقـــه طـــی ســـال‌ها‬ ‫فعالیـــت‪ ،‬گفـــت‪ :‬بهبـــود فضـــای کســـب و کار دانـــش‬ ‫بنی ــان از جمل ــه اه ــداف مه ــم ماس ــت؛ چراک ــه فض ــای‬ ‫کســـب و کار دانش‌بنیـــان بـــه مراتـــب بدتـــر از فضـــای‬ ‫کســـب و کار مرســـوم بـــوده‪ ،‬از ایـــن‌رو در ایـــن راســـتا‬ ‫اقدامات ــی از جمل ــه راه‌ان ــدازی مرک ــز خدم ــات رس ــانی‬ ‫را در پـــارک منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری انجـــام‬ ‫دادیـــم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬علـــی جهانگیـــری در دیـــدار‬ ‫بـــا رئیـــس جهاددانشـــگاهی‪ ،‬بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه‬ ‫منطق ــه وی ــژه عل ــم و فن ــاوری رب ــع رش ــیدی فعال‌ت ــر‬ ‫از مابقـــی اســـتان‌ها در ایـــن راســـتا حرکـــت کـــرده و‬ ‫هم ــه اقدام ــات را نی ــز ب ــا اب ــاغ غیررس ــمی اس ــتاندار‬ ‫انجـــام داده اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬جهاددانشـــگاهی و‬ ‫منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری هـــم‌درد بـــوده و ایـــن‬ ‫دو مجموعـــه می‌تواننـــد همکاری‌هـــای شایســـته‌ای‬ ‫داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫وی اضافـــه کـــرد‪ :‬منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری‬ ‫ربـــع رشـــیدی بـــا ســـازمان جهـــاد دانشـــگاهی اســـتان‬ ‫ارتبـــاط تنگاتنگـــی داشـــته و امیـــد اســـت کـــه ایـــن‬ ‫همکاری‌هـــا گســـترده‌تر شـــود‪.‬‬ ‫جهانگیـــری بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه یـــک ســـری‬ ‫شـــبکه‌ها در منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری ربـــع‬ ‫رشـــیدی ایجـــاد شـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬در اواخـــر دوره‬ ‫دولـــت اصالحـــات آیین‌نامـــه‌ای مصـــوب شـــد تـــا‬ ‫کوریدوره ــای عل ــم و فن ــاوری در کش ــور ایج ــاد ش ــود‬ ‫کـــه ایـــن آیین‌نامـــه در ســـال‌های آتـــی عـــوض شـــد‬ ‫و بـــه منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری تغییـــر یافـــت‪.‬‬ ‫مدی ــر منطق ــه وی ــژه عل ــم و فن ــاوری رب ــع رش ــیدی‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه «منطق ــه وی ــژه عل ــم و فن ــاوری»‬ ‫طبـــق آیین‌نامـــه‪ ،‬مجموعـــه‌ای از امکانـــات علمـــی‪،‬‬ ‫صنعت ــی‪ ،‬تولی ــدی و آزمایش ــگاهی اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ای ــن‬ ‫مجموعـــه بـــا تکیـــه بـــر خالقیـــت‪ ،‬در یـــک گســـتره‌ی‬ ‫جغرافیای ــی و ب ــر اس ــاس ی ــک نظ ــام م ــدون ب ــا اه ــداف‪،‬‬ ‫راهکارهـــای معیـــن و هماهنـــگ ایجـــاد می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف مناطــق ویــژه علــم‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬تحقــق اقتصــاد دانایــی محــور اســت‪ ،‬یــادآور‬ ‫شــد‪ :‬مناطــق ویــژه علــم و فنــاوری بــا جــذب فرصت‌هــا‬ ‫و ســرمایه‌های علمــی‪ ،‬اقتصــادی و انســانی‪ ،‬ملــی‪،‬‬ ‫منطقــه‌ای و بین‌المللــی مبتنــی بــر اشــتراک منافــع‬ ‫آورده‌هــای همــه طرف‌هــای ذی‌نفــع و هم‌افزایــی‬ ‫میــان ســازمان‌ها‪ ،‬مراکــز و موسســات‪ ،‬ســبب نــوآوری‬ ‫و توســعه علــم و فنــاوری و در نتیجــه توســعه تولیــد‪،‬‬ ‫اقتصــاد و ایجــاد جامعــه دانایی‌محــور می‌شــوند‪.‬‬ ‫جهاددانشگاهی و منطقه ویژه‬ ‫علم و فناوری ربع رشیدی‬ ‫می‌توانند همکاری‌های شایسته‌ای‬ ‫داشته باشند‬ ‫جهانگیـــری اضافـــه کـــرد‪ :‬عناصـــر تعریـــف شـــده‬ ‫بـــرای منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری در تبریـــز‪،‬‬ ‫اصفهـــان و مشـــهد وجـــود دارد امـــا ایـــن مناطـــق‬ ‫هم‌پیونـــد بـــا هـــم نبـــوده و هـــدف مشـــخص شـــده‬ ‫قبل ــی را ندارن ــد؛ اگ ــر ای ــن مناط ــق تعام ــل و ارتب ــاط‬ ‫متقابـــل در جهـــت اهـــداف منطقـــه‌ی جغرافیایـــی‬ ‫داشـــته باشـــند‪ ،‬خروجـــی مطلوبـــی در پـــی خواهـــد‬ ‫داشـــت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه هـــر منطقـــه ویـــژه چنـــد‬ ‫کان ــون توس ــعه فن ــاوری دارد‪ ،‬گف ــت‪ :‬در منطق ــه عل ــم‬ ‫و فن ــاوری رب ــع رش ــیدی‪ ،‬ش ــبکه‌ای طراح ــی کرده‌ای ــم‬ ‫و اطالعـــات داخـــل شـــبکه خـــود بـــه خـــود بـــه‬ ‫شـــرکت‌های مرتبـــط اطـــاع داده شـــود و همچنیـــن‬ ‫در ح ــال طراح ــی س ــامانه ب ــرای ای ــن ش ــبکه هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ 10‬کانـون بـا محـور فعالیـت‬ ‫مشـخص در منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری ربـع رشـیدی‬ ‫داریـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬طـی سـه سـال اخیـر علاوه بر‬ ‫همـکاران مسـتقر‪ ،‬اسـاتید مختلـف و نیروهـای مختلفـی‬ ‫را نیـز گردهـم آورده و یک سـازمان غیر رسـمی تشـکیل‬ ‫دادیـم و بـا توجـه بـه اینکـه فعال‌تریـن منطقه ویـژه علم‬ ‫و فنـاوری را داریـم‪ ،‬از ایـن‌رو عملا شـهر تبریز بـه عنوان‬ ‫پایلـوت مطـرح می‌شـود‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری ربـع رشـیدی بـا‬ ‫تاکیـد بـر اهمیـت فعالیت‌هـای دانش‌بنیان‪ ،‬تشـریح کرد‪:‬‬ ‫اگـر بخواهیـم در حـوزه دانش‌بنیـان پیشـرفت کنیـم باید‬ ‫دیـدگاه جهانـی داشـته باشـیم و تبریـز بـه عنـوان یـک‬ ‫شـهر صنعتـی نیـاز دارد کـه یک‌سـری فناوری‌هـا را بـه‬ ‫سیسـتم صنعـت خـود تزریق کنـد‪ .‬وی با تاکید بـر اینکه‬ ‫برپایـی نمایشـگاه فنـاوری یکـی از اقدامـات در راسـتای‬ ‫بهبـود فضای کسـب و کار دانش‌بنیان اسـت‪ ،‬متذکر شـد‪:‬‬ ‫ایـن نمایشـگاه بـه طـور تخصصـی در سـه محـور ایـده‌ی‬ ‫فناورانـه‪ ،‬تجاری‌سـازی فنـاوری و فـروش محصـوالت‬ ‫دانـش بنیـان برپـا می‌شـود‪.‬‬ ‫جهانگیـری در ایـن خصـوص افـزود‪ :‬در اولیـن سـال‬ ‫برپایـی نمایشـگاه فنـاوری‪ ۵۹۰ ،‬طـرح بـرای شـرکت‬ ‫در ایـن نمایشـگاه ثبت‌نـام شـده بـود کـه ‪ ۱۴‬مـورد آن‬ ‫از اسـتان‌های اردبیـل و ارومیـه بـود و در سـال گذشـته‬ ‫نیـز هـزار و ‪ ۷۰۰‬طـرح در نمایـش شـرکت داده شـد کـه‬ ‫‪ ۶۰۰‬طـرح آن از اسـتان‌های دیگـر بـود‪ .‬وی درخصـوص‬ ‫تاثیـرات نمایشـگاه فنـاوری نیز گفت‪ :‬از میـان ‪ ۱۴۷‬طرح‪،‬‬ ‫هفـت درصـد کسـب و کار جدیـد را راه‌اندازی کـرده و در‬ ‫ایجـاد شـبکه فـروش نیـز ‪ ۹‬و نیم درصـد موفـق بوده‌ایم؛‬ ‫همچنیـن در جـذب قـرارداد خارجـی نیـز ‪ ۱.۳۶‬درصـد و‬ ‫در جـذب سـرمایه‌گذاری داخلـی نیـز ‪۴.۸‬درصـد موفـق‬ ‫بوده‌ایـم و در مجمـوع نیـز ‪۸۳‬درصـد از شـرکت‌کنندگان‬ ‫نمایشـگاه فنـاوری ابـراز رضایـت کردند‪.‬‬ ‫دومیــن نمایشــگاه فــروش محصــوالت و خدمــات‬ ‫دانــش بنیــان همزمــان بــا پنجمیــن نمایشــگاه نــوآوری‬ ‫و فنــاوری ربــع رشــیدی‪ ۲۰ ،RINOTEX‬تــا ‪ ۲۴‬آبــان‬ ‫مــاه در محــل نمایشــگاه بین‌المللــی تبریــز برگــزار‬ ‫می‌شــود و عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر‬ ‫می‌تواننــد بــه آدرس‪ www.rinotex.ir‬مراجعــه‬ ‫کننــد‪■.‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس مرکز فن بازار ملی ایران خبر داد‬ ‫انجام ‪ 16‬معامله در فستیوال‌های بازار دارایی فکری‬ ‫رئیــس مرکــز فــن بــازار‬ ‫ملــی ایــران گفــت‪ :‬در طــول‬ ‫‪ 7‬دوره فســتیوال بــازار دارایــی‬ ‫فکــری‪ 50 ،‬اختـــــــــــراع‬ ‫بــه ســرمایه‌گذاران عرضــه‬ ‫شــده کــه ‪ 16‬مــورد معاملــه در‬ ‫آن‌هــا روی داده اســت‪ ،‬بدیــن‬ ‫ترتیــــب بیــش از ‪ 30‬درصــد‬ ‫اخـــــــتراعات عرضه‌شــده‬ ‫در فســتیوال‌ها بــه معاملــه‬ ‫رســیده‌اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬اکبــر‬ ‫قنبرپــور بــا بیــان ایــن مطلــب‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬پیــش از ایجــاد‬ ‫بــازار دارایــی فکــری در کشــور‬ ‫ســازوکار امــن و مطمئنــی‬ ‫بــرای عرضــه اختراعــات بــه‬ ‫بدنــه صنعــت و ســرمایه‌گذاران‬ ‫وجــود نداشــت‪ .‬مخترعیــن بــا عــدم اعتمــاد نســبت‬ ‫بــه بــازار و صنعتگــر روبــه‌رو بودنــد‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫فرایندهــای طوالنــی بــرای ارائــه اختــراع یــا نــوآوری‬ ‫خــود بــه ســرمایه‌گذار پیــش رو داشــتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه قنبرپــور‪ ،‬پــارک فنــاوری پردیــس‬ ‫معاونــت علمی‌وفنــاوری ریاســت‌جمهوری بــا‬ ‫همــکاری ســازمان بــورس در شــرکت فرابــورس ایــران‬ ‫بــازاری را ایجــاد کــرد کــه از طریــق ایــن بــازار تــاش‬ ‫می‌شــود تــا بســتر امــن و آســانی بــرای تبــادل‬ ‫اختــراع و حفــظ مصادیــق مالکیــت فکــری ایجــاد‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تابلــوی فرابــورس همزمــان بــا‬ ‫راه‌انــدازی بــازار دارایــی فکــری راه‌انــدازی شــد و تــا‬ ‫بــه امــروز ‪ 230‬مــورد اختراعاتــی کــه ارزیابــی فنــی‬ ‫و مطالعــات بــازار آن‌هــا انجــام شــده‪ ،‬در ایــن تابلــو‬ ‫عرضه‌شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز فــن بــازار ملــی ایــران توضیــح داد‪:‬‬ ‫تابلــوی اختراعــات ماننــد تابلــوی ســهام شــرکت‌ها‬ ‫بــرای عمــوم مــردم جالــب توجــه نیســت کــه بــه‬ ‫خریــد و فــروش ســهام در آن بپردازنــد‪ .‬از ایــن رو‬ ‫نیــاز بــه رویدادهایــی کــه بتوانیــم طرفیــن عرضــه و‬ ‫تقاضــای ایــن حــوزه را بــا هــم مواجــه کنیــم‪ ،‬وجــود‬ ‫داشــت‪ .‬ایــن نیــاز بــا برگــزاری‬ ‫فســتیوال‌های عرضــه نــوآوری‬ ‫پیاده‌ســازی شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در ایــن‬ ‫رویدادهــا اختراعــات در انــواع‬ ‫مختلــف چــون واگــذاری‬ ‫قطعــی‪ ،‬اعطــای لیســانس‪،‬‬ ‫مشــترک‪،‬‬ ‫ســرمایه‌گذاری‬ ‫فــروش یــا واگــذاری مــدت‌دار‬ ‫قابــل ارائــه بــه ســرمایه‌گذار‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫قنبرپور همچنین با اشاره به‬ ‫حمایت‌های معاونت علمی در‬ ‫امضای قراردادهای این رویدادها‬ ‫گفت‪ :‬معاونت علمی‌وفناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری تسهیالتی به‬ ‫میزان ‪ 60‬درصد قیمت معامله‬ ‫تا سقف ‪ 500‬میلیون تومان را‬ ‫به صورت تسهیالت قرض‌الحسنه به سرمایه‌گذاران و‬ ‫صنعتگران در این رویداد اعطا می‌کند‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی معاونــت علمــی‪،‬‬ ‫فــن بــازار ملــی ایــران پــس از برگــزاری ‪ 7‬دوره از‬ ‫فســتیوال‌های تخصصــی بــا هــدف ارائــه اختراعــات‬ ‫بــه ســرمایه‌گذاران و صنعتگــران‪ ،‬هشــتمین فســتیوال‬ ‫تخصصــی خــود را ایــن بــار در حــوزه صنعــت ســنگ‬ ‫و بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬انجمــن ســنگ ایــران‪ ،‬شــرکت فرابــورس‬ ‫و اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫جشنواره بازار دارایی فکری در حوزه اختراعات و نوآوری‌های صنایع شیمیایی و‬ ‫پلیمر توسط فن‌بازار منطقه‌ای استان کرمانشاه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬فن‌بـــازار منطقـــه‌ای اســـتان کرمانشـــاه (شـــرکت‬ ‫ش ــهرک‌های صنعت ــی اس ــتان کرمانش ــاه) ب ــا هم ــکاری مرک ــز ف ــن ب ــازار مل ــی‬ ‫ایـــران‪ ،‬پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان کرمانشـــاه‪ ،‬شـــرکت فرابـــورس ایـــران و‬ ‫بـــا حمایـــت ســـتاد توســـعه فرهنـــگ علـــم‪ ،‬فنـــاوری و اقتصـــاد دانش‌بنیـــان‬ ‫معاون ــت علم ــی ریاســت‌جمهوری‪ ،‬فس ــتیوال ب ــازار دارای ــی فک ــری را در ح ــوزه‬ ‫اختراعـــات و نوآوری‌هـــای صنایـــع شـــیمیایی و پلیمـــر برگـــزار می‌کنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن جشـــنواره تخصصـــی به‌منظـــور تجاری‌ســـازی نوآوری‌هـــای حـــوزه‬ ‫صنای ــع ش ــیمیایی و پلیم ــر از طری ــق معامل ــه ی ــا ج ــذب س ــرمایه‌گذار در ب ــازار‬ ‫دارایـــی فکـــری و بـــا حضـــور ســـرمایه‌گذاران و تولیدکنندگــــــــــــــــان‬ ‫صنایـــع شـــیمیایی و پلیمـــر برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫پـــس از برگـــزاری هفـــت جشـــنواره موفـــق توســـط مرکـــز فـــن بـــازار ملـــی‬ ‫ایـــران کـــه بـــا اســـتقبال گســـترده صنعتگـــران و تولیدکننـــدگان در پایتخـــت‬ ‫برگـــزار شـــد‪ ،‬ایـــن فســـتیوال در خـــارج از پایتخـــت و در اســـتان کرمانشـــاه‬ ‫برگـــزار خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫اختراعـــات حائـــز شـــرایط‪ ،‬پـــس از طـــی فراینـــد ارزیابـــی و انتخـــاب در روز‬ ‫برگ ــزاری جش ــنواره ب ــه مخاطب ــان معرف ــی ش ــده و زمین ــه تعام ــل بی ــن طرفی ــن‬ ‫بـــا برگـــزاری جلســـات رو در رو فراهـــم می‌شـــود‪.‬‬ ‫در ص ــورت حص ــول تواف ــق و انج ــام معامل ــه از طری ــق ب ــازار دارای ــی فک ــری‪،‬‬ ‫حمایت‌هـــای مـــادی و معنـــوی معاونـــت علمی‌وفنـــاوری ریاســـت‌جمهوری در‬ ‫قال ــب ارائ ــه تس ــهیالت وج ــود خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫ایـــن حمایـــت شـــامل تســـهیالت تکمیـــل مســـتندات نوآوری‌هـــا بـــرای‬ ‫ارائ ــه ب ــه س ــرمایه‌گذاران (ارزیاب ــی فن ــی اختراع ــات و تهی ــه) اس ــت‪ .‬همچنی ــن‬ ‫تســـهیالت خریـــد و یـــا ســـرمایه‌گذاری در نوآوری‌هـــا بـــرای ســـرمایه‌گذاران و‬ ‫صنعتگ ــران در نظ ــر گرفتــه‌ ش ــده اس ــت ک ــه ش ــامل تس ــهیالت قرض‌الحس ــنه‬ ‫بـــه قراردادهـــای امضـــا شـــده اعـــم از خریـــد قطعـــی اختـــراع‪ ،‬لیســـانس و یـــا‬ ‫ســـرمایه‌گذاری مشـــترک تـــا ســـقف ‪ 5‬میلیـــارد ریـــال بـــه صـــورت تســـهیالت‬ ‫قرض‌الحســـنه می‌شـــود‪.‬‬ ‫مخترعـان و نـوآوران حقیقـی و حقوقـی کـه تمایـل بـه حضـور در این فسـتیوال‬ ‫را دارنـد‪ ،‬می‌تواننـد فـرم ثبت‌نـام را بـه همـراه تصویـر گواهـی ثبـت اختـــــــراع‬ ‫تـا ‪ 15‬مهرمـاه بـه آدرس پسـت الکترونیـک ‪kermanshah@techmart.ir‬‬ ‫ارسـال کنند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫برپایی جشنواره برای تجاری‌سازی نوآوری‌های حوزه صنایع شیمیایی و پلیمر‬ ‫‪11‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارشی از فرصت های کارآفرینی چهارمین نمایشگاه زیست فناوری؛‬ ‫بازار زیست فناوری خاورمیانه در انتظار‬ ‫محصوالت زیست فناوری ایرانی‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫چهارمین نمایشگاه زیست فناوری که هفته آخر شهریور در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد‪ ،‬چهارشنبه بیست و نهم شهریور با معرفی برترین های این حوزه‬ ‫در عرصه پژوهش و فناوری به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫در این مراسم که با حضور دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬دکتر محمدرضا زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس و همچنین‬ ‫روسای ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همراه بود‪« ،‬جایزه زیست ایران» که از سوی ستاد توسعه زیست فناوری و با مشارکت‬ ‫فعاالن این حوزه برای چهارمین جشنواره زیست‌فناوری تعریف شده بود‪ ،‬به ‪ 6‬شرکت دانش بنیان‪ 3 ،‬شرکت فناور‪ 3 ،‬پژوهشگر اعطا شد‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در سخنانی با بیان اینکه تنها به راه اندازی شرکت های دانش بنیان نبایستی بسنده کرد اظهار داشت‪ :‬هر گاه شرکت های دانش‬ ‫بنیان ما بازار منطقه را گرفتند‪ ،‬بایستی خوشحال باشیم‪.‬‬ ‫وطنی معاون فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با اشاره به این که حمایت و تسهیالت مالی و قانونی و تضمین بازار از جمله مسائلی است که‬ ‫فعاالن حوزه دانش بنیان با آن درگیر هستند‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون حدود ‪ 110‬خدمت به فعاالن شرکت های دانش بنیان ارائه می شود که بایداین میزان بسیار بیشتر شود‪.‬‬ ‫محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورمان از جمله کشورهای جا مانده در حوزه کسب و کار است‪ ،‬یکی از‬ ‫ملزومات رسیدن به جایگاه مناسب در دنیا را کسب دانش و اطالعات دانست و در عین حال با تاکید بر چرخه تولید علم گفت‪ :‬باید تا سال ‪ 1400‬رتبه صادرات کشور‬ ‫با فناوری باال را از رتبه هشتم منطقه به رتبه سوم برسد‪.‬‬ ‫چهارمین نمایشگاه زیست فناوری با هدف ترویج علم و فناوری با موضوع زیست فناوری‪ ،‬فراهم کردن فضای تبادل اطالعات و تکنولوژی و ارتباطات دو جانبه با‬ ‫حضور بیش از ‪ 260‬شرکت دانش بنیان داخلی از ‪ 27‬تا ‪ 29‬شهریورماه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد‪ .‬این حوزه نوید بخش بازاری پرسود برای محصوالت‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫هرگاه بازار منطقه را گرفتیم‬ ‫باید خوشحال باشیم‬ ‫سـرمایه گـذاری جهشـی و تصاعـدی اسـت‪.‬‬ ‫دییـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی‪ ،‬در عیـن حـال‬ ‫نوپایـی زیسـت فنـاوری و وجـود انـرژی فـراوان از جملـه‬ ‫جوانـان و دانشـمندان دارای انگیـزه را یک مزیت مناسـب‬ ‫در ایـن بخـش خوانـد و شـرط بالفعـل شـدن ایـن انرژی‬ ‫دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی‪:‬‬ ‫در نقشه جامع علمی کشور‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫مسئولیت‌های مهمی‬ ‫‪12‬‬ ‫دبیـر شـورای عالی انقلاب فرهنگـی با تاکیـد براینکه‬ ‫تنهـا بـه راه انـدازی شـرکت هـای دانـش بنیان نبایسـتی‬ ‫بسـنده کـرد افـزود‪ :‬هرگاه شـرکت هـای دانش بنیـان ما‬ ‫منطقـه را گرفتند‪ ،‬بایسـتی خوشـحال باشـیم‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه زمـان زیـادی از آغـاز‬ ‫فعالیـت هـای برخـی فنـاوری هـای پیشـرفته از جملـه‬ ‫بیوتکنولوژیکـی در کشـور نمـی گـذرد‪ ،‬گفـت‪ :‬کشـور مـا‬ ‫بـا اینکـه در بخـش هایـی از جملـه ‹هـای تـک› همپـای‬ ‫بسـیاری از کشـورها پیـش مـی رود امـا بخــش بیوتـک‬ ‫حتـی بـه دوره نوجوانـی نیـز نرسـیده اسـت و نیازمنـد‬ ‫به جهاددانشگاهی‬ ‫سپرده شده است‬ ‫عظیـم را رفـع گرفتـاری هـا و مقـررات دسـت و پـا گیـر‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪:‬متاسـفانه در برخـی بخش ها دوسـتانی‬ ‫کـه مسـوولیت کارگزاری و تسـهیل گری دارنـد‪ ،‬دائما در‬ ‫حـوزه هایشـان سـدهایی در مقابـل دانشـمندان جوانمان‬ ‫ایجـاد می شـود و آنـان از تحقیق و خلق ثروت بـاز می دارد‪.‬‬ ‫مخبردزفولـی اظهارکـرد‪ :‬اتفاقـا این قبیل مراسـم جای‬ ‫آن اسـت کـه دانشـمندان و فعـاالن عرصـه عمـل بیاینـد‬ ‫درد دل کـرده و گـره ها و سـختی ها و نیـز مراکزی را که‬ ‫بـا آنان همـکاری نمـی کنند‪ ،‬بازگـو کنند‪.‬‬ ‫وی از منازعـات علمـی موافـق و مخالـف در رسـانه‬ ‫ملـی مانند بحـث تراریخته هـا که ترس و واهمـه مردم را‬ ‫بدنبـال خواهـد داشـت‪ ،‬انتقـاد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درسـت اسـت که امکانـات بالقوه فراوانی‬ ‫در کشـور وجـود دارد امـا تبدیـل آن بـه بالفعـل از طریق‬ ‫اجتمـاع دانشـمندان جـوان و نه بحـث هـای ناامیدکننده‬ ‫صورت مـی گیرد‪.‬‬ ‫مخبـر دزفولـی در ادامه‪ ،‬یکی از معضالت کشـور را که‬ ‫بـه اعتقـاد وی از قبل از انقالب ایجاد شـده اسـت‪ ،‬واردات‬ ‫محـور بـودن اقتصاد دانسـت و گفت‪ :‬این به شـکلی اسـت‬ ‫کـه در کشـور بـرای فعـاالن امـر واردات مشـکل خاصـی‬ ‫وجـود نـدارد امـا بـه محـض اینکـه یـک جریـان محقق و‬ ‫دانـش بنیـان قصـد کار داشـته باشـد بـا هـزار نـوع قانون‬ ‫قاعـده برخورد مـی کند‪.‬‬ ‫دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـا بیـان این که‬ ‫خـود تـا حـدودی بـا بخـش بیوتـک آشناسـت‪ ،‬یکـی از‬ ‫راهکارهـای رفع مشـکالت موجود در حـوزه بیوتکنولوژی‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دکتر زاهدی‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫در تدوین قوانین برای حمایت از بخش‬ ‫دانش بنیان سنگ تمام گذاشته است‬ ‫‪ 1400‬رتبـه صـادرات کشـور بـا فنـاوری بـاال از ‪ 8‬منطقه‬ ‫بـه رتبـه ‪ 3‬برسـد کـه البتـه مـی توانیم بـه رتبـه بهتری‬ ‫نیـز دسـت یابیم‪.‬‬ ‫وی دربـاره حمایـت از نقـش آفرینی جهاد دانشـگاهی‬ ‫گفـت‪ :‬جهـاد دانشـگاهی تـا هـر چقـدر بتوانـد نقـش‬ ‫بیشـتری بـرای توسـعه علمی و فناوری کشـور ایفـا نماید‬ ‫مـا از آن حمایـت مـی کنیـم‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‪:‬‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫رییـس کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس شـورای‬ ‫اسلامی در گفتگـو بـا بـازارکار نویـن گفـت‪ :‬مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی در تدویـن قوانین بـرای حمایت از بخش‬ ‫دانـش بنیـان سـنگ تمام گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تکیـد بـر اینکـه دولـت باید نقـش فعالتـری برای‬ ‫حمایـت از اشـتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان ایفا کند ‪.‬‬ ‫بـا اشـاره به قوانیـن حمایتی مجلس شـورای اسلامی‬ ‫در حمایـت از شـرکت هـای دانش بنیان گفـت‪ :‬ما قوانین‬ ‫مترقـی را در حـوزه حمایـت از فنـاوری و شـرکت هـای‬ ‫دانـش بنیـان در مجلـس تصویـب کردیـم؛ اگـر بـه ایـن‬ ‫قوانیـن توجـه الزم صـورت گیـرد‪ ،‬حتمـا شـاهد تحـول‬ ‫چشـم گیـری در حـوزه توسـعه و پیشـرفت فنـاوری های‬ ‫نـو و ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه خواهیـم بود‪.‬‬ ‫محمـد مهـدی زاهدی حمایـت مالیاتی از این شـرکت‬ ‫هـا و واگـذاری بخشـی از ارزش افـزوده معـادن و صنایـع‬ ‫و همچنیـن قانـون رفـع موانـع تولیـد را بخشـی از قوانین‬ ‫مربـوط بـه حمایت از شـرکت های دانش بنیان دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن قانون اواخـر سـال ‪ 1393‬به تصویـب مجلس‬ ‫رسـید و اخیـرا دولـت آئین نامـه اجرایـی آن را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در ایـن قوانیـن بسـترهای خوبـی بـرای‬ ‫ارتبـاط بیـن حـوزه هـای پژوهشـی‪ ،‬کاربـردی‪ ،‬صنایـع و‬ ‫دانشـگاه هـا و جهاد دانشـگاهی ایجاد شـده بـه طوری که‬ ‫اختیـارات مناسـبی بـرای فعالیت در شـرکت هـای دانش‬ ‫بنیـان به دانشـگاه هـا‪ ،‬اعضاء هیـات علمی و دانشـجویان‬ ‫کارشناسـی ارشـد و دکتـری داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫زاهـدی‪ ،‬ضمـن اظهـار تاسـف از اینکه‪ ،‬در حـال حاضر‬ ‫کشـورمان از جملـه کشـورهای جـا مانده در حوزه کسـب‬ ‫و کار اسـت‪ ،‬یکـی از ملزومات رسـیدن به جایگاه مناسـب‬ ‫در دنیـا را کسـب دانـش و اطالعـات دانسـت و در عیـن‬ ‫حـال بـا تاکیـد بر چرخـه تولیـد علم گفـت‪ :‬باید تا سـال‬ ‫تا هر چقدر بتواند نقش‬ ‫بیشتری برای توسعه‬ ‫علمی و فناوری کشور‬ ‫ایفا نماید ما از آن‬ ‫حمایت می کنیم‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی موضوع زیست فناوری‬ ‫را در اولویت الف قرار داد‬ ‫مصطفـی قانعـی دبیـر علمـی چهارمیـن جشـنواره‬ ‫زیسـت فنـاوری نیـز در سـخنانی در این آییـن اظهارکرد‪:‬‬ ‫بـا هوشـمندی شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی موضـوع‬ ‫زیسـت فنـاوری در اولویـت الـف قـرار گرفـت کـه مطابق‬ ‫بـا آن ضـرورت رشـد ‪ 3‬در صدی در بازار جهانی مشـخص‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر این کـه مطالعه بـازار نشـان می دهد‬ ‫کـه رشـد زیسـت فنـاوری از وضعیـت مطلوبی برخـوردار‬ ‫بوده اسـت‪ ،‬در عین حال دسـتیابی به رشـد سـه درصدی‬ ‫را بـا توجـه بـه رشـد کشـورهای پیشـرفته در ایـن حوزه‬ ‫دشـوار دانست‪.‬‬ ‫قانعـی بـا اذعـان بـه ایـن کـه کل مبلـغ دریافتـی‬ ‫موسسـات زیسـت فنـاوری ‪ 590‬میلیاردتومـان اسـت که‬ ‫با کسـر دسـتمزدها رقمی محسـوب نمی شـود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـن بیـن ‪ 66‬درصـد از ایـن‬ ‫اعتبـار تنهـا به دو مرکز زیسـت فنـاوری اختصـاص یافته‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکـه‪ ،‬کل میـزان تسـهیالت اعطایی‬ ‫بـه حوزه زیسـت فنـاوری ‪ 146‬میلیارد تومان بوده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬سـرمایه گـذاری یکـی از کشـورهای پیشـرفته در‬ ‫ایـن حـوزه ‪ 150‬میلیارد دالر اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر علمـی چهارمیـن جشـنواره زیسـت فنـاوری در‬ ‫ادامـه‪ ،‬عملکرد صندوق زیسـت فناوری را کـه در دو ماهه‬ ‫سـالجاری بیـش از ‪ 8.5‬میلیـارد تومـان یعنـی برابر با کل‬ ‫سـال گذشـته‪ ،‬از این حوزه حمایت داشـته اسـت‪ ،‬مطلوب‬ ‫ارزیابـی کرد‪.‬‬ ‫دکتـر مصطفـی قانعـی بـا بیـان اینکـه زیسـت‌فناوری‬ ‫از منظـر اشـتغال‪ ،‬اقتصـاد‪ ،‬دانش و پیشـرفت فنـاوری‪ ،‬از‬ ‫اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت گفـت‪ :‬اکنـون ‪ 15‬هـزار‬ ‫فارغ‌التحصیـل در ایـن رشـته وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن فارغ‌التحصیلان سـرآمدان‬ ‫کشـور محسـوب می‌شـوند‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در حـال‬ ‫حاضـر رتبـه تولید علم در حوزه زیسـت‌فناوری ‪ 14‬اسـت‬ ‫و ایـن بدان‌معناسـت کـه ایران در حوزه زیسـت‌فناوری در‬ ‫بیـن ‪ 14‬کشـور برتـر دنیا قـرار دارد‪.‬‬ ‫قانعـی افـزود‪ :‬ایـن رتبـه‪ ،‬رتبـه علمـی کشـور از نظـر‬ ‫تولیـد تحقیقـات در حـوزه زیسـت‌فناوری اسـت؛ بنابراین‬ ‫ضـروری اسـت کـه ایـن دانش بـه محصـول تبدیل شـود‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد توسـعه زیسـت‌فناوری معاونـت علمـی و‬ ‫فنـاوری ریاسـت جمهوری با بیـان اینکه نزدیـک به ‪300‬‬ ‫شـرکت دانش‌بنیـان در حـوزه زیسـت‌فناوری فعالیـت‬ ‫می‌کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬البتـه تعداد زیـادی از این شـرکت‌ها در‬ ‫زمینـه صـادرات نیـز نقشـی پررنگـی دارنـد و توانسـته‌اند‬ ‫محصـول خـود را بـه سـایر کشـورها ارسـال کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه بیـان جزئیـات برگـزاری چهارمیـن‬ ‫نمایشـگاه زیسـت فنـاوری اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬در ایـن‬ ‫جشـنواره ‪ ۳‬تفاهمنامـه در حـوزه زیسـت فنـاوری محیط‬ ‫زیسـت و ‪ ۳۰‬تفاهمنامـه در زمینـه زنجیـره تجاری‌سـازی‬ ‫منعقد شـد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫را در همدلـی و ارایـه مشـاوره در زدودن قوانین و مقررات‬ ‫زائـد و همـراه کردن مسـئوالن دانسـت‪.‬‬ ‫دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی گفـت‪ :‬البته آن‬ ‫بخشـی کـه مربـوط به نقشـه جامـع علمـی در حمایت از‬ ‫بخـش بیوتـک مـی شـود از جمله تعییـن بیوتـک بعنوان‬ ‫اولویـت نخسـت ‪ 20‬سـال آتـی‪ ،‬تاکیـد بـر حضـور در‬ ‫بازارهای بین المللی‪ ،‬نگارش سـند مسـتقل بیوتکنولوژی‪،‬‬ ‫سـپردن ایـن بخـش بـه دسـت متولـی معین و مشـخص‬ ‫که همان سـتاد زیسـت فنـاروی اسـت و همچنین تعریف‬ ‫صندوق پشـتیبان‪ ،‬انجام شـده اسـت که البته با جلسـات‬ ‫تخصصی در حاشـیه چنین نمایشـگاه هایـی می توان گام‬ ‫هـای بعـدی را برای رفع مشـکالت برداشـت‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه در نقشه‬ ‫جامع علمی کشور مسئولیت‌های مهمی به جهاددانشگاهی‬ ‫سپرده شده است گفت‪ :‬آمادگی داریم مسئولیت‌های بیشتری‬ ‫به این نهاد در حوزه علم و فناوری محول کنیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه حوزه زیسـت فنـاوری را وضع‬ ‫دو یـا سـه قانـون متحـول خواهـد سـاخت‪ ،‬یکـی از ایـن‬ ‫قوانیـن را الـزام مصـرف کودزیسـتی سـالم بـه جـای‬ ‫کودشـیمیایی و همچنیـن جایگزینـی پروبیوتیک به جای‬ ‫آنتـی بیوتیـک در خـوراک مـرغ ذکـر کـرد‪.‬‬ ‫یکـی از دالئـل اصلـی بازگشـت نخبـگان بـه کشـور‬ ‫فعالیـت شـرکت هـای دانـش بنیـان اسـت‬ ‫معـاون توسـعه فنـاوری ریاسـت جمهـوری نیـز در‬ ‫ایـن آئیـن در سـخنانی بـا تاکیـد براینکـه‪ ،‬حوزه زیسـت‬ ‫فنـاوری امیـد انسـان را بـرای زندگـی افزایـش مـی دهد‪،‬‬ ‫یکـی از راهکارهـای رفـع پدیـده ریزگردهـا راکه در سـال‬ ‫هـای اخیـر موجبـات نگرانـی بسـیاری از شـهروندان را‬ ‫فراهـم کـرده اسـت‪ ،‬تنها اسـتفاده از فناوری های زیسـت‬ ‫محیطـی دانسـت‪.‬‬ ‫علـی وطنـی بـا اشـاره به برخـی آمارهـا دربـاره خروج‬ ‫نخبـگان ایرانـی از کشـور و زندگـی در خـارج از کشـور‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن اتفاقـات زیبنده کشـورمان نیسـت البته طبق‬ ‫آمـار بنیـاد ملـی نخبـگان روزانـه سـه نفـر از نخبـگان به‬ ‫کشـور بـاز مـی گردند‪.‬‬ ‫وی یکـی از دالئـل اصلـی بازگشـت نخبـگان از‬ ‫کشـورهای خـارج بـه کشـور را راه انـدازی و فعالیـت‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیان در ایران دانسـت و گفـت‪ :‬آنها‬ ‫بـا وجـود چنیـن برنامـه هایی اشـتیاق پیـدا کـرده که به‬ ‫کشـور بازگردنـد و نمـی خواهنـد دیگـر در کشـور اجنبی‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫وطنـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه حمایـت و تسـهیالت‬ ‫مالـی و قانونـی و تضمیـن بـازار از جملـه مسـائلی اسـت‬ ‫کـه فعـاالن حـوزه دانـش بنیـان بـا آن درگیـر هسـتند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬هـم اکنـون حـدود ‪ 110‬خدمت به فعاالن شـرکت‬ ‫هـای دانـش بنیـان ارائه می شـود؛ کـه البته بایسـتی این‬ ‫میزان بسـیار بیشـتر شـود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫بهزاد قره‌یاضی رئیس‬ ‫مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران‪:‬‬ ‫‪14‬‬ ‫محصوالت تراریخته می تواند اشتغال‬ ‫فارغ التحصیالن را حل کند‬ ‫دکتـر بهـزاد قـره یاضی با اشـاره بـه اینکـه محصوالت‬ ‫تراریختـه مـی تواند اشـتغال فارغ التحصیلان را حل کند‬ ‫گفـت‪ :‬سـازمان برنامـه و بودجـه موضـوع مهمـی کـه در‬ ‫حـوزه تحقیقـات و فنـاوری مـورد توجـه قرار داده اسـت‪،‬‬ ‫پیگیـری منویـات مقـام معظم رهبـری در حـوزه پژوهش‬ ‫و فناوری اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در نقشـه جامـع علمـی کشـور‬ ‫بیوتکنولـوژی جـزو اولویـت هـای الـف قـرار گرفته اسـت‬ ‫و مقـام معظـم رهبـری نیـز تاکیـد کـرده انـد کـه بـه‬ ‫ایـن رشـته توجـه ویـژه شـود‪ .‬در همیـن راسـتا در سـه‬ ‫سـال گذشـته بیشـترین توجـه را بـه حـوزه هـوا و فضـا‪،‬‬ ‫بیوتکنولـوژی و فنـاوری هـای نـو و البتـه نانـو فنـاوری‬ ‫داشـته ایـم‪.‬‬ ‫مدیـر بخـش فنـاوری سـازمان مدیریـت و برنامـه و‬ ‫بودجـه با اشـاره بـه فعالیت ها و تالش هایـی که در حوزه‬ ‫فنـاوری صورت مـی گیرد‪ ،‬عنوان داشـت‪ :‬سـازمان برنامه‬ ‫و بودجـه از همـه نهادهـای متولـی فنـاوری و نـوآوری از‬ ‫جملـه جهاد دانشـگاهی در پرداختن به موضـوه فناوری و‬ ‫کارآفرینـی حمایـت می کنـد و برای جهاد دانشـگاهی در‬ ‫ایـن زمینـه جایگاه ویـژه ای قائل اسـت‪.‬‬ ‫دکتر بهزاد قره یاضی‪:‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‬ ‫از همه نهادهای متولی فناوری و‬ ‫نوآوری از جمله جهاد دانشگاهی‬ ‫در پرداختن به موضوع فناوری و‬ ‫کارآفرینی حمایت می کند‬ ‫حمایت ‪ ۵۰۰‬میلیونی صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذیر از برترین‌های زیست فناوری‬ ‫دبیـر اجرایـی چهارمیـن نمایشـگاه زیسـت فنـاوری‬ ‫ایـران اعلام کـرد‪ :‬برنـدگان ایـن نمایشـگاه تـا سـقف ‪۴‬‬ ‫میلیـارد تومـان جایـزه تسـهیالتی دریافـت خواهنـد کرد‬ ‫ضمـن آنکـه ‪ ۵۰۰‬میلیـون تومـان از سـوی صنـدوق‬ ‫سـرمایه گـذاری خطرپذیـر حمایـت خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫دکتـر جعفـر محمدیان در مراسـم اختتامیـه چهارمین‬ ‫نمایشـگاه زیسـت فنـاوری هدایـت فعالیـت هـا به سـمت‬ ‫اولویـت هـا‪ ،‬ایجـاد روحیـه رقابـت و شناسـایی و معرفـی‬ ‫فعـاالن حـوزه زیسـت فنـاوری را از اهداف این نمایشـگاه‬ ‫نـام بـرد و افـزود‪ :‬در این دوره از نمایشـگاه از برترین‌ها در‬ ‫بخش‌هـای شـرکت هـای نوپـا‪ ،‬تولیـد و صنعتـی‪ ،‬فناوری‬ ‫برتـر و محققـان برتـر تجلیل شـد‪.‬‬ ‫وی تقدیـر از مراکـز رشـد برتـر را از دیگـر بخش های‬ ‫ایـن نمایشـگاه نـام بـرد و یـادآور شـد‪ :‬در ایـن دوره هیچ‬ ‫مرکـز رشـدی حائـز دریافـت جایزه زیسـت ایران نشـدند‪.‬‬ ‫وی جایـزه زیسـت ایـران را شـامل تندیـس ویـژه‬ ‫«جایـزه زیسـت ایـران ‪ ،»۱۳۹۶‬لـوح سـپاس ممهـور بـه‬ ‫نشـان نمایشـگاه و جشـنواره زیسـت فنـاوری‪ ،‬جوایـز‬ ‫نقـدی و تسـهیالت دانسـت و اظهـار کرد‪ :‬در ایـن دوره از‬ ‫نمایشـگاه بـه یـک شـرکت تقدیرنامـه اعطـا شـد‪.‬‬ ‫به گفته دبیر چهارمین دوره جشنواره زیست فناوری‬ ‫این تقدیرنامه به شرکتی که بتواند طرح تحقیقاتی خود را‬ ‫برون سپاری کند‪ ،‬اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برترین ها در ‪ ۳‬حوزه تخصصی‬ ‫پزشکی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی (محیط زیست و تجهیزات)‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرفتند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۵۲ :‬طرح دریافتی‬ ‫در سامانه جشنواره ثبت نام کردند که از این تعداد ‪۶۲‬‬ ‫مورد فاقد مستندات بودند و از همان ابتدا رد شدند‪.‬‬ ‫به گفته محمدیان‪ ۹۰ ،‬شرکت‪ ،‬فناور و مرکز رشد مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫محمدیان افزود‪ :‬برندگان این جایزه تا ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫جایزه تسهیالتی دریافت خواهند کرد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان از سوی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر حمایت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مدیر گروه نظارت و ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری؛‬ ‫ضرورت دستیابی به تولیدات زیست فناوری تا ‪۳۱‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫مدیر گروه نظارت و ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری‬ ‫گفت‪ :‬ما باید بتوانیم تا سال ‪ ۱۴۰۴‬میزان ‪ ۳۱‬میلیارد دالر‬ ‫فروش داشته باشیم‪.‬‬ ‫دکتر مرتضی مرادی در حاشیه چهارمین نمایشگاه‬ ‫زیست فناوری افزود‪ :‬ما باید بتوانیم در حوزه زیست‬ ‫فناوری تا سال ‪ ۳۱ ،۱۴۰۴‬میلیارد دالر تولید و فروش‬ ‫داشته باشیم تا به اهداف نقشه جامع علمی کشور و تحقق‬ ‫‪ ۳‬درصد بازار جهانی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم به این عدد دست بیابیم‬ ‫باید در یک روند صعودی و منطقی رشد پیدا کنیم زیرا‬ ‫نمی توانیم جهش یک شبه ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیر گروه نظارت و ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬این گفته به معنی آن است که باید‬ ‫در سال های پیش رو نیز درآمد قابل توجهی از زیست‬ ‫فناوری برای کشور ایجاد شود به گونه ای که تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬به صورت تجمعی میزان درآمد کشور از محل‬ ‫فروش محصوالت زیست فناوری بالغ بر ‪ ۱۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گفنه وی‪ ،‬تحقق این موضوع کشور را تا حدود زیادی‬ ‫از اقتصادنفتی رها می کند‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛‬ ‫بیوتکنولوژی جز ‪ ۷‬رشته کلیدی جامعه است‬ ‫وزیر کار نیز در روز افتتاحیه این نمایشگاه از جمله‬ ‫سخنرانان بود و در این افتتاحیه گفت‪ :‬طی پیش بینی‬ ‫هایی که شده بنا داریم اشتغال در حوزه زیست فناوری‬ ‫را از بخش دانش بنیان به ‪ ۱۰‬درصد برسانیم و بعد از آن‬ ‫برنامه هایی برای اشتغال هر چه بیشتر فعاالن در این‬ ‫زمینه بچینیم‪.‬‬ ‫علی ربیعی وزیر کار در افتتاحیه چهارمین نمایشگاه‬ ‫فناوری ایران اظهار داشت‪ :‬فناوری می تواند برای اشتغال‬ ‫جوانان و مبارزه با فقر در کشور به کار گرفته شود زیرا‬ ‫فناوری های زیستی رابطه معناداری با افزایش درآمد گروه‬ ‫های کم درآمد در زمینه کشاورزی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیوتکنولوژی جز ‪ ۷‬رشته کلیدی‬ ‫جامعه است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز ما و سایر کشورهای توسعه یافته‬
‫فن بازار‬ ‫و در حال توسعه به دنبال بیوتکنولوژی هستیم‪.‬‬ ‫ربیعی اظهار داشت‪ :‬ایران شرایط بسیار خوبی برای‬ ‫تحول در زمینه بیوتکنولوژی دارد‪ .‬به طوری که بحران‬ ‫آب‪ ،‬فرسایش خاک و از سوی دیگر ظرفیت های انسانی‬ ‫خوب و داشتن مراکز علمی و پژوهشی بی تأثیر در این‬ ‫زمینه نخواهد بود و می تواند از عواملی برای پیشرفت‬ ‫کشور در زمینه زیست فناوری به شمار رود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد‪ :‬من معتقدم‬ ‫که می توانیم با شکوفایی این حوزه در کشور‪ ،‬نیازهای‬ ‫داخلی را برطرف سازیم و ظرفیت دانش در زمینه زیست‬ ‫فناوری را ارتقاء دهیم تا بتوانیم در تولید ناخالص داخلی‬ ‫نقشی ایفا کنیم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی‪ ،‬برطرف سازی‬ ‫کاهش منابع آب‪ ،‬تولید گیاهان مقاوم به آب شور‪ ،‬کشت‬ ‫گیاهان مطابق با شوری و غیره از جمله مسائلی هستند‬ ‫که می توانند در کشاورزی به کار گرفته شوند تا بتوانیم به‬ ‫یافته های مهمی در این زمینه دست یابیم‪.‬‬ ‫ربیعی با بیان اینکه در حال حاضر کشت گیاهان‬ ‫مقاوم به شوری آغاز شده است و این می تواند برای ما‬ ‫امیدوارکننده باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این گیاه تحت عنوان سالیکورنیا‬ ‫می تواند به عنوان خوراک دام و در برخی موارد به عنوان‬ ‫مصرف انسانی استفاده شود؛ همچنین تولید نمک های‬ ‫سبز به واسطه بیوتکنولوژی نیز می تواند از اهمیت باالیی‬ ‫در کشور برخوردار شود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال‬ ‫حاضر کشاورزی سنتی در کشور نمی تواند پاسخگو باشد‬ ‫توضیح داد‪ :‬باید بتوانیم به واسطه زیست فناوری به حوزه‬ ‫کشاورزی ورود پیدا کنیم تا سهم فارغ التحصیالن نیز در‬ ‫این حوزه محقق شود‪.‬‬ ‫ربیعی با تأکید بر اینکه متدولوژی ما نیازمند ابزار جدید‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متأسفانه برخی از متخصصان ما در‬ ‫این دام افتاده اند که با روش های قبلی پژوهش های خود‬ ‫را به ثمر می رسانند و به همین دلیل خروجی جدیدی‬ ‫ندارند بنابراین باید رویکرد تازه ای به این حوزه وارد شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید اندوخته های محققان ما با کسب‬ ‫و کار در حوزه زیست فناوری تلفیق شود اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫هر صورت باید پژوهش ها به گونه ای به کارآفرینی متصل‬ ‫شوند تا با نتیجه آن یک جهشی در کشور پدیدار شود‪.‬‬ ‫ربیعی با تأکید بر اینکه ضروری است به اقتصادی‬ ‫کردن زیست فناوری بپردازیم و همچنین باید در حوزه‬ ‫های نوآوری‪ ،‬تجاری کردن محصوالت در این حوزه اتفاق‬ ‫جدیدی رخ دهد توضیح داد‪ :‬می بایست مشتری مداری‬ ‫محور کار محققان و فناوران در این حوزه قرار بگیرد تا‬ ‫شاهد نتایج خوب و نتیجه بخشی در زمینه بیوتکنولوژی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ‪۳۶۰۰‬‬ ‫شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کند خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۶‬هزار شرکت در نوبت بررسی هستند‬ ‫تا به مرحله دانش بنیان شدن برسند‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫در حال حاضر‬ ‫‪ ۶‬هزار شرکت در‬ ‫نوبت بررسی هستند‬ ‫تا به مرحله دانش بنیان‬ ‫شدن برسند‬ ‫به گفته وی در اشتغال حوزه زیست فناوری پیش بینی‬ ‫شده که ‪ ۱۰‬درصد تأثیرگذار باشد؛ این آمار زیادی نیست‬ ‫اما باید به این ‪ ۱۰‬درصد برسیم و بعد از آن در راستای‬ ‫ارتقای این عدد تالش کنیم‪.‬‬ ‫عرضه آخرین یافته‌های ‪ 261‬شرکت‬ ‫در نمایشگاه زیست‌فناوری‬ ‫دکتر مهدی دیلم صالحی‪ ،‬دبیر اجرایی چهارمین‬ ‫نمایشگاه زیست فناوری نیز گفت‪ :‬این نمایشگاه در سال‬ ‫‪ 89‬با تعداد ‪ 160‬شرکت در حوزه زیست فناوری برگزار‬ ‫شد و در چهارمین دوره آن با حضور ‪ 261‬شرکت برگزار‬ ‫خواهد شد که رشد ‪ 60‬درصدی نسبت به ‪ 2‬سال قبل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی فراهم کردن محیط مناسب برای آشنایی و تفاهم‬ ‫میان عرضه کنندگان فناوری و نهادهای استفاده کننده از‬ ‫فناوری‪ ،‬تسهیل ایجاد ارتباط‪ ،‬تبادل نظر و همکاری میان‬ ‫بخش‌های علمی‪ ،‬صنعتی و تجاری مرتبط با زیست فناوری‬ ‫کشور و ترویج و اطالع رسانی تکنولوژی‌های حوزه زیست‬ ‫فناوری در جامعه و آشنایی جامعه با توانمندی‌های کشور در‬ ‫این حوزه را از اهداف برگزاری این نمایشگاه نام برد‪.‬‬ ‫صالحی با اشاره به حضور ‪ 76‬شرکت تجهیزات‌ساز در‬ ‫حوزه زیستی‪ ،‬یادآور شد‪ :‬این شرکت‌ها اقالم تحریمی‬ ‫آمریکا را تولید می‌کنند که محصوالت تولیدی آنها در این‬ ‫نمایشگاه عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی چهارمیــن نمایشــگاه زیســت فنــاوری‬ ‫ارائــه طرح‌هــای ســرمایه‌پذیر بــه ســرمایه‌گذاران را از‬ ‫بخش‌هــای ایــن نمایشــگاه نــام بــرد و اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫حــوزه زیســت فنــاوری تــاش داریــم از طریــق توســعه‬ ‫کســب و کارهــا معیشــت مــردم بهبــود بخشــیده شــود‬ ‫کــه در ایــن راســتا زمینـه‌ای را بــرای معرفــی طرح‌هــای‬ ‫ســودآور بــه ســرمایه‌گذاران فراهــم کردیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تاکنون از ســوی ســتاد توســعه زیســت‬ ‫فنــاوری ‪ 30‬طــرح بــرای ســرمایه‌گذاری معرفــی شــده‬ ‫و ‪ 20‬ســرمایه‌گذار نیــز در ایــن زمینــه اعــام آمادگــی‬ ‫کرده‌انــد‪.‬‬ ‫صالحــی بــا بیــان این‌کــه ایــن نمایشــگاه بــا‬ ‫حضــور شــرکت‌ها و موسســات دانش‌بنیــان فعــال در‬ ‫حــوزه زیســتی‪ ،‬انجمن‌هــای صنفــی‪ ،‬دانشــگاه‌ها و‬ ‫پژوهشــگاه‌ها‪ ،‬مراکــز پژوهشــی و فنــاوری دولتــی و غیــر‬ ‫دولتــی برگــزار می‌شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن نمایشــگاه کــه‬ ‫از ‪ 27‬تــا ‪ 29‬شــهریورماه دایــر می‌شــود‪ ،‬دســتاوردهای‬ ‫شــرکت‌ها و زنجیــره تجاری‌ســازی محصــوالت زیســت‬ ‫فنــاوری عرضــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی چهارمیــن نمایشــگاه زیســت فنــاوری‬ ‫برگــزاری نشســت‌ها و کارگاه‌هــای تخصصــی‪ ،‬بخــش‬ ‫دانش‌آمــوزی و ارائــه فرصت‌هــای ســرمایه‌گذاری بــه‬ ‫ســرمایه‌گذاران را از دیگــر بخش‌هــای ایــن نمایشــگاه‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی از حضــور شــرکت‌های خارجــی در چهارمیــن‬ ‫نمایشــگاه زیســت فنــاوری خبــر داد و افــزود‪ :‬بــه منظــور‬ ‫آشــنایی بــا توانمندی‌هــای کشــور در حوزه‌هــای‬ ‫زیســتی از شــرکت‌های خارجــی بــرای حضــور در ایــن‬ ‫نمایشــگاه دعــوت بــه آمــده اســت‪.‬‬ ‫صالحــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر ایــن اســاس ‪ 10‬هیــات‬ ‫از کشــورهایی چــون آلمــان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬هنــد‪،‬‬ ‫عمــان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬ســریالنکا‪ ،‬لبنــان و اتیوپــی‬ ‫در ایــن نمایشــگاه حضــور خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪15‬‬
‫فن بازار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪16‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫◄ با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در پانزدهمین اجالس این پارک‬ ‫برترین شرکت‌ها و دستاوردهای پارک فناوری پردیس معرفی شدند‬ ‫◄ در اجالس سراسری روسای دانشگاه‌ها ‪ ،‬پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اعالم شد‬ ‫◄ معاون وزیر جهادکشاورزی خبر داد ‪:‬‬ ‫حل مشکل بیکاری دانش آموختگان کشاورزی با ایجاد پارک علم و فناوری در البرز‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫سیاست وزارت علوم توسعه و تقویت شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری است‬ ‫‪17‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در پانزدهمین اجالس این پارک‬ ‫برترین شرکت‌ها و دستاوردهای پارک فناوری پردیس‬ ‫معرفی شدند‬ ‫اجلاس سـالیانه و جشـنواره برترین‌هـا ازجملـه برنامه‌هایـی اسـت که هر سـال پارک علـم و فنـاوری پردیس باهـدف ارائه گزارش یک‌سـاله عملکـرد پارک‪،‬‬ ‫معرفـی مجموعه‌هـا و محصـوالت برتـر سـال‪،‬آگاهی از آخرین اقدامات و دسـتاوردهای شـرکت‌های عضو‪ ،‬هم‌افزایی و آشـنایی مجموعه‌هــــــا باهـم‪ ،‬رونمایی‬ ‫از دسـتاوردهای برجسـته فناورانـه و انتخـاب برترین شـرکت‌های عضو پـارک و‪ ...‬برگـزار می‌کند‪.‬‬ ‫امسـال نیـز در حالـی شـاهد برگـزاری پانزدهمیـن اجلاس سـاليانه و جشـنواره برترین‌های پـارک فنـاوری پردیس بودیم کـه این مراسـم مهمانـان ویژه‌ای‬ ‫داشـت و در کنـار سـورنا سـتاری‪ ،‬معـاون علمی و فنـاوری رئیس‌جمهـور‪ ،‬حضور محمدجـواد ظریف‪ ،‬وزیـر امور خارجـه در کنار هیاتـی از معاونیـن و مدیران این‬ ‫وزارتخانـه حـال و هوایی دیگـری به این مراسـم داد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫استقرار بیش از ‪ ۲۴۰‬شرکت دانش‌بنیان‬ ‫در پارک فناوری پردیس‬ ‫‪18‬‬ ‫در ابتـدای ایـن مراسـم مهـدی صفاری‌نیا در گزارشـی‬ ‫از اسـتقرار بیـش از ‪ ۲۴۰‬شـرکت دانش‌بنیـان در پـارک‬ ‫فنـاوری پردیـس سـخن گفـت و افـزود‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫‪ ۲۴۱‬شـرکت دانش‌بنیـان در پـارک فنـاوری پردیـس‬ ‫مسـتقر اسـت کـه این شـرکت‌ها توانسـته‌اند تاکنـــــون‬ ‫بـه ‪ ۱۰‬کشـور ‪ ۲۵‬میلیـون دالر صـادرات داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه رشـد درآمـدی این شـرکت‌ها ‪۲۹.۸‬‬ ‫درصـد اسـت عنـوان کـرد‪ :‬میـزان ‪ ۸۵۰‬میلیـارد ریـال بر‬ ‫روی شـرکت‌های دانش‌بنیـان ایـن پـارک سـرمایه‌گذاری‬ ‫شـده کـه تنهـا ‪ ۱۰‬درصـد آن توســـــــــط دولـت‬ ‫صــــورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫صفاری‌نیـا بابیـان اینکه این شـرکت‌ها با دانشـگاه‌های‬ ‫سراسـر کشـور هم‌افزایـی دارنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬طبـق آمارهـای‬ ‫به‌دسـت‌آمده‪ ۱۰۰ ،‬نفـر از فارغ‌التحصیلان دانشـگاه‌های‬ ‫کشـور جـذب پـارک و شـرکت‌های مسـتقر در پـارک‬ ‫شـده‌اند‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکه درسـال ‪ ۳۶ ،۹۵‬پایان‌نامه دانشـگاهی‬ ‫در شـرکت‌های عضـو پـارک فنـاوری پردیـس بـه مرحله‬ ‫در حال حاضر‬ ‫‪ ۲۴۱‬شرکت دانش‌بنیان‬ ‫در پارک فناوری پردیس‬ ‫مستقر هستند‬ ‫اجرایی رسـیده‌اند اظهار داشـت‪ :‬درسـال ‪ ۱۰۷ ،۹۵‬عنوان‬ ‫نـوآوری و ثبـت اختـراع در ایـن پـارک نهایـی شـده کـه‬ ‫همیـن تعـداد به محصـوالت جدیـد تبدیل خواهند شـد‪.‬‬ ‫رئیـس پارک فنـاوری پردیس ادامه داد‪ :‬همچنـــــین‬ ‫‪ ۴۰‬پـروژه مشـترک بیـن شـرکت‌های فنـاوری پردیـس‬ ‫و انجـام ‪ ۲۶‬تحقیـق مشـترک بـا ‪ ۱۷‬کشـور ازجملـه‬ ‫دسـتاوردهای ایـن پـارک اسـت کـه در طـی این سـال‌ها‬ ‫به سـرانجام رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫صفاری‌نیـا بابیـــــــــان اینکـه ‪ ۵۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫معافیت‌هـای مالیاتـی بـرای شـرکت‌های دانش‌بنیـان‬ ‫مسـتقر در پـارک فنـاوری پردیـس اخذشـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬درسـال ‪ ۳۰۰ ،۹۵‬نشـان و گواهینامـه توسـط این‬ ‫شـرکت‌ها دریافـت شـد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور‪:‬‬ ‫کسی که می‌خواهد خودکشی کند می‌رود استخدام‬ ‫می‌شود‬ ‫در ادامه مراسـم سـورنا سـتاری‪،‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس‌جمهـوری بـا اشـاره بـه اینکـه مـن هـر وقـت دلـم‬ ‫می‌گیـرد بـه پـارک می‌آیـم در میـان شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان قـدم می‌زنـم گفـت‪ :‬جوانـان مـا بایـد توجـه‬ ‫داشـته باشـند که اسـتخدام یـک افتخار برای یـک جوان‬ ‫نیسـت و کسـی کـه می‌خواهـد خودکشـی کنـد مـی‌رود‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫اسـتخدام می‌شـود‪.‬‬ ‫سـتاری بابیـان اینکـه فرهنـگ جدیدی در حـال ورود‬ ‫بـه جامعه اسـت و بـه کارآفرینی ارزش گذاشـته می‌شـود‬ ‫گفـت‪ :‬اسـتخدام دارد مذمـوم می‌شـود و دیگـر اسـتخدام‬ ‫بـرای یک جـوان افتخار نیسـت‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه افـراد بـا اسـتخدام اعتمادبه‌نفـس و‬ ‫نـوآوری خودشـان را از بیـن می‌برنـد گفـت‪ :‬کسـی کـه‬ ‫می‌خواهـد خودکشـی کنـد مـی‌رود اسـتخدام می‌شـود‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیس‌جمهوری بابیـان اینکه‬ ‫بایـد فرهنـگ کارآفرینـی در کشـورمان توســـــــــعه‬ ‫پیـدا کنـد افزود‪ :‬بایـد جوانـان بفهمند کـه درس بخوانند‬ ‫تـا اسـتخدام نشـوند‪،‬بلکه کارآفرین شـوند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن نیـروی انسـانی خلاق و کارآمـد را‬ ‫مهم‌تریـن الزمـه بـرای گـذار از اقتصـادی مبتنـی بـر‬ ‫خام‌فروشـی و منابـع زیرزمینـی بـه اقتصـادی دانش‌بنیان‬ ‫عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬تعابیـر نادرسـت پژوهـش وجـود‬ ‫دارد بایـد بدانیـم خروجـی پژوهشـی کـه بـا پـول دولـت‬ ‫پشـتیبانی شـود بـرای مـردم نبـوده ؛ همان‌طـور کـه‬ ‫دانشـگاهی کـه بـا پـول دولـت اداره می‌شـود قطعـاً‬ ‫خروجـی جـز تعدادی افراد پشت‌میزنشـین بـدون نوآوری‬ ‫و خالقیـت نـدارد‪.‬‬ ‫رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان‪ ،‬بـه همـوار شـدن مسـیر‬ ‫حفـظ و مانـدگاری اسـتعدادهای برتـر و نخبـگان جـوان‬ ‫کشـور‪ ،‬بـا تغییـر رویکـرد فکـری و فرهنگی جامعـه برای‬ ‫ایجـاد محیـط مسـاعد فعالیت آنان دانسـت و گفـت‪ :‬برای‬ ‫بهره‌منـدی از توانمنـدی اسـتعدادهای خلاق کشـور‪،‬‬ ‫زیرسـاخت‌های فرهنگـی به مراتـب دارای اهمیت باالتری‬ ‫نسـبت بـه زیرسـاخت‌های فیزیکـی و حمایت‌هـای مالـی‬ ‫هسـتند و در نخسـتین و مهم‌تریـن گام بایـد بـه سـوی‬ ‫شـکل دادن اقتصـادی پیـش برویـم کـه خالقیـت و‬ ‫توانمنـدی نیـروی انسـانی‪ ،‬پایه و اسـاس ایـن اقتصاد قرار‬ ‫بگیر د ‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیس‌جمهـوری‪ ،‬مهم‌تریـن‬ ‫نیـاز بـرای شـکوفایی اسـتعداد و نـوآوری ارزشـمند‬ ‫جوانـان تحصیل‌کـرده را ایجـاد فضـای بـروز خالقیـت و‬ ‫اعتمادبه‌نفـس عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬نـوآوری و خالقیـت‬ ‫جـوان ایرانـی اگـر بـا جسـارت‪ ،‬پشـتکار و اعتمادبه‌نفـس‬ ‫آمیختـه شـود و فضـای فرهنگـی حمایـت از ایـن رویکرد‬ ‫وجود داشـته باشـد‪ ،‬می‌تـوان تحقـق اقتصـادی مبتنی بر‬ ‫دانـش و فنـاوری را انتظـار داشـت‪.‬‬ ‫وی بـا تأکیـد بـر اینکه وقتـی برنده هسـتیم که بخش‬ ‫قابل‌توجهـی از پژوهـش مـا توسـط بخـش خصوصـی‬ ‫انجـام شـود ادامـه داد‪ :‬معنـای بخـش خصوصـی داشـتن‬ ‫محصـول در بـازار‪ ،‬رقابـت و ارزش افزوده باالسـت‪ .‬جوانان‬ ‫ایـن عرصـه فرهنگـی را بـه جامعـه تزریـق می‌کننـد کـه‬ ‫سـرمایه خود را از طریـق سـرمایه‌گذاری‌های خطرپذیری‬ ‫تأمیـن می‌کننـد‪.‬‬ ‫سـتاری افـزود‪ :‬جوانـان موفق در سراسـر دنیا شـرایط‬ ‫مشـابه دارنـد بیشـتر آن‌هـا بچـه پولـدار نبودنـد و از یک‬ ‫گاراژ بـه جایـی رسـیده‌اند کـه سـرمایه میلیـارد دالری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیس‌جمهـوری بیـان کـرد‪:‬‬ ‫امـروزه شـاهد رشـد شـرکت‌های دنیـای مجازی‪ ،‬زیسـت‬ ‫فنـاوری‪ ،‬نانوفنـاوری و غیـره هسـتیم و قطعـاً جوانـان‬ ‫مـا بـه زودی و درآینـده ای نزدیـک صاحـب بزرگتریـن‬ ‫شـرکت‌های دنیـا خواهنـد شـد کـه ایـن آینده کشـور ما‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان یادآور شـد‪ :‬تمـام اتفاقات‬ ‫خوبـی کـه در چهار سـال گذشـته رخ‌داده اسـت‪ ،‬ازجمله‬ ‫جهت‌گیـری جدیـد اقتصاد کشـور و سـرمایه‌گذاران‪ ،‬ورود‬ ‫مفاهیـم جدیـد بـه کشـور‪ ،‬اسـتارت‌آپ هـا‪ ،‬پارک‌هـای‬ ‫علـم و فنـاوری‪ ،‬ارزش‌گـذاری کارآفرینـان بسیـــــــــار‬ ‫قابل‌توجـه اسـت‪.‬‬ ‫سـتاری با اشـاره بـه حمایـت معاونت علمـی و فناوری‬ ‫بـرای توسـعه زیسـت‌بوم کارآفرینـی و نـوآوری گفـت‪:‬‬ ‫ایـن مسـیر در دولـت دوازدهـم به‌طـور جـدی ادامـه‬ ‫پیـدا می‌کنـد و یکـی از نشـانه‌های آن حضـور وزیـر امور‬ ‫خارجـه در ایـن رویـداد اسـت‪.‬‬ ‫نایب‌رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بابیـان‬ ‫این‌کـه توانمنـدی ایـران در حـوزه فناوری‌های پیشـرفته‬ ‫زمینه‌سـاز تولیـد و عرضـه محصـوالت و ارائـه خدمـات‬ ‫دانش‌بنیـان در سـطح بین‌المللـی شـده اسـت‪ ،‬ابـراز‬ ‫کـرد‪ :‬قـدرت ایـران در حوزه علـم و فناوری جهان اسلام‬ ‫چشـمگیر اسـت و بایـد بتوانیـم از ایـن توانمنـدی بـرای‬ ‫توسـعه صـادرات محصـوالت دانش‌بنیـان بهـره ببریـم‪.‬‬ ‫وی بـا تأکیـد بـر این‌کـه سـرمایه اسـتعدادهای برتـر‬ ‫بـرای شـکل دادن کسـب‌وکارهای موفـق را نـوآوری‬ ‫دکتر ستاری‪:‬‬ ‫قدرت ایران‬ ‫در حوزه علم و‬ ‫فناوری جهان اسالم‬ ‫چشمگیر‬ ‫است‬ ‫و خالقیـت ایـن شـرکت‌ها گفـت‪ :‬اسـتارت‌آپ‌ها در‬ ‫آینـده‌ای نزدیـک می‌تواننـد سـاختارهای سـنتی پیشـین‬ ‫را دسـت‌خوش تحـول کننـد و تمرکـز دولـت دوازدهـم‬ ‫بـر رشـد و توسـعه صـادرات محصـوالت دانـش بنیـان و‬ ‫شـرکت‌های خلاق اسـت‪.‬‬ ‫سـتاری ابـراز امیـدواری کـرد بـا تحقـق زیسـت‌بوم‬ ‫نـوآوری و کارآفرینـی بـرای فعالیت کسـب‌وکارهای نوآور‬ ‫ایـن شـرکت‌ها بـا تکیـه بـه خالقیـت اسـتعدادهای برتـر‬ ‫بتواننـد عـدد قابل‌توجهـی ارزش افـزوده ایجـاد کننـد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫تحوالت شکل‌گرفته در حوزه علم و فناوری یکی از‬ ‫افتخارات کشور محسوب می‌شود‬ ‫محمدجـــواد ظریـــف‪ ،‬وزیـــر امـــور خارجـــه نیـــز در‬ ‫مراســـم فـــوق بابیـــان این‌کـــه تحـــوالت شـــکل‌گرفته‬ ‫در حـــوزه علـــم و فنـــاوری و همچنیـــن شـــرکت‌های‬ ‫دان ــش بنی ــان درس ــال ه ــای اخی ــر یک ــی از افتخ ــارات‬ ‫کشـــور محســـوب می‌شـــود‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬بحـــث‬ ‫دیپلماســـی اقتصـــادی و اقتصـــاد دانـــش بنیـــان‬ ‫به‌طـــور حتـــم یکـــی از حوزه‌هـــای مهـــم کاری وزارت‬ ‫امـــور خارجـــه در دولـــت دوازدهـــم خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه امـــروز یکـــی از روزهـــای خـــوب‬ ‫مـــن اســـت کـــه در خدمـــت جوانـــان و دانشـــمندانی‬ ‫هس ــتم ک ــه ب ــا اعتق ــاد واقع ــی و ت ــوکل ب ــه خــــ ــدا‬ ‫بـــه هـــدف خـــود دســـت‌یافته‌اند گفـــت‪ :‬مـــا اکنـــون‬ ‫در شـــرایطی هســـتیم کـــه می‌توانیـــم آینـــده خـــود را‬ ‫رقـــم بزنیـــم‪ ،‬درواقـــع ایـــن دوران دوره گـــذار اســـت‪.‬‬ ‫ظریـــف بابیـــان اینکـــه اکنـــون ابزارهـــای اقتـــدار‬ ‫کشـــور در دوران گـــذار بـــا دوره‌هـــای قبلـــــــــــــی‬ ‫ف ــرق ک ــرده اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در ای ــن دوران بای ــد از ق ــدرت‬ ‫علمـــی‪ ،‬اقتصـــادی‪ ،‬رســـانه‌ای و … اســـتفاده کنیـــم‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬البتـــه کـــه در حوزه‌هـــای جدیـــد‬ ‫اقتـــدار هـــم ابزارهـــای دیگـــری وجـــود دارد کـــه بایـــد‬ ‫هـــر یـــک از آن‌هـــا را مهـــم بدانیـــم‪.‬‬ ‫وزیـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان اظهـــار داشـــت‪:‬‬ ‫دکتـــر ســـتاری در دولـــت نماینـــده خوبـــی هســـتند‬ ‫کـــه در ایـــن حـــوزه بـــا تـــاش خـــود پیشـــرفت‬ ‫می‌آ فر یننـــد ‪.‬‬ ‫ظریـــف بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه در حـــوزه علمـــی‬ ‫تـــوان رقابـــت کشـــور مـــا باالســـت خاطرنشـــان کـــرد‪:‬‬ ‫شـــاید در حوزه‌هـــای دیگـــر نیـــاز بـــه زیرســـاخت‌های‬ ‫هزینــه‌ای داش ــته باش ــیم ام ــا اکن ــون موض ــوع دان ــش‬ ‫اســـت و زیرســـاخت آن در کشـــور فراهم‌شـــده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی هرچـــه بیشـــتر در خدمـــت جوانـــان‬ ‫باشـــیم توســـعه و پیشـــرفت کشـــور بیشـــتر میســـر‬ ‫خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫وزیـــر امـــور خارجـــه کشـــور تأکیـــد کـــرد‪ :‬در ایـــن‬ ‫دولـــت بـــر شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان تمرکـــز داریـــم‬ ‫بـــه طـــوری کـــه حضـــور شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان‬ ‫در س ــفرهای خارج ــی بن ــده ی ــک افتخ ــار اس ــت و ای ــن‬ ‫اقـــدام می‌توانـــد عـــاوه بـــر توســـعه بـــازار نشـــانی از‬ ‫اقت ــدار مل ــی کش ــور م ــا باش ــد‪.‬‬ ‫ظریـــف تصریـــح کـــرد‪ :‬در کشـــور مـــا علــــــــــاوه‬ ‫ب ــر تهدیده ــا و تحریم‌های ــی ک ــه از س ــوی کش ــورهای‬ ‫دیگ ــر ب ــر دوش دارد‪ ،‬ام ــا ای ــن موض ــوع نتوانس ــته مغ ــز‬ ‫و خودبـــاوری را تخریـــب و تحریـــک کنـــد‪ .‬ایـــن دنیـــا‬ ‫تحری ــم پذی ــر نیس ــت و م ــا می‌توانی ــم در اوج تحری ــم‬ ‫اقت ــدار ایج ــاد کنی ــم‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه در ایـــن دوره تـــاش داریـــم‬ ‫معاون ــت اقتص ــادی را تأس ــیس کنی ــم و در ای ــن ح ــوزه‬ ‫نی ــز تمرک ــز داش ــته باش ــیم‪ ،‬اف ــزود‪ :‬یک ــی از مباح ــث‬ ‫پراهمیـــت صـــادرات محصـــوالت شـــرکت‌های دانـــش‬ ‫بنی ــان اس ــت ام ــا بای ــد بدانی ــم ک ــه چگونــــــــــ ــه‬ ‫ب ــه ای ــن ش ــرکت‌ها کم ــک کنی ــم و نی ــاز داری ــم ک ــه‬ ‫پیشـــنهادات آن‌هـــا را بشـــنویم‪.‬‬ ‫وزیـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان تأکیـــد کـــرد‪:‬‬ ‫حضـــور بنـــده و مدیـــران وزارت امـــور خارجـــه در‬ ‫پـــارک فنـــاوری پردیـــس نشـــانه عالقه‌منـــدی مـــا‬ ‫در ای ــن مس ــیر اس ــت ام ــا ب ــرای توس ــعه ای ــن مس ــیر‬ ‫نیـــاز بـــه راهنمایی‌هـــا و اعـــام نظـــرات افـــراد فعـــال‬ ‫در حـــوزه علمـــی هســـتیم‪.‬‬ ‫ظریـــف بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه مـــا در حـــوزه‬ ‫صـــادرات دچـــار دگردیســـی شـــده‌ایم‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪:‬‬ ‫بای ــد س ــعی کنی ــم متح ــول ش ــویم و هم ــگام ب ــا دنی ــا‬ ‫پی ــش بروی ــم از همی ــن ج ــا دس ــت همکــــــ ــاری را‬ ‫ب ــه س ــوی جوان ــان دراز ک ــرده و از آن‌ه ــا طل ــب ی ــاری‬ ‫می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افتخــارات ایــران در عرصــه علمــی‬ ‫بیـــان کـــرد‪ :‬مـــا پنجمیـــن تولیدکننـــده مهنـــدس در‬ ‫دنیـــا هســـتیم و رتبـــه علمـــی خوبـــی در منطقـــه و‬ ‫کشـــورهای اســـامی داریـــم و از ســـوی دیگـــر هـــم‬ ‫تولیدکننـــدگان محصوالتـــی بـــا فناوری‌هـــای نانـــو و‬ ‫بایـــو هســـتیم‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه تأکیـد کـرد‪ :‬وظیفـه ما این اسـت‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪19‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کـه سیاسـت خارجـی راهگشـای توسـعه اقتصادی باشـد‬ ‫و مـا وظیفـه داریـم بـاری از روی دوش معیشـت مـردم‬ ‫برداریـم مـا ایـن تعهـد را می کنیـم و در دولـت دوازدهم‬ ‫نیـز اقداماتـی در ایـن راسـتا انجـام می‌دهیـم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در جمـع خبرنـگاران نیـز ضمـن تقدیر‬ ‫از زحمـات دکتـر سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری‬ ‫رئیس‌جمهـوری و دیگـر همـکاران در این معاونـت اظهار‬ ‫امیـدواری کـرد کـه باهمـکاری نزدیک‌تـر وزارت امـور‬ ‫خارجـه و ایـن معاونـت ریاسـت جمهـوری‪ ،‬بحـث اقتصاد‬ ‫دانـش بنیـان به منظـور حضـور در بازارهـای جهانی و به‬ ‫عنـوان یکـی از حوزه‌هـای کمـک به امنیت کشـور تثبیت‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫معرفی برترین شرکت‌ها و ‪ 17‬دستاورد‬ ‫پارک فناوری پردیس‬ ‫در ادامـــه مراســـم جوایـــز برتریـــن شـــرکت‌های‬ ‫پـــارک فنـــاوری پردیـــس معاونـــت علمـــی بـــا حضـــور‬ ‫جـــواد ظریـــف وزیـــر امـــور خارجـــه‪ ،‬ســـورنا ســـتاری‬ ‫معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیس‌جمهـــوری و مهـــدی‬ ‫صفاری‌نیـــا رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری پردیـــس‬ ‫معاون ــت علـــــ ــمی اه ــدا ش ــد و وزیـــــــــــــــ ــر‬ ‫امـــور خارجـــه بـــه همـــراه معاونـــان ایـــن وزارتخانـــه‬ ‫و ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی‬ ‫و فنـــاوری رئیس‌جمهـــوری از‬ ‫نمایشـــگاه دائمـــی محصـــوالت‬ ‫فناوران ــه ای ــن پ ــارک و همچنی ــن چن ــد‬ ‫ش ــرکت دان ــش بنی ــان بازدی ــد کردن ــد‪.‬‬ ‫در بخـــش معرفـــی برترین‌هـــا‬ ‫شـــش شـــرکت برتـــر مســـتقر در‬ ‫پـــارک در ایـــن مراســـم معرفـــی و‬ ‫تقدیـــر شـــدند کـــه ایـــن شـــرکت‌ها‬ ‫اکنـــون دارای محصوالتـــی هســـتند‬ ‫کـــه بـــه بـــازار عرضه‌شـــده و برخـــی‬ ‫‪20‬‬ ‫از آن‌هـــا نیـــز صـــادر می‌شـــوند‪.‬‬ ‫کی ــوان جعف ــری فش ــارکی در بخ ــش تولی ــد کنن ــده‬ ‫برت ــر‪ ،‬س ــید حام ــد قنادپ ــور در بخ ــش توس ــعه کس ــب‬ ‫و کار‪ ،‬مهـــدی توحیدیـــان در حـــوزه رشـــد متـــوازن‬ ‫ش ــرکت دان ــش بنی ــان‪ ،‬محمدج ــواد کریمـــــــــــ ــی‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫بحث دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد‬ ‫دانش بنیان به‌طور حتم یکی از‬ ‫حوزه‌های مهم کاری وزارت امور‬ ‫خارجه در دولت دوازدهم خواهد بود‬ ‫بـــه دلیـــل هم‌افزایـــی داخلـــی و تولیـــد محصـــول‬ ‫مشـــترک بـــا ســـایر شـــرکت‌های مســـتقر در پـــارک‪،‬‬ ‫ابوالفضـــل حســـنی در حـــوزه توســـعه ســـازمانی و‬ ‫هم‌افزایـــی و همچنیـــن امیـــر مـــراد حاصـــل بـــه‬ ‫عنـــوان برتریـــن شـــرکت‌ها معرفـــی و تقدیـــر شـــدند‪.‬‬ ‫همچنیـن در «پانزدهميـن دوره اجلاس سـاليانه و‬ ‫جشـنواره برتريـن هـاي پـارک فنـاوري پرديـس»‪ ،‬عالوه‬ ‫برگشـایش مراکز پژوهشـي تعـدادي از شـرکت‌هاي عضو‬ ‫پـارک فنـاوري پرديس‪ 17 ،‬دسـتاورد برتر پـارک فناوري‬ ‫پرديـس معاونـت علمـي هـم معرفي شـد‪.‬‬ ‫بر اسـاس اين گزارش‪ ،‬دسـتگاه رئومتر بتن از شـرکت‬ ‫دانـش بنيـان توسـعه پايـدار سـلمان‪ ،‬سـامانه تشـخيص‬ ‫بیماری‌هـای قلبـي کـودکان و نـوزادان از گـروه صنعتـي‬ ‫هوشـمند آسـيا‪ ،‬دوربين مداربسته از شـرکت دانش بنيان‬ ‫پويـش رايـان تصوير‪ ،‬دو محصول سـرو پـرس و مولد موج‬ ‫آب قابل‌برنامه‌ریـزی از شـرکت دانـش بنيـان آريانا مدرن‬ ‫صنعـت‪ ،‬چهـار محصـول با نـام مولتـي ويتاميـن بيماران‬ ‫مبتلا بـه ام اس‪ ،‬بيوتيـن ‪ 100‬ميلـي گـرم‪ ،‬مولتـي‬ ‫ويتاميـن مينـرال و ويتاميـن د‪ 3‬از شـرکت دانـش بنيـان‬ ‫نانوحيـات‪ ،‬مشـعل پالسـمايي از شـرکت دانـش بنيـان‬ ‫رايـکا گسـتر پالسـما‪ ،‬چهار محصـول با نـام ژل خون بند‬ ‫آلـوم ‪-‬اسـتاپ‪ ،‬کيت ترميم پرسـلن‪ ،‬مـروا ‪-‬اچ و کرم مروا‬ ‫پـرپ از شـرکت مروابـن‪ ،‬تصحيـح کننـده حجـم گاز بـا‬ ‫قابليـت اندازه گيـري فراصوت گاز از شـرکت دانش بنيان‬ ‫صنعـت کاران الکترونيـک مراغـه و محصـول ‪ IFA33‬يـا‬ ‫نانـو افزودنـي کاهنـده آاليندگـي و مصرف سـوخت ديزل‬ ‫از شـرکت دانـش بنيـان توسـعه دانـش و فنـاوري ايليـا‬ ‫بعنـوان ‪ 17‬دسـتاورد شـرکت‌هاي‬ ‫مسـتقر در پـارک علمـي فنـاوري‬ ‫پرديـس معاونت علمي معرفي شـد‪.‬‬ ‫همچنيـن عالوه بـر افتتاح مراکز‬ ‫پژوهشـي تعـدادي از شـرکت‌هاي‬ ‫عضـو پـارک فنـاوري پرديـس‬ ‫معاونـت علمـي به‌صورت رسـمي از‬ ‫مجتمـع خدمـات عمومـي و رفاهي‬ ‫ايـن پـارک نيـز بهره‌بـرداري شـد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪21‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در اجالس سراسری روسای دانشگاه‌ها ‪ ،‬پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اعالم شد‬ ‫سیاست وزارت علوم توسعه و تقویت شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫و پارک‌های علم و فناوری است‬ ‫اجلاس سراسـری روسـای دانشـگاه‌ها ‪ ،‬مراکـز آمـوزش عالی ‪ ،‬پژوهشـگاه‌ها و پارک‌هـای علم و فناوری کشـور برگزار و تأکید شـد دانشـگاه‌ها باید به سـمت‬ ‫کارآفرینـی و تولیـد ثروت و درآمدزایـی حرکت کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما ؛ حاال بـا این تعریـف ببینیم دانشـگاه‌های ما از تـوان الزم برای جهش اقتصـادی و کمک به توسـعه کشـور در ابعاد مختلف‬ ‫برخوردارنـد؟ ظرفیت‌هـای عظیـم دانشـگاه در صـورت پیوند خوردن بـا توان فنی صنعـت می‌تواند بـار بزرگی از دوش کشـور بردارد ولـی به رغم ابـراز عالقه‌ای‬ ‫کـه برای همـکاری می‌شـود ‪ ،‬آنچه بایـد ‪ ،‬در عمل اتفـاق نمی‌افتد‪.‬‬ ‫وزیـر نفـت امـا تولیـدات علمـی دانشـگاه‌ها و درج مقاالت در نشـریات بین‌المللـی را کافی ندانسـت و دانشـگاه‌ها ‪ ،‬مراکز علمـی و پژوهشـی و پارک‌های علم‬ ‫و فنـاوری را بـه چالـش بهـره‌وری دعـوت کـرد‪ .‬حاال بـه نظر می‌رسـد نظام آمـوزش عالی بـه جای آنکـه نگاهش بـه خزانه دولـت و اعتبـارات دولتی باشـد باید‬ ‫خـودش گلیمـش را از آب بکشـد ‪ ،‬دانشـگاه‌ها بایـد محصوالتـی تولید کننـد که نیاز بازار باشـد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه‪:‬‬ ‫دانشگاه باید کارآفرین باشد‬ ‫واژه توســعه کــه در ادبیــات اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫اجتماعــی در دنیــا شناخته‌شــده اســت و رتبه‌بنــدی‬ ‫کشــورها را بــا شــاخص توســعه می‌شناســند‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه بــر اســاس ســند ‪ 1404‬بایــد بــه کیفیتــی‬ ‫برســیم کــه بخشــی از آن مرهــون تــاش دانشــگاه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دکتر نوبخت‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫انتظار داریم دانشگاه مصدر علم و‬ ‫‪22‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در اجــاس‬ ‫سراســری روســای دانشــگاه‌ها ‪ ،‬مراکــز علمــی و‬ ‫پژوهشــی و پارک‌هــای علــم و فنــاوری بــا اشــاره‬ ‫بــه ابالغیــه رئیس‌جمهــور در خصــوص مأموریــت‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه ‪ ،‬مهم‌تریــن مأموریــت‬ ‫ســازمان متبوعــش را راهبــری و رصــد توســعه کشــور‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫محمدباقــر نوبخــت افــزود‪ :‬نــگاه مــا نســبت بــه‬ ‫فناوری باشد‪ ،‬آنچه طی ‪ 5‬سال می‌تواند‬ ‫به ما کمک کند به آن توسعه علم و‬ ‫فناوری برسیم ‪ ،‬دانشگاه‌ها هستند‬ ‫نوبخــت افــزود‪ :‬انتظــار داریــم دانشــگاه مصــدر‬ ‫علــم و فنــاوری باشــد‪ ،‬آنچــه طــی ‪ 5‬ســال می‌توانــد‬ ‫بــه مــا کمــک کنــد بــه آن توســعه علــم و فنــاوری‬ ‫برســیم ‪ ،‬دانشــگاه‌ها هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دانشــگاه بایــد کارآفریــن باشــد ‪،‬‬ ‫دانشــگاهی بــا ایــن شــرایط بایــد بــر اســاس نیازهــای‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی شــکل بگیــرد و در ســطح‬ ‫بین‌المللــی مطــرح باشــد‪.‬‬ ‫نوبخــت افــزود‪ :‬شــما بــه عنــوان دانشــگاه متکــی‬ ‫بــه اعتبــارات دولتــی هســتید و هــدف مــا ایــن اســت‬ ‫کــه در ‪ 5‬ســال آینــده شــما از ایــن وابســتگی جــدا‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫برای پیشرفت و توسعه باید از توان دانشگاه‌ها‬ ‫استفاده کنیم‬ ‫وزیــر نفــت هــم در ایــن اجــاس بــا تأکیــد بــر‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه‌ها ؛ افزایــش بازدهــی‬ ‫بازیافــت نفــت را مهم‌تریــن نیــاز پژوهــش وزارت‬ ‫نفــت دانســت‪.‬‬ ‫بیــژن نامــدار زنگنــه می‌گویــد ؛بایــد اولویت‌هــا‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها‪:‬‬ ‫بناست مشکالت کشور را دانشگاه حل کند‬ ‫رئیــس نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه‌ها‬ ‫معاون پژوهشی وزارت علوم ‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‪:‬‬ ‫دانشگاه ‪ ،‬پژوهش و فناوری باید جای پای خود‬ ‫را در اقتصاد باز کنند‬ ‫معــاون پژوهشــی وزارت علــوم ‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری هــم در حاشــیه اجــاس در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار خبرگــزاری صداوســیما گفــت ‪ :‬شــرکت‌ها‬ ‫و ســرمایه‌گذاران بــزرگ بین‌المللــی اگــر روی‬ ‫تحقیقــات روز و دســتاوردهای علمــی ســرمایه‌گذاری‬ ‫نکننــد از صحنــه رقابــت اقتصــادی حــذف می‌شــوند‪.‬‬ ‫وحیــد احمــدی بــا اشــاره بــه محــو شــدن شــرکت‬ ‫نوکیــا در بــازار گوشــی و اســمارت فــون افــزود ‪ :‬رقابت‬ ‫بــی رحمانــه ای بیــن شــرکت‌ها و ســرمایه‌گذاران‬ ‫دکتر وحید احمدی ‪:‬‬ ‫دانشگاه ‪ ،‬پژوهش و فناوری باید‬ ‫جای پای خود را در اقتصاد باز کنند‪،‬‬ ‫صنعت هم به این نتیجه برسد که‬ ‫همه این فعالیت‌های هزینه نیست‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــرای دانشــگاه‌ها هــم همیــن‬ ‫وضعیــت را شــاهد هســتیم در واقــع در دنیــا دانشــگاه‬ ‫و مجموعــه علمــی زمانــی می‌توانــد ‪ ،‬حیــات جــدی‬ ‫و قــوی داشــته باشــد کــه بتوانــد ارتبــاط خــود را‬ ‫بــا صنعــت و نیازهــای مــردم برقــرار کنــد و ایــن‬ ‫سیاســتی اســت کــه مــا در دولــت یازدهــم شــروع‬ ‫کردیــم و بنــا داریــم در دولــت دوازدهــم هــم بــا‬ ‫جدیــت دنبــال کنیــم ‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود ‪ :‬وقتــی بحــث اقتصــاد مقاومتــی و‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان مطــرح می‌شــود معنــی آن ایــن‬ ‫اســت کــه دانشــگاه در بحــث حــل مشــکالت مــردم‬ ‫بایــد ورود محســوس داشــته باشــد و صنعــت هــم‬ ‫بایــد ایــن را بپذیــرد‪.‬‬ ‫وی گفـــت ‪ :‬صنعـــت مـــا اگـــر می‌خواهـــد در‬ ‫صحنـــه بین‌المللـــی وارد شـــود بایـــد رقابت‌پذیـــر‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫را تعییــن کنیــم و بــه جــای شــروع چندیــن پــروژه‬ ‫و کار ‪ ،‬یــک یــا دو کار مهــم را اجــرا کنیــم‪ ،‬اول‬ ‫موظــف بــه بهبــود معیشــت وزندگــی مــردم هســتیم‬ ‫و دانشــگاه‌ها در ایــن زمینــه بایــد کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خوشــه‌های کوچــک اگرچــه خــوب‬ ‫اســت ولــی کافــی نیســت مــا از مجمــوع نفــت در‬ ‫اختیــار از ابتــدا تاکنــون یک‌ســوم آن را برداشــت‬ ‫کردیــم و ‪ 110‬ســال دیگــر می‌توانیــم نفــت برداشــت‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫زنگنــه گفــت‪ :‬باقــدرت بایــد نفــت برداشــت کنیــم‬ ‫و بفروشــیم و پــول آن را صــرف توســعه کنیــم چراکــه‬ ‫ممکــن اســت در آینــده برداشــت نفــت ممنــوع شــود‪.‬‬ ‫زنگنــه افــزود‪ :‬هیــچ محصولــی در دنیــا و ایــران‬ ‫نداریــم کــه به‌انــدازه نفــت ارزش افــزوده داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬نفــت بــرای مــا حداکثــر ‪ 10‬دالر تمــام‬ ‫می‌شــود و ‪ 50‬دالر می‌فروشــیم لــذا نفــت خیلــی‬ ‫بــرای مــا اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫زنگنــه افــزود‪ :‬مــن انســتیتو انــرژی ‪ ،‬پاالیــش گاز‪،‬‬ ‫آمونیــاک می‌خواهــم کــه نیــاز بــه واردات این‌هــا‬ ‫نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫زنگنــه افــزود‪ :‬علــت اینکــه پژوهــش در ایــران پــا‬ ‫نمی‌گیــرد ایــن اســت کــه رقابــت وجــود نــدارد‪ ،‬یــک‬ ‫محصــول غیراقتصــادی را اصــرار بــه تولیــد داریــم و‬ ‫مــردم را مجبــور می‌کنیــم خریــد کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دانشــگاه‌های مــا خــوب اســت و بــرای‬ ‫پیشــرفت و توســعه چــاره‌ای نداریــم کــه تعامــل‬ ‫داشــته باشــیم و از تــوان دانشــگاه‌ها اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫هــم کــه از ســخنرانان اجــاس سراســری روســای‬ ‫دانشــگاه‌ها بــود بــا طــرح ایــن موضــوع کــه اگــر‬ ‫قــرار اســت بــه جایــگاه شایســته در دنیــا برســیم و‬ ‫مشــکالت کشــور حــل شــود ‪ ،‬گفــت‪ :‬دانشــگاه وظیفــه‬ ‫ســنگینی دارد‪.‬‬ ‫حجت‌االســام والمســلمین محمــد محمدیــان‬ ‫می‌گویــد ؛ میانگیــن عمــر مدیریــت در دانشــگاه‌ها‬ ‫حــدود ‪ 2‬ســال اســت و هــر دقیقــه و ســاعت حضــور‬ ‫در ایــن جایــگاه بایــد بــرای مــا غنیمــت باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بناســت مشــکالت کشــور را دانشــگاه‬ ‫حــل کنــد ولــی مشــکالت دانشــگاه را چــه کســی یــا‬ ‫دســتگاهی بایــد حــل کنــد ؟ انتظــار اینکــه مشــکالت‬ ‫مــا را دیگــران حــل کننــد انتظــار بی‌جایــی اســت‪.‬‬ ‫محمدیــان افــزود‪ :‬همــه دســتگاه‌ها از دانشــگاه‬ ‫انتظــار دارنــد بــا کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی‬ ‫مشــکالت آن‌هــا را حــل کنــد کــه البتــه و متأســفانه‬ ‫اغلــب در مقــام حــرف اســت‪.‬‬ ‫بین‌المللــی وجــود دارد و علــت محــو شــرکت‌های‬ ‫بــزرگ مثــل نوکیــا ایــن اســت کــه در آســیای شــرقی‬ ‫روی تحقیقــات در ایــن بخــش ســرمایه‌گذاری‬ ‫ســنگینی شــده اســت و لــذا در دنیــا شــاهد رقابــت‬ ‫بــی رحمانــه ای در حــوزه صنعــت هســتیم‪.‬‬ ‫‪23‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫باشـــد ‪ ،‬بایـــد بـــا اســـتانداردهای بین‌المللـــی خـــود‬ ‫را ســـازگار کنـــد ‪ ،‬البتـــه نیازهـــای داخلـــی آن‌قـــدر‬ ‫زیـــاد اســـت کـــه باعـــث شـــده اســـت صنعـــت در‬ ‫داخـــل کشـــور محصـــور شـــود ‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود ‪ :‬ضمــن اینکــه خیلــی از صنایــع ما‬ ‫انحصــاری شــده‌اند و بــه یــک مفهــوم از یارانه‌هــای‬ ‫خــاص و امکانــات خاصــی اســتفاده می‌کننــد کــه‬ ‫مانــع عرض‌انــدام در فضــای بین‌المللــی شــده اســت‬ ‫‪ ،‬الزمــه ورود بــه عرصه‌هــای بین‌المللــی داشــتن‬ ‫بخــش تحقیقاتــی قــوی اســت کــه معنــی آن داشــتن‬ ‫ارتبــاط بــا دانشــگاه اســت ‪.‬‬ ‫احمدی افزود ‪ :‬اآلن ارتباطی که ما با نفت ایجاد‬ ‫کردیم شاید در تاریخ نفت نبوده ‪ ،‬برای ازدیاد برداشت‬ ‫از ‪ 20‬میدان نفتی کشور با دانشگاه‌ها قرارداد بسته‌شده‬ ‫است ‪ ،‬در حال حاضر حداکثر برداشت از میدان‌ها‬ ‫نفتی کمی بیش از ‪ 20‬درصد است که اگر با استفاده‬ ‫از تحقیقات و توسعه فناوری ‪ 1‬تا ‪ 2‬درصد به میزان‬ ‫برداشت اضافه شود صدها میلیارد دالر به درآمدهای‬ ‫نفتی افزوده می‌شود که برای صنعت و اقتصاد مقاومتی‬ ‫تعیین‌کننده است‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬مــا ایــن همــه ســال نفــت داشــتیم‬ ‫ولــی نســبت بــه اســتفاده از دانــش و تــوان علمــی و‬ ‫دانشــگاهی چنــدان توجهــی نداشــتیم ‪ ،‬در اســتفاده از‬ ‫مخــازن نفتــی وقتــی بــه برداشــت بیــش از ‪ 20‬درصــد‬ ‫می‌رســیم کار را رهــا می‌کنیــم و ایــن بــه معنــی از‬ ‫دســت دادن تمــام ســرمایه‌های کشــور اســت ‪ ،‬مثــل‬ ‫همیــن مشــکل را مــا در صنایــع پائیــن دســتی نفــت‬ ‫مثــل پتروشــیمی و گاز و پاالیــش داریــم و این‌هــا‬ ‫نشــان می‌دهــد از ذخایــر در اختیــار هــم خــوب‬ ‫اســتفاده نمی‌کنیــم ‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود ‪ :‬همــکاری صنعــت و دانشــگاه دو‬ ‫ســر ســود اســت هــم بــرای دانشــگاه و هــم بــرای‬ ‫صنعــت و اگــر این‌گونــه شــود مــن بــه عنــوان‬ ‫دانشــگاه بخــش عمــده‌ای از درآمــد خــود را وارد‬ ‫صنعــت می‌کنــم و همــه در جهــت تأمیــن نیــاز‬ ‫جامعــه تــاش می‌کنیــم و ایــن فرهنــگ همــان‬ ‫اســت کــه مــا دنبــال آن هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬دانشگاه ‪ ،‬پژوهش و فناوری باید جای‬ ‫پای خود را در اقتصاد باز کنند ‪ ،‬صنعت هم به این‬ ‫نتیجه برسد که همه این فعالیت‌های هزینه نیست ‪،‬‬ ‫خیلی‌ها فکر می‌کنند که یک پولی به دانشگاه بدهند و‬ ‫راحت شوند اما واقعیت این است که بیشتر از آنکه پولی‬ ‫به دانشگاه داده شود این فرهنگ را نهادینه کنیم که هم‬ ‫جوانان ما نقش‌آفرینی می‌کنند و هم صنعت در کنار‬ ‫مشاوره‌های بین‌المللی مشاوره‌های داخلی را هم دارد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‪:‬‬ ‫رئیس دانشگاه کاشان‪:‬‬ ‫‪24‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن‬ ‫رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‪:‬‬ ‫اکنون تقریباً در تمام استان‌های کشور‬ ‫پارک علم و فناوری داریم‬ ‫ایجاد میز صنعت و مرکز تجاری‌سازی‬ ‫و نوآوری در دانشگاه کاشان‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫دانشگاه‌های کشور از ظرفیت الزم برای ورود به‬ ‫بازار کار برخوردارند‬ ‫طوســی هــم گفــت‪ :‬بــاور داریــم کــه دانشــگاه‌های‬ ‫کشــور از ظرفیــت و تــوان الزم و کافــی بــرای تعریــف‬ ‫پــروژه ‪ ،‬ورود بــه بــازار کار و همــکاری بــا بخش‌هــای‬ ‫مختلــف صنعتــی کشــور برخوردارنــد‪.‬‬ ‫خاکی صدیق با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها ناگزیر باید‬ ‫به این سمت بروند افزود ‪ :‬در طول چندین سال گذشته‬ ‫به خصوص ‪ 10‬تا ‪ 15‬سال اخیر که رئیس دانشگاه‬ ‫هستم این حرف‌ها همواره در خصوص بودجه و منابع‬ ‫مالی تکرار می‌شود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه کشور با کمبود شدید منابع مالی‬ ‫مواجه است ‪ ،‬گفت ‪ :‬انتظارات رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه درباره قطع یا کم شدن وابستگی مالی دانشگاه‌ها‬ ‫و مراکز علمی و پژوهش به منابع دولتی همچنین انتظار‬ ‫از دانشگاه‌ها که باید کارآفرین باشند کام ً‬ ‫ال درست و بجا‬ ‫است و باید دانشگاه‌ها را در درازمدت از نظر مالی و‬ ‫اقتصادی مستقل کنیم ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬وابستگی به بودجه‌های دولتی در همه‬ ‫جای دنیا وجود دارد و در دانشگاه‌های ما هم همیشه‬ ‫خواهد بود ولی باید به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫خاکـــی صدیـــق گفـــت ‪ :‬البتـــه بـــرای حرکـــت‬ ‫بـــه آن ســـمت برنامه‌ریـــزی و ایجـــاد یکســـری‬ ‫زیرســـاخت‌ها الزم اســـت کـــه مســـاعدت دولـــت‬ ‫و شـــخص رئیـــس برنامـــه و بودجـــه را می‌طلبـــد‬ ‫و در صـــورت فراهـــم شـــدن ایـــن زیرســـاخت‌ها ‪،‬‬ ‫دانشـــگاه‌های تـــراز اول و دوم مـــا قطعـــاً می‌تواننـــد‬ ‫انتظـــارات را بـــرآورده کننـــد‪.‬‬ ‫امکانــات خوبــی در اختیــار دانشــگاه‌ها اســت ‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬دانشــگاه‌های مــا زمانــی رشــد می‌کننــد‬ ‫کــه تخصیــص امکانــات دولتــی متوقــف شــود و ریالــی‬ ‫بــه آن‌هــا پرداخــت نشــود‪.‬‬ ‫عبــاس زراعــت بــا تائیــد ســخنان محمدباقــر‬ ‫نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه مبنــی بــر‬ ‫حرکــت دانشــگاه‌ها بــه ســمت همــکاری و مشــارکت‬ ‫بــا صنعــت و بخش‌هــای اقتصــادی کشــور و ایجــاد‬ ‫درآمــد افــزود ‪ :‬امــروز دانشــگاه‌ها امکانــات بســیار‬ ‫زیــادی در اختیاردارنــد مــا ایــن کار را در دانشــگاه‬ ‫کاشــان شــروع کردیــم و بــه همــکاران اعــام کردیــم‬ ‫کــه تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه وابســتگی‬ ‫بودج ـه‌ای مــا بــه خزانــه حداقــل ‪ 50‬درصــد کاهــش‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬ایــن موضــوع بایــد از حــد شــعار خــارج‬ ‫و محقــق شــود البتــه علــوم انســانی در ایــن زمینــه‬ ‫مســئولیت بزرگــی دارد ‪ ،‬علــوم انســانی بایــد ایــن‬ ‫مســئله را هــم بــرای دانشــگاه‌ها و هــم بــرای جامعــه‬ ‫تبییــن و فرهنگ‌ســازی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه کاشــان افــزود ‪ :‬میــز صنعــت و‬ ‫همچنیــن مرکــز تجاری‌ســازی و نــوآوری ایجــاد‬ ‫کردیــم و ســاالنه ‪ 100‬نفــر از فارغ‌التحصیــان را‬ ‫بــکار مشــغول می‌کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه کاشــان هــم بابیــان اینکــه‬ ‫رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان هدف‬ ‫کلــی از ایجــاد پارک‌هــای علــم و فنــاوری تبدیــل‬ ‫علــم و دســتاوردهای علمــی بــه ثــروت و ارزش اعــام‬ ‫و تأکیــد کــرد ‪ :‬مأموریــت اصلــی پارک‌هــــــــــای‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سرپرست وزارت علوم ‪:‬‬ ‫سیاست ما توسعه و تقویت شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری است‬ ‫سرپرســــــــــت وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و‬ ‫فنـــاوری گفـــــــــــت‪ :‬سیاســـت مـــا توســـعه‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫علــم و فنــاوری رشــد و توســعه شــرکت‌های دانــش‬ ‫بنیــان اســت ؛ شــرکت‌های دانــش بنیــان می‌تواننــد‬ ‫نقــش بســیار مؤثــری در ارتبــاط دانشــگاه و یافته‌هــای‬ ‫علمــی بــا صنعــت و جامعــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهــدی کشــمیری گفــت ‪ :‬بخــش عمــده‌ای از ایــن‬ ‫ارتبــاط بــر دوش شــرکت‌های دانــش بنیــان اســت‬ ‫کــه شــکل‌گرفته از درون دانشــگاه هســتند و وارد‬ ‫فضــای اقتصــاد و جامعــه شــده و ارزش‌آفرینــی و‬ ‫ثــروت آفرینــی می‌کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬موضــوع پارک‌هــای علــم و فنــاوری از‬ ‫نظــر عملیاتــی بــه حــدود ‪ 15‬ســال قبــل برمی‌گــردد‬ ‫‪ ،‬دران ســال‌ها اولیــن مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور‬ ‫در کشــور در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‬ ‫ایجــاد شــد و متعاقــب آن نخســتین پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری و بعــدازآن پــارک پردیــس ایجــاد شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬اکنــون تقریبــاً در تمــام اســتان‌های‬ ‫کشــور پــارک علــم و فنــاوری داریــم ‪ ،‬شــرکت‌های‬ ‫دانــش بنیــان در پارک‌هــای علــم و فنــاوری اســتقرار‬ ‫دارنــد و در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‬ ‫بیــش از ‪ 500‬شــرکت دانــش بنیــان کوچــک و‬ ‫بــزرگ بــا پوشــش ‪ 6500‬نیــروی کار و گــردش مالــی‬ ‫ســاالنه ‪ 1500‬میلیــارد تومــان فعالیــت می‌کننــد کــه‬ ‫کارهــای بزرگــی را در حــوزه نــوآوری ‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان انجــام می‌دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬شــرکت‌های دانــش بنیــان اکنــون‬ ‫محصــول قابل‌عرضــه تولیــد می‌کننــد مــا بایــد بــه‬ ‫جایــی برســیم کــه بخــش عمــده‌ای از تولیــد ناخالــص‬ ‫ملــی کشــور از محــل اقتصــاد دانــش بنیــان حاصــل‬ ‫شــود مــا در نقطــه شــروع هســتیم و شــاید در حــال‬ ‫حاضــر ‪ 2‬درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی از اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان بــه دســت می‌آیــد کــه تــا رســیدن بــه‬ ‫ســهم ‪ 30‬درصــدی راه طوالنــی در پیــش داریــم و‬ ‫پارک‌هــای علــم و فنــاوری یکــی از حوزه‌هــا بــرای‬ ‫تحقــق ایــن مهــم هســتند‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬بـه رغـم اینکـه مـدت زیـادی از فعالیت‬ ‫پارک‌هـای علـم و فنـاوری نمی‌گـذرد ولی توانسـته‌اند‬ ‫توانمندی‌هـای خـود را نشـان دهنـد و ان شـااهلل بـا‬ ‫پشـتیانی هایـی کـه می‌شـود و حمایت‌هـای خـاص و‬ ‫توجهـی کـه بـه بحـث بـازار ایـن شـرکت‌ها می‌شـود‬ ‫بتواننـد بـه اهـداف بلنـدی کـه ترسیم‌شـده اسـت ‪،‬‬ ‫بر سند ‪.‬‬ ‫و تقویـــت شـــــــرکت‌های دانـــش بنیـــان و‬ ‫پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری اســـت‪.‬‬ ‫ســـید ضیـــا هاشـــمی در جمـــع خبرنـــگاران‬ ‫در حاشـــیه اجـــاس سراســـری روســـای دانشـــگاه‬ ‫هـــا‪ ،‬مراکـــز آمـــوزش عالـــی و پارک‌هـــای علـــم‬ ‫و فنـــاوری افـــزود‪ :‬امســـال نیـــز تـــاش داریـــم بـــا‬ ‫تعامـــل و توســـعه همکاری‌هـــا بـــا دســـتگاه هـــای‬ ‫مرتبـــط ماننـــد وزارت صنعـــت‪ ،‬معـــدن‪ ،‬تجـــارت‪،‬‬ ‫وزارت نفـــت‪ ،‬وزارت ارتباطـــات پیونـــد دانشـــگاه‌ها‬ ‫بـــا صنایـــع گســـترش پیـــدا کننـــد‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬امیدواریـــم امســـال شـــاهد حرکـــت‬ ‫و جهشـــی در خصـــوص افزایـــش همکاری‌هـــای‬ ‫صنعـــت و دانشـــگاه باشـــیم‪.‬‬ ‫هاشـــمی در بخـــــــــش دیگـــری از ســـخنان‬ ‫خ ــود ب ــا بی ــان اینک ــه تاکی ــد م ــا هم ــواره ب ــر ای ــن‬ ‫اس ــت ک ــه قانــــــ ــون بای ــد اج ــرا ش ــود و مبن ــای‬ ‫مـــا در پذیـــرش دانشجــــــــویان قوانیـــن اســـت‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬تاکیـــد داریـــم کـــه روش‌هـــای ســـلیقه‌ای‬ ‫نبای ــد اعم ــال شــــــــ ــود و هم ــه م ــا بای ــد مج ــری‬ ‫قانـــون باشـــیم و از برخوردهـــای ســـلیقه‌ای پرهیـــز‬ ‫کنیـــم‪.‬‬ ‫هاشـــمی افـــزود‪ :‬دانشـــجویانی کـــه براســـاس‬ ‫قان ــون ح ــق تحصی ــل دارن ــد بای ــد ام ــکان تحصی ــل‬ ‫آن‌هـــا فراهـــم شـــود‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬همــــــــــــه اجـــزای نظـــام اعتقـــاد‬ ‫بـــه اجـــرای قوانیـــن دارنـــد و اگـــر اعتراضـــی باشـــد‬ ‫مـــا پـــی گیـــری می‌کنیـــم کـــه دقیقـــا بررســـی‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون وزیر جهادکشاورزی خبر داد ‪:‬‬ ‫حل مشکل بیکاری دانش آموختگان کشاورزی‬ ‫با ایجاد پارک علم و فناوری در البرز‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫بخـش کشـاورزی بـه دلیل گسـتردگی دامنـه فعالیت و حجـم زیاد بهره بـرداران و بهـره برداری هـا و تولید محصـوالت متنوع به نحـوی با آحاد مـردم ارتباط‬ ‫داشـته و موتـور محرکـه سـایر بخـش ها به حسـاب می آیـد و توجه به ایـن بخش باعث رونـق اقتصادی و افزایش اشـتغال در کشـور خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا توسـعه فعالیت هـا و افزایش بهـره وری در تولیـد محصوالت و توسـعه بازار به گسـترش صـادرات و در نتیجه تولید بیشـتر و اشـتغال پایدار‬ ‫کمـک شـایانی خواهـد کـرد و از طرفـی تولید محصـوالت اسـتراتژیک کشـاورزی به عنـوان پایه اسـتقالل اقتصـادی کشـور و عدم وابسـتگی به دنیـای خارج‬ ‫مطـرح بوده و سـربلندی مـردم نیز بـا گذشـتن از این مسـیر پایدار خواهـد بود‪.‬‬ ‫بر همین اساس الزم است به کشاورزی نگاه خاص داشته و تامین نیازهای غذایی را در اولویت قرار دهیم‪.‬‬ ‫در ایـن زمینـه اسـتان البـرز به دلیـل موقعیت خـاص جغرافیایی و همسـایگی با تهـران در تولیـد صنعتی و بـازار محصوالت کشـاورزی و همچنیـن تحقیقات‬ ‫علمـی نقـش ممتـازی در عرصه کشـاورزی داشـته و دارد زیرا نخسـتین مدرسـه کشـاورزی ایـران تحت عنـوان مدرسـه فالحت به سـال ‪ 1279‬خورشـیدی در‬ ‫شهرسـتان کرج افتتاح شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ادامه آن تاسـیس موسسـه واکسـن و سـرم سـازی حصـارک‪ ،‬موسسـه اصالح بذر‪ ،‬تاسـیس مرکز اصلاح نژاد دام کشـور و موسسـه تحقیقات علـوم دامی‬ ‫کشـور‪ ،‬شـکل گیـری نخسـتین گاوداری هـا و مرغـداری ها و مزارع مرغ مادر و موسسـات جوجه کشـی کشـور در ایـن اسـتان در کنـار تولیدکنندگانی پرتالش‬ ‫و پیشـرو و خلاق نقـش محوری در توسـعه کشـاورزی و صنعـت دام و طیور در کشـور ایفا کرده اسـت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫برغــم توســعه شهرنشــینی و مهاجــرت بــه اســتان‪،‬‬ ‫هنــوز هــم اســتان البــرز در زمینــه کشــاورزی و‬ ‫دامپــروری حائــز رتبــه ممتــازی بــوده و ظرفیــت هــای‬ ‫مناســبی بــرای توســعه در ایــن بخــش دارا اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ســهم بزرگــی از موسســات‬ ‫تحقیقــات و مراکــز پژوهشــی وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫در ایــن اســتان واقــع شــده و از طرفــی دارای بزرگتریــن‬ ‫و قدیمــی تریــن پردیــس کشــاورزی کشــور و دانشــکده‬ ‫کشــاورزی دانشــگاه آزاد کــرج بــا رتبــه جامــع قطــب‬ ‫بــزرگ تربیــت متخصصیــن کشــاورزی کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫مــی تــوان گفــت اســتان البــرز بــا داشــتن ایــن‬ ‫ســرمایه هــای عظیــم بســتری بــا ارزش بــرای پیشــرفت‬ ‫کشــاورزی نویــن کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫از ‪ 19‬موسســه تحقیقاتــی کشــور در بخش کشــاورزی‬ ‫و علــوم دامــی ‪ 10‬موسســه در البــرز مســتقر اســت و‬ ‫ایــن اســتان بــه عنــوان قطــب علــم و فنــاوری کشــور‬ ‫مطــرح اســت بنابرایــن انتظــار مــی رود برنامــه ویــژه ای‬ ‫تدویــن شــده و اقدامــات کشــاورزی اســتان بــا پیوســت‬ ‫قــوی علــم و فنــاوری دنبــال شــود‪.‬‬ ‫برغــم ظرفیــت هــای اســـــتان البـــــــــــــرز در‬ ‫حــوزه کشــاورزی و موسســات تحقیقاتــی‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه‬ ‫بیشــتر فــارغ التحصیــان کشــاورزی بــا مشــکالت‬ ‫عدیــده ای همچــون بیــکاری مواجــه هســتند صــادرات‬ ‫انجــام شــده در ایــن حــوزه نیــز متناســب بــا پتانســیل‬ ‫استان البرز با داشتن‬ ‫سرمایه‌های عظیم بستری با ارزش‬ ‫برای پیشرفت کشاورزی نوین کشور‬ ‫محسوب می شود‬ ‫هــا و ظرفیــت هــای موجــود در ایــن بخــش نیســت‪.‬‬ ‫مســئوالن و محققــان اســتان بــرای رفــع ایــن‬ ‫معضــات چــاره اندیشــی کردنــد کــه یکــی از مهمتریــن‬ ‫آنــان بــرای رفــع معضــل بیــکاری ایجــاد پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری کشــاورزی در کــرج اســت کــه در صــورت‬ ‫احــداث‪ ،‬نخســتین پــارک علــم و فنــاوری کشــاورزی در‬ ‫کشــور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســکندر زنــد معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی نیــز‬ ‫در نشســتی تخصصــی بــا مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی‬ ‫اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه البــرر دارای ظرفیــت هــای‬ ‫باالیــی در حــوزه کشــاورزی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬پیشنــــــهاد‬ ‫مــی شــود کــه پــارک تخصصــی علــم و فنــاوری‬ ‫کشــاورزی در ایــن اســتان راه انــدازی شــود کــه البتــه‬ ‫اقدامــات اولیــه ایــن امــر صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫زنــد بــا اشــاره بــه اینکــه بانــک اطالعاتــی مصــرف‬ ‫آب کشــاورزی کشــور در البــرز موجــود اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫گســترش تمامــی سیســتم هــای جدیــد آبیــاری در‬ ‫کشــور تنهــا بــا تاییــد و نظــارت البــرز صــــــــــورت‬ ‫مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود موسســات‬ ‫حیاتــی و مهــم کشــاورزی کشــور در اســتان البــرز‪ ،‬انتظار‬ ‫مــی رود کــه مصوبــه ای در اســتان بــرای حفاظــت از این‬ ‫عرصــه هــای مهــم وجــود داشــته باشــد چراکــه در ایــن‬ ‫خصــوص نگرانــی هــای بســیاری وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور اســتاندار البــرز در ســفر اخیــر‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی‬ ‫در کشور ما‬ ‫مظلوم واقع‬ ‫شده است‬ ‫‪ 100‬درصــد مــردم کشــور هــر روزه نیــاز بــه غــذا دارنــد‬ ‫یعنــی وابســتگی بــه حــوزه کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه رغــم ضــرورت وجــود ایــن بخــش هــا در‬ ‫کشــور و وابســتگی مــردم بــه آن‪ ،‬بایــد دیــد از طــرف‬ ‫مســئولینی کــه برنامــه ریــز و سیاســت گــذار هســتند‬ ‫و بودجــه کشــور در دســت آنــان هســت چقــدر بــه ایــن‬ ‫بخــش توجــه مــی شــود؟ عمومــا کــم توجهـــــــــی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫وزیــر علــوم بــه اســتان البــرز پیشــنهاد ایجــاد ایــن‬ ‫پــارک را مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫ســید حمیــد طهایــی گفــت کــه اســتان در صنعــت‪،‬‬ ‫علــم و فنــاوری پیشــرفت هــای بســیاری داشــته اســت‬ ‫کــه پیشــنهادی را مطــرح کــرده ایــم کــه البــرز بــه عنوان‬ ‫کریــدور علــم و فنــاوری در کشــور مطــرح شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه رشــد جمعیــت و مهاجــرت‬ ‫بــه ایــن اســتان بســیار قابــل توجــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬البــرز‬ ‫در حــوزه کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و علــم و فنــاوری پیشــرفت‬ ‫هــای بســیار خوبــی داشــته ولــی همچنــان نــرخ بیــکاری‬ ‫بــاال بــوده کــه بایــد دنبــال کاهــش آن بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه توســعه صنایــع آالینــده در البــرز‬ ‫ممنــوع اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته کشـــــــاورز‬ ‫نمونــه گنــدم کار ملــی از البــرز بــود‪.‬‬ ‫طهائـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد در بخـــش‬ ‫خدمـــات بایـــد بـــه ســـمت ایجـــاد اشـــتغال باشـــیم‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬درخواس ــت راه ان ــدازی پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫در حـــوزه کشـــاورزی را ارائـــه کـــرده ایـــم و بـــا توجـــه‬ ‫ب ــه اینک ــه ی ــک س ــوم قطع ــه س ــازان کش ــور در الب ــرز‬ ‫هســـتند نیـــز مـــی تـــوان پارکـــی تخصصـــی در ایـــن‬ ‫زمینـــه ایجـــاد کـــرد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان البــرز نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬در صــورت ایجــاد ایــن پــارک بــه عنــوان مرکــز‬ ‫فنــاوری بخــش کشــاورزی‪ ،‬آخریــن یافتــه هــای بخــش‬ ‫در معــرض دیــد مــردم‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬دامــداران و باغــداران‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت ضمــن اینکــه فــارغ التحصیــان‬ ‫زیــادی در ایــن مرکــز مشــغول بــه کار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســید مجیــد موســوی افــزود‪ :‬ایــن پــارک هــا در‬ ‫بیشــتر کشــورهای پیشــرفته وجــود دارد تــا بتواننــد‬ ‫فــن و یافتــه هــای جدیــد خــود را بــرای ایــده گیــری‬ ‫و اســتفاده در عرصــه هــا در معــرض دیــد عمــوم قــرار‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن تجــاری ســازی ایــده های‬ ‫محققــان و فــارغ التحصیــان بخــش کشــاورزی و بخش های‬ ‫مرتبــط بــا آن و ایجــاد فنــاوری جدیــد از دیگــر مزایــای‬ ‫ایجــاد ایــن پــارک خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه‬ ‫تهــران کــه بانــی اصلــی ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری در‬ ‫بخــش کشــاورزی خواهــد بــود‪ ،‬بــه خبرنــگار ایرنــا گــف‪:‬‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی در کشــور مــا مظلــوم واقــع‬ ‫شــده اســت و مــورد توجــه‪ ،‬بــه صــورت عملیاتــی نیســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســید حســین گلدانســاز افــزود‪ :‬جامعــه مابــه‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی نیــاز جــدی داردبــه طوریکــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬همانطــور کــه امــام راحــل فرمودنــد‬ ‫مجلــس در راس تمــام امــور اســت‪ ،‬علیرغــم اهمیــت‬ ‫بخــش کشــاورزی و تاثیــر مســتقیم آن در زندگــی مــردم‪،‬‬ ‫برخــی نماینــدگان محتــرم مجلــس کــه متخصــص ذی‬ ‫ربــط هســتند و در امــور اجرایــی نیــز تجربیــات خوبــی‬ ‫دارنــد غالبــا عضــو کمیســیون کشــاورزی نمــی شــوند‬ ‫و در کمیســیون هــای دیگــر مشــارکت مــی کننــد لــذا‬ ‫ایــن کمیســیون از قــوت و قــدرت الزم بــرای قانونگــذاری‬ ‫و نظــارت در ایــن حــوزه برخــوردار نمــی باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬حتــی بعضــا افــرادی کــه‬ ‫تحصیــات مرتبــط بــا کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫ندارنــد در کمیســیون کشــاورزی عضــو هســتند و‬ ‫مســئولیت بــه عهــده آنــان گذاشــته مــی شــــــود‪ ،‬کــه‬ ‫ایــن موضــوع نیــز نشــانی بــارز از مظلومیــت بخــش‬ ‫کشــاورزی در کشــورمان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســئولین کشــور‪ ،‬ســخن از‬ ‫مشــکالت بخــش کشــاورزی مــی کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ولــی‬ ‫ســخن گفتــن و شــعار‪ ،‬مشــکل را برطــرف نمــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نکتــه دیگــری کــه قابــل تامــل‬ ‫هســت ایــن اســت کــه دانشــگاه هــا در دنیــا و در ایــران‬ ‫هــم‪ ،‬تاســیس شــدند تــا در بخــش آمــوزش و در مقاطــع‬ ‫مختلــف تحصیــات عالیــه فعالیــت کننــد (دانشــگاه‬ ‫هــای نســل اول) پــس از ســال هــا فعالیــت حــول محــور‬ ‫آمــوزش‪ ،‬انجــام تحقیقــات نیــز بــه مســئولیت و اهــداف‬ ‫دانشــگاه هــا اضافــه شد(دانشــگاه هــای نســل دوم) ‪.‬‬ ‫گلدانســاز گفــت‪ :‬بعــد از اینکــه در دانشــگاه هــا‬ ‫تولیــدات و انتشــارات علمــی‪ ،‬رشــد قابــل توجــه کــرد‬ ‫کارآفرینــی و مشــارکت علمــی در حــل مشــکالت جامعــه‬ ‫نیــز بــر مســئولیت هــای دانشــگاه هــــــــــــــــا‬ ‫اضافــه شد(دانشــگاه هــای نســل ســوم)‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون دانشــگاه هــای معتبــر دنیــا‬ ‫بــا حمایــت هــای جــدی مــادی و معنــوی دولــت هــا و‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬در ایــن زمینــه پیشــرفت هــای خوبــی‬ ‫داشــته انــد و پیشــرفت جوامــع مترقــی‪ ،‬مرهــون و‬ ‫‪27‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪28‬‬ ‫مدیــون پیشــرفت هــای علمــی آنــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در کشــور مــا همانطــور کــه دانشــگاه‬ ‫هــای نســل اول‪ ،‬بســیار خــوب عمــل کردنــد و نخبــگان‬ ‫و نــام آورانــی همچــون دکتــر حســابی‪ ،‬شــهید بهشــتی‪،‬‬ ‫شــهید چمــران و دههــا نمونــه دیگــر را پــرورش دادنــد‪،‬‬ ‫در تولیــد و انتشــار مطالــب علمــی‪ ،‬همانطــور کــه‬ ‫مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری و دیگــر مســئولین‬ ‫نظــام بــوده و هســت نیــز بــه خوبــی توانســتند در دنیــا‬ ‫بدرخشــند‪.‬‬ ‫گلدانســاز اضافــه کــرد‪ :‬بــه طوریکــه رتبــه علمــی‬ ‫ایــران بــه طــور قابــل تحســین در دنیــا ارتقــا یافــت و‬ ‫اکنــون در جایــگاه خوبــی قــرار داریــم‪ ،‬نکتــه مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه حفــظ و ارتقــاء ایــن جایــگاه‪ ،‬همچنــان مــورد‬ ‫تاکیــد نظــام و مســئولین ارشــد کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬اکنــون کــه از دانشــگاه هــای‬ ‫کشــورمان مــی خواهیــم کــه عــاوه بــر تولیــد علــم‪،‬‬ ‫و حضــور موثــر در جوامــع علمــی دنیــا و حفــظ‬ ‫جایــگاه ایــران اســامی‪ ،‬مشــکالت جامعــه را از طریــق‬ ‫کارآفرینــی و بــا تحقیقــات کاربــردی مرتفــع کننــد بــا‬ ‫نــکات کلیــدی‪ ،‬همچــون کمبــود بودجــه و زیرســاخت‬ ‫مواجــه شــده ایــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نکتــه ی کلیــدی ایــن اســت کــه همانطــور‬ ‫کــه دانشــگاه هــا را از ابتــدا بــرای آمــوزش دایــر کردیــم‬ ‫و امکانــات آنــرا فراهــم نمودیــم دانشــگاهها هــم موفــق‬ ‫عمــل کردنــد‪ ،‬ســپس پژوهــش و انتشــار نتایــج آن مطرح‬ ‫شــد و امکانــات آن فراهــم گردیــد دانشــگاهها هــم بــه‬ ‫خوبــی تــاش کردنــد و کشــور را در مجامــع علمــی دنیــا‬ ‫مطــرح کردنــد و جایــگاه خوبــی بخشــیدند‪.‬‬ ‫رئیــس پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه‬ ‫تهــران ادامــه داد‪ :‬حــاال هــم اگــر کارآفرینـــــــــی و‬ ‫حــل مشــکالت جامعــه را از دانشــگاهها مــی خواهیــم‬ ‫بایــد امکانــات و ابــزار آنــرا هــم فراهــــــم نماییــم و اال‬ ‫در حــد شــعار باقــی خواهــد مانــد و یــا اقدامــات‪ ،‬بســیار‬ ‫کنــد انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬بررســی نماییــد‬ ‫در دنیــا هــم وقتــی دانشــگاهها در کارآفرینــی و حــل‬ ‫مشــکالت جامعــه ورود کردنــد امکاناتشــان فراهــم شــد‬ ‫لــذا موفــق شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــدون امکانــات و اعتبــارات‪ ،‬انجــام‬ ‫تحقیقــات کاربــردی امــکان پذیــر نیســت‪ ،‬اصــوال‬ ‫تحقیقــات کاربــردی هــم زمــان و هــم بودجــه بیشــتری‬ ‫نیــاز دارد و متاســفانه در جامعــه مــا در هــر دو مــورد‬ ‫مشــکل داریــم بــه طوریکــه از مــا مــی خواهنــد کــه‬ ‫ظــرف مــدت کوتــاه‪ ،‬نتایــج کاربــردی قابــل اســتفاده در‬ ‫صنعــت و کشــاورزی ارائــه کنیــم ضمنــا اعتبــار الزم را‬ ‫پارک ها سکوی پرواز برای‬ ‫دانشجویان و فارغ التحصیالن‬ ‫هستند تا بتوانند دروس و مهارت‌های‬ ‫عملی خودشان را تقویت کنند‬ ‫هــم نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن دو جملــه‪ ،‬از مشــکالت کلیــدی‬ ‫ماســت بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫کــه بــا موجــود زنــده ســروکار داریــم و رســیدن بــه‬ ‫نتایــج کاربــردی‪ ،‬بــه مراتــب‪ ،‬ســخت تــر و پیچیــده تــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در دنیــا بــرای اینکــه مقــاالت از داخــل‬ ‫کتابخانــه هــا بیــرون بیاینــد و بــه بــازار خدمــت کننــد‬ ‫و بــکار گرفتــه شــوند‪ ،‬برنامــه ریــزی و امکانــات الزم‬ ‫فراهــم شــده اســت اعضــای هیــات علمــی کــه در ایــن‬ ‫زمینــه فعــال بــوده و کاربلــد بودنــد‪ ،‬میــدان داده شــده‬ ‫و حمایــت شــده انــد‪ ،‬هیــات علمــی ای کــه تــا دیــروز‪،‬‬ ‫عمدتــا آمــوزش مــی داده و مقــداری هــم تحقیــق‬ ‫کــرده‪ ،‬بایــد امکانــات‪ ،‬فرصــت هــای مطالعاتــی‪ ،‬مجــات‬ ‫و کتــاب هایــی بــه عنــوان زیرســاخت در اختیــارش‬ ‫گذاشــته شــود تــا بتوانــد کارهــای بازارپســند انجــام‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه در بخــش کشــاورزی هــم مگــر‬ ‫مــی شــود مشــکلش را یــک شــبه حــل کــرد‪ ،‬زیــرا‬ ‫بخــش کشــاورزی بخشــی اســت کــه بــا گیــاه و موجــود‬ ‫زنــده ســرو کار دارد و رفــع مشــکالت آن زمــان مــی بــرد‬ ‫و کار تحقیقاتــی در ایــن بخــش بایــد در ســطح مــزارع و‬ ‫باغــات و همدلــی کشــاورز بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫رئیــس پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫دانشــگاه تهــران بیــان داشــت‪ :‬تحقیقاتــی کــه بخواهــد‬ ‫بــه داخــل بــاغ‪ ،‬مزرعــه‪ ،‬گلخانه‪،‬جنــگل و محیــط‬ ‫زیســت بــرود هزینــه قابــل توجــه مــی بــرد کــه بــا‬ ‫ایــن هزینــه هایــی کــه ایــن ســال هــا پرداخــت کردیم‬ ‫تــا مقالــه تولیــد شــود‪ ،‬نمــی تــوان کار صحرایــی کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مســئولین بایــد ایــن موضــوع را بپذیرنــد‬ ‫کــه اگــر مــی خواهیــم مقــاالت‪ ،‬در کتابخانــه هــا‬ ‫بایگانــی نشــود بایــد بــا برنامــه و بــا حســاب و کتــاب‪،‬‬ ‫نــه بــدون برنامــه‪ ،‬بــه تحقیقــات کاربــردی بودجــه الزم‬ ‫را داد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد کــه گالیــه مــا از بخــش دولتــی‬ ‫و ســازمانهای اجرایــی کــه بودجــه در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫کــم توجهــی بــه ایــن بخــش کشــاورزی اســت‪ ،‬بودجــه‬ ‫و امکانــات الزم را در اختیــار دانشــگاه هــا بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت جامعــه نمــی گذارنــد و بعــد از مـــــــــــا‬ ‫مــی خواهنــد کــه بخــش خصوصــی را وارد ایــن موضــوع‬ ‫کنیــم‪ ،‬بخــش خصوصــی ای کــه خــود کشــاورزان‬ ‫هســتند‪.‬باید قضــاوت کــرد آیــا در کشــورمان‪ ،‬بخــش‬ ‫خصوصــی کشــاورزی آنچنــان پیشــرفت کــرده کــه تــوان‬ ‫پشــتیبانی تحقیقــات را داشــته باشــد؟ قطعــا خیــر‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬غالــب کشــاورزان مــا‪ ،‬یک بــاغ و یــا مزرعه‬ ‫ای دارنــد در حــد محــدود کــه در حــد تامیــن زندگــی و‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫مایحتاجشــان کفــاف مــی کنــد‪ .‬نبایــد چشــممان را بــر‬ ‫مســایل مختلــف ببندیــم وبــا ایــن بــازاری کــه وجــود‬ ‫دارد‪،‬متاســفانه واردات قانونــی و غیرقانونــی داریــم و‬ ‫صــادرات کشــاورزی خیلــی محــدود داریــم و بــا وجــود‬ ‫ایــن مســایل‪ ،‬واقعــا بایــد از کشــاورزان بخواهیــم کــه‬ ‫مشــکالت مختلــف مزرعــه و باغشــان را خودشــان هزینــه‬ ‫کننــد؟‬ ‫گلدانســاز وضــع صنعــت در کشــور را از ایــن جهــت‬ ‫نســبتا خــوب دانســت و گفــت‪ :‬اگــر صنعــت خــودرو‪،‬‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬نفــت‪ ،‬هواپیمایــی و‪...‬مشــکل داشــته باشــد‬ ‫مــی توانــد از دانشــگاه بــرای رفــع مشــکل کمــک‬ ‫بخواهــد و زمانیکــه قانــع شــد دانشــگاه مــی توانــد از‬ ‫پــس ایــن کار برآیــد هزینــه آن را پرداخــت مــی کنــد‬ ‫ضمــن اینکــه تحقیــق در بخــش صنعــت نسبــــــــــت‬ ‫بــه بخــش کشــاورزی راحــت تــر اســت و بــه شــب و روز‬ ‫بســتگی نــدارد در حالیکــه مــا روی موجــود زنــده و گیــاه‬ ‫و جانــور کار مــی کنیــم و لــذا کار بــه مراتــب‪ ،‬ســخت‬ ‫تــر‪ ،‬زمــان بــر و بودجــه بــر اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــه مــا مــی گوینــد درآمـــــــد‬ ‫کســب کنیــد‪ ،‬از کجــا؟ در دانشــگاههای رتبــه یــک کشــور‪،‬‬ ‫مثــل دانشــگاه تهــران‪ ،‬اخــذ شــهریه از دانشــجویان‬ ‫نوبــت دوم‪ ،‬یکــی از منابــع مهــم درآمــدی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬بــه خصــوص در دانشــکده‌های‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســت در‬ ‫حالیکــه ایــن‪ ،‬مناســب تریــن روش‬ ‫کســب درامــد بــرای ایــن گــروه از‬ ‫دانشــگاهها نیســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــــــــــــکل‬ ‫بخــش کشــاورزی در کشــور مــا خیلــی‬ ‫حادتــر از چیــزی اســت کــه‬ ‫دیــده مــی شــود زیــرا مــردم‬ ‫هــر روزه بــه طــور ناخواســته از‬ ‫طریــق مــواد خوراکــی کشــاورزی‪،‬‬ ‫مقداریســم هــم مــی خورنــد لــذا‬ ‫خیلــی از بیمــاری هــا و مشــکالت‬ ‫جســمی مــردم بــه دلیــل وجــود‬ ‫ســموم در محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫اســتفاده بــی رویــه از ســموم و کودهــا‬ ‫و گاهــا ســموم تاریــخ مصــرف گذشــته و‬ ‫فاســد در ایــن محصــوالت اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود‪ :‬در کشــورما‬ ‫بــرای بخــش بهداشــت و درمــان‪ ،‬توجــه خوبــی‬ ‫میشــود و بودجــه خوبــی اختصــاص مــی دهنــد ولــی‬ ‫مهمتــراز آن تغذیــه‪ ،‬و پیشــگیری از بیماریهــا از طریــق‬ ‫تغذیــه ســالم اســت کــه متاســفانه توجــه الزم صــورت‬ ‫نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬اکنــون در کشــور مــا تولیــد‬ ‫محصــوالت ســالم و محصــوالت ارگانیــک آغــاز شــده کــه‬ ‫بــازار خوبــی دارد و مــردم بــرای آن هزینــه مــی کننــد‬ ‫ولیکــن تولیــد و عرضــه ایــن محصــوالت نیــز نظــارت‬ ‫جــدی مــی خواهــد تــا دســتخوش تقلــب و خــاف کاری‬ ‫نشــود‪.‬‬ ‫گلدانســاز گفــت‪ :‬بخشــی از تحقیقــات مــا جــواب داده‬ ‫و وارد عرصــه شــده ولــی کشــور بیــش از ایــن نیــاز دارد‬ ‫و بایــد زیرســاخت هــای آن ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از مشــکالت مــا در ایــن‬ ‫مجموعــه دانشــگاهی (پردیــس کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی) ایــن اســت کــه بیشــتر دانشــجویان ورودی‬ ‫عمدتــا بومــی منطقــه تهــران و کــرج هســتند و‬ ‫دانشــجویانی هســتند کــه حتــی یکبــار در زندگــی‬ ‫خودشــان‪ ،‬بیــل بــه دســت نگرفتــه انــد و اصــا کار‬ ‫کشــاورزی نکــرده انــد بعــد‪ ،‬ایــن افــراد مــی خواهنــد‬ ‫مشــکالت کشــاورزی را حــل کننــد؟ ضمــن اینکــه‬ ‫عمدتــا بــا عالقــه هــم وارد ایــن رشــته هــا نمــی شــوند‪،‬‬ ‫کســی کــه انگیــزه نــدارد چگونــه مــی توانــد مشــکل‬ ‫کشــاورزی را حــل کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬یــک مشــکل دیگــر در ایــن بخــش‬ ‫ایــن اســت کــه بــه طــور متوســط‪ 60 ،‬درصد دانشــجویان‬ ‫ورودی بــه کشــاورزی و منابــع طبیعــی‪ ،‬دختــر هســتند و‬ ‫ایــن دختــران چقــدر امــکان برایشــان وجــود دارد کــه‬ ‫وارد عرصــه هــای باغــات و مــزارع شــوند و کار را یــاد‬ ‫بگیرنــد و ســپس‪ ،‬مشــکل را حــل کنند؟موضــوع را بازتــر‬ ‫از ایــن نمــی کنــم ولــی واقعــا جــای تامــل دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای کارآفرینــی‪ ،‬عـــــــــاوه‬ ‫بــر کیفیــت آمــوزش هــای عملــی‪ ،‬نــکات مهــم دیگــری‬ ‫نیــز وجــود دارد گفــت‪ :‬فــارغ التحصیــان مــا چقــدر‬ ‫مــی تواننــد از تســهیالت بــرای راه انــدازی یــک واحــد‬ ‫تولیــدی کوچــک اســتفاده کننــد‪ .‬مشــکالت در ایــن‬ ‫قســمت ‪ ،‬کــم نیســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬فــارغ التحصیــان مــا بــازار کاری‬ ‫دارنــد کــه رواج خوبــی نــدارد و ریســک باالیــی هــم دارد‬ ‫لــذا خیلــی از افــراد‪ ،‬تــوان تحمــل ایــن ریســک را ندارنــد‬ ‫و وارد ایــن بــازار نمــی شــوند‪ .‬اگــر مــی خواهیــم ایــن‬ ‫مشــکالت حــل شــود و کشــور بــا یــک ســرعت منطقــی‬ ‫رو بــه پیبشــرفت باشــد بایــد جوانــب مختلــف کار را‬ ‫ببینیــم و بــرای هــر کــدام راه حــل داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود‪ :‬بــرای تقویــت عملــی‬ ‫آموختــه هــای دانشــجویان نیــاز بــه امکانــات‪ ،‬حمایــت‬ ‫و بودجــه اســت کــه در کشــور مــا ایــن بخــش خیلــی‬ ‫ضعیــف اســت و در ایــن بخــش اگــر سیســتم صدایمــان‬ ‫را بشــنود و نقــد کنــد و آن را بپذیــرد مشــکالت بــه‬ ‫تدریــج حــل مــی شــود ولــی در غیراینصــورت‪ ،‬توانمنــد‬ ‫کــردن دانشــجویان و حــل کــردن مشــکالت جامعــه‪،‬‬ ‫همچنــان باقــی مــی مانــد و از حــد شــعار‪ ،‬عبــور نخواهــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه همیــن منظــور پردیــس کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی یکــی از قــدم هــا بــرای حــل مشــکالت‬ ‫را ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری تخصصــی کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی دیــده اســت زیــرا ایــن پــارک هــا محلــی‬ ‫هســتند کــه دانشــجویان و اســاتید را تشــویق کننــد‪ ،‬و‬ ‫کمــک و زمینــه ســازی کننــد بــرای کاربــردی تــر شــدن‬ ‫تحقیقــات‪.‬‬ ‫گلدانســاز ادامــه داد‪ :‬ایــن پــارک هــا ســکوی پــرواز‬ ‫بــرای دانشــجویان و فــارغ التحصیــان هســتند تــا‬ ‫بتواننــد دروس و مهارتهــای عملــی خودشــان را تقویــت‬ ‫کننــد و بــا ورود بــه ایــن پارکهــا از دانــش و امکانــات‬ ‫موجــود اســتفاده کننــد و وارد بــازار کار شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه همیــن منظــور بخــش قابــل توجهــی‬ ‫از زمیــن هــای مزرعــه پردیــس را کــه در کنــار اتوبــان‬ ‫تهــران ‪ -‬قزویــن واقــع شــده اســت بــرای ایــن منظــور‬ ‫در نظرگرفتــه ایــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای راه انــدازی ایــن پــارک‬ ‫تخصصــی کشــاورزی‪ ،‬مــا ضمــن اختصــاص زمیــن‪ ،‬هیات‬ ‫علمــی و دانشــجویان را کــه نیروهــای کاری و علمــی‬ ‫هســتند را در اختیــار داریــم کــه مشــارکت خواهنــد‬ ‫کرد‪،‬ولــی امکانــات دیگــری بــرای راه انــدازی آن نیــاز‬ ‫اســت کــه احتیــاج بــه ورود دولــت مــی باشــد ولــی‬ ‫بــرای ادامــه کار و تامیــن تجهیــزات‪ ،‬بخــش‬ ‫خصوصــی مشــارکت مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پردیــس کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی دانشــگاه تهــران گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫هــای مطالعاتــی اولیــه تهیــه شــده و‬ ‫ســال گذشــته در اســتان‪ ،‬جلســات‬ ‫متعــددی بــرای آغــاز بــه کار ایــن‬ ‫طــرح انجــام شــد و قــرار بــود‬ ‫همزمــان بــا ســفر رئیــس محتــرم‬ ‫جمهــور و هیــات دولت به اســتان‪،‬‬ ‫کلنــگ زنــی آن انجــام شــود کــه‬ ‫متاســفانه برخــی مشــکالت اداری‪،‬‬ ‫مانــع از انجــام آن شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای راه انــدازی و‬ ‫اجــرای ایــن طــرح قــرار بــود کــه‬ ‫دولــت بــه مــدت ‪ 7‬ســال هــر ســاله‬ ‫مبلغــی را کمــک کنــد ولــی عمــده‬ ‫بودجــه بــرای ادامــه یــک کار پایــدار را‪،‬‬ ‫بخــش خصوصــی متقبــل شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بخشــی از کار بــه صــورت‬ ‫عملــی آغــاز شــده و اکنــون در مرحلــه مطالعــه و‬ ‫تفاهمــات اولیــه بــا بخــش خصوصــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در برنامــه قبلــی قــرار بــود بیـــــــش از‬ ‫‪ 80‬درصــد ســرمایه‪ ،‬آورده بخــش خصوصــی باشــد و‬ ‫کمتــر از ‪ 20‬درصــد را دولــت متقبــل شــود تــا کلنــگ‬ ‫مرکــز زده شــود و زیرســاخت هایــی مثــل سیســتم هــای‬ ‫آبیــاری‪ ،‬ســامانه هــای اینترنتــی‪ ،‬مخابراتــی‪ ،‬آب‪ ،‬بــرق‪ ،‬و‬ ‫ســامانه هــای صادراتــی‪ ،‬در بخــش کمــک دولــت دیــده‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫گلدانســاز تاکیــد کــرد‪ :‬اکنــون بخــش خصوصــی‬ ‫در ایــن پــروژه‪ ،‬ورود کــرده و تــاش داریــم بخشــی از‬ ‫کار‪ ،‬توســط بخــش خصوصــی شــروع شــود و امیدواریــم‬ ‫دولــت هــم بــه کمــک مــا بیایــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه همیشــه بــرای‬ ‫دانشــگاه هــای سراســر کشــور الگــو بــوده‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫داخــل پردیــس‪ ،‬اکنــون شــعبه ای از پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران‬ ‫فعــال اســت و در مجمــوع حــدود ‪ 25‬شــرکت در ایــن‬ ‫جــا مســتقر شــده و مشــغول فعالیــت هســتند کــه‬ ‫خواهــان توســعه ایــن شــرکت هــا هســتیم‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪29‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون نوآوری و فناوری‬ ‫وزیرارتباطات وفناوری اطالعات‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫شرکت های بین المللی‬ ‫در پارک علم وفناوری ایران‬ ‫سرمایه گذاری کنند‬ ‫‪30‬‬ ‫معــاون نــوآوری و فنــاوری وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات از مذاکــره بــا ‪ 50‬شــرکت و بانــک در ایــران و‬ ‫شــرکت هــای تــراز اول جهانــی بــرای اســتقرار در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری( ‪)ICT‬خبــر داد و گفــت ‪ :‬مذاکــره بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن پــارک بــا پنــج شــرکت بیــن‬ ‫المللــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ایران اکونومیست‬ ‫بــه گـــــــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعات؛«امیرحســین دوایــی مرکــزی» روز دوشــنبه‬ ‫در بازدیــد «ســورنا ســتاری» معــاون علمــی و فنــاوری‬ ‫رئیــس جمهــوری از پــارک علــم و فنــاوری ارتباطــات‬ ‫و فنــاوری اطالعــات افــزود‪ :‬مذاکــره بــا شــرکت‌های‬ ‫حمــل نقــل بیــن المللــی بــرای حضــور درپــارک علــم و‬ ‫فنــاوری درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫نخستین پارک علم و فنـاوری بخش ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات کشور در هشتم مردادماه امسال با حضور‬ ‫«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت‬ ‫یازدهم در نزدیکی شهر کرج افتتاح شد‪.‬‬ ‫معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات با بیان اینکه در پارک علم و فناوری خدمات‬ ‫مبتنی بر پشتیبانی فناورانه است‪ ،‬گفت‪ :‬پارک مذکور در‬ ‫بخش های حمل و نقل هوشمند و در بخش الکترونیک‪،‬‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫دوایی مرکزی‪ ،‬از راه اندازی خوشه های مدل اقتصادی‬ ‫و خوشه های فناوری کارکردی مدیریتی در این پارک‬ ‫خبر داد و افزود ‪ :‬تجربه هایی در زمینه ساخت این پارک‬ ‫در کشور وجود دارد‪ ،‬اما در تراز جهانی نیاز به تجربه های‬ ‫بیشتری هست‪.‬‬ ‫وی به قرار گرفتن پارک علم و فناوری ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات در کنار پارک سالمت کشور اشاره کرد‬ ‫و از امکان همکاری این دو پارک در بخش اینترنت اشیا‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫اینترنت اشیا( ‪ )Internet of Things‬به طور‬ ‫کلی اشاره دارد به بسیاری از چیزها شامل اشیا و وسایل‬ ‫محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده و‬ ‫می تواند توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های‬ ‫هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شود‪ .‬اینترنت اشیابه‬ ‫زبان ساده‪ ،‬ارتباط سنسورها و دستگاه‌ها با شبکه‌ای است‬ ‫که از طریق آن می‌توانند با یکدیگر و با کاربران شان‬ ‫تعامل کنند‪.‬‬ ‫معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات تاکید کرد ‪ :‬برنامه کلیدی وزارت ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات در این دوره‪ ،‬توسعه کسب و کارها است‬ ‫و ما به طور جدی به دنبال تقویت آن هستیم‪.‬‬ ‫وی به تدوین و ابالغ آیین نامه پیوست فناوری برای‬ ‫انجام مناقصه ها اشاره کرد و گفت‪ :‬پیوست مذکور با‬ ‫هدف حمایت از کاالی با کیفیت ایرانی و توسعه فناوری‬ ‫در کشور تدوین و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫صبح امروز دوشنبه سوم مهرماه ‪ 1396‬سورنا ستاری‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‪ ،‬امیر حسین‬ ‫دوایی معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬محمد خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات و صدیق رییس پارک علم و فناوری‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬از این پارک بازدید کردند‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مطرح کرد‬ ‫هدایت ظرفیت نیروی انسانی کشور‬ ‫در مسیر کسب‌وکارهای فناور و استارت آپ ها‬ ‫معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــوری بـــا‬ ‫بی ــان اینک ــه هن ــر دول ــت س ــوق دادن پژوهش ــگاه‌ها‬ ‫و مراک ــز علم ــی و تحقیقات ــی ب ــه س ــمت حمای ــت و‬ ‫هدای ــت ظرفی ــت نی ــروی انس ــانی کش ــور در مس ــیر‬ ‫کســـب‌وکارهای فنـــاور و اســـتارت آپ هـــا اســـت‪،‬‬ ‫تاکیـــد کـــرد‪ :‬نـــوآوری بـــا توانمنــــــــــــــدی‬ ‫بخـــش خصوصـــی پدیـــدار می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش معاونـــت علمـــی و فنــــــــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری‪ ،‬ســـورنا ســـتاری در بازدیـــد‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات‬ ‫اف ــزود‪ :‬تم ــام فع ــاالن عرص ــه فن ــاوری و ن ــوآوری در‬ ‫یـــک جبهـــه فعالیـــت می‌کننـــد؛ از ایـــن رو‪ ،‬ایجـــاد‬ ‫هماهنگــی و یکپارچگــی در ایــن عرصــه بــرای تحقــق‬ ‫زیســـت بـــوم نـــوآوری و فنـــاوری ضـــروری اســـت‪.‬‬ ‫ضعف آموزش‪ ،‬مهمترین خال اقتصاد نوآور‬ ‫رئیـــس ســـتاد توســـعه فرهنـــگ علـــم‪ ،‬فنـــاوری‬ ‫و اقتصـــاد دانش‌بنیـــان بـــا بیـــان اینکـــه هجمـــه‬ ‫ناش ــی از اقتص ــاد نفت ــی در مقاب ــل جری ــان اقتص ــاد‬ ‫مبتنـــی بـــر خالقیـــت و نـــوآوری ایســـتادگی‬ ‫می‌کنـــد‪ ،‬مهمتریـــن علـــت ایـــن چالـــش را ضعـــف‬ ‫ســـاختار آمـــوزش کشـــور دانســـت‪.‬‬ ‫ســـتاری ادامـــه داد‪ :‬مهمتریـــن ضعـــف در شـــکل‬ ‫گیـــری فرهنـــگ کارآفرینـــی را نبـــود ســـاختاری‬ ‫کارآمـــد بـــرای رفـــع ایـــن چالـــش عنـــوان کـــرد و‬ ‫گفـــت‪ :‬مهمتریـــن خـــا ســـاختار فعلـــی آمـــوزش‬ ‫اتـــکای صـــرف بـــه دولـــت اســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در ســـاختار دولتـــی‪ ،‬نـــه تنهـــا‬ ‫ش و پـــرورش کارآمـــدی الزم را در تربیـــت‬ ‫آمـــوز ‌‬ ‫نیـــروی انســـانی خـــاق و نـــوآور نخواهـــد داشـــت‬ ‫بلکـــه اقتصـــاد مبتنـــی بـــر نـــوآوری نیـــز شـــکل‬ ‫نخواهـــد گرفـــت‪.‬‬ ‫س ــتاری ادام ــه داد‪ :‬ب ــه ای ــن ترتی ــب دانش ــگاهی‬ ‫کـــه بـــا پـــول دولـــت اداره شـــود‪ ،‬نتیجـــه و‬ ‫سرنوش ــتی مش ــابه ب ــا صنع ــت دولت ــی دارد ک ــه در‬ ‫فضـــای رقابتـــی ســـالم فعالیـــت نمی‌کننـــد و بـــرای‬ ‫ادامـــه حیـــات خـــود همـــواره متکـــی بـــه رانـــت‬ ‫دولـــت هســـتند‪.‬‬ ‫ضرورت شکل‌گیری نهضت آشنایی‬ ‫با نوآوری در متن جامعه‬ ‫رئیـــس بنیـــاد ملـــی نخبـــگان بـــه حرکـــت‬ ‫دانشـــگاه‌ها در مســـیر فاصلـــه گرفتـــن از اتـــکا بـــه‬ ‫دولـــت بـــرای هدایـــت و بهره‌منـــدی از ظرفیـــت‬ ‫بالقـــوه نیـــروی انســـانی تحصیل‌کـــرده دانشـــگاه‬ ‫اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬دانشـــگاه بایـــد بـــه دنبـــال‬ ‫تعریـــف فضـــای مســـاعد کارآفرینـــی و نـــوآوری‬ ‫بـــرای فارغ‌التحصیـــان باشـــد و بـــه ســـهم خـــود‬ ‫بـــا ایجـــاد شـــرکت هـــای نـــوآور در ایـــن مســـیر‬ ‫حرکـــت کنـــد‪.‬‬ ‫ســـتاری ادامـــه داد‪ :‬آمـــوزش بـــرای حرکـــت بـــه‬ ‫ســـمت نـــوآوری بایـــد در متـــن جامعـــه جریـــان‬ ‫داشـــته باشـــد و تنهـــا بـــه آمـــوزش‌و پـــرورش یـــا‬ ‫آمـــوزش عالـــی محـــدود نشـــود‪.‬‬ ‫نقش دولت در هدایتگری پژوهش‬ ‫رئیـــس ســـتاد توســـعه فنـــاوری اطالعـــات‪،‬‬ ‫ارتباطـــات و فضـــای مجـــازی معاونـــت علمـــی بـــا‬ ‫ی ــادآوری اینک ــه ت ــا پژوهش ــگاه‌های دولت ــی زمین ــه‬ ‫رشـــد شـــرکت‌های خصوصـــی و برون‌ســـپاری را‬ ‫فراهـــم نکننـــد‪ ،‬نمی‌تواننـــد بـــا نـــوآوری‪ ،‬مشـــکالت‬ ‫را حـــل کننـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬تجربـــه نشـــان داده اســـت‬ ‫کارآمـــدی و نـــوآوری بـــا تکیـــه بـــه درآمـــد دولـــت‬ ‫حاصـــل نمی‌شـــود بلکـــه دولـــت بایـــد بـــا نقـــش‬ ‫هدایتگـــری و راهبـــری سیاســـت‌گذار امـــر پژوهـــش‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح فرهنگ اقتصاد نفتی‬ ‫ســـتاری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه همگـــی در‬ ‫جبه ــه ای مقاب ــل اقتص ــاد نفت ــی‪ ،‬در ح ــال مب ــارزه‬ ‫هســـتیم‪ ،‬گفـــت‪ :‬بـــا وجـــود اقتصـــاد نفتـــی‪ ،‬تفکـــر‬ ‫نادرس ــتی در کش ــور ش ــکل گرفت ــه اس ــت ک ــه بای ــد‬ ‫تـــاش کنیـــم ایـــن تفکـــر اصـــاح شـــود‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در برابـــر توســـعه ‪ ICT‬مخالفـــت‬ ‫هایـــی وجـــود دارد امـــا توســـعه ایـــن تکنولـــوژی‬ ‫فوایـــد بســـیاری بـــرای کشـــور دارد و بایـــد بـــه‬ ‫صـــورت جـــدی پیگیـــری شـــود‪.‬‬ ‫امیرحســـین دوایـــی معـــاون فنـــاوری و نـــوآوری‬ ‫وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات نیـــز‬ ‫رشـــد شـــرکت‌های خـــاق و جـــوان در کنـــار‬ ‫بسترســـازی ورود ایـــن شـــرکت‌ها بـــه بـــازار ملـــی‬ ‫و بین‌المللـــی را ویژگـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات ذکـــر کـــرد و افـــزود‪ :‬ایـــن‬ ‫پـــارک بـــ ‌ه عنـــوان یکـــی از شـــاهراه‌های کریـــدور‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات بـــا هـــدف حمایـــت‬ ‫و توانمندســـازی شـــرکت‌های جـــوان و حرکـــت بـــه‌‬ ‫ســـوی بـــازار و صنعـــت ایجـــاد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬دو ســـال قبـــل بـــا انجـــام‬ ‫تحقیقـــات کارشناســـی و تخصصـــی و بـــا حمایـــت‬ ‫مرکـــز تحقیقـــات مخابـــرات فضـــای ‪ 17‬هـــزار‬ ‫مترمربعـــی در پژوهشـــگاه ارتباطـــات و فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات بـــه ایـــن پـــارک اختصـــاص یافـــت و‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران در کنـــار‬ ‫دیگـــر شـــرکت‌های فنـــاور مشـــاوره و هدایـــت ایـــن‬ ‫طـــرح را برعهـــده گرفـــت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فراخـوان ارسـال مقالـه بـه دبیرخانـه سـی و پنجمین‬ ‫کنفرانـس جهانـی پارک‌هـای علـم و فنـاوری و مناطـق‬ ‫نـوآوری سـال ‪ ۲۰۱۸‬اعلام شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـهرک علمـی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهـان‪ ،‬موضـوع اصلـی کنفرانـس جهانـی پارک‌هـای‬ ‫علـم و فنـاوری و مناطق نوآوری سـال ‪« ،۲۰۱۸‬به سـوی‬ ‫شـهرها و جوامع پایـدار‪ ،‬پرورش و ترویج اکوسیسـتم‌های‬ ‫نوآوری» اسـت‪.‬‬ ‫محورهــای اصلــی کنفرانــس «شــهرها‪ ،‬پارک‌هــای‬ ‫علــم و فنــاوری و مناطــق نــوآوری‪ :‬چالش‌هــا و‬ ‫اســتراتژی‌ها»‪« ،‬ابزارهــا و عملکردهــای جدیــد بــرای‬ ‫شــهرها و مناطــق نــوآوری»‪« ،‬چالش‌هــای جوامــع‬ ‫و شــهرها و نقــش پارک‌هــای علــم و فنــاوری بــرای‬ ‫غلبــه بــر چالش‌هــا از طریــق نــوآوری اجتماعــی» و‬ ‫«کارآفرینــی بــرای رشــد و پایــداری در پارک‌هــــــای‬ ‫علــم و فنــاوری و مناطــق نــوآوری» اســت‪.‬‬ ‫همچنیـن کنفرانـس ‪ ،۲۰۱۸ IASP‬هفـت محـور‬ ‫فرعـی شـامل‪« :‬نـوآوری بـاز و چالش‌هــــــــــــای‬ ‫پیـش روی شـهرها»‪« ،‬بازسـازی سـاختارهای قدیمـی‬ ‫بـرای شـکل‌گیری اقتصـاد دانش‌بنیـان»‪« ،‬فنـاوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات در خدمـت توسـعه پایـدار‪ :‬نقـش‬ ‫پارک‌هـــــای علـم و فنـاوری و سـایر مناطق نـوآوری»‪،‬‬ ‫«تاثیـر پارک‌هـای علم و فناوری و مناطق نوآوری در شـکل‌گیری‬ ‫شـهرهای مولـد و بهـره‌ور»‪« ،‬هم‌پیمانـان جهانـی در روند‬ ‫بین‌المللی‌سـازی»‪« ،‬چگونگـی جذب نخبگان در شـهرها‪،‬‬ ‫پارک‌هـای علـم و فنـاوری و مناطق نـوآوری» و «عملکرد‬ ‫و فعالیـت شـرکت‌های مسـتقر در پارک‌هـای علـم و‬ ‫فنـاوری در رویارویـی بـا چالش‌هـا و نقاط قـوت حاصل از‬ ‫تمرکـز بـر روی اهداف توسـعه پایدار سـازمان ملل» دارد‪.‬‬ ‫عالقه‌منـدان می‌تواننـد خالصـه مقاله‌هـای خـود را تـا‬ ‫‪ ۲۵‬اکتبـر ‪ ۲۰۱۷‬برابـر بـا سـوم آبـان ‪ ۹۶‬از طریـق لینک‬ ‫‪https://www.iasp.ws/My-Submissions‬‬ ‫بـه دبیرخانـه کنفرانـس ارسـال کنند‪.‬‬ ‫اعلام نتایـج پذیـرش خالصـه مقاله‌هـا ‪ ۲۴‬آذرمـاه‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬و اعلام نتایـج پذیـرش مقاله‌هـای کامـل ‪۱۵‬‬ ‫خردادمـاه ‪ ۱۳۹۷‬خواهـد بـود‪.‬‬ ‫آدرس وب ســـایت کنفرانـــس جهانـــی پارک‌هـــای‬ ‫علـــم و فنـــاوری و مناطـــق نـــــــــــــوآوری ســـال‬ ‫‪ www.iasp۲۰۱۸isfahan.com/ ۲۰۱۸‬اســـت‪.‬‬ ‫سـی و پنجمیـن کنفرانـس جهانـی پارک‌هـای علـم و‬ ‫فنـاوری و مناطـق نوآوری از دوم تا پنجم سـپتامبر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(یازدهـم تا چهاردهم شـهریور ‪ )۱۳۹۷‬برای نخسـتین بار‬ ‫بـه میزبانـی جمهـوری اسلامی ایـران و توسـط شـهرک‬ ‫علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان در شـهر تاریخـی اصفهـان‬ ‫برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد‬ ‫احداث ‪ 3‬شهرک فناوري تخصصي در استان اصفهان‬ ‫مدیـــر عامـــل شـــرکت شـــهرک هـــای صنعتـــی‬ ‫اســـتان اصفهـــان گفـــت‪ :‬احـــداث و راه انــــــــدازی‬ ‫س ــه ش ــهرک فن ــاوری تخصص ــی در ای ــن اس ــتان از‬ ‫اهـــم برنامـــه هـــای ایـــن شـــرکت در آینـــده اســـت‪.‬‬ ‫محم ــد ج ــواد بگ ــی اظه ــار داش ــت‪ :‬ایـــــــ ــن‬ ‫ســه شــهرک شــامل تولیــد دارو‪ ،‬صنایــع پاییــن دســتی‬ ‫پتروش ــیمی‪ ،‬تبدی ــات گازی و تولی ــد کاتالیس ــت ه ــا‬ ‫در مجـــاورت شـــهرک صنعتـــی رازی و فـــرآوری‬ ‫عناصـــر راهبـــردی در ناییـــن اســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬ایـــن شـــهرک هـــا مـــی تواننـــد گام‬ ‫مؤثـــری بـــرای توســـعه فراصنعتـــی اســـتان‪ ،‬کمـــک‬ ‫ب ــه تحق ــق اه ــداف اقتص ــاد مقاومت ــی و حمای ــت از‬ ‫تولی ــد و اش ــتغال دان ــش آموخت ــگان دانش ــگاهی در‬ ‫صنایـــع دانـــش بنیـــان باشـــند‪.‬‬ ‫بگ ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ض ــرورت توس ــعه فراصنعت ــی‬ ‫و تولی ــد محص ــوالت دان ــش بنی ــان گف ــت‪ :‬نخس ــتین‬ ‫ش ــهرک فن ــاوری اس ــتان در مرحل ــه نخـــــ ــست در‬ ‫‪ 60‬هکت ــار زمی ــن و ‪ 10‬ه ــزار مت ــر مرب ــع س ــاختمان‬ ‫فن ــاوری ب ــا ارائ ــه مش ــوق ‪ 50‬درص ــد تخفی ــف ح ــق‬ ‫به ــره ب ــرداری زمی ــن در س ــال ‪ 95‬افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬شـــهرک فنـــاوری اصفهـــان مصـــوب‬ ‫هیئ ــت وزی ــران در س ــال ‪ 1378‬اس ــت ک ــه توس ــط‬ ‫شـــرکت شـــهرک هـــای صنعتـــی اصفهـــان‪ ،‬در ‪39‬‬ ‫کیلومتـــری شـــمال اصفهـــان ایجـــاد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫مدیـــر عامـــل شـــرکت شـــهرک هـــای صنعتـــی‬ ‫اســـتان اصفهـــان اظهارداشـــت‪ :‬فعالیـــت هـــای‬ ‫مناســـب فـــن بـــازار منطقـــه ای‪ ،‬افتتـــاح شـــهرک‬ ‫فن ــاوری اصفه ــان و ت ــاش ب ــرای اح ــداث ش ــهرک‬ ‫ه ــای فن ــاوری تولی ــد دارو‪ ،‬عناص ــر راهب ــردی ای ــن‬ ‫شـــرکت بـــرای توســـعه فراصنعتـــی اســـتان اســـت‪.‬‬ ‫این دانشگاه خبر داد‬ ‫راه اندازی سامانه ثبت‬ ‫فعالیت های پژوهش‪،‬‬ ‫فناوری و کارآفرینی‬ ‫دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــــــــگاه‬ ‫علمــی کاربــردی کشــور گفــت‪ :‬بــه مناســبت بیســت‬ ‫و پنجمیـــن ســـالگرد فعالیـــت ایـــن دانشـــگاه‬ ‫و برگـــزاری هفتمیـــن جشـــنواره ملـــی علمـــی‬ ‫کارب ــردی در مه ــر امس ــال‪ ،‬س ــامانه رتب ــه بن ــدی‬ ‫پژوهشـــی‪ ،‬فنـــاوری و کارآفرینـــی ایـــن دانشـــگاه‬ ‫راه انـــدازی شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه جامـــع‬ ‫علمـــی کاربـــردی‪ ،‬امیـــد بـــزرگ حـــداد افـــزود‪:‬‬ ‫در ایـــن ســـامانه تاکنـــون ‪ 11‬فعالیـــت عمـــده‬ ‫معاون ــت پژوه ــش و فن ــاوری گنجان ــده ش ــده ک ــه‬ ‫مراکـــز آموزشـــی دانشـــگاه بایـــد بـــا اســـتفاده از‬ ‫فـــرم هـــای طراحـــی شـــده‪ ،‬فعالیـــت هـــا را درج‬ ‫کننـــد و بعـــد از ثبـــت فعالیـــت توســـط مراکـــز‬ ‫آموزشـــی‪ ،‬موضـــوع بـــرای بررســـی در دســـترس‬ ‫واحدهـــای اســـتانی قـــرار مـــی گیـــرد‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬واحدهـــای اســـتانی بـــا بررســـی‬ ‫مـــدارک فعالیتهـــای منـــدرج مراکـــز در ســـامانه‪،‬‬ ‫نســـبت بـــه تأییـــد‪ ،‬ارســـال بـــرای ویرایـــش یـــا‬ ‫تاییـــد نشـــدن آن هـــا اقـــدام مـــی کننـــد و در‬ ‫نهای ــت ب ــر اس ــاس روش ‪( AHP‬فرآین ــد تحلی ــل‬ ‫سلســـله مراتبـــی)‪ ،‬مراکـــز آموزشـــی از نظـــر‬ ‫پژوهشـــی‪ ،‬فنـــاوری و کارآفرینـــی امتیازدهـــی و‬ ‫رتبـــه بنـــدی خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫بـــزرگ حـــداد ادامـــه داد‪ :‬در نوبـــت اول صرفـــاً‬ ‫فعالی ــت های ــی ک ــه در ب ــازه زمان ــی ‪ 95/07/01‬ت ــا‬ ‫‪ 96/06/31‬در مراک ــز انج ــام پذیرفت ــه اس ــت بای ــد‬ ‫توس ــط کلی ــه مراک ــز آموزشـــــ ــی ت ــا ‪96/07/02‬‬ ‫در س ــامانه ثب ــت ش ــود‪.‬‬ ‫بـــزرگ حـــداد بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن‬ ‫ســـامانه در بیســـت و پنجمیـــن ســـالگرد تأســـیس‬ ‫دانشـــگاه بتوانـــد منشـــأ تحـــول مفیـــدی در‬ ‫فعالیـــت هـــای پژوهشـــی و فنـــاوری و حرکـــت‬ ‫دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی بـــه ســـمت‬ ‫دانشـــگاه نســـل ســـوم باشـــد‪،‬گفت‪ :‬ایـــن ســـامانه‬ ‫بـــه نشـــانی ‪ http://rmis.uast.ac.ir‬قابـــل‬ ‫دسترســـی خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫فراخوان مقاله کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬اعالم شد‬ ‫معاون پژوهش و فناوری‬ ‫‪31‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫اجرای طرح دره سفیدرود‬ ‫به عنوان کریدور‬ ‫علم و فناوری در گیالن‬ ‫‪32‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به طرح‬ ‫«دره سفید رود به عنوان مرکز علم و فناوری »‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این منطقه می‌تواند به عنوان کریدور علم و فناوری کشور‬ ‫محسوب شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر شاهرخ یوسف‌زاده چابک در‬ ‫آیین اختتامیه هفتمین دوره توانمندسازی دستیاران‬ ‫جدید الورود دانشگاه گیالن‪ ،‬آغاز دوره رزیدنتی و‬ ‫تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن را به دستیاران‬ ‫تبریک گفت و کسب اطالعات پایه‪ ،‬در خصوص رسیدن‬ ‫به اهداف دانشگاه را الزم دانست ‪.‬‬ ‫وی آموزش دادن و ارایه مدرک به دانش آموختگان‬ ‫را از جمله برنامه‌های دانشگاه نسل اول خواند و افزود‪ :‬با‬ ‫افزایش رشته‌های تحصیلی و دانشگاه‌های آزاد‪ ،‬پیام‌نور و ‪...‬‬ ‫تعداد دانش آموختگان و دانشجویان ما امـــروزه بــــه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون دانش آموخته و پنچ میلیون دانشجو می‌رسد‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن رتبه دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گیالن را در ابتدای دهه هشتاد بین دانشگاه‌های‬ ‫کشور ‪ ۵۴ ،‬اعالم کرد و گفت‪ :‬این امر موجب شد که نیاز‬ ‫به پژوهش احساس شود‪ .‬در این زمینه اساتید ما با ارتقای‬ ‫خود توانستند رتبه دانشگاه را از ‪ ۵۴‬به رتبه ‪ ۱۶‬ارتقا دهند‪.‬‬ ‫دکتر یوسف زاده با بیان اینکه جوانان ما بهترین پتانسیل‬ ‫و ثروت اصلی کشور هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به این مهم‬ ‫از ابتدای دهه نود‪ ،‬چشم‌انداز دانشگاه دچار تغییر شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح «دره سفید رود به عنوان مرکز‬ ‫علم و فناوری »‪ ،‬یادآور شد‪ :‬این منطقه می‌تواند به عنوان‬ ‫کریدور علم و فناوری کشور محسوب شود‪ ،‬اما این مهم‬ ‫تحقق نخواهد یافت مگر این که دانش بالینی به سایر‬ ‫دانش‌ها از جمله علوم انسانی نزدیک شود تا ما یک الگوی‬ ‫جدید علم و فناوری در استان را داشته باشیم‪.‬‬ ‫دکتر یوسف‌زاده با اشاره به راه‌اندازی ‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هرکسی‬ ‫بر اساس دانایی و دانش خود می‌تواند با یک شرکت دانش‬ ‫بنیان وارد جامعه شود و دانشگاه علوم پزشکی نیز این‬ ‫فرصت ها را برای آنها ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی در پایان یادآور شد‪ :‬صرفا داشتن یک دانشنامه‪،‬‬ ‫پایان کار نیست و استفاده از علم و دانش در ارایه خدمت‬ ‫به مردم بسیار با ارزش خواهد بود‪ .‬در این خصوص‬ ‫مهارت‌های بالینی‪ ،‬زمانی ارزشمند است که بتواند به این‬ ‫دانش عمق بیشتری دهید‪.‬‬ ‫دکتر عباس درجانی‪ ،‬رییس دانشکده پزشکی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن نیز در ادامه این مراسم ضمن ارایه‬ ‫گزارشی جامعی از آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه‬ ‫سال ‪ ،۹۶‬گفت‪ :‬دانشکده پزشکی رشت دارای ‪ ۱۶‬رشته‬ ‫تخصصی و سه رشته فوق تخصصی می‌باشد‪.‬‬ ‫معاون توسعه فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫مراکز رشد فرصتی برای تامین نیروی انسانی‬ ‫دانش آموخته هستند‬ ‫معــاون توســعه فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه تــاش دولــت بــرای‬ ‫تاســیس ‪ ٩٥٠‬هــزار شــغل در کشــور و اهمیــــــــــت‬ ‫بــه کارگیــری فــارغ التحصیــان دانشــگاهی‪ ،‬مراکــز رشــد‬ ‫را فرصتــی بــرای تســهیل تامیــن نیــروی انســــــانی‬ ‫دانــش آموختــه دانســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علــی وطنــی در مراســم گشــایش‬ ‫مرکــز رشــد فنــاوری دانــش بنیــان خالقیــت برتــر و‬ ‫آکادمــی باشــگاه هوافضــای جــوان افــزود‪ :‬در دولــت‬ ‫دوازدهــم شــاهد افتتــاح ایــن مرکــز رشــد هســتیم کــه‬ ‫در آن بحــث تحقیقــات از مــدارس اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫نخســتین مرکــز رشــد دانش‌بنیــان حــوزه هوافضــا‬ ‫بــا هــدف اجرایی‌ســازی تفاهم‌نامــه چهارجانبــه تجهیــز‬ ‫شــبکه پژوهــش ســراهای دانش‌آمــوزی و بــا مشــارکت‬ ‫ســتاد صنایــع دانــش بنیــان هوایــی و هوانــوردی‬ ‫معاونــت علمــی‪ ،‬وزارت آمــوزش‌ و پــرورش‪ ،‬صنــدوق‬ ‫کارآفرینــی امیــد‪ ،‬شــرکت دانش‌بنیــان خالقیــت برتــر‬ ‫و شــهرداری تهــران فعالیــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وطنـی در بخـش دیگـری از سـخنانش پیچیـده ترین‬ ‫فنـاوری را مربـوط بـه فنـاوری هوانـوردی و فضانـوردی‬ ‫خوانـد و ورود آمـوزش و پـرورش و ذینفعـان در این مرکز‬ ‫رشـد بـه عنوان نیـروی بنیـادی و پایه‪ ،‬و شـهرداری ها را‬ ‫کـه میزبان بـزرگ ترین جمعیت نیروی انسـانی هسـتند‪،‬‬ ‫موجـب همگرایـی و همکاری بیشـتر برای عملیاتی شـدن‬ ‫نقشـه جامع علمی کشـور دانسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬مراکز رشـد این فرصـت را ایجاد‬ ‫مـی کننـد تـا بـرای تامیـن نیـروی انسـانی پلـی میـان‬ ‫آمـوزش و پـرورش و شـهرداری هـا زده شـود و نیـز از‬ ‫ایـن طریـق بحث مهاجرت از روسـتاها به شـهرها برطرف‬ ‫شـود و علاوه بـر ان‪ ،‬دانـش امـوزان دنبـال شـغل نرونـد‬ ‫بلکـه شـغل بـه دنبـال انها بیایـد‪ .‬معـاون توسـعه فناوری‬ ‫معاونـت علمـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬مراکـز رشـد همچنین‬ ‫بـه دانـش امـوزان کمک مـی کنند تـا عالقه منـدی خود‬ ‫برای تحصیل در رشـته دانشـگاهی را بیابند؛ همچنین در‬ ‫ایـن مراکـز بحـث کسـب و کار به دانـش امـوزان آموزش‬ ‫داده می شـود‪.‬‬ ‫وطنــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه تاســیس ایــن مرکــز‬ ‫جدیــد بسترســاز راه انــدازی مراکــز رشــد در رشــته هــای‬ ‫مختلــف در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬بــرای اشــتغال در کشــور بایــد‬ ‫فکــر اساســی کــرد؛ روش هــای ســنتی بــا تکیـــــــــه‬ ‫بــر نفــت بــه پایــان رســیده و بایــد بــا روش هــای مبتنــی‬ ‫بــر نفــت عمــل کنیــم‪ .‬بایــد از داشــته هایمــان‪ ،‬منابــع‬ ‫زیرزمینــی و روی زمینــی و در راس آن نیــروی انســانی‬ ‫بــا اعتمــاد بــاال اســتفاده کنیــم تــا بــر ایــن مهــم فایــق‬ ‫آییــم‪.‬‬ ‫وطنــی در بخــش دیگــری از ســخنانش اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بخشــی از فعالیــت ســتاد توســعه هوایــی و هوانــوردی‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه بحــث‬ ‫حمــل و جابجایــی مســافر مربــوط مــی شــود امــا ایــن‬ ‫بخــش دارای ظرفیــت هــای دیگــری اســت و مــی تــوان‬ ‫در شــرایط کنتــرل مدیریــت بحــران کشــور و بحــث‬ ‫کنتــرل ترافیــک و امدادرســانی هــم از انهــا اســتفاده‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مرکــز رشــد دانش‌بنیــان خالقیــت‬ ‫برتــر بــه‌عنــوان نخســتین مرکــز فنــاوری ملــی در‬ ‫حــوزه هوافضــا محســوب مــی شــود کــه عـــــــــاوه‬ ‫بــر آمــوزش فارغ‌التحصیــان رشــته‌های مهندســی‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان «مربــی هواپیمــای مــدل در پژوهــش ســراهای‬ ‫دانش‌آمــوزی»‪« ،‬کلینیــک کســب‌و کار دانش‌آمــوزی»‬ ‫و «مرکــز نویــن شــهری بــا مخاطــب دانش‌آمــوزی» نیــز‬ ‫کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫ایـن مرکـز‪ ،‬نمـاد همـکاری مؤثـر و هدفمنـد‬ ‫سـازمان‌های مختلـف خواهـد بـود و در تلاش اسـت تا از‬ ‫جنبه‌هـای مختلفی ماننـد «اشـتغال‌زایی و ترویج فناوری‬ ‫هوایـی در میـان اقشـار مختلف جامعه بـه‌خصوص دانش‬ ‫آمـوزان» و «تربیـت نیروی انسـانی کارآفریـن و متخصص‬ ‫بـرای آینـده صنعت هوایی»‪ ،‬زیرسـاخت مناسـبی را برای‬ ‫اجـرای مأموریـت خـود فراهـم آورد‪.‬‬ ‫طبــق ســند جامــع توســعه هوافضــای کشــور‪ ،‬ســتاد‬ ‫صنایــع دانــش بنیــان هوایــی و هوانــوردی معاونــت‬ ‫علمــی‪ ،‬وظیفــه «سیاس ـت‌گذاری اجرایــی»‪« ،‬راهبــری»‪،‬‬ ‫«هماهنگــی» و «ایجــاد ارتباطــات بیــن دســتگاهی‬ ‫الزم» بــرای گســترش فنــاوری و صنایــع دانش‌بنیــان‬ ‫در حــوزه هوایــی و هوانــوردی در چارچــوب ایــن ســند‬ ‫را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬تالش‌هــای ایــن ســتاد منجــر‬ ‫بــه انعقــاد تفاهم‌نامــه بیــن دســتگاهی شــده اســت‬ ‫کــه مرکــز رشــد دانش‌بنیــان خالقیــت برتــر‪ ،‬بــازوی‬ ‫اجرایــی ایــن تفاهم‌نامــه خواهــد بــود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فعالیت پژوهش‌سراها در قالب پارک‌های فناوری‬ ‫دانش آموزی‬ ‫معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آموزش و پـرورش از‬ ‫تصویـب اساسـنامه پژوهش‌سـراهای دانش آمـــــــوزی‬ ‫بـه عنـوان پارک‌هـای علم و فنـاوری دانـش آموزی خبـر داد‬ ‫و گفـت‪ ‌:‬با تصویب این اساسـنامه‪ ،‬پژوهش‌ســـــــــراها‬ ‫بـه صـورت هیـات امنایـی اداره خواهند شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬زرافشـان در مراسـم افتتـاح مرکـز‬ ‫رشـد فنـاوری دانـش بنیان با اشـاره بـه تغییر اساسـنامه‬ ‫پژوهش‌سـراها اظهـار کـرد‪ :‬اساسـنامه پژوهش‌سـراها‬ ‫بـه امضـای ریاسـت جمهـوری رسـید و بـر اسـاس آن‬ ‫پژوهش‌سـراها بـه عنـوان پارک‌هـای علـم و فنـاوری‬ ‫دانش‌آمـوزی فعالیـت خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کــــــرد‪ :‬بـر اسـاس ایـن اساســـــنامه‬ ‫پژوهش‌سـراها بـه صـورت هیـات امنایـی اداره خواهنـد‬ ‫شـد و همـه حامیان فعالیت‌هـای علمی مسـتقر در منطقه‬ ‫و اسـتان در اداره پژوهش‌سـراها مشـارکت دارنـد ‪.‬‬ ‫زرافشـان همچنیـن تاکیـد کـرد‪ ‌:‬طبـق این اساسـنامه‬ ‫دانشگاه‌ها‪،‬شـرکت‌های دانـش بنیـان و مراکـز پژوهشـی‬ ‫مسـتقر در اسـتان‌ها در اداره ایـن مکان‌هـا مشـارکت‬ ‫خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش‪،‬‬ ‫توسـعه کمـی پژوهش‌سـراها از ‪ 300‬به ‪ 640‬پژوهش‌سـرا‬ ‫را از دیگـر اقدامـات وزارت آمـوزش پـرورش عنـوان کـرد‬ ‫و یادآورشـد‪ :‬بـه منظـور توسـعه کیفـی پژوهش‌سـراها بـا‬ ‫همـکاری معاونـت علمـی و فنـاروی ریاسـت جمهـوری‬ ‫اقـدام کردیـم تا شـرایط الزم بـرای فعالیت‌های پژوهشـی‬ ‫در ایـن پژوهش‌سـراها فراهـم شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه در حـال حاضر ‪ 640‬پژوهش‌سـرای‬ ‫فعـال‪ ،‬مهجـز بـه برخـی از آزمایشـگاه‌ها شـده‌اند‪،‬‬ ‫یادآورشـد‪ :‬در چهـار سـال گذشـته ‪ 68‬پژوهش‌سـرای‬ ‫کشـور مهجـز به تجهیزات آزمایشـی نانو فناوری شـده‌اند‪.‬‬ ‫معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش‪،‬‬ ‫فعالیت‌هـای علمـی پژوهش‌سـراها را در حوزه‌هایـی‬ ‫چـون زیسـت فناوری‪ ،‬سـلول‌های بنیـادی‪ ،‬لیزر‪ ،‬پالسـما‬ ‫و هـوا فضـا نـام بـرد و گفـت‪ :‬در ایـن حوزه‌هـا همچنیـن‬ ‫فعالیت‌هـای گسـترده‌ای را در دسـتور کار قـرار داریـم‪.‬‬ ‫زرافشـان بـا اشـاره بـه همـکاری وزارت آمـوزش و‬ ‫پـرورش بـا سـایر نهادهـا یادآورشـد‪ ‌:‬بـا توافقـی کـه بـا‬ ‫شـرکت هواپیمـا سـازی هسـا در اصفهـان صـورت گرفت‬ ‫مقـرر شـده اسـت کـه هـر اسـتان کشـور دارای یـک‬ ‫آزمایشـگاه شـبیه سـاز پـرواز شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی اولیـن آزمایشـگاه شـبیه سـاز پـرواز در‬ ‫سـطح دانـش آمـوزی در اسـتان اصفهـان مسـتقر شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫معـاون آموزش متوسـطه وزارت آموزش و پــــرورش‪،‬‬ ‫در پایـان بـه همـکاری وزارت آموزش پرورش بـا بنیاد ملی‬ ‫نخبـگان اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪ :‬دانـش آمـوزان خالق‬ ‫شناسـایی شـده بـا معرفـی بـه ایـن بنیـاد‪ ،‬مـورد حمایت‬ ‫ایـن نهـاد قـرار خواهنـد گرفـت تـا بتواننـد از ایـن طریق‬ ‫ایده‌هـای نوآورانـه خـود را بـه عرصـه تجـاری سـازی و‬ ‫تولید برسـانند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه پوترا مالزی‪:‬‬ ‫دانشگاه‌ها باید فناور باشند‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه پوترا مالزی ضمن بیان‬ ‫اینکه فقط دانستن سازوکار تجاری‌سازی کافی نیست‪‌،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه دانش باید مباحث نوآوری را بومی‌سازی کرده و سپس‬ ‫روندهای بومی‌شده را توسعه داد‪.‬‬ ‫دکتر سمسیال در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬در خصوص رابطه دانشگاه‬ ‫و صنعت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که می‌خواهیم دو بخش مختلف را‬ ‫به‌هم مرتبط کنیم‪ ،‬باید یک ایده مشترک داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه پوترا مالزی افزود‪:‬‬ ‫درواقع هر دو بخش باید به این مساله اعتقاد داشته باشند‬ ‫که نیاز به نوآوری و تجاری‌سازی دارند و برای دستیــابی‬ ‫به موفقیت نیازمند کمک یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از رسیدن به ایده‌ای مشترک باید‬ ‫در خصوص نحوه همکاری و توسعه مدل‌ها و رویکردهای‬ ‫همکاری مذاکره انجام شود‪.‬‬ ‫سمسیال تصریح کرد‪ :‬مدیران هر دو بخش باید بدانند‬ ‫که مهم‌ترین قسمت همکاری انتقال دانش به یکدیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه پوترا مالزی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دانشگاه‌ها باید بدانند که فقط دانستن سازوکار‬ ‫تجاری‌سازی و های‌تک کافی نیست‪ ،‬بلکه باید فناور‬ ‫باشند‪ .‬این مهم است که بدانند چگونه مالکیت فکری را به‬ ‫مرحله استفاده کردن و ثبت کردن برسانند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه افراد می‌توانند در این زمینه‬ ‫جریان‌سازی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ساختن استخری از استعداد‬ ‫بدون فعال کردن بخش تجاری‌سازی نمی‌تواند چندان‬ ‫دارای اهمیت باشد‪.‬‬ ‫سمسیال با تاکید بر ضرورت حضور سرمایه‌گذاران در‬ ‫اکوسیستم تبدیل فناوری به محصول‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته‬ ‫فقط حمایت مالی نمی‌تواند به تنهایی کمکی به این حوزه‬ ‫کند‪ ،‬بلکه باید با ایجاد سیستم‌هایی‪ ،‬بازاریابی آنالین نیز‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه پوترا مالزی افزود‪:‬‬ ‫در دنیای علم‪ ،‬ارتباطات بین‌المللی مهم است؛ البته هر‬ ‫کشوری اکوسیستم مخصوص خود را دارد‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال ما در مالزی برای بحث‌های مربوط به نوآوری از‬ ‫موسسه ‪ SRI‬امریکا کمک می‌گیریم و سپس بومی‌سازی‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت مالزی از مباحث علمی حمایت‬ ‫همه‌جانبه می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬پس از بومی‌سازی‪ ،‬روندهای‬ ‫خود را توسعه داده و در مسیر پیشرفت حرکت می‌کنیم‪.‬‬ ‫معارفه رییس انستیتو تاکید کرد‬ ‫انستیتوپاستورباید به یکی از‬ ‫مهمترین مراکز علمی منطقه‬ ‫در حوزه سالمت تبدیل شود‬ ‫قائم مقام وزیر بهداشت در مراسم تکریم و معارفه‬ ‫رییس انستیتو پاستور ایران با بیان این‌که انستیتو‬ ‫پاستور با وجود ‪ 160‬عضو هیات علمی و چند ده‬ ‫شرکت دانش‌بنیان‪ ،‬نقش مهمی در نظام سالمت‬ ‫کشور داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬هدف ما این است که‬ ‫انستیتو پاستور ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز‬ ‫علم و فناوری منطقه در حوزه سالمت تبدیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر ایرج حریرچی در مراسم‬ ‫تکریم و معارفه رییس انستیتو پاستور ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬انستیتو پاستور باید تعریف کند که می‌خواهد چه‬ ‫مشکالتی از نظام سالمت را حل کند و تعداد مقاالت‪،‬‬ ‫کارمندان و محصوالت این موسسه فقط برای ما مهم‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه مهم است که بتوانیم مرگ زودرس مردم‬ ‫را کاهش و طول عمر سالم آنها را افزایش دهیم و از‬ ‫مردم محافظت و مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد‪ :‬سوابق و‬ ‫افتخارات انستیتو پاستور بسیار ارزشمند است‪ ،‬اما‬ ‫نقش فعلی انستیتو پاستور در نظام سالمت بسیار‬ ‫مهمتر است‪.‬‬ ‫دکتر حریرچی افزود‪ :‬سه سال دیگر‪ ،‬صدمین‬ ‫سالگرد تاسیس انستیتو پاستور ایران است و باید‬ ‫برنامه در خور و شایسته‌ای برای معرفی محصوالت‬ ‫این مؤسسه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه انستیتو‬ ‫پاستور از نظر تعداد اعضای هیات علمی همتراز با‬ ‫برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬خوشحالیم که انستیتو پاستور با وجود ‪ 160‬عضو‬ ‫هیات علمی و چند ده شرکت دانش‌بنیان‪ ،‬توانسته‬ ‫نقش مهمی در نظام سالمت کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هدف ما این است که انستیتو‬ ‫پاستور ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز علم‬ ‫و فناوری منطقه در حوزه سالمت تبدیل شود و برای‬ ‫رسیدن به این هدف مهم‪ ،‬وزارت بهداشت همراه و در‬ ‫کنار این موسسه است‪.‬‬ ‫دکتر حریرچی ضمن تقدیر از خدمات دکتر قانعی‬ ‫در دوران تصدی ریاست انستیتو پاستور ایران‪ ،‬از دکتر‬ ‫بیگلری به عنوان یکی از بهترین رؤسای دانشگاه‌های‬ ‫علوم پزشکی کشور و آشنا به ماموریت‌ها و رسالت‌های‬ ‫وزارت بهداشت یاد کرد و گفت‪ :‬کار رؤسای دانشگاه‌ها‪،‬‬ ‫بسیار سخت و دشوار است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سفر اخیر خود به استان اردبیل‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از ‪27‬‬ ‫میلیون بار مراجعه مردم این استان در یک سال به‬ ‫مراکز درمانی سخن می‌گفت و هر ایرانی در سال‪،‬‬ ‫‪ 10.3‬بار به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و کار رؤسای‬ ‫دانشگاه‌های علوم پزشکی‪ ،‬بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم وبدا‪ ،‬در پایان این مراسم‪ ،‬از دکتر‬ ‫قانعی رییس سابق انستیتو پاستور ایران تکریم و دکتر‬ ‫بیگلری به عنوان رییس جدید این مؤسسه‪ ،‬معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبرداد؛‬ ‫قائم‌مقام وزیر بهداشت در مراسم تکریم و‬ ‫‪33‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪34‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‬ ‫◄مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مطرح کرد‬ ‫استفاده دانشگاه آزاد از ظرفیت خالی صنایع برای تولید محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫◄ تفاهم‌نامه همکاری توسعه تولید محصوالت دانش‌بنیان حوزه سالمت امضا شد‬ ‫◄ دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی خبر داد‬ ‫ایجاد ‪۱۲‬شرکت دانش بنیان در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی‬ ‫تامین انرژی پایدار با تولید دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫◄ در جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی کلید خورد‬ ‫‪35‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مطرح کرد‬ ‫استفاده دانشگاه آزاد‬ ‫از ظرفیت خالی صنایع‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫برای تولید محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫‪36‬‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر ارتبـــاط بـــا صنعـــت دانشـــگاه آزاد‬ ‫ضم ــن اش ــاره ب ــه اس ــتفاده از ظرفی ــت خال ــی صنای ــع‬ ‫بـــرای تولیـــد محصـــوالت دانش‌بنیـــان‪ ،‬گفـــت‪ :‬اگـــر‬ ‫در پـــی تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی هســـتیم‪ ،‬بایـــد‬ ‫بـــرای کاالهـــای تولیدشـــده از ســـوی شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان داخلـــی بـــازار ایجـــاد کنیـــم‪.‬‬ ‫داوود ثمـــری در گفت‌وگـــو بـــا ایســـنا‪ ،‬بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه «دانش‌بنیـــان» ســـهمی از بودجـــه دانشـــگاه‬ ‫آزاد را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫در ردیـــف اعتبـــاری بودجه‌هـــای پژوهشـــی ردیفـــی‬ ‫بـــرای حمایـــت از مراکـــز رشـــد و شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان در نظـــر گرفتـــه‌ و اجـــازه داده‌ایـــم بـــرای‬ ‫توســـعه زیرســـاخت‌های مراکـــز رشـــد و شـــرکت‌ها‪،‬‬ ‫واحدهـــای دانشـــگاهی از ایـــن اعتبـــارات اســـتفاده‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر ارتبـــاط بـــا صنعـــت دانشـــگاه‬ ‫آزاد افـــزود‪ :‬بـــرای ســـاخت نمونـــه اولیـــه (نمونـــه‬ ‫آزمایشـــگاهی) در مراکـــز رشـــد اعتباراتـــی را در نظـــر‬ ‫گرفتیـــم کـــه اگـــر شـــورای مرکـــز رشـــد طـــرح را‬ ‫تصویـــب کنـــد‪ ،‬اعتبـــارات پرداختـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه از دانشـــجویانی کـــه صاحـــب‬ ‫ایـــده هســـتند حمایـــت می‌کنیـــم‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬اجـــازه‬ ‫دادی ــم ب ــرای محص ــول اولی ــه ت ــا ‪ 30‬میلی ــون توم ــان‬ ‫ب ــا تصوی ــب ش ــورای مرک ــز رش ــد پرداخ ــت ش ــود ک ــه‬ ‫البتـــه ایـــن محصـــول بایـــد مـــورد نیـــاز بـــازار و بـــا‬ ‫ریســـک‌پذیری پاییـــن باشـــد‪.‬‬ ‫ثم ــری ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه تاکن ــون حمایت‌ه ــای‬ ‫خوبـــی از واحدهـــا و هســـته‌های فنـــاور شـــده اســـت‪،‬‬ ‫یـــادآور شـــد‪ :‬در اکثـــر مـــوارد شـــرکت‌ها بـــرای‬ ‫تجاری‌ســـازی محصـــول خـــود نیازمنـــد خـــط تولیـــد‬ ‫و ســـرمایه‌گذاری هســـتند از ایـــن رو پـــس از ســـاخت‬ ‫نمونـــه اولیـــه‪ ،‬جـــذب ســـرمایه‌گذار اولویـــت بعـــدی‬ ‫مـــا اســـت‪.‬‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر ارتبـــاط بـــا صنعـــت دانشـــگاه آزاد‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬البتـــه اســـتفاده از ظرفیت‌هـــای خالـــی‬ ‫صنعـــت (همچـــون شـــهرک‌های صنعتـــی) بـــرای‬ ‫تولیـــد محصـــوالت دانش‌بنیـــان مـــا می‌توانـــد کمـــک‬ ‫بزرگـــی بـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان باشـــد؛ چراکـــه‬ ‫دیگ ــر الزم نیس ــت ی ــک خ ــط تولی ــد دیگ ــر راه‌ان ــدازی‬ ‫کنیـــم‪ ،‬بلکـــه از ایـــن ظرفیت‌هـــای خالـــی اســـتفاده‬ ‫می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در همیـــن راســـتا تفاهم‌نامـــه‌ای‬ ‫را بـــا شـــرکت شـــهرک صنعتـــی ایـــران منعقـــد‬ ‫کرده‌ایـــم و در حـــال کار روی ایـــن موضـــوع هســـتیم‬ ‫و پتانســـیل‌های صنعتـــی واحدهـــای دانشـــگاهی‬ ‫استفاده از ظرفیت‌های خالی صنعت‬ ‫(همچون شهرک‌های صنعتی)‬ ‫برای تولید محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫ما می‌تواند کمک بزرگی به شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان باشد‬ ‫خودمـــان را نیـــز احصـــا کرده‌ایـــم‪.‬‬ ‫ثم ــری ادام ــه داد‪ :‬همچنی ــن در ح ــال رایزن ــی ب ــرای‬ ‫احصـــای پتانســـیل‌های شـــرکت‌های شـــهرک‌های‬ ‫صنعتـــی در اســـتان‌های مختلـــف هســـتیم تـــا از‬ ‫ایـــن طریـــق بتوانیـــم از ظرفیت‌هـــای خالـــی ایـــن‬ ‫شـــهرک‌ها بـــرای تولیـــد محصـــوالت دانش‌بنیـــان‬ ‫اســـتفاده کنیـــم‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین دغدغه شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫«بازار» است‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر ارتبـــاط بـــا صنعـــت دانشـــگاه آزاد‬ ‫بـــه بـــازار محصـــوالت دانش‌بنیـــان اشـــاره کـــرد و‬ ‫گفـــت‪ :‬محصوالتـــی را در دانشــــــــــــگاه آزاد در‬ ‫چرخـــه فـــروش و ســـامانه فن‌بـــازار داریـــم کـــه در‬ ‫بـــازار هـــم بـــه فـــروش می‌رســـند‪ .‬بـــرای کمـــک بـــه‬ ‫دوام و بقـــای ایـــن شـــرکت‌ها دانشـــگاه آزاد می‌توانـــد‬ ‫محصـــوالت مـــورد نیـــاز خـــود را بجـــای بـــازار‪ ،‬از‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان تامیـــن کنـــد کـــه البتـــه‬ ‫در ایـــن مســـیر گام‌هایـــی برداشـــته‌ایم‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬منته ــی نیازمن ــد ع ــزم ج ــدی از ط ــرف‬ ‫تمـــام نهادهـــای دولتـــی بـــرای گســـترش ایـــن بـــازار‬ ‫هس ــتیم؛ زی ــرا اگ ــر در پ ــی تحق ــق اقتص ــاد مقاومت ــی‬ ‫هســـتیم بایـــد بـــرای کاالهـــای تولیـــد شـــده از ســـوی‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان داخلـــی بـــازار ایجـــاد‬ ‫کنیـــم‪.‬‬ ‫ثمـــری تصریـــح کـــرد‪ :‬البتـــه بـــرای فـــروش ایـــن‬ ‫محصـــوالت نیـــز شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان بایــــــــد‬ ‫دو نکتـــه شـــامل «کیفیـــت مناســـب و بازارپســـند‬ ‫محصـــول و قابـــل رقابـــت بـــودن قیمـــت محصـــول‬ ‫تولیـــد شـــده بـــا محصـــوالت مشـــابه در بـــازار» را‬ ‫مدنظـــر قـــرار دهنـــد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر ارتبـــاط بـــا صنعـــت دانشـــگاه آزاد‬ ‫بـــا بیـــان اینکـــه در کل کشـــور بایـــد بـــه ایـــن فکـــر‬ ‫باشـــیم کـــه محصـــوالت دانش‌بنیـــان بـــازار تســـهیل‬ ‫شـــده‌ای داشـــته باشـــند‪ ،‬گفـــت‪ :‬بزرگ‌تریـــن دغدغـــه‬ ‫ایـــن شـــرکت‌ها بحـــث بـــازار و فـــروش محصوالتشـــان‬ ‫اس ــت ک ــه نی ــاز اس ــت ع ــزم ج ــدی در کش ــور ب ــرای‬ ‫ایجـــاد بـــازار وجـــود داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه حضـــور شـــرکت‌ها در‬ ‫نمایشـــگاه‌های مختلـــف راهـــکار دیگـــری بـــرای‬ ‫توســـعه بـــازار محصـــوالت دانش‌بنیـــان اســـت‪ ،‬اظهـــار‬ ‫کـــرد‪ :‬دانشـــگاه آزاد بـــرای حضـــور ایـــن شـــرکت‌ها‬ ‫در نمایشـــگاه هـــای داخلـــی و خارجـــی حمایت‌هـــای‬ ‫الزم را انجـــام می‌دهـــد تـــا ایـــن شـــرکت‌ها بـــا ارائـــه‬ ‫محصـــوالت خـــود در نمایشـــگاه‌ها بتواننـــد مشـــتری‬ ‫پیـــدا کننـــد‪.‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫میان معاونت علمی و وزارت بهداشت ؛‬ ‫تفاهم‌نامه همکاری توسعه تولید محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫تفاهم‌نامـه همـکاری توسـعه تولیـد محصـوالت‬ ‫دانش‌بنیـان حـوزه سلامت در راسـتای تحقـق برنامـه‬ ‫توسـعه تولیـد محصـوالت دانش‌بنیـان و پـروژه صیانـت‬ ‫از بـازار ملـی در حـوزه دانش‌بنیـان (برنامـه مـاده ‪ 43‬و‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی) میـان معاونـت علمـی و فــــــناوری‬ ‫ریاسـت جمهـوری و وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش‬ ‫پزشـکی کشـور امضـا شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز روابـط عمومـی و اطالع‌رسـانی‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری‪ ،‬در راسـتای‬ ‫توسـعه فنـاوری حـوزه سلامت و تحقـق اهـداف «برنامه‬ ‫توسـعه تولیـد محصـوالت دانش‌بنیـان» سـتاد فرماندهی‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬تفاهم‌نامـه ای میـان معاونـت علمـی و‬ ‫فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫آمـوزش پزشـکی امضا شـد‪.‬‬ ‫یکـی از مهم‌تریـن ارکان اقـدام و عمـل اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی‪ ،‬حمایـت از تولیـد داخـل اسـت‪ .‬مقـام معظـم‬ ‫رهبـری بارها در فرمایشـات خـود به اهمیـت تولید داخل‬ ‫اشـاره داشـته‌اند و تاکیـد ایشـان بـر ایـن کلیـدواژه در‬ ‫سـال‌های اخیـر بیش‌ازپیـش نمایـان اسـت‪.‬‬ ‫مصـرف کاالی تولیـد داخـل‪ ،‬زنـده کـردن تولیـد‬ ‫داخـل‪ ،‬جلوگیـری از خریدهـای تضعیـف کننـده تولیـد‬ ‫داخـل‪ ،‬نقـش تولیـد داخلـی در کاهـش وابسـتگی بـه‬ ‫درآمدهـای نفتـی‪ ،‬مشـارکت دسـتگاه‌ها و اقشـار مختلف‬ ‫در رونـق تولیـد داخـل‪ ،‬اهمیت شـرکت‌های تولیـد کننده‬ ‫محصـوالت دانش‌بنیـان و مـواردی از ایـن دسـت‪ ،‬همگی‬ ‫از مصادیقـی اسـت کـه بارهـا مـورد تاکیـد مقـام معظـم‬ ‫رهبـری بـوده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن راسـتا دولـت نیز بـا تشـکیل سـتاد فرماندهی‬ ‫اقتصاد مقاومتی سـعی داشـته اسـت تا اقدام و عـــــمل‬ ‫مـد نظر ایشـان را جامـه عمل بپوشـاند‪.‬‬ ‫از اقدامـات اساسـی ایـن حـوزه بـه تدویـن برنامه ملی‬ ‫توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیـان و «پـروژه صیانـت از بـازار‬ ‫ملـی در حـوزه محصـوالت دانش‌بنیـان از طریق پیوسـت‬ ‫فنـاوری بخـش در وزارتخانه‌هـای بهداشـت‪ ،‬نیـرو‪ ،‬جهـاد‬ ‫کشـاورزی و ارتباطـات» می‌تـوان اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری توسعه تولید‬ ‫محصوالت دانش بنیان حوزه سالمت‬ ‫میان معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهور و وزیر بهداشت به‬ ‫امضاء رسید‬ ‫هـدف غایـی تفاهم‌نامـه موجـود‪ ،‬حمایـت هدفمنـد‬ ‫و هوشـمندانه از تولیـد بـا کیفیـت واقعـی داخلـی و‬ ‫جلوگیـری از سـو اسـتفاده واردکننـدگان و توسـعه تولید‬ ‫محصـوالت دانش‌بنیـان بخـش بهداشـت اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن راسـتا ایـن تفاهم‌نامـه بـا هـدف توسـعه‬ ‫توانمندی‌هـای فناورانـه شـرکت‌های تولیدکننـده‬ ‫محصـوالت دانش‌بنیـان داخلـی و بـازار سـازی بـرای‬ ‫محصـوالت دانش‌بنیان حوزه سلامت تدوین شـده اسـت‬ ‫و پیگیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اهداف‬ ‫در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف اصلـی مطـرح شـده‬ ‫ایـن تفاهم‌نامـه اهدافـی را چـون توسـعه نظـام ارزیابـی و‬ ‫رتبه‌بنـدی تولیدکننـدگان محصوالت دانش‌بنیـان داخلی‬ ‫حوزه سلامت در جهت تشـخیص تولیدکننـدگان صاحب‬ ‫صالحیـت داخلـی را دنبـال می‌کند‪.‬‬ ‫از دیگــر اهــداف ایــن طــرح می‌تــوان بــه بازارســازی‬ ‫محصــوالت دانش‌بنیــان داخلــی و ارتقــا ابزارهــای‬ ‫مؤثــر در حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی محصــوالت‬ ‫دانش‌بنیــان حــوزه ســامت در جهــت بهره‌گیــری‬ ‫از ظرفیــت بازارهــای قابــل مدیریــت در گســترش و‬ ‫رقابت‌پذیــر شــدن شــرکت‌های دانش‌بنیــان و فنــاور‬ ‫داخلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫برنامه‌ریـزی بـرای ارتقـای توانمندی‌هـای داخلـی و‬ ‫تولیـد و صـادرات محصـوالت دانش‌بنیـان در حوزه‌هـای‬ ‫اولویـت‌دار حـوزه سلامت با تمرکـز بر اقالم کلیـدی دارو‬ ‫و تجهیـزات پزشـکی‪ ،‬فعال‌سـازی و اسـتفاده موثرتـر از‬ ‫ظرفیت‌هـای موجـود تجهیـزات و امکانات بخش سلامت‬ ‫از طریـق بازسـازی و نوسـازی دیگـر ایـن اهداف هسـتند‪.‬‬ ‫همچنین ارتقا کیفیت و اسـتاندارد محصوالت سلامت‬ ‫بـا بهره‌گیـری از محصـوالت دانش‌بنیـان و فنـاوران نظیر‬ ‫محصوالت زیسـت‌فناوری و گیاهان دارویی و نیز اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت تأمیـن مالـی داخلـی و خارجـی بـرای توسـعه‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان و ارتقـا نظـام مالـی دانش‌بنیـان‬ ‫در بخـش بهداشـت از جملـه اهـداف مطرح‌شـده خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تفاهم‌نامـه همـکاری توسـعه تولیـد محصـوالت‬ ‫دانش‌بنیـان حـوزه سلامت میـان سـورنا سـتاری معـاون‬ ‫علمـی و فنـاوری رییـس جمهـوری و سـید حسـن‬ ‫قاضـی‌زاده هاشـمی وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و آمـوزش‬ ‫پزشـکی بـه امضـا رسـید‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫حوزه سالمت امضا شد‬ ‫‪37‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی خبر داد‬ ‫ایجاد ‪۱۲‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫دبیـر سـتاد توسـعه علـوم و فناوری‌هـای شـناختی معاونت علمـی گفت‪ :‬ایـران در حوزه علـوم شـناختی در جایـگاه دوم منطقه قـرار دارد‪ ،‬البتـه‪ ،‬در این‬ ‫زمینـه بایـد تلاش بیشـتری داشـته باشـیم؛ چرا کـه رقابت بسـیار شـدیدی میان کشـورها وجـود دارد‪ .‬همچنیـن تا کنـون ‪۱۲‬شـرکت دانش بنیـان در این‬ ‫حوزه ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری‪ ،‬کمـال خـرازی دبیر سـتاد توسـعه علـوم و فناوری هـای شـناختی معاونـت علمی در مراسـم‬ ‫افتتاحیـه نخسـتین سـمپوزیوم تـازه هـای نقشـه برداری مغز که توسـط آزمایشـگاه ملی نقشـه بـردازی مغز برگزار می شـود اظهار داشـت‪ :‬در گذشـته یک‬ ‫دانشـمند یـا حکیـم در حـوزه های مختلف علمی تسـلط داشـت‪ ،‬به عنـوان مثال دانشـمندان ایرانی چـون ابن سـینا‪ ،‬فارابی و بیرونـی در علـوم آن روز دنیا‬ ‫همچـون فلسـفه‪ ،‬ریاضـی‪ ،‬فیزیـک‪ ،‬شـیمی و حتی طب مهارت داشـتند‪ ،‬اما با گذشـت زمان رشـته هـای علمـی از یکدیگر تفکیک شـد و شـاخه‌های علمی‬ ‫و حـوزه هـای تخصصی بسـیاری به وجـود آمد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬رشـته هـای مختلـف علمـی در حالـی از هـم جدا شـدند کـه پدیده هـای عالـم یکپارچه و در هـم تنیده اسـت‪ .‬به همیـن دلیل امـروزه از‬ ‫مطالعـات میـان رشـته‌ای و فرارشـته‌ای بـرای مطالعـه پدیده‌هـای هسـتی و رویدادهای جـاری صحبت می‌شـود و دانشـمندان در تالشـند مجددا ً بـا ترکیب‬ ‫رشـته هـای مختلـف بـه وحـدت و یکپارچکـی علـم بازگردنـد‪ .‬علـوم و فناوری‌های اطالعـات‪ ،‬نانو‪ ،‬زیسـتی و شـناختی که بـه علـوم و فناوری‌هـای همگرا‬ ‫(‪ )NBIC‬مشـهور شـده‌اند‪ ،‬در تعامـل بـا یکدیگـر در تالشـند تـا پدیده هـای هسـتی از جمله مغـز و ذهن انسـان را بهتر بشناسـند‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫مغز شبکه بزرگ داده پردازی است‬ ‫دکتـــر خـــرازی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان‬ ‫خـــود بـــه مطالعـــات مغـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫عل ــوم ش ــناختی ب ــا مطالع ــه کارکرده ــای ش ــناختی‬ ‫انس ــان و ب ــا مس ــائلی همچ ــون اینک ــه مغ ــز چگون ــه‬ ‫اطالع ــات دریافت ــی خ ــود را پ ــردازش م ــی کن ــد و‬ ‫توانایـــی انســـان در زمینـــه تفکـــر‪ ،‬حافظـــه‪ ،‬حـــل‬ ‫مســـأله و تصمیم‌گیـــری را پشـــتیبانی مـــی کنـــد‪،‬‬ ‫یـــا در فعالیت‌هـــای مغـــز کـــدام بخـــش آن درگیـــر‬ ‫کارکردهــای شــناختی انســان هســتند‪ ،‬ســروکار دارد‪.‬‬ ‫او ادام ــه داد ک ــه البت ــه در ای ــن زمین ــه نظریه‌ه ــای‬ ‫مختلف ــی وج ــود دارد ک ــه از جمل ــه نظری ــه پودمان ــی‬ ‫بـــودن مغـــز اســـت و در برابـــر آن ایـــن نظریـــه‬ ‫کـــه گرچـــه مغـــز از بخش‌هـــای تخصصـــی بـــرای‬ ‫کارکرده ــای ش ــناختی انس ــان تش ــکیل ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫ولـــی عملکـــرد مغـــز حاصـــل تعامـــل بخش‌هـــای‬ ‫مختلـــف اســـت‪ .‬نهایتـــاً ایـــن نظریـــه وجـــود دارد‬ ‫ک ــه مغ ــز ی ــک ش ــبکه عظی ــم داده پ ــردازی اس ــت‬ ‫و عملکـــرد مغـــز را بایـــد در قالـــب شـــبکه‌های‬ ‫عصبـــی مغـــز کـــه حاصـــل اتصـــال ســـلول‌های‬ ‫عصبـــی بـــا یکدیگـــر اســـت بایـــد تبییـــن کـــرد‪.‬‬ ‫مـــورد اســـتفاده در تصویربـــرداری مغـــز و مجموعـــه‬ ‫متخصصـــان درگیـــر در مطالعـــه مغـــز گـــرد هـــم‬ ‫مـــی آینـــد تـــا پدیـــده ای همچـــون کارکردهـــای‬ ‫ش ــناختی و رفت ــاری انس ــان را م ــورد مطالع ــه ق ـرار دهن ــد‪.‬‬ ‫آنهـــا بـــا بهـــره گیـــری از ایـــن ابزارهـــا نحـــوه‬ ‫اتص ــال بخ ــش ه ــای مختل ــف مغ ــز و ارتب ــاط آنه ــا‬ ‫را ب ــا یکدیگ ــر بررس ــی م ــی کنن ــد‪ .‬تبیی ــن مبان ــی‬ ‫عصـــب شـــناختی و ترســـیم شـــبکه‌های عصبـــی‬ ‫متولـــی کارکردهـــای شـــناختی انســـان ماننـــد‬ ‫هیجانـــات‪ ،‬درد‪ ،‬خودتنظیمـــی‪ ،‬خـــود ادراکـــی و‬ ‫همچنیـــن ادراک دیگـــران نیـــز از دیگـــر مـــواردی‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــا اس ــتفاده از ای ــن ابزاره ــا م ــی ت ــوان‬ ‫انجـــام داد‪.‬‬ ‫دبیـــر ســـتاد توســـعه علـــوم و فنـــاوری هـــای‬ ‫شـــناختی معاونـــت علمـــی دربـــاره نقـــش‬ ‫تصویرب ــرداری و نقش ــه ب ــرداری مغ ــز در روانشناس ــی‬ ‫امـــروز توضیحاتـــی را ارائـــه داد و گفـــت‪ :‬ابزارهـــای‬ ‫رفتارهای هر فرد در مغز ساختاری خاص دارد‬ ‫خـــرازی بـــا بیـــان اینکـــه رفتارهـــای انســـان بـــا‬ ‫ســـاختارها و شـــبکه هـــای عصبـــی مغـــز او تبییـــن‬ ‫می‌شـــود گفـــت بـــا مطالعـــه تفـــاوت مغـــز افـــراد‬ ‫ستاد توسعه علوم و فناوری‌های‬ ‫شناختی یک ستاد حمایتی‬ ‫و مدیریتی است و مجموعه مدیران‬ ‫آن تالش می‌کنند تا از متخصصان‬ ‫کشور حمایت کنند‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫ســـالم و دچـــار اختـــاالت روانـــی و شـــناختی‬ ‫می‌تـــوان بـــه ریشـــه‌های عصـــب شـــناختی‬ ‫تفـــاوت انســـان‌ها پـــی بـــرد‪ .‬همچنیـــن بـــا مطالعـــه‬ ‫ســـیگنال‌های مغـــزی افـــراد می‌تـــوان افـــراد را از‬ ‫یکدیگ ــر تش ــخیص داد‪ .‬ب ــر همی ــن اس ــاس ام ــروزه از‬ ‫دروغ ســـنج‌های مبتنـــی بـــر تحلیـــل ســـیگنال‌های‬ ‫مغـــزی افـــراد اســـتفاده می‌شـــود‪ ،‬بـــه طـــوری کـــه‬ ‫می‌تـــوان راســـت یـــا دروغ بـــودن ادعـــای افـــراد را‬ ‫تشـــخیص داد‪ .‬بـــه ایـــن ترتیـــب فناوری‌هـــای‬ ‫جدیـــد امـــکان دسترســـی دانشـــمندان را بـــه‬ ‫درون جعبـــه ســـیاه مغـــز فراهـــم ســـاخته اســـت‬ ‫و دانشـــمندان می‌تواننـــد مســـتقیماً کارکردهـــای‬ ‫مغـــز انســـان را در حـــال انجـــام آن مطالعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بـــه ایـــن ترتیـــب‪ ،‬روان شناســـی‬ ‫امـــروز مبتنـــی بـــر مطالعـــه مغـــز و یـــک علـــم‬ ‫تجربـــی و آزمایشـــگاهی اســـت و بـــا مطالعـــات‬ ‫نظ ــری گذش ــته در ب ــاب روان آدم ــی خیل ــی تف ــاوت‬ ‫کـــرده اســـت‪ .‬ایـــن بـــه برکـــت فناوری‌هـــای نویـــن‬ ‫مظالعـــه مغـــز و رویکـــرد بیـــن رشـــته‌ای اســـت‬ ‫ک ــه ب ــر دنی ــای عل ــم حاک ــم ش ــده اس ــت‪ .‬در روان‬ ‫شناســـی امـــروز زیســـت شناســـی‪ ،‬علـــوم اعصـــاب‪،‬‬ ‫شـــیمی مغـــز‪ ،‬نقشـــه بـــرداری مغـــز و محاســـبات‬ ‫و پـــردازش داده‌هـــای بـــه دســـت آمـــده از مطالعـــه‬ ‫مغـــز بـــا هـــم مشـــارکت دارنـــد‪..‬‬ ‫نقشه برداری از شبکه‌های عظیم مغز‬ ‫خـــرازی در بخـــش بعـــدی ســـخنان خـــود بـــه‬ ‫جایـــگاه ایـــران در حـــوزه شـــناختی اشـــاره کـــرد و‬ ‫گفـــت‪ :‬ایـــران یکـــی از کشـــورهای پیشـــرو منطقـــه‬ ‫در ایـــن حـــوزه اســـت و بـــا تأســـیس آزمایشـــگاه‬ ‫ملـــی نقشـــه بـــرداری مغـــز‪ ،‬تجهیـــزات پیشـــرفته‬ ‫بـــرای مطالعـــه مغـــز در اختیـــار محققـــان کشـــور‬ ‫ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ .‬ای ــن آزمایش ــگاه مس ــتقل اس ــت‬ ‫و وابس ــته ب ــه هی ــچ دانش ــگاه ی ــا مرک ــز تحقیقات ــی‬ ‫نیس ــت ول ــی هم ــه مراک ــز تحقیقات ــی و دانش ــگاهی‬ ‫می¬تواننـــد از امکانـــات آن اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫تا کنون ‪۱۲‬شرکت‬ ‫دانش بنیان در حوزه‬ ‫علوم شناختی در کشور‬ ‫ایجاد شده است که‬ ‫همه این شرکت‌ها‬ ‫نوپا هستند‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تـــا کنـــون محققـــان‬ ‫کشـــور اســـتقبال خوبـــی از ایـــن آزمایشـــگاه کـــرده‬ ‫انـــد گفـــت‪ :‬اســـتقبال بـــه حـــدی اســـت کـــه‬ ‫آزمایشـــگاه بایـــد در فکـــر افزایـــش ســـاعات کار‬ ‫آزمایشـــگاه از یـــک شـــیفت بـــه دو شـــیفت باشـــد‬ ‫تـــا محققـــان بیشـــتری بتواننـــد از خدمـــات ایـــن‬ ‫آزمایشـــگاه بهـــره منـــد شـــوند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در حوزه شناختی راه اندازی شده است‬ ‫دبیر سـتاد توسـعه علـوم و فنـاوری های شـناختی‬ ‫معاونـت علمـی در بخـش بعـدی دربـاره فعالیـت های‬ ‫ایـن سـتاد توضیحاتـی ارائـه کـرد و گفـت‪ :‬سـتاد‬ ‫توسـعه علـوم و فناوری‌هـای شـناختی یـک سـتاد‬ ‫حمایتـی و مدیریتـی اسـت و مجموعـه مدیـران آن‬ ‫تلاش می‌کننـد تـا از متخصصـان کشـور حمایـت‬ ‫کننـد تـا بتوانند در حوزه‌هـای مختلف علوم شـناختی‬ ‫محصـوالت و دسـتاوردهایی را ارائـه دهنـد‪ .‬حمایـت‬ ‫هایـی همچـون تأمیـن بودجـه تحقیقـات لبـه علـم‪،‬‬ ‫اعـزام دانشـجویان دکتـری بـه خـارج از کشـور بـرای‬ ‫گذارانـدن دوره‌هـای مرتبـط بـا علوم شـناختی‪ ،‬دعوت‬ ‫از اسـاتید برجسـته خارجـی بـه منظـور انتقـال دانش‬ ‫و فنـاوری و ایده‌هـای جدیـد‪ ،‬حمایـت از رسـاله‌های‬ ‫دکتـری و مقـاالت منتشـره در مجلات برجسـته بین‬ ‫المللـی بخـش کوچکـی از اقدامـات سـتاد اسـت‪.‬‬ ‫خ ــرازی ب ــا بی ــان اینک ــه جای ــگاه ای ــران در ح ــوزه‬ ‫علـــوم شـــناختی در منطقـــه در رتبـــه دوم قـــرار‬ ‫دارد تاکی ــد ک ــرد‪ :‬م ــا بای ــد در ای ــن زمین ــه ت ــاش‬ ‫بیشـــتری داشـــته باشـــیم چـــرا کـــه رقابـــت بســـیار‬ ‫شـــدیدی میـــان کشـــورها وجـــود دارد‪.‬‬ ‫وی افـــزود تـــا کنـــون ‪۱۲‬شـــرکت دانـــش بنیـــان‬ ‫در حـــوزه علـــوم شـــناختی در کشـــور ایجـــاد شـــده‬ ‫اســـت کـــه همـــه ایـــن شـــرکت‌ها نوپـــا هســـتند‬ ‫و زمینـــه تحقیقاتـــی آنهـــا تولیـــد تجهیـــزات‬ ‫آزمایشـــگاهی‪ ،‬ابزارهـــای مطالعـــه کارکردهـــای‬ ‫شـــناختی و نـــرم افزار‌هـــای کامپیوتـــری بـــرای‬ ‫تقویـــت توانایی‌هـــای شـــناختی انســـان اســـت‪.‬‬ ‫نخســـتین ســـمپوزیوم تـــازه هـــای نقشـــه‬ ‫بـــرداری مغـــز ایـــران بـــه همـــت آزمایشـــگاه ملـــی‬ ‫نقشـــه بـــرداری مغـــز ‪ ۲‬و ‪ ۳‬مهـــر مـــاه در پردیـــس‬ ‫دانشـــکده هـــای فنـــی دانشـــگاه تهـــران در حـــال‬ ‫برگـــزاری اســـت‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪39‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی کلید خورد‬ ‫تامین انرژی پایدار با تولید دستگاه‌ها‬ ‫و تجهیزات مورد نیاز انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫کشور پهناورمان ایران همواره با چالش های و نوسانات مختلف انرژی در تابستان و زمستان مواجه است و این در حالی است که تامین انرژی پاک و پایدار در‬ ‫نقاط دوردست روستایی و عشایری هم مشکالت خود را دارد‪ .‬از این رو دلسوزان جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی با استفاده از توانمندی های فنی و بومی‬ ‫خود دست به یک کار جهادی زده اند و با راه اندازی مرکز تخصصی انرژی های تجدیدپذیر به تولید تجهیزات و دستگاههای خورشیدی و بادی در حوزه انرژی های‬ ‫تجدید پذیر کرده اند‪ .‬محصوالت تولید شده این مرکز با استفاده از توان و دانش بومی بر محصوالت خارجی مزیت های بسیاری دارد و در صورت حمایت مسئوالن‬ ‫و بخش های دولتی و خصوصی می تواند دستاوردهای بسیاری برای کشورمان داشته باشد‪ .‬در سال اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال با افسانه عسگریان مدیر مرکز‬ ‫انرژی‌های تجدیدپذیر جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی مصاحبه ای داشتیم که از نظر شما خوبان می گذرد‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫◄ ابتـــدا بگوییـــد جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــا راه انـــدازی‬ ‫مرکـــز خدمـــات تخصصـــی فنـــاوری‬ ‫انرژی‌هـــای تجدیدپذیـــر چـــه اهدافـــی را‬ ‫دنبـــال مـــی کنـــد؟‬ ‫◄ جهـــاد دانشـــگاهی نهـــادی انقالبـــی اســـت کـــه‬ ‫بـــه فرمـــان رهبـــر کبیـــر انقـــاب امـــام خمینـــی (ره)‬ ‫توســـط ســـتاد عالـــی انقـــاب فرهنگـــی و در راســـتای‬ ‫اهـــداف “انقـــاب فرهنگـــی” بنیـــان گـــذاری گردیـــده‬ ‫اســـت‪ .‬یکـــی از رســـالت هـــای ایـــن نهـــاد‪ ،‬انجـــام‬ ‫تحقیق ــات بنیادی ــن و ش ــکوفایی اس ــتعدادها در س ــطح‬ ‫جامعـــه بـــرای رســـیدن بـــه خـــود اتکایـــی اســـت‪.‬‬ ‫لـــذا جهـــاد دانشـــگاهی واحـــد آذربایجـــان شـــرقی‪ ،‬در‬ ‫راس ــتای گس ــترش طرحه ــای کارب ــردی و ب ــه منظ ــور‬ ‫ب ــه کارگی ــری نتای ــج پژوه ــش در ح ــوزه ان ــرژی ه ــای‬ ‫تجدیدپذیـــر‪ ،‬اقـــدام بـــه راه انـــدازی مرکـــز خدمـــات‬ ‫تخصص ــی و فن ــاوری ان ــرژی ه ــای تجدیدپذی ــر نم ــود‬ ‫و عم ــده تری ــن ه ــدف ای ــن مرک ــز‪ ،‬پژوه ــش و تولی ــد‬ ‫داخلـــی در حـــوزه انـــرژی هـــای نـــو‪ ،‬بـــا اتـــکا بـــه‬ ‫توانمنـــدی متخصصیـــن داخـــل و در نتیجـــه تحقـــق‬ ‫اهـــداف توســـع ‏ه اقتصـــادی‪ ،‬اجتماعـــی و زیســـت‬ ‫محیطـــی اســـت‪.‬‬ ‫بای ــد تاکی ــد کن ــم‪ ،‬توس ــعه پای ــدار‪ ،‬رس ــالت اصل ــی‬ ‫تمام ــی فعالی ــت ه ــای ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ ،‬توس ــعه ای‬ ‫ک ــه نیازه ــای کنون ــی جه ــان را ب ــدون ایج ــاد مخاط ــره‬ ‫بـــرای نســـل هـــای آتـــی‪ ،‬و در چهارچـــوب تعاملـــی‬ ‫میـــان بشـــر و طبیعـــت‪ ،‬بـــرآورده مـــی ســـــــازد‪ .‬از‬ ‫از مهم ترین عناصر موثر‬ ‫در توسعه پایدار‪ ،‬داشتن‬ ‫منابع انرژی مناسب‪ ،‬به عنوان‬ ‫عمده ترین عامل اقتصادی‬ ‫جوامع صنعتی است‬ ‫مه ــم تری ــن عناص ــر موث ــر در توس ــعه پای ــدار‪ ،‬داش ــتن‬ ‫منابـــع انـــرژی مناســـب‪ ،‬بـــه عنـــوان عمـــده تریـــن‬ ‫عام ــل اقتص ــادی جوام ــع صنعت ــی اس ــت‪ .‬ل ــذا ان ــرژی‬ ‫پایـــدار‪ ،‬الزمـــه توســـعه پایـــدار اســـت و بـــه همیـــن‬ ‫دلی ــل تمام ــی کش ــورها در س ــال ه ــای اخی ــر‪ ،‬توج ــه‬ ‫ویـــژه ای را بـــه ایـــن مهـــم‪ ،‬اختصـــاص داده انـــد‪ .‬از‬ ‫س ــوی دیگ ــر محدودی ــت مناب ــع فس ــیلی‪ ،‬رش ــد ب ــاالی‬ ‫مص ــرف ان ــرژی در کش ــور‪ ،‬تهدی ــد قط ــع درآم ــد ه ــای‬ ‫ناشـــی از صـــدور نفـــت و ‪ ...‬باعـــث مـــی شـــود کـــه در‬ ‫ص ــورت ع ــدم برنام ــه ری ــزی و پیش ــرفتهای الزم‪ ،‬رون ــد‬ ‫توســـعه کشـــور بـــه طـــور جـــدی تحـــت تاثیـــر قـــرار‬ ‫بگیـــرد‪.‬‬ ‫لـــذا جهـــاد دانشـــگاهی‪ ،‬هماننـــد ســـایر عرصه‌هـــای‬ ‫فنـــاوری کشـــور‪ ،‬وارد عمـــل شـــده و جهـــت حـــل‬ ‫ایـــن مشـــکل‪ ،‬اقـــدام بـــه پژوهـــش‪ ،‬تحقیـــق‪ ،‬توســـعه‬ ‫و ســـاخت تجهیـــزات مرتبـــط در حـــوزه انـــر ِژ هـــای‬ ‫تجدیدپذیـــر نمـــوده اســـت‪.‬‬ ‫◄ تولیـــدات ایـــن مرکـــز در چـــه زمینه‌هـــا‬ ‫و چ ــه محصوالت ــی اس ــت؟‬ ‫◄ امـــروزه انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر‪ ،‬دســـته‬ ‫بنـــدی نســـبتا گســـترده ای دارنـــد‪ .‬انـــرژی هـــای‬ ‫خورش ــیدی‪ ،‬ب ــادی‪ ،‬س ــوخت گیاه ــی‪ ،‬زمی ــن گرمای ــی‪،‬‬ ‫زیســـت تـــوده‪ ،‬امـــواج‪ ،‬هیـــدروژن‪ ،‬پیـــل ســـوختی و ‪...‬‬ ‫از جمل ــه مناب ــع ان ــرژی تجدیدپذی ــر هس ــتند‪ .‬تمرک ــز‬ ‫عمـــد ایـــن مرکـــز‪ ،‬محصـــوالت خورشـــیدی‪ ،‬بـــادی‬ ‫و هیبریـــدی (خورشـــیدی‪ -‬بـــادی ) اســـت‪ .‬انـــرژی‬ ‫خورشـــیدی خـــود بـــه دو نـــوع الکتریکـــی و حرارتـــی‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫(غیـــر نیروگاهـــی) ‪ ،‬مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار مـــی‬ ‫گی ــرد‪ .‬نی ــروگاه ه ــای خورش ــیدی متص ــل ب ــه ش ــبکه‬ ‫و منفصـــل از شـــبکه‪ ،‬ســـامانه هـــای روشـــنایی قابـــل‬ ‫حمـــل‪ ،‬نیـــروگاه هـــای قابـــل حمـــل خورشـــیدی‬ ‫از محصـــوالت الکتریکـــی ایـــن مرکـــز مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫همچنیـــن طراحـــی متمرکـــز کننـــده هـــای نـــوری‪،‬‬ ‫اجـــاق گاز هـــای خورشـــیدی‪ ،‬آب شـــیرین کـــن هـــای‬ ‫حرارتـــی و ‪ ...‬نیـــز از محصـــوالت حرارتـــی خورشـــیدی‬ ‫تولیـــد شـــده در ایـــن مرکـــز مـــی باشـــند‪ .‬همچنیـــن‬ ‫توربی ــن ه ــای افق ــی و عم ــودی‪ ،‬نی ــروگاه ه ــای ب ــادی‬ ‫و نیـــروگاه هـــای هیبریـــدی نیـــز‪ ،‬توســـط ایـــن مرکـــز‬ ‫تولیـــد و مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار مـــی گیرنـــد‪.‬‬ ‫◄ کاربـــرد ایـــن محصـــوالت بـــرای چـــه‬ ‫دســـتگاهها و ســـازمان هایـــی اســـت و بـــه‬ ‫طـــور کلـــی مشـــتریان محصـــوالت شـــما چـــه‬ ‫کســـانی هســـتند؟‬ ‫◄ بـــه طـــور کلـــی‪ ،‬چـــون محصـــوالت تولیـــدی‬ ‫ای ــن مرک ــز‪ ،‬جه ــت تولی ــد ان ــرژی ب ــکار گرفت ــه م ــی‬ ‫شـــوند مـــی تـــوان گفـــت کـــه اســـتفاده کننـــدگان از‬ ‫نتایـــج ایـــن طـــرح هـــا‪ ،‬طیـــف وســـیعی از مخاطبـــان‬ ‫را در بـــر مـــی گیـــرد‪.‬‬ ‫در حـــوزه بـــرق رســـانی بـــه نقـــاط دور از دســـترس‬ ‫شـــبکه بـــرق‪ ،‬محصـــوالت منفصـــل از شـــبکه بـــکار‬ ‫بـــرده مـــی شـــوند‪ .‬ایـــن محصـــوالت شـــامل پنـــل‬ ‫ه ــای خورش ــیدی‪ ،‬بان ــک ان ــژی‪ ،‬مب ــدل ه ــای جری ــان‬ ‫مســـتقیم و متنـــاوب و ســـازه هـــای نگـــه دارنـــده‬ ‫هس ــتند‪ .‬ب ــا اس ــتفاده از ای ــن ظرفی ــت‪ ،‬م ــی ت ــوان ب ــه‬ ‫تمامـــی نقـــاط دور از دســـترس شـــبکه‪ ،‬مانـــد مناطـــق‬ ‫روســـتایی صعـــب العبـــور‪ ،‬زمیـــن هـــای کشـــاورزی‪،‬‬ ‫وس ــایل نقلی ــه س ــیار‪ ،‬من ــازل عش ــایری‪ ،‬کم ــپ ه ــای‬ ‫تحقیقاتـــی ‪ ...‬برقرســـانی نمـــود‪.‬‬ ‫همچنی ــن در ش ــرایط بح ــران‪ ،‬س ــامانه ه ــای تولی ــد‬ ‫انـــرژی ســـیار‪ ،‬کـــه دارای بـــازه توانـــی چنـــد وات تـــا‬ ‫چنـــد کیلـــووات هســـتند‪ ،‬بـــه محـــل بحـــران انتقـــال‬ ‫یافتـــه و وظیفـــه تامیـــن انـــرژی بـــرای مخابـــره‬ ‫اطالع ــات‪ ،‬مدیری ــت تی ــم بح ــران و نظ ــارت تصوی ــری‬ ‫و ‪ ...‬را بـــر عهـــده مـــی گیرنـــد‪ .‬ســـامانه هـــای قابـــل‬ ‫حمـــل بـــا تـــوان هـــای پاییـــن‪ ،‬همچنیـــن بـــرای‬ ‫عش ــایر کش ــور بس ــیار پرکارب ــرد م ــی باش ــند زی ــرا در‬ ‫مـــکان هـــای مختلـــف‪ ،‬انـــرژی مـــورد نیـــاز خـــود را از‬ ‫طریـــق ایـــن ســـامانه هـــا تامیـــن مـــی کننـــد‪.‬‬ ‫توربیـــن هـــای بـــادی بـــه صـــورت مســـتقیم و‬ ‫ترکیبـــی بـــا انـــرژی خورشـــیدی‪ ،‬جهـــت احـــداث‬ ‫نیـــروگاه هـــای بـــرق مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار مـــی‬ ‫گیرنـــد‪.‬‬ ‫راه ــداری و ش ــهرداری ه ــا‪ ،‬س ــاختمان ه ــا و ادارات‪،‬‬ ‫واحـــد هـــای تولیـــدی و ‪ ...‬از جملـــه ســـایر کاربـــران‬ ‫ایـــن محصـــوالت مـــی باشـــند‪.‬‬ ‫همچنیـــن آبگـــرم کـــن هـــای حرارتـــی‪ ،‬متمرکـــز‬ ‫کننـــده هـــای مقعـــر و آب شـــیرین کـــن هـــا‪ ،‬از‬ ‫جملـــه ســـایر کاربـــرد هـــای محصـــوالت ایـــن مرکـــز‬ ‫مـــی باشـــد‪.‬در مبحـــث روشـــنایی نیـــز‪ ،‬تیـــر چـــراغ‬ ‫بـــرق هـــای خورشـــیدی‪ ،‬بـــادی و هیبریـــدی نیـــز‬ ‫مـــی تواننـــد بـــرای ارگان هـــای مختلـــف از جملـــه‬ ‫ش ــهرداری ه ــا و راهنمای ــی و رانندگ ــی م ــورد اس ــتفاده‬ ‫قـــرار گیرنـــد‪.‬‬ ‫◄ مزیـــت هـــای محصـــول شـــما نســـبت‬ ‫نمونـــه هـــای خارجـــی و بعضـــا داخلـــی‬ ‫چیســـت؟‬ ‫◄ تکی ــه ب ــر ت ــوان تولی ــد داخل ــی‪ ،‬بوم ــی س ــازی‬ ‫فن ــاری ه ــای روز ‪ ،‬طراح ــی دان ــش بنی ــان و ب ــا تکی ــه‬ ‫بـــر یافتـــه هـــای تیـــم تحقیـــق و توســـعه و هزینـــه‬ ‫هـــای نگـــه داری پاییـــن ای محصـــوالت‪ ،‬از جملـــه‬ ‫عمـــده مزایـــای محصـــوالت ایـــن مرکـــز مـــی باشـــند‪.‬‬ ‫همچنیـــن قیمـــت رقابتـــی‪ ،‬کـــه از عمـــده تریـــن‬ ‫معیارهـــای انتخـــاب توســـط مشـــتریان اســـت‪ ،‬در‬ ‫محصـــوالت ایـــن مرکـــز رعایـــت گردیـــده اســـت بـــه‬ ‫طـــوری کـــه در بســـیاری از کاربردهـــا‪ ،‬محصـــوالت‬ ‫تولی ــدی ای ــن مرک ــز‪ ،‬ب ــا کیفیت ــی مش ــابه و گاه برت ــر‬ ‫نســـبت بـــه نمونـــه هـــای خارجـــی و رقبـــای داخلـــی‪،‬‬ ‫دارای قیمـــت هـــای پاییـــن تـــری مـــی باشـــند‪.‬‬ ‫◄ چالـــش هـــا و مشـــکالت شـــما در ایـــن‬ ‫مرکـــز چیســـت؟‬ ‫◄ مهمتری ــن مش ــکل واردات ب ــی روی ــه محص ــوالت‬ ‫مش ــابه خارج ــی اس ــت و بای ــد بگوی ــم ع ــدم تکی ــه ب ــر‬ ‫تـــوان داخلـــی از ســـوی مســـئولین و مشـــتریان نیـــز‬ ‫مزیـــد علـــت اســـت‪ .‬مـــا نیازمنـــد ســـرمایه گـــذاری‬ ‫درخ ــور جه ــت توس ــعه و بهب ــود محص ــوالت تولی ــدی‬ ‫هس ــتیم و انتظ ــار داری ــم تولی ــدات دان ــش بنی ــان ک ــه‬ ‫ب ــر مح ــور فن ــاوری بوم ــی م ــی چرخ ــد م ــورد توج ــه‬ ‫ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫◄ حمایـــت دســـتگاهها و نهادهـــای حامـــی‬ ‫از محصـــول شـــما چگونـــه بـــوده اســـت؟‬ ‫◄ در مقاطع ــی از حمای ــت ه ــای خوب ــی برخ ــوردار‬ ‫بـــوده ایـــم‪ .‬در برخـــی مـــوارد نیـــز حمایـــت هـــای‬ ‫مـــورد نظـــر صـــورت نگرفتـــه اســـت‪ .‬بایـــد بـــه تولیـــد‬ ‫داخلـــی اعـــم از دانـــش و فنـــاوری و محصـــول اعتقـــاد‬ ‫پیـــدا کنیـــم تـــا بتوانیـــم بـــه هـــدف برســـیم‪.‬‬ ‫◄ چنـــد نفـــر در ایـــن مرکـــز و تولیـــد‬ ‫سیســـتم هـــای خورشـــیدی فعالیـــت دارنـــد؟ و‬ ‫آیـــا امـــکان افزایـــش بـــا توجـــه بـــه نیازهـــای‬ ‫انـــرژی وجـــود دارد؟‬ ‫◄ ح ــدودا ‪ 20‬نف ــر ب ــه ص ــورت مس ــتقیم در ای ــن‬ ‫مرکـــز مشـــغول هســـتند و در صـــورت اخـــذ پـــروژه‬ ‫ه ــای داخل ــی و راه ان ــدازی مج ــدد خ ــط تولی ــد و ی ــا‬ ‫توس ــعه خط ــوط تولی ــد جدی ــد‪ ،‬م ــی ت ــوان ت ــا س ــقف‬ ‫‪ 100‬نفـــر اشـــتغال زایـــی ایجـــاد نمـــود‪.‬‬ ‫◄ آیـــا ایـــن مرکـــز و محصـــول آن در‬ ‫زمینـــه انـــرژی هـــای خورشـــیدی بـــه عنـــوان‬ ‫شـــرکت دانـــش بنیـــان ثبـــت شـــده اســـت؟‬ ‫خیـــر ولـــی تـــاش مـــی کنیـــم ایـــن کار صـــورت‬ ‫بگیـــرد‪.‬‬ ‫◄ محصوالت جدید شما چیست؟‬ ‫◄ ســـامانه قابـــل حمـــل چنـــد کیلوواتـــی‬ ‫خورشـــیدی از محصـــوالت جدیـــد ایـــن مرکـــز اســـت‪.‬‬ ‫◄ آیا برنامه صادرات نیز دارید؟‬ ‫◄ بلـــه‪ ،‬چندیـــن مـــورد درخواســـت از خـــارج از‬ ‫کشـــور بـــرای محصـــوالت ایـــن مرکـــز داشـــتیم و تـــا‬ ‫کن ــون محمول ــه های ــی نی ــز ص ــادر گردی ــده ان ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫جهـــت معرفـــی درخـــور و شایســـته بـــرای کشـــورهای‬ ‫همجـــوار‪ ،‬نیازمنـــد ســـرمایه گـــذاری و حمایـــت هـــای‬ ‫بخـــش دولتـــی و خصوصـــی هســـتیم‪.‬‬ ‫◄ بـــا توجـــه بـــه منبـــع عظیـــم انـــرژی‬ ‫هـــای خورشـــیدی در کشـــور مزیـــت هـــای‬ ‫اســـتفاده از ایـــن دســـتگاهها چیســـت؟‬ ‫◄ ایـــن دســـتگاهها مزیـــت هـــای فراوانـــی‬ ‫دارند‪،‬کاه ــش آلودگ ــی ه ــای زیس ــت محیط ــی و بهب ــود‬ ‫فرآینـــد هـــای زیســـتی جبـــران افـــت ولتـــاژ شـــبکه‬ ‫در ســـاعاتی از روز‪ ،‬بهبـــود و ارتقـــاء ســـطح ســـامت‬ ‫عمومـــی‪ ،‬ســـود اقتصـــادی باالتـــر بـــا بهینـــه ســـازی‬ ‫مصـــرف ســـوخت و تولیـــد فـــرآورده هـــای مرتبـــط از‬ ‫مزیـــت هـــای اســـتفاده از ایـــن دستگاههاســـت‪.‬‬ ‫◄ هزینـــه هـــای تمـــام شـــده ایـــن‬ ‫دســـتگاهها چقـــدر اســـت؟‬ ‫◄ محصـــوالت مختلـــف بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی‬ ‫هـــای خـــود قیمـــت هـــای متفاوتـــی دارنـــد ولـــی‬ ‫دســـتگاهها بســـته بـــه تـــوان دســـتگاه از ‪ 8‬میلیـــون‬ ‫ری ــال ب ــه ب ــاال قیم ــت دارن ــد‪ .‬نکت ــه مه ــم ای ــن اس ــت‬ ‫کـــه در کل محصـــوالت تولیـــدی‪ ،‬دارای قیمـــت هـــای‬ ‫مناســـب و تـــوان رقابتـــی بـــا نمونـــه هـــای داخلـــی و‬ ‫خارجـــی مـــی باشـــند‪.‬‬ ‫◄ و در نهایـــت هـــر نکتـــه ای کـــه صـــاح‬ ‫مـــی دانیـــد بفرمائیـــد؟‬ ‫◄ از بـــازارکار نویـــن بابـــت ایـــن مصاحبـــه تشـــکر‬ ‫م ــی کنی ــم و نیازمن ــد حمای ــت بخ ــش ه ــای مختل ــف‬ ‫دولت ــی و خصوص ــی از تولی ــد داخ ــل هس ــتیم‪.‬‬ ‫گفت و گو ‪ :‬تحریریه بازارکار نوین‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪41‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫امکان حضور رایگان‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫تجهیزات پزشکی ایران‬ ‫در عمان فراهم شد‬ ‫سرپرست اداره صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی‬ ‫سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬امکان حضور رایگان شرکت های‬ ‫دانش بنیان صادراتی در مسقط با توجه به موقعیت‬ ‫استراتژیک کشور عمان در منطقه و همچنین لزوم توسعه‬ ‫و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه پس از رایزنی‬ ‫های متعدد ‪ ،‬فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا سازمان غذا و دارو ‪ ،‬اسحاق عامری‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به نقش کلیدی نمایشگاه در معرفی آخرین‬ ‫دستاوردها و از طرفی حضور پر رنگ تر در بازارهای منطقه‬ ‫‪،‬تمام تالش خود را جهت حضور صنعتگران حوزه تجهیزات‬ ‫پزشکی در نمایشگاه های معتبر به کار گرفتیم بنابراین‬ ‫شرکت های معتبر تا روز سه شنبه می توانند درخواست‬ ‫حضور خود را به این اداره کل ارسال کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اولویت با شرکت های نوپایی اســــــت‬ ‫که به تازگی وارد بازار صادرات شده اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما همواره به دنبال آن هستیم که سنگی از جلو‬ ‫پایصنعتگرانبرداریمتاآنهاهمباآرامشبهمسیرخودادامهدهند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬عالقمندان به حضور در این نمایشگاه‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ ٦٣٤٢٠‬داخلی‬ ‫‪ ٤٥١‬با ‹دیدار› کارشناس صادرات تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ 40 ،‬درصد بازار تجهیزات پزشکی کشور‬ ‫از تولیدات داخلی و ‪ 60‬درصد از لوازم پزشکی وارداتی تامین‬ ‫می شود و سازمان غذا و دارو در نظر دارد که در چند سال‬ ‫آینده این نسبت را برعکس کند و از سوی دیگر سهم صادرات‬ ‫تجهیزات پزشکی که اکنون بسیار ناچیز است را افزایش دهد‪.‬‬ ‫رسیدن به ‪ 60‬درصد سهم بازار داخلی در حوزه تجهیزات‬ ‫پزشکی از اهداف برنامه ششم توسعه است‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫استاندار خراسان رضوی خواستار شد؛‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫توجه به شرکت های‬ ‫دانش بنیان برای ایجاد‬ ‫اشتغال‬ ‫‪42‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی گفت‪ :‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫فرصت های خوبی برای اشتغال ایجاد می کنند که باید از‬ ‫این ظرفیت استفاده شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علیرضا رشیدیان در کارگروه اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال شهرستان گناباد که در محل‬ ‫فرمانداری این شهر برگزار شد اظهار کرد‪ :‬دستگاه های استان‬ ‫موظف هستند مصوبات کارگروه اقتصاد مقاومتی را اجرایی‬ ‫کنند و در صورت بروز مشکل از سوی دستگاه های نظارتی‬ ‫باید به مصوبه ها استناد شود‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی تصریح کرد‪ :‬استانداری بــــرای‬ ‫به نتیجه رسیدن پروژه هایی که ایجاد اشتغال کند تمامی‬ ‫توان خود را به کار می گیرد تا این پروژه ها به سرانجام رسند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هدف ما جذب سرمایه گذار داخلی‬ ‫و خارجی در خراسان رضوی است و نباید فقط بانــــک ها‬ ‫تامین کننده اعتبار پروژه ها باشند‪.‬‬ ‫رشیدیان افزود‪ :‬شرکت های دانش بنیان نیز می توانند‬ ‫به ایجاد اشتغال کمک بسزایی کنند و شهرستان ها باید به‬ ‫سمت ایجاد شرکت های دانش بنیان و راه اندازی اشتغال‬ ‫توسط این شرکت ها حرکت کنند‪.‬‬ ‫ستاری در حاشیه نخستین اجالس سران کشورهای اسالمی در حوزه علم و فناوری تاکید کرد؛‬ ‫تالش برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی‬ ‫در کشورهای اسالمی‬ ‫‪ 2026‬بـه تصویـب اعضـا خواهد رسـید که مباحثـی همچون‬ ‫تبـادل دانشـجو‪ ،‬ارتقای رتبه دانشـگاهها‪ ،‬توسـعه علوم جدید‬ ‫و اجـرای مـگا پروژهایـی کـه اجـرای آن از توان مالــــــی و‬ ‫نیروی انسـانی یک کشـور خارج اسـت در این سـند گنجانده‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه ابراز‬ ‫کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران با وجود توان باالی علمی و‬ ‫توسعه شرکتهای دانش بنیان به ویژه در سالهای اخیر جایگاه‬ ‫مناسبی در تجاری سازی این دستاوردها نداشته است و لذا‬ ‫حرکت دادن شرکتهای دانش بنیان به سوی صادرات به بازار‬ ‫کشورهای اسالمی مهمترین هدف حضور در این اجالس‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون علمی و فنـــــــــاوری رییس جمهوری‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت شرکت های دانش بنیان کشورمان به کشور های‬ ‫اسالمی را یکی از اهداف حضور در نخستین اجالس سران‬ ‫کشورهای اسالمی در حوزه علم و فناوری بیان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬دکتر سورنا ستاری معاون‬ ‫علمی و فناوری رییس جمهوری کشور در حاشیه ســــفر‬ ‫به قزاقستان که به همراه رییس جمهوری کشورمان برای‬ ‫حضور در نخستین اجالس سران کشورهای اسالمی در حوزه‬ ‫علمی و فناوری صورت گرفته است‪ ،‬تالش برای تسهیل حضور‬ ‫شرکتهای دانش بنیان در حوزه کشورهای اسالمی و همگام‬ ‫کردن سران کشورها برای اجرای طرح های مشترک علمی را‬ ‫مهمترین دستاورد این اجالس نامید‪.‬‬ ‫ستاری همچنین گفت‪:‬جمهوری اسالمی ایران سال‬ ‫گذشته به لحاظ ارائه مقاالت علمی در سطح جهانی رتبه‬ ‫نخست را به خود اختصاص داد و در بسیاری از فناوری های‬ ‫نوین همچون نانو‪ ،‬بیوتکنولوژی ‪ ،‬هوافضا و پزشکی با فاصله‬ ‫ای معنا دار از کشورهای اسالمی قرار دارد‪.‬‬ ‫امضای سند ده ساله برای همکاری های علمی‬ ‫و فناوری کشورهای مسلمان‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن اجالس سـندی ده سـاله تحـت عنوان‬ ‫زمینه بسیار خوب برای توسعه‬ ‫علوم جدید بین کشورهای اسالمی‬ ‫س ــتاری ادام ــه داد‪ :‬دی ــدگاه ه ــای مش ــترک فرهنگ ــی و‬ ‫مذهب ــی ب ــا کش ــورهای اس ــامی زمین ــه بس ــیار خوب ــی را‬ ‫ب ــرای تولی ــد مش ــترک ن ــرم اف ــزار و توس ــعه عل ــوم جدی ــد‬ ‫فراه ــم ک ــرده اس ــت و ام ــروز ش ــرکتهای بس ــیار خوب ــی در‬ ‫ایـــران در زمینـــه نانـــو فعـــال هســـتند کـــه هـــم اکنـــون‬ ‫ب ــه کش ــورهای پیش ــرفته ص ــادرات دارن ــد و براحتــــــ ــی‬ ‫م ــی توانن ــد در ح ــوزه کش ــورهای اس ــامی فع ــال ش ــوند‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬برگـــزاری ایـــن اجـــاس تغییـــر دیـــدگاه‬ ‫س ــران کش ــورهای اس ــامی را در زمین ــه هم ــکاری ه ــای‬ ‫علـــوم و فنـــاوری فراهـــم مـــی کنـــد و ایـــن بزرگتریـــن‬ ‫دســـتاورد ایـــن اجـــاس خواهـــد بـــود‪ .‬امـــا برپایـــی ایـــن‬ ‫اجـــاس زمینـــه را بـــرای برگـــزاری نشســـتی متشـــکل از‬ ‫برخ ــی س ــران کش ــورهای اس ــامی ب ــرای اتخ ــاذ موضع ــی‬ ‫واحـــد در محکومیـــت جنایـــات ضـــد بشـــری بـــر علیـــه‬ ‫مســـلمانان میانمـــار فراهـــم کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫براســـاس ایـــن گـــزارش‪ ،‬ایـــن اجـــاس بـــه بررســـی‬ ‫روابـــط نوظهـــور بیـــن علـــم و تکنولـــوژی و جایـــگاه‬ ‫کشـــورهای اســـامی در ایـــن عرصـــه مـــی پـــردازد‪.‬‬ ‫عـــاوه بـــر ســـران کشـــورهای اســـامی‪ ،‬شـــخصیتهای‬ ‫علم ــی و فرهنگ ــی و نی ــز روس ــای نهاده ــای بی ــن الملل ــی‬ ‫نیـــز در ایـــن اجـــاس شـــرکت کـــرده انـــد و در پایـــان‬ ‫نشســـت نیـــز بیانیـــه مشـــترکی منتشـــر خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در نشست دو روزه علوم و فناوری نانوی ایران و ارمنستان‬ ‫امضای دو تفاهم همکاری علمی میان شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫ایران و ارمنستان‬ ‫در نشسـت دو روزه علـوم و فنـاوری نانـوی ایـران و‬ ‫ارمنسـتان دو شـرکت دانش‌بنیـان موفـق بـه امضـای‬ ‫تفاهم‌نامـه انتقـال فنـاوری بـا شـرکت‌های ارمنـی شـدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬نشسـت دو روز‌ه علـوم و فنـاوری‬ ‫نانـوی ایـران و ارمنسـتان بـا هـدف شـناخت ظرفیت‌هـای‬ ‫مشـترک همـکاری در حوز‌ه فنـاوری نانو با حضـور برخی از‬ ‫مقامـات دو کشـور و شـرکت‌های نانویی در ایـروان‪ ،‬پایتخت‬ ‫ارمنسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫این نشسـت به دعوت وزارت توسـع ‌ه اقتصادی ارمنستان‬ ‫برگزار شـد و شـامل سـه بخش جداگانه با عناوین «برنامه‌ها‬ ‫و سیاسـت‌های توسـع ‌ه علـوم و فنـاوری نانـو» و «آخریـن‬ ‫پیشـرفت‌ها در حـوز‌ه فنـاوری نانـو» و «تبـادل فنـاوری نانو‬ ‫و فرصت‌هـای همـکاری» بوده اسـت‪.‬‬ ‫برگـزاری رویـداد تبـادل فنـاوری بـا حضور شـرکت‌های‬ ‫نانویـی ایرانـی و ارمنـی از جملـه برنامه‌هـای ایـن نشسـت‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬ایـن رویـداد در چهـار بخـش جداگانـه بـا‬ ‫عناویـن «فنـاوری نانـو در صنایـع دارویـی و آرایشـی»‪،‬‬ ‫«نانوکامپوزیت‌هـای پایـه پلیمـری»‪« ،‬پوشـش‌های سـخت‬ ‫نانوسـاختار» و «نانوفیلترهـا بـرای صنایـع نیروگاهـی و‬ ‫ماسـک‌های صـورت» برگـزار شـد و شـرکت‌های فعـال در‬ ‫ایـن حوزه‌هـا بـه معرفی محصـوالت نانویی خـود پرداختند‪.‬‬ ‫در حاشـیه این رویداد شـرکت‌های ایرانی و ارمنی موفق‬ ‫بـه امضای تفاهم‌نامه‌هایی با شـرکت‌های ارمنی شـدند‪.‬‬ ‫یکی از شـرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی‬ ‫و تحقیقاتـی اصفهـان بعنـوان تولیدکننده نانـو افزودنی‌ها و‬ ‫مسـتربچ و یکـی از شـرکت‌های دانش‌بنیان فعـال در زمینه‬ ‫تولیـد داروهـای ضدسـرطان از جمله شـرکت‌هایی هسـتند‬ ‫کـه موفق بـه امضای ایـن تفاهم‌نامه‌ها شـدند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان از عدم حمایت مالی نگرانند‬ ‫عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ‪،‬گفت‪ :‬مسیراداری‬ ‫برای ورود به چرخه سرمایه‌گذاری تولیدی به حدی طوالنی‬ ‫است که سرمایه گذار رغبتی برای ماندن در چرخه تولیدندارد‪.‬‬ ‫علی اسدی کرم در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره‬ ‫اتصال حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه‪،‬گفت‪ :‬ورود به عرصه‬ ‫فناوری‌های نوین در عرصه تولید بدون حضور شرکتهای‬ ‫دانش بنیان برای تولید کننده ریسک باالیی در بردارد‪،‬‬ ‫بنابراین برای عملیاتی کردن نقشه راه توسعه اقتصادی‬ ‫نیازمندحضور نخبگان علمی و شرکتهای دانش بنیان برای‬ ‫حرکت به سمت خدمات نوین در عرصه اقتصاد هستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس‪،‬تصریح کرد‪:‬کاهش‬ ‫و افزایش ارتباط صنعت با دانشگاه در دولتهای مختلف‬ ‫متفاوت بوده است‪ ،‬بنابراین برای استمرار حضور شرکتهای‬ ‫دانش بنیان در چرخه تولید و فناوری می بایست از فکر و‬ ‫تکنولوژی نوین شرکت های دانش بنیان استفاده کاربردی‬ ‫کرد تا چرخه تولید به نحو مطلوب حرکت کند‪.‬‬ ‫اسدی کرم افزود‪ :‬جامعه عمل پوشاندن به اهداف‬ ‫شرکتهای دانش بنیا ن نیازمند تزریق منابع مالی است و این‬ ‫درحالی است که دل نگرانی شرکتهای دانش بنیان بیش از‬ ‫هر مقوله ای‪ ،‬عدم حمایت های مالی است‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان سد محکمی برای جلوگیری از‬ ‫مهاجرت نخبگان‬ ‫وی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان ظرفیت باالی برای‬ ‫جلوگیری از مهاجرت نخبگان به خارج کشور دارند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان می توان به‬ ‫سادگی حلقه دانشگاه و صنعت را به یکدیگر متصل کرد‪.‬‬ ‫فرآیند تجاری‌شدن‬ ‫بدون شرکت های دانش بنیان امکان پذیر نیست‬ ‫نماینـده مـردم شـهر بابـک درمجلـس افـزود‪ :‬فرآینـد‬ ‫تجـاری شـدن بـدون شـرکتهای دانـش بنیـان امـکان پذیر‬ ‫نیسـت زیرا اگـر خواهان افزایـش تولید همراه بـا بهره‌برداری‬ ‫هسـتیم بایـد بـا روش هـای علمی اتصـال صنعت با دانشـگاه‬ ‫عملیاتی شـود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه‬ ‫پیچیدگی سیستم‌های بروکراسی اداری سرمایه گذاران‬ ‫را برای ورود به چرخه تولید پشیمان میکند‪ ،‬یادآورشد‪:‬‬ ‫مسیراداری برای ورود به چرخه سرمایه‌گذاری تولیدی به‬ ‫حدی درکشورطوالنی است که سرمایه گذار رغبتی برای‬ ‫ماندن در چرخه تولیدندارد‬ ‫●●●‬ ‫نماینده اهواز‪:‬‬ ‫بازار فروش اغلب محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫در استان خوزستان وجود دارد‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به مشکالت شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‪ ،‬گفــــت‪:‬‬ ‫بازار فروش اغلب محصوالت دانش‌بنیان در استان‬ ‫خوزستان وجود دارد و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا‬ ‫دستگاه‌ها نیازهای خود را از شرکت‌های داخلی تأمین کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ‪ ،‬دکتر همایون یوسفی در نشستی‬ ‫که امروز یکشنبه ‪ 26‬شهریورماه در پارک علم و فناوری‬ ‫خوزستان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و شرکت‌های دانش‌بنیان بحث روز جامعه ما هستند‪.‬‬ ‫کشور باید به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه ویژه‌ای داشته‬ ‫باشد و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در این زمینه انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت نمی‌تواند تنها از طریق سیستم دولتی‬ ‫شغل ایجاد کند‪ .‬یکی از راه‌هایی که به ایجاد شغل در‬ ‫کشور بسیار کمک می‌کند و در بحث سیاست‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی نیز برای ما بسیار مفید است‪ ،‬وجود شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان است که می‌تواند به کشور برای حرکــــــت‬ ‫در مسیر شکوفایی و پیشبرد علم کمک کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان زمینه مناسب را برای استفاده از‬ ‫نیروی جوان جامعه فراهم می‌کنند‪ .‬با توجه به جمعیت‬ ‫جوان کشور‪ ،‬یکی از راه‌های استفاده از این نیروی جوان‬ ‫درگیر کردن آن‌ها در فعالیت‌های علمی است‪ .‬از طرفی‬ ‫کسی که به دنبال کارهای علمی‪ ،‬پژوهشی می‌رود نباید‬ ‫درگیر مسائل اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫یوسفی ادامه داد‪ :‬فکر و ذکر این افراد باید درگیر‬ ‫کار علمی باشد‪ .‬متأسفانه مشکالت اساسی که در حوزه‬ ‫اقتصاد کشور وجود دارد بر تمام زمینه‌ها تأثیر گذاشته‬ ‫و نمی‌توانیم تمرکز الزم را داشته باشیم‪ .‬حل شدن‬ ‫بحث‌های کالن اقتصادی کشور در برخی زمینه‌ها شاید‬ ‫کار ما نباشد بلکه خود دولت باید در این زمینه الیحه‌ای‬ ‫به مجلس ارائه دهد و کار را دنبال کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازار فروش اغلب محصوالت‬ ‫دانش‌بنیان در استان وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬خوزستان جزو‬ ‫استان‌های استثنایی کشور است‪ .‬در خوزستان صنایع‬ ‫مختلفی از جمله حفاری‪ ،‬نفت‪ ،‬پتروشیمی و فوالد فعالیت‬ ‫می‌کنند و دستگاه‌های استان حتی اغلب بیــــــش از‬ ‫توان تولید شما به محصوالت نیاز دارند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی تأکید‬ ‫کرد‪ :‬اغلب دستگاه‌های اجرایی در استان ترجیح می‌دهند‬ ‫نیازهای خود را از خارج از استان و حتی خارج از کشور‬ ‫تهیه کنند که این مسأله کار شما را نیز تحت تأثیر قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬شاید کاری که استانداری و مجمع نمایندگان‬ ‫می‌توانند انجام دهند‪ ،‬این باشد که با دستگاه‌ها صحبت‬ ‫کنند و شرایطی را فراهم کنند تا دستگاه‌ها نیازهای خود‬ ‫را از استان تأمین کنند‪.‬‬ ‫یوسـفی تصریـح کـرد‪ :‬در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫نیـز شـاید بتوانیـم شـرکت‌های دانش‌بنیان را بـه گونه‌ای‬ ‫سـاماندهی کنیـم و بـا شـرکت‌هایی ماننـد ملـی حفـاری‬ ‫گفتگوهایـی داشـته باشـیم کـه پروژه‌های پژوهشـی خود‬ ‫را اعلام کننـد و شـرکت‌های پارک علم و فناوری اسـتان‬ ‫نیـز پروژه‌هایـی را کـه قـادر بـه انجـام آن‌هـا هسـتند‬ ‫انتخـاب کنند‪.‬‬ ‫وی درباره مشکالت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قوانین مالیاتی کشور ما ایرادات بسیاری‬ ‫دارند‪ .‬این قوانین با واقعیات اقتصادی ما متناسب نیستند‪.‬‬ ‫باید یک بازنگری اساسی در این قوانین داشته باشیم‪.‬‬ ‫آموزش و ترویج کشاورزی‪:‬‬ ‫ثبت بیش از ‪ 140‬شرکت‬ ‫دانش‌بنیان در بخش‬ ‫کشاورزی‬ ‫معـــاون ســـازمان تحقیقـــات‪ ،‬آمـــوزش و ترویـــج‬ ‫کشـــاورزی از ثبـــت بیـــش از حـــدود ‪ 140‬شـــرکت‬ ‫دانش‌بنیـــان در بخـــش کشـــاورزی خبـــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس در کـــرج‪،‬‬ ‫غالمحســـین طهماســـبی در گردهمایـــی غـــات‬ ‫آب ــی کش ــور در مؤسس ــه تحقیق ــات اص ــاح و تهی ــه‬ ‫نه ــال و ب ــذر برگ ــزار ش ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬امنی ــت غذای ــی‬ ‫از اهمی ــت باالی ــی برخ ــوردار اس ــت ک ــه دش ــمنان‬ ‫نی ــز س ــعی دارن ــد ای ــن مه ــم را خدشــه‌دار کنن ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬طـــی پنـــج ســـال گذشـــته بـــا‬ ‫موفقیـــت و افزایـــش تـــراز روبـــه‌رو بوده‌ایـــم کـــه‬ ‫ایـــن مهـــم را مدیـــون فعالیـــت مؤثـــر و مفیـــد‬ ‫کشـــاورزان هســـتیم کـــه بـــه ایـــن ترتیـــب تـــراز‬ ‫منفـــی ‪ 13‬میلیـــارد دالر از بیـــن رفتـــه اســـت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه مع ــاون س ــازمان تحقیق ــات‪ ،‬آم ــوزش‬ ‫و ترویـــج کشـــاورزی بهتـــر اســـت از ظرفیت‌هـــای‬ ‫بخ ــش خصوص ــی در راس ــتای تقوی ــت ش ــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان اســـتفاده و بهره‌گیـــری شـــود‪.‬‬ ‫طهماســـبی بـــا بیـــان اینکـــه حـــدود ‪140‬‬ ‫شـــرکت دانش‌بنیـــان در بخـــش کشـــاورزی بـــه‬ ‫ثبـــت رســـیده اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬ســـعی داریـــم بـــا‬ ‫شناســـایی نیروهـــای مفیـــد و مؤثـــر در بخـــش‬ ‫خصوص ــی ای ــن رق ــم را ب ــه بی ــش از ‪ 200‬ش ــرکت‬ ‫افزایـــش دهیـــم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬بـــه‌ منظـــور یادگیـــری علـــم در‬ ‫بخـــش کشـــاورزی‪ ،‬امـــروزه شـــاهد رشـــد ســـه‬ ‫براب ــری اع ــزام هم ــکاران در بخ ــش کش ــاورزی ب ــه‬ ‫کنگره‌هـــای ملـــی و بین‌المللـــی هســـتیم‪.‬‬ ‫ایـــن مســـؤول در بخـــش پایانـــی ســـخنان خـــود‬ ‫ضمـــن تأکیـــد بـــر لـــزوم مطالعـــه در بخـــش‬ ‫کش ــاورزی تصری ــح ک ــرد‪ :‬در چه ــار س ــال گذش ــته‬ ‫شـــاهد پیشـــرفت و بهبـــود شـــرایط کشـــاورزی در‬ ‫دانشـــگاه‌های مربوطـــه نبوده‌ایـــم کـــه امیـــدوار‬ ‫هس ــتیم در چه ــار س ــال دوم ب ــه ای ــن مه ــم توج ــه‬ ‫و اهتمـــام ویـــژه شـــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس‪:‬‬ ‫معاون سازمان تحقیقات‪،‬‬ ‫‪43‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫معاونت علمی از مراکز‬ ‫دانش بنیان دارای‬ ‫بازار فروش اما فاقد‬ ‫امکانات حمایت می‌کند‬ ‫‪44‬‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت و جـــذب ســـرمایه‬ ‫معاون ــت علم ــی ب ــه ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان‬ ‫دارای ب ــازار ف ــروش ام ــا فاق ــد امکان ــات و تجهی ــزات‬ ‫تولیـــد‪ ،‬توصیـــه کـــرد از مزایـــا و حمایـــت هـــای‬ ‫ایـــن معاونـــت بـــرای رونـــق درکار خـــود اســـتفاده‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش معاونـــت علمـــی و فنـــــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری‪ ،‬علیرضـــا دلیـــری در بازدیـــد از‬ ‫چهارمیـــن نمایشـــگاه زیســـت‌فناوری ایـــران بیـــان‬ ‫کـــرد‪ :‬یکـــی از ماموریـــت هـــای معاونـــت علمـــی و‬ ‫فنـــاوری حمایـــت از شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫و تولیـــدات آن‌هـــا اســـت کـــه ایـــن نمایشـــگاه‬ ‫توانســـته بـــه خوبـــی زمینـــه معرفـــی و حمایـــت از‬ ‫ایـــن تولیـــدات را فراهـــم کنـــد‪.‬‬ ‫وی مزای ــای برگ ــزاری نمایش ــگاه زیســت‌فناوری‬ ‫ایـــران را تســـهیل و فراهـــم شـــدن فرصت‌هـــای‬ ‫ســـرمایه‌گذاری در ایـــن حـــوزه دانســـت‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت و جـــذب ســـرمایه‬ ‫معاونـــت علمـــی ادامـــه داد‪:‬تعـــداد شـــرکت‌ها در‬ ‫چهارمی ــن دوره ای ــن نمایش ــگاه‪ ،‬رش ــد چش ــمگیری‬ ‫داش ــته اس ــت ک ــه همی ــن موض ــوع نش ــان دهن ــده‬ ‫افزایـــش اقبـــال عمومـــی بـــه ایـــن حـــوزه اســـت‪.‬‬ ‫دلیـــری در ادامـــه تصریـــح کـــــــــــــــــرد‪:‬‬ ‫بـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان توصیـــه می‌کنـــم‬ ‫اگـــر شـــرایط فـــروش محصـــول خـــود را دارنـــد‬ ‫اقـــدام کننـــد و در صـــورت نداشـــتن امکانـــات‬ ‫مناســـب ایـــن شـــرکت‌ها می‌تواننـــد از مزایـــا‬ ‫و حمایت‌هـــای معاونـــت علمـــی و فنــــــــــاوری‬ ‫بهـــره ببرنـــد‪.‬‬ ‫وی ضمـــن مهـــم ارزیابـــی کـــردن نقـــش‬ ‫حـــوزه زیســـت فنـــاوری در تولیـــد محصـــوالت‬ ‫ثروت‌آفریـــن و ایجـــاد بســـتر کارآفرینـــی فناورانـــه‬ ‫بـــه ویـــژه تولیـــد دارو در ایـــن حـــوزه گفـــت‪ :‬دارو‬ ‫از زمینه‌هـــای مهـــم و حیاتـــی کشـــور محســـوب‬ ‫مـــی شـــود بـــه همیـــن دلیلـــی معاونـــت علمـــی‬ ‫حمایت‌هـــای ویـــژه‌ای در ایـــن بخـــش خواهـــد‬ ‫داشـــت‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی خبرداد‪:‬‬ ‫معرفی بیش از ‪ 260‬شرکت دانش‌بنیان به فرابورس‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و جـذب سـرمایه معاونـت‬ ‫علمـی ریاسـت جمهـوری گفـت‪ :‬در یک سـال گذشـته با‬ ‫همکاری سـازمان بورس و فرابورس بیش از ‪ 260‬شـرکت‬ ‫دانـش بنیـان بـه فرابـورس معرفی شـده اسـت ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز روابـط عمومـی و اطلاع رسـانی‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری ‪ ،‬علیرضـا‬ ‫دلیـری معـاون توسـعه مدیریـت و جذب سـرمایه معاونت‬ ‫علمـی اظهـار کـرد ‪ :‬در یـک سـال گذشـته بـا همـکاری‬ ‫سـازمان بـورس و فرابـورس بسـتری مناسـب فراهم کرده‬ ‫ایـم تـا شـرکت‌های دارای ظرفیـت الزم به این بـازار وارد‬ ‫شـوند ‪.‬‬ ‫دلیـری یـادآور شـد ‪ :‬بـر ایـن اسـاس بیــــــــش از‬ ‫‪ 260‬شـرکت دانـش بنیان را بـه فرابورس معرفی کـرده ایم‬ ‫تـا مقدمـه حضـور آنهـا در فرابـورس آماده سـازی شـود ‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و جـذب سـرمایه معاونـت‬ ‫علمـی بیـان کـرد ‪ :‬بیـش از سـه هزار شـرکت دانـش بنیان‬ ‫داریـم کـه بـه طـور مرتـب در حـال کسـب سـودهای‬ ‫چندیـن برابـری انـد اما سـایر شـرکت‌ها در بهترین حالت‬ ‫یـک و نیـم برابـر سـود دارنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ادامه این مراسـم شـاپور محمدی رییس‬ ‫سـازمان بـورس و اوراق بهـادار گفـت ‪ :‬سـازمان بـورس‬ ‫علاوه بـر اجـرای قوانیـن بایـد بـه توسـعه بـازار سـرمایه‬ ‫نیـز کمـک کند‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد ‪ :‬توسـعه بـازار سـرمایه و ورود بـه این‬ ‫بـازار بـه تقویـت اقتصـاد کشـور کمـک‌کنـد و افـزود‪ :‬در‬ ‫سـال‌های گذشـته زمانـی کـه دربـاره ابزارهـای مالـی‬ ‫صحبـت مـی کردیم همـه مـی پرسـیدند آیا امـکان دارد‬ ‫روزی چنیـن ابزارهایـی در بـازار ایـران نیـز بـه کار گرفته‬ ‫شـود اما اکنون مشـاهده می‌کنیم بسـیاری از ایـن ابزارها‬ ‫بـه کار آمده اسـت‪.‬‬ ‫محمـدی هـدف از برگـزاری مسـابقه لیـگ سـتارگان‬ ‫بـورس را آموزش به دانشـجویان و عالقه مندان بازار سـرمایه و‬ ‫توسـعه فرهنـگ سـرمایه‌گذاری دانسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬امیـدوارم بـازار مشـتقه (آتـی) نیـز بیـش‬ ‫از گذشـته تقویـت شـود تـا افـراد بتواننـد بـه سـود های‬ ‫معقـول و مناسـب در ایـن بـازار دسـت یابنـد‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول اضافـه کـرد‪ :‬امیـدوارم محدودیت‌هایـی‬ ‫کـه در بـازار سـرمایه وجـود دارد به تدریج حذف شـود تا‬ ‫این بـازار توسـعه بیشـتری یابد‪.‬‬ ‫مسـابقات لیـگ سـتارگان بـورس بـا حضور تیـم های‬ ‫شـرکت کننـده از ‪ 10‬دانشـگاه در بـورس تهـران با هدف‬ ‫آمـوزش دانشـجویان رشـته‌های مالـی و ارزیابـی تـوان‬ ‫فعالتـی آنهـا در بـازار سـرمایه برگزار شـد‪.‬‬ ‫هـدف از برگـزاری این مسـابقات‪ ،‬آموزش دانشـجویان‬ ‫رشـته هـای مالـی و ارزیابـی تـوان فعالیـت آنهـا در بـازار‬ ‫سـرمایه بود‪.‬‬ ‫در پایـــان ایـــن مســـابقات تیـــم هـــای دانشـــگاه‬ ‫الزهـــرا (س)‪ ،‬عالمـــه طباطبایـــی (ره) و خواجـــه‬ ‫نصیرالدیـــن طوســـی بـــه عنـــوان تیـــم هـــای برگزیـــده‬ ‫معرفـــی شـــدند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در مراسم معارفه مدیران ستادی مطرح شد‬ ‫لزوم نظارت دقیق پست بانک‬ ‫بر تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫مدیرعامـل پسـت بانک ایران گفت‪ :‬حمایـت از طرحهای‬ ‫دارای توجیـه اقتصـادی توسـط این بانک با توجــــــــــه‬ ‫بـه عاملیـت منابـع ارزی و ریالـی صنـدوق توسـعه ملـی‪،‬‬ ‫فرصـت مناسـبی بـرای کمـک به ایجـاد اشـتغال پایـدار در‬ ‫روسـتاها و مناطـق کم‌برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران پویـا؛ خسـرو فرحـی‬ ‫مدیرعامـل پسـت بانک ایران در مراسـم معارفه چنـد نفر از‬ ‫مدیـران سـتادی این بانک با اشـاره به طرح اشـتغال فراگیر‬ ‫و تمرکـز در زمینـه اعتبـاری و اعطـای تسـهیالت ارزی بـه‬ ‫متقاضیـان از محـل منابع صندوق توسـعه ملی اظهـار کرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه افزایـش سـرمایه بانک‪ ،‬تأمیـن مالـی و اعطای‬ ‫تسـهیالت ارزی و ریالی به طرحهـای دارای توجیه اقتصادی‬ ‫بایـد حرکـت مؤثـری در بانـک در سـطح ملـی و اقتصـادی‬ ‫ایجـاد کنیم‪.‬‬ ‫محمـد حسـین مهرانـی اردبیلـی؛ عضـو هیئـت مدیـره‬ ‫پسـت بانـک نیز در ایـن جلسـه‪ ،‬جابجایی را الزمه نشـاط و‬ ‫پویایـی در مجموعه دانسـت و گفت‪ :‬تمامی همـکاران بانک‬ ‫بـا همـکاری و همیـاری در زمـان یکپارچه‌سـازی نرم‌افـزار‬ ‫جدیـد ثابـت کردند که تـوان انجام کارهای بـــــزرگ را در‬ ‫هـر شـرایطی دارنـد و می‌تواننـد از فرصتهای پیـش‌رو بهره‬ ‫الزم را بـرای اعتلای بانـک در شـبکه بانکی کشـور ببرند‪.‬‬ ‫احتشــام فالح‌فــر؛ عضــو هیئــت مدیــره پســت بانــک‬ ‫نیــز در ایــن مراســم هم‌افزایــی واحدهــای ســتادی و‬ ‫اجــرا در حــوزه اعتبــاری را مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه عاملیــت ارزی و ریالــی صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی بایــد نســبت بــه شناســایی طرحهــای دارای توجیــه‬ ‫اقتصــادی و بــه عنــوان بانــک توســعه‌ای و تخصصــی حــوزه‬ ‫‪ ICT‬و ‪ IT‬بــا تعامــل بــا شــرکتهای دانش‌بنیــان و تأمیــن‬ ‫مالــی واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــا نظــارت صحیــح و‬ ‫دقیــق اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫در این مراسـم سـید رحمان حسـین‌پور به عنوان رئیس‬ ‫اداره کل حـوزه مدیریـت و امور شـرکتها‪ ،‬اکبر غالمی به عنوان‬ ‫سرپرسـت اداره‌کل روابـ ‌‬ ‫ط عمومـی‪ ،‬عباس پیرایـی به عنوان‬ ‫سرپرسـت اداره‌کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات‬ ‫و حمیـد محمـدی نیـز بـه عنـوان رئیـس اداره‌کل نظـارت‪،‬‬ ‫پیگیـری و وصـول مطالبات بانک معرفی شـدند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫◄ در استارت آپ ویکند علم تهران رقم خورد‬ ‫تبدیل ایده‌های علمی به کسب‌وکار‌های نوپا‬ ‫◄ معرفی ‪ 8‬استارت آپ برتر در رویدادی تخصصی‬ ‫پنجمین استارت‌‌ آپ دمو سالمت و محیط زیست با حضور سرمایه گذاران برگزار شد‬ ‫◄ رویداد نوآوری معدن و صنایع معدنی برگزار شد‬ ‫◄ نخستین رویداد استارت آپی بیمه در کشور برگزار می‌شود‬ ‫◄ نشانه‌های جنگ اقتصادی در منطقه و نقش استارت‌آپ‌ها در آن‬ ‫◄ چگونه در استارت آپ از روابط عمومی استفاده کنیم؟‬ ‫◄ طرز تفکرهای غلط در مورد راه‌اندازی استارت‌آپ‬ ‫◄ اصولی که باعث حفظ و بقای استارت آپ در بازار می شوند ‬ ‫◄ رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی خبر داد‬ ‫توسعه همکاری های ایران و کرواسی در حوزه کسب‌ و کارهای نوین‬ ‫◄ فرانسه بهشت استارت آپ‌ها می‌شود‬ ‫◄ احیای سوپر مارکت های سنتی رشت با استارت آپ باشگاه دلفین مارکت‬ ‫◄ ارائه جزئیاتی تازه از برگزاری دومین مسابقات ایده بازار دریایی‬ ‫◄ لزوم توجه به فرصت های کارآفرینی در صنعت سنگ؛‬ ‫فعاالن و کارآفرینان سنگ هنوز به اهمیت نوآوری و فناوری پی نبرده اند!‬ ‫◄ اینفوگرافی‬ ‫‪ 18‬اشتباه کشنده استارت‌آپ‌ها‬ ‫راز بقای استارت‌آپ‌ها‬ ‫◄ به بهانه حذف اپليكيشن‌های ایرانی از اپ‌استور‬ ‫هفت چالش‌ مهم استارت‌آپ‌های ایرانی‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫◄ انعطاف پذیری؛‬ ‫‪45‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در استارت آپ ویکند علم تهران رقم خورد‬ ‫تبدیل ایده‌های علمی به کسب‌وکار‌های نوپا‬ ‫فضــای خــاق و نوآورانــه بــاغ کتــاب تهــران روزهــای ‪ 8‬تــا ‪ 10‬شــهریورماه میزبــان عالقه‌منــدان علــم و فنــاوری بــود‪ .‬در ایــن ســه روز اولیــن دوره «‬ ‫اســتارت آپ ویکنــد علــم تهــران» در ایــن مجموعــه دیدنــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن رویــداد کارآفرینــی س ـه‌روزه بــا حضــور ‪ 97‬نفــر برگــزار شــد کــه شــرکت‌کنندگان در روز اول بــا ارائــه ‪ 55‬ایــده کار خــود را آغــاز کردنــد و‬ ‫درنهایــت ‪ 13‬ایــده نهایــی در روز پایانــی در حضــور داوران بــه دفــاع پرداختنــد و در نهایــت ســه تیــم برگزیــده انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫البته این استارت آپ ویکند ویژگی متمایزی داشت و آن توجه ویژه به علم و حمایت از ایده‌های مرتبط به آن در این رویداد بود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫دبیر اجرایی استارت آپ ویکند علم‪:‬‬ ‫جامعه ما به ترویج علم نیاز دارد‬ ‫‪46‬‬ ‫اتابک آکسون‪ ،‬دبیر اجرایی استارت آپ ویکند علم‬ ‫تهران با اشاره به اینکه این رویداد توسط بنیاد ترویج‬ ‫علمی ساروس برگزار می‌شود گفت‪ :‬ساروس یک تیم‬ ‫ترویج علم است که فعالیت خود را از سال ‪ 95‬آغاز کرده‬ ‫است و تمام‌کارها در آن به‌صورت داوطلبانه انجام می‌شود ‪.‬‬ ‫آکسـون بـا اشـاره اینکـه فعالیت‌هـای تیـم سـاروس‬ ‫حـول محـور علـم اسـت ادامـه داد‪:‬سـعی می‌کنیـم هـر‬ ‫روشـی را امتحـان کنیـم کـه پیشـرفت‌های علـم را بـه‬ ‫مـردم معرفـی کنیـم تـا کمک شـود به افـرادی کـه تازه‬ ‫فارغ‌التحصیـل شـده و در مسـیر ایجـاد کسـب‌وکار قـرار‬ ‫گیر ند ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه جامعـه ما بـه ترویج علـم نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬ولـی چـون این فعالیت‌هـا بازده مالی نـدارد از آن‌ها‬ ‫اسـتقبال نمی‌شـود گفت‪ :‬مشـکل بسـیاری از کسـانی که‬ ‫در رشـته‌های علـوم پایـه تحصیـل می‌کننـد ایـن اسـت‬ ‫کـه بعـد از فارغ‌التحصیلـی نمی‌داننـد چـه شـغلی بایـد‬ ‫انتخـاب کنند‪.‬‬ ‫مشکل بسیاری از کسانی که‬ ‫در رشته‌های علوم پایه تحصیل‬ ‫می‌کنند این است که بعد از‬ ‫فارغ‌التحصیلی نمی‌دانند چه شغلی‬ ‫باید انتخاب کنند‬ ‫آکســون بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از‬ ‫فارغ‌التحصیــان و یــا دانشــجویان رشــته‌های‬ ‫اشاره‌شــده می‌پندارنــد کــه فقــط می‌تواننــد معلــم‬ ‫یــا اســتاد دانشــگاه شــوند افــزود‪ :‬آن‌هــا هیــچ فکــر‬ ‫نمی‌کننــد در حــوزه علــم می‌تــوان کســب‌وکار ایجــاد‬ ‫کــرد و در واقــع هــدف ایــن اســتارت آپ ویکنــــــــد‬ ‫ربــط دادن علــم بــه تکنولــوژی اســت تــا بتوانیــم‬ ‫ایده‌هــای علمــی را تبدیــل بــه کســب‌وکار کنیــم‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی استارت آپ ویکند علم با اشاره به اینکه‬ ‫اولین دوره این رویداد در باغ کتاب تهران برگزار شد افزود‪:‬‬ ‫با توجه به محدودیت‌های فضا از ‪ 97‬نفر ثبت‌نام شد که در‬ ‫رویداد ‪ 15‬منتور در حوزه‌های فنی‪ ،‬طراحی‪ ،‬تجاری و علم‬ ‫کار هدایت و داروی تیم‌های را بر عهده داشتند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایده‌هایی که موضوعشان در زمینه‬ ‫علم باشد در داوری‌های امتیاز بیشتری دارند افزود‪ :‬با جذب‬ ‫حامیان سعی کردیم برای برگزیدگان حمایت‌هایی درزمینه‬ ‫امکان تبلیغات و یا تهیه وسایل کار پیش‌بینی کنیم‪.‬‬ ‫قائم‌مقام باغ کتاب تهران‪:‬‬ ‫فضای باغ کتاب یادگیرنده تعریف‌شده است‬ ‫محسـن جاللـی قائم‌مقـام بـاغ کتـاب تهـران نیـز در‬ ‫حاشـیه برگـزاری ایـن رویـداد در گفت‌وگـو بـا خبرنـگار‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معرفی سه تیم برگزیده در مراسم اختتامیه‬ ‫اسـتارت آپ ویکنـد علـم‪ ،‬شـب جمعه ‪ 10‬شـهریورماه‬ ‫بـه پایـان رسـید و در روز اختتامیـه هـر گروه بـه معرفی‬ ‫ایـده‌ی تجاری شـده در مقابـل داوران و شـرکت‌کنندگان‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫هیئـت‌داوران ایـن رویـداد را کاوه یزدی‌‌فـر‪ ،‬محسـن‬ ‫جاللـی‪ ،‬آرش برهمنـد‪ ،‬سـیاوش صفاریان‌پـور و فرداد زند‬ ‫تشـکیل می‌دادنـد کـه اسـامی نام‌آشـنای رویدادهـای‬ ‫اسـتارت‌آپی هسـتند‪.‬‬ ‫هیئـت‌داوران درنهایـت سـه ایـده را بـه عنوان سـه مدل‬ ‫تجـاری برگزیـده معرفـی کردنـد و ایده‌هـای برگزیـده‬ ‫«پایاپـای»‪ »Save Car« ،‬و «گریزباکس» در میان ‪۱۳‬‬ ‫تیـم بـه ترتیـب اول تا سـوم شـدند‪.‬‬ ‫آرش برهمنـد که سـی‌امین رویداد اسـتارت آپ ویکند‬ ‫را در ایـن رویـداد داوری کـرد در خصـوص اهـداف ایـن‬ ‫رویـداد و چگونگـی داوری‪ ،‬مـی گویـد‪ »:‬در ایـن اسـتارت‬ ‫آپ ویکنـد کـه بـا پـی رنگ علـم برگـزار شـد‪ ،‬اول علمی‬ ‫بـودن ایده‌هـا بسـیار مهم بـود‪ .‬دوم اینکـه بتواننـد از این‬ ‫ایده‌هـای علمـی درآمد کسـب کنند‪ .‬در واقـع فاکتورهای‬ ‫ترویـج علـم و اجرایـی شـدن مدنظر داورهـا بود‪».‬‬ ‫فرهمنـد در خصـوص تیم‌هـای برگزیـده مـی گویـد‪»:‬‬ ‫سـه تیـم برگزیـده علاوه بـر رعایـت دو اصـل موردنظـر‬ ‫انتخـاب شـدند‪ .‬برگزیـده اول تیـم» پایاپـای» اسـت کـه‬ ‫یـک بسـتر الکترونیـک بـرای تبـادل مهـارت بـود‪.‬‬ ‫برگزیـده دوم تیـم» سـیو کار» اسـت کـه براسـاس‬ ‫الگـوی رانندگـی و تعمیر ماشـین‪ ،‬امنیت راننـده و علم را‬ ‫از طریـق سنسـورهای روی گوشـی انجـام مـی دهـد‪.‬‬ ‫برگزیـده سـوم تیـم» گریزباکـس» مبتنـی بـر واقعیت‬ ‫افـزوده بازی‌هایـی را بـرای بچه‌هـا خلـق می‌کنـد که بین‬ ‫آن‌هـا و خانواده‌هـا تعاملی اسـت‪.‬‬ ‫فرهمند رویدادهای نظیر استارت آپ ویکند علم را‬ ‫در رده رویدادهای انگیزشی آموزشی می‌داند و می گوید‪:‬‬ ‫ممکن است در این رویدادها خلق کسب‌وکار انجام‬ ‫نشود‪ ،‬ولی هدف عمومی این رویدادها این است که بین‬ ‫بخش‌های مختلف بازار کسب تعامل ایجاد شود و اعضا بینشی‬ ‫به این مسئله پیدا کنند و درنهایت کسب‌وکار خلق شود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫بـازارکار نویـن‪ ،‬بـا اشـاره به اینکـه فضای باغ کتـاب ‪ ،‬یک‬ ‫فضـای یادگیرنـده تعریف‌شـده اسـت افـزود‪ :‬تمـام هـدف‬ ‫مـا ایـن اسـت در ایـن جهـت گام برداریـم که کـودکان و‬ ‫نوجوانـان کشـف کنند‪ ،‬تجربـه کننده و یادگیرنده باشـند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مـوارد را می‌تـوان در‬ ‫فضـای علمـی تجربـه کرد افـزود‪ :‬به همین جهـت یکی از‬ ‫اقدامـات مـا حمایـت از اسـتارت آپ هـا اسـت و بـه آن‌ها‬ ‫فضـا می‌دهیـم تـا بتواننـد بـه پـرورش و عملیاتی سـازی‬ ‫ایده‌هـای خـود بپردازنـد‪.‬‬ ‫قائم‌مقـام بـاغ کتـاب پیرامـون نحـوه حمایت‌هـا از‬ ‫برگزیـدگان ایـن رویـداد کارآفرینـی گفـت‪ :‬از نـوع بـاغ‬ ‫کتـاب فضاهـای موقتـی در اختیـار تیم‌های برگزیـده قرار‬ ‫می‌گیـرد تـا بتواننـد ایده‌های خـود را بـه بازدیدکنندگان‬ ‫معرفـی کنند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکه در بـاغ کتاب فضای زیر سـقف‬ ‫بزرگـی قـرار دارد افـزود‪ :‬البتـه کار ما همانند مراکز رشـد‬ ‫نیسـت ولـی از امکانـات بـاغ کتـاب می‌تـوان در حـوزه‬ ‫فناوری‌هـای نـرم کـه نیـاز بـه محیـط سـخت‌افزاری ندارنـد‬ ‫همانند‪ ،‬نشـر کتاب ‪ ،‬رسـانه‌های دیجیتالـی و ‪ ...‬اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس گفتـه جاللـی‪ ،‬مجموعه بـاغ کتـاب تهران‬ ‫حـدود ‪ 50‬هـزار مترمربع فضـای زیر سـقف دارد و در آن‬ ‫دو کتاب‌فروشـی بـزرگ کـودک و نوجـوان فعـال اسـت‬ ‫همچنیـن دو مرکـز علـم کـودک و نوجـوان ‪ ،‬باشـگاه ‪،‬‬ ‫روباتیـک‪ ،‬سـالن سـینما ‪ ،‬کافـه‪ ،‬فضـای جنبـی نگهداری‬ ‫کـودک از دیگـر امکانـات ایـن مجموعه اسـت‪.‬‬ ‫‪47‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معرفی ‪ 8‬استارت آپ برتر در رویدادی تخصصی‬ ‫پنجمین استارت‌‌ آپ دمو سالمت و محیط زیست با حضور‬ ‫سرمایه گذاران برگزار شد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫مرکــز فــن بــازار ملــی ایــران بــا حمایــت پــارک فنــاوری پردیــس پنجمیــن دوره از اســتارت آپ دمــو خــود را در حــوزه ســامت و محیــط زیســت‪ ،‬بــا‬ ‫حضــور بیــش از ‪25‬ســرمایه گــذار و ارائــه ‪8‬ایــده در ایــن حــوزه بــه منظــور جــذب ســرمایه بــرای اســتارت آپ هــا و توســعه زیســت بــوم نــوآوري کشــور‬ ‫در ســالن خوارزمــي دانشــكده كامپيوتــر دانشــگاه صنعتــي شــريف برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک فنــاوری پردیــس‪ ،‬ایــن رویــداد بــا هــدف هدایــت ســرمایه هــا بــه ســمت بخــش نــوآوری و فنــاوری کشــور و‬ ‫همچنیــن مواجــه مســتقیم ســرمایه گــذار بــا ســرمایه پذیــر در اکوسیســتم نــوآوری کشــور بــا تولــی گــری فــن بــازار ملــی ایــران برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫مهن ــدس اکب ــر قنب ــر پ ــور رئی ــس مرکـــــــــ ــز‬ ‫ف ــن ب ــازار مل ــی ای ــران در توضی ــح بخش ــی از وظای ــف‬ ‫و رس ــالت کل ــی ای ــن مرک ــز گف ــت‪ :‬نهاده ــای زی ــادی‬ ‫در کشـــور در حـــال فعالیـــت و حمایـــت هســـتند‬ ‫تـــا توســـعه فنـــاوری اتفـــاق بیوفتـــد‪ ،‬پـــارک هـــای‬ ‫فن ــاوری‪ ،‬مراک ــز رش ــد‪ ،‬دانش ــگاه و معاون ــت علم ــی‬ ‫و فن ــاوری در بخ ــش توس ــعه فن ــاوری ت ــاش ه ــای‬ ‫زیـــادی را بـــه ثمـــر مـــی نشـــانند امـــا در ســـمت‬ ‫دیگـــر ایـــن ماجـــرا بحـــث توســـعه بـــازار فنـــاوری‬ ‫مطـــرح اســـت فـــن بـــازار ملـــی ایـــران دغدغـــه‬ ‫اصلـــی خـــود را توســـعه بـــازار‪ ،‬فـــروش و رونـــق‬ ‫چرخـــه اقتصـــادی ایـــن بخـــش مـــی دانـــد‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬بـــرای ایـــن منظـــور عواملـــی‬ ‫چـــون رکـــود یـــا عـــدم رونـــق بازارهـــای دیگـــر در‬ ‫کش ــور موج ــب ش ــده س ــرمایه گ ــذاران ب ــه س ــمت‬ ‫حـــوزه نـــوآوری و فنـــاوری ســـوق پیـــدا کننـــد‪ ،‬از‬ ‫طرفـــی تعـــداد شـــرکت هـــا و ســـرمایه گـــذاران‬ ‫در کشـــور هـــم کـــم نیســـتند و فـــن بـــازار ســـعی‬ ‫دارد امـــکان مواجـــه ایـــن دو گـــروه بـــا هـــم بـــرای‬ ‫رس ــیدن ب ــه ی ــک تواف ــق مش ــترک را فراه ــم کن ــد‬ ‫کـــه یکـــی از ســـازوکارهای ایـــن مهـــم همیـــن‬ ‫رویـــداد اســـتارت آپ دمـــو اســـت‪.‬‬ ‫در بخـــش بعـــدی برنامـــه ‪8‬اســـتارت آپ برتـــر‬ ‫ایـــن رویـــداد هـــر کـــدام بـــه مـــدت ‪8‬دقیقـــه‬ ‫فرص ــت ارائ ــه و ‪4‬دقیق ــه فرص ــت پرس ــش و پاس ــخ‬ ‫یافتنـــد تـــا ســـرمایه­گذاران نیـــز در ایـــن زمـــان‪،‬‬ ‫میـــزان پیشـــرفت ایـــده‪ ،‬مشـــتریان جـــذب شـــده‪،‬‬ ‫حج ــم ب ــازار‪ ،‬می ــزان ف ــروش و … را بررس ــی ک ــرده‬ ‫و در صـــورت تمایـــل امـــکان درخواســـت مذاکـــره‬ ‫مســـتقیم بـــا ایـــده پـــرداز را هـــم داشـــته باشـــند‪،‬‬ ‫مختص ــری از توضی ــح ای ــن اس ــتارت آپ ه ــا و ای ــده‬ ‫محـــوری شـــان در زیـــر آمـــده اســـت‪:‬‬ ‫کامپوزیست‬ ‫ای ــده اصل ــی ای ــن مجموع ــه تولی ــد کامپوزیس ــتی‬ ‫ب ــر پای ــه میس ــلیوم قارچ ــی اس ــت ک ــه م ــی توان ــد‬ ‫جایگزی ــن ف ــوم ه ــای پالس ــتکی ب ــه ط ــور خ ــاص‪،‬‬ ‫رئیس مرکـز فن بازار ملی ایران‪:‬‬ ‫فن بازار ملی ایران‬ ‫دغدغه اصلی خود را توسعه بازار‪،‬‬ ‫فروش و رونق چرخه اقتصادی‬ ‫این بخش می داند‬ ‫ف ــوم ه ــای پل ــی اس ــتایرن در صنای ــع مختل ــف اع ــم‬ ‫از محص ــوالت تزئین ــی ‪ ،‬بس ــته بن ــدی و عای ــق ه ــای‬ ‫ســـاختمانی شـــود‪.‬این مجموعـــه قصـــد دارد در فـــاز‬ ‫اول ورود بـــه بـــازار گلـــدان هـــای تزئینـــی از ایـــن‬ ‫محصـــول را تولیـــد و بـــه بـــازار گل فروشـــی هـــای‬ ‫کش ــور عرض ــه کن ــد‪ ،‬ف ــاز دوم توس ــعه ب ــازار صنع ــت‬ ‫بس ــته بن ــدی و حفاظ ــت کااله ــای بس ــته بن ــدی ب ــا‬ ‫اس ــتفاده از ف ــوم ه ــای ضرب ــه گی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫برنامه نویس هوشمند کهن‬ ‫ای ــده اصل ــی ای ــن مجموع ــه ارائ ــه س ــخت اف ــزار و‬ ‫ن ــرم افزاهای ــی ب ــرای هوشمندس ــازی داروخان ــه ه ــا‪،‬‬ ‫مراکـــز درمانـــی‪ ،‬بیمارســـتان هـــا و ‪ ...‬مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫برخ ــی از خدم ــات ای ــن سیس ــتم هوش ــمند ش ــامل‪:‬‬ ‫سیس ــتم هوش ــمند ردیاب ــی و مدیری ــت انب ــار دارو و‬ ‫داروخانـــه بیمارســـتانی‪ ،‬سیســـتم هوشـــمند پرونـــده‬ ‫الکترونیـــک‪ ،‬سیســـتم هوشـــمند ردیـــاب بیمـــار و‬ ‫سیس ــتم هوش ــمند مدیری ــت س ــاختمان بیمارس ــتان‬ ‫م ــی باش ــد‪ .‬همچنی ــن ب ــرای حض ــور در ب ــازار ای ــن‬ ‫مجموع ــه س ــعی دارد ت ــا ع ــاوه ب ــر ف ــروش س ــخت‬ ‫افـــزار و نـــرم افـــزار مـــورد نیـــاز بیمارســـتان هـــا و‬ ‫مراک ــز درمان ــی‪ ،‬راهکاره ــای یکپارچ ــه جم ــع آوری‬ ‫اطالع ــت و مدیری ــت را ب ــه ای ــن مراک ــز ارائ ــه کن ــد‪.‬‬ ‫آخرین نفس‬ ‫ایـــده ایـــن اســـتارت آپ تولیـــد ‪ UV‬فیلتـــر‬ ‫نانـــوذرات اکســـیدروی‪ ،‬جهـــت اســـتفاده در کـــرم‬ ‫ضدآفتـــاب‪ ،‬هـــم بـــه صـــورت پـــودر و هـــم بـــه‬ ‫صـــورت دیســـپرس شـــده آن در پایـــه کـــــــــرم‬ ‫م ــی باش ــد‪ .‬ه ــدف اصل ــی حض ــور در ای ــن روی ــداد‬ ‫ه ــم یافت ــن س ــرمایه گ ــذار ب ــرای راه ان ــدازی خ ــط‬ ‫تولی ــد پیگمن ــت ه ــای آرایش ــی و بهداش ــتی مانن ــد‬ ‫اکســـیدآهن‪ ،‬اکســـیتیتانیوم و ‪ ...‬بـــوده اســـت‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یاریگر راستین‬ ‫ایـــن شـــرکت ســـابقه طوالنـــی در تولیـــد انـــواع‬ ‫ویلچرهــای دســتی و برقــی دارد و بــا حضــور در ایــن‬ ‫رویـــداد قصـــد دارد خدمـــات توانبخشـــی گســـترده‬ ‫ت ــری از طری ــق تولی ــد ان ــواع ویلچ ــر بوی ــژه در م ــدل‬ ‫ه ــای برق ــی ب ــا قابلی ــت ه ــای متن ــوع و همچنی ــن‬ ‫تولی ــد دس ــتگاه ه ــای پل ــه رو ارائ ــه دهد‪.‬مش ــتریان‬ ‫اصلـــی ایـــن محصـــوالت معلولیـــن و جانبـــازان بـــا‬ ‫جامعـــه آمـــاری یـــک درصـــد از جمعیـــت کشـــور‪،‬‬ ‫ب ــه ع ــاوه س ــازمان بهزیس ــتی ‪ ،‬بنی ــاد جانب ــازارن و‬ ‫س ــازمان ه ــای م ــردم نه ــاد و خیری ــه ه ــا هس ــتند‪.‬‬ ‫انینو‬ ‫محصــوالت ایــن گــروه شــامل نیمکــت هــا‬ ‫و آالچیــق هایــی اســت کــه بــه وســیله انــرژی‬ ‫خورشــیدی امــکان شــارژ تلفــن همــراه‪ ،‬تبلــت‪ ،‬لــب‬ ‫تــاپ و ســایر وســایل اکلترونیکــی در اماکــن عمومــی‬ ‫بــدون نیــاز بــه آدابتــور را فراهــم مــی کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫سیســتم هــا دارای سیســتم روشــنایی نــور خــودکار‪،‬‬ ‫بــه اشــتراک گــزاری اینترنــت و مانیتــور‪ ،‬ارائــه‬ ‫اطالعاتــی در خصــوص وضعیــت آبــو هــوا‪ ،‬آلودگــی‬ ‫هــوا و ترافیــک و ‪ ...‬هســتند‪ .‬ایــن محصــوالت بــا ایجاد‬ ‫بســتر ‪ LOT‬امــکان اضافــه شــدن مــاژول هــای شــهر‬ ‫هوشــمند را فراهــم مــی کننــد پــس مشــتریان اصلــی‬ ‫ایــن محصــوالت شــهرداری هــا‪ ،‬مراکــز گردشــگر و‬ ‫تفریحــی‪ ،‬مراکــز آموزشــی و ســازمان هــای محیــط‬ ‫زیســتی هســتند‪.‬‬ ‫مرکز فن بازار ملی‬ ‫ایران با حمایت پارک‬ ‫فناوری پردیس‬ ‫پنجمین دوره از‬ ‫استارت آپ دمو خود‬ ‫را در حوزه سالمت و‬ ‫محیط زیست‬ ‫برگزار شد‬ ‫کارپـــول در ســـطح شـــهر‪ ،‬ارتبـــاط بـــا نهادهـــای‬ ‫مربوطـــه چـــون شـــهرداری و ســـازمان محیـــط‬ ‫زیســـت و ارتبـــاط بـــا شـــرکت هـــای بـــزرگ بـــرای‬ ‫ح ــل مش ــکالت مرب ــوط ب ــه رف ــت و آم ــد س ــازمانی‬ ‫را در نظـــر دارد‪.‬‬ ‫شرکت دانش بنیان مبین طرح دانش گستر‬ ‫ایـــن مجموعـــه هـــم تولیدکننـــده تجهیـــزات‬ ‫رباتیـــک و ماشـــین هـــای مخصـــوص بـــرای‬ ‫بیمارس ــتان ه ــا‪ ،‬کلینی ــک ه ــا و مراک ــز توانبخش ــی‬ ‫اســـت‪ ،‬مبیـــن طـــرح دانـــش گســـتر از طریـــق‬ ‫ف ــروش محص ــوالت توانبخش ــی ب ــه مراک ــز درمان ــی‪،‬‬ ‫خدمـــات پـــس از فـــروش و همچنیـــن تولیـــد‬ ‫محصـــوالت سفارشـــی ایـــن حـــوزه درآمدزایـــی‬ ‫میکنـــد و تمایـــل ایـــن شـــرکت بـــه مشـــارکت بـــا‬ ‫شـــرکت هـــای قدرتمنـــد در بـــازار موجـــب حضـــور‬ ‫در ایـــن رویـــداد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫قابـــل توجـــه اســـت کـــه ‪6‬درخواســـت بـــرای‬ ‫مذاک ــره رودرو ب ــا اس ــتارت آپ ه ــا در ط ــول برنام ــه‬ ‫از طریـــق شـــماره پیامکـــی کـــه بـــرای ایـــن کار در‬ ‫دســـترس بـــود دریافـــت شـــد و در صــــــــــورت‬ ‫نتیج ــه گی ــری مش ــخصی از ای ــن روی ــداد اخب ــار آن‬ ‫منتشـــر خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫مشــتریان اصلــی بازارایــن محصــوالت هــم شــرکت هــای‬ ‫آرایشـــی و بهداشـــتی‪ ،‬شـــرکت هـــای دارویـــی و‬ ‫دانشـــگاه هـــا بـــرای امـــور پژوهشـــی هســـتند‪.‬‬ ‫می بریم‬ ‫مــی بریــم یــک ســرویس همســفری و حمــل و نقــل‬ ‫اش ــتراکی درون ش ــهری اس ــت ک ــه کارب ــران در ای ــن‬ ‫ســـامانه بـــا بـــه اشـــتراک گـــذاری صندلـــی خالـــی‬ ‫خودروهـــای تـــک سرنشـــین و یـــا رزرو صندلـــی‬ ‫خـــودروی کارمنـــدان و دانشـــجویان هـــم مســـیر‬ ‫مـــی شـــوند‪.‬این مجموعـــه بـــرای ورود بـــه بـــازار‬ ‫راهبردهایـــی چـــون راه انـــدازی ایســـتگاه هـــای‬ ‫سیمیا روم‬ ‫ســـیمیاروم پلتفـــرم مشـــاوره صوتـــی و تصویـــری‬ ‫آنالی ــن ب ــا مش ــاوران متخص ــص داخ ــل ای ــران اس ــت‪.‬‬ ‫تمامـــی ایرانیـــان سرتاســـر دنیـــا بـــا ســـیمیاروم‬ ‫بـــه متخصصـــان داخـــل کشـــور در حـــوزه هـــای‬ ‫روانشناســـی و خانـــواده‪ ،‬مشـــاوره هـــای پزشـــکی‪،‬‬ ‫برگـــزاری جلســـه مشـــاوره صوتـــی و تصویـــری و‬ ‫اســـتفاده از تســـت هـــا و توصیـــه هـــای پزشـــک‬ ‫متخص ــص دسترس ــی داش ــته باش ــند‪ .‬بخ ــش اعظ ــم‬ ‫مشـــتریان ایـــن پلتفـــرم ایرانیـــان خـــارج از کشـــور‬ ‫هس ــتند همچنی ــن مش ــتریان ش ــهرها و روس ــتاهای‬ ‫کوچ ــک ک ــه ب ــه س ــادگی ام ــکان دسترســـــــ ــی‬ ‫بـــه متخصصـــان و مشـــاوره هـــای زبـــده را ندارنـــد‪.‬‬ ‫‪49‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با استفاده از مدل بومی پرش‬ ‫رویداد نوآوری معدن و صنایع معدنی برگزار شد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫ایــران یکــی از کشــورهای برتــر جهــان در حــوزه ذخایــر مختلــف معدنــی اســت‪ ،‬امــا ایــن ظرفیــت سال‌هاســت کــه بــه دلیــل عــدم ورود فنـــــــاوری‬ ‫و نــوآوری بــه حــوزه معــدن‪ ،‬بــه صــورت کامــل مــورد بهره‌بــرداری قــرار نمی‌گیــرد‪.‬‬ ‫شــکل‌گیری کس ـب‌و‌کارهای‌علمی‪ ،‬بهــره‌ور و چابــک‪ ،‬شــاید تنهــا راه عبــور از وضعیــت ســنتی و غیــر بهــره‌ور کنونــی صنایــع معدنــی ایــران باشــد‪،‬‬ ‫زیــرا کس ـب‌و‌کا‌رهای کوچــک و نوپــا می‌تواننــد بــا اصــاح بخشــی از زنجیــره ارزش بــزرگ معــدن‪ ،‬نقــش بزرگــی در تولیــد ثــروت در ایــن حــوزه ایفــا‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا و بــه منظــور خلــق ایده‌هــای جدیــد در ایــن حــوزه رویــداد نــوآوری معــدن و صنایــع معدنــی بــا مشــارکت ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫معــدن و بــا اســتفاده از مــدل بومــی پــرش (توســط شــتاب‌دهنده کسـب‌وکار پــرش) از هشــتم تــا یازدهــم شــهریورماه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫رویداد نوآوری کسب‌وکار‬ ‫معدن و صنایع معدنی چیست؟‬ ‫رویـــداد نـــوآوری کســـب‌وکار معـــدن و صنایـــع‬ ‫معدن ــی درواق ــع ی ــک روی ــداد مس ــئله مح ــور اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــر اس ــاس مس ــائل و درک عمی ــق موج ــود در‬ ‫صنع ــت مع ــدن طراحی‌ش ــده اس ــت ‪ .‬ای ــن روی ــداد‬ ‫ب ــر اس ــاس م ــدل پ ــرش ب ــه شناس ــایی‪،‬ارائه راه‌ح ــل‬ ‫‪،‬نمونه‌ســـازی و بازاریابـــی ایـــده اســـتارت آپـــی در‬ ‫ح ــوزه مع ــدن و صنای ــع معدن ــی پرداخ ــت ‪.‬‬ ‫مـــدل پـــرش بـــر اســـــــــــــاس بررســـی‬ ‫مدل‌هـــای موجـــود در ایـــران و بـــا توجـــه بـــه‬ ‫ســـاختار و ســـطح بلـــوغ اکوسیســـــــــــــــتم‬ ‫ایـــران طراحـــی و اجـــرا شـــد و تاکنـــون ‪ 6‬رویـــداد‬ ‫پـــرش بـــه صـــورت مســـئله محـــور در حوزه‌هـــای‬ ‫تخصصـــی برگزارشـــده اســـت‪.‬‬ ‫در مـــدل پـــرش بـــا تکیه‌بـــر اصـــل مشـــتری‬ ‫محـــوری و همدلـــی بـــا مشـــتری ابزارهـــای الزم‬ ‫ب ــرای ش ــناخت و درک عمی ــق از مش ــتری در قال ــب‬ ‫کارگاه‌هـــای عملـــی بـــه شـــرکت‌کنندگان آمـــوزش‬ ‫داده‌شـــده و ســـپس از آن‌هـــا خواســـته می‌شـــود‬ ‫تـــا بـــر اســـاس چالش‌هـــای واقعـــی مشاهده‌شـــده‬ ‫و بـــا اســـتفاده از ابزارهـــای طراحی‌شـــده در‬ ‫شـــتاب‌دهنده پـــرش بـــه ارائـــه راه‌حل‌هـــای‬ ‫نوآورانـــه در حـــوزه موردنظـــر بپردازنـــد‪.‬‬ ‫تفـــاوت اساســـی رویـــداد پـــرش بـــا رویدادهـــای‬ ‫اس ــتارت آپ ــی مش ــابه کارب ــردی ب ــودن خروجی‌ه ــا‬ ‫و عملیاتـــی بـــودن کامـــل محصوالتـــی اســـت کـــه‬ ‫رونـــد صحیـــح اعتبارســـنجی و ایجـــاد را طـــی‬ ‫کرده‌انـــد ‪.‬‬ ‫معرفی استارت‌آپ‌های حوزه معدن‬ ‫در نمایشگاه ‪MINEX‬‬ ‫محســـن موالیـــی نســـب‪ ،‬رئیـــس شـــتاب‌دهنده‬ ‫پـــرش ‪ ،‬بـــه عنـــوان متوالـــی برگـــزاری رویـــداد‬ ‫رویداد نوآوری کسب‌وکار معدن‬ ‫یک رویداد مسئله محور است‬ ‫که بر اساس مسائل و درک‬ ‫عمیق موجود در صنعت معدن‬ ‫طراحی‌شده است‬ ‫چالـــش نـــوآوری معـــدن و صنایـــع وابســـته در روز‬ ‫پایانـــی ایـــن رویـــداد در گفت‌وگـــو بـــا خبرنـــگار‬ ‫ب ــازارکار نوی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه روی ــداد ف ــوق‬ ‫بـــا همـــکاری ســـازمان نظام‌مهندســـی معـــدن‬ ‫طراحی‌شـــده اســـت گفـــت‪ :‬مهم‌تریـــن هـــدف‬ ‫رویـــداد‪ ،‬توســـعه نـــوآوری حـــوزه معـــدن و صنایـــع‬ ‫وابســـته اســـت‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکــــــــه در ایــــــــن رویـــداد‬ ‫شـــرکت‌کنندگان بـــا ترکیبـــی از افـــراد باتجربـــه‪،‬‬ ‫جوانـــان ‪ ،‬دانشـــگاهیان و دانشـــجویان انتخـــاب‬ ‫ش ــدند اف ــزود‪ :‬آن‌ه ــا در م ــدت چه ــار روز ب ــا انج ــام‬ ‫کار تیمـــی‪ ،‬ایده‌هـــای خـــود را پـــرورش داده و‬ ‫درنهایـــت ایده‌هـــای آن‌هـــا مـــورد ارزیابـــی داوران‬ ‫قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫موالیـــی بابیـــان اینکـــه افـــراد پس‌ازایـــن دوره در‬ ‫مرحل ــه پی ــش ش ــتابدهی ش ــرکت می‌کنن ــد اف ــزود‪:‬‬ ‫آن‌هـــا درنهایـــت ‪ 19‬و ‪ 20‬مهرمـــاه در نمایشـــگاه‬ ‫ســـاالنه فرصت‌هـــای ســـرمایه گـــزاری در معـــدن‬ ‫و صنایـــع ایـــران‪ ، MINEX‬رویـــداد مانی‌اســـتار‬ ‫را اجـــرا می‌کننـــد کـــه آنجـــا اســـتارت آپ هـــای‬ ‫جـــوان حـــوزه معـــدن را معرفـــی می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫رئیـــس شـــتاب‌دهنده پـــرش بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینکـــه پس‌ازایـــن مراحـــل دوره شتابدهــــــــــی‬ ‫‪ 4‬ماهـــه‪ ،‬ایـــن اســـتارت آپ هـــا شـــروع می‌شـــود‬ ‫اف ــزود‪ :‬درنهای ــت امیدواری ــم خروج ــی ای ــن روی ــداد‬ ‫شـــرکت‌های نـــوآور معدنـــی باشـــد‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه تاکنـــون در شـــتاب‌دهنده‬ ‫پ ــرش ‪ 14‬ش ــرکت را س ــاماندهی کردی ــم و ب ــر روی‬ ‫آن‌ه ــا س ــرمایه‌گذاری انج ــام ش ــد اف ــزود‪ :‬در روی ــداد‬ ‫ف ــوق نی ــز ش ــش ش ــرکت جدی ــد ب ــه آن‌ه ــا اضاف ــه‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫در این رویداد‌همه برنده‌اند!‬ ‫موالیـــی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال خبرنـــگار‬ ‫بـــازارکار نویـــن کـــه برگزیـــدگان رویـــداد فـــوق‬ ‫چگونـــه انتخـــاب می‌شـــوند گفـــت‪ :‬برخـــاف‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نحوه حمایت شتاب‌دهنده‬ ‫پرش از تیم‌ها‬ ‫وی پیرامـــون میـــران حمایـــت شـــتاب‌دهنده‬ ‫پـــرش از تیم‌هـــا گفـــت‪ :‬در پـــرش هـــم فضـــای‬ ‫بخش معدن‬ ‫در کشورمان‬ ‫خیلی مظلوم‬ ‫واقع‌شده‬ ‫است‬ ‫توج ــه ب ــه موض ــوع فعالی ــت بی ــن ‪ 25‬تـــــــــــ ــا‬ ‫‪ 85‬میلیـــون تومـــان بـــه تیم‌هـــای پرداخـــت می‌شـــود‪.‬‬ ‫رئیـــس شـــتاب‌دهنده تـــک پیرامـــون تفـــاوت‬ ‫ایـــن شـــتاب‌دهنده بـــا ســـایر شـــتاب‌دهنده‌ها‬ ‫معدن حوزه پرزحمت‬ ‫و دیر بازده است‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه مراســـم اختتامیـــه‬ ‫رویـــداد پـــرش معـــــــــــــدن و صنایـــع وابســـته‬ ‫یازده ــم شهــــــــــ ــریورماه ب ــا حض ــور مهن ــدس‬ ‫اســـماعیلی ‪ ،‬رئیـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی‬ ‫مع ــدن ای ــران و فع ــاالن معدن ــی کش ــوردر س ــازمان‬ ‫توســـعه و نوســـازی معـــادن ایـــران (ایمیـــدرو)‬ ‫برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫در ای ــن مراس ــم رئی ــس س ــازمان نظ ــام مهندس ــی‬ ‫معـــدن ایـــران در ســـخنانی بـــا ابـــراز امیـــدواری‬ ‫از اینکـــه دولـــت در چهـــار ســـال آینـــده توجـــه‬ ‫ویـــژه‌ای بـــه بخـــش معـــدن داشـــته باشـــد گفـــت‪:‬‬ ‫متأســـفانه تاکنـــون بخـــش معـــدن در کشـــورمان‬ ‫خیلـــی مظلـــوم واقع‌شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی از مع ــدن ب ــه عن ــوان موت ــور مح ــرک اقتص ــاد‬ ‫و محـــور اقتصـــاد مقاومتـــی یادکـــرد و گفـــت‪ :‬اگـــر‬ ‫دور و برمـــان را نـــگاه کنیـــم ‪ 60‬درصـــد مـــواد بـــه‬ ‫بخـــش معـــدن مربـــوط اســـت و اگـــر در زمـــان‬ ‫تحریم‌هـــا توانســـتیم فشـــارها را تحمـــل کنیـــم‬ ‫وجـــود مـــواد اولیـــه الزم در کشـــورمان اســـت‪.‬‬ ‫اســـماعیلی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه معـــدن حـــوزه‬ ‫پرزحمـــت و دیـــر بـــازده اســـت افـــزود‪ :‬امیدواریـــم‬ ‫بـــا همـــکاری نظـــام مهندســـی معـــدن‪ ،‬ایمیـــدرو‬ ‫و دانشـــگاه‌ها بتوانیـــم چنیـــن رویداد‌هایـــی را‬ ‫برگـــزار کنیـــم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکار نوین‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫رویداده ــای دیگ ــر‪ ،‬ای ــن روی ــداد برن ــده‌ای نیس ــت‬ ‫و در آن‌همـــه برنده‌انـــد!‬ ‫وی در توضیـــح ســـخنانش گفـــت‪ :‬ســـاختار ایـــن‬ ‫رویـــداد اســـتارت‌آپ ویکنـــدی نیســـت و به‌صـــورت‬ ‫بومـــی بـــا نیازهـــای ایـــران طراحی‌شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه کشـــورمان مزیت‌هـــای‬ ‫رقابتـــی در منطقـــه و دنیـــا و در حـــوزه معـــدن‪،‬‬ ‫لجســـتیک و بازیافـــت دارد افـــزود‪ :‬ایـــن رویـــداد در‬ ‫حـــوزه ســـخت افزاری(هـــارد تـــک) اســـت و از ایـــن‬ ‫حی ــث ب ــا س ــایر اس ــتارت آپ ویکن ــد ک ــه اپلیکش ــن‬ ‫محـــور اســـت تفـــاوت دارد‪.‬‬ ‫موالیـــی بابیـــان اینکـــه آماده‌ســـازی محصـــول‬ ‫در ح ــوزه ‪ IT‬ارزان‌ت ــر از ای ــن ح ــوزه‌ اس ــت اف ــزود‪:‬‬ ‫مـــا در حـــوزه اشاره‌شـــده باوجـــود مزیت‌هـــای‬ ‫کشـــور دچـــار خـــاء هـــای نـــوآوری هســـتیم کـــه‬ ‫بـــه هم‌جهـــت در پـــرش ســـعی داریـــم تـــا بـــا‬ ‫اســـتفاده از تکنیک‌هایـــی بتوانیـــم بـــه خلـــق ایـــن‬ ‫نوآوری‌هـــا بـــا هزینـــه پاییـــن بپردازیـــم‪.‬‬ ‫وی پیرام ــون ن ــوع برگ ــزاری روی ــداد نی ــز گف ــت‪:‬‬ ‫در پـــرش تیم‌هـــا را بـــا ضریـــب شـــش نفـــره و‬ ‫شـــش تیـــم انتخـــاب می‌کنیـــم و شـــیوه مـــا تفکـــر‬ ‫مـــوازی اســـت‪.‬‬ ‫موالیـــی پیرامـــون نحـــوه انتخـــاب افـــراد نیـــز‬ ‫گفـــت‪ :‬پـــس از فراخـــوان و برگـــزاری یـــک آزمـــون‬ ‫تیـــپ شـــخصیت تیم‌هـــا را انتخـــاب می‌کنیـــم‬ ‫ک ــه در انتخ ــاب تی ــم اف ــراد ب ــر اس ــاس تخص ــص و‬ ‫ســـابقه انتخـــاب می‌شـــوند‪.‬‬ ‫کار در اختیـــار تیم‌هـــای قـــرار می‌دهیـــم و هـــم‬ ‫یـــک ســـرمایه‌گذاری می‌شـــود‪.‬‬ ‫موالیـــی ادامـــه داد‪ :‬ســـرمایه‌گذاری اولیـــه بـــا‬ ‫نیـــز گفـــت‪ :‬مهم‌تریـــن تفـــاوت مـــا همـــکاری‬ ‫بـــا شـــبکه‌ای از شـــرکت‌های معدنـــی اســـت کـــه‬ ‫ایـــن موضـــوع امکانـــات ویـــژه‌ای را در اختیـــار‬ ‫شـــرکت‌کنندگان قـــرار می‌دهـــد‪.‬‬ ‫‪51‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از سوی بیمه آرمان‬ ‫نخستین رویداد استارت آپی بیمه در کشور برگزار می‌شود‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫نخســتین دوره ماراتــن برنامــه نویســی اســتارت‌آپ‌ها در صنعــت بیمــه تحــت عنــوان رویــداد»‪ »BIMEHTEC‬برگــزار مــی شــود ایــن رویــداد بــرای‬ ‫اولیــن بــار و بــا حمایــت یــک شــرکت بیمــه ای در روزهــای ‪ 26‬تــا ‪ 28‬مهرمــاه در محــل دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پارســینه؛علیرضا بیانیــان مدیرعامــل بیمــه آرمــان در یــک نشســت خبــری کــه در محــل دانشــگاه شــهید بهشــتی و بــه منظــور تشــریح‬ ‫نخســتین ماراتــن برنامــه نویســی صنعــت بیمــه برگــزار شــد گفــت‪ :‬طبیعتــا هــر نــوع نــوآوری بــا مقاومــت هایــی در هــر کســب و کاری مواجــه مــی شــود‬ ‫و هــر ایــده ای کــه بخواهــد افــکار کالســیک را کنــار گذاشــته و خدماتــی نویــن ارائــه دهــد ممکــن اســت بــا مشــکالتی مواجــه شــود‪ .‬امــا هــدف مــا‬ ‫ایــن اســت کــه بــا حمایــت از اســتارت‌آپ‌ها بــه آنهــا کمــک کنیــم تــا ضمــن گــذر از ایــن مرحلــه در ارائــه خدماتــی نویــن در صنعــت بیمـــــــــــه‬ ‫ســرعت مناســب را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیمــه آرمــان بــه عنــوان بیمــه ای کــه رویکــردی نــو را آغــاز کــرده در صــدد اســت تــا تحولــی را در صنعــت بیمــه آغــاز کنــد و در جهــان‬ ‫نیــز حرکــت بــه ایــن ســمت و حضــور اســتارت‌آپ‌ها در ارائــه خدمــات بیمــه ای از ســالها پیــش آغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارائــه بســیاری از خدمــات بیمــه ای از جملــه بیمــه شــخص ثالــث همچنــان بــه صــورت کاغــذی اســت گفــت‪ :‬فــروش بیمــه نامــه‬ ‫شــخص ثالــث یکــی از پرفــروش تریــن بیمــه نامــه هــای کشــور اســت و یکــی از اهــداف مــا ایــن اســت کــه در حرکــت نویــن بیمــه ای ارائــه بیمــه نامــه‬ ‫کاغــذی بــرای شــخص ثالــث حــذف شــود‪.‬‬ ‫بیانیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر از تمــام جهــات برنامــه نویســی شــود ورود اســتارت‌آپ‌ها بــه عرصــه بیمــه بــا اقبــال همــه مواجــه مــی شــود و بایــد‬ ‫گفــت نمــی تــوان جلــوی تحــول و جریــان تکنولــوژی را کــه در بســیاری از عرصــه هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی وارد شــده انــد را گرفــت‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫مدیرعامـــل بیمـــه آرمـــان بـــه اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫توصی ــه ک ــرد جس ــارت الزم ب ــرای ورود ب ــه عرص ــه‬ ‫را داش ــته باش ــند و اف ــزود‪ :‬ب ــازار انحص ــاری صنع ــت‬ ‫بیمـــه ســـالها در اختیـــار شـــرکت هـــای بیمـــه ای‬ ‫بـــوده و اســـتارت‌آپ‌ها بایـــد تـــاش کننـــد ســـهمی‬ ‫از ایـــن بـــازار کســـب کننـــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬کس ــانی ک ــه اف ــکار س ــنتی دارن ــد‬ ‫مجبورن ــد ب ــه مس ــیر تح ــول دیجیتال ــی بپیوندن ــد ‪.‬‬ ‫وی کاهــش ریســک را مهمتریــن هــدف شــرکت هــای‬ ‫بیمـــه در کنـــار معرفـــی محصـــوالت جدیـــد عنـــوان‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪ :‬ام ــروز مخاط ــرات بس ــیاری در کمی ــن‬ ‫هس ــتند ک ــه ب ــه ظاه ــر دی ــده نم ــی ش ــوند ام ــا در‬ ‫زمـــان بـــروز مشـــکل‪ ،‬زیـــان مالـــی بســـیاری بـــر‬ ‫جـــای مـــی گذارنـــد و از ایـــن رو یکـــی از وظایـــف‬ ‫تکنول ــوژی ه ــای نوی ــن‪ ،‬نیازس ــنجی م ــداوم جامع ــه‬ ‫ب ــرای شناس ــایی ای ــن خط ــرات و ارای ــه محص ــوالت‬ ‫بیم ــه مرتب ــط ب ــا ان اس ــت‪.‬‬ ‫ایـــن مدیـــر صنعـــت بیمـــه یـــادآور شـــد‪ :‬بـــرای‬ ‫ورود استارت‌آپ‌ها و ارائه خدمات‬ ‫نوین بیمه ای تلفیق سنت و‬ ‫مدرنیته برای ارائه خدمات بهتر در‬ ‫این صنعت است‬ ‫نمونـــه ســـال هـــا پیـــش بیمـــه نامـــه عیـــوب‬ ‫ســـاختمان و ارایـــه ضمانـــت نامـــه کیفیـــت‬ ‫س ــاختمان آغ ــاز ش ــد ام ــا در اج ــرا ن ــاکام مان ــد و از‬ ‫ایـــن رو در حـــوادث زلزلـــه مـــی بینیـــم کـــه حتـــی‬ ‫گاه ــی س ــاختمان ه ــای نوس ــاز نی ــز دچ ــار مش ــکل‬ ‫مـــی شـــوند‪.‬‬ ‫بیانیـــان گفـــت‪ :‬در حـــوزه بیمـــه عمـــر نیـــز‬ ‫مشـــکالت مشـــابهی وجـــود دارد؛ در حالـــی کـــه‬ ‫بای ــد بیم ــه نام ــه ه ــر ف ــرد متناس ــب ب ــا نیازه ــا و‬ ‫خواســـته هـــای وی صـــادر شـــود‪ ،‬امـــا مـــی بینیـــم‬ ‫ک ــه محص ــوالت بیم ــه عم ــر در ی ــک قال ــب معی ــن‬ ‫و ب ــا کپ ــی ب ــرداری از ی ــک ج ــدول ب ــه گ ــروه ه ــای‬ ‫مختلـــف جامعـــه عرضـــه مـــی شـــود و تناســـبی بـــا‬ ‫نیازهـــای هـــر فـــرد نـــدارد‪.‬‬ ‫کار بیمه مرکزی نظارت‬ ‫بر فعالیت های بیمه ای است‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش در ادام ــه ای ــن نشس ــت‬ ‫صدیـــق نوحـــی معـــاون فـــروش و بازاریابـــی بیمـــه‬ ‫آرمـــان نیـــز گفـــت‪ :‬بـــر اســـاس بنـــد ‪ 7‬مـــاده ‪5‬‬ ‫قان ــون بیم ــه مرک ــزی هدای ــت و ارش ــاد بیم ــه ه ــا و‬ ‫نظ ــارت ب ــر ش ــبکه ف ــروش و کارگ ــزاران از وظای ــف‬ ‫بیمـــه مرکـــزی اســـت و بیمـــه مرکـــزی بایـــد بـــر‬ ‫رویـــه هـــای جدیـــد نیـــز نظـــارت کنـــد‪.‬‬ ‫صدیـــق عنـــوان کـــرد‪ :‬ورود اســـتارت‌آپ‌ها و‬ ‫ارائـــه خدمـــات نویـــن بیمـــه ای تلفیـــق ســـنت‬ ‫و مدرنیتـــه بـــرای ارائـــه خدمـــات بهتـــر در ایـــن‬
‫استارت آپ‬ ‫صنعـــت اســـت و بایـــد اشـــکال مـــدرن و کالســـیک‬ ‫بـــا هـــم در آمیختـــه و منجـــر بـــه ارائـــه خدمـــات‬ ‫مناســـب تـــر شـــوند‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه بیمـــه مرکـــزی مخالـــف‬ ‫نـــوآوری نیســـت تصریـــح کـــرد‪ :‬نـــوآوری اکنـــون‬ ‫مـــی توانـــد در قالـــب اپلیکشـــن هـــای قابـــل‬ ‫دســـترس بـــرای عمـــوم مـــردم باشـــد و تنهـــا‬ ‫ممکـــن اســـت شـــبکه ســـنتی فـــروش بـــا ایـــن‬ ‫موضـــوع مخالـــف باشـــد کـــه بـــا تدابیـــری مـــی‬ ‫توانـــد بـــه شـــبکه نویـــن تلفیـــق شـــود‪.‬‬ ‫جامعه در مرحله گذار از روش سنتی به نوین‬ ‫«ه ــادی رئی ــس الذاکری ــن» عض ــو هی ــات مدی ــره‬ ‫بیمـــه آرمـــان نیـــز بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه جامعـــه‬ ‫اکن ــون در مرحل ــه گ ــذار از روش س ــنتی ب ــه نوی ــن‬ ‫قـــرار دارد‪ ،‬گفـــت‪ :‬اگـــر صنعـــت بیمـــه بـــه عرصـــه‬ ‫تکنولـــوژی هـــای نویـــن ورود نکنـــد‪ ،‬راه را اشـــتباه‬ ‫رفت ــه اس ــت و از ای ــن رو نی ــاز اس ــت ک ــه در براب ــر‬ ‫مقاومـــت هـــا ایســـتادگی کنـــد و انحصارهـــا را‬ ‫بشـــکند‪.‬‬ ‫وی ی ــادآور ش ــد‪ :‬چن ــد س ــال پی ــش ه ــم بان ــک‬ ‫ه ــا ب ــا ظه ــور ش ــرکت ه ــای پرداخ ــت ب ــا مش ــکل‬ ‫رو ب ــه رو بودن ــد و اس ــتارت آپ ه ــا ام ــکان فعالی ــت‬ ‫در حــوزه هــای مالــی را نداشــتند امــا اکنـــــــــون‬ ‫مـــی بینیـــم کـــه بانـــک مرکـــزی متناســـب بـــا‬ ‫ظهـــور ایـــن کســـب و کارهـــا‪ ،‬مقـــررات خـــود را‬ ‫تغییـــر داده و اکنـــون از آنهـــا حمایـــت مـــی کنـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا یـــادآوری اینکـــه فـــروش بیمـــه نامـــه‬ ‫یک ــی از چال ــش ه ــای کنون ــی صنع ــت بیم ــه اس ــت‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬امـــروز بیمـــه نامـــه هـــا بـــه ســـنتی تریـــن‬ ‫شـــکل ممکـــن بـــه مشـــتریان عرضـــه مـــی شـــود و‬ ‫هنـــوز بیمـــه نامـــه هـــا کاغـــذی اســـت در حالـــی‬ ‫کـــــــه مــی تــوان بــه ســمت سیســتم هوشــمند و‬ ‫یکپارچـــه حرکـــت کـــرد‪.‬‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس ق ــرار اس ــت نخس ــتین مارات ــن‬ ‫برنام ــه نویس ــی «بیم ــه ت ــک» ب ــا هم ــکاری بیم ــه‬ ‫آرمـــان و شـــرکت شـــتابدهنده فارابـــی از ‪ 26‬تـــا‬ ‫‪ 28‬مهـــر مـــاه در دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی تهـــران‬ ‫برگ ــزار ش ــود ت ــا دانش ــجویان مس ــتعد و کارآفرین ــان‬ ‫عالقـــه منـــد ضمـــن آشـــنایی بـــا ظرفیـــت هـــای‬ ‫ب ــازار و فن ــاوری ه ــای بیم ــه‪ ،‬ای ــده ه ــای خ ــود را‬ ‫ب ــرای ظه ــور و ب ــروز فن ــاوری ه ــای ن ــو در صنع ــت‬ ‫نخستین ماراتن‬ ‫برنامه نویسی «بیمه‬ ‫تک» با همکاری‬ ‫بیمه آرمان و شرکت‬ ‫شتابدهنده فارابی از‬ ‫‪ 26‬تا ‪ 28‬مهر ماه در‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫تهران برگزار می‌شود‬ ‫بیمـــه ارایـــه کننـــد‪.‬‬ ‫در ادامـــه ایـــن نشســـت پویـــا کنـــدری مدیـــر‬ ‫ماراتـــن برنامـــه نویســـی بیمـــه و مدیراجرایـــی‬ ‫شـــتاب‌دهنده فارابـــی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬مالکیـــت‬ ‫محصـــول و ایـــده در ایـــن طـــرح متعلـــق بـــه‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها و حتـــی در دوره شـــتاب‌دهی‬ ‫نیـــز مالکیـــت متعلـــق بـــه آنهـــا خواهـــد بـــود‪ .‬امـــا‬ ‫بـــا ورود ســـرمایه گـــذار بخشـــی از ســـهم طـــرح‬ ‫اســـتارت‌آپی ب ــه ش ــرکت بیم ــه ی ــا س ــرمایه گ ــذار‬ ‫تعلـــق مـــی گیـــرد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬انتظـــار مـــا ایـــن اســـت کـــه از‬ ‫خروجـــی ایـــن رویـــداد اســـتارت‌آپ‌های مناســـبی‬ ‫بیـــرون آینـــد و گذشـــته از بحـــث فرهنـــگ ســـازی‬ ‫بـــه دنبـــال آن هســـتیم کـــه تیـــم هـــای مناســـبی‬ ‫انتخ ــاب ش ــوند ت ــا بتوانن ــد باانگی ــزه و اش ــتیاق وارد‬ ‫فعالیـــت شـــوند‪.‬‬ ‫کنـــدری عنـــوان کـــرد‪ :‬چنـــد روز قبـــل از‬ ‫برگـــزاری رویـــداد ماراتـــن برنامـــه نویســـی در‬ ‫صنعـــت بیمـــه بـــا اســـتارت‌آپ‌ها جلســـاتی برگـــزار‬ ‫خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫کنـــدری خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬هـــدف از برگـــزاری‬ ‫ایـــن ماراتـــن معرفـــی ظرفیـــت هـــای بـــازار و‬ ‫فنـــاوری هـــای بیمـــه بـــه دانشـــجویان مســـتعد‪،‬‬ ‫کارافرینـــان و اســـتارت‌آپ‌های عالقمنـــد اســـت‪.‬‬ ‫کن ــدری خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬انتظـــار مـــی رود ‪40‬‬ ‫تیـــم بـــه صـــورت ‪ 3‬تـــا ‪ 5‬نفـــره در ایـــن ماراتـــن‬ ‫ثبـــت نـــام کننـــد؛ تیـــم هـــا توســـط دبیرخانـــه‬ ‫رویـــداد گزینـــش شـــده و از بیـــن آنهـــا تیـــم برتـــر‬ ‫بـــرای شـــرکت در مســـابقه انتخـــاب مـــی شـــوند و‬ ‫اعضـــای تیـــم هـــای شـــرکت کننـــده مـــی تواننـــد‬ ‫ش ــامل برنام ــه نویس ــان ‪ ،‬کارب ــر و طراح ــان کارب ــری‬ ‫و ظاهـــری باشـــند‪.‬‬ ‫مدیـــر اجرائـــی ماراتـــن برنامـــه نویســـی بیمـــه‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬بـــه تیـــم هـــای اول تـــا ســـوم بـــه‬ ‫ترتیـــب ‪ 10،5‬و ‪ 3‬میلیـــون تومـــان جایـــزه نقـــدی‬ ‫تعلـــق خواهـــد گرفـــت و همچنیـــن تیـــم هـــای‬ ‫برتـــر در ایـــن رویـــداد بـــه دعـــوت شـــتاب‌دهنده‬ ‫فارابـــی و بـــا حمایـــت بیمـــه آرمـــان فعالیـــت‬ ‫خـــود را دوره شـــتاب‌دهی ادامـــه خواهنـــد داد و‬ ‫از ســـرمایه گـــذاری و حمایـــت بیمـــه آرمـــان بهـــره‬ ‫منـــد خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی هـــدف از ایـــن ماراتـــن برنامـــه نویســـی را‬ ‫حمایـــت و فرصتـــی بـــرای جوانـــان و دانشـــجویان‬ ‫کش ــور اع ــام ک ــرد ت ــا بتوانن ــد ای ــده ه ــای نوی ــن‬ ‫خ ــود را ب ــه ی ــک کس ــب و کار تبدی ــل کنن ــد و ب ــا‬ ‫اســـتفاده از راه حـــل هـــای نوینـــی کـــه ارائـــه مـــی‬ ‫ش ــود خدمات ــی بهت ــر و س ــرویس ده ــی ب ــا کیفی ــت‬ ‫باالتـــر بـــه مشـــتریان ارائـــه شـــود‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش عالقمنـــدان بـــرای‬ ‫کســـب اطالعـــات بیشـــتر مـــی تواننـــد بـــه وب‬ ‫ســـایت بیمـــه ‪w w w.b i m e h t ech. com‬‬ ‫مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪53‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫چرا باید در شرایط فعلی از کسب‌وکارهای نوپای داخلی حمایت کرد‬ ‫نشانه‌های جنگ اقتصادی‬ ‫در منطقه و نقش‬ ‫استارت‌آپ‌ها در آن‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به شکل هشداردهنده‌ای از تمامی ظرفیت‌های خود برای‬ ‫تقویت اکوسیستم استارت‌آپی عربی و جذب سرمایه‌های میلیاردی استفاده می‌کنند؛ این اتفاق‬ ‫تلنگری برای ما به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫به گزارش نوپانا‪ ،‬کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با جذب سرمایه‌های خارجی‪ ،‬سرمایه‌های‬ ‫مشترک و سرمایه‌گذاری‌های داخلی گسترده تالش می‌کنند تا استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫و فناورمحور بزرگ ایجاد کنند و در بازار بین‌المللی رقابت استارت‌آپ‌ها عقب نمانند‪.‬‬ ‫جالب است که باوجود ثروت‌های عظیم نفتی‪ ،‬منطقه خاورمیانه تا امروز به این اندازه شاهد توجه‬ ‫به کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) نبوده است‪ .‬این توجه خاص همزمان با فراگیر شدن استفاده از‬ ‫اینترنت و گوشی‌های هوشمند در منطقه صورت می‌پذیرد؛ مواردی را در همین رابطه مرور می‌کنیم‪:‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ -۱‬تنها در طول یک سال گذشته در امــــــارات‬ ‫متحده عربی میلیاردها دالر در استارت‌آپ‌های حوزه فناوری‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه شده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اخیرا «محمد العبار»‪ ،‬سرمایه‌دار مشهور اماراتی در‬ ‫دبی اعالم کرده است که توانسته از سرمایه‌گذاران مختلف‬ ‫تا بیش از یک میلیارد دالر سرمایه برای سرمایه‌گذاری‬ ‫جسورانه روی استارت‌آپ‌های حوزه فناوری جمع‌آوری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬العبار همچنین توانسته است حدود یک میلیارد‬ ‫دالر سرمایه از صندوق دارایی‌های سلطنتی عربستان برای‬ ‫پلتفرم فروشگاه آنالین نون سرمایه جذب کند‪.‬‬ ‫‪« -۴‬الشایع» که یک شرکت فروشگاهی زنجیره‌ای‬ ‫مشهور کویتی است‪ ،‬نیز یک میلیارد دالر در پلتفرم‬ ‫فروشگاه آنالین نون سرمایه‌گذاری کرده است‪.‬‬ ‫فروشگاه‌های الشایع در بسیاری از کشورهای عربی‪ ،‬ترکیه‬ ‫و روسیه فعال هستند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬از طرفی سال گذشته صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫عربستان اعالم کرد ‪ ۱.۱‬میلیارد دالر در شرکت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری جسورانه‪ ،‬سرمایه‌گذاری کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬همچنیــن «عبدالرحمــن ترابزونــی» عربســانی‬ ‫نیــز کــه در ســیلیکون‌ولی و در گــوگل مشــغول بــه‬ ‫کار بــوده اســت‪ ،‬ســال گذشــته بــه عربســتان بازگشــت‬ ‫تــا ‪ ۵۰۰‬میلیــون دالر در شــرکت «ســعودی تلــکام»‬ ‫ســرمایه‌گذاری کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬بسیاری از نخبگان عرب مشابه عبدالرحمن با‬ ‫استقبال بسیار خوب دولت و مردم کشورهای عربـــــی‬ ‫به کشور خود برگشته و در حال سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی‬ ‫استارت‌آپ‌های بزرگ در منطقه هستند‪.‬‬ ‫‌در ادامه با مرور چند مطلب منتشر شده در سایت‬ ‫به بررسی اهمیت این موضوع می‌پردازیم تا ببینیم چرا‬ ‫بهتر است به جای مانع‌تراشی‪ ،‬توجه و حمایت ملی از‬ ‫کسب‌وکارهای نوپا‪ ،‬شتاب‌دهنده‌هـــــــا و سرمایه‌گذاران‬ ‫جسورانه داخلی داشته باشیم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬استارت‌آپ‌ها از مهمترین عوامل پیشرفت در کشور‬ ‫درست مثل چندسال اخیر‪ ،‬نشریه اکونومیست در‬ ‫آخرین روزهای سال میالدی گذشته ویژه‌نامه‌ای را منتشر‬ ‫و در آن با کمک داده‌های کارشناسی وضعیت اقتصادی‬ ‫«جهان در سال ‪ »۲۰۱۷‬را پیش‌بینی کرده‌ بود‪.‬‬ ‫اما نکته جالب اینجاست که کارشناس اکونومیست‬ ‫در این ویژه‌نامه وضعیت اقتصادی ایران سال ‪ ۲۰۱۷‬را‬ ‫مشابه وضعیت اقتصادی چین در سال ‪ ۱۹۹۰‬دانست‪.‬‬ ‫یعنی حدودا زمانی که در چین حرکت از اقتصاد دولتی به‬ ‫سمت کسب‌و‌کارهای خصوصی در شهرها گسترش یافت و‬ ‫بسترهای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شد‪.‬‬ ‫در این پیش‌بینی نقش استارت‌آپ‌ها در توسعه و آینده‬ ‫ایران بسیار مهم خوانده شده است که به شما پیشنهاد‬ ‫می‌کنیم حتما برای خواندن مطلب کامل اینجا را ببینید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سربازان جنگ اقتصادی را دلزده نکنیم‬ ‫همه ما می‌دانیم که كسب‌وكارهای نوپا و شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در سال‌های اخیر بی هیچ ادعایی و بدون‬ ‫چشمداشت‪‌ ،‬توانسته‌اند بركات و خدمات متعددی برای‬ ‫اقتصاد كشور به ارمغان بیاورند‪ .‬اشتغال‌زایی گسترده‪،‬‬ ‫جذب و حفظ نخبگان‪ ،‬تولید ثروت از دانش و فناوری و‬ ‫ظرفیت‌های موجد داخلی‪ ،‬توسعه صنعت و رشد صادرات‬ ‫غیرنفتی و توسعه خدمات‪ ،‬بخش اندكی از این دستاوردها‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعاالن استارت‌آپی در کشور به نظر بسیاری از‬ ‫کارشناسان سربازان جنگ اقتصادی هستند و ما نباید به‬ ‫جای پشتیبانی‪ ،‬آنها را دلزده کنیم؛ اگر می‌خواهید در‬ ‫این زمینه استدالل‌های بیشتری ببینید‪ ،‬به اینجا مراجعه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬جایگاه استارت‌آپ‌ها در سیاست‌های ابالغی اشتغال‬ ‫توجه و حمایت ویژه از کارآفرینی‪ ،‬توسعه‬ ‫کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان‪ ،‬سرمایه‌گذاری در‬ ‫زمینه استارت‌آپ‌ها و جذب فناوری و سرمایه خارجی‬ ‫از مهمترین سیاست‌های ابالغی رهبر انقالب در زمینه‬ ‫اشتغال است‪ .‬متن سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای‬ ‫قوای سه گانه‪ ،‬رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و‬ ‫دبیر شورای نگهبان ابالغ شده است كه برای خوانـــــدن‬ ‫متن می‌توانید به اینجا مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬استارت‌‌آپ‌های ایرانی در منطقه رقبای بیشماری دارند‬ ‫تقریبا ‪ 10‬سال از ایجاد نمونه‌هایی موفق از‬ ‫استارت‌آپ‌های ایرانی می‌گذرد‪ .‬طی این ‪ ۱۰‬سال نه‌‬ ‫تنها کشورمان همزمان با پیشرفت تکنولوژی‪ ،‬فضا را‬ ‫برای افزایش فعالیت کسب‌وکار‌های نوپا مهیا ساخته بلکه‬ ‫سایر کشورهای منطقه نیز خود را در مسیر این اتفاق‬ ‫خوش‌یمن قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫اما همه مساله این نیست‪ .‬کشورهای همسایه و منطقه‬ ‫بیمار ننشسته‌اند؛ رقبای منطقه‌ای استارت‌آپ‌های ایرانی‬ ‫به سرعت در حال ایجاد و توسعه هستند؛ برای خواندن‬ ‫ادامه مطلب به اینجا مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬چرا بايد ورود آمازون‌ها به خاورمیانه را جدی گرفت؟‬ ‫چندی پیش شرکت آمازون بر سر خرید سوق‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین شرکت خرده‌فروش آنالین در منطقه‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬به توافق رسید‪ .‬توافقی که مسیر را برای ورود‬ ‫آمازون به خاورمیانه بسیار هموار کرد‪.‬‬ ‫نگاه ما به این اتفاق باید بسیار جدی باشد‪ .‬چرا؟ برای‬ ‫خواندن چرایی این هشدار‪ ،‬اینجا را ببینید‪.‬‬ ‫‪ -۶‬اکنون استارت‌آپ‌ها در خط مقدم جنگ اقتصادی‬ ‫هستند‬ ‫برای درك میزان اهمیت كسب‌وكارهای نوپا‪ ،‬باید به‬ ‫خاطر بیاوریم كه عمده این استارت‌آپ‌ها زمانی شروع به‬ ‫كار كرده‌اند كه شدیدترین تحریم‌ها علیه كشورمان در‬ ‫حال اجرا بود‪ .‬در واقع این كسب‌وكارها بیش از هر چیز‪،‬‬ ‫‌نمادی برای اقتصاد خودكفا‪ ،‬بومی و ملی ما هستند که‬ ‫امتحان خود را در روزهای دشوار تحریم‌های اقتصادی پس‬ ‫داده‌اند و فعاالن و کارآفرینان استارت‌آپی‪ ،‬سربازان جنگ‬ ‫اقتصادی به حساب می‌آیند‪ .‬با شرایطی که اکنون داریم‬ ‫استارت‌آپ‌های ایرانی اکنون در خط مقدم جنگ هستند‪.‬‬ ‫عباس خاراباف‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫چگونه در استارت آپ‬ ‫از روابط عمومی‬ ‫استفاده کنیم؟‬ ‫روابـط عمومـی می‌توانـد ماننـد یـک طناب بلنـد و محکم بـرای یک اسـتارت آپ باشـد؛ طنابی کـه کل اسـتارت آپ را از چاه تلاش کردن‌های‬ ‫بـی انتها بـرای جذب مشـتری بـاال می‌کشـد و نجـات می‌دهد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش شـبکه اطالع رسـانی روابط عمومـی ایران (شـارا) اگر اسـتارت آپ داریـد‪ ،‬مهم‌تریـن کاری که شـما در هر فعالیـت روابط عمومـی می‌کنید‪،‬‬ ‫جـذب اعتمـاد مخاطـب اسـت‪ .‬اما چطـور می‌توانیم ایـن اعتمـاد را جذب کنیـم‪ ،‬آن هم بدون اینکه اسـم و رسـم و تاریخچه‌ای طوالنی داشـته باشـیم؟‬ ‫خبرگزاری‌ها‪ ،‬فرش قرمز پهن نکرده‌اند!‬ ‫هـزاران شـرکت و صاحـب کسـب و کار ماننـد شـما‬ ‫هسـتند کـه درخواسـت دارنـد تـا درمـورد کسـب و‬ ‫کارشـان‪ ،‬در خبرگـزاری هـا صحبـت بشـود‪ .‬اگـر قـرار‬ ‫باشـد شـما هـم ماننـد دیگـران خبـر بنویسـید و در‬ ‫مـورد خودتـان توضیح بدهیـد‪ ،‬فقط بودجه‌تـان را هدر‬ ‫داد ه‌اید‪.‬‬ ‫معرفی صحیح استارت آپ‌تان‬ ‫بـرای هیچکـس جذاب نیسـت کـه اسـتارت آپ‌تان‬ ‫را بـا چـه بودجـه‌ای شـروع کرده‌ایـد و چـه کاال (یـا‬ ‫خدماتـی) را ارائـه می‌دهیـد‪ .‬بلکـه بایـد در ایـن بـاره‬ ‫بگوییـد که‪:‬‬ ‫اهداف بلند مدت و بزرگ شرکت خود را بگویید‪.‬‬ ‫چطـور قـرار اسـت کسـب و کارتـان به مـردم کمک‬ ‫کند ؟‬ ‫تجارت شما درآینده چگونه پیش خواهد رفت؟‬ ‫خبرنگار‪ ،‬انسان است نه ماشین چاپ‬ ‫اولیـن مرحلـه در ارتبـاط بـا خبرنـگاران ایـن اسـت‬ ‫خبرنگاری‬ ‫را انتخاب کنید‬ ‫که در حوزه مورد‬ ‫فعالیت شما و‬ ‫عرصه های اقتصادی‬ ‫علم کافی را‬ ‫داشته باشد‬ ‫کاری را برایتـــان انجـــام دهنـــد‪.‬‬ ‫پیگیـــری کنیـــد و ببینیـــد کـــه روزنامه‌نگارهـــا و‬ ‫خبرنگارهای ــی ک ــه مدنظ ــر داری ــد‪:‬‬ ‫چه نوع مخاطبانی دارند؟‬ ‫مخاطبانشان چه چیزی را دوست دارند؟‬ ‫خبرنگار شما چه مفاهیمی را بهتر بیان می‌کند؟‬ ‫حوزه مورد عالقه خودش چیست؟ و…‬ ‫و بـــا توجـــه بـــه ایـــن اطالعـــات از آن‌هـــا‬ ‫درخواســـت کنیـــد کـــه اســـتارت آپ‌تـــان را در‬ ‫خبرگزاری‌هـــا و روزنامه‌هایشـــان معرفـــی کننـــد‪.‬‬ ‫داستان داشته باشید‬ ‫انسان‌ها همواره شنیدن داستان را به خواندن مطالب‬ ‫خشک و بی روح ترجیح می‌دهند‪ .‬شما نبایــــــد‬ ‫پروپوزال کاری خود را در خبرگزاری‌ها چاپ کنید!‬ ‫نیازی نیست تا در مورد اجزای داخلی شرکت خود‬ ‫توضیح دهید و نام و پیشه تک تک کارمندان را ذکر‬ ‫کنید!‬ ‫فقط کافی‌ست تا یک داستان جذاب از ایده کار خود‬ ‫و روند تولید محصول و خاطرات کاری خود را بیان‬ ‫کنید‪ .‬داستان‌ها و خاطراتی جذاب‪ ،‬خواندنی و الهام‬ ‫بخش که روحیه با انگیزه‪ ،‬پرتالش و شکست ناپذیرتان‬ ‫را به توصیف می‌کشد‪.‬‬ ‫استیو جابز‪ ،‬محبوب اخراجی‌ها!‬ ‫مطمئنا تا همین االن هم شما داستان‌های موفقیت‬ ‫و شکست کسب و کارها و استارت آپ‌های مختلف را‬ ‫خوانده‌اید‪ .‬اما فقط تعداد کمی از آن‌ها را در ذهن‌تان مانده‪.‬‬ ‫آن‌هایی که داستانشان جذابیت و هیجان زیادی دارند‪.‬‬ ‫بطـــور مثـــال بـــرای یـــک دانشـــجوی اخراجـــی‬ ‫هیـــچ داســـتانی جذاب‌تـــر از زندگـــی اســـتیو جابـــز‬ ‫نیســـت‪ ،‬و ایـــن بـــه دلیـــل اخـــراج او از دانشـــگاه‬ ‫نیســـت و داســـتان شـــیرین و جذابی‌ســـت کـــه از‬ ‫زندگـــی اســـتیو جابـــز پخـــش شـــده اســـت‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫تیتر خبرگزاری‌ها شوید‬ ‫نگـران نباشـید‪ ،‬بـرای ایـن موضـوع هـم راه حلـی‬ ‫وجـود دارد‪ .‬مـی توانیـد بـا اسـتفاده از حضـور در‬ ‫خبرگزاری‌هـا و نـام بـردن از اسـتارت آپ‌تـان در آن‬ ‫شـبکه‪ ،‬آن مقبولیـت و اعتمـادی را کـه نیـاز داریـد‪ ،‬تا‬ ‫حـد زیـادی بـه دسـت آوریـد‪.‬‬ ‫باالخـره فعالیـــــــــت در خبرگزاری‌هـا و انتشـار‬ ‫ریپورتـاژ‪ ،‬یکـی از مرسـوم‌ترین فعالیت هـای روابط عمومی‬ ‫‌سـت و بسـته بـه بودجـه‌ای کـه داریـد می‌توانیـد در‬ ‫خبرگزاری‌هـای مختلـف ریپورتـاژ برویـد‪ .‬امـا لزومـا‬ ‫قـرار نیسـت کـه در تیتر صفحـه اول خبرگـزاری فارس‬ ‫باشـید! تعـدادی رسـانه مرتبـط (وب سـایت‪ ،‬نشـریه‪،‬‬ ‫روزنامـه و…) را کـه بودجـه سـنگینی را الزم نداشـته‬ ‫باشـند انتخـاب کنیـد و در آن هـا فعالیـت خبـری کنیـد‪.‬‬ ‫کـه بدانیـد آن‌هـا هـم ماننـد شـما انسـان هسـتند!‬ ‫حرف‌هایشـان را بشـنوید‪ ،‬بـه آن‌هـا نشـان دهیـد‬ ‫کـه پیگیـر نوشته‌هایشـان هسـتید و مطالبشـان را‬ ‫می‌خو ا نیـد ‪.‬‬ ‫اگـــر بـــا آن‌هـــا ماننـــد یـــک ماشـــین چـــاپ یـــا‬ ‫تولیـــد محتـــوا رفتـــار شـــود‪ ،‬کامـــا طبیعـــی ا‌ســـت‬ ‫کـــه از شـــما دلخـــور شـــده و حاضـــر نمی‌شـــوند تـــا‬ ‫روزنامه نگار خوش بیان هم آرزوست!‬ ‫گاه ــی پی ــش م ــی آی ــد ک ــه ی ــک روزنام ــه ن ــگار‬ ‫ی ــا نویس ــنده ی ــا خبرن ــگار‪ ،‬اطالع ــات کاف ــی در ی ــک‬ ‫زمینـــه نـــدارد و صرفـــا کلماتـــی کلـــــــــــــــی و‬ ‫بـــی معنـــی را پشـــت ســـر هـــم مـــی نویســـد‪ .‬ایـــن‬ ‫اتفـــاق فاجعه‌ســـت و تمـــام هزینـــه و تـــاش شـــما‬ ‫را بـــرای تهیـــه ریپورتـــاژ نابـــود می‌کنـــد!‬ ‫خبرنگاری را انتخاب کنید که در حوزه مورد فعالیت‬ ‫شما و عرصه های اقتصادی علم کافی را داشته باشد تا‬ ‫بتواند با کمک فن نویسندگی خود‪ ،‬مطالب شما را بهتر‬ ‫و زیباتر بیان کند و مخاطبین تازه برای شما جذب کند‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویای شروع کسب‌وکار‬ ‫طرز فکر غلط در مورد راه‌اندازی استارت‌آپ‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫راه‌انــدازی یــک اســتارت‌آپ کار دشــواری نیســت بلکــه بیشــتر نیــاز دارد تــا از قــدرت هــوش و تــا حــد ممکــن سخت‌کوشــی اســتفاده کنیــد تــا‬ ‫رؤیــای خــود را بــه واقعیــت تبدیــل کنیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نوپانــا در ادامــه قصــد داریــم بــا باورهــای غلطــی کــه در مــورد راه‌انــدازی اســتارت‌آپ در بیــن افــراد مختلــف وجــود دارد آشــنا شــویم‪.‬‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها کس ـب‌وکارهای نوپایــی هســتند کــه در زمینه‌هــای مختلــف به‌خصــوص در حوضــه تکنولوژی(بیشــتر در ایران)فعــال هســتند‪ .‬راه‌انــدازی‬ ‫یــک اســتارت‌آپ کار دشــواری نیســت بلکــه بیشــتر نیــاز اســت تــا از قــدرت هــوش و تــا حــد ممکــن ســخت کوشــی اســتفاده کنیــد تــا رؤیــای خــود‬ ‫را بــه واقعیــت تبدیــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫یافتن سرمایه‌گذار‬ ‫اگرچـــه یافتـــن ســـرمایه‌گذار می‌توانـــد بـــه‬ ‫رشـــد و راه انـــدازی اســـتارت‌آپ شـــما ســـرعت‬ ‫بخشـــد امـــا ایـــن در حالـــی اســـت کـــه اگـــر از‬ ‫همـــان شـــروع کار بتوانیـــم جلـــوی پـــول قـــرض‬ ‫گرفتـــن خـــود را بگیریـــم‪ ،‬ایـــن کار مزایـــای بســـیار‬ ‫زیـــادی بـــرای مـــا خواهـــد داشـــت کـــه از جملـــه‬ ‫می‌تـــــــــــــ ــوان ب ــه م ــوارد زی ــر اش ــاره ک ــرد‪:‬‬ ‫شـــما مجبـــور می‌شـــوید روی توانایی‌هـــای خـــود‬ ‫حســـاب بـــاز کنیـــــــــــــــد‪ ،‬ســـرمایه‌گذاران‬ ‫شـــما را محـــدود می‌کننـــد و گاهـــی اوقـــات‬ ‫می‌بایســـت بـــه ســـاز ایشـــان برقصیـــد‪ ،‬هـــر‬ ‫تصمیمـــی کـــه بگیریـــد به‌راحتـــی خواهیـــد‬ ‫توانســـت آن را اجـــرا کنیـــد و نیـــاز بـــه مجـــاب‬ ‫کـــردن دیگـــران نداریـــد‪.‬‬ ‫حـــال ممکـــــــــــــــن اســـت ایـــن ســـؤال‬ ‫ب ــرای ش ــما پی ــش بیایــــــــــــ ــد ک ــه راه‌ان ــدازی‬ ‫اســـتارت‌آپ مـــد نظـــر شـــما نیـــاز بـــه یـــک‬ ‫ســــــــــــ ــرمایه اولیــــــــــــ ــه دارد‪ ،‬ک ــه در‬ ‫چنیـــن صورتـــی شـــما حتمـــاً نیـــاز بـــه ســـرمایه‬ ‫اولیـــه نســـبتاً قابـــل توجهـــی خواهیـــد داشـــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اصـــا بـــه دنبـــال‬ ‫در چنیـــن صورتـــی در ابتـــدا‬ ‫س ــرمایه‌گذار نرفت ــه و س ــعی کنی ــد ت ــا ح ــد ت ــوان‬ ‫خــود را بــه کار بندیــد و در نهایــت بــه دنبــال جــذب‬ ‫ســرمایه‌گذار برویــــــــــــــد‪ .‬بــا اتخــــــــــــــاذ‬ ‫برای راه‌اندازی‬ ‫استارت‌آپ موفق‬ ‫باید شناخت خوبی‬ ‫از بازار داشته باشید‬ ‫چنیـــن رویکـــــــــــــــردی‪ ،‬دیـــد شـــما نســـبت‬ ‫ب ــه کســب‌وکار جدیدت ــان بهــــــــــــ ــتر ش ــده و‬ ‫تصمیمـــات بـــه مراتـــب هوشـــمندانه‌تری خواهیـــد‬ ‫گرفـــت‪.‬‬ ‫تحقیقات شناخت بازار‬ ‫بیش از حد‬ ‫بـــرای اینکـــه شـــما یـــک اســـتارت‌آپ موفـــق‬ ‫بـــه راه اندازیـــد‪ ،‬بایـــد شـــناخت خوبـــی از بـــازار‬ ‫داشـــته باشـــید و به‌خوبـــی بدانیـــد کـــه مشـــتریان‬ ‫بالق ــوه خدم ــات ی ــا محص ــوالت ش ــما چ ــه کس ــانی‬ ‫هس ــتند ام ــا بالفاصل ــه پ ــس از آنک ــه آم ــار و ارق ــام‬ ‫نس ــبتاً درس ــتی کس ــب کردی ــد‪ ،‬تحقیق ــات خ ــود را‬ ‫متوق ــف ک ــرده و بیش ــتر تمرک ــز خ ــود را روی تولی ــد‬ ‫خدم ــات و محص ــوالت باکیفی ــت ق ــرار دهی ــد زی ــرا‬ ‫اگـــر خـــود را خیلـــی غـــرق در تحقیقـــات بـــازار و‬ ‫آمـــار و ارقـــام بـــه دســـت آمـــده کنیـــد‪ ،‬نـــه تنهـــا‬ ‫زم ــان را از دس ــت م ــی دهی ــد‪ ،‬بلک ــه ممک ــن اس ــت‬ ‫تـــا حـــدودی ناامیـــد هـــم شـــوید‪.‬‬ ‫یافتن منابع انسانی‬ ‫اگـــر اســـتارت‌آپ شـــما دربرگیرنـــده ‪ ۲۰‬کارمنـــد‬ ‫اســـت‪ ،‬مســـلماً شـــما بـــه یـــک مدیـــر منابـــع‬ ‫انســـانی نیـــاز داریـــد امـــا اگـــر یـــک اســـتارت‌آپ‬ ‫ً‬ ‫اصـــا نیـــازی نیســـت تـــا هزینه‌هـــای‬ ‫نوپـــا داریـــد‬ ‫خـــود را افزایـــش داده و بـــرای اســـتارت‌آپ خـــود‬ ‫بخـــش منابـــع انســـانی تشـــکیل دهیـــد‪ .‬امـــروزه‬ ‫ســـرویس‌های آنالیـــن بســـیار خوبـــی مثـــل‬ ‫لینکدیـــن‪ ،‬ایـــران تلنـــت و ‪ ...‬هســـتند کـــه بـــا‬ ‫اســـتفاده از آن‌هـــا می‌توانیـــد نیـــروی مـــورد نیـــاز‬ ‫اســـتارت‌آپ خـــود را بیابیـــد‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استفاده از یک مدیر مالی‬ ‫در شـــرکت‌های بـــزرگ برخـــورداری از یـــک‬ ‫مدیـــر مالـــی ضـــروری اســـت امـــا ایـــن قضیـــه‬ ‫بـــرای اســـتارت‌آپ‌های نوپـــا نـــه تنهـــا کمکـــی‬ ‫نمی‌کنـــد بلکـــه مشـــکل ســـاز هـــم خواهـــد‬ ‫بـــود‪ .‬در عیـــن حـــال توجـــه داشـــته باشـــیم کـــه‬ ‫مکان فیزیکی‬ ‫به هیچ وجه‬ ‫نمی بایست‬ ‫دغدغه‬ ‫عالقمندان‬ ‫به کارآفرینی‬ ‫باشد‬ ‫هزینه‌هـــای راه‌انـــدازی اســـتارت‌آپ خـــود را داشـــته‬ ‫باشـــید‪ ،‬بـــا دیـــد بازتـــری خواهیـــد توانســـت بـــه‬ ‫ایجاد قوانین دست و پاگیر‬ ‫ایجـــــــــــــــاد یـــک فرهنـــگ ســـازمانی‬ ‫مثـــل نحـــوه لبـــاس پوشـــــــــــــــیدن‪ ،‬نحـــوه‬ ‫نامه‌نـــگاری و ‪ ...‬خیلـــی خـــــــــــــــوب اســـت‬ ‫امـــا بـــه نظـــر می‌رســـــــــــــــد کـــه بـــرای‬ ‫یـــک اســـتارت‌آپ در بـــدو امـــر غیـــر ضـــروری‬ ‫باشـــــــــــــــد‪ .‬ســـعی کنیـــد همـــه چیـــز‬ ‫دوســـتانه و غیـــر رســـمی پیـــش رود و بـــه مـــرور‬ ‫زم ــان قوانین ــی وض ــع کنی ــد ک ــه منج ــر ب ــه بهب ــود‬ ‫کیفیـــت کارتـــان شـــود‪.‬‬ ‫اس ــتارت‌آپ شــــــــــــ ــما همیش ــه ب ــه خ ــود‬ ‫ش ــما نی ــاز نخواه ــد داش ــت بلک ــه نق ــش ش ــما ای ــن‬ ‫اســت که اســــــــــــــتارت‌آپ را بــــه راه انداخته‪‌،‬‬ ‫آن را پیـــش بریـــد‪ ،‬تیـــم خوبـــی تشـــکیل دهیـــد و‬ ‫از آن پ ــس‪ ،‬هم ــه چی ــز طب ــق روال پی ــش خواه ــد‬ ‫رفـــت‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫یافتن مکان فیزیکی‬ ‫بســـیاری از کســـانی کـــه در آمریـــکا هســـتند‬ ‫فکـــر می‌کننـــد بـــرای راه‌انـــدازی یـــک اســـتارت‌آپ‬ ‫مـــی بایســـت بـــه ســـیلیکون‌ولی برونـــد (جایـــی‬ ‫کـــه مقـــر اصلـــی شـــرکت‌های بـــزرگ فنـــاوری‬ ‫دنی ــا اس ــت) و ی ــا کس ــانی ک ــه در ای ــران ب ــه س ــر‬ ‫می‌برنـــد فکـــر می‌کننـــد کـــه اگـــر در شـــهر‬ ‫تهـــران باشـــند‪ ،‬استارت‌آپشـــان بـــا موفقیـــت‬ ‫بیشـــتری رو بـــه رو می‌شـــود و ایـــن یـــک بـــاور‬ ‫نادرس ــت اس ــت‪ .‬ش ــاید چن ــد س ــال گذش ــته چنی ــن‬ ‫ب ــاوری تاح ــدودی درس ــت ب ــود ام ــا ای ــن در حال ــی‬ ‫اس ــت ک ــه در عص ــر کنون ــی ک ــه اینترن ــت در هم ــه‬ ‫جـــا حضـــور دارد مـــکان فیزیکـــی بـــه هیـــچ وجـــه‬ ‫نمـــی بایســـت دغدغـــه عالقمنـــدان بـــه کارآفرینـــی‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫حســـــــــــــــابداری صحیـــح می‌توانـــد تضمیـــن‬ ‫کننـــده موفقیـــت یـــا شکســـت یـــک کســـب و‬ ‫کار گـــردد زیـــرا زمانـــی کـــه شـــما لیســـت ریـــز‬ ‫مدیریـــت منابـــع مالـــی خـــود بپردازیـــد‪ .‬امـــروزه‬ ‫نرم‌افزارهـــا و اپلیکیشـــن‌های بســـیاری هســـتند‬ ‫ک ــه ب ــا هزین ــه ناچی ــزی می‌توانی ــد یک ــی از آن‌ه ــا‬ ‫را تهیـــه کـــرده و منابـــع مالـــی خـــود را مدیریـــت‬ ‫کنیـــد‪.‬‬ ‫‪57‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصولی که باعث‬ ‫حفظ و بقای استارت آپ در بازار می شوند ‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫رهبــران کســب وکار بــا تــاش هــای غیــر متمرکــز و پراکنــده و روی آوردن بــه راهکارهــای غیــر هدفمنــد‪ ،‬نمــی تواننــد شـــــــــرکت خــود را در‬ ‫بــازار رقابتــی حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی زومیــت‪ ،‬همــه مــا از آمــار کــم وبیــش مأیــوس کننــده نــرخ موفقیــت اســتارت آپ هــا باخبریــم‪ :‬از هــر ‪ ۱۰‬اســتارت‬ ‫آپ‪ ۸ ،‬مــورد در ســال اول تأســیس و ‪ ۹۶‬درصــد آنهــا طــی ‪ ۱۰‬ســال شکســت مــی خورنــد‪ .‬اگــر مــی تــوان گفــت کــه اســتارت آپ هــا بــرای پیشــرفت خود‬ ‫بــا چالــش هــای زیــادی مواجهنــد‪ ،‬ایــن امــر بــرای کارآفرینانــی کــه بایــد کســب وکار خــود را در بــازار جهانــی حفــظ کننــد‪ ،‬دشــوارتر اســت‪.‬‬ ‫پــس چگونــه مــی تــوان یــک کســب وکار را بــا موفقیــت هدایــت کــرد؟ پاســخ ســاده اســت‪ :‬ســعی نکنیــد تمــام اســتراتژی هــا و راهکارهــای مختلــف‬ ‫را هــم زمــان اجــرا کنیــد‪ .‬در عــوض بــا متمرکــز شــدن بــر ســه هســته اصلــی‪ ،‬کســب وکاری پایــدار و موفــق داشــته باشــید‪:‬‬ ‫‪58‬‬ ‫تمرکز بر نتایج‬ ‫شـــکی نیســـت همـــان دلیلـــی کـــه باعـــث‬ ‫شکســـت برخـــی از رهبـــران مـــی شـــود‪ ،‬برخـــی‬ ‫دیگ ــر را ب ــه موفقی ــت م ــی رس ــاند‪ :‬نتای ــج‪ .‬مش ــکل‬ ‫از کج ــا اس ــت؟ اغل ــب رهب ــران در تعری ــف مفاهی ــم‬ ‫دس ــتاوردهای کلی ــدی م ــورد نظ ــر خ ــود ک ــه ب ــرای‬ ‫رس ــیدن ب ــه آنه ــا ت ــاش م ــی کنن ــد‪ ،‬موف ــق عم ــل‬ ‫نمـــی کننـــد‪ .‬تحقیقـــات و مطالعـــات ســـبک هـــای‬ ‫رهبـــری در محـــل کار‪ ،‬ایـــن موضـــوع را تأییـــد‬ ‫مـــی کننـــد‪ ۸۶ .‬درصـــد از کارمنـــدان و کارکنـــان‬ ‫در س ــطوح مختل ــف اذع ــان ک ــرده ان ــد ک ــه نتای ــج‬ ‫و دســـتاوردهای کلیـــدی در ســـازمان شـــان بـــه‬ ‫ط ــور واض ــح تعری ــف نش ــده اس ــت‪ .‬درعی ــن ح ــال‬ ‫‪۸۴‬درص ــد از پاس ــخ دهنــــــــ ــدگان م ــی گوین ــد‬ ‫اولویـــت هـــا در شـــرکت شـــان مـــدام در حـــال‬ ‫تغییرن ــد و باع ــث م ــی ش ــوند آنه ــا در م ــورد نتای ــج‬ ‫و دســـتاوردهای نهایـــی دچـــار ســـردرگمی شـــوند‪.‬‬ ‫ای ــن آم ــار نش ــان م ــی ده ــد ک ــه اغل ــب رهب ــران‬ ‫نمـــی تواننـــد مقصـــد و هـــدف را بـــرای کارکنـــان‬ ‫شـــان تعریـــف کننـــد‪ .‬مثـــل ایـــن اســـت کـــه یـــک‬ ‫بازیکـــن راگبـــی در زمیـــن بـــازی بـــدود بـــی آنکـــه‬ ‫موفـــق شـــود بـــه خـــط پایـــان برســـد و امتیـــازی‬ ‫کس ــب کن ــد ی ــا حت ــی آگاه نباش ــد ک ــه در جه ــت‬ ‫درســـت مـــی دود یـــا نـــه!‬ ‫نتایج ــی ک ــه ب ــرای رس ــیدن ب ــه آنهـــ ــا ت ــاش‬ ‫مـــی کنیـــد چیســـت؟ جریـــان نقدینگـــــــــــی‪،‬‬ ‫کســـب درآمـــد یـــا حفـــظ مشـــتریان فعلـــی؟ هـــر‬ ‫هدفـــی کـــه داریـــد‪ ،‬مطمئـــن شـــوید همـــه افـــراد‬ ‫ســـازمان تـــان در همـــان راســـتا باهـــم همســـو و‬ ‫هماهنـــگ هســـتند‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین نکات ظریف و‬ ‫ضروری برای بازگشت و‬ ‫سود سرمایه استارت آپ‪ ،‬این‬ ‫است که به خوبی روی کارمندانش‬ ‫سرمایه گذاری کند‬ ‫تمرکز بر فرهنگ‬ ‫فک ــر م ــی کنی ــد یک ــی دیگ ــر از چیزهای ــی ک ــه‬ ‫بیشـــترین نـــرخ بازگشـــت ســـرمایه را بـــرای یـــک‬ ‫کســـب وکار در حـــال رشـــد تضمیـــن مـــی کنـــد‪،‬‬ ‫چیس ــت؟ س ــرمایه گ ــذاران؟ تبلیغ ــات در رس ــانه ه ــا و‬ ‫کمپی ــن ه ــای بازاریاب ــی؟ اس ــتراتژی ه ــای ف ــروش؟‬ ‫خیـــر‪ .‬پاســـخ هیــــــــــچ کـــدام از ایـــن مـــوارد‬ ‫نیســـت‪.‬‬ ‫یکـــی از مهـــم تریـــن نـــکات ظریـــف و ضـــروری‬ ‫ب ــرای بازگش ــت و س ــود س ــرمایه اس ــتارت آپ‪ ،‬ای ــن‬ ‫اســـت کـــه بـــه خوبـــی روی کارمندانـــش ســـرمایه‬ ‫گـــذاری کنـــد‪ .‬کارمنـــدان‪ ،‬بـــزرگ تریـــن دارایـــی‬ ‫هـــای شـــما هســـتند و بـــه زمـــان و توجـــه نیـــاز‬ ‫دارنـــد‪ .‬اگـــر مـــی خواهیـــد بیشـــترین تأثیـــر را‬ ‫روی نیروهـــای انســـانی خـــود داشـــته باشـــید‪ ،‬بـــر‬ ‫فرهنـــگ تمرکـــز کنیـــد‪.‬‬ ‫فرهن ــگ چی ــزی نیس ــت ک ــه روی ی ــک پوس ــتر‬ ‫نوشـــته و روی دیـــوار نصـــب شـــود‪ ،‬همانطـــور کـــه‬ ‫چیـــزی نیســـت کـــه بخواهیـــد روی پیراهـــن کار‬ ‫کارمنـــدان تـــان چـــاپ کنیـــد‪ .‬فرهنـــگ همـــان‬ ‫خـــط مشـــی فکـــری و رفتـــاری شـــما و کارمنـــدان‬ ‫ت ــان در س ــازمان اس ــت و توس ــط رهبران ــی مس ــئول‬ ‫و وظیف ــه ش ــناس ش ــکل م ــی گی ــرد ک ــه در م ــورد‬ ‫افـــرادی کـــه اســـتخدام مـــی کننـــد‪ ،‬آمـــوزش مـــی‬ ‫دهنـــد و باعـــث ارتقـــا و ترفیـــع آنهـــا مـــی شـــوند‪،‬‬ ‫هـــدف و بینشـــی صحیـــح دارنـــد‪.‬‬ ‫ادوارد دمینـــگ‪ ،‬پروفســـور و دانشـــمند بـــزرگ‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تمرکز بر بازخورد‬ ‫اخیـــرا ً مدیرعامـــل یـــک ســـازمان تولیـــدی‬ ‫جهانـــی گفتـــه اســـت پـــس از پنـــج ســـال هدایـــت‬ ‫ً‬ ‫کامـــا‬ ‫گروهـــش‪ ،‬از عضویـــت در تیـــم رهبـــری‬ ‫ناامیـــد شـــده بـــود‪ .‬او حـــس مـــی کـــرد باوجـــود‬ ‫اینک ــه تم ــام تالش ــش را م ــی کن ــد‪ ،‬نتای ــج ضعیف ــی‬ ‫ب ــه دس ــت م ــی آورد و ب ــا درآم ــدی نزول ــی مواج ــه‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫اگر می خواهید‬ ‫استارت آپ شما‬ ‫به موفقیت برسد‪،‬‬ ‫با تالش برای‬ ‫امتحان کردن تمام‬ ‫راهکارهای موجود‪،‬‬ ‫تیم خود را آشفته و‬ ‫سرگردان نکنید‬ ‫کجــا اســت‪ :‬خــود او‪ .‬او در جلســات کاری بــه افــرادش‬ ‫دســتور مــی داد و آنهــا را کنتــرل مــی کــرد‪ ،‬بــه‬ ‫نــدرت بــا کارمندانــش مشــارکت و همــکاری داشــت و‬ ‫تقریبـاً همــه اعضــای گــروه حــس مــی کردنــد بــدون‬ ‫حضــور او‪ ،‬نمــی تواننــد تصمیمــی اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫آمریکایـــی مـــی گویـــد‪ :‬مـــن اغلـــب مـــی شـــنوم‬ ‫کـــه رهبـــران مـــی گوینـــد مـــا بـــرای توســـعه دادن‬ ‫اص ــول وق ــت نداری ــم‪ .‬ام ــا بع ــد آنه ــا را م ــی بینی ــم‬ ‫ک ــه مجبورن ــد باره ــا و باره ــا زم ــان بیش ــتری ب ــرای‬ ‫حـــل مشـــکالت ناشـــی از فقـــدان اصـــول صـــرف‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫پـــس حرکـــت کنیـــد‪ :‬بـــا ســـرمایه گـــذاری‬ ‫روی پیشـــرفت و توســـعه کارمنـــدان تـــان‪ ،‬آنهـــا را‬ ‫بـــه افـــرادی فـــوق العـــاده تبدیـــل کنیـــد‪ .‬از آنهـــا‬ ‫بخواهی ــد ک ــه خدم ــات ش ــان را در س ــطح جهان ــی‬ ‫بـــه مشـــتریان ارائـــه کننـــد و البتـــه پیـــش از آن‪،‬‬ ‫آنه ــا را در هم ــان س ــطح ب ــاال و باکیفی ــت آم ــوزش‬ ‫دهیـــد‪.‬‬ ‫هنگامـــی کـــه بـــر کارمنـــدان تـــان بـــه عنـــوان‬ ‫ارزشـــمندترین دارایـــی هـــا متمرکـــز مـــی شـــوید‪،‬‬ ‫حصـــول نتایـــج موردنظرتـــان را شـــاهد خواهیـــد‬ ‫بـــود‪.‬‬ ‫گرچـــه اوایـــل بـــه دریافـــت هیـــچ بازخـــوردی‬ ‫متمای ــل نب ــود‪ ،‬ام ــا س ــرانجام تصمی ــم گرف ــت ای ــن‬ ‫راه را امتحـــان کنـــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه دریافــت بازخــورد از اعضــای تیــم‬ ‫شــروع شــد‪ ،‬متوجــه شــد بــزرگ تریــن مشــکل از‬ ‫م ــن فک ــر م ــی ک ــردم ب ــا س ــخت کوش ــی تم ــام‬ ‫وظایفـــم را اجـــرا مـــی کنـــم و اشتـــــــــباهاتم را‬ ‫نمـــی دیـــدم‪ .‬اعضــــــــــــــای تیـــم مشـــکالت را‬ ‫مـــی دیدنـــد و درک مـــی کردنـــد‪ ،‬امـــا تـــا زمانـــی‬ ‫ک ــه خ ــودم در پ ــی کش ــف عل ــت برنیام ــدم و س ــوال‬ ‫نکـــردم‪ ،‬از موضـــوع بـــی خبـــر بـــودم‪.‬‬ ‫طبیعتـــاً او بـــا ایـــن چالـــش مواجـــه بـــود کـــه‬ ‫دســـت بـــه تغییراتـــی اساســـی بزنـــد و تجربـــه ای‬ ‫متفـــاوت بـــرای تیمـــش خلـــق کنـــد ولـــی نتایـــج‬ ‫ایـــن عمـــل خیلـــی زود مشـــاهده شـــد‪ :‬او احســـاس‬ ‫مـــی کـــرد حـــاال او را بـــه عنـــوان یـــک رهبــــــــر‬ ‫مـــی پذیرنـــد‪ ،‬ســـطح عملکـــرد تیمـــش واقعـــاً بـــاال‬ ‫رفت ــه ب ــود و پ ــس از دو س ــال‪ ،‬توانس ــت ی ــک دوره‬ ‫ســـه ماهـــه ســـودآوری داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫شـــما بایـــد هـــر روز از مشـــتریان‪ ،‬کارمنـــدان‪،‬‬ ‫گـــروه هـــای همـــکار و مربیـــان تـــان بازخـــورد‬ ‫بگیریـــد‪ .‬اگـــر حتـــی یـــک روز را بـــدون دریافـــت‬ ‫بازخ ــورد بگذرانی ــد‪ ،‬ممک ــن اس ــت فرصت ــی طالی ــی‬ ‫را از دســـت بدهیـــد‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد اســتارت آپ شــما بــه‬ ‫موفقیــت برســد‪ ،‬بــا تــاش بــرای امتحــان کــردن‬ ‫تمــام راهکارهــای موجــود‪ ،‬تیــم خــود را آشــفته و‬ ‫ســرگردان نکنیــد‪ .‬در عــوض بــا تمرکــز بــر نتایــج‪،‬‬ ‫فرهنــگ و بازخــورد‪ ،‬شــما و شــرکت تــان مــی توانیــد‬ ‫بــا بــازار جهانــی همســو شــوید و رشــد کنیــد و البتــه‬ ‫تغییــرات زیــادی پیــش رو داشــته باشــی‪.‬‬ ‫‪59‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی خبر داد‬ ‫توسعه همکاری های ایران و کرواسی‬ ‫در حوزه کسب‌ و کارهای نوین‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران در زاگرب با وزیر کار و امور بازنشستگی کرواسی دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ؛ غالمحســین شــافعی در ایــن دیــدار گفــت ‪ :‬ایــران به‌عنــوان اقتصــاد بــزرگ منطقــه در ســال‌های گذشــته‬ ‫تحــوالت قابل‌توجهــی داشــته و برغــم محدودیــت‌حاصــل از تحریــم‪ ،‬بــه پیشــرفت‌های قابل‌توجهــی دســت پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ب و کارهــای نویــن گفــت‪ :‬توســعه کس ـب‌وکارهای جدیــد مــورد توجــه جــدی اتــاق ایــران اســت و‬ ‫شــافعی بــا تاکیــد بــر حمایــت اتــاق ایــن از کس ـ ‌‬ ‫تمرکــز ویــژه‌ای روی اســتارت آپ هــا دارد‪.‬‬ ‫شــافعی افــزود‪ :‬وزارت کار ایــران هــم توجــه ویــژه‌ای بــه ایــن نــوع کســب و کارهــا دارد و پیشــنهاد مــی شــود دو وزارتخانــه همــکاری در ایــن حــوزه‬ ‫را در اولویــت برنامــه هــای خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫رئیـــس اتـــاق‬ ‫بازرگانـــی‪ ،‬صنایـــع‪،‬‬ ‫معـــادن و کشـــاورزی ایـــران‬ ‫گفـــت ‪ :‬می‌دانیـــم شـــما هـــم‬ ‫در چنـــد ســـال گذشـــته تمرکـــز‬ ‫وی ــژه‌ای ب ــر روی اقتص ــاد آزاد داش ــته‌اید‬ ‫و توســـعه شـــرکت‌های کوچـــک و متوســـط‬ ‫در دســـتور کار شـــما بـــوده اســـت ‪ ،‬بنابـــر ایـــن‬ ‫دو کشـــور در ایـــن زمنیـــه هـــم می‌تواننـــد‬ ‫همـــکاری کننـــد‪.‬‬ ‫شـــافعی افـــزود ‪ :‬بـــه لحـــاظ سیاســـی روابـــط‬ ‫دو کشـــور در موقعیـــت خوبـــی اســـت و روســـای‬ ‫جمهـــور دو کشـــور عالقه‌منـــد بـــه توســـعه‬ ‫روابـــط سیاســـی هســـتند؛ مـــا هـــم بایـــد تـــاش‬ ‫کنیـــم روابـــط اقتصـــادی را بـــه روابـــط سیاســـی‬ ‫نزدیـــک و بـــا یکدیگـــر هماهنـــگ کنیـــم‪.‬‬ ‫رئی ــس ات ــاق ای ــران ب ــه حض ــور س ــه نماین ــده‬ ‫مجلـــس شـــورای اســـامی در ســـفر هیئـــت‬ ‫ایرانـــی بـــه زاگـــرب اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬در‬ ‫تعییـــن اولویت‌هـــای توســـعه روابـــط اقتصـــادی‬ ‫ایـــران عـــاوه بـــر دولـــت‪ ،‬مجلـــس هـــم نقـــش‬ ‫اساســـی دارد و حضـــور ســـه نماینـــده مجلـــس‬ ‫ایـــران در ایـــن ســـفر نشـــانه‌ای از توجـــه ویـــژه‬ ‫مجلـــس بـــرای توســـعه روابـــط اقتصـــادی بـــا‬ ‫کشـــورهای دیگـــر اســـت‪.‬‬ ‫غالمحســـین شـــافعی در مـــورد ظرفیت‌هـــای‬ ‫هم ــکاری می ــان ای ــران و کرواس ــی گف ــت‪ :‬رواب ــط‬ ‫اقتصـــادی ایـــران و کرواســـی ضمـــن برخـــورداری‬ ‫شافعی ‪:‬‬ ‫توسعه کسب‌وکارهای‬ ‫جدید مورد توجه جدی‬ ‫اتاق ایران است و اتاق تمرکز‬ ‫ویژه‌ای روی استارت آپ ها‬ ‫دارد‬ ‫از ظرفیت‌هـــای زیـــاد‪ ،‬تنـــوع بســـیار باالیـــی‬ ‫هـــم دارد و دو کشـــور در زمینه‌هـــای مختلـــف‬ ‫می‌تواننـــد بـــا یکدیگـــر همـــکاری کننـــد‪.‬‬ ‫ش ــافعی ب ــا اش ــاره ب ــه دی ــدار خ ــود ب ــا رئی ــس‬ ‫ات ــاق اقتص ــاد کرواس ــی ه ــم گف ــت‪ :‬در جلس ــه ب ــا‬ ‫رئی ــس ات ــاق اقتص ــاد ب ــه نتای ــج خوب ــی رس ــیدیم‬ ‫و قـــرار شـــد یـــک کمیتـــه کاری مشـــترک میـــان‬ ‫دو ات ــاق تش ــکیل ش ــود‪.‬‬ ‫وی یافتـــن زمینه‌هـــای همـــکاری بیشـــتر و‬ ‫شناس ــایی مش ــکالت و موان ــع ب ــر س ــر راه توس ــعه‬ ‫همـــکاری و انتقـــال آن مـــوارد بـــه دولـــت را دو‬ ‫اولویـــت اصلـــی ایـــن کمیتـــه دانســـت‪.‬‬ ‫رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی‪ ،‬صنایـــع‪ ،‬معـــادن و‬ ‫کشـــاورزی ایـــران ســـرمایه‌گذاری مشـــترک را‬ ‫هـــم از زمینه‌هـــای همـــکاری ایـــران و کرواســـی‬ ‫بی ــان و تصری ــح ک ــرد‪ :‬همان‌ط ــور ک ــه کش ــورهای‬ ‫اطـــراف ایـــران و بـــازار ‪ 450‬میلیـــون نفـــری‬ ‫کشـــورهای همســـایه ظرفیـــت بســـیار خوبـــی‬ ‫بـــرای کرواســـی هســـتند‪ ،‬بـــازار ‪ 500‬میلیـــون‬ ‫نفـــری اروپـــا و اســـتفاده از معافیت‌هـــای مالیاتـــی‬ ‫کشـــورهای اروپایـــی هـــم از ظرفیت‌هـــای‬ ‫همـــکاری مـــا بـــا کرواســـی اســـت کـــه دو طـــرف‬ ‫بایـــد از ایـــن موقعیـــت اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫شـــافعی افـــزود‪ :‬بـــا توجـــه بـــه رفت‌وآمدهـــا‬ ‫می ــان دو کش ــور‪ ،‬بخش‌ه ــای خصوص ــی دو ط ــرف‬ ‫بایـــد خودشـــان را بـــرای حرکـــت جدیـــد آمـــاده‬ ‫کننـــد و مســـئولیت دولت‌هـــا ایـــن اســـت کـــه‬ ‫مس ــیر را ب ــرای بخ ــش خصوص ــی هم ــوار کنن ــد‪.‬‬ ‫اعزام هیئت فنی و حرفه‌ای کرواسی به ایران‬ ‫پاووی ــچ وزی ــر کار و ام ــور بازنشس ــتگی کرواس ــی‬ ‫هـــم بـــه عـــزم و اراده سیاســـی کشـــورش و‬
‫استارت آپ‬ ‫همچنی ــن ط ــرف ایران ــی ب ــرای تقوی ــت هم ــکاری‬ ‫هـــا اشـــاره و تاکیـــد کـــرد ‪ :‬گام‌بـــه‌گام جلـــو‬ ‫می‌رویـــم تـــا بـــه همـــه اهـــداف تعیین‌شـــده‬ ‫برســـیم و بتوانیـــم خواســـت دو طـــرف را از‬ ‫افزایـــش ارتباطـــات تجـــاری محقـــق کنیـــم‪.‬‬ ‫وزیـــر کار و امـــور بازنشســـتگی کرواســـی بـــا‬ ‫تأکیـــد بـــر اهمیـــت مبـــادالت مالـــی و پولـــی در‬ ‫رواب ــط اقتص ــادی گف ــت ‪ :‬تب ــادالت پول ــی و مال ــی‬ ‫پیش‌شـــرط الزم بـــرای تعامـــات اقتصـــادی‬ ‫اســـت و تـــاش می‌کنـــم بـــا تالش‌هـــای‬ ‫شـــخصی خـــودم و همـــکاری دیگـــر بخش‌هـــا ‪،‬‬ ‫پســـت‌بانک کرواســـی را بـــا همـــکاری بـــا ایـــران‬ ‫ترغیـــب کنـــم‪.‬‬ ‫پاوویـــچ بـــا تأکیـــد بـــر لـــزوم همکاری‌هـــای‬ ‫وزارتخانه‌هـــای کار دو کشـــور گفـــت‪ :‬در ســـفر‬ ‫بـــه ایـــران از مرکـــز آمـــوزش فنـــی و حرفـــه‌ای‬ ‫ک ــرج بازدی ــد ک ــردم و پیش ــرفت‌های ای ــن مرک ــز‬ ‫باعـــث شـــگفتی و خوشـــحالی شـــد؛ مایلـــم وزارت‬ ‫کار دو کشـــور در ایـــن زمینـــه همـــکاری کننـــد‪.‬‬ ‫وی از اعـــزام هیئتـــی از کرواســـی بـــه ایـــران‬ ‫خبـــر داد و گفـــت‪ :‬بـــزودی هیئتـــی کارشناســـی‬ ‫بـــرای آشـــنایی بـــا موفقیت‌هـــای ایـــران در‬ ‫زمینـــه فنـــی و حرفـــه‌ای بـــه تهـــران اعـــزام‬ ‫خواهیـــم کـــرد تـــا زمینه‌هـــای همـــکاری دو‬ ‫کشـــور را بررســـی کنیـــم‪.‬‬ ‫مبادالت ایران و کرواسی هماهنگ‬ ‫با روابط سیاسی دو طرف نیست‬ ‫عض ــو کمیس ــیون وی ــژه حمای ــت از تولی ــد مل ــی‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی در ای ــن جلس ــه گف ــت‪:‬‬ ‫یوسف نژاد‪:‬‬ ‫روابط سیاسی ایران‬ ‫و کرواسی در شرایط‬ ‫خوبی است و این‬ ‫موضوع زمینه برقراری‬ ‫رابطه اقتصادی را‬ ‫فراهم کرده است‬ ‫روابـــط سیاســـی ایـــران و کرواســـی در شـــرایط‬ ‫خوبـــی اســـت و ایـــن موضـــوع زمینـــه برقـــراری‬ ‫رابطـــه اقتصـــادی را فراهـــم کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫علـــی اصغـــر یوســـف نـــژاد افـــزود‪ :‬اگـــر‬ ‫واقع‌بینانـــه نـــگاه کنیـــم مبـــادالت ایـــران و‬ ‫کرواس ــی هماهن ــگ ب ــا رواب ــط سیاس ــی دو ط ــرف‬ ‫نیســـت‪.‬‬ ‫یوســـف نـــژاد ‪ ،‬مبـــادالت پولـــی را مقدمـــه و‬ ‫پیش‌نیـــاز روابـــط اقتصـــادی دانســـت و گفـــت ‪:‬‬ ‫بـــا اراده‌ای کـــه دو طـــرف بـــرای توســـعه روابـــط‬ ‫اقتصـــادی دارنـــد موانـــع بانکـــی هـــم بایـــد رفـــع‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫یوســـف نـــژاد همچنیـــن بـــر حمایـــت مجلـــس‬ ‫از فعالیت‌هـــای بخـــش خصوصـــی تأکیـــد کـــرد و‬ ‫گفـــت‪ :‬مجلـــس بـــا حمایـــت از تفاهم‌نامه‌هـــای‬ ‫دوجانبـــه‪ ،‬قوانینـــی کـــه معافیت‌هـــا را بیشـــتر‬ ‫کنـــد و حـــذف مالیـــات مضاعـــف‪ ،‬روابـــط‬ ‫اقتص ــادی ای ــران ب ــا کش ــورهای دیگ ــر را تس ــهیل‬ ‫می‌کنـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه یوس ــف ن ــژاد ‪ ،‬حمای ــت از بخ ــش‬ ‫خصوصـــی و اتـــاق بازرگانـــی و تولیـــد جـــزء‬ ‫سیاســـت‌های مجلـــس اســـت و در‬ ‫چنـــد ســـال اخیـــر تـــاش شـــده‬ ‫اس ــت ات ــاق و بخ ــش خصوص ــی‬ ‫جایـــگاه خوبـــی در اقتصـــاد‬ ‫ایـــران داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪61‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فرانسه بهشت‬ ‫استارت‌آپ‌ها‬ ‫می‌شود‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫هــر روز اتفاقــات سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی گســترده‌ای در جهــان رخ می‌دهــد کــه گاه برخــی تأثیــری فراملــی دارنــد و بــر موقعیــت یــک منطقــه‬ ‫و کشــورهای همجــوار نیــز تأثیــر می‌گــذارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایــران‪ ،‬یکــی از موضوع‌هایــی کــه در البــه الی تغییــرات سیاســی بــزرگ اخیــر جهــان ازجملــه اتفاقــات فرانســه و امریــکا همچنــان‬ ‫خودنمایــی می‌کنــد و بیــش از بقیــه مــوارد در کانــون توجــه قــرار دارد‪ ،‬شــوک برگــزاری رفرانــدوم مــاه ژوئــن ‪ ۲۰۱۶‬در بریتانیــا و رأی مثبــت مــردم ایــن‬ ‫کشــور بــه جدایــی از اتحادیــه اروپــا یــا بــه بیــان دیگــر اجــرای برگزیــت اســت‪ ،‬هرچنــد در ابتــدا برخــی معتقــد بودنــد برگزیــت تأثیــر بــدی بــر بریتانیــا‬ ‫نــدارد ولــی از زمانــی کــه اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬قطعــی شــد هــر روز خبرهــای ناخوشــایندی بــه گــوش مــردم بریتانیــا می‌رســد و در ایــن میــان‪ ،‬گفتــه‬ ‫می‌شــود کــه فنــاوری بیشــترین ضربــه را خواهــد خــورد‪ .‬هرچنــد برگزیــت بــه مــذاق مــردم بریتانیــا چنــدان خــوش نیامــده ولــی بــه نظــر می‌رســد‬ ‫کام برخــی کشــورها از جملــه فرانســه‪ ،‬از ایــن اتفــاق شــیرین خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫پیش به سوی انقالب دیجیتال‬ ‫ســایت خبــری «زد دی نــت» در تازه‌تریــن‬ ‫گــزارش خــود دربــاره برگزیــت و تأثیــر آن بــر حــوزه‬ ‫فنــاوری‪ ،‬بــه ابعــاد تــازه‌ای از ایــن رویــداد پرداختــه و‬ ‫آورده اســت‪ :‬بــا نزدیــک شــدن بــه اجــرای برگزیت در‬ ‫بریتانیــا‪ ،‬بــه نظــر می‌رســد کــه بســیاری از شــهرهای‬ ‫پیشــرو در حــوزه اســتارت آپ‌هــا‪ ،‬ســالی سرنوشــت‬ ‫ســاز را پیــش‌رو دارنــد و هریــک می‌خواهنــد از‬ ‫ضعــف کنونــی بریتانیــا اســتفاده کــرده و جــای ایــن‬ ‫کشــور را بگیرنــد‪.‬‬ ‫تــا قبــل از اقــدام بــه جدایــی از اتحادیــه اروپــا‪،‬‬ ‫بریتانیــا در جایــگاه نخســت کشــورهای اروپایــی در‬ ‫حــوزه اســتارت آپ‌هــا قــرار داشــت؛ موضوعــی کــه‬ ‫حــاال بــه نظــر می‌رســد تغییــر کــرده و دیگــر بریتانیــا‬ ‫نمی‌توانــد جایــگاه قبلــی خــود را حفــظ کنــد‪ .‬یکــی‬ ‫از کشــورهای مطــرح بــرای تصاحــب جایــگاه بریتانیــا‬ ‫در اتحادیــه اروپــا‪ ،‬فرانســه اســت و بســیاری بــه‬ ‫دنبــال کشــف ایــن موضــوع هســتند کــه آیــا برگزیــت‬ ‫فرصتــی بــرای فرانســه پدیــد خواهــد آورد تــا جایــگاه‬ ‫مناســبی در حــوزه فنــاوری اروپــا بــرای خــود کســب‬ ‫کنــد؟ برگزیــت چگونــه بــه لنــدن و فنــاوری آن‬ ‫لطمــه خواهــد زد؟ آیــا اکنــون شــرایط بــه گون ـه‌ای‬ ‫رقــم خــورده اســت کــه پاریــس بــا اســتفاده از‬ ‫شــرایط نابســامان بریتانیــا و ســردرگمی فعــاالن‬ ‫عرصــه فنــاوری و نیــز بــه واســطه موفقیت‌هایــی‬ ‫کــه درایــن حــوزه پیــش از ایــن کســب کــرده بتوانــد‬ ‫بریتانیــا را ضربــه فنــی کــرده و خــود را به‌عنــوان‬ ‫یــک مرکــز اروپایــی پیشــرو بــرای کارآفرینــان حــوزه‬ ‫فنــاوری مطــرح کنــد؟‬ ‫پاســخ همــه ایــن ســؤال‌ها و ســؤاالتی مشــابه را‬ ‫بایــد در وضعیــت فعلــی فرانســه جســت و جــو کــرد‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه بــا قــدرت گرفتــن رئیــس‬ ‫جمهــوری جدیــد فرانســه یعنــی «امانوئــل مکــرون»‬ ‫می‌خواهــم فرانســه کشــوری باشــد کــه بــا اســتارت‬ ‫آپ‌هــا و بــرای آنهــا کار می‌کنــد‪ .‬ملتــی کــه همچــون‬ ‫اســتارت آپ‌هــا فکــر می‌کنــد و بــه مــوازات ایــن‬ ‫افــکار حســاب شــده حرکــت می‌کنــد‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫می‌خواهــم فرانســه دچــار یــک تحــول بــزرگ‬ ‫شــود‪ .‬فرانســه نبایــد بــرای کارآفرینــان و مبتکــران‬ ‫در هیــچ زمینــه‌ای ازجملــه مالیــات مانعــی بتراشــد‬ ‫بلکــه بایــد بــه آســان‌تر شــدن کار آنهــا کمــک کنــد‬ ‫تــا ایــن کشــور تبدیــل بــه بهشــت اســتارت آپ‌هــا‬ ‫شــود‪ .‬وی در فراخــوان انتخاباتــی خــود نیــز گفتــه‬ ‫بــود که‪۱۰‬میلیــارد یــورو در حــوزه ابتــکار و نــوآوری‬ ‫فرانســه هزینــه خواهــد شــد تــا یــک انقــاب فناورانــه‬ ‫شــکل بگیــرد و جامعــه را نیــز بــه طــور کلــی بــه‬ ‫ســوی دیجیتالــی شــدن ســوق دهــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری فرانسه گفت‪ :‬ما بدون هیچ تأخیری‬ ‫به سمت چنین جامعه‌ای پیش خواهیم رفت و البته که‬ ‫ما نمی‌توانیم صبر و درنگ داشته باشیم چرا که رقبای‬ ‫ما هرگز درنگ نمی‌کنند‪.‬‬ ‫امیدهــای تــازه در اکوسیســتم دیجیتــال فرانســه‬ ‫دمیــده شــد و خوشــبینی‌ها در ایــن زمینــه در‬ ‫فرانســه اوج گرفــت‪ .‬ایــن ســرمایه‌گذار پیشــین بانــک‪،‬‬ ‫چنــدی پیــش در رویــداد فنــاوری ‪ Viva‬پاریــس کــه‬ ‫بیشــتر بــه توســعه اســتارت آپ‌هــا‪ ،‬ابتــکار و نــوآوری‬ ‫و فناوری‌هــای دیجیتــال می‌پــردازد گفــت‪ :‬مــن‬ ‫بزرگ‌ترین پروژه استارت آپی در فرانسه‬ ‫امــا تنهــا دلیلــی کــه نــگاه اســتارت آپ‌هــا بــه‬ ‫فرانســه خیــره شــده‪ ،‬رئیــس جمهــوری جــوان و‬ ‫خــاق ایــن کشــور بــا عالیــق فناورانــه نیســت‪.‬‬ ‫مــدت زیــادی از برگــزاری رفرانــدوم برگزیــت توســط‬ ‫«تــرزا مــی» نخســت‌وزیر بریتانیــا نگذشــته بــود‬ ‫رئیس جمهور فرانسه‪:‬‬ ‫فرانسه نباید برای کارآفرینان و مبتکران‬ ‫در هیچ زمینه‌ای ازجمله مالیات مانعی‬ ‫بتراشد بلکه باید به آسان‌تر شدن کار آنها‬ ‫کمک کند تا این کشور تبدیل به بهشت‬ ‫استارت آپ‌ها شود‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با اینکه بریتانیا‬ ‫چندملیتی‌تر است‬ ‫ولی فرانسه برای‬ ‫مهاجران‪ ،‬آن هم‬ ‫استارت آپ‌ها‬ ‫آغوش بازتر و‬ ‫مهربان‌تری دارد‬ ‫آغوش باز فرانسه برای مهاجران استارت آپی‬ ‫«نیــکالس کولیــن» یکــی از بنیانگــذاران ســایت‬ ‫کارآفرینــی ‪ The Family‬نیــز کــه در حــوزه‬ ‫فنــاوری و اســتارت آپ‌هــا فعالیت‌هــای زیــادی دارد و‬ ‫مرجعــی مناســب محســوب می‌شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬انتظــار‬ ‫می‌رفــت کــه پــس از برگــزاری رفرانــدوم برگزیــت‬ ‫دولــت بریتانیــا حــوزه فنــاوری خــود را توســعه‬ ‫ببخشــد ولــی بــر خــاف انتظــار همــه چیــز کامــ ً‬ ‫ا‬ ‫برعکــس شــد و سیاســتمداران بریتانیــا در راهــی گام‬ ‫گذاشــتند کــه لنــدن را هــر روز ضعیف‌تــر و فرانســه‬ ‫را قویتــر می‌کنــد‪.‬وی بــا اشــاره بــه نظرســنجی‌های‬ ‫اخیــر گفــت‪ :‬درحالــی کــه فرانســه تمرکــزی جدیــد‬ ‫برای‌گــذار اقتصــاد بــر پایــه تکنولــوژی‬ ‫و نــوآوری دارد‪ ،‬بخــش فنــاوری بریتانیــا‬ ‫ســالی ســخت پیــش رو دارد‪«.‬آلیــس‬ ‫زاگوری»یکــی از بنیانگــذاران ســایت‬ ‫‪ TheFamily‬نیــز از خــروج ســرمایه‬ ‫بســیاری از اســتارت آپ‌هــای بریتانیایــی و‬ ‫حضــور آنهــا در فرانســه خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫مؤسســه پژوهشــی ‪ Dealroom‬نیــز‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫کــه پــروژه ایســتگاه‪ )FStation) F‬در پاریــس اجــرا‬ ‫شــد؛ پــروژه‌ای کــه بزرگتریــن فضــای اســتارت آپ‬ ‫در جهــان محســوب می‌شــود و می‌توانــد تعــداد‬ ‫زیــادی از اســتارت آپ‌هــای جهــان را زیــر پوشــش‬ ‫خــود قــرار دهــد‪ .‬ایــن پــروژه توســط «خاویــر نیــل»‬ ‫(‪ )Xavier Neil‬کارآفریــن و میلیــاردر فرانســوی کــه‬ ‫در صنعــت ارتباطــات از راه دور و تکنولــوژی فعالیــت‬ ‫دارد اجــرا شــد‪« .‬خاویــر نیــل» به‌عنــوان بنیانگــذار‬ ‫و ســهامدار شــرکت فرانســوی ارائــه دهنــده خدمــات‬ ‫اینترنــت و اپراتــور تلفــن همــراه ایلیــاد تحــت‬ ‫نــام تجــاری ‪Free‬شــناخته شــده و بــرای پــروژه‬ ‫‪ ۲۵۰ ،StationF‬میلیــون یــورو معــادل ‪۲۹۷‬میلیون دالر‬ ‫ســرمایه‌گذاری کــرده اســت‪ .‬فرانســه همچنیــن در زمینــه‬ ‫ســرمایه گذاری‌هــای خطرپذیــر(‪)Venture Capital‬‬ ‫نیــز رشــدی گســترده داشــته و مکــرون می‌خواهــد‬ ‫میــزان ایــن ســرمایه‌گذاری را بــه یــک میلیــارد یــورو‬ ‫معــادل ‪۱.۱۲‬میلیــارد دالر برســاند‪.‬‬ ‫(ســرمایه‌گذاری خطرپذیــر یــا ‪ VC‬کــه مخفــف‬ ‫واژه ‪ Venture Capital‬اســت‪ ،‬درواقــع تأمیــن‬ ‫ســرمایه بــرای شــرکت‌ها و کســب و کارهــای نوپــا‬ ‫(اســتارت آپ) و کارآفریــن و عمومــاً دانــش بنیــان‬ ‫اســت کــه مســتعد جهــش و رشــد ارزش و البتــه‬ ‫خطــر فراوانــی هســتند‪ .‬ایــن شــرکت‌ها در مراحــل‬ ‫ابتدایــی رشــد و تکامــل اقتصــادی خــود‪ ،‬مــورد‬ ‫توجــه ســرمایه‌گذارانی قــرار دارنــد کــه بــا وارد کــردن‬ ‫ســرمایه خــود‪ ،‬شــکاف ســرمایه و کمبــود نقدینگــی‬ ‫شــرکت‌های کارآفریــن را جبــران می‌کننــد و در‬ ‫گــروه ســهام داران آنهــا قــرار می‌گیرنــد‪).‬‬ ‫«رکســانا وایــرز» مدیــر پــروژه ‪StationF‬‬ ‫مدعــی شــده اســت کــه تاکنــون بیــش از ‪۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬اســتارت آپ از بیــش از ‪ ۵۰‬کشــور جهــان‬ ‫تقاضــای حضــور در ایــن طــرح و برنامــه بــا عنــوان‬ ‫‪ Founders Program‬را داشــته‌اند کــه بیشــتر‬ ‫ایــن تقاضاهــا از امریــکا و بریتانیــا بــوده اســت‪ .‬وی‬ ‫درایــن بــاره گفــت‪ :‬بســیاری از ایــن اســتارت آپ‌هــا‬ ‫در درخواســت‌های خــود عنــوان کرده‌انــد کــه‬ ‫فاکتورهایــی ماننــد برگزیــت‪ ،‬حضــور دونالــد ترامــپ‪،‬‬ ‫گرانــی حضــور در «ســیلیکون ولــی» و همچنیــن‬ ‫حضور«امانوئــل مکــرون» رئیــس جمهــوری فرانســه و‬ ‫عالقــه وی بــه فنــاوری و اســتارت آپ‌هــا‪ ،‬در تصمیــم‬ ‫آنهــا بــرای حضــور در فرانســه تأثیرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫نشــان داد کــه در ســه ماهــه دوم ســال ‪،2017‬‬ ‫فرانســه از نظــر ســرمایه‌گذاری خطرپذیــر از بریتانیــا‬ ‫پیــش افتــاده اســت‪ .‬همچنیــن در ســه ماهــه چهــارم‬ ‫ســال ‪ ،2016‬فرانســه بیــش از هــر کشــور اروپایــی‬ ‫دیگــری در زمینــه اســتارت آپ‌هــا ســرمایه‌گذاری‬ ‫کــرد و ایــن رقــم بــه ‪1.07‬میلیــارد دالر رســید در‬ ‫حالــی کــه بریتانیــا در ایــن ســال فقــط ‪ 0.83‬میلیــارد‬ ‫دالر ســرمایه‌گذاری داشــت‪.‬‬ ‫«جــرارد گرچ»دبیــر اجرایــی مؤسســه ‪Tech City‬‬ ‫بریتانیــا امــا می‌گویــد‪ :‬شــوک ابتدایــی برگزیــت بــه‬ ‫بخــش فنــاوری بریتانیــا وارد شــد وهرچنــد بریتانیــا‬ ‫هنــوز در فهرســت شــهرهای دیجیتالــی اروپــا در‬ ‫صــدر قــرار دارد ولــی معلــوم نیســت ایــن رونــد بــه‬ ‫همیــن روال ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬طبــق ایــن فهرســت‪،‬‬ ‫لنــدن همچنــان جلوتــر از پاریــس قــرار دارد و بــا‬ ‫مراجعــه بــه ایــن فهرســت می‌بینیــم کــه بریتانیــا‬ ‫در جایــگاه نخســت جــای گرفتــه و پــس از آن‪،‬‬ ‫اســتکهلم‪ ،‬آمســتردام و هلســینکی رتبــه دوم تــا‬ ‫چهــارم را بــه خــود اختصــاص داده‌انــد‪ .‬پاریــس در‬ ‫رتبــه پنجــم و برلیــن نیــز در رده ششــم ایــن فهرســت‬ ‫جــای گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد در ایــن فهرســت بــا توجــه بــه‬ ‫شــاخص‌های دیجیتــال‪ ،‬نــام حداقــل ‪3‬کشــور‬ ‫پیــش از پاریــس مطــرح شــده اســت ولــی «روبیــن‬ ‫ریواتــون» مدیرعامــل شــرکت‪Choose Paris‬‬ ‫‪ Region‬متشــکل از‪ 15‬تیــم قــوی تحقیقاتــی بــرای‬ ‫مســائل مربــوط بــه دیجیتــال در فرانســه‪ ،‬طبــق‬ ‫نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن تحقیقــات می‌گویــد‪:‬‬ ‫اجــرای برگزیــت فضــای دیجیتــال پاریــس را ک ً‬ ‫ال‬ ‫تغییــر داده اســت‪ .‬ازســوی دیگــر بــا اینکــه بریتانیــا‬ ‫چندملیتی‌تــر اســت ولــی فرانســه بــرای مهاجــران‪،‬‬ ‫آن هــم اســتارت آپ‌هــا آغــوش بازتــر و مهربــان تــری‬ ‫دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل در یــک ســال گذشــته تعــداد‬ ‫کمپانی‌هــای فنــاوری کــه از بریتانیــا بــه پاریــس‬ ‫نقــل مــکان کرده‌انــد از ‪ 19‬مــورد بــه ‪31‬عــدد‬ ‫رســیده کــه نشــان از رشــد یــک ســومی دارد‪ .‬البتــه‬ ‫بایــد گفــت کــه تعــداد کمپانی‌هــای انتقــال یافتــه از‬ ‫امریــکای شــمالی بیشــتر بــوده و ایــن رقــم تقریبــاً‬ ‫دو برابــر اســت کــه البتــه «ریواتــون» ایــن موضــوع‬ ‫را تنهــا متأثــر از حضــور دونالــد ترامــپ نمی‌دانــد‬ ‫و معتقــد اســت دالیــل متعــددی در ایــن زمینــه‬ ‫تأثیرگــذار بــوده اســت‪ .‬بــه هرحــال فرانســه موقعیــت‬ ‫مناســبی دارد تــا بــه قطــب اســتارت آپ‌هــا تبدیــل‬ ‫شــود کــه یکــی از آنهــا کمپانــی ‪French Tech‬‬ ‫‪ Ticket‬اســت کــه بــرای جــذب اســتعدادهای برتــر‬ ‫جهــان بــه پاریــس فعالیــت دارد و تاکنــون نیــز بســیار‬ ‫موفــق عمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪63‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مجری این استارت آپ اعالم کرد‬ ‫احیای سوپر مارکت‌های سنتی رشت‬ ‫با استارت آپ باشگاه دلفین مارکت‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫استارت آپ باشگاه دلفین مارکت با برگزاری همایش‬ ‫بزرگ سوپرمارکت های رشت‪ ،‬آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گیل خبر‪ ،‬علی خاکزادی مدیرعامل و مجری‬ ‫پروژه استارت آپ سوپرمارکت های دلفینی در نشست‬ ‫خبری بیان داشت‪ :‬امروزه حمایت دولت از استارت آپ‬ ‫ها شدید است‪ .‬با انتخاب وزیری که به وزیر استارت آپی‬ ‫ها مشهور است‪ .‬دولت متوجه شده است که برای بحران‬ ‫بیکاری به سیتمهای نوآوری نوینی روی بیاورد و از این‬ ‫استارت آپها حمایت می کند‪ .‬ما نیز استارت آپی برگزار‬ ‫میکنیم که مشکل مدیریت سوپرمارکت ها را مرتفع کند‪.‬‬ ‫این نویسنده و مشاور در حوزه باشگاه مشتریان در‬ ‫ادامه درباره طرح کمک به سوپر مارکت‌های شهر گفت‪:‬‬ ‫‪64‬‬ ‫سوپر‌مارکت‌های سنتی دارای مشـــــکالتی چــــون‬ ‫خطر تکنولوژی و رشد فروشگاه های زنجیره ای هستند‪.‬‬ ‫این فروشگاه های کوچک د ر آینده نزدیک به سوی نابودی‬ ‫و حذف می روند و تکنولوژی در مسیری حرکت می کند‬ ‫که خریدهای آنالین را پیش می برد‪ .‬رشد فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای محلی نیز سوپر مارکت ها را تهدید می کند‪.‬‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای از توان رقابت باالیی برخوردارند‬ ‫با این که کوچک هستند و از استانداردهای الزم فاصله‬ ‫هم دارند‪ .‬ولی با سیاست دامپینگ و کاهش قیمت ها‬ ‫در صدد از بین بردن سوپر مارکت ها هستند و این بحران‬ ‫اجتماعی و اقتصادی را می تواند دامن بزند و در این رابطه‬ ‫ما بارها من خبر انحالل چندین سوپر مارکـــت را در‬ ‫یک ماه شنیده ایم موجب بیکاری ده ها نفر شد‪.‬‬ ‫خاکزادی در ادامه گفت‪ :‬جهت توانمنـــــــدسازی‬ ‫سوپر مارکت های شهر ایده اتصال و ارتباط سوپر مارکتها‬ ‫با یکدیگر را در رشت به عنوان هر پایلوت آغاز کرده ایم‬ ‫را و از روز یک مهر استارت کار را در شهرهای دیگر آغاز‬ ‫خواهیم کرد و امیدواریم تا روز نوروز به سراسر کشور‬ ‫متصل کنیم و پیش بینی ما با توجه به استقبالی که‬ ‫تاکنون شده است یک کار بزرگ و منحصر به فرد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل و مجری پروژه استارت آپ سوپرمارکت‌های‬ ‫دلفینی در پاسخ به این سوال که چرا چرا نام دلفین را‬ ‫انتخاب کرده اند ابراز داشت‪ :‬دو ویژگی دلفین مد نظر‬ ‫ما است‪ .‬دلفین نتوانسته در زیر دریا تمدن درست کند‪،‬‬ ‫چون ابزار الزم را نداشته است‪ .‬با وجود این که هوشش‬ ‫سرشار است‪ .‬سوپر مارکت های ما هم نتوانستند تمدن‬ ‫ایجاد کنند و این وجه مشترک را دارند‪ .‬همچنین دلفین‬ ‫ها دشمن مشترک پیدا می کنند کار مشترک می کنند‬ ‫و به همدیگر کمک می کنند‪ .‬این را در قبال اتحاد دلفین‬ ‫ها مقابل کوسه ها می توانیم ببینیم که اتحادشان باعث‬ ‫کشته شدن کوسه ها شود و این وجهی است که مــــــا‬ ‫در مورد سوپر مارکت ها داریم‪.‬‬ ‫خاکزادی در مورد اهداف استارت آپ اول این باشگاه نیز‬ ‫گفت‪ :‬تاسیس باشگاه سوپر مارکت های دلفینی‪ ،‬تجهیز و‬ ‫آموزش در پروسه زمانبندی مشخص‪ ،‬آموزش و اجرای‬ ‫فروشگاه آنالین‪ ،‬ساماندهی قیمتهای حجمی سوپر مارکتها‬ ‫به قیمتهای رقابتی از جمله اهداف اولین استارت آپ ما است‪.‬‬ ‫وی در رابطه با کلیات کار این پروژه نیز گفت‪ :‬ما سیصد‬ ‫نقطه را هدف گزاری کرده ایم که بتوانیم با نصب تابلو با‬ ‫لوگوی دلفینی ها ‪ ،‬ارائه مشاوره و آموزش بتوانیم نسبت‬ ‫به ارائه محصوالت به همه آن ها اقدام شود تا در فضای‬ ‫رقابتی با فروشگاه های زنجیره ای بتوانند حضور داشته‬ ‫باشند و در تقابل با قیمت های فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫به مشکل نخورند‪ .‬در این رابطه مطالعات بازاری انجام شده‬ ‫است و فروشندگان سوپر مارکتها با حق عضویت یک و نیم‬ ‫میلیون تومانی می توانند از خدمات پرشمار این باشگاه‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است اولین استارت آپ باشگاه دلفین مارکت‬ ‫با عنوان «سوپر مارکتی به وسعت ‪ ۶۰۰۰‬متر مربع به‬ ‫گستردگی شهر رشت» روز جمعه ‪ 31‬شهریور ماه در سالن‬ ‫همایش های مخابرات استان گیالن واقــع در چهار راه‬ ‫گلسار برگزار شد‪■.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با نزدیک شدن به سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت انجام شد؛‬ ‫ارائه جزئیاتی تازه از برگزاری دومین مسابقات‬ ‫ایده بازار دریایی‬ ‫مجیـــد یوســـفی دبیـــر دومیـــن دوره مســـابقات‬ ‫ملـــی ایـــده بـــازار دریایـــی گفـــت‪ :‬مســـابقات ایـــده‬ ‫پـــردازی در سرتاســـر دنیـــا‪ ،‬به‌منظـــور گـــردآوری و‬ ‫تســـریع ورود ایده‌هـــا بـــه بـــازار تولیـــد محصـــوالت‪،‬‬ ‫بـــا موضوعـــات مختلـــف شـــکل‌گرفته‌اند تـــا‬ ‫جریـــان تبدیـــل ایـــده بـــه پدیـــده و درنهایـــت ورود‬ ‫بـــه بـــازار را تســـهیل و تســـریع کننـــد ازایـــن‌رو‬ ‫دومیــن دوره ایــن مســابقات توســط دبیرخانــه مرکــز‬ ‫رشـــد نوشـــهر و بـــا اعمـــال تغییراتـــی در راســـتای‬ ‫کاربـــردی کـــردن ایده‌هـــا و حمایـــت بیشـــتر‬ ‫از تجاری‌ســـازی آن‌هـــا‪ ،‬توســـط ســـتاد توســـعه‬ ‫فنـــاوری و صنایـــع دانش‌بنیـــان دریایـــی معاونـــت‬ ‫علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ب ــا هم ــکاری‬ ‫دانش ــگاه عل ــوم دریای ــی ام ــام خمین ــی(ره) نوش ــهر‬ ‫و پـــارک علـــم و فنـــاوری مازنـــدران در ســـومین‬ ‫جشـــنواره ملـــی دریـــا مســـیر پیشـــرفت برگـــزار‬ ‫خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫دبیــر دومیــن دوره مســابقه ملــی ایــده بــازار‬ ‫دریایــی بابیــان اینکــه ایــن مســابقه در راســتای‬ ‫تجاری‌ســازی و کاربــردی کــردن ایده‌هــا‬ ‫برنامه‌ریزی‌شــده اســت گفــت‪ :‬مســابقه ایــده بــازار‬ ‫دریایــی در راســتای شناســایی افــراد دارای ایده‌هــای‬ ‫خالقانــه و نوآورانــه در حــوزه دریایــی و تــاش بــرای‬ ‫حمایــت از تجاری‌ســازی در دو بخــش دانشــجویی و‬ ‫دانش‌آمــوزی برگــزار می‌شــود و ایــن بــرای اولیــن‬ ‫بــار اســت کــه بخــش دانش‌آمــوزی بــه جشــنواره و‬ ‫رقابــت ایــده بــازار اضافــه می‌شــود‪.‬‬ ‫یوس ــفی بابی ــان اینک ــه ام ــروزه ای ــده پ ــردازی و‬ ‫ن ــوآوری‪ ،‬انقالب ــی ب ــزرگ در حوزه‌ه ــای کارآفرین ــی‬ ‫و ظه ــور کســب‌وکارهای نوپ ــا در جه ــان ب ــه وج ــود‬ ‫آورده اســـت گفـــت‪ :‬اولویـــت اصلـــی دبیرخانـــه‬ ‫مســـابقه ایـــده بـــازار عـــاوه بـــر برگـــزاری ایـــده‬ ‫بـــازار اســـتانی‪ ،‬حضـــور پررنـــگ صنایـــع دریایـــی و‬ ‫ســـازمان‌های خصوصـــی در ارائـــه نهایـــی ایده‌هـــا‬ ‫مسابقه ایده بازار دریایی در راستای‬ ‫شناسایی افراد دارای ایده‌های‬ ‫خالقانه و نوآورانه در حوزه دریایی و‬ ‫تالش برای حمایت از تجاری‌سازی‬ ‫در دو بخش دانشجویی و‬ ‫دانش‌آموزی برگزار می‌شود‬ ‫اس ــت ت ــا ب ــا اس ــتفاده از پتانس ــیل بخ ــش خصوص ــی‬ ‫مانن ــد موسس ــه رده‌بن ــدی ایرانی ــان‪ ،‬پ ــارس نفت ــون‬ ‫ایرانیـــان و‪ ..‬و حضـــور شـــرکت ملـــی نفت‌کـــش‪،‬‬ ‫کشـــتیرانی جمهـــوری اســـامی و صنایـــع دفاعـــی‬ ‫ماننـــد نیـــروی دریایـــی ارتـــش و ســـازمان صنایـــع‬ ‫دریایـــی ارتبـــاط مســـتقیم بیـــن ایـــده پـــردازان و‬ ‫صنعـــت ایجـــاد کنیـــم‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری این‌گونـــه‬ ‫مســـابقات ایـــده بـــازار در ســـطح کشـــور ازجملـــه‬ ‫دانشـــگاه خلیج‌فـــارس بوشـــهر در اســـفندماه‬ ‫‪ 95‬و دانشـــگاه بندرعبـــاس در اردیبهشـــت‌ماه‬ ‫‪ 96‬تاکیـــد نمـــود برنامه‌ریزی‌هـــای مناســـبی‬ ‫جهـــت برگـــزاری مســـتمر مســـابقه ایـــده بـــازار بـــا‬ ‫همـــکاری معاونـــت علمـــی انجام‌شـــده اســـت تـــا‬ ‫ایـــن مســـابقه بـــا محوریـــت و موضوعیـــت ســـواحل‬ ‫مک ــران در آذرم ــاه امس ــال و بع ــد از برگ ــزاری ای ــده‬ ‫بـــازار ســـومین جشـــنواره دریـــا مســـیر پیشـــرفت‬ ‫در دانشـــگاه قـــم برگـــزار شـــود‪ .‬مجیـــد یوســـفی در‬ ‫ادامـــه تأکیـــد نمـــود ایده‌هـــای مطرح‌شـــده بايـــد‬ ‫جدیـــد و غیرتکـــراری بـــوده و نبایـــد درگذشـــته‬ ‫ایـــده مشـــابهی از آن در کشـــور ارائه‌شـــده باشـــد‪،‬در‬ ‫ضمـــن بايـــد در راســـتاي توســـعه و رونـــق صنعـــت‬ ‫درياي ــي داخل ــي باش ــند‪ ،‬همچنی ــن ط ــرح اقتص ــادی‬ ‫و توجیهـــی مناســـبی بـــرای تولیـــد نمونه‌هـــای آن‬ ‫داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫دبیــر مســابقه ملــی ایــده بــازار در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ایده‌هــای بــا فنــاوری بــاال و خدمــات نويــن‬ ‫داراي امتيــاز مثبــت هســتند‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ایده‌هــای‬ ‫دارای نمونــه اولیــه دارای امتیــاز ویــژه هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬رویــداد بخــش مســابقات‬ ‫ایــده بــازار ســومین جشــنواره ملــی دریــا مســیر‬ ‫پیشــرفت در ســه روز متوالــی از ‪ 9‬الــی ‪ 11‬آبــان‬ ‫مــاه ســال جــاری برگــزار می‌شــود در ایــن بخــش‬ ‫عــاوه بــر تقدیــر از ده ایــده برتــر دانشــجویی و‬ ‫دانش‌آمــوزی‪ ،‬جوایــز نفیســی بــه ســه ایــده برتــر‬ ‫تقدیــم می‌شــود‪■.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫مســابقات ایــده بــازار دریایــی ســومین جشــنواره ملــی دریــا مســیر پیشــرفت‪ ،‬در دو بخــش دانش‌آمــوزی و دانشــجویی توســط دبیرخانــه آن‪ ،‬مســتقر‬ ‫در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور نوشــهر در آبــان مــاه ســال جــاری در تهــران برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالع‌رســانی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایــن مســابقات به‌عنــوان یکــی از بخش‌هــای‬ ‫ش اصلــی شــامل برگــزاری ســه عنــوان کارگاه آموزشــی‪ ،‬ارائــه کوتــاه سـه‌دقیقه‌ای‬ ‫اصلــی ســومین جشــنواره ملــی دریــا مســیر پیشــرفت طــی ســه بخـ ‌‬ ‫ایده‌هــای منتخــب و ارائــه شــفاهی ایده‌هــای نهایــی در قالــب پــرده نمــای مشخص‌شــده و بیــان فرصت‌هــا و چالش‌هــای موجــود در حــوزه صنعــت‬ ‫دریایــی بــرای شــرکت‌کنندگان کــه قالبــا از کارآفرینــان و صاحبــان صنایــع دریایــی و ســرمایه‌گذاران بخش‌هــای خصوصــی دریایــی هســتند ارائــه‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫‪65‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫لزوم توجه به فرصت های کارآفرینی در صنعت سنگ؛‬ ‫فعاالن و کارآفرینان سنگ هنوز به اهمیت نوآوری‬ ‫و فناوری پی نبرده‌اند!‬ ‫نخســتین فســتیوال «نوآوری‌هــای صنعــت ســنگ» در حالــی در محــل اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن ایــران در تهــران برگــزار شــد کــه ایــن‬ ‫صنعــت بــا وجــود ظرفیــت هــای فــراوان و فعالیــت حــدود ‪ 10‬هــزار واحــد اقتصــادی در سراســر کشــور ســهم قابــل قبولــی از بــازار ایــن صنعــت نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن فســتیوال تخصصــی بــا حضــور ســرمایه‌گذاران‪ ،‬مخترعــان و تولیدکننــدگان صنعــت ســنگ بــه منظــور تجاری‌ســازی نوآوری‌هــای ایــن صنعــت‬ ‫از طریــق معاملــه و جــذب ســرمایه‌گذار در بــازار دارایــی فکــری در حالــی برگــزار شــد کــه بســیاری از فعــاالن صنعــت ســنگ در ایــن رویــداد حضــور‬ ‫نیافتنــد تــا طــرح هــا و اختراعــات نوآورانــه ارائــه شــده در ایــن فســتیوال بــرای کســب و کار خــود بهرهــد ببرنــد‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد تــاش شــد بیــش از ‪ 70‬طــرح‌ و اختــراع در روز برگــزاری فســتیوال بــه ســرمایه‌گذاران و صنعتگــران معرفــی‌شــود و بــا برگــزاری‬ ‫جلســات اختصاصــی بــرای انعقــاد قراردادهــای مشــارکت و ســرمایه‌گذاری زمینــه تعامــل بیــن طرفیــن فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫مركــز فن‌بــازار ملي‌ايــران (پــارك فنــاوري پرديــس) کــه هفــت فســتیوال را پیــش از ایــن بــا همــكاري شــركت فرابــورس ايــران و بــا حمايــت‬ ‫معاونــت علمــي و فنــاوري رياس ـت‌جمهوري در زمینــه صنایــع لــوازم خانگــي‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬موادغذایــی و پالســتیک و پلیمــر برگــزار کرده‌اســت‪،‬‬ ‫هشــتمین فســتیوال را بــا عنــوان فســتیوال نــوآوری صنعــت ســنگ برگــزار کــرد و تــاش کــرد راه را بــرای ورود نــوآوری هــا بــه ایــن صنعــت را فراهــم‬ ‫نمایــد‪ .‬شــفیعی رئیــس انجمــن ســنگ در ایــن فســتیوال از اســتقبال کــم فــروغ صنعتگــران ســنگ در ایــن رویــداد انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬ممکــن اســت‬ ‫ایــن رویــداد در آینــده در شــهرک شــمش آبــاد و یــا اصفهــان برگــزار شــود‪.‬‬ ‫فستیوال نوآوری های صنعت سنگ فرصت مناسب‬ ‫توسعه نوآوری و کارآفرینی‬ ‫ایجـاد بازار دارایی فکری در کشـور سـازوکار امـن و مطمئنی‬ ‫بـرای عرضـه اختراعـات بـه بدنـه صنعـت و سـرمایه‌گذاران‬ ‫وجـود نداشـت‪ .‬مخترعیـن بـا عـدم اعتمـاد نسـبت بـه بـازار‬ ‫و صنعتگـر روبـه‌رو بودنـد‪ .‬گاهـی اوقـات فرایندهـای طوالنی‬ ‫بـرای ارائـه اختـراع یـا نـوآوری خـود بـه سـرمایه‌گذار پیش‬ ‫رو داشـتند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز فن بازار ملی ایران‪:‬‬ ‫‪ 230‬اختراع‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫در بازار دارایی‌های فکری‬ ‫‪66‬‬ ‫رئیـس مرکـز فـن بـازار ملـی ایـران بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫حـدود ‪ 230‬اختـراع در بـازار دارائـی هـای فکـری ثبـت‬ ‫شـده اسـت گفـت‪ :‬ایـن اختراعـات در بـازار موجـود اسـت و‬ ‫کارآفرینـان و صنعتگـران مـی تواننـد از این فرصـت ها برای‬ ‫توسـعه کارآفرینـی و اسـتفاده از نـوآوری اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنگار بـازارکار نویـن رئیس مرکز فـن بازار‬ ‫ملـی ایـران در ادامـه بـه برگـزاری فسـتیوال هـا اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬در طـول ‪ ۷‬دوره فسـتیوال بـازار دارایـی فکری‪۵۰ ،‬‬ ‫اختـراع بـه سـرمایه‌گذاران عرضه شـده کـه ‪ ۱۶‬مـورد معامله‬ ‫در آن‌هـا روی داده اسـت‪ ،‬بدیـن ترتیـب بیـش از ‪ ۳۰‬درصـد‬ ‫اختراعـات عرضه‌شـده در فسـتیوال‌ها بـه معاملـه رسـیده‌اند‪.‬‬ ‫اکبـر قنبرپـور بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار کـرد‪ :‬پیش از‬ ‫ثبت و آماده سرمایه‌گذاری‬ ‫کارآفرینان است‬ ‫بـه گفتـه قنبرپـور‪ ،‬پـارک فنـاوری پردیـس معاونـت‬ ‫علمی‌وفنـاوری ریاسـت‌جمهوری بـا همکاری سـازمان بورس‬ ‫در شـرکت فرابـورس ایران بـازاری را ایجاد کرد کـه از طریق‬ ‫ایـن بـازار تالش می‌شـود تا بسـتر امن و آسـانی بـرای تبادل‬ ‫اختـراع و حفـظ مصادیـق مالکیـت فکـری ایجاد شـود‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬تابلـوی فرابـورس همزمـان بـا راه‌انـدازی‬ ‫بـازار دارایـی فکـری راه‌اندازی شـد و تـا به امـروز ‪ ۲۳۰‬مورد‬ ‫اختراعاتـی کـه ارزیابـی فنـی و مطالعـات بـازار آن‌هـا انجـام‬ ‫شـده‪ ،‬در ایـن تابلـو عرضه‌شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز فـن بـازار ملـی ایـران توضیـح داد‪ :‬تابلـوی‬ ‫اختراعـات ماننـد تابلـوی سـهام شـرکت‌ها برای عمـوم مردم‬ ‫جالـب توجـه نیسـت کـه بـه خریـد و فـروش سـهام در آن‬ ‫بپردازنـد‪ .‬از ایـن رو نیـاز بـه رویدادهایـی که بتوانیـم طرفین‬ ‫عرضـه و تقاضـای ایـن حـوزه را بـا هـم مواجه کنیـم‪ ،‬وجود‬ ‫داشـت‪ .‬ایـن نیـاز بـا برگـزاری فسـتیوال‌های عرضه نـوآوری‬ ‫پیاده‌سـازی شـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬در ایـن رویدادهـا اختراعـات در انـواع‬ ‫مختلـف چـون واگـذاری قطعـی‪ ،‬اعطـای لیسـانس‪،‬‬ ‫سـرمایه‌گذاری مشـترک‪ ،‬فـروش یـا واگـذاری مـدت‌دار قابل‬ ‫ارائـه بـه سـرمایه‌گذار هسـتند‪.‬‬ ‫قنبرپـور همچنیـن بـا اشـاره بـه حمایت‌هـای معاونـت‬ ‫علمـی در امضـای قراردادهـای ایـن رویدادها گفـت‪ :‬معاونت‬ ‫علمی‌وفنـاوری ریاسـت‌جمهوری تسـهیالتی بـه میـزان ‪۶۰‬‬ ‫درصـد قیمـت معاملـه تـا سـقف ‪ ۵۰۰‬میلیـون تومـان را‬ ‫بـه صـورت تسـهیالت قرض‌الحسـنه بـه سـرمایه‌گذاران و‬ ‫صنعتگـران در ایـن رویـداد اعطـا می‌کنـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اعلام روابـط عمومـی معاونـت علمـی‪ ،‬فـن‬ ‫بـازار ملـی ایـران پـس از برگـزاری ‪ ۷‬دوره از فسـتیوال‌های‬ ‫تخصصـی بـا هـدف ارائـه اختراعـات بـه سـرمایه‌گذاران و‬ ‫صنعتگـران‪ ،‬هشـتمین فسـتیوال تخصصی خـود را این بار در‬ ‫حـوزه صنعـت سـنگ و با حمایـت معاونـت علمـی و فناوری‬ ‫ریاسـت جمهـوری‪ ،‬انجمن سـنگ ایـران‪ ،‬شـرکت فرابورس و‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اتـاق بازرگانـی ایـران برگـزار کرد‪.‬‬ ‫مدیر آموزش و پژوهش ایمیدرو‪:‬‬ ‫دعوت از مدرسان خارجی و انتقال دانش فنی برای‬ ‫فرآوری صنعت سنگ‬ ‫صنعت سنگ ‪ 10‬هزار واحد فعال دارد‬ ‫رئیـس انجمـن سـنگ ایـران در گفتگـو بـا بـازارکار نوین‬ ‫گفـت‪ :‬صنعت سـنگ در بخـش هـای مختلف تولیـد‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫فـرآوری‪ ،‬ماشـین آالت و تجهیـزات کارخانه حـدود ‪ 10‬هزار‬ ‫واحـد فعـال دارد کـه باید بـا نوآوریهـا و تحـوالت روز بتوانند‬ ‫خـود را متحـول کنند‪.‬‬ ‫شـفیعی بـا انتقـاد از عـدم حضـور بسـیاری از کارآفرینان‬ ‫و فعـاالن صنعـت سـنگ در ایـن فسـتیوال اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫زحمـات زیـادی برای برگـزاری این فسـتیوال صـورت گرفت‬ ‫ولـی حضـور اندک شـرکت کنندگان شایسـته این فسـتیوال‬ ‫نبو د ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مانـع صـادرات سـنگ خام نشـویم‪ ،‬امـا جهت‬ ‫فـراوری تلاش کنیـم‪ ،‬چـرا کـه گاهـی اوقـات خام‌فروشـی‬ ‫سـنگ بیشـتر از فـرآوری آن بـرای مـا ارز‌آوری دارد‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن سـنگ ایـران با بیـان اینکـه در شـرایطی‬ ‫هسـتیم کـه بـازار داخلـی ایـن صنعت نیـز در تهدیـد جدی‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه قوانیـن بـد و دسـت و پـا گیـر در ایـن بخـش و‬ ‫اقتصـاد کشـور اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬الزمـه تحقـق اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی حـذف قوانیـن دسـت و پـا گیـر اسـت‪.‬‬ ‫شـفیعی بیـان کـرد‪ :‬در همـه دنیـا بخـش صـادرات از‬ ‫پرداخـت مالیـات معـاف اسـت‪ ،‬امـا مـا ‪ 80‬درصـد مشـمول‬ ‫پرداخـت مالیـات هسـتیم‪.‬‬ ‫رئیـس انجمن سـنگ ایـران عنوان کـرد‪ :‬کارگـران بخش‬ ‫معدنـی در سـنگ‌های تزئینـی ‪ 1200‬نفـر هسـتند و در‬ ‫بخش‌هـای دیگـر در سـنگ آهـن و ‪ ...‬پنـج هزار نفر مشـغول‬ ‫به کار هسـتند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬ایـران بـا برخـورداری از هـزار و ‪950‬‬ ‫معـدن و شـش هـزار واحـد سـنگبری حـدود ‪ 180‬میلیـون‬ ‫دالر صـادرات دارد‪.‬‬ ‫شـفیعی بـا بیـان اینکه اولین شـرط موفقیـت قیمت تمام‬ ‫شـده اسـت که یـک بخـش از آن متوجه دولت و بخشـی نیز‬ ‫متوجـه ماسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در کشـور ایتالیا با آن سـوابق و حجم‬ ‫بـاالی صادرات هشـت میلیـارد یورویی در بخش سـنگ‪ ،‬کل‬ ‫هزینـه غرفـه‌داران در نمایشـگاه رایگان اسـت‪ ،‬امـا در ایران با‬ ‫ایـن هزینه‌هـای گران یـک سـنگبر محالتی چگونـه می‌تواند‬ ‫غرفه‌ای گران را در نمایشـگاه‌های سـنگ داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس انجمن سـنگ ایران تصریـح کرد‪ :‬حـرف از اقتصاد‬ ‫مقاومتـی زده می‌شـود‪ ،‬امـا در معنـا و عمـل خبـری نیسـت‬ ‫و هنـوز قوانیـن تنگ‌نظرانـه اسـت و هنـوز راه‌ها باز نیسـت‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن سـنگ ایـران بیـان کرد‪ :‬بـه عنـوان مثال‬ ‫در صنعـت گـچ دارنـده دومیـن ذخایـر گـچ جهـان به شـمار‬ ‫می‌رویـم‪ ،‬اگـر صـادر نکنیـم می‌خواهیـم آنرا برای چه نسـلی‬ ‫نگـه داریـم چراکـه االن صنعـت گـچ در حال منسـوخ شـدن‬ ‫اسـت‪.‬وی گفـت‪ :‬ذخایر شـناخته شـده صنعت سـنگ کشـور‬ ‫حـدود هشـت میلیـارد تـن اسـت و ایـن در حالـی اسـت که‬ ‫تولیـد کشـور ‪10‬تـا ‪ 15‬میلیـون تن اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن سـنگ ایـران بیـان کـرد‪ :‬در کشـور مـا‬ ‫از مجمـوع ‪ 14‬میلیـون تـن تولیـد سـنگ‪ ،‬مجمـوع سـنگ‬ ‫صادراتـی ‪ 516‬هـزار تـن اسـت کـه حـدود چهـار درصـد از‬ ‫کل تولیـد را تشـکیل مـی دهـد‪.‬‬ ‫شـفیعی افـزود‪ :‬کل صـادرات ایـران چهـار درصـد نسـبت‬ ‫بـه کل سـنگ خـام تولیـد شـده اسـت و ضایعـات سـنگ‬ ‫کارخانجـات کشـور ‪ 60‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫ایجاد بازار فروش دائمی‬ ‫با صادرات و واگذاری زمین ارزان‬ ‫یکـی از مهمتریـن وظایف دولـت تامین بـازار فروش برای‬ ‫محصـوالت تولیدی اسـت به نحـوی که تولید کننـده درهیچ‬ ‫شـرایطی مشـکلی بـرای فـروش محصـوالت خـــــــــود‬ ‫نداشـته باشد‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر تولیـد بـه انـدازه کافـی در کشـور صورت‬ ‫مـی گیـرد اما فـروش بسـیار کمتـر از تولید اسـت‪ .‬در همین‬ ‫راسـتا الزم اسـت بازارهـای فـروش در دو بخـش داخلـی و‬ ‫خارجـی مـورد توجه جدی و اساسـی دولت قـرار گیرد و این‬ ‫توجـه دائمـی و ثابت و همیشـگی باشـد‪.‬‬ ‫احمـد شـریفی دبیـر کل انجمـن سـنگ ایـران بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه صنعـت سـنگ ‪ 1900‬واحـد پروانـه بهـره بـرداری‬ ‫دارد اظهـار داشـت‪ :‬همچنین این صنعـت دارای ‪ 6500‬واحد‬ ‫فـرآوری دارد کـه جمـع اشـتغال ایـن صنعـت بالـغ بـر ‪400‬‬ ‫هـزار نفـر می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیت ایـن صنعت بیـش از ‪27‬‬ ‫میلیـون تـن تولیـد در معادن سـنگ را دارد گفـت‪ :‬به دالیل‬ ‫مختلـف از جملـه رکـود تولیـد مـا بـه حـدود ‪ 10‬میلیون تن‬ ‫کاهـش یافته اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه اشـتغال ‪ 100‬هـزار نفـر در سـال‬ ‫هـای گذشـته دچار آسـیب شـده اسـت اظهار داشـت‪ :‬تالش‬ ‫انجمـن ایـن اسـت کـه ظرفیت اشـتغال بـه رقم گذشـته که‬ ‫همـان ‪ 400‬هـزار نفـر اسـت برگردد‪.‬‬ ‫وی بر آموزش مسووالن فنی و همچنین برگزاری دوره‬ ‫های مهارتی اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال رایزنی با دانشگاههای‬ ‫مختلف از جمله دانشکده فنی دانشگاه تهران هستیم تا بتوانیم‬ ‫دوره های ام بی ای را برای فعالن این عرصه برگزار کنیم ‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر بهینه سازی صنعت سنگ با اشاره به‬ ‫این که انجمن‌ها و بخش‌های خصوصی باید به طور جدی‬ ‫در تصمیمات دولتی مورد مشورت قرار بگیرند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫مهندس سیدشـمس الدین سیاسـی راد مدیـرکل آموزش‬ ‫و پژوهـش و فـن‌آوری ایمیـدرو در گفتگـو بـا بـازارکار نویـن‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکـه ایمیـدرو از برنامه هـای تحقیق و توسـعه‬ ‫و نـوآوری و کارآفرینـی در صنعـت سـنگ حمایـت مـی کند‬ ‫گفـت‪ :‬دعـوت از مدرسـان خارجـی و انتقـال دانـش بـرای‬ ‫فـرآوری صنعت سـنگ و سـیمان در اولویت ایمیدرو اسـت و‬ ‫ایـن سـازمان برای نـوآوری و طرح های نوآورانـه و کارآفرینی‬ ‫بـرای تحـول در تولیـد و اشـتغال اولویـت قائل اسـت‪.‬‬ ‫وی بـر اهمیـت برگـزاری فسـتیوال صنعت سـنگ اشـاره‬ ‫کـرد و تاکیـد کـرد‪ :‬بخـش هـای مختلـف ایـن صنعـت بایـد‬ ‫ارتبـاط خـود را بـا دانشـگاهها و سـایر بخـش هـای نـوآور‬ ‫بیشـتر کننـد و ما هـم به انحـاء مختلف در حـال رصد علمی‬ ‫و کارشناسـی ایـن موضوعـات هسـتیم و در دانشـگاه تهـران‬ ‫موسسـه آموزشـی و پژوهشـی مشـترک را تاسـیس کردیـم‬ ‫و همچنیـن در دانشـگاه صنعتـی شـریف در حـال تاسـیس‬ ‫مرکـزی را بـرای پایـش و رصـد نـوآوری و فنـاوری در زمینه‬ ‫صنایـع معدنی هسـتیم‪.‬‬ ‫ایـن مقـام ایمیـدرو با اشـاره به اینکـه با مشـکالت زیادی‬ ‫در زمینـه اسـتخراج و فـرآوری معـادن مواجه هسـتیم اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬در بسـیاری از زمینـه هـای معدنی از جمله نوسـازی‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬هزینـه های مصرفی بـرق و آب با اسـتاندارد های‬ ‫جهانـی فاصلـه داریـم و تلاش می کنیـم با ارتباطـات خوبی‬ ‫که با آلمان‪ ،‬کانادا و اسـترالیا و ‪ ...‬داریم چشـم انداز مناسـب‬ ‫را در صنعـت معدن و سـنگ ترسـیم کنیم‪.‬‬ ‫مهنـدس سیاسـی راد بر اشـتغال و کارآفرینـی در صنعت‬ ‫سـنگ اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬صنعـت سـنگ بـا واحدهـای‬ ‫فراوانـی کـه در همـه اسـتان ها دارد اشـتغال گسـترده ای را‬ ‫ایجـاد کـرده اسـت ولی بایـد تالش کنیـم که زنجیـره ارزش‬ ‫و رقابـت و تولیـد در ایـن عرصـه شـکل بگیـرد تـا بتوانـد در‬ ‫عرصـه بیـن المللـی بـا بهـره وری مناسـب و سـهم قبـول از‬ ‫بـازار جهانـی بـه فعالیـت خـود ادامـه دهد‪.‬‬ ‫‪67‬‬
‫استارت آپ‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪68‬‬ ‫بخش خصوصی و فعال در حوزه معدنی بهترین مشورت‌ها را‬ ‫می‌تواند در حیطه عملکرد خود در اختیار سیاست‌گذاران قرار‬ ‫دهد‪ .‬به عنوان مثال مشاهده کردیم که در کارگروه ماده ‪۳۸‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تشکیل شد مقرر بود نمایندگان انجمن‌های تخصصی هر یک‬ ‫از محصوالت معدنی که قرار بود درباره‌ آن تصمیم گیری شود‬ ‫در کارگروه حاضر شوند‪.‬‬ ‫شریفی با اشاره به وضعیت صنعت سنگ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از موضوعاتی که در صادرات سنگ اهمیت دارد این است که‬ ‫بازار باید از طریق صادرات سنگ و بلوک به دست آید که پس‬ ‫از ‌آنکه این سنگ‌های خام به برند تبدیل شدند سنگ‌های‬ ‫فرآوری شده را به راحتی به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این موضوع دربار ‌ه سنگ نشان می‌دهد‬ ‫که مطرح کردن بحث صادرات خام در سیاست بازاریابی سنگ‬ ‫دانش‌بنیان و جذب نخبگان به این حوزه را از اهداف این‬ ‫مرکز عنوان کرد و افزود‪ :‬طراحی و ساخت دستگاه‌های‬ ‫پیشرفته تولید توسط متخصصین‪ ،‬حمایت داخلی از واحدهای‬ ‫طراحی و ساخت مبتنی بر دانش روز‪ ،‬در کنار تشویق و‬ ‫ترغیب متخصصین داخلی و نیز دانشگاهیان برای رفع‬ ‫نیازهای تحقیقاتی بخش خصوصی و ارائه طرح‌های با ظرفیت‬ ‫کارآفرینی از دیگر اهداف این مرکز نوآوری است‪.‬‬ ‫به گفته وی ارتقای سطح دانش در ذی‌نفعان و فعاالن‬ ‫فضای کسب و کار‪ ،‬کمک به ایجاد شرکت‌های تولید داخلی‬ ‫در بخش‌های زیربنایی مورد نیاز صنعت و جواهرات و‬ ‫گوهرسنگ‌های کشور در دستور کار مرکز نوآوری جواهرات‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫پیش‌بین با اشاره به اثرات صنعت جواهرات و گوهرسنگ‌ها‬ ‫در ایجاد اشتغال گسترده‌تر حتی در سطح خانگی‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫چندان موضوعیت ندارد و سیاست گذاران باید با در نظر گرفتن‬ ‫ویژگی‌های هر محصول در قبال آن تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫این مرکز نوآوری همچنین می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده‪،‬‬ ‫بهبود شاخص‌های اقتصادی ملی‪ ،‬منطقه‌ای و بین‌المللی‬ ‫نقشی اثرگذار داشته باشد‪ ،‬ضمن آنکه بر اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫نیز اثرات مستقیم و فراگیری خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس کانون هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و بازار جواهرات‬ ‫و سنگ‌های قیمتی افزود‪ :‬این مرکز با اعتباری بالغ بر ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال که ‪ ۵‬میلیارد آن به صورت اعتبار بوده‪ ،‬در مشهد‬ ‫شهر جهانی گوهر سنگ‌ها ایجاد شد و به مرور در استان‌های‬ ‫با ظرفیت دارای توانمندی توسعه صنعت جواهرات گسترش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫راه اندازی مرکز نوآوری‬ ‫سنگ‌های قیمتی در کشور‬ ‫جـواد پیـش‌ بیـن رئیس کانـون هماهنگی دانـش‪ ،‬صنعت‬ ‫و بـازار جواهـرات و سـنگ‌های قیمتی از ایجـاد مرکز نوآوری‬ ‫جواهـرات در مشـهد خبـر داد و گفـت‪ :‬با توجه بـه اثرات این‬ ‫مرکـز در کسـب و کارهـای دانش‌بنیـان و خانگـی بـه تدریج‬ ‫در اسـتان‌های دارای ظرفیـت سـنگ‌های قیمتـی راه‌انـدازی‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بیش از یک دهه فعالیت در حوزه جواهرات‬ ‫و گوهرسنگ‌ها‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون اقداماتی در خصوص تدوین‬ ‫استانداردها‪ ،‬روش‌های آزمون و شناخت‪ ،‬ارائه استاندارد و‬ ‫تحقیقات صنعتی و استانداردهای حقوق آموزش و فنی و‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬گمرکات‪ ،‬برگزاری همایش‌های مختلف در حوزه‬ ‫گوهرسنگ و فعالیت‌های مستمر کانون هماهنگی دانش‬ ‫صنعت و بازار جواهرات و سنگ‌های قیمتی ایران زمینه‌ساز‬ ‫ورود نوآوری در این عرصه شده است‪.‬‬ ‫پیش‌بین با بیان اینکه با حمایت‌های معاونت تجاری‌سازی‬ ‫فناوری و نوآوری معاونت علمی و امضای تفاهم‌نامه زمینه‬ ‫ایجاد مرکز نوآوری جواهرات و گوهرسنگ‌های کشور فراهم‬ ‫شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مرکز در حوزه خاص جواهرات ایجاد شده‬ ‫است و می‌تواند تأثیر بسزایی در تجاری‌سازی و عملی کردن‬ ‫دست یافته‌های حوزه جواهرات و ایجاد فضای کسب و کار‬ ‫مبتنی بر دانش روز داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس کانون هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و بازار جواهرات‬ ‫و سنگ‌های قیمتی جهت‌دهی صحیح به اقدامات نوآورانه‬ ‫در حوزه جواهرات و گوهرسنگ‌ها‪ ،‬حمایت از شرکت‌های‬ ‫ارائه بیش از ‪ 70‬طرح و اختراع منتخب‬ ‫در نخستین فستیوال سنگ‬ ‫در نخستین فستیوال سنگ هفت نفر از منتخبان طرح‬ ‫های خود را برای حاضران ارائه کردند‪.‬عبداله اکبری طرح‬ ‫خود را با عنوان «تولید کاغذ با استفاهد از نخاله ساختمانی و‬ ‫گل و سنگ» ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی با توضیح اینکه منابع سلولزی موجود در هر کشور‬ ‫از جمله منابع محدود می باشند گفت‪ :‬بر حسب مالحضات‬ ‫کالن اقتصاد و زیست محیطی تبدیل این منابع به خصوصی‬ ‫چوب جنگلی به انواع محصوالت کاغذی روشی مناسبی نبوده‬ ‫و علی القاعده بایستی سرمایه گذاری های جدید بر مبنای‬ ‫تکنیکها و روشی های مناسب و همسو با اصولی توسعه پایدار‬ ‫شکل گیرد در حال حاضر تعدادی از شرکتهای چینی و‬ ‫تایوانی با مهندسی معکوس از چند شرکت کانادایی توانسته‬ ‫اند به روشی دست پیدا کنند که در ان کاغذ را از سنگ‬ ‫اهک بدون استفاده از اب در فرموالسیون تولید کنند‪ .‬این‬ ‫فن آوری جدیدترین فن آوری توسعه یافته برای تولید کاغذ‬ ‫از طریق غنیترین منبع روی زمین یعنی کربنات کلسیم و‬ ‫مواد پلیمری و افزودنی جهت تولید کاغذ میباشد که در حال‬ ‫حاضر تکنولوژی آن به صورت انحصاری در دست کشورهای‬ ‫کانادا‪ ،‬چین و تایوان است‪ .‬فرآیند تولید این محصول به گونه‬ ‫ای است که به آب هیچ نیازی نباشد و بعالوه کاغذ تولید شده‬ ‫در مقایسه با کاغذهای سلولزی از مقاومت و کششی باالیی‬ ‫در برابر پاره شدن برخوردار بوده اضد آب‪ ،‬ضد چربی بودماو‬ ‫هنگام چاپ بر روی این کاغذ به علت مصرف کمتر جوهر‬ ‫قیمت تمام شده پوسترها‪ ،‬کاتالوگ ها و سایر محصوالت‬ ‫مشابه بسیار کمتر از زمانی است که قرار است چاپ بر روی‬ ‫کاغذهای سلولزی صورت گیرد‪ .‬شرکت تعاونی شکوه گستر‬ ‫صنعت کومه با نواوری و ابداع در این حوزه برای اولین بار‬ ‫در دنیا از گلسنگ (ضایعات کارخانه های سنگبری) و نخاله‬ ‫ساختمانی بجای سنگ آهک استفاده نماید‪ .‬در این صورت نه‬ ‫تنها باعث کاهش چشمگیر قیمت تمام شده محصولی نسبت‬ ‫به نمونه های مشابه میشود بلکه استفاده از این ضایعات خود‬ ‫گامی مهم در صنعت سنگ کشور میباشد‪.‬‬ ‫طرح تولید زئولیت از لجن کارخانجات سنگبری‬ ‫نورالـــه میرغفـــاری‪ ،‬پرویـــن محمـــدی و محســـن‬ ‫ســـلیمانی نیـــز ضمـــن ارائـــه طـــرح خـــود در راســـتای‬ ‫تولیـــد زئولیـــت از لجـــن کارخانجـــات ســـنگبری گفتنـــد‪:‬‬ ‫پســـماندهای صنعتـــی در صنایـــع از جملـــه صنایـــع‬ ‫ســـنگ یکـــی از مهمتریـــن چالشـــهای زیســـت محیطـــی‬ ‫اس ــت ک ــه در ص ــورت ع ــدم توج ــه ب ــه مدیری ــت اصول ــی‬ ‫آنهـــا‪ ،‬مخاطـــرات زیســـت محیطـــی و بهداشـــتی زیـــادی‬ ‫در پـــی خواهـــد داشـــت‪ .‬بنابرایـــن‪ ،‬توســـعه تکنولوژیهـــای‬ ‫جدیـــد و کارامـــد بـــرای بازیافـــت پســـماندهای صنعتـــی‬ ‫و تولیـــد مـــواد بـــاارزش افـــزوده بـــاال جهـــت کاهـــش‬ ‫مشـــکالت زیســـت محیطـــی و حفاظـــت از منابـــع در‬ ‫راســـتای تحقـــق توســـعه پایـــدار از اهمیـــت زیـــادی‬ ‫‪.‬برخ ــوردار اس ــت ب ــر اس ــاس آم ــار موج ــود ح ــدود ‪6000‬‬ ‫واح ــد صنعت ــی کوچ ــک و ب ــزرگ در زمی ــن ب ــرش‪ ،‬ش ــکل‬ ‫دادن و تکمیل ــی س ــنگ در کش ــور فعالی ــت مینماین ــد ک ــه‬ ‫ســـالیانه بالـــغ بـــر ‪ ۵‬میلیـــون تـــن پســـماند بـــه صـــورت‬ ‫س ــنگهای شکس ــته غیرقابل ــی اس ــتفاده‪ ،‬ضایع ــات حاص ــل‬ ‫از ب ــرش س ــنگ مع ــدن و لج ــن حاص ــل از رس ــوبگیری آب‬ ‫تولیـــد میکننـــد‪ .‬مدیریـــت ایـــن پســـماندها هزینـــه هـــای‬ ‫فراوانـــی بـــرای کارخانجـــات ســـنگبری داشـــته و بخـــش‬ ‫زیـــادی از آنهـــا بـــدون اســـتفاده دفـــع میشـــوند‪ .‬در ایـــن‬ ‫اختـــراع‪ ،‬بـــرای اولیـــن بـــار از لجـــن کارخانجـــات ســـنگ‬ ‫گرانیـــت بـــرای تولیـــد زئولیـــت بـــا کیفیـــت و خلوصـــی‬ ‫ب ــاال اس ــتفاده ش ــده اس ــت ازئولی ــت ه ــای مصنوع ــی ک ــه‬ ‫در گـــروه مـــواد پیشـــرفته محســـوب میشـــوند بـــه علـــت‬ ‫خواص ــی منحصربهف ــرد خ ــود از جمل ــه تخلخ ــل و قابلی ــت‬ ‫تبادلـــی یونـــی زیـــاد بـــه عنـــوان جـــاذب‪ ،‬کاتالیســـت و‬ ‫غربالگرهـــای مولکولـــی در صنایـــع مختلـــف همچـــون‬ ‫صنایـــع نفـــت و گاز‪ ،‬پتروشـــیمی‪ ،‬صنایـــع شـــوینده‪،‬‬ ‫تصفی ــه آب و پس ــاب‪ ،‬جداس ــازی‪ ،‬ح ــذف گازه ــا و ح ــال‬ ‫هـــا اســـتفاده مـــی شـــوند‪ .‬بـــا توجـــه بـــه ارزش افـــزوده‬ ‫بـــاال و گسترشـــی بـــازار مصـــرف زئولیتهـــای مصنوعـــی‬ ‫ســـنتز آنهـــا از مـــواد کـــم هزینـــه همچـــون پســـماندهای‬ ‫صنایـــع ســـنگ از لحـــاظ زیســـت محیطـــی و اقتصـــادی‬ ‫در مقایســـه بـــا ســـایر روشـــهای مـــورد اســـتفاده دارای‬ ‫مزای ــای بیش ــتری اس ــت‪ .‬نتای ــج آزمایش ــها انج ــام گرفت ــه‬ ‫بـــا زئولیـــت تولیـــد شـــده در ایـــن اختـــراع نشـــان داد‬ ‫ک ــه کارای ــی خیل ــی خوب ــی ب ــرای ح ــذف م ــواد آالین ــده‬ ‫ماننـــد فلـــزات ســـنگین از محیطهـــای آبـــی و همچنیـــن‬ ‫گاز دی اکســـید گوگـــرد دارد‪.‬‬ ‫«آجر بدون نیاز به کوره با استفاده از ضایعات کارخانه‬ ‫سنگبری»‪« ،‬دستگاه اتوماتیک ماستیک سنگ»‪« ،‬دستگاه‬ ‫کاشی کاری و سنگ کاری» ‪« ،‬وینچ پیشرفته سنگبری با‬ ‫قبلیت چرخش سنگ در هر ‪ 3‬محور مختصات» و‪.‬‬ ‫‪ CNC‬واتر جت ‪ 5‬محوره جهت برش سنگ و شیشه از‬ ‫دیگر طرح های منتخب این فستیوال بودند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫‪ ۱۸‬اشتباه کشنده استارت‌آپ‌ها‬ ‫محمد رزم‌آرا‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫در اینفوگرافیکـــی کـــه در ادامـــه می‌بینیـــد‪ ،‬بـــه ‪۱۸‬‬ ‫اشـــتباه اســـتارت‌آپ‌ها می‌پردازیـــم کـــه موفقیـــت‬ ‫آنهـــا را بـــا خطـــر جـــدی روبـــه‌رو می‌کنـــد‪.‬‬ ‫به گزارش نوپانا هیچ استارت‌آپی بدون نقص نیست‬ ‫و تصمیمات گاها اشتباه بنیان‌گذاران در سرنوشت آن‬ ‫تاثیرگذار هستند‪ .‬نداشتن هم‌بنیان‌گذار می‌تواند اولین‬ ‫مشکل در شروع استارت‌آپ باشد؛ پاول‌گراهام (‪Paul‬‬ ‫‪ )Graham‬در این‌باره می‌گوید‪« :‬این تصادفی نیست که‬ ‫بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌های موفق‪ ،‬تیم‌های حداقل ‪ ۲‬نفره‬ ‫بوده‌اند‪.».‬‬ ‫موقعی ــت مکان ــی نامناس ــب از دیگ ــر عوام ــل اس ــت؛‬ ‫اگـــر همـــه ویژگی‌هـــای یـــک اســـتارت‌آپ مناســـب‬ ‫باش ــند‪ ،‬ول ــی اس ــتارت‌آپ در م ــکان مناس ــبی نباش ــد‪،‬‬ ‫محک ــوم ب ــه شکس ــت اس ــت‪.‬‬ ‫یکـــی از عوامـــل شکســـت اســـتارت‌آپ‌ها فعالیـــت‬ ‫در حوزه‌هـــای کم‌مخاطـــب اســـت؛ اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫بایـــد زمینه‌هایـــی را بـــرای فعالیـــت انتخـــاب کننـــد‬ ‫ک ــه جامع ــه ه ــدف بزرگ ــی داش ــته باش ــند‪ .‬ایده‌ه ــای‬ ‫فرعـــی نیـــز از آفت‌هایـــی هســـتند کـــه بنیان‌گـــذاران‬ ‫گاهـــی اوقـــات درگیرشـــان می‌شـــوند و باعـــث دور‬ ‫شـــدن آنهـــا از هـــدف اصلـــی اســـتارت‌آپ‌ می‌شـــود‪.‬‬ ‫همچنیـــن اگـــر اســـتارت‌آپ‌ها بـــرای رســـیدن‬ ‫بـــه موفقیـــت شـــتاب‌زده عمـــل کننـــد‪ ،‬ایـــن موضـــوع‬ ‫باعـــث شکســـت آنهـــا می‌شـــود‪.‬‬ ‫چگونه استارت‌آپ موفقی داشته باشیم؟‬ ‫انتخـاب‌ نامناسـب نیروهـای فنـی و پلتفـرم‪،‬‬ ‫می‌تواننـد در موفقیـت یـک کسـب‌وکار تاثیرگذار باشـند‪.‬‬ ‫بنیان‌گـذاران بایـد وقت‌شـناس باشـند؛ آنهـا نبایـد در‬ ‫راه‌انـدازی اسـتارت‌آپ تعلـل کننـد یـا محصـول نهایـی‬ ‫خـود را زودهنـگام معرفـی کننـد‪ .‬اسـتارت‌آپ‌ها بایـد بـه‬ ‫انـدازه کافـی سـرمایه جـذب کنند؛ جـذب سـرمایه کم یا‬ ‫زیـاد احتمال شکسـت پـروژه را تقویت می‌کنـد‪ .‬همچنین‬ ‫اختلاف و درگیـری میـان بنیان‌گـذاران‪ ،‬موفقیـت یـک‬ ‫اسـتارت‌آپ را بـا خطـر جـدی مواجـه می‌کنـد‪.‬‬ ‫‪69‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫انعطاف پذیری؛‬ ‫راز بقای استارت‌آپ‌ها‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫هر کسب وکاری نیاز به تغییر دارد؛ کسب‌وکار شما با یک استراتژی ثابت به شکست محکوم می‌شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش زومیـت‪ :‬کمترکسـی اسـت کـه یاهو را بـه خاطـر نیـاورد؛ امپراطوری وسـیعی که سـایه‌اش چند سـال قبـل در جای‌جـای فضای مجـازی حس‬ ‫می‌شـد‪ .‬ولـی امـروزه نامـی از ایـن غـول دنیای فنـاوری باقـی نمانده اسـت‪ .‬چرا بایـد چنیـن اتفاقی بیفتـد؟ دلیـل این فروپاشـی‪ ،‬تغییـر نکردن سیاسـت با‬ ‫تغییـر سـلیقه کاربـران بـود‪ .‬کاری کـه گـوگل در آن تبحـر دارد‪ .‬سـعی کنیـد به‌عنوان یـک کارآفریـن ارزش‌آفریـن‪ ،‬به سرنوشـت شـوم یاهو دچار نشـوید‪.‬‬ ‫یـک کارآفریـن بایـد بدانـد چـه زمانی ماشـه را بکشـد و در سـازمان خـود تغییـر ایجاد کنـد‪ .‬فقط بایـد زمـان تغییر را تشـخیص بدهیـد‪ .‬در مطلـب پیش‌رو‬ ‫چنـد نکتـه مفیـد برای شـما آمـاده کرده‌ایـم کـه بتوانید از این شـرایط سـربلند بیـرون بیایید‪ .‬سـاختن و پـرورش دادن تیـم مجرب‪ ،‬کاری دشـوار اسـت در‬ ‫اینجـا می‌خواهیـم بـه بیـان نکاتـی بپردازیـم که بـه بهبود و رشـد کسـب‌وکار شـما کمـک می‌کنند‪ .‬هـر شـرکت موفقـی در هرزمانی که احسـاس کنـد نیاز‬ ‫بـه پیشـرفت دارد بـه کارمندانـش کمـک می‌کنـد تـا بـه این مهـم دسـت یابند‪ .‬پـس هر وقت کـه احسـاس چنین نیـازی کردیـد مطمئن شـوید کـه بهترین‬ ‫کارمندانتـان بـا شـادمانی و رضایـت تمـام دنبـال آن می‌رونـد تـا نهایتا دانـش و انگیز ‌ه خـود را به همکارانشـان تزریق کنند و سـطح کیفـی آنها را بـاال ببرند‪.‬‬ ‫ایـن امـر‪ ،‬حیاتی‌ترین نکته در مسـیر دسـتیابی به موفقیت اسـت‪.‬برای مثال‪ ،‬بعد از گذشـت نزدیک به ‪ ۳‬سـال از تأسـیس شـرکتی سـاالنه حـدود ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر سـود بـه دسـت مـی‌آورد‪ .‬با هـر حرکـت رو به جلویی کـه صورت می‌گیـرد‪ ،‬فرصت‌هـا و چالش‌هـای جدید خلق می‌شـوند که هرکـدام نیازمنـد تخصص‌ها‬ ‫و مهارت‌هـای جدیـد هسـتند؛ امـا پیـدا کـردن بهتریـن زمان بـرای اقـدام و ایجاد تغییـر می‌تواند دشـوار باشـد‪ .‬در ادامه به تشـریح پنـج نکته‌ای کـه به این‬ ‫شـرکت کمـک کـرده اسـت و می‌تواند در بهبـود عملکردتـان مفید باشـد‪ ،‬خواهیم پرداخـت‪ .‬این مطلـب از زبان مایـک فارلـی(‪ )Mike Farley‬کارشـناس و‬ ‫مشـاور کسـب‌وکار نوشته شـده است‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫از کارکنانتان حفاظت کنید‬ ‫«مثـــل گرگ‌هـــا باشـــید» شـــعاری اســـت کـــه‬ ‫مـــا بـــرای تشـــویق کارمنـــدان و انگیـــزه‌دادن بـــه آنهـــا‬ ‫اســـتفاده می‌کنیـــم تـــا مشـــکالت شـــرکت را بـــا‬ ‫راه‌حل‌هـــای خالقانـــه حـــل کنیـــم و تصمیم‌هـــای‬ ‫باثباتـــی بگیریـــم‪ .‬وقتـــی کســـانی را داریـــد کـــه بـــا‬ ‫نهایـــت اشـــتیاق بـــرای شـــرکت کار می‌کننـــد و بـــه‬ ‫برنـــد شـــما اعتبـــار می‌بخشـــند‪ ،‬پـــس بایـــد از آنهـــا‬ ‫حافظـــت کنیـــد؛ ایـــن کاری اســـت کـــه گرگ‌هـــا‬ ‫بـــرای گلـــه‌ خـــود انجـــام می‌دهنـــد‪ .‬از آنهـــا حمایـــت‬ ‫کنیـــد و موانـــع ســـر راهشـــان را برطـــرف کنیـــد تـــا‬ ‫ب ــه موفقی ــت برس ــند‪ .‬آنه ــا را ب ــه چال ــش بکش ــید ت ــا‬ ‫عملکـــرد بهتـــری داشـــته باشـــند و از همـــه مهم‌تـــر‬ ‫دوســـت آنهـــا باشـــید‪.‬گرگان واقعـــی کســـانی هســـتند‬ ‫کـــه توانســـته‌اند همـــراه بـــا شـــرکت شـــما رشـــد‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫کارگران واقعی کسانی هستند‬ ‫که توانسته‌اند همراه با شرکت‬ ‫شما رشد کنند‬ ‫آموزش برای خودکفایی‬ ‫هم‌زمـــان بـــا رشـــد کارمنـــدان در شـــرکت الزم‬ ‫اس ــت هرچن ــد وق ــت یک‌ب ــار ب ــه آنه ــا روحی ــه دهی ــد‬ ‫تـــا همچنـــان بـــه پیشرفتشـــان ادامـــه دهنـــد‪ .‬جـــدا از‬ ‫ای ــن مس ــئله‪ ،‬ش ــما احتی ــاج ب ــه مدیران ــی داری ــد ک ــه‬ ‫خودشـــان به‌تنهایـــی از پـــس صفـــر تـــا ‪ ۱۰۰‬کار‬ ‫برآینـــد و به‌طـــور خـــودکار ایده‌هـــای جدیـــد را وارد‬ ‫شـــرکت کننـــد و اقدامـــات بعـــدی را نیـــز پیش‌بینـــی‬ ‫کننـــد‪ .‬همچنیـــن برنامه‌هـــای دقیـــق بـــرای رســـیدن‬ ‫بـــه هـــدف تدویـــن کننـــد و فرصت‌هـــای جدیـــد را‬ ‫شـــکار کننـــد و در صورتـــی‌ کـــه کارهـــا ناخوشـــایند‬ ‫پیـــش رفـــت مســـئولیت آن کار را هـــم بـــر عهـــده‬ ‫بگیرند‪.‬اگـــر شـــما هنـــوز درگیـــر کارهـــای زیربنایـــی‬ ‫پـــروژه‌ای کـــه بـــه شـــخص دیگـــر ســـپرده‌اید هســـتید‬ ‫یـــا می‌بینیـــد در آخریـــن لحظـــات‪ ،‬کار به‌کلـــی رهـــا‬ ‫می‌ش ــود بهت ــر اس ــت دنب ــال یافت ــن راه‌ حل ــی جدی ــد‬ ‫باشـــید‪.‬‬ ‫فعالیت کارمندانتان را زیر نظر بگیرید‬ ‫همان‌طـــور کـــه هـــر لحظـــه آزادکارهـــا یـــا‬ ‫دفاتـــر نمایندگـــی را کـــه بـــا آنهـــا کار می‌کنیـــد‪،‬‬ ‫رصـــد می‌کنیـــد تـــا متوجـــه چگونگـــی‬ ‫عملکردش ــان ش ــوید‪ ،‬الزم اس ــت ه ــر از چن ــد گاه ــی‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فعالیت‌ه ــای کارمندانت ــان را در ه ــر بخ ــش اجرای ــی‬ ‫و در ه ــر زیرگ ــروه زی ــر نظ ــر بگیری ــد‪ .‬اگ ــر متوج ــه‬ ‫شـــدید کیفیـــت کار کارمنـــدی در یـــک بخـــش‬ ‫افـــول کـــرده اســـت‪ ،‬ایـــن یعنـــی مدیـــر اجرایـــی‬ ‫آن بخـــش نتوانســـته به‌خوبـــی وظیفـــه‌ی مدیریـــت‬ ‫خـــود را ایفـــا کنـــد‪ .‬حتـــی ممکـــن اســـت بـــا فـــرد‬ ‫بـــا اســـتعدادی برخـــورد کنیـــد کـــه انجـــام دادن‬ ‫کارهـــای معمولـــی برایـــش خســـته‌کننده اســـت‪.‬‬ ‫اگـــر فـــردی در گروهـــی کـــه کار می‌کنـــد‪ ،‬نتایـــج‬ ‫ضعیفـــی ارائـــه داد و مدیـــر شـــما بـــرای تغییـــر‬ ‫وظای ــف آن ش ــخص مقاوم ــت ک ــرد؛ ای ــن می‌توان ــد‬ ‫نشـــانه‌ای باشـــد کـــه مســـئولیت‌های آنـــان فراتـــر‬ ‫از توانشـــان اســـت‪ .‬بـــه افـــراد کســـب‌وکار خـــود‬ ‫بگوییـــد کـــه شـــما آماده‌ایـــد بـــا کمـــال میـــل‬ ‫از توانایی‌هـــای هرکـــس در هـــر زمینـــه‌ای کـــه‬ ‫اســـتعدادش را دارد اســـتفاده کنیـــد‪.‬‬ ‫درحالی‌کـــه یـــک مدیـــر اســـتخدام کـــرده بـــود‪.‬‬ ‫هنـــگام برنامه‌ریـــزی اســـتخدام بهتـــر اســـت کـــه‬ ‫بـــرای شـــش مـــاه آینـــده برنامـــه بریزیـــد و مراقـــب‬ ‫باش ــید بیش ــتر از س ــطح نیازت ــان اس ــتخدام نکنی ــد‪.‬‬ ‫اگ ــر ش ــما ی ــک مش ــاور فن ــی در ح ــوزه‌ برنامه‌نویس ــی‬ ‫نیـــاز داشـــته باشـــید ولـــی بـــه‌اشـــتباه یـــک مدیـــر‬ ‫فنــی را اســتخدام کنیــد‪ ،‬نتیج ـه‌ای را کــه مدنظرتــان‬ ‫اســـت نمی‌گیریـــد‪ .‬در جایـــی دیگـــر اگـــر یـــک‬ ‫مدیـــر اســـتارت‌آپ نیـــاز داشـــته باشـــید‪ ،‬ولـــی‬ ‫یـــک مدیـــر ارشـــدی را انتخـــاب کنیـــد کـــه در ‪۱۵‬‬ ‫ســـال گذشـــته فقـــط در شـــرکت‌های بـــزرگ کار‬ ‫کـــرده اســـت؛ ایـــن فـــرد نمی‌توانـــد در شـــرکتی‬ ‫کـــه حـــدود ‪ ۱۰۰‬کارمنـــد دارد و بودجـــه‌ آن بـــرای‬ ‫اهدافـــش بســـیار کـــم اســـت به‌خوبـــی اهـــداف‬ ‫شـــما را بـــه واقعیـــت تبدیـــل‬ ‫کنـــد‪ .‬اگـــر فکـــر می‌کنیـــد بـــا تنظیـــم برنامـــه‌‬ ‫بلندمـــدت بـــرای اســـتخدام اشـــتباه مشـــکل حـــل‬ ‫می‌شـــود‪ ،‬بـــاز اشـــتباه می‌کنیـــد و ممکـــن اســـت‬ ‫منجـــر بـــه ناکارآمـــدی هـــر دو طـــرف شـــود و‬ ‫ســـرانجام پـــروژه به‌کلـــی شکســـت بخـــورد‪ .‬قانـــون‬ ‫بقـــا می‌گویـــد وقتـــی شـــرایط تغییـــر می‌کنـــد مـــا‬ ‫ه ــم بای ــد تغیی ــر کنی ــم‪ .‬توانمن ــدی‪ ،‬تنه ــا در کش ــف‬ ‫اســـتعدادهای جدیـــد نیســـت؛ بلکـــه به‌کارگیـــری‬ ‫اس ــتعدادها در زم ــان و موقعی ــت مناس ــب اس ــت ت ــا‬ ‫بدیـــن طریـــق شـــرکت شـــما هـــرروز قدرتمندتـــر از‬ ‫قبـــل شـــود‪.‬‬ ‫اهدافتان را برای کارمندان‬ ‫شرح دهید‬ ‫اگـــر می‌خواهیـــد بهتـــر از قبـــل‬ ‫متوجـــه عملکـــرد تیمتـــان شـــوید؛ کلیـــد‬ ‫حـــل مشـــکل‪ ،‬دادن اطالعـــات دربـــاره‌ی‬ ‫ه ــدف ب ــه کارکن ــان اس ــت‪ .‬اهداف ــی ب ــرای‬ ‫آنهـــا تعریـــف کنیـــد‪ ،‬انتظـــارات منطقـــی‬ ‫داشـــته باشـــید و انجـــام فعالیت‌هـــا را‬ ‫برای شش ماه آینده‬ ‫برنامه بریزید و مراقب‬ ‫باشید بیشتر از سطح‬ ‫نیازتان استخدام‬ ‫نکنید‬ ‫در زمان استخدام‬ ‫کارمند هوشیار باشید‬ ‫یکـــی از دوســـتان کـــه مدیرعامـــل شـــرکتی‬ ‫اســـت‪ ،‬اخیـــرا ً بـــرای مـــن تعریـــف می‌کـــرد کـــه‬ ‫در زمـــان اســـتخدام کارمنـــد دچـــار اشـــتباه شـــده‬ ‫بـــود‪ .‬او احتیـــاج بـــه یـــک نفـــر مشـــاور داشـــت‪،‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫طبـــق نقشـــ ‌ه قبلـــی در اولویـــت قـــرار دهیـــد کـــه‬ ‫ه ــم ب ــرای موفقی ــت ف ــردی و ه ــم ب ــرای موفقی ــت‬ ‫شـــرکت بســـیار مهـــم هســـتند‪ .‬فراتـــر از منافـــع‬ ‫مالـــی و ســـود شـــرکت بیندیشـــید تـــا بتوانیـــد‬ ‫نـــکات خاصـــی را کـــه بـــرای توســـع ‌ه کســـب‌وکار‬ ‫ش ــما اهمی ــت دارد‪ ،‬پی ــدا کنی ــد‪ .‬ای ــن اه ــداف بای ــد‬ ‫مبتن ــی ب ــر معی ــار و منط ــق باش ــند‪ .‬ب ــه ج ــای ای ــن‬ ‫کـــه بگوییـــد «مـــا بایـــد در ‪ ۳‬مـــاه آینـــده یـــک‬ ‫وب‌ســـایت بهتـــر ایجـــاد کنیـــم» بگوییـــد «بیشـــتر‬ ‫تـــاش کنیـــد! چـــون مـــا می‌خواهیـــم در ‪ ۹۰‬روز‬ ‫آینـــده شـــاهد ‪ ۳۰‬درصـــد پیشـــرفت در وضعیـــت‬ ‫فعلـــی وب‌ســـایتمان باشـــید‪».‬‬ ‫‪71‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫به بهانه حذف اپليكيشن‌های ایرانی از اپ‌استور‬ ‫هفت چالش‌ مهم استارت‌آپ‌های ایرانی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫از روز پنجشـنبه ‪ ۲‬شـهریور ‪ ،۱۳۹۶‬اپـل تعـدادی از اپلیکیشـن‌های ایرانـی را از اپ‌اسـتور حـذف کرد و بـه احتماال این روند با شـدت بیشـتری ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش نوپانـا حـذف اپلیکیشـن‌های ایرانی از اپ‌اسـتور کـه اکنون به یکـی از مهم‌تریـن مشـکالت اسـتارت‌آپ‌های ایرانـی تبدیل شـده‪ ،‬تنها چالش‬ ‫ایـن کسـب‌وکارهای نوپـا و در عین حـال تاثیرگذار در داخل کشـور نیسـت‪.‬‬ ‫اسـتارت‌آپ‌های ایرانـی مدت‌هاسـت بـا مسـائل عجیبـی روبـرو می‌شـوند کـه رفع تـک تک آنهـا نیازمنـد خواسـت ملـی و حمایـت همه‌جانبـه نهادهای‬ ‫دولتـی و حاکمیتی اسـت‪ .‬این کسـب‌وکارهای نوپا چندسـالی اسـت کـه توانسـته‌اند امیدهای فراوانـی برای توسـعه اقتصادی و فناوری کشـور ایجـاد کنند اما‬ ‫اکنـون مشـکالت خاصی را پیـش روی خـود می‌بینند‪:‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ -۱‬تحریم‌‌‌های بین‌المللی‬ ‫شـــاید اگـــر بگوییـــم مهمتریـــن چالـــش‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های ایرانـــی تحریـــم اســـت‪ ،‬مبالغـــه‬ ‫نکرده‌ای ــم‪ .‬هم ــان دلیل ــی ک ــه ش ــرکت اپ ــل ه ــم در‬ ‫پاســـخ بـــه چرایـــی حـــذف اپلیکیشـــن‌های ایرانـــی‬ ‫بیـــان کـــرده اســـت‪ .‬گرچـــه در چندســـال اخیـــر‬ ‫بـــه دلیـــل اقدامـــات دولـــت در برقـــراری ارتباطـــات‬ ‫بین‌المللـــی در بعضـــی مـــوارد فرصت‌هایـــی‬ ‫همچـــون جـــذب ســـرمایه‌های خارجـــی و انتقـــال‬ ‫دانـــش و فنـــاوری ایجـــاد شـــده اســـت و یـــا حتـــی‬ ‫بعضـــی از تحریم‌هـــا گاهـــی فرصت‌هـــای خوبـــی‌‬ ‫بـــرای ایجـــاد نوآوری‌هـــا و راه‌حل‌هـــای داخلـــی و‬ ‫بومـــی ایجـــاد کرده‌انـــد امـــا بایـــد پذیرفـــت کـــه‬ ‫ب ــرای مان ــدن در رقاب ــت بین‌الملل ــی و ادام ــه رون ــد‬ ‫امیدوارکننـــده توســـعه کســـب‌وکارهای داخلـــی‬ ‫ایـــن چالـــش بـــزرگ بایـــد هرچـــه ســـریع‌تر حـــل‬ ‫یـــا مشـــكالت ناشـــي از آن حداقـــل کمتـــر شـــود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کسب‌وکارهای سنتی‬ ‫در ایـــران نیـــز مثـــل تمامـــی کشـــورهای‬ ‫توســـعه‌یافته یـــا در حـــال توســـعه‪ ،‬ظهـــور‬ ‫کســـب‌وکارهای نوپـــا باعـــث شـــده اســـت کـــه‬ ‫بخـــش ســـنتی کســـب‌وکاري‪ ،‬خـــود را در معـــرض‬ ‫از دســـت‌دادن بـــازار مشـــتریان ببینـــد‪ .‬امـــا چـــه‬ ‫در ایـــران و چـــه در خـــارج از ایـــران‪ ،‬توســـعه‬ ‫کســـب‌وکارهای نوپـــا نـــه تنهـــا خطـــری بـــرای‬ ‫کســـب‌وکارهای ســـنتی نیســـت بلکـــه تعامـــل دو‬ ‫طـــرف منافـــع فراوانـــی را در پـــی خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫البتـــه در بعضـــی از کشـــورها نمونه‌هـــای موفقـــی‬ ‫هـــم از ایـــن تعامـــات وجـــود دارد‪ .‬آنچـــه کـــه‬ ‫مســـلم اســـت احســـاس نگرانـــی کســـب‌وکارهای‬ ‫ســـنتی هنـــوز حـــل نشـــده و همیـــن احســـاس و‬ ‫اقدام ــات در پ ــی آن در بعض ــی م ــوارد باع ــث ش ــده‬ ‫کسب‌وکارهای نوپا نه تنها خطری‬ ‫برای کسب‌وکارهای سنتی نیست‬ ‫بلکه تعامل دو طرف منافع فراوانی‬ ‫را در پی خواهد داشت‬ ‫تـــا مشـــکالت بزرگـــی بـــرای اســـتارت‌‌آپ‌ها بـــه‬ ‫وجـــود آیـــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬برچسب‌ها و تهمت‌ها‬ ‫یکـــی دیگـــر از مشـــكالت اســـتارت‌آپ‌های‬ ‫ایرانـــی در ســـال‌های اخیـــر برچســـب‌ها و‬ ‫تهمت‌هـــای عجیـــب و غریبـــی اســـت کـــه بـــه‬ ‫نظـــر می‌رســـد در بســـیاری از مـــوارد فقـــط‬ ‫بـــه خاطـــر القـــای نگرانـــی امنیتـــی یـــا سیاســـی‬ ‫مطـــرح می‌شـــوند‪ .‬برچســـب‌هایی مثـــل نفـــوذی‪،‬‬ ‫عامـــل تغییـــر‪ ،‬ابـــزار جاسوســـی یـــا … کـــه گاه‬ ‫بـــه دلیـــل رقابت‌هـــای سیاســـی و بین‌جناحـــی‬ ‫گریبـــان جوانـــان و پیشـــتازان کارآفریـــن ایرانـــی را‬ ‫گرفتـــه و می‌گیـــرد و گاه از شـــیطنت‌های ناشـــی‬ ‫از رقابت‌هـــای اقتصـــادی بـــه وجـــود آمـــده اســـت‪.‬‬ ‫در صورتـــی کـــه مســـاله اســـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬ملـــی و‬ ‫فراجناحـــی اســـت و ايـــن کســـب‌وکارهای نوپـــا‬ ‫در چنیـــن شـــرایط خـــاص بیشـــتر از اینکـــه مـــورد‬ ‫اتهـــام قـــرار بگیرنـــد نیـــاز بـــه حمایـــت دارنـــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬آگاهی عمومی کم‬ ‫ظه ــور واژه اس ــتارت‌آپ‪ ،‬رویداده ــای اس ــتارت‌آپی‬ ‫و کســـب‌وکارهای شـــکل گرفتـــه از آن نـــه تنهـــا‬ ‫در ایـــران بلکـــه در جهـــان عمـــر چندانـــی نـــدارد‪.‬‬ ‫شـــاید همیـــن تازگـــی باعـــث شـــده اســـت کـــه‬ ‫هنـــوز بخـــش قابـــل توجهـــی از مـــردم و مســـئوالن‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ -۵‬قوانین قدیمی‬ ‫در چنــد ســال اخیــر ســرعت رشــد اســتارت‌آپ‌ها‬ ‫آنق ــدر س ــریع بوده‌اس ــت ک ــه ب ــه نوع ــی قوانی ــن را‬ ‫ج ــا گذاش ــته و از آن پیش ــی گرفت ــه اس ــت‪ .‬همی ــن‬ ‫باعـــث شـــده تـــا مشـــکالت قانونـــی و گاهـــا‬ ‫بروکراســـی‌های دســـت‌وپاگیر اداری و ســـنتی بـــه‬ ‫یکـــی از مهمتریـــن موانـــع توســـعه کســـب‌وکارهای‬ ‫نوپـــا تبدیـــل شـــود‪ .‬اعمـــال مجـــازات ســـلیقه‌ای و‬ ‫گ بعض ــی‬ ‫ب ــدون بررس ــی و آگاه ــی کاف ــی و فیلترین ـ ‌‬ ‫از اس ــتارت‌آپ‌ها ه ــم ناش ــی از ای ــن چال ــش ب ــزرگ‬ ‫اســـت‪ .‬همچنیـــن بـــه نظـــر می‌رســـد در بعضـــی از‬ ‫مـــوارد دیگـــر مثـــل ورود ســـرمایه‌گذار خارجـــی و‬ ‫… قوانیـــن بـــه‌روز نبـــوده یـــا بـــه انـــدازه کافـــی‬ ‫شـــفاف نیســـتند‪ .‬اینجاســـت کـــه نقـــش نهادهـــای‬ ‫قانون‌گـــذار یـــا قضایـــی مثـــل مجلـــس شـــورای‬ ‫اســـامی و قـــوه قضاییـــه در رفـــع موانـــع و توســـعه‬ ‫مناســـب اســـتارت‌آپ‌های داخلـــی بیشـــتر از پیـــش‬ ‫تاثیرگـــذار می‌شـــود‪.‬‬ ‫‪ -۶‬کمبود سرمایه تخصصی‬ ‫ســـرمایه‌گذاری تخصصــــــــــــی در حـــوزه‬ ‫سرعت رشد‬ ‫استارت‌آپ‌ها آنقدر‬ ‫سریع بوده‌است که‬ ‫به نوعی قوانین را جا‬ ‫گذاشته و از آن پیشی‬ ‫گرفته است‬ ‫بســـیار کـــم اســـت‪ .‬یکـــی از چالش‌هـــای اصلـــی‬ ‫اینجاســـت کـــه ســـرمایه‌های ســـنتی و مردمـــی بـــه‬ ‫دالیـــل مختلـــف همچـــون مشـــكل فرهنگ‌ســـازی‪،‬‬ ‫نـــرخ بـــاالی ســـود بانکـــی‪ ،‬عـــدم حمایـــت کافـــی‬ ‫نهادهـــای حاکمیتـــی از وی‌ســـی‌ها و … بـــه‬ ‫انـــدازه الزم بـــه ســـمت کارآفرینـــی اســـتارت‌آپی‬ ‫نمی‌آیـــد‪ .‬همینطـــور مشـــکالت متعـــددی در‬ ‫عباس خاراباف‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫تصمیم‌ســـاز و تصمیم‌گیـــر در کشـــور‪ ،‬اطالعـــات و‬ ‫آگاهـــی کافـــی از جنبه‌هـــای مختلـــف ایـــن نـــوع‬ ‫خ ــاص از کارآفرین ــی و کســب‌وکار نداش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫موضوعـــی کـــه گاهـــا چالش‌آفریـــن شـــده و شـــاید‬ ‫در الق ــای نگران ــی و ایج ــاد چالش‌ه ــاي دیگ ــر ه ــم‬ ‫بســـیار تاثیـــر داشـــته اســـت‪ .‬در چنیـــن شـــرایطی‬ ‫نق ــش دول ــت و رس ــانه‌ها ب ــرای رف ــع ای ــن چال ــش‬ ‫بیشـــتر از بقیـــه تاثیرگـــذار خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها یکـــی از مهمتریـــن نیازهـــای ایـــن‬ ‫بخـــش بـــه حســـاب می‌آیـــد‪ .‬در همیـــن راســـتا‬ ‫می‌تـــوان بـــه ظهـــور و شـــکل‌گیری شـــرکت‌ها‬ ‫و صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری تخصصـــی مثـــل‬ ‫ســـرمایه‌گذاران جســـورانه یـــا همـــان وی‌ســـی‌ها‬ ‫در کشـــور امیـــدوار بـــود‪ .‬بـــا ایـــن وجـــود حجـــم‬ ‫ســـرمایه‌گذاری تخصصـــی در مقایســـه بـــا‬ ‫كشـــورهاي دیگـــر و بـــا توجـــه بـــه نیـــاز موجـــود‬ ‫جـــذب ســـرمایه‌های خارجـــی یـــا برقـــراري امنیـــت‬ ‫ســـرمایه‌گذاری وجـــود دارد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬تشکل صنفی‬ ‫اگـــر بگوییـــم تمامـــی مشـــکالت و چالش‌هـــای‬ ‫ذک ــر ش ــده ی ــک ط ــرف‪ ،‬نی ــاز ب ــه ظه ــور و حمای ــت‬ ‫از تشـــکل‌ها و اتحادیه‌هـــای صنفـــی اســـتارت‌آپی‬ ‫یـــک طـــرف‪ ،‬پـــر بیـــراه نگفته‌ایـــم‪ .‬زیـــرا در‬ ‫حـــال حاضـــر بـــر اســـاس بررســـی‌های مختلـــف‬ ‫کارشناســـی و باتوجـــه بـــه الگوهـــای بین‌المللـــی‬ ‫وجـــود و ظهـــور چنیـــن تشـــکل‌های تخصصـــی‬ ‫اص ــوال ب ــرای ح ــل مش ــکالت مط ــرح ش ــده بس ــیار‬ ‫ضـــروری بـــه نظـــر می‌رســـد‪ .‬در همیـــن راســـتا‬ ‫ب ــود ک ــه اتفاق ــا هفت ــه گذش ــته نخس ــتین اتحادی ــه‬ ‫اســـتارت‌آپی در کشـــور شـــکل گرفـــت و انتخـــاب‬ ‫اعضـــای آن کـــه از مهمتریـــن فعـــاالن اســـتارت‌آپی‬ ‫کشـــور هســـتند نشـــان می‌دهـــد اکوسیســـتم‬ ‫اســـتارت‌آپی کشـــور عـــزم خـــود را بـــرای کاهـــش‬ ‫موانـــع و حـــل چالش‌هـــای موجـــود جـــزم کـــرده‬ ‫اســـت‪ .‬امـــا ســـنگ‌اندازی‌ها و شـــبهه‌آفرینی‌ها‬ ‫در زمینـــه همیـــن تشـــکل صنفـــی خـــود چالـــش‬ ‫بـــزرگ دیگـــری اســـت کـــه بایـــد حـــل شـــود‪.‬‬ ‫اکن ــون ای ــران در ش ــرایط خ ــاص اقتص ــادی ق ــرار‬ ‫دارد و اســـتارت‌آپ‌های ایرانـــی کـــه ظرفیـــت حـــل‬ ‫بســـیاری از چالش‌هـــای ملـــی و اقتصـــادی مثـــل‬ ‫مســـاله بیـــکاری‪ ،‬فـــرار مغرهـــا‪ ،‬امنیـــت ملـــی و‬ ‫… را دارنـــد؛ چالش‌هـــای عجیبـــی را پیـــش روی‬ ‫خـــود می‌بیننـــد کـــه حـــل آنهـــا نیازمنـــد اقدامـــات‬ ‫جـــدی ملـــی و حاکمیتـــی اســـت‪.‬‬ ‫‪73‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پست خبرداد‬ ‫فراخوان شناسایی ایده‌های‬ ‫استارت آپی پستی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پست گفت‪ :‬فراخوان شناسایی‬ ‫ایده‌های استارت آپی پستی در حال آماده‌سازی است تا با‬ ‫در اختیار گذاشتن فضا و امکانات به فعاالن سرویس‌های‬ ‫نوین پستی و تولید اپلیکیشن شاهد توسعه استارت‌آپ‌ها‬ ‫در حوزه پست باشیم‪.‬‬ ‫حسین مهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس‪ ،‬با اشاره‬ ‫به برنامه شرکت ملی پست برای توسعه کسب و کارهای‬ ‫نوین در بخش پست‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی فراخوان شناسایی‬ ‫فعاالن استارت آپی در این بخش توسط پست اعالم می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یک ساختمان برای توسعه استارت‌آپ‌ها در‬ ‫بخش پست تجهیز شد که برخی دستگاه‌ها به شکل کار‬ ‫ایراد وارد کرده و اعالم کردند جذب فعاالن باید از طریق‬ ‫فراخوان انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پست اضافه کرد‪ :‬فراخوان در‬ ‫حال آماده‌سازی است تا از این طریق شرکت‌هایی که‬ ‫در حوزه پست از جمله سرویس‌های نوین پستی و تولید‬ ‫اپلیکیشن فعال هستند حمایت شوند و فضا و امکــــانات‬ ‫در اختیار آنها قرار دهیم تا در حوزه پست نیز شاهد توسعه‬ ‫استارت‌آپ‌ها باشیم‪.‬‬ ‫وی پیش‌بینی کرد‪ :‬از زمان اعالم فراخوان حدود یک ماه‬ ‫زمان الزم است که شرکت ها آماده همکاری شوند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫همکاری آرسنال‬ ‫با استارت آپ‌ها‬ ‫‪74‬‬ ‫باشـگاه فوتبـال آرسـنال قصـد دارد بـا شـرکت‌های‬ ‫اسـتارت آپ مدل‌هـای جدیـدی برای کسـب‌وکار توسـعه‬ ‫دهـد‪ .‬بدیـن منظـور ایـن باشـگاه لندنی یـک آزمایشـگاه‬ ‫جدیـد نـوآوری تاسـیس کـرد‪.‬‬ ‫در این آزمایشـگاه قرار اسـت به همراه اسـتارت آپ‌ها‬ ‫روی توسـعه مدل‌هـای جدیـد کسـب‌وکار و راه حل‌هـای‬ ‫جدیـد بـرای بهبـود تجربـه هـوادار و همیـن طـور بهبـود‬ ‫قراردادهای اسپانسـرینگ کار شـود‪.‬‬ ‫ایـــن پـــروژه یـــک برنامـــه ‪ ۱۰‬هفتـــه‌ای اســـت‬ ‫کـــه اســـتارت‌آپ‌ها در حـــال حاضـــر می‌تواننـــد‬ ‫بـــرای شـــرکت در آن درخواســـت بدهنـــد‪ .‬راه حل‌هـــا‬ ‫و راهکارهـــای پیشـــنهادی ایـــن اســـتارت آپ‌هـــا بـــا‬ ‫همـــکاری تنگاتنـــگ مدیـــران باشـــگاه بـــر اســـاس‬ ‫نیازهـــای باشـــگاه ســـازگار و بهینـــه می‌شـــوند‪.‬‬ ‫آرسنال با راه‌اندازی چنین پروژه‌ای جزو اولین‬ ‫باشگاه‌های فوتبال است که وارد این حوزه می‌شود و از‬ ‫روند تازه‌ای دنبال می‌کند که پیش از این و با جدیت‬ ‫بیشتری در ورزش حرفه‌ای آمریکا آغاز شده است‪ .‬در‬ ‫آمریکا‪ ،‬به عنوان نمونه باشگاه بیس‌بال لوس آنجلس داجرز‬ ‫چندی پیش یک شتاب‌دهنده استارت آپ راه انداخت و در‬ ‫حال حاضر در چارچوب با شرکت‌های استارت آپ مشغول‬ ‫همکاری است‪.‬‬ ‫یـــک شـــتاب‌دهنده اســـتارت آپ (‪Startup‬‬ ‫‪ )accelerator‬از ابتـــدای کار یـــک اســـتارت آپ‬ ‫تـــا مراحـــل پیشـــرفته‌تر آن را تحـــت پوشـــش خـــود‬ ‫درمـــی‌آورد‪ .‬شـــتاب‌دهنده‌ها بـــه ایـــن شـــرکت‌های‬ ‫نوپـــا بـــا خدمـــات مربیگـــری (‪)Mentoring‬‬ ‫آموزش‌هـــای الزم و خدماتـــی در مســـیر ارزش‌آفرینـــی‬ ‫ســـریعتر و بـــرای کســـب موفقیـــت بهتـــر را خواهنـــد‬ ‫داد و در مقابـــل معمـــوال درصـــدی از مالکیـــت آن را در‬ ‫اختیـــار می‌گیرنـــد‪.‬‬ ‫در دانشگاه فردوسی و به همت دبیر پاکستانی انجام گرفت‬ ‫برگزاری همایش «مشهد ‪ ،۲۰۱۷‬شهر استارت‌آپی»‬ ‫با تالش «دکتر محمد عرفان مقصود» دبیر پاکستانی‬ ‫سمینارچندجانبه ساینس تک پالس همایــــش بزرگ‬ ‫« مشهد‪ ،۲۰۱۷‬شهر استارت آپی» در دانشگاه فردوسی‬ ‫مشهد برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم سمینار اختصاصی اجرای‬ ‫ایده‌های استارت آپی و کارآفرینی ویژه دانشجــــویان و‬ ‫فارغ التحصیالن ایرانی و غیرایرانی با عنوان «مشهد ‪،2017‬‬ ‫شهر استارت آپی»روز گذشته در محل سالن همایشات‬ ‫دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد‪.‬‬ ‫در این سمینار دکتر محمد عرفان مقصود دبیر‬ ‫پاکستانی سمینار چندجانبه ساینس تک پالس نکاتی‬ ‫در خصوص معرفی مدل اجرایی ساینس تک پالس و‬ ‫ویژگی‌های یک شهر استارت آپی‪ ،‬کامل و امتیازهای آن‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫دکتر ملک‌زاده مدیری توسعه و انتقال فناوری دانشگاه‬ ‫فردوسی مشهد نیز که جزو سخنرانان این همایش بود‬ ‫درباره نقش دانشگاه در رشد ایده­‌های دانشجویی مطالبی‬ ‫عنوان کرده و از تالش‌های دانشگاه فردوسی بعنوان‬ ‫میزبان صدها دانشجوی غیر ایرانی در این زمینه گزارشی‬ ‫را ارائه کرد‪.‬‬ ‫دکتر علم‌الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان‬ ‫رضوی دیگر میهمان این برنامه بود که به حمایت‌های‬ ‫پارک علم و فناوری خراسان از کارآفرینان مشهد پرداخته‬ ‫و آن را تالشی ستودنی دانست‪.‬‬ ‫در ادامه برای تببین بهتر موضوع سمینار پرسش‬ ‫و پاسخ‌های دانشجویی با حضور میهمانان آغاز شد و‬ ‫شرکت‌کنندگان سواالت خود در رابطه با استارت‌آپ و‬ ‫ایده‌پردازی را مطرح کردند‪.‬‬ ‫این سمینار به همت شرکت دانش‌بنیان ایده‌‌پروران‬ ‫مشرق غزال‪ ،‬دانشگاه فردوسی مشهد‪ ،‬پارک علم و فناوری‬ ‫خراسان رضوی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد که در آن‬ ‫نمایندگانی از شورای شهر‪ ،‬شهرداری مشهد‪ ،‬دانشگاه‌های‬ ‫مختلف سطح شهر مشهد و اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان خراسان رضوی حضور یافتند‪.‬‬ ‫هدف اصلی این سمینار‪ ،‬تیم‌سازی بین‌المللی و ایجاد‬ ‫استارت آپ‌های چندملیتی و بین رشته‌ای بود به نحوی‬ ‫که دانشجویان بتوانند به راحتی خدمات دانش‌بنیان را در‬ ‫سطح بین‌­المللی ارائه دهند‪.‬‬ ‫سمینار مشهد ‪ ،2017‬شهر استارت آپی‪ ،‬مقدمه برگزاری‬ ‫نخستین همایش بین‌المللی کارآفرینان کشورهای عضو‬ ‫اکو و جهان اسالم با نام ‪2017+ScienceTech‬‬ ‫و با هدف تجمع صاحبان ایده‪ ،‬استارت‌آپ­ها‪ ،‬شرکت­‌ها‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاران‪ ،‬دیپلمات­‌ها و کارآفرینان بین‌ المللی در ‪16‬‬ ‫و ‪ 17‬آذرماه سال جاری است‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬مطرح کرد‪:‬‬ ‫رشد اشتغال و توسعه فناوری با ورود سرمایه‌‌گذار خارجی‬ ‫در زمینه استارت‌آپ‌‌ها‬ ‫مهـــدی تقـــوی‪« :‬ورود ســـرمایه‌گذار خارجـــی بـــرای‬ ‫ســـرمایه‌گذاری در شـــرکت‌های اســـتارت‌آپی‪ ،‬رشـــد‬ ‫اقتص ــادی را ب ــرای کش ــور ب ــه ارمغ ــان مــی‌آورد‪».‬‬ ‫مهــدی تقــوی‪ ،‬اســتاد اقتصــاد دانشــــــــــگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی در گفت‌وگــو بــا نوپانــا گفــت‪:‬‬ ‫«ورود ســرمایه‌گذار خارجــی بــرای سرمایه‌گـــــذاری‬ ‫در شــرکت‌های اســتارت‌آپی‪ ،‬بــا ایجــاد اشــتغال بــرای‬ ‫جوانــان کشــور همــراه اســت و در نهایــت بــه افزایــش‬ ‫تولیــد ناخالــص ملــی کشــور کمــک کــرده و رشــد‬ ‫اقتصــادی را بــرای کشــور بــه ارمغــان مــی‌آورد‪».‬‬ ‫ایـــن اقتصـــاددان افـــزود‪« :‬ایـــران در زمینه‌هـــای‬ ‫مختلـــف دارای منابـــع ارزشـــمندی اســـت‪ .‬همیـــن‬ ‫مســـئله موجـــب انگیـــزه بـــرای ســـرمایه‌گذاری‬ ‫تج ــارت خارج ــی می‌ش ــود چ ــرا ک ــه نی ــروی کار ارزان‬ ‫و متخصـــص بـــه میـــزان زیـــادی دردســـترس اســـت و‬ ‫بـــرای ســـرمایه‌گذار خارجـــی اســـتفاده از نیـــروی‬ ‫تحصیـــل کـــرده بـــا حقـــوق کـــم از لحـــاظ اقتصـــادی‬ ‫مقـــرون بـــه صرفه‌تـــر از کشـــورهای اروپایـــی اســـت‪».‬‬ ‫او ادامـه داد‪« :‬بـه طـور قطـع نـرخ بازگشـت سـرمایه‬ ‫در کشـورهایی نظیـر ایـران بسـیار باالتر از آمریـکا و اروپا‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه همیـن جهـت کسـب‌وکارهای نوپا که بر بسـتر‬ ‫فناوری‌هـای ارتباطـات اسـتوارند‪ ،‬فرصـت مناسـبی برای‬ ‫سـرمایه‌گذاران محسـوب می‌شـود‪».‬‬ ‫تقـوی درخصـوص حمایـت از کسـب‌وکارهای نوپـا‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬بهتریـن کمـک دولت جـدا از حـذف قوانین‬ ‫دسـت‌وپاگیری کـه مانـع کارکـرد صحیـح این شـرکت‌ها‬ ‫مـی شـود‪ ،‬ارائـه مشـوق‌های مالیاتـی نظیـر حـذف‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها از قوانیـن مالیاتـی بـه منظـور رونق‌گرفتـن‬ ‫ایـن کسـب‌وکارهای نوپـا اسـت‪».‬‬ ‫اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه عالمـه طباطبایی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬صندوق‌هــــــای ســـــرمایه‌گذاری جسـورانه‬ ‫بـا مشـخص‌کردن موانـع پیـش رو و ارائـه مشـاوره‌های‬ ‫فکـری و مالـی بـه جوانـان نخبه‪ ،‬مسـیر اسـتارت‌آپ‌ها را‬ ‫همـوار کـرده و کمک زیادی در رسـیدن اسـتارت‌آپ‌ها به‬ ‫هدفشـان مـی کننـد‪ ،‬بنابراین بـا حمایـت از صندوق‌های‬ ‫جسـورانه به‌طـور غیرمسـتقیم شـرکت‌های نوپـا را یـاری‬ ‫داد ه‌ایم‪».‬‬ ‫او در ادامـه گفـت‪« :‬همـواره کمک‌هـای مالـی و یـا‬ ‫ارائـه تسـهیالت بـه شـرکت‌های اسـتارت‌آپی موفـق‬ ‫نخواهـد بـود‪ ،‬بلکـه می‌توانـد در مـواردی ایـن شـرکت‌ها‬ ‫را بـه قهقـرا ببـرد؛ بهتـر اسـت به جـای کمک‌هـای مالی‬ ‫مسـتقیم‪ ،‬می‌تـوان بـا حمایت‌هـای قانونـی و پشـتیبانی‬ ‫از صندوق‌هـای جسـورانه کـه در حمایـت اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫نقـش اساسـی دارنـد بـه مقصـود رسـید‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بنیان گذار بانک اقتصادنوین مطرح کرد‪:‬‬ ‫حمایت از فعالیت های شرکت «نوین تک» در توسعه استارت آپ ها‬ ‫متناسـب بـا نیاز مشـتری اعتقاد داشـتم و ایـن تفکر در‬ ‫همـه بخـش هـا از جملـه حـوزه پیمانـکاری و بانکداری‬ ‫قابل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن مراسـم‪ ،‬مهندس کریم خمسـه رییس‬ ‫هیـات مدیره شـرکت پرداخـت نوین نیز گفـت‪ :‬در عصر‬ ‫حاضـر کسـب و کارهایـی موفـق خواهند بود کـه بر پایه‬ ‫خالقیـت‪ ،‬انگیـزه ‪ ،‬تالش و پشـتکار شـکل گیرند‪.‬‬ ‫رییـس هیـات مدیـره شـرکت پرداخـت نویـن توجه‬ ‫بـه اسـتارت‌آپ‌ها را ضـرورت عصـر حاضـر دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬شـرکت پرداخـت نویـن در ایـن راسـتا شـرکت‬ ‫«نوین¬تـک» را راه انـدازی کـرد کـه ایـن شـرکت‬ ‫امـروز بـه صـورت رسـمی افتتاح مـی شـود و امیدواریم‬ ‫بـا همـت و درایـت مدیران این شـرکت‪ ،‬شـاهد رشـد و‬ ‫بالندگـی اسـتارت آپ هـا در آن باشـیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر ‪ 53‬شـرکت‬ ‫مشـابه نویـن تـک با عنـوان شـتابدهنده در حـوزه های‬ ‫مختلـف فعالیـت مـی کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬فضـای کسـب و‬ ‫کارهـای جدیـد را بـه شـدت رقابتـی اســـــــــت و‬ ‫شرکت نوپا سرمایه گذار می خواهد‪ ،‬نه وام‬ ‫سونامی استارت آپ های بدهکار در راه است‬ ‫افشین کالهی‪ ،‬عضو کمیسیون فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران با تاکید‬ ‫دوباره بر نزدیک بودن وقوع سونامی شرکت های دانش‬ ‫بنیان بدهکار به علت شرایط موجودگفت‪ :‬باید هر چه‬ ‫سریع تر اقداماتی برای اصالح اکوسیستم فعلی این شرکت‬ ‫ها در کشور انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فدراســــــیون‪ ICT‬افشین‬ ‫کالهی عضو کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات و‬ ‫اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران با تکرار هشدار مبنی‬ ‫بر سونامی ورشکستگی شرکت های دانش بنیان گفت‪:‬‬ ‫اگرچه اتفاقات خوبی در حوزه دانش بنیان در کشور ما‬ ‫افتاده که نمی توان منکر آنها شد و حمایت های خوبی نیز‬ ‫صورت گرفته است اما روال حمایت از شرکت های دانش‬ ‫بنیان در خارج از کشور به این شکل نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در کشور برای شرکت های دانش‬ ‫بنیان یک فضای گلخانه ای مناسبی را طراحی کرده ایم‬ ‫که در این فضا شرکت ها هم حمایت مالی و هم حمایت‬ ‫معنوی می شوند و می توانند تا جایی که محصولی آماده‬ ‫برای ارایه به بازار داشته باشند رشد کنند‪ .‬اما برای سوی‬ ‫دیگر این ماجرا از ابتدا برنامه ریزی الزم صورت نگرفته‬ ‫است و این موضوع در نظر گرفته نشده که همیشه نمی‬ ‫شود یک شرکت دانش بنیان در گلخانه زندگی کند و اگر‬ ‫هم بشود با محدودیت رشد روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫کالهی افزود‪ :‬پس باید برنامه ریزی برای خروج این‬ ‫شرکت ها از شرایط گلخانه های و فعالیت در بیرون صورت‬ ‫گیرد‪ .‬ما در این قسمت مشکل داریم یعنی ارتباط بین‬ ‫شرکت های دانش بنیان و بازار واقعی کار کشـــــــــور‬ ‫به طور مناسب برقرار نشده است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات و‬ ‫اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران اتاق ادامه داد‪ :‬نقصی‬ ‫که در مجموعه حمایت از شرکت های دانش بنیان دیده‬ ‫می شود این است که به جای آن که برای شرکت ها‬ ‫سرمایه گذار پیدا کند به شرکت ها وام می دهد و به‬ ‫این ترتیب شرکت هایی که وام دریافت کرده اند بعد از‬ ‫مدتی باید آن را برگردانند‪ .‬توجه داشته باشید که در دنیا‬ ‫نرخ موفقیت کسب و کارهای نوپا یک یا دو مورد از هر‬ ‫‪ 10‬مورد است که در حوزه فناوری این نرخ پایین تر نیز‬ ‫هست‪ .‬ما به موجب قانون فعلی بدون آنکه بررسی کنیم‬ ‫که آیا این کسب و کار در بازار موفق خواهد شد یا خیر از‬ ‫آن حمایت می کنیم پس این ریسک را می کنیم که از‬ ‫هر ‪ 10‬حمایت صورت گرفته ‪9‬مورد آن شکست خورده و‬ ‫سرمایه برنگردد و این ریسک همان سونامی است که من‬ ‫از آن صحبت می کنم‪.‬‬ ‫کالهـی افـزود‪ :‬االن هم مـی بینیم که تعـداد زیادی از‬ ‫شـرکت هایـی کـه از صنـدوق نـوآوری وام دریافـت کرده‬ ‫انـد قابلیـت بازپرداخـت ندارنـد؛ شـاید حتی بـه محصول‬ ‫رسـیده باشـند و محصـول خوبی نیـز فراهم کرده باشـند‬ ‫و دانـش بنیـان هم باشـند امـا بـازار را برای محصولشـان‬ ‫ندیـده انـد یـا بـه هـر علـت نتوانسـتند وارد بـازار شـوند‪.‬‬ ‫مشـکل دیگـر هـم اعطـای وام بـه شـرکت هـای دانـش‬ ‫بنیـان اسـت که در کشـورهای خارجی این اتفـاق نیفتاده‬ ‫و بـه جـای آن کسـب و کارهـای نوپـا بـه شـرکت هـای‬ ‫بزرگتـر وصـل می شـوند‪.‬‬ ‫وی در خصوص راهکار جلوگیری از این سونامی نیز‬ ‫گفت‪ :‬راهکار این است که ما شرکت های دانش بنیان‬ ‫نوپا را به شرکت های دیگر و به بازار واقعی وصل کنیم تا‬ ‫هنگام خروج از این حالت گلخانه ای کمکی در کنار خود‬ ‫داشته باشند؛ همچنین شتابدهنده ها نیز یکی از مواردی‬ ‫است که در برخی موارد هم در کشور موفق بوده اند‪.‬‬ ‫کالهــی در خصــوص شــرایط الزم بــرای موفقیــت‬ ‫دانــش بنیــان هــا نیــز گفــت‪ :‬موضــوع مهــم ایــن اســت‬ ‫کــه فرهنــگ و اکوسیســتم الزم بــرای اتصــال شــرکت‬ ‫هــای کوچــک بــه بــزرگ را بایــد فراهــم کــرد‪ .‬االن در‬ ‫هــر دو بخــش امــا مشــکل وجــود دارد یعنــی شــرکت‬ ‫هــای کوچــک چــون نمونــه هــای خارجــی را مــی‬ ‫بیننــد فکــر مــی کننــد کــه همــه کار را خودشــان مــی‬ ‫بایســت انجــام دهنــد و ســرمایه و رابطــه برایشــان ارزش‬ ‫و اهمیتــی نــدارد و بــه همیــن دلیــل مــی خواهنــد بــا‬ ‫یــک بخــش مهمــی از ســهام شــراکت کننــد‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر صاحبــان ســرمایه و کســانی کــه در بــازار جــزو‬ ‫شــرکت هــای بــزرگ هســتند هــم همیــن دیــد را از‬ ‫طــرف خودشــان دارنــد و فکــر مــی کننــد کــه ســرمایه‬ ‫گــذاری خودشــان اهمیــت دارد و ایــده صاحــب ایــده‬ ‫اهمیــت چندانــی نــدارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ارتبــاط بیــن‬ ‫شــرکت هــای صاحــب ایــده و شــرکت هــای صاحــب‬ ‫ســرمایه برقــرار نمــی شــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫همزمـان بـا عیـد سـعید غدیـر خـم و بـه منظـور‬ ‫تکمیـل زنجیـره خدمـات شـرکت پرداخت نویـن آرین‪،‬‬ ‫شـرکت «نویـن تـک» رسـما افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت نوین‪ ،‬در‬ ‫این مراسم که با حضور بنیان گذار بانک اقتصاد نوین‬ ‫و اعضای هیات مدیره‪ ،‬مدیر عامل و کارکنان شرکت‬ ‫پرداخت نوین و رییس دانشکده اقتصاد دانشگـــــاه‬ ‫عالمه طباطبایی برگزار شد‪ ،‬مهندس محمد صدرهاشمی‬ ‫نژاد بنیان گذار بانک اقتصادنوین‪ ،‬طی سخنانی با اشاره‬ ‫به لزوم توجه به کسب و کارهای جدید گفت‪ :‬فعالیت ها‬ ‫و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط شرکت نوین تک‬ ‫در بحث حمایـــــت و توسعه استارت آپ ها کاملا مورد‬ ‫حمایت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا راه انـدازی شـرکت نویـن تـک امـکان‬ ‫حمایـت از اسـتارت‌آپ‌ها بـه عنـوان کسـب و کارهـای‬ ‫جدیـد بـرای گـروه اقتصادنویـن فراهـم خواهد شـد و با‬ ‫ایـن رویـداد بانک اقتصادنویـن نیز به قافله کسـب و کار‬ ‫هـای مدرن پیوسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬شـرکت پرداخـت نوین بـه عنوان‬ ‫یکـی از زیـر مجموعـه هـای بانـک اقتصادنویـن با درک‬ ‫اهمیـت ایـن موضـوع مامـور بـه ورود بـه حــــــــوزه‬ ‫کسـب و کار هـای جدیـد شـده اسـت کـه اسـتمرار این‬ ‫رونـد آینـده مجموعـه اقتصادنویـن و شـرکت پرداخـت‬ ‫نویـن را تضمیـن خواهـد کرد‪.‬‬ ‫مهنـدس صـدر هاشـمی نـژاد در ادامـه بـا اشـاره به‬ ‫اینکـه همـه حـوزه هایی کـه در آنها فعالیت کرده اسـت‬ ‫در باالتریـن سـطح قـرار داشـته انـد گفـت‪ :‬طـی سـال‬ ‫هـای فعالیتـم همـواره بـه کار حرفـه ای و بـا کیفیـت‬ ‫شـرکت هایـی در ایـن فضـا اسـتمرار حضـور خواهنـد‬ ‫داشـت کـه بتواننـد در شـرایط دشـوار رقابـت کننـد‪.‬‬ ‫مهنـدس خمسـه بـه نقطـه تمایـز شـرکت نوین تک‬ ‫با سـایر رقبا اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در دوره حاضرتمایزی‬ ‫از لحـاظ نـرم افـزاری و سـخت افـزای نمـی تـوان برای‬ ‫شـرکت ها قایل شـد‪ ،‬بلکـه مهمترین نقطـه تمایزی که‬ ‫زمینه سـاز تفاوت اساسـی هر سـازمان با سـایر سـازمان‬ ‫هـا خواهـد بـود کیفیت منابع انسـانی می باشـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی الزم اسـت نسـبت بـه توانمنـد سـازی‬ ‫منابـع انسـانی اقدامـات مسـتمر صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه کس ــب و کاره ــای جدی ــد‬ ‫بـــه زودی کســـب کار هـــای ســـنتی را تحـــت تاثیـــر‬ ‫قـــرار خواهنـــد داد‪ ،‬گفـــت‪ :‬مدیـــران شـــرکت نویـــن‬ ‫ت ــک بای ــد بتوانن ــد ه ــوش‪ ،‬پش ــتکار و خالقی ــت را ب ــا‬ ‫یکدیگـــر ادغـــام کننـــد و ضمـــن حمایـــت از کســـب‬ ‫و کار هـــای جدیـــد زمینـــه رشـــد و توســـعه ایـــن‬ ‫اســـتعدادها را فراهـــم کننـــد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬در ایـن راسـتا تعامـل الزم با بخش‬ ‫دانشـگاهی آغاز شـده اسـت که در فاز نخسـت مذاکرات‬ ‫الزم بـا چنـد دانشـگاه صورت گرفتـه و همـکاری با آنها‬ ‫در آینـده نزدیک شـکل خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫در ابتـدا ایـن مراسـم قبـادی مدیـر عامـل شـرکت‬ ‫نویـن تـک نیـز طـی سـخنانی رونـد راه اندازی و شـکل‬ ‫گیـری ایـن شـرکت را تشـریح کـرد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬هـدف نوین تـک‪ ،‬ایجاد فضایـی تخصصی‬ ‫بـرای رشـد کسـب و کارهـای نوپـا در ‪ 3‬حـوزه فنـاوری‬ ‫اطالعـات‪ ،‬فیـن تـک و ایکامـرث و کمـک بـه رفـع‬ ‫مشـکالت اسـتارت آپ‌هـا اسـت‪.‬‬ ‫‪75‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران‬ ‫رویداد استارت آپی «شروع کن»‬ ‫با رویکرد رونق گردشگری برگزار می‌شود‬ ‫دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران سومین رویداد استارت‬ ‫آپ پایان هفته ‹شروع کن› را برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران‪ ،‬این‬ ‫دانشکده با همکاری گروه کارآفرینان اسپارک و بنیاد نخبگان‬ ‫کارآفرینی ایران و حمایت بانک گردشگری و سایر سرمایه گذاران‬ ‫سومین رویداد استارت آپ پایان هفته‪ /‬ویکند «شروع کن» را‬ ‫مهرماه برگزار می کند‪.‬‬ ‫این رویداد کارآفرینی با رویکرد گردشگری ضمن آموزش‬ ‫اصول مهم کارآفرینی‪ ،‬کارگاه‌های عملی تیم‌سازی و پرورش‬ ‫ایده را تشکیل می دهد‪ .‬بیش از ‪ 36‬درصد از استارت آپ‌هایی‬ ‫که در استارت آپ پایان هفته تشکیل شده‌اند‪ ،‬هنوز به فعالیت‬ ‫خود ادامه می‌دهند و بیش از ‪ 80‬درصد از شرکت‌کنندگان‬ ‫تصمیم به ادامه همکاری با تیم یا استارت آپ خود را دارند‪.‬‬ ‫استارت آپ پایان هفته یـک رویـداد آموزشی‪-‬تجربی‬ ‫غیـرانتـفـاعـی است و در سه روز آخر هفته برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫این رویداد آموزشی مشتاقان کـارآفرینی در حوزه گردشگری‬ ‫گرد هم می آیـند تا با اشتراک‌گذاری ایـده‌هایشـان و تشکیل‬ ‫تیم‌ها به راه‌اندازی مدل‌های کسب‌و‌کار بپـردازند‪.‬‬ ‫شرکت‌کنندگان این رویداد در چهار دسته شامل‬ ‫کسب‌و‌کار‪ ،‬فنی‪ ،‬طراح و گردشگری قرار می‌گیرند‪ .‬افرادی‬ ‫که در کسب‌و‌کار مهارت دارند با مفاهیم کسب‌و‌کار آشنا بوده‬ ‫و می‌خواهند نقش‌هایی مانند بازاریابی‪ ،‬توسعه طرح تجاری‪،‬‬ ‫رهبری گروه‪ ،‬روابط عمومی‪ ،‬تهیه مدارک و اسنادسازی را‬ ‫داشته باشند‪ .‬بخش فنی شامل افرادی است که تخصص فنی‬ ‫در برنامه‌نویسی و شبکه دارند‪.‬‬ ‫شرکت‌کنندگانی که در دسته طراح قرار می‌گیرند در‬ ‫واقع طراحان خوبی هستند؛ طراحی لوگو‪ ،‬آیکون‌ها‪ ،‬تصاویر‬ ‫و طراحی گرافیکی سایت از نقش‌هایی است که این افراد در‬ ‫این رویداد ایفا می‌کنند‪ .‬در نهایت افراد عالقه‌مند به حوزه‬ ‫●●●‬ ‫مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫پارک علم و فناوری یزد خبر داد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫برگزاری تور استارت آپ‬ ‫«راه ابریشم» با سرمایه‬ ‫فرانسوی‪‎‎‬ها در یزد‬ ‫‪76‬‬ ‫مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک‬ ‫علم و فناوری یزد با اشاره به حمایت مرکز توانمندسازی‬ ‫و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپا از برگزاری رویدادهای‬ ‫کارآفرینی در استان‪ ،‬از برگزاری تور استارت آپ راه ابریشم‬ ‫به میزبانی یزد به عنوان یکی از هشت شهر برگزارکننده این‬ ‫تور خبر داد ‪.‬‬ ‫«تقی فرهنگ‌نیا» در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬از آغاز فعالیت‬ ‫مرکز توانمند‪ ‎‎‬سازی و تسهیل‪ ‎‎‬گری کسب و کارهای نوپا در‬ ‫استان از ابتدای سالجاری‪ ،‬عمده فعالیت این مرکز را در زمینه‬ ‫ارتقای زیست‪ ‎‎‬بوم کارآفرینی ذکر کرد‪.‬‬ ‫وی حوزه فعالیت این مرکز را زیرمجموعه وزارت ارتباطات‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬این مرکز با جذب اساتید و جوانان با‬ ‫استعداد استان برای امر مربیگری‪ ،‬رویدادهای کارآفرینی‬ ‫استان را حمایت و برگزار می‏‏کند ‪.‬‬ ‫مدیر مرکز رشد ‪ ICT‬یزد ادامه داد‪ :‬این مجموعه از‬ ‫گروه‏‏های دارای ایده تشکیل شده است و عالوه بر آن نیروهای‬ ‫استارت آپی و متخصصان‪ ،‬سرمایه‪ ‎‎‬گذاران‪ ،‬شتاب دهنده‪ ‎‬ها‪،‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬کسب‌و‌کار گردشگری دارند یا دنبال ایده‌های بکر‬ ‫برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار در حوزه گردشگری هستند‪ ،‬در‬ ‫دسته گردشگری قرار می‌گیرند‪ .‬ظرفیت درنظر گرفته شده‬ ‫برای ثبت‌نام در این رویداد ‪ 100‬نفر است و این ظرفیت بین‬ ‫‪ 4‬دسته مختلف از شرکت‌کنندگان به تناسب حجم آن دسته‬ ‫تقسیم شده است‪.‬‬ ‫در روز اول این رویداد کارآفرینان جوان دور هم‬ ‫جمع می‌شوند‪ ،‬از همدیگر یاد می‌گیرند و سعی می‌کنند‬ ‫ایده‌هایشان را به مرحله اجرا برسانند؛ به هر شرکت‌کننده‬ ‫‪ 60‬ثانیه فرصت داده می‌شود ایده نوآورانه خود را برای شروع‬ ‫یک کسب‌و‌کار جدید‌مطرح کند‪ .‬سپس از شرکت‌کنندگان در‬ ‫مورد بهترین ایده‌ها رأی‌گیری می‌شود‪.‬‬ ‫در روز دوم شرکت‌کنندگان به تیم‌های ‪ 7‬یا ‪ 8‬نفره تقسیم شده‬ ‫و هر گروه سعی می‌کند ایده‌ای را پخته‌تر کند و به اجرا برساند‪.‬‬ ‫قسمتی از تیم سعی می‌کند مدل تجاری آن ایده را طراحی کرده و‬ ‫با صحبت با مشتریان بالقوه آن را اعتبارسنجی کند‪ ،‬قسمت دیگر از‬ ‫تیم نمونه اولیه آن محصول یا کاال را برنامه‌ریزی کرده تا بتوانند آن‬ ‫را برای آزمایش به مشتریان بالقوه عرضه کنند‪.‬‬ ‫در نهایت در روز سوم تیم‌ها کارهای الزم را برای ارائه‬ ‫نتیجه فعالیت‌هایشان به هیات داوران تمام می کنند‪ .‬هفت‬ ‫داور نیز در این رویداد حضور دارند و بر فعالیت‌های تیم‌ها‬ ‫نظارت کرده و در پایان رویداد ‪ 3‬ایده از بهترین‌ها را انتخاب‬ ‫می‌کنند‪ .‬همچنین این رویداد فرصت خوبی برای تیم‌های‬ ‫شرکت‌کننده است تا بتوانند با سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار‬ ‫کرده و ایده‌های خود را به آنها معرفی کنند‪.‬‬ ‫رویداد کارافرینی شروع کن در روزهای ‪ 19‬تا ‪ 21‬مهر‬ ‫برگزار می‌شود و عالقه‌مندان برای ثبت‌نام و اطالعات بیشتر‬ ‫می‌توانند به نشانی ‪startup-weekend.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫پارک ‪ ‎‎‬های علم و فناوری‪ ،‬مراکز رشد و سازمان ‪ ‎‎‬هایی که‬ ‫قصد به اشتراک ‪ ‎‎‬گذاری منابعشان را دارند نیز در این حوزه‬ ‫فعال هستند ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری جلسات آشنایی با تجارب نیز‬ ‫افزود‪ :‬این جلسات با حضور صاحبان تجربه باال به صورت‬ ‫ماهانه در مرکز رشد علم و فناوری برگزار می‪ ‎‎‬شود و این افراد‬ ‫تجارب خود را با دیگر افراد به اشتراک می‪ ‎‎‬گذارند ‪.‬‬ ‫فرهنگ ‪ ‎‎‬نیا از برگزاری جلسات مشاوره کاری نامحدود‬ ‫نیز خبر داد و گفت‪ :‬جلسات مشاوره‪ ‎‎‬ای نامحدودی در پارک‬ ‫علم و فناوری با حضور کارشناسان و مشاوران کاری ویژه تمام‬ ‫افراد از سراسر استان برگزار می‪ ‎‎‬شود ‪.‬‬ ‫وی به میزبانی یزد از تور استارت آپ راه ابریشم نیز اشاره‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬تور استارت آپ گردشگری در هشت شهر کشور‬ ‫شامل شهرهای تبریز‪ ،‬زنجان‪ ،‬رشت‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬یزد و مشهد و با حضور سرمایه‪ ‎‎‬گذاران فرانسوی برگزار‬ ‫می‏‏شود ‪.‬‬ ‫این مقام مسئول نحوه برگزاری استارت آپ راه ابریشم را‬ ‫به صورت رقابتی سازنده و برگزیده شدن دو تیم در هر استان‬ ‫ذکر کرد و گفت‪ :‬تیم ‪ ‎‎‬های هر استان در جلسه دفاعیه ‪5‬‬ ‫دقیقه‪ ‎‎‬ای باید ایده و شغل خود را معرفی کند که تیم‪ ‎‎‬های‬ ‫برگزیده پس از مشاوره‏‏های تخصصی به همراه سرمایه‪ ‎‬گذاران‬ ‫در مرحله نهایی رقابت‏‏ها در کیش حضور می‪‎‎‬یابند‪.‬‬ ‫فرهنگ‏‏نیا برگزاری این تور در یزد را از اول تا نهم آبان ماه‬ ‫اعالم و ابراز امیدواری کرد که با همکاری رسانه‪ ‎‎‬ها در زمیته‬ ‫اطالعرسانی در مورد برگزاری این کار جدید در استان‪ ،‬افراد‬ ‫متخصص گردهم آمده و این رقابت‪ ‎‎‬ها منجر به ایجاد اشتغال‬ ‫‪ ‎‎‬هایی جدید و ارائه ایده هایی نو شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫مرکز گلپایگان خبر داد‬ ‫معرفی ‪ ۹۰‬ایده‬ ‫در«ایده شو» دانشگاه‬ ‫علمی ‪ -‬کاربردی گلپایگان‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز گلپایگان‬ ‫گفت‪ :‬در رویداد «ایده شو» حدود ‪ ۹۰‬ایده در محورهای‬ ‫مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬مدیریت خدمات اجتمـــــاعی‬ ‫و فرهنگ و هنر معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حمیدرضا تاجداری ‪ ،‬در نشست خبری با‬ ‫خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان با بیان اینکه دانشگاه‬ ‫علمی کاربردی از جمله مراکز علمی نسل سوم و دانشگاهی‬ ‫تقاضامحور است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دانشگاه علمی کاربردی با‬ ‫هدف ارتقاء دانش‪ ،‬ایجاد اشتغال‪ ،‬مهارتی کردن آموزش های‬ ‫آکادمیک و تربیت دانشجوی خالق و کارآفرین تأسیس شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مرکز با پیروی از برنامه های دانشگاه‬ ‫جامع علمی کاربردی کشور در مسیر مأموریت های ترسیم‬ ‫شده و محوریت سه مأموریت اصلی در زمینه امور آموزشی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬فناوری و کارآفرینی فعالیت دارد و در‬ ‫پوشش این سه مأموریت به دنبال اهدافی است که از جمله‬ ‫آنها می توان به برنامه رویداد ایده تاب اشاره کرد که طی‬ ‫اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان یک رویداد‬ ‫بسیار مهم در شهرستان گلپایگان برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز گلپایگان با‬ ‫تشریح رویداد کارآفرینی ایده تاب گفت‪ :‬در این رویداد حدود‬ ‫‪ ۹۰‬ایده در محورهای مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬مدیریت‬ ‫خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر معرفی شد و پس از داوری‬ ‫‪ ۱۰‬ایده منتخب و در نهایت سه تیم از ایده های راه یافته به‬ ‫مرحله نهایی ورود پیدا کرد که این سه تیم با اهدای جوایز‬ ‫نقدی و معرفی آنها به مراکز حمایتی و سرمایه گذاری در‬ ‫راستای ادامه مسیر و تولید ایده های خود صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی با اذعان به اینکه اصالت کارآفرینان ایده تاب ایجاد‬ ‫زمینه های شغلی برای افراد دارای ایده و خالق خواهد بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه در منطقه گلپایگان و غرب استان‬ ‫اولین رویداد ایده تاب بازتاب بسیار خوبی داشت و خروجی‬ ‫آن رویداد و تجربه ای شد تا در یک برنامه ای دیگر به نام‬ ‫« ایده شو» ما به دنبال آن هستیم‪.‬‬ ‫تاجداری با اشاره به اینکه جلسات و برنامه ریزی های‬ ‫زیادی در راستای برگزاری «ایده شو» تاکنون با حضور افراد‪،‬‬ ‫مؤسسات‪ ،‬سازمان ها و مراکز دولتی صورت گرفته است‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬با کسب تجربه از اولین رویداد به نام « ایده تاب» بنا‬ ‫داریم در تاریخ ‪ ۱۹‬مهرماه ‪ ۹۶‬رویداد مهم «ایده شو» را در‬ ‫سطح منطقه با سه محوریت؛ «گردشگری»‪« ،‬علوم اجتماعی»‬ ‫و درکنار آن «صنایع دستی» را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی با دعوت از افراد و گروه های مختلف در سطح‬ ‫شهرستان که دارای ایده در زمینه های گردشگری و‬ ‫خدمات علوم اجتماعی هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این افراد با‬ ‫ثبت نام در سامانه ‪https://evnd.co/TChQQ‬‬ ‫می توانند مشخصات ایده خود را ثبت که پس از شناسایی‬ ‫از سوی گروه کارشناسان در رویداد « ایده شو» شرکت و‬ ‫ایده های خود را در معرض دید داوران قرار دهند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلپایگان از جمله‬ ‫موارد برگزاری رویداد «ایده شو» را در کنار گردشگری و‬ ‫خدمات علوم اجتماعی بحث صنایع دستی برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫یکی از اهداف ما در این رویداد حفظ و احیای صنایع دستی و‬ ‫آثار گلپایگان در زمینه پیکرتراشی‪ ،‬منبت کاری و ‪ ...‬است که‬ ‫متأسفانه مفعول باقی مانده و اگر پیگیری در مورد آن صورت‬ ‫نگیرد در آینده ای نزدیک شاهد نابودی آن خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در پایان یادآور شد‪ :‬هدف نهایی ما معرفی‬ ‫برندهای گلپایگان و احیای آنها در زمینه صنایع لبنی‬ ‫و بخش صنایع دستی خواهد بود‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫◄ چگونه گوگل تالش می‌کند استارت‌آپ‌ها را در سراسر دنیا‬ ‫کنترل کند؟‬ ‫برندگان جشنواره بازی‌های رایانه‌ای الکام گیمز معرفی شدند‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫◄ با حضور رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور‬ ‫‪77‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫چگونه گوگل تالش می‌کند استارت‌آپ‌ها‬ ‫را در سراسر دنیا کنترل کند؟‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫گوگل این ابرشرکت عرصه فناوری بی‌سر و صدا و در یک حرکت استراتژیک مشغول آماده کردن شرکت‌های خارجی است تا یک میلیارد نفر دیگر را به اینترنت‬ ‫وصل کند‪.‬‬ ‫خانم وو ون مدیر عاملی در سان‌فرانسیسکو است‪ .‬او در ویتنام متولد شده و عضو گروه بنیان‌گذاران دره سیلیکون است که مهاجر هستند (در میان استارت‌آپ‌های‬ ‫امریکایی که باالی یک میلیارد دالر ارزش دارند‪ 51 ،‬درصد بنیان‌گذاران خارجی هستند)‪ .‬خانم ون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار خود را از دانشگاه استنفورد‬ ‫گرفت و خود را به شبکه مدیران تازه‌کار وصل کرد‪ .‬او یک مشکل داشت و متوجه شد دیگران هم همین مشکل را دارند و شرکتی ساخت تا این مشکل را حل کند‪ .‬او‬ ‫سال گذشته برای اولین بار اپلیکیشن خود به‌نام ‪ Elsa Speak‬را در جشنواره جنوب از جنوب غربی (‪ )SXSW‬به نمایش گذاشت و به‌سرعت برنده جایزه شد‪ .‬او‬ ‫آماده شد تا برنامه خود را بسازد‪ .‬یک دستیار هوش مصنوعی برای زبان‌آموزان انگلیسی تا لهجه‌ خود را بهتر کنند‪ .‬او به ویتنام بازگشت و خود را غرق نیازهای کاربران‬ ‫هدف خود کرد‪ .‬دو سال بعد‪ 7 ،‬کارمند او به ویتنام و پرتغال رفتند‪ .‬ون از هر فرصتی برای تماس گرفتن با خانه خود در سان‌فرانسیسکو استفاده می‌کرد‪ ،‬اما همچنان‬ ‫به‌خاطر کارش در ویتنام ماند و همین باعث شد این تعامل وی با دیگران بی‌نظیر باشد‪ .‬ون توضیح می‌دهد‪« :‬ویتنام به استارت‌آپ‌های نسل اول بسیار عالقه‌مند است‪.‬‬ ‫همه می‌فهمند چه کاری انجام می‌دهند و هیچ‌کس در جایگاه مناسبی برای مربیگری قرار ندارد‪».‬‬ ‫وقتی ون اولین‌ بار درباره سرویس جدید «شتاب‌دهنده النچپد» گوگل شنید‪ ،‬آن را باور نکرد و تردید داشت‪ .‬گوگل در این طرح متعهد می‌شد تا به تکامل و رشد‬ ‫استارت‌آپ‌ها کمک کند؛ یعنی حماسی‌ترین سرویس شبکه‌سازی و تعامل در این کره خاکی‪ .‬هر وقت برنامه السا با مشکل مواجه می‌شد‪ ،‬گوگل یک متخصص برجسته‬ ‫و عالی را در اختیار خانم ون و دو همکارش قرار می‌داد تا با آن‌ها در ارتباط باشد (گاهی اوقات متخصصی در همان منطقه)‪ .‬این کار به رایگان از سوی گوگل انجام‬ ‫می‌گرفت‪ ،‬بدون آنکه خبری از مبادله کاال یا خدمات باشد‪ .‬ون تصمیم گرفت این سرویس را امتحان کند‪ .‬با وجود حسن نیت ون‪ ،‬راه‌اندازی یک محصول در ویتنام‬ ‫همچنان کار دشواری بود‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫السـا یکـی از سـتاره‌های در حـال ظهـور در ایـن‬ ‫جهـان اسـت و گـوگل قصـد دارد بـه شـرکت‌های نوپایی‬ ‫همچـون شـرکت خانـم ون ورود پیـدا کنـد و آن‌هـا را‬ ‫مطابـق تصـورش شـکل دهـد‪ .‬گـوگل می‌خواهـد ایـن‬ ‫شـرکت‌ها را بـر اسـاس بهتریـن شـیوه‌های تولیـد و‬ ‫توسـعه محصـول آمـوزش دهـد و منحنی‌هـای یادگیـری‬ ‫آنـان را سـرعت ببخشـد‪ .‬می‌توانیـد اسـمش را نوعـی‬ ‫خیرخواهـی اسـتراتژیک بگذاریـد‪ .‬در ازای کمک به رشـد‬ ‫ایـن شـرکت‌ها‪ ،‬گـوگل مطالـب و یادداشـت‌های آنـان را‬ ‫به‌دقـت بررسـی می‌کنـد و نظـارت دارد کـه محصوالتش‬ ‫چگونـه در بازارهـای نه‌چنـدان آشـنا مـورد اسـتفاده‬ ‫قـرار می‌گیرنـد (یـا اسـتفاده نمی‌شـوند) و بعـد بشـارت‬ ‫آمدنشـان را بـه دوردسـت‌ترین نقـاط جهـان می‌دهنـد‪.‬‬ ‫درنهایـت ایـن شـرکت‌ها نقـش مهمـی را در جـذب‬ ‫میلیون‌هـا نفـر ایفـا می‌کننـد تـا زندگـی آنالیـن آن‌ها را‬ ‫هدایـت کننـد و گـوگل در کنارشـان خواهـد بـود و آماده‬ ‫اسـت تـا کاربـران جدیـدی جمـع‌آوری کنـد‪.‬‬ ‫روی گلسـبرگ مدیـر جهانـی النچپـد می‌گویـد‪:‬‬ ‫«چیـزی کـه بازارهـای نوظهور فاقد آن هسـتند‪ ،‬داسـتان‌‬ ‫موفقیـت اسـت‪ .‬شـما بـه یـک زیسـت‌بوم یـا اکوسیسـتم‬ ‫نیـاز داریـد‪ ».‬گلسـبرگ از ایدئولـوژی نفـوذ کـرده بـه‬ ‫داخـل گـوگل صحبـت می‌کنـد‪ .‬دربـاره اینکـه چـرا‬ ‫تعـداد شـرکت‌های بزرگـی کـه خـارج از دره سـیلیون به‬ ‫وجـود آمده‌انـد‪ ،‬ایـن قـدر کـم هسـتند‪ .‬او و همکارانـش‬ ‫از لغـت «زیسـت‌بوم» زیـاد اسـتفاده می‌کننـد‪ .‬ایـن یـک‬ ‫روش زیرکانـه بـرای مخالفـت بـا محیـط غنـی منطقـه‬ ‫خلیـج (‪ Bay Area‬سان‌فرانسیسـکو‪ ،‬محـل تجمـع‬ ‫بزرگ‌تریـن شـرکت‌های فنـاوری دنیـا) اسـت‪ ،‬جایـی که‬ ‫سـرمایه‌گذاران‪ ،‬اعضـای هیئـت مدیـره‪ ،‬رقبـا و کارمندان‬ ‫بااسـتعداد در یـک حباب خودگرده‌افشـان می‌چرخند؛ آن‬ ‫هـم در ارتبـاط بـا بیابان‌های کشـورهایی ماننـد اندونزی‪،‬‬ ‫مکزیـک و یـا بازیگـران بزرگتر مثـل برزیـل‪ .‬در دورنمای‬ ‫ایـن زیسـت‌بوم‪ ،‬منطقه خلیـج همانند سـیاره گلدیالکس‬ ‫(منطقـه‌ای قابل سـکونت) اسـت و بقیه جهـان دارای آب‬ ‫و هـوای نامسـاعد مثـل مریـخ و عطـارد‪.‬‬ ‫تـــا زمانـــی کـــه شـــرکت‌ها ـ هـــر شـــرکتی! ـ‬ ‫عرض ــه اولی ــه س ــهام (‪ )IPO‬زی ــادی تولی ــد می‌کنن ــد‬ ‫یـــا اکتســـابات جالـــب و حیرت‌انگیـــزی را بـــرای خـــود‬ ‫طرح‌ریـــزی می‌نماینـــد‪ ،‬نظریـــه گـــوگل همیـــن‬ ‫اســـت‪ .‬یـــک منطقـــه در حـــال توســـعه‪ ،‬منابعـــی کـــه‬ ‫بـــرای حمایـــت از کارآفرینـــی نیـــاز دارد را یـــک جـــا‬ ‫جمـــع نمی‌کنـــد‪ .‬ســـرمایه‌‌گذاران خطرپذیـــر راحـــت‬ ‫نیســـتند یـــا به‌ســـادگی ناپدیـــد می‌شـــوند‪ .‬اســـتخر‬ ‫اســـتعدادها کم‌عمـــق اســـت‪ ،‬بـــا چنـــد تکنیســـین‬ ‫محلـــی کـــه تجربیـــات دســـت اولـــی بـــرای تبدیـــل‬ ‫شـــرکت‌های کوچـــک بـــه شـــرکت‌های بـــزرگ‬ ‫دارنـــد‪ .‬وقتـــی نمی‌دانیـــد از کجـــا یـــک دانشـــمند‬ ‫داده پیـــدا کنیـــد یـــا چگونـــه دربـــاره شـــرایط بهتـــر‬ ‫در ســـرمایه‌گذاری دور نخســـت خـــود (‪Series‬‬ ‫‪ )A‬مذاکـــره کنیـــد یـــا چـــه اشـــکاالتی را دربـــاره‬ ‫اپلیکیشـــن خـــود برطـــرف کنیـــد تـــا نـــرخ تبدیلـــی‬ ‫بهتـــری بـــه دســـت بیایـــد‪ ،‬هیچ‌کـــدام از اطرافیـــان‬ ‫شـــما پاســـخی ندارنـــد‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫یک نیروی دلتا در گوگل به رهبری گلسبرگ در تالش‬ ‫است بفهمد آیا می‌تواند کاری را انجام دهد که بسیاری از‬ ‫دولت‌ها‪ ،‬پارک‌های فناوری منطقه‌ای و برنامه‌های کمک‬ ‫مالی قبل از آن قادر به انجامش نبوده‌اند‪.‬‬ ‫او می‌گویـد‪« :‬کوره‌هـای اسـتارت‌آپ در سراسـر جهان‬ ‫روشـن شـده‌اند و دیگـر کسـی نمی‌توانـد جلـوی آن‌ها را‬ ‫بگیـرد‪ ».‬برنامـه آقـای گلسـبرگ بـه این شـکل اسـت که‬ ‫سـریع‌ترین و اثبـات شـده‌ترین اسـتارت‌آپ‌ها را انتخـاب‬ ‫می‌کنـد و به‌مـدت شـش مـاه آن‌هـا را از پشـتیبانی‬ ‫بی‌قیـد و شـرط خـود بهره‌منـد می‌کنـد‪ .‬در ایـن مـدت‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها به‌عنـوان عضـوی از بدنـه گـوگل در نظـر‬ ‫گرفتـه می‌شـوند‪.‬‬ ‫بـرای آنکـه ایـن دسترسـی مهیـا شـود‪ ،‬ایـن‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها بایـد کارهـای متفاوتـی غیـر از تقلیـد‬ ‫و کپی‌بـرداری از محصـوالت برنـد انجـام دهنـد‪ .‬ایـن‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها باید بسـیار منحصر به فرد باشـند‪ ،‬به‌سـراغ‬ ‫مسـائل حـل نشـده بروند و کدهایـی را تولید‌کننـد که با‬ ‫هـر چیـزی از اسـتارت‌آپ نوظهـور در سان‌فرانسیسـکو یا‬ ‫خلیـج جنوبـی رقابت‌کننـد‪ .‬درخشـان‌ترین ذهن‌هـا باید‬ ‫در ایـن اسـتارت‌آپ‌ها حضـور داشـته باشـند‪.‬‬ ‫انتقـال جـادوی دره سـیلیکون بـه شـهرهای دیگـری‬ ‫همچـون سـیلیکون الـی (‪ ،)Silicon Alley‬سـیلیکون‬ ‫گلـن (‪ ،)Silicon Glen‬سـیلیکون وادی (‪Silicon‬‬ ‫‪ )Wadi‬و سـیلیکون فـن (‪ )Silicon Fen‬یـک اصـل‬ ‫بسـیار قدیمـی و محبـوب اسـت‪.‬‬ ‫گلسـبرگ بـه تشـریح ایـن موضـوع می‌پـردازد کـه‬ ‫اساسـاً چـرا روش گـوگل متفـاوت اسـت‪ .‬او می‌‌گویـد‪:‬‬ ‫«شـرکت‌های بـزرگ کمتـر بـه بازارهـای نوظهـور نـگاه‬ ‫می‌کننـد‪ ».‬گلسـبرگ پـس از آنکـه موفـق شـد کسـب‬ ‫ً‬ ‫کاملا موفقیت‌آمیـز بـه سـرانجام‬ ‫‌و کاری را به‌شـکل‬ ‫برسـاند‪ ،‬بـه گـوگل پیوسـت‪ .‬او اکنون در نظـر دارد نظریه‬ ‫جهانـی خـود دربـاره پیـروزی اسـتارت‌آپ را فرموله کند‪.‬‬ ‫گلسـبرگ می‌گویـد‪« :‬هنگامـی‌ کـه چنـد اسـتارت‌آپ‌‬ ‫موفـق داریـد‪ ،‬ایـن اسـتارت‌آپ‌ها برمی‌گردند و شـروع به‬ ‫سـرمایه‌گذاری در جامعـه خـود می‌کننـد‪ .‬در ایـن حالت‪،‬‬ ‫کل جامعـه اسـتارت‌آپ‌های دیگـر را تقویـت می‌کننـد‪.‬‬ ‫شـما چنیـن چیـزی را در امریـکای التیـن نداریـد‪ .‬برزیل‬ ‫هرگـز یـک خروجـی بـزرگ نداشـته اسـت‪ .‬آرژانتیـن‬ ‫یـک خروجـی بـزرگ داشـت‪ .‬از نظـر یـک سـرمایه‌گذار‪،‬‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها کسـب و کارهـای خطرپذیـر هسـتند‪ .‬پس‬ ‫چـرا بایـد بـه کشـوری برونـد کـه هرگـز هیـچ خروجـی‬ ‫نداشـته اسـت؟»‬ ‫سـرمایه‌گذاران خطر‌پذیـــــــر محلـی کـه در ظهـور‬ ‫شـرکت‌های بازرگانـی سـهم دارند‪ ،‬مایل هسـتند به‌سـراغ‬ ‫مسـیرهای سـریع‌تر کسـب درآمـد برونـد تـا اینکـه‬ ‫بخواهنـد نحـوه توسـعه محصـوالت اسـتارت‌آپی را تحـت‬ ‫تأثیـر قـرار ‌دهنـد‪ .‬برخـی سـرمایه‌گذاران ممکـن اسـت‬ ‫سـهم بزرگ‌تـری از شـرکت را تقاضـا کننـد‪ .‬کارگـران‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها نیـز نسـبت بـه کارفرمایـان خـود دقت نظر‬ ‫دارنـد و اغلـب به‌جـای آنکـه توافـق کننـد و بـرای سـهم‬ ‫متعـارف کار کننـد‪ ،‬حقـوق باالیـی را مطالبـه می‌کننـد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ،2015‬گلسـبرگ شـروع بـه سـاخت‬ ‫طرح‌هایـی کـرد مبنـی بر اینکـه گـوگل چگونـه می‌تواند‬ ‫از اعتبـار و نفـوذ خود بـرای حمایت از حل مشـکل اصلی‬ ‫یعنـی همـان فقدان داسـتان‌ موفقیت اسـتفاده کند‪ .‬آن‌ها‬ ‫بـه یک اسـتراتژی واحد رسـیدند‪ ،‬مبنی بر اینکـه بهترین‬ ‫شـرکت‌ها را شناسـایی و سـعی‌کننـد چالش‌هـای تجاری‬ ‫آنـان را تـا جایـی کـه بتواننـد در یـک برنامـه دو هفته‌ای‬ ‫در منطقـه خلیـج‪ ،‬بـه همـراه ‪ 6‬مـاه مربیگـری از راه دور‬ ‫حـل و فصـل کنند‪.‬‬ ‫گلسـبرگ می‌گویـد کـه بـرای آنکـه تأثیـر بیشـتری‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬او و همکارانـش تصمیـم گرفتنـد به‌دنبـال‬ ‫اسـتارت‌آپ‌های کامل‌تـری باشـند که محصوالتشـــــان‬ ‫بـر پایـه سلامت کاربـران اسـت‪ .‬اغلـب این شـرکت‌ها دو‬ ‫یـا سـه سـاله هسـتند‪ .‬گاهـی بـا ‪ 100‬کارمند یا بیشـتر و‬ ‫اکثـر آن‌هـا یـک یـا دو دوره تأمیـن مالـی شـده‌اند‪ .‬اکثـر‬ ‫ایـن شـرکت‌ها سـودآور هسـتند‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬تیـم النچپـد‬ ‫به‌جـای آنکـه شـرکت‌های امیـدوار را کـه ممکـن اسـت‬ ‫نخواهنـد سـهم بیشـتری از سـهام خـود را واگـذار کننـد‬ ‫فـراری دهنـد‪ ،‬تصمیـم گرفتنـد فقـط نصیحت کننـد و از‬ ‫طریـق کانال‌هـای دیگـر بـرای گـوگل جایـزه درو کننـد‪.‬‬ ‫کوره‌های استارت‌آپ‬ ‫در سراسر جهان‬ ‫روشن شده‌اند و دیگر‬ ‫کسی نمی‌تواند جلوی‬ ‫آن‌ها را بگیرد‬ ‫تیـم النچپـد به‌جـای آنکـه شـرکت‌های امیـدوار را‬ ‫کـه ممکـن اسـت نخواهند سـهم بیشـتری از سـهام خود‬ ‫را واگـذار کننـد فـراری دهنـد‪ ،‬تصمیـم گرفتنـد فقـط‬ ‫نصیحـت کننـد و از طریـق کانال‌هـای دیگـر بـرای گوگل‬ ‫جایـزه درو کننـد‬ ‫جـاش یلیـن مدیـر برنامـه تیـم گلسـبرگ می‌گویـد‪:‬‬ ‫«مـدل بـدون سـهام بـه مـا امـکان می‌دهـد تـا بـازی‬ ‫شـتاب‌دهنده‌ای را به‌سـمت تکامـل اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫ً‬ ‫قبلا اکولوژیسـت بـوده‬ ‫هدایـت کنیـم‪ ».‬ایـن فـرد کـه‬ ‫اسـت‪ ،‬در سـپتامبر ‪ 2015‬بـه گوگل پیوسـت تـا مدیریت‬ ‫برنامه‌ریـزی جوامـع اسـتارت‌آپ‌های ایـن شـرکت را‬ ‫به‌شـکلی هوشـمندانه هدایـت کنـد‪ .‬وقتـی جـاش خود را‬ ‫بـرای سـخنرانی افتتاحیـه ‪ 2016 Winter‬النچپد آماده‬ ‫می‌کـرد‪ ،‬بنیان‌گذارانـی کـه بـا او صحبـت می‌کردنـد در‬ ‫ابتـدا متوجـه واژه «شـتاب‌دهنده» نشـدند‪ .‬واژه‌ای کـه‬ ‫معمـوالً دربـاره اسـتارت‌آپ‌هایی بـه کار می‌رود کــــــه‬ ‫در ابتـدای کار هسـتند‪ .‬در واقـع‪ ،‬او شـرکت‌هایی را هدف‬ ‫قـرار داد کـه در آسـتانه توسـعه سـریع بودنـد‪.‬‬ ‫نزدیـک بـه یـک مـاه پیـش‪ ،‬سـومین گـروه فراخوانده‬ ‫شـده النچپد (‪ 3‬کارمند از ‪ 31‬کشــــور و بیشــــــتر از‬ ‫‪ 3‬کارمنـد از ‪ 9‬کشـور) دو هفته پر جنـب و جوش‌ خود را‬ ‫در ادار‌ه‌هـای خلیـج منطقـه گوگل گذراندنـد‪ .‬حدود ‪150‬‬ ‫مربـی هـم بـه آنـان ملحـق شـدند کـه بسـیاری از آن‌هـا‬ ‫از سراسـر جهـان بـرای بررسـی دقیـــــــق و صفــحه‬ ‫بـه صفحه کدهـا‪ ،‬ارزیابی جزئیـات دقیق برنامه‌ها و بررسـی‬ ‫دقیـق شـیوه‌های اسـتخدامی بـه آنجا آمـده بودنـد‪ .‬یلین‬ ‫می‌گویـد‪« :‬مـا در حـال حاضـر از هـر جلسـه مربیگـری‬ ‫که برگزار شـده سـه دسـته داده داریـم‪ .‬هر آنچـه مربیان‬ ‫عنـوان می‌کننـد (دربـاره چالـش موجـود و راه حـل‬ ‫پیشـنهادی) یادداشـت می‌کنیـم‪ .‬مـا بـا اسـتفاده از تمام‬ ‫آن گزارش‌هـا در اصـل بـه فکـر ایجـاد یک طرح و نقشـه‌‬ ‫از همـان‌ چیزی هسـتیم کـه موفقیت اسـتارت‌آپ‌ها را در‬ ‫سراسـر دنیـا می‌سـازد‪».‬‬ ‫یکـی از مدیـران و بنیان‌گـذاران به‌نـام رینـزران ریونـو‬ ‫از شـرکت ‪ Snapcart‬اندونـزی وارد النچپـد شـد‪ ،‬در‬ ‫حالـی کـه از مشـکل هـوش مصنوعـی می‌نالیـد و تیمش‬ ‫موفـق بـه حـل آن نشـده بودنـد‪ .‬کاربـران ‪Snapcart‬‬ ‫قبض‌هـای خـود را اسـکن می‌کننـد تـا پاداش‌هـای‬ ‫نقـدی دریافـت کننـد‪ ،‬امـا وقتـی ایـن شـرکت رشـد‬ ‫کـرد و شـامل ‪ 5000‬فروشـگاه زنجیـره‌ای مـواد غذایـی‬ ‫و فرمت‌هـای قبـض رسـید شـد‪ ،‬مهندسـان ایـن شـرکت‬ ‫بـه بـرزخ تشـخیص تصویـر برخوردنـد‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬ایـن‬ ‫مدیـر درخواسـت کـرد تـا جلسـه‌ای بـا یـک کارشـناس‬ ‫دربـاره ‪( Tensorflow‬سـکوی هـوش مصنوعـی گوگل‬ ‫بـا کاربـردی وسـیع) داشـته باشـد و متوجـه شـد آنچه از‬ ‫آن به‌عنـوان عـذاب و دردسـر نـام می‌بـرد‪ ،‬در واقـع یـک‬ ‫مسـاله تحقیقاتـی آزاد بـوده اسـت‪ .‬ریونـو می‌گویـد‪« :‬مـا‬ ‫بـا کارشـناس ‪ Tensorflow‬صحبـت کردیـم‪ .‬او گفـت‬ ‫که حل مشـکل شـما بسـیار دشـوار اسـت‪ .‬او می‌خواسـت‬ ‫بـه مـا کمـک کنـد‪ .‬مـا نه‌فقـط از تیـم او بلکـه از تیـم‬ ‫‪ Google Brain‬و تیـم دکتـری بـرای کمــــــک بـه‬ ‫حـل ایـن مشـکل پشـتیبانی گرفتیـم‪».‬‬ ‫یـک اســـــــــــتارت‌آپ برزیلـی به‌نـام ‪Portal‬‬ ‫‪ Telemedicina‬مشـغول انجـام کارهـای بـاارزش‬ ‫اسـت‪ .‬این اسـتارت‌آپ شبکه پزشـکان آنالین را راه‌اندازی‬ ‫کـرده اسـت کـه اسـکن‌ها و اطالعـات ارائه شـده توسـط‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪79‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪80‬‬ ‫دسـتگاه‌های پزشـکی را تشـخیص می‌دهند‪ .‬اسـتارت‌آپی‬ ‫کـه به‌شـدت بـه هـوش مصنوعـی وابسـته اسـت‪ .‬رافائـل‬ ‫فیگوئـرا بنیان‌گـذار و مدیـر عامـل ایـن شـرکت می‌گوید‪:‬‬ ‫«گفتـم مـن می‌خواهـم بـا رئیـس بخش هـوش مصنوعی‬ ‫گـوگل صحبـت کنـم‪ .‬آن‌ها من را بـه فردی در انگلسـتان‬ ‫کـه بـه نظـر می‌رسـید ابداع‌کننـده هوش مصنوعی اسـت‬ ‫وصـل کردنـد‪ .‬او اطالعاتی داشـت که در هیچ‌ جا نمی‌شـد‬ ‫به‌صـورت آنالیـن بـه آن‌هـا دسترسـی پیـدا کرد‪».‬‬ ‫گـوگل از ایـن کار دو چیـز بـه دسـت مـی‌آورد‪ .‬اول‬ ‫آنکـه می‌فهمـد چـه چیزهایی بـرای تبدیل شـدن به یک‬ ‫کارآفرین موفق در بازارهای نوظهور الزم اسـت و دوم آنکه‬ ‫بـا اسـتفاده از محصـوالت خـود می‌تواند توسـعه‌دهندگان‬ ‫در گوشـه و کنـار دنیـا را زیـر میکروسـکوپ قـرار دهـد و‬ ‫بازخـورد نهایـی را دریافـت کند‬ ‫ایـن شـرکت‌ها فقـط راه حـل مشکالتشـان را دریافـت‬ ‫نمی‌کننـد‪ ،‬بلکـه مثـل ایـن اسـت کـه سـاعت‌های اداری‬ ‫خـود را در دانشـگاه سـپری می‌کننـد‪ .‬ایـن برنامـه بـرای‬ ‫گسـترش بهتریـن شـیوه‌های اسـتارت‌آپی از طریـق‬ ‫صدهـا جلسـه تـک بـه تـک سـاخته شـده اسـت‪ .‬دربـاره‬ ‫ون‪ ،‬بنیان‌گـذار ویتنامـی السـا‪ ،‬هـدف اصلی ایــن بود که‬ ‫دو همـکار او بـا مراجعـه به کشـور پرتغال درگیـر فرهنگ‬ ‫و باورهای توسـعه محصوالت دره سـیلیکون شـوند‪ .‬یعنی‬ ‫آن‌هـا یـاد بگیرنـد به‌سـرعت وارد عمـل شـوند و از اینکـه‬ ‫محصـوالت ناقصـی تولیـد می‌کننـد‪ ،‬هراسـی نداشـته‬ ‫باشـند‪ .‬ایـن تیـم در مالقاتـی بـا یـک مربـی از مشـکالت‬ ‫جریـان آنبوردینگ اپلیکیشـن‌ خود صحبـت کردند‪ .‬آن‌ها‬ ‫متوجـه شـدند کاربـران جدیـد در نیمه‌هـای راه فرآینـد‬ ‫ثبت‌نـام ایـن برنامـه انصـراف می‌دهنـد‪ ،‬اما نمی‌دانسـتند‬ ‫چگونـه جلـوی آن را بگیرنـد‪ .‬مربـی آن‌هـا کـه فـردی‬ ‫متخصـص و کارشـناس در حـوزه تجربـه کاربـری بـود‪،‬‬ ‫پیشـنهاد کـرد ون تغییـر خاصـی را در آخـر هفته‌هـا‬ ‫اعمـال کنـد و ببینـد نتیجـه چـه می‌شـود‪ .‬ون گفـت که‬ ‫دربـاره‌اش فکـر می‌کنـد‪ .‬او طبـق معمول به‌سـراغ الگوی‬ ‫قدیمـی خـود یعنی مشـورت منظم و روشـمند بـا تیمش‬ ‫رفـت‪ .‬امـا یعقـوب گفـت‪« :‬نـه‪ ،‬ایـن تکلیـف تو بـرای روز‬ ‫شـنبه اسـت و بایـد خـودت انجامـش بدهـی‪ ».‬خانـم ون‬ ‫در جـواب گفـت‪« :‬بلـه‪ ،‬بسـیار خـوب انجامـش می‌دهم‪».‬‬ ‫توصیـه مربـی باعـث شـد کسـب و کار خانـم ون افزایـش‬ ‫‪ 25‬درصـدی مخاطبـان را تجربـه کنـد‪».‬‬ ‫ون کارآفرینی است که در واقع تکالیفش را انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬کسی که تمام کتابچه راهنمای ‪ 100‬صفحه‌ای‬ ‫را می‌خواند و تمام منابع آنالین را با دقت بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫گوگل زیرساخت‌های‬ ‫زیادی را برای‬ ‫استارت‌آپ‌ها‬ ‫توسعه داده است‬ ‫داسـتان‌ ایـن کارآفرینـان نشـان می‌دهـد یـک‬ ‫اسـتثناگرایی ضمنـی در نحـوه نگاه ما به اسـتارت‌آپ‌های‬ ‫موفـق وجـود دارد‪ .‬داسـتان معمولـی چیـزی شـبیه ایـن‬ ‫اسـت‪ :‬گـروه شایسـته‌ای از بنیان‌گـذاران دور هـم جمـع‬ ‫می‌شـوند‪ ،‬یـک نرم‌افـزار شـاهکار خلـق می‌کننـد و‬ ‫به‌خاطـر درخشـش جمعیشـان موفـق بـه جمـع کـردن‬ ‫هـزاران و بعـد میلیون‌ها کاربر می‌شـوند‪ .‬اسـتارت‌آپ‌های‬ ‫دره سـیلیکون شـبیه گیاهانی در گلخانه هسـتند‪ ،‬از سرما‬ ‫حفـظ می‌شـوند‪ ،‬حمـام آفتـاب می‌گیرنـد و روزانـه بـا‬ ‫اسـپری آبیـاری می‌شـوند‪ .‬خـارج از ایـن گلخانـه اگـر‬ ‫بتواننـد زنـده بماننـد‪ ،‬به‌شـدت ضعیـف و تُنک می‌شـوند؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬خـوب اسـت کسـی زودتـر بیایـد و بـرای آن‌ها‬ ‫یـک گلخانـه راحـت و دنـج بسـازد‪.‬‬ ‫اما حتی با وجود اینکه این شرکت‌ها از خارج از این دره‬ ‫از گوگل کمک می‌گیرند‪ ،‬برخی از آن‌ها شروع به رقابت با‬ ‫آن می‌کنند‪ .‬برای مثال‪ ،‬ون اخیرا ً یک مهندس متخصص‬ ‫در هوش مصنوعی را آن هم درست جلوی چشم گوگل‬ ‫استخدام کرده است‪ .‬ون می‌گوید که گوگل و آمازون پول‬ ‫بیشتری به او پیشنهاد داده‌اند‪ .‬اما مأموریت السا و پتانسیل‬ ‫آن برای تأثیرگذاری قوی اجتماعی برای این مهندس‬ ‫جاذبه داشت؛ بنابراین‪ ،‬مبلغ ارزشمند امریکایی‌ها را رد‬ ‫کرد و از خانه‌اش در اوکراین برای پیوستن به این تیم در‬ ‫پرتغال رهسپار شد‪.‬‬ ‫در ضمن‪ ،‬گوگل از محلق کردن این استارت‌آپ‌ها به‬ ‫داخل دار و دسته خود چیزهای زیادی به دست می‌آورد‪.‬‬ ‫شرکت‌ها برای آنکه پذیرفته شوند مورد بررسی‌های‬ ‫خسته‌کننده قرار می‌گیرند و باید اطالعات خود را کامل‬ ‫در اختیار کارمندان گوگل قرار دهند‪ .‬آنچه حاصل می‌شود‬ ‫جزئیات مالی و فنی شرکت‌های فردی و همچنین تصویر‬ ‫در حال رشد یک استارت‌آپ در محیط‌های مختلف است‪.‬‬ ‫موضوع حمایت از محصول هم وجود دارد که در‬ ‫طول این برنامه رخ می‌دهد‪ .‬پوشیده نیست که گوگل‬ ‫زیرساخت‌های زیادی را برای استارت‌آپ‌ها توسعه داده‬ ‫است (فایربیس‪ ،‬تنسورفلو و گوگل کالود) و از طریق‬ ‫النچپد هم به یک سری از مهندسان عالی و برجسته‌ای که‬ ‫در استارت‌آپ‌ها کار می‌کنند اجازه می‌دهد نقطه نظرهای‬ ‫کارمندان گوگل را از نزدیک بشنوند‪.‬‬ ‫گلسبرگ در این زمینه دید وسیعی دارد‪ .‬او می‌گوید‪:‬‬ ‫«گوگل از این کار دو چیز به دست می‌آورد‪ .‬اول آنکه‬ ‫می‌فهمد چه چیزهایی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین‬ ‫موفق در بازارهای نوظهور الزم است و دوم آنکه با استفاده‬ ‫از محصوالت خود می‌تواند توسعه‌دهندگان در گوشه و‬ ‫کنار دنیا را زیر میکروسکوپ قرار دهد و بازخورد نهایی‬ ‫را دریافت کند‪ .‬ما از همان ابتدا می‌بینیم که چه چیزی‬ ‫کار می‌کند و به‌درد بخور است و چه چیزی کار نمی‌کند‬ ‫و این بسیار مهم و حیاتی است‪ .‬زیرا این بازارها بازارهای‬ ‫میلیاردی بعدی هستند‪ .‬یعنی جایی که آینده در آن‬ ‫بازارها قرار دارد‪».‬‬ ‫مترجم‪ :‬مهسا قنبری‬ ‫ماهنامه شبکه‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور‬ ‫برندگان جشنواره بازی‌های‬ ‫مراســـم اختتامیـــه جشـــنواره بازیهـــای رایانـــه ای‬ ‫الـــکام گیمـــز بـــا حضـــور ســـازمان نظـــام صنفـــی‬ ‫رایانـــه ای کشـــور برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـــــــــــازمان‬ ‫نظ ــام صنف ــی رایان ــه ای کش ــور‪ ،‬در مراس ــم اختتامی ــه‬ ‫جشـــنواره بازیهـــای رایانـــه ای الـــکام گیمـــز کـــه بـــا‬ ‫حضـــور ناصرعلـــی ســـعادت رئیـــس ســـازمان برگـــزار‬ ‫شـــد‪ ،‬برنـــدگان هـــر کـــدام از رشـــته بازیهـــای رایانـــه‬ ‫ای معرفـــی شـــدند و بـــا اهـــدای جوایـــــــــــــزی‬ ‫مـــورد تقدیـــر قـــرار گرفتنـــد‪.‬‬ ‫س ــعادت در س ــخنرانی خ ــود ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫در ســـه دوره برگـــزاری نمایشـــگاه الکامـــپ توســـط‬ ‫ســـازمان ســـالن الـــکام اســـتارز نـــوآوری و پدیـــده‬ ‫نمایشـــگاه بـــود‪ ،‬افـــزود‪ :‬امســـال یکـــی از نوآوریهـــا‬ ‫الـــکام گیمـــز اســـت‪ .‬قصـــد داشـــتیم ایـــن رویـــداد‬ ‫همزمـــان بـــا الکامـــپ برگـــزار کنیـــم امـــا بـــه دلیـــل‬ ‫برخ ــی قوانی ــن نمایش ــگاه بی ــن الملل ــی ته ــران ام ــکان‬ ‫برگـــزاری ایـــن رویـــداد میســـر نشـــد‪ .‬بـــرای مثـــال‬ ‫بای ــد س ــاعت ‪ 17‬تم ــام س ــالنهای نمایش ــگاه را تخلی ــه‬ ‫شـــود‪ .‬درحالیکـــه طـــی ‪ 7‬روز گذشـــته تـــا پاســـی از‬ ‫شـــب رقابتهـــای الـــکام گیمـــز جریـــان داشـــت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشـــاره‬ ‫به اینکه برگزاری الکام گیمز را جز مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫سازمان میدانیم‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل ایده برگزاری الکام‬ ‫گیمز را که از بهمن ماه سال گذشته در حال برنامه ریزی‬ ‫برای آن بودیم را کنار نگذاشتیم و اکنون یک ماه بعد از‬ ‫الکامپ موفق به برگزاری الکام گیمز شدیم که با استقبال‬ ‫پرشور جوانان و نوجوانان روبرو شد‪.‬‬ ‫او بـــا بیـــان اینکـــه بیـــش از دو هـــزار و ‪ 500‬نفـــر‬ ‫در مرحل ــه مقدمات ــی اق ــدام ب ــه ثب ــت ن ــام در س ــایت‬ ‫پرشـــیا گیـــم کردنـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬از ایـــن تعـــداد بیـــش از‬ ‫ه ــزار و دویس ــت نف ــر ب ــرای مرحل ــه مس ــابقات نهای ــی‬ ‫در محـــل رقابتهـــا حضـــور یافتنـــد‪ .‬در بخـــش موبایـــل‬ ‫بیـــش از ‪ 30‬هـــزار نفـــر در مســـابقات مقدماتـــی‬ ‫شـــرکت کردنـــد و امســـال بـــرای نخســـتین بـــار روی‬ ‫پلتف ــرم موبای ــل خان ــم ه ــا ام ــکان حض ــور در رقابته ــا‬ ‫را کســـب کردنـــد‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکه امسـال برندگان سـه رشـته از رقابتها‬ ‫بـه مسـابقات جـام جهانـی بوسـان کـره جنوبـی اعـزام‬ ‫میشـوند‪ ،‬گفـت‪ 11 :‬رشـته در ایـن دوره مسـابقات الـکام‬ ‫گیمـز در نظـر گرفتـه شـده بود ضمـن اینکه در راسـتای‬ ‫حمایـت از تولیدکننـدگان بازیهای داخلـی‪ 6 ،‬بازی رایانه‬ ‫ای ایرانـی نیـز در الکام گیمـز حضور داشـتند و بازیکنان‬ ‫در آن رشـته هـا بـه رقابـت پرداختند‪.‬‬ ‫س ــعادت ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن اولی ــن تجرب ــه‬ ‫ســـازمان در برگـــزاری مســـابقات الـــکام گیمـــز بـــود‬ ‫و تمـــام تـــاش خـــود را بـــه کار میگیریـــم تـــا در‬ ‫دوره آینـــده بهتـــر ظاهـــر شـــویم‪ ،‬افـــزود‪ :‬امســـال در‬ ‫چهـــار پلتفـــرم لـــپ تـــاپ‪ ،‬رایانـــه رو میـــزی‪ ،‬موبایـــل‬ ‫و کنس ــول رقابته ــا برگ ــزار ش ــد ت ــا هم ــه س ــلیقه ه ــا‬ ‫در حـــد امـــکان تحـــت پوشـــش قـــرار گیـــرد‪.‬‬ ‫مسابقات الکام گیمز از ‪ 19‬تا ‪ 25‬شهریورماه توسط‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و به همت پرشیا گیم‬ ‫در باغ کتاب تهران برگزار شد‪■ .‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫رایانه‌ای الکام گیمز معرفی شدند‬ ‫‪81‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نخستین جلسه اتحادیه‬ ‫با حضور رییس مرکز اصناف‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫رییس‬ ‫بو‌کارهای‬ ‫اتحادیه کس ‌‬ ‫مجازی انتخاب شد‬ ‫‪82‬‬ ‫در نخســـتین جلســـه پـــس از انتخابـــات‬ ‫اتحادیـــه کســـب‌و‌کارهای مجـــازی کـــه بـــا‬ ‫حضـــور رییـــس مرکـــز اصنـــاف و بازرگانـــان‬ ‫ای ــران‪ ،‬ریی ــس ات ــاق اصن ــاف ای ــران و دبی ــرکل‬ ‫اتـــاق اصنـــاف ایـــران برگـــزار شـــد‪ ،‬محمـــد‬ ‫کرمـــی بـــه عنـــوان رییـــس اتحادیـــه‪ ،‬حمیـــد‬ ‫محمـــدی نایـــب رییـــس اول‪ ،‬شـــهرام شـــاهکار‬ ‫بـــه عنـــوان نایـــب رییـــس دوم‪ ،‬رضـــا الفـــت‬ ‫نســـب بـــه عنـــوان خزانـــه‌دار و فرشـــاد وکیـــل‬ ‫زاده ب ــه عن ــوان دبی ــر انتخ ــاب ش ــدند‪ .‬در ای ــن‬ ‫جلســـه همچنیـــن گل گواهـــی معـــاون مرکـــز‬ ‫اصنـــاف و بازرگانـــان‪ ،‬هاشـــمی عضـــو هیـــات‬ ‫رییس ــه ات ــاق اصن ــاف ای ــران و رضای ــی از وزارت‬ ‫کشـــور بـــه عنـــوان هیـــات اجرایـــی انتخابـــات‬ ‫اتحادیـــه کســـب‌و‌کارهای مجـــازی حضـــور‬ ‫داشـــتند‪.‬‬ ‫فرشـــاد وکیـــل زاده دبیـــر اتحادیـــه‬ ‫کســـب‌و‌کارهای مجـــازی نیـــز در ایـــن جلســـه‬ ‫گف ــت‪ :‬پ ــس از انج ــام کاره ــای ثبت ــی و و تهی ــه‬ ‫فض ــای فیزیک ــی ب ــه منظ ــور تاس ــیس اتحادی ــه‬ ‫کـــه در روزهـــای آینـــده انجـــام خواهـــد شـــد‪،‬‬ ‫ایـــن اتحادیـــه آمـــاده صـــدور مجـــوز و پروانـــه‬ ‫کســـب بـــه متقاضیـــان می‌‏شـــود‪ .‬وی بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه اعتبارنامه‌هـــای رییـــس‪ ،‬نایـــب رییســـان‬ ‫اول و دوم‪ ،‬خزانــه‌دار و دبی ــر ب ــه آن ــان تحوی ــل‬ ‫شـــده اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬افـــراد انتخـــاب شـــده‬ ‫بـــرای یـــک دوره چهـــار ســـاله در اتحادیـــه‬ ‫کشـــوری کســـب و کارهـــای مجـــازی فعالیـــت‬ ‫خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫انتخابـــات اتحادیـــه کشـــوری صنـــف‬ ‫کســـب‌و‌کارهای مجـــازی مـــرداد مـــاه گذشـــته‬ ‫بـــا حضـــور رییـــس اتـــاق اصنـــاف ایـــران‪،‬‬ ‫ریی ــس مرک ــز اصن ــاف و ام ــور بازرگان ــان‪ ،‬دبی ــر‬ ‫کل اتـــاق اصنـــاف ایـــران و اعضـــای هیـــات‬ ‫عالـــی نظـــارت بـــر ســـازمان‌های صنفـــی در‬ ‫تهـــران و هفـــت اســـتان بـــه صـــورت همزمـــان‬ ‫برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫بازی های رایانه ای از کسب وکارهای‬ ‫پرسود است‬ ‫وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات بـــازی هـــای‬ ‫رایانـــه ای را از جملـــه صنایـــع و کســـب و کارهـــای‬ ‫پرســـود عنـــوان کـــرد و گفـــت‪ :‬ســـال گذشـــته ‪١٠‬‬ ‫میلی ــارد توم ــان وج ــوه اداره ش ــده در قال ــب تس ــهیالت‬ ‫بـــه شـــرکت هایـــی کـــه تولیـــد بـــازی مـــی کننـــد‪،‬‬ ‫تخصیـــص یافـــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪« ،‬محمدجـــواد آذری جهرمـــی»‬ ‫در حاش ــیه بازدی ــد از س ــومین دوره مس ــابقات رایان ــه ای‬ ‫در محـــل بـــرج میـــاد در جمـــع خبرنـــگاران دربـــاره‬ ‫نظـــارت بـــر بـــازی هـــای رایانـــه ای ‪ ،‬گفـــت‪ :‬در‬ ‫صورت ــی ک ــه ش ــرکت خارج ــی بیای ــد و مج ــوز بگی ــرد‬ ‫ی ــک موض ــوع اس ــت ام ــا وقت ــی ب ــازی مجان ــی باش ــد‬ ‫مجبوریـــم کیفیـــت را کنتـــرل کنیـــم‪.‬‬ ‫وی بـــازی هـــای رایانـــه ای از جملـــه صنایـــع و‬ ‫کســـب و کارهـــای پرســـود دانســـت و تاکیـــد کـــرد‬ ‫ب ــا وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی در ح ــوزه ب ــازی‬ ‫هـــای رایانـــه ای آمادگـــی همـــکاری داریـــم‪.‬‬ ‫آذری جهرمـــی افـــزود‪ :‬در ایـــران بـــر روی کیفیـــت‬ ‫ب ــازی ه ــای رایان ــه ای تاکی ــد داری ــم‪ .‬برخ ــی از ب ــازی‬ ‫ه ــا را وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی ب ــر روی آنه ــا‬ ‫ملاحظات ــی دارد‪ ،‬ب ــه ط ــوری ک ــه بج ــای اینک ــه اع ــام‬ ‫شـــود بـــازی هـــا ایـــراد دارد بایـــد بـــه نیـــاز مـــردم‬ ‫توجـــه و بتوانیـــم پارامترهـــا را متناســـب بـــا فرهنـــگ‬ ‫جامعـــه تعبیـــه کنیـــم‪.‬‬ ‫وزی ــر ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات گف ــت‪ :‬فض ــای‬ ‫مج ــازی چه ــار ی ــا پنجمی ــن ح ــوزه پ ــر طرف ــدار اس ــت‬ ‫‪ .‬ام ــروزه ب ــازی ه ــای رایان ــه ای م ــی توانن ــد در انتق ــال‬ ‫مفاهی ــم از طری ــق فرهن ــگ س ــازی و حت ــی ب ــه ش ــکل‬ ‫تربیت ــی ب ــه کار گرفت ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫اذری جهرمـــی بـــا اشـــاره بـــه شـــبکه اینترنتـــی در‬ ‫کش ــور گفت‪:‬یک ــی از محوره ــای مه ــم در ای ــن راس ــتا‬ ‫س ــرویس ه ــای روی ش ــبکه مل ــی اطالع ــات اس ــت ک ــه‬ ‫مـــا بایـــد بتوانیـــم ســـرویس خـــوب ارائـــه دهیـــم‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــازی هـــای رایانــــــــــه ای‬ ‫مـــی توانـــد در زمینـــه پـــر کـــردن اوقـــات فراغـــت‬ ‫جوان ــان موث ــر باش ــد‪ ،‬گف ــت ‪:‬ارتق ــای کیفی ــت ش ــبکه‬ ‫م ــی توان ــد خدم ــات بهت ــری را در زمین ــه ب ــازی ه ــای‬ ‫اینترنتـــی ارائـــه دهـــد‪.‬‬ ‫وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات تاکیـــد کـــرد‬ ‫بایـــد توجـــه جـــدی در ایـــن حـــوزه شـــــــــود و مـــا‬ ‫نـــگاه ویـــژه ای بـــه ایـــن حـــوزه داریـــم‪.‬‬ ‫آذری جهرمـــی بیـــان داشـــت‪ :‬بـــه همیـــن منظـــور‬ ‫همـــکاری نزدیکـــی بـــا وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد‬ ‫اس ــامی و معاون ــت فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری داری ــم‬ ‫و کمیتـــه مشـــترکی بـــا ایـــن دو نهـــاد بـــرای کیفیـــت‬ ‫بهتـــر و تقویـــت بـــازی هـــای داخلـــی ایجـــاد کـــرده‬ ‫ایـــم بـــه طـــوری کـــه بتوانیـــم بـــازی هایـــی تولیـــد‬ ‫کنیـــم کـــه در حـــوزه بیـــن المللـــی مطـــرح شـــوند‪.‬‬ ‫وی دربـــاره قانـــون کپـــی رایـــت (قانـــون مالکیـــت‬ ‫معنـــوی) گفـــت‪ :‬ایـــن قانـــون در ایـــران مربـــوط بـــه‬ ‫ســـال ‪ 1348‬اســـت‪ .‬در قانـــون تجـــارت اضافاتـــی بـــه‬ ‫ایـــن قانـــون شـــده اســـت امـــا بـــه شـــکل کامـــل‬ ‫نیازه ــای حمایت ــی کس ــب و کاره ــای نوپ ــا را پوش ــش‬ ‫نمـــی دهـــد‪.‬‬ ‫وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات افـــزود‪ :‬ایـــن‬ ‫موض ــوع ج ــزو برنام ــه ه ــای م ــا در مجل ــس ب ــود ک ــه‬ ‫بـــرای آن کارگـــروه حقوقـــی بایـــد داشـــته باشـــیم تـــا‬ ‫ایـــن قانـــون را بررســـی کنـــد‪.‬‬ ‫آذری جهرمـــی تاکیـــد کـــرد‪ ،‬بایـــد در حـــوزه‬ ‫مالکیـــت فکـــری و معنـــوی در بخـــش خصوصـــی ایـــن‬ ‫حـــق بازتعریـــف شـــود‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬بـــه همیـــن منظـــور بایـــد الیحـــه ای‬ ‫تنظیـــم کنیـــم و بـــه دولـــت و ســـپس بـــه مجلـــس‬ ‫بدهیـــم ‪.‬ایـــن کار را شـــروع کـــرده ایـــم و همـــکاری‬ ‫نزدیکـــی بـــا مرکـــز پژوهـــش هـــای مجلـــس و‬ ‫کمیســـیون هـــای ذیربـــط داریـــم‪.‬‬ ‫وی در پایـــان گفـــت‪ :‬قانـــون کپـــی رایـــت از حـــوزه‬ ‫هـــای مهـــم اســـت زیـــرا زمانـــی مـــا تولیـــد کننـــده‬ ‫نبودیـــم‪ ،‬امـــا امـــروز تولیـــد کننـــده نـــرم افـــزار‬ ‫(اپلیکیشـــن) هســـتیم و بایـــد حـــق تولیـــد کننـــده را‬ ‫در نظـــر بگیریـــم تـــا بتوانـــد ایـــن صنعـــت در کشـــور‬ ‫شـــکل بگیـــرد‪.‬‬ ‫تالش می کنیم شرایط را برای بازی‌های‬ ‫رایانه ای بهتر کنیم‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات امـــروز در بازدیـــد از ســـومین لیـــگ بـــازی‬ ‫ه ــای رایان ــه ای گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه عالق ــه جوان ــان‬ ‫ب ــه ب ــازی ه ــای رایان ــه ای ت ــاش م ــی کنی ــم ش ــرایط‬ ‫دسترســـی بـــه ایـــن بـــازی هـــا بهتـــر شـــود‪.‬‬ ‫وی بااشـــاره بـــه اینکـــه در ایـــن حـــوزه جوانـــان‬ ‫ایرانـــی مـــی تواننـــد افتخارآفریـــن باشـــند‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫خوش ــحال م ــی ش ــویم خودم ــان بتوانی ــم ب ــازی رایان ــه‬ ‫ای تولی ــد کنی ــم و تنه ــا مص ــرف کنن ــده نباش ــیم‪ ،‬ه ــر‬ ‫چنـــد کـــه در ایـــن خصـــوص هـــم مشـــکلی نیســـت‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد بای ــد تس ــهیالت و ش ــرایطی فراه ــم‬ ‫کنی ــم ت ــا بنی ــاد مل ــی ب ــازی ه ــای رایان ــه ای بتوان ــد‬ ‫در ای ــن زمین ــه بیش ــتر فع ــال ش ــود‪.‬‬ ‫وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات افـــزود‪ :‬در‬ ‫ایـــن بـــازی هـــا بایـــد بـــه شـــبکه هـــم توجـــه کنیـــم‬ ‫‪.‬امـــروز بـــازی هـــای آنالیـــن بایـــد طبـــق اســـتاندارد‬ ‫باش ــد‪ .‬فاصل ــه کارب ــر ت ــا س ــرور بای ــد اس ــتاندارد باش ــد‬ ‫و شـــبکه بایـــد بـــر ایـــن اســـاس طراحـــی شـــود‪.‬‬ ‫در ابت ــدای ای ــن مراس ــم ب ــازی رایان ــه ای مس ــابقات‬ ‫فوتبـــال برگـــزار شـــد کـــه یکـــی از برنـــدگان توانســـت‬ ‫ج ــام برت ــر را از آذری جهرم ــی دریاف ــت کن ــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حمایت از خدمات جدید‬ ‫و تولید اپلیکیشن‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پست گفت‪ :‬فراخوان شناسایی‬ ‫ایده‌های استارت آپی پستی در حال آماده‌سازی است تا با‬ ‫در اختیار گذاشتن فضا و امکانات به فعاالن سرویس‌های‬ ‫نوین پستی و تولید اپلیکیشن شاهد توسعه استارت‌آپ‌ها‬ ‫در حوزه پست باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش فارس حسین مهری با اشاره به برنامه شرکت‬ ‫ملی پست برای توسعه کسب و کارهای نوین در بخش‬ ‫پست‪ ،‬گفــــــت‪ :‬به زودی فراخوان شناسایی فعاالن‬ ‫استارت آپی در این بخش توسط پست اعالم می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یک ساختمان برای توسعه استارت‌آپ‌ها در‬ ‫بخش پست تجهیز شد که برخی دستگاه‌ها به شکل کار‬ ‫ایراد وارد کرده و اعالم کردند جذب فعاالن باید از طریق‬ ‫فراخوان انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پست اضافه کرد‪ :‬فراخوان در حال‬ ‫آماده‌سازی است تا از این طریق شرکت‌هایی که در حوزه‬ ‫پست از جمله سرویس‌های نوین پستی و تولید اپلیکیشن‬ ‫فعال هستند حمایت شوند و فضا و امکانات در اختیار آنها قرار‬ ‫دهیم تا در حوزه پست نیز شاهد توسعه استارت‌آپ‌ها باشیم‪.‬‬ ‫وی پیش‌بینی کرد‪ :‬از زمان اعالم فراخوان حدود یک‬ ‫ماه زمان الزم است که شرکت ها آماده همکاری شوند‪.‬‬ ‫بخش جدید وب‌سایت گوگل معرفی شد‬ ‫بخش اختصاصی سایت‬ ‫بو‌کارها‬ ‫گوگل برای کس ‌‬ ‫راه‌اندازی شد‬ ‫شرایط سخت عضویت در اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی‬ ‫کارشناســــــان می‌گوینـــد شـــرایط عضویـــت‬ ‫در اتحادیـــه کســـب‌و‌کارهای مجـــازی بـــرای‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها مناســـب نیســـت‪ .‬در حالـــی کـــه طبـــق‬ ‫قانـــون نظـــام صنفـــی‪ ،‬تمامـــی اســـتارت‌آپ‌هایی کـــه‬ ‫در اینترنـــت بـــه ارایـــه کاال یـــا خدمـــات می‌پردازنـــد‪،‬‬ ‫بـــه عضویـــت در اتحادیـــه کســـب‌و‌کارهای مجـــازی‬ ‫ملـــزم شـــده‌اند‪ .‬ایـــن در حالیســـت کـــه اکثـــر ایـــن‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها قـــادر بـــه تامیـــن الزامـــات عضویـــت در‬ ‫ایـــن اتحادیـــه نیســـتند‪.‬‬ ‫در آیین‌نام ــه اجرای ــی چگونگ ــی ص ــدور مج ــوز و نح ــوه‬ ‫نظ ــارت ب ــر فعالی ــت اف ــراد صنف ــی در فض ــای مج ــازی‬ ‫(موضــوع مــواد «‪ »۱۲« ،»۲‬و تبصــره مـــــــــــــــاده‬ ‫«‪ »۸۷‬قانـــون نظـــام صنفـــی)‪ ،‬در تعریـــف کســـب‌و‌کار‬ ‫مجـــازی آمـــده اســـت‪« :‬واحـــد صنفـــی اســـت کـــه‬ ‫توســـط هـــر شـــخص حقیقـــی و یـــا حقوقـــی بـــرای‬ ‫ارائ ــه محص ــول (کاال و ی ــا خدم ــات) ب ــه ط ــور مس ــتقیم‬ ‫و ی ــا غیرمس ــتقیم و ب ــه ص ــورت کل ــی ی ــا جزئ ــی ب ــه‬ ‫عم ــده فروش ــان‪ ،‬خ ــرده فروش ــان و مصرف‌‏‏کنن ــدگان از‬ ‫طری ــق ابزاره ــای ارتب ــاط از راه دور از قبی ــل وب‌س ــایت‬ ‫و نرم‌افزارهـــای تجـــاری (اپلیکیشـــن) دایـــر شـــده‬ ‫باش ــد‪ ».‬ب ــه گفت ــه کارشناس ــان‪ ،‬ای ــن تعری ــف تمام ــی‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های اینترنـــت بنیـــان را شـــامل می‌شـــود‪.‬‬ ‫امـــا در آیین‌نامـــه اجرایـــی چگونگـــی صـــدور‬ ‫مج ــوز و نح ــوه نظ ــارت ب ــر فعالی ــت اف ــراد صنف ــی در‬ ‫فضـــای مجـــازی‪ ،‬مـــدارک عمومـــی مـــورد نیـــاز بـــرای‬ ‫دریافـــت مجـــوز اتحادیـــه شـــامل مـــواردی همچـــون‬ ‫ارائ ــه نش ــانی دفت ــر کار ی ــا اقامت ــگاه قانون ــی‪ ،‬گواه ــی‬ ‫صالحیـــت شـــخصی از نیـــروی انتظامـــی‪ ،‬گواهـــی‬ ‫اداره امـــور مالیاتـــی ذی‌ربـــط مبنـــی بـــر پرداخـــت‬ ‫یـــا ترتیـــب پرداخـــت بدهـــی مالیـــات قطعـــی شـــده‬ ‫اســـت‪ .‬ارایـــه گواهـــی گذرانـــدن دوره‌هـــای آموزشـــی‬ ‫احـــکام تجـــارت و کســـب‌وکار‪ ،‬تاییدیـــه ویژگی‌هـــای‬ ‫تخصصـــی کســـب‌وکار مجـــازی توســـط مرکـــز توســـعه‬ ‫تجـــارت الکترونیکـــی و تصویـــر کارت پایـــان خدمـــت‬ ‫نظـــام وظیفـــه یـــا معافیـــت دائـــم یـــا پزشـــکی بـــرای‬ ‫آقایـــان کمتـــر از پنجـــاه ســـال ســـن یـــا گواهـــی‬ ‫اشــتغال بــه تحصیــل از دیگــر مــدارک عمومــی مــورد نیــاز‬ ‫بـــرای عضویـــت در ایـــن اتحادیـــه اســـت‪.‬‬ ‫در بخـــش مـــدارک تخصصـــی نیـــز الزاماتـــی‬ ‫همچـــون ارایـــه پروانـــه تخصصـــی و فنـــی یـــا دیپلـــم‬ ‫فنـــی یـــا مـــدارک دانشـــگاهی مرتبـــط یـــا معرفـــی‬ ‫ی ــک نف ــر واج ــد ش ــرایط مذک ــور عن ــوان ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در حالـــی کـــه بـــه عقیـــده کارشناســـان‪ ،‬بســـیاری از‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها تـــوان ارایـــه تعـــدادی از ایـــن مـــدارک‬ ‫عمومـــی و تخصصـــی را ندارنـــد‪.‬‬ ‫بـــه عقیـــده کارشناســـان‪ ،‬بـــا توجـــــــــــــــه‬ ‫بـــه صحبت‌هـــای یکـــی از اعضـــای هیـــات مدیـــره‬ ‫اتحادیـــه مبنـــی بـــر حمایـــت از اســـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬بـــا‬ ‫ایـــن آیین‌نامـــه‪ ،‬بســـیاری از اســـتارت‌آپ‌هایی کـــه‬ ‫مدیران‌شـــان مشـــکل خدمـــت نظـــام وظیفـــه دارنـــد‪،‬‬ ‫مـــدرک دانشـــگاهی دریافـــت نکرده‌انـــد و حتـــی‬ ‫شـــرکتی هـــم ثبـــت نکرده‌انـــد کـــه کارشـــان بـــه‬ ‫مالیـــات دادن برســـد‪ ،‬همچنـــان بایـــد بـــدون مجـــوز‬ ‫بـــه فعالیـــت بپردازنـــد و در نتیجـــه فعالیت‌شـــان‬ ‫غیرقانونـــی خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫شـــرکت گـــوگل به‌تازگـــی از بخـــش جدیـــد‬ ‫ســـایت خـــود «‪ »statup‬رونمایـــی کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫اســـتارت‌آپ تمـــام اطالعـــات‪ ،‬ابزارهـــا و خدمـــات‬ ‫مـــورد نیـــاز بـــرای بنیان‌گـــذاران کســـب‌و‌کارهای‬ ‫نوپ ــا را ب ــه منظ ــور دسترس ــی راحت‌ت ــر در اختی ــار‬ ‫آنـــان قـــرار می‌دهـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش کســـب و کار نیـــوز بـــه نقـــل از‬ ‫دیجیاتـــو‪ ،‬همان‌گونـــه کـــه از اســـم ایـــن بخـــش‬ ‫جدیـــد نیـــز مشـــخص اســـت‪ ،‬تمرکـــز آن بـــر‬ ‫ارائـــه ابزارهـــا و خدمـــات خـــود گـــوگل از جملـــه‬ ‫‪Android Studio ،Analytic ،Google‬‬ ‫‪ Hire ،Google Map‬و ‪ ...‬بـــه صـــورت‬ ‫یکجاســـت‪ .‬در واقـــع ‪ ،startup‬جدیـــد اســـت‬ ‫ولـــی ابزارهـــای آن از مدت‌هـــا پیـــش توســـط ایـــن‬ ‫شـــرکت ارائـــه شـــده و حـــاال دسترســـی بـــه آنهـــا‬ ‫راحت‌تـــر از قبـــل گشـــته اســـت‪.‬‬ ‫بخـــش جدیـــد وب‌ســـایت گـــوگل همچنیـــن‬ ‫حـــاوی نـــکات پیشـــنهادی متعـــددی بـــرای‬ ‫کسب‌و‌کارهاســـت‪ .‬در واقـــع می‌تـــوان گفـــت‬ ‫هــدف گــوگل از راه‌انــدازی ‪ ،startup‬فراهــم آوردن‬ ‫راهنمایی‌هایـــی اســـت کـــه نیـــاز بـــه شـــفافیت‬ ‫و جزئیـــات بیشـــتری دارنـــد‪ .‬بـــه عنـــوان مثـــال‬ ‫کاربـــران می‌تواننـــد بهتریـــن راهنمایی‌هـــا بـــرای‬ ‫اســـتخدام در شـــرکت‌ها‪ ،‬رهبـــری گـــروه یـــا‬ ‫هدف‌گ ــذاری کســب‌وکار و نح ــوه دس ــتیابی ب ــه آن‬ ‫را ب ــا اس ــتفاده از س ــایت جدی ــد بیامورن ــد‪ .‬بس ــیاری‬ ‫از ای ــن راهکاره ــا و آموزه‌ه ــا ب ــر مبن ــای اطالعات ــی‬ ‫از رهبـــران یـــا گروه‌هـــای مختلـــف همـــکار گـــوگل‬ ‫اســـتخراج شـــده اســـت‪.‬‬ ‫از دیگـــر خدمـــات آن می‌تـــوان بـــه ارائـــه‬ ‫پیش ــنهاداتی ب ــه کارب ــران مبن ــی ب ــر پیوس ــتن ب ــه‬ ‫گروه‌هـــای کاری اداره شـــده توســـط گـــوگل اشـــاره‬ ‫نمـــود‪.‬‬ ‫آماره ــا حکای ــت از ای ــن دارن ــد ک ــه ب ــه واس ــطه‬ ‫همـــکاری گـــوگل بـــا بیـــش از ‪ ۵۰‬ســـازمان دیگـــر‬ ‫ت ــا س ــال ‪ ،۲۰۱۱‬خدم ــات ای ــن استـــــــ ــارت‌آپ‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬هـــزار فرصـــت شـــغلی و ‪ ۳.۹‬میلیـــارد دالر‬ ‫افزایـــش ســـرمایه ایجـــاد کرده‌انـــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫●●●‬ ‫کارشناسان بیان می‌کنند‬ ‫‪83‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات‪:‬‬ ‫فضای کسب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫در کشور رو به افزایش است‬ ‫معـــاون فنـــاوری و نـــوآوری وزارت ارتباطـــات و‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات گفـــت‪ :‬فضـــای کســـب و کار‪،‬‬ ‫اقتصـــاد و اشـــتغال مبتنـــی بـــر فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫در کشـــور رو بـــه افزایـــش اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬امیرحســـین دوایـــی‬ ‫در ســـومین همایـــش اســـتانی فرهیختـــگان و‬ ‫دانش ــجویان در یاس ــوج ب ــا موض ــوع نق ــش نخب ــگان‬ ‫در توســـعه کهگیلویـــه و بویراحمـــد اظهـــار داشـــت‪:‬‬ ‫تولیدکننـــدگان و فعـــاالن اقتصـــادی کشـــور بایـــد‬ ‫بی ــش از پی ــش ب ــه دنب ــال کس ــب و کار ب ــا رویک ــرد‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات باشـــند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬فنـــاوری اطالعـــات بـــه عنـــوان یـــک‬ ‫علـــم جدیـــد و دارای ســـابقه محـــدود بـــه خدمـــت‬ ‫کســـب و کار‪ ،‬اقتصـــاد و اشـــتغال آمـــده اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون فنـــاوری و نـــوآوری وزارت ارتباطـــات‬ ‫و فنـــاوری اطالعـــات بیـــان کـــرد‪ :‬یکـــی از‬ ‫هـــدف گـــذاری هـــای کالن و اصلـــی نخبـــگان و‬ ‫فرهیخت ــگان کش ــور بای ــد تمرک ــز الزم ب ــر مبح ــث‬ ‫مه ــم فن ــاوری اطالع ــات و افزای ــش دان ــش و تجرب ــه‬ ‫خـــود در ایـــن زمینـــه باشـــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪11‬‬ ‫مهر ‪1396‬‬ ‫●●●‬ ‫‪84‬‬ ‫دوایـــی عنـــوان کـــرد‪ :‬توســـعه مطلـــوب فضـــای‬ ‫کس ــب و کار‪ ،‬اقتص ــاد و اش ــتغال از طری ــق فن ــاوری‬ ‫اطالعـــات مســـتلزم تلفیـــق علـــم‪ ،‬دانـــش و تجربـــه‬ ‫نخبـــگان و فرهیختـــگان بـــا ســـرمایه هـــای افـــراد‬ ‫متمکـــن و ســـرمایه گـــذاران اســـت‪.‬‬ ‫وی اب ــراز داش ــت‪ :‬چنانچ ــه مقول ــه مه ــم فن ــاوری‬ ‫اطالعـــات در کشـــور مـــورد توجـــه جـــدی تـــری‬ ‫ق ــرار گی ــرد م ــی توان ــد نق ــش بس ــزایی در توس ــعه و‬ ‫بهب ــود ه ــر چ ــه بیش ــتر فض ــای کس ــب و کار ایف ــا‬ ‫کـــرده و منجـــر بـــه رشـــد اقتصـــادی شـــود‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬معاونـــت فنـــاوری و نـــوآوری وزارت‬ ‫ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات آمـــاده تعامـــل و‬ ‫همـــکاری الزم بـــا تمامـــی اســـتان هـــای کشـــور‬ ‫از جملـــه کهگیلویـــه و بویراحمـــد بـــرای توســـعه‬ ‫کســـب و کار بـــا رویکـــرد فنـــاوری اطالعـــات بـــوده‬ ‫و از نخبـــگان و فرهیختـــگان ایـــن اســـتان نیـــز‬ ‫حمایـــت همـــه جانبـــه مـــی کنـــد‪.‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

شماره : ۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

شماره : ۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

شماره : ۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

شماره : ۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

شماره : ۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

شماره : ۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!